WorldWideScience

Sample records for humor om te

 1. Methoden om allergenen in voedsel te detecteren

  NARCIS (Netherlands)

  Ezendam, J.; Bremer, M.G.E.G.; Loveren, van H.

  2005-01-01

  Vanuit Europese regelgeving geldt per1 november 2005 de verplichting om de aanwezigheid van allergie opwekkende stoffen (allergenen) op de etiketten van voedingsproducten te vermelden. Om dit beleid goed te handhaven moet bekend zijn hoeveel allergenen een mens binnen mag krijgen voordat er een alle

 2. Huisartsen motiveren om samen te werken met bedrijfsartsen

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel, F.M.M. van den; Buijs, P.C.; Putten, D.J. van

  2003-01-01

  De stuurgroep van het ZonMw-Deskundigheidsbevorderingsproject ‘Leren samenwerken bij Sociaal Medische Begeleiding’ heeft TNO Arbeid gevraagd om een beknopt, kwalitatief onderzoek uit te voeren naar wat huisartsen kan motiveren om aandacht te besteden aan samenwerking met bedrijfsartsen. In dit kader

 3. Huisartsen motiveren om samen te werken met bedrijfsartsen

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel, F.M.M. van den; Buijs, P.C.; Putten, D.J. van

  2003-01-01

  De stuurgroep van het ZonMw-Deskundigheidsbevorderingsproject ‘Leren samenwerken bij Sociaal Medische Begeleiding’ heeft TNO Arbeid gevraagd om een beknopt, kwalitatief onderzoek uit te voeren naar wat huisartsen kan motiveren om aandacht te besteden aan samenwerking met bedrijfsartsen. In dit kader

 4. MARVEL om de effecten van IGP in kaart te brengen

  NARCIS (Netherlands)

  Hengst-Bruggeling, M. den; Heesmans, S.; Graaf, H.A.L.M. de

  2010-01-01

  Informatiegestuurde politie betekent dat op basis van actuele en betrouwbare informatie en analyses, rationele keuzes worden gemaakt, waardoor mensen en middelen optimaal kunnen worden ingezet en de bedrijfsdoelen worden bereikt. Een belangrijke reden om informatiegestuurde politie (IGP) te

 5. Het recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen : uitgangspunt voor rechtsvergelijking inzake (homo-)seksuele gerichtheid

  NARCIS (Netherlands)

  Waaldijk, C.

  2013-01-01

  In het (vergelijkende) seksuelegerichtheidsrecht gaat het steeds om gerichtheid op anderen - ongeacht geslacht. Deze oratie betoogt dat ‘the right to relate' hierbij het uitgangspunt kan zijn. Dit recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen impliceert een recht om uit de kast te komen en om same

 6. Genetica en beweging – De moeite waard om te leren

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de J.H.S.G.M.

  2012-01-01

  Het tiende boek in de NVON-reeks heeft als titel Genetica in beweging, de moeite waard om te leren. Op 25 april 2012 zal dit boek worden gepresenteerd tijdens een studiemiddag. Ter gelegenheid daarvan heeft prof. Hans de Jong het volgende artikel voor NVOX geschreven.

 7. Mogelijkheden om vroeg tijdig bladrandproblemen te signaleren met MIPS bij Hortensia

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.; Jalink, H.

  2010-01-01

  Met geavanceerde camera technieken zijn beelden vast te leggen van fotosynthese activiteit en het is ook mogelijk gebleken om bladgedeelten met stress vast te leggen, zonder dat deze stress met het blote oog al te zien is. Dit opent perspectieven om monitorringonderzoek te doen naar het ontstaan van

 8. De kans om een tenniswedstrijd te winnen: Federer-Nadal in de finale van Wimbledon 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Klaassen, F.J.G.M.; Magnus, J.R.

  2008-01-01

  De simpelste methode om de winnaar te voospellen, is te kijken naar eerdere prestaties. Dit artikel beschrijft een methode om de winnaar van een tenniswedstrijd te voorspellen, niet alleen bij aanvang van de wedstrijd, maar (juist) ook gedurende de wedstrijd. De kans dat een speler de wedstrijd zal

 9. One size fits all? Onderzoek naar initiatieven om vrouwen in de informatiesamenleving te betrekken

  NARCIS (Netherlands)

  Rommes, E.W.M.

  2004-01-01

  Hoe betrek je vrouwen in de informatiesamenleving van websites, mobiele telefoons en digitaal speelgoed? De verleiding om 'roze websites' met advies over lipstick en veel chat mogelijkheden te ontwerpen blijkt groot. Els Rommes onderzocht welke strategieën succesvol zijn om vrouwen meer te betrekken

 10. Strategieë om die implementering van die Suid-Afrikaanse professionele leergemeenskapmodel te bevorder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christina J. van Staden

  2014-02-01

  Full Text Available Die Geïntegreerde Strategiese Beplanningsraamwerk vir Onderwyseropleiding en -ontwikkeling in Suid-Afrika 2011–2025 vereis dat vakverwante professionele leergemeenskappe tussen 2011 en 2017 op skool- en distriksvlak gevestig word. Die doel daarvan is om onderwysers van geleenthede te voorsien om hul eie leerbehoeftes te identifiseer en te vervul. Slegs sommige van die Distriksonderwysersontwikkelingsentra wat as vergaderplekke moet dien, hoef egter teen 2025 gereed te wees. Die gaping tussen beleid en die implemetering daarvan kan die vestiging van professionele leergemeenskappe rem en selfs verhoed. Drie implementeringsprobleme wat die professionele leergemeenskapmodel op die berugte onderwyshervormingsiklus kan stuur, word geïdentifiseer ten einde strategieë aan die hand te doen om die probleme op te los. Die ondersoek het tot die voorstel gelei dat ’n gekoördineerde benadering noodsaaklik geword het ten einde te verhoed dat die professionele leergemeenskapmodel die prooi van die berugte onderwyshervormingsiklus word.

 11. Toetsen om Erwinia in bloembollen aan te tonen : onderzoek Erwinia

  NARCIS (Netherlands)

  Doorn, van J.; Hollinger, T.C.; Kampen, van D.; Vreeburg, P.J.M.; Leeuwen, van P.J.; Wolf, van der J.M.

  2007-01-01

  Binnen het Erwiniaproject is een aantal toetsen ontwikkeld en zijn andere nog in ontwikkeling. Deze toetsen moeten liefst ook latent aanwezige Erwiniastammen kunnen aantonen. Dit lukt door monsters in een voedingsbodem voor Erwinia te brengen en na kweek deze bacteriën aan te tonen met serologische

 12. Inspanning om Lean Six Sigma op kaart te zetten beloond

  NARCIS (Netherlands)

  Does, R.J.M.M.

  2008-01-01

  Prof.dr. R.J.M.M. Does is al jarenlang een fervent voorvechter voor het gebruik van statistiek. En meer recent is hij zo’n beetje de belichaming van (Lean) Six Sigma in Europa. Tal van grote organisaties hebben hem te hulp geroepen bij de invoering van (Lean) Six Sigma. Het is dan ook niet meer dan

 13. Leren faciliteren: In acht stappen naar een facilitair plan om uw school optimaal te ondersteunen

  NARCIS (Netherlands)

  Beckers, Ronald

  2011-01-01

  Een terugkerend thema in onderwijsland is het vinden van de balans tussen het doen van investeringen en de consequenties die beslissingen hebben voor uw exploitatie. Een gedegen facilitair plan helpt u om als school een goede gesprekspartner te zijn naar de gemeente die investeert, maar ook naar par

 14. Smartphone metingen: Gebruik van logdata om consumentengedrag in kaart te brengen

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwman, W.A.G.A.; De Reuver, G.A.; Heerschap, N.; Van Pelt, M.

  2012-01-01

  Smartphones maken nieuwe manieren mogelijk om statistische gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van inzicht in consumentengedrag of verplaatsingen. In het najaar van 2011 is in opdracht van het CBS een pilot uitgevoerd waarbij 128 smartphone bezitters een maand lang zijn gevolgd

 15. Biomonitoring: brug tussen industrie en landbouw : indicator-planten als middel om uitstoot schadelijke componenten te signaleren

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van C.J.

  2003-01-01

  Uitleg over de mogelijkheden van biomonotoring met indicatorplanten om de effecten van luchtverontreiniging door industriële installaties op de (consumptie)kwaliteit van agrarische gewassen in de omgeving voortijdig te signaleren, de toegepaste technieken en indicatorplanten (spinazie, boerenkool,

 16. Energiezuinige teeltsturing bij paprika : proof of principle : testen van dynamische optimalisatie als methode om doelgerichte sturing van de teelt te combineren met energiebesparing

  NARCIS (Netherlands)

  Buwalda, F.; Zwart, de H.F.; Henten, van E.J.; Gelder, de A.; Hemming, J.; Bontsema, J.; Lagas, P.; Mark, van der C.

  2009-01-01

  De noodzaak om efficiënt met energie om te gaan en de uitstoot van CO2 te beperken, wordt niet alleen door de maatschappij aan de sector opgelegd, maar komt ook voort uit economische noodzaak. In verschillende proeven is aangetoond dat winst valt te behalen door af te wijken van de gangbare teeltrec

 17. Energiezuinige teeltsturing bij paprika : proof of principle : testen van dynamische optimalisatie als methode om doelgerichte sturing van de teelt te combineren met energiebesparing

  NARCIS (Netherlands)

  Buwalda, F.; Zwart, de H.F.; Henten, van E.J.; Gelder, de A.; Hemming, J.; Bontsema, J.; Lagas, P.; Mark, van der C.

  2009-01-01

  De noodzaak om efficiënt met energie om te gaan en de uitstoot van CO2 te beperken, wordt niet alleen door de maatschappij aan de sector opgelegd, maar komt ook voort uit economische noodzaak. In verschillende proeven is aangetoond dat winst valt te behalen door af te wijken van de gangbare

 18. Energiezuinige teeltsturing bij paprika : proof of principle : testen van dynamische optimalisatie als methode om doelgerichte sturing van de teelt te combineren met energiebesparing

  NARCIS (Netherlands)

  Buwalda, F.; Zwart, de H.F.; Henten, van E.J.; Gelder, de A.; Hemming, J.; Bontsema, J.; Lagas, P.; Mark, van der C.

  2009-01-01

  De noodzaak om efficiënt met energie om te gaan en de uitstoot van CO2 te beperken, wordt niet alleen door de maatschappij aan de sector opgelegd, maar komt ook voort uit economische noodzaak. In verschillende proeven is aangetoond dat winst valt te behalen door af te wijken van de gangbare teeltrec

 19. Slagkracht is nodig om Nederland te beschermen en economische kansen voor cybersecurity te verzilveren

  NARCIS (Netherlands)

  Zielstra, A.

  2017-01-01

  Digitale bedrijvigheid zorgde de afgelopen 25 jaar voor ruim een derde van alle economische groei. Meer dan 5 procent van ons bnp verdienen we met ICT. Nederland heeft een toppositie in de wereld als het gaat om de digitale economie. Maar het is niet vanzelfsprekend dat we die behouden. Volgens

 20. Processierups op het verkeerde spoor zetten? : een literatuurstudie naar de mogelijkheden om processierupsen te bestrijden door gedragsverstoring

  NARCIS (Netherlands)

  Booij, K.; Tol, van R.W.H.M.

  2012-01-01

  Literatuuroverzicht over wat bekend is over de factoren die een rol spelen bij aggregatie- en procesgedrag van de eikenprocessierups en verwante soorten. Door deze kennis in beeld te brengen kan deze mogelijk gebruikt worden voor strategieën om het gedrag van deze soorten te verstoren.

 1. Biomonitoring: brug tussen industrie en landbouw : indicator-planten als middel om uitstoot schadelijke componenten te signaleren

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van C.J.

  2003-01-01

  Uitleg over de mogelijkheden van biomonotoring met indicatorplanten om de effecten van luchtverontreiniging door industriële installaties op de (consumptie)kwaliteit van agrarische gewassen in de omgeving voortijdig te signaleren, de toegepaste technieken en indicatorplanten (spinazie, boerenkool, g

 2. Bijzonder biologisch, groenten met karakter : eindrapportage Ketenproject om biologische peen en kroot ´onderscheidbaar´ te vermarkten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Sukkel, W.; Janmaat, L.

  2008-01-01

  Het doel van het project 'Bijzonder Biologisch, groenten met karakter'is om een sterkere marktpositie voor biologisch geteelde gewassen bospeen, bewaarpeen en rode biet te bereiken door een verbeterde onderscheidbaarheid op producteigenschappen, gerelateerd aan gezond, genieten en smaak. Zowel bij b

 3. Uitbreiding mogelijkheden voor valkerij onder de Nieuwe Natuurbeschermingswet : mogelijkheden om de torenvalk in te zetten als jachtvogel in de valkerij

  NARCIS (Netherlands)

  Buij, Ralph; Jansman, Hugh

  2016-01-01

  In Nederland mag vooralsnog alleen met de inheemse havik en slechtvalk vrij gevlogen worden door valkeniers. Het voorstel voor de Nieuwe Natuurbeschermingswet zou roofvogelhouders de mogelijkheid bieden om in het kader van verjaging bij vliegvelden ook de torenvalk in te zetten. Hier is verkend welk

 4. Ontwerpen van onderwijs om ‘self-directed learning’ te stimuleren [Desiging instruction to foster self-directed learning

  NARCIS (Netherlands)

  Brand-Gruwel, Saskia

  2010-01-01

  Brand-Gruwel, S. (2010, March). Ontwerpen van onderwijs om ‘self-directed learning’ te stimuleren [Desiging instruction to foster self-directed learning]. Key-note presented at the 3th 4C/ID-conference, Utrecht, The Netherlands.

 5. There is a tide in the affairs of men ... Die uitdaging om werkbare en billike(-r keuringsmeganismes te ontwerp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. G. Maree

  2003-09-01

  Full Text Available Navorsing rakende die toelating van studente tot studierigtings aan tersiêre instansies is aanvanklik primêr gefokus op ’n soeke na meganismes om die aantal risikostudente betekenisvol te verminder – ’n uiters komplekse aangeleentheid. Onlangse veranderings in die Suid-Afrikaanse samelewing noodsaak tersiêre inrigtings om innoverend oor hul eie aard en doelstellings te dink. Die fokus is tans veral op moontlike wyses om die tradisioneel agtergeblewe deel van die Suid-Afrikaanse samelewing ’n billiker kans te gee op toelating tot en die behaal van sukses aan tersiêre instansies. Die druk op tersiêre instansies om te sorg dat die demografie van die studentekorps aan tersiêre instansies meer verteenwoordigend van die algemene bevolking raak, neem hand-oor-hand toe. Keuring van studente in studierigtings soos medies, tandheelkunde, ingenieurswese en sielkunde sal waarskynlik in die afsienbare toekoms in die brandpunt bly, aangesien die verhouding swart : wit studente wat tot hierdie studierigtings toegelaat word, steeds heeltemal ontoereikend (ten koste van swart studente is en nie naastenby in lyn met die doelwitte wat deur regeringslui gestel word nie. Die navorsers ondersoek in die onderhawige artikel die prestasie van senaatsdiskresionêre studente aan die Fakulteit Opvoedkunde van die Universiteit van Pretoria en kom tot die gevolgtrekking dat nóg ’n minimum M-telling van 11, nóg ’n toelatingstoetspunt tersiêre prestasie akkuraat voorspel. Uitkomsgebaseerde Onderrig en veranderende wyses van assessering en ‘bepunting’ in Graad 12 maak die situasie ingewikkelder. ’n Nasionale tweejaarstrategie word bepleit om die eskalerende uitdaging van billike keuring en toelating tot tersiêre opleidingsinstansies te fasiliteer.

 6. Is het mogelijk om twee dingen goed te doen? : verkenning van sociale factoren in verbrede bedrijfsontwikkeling.

  NARCIS (Netherlands)

  Ploeg, van der B.; Spierings, C.J.M.

  1999-01-01

  Bij Nieuwe Verbreding gaat het om nieuwe taken voor boeren in het verzorgen en benutten van bijzondere plattelandskwaliteiten (natuur, rust en ruimte). Naast ecologische verbreding - het bedrijfsmatig onderhouden van milieu, natuur en landschap - is er sociale verbreding waarbij boeren werk maken va

 7. “No es una crisis, es que ya no te quiero". Humor y protesta en el movimiento 15M

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Romanos, Eduardo

  2016-09-01

  Full Text Available This article explores the relationship between humor and protest through a study of the strategic use of humor in the Spanish indignados movement. By focusing on four forms of communication (placards, performances, internal documents and Internet communications in Madrid in 2011, the article assesses the subversive potential of humor in the communication of demands, the internal organization of the movement, the recruitment of potential activists and the construction of a collective identity. At the theoretical level, the article draws attention to the benefits that arise from combining an expressive focus in the analysis of humor with another which sees this as an instrumental action of those involved. Results show that the Spanish indignados were to a large degree aware of a number of benefits associated with the use of humor that went beyond having fun and, therefore, organized several activities in order to obtain these benefits.Este artículo explora la relación entre humor y protesta a través del estudio de la utilización estratégica del humor en el movimiento 15M en Madrid en 2011. El análisis de diversas plataformas (carteles, performances, documentos internos y comunicación en internet sirve para evaluar el potencial subversivo del humor en relación con la comunicación de reivindicaciones, la organización interna del movimiento, el reclutamiento de activistas y la construcción de identidad colectiva. A nivel teórico, el artículo subraya las ventajas de combinar un enfoque expresivo con otro que entienda el humor como una acción instrumental de los participantes. Los resultados muestran cómo los activistas fueron en buena medida conscientes de una serie de beneficios asociados a la utilización del humor que iban más allá de la propia acción de divertirse y, en consecuencia, organizaron diversas iniciativas con el objetivo de alcanzar esos beneficios.

 8. Stimuleren om te inhiberen. Over de geschiedenis van de nervus vagus stimulatie behandeling

  NARCIS (Netherlands)

  Eling, P.A.T.M.; Renier, W.O.

  2013-01-01

  Meestal wordt gedacht dat te veel prikkels leiden tot een epileptische aanval. Waarom dan stimuleren? Bij nervus vagus stimulatie wordt inderdaad geprikkeld, maar het doel is dat daardoor het optreden van een aanval wordt afgeremd. In dit essay gaan we in op de historische achtergronden van deze beh

 9. Die noodsaak daarvan om metateoretiese vertrekpunte in ’n prakties-teologiese wetenskapsbeskouing en -beoefening te verreken

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ben J. de Klerk

  2012-11-01

  Full Text Available Hierdie artikel is die vierde publikasie wat uit die navorsingsprojek Metateoretiese vertrekpunte in die praktiese teologie voortvloei. In die voorafgaande artikels is ’n saak uitgemaak vir die noodsaak daarvan om rekening te hou met die eie metateoretiese vertrekpunte rakende werklikheidsbeskouing  en  met  kriteria  waarvolgens  die  hermeneutiese  proses  wat  in handelinge in die navorsingsveld van die praktiese teologie ter sprake kom, geïnterpreteer word. In hierdie artikel verskuif die fokus na die metateoretiese vertrekpunte wat in die navorser se wetenskapsbeskouing en -beoefening ter sprake kom. Die rol wat metateoretiese faktore speel in die manier waarop die wese en taak van die wetenskap gedefinieer word, kry aandag. ’n Poging word aangewend om ’n model te ontwerp waarin die teenwoordigheid en uitwerking van die navorser se metateoretiese vertrekpunte integraal verreken word in die proses van prakties-teologiese wetenskapsbeoefening. ’n Huidige navorsingsprojek, waarmee een van die medeskrywers van hierdie artikel besig is, word bespreek as voorbeeld van die impak wat metateoretiese vertrekpunte op die ontwerp van ’n studie kan hê.The necessity of taking account of meta-theoretical assumptions in the scientific approach and task envisaged for practical theology. This article is the fourth in the research project Meta-theoretical assumptions in practical theology. In the preceding articles, a case was made for the necessity of expressing the own meta-theoretical assumptions regarding the view on reality and the hermeneutical process involved in understanding the actions of faith in the research field of practical theology. In this article, the focus is on the meta-theoretical assumptions at play in the researchers’ vision for engaging the research field on a scientific level. The role that meta-theoretical factors play in defining the nature and task of scientific activity, is discussed. An attempt is made to

 10. Die gebruik van humor om kreatiewe skryf in die onderrig van Afrikaans te stimuleer: ’n gevallestudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Kruger

  2007-07-01

  Full Text Available The use of humour to stimulate creative writing in the teaching of Afrikaans: a case study This article reports on of a qualitative research programme in which humouristic material was used as part of an Afrikaans language teaching programme. The primary participants in this programme were education students at Stellenbosch University who intend to teach Afrikaans in secondary schools. The ways in which humour can influence the classroom atmosphere and form part of cultural experience are also discussed. Specific attention is given to the use of humouristic material to facilitate creative writing as part of the relevant teaching programme. The humour of adolescents is discussed, especially the use of sarcasm and non-sense humour which can possibly contribute to discipline problems in the classroom. Finally, the researcher reports on the analysis of one of the students’ parodies as a case study. Analysis and interpretation of the parodic text revealed several forms of creativity – parody as burlesque, dialogue between codes, postmodern metafiction, manifestation of divergent thinking, and play with words and boundaries.

 11. Can Computers Create Humor?

  OpenAIRE

  Ritchie, Graeme; University of Aberdeen

  2009-01-01

  Despite the fact that AI has always been adventurous in trying to elucidate complex aspects of human behaviour, only recently has there been research into computational modelling of humor. One obstacle to progress is the lack of a precise and detailed theory of how humor operates. Nevertheless, since the early 1990s, there have been a number of small programs that create simple verbal humor, and more recently there have been studies of the automatic classification of the humorous status of te...

 12. Om Journalistik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Michael Bruun

  2007-01-01

  Om forandringer i journalistikkens basisparadigme: Nyheds- eller objektivitetsparadigmet forandringer i 20. århundrede......Om forandringer i journalistikkens basisparadigme: Nyheds- eller objektivitetsparadigmet forandringer i 20. århundrede...

 13. Minister van mynwese En van beplanning om 'n instituut van beplanning Formeel af te kondig by die Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O. Op 8 September 1965

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. F.W. Haak

  1965-03-01

  Full Text Available Dit is vir my ’n voorreg en ’n plesier om vanmiddag ’n paar gedagtes by hierdie belangrike byeenkoms uit te spreek. Alhoewel die Departement van Beplanning sopas slegs sy eerste verjaarsdag gevier het, is die verbintenis van sekere afdelings van my Departement met hierdie Universiteit heel- wat ouer en is dit ook nie die eerste keer dat ek hier optree nie. Ek voel dus baie tuis in hierdie omgewing omdat ons ou vriende is maar veral omdat hierdie Universiteit met die instelling van die beplanningskursus ’n landsdiens verrig.  

 14. Die integrasie van humoristiese tekste by taalonderwys om studente se emosionele geletterdheid te ontwikkel: ’n gevallestudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Kruger

  2008-07-01

  Full Text Available The integration of humorous texts in language education to develop students’ emotional literacy: a case study The integration of humorous material in language teaching can be instrumental in the development of emotional literacy, thereby fostering an aesthetic sensitivity in student teachers (as learners in different social contexts. Texts containing humour can play a significant role in the development of learners’ understanding and appreciation of a language, as well as the cultural heritage it embodies. Furthermore, it offers learners the opportunity to become creatively and imaginatively involved with oral, visual and written texts. The article illustrates how the application of humorous material in the teaching of Afrikaans is not only rooted in responsive education, but complies with the objectives of the South African teaching policy documents. By concentrating on a literature review of research studies, the authors point out the correlation between humour and various factors that influence learners’ and students’ affective behaviour in the context of the language classroom. Particular reference is made to research results indicating that the use of humour induces a more positive attitude, while also motivating students (as learners to participate constructively in language activities. Attention is also paid to the relationship between different personality types (based on cognitive style and anxiety. Moreover, the established link between humour and anxiety justifies the inclusion of humorous texts to reduce language-related anxiety. Ultimately the research serves to support the authors’ argument in favour of incorporating humorous material in the teaching of Afrikaans, while several (practical teaching strategies are suggested. The authors hope to enhance the educational value by pursuing a holistic approach to language teaching.

 15. Rana Plaza en de (on)macht van MNO's om maatschappelijk verantwoord te ondernemen over de landsgrenzen heen

  NARCIS (Netherlands)

  ter Haar, B.P.

  2013-01-01

  De instorting van kledingfabriek Rana Plaza in Bangladesh heeft een debat losgemaakt over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van multinationale ondernemingen (MNO’s) voor hun gehele productieketen, maar in hoeverre zijn MNO’s eigenlijk in staat om deze verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk

 16. Management van World-Wide Web servers: een initiatief om World-Wide Web servers te beheren

  NARCIS (Netherlands)

  Hengstum, van F.P.H.; Pras, A.

  1996-01-01

  Het World Wide Web is een populaire Internet toepassing waarmee het mogelijk is documenten aan willekeurige Internet gebruikers aan te bieden. Omdat hiervoor nog geen voorzieningen zijn getroffen, was het tot voor kort niet goed mogelijk het World Wide Web op afstand te beheren. De Universiteit Twen

 17. Om forundringsparathed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Poul Rind

  2009-01-01

  Overfor begrebet forandringsparathed kan man sætte begrebet forundringsparathed. Denne artikel handler om det paradoksale samspil mellem disse to begreber som grundlag for de standende ideer om de videregående uddannelser.......Overfor begrebet forandringsparathed kan man sætte begrebet forundringsparathed. Denne artikel handler om det paradoksale samspil mellem disse to begreber som grundlag for de standende ideer om de videregående uddannelser....

 18. Networking around ethnic groups. A method to stimulate migrants to save energy. An evaluation report; Netwerken rond etnische groepen. Een methode om allochtonen te stimuleren tot energiebesparing. Evaluatierapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zandvliet, H.; Tegels, I. [SME MilieuAdviseurs, Utrecht (Netherlands)

  2004-01-20

  The aim of the title project is to find an effective method to stimulate Turkish and Moroccan migrants in the Netherlands to save energy. The project has been carried out in Amsterdam-Oost/Watergraafsmeer, Amsterdam-Osdorp, Eindhoven (Tongelre) en Helmond, in the period May 2001 and September 2002. [Dutch] In de periode mei 2001 - september 2002 voerden SME MilieuAdviseurs en Global Action Plan in vier Nederlandse (deel)gemeenten het project 'netwerken rond etnische groepen' uit. Het project richtte zich op het vinden van een effectieve manier om Turkse en Marokkaanse migranten te stimuleren tot energiebesparing. Die energiebesparing op basis van gedragsverandering zou minimaal 5% moeten bedragen. Het project werd uitgevoerd in Amsterdam-Oost/Watergraafsmeer, Amsterdam-Osdorp, Eindhoven (Tongelre) en Helmond. In totaal zijn 20 coaches opgeleid en hebben 168 huishoudens aan dit project deelgenomen verdeeld over 30 teams. De gemiddelde gemeten besparing bedroeg 9% op gas en 11,5% op elektriciteit.

 19. AMS Mathematical Review of the book "Géométrie discrète et images numériques" (French)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Anton, François

  2010-01-01

  This is the AMS Mathematical Review for the book: Géométrie discrète et images numériques [Discrete geometry and numerical images] Edited by David Coeurjolly, Annick Montanvert and Jean-Marc Chassery. Traité IC2. Série Signal et Image. [IC2 Treatise. Series Signal and Image] Hermes Science......”. The book is structured in five parts. The first part (chapters 2 through 4) presents the general mathematical foundations of discrete geometry and topology: arithmetic (chapter 2, which is later referred to in chapters 6, 7 and 11), topology (chapter 3, which is referred to in chapter 8) and combinatorics...... (through implict surfaces with skeletons, chapter 18), applications of discrete geometry to medical imaging (chapter 19) and generalization of discrete geometry objects and operators to multiresolution grids (chapter 20). This book presents very interesting mathematical methodological tools from discrete...

 20. Analise van diesel-monsters deur middel van omvattende twee-dimensionele gaschromatografie (GCXGC/TOFMS om die smeerbaarheid van hierdie brandstof fundamenteel-chemies beter te probeer verstaan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elize Smit

  2011-09-01

  Full Text Available Smeerbaarheid is die vermoë van ’n vloeistof om skawing te voorkom in ’n sisteem waar tweemetaaloppervlakke in noue kontak is. Die smeerbaarheid van diesel is baie belangrik, aangesien die brandstofinspuitsisteem slegs deur die diesel gesmeer word.

 1. Het effect van media-aandacht voor het gebruik van mogelijke ondeugdelijke naalden in het voorjaar 2015 op de bereidheid van moeders om hun dochter te laten vaccineren tegen HPV

  NARCIS (Netherlands)

  Paulussen, G; Keulen, H.M. van; Keer, M.

  2015-01-01

  In het voorjaar van 2015 zijn in het kader van een grootschalig educatief experiment metingen verricht onder moeders waarvan hun dochter zou worden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie. Dit veldexperiment had als doel om de effectiviteit van online getailorde voorlichting over de HPV-vaccinatie te onde

 2. Om Spil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Erik

  2007-01-01

  Introduktion til spil som performances, herunder især computerspil. Om spillets særlige verden og nyere typer af spil, herunder "performative spil", "stedsforankrede spil" og "alternate reality games"....

 3. Anders lees, sien, praat en glo � �n antwoord op ander se lees van �Om die Bybel anders te lees: �n Etiek van Bybellees�

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerrie Snyman

  2010-03-01

  Full Text Available To read, see, talk and believe differently � a response to other readers� reading of �Om die Bybel anders te lees: �n Etiek van Bybellees� As any exegesis is necessarily preceded by certain theological convictions, the author of the book Om die Bybel anders te lees: �n Etiek van Bybellees (2007 responds to criticism on the book flowing from a seminar � especially the remarks made by Hans van Deventer and Jurie le Roux. Firstly, the ideas on a changed view of the deity are discussed. This conversation is augmented by a discussion of the criticism levelled at the idea that reading the Bible has consequences for other people, and that a different reading would lead to a different concept of God. Van Deventer�s comments regarding the difficulty of debating theological issues are strengthened by a critical discussion of a debate in Die Kerkblad regarding the grammatical-historical method. His critical remarks regarding the value of a historical consciousness are discussed by way of a question on the relationship between a liberal theology and a conservative political point of view. Le Roux�s struggle with Snyman�s utilisation of apartheid as a rhetorical strategy leads the discussion to a recent example of overcoming racism while using unreflectingly racist imagery. This example indicates how theology effects cosmetic changes, without taking on the real issue. For this reason, the author concludes that a critical reading of the own Western tradition in Africa has become necessary.�--- Abstract translated into Sipedi ---Go bala, go bona, go bolela le go dumela ka go fapana - go arabela go balwa ga 'Om die Bybel anders te lees: �n Etiek van Bybellees' ke babadi ba bangweBjale ka ge go fetleka Bibele go etwa pele ke ditumelo t�a go tiba t�a teologi, mongwadi wa Om die Bybel anders te lees: �n Etiek van Bybellees (2007 o arabela ditsholo t�a puku ye t�eo di tswet�wego ke seminare ye e fetilego - kudu ditshwayotshwayo

 4. Om Chr. Petersen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasborg, Klaus

  1992-01-01

  Om en i dag næsten glemt skikkelse i dansk sociologi, der i sin samtid især blev kendt for sin doktordisputats om den franske sociolog Émile Durkheim......Om en i dag næsten glemt skikkelse i dansk sociologi, der i sin samtid især blev kendt for sin doktordisputats om den franske sociolog Émile Durkheim...

 5. Striden om Tiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vaaben, Nana Katrine; Bjerg, Helle

  2015-01-01

  Samtidig med skolereformen blev der indført nye arbejdstidsregler på folkeskoleområdet. LDette kapitel handler om de styringsrationaler, der kom til udtryk med Lov nr. 409 og lockouten i 2013 – og om lærernes reaktioner på denne styring af tid og arbejdsopgaver. Ved at bruge begreber om fantasi, ...

 6. Overleven: De strijd om het bestaan

  NARCIS (Netherlands)

  Oost, van der J.

  2011-01-01

  Biologische systemen (virussen, micro-organismen, hogere organismen) streven er naar om hun genetisch materiaal te vermeerderen. Dat is de basis van de natuurlijke evolutie, zo is het leven ontstaan en zo ontwikkelt het zich nog steeds. Echter, in alle natuurlijke ecosystemen zijn de essentiële comp

 7. Flow of Aqueous Humor

  Science.gov (United States)

  ... Home Flow of Aqueous Humor Flow of Aqueous Humor Most, but not all, forms of glaucoma are ... remains normal when some of the fluid (aqueous humor) produced by the eye's ciliary body flows out ...

 8. Lidt om billeder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2007-01-01

  Artiklen kritiserer to af de mest udbredte billedteorier i dag, nemlig dels Ernst Hans Gombrichs Popper-inspirerede teori om billeder som gisninger, dels Nelson Goodmans teori om billeder som symboler (den semiotiske billedteori). Billeder er hverken gisninger eller symboler, og de refererer ikke...

 9. Samarbejde om indsamling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Teglhus, Hanne

  2012-01-01

  Artiklen handler om Steno Museet samarbejde med Svendborg Museum om en indsamling af fysikudstyr fra Skårup Seminarium, som blev nedlagt i 2011. Steno Museet besøgte de nu tomme seminariebygninger på Sydfyn flere gange og hjemtog en del historiske fysikinstrumenter og kemiudstyr....

 10. Begreber om verdensrummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgreen, Gert

  1991-01-01

  Børns begreber om og forståelse af verdensrummet sættes ind i Piagets og Vygotskys teorier. Hverdagsforestillinger beskrives og forklares.......Børns begreber om og forståelse af verdensrummet sættes ind i Piagets og Vygotskys teorier. Hverdagsforestillinger beskrives og forklares....

 11. Om religion og evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  2011-01-01

  for kulturens kausale virkning på den menneskelige kognition og ikke mindst den hominine evolution. Ud fra, hvad vi ved om den menneskelige evolution, ses det, at den hominine evolution har en dybde, som sjældent medtænkes i teorier og hypoteser om den menneskelige evolution. Den menneskelige evolution er...

 12. Om evalueringsforskningens relative autonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  2008-01-01

  Det empiriske udgangspunkt for artiklen "Om evalueringsforskningens relative autonomi - dansk normal evalueringsforskning som et ikke-autonomt (sub)felt i magtens felt" er en række tekster af fire dominerende danske evalueringsforskere. Det teoretiske udgangspunkt er især Pierre Bourdieus teori om...

 13. Om evalueringsforskningens relative autonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  2008-01-01

  Det empiriske udgangspunkt for artiklen "Om evalueringsforskningens relative autonomi - dansk normal evalueringsforskning som et ikke-autonomt (sub)felt i magtens felt" er en række tekster af fire dominerende danske evalueringsforskere. Det teoretiske udgangspunkt er især Pierre Bourdieus teori om...

 14. Forestillinger om lykke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Ida Marie; From, Ditte-Marie

  2016-01-01

  forlængelse heraf diskuterer artiklen, hvordan mødrene positionerer sig selv og andre i forhold til normen om det lykkelige moderskab. Analyserne peger på, at antagelser om, at den normale mor er den lykkelige mor, indsnævrer normalområdet og stiller potentielt både mistrivende og afvigende positioner til...

 15. Tre teser om en legende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Ove K.

  2013-01-01

  Hvordan at studere Grundtvig om deltager i opbygning af den danske nation? I bidrag præsenteres tre teser om nationsbygning og om legenders rolle i den sammenhæng. Bidrag er skrevet i forbindelse med internationalt komparativt projekt om nationsbygning......Hvordan at studere Grundtvig om deltager i opbygning af den danske nation? I bidrag præsenteres tre teser om nationsbygning og om legenders rolle i den sammenhæng. Bidrag er skrevet i forbindelse med internationalt komparativt projekt om nationsbygning...

 16. Waar Piketty om vraagt is een betere inkomstenbelasting

  NARCIS (Netherlands)

  Wijtvliet, L.W.D.

  2014-01-01

  De tekortkomingen in het belastingstelsel waar Piketty op wijst zijn op te lossen door het wegnemen van de ongelijke fiscale behandeling van verschillende vormen van inkomen. Dat idee is al in 1896 uitgewerkt en later verfijnd; nu is de tijd rijp om dit te realiseren, stelt fiscaal econoom Laurens W

 17. Fejder om Fortiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerløff, Anne Katrine

  Fejder om fortiden udgives i forbindelse med Museeet på Sønderborgs Slots udstilling af samme navn. Bogen behandler de mangfoldige måder oldtiden bruges i nutiden på, og fortæller historien om den sønderjyske arkæologi historie og arkæologiens betydning i den sønderjyske identitet. Bogen indeholder...

 18. Fakta om integration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Hanne Winther; Nørredam, Marie

  Afsnit i Social- og Integrationsministeriets årlige publikation "Fakta om integration". Bygger på et litteraturreview foretaget i 2012 i samarbejde med Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) på opdrag af Social- og Integrationsministeriet.......Afsnit i Social- og Integrationsministeriets årlige publikation "Fakta om integration". Bygger på et litteraturreview foretaget i 2012 i samarbejde med Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) på opdrag af Social- og Integrationsministeriet....

 19. "Omsætningsproblemet"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2010-01-01

  Artiklen beskriver og analyserer med udgangspunkt i forskningsprojektet "Handlekompetence i pædagogisk arbejde" (HPA), hvordan professionelle har prøvet at omsætte ny, forskningsbaseret viden i deres dagligdag.......Artiklen beskriver og analyserer med udgangspunkt i forskningsprojektet "Handlekompetence i pædagogisk arbejde" (HPA), hvordan professionelle har prøvet at omsætte ny, forskningsbaseret viden i deres dagligdag....

 20. Kommunikasie as metode om verpleegsorg te verbeter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Postmus

  1984-09-01

  Full Text Available With the large number of patients in particularly academic hospital wards and the shortage of nursing staff total patient care is not possible. This is leading to increasing task-orientation and a widening of communication gaps which are affecting the quality of nursing care. One of the main problems is that it is impossible for nurses to remember all the details given during the regular reports off by heart. Neither does the nurse know which regular oral medications each patient is receiving. The nurse is thus unable to make the required observations while doing patient care and does not provide the necessary feedback. The author suggests a simple system, based mainly on the use of patient bed lists and a note book carried by each nurse to improve communication and achieve a higher standard of nursing care within a short period.

 1. Niet starten om staken te voorkomen?

  NARCIS (Netherlands)

  Teeuw, Alfred Aalbert

  2003-01-01

  The research question of this study is based on a practical problem in nursinghomes. When a patient develops dysphagia, caused by a cerebrovascular accident (CVA or stroke), tubefeeding-treatment (TFT) is an option. There is a great chance the patient does not recover and will be depending on this

 2. Om drenges humor, intimitet og modstand i ungdomsuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Kevin Holger

  2016-01-01

  I artiklen tematiseres og undersøges problemet med drenges tvungne uddannelsesdeltagelse og udfordringer med at skabe meningsfuld uddannelsesdeltagelse ud fra en teoretisk forståelse af en sammenhæng med drenges aktive og lokale maskulinitetspraksisser. Disse praksisser foregår inden for skolen s...

 3. Study on the CE/EC Humorous Utterances Translation under the Skopos Theory%Study on the CE/EC Humorous Utterances Translation under the Skopos Theory

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  牛昆

  2012-01-01

  This thesis takes the Skopos Theory which is the core of German functionalism as the breakthrough point. According to the general classification of humorous utterance, this thesis divides it into situational humor and language humor. This thesis aims to analyze the application of the Skopos Theory in the two classifications of humorous utterances translation from the two perspectives which are conformity and conflict between the source-te~tfunction and the target-text function.

 4. Barns tankar om ekologiska processer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helldén, Gustav

  Bogen indledes med en oversigt over forskning om læring i naturvidenskab, herunder gennemgås blandt andet Piagets teorier. Herefter følger Helldéns undersøgelser af elevforestillinger om økologiske processer. Helldén har interviewet eleverne om livsbetingelser og vækst, nedbrydning i naturen og om...

 5. Skovlovens bestemmelser om naturbeskyttelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baaner, Lasse; Overby, Helene

  2013-01-01

  Det er ikke kun naturbeskyttelseslo­ven, men også skovloven, der beskyt­ter særlige naturtyper. Der er tale om egekrat, løvtræsskovbryn og det, der ofte kaldes småbiotoper.......Det er ikke kun naturbeskyttelseslo­ven, men også skovloven, der beskyt­ter særlige naturtyper. Der er tale om egekrat, løvtræsskovbryn og det, der ofte kaldes småbiotoper....

 6. Humor og sygepleje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Inger

  1998-01-01

  I artiklen beskrives og reflekteres der over humors betydning som ressource for såvel patienter som sygeplejersker.......I artiklen beskrives og reflekteres der over humors betydning som ressource for såvel patienter som sygeplejersker....

 7. Om distributionen af hvidhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frello, Birgitta

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres....

 8. Evalueringsrapport om Stressbehandlingskonferencen 2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladegaard, Yun Katrine; Jensen, Christian Gaden

  2016-01-01

  Vision for konferencen Stressbehandlingsforløb udbydes på hospitaler og arbejdspladser, i såvel kommunalt som privat regi. En tværgående vidensudvikling om de tilgængelige behandlinger og deres resultater har imidlertid manglet. Ved at samle forskere og praktikere i dansk stressbehandling er det ...

 9. Arbejdspapir om dogmeproduceret etnografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Regnar Albæk

  2016-01-01

  Etnografien har været antropologens varemærke, siden Boas og Malinowski gjorde monografierne til fagets kerneprodukt. Der har været meget diskussion om, hvor godt og præcist disse monografier beskrev de verdener, som antropologerne studerede, og siden bølgerne gik højest i 1980erne og 1990erne, har...

 10. Om musik og multimedier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knakkergaard, Martin

  1998-01-01

  Artiklen søger, gennem eksemplificering og diskussion, at problematisere forholdet musik og multimedia. Der er ikke tale om et forsøg på at nå til nogen endegyldig afgrænsning og bestemmelse af de karakteristika og betingelser, der kendetegner feltet. Formålet er derimod at belyse og præcisere...

 11. Legender om Norden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen-Rix, Robert William

  2015-01-01

  Gennem Middelalderen og indtil nyere tid har Skandinavien altid fremstået som et land i det fjerne - et udkants-Europa, om man vil. Hvis Skandinavien blev omtalt, var det ofte i forbindelse med de brutale vikingetogter der hærgede kontinentet og ikke mindst England... Weekendavisen, Sektion: 4, S...

 12. Om erkendelsesprocessernes historiske udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyhne, Jørgen

  2011-01-01

  I artiklen Om erkendelsesprocessernes historiske udvikling, reflekterer Jørgen Lyhne over indholdet i et 80 år gammelt forskningsprojekt. Den sovjet-russiske neuropsykolog A.R. Luria foretog i 1930-1931 et enestående forskningsprojekt, der gjorde et spændende forsøg på at belyse sammenhængen mellem...

 13. Historien om samspillet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clematide, Bruno

  2004-01-01

  arbejdsmarkedsuddannelserne og læringsaktiviteterne i virksomhederne er et centralt element i denne strategi. Med henblik på at give et bud på hvilke historiske erfaringer udviklingen af praksisnær kompetenceudvikling kan bygge på, handler denne artikel om samspillets historie i AMU-systemet. Artiklen slutter af med...

 14. Het roer moet om

  NARCIS (Netherlands)

  Wiegman, H.

  2013-01-01

  De recente gebeurtenissen rond de invoering en afschaffing van vrije tarieven in de mondzorg nopen tot bezinning. Een in deze donkere dagen actuele bezigheid. De dagen lengen overigens en wellicht gloort er ook voor de tandheelkunde licht aan de horizon. Maar dan moet het roer wel om, bepleit Herman

 15. OMS Annual Report, 1983.

  Science.gov (United States)

  Association of Research Libraries, Washington, DC. Office of Management Studies.

  This report describes 1983 Office of Management Studies (OMS) programs and services, including: (1) the Academic Library Program (ALP), which covered the Public Services Project, the Collection Analysis Project (CAP), the Small College Collection Assessment Project, the Preservation Planning Program, the Organizational Screening Program, the…

 16. OMS Annual Report, 1986.

  Science.gov (United States)

  Association of Research Libraries, Washington, DC. Office of Management Studies.

  This report describes the following 1986 Office of Management Studies (OMS) programs and services: (1) the Academic Library Program, which includes the Management Review and Analysis Program, the Public Services Study, the Planning Program for Small Academic Libraries, the Collection Analysis Project, the Leadership Development Program, the…

 17. OMS Annual Report, 1985.

  Science.gov (United States)

  Association of Research Libraries, Washington, DC. Office of Management Studies.

  This report describes the following 1985 Office of Management Studies (OMS) programs and services: (1) the Academic Library Program (ALP), which includes the Organizational Screening Program, the Collection Analysis Project (CAP), the Preservation Planning Program (PPP), the Public Services Study (PSS), the Management Review and Analysis Program…

 18. Arbejdspapir om dogmeproduceret etnografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Regnar Albæk

  2016-01-01

  Etnografien har været antropologens varemærke, siden Boas og Malinowski gjorde monografierne til fagets kerneprodukt. Der har været meget diskussion om, hvor godt og præcist disse monografier beskrev de verdener, som antropologerne studerede, og siden bølgerne gik højest i 1980erne og 1990erne, har...

 19. Decoding Photocopy Humor.

  Science.gov (United States)

  Kerns, Dan

  Photocopy humor is defined as any facsimile, photocopy, or wire-copy line drawing, iconography, or textual material that was drawn or written for distribution to a larger select audience using the available technology to disperse material intended to be humorous. Professional humor is excluded from this consideration. The content of photocopy…

 20. Humor, Aggression, and Aging.

  Science.gov (United States)

  Barrick, Ann Louise; And Others

  Although humor is an important phenomenon in human interactions, it has rarely been studied in the elderly. An understanding of responses to humor in aggressive cartoons as a function of advancing age would provide information regarding both the development of humor and the negative (aggressive) emotional experiences of the elderly. This study was…

 1. Mindfulness handler ikke om individualisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Christian Gaden

  2013-01-01

  Kommentar til indlæg i Ugebrevet A4 om, at mindfulness virker individualiserende på arbejdspladsen.......Kommentar til indlæg i Ugebrevet A4 om, at mindfulness virker individualiserende på arbejdspladsen....

 2. Undervisning om energi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Birgitte; Carlsson, Monica

  Rapporten belyser, hvordan undervisning om energi kan bidrage til elevers lyst og evne til at handle på energiområdet. Projektet har særligt fokus på de mange aktører uden for folkeskolen, der på forskellig vis søger at sætte energi på dagsorden for børn og skole – fx energiselskaber og NGO...... Pædagogiske Universitet og Danmarks Tekniske Universitet og knytter således perspektiver fra to forskningsområder til en tværfaglig forståelsesramme for undervisning om energi. _________The general focus is to research children’s roles and possibilities for taking action in the energy area. The project deals...

 3. Evalueringsrapport om Stressbehandlingskonferencen 2017

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladegaard, Yun Katrine; Jensen, Christian Gaden; Andersen, Malene Friis

  2017-01-01

  Stressbehandlingskonferencen 2017 havde til formål at samle forskere og praktikere inden for forebyggelse og behandling af stress i Danmark for at sikre vidensdeling, udvikling og debat. Stressbehandlingskonferencen afholdes en gang årligt og tilsigter at skabe rum og netværk for at kvalificere og...... videreudvikle forebyggende interventioner og behandlingsmetoder på området. I 2016 var konferencens fokus kun på stressbehandling. Konferencen blev en stor succes med over 300 deltagere og evalueringen af konferencen var meget positiv. Deltagerne efterlyste dog mere viden om stressforebyggelse og...... stresshåndtering på arbejdspladserne. Stressbehandlingskonferencen (SBK) 2017 blev derfor udvidet til to dage. Den første dag fokuserede på at forstå, forebygge og håndtere stress på arbejdspladserne med udgangspunkt i forskning og praksis, mens den anden dag fokuserede på forskningsbaseret viden om...

 4. Om David Harvey

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf; Schultz Jørgensen, Peter

  2015-01-01

  Harvey's geografiopfattelse præsenteres fra 'Explanation in Geography' (1969) til de seneste værker, hvor faget er hivet ud af elfenbenstårnet for at udgøre fundamentet til en 'people's geography'. Samtidigt er der sket en sammensmeltning af historisk og geografisk materialisme. Studier over...... 'kapitalen' gennemgås, hvor den geografiske dimension i kapitalens akkumulation er udarbejdet. Harvey's måde at videreføre Henri Lefebvre's tænkning om retten til byen bliver omtalt. Spørgsmålet rejses om arbejderklassen og byen. Og der fokuseres afsluttende på organisering af modstanden i et klassekamps-perspektiv....

 5. Designeres viden om plast

  OpenAIRE

  Eriksen, Kaare

  2013-01-01

  Industrielle designeres viden om plastmaterialer og plastindustriens fremstillingsprocesser er meget vigtige for den innovative styrke i dansk industri ifølge danske plastproducenter, designstuderende og praktiserende industrielle designere. Disse tre grupper besvarede den første danske landsdækkende undersøgelse, PD13, som undersøgte betydningen af industrielle designeres plastviden og samarbejdet mellem designere og plastindustrien. Dette paper beskriver en række resultater fra denne unders...

 6. En bevidsthed om sprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tranekjær, Louise; Lassen, Nelima

  2002-01-01

  Denne artikel diskuterer, på baggrund af en rapport udarbejdet på Kultur- og Sprogmødestudier på RUC, hvordan kritisk sproglig bevidsthed kan bruges som et udgangspunkt for dialog om og med etniske minoriteter. Tesen er, at den tætte relation mellem vores syn på verden og vores måde at beskrive d...

 7. M, Membranes, and OM

  CERN Document Server

  García, J A; Vergara, J D; Guijosa, Alberto

  2003-01-01

  We examine the extent to which the action for the membrane of M-theory (the eleven-dimensional construct which underlies and unifies all of the known string theories) simplifies in the so-called Open Membrane (OM) limit, a limit which lies at the root of the various manifestations of noncommutativity in the string context. In order for the discussion to be relatively self-contained, we start out by reviewing why the strings of ten-dimensional string theory are in fact membranes (M2-branes) living in eleven dimensions. After that, we recall the definition of OM theory, as well as the arguments showing that it is part of a larger, eleven-dimensional structure known as Galilean or Wrapped M2-brane (WM2) theory. WM2 theory is a rich theoretical construct which is interesting for several reasons, in particular because it is essentially a toy model of M-theory. We then proceed to deduce a membrane action for OM/WM2 theory, and spell out its implications for the four different types of M2-branes one can consider in ...

 8. OMS FDIR: Initial prototyping

  Science.gov (United States)

  Taylor, Eric W.; Hanson, Matthew A.

  1990-01-01

  The Space Station Freedom Program (SSFP) Operations Management System (OMS) will automate major management functions which coordinate the operations of onboard systems, elements and payloads. The objectives of OMS are to improve safety, reliability and productivity while reducing maintenance and operations cost. This will be accomplished by using advanced automation techniques to automate much of the activity currently performed by the flight crew and ground personnel. OMS requirements have been organized into five task groups: (1) Planning, Execution and Replanning; (2) Data Gathering, Preprocessing and Storage; (3) Testing and Training; (4) Resource Management; and (5) Caution and Warning and Fault Management for onboard subsystems. The scope of this prototyping effort falls within the Fault Management requirements group. The prototyping will be performed in two phases. Phase 1 is the development of an onboard communications network fault detection, isolation, and reconfiguration (FDIR) system. Phase 2 will incorporate global FDIR for onboard systems. Research into the applicability of expert systems, object-oriented programming, fuzzy sets, neural networks and other advanced techniques will be conducted. The goals and technical approach for this new SSFP research project are discussed here.

 9. Lad os tale om INNOVATION

  DEFF Research Database (Denmark)

  Torfing, Jacob

  2014-01-01

  Der er behov for innovation i den offentlige sektor, og behov for at vi taler om INNOVATION uden sproglige omsvøber og forviklinger. Vi skal udvikle et klart og præcist sprog om innovation, for kun derigennem kan vi komme videre til de brændende spørgsmål om, hvordan vi fremmer offentlig innovati...

 10. Kampen om matfatet og matproduksjonen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Morten Haugen

  2013-05-01

  Full Text Available Antallet sultne i verden har økt, selv om det kan diskuteres om det i dag er en høyere eller lavere andel som lider under sult enn for seks år siden – før matprisøkningen. Alle er uansett enige om at det samlet sett produseres nok mat i verden til at alle kan få dekket sine ernæringsbehov. Artikkelen viser at to hovedretninger i debatten om matproduksjon står mot hverandre. Den dominerende retningen fokuserer primært på matsikkerhet, forstått som økt matproduksjon og økt handel med mat. Den andre retningen argumenterer for at interessene og rettighetene for de mest sårbare må ha forrang i politiske prioriteringer, og at de sårbare sikres best med en strategi basert på menneskerettigheter. Artikkelen drøfter landfordeling, økt bruk av genteknologi i landbruket og nedbygging av handelshindre for landbruksprodukter. Industrialisering av landbruket og liberalisering av handelen med landbruksvarer kan gi gode resultater på makronivå – på kort sikt. Dersom målet er å fremme situasjonen for de mest sårbare og samtidig møte klimautfordringene er løsningen en nedenfra-tilnærming, som til nå er blitt ignorert av de fleste stater.Nøkkelord: retten til mat, matsikkerhet, klima, Verdens handelsorganisasjon, FNs tusenårsmålEnglish summary: The struggle over food intake and food productionThe number of hungry persons in the world has increased – although it is debatable whether there is currently a higher or lower proportion of suffering from hunger than six years ago – before the food price increases. All agree that the overall production of food in the world is adequate for everyone's nutritional needs. The article demonstrates that there are two main approaches in the debate on food production. The dominant approach focuses primarily on food security, understood as increased food production and increased food trade. The other approach argues that the interests and rights of the most vulnerable must prevail, and that

 11. Humor and interpersonal attraction.

  Science.gov (United States)

  Murstein, B I; Brust, R G

  1985-12-01

  A humor test composed of cartoons, comic strips, and jokes was administered to 30 college couples (26 single, 4 married) who rated them for humor. Subjects also stated how much they loved and liked their partner, their probability of marrying the partner, and filled out Rubin's Liking and Love Scales. The hypotheses were that similarity of rating of the humorous stimuli would be associated with loving, liking, and predisposition to marry. Hypotheses were confirmed.

 12. Humor in medicine.

  Science.gov (United States)

  Bennett, Howard J

  2003-12-01

  Humor and laughter have been a focus of attention in the popular media and in the medical literature. Despite statements about the health benefits of humor, current research is insufficient to validate such claims. There is support in the literature for the role of humor and laughter in other areas, including patient-physician communication, psychological aspects of patient care, medical education, and as a means of reducing stress in medical professionals.

 13. OMS engine firing

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  An Orbital maneuvering system (OMS) engine firing caused this bright glow at the aft end of the shuttle Challenger during STS-7. Also visible in the open payload bay are parts of the Shuttle pallet satellite (SPAS-01), the experiment package for NASA's Office of Space and Terrestrial Applications (OSTA-2), the protective cradles for the Indonesian Palapa-B and Telesat Canada Anik C2 satellites, some getaway special (GAS) canisters and the Canadian built remote manipulator system (RMS). The earth's horizon can be seen above the orbiter.

 14. Viden om inklusion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyssegaard, Camilla Brørup; Larsen, Michael Søgaard

  Denne publikation er et bearbejdet uddrag af publikationen "Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen", der blev afsluttet i december 2012. Formålet med denne publikationer at præsentere lærere og skoleledere for den viden, vi nu har om hvilke strategier, ......, der har positiv virkning for inklusion i grundskolen på en praksisorienteret, kort, præcis og læsbar måde....

 15. Groen in en om de stad : onderzoek GIOS 2006

  NARCIS (Netherlands)

  Timmermans, W.; Hiddes, E.; Visschedijk, P.A.M.; Gerritsen, E.; Woestenburg, M.

  2006-01-01

  Alterra heeft samen met LNV een flexibele werkvorm ontwikkeld om het belang van groen in de moderne metropool in de praktijk te tonen. Een deel van het overzicht is agenderend uitgevoerd. Een deel is gericht op concrete en actuele beleidsvragen van het ministerie en van meefinancierende gemeenten. D

 16. Humor and Giftedness.

  Science.gov (United States)

  Ziv, Avner; Gadish, Orit

  1990-01-01

  Two studies investigated humor among a total of 151 gifted adolescents. It was found that (1) in a sociometry of humor test, gifted adolescents received either few or many choices in a bimodal distribution; and (2) gifted adolescent humorists were more extroverted, more creative, and lower in need for social approval than other gifted adolescents.…

 17. Humor, Philosophy and Education

  Science.gov (United States)

  Morreall, John

  2014-01-01

  This article begins by examining the bad reputation humor traditionally had in philosophy and education. Two of the main charges against humor--that it is hostile and irresponsible--are linked to the Superiority Theory. That theory is critiqued and two other theories of laughter are presented--the Relief Theory and the Incongruity Theory. In the…

 18. Humor's healing potential.

  Science.gov (United States)

  Seaward, B L

  1992-04-01

  In the past three decades the medical world has begun to take more serious notice of the healing power of humor and the positive emotions associated with it. Humor and laughter are currently being employed by psychotherapists and other care givers as tools to promote and maintain health, as well as intervention and rehabilitation tools for a host of maladies and illnesses related to stress and life-style. Although this empirical medical approach is relatively new, the study of humor has revealed a complex psychological phenomenon. Senses of humor have been categorized in types associated with personality. Humor has many styles and can be found in almost any situation, on any occasion. Theories of humor include the superiority theory, the incongruity theory, the release/relief theory, and the divinity theory. Laughter has many clinical benefits, promoting beneficial physiological changes and an overall sense of well-being. Humor even has long-term effects that strengthen the effectiveness of the immune system. In healthcare, humor therapy can help relieve stress associated with disease and illness. It serves as a diversionary tactic, a therapeutic tool for disorders such as depression, and a coping mechanism. It also is a natural healing component for care givers trying to cope with the stress and personal demands of their occupations.

 19. Humor, Philosophy and Education

  Science.gov (United States)

  Morreall, John

  2014-01-01

  This article begins by examining the bad reputation humor traditionally had in philosophy and education. Two of the main charges against humor--that it is hostile and irresponsible--are linked to the Superiority Theory. That theory is critiqued and two other theories of laughter are presented--the Relief Theory and the Incongruity Theory. In the…

 20. Metonymy And Humor Analysis

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  王凤琴

  2008-01-01

  Study of humor discourse has attracted an increasingly numerousattention since 80's of last century.Traditionally.they approach it mainly from pragmatic aspect.In this paper.I try aflew research perspective,metonymicfunction and scenario concept to study how metonymic link works in theinterpretation of humor asa cognitive and mental process.

 1. Metonymy And Humor Analysis

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  王凤琴

  2008-01-01

  Study of humor discourse has attracted an increasingly numerousattention since 80’s of last century.Traditionally,they approach it mainly from pragmatic aspect.In this paper,I try a new research perspective,metonymic function and scenario concept to study how metonymic link works in the interpretation of humor as a cognitive and mental process.

 2. El humor centenarista

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Álvaro Sánchez

  1963-01-01

  Full Text Available En el número 7 -volumen IV- de julio de 1961, bajo el título de El Humor Parnasiano, fueron publicados cuatro sonetos humorísticos: dos del Maestro Guillermo Valencia y dos de su discípulo Carlos López Narváez.

 3. Kampen om sandheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glerup, Cecilie; Degnbol, Marie Chimwemwe

  2014-01-01

  Hvad betyder politiske kulturer for brugen af videnskab? Cecilie Glerup og Marie Degnbol undersøger, hvordan en dansk klima-NGO inddrager videnskab i sine forsøg på at skabe hårdtslående kritik på klimaområdet. Ifølge de to forfattere forsøger NGO’en at bekæmpe „falsk konfliktualitet“ – at folk e...... uenige om klimaforandringernes omfang, fordi de ikke kender den sande karakter af katastrofen. NGO’en ser med andre ord enighed og fællesskab som en betingelse for forandring, noget forfatterne mener, er levn fra Grundtvig og Højskolebevægelsen....

 4. Humor modeling in the interface

  NARCIS (Netherlands)

  Nijholt, Antinus; Cockton, G.; Stock, O.; Korhonen, P.; Dix, A.; Bergman, E.; Bjork, S.; Morkes, J.; Collings, P.; Dey, A.; Draper, S.; Guliksen, J.; Keinonen, T.; Lazar, J.; Lund, A.; Malich, R.; Nakakoji, K.; Nigay, L.; Prates Oliveira, R.; Rieman, J.; Snyder, C.

  2003-01-01

  Humor is a multi-disciplinary field of research. People have been working on humor in many fields of research, such as psychology, philosophy and linguistics, sociology and literature. Especially in the context of computer science (or Artificial Intelligence) humor research aims at modeling humor in

 5. Humor modeling in the interface

  NARCIS (Netherlands)

  Nijholt, A.; Stock, O.; Dix, A.; Morkes, J.; Cockton, G.; Korhonen, P.; Bergman, E.; Bjork, S.; Collings, P.; Dey, A.; Draper, S.; Guliksen, J.; Keinonen, T.; Lazar, J.; Lund, A.; Malich, R.; Nakakoji, K.; Nigay, L.; Prates Oliveira, R.; Rieman, J.; Snyder, C.

  2003-01-01

  Humor is a multi-disciplinary field of research. People have been working on humor in many fields of research, such as psychology, philosophy and linguistics, sociology and literature. Especially in the context of computer science (or Artificial Intelligence) humor research aims at modeling humor in

 6. Humors in Rip Van Winkle

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张铂

  2014-01-01

  Humor is widely employed in Irving’s Rip Van Winkle. There are several kinds of humors in this short story, for exam-ple: irony, satire, farce, mockery, etc. Different humors indicate different attitudes the writer adopts toward his subject matter. This essay aims at grasping the main idea of the story through the analyses of various uses of humor.

 7. The origin of humor.

  Science.gov (United States)

  Howe, N E

  2002-09-01

  Humor is spread throughout every culture on earth and occupies a large portion of our literature and social interaction. It is so deeply rooted in our culture that it may be a defining characteristic of our species. Yet there has been comparatively little effort to understand its origin. According to the Accepted Theory of Humor all jokes begin with a buildup of tension while an initial paradigm is formed. When the punch line occurs the subject must realign his thinking to accommodate the differences between the initial paradigm and the sudden burst of new information. The Mind Reading Hypothesis extends the accepted theory of humor to include a relationship between the observer and the subject of the humor. The actual source of amusement is the observation of the resolution in the mind of the subject of the collision between old perception and new reality.

 8. Humor and sexual selection.

  Science.gov (United States)

  Storey, Robert

  2003-12-01

  Recently Geoffrey Miller has suggested that humor evolved through sexual selection as a signal of "creativity," which in turn implies youthfulness, intelligence, and adaptive unpredictability. Drawing upon available empirical studies, I argue that the evidence for a link between humor and creativity is weak and ambiguous. I also find only tenuous support for Miller's assumption that the attractiveness of the "sense of humor" is to be found in the wittiness of its possessor, since those who use the phrase often seem to associate it with the affects of relatively mirthless "bonding" laughter. Humor, I conclude, may have evolved as an instrument for achieving broad social adhesiveness and for facilitating the individual's maneuverability within the group, but that it evolved through sexual selection has yet to be convincingly demonstrated.

 9. Political Uses of Humor.

  Science.gov (United States)

  Webb, Ronald G.

  1981-01-01

  Introduces a theoretical framework applicable to the political and social uses made of humor. Focuses on the uses individuals make of jokes and joking in relation to the constant interchange involved between institutional stability and social change. (FL)

 10. The Humor in Horror.

  Science.gov (United States)

  Kies, Cosette

  1995-01-01

  Discussion of horror fiction for teenagers focuses on the element of humor. Topics include parodies, plots, the element of mystery, cover art, end-of-chapter cliffhangers, and formula books. An annotated list of 10 pertinent titles is included. (LRW)

 11. Tro og viden om verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Hans; Lauridsen, Kamma; Kristensen, Mette Maria

  2013-01-01

  Lærervejledning til undervisningsprojektet "Tro og Viden om verden". Projektet består af iBogen Tro og viden om verden og et tilhørende undervisningsforløb. Det er et tværfagligt projekt til 4.-6. klasse, som sætter fokus på forholdet mellem religion og naturvidenskab, ikke mindst i relation til....... Lærervejledningen er opbygget af tre dele. Første del indeholder forskellige oplysninger om projektets mål og muligheder. Dernæst følger en del med baggrundslæsning til læreren om tro, viden og verdensbilleder. Endelig er der en del med en introduktion til iBogen og en konkret undervisningsvejledning til de enkelte...

 12. Han digtede om det uudsigelige

  DEFF Research Database (Denmark)

  svendsen, erik

  2015-01-01

  Paul Celan skrev det vigtigste litterære vidnesbyrd om holocaust, inden han druknede sig i Seinen. Ny samling af hans uafrystelige og virtuost forfærdende poesi på dansk.......Paul Celan skrev det vigtigste litterære vidnesbyrd om holocaust, inden han druknede sig i Seinen. Ny samling af hans uafrystelige og virtuost forfærdende poesi på dansk....

 13. Nationalstaten taber kampen om eliteuddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weirsøe, Mathilde

  2010-01-01

  EU kaster sig ind i kampen om at tiltrække de bedste studerende fra hele verden, for der er både penge og prestige i eliteuddannelser. De danske universiteter vil gerne med på det globale marked, men ryger ind i problemer med det danske princip om gratis uddannelse for alle. Men spørgsmålet er, h...

 14. Om akademisk dannelse i dag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2012-01-01

  Om den dimension i akademisk dannelse, der omhandler de etisk-eksistentielle aspekter ved højere uddannelses undervisning med udgangspunkt i Gadamers syn på dannelse og sandhed og erfaring.......Om den dimension i akademisk dannelse, der omhandler de etisk-eksistentielle aspekter ved højere uddannelses undervisning med udgangspunkt i Gadamers syn på dannelse og sandhed og erfaring....

 15. Using Humorous Programs as a Vehicle for Humorous Commercials.

  Science.gov (United States)

  Perry, Stephen D.; And Others

  1997-01-01

  Shows that an increased level of humor in commercials was beneficial to recall and purchase intention; increased humor in the television program was detrimental to recall of products advertised; and gender interacted with program humor levels, such that products were viewed less negatively by men when they were exposed to commercials in a more…

 16. Om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møgelvang-Hansen, Peter

  2008-01-01

  mangler ved salgsgenstanden. Bestemmelsen indebærer, at en køber, der lider tab som følge af mangler ved salgsgenstanden, ikke alene kan rejse krav om erstatning for udgifter forbundet med dækningskøb, afsavnserstatning, erstatning for driftstab mv., men også erstatning for det tab, køberen måtte have...... at disse frister ikke finder anvendelse, hvis salgsgenstanden lider af en sikkerhedsmangel. Ved sådanne mangler vil køberens mangelskrav herefter alene være reguleret af de almindelige forældelsesregler, jf. lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer. Endelig har udvalget drøftet, om der bør...

 17. Uses of humor in psychotherapy.

  Science.gov (United States)

  Dimmer, S A; Carroll, J L; Wyatt, G K

  1990-06-01

  Given demonstrated usefulness in facilitating learning, aiding healing, and reducing stress, humor has gained recognition as a clinical tool. This article reviews some uses and potential misuses of humor in psychotherapy and suggests directions for practice and research.

 18. Humor and creativity in psychotherapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javier Martín Camacho

  2015-09-01

  Full Text Available In the current article principal theories on humor are analyzed, relating them to different conceptions of creativity. Finally, some indications for the use of humor in psychotherapy are introduced, highlighting their positive and negative aspects. 

 19. Cultural Context and Humor Understanding

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  徐中锋

  2009-01-01

  "Humor" is a very general word, which has been studied by numerous scholars from different points of view, pursuing different goals and using different assumptions. This paper holds that cultural context counts for the production and perception of humor.

 20. Når vi taler om 68

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik; Metz, Georg

  Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi......Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi...

 1. Humor in Children's Picture Books

  Science.gov (United States)

  Serafini, Frank; Coles, Richard

  2015-01-01

  Humorous literature for children has been around since Randolph Caldecott first started writing and illustrating picturebooks. In the article, the authors try to understand what makes picturebooks funny and discuss ways to use humor in the classroom. Many examples of humorous picturebooks are cited to provide teachers with resources for their…

 2. Using Humor in Physical Education

  Science.gov (United States)

  Barney, David; Christenson, Robert

  2013-01-01

  Humor can be extremely beneficial in everyday life, whether giving or receiving it. It can be used to lighten the mood, give encouragement, or make corrections. Humor in physical education is no exception. Physical educators can use humor as a teaching tool and to create an environment for students to acquire the knowledge to practice a lifetime…

 3. Humor and embodied conversational agents

  NARCIS (Netherlands)

  Nijholt, A.

  2003-01-01

  This report surveys the role of humor in human-to-human interaction and the possible role of humor in human-computer interaction. The aim is to see whether it is useful for embodied conversational agents to integrate humor capabilities in their internal model of intelligence, emotions and interactio

 4. Using Humor in Physical Education

  Science.gov (United States)

  Barney, David; Christenson, Robert

  2013-01-01

  Humor can be extremely beneficial in everyday life, whether giving or receiving it. It can be used to lighten the mood, give encouragement, or make corrections. Humor in physical education is no exception. Physical educators can use humor as a teaching tool and to create an environment for students to acquire the knowledge to practice a lifetime…

 5. Forestillinger om kvinden i sygeplejefaget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holen, Mari

  2008-01-01

  Kapitlet analyserer forestillingen om at kvindelighed og sygeplejefaget hører sammen. Den teoretiske optik er Judith Butlers opgør med forestillingen om, at kønnet har en biologisk komponent og en social/kulturel komponent. Kapitlet er en analyse af forskellige tekster skrevet af tre forskellige...... forbinder kvinden til sygeplejefaget. Denne forbindelselinje er dog på mange måder paradoksal, hvilket fremkommer ved at læse teksterne i lyset af Butlers kritik af skellet mellem sex og gender. For på den ene side beskrives det kvidnelige om særlig værdifuldt i forhold til sygeplejefaget, og på den anden...

 6. Friendship, Intimacy and Humor

  Science.gov (United States)

  Gordon, Mordechai

  2014-01-01

  A review of the literature in philosophy in the past 20 years indicates that relatively little has been written on the connection between friendship, intimacy and humor. This article is intended to begin to address the neglect of this topic among philosophers by focusing on some interesting aspects of the relationship between friendship, intimacy…

 7. Forskning om tvang i misbrugsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Deding, Mette

  I Danmark er der begrænset mulighed for brug af tvang i behandlingen af stof- og alkoholmisbrugere. Det kan kun finde sted i forbindelse med en kontrakt om ”frivillig tvang” i behandlingen af gravide alkoholmisbrugere. I Sverige og Norge giver loven mulighed for brug af tvang, og i USA er tvang l...... anvendelse af tvang blandt det faglige personale. Kortlægningen er foretaget efter principperne i Campbell-metoden og udført af SFI Campbell. Den inddrager 70 studier, heraf 42 om effekten af tvang i behandlingen. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Socialministeriet....

 8. Glem ikke at bruge humor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Preben Olund

  2017-01-01

  relationer og nærhed. Det er velkendt. Mindre velkendt er måske at gode relationer begynder med humor. Humorbegrebet kan begribes ud fra fire forskellige perspektiver. Humor bliver sammenlignet med leg, der er en undersøgende og seriøs form for læring mellem fantasi og virkelighed. Humor skaber sociale...... fællesskaber, der er grundlag for læring. Humor udvikler følelser, der er en motiverende faktor i undervisningen. Humor udvikler kognition, der er evnen til at kunne tænke....

 9. Om guldbiller, Bach og basepar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, T.E.

  2003-01-01

  I sin stærkt encyklopædiske roman The Gold Bug Variations søger den amerikanske forfatter Richard Powers gennem utallige detaljer, synekdoker og intrikate forbindelser at inddrage al verden og radikalt udvide romanens rum. Men romanen er også, eller især, en fortælling om kærlighed....

 10. Bogen om GIS og geodata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balstrøm, Thomas; Jacobi, Ole; Bodum, Lars

  OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med registeroplys......OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med...... kriterier osv. I systemerne findes der også værktøjer til beregning af korteste vej i vejnetværk og analyser på cellebaserede data som eksempelvis digitale højdemodeller. I denne første dansksprogede lærebog gives der en introduktion til de basale begreber i forståelsen af GIS eksemplificeret ved fokus på...... geodata i databaser, analysemetoder, kartografiske principper, metadata (data om data) og udvalgte eksempler på geodata til brug for den offentlige forvaltning, private virksomheder og borgere. Bogen afrundes med en perspektivering om mulighederne i fremtidens brug af GIS og geodata, som desværre ikke har...

 11. Bogen om GIS og geodata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balstrøm, Thomas; Jacobi, Ole; Bodum, Lars

  OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med registeroplys......OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med...... kriterier osv. I systemerne findes der også værktøjer til beregning af korteste vej i vejnetværk og analyser på cellebaserede data som eksempelvis digitale højdemodeller. I denne første dansksprogede lærebog gives der en introduktion til de basale begreber i forståelsen af GIS eksemplificeret ved fokus på...... geodata i databaser, analysemetoder, kartografiske principper, metadata (data om data) og udvalgte eksempler på geodata til brug for den offentlige forvaltning, private virksomheder og borgere. Bogen afrundes med en perspektivering om mulighederne i fremtidens brug af GIS og geodata, som desværre ikke har...

 12. Rundt om logistikstrategien med Coloplast

  DEFF Research Database (Denmark)

  Englyst, Linda

  2005-01-01

  I denne artikel illustreres et udviklingsforløb i Coloplast A/S om hvordan strategiudvikling og strategiformulering kan gribes an i en afbalanceret top-down og bottom-up tilgang, der drager nytte af en flerstrenget, eksperimenterende organisatorisk læring. Der diskuteres, hvordan forløbet adskiller...

 13. Orbiter OMS and RCS technology

  Science.gov (United States)

  Boudreaux, R. A.

  1982-01-01

  Orbiter Orbital Maneuver Subsystem (OMS) and Reaction Control Subsystem (RCS) tankage has proved to be highly successful in shuttle flights on-orbit propellant transfer tests were done. Tank qualification tests along with flight demonstrations were carried out future uses of storable propellants are cited.

 14. Om guldbiller, Bach og basepar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, T.E.

  2003-01-01

  I sin stærkt encyklopædiske roman The Gold Bug Variations søger den amerikanske forfatter Richard Powers gennem utallige detaljer, synekdoker og intrikate forbindelser at inddrage al verden og radikalt udvide romanens rum. Men romanen er også, eller især, en fortælling om kærlighed....

 15. Hvordan bibliotekarer tenker om litteraturformidling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kann-Christensen, Nanna; Balling, Gitte

  2013-01-01

  Et nyt dansk forskningsprojekt viser at litteraturformidling tjener mange andre formål end bare at give læsere oplevelse gennom bibliotekbesøg og læsning. Elementer som bibliotekets synlighed i lokalsamfundet og bibliotekarenes egen kærlighed til litteraturen figurerer side om side med det biblio...

 16. Biggenexport naar Duitsland: een markt te winnen

  NARCIS (Netherlands)

  Hoste, R.

  2008-01-01

  Door stijgende biggenexporten vanuit Nederland en Denemarken neemt de concurrentie op de Duitse afzetmarkt toe. Om de concurrentiekracht op de Duitse markt te verbeteren, zijn goede communicatie en meer aandacht voor biggengezondheid belangrijke actiepunten voor de Nederlandse varkenssector

 17. Aqueous Humor Dynamics: A Review

  Science.gov (United States)

  Goel, Manik; Picciani, Renata G; Lee, Richard K; Bhattacharya, Sanjoy K

  2010-01-01

  Glaucoma is a family of optic neuropathies which cause irreversible but potentially preventable vision loss. Vision loss in most forms of glaucoma is related to elevated IOP with subsequent injury to the optic nerve. Secretion of aqueous humor and regulation of its outflow are physiologically important processes for maintaining IOP in the normal range. Thus, understanding the complex mechanisms that regulate aqueous humor circulation is essential for management of glaucoma. The two main structures related to aqueous humor dynamics are the ciliary body and the trabecular meshwork (TM). Three mechanisms are involved in aqueous humor formation: diffusion, ultrafiltration and active secretion. Active secretion is the major contributor to aqueous humor formation. The aqueous humor flow in humans follows a circadian rhythm, being higher in the morning than at night. The aqueous humor leaves the eye by passive flow via two pathways - the trabecular meshwork and the uveoscleral pathway. In humans, 75% of the resistance to aqueous humor outflow is localized within the TM with the juxtacanalicular portion of the TM being the main site of outflow resistance. Glycosaminoglycan deposition in the TM extracellular matrix (ECM) has been suggested to be responsible for increased outflow resistance at this specific site whereas others have suggested deposition of proteins, such as cochlin, obstruct the aqueous humor outflow through the TM. The uveoscleral outflow pathway is relatively independent of the intraocular pressure and the proportion of aqueous humor exiting the eye via the uveoscleral pathway decreases with age. PMID:21293732

 18. Main: 1OM1 [RPSD[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available 1OM1 トウモロコシ Corn Zea mays L. Casein Kinase Ii, Alpha Chain Name=Ack2; Zea Mays Mole...ELLVDLQDYDYSLDMWSLGCMFAGMIFRKEPFFYGHDNHDQLVKIAKVLGTDGLNVYLNKYRIELDPQLEALVGRHSRKPWLKFMNADNQHLVSPEAIDFLDKLLRYDHQERLTALEAMTHPYFQQVRAAENSRTRA corn_1OM1.jpg ...

 19. Til fiktiv samtale om dannelse og kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brok, Lene Storgaard

  2016-01-01

  Grundtvig, Brandes og andre betydningsfulde personer deltager i fiktiv samtale om dannelse og kompetencer......Grundtvig, Brandes og andre betydningsfulde personer deltager i fiktiv samtale om dannelse og kompetencer...

 20. OMS event evaluator and scheduler

  Science.gov (United States)

  Eckelkamp, Richard E.

  1990-01-01

  An Operations Management System (OMS) is being designed for Space Station Freedom to improve productivity, reliability, and safety while reducing operations and maintenance costs. Central to the concept is a short term plan containing mixes of man-readable and machine-executable procedures used in an environment of distributed processing and execution. An OMS event evaluator to check upcoming short-term plan events for validity of execution is under development. The first version checks time and resource constraints against operational conditions for current or expected stations. In work are the handling of environmental and other operational constraints, as well as detailed modeling of resources and station operational states. The Ada Program also has the ability to reschedule all or part of the events.

 1. College Students' Perception of Lecturers Using Humor.

  Science.gov (United States)

  Tamborini, Ron; Zillmann, Dolf

  1981-01-01

  Audio-taped lectures by male or female professors were produced in four versions: no humor; sexual humor; other-disparaging humor; and self-disparaging humor. Male and female students rated lecturers' intelligence and appeal. Intelligence ratings were unaffected by humor variations, but significant lecturer-student sex interactions were found on…

 2. Study on Deep Structure of Humor

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  闫林琼

  2007-01-01

  Humor is the common favorite of people in all walks of life and at all ages. Studying the deep structure of humor, that is, the psychological and cognitive foundation in producing and comprehending humor, is quite practical in helping people first to recognize, understand and appreciate others' humor and then to apply their own humor to their daily communication.

 3. Humor and embodied conversational agents

  OpenAIRE

  Nijholt, A.

  2003-01-01

  This report surveys the role of humor in human-to-human interaction and the possible role of humor in human-computer interaction. The aim is to see whether it is useful for embodied conversational agents to integrate humor capabilities in their internal model of intelligence, emotions and interaction (verbal and nonverbal) capabilities. A current state of the art of research in embodied conversational agents, affective computing and verbal and nonverbal interaction is presented. The report ad...

 4.  Blogger du om vejledning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Rie; Hohwü-Christensen, Stine

  2007-01-01

  Blog om vejledning på http://www.guidance-europe.org/ Hvad er vejledning, og hvad ved man om det? Hvordan skulle Sokrates' tanker om det gode liv kunne hjælpe med at træffe uddannelses- eller karrierevalg i 2007?  Hvad betyder egentlig VidensCenter for Vejledning? Og hvorfor i det hele taget al d...

 5. Humor, helt seriøst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundquist, Lita Sander

  2012-01-01

  Adfærd. Har humor grænser? Dansk humor har i hvert fald. Hvor humor typisk bruges til at glatte ud med, har det ofte den stik modsatte virkning, viser studie.......Adfærd. Har humor grænser? Dansk humor har i hvert fald. Hvor humor typisk bruges til at glatte ud med, har det ofte den stik modsatte virkning, viser studie....

 6. Humor styles and symbolic boundaries

  NARCIS (Netherlands)

  Kuipers, G.

  2009-01-01

  Humor is strongly related to group boundaries. Jokes and other humorous utterances often draw on implicit references and inside knowledge; they tend to refer to sensitive topics which may offend people; and they ideally incite laughter, one of the strongest markers of social solidarity and emotional

 7. A Pragmatic Study of Humor

  Science.gov (United States)

  Ibraheem, Sura Dhiaa; Abbas, Nawal Fadhil

  2016-01-01

  Linguistically speaking, the concept of humor, which seems to be vast for people, has specific dimensions by which it is generated including: puns, irony, sarcasm, wittiness, and contrastive utterances in relation to the speakers of those utterances. It is about how the extra linguistics elements dominate the situation and the delivery of humor.…

 8. Humor er en alvorlig sag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søltoft, Pia

  2016-01-01

  I modsætning til ironi er humor for Kierkegaard fællesskabsgivende – ironikeren hævder sig selv, men humoristen har sympati med den, man ler med. Humor er hos Kierkegaard udtryk for, at humoristen forliger sig med tilværelsen og dens luner, og dermed grænser humoren hos Kierkegaard op til det...

 9. Humor styles and symbolic boundaries

  NARCIS (Netherlands)

  Kuipers, G.

  2009-01-01

  Humor is strongly related to group boundaries. Jokes and other humorous utterances often draw on implicit references and inside knowledge; they tend to refer to sensitive topics which may offend people; and they ideally incite laughter, one of the strongest markers of social solidarity and emotional

 10. Spass Verstehen, Zur Pragmatik von konversationellem Humor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ekmann, Bjørn

  2000-01-01

  Spøg, Humor, Komik, Ironi, Kommunikationsteori, Hermeneutik, Gruppedynamik, Logik, Tekstlingvistik......Spøg, Humor, Komik, Ironi, Kommunikationsteori, Hermeneutik, Gruppedynamik, Logik, Tekstlingvistik...

 11. Aqueous humor changes after experimental filtering surgery.

  Science.gov (United States)

  Radius, R L; Herschler, J; Claflin, A; Fiorentino, G

  1980-02-01

  We studied aqueous humor of rhesus and owl monkeys for its effect on the growth of subconjunctival fibroblasts in tissue culture. Aqueous humor samples obtained before glaucoma surgery inhibited the initiation of growth of fibroblasts. However, postoperative aqueous humor samples supported growth of fibroblasts. The change in aqueous humor physiology lasted for up to two months after glaucoma surgery. Our study indicated that possibly material added to the postoperative aqueous humor inactivates an inhibitor normally present in primary aqueous humor. An alternative explanation would be that primary aqueous humor, in contrast to secondary aqueous humor, lacks sufficient nutrient material to support fibroblast growth in tissue culture.

 12. TNT gaat op klantreis om tevredenheid te meten

  NARCIS (Netherlands)

  Jorritsma, A.

  2010-01-01

  Als we weten wat klanten ervaren en voelen, weten we ook wat we goed doen en waar de verbeterpunten zitten, hoe we de omzet kunnen laten groeien en kosten kunnen besparen. TNT Post omarmde de door TNO ontwikkelde 'Customer Journey' methode en ging op klantreis.

 13. Effectiviteit van telefonische coaching om te stoppen met roken

  NARCIS (Netherlands)

  Schuck, K.; Bricker, J.B.; Otten, R.; Kleinjan, M.; Brandon, T.H.; Engels, R.C.M.E.

  2014-01-01

  We tested the effectiveness of tailored quitline (telephone) counselling among smoking parents recruited into cessation support through their children’s primary schools. We conducted a two-arm randomized controlled trial with 3-month and 12-month follow- up. Smoking parents were recruited through th

 14. Welke overwegingen heeft de huisarts om antidepressiva voor te schrijven?

  NARCIS (Netherlands)

  Volkers, A.; Dijk, L. van; Jong, A. de; Bakker, D. de

  2006-01-01

  Introduction: During the last decade general practitioners (GPs) have prescribed antidepressants more frequently, which raises questions about the causes of the rise. We explored GPs’ reasons for prescribing antidepressants and what reasons GPs advance for choosing between SSRIs or TCAs. Method:

 15. Om te gee: ’n Godsdiens- en sendingwetenskaplike perspektief

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaco Beyers

  2012-01-01

  Full Text Available To give: A science of religion and missiological perspective. Human nature has been depicted as being utilitarian. This means that man considers all social action in terms of an optimalisation of privilege for the self. Marcel Mauss challenged this theory by investigating the possibility of human nature as being anti-utilitarian. Man does not give in order to receive. Human social action is not necessarily motivated by what man stands to gain. The diaconate of the church can be seen as the social action of giving. There is a close connection between the diaconate and the apostolate as actions of giving by the church. This article wants to determine whether these actions by the church are utilitarian in nature. Sundermeier’s use of the concept of convivence is used to illustrate how the church acts in an anti-utilitarian fashion when engaging in the diaconate and the apostolate. The social theory of Mauss, the missionary perspective of Sundermeier and the theology on the diaconate by Moltmann are brought into conversation with one another in order to illustrate the anti-utilitarian activities of the church in society.

 16. Welke overwegingen heeft de huisarts om antidepressiva voor te schrijven?

  NARCIS (Netherlands)

  Volkers, A.; Dijk, L. van; Jong, A. de; Bakker, D. de

  2006-01-01

  Introduction: During the last decade general practitioners (GPs) have prescribed antidepressants more frequently, which raises questions about the causes of the rise. We explored GPs’ reasons for prescribing antidepressants and what reasons GPs advance for choosing between SSRIs or TCAs. Method: Fac

 17. Taal om te leren: Didactiek en opbrengsten van tweetalig onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  de Graaff, R.

  2013-01-01

  In zijn oratie plaatst de hoogleraar Tweetalig Onderwijs het tweetalig onderwijs in een internationaal onderwijs- en onderzoeksperspectief. Hij maakt daarbij gebruik van de principes van CLIL: Content and language integrated learning. Hoe kunnen taal- en vakdocenten hun onderwijs zo inrichten dat

 18. Taal om te leren: Didactiek en opbrengsten van tweetalig onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  de Graaff, R.

  2013-01-01

  In zijn oratie plaatst de hoogleraar Tweetalig Onderwijs het tweetalig onderwijs in een internationaal onderwijs- en onderzoeksperspectief. Hij maakt daarbij gebruik van de principes van CLIL: Content and language integrated learning. Hoe kunnen taal- en vakdocenten hun onderwijs zo inrichten dat di

 19. Kultur-retur: Historien om et tatoveret hoveds rejse gennem museumsverdenen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Helle

  2006-01-01

  I 1998 overdrog Nationalmuseet et tatoveret hoved af en mand fra New Zealands indfødte befolkning, maorierne, til New Zealands nationalmuseum, Te Papa Tongarewa. En sådan hjemsendelse rummer sin egen historie om kulturel udvikling, som nok er værd at se på....

 20. Effects of Classroom Humor Climate and Acceptance of Humor Messages on Adolescents' Expressions of Humor

  Science.gov (United States)

  Chiang, Yi-Chen; Lee, Chun-Yang; Wang, Hong-Huei

  2016-01-01

  Background: To adapt to dramatic changes from physical growth, physical development and the increasing demand of significant others, humor has been found to be an effective coping strategy. However, previous studies have found that adolescents start to express their humor styles with aggressive components which causes negative consequences, such…

 1. Effects of Classroom Humor Climate and Acceptance of Humor Messages on Adolescents' Expressions of Humor

  Science.gov (United States)

  Chiang, Yi-Chen; Lee, Chun-Yang; Wang, Hong-Huei

  2016-01-01

  Background: To adapt to dramatic changes from physical growth, physical development and the increasing demand of significant others, humor has been found to be an effective coping strategy. However, previous studies have found that adolescents start to express their humor styles with aggressive components which causes negative consequences, such…

 2. A Pragmatic Study of Humor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sura Dhiaa Ibraheem

  2016-02-01

  Full Text Available Linguistically speaking, the concept of humor, which seems to be vast for people, has specific dimensions by which it is generated including: puns, irony, sarcasm, wittiness, and contrastive utterances in relation to the speakers of those utterances. It is about how the extra linguistics elements dominate the situation and the delivery of humor. The researchers of the present paper intend to show how the selected literary extract can be subjected to a linguistic pragmatic analysis and then be explained by applying the incongruity theory of humor by Kant (1790 in order to show the ways or the mechanisms that lead to the flouting, infringing and the violation of Gricean maxims can consequently lead to the creation of humor. Despite the fact that the present paper is qualitative in nature, some tables are provided by the researchers in order to reach into a better, deeper and more understandable analysis. Investigating the ways Gricean maxims are flouted, infringed and violated to create humor, and showing how the imperfect use of language sometimes create unintentional humor are the researchers’ aims of this paper. Keywords: pragmatics, humor, implicature, Gricean maxims, Measure for Measure

 3. Graanadventieven in en om Wageningen

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, M.T.; Muller, F.M.

  1963-01-01

  Het graan bestemd voor de vele pluimveebedrijven in de zuidelijke Gelderse Vallei en op een deel van de Veluwe wordt doorgaans per schip te Wageningen aangevoerd en, via het overslagbedrijf aldaar, losgestort per vrachtauto verder vervoerd. Geen wonder dat, als de omstandigheden gunstig zijn, bij de

 4. Hvorfor al den snak om etik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjort, Katrin

  2010-01-01

  Denne artikel handler om pædagogers professionsetik, og om hvordan pædagoger – som andre velfærdsprofessionelle inden for uddannelse, sundhed og socialt arbejde – i dag er spændt ud mellem på den ene side den klassiske velfærdsstats pligtetik, kravet om at give ”alt det bedste til alle”, og på de...

 5. Omsætning af fast ejendom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edlund, Hans Henrik

  Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar.......Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar....

 6. Den brede, folkelige debat om EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dosenrode, Søren

  2005-01-01

  I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet.......I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet....

 7. Humor and Healing in College Counseling

  Science.gov (United States)

  Thomas, Barbara J.; Roehrig, James P.; Yang, Peggy H.

  2015-01-01

  Humor is an often neglected but potentially powerful tool in college counseling center interventions. In this article we review potential benefits and hazards of using humor in a college mental health setting along with perspectives on humor's mechanism of action and distinctions between types of humor. Therapist and client-specific…

 8. Humor and Healing in College Counseling

  Science.gov (United States)

  Thomas, Barbara J.; Roehrig, James P.; Yang, Peggy H.

  2015-01-01

  Humor is an often neglected but potentially powerful tool in college counseling center interventions. In this article we review potential benefits and hazards of using humor in a college mental health setting along with perspectives on humor's mechanism of action and distinctions between types of humor. Therapist and client-specific…

 9. Pragmatic Analysis on Verbal Humor in Friends

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  王芳

  2009-01-01

  As a nature of humanity, humor is a way of communication peculiar to human beings. Verbal humor is a cate-gory of humor which is used to express humorist ideas through language, and siteom as a unique comedy performance is an important carrier of humor. This paper applies some basic pragnmtic theories, such as Cooperative Principles (CP) and Relevance Theory(RT), to analyze the verbal humor in American popular situational comedy Friends, aiming to explore the generation mechanism of English humor. And then a better understanding and appreciation of English humor for English learners can be achieved.

 10. Relation between humor and empathic concern.

  Science.gov (United States)

  Hampes, W P

  2001-02-01

  A series of studies have shown that humor is associated with close interpersonal relationships and effective in reducing stress, which in turn enhances empathy. Therefore, it was hypothesized that humor and empathic concern would be positively correlated. The Empathic Concern subscale of the Empathy Questionnaire, the Coping Humor Scale, the Multidimensional Sense of Humor Scale, and the Situational Humor Response Questionnaire were given to 124 subjects. Scores on the Empathic Concern subscale were significantly correlated with those on each of the humor scales. Types of humor may be an important variable in the relationship between empathic concern and humor. Both humor and empathic concern are associated for people with emotional intelligence who use these to interact effectively with other individuals. As such, it was suggested that exploration would yield a relation between humor and emotional self-awareness, which is also associated with emotional intelligence.

 11. Humor in systemic lupus erythematosus.

  Science.gov (United States)

  Moura, Cristiano S; Li, Rui; Lawrie, Sarah; Bar-Or, Amit; Clarke, Ann E; Da Costa, Deborah; Banerjee, Devi; Bernatsky, Sasha; Lee, Jennifer L; Pineau, Christian A

  2015-03-01

  Humor has neurophysiological effects influencing the release of cortisol, which may have a direct impact on the immune system. Laughter is associated with a decreased production of inflammatory cytokines both in the general population and in rheumatoid arthritis (RA). Our objective was to explore the effects of humor on serum cytokines [particularly interleukin-6 (IL-6)] and cortisol levels in systemic lupus erythematosus (SLE), after a standard intervention (120 min of visual comedy). We enrolled 58 females with SLE from consecutive patients assessed in the Montreal General Hospital lupus clinic. The subjects who consented to participate were randomized in a 1:1 ratio to the intervention (watching 120 min of comedy) or control group (watching a 120 min documentary). Measurements of cytokine and serum cortisol levels as well as 24-h urine cortisol were taken before, during, and after the interventions. We compared serum cytokine levels and serum and 24-h urine cortisol levels in the humor and control groups and performed regression analyses of these outcomes, adjusting for demographics and the current use of prednisone. There were no significant differences between the control and humor groups in demographics or clinical variables. Baseline serum levels of IL-6, IL-10, tumor necrosis factor-alpha, and B-cell activating factor were also similar in both groups. There was no evidence of a humor effect in terms of decreasing cytokine levels, although there was some suggestion of lowered cortisol secretion in the humor group based the 24-h urinary cortisol levels in a subgroup. In contrast to what has been published for RA, we saw no clear effects of humor in altering cytokine levels in SLE, although interesting trends were seen for lower cortisol levels after humor intervention compared with the control group.

 12. Om arkitektur - en kort indledende promenade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oxvig, Henrik

  2013-01-01

  Introduktion til arkitektur og rum for unge, nysgerrige mennesker. Vægten er lagt på bevægelse; introduktionen promenerer gennem arkitekturhistorien og søger at pege på, at historien - fortællingen - handler om noget som ikke er historie, nemlig om arkitektur, rum....

 13. Rapport om DanDiaSyn-projektet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik; Hagedorn, Karen

  2009-01-01

  Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9......Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9...

 14. Omsættelige forureningstilladelser i USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gert Tinggaard

  1992-01-01

  I en tidligere artikel i Samfundsøkonomen, har Hjorth-Andersen på overbevisende måde beskrevet de teoretiske fordele ved en eventuel inddragelse af "omsættelige forureningstilladelser" i miljøreguleringen. Spørgsmålet er, om de teoretiske forventninger kan indfries i praksis. Her kan erfaringerne...

 15. Viden om strategiske partnerskaber i byggeriet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Kristian

  i byggeriet. Imidlertid er forskningen indenfor området begrænset af omfang, ligesom der i det hele taget ikke er skrevet meget om emnet. Men i andre brancher tog udviklingen af strategiske partnerskaber fart allerede i 1980`erne. Litteraturen om og forskningen i strategiske partnerskaber generelt...

 16. Folkeoplysning om bæredygtig udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Læssøe, Jeppe

  2007-01-01

  folkelige engagement i bæredygtig udvikling - trods indsatsen i 90'erne - har været faldende, er denne harmoni-forestilling ikke blevet udfordret. Artiklen slutter med et forslag om at nytænke didaktikken i folkeoplysningen om bæredygtig udvikling med udgangspunkt i en erkendelse af de dilemmaer, der...

 17. Rapport om DanDiaSyn-projektet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik; Hagedorn, Karen

  2009-01-01

  Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9......Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9...

 18. On-Orbit Propulsion OMS/RCS

  Science.gov (United States)

  Hurlbert, Eric A.

  2001-01-01

  This slide presentation reviews the Space Shuttle's On-Orbit Propulsion systems: the Orbital Maneuvering System (OMS) and the Reaction Control System (RCS). The functions of each of the systems is described, and the diagrams of the systems are presented. The OMS/RCS thruster is detailed and a trade study comparison of non-toxic propellants is presented.

 19. ARL/OMS Consultant Training Program.

  Science.gov (United States)

  Euster, Joanne R.

  1982-01-01

  Describes Academic Library Consultant Training Program begun in 1979, sponsored by Office of Management Studies (OMS) and designed to provide 80 consultants to aid academic libraries in improving performance. Viewpoints are included from OMS Director and participants concerning program objectives, trainee selection, workshops, internships, and the…

 20. To Be or Not To Be Humorous? Cross Cultural Perspectives on Humor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xiaodong Yue

  2016-10-01

  Full Text Available Humor seems to manifest differently in Western and Eastern cultures, although little is known about how culture shapes humor perceptions. The authors suggest that Westerners regard humor as a common and positive disposition; the Chinese regard humor as a special disposition particular to humorists, with controversial aspects. In Study 1, Hong Kong participants primed with Western culture evaluate humor more positively than they do when primed with Chinese culture. In Study 2a, Canadians evaluate humor as being more important in comparison with Chinese participants. In Study 2b, Canadians expect ordinary people to possess humor, while Chinese expect specialized comedians to be humorous. The implications and limitations are discussed.

 1. To Be or Not To Be Humorous? Cross Cultural Perspectives on Humor.

  Science.gov (United States)

  Yue, Xiaodong; Jiang, Feng; Lu, Su; Hiranandani, Neelam

  2016-01-01

  Humor seems to manifest differently in Western and Eastern cultures, although little is known about how culture shapes humor perceptions. The authors suggest that Westerners regard humor as a common and positive disposition; the Chinese regard humor as a special disposition particular to humorists, with controversial aspects. In Study 1, Hong Kong participants primed with Western culture evaluate humor more positively than they do when primed with Chinese culture. In Study 2a, Canadians evaluate humor as being more important in comparison with Chinese participants. In Study 2b, Canadians expect ordinary people to possess humor, while Chinese expect specialized comedians to be humorous. The implications and limitations are discussed.

 2. To Be or Not To Be Humorous? Cross Cultural Perspectives on Humor

  Science.gov (United States)

  Yue, Xiaodong; Jiang, Feng; Lu, Su; Hiranandani, Neelam

  2016-01-01

  Humor seems to manifest differently in Western and Eastern cultures, although little is known about how culture shapes humor perceptions. The authors suggest that Westerners regard humor as a common and positive disposition; the Chinese regard humor as a special disposition particular to humorists, with controversial aspects. In Study 1, Hong Kong participants primed with Western culture evaluate humor more positively than they do when primed with Chinese culture. In Study 2a, Canadians evaluate humor as being more important in comparison with Chinese participants. In Study 2b, Canadians expect ordinary people to possess humor, while Chinese expect specialized comedians to be humorous. The implications and limitations are discussed. PMID:27757091

 3. Affective Style, Humor Styles and Happiness

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas E. Ford

  2014-08-01

  Full Text Available The present study examined the relationships between dispositional approach and avoidance motives, humor styles, and happiness. In keeping with previous research, approach motives and the two positive humor styles (self-enhancing and affiliative positively correlated with happiness, whereas avoidance motives and the two negative humor styles (self-defeating and aggressive negatively correlated with happiness. Also, we found support for three new hypotheses. First, approach motives correlated positively with self-enhancing and affiliative humor styles. Second, avoidance motives correlated positively with self-defeating humor style, and third, the positive relationship between approach motives and happiness was mediated by self-enhancing humor style.

 4. Various Means of Achieving Humor in English

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  温晓棠

  2014-01-01

  Humor can be found everywhere in our daily life. It shows one's wisdom and confidence, which reflects a person's character, mind and cultivation. While it makes people laugh, it enlightens and instruct people. As we all know, English humor is a manifestation of the western literature. However, people in non-English speaking countries cannot completely understand English humor because of the differences of different cultures. The present paper starts from the analysis of English humor, trying to find out some ways of achieving humor so as to better our understanding and appreciation of English humor.

 5. El humor es algo serio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Guiralt Gomar

  2016-07-01

  Full Text Available Reseña del libro colectivo El humor frente al poder. Prensa humorística, cultura política y poderes fácticos en España (1927-1987, editado por Enrique Bordería Ortiz, Francesc-Andreu Martínez Gallego y Josep Lluís Gómez Mompart y publicado en 2015 por Biblioteca Nueva, dentro de su “Colección Historia”. El volumen, resultado del Grupo de Investigación en Comunicación Humorística y Satírica (GRICOHUSA, consiste en una compilación de trabajos científicos y de gran rigor académico acerca de la prensa humorística y satírica española durante las dos transiciones políticas de la historia contemporánea de España. Así, en él se analizan en profundidad semanarios y rotativos fundamentales del periodismo de humor español, tales como La Traca, Gutiérrez, La Codorniz, El Jueves y El Papus, entre muchos otros.

 6. Cooperative Principle and English Humorous Utterance

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  徐芳

  2010-01-01

  <正>Humorous utterances,especially those in the form of conversation in life,have distinctive pragmatic features.There is a close relationship between humor and pragmatics,which can be found in various books on pragmatics.In those books,humorous utterances function as examples for pragmatic analysis.Effective humorous languages often reflect one or several pragmatic features.This paper specifically introduces one of the important theories of pragmatics:cooperative principle,by which the paper analyzes the humorous utterance and explores the relationship between pragmatic rules and humorous utterance.The purpose is to make people know humorous utterance is a matter of pragmatics. The reality of the humor especially depends on implication of the language and the context.

 7. Humor as a Mental Fitness Indicator

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel P. Howrigan

  2008-10-01

  Full Text Available To explain the pervasive role of humor in human social interaction and among mating partner preferences, Miller (2000a proposed that intentional humor evolved as an indicator of intelligence. To test this, we looked at the relationships among rater-judged humor, general intelligence, and the Big Five personality traits in a sample of 185 college-age students (115 women, 70 men. General intelligence positively predicted rater-judged humor, independent of the Big Five personality traits. Extraversion also predicted rater-judged humor, although to a lesser extent than general intelligence. General intelligence did not interact with the sex of the participant in predicting rating scores on the humor production tasks. The current study lends support to the prediction that effective humor production acts as an honest indicator of intelligence in humans. In addition, extraversion, and to a lesser extent, openness, may reflect motivational traits that encourage humor production.

 8. Neural correlates of humor detection and appreciation.

  Science.gov (United States)

  Moran, Joseph M; Wig, Gagan S; Adams, Reginald B; Janata, Petr; Kelley, William M

  2004-03-01

  Humor is a uniquely human quality whose neural substrates remain enigmatic. The present report combined dynamic, real-life content and event-related functional magnetic resonance imaging (fMRI) to dissociate humor detection ("getting the joke") from humor appreciation (the affective experience of mirth). During scanning, subjects viewed full-length episodes of the television sitcoms Seinfeld or The Simpsons. Brain activity time-locked to humor detection moments revealed increases in left inferior frontal and posterior temporal cortices, whereas brain activity time-locked to moments of humor appreciation revealed increases in bilateral regions of insular cortex and the amygdala. These findings provide evidence that humor depends critically upon extant neural systems important for resolving incongruities (humor detection) and for the expression of affect (humor appreciation).

 9. Respons imun humoral pada pulpitis (Humoral immune response on pulpitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trijoedani Widodo

  2005-06-01

  Full Text Available Pulpitis is an inflammation process on dental pulp tissue, and usually as the continuous of caries. The microorganism in the caries is a potential immunogenic triggering the immune respons, both humoral and celluler immune responses. The aim of this research is to explain the humoral immune response changes in the dental pulp tissues of pulpitis. This research was done on three group samples: Irreversible pulpitis, Reversible pulpitis and sound teeth as the control group. The result showed that there were three pulpitis immunopathologic patterns: the sound teeth immunopathologic pattern showing a low humoral immune response, in a low level of IgG, IgA and IgM, the reversible pulpitis pattern showing that in a higher humoral immune response, IgG and IgA decreased but IgM increased, the irreversible pulpitis pattern showing that IgG and IgM increased, but it couldn't be repaired although it has highly immunity, and it showed an unusually low level of IgA. This low level of IgA meant that irreversible pulpitis had a low mucosal immunity.

 10. Om de såkaldte fejlslutninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2008-01-01

  I artiklen, der er et bidrag til logik og argumentationsteori, tages de såkaldte fejlslutninger op til behandling. Det hævdes, at den nylige litteratur om emnet i Danmark ikke er opdateret om de sidste 30 års internationale debat. I et forsøg på at rode bod på denne tingenes tilstand gives et rids...

 11. Black humor in O.Henry's novels

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  冯静楠

  2013-01-01

   Black humor is a kind of literary style rose in American and O .Henry's novels used it to express the satire to society and show the sympathy to the lower class .The most typical works contain black humor two are The Cop and the Anthem and The Gift of the Magi.By using black humor, he created his unique endings .This article is trying to analysis the use of black humor in his novels and the effect.

 12. Humor as a Mental Fitness Indicator

  OpenAIRE

  Howrigan, Daniel P.; Kevin B. MacDonald

  2008-01-01

  To explain the pervasive role of humor in human social interaction and among mating partner preferences, Miller (2000a) proposed that intentional humor evolved as an indicator of intelligence. To test this, we looked at the relationships among rater-judged humor, general intelligence, and the Big Five personality traits in a sample of 185 college-age students (115 women, 70 men). General intelligence positively predicted rater-judged humor, independent of the Big Five personality traits. Extr...

 13. Linguistic Features of Humor in Academic Writing

  Science.gov (United States)

  Skalicky, Stephen; Berger, Cynthia M.; Crossley, Scott A.; McNamara, Danielle S.

  2016-01-01

  A corpus of 313 freshman college essays was analyzed in order to better understand the forms and functions of humor in academic writing. Human ratings of humor and wordplay were statistically aggregated using Factor Analysis to provide an overall "Humor" component score for each essay in the corpus. In addition, the essays were also…

 14. Overtone Mobility Spectrometry: Part 4. OMS-OMS Analyses of Complex Mixtures

  Science.gov (United States)

  Kurulugama, Ruwan T.; Nachtigall, Fabiane M.; Valentine, Stephen J.; Clemmer, David E.

  2011-11-01

  A new, two-dimensional overtone mobility spectrometry (OMS-OMS) instrument is described for the analysis of complex peptide mixtures. OMS separations are based on the differences in mobilities of ions in the gas phase. The method utilizes multiple drift regions with modulated drift fields such that only ions with appropriate mobilities are transmitted to the detector. Here we describe a hybrid OMS-OMS combination that utilizes two independently operated OMS regions that are separated by an ion activation region. Mobility-selected ions from the first OMS region are exposed to energizing collisions and may undergo structural transitions before entering the second OMS region. This method generates additional peak capacity and allows for higher selectivity compared with the one-dimensional OMS method. We demonstrate the approach using a three-protein tryptic digest spiked with the peptide Substance P. The [M + 3H]3+ ion from Substance P can be completely isolated from other components in this complex mixture prior to introduction into the mass spectrometer.

 15. Woodworking machine converts waste into energy; Houtbewerker zet restafval om in energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gool, J. (ed.)

  2004-02-01

  Wood wastes from a woodworking business in Schijndel, Netherlands, are used to provide 3,000 households with green electricity. Since 1997 the bio-combustor produces 1 MW{sub e} and 5 MW{sub th}. [Dutch] De houtresten die vrijkomen bij het houtverwerkingsbedrijf Houtindustrie Schijndel kunnen worden gebruikt om 3000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Sinds 1997 levert de bioverbrandingsinstallatie 1 MW{sub e} en 5 MW{sub th}.

 16. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Ph.d.-afhandlingen handler om evalueringer, om evalueringer af uddannelse med et fokus og perspektiv som er begrænset til en afdækning af forhold om evalueringer, til en formulering af en teori om evalueringer. I afhandlingens analyser og diskussioner anvendes teorier af Émile Durkheim, Pierre...

 17. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Ph.d.-afhandlingen handler om evalueringer, om evalueringer af uddannelse med et fokus og perspektiv som er begrænset til en afdækning af forhold om evalueringer, til en formulering af en teori om evalueringer. I afhandlingens analyser og diskussioner anvendes teorier af Émile Durkheim, Pierre...

 18. Opsigtsvækkende nyt om derivater fra USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank

  1997-01-01

  Der er opsigsvækkende nyt fra USA om den regnskabsmæssige behandling af derivater som terminskontrakter, futures, optioner, swaps m.v. Glem alt om historiske anskaffelsespriser. For derivater er der kun ét mål, som kan bruges: markedsværdier (fair-values). Glem alt om snakken om 'off-balance-sheet...

 19. Ramme- og lokalaftaler om organisering af virksomheders sikkerheds- og sundhedsarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Ole Henning; Hasle, Peter

  En undersøgelse af ramme aftaler mellem arbejdsmarkedets parter om alternative organisering af sikkerhedsorganisationen, samt en række virksomheders lokale aftaler om samme emne.......En undersøgelse af ramme aftaler mellem arbejdsmarkedets parter om alternative organisering af sikkerhedsorganisationen, samt en række virksomheders lokale aftaler om samme emne....

 20. Humor in intimate relationships Ties among sense of humor, similarity in humor and relationship quality

  NARCIS (Netherlands)

  Barelds, D.P.H.; Barelds-Dijkstra, P.

  2010-01-01

  The present study examined relations between different aspects of humor and relationship quality Participants 114 married or cohabiting heterosexual couples from the general community with a mean relationship length of 22 years completed a number of measures assessing these two themes We expected

 1. Humor in intimate relationships Ties among sense of humor, similarity in humor and relationship quality

  NARCIS (Netherlands)

  Barelds, Dick P. H.; Barelds-Dijkstra, Pieternel

  2010-01-01

  The present study examined relations between different aspects of humor and relationship quality Participants 114 married or cohabiting heterosexual couples from the general community with a mean relationship length of 22 years completed a number of measures assessing these two themes We expected di

 2. Humor in intimate relationships Ties among sense of humor, similarity in humor and relationship quality

  NARCIS (Netherlands)

  Barelds, D.P.H.; Barelds-Dijkstra, P.

  2010-01-01

  The present study examined relations between different aspects of humor and relationship quality Participants 114 married or cohabiting heterosexual couples from the general community with a mean relationship length of 22 years completed a number of measures assessing these two themes We expected di

 3. The Relationship Between Humor Styles and Forgiveness

  Science.gov (United States)

  Hampes, William

  2016-01-01

  Research has shown that a factor in a victim’s forgiveness of an offender is the victim’s ability to make more positive, or at least less negative, attributions of the offender’s behavior and that perspective-taking can be a factor in facilitating that process. Self-enhancing humor has been found to be positively correlated with perspective-taking empathy and aggressive humor found to be negatively correlated with perspective-taking empathy. Therefore it was predicted that self-enhancing humor would be positively correlated with forgiveness and aggressive humor negatively correlated with forgiveness. The Humor Styles Questionnaire, the Absence of Negative and Presence of Positive subscales of the Forgiveness Scale, and the Forgiveness Likelihood Scale were administered to 112 college undergraduates. Self-enhancing humor was significantly and positively correlated with all of the forgiveness measures, aggressive humor and self-defeating humor were significantly and negatively correlated with some of the forgiveness measures and affiliative humor was not significantly correlated with any of the forgiveness measures. The results were interpreted in terms of previous findings for humor styles, perspective-taking empathy, depression, self-esteem and anxiety. Future research involving the extent to which other personality variables, such as perspective-taking empathy, mediate the relationship between self-enhancing humor and forgiveness was suggested. PMID:27547252

 4. The Relationship Between Humor Styles and Forgiveness

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  William Hampes

  2016-08-01

  Full Text Available Research has shown that a factor in a victim’s forgiveness of an offender is the victim’s ability to make more positive, or at least less negative, attributions of the offender’s behavior and that perspective-taking can be a factor in facilitating that process. Self-enhancing humor has been found to be positively correlated with perspective-taking empathy and aggressive humor found to be negatively correlated with perspective-taking empathy. Therefore it was predicted that self-enhancing humor would be positively correlated with forgiveness and aggressive humor negatively correlated with forgiveness. The Humor Styles Questionnaire, the Absence of Negative and Presence of Positive subscales of the Forgiveness Scale, and the Forgiveness Likelihood Scale were administered to 112 college undergraduates. Self-enhancing humor was significantly and positively correlated with all of the forgiveness measures, aggressive humor and self-defeating humor were significantly and negatively correlated with some of the forgiveness measures and affiliative humor was not significantly correlated with any of the forgiveness measures. The results were interpreted in terms of previous findings for humor styles, perspective-taking empathy, depression, self-esteem and anxiety. Future research involving the extent to which other personality variables, such as perspective-taking empathy, mediate the relationship between self-enhancing humor and forgiveness was suggested.

 5. Linguistic Features of Humor in Academic Writing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stephen Skalicky

  2016-06-01

  Full Text Available A corpus of 313 freshman college essays was analyzed in order to better understand the forms and functions of humor in academic writing. Human ratings of humor and wordplay were statistically aggregated using Factor Analysis to provide an overall Humor component score for each essay in the corpus. In addition, the essays were also scored for overall writing quality by human raters, which correlated (r = .195 with the humor component score. Correlations between the humor component scores and linguistic features were examined. To investigate the potential for linguistic features to predict the Humor component scores, regression analysis identified four linguistic indices that accounted for approximately 17.5% of the variance in humor scores. These indices were related to text descriptiveness (i.e., more adjective and adverb use, lower cohesion (i.e., less paragraph-to-paragraph similarity, and lexical sophistication (lower word frequency. The findings suggest that humor can be partially predicted by linguistic features in the text. Furthermore, there was a small but significant correlation between the humor and essay quality scores, suggesting a positive relation between humor and writing quality.Keywords: humor, academic writing, text analysis, essay score, human rating

 6. Design of operations management internships across organizations - learning OM by doing OM

  NARCIS (Netherlands)

  Wouters, Marc; van Donselaar, K.H.

  2000-01-01

  To teach operations management (OM), we had students work full time in companies, analyzing problems and developing solutions. Fifteen students worked in different companies but onrelated OM topics, and we created many opportunities for them to exchange knowledge, ideas, and experiences. We organize

 7. The Dark Side of Humor: DSM-5 Pathological Personality Traits and Humor Styles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Virgil Zeigler-Hill

  2016-08-01

  Full Text Available Basic personality traits (e.g., extraversion have been found to be associated with the humor styles that individuals employ. In the present study, we were interested in determining whether pathological personality traits were also associated with humor styles. We examined the associations between the pathological personality traits captured by the Personality Inventory for the DSM-5 (PID-5 and humor styles in a sample of college students (N = 594. Negative affectivity and detachment were negatively associated with the affiliative and self-enhancing humor styles. Antagonism was positively associated with the aggressive humor style but negatively associated with the affiliative humor style. Disinhibition was positively associated with the aggressive humor style, whereas disinhibition and psychoticism were both positively associated with the self-defeating humor style. Discussion focuses on the implications of these findings and how they can expand our understanding of the connections between the darker aspects of personality and humor.

 8. Het optimale pluktijdstip is te voorspellen : rode bessen

  NARCIS (Netherlands)

  Westra, E.H.; Verschoor, J.A.

  2010-01-01

  Voor de lange bewaring van rode bessen moeten telers op het juiste moment plukken. Te vroeg oogsten geeft uitval door rot. Wageningen UR Food & Biobased Research (voorheen AFSG) ontwikkelde een voorspellingsmodel om het optimale pluktijdstip te kunnen bepalen op basis van de temperatuur in de pe

 9. English Humor Derived from the Violation of Cooperative Principle

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  逯凌虹

  2009-01-01

  Humor is a wisdom, which reflects a person's character, mind and educational level. Humor can be revealed in many ways, yet mainly by means oflanguage. Starting from the analysis of the language of English humor, this paper studies the ways of English humor, especially the English humor on the violation of Cooperative Principle. By analyzing the relationship of English humor and the Cooperative Principle, this paper aims at bettering our understanding and comprehension of the Cooperative Principle and English humor.

 10. Review af arbejdsmarkedsstyrelsen survey om rekruttering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bach, Henning Bjerregaard; Milhøj, Anders

  Arbejdsmarkedsstyrelsen har bestilt konsulentfirmaet Rambøll Management til to gange årligt at gennemføre en survey om danske virksomheders rekruttering af medarbejdere. I dette review gennemgår og vurderer SFI surveyens design, herunder udformningen af spørgeskemaer og vejledninger, dataindsamli......Arbejdsmarkedsstyrelsen har bestilt konsulentfirmaet Rambøll Management til to gange årligt at gennemføre en survey om danske virksomheders rekruttering af medarbejdere. I dette review gennemgår og vurderer SFI surveyens design, herunder udformningen af spørgeskemaer og vejledninger...

 11. Corporate responsibility – det handler om redelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2009-01-01

  Virksomhedsansvar – corporate responsibility – kan blive et fællesbegreb for selskabsledelse, bæredygtighed og corporate social responsibility, der hver især drejer sig om forskellige former for bæredygtighed – finansiel, social og miljømæssig......Virksomhedsansvar – corporate responsibility – kan blive et fællesbegreb for selskabsledelse, bæredygtighed og corporate social responsibility, der hver især drejer sig om forskellige former for bæredygtighed – finansiel, social og miljømæssig...

 12. Personality, Humor Styles and Happiness: Happy People Have Positive Humor Styles.

  Science.gov (United States)

  Ford, Thomas E; Lappi, Shaun K; Holden, Christopher J

  2016-08-01

  The present study examined the relationships between four personality traits, humor styles, and happiness. Replicating previous research, happiness was positively correlated with four personality traits: extraversion, locus of control, self-esteem, and optimism. Further, happiness positively related to self-enhancing and affiliative humor styles; it related negatively to self-defeating and aggressive humor styles. Thus, happy people habitually engage in positive uses of humor and avoid engaging in negative uses of humor in daily life. We also found support for our hypothesis. People high in extraversion, locus of control, self-esteem, and optimism are happier because they engage in positive humor in daily life.

 13. Personality, Humor Styles and Happiness: Happy People Have Positive Humor Styles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas E. Ford

  2016-08-01

  Full Text Available The present study examined the relationships between four personality traits, humor styles, and happiness. Replicating previous research, happiness was positively correlated with four personality traits: extraversion, locus of control, self-esteem, and optimism. Further, happiness positively related to self-enhancing and affiliative humor styles; it related negatively to self-defeating and aggressive humor styles. Thus, happy people habitually engage in positive uses of humor and avoid engaging in negative uses of humor in daily life. We also found support for our hypothesis. People high in extraversion, locus of control, self-esteem, and optimism are happier because they engage in positive humor in daily life.

 14. Personality, Humor Styles and Happiness: Happy People Have Positive Humor Styles

  Science.gov (United States)

  Ford, Thomas E.; Lappi, Shaun K.; Holden, Christopher J.

  2016-01-01

  The present study examined the relationships between four personality traits, humor styles, and happiness. Replicating previous research, happiness was positively correlated with four personality traits: extraversion, locus of control, self-esteem, and optimism. Further, happiness positively related to self-enhancing and affiliative humor styles; it related negatively to self-defeating and aggressive humor styles. Thus, happy people habitually engage in positive uses of humor and avoid engaging in negative uses of humor in daily life. We also found support for our hypothesis. People high in extraversion, locus of control, self-esteem, and optimism are happier because they engage in positive humor in daily life. PMID:27547251

 15. Spiritualiteit en poësie: Om te ontmoet en te soek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lina Spies

  2012-05-01

  Full Text Available Spirituality and poetry: To meet and to seek. This article represents a commemoration lecture in honour of Professor Andries van Aarde. In the article, Lina Spies, emerita professor in the Department of Afrikaans and Dutch at the University of Stellenbosch, an eminent Afrikaans poet, recounts her spiritual journey as seeker. Spies views her emerging religiosity as the result of her encounters in real life and in poetry. The poem as encounter serves as a dynamic occurrence in which one both searches and finds. The poetry of secular poets like Pablo Neruda receives a religious dimension when they give expression to the ‘vastness of the universe’ as Neruda does in his poem La poesíe (translated as Poetry. For the literary-theoretical foundation of her argument, Spies employs the insights of Camille Paglia, professor of Humanities and Media Studies at The University of Arts in Philadelphia, as especially found in the introduction to her book, Break, blow, burn.Spies’ article focuses on the author’s spirituality as witnessed in her poems and in her translation of the diary of the Holocaust victim, Anne Frank. This spirituality is eschewed from Christian orthodoxy, on the one hand, and simultaneously influenced by the novels of the American-Jewish writer Chaim Potok, which evoked her interest in the American Jewish society and also made her conscious of the Jewishness of Jesus. The author’s spiritual journey of meeting and seeking reaches a peak in her poem Ontdaan (translated as Unsettled, on her reading of Andries van Aarde’s book Fatherless in Galilee: Jesus as child of God.

 16. Acute verschijnselen van pleuritis slecht te herkennen

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Augustijn, M.; Leengoed, van L.; Stockhofe, N.; Raymakers, R.; Cruijsen, T.

  2008-01-01

  Het PVV heeft laten onderzoeken of het aantal vleesvarkens met pleuritis aan de slachtlijn verminderd kan worden. Hiervoor zijn van 5 praktijkbedrijven circa 100 vleesvarkens vanaf opleggen tot afleveren intensief gevolgd om inzicht te krijgen in het moment waarop pleuritis ontstaat bij vleesvarkens

 17. Internationalt samarbejde om BIM og digitale vejmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Christian Fuglsang; Kjems, Erik

  2016-01-01

  Begrebet BIM (BygningsInformationsModellering) har for alvor ramt infrastruktursektoren, og der arbejdes i mange lande på at optimere håndteringen og udnyttelsen af data. Der er en generel enighed om effektiviseringspotentialet, samt at der er behov for internationale standarder. Følgende giver et...

 18. Niklas Luhmanns teori om samfundets kommunikationssystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  Artiklen gennemgår Luhmanns kommunikationsteori og rekonstruerer den ud fra Dirk Baeckers reformulering af teorien om distinktioner, koder og mening. Artiklen hæfter sig i særlig grad ved organisationssystemerne og deres betydning i den historiske udfoldelse af kommunikation som semantik. Artikle...

 19. En fortælling om AMU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Villy Hovard; Andresen, Susanne; Lassen, Morten

  bedre muligheder for et aktivt arbejdsliv på et omskifteligt arbejdsmarked. Det er også historien om et skolesystem med nogle meget engage­rede medarbejdere og ledere, der igennem årene har arbejdet for at tilrettelægge og gennemføre uddannelser, der giver mening for både kursister og virksomheder. Og...

 20. Antologi om Visuelle Felt-& Analyse Metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundberg, Pia

  andet baseret på det poetiske princip, af Edgar Allan Poe, som blev udgivet posthumt i 1850. Derudover anvendes antropologerne Victor Turner & Edward Bruners teoretiske arbejder om forskellige kulturæstetiske fænomener og udtryk (fx Bruner 1986). Sidst men ikke mindst anvendes de kulturvidenskabelige...

 1. En fortælling om AMU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Villy Hovard; Andresen, Susanne; Lassen, Morten

  bedre muligheder for et aktivt arbejdsliv på et omskifteligt arbejdsmarked. Det er også historien om et skolesystem med nogle meget engage­rede medarbejdere og ledere, der igennem årene har arbejdet for at tilrettelægge og gennemføre uddannelser, der giver mening for både kursister og virksomheder. Og...

 2. Internationalt samarbejde om BIM og digitale vejmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Christian Fuglsang; Kjems, Erik

  2016-01-01

  Begrebet BIM (BygningsInformationsModellering) har for alvor ramt infrastruktursektoren, og der arbejdes i mange lande på at optimere håndteringen og udnyttelsen af data. Der er en generel enighed om effektiviseringspotentialet, samt at der er behov for internationale standarder. Følgende giver et...

 3. Antologi om Visuelle Felt-& Analyse Metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundberg, Pia

  andet baseret på det poetiske princip, af Edgar Allan Poe, som blev udgivet posthumt i 1850. Derudover anvendes antropologerne Victor Turner & Edward Bruners teoretiske arbejder om forskellige kulturæstetiske fænomener og udtryk (fx Bruner 1986). Sidst men ikke mindst anvendes de kulturvidenskabelige...

 4. Strategi Penciptaan Humor dengan Pemanfaatan Aspek-aspek Kebahasaan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Rohmadi

  2010-10-01

  Full Text Available Humor is universal. Nobody never gets involved with humor. It's the difference lies in its frequency and its target. One person may have a high sense of humor whereas another may have a low sense of humor. In fact every person needs humor in many communication activities. Though humor is only word game, people cannot avoid it. However, humor does not always cause the people to laugh. The creation of humor discourse can make use of articles, pictures, and sounds. Humor consumers assess humor variously. Sometimes people can feel happy when they hear humor; but sometimes they can feel infuriated, hateful, insinuated, or even aggrieved. This is caused by immeasurable humor context in each communication. It depends on the target that the humor creator wants.

 5. Humor styles, self-esteem, and subjective happiness.

  Science.gov (United States)

  Yue, Xiao Dong; Liu, Katy Wing-Yin; Jiang, Feng; Hiranandani, Neelam Arjan

  2014-10-01

  Summary.-This study examined how humor styles could mediate the effect of self-esteem on subjective happiness. 227 Hong Kong undergraduate students completed the Humor Styles Questionnaire, the Roxsenberg Self-esteem Scale, and the Subjective Happiness Scale. Results showed adaptive humor styles (affiliative humor and self-enhancing humor) significantly predicted self-esteem and subjective happiness and mediated the relationship between self-esteem and subjective happiness. Maladaptive humor styles (aggressive humor and self-defeating humor) did not strongly predict self-esteem or subjective happiness. The mediation effects of humor styles found in the present research provided useful suggestions for future studies.

 6. Effects of Humor Production, Humor Receptivity, and Physical Attractiveness on Partner Desirability

  National Research Council Canada - National Science Library

  Tornquist, Michelle; Chiappe, Dan

  2015-01-01

  This study examined women’s and men’s preferences for humor production and humor receptivity in long-term and short-term relationships, and how these factors interact with physical attractiveness to influence desirability...

 7. Humor: Aggression, Defence, and Conservatism: Group Characteristics and Differential Humor Appreciation

  Science.gov (United States)

  Askenasy, George H.

  1976-01-01

  A broad sample of adult male and female subjects was administered an humor appreciation inventory (54 jokes, 9 categories). The major finding was that humor appreciation scores are remarkably similar regardless of background characteristics. (Author/SBP)

 8. Developing a typology of humor in audiovisual media

  NARCIS (Netherlands)

  Buijzen, M.A.; Valkenburg, P.M.

  2004-01-01

  The main aim of this study was to develop and investigate a typology of humor in audiovisual media. We identified 41 humor techniques, drawing on Berger's (1976, 1993) typology of humor in narratives, audience research on humor preferences, and an inductive analysis of humorous commercials. We

 9. Developing a typology of humor in audiovisual media

  NARCIS (Netherlands)

  Buijzen, M.A.; Valkenburg, P.M.

  2004-01-01

  The main aim of this study was to develop and investigate a typology of humor in audiovisual media. We identified 41 humor techniques, drawing on Berger's (1976, 1993) typology of humor in narratives, audience research on humor preferences, and an inductive analysis of humorous commercials. We analy

 10. OMS, OM(η2-SO), and OM(η2-SO)(η2-SO2) molecules (M = Ti, Zr, Hf): infrared spectra and density functional calculations.

  Science.gov (United States)

  Liu, Xing; Wang, Xuefeng; Wang, Qiang; Andrews, Lester

  2012-07-02

  Infrared spectra of the matrix isolated OMS, OM(η(2)-SO), and OM(η(2)-SO)(η(2)-SO(2)) (M = Ti, Zr, Hf) molecules were observed following laser-ablated metal atom reactions with SO(2) during condensation in solid argon and neon. The assignments for the major vibrational modes were confirmed by appropriate S(18)O(2) and (34)SO(2) isotopic shifts, and density functional vibrational frequency calculations (B3LYP and BPW91). Bonding in the initial OM(η(2)-SO) reaction products and in the OM(η(2)-SO)(η(2)-SO(2)) adduct molecules with unusual chiral structures is discussed.

 11. Sexual Selection and Humor in Courtship

  OpenAIRE

  Hall, Jeffrey A.

  2015-01-01

  This investigation examines a sexual selection-based argument regarding humor’s role in courtship (i.e., humor production signals intelligence/creativity). Lens model (n =100) analyses suggest that humor production on Facebook profiles were self-reported and perceived to be associated with extroversion, not intelligence. Study 2 (n = 289) found that extroversion was associated humor production, but high school and college grade point average and American College Test (ACT) scores were not. In...

 12. The Cooperative Principle and English Humor

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  李澜

  2007-01-01

  English jokes are humorous and implicit. They can set people laughing, and at the same time they can also set people thinking. However, people in non-English speaking countries cannot completely understand English humor because of the differences between different cultures. This paper tries to explain the causes of English humor in terms of cooperative principles of conversation. Examples are given to illustrate each cause.

 13. Comparative evaluation of aqueous humor viscosity.

  Science.gov (United States)

  Davis, Kyshia; Carter, Renee; Tully, Thomas; Negulescu, Ioan; Storey, Eric

  2015-01-01

  To evaluate aqueous humor viscosity in the raptor, dog, cat, and horse, with a primary focus on the barred owl (Strix varia). Twenty-six raptors, ten dogs, three cats, and one horse. Animals were euthanized for reasons unrelated to this study. Immediately, after horizontal and vertical corneal dimensions were measured, and anterior chamber paracentesis was performed to quantify anterior chamber volume and obtain aqueous humor samples for viscosity analysis. Dynamic aqueous humor viscosity was measured using a dynamic shear rheometer (AR 1000 TA Instruments, New Castle, DE, USA) at 20 °C. Statistical analysis included descriptive statistics, unpaired t-tests, and Tukey's test to evaluate the mean ± standard deviation for corneal diameter, anterior chamber volume, and aqueous humor viscosity amongst groups and calculation of Spearman's coefficient for correlation analyses. The mean aqueous humor viscosity in the barred owl was 14.1 centipoise (cP) ± 9, cat 4.4 cP ± 0.2, and dog 2.9 cP ± 1.3. The aqueous humor viscosity for the horse was 1 cP. Of the animals evaluated in this study, the raptor aqueous humor was the most viscous. The aqueous humor of the barred owl is significantly more viscous than the dog (P humor viscosity of the raptor, dog, cat, and horse can be successfully determined using a dynamic shear rheometer. © 2014 American College of Veterinary Ophthalmologists.

 14. Instructional scientific humor in the secondary classroom

  Science.gov (United States)

  Wizner, Francine

  This study is an examination of the manner in which educators employ scientific content humor and how that humor is perceived by their students. Content humor is a useful strategy in drawing the attention of students and improving their receptivity toward scientific information. It is also a useful tool in combating the growing distractions of the electronic classroom. Previous studies have found that humor has a positive effect on knowledge, memory, and understanding. However, few studies have been conducted below the undergraduate level and mainly quantitative measures of student recall have been used to measure learning. This study employed multiple data sources to determine how two secondary biology teachers used humor in order to explain scientific concepts and how their students perceived their teachers' use of scientific instructional humor. Evidence of student humor reception was collected from four students in each of the two classes. All of the scientific instructional humor used in the studied classrooms was cognitive in nature, varying among factual, procedural, conceptual, and metacognitive knowledge. Teachers tended to use dialogic forms of humor. Their scientific humor reflected everyday experiences, presented queries, poked fun at authority, and asked students to search out new perspectives and perform thought experiments. Teachers were the primary actors in performing the humorous events. The events were sometimes physical exaggerations of words or drawings, and they occurred for the purpose of establishing rapport or having students make connections between scientific concepts and prior knowledge. Student perceptions were that teachers did employ humor toward instructional objectives that helped their learning. Helping students become critical thinkers is a trademark of science teachers. Science teachers who take the risk of adopting some attributes of comedians may earn the reward of imparting behaviors on their students like critical thinking

 15. Effectiveness of humor advertising on advertising success

  OpenAIRE

  S, venkatesh; N, senthilkumar

  2015-01-01

  In global advertising ‘humor’ is the most effective emotion used in advertising compared to other emotional appeals. Advertisers and researchers more interested in Humor in advertising for more than 100 years. But there is no review paper for Impact of humor in advertising till twenty two years of time, in between period there was lot of research outcomes published about humor in advertising. The purpose of this paper to get detailed review about Impact of humor in advertising for 40 years an...

 16. Cognitive Distortions, Humor Styles, and Depression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katerina Rnic

  2016-08-01

  Full Text Available Cognitive distortions are negative biases in thinking that are theorized to represent vulnerability factors for depression and dysphoria. Despite the emphasis placed on cognitive distortions in the context of cognitive behavioural theory and practice, a paucity of research has examined the mechanisms through which they impact depressive symptomatology. Both adaptive and maladaptive styles of humor represent coping strategies that may mediate the relation between cognitive distortions and depressive symptoms. The current study examined the correlations between the frequency and impact of cognitive distortions across both social and achievement-related contexts and types of humor. Cognitive distortions were associated with reduced use of adaptive Affiliative and Self-Enhancing humor styles and increased use of maladaptive Aggressive and Self-Defeating humor. Reduced use of Self-Enhancing humor mediated the relationship between most types of cognitive distortions and depressed mood, indicating that distorted negative thinking may interfere with an individual’s ability to adopt a humorous and cheerful outlook on life (i.e., use Self-Enhancing humor as a way of regulating emotions and coping with stress, thereby resulting in elevated depressive symptoms. Similarly, Self-Defeating humor mediated the association of the social impact of cognitive distortions with depression, such that this humor style may be used as a coping strategy for dealing with distorted thinking that ultimately backfires and results in increased dysphoria.

 17. Cognitive Distortions, Humor Styles, and Depression

  Science.gov (United States)

  Rnic, Katerina; Dozois, David J. A.; Martin, Rod A.

  2016-01-01

  Cognitive distortions are negative biases in thinking that are theorized to represent vulnerability factors for depression and dysphoria. Despite the emphasis placed on cognitive distortions in the context of cognitive behavioural theory and practice, a paucity of research has examined the mechanisms through which they impact depressive symptomatology. Both adaptive and maladaptive styles of humor represent coping strategies that may mediate the relation between cognitive distortions and depressive symptoms. The current study examined the correlations between the frequency and impact of cognitive distortions across both social and achievement-related contexts and types of humor. Cognitive distortions were associated with reduced use of adaptive Affiliative and Self-Enhancing humor styles and increased use of maladaptive Aggressive and Self-Defeating humor. Reduced use of Self-Enhancing humor mediated the relationship between most types of cognitive distortions and depressed mood, indicating that distorted negative thinking may interfere with an individual’s ability to adopt a humorous and cheerful outlook on life (i.e., use Self-Enhancing humor) as a way of regulating emotions and coping with stress, thereby resulting in elevated depressive symptoms. Similarly, Self-Defeating humor mediated the association of the social impact of cognitive distortions with depression, such that this humor style may be used as a coping strategy for dealing with distorted thinking that ultimately backfires and results in increased dysphoria. PMID:27547253

 18. Humor: The "Witting" Edge in Business.

  Science.gov (United States)

  Scriven, Jolene; Hefferin, Linda

  1998-01-01

  Humor contributes to teamwork, creative problem solving, mental flexibility, and risk taking in the workplace. As a classroom tool, it increases student attentiveness and retention of information. (SK)

 19. Effects of complexation between organic matter (OM) and clay mineral on OM pyrolysis

  Science.gov (United States)

  Bu, Hongling; Yuan, Peng; Liu, Hongmei; Liu, Dong; Liu, Jinzhong; He, Hongping; Zhou, Junming; Song, Hongzhe; Li, Zhaohui

  2017-09-01

  The stability and persistence of organic matter (OM) in source rocks are of great significance for hydrocarbon generation and the global carbon cycle. Clay-OM associations commonly occur in sedimentation and diagenesis processes and can influence the pyrolytic behaviors of OM. In this study, clay-OM complexes, i.e., interlayer clay-OM complexes and clay-OM mixture, were prepared and exposed to high-pressure pyrolysis conditions in confined gold capsule reactors to assess variations in OM pyrolysis products in the presence of clay minerals. Three model organic compounds, octadecanoic acid (OA), octadecy trimethyl ammonium bromide (OTAB), and octadecylamine (ODA), were employed and montmorillonite (Mt) was selected as the representative clay mineral. The solid acidity of Mt plays a key role in affecting the amount and composition of the pyrolysis gases generated by the clay-OM complexes. The Brønsted acid sites significantly promote the cracking of hydrocarbons through a carbocation mechanism and the isomerization of normal hydrocarbons. The Lewis acid sites are primarily involved in the decarboxylation reaction during pyrolysis and are responsible for CO2 generation. Mt exhibits either a catalysis effect or pyrolysis-inhibiting during pyrolysis of a given OM depending on the nature of the model organic compound and the nature of the clay-OM complexation. The amounts of C1-5 hydrocarbons and CO2 that are released from the Mt-OA and Mt-ODA complexes were higher than those of the parent OA and ODA, respectively, indicating a catalysis effect of Mt. In contrast, the amount of C1-5 hydrocarbons produced from the pyrolysis of Mt-OTAB complexes was lower than that of OTAB, which we attribute to an inhibiting effect of Mt. This pyrolysis-inhibiting effect works through the Hoffmann elimination that is promoted by the catalysis of the Brønsted acid sites of Mt, therefore releasing smaller amounts of gas hydrocarbons than the nucleophilic reaction that is induced by the

 20. Humor in leader-follower relationships : Humor styles, similarity and relationship quality.

  NARCIS (Netherlands)

  Wisse, Barbara; Rietzschel, Eric

  2014-01-01

  The present study focuses on how humor may affect the quality of the relationship between leader and follower (LMX). More specifically, we examined the impact of follower self-reported humor style and leader self-reported humor style on the extent to which followers perceived their relationship with

 1. Humor in leader-follower relationships : Humor styles, similarity and relationship quality.

  NARCIS (Netherlands)

  Wisse, Barbara; Rietzschel, Eric

  2014-01-01

  The present study focuses on how humor may affect the quality of the relationship between leader and follower (LMX). More specifically, we examined the impact of follower self-reported humor style and leader self-reported humor style on the extent to which followers perceived their relationship with

 2. Humor

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  谈华军

  2005-01-01

  As I drove into a car park, I noticed that a utility truck with a dog sitting behind the wheel was rolling towards a female pedestrian. She seemed oblivious. So I hit my horn to get her attention, she looked up just in time to jump out of the truck's path, and the vehicle bumped harmlessly into the herb and stopped.

 3. MAPP-konference om brugerdrevet innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stacey, Julia

  2005-01-01

  Er fødevareinnovation kun et spørgsmål om ny teknologi? Nej - for ny teknologi skal anvendes i produkter, som matcher markedets behov. Fødevarevirksomheder kan også være innovative bare ved at bruge kendt teknologi på nye måder, hvis produktet rammer de rigtige nicher på markedet. Innovationen er...

 4. Drømmen om transfaglighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2013-01-01

  Fagene er under pres. Tidens krav om grænseløse kompetencer truer med at rive faggrænserne ned for at slå porten op til transfaglighedens forjættede land. Men der findes ingen genvej bagom fagene, for selvom fagene er kunstige grænser i en grænseløs, moderne verden, kan vi ikke undvære dem. Hans ...

 5. Psykologiske teorier om intelligens og folkeskolens elevdifferentiering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendixen, Carsten

  Afhandlingen er en historisk analyse af, hvordan teorier og metoder om intelligens er blevet transformeret til folkeskolens hverdagspraksis. I tre historiske perioder vises det, hvordan begrundelser for anvendelsen af henholdsvis skolepsykologiens intelligenstestning, Piagets forståelse af barnets...... fra 1930’erne frem til i dag. Introduktionen af såvel Piagets som Howard Gardners teorier er sket igennem en modstilling til skolepsykologiens intelligenstestning. Der foretages vurderinger og drages konklusioner over intelligensteoriens og intelligenstestningens rolle i folkeskolen. Dette...

 6. Teorier om læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Det er en fornøjelse at præsentere Teorier om læring - en læringspsykologisk antologi. Den store interesse for læringsbegrebet i dag understreger behovet for en udgivelse, der præsenterer nogle af de mest centrale teorier på området i en kort og overskuelig form. Bogen præsenterer derfor en række...

 7. Om: One tool for many (Indian) languages

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  GANAPATHIRAJU Madhavi; BALAKRISHNAN Mini; BALAKRISHNAN N.; REDDY Raj

  2005-01-01

  Many different languages are spoken in India, each language being the mother tongue of tens of millions of people.While the languages and scripts are distinct from each other, the grammar and the alphabet are similar to a large extent. One common feature is that all the Indian languages are phonetic in nature. In this paper we describe the development of a translit eration scheme Om which exploits this phonetic nature of the alphabet. Om uses ASCⅡ characters to represent Indian language alphabets, and thus can be read directly in English, by a large number of users who cannot read script in other Indian languages than their mother tongue. It is also useful in computer applications where local language tools such as email and chat are not yet available. Another significant contribution presented in this paper is the development of a text editor for Indian languages that integrates the Om input for many Indian languages into a word processor such as Microsoft WinWord(R). The text editor is also developed on Java(R) platform that can run on Unix machines as well. We propose this transliteration scheme as a possible standard for Indian language transliteration and keyboard entry.

 8. Wie zijn oor te luisteren legt krijgt veel meer te horen

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Stefan Peij

  2011-01-01

  In de strijd tegen misstanden in de corporatiesector wordt de rol van de Raad van Toezicht zwaar overschat, meent Stefan Peij, directeur van de Governance University in Doorn. ‘Vanwege de onafhankelijkheidsparadox zijn commissarissen relatief eenvoudig om de tuin te leiden. Zij moeten immers

 9. The Role of Humor in Language Teaching

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  邓艳

  2013-01-01

  Humor plays an important role in many spheres and aspects of human life. The study is intended to analyze the feasibil-ity of utilizing humor as a communicative strategy as well as a tool to create a positive teaching environment for language teach-ing in class.

 10. "That Hurts!": Humor and Sadomasochism in "Lolita."

  Science.gov (United States)

  Bick, Ilsa J.

  1994-01-01

  States that humor is dependent on individual perspective, and that the subject matter of "Lolita" (1962), which concerns child abuse and molestation, is difficult to treat with humor. Argues that despite its subject, "Lolita" continues to be funny. Concludes that viewers know the subject matter is not funny, but while watching, viewers do not…

 11. A Study on Intertextuality in Verbal Humor

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  周燕

  2015-01-01

  This paper talks about how intertextuality and its concerned theories can be well applied to the study of humor.Through analysis of specific samples,the paper finds parody,verbal irony and text allusions are effective intertextual means to produce and understand verbal humor.

 12. American Learners' Comprehension of Russian Textual Humor

  Science.gov (United States)

  Shardakova, Maria

  2016-01-01

  Over the past decade, second language (L2) humor has attracted scholarly attention as both a means and a goal of L2 development. Much of this research, however, has focused on oral communication, whereas virtually no studies address humor as an aspect of reading comprehension. This exploratory study combines these two areas of inquiry, examining…

 13. Humor: A Therapeutic Intervention for Child Counseling

  Science.gov (United States)

  Berg, Rachelle G.; Parr, Gerald; Bradley, Loretta J.; Berry, Jeremy J.

  2009-01-01

  Counselors utilize many strategies, techniques, and tools when building a therapeutic alliance or addressing children's issues. Due to the serious nature of discussing problems or perhaps because of the fear of seeming insensitive, counselors often overlook humor as a means to enhance therapy. Whether deliberate or spontaneous, humor can add…

 14. Confessions from a Guy Who Teaches Humor

  Science.gov (United States)

  Roth, Gene L.

  2008-01-01

  Humor is an intriguing topic that exists in the contexts of adult education and human resource development. This paper describes my experiences at developing and facilitating a graduate course on humor and adult learning. Researchers and scholarly practitioners in adult education and human resource development are encouraged to build their…

 15. "That Hurts!": Humor and Sadomasochism in "Lolita."

  Science.gov (United States)

  Bick, Ilsa J.

  1994-01-01

  States that humor is dependent on individual perspective, and that the subject matter of "Lolita" (1962), which concerns child abuse and molestation, is difficult to treat with humor. Argues that despite its subject, "Lolita" continues to be funny. Concludes that viewers know the subject matter is not funny, but while watching,…

 16. "That Hurts!": Humor and Sadomasochism in "Lolita."

  Science.gov (United States)

  Bick, Ilsa J.

  1994-01-01

  States that humor is dependent on individual perspective, and that the subject matter of "Lolita" (1962), which concerns child abuse and molestation, is difficult to treat with humor. Argues that despite its subject, "Lolita" continues to be funny. Concludes that viewers know the subject matter is not funny, but while watching,…

 17. Johannes Sløk - historien om en undtagelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liisberg, Sune

  2006-01-01

  bliver således til historien om en guddommeligt berettiget undtagelse - eller historien om en 'idiot' (en privatmand, et individ) kunne man også sige med slet skjult reference til Sartres filosofiske værk om Gustave Flaubert, L'Idiot de la famille. Andre for artiklen centrale tænkere er Kierkegaard og...

 18. Johannes Sløk - historien om en undtagelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liisberg, Sune

  2006-01-01

  bliver således til historien om en guddommeligt berettiget undtagelse - eller historien om en 'idiot' (en privatmand, et individ) kunne man også sige med slet skjult reference til Sartres filosofiske værk om Gustave Flaubert, L'Idiot de la famille. Andre for artiklen centrale tænkere er Kierkegaard og...

 19. The O&M Personnel Shortage and University Training Programs.

  Science.gov (United States)

  Wiener, William R.; Joffee, Elga

  1993-01-01

  Measures taken during the 1980s to increase the number of orientation and mobility (O&M) specialists to work with persons with visual impairments were evaluated, by means of a telephone survey of 15 university O&M programs. Survey findings indicated that efforts to address critical shortages in O&M personnel have been effective. (DB)

 20. Faktorska struktura, psihometrijske karakteristike i kritična vrijednost hrvatskoga prijevoda CORE-OM upitnika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natasa Jokić-Begić

  2014-07-01

  Full Text Available Upitnik za ispitivanje općih psihopatoloških teškoća CORE-OM (engl. Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure ljestvica je osmišljena kao panteorijska i pandijagnostička mjera opće psihičke uznemirenosti koja se upotrebljava na svim razinama psihološke skrbi, od trijaže do praćenja psihoterapijskih učinaka.Cilj je ovoga istraživanja provjeriti metrijske karakteristike hrvatskoga prijevoda CORE-OM upitnika na općem uzorku odraslih građana Republike Hrvatske te utvrditi diskriminativne sposobnosti utvrđivanjem kritičnoga graničnog rezultata.U istraživanju je sudjelovalo ukupno N=608 sudionika podijeljenih u dvije skupine, neklinička (n=425 i klinička skupina (n=183. Osim CORE-OM upitnika primijenjeni su Beckov upitnik depresivnosti – II te Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti.Utvrđena je četverofaktorska struktura s jednim g-faktorom koja odgovara originalnoj strukturi i koja sugerira da se ovim upitnikom mjeri stupanj opće psihičke uznemirenosti, pri čemu je moguće utvrditi u kojim je područjima ona posebno izražena. Potvrđena je zadovoljavajuća unutrašnja konzistencija i test-retest pouzdanost, te dobra konvergentna valjanost. Na temelju je provedenih ROC analiza određen kritični rezultat od 1.38, koji je isti za muškarce i žene i na temelju kojeg je moguće prepoznavanje osoba s izraženim psihičkim smetnjama.CORE-OM kliničarima može poslužiti za procjenu opće uznemirenosti te biti smjernica za daljnji psihodijagnostički postupak, a istraživačima kao pouzdana i valjana mjera prisutnosti i intenziteta psihopatoloških smetnji.

 1. Temanummer om «etikkbølgen» i yrkesutdanning og -praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siri Granum Carson

  2014-11-01

  Full Text Available Temanummer om «etikkbølgen» i yrkesutdanning og -praksisHøstens utgave av Etikk i praksis er et temanummer om «etikkbølgen» innen yrkesutdanning og -praksis, altså tendensen til å gjøre etikk til et eksplisitt tema for fag, kurs, kodekser og retningslinjer innen ulike profesjoner og utdanningsløp. Den tematiske delen består av fire artikler som omhandler ulike yrkesgruppers møte med «etikkbølgen». I den åpne delen har vi to artikler: en som drøfter vårens store profesjonsetiske slag i norsk politikk, nemlig fastlegenes reservasjonsrett, og en som tar for seg en ofte oversett side ved global rettferdighet, nemlig de fattige landenes forpliktelser.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i2.1858

 2. Humoral immunity in Hansen's Disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Waldenise Cossermelli-Messina

  Full Text Available For many years immune response in leprosy has been studied. Since 1960 several reports dealing with humoral immunity have been described in the literature. Different autoantibody rates occur in leprosy. There is an increase in the prevalence of autoantibodies in elderly patients with long standing disease, in lepromatous leprosy and in those with reactional states. The diferences in rates among various studies are attributed to different methods and variations among patient samples concerning age, gender, polar forms, therapy and other elements. The prevalence of numerous antibodies, immune complexes, cryoglobulins and complement levels have been studied by many authors. This also highlights the importance of the more recent reviews of anti-Mycobacterium leprae glycolipid antibodies such as the anti-phenolic glycolipid-I antibodies in which titers are variable and depend on genetic factors.

 3. Humor and creative life styles.

  Science.gov (United States)

  Richman, J

  2001-01-01

  This paper is based upon the writings of William James in the late 19th century, and Alfred Adler and Sigmund Freud in the 20th, enriched by the contributions of later personality and role theorists. The self is defined as the unique organization of each person; a style is the self in action. Different life styles and their components are expressed in different situations. I posit that humor and positive thinking, combined with meaning and purpose, are vital components of all constructive life styles. The knowledge of life styles cuts through diagnostic labels to reveal our universal humanity. It can be fruitfully applied to patients and nonpatients alike and, I found, for the self-understanding of therapist. The clinical application of life styles is illustrated through numerous vignettes.

 4. El humor es cosa seria

  OpenAIRE

  1997-01-01

  La capacidad de goce, trabajo y sobre todo el humor constituyen un criterio importante en la evaluación psicodiagnóstica, a pesar de ser a menudo, un aspecto excluido de los informes. Una razón de dicha exclusión podría ser el hecho de no contribuir por sí mismo a incluir al sujeto evaluado en una categoría psicopatológica. Otra razón que se suma a la anterior, es que el “ sentido del humor” que surge durante el transcurso de un proceso psicodiagnóstico exige de parte del que lo administra un...

 5. Por un humor ético

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor Paramo Valero

  2016-04-01

  Full Text Available Ética del humor es una obra original, abundantemente documentada, de contenido científico y filosófico, que aborda un problema de gran importancia en los actuales estudios de éticas aplicadas. La ética del humor es una nueva ética aplicada que pretende comprender el fenómeno del humor a la luz de sus implicaciones éticas. Como señala el autor, Juan Carlos Siurana, reputado experto en el ámbito de la filosofía práctica, el interés por el humor es un interés por la ética. En la obra no presenta una nueva teoría filosófica del humor –las cuales se han venido sucediendo, al menos, desde los Diálogos de Platón–, sino una nueva teoría ética, que toma al humor como objeto principal de análisis. Por tanto, la finalidad es realizar una aportación dentro del ámbito de la ética. Para ello se nutre de distintos estudios psicológicos, biológicos, fisiológicos y neurológicos sobre el humor, así como de clásicas obras de filosofía que han abordado esta cuestión.

 6. Towards Humor Modelling and Facilitation in Smart Environments

  NARCIS (Netherlands)

  Nijholt, Antinus; Gu Ji, Y.; Choi, S.

  We know about word play, verbal jokes, and about humor that appears spontaneously in conversations. This humor is studied in computational linguistics, together with issues such as verbal incongruities, ambiguities, irony and sarcasm. These appearances of humor are also part of computational humor

 7. Exploring the Relationship between Humor and Aesthetic Experience

  Science.gov (United States)

  Gordon, Mordechai

  2012-01-01

  The connection between humor and aesthetic experience has already been recognized by several thinkers and aesthetic educators. For instance, humor theorist John Morreall writes that "humor is best understood as itself a kind of aesthetic experience, equal in value at least to any other kind of aesthetic experience." For Morreall, both humor and…

 8. LOL Teacher! Using Humor to Enhance Student Learning

  Science.gov (United States)

  Terrell, Shelly

  2015-01-01

  Laughing with students can help them connect on a deeper level with the teacher and the learning. This article offers the following four strategies to incorporate humor into teaching: (1) Integrate humorous bits to boost engagement; (2) Choose humorous materials; (3) Create interest with humorous web tools and apps; and (4) Teach with silly…

 9. Towards Humor Modelling and Facilitation in Smart Environments

  NARCIS (Netherlands)

  Nijholt, Anton; Gu Ji, Y.; Choi, S.

  2014-01-01

  We know about word play, verbal jokes, and about humor that appears spontaneously in conversations. This humor is studied in computational linguistics, together with issues such as verbal incongruities, ambiguities, irony and sarcasm. These appearances of humor are also part of computational humor s

 10. Burnout and Humor Usage among Community College Nursing Faculty Members.

  Science.gov (United States)

  Talbot, Laura A.

  2000-01-01

  Assesses the correlation of burnout among community college nursing faculty members and their use of humor to mediate academic stress related to burnout. Differences in burnout between high versus low humor usage respondents showed a higher sense of personal accomplishment with high humor usage. Of those with low humor usage, workload was related…

 11. Differences in Humor Styles between China and America

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  王玮

  2014-01-01

  Humor, as a relaxing topic, is a very complicate thing in the intercultural communication. The famous professor of psychology at the University of Western Ontario, Rod A. Martin who focuses his study on functions of humor and laughter proposes four humor styles. In this essay, I use four dimensions referred by Hofstede to analyze the preferred humor styles in China and America.

 12. Designed and Accidental Humor in the Smart Digital Wild

  NARCIS (Netherlands)

  Nijholt, Anton; Ruiz Miyares, L.

  2017-01-01

  Humor can be designed and canned, for example as it appears in videogames, sitcoms or amusement parks. We often have humor professionals that have responsibility for this inclusion of humor. Humor can be designed for a particular occasion, for example in an April prank. However, in real life we ofte

 13. Exploring the Relationship between Humor and Aesthetic Experience

  Science.gov (United States)

  Gordon, Mordechai

  2012-01-01

  The connection between humor and aesthetic experience has already been recognized by several thinkers and aesthetic educators. For instance, humor theorist John Morreall writes that "humor is best understood as itself a kind of aesthetic experience, equal in value at least to any other kind of aesthetic experience." For Morreall, both humor and…

 14. LOL Teacher! Using Humor to Enhance Student Learning

  Science.gov (United States)

  Terrell, Shelly

  2015-01-01

  Laughing with students can help them connect on a deeper level with the teacher and the learning. This article offers the following four strategies to incorporate humor into teaching: (1) Integrate humorous bits to boost engagement; (2) Choose humorous materials; (3) Create interest with humorous web tools and apps; and (4) Teach with silly…

 15. Humor and Laughter May Influence Health IV. Humor and Immune Function

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mary Payne Bennett

  2009-01-01

  Full Text Available This is the final article in a four part series reviewing the influence of humor and laughter on physiological and psychological well-being. This final article reviews the evidence for the effect of sense of humor, exposure to a humor stimulus and laughter on various immune system components, with a focus on the effects of laughter on natural killer cell cytotoxicity.

 16. Om digital dannelse og digitale kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas Illum

  2016-01-01

  argumenterer for, hvilke digitale kompetencer eleverne må udvikle i forhold til digital dannelse, mens det næste henter eksempler fra en amerikansk kontekst på, hvordan integration af it ikke i sig selv fører til omfattende ændringer i undervisningspraksis. Herefter følger fire kapitler, der retter sig direkte......I de forenklede Fælles Mål fra 2014 har fire tværgående temaer fået særlig opmærksomhed med en selvstændig vejledning samt ved at være integreret i målene og omtalt i læseplanen for de enkelte fag. Omdrejningspunktet for bogen It-didaktik i teori og praksis elevpositioner og digitale kompetencer i......, Aarhus Universitet, som professor i fagdidaktik og it med særligt henblik på dansk. Jeppe har deltaget i en lang række forskningsprojekter om it i undervisningen, og han rådgiver jævnligt ministerier og kommuner om it i undervisningen, ligesom han har bidraget til udviklingen af flere digitale læremidler...

 17. Innledningsartikkel til temanummer om Barn og rom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ellen Beate Sandseter

  2015-07-01

  Full Text Available I lys av utviklingen av barnehagens posisjon i det norske samfunnet og debatten om effekter av barnehagens fysiske miljø og organisering, dannet en gruppe tverrfaglige og tverrinstitusjonelle barnehageforskere i 2004 forskningsnettverket Barn og Rom. Nettverkets mål har vært å "skape ny og forskningsbasert kunnskap om det fysiske miljøets betydning for barn, og samtidig være et forum for kunnskapsdeling, utvikling av felles forskningsprosjekter, formidling og publisering, samt internasjonalt samarbeid med andre aktører og forskningsgrupper". Forskningsnettverket opererer med en definisjon av "Barn og Rom" som i vid forstand omfatter hele det fysiske miljøet barn vokser opp i. Dette inkluderer ulike landskap, for eksempel byen og naturen, steder, bygninger, ute- og innerom, innredning, møbler, utstyr, installasjoner og lekeapparater. Likevel har nettverket hatt et særlig fokus på barnehagens fysiske miljø og dets betydning for barn, personalet og den pedagogiske virksomheten og hvordan miljøet forstås, organiseres, skapes og endres av personalet og barn i barnehagen. Dette temanummeret er et resultat av noen av nettverksmedlemmenes arbeid de siste årene og presenterer en stor bredde både i metodisk tilnærming så vel som tematisk tilnærming til temaet "Barn og rom".

 18. Efficiëntie van de fotosynthese kan met een factor tien omhoog : plant gaat slordig om met zonne-energie

  NARCIS (Netherlands)

  Klein Lankhorst, R.M.; Kierkels, T.; Heuvelink, E.

  2013-01-01

  Een plant gaat bijzonder slordig om met zonne-energie. Hij vertaalt slechts 0,5% van de opgevangen energie in biomassa. Voor de plant zelf is dat genoeg, voor ons niet. Als je de fotosynthese-efficiëntie weet te verbeteren, kan de (voedsel) productie enorm omhoog. Daar wordt nu hard aan gewerkt binn

 19. El humor en los servicios hospitalarios

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aguinaga Benítez Óscar William

  1998-12-01

  Full Text Available

  El humor es un fenómeno demasiado complejo para ser explicado fácilmente, sin embargo la risa, es una de las formas más admirables del comportamiento humano. El humor forma parte de nuestra vida cotidiana y todos tenemos de él, ya desde nuestra más tierna infancia un conocimiento intuitivo. Muchos saben que el humor mejora las relaciones humanas, puede favorecer una cierta distensión y facilita el bienestar de todos los miembros de una empresa, dirigentes, empleados y obreros. Muchos esperan encontrar en él la forma de resolver los conflictos y de reducir la agresividad. Allí donde se encuentren hombres, existe el humor, comprenderlo mejor y utilizarlo más libremente y en el momento oportuno, puede ayudarnos a hacer nuestra vida más agradable.

 20. Sexual Selection and Humor in Courtship

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeffrey A. Hall

  2015-08-01

  Full Text Available This investigation examines a sexual selection-based argument regarding humor’s role in courtship (i.e., humor production signals intelligence/creativity. Lens model (n =100 analyses suggest that humor production on Facebook profiles were self-reported and perceived to be associated with extroversion, not intelligence. Study 2 (n = 289 found that extroversion was associated humor production, but high school and college grade point average and American College Test (ACT scores were not. In Study 3, pairs of opposite-sex strangers (n = 102 interacted for 10–12 min. Males’ humor production and females’ responsive laughter were both associated with females’ dating interest. Both partners’ dating interest was associated with simultaneous laughter. Without support for the sexual selection argument, three alternative explanations of humor’s role in courtship are discussed.

 1. Laughter and humor therapy in dialysis.

  Science.gov (United States)

  Bennett, Paul N; Parsons, Trisha; Ben-Moshe, Ros; Weinberg, Melissa; Neal, Merv; Gilbert, Karen; Rawson, Helen; Ockerby, Cherene; Finlay, Paul; Hutchinson, Alison

  2014-01-01

  Laughter and humor therapy have been used in health care to achieve physiological and psychological health-related benefits. The application of these therapies to the dialysis context remains unclear. This paper reviews the evidence related to laughter and humor therapy as a medical therapy relevant to the dialysis patient population. Studies from other groups such as children, the elderly, and persons with mental health, cancer, and other chronic conditions are included to inform potential applications of laughter therapy to the dialysis population. Therapeutic interventions could range from humorous videos, stories, laughter clowns through to raucous simulated laughter and Laughter Yoga. The effect of laughter and humor on depression, anxiety, pain, immunity, fatigue, sleep quality, respiratory function and blood glucose may have applications to the dialysis context and require further research.

 2. Circulating Humorous Antitobacco Videos on Social Media.

  Science.gov (United States)

  Lee, Moon J; Chen, Fannin

  2017-03-01

  We investigated whether exposure to same humorous antitobacco videos via different types of social media platforms and contexts (health vs. humor) influences individual's health risk perceptions, attitudes, and behavioral intents. An experiment with a 2 (social media types: YouTube and Facebook) × 2 (message contexts: health-focused and humor-focused contexts) factorial design was conducted. It was found that those who watched the humorous antitobacco videos on Facebook in the health-context exhibited a higher level of risk perception of smoking, less positive attitude toward smokers, and a higher level of intention to avoid smoking in the future than the participants who viewed the same videos on YouTube in the health-context or on Facebook in the humor-context. These findings provide useful practical guidelines in using social media for health communication/promotion. Humorous health promotion messages are best circulated on social networking sites such as Facebook accompanied by others' support for the given health topic (i.e., in health-contexts). Practical/theoretical implications and limitations of the study were further discussed in this article.

 3. Data i stakkevis om døde grise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serup, Tove; Rangstrup-Christensen, Lena

  2015-01-01

  Eksperter er i gang med at samle data fra 6000 faringer og 4000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet.......Eksperter er i gang med at samle data fra 6000 faringer og 4000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet....

 4. Neuropsychology of humor: an introduction. Part II. Humor and the brain.

  Science.gov (United States)

  Derouesné, Christian

  2016-09-01

  Impairment of the perception or comprehension of humor is observed in patients with focal brain lesions in both hemispheres, but mainly in the right frontal lobe. Studies by functional magnetic resonance imaging in healthy subjects show that humor is associated with activation of two main neural systems in both hemispheres. The detection and resolution of incongruity, cognitive groundings of humor, are associated with activation of the medial prefrontal and temporoparietal cortex, and the humor appreciation with activation of the orbito-frontal and insular cortex, amygdala and the brain reward system. However, activation of these areas is not humor-specific and can be observed in various cognitive or emotional processes. Event-related potential studies confirm the involvement of both hemispheres in humor processing, and suggest that left prefrontal area is associated with joke comprehension and right prefrontal area with the resolution stage. Humor thus appears to be a complex and dynamic functional process involving, on one hand, two specialized but not specific neural systems linked to humor apprehension and appreciation, and, on the other hand, multiple interconnected functional brain networks including neural patterns underlying the moral framework and belief system, acquired by conditioning or imitation during the cognitive development and social interactions of the individual, and more distributed systems associated with the analysis of the current context of humor occurrence. Disturbances of the sense of humor could then result from focal brain alterations localized in one or two of the specialized areas underlying the comprehension or appreciation of humor, or from perturbations of the network interconnectivity in non-focal brain disorders such as Alzheimer's disease or schizophrenia.

 5. Stop den tåbelige talkrig om flygtningejob

  DEFF Research Database (Denmark)

  Post, Bettina

  2015-01-01

  valgkampen er nær og politikerne slås om, hvorvidt nytilkomne skal arbejde 10 eller 37 timer om ugen fra dag ét. Men kan vi ikke først få at vide, hvor jobbene skal komme fra?......valgkampen er nær og politikerne slås om, hvorvidt nytilkomne skal arbejde 10 eller 37 timer om ugen fra dag ét. Men kan vi ikke først få at vide, hvor jobbene skal komme fra?...

 6. Klima, apokalypse og en topos om sted

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Esben Bjerggaard

  2013-01-01

  Klimadebatten er fuld af forudsigelser om fremtiden og lurende katastrofe. Al Gore har eksempelvis gjort brug af en apokalyptisk fortælling i sin klimaretorik. Tid er en vigtig topos i denne type retorik. Forfatteren viser her, hvordan skiftet til en topos om Sted forandrer den klassiske apokalyp......Klimadebatten er fuld af forudsigelser om fremtiden og lurende katastrofe. Al Gore har eksempelvis gjort brug af en apokalyptisk fortælling i sin klimaretorik. Tid er en vigtig topos i denne type retorik. Forfatteren viser her, hvordan skiftet til en topos om Sted forandrer den klassiske...

 7. Meditation on OM: Relevance from ancient texts and contemporary science

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kumar Sanjay

  2010-01-01

  Full Text Available Background: In Indian scriptures the sacred syllable Om is the primordial sound from which all other sounds and creation emerge which signifies the Supreme Power. Aims: To explore the significance of the syllable OM from ancient texts and effects of OM meditation in contemporary science. Descriptions from ancient texts: The descriptions of Om have been taken from four Upanisads (Mundaka, Mandukya, Svetasvatara, and Katha, the Bhagvad Gita, and Patanjali′s Yoga Sutras. Scientific studies on Om: Autonomic and respiratory studies suggest that there is a combination of mental alertness with physiological rest during the practice of Om meditation. Evoked potentials studies suggest a decrease in sensory transmission time at the level of the auditory association cortices, along with recruitment of more neurons at mesencephalic-diencephalic levels. Conclusion: It is considered that a person who realizes Om, merges with the Absolute. Scientific studies on Om suggest that the mental repetition of Om results in physiological alertness, and increased sensitivity to sensory transmission.

 8. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-08-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 9. An Explanation of the Relationship between Instructor Humor and Student Learning: Instructional Humor Processing Theory

  Science.gov (United States)

  Wanzer, Melissa B.; Frymier, Ann B.; Irwin, Jeffrey

  2010-01-01

  This paper proposes the Instructional Humor Processing Theory (IHPT), a theory that incorporates elements of incongruity-resolution theory, disposition theory, and the elaboration likelihood model (ELM) of persuasion. IHPT is proposed and offered as an explanation for why some types of instructor-generated humor result in increased student…

 10. Computational Humor 2012 : extended abstacts of the (3rd international) Workshop on computational Humor

  NARCIS (Netherlands)

  Nijholt, Antinus; Unknown, [Unknown

  2012-01-01

  Like its predecessors in 1996 (University of Twente, the Netherlands) and 2002 (ITC-irst, Trento, Italy), this Third International Workshop on Computational Humor (IWCH 2012) focusses on the possibility to find algorithms that allow understanding and generation of humor. There is the general aim of

 11. Investigating the Effect of Humor Communication Skills Training on Pro-Social and Anti-Social Humor Styles, Cognitive Learning, Self-Efficacy, Motivation, and Humor Use

  Science.gov (United States)

  Vela, Lori E.

  2013-01-01

  Humor is an important aspect of interpersonal interactions as it is linked to the development and maintenance of relationships (Merolla, 2006). The purpose of this dissertation was to test the effect of a humor communication skills training program on the ability to minimize anti-social humor (i.e., aggressive, self-defeating) and enhance…

 12. Investigating the Effect of Humor Communication Skills Training on Pro-Social and Anti-Social Humor Styles, Cognitive Learning, Self-Efficacy, Motivation, and Humor Use

  Science.gov (United States)

  Vela, Lori E.

  2013-01-01

  Humor is an important aspect of interpersonal interactions as it is linked to the development and maintenance of relationships (Merolla, 2006). The purpose of this dissertation was to test the effect of a humor communication skills training program on the ability to minimize anti-social humor (i.e., aggressive, self-defeating) and enhance…

 13. Sense of Humor, Stable Affect, and Psychological Well-Being

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arnie Cann

  2014-08-01

  Full Text Available A good sense of humor has been implicated as a quality that could contribute to psychological well-being. The mechanisms through which sense of humor might operate include helping to reappraise threats, serving as a character strength, or facilitating happiness. The current research attempts to integrate these possibilities by examining whether a good sense of humor might operate globally by helping to maintain a more stable positive affect. Stable positive affect has been shown to facilitate more effective problem solving and to build resilience. However, not all humor is adaptive humor, so we also examine the roles that different styles of humor use might play. Individual differences in humor styles were used to predict stable levels of affect. Then, in a longitudinal design, humor styles and stable affect were used to predict subsequent resilience and psychological health. The results indicated that stable affect was related to resilience and psychological well-being, and that a sense of humor that involves self-enhancing humor, humor based on maintaining a humorous perspective about one’s experiences, was positively related to stable positive affect, negatively related to stable negative affect, and was mediated through stable affect in influencing resilience, well-being and distress. Thus, while a good sense of humor can lead to greater resilience and better psychological health, the current results, focusing on stable affect, find only self-enhancing humor provides reliable benefits.

 14. Identity and Stereotypes: Humor Manifestations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rita Repšienė

  2012-04-01

  Full Text Available The traditional understanding of humor as being tolerant, full of non-aggressive life curiosities, funny situations, mocking national or human vices, and related to an optimistic and contemplative attitude towards reality, has changed its main supportive points: the optimistic view of reality has been altered into a pessimistic and destructive one, forbearing ridicule has turned into severe offence, strangeness into stupidity, funny situations into futile misunderstanding. Everything is regarded as a dramatic possibility to survive or an endless situational tragedy where the most strict evaluation criteria, censorship, and dogmatism are empowered, meaning that, in the current times of widely propagated tolerance and overwhelming comprehension, it is extremely dangerous to offend somebody with an innocent joke or light mockery, to evoke an urge to contradict or negate when ideological aspirations are beyond “decency” limits. One of the most advocated rules in the Lithuanian press is: “Joke carefully with foreign nationals” from an interview with Barry Tomelin, London “International house” consultant and teaching director, the author of the book “World’s Business Cultures: And How to Unlock Them” (with Michael Nicks. Identity is to be saved and nourished as the highest sanctity but its formation, meaningfulness and spread are not always attuned to the official approach.Our life is full of stereotypes and our neighboring countries are not to be excluded – we have a preconceived notion of them. Using the national stereotype term we characterize relatively stable generalized opinions, in an open or hidden form, containing one or another assessment of a nation.Our attitude towards neighbors is revealed in nicknames given to them – non-official ethnonyms usually bearing a negative connotation. Some monikers have already lasted for centuries while others have been coined during the last decades. Anecdotes with the most popular

 15. Infoteket om funktionshinder : Information om funktionshinder som vägen till empowerment

  OpenAIRE

  Akne, Eva

  2012-01-01

  The aim of this master’s thesis is to investigate a information center called ”Infoteket om funktionshinder”. The purpose of Infoteket is to collect information about disabilities and make it accessible to people with disabilities, their relatives and public. In this survey I will analyze how Infoteket can help people with disabilities to achieve empowerment. I use empowerment as a theoretical framework as Jay A. Conger and Rabindra N. Kanungo describes it in terms of sense of control and sel...

 16. Humor: a pedagogical tool to promote learning.

  Science.gov (United States)

  Chabeli, M

  2008-09-01

  It has become critical that learners are exposed to varied methods of teaching and assessment that will promote critical thinking of learners. Humor creates a relaxed atmosphere where learning can be enhanced and appreciated. When learners are relaxed, thinking becomes eminent. Authoritative and tense environment hinders thinking. This paper seeks to explore the perceptions of nurse teacher learners regarding the use of humor as a pedagogical tool to promote learning. A qualitative, exploratory, descriptive and contextual research design was employed (Burns & Grove, 2001:61; Mouton, 1996:103). 130 naive sketches were collected from nurse teacher learners who volunteered to take part in the study (Giorgi in_Omery, 1983:52) Follow up interviews were conducted to verify the findings. A qualitative, open-coding method of content analysis was done Tesch (in Creswell, 1994:155). Measures to ensure trustworthiness of the study were taken in accordance with the protocol of (Lincoln & Guba, 1985:290-326). The findings of the study will assist the nurse educators to create a positive, affective, psychological and social learning environment through the use of humor in a positive manner. Nurse educators will appreciate the fact that integration of humor to the learning content will promote the learners' critical thinking and emotional intelligence. Negative humor has a negative impact on learning. Learner nurses who become critical thinkers will be able to be analytical and solve problems amicably in practice.

 17. Adult Playfulness, Humor Styles, and Subjective Happiness.

  Science.gov (United States)

  Yue, Xiao D; Leung, Chun-Lok; Hiranandani, Neelam A

  2016-12-01

  Playfulness has been referred to as a disposition that involves reframing a situation to amuse others and to make the situation more stimulating and enjoyable. It may serve to shift one's perspective when dealing with environmental threats. Despite all the benefits of playfulness towards psychological well-being, it remains a largely understudied subject in psychology, particularly in Chinese societies. Hence, this study examined the association between adult playfulness, humor styles, and subjective happiness among a sample of 166 university students in Hong Kong and 159 students in Guangzhou, who completed a self-administered questionnaire, including the Short Measure for Adult Playfulness, the Chinese Humor Styles Questionnaire, and the Subjective Happiness Scale. Results showed that adult playfulness was positively correlated with affiliative humor, self-enhancing humor, and subjective happiness in both Hong Kong and Guangzhou samples. By its implication, highly playful Chinese students preferred using affiliative and self-enhancing humor to amuse themselves and others. © The Author(s) 2016.

 18. El humor como herramienta para lograr aprendizajes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilda Torres de Sánchez

  2003-09-01

  Full Text Available Una tendencia mundial se ha originado: el uso del humor como herramienta para lograr aprendizajes y mejorar el ambiente donde la persona se encuentre. En el área educativa hay pruebas que demuestran su utilidad y que efectivamente origina cambios positivos, medidos en las evaluaciones, tanto en los estudiantes como en participantes de sesiones de facilitación. El objetivo del experimento realizado fue: Determinar el comportamiento a través de la calificaciones en la primera prueba, del efecto del uso del humor en el dictado de clases utilizando diferentes herramientas como: chistes, anécdotas, analogías en los contenidos. A través de un estudio experimental con un grupo de control realizado en dos aulas de clases con 35 alumnos cada uno, al grupo experimental se le aplicó diferentes recursos humorísticos como herramientas de aprendizaje. Se analizaron las calificaciones en la primera prueba a través de porcentajes de aprobados y aplazados, observándose que el grupo experimental arrojó los mayores porcentajes de aprobados. Tales resultados confirman que el humor como herramienta, si induce a un desempeño excelente en alumnos, lo que lleva a implementar acciones de adiestramiento para los facilitadores, así como el surgimiento de investigaciones más profundas sobre el uso del humor en la educación.

 19. Om afstanden mellem EU-systemet og dets borgere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peter Heyn

  2016-01-01

  Artiklen diskuterer EU's demokratiske opbygning i forlængelse af debatten om EU-skepsis, der senest opstod som følge af Brexit-afstemningen.......Artiklen diskuterer EU's demokratiske opbygning i forlængelse af debatten om EU-skepsis, der senest opstod som følge af Brexit-afstemningen....

 20. PV O&M Cost Model and Cost Reduction

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Walker, Andy

  2017-03-15

  This is a presentation on PV O&M cost model and cost reduction for the annual Photovoltaic Reliability Workshop (2017), covering estimating PV O&M costs, polynomial expansion, and implementation of Net Present Value (NPV) and reserve account in cost models.

 1. Et undervisningsforløb om uddannelse i postkoloniale selvbiografier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasch, Astrid

  2015-01-01

  Denne artikel udspringer af et ph.d.-projekt om selvbiografier, som er skrevet efter opløsningen af det britiske imperium. I dette projekt undersøger jeg samspillet mellem individuel og kollektiv erindring og ser på, hvordan erindringer om imperiet bliver påvirket af afkoloniseringen og den postk...

 2. To udviklings-projekter om beton og arkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Manelius, Anne-Mette

  2009-01-01

  Artikel om to udviklingsprojekter på Teknologisk Institut med fokus på cnc-fræsede støbeforme til beton: Unika Beton og TailorCrete......Artikel om to udviklingsprojekter på Teknologisk Institut med fokus på cnc-fræsede støbeforme til beton: Unika Beton og TailorCrete...

 3. STS-39: OMS Pod Thruster Removal/Replace

  Science.gov (United States)

  1991-01-01

  Shown is the removal and replacement of the Discovery's orbital maneuvering systems (OMS) pod thruster. The OMS engine will be used to propel Discovery north, off of its previous orbital groundtrack, without changing the spacecraft's altitude. A burn with this lateral effect is known as "out-of-plane."

 4. View of OMS burn from the payload bay

  Science.gov (United States)

  1982-01-01

  View of Orbital Maneuvering System (OMS) burn from the payload bay. The closed cradles which held the communication satellites Columbia deployed are visible in the center of the frame. Parts of the spacecraft's wings can be seen on both the port and starboard sides can be seen. The vertical stabilizer is flanked by the twin OMS pods.

 5. Status quo for partier - tvivl om S-styrke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2007-01-01

  ANALYSE: Selv om snittet af martsmålingerne akkurat flytter ét mandat fra S til V, hæfter Altingets valgforsker sig ved stabiliteten. Udgivelsesdato: 9. april 2007......ANALYSE: Selv om snittet af martsmålingerne akkurat flytter ét mandat fra S til V, hæfter Altingets valgforsker sig ved stabiliteten. Udgivelsesdato: 9. april 2007...

 6. Shuttle performance enhancements using an OMS payload bay kit

  Science.gov (United States)

  Templin, Kevin C.; Mallini, Charles J.

  1991-01-01

  The study focuses on the use of an orbital maneuvering system (OMS) payload bay kit (PBK) designed to utilize OMS tanks identical to those currently employed in the Orbiter OMS pods. Emphasis is placed on payload deployment capability and payload servicing/reboost capability augmentation from the point of view of payload mass, maximum deployment altitudes, and initial retrieval and final deployment altitudes. The deployment, servicing, and reboost requirements of the Hubble Space Telescope and Advanced X-ray and Astrophysics Facility are analyzed in order to show the benefits an OMS PBK can provide for these missions. It is shown that OMS PBKs can provide the required capability enhancement necessary to support deployment, reboost, and servicing of payloads requiring altitudes greater than 325 nautical miles.

 7. [Positive aspects of old ages - humor of seniors].

  Science.gov (United States)

  Mareš, Jiří

  2015-01-01

  This survey study has five parts. In the first part two conceptual approaches to humor are characterized. One considers "the comic" to be an umbrella concept, and humor is only one of its rather positive forms. The other comes out from the umbrella concept "humor", and distinguishes between various forms of humor including the negative ones. Three main theories of humor are presented: theory of superiority, theory of incongruity, and a relief theory. The second part introduces humor in the elderly and draws the attention to the fact that we know relatively little about humor in old age because most research has been carried out in children, adolescents or adults in productive age. The third part of the study describes the process of diagnostics of humor in the elderly. For example, within the qualitative methods, in-depth interviews with seniors or analyses of their diary entries are used. Within quantitative methods, questionnaires are used, and this study presents the survey of seven most frequent ones applied in the studies of humor in the elderly. In the context of mixed methods, understanding of humor in young and seniors, or understanding of humor in relatively healthy seniors and seniors after stroke are compared. The fourth part of the study presents the Gelkopfs model on relationship between humor, treatment and cure of patients. The fifth part of the study demonstrates the options how to use humor to improve the mental state of the elderly (by means of individual or group interventions).

 8. Ciliary Blood Flow and Aqueous Humor Production

  Science.gov (United States)

  Kiel, J.W.; Hollingsworth, M.; Rao, R.; Chen, M.; Reitsamer, H.A.

  2010-01-01

  Aqueous humor production is a metabolically active process sustained by the delivery of oxygen and nutrients and removal of metabolic waste by the ciliary circulation. This article describes our investigations into the relationship between ciliary blood flow and aqueous humor production. The results presented indicate that there is a dynamic relationship between ciliary blood flow and aqueous humor production, with production being blood flow independent above a critical level of perfusion, and blood flow dependent below it. The results also show that the plateau portion of the relationship shifts up or down depending on the level of secretory stimulation or inhibition, and that oxygen is one critical factor provided by ciliary blood flow. Also presented is a theoretical model of ocular hydrodynamics incorporating these new findings. PMID:20801226

 9. Mecanismos de humor verbal en Twitter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Simarro Vázquez

  2016-11-01

  Full Text Available The present article aims to characterize samples of verbal humor published on the social network Twitter. To do so, an analysis of 81 humorous texts published under the hashtag #otegi during 1 March 2016, on which date Arnaldo Otegi was released from prison after six years, was carried out. A pragmatic study of the tweets was performed, opting for the General Theory of Verbal Humor as a basis. The examination conducted reveals that the manner of presentation of opposing scripts, the logical mechanisms availed of to resolve this kind of incongruity, the special narrative strategies selected and the linguistic choices made are determined at all times by the circumstances in which the texts are presented and the upper limit constraint of 140 characters per Twitter publication.

 10. Om medier og terror i 'Mad City'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carstensen, Martin B.

  2010-01-01

  Populærkulturens spillefilm er meget mere end blot underholdning. I denne bog demonstrerer 10 yngre forskere, hvordan en række udvalgte spillefilm kan tjene som ramme om en analyse og diskussion af væsentlige spørgsmål relateret til terror og terrorbekæmpelse: Hvad er præventiv krig, og hvilke...... medierne og terroristerne - se Mad City! Filmmediet fungerer som en form for eksperimentarium i forhold til komplicerede moralske og politiske spørgsmål. Derfor kan film anvendes som en pædagogisk løftestang i forståelsen og diskussionen af mulige løsninger på udfordringerne for nutidens samfund. Terror og...... film åbner for en anderledes og sjovere måde at lære på - og dermed for en mere varieret og inspirerende undervisning i fx gymnasiet. Ved at tage udgangspunkt i, hvad vi allerede ved fra timerne foran lærredet eller skærmen, men måske ikke har begreber for, letter bogen forståelsen af, hvad terror er...

 11. Selective hydrogenation of halogenated arenes using porous manganese oxide (OMS-2) and platinum supported OMS-2 catalysts.

  Science.gov (United States)

  McManus, Iain J; Daly, Helen; Manyar, Haresh G; Taylor, S F Rebecca; Thompson, Jillian M; Hardacre, Christopher

  2016-07-04

  Porous manganese oxide (OMS-2) and platinum supported on OMS-2 catalysts have been shown to facilitate the hydrogenation of the nitro group in chloronitrobenzene to give chloroaniline with no dehalogenation. Complete conversion was obtained within 2 h at 25 °C and, although the rate of reaction increased with increasing temperature up to 100 °C, the selectivity to chloroaniline remained at 99.0%. Use of Pd/OMS-2 or Pt/Al2O3 resulted in significant dechlorination even at 25 °C and 2 bar hydrogen pressure giving a selectivity to chloroaniline of 34.5% and 77.8%, respectively, at complete conversion. This demonstrates the potential of using platinum group metal free catalysts for the selective hydrogenation of halogenated aromatics. Two pathways were observed for the analogous nitrobenzene hydrogenation depending on the catalyst used. The hydrogenation of nitrobenzene was found to follow a direct pathway to aniline and nitrosobenzene over Pd/OMS-2 in contrast to the OMS and Pt/OMS-2 catalysts which resulted in formation of nitrosobenzene, azoxybenzene and azobenzene/hydrazobenzene intermediates before complete conversion to aniline. These results indicate that for Pt/OMS-2 the hydrogenation proceeds predominantly over the support with the metal acting to dissociate hydrogen. In the case of Pd/OMS-2 both the hydrogenation and hydrogen adsorption occur on the metal sites.

 12. Nasjonalgalleriets basisutstilling Kunst 1 - om museale tumulter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joar Skrede

  2009-12-01

  Full Text Available Basisutstillingen Kunst 1 ved Nasjonalgalleriet i 2005 var i stor grad en tematisk ordnet utstilling og ikke kronologisk ordnet, som tidligere. Dette utløste mye debatt i media. Artikkelen presenterer noen resonnement som kan bidra til å forstå bakgrunnen for konflikten. Debattantenes måte å argumentere på og hva argumentene impliserer av ulike historiesyn blir belyst. Det blir brukt et analytisk skille mellom sentrifugal og sentripetal lesning av kunst. Dette leder til at det avslutningsvis identifiseres en viss interdiskursivitet mellom den klassiske og moderne kunst – forstått som at den eldre kunsten behandles som samtidig.

 13. The value of humor in psycotherapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana Chazenbalk

  2015-09-01

  Full Text Available The main point of this work is to show how humor—when is used properly- has a positive effect on the patient ant the therapist’s self improving their alliance, supervision and team meetings. It’s also good for profesionals to include humor, recreation and rest in their job routines, because these ingredients let them be more effective in psychoterapy. The vast majority of psychological theories agree on its importance. The Cognitive Psychology believes that humor helps the patient evaluate reality in a different way, stops disfunctional thoughts, lets the expression of negative emotions and finds more adaptative patterns. 

 14. Humor in the classroom using faculty skits.

  Science.gov (United States)

  Smith, Cheryl Mixon; Noviello, Sheri Reynolds

  2012-01-01

  The infusion of humor in the classroom through faculty-developed skits is a teaching-learning strategy that engages nursing students in the learning process. Gardner's Multiple Intelligence Theory for Adult Learners provides the framework for the use of humor as a strategy in higher education. Three exemplars are presented with a description of the specific strategy, an objective for each strategy, and the effect of the strategy on student engagement in nursing education. In the exemplars, the authors provide "ready to use" ideas with some "pearls of wisdom" for other faculty interested in developing similar learning activities.

 15. [The Use of Humor in Psychotherapy: a View].

  Science.gov (United States)

  Chaloult, Guillaume; Blondeau, Claude

  2017-01-01

  The goal of this article is to expose different aspects of the use of humor in therapy. We hope that it will stimulate reflection and guide the clinician toward appropriate use of humorous interventions. Historical highlights of the topic will be presented. Then a practical definition of therapeutic humor and the main theories about humor will be reviewed. We will also discuss the probable mechanisms of action explaining the efficacy of humor in psychotherapy, as well as potential risks and benefits of its use. We will try to determine different factors influencing the patient's receptivity to humor. Subsequently, a classification of humor will be proposed, followed by a description of selected types of humor often used in therapy, with clinical cases as examples.

 16. Humor in romantic contexts: do men participate and women evaluate?

  Science.gov (United States)

  Wilbur, Christopher J; Campbell, Lorne

  2011-07-01

  Several lines of research illustrate that humor plays a pivotal role in relationship initiation. The current article applies sexual selection theory to argue that humor production is a fitness indicator, allowing men to transmit information tacitly about their underlying qualities. And whereas prior research has emphasized women's appreciation of humor as a signal of interest, the focus here is on how women evaluate prospective suitors' humorous offerings. Two studies, including an ecologically valid study of online dating advertisements, provided evidence for men's production and women's evaluation of humor in romantic contexts. A third study revealed that women's evaluations of potential mates' humor are predictive of their romantic interest. Moreover, this article shows that preferences for and perceptions of humor are associated with preferences for and perceptions of intelligence and warmth, consistent with the argument that one function of humor is as a fitness indicator that provides information about underlying mate quality.

 17. Risky business: When humor increases and decreases status.

  Science.gov (United States)

  Bitterly, T Bradford; Brooks, Alison Wood; Schweitzer, Maurice E

  2017-03-01

  Across 8 experiments, we demonstrate that humor can influence status, but attempting to use humor is risky. The successful use of humor can increase status in both new and existing relationships, but unsuccessful humor attempts (e.g., inappropriate jokes) can harm status. The relationship between the successful use of humor and status is mediated by perceptions of confidence and competence. The successful use of humor signals confidence and competence, which in turn increases the joke teller's status. Interestingly, telling both appropriate and inappropriate jokes, regardless of the outcome, signals confidence. Although signaling confidence typically increases status and power, telling inappropriate jokes signals low competence and the combined effect of high confidence and low competence harms status. Rather than conceptualizing humor as a frivolous or ancillary behavior, we argue that humor plays a fundamental role in shaping interpersonal perceptions and hierarchies within groups. (PsycINFO Database Record (c) 2017 APA, all rights reserved).

 18. Analysis on the Translation Strategies in English humor

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  王乐

  2015-01-01

  1.Definition and connotation of humor The English word"humor"came from Latin originally which was used to refer to"wet"and"fluid"After a series of evolution,it finally evolved into the word used in daily life in the16th century.Then it was used to describe a kind of people who are humorous,funny and clever.Humor is a cultural phenomenon based on language.There are

 19. Semantic Perspective:Verbal Humor in Chinese Cross Talk

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  XIONG Shao-li

  2014-01-01

  This paper aims to study the verbal humor in Guo Degang’s cross talk from semantic perspective. The focus is to illus-trate the generating process and the mechanism of verbal humor. Three aspects of semantics which produce humorous effect, morpheme absorption, ambiguity, and script opposition will be discussed. Finally, it is found out that script opposition can take place of morpheme absorption, ambiguity to explain how humor is caused fundamentally.

 20. Humor and Laughter may Influence Health. I. History and Background

  OpenAIRE

  Mary Payne Bennett; Lengacher, Cecile A.

  2006-01-01

  Articles in both the lay and professional literature have extolled the virtues of humor, many giving the impression that the health benefits of humor are well documented by the scientific and medical community. The concept that humor or laughter can be therapeutic goes back to biblical times and this belief has received varying levels of support from the scientific community at different points in its history. Current research indicates that using humor is well accepted by the public and is...

 1. Truly Funny: Humor, Irony, and Satire as Moral Criticism

  Science.gov (United States)

  Dadlez, E. M.

  2011-01-01

  The occasional role of humor as a vehicle for moral criticism is investigated. I begin by distinguishing between this particular role and the other kinds of ways in which humor and amusement might be regarded through a moral lens, consider historical approaches to humor that corroborate the kind of role for it on which my investigation focuses,…

 2. Factors Affecting the Humorous Language Style of Mark Twin

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  孙秀丽

  2014-01-01

  As we all know, Mark Twain is an expert in handling humor.The formation of his language style has close connection with three aspects. Local literature influences Mark Twain very much. Western humor is another influential element. And his per-sonal experience is also contributed to his humorous language style.

 3. Assessing Students' Perceptions of Inappropriate and Appropriate Teacher Humor

  Science.gov (United States)

  Frymier, Ann Bainbridge; Wanzer, Melissa Bekelja; Wojtaszczyk, Ann M.

  2008-01-01

  This study replicated and extended a preliminary typology of appropriate and inappropriate teacher humor and advanced three explanations for differences in interpretations of teacher humor. Students were more likely to view teacher humor as inappropriate when it was perceived as offensive and when it demeaned students as a group or individually.…

 4. Humor styles moderate borderline personality traits and suicide ideation.

  Science.gov (United States)

  Meyer, Neil A; Helle, Ashley C; Tucker, Raymond P; Lengel, Gregory J; DeShong, Hilary L; Wingate, LaRicka R; Mullins-Sweatt, Stephanie N

  2017-03-01

  The way individuals use humor to interact interpersonally has been associated with general personality, depression, and suicidality. Certain humor styles may moderate the risk for suicide ideation (SI) in individuals who are high in specific risk factors (e.g., thwarted belongingness, perceived burdensomeness). Previous research suggests a relationship between humor styles and borderline personality disorder (BPD) and an increased risk of suicidality and suicide completion in individuals with BPD. Participants (n =176) completed measures of BPD traits, SI, and humor styles. It was hypothesized that BPD traits would be positively correlated with negative humor styles and negatively correlated with positive humor styles, and that humor styles would significantly moderate BPD traits and SI. Results showed that BPD traits were negatively correlated with self-enhancing humor styles and positively correlated with self-defeating humor styles, but that they were not significantly correlated with affiliative or aggressive humor styles. Bootstrapping analyses demonstrated that the affiliative, self-enhancing, and self-defeating humor styles significantly moderated BPD traits and SI, while the aggressive humor style did not. Copyright © 2017 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 5. Higher Education Lecturing and Humor: From Perspectives to Strategies

  Science.gov (United States)

  Nasiri, Fuzhan; Mafakheri, Fereshteh

  2015-01-01

  This article will review the issues surrounding the use of humor as an informal teaching method in higher education lecturing. The impact and usefulness of humor, from both a teacher's and a student's perspective, will be investigated. The aim is to classify the challenges and limitations of using humor in classrooms and to investigate and…

 6. Truly Funny: Humor, Irony, and Satire as Moral Criticism

  Science.gov (United States)

  Dadlez, E. M.

  2011-01-01

  The occasional role of humor as a vehicle for moral criticism is investigated. I begin by distinguishing between this particular role and the other kinds of ways in which humor and amusement might be regarded through a moral lens, consider historical approaches to humor that corroborate the kind of role for it on which my investigation focuses,…

 7. Humor Styles and Leadership Styles: Community College Presidents

  Science.gov (United States)

  Carrica, Jennifer L.

  2009-01-01

  The purpose of this study was to explore the relationship between leadership styles (transformational, transactional, laissez-faire) and humor styles (affiliative, self-enhancing, aggressive, self-defeating) of community college presidents. Research has shown that humor and leadership styles are related and that humor may enhance interpersonal…

 8. Strategically Funny: Romantic Motives Affect Humor Style in Relationship Initiation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Theresa E. DiDonato

  2016-08-01

  Full Text Available Not all humor is the same, yet little is known about the appeal of specific humor styles in romantic initiation. The current experimental study addresses this gap by investigating how romantic motives (short-term or long-term affect individuals’ anticipated use of, and response to, positive humor and negative humor. Heterosexual participants (n = 224 imagined the pursuit of either a desired short-term or long-term relationship, indicated the extent to which they would produce positive and negative humor, and reported how their own interest would change in response to the imaginary target’s use of positive or negative humor. Results revealed that individuals are strategic in their humor production as a function of relational motives. Individuals produced positive humor in both contexts but limited their use of negative humor when pursuing a long-term relationship. The target’s positive humor increased individuals’ attraction, especially women’s, and although negative humor boosted attraction, it did not boost attraction more for short-term than long-term relationships. Findings extend a trait-indicator model of humor and their implications are discussed in light of other theoretical perspectives.

 9. A Study of Linguistic Humor Translation of British Sitcoms

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  孟瑾

  2015-01-01

  The translatability of humor is gradually accepted and linguistic humor based on specific features in the phonology, morphology or syntax of particular languages is considered to be the most difficult to translate. This paper is to study the linguistic humor translation of British sitcoms in the light of Skopos theory and explore practical ways of E-C translation of linguistic hu⁃mor.

 10. Teaching French Language and Culture by Means of Humor.

  Science.gov (United States)

  Berwald, Jean-Pierre

  1992-01-01

  Humor can enliven classes, establish and maintain rapport, create ambiance for learning, and enhance student acquisition and retention. Ways to use humor in the classroom are presented, including clearly verbal approaches, visual aid techniques (magazines, cartoons, ads, etc.), and the humor of stand-up comedians. (12 references) (LB)

 11. The Influence of Humorous Atmosphere on Divergent Thinking.

  Science.gov (United States)

  Ziv, Avner

  1983-01-01

  In one experiment, 78 adolescents were shown humorous film clips and required to write captions for cartoons. A creativity test was administered. In a second study, the experimental group completed the Torrance Creativity Test with humorous responses. In both studies, a humorous atmosphere was found to significantly increase creativity scores.…

 12. Humor in Context: Fire Service and Joking Culture

  Science.gov (United States)

  Moran, Larry; Roth, Gene

  2013-01-01

  Although theorizing about humor has occurred for several decades, scant research exists that examines humor in the broad context of human resource development. Humor exists in workplaces and it is historicized in the professional and organizational contexts of workers. This paper explores aspects of a joking culture within the specific work…

 13. Humor Styles and Leadership Styles: Community College Presidents

  Science.gov (United States)

  Carrica, Jennifer L.

  2009-01-01

  The purpose of this study was to explore the relationship between leadership styles (transformational, transactional, laissez-faire) and humor styles (affiliative, self-enhancing, aggressive, self-defeating) of community college presidents. Research has shown that humor and leadership styles are related and that humor may enhance interpersonal…

 14. Encyclopedia of 20th-Century American Humor.

  Science.gov (United States)

  Nilsen, Alleen Pace; Nilsen, Don L. F.

  This reference encyclopedia contains information on both the historical and contemporary aspects of humor and comedy in the United States. Arranged in an A-to-Z format, the encyclopedia is a collection of article-length essays that examine humor from many perspectives, from defining terms; to providing information on humor writers, comedians, and…

 15. Ny ph.d.-afhandling om fald og faldforebyggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte

  2015-01-01

  Lotte Evron forsvarede d. 18. Marts 2015 sin ph.d.-afhandling: Egenomsorg som selvteknologi i multifaktoriel faldforebyggelse – et feltstudie med diskursanalyse på Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Undersøgelsen studerer egenomsorg som styringsteknologi i et bestemt multifaktoriel ...... underviser og forsker på Professionshøjskolen Metropol og holder gerne foredrag om sin forskning. Desuden blogger hun om fald og faldforebyggelse på Faldnørden: https://sygeplejerskelotte.wordpress.com og tweeter om sygepleje på: https://twitter.com/sygeplejerskele...

 16. Mark Twain and American Humor [Lesson Plan].

  Science.gov (United States)

  2000

  In this three-part lesson, students examine structure and characterization in the short story and consider the significance of humor through a study of Mark Twain's "The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County." In Part I, through skits and storytelling, students first examine the structure of Twain's story and the role he creates for his…

 17. Comic Relief: Engaging Students through Humor Writing

  Science.gov (United States)

  Goebel, Bruce A.

  2009-01-01

  In this time of high-stakes tests and school accountability, English classrooms have been pushed to become increasingly serious places. Combining NCLB pressures with desires to use literature to do important cultural work--such as fighting ethnic, gender, and social-class discrimination--virtually bans humor from the classroom. This is unfortunate…

 18. Humor in the Films of Alfred Hitchcock.

  Science.gov (United States)

  Novak, Glenn D.

  Although usually considered the "master of suspense," Alfred Hitchcock relished working humor into his films, frequently juxtaposing it against scenes of utter gruesomeness. This placement of comic elements--comic relief--in an otherwise serious murder mystery or suspense thriller became a Hitchcock trademark early in his career.…

 19. Humor: A pedagogical tool to promote learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Chabeli

  2008-09-01

  Full Text Available It has become critical that learners are exposed to varied methods of teaching and assessment that will promote critical thinking of learners. Humor creates a relaxed atmosphere where learning can be enhanced and appreciated. When learners are relaxed, thinking becomes eminent. Authoritative and tense environment hinders thinking.

 20. Vaccination to gain humoral immune memory.

  Science.gov (United States)

  Sarkander, Jana; Hojyo, Shintaro; Tokoyoda, Koji

  2016-12-01

  The concept of immune memory forms the biological basis for vaccination programs. Despite advancements in the field of immune memory and vaccination, most current vaccines are evaluated by magnitude of antigen-specific antibody titers in serum or mucosa after vaccination. It has been shown, however, that antibody-mediated humoral immune memory is established regardless of the magnitude and duration of immune reactions, suggesting that assessment of vaccine efficacy should be performed for several years after vaccination. This long-term investigation is disadvantageous for prevalent and pandemic infections. Long-lived memory plasma cells and memory helper T cells which contribute to humoral immune memory are generated in the bone marrow after migration of memory cell precursors through bloodstream. Thus, it may be a novel evaluation strategy to assess the precursors of memory cells in the blood in the early phase of the immune reaction(s). We here review recent advances on the generation and maintenance of immune memory cells involved in humoral immunity and introduce a current concept of direct and short-term assessment of humoral immune memory formation upon vaccination as a correlate of protection.

 1. The Role of Humor in Children's Sharing.

  Science.gov (United States)

  Krogh, Suzanne L.

  A total of 40 children in the three primary grades were studied to determine if they would donate more to a worthy cause after having been exposed to a humorous situation, in contrast to exposure to a serious one. The children who had heard a serious story about sharing donated slightly more to help Ethiopian refugees than did children who had…

 2. Economics with a Sense of Humor.

  Science.gov (United States)

  Keenan, Diane

  1985-01-01

  In this humorous dialogue that can be read and acted out as a play in high school economics classes, Karl Marx, a spokesman for communism, and Adam Smith, the father of capitalism, debate (1) whether an economy should produce designer jeans and (2) who should own McDonald's restaurant. (RM)

 3. T cells and the humoral immune system

  NARCIS (Netherlands)

  W.B. van Muiswinkel (Willem)

  1975-01-01

  textabstractLymphoid cells and macrophages play an important role in the development and rnaintance of humoral and cellular immunity in mammals. The lymphoid cells in the peripheral lymphoid organs are divided into two major classes: (1) thymus-derived lymphocytes or T cells and (2) bursa-equivalent

 4. T cells and the humoral immune system

  NARCIS (Netherlands)

  W.B. van Muiswinkel (Willem)

  1975-01-01

  textabstractLymphoid cells and macrophages play an important role in the development and rnaintance of humoral and cellular immunity in mammals. The lymphoid cells in the peripheral lymphoid organs are divided into two major classes: (1) thymus-derived lymphocytes or T cells and (2) bursa-equivalent

 5. Dialogic Grounds of Humor in Mathnavi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ar Mohammadi Kalesar

  2011-12-01

  Full Text Available “Dialogue”, in Bakhtin’s thought, is a term which has a methodological nature. This term shows a method for facing cases which are not hegemonic. Dialogue, therefore, is in opposition to the hegemony of monophonic forces. The origins of the dialogical aspects of humor, laugh and carnival are in very character. In this article, we want to investigate the bases that make the dialogical carnival and form the humorous elements. In the first section, we illustrate the subversion of the superior voice as a semantic and formal structural method in Mathnavi. In the second section, the reflection of this method in formation of humor in the stories of Mathnavi has been investigated. In these stories, presence of the superior voice in the public space and its dialogue with the suppressed voices makes a space steeped in the elements of carnival and laugh. It can be said that the humors in Mathnavi are not the techniques for embellishing the text but the affects of the transcendental method of Mathnavi for interpreting the world.

 6. Computers that smile: Humor in the interface

  NARCIS (Netherlands)

  Nijholt, A.; Blythe, M.

  2002-01-01

  It is certainly not the case that wen we consider research on the role of human characteristics in the user interface of computers that no attention has been paid to the role of humor. However, when we compare efforts in this area with efforts and experiments that attempt to demonstrate the positive

 7. Anomalous hypothalamic responses to humor in cataplexy.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Allan L Reiss

  Full Text Available BACKGROUND: Cataplexy is observed in a subset of patients with narcolepsy and affects approximately 1 in 2,000 persons. Cataplexy is most often triggered by strong emotions such as laughter, which can result in transient, yet debilitating, muscle atonia. The objective of this study was to examine the neural systems underlying humor processing in individuals with cataplexy. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: While undergoing functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI, we showed ten narcolepsy-cataplexy patients and ten healthy controls humorous cartoons. In addition, we examined the brain activity of one subject while in a full-blown cataplectic attack. Behavioral results showed that participants with cataplexy rated significantly fewer humorous cartoons as funny compared to controls. Concurrent fMRI showed that patients, when compared to controls and in the absence of overt cataplexy symptoms, showed pronounced activity in the emotional network including the ventral striatum and hypothalamus while viewing humorous versus non-humorous cartoons. Increased activity was also observed in the right inferior frontal gyri--a core component of the inhibitory circuitry. In comparison, the one subject who experienced a cataplectic attack showed dramatic reductions in hypothalamic activity. CONCLUSIONS: These findings suggest an overdrive of the emotional circuitry and possible compensatory suppression by cortical inhibitory regions in cataplexy. Moreover, during cataplectic attacks, the hypothalamus is characterized by a marked decrease in activity similar to that observed during sleep. One possible explanation for these findings is an initial overdrive and compensatory shutdown of the hypothalamus resulting in full cataplectic symptoms.

 8. Humor and laughter may influence health. I. History and background.

  Science.gov (United States)

  Bennett, Mary Payne; Lengacher, Cecile A

  2006-03-01

  Articles in both the lay and professional literature have extolled the virtues of humor, many giving the impression that the health benefits of humor are well documented by the scientific and medical community. The concept that humor or laughter can be therapeutic goes back to biblical times and this belief has received varying levels of support from the scientific community at different points in its history. Current research indicates that using humor is well accepted by the public and is frequently used as a coping mechanism. However, the scientific evidence of the benefits of using humor on various health related outcomes still leaves many questions unanswered.

 9. Humor and Laughter may Influence Health. I. History and Background

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mary Payne Bennett

  2006-01-01

  Full Text Available Articles in both the lay and professional literature have extolled the virtues of humor, many giving the impression that the health benefits of humor are well documented by the scientific and medical community. The concept that humor or laughter can be therapeutic goes back to biblical times and this belief has received varying levels of support from the scientific community at different points in its history. Current research indicates that using humor is well accepted by the public and is frequently used as a coping mechanism. However, the scientific evidence of the benefits of using humor on various health related outcomes still leaves many questions unanswered.

 10. On the Humor Translation in Subtitling of American Sitcom

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  石杨

  2014-01-01

  The subtitling translation in American sitcom is of great significance which helps Chinese audiences to understand pro-grams. Humor element is an essential part of the sitcom. However, the loss of humor is very common in subtitling translation, so the vivid and accurate translation for humor in sitcoms has become a challenge for the translators. This thesis analyzes the defini-tion of humor and the main features of subtitling translation, and then discusses several examples of humor loss in the subtitling translation of Friends to put forward corresponding strategies.

 11. User documentation for the MSK and OMS intelligent tutoring systems

  Science.gov (United States)

  Fink, Pamela K.; Herren, L. Tandy; Lincoln, David T.

  1991-01-01

  This user's guide describes how to use the Intelligent Tutoring Systems for the Manual Select Keyboard (MSK) and the Orbital Maneuvering System (OMS) and how to use the C code that runs the mockup version of the MSK.

 12. Glow phenomenon surrounding the vertical stabilizer and OMS pods

  Science.gov (United States)

  1994-01-01

  This 35mm frame, photographed as the Space Shuttle Columbia was orbiting Earth during a 'night' pass, documents the glow phenomenon surrounding the vertical stabilizer and the Orbital Maneuvering System (OMS) pods of the spacecraft.

 13. O&M of services infrastructure by social franchising partnerships

  CSIR Research Space (South Africa)

  Wall, K

  2012-09-01

  Full Text Available -1 International Water Association (IWA) Conference, South Korea, September 2012 O&M of services infrastructure by social franchising partnerships Wall, Kevin*, Bhagwan, Jay**, Ive, Oliver***, Kirwan, Frank**** * CSIR Built Environment, P.O. Box 395...

 14. Om forskning og kreative miljøer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rehfeld, Jens F.

  Zeneca, Sony Ericsson, ST-Ericsson, Sony Mobile, SAAB, Volvo, Gambro osv. Krisen tvingar politikerna att agera. För dem är det en ryggmärgsreflex att lösa problem genom att skjuta till pengar. Men i det här fallet handlar det egentligen inte om brist på pengar, det handlar mer om att använda pengarna på rätt...

 15. Om børsretlig misbrug af intern viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; Schaumburg-Müller, Peer

  2010-01-01

  Artiklen analyserer med afsæt i betænkning nr. 1521/2010 om insiderhandel en række centrale spørgsmål om misbrug af intern viden i børs- og kapitalmarkedsretten. Artiklen underkaster nogle af de centrale spørgsmål i betænkningen, herunder vedrørende formodningsreglen og misbrugsreservationen, en...

 16. Humor style similarity and difference in friendship dyads.

  Science.gov (United States)

  Hunter, Simon C; Fox, Claire L; Jones, Siân E

  2016-01-01

  This study assessed the concurrent and prospective (fall to spring) associations between four different humor styles to assess the degree to which stable friendships are characterized by similarity, and to assess whether best friends' humor styles influence each other's later use of humor. Participants were aged 11-13 years, with 87 stable, reciprocal best friend dyads. Self-report assessments of humor styles were completed on both occasions. Results indicated that there was no initial similarity in dyads' levels of humor. However, dyads' use of humor that enhances interpersonal relationships (Affiliative humor) became positively correlated by spring. Additionally, young people's use of this humor style was positively associated with their best friend's later use of the same. No such effects were present for humor which was aggressive, denigrating toward the self, or used to enhance the self. These results have clear implications for theories of humor style development, highlighting an important role for Affiliative humor within stable friendship dyads. Copyright © 2015 The Authors. Published by Elsevier Ltd.. All rights reserved.

 17. Effect of humor on interpersonal attraction and mate selection.

  Science.gov (United States)

  McGee, Elizabeth; Shevlin, Mark

  2009-01-01

  The authors examined whether different levels of sense of humor would influence respondents' ratings about a potentially desirable partner. The authors used vignettes to predict that the targets who possessed a good sense of humor would receive significantly higher ratings in measures of attractiveness and suitability as a long-term partner than would those who possessed an average or no sense of humor. In an experimental design--with gender and humor as independent variables and level of attractiveness and suitability as a long-term partner as dependent variables--the authors analyzed the data using a multivariate analysis of variance. Results show that the targets with a good sense of humor received significantly higher ratings of attractiveness and suitability than did those with an average or no sense of humor. Furthermore, male participants rated female targets as significantly more attractive than female participants rated male targets. The authors found no significant interaction between gender and humor.

 18. The Analysis of Lin Yutang’s Humor

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  陈晓琴

  2014-01-01

  Lin Yutang is called the master humorist in China. He advocates humor and spiritual literature in his maga-zine Lun Yu (Analects) which attracts essays and readership. His informal but polished style in both Chinese and English makes him one of the most influential writers of his generation, and his compilations and translations of classic Chinese texts into English are bestsellers in the West. Humor is a distinctive feature in his works. In his book, he uses humor as he sees appropriate, and through humor he criticizes social realities, depicts characters and introduces original expressions, etc. His humor can be related to some aspects in his life. In this paper, I will briefly analysis Lin's sense of humor and how Lin' applies humor in his works.

 19. Differentiating what is humorous from what is not.

  Science.gov (United States)

  Warren, Caleb; McGraw, A Peter

  2016-03-01

  After 2.5 millennia of philosophical deliberation and psychological experimentation, most scholars have concluded that humor arises from incongruity. We highlight 2 limitations of incongruity theories of humor. First, incongruity is not consistently defined. The literature describes incongruity in at least 4 ways: surprise, juxtaposition, atypicality, and a violation. Second, regardless of definition, incongruity alone does not adequately differentiate humorous from nonhumorous experiences. We suggest revising incongruity theory by proposing that humor arises from a benign violation: something that threatens a person's well-being, identity, or normative belief structure but that simultaneously seems okay. Six studies, which use entertainment, consumer products, and social interaction as stimuli, reveal that the benign violation hypothesis better differentiates humorous from nonhumorous experiences than common conceptualizations of incongruity. A benign violation conceptualization of humor improves accuracy by reducing the likelihood that joyous, amazing, and tragic situations are inaccurately predicted to be humorous. (PsycINFO Database Record

 20. Mathematics and Humor: John Allen Paulos and the Numeracy Crusade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paul H. Grawe

  2015-07-01

  Full Text Available John Allen Paulos at minimum gave the Numeracy movement a name through his book Innumeracy: Mathematical Illiteracy and Its Consequences. What may not be so obvious was Paulos’ strong interest in the relationship between mathematics and mathematicians on the one hand and humor and stand-up-comedian joke structures on the other. Innumeracy itself could be seen as a typically mathematical Gotcha joke on American culture generally. In this perspective, a Minnesotan acculturated to Minnesota-Nice Humor of Self-Immolation Proclivities (SImP looks at the more raw-boned, take-no-prisoners humor style Paulos outlined in Mathematics and Humor and implemented in Innumeracy. Despite the difference in humor styles, there is much to applaud in Paulos’ analysis of the relationship between certain types of humor and professional interests of mathematicians in Mathematics and Humor. Much humor relies on the sense of incongruity which Paulos’ claims to be central to all humor and key to mathematical reductio ad absurdum. Mathematics is rightfully famous for a sense of combinatorial playfulness in its most elegant proofs, as humor often relies on clashing combinations of word play. And a great range of mathematical lore is best understood within a concept of a sudden drop from one sense of certainty to another (essentially a Gotcha on the audience. Innumeracy repeatedly exemplifies Gotchas on the great unwashed and unmathematical majority. Extensive empirical evidence over the last quarter century allows us to synthesize these Paulos observations into the idea that inculcated mathematical humor has strong propensities to complex Intellectual, Advocate, and Crusader humor forms. However, the Paulos humors do not include the Sympathetic Pain humor form, the inclusion of which may increase teaching effectiveness.

 1. The Effect of Context (Humorous vs. Non-humorous on Vocabulary Acquisition and Retention of Iranian EFL Learners

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohsen Ghaffari

  2012-11-01

  Full Text Available For almost four decades, ESL/EFL scholars have been trying to find which learning type, contextualized vs. decontextualized, leads to better vocabulary acquisition and retention. In an attempt to solve this problem, this study tried to examine the possible effectiveness of using humorous context on vocabulary acquisition and retention. Another issue that was undertaken in the present study was comparing the efficiency of contextualized and decontextualized vocabulary learning and retention. For this purpose, 58 Iranian EFL learners were categorized into 3 groups: a humorous, b non-humorous, and c decontextualized. The findings were analyzed using one-way ANOVA and Tukey post hoc test. As the results revealed, the participants in decontextualized group outperformed the participants in both humorous and non-humorous groups. However, it should be noted that the performance of humorous group was significantly better than the performance of non-humorous group.

 2. Humor i dansk TV-reklame. Et middel på tværs af livsstil?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stigel, Jørgen

  2008-01-01

  Udgangspunktet for denne artikel er, at humor spiller en relativt dominerende  rolle i dansk tv-reklame, og at der dermed er tale om en stilart, som i høj grad søger at vinde tilslutning og sympati igennem en inkluderende henvendelsesmodus. Man kunne fristes til at antage, at dette skulle hænge...... sammen med en særlig dansk mentalitet, og at humor er mere eller mindre uomgængelig, hvis man vil have danske forbrugere i tale. Dette forhold kontrasteres med den tænkning i livsstile, som er blevet dominerende, dvs. en tænkning, der grundlæggende søger at udskille bestemte forbrugertyper eller -grupper...... og altså grundlæggende skiller eller ekskluderer i segmenter, målgrupper og værdifællesskaber og dermed i princippet også dikterer en udformning af kommunikationen, der sætter skel. Artiklens pointe er, at humor i flere henseender kan være en pragmatisk måde at omgå en række af de problemer, som...

 3. Vaccination to gain humoral immune memory

  OpenAIRE

  Sarkander, Jana; Hojyo, Shintaro; Tokoyoda, Koji

  2016-01-01

  The concept of immune memory forms the biological basis for vaccination programs. Despite advancements in the field of immune memory and vaccination, most current vaccines are evaluated by magnitude of antigen-specific antibody titers in serum or mucosa after vaccination. It has been shown, however, that antibody-mediated humoral immune memory is established regardless of the magnitude and duration of immune reactions, suggesting that assessment of vaccine efficacy should be performed for sev...

 4. Sentido del humor en el adulto mayor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catalina M. Labarca R.

  2012-09-01

  Full Text Available El humor es un fenómeno poco estudiado dentro del contexto de la psicología, menos aún, en el adulto mayor, grupo etario que se encuentra en constante crecimiento dentro de nuestro país.En tal sentido, la investigación, guiada por los planteamientos de Carbelo (2007 y DAnello (2010, denominada sentido del humor en el adulto mayor, tuvo por objetivo, determinar el significado que tiene este fenómeno para el adulto mayor. Para ello, se realizó un estudio de corte cualitativo,donde se utilizó la Entrevista en Profundidad como método de recolección de la información. Los informantes fueron 4 adultos mayores (2 hombres y 2 mujeres con edades comprendidas entre 60 y 73 años de edad, los cuales fueron seleccionados como una muestra de propósito. Para el análisis, se utilizó la Teoría Fundamentada, concluyéndose que para el adulto mayor, cuando el sentido del humor se convierte en parte de la personalidad, es un factor protector de la salud, da sentido de pertenencia y cambia positivamente el ambiente, trayendo como consecuencia una mejor calidad de vida, siendo esto último el principal significante que surgió del análisis de la información. Igualmente, se determinó que el sentido del humor es una construcción social que se va elaborando a lo largo de la vida y que se afianza en esta etapa vital.

 5. Humoral Immune Response in Tuberculous Pleuritis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prabha C.

  2005-01-01

  Full Text Available Tuberculous pleuritis is a good human model to understand the local and protective immune response against tuberculosis, due to the self-limitedness of the disease. Although the cellular immune response has been well characterised in tuberculous pleurisy, much less is known about the humoral immune response operating at the site of infection. To understand the humoral immune response, B cells were enumerated in peripheral blood mononuclear cells (PBMC and pleural fluid mononuclear cells (PFMC of tuberculous (TP and non-tuberculous pleuritis patients (NTP. The levels of IgG, IgA and IgM antibodies for PPD, culture filtrate (CF and sonicate antigens (Son Ag were assessed in plasma (BL and pleural fluid (PF and a western blot was carried out with the CF antigen. The percentage of CD19+B-cells was similar in PBMC and PFMC of TP patients but was significantly lower in PFMCs of NTP patients. The IgG levels for PPD and CF antigens were higher in PF of TP than NTP patients. The antigen recognition patterns did not differ in plasma and pleural fluid of the same patient in both groups pointing out the passive diffusion of the plasma to the pleura. The antigens 25, 31, 33, 70, 110, 124 and 132 kDa were recognized exclusively by the TP patients. Thus our study showed that the local humoral response in TP did not differ from the systemic response. However, the humoral response differed in TP patients when compared to NTP patients.

 6. Can the use of humor in psychotherapy be taught?

  Science.gov (United States)

  Valentine, Lisa; Gabbard, Glen O

  2014-02-01

  Despite an abundance of literature detailing the potential benefits of the use of humor in therapy, humor is rarely taught to psychiatric residents as a method of therapeutic intervention. This communication attempts to explain how current understanding of attachment theory and neuroscience may assist psychiatric faculty and supervisors in their teaching of humorous therapeutic interventions. This article reviews and synthesizes the extant literature on the use of humor, as well as recent work in neuroscience, attachment theory, and mentalization. Humor can be conceptualized as an instance of implicit relational knowing and may thus contribute significantly to the therapeutic action of psychotherapy as a subcategory of "moments of meeting" between therapist and patient. However, training residents to use humor in psychotherapy requires more individualized attention in supervision and classroom seminars. Factors such as individual proclivities for humorous repartee, mentalizing capacity, and an authentic interest in adding humor to the session may be necessary to incorporate spontaneous humor into one's technique. New findings from the areas of attachment theory, neuroscience, and right-hemisphere learning are providing potential opportunities for sophisticated teaching of the use of humor in psychotherapy.

 7. The use of humor in the care of psychiatric patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chrysodimitra Galatou

  2012-01-01

  Full Text Available Humor is defined as a state of good spirit, exhibited with a smile or laughter, as a response to external stimuli. It constitutes a special form of human communication as well as a form of social conduct. The word «humor» appears for the first time in Hippocrates' writings. Psychology considers humor as one of the most powerful weapons against depression and disappointment. In psychiatric therapeutics humor serves many purposes, thereby acting as a supplement, not a substitute to treatment received. Purpose: of this article is to highlight the positive effects of humor in humans, health professionals and patient. Material and method: An extensive literature search databases such as Medline, Pub Med, Wikipedia, Cinahl, Medscape, with key words: humor, psychiatric patient, care, humor scales Results: Humor is an interpersonal process which facilitates and promotes expression and exchange of views; however it requires prudence, cautiousness and respect to patients' personality and sensitive issues. Humor is not innate, it is acquired and it can be learning and taught. Conclusion: The correct use of humor in therapeutic practice, contributes to the development of a therapeutic relationship between patient and healthcare professional as well as a sense of trust between them.

 8. Unconventional aqueous humor outflow: A review.

  Science.gov (United States)

  Johnson, Mark; McLaren, Jay W; Overby, Darryl R

  2017-05-01

  Aqueous humor flows out of the eye primarily through the conventional outflow pathway that includes the trabecular meshwork and Schlemm's canal. However, a fraction of aqueous humor passes through an alternative or 'unconventional' route that includes the ciliary muscle, supraciliary and suprachoroidal spaces. From there, unconventional outflow may drain through two pathways: a uveoscleral pathway where aqueous drains across the sclera to be resorbed by orbital vessels, and a uveovortex pathway where aqueous humor enters the choroid to drain through the vortex veins. We review the anatomy, physiology and pharmacology of these pathways. We also discuss methods to determine unconventional outflow rate, including direct techniques that use radioactive or fluorescent tracers recovered from tissues in the unconventional pathway and indirect methods that estimate unconventional outflow based on total outflow over a range of pressures. Indirect methods are subject to a number of assumptions and generally give poor agreement with tracer measurements. We review the variety of animal models that have been used to study conventional and unconventional outflow. The mouse appears to be a promising model because it captures several aspects of conventional and unconventional outflow dynamics common to humans, although questions remain regarding the magnitude of unconventional outflow in mice. Finally, we review future directions. There is a clear need to develop improved methods for measuring unconventional outflow in both animals and humans. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 9. The evolution of humor from male aggression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shuster S

  2012-02-01

  Full Text Available Sam ShusterNewcastle University, Newcastle Upon Type, NE1 7RU, UKAbstract: The response to seeing a man riding a unicycle was reported to be consistently related to the viewer's sex and stage of physical development. To see if this observation was universal, observations of responses were collected from 23 male and 9 female unicyclists aged 15–69 years, with 2–40 years cycling experience across four continents. With two exceptions among men, the findings were the same as those originally reported: children showed interest and curiosity, young girls showed little interest, while adult women showed a kindly, concerned, praising response. By contrast, boys showed physical aggression, which became more verbal, merging in the later teens to the snide, aggressive, stereotyped humorous response shown by adult males, which became less frequent in elderly men. The universality of the response across different individuals, environments, and dates of observation suggests an endogenous mechanism, and the association with masculine development relates this to androgen. The theoretical consequences are discussed. It is concluded that humor develops from aggression in males and is evolutionarily related to sexual selection.Keywords: humor evolution, male aggressive behavior

 10. Vaporization thermodynamic studies by high-temperature mass spectrometry on some three-phase regions over the MnO-TeO2 binary line in the Mn-Te-O ternary system.

  Science.gov (United States)

  Narasimhan, T S Lakshmi; Sai Baba, M; Viswanathan, R

  2006-12-28

  Knudsen effusion mass spectrometric measurements have been performed in the temperature range of 850-950 K over four three-phase mixtures, each phase mixture having at least one phase lying on the MnO-TeO2 binary line of the Mn-Te-O phase diagram, and the rest of the phases lying above this binary line. The three-phase mixtures investigated are Mn3O4 + MnO + Mn6Te5O16; Mn3O4 + Mn6Te5O16 + MnTeO3; Mn3O4 + Mn3TeO6 + MnTeO3; and Mn3TeO6 + MnTeO3 + Mn2Te3O8. The vapor pressures of the gaseous species TeO2, TeO, and Te2 over these three-phase mixtures were measured, and various heterogeneous solid-gas reactions were evaluated along with the homogeneous gas-phase reaction TeO2(g) + 0.5Te2(g) = 2 TeO(g). The enthalpy and Gibbs free energy of formation of the four ternary Mn-Te-O phases were deduced at T = 900 K. These values (in kJ.mol-1), along with the estimated uncertainties in them are Delta(f)H(o)m = 4150 +/- 19, 752 +/- 11, 1710 +/- 11, 1924 +/- 40, and Delta(f)G(o)m= 2835 +/- 28, 511 +/- 11, 1254 +/- 19, 1238 +/- 38, for Mn6Te5O16, MnTeO3, Mn3TeO6, and Mn2Te3O8, respectively. A thermochemical assessment was made to examine the conditions under which the ternary Mn-Te-O phases could be formed on a stainless steel clad of mixed-oxide-fueled (MO2; M = U + Pu) fast breeder nuclear reactors. The phase Mn3TeO6 could be formed when the fuel is even slightly hyperstoichiometric (O/M = 2.0002) and the phase Mn6Te5O16 could also be formed when O/M = 2.0004. The threshold tellurium potential for the formation of Mn3TeO6 is higher than that for MnTe0.80 and CrTe1.10, but is comparable to that for MoTe1.10, and even lower than that for FeTe0.81 or NiTe0.63.

 11. Grados de espontaneidad en el humor. Implicaciones del caso de la viñeta en el reconocimiento y apreciación de los mensajes humorísticos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beatriz Carbajal Carrera

  2014-08-01

  Full Text Available Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE Fuera del alcance tanto de la lingüística como de las artes plásticas, el humor gráfico ha permanecido desatendido por los teóricos. Este trabajo somete a análisis el filo de doble cara de la viñeta a fin de considerar las implicaciones de su naturaleza específica. Así, el presente estudio aspira a perfilar sus singularidades frente al humor conversacional. Además, se propone analizar sus ventajas y restricciones sopesando una hipótesis de espontaneidad limitada en las viñetas. El planteamiento enlaza estas ideas al concepto de humor fallido en los procesos comunicativos. Para ello, se examina el contexto de la viñeta desde la perspectiva de la Pragmática. Se contemplan su espacio narrativo, tiempo narrativo, autoría y grado de espontaneidad así como la influencia de estos factores en el destinatario. Los resultados confirman el papel decisivo de la espontaneidad en el reconocimiento y apreciación del humor.

 12. O&M Modeling of Offshore Wind Farms - State of the Art and Future Developments

  DEFF Research Database (Denmark)

  Asgarpour, Masoud; Sørensen, John Dalsgaard

  2016-01-01

  In this paper the state of the art in O&M models for O&M cost estimation of offshore wind farms is discussed and then, a case study for O&M cost estimation of an 800 MW reference offshore wind farm is given. Moreover, a framework for an ideal O&M strategy optimizer to achieve the maximum possible O...

 13. Bloeibehandeling Bromelia: Orienterend onderzoek naar mogelijkheden om: a. ongewenste spontane bloei te belemmeren b. de bloeibehandeling te verbeteren

  NARCIS (Netherlands)

  Slootweg, G.; Garcia Victoria, N.

  2007-01-01

  De bloei van Bromelia wordt kunstmatig geïnduceerd met ethyleen of ethyleenachtige verbindingen. In de praktijk kunnen twee problemen optreden: spontane bloei van enkele planten uit een partij (vóórbloeiers) en onvolledige inductie van alle planten uit een partij. In dit onderzoek zijn tegen deze pr

 14. Om ou koeie uit die sloot te grawe: is daar lesse te leer uit die verlede? — Enkele kantaantekeninge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. A.M. Carstens

  1994-05-01

  Full Text Available This article focuses on views expressed in newspaper articles and in letters to the editor about the future of Afrikaans in a new political dispensation. It seems as if people do not believe that despite the constitutional assurances of November 1993 - Afrikaans will be able to maintain its present status as one of the official languages of South Africa as the mistakes of the past are constantly being thrown into its face. There have been signs in the business community (for example by Toyota, Coca-Cola, BMW, SA Breweries and in the political arena that English, rather than Afrikaans, is the favoured language. The views expressed in the articles and letters indicate that the Afrikaans community will not accept this attitude and that a new struggle for language rights (especially those of Afrikaans in the light of the history of Afrikaans could be the result. This struggle could according to one letter writer - have serious consequences for peace in the country after the assumption of power by a new government will come to power after April 27 1994.

 15. Humor as an adjunct to occupational therapy interactions.

  Science.gov (United States)

  Tooper, V O

  1984-01-01

  Although humor and laughter have been a natural part of human life in all cultures as far back as recorded history can determine, the conscious use of humor as a therapeutic technique is comparatively recent. This article suggests that health specialists have been slow to adopt the ideas of some of the better known researchers and writers in the field due to professional and cultural attitudes toward humor as a "frivolous" subject. As more information on the positive benefits of humor and laughter is being disseminated in books and workshops, previous myths regarding humor are being dispelled and attitudes are changing. A brief history of the state of the art over the past decade is included along with a few ideas from seminars and workshops on the use of humor as a planned activity in health and educational settings.

 16. Humor Style and Motor Skills: Understanding Vulnerability to Bullying

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stephanie Plenty

  2014-08-01

  Full Text Available The purpose of this study was to examine the role of humor style and motor skills in vulnerability to bullying. 729 adults responded to the Humor Style Questionnaire (HSQ and items retrospectively addressing their motor skills and bullying experiences during childhood. Consistent with recent research, poorer motor skills were associated with a greater extent of having been bullied. An association between stronger motor skills and affiliative humor was found, lending support to a shared biological basis theory underlying social and motor competency processes. Most importantly, being bullied was associated with higher self-defeating humor and lower affiliative humor. This supports earlier theoretical work by Klein and Kuiper (2006 and highlights the role that humor styles play in social interactions that can promote positive peer acceptance and wellbeing.

 17. Humor and older adults: what makes them laugh?

  Science.gov (United States)

  Kruse, Barbara G; Prazak, Mark

  2006-09-01

  Laughter, the physical response to perceived humor, has demonstrated positive effects on physical and psychological well-being. Studies that focus on effects of humor on health and well-being of older adults are scarce. No studies were found that examine what older adults find humorous. The purpose of this descriptive study was to explore the humor stimulus in a population of older adults. One hundred thirty (130) hospital auxiliary personnel aged 50 and older were asked the question What makes you laugh? Content analysis of responses revealed nine themes in two major categories, which were (a) people or animals and (b) situations or events. Children represented the largest category of people (30%), and telling jokes represented the largest category of situations or events (51%). Humor can be used by nurses as an effective therapeutic tool when caring for older adults if appropriate sources of humor are identified and applied.

 18. Stressoren om rekening mee te houden (deel 1) : vissen en hun gevoeligheden

  NARCIS (Netherlands)

  Leenstra, S.H.; Scheerboom, J.

  2014-01-01

  Stress verlaagt bij vissen de immunologische weerstand. Men mag daarom verwachten dat na stress ziektes uitbreken, met lagere visproductie, langere groeitijd en hogere voederconversie tot gevolg. Dit is tegen de wens van een viskweker, die streeft naar continue groei, optimale voederconversie en een

 19. Race- en toerfietsen op de openbare weg : mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren.

  NARCIS (Netherlands)

  Wijlhuizen, G.J. & Gent, P. van

  2015-01-01

  Racing and touring bicycles: opportunities for greater safety; Questionnaire study and expert assessment. Racing and touring cyclists often practise their sport on public roads in the presence of other road users. For this reason, hazardous situations may occur that increasingly result in crashes in

 20. Help, we gaan samen leren! een instrument om onderwijs op de pabo te verbeteren'

  NARCIS (Netherlands)

  dr Bob Koster; dr. Jeannette Geldens; dr.ir. Quinta Kools; dr. Jos Castelijns

  2011-01-01

  Het lectoraat Kantelende Kennis houdt zich bezig met processen rondom 'samen leren'. In deze sessie presenteren we de resultaten van ons onderzoek naar de kritische factoren voor samen leren. In welke mate spelen (theoretische) begrippen zoals eigenaarschap, vitaliteit en complexiteit een rol bij

 1. Motieven voor jonge autobestuurders om de autogordels niet (altijd) te gebruiken : een belevingsstudie.

  NARCIS (Netherlands)

  Wittink, R.D.

  1993-01-01

  A qualitative study has been conducted among a small group of young male motorists who do not always wear a seat belt. This study took place in the Dutch province of Gelderland and was commissioned by the regional board of Gelderland. The study provides a very clear picture of feelings, experiences,

 2. Van kansarme jongere tot kok : de truc is om oplossingen te vinden

  NARCIS (Netherlands)

  Eekert, P. van; Cremer, R.

  2006-01-01

  In restaurant Fifteen, Amsterdam worden jaarlijks 15 tot 20 kansarmejongeren opgeleid tot kok, van de eerste twee lichtingen is vrijwel iedereen aan het werk. Verbonden met het restaurant is de Stichting Kookdroom die de opleiding verzorgt en financiert, deels uit de opbrengst van het restaurant,

 3. Breyten Breytenbach se Boek: die taal (poësie as voelinstrument om bewussyn te verken

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Burger

  2005-07-01

  Full Text Available Breyten Breytenbach’s Boek: language (poetry as feelinginstrument to explore consciousness One of the big questions of science is the mystery of consciousness. How is it possible that a state of consciousness, an awareness of your own being and actions, can originate from matter, from the movement of neurons in nerve tissue? While neuroscience does not have answers to these questions (yet, the subjective exploration of consciousness by means of works of art, could make a valuable contribution. Breyten Breytenbach explicitly views his art (writing and painting as ways to investigate consciousness. In “Boek” (1987 Breytenbach explains his views on art. In this complex work, he focusses, among other aspects, on the idea that the work of art, at a specific moment, produces an “other”, a meaning that has not hitherto existed somewhere, waiting to be discovered. This hitherto unknown meaning comes into existence in the moment of creation. The creative moment in which the hitherto unknown is wrestled from the known, cannot be produced by following a recipe. The unknown, the other, virtually invades the world of the artist, as if the work of art happens to the artist, instead of him creating it. This experience has a changing effect on the artist and in the process he learns more about his own consciousness. The changing effect is not restricted to the artist, as the reader of the poem shares this experience. Because the reader is also writer, according to Breytenbach, the work of art is recreated by the reader and the reader has the same experience of a virtual invasion of the “other” on his/her own life and in the process also discovers more about his/her own consciousness.

 4. Van Poe tot Pooh : Illustreren om je penselen te kunnen betalen?

  NARCIS (Netherlands)

  Bodt, de Saskia

  2010-01-01

  Tijdens haar oratie gaat Saskia de Bodt na hoe het vak van illustrator zich heeft ontwikkeld op het snijvlak van de kunst enerzijds en de literatuur anderzijds. Ze constateert hoe illustratie, vanwege het narratieve aspect, het in de kunstgeschiedenis altijd heeft moeten afleggen tegen de autonome k

 5. Duurzame Ontwikkeling door Collectief Bewonersinitiatief. Leidraad voor professionals om bewonersgroepen aan de duurzaamheidsopgave te verbinden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fred Sanders

  2014-08-01

  Full Text Available ‘The joint residents’ initiative aimed at renewable energy optimization has been increasing in The Netherlands. This is evident from the survey carried out for this study during 2012 of ‘renewable energy residents initiative’ in The Netherlands, as well as the changing government policy. The engineering sector is contributing to this development by introducing new types of energy systems for housing complexes with multiple households.The underlying reasons for this change are the societal change towards less government involvement and the increase of civilian initiative in society. The underlying reason is the disappointing outcome of the current energy program, referring to the monitoring of the ‘Central Planning Bureau’ (CPB, 2009, and the ‘Energy Research Centre of The Netherlands’ ( ECN, 2010. The agreements with third parties, housing associations and developers did not result in the required and desired results (Ministry VROM & NEPROM, 2008 (Ministry VROM & Aedes, 2009. The task of the governmental program ‘Clean and Efficient ‘ for the ‘ urban environment’ is daunting (Ministry VROM, 2007a. Before 2020, CO2 emissions must (with 1990 as reference be reduced by 30 %. Renewable energy share will have to contribute 20% to this decrease (in the less stringent ‘Energy Agreement’ (Ministry EZ, 2013 this contribution of renewable energy has remained unchanged unless the new 14% target for 2020. This is in accordance with the restated agreements with the rental sector and project development entrepreneurs (Ministry BZK & Hire Partners, 2012 (Ministry BZK & Partners, 2012.This is further supported by recent government policies. In 2011, the government developed, the ‘Plan for energy saving within urban environment‘ (Ministry BiZa, 2011b, including the ‘Block for Block’ program (Ministry BiZa, 2011a which was aimed at reducing the energy consumption on the basis of clusters of homes. In addition, the program ‘Promoting Renewable Energy’ ( SDE emerged during this period and the subsequent ‘National Energy Agreement for Sustainable Growth’ (hereinafter called the ‘Energy Agreement’ (Ministry EZ, 2013 which are focusing on the achievement of the national goals for renewable energy emphasizing on citizen participation and initiative.However, in practice there is no breakthrough in this field: the inventory of ‘joint residents initiative’ for ‘renewable energy’ conducted in 2012 showed that only 0.2 % of Dutch households are involved. This result is consistent with the conceptual model of the ‘Transition Theory‘ ( Rotmans, 2003 (Rogers 2003. According to this model- based approach for the introduction of renewable energy innovations only 2 to 3% of the population of the ‘innovation type’ would like to participate in new developments. This could increase to 15% if the group described as ‘early adopters ‘ would participate as well. As such it will be necessary to further research the possibilities of stimulating sustainable development through ‘joint residents initiatives’.Sustainable development according to the approach of the UN Brundtland Commission (1987, includes both a physical as well a social and sustainable developments places in a durable context: ‘the developments that meet the needs of the present without compromising those of future generations.’ This would require a perfect and sustainable balance of ecological, economic and social interests. Within an urban environment, the restructuring activities (technical quality, the quality of living and quality of life in neighbourhoods and districts, social problem solving (how people interact in social cohesion and sustainability challenges (environmental, energy -related as well as the sustainability challenge (now and in the future are to be the most timely and urgent.The relationships, described by Brundtland between physical, social and sustainable, laid the groundwork to involve the knowledge and experience of ‘residents initiatives’ in the Dutch neighbourhood restructuring challenges, for investigating ‘the potential’ of residents initiating renewable energy in the home environment. As was reflected in the central research question: ‘Under which conditions do social cohesion and sustainable corporate residents initiative influence each other successfully, for the sake of renewable energy in the built environment for living?’In order to be able to answer the central research question, two lines of research were followed; in addition to research on conditions for social cohesion (a social collective of residents, conditions for residents collectives to invest in renewable energy were investigated. The research methodology included a combination of literature review, case studies at various levels (group discussions, interviews and research among professionals (group discussions. This included (besides the literature search all qualitative research to get the motivations and reasons behind ‘residents decisions’ more clear.The above mentioned case studies included both neighbourhoods that are known for the present social cohesion and sustainability realized as a result of ‘residents initiative’. This included the districts IJburg Amsterdam and Hoograven Utrecht, some ecological neighbourhoods in The Netherlands, as well as the GWL site in Amsterdam and ‘City of the Sun’ in Heerhugowaard. The geographic scale on which ‘residents initiatives’ appear, has therewith a part of the research and a component in analyses.Finally, group discussions with professionals regarding the role of resident initiatives, both in urban development (real estate professionals and energy transition (renewable energy in the environment (energy professionals were conducted. This was included to establish the attitude and roles of professionals towards ‘residents initiative’.The conclusion is that three ‘Blocking dilemmas’ further prevent the development of ‘joint residents initiative’ for renewable energy. These ‘Blocking themes’ are: the limited motivation of residents to act sustainably, that social and sustainable ‘residents initiatives’ are not mutual acting together giving start conditions, and the fact that the professionals involved primarily act with a long term view and not short term as residents that generally do. The survey results also provide insight into new perspective for a more significant transition to renewable energy from joint initiative of resident groups. Three ‘Chance Full development opportunities’ may also contribute. These are: mainly the ‘Pull’ conditions motivate residents, residents are willing to follow ‘leaders’ (residents and/or professionals, and social cohesion provides durability on ‘joint residents initiatives’.Involvement and integration of renewable energy through ‘joint residents initiative’ cannot therefore be considered separately from the entire spectrum of sustainable development of energy sources. This because residents (individually and in groups derive their motivation to improve the quality of life in their home environment rather, both socially and physically, as that on the basis of the renewable energy aspects alone. For a far-reaching transition of ‘residents involvement’, beyond that of the ‘early adopters’, it is not only necessary that professionals and residents are aware of this, leaders (initiating residents or professionals are needed to start such initiatives. Only when this condition is fulfilled, projects on neighbourhood scale will be successful. The underlying reason is that residents and professionals due to their underlying interests rather act on the scale of the individual property (including the immediate environment and the scale of the neighbourhood, the city and the region, respectively. Both local and national government can make a substantial contributions by informing citizens on a less fragmented basis, and more so as a part of the viability statement. Furthermore, taken the above aspects in the contract and covenant formation with professional companies will also improve the situation. Above all, professionals will need to listen (and to act in accordance with to what motivates people in any situation. To obtain a full impression of the ‘Pull’ factors of residents is the first step to a successful transition towards a more significant integration of renewable energy sources in the urban environment in The Netherlands.

 6. Om (somtyds lig en aandagtig te reis: mistici in drie romans van Lettie Viljoen/ Ingrid Winterbach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Foster

  2008-07-01

  Full Text Available Traveling light and attentively (on occasion: mystics in three novels by Lettie Viljoen/Ingrid Winterbach By means of references to mystics, the author Lettie Viljoen/ Ingrid Winterbach creates a framework within which characters who exhibit mystic tendencies – namely Fonny Alexander and Boetie Kareltjie (“Buller se plan” and the master (“Landskap met vroue en slang” – can be compared. This matrix activates a number of issues: the place of women within a religious-cultural system and the power they wield within such a system by resorting to mysticism, engagement with existing systems of authority and the possibility of exerting power by withdrawing from such systems, the traditional opposition between physicality and spiritual purity, and the issue of martyrdom. Against this backdrop Fonny’s obliteration of her own identity in an attempt to cope with trauma is contrasted with the master’s approach of experiencing and accepting change and attempting to learn from it. Ultimately it is argued that there is an attempt to reject a type of mysticism that pretends to offer power to its proponents while actually disempowering them.

 7. Viewbrics: Kijken om vakoverstijgende (21e eeuwse) vaardigheden beter te beoordelen

  NARCIS (Netherlands)

  Rusman, Ellen; Janssen, Theo

  2016-01-01

  Worstelt u als docent met het aanleren en beoordelen van vakoverstijgende (ook wel 21e eeuwse) vaardigheden bij uw VO-leerlingen? Dan is dit een passende workshop voor u. U gaat aan de slag gaat met de binnen het project (www.viewbrics.nl) ontwikkelde rubrieken voor de vaardigheden samenwerken, p

 8. Om inteendeel te sê: oor selfskepping - wanneer lewe en vertel deurmekaar raak

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Burger

  1995-05-01

  Full Text Available To say ‘on the contrary’: On self-creation - when life and narration mergeIn Brink’s novel, Inteendeel (On the Contrary of 1993, Estienne Barbier rewrites his life while imprisoned in the Dark Hole. A close relationship between life and narration thus develops. This problematic relation is often foregrounded in metafictional texts. On the one hand, mimetic representation of reality is undermined, while on the other, the textuaiity, the linguistic quality of life, is emphasized. The dialogic character of self-creation prevents this metafictional text, in which self-creation also plays an important role, from being narcissistic. It is also argued that self-creation and metafictional comments are processes by means of which the aesthetic dimension and life merge, with the hope of creating a more humane world.

 9. Een plaats om je hoofd neer te leggen: over het semantische veld van de woning

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING Dit hoofdstuk behandelt het semantische veld van de woningen; het stelt vast welke kenmerken een rol spelen en wat de hyperoniemen zijn. Met behulp van het materiaal van een jaargang van de Corriere della Sera worden vervolgens de woorden casupola en casale in hun synchrone en diachron

 10. Van Poe tot Pooh : Illustreren om je penselen te kunnen betalen?

  NARCIS (Netherlands)

  Bodt, de Saskia

  2010-01-01

  Tijdens haar oratie gaat Saskia de Bodt na hoe het vak van illustrator zich heeft ontwikkeld op het snijvlak van de kunst enerzijds en de literatuur anderzijds. Ze constateert hoe illustratie, vanwege het narratieve aspect, het in de kunstgeschiedenis altijd heeft moeten afleggen tegen de autonome

 11. Compressie van morbiditeit: een veelbelovende benadering om de maatschappelijke consequenties van vergrijzing te verlichten?

  NARCIS (Netherlands)

  B. Klijs (Bart); W.J. Nusselder (Wilma); J.P. Mackenbach (Johan)

  2009-01-01

  textabstractThere is an urgent need for strategies that alleviate the societal consequences of population ageing. A possible strategy is aiming for compression of morbidity. Some of the initial conditions for a compression of morbidity have been invalidated. The life expectancy has shown a much

 12. ’n Pastoraal-narratiewe metode om lewenshanteringsvaardighede by kankerpasiënte te identifiseer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Steyn

  2005-07-01

  Full Text Available Identifying life-coping skills for cancer patients by means of a pastoral narrative method A cluster of life-coping skills are explained in the context of case studies involving cancer patients. Patients’ alternative life stories may be compared to fresh springs of water, gushing forth to yield new purposeful lives. The arguments in this article are intended to direct pastoral therapists and caregivers towards meaningful interaction with cancer patients, assisting the latter to accept the diagnosis on the basis of understanding and knowledge of what has happened to them. Knowledge implies externalisation, the use of metaphors, acceptance and hope. The coping mechanism of meaningful relationships may link past and present relationships so that the patient’s support base and ability to cope and grow may be strengthened. A deepening of faith and a service orientation may function as coping skills as the cancer patient attempts to satisfy the need to feel cared for by means of caring for others. New hobbies may emerge and the patient may, especially in groups, learn to redirect creative energy. A renewed worth in Christ deepens the coping base by way of a link with the great narrative of the Scriptures.

 13. Lean management in het NKI-AVL: processen afslanken om harder te kunnen groeien

  NARCIS (Netherlands)

  Lent, van Wineke A.M.; Schoo, Hans; Harten, van Wim; Benders, Jos; Rouppe van der Voort, Marc

  2010-01-01

  Efficiencyverbetering is een lastig thema in een organisatie waarmee het relatief goed gaat en waar dus geen vanzelfsprekende sense of urgency voor efficiencyverbetering bestaat. Daarom is gekozen voor een verbeteringsstrategie die uitgaat van incrementele verbeteringen. Vanwege de sterk professione

 14. Redenen om zich te laten vaccineren tegen HPV implicaties voor toekomstige informatievoorziening

  NARCIS (Netherlands)

  Keulen, H.M. van; Otten, W.; Ruiter, R.A.C.; Steenbergen, J. van; Paulussen, T.W.G.M.; Fekkes, M.; Paulussen, T.W.G.M.

  2013-01-01

  Onderzoeken welke factoren deelname aan de HPV-vaccinatie bepaalden in 2009 en 2010. Opzet Retrospectief dwarsdoorsnede-onderzoek. Methode Uit een telepanel werden aselecte steekproeven getrokken van Nederlandse meisjes die in 2009 en 2010 werden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie, evenals hun moeder

 15. Redenen om zich te laten vaccineren tegen HPV implicaties voor toekomstige informatievoorziening

  NARCIS (Netherlands)

  Keulen, H.M. van; Otten, W.; Ruiter, R.A.C.; Steenbergen, J. van; Paulussen, T.W.G.M.; Fekkes, M.; Paulussen, T.W.G.M.

  2013-01-01

  Onderzoeken welke factoren deelname aan de HPV-vaccinatie bepaalden in 2009 en 2010. Opzet Retrospectief dwarsdoorsnede-onderzoek. Methode Uit een telepanel werden aselecte steekproeven getrokken van Nederlandse meisjes die in 2009 en 2010 werden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie, evenals hun moeder

 16. Aangepaste body mass index (BMI) afkappunten om ondergewicht, overgewicht en obesitas te bepalen bij Hindostaanse kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Wilde, J. de; Dommelen, P. van; Middelkoop, B.

  2013-01-01

  In december vorig jaar rapporteerden we in dit bulletin over de hoge ondergewichtcijfers en de relatief lage overgewichtcijfers, die we hadden gevonden bij Hindostaanse kinderen in Den Haag. Een en ander berekend op basis van universele BMI normen (1,2). We concludeerden toen dat, omdat de lichaamss

 17. Goed om uitgangsmateriaal op Erwinia te testen (interview met Jan van der Wolf)

  NARCIS (Netherlands)

  Dwarswaard, A.; Bovenkamp, van den G.; Wolf, van der J.M.

  2012-01-01

  Bloembollen en aardappelen. Ze hebben in ieder geval één ziekte gemeen: bacterierot, veroorzaakt door Erwinia. In beide teelten zorgen deze bacterieziekten voor veel schade. In het Deltaplan Erwinia werken de bloembollen- en aardappelwereld samen op onderzoeksgebied. In twee artikelen staat de vraag

 18. Jesus se gesaghebbende prediking as onderbou van sy opdrag om te gaan doop

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B.J. de Klerk

  2011-06-01

  Full Text Available The authority of Jesus’ preaching and the baptismThe question investigated in this article is what the relation is between the authority of the preaching of Jesus and the baptism that He instituted. The purpose is to reach practicetheoretical deductions regarding the effect what the authority of Jesus’ preaching might have on the baptism. Firstly, the focus is on the meaning of the authority of the preaching of Jesus, and consequently on the relation between the authority of Jesus’ preaching and the baptism based on Matthew 28:18-20. Lastly, the emphasis is on determining some practice-theoretical deductions of this for the baptism. Jesus’ preaching is founded in his unity with his Father, his mandate as Messenger and his self-testimony. Therefore, his preaching has absolute authority. His preaching works that which it proclaims, and demands faith from the listener. The fact that Jesus has sovereign power, gives Him the right to give the command to baptise. Baptism serves to reveal Christ’s divine glory. Through baptism Jesus sets his authority over the life of the baptised and the covenant parents, and as a result He can also demand unconditional obedience from them. His authority is enacted through preaching, because Jesus continues his authority in his preaching, even today.

 19. Ekonomiese groei versus herverdeling as metodes om armoede in Suid-Afrika te verlig

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.J. van der Merwe

  1997-03-01

  Full Text Available Economic growth versus redistribution as methods to relieve poverty in South AfricaThe most significant economic problems in South Africa are unemployment, concomitant with widespread poverty and an unequal distribution of income. One of the major mechanisms reducing poverty and inequality is the creation of employment opportunities resulting from economic growth. The sources of economic growth are capital accumulation (including all new investments in land, physical equipment and human resources, growth in the labour force, and technological progress. This article focuses on the issue of growth versus distribution. Job creation is investigated in terms of two paradigms, namely redistribution-through-growth (as associated with the NEM and the growth-through-redistribution (as associated with the RDP. It is concluded that neither economic growth (as supported by the NEM nor redistribution in itself (as supported by the RDP is sufficient for job creation. An alternative or integrated approach, namely redistribution and growth, is recommended for South Africa.

 20. Lean Six Sigma blijkt het ideale middel om betere zorg te krijgen tegen lagere kosten

  NARCIS (Netherlands)

  Trip, A.; Does, R.

  2008-01-01

  Er moet bezuinigd worden. De zorgsector weet er alles van. Steeds vaker wordt er voor een bepaalde behandeling door de mensen die de touwtjes van de zorgbeurs in handen hebben, een vaste som neergeteld voor een bepaalde behandeling. ‘Alstublieft. En daar moet u het dan maar voor doen’. Het houdt in

 1. Groen voor lucht : van theorie naar groene praktijk, toepassingen om lucht te zuiveren

  NARCIS (Netherlands)

  Kuypers, V.H.M.; Vries, de E.A.

  2007-01-01

  Afgelopen periode zijn grote bouwprojecten stilgelegd vanwege het overschrijden van Europese luchtkwaliteitsnormen. De zoektocht naar allerlei mogelijke oplossingen voor dit probleem is versneld in gang gezet. In een eerdere Alterra publicatie (Brochure Groen voor Lucht) wordt beschreven op welke wi

 2. De bevoegdheden van werkgevers en werknemers om een pensioenuitvoerder te kiezen: zeggenschap in het Nederlandse pensioenstelsel

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiper, S.

  2013-01-01

  This working paper discusses to what extend an employer and an employee are entitled under the law of the Netherlands to choose a pension provider. The basic principle is that the employer chooses. In an employment contract an employee can, in theory, be given the right to choose a pension provider.

 3. Voorwaardes vir geloofsopvoeding om sinvol te bly in die 21ste-eeuse kultuurkonteks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Valenkamp

  2006-07-01

  Full Text Available Conditions for faith education to remain meaningful in the 21st century cultural context Although significant numbers of their members are leaving the mainstream churches, this does not mean that these people have relinquished their Christian faith as such. There are signs that people leave mainstream denominations because of new approaches to life and personal experience in the cultural context of the 21st century. The authors try to discover explanations for this phenomenon that also seems to affect the faith education of the younger generation. It is concluded that the faith education of young people can only remain meaningful if people adopted what Paul Ricoeur called a “second naivity”, and if educators complied with certain conditions. By following certain guidelines, educators will help resist a threatening sense of loss of transcendance, relevance and reference among their learners.

 4. 20 CFR 229.52 - Age reduction when a reduced age O/M is effective before DIB O/M.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 20 Employees' Benefits 1 2010-04-01 2010-04-01 false Age reduction when a reduced age O/M is effective before DIB O/M. 229.52 Section 229.52 Employees' Benefits RAILROAD RETIREMENT BOARD REGULATIONS... Minimum Rate § 229.52 Age reduction when a reduced age O/M is effective before DIB O/M. If an...

 5. Cultures of (Un)happiness: Teaching, Schooling, and Light and Dark Humor

  Science.gov (United States)

  Bullough, Robert V., Jr.

  2012-01-01

  The author explores humor during a time of increasingly hostile accountability measures directed toward educators. Drawing on incongruity and other theories of humor, he explores both "light" and "dark" humor and some aspects of the educational potential and power of humor. Noting how humor is related to creativity and problem management, the…

 6. Den chipløse man og andre noveller om sex, magt og informationsteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strøm, Georg

  Disse noveller handler om hvad du kan vente dig de næste ti år, og om de mennesker som skaber rammerne for din tilværelse. Hvis du tror, der er tale om nørder som sidder alene og hamrer løs på en computer, mens de drikker cola og spiser kold pizza, må du tro om igen. Der er tale om mænd og kvinder...

 7. Humor recognition and appreciation deficits in early psychosis

  OpenAIRE

  吳愷晴; Ng, Hoi-ching, Iris

  2013-01-01

  Humor recognition and appreciation are important aspects to enhance psychological well-being and enrich social relationships and interactions. The present study hypothesized that first-episode psychosis (FEP) patients with adult onset in the Chinese society have deficits in humor recognition and appreciation compared with healthy controls. It also predicted FEP patients with a diminished ability in recalling humorous stimuli. Moreover, this study sought to explore the potential associations o...

 8. Humor: Power Conveying Social Structures Inside Forensic Mental Health Nursing.

  Science.gov (United States)

  Gildberg, Frederik A; Paaske, Kristian J; Rasmussen, Vivian L; Nissen, Ricko D; Bradley, Stephen K; Hounsgaard, Lise

  2016-01-01

  According to research literature, humor inside the staff-patient interaction seems to be significant in the area of forensic mental healthcare. However, existing literature on the subject is limited. Therefore, the aim of this study was to explore the characteristics of the use humor by forensic mental health staff members in interactions with forensic mental health inpatients. The study included 32 forensic mental health staff members, used 307 hours of participant observations, 48 informal interviews, and seven formal semistructured interviews. Outcomes identify four themes concerning the conveyance of power to, from, and between forensic mental health staff and patients as they interact: (a) "the informal use: the human-to-human approach," characterized by an informal use of humor and without any reference to mental health issues; (b) the "formal use of humor: the staff-patient approach," characterized as formal with a view on the patient as mentally ill, unable to understand humor, and with the aim of using humor to prevent conflicts or negative behavior; (c) "protest against requested care: the human-patient approach," characterized by the use of humor as a protest against requested care; and the use of (d) "inadequacy humor: the staff-human approach," characterized by the use of inadequacy-humor referring to, for example, patients' physical features. Recommendations and clinical implications are discussed.

 9. Humor as a Complementary Therapy: A Narrative Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raziyeh Ghafouri

  2016-12-01

  Full Text Available Background: Research on the subject of laughter commenced on the 20th century. In recent decades researcher demonstrated that humor and laughter has positive impact on physical body same as psychological aspect. This study was conduct for integrate knowledge about humor as complementary therapy through the narrative review. Evidence Acquisition: The keywords humor, laughter, joking and humor therapy and humor sense were used. Data was collected from PUBMED, Ovid, ProQuest, Science Direct electronic databases. Literatures that were published in English or Persian between 1970- 2015 that were addressed humor were included. 181 literatures were collected. Based on the in clouding criteria 52 articles were included for review and finally 33 articles were selected after critical reviewing. Results: Humor reduces acute and chronic pain, decrease stress hormone and depression, boost self-esteem, increased encephalin and endorphins, decreased blood pressure through increasing nitric oxide, decreasing catecholamine and regulating vascular wall function, increased cardiac output, improve pulmonary ventilation and prevent diabetic nephropathy. Conclusion: Humor could be helpful for patient and it improve quality of life but it needed more research especially meta-analysis. We must don’t forget that lough with others not to each other's. Implications of key findings: Humor gives patients the opportunity to forget about their anxiety and pain, if only for a brief period of time.

 10. Trait humor and longevity: do comics have the last laugh?

  Science.gov (United States)

  Rotton, J

  1992-01-01

  Four sets of biographical data were analyzed in order to test the hypothesis that the ability to generate humor is associated with longevity. Although steps were taken to ensure that tests had high levels of statistical power, analyses provided very little support for the idea that individuals with a well-developed sense of humor live longer than serious writers and other entertainers. In addition, a subsidiary analysis revealed that those in the business of entertaining others died at an earlier age than those in other lines of endeavor. These findings suggest that researchers should turn their attention from trait humor to the effects of humorous material.

 11. Effectiveness of humor training among adolescents with autism.

  Science.gov (United States)

  Wu, Ching-Lin; Liu, Ya-Ru; Kuo, Ching-Chih; Chen, Hsueh-Chih; Chang, Yu-Lin

  2016-12-30

  Humor training has been applied to educational and clinical cases and has been found to be effective, but humor training for individuals with autism is relatively rare. The present study proposed a humor-knowledge and humor-skill training workshop to enhance the humor comprehension and appreciation of individuals with autism and examined the effects of the training. Participants were 20 adolescents with autism and average intelligence (above 70 in WAIS-III). They were randomly divided into experimental and control groups. Both questionnaire of joke comprehension and appreciation and a humor style questionnaire were used as instruments. The results supported the effectiveness of the 15-h training. The comprehension and appreciation of nonsense humor were significantly increased in the experimental group in comparison with the control group, although the incongruity-resolution jokes remained difficult to comprehend. The tendency to use affiliative humor was greater among individuals with autism in the experimental group, suggesting that the appreciation of humor can be learned.

 12. Analysis on the Mechanism Whereby Humor is Produced

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  周先军

  2014-01-01

  Humor, a distinctive linguistic phenomenon, plays an important role in the language culture. In addition, humor has become a topic in linguistics. As the most important principles in pragmatics, the CP has provided a theoretical tool for analyzing humor, which is the product of the speaker’s intentional or unintentional violation of certain maxim of the Cooperative Principle. Participants should understand the literal meaning of an utterance firstly, and then, by relating the utterance to the specific context and certain background information, they come to realize the violation of the CP and appreciate the humor.

 13. A Study of the Translation of Humor in English Movies

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张丹丹

  2016-01-01

  What is believed to be the most important thing in translating English movie subtitle is the transmission of humorous effects. Humor is the development result of language and culture, and it is human's wisdom. Based on Vermeer's Skopostheorie theory of functionalist approaches, the thesis suggests that the instrumental translation strategy based on the source text analysis can be used for the translation of humor discourses. The translator can translate humorous languages by way of literal translation, annotation, combination of literal translation and free translation.

 14. Space Shuttle OMS engine valve technology. [Orbital Maneuvering System

  Science.gov (United States)

  Wichmann, H.

  1974-01-01

  Valve technology program to determine shutoff valve concepts suitable for the Orbital Maneuvering System (OMS) engine of the Space Shuttle. The tradeoff studies selected the electric torque motor operated dual poppet and ball valves as the most desirable valve concepts for the OMS Engine Shutoff Valve. A prototype of one of these concepts was built and subjected to a design verification program. A number of unique features were designed to include the required contamination insensitivity, operating fluid compatibility, decontamination capability, minimum maintenance requirement and long service life capability.

 15. Activities of the O&M committee history & future perspectives

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poulis, D.S.

  1996-12-01

  This paper gives an overview of the Committee on Operation and Maintenance of Nuclear Power Plants, hereafter referred to as the O&M Committee, formed in June 1975 when the American National Standard Institute`s Committee on Reactor Plants and their Maintenance was disbanded. The O&M Committee`s history, structure, current focus and future perspectives will be presented. The purpose of this paper is to give information to industry and the public of the Committee`s on-going effort to make accurate and timely responses to the needs of the nuclear industry.

 16. Self-esteem instability and humor styles: does the stability of self-esteem influence how people use humor?

  Science.gov (United States)

  Vaughan, Jessica; Zeigler-Hill, Virgil; Arnau, Randolph C

  2014-01-01

  The purpose of the present study was to examine whether self-esteem instability moderated the association between self-esteem level and the use of humor. This was accomplished by examining the associations that humor styles had with self-esteem level and self-esteem instability among 499 undergraduates. The results of the present study show that self-esteem instability moderated the association between self-esteem level and humor styles such that individuals with stable high self-esteem reported the highest levels of affiliative humor as well as the lowest levels of aggressive and self-defeating humor. These results suggest that individuals with stable and unstable forms of self-esteem employ different styles of humor.

 17. Hippocrates' humoral pathology in nowaday's reflections.

  Science.gov (United States)

  Bujalkova, M; Straka, S; Jureckova, A

  2001-01-01

  Ancient medicine integrated three components: experience (empirical observation), religion/magic and speculations of natural philosophers. The Greek medicine out-achieved medicine of other ancient nations in starting to investigate the true causes of health and diseases and thus laying foundations for the diagnosis, prognosis and treatment. Hippocrates, the most famous physician of the ancient times, made a synthesis of existing philosophical opinions from the point of view of a physician. His 58 writings were preserved in the collection "Corpus Hippocraticum". The most relevant writing in it--"Peri fyseos anthropu" (On the nature of man)--is ascribed to Hippocrates' son-in-law Polybos to whom we are grateful for the ancient humoral-pathological theory. In explaining human organism and its processes the author integrated ancient teachings on 4 basic humors (humoral theory), elements and qualities with observations of manifestations of health and disease. Normal condition (health) was defined as balance between the body fluids (eukrasia) and external environment. If this balance is disturbed, the result is dyskrasia, i.e. disease studied by pathology. According to Hippocrates disease causes can be understood only through empirical study. A man has a power to overcome disease, but to achieve it the right diet is necessary to keep harmony in body fluids of an organism. The role of a physician was just to support the nature. "Prognosis", another writing included in "Corpus Hippocraticum", reflects Hippocrates' understanding of prognosis as a necessary development of diagnosis based on past knowledge (anamnesis) and present observation. Ideas of Hippocrates and his medical school are still valuable and inspiring especially for today's very sophisticated medicine--concept of fighting diseases by natural means: maintaining healthy lifestyle and harmony within the organism, or an effort for perfect understanding of human creature and for humanization of medicine. (Fig. 3

 18. Thanatochemistry: Study of vitreous humor potassium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nilesh Keshav Tumram

  2014-12-01

  Full Text Available This study has been carried out to determine the death interval from the biochemical parameter of vitreous potassium. In 308 medicolegal cases vitreous humor was taken and analyzed for potassium with known time of death. There was a linear rise in potassium concentration with increasing death interval. Regression equation was calculated for the same. The study indicates that potassium levels in vitreous for determining death interval are useful and can afford a good method of determining the death interval along with other traditional methods. Also the previously established formulae for estimating death interval from vitreous potassium were also studied.

 19. Humor processing in children: influence of temperament, age and IQ.

  Science.gov (United States)

  Vrticka, Pascal; Black, Jessica M; Neely, Michelle; Walter Shelly, Elizabeth; Reiss, Allan L

  2013-11-01

  Emerging evidence from fMRI studies suggests that humor processing is a specific social cognitive-affective human function that comprises two stages. The first stage (cognitive humor component) involves the detection and resolution of incongruity, and is associated with activity in temporo-occipito-parietal brain areas. The second stage (emotional humor component) comprises positive feelings related to mirth/reward, and is linked with reward-related activity in mesocorticolimbic circuits. In healthy adults, humor processing was shown to be moderated by temperament traits like intro-/extraversion, neuroticism, or social anxiety, representing risk factors for psychopathology. However, comparable data from early developmental stages is crucially lacking. Here, we report for the first time data from 22 children (ages 6 to 13) revealing an influence of temperament on humor processing. Specifically, we assessed the effects of Emotionality, Shyness, and Sociability, which are analogous to neuroticism, behavioral inhibition/fear and extraversion in adults. We found Emotionality to be positively, but Shyness negatively associated with brain activity linked with both cognitive and emotional humor components. In addition, Shyness and Sociability were positively related to activity in the periaqueductal gray region during humor processing. These findings are of potential clinical relevance regarding the early detection of childhood psychopathology. Previous data on humor processing in both adults and children furthermore suggest that intelligence (IQ) supports incongruity detection and resolution, whereas mirth and associated brain activity diminishes with increasing age. Here, we found that increasing age and IQ were linked with stronger activity to humor in brain areas implicated in the cognitive component of humor. Such data suggest that humor processing undergoes developmental changes and is moderated by higher IQ scores, both factors likely improving incongruity detection

 20. Humor en línea. Línea del humor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dra. Mirta Clara Echevarría

  2000-01-01

  Full Text Available La autora indaga el humor propuesto por el diario ‘InterVoz’ (Córdoba, Argentina. El medio publica el "típico humor cordobés". Historietas, chistes y relatos representan la vida urbana cotidiana, confluencia de lo popular y lo masivo, a través de la inclusión de usos lingüísticos, costumbres, personajes típicos y personajes públicos, sobre todo políticos. Estos textos, en algunos casos, reproducen lo publicado en papel; sin embargo, son manifestaciones diferentes. En este discurso emergente, estudia las condiciones de producción, circulación y consumo desde varias vertientes. Subraya la autora la relación del humor con el resto del diario por: la fuerte relación intertextual con la información y el diseño hipertextual. Destaca tópicas y retórica del humor como parte de una política discursiva centrada en lo regional, con el objeto de construir un discurso identitario de clara apelación a "los cordobeses en el mundo". El humor de ‘InterVoz’ (el diario en su totalidad, en el marco de la globalización, se manifiesta como una otra voz, sin llegar a establecerse como contradiscurso. Este periódico –como tantos en la red– subraya las marcas de lo local para permanecer en lo global.

 1. XML Schema of PaGE-OM: snp.xsd [

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available org/2001/XMLSchema xmlns:fuge=http://www.omg.org/spec/PAGE-OM/20090722/fuge> in public... The DNA sequence of a Genomic_variation as it appears in the public databa...e> Biological sequence. A sequence accessioned by a public...name who is involved with creating or disseminating publications. Possible roles

 2. Konstant online og fantasien om ’individuel balance’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villadsen, Kaspar

  2015-01-01

  Smartphones og andre mobile kommunikationsteknologier indføres med løfter om at give øget handlekraft og individuel frihed i arbejdslivet. Men et voksende forskningsfelt påviser, at indførelse af disse teknologier ledsages af øget netværksbaseret kontrol og selv-pålagt arbejdsintensivering. Artik...

 3. Temadag om registrering/katalogisering til Web-katalogen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hanne Hørl; Hammershøi, Lene

  2002-01-01

  Referat fra temadag om registrering/katalogisering til Web-katalogen afholdt af DFs Interessekreds for Registrering på RUC d. 13.marts 2002. Oplægsholdere fra Danmark og England gav deres bud på status og udviklingstendenser for arbejdet med at skabe og forbedre web-baserede bibliotekskataloger...

 4. Globale byer kæmper om investeringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geisler Asmussen, Christian; Nielsen, Bo Bernhard

  2013-01-01

  Vækst. Der er en reel risiko for, at Danmark går glip af milliarder i jobskabende investeringer i løbet af de næste år. Det sker, hvis multinationale selskaber går uden om København, når de skal beslutte, hvor nye datterselskaber og regionale hovedkvarterer skal ligge....

 5. Historien om den kostbare læringstid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2015-01-01

  Danmarkshistorien har aldrig rigtig haft plads til de mindste børn. Men nu fortæller forskere fra DPU for første gang historien om, hvordan nutidens daginstitutioner og den moderne pædagogprofession er blevet til. Overraskende viser det sig, at politikere og pædagogiske tænkere gennem de sidste 2...

 6. View of the firing of a single engine OMS

  Science.gov (United States)

  1985-01-01

  View of a single engine orbital maneuvering system (OMS) firing on the Discovery. The payload bay is open and the protective canisters for the AUSSAT communications satellite (open) and the ASC-1 are visible. A cloudy Earth's horizon can be seen above the orbiter.

 7. Danske droner - en nuancering af debatten om ubemandede fly

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringsmose, Jens

  I et interview med Information i sommeren 2012 åbnede tidligere forsvarsminister, Nick Hækkerup, for alvor debatten om en mere udstrakt dansk brug af droner til militære formål. Siden da er adskillige mere eller mindre valide argumenter for anvendelsen af ubemandede fly blevet bragt i spil. Denne...

 8. XML Schema of PaGE-OM: fuge.xsd [

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available cters that identifies an abstract or physical resource. FuGE (http://fuge.sourceforge.net/) is a model of the shared compon...://www.omg.org/spec/PAGE-OM/20090722/snp schemaLocation=snp.xsd/> ... type=fuge:Ontology_source/> rce> The source... maxOccurs=1> A URI is short for Uniform Resource Identifier.

 9. Effects of Humor on Teacher Stress, Affect, and Job Satisfaction

  Science.gov (United States)

  Shirley, Jacqueline Dena

  2013-01-01

  Teachers are at high risk for stress, negative emotion, and job dissatisfaction, which has been linked with health problems and early attrition. Humor has been found to relieve various forms of stress. However, there is a gap in the literature regarding humor effects on teacher stress and its related consequences. The purpose of this quantitative,…

 10. Did You Hear the One about...? Humor in the Classroom

  Science.gov (United States)

  Paterson, Jim

  2006-01-01

  Used properly, humor can be a valuable educational tool. It also helps middle school students cope with many of the personal issues that arise and focus on school, and helps teachers connect with their students. From silly costumes to movie music, this article describes how some teachers and administrators incorporate humor into their daily school…

 11. An Empirical Foundation for a Taxonomy of Humor.

  Science.gov (United States)

  Froman, Richard L., Jr.

  The reliability of a taxonomy of humor was tested in two studies. The first study involved rater identification of nine categories for humorous incidents excerpted from television comedy programs (wordplay, exaggeration/understatement, contrast, audience knowledge, aggression, emotion, taboo, pratfall/slapstick, and repetition). The second study,…

 12. Examining Teachers' Motivation Level According to School Principals' Humor Styles

  Science.gov (United States)

  Recepoglu, Ergun; Kilinc, Ali Cagatay; Cepni, Osman

  2011-01-01

  The purpose of this research is to examine the motivation level of teachers according to school principals' humor styles. The humor styles survey and job motivation scale were used to gather data from 305 randomly selected teachers employed in primary schools in Karabuk. Results indicated that 141 of the teachers claimed school principal had…

 13. Does humor moderate the effects of experimentally-induced stress?

  Science.gov (United States)

  Newman, M G; Stone, A A

  1996-06-01

  This study attempted to determine whether humor production moderates mood and physiological responses to stress of subjects high and low in trait humor. Forty subjects who were high and 40 subjects who were low in trait humor were selected. Half of each group was randomly assigned to one of two conditions. In one condition they generated a humorous monologue and in the other condition they generated a serious monologue to a silent stressful film. Heart rate, skin conductance level, and skin temperature were taken continuously for the fifteen minutes before, during, and fifteen minutes after the film. Pre- and post-stress mood and tension ratings were also recorded. Analyses of covariance were conducted with baseline mood and tension as covariates. Compared to the production of a serious narrative, humor production led to lower negative affect, lower tension, and reduced psychophysiological reactivity for both high and low trait-humor groups. These results suggest that humor production may be an effective coping strategy, even for individuals who do not typically use humor to cope with stress.

 14. The Humor Continuum: From Text to Smart Environments (Keynote Paper)

  NARCIS (Netherlands)

  Nijholt, Antinus

  Humor is important in our daily life, whether our activities are at home, at work, or in public spaces, for example during sports or other recreational and entertainment activities. Until now, computational humor, the research area that investigates rules and algorithms to understand and to generate

 15. Examining Teachers' Motivation Level According to School Principals' Humor Styles

  Science.gov (United States)

  Recepoglu, Ergun; Kilinc, Ali Cagatay; Cepni, Osman

  2011-01-01

  The purpose of this research is to examine the motivation level of teachers according to school principals' humor styles. The humor styles survey and job motivation scale were used to gather data from 305 randomly selected teachers employed in primary schools in Karabuk. Results indicated that 141 of the teachers claimed school principal had…

 16. Pastoral Perspectives of Humor's Use in Ministry Contexts

  Science.gov (United States)

  Young, Jonathan W.

  2012-01-01

  Results from a qualitative component of a mixed-methods research design are reported regarding the use of humor in pastoral ministry. Thirteen Southern Baptist (SB) pastors were interviewed, from a total of 37 exemplars identified in the quantitative component of the study, regarding their perspectives toward humor in ministry. Results overall…

 17. Effects of Humor on Teacher Stress, Affect, and Job Satisfaction

  Science.gov (United States)

  Shirley, Jacqueline Dena

  2013-01-01

  Teachers are at high risk for stress, negative emotion, and job dissatisfaction, which has been linked with health problems and early attrition. Humor has been found to relieve various forms of stress. However, there is a gap in the literature regarding humor effects on teacher stress and its related consequences. The purpose of this quantitative,…

 18. Stimulus Characteristics Affect Humor Processing in Individuals with Asperger Syndrome

  Science.gov (United States)

  Samson, Andrea C.; Hegenloh, Michael

  2010-01-01

  The present paper aims to investigate whether individuals with Asperger syndrome (AS) show global humor processing deficits or whether humor comprehension and appreciation depends on stimulus characteristics. Non-verbal visual puns, semantic and Theory of Mind cartoons were rated on comprehension, funniness and the punchlines were explained. AS…

 19. Multilingual Manipulation and Humor in "I Love Lucy"

  Science.gov (United States)

  Kirschen, Bryan

  2013-01-01

  "I Love Lucy" is considered to have been one of the most humorous television programs in the United States as early as the 1950s. This paper explores the use of language by the protagonists, Lucy and Ricky Ricardo, in order to understand the source of the program's humor. Linguistic analysis of the Ricardos' speech is applied,…

 20. Subversion or Socialization? Humor and Carnival in Morris Gleitzman's Texts

  Science.gov (United States)

  James, Kathryn

  2004-01-01

  Like their counterparts elsewhere, Australian children favour humorous novels; comedic writers consistently dominate the preteen and early teen fiction market in Australia. Regardless of its popularity, however, in comparison to more serious writing, humorous literature has received little critical attention. Of the studies aimed at this area,…

 1. Welcome to HELL : Humor in English Language Learning

  Science.gov (United States)

  Tuncay, Hidayet

  2007-01-01

  Humor means understanding not only the language and words but their use, meaning, subtle nuances, the underlying culture, implications and unwritten messages. Humor does not often travel well from one culture to another, as each society has a somewhat different concept of what is funny (Dobson, 1987). In Foreign Language Learning (FLL), the…

 2. Embodied Agents: A New Impetus to Humor Research

  NARCIS (Netherlands)

  Nijholt, A.; Stock, O.; Strapparava, C.; Nijholt, A.

  2002-01-01

  In this paper we survey the role of humor in human-to-human interaction with the aim to see whether it is useful for embodied conversational agents to integrate humor capabilities in their internal model of intelligence, emotions and interaction (verbal and nonverbal) capabilities. For that reason w

 3. Conversational Agents and the Construction of Humorous Acts

  NARCIS (Netherlands)

  Nijholt, Anton; Nishida, Toyoaki

  2007-01-01

  In this chapter we discuss the generation of humorous acts by embodied agents. It is observed that in future interfaces that are meant to allow natural interaction, embodied agents can play useful roles. Humor plays an important role in human-human interaction and therefore it is useful to investiga

 4. An Analysis of Black Humor in the Movie The Simpsons

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  赵筱婧

  2016-01-01

  Black humor is widely applied in literature, drama, and film. This paper, through analyzing the theme, plot, and stereotypes of The Simpsons, aims to make a research of black humor and its application in this movie in order to facilitate the understanding of the movie and present its significance on modern society.

 5. Humor: What Can It Do for Tertiary Students?

  Science.gov (United States)

  Celik, Mehmet

  2004-01-01

  Given the important role of the affective variables in the process of learning, this paper examines ways of overcoming negative effects (i.e. anxiety, boredom) of the contextual factors. Exemplifying the uses of humor through context-specific, purpose-driven jokes, it maintains that humor can be utilized to produce a resourceful, encouraging and…

 6. The humor continuum: from text to smart environments (keynote paper)

  NARCIS (Netherlands)

  Nijholt, Anton

  2015-01-01

  Humor is important in our daily life, whether our activities are at home, at work, or in public spaces, for example during sports or other recreational and entertainment activities. Until now, computational humor, the research area that investigates rules and algorithms to understand and to generate

 7. A Computational Model of Linguistic Humor in Puns

  Science.gov (United States)

  Kao, Justine T.; Levy, Roger; Goodman, Noah D.

  2016-01-01

  Humor plays an essential role in human interactions. Precisely what makes something funny, however, remains elusive. While research on natural language understanding has made significant advancements in recent years, there has been little direct integration of humor research with computational models of language understanding. In this paper, we…

 8. Subversion or Socialization? Humor and Carnival in Morris Gleitzman's Texts

  Science.gov (United States)

  James, Kathryn

  2004-01-01

  Like their counterparts elsewhere, Australian children favour humorous novels; comedic writers consistently dominate the preteen and early teen fiction market in Australia. Regardless of its popularity, however, in comparison to more serious writing, humorous literature has received little critical attention. Of the studies aimed at this area,…

 9. Humor: What Can It Do for Tertiary Students?

  Science.gov (United States)

  Celik, Mehmet

  2004-01-01

  Given the important role of the affective variables in the process of learning, this paper examines ways of overcoming negative effects (i.e. anxiety, boredom) of the contextual factors. Exemplifying the uses of humor through context-specific, purpose-driven jokes, it maintains that humor can be utilized to produce a resourceful, encouraging and…

 10. Humorous Stimuli and Depression: An Examination of Beck's Premise.

  Science.gov (United States)

  Scogin, Forrest R.; Merbaum, Michael

  1983-01-01

  Studied the relationship between depression and humor in 85 college students who took the Beck Depression Inventory and then rated 10 cartoons. Results showed no difference between mildly depressed and nondepressed subjects. However, some trends were noted on a mood scale related to immediate feelings and humor preference. (Author/JAC)

 11. Pelanggaran Prinsip Kooperatif dalam Wacana Humor di Internet

  OpenAIRE

  Sihombing, Marintan

  2010-01-01

  Penelitian ini menganalisis pelanggaran prinsip kooperatif dalam wacana humor di internet. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana proses terjadinya pelanggaran prinsip kooperatif dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran prinsip kooperatif wacana humor di internet. Teori yang digunakan adalah implikatur percakapan, pertuturan atau tindak bahasa, konteks situasi. Pengumpulan data digunakan dengan metode simak, yaitu penyimakan terhadap penggunaan b...

 12. Application of Relevance Translation Theory in Humor Translation

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  赵秀丽

  2013-01-01

  This thesis,aiming to investigate the process of English-Chinese translation of humor from the perspective of RT theory(relevance translation theory),endeavors to apply its principles and methods to the re-construction of humor in the target language.

 13. Laugh yourself to sleep: memory consolidation for humorous information.

  Science.gov (United States)

  Chambers, Alexis M; Payne, Jessica D

  2014-05-01

  There is extensive evidence that emotional information is better remembered than neutral information across long delays, especially if the delay interval contains an opportunity for sleep. However, as prior studies have focused on memory for negative stimuli, it is unclear whether positive memories benefit from time and sleep as well. To investigate the consolidation of positive memories, the current study examined differences in memory for humorous and non-humorous cartoons. While prior evidence demonstrates that humorous information is preferentially remembered relative to non-humorous information over brief delays, it is unknown whether this benefit lasts across longer delay intervals or whether sleep is important for lasting humor memories to form. Thus, we tested memory for 27 cartoons across 12-h delay periods containing either sleep or wakefulness. Results indicate that humor's enhancing effect on recall memory is robust across a 12-h delay and that a period of sleep facilitates this effect over wakefulness when cartoons are novel to participants and ranked based on subjective emotional ratings. Further, in accordance with previous studies that reveal diminished emotional reactivity to stimuli following sleep, in a supplemental experiment, we found that sleep reduced subjective ratings of humor, arousal, and positivity of humorous cartoons. These findings provide preliminary evidence that sleep's impact on negative emotional memory consolidation and emotional reactivity can be extended to positive stimuli as well.

 14. Playing with expectations: a contextual view of humor development

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriella Airenti

  2016-09-01

  Full Text Available In the developmental literature it has been advanced that young children would not understand the specificity of nonliteral communicative acts. In this article I shall focus on young children’s ability to produce and understand different forms of humor. I shall explore children’s acquisition of the communicative contexts that constitute the background enabling them to perform humorous interactions before being able to analyze them in the terms allowed by a full fledged ToM. I consider that different forms of humor share a number of basic features and that we can draw a continuum from simple forms to sophisticated ones. In particular I shall focus on teasing, a form of humor already present in preverbal infants but also considered as a typical feature of irony. I shall argue that all forms of humor can be described in the terms of a kind of interaction that I propose to call playing with expectations.

 15. CLASSICAL CONDITIONING OF THREE KINDS OF HUMOR IN PUBLICITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  CAROLINA M. CIFUENTES

  2006-01-01

  Full Text Available Effects of humor in advertisement published in Colombia were investigated in regards to brands,advertisement, purchase intention, recall and recognition.A simultaneous Classical Conditioning procedure was carried out, using Incongruous, Hostile and Allusivehumor associated to three brands. The procedure was applied to 30 university students. Results revealedthat the three kinds of humor work as unconditioning stimulus, generating positive attitudes towardsadvertisement and brand. Humor influences the purchase intention and recognition, but not the remembranceof brand when compared to neutral advertisement. Incongrous and Hostile Humor generate recognitionand positive attitude towards advertisement and brand. Allusions have a greater effect on purchaseintention than the other ones. Results corroborate the effectiveness of humor as an advertisement tool.

 16. Humor intervention program for children with chronic diseases.

  Science.gov (United States)

  Sim, In Ok

  2015-11-01

  This study developed and implemented a humor intervention program for school-aged children with chronic diseases. Thirty-three children with atopic dermatitis and type 1 diabetes were divided into experimental and control groups. The experimental group included 17 children while the control group included 16 children. The experimental group participated in 6 weekly sessions of a 60-minute humor intervention. The subject and type of humorous material was collected from a survey of parents and children. Outcome measures assessed pre- and post-intervention included stress, behavior profile scores, and resilience. There was a significant decrease in behavior problems and increase in resiliency in experimental group compared to control group. There was no difference in stress cortisol measures between the groups. This study was the first to examine a humor intervention for children with chronic diseases in South Korea and offers practical implications for humor interventions in pediatric nursing. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. Humor, laughter, and physical health: methodological issues and research findings.

  Science.gov (United States)

  Martin, R A

  2001-07-01

  All published research examining effects of humor and laughter on physical health is reviewed. Potential causal mechanisms and methodological issues are discussed. Laboratory experiments have shown some effects of exposure to comedy on several components of immunity, although the findings are inconsistent and most of the studies have methodological problems. There is also some evidence of analgesic effects of exposure to comedy, although similar findings are obtained with negative emotions. Few significant correlations have been found between trait measures of humor and immunity, pain tolerance, or self-reported illness symptoms. There is also little evidence of stress-moderating effects of humor on physical health variables and no evidence of increased longevity with greater humor. More rigorous and theoretically informed research is needed before firm conclusions can be drawn about possible health benefits of humor and laughter.

 18. Co-operative Principle of Conversation and Humor in English

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  付岚

  2012-01-01

  Language humor is a usual phenomenon in human communication. It is an interdisciplinary subject connected with a wide range of learning. Up to now, a great deal of research has been done from the viewpoint of psychology and sociology. In the field of linguistics, some explorations have already been made in regard to its semantic and rhetorical aspects, but due attention has not been paid to it in pragmatics in that in everyday verbal communication, humorous utterances are easy to enjoy but hard to define. Apart from its capability of laughter-making, language humor is more often than not, produced to implicitly perform some communicative functions, not achievable by explicit expressions. This the - sis, based on the fruitful studies of humor, attempts to investigate the mechanisms of English humor from the perspective of a new theory 一 Co- operative Principle.

 19. Tracerexperiment uitgevoerd in april/mei 1996 ten behoeve van de In Situ Biorestauratie te Asten

  NARCIS (Netherlands)

  Scheuter AJ; LBG

  1997-01-01

  Ter afsluiting van de praktijksanering in het kader van het project "in situ biorestauratie van een met olie verontreinigde bodem", is een tracerexperiment op de locatie te Asten uitgevoerd. Bij deze saneringstechniek wordt gebruikt gemaakt van water om zuurstof (in de vorm van waterst

 20. GPS-logger onderzoek aan Buizerds helpt vogelaanvaringen op militaire vliegvelden te voorkomen

  NARCIS (Netherlands)

  van Gasteren, H.; Both, I; Shamoun-Baranes, J.; Laloë, J.O.; Bouten, W.

  2014-01-01

  Op de hele wereld is de aanwezigheid van vogels op en rond vliegvelden een probleem voor de vliegveiligheid, waarbij sommige vogelsoorten meer risico opleveren dan andere. Om de kans op ongelukken te verkleinen worden landingsterreinen vogelonaantrekkelijk beheerd, worden vogels verjaagd en soms

 1. Biggenexport naar Duitsland: een markt te winnen : actiepunten voor de Nederlandse varkenssector

  NARCIS (Netherlands)

  Hoste, R.

  2008-01-01

  Bijna de helft van de Nederlandse biggenexport gaat naar Duitsland. Duitsland is een belangrijk afzetland, zowel qua omvang van de sector als qua afstand, kwaliteitseisen en marktprijs. Om de toenemende concurrentie in de afzet dichtbij Nederland het hoofd te bieden, is gekeken naar mogelijkheden vo

 2. GPS-logger onderzoek aan Buizerds helpt vogelaanvaringen op militaire vliegvelden te voorkomen

  NARCIS (Netherlands)

  H. van Gasteren; I Both; J. Shamoun-Baranes; J.O. Laloë; W. Bouten

  2014-01-01

  Op de hele wereld is de aanwezigheid van vogels op en rond vliegvelden een probleem voor de vliegveiligheid, waarbij sommige vogelsoorten meer risico opleveren dan andere. Om de kans op ongelukken te verkleinen worden landingsterreinen vogelonaantrekkelijk beheerd, worden vogels verjaagd en soms gev

 3. Laughing at the Looking Glass: Does Humor Style Serve as an Interpersonal Signal?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Virgil Zeigler-Hill

  2013-01-01

  Full Text Available Objective: The provision of information appears to be an important feature of humor. The present studies examined whether humor serves as an interpersonal signal such that an individual's style of humor is associated with how the individual is perceived by others. Method: We examined this issue across two studies. In Study 1, undergraduate participants (257 targets were rated more positively by their friends and family members (1194 perceivers when they possessed more benign humor styles. In Study 2, 1190 community participants rated the romantic desirability of targets ostensibly possessing different humor styles. Results: Across both studies, our results were consistent with the possibility that humor serves as a signal. More specifically, individuals with benign humor styles (affiliative and self-enhancing humor styles were evaluated more positively than those targets with injurious humor styles (aggressive and self-defeating humor styles. Conclusion: These findings are discussed in terms of the role that humor may play in interpersonal perception and relationships.

 4. Hipercalcemia humoral secundaria a carcinoma mixto de endometrio Humoral hypercalcemia in mixed endometrial carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. Pinal-Fernández

  2010-08-01

  Full Text Available La hipercalcemia secundaria a enfermedad neoplásica es una entidad frecuente causada en la mayor parte de los casos por secreción ectópica de PTHrp. A pesar de esto hay ciertos tumores, como los carcinomas uterinos, en donde este tipo de manifestación paraneoplásica está muy poco descrita. Presentamos un caso de hipercalcemia humoral en un carcinoma mixto de endometrio.Hypercalcemia secondary to neoplastic disease is a frequent entity caused in the majority of cases by ectopic secretions of PTHrP. Despite this there are certain tumours, such as uterine carcinomas, in which this type of paraneoplastic manifestation has been described very little. We present a case of humoral hypercalcemia in a mixed endometrial carcinoma.

 5. Fremmedkrigere i terroristers tjeneste - internationale, europæiske og danske regler om foreign terrorist fighters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Jørn

  2016-01-01

  Fremmedkrigere i terroristers tjeneste – internationale, europæiske og danske regler om foreign terrorist fighters......Fremmedkrigere i terroristers tjeneste – internationale, europæiske og danske regler om foreign terrorist fighters...

 6. Science For The Public: Collaboration and Humor

  Science.gov (United States)

  Wargo, Richard

  2013-04-01

  The transformation of all things media and information into a dynamic environment of user access has created what seems infinite possibilities to inform the public in many different ways - as well as seemingly infinite possibilities to confuse. This talk will describe a rather non-conventional collaboration between two different creative cultures and its significance to maintaining scientific accuracy and devising strategies important to audience engagement - among them, humor. While focusing on the award-winning effort ``When Things Get Small'' created by University of California Television producer R. Wargo in collaboration with condensed matter physicist I.K. Schuller and actor Adam J. Smith, with both NSF and private support, the case study provides insight into a model and modes which can be used successfully by other scientists to engage the public in what they do.

 7. New directions and challenges for the O&M committee

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pelletier, J.P.

  1996-12-01

  In the second half of the decade of the nineties, the imperative of finding new ways to improve efficiency while maintaining safety is taking on a new urgency. The looming deregulation of the electric industry and the expected competition in the power production business fuels this urgency. The recently completed ASME research in the area of Risk-Based Inservice Testing offers the Operations and Maintenance (O&M) Committee an opportunity to meet this challenge. This opportunity, however, offers its own challenges. New ways of thinking about inservice testing and new technical skills will be needed to successfully incorporate this technology into Code documents. It will not be adequate to rely solely on incorporation of risk-based methods into the Code to meet this challenge. A thorough self assessment of what O&M does, how it is done, and the value added will help assure that the directions which are pursued do, indeed, meet the challenge ahead.

 8. Gentagelse vs. Genbeskrivelse. Om forholdet mellem instrumentelle og artistiske praksisser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacob Storch

  2012-10-01

  Full Text Available Coachingfeltet flyder over med metoder og teknikker til udvikling i og af samtaler. Men sjældent stilles derkritisk lys på metodernes grænser og begrænsninger, og diskuteres en metodes begrænsninger gøres det stortset altid for at pege på et alternativ. Heroverfor peger vi i artiklen på, med afsæt i Rorty’s neopragmiatisme,at der er noget principielt uforeneligt mellem på den ene side idealet om coaching som en frisættende praksisog på den anden side tanken om, at frisættelsen kan ske ved at samtalen følger en bestemt struktur. Artiklenslutter af med, stadig med Rorty, at pege på metaforen, improvisationen og ironien som alternative frihedsunderstøttendesamtalepraksisser.

 9. ISAL experiment documentation of vertical tail and OMS pods

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  Investigation of Space Transportation System (STS) Atmospheric Luminosities (ISAL) experiment documentation includes vertical tail and orbital maneuvering system (OMS) pods with surface glow against the blackness of space. This glowing scene was provided by a long duration exposure with a 35mm camera aimed toward the tail of the Earth-orbiting Challenger, Orbiter Vehicle (OV) 099. OV-099 was maneuvered to a 120-nautical-mile altitude and flown with open payload bay (PLB) in the velocity vector for the conducting of a test titled, 'Evaluation of Oxygen Interaction with Materials (EOIM)'. Atomic oxygen within the low orbital environment is known to be extremely reactive when in contact with solid surfaces. In the darkened area between the camera and the glowing OMS pods and vertical stabilizer are two trays of test materials.

 10. Nonparametric reconstruction of the Om diagnostic to test LCDM

  CERN Document Server

  Escamilla-Rivera, Celia

  2015-01-01

  Cosmic acceleration is usually related with the unknown dark energy, which equation of state, w(z), is constrained and numerically confronted with independent astrophysical data. In order to make a diagnostic of w(z), the introduction of a null test of dark energy can be done using a diagnostic function of redshift, Om. In this work we present a nonparametric reconstruction of this diagnostic using the so-called Loess-Simex factory to test the concordance model with the advantage that this approach offers an alternative way to relax the use of priors and find a possible 'w' that reliably describe the data with no previous knowledge of a cosmological model. Our results demonstrate that the method applied to the dynamical Om diagnostic finds a preference for a dark energy model with equation of state w =-2/3, which correspond to a static domain wall network.

 11. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Knud Erik; Hansen, Annette Heron; Kalkan, Hakan

  De historier, der fortælles om livet i de multietniske boligområder er ofte historier om ballade, ødelæggelser og  utryghed. Det er ofte historier om unge, der har en aparteadfærd. Der er meget få historier om, hvordan de voksne agerer i boligområdet. Denne rapport dykker ned i livet de voksne im...

 12. Ph.d. om interne sociale medier : Det sociale intranet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Vibeke Thøis

  2017-01-01

  Det sociale intranet eller interne sociale medier vækker drømme hos virksomheder, som ser en mulighed for at involvere og engagere medarbejderne. Det sociale intranet bliver opfattet som en genvej til mere innovative og effektive virksomheder. En ny ph.d. om medarbejderne som kommunikatører på...... interne sociale medier viser imidlertid, at virksomheder kæmper med at skabe en aktiv og levende kommunikation på det sociale intranet...

 13. Complexity of OM factorizations of polynomials over local fields

  CERN Document Server

  Bauch, Jens-Dietrich; Stainsby, Hayden D

  2012-01-01

  Let $k$ be a locally compact complete field with respect to a discrete valuation $v$. Let $\\oo$ be the valuation ring, $\\m$ the maximal ideal and $F(x)\\in\\oo[x]$ a monic separable polynomial of degree $n$. Let $\\delta=v(\\dsc(F))$. The Montes algorithm computes an OM factorization of $F$. The single-factor lifting algorithm derives from this data a factorization of $F \\md{\\m^\

 14. Graphisme et géométrie

  CERN Document Server

  Fleury, Michel

  1986-01-01

  Une introduction à l'étude des rythmes visuels d'un point de vue géométrique et algorithmique. L'auteur montre le rôle de l'informatique dans la réalisation des dessins rythmiques et explique que la variété des rythmes visuels s'ordonne en classes distinctes associées à des algorithmes de production.

 15. Circular motion in Reissner-Nordstr\\"om spacetime

  CERN Document Server

  Pugliese, Daniela; Ruffini, Remo

  2010-01-01

  We study the motion of neutral test particles along circular orbits in the Reissner-Nordstr\\"om spacetime. We use the method of the effective potential with the constants of motion associated to the underlying Killing symmetries. A comparison between the black hole and naked singularity cases is performed. In particular we find that in the naked singularity case for $rQ^2/M$ and $1\\sqrt{5}/2$ there are all stable circular orbits for $r>Q^2/M$.

 16. Udspil om læring i arbejdslivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  . Der mangler dog et generelt overblik over feltet arbejdspladslæring. Det råder antologien UDSPIL OM LÆRING I ARBEJDSLIVET nu bod på. Bogen er den første udgivelse fra Learning Lab Denmark. Bag bogen står en række forskere tilknyttet konsortiet Workplace Learning. I bogen gennemgår forfatterne...

 17. Om strukturledighed og Phillips-kurver i SMEC og ADAM

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harck, Søren H.

  2001-01-01

  Denne note er et upubliceret indlæg i en diskussion om strukturledighed, Phillips-kurver og dansk økonomisk-politisk debat, som udspandt sig i Nationaløkonomisk Tidsskrift i 1996/1997, og som blev udløst af en artikel af Peter Skott (PS), der skulle vise sig at være meget kontroversiel. Indlægget...

 18. Overall view of PLB and OMS / RCS engine thrusting

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  Overall payload bay (PLB) view shows Inertial Upper Stage (IUS) Airborne Support Equipment (ASE) forward frame and aft frame tilt actuator (AFTA) table after IUS Tracking and Data Relay Satellite (TDRS) deploy. Vertical tail and Orbital Maneuvering System (OMS) pods with rear reaction control system (RCS) thruster firing (sidefiring) appears in background against blackness of space. Right right jet firing was photographed from more than 18 meters (60 feet) away in the cabin of the Earth-orbiting Challenger, Orbiter Vehicle (OV) 099.

 19. The role of verbal humor in second language education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Ziyaeemehr

  2016-11-01

  Full Text Available Instructor humor serves a wide range of functions in educational contexts. This paper reports on a study that investigated the functions of instructors' humorous verbalizations in academic classrooms at a university where English is used as a second language. Data were collected through audio-recordings and classroom observations. The results of an inductive analysis led to the development of three major categories, namely “foregrounding form”, “reinforcing meaning” and “highlighting cultural dissimilarities”. These categories represented the strategies that served as instructional functions of humor in the context of L2 (second language education. Findings indicate that using verbal humor in L2 classrooms offers opportunities to facilitate access to L2 linguistic and cultural knowledge resources that are embedded in humorous exchanges. Additionally, the findings suggest that L2 instructors must have specific (socio linguistic and sociocultural humor competence to use humor to engage learners and communicate finer aspects of the L2. The implications of the findings are explored within the context of second language learning and teaching.

 20. Laughter, Humor and Pain Perception in Children: A Pilot Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margaret Stuber

  2009-01-01

  Full Text Available Although there are many clinical programs designed to bring humor into pediatric hospitals, there has been very little research with children or adolescents concerning the specific utility of humor for children undergoing stressful or painful procedures. Rx Laughter™, a non-profit organization interested in the use of humor for healing, collaborated with UCLA to collect preliminary data on a sample of 18 children aged 7–16 years. Participants watched humorous video-tapes before, during and after a standardized pain task that involved placing a hand in cold water. Pain appraisal (ratings of pain severity and pain tolerance (submersion time were recorded and examined in relation to humor indicators (number of laughs/smiles during each video and child ratings of how funny the video was. Whereas humor indicators were not significantly associated with pain appraisal or tolerance, the group demonstrated significantly greater pain tolerance while viewing funny videos than when viewing the videos immediately before or after the cold-water task. The results suggest that humorous distraction is useful to help children and adolescents tolerate painful procedures. Further study is indicated to explore the specific mechanism of this benefit.

 1. Oplevelsens Kvalitet. Om kvalitetskriterier i kunst og kulturindustri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Schrøder

  1988-08-01

  Full Text Available De fleste af os har en helt klar fornemmelse for, hvad der er skidt og kanel på kulturmarkedet, hvadenten det drejer sig om maleri, musik, litteratur eller TV-fiktion. Kim Schrøder plæderer i denne artikel for, at den øgede indsigt i tekstoplevelser, som receptionsforskningen har skabt i de senere år, må føre frem til en rehabilitering af "den folkelige smag" og til et opgør med "den gode smags tyranni": med den herskende opfat- telse af kulturel kvalitet, der ser bort fra oplevelseskvaliteten og udelukkende baserer sin kvalitetsvurdering på værkets formelle æstetiske træk. Han rejser bl.a. det spørgsmål, om man ikke bliver nødt til at opgive en almengyldig forestilling om, hvad kvalitet er, så både "godt" og "dårligt" altid er godt og dårligt for nogen? - Men hvis man virkelig accepterer, at "smag og behag er forskellig", må det få kulturpoliti- ske konsekvenser, som artiklen til slut kommer ind på.

 2. Begreber og indfaldsvinkler i forskningsprogrammet om social arv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ploug, Niels

  opvækstvilkår og livschancer. Tværtimod ser denne sammenhæng ud til at være relativt stabil jf Erikson & Goldthorpe (1992), Hansen (1995). Den hidtidige forskning har således bidraget til at slå fast, at udbygningen af velfærdsstaten – mod forventning - ikke har elimineret den negative sociale arv. Den......Forskningsprogrammet om social arv er igangsat ud fra en politisk målsætning om at opnå ny forskningsbaseret viden som et input til politiske bestræbelser på at bekæmpe ’den negative sociale arv’. Politisk er det således en klar målsætning med programmet at opnå viden om forhold, der bidrager til...... forskningsmæssige udfordring bliver derfor at finde forhold, der kan forklare hvorfor en bevidst satsning på lighed gennem afskaffelse af fattigdom og satsning på uddannelse, ikke har ført til et samfund med lige chancer for alle. I den forbindelse er det relevant at overveje på, hvad begrebet ’social arv’ kan...

 3. Begreber og indfaldsvinkler i forskningsprogrammet. Forskningsprogrammet om social arv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ploug, Niels

  opvækstvilkår og livschancer. Tværtimod ser denne sammenhæng ud til at være relativt stabil jf Erikson & Goldthorpe (1992), Hansen (1995). Den hidtidige forskning har således bidraget til at slå fast, at udbygningen af velfærdsstaten – mod forventning - ikke har elimineret den negative sociale arv. Den......Forskningsprogrammet om social arv er igangsat ud fra en politisk målsætning om at opnå ny forskningsbaseret viden som et input til politiske bestræbelser på at bekæmpe ’den negative sociale arv’. Politisk er det således en klar målsætning med programmet at opnå viden om forhold, der bidrager til...... forskningsmæssige udfordring bliver derfor at finde forhold, der kan forklare hvorfor en bevidst satsning på lighed gennem afskaffelse af fattigdom og satsning på uddannelse, ikke har ført til et samfund med lige chancer for alle. I den forbindelse er det relevant at overveje på, hvad begrebet ’social arv’ kan...

 4. CHARGE E CARTUM: DIÁLOGOS ENTRE O HUMOR E A CRÍTICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paraguassu de Fátima Rocha

  2011-01-01

  Full Text Available Neste trabalho serão abordados os gêneros textuais, charge e cartum. O objetivo é demonstrar como, através do humor, o artista transmite sua visão dos acontecimentos diários, possibilitando ao leitor construir um pensamento reflexivo e crítico a respeito da realidade política e social que o cerca. Num primeiro momento, apresenta-se a caracterização dos gêneros textuais, conforme proposto por Marcuschi. Na abordagem da charge e do cartum, serão observadas suas origens e funcionamento, suas especificidades e características principais, procurando relacionar os dois gêneros ao contexto sócio-cultural recente, já que esses representam uma expressão da cultura e, por sua riqueza e complexidade, complementam os demais gêneros. Com base nos fundamentos teóricos de Charles Bazerman, será analisada também a construção do humor através da intertextualidade que ocorre pelo aproveitamento de frases feitas, provérbios, da utilização de recursos linguísticos comuns a determinados grupos sociais e a recontextualização do discurso.

 5. Danish Humor in Cross-Cultural Professional Settings

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundquist, Lita Sander

  2014-01-01

  , with no limits or taboos. These characteristics of Danish humor are analyzed here using two different theoretical frameworks: linguistics – where an explanation is found in certain type-specific features of the Danish language, namely the dialogical particles typical of the Nordic languages in general...... welfare state. Work relationships in Denmark are based on a horizontal, flat structure with low power distance, a structure for which management researchers actually recommend the use of humor, irony and self-irony. Finally, the specificities of Danish humor are linked to a low degree of gelotophobia...

 6. Tipos de humor en la publicidad impresa en Colombia

  OpenAIRE

  Carolina María Cifuentes

  2005-01-01

  Una de las herramientas frecuentemente utilizadas por los publicistas para persuadir es el humor. De ahí el creciente interés por estudiar su influencia en el procesamiento, actitudes y comportamiento de los individuos. Se realizó una revisión de investigaciones sobre humor publicitario y sus efectos en la persuasión, atención, comprensión, actitudes y memoria, así como estudios sobre humor y factores culturales, de audiencia, medios masivos y tipos de producto. Se pre...

 7. Political humor as a confrontational tool against the syrian regime

  OpenAIRE

  Camps-Febrer, Blanca

  2012-01-01

  The aim of this working paper is to analyze the inclusion of political humor into the set of actions used by opponents to the Syrian regime during the first year of a state-wide uprising in 2011. The research ar-gues that although political humor has traditionally been seen mainly as a concealed voice against dominant elites, it can nevertheless take a confrontational stance and challenge a regime. In this paper we assess the role of political humor in challenging the legitimacy of the Syrian...

 8. Humor in the teaching of writing: A microethnographic approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian F. Hempelmann

  2016-12-01

  Full Text Available This paper presents the content of a critical thinking and writing course, along with similar courses derived from it, designed around the topic of humor and culminating in a microethnographic investigation of humor in students’ lives. The aims of the paper are threefold: to offer a general rationale for using humor in the writing classroom; to illustrate different types of potentials and dangers of such an approach; and to suggest extensions of the findings to the second-language writing classroom. The paper offers texts, writing prompts, and activities for instructors teaching classes that focus on the writing process in a first or second language.

 9. Differential effects of self-esteem and interpersonal competence on humor styles

  Science.gov (United States)

  McCosker, Bernadette; Moran, Carmen C

  2012-01-01

  Background In contrast with an early implicit “facilitative hypothesis” of humor, a revised specificity hypothesis predicts that the benefits of humor depend on the specific style of humor used. Information on predictors of these humor styles in turn enhances the ability to predict the effect on well-being. Methods We examined the relationships between interpersonal competence, self-esteem, and different styles of humor, while also examining the contributions of age and gender. Participants (n = 201) aged 18–63 years completed the Rosenberg Self-Esteem Inventory, the Interpersonal Competence Questionnaire, and the Humor Styles Questionnaire, and gave demographic information. Results High self-esteem was associated with higher use of affiliative, aggressive, and self-enhancing humor styles, but lower use of self-defeating humor. High interpersonal competence predicted greater use of affiliative humor, whereas low interpersonal competence predicted greater use of aggressive humor. Further analyses showed that initiation competence predicted affiliative humor (positively) but both initiation competence (positively) and conflict management competence (negatively) predicted aggressive humor. Conclusion The findings that both self-esteem and initiation competence contribute to use of aggressive humor add to knowledge of who is likely to use this potentially harmful humor style. We conclude that a readiness to initiate humorous interactions is not on its own a general and positive attribute contributing to “good” humor. PMID:23180973

 10. Those Who Laugh Are Defenseless: How Humor Breaks Resistance to Influence

  Science.gov (United States)

  Strick, Madelijn; Holland, Rob W.; van Baaren, Rick B.; van Knippenberg, Ad

  2012-01-01

  Three experiments illustrate that humor in advertisements prevents the development of negative brand associations due to resistance. Previous research on humor in advertising suggested that humor can counter negative responses during ad processing, but less is known about the effect of humor on the development of negative brand associations in…

 11. Exploratory Theoretical Tests of the Instructor Humor-Student Learning Link

  Science.gov (United States)

  Bolkan, San; Goodboy, Alan K.

  2015-01-01

  Instructors' use of humor is generally a positive influence on student outcomes. However, examinations of humor have found that specific types of messages may not impact, or may even reverse, its positive effect. Instructional humor processing theory (IHPT) has been used to explain how humor impacts student learning. The current study sought to…

 12. Those Who Laugh Are Defenseless: How Humor Breaks Resistance to Influence

  NARCIS (Netherlands)

  Strick, M.A.; Holland, R.W.; Baaren, R.B. van; Knippenberg, A.F.M. van

  2012-01-01

  Three experiments illustrate that humor in advertisements prevents the development of negative brand associations due to resistance. Previous research on humor in advertising suggested that humor can counter negative responses during ad processing, but less is known about the effect of humor on the

 13. The puzzle of joking: Disentangling the cognitive and affective components of humorous distraction

  NARCIS (Netherlands)

  Strick, M.A.; Holland, R.W.; Baaren, R.B. van; Knippenberg, A.F.M. van

  2010-01-01

  Studies in cognitive psychology, marketing, and education indicate that humor distracts attention from non-humorous information presented at the same time. Two experiments investigated why humor distracts attention. The two basic components of humor comprise (1) incongruency resolution, which poses

 14. Those Who Laugh Are Defenseless: How Humor Breaks Resistance to Influence

  Science.gov (United States)

  Strick, Madelijn; Holland, Rob W.; van Baaren, Rick B.; van Knippenberg, Ad

  2012-01-01

  Three experiments illustrate that humor in advertisements prevents the development of negative brand associations due to resistance. Previous research on humor in advertising suggested that humor can counter negative responses during ad processing, but less is known about the effect of humor on the development of negative brand associations in…

 15. Those Who Laugh Are Defenseless: How Humor Breaks Resistance to Influence

  NARCIS (Netherlands)

  Strick, M.A.; Holland, R.W.; Baaren, R.B. van; Knippenberg, A.F.M. van

  2012-01-01

  Three experiments illustrate that humor in advertisements prevents the development of negative brand associations due to resistance. Previous research on humor in advertising suggested that humor can counter negative responses during ad processing, but less is known about the effect of humor on the

 16. Tug of war for the Eastern Siberian oil pipeline; Touwtrekken om de Oost-Siberische oliepijpleiding

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chrisstoffels, J.H.; Handke, S.

  2007-10-15

  toen oligarchen in staat waren om de controle over de olie-sector te nemen, met name bronnen in Oost-Siberie. Bijvoorbeeld Michael Chodorkovski omzeilde de Moskouse overheid in de voorgestelde bouw van een pijpleiding naar China. Zijn plannen waren alleen gericht op de belangen van zijn bedrijf, terwijl de Russische staat alleen maar een klein deel van de inkomsten zou krijgen. De nieuw opkomende Russische staat onder president Poetin bracht een einde aan dit project en koos voor een route die Rusland de kans zou geven om olie te exporteren naar Japan. De strijd voor deze pijpleiding en de uiteindelijke route biedt een interessante case study van de recente politieke veranderingen in Rusland. Bovendien illustreert het hoe de Russische staat opnieuw de controle kreeg over de energie-industrie en welke rol energie speelt in het buitenlandse economische beleid. Siberische energiebronnen kunnen Rusland helpen deel te nemen aan de economische opkomst van de Aziatisch-Pacifische regio. ESPO is een eerste stap op weg naar Siberie's potentieel en de politieke en economische positie van Rusland in Oost-Azie en daarbuiten te versterken. Vandaar dat de pijplijn een duidelijk signaal is van de economische heropleving in Rusland als een krachtige speler op het Euraziatische continent.

 17. HgTe-CdTe SUPERLATTICES

  OpenAIRE

  Smith, D; Mcgill, T.

  1984-01-01

  We report on a theoretical study of the electronic properties of HgTe-CdTe superlattices. The band gap as a function of layer thickness, effective masses normal to the layer plane and tunneling length are compared to the corresponding (Hg, Cd)Te alloys. We find that the superlattice possesses a number of properties that may make it superior to the corresponding alloy as an infrared material.

 18. CODING LOGICAL MECHANISM AND STEREOTYPING IN GENDER CYBER HUMORS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Truly Almendo Pasaribu

  2016-07-01

  Full Text Available Gender-related humors have their own way of being funny; and this research aims to find out how and why they are funny. For this purpose, both researchers have collected 50 gender cyber humors and analyzed them, first, to decode how their logical mechanism relates to specific linguistic features, and secondly, to uncover how gender stereotyping contributes to the comical effects. The twisting of logic and linguistic ambiguity is analyzed formally using Attardos (2001 General Theory of Verbal Humor (GTVH and supported by gender studies. The findings reveal that the logical mechanism consists of elements of incongruities, and gender stereotyping presents negative stereotypical images. The analysis further shows that some gender stereotypical images ridicule traditional roles of man and woman while others make fun of non-traditional representations. This shift from women only to both men and women as targets of gender humors has been an impact of effective feminist movements.

 19. Universalidad y variabilidad cultural de la risa y el humor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Jáuregui

  2008-01-01

  Full Text Available La risa es un fenómeno aparentemente universal, pero el humor que la provoca muestra una variabilidad casi infinita. Este artículo trata de distinguir entre los aspectos universales de la risa y los que son culturalmente variables. Define la risa como una emoción básica del ser humano, provocada por un estímulo cognitivo que depende de definiciones sociales de la situación, lo cual explica al menos en parte su aparente heterogeneidad. Otros aspectos que también pueden variar son las normas y costumbres relativas a la expresión de la risa y del humor, los géneros humorísticos, las instituciones del humor y las definiciones culturales de la risa misma.

 20. La capacidad retorica del humor grafico: la columna grafica

  National Research Council Canada - National Science Library

  Lemos-Alonso, Haizea

  2012-01-01

  .... En este estudio se plantea un exhaustivo analisis retorico del humor grafico que permita no solo definir su capacidad argumentativa, sino ubicar dicho producto dentro de los estudios tradicionales...