WorldWideScience

Sample records for hypertensiv myokardiehypertrofi hos

 1. Hos de uvidende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Pernille Scholdan; Dahms, Mona-Lisa

  2004-01-01

  I artiklen "Hos de ?uvidende? ? om tavs viden og teknologisk forandring i Tanzania? undersøges tavs viden som ressource i de teknologiske forandrings - processer, som finder sted i Tanzanias landdistrikter. Med en teoretisk ramme for viden, teknologisk viden og innovation, arbejdes der i artiklen...

 2. Portal hypertensiv gastropati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinch, K; Møller, S; Henriksen, Jens Henrik Sahl

  1995-01-01

  Portal hypertensive gastropathy (PHG) as defined by congestive changes in the gastric mucosa owing to increased portal pressure, was first described about ten years ago. Whereas definition and grading of severity are still under debate, there is general agreement that PHG is a new clinical entity....... PHG is present in 50-80% of patients with liver cirrhosis. PHG is a major cause of upper gastrointestinal bleeding in patients with portal hypertension (25-90% depending on severity). Presence of portal hypertension is a prerequisite for the development of PHG, and reduction of portal pressure...

 3. Preoperativ angst hos barn

  OpenAIRE

  Bjørnå, Synne Ingrid

  2016-01-01

  Master i anestesisykepleie Tittel og problemstilling: Preoperativ angst hos barn. Er skåringsverktøyet modified Yale Preoperative Anxiety Scale- Short Form (mYPAS-SF) egnet til å vurdere barnets angst? Hvor stor andel av barna opplever preoperativ angst? Er det en sammenheng mellom barnets angst og barnets alder, foreldrenes angst, tidligere anestesi og hastegrad for inngrep/undersøkelse? Bakgrunn: Erfaringsmessig er mange barn som skal opereres engstelige. Dette får n...

 4. Ensamhetsmotivet hos Ivar Arosenius

  OpenAIRE

  Franzén, Niclas

  2010-01-01

  Uppsatsen behandlar ensamhetsmotivet hos konstnären Ivar Arosenius. Ensamhetsbilderna delas in i olika kategorier efter motiv och stämningsläge. Bilderna analyseras sedan med fokus på symbolistiska tendenser, återkommande teman och influenser från andra konstnärer. This paper deals with the solitude motif of the artist Ivar Arosenius. His solitude pictures are divided into different categories according to subject and sentiment. The images are then analyzed with a focus on symbolistic ten...

 5. Identifiable Data Files - Health Outcomes Survey (HOS)

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Medicare Health Outcomes Survey (HOS) identifiable data files are comprised of the entire national sample for a given 2-year cohort (including both respondents...

 6. Postoperativ kvalme hos cystektomi-opererede patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, L; Kisbye, B; Delmar, Charlotte

  2003-01-01

  Formålet med projektet har været at undersøge og beskrive den foreliggende sygeplejefaglige dokumentation vedrørende postoperativ kvalme hos cystektomi-opererede patienter. I rapporten påpeges de konsekvenser det kan have for den kliniske praksis, hvis der er mangelfuld dokumentation. Desuden giv...

 7. Samarbejdets natur hos mennesket og andre aber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Byrnit, Jill

  2014-01-01

  Omfattende grader af dele-adfærd og samarbejde hos mennesker finder sted overalt på jorden, men det er ikke et menneskeligt særtræk at være generøs og dele. Mange dyrearter deler med artsfæller, skønt måden, der deles på varierer mellem dyrearter. Igennem de sidste 20 år er der foretaget omfatten...... ved, at der implicit i evnen til menneskeligt samarbejde ligger en motivation for at indgå i opgaveløsende relationer og en basal tillidsfuldhed omkring flokmedlemmer, som ikke er en selvfølgelighed for alle flokdyr, men som mennesket har fremavlet hos den tamme hund....

 8. Idrætsskader hos motionisten III

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fredberg, Ulrich; Honoré, Niels; Charles, Morten

  2015-01-01

  Overbelastningsskader er hyppige – også hos børn. Ofte holdes skaden ved lige på grund af en manglende forståelse for det uhensigtsmæssige i det savtakkede genoptræningsforløb, hvor man genoptager belastningen på maksimalt niveau, så snart smerterne er svundet. Behandlingen består ofte i at forkl......Overbelastningsskader er hyppige – også hos børn. Ofte holdes skaden ved lige på grund af en manglende forståelse for det uhensigtsmæssige i det savtakkede genoptræningsforløb, hvor man genoptager belastningen på maksimalt niveau, så snart smerterne er svundet. Behandlingen består ofte i...

 9. Eosinofil keratitis hos en dansk hest

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Emil; Henriksen, Michala de Linde; Andersen, Pia Haubro

  2009-01-01

  Eosinofil keratitis (EK) er en relativt sjælden øjenlidelse hos hest, som især ses i tempererede områder. Klinisk er lidelsen karakteriseret ved én eller multiple corneaulcerationer dækket med hvidt eller gelatinøst proliferativt subepithelialt plaque. Denne casereport, som omhandler en 20-årig...

 10. Årsager til luftvejsinfektioner hos kalve

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sloth, Karen Helle; Fisker, Irene; Larsen, Lars Erik

  2008-01-01

  Coronavirus gav anledning til flest antistofstigninger hos nyindsatte kalve i tre ud af fire slagtekalvebesætninger i en mindre undersøgelse gennemført i et Dansk Kvæg projekt. I en af besætningerne var der desuden tydelig reaktion mod andre infektioner. Der blev undersøgt for antistoffer mod cor...... coronavirus, BRSV, parainfluenzavirus (P1-2) og Salmonelle dublin....

 11. Årsager til luftvejsinfektioner hos kalve

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sloth, Karen Helle; Fisker, Irene; Larsen, Lars Erik

  2008-01-01

  Coronavirus gav anledning til flest antistofstigninger hos nyindsatte kalve i tre ud af fire slagtekalvebesætninger i en mindre undersøgelse gennemført i et Dansk Kvæg projekt. I en af besætningerne var der desuden tydelig reaktion mod andre infektioner. Der blev undersøgt for antistoffer mod...... coronavirus, BRSV, parainfluenzavirus (P1-2) og Salmonelle dublin....

 12. Demodex og andre ektoparasitter hos danske katte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Memborg Jensen, Mia C.; Boysen, Lene; Thamsborg, Stig Milan

  2015-01-01

  Raske katte og katte med hudforandringer blev undersøgt for at belyse forekomst og betydning af Demodex. En tredje gruppe af aflivede vild- og tamkatte blev desuden undersøgt for forekomst af andre ektoparasitter. Forskellige diagnostiske teknikker blev anvendt og evalueret i undersøgelsen. I alt...... indgik 176 katte, som blev undersøgt ved hårpluk, hudskrab, tapetest, flotation affæcesprøve, øreskrab samt kæmning af pelsen. Demodex spp. blev fundet hos tre katte, og hos én af disse blev iagttaget klinisk demodicose. Demodex spp. blev ikke påvist i gruppen af raske katte. Den samlede forekomst af...... ektoparasitter hos de aflivede vild-og tamkatte var 57%. Følgende ektoparasitter blev påvist: Ctenocephalidesfelis felis, Otodectes cynotis, Ixodes spp., Felicola subrostrata,Cheyletiella blakei og Demodex spp.. Alle de anvendte diagnostiske teknikker var effektive til påvisningen af forskellige ektoparasitter...

 13. Musikterapi til reduktion af agitation hos personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Stige, Brynjulf

  2015-01-01

  Urolig adfærd hos demensramte på plejehjem kan defineres og måles med fagbegrebet agitation. Agitation har alvorlige konsekvenser for de berørte og kan føre til fald i livskvalitet og øget medicinering hos personer med svær demens, og kan ligeledes føre til udbrændthed hos omsorgsgivere. Agitation....... The concept agitation is used professionally to define and measure disturbing behaviours in people with severe dementia. The causes are multiple and include factors in the psychosocial environment, which suggests that treatment should be holistic and interdisciplinary and not limited to symptom management...

 14. Hvordan kan sykepleieren lindre tungpusthet hos den lungekreftrammede pasienten?

  OpenAIRE

  Rostad, Synne Marie; Røshol, Karoline

  2015-01-01

  NORSK: Bakgrunn: Lungekreft er den kreftformen som gir størst dødelighet i Norge, og det er forventet en økning i antall nye tilfeller. Symptombyrden hos disse pasientene er høy. Allerede ved diagnosetidspunktet er 10-15% av de med lungekreft rammet av tungpusthet. Erfaringsmessig er det vanskelig for sykepleiren å stå i en situasjon hvor pasienten med lungekreft føler at han blir kvelt. Hensikt: Økt kunnskap og forståelse om hvordan sykepleieren kan lindre åndenød hos den lungrekreftramme...

 15. Brok hos hest, kvæg og svin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Stine

  Disse noter skal anvendes som tillæg til de udenlandske lærebøger. Noterne er i overvejende grad baseret på KIRURGI III af Michael Hesselholt og på Hospital for Store Husdyrs Standard Operating Procedure for umbilikal herniorrhaphi hos hest. Nyeste videnskabelige litteratur er inddraget, hvor det...

 16. Vitamin D fysiologi og forsyning hos malkekvæg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hymøller, Lone; Jensen, Søren Krogh

  2015-01-01

  Vitamin D, som tilhører gruppen af fedtopløselige vitaminer, har de seneste år været et af de mest omdiskuterede næringsstoffer i både dansk og udenlandsk presse. Dette skyldes, at vitamin D har vist sig at have indflydelse på mange forskellige fysiologiske processer i kroppen lige fra...... kalciumbalance og knoglestyrke til immunforsvarets funktion. Hos malkekvæg betyder dette, at vitamin D potentielt har stor indflydelse på bl.a. risikoen for kælvningsproblemer og mælkefeber hos køer samt dyrenes generelle holdbarhed og sundhed. Gennem de seneste 10 år har forskere på AU Foulum intenst studeret...... vitamin D-forsyningen og -fysiologien hos malkekvæg. Resultaterne af disse undersøgelser har vist, at sommersollys er en meget vigtig kilde til vitamin D hos malkekøer, og der er en lineært stigende effekt på køernes vitamin D-status i blodet, jo længere tid de dagligt opholder sig i sommersolen. Tilskud...

 17. CRYSTAL-STRUCTURE DETERMINATION OF THE MISFIT LAYER COMPOUND (HOS)1.23NBS2

  NARCIS (Netherlands)

  WIEGERS, GA; MEETSMA, A; HAANGE, RJ; DEBOER, JL

  1992-01-01

  Single-crystal X-ray diffraction has shown that (HoS)1.23NbS2 is a misfit layer compound built of alternate double layers of HoS, approximately a {001} slice of NaCl-type HoS, and sandwiches of NbS2 with niobium in trigonal prisms of sulphur like niobium in 2H-NbS2. The unit cell dimensions of the

 18. Sprog hos børn med autisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Cecilia

  2010-01-01

  Spredningen i sproglige færdigheder hos børn med autisme er enorm. Dette forhold vanskeliggør forskning inden for området, og omvendt bevirker forskningen og de valg – og ikke mindst fravalg – som autismeforskere er nødt til at foretage, at gruppen af børn med autisme kommer til at fremstå mere...

 19. Sambandet mellan stress mindset och upplevd stress hos gymnasieungdomar

  OpenAIRE

  Edblad, Patrik

  2016-01-01

  Studien undersökte sambandet mellan stress mindset (individens övertygelser om stress) och upplevd stress hos gymnasieungdomar. 122 deltagare i åldrarna 16-19 år deltog i studien genom att svara på ett elektroniskt formulär. Frågorna bestod av Perceived Stress Scale (PSS-14), som undersökte upplevd stress, och Stress Mindset Measure (SMM), som undersökte deltagarnas mindset om stress. Resultatet visade en signifikant negativ korrelation mellan stress mindset och upplevd stress. Detta gav stöd...

 20. Hvilken evidens er der for medikamentel behandling af depression hos børn og unge?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Per Hove; Sørensen, Merete Juul

  2007-01-01

  Depression hos børn og unge er relativt hyppigt forekommende og kan have svære konsekvenser. Den specifikke antidepressive behandling kan være psykoterapeutisk eller medikamentel. I artiklen gennemgås på baggrund af systematisk litteratursøgning den videnskabelige evidens for medikamentel...... behandling af depression hos børn og unge med hovedvægten lagt på de mest veldokumenterede medikamenter: selektive serotoningenoptagelseshæmmere....

 1. Dannelsen af en psykologisk og videnskabelig habitus hos psykologistuderende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feilberg, Casper

  2014-01-01

  fra Merleau-Ponty, Gadamer, Ricoeur, Bion og Habermas. I en fænomenologisk fortolkning af Bourdieus habitusbegreb, fremhæves vanen som central for at forstå en professions opbyggede beredskab til at agere hensigtsmæssigt og professionelt i forhold til faglige problemstillinger; denne habitus angår......Dannelsen af en psykologisk og videnskabelig habitus hos psykologistuderende, Casper Feilberg Afhandlingen er en empirisk undersøgelse af psykologistuderendes tilegnelse af træk ved en psykologisk og videnskabelig habitus ved psykologistudierne på Roskilde Universitet og Aalborg Universitet. Herved...... bidrager afhandlingen til den overordnede diskussion om, hvad målet med og kvalitet i en universitetsuddannelse skal forstås som. Som udgangspunkt for studiet af psykologistuderendes dannelsesprocesser indføres en analytisk distinktion mellem en psykologisk habitus (fænomen orienteret), og en videnskabelig...

 2. A HOS-Based Blind Spectrum Sensing in Noise Uncertainty

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agus Subekti

  2015-08-01

  Full Text Available Spectrum sensing for cognitive radio is a challenging task since it has to be able to detect the primary signal at a low signal to noise ratio (SNR. At a low SNR, the variance of noise fluctuates due to noise uncertainty. Detection of the primary signal will be difficult especially for blind spectrum sensing methods that rely on the variance of noise for their threshold setting, such as energy detection. Instead of using the energy difference, we propose a spectrum sensing method based on the distribution difference. When the channel is occupied, the distribution of the received signal, which propagates under a wireless fading channel, will have a non-Gaussian distribution. This will be different from the  Gaussian noise when the channel is vacant. Kurtosis, a higher order statistic (HOS of  the  4th order,  is used as normality test for the test statistic. We measured the detection rate of the proposed method by performing a simulation of the detection process. Our proposed method’s performance proved superior in detecting a real digital TV signal in noise uncertainty.

 3. Forbedret diagnostik af osteomyelitis hos børn?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Afzelius, Pia; Alstrup, Aage Kristian Olsen; Schønheyder, Henrik Carl

  Osteomyelitis er en alvorlig sygdom. Tidlig diagnose og påbegyndelse af behandlingen er vigtigt for at forhindre sygdomsudviklingen og for at reducere potentielt alvorlige komplikationer. Konventionel røntgenundersøgelse udført tidligt i forløbet kan ikke udelukke akut osteomyelitis. MRI......, knogleskintigrafi og CT er centrale billeddiagnostiske metoder til diagnostik af akut osteomyelitis hos børn. MRI betragtes ofte som værende den bedste billeddannende metode, men er ikke altid tilgængelig og kræver anæstesi af små børn. Knogleskintigrafi påviser osteoblastaktivitet og anses for at være yderst...... sensitiv men er ikke særlig specifik. 18F-fluordeoxyglucose (FDG) PET har måske den højeste diagnostiske nøjagtighed for bekræftelse/udelukkelse af kronisk osteomyelitis sammenlignet med knogleskintigrafi, MRI og leukocytskintigrafi. Imidlertid har de fleste studier kun anvendt 18F-FDG PET ved mistanke om...

 4. Hvordan reducerer vi stress hos erhvervsaktive med høretab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Katja; Rosenstand, Claus Andreas Foss

  2015-01-01

  Stressrelateret sygefravær og dårlig social tilknytning til kolleger og ledelse er virkeligheden for mange danskere med nedsat hørelse. Samtidig er det vanskeligt for virksomhederne at håndtere stress hos gruppen, fordi der mangler indsigt i de udfordringer og sammenhænge, der har betydning for...... Storytelling. 6 erhvervsaktive med høretab deltog i perioden 2013 – 2014. Indledende brugertests indikerer, at dialogværktøjet har po- tentiale som et organisatorisk forståelses- og procesværktøj til reduktion og forebyggelse af stress hos målgruppen....

 5. The Arabidopsis E3 ubiquitin ligase HOS1 negatively regulates CONSTANS abundance in the photoperiodic control of flowering.

  Science.gov (United States)

  Lazaro, Ana; Valverde, Federico; Piñeiro, Manuel; Jarillo, Jose A

  2012-03-01

  The Arabidopsis thaliana early in short days6 (esd6) mutant was isolated in a screen for mutations that accelerate flowering time. Among other developmental alterations, esd6 displays early flowering in both long- and short-day conditions. Fine mapping of the mutation showed that the esd6 phenotype is caused by a lesion in the high expression of osmotically responsive genes1 (HOS1) locus, which encodes a RING finger-containing E3 ubiquitin ligase. The esd6/hos1 mutation causes decreased flowering locus C expression and requires CONSTANS (CO) protein for its early flowering phenotype under long days. Moreover, CO and HOS1 physically interact in vitro and in planta, and HOS1 regulates CO abundance, particularly during the daylight period. Accordingly, hos1 causes a shift in the regular long-day pattern of expression of flowering locus T (FT) transcript, starting to rise 4 h after dawn in the mutant. In addition, HOS1 interacts synergistically with constitutive photomorphogenic1, another regulator of CO protein stability, in the regulation of flowering time. Taken together, these results indicate that HOS1 is involved in the control of CO abundance, ensuring that CO activation of FT occurs only when the light period reaches a certain length and preventing precocious flowering in Arabidopsis.

 6. The Arabidopsis E3 Ubiquitin Ligase HOS1 Negatively Regulates CONSTANS Abundance in the Photoperiodic Control of Flowering[W

  Science.gov (United States)

  Lazaro, Ana; Valverde, Federico; Piñeiro, Manuel; Jarillo, Jose A.

  2012-01-01

  The Arabidopsis thaliana early in short days6 (esd6) mutant was isolated in a screen for mutations that accelerate flowering time. Among other developmental alterations, esd6 displays early flowering in both long- and short-day conditions. Fine mapping of the mutation showed that the esd6 phenotype is caused by a lesion in the HIGH EXPRESSION OF OSMOTICALLY RESPONSIVE GENES1 (HOS1) locus, which encodes a RING finger–containing E3 ubiquitin ligase. The esd6/hos1 mutation causes decreased FLOWERING LOCUS C expression and requires CONSTANS (CO) protein for its early flowering phenotype under long days. Moreover, CO and HOS1 physically interact in vitro and in planta, and HOS1 regulates CO abundance, particularly during the daylight period. Accordingly, hos1 causes a shift in the regular long-day pattern of expression of FLOWERING LOCUS T (FT) transcript, starting to rise 4 h after dawn in the mutant. In addition, HOS1 interacts synergistically with CONSTITUTIVE PHOTOMORPHOGENIC1, another regulator of CO protein stability, in the regulation of flowering time. Taken together, these results indicate that HOS1 is involved in the control of CO abundance, ensuring that CO activation of FT occurs only when the light period reaches a certain length and preventing precocious flowering in Arabidopsis. PMID:22408073

 7. Tvivl og utryghed hos patienter med reumatologisk sygdom - oplevelsen af transitionen fra sengeafsnit til eget hjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Twisttmann Bay, Laila; Aagaard, Hanne

  2016-01-01

  Baggrund: Kronisk sygdom kan medføre fysiske begrænsninger på grund af smerter og nedsat bevægelighed, træthed, påvirkning af hverdagslivet og medicinsk behandling med bivirkninger. Dette kan bidrage til tvivl og utryghed hos både ny diagnosticerede patienter og kronisk syge. Det er uklart, hvilk...

 8. Emerging countries’ multinational companies investing in developed countries: at odds with the HOS paradigm?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreff, Wladimir

  2013-04-01

  Full Text Available The paper analyses the new trend of outward foreign direct investment (FDI by multinational companies from emerging countries, in particular the BRICs, in developed countries to question the applicability of the traditional HOS theoretical framework to this trend. A literature review shows that labour costs do not play any significant role in the first attempts to provide an analytical explanation of this new trend. A HOS equation, amended in order to encompass FDI, is elaborated in order to explain outward FDI from developed to developing and emerging countries based on differences in labour endowment and therefore in wage rates. Step by step, the equation introduces the technological gap, institutions and government policies. Then it is shown that such equation when reversed to explain outward FDI from emerging to developed countries is at odds with the traditional HOS framework. Turning the HOS theory upside down does not help to explain reverse FDI outflows from emerging to developed countries. An alternative approach is called for, in which a labour cost advantage (a lower wage rate than abroad is a home market advantage for emerging countries to invest abroad. A final section provides some empirical examples that labour matters and a lower home wage rate is a decisive comparative advantage for Indian and Chinese multinationals investing in developed countries. Additional evidence shows that the technological gap and the home country’s institutions and government policy matter as well

 9. Intervention rettet mod sproget hos børn med autisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Cecilia

  2014-01-01

  Sprogniveauet hos børn med autisme er afgørende for deres muligheder for udfoldelse og udvikling, og sproget er et udviklingsområde, der er meget modtageligt for intensiv intervention. Imidlertid modtager danske børn med autisme kun sjældent intensiv intervention rettet mod sproget. De intensive...

 10. Klinisk retningslinje for opsporing af angst og/eller depression hos indlagte og ambulante patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strømstad, Grisja Vorre; Stassen, Ingelise Trosborg; Lassen Nielsen, Stine

  2015-01-01

  Formålet med den kliniske retningslinje er, at identificere screeningsredskaber der kan opspore angst og depression hos patienter med KOL, så patienter med angst og/eller depression bliver tilbudt relevant behandling.......Formålet med den kliniske retningslinje er, at identificere screeningsredskaber der kan opspore angst og depression hos patienter med KOL, så patienter med angst og/eller depression bliver tilbudt relevant behandling....

 11. Hvilken evidens er der for behandling af depression hos børn og unge med kognitiv terapi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Merete Juul; Thomsen, Per Hove

  2007-01-01

  Depression hos børn og unge er relativt hyppigt forekommende og kan have svære konsekvenser. Den specifikke antidepressive behandling kan være psykoterapeutisk eller medikamentel. I artiklen gennemgås på baggrund af systematisk litteratursøgning den videnskabelige evidens for effekten af kognitiv...... adfærdsterapi hos børn og unge med depression....

 12. Nanotubo de carbono-chitosan en células HOS y THP-1 Carbon nanotubes-chitosan in HOS and THP-1 cells

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Jairo Castillo León

  2011-04-01

  Full Text Available Introducción: Los nanotubos de carbono (NTC son estructuras nanométricas utilizadas en el tratamiento de enfermedades, principalmente en la entrega de fármacos para terapias en cáncer. Objetivos: Estudiar la internalización de NTC acoplado a quitosan (NTC-Q en células de osteosarcoma humano (HOS y monocitos humanos de leucemia aguda (THP-1. Materiales y métodos: Los NTC solubilizados con quitosan 30% fueron caracterizados espectroscópicamente por UV-Vis, fluorescencia y Raman. Las células HOS y THP-1 fueron tratadas con NTC-Q y se evaluó la internalización por tinción de Giemsa en microscopio de luz y la citotóxicidad utilizando la prueba fluorométrica de Azul de Alamar. Resultados: Los espectros Raman y de fluorescencia mostraron la funcionalización de los NTC con quitosan. Los NTC fueron internalizados por las líneas celulares después de 24 h mostrando una ubicación citoplasmática sin presentar citotóxicidad en ninguna de las células evaluadas. Discusión: Las características presentadas por los NTC-Q les brinda la posibilidad de ser utilizados como transportadores de fármacos. Salud UIS 2011; 43(1: 21-26Introduction: Carbon nanotubes (CNT are nanometer-sized structures used in medicine in the treatment of diseases, mainly in drug delivery in therapies against cancer. Objectives: To Study the internalization of carbon nanotubes modified with chitosan (CNT-CH in human osteosarcom cells (HOS and human monocytes of acute leukemia (THP1. Materials and methods: The CNTs solubilized in chitosan 30% were characterized spectroscopically by UV-Vis, fluorescence and Raman. HOS cells and THP-1 were treated with CNT-CH, the internalization was evaluated by Giemsa staining with light microscopy, and cytotoxicity was determined using Alamar Blue assay. Results: Raman and fluorescence spectra showed the functionalization of the CNT with chitosan. After 24 h the NTC were internalized in the cell lines showing a cytoplasmic location and

 13. HOS cell adhesion on Ti6Al4V surfaces texturized by laser engraving

  Science.gov (United States)

  Sandoval Amador, A.; Carreño Garcia, H.; Escobar Rivero, P.; Peña Ballesteros, D. Y.; Estupiñán Duran, H. A.

  2016-02-01

  The cell adhesion of the implant is determinate by the chemical composition, topography, wettability, surface energy and biocompatibility of the biomaterial. In this work the interaction between human osteosarcoma HOS cells and textured Ti6Al4V surfaces were evaluated. Ti6Al4V surfaces were textured using a CO2 laser in order to obtain circular spots on the surfaces. Test surfaces were uncoated (C1) used as a control surface, and surfaces with points obtained by laser engraving, with 1mm spacing (C2) and 0.5mm (C3). The HOS cells were cultured in RPMI-1640 medium with 10% fetal bovine serum and 1% antibiotics. No cells toxicity after one month incubation time occurred. The increased cell adhesion and cell spreading was observed after 1, 3 and 5 days without significant differences between the sample surfaces (C2 and C3) and control (uncoated) at the end of the experiment.

 14. HOS cell adhesion on Ti6Al4V ELI texturized by CO2 laser

  Science.gov (United States)

  Sandoval-Amador, A.; Bayona–Alvarez, Y. M.; Carreño Garcia, H.; Escobar-Rivero, P.; Y Peña-Ballesteros, D.

  2017-12-01

  In this work, the response of HOS cells on Ti6Al4V ELI textured surfaces by a CO2 laser was evaluated. The test surfaces were; smooth Ti6Al4V, used as the control, and four textured surfaces with linear geometry. These four surfaces had different separation distances between textured lines, D1 (1000 microns), D2 (750 microns), D3 (500 microns) and D4 (250 microns). Toxicity of textured surfaces was assessed by MTT and the cellular adhesion test was performed using HOS ATCC CRL 1543 line cells. This test was done after 5 days of culture in a RPMI 1640 medium supplemented with 10% fetal bovine serum and 1% antibiotics. The results showed that the linear textures present 23% toxicity after 30 days of incubation, nevertheless, the adhesion tests results are inconclusive in such conditions and therefore the effect of the line separation on the cell adhesion cannot be determined.

 15. Automatic Detection of Pathologies in The Voice by HOS Based Parameters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  de Leon José

  2001-01-01

  Full Text Available In the current panorama the conclusive identification of a laryngeal pathology relies inevitably on the observation of the vocal folds by means of laryngoscopical techniques. This inspection technique is inconvenient for a number of reasons, such as its high cost, the duration of the inspection, and, above all, the fact that it is an invasive technique. This paper looks into the possibility of measuring the quality of a voice starting from an audio recording. The existing parameters in current literature ("classic parameters" which allow quantifying the quality of a voice have been studied, and the parameters that present better results have been selected. Also, seven new High Order Statistics (HOS based parameters are proposed to parametrize the voice signal. On the other hand, a software package has been developed which carries out the automatic detection of dysfunction in phonation. A success rate of % has been obtained by using both the classic and the HOS based proposed parameters.

 16. Skadelig mutation nedsætter frughtbarheden hos de røde racer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sahana, Goutam; Pedersen, Louise Dybdahl

  2014-01-01

  Igennem flere årtier er mælkeydelsen steget støt hos de danske malkekvægracer, og det er én af årsagerne til, at frugtbarheden fortsat er lav, idet der er en ugunstig sammenhæng mellem mælkeydelse og frugtbarhed (fig. 1). Hidtil har man ment, at den ugunstige sammenhæng skyldtes en negativ energi...

 17. Sammenhengen mellom ADHD-symptomer og eksekutive vansker hos førskolebarn med autismespekterforstyrrelser

  OpenAIRE

  Midtstigen, Endre Martin Blindheim

  2015-01-01

  Forfatter: Endre Blindheim Midtstigen Tittel: Sammenhengen mellom ADHD-symptomer og eksekutive vansker hos førskolebarn med autismespekterforstyrrelser Hovedveileder: Professor Stephen Von Tetzchner, Universitetet i Oslo Biveileder: Pål Surén, PhD, Nasjonalt folkehelseinstitutt Bakgrunn: Barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) har ofte eksekutive vansker. Studier antyder at skolebarn som har samforekomst av ASF og ADHD-symptomer (ASF+) har større grad av eksekutive vansker relativt til de ...

 18. Drænbehandling af recidiverende otitis media hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lous, Jørgen; Trankjær, Christina Ryborg; Thomsen, Janus Laust

  2010-01-01

  I et nyligt publiceret Cochrane-review om effekten af indsættelse af trommehindedræn hos børn med recidiverende akut otitis media (RAOM) fandt man kun to studier, som opfyldte inklusionskriterierne. De inkluderede studier påviste en absolut risikoreduktion for at få AOM på 0,34 på seks måneder. Ved...

 19. The Hos2 Histone Deacetylase Controls Ustilago maydis Virulence through Direct Regulation of Mating-Type Genes.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alberto Elías-Villalobos

  2015-08-01

  Full Text Available Morphological changes are critical for host colonisation in plant pathogenic fungi. These changes occur at specific stages of their pathogenic cycle in response to environmental signals and are mediated by transcription factors, which act as master regulators. Histone deacetylases (HDACs play crucial roles in regulating gene expression, for example by locally modulating the accessibility of chromatin to transcriptional regulators. It has been reported that HDACs play important roles in the virulence of plant fungi. However, the specific environment-sensing pathways that control fungal virulence via HDACs remain poorly characterised. Here we address this question using the maize pathogen Ustilago maydis. We find that the HDAC Hos2 is required for the dimorphic switch and pathogenic development in U. maydis. The deletion of hos2 abolishes the cAMP-dependent expression of mating type genes. Moreover, ChIP experiments detect Hos2 binding to the gene bodies of mating-type genes, which increases in proportion to their expression level following cAMP addition. These observations suggest that Hos2 acts as a downstream component of the cAMP-PKA pathway to control the expression of mating-type genes. Interestingly, we found that Clr3, another HDAC present in U. maydis, also contributes to the cAMP-dependent regulation of mating-type gene expression, demonstrating that Hos2 is not the only HDAC involved in this control system. Overall, our results provide new insights into the role of HDACs in fungal phytopathogenesis.

 20. The Hos2 Histone Deacetylase Controls Ustilago maydis Virulence through Direct Regulation of Mating-Type Genes.

  Science.gov (United States)

  Elías-Villalobos, Alberto; Fernández-Álvarez, Alfonso; Moreno-Sánchez, Ismael; Helmlinger, Dominique; Ibeas, José I

  2015-08-01

  Morphological changes are critical for host colonisation in plant pathogenic fungi. These changes occur at specific stages of their pathogenic cycle in response to environmental signals and are mediated by transcription factors, which act as master regulators. Histone deacetylases (HDACs) play crucial roles in regulating gene expression, for example by locally modulating the accessibility of chromatin to transcriptional regulators. It has been reported that HDACs play important roles in the virulence of plant fungi. However, the specific environment-sensing pathways that control fungal virulence via HDACs remain poorly characterised. Here we address this question using the maize pathogen Ustilago maydis. We find that the HDAC Hos2 is required for the dimorphic switch and pathogenic development in U. maydis. The deletion of hos2 abolishes the cAMP-dependent expression of mating type genes. Moreover, ChIP experiments detect Hos2 binding to the gene bodies of mating-type genes, which increases in proportion to their expression level following cAMP addition. These observations suggest that Hos2 acts as a downstream component of the cAMP-PKA pathway to control the expression of mating-type genes. Interestingly, we found that Clr3, another HDAC present in U. maydis, also contributes to the cAMP-dependent regulation of mating-type gene expression, demonstrating that Hos2 is not the only HDAC involved in this control system. Overall, our results provide new insights into the role of HDACs in fungal phytopathogenesis.

 1. Functional characterization of Candida albicans Hos2 histone deacetylase [v3; ref status: indexed, http://f1000r.es/3xh

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G Karthikeyan

  2014-07-01

  Full Text Available Candida albicans is a mucosal commensal organism capable of causing superficial (oral and vaginal thrush infections in immune normal hosts, but is a major pathogen causing systemic and mucosal infections in immunocompromised individuals. Azoles have been very effective anti-fungal agents and the mainstay in treating opportunistic mold and yeast infections. Azole resistant strains have emerged compromising the utility of this class of drugs. It has been shown that azole resistance can be reversed by the co-administration of a histone deacetylase (HDAC inhibitor, suggesting that resistance is mediated by epigenetic mechanisms possibly involving Hos2, a fungal deacetylase. We report here the cloning and functional characterization of HOS2 (HighOsmolarity Sensitive, a gene coding for fungal histone deacetylase from C. albicans. Inhibition studies showed that Hos2 is susceptible to pan inhibitors such as trichostatin A (TSA and suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA, but is not inhibited by class I inhibitors such as MS-275. This in vitro enzymatic assay, which is amenable to high throughput could be used for screening potent fungal Hos2 inhibitors that could be a potential anti-fungal adjuvant. Purified Hos2 protein consistently deacetylated tubulins, rather than histones from TSA-treated cells. Hos2 has been reported to be a putative NAD+ dependent histone deacetylase, a feature of sirtuins. We assayed for sirtuin activation with resveratrol and purified Hos2 protein and did not find any sirtuin activity.

 2. HosA, a MarR Family Transcriptional Regulator, Represses Nonoxidative Hydroxyarylic Acid Decarboxylase Operon and Is Modulated by 4-Hydroxybenzoic Acid.

  Science.gov (United States)

  Roy, Ajit; Ranjan, Akash

  2016-02-23

  Members of the Multiple antibiotic resistance Regulator (MarR) family of DNA binding proteins regulate transcription of a wide array of genes required for virulence and pathogenicity of bacteria. The present study reports the molecular characterization of HosA (Homologue of SlyA), a MarR protein, with respect to its target gene, DNA recognition motif, and nature of its ligand. Through a comparative genomics approach, we demonstrate that hosA is in synteny with nonoxidative hydroxyarylic acid decarboxylase (HAD) operon and is present exclusively within the mutS-rpoS polymorphic region in nine different genera of Enterobacteriaceae family. Using molecular biology and biochemical approach, we demonstrate that HosA binds to a palindromic sequence downstream to the transcription start site of divergently transcribed nonoxidative HAD operon and represses its expression. Furthermore, in silico analysis showed that the recognition motif for HosA is highly conserved in the upstream region of divergently transcribed operon in different genera of Enterobacteriaceae family. A systematic chemical search for the physiological ligand revealed that 4-hydroxybenzoic acid (4-HBA) interacts with HosA and derepresses HosA mediated repression of the nonoxidative HAD operon. Based on our study, we propose a model for molecular mechanism underlying the regulation of nonoxidative HAD operon by HosA in Enterobacteriaceae family.

 3. A Voice for the Voiceless - Journalistisk alsidighed hos Al Jazeera English

  OpenAIRE

  Brusvang, Anne Emilie Frandsen; Rasmussen, Astrid Louise; Jensen, Margit Lundø; Værnet, Rosa Maria; Engrose, Felix; Aagren, Lærke

  2013-01-01

  Projektet undersøger journalistisk alsidighed hos Al Jazeera English (AJE), samt hvordan denne påvirkes af, at nyhedskanalen vil være stemme for dem uden stemme. Indledningsvis gives indblik i AJE gennem blandt andre Philip Seib og Hugh Miles, ligesom der redegøres for nyhedsteori samt Maxwell E. McCombs’ teori om mediernes dagsordensættende funktion. Med metodisk basis i David Hesmondhalgh og Stig Hjarvard udføres en indholdsanalyse og tre diskursanalyser af programmerne NewsHour og Inside S...

 4. Redskaber til vurdering af behov hos mennesker med kræft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steenfeldt, Vibeke Østergaard; Sølver, Lisbeth; Thomsen, Thora Grothe

  2015-01-01

  Regioner og kommuner implementerer systematisk behovsvurdering, som anbefalet i Forløbsprogram for rehabilitering og palliation, der fulgte Kræftplan III. I praksis er det imidlertid ikke entydigt, hvordan disse vurderinger skal foregå og på hvilket værdigrundlag. Artiklen retter opmærksomhed mod...... sondringen mellem problem og behov og beskriver to typer spørgeskemaer, som i dag anbefales til at vurdere behov for rehabilitering og palliation hos mennesker med kræft og andre livstruende sygdomme. I lyset af det fokus, der er på evidensbaseret praksis, reflekterer forfatterne over udviklingen på området...

 5. Förekomst av karies och parodontit hos personer med Morbus Crohn

  OpenAIRE

  Johansson, Annika; Olsson, Sara

  2012-01-01

  Syftet med litteraturstudien var att undersöka förekomsten av karies och parodontit hos personer med Morbus Crohn. Metoden som användes var en allmän litteraturstudie. Materialet till litteraturstudien samlades in genom sökning i databaserna Cinahl, PubMed och ScienceDirect. De sökord som användes vid litteratursökningen i samtliga databaser var ”caries”, ”Crohn’s disease”, ”periodontal disease” och ”periodontitis”. Vetenskapliga artiklar som fick ingå i litteraturstudien begränsades till ”En...

 6. Red Light-Mediated Degradation of CONSTANS by the E3 Ubiquitin Ligase HOS1 Regulates Photoperiodic Flowering in Arabidopsis.

  Science.gov (United States)

  Lazaro, Ana; Mouriz, Alfonso; Piñeiro, Manuel; Jarillo, José A

  2015-09-01

  The regulation of CONSTANS (CO) gene expression is crucial to accurately measure changes in daylength, which influences flowering time in Arabidopsis thaliana. CO expression is under both transcriptional and posttranslational control mechanisms. We previously showed that the E3 ubiquitin ligase HIGH EXPRESSION OF OSMOTICALLY RESPONSIVE GENES1 (HOS1) physically interacts with CO in Arabidopsis. This interaction is required to precisely modulate the timing of CO accumulation and, consequently, to maintain low levels of FLOWERING LOCUS T expression during the first part of the day. The data presented here demonstrate that HOS1 is involved in the red light-mediated degradation of CO that takes place in the early stages of the daylight period. Our results show that phytochrome B (phyB) is able to regulate flowering time, acting in the phloem companion cells, as previously described for CO and HOS1. Moreover, we reveal that phyB physically interacts with HOS1 and CO, indicating that the three proteins may be present in a complex in planta that is required to coordinate a correct photoperiodic response in Arabidopsis. © 2015 American Society of Plant Biologists. All rights reserved.

 7. 76 FR 16852 - Hours of Service (HOS) of Drivers; Assessing the Safety Impact of the Exemption From the 14-Hour...

  Science.gov (United States)

  2011-03-25

  ... Pyrotechnics Association (APA) an exemption from the current HOS prohibition against driving a commercial motor...: Thomas Yager, FMCSA Driver and Carrier Operations Division; Office of Bus and Truck Standards and... 381.300(b)). APA's Independence Day Operations and the Exemption from 49 CFR 395.3(a)(2) APA is a...

 8. Daphnoretin Induces Cell Cycle Arrest and Apoptosis in Human Osteosarcoma (HOS Cells

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jinhai He

  2012-01-01

  Full Text Available In this study antiproliferation, cell cycle arrest and apoptosis induced by daphnoretin in human osteosarcoma (HOS cells were investigated. Antiproliferative activity was measured with the 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT assay. The IC50 value of daphnoretin was 3.89 μM after 72 h treatment. Induction of apoptosis was evidenced by apoptotic body appearance and Annexin V-FITC/PI apoptosis detection kit. Flow cytometric analysis indicated daphnoretin arrested the cell cycle in the G2/M phase. Western-blot assay showed that the G2/M phase arrest was accompanied by down-regulation of cdc2, cyclin A and cyclin B1. Moreover, daphnoretin inhibited Bcl-2 expression and induced Bax expression to desintegrate the outer mitochondrial membrane and causing cytochrome c release. Mitochondrial cytochrome c release was associated with the activation of caspase-9 and caspase-3 cascade. Our results demonstrated that daphnoretin caused death of HOS cells by blocking cells successively in G2/M phases and activating the caspase-3 pathway.

 9. Expression, Functional Characterization and X-ray Analysis of HosA, A Member of MarR Family of Transcription Regulator from Uropathogenic Escherichia coli.

  Science.gov (United States)

  Roy, Ajit; Reddi, Ravikumar; Sawhney, Bhavik; Ghosh, Debasish Kumar; Addlagatta, Anthony; Ranjan, Akash

  2016-08-01

  Regulators belonging to multiple antibiotic resistance regulator (MarR) family are widespread in prokaryotes and are involved in regulation of genes that are responsible for virulence and pathogenicity in most of the clinically important pathogens. Here we report the transcriptional, biophysical, and X-ray analyses of homologue of SlyA (HosA), a member of MarR family that is predominantly present in the pathogenic strains of Enterobacteriaceae family. The initiation of hosA transcription was observed to occur at two independent start sites and subsequent binding study has revealed that the purified HosA interacts with its upstream region suggesting a probable autoregulation. The secondary structure analysis through circular dichroism spectroscopy demonstrated that HosA is predominantly composed of the alpha helix with higher thermal stability. To further understand the three-dimensional structure, HosA was crystallized and the crystals were diffracted to maximum of 2.9 Ǻ on exposure to X-rays. Analysis of the X-ray crystallographic data suggested a primitive space group (P 6 ? 2 2), with unit cell parameters a = b = 64.19 Å and c = 244.25 Å. The solvent content and Matthews coefficient were 41 % and 2.11 Å(3) Da(-1), respectively, which indicated the existence of two molecules of HosA in the asymmetric unit of crystal.

 10. Kønsudvikling hos sønner af gartneriansatte kvinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Helle Raun; Schmidt, Ida Maria; Grandjean, Philippe

  2008-01-01

    Flere pesticider er vist at være hor­mon­for­styr­rende i celle- eller dyreforsøg og epi­de­mio­lo­gi­ske undersøgelser tyder på, at tidlig eks­po­ne­ring for pesticider kan påvirke ud­vik­lingen af for­plantnings- og hor­mon­syste­met hos men­ne­sker. Formålet med denne prospektive under­søg­e...... un­der­søgelsen er tid­ligere publiceret i Environ­mental Health Perspective 2008;116:566-72. Udgivelsesdato: December...

 11. Development and Validation of Written Exam Items for the Agricultural Hazardous Occupations Orders (AgHOs) Certification Training Program.

  Science.gov (United States)

  Mann, A J; Field, W E; Tormoehlen, R; French, B F

  2016-04-01

  Research was conducted to develop and validate a pool of exam items that can be used to test the readiness of youth, ages 14-15 years, to be certified under the current federally mandated Agricultural Hazardous Occupations Orders (AgHOs). The AgHOs require training prior to employment in agricultural workplaces that the Secretary of Labor has determined are especially hazardous for youth within the prescribed age range. Under the current provisions of the AgHOs certification process, non-exempt youth seeking employment in agriculture are required to pass a written exam concentrating on safe work practices as partial satisfaction to receive certification of eligibility for employment to perform certain tasks. However, the regulations provide little guidance concerning the format of the exam, subject matter to be covered, degree of difficulty, or minimum passing score. As part of the USDA-sponsored Hazardous Occupations Safety Training in Agriculture (HOSTA) initiative, efforts have been made to develop consistent and evidence-based testing methods for disseminating the test protocols to instructors. The goal was to expand, enhance, and maintain the reliability of the exam item pool for the AgHOs certification process. Item development was based on the HOSTA-supported Gearing Up for Safety: Production Agriculture Safety Training for Youth curriculum. To ensure adequate item availability, the current item pool was expanded to include a minimum of two test items for each of the 157 cognitive-based core competencies developed as part of the Gearing Up curriculum design process. Administering 70-item exams that were generated from the item pool to 568 youth, ages 13-18 years, provided evidence of item validity. The result was a pool of 367 validated exam items.

 12. Stabile isotoper indikerer intra- og interspecifik variation i diæten hos tropiske ålelarver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønkjær, P.; Christensen, Jens Tang; Munk, Peter

  2011-01-01

  Fødeøkologien hos ålens karakteristiske larvestadium, leptocephalen, er trods mange års studier stadig dårligt beskrevet. Én af grundene til dette er at der sjældent observeres identificerbare fødeobjekter i tarmen på disse larver. Nye molekylære teknikker har vist at dette muligvis skyldes, at g...

 13. On the Detectability of the X 2A" HSS, HSO, and HOS Radicals in the Interstellar Medium

  Science.gov (United States)

  Fortenberry, Ryan C.; Francisco, Joseph S.

  2017-02-01

  {\\tilde{X}}2A\\prime\\prime HSS has yet to be observed in the gas phase in the interstellar medium (ISM). HSS has been observed in cometary material and in high abundance. However, its agglomeration to such bodies or dispersal from them has not been observed. Similarly, HSO and HOS have not been observed in the ISM, either, even though models support their formation from reactions of known sulfur monoxide and hydrogen molecules, among other pathways. Consequently, this work provides high-level, quantum chemical rovibrational spectroscopic constants and vibrational frequencies in order to assist in interstellar searches for these radical molecules. Furthermore, the HSO-HOS isomerization energy is determined to be 3.63 kcal mol-1, in line with previous work, and the dipole moment of HOS is 36% larger at 3.87 D than HSO, making the less stable isomer more rotationally intense. Finally, the S-S bond strength in HSS is shown to be relatively weak at 30% of the typical disulfide bond energy. Consequently, HSS may degrade into SH and sulfur atoms, making any ISM abundance of HSS likely fairly low, as recent interstellar surveys have observed.

 14. Detection of Disturbances in Voltage Signals for Power Quality Analysis Using HOS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Luiz R. Pereira

  2007-01-01

  Full Text Available This paper outlines a higher-order statistics (HOS-based technique for detecting abnormal conditions in voltage signals. The main advantage introduced by the proposed technique refers to its capability to detect voltage disturbances and their start and end points in a frame whose length corresponds to, at least, N=16 samples or 1/16 of the fundamental component if a sampling rate equal to fs=256×60 Hz is considered. This feature allows the detection of disturbances in submultiples or multiples of one-cycle fundamental component if an appropriate sampling rate is considered. From the computational results, one can note that almost all abnormal and normal conditions are correctly detected if N= s256, 128, 64, 32, and 16 and the SNR is higher than 25 dB. In addition, the proposed technique is compared to a root mean square (rms-based technique, which was recently developed to detect the presence of some voltage events as well as their sources in a frame whose length ranges from 1/8 up to one-cycle fundamental component. The numerical results reveal that the proposed technique shows an improved performance when applied not only to synthetic data, but also to real one.

 15. Detection of Disturbances in Voltage Signals for Power Quality Analysis Using HOS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pereira José Luiz R

  2007-01-01

  Full Text Available This paper outlines a higher-order statistics (HOS-based technique for detecting abnormal conditions in voltage signals. The main advantage introduced by the proposed technique refers to its capability to detect voltage disturbances and their start and end points in a frame whose length corresponds to, at least, samples or of the fundamental component if a sampling rate equal to Hz is considered. This feature allows the detection of disturbances in submultiples or multiples of one-cycle fundamental component if an appropriate sampling rate is considered. From the computational results, one can note that almost all abnormal and normal conditions are correctly detected if s256, 128, 64, 32, and 16 and the SNR is higher than 25 dB. In addition, the proposed technique is compared to a root mean square (rms-based technique, which was recently developed to detect the presence of some voltage events as well as their sources in a frame whose length ranges from up to one-cycle fundamental component. The numerical results reveal that the proposed technique shows an improved performance when applied not only to synthetic data, but also to real one.

 16. Gir tidlig vurdering og behandling hos spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering reduksjon i langtidsfravær hos sykmeldte med muskel- og skjelettsykdommer?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harald Elvsåshagen

  2010-01-01

  Full Text Available Bakgrunn: De fleste langtidssykmeldte med muskel- og skjelettsykdommer blir utredet, behandlet og fulgt opp av fastlege. Ved lengre tids sykmelding henvises mange fra sin fastlege til spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering for å optimalisere behandlingsopplegget.Formålet med denne studien var å undersøke om henvisning direkte fra NAV til spesialist uten å gå veien om fastlege, medførte redusert antall sykmeldingsdager og mindre bruk av andre trygdeytelser som rehabiliteringspenger, yrkesrettet attføring og uførepensjon.Materiale og metode: I samarbeid med 14 NAV-kontor i Vestfold ble 829 sykmeldte i alder 25-50 år med 8-12 ukers sykmelding for muskel- og skjelettsykdommer randomisert til en intervensjonsgruppe (n=409 og en kontrollgruppe (n=420. Eksklusjonskriterier var manglende arbeidsforhold, revmatiske sykdommer, brudd og leddsykdommer. Intervensjonsgruppen ble undersøkt og behandlet av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Spesialsykehuset for rehabilitering, avd. Stavern. Kontrollgruppen fortsatte behandling hos sin fastlege. Noen av disse pasientene ble henvist til samme poliklinikk eller til annen spesialist på initiativ fra sin fastlege. Data for sykmeldingsdager, uførepensjon, rehabiliteringspenger og attføringspenger ble samlet inn fra NAV-kontorene. De samme parametre ble brukt som endepunkter. Etter to år ble endepunktene analysert. Data ble analysert etter "intention to treat"- prinsippet.Resultater: I intervensjonsgruppen var gjennomsnittlig antall sykmeldingsdager 138 dager (SD 86,2 mot 147 dager (SD 88,0 i kontrollgruppen, en forskjell på ni sykmeldingsdager. Forskjellen er ikke statistisk signifikant (p=0,163. Det var heller ikke statistisk signifikant forskjell i forbruket av yrkesrettet attføring og rehabiliteringspenger mellom intervensjonsgruppen og behandlingsgruppen.Konklusjon: Henvisning til spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering direkte fra NAV etter 8-12 ukers sykmelding

 17. Rice root curling, a response to mechanosensing, is modulated by the rice E3-ubiquitin ligase HIGH EXPRESSION OF OSMOTICALLY RESPONSIVE GENE1 (OsHOS1).

  Science.gov (United States)

  Lourenço, T F; Serra, T S; Cordeiro, A M; Swanson, S J; Gilroy, S; Saibo, N J M; Oliveira, M M

  2016-08-02

  Plant development depends on the perception of external cues, such as light, gravity, touch, wind or nutrients, among others. Nevertheless, little is known regarding signal transduction pathways integrating these stimuli. Recently, we have reported the involvement of a rice E3-ubiquitin ligase (OsHOS1, HIGH EXPRESSION OF OSMOTICALLY RESPONSIVE GENE1), previously associated with abiotic stress response, in root responses to mechanical stimuli. We showed that OsHOS1 is involved in the regulation of root curling after mechanosensing and that RNAi::OsHOS1 plants failed to exhibit the root curling phenotype observed in WT. Interestingly, the straight root phenotype of these transgenics correlated with the up-regulation of rice ROOT MEANDER CURLING (OsRMC, a negative regulator of rice root curling) and was reverted by the exogenous application of jasmonic acid. Altogether, our results highlight the role of the proteasome modulating plant responses to mechanical stimuli and suggest that OsHOS1 is a hub integrating environmental and hormonal signaling into plant growth and development.

 18. NRDA-processed CTD data from the HOS Davis in the Gulf of Mexico, Cruise 1 Leg 1, collected from 2010-08-13 to 2010-08-22, associated with the Deepwater Horizon Oil Spill event (NCEI Accession 0128072)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Conductivity Temperature and Depth (CTD) measurements were collected aboard the R/V HOS Davis, Cruise 01, to determine physical oceanographic parameters of the water...

 19. NRDA-processed CTD data from the HOS Davis in the Gulf of Mexico, Cruise 2 Leg 1, collected from 2010-08-26 to 2010-09-02, associated with the Deepwater Horizon Oil Spill event (NCEI Accession 0128093)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Conductivity Temperature and Depth (CTD) measurements were collected aboard the R/V HOS Davis, Cruise 02, to determine physical oceanographic parameters of the water...

 20. NRDA-processed CTD data from the HOS Davis in the Gulf of Mexico, Cruise 3 Leg 1, collected from 2010-09-09 to 2010-09-27, associated with the Deepwater Horizon Oil Spill event (NCEI Accession 0130017)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Conductivity Temperature and Depth (CTD) measurements were collected aboard the R/V HOS Davis, Cruise 03, to determine physical oceanographic parameters of the water...

 1. NRDA-processed CTD data from the HOS Davis in the Gulf of Mexico, Cruise 4 Leg 1, collected from 2010-11-07 to 2010-11-14, associated with the Deepwater Horizon Oil Spill event (NCEI Accession 0130023)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Conductivity Temperature and Depth (CTD) measurements were collected aboard the R/V HOS Davis, Cruise 04, to determine physical oceanographic parameters of the water...

 2. Nasaleringsvärde för Nasometer hos svensktalande 13- och 18-åringar

  OpenAIRE

  Birgersson, Magdalena; Norberg, Christel

  2013-01-01

  Bakgrund Nasometer är ett datorbaserat instrument som procentuellt mäter andel ljudenergi som vid tal kommer ut via näsan. Nasometern är det främst använda instrumentet vid instrumentell nasalitetsbedömning. I användningen av Nasometer behövs normalvärden från personer med typisk resonansutveckling. Normalvärden för svenska språket finns för flera åldersgrupper, men inte för tonåringar. Syfte Ta fram normalvärden för Nasometer hos svensktalande 13- respektive 18-åringar, studera värdenas spri...

 3. Computer-aided diagnosis of Myocardial Infarction using ultrasound images with DWT, GLCM and HOS methods: A comparative study.

  Science.gov (United States)

  Vidya, K Sudarshan; Ng, E Y K; Acharya, U Rajendra; Chou, Siaw Meng; Tan, Ru San; Ghista, Dhanjoo N

  2015-07-01

  Myocardial Infarction (MI) or acute MI (AMI) is one of the leading causes of death worldwide. Precise and timely identification of MI and extent of muscle damage helps in early treatment and reduction in the time taken for further tests. MI diagnosis using 2D echocardiography is prone to inter-/intra-observer variability in the assessment. Therefore, a computerised scheme based on image processing and artificial intelligent techniques can reduce the workload of clinicians and improve the diagnosis accuracy. A Computer-Aided Diagnosis (CAD) of infarcted and normal ultrasound images will be useful for clinicians. In this study, the performance of CAD approach using Discrete Wavelet Transform (DWT), second order statistics calculated from Gray-Level Co-Occurrence Matrix (GLCM) and Higher-Order Spectra (HOS) texture descriptors are compared. The proposed system is validated using 400 MI and 400 normal ultrasound images, obtained from 80 patients with MI and 80 normal subjects. The extracted features are ranked based on t-value and fed to the Support Vector Machine (SVM) classifier to obtain the best performance using minimum number of features. The features extracted from DWT coefficients obtained an accuracy of 99.5%, sensitivity of 99.75% and specificity of 99.25%; GLCM have achieved an accuracy of 85.75%, sensitivity of 90.25% and specificity of 81.25%; and HOS obtained an accuracy of 93.0%, sensitivity of 94.75% and specificity of 91.25%. Among the three techniques presented DWT yielded the highest classification accuracy. Thus, the proposed CAD approach may be used as a complementary tool to assist cardiologists in making a more accurate diagnosis for the presence of MI. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 4. The RNA-binding protein HOS5 and serine/arginine-rich proteins RS40 and RS41 participate in miRNA biogenesis in Arabidopsis

  KAUST Repository

  Chen, Tao

  2015-07-30

  MicroRNAs are a class of small regulatory RNAs that are generated from primary miRNA (pri-miRNA) transcripts with a stem-loop structure. Accuracy of the processing of pri-miRNA into mature miRNA in plants can be enhanced by SERRATE (SE) and HYPONASTIC LEAVES 1 (HYL1). HYL1 activity is regulated by the FIERY2 (FRY2)/RNA polymerase II C-terminal domain phosphatase-like 1 (CPL1). Here, we discover that HIGH OSMOTIC STRESS GENE EXPRESSION 5 (HOS5) and two serine/arginine-rich splicing factors RS40 and RS41, previously shown to be involved in pre-mRNA splicing, affect the biogenesis of a subset of miRNA. These proteins are required for correct miRNA strand selection and the maintenance of miRNA levels. FRY2 dephosphorylates HOS5 whose phosphorylation status affects its subnuclear localization. HOS5 and the RS proteins bind both intronless and intron-containing pri-miRNAs. Importantly, all of these splicing-related factors directly interact with both HYL1 and SE in nuclear splicing speckles. Our results indicate that these splicing factors are directly involved in the biogenesis of a group of miRNA.

 5. Computer-aided diagnosis of psoriasis skin images with HOS, texture and color features: A first comparative study of its kind.

  Science.gov (United States)

  Shrivastava, Vimal K; Londhe, Narendra D; Sonawane, Rajendra S; Suri, Jasjit S

  2016-04-01

  Psoriasis is an autoimmune skin disease with red and scaly plaques on skin and affecting about 125 million people worldwide. Currently, dermatologist use visual and haptic methods for diagnosis the disease severity. This does not help them in stratification and risk assessment of the lesion stage and grade. Further, current methods add complexity during monitoring and follow-up phase. The current diagnostic tools lead to subjectivity in decision making and are unreliable and laborious. This paper presents a first comparative performance study of its kind using principal component analysis (PCA) based CADx system for psoriasis risk stratification and image classification utilizing: (i) 11 higher order spectra (HOS) features, (ii) 60 texture features, and (iii) 86 color feature sets and their seven combinations. Aggregate 540 image samples (270 healthy and 270 diseased) from 30 psoriasis patients of Indian ethnic origin are used in our database. Machine learning using PCA is used for dominant feature selection which is then fed to support vector machine classifier (SVM) to obtain optimized performance. Three different protocols are implemented using three kinds of feature sets. Reliability index of the CADx is computed. Among all feature combinations, the CADx system shows optimal performance of 100% accuracy, 100% sensitivity and specificity, when all three sets of feature are combined. Further, our experimental result with increasing data size shows that all feature combinations yield high reliability index throughout the PCA-cutoffs except color feature set and combination of color and texture feature sets. HOS features are powerful in psoriasis disease classification and stratification. Even though, independently, all three set of features HOS, texture, and color perform competitively, but when combined, the machine learning system performs the best. The system is fully automated, reliable and accurate. Copyright © 2016 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 6. Overexpression of an Orchid (Dendrobium nobile) SOC1/TM3-Like Ortholog, DnAGL19, in Arabidopsis Regulates HOS1-FT Expression.

  Science.gov (United States)

  Liu, Xiao-Ru; Pan, Ting; Liang, Wei-Qi; Gao, Lan; Wang, Xiao-Jing; Li, Hong-Qing; Liang, Shan

  2016-01-01

  Flowering in the appropriate season is critical for successful reproduction in angiosperms. The orchid species, Dendrobium nobile, requires vernalization to achieve flowering in the spring, but the underlying regulatory network has not been identified to date. The MADS-box transcription factor DnAGL19 was previously identified in a study of low-temperature treated D. nobile buds and was suggested to regulate vernalization-induced flowering. In this study, phylogenetic analysis of DnAGL9 and the MADS-box containing proteins showed that DnAGL19 is phylogenetically closely related to the SOC1-like protein from orchid Dendrobium Chao Parya Smile, DOSOC1. The orchid clade closed to but is not included into the SOC1-1/TM3 clades associated with either eudicots or monocots, suggesting that DnAGL19 is an SOC1-1/TM3-like ortholog. DnAGL19 was found to be highly expressed in pseudobulbs, leaves, roots, and axillary buds but rarely in flowers, and to be substantially upregulated in axillary buds by prolonged low-temperature treatments. Overexpression of DnAGL19 in Arabidopsis thaliana resulted in a small but significantly reduced time to bolting, suggesting that flowering time was slightly accelerated under normal growth conditions. Consistent with this, the A. thaliana APETELA1 (AP1) gene was expressed at an earlier stage in transgenic lines than in wild type plants, while the FLOWERING LOCUS T (FT) gene was suppressed, suggesting that altered regulations on these transcription factors caused the weak promotion of flowering. HIGH EXPRESSION OF OSMOTICALLY RESPONSIVE GENE 1 (HOS1) was slightly activated under the same conditions, suggesting that the HOS1-FT module may be involved in the DnAGL19-related network. Under vernalization conditions, FT expression was significantly upregulated, whereas HOS1 expression in the transgenic A. thaliana has a level similar to that in wild type. Taken together, these results suggest that DnAGL19 controls the action of the HOS1-FT module

 7. Overexpression of an orchid (Dendrobium nobile SOC1/TM3-like ortholog, DnAGL19, in Arabidopsis regulates HOS1-FT expression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xiao-ru eLiu

  2016-02-01

  Full Text Available Flowering in the appropriate season is critical for successful reproduction in angiosperms. The orchid species, Dendrobium nobile, requires vernalization to achieve flowering in the spring, but the underlying regulatory network has not been identified to date. The MADS-box transcription factor DnAGL19 was previously identified in a study of low-temperature treated D. nobile buds and was suggested to regulate vernalization-induced flowering. In this study, phylogenetic analysis of DnAGL9 and the MADS-box containing proteins showed that DnAGL19 is phylogenetically closely related to the SOC1-like protein from orchid Dendrobium Chao Parya Smile, DOSOC1. The orchid clade closed to but is not included into the SOC1-1/TM3 clades associated with either eudicots or monocots, suggesting that DnAGL19 is an SOC1-1/TM3-like ortholog. DnAGL19 was found to be highly expressed in pseudobulbs, leaves, roots and axillary buds but rarely in flowers, and to be substantially upregulated in axillary buds by prolonged low-temperature treatments. Overexpression of DnAGL19 in Arabidopsis thaliana resulted in a small but significantly reduced time to bolting, suggesting that flowering time was slightly accelerated under normal growth conditions. Consistent with this, the A. thaliana APETELA1 (AP1 gene was expressed at an earlier stage in transgenic lines than in wild type plants, while the FLOWERING LOCUS T (FT gene was suppressed, suggesting that altered regulations on these transcription factors caused the weak promotion of flowering. HIGH EXPRESSION OF OSMOTICALLY RESPONSIVE GENE 1 (HOS1 was slightly activated under the same conditions, suggesting that the HOS1-FT module may be involved in the DnAGL19-related network. Under vernalization conditions, FT expression was significantly upregulated, whereas HOS1 expression in the transgenic A. thaliana has a level similar to that in wild type. Taken together, these results suggest that DnAGL19 controls the action of the

 8. Vad underlättar respektive hindrar fysisk aktivitet hos personer med långvariga smärtor? : En kvalitativ intervjustudie

  OpenAIRE

  Strömbom, Johanna; Carlsson, Malin

  2014-01-01

  Titel: Vad underlättar respektive hindrar fysisk aktivitet hos personer med långvariga smärtor? – En kvalitativ intervjustudie. Författare: Malin Carlsson & Johanna Strömbom, Sjukgymnastprogrammet, Institutionen för Medicin och Hälsa (IMH), Linköpings universitet Handledare: Britt Larsson, Docent i yrkesmedicin, Lektor i klinisk smärtforskning, Institutionen för Medicin och Hälsa (IMH), Linköpings universitet. SAMMANFATTNING Bakgrund: Träning har visats ge positiva effekter på långvarig s...

 9. Overexpression of an Orchid (Dendrobium nobile) SOC1/TM3-Like Ortholog, DnAGL19, in Arabidopsis Regulates HOS1-FT Expression

  Science.gov (United States)

  Liu, Xiao-Ru; Pan, Ting; Liang, Wei-Qi; Gao, Lan; Wang, Xiao-Jing; Li, Hong-Qing; Liang, Shan

  2016-01-01

  Flowering in the appropriate season is critical for successful reproduction in angiosperms. The orchid species, Dendrobium nobile, requires vernalization to achieve flowering in the spring, but the underlying regulatory network has not been identified to date. The MADS-box transcription factor DnAGL19 was previously identified in a study of low-temperature treated D. nobile buds and was suggested to regulate vernalization-induced flowering. In this study, phylogenetic analysis of DnAGL9 and the MADS-box containing proteins showed that DnAGL19 is phylogenetically closely related to the SOC1-like protein from orchid Dendrobium Chao Parya Smile, DOSOC1. The orchid clade closed to but is not included into the SOC1-1/TM3 clades associated with either eudicots or monocots, suggesting that DnAGL19 is an SOC1-1/TM3-like ortholog. DnAGL19 was found to be highly expressed in pseudobulbs, leaves, roots, and axillary buds but rarely in flowers, and to be substantially upregulated in axillary buds by prolonged low-temperature treatments. Overexpression of DnAGL19 in Arabidopsis thaliana resulted in a small but significantly reduced time to bolting, suggesting that flowering time was slightly accelerated under normal growth conditions. Consistent with this, the A. thaliana APETELA1 (AP1) gene was expressed at an earlier stage in transgenic lines than in wild type plants, while the FLOWERING LOCUS T (FT) gene was suppressed, suggesting that altered regulations on these transcription factors caused the weak promotion of flowering. HIGH EXPRESSION OF OSMOTICALLY RESPONSIVE GENE 1 (HOS1) was slightly activated under the same conditions, suggesting that the HOS1-FT module may be involved in the DnAGL19-related network. Under vernalization conditions, FT expression was significantly upregulated, whereas HOS1 expression in the transgenic A. thaliana has a level similar to that in wild type. Taken together, these results suggest that DnAGL19 controls the action of the HOS1-FT module

 10. Depresjon etter slag – en undervurdert diagnose? - hvordan kan sykepleiere bidra til å forebygge depresjon hos pasient som har hatt apoplexia cerebri?

  OpenAIRE

  Bye, Terje; Skotte, Kjetil

  2010-01-01

  Oppgaven handler om hvordan sykepleiere kan bidra til å forebygge depresjon hos pasienter som har hatt apoplexia cerebri, en sykdom som for mange endrer livet radikalt. Vi ønsker med oppgaven å sette fokus på helhetlig sykepleie og på at sykepleier kan bidra til å styrke slagpasienters psykiske helse ved å være et medmenneske som tar i bruk sykepleiefaglige teknikker for å skape håp og optimisme. Først har vi kartlagt enkelt sykdomslæren rundt apoplexia cerebri. Deretter definert depresjon, r...

 11. Læring i praksis. Tilrettelegging for å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studenter i praksis. Erfaringer fra en pilotstudie.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Høium

  2009-02-01

  Full Text Available Studien belyser erfaringer med en tilpasset veiledningsmodell i gruppe, for å styrke profesjonell kompetanse hos vernepleiestudenter i praksis. Intervensjonen er gjennomført i forhold til 32 bachelorstudenter fra tre ulike kull. Den tar utgangspunkt i en obligatorisk veiledningsgruppe som foregår inne på høgskolen, midtveis i en av deres praksisperioder. Hovedmålsettingen var å se i hvilken grad veiledningsmodellen bidro til utbytte og læringseffekt i forhold til målsetting for praksisperioden. Et annet mål med studien har vært å skaffe erfaringer med hvordan refleksjon og kritisk tenkning kan læres gjennom praktisk student veiledning. Resultater fra undersøkelsen viste at den tilpassede veiledningsmodellen som her ble benyttet, bidro til å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studentene. Dette gir grunnlag for videre optimisme med tanke på å styrke vernepleiestudentenes læring og profesjonelle kompetanse. Betydningen forsterkes ved at refleksjonskompetanse fremheves som en sentral kvalitetsvariabel, både fra myndighetene og fra fagfeltet. En videre utfordring vil være å raffinere modellen ytterligere med tanke på utprøving og tilpasset implementering gjennom ulike praksisperioder i studiet.

 12. Trofiske skift og fysiske faktorer i væksten hos Færøske torsk (Gadus morhua) undersøgt ved brug af stabile isotoper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Nielsen, Jens; Christensen, Jens Tang; Grønkjær, P.

  -2010), og 2) ved undersøgelse af stabile isotoper over en periode på 20 år (1991-2010). År med større vækst ringbredde i otolitten, forbindes med optimale betingelser, mens små ringbredder forbindes med ugunstige år. Ændringerne i otolitterne er et konservativt estimat for variation i vækst, og har derfor...... en mindre amplitude i variationen af ringbredde end direkte vækst målinger. Over hele vækstkronologien ses en negativ udvikling i væksten hos torsk, dog afbrudt af kortere perioder med positiv vækst. De stabile isotop prøver udtages fra hele otolitter fra 5 år gamle torsk. Fra protein delen af...... omgivelser torsken har oplevet, især den omgivende temperatur. Karbon signalet fra den uorganiske del af otolitten vil blive sammenlignet med værdierne i protein delen. De stabile isotop-værdier, samt vækst data vil blive analyseret for at se sammenhængen mellem klimaet og væksten hos torsk. Både lokalt, med...

 13. Hyperbilirubinemi hos nyfødte – et kontroversielt tema. Erfaringer med nye indikasjoner for fototerapi og utskiftningstransfusjon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alf Meberg

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGNye indikasjoner for behandling av hyperbilirubinemi hos nyfødte (bilirubinskjema fra Hillingdon sykehus,England ble innført ved Vestfold sentralsykehus primo 1994. Endringene i panoramaet av behandlingstiltak(lysbehandling, utskiftningstransfusjon ble registrert i kohortene av levende fødte ved sykehuset i toårsperioden1994-95 og sammenlignet med foregående treårsperiode 1991-93. Total lysbehandlingsprevalens falt signifikantfra 6,9% av levende fødte i perioden 1991-93 til 5,5% i perioden 1994-95 (p betydelig fall i prevalensen av fullbårne barn som ble lysbehandlet for fysiologisk ikterus, fra 4,3% til 1,6% ihenholdsvis første og siste periode (p steg signifikant fra 2,0% av levende fødte til 3,2% (p økning i prematuritetsinsidensen, som steg fra 4,5% i perioden 1991-93 til 5,9% i perioden 1994-95 (p Andelen premature som ble lysbehandlet steg fra 45,2% i første til 53,1% i siste periode (p av blodgruppeimmuniserte barn som ble lysbehandlet var uforandret i de to periodene (henholdsvis 0,6% og0,7% (p > 0,05. Det var en markert reduksjon i prevalensen av barn som gjennomgikk utskiftningstransfusjon(fra 0,2 til 0,06% henholdsvis i de to periodene (p effekter av lysbehandling til friske fullbårne barn med ikterus, reduseres relativt betydelig med de moderatejusteringer av indikasjonene som er foretatt. Rutineskiftet har også betydd ressurssparing. På landsbasis vil en slikrutineendring medføre at 1000-2000 fullbårne barn hvert år kan unngå lysbehandling. Indikasjonene for fototerapiog utskiftningstransfusjon for hyperbilirubinemi hos nyfødte i Norge må diskuteres på nytt i lys av ny forskningmed tanke på nasjonal konsensus. Kortere liggetider for nyfødte i sykehus etter fødselen gjør det nødvendig medgode rutiner for oppfølging av hyperbilirubinemi utenfor sykehus.Meberg A. Hyperbilirubinemia – a controversial topic. Experiences with new guidelines for phototherapyand exchange transfusion . Nor J

 14. Strategi for opptrapping av kraftfôr etter kjeing for å sikre god produksjon og helse hos norske mjølkegeiter

  OpenAIRE

  Asheim, Karianne Garthus

  2016-01-01

  I Norge har mjølkeavdråtten hos geit økt mye i seinere tid. Etter kjeing er geiter ofte i negativ energibalanse (NEB), og fôring av kraftfôr må balanseres mellom tilførsel av nok energi, og samtidig unngå for mye mobilisering av kroppsreserver og sikre godt vommiljø og grovfôropptak videre i laktasjonen. Formålet med denne oppgaven var å undersøke effekten av forskjellige opptrappingshastigheter for kraftfôr etter kjeing. Et feltforsøk ble utført i 8 besetninger med geitemjølksproduksjon ...

 15. Effekt av protein i rasjonen på fôropptak, melkeytelse, melkekvalitet, tyggeatferd, og aktivitet hos melkekyr med ulik fôreffektivitet

  OpenAIRE

  Skjelbred, Camilla Therese

  2017-01-01

  Formålet med dette forsøket var å undersøke effekten av ulik fôreffektivitet (høy og lav) hos kyr, og ulikt proteinnivå (130, 145, 160, 175 g/kg TS) i fullfôret på fôropptak, melkeytelse, melkekvalitet, tyggeatferd og aktivitet. Kyr og andre drøvtyggere lever i symbiose med mikrobene i vomma som brytes ned cellulose og hemi-cellulose i fôret. For at mikrobene skal fungere optimalt er det viktig at miljøet i vomma er stabilt. En viktig del av fôret til kyrne er protein, og dette tilsettes i...

 16. Mindfullness og stressmestring - en grounded theory studie: MBSR og metodens påvirkning på stressresponsen hos piloter i forsvaret, med kobling til idrettsutøvere

  OpenAIRE

  Andresen, Eline Granne

  2016-01-01

  Hensikten med denne studien var å se på om og hvordan et Mindfullness Based Stress Reduction program hos piloter kunne påvirke individets stressrespons. Dette ble gjort ved hjelp av metodikken og framgangsmåten i grounded theory. 6 piloter (gjennomsnittsalder: 40.5, SD: 12) ble valgt ut. Ved å bruke grounded theory metodologi (Strauss & Corbin, 1998), ble dataene analysert etter flere omganger med kodingsprosedyrer, og benyttet til utvikling av en egen teori. Fire mentale aspek...

 17. Kawasakis syndrom hos voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roed, Casper; Skinhøj, Peter

  2009-01-01

  Kawasaki syndrome (KS), which is febrile systemic vasculitis complicated by coronary aneurysms, was initially described in children, but an increasing number of case-reports address adult-KS. The disease seems to be infectious of origin, but the causative agent has not been established. The debut...

 18. Urogenital tuberkulose hos danskere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Almasi, Charlotte Elberling; Holm, Mette; Meyhoff, Hans-Henrik

  2002-01-01

  Extrapulmonary tuberculosis is rare in natives of Denmark, who are not exposed to risk factors, such as homelessness and drug or alcohol abuse. Two patients diagnosed with advanced urogenital tuberculosis are reported.......Extrapulmonary tuberculosis is rare in natives of Denmark, who are not exposed to risk factors, such as homelessness and drug or alcohol abuse. Two patients diagnosed with advanced urogenital tuberculosis are reported....

 19. Nogle argumentationsgange hos Habermas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dupont, Søren

  1985-01-01

  Artiklen forholder sig til væsentlige begreber fra Habermas' teori om den kommunikative handlen.......Artiklen forholder sig til væsentlige begreber fra Habermas' teori om den kommunikative handlen....

 20. Hypertension hos gravide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiesen, Elisabeth R; Johansen, Marianne; Kamper, Anne Lise

  2009-01-01

  There are four major hypertensive disorders in pregnancy: chronic hypertension, gestational hypertension, preeclampsia and chronic hypertension with superimposed preeclampsia. The indications and efficacy of antihypertensive treatment of the different hypertensive disorders are assessed. Advantages...

 1. Botulisme hos et spaedbarn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Allan Bybeck; Nordly, Sannie Brit; Clausen, Marianne Engel

  2010-01-01

  investigation, contaminated food was not found. One particular batch of canned baby food was suspected and recalled from the market, but no contamination was found. The girl had not ingested honey. The condition is rare, but can be very serious and should be kept in mind in cases presenting with the well...

 2. Harepest hos jaeger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edfors, Robert; Smith, Birgitte; Lillebaek, Troels

  2010-01-01

  "Rabbit fever" (Francisella Tularensis) is a rare infection in Denmark. It was first described in Denmark in 1987. It is most likely to affect people who come into close contact with infected animals or ticks, such as hunters, butchers and veterinarians. The diagnosis should be suspected in such ......"Rabbit fever" (Francisella Tularensis) is a rare infection in Denmark. It was first described in Denmark in 1987. It is most likely to affect people who come into close contact with infected animals or ticks, such as hunters, butchers and veterinarians. The diagnosis should be suspected...

 3. Pulmonal fedtemboli hos traumepatient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rudolph, Søren F.; Hansen, Nikolaj Friis; Edström, Birgitte

  2007-01-01

  Pulmonal fedt emboli (PFE) kan ses, når fedt perler udskilles fra fedtholdige væv og emboliserer i den pulmonale mikrovaskulære cirkulation. Tilstanden ses ved frakturer, særligt lukkede frakturer af lange rørknogler, pelvis og costae 1, 2, men også ved massive bløddelsskader 3, 4, ortopædkirurgi......Pulmonal fedt emboli (PFE) kan ses, når fedt perler udskilles fra fedtholdige væv og emboliserer i den pulmonale mikrovaskulære cirkulation. Tilstanden ses ved frakturer, særligt lukkede frakturer af lange rørknogler, pelvis og costae 1, 2, men også ved massive bløddelsskader 3, 4...

 4. Hypertension hos gravide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiesen, Elisabeth R; Johansen, Marianne; Kamper, Anne Lise

  2009-01-01

  There are four major hypertensive disorders in pregnancy: chronic hypertension, gestational hypertension, preeclampsia and chronic hypertension with superimposed preeclampsia. The indications and efficacy of antihypertensive treatment of the different hypertensive disorders are assessed. Advantages...... and disadvantages of different classes of antihypertensive drugs during pregnancy and lactation are described....

 5. Syfilis hos gravide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Tine; Ibsen, Hans Henning Windeløv

  2012-01-01

  The incidence of syphilis in Denmark is rising. In 2010, 377 new cases of syphilis were reported, 36 of these cases in women. Since January 1st 2010 all pregnant women are offered an antenatal syphilis test. This resulted in the finding of seven cases of syphilis among pregnant women in 2010....... This article summarises the clinical and serological findings in syphilis and describes the treatment of the disease, with focus on pregnancy and congenital infection....

 6. Helvede hos Dante

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Else Marie Wiberg

  2012-01-01

  Dante Alighier (1265-1321) skrev sit store digt La Comedia, kendt som Den guddommelige Komedie i 1300-tallets begyndelse, efter at han var forvist fra Firenze. Digtet skildrer en rejse gennem tre riger: Helvede, Renselsesbjerget og Paradis, som hver især beskriver faser i et menneskes vej mod...... større erkendelse og mod frelse. Netop derfor skal læseren ikke standse ved Helved, men foretage hele rejsen. Dantes pointe er, at vejen til Paradis går gennem Helvede, for menneskelivet er qua mennesket selv langtfra fuldkomment. Artiklen her viser, hvordan Dante beskriver ethvert menneskes vanskelige...... livsafgørelser (kriser) ved fra første færd at inddrage læseren i en knusende krisestemning og føre os ned i all helvedes pinsler, før vi føres op gennem rensende selvindsigter og endelig til at se større livsperspektiver. Ifølge Dante er Helvede kun et kritisk begyndelsespunkt, ikke et slutpunkt....

 7. Lejringsskader hos rygopererede patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sestoft, Bodil; Larsen, Birgit; Erlandsen, Mogens

  2009-01-01

  at particular risk of developing positioning-related injuries? MATERIAL AND METHODS: Follow-up study comprising 299 patients. A patient record followed the patient from the day of surgery until discharge. Selected pre-disposing factors related to positioning injuries as well as positioning-related injuries were...

 8. Bilateral akillesseneruptur hos nyretransplanterede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovgaard, D; Feldt-Rasmussen, B F; Nimb, L

  1996-01-01

  Increased incidence of tendinitis and tendon ruptures is reported in recipients of a kidney transplant. Two cases of bilateral achilles tendon rupture after minimal trauma are described. Tendon ruptures are more frequent in individuals with kidney disease in dialysis or after transplantation...

 9. Motivasjonsfaktorer hos ledere

  OpenAIRE

  Lien, Roger

  2010-01-01

  Bacheloroppgave i organisasjon og ledelse Norsk: Problemstillingen til denne oppgaven var; "Hva er motivasjonsfaktorene til å bli leder og hva er motivasjonsfaktorene til å være leder?". Ønsket var å sammenligne motivasjonsfaktorene man hadde for å bli leder, med motivasjonsfaktorene man har for å være i en lederjobb. Ved å se på forskjellen mellom indre og ytre motivasjonsfaktorer på før og etter man hadde fått seg en ledende stilling. Kvalitativ metode ble brukt, der fem mellomlede...

 10. Laegemiddelinteraktioner hos intensivpatienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Saaby, Lasse; Olesen, Charlotte; Fedder, Jens

  2009-01-01

  INTRODUCTION: The purpose of this study was to investigate the frequency of potential drug-drug interactions (DDIs) within the first 24 hours of admission to an intensive care unit, and to determine which drugs were involved in potential DDIs along with the clinical relevance of the identified DDIs....... METHODS: Drug data from all intensive care patients (n = 102) admitted during a three-month period in the spring 2007 were investigated. Potential DDIs were evaluated using the drug interaction system of Micromedex. RESULTS: Four patients were excluded because their treatment only included one drug....... A total of 98 patients were treated with an average of ten drugs per patient. Among the enrolled patients, we found 242 potential DDIs, corresponding to an average of 2.5 DDIs per patient. The drugs most frequently involved in potential DDIs included antithrombotic drugs, opioids, loop diuretics, ACE...

 11. eSundhedskompetence og brugsmønstre af eksisterende e-sundhedstilbud hos ambulante medicinske patienter med kroniske sygdomme-spørgeskemaundersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt, Kamila Beata Adellund

  2016-01-01

  implementeringen af Sundhedsplatformen som et nyt samlet journalsystem. Et af journalsystemets funktionaliteter er Min Sundhedsplatform, som er en patientadgang, hvor borgeren hjemmefra får adgang til en række personlige data, og bl.a. kan udfylde spørgeskemaer udsendt af hospitalerne mm. I regeringens...... sundhedsudspil fra august 2014 blev det meldt ud, at borgere med kroniske sygdomme, skal inddrages mere i egen behandling, for at opnå en tryg hverdag og bedre sygdomsforløb. Den øgede borgerinddragelse skal bl.a. komme i spil via digitalisering, som indebærer nye telemedicinske løsninger, bedre adgang til egne...... patienternes eSundhedskompetence. Dette er ikke undersøgt tidligere. Målingerne af e-Sundhedskompetence hos patienterne er foretaget ved hjælp af validerede spørgeskemaer som er: eHLQ (eHealth Literacy Questionnaire) og eHLA (eHealth Literacy Assessment) suppleret med otte spørgsmål, som afdækker konkret brug...

 12. Dömda att leva i skuggan : En kvalitativ intervjustudie om hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd

  OpenAIRE

  Niyonkuru, Elsie Diane

  2016-01-01

  Bakgrund: Oculocutaneous albinism (OCA) är en ärftlig sjukdom som fysiskt, psykiskt och socialt påverkar de drabbade individerna. Okunskap, fördomar och myter om albinism utgör de största orsakerna till den diskriminering som personer med albinism utsatts för särskilt i vissa länder i Afrika söder om Sahara. Syfte: Syftet är att beskriva hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats ligger t...

 13. 'HeART of Stroke (HoS)', a community-based Arts for Health group intervention to support self-confidence and psychological well-being following a stroke: protocol for a randomised controlled feasibility study.

  Science.gov (United States)

  Ellis-Hill, Caroline; Gracey, Fergus; Thomas, Sarah; Lamont-Robinson, Catherine; Thomas, Peter W; Marques, Elsa M R; Grant, Mary; Nunn, Samantha; Cant, Robin P I; Galvin, Kathleen T; Reynolds, Frances; Jenkinson, Damian F

  2015-08-04

  Over 152,000 people in the UK have strokes annually and a third experience residual disability. Low mood also affects a third of stroke survivors; yet psychological support is poor. While Arts for Health interventions have been shown to improve well-being in people with mild-to-moderate depression post-stroke, their role in helping people regain sense of self, well-being and confidence has yet to be evaluated. The main aim of this study is to explore the feasibility of conducting a pragmatic multicentre randomised controlled trial to assess the effectiveness and cost-effectiveness of an Arts for Health group intervention ('HeART of Stroke' (HoS)) for stroke survivors. HoS is a 10-session artist-facilitated group intervention held in the community over 14 weeks. It offers a non-judgemental, supportive environment for people to explore sense of self, potentially enhancing well-being and confidence. Sixty-four people, up to 2 years post-stroke, recruited via secondary care research staff or community stroke/rehabilitation teams in two UK centres will be randomised to either HoS plus usual care or usual care only. Self-reported outcomes, measured at baseline and approximately 5 months postrandomisation, will include stroke-related, well-being, mood, self-esteem, quality of life and process measures. Analyses will focus on estimating key feasibility parameters (eg, rates of recruitment, retention, intervention attendance). We will develop outcome and resource use data collection methods to inform an effectiveness and cost-effectiveness analysis in the future trial. Interviews, with a sample of participants, will explore the acceptability of the intervention and study processes, as well as experiences of the HoS group. National Health Service (NHS), Research and Development and University ethical approvals have been obtained. Two peer-reviewed journal publications are planned plus one service user led publication. Findings will be disseminated at key national conferences

 14. Expression and function of the ACE2/angiotensin(1-7)/Mas axis in osteosarcoma cell lines U-2 OS and MNNG-HOS.

  Science.gov (United States)

  Ender, Stephan Albrecht; Dallmer, Andrea; Lässig, Florian; Lendeckel, Uwe; Wolke, Carmen

  2014-08-01

  The renin-angiotensin-system (RAS), via its classical angiotensin-converting enzyme (ACE)/angiotensin II/angiotensin II type 1 receptor (AT1R)-axis, is associated with proliferation and metastasis of numerous types of solid tumor. AT1R blockers reduce tumor volume and decrease liver and lung metastasis in murine models of osteosarcoma. Expression and function of the alternative ACE2/Ang(1-7)/Mas axis in osteosarcoma is yet to be studied. In the present study, the basic and interleukin (IL)-1β-stimulated expression of components of this alternative RAS axis were analyzed and the impact of Mas on proliferation and/or migration of U-2 OS and MNNG-HOS osteosarcoma cells was studied. Quantitative polymerase chain reaction revealed that the two cell lines expressed the Ang(1‑7)-generating peptidases ACE2, neutral endopeptidase 24.11 and prolyl-endopeptidase together with the putative receptor for Ang(1-7), Mas. IL-1β provoked an induction of Mas mRNA and protein expression which was associated with a reduction of proliferation and migration. By contrast, small interfering RNA-mediated knockdown of Mas expression led to increased cell proliferation. In conclusion, osteosarcoma cells express a functional active alternative ACE2/Ang(1-7)/Mas axis. The induction and reinforcement of this axis may be beneficial for the treatment of osteosarcoma by reducing growth and preventing cancer metastasis. These effects may be achieved directly by the administration of Mas agonists or, indirectly, via blocking the classical AngII RAS axis via ACE inhibitors or AT1R antagonists.

 15. Chemical and physical oceanographic profile data collected from CTD casts aboard the HOS Davis in the Gulf of Mexico from 2010-09-09 to 2010-09-27 in response to the Deepwater Horizon oil spill event (NODC Accession 0069071)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Chemical and physical oceanographic profile data were collected aboard the HOS Davis in the Gulf of Mexico from 2010-09-09 to 2010-09-27 in response to the Deepwater...

 16. Chemical and physical oceanographic profile data collected from CTD casts aboard the HOS Davis in the Gulf of Mexico from 2010-08-26 to 2010-09-03 in response to the Deepwater Horizon oil spill event (NODC Accession 0069070)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Chemical and physical oceanographic profile data were collected aboard the HOS Davis in the Gulf of Mexico from 2010-08-26 to 2010-09-03 in response to the Deepwater...

 17. Chemical and physical oceanographic profile data collected from CTD casts aboard the HOS Davis in the Gulf of Mexico from 2010-08-13 to 2010-08-22 in response to the Deepwater Horizon oil spill event (NODC Accession 0069069)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Chemical and physical oceanographic profile data were collected aboard the HOS Davis in the Gulf of Mexico from 2010-08-13 to 2010-08-22 in response to the Deepwater...

 18. God vård och användning av digitala hjälpmedel:Föreställningar hos äldre och vårdpersonal

  OpenAIRE

  Harrefors, Christina

  2011-01-01

  Det övergripande syftet med avhandlingen var att belysa föreställningar om god vård och användning av digitala hjälpmedel hos äldre personer och vårdpersonal. Föreställningar förändras kontinuerligt beroende på teknikutveckling och socio-politiska förändringar i samhället. Den forskning som presenteras i denna avhandling omfattar data som belyser detta perspektiv samt efterföljande analys och tolkning.I delstudie I och II, genomfördes individuella intervjuer med tolv äldre, friska par i deras...

 19. Dilateret kardiomyopati hos en amfetaminmisbruger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Mathias Tiedemann; Lambrechtsen, Jess

  2011-01-01

  The patient presented himself at the primary practitioner with dyspnoea and chest pain, and was initially misdiagnosed as having pneumonia. Two weeks later the patient developed universal oedema and was hospitalized. Echocardiography showed dilated cardiomyopathy. The initial diagnosis was delayed...

 20. Behandling af astma hos gravide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Akram, Iram; Ulrik, Charlotte Suppli; Johnsen, Claus Rikard

  2016-01-01

  Asthma is one of the most frequent chronic diseases which complicate pregnancy. Well-controlled asthma during pregnancy reduces the risk of for exacerbations and, consequently, the risk of adverse pregnancy outcome. Pharmacological therapy for pregnant women with asthma is a challenge, not least ...... due to suboptimal adherence with controller therapy and pregnant women's concerns about harmful effects of medication on the fetus. This review provides an update on the safety of asthma medication during pregnancy, based on recent clinical studies and international guidelines.......Asthma is one of the most frequent chronic diseases which complicate pregnancy. Well-controlled asthma during pregnancy reduces the risk of for exacerbations and, consequently, the risk of adverse pregnancy outcome. Pharmacological therapy for pregnant women with asthma is a challenge, not least...

 1. Delirium hos kritisk syge patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strøm, Thomas; Pande-Rolfsen, Guri; Hagen, Christine

  2009-01-01

  Interest in and the quantity of publications on delirium in critically ill patients have grown increasingly over the last decade. Critically ill patients have traditionally been sedated to facilitate mechanical ventilation. This practice impeded the recognition of delirium in the critically ill...... patients, and consequently the disorder was underdiagnosed. Delirium in the critically ill patients is associated with increased morbidity and mortality. Less sedation, guided by protocols with daily wake up trials, and validated delirium scoring systems, have improved the opportunities to diagnose...... and monitor delirium in the critically ill patients. Udgivelsesdato: 2009-Oct-19...

 2. Diagrammer hos Pierce og Deleuze

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busk, Malene

  2006-01-01

  Artiklen omhandler to forskellige begreber om diagrammet, nemlig Pierces og Deleuzes. De definerer udfra to meget forskellige udgangspukter begge diagrammet som kreativt redskab......Artiklen omhandler to forskellige begreber om diagrammet, nemlig Pierces og Deleuzes. De definerer udfra to meget forskellige udgangspukter begge diagrammet som kreativt redskab...

 3. Peripartum kardiomyopati hos overvaegtig gravid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kielgast, Urd Lynge; Schierbeck, Louise; Dümcke, Christine

  2009-01-01

  Peripartum cardiomyopathy (PPCM) is a rare, but life-threatening cardiac disorder which complicates pregnancy. However, the classical symptoms of heart failure can be masked - especially in obese women. Here, we present a case report of PPCM complicated with vitamin-D deficiency in a severely obese...

 4. Endoteldysfunksjon hos barn og unge

  OpenAIRE

  Røysland, Ragnhild

  2006-01-01

  This review headlights the subject endothelial dysfunction in the paediatric population. Endothelial dysfunction is recognized as en independent risk factor of atherosclerotic disease. Even before macroscopic evidence of the disease, endothelial dysfunction may be present. It is believed that one major mechanism underlying the phenomenon of endothelial dysfunction is decreased bioavailability of endothelium-derived nitric oxide (NO), due to reduced production or increased degradation. This ar...

 5. Demenslidelser hos aeldre tyrkiske indvandrere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenbaum, Bent; Kristensen, Majken; Schmidt, John

  2008-01-01

  The health condition in a population of elderly Turkish immigrants is investigated with special focus on dementia conditions. The possibility to use the screening test Mini Mental State Examination (MMSE) in relation to the investigated population is evaluated as well as their future need...

 6. Addisons sygdom hos femårig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smedegaard, Heidi; Jensen, Rikke Beck; Holm, Kirsten

  2010-01-01

  This case-report presents a 5-year-old girl with gastrointestinal symptoms, who became increasingly confused over the last day before admission. She was believed to be in septic shock or have meningitis and was treated with normal saline infusion, glucocorticoid and antibiotics intravenously. A f...... days later she was diagnosed with primary adrenal insufficiency (Morbus Addison), which is a very rare disorder among children. If untreated, the condition is lethal, and should always be considered as a differential diagnosis in severely ill patients....

 7. Patologisk ankel-arm indeks hos dialysepasienter

  OpenAIRE

  Høva, Gry; Hilde, Kollevold

  2009-01-01

  Pathological ankle-brachial index in dialysispatients Background. Patients in dialysis have an increased risk of cardiovascular disease and death. The purpose of this study was to evaluate the prevalence of pathologic ankle-brachial index (ABI) in a hemodialysis population at Oslo University Hospital Ullevål. Material and methods. For measurement of the ankle- and brachial-blood pressure, we used a Doppler probe and a blood pressure cuff. The measurements were done 1-2 hours into th...

 8. Fod- og ankeltraume hos patient med diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falborg, Bettina; Ebskov, Lars

  2009-01-01

  treatment of sprains and fractures with immobilisation and a non-weight bearing period is significantly prolonged, frequently doubled, in diabetic patients. Follow-up includes frequent ambulatory controls including X-rays. If the neuroarthropathy progresses, the period of treatment is adjusted accordingly....

 9. Spiritualitet som coping hos tibetanske torturoverlevere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elsass, Peter; Carlsson, Jessica; Husum, Kristian

  2010-01-01

  interviewed about their coping mechanisms in overcoming trauma. In all, 36 of these survivors were receiving counselling and both the clients and their 16 professionals were interviewed after the treatment with open-ended questions about what was helpful and not helpful. RESULTS: The torture survivors had...... symptoms of severe traumatisation (Hopkin's Symptom Checklist), but probably not as extensive as torture survivors from other cultures. CONCLUSION: The Tibetan torture survivors use Tibetan Buddhism as an important coping mechanism. Most clients expressed satisfaction with counselling, but criticised...

 10. Ulnarisneuropati hos fjerkræslagteriarbejder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Susanne Wulff; Juhl, Anne

  2008-01-01

  Three months after he was employed as a poultry worker, a 48-year-old man developed involuntary jerks of his right first, fourth, and fifth fingers, paraesthesiae, weakness, and eventually wasting of the first dorsal interosseous muscle. His job entailed repetitive lifting of boxes weighing 10-25...

 11. Botulisme hos spaedbørn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Thomas; Mølbak, Kåre; Paerregaard, Anders

  2010-01-01

  Infant botulism is a rare disease that affects infants below the age of 12 months following absorption of neurotoxins produced by ingested Clostridium botulinum spores. The clinical manifestations are caused by symmetrical cranial nerve palsies followed by descending, symmetric flaccid paralysis...

 12. Sundhedsloven og sundhedsydelser hos udokumenterede migranter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aabenhus, Rune; Hallas, Peter

  2012-01-01

  Health-care workers may experience uncertainty regarding legal matters when attending to medical needs of undocumented migrants. This paper applies a pragmatic focus when addressing the legal aspects involved in providing health-care services to undocumented migrants with examples from the Danish...... Health Act and international conventions. The delivery of medical care to vulnerable groups such as pregnant women and children is described.......Health-care workers may experience uncertainty regarding legal matters when attending to medical needs of undocumented migrants. This paper applies a pragmatic focus when addressing the legal aspects involved in providing health-care services to undocumented migrants with examples from the Danish...

 13. Fritids- og sportsaktiviteter hos yngre pacemakerpatienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mickley, H; Petersen, J

  1989-01-01

  Based on a semistructured questionnaire the consequences of pacemaker treatment on leisure activities in 81 patients aged 20 to 60 years were investigated. At follow up after an average of 33.8 months, 36 of the 72 survivors participated in the following out-of-the-home physical activities...... was restricted mainly due to fear of damaging the battery. Fifteen patients (21%) were members of sport clubs. These results imply that several leisure activities are available for pacemaker patients. In case a particular sport is of interest, this should be taken into account when the sitting of the pacemaker...

 14. Kvinnens overflødighet hos Platon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fredrik Nilsen

  2014-11-01

  Full Text Available The Superfluity of Women in Plato. In her article «Plato’s problematic women» Kristin Sampson argues that Plato has two different views on women in the Republic and the Timaeus respectively. In the Republic Plato operates with some sort of equality of status between the two genders, at least in the leaders’ and the soldiers’ classes, whereas in the mythology of the Timaeus women are depicted as reincarnations of men who earlier had lived an unmoral and bad life. According to my interpretation, these two views must be seen as two aspects of one common Greek thought or, as Vigdis Songe-Møller puts it, one common Greek dream, «the dream of the women’s superfluity». In the Republic Plato tries to rule out differences between genders by making the women as similar to men as possible, while in the Timaeus he describes them as something completely different from the norm, the man, and actually as a punishment to men with bad moral behaviour, something that society ideally should do without.

 15. Primaer psoasabsces hos en ung rask mand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nassehi, Damoun; Galbo, Henrik; Skovsgaard, Flemming

  2008-01-01

  A young male saw his general practitioner because of lower back pain, limpness, nightly sweating, subfebrilia, and weight loss. Further diagnostics showed that he had a primary psoas abscess. Psoas abscesses are categorized as primary and secondary. Primary psoas abscess is a rare disease in Europe...

 16. Propanthelinbromid er effektivt mod savlen hos hunde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gyldenløve, Mette; Thyssen, Jacob P

  2015-01-01

  Hyperhidrosis is a common condition characterized by extensive sweat secretion. Systemic treatment with anticholinergics might prove effective, but patients often suffer from side effects, e.g. dryness of the mouth. We present a clinical case of severe polydipsia in a six-month-old puppy who had...

 17. Svaer metabolisk acidose hos en kronisk alkoholiker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne, Morten Egede; Rudolph, Søren Finnemann; Pott, Frank Christian

  2008-01-01

  Severe metabolic acidosis is associated with poor prognosis. We present a patient with profound alcohol and starvation-related combined lactic and keto acidosis (lactate = 29 mM; pH = 6.83) who made a good recovery following 18 hours of intensive care therapy. A brief summary of the proposed...... mechanism by which these metabolic derangements develop is presented....

 18. Durability of shrink joints; Bestaendighet hos krympskarvar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forsaeus Nilsson, Stefan; Saellberg, Sven-Erik

  2007-07-01

  About one third of all joint failures are caused by shrink seals losing adhesion, according to statistics from the Swedish District Heating Association. The present project was initiated upon request from the Authorisation Board of the Swedish District Heating Association in order to investigate the potential to enhance the quality of shrink joints. The purpose has been to provide a screening of the key properties of the joint systems currently available on the market. The aim has been to facilitate the choice of right materials and constructions to achieve the best functionality and cost effectiveness. The project has comprised a compilation of the views from industry representatives from manufacturers of shrink and sealing materials, pipe producers, joint contractors and district heating companies, and an experimental study where a number of joints were evaluated with respect to tightness and strength. The following joint systems took part in the investigation: Logstor SX; Canusa SuperCase; Raychem RayJoint; Powerpipe DTK with external seal Nitto NeoCover 1150 in one end and Raychem TPSM in the other; Logstor B2S med external seal Canusa KLD in one end and Raychem TPSM in the other. The joints were installed on pipes of diameters 160 mm and 450 mm. The installation was done under cold and dirty conditions, to simulate a field like worst-case scenario. After the installation, the joints were tested with respect to tightness. Peel strength and shear strength were evaluated before and after thermal ageing in +50 deg C for 70 days. Mechanical tests and ageing followed standardised procedure in EN 12068. A study of the shrink force relaxation in crosslinked and non-crosslinked polyethylene shrink sleeves was undertaken, by shrinking them onto aluminium cylinders and storing them in room temperature for about 2000 hours. The results show that it is clearly possible to install excellent shrink joints also under difficult conditions. In addition, thermal ageing does not automatically lead to any dramatic changes in material properties. Of the tested variants, all but one was completely tight and the mechanical strength levels were in line with what the manufacturers state in their data sheets for most of the joints. The measured shrink forces show that relaxation is not a big problem. The material in the joint sleeve will continue to strive towards it non-expanded state of equilibrium, and for the non-crosslinked samples, this actually resulted in an increase in shrink force over time. Since the materials and constructions do work, one may indirectly conclude that the problems are mainly caused by the installation, which, in turn, is likely to a large extent a consequence of difficult working conditions and demanding installation procedures. According to experience, the sealing materials are decisive for the ease of installation. From the fitter's point of view, the sealing material should be soft (more forgiving) and fibre reinforced (easier to handle) and it should come in wide strips (easier to apply). When it comes to sleeves, the shrinking work is faster with crosslinked material (PEX). An important observation is also that sleeves with built-in sealant and/or adhesive are harder to keep clean at the work site. Hence, the most important thing is that the installation is done in a proper manner and that appropriate conditions for the fitter to achieve this is provided at the work site. It is hard to single out the best or the worst joint system, but some recommendations may be given: Remember to depressurise the joint during shrinking to avoid unnecessary pressure loads on the seal. Use a sleeve of crosslinked polyethylene if a fast installation is important. If non-crosslinked sleeves are used, choose a double expanded variant. Use a sealing material with easy handling and forgiving characteristics, e.g., the type used for Nitto NeoCover or Raychem TPSM. If extra strength is needed, use a stronger sealant, such as, e.g., a mastic/hotmelt mix such as that used in Canusa KLD. Please note, though, that high strength does not automatically imply good tightness

 19. Komplikationer hos gravide med polycystisk ovariesyndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tolstrup, Johan; Jónsdóttir, Fjóla; Ring, Charlotte Mumm

  2016-01-01

  Pregnant women with polycystic ovary syndrome (PCOS) are at increased risk of pregnancy-related disorders such as gestational diabetes (GDM), gestational hypertension and preeclampsia in the 2nd and 3rd trimester. In addition, the risk of preterm birth, children who are small and large...... for gestational age, caesarean section and poorer neonatal outcome seem to be elevated, however with less clear evidence. Except for the screening for GDM, there is no evidence of a benefit of increased surveillance during pregnancy for women with PCOS....

 20. Kirurgisk behandling af urininkontinens hos kvinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ammendrup, A.C.; Sørensen, Helle Christina; Sander, Pia

  2010-01-01

  . MATERIAL AND METHODS: Surgeons performing UI procedures were identified and mailed a questionnaire in 2007 concerning 2006. Questions included specialisation, number of procedures, type of surgery, complications and attitude towards learning surgery and maintaining a sufficient level of routine. RESULTS...... slings. This study did not allow for a quantitative assessment of complications. The attitude was that 10-25 operations are needed to learn the procedure, and that > 10 operations per year are needed to maintain a sufficient level of routine. CONCLUSION: Practice and attitudes among urinary incontinence......INTRODUCTION: During the last decade, minimal invasive procedures have been introduced for treatment of urinary incontinence (UI) in women leading to shorter hospitalisation and fewer complications. The aim of this study was to outline clinical practice and attitudes among Danish UI surgeons...

 1. Naturligt forekommende oseltamivirresistens hos influenza A

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Laura; Nielsen, Alex; Lundgren, Jens

  2010-01-01

  During the last two influenza seasons, one of the predominant influenza A types (H1N1) has developed complete resistance to oseltamivir, the primary treatment option. The virus does, however, remain sensitive to zanamavir and amantadine. There is no unequivocal explanation for this slide...... in the development of resistance. The best prevention strategy remains vaccination of the general population to avoid immunity. Future antiviral treatment calls for knowledge about resistance to existing types of influenza and the availability of all three types of antiviral medication....

 2. Naturligt forekommende oseltamivirresistens hos influenza A

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Laura; Nielsen, Alex; Lundgren, Jens

  2010-01-01

  in the development of resistance. The best prevention strategy remains vaccination of the general population to avoid immunity. Future antiviral treatment calls for knowledge about resistance to existing types of influenza and the availability of all three types of antiviral medication.......During the last two influenza seasons, one of the predominant influenza A types (H1N1) has developed complete resistance to oseltamivir, the primary treatment option. The virus does, however, remain sensitive to zanamavir and amantadine. There is no unequivocal explanation for this slide...

 3. MBHI hos patienter med kroniske rygsmerter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Erik; Kastberg, S.; Jensen, Hans Henrik

  1991-01-01

  Studied the predictive validity of the MBHI (T. Millon et al, 1982) and analyzed the differences in personality and attitudes between patients with chronic lower-back pain and patients with acute pain. Human Ss: 26 male and female adults (aged 28–60 yrs) (chronic lower-back pain); 24 male and fem...... of treatment to determine the extent of the success of the therapy. The actual success of the therapy was compared with the predictions for success based on the MBHI results. (English abstract) (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved)...

 4. Hepatitis C hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Vibeke Brix; Nordly, Sannie Brit; Fischler, Bjørn

  2014-01-01

  Chronic hepatitis C (HCV) infection has a prevalence of 2-3% worldwide. The vertical transmission rate is approximately 5%. There is no evidence to recommend abstinence from breastfeeding or elective C-section to prevent transmission. In children, the natural history of HCV infection is typically...

 5. Hepatitis B hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Vibeke Brix; Nordly, Sannie Brit; Kjær, Mette

  2014-01-01

  Chronic hepatitis B (HBV) infection is seen in 400 million persons worldwide. HBV is transmitted vertically or horizontally by infected blood and body fluids. An effective vaccine exists. Most children develop a chronic HBV infection if infected early in life. They are often in an immune-tolerant......Chronic hepatitis B (HBV) infection is seen in 400 million persons worldwide. HBV is transmitted vertically or horizontally by infected blood and body fluids. An effective vaccine exists. Most children develop a chronic HBV infection if infected early in life. They are often in an immune...

 6. Odontogent myksom i maksillen hos et barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danielsson, Lina Isabella; Jakobsen, John; Thygesen, Torben H

  2014-01-01

  exclusively in the maxilla. Orbital involvement is very rare, and to our knowledge reconstruction with a Medpore sheet has not previously been reported. At post-operative follow-up normal eye function and an excellent cosmetic result was observed. OM should be considered in a midfacial mass....

 7. Ideologi og virkelighed hos Hartvig Frisch

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Anders Holm

  Bogen beskriver, hvorledes danske socialdemokratiske politiker og professor i klassisk filologi, Hartvig Frisch, anvendte sin indsigt i antikkens historiografi og filosofi i sin samtidige formulering af en socialdemokratisk politik....

 8. Kirurgisk behandling af urininkontinens hos kvinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ammendrup, Astrid Cecilie; Sørensen, Helle Christina; Sander, Pia

  2010-01-01

  (TVT) was the preferred sling in 2006. A total of 20 (47%) UI surgeons used only TVT, seven (17%) only transobturator slings (TOS) and 15 (36%) both TVT and TOS. Only 11 (24%) performed > 25 TVT per year and 11 (27%) performed > 25 TOS per year. In all, UI surgeons had experience with ten different...

 9. Primaer psoasabsces hos en ung rask mand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nassehi, Damoun; Galbo, Henrik; Skovsgaard, Flemming

  2008-01-01

  and North America. It is primarily seen in young men, and the classical symptom-triad is: fever, back pain, and limpness. The golden standard diagnostic tool is computed tomography, and treatment involves appropriate antibiotics, which can be combined with percutaneous drainage....

 10. Erhvervsbetinget eksem hos fynske gartnere og gartnerimedhjaelpere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paulsen, E; Søgaard, J; Andersen, Klaus Ejner

  1998-01-01

  -sectional study, based on a postal questionnaire and subsequent patch testing of selected persons was carried out in 1958 gardeners. The response rate was 84.6%, and among 250 persons patch tested the most frequently sensitizing occupational allergens were plants of the Compositae family and the fungicide captan....... Allergic occupational contact dermatitis was suspected in 43 persons (17%). Irritant eczemas outnumbered allergic eczemas and both were most often caused by plants. The lifetime prevalence of occupational dermatitis was 19.6%. Occupational mucosal symptoms, working with Compositae and training...

 11. Dermatologiske reaktioner hos patienter i antineoplastisk behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prasad, Sumangali Chandra; Vestergaard, Hanne; Bygum, Anette

  2014-01-01

  Every year more than 33,000 Danish patients are treated with traditional chemotherapy or targeted therapy against cancer. Cutaneous side effects to these therapies are common and may contribute significantly to the morbidity, but rarely to the mortality of the patients undergoing these treatments....... We present the most classical types of drug rashes associated with antineoplastic therapy. Haematologists, oncologists and dermatologists should be aware of these reactions and early recognition and management is important for providing optimal care....

 12. Abort hos får

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Jørgen Steen; Fog-Larsen, Anne Marie; Jensen, Tim K.

  2006-01-01

  Forårsages ofte af mikroorganismer, der naturligt forekommer i dyrenes miljø! For at undgå smitte til andre drægtige får bør aborterede fostre og efterbyrden straks fjernes fra folden og moderfåret isoleres....

 13. Traumatiske reaksjoner hos tolker i offentlig sektor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniela Feistritzer

  2015-01-01

  Full Text Available This article aims to see how traumatic reactions may influence public service interpreters in their interpreting performance. It looks at relevant research results and refers to reflective reports and written examinations about secondary traumatic stress and other psychological reactions written by interpreters that attended a one-semester study programme in public service interpreting at Telemark University College in 2004. The article is divided into three parts starting with a definition of the key concept used to describe traumatic reactions that may arise when meeting traumatised people. Thereafter it briefly presents neurophysiologic research results that show a relation between emotional reactions and the interpreting process. Part two describes the content of the above mentioned one semester programme in interpreting that included the topic of interpreting in emotional challenging situations and part three connects the students’ reflections to the key concepts around traumatic reactions and analyses how this topic may be integrated in interpreting studies.

 14. Kryptorkisme hos drenge med anal atresi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cortes, Dina; Thorup, J M; Nielsen, Ole Henrik

  1996-01-01

  In a retrospective study of the case reports of 136 boys who were operated on for an imperforate anus and who survived at least 18 months, cryptorchidism was the most common associated anomaly, involving 26 cases (19%). The higher the level of the anorectal malformations, the higher was the incid...

 15. Utopi og rejse hos Jens Baggesen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandberg, A.

  2007-01-01

  En analyse af, hvordan det kosmopolitiske oplysningsideal ændrer sig fra Jens Baggesens dansksprogede rejseskildring Labyrinten til hans tysksprogede epos Oceania i lyset af den begyndende nationalisme. Udgivelsesdato: Jahrgang 28......En analyse af, hvordan det kosmopolitiske oplysningsideal ændrer sig fra Jens Baggesens dansksprogede rejseskildring Labyrinten til hans tysksprogede epos Oceania i lyset af den begyndende nationalisme. Udgivelsesdato: Jahrgang 28...

 16. PTSD hos ældre efterladte

  DEFF Research Database (Denmark)

  O'Connor, Maja

  2009-01-01

  Intro: Tab af ægtefælle i alderdommen kan være en traumatisk begivenhed med reaktioner og symptomer på linje med dem, man nogle gange ser efter overfald, ulykker og naturkatastrofer. Det slår en ny undersøgelse fast. Udgivelsesdato: Maj 2009...

 17. Stumpe nyretraumer hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørsum-Meyer, Thomas; Rasmussen, Lars; Lund, Lars

  2017-01-01

  Lesion of the kidney is found in 10% of children with a blunt abdominal trauma. Conservative treatment regimens are generally accepted for mild traumatic renal injury. No consensus exists regarding treatment of more severe traumatic renal lesion in children. Strategy for imaging and follow-up has...... also been unclear. Recent studies suggest successful conservative treatment of severe renal injury without complications. We present existing knowledge on treatment and follow-up in children with renal trauma....

 18. Mundhulens mikroflora hos patienter med marginal parodontitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Tove; Fiehn, Nils-Erik

  2011-01-01

  ikke dyrkes. Viden om samspillet mellem bakterierne i plakken, som er en biofilm, er ligeledes under hastig udvikling. Dette betyder, at vi i de kommende år løbende må revidere vores forståelse af marginal parodontitis’ mikrobiologi. I nærværende oversigtsartikel præsenteres den eksisterende viden...

 19. Immunmedieret perikarditis hos patient med meningokokmeningitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fuglsang Hansen, Janne; Johansen, Isik Somuncu

  2014-01-01

  Extrameningial manifestations in patients with meningococcal meningitis are rare. One of these manifestations is immune-mediated or purulent pericarditis. We present a case where a patient with meningococcal meningitis developed pericarditis on the 11th day after admission. A pericardial puncture...... was performed but the pericardial fluid regenerated after two days despite antibiotic treatment. The pericardial fluid showed no bacterial growth and PCR for bacterial DNA was negative. Subsequent steroid treatment proved to be effective, indicating a case of immune-mediated pericarditis....

 20. Fod- og ankeltraume hos patient med diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falborg, Bettina; Ebskov, Lars

  2009-01-01

  If confronted with a neuropathic patient with an acute foot-ankle trauma, including fracture, this patient is by definition Eichenholtz stage 0. This is of major importance for the treatment. Whereas the surgical handling of fractures does not differ from ordinary fracture treatment, the subsequent...... treatment of sprains and fractures with immobilisation and a non-weight bearing period is significantly prolonged, frequently doubled, in diabetic patients. Follow-up includes frequent ambulatory controls including X-rays. If the neuroarthropathy progresses, the period of treatment is adjusted accordingly....

 1. Lupin og cikorie gavner tarmsundhed hos slagtesvin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Annette Nygaard; Baggesen, Dorte Lau; Mølbak, Lars

  2011-01-01

  Ved at fodre slagtesvin med 25 procent blå lupin i stedet for standard-foder i blot én uge inden slagtning, kan man tilsyneladende reducere antallet af campylobacter i svinenes gødning......Ved at fodre slagtesvin med 25 procent blå lupin i stedet for standard-foder i blot én uge inden slagtning, kan man tilsyneladende reducere antallet af campylobacter i svinenes gødning...

 2. Demenslidelser hos ældre tyrkiske indvandrere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenbaum, B.; Kristensen, M.; Schmidt, J.

  2008-01-01

  need for a nursing home. MATERIAL AND METHODS: With the help of an interpreter, the Turkish population of elderly (> 60 years old) in the municipality of Ishoj was interviewed about educational-, working- and health conditions. In addition to MMSE and semi-structured interviews, the ICD-10 criteria......INTRODUCTION: The health condition in a population of elderly Turkish immigrants is investigated with special focus on dementia conditions. The possibility to use the screening test Mini Mental State Examination (MMSE) in relation to the investigated population is evaluated as well as their future...... were used in diagnosing dementia conditions. RESULTS: We found an increased frequency of dementia conditions (13,3%) compared to the expected prevalence of 7% in the Danish population. Furthermore, we found an increased frequency of diabetes type-2. The use of MMSE as a guideline instrument...

 3. Astma hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bønnelykke, Klaus; Pedersen, Søren; Rubak, Sune Leisgaard Mørck

  2013-01-01

  These clinical guidelines were developed by the Danish Pediatric Asthma Center in collaboration with the Danish Paediatric Society. Key messages in the guidelines are: 1) Inhaled steroids are the most effective preventive medication and are first choice in children with persistent symptoms. 2) Th...

 4. Obstetriske komplikationer hos kvinder med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berlac, Janne Foss; Hartwell, Dorthe; Langhoff-Roos, Jens

  2014-01-01

  Approximately 5-10% of the women in the reproductive age are afflicted with endometriosis and many become pregnant after fertility treatment. Women with endometriosis seem to have an increased risk of placental complications, bleeding in pregnancy and during labour as well as possible increased r...

 5. Uppfattningar om neuropsykiatriska diagnoser hos barn

  OpenAIRE

  Hellqvist, Eva-Lotta

  2010-01-01

  Children become diagnosed with neuropsychiatry diagnostic. The diagnostic of children is critiqued from. The national board of health and welfare because the child psychiatric clinics differ in the reliability of diagnostic. This is a problem both in the same clinic and between clinics. The purpose is to investigate if parents of children with neuropsychiatry diagnostic consider that the diagnostic criteria were met when the child was diagnosed. The method was first a pilot study with surveys...

 6. Cytomegalovirus-colitis hos immunkompetent ung mand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Eva; Grønbaek, Karin; Linnemann, Dorte

  2009-01-01

  A healthy young man was hospitalized due to fever, malaise and bloody stools for three weeks. The patient had a primary CMV infection based on biochemical, serological and ultrasonic results, and a colonoscopy was consistent with left-sided CMV colitis. He recovered spontaneously, though haematoc...

 7. Kryptorkisme hos drenge med anal atresi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cortes, D; Thorup, J M; Nielsen, O H

  1996-01-01

  with urological and with T10-S5 vertebral malformations and dysplasias. Recognition of this association is probably new. The histopathological findings of testicular biopsy specimens and the location of the undescended testes in patients with an imperforate anus showed the same pattern as seen in undescended...... testes from patients with cryptorchidism only. These findings, together with the existing literature on the subject, indicate that further studies on the association of cryptorchidism, urological, and T10-S5 vertebral malformations and dysplasias may be important for a better understanding...

 8. Fod- og ankeltraume hos patient med diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falborg, Bettina; Ebskov, Lars

  2009-01-01

  If confronted with a neuropathic patient with an acute foot-ankle trauma, including fracture, this patient is by definition Eichenholtz stage 0. This is of major importance for the treatment. Whereas the surgical handling of fractures does not differ from ordinary fracture treatment, the subsequent...

 9. Propofolinfusionssyndromet hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Tom G

  2005-01-01

  Propofol infusion syndrome, characterised by cardiovascular collapse, metabolic acidosis, hepatomegaly, renal failure and rhabdomyolysis, is a rare and often fatal syndrome seen in critically ill children undergoing long-term propofol sedation. Propofol may impair mitochondrial free fatty acid...

 10. Kirurgisk behandling af urininkontinens hos kvinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ammendrup, Astrid Cecilie; Sørensen, Helle Christina; Sander, Pia

  2010-01-01

  INTRODUCTION: During the last decade, minimal invasive procedures have been introduced for treatment of urinary incontinence (UI) in women leading to shorter hospitalisation and fewer complications. The aim of this study was to outline clinical practice and attitudes among Danish UI surgeons....... MATERIAL AND METHODS: Surgeons performing UI procedures were identified and mailed a questionnaire in 2007 concerning 2006. Questions included specialisation, number of procedures, type of surgery, complications and attitude towards learning surgery and maintaining a sufficient level of routine. RESULTS...... slings. This study did not allow for a quantitative assessment of complications. The attitude was that 10-25 operations are needed to learn the procedure, and that > 10 operations per year are needed to maintain a sufficient level of routine. CONCLUSION: Practice and attitudes among urinary incontinence...

 11. Sundhedsloven og sundhedsydelser hos udokumenterede migranter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aabenhus, Rune Munck; Hallas, Peter

  2012-01-01

  Health-care workers may experience uncertainty regarding legal matters when attending to medical needs of undocumented migrants. This paper applies a pragmatic focus when addressing the legal aspects involved in providing health-care services to undocumented migrants with examples from the Danish...

 12. Periacetabulaer osteotomi og hoftedysplasi hos yngre voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Troelsen, Anders; Søballe, Kjeld

  2009-01-01

  The periacetabular osteotomy is recognized as the surgical treatment of choice in young adults with symptomatic hip dysplasia. The procedure is performed to delay or prevent the development of osteoarthritis. The procedure has the ability to improve function and preserve hip joints in > 80...

 13. Obstetriske komplikationer hos kvinder med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berlac, Janne Foss; Hartwell, Dorthe; Langhoff-Roos, Jens

  2014-01-01

  Approximately 5-10% of the women in the reproductive age are afflicted with endometriosis and many become pregnant after fertility treatment. Women with endometriosis seem to have an increased risk of placental complications, bleeding in pregnancy and during labour as well as possible increased...... risk of pre-eclampsia, preterm birth and low birthweight. Large epidemiological studies are needed to clarify the magnitude of these risks in order to define the appropriate level of proactive management of pregnant women with endometriosis....

 14. Spiritualitet som coping hos tibetanske torturoverlevere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elsass, Peter; Carlsson, Jessica; Husum, Kristian

  2010-01-01

  INTRODUCTION: There is solid documentation for the positive relationship between spirituality and health, but few examples of how this link may be used in projects of rehabilitation after war, civil conflicts and natural disasters. One such example is the Danida funded Tibetan Torture Program...

 15. Kirurgisk behandling af urininkontinens hos kvinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ammendrup, Astrid Cecilie; Sørensen, Helle Christina; Sander, Pia

  2010-01-01

  : In total, 94 operating gynaecologists and urologists were identified, 63 responded (71%) of whom 49 (78%) performed UI surgery. UI surgeons were gynaecologists 43 (88%) of these 24 (49%) were urogynecologists (working more than 50% with urogynecology) and five (10%) urologists. Tension-free Vaginal Tape...

 16. Laryngeal sarkoidose hos 13-årig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herlow, Louise Buchreitz; Rasmussen, Niels

  2010-01-01

  Sarcoidosis is a chronic granulomatous disease of unknown pathogenesis. It can affect numerous organs but most commonly involves the respiratory tract. On rare occasions it only involves the larynx. We describe a case of isolated laryngeal sarcoidosis in a teenage girl with symptoms of hoarseness...

 17. Seksuel funktion hos patienter med dissemineret sklerose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenager, E; Stenager, E N; Jensen, Knud

  1997-01-01

  Sexual dysfunction is known to occur in multiple sclerosis (MS). The purpose of the study is to describe the change in sexual function and symptoms in a five year follow-up study. Forty-nine patients (27 females, 22 males) with definite MS were interviewed and examined. The number of patients...

 18. Svaer metabolisk acidose hos en kronisk alkoholiker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne, Morten Egede; Rudolph, Søren Finnemann; Pott, Frank Christian

  2008-01-01

  Severe metabolic acidosis is associated with poor prognosis. We present a patient with profound alcohol and starvation-related combined lactic and keto acidosis (lactate = 29 mM; pH = 6.83) who made a good recovery following 18 hours of intensive care therapy. A brief summary of the proposed mech...

 19. Laparoskopisk splenektomi for hereditaer sfaerocytose hos born

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, C.R.; Bulut, O.; Jess, P.

  2008-01-01

  Based on the positive international experience with laparoscopic splenectomy on a large number of patients since 1991, we treated two teenagers with symptomatic hereditary spherocytosis and moderate splenomegaly. Both operations and postoperative courses were uneventful, and the children had...

 20. Kronisk hoste hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grarup, Pernille Abildgaard; Pedersen, Juri Lindy

  2015-01-01

  Cough in children is a common problem of various aetiologies. In the presence of specific findings diagnostics may be easy, but often the symptoms are few and unclear. Management involves specific diagnosing and it should be considered if the cough is acute, prolonged or chronic. The diagnosis...... depends on the quality of the cough evaluated as dry cough or wet, productive cough. Trials of treatment are often used to make a diagnosis, and any trial should be time-limited because natural resolution of cough is so common. Finally, giving thorough information to parents is crucial....

 1. Type 2-diabetes hos etniske minoriteter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zander, Mette; Hansen, Caroline Raun; Koefoed, Birgitte Gade

  2012-01-01

  and high catch up weight as well as socio-economic factors. Ethnic minorities are heterogeneous, and individual initiatives within the different groups are needed. The evidence regarding the effect of initiatives targeted at ethnic minorities in Denmark is sparse. In future, clinically controlled studies...

 2. Nekrotiserende fasciitis hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Karsten Gjessing; Kristensen, Kim

  2009-01-01

  Necrotizing fasciitis (NF) is a serious condition with infection of the muscular fascia causing rapidly spreading necrosis. NF rarely affects children, and we here report two paediatric cases of NF. The first developed NF after a joint puncture, the other after surgical extirpation of a lymph node...

 3. Konstruktionsforberedelse hos Kværner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Niels Henrik; Radmer, Jim

  1997-01-01

  Konstruktionsforberedelse kan parallelt til produktionsforberedelse opfattes som opbygning af beredskab og "iscenesættelse" før det egentlige konstruktionsarbejde gennemføres. Der eksisterer allerede i praksis mange måder til opnåelse af større konstruktionsforberedelsesgrad. Toyota anvender....... For virksomheden Kværner Ships Equipment i Göteborg er der opbygget og implementeret en produktmodel ved anvendelse af et moderne CAD og PDM (Product Data Management) system, der danner grundlag for effektiv variantkonstruktion af lugeafdækninger. Virksomhedens know-how opsamles i en produktmodel, hvis kerne er en...

 4. Svaer metabolisk acidose hos en kronisk alkoholiker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne, Morten Egede; Rudolph, Søren Finnemann; Pott, Frank Christian

  2008-01-01

  Severe metabolic acidosis is associated with poor prognosis. We present a patient with profound alcohol and starvation-related combined lactic and keto acidosis (lactate = 29 mM; pH = 6.83) who made a good recovery following 18 hours of intensive care therapy. A brief summary of the proposed...

 5. Ventrikulaere takyarytmier hos patienter med kardiomyopati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henningsen, Kristoffer; Christensen, Alex Hørby; Svendsen, Jesper Hastrup

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The purpose of this study was to determine the number and distribution of cardiomyopathies as the aetiology of ventricular tachyarrhythmias among patients discharged from the Department of Cardiology, Rigshospitalet. MATERIALS AND METHODS: The study was a retrospective review...... of patients discharged with the diagnostic codes ventricular tachycardia, ventricular fibrillation or premature ventricular contractions with cardiomyopathy as the presumed aetiology. Patients discharged during a period of 6 years and 5 months were included in the study. The patients were characterized...... by disease, gender, age, previous cardiac arrest and treatment with implantable cardioverter-defibrillator (ICD). RESULTS: 993 patients were screened and 128 patients with cardiomyopathy were identified, corresponding to 13% of the screened patients. 58 (45%) of the patients had dilated cardiomyopathy (DCM...

 6. Type 2-diabetes hos etniske minoriteter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zander, Mette; Hansen, Caroline Raun; Koefoed, Birgitte Gade

  2012-01-01

  In general, type 2 diabetes is more common among immigrants than among the inhabitants with a Western background. The higher prevalence among ethnic minorities is probably due to a complex correlation between genetic factors, diet, exercise, linguistic and cultural obstacles, low birthweight...

 7. Ventrikulaere takyarytmier hos patienter med kardiomyopati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henningsen, Kristoffer; Christensen, Alex Hørby; Svendsen, Jesper Hastrup

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The purpose of this study was to determine the number and distribution of cardiomyopathies as the aetiology of ventricular tachyarrhythmias among patients discharged from the Department of Cardiology, Rigshospitalet. MATERIALS AND METHODS: The study was a retrospective review...... of patients discharged with the diagnostic codes ventricular tachycardia, ventricular fibrillation or premature ventricular contractions with cardiomyopathy as the presumed aetiology. Patients discharged during a period of 6 years and 5 months were included in the study. The patients were characterized...... with ARVC, 70% of the patients with HCM and 59% of the patients with DCM. Only 5 patients had previous cardiac arrest without reversible cause. CONCLUSION: The study shows that cardiomyopathies are relatively frequent causes of ventricular tachyarrhythmias in patients discharged from a specialised...

 8. Problemer med primakin-recidivprofylakse hos malariapatienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rønn, A M; Bygbjerg, Ib Christian

  1993-01-01

  -resistant malaria have been observed. The side effects of primaquine are mainly gastrointestinal. Primaquine may also cause serious toxic side effects, including methaemoglobin formation and haemolytic anaemia, especially in individuals with erythrocyte glucose-6-phosphate dehydrogenase (G-6-PD) deficiency. We...

 9. Intervertebral diskitis hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benhassen, Leila Louise; Balslev, Thomas; Gammelgaard, Lise

  2016-01-01

  but infectious, and inflammatory aetiologies have been suggested. Diagnostic golden standard is magnetic resonance imaging. The treatment is immobilization, anti-inflammatory drugs and often antibiotics. Early treatment is important to reduce the risk of complications such as nerve damage and spine fusion....

 10. Obstetriske komplikationer hos kvinder med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berlac, Janne Foss; Hartwell, Dorthe; Langhoff-Roos, Jens

  2014-01-01

  Approximately 5-10% of the women in the reproductive age are afflicted with endometriosis and many become pregnant after fertility treatment. Women with endometriosis seem to have an increased risk of placental complications, bleeding in pregnancy and during labour as well as possible increased r...... risk of pre-eclampsia, preterm birth and low birthweight. Large epidemiological studies are needed to clarify the magnitude of these risks in order to define the appropriate level of proactive management of pregnant women with endometriosis....

 11. Fod- og ankeltraume hos patient med diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falborg, Bettina; Ebskov, Lars

  2009-01-01

  If confronted with a neuropathic patient with an acute foot-ankle trauma, including fracture, this patient is by definition Eichenholtz stage 0. This is of major importance for the treatment. Whereas the surgical handling of fractures does not differ from ordinary fracture treatment, the subsequent...... treatment of sprains and fractures with immobilisation and a non-weight bearing period is significantly prolonged, frequently doubled, in diabetic patients. Follow-up includes frequent ambulatory controls including X-rays. If the neuroarthropathy progresses, the period of treatment is adjusted accordingly...

 12. Demens hos personer med Downs syndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Salem, Lise Cronberg; Jørgensen, Kasper

  2014-01-01

  In developed countries the population of elderly people with Down syndrome expands resulting in an increasing incidence of age-related diseases, including dementia. The assessment of dementia in individuals with intellectual disability is often complicated due to large intra-individual variability...... in cognitive functioning prior to dementia and to lack of standardised measures to detect dementia. Structured observations of symptoms of dementia and assessment techniques tailored for people with intellectual disability are increasingly needed....

 13. Botulisme hos spaedbørn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Thomas; Mølbak, Kåre; Paerregaard, Anders

  2010-01-01

  of voluntary muscles. Presenting symptoms include constipation, lethargy, mydriasis and ptosis. The diagnosis is made on the basis of clinical examination and confirmed by isolating the toxin in serum or stools. Treatment consists of supportive intensive care and treatment with antitoxins....

 14. Smitteopsporing efter fund af lungetuberkulose hos flyrejsende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lynggaard, Charlotte Duch; Eriksen, Nina Marie Birk; Andersen, Peter Henrik

  2011-01-01

  During international air travel individuals stay in a closed environment which might lead to a risk of transmission of respiratory infectious diseases such as tuberculosis carried by infectious travellers. Tracing exposed passengers requires international cooperation and assistance from relevant...... authorities. We describe an investigation among fellow passengers to a traveller with sputum positive pulmonary tuberculosis....

 15. Field cancerization i ansigtet hos en ung kvindelig svejser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Rasmus Nygård; Sørensen, Jens Ahm

  2015-01-01

  Welding generates ultraviolet radiation and has been suggested to cause skin cancer. However, it remains questionable whether welding is in fact causally associated with the development of skin cancer. We report on a 44-year-old female with ten years occupational experience as a welder, who...... developed multiple squamous cell carcinomas located exclusively on the right side of her face. During welding she had experienced numerous facial burns limited to the right side. This marked anatomical relationship between exposure and illness supports a causal association between welding and skin cancer....

 16. Operation for ingvinalhernie og fertilitet hos mænd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kohl, Andreas; Andresen, Kristoffer; Rosenberg, Jacob

  2016-01-01

  It is still unknown whether or not inguinal hernia repair with or without the use of mesh causes infertility in male patients. The objective of this article was to discuss the available literature, to ascertain if the preclinical and clinical findings point towards a causal relationship. The revi...

 17. Persisterende pulmonal hypertensjon hos nyfødte (PPHN).

  OpenAIRE

  Øverby, Tonje Caroline

  2013-01-01

  Objective: By studying newborn with persistent pulmonary hypertension retrospectively at OUS Rikshospitalet (the national referral facility), it may add some knowledge about this serious neonatal respiratory disease. Material and methods: All neonates born with PPHN and admitted to NICU at the national referral hospital (n=164) in Norway during 2002-2011 were included in the study. Of these, 107 neonates were transported from their local hospital to Rikshospitalet, while 57 neonates were deli...

 18. Risikofaktorer for død hos insulinkraevende diabetikere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rossing, P; Hougaard, P; Borch-Johnsen, K

  1998-01-01

  -cause mortality were male sex, age, height, smoking, low social class, urinary albumin excretion, hypertension, serum creatinine, and HbA1c. Age, smoking, microalbuminuria, overt nephropathy, and hypertension were significant predictors of cardiovascular mortality. The mortality in patients with microalbuminuria...... was only slightly increased compared to patients with normoalbuminuria. Median survival after onset of overt diabetic nephropathy was 13.9 (11.8 to 17.2) years. Abnormally elevated urinary albumin excretion and other potentially modifiable risk factors such as hypertension, smoking, poor glycaemic control...... and social class predicts increased mortality in insulin-dependent diabetic patients....

 19. Clearcellekarcinom i livmoderhalsen hos en 17-årig pige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rønneberg, Elisabeth Thal; Lidang, Marianne; Palle, Connie

  2014-01-01

  Clear cell adenocarcinoma of the uterine cervix (CCEA) is a rare disease, accounting for only 1% of all cervical cancers. The disease in young women is linked to diethylstilbestrol (DES) exposure in utero. Following the ban of DES in 1979, CCEA rarely occurs in young women, but still remains...... a challenge in diagnosis and fertility preservation. We report on a 17-year-old girl, unexposed to DES, diagnosed with clear cell adenocarcinoma in a cervical polyp....

 20. Pause med trombocytaggregationshaemmere hos kirurgiske patienter med kardiel stent

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Mathias; Afshari, Arash; Kristensen, Billy

  2010-01-01

  Dual antiplatelet therapy with aspirin and clopidogrel is increasingly used for secondary prevention of cardiovascular events in patients with percutaneous coronary intervention. Anesthesiologists and surgeons are faced with the challenge of managing these patients prior to a surgical procedure. ....... Premature discontinuation of antiplatelet therapy constitutes a substantial risk of stent thrombosis, myocardial infarction and death. Continuing therapy increases the risk of bleeding. We provide the latest evidence on this topic for patients awaiting non-cardiac surgery.......Dual antiplatelet therapy with aspirin and clopidogrel is increasingly used for secondary prevention of cardiovascular events in patients with percutaneous coronary intervention. Anesthesiologists and surgeons are faced with the challenge of managing these patients prior to a surgical procedure...

 1. Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bernhoft, Inger Marie; Hels, Tove; Simonsen, Kirsten Wiese

  2012-01-01

  for cannabis (2,3 %) efterfulgt af amfetamin (1,1 %). I alt var 41,6 % af de tilskadekomne i eneuheld positive for stoffer, heraf 30 % for alkohol alene eller alkohol sammen med andre stoffer. For bilister i flerpartsuheld var i alt 19 % positive, heraf knap 9 % for alkohol alene eller alkohol sammen med andre...

 2. Selvstyring af peroral antikoagulationsbehandling hos patienter med kunstige hjerteklapper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasenkam, J. Michael; Kimose, H H; Grønnesby, H

  1998-01-01

  Twenty-one heart valve operated patients (age 19-70 years) were trained in self-managed oral anticoagulant therapy using a home coagulometer (CoaguChek). Twenty patients accomplished between eight and 29 (median 24) months of self management and were fully capable of self management after 30 week...

 3. Improved reliability of residential heat pumps; Foerbaettrad driftsaekerhet hos villavaermepumpar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haglund Stignor, Caroline; Larsson, Kristin; Jensen, Sara; Larsson, Johan; Berg, Johan; Lidbom, Peter; Rolfsman, Lennart

  2012-07-01

  Today, heat pump heating systems are common in Swedish single-family houses. Many owners are pleased with their installation, but statistics show that a certain number of heat pumps break every year, resulting in high costs for both insurance companies and owners. On behalf of Laensfoersaekringars Forskningsfond, SP Energy Technology has studied the cause of the most common failures for residential heat pumps. The objective of the study was to suggest what measures to be taken to reduce the number of failures, i.e. improving the reliability of heat pumps. The methods used were analysis of public failure statistics and sales statistics and interviews with heat pump manufacturers, installers, service representatives and assessors at Laensfoersaekringar. In addition, heat pump manuals have been examined and literature searches for various methods for durability tests have been performed. Based on the outcome from the interviews the most common failures were categorized by if they; 1. Could have been prevented by better operation and maintenance of the heat pump. 2. Caused by a poorly performed installation. 3. Could have been prevented if certain parameters had been measured, recorded and followed up. 4. Are due to poor quality of components or systems. However, the results show that many of the common failures fall into several different categories and therefore, different types of measures must be taken to improve the operational reliability of residential heat pumps. The interviews tell that failures often are caused by poor installation, neglected maintenance and surveillance, and poor quality of standard components or that components are used outside their declared operating range. The quality of the installations could be improved by increasing installers' knowledge about heat pumps and by requiring that an installation protocol shall be filled-in. It is also important that the owner of the heat pump performs the preventive maintenance recommended by the manufacturer and that he/she surveys parameters indicating if satisfying operating conditions are maintained. Another example that could improve the reliability is that the heat pump system is regularly checked by a professional heat pump service technician. Components with sometimes poor quality can for example be temperature sensors, valves and circulations pumps. Compressor failures are often due to the fact that the heat pump of some reason, operates too much outside or close to the usage limits for the compressor and are not necessarily due to poor quality of the component itself.

 4. Behandlingsresultater hos patienter med cancer i papilla Vateri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Sune; Bendixen, Morten; Fristrup, Claus Wilki

  2010-01-01

  Cancer of the papilla of Vater is a relatively rare disease. It is difficult to separate from other periampullary tumours at the time of diagnosis. Recent studies have shown that patients with cancer of the papilla tend survive longer than patients with pancreatic cancer and cancers of biliary...... and duodenal origin. The aim of this study was to compare our results with those reported in the international literature....

 5. Trosbegrebet hos Slavoj Žižek

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karlsen, Mads Peter

  2016-01-01

  Hensigten med denne artikel er at give en systematisk fremstilling af Slavoj Žižeks overvejelser over tro for herved at tematisere hans religionsfilosofiske relevans. Der indledes med en kort introduktion til Žižeks grundlæggende filosofiske anliggende og en teologisk kontekstualisering af hans t...

 6. Medicinsk behandling af vandladningsproblemer hos mænd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Jens Thorup; Nordling, Jørgen; Walter, Steen

  2007-01-01

  and antimuscarinic agents is reviewed with suggestions for follow-up. The increasing use of alpha-blockers, 5-alpha-reductase inhibitors, or both for symptomatic BPH has led to a significant decrease in the number of operations for BPH in the last decade. Bothersome nocturia due to nocturnal polyuria may be resolved...

 7. Pituitær apopleksi hos en ung kvinde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lewis, Anna; Jarløv, Anne Elisabeth; Holm, Kirsten

  2014-01-01

  Pituitary apoplexy occurs when a preexisting pituitary adenoma undergoes acute haemorrhage, infarct or both. The patho-genesis is not fully understood but macroadenomas and prolactinomas have been reported as being predisposed to apoplexy. Only a few cases are described in the paediatric population....... We present a 17-year-old woman with secondary amenorrhoea, headache and blurred vision. An MRI showed a pituitary apoplexy in a preexisting macroadenoma. The majority of milder cases resolve spontaneously. Close monitoring of the pituitary function is important to detect pituitary insufficiency witch...

 8. Traumatisk distal humerus-epifysiolyse hos nyfødt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Al-Aubaidi, Zaid; Nielsen, Keld Daubjerg

  2010-01-01

  Traumatic distal humerus epiphysiolysis (TDHE) is a rare injury in infants with an incidence of about 1:35,000 births. It is primarily a birth injury, but it is also seen in cases of battered child syndrome. Because of its rare occurrence and the diagnostic difficulties, the lesion may...... initial diagnosis. We present a case of TDHE as a birth injury....

 9. Laktatacidose hos en yngre kvinde med status asthmaticus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramazan-Yousif, Lana; Albertsen, Signe; Bergmann, Troels K

  2017-01-01

  A 24-year-old woman with asthma presented with symptoms of upper airway infection and tachypnoea and wheezes. She had a history of admissions to intensive care units (ICU) due to respiratory insufficiency. The initial lactate concentration was 2.1 mmol/l. The treatment consisted of inhaled...

 10. Hjertetamponade hos et praematurt barn med perkutant anlagt centralt venekateter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Callesen, Michael T; Nielsen, Peter Ehlert

  2008-01-01

  We report a case of a premature girl born with a gestational age of 26 weeks who developed cardiac tamponade after displacement of a peripheral inserted central catheter. She recovered completely after an acutely performed pericardiocentesis. The pericardial fluid was consistent with parental...... nutrition. Pericardiac effusion must be suspected in children with central catheters and sudden cardiovascular decompensation. This article discusses recommended positioning of peripherally inserted central catheters....

 11. Body image hos mastektomiopererede kvinder, med og uden rekonstruktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorup, Charlotte Brun; Gregersen, Anette Møller; Damgaard, Helle

  2012-01-01

  Baggrund: I Danmark er incidensen for brystkræft ca. 5.000 årligt. Kvinder, der er mastektomiopereret, risikerer ubalance i body image. De kan føle sig amputeret, lemlæstede, mindre kvindelige og mindre seksuelt attraktive. De kan frygte at se sig selv i spejlet. De kan opleve, at kroppen ikke er...... hel. Mange undersøgelser er kvantitative og kun få har undersøgt kvindernes oplevelse af body image kvalitativt. Formål: At opnå indsigt i danske mastektomiopererede kvinders oplevelse af body image, med fokus på den akutte fase samt år efter operationen, hvor beslutningen om valg eller fravalg af...... rekonstruktion var taget. Metode: Undersøgelsen var fænomenologisk hermeneutisk, idet hensigten var at opnå indsigt i kvinders oplevelser af body image relateret til mastektomi. Fund: Undersøgelsen resulterede i tre temaer, der følger Bob Price begreber. Kropsrealiteten viste sig som ”en krop, der ikke var hel...

 12. Paraneoplastisk pancytopeni hos en patient med uerkendt lungecancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jakob Werner; Sjö, Lene; Grønbæk, Kirsten

  2014-01-01

  % blasts, but a diagnosis of myelodysplastic syndrome (MDS) was considered. After 30 days without any chemotherapeutic treatment her peripheral blood was normalised. In the meanwhile she was diagnosed with a small cell lung cancer. In this case the MDS-like condition was caused by a paraneoplastic...

 13. H1N1 Influenza A hos mennesker og svin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lars Erik

  2009-01-01

  Den nye pandemiske influenza A stamme H1N1 er hovedsagelig et nyt virus, som spredes mellem mennesker, men virusset er formodentlig opstået ved blanding af to svineinfluenza-virus og har derfor bibeholdt evnen til at kunne smitte fra mennesker til svin og fra svin til svin. Det er derfor vigtigt...

 14. Laktat i navlearterie- og navleveneblod hos nyfødte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rubak, Sune Leisgaard Mørck; Henriksen, Tine Brink

  2010-01-01

  in arterial umbilical cord blood was higher than in venous umbilical cord blood; furthermore, that O2 and pH in arterial umbilical cord blood were lower than in venous umbilical cord blood. Regression analysis including the factors lactate and "active second stage of labour" showed that lactate significantly......INTRODUCTION: In theory, lactate may be used as a more precise measure of the degree of metabolic acidosis than other previous methods, thereby enabling differentiation between acute and chronic foetal hypoxia. The aim of the study was to describe lactate in arterial and venous cord blood...... in an unselected population of newborn children without signs of foetal hypoxia or perinatal asphyxia. MATERIAL AND METHODS: The study included 208 newborn children. The umbilical cord of the children was double clamped within 30 seconds and thereafter blood was drawn from an umbilical arterial and venous cord...

 15. Forekomst af Chlamydia trachomatis hos værnepligtige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søgaard, P; Møller, B R; Thorsen, Poul

  1996-01-01

  The purpose of the investigation was 1) to determine the prevalence of C. trachomatis among young men and women enrolled in military service, 2) to compare enzyme-immunoassay (EIA) of a urethral swab with a sample of first voided morning urine, 3) to determine frequency of earlier venereal diseases...

 16. Perkutan endoskopisk gastrostomisonde hos børn med cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barlaug, Mari; Kruse, Aksel; Schrøder, Henrik

  2008-01-01

  (n=10). Eight tubes were changed, and eight tubes were removed due to complications. 85% of the inflammations were related to neutropenia. There was a significant (p=0,0006) decrease in the median weight-for-age standard deviation score (SDS) of 0, 70 (-1,12; -0,28) from the time of diagnosis...... during periods of neutropenia. Udgivelsesdato: 2008-Jun-2...

 17. Parvovirus B19-akut hepatitis hos immunkompetent patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lykke

  2011-01-01

  This article describes a case of acute hepatitis in an adult person without subsequent complications caused by parvovirus B19 (PVB19). The diagnosis was made by detection of PVB19 IgM and IgG antibody in the blood using ELISA. There was not made any affirmative polymerase chain reaction for DNA...

 18. Progredierende muskelsvind hos en tiårig pige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flugt, Anette; Balslev, Thomas; Christensen, Mogens Fjord

  2008-01-01

  Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, CIDP, is a rare differential diagnosis to the hereditary myopathies but because it can be treated effectively it is important to consider. A ten-year-old girl's proximal muscle groups debilitated progressively, and in four months she lost...... the ability to walk. Stretch reflexes were absent, creatine kinase low and spinal protein elevated. Muscle biopsy showed demyelinating atrophy. CIDP was diagnosed and she was successfully treated with immunoglobulin. Udgivelsesdato: 2008-Feb-25...

 19. Reirradiation of cancer patients; Gentagelse af straalebehandling hos cancerpatienter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sengeloev, Lisa

  1998-08-01

  Radiotherapy of a recurrent tumour in a site previously irradiated with a full course of radiotherapy is seldom feasible due to extensive toxicity of the cumulated dose. Curative reirradiation may be possible for very selected patients with head and neck cancer and gynaecological tumour. Patients with long recurrence-free intervals and small localized tumours are most likely to benefit from the treatment. Palliative reirradiation of patients with metastatic disease offers good symptom control in the majority of patients with recurrent symptoms from bone metastases. Some patients with brain metastases, spinal cord compression and symptoms from lung tumours may benefit from reirradiation. The general condition of the patient and the effect of the first treatment influence the effect of the second treatment. The side effects of reirradiation are not well documented. It is not possible to give general guidelines for reirradiation. Every reirradiation has to be individualized with respect to diagnosis, specifications of prior treatment, symptoms and prognosis. (au) 40 refs.

 20. Biofilter odour reduction level, measurements; Luktreduceringsgrad hos biofilter, faeltmaetningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arrhenius, Karine; Rosell, Lars; Tsetsilas, Sakis (SP, Boraas (Sweden)); Loevenklev, Maria; Blomqvist, Marie; Hall, Gunnar; Sverken, Anna; Widen, Helene (SIK, Goeteborg (Sweden)); Holmgren, Magnus Andreas (Vattenfall Power Consultants (Sweden))

  2010-07-01

  Biofilter is today the most common odour reduction method for biological treatment. A biofilter consists of a bed of organic material often made of compost together with another material which increases the porosity of the bed. Microorganisms in the compost use odorous compounds as nutrient by decomposing them. Resulting products are mainly carbon dioxide and water, mineral salts, other organic compounds and more microorganisms. In this project, seven biofilters implemented in Sweden have been tested in order to describe their status and function. A number of physical, chemical, microbiological and odour related parameters have be measured in the pipe which leads to the biofilter as well as on the surface of the biofilter in order to determine biofilters status and their effectiveness. Values from plants have been compared to published optimal values for each parameter. The goal of the project is to optimize biofilters function och prevent risks for performance disturbances. Results from the project can also be used as reference for plants which are planning process modifications as an increase of waste to be treated, substrate/material changes etc. Each plant has been visited during two days in August/September 2009. The following parameters have been measured: 1) physical parameters such as relative humidity, temperature, and pH, 2) chemical parameters such as incoming and out coming gas composition, gas composition variation with time, access to nutriments, 3) microbiological parameters such as the total number of microorganisms and the dominating microflora i respective biofilter and 4) odour related parameters through an evaluation of the contribution of individual compounds to the total out coming odour and in some cases, through a evaluation by olfactometry. All these parameters have been subsequently interpreted and treated in order to evaluate the status of the biofilter: description of the biofilter, its environment, the microbiological status, which flow and load are passing through the biofilter and its effectiveness. The results show that it is common that important parameters are outside the range of recommended values. As an example, it has been found that parts of the biofilters can be either too wet or too dry. The water content of the biofilter is known to be one of the most critical parameter to insure its correct function. In some cases, the pH was found to be very acidic which negatively influences micro organism's activity and consequently biofilters efficiency. At optimal pH, the microflora is dominated by bacteria while the growth of mould dominates at low pH. An expected lower effectiveness was found when important parameters are deviating from recommended values. At the opposite, when parameters were found to be within the recommended range of values, the efficiency was found to be higher. The project general recommendations are that all plants should introduce new routines to regularly survey the biofilters status and function. Example of routines is presented in the end of this rapport. For the plants where parameters presented high discrepancies from recommended values, the project group recommends to carry out a new evaluation when the deviating parameters have been corrected

 1. Persisterende pulmonal hypertension hos nyfødte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, C M; Hansen, T G; Henneberg, S W

  1997-01-01

  On the basis of a review of the literature, a survey is presented concerning persistent pulmonary hypertension of the newborn. In this article the authors focus on the pathophysiology, diagnostic criteria and treatment, including mechanical ventilation, pharmacological vasodilation and extracorpo......On the basis of a review of the literature, a survey is presented concerning persistent pulmonary hypertension of the newborn. In this article the authors focus on the pathophysiology, diagnostic criteria and treatment, including mechanical ventilation, pharmacological vasodilation...

 2. Persisterende pulmonal hypertension hos nyfødte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, C M; Hansen, T G; Henneberg, Steen Winther

  1997-01-01

  On the basis of a review of the literature, a survey is presented concerning persistent pulmonary hypertension of the newborn. In this article the authors focus on the pathophysiology, diagnostic criteria and treatment, including mechanical ventilation, pharmacological vasodilation and extracorpo...

 3. Akutt lymfatisk leukemi hos barn i Norge 1992-2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolmannskog, Svein; Flaegstad, Trond; Helgestad, Jon

  2007-01-01

  BACKGROUND: Acute lymphoblastic leukemia is the most common malignancy in childhood. The survival rate has increased steadily over the last 40 years. MATERIAL AND METHODS: All children aged 0-15 years and diagnosed in Norway in the period 1992-2000, were included in the study (n = 301). The patie...... of central nervous system prophylaxis was given to just 10% of the children. The 10-year event-free survival (p-EFS) was 76%, and 244 of 289 (84%) were alive 4-13 years after the diagnosis was made. The data are comparable with the best international results. Udgivelsesdato: 2007-May-31...

 4. Abdominal fedme og fedmerelaterede sygdomme hos patienter i almen praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haugan, Ketil; Rost, Dan; Knudsen, Nils

  2010-01-01

  Abdominal obesity is associated with type 2 diabetes, cardiovascular disease, dyslipidemia and hypertension. The prevalence of abdominal obesity and its relationship with these comorbidities have not previously been examined in Danish primary care patients.......Abdominal obesity is associated with type 2 diabetes, cardiovascular disease, dyslipidemia and hypertension. The prevalence of abdominal obesity and its relationship with these comorbidities have not previously been examined in Danish primary care patients....

 5. Dyb venetrombose i penis hos patient med malign sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ghasemi, Habib; Ajan, Rullah

  2014-01-01

  Thrombosis of the deep penile venous system in a patient with a malignant disease Thrombosis of the deep penile venous system is extremely rare and must be clearly distinguished from superficial thrombosis because it may cause serious clinical complications. We present a 76-year-old man with thro...... with thrombosis of the vena dorsalis penis profunda three months after being diagnosed with disse­m­­inated non-small cell lung cancer. Total remission of the thrombosis was achieved with daily subcutaneous injections with heparin for four weeks....

 6. ”Tvivl, dobbelt ironi og sund fornuft hos Montaigne”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Diderichsen, Adam

  2006-01-01

  Det vises, at Montaignes berømte skepticisme og religiøse tolerance er baseret på en bestemt tekstuel strategi, som man ville kunne kalde dobbeltironi, og som består i, at subjektet for en bestemt udtalelse bestandigt underminerer den subjektposition, som det selv taler ud fra. Problemet ved...... at forstå Montaignes forhold til religion er derfor ikke så meget - sådan som det traditionelt er blevet antaget - at fastslå, om hans udsagn om dette emne er ironiske eller alvorligt ment. Problemet er snarere at fastslå, om selve ironien er alvorligt eller ironisk ment....

 7. Pyomyositis uden feber hos 12-årig pige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mathilde Maagaard; Hindsø, Klaus; Wislander, Steen Bo

  2009-01-01

  Bacterial pyomyositis is generally found in tropical countries. This case report presents pyomyositis in a 12-year-old girl who was admitted without fever to the paediatric department. The only symptom was pain in the left hip. Staphylococcus aureus was cultured from the blood on day 4. Magnetic...

 8. Selvadministreret ventrikelsondeernaering hos et barn med infantil autisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyrborg, J

  1991-01-01

  An example of self-administered gastric tube nutrition in a boy aged 15 years with infantile autism is presented. The boy would neither eat nor drink in the normal manner since the age of eight years and has gradually administered tube-feeding himself. This patient does not fulfill the internatio......An example of self-administered gastric tube nutrition in a boy aged 15 years with infantile autism is presented. The boy would neither eat nor drink in the normal manner since the age of eight years and has gradually administered tube-feeding himself. This patient does not fulfill...

 9. Syntaksens rolle i sprogtilegnelsen hos autistiske børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nyvad, Anne Mette

  I litteraturen om de sproglige karakteristika i autisme-spektrum-forstyrrelser (ASF) har man traditionelt fokuseret på afvigelser i forbindelse med pragmatiske aspekter af kommunikation. Den nyeste forskning tyder dog på, at selv højfunktionelle voksne autister uden konstateret sprogforsinkelse har...... nogle hidtil ikke-attesterede problemer med forståelsen af mere kompleks syntaks (Durrleman et al, 2015). I mit foredrag vil jeg præsentere en arbejdsteori, der potentielt kan forene de pragmatiske og syntaktiske anomalier observeret i ASF i ét overordnet deficit, og diskutere nogle af de hypoteser, som...

 10. Multipel graviditet hos kvinder med korrigeret Steno-Fallots tetralogi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Lia Mendes; Pedersen, Thais Andreas Bjerregaard; Herskind, Anne Maria

  2008-01-01

  Tetralogy of Fallot is the most common cyanotic heart disease accounting for 5 to 8% of all cases of congenital heart disease. In a cohort of women with corrected Tetralogy of Fallot, followed concerning fertility and pregnancy outcome, we observed two cases of uncomplicated multiple pregnancies....... Such pregnancies have not previously been described. Despite the overload on the operated heart resulting from a multiple pregnancy, both women experienced uncomplicated pregnancies and deliveries of healthy children. This reflects the good hemodynamic results of complete repair and meticulous pregnancy follow-up....

 11. Multipel graviditet hos kvinder med korrigeret Steno-Fallots tetralogi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Lia Mendes; Pedersen, Thais A; Herskind, Anne Maria

  2008-01-01

  Tetralogy of Fallot is the most common cyanotic heart disease accounting for 5 to 8% of all cases of congenital heart disease. In a cohort of women with corrected Tetralogy of Fallot, followed concerning fertility and pregnancy outcome, we observed two cases of uncomplicated multiple pregnancies....... Such pregnancies have not previously been described. Despite the overload on the operated heart resulting from a multiple pregnancy, both women experienced uncomplicated pregnancies and deliveries of healthy children. This reflects the good hemodynamic results of complete repair and meticulous pregnancy follow...

 12. Experimentell studie av sensationen hos färger

  OpenAIRE

  Li, Elin

  2009-01-01

  There are a large number of studies on colour and its influence on human feelings, but there are only a few studies on the association between feelings and colour combinations. This studie investigates the association between colour combinations consisting of three equally sized colours and the feelings they convey. The methodology used in this studie follows the instructions from the Nippon Colour & Design Research Institute (NCD) in Japan, NCD have studied consumer psychology towards co...

 13. Måling af helbredsrelateret livskvalitet hos patienter med thyroideasygdomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Watt, Torquil; Feldt-Rasmussen, Ulla; Rasmussen, Ase Krogh

  2008-01-01

  Few studies describing the health-related quality of life (HRQL) in thyroid patients have been published and a validated thyroid-specific HRQL measure is lacking. Studies indicate reduced HRQL in thyroid patients, but the studies are small or methodologically weak. Many clinically-relevant questi......Few studies describing the health-related quality of life (HRQL) in thyroid patients have been published and a validated thyroid-specific HRQL measure is lacking. Studies indicate reduced HRQL in thyroid patients, but the studies are small or methodologically weak. Many clinically......-relevant questions about HRQL and thyroid disease remain unanswered and the current sparse results are contradictory. This may be due to the lack of a valid HRQL measurement. Hopefully, increased focus on HRQL and the development of a valid thyroid-specific HRQL measure will improve this status. Udgivelsesdato: 2008......-Mar-3...

 14. Fotodynamisk behandling af kolangiokarcinom hos 80-årig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulstrup, Thomas; Pedersen, Finn Møller

  2013-01-01

  70% of cholangiocarcinomas (CC) are perihilar lesions. At the time of diagnosis few are candidates for complete resection, and the standard palliative therapy has been biliary stenting. Studies have shown that photodynamic therapy (PDT) improves survival time. In this case report we describe an 80......-year-old man with rheumatoid arthritis and perihilar CC classified as Bismuth-Corlette type II who successfully underwent PDT as the first patient in Denmark. The treatment was well tolerated with no phototoxic skin reaction, and a subsequent endoscopic retrograde cholangiopancreatography showed...

 15. Case01: BIM hos mindre arkitektrådgiver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Flemming; Karlshøj, Jan; Hauch, Peter

  Casen beskriver et IKT-koncept, hvor en hovedrådgiver, en mindre arkitektvirksomhed specialiseret i renovering og ombygning af mindre boligprojekter, anvender en modelbaseret arbejdsmetode i tre hovedleverancer for tegnestuen: et dispositionsplanforslag, et forprojekt/myndighedsprojekt og et ho-v...

 16. Myopati hos en patient i behandling med simvastatin og fluconazol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Kristian; Lydolph, Magnus Christian; Somnier, Finn

  2016-01-01

  A 69-year-old female was admitted due to progressive loss of muscle strength following addition of fluconazole to long-term simvastatin treatment. Rhabdomyolysis was suspected and both drugs were discontinued. Forced diuresis was initiated together with a short course of prednisolone. After 21...

 17. Sygdom hos asylansøgere opdages for sent

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiset, Andreas Halgreen; Wejse, Christian

  2016-01-01

  Der er behov for bedre indsigt i, hvilke sygdomme den enkelte asylansøger kæmper med, og der er behov for at få klarhed over, hvilke helbredsrisici der introduceres i løbet af asylprocessen. Hvis vi ikke sikrer dette, bryder vi med princippet om at tilstræbe forebyggelse og tidlig behandling....

 18. Omdannelse af sukker og andre kulhydrater til fedt hos mennesker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Quistorff, Bjørn; Grunnet, Niels

  2003-01-01

  The basic biochemistry of de novo lipogenesis and the current understanding of fat formation from carbohydrates in humans are reviewed. The suggestion is made that ingestion of carbohydrates in excess of the caloric needs necessarily results in de novo lipogenesis since the glycogen stores...

 19. Forekomst af alkohol, narkotika og medicin hos bilister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bernhoft, Inger Marie

  2011-01-01

  Inden for rammerne af det fælles-europæiske forskningsprojekt DRUID (DRiving Under the Influence of Drugs, alcohol and medicines) er forekomsten af alkohol og/eller andre stoffer blevet undersøgt i et stort antal europæiske lande, bl.a. i Danmark.......Inden for rammerne af det fælles-europæiske forskningsprojekt DRUID (DRiving Under the Influence of Drugs, alcohol and medicines) er forekomsten af alkohol og/eller andre stoffer blevet undersøgt i et stort antal europæiske lande, bl.a. i Danmark....

 20. Med på en lytter hos krigsfangerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Steen

  2013-01-01

  Anmeldelse af: Sönke Neitzel og Harald Welzer: Soldater – Om krig, drab og død. Oversat fra tysk af Peter Dürrfeld efter 'Soldaten, Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben'. Kristeligt Dagblads Forlag, 506 sider.......Anmeldelse af: Sönke Neitzel og Harald Welzer: Soldater – Om krig, drab og død. Oversat fra tysk af Peter Dürrfeld efter 'Soldaten, Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben'. Kristeligt Dagblads Forlag, 506 sider....

 1. The Human Operator Simulator. Volume IX. HOS Study Guide.

  Science.gov (United States)

  1978-09-01

  TqACK-BALL-POSITION. MOVE THE TPACK -RALL TO THE RESULT. IF THE RATE OF THE TRACK-BALL IS NOT 0,0 INCHES THEN WAIT. GO TO CHFCK NOW. DEFINE THE...MIDFNO: CHANGE THE TOACK-BALL TO THE NEw-BALL-POSITION. END: CHANGE THE PATE OF THE TPACK -ALL TO 0.0 INCHES. EN0. Figure 39. Procedure to simulate the

 2. Arbejdsbetinget astma hos en ortopædkirurg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roth, Eske; Kristiansen, Christina Blanner; Assing, Karin Dahl

  2017-01-01

  An orthopaedic surgeon with no history of lung disease developed cough and dyspnoea. The patient was diagnosed with asthma by spirometry and bronchial provocation test with methacholine. A clear correlation between symptoms and work was established meriting a referral to a centre for occupational...

 3. Myokardieinfarkt hos 22-årig mand med essentiel trombocytose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Müllertz, Katrine M; Vestergaard, Hanne; Hansen, Henrik Steen

  2011-01-01

  Essential thrombocythaemia (ET) is an acquired myeloproliferative disorder that causes thrombosis and haemorrhage. The association of myocardial infarction with ET is rare. We here describe a 22 year-old male patient with ET who presented with acute myocardial infarction. Coronary angiography sho...

 4. Nydiagnosticeret kongenit transposition hos en 76-årig kvinde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sloth, Astrid Drivsholm; Jensen, Jesper Khedri; Hald Steffensen, Flemming

  2009-01-01

  A case of congenitally corrected transposition presenting for the first time with second-degree AV block in a 76-year-old woman is presented. This case demonstrates that congenitally corrected transposition can remain asymptomatic and undiagnosed, especially when no other cardiac defects are pres...

 5. Udvikling af sklerodermisk krise hos patient med uerkendt sklerodermi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Kristine Lindhard; Hansen, Alastair; Halberg, Poul

  2014-01-01

  Less than 10% of the patients with systemic scleroderma develop renal crisis, i.e. acute renal failure and severe hypertension in most cases. Kidney biopsy shows hypertensive arteriolar changes. This complication was lethal until treatment with captopril was introduced in 1976. Since that time...

 6. En empirisk studie av ansattes samarbeidsinnstilling hos to norske konsern.

  OpenAIRE

  Faanes, Arne

  2015-01-01

  Studien hadde som formål å se om det var sammenheng mellom kvaliteten i det profesjonelle forholdet mellom leder – ansatt og samarbeidsinnstilling. I tillegg til dette skulle studien se om samarbeidsinnstilling hadde sammenheng med opplevd tillit til samarbeidspartnere og rettferdighet i forbindelse med samarbeid. Studien er forankret i teori om Leader Member Exchange (LMX), samt tillit og rettferdighet i forbindelse med samarbeid. Hypotesene tar utgangspunkt i at det er en sammenheng mell...

 7. En empirisk studie av ansattes samarbeidsinnstilling hos to norske konsern.

  OpenAIRE

  Faanes, Arne

  2015-01-01

  Master's thesis in Service management Studien hadde som formål å se om det var sammenheng mellom kvaliteten i det profesjonelle forholdet mellom leder – ansatt og samarbeidsinnstilling. I tillegg til dette skulle studien se om samarbeidsinnstilling hadde sammenheng med opplevd tillit til samarbeidspartnere og rettferdighet i forbindelse med samarbeid. Studien er forankret i teori om Leader Member Exchange (LMX), samt tillit og rettferdighet i forbindelse med samarbeid. Hypotesene tar ut...

 8. Akut underernæring hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rytter, Maren Johanne Heilskov; Michaelsen, Kim F.; Friis, Henrik

  2017-01-01

  The prevalence of malnutrition has declined significantly over the last 30 years. Despite this, malnutrition remains a major cause of illness and death among children worldwide, particularly in low- and medium-income countries. Marasmus and kwashiorkor are the most life-threatening forms...... of malnutrition. Treatment protocols enable effective treatment, but only a minority of malnourished children have access to treatment. Furthermore, treating children with complicated malnutrition requiring hospitalization remains a clinical challenge....

 9. Fysisk og mental belastning hos kirurgen under minimalt invasiv kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch-Petersen, H.R.; Rosenberg, J.

  2008-01-01

  Minimally invasive surgery (MIS) is in theory more physically and mentally demanding than open surgery. This aspect is due to the inherent limits of MIS. The implementation of high-technological operating rooms and the development of ergonomically more useful instruments have not been documented...... scientifically, nor has the question of whether or not MIS is a contributing problem in itself in the surgeon's work been documented. There is a need for clinical investigations with establishment of methodological models of the ergonomics in MIS Udgivelsesdato: 2008/2/18...

 10. Venskaber hos børehavebørn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broström, Stig

  2017-01-01

  I kapitlet beskrives børns sociale kompetencer som forudsætning for dannelse af venskaber. Med afsæt i Deweys og Vygotsky forståelse af begrebet social interaktion undersøges hvilke komponenter børns sociale samspil og sociale kompetencer består af samt hvilke mønstre eller former for social...

 11. Læringsmodstand hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broström, Stig

  2017-01-01

  I dette kapitel beskrives dimensioner ved børns læring og med særligt fokus på Illeris’ begreb læringsmodstand. Det tages udgangspunkt i den kulturhistoriske skoles læringsteori med reference til bl.a. Vygotsky og Leontjev. Børn i såvel dagtilbud som skolen vil løbende vise modstand mod læring...

 12. Diabetisk nefropati. Uaendret forekomst hos patienter med insulinkraevende diabetes mellitus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rossing, P; Rossing, K; Jacobsen, P

  1996-01-01

  Recently, a dramatic decline in the cumulative incidence of diabetic nephropathy (less than 10% after 25 years of diabetes) has been reported in IDDM patients diagnosed between 1961 and 1980. In a clinic based study we assessed recent trends in the incidence of diabetic nephropathy. All 356...... patients in whom IDDM was diagnosed before the age of 41 years between 1965 and 1979, identified in 1984 were followed to 1991 or to death. The cumulative incidence of diabetic nephropathy (urinary albumin excretion 300 mg/24 hours in two out of three consecutive samples) after 15 years of diabetes...... and in 1991 were (cumulative incidence (SE)): 18 (4)% and 35 (5)% (onset of diabetes 1965-69, n = 113), 20 (4)% and 35 (5)% (onset of diabetes 1970-74, n = 130), and 16 (5)% (onset of diabetes 1975-79, n = 113), respectively (ns). The mean (SE) haemoglobin A1c measured yearly beginning in 1984 was higher...

 13. Risikofaktorer for selvmord hos patienter med dissemineret sklerose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenager, E N; Koch-Henriksen, N J; Stenager, E

  1997-01-01

  The purpose of the present study was to describe risk factors for suicide in patients with multiple sclerosis (MS). The study is based on available information about MS-patients identified in the Danish MS Registry with onset of disease in the period 1950-1985. In order to characterize MS suicides......, previous mental disorder, recent deterioration of MS, and moderate disability. For women the characteristics were less distinct. Patients with a severe course of MS had been subjected to more risk factors before the suicide. Careful counselling and good information to MS-patients are advocated....... with respect to risk factors comparisons were made for male and female suicides, and for various groups of MS suicides according to disability status. The male suicides were characterized by a tendency to commit suicide in the age interval 40-49 years, the use of a violent method, previous suicidal behaviour...

 14. Nyre- og urinvejsabnormiteter hos småbørn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cortes, Dina; Lee, Kirsten; Thorup, J M

  1999-01-01

  The purpose of this study was to investigate frequency and pattern of urological abnormalities in children younger than two years of age in the county of Frederiksborg, Denmark, with a catchment area of about 350,000 people, and furthermore to investigate in which way the urological abnormalities...

 15. Pancreastraumer hos børn--operativ versus nonoperativ behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haugaard, Michael Valentin; Penninga, Luit; Ifaoui, Inge Bøtker-Rasmussen

  2012-01-01

  Pancreatic trauma is more frequent in children than in adults and is often caused by trauma to the upper part of the abdomen. Mortality is low, but morbidity is high. Pancreatic trauma can be treated operatively or non-operatively, but there is disagreement about the optimal treatment strategy...

 16. Infektionsrisikoen hos internationale adoptivbørn er reel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Tine Marie; Poulsen, Anja; Pedersen, Freddy Karup

  2013-01-01

  -27% have gastrointestinal parasites and 1-7% have tuberculosis, but 3-21% have a positive Mantoux test. The studies found none with HIV or HCV and only a few with syphilis. The vaccination status was often deficient and the serology results did not match the vaccination records. All studies conclude...

 17. Laktatacidose som komplikation til inhalationsbehandling hos patient med astmaeksacerbation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ekelund, Kim; Følsgaard, Søren Lars

  2013-01-01

  We present a case of severe lactic acidosis due to exacerbation of asthma in presence of normal tissue perfusion and oxygenation in a 35-year-old woman with poorly controlled asthma. After admission, she was treated continuously with inhalation of salbutamol (a beta-agonist) resulting in lactic...... acidosis, which was misinterpreted as treatment failure. The lactic acidosis reversed on discontinuation of the inhalation therapy. Although lactic acidosis is a rare complication to inhalation of beta-agonists, it is important for the clinicians to recognize this....

 18. Ultralydsskanning af lungerne hos den kritisk syge patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jepsen, Søren Vad; Christiansen, Aage; Sloth, Erik

  2009-01-01

  Lung sonography is an old technique applied in a new fashion. Applying lung sonography in the examination of an acute patient with pulmonary problems is a novelty in Denmark. Applications, limitations, techniques, equipment and general principles for lung sonography are reviewed. We introduce...

 19. Progressiv multifokal leukoencefalopati hos en patient med myelomatose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Willert, Cecilie Balslev; Engsig, Frederik Neess; Eskildsen, Helle Wulf

  2014-01-01

  Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) is a rare demyelinating disease in the central nervous system. It is caused by reactivation of John Cunningham-virus and has a grave prognosis. PML occurs most frequently in HIV-patients, but can also be seen in patients with iatrogenic...

 20. Progressiv multifokal leukoencefalopati hos en patient med myelomatose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Willert, Cecilie Balslev; Engsig, Frederik Neess; Eskildsen, Helle Wulf

  2015-01-01

  Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) is a rare demyelinating disease in the central nervous system. It is caused by reactivation of John Cunningham-virus and has a grave prognosis. PML occurs most frequently in HIV-patients, but can also be seen in patients with iatrogenic...

 1. Steatocystoma multiplex hos 39-årig kvinde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duffy, Jonas Raymond; Siersen, Hans Erik; Bonde, Christian T

  2011-01-01

  A clinical case of the rare disorder steatocystoma multiplex is described in a 39-year-old female. The patient was diagnosed with generalized intradermal lesions that started presenting in early adulthood. There was no family history of similar lesions.Skin examination showed multiple, skin......-coloured cystic lesions on the chest, abdomen, axillae and back. The patient's clinical presentations and history were compatible with steatocystoma multiplex. Various treatment options for steatocystoma multiplex and steatocystoma multiplex suppurativum have been published and include oral antibiotics...

 2. Collum femoris-fraktur hos en patient med osteopetrose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ghasemi, Habib; Nielsen, Frank Arne Farsø; Lamm, Martin

  2015-01-01

  Osteopetrosis is a rare hereditary bone disease characterized by increased bone density. Patients with adult osteopetrosis are often diagnosed incidentally by Xray or on the presence of recurrent fractures. Internal fixations of fractures in patients with osteopetrosis are challenging due to the ...... to the increased bone density, and special surgical equipment is often necessary. Non-union and malunion occur frequently making close post-operative monitoring important. We present a case of adult osteopetrosis with a femoral neck fracture.......Osteopetrosis is a rare hereditary bone disease characterized by increased bone density. Patients with adult osteopetrosis are often diagnosed incidentally by Xray or on the presence of recurrent fractures. Internal fixations of fractures in patients with osteopetrosis are challenging due...

 3. Traethedsbrud af collum femoris hos rask maratonløber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus; Christensen, Ole; Lukina, Guy Feruzi

  2009-01-01

  Fatigue fractures of the hip are rare causes of hip pain. Delayed diagnostics of this type of fracture can cause serious complications. We describe a case concerning a 32-year-old male amateur runner who experienced hip pain with rapid onset during his first marathon. After eight days his general...... practitioner referred him to the hospital and a dislocated fracture of the femoral neck was detected. Udgivelsesdato: 2009-Oct......Fatigue fractures of the hip are rare causes of hip pain. Delayed diagnostics of this type of fracture can cause serious complications. We describe a case concerning a 32-year-old male amateur runner who experienced hip pain with rapid onset during his first marathon. After eight days his general...

 4. Traethedsbrud af collum femoris hos rask maratonløber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus; Christensen, Ole; Lukina, Guy Feruzi

  2009-01-01

  Fatigue fractures of the hip are rare causes of hip pain. Delayed diagnostics of this type of fracture can cause serious complications. We describe a case concerning a 32-year-old male amateur runner who experienced hip pain with rapid onset during his first marathon. After eight days his general...... practitioner referred him to the hospital and a dislocated fracture of the femoral neck was detected. Udgivelsesdato: 2009-Oct-5......Fatigue fractures of the hip are rare causes of hip pain. Delayed diagnostics of this type of fracture can cause serious complications. We describe a case concerning a 32-year-old male amateur runner who experienced hip pain with rapid onset during his first marathon. After eight days his general...

 5. Stresshyperglykaemi hos et barn med svaer akut gastroenteritis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Jesper V.

  2002-01-01

  A case of a two years and ten months old girl with severe acute gastroenteritis, dehydration, and hyperglycaemia is described. Transient hyperglycaemia is a common clinical finding in children under stress. We discuss the distinction between hyperglycaemia as a prediabetic state and that as a phy......A case of a two years and ten months old girl with severe acute gastroenteritis, dehydration, and hyperglycaemia is described. Transient hyperglycaemia is a common clinical finding in children under stress. We discuss the distinction between hyperglycaemia as a prediabetic state...... and that as a physiological response to stress during acute illness. Udgivelsesdato: 2002-Nov-18...

 6. Kronisk tarmiskæmi hos en yngre patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Koch; Kammerlander, Heidi; Cecere, Stefano

  2012-01-01

  A 46 year-old woman presented with classic symptoms. Computed tomography-angiography and duplex ultrasonography showed stenosis of the aa. mesenteria superior et inferior. The patient was moved to a university hospital and a percutaneous transluminal angioplasty with insertion of stents was perfo...

 7. HIV hos ældre kvinder efter udlandsrejse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Sanne; Thorsteinsson, Kristina; David, Kim Peter

  2016-01-01

  We report two cases of HIV infection among female travellers of older age. A Danish woman in her eighties was diagnosed with acute HIV infection after travelling to West Africa. A sexual history was not recorded before her third hospital visit. A West African woman in her seventies who had been...... living in Denmark for 40 years was diagnosed with advanced HIV after having been to West Africa for family visits. We want to emphasize that women of older age also have sex that may put them at risk of HIV, that febrile returning travellers should be tested for HIV, and that presence of HIV indicator...... diseases should lead to HIV testing....

 8. Traethedsbrud af collum femoris hos rask maratonløber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus; Christensen, Ole; Lukina, Guy Feruzi

  2009-01-01

  Fatigue fractures of the hip are rare causes of hip pain. Delayed diagnostics of this type of fracture can cause serious complications. We describe a case concerning a 32-year-old male amateur runner who experienced hip pain with rapid onset during his first marathon. After eight days his general...... practitioner referred him to the hospital and a dislocated fracture of the femoral neck was detected. Udgivelsesdato: 2009-Oct...

 9. Traethedsbrud af collum femoris hos rask maratonløber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus; Christensen, Ole; Lukina, Guy Feruzi

  2009-01-01

  Fatigue fractures of the hip are rare causes of hip pain. Delayed diagnostics of this type of fracture can cause serious complications. We describe a case concerning a 32-year-old male amateur runner who experienced hip pain with rapid onset during his first marathon. After eight days his general...... practitioner referred him to the hospital and a dislocated fracture of the femoral neck was detected. Udgivelsesdato: 2009-Oct-5...

 10. Kognitive og emotionelle forandringer hos klienter i metadonvedligeholdelsesbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagesen, Niels Skovby

  2004-01-01

  functions: 1) Concerning cognitive functions, the apparent negative effect of methadone is restricted to short time memory, and 2) apparently methadone have negative effects on emotional functioning in the areas of empathy and attachment, and a positive effect in the areas of depression and anxiety. At last...

 11. Venøse tromboser hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tuckuviene, Ruta; Johnsen, Søren Paaske; Helgestad, Jon

  2008-01-01

  Venous thromboembolism is a rare condition in children, but the incidence appears to be increasing. Newborns and teenagers are at the highest risk of thrombosis, which is often triggered by a combination of risk factors, in particular: infection, central venous line or chemotherapy. The impact...

 12. Insekticidresistens hos væggelus i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kilpinen, Ole; Jensen, Karl-Martin Vagn; Kristensen, Michael

  Væggelus indsamlet på 20 forskellige lokaliteter i Danmark blev testet for resistens mod pyrethroider og organophosfater, de to grupper af insektgifte der er tilladt til bekæmpelse af væggelus i Danmark. Der blev fundet udbredt resistens mod de syntetiske pyrethroider, permethrin og deltamethrin...

 13. Persisterende pulmonal hypertension hos nyfødte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, C M; Hansen, T G; Henneberg, S W

  1997-01-01

  On the basis of a review of the literature, a survey is presented concerning persistent pulmonary hypertension of the newborn. In this article the authors focus on the pathophysiology, diagnostic criteria and treatment, including mechanical ventilation, pharmacological vasodilation...... and extracorporal membrane oxygenation. Particular emphasis is placed on the treatment of the condition with inhaled nitric oxide. Nitric oxide is a selective pulmonary vasodilator and able to improve ventilation/ perfusion mismatching in cases where there is an affection of the pulmonary parenchyma. Data from...

 14. Cochleaimplantationer hos voksne. Resultater og betydning for kommunikation og livskvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faber, C E; Grøntved, A M

  2000-01-01

  The aim of this study was to assess the benefits and complications from cochlear implantation and to evaluate the average implant usage per day. Ten profoundly deaf adults were implanted during the period April 1994 to September 1997. The patients answered questionnaires one year or more after re......; self perceived communication skills, frequency of conversation with others, telephone usage, self-confidence, and the hearing impairment's impact on family life. No serious surgical complications were found.......The aim of this study was to assess the benefits and complications from cochlear implantation and to evaluate the average implant usage per day. Ten profoundly deaf adults were implanted during the period April 1994 to September 1997. The patients answered questionnaires one year or more after...

 15. Kirurgisk behandling af levertumorer hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Allan; Kvist, Nina; Kirkegaard, Preben

  2008-01-01

  %). There was no difference in survival dependent on the type of resection, and there was no impact of the extension of tumour growth at the time of diagnosis. CONCLUSION: The combination of neoadjuvant chemotherapy followed by liver resection or liver transplantation is the treatment of choice in all children...... with hepatoblastoma. The results have improved dramatically over the last decades. The results in Denmark compare well with international results. Since 2000, very effective chemotherapy has downstaged all referred patients, so subsequent liver resection have been possible.......INTRODUCTION: In this paper we review the results of surgical treatment of children with hepatic tumours. MATERIALS AND METHODS: The study comprises 33 children who have undergone lever resection or liver transplantation since 1990. 26 patients had hepatoblastoma, 3 had hepatocellular carcinoma, 2...

 16. Formativ feedback styrker skriftlighed hos studerende fra It og Sundhed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katja Årosin Laursen

  2016-10-01

  Full Text Available I denne artikel præsenterer vi erfaringerne fra et projekt, der har til formål at styrke de studerendes danske, akademiske skrivefærdigheder på uddannelsen It og Sundhed på Københavns Universitet. Projektet bygger på antagelserne, at faglighed og formidlingskompetencer er tæt forbundet, og at sproglig bevidsthed inden for fagets kontekst er et fælles ansvar mellem underviser og studerende. Projektet er knyttet til bachelorkurset i Epidemiologiske metoder, og det er udviklet i samarbejde mellem kursuslederen og en sprogkonsulent i løbet af forårssemestrene 2014 og 2015. Gennem skriftlige afleveringer og formativ feedback på disse har de studerende haft mulighed for at arbejde med deres skriftlige formidling som forberedelse til den skriftlige eksamen i kurset og som styrkelse af deres akademiske skrivefærdigheder generelt. I artiklen beskriver vi baggrunden for projektet og erfaringerne med at udvikle og gennemføre det. Derudover diskuterer vi projektets udbytte samt udfordringerne med at sætte eksplicit fokus på fagets sproglige aspekt. På baggrund af de studerendes eva-luering og eksamensresultater konkluderer vi, at projektet har medvirket til at styrke deres akademiske skriftlighed. In this article, we report on experiences gained from a project designed to improve the Danish academic writing skills of students enrolled on the programme It & Health at the University of Copenhagen. Based on the assumptions that university disciplines and communicative competence are inextricably linked and that language awareness is a joint responsibility between teacher and students, the project focused explicitly on language use on the BSc course Introduction to Epidemiology. Through receiving formative feedback on written assignments, the students got the chance to reflect and work on their writing. This process acted both as preparation for their written exam and a way to improve their academic writing skills in general. The course coordinator worked with a language consultant to develop and refine the project during the spring semesters of 2014 and 2015. In this article, we describe the background to the initiative as well as the experiences of those involved. The learning outcomes are discussed, along with the challenges involved in integrating an explicit focus on language and feedback into students’ disciplinary writing. From the students’ evaluations and their exam results, we conclude that the project had a positive impact on improving the students’ academic writing skills.

 17. Miltabsces hos en 28-årig, tidligere rask mand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Nina Marie Birk; Lynggard, Charlotte Duch; Kronborg, Gitte

  2011-01-01

  A 28 year-old, previously healthy man was hospitalised with acute abdominal pain and a high fever. During six months the patient had suffered from severe pain in his left shoulder, left part of the thorax and over time also in the upper part of the abdomen. When hospitalised he showed biochemical...

 18. "Vitamin D og risiko for akutte luftveisinfeksjoner hos voksne friske"

  OpenAIRE

  Aarvelta, Heidi Marie Guterud

  2013-01-01

  Most immune cells express vitamin D-receptor (VDR). In vitro trials show that vitamin D affects the function of immune cells. It is therefore possible that vitamin D affects immune function also in vivo. On this foundation the hypothesis that low serum levels of vitamin D affects the risk of acute respiratory tract infections has been posted. Observational studies consistently show that low serum levels of vitamin D are associated with an increased risk of acute respiratory infections. On the...

 19. Laparoskopisk splenektomi for hereditaer sfaerocytose hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Christine Rønne; Bulut, Orhan; Jess, Per

  2008-01-01

  Based on the positive international experience with laparoscopic splenectomy on a large number of patients since 1991, we treated two teenagers with symptomatic hereditary spherocytosis and moderate splenomegaly. Both operations and postoperative courses were uneventful, and the children had...

 20. Miltabsces hos en 28-årig, tidligere rask mand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Nina Marie Birk; Lynggard, Charlotte Duch; Kronborg, Gitte

  2011-01-01

  signs of infection and a computer tomography of the abdomen revealed an 11 cm abscess in the spleen. Non-haemolytic streptococci were found after aspiration. Initially the abscess was treated with antibiotics and ultrasound-guided drainage. Due to lack of curative effect of drainage splenectomy...

 1. Bisfosfonatassocieret osteonekrose i kaeberne hos patienter med myelomatose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Thomas; Gregersen, Henrik; Vangsted, Annette

  2009-01-01

  Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw (BON) is mainly observed in patients with multiple myeloma, and to a lesser extent in breast and prostate cancer patients receiving intravenous treatment with potent bisphosphonates. The incidence of BON increases with the duration...... of bisphosphonate therapy and with the potency of the used bisphosphonate. BON usually develops after tooth extraction or other oral surgery, and has proven difficult to treat. Optimal dental hygiene should be ensured prior to treatment initiation where possible, and once bisphosphonate treatment is instituted...

 2. Pause med trombocytaggregationshaemmere hos kirurgiske patienter med kardiel stent

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Mathias; Afshari, Arash; Kristensen, Billy

  2010-01-01

  Dual antiplatelet therapy with aspirin and clopidogrel is increasingly used for secondary prevention of cardiovascular events in patients with percutaneous coronary intervention. Anesthesiologists and surgeons are faced with the challenge of managing these patients prior to a surgical procedure....... Premature discontinuation of antiplatelet therapy constitutes a substantial risk of stent thrombosis, myocardial infarction and death. Continuing therapy increases the risk of bleeding. We provide the latest evidence on this topic for patients awaiting non-cardiac surgery....

 3. Bisfosfonatassocieret osteonekrose i kaeberne hos patienter med myelomatose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Thomas; Gregersen, Henrik; Vangsted, Annette

  2009-01-01

  of bisphosphonate therapy and with the potency of the used bisphosphonate. BON usually develops after tooth extraction or other oral surgery, and has proven difficult to treat. Optimal dental hygiene should be ensured prior to treatment initiation where possible, and once bisphosphonate treatment is instituted...

 4. Alvorlige bivirkninger ved p-pillebrug hos teenagere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nylander, Malin Chatarina; Clausen, Helle V

  2014-01-01

  PubMed-search found studies investigating adverse effects of combined oral contraceptive pills (COC) among teenagers. Four studies found a small negative impact of COC on acquisition of bone mineral density. COC is associated with elevated risk of venous thrombotic events (VTE), especially during...... the first year of usage. VTE risk increases with EE dose and progestin of 3rd and 4th generation. There are several difficulties in studying COC use in teenagers: high dropout rates, ethical considerations and many different COC formulas....

 5. Emosjonsregulering og motivasjon hos barn med AD/HD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høvik, Marie Farstad; Plessen, Kerstin J

  2010-01-01

  Impaired cognitive control functions have long been regarded as the main problem in the development of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). A more recent model emphasizes the importance of emotional and motivational problems. We have reviewed the evidence for this model, which may have...

 6. 1 Stress hos tamrein 2 Arbeidsgruppe om forskning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven Skjenneberg (ed.

  1985-05-01

  Full Text Available 1 NOR har adoptert et opprinnelig svensk prosjekt for å klarlegge i hvilken grad moderne reindriftsteknologi kan tenkes å påvirke reinen slik at det utvikles symptomer på stress. Det er særlig to forhold som har gjort NOR interessert i et slikt prosjekt, nemlig stressforandringers innvirkning på kjøttkvalitet samt i hvilken grad stresspåvirkninger kan medføre langtidseffekter som har innvirkning på dyrenes overlevelsesevne under vanskelige vinterforhold, altså på reintapenes størrelse. Begge disse to momenter har direkte innvirkning på reinnæringens økonomi.2 Forskning, veiledning og utdanning i reindriften i Norge.Den arbeidsgruppe som det norske Landbruksdepartementet den 30. august 1983 oppnevnte for å utrede ovennevnte tema, avga 14. mai 1985 sin betenkning. Denne skisserer gruppens forslag til langtidsplan.

 7. Seksuelle dysfunktioner hos maend, der er behandlet for testikelkraeft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosendal, Susanne; Kristensen, Ellids; Giraldi, Annamaria G E

  2007-01-01

  Patients treated for testicular cancer have a higher risk of ejaculatory, orgasmic and erectile dysfunctions compared with healthy males. The causality is not clear. In this paper we assess sexual dysfunction in the different treatment modalities based on primarily 1 meta-analysis and 11 original...

 8. Nyre- og urinvejsabnormiteter hos småbørn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cortes, Dina; Lee, Kirsten; Thorup, J M

  1999-01-01

  for posterior urethral valves, one for unilateral megaureter and three for phimosis. Two girls were treated with oestrogen for labial fusion. Urological abnormalities which were treated were found among the ultrasonographically diagnosed abnormalities, apart from phimosis and labial fusion. The frequency...

 9. Kontinuerlig glukosemonitorering kan have betydning hos gravide med diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Anne Bjerrum; Secher, Anna L; Damm, Peter

  2011-01-01

  In this review the use of continuous glucose monitoring (CGM) in pregnancy complicated by type 1 and type 2 diabetes is examined. Fourteen relevant articles were identified. Observational studies demonstrated that CGM was feasible during pregnancy without severe side effects. One randomised contr...... controlled trial resulted in improved metabolic control and reduced risk of macrosomia in women randomised to CGM. Future studies on the use of CGM in pregnancy are awaited with interest....

 10. Praeoperativ funktionel magnetisk resonans-billeddannelse hos patienter med hjernetumor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laustsen, Søren Ravn; Sørensen, Preben; Fründ, Torben

  2010-01-01

  MRI plus a three-month postoperative assessment. A total of 14 patients complied with these requirements (six men and eight women, the mean age was 39 years). fMRI raw data was collected using a three tesla magnetic resonance scanner (Signa HDx R14M5, GE Healthcare). The distance from the tumour margin...

 11. Primaer cerebral vaskulitis hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pradsgaard, Dan Østergaard; Stausbøl-Grøn, Brian; Østergaard, John Rosendahl

  2010-01-01

  detected by magnetic resonance were diagnosed with primary CNS vasculitis. Age at onset was three to 12 years. Acutely acquired hemiparesis was seen in five children, two had facial palsy. Among other symptoms were headache, ataxia, dysarthria, loss of consciousness and seizures. Only modest changes...

 12. Cirkulatorisk kollaps hos bodybuilder i forbindelse med anaestesi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Toke; Afshari, Arash; Nielsen, Jeppe Sylvest

  2010-01-01

  The use of anabolic steroids is a growing problem in Denmark. The effects and side effects caused by anabolic steroids in relation to anaesthesia are poorly described. This article describes a case of circulatory collapse in a young bodybuilder during anaesthesia. The primary cause of the collapse...

 13. Biogas potential in Grasses from Wetlands; Biogaspotential hos vaatmarksgraes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martins, Marvin

  2009-12-15

  The purpose of this study has been to survey wetlands that are suitable for mowing and to analyze the biogas potential in the harvested grasses. A preformed investigation showed that there are suitable wetlands, which can be harvestable, namely those mowed formerly in traditional haymaking. The practice of traditional haymaking is dying out in Sweden today but there are several good reasons why it should to be reconsidered. Nature- and cultural values are obvious, also the unutilized energy in the grass. The suitable types of wetland that were specifically studied were the productive wetlands; meadow marshes and wet meadows. These wetlands are represented in the Swedish meadow- and pasture inventory database; (TUVA) and the Swedish national wetland inventory (VMI). Going through the databases showed that they largely complement each other. A geographical mapping was also carried out of wetlands in relation to areas of interest for the future establishment of biogas plants, so called 'hotspots'. The geographical survey shows that there is ample amount of grass from wetlands within a 30-kilometer radius that can supplement the plants main substrate, manure. The map layer Swedish Ground Cover Data (SMD) together with GIS software was used to analyze the extent of overgrowth for the older VMI objects in Uppsala County, with the result that half of the VMI objects are no longer of interest. They have become either woodland and bogs, or reed beds. There is very little information on wetland-grasses and methane production. Instead, a theory was evaluated regarding the possibility of transforming nutritional values for grass and sedges into biogas potentials. It was shown that this method does not capture the total biogas potential, but offers a minimum value that can be considered rather reliable. The energy transformation showed that late harvested grasses from wetlands has a biogas potential about 0,21 Nm3 methane/ (kg, DM) which is about 60 % of the biogas potential for grass-legume forages. The gas yield after 20 days is also relatively low. It could though be favorable to try grasses from wetlands in methane production, because co-digestion with these grasses and other suitable materials could produce a higher net gas yield for the plant, than using the materials solely by themselves. The derived biogas potential showed that there is at least 4, 4 GWh biogas energy in grasses from wetlands in Uppsala county at a low estimate. Harvesting costs were however shown to be too high in the present to achieve a plus result

 14. Toksisk shock syndrom. Et tilfoelde hos et barn med forbroending

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glazowski, M J; Ostergaard, G Z; Arpi, M

  1992-01-01

  A case of the toxic shock syndrome (TSS) in a burnt (scalded) child is presented. TSS is a condition most frequently associated with menstruating women using tampons. In recent years, however, increased knowledge of the syndrome has led to an increase in the number of reported cases associated...

 15. Traethedsbrud af collum femoris hos rask maratonløber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus; Christensen, Ole; Lukina, Guy Feruzi

  2009-01-01

  Fatigue fractures of the hip are rare causes of hip pain. Delayed diagnostics of this type of fracture can cause serious complications. We describe a case concerning a 32-year-old male amateur runner who experienced hip pain with rapid onset during his first marathon. After eight days his general...

 16. Kirurgisk behandling af fedme hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ann Berit; Gögenur, Ismail; Støckel, Mikael

  2014-01-01

  Morbid obesity in teenagers has become an increasing problem. Conventional diet has not yet shown effective long-term weight loss. Alternatively, bariatric surgery on adolescents has resulted in substantial weight loss, recovery from diabetes, improvement of cardiovascular risk factors...... and improvement in psychosocial status. Still, surgery performed on adolescents provides ethical challenges such as the unknown long-term prognosis after surgery. Despite these challenges, in cases of severe intractable obesity or development of life-threatening complications due to obesity, surgery should...

 17. Praeoperativ funktionel magnetisk resonans-billeddannelse hos patienter med hjernetumor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laustsen, Søren Ravn; Sørensen, Preben; Fründ, Torben

  2010-01-01

  INTRODUCTION: Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) allows important functions in the brain cortex to be mapped noninvasively. The purpose with this work was to investigate a possible correlation between the distance from the tumour margin to fMRI activity and postoperative neurological...... of association between distance from tumour to eloquent functional areas and the patients' postoperative neurological outcome (Fisher's exact test: distance operate or not (42%), when deciding the surgical approach (50......%) and when deciding the extent of the surgical approach (83%). CONCLUSION: The standardised method for measurement of distance between tumour margin and fMRI activity can contribute to the preoperative risk assessment in patients with brain tumours....

 18. Måling af helbredsrelateret livskvalitet hos patienter med thyroideasygdomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Watt, Torquil; Feldt-Rasmussen, Ulla; Rasmussen, Ase Krogh

  2008-01-01

  Few studies describing the health-related quality of life (HRQL) in thyroid patients have been published and a validated thyroid-specific HRQL measure is lacking. Studies indicate reduced HRQL in thyroid patients, but the studies are small or methodologically weak. Many clinically-relevant questi......Few studies describing the health-related quality of life (HRQL) in thyroid patients have been published and a validated thyroid-specific HRQL measure is lacking. Studies indicate reduced HRQL in thyroid patients, but the studies are small or methodologically weak. Many clinically......-relevant questions about HRQL and thyroid disease remain unanswered and the current sparse results are contradictory. This may be due to the lack of a valid HRQL measurement. Hopefully, increased focus on HRQL and the development of a valid thyroid-specific HRQL measure will improve this status. Udgivelsesdato: 2008...

 19. Pancreastraumer hos børn - operativ versus nonoperativ behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haugaard, Michael Valentin; Penninga, Luit; Ifaoui, Inge Bøtker-Rasmussen

  2012-01-01

  Pancreatic trauma is more frequent in children than in adults and is often caused by trauma to the upper part of the abdomen. Mortality is low, but morbidity is high. Pancreatic trauma can be treated operatively or non-operatively, but there is disagreement about the optimal treatment strategy...

 20. Seksuel dysfunktion er hyppig hos patientermed analfistler og analfissurer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broholm Andersen, Malene; Møller, Henrik; Gögenur, Ismail

  2015-01-01

  Anal fistulas and fissures are frequent disorders. Affected patients may have significant psychosocial and sexual dysfunction. A few studies have investigated patients with anal fissures and fistulas with regard to sexual dysfunction. These studies showed a significant degree of sexual dysfunction...

 1. Operation for ingvinalhernie og fertilitet hos mænd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kohl, Andreas; Andresen, Kristoffer; Rosenberg, Jacob

  2016-01-01

  It is still unknown whether or not inguinal hernia repair with or without the use of mesh causes infertility in male patients. The objective of this article was to discuss the available literature, to ascertain if the preclinical and clinical findings point towards a causal relationship. The review...... showed that the question remains difficult to answer due to a limited number of patients included and the discordant conclusions drawn in past studies. The largest recent cohort study came to the conclusion that there was no clinically significant risk of infertility associated with inguinal hernia...

 2. Peritoneal tuberkulose hos patient med formodet dissemineret ovariecancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Lone Wulff; Neumann, Gudrun; Pedersen, Court

  2012-01-01

  imaging) supported this suspicion. Peritoneal biopsy from laparoscopy showed granulomas with central necrosis. Microscopy, culture and polymerase chain reaction from biopsy samples were negative for Mycobacterium tuberculosis. Follow-up with a CT scan after six months of full tuberculosis treatment showed...... normal conditions. Peritoneal tuberculosis is a diagnostic challenge, but should be considered in case of immigrants from high-risk areas....

 3. Behandling af kroniske sygdomme hos patienter med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Hanne; Klinkby, Kristian Skikkild; Waldorff, Frans Borch

  2017-01-01

  Comorbidity is common in patients with dementia, and due to the nature of the dementia disease, patients with dementia have special challenges in relation to comorbidity. This article is about dementia and heart failure, chronic obstructive pulmonary disease, urinary incontinence, falls...

 4. Legionella pneumoni hos patienter, der er i behandling med infliximab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinter, Hanne; Nielsen, Henrik Ib

  2009-01-01

  Therapy with tumour necrosis factor-alfa inhibitors is widely used in various inflammatory disorders, but adverse events from severe infections with intracellular pathogens may occur. We describe two cases of severe pulmonary legionellosis in patients treated with infliximab for Crohn's disease a...

 5. Varicella-zoster-infektion kompliceret med bakteriel pneumoni hos barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wolthers, Benjamin Ole; Thiested, Ebbe; Gyhrs, Anette F

  2015-01-01

  This case report describes how a three-year-old girl referred to our paediatric ward, infected with varicella-zoster virus and a bacterial pneumonia causing atelectasis. The girl did not respond to initial treatment with intravenous antibiotics. Only after a lung drain was inserted she gradually ...

 6. Hofte- og lyskesmerter hos yngre fysisk aktive personer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Julie Sandell; Hölmich, Per; Thorborg, Kristian

  2015-01-01

  Hør den allernyeste viden om undersøgelse og behandling af yngre fysisk aktive patienter med hofte og lyskesmerter og få en unik lejlighed til at stille spørgsmål. Læringsmål: At deltagerne bliver præsenteret for udviklingen inden for undersøgelse og behandling af yngre fysisk aktive patienter me...

 7. Forskellige metoder til kredsløbsmonitorering hos intensivpatienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Palsgaard Møller, Thea; Perner, Anders; Bülow, Hans-Henrik

  2012-01-01

  suggest starting with simple screening tools (e.g. CardioQ or central venous O2 saturation), and when in doubt, upgrade to better validated, yet more time-consuming techniques (e.g. PiCCO using thermodilution). Also consults should be made to other intensive care units in terms of the practical......This article presents a mini medical technology evaluation of three less invasive monitoring techniques for monitoring cardiac output, CardioQ, ECOM and PiCCO, with focus on validation, usability and costs in intensive care. In conclusion, when identifying patients with low cardiac output, we...... implementation of the monitors....

 8. Autenticitet og kritisk sprogfællesskab hos Charles Taylor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Crone, Manni

  2002-01-01

  Lever vi i individualistiske samfund, hvor autenticitet og selvrealisering er blevet de højeste værdier? Den canadiske kommunitarist Charles Taylor argumenterer for, at selv om autenticitet og selvrealisering er vigtige værdier for det moderne menneske, kan en excessiv individualisme alligevel...

 9. Praeoperativ funktionel magnetisk resonans-billeddannelse hos patienter med hjernetumor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laustsen, Søren Ravn; Meulengracht Sørensen, Preben; Fründ, Torben

  2010-01-01

  deficits by means of a standardised method for measurement of distance. A second purpose was to investigate the influence of preoperative fMRI on the neurosurgical decision-making process. MATERIAL AND METHODS: Retrospective study of 25 patients. The inclusion criteria were surgery or biopsy after f...... to fMRI activation was measured using GE-reformat version 4.2 after raw data had been postprocessed using GE BrainwavePA version 1.3.08130. The neurosurgeons valuation of fMRI in the preoperative decision-making process was obtained using a standard questionnaire. RESULTS: There was a trend......MRI plus a three-month postoperative assessment. A total of 14 patients complied with these requirements (six men and eight women, the mean age was 39 years). fMRI raw data was collected using a three tesla magnetic resonance scanner (Signa HDx R14M5, GE Healthcare). The distance from the tumour margin...

 10. Karkirurgisk behandling hos patienter med påvirket nyrefunktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hensler, M K; Forrest, M; Lorentzen, Jørgen Ewald

  1994-01-01

  and blood pressure status was evaluated preoperatively and at follow-up. The perioperative mortality was 5% (n = 2) and morbidity 21% (n = 9). At discharge from hospital renal function was maintained in 38 patients (90%), including three patients who at the time of operation were without diuresis and had...... during the follow-up period. The cumulative preservation of renal function was 77% after five years. In conclusion, reconstruction of the renal arteries in patients with declining renal function and renal artery stenosis or occlusion can save renal function such that dialysis may be avoided in most cases....

 11. Blodtrykket hos 14-15 årige skoleelever. Skolelaegers undersøgelse af blodtrykket hos 14- og 15-årige skoleelever i Vejle Amt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, G L; Høst, A H; Laetgaard, J

  1991-01-01

  % fractile, further investigation and advice about risk factors are recommended. The 95% fractile for boys was 144/84 mmHg and 138/88 mmHg for girls. The influence of pubertal development and body-weight on the blood pressure are reviewed. Screening in connection with health examination in the ninth form...

 12. Inkomplet Kawasakis syndrom med koronaraneurisme hos et spædbarn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinding, Rebecca Kofod; Debes, Nanette Mol; Stantchev, Hristo

  2014-01-01

  We report a four-month-old boy with incomplete Kawasaki syndrome. He developed a coronary artery aneurysm. Incomplete Kawasaki syndrome is rare in Denmark, and only reported in five patient cases in the past 25 years. It is difficult to diagnose Kawasaki disease; early diagnosis and treatment...... reduces the risk for cardiac sequel. In lack of diagnostic test, we recommend that the algorithm from the American Heart Association to diagnose incomplete Kawasaki is implemented in Denmark. The algorithm is based on classic clinical features, echocardiography and laboratory findings....

 13. Forebyggelse af overvaegt hos børn og unge--oplaeg til strategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mølgaard, Christian; Dela, Flemming; Froberg, Karsten

  2007-01-01

  The Danish Fitness and Nutrition Council has evaluated the basis for recommending strategies to prevent obesity among children and adolescents. There is limited evidence of a preventive effect from large population based interventions. It is possible, though, to change to a healthier lifestyle...

 14. Padma-28, et urtepraeparat, øger gangdistancen hos patienter med claudicatio intermittens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drabaek, H; Mehlsen, J; Petersen, J R

  1994-01-01

  Thirty-six patients with stable intermittent claudication were randomized in a doubleblind study either to treatment with two tablets of Padma-28 twice daily (containing 340 mg dried herbal mixture composed according to an ancient lamaistic prescription) or placebo for four months. Effect...

 15. Immunmodulerende effekt af LongoVital hos patienter med recidiverende aftøs stomatit. 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, A; Klausen, B; Hougen, H P

  1991-01-01

  LongoVital (LV) (DK. reg. no. 5178/75) is a herbal-based tablet enriched with recommended doses of vitamins. Peripheral lymphocyte subsets: T-helper/CD4 (OKT4+) and T-suppressor/cytotoxic/CD8 (OKT8+) were studied quantitatively in 31 otherwise healthy patients with minor recurrent aphthous...

 16. Seksuel transmission af hepatitis C-virus hos hiv-inficerede maend

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Lars; Weis, Nina M; Lindhardt, Bjarne Orskov

  2006-01-01

  Infections with the hepatitis C virus (HCV) occur primarily through percutaneous transmission, while sexual transmission seems to be rare. Recently, in some European cities, an increasing incidence of sexually transmitted HCV infection among HIV-infected homosexual males has been reported. We...... describe four cases of acute HCV infection among HIV-infected homosexual males, where sexual transmission was likely. Udgivelsesdato: 2006-Oct-16...

 17. Fruktbarhet hos simler: effekter av ernæring og vekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.J.C. Tyler

  1988-06-01

  Full Text Available Tyler's article is published in English in Rangifer 7 (2, 1987: Fertility in female reindeer: the effect of nutrition and growth.Sammendrag: Drektighetsprosenten i ungrein varierer sterkt fra individ til individ og fra flokk til flokk. En høy fruktbarhet i reinflokken er selve grunnlaget for en vellykket reindrift. Overraskende er det derfor at man vet lite om hvilke faktorer som bestemmer om rein skal bli drektig eller ikke. I denne artikkelen blir effekten av ernæring på reinsimlenes fruktbarhet diskutert. Undersøkelser indikerer at rein er som andre pattedyr, der fruktbarheten er relatert til kroppsvekten. Forholdet mellom reinens kroppsvekt og fruktbarhet varierer likevel sterkt. Mye tyder på at drektighetsprosenten i ungrein er avhengig av reintettheten. Dette indikerer at ernæringen er en viktig faktor når det gjelder fruktbarhet i ungrein. Vektspesifikk fruktbarhet kan derfor være en brukbar indikator for reinflokkens fortilgang. I prinsippet vil slike fruktbarhetsundersøkelser gi et tidlig varsel om reintallet er for høyt i forhold til beitegrunnlaget før en markert nedgang i slaktevekten observeres. Etter foredraget til Nic. Tyler hadde Terje Skogland et forberedt innlegg som er gjengitt på norsk. Deretter fulgte en lengre diskusjon som også er gjengitt.

 18. Fruktbarhet hos simler: effekter av ernæring og vekst

  OpenAIRE

  Tyler, N. J. C.; Forberedt innlegg v/ Terje Skogland

  1988-01-01

  Tyler's article is published in English in Rangifer 7 (2), 1987: Fertility in female reindeer: the effect of nutrition and growth.Sammendrag: Drektighetsprosenten i ungrein varierer sterkt fra individ til individ og fra flokk til flokk. En høy fruktbarhet i reinflokken er selve grunnlaget for en vellykket reindrift. Overraskende er det derfor at man vet lite om hvilke faktorer som bestemmer om rein skal bli drektig eller ikke. I denne artikkelen blir effekten av ernæring p&a...

 19. CDKN2A-mutation hos en familie med arveligt malignt melanom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Djursby, Malene; Wadt, Karin; Lorentzen, Henrik

  2014-01-01

  Malignant melanoma (MM) is a frequent form of cancer with increasing incidence. 6-10% of patients with MM report a family history of MM, and in most populations 2% of unselected cases of MM carry a CDKN2A mutation. tvWe present a family with 24 cases of MM in nine persons from several generations...

 20. Neuro-Behçet hos en kaukasid dansk patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karshena, Ali; Koch-Henriksen, Nils

  2010-01-01

  Behçet's disease (BD) is a chronic, relapsing multisystem inflammatory disorder, vasculitis being its major pathological feature. It is prevalent in the Orient and areas along the ancient Silk Road, but very rare among North European Caucasians. Neurological involvement is relatively uncommon...

 1. Initial håndtering af minimale, lette og moderate hovedtraumer hos voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eskesen, Vagn; Springborg, Jacob Bertram; Unden, Johan

  2014-01-01

  Neurotrauma Committee has published new guidelines for the initial management of adult patients with minimal to moderate head injury. These categorize patients into five risk groups that should be handled by three different strategies: admission for observation, computed tomography or assessment...

 2. Ny glukosestyret pumpe til stram glukosekontrol hos patient med diabetes under graviditet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pilemann-Lyberg, Sascha; Solis, Anette Bratt; Mathiesen, Elisabeth R

  2014-01-01

  Continuous glucose monitoring enables innovative insulin pumps to stop infusion of insulin at selected blood glucose thresholds. We present the first and successful Danish clinical case using this device, a Medtronics Veo insulin pump, in a patient with numerous cases of severe hypoglycaemia during...... earlier pregnancies. During this treatment insulin infusion was frequently stopped and severe hypoglycaemia prevented in the remaining part of pregnancy....

 3. D-vitamin, hjerte-kar-sygdom og død hos nyresyge patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ditte; Brandi, Lisbet; Rasmussen, Knud

  2009-01-01

  Chronic kidney disease is associated with an increased risk of cardiovascular disease. Vitamin D deficiency is common in patients with chronic kidney disease. In epidemiological studies, vitamin D deficiency and absence of treatment with vitamin D is associated with increased cardiovascular...... mortality. Several possible mechanisms may explain how vitamin D can influence the development of cardiovascular disease. Clinical intervention studies are needed to clarify whether treatment with vitamin D decreases the risk of cardiovascular disease in chronic kidney disease. Udgivelsesdato: 2009-Dec-7...

 4. Mannanbindende lektin og mortalitet hos patienter med type 2-diabetes--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Troels Krarup; Gall, Mari-Anne; Tarnow, Lise

  2009-01-01

  We evaluated the relationship between serum mannose-binding lectin (MBL) and mortality and incident albuminuria in 326 patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM). During 15 years of follow-up, 169 patients died. In a multivariate analysis, MBL was a significant risk factor for death from any...... cause and added to the predictive power of CRP. Normoalbuminuric patients with both high MBL and high C-reactive protein (CRP) levels had a significantly increased risk of developing albuminuria. We conclude that MBL alone or in combination with CRP can provide prognostic information on mortality...

 5. Legemiddel­interaksjoner hos sykehuspasienter – forekomst og klinisk betydning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hege Salvesen Blix

  2009-09-01

  Full Text Available Introduction: Little is known about the occurrence of drug interactions of hospitalised patients. We aimed to identify the frequency of potential drug interactions among hospitalised patients and, furthermore, to evaluate how many of these were problematic and clinically significant. Methods: We investigated drug interactions by two methods: by applying a computerised drug-drug interaction programme and by prospective clinical evaluation. The study was carried out at departments of internal medicine and rheumatology in five Norwegian hospitals in 2002. Patient characteristics and information on drug use were recorded for 827 patients consecutively included. Medication reviews were carried out by clinical pharmacists and drug-related problems (DRPs, among which drug interactions is one category, were identified and discussed in the hospital multidisciplinary team, chaired by a physician. Retrospectively, the patients’ drug regimens were screened by using a computer programme for drug-drug interactions, DRUID. This programme is universally used in Norway and classifies DDIs into four categories according to assumed severity: A, avoid; B, avoid/take precautions; C, take precautions; D, no action needed. Results: A total of 1513 DDIs were found in 544 patients (66% of the total sample of 827 patients by computer screening. Many of these were related to drugs started in the hospital, that is they were new drug interactions. By bedside evaluation, 99 DDIs were found in 73 patients (9%. Of these, 89 were also identified by computer screening. Thus, only 6% of the computer identified drug interactions were assessed to be clinically problematic. Interactions of all degrees of severity, according to the computer programme, were identified as problematic by bedside screening. Drugs most often causing new drug interactions were warfarin, acetylsalicylic acid, digitoxin and combinations of codeine and paracetamol. Conclusions: The majority of hospitalised patients have potential drug interactions, however, less than one in ten have interactions of clinical importance. Computer graded severity has limitations when intended to be used as an indicator for clinical importance. Another way of picking up new, possibly serious drug interactions would be to select indicator drugs, which are drugs frequently known to be involved in interactions, and then undertake the main interaction search on these drugs.

 6. Selective mobilization of critical elements in incineration ashes; Selektiv mobilisering av kritiska element hos energiaskor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Svensson, Malin; Herrmann, Inga; Ecke, Holger [Luleaa Univ. of Technology (Sweden); Sjoeblom, Rolf [TEKEDO AB, Nykoeping (Sweden)

  2005-05-01

  In the project SMAK, the selective mobilization of critical elements in ashes was studied. Non-hazardous bottom ash from Daava kraftvaermeverk, Umeaa, and hazardous fly ash from Hoegdalenverket, Stockholm, line P6 were investigated. Sb, Mo, Cu, Cr and Cl{sup -} were identified as critical elements in the bottom ash since these elements exceeded the limit values for acceptance on landfills as inert waste according to the Council decision on acceptance criteria at landfills. Critical elements in the fly ash were Cr, Se, Pb and Cl{sup -}, these elements exceeded the limit values for acceptance on landfills as non-hazardous waste. The mobilization of the critical elements was studied in experiments performed according to a reduced 2{sup 6-1} factorial design with three centerpoints. Factors in the experiments were ultrasonic pre-treatment, pre-treatment with carbonation, L/S-ratio, pH, time and temperature. Empirical models of the mobilization were used to identify the optimal factor setting ensuring sufficient mobilization of critical elements, i.e. to achieve a solid residue meeting non-hazardous and inert landfill criteria for fly ash and bottom ash, respectively. No ultrasonic treatment, pre-treatment with carbonation, L/Sratio 5, pH 12, time 2h and temperature at 20 deg C were identified as optimal factor setting for the bottom ash. For the fly ash, no ultrasonic treatment, no pre-treatment with carbonation, L/S-ratio 5, pH 7, time 2h and temperature at 20 deg C were identified as optimal factor setting. The treatment with optimal factor settings did not change the classification according to the Council decision on acceptance criteria at landfills of neither ash. For the bottom ash, Sb, Mo and Cr exceeded the limit values for landfilling as inert waste according to the Council decision on acceptance criteria at landfills. Only Cr exceeded the limit value for landfilling the fly ash as non-hazardous waste. According to the Waste Decree (Avfallsfoerordningen) both treated ashes were classified as non-hazardous waste. No negative effects on the geotechnical usage could be found in the classification according to the Waste Decree. A comparison to the general guidance values for contaminated soil according to the Swedish Environmental Protection Agency showed that both of the treated ashes did not meet the limit value for less sensitive land use. Since the ash properties deviated from the reference soil in the general guidance values for contaminated soil according to the Swedish Environmental Protection Agency, a case in point was calculated. The results showed that both ashes met the recommended limit values for less sensitive land use, with and without groundwater usage for households. The main reason for this is that substances which may influence health and environment are maintained much more strongly in the ash as compared to the soil that The Swedish Environmental Protection Agency used in its calculations for the reference values for contaminated soil. This implies that the content of such substances in the groundwater will be low and thereby also any possible effects arising in the different scenarios. (In certain cases it is possible that the ash will behave as a sink for hazardous substances even in cases where the content in the ash will exceed that of the surrounding soil.)

 7. Øget forekomst af depression hos patienter med hepatitis C-infektion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjerrild, Simon; Renvillard, Signe Groth; Leutscher, Peter Derek Christian

  2010-01-01

  The prevalence of depression is increased in patients with chronic hepatitis C virus (HCV) infection. Several aetiological mechanisms are thought to be involved, e.g. premorbid psychiatric disease, genetic disposition to affective disorders, socio-economic factors, stigmatization and possibly HCV...... neuroinfection. Evidence to support that former intravenous drug abuse increases the risk of depression is lacking. It is particularly important to diagnose and treat depression in HCV patients as it constitutes a relative contraindication to antiviral treatment and may jeopardize therapeutic outcome....

 8. Juvenilt gigant fibroadenom i brystet hos en tiårig pige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasanbegovic, Emir; Talman, Maj-Lis; Hjalgrim, Lisa Lyngsie

  2014-01-01

  A rapidly growing mass in the breast may be stressful for both parents and child as the suspicion of malignancy arises. The purpose of this case report is to draw attention to the fact that most emerging lesions of the breast in girls during puberty are benign. This case report presents a ten...

 9. Benign paroksysmal positionel vertigo kan opstå efter hovedtraumer hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Maria Schøler; Rokkjær, Malene Sine; Berg, Jette

  2015-01-01

  We present an eight-year-old boy with benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) after a head trauma, successfully treated with Epley's manoeuvre. BPPV is a common cause of vestibular vertigo in adults, but it is rarely seen in children. Diagnostic work-up is challenging as children often lack...... the ability to describe their symptoms accurately and to cooperate in clinical examination. The diagnosis should be suspected in children with a relevant medical history and verified by positional testing. BPPV of childhood is treated with otolith repositioning manoeuvres, and the prognosis is good....

 10. Akut pankreatitis hos en 16-årig dreng efter indtag af ibuprofen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruusgaard-Mouritsen, Mads Emil; Leerhøy, Bonna; Hansen, Mark Berner

  2015-01-01

  This is a case report of a 16-year-old boy with possible drug-induced pancreatitis (DIP) caused by ibuprofen. The patient had a history of psychiatric, but no somatic, disease, and he was admitted with a clinical presentation consistent with acute pancreatitis after a bolus ingestion of 10 g...... of ibuprofen in a suicidal attempt. No evidence of other causality for acute pancreatitis was identified. The patient was treated with a standard pancreatitis treatment regime and was discharged against medical advice after four days. The case represents a possible causality between ibuprofen and DIP....

 11. Kostens inverkan på sårläkning hos äldre

  OpenAIRE

  Svensson, Daniela; Rantanen, Ann-Josefin

  2014-01-01

  Avsikten med detta examensarbete är att utreda kostens betydelse vid sårläkning i syfte att vårdare skulle kunna använda denna kunskap i praktiken. Detta är en kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. Artiklarna är analyserade med hjälp av innehållsanalys. Som teoretiska referensramer fungerar Katie Erikssons studie om den mångdimensionella hälsan samt Carola Wärnås studie om dygd och hälsa. Forskningsfrågorna är: Hur kan näringsrekommendationer påverka sårläkning? Hur utreder man när...

 12. Effekt af trombolytisk behandling på udfaldet af tidlig arbejdstest hos patienter med akut myokardieinfarkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, J H; Madsen, J K; Saunamäki, K I

  1994-01-01

  UNLABELLED: Exercise test variables, such as an impaired heart rate response, are known to be related to left ventricular function and patient prognosis following acute myocardial infarction. The present study was performed to compare exercise test variables in acute myocardial infarct patients...... for acute myocardial infarction reach both higher heart rates and rate-pressure products at maximum workload than their controls thus indicating that the beneficial effects of thrombolysis after acute myocardial infarction are reflected in an improved heart rate response during exercise....... following either intravenous thrombolysis or placebo. Symptom-limited bicycle ergometer tests, carried out one to two weeks from the infarction, were performed in 85 patients randomized to intravenous streptokinase (n = 41) or placebo (n = 44) given within 12 hours from onset of symptoms. Resting heart rate...

 13. Effekt af trombolytisk behandling på udfaldet af tidlig arbejdstest hos patienter med akut myokardieinfarkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Jesper Hastrup; Madsen, J K; Saunamäki, K I

  1994-01-01

  Exercise test variables, such as an impaired heart rate response, are known to be related to left ventricular function and patient prognosis following acute myocardial infarction. The present study was performed to compare exercise test variables in acute myocardial infarct patients following...... for acute myocardial infarction reach both higher heart rates and rate-pressure products at maximum workload than their controls thus indicating that the beneficial effects of thrombolysis after acute myocardial infarction are reflected in an improved heart rate response during exercise....... either intravenous thrombolysis or placebo. Symptom-limited bicycle ergometer tests, carried out one to two weeks from the infarction, were performed in 85 patients randomized to intravenous streptokinase (n = 41) or placebo (n = 44) given within 12 hours from onset of symptoms. Resting heart rate...

 14. Cannabinoid hyperemesissyndrom som årsag til langvarig kvalme og opkastning hos cannabismisbrugere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vindsand Naver, Astrid; Theede, Klaus

  2015-01-01

  Cannabinoid hyperemesis syndrome causing prolonged nausea and vomiting in patients with cannabis abuse Cannabis is one of the most used drugs worldwide. The link between repeated episodes of nausea, vomiting, and cannabis abuse is often missed in patients with prolonged cannabis abuse and is named...... cannabinoid hyperemesis syndrome. Characteristically, the symptoms appear in a cyclical pattern and are relieved by long, hot baths. Physical examination, radiology and endoscopy are often normal. The symptoms resolve with cessation of cannabis abuse. Health professionals must be aware of this syndrome...... in order to detect the patients early and to avoid extensive medical workup....

 15. Svaer vitamin B12-mangel hos spaedbørn brysternaeret af veganere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roed, Casper; Skovby, Flemming; Lund, Allan Meldgaard

  2009-01-01

  with cyanocobalamin was instituted with remission of symptoms. Since infants risk irreversible neurologic damage following severe vitamin B12 deficiency, early diagnosis and treatment are mandatory. Vegan and vegetarian women should take vitamin B12 supplementation during the pregnancy and nursing period...

 16. Fastholdelse af medarbejdere hos C. Holbøll & Sønner Entreprise A/S

  OpenAIRE

  Skovhøj, Sun Ahn Marie Flege; Linnet, Klara Sofie

  2015-01-01

  This project deals with retention of employees in the construction company ‘C. Holbøll & Sønner’(case). From the theories of Pierre Bourdieu and Peter Hasle et al. theories of social capital, we want this project to illustrate how the case can improve the company's working environment and thereby retain their employees. The study is based on interviews with employees and the CEO as well as observations on selected construction sites. Our analysis is based on the empirical issues and the...

 17. Fastholdelse af medarbejdere hos C. Holbøll & Sønner Entreprise A/S

  OpenAIRE

  Lind, Maj Dam

  2015-01-01

  This project deals with retention of employees in the construction company ‘C. Holbøll & Sønner’(case). From the theories of Pierre Bourdieu and Peter Hasle et al. theories of social capital, we want this project to illustrate how the case can improve the company's working environment and thereby retain their employees. The study is based on interviews with employees and the CEO as well as observations on selected construction sites. Our analysis is based on the empirical issues and the th...

 18. Fejldiagnostik ved vaginal skanning hos en kvinde, der var gravid efter hormonel follikelstimulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Al-Najami, Issam; Salomon, Søren

  2014-01-01

  We present the case of a 21-year-old woman who developed a simultaneous extra- and intrauterine pregnancy after hormonal induction of ovulation. The case shows a delay in the detection, relying on usual measures as vaginal ultrasound scanning, of the ectopic pregnancy resulting in peritonealia...... and an acute laparoscopy. This is a reminder of the increase in the prevalence of heterotopic pregnancies as a result of hormonal induction of ovulation, and indicates that laparoscopy is the gold standard of detecting the cause of abdominal pain including ectopic pregnancy....

 19. Schmallenberg virus – et nyt virus hos drøvtyggere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lohse, Louise

  undersøgelser på laboratoriet, blev alle prøver i en længere periode testet negative for kendte patogener, der evt. kunne tænkes at knytte sig til disse sygdomsudbrud. Efterfølgende fandt man ved sekvensanalyse på DNA/RNA oprenset fra prøvematerialet lighed med virus fra orthobunyavirusgruppen. Disse virus er...... normalt vektorbårne og er kendt som årsag til sygdom i drøvtyggere i Australien, Asien, Afrika og Mellemøsten. Det nye virus blev kaldt Schmallenberg virus (SBV) efter stedet hvor det første tilfælde blev påvist. Siden har Schmallenberg virus spredt sig og er nu påvist i får, kvæg og geder i Tyskland......, Holland, Belgien, Luxembourg, Frankrig, Spanien, Italien og Storbritannien (status april 2012). Det antages, at virus overføres med mitter og myg og inkubationstiden har fra eksperimentelle forsøg vist sig at være kort (1-4 dage). Virus cirkulerer få dage i blodet og manifesterer sig ved milde uspecifikke...

 20. Molekylaere mekanismer bag den immunologiske reaktion mod gluten hos patienter med cøliaki

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Christian; Husby, Steffen; Lillevang, Søren T

  2003-01-01

  Coeliac disease is a complex inflammatory disorder of the small intestine, induced by dietary gluten in genetically susceptible individuals. Recently, the nature of gluten-derived peptides recognized by gut-derived T cells from patients has been elucidated. It has further been established...... that the binding of such peptides to HLA-DQ2 and DQ8 molecules is enhanced following the modification of the peptides by the ubiquitous enzyme tissue transglutaminase. This knowledge has allowed the establishment of a molecular basis for the well-known association between coeliac disease and the expression...... of these HLA-molecules. This article summarizes the latest progress in coeliac disease molecular biology....

 1. Kombination af aliskiren og losartan hos patienter med type 2-diabetes og nefropati - Sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Parving, Hans-Henrik; Persson, Frederik; Lewis, Julia B

  2009-01-01

  We evaluated the renoprotective effects of adding aliskiren to treatment with losartan in hypertensive patients with type 2 diabetes and nephropathy. A total of 599 patients were randomized to six months of treatment with placebo or aliskiren in addition to losartan 100 mg and optimal...

 2. Psykisk helsearbeid på internett: konsekvenser for normalitets- og identitetsdannelse hos ungdom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Johan W. Andersen

  2011-03-01

  Full Text Available Psykisk helsearbeid på internett øker i omfang, og verdsettes på grunn av bekvemmelighet, lave kostnader og muligheter for anonymitet. Artikkelen bygger på en kartlegging av norske og svenske nettbaserte eposttjenester for ungdom og unge voksne, og viser at det var 24 nettsteder som tilbød slike tjenester i 2009. Tjenestene hadde opphav i både offentlig og frivillig sektor. Flesteparten av sidene fra offentlig sektor tok utgangspunkt i eksisterende tjenestetilbud, og var en videreutvikling av tjenestene for å styrke tilgjengeligheten av psykisk helsetjenester. Andre sider oppsto som en konsekvens av FNs konvensjon av barns rettigheter. Størsteparten av sidene fra frivillig sektor ble utviklet som følge av et personlig og/eller fagpolitisk engasjement. Fire hovedtema for e-posttjenestene ble identifisert: 1 Kropp, kjønn og seksuell helse; 2 Informasjon og kontakt med voksne; 3 Rus og rusmidler; 4 Psykiske problemer. Studien viser at nettjenestene argumenterer for at det er viktig for ungdoms psykiske helse at de blir inkludert og akseptert i et fellesskap og at de opplever å bli respektert på egne premisser. Samtidig videreføres et ideal om det uavhengige og autonome mennesket, og nettjenestene formidler samlet sett et spenningsfylt budskap om at ungdom er avhengige av andre for å bli og forbli uavhengige individer. Psykisk helsearbeid på internett framstår som en måte å håndtere denne spenningen på, og muliggjør at ungdom kan håndtere en identitet som både avhengige og uavhengige mennesker. Studien viser forskjeller knyttet til begrepsforståelse, og peker på viktigheten av å utforske meningsinnholdet i psykisk helse nærmere.Mental health services on the Internet.ENGLISH SUMMARY: The demand for Internet-based mental health services are increasing. The services are valued for their convenience, low cost and opportunities for anonymity. This article is based on a survey of Norwegian and Swedish Internet-based email services for adolescents and young adults. The objective was to explore the ways in which these services mould young people's view on normality and identity and how they contribute to mental health. 24 websites were systematically reviewed. Most of the sites from public sector derived from existing services and can best be understood as an attempt to enhance the availability of the same services for adolescents and young adults. Other sites were closely connected to the UN Convention of children’s rights. A majority of the services from voluntary sector were developed as a result of initiatives taken by professionals or private persons. The email services focused different issues. A qualitative content analysis identified four main themes: 1 Body, gender and sexual health, 2 Information and contact with adults, 3 Drugs and substance abuse, 4 Mental problems.In order to contribute to mental health amongst adolescents and young adults the services emphasise the importance of social inclusion and acceptation. At the same time the services maintain an ideal of the independent and autonomous human being. The services send out a message stating that young people are dependent on others to become and remain independent persons. Internet-based mental health servicesenables young people to deal with an identity as both dependent and independent. The study reveals differences regarding the concept of mental health, and emphasise the importance of exploring the concept and meaning of mental health more closely.

 3. Subjektive hukommelsesklager hos aeldre. Er det tegn på demens?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vogel, Asmus

  2008-01-01

  Subjective memory complaints are common in older people. They are inconsistently related to current cognitive impairment, but are more consistently correlated to future development of dementia. Subjective memory complaints are also related to depression and personality traits. Many patients with ...

 4. Paralyse af nervus peroneus hos patient med Ehlers-Danlos syndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Al-Aubaidi, Zaid; Skov, Ole

  2011-01-01

  Ehlers-Danlos syndrome (EDS) is a hereditary generalized connective tissue disorder characterized by skin hyperextensibility, joint hypermobility and tissue fragility. Peripheral neuropathy is described sporadically. Although the exact mechanism of the neuropathy is not well-known, excessive...

 5. Psykosomatiske trivselsforstyrrelser hos spaede og småbørn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Else Marie; Skovgaard, Anne Mette

  2002-01-01

  to thrive has traditionally been regarded as a maternal deprivation syndrome, but in recent population studies there has been found no evidence of mother-infant relationship disturbances as the main cause of non-organic failure to thrive is the general population. Non-organic failure to thrive is best...

 6. Succesfuld behandling af svær dabigatranoverdosering med idarucizumab hos en patient med nyresvigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Christina Gjerlev; Bestle, Morten; Boesby, Lene

  2017-01-01

  In the course of an uncomplicated sigmoidostomy a 63-year-old male who had severe comorbidity developed a critical bleeding due to dabigatran intoxication induced by acute kidney injury. Massive blood transfusions, tranexamic acid, Octaplex and haemodialysis were not effective. Administration of ...... of idarucizumab induced immediate clinical and paraclinical improvement. Dabigatran should be carefully administrated in patients who have any degree of renal insufficiency. Idarucizumab may be effective in severe bleeding caused by dabigatran....

 7. Smerter hos børn og unge med cerebral parese

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rastoder, Ema; Brown, Annemette; Reinhardt Pedersen, Charlotte

  2016-01-01

  Although children diagnosed with cerebral palsy have a number of pain triggers (directly from the cerebral palsy, from sequelae and iatrogenic), pain is underdiagnosed. The gap between research and clinical practice is well-known as this group of patients demand special knowledge regarding monito...... monitoring of pain. This article presents various pain-monitoring methods. Combining different methods may improve pain assessment and thereby improve quality of life for children with cerebral palsy....

 8. Praeoperativt delay hos patienter med perforeret ulcus: en klinisk audit fra Det Nationale Indikatorprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Mortality following perforated peptic ulcer in Denmark is nearly 30%. Delayed surgery is a prognostic factor, but only half of the patients are operated within six hours of perforation - a predefined quality of care criterion in The Danish National Indicator Project. A clinical audit...... of health care, the patient's pathological picture and the quality of treatment given, and a preoperative delay of at least 6 hours was examined using modified Poisson regression analyses. RESULTS: The following variables were associated with a preoperative delay = 6 hours: 1) out of hospital versus.......78; 95% CI 1.32-5.87), 4) first attendance not by senior physician (adjusted RR 1.97; 95% CI 0.95-4.05) and/or senior physician not called in (adjusted RR 2.53; 95% CI 1.12-5.75), and 5) oxygen saturation not monitored upon admission (adjusted RR 1.45; 95% CI 0.73-2.91). CONCLUSION: Although of limited...

 9. Long-time properties of low-flow adjusted radiator systems; Laangtidsegenskaper hos laagfloedesinjusterade radiatorsystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Petersson, Stefan; Werner, Sven [FVB, Vaesteraas (Sweden)

  2003-06-01

  All district heating companies wants customers that have good cooling of the district heating water. Good cooling gives, directly or indirectly, better economy in several production plants and lower distribution losses. In average, the temperature levels in Swedish district heating networks are 15-17 deg C higher today than conventional technology demands. Due to the present temperature levels, Swedish district heating companies have approximately 600-700 MSEK (70-80 MUSD) higher costs every year. To be able to decrease the temperature in the district heating net-works to a level that is optimal, one has to identify and take measures in the distribution networks, in the district heating centrals and in the internal housing systems. An optimal customer can, as a yearly average, produce a return temperature as low as 30 deg C. This takes that the space heating system has been balanced. The method that gives the lowest return temperature, when there is a conventional radiator system, is the low flow method. This project has studied a company (AB Bostaeder in Boraas) with a large number of houses that have space heating systems that are balanced with the low flow method and have looked into the cooling ability of the company's houses during a longer time period. The project has also studied which conditions that have to be fulfilled for the low flow method to be a long-time robust method and how faults in the space heating systems are identified. Another purpose of the project has been to investigate the company's costs for space heating balancing and to keep the good performance of the houses. To compare the performance of AB Bostaeder in Boraas, this project has also studied the houses of AB Botkyrkabyggen in Soe-dertoern's district heating system. They use a middle flow method that has slightly higher flows compared with the low flow method. After the study of AB Bostaeder in Boraas it's clear that their houses, as a group, have had good cooling of the district heating water over a long period of time (that goes for AB Botkyrkabyggen as well). Unfortunately, the project have not been able to quantify the costs for maintenance and fault detection. Therefore, it's not possible to say from the information from AB Bostaeder if the low flow method is robust or more robust than any other balancing method. However, the right conditions should be considered from the beginning to maintain a good result over a long period of time. Low flow systems are sensitive for flow deviations. This means that low flow balancing should be carried out with great accuracy and with valves that are designed for low flow and not easy to manipulate by unauthorized persons. Furthermore, valves should be manufactured so they can't be adjusted without special tools. Different balancing methods, within the same company, show only small cooling difference and therefore one can say that it's more important to adjust the space heating systems than choosing one method in front of another. An organisation that function well with committed personnel is probably as important as choice of balancing method. Identification of faults is made with supervision and energy statistics. If fault identification are fastest with low flow method are not clear. Probably the personnel's knowledge about the objects and carefully following-up energy statistics has the greatest impact on successful fault identification.

 10. Infektioner relateret til centralt venekateter hos børn med maligne lidelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Handrup, Mette Møller; Møller, Jens Kjølseth; Schrøder, Henrik

  2011-01-01

  Central venous catheters (CVC) are an essential part of the treatment of children with haematological and oncological diseases. Unfortunately, CVC also represent a major risk factor of bloodstream infections. Catheter-related bloodstream infections (CRBSI) in children are often diagnosed based...... on blood cultures from the CVC only. Most CRBSI can be treated without catheter removal. On suspicion of CRBSI empirical antibiotic treatment with piperacillin-tazobactam, meropenem or ampicillin in combination with gentamicin is recommended. The systemic treatment can be combined with catheter...

 11. beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, Anne; Main, Katharina Maria; Scheibel, Elma

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Beta-thalassemia major occurs with increasing frequency among Danish children as a result of immigration. The aim of the study was to estimate the occurrence of beta-thalassemia major in Denmark, analyse the treatment and organ functions, and identify areas for an improved treatment...

 12. Svær laryngomalaci hos børn kan behandles med laserkirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Lars Christian; Godballe, Christian

  2012-01-01

  Laryngomalacia is the most common cause for congenital stridor. The stridor is caused by collapse of supraglottic structures during inspiration. Two severe cases treated with laser-assisted supraglottoplasty are presented. Our cases as well as the literature describe good effect of the treatment ...

 13. Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk sygepleje hos nystartede sygeplejestuderende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolbæk, Raymond

  deskriptiv og til dels forklarende. Den er inspireret af Pierre Bourdieus og Steiner Kvales metodiske tilgange. Dataindsamlingen omfatter skrifter, spørgeskemadata, fokusgruppeinterview- og informantdata, der danner grundlag for at konstruktionen af feltet it på sygeplejeskolerne og de studerendes positioner...... sygepleje. 4. Del 4 - Konklusioner: Indeholder konstruktioner af fire typer sygeplejestuderende, deres it-habitus og it-kapital. Disse er Fortaleren”, ”Skeptikeren”, ”Modstanderen” og ”Kritikeren.” Der afdækkes også fem vertikale udviklingsmønstre; I: ”It er en trussel mod omsorgen i den kliniske sygepleje...

 14. Forebyggelse af overvægt hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mølgaard, Christian; Dela, Flemming; Froberg, Karsten

  2007-01-01

  The Danish Fitness and Nutrition Council has evaluated the basis for recommending strategies to prevent obesity among children and adolescents. There is limited evidence of a preventive effect from large population based interventions. It is possible, though, to change to a healthier lifestyle...

 15. a case study of the introduction of Clinical Associates in Shongwe hos

  African Journals Online (AJOL)

  M Bac

  increased as measured with the Med IQ tool. At the end of 2013 Shongwe Clinical Learning Centre (CLC) had improved from last position out of 17 CLCs in ... In 2008 there were 250 000 healthcare professionals employed in the country, with a total population of 48.7 million. In the public sector the shortage of healthcare ...

 16. Oro-faciale forandringer ved HIV-infeksjon hos pediatriske pasienter

  OpenAIRE

  Jokstad, Even Granli; Framnes, Thomas Jørgen

  2008-01-01

  Vi valgte som utgangspunkt for vår prosjektoppgave å studere oro-faciale forandringer på pasienter med HIV-infeksjon, med spesiell vekt på pediatriske pasienter som gjennomgikk Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) behandling.

 17. Præsentation af symptomer i almen praksis hos patienter med cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Tine Nørgaard; Hansen, Rikke Pilegaard; Vedsted, Peter

  2010-01-01

  was 3,208 corresponding to 1.7 reported symptoms per patient. The majority (57.6%) of patients presented only one symptom. Symptoms varied with the type of cancer. Patients with breast cancer and malignant melanoma mainly presented with diagnosis-specific symptoms. Patients with colorectal, lung...... in 27% of the patients. CONCLUSIONS: In general practice, incident cancer patients often present with few and non-cancer specific symptoms. The fact that only half of the patients presented with alarm symptoms complicates the GPs' diagnostic work-up and the use of fast track for suspected cancer......INTRODUCTION: For the majority of cancer patients, the diagnostic investigations begin in general practice. The aim of the study was to investigate for which symptoms cancer patients consulted their general practitioner (GP). MATERIAL AND METHODS: All newly diagnosed cancer patients and their GPs...

 18. Kompliceret influenza A (H1N1) hos gravid i andet trimester

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ersboell, Anne Schjoedt; Hesselvig, Anne Brun; Hedegaard, Morten

  2012-01-01

  A 27-year-old woman at 25 weeks of gestation was admitted to hospital due to bilateral pneumonia with increasing hypoxia. She was tested positive for influenza A (H1N1) and successfully treated with oral oseltamivir. Nine days after the admission pathological umbilical flows were recorded and an ...... and an emergency caesarean was performed at 26 weeks + 2 days of gestation. The neonatal period was uncomplicated. Influenza A (H1N1) is especially dangerous in pregnant women and vaccination is important.......A 27-year-old woman at 25 weeks of gestation was admitted to hospital due to bilateral pneumonia with increasing hypoxia. She was tested positive for influenza A (H1N1) and successfully treated with oral oseltamivir. Nine days after the admission pathological umbilical flows were recorded...

 19. Transkateter-aortaklapimplantation hos patienter med svær aortaklapstenose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre Thygesen, Julie; Loh, Poay Huan; Franzen, Olaf

  2012-01-01

  and relatively few serious associated complications. TAVI is now an established treatment for severe aortic stenosis in patients who have prohibitive or high surgical risk; and the treatment has proven to yield symptomatic and prognostic benefits. Innovations and advances continue in this field....

 20. beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, Anne; Main, Katharina Maria; Scheibel, Elma

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Beta-thalassemia major occurs with increasing frequency among Danish children as a result of immigration. The aim of the study was to estimate the occurrence of beta-thalassemia major in Denmark, analyse the treatment and organ functions, and identify areas for an improved treatment...... strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters...... were performed. RESULTS: Twenty-six children had beta-thalassemia major. Out of these, 20 received blood transfusions, and 17 patients were chelated. Eight patients were not chelated owing to previous bone marrow transplantation, treatment with hydroxyurea or ferritin

 1. Beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, A.; Main, K.M.; Scheibel, E.

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Beta-thalassemia major occurs with increasing frequency among Danish children as a result of immigration. The aim of the study was to estimate the occurrence of beta-thalassemia major in Denmark, analyse the treatment and organ functions, and identify areas for an improved treatment...... strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters...... were performed. RESULTS: Twenty-six children had beta-thalassemia major. Out of these, 20 received blood transfusions, and 17 patients were chelated. Eight patients were not chelated owing to previous bone marrow transplantation, treatment with hydroxyurea or ferritin

 2. 76 FR 30232 - Hours of Service (HOS) of Drivers; Application of American Pyrotechnics Association (APA) for...

  Science.gov (United States)

  2011-05-24

  ... Pyrotechnics Association (APA) for Exemption From the 14-Hour Rule During Independence Day Celebrations AGENCY...; request for comments. SUMMARY: The American Pyrotechnics Association (APA) has applied for a limited... designated APA-member motor carriers in conjunction with staging fireworks shows celebrating Independence Day...

 3. 76 FR 37876 - Hours of Service (HOS) of Drivers; Renewal of American Pyrotechnics Association (APA) Exemption...

  Science.gov (United States)

  2011-06-28

  ... Pyrotechnics Association (APA) Exemption From the 14-Hour Rule During Independence Day Celebrations AGENCY... American Pyrotechnics Association (APA) from FMCSA's prohibition on driving commercial motor vehicles (CMVs... and conditions of this exemption in effect, designated APA-member motor carriers will maintain a level...

 4. 76 FR 37880 - Hours of Service (HOS) of Drivers; Granting of Exemption; American Pyrotechnics Association (APA)

  Science.gov (United States)

  2011-06-28

  ...; American Pyrotechnics Association (APA) AGENCY: Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), DOT... decision to grant the application for exemption from the American Pyrotechnics Association (APA) on behalf...)(1)). The initial APA application for waiver or exemption relief from the 14-hour rule was submitted...

 5. 77 FR 38378 - Hours of Service (HOS) of Drivers; Revision of Exemption; American Pyrotechnics Association (APA)

  Science.gov (United States)

  2012-06-27

  ... Exemption; American Pyrotechnics Association (APA) AGENCY: Federal Motor Carrier Safety Administration... the list of member motor carriers of the American Pyrotechnics Association (APA) that were granted an... covered renewal of 53 APA-member motor carriers and added 9 new APA-member carriers. It allowed drivers of...

 6. Hyppighed af astma hos skolebørn. Er sygdommen underdiagnosticeret?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høst, A H; Duus, T; Ibsen, T B

  1993-01-01

  with measurement of peak expiratory flow rate (PEFR) before and after six minutes running. Seventy-five (8.8%) had had previous periods of recurrent wheezing, and 535 (62.7%) were exposed to tobacco smoking at home. A correlation was found between passive smoking and previous recurrent wheezing. Thirty-four (4...... hyperreactivity indicating a point prevalence of asthma/clinically significant bronchial hyperreactivity of at least 7.2%. Asthma seems to be underdiagnosed in school children. Furthermore, our results indicate an association between passive smoking and recurrent wheezing.......A cross sectional study of 1064 unselected school children aged 6-17 years obtained the following for 851 of them (80%): complete data from a questionnaire on current asthma diagnosed by a physician, information on previous recurrent wheezing and present exposure to tobacco smoking combined...

 7. Fatal neutropen enterokolitis hos en patient i kemoterapi med kastrationsresistent prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kongsted, Per; Sheikh, Kiran; Mouritsen, Lene Sonne

  2015-01-01

  Neutropenic enterocolitis (NE) is a possible life-threatening complication to chemotherapy. The pathogenesis is multi-factorial with mucosal injury and impaired mucosal defence as contributing factors. Histopathological findings are heterogeneous. Clinical presentation includes neutropenia, fever...

 8. Homegirls, Hoodrats and Hos: Co-constructing Gang Status through Discourse and Performance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abigail Kolb

  2016-12-01

  Full Text Available Despite a growing literature regarding female gang membership, little is known about the ways in which gang-affiliated women negotiate the boundaries of gang membership. The current study, based on semi-structured interviews with twenty-four formerly gang-affiliated Chicana women involved with a prominent gang prevention/intervention organization, sought to understand how these women negotiated their interactions and understood their identity within the gang. Findings suggest that these women and the gangs in which they operate recreate broader gender norms that affect their standing and social mobility within the gang.

 9. Brystrekonstruktion med m. latissimus dorsi er et godt valg hos kvinder med brystkræft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højvig, Jens B; Bonde, Christian T

  2015-01-01

  Breast reconstruction using autologous tissue is commonly used in breast cancer patients who have received radiation therapy. The use of a latissimus dorsi flap is a safe and viable alternative to the use of an abdominal flap. The cosmetic results are excellent but there is need for a better...... understanding of the donor-site morbidity in regard to potential loss of shoulder function. We believe that it is possible to improve the procedure through optimized surgical technique in combination with the implementation and the benefits of fast-track surgery....

 10. Kardiotokografi (CTG) sammenlignet med CTG + ST-analyse hos risikofødende

  OpenAIRE

  Sellevold, Trine

  2014-01-01

  Fødende med økt risiko for negativt fosterutfall overvåkes kontinuerlig under fødselsforløpet. I dag benyttes kardiotokografi (CTG) alene eller sammen med ST-analyse for kontinuerlig fosterovervåkning. Fagmiljøet enes ikke om hvilken metode som er best egnet. Formålet med oppgaven er å lage en systematisk oversikt over de randomiserte kontrollerte forsøk og systematiske oversikter som foreligger, for å avdekke om CTG + ST-analyse gir bedre fødselsutfall enn CTG alene. Fem randomiserte klinisk...

 11. Fatal hæmofagocytisk lymfohistiocytose og mononukleose hos en patient med colitis ulcerosa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul Ingvardsen, Charlotte; Ballegaard, Vibe Cecilie; Homøe, Preben

  2012-01-01

  We report a case of Epstein-Barr virus primo infection with the development of lethal haemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) in a 22 year-old man, who was being treated with azathioprin for colitis ulcerosa. HLH is a rare, life-threatening disease, which is caused by an inappropriate activation...

 12. Intratekal baclofenbehandling ved svaer spastisk tetraplegi og dystoni hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illum, Niels Ove; Hansen, Flemming Juul; Fischer, Claudia

  2003-01-01

  with baclofen, tizanidine, dantrolene and/or diazepam. Intrathecal baclofen has therefore been applied in a group of young patients. MATERIAL AND METHODS: Eight children and young adults from East Denmark with spasticity and 12 with dystonia aged 3-18 years (median 10.9 years) were tested, operated and treated...

 13. Migration hos trollsländad Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) (Odonata, Aechnidae) iakttagen i Israel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cedhagen, Tomas

  1988-01-01

  A swarm of Hemianax ephippiger was observed in Eilath (Israel) on 12 March 1986. During the week before this date, no dragonflies were to be seen. In the late afternoon thousands of dragonflies were observed at the beach, 8 km SW of Eilath. They were resting on walls of buildings or flying slowly...

 14. Koronararteriecalciumscore ved hjertecomputertomografi øger den prognostiske information hos udvalgte personer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Thomas; Zacho, Mette; Kourmaeva, Daria

  2011-01-01

  Cardiovascular disease is the leading cause of death in the western countries. Conventional risk evaluation of asymptomatic individuals is unfortunately inaccurate. There is a need for better diagnostic tools to identify persons, who will benefit from intensified preventive treatment. Coronary...... artery calcium score (CACS) measured by multi-slice CT scan contributes significantly to risk stratification especially in persons with intermediate risk assessed by conventional risk analysis. A CACS-guided preventive intervention strategy seems appealing to reduce mortality due to cardiovascular...

 15. Morbus Osler diagnosticeret hos 16-årig i forbindelse med en trafikulykke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sivapalan, Pradeesh; Demény, Ann Kathrin; Almind, Merete

  2014-01-01

  Hereditary haemorrhagic telangiectasia (HHT) is an autosomal dominant disorder characterized by vascular dysplasia and haemorrhage. It is manifested by mucocutaneous telangiec-tases and arteriovenous malformations in organs such as lungs, liver and brain. We present a case of HHT. A 16-year...

 16. Strength of vacuum brazed joints for repair; Haallfasthet hos reparationer utfoerda med vakuumloedning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berglin, Leif [Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspaang (Sweden)

  2005-04-01

  Strength data are missing for braze joints. Repaired components cannot fully make use of the strength of the braze, and lifetime will be underestimated. The goal of the project was to generate material data to be able to prolong the lifetime of the components. Two different material combinations were tested, 12% Chromium steel brazed with BNi-2, and a nickel base alloy, IN792 brazed with BNi-5. Tensile testing at room temperature and elevated temperature was performed in the project. Target group is purchasers and suppliers of repaired components. A tensile test specimen with butt joint was developed in the project. The used test specimen worked well for the 12% Chromium steel. The results from testing show that proof stress and tensile strength are strongly depending on the joint gap, particularly at room temperature. High strength, close to base material strength, was achieved with joint gaps smaller than 50{mu}m. For wider joint gaps, strength was lower. Strength was approximately 25% of base material strength for joint gaps over 100{mu}m. The results can be explained by changes in microstructure. Joint gaps wider than 50{mu}m showed evidence of two-phase structure. At 500 deg C, the results also showed a connection between joint gap, microstructure and strength. The generated strength data can be used for calculations of lifetime for repaired components. Two different process errors were discovered in the manufacturing process of the brazed IN792 test specimens. The generated material data are therefor erroneous. The reason for this was two manufacturing errors. The tack welding was done with too high heat input. The surfaces of the joint gap became oxidised and the oxide hindered wetting of the braze. The second reason was that the brazing was done without the prescribed hold time at maximum temperature. The melting of the braze was therefor not completed when cooling started. As a result, the strength of the IN792 specimens was low at both temperatures.

 17. Video som metode til undersøgelser af fødebiologi hos Stor Hornugle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jesper Stern; Larsen, Joachim Westergaard; Larsen, Trine Bork

  2015-01-01

  Live streaming from bird nests has become increasingly popular for educational purposes, but may also hold a research potential by enabling direct observations of food provisioning and social interactions. We used video recordings from an Eagle Owl nest to investigate diet composition and prey...

 18. Brystrekonstruktion med m. latissimus dorsi er et godt valg hos kvinder med brystkræft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højvig, Jens B; Bonde, Christian T

  2015-01-01

  Breast reconstruction using autologous tissue is commonly used in breast cancer patients who have received radiation therapy. The use of a latissimus dorsi flap is a safe and viable alternative to the use of an abdominal flap. The cosmetic results are excellent but there is need for a better...

 19. Serumelektrolytter og medikamentel behandling hos patienter indlagt på en geriatrisk afdeling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, I J; Matzen, L E

  1993-01-01

  The distributions of sodium and potassium in the serum on admission, and the types of medicine used were studied retrospectively in hospitalized geriatric patients (n = 1418). Sodium concentrations below 130 mmol/l were found in 7.4% and potassium concentrations below 3.0 mmol/l in 5.0% of patients...... and female gender. On an average, patients were given two different drugs from specified groups both on admission and on discharge, but changes in medical treatment were often performed during the hospital stay. Prehospital treatment with thiazide diuretics and the combination of thiazide...

 20. Polyglykonat- eller polyglykolsyresutur hos patienter med forventet haemmet sårheling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Osther, P J; Gjøde, P; Mortensen, B B

  1997-01-01

  to development of fascial disruption and incisional hernia. Wound infection demanding surgical intervention was found in 7% of patients with polyglyconate sutures and in 16% of those with polyglycolic acid sutures (p = 0.04). Monofilament polyglyconate suture does not reduce the incidence of fascial disruption......A randomized study of abdominal fascial closure using interrupted polyglyconate and polyglycolic acid sutures after laparotomy was carried out in 204 consecutive patients with suspected impaired wound healing. There were no statistically significant differences between the two sutures with regard...... and incisional hernia after laparotomy in patients with suspected impaired wound healing but the incidence of wound infection may be reduced compared with that of multifilament polyglycolic acid suture. Udgivelsesdato: 1997-Feb-17...

 1. beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, Anne; Main, Katharina Maria; Scheibel, Elma

  2002-01-01

  was documented in one out of eight patients examined. All patients were HIV and hepatitis C negative. For 75% of the children, the parents were related. DISCUSSION: Children and adolescents with beta-thalassemia major in Denmark experience major heterogenicity with regard to treatment and late effects......INTRODUCTION: Beta-thalassemia major occurs with increasing frequency among Danish children as a result of immigration. The aim of the study was to estimate the occurrence of beta-thalassemia major in Denmark, analyse the treatment and organ functions, and identify areas for an improved treatment...... strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters...

 2. Antithyroideaantistof hos to patienter med subakut dementiel udvikling, ataksi og myoklonus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kondziella, Daniel; Hansen, Klaus; Gonzalez, Teresa

  2012-01-01

  Hashimoto encephalitis (HE) is a steroid-responsive autoimmune encephalitis with anti-thyroid antibodies; Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) is a prion disease. Both disorders can have a similar clinical presentation. Two women, 67 and 63 year-old, with subacute dementia, ataxia, myoclonus and posit......Hashimoto encephalitis (HE) is a steroid-responsive autoimmune encephalitis with anti-thyroid antibodies; Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) is a prion disease. Both disorders can have a similar clinical presentation. Two women, 67 and 63 year-old, with subacute dementia, ataxia, myoclonus...... and positive antithyroid antibodies were given oral steroids. Whereas one progressively declined and had histopathologically proven CJD, the other made a complete recovery and was diagnosed with HE. Anti-thyroid antibodies can occur in CJD, but when present in a patient with subacute dementia, ataxia...

 3. Langvarig sygdom hos danske børn rapporteret af forældrene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne M; Koefoed, Birgitte Gade; Møller, Ralf

  2006-01-01

  . Logistic regression analysis was used to identify the determinants and consequences of disease. RESULTS: A total of 16.2% of children had one or more long-term diseases, boys (17.5%) more frequently than girls (14.8%). The prevalence increased through the first six years of life. A social gradient was seen...

 4. Epstein-Barr-virus-associeret lymfom hos en patient med colitis ulcerosa i behandling med azathioprin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofoed, Kristian; Kiszka-Kanowitz, Marianne; Albrectsen, Jens Mørch

  2008-01-01

  A 28 year-old man with ulcerative colitis treated for 10 years with azathioprine (AZA) returned from Central Asia with fever, swollen lymph glands, hepatosplenomegaly, and pancytopenia. He was tested positive for acute Epstein-Barr virus (EBV) infection. Before the final diagnosis of EBV-associat......A 28 year-old man with ulcerative colitis treated for 10 years with azathioprine (AZA) returned from Central Asia with fever, swollen lymph glands, hepatosplenomegaly, and pancytopenia. He was tested positive for acute Epstein-Barr virus (EBV) infection. Before the final diagnosis of EBV...

 5. Behandling af svær anæmi hos patienter, der afviser blodtransfusion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Kristian; Kjær, Bjarne Nordstrøm; Olsen, Karsten Skovgaard

  2014-01-01

  In situations involving serious bleeding and anaemia, a refusal of blood transfusion puts the clinician in an ethical and medical dilemma, as standard treatment is not an option, and the patient risks dying of a potentially reversible cause. This status article describes methods of treatment under...

 6. Overlevelse efter massiv verapamiloverdosis hos en 48-årig kvinde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Karina K; Belhage, Bo

  2007-01-01

  , was hypotensive, and ECG showed bradycardia with nodal rhythm. The patient was treated with activated charcoal, colloids, crystalloids, norepinephrine, isoprenalin and epinephrine infusion, high dose glucose-insulin infusion and calcium. The patient was discharged for rehabilitation after two weeks....

 7. Overlevelse efter massiv verapamiloverdosis hos en 48-årig kvinde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Karina K; Belhage, Bo

  2007-01-01

  , was hypotensive, and ECG showed bradycardia with nodal rhythm. The patient was treated with activated charcoal, colloids, crystalloids, norepinephrine, isoprenalin and epinephrine infusion, high dose glucose-insulin infusion and calcium. The patient was discharged for rehabilitation after two weeks...

 8. Det kliniske forløb ved valproatforgiftning hos en treårig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blicher, Thalia Marie; Vestergaard, Esben Thyssen; Dalhoff, Kim Peder

  2012-01-01

  after accidental intake of 6,000 mg VA. Treatment included activated charcoal. Clinical observation included measurements of blood pressure, cardiac telemetry, and measurements of serum VA and metabolic parameters every 4-6 hrs. The girl was discharged successfully after 72 hrs with her usual dose of VA....

 9. Lejringsbetingede skæve hoveder hos spædbørn kan forebygges

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Birgit; Christensen, Karen; Baagøe, Susanne

  2011-01-01

  The prevalence of positional plagiocephaly is increasing. A systematic database search (Cochrane, MEDLINE, Embase, Cinahl and PEDro), critical appraisal and systematic evaluation of the quality of 14 selected studies show that the following are certain risk factors for the development of position...... plagiocephaly: supine sleeping position, positional preference, one-sided handling of the child, male sex, delayed motor development, reduced neck mobility, too little "tummy time", firstborn, multiple births and premature children. Recommendations for prevention are provided....

 10. Recidiverende mavesmerter hos 9-12 årige skolebørn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundby, L; Sandbæk, Annelli

  1990-01-01

  The frequency of recurrent abdominal pain (RAP) was investigated in a material of 664 Danish schoolchildren. 15% of the children aged 9-12 years had RAP, defined as at least three episodes of abdominal pain during a period of three months with pain of an intensity which affected the behavior of t...

 11. Rickettsiose er en overset årsag til feber hos den hjemvendte rejsende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kibsgaard, Line

  2012-01-01

  We present two cases of rickettsial infections in travellers caused by Rickettsia typhi and R. africae respectively. The two cases illustrate the widely varying symptomatology and aetiology. Incidence and treatment of the disease are discussed. The diagnosis is complex, and we believe that ricket...... that rickettsiosis is an underestimated cause of fever in returned travellers from the tropics. In the past two years only 26 cases have been diagnosed in Denmark. Whenever rickettsiosis is clinically suspected, empiric treatment with doxycycline should be initiated....

 12. Lovende resultater ved ultralydvejledt anlæggelse af nerveblokade hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lefort, Michèle Reeslev; Henneberg, Steen; Bille, Anders Bastholm

  2011-01-01

  . Furthermore, US has the potential to reduce the rate of complications. This review describes both classic and US guided techniques for the periferal nerve blocks used for pediatric abdominal and thoracic surgery and briefly discusses the advantages and disadvantages of applying US....

 13. Udvikling og behandling af delirium hos kritisk syge børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winther-Olesen, Marie; Afshari, Arash

  2012-01-01

  Delirium is a common and often under-recognised neuropsychiatric disorder in paediatric critical care, secondary to a general medical condition. Paediatric delirium (PD) is associated with high morbidity and mortality and prolonged stay at the intensive care unit. This review introduces the reader...

 14. Case02: BIM hos større ingeniørrådgiver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Flemming; Karlshøj, Jan; Hauch, Peter

  IKT-konceptet Casen repræsenterer et fuldt faseforløb for et byggeprojekt fra programmeringsfasen over projektering og udførelse til start af driften. Der er eksempler på anvendelse af modelbaserede metoder og værktø-jer fra projekteringsfasens start til drift og ombygning. IKT-konceptet repræsen...

 15. Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Flemming; Karlshøj, Jan; Hauch, Peter

  Casen repræsenterer et koncept, hvor både byg- og driftsherren og en byg- og driftsherrerådgiver er aktive i anvendelsen af en BIM-orienteret arbejdsmetode og modelbaserede værktøjer, som omfatter følgende aktiviteter: Design, Projektering, Udbud/tilbud, produktionsforberedelse, Udførelse og Drift...

 16. Case04: BIM hos større entreprenør

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Flemming; Karlshøj, Jan; Hauch, Peter

  Casen repræsenterer et koncept, hvor både byg- og driftsherren og en byg- og driftsherrerådgiver er aktive i anvendelsen af en BIM-orienteret arbejdsmetode og modelbaserede værktøjer, som omfatter følgende aktiviteter: Design, Projektering, Udbud/tilbud, produktionsforberedelse, Udførelse og Drift...

 17. Aclidiniumbromid forbedrer lungefunktion og reducerer åndenød hos patienter med KOL

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrik, Charlotte Suppli

  2014-01-01

  Long-acting bronchodilators are central for treatment of COPD. This short review provides an overview of studies evaluating the efficacy of aclidinium bromide, a long-acting anticholinergic bronchodilator, for the treatment of COPD. Twice-daily dosing of aclidinium leads to clinically important...... improvements in forced expiratory volume in 1 second, health status, use of rescue medication, day-time dyspnoea and exercise tolerance. The available studies also suggest an effect on night-time dyspnoea and exacerbation rate in patients with COPD. Aclidinium seems to have potential for a significant role...... in the future management of COPD....

 18. Aclidinium bromid forbedrer lungefunktionen og reducerer dyspnø hos patienter med KOL

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrik, Charlotte Suppli

  2014-01-01

  Long-acting bronchodilators are central for treatment of COPD. This short review provides an overview of studies evaluating the efficacy of aclidinium bromide, a long-acting anticholinergic bronchodilator, for the treatment of COPD. Twice-daily dosing of aclidinium leads to clinically important...... improvements in forced expiratory volume in 1 second, health status, use of rescue medication, day-time dyspnoea and exercise tolerance. The available studies also suggest an effect on night-time dyspnoea and exacerbation rate in patients with COPD. Aclidinium seems to have potential for a significant role...... in the future management of COPD....

 19. Cerebralt aspergillom hos patient med immundefekt og follikulært lymfom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Kristian; Talibi, Monica Nicole; Hansen, Per Boye

  2014-01-01

  We present a case of central nervous system aspergillosis in an immunocompromised 69-year-old male with a history of chemotherapeutic treatment for follicular lymphoma. The patient presented with aphasia, apraxia and confusion. An MRI of the central nervous system and Aspergillus antigen in the s...... in the spinal fluid was suggestive for this invasive fungal infection. Despite treatment with voriconazole the patient succumbed to the infection. A rise in rare, severe infectious complications as presented is expected due to increasing dose-intensity of chemotherapy....

 20. Praeoperativt delay hos patienter med perforeret ulcus: en klinisk audit fra Det Nationale Indikatorprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Morten Hylander; Nørgård, Bente Mertz; Mehnert, Frank

  2009-01-01

  .78; 95% CI 1.32-5.87), 4) first attendance not by senior physician (adjusted RR 1.97; 95% CI 0.95-4.05) and/or senior physician not called in (adjusted RR 2.53; 95% CI 1.12-5.75), and 5) oxygen saturation not monitored upon admission (adjusted RR 1.45; 95% CI 0.73-2.91). CONCLUSION: Although of limited...... in hospital perforation (adjusted relative risk (RR) 1.87; 95% confidence interval (CI) 0.86-4.05), 2) no classical clinical symptoms of ulcer perforation (adjusted RR with peritonism 0.32; 95% CI 0.14-0.73), 3) first physician attendance later than median time, i.e. > 25 minutes after debut (adjusted RR 2...... size, this audit suggests that long preoperative delay in patients with peptic ulcer perforation is associated with factors related to both the internal organisation of the healthcare system, the patient's pathological picture, and the quality of diagnosis and treatment given. Udgivelsesdato: 2009-Nov...

 1. Amning reducerer risikoen for fedme hos børn i etårsalderen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ottesen, Anita S.; Mathiesen, Elisabeth R

  2012-01-01

  Many studies suggest that some breastfeeding may be a protective factor against obesity. Our aim was to evaluate whether exclusive breastfeeding for six months, as recommended by the Danish National Board of Health, prevents obesity among children. A literature search found four epidemiological s...

 2. Svær dehydrering hos nyfødt efter ambulant fødsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thøstesen, Lisbeth Marianne; Fenger-Grøn, Jesper

  2011-01-01

  A nine day-old girl was hospitalised because of breast-feeding problems and life-threatening hypernatremic dehydration; weight loss was 30% of birth weight and s-Na 187 mmol/l. The question is raised whether there could be an association to the current changes in the perinatal health care...... in Denmark. The case emphasizes the necessity of a sufficient safety net beneath the newborn children in order to minimise the risk of breast-feeding problems and re-hospitalizing. Neonatal problems such as marked weight loss, dehydration, hypernatremia and marked jaundice are potentially preventable....

 3. Neonatal dehydrering (tørstefeber) hos nyfødte børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zachariassen, Gitte; Juvonen, Pekka

  2002-01-01

  The aim was to identify characteristics in infants suffering from dehydration caused by breast-feeding malnutrition over a period of 21 months in South Denmark.......The aim was to identify characteristics in infants suffering from dehydration caused by breast-feeding malnutrition over a period of 21 months in South Denmark....

 4. Effekten af Ginkgo biloba-ekstrakt hos patienter med claudicatio intermittens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drabaek, H; Petersen, J R; Wïnberg, N

  1996-01-01

  of concentration, and inability to remember. Short-term memory was objectively assessed. We did not find any significant changes in either peripheral blood pressures, walking distances or the severity of leg pain. Systemic blood pressure was reduced both by placebo and GB-8. The impairment of concentration...... and the inability to remember were both reduced, when comparing results during active treatment to placebo. Short-term memory did not change significantly. In conclusion, our study has shown that treatment with the Ginkgo biloba extract GB-8 improves some cognitive functions in elderly patients with moderate...

 5. Selvstyring af peroral antikoagulationsbehandling hos børn med medfødte hjertesygdomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Thomas Decker; Attermann, Jørn; Hjortdal, Vibeke Elisabeth

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Self-management of oral anticoagulation has been shown to produce a better quality of treatment than conventional management when assessed in selected adults. We have extended the concept of self-management to include children with congenital cardiac disease on the hypothesis...... that it is also possible in this subset of patients. Our aim was to assess the quality of self-management in children with congenital cardiac disease. MATERIAL AND METHODS: We trained 14 children aged from 2.2 to 15.6 years, with a mean age of 9.7 years, and their parents, in domiciliary analysis...... and their parents expressed full satisfaction with the treatment. DISCUSSION: Self-management of oral anticoagulation provides a good quality of treatment and is safe and feasible in selected children with congenital cardiac disease. Udgivelsesdato: 2002-Sep-2...

 6. Forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kamby, Claus; Tarp, Simon; Mellemgaard, Anders

  2015-01-01

  This article is based on a systematic literature search and meta-analyses of clinical data regarding effects of bisphosphonates (BP) and denosumab (DS) on preventing skeletal related events (SRE) in patients with bone metastases from solid tumours. Although there are pharmacological differences b......'s general condition, renal function and treatment logistics....... between the different types of BP no major differences were observed between BP in preventing SRE or in adverse events. Treatment with DS has in three randomised trials showed a greater effect than BP in preventing SRE. The optimal choice of bone-anti-resorptive agent should depend on the patient...

 7. Klima- og miljøvaner hos borgerne i Køge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoff, Jens Villiam; Nørregaard, Emilie; Ellesgaard, Anders

  mere vægt på argumenter vedrørende egen og familiens sundhed. Engelsk: Citizens do not lack information about climate change, but they must be motivated in order to act. Surveys of citizens' motivation, behavior and attitudes towards climate change carried out in three Danish municipalities show...... that most people feel that they have all the information needed to change their behavior in a climate-friendly direction, if they want to. Even among the most climate-skeptical citizens, more than half possess a good deal of knowledge on climate challenges. Thus, it takes more than just information...... to motivate people into changing their behavior. Where men are motivated mostly by economic incentives, women put more emphasis on arguments relating to their own and their family’s health....

 8. Anaemi - praevalens og ætiologi hos patienter indlagt på en geriatrisk afdeling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Andreas James Thestrup; Skjelbo, Erik

  2008-01-01

  interval 51-71%) than among women (27%, 95% confidence interval 21-34%). 30 of the anemic patients (27%) had anemia listed as a diagnosis, including 14 with the diagnosis anemia without specification. A minority of anemic patients had measurements of serum ferritin (37%), serum iron (10%), plasma cobalamin......INTRODUCTION: The purpose of this study was to determine the prevalence of anemia among acutely admitted geriatric patients, and among these patients to ascertain how often anemia is listed as a diagnosis, the distribution of these diagnoses and to compare the diagnostic approach to anemia...... with that suggested in the literature. MATERIALS AND METHODS: Age, sex and hemoglobin concentrations (hgb) were registered for patients referred to the acute geriatric ward of Odense University Hospital between 6/1/04 and 8/31/04. The prevalence of anemia was determined on the basis of the local laboratory's sex...

 9. Prognostisk vaerdi af PET og MRS ved evaluering af cerebral status hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borgwardt, Lise; Danielsen, Else Rubaek; Børch, Klaus

  2002-01-01

  We report a case of a 12-week-old previously normal infant with severe brain damage after an episode of asphyxia during an RS-virus infection. Sub-acute MRI was normal, but new functional techniques, PET (positron emission tomography) and MRS (magnetic resonance spectroscopy) were severely abnormal...

 10. Udredning og behandling af osteoporose hos patienter med prostatacancer uden knoglemetastaser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiken, Pia A; Langdahl, Bente Lomholt; Eiken, Frederik L

  2011-01-01

  The prevention of cancer treatment-induced bone loss in patients with prostate cancer due to gonadotropin-releasing hormone (GnRH)-agonist, GnRH-antagonist and orchidectomi therapy has a high priority. We present an algorithm for the prevention and treatment of osteoporosis during treatment of non...

 11. Overlevelse efter massiv verapamiloverdosis hos en 48-årig kvinde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Karina K; Belhage, Bo

  2007-01-01

  We present a case report of survival from a massive verapamil overdose. The patient, a 48-year-old female, was admitted 12 hours after suicidal ingestion of 10.08 grams of Isoptin Retard, a sustained release calcium channel blocker. On admittance, the patient had altered mental status, was hypote......We present a case report of survival from a massive verapamil overdose. The patient, a 48-year-old female, was admitted 12 hours after suicidal ingestion of 10.08 grams of Isoptin Retard, a sustained release calcium channel blocker. On admittance, the patient had altered mental status...

 12. Det kliniske forløb ved valproatforgiftning hos en treårig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blicher, Thalia Marie; Vestergaard, Esben Thyssen; Dalhoff, Kim Peder

  2012-01-01

  Valproic acid (VA) is an antiepileptic drug, and frequently prescribed in pediatrics. VA overdose results in central nervous system depression, insufficient respiration, tachycardia, hypotension, hepatotoxicity, and electrolyte derangement. We describe the clinical course of a three year-old girl...

 13. Det tidlige sprog hos børn med autisme - en afgørende udviklingsfaktor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Cecilia; Eigsti, Inge-Marie

  2010-01-01

  bidrage til teorier om normaludviklingen. Denne artikel fokuserer på en afgørende faktor for prognosen ved autisme: den tidlige sprogudvikling. De tidlige sprogfærdigheder er en afgørende prædiktor for senere fungeren, såvel på kort som på langt sigt. Højtfungerende autisme (HFA) og Aspergers syndrom (AS...

 14. Varierende sygdomsbilleder hos mindre børn med Influenzavirus type A infektioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, P M; Hornsleth, A; Krasilnikoff, P A

  1992-01-01

  the subtype was determined, one was found to be H1- and 20 were H3-subtype. Lower respiratory tract disease was the main diagnosis in 21 children, 16 of whom had pneumonia; 14 of these patients were under three years of age. Gastro-intestinal symptoms occurred in 40% of the children over three years of age....... Eight patients had febrile convulsions, a girl aged nine years had double vision and vertigo and a female infant aged two months had periodic apnoea and bradycardia. The reasons for hospitalization were febrile convulsions, abdominal pain, lower respiratory tract symptoms and high pyrexia....

 15. Lejringsbetingede skæve hoveder hos spædbørn kan forebygges

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Birgit; Christensen, Karen; Baagøe, Susanne

  2011-01-01

  plagiocephaly: supine sleeping position, positional preference, one-sided handling of the child, male sex, delayed motor development, reduced neck mobility, too little "tummy time", firstborn, multiple births and premature children. Recommendations for prevention are provided.......The prevalence of positional plagiocephaly is increasing. A systematic database search (Cochrane, MEDLINE, Embase, Cinahl and PEDro), critical appraisal and systematic evaluation of the quality of 14 selected studies show that the following are certain risk factors for the development of positional...

 16. Diabetisk ketoacidose hos en hiv-positiv patient i antiretroviral behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Malene Rahbek; Hansen, Birgitte Rønde; Røder, Michael E

  2006-01-01

  Following the introduction of highly active antiretroviral therapy (HAART), a number of metabolic and morphologic alterations, known as HIV-associated lipodystrophy syndrome (HALS), have been increasingly common in HIV-infected patients being treated with this therapy. The use of protease inhibit...

 17. Tre tilfaelde af visceral leishmaniasis: det ene hos en HIV-positiv mand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balslev, U; Jonsbo, F; Junge, Jette

  1991-01-01

  Three cases of visceral leishmaniasis (kala-azar) are presented. One of these was in a 43-year-old patient with AIDS who was infected in Southern Spain. Another was in a man aged 25 years infected in West Africa. These cases are the first two adults to be reported in Denmark. The third case was a...

 18. Recidiverende halscellulitis hos nyfødt forårsaget af gruppe B-streptokokker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Annett Helleskov; Fenger-Grøn, Jesper

  2011-01-01

  Group B streptococci are an important cause of neonatal infection, and cellulitis is rarely found to be the clinical manifestation. In the present case a premature boy developed cellulitis and antibiotic sensitive group B streptococci were detected in blood culture. Despite pertinent treatment...... for 14 days he developed two relapses. At last antibiotic treatment was continued for a period of six weeks with no further relapse. To our knowledge no cases of relapse of neonatal group B streptococcal cellulitis in spite of recommended dose and duration of antibiotic treatment have been published...

 19. Arkiv som metafor, struktur og form hos de tre danske samtidskunstnere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Ann Lumbye

  2013-01-01

  Artiklen undersøger hvordan samtidskunstnere anvender arkiv- og arkivbegreber i deres praksis i et spænd mellem arkiv som sted og arkiv som metafor udfra især Jacques Derrida og hans Archive Fever. Arkiv og samling som erindringsmetaforer og autenticitetsmarkører.......Artiklen undersøger hvordan samtidskunstnere anvender arkiv- og arkivbegreber i deres praksis i et spænd mellem arkiv som sted og arkiv som metafor udfra især Jacques Derrida og hans Archive Fever. Arkiv og samling som erindringsmetaforer og autenticitetsmarkører....

 20. Alkohol og andre stoffer hos bilister. Stor uheldsrisiko ved promillekørsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bernhoft, Inger Marie

  2011-01-01

  Det omfattende EU-forskningsprogram DRUID (Driving under the Influence of Alcohol, Drugs and Medicines) er netop afsluttet. Institut for Transport på Danmarks Tekniske Universitet og Retskemisk afdeling, Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet var de danske partnere i projektet, hvor der i...

 1. Den HPV-relaterede sygdomsbyrde hos mænd er stor og kan forebygges

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiellberg Larsen, Helle; Kofoed, Kristian; Sand, Carsten

  2013-01-01

  Human papillomavirus (HPV) is a highly prevalent sexually transmitted infection. High-risk HPV causes penile cancer and a substantial proportion of oropharyngeal and anal malignancy in men. Low-risk types of HPV cause anogenital warts. The incidence of oropharyngeal and anal cancers is increasing...

 2. Tredjegradsatrioventrikulært blok hos en ung kvinde med kongenit centralt hypoventilationssyndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hagelberg, Rikke; Dixen, Ulrik

  2015-01-01

  Congenital central hypoventilation syndrome (CCHS) is a rare multisystem disorder characterized by autonomic nervous system dysfunction, which often manifests as failure to maintain ventilatory homeostasis during sleep. We present a case with a third degree atrioventricular block in a young woman...

 3. Stillingsbetinget rodtryk hos en rygpatient med bensmerter i stående stilling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Bjarke Brandt; Dons, Kjeld; Hansen, Philip

  2016-01-01

  Six months after L5 hemilaminectomy and discectomy a patient experienced diffuse radiating symptoms to the right leg, especially in the standing position. Conventional supine magnetic resonance imaging (MRI) showed some scar tissue in the L5 spinal recess but no signs of nerve root compression...

 4. Laryngeal neurofibromatose hos et ni måneder gammelt barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højbak, Anette Fribo Møller; Schollert, Niels Erik; Jensen, Eva Margrethe Precht

  2011-01-01

  Neurofibroma of the larynx is a very rare condition. A nine month-old boy presented with airway obstruction due to a plexiform neurofibroma of the larynx. It also involved the proximal part of trachea and hypopharynx. Surgical excision was not a possibility. A tracheotomy was performed in order...

 5. Psykosomatiske trivselsforstyrrelser hos spaede og småbørn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Else Marie; Skovgaard, Anne Mette

  2002-01-01

  Failure to thrive is found in 3-5% of infants in the general population. A minority has an organic explanation. Non-organic failure to thrive is associated with increased risk of physical illness, continued growth retardation as well as cognitive and emotional disturbances. Non-organic failure...... characterised as a psychosomatic condition with multifactorial etiology. Development and course of failure to thrive has to be explored in longitudinal population studies with prospectively gathered data concerning the perinatal period and first year of life....

 6. Cerebral hæmoragi hos 12-årig pige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Mia; Grunnet, Sarah; Born, Alfred Peter

  2012-01-01

  A 12-year-old girl with an upper respiratory infection deteriorated suddenly with a severe headache and declining level of consciousness, and was brought to the ER on suspicion of meningitis. On arrival, the girl had a Glascow Coma Scale score of 6 and a dilated pupil that was not reactive to light...... that adequate diagnosing and treatment can save lives and reduce disabilities....

 7. Visceral leishmaniasis hos to børn efter ferie i Sydeuropa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Castberg, Filip Christian; Poulsen, Anja; Petersen, Bodil Laub

  2013-01-01

  Pancytopenia, fever and splenomegaly are frequent causes for referrals to paediatric haematology departments, on the suspicion of acute leukaemia. We report two cases of Danish children with the tropical disease visceral leishmaniasis (VL) contracted on short vacations in Southern Europe. One...

 8. Tre tilfaelde af visceral leishmaniasis: det ene hos en HIV-positiv mand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balslev, U; Jonsbo, F; Junge, Jette

  1991-01-01

  Three cases of visceral leishmaniasis (kala-azar) are presented. One of these was in a 43-year-old patient with AIDS who was infected in Southern Spain. Another was in a man aged 25 years infected in West Africa. These cases are the first two adults to be reported in Denmark. The third case...

 9. Tre tilfaelde af visceral leishmaniasis: det ene hos en HIV-positiv mand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balslev, U; Jonsbo, F; Junge, Jette

  1991-01-01

  Three cases of visceral leishmaniasis (kala-azar) are presented. One of these was in a 43-year-old patient with AIDS who was infected in Southern Spain. Another was in a man aged 25 years infected in West Africa. These cases are the first two adults to be reported in Denmark. The third case was a...... was an 18 month old previously healthy boy, infected in Southern Spain. The symptomtology, diagnosis and treatment of the disease are discussed and it is stressed that serological diagnostic tests have limited value in HIV positive patients.......Three cases of visceral leishmaniasis (kala-azar) are presented. One of these was in a 43-year-old patient with AIDS who was infected in Southern Spain. Another was in a man aged 25 years infected in West Africa. These cases are the first two adults to be reported in Denmark. The third case...

 10. Selvmord hos patienter med apopleksi. En epidemiologisk undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenager, E N; Madsen, C; Stenager, E

  1999-01-01

  The purpose of this study was, on the basis of a cohort of patients with a discharge diagnosis of stroke (ICD8 code: 430-438) diagnosed in the period 1.4.1973-31.12.1989 in a representatively selected area of Denmark (County of Funen), to estimate whether or not the risk of suicide in stroke...... respectively. For men below 49 years and from 50-59 years Standard Mortality Ratios were 656 and 580 respectively. The suicides did not occur at any specific time-point after the stroke. The results of this study emphasize the need, concurrently with improvements in prevention and treatment of stroke...

 11. Ørebetennelser hos barn – "alle har noen, men gutter har flest"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari J. Kværner

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGMellomørebetennelse, eller otitis media, er en infeksjons- eller inflammasjonsprosess i mellomøret somogså rammer de tilgrensende avsnitt av denne delen av øvre luftveier, dvs. tuba auditiva og mastoidcellene,selv om disse sjelden gir manifeste symptomer. OM er nesten alltid sekundært til en oppadstigendeslimhinnepatologi i nesen, epipharynx og tuba auditiva.Kværner KJ. Otitis media in children. Nor J Epidemiol 1999; 9 (2: 123-127. ENGLISH SUMMARYOtitis media refers to an infection or inflammation of the middle ear cavity that also affects the eustachiantube and the mastoid cells. Otitis media is almost always caused by an ascending pathology of theepithelial and subepithelial layers of the middle ear mucoperiostium. This paper firstly describes theclassification and distribution of otitis media. Next, using Norwegian data, host related risk factors forotitis media are discussed, particularly focusing on gender differences.

 12. Arbejdets subjektive betydning hos nyuddannede sygeplejersker på en ortopædkirurgisk afdeling

  OpenAIRE

  Asmussen, Marete

  2008-01-01

  The thesis examines how newly qualified young nurses experience their first encounter with the work of a nurse on a public department of orthopaedics and surgery in a Danish hospital. The thesis analyzes the interplay between the nurses’ actual experiences of work and the subjective meaning of work. With inspiration from Fritz Schützes life historical approach to the interplay between the individual, the life history and the society, the empirical data for the thesis consists of life historic...

 13. Nyopstået dyspnø med fatal udgang hos en ung, rask kvinde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lidegaard, Øjvind; Hansen, Nikolaj Friis

  2007-01-01

  was in vain. Medicolegal obduction demonstrates severe double pulmonary embolism (saddle embolism). When a young previously healthy woman develops dyspnoea, the possibility of pulmonary embolism should be in mind because timely diagnosis and treatment is crucial for the prognosis. Oral contraceptives should...... be discontinued already at the suspicion of a pulmonary embolism as combined hormonal contraception has thrombogenic properties....

 14. Effekten af Ginkgo biloba-ekstrakt hos patienter med claudicatio intermittens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drabaek, H; Petersen, J R; Wïnberg, N

  1996-01-01

  Eighteen patients with stable intermittent claudication were randomized in a double blind cross-over study comparing the effects of the Ginkgo biloba extract GB-8 at a dose of 120 mg o.d. with placebo. All patients were treated for three months with the active extract and three months with placebo...... and the inability to remember were both reduced, when comparing results during active treatment to placebo. Short-term memory did not change significantly. In conclusion, our study has shown that treatment with the Ginkgo biloba extract GB-8 improves some cognitive functions in elderly patients with moderate...

 15. Generel populationsscreening af mentalt helbred hos småbørn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ammitzbøll, Janni; Skovgaard, Anne Mette; Kreiner, Svend

  Hovedstadsområdet. Børnene er undersøgt i alderen 9-10 måneder, af deres sædvanlige sundhedsplejerske. Resultater fra grafisk loglineære Rasch analyser viser at PUF er unidimensionalt, uden differentiel item funktion i forhold til børnenes køn, alder og apgar score. Desuden findes cut-point for psyko...

 16. Cancer prostatae hos maend under 65 år. Forekomst og behov for udredning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brasso, K; Friis, S; Kjaer, S K

  1997-01-01

  Based on information from the nationwide Danish Cancer Registry, the development in prostate cancer incidence among Danish men under 65 years is reviewed. Changes in incidence rate, clinical stage and the number of possible candidates for radical treatment are discussed.......Based on information from the nationwide Danish Cancer Registry, the development in prostate cancer incidence among Danish men under 65 years is reviewed. Changes in incidence rate, clinical stage and the number of possible candidates for radical treatment are discussed....

 17. Tarm- og blæreproblemer samt seksuel dysfunktion hos patienter med multipel sklerose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falck Giraldi, Laura Victoria; Sønksen, Jens; Fode, Mikkel

  2016-01-01

  Patients suffering from multiple sclerosis (MS) often experience bothersome symptoms from the gastrointestinal system and the urinary tract, and they may suffer from sexual dysfunction. These problems can diminish quality of life, and therefore it is important that they are addressed and treated...

 18. Psykiatriloven forhindrer ikke alvorlige selvmordsforsøg hos patienter med skizofreni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Day Poulsen, Henrik

  2012-01-01

  The Danish Mental Health Act does not prevent serious suicide attempts in patients with severe schizophrenia and a lack of compliance to medication. A case in which outpatient involuntary treatment could have prevented a very serious suicidal attempt is presented. In Denmark, outpatient involuntary...

 19. Nonoperativ behandling af alvorlige stumpe pancreaslæsioner hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Penninga, Luit; Hillingsø, Jens

  2011-01-01

  Diagnosis and treatment of pancreatic trauma in children is challenging. Grade I and II lesions of the pancreas (Organ Injury Scale of the American Association of Trauma) are generally treated non-operatively. However, the optimal treatment of pancreatic lesions with involvement of the pancreatic...

 20. Mortaliteten hos multitraumatiserede trafiktilskadekomne. Deskriptiv undersøgelse 1986-1990

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, M S; Jørgensen, H R

  1995-01-01

  In the period 1986-1990, 16,307 patients were injured in road traffic accidents in the city of Odense, Denmark. 251 had multiple injuries according to the definition: AIS > or = 3 in at least two body regions. Overall mortality was 41%, while the mortality in hospital was 20%. 19 patients died wi...

 1. Diabetisk ketoacidose hos en hiv-positiv patient i antiretroviral behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Malene Rahbek; Hansen, Birgitte Rønde; Røder, Michael E

  2006-01-01

  Following the introduction of highly active antiretroviral therapy (HAART), a number of metabolic and morphologic alterations, known as HIV-associated lipodystrophy syndrome (HALS), have been increasingly common in HIV-infected patients being treated with this therapy. The use of protease...... inhibitors (PI), in particular, has been associated with insulin resistance and hyperglycaemia, but only infrequently with diabetic ketoacidosis. We report a case of diabetic ketoacidosis in an HIV-infected woman after 1(1/2) years of a PI-containing regimen, demonstrating reduced beta cell function...

 2. Tåtourniquetsyndrom hos barn på tre måneder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Monrad, Rikke Nygaard; Rytter, Søren

  2011-01-01

  Toe tourniquet syndrome is a rare condition in which a hair or thread becomes tightly wrapped around an appendage, which causes ischaemic strangulation. We present a three month-old infant with strangulation of one toe to direct attention to this condition. Prompt recognition and complete removal...

 3. Medicinsk behandling af hypofosfatæmisk rakitis hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rahbek, Elise Torp; Nielsen, Line Hougaard; Beck-Nielsen, Signe Sparre

  2014-01-01

  Hypophosphataemic rickets is a rare, genetic disorder resulting in defect bone mineralisation and rickets. The current medical treatment consists of phosphate supplementation and alfacalcidol, but side effects such as secondary hyperparat-hyroidism and nephrocalcinosis are common. This treatment...

 4. Burned-out seminom-lymfeknudemetastasepå halsen hos en patient med radikalt behandlet cancer coli

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Marie Louise; Rasmussen, Eva Rye

  2017-01-01

  and at the neck. A core needle biopsy from the lymph node at the neck contained malignant cells, but not from colon cancer. The lymph node was extirpated, and pathological analysis proved it to be a metastasis from a testicular seminoma. A burned-out seminoma was subsequently found in the patient's right testicle....

 5. Suicidaladfaerd hos børn--en deskriptiv undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høg, Vibeke; Isager, Torben; Skovgaard, Anne Mette

  2002-01-01

  Psychiatric illness and suicide attempts are important risk factors for suicide in young people. To what extent suicidal behaviour in childhood predicts suicidal behaviour and suicide later in life is not known, and studies concerning suicidal behaviour and psychopathology in children are limited....... The objective of the study was to describe suicidal behaviour in children referred to child psychiatric assessment concerning the frequency and characteristics of the suicidal behaviour and the psychiatric diagnoses of the children....

 6. Kommunepakken - Forebyggelse af selvmordsforebyggelse hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul Larsen, Kim

  2006-01-01

  Kommunepakken - en vejledning til personale i socialsektoren Statistikken viser, at flere unge piger og drenge mellem 15 og 19 år forsøger at tage deres eget liv. For sagsbehandleren eller andet personale i den sociale sektor, som sidder over for et selvmordstruet barn eller ung, kan det skabe us...

 7. Demyeliniserende sygdom hos børn med akutte neurologiske symptomer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olofsson, Isa Amalie; Skov, Liselotte; Miranda, Maria Jose

  2015-01-01

  Demyelinating diseases in children is a broad group of illnesses, which affect the central nervous system. Demyelinating diseases can be monophasic or chronic and comprise acute disseminated encephalomyelitis, optic neuritis, transverse myelitis, multiple sclerosis and neuromyelitis optica....... Demyelinating diseases are rare, but it is important for the physician to recognize these diseases, as well as to understand the differential diagnoses. This review summarizes the current knowledge of demyelinating disorders in children, focusing on an approach to diagnosis and management....

 8. Traethedsbrud af collum femoris hos rask maratonløber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus; Christensen, Ole; Lukina, Guy Feruzi

  2009-01-01

  practitioner referred him to the hospital and a dislocated fracture of the femoral neck was detected. Udgivelsesdato: 2009-Oct-5Fatigue fractures of the hip are rare causes of hip pain. Delayed diagnostics of this type of fracture can cause serious complications. We describe a case concerning a 32-year......-old male amateur runner who experienced hip pain with rapid onset during his first marathon. After eight days his general practitioner referred him to the hospital and a dislocated fracture of the femoral neck was detected. Udgivelsesdato: 2009-Oct-5 Udgivelsesdato: 2009......Fatigue fractures of the hip are rare causes of hip pain. Delayed diagnostics of this type of fracture can cause serious complications. We describe a case concerning a 32-year-old male amateur runner who experienced hip pain with rapid onset during his first marathon. After eight days his general...

 9. Superheater corrosion in kraft recovery boilers; Korrosion hos oeverhettare i sodapannor. En oeversikt och diskussion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruno, F. [AaF-IPK, Stockholm (Sweden)

  1997-02-01

  Corrosion seems to be the most essential factor limiting the life and the availability of kraft recovery boilers. The steam temperature from the kraft recovery boiler has, seen from the view of electricity production and steam turbine operation, traditionally been kept moderate, especially in comparison with steam data from normal utility power plants. So the corrosion of the superheaters has been more a limitation for the temperature of the steam produced by the boiler than a life length limitation. Both the pressure and the temperature of the steam are limited by corrosion. The temperature of the boiling water, and hence the pressure, is limited by the corrosion in the lower furnace. The temperature of the steam is limited by the corrosion in the superheater. Kraft boiler superheater corrosion is here governed not only by the boiler design, but more by the mill chemistry and boiler operation practice. This report discusses the formation and the properties of the deposits and their relation to boiler operation and the corrosion of the superheater tube material. We have tried to understand the corrosion in the kraft boiler superheaters better by comparing with the experience from the utility boilers. 86 refs, 79 figs

 10. Symptomatisk zinkmangel hos et brysternæret spædbarn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvid, Lone; Zachariassen, Gitte; Honoré, Karina Dyrvig

  2018-01-01

  Nutrition containing zinc is of special practical importance in infants and children. Perinatal zinc deficiency manifestations include erosive dermatitis, alopecia, diarrhoea, central nervous system dysfunction and immune system deficiency. We present a case story of an ex-preterm, exclusively br...... breast-fed infant who presented with irritability, clinical signs of infection, an atypical rash and signs of oral candidiasis. Blood tests showed low plasma levels of zinc and subsequent analysis showed reduced zinc levels in the breast milk....

 11. Antithyroideaantistof hos to patienter med subakut dementiel udvikling, ataksi og myoklonus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kondziella, Daniel; Hansen, Klaus; Gonzalez, Teresa

  2012-01-01

  Hashimoto encephalitis (HE) is a steroid-responsive autoimmune encephalitis with anti-thyroid antibodies; Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) is a prion disease. Both disorders can have a similar clinical presentation. Two women, 67 and 63 year-old, with subacute dementia, ataxia, myoclonus...... and positive antithyroid antibodies were given oral steroids. Whereas one progressively declined and had histopathologically proven CJD, the other made a complete recovery and was diagnosed with HE. Anti-thyroid antibodies can occur in CJD, but when present in a patient with subacute dementia, ataxia...

 12. Effekt af kognitiv stimulationsterapi hos patienter med demenssygdom - en gennemgang af et Cochranereview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oksnebjerg, Laila; Waldemar, Gunhild

  2012-01-01

  indicate improvements in quality of life and well-being. However, the studies included where of variable quality e.g. because of small sample sizes, limited details of the randomisation method, and dissimilar procedures for interventions. Further research of higher quality is recommended.......Cognitive stimulation therapy may be offered to people with dementia, with the purpose of activating and stimulating cognitive and social functions. A Cochrane review has demonstrated consistent evidence that such interventions improve cognition in people with mild to moderate dementia. Data also...

 13. Temporary hyposalivation induced by radiation therapy in a child; Forbigaaende straaleindusert hyposalivasjon hos barnepasient

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jensen, J.L. [Oslo Univ., Oslo (Norway); Langberg, C.W. [Ullevaal Sykehus, Oslo (Norway)

  1997-09-01

  This case report deals with the diagnosis and treatment of hyposalivation after radical radiation therapy and cytotoxic treatment of a metastasising nasopharyngeal carcinoma in an eight-year old girl. After cancer treatment the patient suffered from xerostomia, and pronounced hyposalivation was demonstrated. Frequent chewing of sugar-free gum and use of lozenges was recommended, and the patient was followed up for one year. During this time, the values for unstimulated whole saliva increased by a factor of five, and stimulated whole saliva values increased as well, but less so. Two years after cancer treatment, the patient no longer suffers from xerostomia. 13 refs., 2 figs.

 14. Diagnostisk strategi hos patienter, der er henvist til skadestuen pa mistanke om dyb venos trombose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mantoni, M.Y.; Kristensen, M.; Brogaard, M.H.

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The standard method for diagnosing deep vein thrombosis (DVT) involves determination of D-dimer and ultrasound scanning. In an attempt to reduce the number of ultrasound examinations we have supplemented this with a clinical probability estimate for DVT (DVT-score) over one year...

 15. Femoro-acetabulaer impingement: årsag til lyskesmerter og tidlig hofteslidgigt hos yngre patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Steffen; Winge, Søren

  2007-01-01

  In Denmark, approximately 7,000 hip joints are replaced by total hip arthroplasties annually. In 80% of the cases, the diagnosis is idiopathic end-stage osteoarthritis. Scientifically this is hardly acceptable. However, the last decade has witnessed a proliferative research in biomechanically...... important, often subtle, malformations of the hip joint which are thought to play an important role pathogenetically for the development of hip osteoarthritis and hip pain especially in younger, active patients. The common denominator for these malformations is that they cause femoro-acetabular impingement...... during hip flexion and internal rotation. Repetitive microtrauma damages the acetabular labrum and cartilage, and the osteoarthritic cascade is initiated in earnest. This review evaluates new research relating to this paradigm....

 16. Svær intraabdominal blødning hos en kvinde med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berlac, Janne Foss; Langhoff-Roos, Jens; Lidegaard, Ojvind

  2014-01-01

  Spontaneous haemoperitoneum in pregnancy has been associated with endometriosis. More women with endometriosis get pregnant due to improved fertility treatment and little is known of their risk of obstetrical complications. We report a case of a pregnant woman with a history of endometriosis who ...... was admitted in gestational week 28 with spontaneous haemoperitoneum. We performed an emergency caesarean section and found multiple varicosities on the surface of uterus with active bleeding. Further knowledge on complications in pregnant women with endometriosis is needed.......Spontaneous haemoperitoneum in pregnancy has been associated with endometriosis. More women with endometriosis get pregnant due to improved fertility treatment and little is known of their risk of obstetrical complications. We report a case of a pregnant woman with a history of endometriosis who...

 17. Lichen sclerosus er også en sygdom hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baskaramoorthy, Shailajah; Bygum, Anette

  2012-01-01

  Lichen sclerosus in children is an uncommon skin disease with a predilection for the genital region. The disease is primarily seen in prepubertal girls and postmenopausal women. We present two cases of four year-old girls referred with classical symptoms but a long diagnostic latency. One...... of the girls had a classic porcelain white plaque in a figure-of-eight pattern encircling the vaginal introitus and perianal area. The other girl presented with vulvar bleeding raising a suspicion of sexual abuse. Both children were treated with potent topical steroids with an effective response....

 18. Svær intraabdominal blødning hos en gravid kvinde med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berlac, Janne Foss; Langhoff-Roos, Jens; Lidegaard, Ojvind

  2014-01-01

  Spontaneous haemoperitoneum in pregnancy has been associated with endometriosis. More women with endometriosis get pregnant due to improved fertility treatment and little is known of their risk of obstetrical complications. We report a case of a pregnant woman with a history of endometriosis who ...... was admitted in gestational week 28 with spontaneous haemoperitoneum. We performed an emergency caesarean section and found multiple varicosities on the surface of uterus with active bleeding. Further knowledge on complications in pregnant women with endometriosis is needed.......Spontaneous haemoperitoneum in pregnancy has been associated with endometriosis. More women with endometriosis get pregnant due to improved fertility treatment and little is known of their risk of obstetrical complications. We report a case of a pregnant woman with a history of endometriosis who...

 19. Svin som smittekilde til infektioner med methicillinresistente Staphylococcus aureus hos mennesker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ruhlmann, Christina H; Kolmos, Hans Jørn J; Kristiansen, Jette E

  2008-01-01

  Recent Dutch studies indicate that methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) sequence type 398 is widely distributed in pigs and may give rise to infection in humans. In this study we present the first two Danish cases of MRSA infection, which in all probability were acquired from...... occupational contact with pigs. One infection presented as a severe surgical wound infection, following knee surgery, the other as a superficial ear lobe infection. Both MRSA strains were multiresistant, sequence type 398, Spa-type t034, and Panton-Valentine leukocidin-encoding gene negative. Udgivelsesdato...

 20. Nobelpris til opdagelsen af hjernens indre GPS-system hos dyr

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2014-01-01

  Forskere og filosoffer har i århundreder diskuteret, hvordan hjernen er i stand til at danne sig et indre kort over omgivelserne, således at vi kan finde vej. Det er dog først inden for de seneste årtier, at videnskaben har kunnet anvise en konkret teori om vores stedsans. Årets nobelpris i fysio...... fysiologi, som bliver uddelt på Alfred Nobels dødsdag, den 10. december, går i 2014 til tre forskere, der i dyrehjerner har identificeret celler, som er afgørende for vores indre GPS-system....

 1. Aluminiumallergi og granulomer som følge af vaccination hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Rosa Marie Ø; Zachariae, Claus; Johansen, Jeanne Duus

  2015-01-01

  Vaccination with aluminium-adsorbed vaccines can induce aluminium allergy with persistent itching subcutaneous nodules at the injection site – vaccination granulomas. In this article we give an overview of childhood aluminium-adsorbed vaccines available in Denmark. Through literature studies we...... examine the incidence, the symptoms and the prognosis for the vaccination granulomas and the allergy. Finally we discuss the status in Denmark....

 2. Corrosion on air preheaters and economisers; Korrosion hos luftfoervaermare och ekonomisrar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nordling, Magnus

  2012-05-15

  Combustion plants in Sweden are exposed to considerable stress regarding low temperature corrosion, and failures due to low temperature corrosion occur regularly. Particularly common is corrosion problems connected to air preheaters and economisers. The number of combustion plants having air preheaters and economisers is however large, and the result of a collection of experiences regarding corrosion on air preheaters and economisers therefore has the potential to give a broad knowledge base. The summary of collection of experiences that has been done here, complemented with a literature survey, is expected to give plant owners and plant constructors a valuable tool to prevent corrosion on the flue gas side of air preheaters and economisers. The choice of plants for the inquiry was made using a list from the Swedish Naturvaardsverket (Environmental Protection Agency) indicating the emissions of NO{sub x}gases from Swedish combustion plants. From that list mainly the plants with the largest emissions were chosen, resulting in a number of 30 plants. Depending on that most of the plants have several boilers, and that the connected tubes often have several economisers and air preheaters, the number of economisers and air preheaters in this experience collection is at least 85. The study was however not limited to economisers and air preheaters, but also experiences connected to corrosion of other units were collected when mentioned, and the most interesting information here is also included in the report. Also a number of the plants were visited to improve the basis of the report, e.g. by photographing the most interesting parts. As the insight of the extension of the problem increased, renewed interview rounds were made, and the last one was made in August 2011.

 3. Diabetisk ketoacidose hos en hiv-positiv patient i antiretroviral behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Malene Rahbek; Hansen, Birgitte Rønde; Røder, Michael E

  2006-01-01

  Following the introduction of highly active antiretroviral therapy (HAART), a number of metabolic and morphologic alterations, known as HIV-associated lipodystrophy syndrome (HALS), have been increasingly common in HIV-infected patients being treated with this therapy. The use of protease...

 4. Hyperprolaktinæmi som årsag til nedsat sexlyst hos mænd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baltzar, Mette Thing; Anholm, Christian; Petersen, Christina Damsted

  2012-01-01

  Algorithms previously focused primarily on the testosterone level and its role when diagnosing and managing hypoactive sexual desire (HSD) in men. The importance of prolactin in male sexuality is recognized and should be taken into account when investigating more complex cases of HSD in men....

 5. Danmark og Brasilien samarbejder om at forbedre frugtbarheden hos køer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Hanne Skovsgaard

  2016-01-01

  Forskere arbejder i øjeblikket sammen i et internationalt projekt, om at udvikle metoder til at forudsige, hvor stort et potentiale en ko har som ægdonor eller som modtager af et befrugtet æg. Opsamling af ubefrugtede æg fra køer med efterfølgende befrugtning og udvikling af embryoner i laborator...... laboratoriet (IVP) er blevet en attraktiv metode i avl og produktion....

 6. Forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kamby, Claus; Tarp, Simon; Mellemgaard, Anders

  2014-01-01

  This article is based on a systematic literature search and meta-analyses of clinical data regarding effects of bisphosphonates (BP) and denosumab (DS) on preventing skeletal related events (SRE) in patients with bone metastases from solid tumours. Although there are pharmacological differences b...

 7. Et Patientperspektivistisk Studie i Brug af Alternativ Behandling hos Danske Patienter med Diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gerbild, Helle Nygaard

  2008-01-01

  or cure, and the specific type of CAM used. The experiences of the patients were connected with these factors. The results of this study are that infrequent clients are not positioned towards CAM specificly for diabetes. The established clients using CAM were posited towards CAM supplying conventional...... clients, however, are positioned as user of both complementary and alternative medicine and conventional treatments, such as biological, homeopathic, and traditional Chinese medicine. The main factors that drive them to this are the aim, the hope, the belief, and knowledge how to cure diabetes. Conclusion......: The study shows that the decisive difference of how diabetics are positioned as to complementary and alternative self-care is the way in which they have the strength and hope, believe and knowledge of how to cure disease which by people in general is regarded as chronic....

 8. Fatal hæmofagocytisk lymfohistiocytose og mononukleose hos en patient med colitis ulcerosa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul Ingvardsen, Charlotte; Ballegaard, Vibe Cecilie; Homøe, Preben

  2012-01-01

  We report a case of Epstein-Barr virus primo infection with the development of lethal haemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) in a 22 year-old man, who was being treated with azathioprin for colitis ulcerosa. HLH is a rare, life-threatening disease, which is caused by an inappropriate activatio...

 9. Epstein-Barr-virus-associeret lymfom hos en patient med colitis ulcerosa i behandling med azathioprin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofoed, Kristian; Kiszka-Kanowitz, Marianne; Albrectsen, Jens Mørch

  2008-01-01

  A 28 year-old man with ulcerative colitis treated for 10 years with azathioprine (AZA) returned from Central Asia with fever, swollen lymph glands, hepatosplenomegaly, and pancytopenia. He was tested positive for acute Epstein-Barr virus (EBV) infection. Before the final diagnosis of EBV......-associated large B-cell lymphoma was confirmed, he died from multiple organ failure. AZA and 6-mercaptopurine are associated with the development of EBV-positive lymphomas in organ-transplanted patients. This type of lymphoma is a rare complication in inflammatory bowel disease....

 10. Sikkerhed af magnetisk resonans-skanning hos patienter med pacemaker og implanterbar defibrillator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Al-Sabagh, Kifah Hekmat; Christensen, Britta Ege; Thøgersen, Anna Margrethe

  2010-01-01

  INTRODUCTION: The presence of a cardiac implantable device is ICD considered an absolute contraindication to magnetic resonance imaging (MRI). The purpose of this study was to evaluate the safety of performing MRI in patients with cardiac pacemakers and ICDs that had a compelling clinical need fo...

 11. Sikkerhed af magnetisk resonans-skanning hos patienter med pacemaker og implanterbar defibrillator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Al-Sabagh, Kifah Hekmat; Christensen, Britta Ege; Thøgersen, Anna Margrethe

  2010-01-01

  The presence of a cardiac implantable device is ICD considered an absolute contraindication to magnetic resonance imaging (MRI). The purpose of this study was to evaluate the safety of performing MRI in patients with cardiac pacemakers and ICDs that had a compelling clinical need for MRI examinat...

 12. Antibiotikumprofylakse ved tandbehandling hos patienter med hofte- eller knaeledsalloplastik er sjaeldent nødvendig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Peter Holmberg; Fuursted, Kurt; Holmstrup, Palle

  2010-01-01

  A review of the literature with respect to whether antibiotic prophylaxis should be recommended in relation to dental treatment of patients with hip or knee joint prosthesis. We find no evidence for such a general recommendation. As neutropenic patients and patients with rheumatoid arthritis...... are generally more prone to develop periprosthetic infections it can be considered in these cases to give prophylactic antibiotics before more extensive dental treatments....

 13. Rinitis og astma hos en rengøringsassistent i et dyreeksperimentelt laboratorium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Susanne Wulff; Omland, Øyvind

  2008-01-01

  After 15 years as a cleaner of laboratory animal facilities, a 59-year-old woman developed rhinitis and then mild asthma. One of her main job tasks was manual cleaning of cages. Her symptoms appeared shortly after an automatic cage washer was introduced where she placed dirty cages upside down, s...

 14. Kroniske lungeforandringer hos børn med langvarig produktiv hoste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Foghsgaard, Jakob; Nir, Marta; Marthin, June K

  2009-01-01

  A productive (sounding) cough is always abnormal, and suppurative lung disease should be considered. A chronic suppurative cough may be associated with the destruction of the bronchial wall (bronchiectasis). The most commonly identifiable cause of suppurative cough is cystic fibrosis. This article......, which is accompamied by an illustrative CT-scan, describes two paediatric cases of cystic fibrosis and primary ciliary dyskinesia and suggests appropriate avenues of clinical investigation, when chronic suppurative cough presents in children. Udgivelsesdato: 2009-Jan-26...

 15. Sammenheng mellom perseptuell vurdering av hypernasalitet og nasometerverdier hos barn med leppe-kjeve-ganespalte

  OpenAIRE

  Salomonsen, Hilde

  2011-01-01

  Excessive nasal resonance in speech (hypernasality) is a disorder which may have negative communicative and social consequences for the person who has this problem. Excessive nasal resonance is often associated with cleft lip and palate velofaryngeal inadequacy, dysarthria or hearing impairment. Assessment of hypernasality has proven to be challenging both clinically and in research. There are questions regarding the accuracy and reliability of auditory perceptual assessment of nasal speech, ...

 16. Erfaringer med forlænget laktation hos malkekvæg

  DEFF Research Database (Denmark)

  van Vliet, Sophie; Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels

  2012-01-01

  For at forlænget laktation kan blive en succes er det nødvendigt, at køerne kan opretholde ydelsen gennem laktationen, og at holdbarheden kan øges, da der vil være færre kvier til indsætning i besætningen....

 17. Psykiatriske indlaeggelser hos bybuschauffører. En prospektiv undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Netterstrøm, Bo; Juel, K

  1989-01-01

  . Significantly fewer admissions among bus drivers were found in the diagnostic group manic depressive psychoses, reactive conditions and for all psychiatric admissions. On the other hand, the number of admissions among bus drivers where the diagnoses of affect reactions, paranoid conditions and non......-specific psychoses were found to be significantly higher (standard morbidity ratio statistic = 217) than for Danish men. Odds-ratio for psychiatric admissions among the 2,045 bus drivers who had replied to the questionnaire in 1978 were significantly raised for the bus drivers who did not feel their work monotonous...

 18. A Robust Subpixel Motion Estimation Algorithm Using HOS in the Parametric Domain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. M. Ismaili Aalaoui

  2009-02-01

  Full Text Available Motion estimation techniques are widely used in todays video processing systems. The most frequently used techniques are the optical flow method and phase correlation method. The vast majority of these algorithms consider noise-free data. Thus, in the case of the image sequences are severely corrupted by additive Gaussian (perhaps non-Gaussian noises of unknown covariance, the classical techniques will fail to work because they will also estimate the noise spatial correlation. In this paper, we have studied this topic from a viewpoint different from the above to explore the fundamental limits in image motion estimation. Our scheme is based on subpixel motion estimation algorithm using bispectrum in the parametric domain. The motion vector of a moving object is estimated by solving linear equations involving third-order hologram and the matrix containing Dirac delta function. Simulation results are presented and compared to the optical flow and phase correlation algorithms; this approach provides more reliable displacement estimates particularly for complex noisy image sequences. In our simulation, we used the database freely available on the web.

 19. A Robust Subpixel Motion Estimation Algorithm Using HOS in the Parametric Domain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ibn-Elhaj E

  2009-01-01

  Full Text Available Motion estimation techniques are widely used in todays video processing systems. The most frequently used techniques are the optical flow method and phase correlation method. The vast majority of these algorithms consider noise-free data. Thus, in the case of the image sequences are severely corrupted by additive Gaussian (perhaps non-Gaussian noises of unknown covariance, the classical techniques will fail to work because they will also estimate the noise spatial correlation. In this paper, we have studied this topic from a viewpoint different from the above to explore the fundamental limits in image motion estimation. Our scheme is based on subpixel motion estimation algorithm using bispectrum in the parametric domain. The motion vector of a moving object is estimated by solving linear equations involving third-order hologram and the matrix containing Dirac delta function. Simulation results are presented and compared to the optical flow and phase correlation algorithms; this approach provides more reliable displacement estimates particularly for complex noisy image sequences. In our simulation, we used the database freely available on the web.

 20. Tre tilfaelde af visceral leishmaniasis: det ene hos en HIV-positiv mand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balslev, U; Jonsbo, F; Junge, Jette

  1991-01-01

  Three cases of visceral leishmaniasis (kala-azar) are presented. One of these was in a 43-year-old patient with AIDS who was infected in Southern Spain. Another was in a man aged 25 years infected in West Africa. These cases are the first two adults to be reported in Denmark. The third case...... was an 18 month old previously healthy boy, infected in Southern Spain. The symptomtology, diagnosis and treatment of the disease are discussed and it is stressed that serological diagnostic tests have limited value in HIV positive patients....

 1. Antithyroideaantistof hos to patienter med subakut dementiel udvikling, ataksi og myoklonus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kondziella, Daniel; Hansen, Klaus; Gonzalez, Teresa

  2012-01-01

  Hashimoto encephalitis (HE) is a steroid-responsive autoimmune encephalitis with anti-thyroid antibodies; Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) is a prion disease. Both disorders can have a similar clinical presentation. Two women, 67 and 63 year-old, with subacute dementia, ataxia, myoclonus and posit......Hashimoto encephalitis (HE) is a steroid-responsive autoimmune encephalitis with anti-thyroid antibodies; Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) is a prion disease. Both disorders can have a similar clinical presentation. Two women, 67 and 63 year-old, with subacute dementia, ataxia, myoclonus...

 2. Graviditetskomplikationer hos en patient med systemisk lupus erythematosus og lupus nefritis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bisgaard, Helene; Jacobsen, Søren; Tvede, Niels

  2014-01-01

  A woman with systemic lupus erythematosus (SLE) and lupus nephritis had two pregnancies which both resulted in complications known to be associated with SLE, i.e. late abortion, preterm delivery and pre-eclampsia. We conclude that disease quiescence is important for a successful outcome...

 3. Effekten af Ginkgo biloba-ekstrakt hos patienter med claudicatio intermittens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drabaek, H; Petersen, J R; Wïnberg, N

  1996-01-01

  and the inability to remember were both reduced, when comparing results during active treatment to placebo. Short-term memory did not change significantly. In conclusion, our study has shown that treatment with the Ginkgo biloba extract GB-8 improves some cognitive functions in elderly patients with moderate...

 4. Brug af nervestimulator ved anlaeggelse af nervus ischiadicus-blokade hos en crusamputeret patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiring, Christian; Kristensen, Billy B

  2008-01-01

  We present a case of a sciatic nerve block performed with the nerve stimulation technique. This technique is normally not used in amputees because detection of a motor response to an electrical stimulation is impossible. In our patient the stimulation provoked a phantom sensation of movement...

 5. Tumornekrosefaktor alpha-haemning som led i behandling af uveitis hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fledelius, Hans Callø; Nielsen, Susan M; Nissen, Kamilla Rothe

  2007-01-01

  To present our experience with anti-TNFalpha treatment of juvenile idiopatic arthritis (JIA) associated uveitis.......To present our experience with anti-TNFalpha treatment of juvenile idiopatic arthritis (JIA) associated uveitis....

 6. Genoptraeden af kernikterus hos nyfødte børn i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Jesper V.; Ebbesen, Finn

  2006-01-01

  INTRODUCTION: Kernicterus is an infrequent but serious complication of neonatal hyperbilirubinaemia. The purpose of this investigation was to describe the incidence of the condition in Denmark, its causes and its prevention. A follow-up was done to illustrate the serious consequences of this dise......INTRODUCTION: Kernicterus is an infrequent but serious complication of neonatal hyperbilirubinaemia. The purpose of this investigation was to describe the incidence of the condition in Denmark, its causes and its prevention. A follow-up was done to illustrate the serious consequences...... of this disease. METHODS: The study included all infants in Denmark born term or near term, with symptoms of classical kernicterus, in the period from 1977 to 2003. RESULTS: From 1977 to 1993, no cases of kernicterus were reported. In the following period, from 1994 to 2002, eight patients were registered...... encephalopathy. One child had only minor signs of this condition. Seven were boys, and six infants were of Caucasian descent. Two of the infants died. CONCLUSION: The incidence of kernicterus in Denmark is increasing, as in the rest of the Western world; this after a period of at least 20 years in which no cases...

 7. "Det er mit hjerte, det drejer sig om" - Eksistentielle overvejelser hos patienter med atrieflimren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lien Hansen, Maria; Christiansen, Anette Wendelboe; Kappel, Nanna

  2013-01-01

  Atrial fibrillation is the most common heart rhythm disturbance, and 50,000 Danes are living with this disease. Studies show reduced quality of life, including increased tendency to anxiety in the patient group. However, there are no studies dealing with anxiety in patients with atrial fibrillation...... ways are anxious and have existential concerns. Three recurring themes are found: death, loneliness and meaninglessness. Some patients find that the surroundings do not consider atrial fibrillation as a serious illness. Some have experienced that the staff is overlooking their individual needs during...... hospitalisation. Instead they are alone with their thoughts and anxiety....

 8. Beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, A.; Main, K.M.; Scheibel, E.

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Beta-thalassemia major occurs with increasing frequency among Danish children as a result of immigration. The aim of the study was to estimate the occurrence of beta-thalassemia major in Denmark, analyse the treatment and organ functions, and identify areas for an improved treatment...... strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters...

 9. Psykosocial smertebehandling hos praktiserende læger og i smertecentre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Handberg, Gitte

  2017-01-01

  Patients with complex chronic pain conditions are often difficult to treat with analgesia alone. Psychosocial intervention is needed to help them gain control and find an appropriate level of activity. This article summarizes the possibilities of psychosocial treatment of pain patients...

 10. Forekomst af nylig sygdom hos danske børn i 1994 og 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne M; Koefoed, Birgitte Gade; Møller, Ralf

  2006-01-01

  in the January-March quarter: 18.9%. The specific illness rates were: cold/sore throat: 4.5%; fever/influenza: 3.0%; gastrointestinal infection: 1.9%; middle ear infection: 1.3%, lower respiratory infection/asthma: 1.1%; skin disease: 0.6%; conjunctivitis: 0.4%; headache: 0.4%; injury: 0.3%; other: 0.......9%. DISCUSSION: The rising trend is due in particular to an influenza epidemic in 2000. The high prevalence of infections in 1-to-2-year-olds underscores the need to decrease the spread of infections in day care and to avoid the most vulnerable infants' being cared for along with many other children...

 11. Aluminiumallergi og granulomer som følge af vaccination hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Rosa Marie O; Zachariae, Claus; Johansen, Jeanne Duus

  2014-01-01

  Vaccination with aluminium-adsorbed vaccines can induce aluminium allergy with persistent itching subcutaneous nodules at the injection site - vaccination granulomas. In this article we give an overview of childhood aluminium-adsorbed vaccines available in Denmark. Through literature studies we...... examine the incidence, the symptoms and the prognosis for the vaccination granulomas and the allergy. Finally we discuss the status in Denmark....

 12. beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, Anne; Main, Katharina Maria; Scheibel, Elma

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Beta-thalassemia major occurs with increasing frequency among Danish children as a result of immigration. The aim of the study was to estimate the occurrence of beta-thalassemia major in Denmark, analyse the treatment and organ functions, and identify areas for an improved treatment....... An earlier and more effective iron chelation therapy together with improved patient support may reduce growth disturbances and endocrine and cardiac late effects....... strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters...... were performed. RESULTS: Twenty-six children had beta-thalassemia major. Out of these, 20 received blood transfusions, and 17 patients were chelated. Eight patients were not chelated owing to previous bone marrow transplantation, treatment with hydroxyurea or ferritin

 13. beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, Anne; Main, Katharina Maria; Scheibel, Elma

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Beta-thalassemia major occurs with increasing frequency among Danish children as a result of immigration. The aim of the study was to estimate the occurrence of beta-thalassemia major in Denmark, analyse the treatment and organ functions, and identify areas for an improved treatment....... An earlier and more effective iron chelation therapy together with improved patient support may reduce growth disturbances and endocrine and cardiac late effects. Udgivelsesdato: 2002-Dec-2...... strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters...... were performed. RESULTS: Twenty-six children had beta-thalassemia major. Out of these, 20 received blood transfusions, and 17 patients were chelated. Eight patients were not chelated owing to previous bone marrow transplantation, treatment with hydroxyurea or ferritin

 14. Forebyggelse og behandling af fedme hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michaelsen, Kim Fleischer; Mølgaard, Christian; Richelsen, Bjørn

  2006-01-01

  In the last 10 years, there has been a marked increase in the prevalence of obesity in children beginning at 3-4 years of age. The only realistic solution to the problem is prevention. Although there is limited evidence for the effectiveness of preventive programmes, there is a consensus that mul......In the last 10 years, there has been a marked increase in the prevalence of obesity in children beginning at 3-4 years of age. The only realistic solution to the problem is prevention. Although there is limited evidence for the effectiveness of preventive programmes, there is a consensus...... that multisectorial action is urgently needed. This should include intervention at the family, school, municipal, regional and national levels, including the commercial sector and food companies. Treating childhood obesity has not been very successful, but some comprehensive community-based treatment programmes have...... shown reasonable long-term results. There is a need to establish such community-based treatments with emphasis on psychological aspects....

 15. Forebyggelse af overvaegt hos børn og unge--oplaeg til strategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mølgaard, Christian; Dela, Flemming; Froberg, Karsten

  2007-01-01

  The Danish Fitness and Nutrition Council has evaluated the basis for recommending strategies to prevent obesity among children and adolescents. There is limited evidence of a preventive effect from large population based interventions. It is possible, though, to change to a healthier lifestyle....... Currently, many different Administrations conduct interventions against obesity, and it is suggested that an independent authority should be established whose primary aim is to reduce the prevalence of obesity and which will be responsible for the effort against obesity....

 16. Præoperativ funktionel magnetisk resonans-billeddannelse hos patienter med hjernetumor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laustsen, Søren Ravn; Sørensen, Preben; Fründ, Torben

  2010-01-01

  MRI plus a three-month postoperative assessment. A total of 14 patients complied with these requirements (six men and eight women, the mean age was 39 years). fMRI raw data was collected using a three tesla magnetic resonance scanner (Signa HDx R14M5, GE Healthcare). The distance from the tumour margin...

 17. Akut dissemineret encefalomyelitis er en vigtig differentialdiagnose hos det akut påvirkede barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olofsson, Isa Amalie; Skov, Liselotte; Miranda, Maria Jose

  2015-01-01

  Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) is an immune-mediated inflammatory paediatric disorder of the central nervous system (CNS). ADEM primarily affects the white matter of the brain and spinal cord. The aetiology of ADEM is unknown, but the illness is often precipitated by an infection, less...... often by vaccination. ADEM is characterized by acute polyfocal CNS deficit, including encephalopathy. This can be seen on MRI as simultaneously occurring multifocal lesions. Empirical treatment with steroids or immunoglobulins is often used. The prognosis of ADEM is usually favourable. This article...

 18. Demyeliniserende sygdom hos børn med akutte neurologiske symptomer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olofsson, Isa Amalie; Skov, Liselotte; Miranda, Maria Jose

  2015-01-01

  Demyelinating diseases in children is a broad group of illnesses, which affect the central nervous system. Demyelinating diseases can be monophasic or chronic and comprise acute disseminated encephalomyelitis, optic neuritis, transverse myelitis, multiple sclerosis and neuromyelitis optica...

 19. Omfalitis med fatal udgang hos en nyfødt dreng

  DEFF Research Database (Denmark)

  Debes, Nanette M M Mol; Dahl, Marianne; Jonsbo, Finn

  2008-01-01

  Omphalitis is a serious condition with important morbidity and mortality, especially in developing countries. The most commonly involved micro-organisms are Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa. We describe a Danish patient with cellulitis...

 20. Anaboliske-androgene steroiders effekt på muskelstyrke, kropsvaegt og fedtfri legemsmasse hos styrketraenende maend

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søe, Martin Jensen; Jensen, K L; Gluud, C

  1989-01-01

  A review of the effects of anabolic-androgenic steroids (AAS) on muscle strength, body weight and lean body mass in body-building men is presented. In about half of the placebo-controlled studies, a significant effect on the above mentioned response variables is found. In all cases where an effect...

 1. Juvenilt gigant fibroadenom i brystet hos en tiårig pige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasanbegovic, Emir; Talman, Maj-Lis; Hjalgrim, Lisa Lyngsie

  2014-01-01

  A rapidly growing mass in the breast may be stressful for both parents and child as the suspicion of malignancy arises. The purpose of this case report is to draw attention to the fact that most emerging lesions of the breast in girls during puberty are benign. This case report presents a ten-yea...

 2. Indikationer for anvendelse af PET eller PET/CT hos patienter med brystkræft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bernsdorf, Mogens; Graff, Jesper

  2011-01-01

  PET and PET/CT, using 18F-fluoro-2-deoxy-D-glucose, are not suited for primary diagnostics of small tumours or lymph node metastases to the axilla. In return, the method has a high sensitivity and specificity regarding the detection of loco-regional recurrence and metastases to mediastinal lymph...

 3. Herpes zoster-associeret morbiditet hos børn i kemoterapi for akut lymfoblastaer leukaemi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Gitte Vrelits; Helgestad, Jon; Rosthøj, Steen

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Herpes zoster rarely occurs in healthy children, but may occur frequently and may take a complicated course in children receiving chemotherapy. We aimed to assess morbidity from herpes zoster in children with acute lymphoblastic leukemia (ALL). MATERIAL AND METHODS: Reviewing records...

 4. Zygomycosis (mucormycosis) hos patienter med malign hæmatologisk lidelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Eva Magrethe Precht; Clemmensen, Stine; Bjørndal, Kristine

  2011-01-01

  Zygomycosis is an invasive and increasingly emerging life-threatening infection. Diabetes is the most common risk factor; however, zygomycosis has increased among patients with haematologic malignancy, which is now the second most common risk factor with an incidence of 16%. Rapid diagnosis and t...

 5. Primært gastrointestinale symptomer ved malaria hos flygtningebørn

  DEFF Research Database (Denmark)

  St-Martin, Gry; Thusgaard, Mikkel; Simonsen, Hanne Marie

  2009-01-01

  We present three cases of malaria in refugee children newly arrived from Sub-saharan Africa. Only one of the three children had fever and all had high parasite loads (2,5-14% parasitemia). Malaria is an important differential diagnosis in refugees from endemic areas, regardless of whether...

 6. Praeoperativt delay hos patienter med perforeret ulcus: en klinisk audit fra Det Nationale Indikatorprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Morten Hylander; Nørgård, Bente Mertz; Mehnert, Frank

  2009-01-01

  size, this audit suggests that long preoperative delay in patients with peptic ulcer perforation is associated with factors related to both the internal organisation of the healthcare system, the patient's pathological picture, and the quality of diagnosis and treatment given. Udgivelsesdato: 2009-Nov......INTRODUCTION: Mortality following perforated peptic ulcer in Denmark is nearly 30%. Delayed surgery is a prognostic factor, but only half of the patients are operated within six hours of perforation - a predefined quality of care criterion in The Danish National Indicator Project. A clinical audit...... was conducted to investigate possible reasons. MATERIAL AND METHODS: All patients (n = 89) surgically treated for peptic ulcer perforation in six university hospitals in Denmark over a period of one year were included. The association between a number of predefined variables related to the internal organisation...

 7. Svaer bronkospasme hos et-årigt barn behandlet med halotan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Tom Giedsing; Pedersen, C M; Lybecker, H

  1994-01-01

  A case of severe bronchospasm in a one-year old mechanically ventilated girl which in spite of maximal conventional bronchodilatory treatment only responded to halothane inhalation is presented. The benefits and limitations of this therapy are discussed....

 8. Spiseforstyrrelse hos en 19 måneder gammel pige med komorbid mor-barn-relationsforstyrrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Anne Lise; Sigvard, Anne Mette; Skovgaard, Anne Mette

  2015-01-01

  of an early feeding and eating disorder in a child of basically normal health and deve-l-op-ment. The case illustrates the significance of the mother child relationship both in the putative risk mechanisms and as a key factor in the treatment. The importance of a close coopera-tion between paediatric......Feeding and eating problems and weight faltering are common causes for parents contact to health services in infancy and early childhood, and 0.15% of the child population aged 0-3 years are diagnosed at hospital with an ICD-10 childhood eating disorder. We describe the clinical presentation...

 9. Risiko for øget sygelighed hos kvindelige idraetsudøvere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Anette Grønning; Clausen, Helle Vibeke; Skouby, Sven Olaf

  2010-01-01

  The female athlete triad refers to the interrelationships among energy availability, menstrual function and bone mineral density which may have clinical manifestations including eating disorders, functional hypothalamic amenorrhea and osteoporosis. The potentially irreversible consequences...... of these clinical conditions emphasize the critical need for prevention, early diagnosis and treatment. Nutritionally correct food ensuring optimal energy balance is a premise to improve these conditions. Alternative treatment is oestrogen replacement therapy which can prevent progressive bone loss....

 10. Granulomatøs perioral dermatitis i barnealderen hos et adoptivbarn fra Madagaskar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørtz, Charlotte Gotthard; Deleuran, Mette Søndergaard

  2008-01-01

  A case of childhood granulomatous perioral dermatitis (CGPD)/facial Afro-Caribbean childhood eruption (FACE) in a three year old boy from Madagascar is described. This disorder occurs predominantly in black children until puberty. It is a relatively uncommon condition of unknown aetiology...

 11. Effekten af Ginkgo biloba-ekstrakt hos patienter med claudicatio intermittens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drabaek, H; Petersen, J R; Wïnberg, N

  1996-01-01

  . The effects of treatment on arterial insufficiency were quantified by measurements of systemic and peripheral systolic blood pressures, and pain-free and maximal walking distances on a tread-mill. Questionnaires based on visual analogue scales were used to quantify the severity of leg pain, impairment...

 12. Padma-28, et urtepraeparat, øger gangdistancen hos patienter med claudicatio intermittens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drabaek, H; Mehlsen, J; Petersen, J R

  1994-01-01

  of treatment was quantified by measurements of systemic and peripheral systolic blood pressures, and pain-free and maximal walking distances on a tread-mill. The actively treated group attained a significant increase in pain-free walking distance from 115 m (72-218) to 227 m (73- >1000, p ... group did not show significant changes in either pain-free or maximal walking distance. Significant changes in systemic or peripheral blood pressures could not be demonstrated in any of the groups. In conclusion, our study has shown that treatment with Padma-28 over a four month period significantly...

 13. Behandling af højt blodtryk hos patienter med akut apopleksi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, T S; Jørgensen, H S; Garde, E

  1995-01-01

  pressure on admission. In 15 patients the stroke was so severe that treatment was not considered. In the remaining 104 patients reduction of the blood pressure was attempted in 28 (27%); in 23 patients immediately following admission. None of the patients had symptoms or signs of hypertensive......The study was performed to investigate how often reduction of high blood pressure (> or = 220 mmHg systolic and or > or = 120 mmHg diastolic) was attempted in patients with acute stroke or transient ischemic attacks (TIA). Of 1351 consecutive patients with acute stroke or TIA 119 had high blood...... encephalopathy. It is concluded that reduction of high blood pressure in patients with stroke or TIA is attempted too often. As autoregulation is commonly impaired in acute stroke, reduction of systemic blood pressure may enhance ischaemic tissue damage. Reduction of blood pressure in acute stroke should...

 14. Transportproteiner som drug-targets hos Plasmodium falciparum. Nye perspektiver i behandlingen af malaria

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellekvist, Peter; Colding, Hanne

  2006-01-01

  The malaria parasite, Plasmodium falciparum, infects and replicates in human erythrocytes. Through the use of substrate-specific transport proteins, P. falciparum takes up nutrients from the erythrocyte's cytoplasm. The sequencing and publishing of the P. falciparum genome have made it possible...

 15. Sexualitet och informationsbehov hos män som behandlats för prostatacancer

  OpenAIRE

  Lindgren, Caroline; Mattsson, Susanne

  2005-01-01

  Background: Men that have gone through treatment for prostate cancer may lose their sexuality as result of treatment. The sexual ability might symbolize manliness, despite age and sexual activities. Aim: The aim of the literature study was to describe; Influence on sexuality and the daily life for men with prostatecancer and their experience of informationneeds. Method: The material for the literature study was searched through databases; 13 scientific articles were selected and two articles ...

 16. Praeoperativt delay hos patienter med perforeret ulcus: en klinisk audit fra Det Nationale Indikatorprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Morten Hylander; Nørgård, Bente Mertz; Mehnert, Frank

  2009-01-01

  was conducted to investigate possible reasons. MATERIAL AND METHODS: All patients (n = 89) surgically treated for peptic ulcer perforation in six university hospitals in Denmark over a period of one year were included. The association between a number of predefined variables related to the internal organisation...... of health care, the patient's pathological picture and the quality of treatment given, and a preoperative delay of at least 6 hours was examined using modified Poisson regression analyses. RESULTS: The following variables were associated with a preoperative delay = 6 hours: 1) out of hospital versus...... in hospital perforation (adjusted relative risk (RR) 1.87; 95% confidence interval (CI) 0.86-4.05), 2) no classical clinical symptoms of ulcer perforation (adjusted RR with peritonism 0.32; 95% CI 0.14-0.73), 3) first physician attendance later than median time, i.e. > 25 minutes after debut (adjusted RR 2...

 17. Behandling med dopaminagonister og udvikling af hjerteklapsygdom hos patienter med hyperprolaktinæmi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steffensen, Charlotte; Mægbæk, Merete Lund; Laurberg, Peter

  2014-01-01

  Treatment with dopamin agonists, particularly cabergoline, is the primary and preferred therapy for prolactinomas and symptomatic hyperprolactinaemia due to its effectiveness and tolerability. However, an association has been demonstrated between fibrotic heart valve disease and high-dose dopamin...... agonist use in patients with Parkinson's disease in several echocardiographic studies. Such observations have prompted a number of studies of valvular function in cabergoline-treated hyperprolactinaemia patients. These studies have failed to show an increased prevalence of clinically significant valvular...

 18. Forebyggelse og behandling af fedme hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michaelsen, Kim Fleischer; Mølgaard, Christian; Richelsen, Bjørn

  2006-01-01

  In the last 10 years, there has been a marked increase in the prevalence of obesity in children beginning at 3-4 years of age. The only realistic solution to the problem is prevention. Although there is limited evidence for the effectiveness of preventive programmes, there is a consensus...... that multisectorial action is urgently needed. This should include intervention at the family, school, municipal, regional and national levels, including the commercial sector and food companies. Treating childhood obesity has not been very successful, but some comprehensive community-based treatment programmes have...

 19. Mowat-Wilson-syndrom hos tre danske børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Karin Bækgaard; Søndergaard, Charlotte; Thelle, Thomas

  2011-01-01

  Mowat-Wilson syndrome (MWS) is an autosomal dominant intellectual disability syndrome characterised by unique facial features and congenital anomalies such as Hirschsprung disease, congenital heart defects, corpus callosum agenesis and urinary tract anomalies. Some cases also present epilepsy...

 20. Hvordan etablere en sunn livsstil hos en overvektig inaktiv kvinne med psykisk utviklingshemning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Tørris

  2015-06-01

  Full Text Available How to establish a healthy lifestyle in an overweight, inactive woman with an intellectual disabilityOverweight and obesity are associated with increased health risks and shortened life span. The prevalence of overweight and obesity is increasing, and a higher prevalence of obesity has been observed in persons with intellectual disability than in the general population. In this study, we want to establish a healthy lifestyle with a healthy diet and increased physical activity in an obese, inactive women with intellectual disability. Using interventions based on applied behavioural analysis, the women have established new habits in terms of diet and increased physical activity. The number of hours with physical activity per week has doubled, and both weight and waist circumference decreased during the eight weeks of the study. She maintained her new healthy lifestyle, after the study. More research is needed in interventions that can help reduce obesity in persons with intellectual disability.