WorldWideScience

Sample records for humor om te

 1. MARVEL om de effecten van IGP in kaart te brengen

  NARCIS (Netherlands)

  Hengst-Bruggeling, M. den; Heesmans, S.; Graaf, H.A.L.M. de

  2010-01-01

  Informatiegestuurde politie betekent dat op basis van actuele en betrouwbare informatie en analyses, rationele keuzes worden gemaakt, waardoor mensen en middelen optimaal kunnen worden ingezet en de bedrijfsdoelen worden bereikt. Een belangrijke reden om informatiegestuurde politie (IGP) te

 2. Om te staak of nie te staak nie? Die sieninge van 'n aantal swart ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  sig, is eerstens om ondersoek in te stel na 'n groep swart opvoeders se sieninge oor opvoeders se reg om te staak. Tweedens sal na die redes wat hierdie opvoeders aanvoer waarom hulle al aan stakings deel- geneem het of sal deelneem, gelet word. Derdens sal die redes waarom sommige opvoeders nie sal staak nie, ...

 3. Bruggen bouwen; Havisten leren om coherente teksten te schrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Elving, Klaske; van den Bergh, H.H.

  2016-01-01

  Havo 5-leerlingen slagen er onvoldoende in om coherente teksten te schrijven. Vaak bestaan de teksten die zij schrijven voor het schoolexamen (veelal betogen, beschouwingen) uit losse mededelingen, zonder onderling verband. Klaske Elving en Huub van den Bergh onderzochten of de topical structure

 4. Bacon, Lettuce and Tomato: een strategie om leerlingen te helpen hun antwoorden op examenvragen te verbeteren

  NARCIS (Netherlands)

  Kneppers, L.

  2014-01-01

  In Tutor2u las ik dat in een workshop een strategie was besproken om leerlingen te helpen hun examenantwoorden vollediger en juister te formuleren. De strategie heet in Groot Brittannië BLT, voor leerlingen daar gemakkelijk te onthouden vanwege de populaire Bacon, Lettuce en Tomato sandwich.

 5. Aardkastanje, onopvallend en te weinig om te eten

  NARCIS (Netherlands)

  Spruijt, T.

  2010-01-01

  Hij staat vanaf half juni volop in bloei, maar wordt door weinigen gezien. Hoewel een zoektocht op Google anders doet vermoeden, wordt hij niet meer gegeten. De Aardkastanje is daarvoor te onopvallend en te zeldzaam in Nederland. Toch is het een bijzondere schermbloem.

 6. Mogelijkheden om vroeg tijdig bladrandproblemen te signaleren met MIPS bij Hortensia

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.; Jalink, H.

  2010-01-01

  Met geavanceerde camera technieken zijn beelden vast te leggen van fotosynthese activiteit en het is ook mogelijk gebleken om bladgedeelten met stress vast te leggen, zonder dat deze stress met het blote oog al te zien is. Dit opent perspectieven om monitorringonderzoek te doen naar het ontstaan van

 7. Nieuwe technieken om spuiwater te zuiveren zijn veelbelovend (interview met o.a. Erik van Os)

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Os, van E.A.

  2012-01-01

  TNO en Wageningen UR Glastuinbouw hebben samen een proefproject gedaan met twee veelbelovende technieken om spuiwater te zuiveren: omgekeerde osmose en membraandestillatie. Deze test vond plaats bij Olij Rozen in De Kwakel. Technisch gezien voldoen beide technieken.

 8. De inzet van kruiden om agressie bij mannelijke ongecastreerde varkens te verminderen

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van A.G.M.

  2012-01-01

  Vanuit het project antibioticavermindering in de biologische varkenshouderij is aan het Institute for Ethnobotany and Zoopharmacognosy (IEZ) de vraag gesteld of kruiden kunnen helpen om de agressie bij ongecastreerde mannelijke varkens (beren) te verminderen.

 9. Humor.

  Science.gov (United States)

  Woodbury-Fariña, Michel A; Antongiorgi, Joalex L

  2014-12-01

  Humor has not been taken as seriously as it should be. Humor has many positive effects in the daily lives of patients and clinicians need to take advantage of these. Many indices of stress are attenuated and this serves to improve the therapeutic alliance. Freudian, rational emotive therapy, and kleinian views are presented, as well as examples of how to use playful therapy. In addition, advice on how to develop humor is given. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 10. Inspanning om Lean Six Sigma op kaart te zetten beloond

  NARCIS (Netherlands)

  Does, R.J.M.M.

  2008-01-01

  Prof.dr. R.J.M.M. Does is al jarenlang een fervent voorvechter voor het gebruik van statistiek. En meer recent is hij zo’n beetje de belichaming van (Lean) Six Sigma in Europa. Tal van grote organisaties hebben hem te hulp geroepen bij de invoering van (Lean) Six Sigma. Het is dan ook niet meer dan

 11. Ontwerp van een interventie om de groenteconsumptie van jongeren te verhogen

  NARCIS (Netherlands)

  Gilissen, L.J.W.J.; Meer, van der I.M.; Reinders, M.J.; Sluis, van der A.A.; Woltering, E.J.

  2011-01-01

  In dit rapport zullen verschillende mogelijke strategieën besproken worden die ingezet kunnen worden om de consumptie van groenten door jongeren te verhogen. De centrale vragen van dit onderzoek zijn: 1) Hoe kunnen groenten in het eetpatroon van jongeren een vaste plek van voldoende omvang krijgen?

 12. 'n Lied moet klink om gehoor te word ... : Faktore wat die resepsie ...

  African Journals Online (AJOL)

  17 Apr 2013 ... The Authors. Licensee: AOSIS. OpenJournals. This work is licensed under the. Creative Commons. Attribution License. 'n Lied moet klink om gehoor te word ... : Faktore wat die resepsie van kerkliedere kan beïnvloed. A hymn must be sung to be heard ... : Aspects that could influence the reception of hymns.

 13. Dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd

  OpenAIRE

  Henriksen, Kristian; Sunde, Leif Magne; Digre, Hanne; Svendsen, Erik; Rundtop, Per; Erikson, Ulf Gøran

  2013-01-01

  SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerte den 19. mars 2013, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), et dialogmøte med fokus på teknologi for trenging av fisk i merd. Under møtet ble status for gjeldene teknologi og operasjoner for trenging av fisk i merd, samt resultater fra forskningsprosjekter tilknyttet trengeprosessen, presentert. Videre ble det samlet innspill om utfordringer tilknyttet trenging av fisk i produksjons- og ventemerd fra oppdrettsbedrifter, leverandø...

 14. Energiezuinige teeltsturing bij paprika : proof of principle : testen van dynamische optimalisatie als methode om doelgerichte sturing van de teelt te combineren met energiebesparing

  NARCIS (Netherlands)

  Buwalda, F.; Zwart, de H.F.; Henten, van E.J.; Gelder, de A.; Hemming, J.; Bontsema, J.; Lagas, P.; Mark, van der C.

  2009-01-01

  De noodzaak om efficiënt met energie om te gaan en de uitstoot van CO2 te beperken, wordt niet alleen door de maatschappij aan de sector opgelegd, maar komt ook voort uit economische noodzaak. In verschillende proeven is aangetoond dat winst valt te behalen door af te wijken van de gangbare

 15. Slagkracht is nodig om Nederland te beschermen en economische kansen voor cybersecurity te verzilveren

  NARCIS (Netherlands)

  Zielstra, A.

  2017-01-01

  Digitale bedrijvigheid zorgde de afgelopen 25 jaar voor ruim een derde van alle economische groei. Meer dan 5 procent van ons bnp verdienen we met ICT. Nederland heeft een toppositie in de wereld als het gaat om de digitale economie. Maar het is niet vanzelfsprekend dat we die behouden. Volgens

 16. Ontwerpen van onderwijs om ‘self-directed learning’ te stimuleren [Desiging instruction to foster self-directed learning

  NARCIS (Netherlands)

  Brand-Gruwel, Saskia

  2010-01-01

  Brand-Gruwel, S. (2010, March). Ontwerpen van onderwijs om ‘self-directed learning’ te stimuleren [Desiging instruction to foster self-directed learning]. Key-note presented at the 3th 4C/ID-conference, Utrecht, The Netherlands.

 17. het om die Woord van God aan die gemeente te bedien. A. D. P ont ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Sizoo vertel met die vlotheid van die ervare skrywer en die ver antwoordelikheid van die wetenskaplike ... Maar in stiptelike trou aan die feitelikheid, verlaat die skrywer hom uitsluitlik op die outentieke bronne om ... de leser; in sy rykdom van gegewens en wetenskaplike betroubaarheid kan dit met vrug gelees word deur die ...

 18. Meer proeven nodig om effect van hogere F-scatterwaarde te achterhalen : diffuus glas komt in de fase van fine-tuning (interview met Silke Hemming en Tom Dueck)

  OpenAIRE

  Kierkels, T.; Hemming, S.; Dueck, T.A.

  2014-01-01

  Diffuus glas is over vijftien jaar de standaard. Wie nu nieuw bouwt, heeft veel goede redenen om voor diffuus te kiezen en vrijwel geen om het te laten, zeggen Silke Hemming en Tom Dueck van Wageningen UR Glastuinbouw. De inzichten in het nut van diffuus licht én de technische ontwikkelingen schrijden nog elk jaar voort. Een update.

 19. Meer proeven nodig om effect van hogere F-scatterwaarde te achterhalen : diffuus glas komt in de fase van fine-tuning (interview met Silke Hemming en Tom Dueck)

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Hemming, S.; Dueck, T.A.

  2014-01-01

  Diffuus glas is over vijftien jaar de standaard. Wie nu nieuw bouwt, heeft veel goede redenen om voor diffuus te kiezen en vrijwel geen om het te laten, zeggen Silke Hemming en Tom Dueck van Wageningen UR Glastuinbouw. De inzichten in het nut van diffuus licht én de technische ontwikkelingen

 20. Die gebruik van humor om kreatiewe skryf in die onderrig van Afrikaans te stimuleer: ’n gevallestudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Kruger

  2007-07-01

  Full Text Available The use of humour to stimulate creative writing in the teaching of Afrikaans: a case study This article reports on of a qualitative research programme in which humouristic material was used as part of an Afrikaans language teaching programme. The primary participants in this programme were education students at Stellenbosch University who intend to teach Afrikaans in secondary schools. The ways in which humour can influence the classroom atmosphere and form part of cultural experience are also discussed. Specific attention is given to the use of humouristic material to facilitate creative writing as part of the relevant teaching programme. The humour of adolescents is discussed, especially the use of sarcasm and non-sense humour which can possibly contribute to discipline problems in the classroom. Finally, the researcher reports on the analysis of one of the students’ parodies as a case study. Analysis and interpretation of the parodic text revealed several forms of creativity – parody as burlesque, dialogue between codes, postmodern metafiction, manifestation of divergent thinking, and play with words and boundaries.

 1. Tussen uitspraak en detentie : Een verklaring voor het verschil tussen twee methoden om de behoefte aan sanctiecapaciteit te meten

  NARCIS (Netherlands)

  Moolenaar, D.E.G.

  2001-01-01

  Het WODC maakt regelmatig prognoses van de behoefte aan sanctiecapaciteit. Bij de strafrechtelijke sanctiecapaciteit van het gevangeniswezen voor meerderjarigen laten verschillende bronnen echter een uiteenlopend beeld zien. Het gaat hiet om verschillende modellen gehanteerd door het WODC en de

 2. Die integrasie van humoristiese tekste by taalonderwys om studente se emosionele geletterdheid te ontwikkel: ’n gevallestudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Kruger

  2008-07-01

  Full Text Available The integration of humorous texts in language education to develop students’ emotional literacy: a case study The integration of humorous material in language teaching can be instrumental in the development of emotional literacy, thereby fostering an aesthetic sensitivity in student teachers (as learners in different social contexts. Texts containing humour can play a significant role in the development of learners’ understanding and appreciation of a language, as well as the cultural heritage it embodies. Furthermore, it offers learners the opportunity to become creatively and imaginatively involved with oral, visual and written texts. The article illustrates how the application of humorous material in the teaching of Afrikaans is not only rooted in responsive education, but complies with the objectives of the South African teaching policy documents. By concentrating on a literature review of research studies, the authors point out the correlation between humour and various factors that influence learners’ and students’ affective behaviour in the context of the language classroom. Particular reference is made to research results indicating that the use of humour induces a more positive attitude, while also motivating students (as learners to participate constructively in language activities. Attention is also paid to the relationship between different personality types (based on cognitive style and anxiety. Moreover, the established link between humour and anxiety justifies the inclusion of humorous texts to reduce language-related anxiety. Ultimately the research serves to support the authors’ argument in favour of incorporating humorous material in the teaching of Afrikaans, while several (practical teaching strategies are suggested. The authors hope to enhance the educational value by pursuing a holistic approach to language teaching.

 3. AMS Mathematical Review of the book "Géométrie discrète et images numériques" (French)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Anton, François

  2010-01-01

  (through implict surfaces with skeletons, chapter 18), applications of discrete geometry to medical imaging (chapter 19) and generalization of discrete geometry objects and operators to multiresolution grids (chapter 20). This book presents very interesting mathematical methodological tools from discrete......This is the AMS Mathematical Review for the book: Géométrie discrète et images numériques [Discrete geometry and numerical images] Edited by David Coeurjolly, Annick Montanvert and Jean-Marc Chassery. Traité IC2. Série Signal et Image. [IC2 Treatise. Series Signal and Image] Hermes Science......”. The book is structured in five parts. The first part (chapters 2 through 4) presents the general mathematical foundations of discrete geometry and topology: arithmetic (chapter 2, which is later referred to in chapters 6, 7 and 11), topology (chapter 3, which is referred to in chapter 8) and combinatorics...

 4. SOCIJALNA OBILJEŽJA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA DJECE I MLADIH S ADHD-om, TE NJIHOVIH RODITELJA

  OpenAIRE

  Bartolac, Andrea

  2013-01-01

  Prepoznavanje i razumijevanje različitih uzroka i pojavnosti ponašanja djece, osobito ako se razvoj i primjena socijalnih kompetencija ne odvijaju u okvirima socijalnih očekivanja i normativa, važno je za sve stručnjake koji rade s djecom, bez obzira veže li se njihovo područje djelovanja uz sustav socijalne skrbi, zdravstva ili odgoja i obrazovanja. U ovom se radu na temelju recentnije literature i istraživanja opisuju socijalni aspekti svakodnevnog života jedne od razvojnih teškoća samokont...

 5. Om Spil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Erik

  2007-01-01

  Introduktion til spil som performances, herunder især computerspil. Om spillets særlige verden og nyere typer af spil, herunder "performative spil", "stedsforankrede spil" og "alternate reality games"....

 6. Lower cost, more comfort. Simulation software for interactive building sessions; Lagere kosten, meer comfort. Simulatiesoftware maakt weg vrij voor interactieve bouwsessies Steeds meer opdrachtgevers en projectontwikkelaars realiseren zich dat de levensduurkosten van een gebouw een veelvoud van de investering kunnen zijn. Om beslissingen te kunnen nemen die deze kosten kunnen bemvloeden is het belangrijk om al in de ontwerpfase met het complete (bouw)team verschillende alternatieven door te rekenen. Een gebouwsi- mulatiesysteem kan hierbij uitkomst bieden.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lankhoorn, B. [Schouten Techniek, Zwaag (Netherlands)

  2012-12-15

  More and more clients and project developers realize that the life cycle cost of a building can be a multiple of the investment. To be able to make the right decision to lower the cost it is important to calculate different alternatives already in the design phase with the complete (construction) team. A building simulation system can be the solution [Dutch] Steeds meer opdrachtgevers en projectontwikkelaars realiseren zich dat de levensduurkosten van een gebouw een veelvoud van de investering kunnen zijn. Om beslissingen te kunnen nemen die deze kosten kunnen bemvloeden is het belangrijk om al in de ontwerpfase met het complete (bouw)team verschillende alternatieven door te rekenen. Een gebouwsi- mulatiesysteem kan hierbij uitkomst bieden.

 7. 'n Beroepsplig om te genees!

  African Journals Online (AJOL)

  h may impose a duty upon a medical practitioner to heal in cases where the patient refuses treatment. The conclusion is reached that a refusal of medical treatment expressed on behalf of a minor child or an uncon-.

 8. Shielding properties of 80TeO2-5TiO2-(15-x) WO3-xAnOm glasses using WinXCom and MCNP5 code

  Science.gov (United States)

  Dong, M. G.; El-Mallawany, R.; Sayyed, M. I.; Tekin, H. O.

  2017-12-01

  Gamma ray shielding properties of 80TeO2-5TiO2-(15-x) WO3-xAnOm glasses, where AnOm is Nb2O5 = 0.01, 5, Nd2O3 = 3, 5 and Er2O3 = 5 mol% have been achieved. Shielding parameters; mass attenuation coefficients, half value layers, and macroscopic effective removal cross section for fast neutrons have been computed by using WinXCom program and MCNP5 Monte Carlo code. In addition, by using Geometric Progression method (G-P), exposure buildup factor values were also calculated. Variations of shielding parameters are discussed for the effect of REO addition into the glasses and photon energy.

 9. Onderzoek naar de mogelijkheden om de bewaaradvisering voor appels te baseren op de bepaling van de minerale samenstelling van het perssap

  NARCIS (Netherlands)

  Driessen, J.J.M.; Jong, de J.

  1989-01-01

  In samenwerking met het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp (PFW) en het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek (BLGG) is onderzoek verricht met appels van de rassen "Schone van Boskoop" en "Cox's Orange Pippin", Nagegaan is of de methode voor de vruchtanalyse

 10. Clear road for sustainable fuels? Study on the willingness of consumers to switch to sustainable fuels; Weg vrij voor duurzame brandstoffen? Onderzoek naar bereidheid consument om over te schakelen op duurzame brandstoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Amelsfoort, A.; Zwier, R.

  2007-07-01

  In the Netherlands, there are currently hardly any filling stations where various types of sustainable fuels are available next to the regular fuels. Green Planet wants to start a filling station in the province of Drenthe. However, first Green Planet want to examine if consumers are prepared to switch to sustainable fuels. In addition, they want to know how these fuels should be properly introduced. The authors have sent questionnaires to more than 300 car drivers in the provinces of Groningen en Drenthe. Based on the results of the questionnaire a marketing strategy was developed recommending to start offering sustainable fuels, and especially B10/E10 and CNG. The consumer must be informed about the composition of sustainable fuels and possible consequences that driving on sustainable fuels may have for cars and the environment. [mk]. [Dutch] In Nederland zijn op dit moment praktisch geen tankstations waar, naast reguliere brandstoffen, verschillende soorten duurzame brandstoffen worden aangeboden. Green Planet wil hiervoor een tankstation beginnen in de provincie Drenthe. Green Planet wil echter eerst laten onderzoeken of consumenten bereid zijn om op duurzame brandstoffen te gaan rijden. Daarnaast wil zij graag weten op welke wijze deze brandstoffen moeten worden geintroduceerd. De auteurs hebben een enquete uitgezet onder ruim 300 autorijders in Groningen en Drenthe. Op basis van de enqueteresultaten is een marketingstrategie opgesteld waarin wordt aanbevolen om duurzame brandstoffen te gaan aanbieden, met nadruk op B10/E10 en CNG. Hierbij moet de consument vooral ingelicht worden over de samenstelling van duurzame brandstoffen en over eventuele consequenties van het rijden op duurzame brandstoffen voor auto en milieu.

 11. Oriënterend onderzoek naar de mogelijkheid om met behulp van NIRS het gehalte aan olie en y-linoleenzuur in teunisbloemzaad te bepalen

  NARCIS (Netherlands)

  Munsteren, van A.J.; Frankhuizen, R.; Veen, van der N.G.

  1987-01-01

  Nagaan of met behulp van NIRS het gehalte aan olie en y-linoleenzuur in teunisbloemzaad voldoende nauwkeurig te bepalen is. Van 21 monsters teunisbloemzaad zijn met behulp van verschillende rekenmethoden correlatieberekeningen uitgevoerd tussen de chemisch bepaalde gehalten aan olie en

 12. Flow of Aqueous Humor

  Science.gov (United States)

  ... Home Flow of Aqueous Humor Flow of Aqueous Humor Most, but not all, forms of glaucoma are ... remains normal when some of the fluid (aqueous humor) produced by the eye's ciliary body flows out ...

 13. Om Chr. Petersen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasborg, Klaus

  1992-01-01

  Om en i dag næsten glemt skikkelse i dansk sociologi, der i sin samtid især blev kendt for sin doktordisputats om den franske sociolog Émile Durkheim......Om en i dag næsten glemt skikkelse i dansk sociologi, der i sin samtid især blev kendt for sin doktordisputats om den franske sociolog Émile Durkheim...

 14. Making humor together: phenomenology and interracial humor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael D. Barber

  2016-01-01

  Full Text Available This paper explains humor through phenomenological concepts and methods. The three major theories of humor: Superiority, Relief, and Incongruity depend on the thwarting of intentional expectations. Since one experiences an incongruity between what is intended and what is actually experienced, the incongruity theory affords the best explanation, but intentionality remains fundamental for all theories. Theorists of humor rightly insist that the enjoyment of humorous incongruity completes the definition of humor, but such enjoyment also depends on a special epoché, usually elicited by the cues of an interlocutor who invites the listener to leap together into the humorous finite province of meaning. In this province, actions and statements, hurtful in everyday life, such as a pie thrown at someone who ducks as the pie hits another, produce laughter. This comic epoché resembles the phenomenological epoché in its distancing from everyday life, and, like the phenomenological epoché, it opens everyday experience to reflection. Although one often experiences and enjoys humor alone, humor is thoroughly intersubjective and more frequently occurs when two persons participate in the humorous epoché together. The opportunities for making humor together are enhanced to the extent the partners differ in their expectations and responses to situations. Those differences, including bodily differences, often result from the complex intersubjective networks, including culture. As in the case of a seemingly solitary activity like reflection, which one learns from others and exercises on one’s own autonomously, one internalizes others’ styles of humor and discovers such internalization through reflection on one’s «because motives». On the basis of these features – intentionality, epoché, and intersubjectivity, the paper concludes by briefly examining an example of interracial humor. Despite the racist character of much interracial humor, the example

 15. Krav om legitimitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Blom

  Principperne i krisekommunikation og risikokommunikation trækker på nogle punkter på vidt forskellige rationaler. Krisekommunikation kan ses som en opgave, der handler om at en organisation skal opretholde legitimitet, sikre sit omdømme og minimere omfanget af en krise, mens risikokommunikation k...... omkring betydningen af indtryksstyring (impression management) og om det får konsekvenser for samfundets evne til at kommunikere åbent om risici og trusler....

 16. Bag om dillen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian; Rasmussen, Tove Arendt; Vetner, Mikael

  2006-01-01

  Oplevelsesøkonomien knyttes til mere grundlæggende forandringer af forbrugerens markedsadfærd. Artiklen argumenterer for udviklingen af produkter, der kan understøtte forbrugerens behov for selvudfoldelse. Det kræver tværfaglig viden om æstetisk planlægning, om emotions- og kognitionspsykologi og...

 17. Lidt om billeder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2007-01-01

  Artiklen kritiserer to af de mest udbredte billedteorier i dag, nemlig dels Ernst Hans Gombrichs Popper-inspirerede teori om billeder som gisninger, dels Nelson Goodmans teori om billeder som symboler (den semiotiske billedteori). Billeder er hverken gisninger eller symboler, og de refererer ikke...

 18. Viden om faste vendinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Bjærge, Esben

  2012-01-01

  Ordbogen indeholder ca. 17.000 idiomer, ordsprog, bevingede ord og andre faste vendinger, som der oplyses mest muligt om. Hertil hører oplysninger om betydningen, grammatik, kollokationer, synonymer, stil, ordforbindelsestype, etymologiske angivelser og andre baggrundsoplysninger, links til...

 19. Om religion og evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  2011-01-01

  for kulturens kausale virkning på den menneskelige kognition og ikke mindst den hominine evolution. Ud fra, hvad vi ved om den menneskelige evolution, ses det, at den hominine evolution har en dybde, som sjældent medtænkes i teorier og hypoteser om den menneskelige evolution. Den menneskelige evolution er...

 20. Begreber om verdensrummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgreen, Gert

  1991-01-01

  Børns begreber om og forståelse af verdensrummet sættes ind i Piagets og Vygotskys teorier. Hverdagsforestillinger beskrives og forklares.......Børns begreber om og forståelse af verdensrummet sættes ind i Piagets og Vygotskys teorier. Hverdagsforestillinger beskrives og forklares....

 1. Om evalueringsforskningens relative autonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  2008-01-01

  Det empiriske udgangspunkt for artiklen "Om evalueringsforskningens relative autonomi - dansk normal evalueringsforskning som et ikke-autonomt (sub)felt i magtens felt" er en række tekster af fire dominerende danske evalueringsforskere. Det teoretiske udgangspunkt er især Pierre Bourdieus teori om...

 2. Om drenges humor, intimitet og modstand i ungdomsuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Kevin Holger

  2016-01-01

  I artiklen tematiseres og undersøges problemet med drenges tvungne uddannelsesdeltagelse og udfordringer med at skabe meningsfuld uddannelsesdeltagelse ud fra en teoretisk forståelse af en sammenhæng med drenges aktive og lokale maskulinitetspraksisser. Disse praksisser foregår inden for skolen s...

 3. Building Resilience through Humor.

  Science.gov (United States)

  Berg, Debra Vande; Van Brockern, Steve

  1995-01-01

  Research on resilience suggests that a sense of humor helps to stress-proof children in conflict. Reports on a workshop for educators and youth workers convened to explore ways humor is being used to foster positive development and resilience with troubled youth. Describes applications of humor front-line professionals report as useful in their…

 4. Methoden om allergenen in voedsel te detecteren

  NARCIS (Netherlands)

  Ezendam J; Bremer M; Loveren H van; TOX

  2006-01-01

  Currently it is not well possible to control correctness of product-information concerning the content of food allergens in food products. From November 1, 2005, EU legislation requires labeling of content of food allergens in food products. Methods to detect food allergens in food are available,

 5. Bevoegdheid minister om OMG te verbieden

  NARCIS (Netherlands)

  Koornstra, J.; Roorda, B.; Vols, M.; Brouwer, J.G.

  2018-01-01

  On Tuesday the 6th of March 2018, a legislative proposal has been submitted for public consultation. The drafters propose to give the Minister for Legal Protection the power to order the ban and dissolution of legal persons that pose a threat to the public order. Drafters believe that the current

 6. Fakta om integration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Hanne Winther; Nørredam, Marie

  Afsnit i Social- og Integrationsministeriets årlige publikation "Fakta om integration". Bygger på et litteraturreview foretaget i 2012 i samarbejde med Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) på opdrag af Social- og Integrationsministeriet.......Afsnit i Social- og Integrationsministeriets årlige publikation "Fakta om integration". Bygger på et litteraturreview foretaget i 2012 i samarbejde med Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) på opdrag af Social- og Integrationsministeriet....

 7. Barns tankar om ekologiska processer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helldén, Gustav

  Bogen indledes med en oversigt over forskning om læring i naturvidenskab, herunder gennemgås blandt andet Piagets teorier. Herefter følger Helldéns undersøgelser af elevforestillinger om økologiske processer. Helldén har interviewet eleverne om livsbetingelser og vækst, nedbrydning i naturen og om...

 8. Energy on the Move. Recommendations to stimulate consumers to save energy. Final report of the Dutch National ThinkTank 2009. Creating knowledge without constraints; Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale Denktank 2009. Kennismaken zonder kaders

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2009-12-15

  In this report the Dutch National ThinkTank shows that the consumer plays a crucial role in realizing the cabinet targets of 20% energy saving in 2020 and in increasing support for the climate conference in Copenhagen, Denmark. The question with regard to how consumers can be given the opportunity to save energy is answered with a coherent package of 22 concrete advices to make energy saving and sustainable energy generation easier, more affordable and more fun for the consumer. The government and the market can jointly speed up the savings of consumers. [Dutch] De Nationale Denktank toont in dit rapport aan dat de consument een cruciale rol speelt om de kabinetsdoelstelling van 20% energiebesparing in 2020 te realiseren en het draagvlak voor de klimaatconferentie in Kopenhagen, Denemarken, te vergroten. De vraag hoe de consument in staat gesteld kan worden om energie te besparen wordt beantwoordt in de vorm van een samenhangend pakket van 22 concrete adviezen die energiebesparing en duurzame energieopwekking door de consument makkelijker, betaalbaarder en leuker maken. Overheid en markt kunnen hiermee samen zorgen voor een versnelling van het besparen door de consument.

 9. Humor, Philosophy and Education

  Science.gov (United States)

  Morreall, John

  2014-01-01

  This article begins by examining the bad reputation humor traditionally had in philosophy and education. Two of the main charges against humor--that it is hostile and irresponsible--are linked to the Superiority Theory. That theory is critiqued and two other theories of laughter are presented--the Relief Theory and the Incongruity Theory. In the…

 10. Forestillinger om lykke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Ida Marie; From, Ditte-Marie

  2016-01-01

  Artiklen bygger på en specialeafhandling, der har undersøgt mødres forventninger om et lykkeligt moderskab. Mødre i Danmark bliver screenet for depression to måneder efter fødslen og kan ved mistrivsel og lav score blive tilbudt deltagelse i kommunale støttegrupper. Artiklen baserer sig på kvalit...

 11. OMS Annual Report, 1983.

  Science.gov (United States)

  Association of Research Libraries, Washington, DC. Office of Management Studies.

  This report describes 1983 Office of Management Studies (OMS) programs and services, including: (1) the Academic Library Program (ALP), which covered the Public Services Project, the Collection Analysis Project (CAP), the Small College Collection Assessment Project, the Preservation Planning Program, the Organizational Screening Program, the…

 12. OMS Annual Report, 1986.

  Science.gov (United States)

  Association of Research Libraries, Washington, DC. Office of Management Studies.

  This report describes the following 1986 Office of Management Studies (OMS) programs and services: (1) the Academic Library Program, which includes the Management Review and Analysis Program, the Public Services Study, the Planning Program for Small Academic Libraries, the Collection Analysis Project, the Leadership Development Program, the…

 13. Arbejdspapir om dogmeproduceret etnografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Regnar Albæk

  2016-01-01

  Etnografien har været antropologens varemærke, siden Boas og Malinowski gjorde monografierne til fagets kerneprodukt. Der har været meget diskussion om, hvor godt og præcist disse monografier beskrev de verdener, som antropologerne studerede, og siden bølgerne gik højest i 1980erne og 1990erne, har...

 14. Om musik og multimedier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knakkergaard, Martin

  1998-01-01

  Artiklen søger, gennem eksemplificering og diskussion, at problematisere forholdet musik og multimedia. Der er ikke tale om et forsøg på at nå til nogen endegyldig afgrænsning og bestemmelse af de karakteristika og betingelser, der kendetegner feltet. Formålet er derimod at belyse og præcisere...

 15. Mindfulness handler ikke om individualisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Christian Gaden

  2013-01-01

  Kommentar til indlæg i Ugebrevet A4 om, at mindfulness virker individualiserende på arbejdspladsen.......Kommentar til indlæg i Ugebrevet A4 om, at mindfulness virker individualiserende på arbejdspladsen....

 16. Om distributionen af hvidhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frello, Birgitta

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres.......Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres....

 17. Balladen om musikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  1992-01-01

  Lars Ole Bonde skrev i MedieKultur nr.15 (tema: radio) to artikler om DR og musikken. I den største af disse, der diskuterede hvorledes DR plan- lagde sin musik (DR´s musik-"policy"), var der faldet et skema ud. Med udgangspunkt i dette skema samles der i nærværende artikel nogle tråde op og vi får...

 18. Anvisning om Bygningsreglement 2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place; Ginnerup, Søren; Stang, Birgitte Friis Dela

  .3.1, stk. 1 og 1.6, stk. 1) - Begrebet 'småbygninger under 10 m2' (tidl. kap. 2.2.3.5) - Krav om niveaufri adgang for fritliggende enfamiliehuse (kap. 3.2.1, stk. 3) - Krav til elevatorer ved ombygning (kap. 3.2.2, stk. 7) - Krav til køkken og bade- og wc-rum i kollegieboliger mv. (kap. 3.3.1, stk. 2...

 19. Et spil om overlevelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Teglhus, Hanne

  2010-01-01

  Vinterferiens arrangement i februar 2010 var et spil om overleve alverdens farlige sygdomme gennem tiden. Ved at kaste terninger kunne man se hvor stor ens chance var for overlevelse. Men i kraft at man kunne deltage i spillet må ens slægt have været både heldig og stærk, for ellers ville man ikke...

 20. Meninger om mening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz Hansen, Søren; Skakon, Janne

  2013-01-01

  Artiklen handler om forståelsen af de digitale indfødte som medarbejdere er begrænset og præget af sparsom forskning – denne generation er kun netop blevet voksne, og det har ikke tidligere været muligt at kortlægge generationen i forhold til arbejdsmarkedet. Bl.a. derfor er opfattelsen stadig pr...

 1. Humor modeling in the interface

  NARCIS (Netherlands)

  Nijholt, Antinus; Cockton, G.; Stock, O.; Korhonen, P.; Dix, A.; Bergman, E.; Bjork, S.; Morkes, J.; Collings, P.; Dey, A.; Draper, S.; Guliksen, J.; Keinonen, T.; Lazar, J.; Lund, A.; Malich, R.; Nakakoji, K.; Nigay, L.; Prates Oliveira, R.; Rieman, J.; Snyder, C.

  2003-01-01

  Humor is a multi-disciplinary field of research. People have been working on humor in many fields of research, such as psychology, philosophy and linguistics, sociology and literature. Especially in the context of computer science (or Artificial Intelligence) humor research aims at modeling humor in

 2. OMS FDIR: Initial prototyping

  Science.gov (United States)

  Taylor, Eric W.; Hanson, Matthew A.

  1990-01-01

  The Space Station Freedom Program (SSFP) Operations Management System (OMS) will automate major management functions which coordinate the operations of onboard systems, elements and payloads. The objectives of OMS are to improve safety, reliability and productivity while reducing maintenance and operations cost. This will be accomplished by using advanced automation techniques to automate much of the activity currently performed by the flight crew and ground personnel. OMS requirements have been organized into five task groups: (1) Planning, Execution and Replanning; (2) Data Gathering, Preprocessing and Storage; (3) Testing and Training; (4) Resource Management; and (5) Caution and Warning and Fault Management for onboard subsystems. The scope of this prototyping effort falls within the Fault Management requirements group. The prototyping will be performed in two phases. Phase 1 is the development of an onboard communications network fault detection, isolation, and reconfiguration (FDIR) system. Phase 2 will incorporate global FDIR for onboard systems. Research into the applicability of expert systems, object-oriented programming, fuzzy sets, neural networks and other advanced techniques will be conducted. The goals and technical approach for this new SSFP research project are discussed here.

 3. The Humor in Horror.

  Science.gov (United States)

  Kies, Cosette

  1995-01-01

  Discussion of horror fiction for teenagers focuses on the element of humor. Topics include parodies, plots, the element of mystery, cover art, end-of-chapter cliffhangers, and formula books. An annotated list of 10 pertinent titles is included. (LRW)

 4. De strijd om de richting van de Westerse cultuur

  OpenAIRE

  Schuurman, E.

  2010-01-01

  Herbert Marcuse is de belangrijkste vertegenwoordiger van de culturele revolutie van de twintigste eeuw. Hij vertegenwoordigt de weerstand in de Westerse cultuur tegen het wetenschappelijk-technisch ideaal van de Verlichting. Zijn vrijheidsideaal heeft niettemin dezelfde wortels. Sinds de Verlichting wordt de Westerse cultuur beheerst door de strijd tussen deze twee idealen. Om de strijd te verminderen en de spanning in de cultuur te laten afnemen, is een transformatie van de cultuur noodzake...

 5. Kampen om matfatet og matproduksjonen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Morten Haugen

  2013-05-01

  Full Text Available Antallet sultne i verden har økt, selv om det kan diskuteres om det i dag er en høyere eller lavere andel som lider under sult enn for seks år siden – før matprisøkningen. Alle er uansett enige om at det samlet sett produseres nok mat i verden til at alle kan få dekket sine ernæringsbehov. Artikkelen viser at to hovedretninger i debatten om matproduksjon står mot hverandre. Den dominerende retningen fokuserer primært på matsikkerhet, forstått som økt matproduksjon og økt handel med mat. Den andre retningen argumenterer for at interessene og rettighetene for de mest sårbare må ha forrang i politiske prioriteringer, og at de sårbare sikres best med en strategi basert på menneskerettigheter. Artikkelen drøfter landfordeling, økt bruk av genteknologi i landbruket og nedbygging av handelshindre for landbruksprodukter. Industrialisering av landbruket og liberalisering av handelen med landbruksvarer kan gi gode resultater på makronivå – på kort sikt. Dersom målet er å fremme situasjonen for de mest sårbare og samtidig møte klimautfordringene er løsningen en nedenfra-tilnærming, som til nå er blitt ignorert av de fleste stater.Nøkkelord: retten til mat, matsikkerhet, klima, Verdens handelsorganisasjon, FNs tusenårsmålEnglish summary: The struggle over food intake and food productionThe number of hungry persons in the world has increased – although it is debatable whether there is currently a higher or lower proportion of suffering from hunger than six years ago – before the food price increases. All agree that the overall production of food in the world is adequate for everyone's nutritional needs. The article demonstrates that there are two main approaches in the debate on food production. The dominant approach focuses primarily on food security, understood as increased food production and increased food trade. The other approach argues that the interests and rights of the most vulnerable must prevail, and that

 6. Skrivande om skrivande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vad har skrivande för roll i vår forskning? Hur kan vi använda skrivande som ett sätt att tänka, lära, förstå och samtala? Kan skrivande vara metod? I Skrivande om skrivande möter du skribenter med bakgrund såväl i akademin som i skönlitteratur, poesi och journalistik. Här delar de med sig av sina...

 7. OMS engine firing

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  An Orbital maneuvering system (OMS) engine firing caused this bright glow at the aft end of the shuttle Challenger during STS-7. Also visible in the open payload bay are parts of the Shuttle pallet satellite (SPAS-01), the experiment package for NASA's Office of Space and Terrestrial Applications (OSTA-2), the protective cradles for the Indonesian Palapa-B and Telesat Canada Anik C2 satellites, some getaway special (GAS) canisters and the Canadian built remote manipulator system (RMS). Only a small portion of the earth's horizon can be seen above the orbiter's vertical stabilizer.

 8. Illegale immigratie heeft ineens weer de aandacht van het OM.

  NARCIS (Netherlands)

  R.H.J.M. Staring (Richard)

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Ze komen met de bus via de N35 bij Enschede het land binnen. Of met de auto over de A76 langs Heerlen. Via een vlucht naar Schiphol. Of ze worden alleen op de luchthaven afgezet om het te laten líjken alsof ze met het vliegtuig zijn gekomen.

 9. Humor in psychiatric healing.

  Science.gov (United States)

  Saper, B

  1988-01-01

  The oft-quoted aphorism that "laughter is the best medicine" is examined. Specifically, three big drops in the shower of claims regarding the benefits of humor in treating physical and mental disorders are evaluated. First, studies of the effects of mirth and laughter on the physiology of the body reveal both good and bad news. The meager evidence of the salutary effects of positive emotions on the cardiovascular, respiratory, immune and neuroendocrine systems, though apparently supportable on more or less scientific, rational and subjective grounds, needs much better verification from more extensive, replicable, and empirical research. Second, despite numerous claims, in the context of behavioral or psychosomatic medicine, that a joyful, optimistic, or humorous attitude can render a salubrious effect, almost to the extent of preventing illness and curing physical disease, the jury is still out and issuing dire warnings regarding too ready acceptance of this largely anecdotal evidence. Much careful "clinical trial" research needs to be mounted to determine the conditions under which humor works best, if at all. The type of patient, the kind of humor, the type and severity of illness, the psychosocial contexts-all of these factors should be considered. Third, the infusion of humor into psychotherapy is great news for some therapists and awful news for others. A number of more balanced approaches point up the probability that when mirth is incorporated into therapy judiciously, appropriately, and meaningfully it can be of value.

 10. The Relational Humor Inventory: Functions of Humor in Close Relationships.

  Science.gov (United States)

  DeKoning, E.; Weiss, R. L.

  2002-01-01

  This study describes the development of a self-report measure of functional humor in relationships. People were asked to report on their own and their partner's use of humor in the marriage. The Relational Humor Inventory proved to be a useful instrument for tapping important positive and negative relationship behaviors. (Contains 30 references, 4…

 11. Humor and creativity in psychotherapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javier Martín Camacho

  2015-09-01

  Full Text Available In the current article principal theories on humor are analyzed, relating them to different conceptions of creativity. Finally, some indications for the use of humor in psychotherapy are introduced, highlighting their positive and negative aspects. 

 12. Humor in Children's Picture Books

  Science.gov (United States)

  Serafini, Frank; Coles, Richard

  2015-01-01

  Humorous literature for children has been around since Randolph Caldecott first started writing and illustrating picturebooks. In the article, the authors try to understand what makes picturebooks funny and discuss ways to use humor in the classroom. Many examples of humorous picturebooks are cited to provide teachers with resources for their…

 13. Using Humor in Physical Education

  Science.gov (United States)

  Barney, David; Christenson, Robert

  2013-01-01

  Humor can be extremely beneficial in everyday life, whether giving or receiving it. It can be used to lighten the mood, give encouragement, or make corrections. Humor in physical education is no exception. Physical educators can use humor as a teaching tool and to create an environment for students to acquire the knowledge to practice a lifetime…

 14. Humor and Embodied Conversational Agents

  NARCIS (Netherlands)

  Nijholt, Antinus

  This report surveys the role of humor in human-to-human interaction and the possible role of humor in human-computer interaction. The aim is to see whether it is useful for embodied conversational agents to integrate humor capabilities in their internal model of intelligence, emotions and

 15. Friendship, Intimacy and Humor

  Science.gov (United States)

  Gordon, Mordechai

  2014-01-01

  A review of the literature in philosophy in the past 20 years indicates that relatively little has been written on the connection between friendship, intimacy and humor. This article is intended to begin to address the neglect of this topic among philosophers by focusing on some interesting aspects of the relationship between friendship, intimacy…

 16. Filosofie van het kijken: Tevreden koe maalt niet om haar psyche.

  NARCIS (Netherlands)

  Boon, Mieke; Steenhuis, Peter Henk

  2008-01-01

  Museumbezoekers blijven negen seconden voor een schilderij staan. Veel te kort om er recht aan te doen. Maar als je langer wilt kijken, hoe moet je dat doen? In samenspraak met Peter Henk Steenhuis onderricht filosofe Mieke Boon over de filosofie van het kijken. Vandaag: de koeien van Willem Maris

 17. Shielding properties of 80TeO2–5TiO2–(15−x) WO3–xAnOm glasses using WinXCom and MCNP5 code

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dong, M.G.; El-Mallawany, R.; Sayyed, M.I.; Tekin, H.O.

  2017-01-01

  Gamma ray shielding properties of 80TeO 2 –5TiO 2 –(15−x) WO 3 –xA n O m glasses, where A n O m is Nb 2 O 5 = 0.01, 5, Nd 2 O 3 = 3, 5 and Er 2 O 3 = 5 mol% have been achieved. Shielding parameters; mass attenuation coefficients, half value layers, and macroscopic effective removal cross section for fast neutrons have been computed by using WinXCom program and MCNP5 Monte Carlo code. In addition, by using Geometric Progression method (G-P), exposure buildup factor values were also calculated. Variations of shielding parameters are discussed for the effect of REO addition into the glasses and photon energy. - Highlights: • The shielding properties of 80TeO 2 –5TiO 2 –(15−x) WO 3 –xA n O m glasses were evaluated. • WinXCom program and MCNP simulation codes were used in the calculations. • Good agreement was noticed between the WinXCom and MCNP5 code results.

 18. Nationalstaten taber kampen om eliteuddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weirsøe, Mathilde

  2010-01-01

  EU kaster sig ind i kampen om at tiltrække de bedste studerende fra hele verden, for der er både penge og prestige i eliteuddannelser. De danske universiteter vil gerne med på det globale marked, men ryger ind i problemer med det danske princip om gratis uddannelse for alle. Men spørgsmålet er, h...

 19. Å skape et begrep om jam i utforskningen av en deleuziansk metode-ontologi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ola Harstad

  2017-12-01

  Full Text Available Å forske med kunsten innebærer ikke bare valget av visse metoder for bruk i forskningsprosessen, men også om å ha til disposisjon spesifikke måter å tenke om metode. I denne artikkelen vil jeg synliggjøre en tenkemåte fundert i arbeidet med en skjønnlitterær lesesirkel for lærerstudenter, og min egen erfaring som improvisasjonsmusiker. Jazzens begrep om jam blir løftet frem som omdreiningspunkt for tenkemåten, som ellers har sitt teoretiske utspring i den franske filosofen Gilles Deleuze’s forestilling om bliven. Denne vitale forestillingen innebærer at verden produseres kontinuerlig, noe forskeren også bidrar til. Koblingen mellom jam, litteratur og Deleuze synliggjør dessuten en måte å tenke om metode på som understreker at det å forske med kunsten ikke bare betyr å forske på kunsten, men at kunsten på ulike måter kan virke inn på selve forskningen og slik også bidra til å affirmere verden i sin bliven. I tillegg til å tilby en måte å tenke om metode for den som skal forske med kunsten, er hensikten med artikkelen å gjøre forskeren bevisst sin egen tenkning om metode, noe som er viktig siden denne skaper mulighetsbetingelser for metodevalg og -bruk.

 20. Preface to Computational Humor 2012

  OpenAIRE

  Unknown, [Unknown; Nijholt, Antinus; Nijholt, A.

  2012-01-01

  Like its predecessors in 1996 (University of Twente, the Netherlands) and 2002 (ITC-irst, Trento, Italy), this Third International Workshop on Computational Humor (IWCH 2012) focusses on the possibility to find algorithms that allow understanding and generation of humor. There is the general aim of modeling humor, and if we can do that, it will provide us with lots of information about our cognitive abilities in general, such as reasoning, remembering, understanding situations, and understand...

 1. Om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møgelvang-Hansen, Peter

  2008-01-01

  foretages en lovregulering af spørgsmålet om, hvilken personkreds der er berettiget til på køberetligt grundlag at rette et krav mod sælgeren i anledning af produktskade. Der har ikke været enighed i udvalget om, hvorvidt en sådan regulering er hensigtsmæssig, og om, hvordan den berettigede personkreds i...... ulovbestemte principper om cession, således at de beføjelser, den oprindelige køber kunne have gjort gældende over for den erhvervsdrivende sælger i anledning af mangler, "følger med" genstanden og kan påberåbes af den senere erhverver. 3 af disse medlemmer foreslår desuden, at der indsættes en bestemmelse i...... (produktskade). Udvalget finder, at reguleringen bør gennemføres som led i en generel regulering i købeloven af spørgsmålet om sikkerhedsmangler. Udvalget foreslår, at der i købeloven indsættes en bestemmelse, der indeholder en ikke udtømmende opregning af, hvilke poster køberen kan kræve erstattet som følge af...

 2. Når vi taler om 68

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik; Metz, Georg

  Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi......Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi...

 3. Humor, helt seriøst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundquist, Lita Sander

  2012-01-01

  Adfærd. Har humor grænser? Dansk humor har i hvert fald. Hvor humor typisk bruges til at glatte ud med, har det ofte den stik modsatte virkning, viser studie.......Adfærd. Har humor grænser? Dansk humor har i hvert fald. Hvor humor typisk bruges til at glatte ud med, har det ofte den stik modsatte virkning, viser studie....

 4. Forestillinger om kvinden i sygeplejefaget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holen, Mari

  2008-01-01

  Kapitlet analyserer forestillingen om at kvindelighed og sygeplejefaget hører sammen. Den teoretiske optik er Judith Butlers opgør med forestillingen om, at kønnet har en biologisk komponent og en social/kulturel komponent. Kapitlet er en analyse af forskellige tekster skrevet af tre forskellige...... forbinder kvinden til sygeplejefaget. Denne forbindelselinje er dog på mange måder paradoksal, hvilket fremkommer ved at læse teksterne i lyset af Butlers kritik af skellet mellem sex og gender. For på den ene side beskrives det kvidnelige om særlig værdifuldt i forhold til sygeplejefaget, og på den anden...

 5. Humor styles and symbolic boundaries

  NARCIS (Netherlands)

  Kuipers, G.

  2009-01-01

  Humor is strongly related to group boundaries. Jokes and other humorous utterances often draw on implicit references and inside knowledge; they tend to refer to sensitive topics which may offend people; and they ideally incite laughter, one of the strongest markers of social solidarity and emotional

 6. Preface to Computational Humor 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Unknown, [Unknown; Nijholt, Antinus; Nijholt, A.

  2012-01-01

  Like its predecessors in 1996 (University of Twente, the Netherlands) and 2002 (ITC-irst, Trento, Italy), this Third International Workshop on Computational Humor (IWCH 2012) focusses on the possibility to find algorithms that allow understanding and generation of humor. There is the general aim of

 7. Humor er en alvorlig sag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søltoft, Pia

  2016-01-01

  I modsætning til ironi er humor for Kierkegaard fællesskabsgivende – ironikeren hævder sig selv, men humoristen har sympati med den, man ler med. Humor er hos Kierkegaard udtryk for, at humoristen forliger sig med tilværelsen og dens luner, og dermed grænser humoren hos Kierkegaard op til det...

 8. A Pragmatic Study of Humor

  Science.gov (United States)

  Ibraheem, Sura Dhiaa; Abbas, Nawal Fadhil

  2016-01-01

  Linguistically speaking, the concept of humor, which seems to be vast for people, has specific dimensions by which it is generated including: puns, irony, sarcasm, wittiness, and contrastive utterances in relation to the speakers of those utterances. It is about how the extra linguistics elements dominate the situation and the delivery of humor.…

 9. Spass Verstehen, Zur Pragmatik von konversationellem Humor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ekmann, Bjørn

  2000-01-01

  Spøg, Humor, Komik, Ironi, Kommunikationsteori, Hermeneutik, Gruppedynamik, Logik, Tekstlingvistik......Spøg, Humor, Komik, Ironi, Kommunikationsteori, Hermeneutik, Gruppedynamik, Logik, Tekstlingvistik...

 10. Effects of Classroom Humor Climate and Acceptance of Humor Messages on Adolescents' Expressions of Humor

  Science.gov (United States)

  Chiang, Yi-Chen; Lee, Chun-Yang; Wang, Hong-Huei

  2016-01-01

  Background: To adapt to dramatic changes from physical growth, physical development and the increasing demand of significant others, humor has been found to be an effective coping strategy. However, previous studies have found that adolescents start to express their humor styles with aggressive components which causes negative consequences, such…

 11. Bogen om GIS og geodata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balstrøm, Thomas; Jacobi, Ole; Bodum, Lars

  OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med registeroplys......OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med...... kriterier osv. I systemerne findes der også værktøjer til beregning af korteste vej i vejnetværk og analyser på cellebaserede data som eksempelvis digitale højdemodeller. I denne første dansksprogede lærebog gives der en introduktion til de basale begreber i forståelsen af GIS eksemplificeret ved fokus på...... geodata i databaser, analysemetoder, kartografiske principper, metadata (data om data) og udvalgte eksempler på geodata til brug for den offentlige forvaltning, private virksomheder og borgere. Bogen afrundes med en perspektivering om mulighederne i fremtidens brug af GIS og geodata, som desværre ikke har...

 12. En bog om Michael Strunge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mai, Anne-Marie

  Antologi med bidrag om Michael Strunges forfatterskab. Bidrag af Anne-Marie Mai, Jørgen Aabenhus, Marianne Stidsen, Moritz Schramm, Tue Andersen Nexø, Lars Bukdahl, Jon Helt Haarder, Rune Kühl er optaget efter fagfællesbedømmelse. Antologien er redigeret af Anne-Marie Mai og Jørgen Aabenhus....

 13. Hans mening om hendes krop

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, Jann

  2017-01-01

  Bidraget handler om søgninger i danske tekstkorpusser efter 'hendes' hhv. 'hans' + nominal inden for en afstand af to ord. Det er ved hjælp af søgninger i big data undersøgt hvad der knyttes til hende og ham, hvad deres ejendom er: hendes lejlighed o.l. og hvilke attributter de tilskrives hans fi...

 14. Forskning om tvang i misbrugsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Deding, Mette

  I Danmark er der begrænset mulighed for brug af tvang i behandlingen af stof- og alkoholmisbrugere. Det kan kun finde sted i forbindelse med en kontrakt om ”frivillig tvang” i behandlingen af gravide alkoholmisbrugere. I Sverige og Norge giver loven mulighed for brug af tvang, og i USA er tvang l...

 15. Om guldbiller, Bach og basepar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, T.E.

  2003-01-01

  I sin stærkt encyklopædiske roman The Gold Bug Variations søger den amerikanske forfatter Richard Powers gennem utallige detaljer, synekdoker og intrikate forbindelser at inddrage al verden og radikalt udvide romanens rum. Men romanen er også, eller især, en fortælling om kærlighed....

 16. Orbiter OMS and RCS technology

  Science.gov (United States)

  Boudreaux, R. A.

  1982-01-01

  Orbiter Orbital Maneuver Subsystem (OMS) and Reaction Control Subsystem (RCS) tankage has proved to be highly successful in shuttle flights on-orbit propellant transfer tests were done. Tank qualification tests along with flight demonstrations were carried out future uses of storable propellants are cited.

 17. Det ved vi om Feedback

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Vibeke; Bærenholdt, Jørgen

  Præsentation af forskningsviden om feedback i forskellige personkonstellationer i undervisningen: Feedback fra lærer til elev, fra elever til lærer, fra elev til elev og elevens eget arbejde med feedback til sig selv. De præsenterede forskningsresultater er udvalgt dels inden for en kognitivistisk...

 18. Videoer om feedback i undervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Hanne Nexø

  2017-01-01

  I denne video bliver du introduceret til en måde at praktisere og rammesætte klyngevejledning på i bachelorundervisning. Klyngefeedbackformen til de studerende er valgt, da de studerende lærer meget af både at give og om modtage feedback fra medstuderende. Fokus på feedback ligger derfor primært i...

 19. Humor and Healing in College Counseling

  Science.gov (United States)

  Thomas, Barbara J.; Roehrig, James P.; Yang, Peggy H.

  2015-01-01

  Humor is an often neglected but potentially powerful tool in college counseling center interventions. In this article we review potential benefits and hazards of using humor in a college mental health setting along with perspectives on humor's mechanism of action and distinctions between types of humor. Therapist and client-specific…

 20. Respons imun humoral pada pulpitis (Humoral immune response on pulpitis)

  OpenAIRE

  Widodo, Trijoedani

  2005-01-01

  Pulpitis is an inflammation process on dental pulp tissue, and usually as the continuous of caries. The microorganism in the caries is a potential immunogenic triggering the immune respons, both humoral and celluler immune responses. The aim of this research is to explain the humoral immune response changes in the dental pulp tissues of pulpitis. This research was done on three group samples: Irreversible pulpitis, Reversible pulpitis and sound teeth as the control group. The result showed th...

 1. Til fiktiv samtale om dannelse og kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brok, Lene Storgaard

  2016-01-01

  Grundtvig, Brandes og andre betydningsfulde personer deltager i fiktiv samtale om dannelse og kompetencer......Grundtvig, Brandes og andre betydningsfulde personer deltager i fiktiv samtale om dannelse og kompetencer...

 2. Uma tipologia do discurso de humor (o politico do humor e o humor politico)

  OpenAIRE

  Perotti, Ivane Laurete

  1995-01-01

  Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Comunicação e Expressão Propõe-se uma leitura de textos humorísticos sob a ótica da Análise do Discurso, recortando-se "tipos" de humor e propondo uma leitura das características do humor político. Tematizam-se questões basilares da Análise do Discurso que estruturam teoricamente o trabalho, expondo reflexões sobre o riso e o risível, e os diferentes processos possivelmente causadores do riso. Discute-se a possibili...

 3. Få greb om global ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Rikke Kristine

  2017-01-01

  (Be-)greb om global ledelse – værktøjer til global ledelse i praksis: Værktøj 1: De 5 nøgleelementer i det globale ledelsesgrundlag – ’global opvarmning’ og ’ice breaker’ Værktøj 2: Dit globale mindset – afklaringsværktøj Værktøj 3: De 4 benspænd i global ledelse – dit ’globale ledelsemanifest......-GPS - de 7 kontekstfaktorer Værktøj 10: Strategisk global mindset – nøglehulsmodellen Værktøj 11: Global aktivering – sikring af det globale læringsberedskab Værktøj 12: Fakta eller fiktion - 9 myter om global mindset-kompetence...

 4. OMS event evaluator and scheduler

  Science.gov (United States)

  Eckelkamp, Richard E.

  1990-01-01

  An Operations Management System (OMS) is being designed for Space Station Freedom to improve productivity, reliability, and safety while reducing operations and maintenance costs. Central to the concept is a short term plan containing mixes of man-readable and machine-executable procedures used in an environment of distributed processing and execution. An OMS event evaluator to check upcoming short-term plan events for validity of execution is under development. The first version checks time and resource constraints against operational conditions for current or expected stations. In work are the handling of environmental and other operational constraints, as well as detailed modeling of resources and station operational states. The Ada Program also has the ability to reschedule all or part of the events.

 5. Humor in systemic lupus erythematosus.

  Science.gov (United States)

  Moura, Cristiano S; Li, Rui; Lawrie, Sarah; Bar-Or, Amit; Clarke, Ann E; Da Costa, Deborah; Banerjee, Devi; Bernatsky, Sasha; Lee, Jennifer L; Pineau, Christian A

  2015-03-01

  Humor has neurophysiological effects influencing the release of cortisol, which may have a direct impact on the immune system. Laughter is associated with a decreased production of inflammatory cytokines both in the general population and in rheumatoid arthritis (RA). Our objective was to explore the effects of humor on serum cytokines [particularly interleukin-6 (IL-6)] and cortisol levels in systemic lupus erythematosus (SLE), after a standard intervention (120 min of visual comedy). We enrolled 58 females with SLE from consecutive patients assessed in the Montreal General Hospital lupus clinic. The subjects who consented to participate were randomized in a 1:1 ratio to the intervention (watching 120 min of comedy) or control group (watching a 120 min documentary). Measurements of cytokine and serum cortisol levels as well as 24-h urine cortisol were taken before, during, and after the interventions. We compared serum cytokine levels and serum and 24-h urine cortisol levels in the humor and control groups and performed regression analyses of these outcomes, adjusting for demographics and the current use of prednisone. There were no significant differences between the control and humor groups in demographics or clinical variables. Baseline serum levels of IL-6, IL-10, tumor necrosis factor-alpha, and B-cell activating factor were also similar in both groups. There was no evidence of a humor effect in terms of decreasing cytokine levels, although there was some suggestion of lowered cortisol secretion in the humor group based the 24-h urinary cortisol levels in a subgroup. In contrast to what has been published for RA, we saw no clear effects of humor in altering cytokine levels in SLE, although interesting trends were seen for lower cortisol levels after humor intervention compared with the control group.

 6. What is sauce for the goose is sauce for the gander. Plea of Transport and Logistics Netherlands for a practical and transparent system to calculate societal cost in the transportation sector in order to realize governmental targets for equal treatment of means of transportation; Gelijke monniken, gelijke kappen. Pleidooi van Transport en Logistiek Nederland voor een praktisch en transparant systeem van doorberekening van maatschappelijke kosten in de transportsector om overheidsdoelstellingen te halen bij gelijke behandeling van vervoerswijzen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ohm, R.; Poppink, P. (eds.)

  2002-07-01

  ; Application requires a set of measures. [Dutch] Dit rapport verdiept zich in de maatschappelijke kosten van het goederentransport voor de Nederlandse samenleving in 2002. TLN borduurt daarbij voort op het rapport 'Efficiente prijzen voor het verkeer' (1999), dat CE in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft geschreven. Met dit rapport wil TLN een constructieve bijdrage leveren aan de uitwerking van de Witboeken 'Fair payment for infrastructure use' (1998) en 'European transport policy for 2010, Time to decide' (2001) van de Europese Commissie, en de Nederlandse discussies op het punt van de internalisering van de maatschappelijke kosten. Met 'Gelijke monniken, gelijke kappen' is zoveel mogelijk gezocht naar de achterkant van het gelijk en niet naar de uitvergroting van de verschillen tussen de diverse vervoerswijzen. Uiteindelijk gaat het er om dat de transportsector als geheel zijn belangrijke rol voor de samenleving duurzaam kan vervullen, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Om dat doel te bereiken dienen alle vervoerswijzen gelijk behandeld te worden en de overheid de transportsector via het systeem van heffingen prikkels te geven de marginale maatschappelijke kosten te internaliseren. Daar waar dat niet lukt, zal de overheid de opbrengsten van heffingen ten goede moeten laten komen aan het doel waarvoor ze worden geheven, t.w. bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. De volgende punten komen aan de orde:Marginale kosten per definitie kosten van duurste maatregel om doel te bereiken; Geen enkele vervoerswijze betaalt alle marginale kosten; Transportkosten stijgen minste bij wegvervoer en meeste bij binnenvaart; Markt verandert qua modal split, werkgelegenheid en havenoverslag; Marktmodel of overheidsmodel?; Overheidsmodel zorgt voor zwaardere lasten voor spoor en binnenvaart; Onbetaalde rekening valt in praktijk lager uit dan in theorie; Wensen van bedrijfsleven en samenleving zijn door politiek te

 7. To Be or Not To Be Humorous? Cross Cultural Perspectives on Humor.

  Science.gov (United States)

  Yue, Xiaodong; Jiang, Feng; Lu, Su; Hiranandani, Neelam

  2016-01-01

  Humor seems to manifest differently in Western and Eastern cultures, although little is known about how culture shapes humor perceptions. The authors suggest that Westerners regard humor as a common and positive disposition; the Chinese regard humor as a special disposition particular to humorists, with controversial aspects. In Study 1, Hong Kong participants primed with Western culture evaluate humor more positively than they do when primed with Chinese culture. In Study 2a, Canadians evaluate humor as being more important in comparison with Chinese participants. In Study 2b, Canadians expect ordinary people to possess humor, while Chinese expect specialized comedians to be humorous. The implications and limitations are discussed.

 8. Texas Instruments : Veiligheid is niet iets om over te stemmen

  NARCIS (Netherlands)

  Blijswijk, M. van; Pennekamp, E.

  1990-01-01

  In dit artikel wordt het VGW-beleid bij Texas Instruments beschreven. Hiertoe zijn interviews gehouden met B. Veekamp, hoofd opleidingen bij Texas Instruments Holland BV (TIH) en de J. Stapel, voorzitter van de VGW-commissie. Occupational health and safety policy of Texas Instruments Holland B.V.

 9. Welke overwegingen heeft de huisarts om antidepressiva voor te schrijven?

  NARCIS (Netherlands)

  Volkers, A.; Dijk, L. van; Jong, A. de; Bakker, D. de

  2006-01-01

  Introduction: During the last decade general practitioners (GPs) have prescribed antidepressants more frequently, which raises questions about the causes of the rise. We explored GPs’ reasons for prescribing antidepressants and what reasons GPs advance for choosing between SSRIs or TCAs. Method:

 10. 'n Beroepsplig om te genees! | Smit | South African Medical Journal

  African Journals Online (AJOL)

  The rules of South African law are analysed, especially any possible rules whic.h may impose a duty upon a medical practitioner to heal in cases where the patient refuses treatment. The conclusion is reached that a refusal of medical treatment expressed on behalf of a minor child or an unconscious patient might safely be ...

 11. Beslissen om niet te reanimeren : een medisch en ethisch vraagstuk

  NARCIS (Netherlands)

  Delden, J.J.M. van

  1993-01-01

  The fight against an untimely death is an element of medical science which comes to the fore especially with cardiopulmonary resuscitation. A successful resuscitation constitutes a victory over death. Hence modem resuscitation techniques are considered one of the breakthroughs which

 12. Om te gee: ’n Godsdiens- en sendingwetenskaplike perspektief

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaco Beyers

  2012-10-01

  Full Text Available To give: A science of religion and missiological perspective. Human nature has been depicted as being utilitarian. This means that man considers all social action in terms of an optimalisation of privilege for the self. Marcel Mauss challenged this theory by investigating the possibility of human nature as being anti-utilitarian. Man does not give in order to receive. Human social action is not necessarily motivated by what man stands to gain. The diaconate of the church can be seen as the social action of giving. There is a close connection between the diaconate and the apostolate as actions of giving by the church. This article wants to determine whether these actions by the church are utilitarian in nature. Sundermeier’s use of the concept of convivence is used to illustrate how the church acts in an anti-utilitarian fashion when engaging in the diaconate and the apostolate. The social theory of Mauss, the missionary perspective of Sundermeier and the theology on the diaconate by Moltmann are brought into conversation with one another in order to illustrate the anti-utilitarian activities of the church in society.

 13. TNT gaat op klantreis om tevredenheid te meten

  NARCIS (Netherlands)

  Jorritsma, A.

  2010-01-01

  Als we weten wat klanten ervaren en voelen, weten we ook wat we goed doen en waar de verbeterpunten zitten, hoe we de omzet kunnen laten groeien en kosten kunnen besparen. TNT Post omarmde de door TNO ontwikkelde 'Customer Journey' methode en ging op klantreis.

 14. Affective Style, Humor Styles and Happiness

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas E. Ford

  2014-08-01

  Full Text Available The present study examined the relationships between dispositional approach and avoidance motives, humor styles, and happiness. In keeping with previous research, approach motives and the two positive humor styles (self-enhancing and affiliative positively correlated with happiness, whereas avoidance motives and the two negative humor styles (self-defeating and aggressive negatively correlated with happiness. Also, we found support for three new hypotheses. First, approach motives correlated positively with self-enhancing and affiliative humor styles. Second, avoidance motives correlated positively with self-defeating humor style, and third, the positive relationship between approach motives and happiness was mediated by self-enhancing humor style.

 15. Kultur-retur: Historien om et tatoveret hoveds rejse gennem museumsverdenen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Helle

  2006-01-01

  I 1998 overdrog Nationalmuseet et tatoveret hoved af en mand fra New Zealands indfødte befolkning, maorierne, til New Zealands nationalmuseum, Te Papa Tongarewa. En sådan hjemsendelse rummer sin egen historie om kulturel udvikling, som nok er værd at se på....

 16. Cerita Humor Pak Andir

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rohim Rohim

  2014-06-01

  Full Text Available This study attempts to describe the meaning of comic tale "Pak Andir" with the perspective of hermeneutics. This study is focused on exploring the main character with the theory of functional models and aktan, developed by Greimas. The source of data is the story of "Pak Andir" from the community of South Bengkulu. From the analysis, it is concluded that the behavior of the husband as the central character has made the wife a victim. The husband’s arrogance in strictly practicing the patriarchal tradition makes the wife have no courage to be herself. The wife’s claim at the end of the story is a positive thing, but it's too late. As a form of appreciation of literary work, the meaning of these stories need to be disseminated to the public, especially the residents in Bengkulu, that the husband and wife’s attitudes ares incorrect and need to be avoided. This study attempts to describe the meaning of comic tale "Pak Andir" with the perspective of hermeneutics. This study is focused on exploring the main character with the theory of functional models and aktan, developed by Greimas. The source of data is the story of "Pak Andir" from the community of South Bengkulu. From the analysis, it is concluded that the behavior of the husband as the central character has made the wife a victim. The husband’s arrogance in strictly practicing the patriarchal tradition makes the wife have no courage to be herself. The wife’s claim at the end of the story is a positive thing, but it's too late. As a form of appreciation of literary work, the meaning of these stories need to be disseminated to the public, especially the residents in Bengkulu, that the husband and wife’s attitudes ares incorrect and need to be avoided Key Words: comic tale; aktan model; functional model; hermeneutic Abstrak: Penelitian ini berusaha mendeskripsikan makna cerita humor “Pak Andir” dengan perspektif hermeneutika. Kajian ini difokuskan untuk mengeksplorasi tokoh utama

 17. Humor as a Mental Fitness Indicator

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel P. Howrigan

  2008-10-01

  Full Text Available To explain the pervasive role of humor in human social interaction and among mating partner preferences, Miller (2000a proposed that intentional humor evolved as an indicator of intelligence. To test this, we looked at the relationships among rater-judged humor, general intelligence, and the Big Five personality traits in a sample of 185 college-age students (115 women, 70 men. General intelligence positively predicted rater-judged humor, independent of the Big Five personality traits. Extraversion also predicted rater-judged humor, although to a lesser extent than general intelligence. General intelligence did not interact with the sex of the participant in predicting rating scores on the humor production tasks. The current study lends support to the prediction that effective humor production acts as an honest indicator of intelligence in humans. In addition, extraversion, and to a lesser extent, openness, may reflect motivational traits that encourage humor production.

 18. Respons imun humoral pada pulpitis (Humoral immune response on pulpitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trijoedani Widodo

  2005-06-01

  Full Text Available Pulpitis is an inflammation process on dental pulp tissue, and usually as the continuous of caries. The microorganism in the caries is a potential immunogenic triggering the immune respons, both humoral and celluler immune responses. The aim of this research is to explain the humoral immune response changes in the dental pulp tissues of pulpitis. This research was done on three group samples: Irreversible pulpitis, Reversible pulpitis and sound teeth as the control group. The result showed that there were three pulpitis immunopathologic patterns: the sound teeth immunopathologic pattern showing a low humoral immune response, in a low level of IgG, IgA and IgM, the reversible pulpitis pattern showing that in a higher humoral immune response, IgG and IgA decreased but IgM increased, the irreversible pulpitis pattern showing that IgG and IgM increased, but it couldn't be repaired although it has highly immunity, and it showed an unusually low level of IgA. This low level of IgA meant that irreversible pulpitis had a low mucosal immunity.

 19. Humor in Autism and Asperger Syndrome

  Science.gov (United States)

  Lyons, Viktoria; Fitzgerald, Michael

  2004-01-01

  Research has shown that individuals with autism and Asperger syndrome are impaired in humor appreciation, although anecdotal and parental reports provide some evidence to the contrary. This paper reviews the cognitive and affective processes involved in humor and recent neurological findings. It examines humor expression and understanding in…

 20. Humorous Relations: Attentiveness, Pleasure and Risk

  Science.gov (United States)

  Mayo, Cris

  2014-01-01

  This article focuses on the structures of humor and joke telling that require particular kinds of attentiveness and particular relationships between speaker and audience, or more specifically, between classmates. First, I will analyze the pedagogical and relational preconditions that are necessary for humor to work. If humor is to work well, the…

 1. Linguistic Features of Humor in Academic Writing

  Science.gov (United States)

  Skalicky, Stephen; Berger, Cynthia M.; Crossley, Scott A.; McNamara, Danielle S.

  2016-01-01

  A corpus of 313 freshman college essays was analyzed in order to better understand the forms and functions of humor in academic writing. Human ratings of humor and wordplay were statistically aggregated using Factor Analysis to provide an overall "Humor" component score for each essay in the corpus. In addition, the essays were also…

 2. Den brede, folkelige debat om EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dosenrode, Søren

  2005-01-01

  I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet.......I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet....

 3. Omsætning af fast ejendom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edlund, Hans Henrik

  Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar.......Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar....

 4. Humor e ficção na produção de conteúdos audiovisuais

  OpenAIRE

  Noras, Francisco Miguel Raimundo

  2014-01-01

  O presente relatório de estágio reflete sobre a produção de conteúdos audiovisuais no Canal Q, com base no Humor e na Ficção. A ele adjacente, encontramos uma reflexão teórica sobre o poder do Humor, enquanto instrumento de comunicação, ao longo da história. Este trabalho pondera a relação partilhada entre o riso, Humor e, em última ...

 5. Fra usikkerhed om sygdom til usikkerhed om bivirkninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Blom; Almlund, Pernille

  2013-01-01

  I artiklen præsenteres en analyse af nogle af de kontroverser eller usikkerheder, der opstod i forbindelse med den pandemiske svineinfluenza, der spredte sig globalt i 2009. Med udgangspunkt i en aktør-netværksteoretisk analyse viser denne artikel, hvordan identifikationen af virus sætter gang i en...... lang række strategier for håndtering rundt omkring i verden, og hvordan der genereres en stigende kompleksitet i usikkerhederne, fra virus identificeres i Mexico og 9 måneder frem. Den situerede analyse viser også, hvordan der blev skabt kontroverser og relationer, der var særlige for Danmark. Analysen...... anset for at være en møde at håndtere truslen om influenzaen på, blev til gengæld med tiden til en større usikkerhed og skabte mere komplekse kontroverser end influenzaen selv. Artiklen peger derfor bl.a. på, at myndigheders og lægevidenskabens håndtering af influenzaen er et eksempel på en hændelse...

 6. Humor in intimate relationships Ties among sense of humor, similarity in humor and relationship quality

  NARCIS (Netherlands)

  Barelds, D.P.H.; Barelds-Dijkstra, P.

  2010-01-01

  The present study examined relations between different aspects of humor and relationship quality Participants 114 married or cohabiting heterosexual couples from the general community with a mean relationship length of 22 years completed a number of measures assessing these two themes We expected

 7. The Relationship Between Humor Styles and Forgiveness.

  Science.gov (United States)

  Hampes, William

  2016-08-01

  Research has shown that a factor in a victim's forgiveness of an offender is the victim's ability to make more positive, or at least less negative, attributions of the offender's behavior and that perspective-taking can be a factor in facilitating that process. Self-enhancing humor has been found to be positively correlated with perspective-taking empathy and aggressive humor found to be negatively correlated with perspective-taking empathy. Therefore it was predicted that self-enhancing humor would be positively correlated with forgiveness and aggressive humor negatively correlated with forgiveness. The Humor Styles Questionnaire, the Absence of Negative and Presence of Positive subscales of the Forgiveness Scale, and the Forgiveness Likelihood Scale were administered to 112 college undergraduates. Self-enhancing humor was significantly and positively correlated with all of the forgiveness measures, aggressive humor and self-defeating humor were significantly and negatively correlated with some of the forgiveness measures and affiliative humor was not significantly correlated with any of the forgiveness measures. The results were interpreted in terms of previous findings for humor styles, perspective-taking empathy, depression, self-esteem and anxiety. Future research involving the extent to which other personality variables, such as perspective-taking empathy, mediate the relationship between self-enhancing humor and forgiveness was suggested.

 8. The Relationship Between Humor Styles and Forgiveness

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  William Hampes

  2016-08-01

  Full Text Available Research has shown that a factor in a victim’s forgiveness of an offender is the victim’s ability to make more positive, or at least less negative, attributions of the offender’s behavior and that perspective-taking can be a factor in facilitating that process. Self-enhancing humor has been found to be positively correlated with perspective-taking empathy and aggressive humor found to be negatively correlated with perspective-taking empathy. Therefore it was predicted that self-enhancing humor would be positively correlated with forgiveness and aggressive humor negatively correlated with forgiveness. The Humor Styles Questionnaire, the Absence of Negative and Presence of Positive subscales of the Forgiveness Scale, and the Forgiveness Likelihood Scale were administered to 112 college undergraduates. Self-enhancing humor was significantly and positively correlated with all of the forgiveness measures, aggressive humor and self-defeating humor were significantly and negatively correlated with some of the forgiveness measures and affiliative humor was not significantly correlated with any of the forgiveness measures. The results were interpreted in terms of previous findings for humor styles, perspective-taking empathy, depression, self-esteem and anxiety. Future research involving the extent to which other personality variables, such as perspective-taking empathy, mediate the relationship between self-enhancing humor and forgiveness was suggested.

 9. Linguistic Features of Humor in Academic Writing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stephen Skalicky

  2016-06-01

  Full Text Available A corpus of 313 freshman college essays was analyzed in order to better understand the forms and functions of humor in academic writing. Human ratings of humor and wordplay were statistically aggregated using Factor Analysis to provide an overall Humor component score for each essay in the corpus. In addition, the essays were also scored for overall writing quality by human raters, which correlated (r = .195 with the humor component score. Correlations between the humor component scores and linguistic features were examined. To investigate the potential for linguistic features to predict the Humor component scores, regression analysis identified four linguistic indices that accounted for approximately 17.5% of the variance in humor scores. These indices were related to text descriptiveness (i.e., more adjective and adverb use, lower cohesion (i.e., less paragraph-to-paragraph similarity, and lexical sophistication (lower word frequency. The findings suggest that humor can be partially predicted by linguistic features in the text. Furthermore, there was a small but significant correlation between the humor and essay quality scores, suggesting a positive relation between humor and writing quality. Keywords: humor, academic writing, text analysis, essay score, human rating

 10. Omsættelige forureningstilladelser i USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gert Tinggaard

  1992-01-01

  I en tidligere artikel i Samfundsøkonomen, har Hjorth-Andersen på overbevisende måde beskrevet de teoretiske fordele ved en eventuel inddragelse af "omsættelige forureningstilladelser" i miljøreguleringen. Spørgsmålet er, om de teoretiske forventninger kan indfries i praksis. Her kan erfaringerne...

 11. Fascinerende poesi om tab og sorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2017-01-01

  Bodil Malmstens "Det her er hjertet" er et værk om dunkle, komplekse og " grimme" følelser, der ikke har en plads i det sociale liv......Bodil Malmstens "Det her er hjertet" er et værk om dunkle, komplekse og " grimme" følelser, der ikke har en plads i det sociale liv...

 12. Rapport om DanDiaSyn-projektet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik; Hagedorn, Karen

  2009-01-01

  Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9......Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9...

 13. On-Orbit Propulsion OMS/RCS

  Science.gov (United States)

  Hurlbert, Eric A.

  2001-01-01

  This slide presentation reviews the Space Shuttle's On-Orbit Propulsion systems: the Orbital Maneuvering System (OMS) and the Reaction Control System (RCS). The functions of each of the systems is described, and the diagrams of the systems are presented. The OMS/RCS thruster is detailed and a trade study comparison of non-toxic propellants is presented.

 14. ARL/OMS Consultant Training Program.

  Science.gov (United States)

  Euster, Joanne R.

  1982-01-01

  Describes Academic Library Consultant Training Program begun in 1979, sponsored by Office of Management Studies (OMS) and designed to provide 80 consultants to aid academic libraries in improving performance. Viewpoints are included from OMS Director and participants concerning program objectives, trainee selection, workshops, internships, and the…

 15. Om de såkaldte fejlslutninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2008-01-01

  I artiklen, der er et bidrag til logik og argumentationsteori, tages de såkaldte fejlslutninger op til behandling. Det hævdes, at den nylige litteratur om emnet i Danmark ikke er opdateret om de sidste 30 års internationale debat. I et forsøg på at rode bod på denne tingenes tilstand gives et rids...... af nyere synspunkter på fejlslutningerne. Det karakteristiske for disse er, at der - på nær nogle få eksempler - egentlig ikke er tale om fejlslutninger i nogen formallogisk forstand af ordet, men snarere om forskellige forsyndelser enten mod et løsere begreb om "formal ekspliciterbarhed" (Woods...

 16. The Dark Side of Humor: DSM-5 Pathological Personality Traits and Humor Styles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Virgil Zeigler-Hill

  2016-08-01

  Full Text Available Basic personality traits (e.g., extraversion have been found to be associated with the humor styles that individuals employ. In the present study, we were interested in determining whether pathological personality traits were also associated with humor styles. We examined the associations between the pathological personality traits captured by the Personality Inventory for the DSM-5 (PID-5 and humor styles in a sample of college students (N = 594. Negative affectivity and detachment were negatively associated with the affiliative and self-enhancing humor styles. Antagonism was positively associated with the aggressive humor style but negatively associated with the affiliative humor style. Disinhibition was positively associated with the aggressive humor style, whereas disinhibition and psychoticism were both positively associated with the self-defeating humor style. Discussion focuses on the implications of these findings and how they can expand our understanding of the connections between the darker aspects of personality and humor.

 17. The Dark Side of Humor: DSM-5 Pathological Personality Traits and Humor Styles.

  Science.gov (United States)

  Zeigler-Hill, Virgil; McCabe, Gillian A; Vrabel, Jennifer K

  2016-08-01

  Basic personality traits (e.g., extraversion) have been found to be associated with the humor styles that individuals employ. In the present study, we were interested in determining whether pathological personality traits were also associated with humor styles. We examined the associations between the pathological personality traits captured by the Personality Inventory for the DSM-5 (PID-5) and humor styles in a sample of college students (N = 594). Negative affectivity and detachment were negatively associated with the affiliative and self-enhancing humor styles. Antagonism was positively associated with the aggressive humor style but negatively associated with the affiliative humor style. Disinhibition was positively associated with the aggressive humor style, whereas disinhibition and psychoticism were both positively associated with the self-defeating humor style. Discussion focuses on the implications of these findings and how they can expand our understanding of the connections between the darker aspects of personality and humor.

 18. Personality, Humor Styles and Happiness: Happy People Have Positive Humor Styles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas E. Ford

  2016-08-01

  Full Text Available The present study examined the relationships between four personality traits, humor styles, and happiness. Replicating previous research, happiness was positively correlated with four personality traits: extraversion, locus of control, self-esteem, and optimism. Further, happiness positively related to self-enhancing and affiliative humor styles; it related negatively to self-defeating and aggressive humor styles. Thus, happy people habitually engage in positive uses of humor and avoid engaging in negative uses of humor in daily life. We also found support for our hypothesis. People high in extraversion, locus of control, self-esteem, and optimism are happier because they engage in positive humor in daily life.

 19. Personality, Humor Styles and Happiness: Happy People Have Positive Humor Styles

  Science.gov (United States)

  Ford, Thomas E.; Lappi, Shaun K.; Holden, Christopher J.

  2016-01-01

  The present study examined the relationships between four personality traits, humor styles, and happiness. Replicating previous research, happiness was positively correlated with four personality traits: extraversion, locus of control, self-esteem, and optimism. Further, happiness positively related to self-enhancing and affiliative humor styles; it related negatively to self-defeating and aggressive humor styles. Thus, happy people habitually engage in positive uses of humor and avoid engaging in negative uses of humor in daily life. We also found support for our hypothesis. People high in extraversion, locus of control, self-esteem, and optimism are happier because they engage in positive humor in daily life. PMID:27547251

 20. Personality, Humor Styles and Happiness: Happy People Have Positive Humor Styles.

  Science.gov (United States)

  Ford, Thomas E; Lappi, Shaun K; Holden, Christopher J

  2016-08-01

  The present study examined the relationships between four personality traits, humor styles, and happiness. Replicating previous research, happiness was positively correlated with four personality traits: extraversion, locus of control, self-esteem, and optimism. Further, happiness positively related to self-enhancing and affiliative humor styles; it related negatively to self-defeating and aggressive humor styles. Thus, happy people habitually engage in positive uses of humor and avoid engaging in negative uses of humor in daily life. We also found support for our hypothesis. People high in extraversion, locus of control, self-esteem, and optimism are happier because they engage in positive humor in daily life.

 1. Lésbicas sem humor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Don Kullick

  2008-07-01

  Full Text Available Este artigo examina a construção social e cultural de um estereótipo sobre lésbicas, baseado na percepção de que elas não possuem senso de humor. Analisa-se como lésbicas são retratadas por comediantes, programas de TV,  quadrinhos e na literatura, e compara essas representações a outros  estereótipos, como aqueles relacionados a alemães e gays extravagantes. Ao investigar as relações entre masculinidade, feminilidade e falta de humor, demonstra-se que considerar lésbicas como incompatíveis com o riso e a graça significa caracterizá-las como destituídas de humanidade. The article Humorless lesbians examines the social and cultural construction of a lesbian stereotype, based on the perception that they lack sense of humor. It is analyzed how lesbians are portrayed by comedians, TV shows, comic strips, and in literature. These representations are compared to other stereotypes such as those related to Germans and campy gays. By investigating the relations between masculinity, femininity and humorlessness, it is demonstrated that considering lesbians as incompatible with laughter and fun means to depicting them as deprived of humanity.

 2. 7 film om lærerjobbet

  DEFF Research Database (Denmark)

  2010-01-01

  ”Inden man når at få blinket med øjnene, er det faktisk allerede fredag.” Sådan siger Helle Larsen om sit job som lærer nu på. tredje år. I syv små film fortæller lærere, ledere og lærerstuderende om at arbejde i folkeskolen og om at læse til lærer. I filmene beskrives lærerjobbet som værende...

 3. Ledelsesretten - om styringssproget i dialogens skygge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Lone

  2017-01-01

  I denne artikel giver offentlige ledere til kende, at ledelsesretten i hverdagens kommunikation opfattes som "gammeldags" og en "falliterklæring". At trække ledelsesrets-kortet er en nødudgang, når alle dialogmuligheder er udspillet. Ledelsesretten støder dermed mod idealer om ledelse, der gør de...... Max Weber som refleksionsmakker i sin analyse af offentlige lederes kommunikation om og med ledelsesret samt diskuterer faldgruber, når ledelsesrettens styringssprog skal omsættes til praksis...

 4. The Neural Correlates of Humor Creativity

  OpenAIRE

  Amir, Ori; Biederman, Irving

  2016-01-01

  Unlike passive humor appreciation, the neural correlates of real-time humor creation have been unexplored. As a case study for creativity, humor generation uniquely affords a reliable assessment of a creative product’s quality with a clear and relatively rapid beginning and end, rendering it amenable to neuroimaging that has the potential for reflecting individual differences in expertise. Professional and amateur “improv” comedians and controls viewed New Yorker cartoon drawings while being ...

 5. Instructional scientific humor in the secondary classroom

  Science.gov (United States)

  Wizner, Francine

  This study is an examination of the manner in which educators employ scientific content humor and how that humor is perceived by their students. Content humor is a useful strategy in drawing the attention of students and improving their receptivity toward scientific information. It is also a useful tool in combating the growing distractions of the electronic classroom. Previous studies have found that humor has a positive effect on knowledge, memory, and understanding. However, few studies have been conducted below the undergraduate level and mainly quantitative measures of student recall have been used to measure learning. This study employed multiple data sources to determine how two secondary biology teachers used humor in order to explain scientific concepts and how their students perceived their teachers' use of scientific instructional humor. Evidence of student humor reception was collected from four students in each of the two classes. All of the scientific instructional humor used in the studied classrooms was cognitive in nature, varying among factual, procedural, conceptual, and metacognitive knowledge. Teachers tended to use dialogic forms of humor. Their scientific humor reflected everyday experiences, presented queries, poked fun at authority, and asked students to search out new perspectives and perform thought experiments. Teachers were the primary actors in performing the humorous events. The events were sometimes physical exaggerations of words or drawings, and they occurred for the purpose of establishing rapport or having students make connections between scientific concepts and prior knowledge. Student perceptions were that teachers did employ humor toward instructional objectives that helped their learning. Helping students become critical thinkers is a trademark of science teachers. Science teachers who take the risk of adopting some attributes of comedians may earn the reward of imparting behaviors on their students like critical thinking

 6. Effectiveness of humor advertising on advertising success

  OpenAIRE

  S, venkatesh; N, senthilkumar

  2015-01-01

  In global advertising ‘humor’ is the most effective emotion used in advertising compared to other emotional appeals. Advertisers and researchers more interested in Humor in advertising for more than 100 years. But there is no review paper for Impact of humor in advertising till twenty two years of time, in between period there was lot of research outcomes published about humor in advertising. The purpose of this paper to get detailed review about Impact of humor in advertising for 40 years an...

 7. Humor: The "Witting" Edge in Business.

  Science.gov (United States)

  Scriven, Jolene; Hefferin, Linda

  1998-01-01

  Humor contributes to teamwork, creative problem solving, mental flexibility, and risk taking in the workplace. As a classroom tool, it increases student attentiveness and retention of information. (SK)

 8. Comparative evaluation of aqueous humor viscosity.

  Science.gov (United States)

  Davis, Kyshia; Carter, Renee; Tully, Thomas; Negulescu, Ioan; Storey, Eric

  2015-01-01

  To evaluate aqueous humor viscosity in the raptor, dog, cat, and horse, with a primary focus on the barred owl (Strix varia). Twenty-six raptors, ten dogs, three cats, and one horse. Animals were euthanized for reasons unrelated to this study. Immediately, after horizontal and vertical corneal dimensions were measured, and anterior chamber paracentesis was performed to quantify anterior chamber volume and obtain aqueous humor samples for viscosity analysis. Dynamic aqueous humor viscosity was measured using a dynamic shear rheometer (AR 1000 TA Instruments, New Castle, DE, USA) at 20 °C. Statistical analysis included descriptive statistics, unpaired t-tests, and Tukey's test to evaluate the mean ± standard deviation for corneal diameter, anterior chamber volume, and aqueous humor viscosity amongst groups and calculation of Spearman's coefficient for correlation analyses. The mean aqueous humor viscosity in the barred owl was 14.1 centipoise (cP) ± 9, cat 4.4 cP ± 0.2, and dog 2.9 cP ± 1.3. The aqueous humor viscosity for the horse was 1 cP. Of the animals evaluated in this study, the raptor aqueous humor was the most viscous. The aqueous humor of the barred owl is significantly more viscous than the dog (P humor viscosity of the raptor, dog, cat, and horse can be successfully determined using a dynamic shear rheometer. © 2014 American College of Veterinary Ophthalmologists.

 9. Cognitive Distortions, Humor Styles, and Depression.

  Science.gov (United States)

  Rnic, Katerina; Dozois, David J A; Martin, Rod A

  2016-08-01

  Cognitive distortions are negative biases in thinking that are theorized to represent vulnerability factors for depression and dysphoria. Despite the emphasis placed on cognitive distortions in the context of cognitive behavioural theory and practice, a paucity of research has examined the mechanisms through which they impact depressive symptomatology. Both adaptive and maladaptive styles of humor represent coping strategies that may mediate the relation between cognitive distortions and depressive symptoms. The current study examined the correlations between the frequency and impact of cognitive distortions across both social and achievement-related contexts and types of humor. Cognitive distortions were associated with reduced use of adaptive Affiliative and Self-Enhancing humor styles and increased use of maladaptive Aggressive and Self-Defeating humor. Reduced use of Self-Enhancing humor mediated the relationship between most types of cognitive distortions and depressed mood, indicating that distorted negative thinking may interfere with an individual's ability to adopt a humorous and cheerful outlook on life (i.e., use Self-Enhancing humor) as a way of regulating emotions and coping with stress, thereby resulting in elevated depressive symptoms. Similarly, Self-Defeating humor mediated the association of the social impact of cognitive distortions with depression, such that this humor style may be used as a coping strategy for dealing with distorted thinking that ultimately backfires and results in increased dysphoria.

 10. MOOC om Åben skole: Kulturlivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Henrik Wøhlk

  2017-01-01

  MOOC delen om den Kulturlivet er en del af et MOOC om åben skole, som er produceret af et partnerskab bestående af alle danske professionshøjskoler og DMJX. Målet er for denne del er at give redskaber til at deltagere i MOOC'en kan lave en kvalificeret 1. Evaluering af digitale læremidler 2...

 11. Humor in leader-follower relationships : Humor styles, similarity and relationship quality.

  NARCIS (Netherlands)

  Wisse, Barbara; Rietzschel, Eric

  2014-01-01

  The present study focuses on how humor may affect the quality of the relationship between leader and follower (LMX). More specifically, we examined the impact of follower self-reported humor style and leader self-reported humor style on the extent to which followers perceived their relationship with

 12. Overtone Mobility Spectrometry: Part 4. OMS-OMS Analyses of Complex Mixtures

  Science.gov (United States)

  Kurulugama, Ruwan T.; Nachtigall, Fabiane M.; Valentine, Stephen J.; Clemmer, David E.

  2011-11-01

  A new, two-dimensional overtone mobility spectrometry (OMS-OMS) instrument is described for the analysis of complex peptide mixtures. OMS separations are based on the differences in mobilities of ions in the gas phase. The method utilizes multiple drift regions with modulated drift fields such that only ions with appropriate mobilities are transmitted to the detector. Here we describe a hybrid OMS-OMS combination that utilizes two independently operated OMS regions that are separated by an ion activation region. Mobility-selected ions from the first OMS region are exposed to energizing collisions and may undergo structural transitions before entering the second OMS region. This method generates additional peak capacity and allows for higher selectivity compared with the one-dimensional OMS method. We demonstrate the approach using a three-protein tryptic digest spiked with the peptide Substance P. The [M + 3H]3+ ion from Substance P can be completely isolated from other components in this complex mixture prior to introduction into the mass spectrometer.

 13. [Assessment of the Polish occupational medicine service (oms) system made by OMS nurses].

  Science.gov (United States)

  Sakowski, Piotr

  2012-01-01

  This paper presents the results of an assessment of the Polish occupational medicine service (OMS) system made by OMS nurses. The survey was carried out on a random group of OMS nurses. OMS nurses form a professional group comprised of rather experienced personnel. In the opinion of almost 70% of respondents the system guarantees good occupational heath care, whereas 20% took the opposite view. The great majority of respondents think that all employees have to undergo mandatory prophylactic examinations. The nurses have rather critical opinion about the legal regulations pertaining to occupational health care--their number and complexity, and also express negative opinion about the quality of cooperation with employers (who are contractors for OMS units). OMS nurses believe that prophylactic examinations are the strongest point of the system. They are often the only opportunity for establishing contact between an employee and a physician and learning about diseases he or she was previously unaware of. Although the general assessment of the OMS system is rather positive, it is not free of shortcomings. Improvements in such fields as legislation, financing of service, professional attitude towards responsibilities of the OMS staff, cooperation with employers (contractors) and primary health care units would undoubtedly result in even better assessment, and what is more important in better functioning of the Polish OMS system.

 14. The First Joke: Exploring the Evolutionary Origins of Humor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joseph Polimeni

  2006-01-01

  Full Text Available Humor is a complex cognitive function which often leads to laughter. Contemporary humor theorists have begun to formulate hypotheses outlining the possible innate cognitive structures underlying humor. Humor's conspicuous presence in the behavioral repertoire of humankind invites adaptive explanations. This article explores the possible adaptive features of humor and ponders its evolutionary path through hominid history. Current humor theories and previous evolutionary ideas on humor are reviewed. In addition, scientific fields germane to the evolutionary study of humor are examined: animal models, genetics, children's humor, humor in pathological conditions, neurobiology, humor in traditional societies and cognitive archeology. Candidate selection pressures and associated evolutionary mechanisms are considered. The authors conclude that several evolutionary-related topics such as the origins of language, cognition underlying spiritual feelings, hominid group size, and primate teasing could have special relevance to the origins of humor.

 15. Het optimale pluktijdstip is te voorspellen : rode bessen

  NARCIS (Netherlands)

  Westra, E.H.; Verschoor, J.A.

  2010-01-01

  Voor de lange bewaring van rode bessen moeten telers op het juiste moment plukken. Te vroeg oogsten geeft uitval door rot. Wageningen UR Food & Biobased Research (voorheen AFSG) ontwikkelde een voorspellingsmodel om het optimale pluktijdstip te kunnen bepalen op basis van de temperatuur in de

 16. Betrouwbaar toetsen op Afstand: Auteurschap. TeSLA docent workshop

  NARCIS (Netherlands)

  Brouns, Francis; Janssen, José

  2018-01-01

  In de workshop wordt ingegaan op technologie die ingezet kan worden om toetsen op afstand betrouwbaar af te nemen door instrumenten en technologie in te zetten voor vaststellen van identiteit van persoon en auteurschap van product. Uitgelegd wordt hoe dit in yOUlearn ingezet kan worden in het kader

 17. TeSLA presentatie voor medewerkers van AMN

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, José

  2017-01-01

  Presentatie over Online toetsen voor medewerkers van AMN (www.amn.nl). Topics: assessment onderzoek Welten-instituut en meer in het bijzonder het TeSLA project waarin instrumenten voor authenticatie en auteurschap verificatie worden gecombineerd om betrouwbaar toetsen op afstand mogelijk te maken.

 18. American Learners' Comprehension of Russian Textual Humor

  Science.gov (United States)

  Shardakova, Maria

  2016-01-01

  Over the past decade, second language (L2) humor has attracted scholarly attention as both a means and a goal of L2 development. Much of this research, however, has focused on oral communication, whereas virtually no studies address humor as an aspect of reading comprehension. This exploratory study combines these two areas of inquiry, examining…

 19. Humor: A Therapeutic Intervention for Child Counseling

  Science.gov (United States)

  Berg, Rachelle G.; Parr, Gerald; Bradley, Loretta J.; Berry, Jeremy J.

  2009-01-01

  Counselors utilize many strategies, techniques, and tools when building a therapeutic alliance or addressing children's issues. Due to the serious nature of discussing problems or perhaps because of the fear of seeming insensitive, counselors often overlook humor as a means to enhance therapy. Whether deliberate or spontaneous, humor can add…

 20. Sociolinguistics features of humor in american linguoculture ...

  African Journals Online (AJOL)

  In this article we study the characteristics of the language of representation and perception of American humour, its linguistic and cultural features in humorous texts of American comics from the American linguistic culture. The material for research is the humorous texts and fragments of the performances of American ...

 1. Effects of Humor Production, Humor Receptivity, and Physical Attractiveness on Partner Desirability

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle Tornquist

  2015-10-01

  Full Text Available This study examined women’s and men’s preferences for humor production and humor receptivity in long-term and short-term relationships, and how these factors interact with physical attractiveness to influence desirability. Undergraduates viewed photographs of the opposite sex individuals who were high or low in physical attractiveness, along with vignettes varying in humor production and receptivity. Participants rated physical attractiveness and desirability for long-term and short-term relationships. The main findings were that individuals desired partners who were high in humor production and receptivity, though the effects were particularly pronounced for women judging long-term relationships. Moreover, humor production was more important than receptivity for women’s ratings of male desirability. Notably, we also found that ratings of physical attractiveness were influenced by the humor conditions. These results are discussed in terms of the fitness indicator, interest indicator, and encryption hypotheses of the evolutionary functions of humor.

 2. De iep is weer te vertrouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Hiemstra, J.A.; Beintema, N.

  2012-01-01

  De iep is door de iepziekte grotendeels uit Europa verdwenen. Mede dankzij Wagenings onderzoek zijn er nu resistente rassen op de markt. Wat nog ontbreekt is het vertrouwen van beheerders om de karakteristieke boom weer aan te planten. ‘Iepen waren synoniem met ellende.’

 3. Opsigtsvækkende nyt om derivater fra USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank

  1997-01-01

  Der er opsigsvækkende nyt fra USA om den regnskabsmæssige behandling af derivater som terminskontrakter, futures, optioner, swaps m.v. Glem alt om historiske anskaffelsespriser. For derivater er der kun ét mål, som kan bruges: markedsværdier (fair-values). Glem alt om snakken om 'off-balance-sheet...

 4. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Ph.d.-afhandlingen handler om evalueringer, om evalueringer af uddannelse med et fokus og perspektiv som er begrænset til en afdækning af forhold om evalueringer, til en formulering af en teori om evalueringer. I afhandlingens analyser og diskussioner anvendes teorier af Émile Durkheim, Pierre...

 5. Design of operations management internships across organizations - learning OM by doing OM

  NARCIS (Netherlands)

  Wouters, Marc; van Donselaar, K.H.

  2000-01-01

  To teach operations management (OM), we had students work full time in companies, analyzing problems and developing solutions. Fifteen students worked in different companies but onrelated OM topics, and we created many opportunities for them to exchange knowledge, ideas, and experiences. We

 6. Spiritualiteit en poësie: Om te ontmoet en te soek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lina Spies

  2012-01-01

  Full Text Available Spirituality and poetry: To meet and to seek. This article represents a commemoration lecture in honour of Professor Andries van Aarde. In the article, Lina Spies, emerita professor in the Department of Afrikaans and Dutch at the University of Stellenbosch, an eminent Afrikaans poet, recounts her spiritual journey as seeker. Spies views her emerging religiosity as the result of her encounters in real life and in poetry. The poem as encounter serves as a dynamic occurrence in which one both searches and finds. The poetry of secular poets like Pablo Neruda receives a religious dimension when they give expression to the ‘vastness of the universe’ as Neruda does in his poem La poesíe (translated as Poetry. For the literary-theoretical foundation of her argument, Spies employs the insights of Camille Paglia, professor of Humanities and Media Studies at The University of Arts in Philadelphia, as especially found in the introduction to her book, Break, blow, burn.Spies’ article focuses on the author’s spirituality as witnessed in her poems and in her translation of the diary of the Holocaust victim, Anne Frank. This spirituality is eschewed from Christian orthodoxy, on the one hand, and simultaneously influenced by the novels of the American-Jewish writer Chaim Potok, which evoked her interest in the American Jewish society and also made her conscious of the Jewishness of Jesus. The author’s spiritual journey of meeting and seeking reaches a peak in her poem Ontdaan (translated as Unsettled, on her reading of Andries van Aarde’s book Fatherless in Galilee: Jesus as child of God.

 7. Spiritualiteit en poësie: Om te ontmoet en te soek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lina Spies

  2012-05-01

  Spies’ article focuses on the author’s spirituality as witnessed in her poems and in her translation of the diary of the Holocaust victim, Anne Frank. This spirituality is eschewed from Christian orthodoxy, on the one hand, and simultaneously influenced by the novels of the American-Jewish writer Chaim Potok, which evoked her interest in the American Jewish society and also made her conscious of the Jewishness of Jesus. The author’s spiritual journey of meeting and seeking reaches a peak in her poem Ontdaan (translated as Unsettled, on her reading of Andries van Aarde’s book Fatherless in Galilee: Jesus as child of God.

 8. Phase diagrams of ZnTe-HgTe-Te and ZnTe-CdTe-HgTe-Te systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Andrukhiv, A.M.; Litvak, A.M.; Mironov, K.E.

  1992-01-01

  ZnTe-HgTe-Te system liquidus surface is investigated and solid solution layers are produced in this system by the method of liquid-phase epitaxy (LPE). The theoretical analysis of experimental and theoretical data allows to calculate the diagram of ZnTe-CdTe-HgTe-Te system fusibility. A significant effect of elastic stresses of the epitaxial layer, grown on CdTe substrate, on the process of LPE of solid solutions is established

 9. Humor and creative life styles.

  Science.gov (United States)

  Richman, J

  2001-01-01

  This paper is based upon the writings of William James in the late 19th century, and Alfred Adler and Sigmund Freud in the 20th, enriched by the contributions of later personality and role theorists. The self is defined as the unique organization of each person; a style is the self in action. Different life styles and their components are expressed in different situations. I posit that humor and positive thinking, combined with meaning and purpose, are vital components of all constructive life styles. The knowledge of life styles cuts through diagnostic labels to reveal our universal humanity. It can be fruitfully applied to patients and nonpatients alike and, I found, for the self-understanding of therapist. The clinical application of life styles is illustrated through numerous vignettes.

 10. Redegørelse om whiplash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lønnberg, Frank

  Begrebet whiplash anvendes ofte som om, der er tale om en velafgrænset sygdomsenhed, hvilket ikke er tilfældet. Whiplash er medicinsk set ikke en lidelse eller en diagnose, men en potentiel skadesmekanisme/risikofaktor uden et specifikt symptombillede. Der er ingen sikker sammenhæng imellem...... påvirkning, vævslæsion og symptombillede. Psykologiske faktorer påvirker symptomer og sygdomsoplevelse efter whiplash, ligesom sociokulturelle faktorer har indflydelse på forekomsten af længerevarende symptomer. Relevant klinisk undersøgelse tidligt i forløbet anbefales, aktivering synes at have fordele frem...

 11. Corporate responsibility – det handler om redelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2009-01-01

  Virksomhedsansvar – corporate responsibility – kan blive et fællesbegreb for selskabsledelse, bæredygtighed og corporate social responsibility, der hver især drejer sig om forskellige former for bæredygtighed – finansiel, social og miljømæssig......Virksomhedsansvar – corporate responsibility – kan blive et fællesbegreb for selskabsledelse, bæredygtighed og corporate social responsibility, der hver især drejer sig om forskellige former for bæredygtighed – finansiel, social og miljømæssig...

 12. Por un humor ético

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor Paramo Valero

  2016-04-01

  Full Text Available Ética del humor es una obra original, abundantemente documentada, de contenido científico y filosófico, que aborda un problema de gran importancia en los actuales estudios de éticas aplicadas. La ética del humor es una nueva ética aplicada que pretende comprender el fenómeno del humor a la luz de sus implicaciones éticas. Como señala el autor, Juan Carlos Siurana, reputado experto en el ámbito de la filosofía práctica, el interés por el humor es un interés por la ética. En la obra no presenta una nueva teoría filosófica del humor –las cuales se han venido sucediendo, al menos, desde los Diálogos de Platón–, sino una nueva teoría ética, que toma al humor como objeto principal de análisis. Por tanto, la finalidad es realizar una aportación dentro del ámbito de la ética. Para ello se nutre de distintos estudios psicológicos, biológicos, fisiológicos y neurológicos sobre el humor, así como de clásicas obras de filosofía que han abordado esta cuestión.

 13. Burnout and Humor Usage among Community College Nursing Faculty Members.

  Science.gov (United States)

  Talbot, Laura A.

  2000-01-01

  Assesses the correlation of burnout among community college nursing faculty members and their use of humor to mediate academic stress related to burnout. Differences in burnout between high versus low humor usage respondents showed a higher sense of personal accomplishment with high humor usage. Of those with low humor usage, workload was related…

 14. Towards Humor Modelling and Facilitation in Smart Environments

  NARCIS (Netherlands)

  Nijholt, Antinus; Gu Ji, Y.; Choi, S.

  We know about word play, verbal jokes, and about humor that appears spontaneously in conversations. This humor is studied in computational linguistics, together with issues such as verbal incongruities, ambiguities, irony and sarcasm. These appearances of humor are also part of computational humor

 15. Designed and Accidental Humor in the Smart Digital Wild

  NARCIS (Netherlands)

  Nijholt, Anton; Ruiz Miyares, L.

  Humor can be designed and canned, for example as it appears in videogames, sitcoms or amusement parks. We often have humor professionals that have responsibility for this inclusion of humor. Humor can be designed for a particular occasion, for example in an April prank. However, in real life we

 16. Sense of humor at work: assessment and associations with health

  NARCIS (Netherlands)

  Doosje, S.

  2010-01-01

  This dissertation is about health-related sense of humor measurement and associations between a sense of humor and health. Two sense of humor measures were developed, the QOHC and the HCL. The QOHC measures four humorous coping styles, aimed at acquiring positive affective states: antecedent-focused

 17. Exploring the Relationship between Humor and Aesthetic Experience

  Science.gov (United States)

  Gordon, Mordechai

  2012-01-01

  The connection between humor and aesthetic experience has already been recognized by several thinkers and aesthetic educators. For instance, humor theorist John Morreall writes that "humor is best understood as itself a kind of aesthetic experience, equal in value at least to any other kind of aesthetic experience." For Morreall, both humor and…

 18. LOL Teacher! Using Humor to Enhance Student Learning

  Science.gov (United States)

  Terrell, Shelly

  2015-01-01

  Laughing with students can help them connect on a deeper level with the teacher and the learning. This article offers the following four strategies to incorporate humor into teaching: (1) Integrate humorous bits to boost engagement; (2) Choose humorous materials; (3) Create interest with humorous web tools and apps; and (4) Teach with silly…

 19. Veranderende automotive wereld vraagt om verandering onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  H.J.C. Nas

  2011-01-01

  Met dit document wil ik de lezer een nieuwe invalshoek tonen op mobiliteit (Driving Guidance) en een andere benadering van automotive hbo onderwijs. De wereld om ons heen verandert en deze nieuwe wereld zal een ander type automotive ingenieur eisen. Dit is een korte weergave van een lezing voor de

 20. Udforskning af dialoger om et regnehul

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena

  2007-01-01

  Med introduktionen af det danske begreb 'regnehuller' om matematikvanskeligheder bliver det muligt at udforske dialoger i klasserummet med brug af værktøjer fra Augusto Boals Forumteater. Principperne i Boals tre faser præsenteres som værktøjer for læreres refleksive praksis. Ud fra datamateriale...

 1. Internationalt samarbejde om BIM og digitale vejmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Christian Fuglsang; Kjems, Erik

  2016-01-01

  Begrebet BIM (BygningsInformationsModellering) har for alvor ramt infrastruktursektoren, og der arbejdes i mange lande på at optimere håndteringen og udnyttelsen af data. Der er en generel enighed om effektiviseringspotentialet, samt at der er behov for internationale standarder. Følgende giver et...

 2. En fortælling om AMU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Villy Hovard; Andresen, Susanne; Lassen, Morten

  bedre muligheder for et aktivt arbejdsliv på et omskifteligt arbejdsmarked. Det er også historien om et skolesystem med nogle meget engage­rede medarbejdere og ledere, der igennem årene har arbejdet for at tilrettelægge og gennemføre uddannelser, der giver mening for både kursister og virksomheder. Og...

 3. Antologi om Visuelle Felt-& Analyse Metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundberg, Pia

  andet baseret på det poetiske princip, af Edgar Allan Poe, som blev udgivet posthumt i 1850. Derudover anvendes antropologerne Victor Turner & Edward Bruners teoretiske arbejder om forskellige kulturæstetiske fænomener og udtryk (fx Bruner 1986). Sidst men ikke mindst anvendes de kulturvidenskabelige...

 4. Computational Humor 2012 : extended abstacts of the (3rd international) Workshop on computational Humor

  OpenAIRE

  Nijholt, Antinus; Unknown, [Unknown

  2012-01-01

  Like its predecessors in 1996 (University of Twente, the Netherlands) and 2002 (ITC-irst, Trento, Italy), this Third International Workshop on Computational Humor (IWCH 2012) focusses on the possibility to find algorithms that allow understanding and generation of humor. There is the general aim of modeling humor, and if we can do that, it will provide us with lots of information about our cognitive abilities in general, such as reasoning, remembering, understanding situations, and understand...

 5. Effects of Humor Production, Humor Receptivity, and Physical Attractiveness on Partner Desirability

  OpenAIRE

  Michelle Tornquist; Dan Chiappe

  2015-01-01

  This study examined women’s and men’s preferences for humor production and humor receptivity in long-term and short-term relationships, and how these factors interact with physical attractiveness to influence desirability. Undergraduates viewed photographs of the opposite sex individuals who were high or low in physical attractiveness, along with vignettes varying in humor production and receptivity. Participants rated physical attractiveness and desirability for long-term and short-term rela...

 6. OMS, OM(η2-SO), and OM(η2-SO)(η2-SO2) molecules (M = Ti, Zr, Hf): infrared spectra and density functional calculations.

  Science.gov (United States)

  Liu, Xing; Wang, Xuefeng; Wang, Qiang; Andrews, Lester

  2012-07-02

  Infrared spectra of the matrix isolated OMS, OM(η(2)-SO), and OM(η(2)-SO)(η(2)-SO(2)) (M = Ti, Zr, Hf) molecules were observed following laser-ablated metal atom reactions with SO(2) during condensation in solid argon and neon. The assignments for the major vibrational modes were confirmed by appropriate S(18)O(2) and (34)SO(2) isotopic shifts, and density functional vibrational frequency calculations (B3LYP and BPW91). Bonding in the initial OM(η(2)-SO) reaction products and in the OM(η(2)-SO)(η(2)-SO(2)) adduct molecules with unusual chiral structures is discussed.

 7. The Serious Business of Humor : A qualitative study of humor as a management tool

  OpenAIRE

  N Schönfeldt, Sara; Miznikova, Jelena

  2010-01-01

  This research was initiated due to the novelty of the topic. Humor is a common phenomenon in the daily interaction of many people; however this study is particularly interested in humor as used by managers. As a preconception to the study it was assumed that appropriately used humor results in benefits for a leader, thus we wish to explore how managers in Swedish organizations reason about if and how humor can be used as a management tool. For this purpose we employed qualitative research wit...

 8. The Neural Correlates of Humor Creativity.

  Science.gov (United States)

  Amir, Ori; Biederman, Irving

  2016-01-01

  Unlike passive humor appreciation, the neural correlates of real-time humor creation have been unexplored. As a case study for creativity, humor generation uniquely affords a reliable assessment of a creative product's quality with a clear and relatively rapid beginning and end, rendering it amenable to neuroimaging that has the potential for reflecting individual differences in expertise. Professional and amateur "improv" comedians and controls viewed New Yorker cartoon drawings while being scanned. For each drawing, they were instructed to generate either a humorous or a mundane caption. Greater comedic experience was associated with decreased activation in the striatum and medial prefrontal cortex (mPFC), but increased activation in temporal association regions (TMP). Less experienced comedians manifested greater activation of mPFC, reflecting their deliberate search through TMP association space. Professionals, by contrast, tend to reap the fruits of their spontaneous associations with reduced reliance on top-down guided search.

 9. The Neural Correlates of Humor Creativity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ori Amir

  2016-11-01

  Full Text Available Unlike passive humor appreciation, the neural correlates of real-time humor creation have been unexplored. As a case study for creativity, humor generation uniquely affords a reliable assessment of a creative product’s quality with a clear and relatively rapid beginning and end, rendering it amenable to neuroimaging that has the potential for reflecting individual differences in expertise. Professional and amateur improv comedians and controls viewed New Yorker cartoon drawings while being scanned. For each drawing, they were instructed to generate either a humorous or a mundane caption. Greater comedic experience was associated with decreased activation in the striatum and medial prefrontal cortex (mPFC, but increased activation in temporal association regions (TMP. Less experienced comedians manifested greater activation of mPFC, reflecting their deliberate search through TMP association space. Professionals, by contrast, tend to reap the fruits of their spontaneous associations with reduced reliance on top-down guided search.

 10. El humor en los servicios hospitalarios

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aguinaga Benítez Óscar William

  1998-12-01

  Full Text Available

  El humor es un fenómeno demasiado complejo para ser explicado fácilmente, sin embargo la risa, es una de las formas más admirables del comportamiento humano. El humor forma parte de nuestra vida cotidiana y todos tenemos de él, ya desde nuestra más tierna infancia un conocimiento intuitivo. Muchos saben que el humor mejora las relaciones humanas, puede favorecer una cierta distensión y facilita el bienestar de todos los miembros de una empresa, dirigentes, empleados y obreros. Muchos esperan encontrar en él la forma de resolver los conflictos y de reducir la agresividad. Allí donde se encuentren hombres, existe el humor, comprenderlo mejor y utilizarlo más libremente y en el momento oportuno, puede ayudarnos a hacer nuestra vida más agradable.

 11. The Neural Correlates of Humor Creativity

  Science.gov (United States)

  Amir, Ori; Biederman, Irving

  2016-01-01

  Unlike passive humor appreciation, the neural correlates of real-time humor creation have been unexplored. As a case study for creativity, humor generation uniquely affords a reliable assessment of a creative product’s quality with a clear and relatively rapid beginning and end, rendering it amenable to neuroimaging that has the potential for reflecting individual differences in expertise. Professional and amateur “improv” comedians and controls viewed New Yorker cartoon drawings while being scanned. For each drawing, they were instructed to generate either a humorous or a mundane caption. Greater comedic experience was associated with decreased activation in the striatum and medial prefrontal cortex (mPFC), but increased activation in temporal association regions (TMP). Less experienced comedians manifested greater activation of mPFC, reflecting their deliberate search through TMP association space. Professionals, by contrast, tend to reap the fruits of their spontaneous associations with reduced reliance on top-down guided search. PMID:27932965

 12. The Humorous Function of English Euphemism

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  黎清亚

  2017-01-01

  As a universal linguistic phenomenon in human society, euphemism is widely used in all social classes and fields. It is an important means to coordinate interpersonal relationship. This research discusses some fundamental knowledge of euphemism. It aims to analyze the humorous function of English euphemism in social interaction, advertisement and expressing professions. Through the analysis of the humorous function of English euphemism, it helps people to reduce mistake, improve the effect of communication and enhance mutual understanding.

 13. Neuropsychology of humor: an introduction. Part II. Humor and the brain.

  Science.gov (United States)

  Derouesné, Christian

  2016-09-01

  Impairment of the perception or comprehension of humor is observed in patients with focal brain lesions in both hemispheres, but mainly in the right frontal lobe. Studies by functional magnetic resonance imaging in healthy subjects show that humor is associated with activation of two main neural systems in both hemispheres. The detection and resolution of incongruity, cognitive groundings of humor, are associated with activation of the medial prefrontal and temporoparietal cortex, and the humor appreciation with activation of the orbito-frontal and insular cortex, amygdala and the brain reward system. However, activation of these areas is not humor-specific and can be observed in various cognitive or emotional processes. Event-related potential studies confirm the involvement of both hemispheres in humor processing, and suggest that left prefrontal area is associated with joke comprehension and right prefrontal area with the resolution stage. Humor thus appears to be a complex and dynamic functional process involving, on one hand, two specialized but not specific neural systems linked to humor apprehension and appreciation, and, on the other hand, multiple interconnected functional brain networks including neural patterns underlying the moral framework and belief system, acquired by conditioning or imitation during the cognitive development and social interactions of the individual, and more distributed systems associated with the analysis of the current context of humor occurrence. Disturbances of the sense of humor could then result from focal brain alterations localized in one or two of the specialized areas underlying the comprehension or appreciation of humor, or from perturbations of the network interconnectivity in non-focal brain disorders such as Alzheimer's disease or schizophrenia.

 14. Et Forsknings- og Udviklingsprojekt om Marjattas Skole- og Behandlingshjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Kasper Andreas

  2011-01-01

  Forskning og udviklingsrapport om rytmer og kunstneriske processer i Marjattas Rudolf Steiner inspirerede specialpædagogik......Forskning og udviklingsrapport om rytmer og kunstneriske processer i Marjattas Rudolf Steiner inspirerede specialpædagogik...

 15. Computational Humor 2012 : extended abstacts of the (3rd international) Workshop on computational Humor

  NARCIS (Netherlands)

  Nijholt, Antinus; Unknown, [Unknown

  2012-01-01

  Like its predecessors in 1996 (University of Twente, the Netherlands) and 2002 (ITC-irst, Trento, Italy), this Third International Workshop on Computational Humor (IWCH 2012) focusses on the possibility to find algorithms that allow understanding and generation of humor. There is the general aim of

 16. An Explanation of the Relationship between Instructor Humor and Student Learning: Instructional Humor Processing Theory

  Science.gov (United States)

  Wanzer, Melissa B.; Frymier, Ann B.; Irwin, Jeffrey

  2010-01-01

  This paper proposes the Instructional Humor Processing Theory (IHPT), a theory that incorporates elements of incongruity-resolution theory, disposition theory, and the elaboration likelihood model (ELM) of persuasion. IHPT is proposed and offered as an explanation for why some types of instructor-generated humor result in increased student…

 17. Humor in the Classroom: The Effects of Integrated Humor on Student Learning

  Science.gov (United States)

  Bolkan, San; Griffin, Darrin J.; Goodboy, Alan K.

  2018-01-01

  This study was conducted to examine the impact of integrated humor on direct measures of students' ability to retain and transfer information from educational lessons. In two experiments, participants were randomly exposed to either a lesson with humorous examples or standard examples and were subsequently asked to take tests on the material. Data…

 18. Mod en pragmatisk sociologi om fysisk vold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jønck, Mikkel Kronborg

  2017-01-01

  . Som et delvist svar på denne forsømmelse introduceres til den franske sociolog Luc Boltanskis »tilnærmede udkast« til en handlingsteori om vold, som er en del af en større handlingssociologi, der præsenteres i bogen Love and Justice as Competences. Der peges dog på et grundlæggende konceptuelt problem...

 19. Drømmen om transfaglighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2013-01-01

  Fagene er under pres. Tidens krav om grænseløse kompetencer truer med at rive faggrænserne ned for at slå porten op til transfaglighedens forjættede land. Men der findes ingen genvej bagom fagene, for selvom fagene er kunstige grænser i en grænseløs, moderne verden, kan vi ikke undvære dem. Hans...

 20. MAPP-konference om brugerdrevet innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stacey, Julia

  2005-01-01

  Er fødevareinnovation kun et spørgsmål om ny teknologi? Nej - for ny teknologi skal anvendes i produkter, som matcher markedets behov. Fødevarevirksomheder kan også være innovative bare ved at bruge kendt teknologi på nye måder, hvis produktet rammer de rigtige nicher på markedet. Innovationen er...

 1. Psykologiske teorier om intelligens og folkeskolens elevdifferentiering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendixen, Carsten

  Afhandlingen er en historisk analyse af, hvordan teorier og metoder om intelligens er blevet transformeret til folkeskolens hverdagspraksis. I tre historiske perioder vises det, hvordan begrundelser for anvendelsen af henholdsvis skolepsykologiens intelligenstestning, Piagets forståelse af barnets...... fra 1930’erne frem til i dag. Introduktionen af såvel Piagets som Howard Gardners teorier er sket igennem en modstilling til skolepsykologiens intelligenstestning. Der foretages vurderinger og drages konklusioner over intelligensteoriens og intelligenstestningens rolle i folkeskolen. Dette...

 2. Investigating the Effect of Humor Communication Skills Training on Pro-Social and Anti-Social Humor Styles, Cognitive Learning, Self-Efficacy, Motivation, and Humor Use

  Science.gov (United States)

  Vela, Lori E.

  2013-01-01

  Humor is an important aspect of interpersonal interactions as it is linked to the development and maintenance of relationships (Merolla, 2006). The purpose of this dissertation was to test the effect of a humor communication skills training program on the ability to minimize anti-social humor (i.e., aggressive, self-defeating) and enhance…

 3. Sense of Humor, Stable Affect, and Psychological Well-Being

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arnie Cann

  2014-08-01

  Full Text Available A good sense of humor has been implicated as a quality that could contribute to psychological well-being. The mechanisms through which sense of humor might operate include helping to reappraise threats, serving as a character strength, or facilitating happiness. The current research attempts to integrate these possibilities by examining whether a good sense of humor might operate globally by helping to maintain a more stable positive affect. Stable positive affect has been shown to facilitate more effective problem solving and to build resilience. However, not all humor is adaptive humor, so we also examine the roles that different styles of humor use might play. Individual differences in humor styles were used to predict stable levels of affect. Then, in a longitudinal design, humor styles and stable affect were used to predict subsequent resilience and psychological health. The results indicated that stable affect was related to resilience and psychological well-being, and that a sense of humor that involves self-enhancing humor, humor based on maintaining a humorous perspective about one’s experiences, was positively related to stable positive affect, negatively related to stable negative affect, and was mediated through stable affect in influencing resilience, well-being and distress. Thus, while a good sense of humor can lead to greater resilience and better psychological health, the current results, focusing on stable affect, find only self-enhancing humor provides reliable benefits.

 4. Self-Deprecating Humor Versus Other-Deprecating Humor in Health Messages

  Science.gov (United States)

  LEE, JI YOUNG; SLATER, MICHAEL D.; TCHERNEV, JOHN

  2016-01-01

  Humor is sometimes employed in health messages. However, little is known about contingencies under which different types of humor may or may not be effective. This experiment crossed humorous vs. non-humorous and self- vs. other-deprecating messages about binge drinking, and tested how differences in personal investment in alcohol use moderates the effects of such messages on college binge drinkers. Results showed significant three-way interaction effects on subjective norms and behavioral intentions largely consistent with hypotheses. Assessment of significant differences in the interactions indicated that for binge drinkers who weren’t high in personal investment in alcohol use, other-deprecating humor tended to reduce their perceived subjective norms about the acceptability of binge drinking behavior and their behavioral intentions. The effect of the experimental manipulation on subjective norms among these binge drinkers was shown to mediate the effect on intentions to binge drink in the future. Theoretical and practical implications are discussed. PMID:26020507

 5. Humor: a pedagogical tool to promote learning.

  Science.gov (United States)

  Chabeli, M

  2008-09-01

  It has become critical that learners are exposed to varied methods of teaching and assessment that will promote critical thinking of learners. Humor creates a relaxed atmosphere where learning can be enhanced and appreciated. When learners are relaxed, thinking becomes eminent. Authoritative and tense environment hinders thinking. This paper seeks to explore the perceptions of nurse teacher learners regarding the use of humor as a pedagogical tool to promote learning. A qualitative, exploratory, descriptive and contextual research design was employed (Burns & Grove, 2001:61; Mouton, 1996:103). 130 naive sketches were collected from nurse teacher learners who volunteered to take part in the study (Giorgi in_Omery, 1983:52) Follow up interviews were conducted to verify the findings. A qualitative, open-coding method of content analysis was done Tesch (in Creswell, 1994:155). Measures to ensure trustworthiness of the study were taken in accordance with the protocol of (Lincoln & Guba, 1985:290-326). The findings of the study will assist the nurse educators to create a positive, affective, psychological and social learning environment through the use of humor in a positive manner. Nurse educators will appreciate the fact that integration of humor to the learning content will promote the learners' critical thinking and emotional intelligence. Negative humor has a negative impact on learning. Learner nurses who become critical thinkers will be able to be analytical and solve problems amicably in practice.

 6. Adult Playfulness, Humor Styles, and Subjective Happiness.

  Science.gov (United States)

  Yue, Xiao D; Leung, Chun-Lok; Hiranandani, Neelam A

  2016-12-01

  Playfulness has been referred to as a disposition that involves reframing a situation to amuse others and to make the situation more stimulating and enjoyable. It may serve to shift one's perspective when dealing with environmental threats. Despite all the benefits of playfulness towards psychological well-being, it remains a largely understudied subject in psychology, particularly in Chinese societies. Hence, this study examined the association between adult playfulness, humor styles, and subjective happiness among a sample of 166 university students in Hong Kong and 159 students in Guangzhou, who completed a self-administered questionnaire, including the Short Measure for Adult Playfulness, the Chinese Humor Styles Questionnaire, and the Subjective Happiness Scale. Results showed that adult playfulness was positively correlated with affiliative humor, self-enhancing humor, and subjective happiness in both Hong Kong and Guangzhou samples. By its implication, highly playful Chinese students preferred using affiliative and self-enhancing humor to amuse themselves and others. © The Author(s) 2016.

 7. Anomalous hypothalamic responses to humor in cataplexy.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Allan L Reiss

  2008-05-01

  Full Text Available Cataplexy is observed in a subset of patients with narcolepsy and affects approximately 1 in 2,000 persons. Cataplexy is most often triggered by strong emotions such as laughter, which can result in transient, yet debilitating, muscle atonia. The objective of this study was to examine the neural systems underlying humor processing in individuals with cataplexy.While undergoing functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI, we showed ten narcolepsy-cataplexy patients and ten healthy controls humorous cartoons. In addition, we examined the brain activity of one subject while in a full-blown cataplectic attack. Behavioral results showed that participants with cataplexy rated significantly fewer humorous cartoons as funny compared to controls. Concurrent fMRI showed that patients, when compared to controls and in the absence of overt cataplexy symptoms, showed pronounced activity in the emotional network including the ventral striatum and hypothalamus while viewing humorous versus non-humorous cartoons. Increased activity was also observed in the right inferior frontal gyri--a core component of the inhibitory circuitry. In comparison, the one subject who experienced a cataplectic attack showed dramatic reductions in hypothalamic activity.These findings suggest an overdrive of the emotional circuitry and possible compensatory suppression by cortical inhibitory regions in cataplexy. Moreover, during cataplectic attacks, the hypothalamus is characterized by a marked decrease in activity similar to that observed during sleep. One possible explanation for these findings is an initial overdrive and compensatory shutdown of the hypothalamus resulting in full cataplectic symptoms.

 8. Humor as Wisdom for Reframing Life.

  Science.gov (United States)

  Lee, Sang Uk

  2018-04-01

  Human beings inevitably experience anxiety but attempt to avoid facing it through various forms of self-deception. This avoidance can lead to pathological symptoms. Young and middle-aged adults may be especially susceptible to suffering from anxiety because they are often single-mindedly pursuing means of achieving security. For these and others who fail to embrace life with warm enthusiasm, humor can serve to alleviate stress. This article views humor as a characteristic disposition of older adults-their humor signifying a sense of integrity and wisdom that often accompanies the aging process. Humor binds together feelings of despair and joy and contributes to a faithful reframing of faith and life. This article proposes that individuals acquire humor by perceiving the world as if on a journey to an exotic new place, seeing with new eyes even the most mundane of everyday objects and events. This capacity to perceive beauty in the ordinary world reflects a wisdom of older adults potentially available even to the young.

 9. [Positive aspects of old ages - humor of seniors].

  Science.gov (United States)

  Mareš, Jiří

  2015-01-01

  This survey study has five parts. In the first part two conceptual approaches to humor are characterized. One considers "the comic" to be an umbrella concept, and humor is only one of its rather positive forms. The other comes out from the umbrella concept "humor", and distinguishes between various forms of humor including the negative ones. Three main theories of humor are presented: theory of superiority, theory of incongruity, and a relief theory. The second part introduces humor in the elderly and draws the attention to the fact that we know relatively little about humor in old age because most research has been carried out in children, adolescents or adults in productive age. The third part of the study describes the process of diagnostics of humor in the elderly. For example, within the qualitative methods, in-depth interviews with seniors or analyses of their diary entries are used. Within quantitative methods, questionnaires are used, and this study presents the survey of seven most frequent ones applied in the studies of humor in the elderly. In the context of mixed methods, understanding of humor in young and seniors, or understanding of humor in relatively healthy seniors and seniors after stroke are compared. The fourth part of the study presents the Gelkopfs model on relationship between humor, treatment and cure of patients. The fifth part of the study demonstrates the options how to use humor to improve the mental state of the elderly (by means of individual or group interventions).

 10. [Humor in Medicine - The Art of Leaping Over the Shadows].

  Science.gov (United States)

  Wild, Barbara

  2017-12-01

  Humor and laughter are integral parts of human life and communication - and so of course they occur in medical contacts.Humor is defined as a personality based cognitive emotional style of processing situations, characterized by the ability to find positive aspects even in negative situations, and the ability to communicate this point of view to others and to cheer them up. Humor can support healing processes and coping with illness. Humor and jokes reduce anxiety and stress (for patients and doctors). Humorous people have a more realistic, flexible and less fearful behaviour. Humor helps to overcome negative experience. Humor can help the patient to gain new views towards the disease and a healthy distance towards occurring symptoms. Humor improves the relationship between patient and doctor. But beware: jokes can also be used to express fears, aggression or shame. Therefore it is worthwhile to listen carefully to what patients want to express. Humor reduces the risk of burnout. In contact with patients, it is important to give their humor room, to use it and respond to it, more than making jokes. Humor can be trained. Humor training and creation of a humorous atmosphere in health care facilities should also be supported by health insurance funds, institutions' sponsors and public authorities. © Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York.

 11. Mecanismos de humor verbal en Twitter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Simarro Vázquez

  2016-11-01

  Full Text Available The present article aims to characterize samples of verbal humor published on the social network Twitter. To do so, an analysis of 81 humorous texts published under the hashtag #otegi during 1 March 2016, on which date Arnaldo Otegi was released from prison after six years, was carried out. A pragmatic study of the tweets was performed, opting for the General Theory of Verbal Humor as a basis. The examination conducted reveals that the manner of presentation of opposing scripts, the logical mechanisms availed of to resolve this kind of incongruity, the special narrative strategies selected and the linguistic choices made are determined at all times by the circumstances in which the texts are presented and the upper limit constraint of 140 characters per Twitter publication.

 12. Humor comprehension and appreciation: an FMRI study.

  Science.gov (United States)

  Bartolo, Angela; Benuzzi, Francesca; Nocetti, Luca; Baraldi, Patrizia; Nichelli, Paolo

  2006-11-01

  Humor is a unique ability in human beings. Suls [A two-stage model for the appreciation of jokes and cartoons. In P. E. Goldstein & J. H. McGhee (Eds.), The psychology of humour. Theoretical perspectives and empirical issues. New York: Academic Press, 1972, pp. 81-100] proposed a two-stage model of humor: detection and resolution of incongruity. Incongruity is generated when a prediction is not confirmed in the final part of a story. To comprehend humor, it is necessary to revisit the story, transforming an incongruous situation into a funny, congruous one. Patient and neuroimaging studies carried out until now lead to different outcomes. In particular, patient studies found that right brain-lesion patients have difficulties in humor comprehension, whereas neuroimaging studies suggested a major involvement of the left hemisphere in both humor detection and comprehension. To prevent activation of the left hemisphere due to language processing, we devised a nonverbal task comprising cartoon pairs. Our findings demonstrate activation of both the left and the right hemispheres when comparing funny versus nonfunny cartoons. In particular, we found activation of the right inferior frontal gyrus (BA 47), the left superior temporal gyrus (BA 38), the left middle temporal gyrus (BA 21), and the left cerebellum. These areas were also activated in a nonverbal task exploring attribution of intention [Brunet, E., Sarfati, Y., Hardy-Bayle, M. C., & Decety, J. A PET investigation of the attribution of intentions with a nonverbal task. Neuroimage, 11, 157-166, 2000]. We hypothesize that the resolution of incongruity might occur through a process of intention attribution. We also asked subjects to rate the funniness of each cartoon pair. A parametric analysis showed that the left amygdala was activated in relation to subjective amusement. We hypothesize that the amygdala plays a key role in giving humor an emotional dimension.

 13. The value of humor in psycotherapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana Chazenbalk

  2015-09-01

  Full Text Available The main point of this work is to show how humor—when is used properly- has a positive effect on the patient ant the therapist’s self improving their alliance, supervision and team meetings. It’s also good for profesionals to include humor, recreation and rest in their job routines, because these ingredients let them be more effective in psychoterapy. The vast majority of psychological theories agree on its importance. The Cognitive Psychology believes that humor helps the patient evaluate reality in a different way, stops disfunctional thoughts, lets the expression of negative emotions and finds more adaptative patterns. 

 14. Humor and Competence in School-aged Children.

  Science.gov (United States)

  Masten, Ann S.

  1986-01-01

  Measures humor appreciation (including mirth, subjective ratings, and response sets), comprehension, and production in children between the ages of 10 and 14. Relates humor to several areas of competence manifested at school. (HOD)

 15. [The Use of Humor in Psychotherapy: a View].

  Science.gov (United States)

  Chaloult, Guillaume; Blondeau, Claude

  The goal of this article is to expose different aspects of the use of humor in therapy. We hope that it will stimulate reflection and guide the clinician toward appropriate use of humorous interventions. Historical highlights of the topic will be presented. Then a practical definition of therapeutic humor and the main theories about humor will be reviewed. We will also discuss the probable mechanisms of action explaining the efficacy of humor in psychotherapy, as well as potential risks and benefits of its use. We will try to determine different factors influencing the patient's receptivity to humor. Subsequently, a classification of humor will be proposed, followed by a description of selected types of humor often used in therapy, with clinical cases as examples.

 16. Risky business: When humor increases and decreases status.

  Science.gov (United States)

  Bitterly, T Bradford; Brooks, Alison Wood; Schweitzer, Maurice E

  2017-03-01

  Across 8 experiments, we demonstrate that humor can influence status, but attempting to use humor is risky. The successful use of humor can increase status in both new and existing relationships, but unsuccessful humor attempts (e.g., inappropriate jokes) can harm status. The relationship between the successful use of humor and status is mediated by perceptions of confidence and competence. The successful use of humor signals confidence and competence, which in turn increases the joke teller's status. Interestingly, telling both appropriate and inappropriate jokes, regardless of the outcome, signals confidence. Although signaling confidence typically increases status and power, telling inappropriate jokes signals low competence and the combined effect of high confidence and low competence harms status. Rather than conceptualizing humor as a frivolous or ancillary behavior, we argue that humor plays a fundamental role in shaping interpersonal perceptions and hierarchies within groups. (PsycINFO Database Record (c) 2017 APA, all rights reserved).

 17. Angustia y humor en Papelucho de Marcela Paz

  OpenAIRE

  Edgardo

  2015-01-01

  Los estudios clásicos sobre el humor identifican una interrelación estrecha entre humor y angustia. En la serie narrativa Papelucho, esta interacción es constante en la trama de las distintas novelas. Este trabajo describe la interacción entre humor y angustia que se da en la obra y reflexiona sobre su sentido. Se concluye que la serie propone el humor como estrategia para enfrentar los hechos angustiantes ineludibles en la vida.

 18. "A Nigger Joke":Black Humor in Toni Morrison's Sula

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  徐宗诗

  2016-01-01

  #%With irony at its core, black humor is a weapon for the powerless to fight against those in power. In Sula, Morrison ex-ploits irony to reveal the oppression that racism and sexism impose upon the black people. This paper mainly intends to explore the black humor in Sula from verbal humor, ridiculous events and distorted characters, and analyze the function of black humor.

 19. Strategically Funny: Romantic Motives Affect Humor Style in Relationship Initiation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Theresa E. DiDonato

  2016-08-01

  Full Text Available Not all humor is the same, yet little is known about the appeal of specific humor styles in romantic initiation. The current experimental study addresses this gap by investigating how romantic motives (short-term or long-term affect individuals’ anticipated use of, and response to, positive humor and negative humor. Heterosexual participants (n = 224 imagined the pursuit of either a desired short-term or long-term relationship, indicated the extent to which they would produce positive and negative humor, and reported how their own interest would change in response to the imaginary target’s use of positive or negative humor. Results revealed that individuals are strategic in their humor production as a function of relational motives. Individuals produced positive humor in both contexts but limited their use of negative humor when pursuing a long-term relationship. The target’s positive humor increased individuals’ attraction, especially women’s, and although negative humor boosted attraction, it did not boost attraction more for short-term than long-term relationships. Findings extend a trait-indicator model of humor and their implications are discussed in light of other theoretical perspectives.

 20. Strategically Funny: Romantic Motives Affect Humor Style in Relationship Initiation.

  Science.gov (United States)

  DiDonato, Theresa E; Jakubiak, Brittany K

  2016-08-01

  Not all humor is the same, yet little is known about the appeal of specific humor styles in romantic initiation. The current experimental study addresses this gap by investigating how romantic motives (short-term or long-term) affect individuals' anticipated use of, and response to, positive humor and negative humor. Heterosexual participants (n = 224) imagined the pursuit of either a desired short-term or long-term relationship, indicated the extent to which they would produce positive and negative humor, and reported how their own interest would change in response to the imaginary target's use of positive or negative humor. Results revealed that individuals are strategic in their humor production as a function of relational motives. Individuals produced positive humor in both contexts but limited their use of negative humor when pursuing a long-term relationship. The target's positive humor increased individuals' attraction, especially women's, and although negative humor boosted attraction, it did not boost attraction more for short-term than long-term relationships. Findings extend a trait-indicator model of humor and their implications are discussed in light of other theoretical perspectives.

 1. Humor in Human-Computer Interaction : A Short Survey

  NARCIS (Netherlands)

  Nijholt, Anton; Niculescu, Andreea; Valitutti, Alessandro; Banchs, Rafael E.; Joshi, Anirudha; Balkrishan, Devanuj K.; Dalvi, Girish; Winckler, Marco

  2017-01-01

  This paper is a short survey on humor in human-computer interaction. It describes how humor is designed and interacted with in social media, virtual agents, social robots and smart environments. Benefits and future use of humor in interactions with artificial entities are discussed based on

 2. Humor and Anxiety: Effects on Class Test Performance.

  Science.gov (United States)

  Townsend, Michael A. R.; Mahoney, Peggy

  1981-01-01

  Measures of anxiety and achievement were obtained on a sample of undergraduate students. Highly anxious students had lower achievement on humorous tests. Students with low anxiety had higher achievement on humorous tests. Results indicate that humor is not a positive factor in reducing high anxiety associated with academic evaluations. (Author)

 3. Humor styles moderate borderline personality traits and suicide ideation.

  Science.gov (United States)

  Meyer, Neil A; Helle, Ashley C; Tucker, Raymond P; Lengel, Gregory J; DeShong, Hilary L; Wingate, LaRicka R; Mullins-Sweatt, Stephanie N

  2017-03-01

  The way individuals use humor to interact interpersonally has been associated with general personality, depression, and suicidality. Certain humor styles may moderate the risk for suicide ideation (SI) in individuals who are high in specific risk factors (e.g., thwarted belongingness, perceived burdensomeness). Previous research suggests a relationship between humor styles and borderline personality disorder (BPD) and an increased risk of suicidality and suicide completion in individuals with BPD. Participants (n =176) completed measures of BPD traits, SI, and humor styles. It was hypothesized that BPD traits would be positively correlated with negative humor styles and negatively correlated with positive humor styles, and that humor styles would significantly moderate BPD traits and SI. Results showed that BPD traits were negatively correlated with self-enhancing humor styles and positively correlated with self-defeating humor styles, but that they were not significantly correlated with affiliative or aggressive humor styles. Bootstrapping analyses demonstrated that the affiliative, self-enhancing, and self-defeating humor styles significantly moderated BPD traits and SI, while the aggressive humor style did not. Copyright © 2017 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 4. Appreciation of humor is decreased among patients with Parkinson's disease.

  Science.gov (United States)

  Thaler, Avner; Posen, Jennie; Giladi, Nir; Manor, Yael; Mayanz, Connie; Mirelman, Anat; Gurevich, Tanya

  2012-02-01

  To test whether appreciation of humor might be a non-motor function affected by Parkinson's disease (PD). Thirty-nine PD patients and 38 healthy controls participated in this study. Appreciation of humor and effect of the presentation method utilized were assessed. Sense of humor was evaluated by the sense of humor questionnaire (SHQ-6). Humor appreciation was tested using three methods of presentation: videos, audio sketches and pictorial cartoons, each portraying both obvious and non-obvious humor content. Depression, anxiety, cognition, disease severity and quality of life were measured by standardized questionnaires and correlated with humor outcomes. Patients with PD rated humor content lower than controls on every method of presentation as well as on the SHQ-6 (p = 0.004). The greatest between-group difference was noted when the material was presented visually via pictorial cartoons (p < 0.0001). In addition, obvious humor content was rated higher than non-obvious content by the PD group in all three presentation methods (p < 0.05). The degree of depression and anxiety did not influence these results. Patients with PD have a decreased sense of humor compared to healthy controls. Utilizing audio methods of presentation and humor in an obvious mode appears to be the preferred approach for eliciting responses to humor in a PD population. Copyright © 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 5. Humor Assessment and Interventions in Palliative Care: A Systematic Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lisa M. Linge-Dahl

  2018-06-01

  Full Text Available Background: The central goal of palliative care is to optimize the quality of life of patients suffering from life-limiting illnesses, which includes psychosocial and spiritual wellbeing. Research has demonstrated positive correlations between humor and laughter with life satisfaction and other aspects of wellbeing, and physiological symptoms can be improved by humorous stimuli.Objectives: The aim of this review is to evaluate humor interventions and assessments that have been applied in palliative care and to derive implications for future research.Methods: A systematic review of four databases identified 13 included studies. Criteria for inclusion were peer-reviewed English-language studies on humor interventions or assessments in a palliative care context.Results: Two studies on humor interventions and 11 studies on humor assessment were included in the systematic review. Most of these studies were about the patients' perspective on humor in palliative care. Findings showed that humor had a positive effect on patients, their relatives, and professional caregivers. Humor was widely perceived as appropriate and seen as beneficial to care in all studies.Conclusions: Even though humor interventions seem to be potentially useful in palliative care, descriptions evaluating their use are scarce. Overall, research on humor assessment and interventions in palliative care has remained limited in terms of quantity and quality. More research activities are needed to build a solid empirical foundation for implementing humor and laughter as part of regular palliative care activities.

 6. Truly Funny: Humor, Irony, and Satire as Moral Criticism

  Science.gov (United States)

  Dadlez, E. M.

  2011-01-01

  The occasional role of humor as a vehicle for moral criticism is investigated. I begin by distinguishing between this particular role and the other kinds of ways in which humor and amusement might be regarded through a moral lens, consider historical approaches to humor that corroborate the kind of role for it on which my investigation focuses,…

 7. Humor Styles and Leadership Styles: Community College Presidents

  Science.gov (United States)

  Carrica, Jennifer L.

  2009-01-01

  The purpose of this study was to explore the relationship between leadership styles (transformational, transactional, laissez-faire) and humor styles (affiliative, self-enhancing, aggressive, self-defeating) of community college presidents. Research has shown that humor and leadership styles are related and that humor may enhance interpersonal…

 8. Higher Education Lecturing and Humor: From Perspectives to Strategies

  Science.gov (United States)

  Nasiri, Fuzhan; Mafakheri, Fereshteh

  2015-01-01

  This article will review the issues surrounding the use of humor as an informal teaching method in higher education lecturing. The impact and usefulness of humor, from both a teacher's and a student's perspective, will be investigated. The aim is to classify the challenges and limitations of using humor in classrooms and to investigate and…

 9. Humor in Context: Fire Service and Joking Culture

  Science.gov (United States)

  Moran, Larry; Roth, Gene

  2013-01-01

  Although theorizing about humor has occurred for several decades, scant research exists that examines humor in the broad context of human resource development. Humor exists in workplaces and it is historicized in the professional and organizational contexts of workers. This paper explores aspects of a joking culture within the specific work…

 10. Herbart om oppdragelse, formbarhet og takt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Løvlie

  2015-04-01

  Full Text Available Jeg presenterer her en analyse og tolkning av Herbarts syn på oppdragelse og danning, med feste i to av hans begreper: formbarhet – Bildsamkeit – og takt. Det første kaster lys over forholdet mellom lærer og elev, det andre først og fremst over forholdet mellom teori og praksis. For ham, som for forgjengeren Immanuel Kant, dreiet det seg om subjektivitet og frihet, eller mer konkret: Hvordan oppdra til autonomi der det også kreves tvang? Så vidt jeg kan se, bruker Herbart de to grunnbegrepene nettopp til å bestemme det paradoksale og uferdige forholdet mellom frihet og tvang. Han forklarer det som et åpent forhold eller relasjon som ikke har en bestemt begynnelse og heller ikke en bestemt konklusjon. Verken tradisjon eller vitenskap kan ved seg selv realisere dette råderommet. Han tenker seg et frirom der kunnskap, intuisjon og skjønn spiller på lag i oppdragelsen. Tradisjonen henger gjerne igjen i gamle fordommer, vitenskapen fanges i teori og abstrakt skjema, og ingen av dem dekker de unike situasjonene som nyskaper forholdet mellom voksne og barn. Herbart stilte seg åpen til spørsmål som ikke løses ved styring og kontroll, og spør implisitt om ikke vi også kan gjøre det samme.

 11. Effect van klimaatmaatregelen te tonen. Softsensor goed hulpmiddel voor meten verdamping en fotosynthese

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, Marleen; Bontsema, J.

  2007-01-01

  Jan Bontsema, onderzoeker bij WUR Glastuinbouw, ontwikkelde samen met collega's een monitor voor transpiratie en fotosynthese. Met één extra lijntje op het scherm van de klimaatcomputer is in één oogopslag het effect van ingrepen in de kas te zien. Dit is de optimale manier om te zien of energie

 12. Med humor som våben – sproglig humor som bindeled mellem kognition og emotion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Raab

  2009-05-01

  Full Text Available The attempt to establish a coherence between the cognitive description of language and thought and the neurobiological description of the human brain is often limited by lacking knowledge concerning the interplay between cognition and emotion – both necessary elements in understanding the way the brain works. Verbal humor is a convenient research object in this regard, as it consists (primarily in cognitive mechanisms, eliciting an emotional response – laughter. In this article, a review of the history of humor research is compared to a selection of studies (lesion-studies, ERP and fMRI on the relationship between humor, language and the brain, as an attempt to show how a broadly based theory of humor can help us to understand the relationship between cognition and emotion.

 13. Med humor som våben – sproglig humor som bindeled mellem kognition og emotion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Raab

  2009-06-01

  Full Text Available The attempt to establish a coherence between the cognitive description of language and thought and the neurobiological description of the human brain is often limited by lacking knowledge concerning the interplay between cognition and emotion – both necessary elements in understanding the way the brain works. Verbal humor is a convenient research object in this regard, as it consists (primarily in cognitive mechanisms, eliciting an emotional response – laughter. In this article, a review of the history of humor research is compared to a selection of studies (lesion-studies, ERP and fMRI on the relationship between humor, language and the brain, as an attempt to show how a broadly based theory of humor can help us to understand the relationship between cognition and emotion.

 14. Economics with a Sense of Humor.

  Science.gov (United States)

  Keenan, Diane

  1985-01-01

  In this humorous dialogue that can be read and acted out as a play in high school economics classes, Karl Marx, a spokesman for communism, and Adam Smith, the father of capitalism, debate (1) whether an economy should produce designer jeans and (2) who should own McDonald's restaurant. (RM)

 15. Prosodic Markers of Saliency in Humorous Narratives

  Science.gov (United States)

  Pickering, Lucy; Corduas, Marcella; Eisterhold, Jodi; Seifried, Brenna; Eggleston, Alyson; Attardo, Salvatore

  2009-01-01

  Much of what we think we know about the performance of humor relies on our intuitions about prosody (e.g., "it's all about timing"); however, this has never been empirically tested. Thus, the central question addressed in this article is whether speakers mark punch lines in jokes prosodically and, if so, how. To answer this question,…

 16. Humor Climate of the Primary Schools

  Science.gov (United States)

  Sahin, Ahmet

  2018-01-01

  The aim of this study is to determine the opinions primary school administrators and teachers on humor climates in primary schools. The study was modeled as a convergent parallel design, one of the mixed methods. The data gathered from 253 administrator questionnaires, and 651 teacher questionnaires was evaluated for the quantitative part of the…

 17. Very Good Medicine: Indigenous Humor and Laughter

  Science.gov (United States)

  Mala, Cynthia Lindquist

  2016-01-01

  Humor is not only instinctive and a basic human need, but it also is very good medicine. Laughter boosts the immune system, lowers blood pressure, reduces stress hormones, and is linked to healthy functioning organs. [This article was written with Mylo Redwater Smith.

 18. Humor as Camouflage of Televised Violence.

  Science.gov (United States)

  Potter, W. James; Warren, Ron

  1998-01-01

  Contributes to research on schema theory and media effects by examining how violence is portrayed in comedy programs. Finds a high rate of violence (especially verbal forms) on comedy programs; and the combination of humor, minor acts of violence, and program context tend to trivialize its presence. Suggests that viewers' schema for comedy uses…

 19. Data i stakkevis om døde grise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serup, Tove; Rangstrup-Christensen, Lena

  2015-01-01

  Eksperter er i gang med at samle data fra 6000 faringer og 4000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet.......Eksperter er i gang med at samle data fra 6000 faringer og 4000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet....

 20. Sample Scripts for Generating PaGE-OM XML [

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Sample Scripts for Generating PaGE-OM XML This page is offering some sample scripts...on MySQL. Outline chart of procedure 6. Creating RDB tables for Generating PaGE-OM XML These scripts help yo...wnload: create_tables_sql2.zip 7. Generating PaGE-OM XML from phenotype data This sample Perl script helps y

 1. Humor and Laughter may Influence Health. I. History and Background

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mary Payne Bennett

  2006-01-01

  Full Text Available Articles in both the lay and professional literature have extolled the virtues of humor, many giving the impression that the health benefits of humor are well documented by the scientific and medical community. The concept that humor or laughter can be therapeutic goes back to biblical times and this belief has received varying levels of support from the scientific community at different points in its history. Current research indicates that using humor is well accepted by the public and is frequently used as a coping mechanism. However, the scientific evidence of the benefits of using humor on various health related outcomes still leaves many questions unanswered.

 2. Meditation on OM: Relevance from ancient texts and contemporary science

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kumar Sanjay

  2010-01-01

  Full Text Available Background: In Indian scriptures the sacred syllable Om is the primordial sound from which all other sounds and creation emerge which signifies the Supreme Power. Aims: To explore the significance of the syllable OM from ancient texts and effects of OM meditation in contemporary science. Descriptions from ancient texts: The descriptions of Om have been taken from four Upanisads (Mundaka, Mandukya, Svetasvatara, and Katha, the Bhagvad Gita, and Patanjali′s Yoga Sutras. Scientific studies on Om: Autonomic and respiratory studies suggest that there is a combination of mental alertness with physiological rest during the practice of Om meditation. Evoked potentials studies suggest a decrease in sensory transmission time at the level of the auditory association cortices, along with recruitment of more neurons at mesencephalic-diencephalic levels. Conclusion: It is considered that a person who realizes Om, merges with the Absolute. Scientific studies on Om suggest that the mental repetition of Om results in physiological alertness, and increased sensitivity to sensory transmission.

 3. Benefits of humor in reduction of threat-induced anxiety.

  Science.gov (United States)

  Yovetich, N A; Dale, J A; Hudak, M A

  1990-02-01

  The benefits of humor in reducing anxiety were investigated in a laboratory study, in which subjects were falsely led to believe that they would receive a shock in 12 min. Participants were 53 undergraduate students with either high or low sense of humor as measured by the Situational Humor Response Questionnaire of Martin and Lefcourt (1984). During the anticipatory period, subjects listened to either a humorous tape, a nonhumorous tape, or no tape. Dependent variables were repeated measures of self-reported anxiety, heart rate, and zygomatic facial activity. Anxiety increased over the anticipatory period, as predicted. A significant interaction between condition and time indicated that subjects from the humor condition consistently rated themselves as less anxious and reported less increase in stress as the shock approached. A three-way interaction concentrating on the final 3 min. indicated a tendency for subjects with low sense of humor to have higher heart rates in the no-tape condition than in the humorous or nonhumorous tape conditions. Analysis for zygomatic activity indicated more smiling by subjects with high sense of humor and by subjects in the humor condition. Also, the humorous tape elicited more smiling by subjects with high sense of humor.

 4. Humor style similarity and difference in friendship dyads.

  Science.gov (United States)

  Hunter, Simon C; Fox, Claire L; Jones, Siân E

  2016-01-01

  This study assessed the concurrent and prospective (fall to spring) associations between four different humor styles to assess the degree to which stable friendships are characterized by similarity, and to assess whether best friends' humor styles influence each other's later use of humor. Participants were aged 11-13 years, with 87 stable, reciprocal best friend dyads. Self-report assessments of humor styles were completed on both occasions. Results indicated that there was no initial similarity in dyads' levels of humor. However, dyads' use of humor that enhances interpersonal relationships (Affiliative humor) became positively correlated by spring. Additionally, young people's use of this humor style was positively associated with their best friend's later use of the same. No such effects were present for humor which was aggressive, denigrating toward the self, or used to enhance the self. These results have clear implications for theories of humor style development, highlighting an important role for Affiliative humor within stable friendship dyads. Copyright © 2015 The Authors. Published by Elsevier Ltd.. All rights reserved.

 5. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-08-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 6. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-06-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 7. Om geder, godhed og os selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brunbech, Peter Yding

  2008-01-01

  Her ved juletid er der mange muligheder for at støtte de humanitære organisationer ved køb af opfindsomme produkter som geder og økoguf-kurve. Organisationerne kæmper en hård kamp om penge og opmærksomhed. Frem for at købe disse produkter vil det gavne de nødlidende mere, hvis man i stedet giver...... direkte økonomisk støtte. Så får organisationerne frihed til at sætte ind det sted og på den måde, de finder mest hensigtsmæssigt....

 8. Mathematics and Humor: John Allen Paulos and the Numeracy Crusade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paul H. Grawe

  2015-07-01

  Full Text Available John Allen Paulos at minimum gave the Numeracy movement a name through his book Innumeracy: Mathematical Illiteracy and Its Consequences. What may not be so obvious was Paulos’ strong interest in the relationship between mathematics and mathematicians on the one hand and humor and stand-up-comedian joke structures on the other. Innumeracy itself could be seen as a typically mathematical Gotcha joke on American culture generally. In this perspective, a Minnesotan acculturated to Minnesota-Nice Humor of Self-Immolation Proclivities (SImP looks at the more raw-boned, take-no-prisoners humor style Paulos outlined in Mathematics and Humor and implemented in Innumeracy. Despite the difference in humor styles, there is much to applaud in Paulos’ analysis of the relationship between certain types of humor and professional interests of mathematicians in Mathematics and Humor. Much humor relies on the sense of incongruity which Paulos’ claims to be central to all humor and key to mathematical reductio ad absurdum. Mathematics is rightfully famous for a sense of combinatorial playfulness in its most elegant proofs, as humor often relies on clashing combinations of word play. And a great range of mathematical lore is best understood within a concept of a sudden drop from one sense of certainty to another (essentially a Gotcha on the audience. Innumeracy repeatedly exemplifies Gotchas on the great unwashed and unmathematical majority. Extensive empirical evidence over the last quarter century allows us to synthesize these Paulos observations into the idea that inculcated mathematical humor has strong propensities to complex Intellectual, Advocate, and Crusader humor forms. However, the Paulos humors do not include the Sympathetic Pain humor form, the inclusion of which may increase teaching effectiveness.

 9. The Effect of Context (Humorous vs. Non-humorous on Vocabulary Acquisition and Retention of Iranian EFL Learners

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohsen Ghaffari

  2012-11-01

  Full Text Available For almost four decades, ESL/EFL scholars have been trying to find which learning type, contextualized vs. decontextualized, leads to better vocabulary acquisition and retention. In an attempt to solve this problem, this study tried to examine the possible effectiveness of using humorous context on vocabulary acquisition and retention. Another issue that was undertaken in the present study was comparing the efficiency of contextualized and decontextualized vocabulary learning and retention. For this purpose, 58 Iranian EFL learners were categorized into 3 groups: a humorous, b non-humorous, and c decontextualized. The findings were analyzed using one-way ANOVA and Tukey post hoc test. As the results revealed, the participants in decontextualized group outperformed the participants in both humorous and non-humorous groups. However, it should be noted that the performance of humorous group was significantly better than the performance of non-humorous group.

 10. Om retsafgift i sager om prøvelse af myndighedsudøvelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waage, Frederik

  2013-01-01

  Artiklen behandler de særligt lempelige regler for beregning af retsafgifter i sager om prøvelse af myndighedsudøvelse, jf. retsafgiftslovens § 1, stk. 4, 2. pkt. og § 2, stk. 3, 2. pkt., med henblik på en nærmere afklaring af, hvornår en retssag vedrører myndighedsudøvelse i retsafgiftslovens fo...

 11. Experimental sepsis impairs humoral memory in mice.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Pötschke

  Full Text Available Patients with sepsis are often immune suppressed, and experimental mouse models of sepsis also display this feature. However, acute sepsis in mice is also characterized by a generalized B cell activation and plasma cell differentiation, resulting in a marked increase in serum antibody concentration. Its effects on humoral memory are not clearly defined. We measured the effects of experimental sepsis on long-term immunological memory for a defined antigen: we induced colon ascendens stent peritonitis (CASP 8 weeks after 2 rounds of immunization with ovalbumin. Four weeks later, the antigen-specific bone marrow plasma cell count had doubled in immunized non-septic animals, but remained unchanged in immunized septic animals. Sepsis also caused a decrease in antigen-specific serum antibody concentration. We conclude that sepsis weakens humoral memory by impeding the antigen-specific plasma cell pool's development, which is not complete 8 weeks after secondary immunization.

 12. Klima, apokalypse og en topos om sted

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Esben Bjerggaard

  2013-01-01

  Klimadebatten er fuld af forudsigelser om fremtiden og lurende katastrofe. Al Gore har eksempelvis gjort brug af en apokalyptisk fortælling i sin klimaretorik. Tid er en vigtig topos i denne type retorik. Forfatteren viser her, hvordan skiftet til en topos om Sted forandrer den klassiske...

 13. PV O&M Cost Model and Cost Reduction

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Walker, Andy

  2017-03-15

  This is a presentation on PV O&M cost model and cost reduction for the annual Photovoltaic Reliability Workshop (2017), covering estimating PV O&M costs, polynomial expansion, and implementation of Net Present Value (NPV) and reserve account in cost models.

 14. Med hjerne og hjerte - et aktionsforskningsprojekt om demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Krogh; Rasmussen, Else Marie

  om værdier; individuelle interviews (8 pårørende og 3 frivillige); to kernekvalitetsundersøgelser (4 medarbejdere undersøgte kvaliteter og værdier ud fra D. Ofmans teori om kernekvaliteter); en kernekvalitetsundersøgelse i samarbejde med lederen; SWOT-analyser, udarbejdelse og analyse af...

 15. Planlovgivning om butikscentres placering og størrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Goergen, Etude Patrick; Christensen, Hans Sønderby; Werlauff, Erik

  2011-01-01

  Artiklen analyserer det forhold, at EU-retten ikke blot beskytter mod diskrimination, men også mod restriktioner. Restriktionsforbuddet afprøves i artiklen konkret i relation til EU-Domstolens dom om spansk planlovgivning om store butikscentre, og dommen sættes herefter i relation til den danske ...

 16. To udviklings-projekter om beton og arkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Manelius, Anne-Mette

  2009-01-01

  Artikel om to udviklingsprojekter på Teknologisk Institut med fokus på cnc-fræsede støbeforme til beton: Unika Beton og TailorCrete......Artikel om to udviklingsprojekter på Teknologisk Institut med fokus på cnc-fræsede støbeforme til beton: Unika Beton og TailorCrete...

 17. STS-39: OMS Pod Thruster Removal/Replace

  Science.gov (United States)

  1991-01-01

  Shown is the removal and replacement of the Discovery's orbital maneuvering systems (OMS) pod thruster. The OMS engine will be used to propel Discovery north, off of its previous orbital groundtrack, without changing the spacecraft's altitude. A burn with this lateral effect is known as "out-of-plane."

 18. View of OMS burn from the payload bay

  Science.gov (United States)

  1982-01-01

  View of Orbital Maneuvering System (OMS) burn from the payload bay. The closed cradles which held the communication satellites Columbia deployed are visible in the center of the frame. Parts of the spacecraft's wings can be seen on both the port and starboard sides can be seen. The vertical stabilizer is flanked by the twin OMS pods.

 19. Can the use of humor in psychotherapy be taught?

  Science.gov (United States)

  Valentine, Lisa; Gabbard, Glen O

  2014-02-01

  Despite an abundance of literature detailing the potential benefits of the use of humor in therapy, humor is rarely taught to psychiatric residents as a method of therapeutic intervention. This communication attempts to explain how current understanding of attachment theory and neuroscience may assist psychiatric faculty and supervisors in their teaching of humorous therapeutic interventions. This article reviews and synthesizes the extant literature on the use of humor, as well as recent work in neuroscience, attachment theory, and mentalization. Humor can be conceptualized as an instance of implicit relational knowing and may thus contribute significantly to the therapeutic action of psychotherapy as a subcategory of "moments of meeting" between therapist and patient. However, training residents to use humor in psychotherapy requires more individualized attention in supervision and classroom seminars. Factors such as individual proclivities for humorous repartee, mentalizing capacity, and an authentic interest in adding humor to the session may be necessary to incorporate spontaneous humor into one's technique. New findings from the areas of attachment theory, neuroscience, and right-hemisphere learning are providing potential opportunities for sophisticated teaching of the use of humor in psychotherapy.

 20. Humor During Clinical Practice: Analysis of Recorded Clinical Encounters.

  Science.gov (United States)

  Phillips, Kari A; Singh Ospina, Naykky; Rodriguez-Gutierrez, Rene; Castaneda-Guarderas, Ana; Gionfriddo, Michael R; Branda, Megan; Montori, Victor

  2018-01-01

  Little is known about humor's use in clinical encounters, despite its many potential benefits. We aimed to describe humor during clinical encounters. We analyzed 112 recorded clinical encounters. Two reviewers working independently identified instances of humor, as well as information surrounding the logistics of its use. Of the 112 encounters, 66 (59%) contained 131 instances of humor. Humor was similarly frequent in primary care (36/61, 59%) and in specialty care (30/51, 59%), was more common in gender-concordant interactions (43/63, 68%), and was most common during counseling (81/112, 62%). Patients and clinicians introduced humor similarly (63 vs 66 instances). Typically, humor was about the patient's medical condition (40/131, 31%). Humor is used commonly during counseling to discuss the patient's medical condition and to relate to general life events bringing warmth to the medical encounter. The timing and topic of humor and its use by all parties suggests humor plays a role in the social connection between patients and physicians and allows easier discussion of difficult topics. Further research is necessary to establish its impact on clinicians, patients, and outcomes. © Copyright 2018 by the American Board of Family Medicine.

 1. The evolution of humor from male aggression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shuster S

  2012-02-01

  Full Text Available Sam ShusterNewcastle University, Newcastle Upon Type, NE1 7RU, UKAbstract: The response to seeing a man riding a unicycle was reported to be consistently related to the viewer's sex and stage of physical development. To see if this observation was universal, observations of responses were collected from 23 male and 9 female unicyclists aged 15–69 years, with 2–40 years cycling experience across four continents. With two exceptions among men, the findings were the same as those originally reported: children showed interest and curiosity, young girls showed little interest, while adult women showed a kindly, concerned, praising response. By contrast, boys showed physical aggression, which became more verbal, merging in the later teens to the snide, aggressive, stereotyped humorous response shown by adult males, which became less frequent in elderly men. The universality of the response across different individuals, environments, and dates of observation suggests an endogenous mechanism, and the association with masculine development relates this to androgen. The theoretical consequences are discussed. It is concluded that humor develops from aggression in males and is evolutionarily related to sexual selection.Keywords: humor evolution, male aggressive behavior

 2. Shuttle performance enhancements using an OMS payload bay kit

  Science.gov (United States)

  Templin, Kevin C.; Mallini, Charles J.

  1991-01-01

  The study focuses on the use of an orbital maneuvering system (OMS) payload bay kit (PBK) designed to utilize OMS tanks identical to those currently employed in the Orbiter OMS pods. Emphasis is placed on payload deployment capability and payload servicing/reboost capability augmentation from the point of view of payload mass, maximum deployment altitudes, and initial retrieval and final deployment altitudes. The deployment, servicing, and reboost requirements of the Hubble Space Telescope and Advanced X-ray and Astrophysics Facility are analyzed in order to show the benefits an OMS PBK can provide for these missions. It is shown that OMS PBKs can provide the required capability enhancement necessary to support deployment, reboost, and servicing of payloads requiring altitudes greater than 325 nautical miles.

 3. Vi snakker jo mye om det, hva er det du kjenner på nå, hvor er det det oppstår?

  OpenAIRE

  Meek, Nina Persson

  2015-01-01

  Bakgrunn og formål Forskning har vist at ungdom som stammer opplever i stor grad negative følelser og tanker omkring egen stamming (Menzies, Onslow, Packman and O´Brian, 2009; Helliesen, 2006). Ettersom det er en bred enighet på feltet om at en individuell oppfølging og tilrettelegging er viktig for å møte de utfordringene ungdommene som stammer har (Manning & DiLollo, 2007; Howie, 2011; Hearne, Packman, Onslow & Quine, 2008), var det av interesse å undersøke om ungdom opplever at behandling ...

 4. Humor i dansk TV-reklame. Et middel på tværs af livsstil?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stigel, Jørgen

  2008-01-01

  Udgangspunktet for denne artikel er, at humor spiller en relativt dominerende  rolle i dansk tv-reklame, og at der dermed er tale om en stilart, som i høj grad søger at vinde tilslutning og sympati igennem en inkluderende henvendelsesmodus. Man kunne fristes til at antage, at dette skulle hænge...... sammen med en særlig dansk mentalitet, og at humor er mere eller mindre uomgængelig, hvis man vil have danske forbrugere i tale. Dette forhold kontrasteres med den tænkning i livsstile, som er blevet dominerende, dvs. en tænkning, der grundlæggende søger at udskille bestemte forbrugertyper eller -grupper...... og altså grundlæggende skiller eller ekskluderer i segmenter, målgrupper og værdifællesskaber og dermed i princippet også dikterer en udformning af kommunikationen, der sætter skel. Artiklens pointe er, at humor i flere henseender kan være en pragmatisk måde at omgå en række af de problemer, som...

 5. Who Benefits From Humor-Based Positive Psychology Interventions? The Moderating Effects of Personality Traits and Sense of Humor.

  Science.gov (United States)

  Wellenzohn, Sara; Proyer, René T; Ruch, Willibald

  2018-01-01

  The evidence for the effectiveness of humor-based positive psychology interventions (PPIs; i.e., interventions aimed at enhancing happiness and lowering depressive symptoms) is steadily increasing. However, little is known about who benefits most from them. We aim at narrowing this gap by examining whether personality traits and sense of humor moderate the long-term effects of humor-based interventions on happiness and depressive symptoms. We conducted two placebo-controlled online-intervention studies testing for moderation effects. In Study 1 ( N = 104) we tested for moderation effects of basic personality traits (i.e., psychoticism, extraversion, and neuroticism) in the three funny things intervention, a humor-based PPI. In Study 2 ( N = 632) we tested for moderation effects of the sense of humor in five different humor-based interventions. Happiness and depressive symptoms were assessed before and after the intervention, as well as after 1, 3, and 6 months. In Study 2, we assessed sense of humor before and 1 month after the intervention to investigate if changes in sense of humor go along with changes in happiness and depressive symptoms. We found moderating effects only for extraversion. Extraverts benefitted more from the three funny things intervention than introverts. For neuroticism and psychoticism no moderation effects were found. For sense of humor, no moderating effects were found for the effectiveness of the five humor-based interventions tested in Study 2. However, changes in sense of humor from pretest to the 1-month follow-up predicted changes in happiness and depressive symptoms. Taking a closer look, the playful attitude- and sense of humor-subscales predicted changes in happiness and depression for up to 6 months. Overall, moderating effects for personality (i.e., extraversion) were found, but none for sense of humor at baseline. However, increases in sense of humor during and after the intervention were associated with the interventions

 6. Selective hydrogenation of halogenated arenes using porous manganese oxide (OMS-2) and platinum supported OMS-2 catalysts.

  Science.gov (United States)

  McManus, Iain J; Daly, Helen; Manyar, Haresh G; Taylor, S F Rebecca; Thompson, Jillian M; Hardacre, Christopher

  2016-07-04

  Porous manganese oxide (OMS-2) and platinum supported on OMS-2 catalysts have been shown to facilitate the hydrogenation of the nitro group in chloronitrobenzene to give chloroaniline with no dehalogenation. Complete conversion was obtained within 2 h at 25 °C and, although the rate of reaction increased with increasing temperature up to 100 °C, the selectivity to chloroaniline remained at 99.0%. Use of Pd/OMS-2 or Pt/Al2O3 resulted in significant dechlorination even at 25 °C and 2 bar hydrogen pressure giving a selectivity to chloroaniline of 34.5% and 77.8%, respectively, at complete conversion. This demonstrates the potential of using platinum group metal free catalysts for the selective hydrogenation of halogenated aromatics. Two pathways were observed for the analogous nitrobenzene hydrogenation depending on the catalyst used. The hydrogenation of nitrobenzene was found to follow a direct pathway to aniline and nitrosobenzene over Pd/OMS-2 in contrast to the OMS and Pt/OMS-2 catalysts which resulted in formation of nitrosobenzene, azoxybenzene and azobenzene/hydrazobenzene intermediates before complete conversion to aniline. These results indicate that for Pt/OMS-2 the hydrogenation proceeds predominantly over the support with the metal acting to dissociate hydrogen. In the case of Pd/OMS-2 both the hydrogenation and hydrogen adsorption occur on the metal sites.

 7. Professor Wind i Deadline om Spitzenkandidaten

  DEFF Research Database (Denmark)

  2018-01-01

  Professor og centerleder, Marlene Wind, var fredag den 23. februar 2018 i DR2 Deadline for at snakke om proceduren bag udvælgelsen af en ny formand for Europa Kommissionen. Professer Wind forklarede blandt andet, hvordan Europa Parlamentet, siden Lisabon Traktaten i 2009, har fortolket en del af...... traktaten til, at det skal være det vindende parti ved EP-valget, som vælger Kommissionsformanden. Dette er kendt som Spitzenkandidaten-proceduren. Wind pointerede, at særligt tyskerne har den holdning til EU, at den primære legitimitet ligger hos Europa parlamentet, da det er det eneste direkte folkevalgte...... organ i EU. Wind påpegede, at statsoverhovederne har været meget skeptiske eller direkte imod proceduren, men at der er en stigende holdning til, at proceduren kan være med til at sikre borgerinddragelse i EU. Til dette sagde Wind; "Hvis man skal engangere borgerne ved det her valg, hvor stort set ingen...

 8. Om problemformuleringer i biblioteks-, dokumentations- og informationsvidenskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjørland, Birger

  2012-01-01

  Denne artikel er et oplæg om, hvad der er gode og frugtbare problemformuleringer i biblioteks-, dokumentations- og informationsvidenskab (BDI). Artiklen opbygger en dikotomi mellem selvstændige universitetsopgaver på den ene side og common sense- behandlinger (eller ”fristile”) på den anden side....... Den grundlæggende tese er, at al god forskning – og alle gode, selvstændige universitetsopgaver – begynder og slutter i fagets litteratur. Det at være professionel i et fag indebærer bl.a., at man respekterer andre fag; kun derved tager man sig selv alvorligt som fagperson. BDI ses som et fag, der er...... gør det sværere at lave gode problemformuleringer, men gør ikke sådanne mindre nødvendige. Enhver problemformulering er - bevidst eller ubevidst - en politisk handling, der på den lange bane er med til at bestemme BDIs udviklingsretning og fremtid....

 9. Changes to the Aqueous Humor Proteome during Glaucoma.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martha Andrea Kaeslin

  Full Text Available To investigate the aqueous humor proteome in patients with glaucoma and a control group.Aqueous humor was obtained from five human donors diagnosed with primary open angle glaucoma (POAG and five age- and sex-matched controls undergoing cataract surgery. Quantitative proteome analysis of the aqueous humor by hyper reaction monitoring mass spectrometry (HRM-MS based on SWATH technology was performed.Expression levels of 87 proteins were found to be different between glaucomatous and control aqueous humor. Of the 87 proteins, 34 were significantly upregulated, whereas 53 proteins were downregulated in the aqueous humor from glaucoma patients compared to controls. Differentially expressed proteins were found to be involved in cholesterol-related, inflammatory, metabolic, antioxidant as well as proteolysis-related processes.Glaucoma leads to profound changes to the aqueous humor proteome consistent with an altered metabolic state, an inflammatory response and impaired antioxidant defense.

 10. Humor Style and Motor Skills: Understanding Vulnerability to Bullying

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stephanie Plenty

  2014-08-01

  Full Text Available The purpose of this study was to examine the role of humor style and motor skills in vulnerability to bullying. 729 adults responded to the Humor Style Questionnaire (HSQ and items retrospectively addressing their motor skills and bullying experiences during childhood. Consistent with recent research, poorer motor skills were associated with a greater extent of having been bullied. An association between stronger motor skills and affiliative humor was found, lending support to a shared biological basis theory underlying social and motor competency processes. Most importantly, being bullied was associated with higher self-defeating humor and lower affiliative humor. This supports earlier theoretical work by Klein and Kuiper (2006 and highlights the role that humor styles play in social interactions that can promote positive peer acceptance and wellbeing.

 11. Changes to the Aqueous Humor Proteome during Glaucoma.

  Science.gov (United States)

  Kaeslin, Martha Andrea; Killer, Hanspeter Ezriel; Fuhrer, Cyril Adrian; Zeleny, Nauke; Huber, Andreas Robert; Neutzner, Albert

  2016-01-01

  To investigate the aqueous humor proteome in patients with glaucoma and a control group. Aqueous humor was obtained from five human donors diagnosed with primary open angle glaucoma (POAG) and five age- and sex-matched controls undergoing cataract surgery. Quantitative proteome analysis of the aqueous humor by hyper reaction monitoring mass spectrometry (HRM-MS) based on SWATH technology was performed. Expression levels of 87 proteins were found to be different between glaucomatous and control aqueous humor. Of the 87 proteins, 34 were significantly upregulated, whereas 53 proteins were downregulated in the aqueous humor from glaucoma patients compared to controls. Differentially expressed proteins were found to be involved in cholesterol-related, inflammatory, metabolic, antioxidant as well as proteolysis-related processes. Glaucoma leads to profound changes to the aqueous humor proteome consistent with an altered metabolic state, an inflammatory response and impaired antioxidant defense.

 12. Cultures of (Un)happiness: Teaching, Schooling, and Light and Dark Humor

  Science.gov (United States)

  Bullough, Robert V., Jr.

  2012-01-01

  The author explores humor during a time of increasingly hostile accountability measures directed toward educators. Drawing on incongruity and other theories of humor, he explores both "light" and "dark" humor and some aspects of the educational potential and power of humor. Noting how humor is related to creativity and problem management, the…

 13. roLverWAgTinge vAn Ags PAsTors: voorsTeLLe vir 'n voorTgeseTTe ...

  African Journals Online (AJOL)

  tor god volkome vertrou en bereidwillig is om sy onderdaan ten alle tye te wees. dit sal hulle ook in staat stel om hulle .... hou wat uitgewys is, is onder andere beplanning, organisasie, spanbou, vision ering, bemarking en .... tor en 'n literatuurkontrole oor teologiese opleiding kan 'n voorlopige vToP vir pastors volgens Putter ...

 14. Ageing and the humoral immune response in mice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Blankwater, M.J.

  1978-01-01

  The study presented in this thesis is concerned with changes in the humoral immune system as a function of age in different inbred mouse strains. Their capacity to develop humoral immune responses to experimentally given thymus-dependent and thymus-independent antigens under various conditions is compared. Furthermore, experiments employing thymus transplantation and thymic humoral factors which are directed at the restoration of the diminished T cell functions in old age are reported. (Auth.)

 15. Angustia y humor en Papelucho de Marcela Paz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edgardo

  2015-11-01

  Full Text Available Los estudios clásicos sobre el humor identifican una interrelación estrecha entre humor y angustia. En la serie narrativa Papelucho, esta interacción es constante en la trama de las distintas novelas. Este trabajo describe la interacción entre humor y angustia que se da en la obra y reflexiona sobre su sentido. Se concluye que la serie propone el humor como estrategia para enfrentar los hechos angustiantes ineludibles en la vida.

 16. Humor and laughter in patients with cerebellar degeneration.

  Science.gov (United States)

  Frank, B; Propson, B; Göricke, S; Jacobi, H; Wild, B; Timmann, D

  2012-06-01

  Humor is a complex behavior which includes cognitive, affective and motor responses. Based on observations of affective changes in patients with cerebellar lesions, the cerebellum may support cerebral and brainstem areas involved in understanding and appreciation of humorous stimuli and expression of laughter. The aim of the present study was to examine if humor appreciation, perception of humorous stimuli, and the succeeding facial reaction differ between patients with cerebellar degeneration and healthy controls. Twenty-three adults with pure cerebellar degeneration were compared with 23 age-, gender-, and education-matched healthy control subjects. No significant difference in humor appreciation and perception of humorous stimuli could be found between groups using the 3 Witz-Dimensionen Test, a validated test asking for funniness and aversiveness of jokes and cartoons. Furthermore, while observing jokes, humorous cartoons, and video sketches, facial expressions of subjects were videotaped and afterwards analysed using the Facial Action Coding System. Using depression as a covariate, the number, and to a lesser degree, the duration of facial expressions during laughter were reduced in cerebellar patients compared to healthy controls. In sum, appreciation of humor appears to be largely preserved in patients with chronic cerebellar degeneration. Cerebellar circuits may contribute to the expression of laughter. Findings add to the literature that non-motor disorders in patients with chronic cerebellar disease are generally mild, but do not exclude that more marked disorders may show up in acute cerebellar disease and/or in more specific tests of humor appreciation.

 17. Trait humor and longevity: do comics have the last laugh?

  Science.gov (United States)

  Rotton, J

  1992-01-01

  Four sets of biographical data were analyzed in order to test the hypothesis that the ability to generate humor is associated with longevity. Although steps were taken to ensure that tests had high levels of statistical power, analyses provided very little support for the idea that individuals with a well-developed sense of humor live longer than serious writers and other entertainers. In addition, a subsidiary analysis revealed that those in the business of entertaining others died at an earlier age than those in other lines of endeavor. These findings suggest that researchers should turn their attention from trait humor to the effects of humorous material.

 18. Effectiveness of humor training among adolescents with autism.

  Science.gov (United States)

  Wu, Ching-Lin; Liu, Ya-Ru; Kuo, Ching-Chih; Chen, Hsueh-Chih; Chang, Yu-Lin

  2016-12-30

  Humor training has been applied to educational and clinical cases and has been found to be effective, but humor training for individuals with autism is relatively rare. The present study proposed a humor-knowledge and humor-skill training workshop to enhance the humor comprehension and appreciation of individuals with autism and examined the effects of the training. Participants were 20 adolescents with autism and average intelligence (above 70 in WAIS-III). They were randomly divided into experimental and control groups. Both questionnaire of joke comprehension and appreciation and a humor style questionnaire were used as instruments. The results supported the effectiveness of the 15-h training. The comprehension and appreciation of nonsense humor were significantly increased in the experimental group in comparison with the control group, although the incongruity-resolution jokes remained difficult to comprehend. The tendency to use affiliative humor was greater among individuals with autism in the experimental group, suggesting that the appreciation of humor can be learned. Copyright © 2016 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 19. Expression of cytokines in aqueous humor from fungal keratitis patients.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Yingnan; Liang, Qingfeng; Liu, Yang; Pan, Zhiqiang; Baudouin, Christophe; Labbé, Antoine; Lu, Qingxian

  2018-04-19

  Although a series of reports on corneal fungal infection have been published, studies on pathogenic mechanisms and inflammation-associated cytokines remain limited. In this study, aqueous humor samples from fungal keratitis patients were collected to examine cytokine patterns and cellular profile for the pathogenesis of fungal keratitis. The aqueous humor samples were collected from ten patients with advanced stage fungal keratitis. Eight aqueous humor samples from patients with keratoconus or corneal dystrophy were taken as control. Approximately 100 μl to 300 μl of aqueous humor in each case were obtained for examination. The aqueous humor samples were centrifuged and the cells were stained and examined under optical microscope. Bacterial and fungal cultures were performed on the aqueous humor and corneal buttons of all patients. Cytokines related to inflammation including IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α, and IFN-γ were examined using multiplex bead-based Luminex liquid protein array systems. Fungus infection was confirmed in these ten patients by smear stains and/or fungal cultures. Bacterial and fungal cultures revealed negative results in all aqueous humor specimens. Polymorphonuclear leukocytes were the predominant infiltrating cells in the aqueous humor of fungal keratitis. At the advanced stages of fungal keratitis, the levels of IL-1β, IL-6, IL-8, and IFN-γ in the aqueous humor were significantly increased when compared with control (phumor was associated with fungal keratitis.

 20. Humor: Power Conveying Social Structures Inside Forensic Mental Health Nursing.

  Science.gov (United States)

  Gildberg, Frederik A; Paaske, Kristian J; Rasmussen, Vivian L; Nissen, Ricko D; Bradley, Stephen K; Hounsgaard, Lise

  2016-01-01

  According to research literature, humor inside the staff-patient interaction seems to be significant in the area of forensic mental healthcare. However, existing literature on the subject is limited. Therefore, the aim of this study was to explore the characteristics of the use humor by forensic mental health staff members in interactions with forensic mental health inpatients. The study included 32 forensic mental health staff members, used 307 hours of participant observations, 48 informal interviews, and seven formal semistructured interviews. Outcomes identify four themes concerning the conveyance of power to, from, and between forensic mental health staff and patients as they interact: (a) "the informal use: the human-to-human approach," characterized by an informal use of humor and without any reference to mental health issues; (b) the "formal use of humor: the staff-patient approach," characterized as formal with a view on the patient as mentally ill, unable to understand humor, and with the aim of using humor to prevent conflicts or negative behavior; (c) "protest against requested care: the human-patient approach," characterized by the use of humor as a protest against requested care; and the use of (d) "inadequacy humor: the staff-human approach," characterized by the use of inadequacy-humor referring to, for example, patients' physical features. Recommendations and clinical implications are discussed.

 1. LAUGHTER AFTER TEARS: SITTING FOR AMERICAN HUMORS IN INDONESIAN SOFAS (Subtitling Humors of a Tv Serial Friends

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gusti Nyoman Ayu Sukerti

  2017-03-01

  Full Text Available The study reported in this paper aims to analyze the possible strategies used in the subtitling of the first five episodes (season 1 of Friends to render the episodes’ humorous dialogues. It examines the subtitler’s strategies in preserving both the semantic and humorous genes of laughter intended by the original humor. The analysis takes into account the internal and external structures of humors both in the target and source language. Choosing a subtitling strategy involves a decisionmaking process where the internal and external factors come into play and, therefore, rendering humors in a contextually bound medium, such as subtitling, does not necessarily work in the TL environment in a consistent manner. The inconsistency highlights the fact that humors, even those considered universal, are not digested in the same manner across cultures.

 2. Ny ph.d.-afhandling om fald og faldforebyggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte

  2015-01-01

  Lotte Evron forsvarede d. 18. Marts 2015 sin ph.d.-afhandling: Egenomsorg som selvteknologi i multifaktoriel faldforebyggelse – et feltstudie med diskursanalyse på Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Undersøgelsen studerer egenomsorg som styringsteknologi i et bestemt multifaktoriel ...... underviser og forsker på Professionshøjskolen Metropol og holder gerne foredrag om sin forskning. Desuden blogger hun om fald og faldforebyggelse på Faldnørden: https://sygeplejerskelotte.wordpress.com og tweeter om sygepleje på: https://twitter.com/sygeplejerskele...

 3. Hippocrates' humoral pathology in nowaday's reflections.

  Science.gov (United States)

  Bujalkova, M; Straka, S; Jureckova, A

  2001-01-01

  Ancient medicine integrated three components: experience (empirical observation), religion/magic and speculations of natural philosophers. The Greek medicine out-achieved medicine of other ancient nations in starting to investigate the true causes of health and diseases and thus laying foundations for the diagnosis, prognosis and treatment. Hippocrates, the most famous physician of the ancient times, made a synthesis of existing philosophical opinions from the point of view of a physician. His 58 writings were preserved in the collection "Corpus Hippocraticum". The most relevant writing in it--"Peri fyseos anthropu" (On the nature of man)--is ascribed to Hippocrates' son-in-law Polybos to whom we are grateful for the ancient humoral-pathological theory. In explaining human organism and its processes the author integrated ancient teachings on 4 basic humors (humoral theory), elements and qualities with observations of manifestations of health and disease. Normal condition (health) was defined as balance between the body fluids (eukrasia) and external environment. If this balance is disturbed, the result is dyskrasia, i.e. disease studied by pathology. According to Hippocrates disease causes can be understood only through empirical study. A man has a power to overcome disease, but to achieve it the right diet is necessary to keep harmony in body fluids of an organism. The role of a physician was just to support the nature. "Prognosis", another writing included in "Corpus Hippocraticum", reflects Hippocrates' understanding of prognosis as a necessary development of diagnosis based on past knowledge (anamnesis) and present observation. Ideas of Hippocrates and his medical school are still valuable and inspiring especially for today's very sophisticated medicine--concept of fighting diseases by natural means: maintaining healthy lifestyle and harmony within the organism, or an effort for perfect understanding of human creature and for humanization of medicine. (Fig. 3

 4. Psychometric Comparisons of Benevolent and Corrective Humor across 22 Countries: The Virtue Gap in Humor Goes International.

  Science.gov (United States)

  Heintz, Sonja; Ruch, Willibald; Platt, Tracey; Pang, Dandan; Carretero-Dios, Hugo; Dionigi, Alberto; Argüello Gutiérrez, Catalina; Brdar, Ingrid; Brzozowska, Dorota; Chen, Hsueh-Chih; Chłopicki, Władysław; Collins, Matthew; Ďurka, Róbert; Yahfoufi, Najwa Y El; Quiroga-Garza, Angélica; Isler, Robert B; Mendiburo-Seguel, Andrés; Ramis, TamilSelvan; Saglam, Betül; Shcherbakova, Olga V; Singh, Kamlesh; Stokenberga, Ieva; Wong, Peter S O; Torres-Marín, Jorge

  2018-01-01

  Recently, two forms of virtue-related humor, benevolent and corrective, have been introduced. Benevolent humor treats human weaknesses and wrongdoings benevolently, while corrective humor aims at correcting and bettering them. Twelve marker items for benevolent and corrective humor (the BenCor) were developed, and it was demonstrated that they fill the gap between humor as temperament and virtue. The present study investigates responses to the BenCor from 25 samples in 22 countries (overall N = 7,226). The psychometric properties of the BenCor were found to be sufficient in most of the samples, including internal consistency, unidimensionality, and factorial validity. Importantly, benevolent and corrective humor were clearly established as two positively related, yet distinct dimensions of virtue-related humor. Metric measurement invariance was supported across the 25 samples, and scalar invariance was supported across six age groups (from 18 to 50+ years) and across gender. Comparisons of samples within and between four countries (Malaysia, Switzerland, Turkey, and the UK) showed that the item profiles were more similar within than between countries, though some evidence for regional differences was also found. This study thus supported, for the first time, the suitability of the 12 marker items of benevolent and corrective humor in different countries, enabling a cumulative cross-cultural research and eventually applications of humor aiming at the good.

 5. Psychometric Comparisons of Benevolent and Corrective Humor across 22 Countries: The Virtue Gap in Humor Goes International

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sonja Heintz

  2018-02-01

  Full Text Available Recently, two forms of virtue-related humor, benevolent and corrective, have been introduced. Benevolent humor treats human weaknesses and wrongdoings benevolently, while corrective humor aims at correcting and bettering them. Twelve marker items for benevolent and corrective humor (the BenCor were developed, and it was demonstrated that they fill the gap between humor as temperament and virtue. The present study investigates responses to the BenCor from 25 samples in 22 countries (overall N = 7,226. The psychometric properties of the BenCor were found to be sufficient in most of the samples, including internal consistency, unidimensionality, and factorial validity. Importantly, benevolent and corrective humor were clearly established as two positively related, yet distinct dimensions of virtue-related humor. Metric measurement invariance was supported across the 25 samples, and scalar invariance was supported across six age groups (from 18 to 50+ years and across gender. Comparisons of samples within and between four countries (Malaysia, Switzerland, Turkey, and the UK showed that the item profiles were more similar within than between countries, though some evidence for regional differences was also found. This study thus supported, for the first time, the suitability of the 12 marker items of benevolent and corrective humor in different countries, enabling a cumulative cross-cultural research and eventually applications of humor aiming at the good.

 6. Humor en línea. Línea del humor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dra. Mirta Clara Echevarría

  2000-01-01

  Full Text Available La autora indaga el humor propuesto por el diario ‘InterVoz’ (Córdoba, Argentina. El medio publica el "típico humor cordobés". Historietas, chistes y relatos representan la vida urbana cotidiana, confluencia de lo popular y lo masivo, a través de la inclusión de usos lingüísticos, costumbres, personajes típicos y personajes públicos, sobre todo políticos. Estos textos, en algunos casos, reproducen lo publicado en papel; sin embargo, son manifestaciones diferentes. En este discurso emergente, estudia las condiciones de producción, circulación y consumo desde varias vertientes. Subraya la autora la relación del humor con el resto del diario por: la fuerte relación intertextual con la información y el diseño hipertextual. Destaca tópicas y retórica del humor como parte de una política discursiva centrada en lo regional, con el objeto de construir un discurso identitario de clara apelación a "los cordobeses en el mundo". El humor de ‘InterVoz’ (el diario en su totalidad, en el marco de la globalización, se manifiesta como una otra voz, sin llegar a establecerse como contradiscurso. Este periódico –como tantos en la red– subraya las marcas de lo local para permanecer en lo global.

 7. User documentation for the MSK and OMS intelligent tutoring systems

  Science.gov (United States)

  Fink, Pamela K.; Herren, L. Tandy; Lincoln, David T.

  1991-01-01

  This user's guide describes how to use the Intelligent Tutoring Systems for the Manual Select Keyboard (MSK) and the Orbital Maneuvering System (OMS) and how to use the C code that runs the mockup version of the MSK.

 8. FAQ om læringsmål

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pasgaard, Niels Jakob

  Læringsmål er blevet et centralt begreb i den danske forskning og debat om pædagogik og uddannelse. Man taler om læringsmål i forbindelse med børnenes udvikling i børnehaver og vuggestuer, i relation til folkeskolens fag og i forbindelse med de seneste års reformer af lærer- og pædagoguddannelser...... mål? Hvor fører læringsmålene os hen, og er der et alternativ til læringsmålene? FAQ om læringsmål er bog nr. 3 i FAQ-serien om ofte stillede spørgsmål inden for det pædagogiske og psykologiske område. Alle bøger i serien er peer reviewet....

 9. Glow phenomenon surrounding the vertical stabilizer and OMS pods

  Science.gov (United States)

  1994-01-01

  This 35mm frame, photographed as the Space Shuttle Columbia was orbiting Earth during a 'night' pass, documents the glow phenomenon surrounding the vertical stabilizer and the Orbital Maneuvering System (OMS) pods of the spacecraft.

 10. Coops bank kan flytte milliard-omsætning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2013-01-01

  Coop Danmark har med sine bank-planer flere udfordringer at overvinde i de kommende år, men på sigt kan Coops bank være med til at flytte en milliard-omsætning.......Coop Danmark har med sine bank-planer flere udfordringer at overvinde i de kommende år, men på sigt kan Coops bank være med til at flytte en milliard-omsætning....

 11. OM-101 Decreases the Fibrotic Response Associated with Proliferative Vitreoretinopathy

  Science.gov (United States)

  Dvashi, Zeev; Ben-Yaakov, Keren; Weinberg, Tamir; Greenwald, Yoel

  2017-01-01

  Purpose This study aimed to investigate the effect of OM-101 on the fibrotic response occurring in proliferative vitreoretinopathy (PVR) in an animal model. Methods Antifibrotic effect of OM-101 was investigated in vivo. As control, eight weeks old c57black mice underwent intravitreal injection with Hepes (group A) or dispase (0.3 units), to induce retinal detachment (RD) and PVR. The dispase-injected mice were randomly divided into two groups B and C (N = 25 mice); in group C, the eyes were treated with intravitreal injection of OM-101 (3 μl), and group B with PBS, as a control. After additional five days, mice were injected with the same initial treatment. Three days later, mice were euthanized, and the eyes were enucleated and processed for histological analysis. Results Intravitreal injection of dispase caused RD in 64% of the mice in group B, and 93% of those mice had PVR. Only 32% of mice treated with OM-101 and dispase (group C) developed RD, and only 25% of those developed PVR. Conclusions OM-101 was found effective in reducing the incidence of RD and PVR maintaining the normal architecture of the retina. This study suggests that OM-101 is a potentially effective and safe drug for the treatment of PVR patients. PMID:29109865

 12. The evolution of humor from male aggression.

  Science.gov (United States)

  Shuster, Sam

  2012-01-01

  The response to seeing a man riding a unicycle was reported to be consistently related to the viewer's sex and stage of physical development. To see if this observation was universal, observations of responses were collected from 23 male and 9 female unicyclists aged 15-69 years, with 2-40 years cycling experience across four continents. With two exceptions among men, the findings were the same as those originally reported: children showed interest and curiosity, young girls showed little interest, while adult women showed a kindly, concerned, praising response. By contrast, boys showed physical aggression, which became more verbal, merging in the later teens to the snide, aggressive, stereotyped humorous response shown by adult males, which became less frequent in elderly men. The universality of the response across different individuals, environments, and dates of observation suggests an endogenous mechanism, and the association with masculine development relates this to androgen. The theoretical consequences are discussed. It is concluded that humor develops from aggression in males and is evolutionarily related to sexual selection.

 13. Sildenafil Stimulates Aqueous Humor Turnover in Rabbits

  Science.gov (United States)

  Alvarez, Lawrence J.; Zamudio, Aldo C.; Candia, Oscar A.

  2013-01-01

  Sildenafil citrate increases ocular blood flow and accelerates the rate of anterior chamber refilling after paracentesis. The latter effect could have resulted from a reduction in outflow facility or from an increase in aqueous humor (AH) production. In this study, we used scanning ocular fluorophotometry to examine the effects of sildenafil on AH turnover, and thus, AH production in eyes of live normal rabbits. For this, the rate of aqueous humor flow (AHF) was quantified with a commercially available fluorophotometer that measured the rate of fluorescein clearance from the anterior segment, which predominantly occurs via the trabecular meshwork. After ≈ 2 hrs of control scans to determine the baseline rate of AHF, the rabbits were fed 33 mg of sildenafil and allowed ≈ 45 min for the drug to enter the systemic circulation. Thereafter, fluorescence scans were retaken for an additional 90–120 min. Sildenafil ingestion increased AHF by about 36%, from 2.31 μL/min to 3.14 μL/min (PViagra, Revatio), stimulates AHF in rabbits. Our results seem consistent with reports indicating that the drug dilates intraocular arteries and augments intraocular vascular flow. These physiological responses to the agent apparently led to increased fluid entry into the anterior chamber. As such, the drug might have utility in patients with ocular hypotony resulting from insufficient AH formation. PMID:23562660

 14. The Humor Continuum: From Text to Smart Environments (Keynote Paper)

  NARCIS (Netherlands)

  Nijholt, Antinus

  Humor is important in our daily life, whether our activities are at home, at work, or in public spaces, for example during sports or other recreational and entertainment activities. Until now, computational humor, the research area that investigates rules and algorithms to understand and to generate

 15. Humoral and cellular immune responses to modified hepatitis B ...

  African Journals Online (AJOL)

  These findings indicate that the vaccine induced both a humoral and cellular ... Keywords: Hepatitis B virus, Plasmid DNA, Vaccine, Spleen cytokines, Humoral and cellular immune responses ... produced in mice. ... were performed and HBsAg specific IgM and IgG ..... and protection elicited against Plasmodium berghei.

 16. Stand Up Comics: Instructional Humor and Student Engagment

  Science.gov (United States)

  Wortley, Amy; Dotson, Elizabeth

  2016-01-01

  This paper examines the use of instructional humor in higher education settings and makes connections between the levels of student achievement in academics and the influence of appropriate instructional humor. The work of prominent researchers such as Wanzer, Frymier, and Irwin (2010), and Segrist & Hupp (2015), who postulate that…

 17. Examining Teachers' Motivation Level According to School Principals' Humor Styles

  Science.gov (United States)

  Recepoglu, Ergun; Kilinc, Ali Cagatay; Cepni, Osman

  2011-01-01

  The purpose of this research is to examine the motivation level of teachers according to school principals' humor styles. The humor styles survey and job motivation scale were used to gather data from 305 randomly selected teachers employed in primary schools in Karabuk. Results indicated that 141 of the teachers claimed school principal had…

 18. Pastoral Perspectives of Humor's Use in Ministry Contexts

  Science.gov (United States)

  Young, Jonathan W.

  2012-01-01

  Results from a qualitative component of a mixed-methods research design are reported regarding the use of humor in pastoral ministry. Thirteen Southern Baptist (SB) pastors were interviewed, from a total of 37 exemplars identified in the quantitative component of the study, regarding their perspectives toward humor in ministry. Results overall…

 19. Effects of Humor on Teacher Stress, Affect, and Job Satisfaction

  Science.gov (United States)

  Shirley, Jacqueline Dena

  2013-01-01

  Teachers are at high risk for stress, negative emotion, and job dissatisfaction, which has been linked with health problems and early attrition. Humor has been found to relieve various forms of stress. However, there is a gap in the literature regarding humor effects on teacher stress and its related consequences. The purpose of this quantitative,…

 20. A Computational Model of Linguistic Humor in Puns

  Science.gov (United States)

  Kao, Justine T.; Levy, Roger; Goodman, Noah D.

  2016-01-01

  Humor plays an essential role in human interactions. Precisely what makes something funny, however, remains elusive. While research on natural language understanding has made significant advancements in recent years, there has been little direct integration of humor research with computational models of language understanding. In this paper, we…

 1. Stimulus Characteristics Affect Humor Processing in Individuals with Asperger Syndrome

  Science.gov (United States)

  Samson, Andrea C.; Hegenloh, Michael

  2010-01-01

  The present paper aims to investigate whether individuals with Asperger syndrome (AS) show global humor processing deficits or whether humor comprehension and appreciation depends on stimulus characteristics. Non-verbal visual puns, semantic and Theory of Mind cartoons were rated on comprehension, funniness and the punchlines were explained. AS…

 2. Multilingual Manipulation and Humor in "I Love Lucy"

  Science.gov (United States)

  Kirschen, Bryan

  2013-01-01

  "I Love Lucy" is considered to have been one of the most humorous television programs in the United States as early as the 1950s. This paper explores the use of language by the protagonists, Lucy and Ricky Ricardo, in order to understand the source of the program's humor. Linguistic analysis of the Ricardos' speech is applied,…

 3. Playing with expectations: a contextual view of humor development

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriella Airenti

  2016-09-01

  Full Text Available In the developmental literature it has been advanced that young children would not understand the specificity of nonliteral communicative acts. In this article I shall focus on young children’s ability to produce and understand different forms of humor. I shall explore children’s acquisition of the communicative contexts that constitute the background enabling them to perform humorous interactions before being able to analyze them in the terms allowed by a full fledged ToM. I consider that different forms of humor share a number of basic features and that we can draw a continuum from simple forms to sophisticated ones. In particular I shall focus on teasing, a form of humor already present in preverbal infants but also considered as a typical feature of irony. I shall argue that all forms of humor can be described in the terms of a kind of interaction that I propose to call playing with expectations.

 4. CLASSICAL CONDITIONING OF THREE KINDS OF HUMOR IN PUBLICITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  CAROLINA M. CIFUENTES

  2006-01-01

  Full Text Available Effects of humor in advertisement published in Colombia were investigated in regards to brands,advertisement, purchase intention, recall and recognition.A simultaneous Classical Conditioning procedure was carried out, using Incongruous, Hostile and Allusivehumor associated to three brands. The procedure was applied to 30 university students. Results revealedthat the three kinds of humor work as unconditioning stimulus, generating positive attitudes towardsadvertisement and brand. Humor influences the purchase intention and recognition, but not the remembranceof brand when compared to neutral advertisement. Incongrous and Hostile Humor generate recognitionand positive attitude towards advertisement and brand. Allusions have a greater effect on purchaseintention than the other ones. Results corroborate the effectiveness of humor as an advertisement tool.

 5. Playing with Expectations: A Contextual View of Humor Development

  Science.gov (United States)

  Airenti, Gabriella

  2016-01-01

  In the developmental literature, the idea has been proposed that young children do not understand the specificity of non-literal communicative acts. In this article, I focus on young children’s ability to produce and understand different forms of humor. I explore the acquisition of the communicative contexts that enable children to engage in humorous interactions before they possess the capacity to analyze them in the terms afforded by a full-fledged theory of mind. I suggest that different forms of humor share several basic features and that we can construct a continuum from simple to sophisticated forms. In particular, I focus on teasing, a form of humor already present in preverbal infants that is also considered a typical feature of irony. I argue that all forms of humor can be regarded as a type of interaction that I propose to call “playing with expectations.” PMID:27703438

 6. At eksistere tænkningen - Om cogito-argumentet og 'illusionen om erkendelsens primat'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liisberg, Sune

  2009-01-01

  Descartes' indflydelsesrige principformulering cogito ergo sum blev af F.W.J. Schelling betegnet som det 17. århundredes ‘magiske formular'; men den tryllebandt ikke alene sin samtid og den umiddelbare eftertid, den anslog simpelthen grundtonen for hele den nyere tids filosofi, og i nærværnede...... artikel tager jeg da også netop udgangspunkt i (receptionen af) Descartes' cogito-argument. For dels har vi med propositionen ‘jeg tænker, altså er jeg' vel nok det mest bogstavelige udtryk for et forsøg på ‘at tænke eksistensen'; dels rejses spørgsmålet om cogitoargumentets mening til stadighed i...

 7. Bloeibehandeling Bromelia: Orienterend onderzoek naar mogelijkheden om: a. ongewenste spontane bloei te belemmeren b. de bloeibehandeling te verbeteren

  NARCIS (Netherlands)

  Slootweg, G.; Garcia Victoria, N.

  2007-01-01

  De bloei van Bromelia wordt kunstmatig geïnduceerd met ethyleen of ethyleenachtige verbindingen. In de praktijk kunnen twee problemen optreden: spontane bloei van enkele planten uit een partij (vóórbloeiers) en onvolledige inductie van alle planten uit een partij. In dit onderzoek zijn tegen deze

 8. Om ou koeie uit die sloot te grawe: is daar lesse te leer uit die verlede? — Enkele kantaantekeninge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. A.M. Carstens

  1994-05-01

  Full Text Available This article focuses on views expressed in newspaper articles and in letters to the editor about the future of Afrikaans in a new political dispensation. It seems as if people do not believe that despite the constitutional assurances of November 1993 - Afrikaans will be able to maintain its present status as one of the official languages of South Africa as the mistakes of the past are constantly being thrown into its face. There have been signs in the business community (for example by Toyota, Coca-Cola, BMW, SA Breweries and in the political arena that English, rather than Afrikaans, is the favoured language. The views expressed in the articles and letters indicate that the Afrikaans community will not accept this attitude and that a new struggle for language rights (especially those of Afrikaans in the light of the history of Afrikaans could be the result. This struggle could according to one letter writer - have serious consequences for peace in the country after the assumption of power by a new government will come to power after April 27 1994.

 9. Laughing at the Looking Glass: Does Humor Style Serve as an Interpersonal Signal?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Virgil Zeigler-Hill

  2013-01-01

  Full Text Available Objective: The provision of information appears to be an important feature of humor. The present studies examined whether humor serves as an interpersonal signal such that an individual's style of humor is associated with how the individual is perceived by others. Method: We examined this issue across two studies. In Study 1, undergraduate participants (257 targets were rated more positively by their friends and family members (1194 perceivers when they possessed more benign humor styles. In Study 2, 1190 community participants rated the romantic desirability of targets ostensibly possessing different humor styles. Results: Across both studies, our results were consistent with the possibility that humor serves as a signal. More specifically, individuals with benign humor styles (affiliative and self-enhancing humor styles were evaluated more positively than those targets with injurious humor styles (aggressive and self-defeating humor styles. Conclusion: These findings are discussed in terms of the role that humor may play in interpersonal perception and relationships.

 10. Monitoring dynamics of aqueous humor in glaucoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vyborny, P.; Hornova, J.

  1985-01-01

  Aqueous humor dynamics was observed in patients treated for glaucoma. Aqueous flow was measured using the radionuclide method of contact application of 22 NaCl and the detection of gamma radiation with external detectors. The sample of 184 eyes was divided into three groups: open-angle glaucoma with therapy, open-angle glaucoma without therapy and angle-closure glaucoma 47 eyes were used as controls. Changes were observed in 22 Na outflow half-time in dependence on the duration of the disease, therapy, intraocular pressUre and changes in the perimeter. The new technique has been fully proven in practice, is a contribution to the diagnosis of glaucoma and an indicator of the compensation of the disease. (author)

 11. Science For The Public: Collaboration and Humor

  Science.gov (United States)

  Wargo, Richard

  2013-04-01

  The transformation of all things media and information into a dynamic environment of user access has created what seems infinite possibilities to inform the public in many different ways - as well as seemingly infinite possibilities to confuse. This talk will describe a rather non-conventional collaboration between two different creative cultures and its significance to maintaining scientific accuracy and devising strategies important to audience engagement - among them, humor. While focusing on the award-winning effort ``When Things Get Small'' created by University of California Television producer R. Wargo in collaboration with condensed matter physicist I.K. Schuller and actor Adam J. Smith, with both NSF and private support, the case study provides insight into a model and modes which can be used successfully by other scientists to engage the public in what they do.

 12. Die Impak En Grondwetlikheid Van Die Reg Om Te Staak Met ...

  African Journals Online (AJOL)

  This article critically considers the application of and necessity for the right to strike, especially regarding employees that are employed in an essential service. The South African position is ... This became evident in the 2007 public workers' strike in which many essential services employees took part. The United Kingdom ...

 13. Ekonomiese groei versus herverdeling as metodes om armoede in Suid-Afrika te verlig

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.J. van der Merwe

  1997-03-01

  Full Text Available Economic growth versus redistribution as methods to relieve poverty in South AfricaThe most significant economic problems in South Africa are unemployment, concomitant with widespread poverty and an unequal distribution of income. One of the major mechanisms reducing poverty and inequality is the creation of employment opportunities resulting from economic growth. The sources of economic growth are capital accumulation (including all new investments in land, physical equipment and human resources, growth in the labour force, and technological progress. This article focuses on the issue of growth versus distribution. Job creation is investigated in terms of two paradigms, namely redistribution-through-growth (as associated with the NEM and the growth-through-redistribution (as associated with the RDP. It is concluded that neither economic growth (as supported by the NEM nor redistribution in itself (as supported by the RDP is sufficient for job creation. An alternative or integrated approach, namely redistribution and growth, is recommended for South Africa.

 14. Compressie van morbiditeit: een veelbelovende benadering om de maatschappelijke consequenties van vergrijzing te verlichten?

  NARCIS (Netherlands)

  B. Klijs (Bart); W.J. Nusselder (Wilma); J.P. Mackenbach (Johan)

  2009-01-01

  textabstractThere is an urgent need for strategies that alleviate the societal consequences of population ageing. A possible strategy is aiming for compression of morbidity. Some of the initial conditions for a compression of morbidity have been invalidated. The life expectancy has shown a much

 15. Goed om uitgangsmateriaal op Erwinia te testen (interview met Jan van der Wolf)

  NARCIS (Netherlands)

  Dwarswaard, A.; Bovenkamp, van den G.; Wolf, van der J.M.

  2012-01-01

  Bloembollen en aardappelen. Ze hebben in ieder geval één ziekte gemeen: bacterierot, veroorzaakt door Erwinia. In beide teelten zorgen deze bacterieziekten voor veel schade. In het Deltaplan Erwinia werken de bloembollen- en aardappelwereld samen op onderzoeksgebied. In twee artikelen staat de vraag

 16. Lean Six Sigma blijkt het ideale middel om betere zorg te krijgen tegen lagere kosten

  NARCIS (Netherlands)

  Trip, A.; Does, R.

  2008-01-01

  Er moet bezuinigd worden. De zorgsector weet er alles van. Steeds vaker wordt er voor een bepaalde behandeling door de mensen die de touwtjes van de zorgbeurs in handen hebben, een vaste som neergeteld voor een bepaalde behandeling. ‘Alstublieft. En daar moet u het dan maar voor doen’. Het houdt in

 17. Esperanto: een taal van mij, een taal om van te houden = Esperanto: lingvo malfremda, lingvo amida

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, W.

  2010-01-01

  Onderstaande tekst vormt de artikelversie van mijn op 4 september 2009 gehouden oratie bij de aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap in de interlinguïstiek en het Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam (Jansen, 2009). Ten opzichte van de oorspronkelijke oratie is de nu volgende tekst op

 18. Jesus se gesaghebbende prediking as onderbou van sy opdrag om te gaan doop

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B.J. de Klerk

  2011-06-01

  Full Text Available The authority of Jesus’ preaching and the baptism The question investigated in this article is what the relation is between the authority of the preaching of Jesus and the baptism that He instituted. The purpose is to reach practicetheoretical deductions regarding the effect what the authority of Jesus’ preaching might have on the baptism. Firstly, the focus is on the meaning of the authority of the preaching of Jesus, and consequently on the relation between the authority of Jesus’ preaching and the baptism based on Matthew 28:18-20. Lastly, the emphasis is on determining some practice-theoretical deductions of this for the baptism. Jesus’ preaching is founded in his unity with his Father, his mandate as Messenger and his self-testimony. Therefore, his preaching has absolute authority. His preaching works that which it proclaims, and demands faith from the listener. The fact that Jesus has sovereign power, gives Him the right to give the command to baptise. Baptism serves to reveal Christ’s divine glory. Through baptism Jesus sets his authority over the life of the baptised and the covenant parents, and as a result He can also demand unconditional obedience from them. His authority is enacted through preaching, because Jesus continues his authority in his preaching, even today.

 19. Jesus se gesaghebbende prediking as onderbou van sy opdrag om te gaan doop

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B.J. de Klerk

  2011-06-01

  Full Text Available The authority of Jesus’ preaching and the baptismThe question investigated in this article is what the relation is between the authority of the preaching of Jesus and the baptism that He instituted. The purpose is to reach practicetheoretical deductions regarding the effect what the authority of Jesus’ preaching might have on the baptism. Firstly, the focus is on the meaning of the authority of the preaching of Jesus, and consequently on the relation between the authority of Jesus’ preaching and the baptism based on Matthew 28:18-20. Lastly, the emphasis is on determining some practice-theoretical deductions of this for the baptism. Jesus’ preaching is founded in his unity with his Father, his mandate as Messenger and his self-testimony. Therefore, his preaching has absolute authority. His preaching works that which it proclaims, and demands faith from the listener. The fact that Jesus has sovereign power, gives Him the right to give the command to baptise. Baptism serves to reveal Christ’s divine glory. Through baptism Jesus sets his authority over the life of the baptised and the covenant parents, and as a result He can also demand unconditional obedience from them. His authority is enacted through preaching, because Jesus continues his authority in his preaching, even today.

 20. Lean management in het NKI-AVL: processen afslanken om harder te kunnen groeien

  NARCIS (Netherlands)

  van Lent, W.A.M.; Schoo, Hans; van Harten, Willem H.; Benders, Jos; Rouppe van der Voort, Marc

  2009-01-01

  Efficiencyverbetering is een lastig thema in een organisatie waarmee het relatief goed gaat en waar dus geen vanzelfsprekende sense of urgency voor efficiencyverbetering bestaat. Daarom is gekozen voor een verbeteringsstrategie die uitgaat van incrementele verbeteringen. Vanwege de sterk

 1. ’n Pastoraal-narratiewe metode om lewenshanteringsvaardighede by kankerpasiënte te identifiseer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Steyn

  2005-07-01

  Full Text Available Identifying life-coping skills for cancer patients by means of a pastoral narrative method A cluster of life-coping skills are explained in the context of case studies involving cancer patients. Patients’ alternative life stories may be compared to fresh springs of water, gushing forth to yield new purposeful lives. The arguments in this article are intended to direct pastoral therapists and caregivers towards meaningful interaction with cancer patients, assisting the latter to accept the diagnosis on the basis of understanding and knowledge of what has happened to them. Knowledge implies externalisation, the use of metaphors, acceptance and hope. The coping mechanism of meaningful relationships may link past and present relationships so that the patient’s support base and ability to cope and grow may be strengthened. A deepening of faith and a service orientation may function as coping skills as the cancer patient attempts to satisfy the need to feel cared for by means of caring for others. New hobbies may emerge and the patient may, especially in groups, learn to redirect creative energy. A renewed worth in Christ deepens the coping base by way of a link with the great narrative of the Scriptures.

 2. Breyten Breytenbach se Boek: die taal (poësie as voelinstrument om bewussyn te verken

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Burger

  2005-07-01

  Full Text Available Breyten Breytenbach’s Boek: language (poetry as feelinginstrument to explore consciousness One of the big questions of science is the mystery of consciousness. How is it possible that a state of consciousness, an awareness of your own being and actions, can originate from matter, from the movement of neurons in nerve tissue? While neuroscience does not have answers to these questions (yet, the subjective exploration of consciousness by means of works of art, could make a valuable contribution. Breyten Breytenbach explicitly views his art (writing and painting as ways to investigate consciousness. In “Boek” (1987 Breytenbach explains his views on art. In this complex work, he focusses, among other aspects, on the idea that the work of art, at a specific moment, produces an “other”, a meaning that has not hitherto existed somewhere, waiting to be discovered. This hitherto unknown meaning comes into existence in the moment of creation. The creative moment in which the hitherto unknown is wrestled from the known, cannot be produced by following a recipe. The unknown, the other, virtually invades the world of the artist, as if the work of art happens to the artist, instead of him creating it. This experience has a changing effect on the artist and in the process he learns more about his own consciousness. The changing effect is not restricted to the artist, as the reader of the poem shares this experience. Because the reader is also writer, according to Breytenbach, the work of art is recreated by the reader and the reader has the same experience of a virtual invasion of the “other” on his/her own life and in the process also discovers more about his/her own consciousness.

 3. Groen voor lucht : van theorie naar groene praktijk, toepassingen om lucht te zuiveren

  NARCIS (Netherlands)

  Kuypers, V.H.M.; Vries, de E.A.

  2007-01-01

  Afgelopen periode zijn grote bouwprojecten stilgelegd vanwege het overschrijden van Europese luchtkwaliteitsnormen. De zoektocht naar allerlei mogelijke oplossingen voor dit probleem is versneld in gang gezet. In een eerdere Alterra publicatie (Brochure Groen voor Lucht) wordt beschreven op welke

 4. Om ’n leier te wees – vanuit ’n Christelike perspektief

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B.J. van der Walt

  2003-08-01

  Full Text Available To be a leader – from a Christian perspective The focus of this article is not in the first place (as in the case with many popular books on leadership on how to be an efficient leader, but on what leadership entails. As an introduction it asks attention for the fact that worldwide leadership, but especially in Africa, is not what it should be. In order to pinpoint the possible reasons for this failure, the dominant leadership traditions or styles of Africa and the West are described and compared. From this exposition the urgent need for an alternative for both the African and Western view and way of leading is evident. The next main section, therefore, reviews some general Biblical perspectives on leaders and leadership. This is followed by a detailed explanation of the meaning of a number of basic concepts (office, authority, power, community, organization, societal norms and responsibility without which leadership can neither be correctly understood nor effectively practised. The article is concluded with a brief definition of what is implied by being a real leader.

 5. Stressoren om rekening mee te houden (deel 1) : vissen en hun gevoeligheden

  NARCIS (Netherlands)

  Leenstra, S.H.; Scheerboom, J.

  2014-01-01

  Stress verlaagt bij vissen de immunologische weerstand. Men mag daarom verwachten dat na stress ziektes uitbreken, met lagere visproductie, langere groeitijd en hogere voederconversie tot gevolg. Dit is tegen de wens van een viskweker, die streeft naar continue groei, optimale voederconversie en een

 6. Wat zijn de mogelijkheden om een leverbotinfectie van melkvee te voorkomen?

  NARCIS (Netherlands)

  Neijenhuis, Francesca; Verwer, Cynthia; Verkaik, Jan

  2017-01-01

  Infecties met leverbot zijn in toenemende mate een knelpunt in de diergezondheid van grazende (of vers gras gevoerde) herkauwers. Leverbotinfectie leidt tot ziekte met economische gevolgen en voor melkgevende dieren zijn geen anthelmintica vrij beschikbaar. In dit project is het leverbotinstrument

 7. Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen : een literatuurstudie.

  NARCIS (Netherlands)

  Vlakveld, W.P.

  2005-01-01

  Young, novice motorists, their crash rates, and measures to reduce them; A literature study The crash rate of young novice motorists is relatively high worldwide. This study searched the literature to see if research had shown what the causes were of this high crash rate. There were two large

 8. Duurzame Ontwikkeling door Collectief Bewonersinitiatief. Leidraad voor professionals om bewonersgroepen aan de duurzaamheidsopgave te verbinden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fred Sanders

  2014-08-01

  Full Text Available ‘The joint residents’ initiative aimed at renewable energy optimization has been increasing in The Netherlands. This is evident from the survey carried out for this study during 2012 of ‘renewable energy residents initiative’ in The Netherlands, as well as the changing government policy. The engineering sector is contributing to this development by introducing new types of energy systems for housing complexes with multiple households. The underlying reasons for this change are the societal change towards less government involvement and the increase of civilian initiative in society. The underlying reason is the disappointing outcome of the current energy program, referring to the monitoring of the ‘Central Planning Bureau’ (CPB, 2009, and the ‘Energy Research Centre of The Netherlands’ ( ECN, 2010. The agreements with third parties, housing associations and developers did not result in the required and desired results (Ministry VROM & NEPROM, 2008 (Ministry VROM & Aedes, 2009. The task of the governmental program ‘Clean and Efficient ‘ for the ‘ urban environment’ is daunting (Ministry VROM, 2007a. Before 2020, CO2 emissions must (with 1990 as reference be reduced by 30 %. Renewable energy share will have to contribute 20% to this decrease (in the less stringent ‘Energy Agreement’ (Ministry EZ, 2013 this contribution of renewable energy has remained unchanged unless the new 14% target for 2020. This is in accordance with the restated agreements with the rental sector and project development entrepreneurs (Ministry BZK & Hire Partners, 2012 (Ministry BZK & Partners, 2012. This is further supported by recent government policies. In 2011, the government developed, the ‘Plan for energy saving within urban environment‘ (Ministry BiZa, 2011b, including the ‘Block for Block’ program (Ministry BiZa, 2011a which was aimed at reducing the energy consumption on the basis of clusters of homes. In addition, the program ‘Promoting Renewable Energy’ ( SDE emerged during this period and the subsequent ‘National Energy Agreement for Sustainable Growth’ (hereinafter called the ‘Energy Agreement’ (Ministry EZ, 2013 which are focusing on the achievement of the national goals for renewable energy emphasizing on citizen participation and initiative. However, in practice there is no breakthrough in this field: the inventory of ‘joint residents initiative’ for ‘renewable energy’ conducted in 2012 showed that only 0.2 % of Dutch households are involved. This result is consistent with the conceptual model of the ‘Transition Theory‘ ( Rotmans, 2003 (Rogers 2003. According to this model- based approach for the introduction of renewable energy innovations only 2 to 3% of the population of the ‘innovation type’ would like to participate in new developments. This could increase to 15% if the group described as ‘early adopters ‘ would participate as well. As such it will be necessary to further research the possibilities of stimulating sustainable development through ‘joint residents initiatives’. Sustainable development according to the approach of the UN Brundtland Commission (1987, includes both a physical as well a social and sustainable developments places in a durable context: ‘the developments that meet the needs of the present without compromising those of future generations.’ This would require a perfect and sustainable balance of ecological, economic and social interests. Within an urban environment, the restructuring activities (technical quality, the quality of living and quality of life in neighbourhoods and districts, social problem solving (how people interact in social cohesion and sustainability challenges (environmental, energy -related as well as the sustainability challenge (now and in the future are to be the most timely and urgent. The relationships, described by Brundtland between physical, social and sustainable, laid the groundwork to involve the knowledge and experience of ‘residents initiatives’ in the Dutch neighbourhood restructuring challenges, for investigating ‘the potential’ of residents initiating renewable energy in the home environment. As was reflected in the central research question: ‘Under which conditions do social cohesion and sustainable corporate residents initiative influence each other successfully, for the sake of renewable energy in the built environment for living?’ In order to be able to answer the central research question, two lines of research were followed; in addition to research on conditions for social cohesion (a social collective of residents, conditions for residents collectives to invest in renewable energy were investigated. The research methodology included a combination of literature review, case studies at various levels (group discussions, interviews and research among professionals (group discussions. This included (besides the literature search all qualitative research to get the motivations and reasons behind ‘residents decisions’ more clear. The above mentioned case studies included both neighbourhoods that are known for the present social cohesion and sustainability realized as a result of ‘residents initiative’. This included the districts IJburg Amsterdam and Hoograven Utrecht, some ecological neighbourhoods in The Netherlands, as well as the GWL site in Amsterdam and ‘City of the Sun’ in Heerhugowaard. The geographic scale on which ‘residents initiatives’ appear, has therewith a part of the research and a component in analyses. Finally, group discussions with professionals regarding the role of resident initiatives, both in urban development (real estate professionals and energy transition (renewable energy in the environment (energy professionals were conducted. This was included to establish the attitude and roles of professionals towards ‘residents initiative’. The conclusion is that three ‘Blocking dilemmas’ further prevent the development of ‘joint residents initiative’ for renewable energy. These ‘Blocking themes’ are: the limited motivation of residents to act sustainably, that social and sustainable ‘residents initiatives’ are not mutual acting together giving start conditions, and the fact that the professionals involved primarily act with a long term view and not short term as residents that generally do. The survey results also provide insight into new perspective for a more significant transition to renewable energy from joint initiative of resident groups. Three ‘Chance Full development opportunities’ may also contribute. These are: mainly the ‘Pull’ conditions motivate residents, residents are willing to follow ‘leaders’ (residents and/or professionals, and social cohesion provides durability on ‘joint residents initiatives’. Involvement and integration of renewable energy through ‘joint residents initiative’ cannot therefore be considered separately from the entire spectrum of sustainable development of energy sources. This because residents (individually and in groups derive their motivation to improve the quality of life in their home environment rather, both socially and physically, as that on the basis of the renewable energy aspects alone. For a far-reaching transition of ‘residents involvement’, beyond that of the ‘early adopters’, it is not only necessary that professionals and residents are aware of this, leaders (initiating residents or professionals are needed to start such initiatives. Only when this condition is fulfilled, projects on neighbourhood scale will be successful. The underlying reason is that residents and professionals due to their underlying interests rather act on the scale of the individual property (including the immediate environment and the scale of the neighbourhood, the city and the region, respectively. Both local and national government can make a substantial contributions by informing citizens on a less fragmented basis, and more so as a part of the viability statement. Furthermore, taken the above aspects in the contract and covenant formation with professional companies will also improve the situation. Above all, professionals will need to listen (and to act in accordance with to what motivates people in any situation. To obtain a full impression of the ‘Pull’ factors of residents is the first step to a successful transition towards a more significant integration of renewable energy sources in the urban environment in The Netherlands.

 9. Wees een haan : Die konste om te leren spreken ende swighen alst tijt is

  NARCIS (Netherlands)

  Veldhuizen, M.D.

  2016-01-01

  In de rubriek ‘In de Kast’ bepleiten uiteenlopende figuren uit de wereld der letteren waarom een bepaalde tekst of auteur opnieuw de volle aandacht verdient. Dit keer bespreekt Martine Veldhuizen (docent Middelnederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht) een vijftiende-eeuws traktaat van

 10. Voorwaardes vir geloofsopvoeding om sinvol te bly in die 21ste-eeuse kultuurkonteks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Valenkamp

  2006-07-01

  Full Text Available Conditions for faith education to remain meaningful in the 21st century cultural context Although significant numbers of their members are leaving the mainstream churches, this does not mean that these people have relinquished their Christian faith as such. There are signs that people leave mainstream denominations because of new approaches to life and personal experience in the cultural context of the 21st century. The authors try to discover explanations for this phenomenon that also seems to affect the faith education of the younger generation. It is concluded that the faith education of young people can only remain meaningful if people adopted what Paul Ricoeur called a “second naivity”, and if educators complied with certain conditions. By following certain guidelines, educators will help resist a threatening sense of loss of transcendance, relevance and reference among their learners.

 11. [Humor at Work Questionnaire - Polish adaptation of Humor Climate Questionnaire (HCQ)].

  Science.gov (United States)

  Stańczak, Aleksander; Drabek, Marcin

  2018-03-09

  The aim of the paper is to present the Polish adaptation of the Humor Climate Questionnaire (HCQ), designed to measure humor as organizational climate feature. The authors employed back-translation and independent judges method to choose the best version of the translated items. The psychometric properties of HCQ were estimated on the basis of 2 samples: the basic group of employees (N = 217) and the group of employees who had completed the survey twice (N = 55). The results of statistical analyses proved that HCQ is a reliable tool. Explorative Factor Analysis supported the 4-factor structure of the original method's theoretical model. The validity of the subscales is high, Cronbach's α varied from 0.8 to 0.9. The directions and values of intercorrelations between subscales were similar to those of the English version. The Humor Climate Questionnaire is a relatively time-stable tool (r = 0.44-0.74). Polish adaptation is reliable and applicable for cross-sectional studies. The obtained results are comparable to the characteristics of the original version. However, the results of factor analysis show that the data do not fully fit the theoretical model. Med Pr 2018;69(2):143-152. This work is available in Open Access model and licensed under a CC BY-NC 3.0 PL license.

 12. Humor drawings evoked temporal and spectral EEG processes

  Science.gov (United States)

  Kuo, Hsien-Chu; Chuang, Shang-Wen

  2017-01-01

  Abstract The study aimed to explore the humor processing elicited through the manipulation of artistic drawings. Using the Comprehension–Elaboration Theory of humor as the main research background, the experiment manipulated the head portraits of celebrities based on the independent variables of facial deformation (large/small) and addition of affective features (positive/negative). A 64-channel electroencephalography was recorded in 30 participants while viewing the incongruous drawings of celebrities. The electroencephalography temporal and spectral responses were measured during the three stages of humor which included incongruity detection, incongruity comprehension and elaboration of humor. Analysis of event-related potentials indicated that for humorous vs non-humorous drawings, facial deformation and the addition of affective features significantly affected the degree of humor elicited, specifically: large > small deformation; negative > positive affective features. The N170, N270, N400, N600-800 and N900-1200 components showed significant differences, particularly in the right prefrontal and frontal regions. Analysis of event-related spectral perturbation showed significant differences in the theta band evoked in the anterior cingulate cortex, parietal region and posterior cingulate cortex; and in the alpha and beta bands in the motor areas. These regions are involved in emotional processing, memory retrieval, and laughter and feelings of amusement induced by elaboration of the situation. PMID:28402573

 13. Laughter, Humor and Pain Perception in Children: A Pilot Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margaret Stuber

  2009-01-01

  Full Text Available Although there are many clinical programs designed to bring humor into pediatric hospitals, there has been very little research with children or adolescents concerning the specific utility of humor for children undergoing stressful or painful procedures. Rx Laughter™, a non-profit organization interested in the use of humor for healing, collaborated with UCLA to collect preliminary data on a sample of 18 children aged 7–16 years. Participants watched humorous video-tapes before, during and after a standardized pain task that involved placing a hand in cold water. Pain appraisal (ratings of pain severity and pain tolerance (submersion time were recorded and examined in relation to humor indicators (number of laughs/smiles during each video and child ratings of how funny the video was. Whereas humor indicators were not significantly associated with pain appraisal or tolerance, the group demonstrated significantly greater pain tolerance while viewing funny videos than when viewing the videos immediately before or after the cold-water task. The results suggest that humorous distraction is useful to help children and adolescents tolerate painful procedures. Further study is indicated to explore the specific mechanism of this benefit.

 14. Children’s Understanding of Self-Focused Humor Styles

  Science.gov (United States)

  James, Lucy Amelia; Fox, Claire Louise

  2016-01-01

  It has been proposed that four main styles of humor exist, two which are thought to be adaptive (affiliative, self-enhancing) and two which are thought to be maladaptive (aggressive, self-defeating). Whilst the existence of these four humor styles has been supported in older children, it is suggested that for younger children, self-enhancing and self-defeating humor may develop at a later point. To investigate this further, the current research involved five semi-structured paired interviews with children aged eight to eleven years to explore the use and understanding of self-enhancing and self-defeating humor in this age group. Findings indicated that use of both self-enhancing and self-defeating humor were apparent in some children, but not all. It therefore seems appropriate that attempts to investigate humor in this age group should aim to include all four styles of humor. The current research also demonstrated the value of paired interviews when carrying out this sort of research with children. PMID:27547258

 15. Children's Understanding of Self-Focused Humor Styles.

  Science.gov (United States)

  James, Lucy Amelia; Fox, Claire Louise

  2016-08-01

  It has been proposed that four main styles of humor exist, two which are thought to be adaptive (affiliative, self-enhancing) and two which are thought to be maladaptive (aggressive, self-defeating). Whilst the existence of these four humor styles has been supported in older children, it is suggested that for younger children, self-enhancing and self-defeating humor may develop at a later point. To investigate this further, the current research involved five semi-structured paired interviews with children aged eight to eleven years to explore the use and understanding of self-enhancing and self-defeating humor in this age group. Findings indicated that use of both self-enhancing and self-defeating humor were apparent in some children, but not all. It therefore seems appropriate that attempts to investigate humor in this age group should aim to include all four styles of humor. The current research also demonstrated the value of paired interviews when carrying out this sort of research with children.

 16. Humor drawings evoked temporal and spectral EEG processes.

  Science.gov (United States)

  Wang, Regina W Y; Kuo, Hsien-Chu; Chuang, Shang-Wen

  2017-08-01

  The study aimed to explore the humor processing elicited through the manipulation of artistic drawings. Using the Comprehension-Elaboration Theory of humor as the main research background, the experiment manipulated the head portraits of celebrities based on the independent variables of facial deformation (large/small) and addition of affective features (positive/negative). A 64-channel electroencephalography was recorded in 30 participants while viewing the incongruous drawings of celebrities. The electroencephalography temporal and spectral responses were measured during the three stages of humor which included incongruity detection, incongruity comprehension and elaboration of humor. Analysis of event-related potentials indicated that for humorous vs non-humorous drawings, facial deformation and the addition of affective features significantly affected the degree of humor elicited, specifically: large > small deformation; negative > positive affective features. The N170, N270, N400, N600-800 and N900-1200 components showed significant differences, particularly in the right prefrontal and frontal regions. Analysis of event-related spectral perturbation showed significant differences in the theta band evoked in the anterior cingulate cortex, parietal region and posterior cingulate cortex; and in the alpha and beta bands in the motor areas. These regions are involved in emotional processing, memory retrieval, and laughter and feelings of amusement induced by elaboration of the situation. © The Author (2017). Published by Oxford University Press.

 17. Ten-year rollover of San Onofre inservice testing program for pumps and valves to OM-6 and OM-10

  International Nuclear Information System (INIS)

  Croy, P.A.; Fischetti, S.; Chiang, D.; Schofield, P.; Barney, D.

  1994-01-01

  The Pump and Valve Inservice Testing (IST) Program Sat San Onofre, Units 2 and 3, was updated for the second 120-month interval from August 1993 to April 1994. The U.S. Nuclear Regulatory Commission (USNRC) approved the OM-6 and OM-10 Codes in mid-1992. The project for the rollover to these new Codes included several elements: (a) a review of the differences between IWV/IWP and OM-6/OM-10, (b) a comprehensive audit of the IST Program scope for valves, (c) creation of the program and supporting basis documents, the Relief Requests, and implementing procedures, (d) interdivisional coordination, (e) submittal to the USNRC, and (f) training. Subsections IWV and IWP have been used and essentially unchanged for over a decade. The new Code (Parts 1, 6, and 10 called OM-1, OM-6, and OM-10) includes several significant changes from the old Code. Our group identified these differences and drafted revised and reorganized Inservice Testing (IST) Program documents. We also considered USNRC Generic Letter 89-04 (GL 89-04), open-quotes Guidance on Developing Acceptable Inservice Testing Programsclose quotes, and NUREG-1482, Guidelines for Inservice Testing at Nuclear Power Plants, while revising the program. There were six pump relief requires and 13 valve relief requests in the program for the first 10-year interval. For the revised program we needed only one pump relief request (and no valve relief requests). Converting to the 1989 edition of the ASME Code did not require changes to the technical specifications. We revised our Updated Final Safety Analysis Report (UFSAR) to reflect the IST Program for the second 10-year interval. UFSAR changes were minor, consisting of updated references to the Code edition and 10 CFR 50.55a(f), open-quotes Inservice Testing Requirementsclose quotes

 18. Measurement approaches to the sense of humor: Introduction and overview

  OpenAIRE

  Ruch, Willibald

  1996-01-01

  There has been a renaissance of research interest in the "sense of humor" in recent years, partly äs an attempt to define the concept but more strenuously to provide Instruments for its measurement. A quick count of recent publications shows an average of two to three new sense of humor- instruments per year — or one every four to six months. This intensity of research is unparalleled in the history of humor research and contrasts sharply with 25 years ago when the renewal of interest in hum...

 19. Arma del contrapoder: Humor político y medios

  OpenAIRE

  César Ulloa Tapia

  2008-01-01

  El humor político en los medios de comunicación tiene enorme acogida en las audiencias ya que logra lo que pueden editoriales, análisis académicos y demás espacios de opinión. Es la mejor manera de denunciar, advertir, sancionar e incluso develar lo que hace o deja de hacer el poder político. El humor político está considerado como contrapoder. El periodismo que usa el humor es eficaz, tanto en el mensaje como en su efecto, pues describe las situaciones y recurre a comparaciones y símiles....

 20. Humor in the teaching of writing: A microethnographic approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian F. Hempelmann

  2016-12-01

  Full Text Available This paper presents the content of a critical thinking and writing course, along with similar courses derived from it, designed around the topic of humor and culminating in a microethnographic investigation of humor in students’ lives. The aims of the paper are threefold: to offer a general rationale for using humor in the writing classroom; to illustrate different types of potentials and dangers of such an approach; and to suggest extensions of the findings to the second-language writing classroom. The paper offers texts, writing prompts, and activities for instructors teaching classes that focus on the writing process in a first or second language.

 1. Evidensbaseret viden om compliance blandt deprimerede HIV-smittede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tind, Anitha Malling

  2009-01-01

  Formålet med dette speciale er at undersøge, om depression blandt HIV-smittede fører til utilstrækkelig compliance af HAART, og om antidepressiva kan mediere denne negative effekt. I den forbindelse er der foretaget en systematisk litteraturgennemgang med henblik på at indsamle, sortere, evaluere...... kvalitet. I alt 10 studier er identificeret. Det drejer sig om 5 kohortestudier, 2 randomiserede klinisk kontrollerede studier og 3 tværsnitsundersøgelser. Af de inkluderede studier er 3 nedgradueret grundet metodiske mangler. De 10 studier er ikke homogene i forhold til måling af depression og compliance......, hvilket nedsætter deres komparativitet. Studierne viser, at der er evidens for, at depression føre til utilstrækkelig compliance af HAART blandt HIV-smittede, og at behandling med antidepressiva medierer denne negative effekt....

 2. Konstant online og fantasien om ’individuel balance’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villadsen, Kaspar

  2015-01-01

  Smartphones og andre mobile kommunikationsteknologier indføres med løfter om at give øget handlekraft og individuel frihed i arbejdslivet. Men et voksende forskningsfelt påviser, at indførelse af disse teknologier ledsages af øget netværksbaseret kontrol og selv-pålagt arbejdsintensivering....... Artiklen leverer et overblik over og en diskussion af den spirende internationale forskning i betydningen af smartphones i nutidens arbejdsliv. Denne forskning påpeger generelt en modsætning mellem en diskurs om teknologiers påståede styrkelse af individuel autonomi og præstation på den ene side, og den...... omfavnelse af smartphones som arbejdsredskab kan begribes, når medarbejderne udtrykker fuld bevidsthed om teknologiens konkrete skadevirkninger på deres private liv....

 3. OM Code Requirements For MOVs -- OMN-1 and Appendix III

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kevin G. DeWall

  2011-08-01

  The purpose or scope of the ASME OM Code is to establish the requirements for pre-service and in-service testing of nuclear power plant components to assess their operational readiness. For MOVs this includes those that perform a specific function in shutting down a reactor to the safe shutdown condition, maintaining the safe shutdown condition, and mitigating the consequences of an accident. This paper will present a brief history of industry and regulatory activities related to MOVs and the development of Code requirements to address weaknesses in earlier versions of the OM Code. The paper will discuss the MOV requirements contained in the 2009 version of ASME OM Code, specifically Mandatory Appendix III and OMN-1, Revision 1.

 4. OM Code Requirements For MOVs -- OMN-1 and Appendix III

  International Nuclear Information System (INIS)

  DeWall, Kevin G.

  2011-01-01

  The purpose or scope of the ASME OM Code is to establish the requirements for pre-service and in-service testing of nuclear power plant components to assess their operational readiness. For MOVs this includes those that perform a specific function in shutting down a reactor to the safe shutdown condition, maintaining the safe shutdown condition, and mitigating the consequences of an accident. This paper will present a brief history of industry and regulatory activities related to MOVs and the development of Code requirements to address weaknesses in earlier versions of the OM Code. The paper will discuss the MOV requirements contained in the 2009 version of ASME OM Code, specifically Mandatory Appendix III and OMN-1, Revision 1.

 5. The Views of Turkish Teachers on the Use of Humor in Secondary Schools

  Science.gov (United States)

  Kilic, Yasin

  2016-01-01

  Humor is the type of expression and writing representing the humorous aspect of life by adorning with jokes and wit. The main objective of humor is to criticize, ironize, and correct the flaws and hideousness in life. Humor develops the sensitivity, the empathizing ability and social facts' multidimensional perception of individuals. Humor…

 6. Those Who Laugh Are Defenseless: How Humor Breaks Resistance to Influence

  Science.gov (United States)

  Strick, Madelijn; Holland, Rob W.; van Baaren, Rick B.; van Knippenberg, Ad

  2012-01-01

  Three experiments illustrate that humor in advertisements prevents the development of negative brand associations due to resistance. Previous research on humor in advertising suggested that humor can counter negative responses during ad processing, but less is known about the effect of humor on the development of negative brand associations in…

 7. Exploratory Theoretical Tests of the Instructor Humor-Student Learning Link

  Science.gov (United States)

  Bolkan, San; Goodboy, Alan K.

  2015-01-01

  Instructors' use of humor is generally a positive influence on student outcomes. However, examinations of humor have found that specific types of messages may not impact, or may even reverse, its positive effect. Instructional humor processing theory (IHPT) has been used to explain how humor impacts student learning. The current study sought to…

 8. Differential effects of self-esteem and interpersonal competence on humor styles

  Science.gov (United States)

  McCosker, Bernadette; Moran, Carmen C

  2012-01-01

  Background In contrast with an early implicit “facilitative hypothesis” of humor, a revised specificity hypothesis predicts that the benefits of humor depend on the specific style of humor used. Information on predictors of these humor styles in turn enhances the ability to predict the effect on well-being. Methods We examined the relationships between interpersonal competence, self-esteem, and different styles of humor, while also examining the contributions of age and gender. Participants (n = 201) aged 18–63 years completed the Rosenberg Self-Esteem Inventory, the Interpersonal Competence Questionnaire, and the Humor Styles Questionnaire, and gave demographic information. Results High self-esteem was associated with higher use of affiliative, aggressive, and self-enhancing humor styles, but lower use of self-defeating humor. High interpersonal competence predicted greater use of affiliative humor, whereas low interpersonal competence predicted greater use of aggressive humor. Further analyses showed that initiation competence predicted affiliative humor (positively) but both initiation competence (positively) and conflict management competence (negatively) predicted aggressive humor. Conclusion The findings that both self-esteem and initiation competence contribute to use of aggressive humor add to knowledge of who is likely to use this potentially harmful humor style. We conclude that a readiness to initiate humorous interactions is not on its own a general and positive attribute contributing to “good” humor. PMID:23180973

 9. Risa y aprendizaje: el papel del humor en la labor docente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Jáuregui Narváez

  2009-01-01

  Full Text Available Numerosas corrientes pedagógicas en las últimas décadas han fomentado el humor, la diversión y la risa en la labor docente, citando numerosos beneficios, establecer una mejor relación con los estudiantes, reducir el estrés y la ansiedad, gestionar el conflicto, proporcionar una recompensa emocional que motive la participación y el estudio, y comunicar la materia más eficazmente, estimulando la atención, la creatividad y la memoria. En este artículo se evalúa la justificación teórica y empírica de este modelo más "lúdico" del aprendizaje, y se matizan algunas de las ideas que suelen proponerse en este sentido.

 10. Contribution of effluent organic matter (EfOM) to ultrafiltration (UF) membrane fouling: Isolation, characterization, and fouling effect of EfOM fractions

  KAUST Repository

  Zheng, Xing; Khan, Muhammad; Croue, Jean-Philippe

  2014-01-01

  EfOM has been regarded as a major organic foulant resulting in UF membrane fouling in wastewater reclamation. To investigate fouling potential of different EfOM fractions, the present study isolated EfOM into hydrophobic neutrals (HPO-N), colloids

 11. Activities of the O&M committee history & future perspectives

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poulis, D.S.

  1996-12-01

  This paper gives an overview of the Committee on Operation and Maintenance of Nuclear Power Plants, hereafter referred to as the O&M Committee, formed in June 1975 when the American National Standard Institute`s Committee on Reactor Plants and their Maintenance was disbanded. The O&M Committee`s history, structure, current focus and future perspectives will be presented. The purpose of this paper is to give information to industry and the public of the Committee`s on-going effort to make accurate and timely responses to the needs of the nuclear industry.

 12. Stadig usikkerhed om skat på bitcoin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærsgaard, Louise Fjord; Weber, Katja Dyppel

  2018-01-01

  Kronik. Reglerne om skat på bitcoin er lidt klarere efter afgørelse i Skatterådet, men det er på tide at se på en ændring af de forældede regler.......Kronik. Reglerne om skat på bitcoin er lidt klarere efter afgørelse i Skatterådet, men det er på tide at se på en ændring af de forældede regler....

 13. Measurement crankshaft angular speed of an OM403 engine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Biočanin Stojko

  2017-01-01

  Full Text Available In this paper, the methodology of the measurement of the angular speed of the crankshaft of a ten-cylinder diesel OM403 engine is presented, with regular and irregular engine operation. The angular velocity was measured under laboratory conditions, on already installed measuring equipment from the laboratory and on the break of a well known brand-Schenck, by using an optoelectronic incremental rotary encoder, a data acquisition module and the LabVIEW software for synchronization and management of the measuring equipment. The goal of this paper is to give a practical contribution to researches of measuring of crankshaft angular speed of the crankshaft engine OM 403.

 14. Space Shuttle OMS engine valve technology. [Orbital Maneuvering System

  Science.gov (United States)

  Wichmann, H.

  1974-01-01

  Valve technology program to determine shutoff valve concepts suitable for the Orbital Maneuvering System (OMS) engine of the Space Shuttle. The tradeoff studies selected the electric torque motor operated dual poppet and ball valves as the most desirable valve concepts for the OMS Engine Shutoff Valve. A prototype of one of these concepts was built and subjected to a design verification program. A number of unique features were designed to include the required contamination insensitivity, operating fluid compatibility, decontamination capability, minimum maintenance requirement and long service life capability.

 15. CODING LOGICAL MECHANISM AND STEREOTYPING IN GENDER CYBER HUMORS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Truly Almendo Pasaribu

  2016-07-01

  Full Text Available Gender-related humors have their own way of being funny; and this research aims to find out how and why they are funny. For this purpose, both researchers have collected 50 gender cyber humors and analyzed them, first, to decode how their logical mechanism relates to specific linguistic features, and secondly, to uncover how gender stereotyping contributes to the comical effects. The twisting of logic and linguistic ambiguity is analyzed formally using Attardos (2001 General Theory of Verbal Humor (GTVH and supported by gender studies. The findings reveal that the logical mechanism consists of elements of incongruities, and gender stereotyping presents negative stereotypical images. The analysis further shows that some gender stereotypical images ridicule traditional roles of man and woman while others make fun of non-traditional representations. This shift from women only to both men and women as targets of gender humors has been an impact of effective feminist movements.

 16. Universalidad y variabilidad cultural de la risa y el humor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Jáuregui

  2008-01-01

  Full Text Available La risa es un fenómeno aparentemente universal, pero el humor que la provoca muestra una variabilidad casi infinita. Este artículo trata de distinguir entre los aspectos universales de la risa y los que son culturalmente variables. Define la risa como una emoción básica del ser humano, provocada por un estímulo cognitivo que depende de definiciones sociales de la situación, lo cual explica al menos en parte su aparente heterogeneidad. Otros aspectos que también pueden variar son las normas y costumbres relativas a la expresión de la risa y del humor, los géneros humorísticos, las instituciones del humor y las definiciones culturales de la risa misma.

 17. Regional distribution of phospholipids in porcine vitreous humor.

  Science.gov (United States)

  Schnepf, Abigail; Yappert, Marta Cecilia; Borchman, Douglas

  2017-07-01

  This project explores the regional phospholipid distribution in porcine vitreous humor, retina, and lens. Matrix-assisted laser desorption mass spectrometry has been used previously to image lipids, proteins, and other metabolites in retinas and lenses. However, the regional composition of phospholipids in vitreous humors is not known. To address this issue, we have applied this mass spectral method to explore the regional phospholipid distribution in porcine vitreous humor both ex-situ and in-vitro. To establish the possible source(s) of phospholipids in the vitreous humor, compositional studies of the lens and retina were also pursued. Due to the overall low levels of phospholipids in vitreous humor, it was necessary to optimize the experimental approaches for ex-situ and in-vitro studies. The sensitivity observed in the spectra of methanol extracts from the lens and retina was higher than that for methanol:chloroform extracts, but the compositional trends were the same. A fourfold improvement in sensitivity was observed in the analysis of vitreous humor extracts obtained with the Bligh and Dyer protocol relative to the other two extraction methods. For ex-situ studies, the 'stamp method' with para-nitroaniline as the matrix was chosen. Throughout the vitreous humor, phosphatidylcholines were the most abundant phospholipids. In-vitro results showed higher relative levels of phospholipids compared to the 'stamp' method. However, more details in the regional phospholipid distribution were provided by the ex-situ approach. Both in-vitro and ex-situ results indicated higher levels of phospholipids in the posterior vitreous region, followed by the anterior and central regions. The posterior region contained more unsaturated species whereas more saturated phospholipids were detected in the anterior region. The observed trends suggest that the phospholipids detected in the posterior vitreous humor migrate from the retina and associated vasculature while those present in

 18. VIOLENCE DRESSED IN HUMOR: COMEDIC VIOLENCE IN ADVERTISING

  OpenAIRE

  Camelia Gradinaru

  2016-01-01

  This paper investigates the concepts of humor and violence and their complex relationships contextualised in the advertising domain. Thus, the main theories of humor and the most important elements from media violence paradigms are critically pointed out. The effects of comedic violence in advertising may be positive (great involvement with the ad message, retention of brand information, higher pass-along probability), and also negative (offending the audience, desensitization, damaging the r...

 19. Humor adds the creative touch to CQI teams.

  Science.gov (United States)

  Balzer, J W

  1994-07-01

  The health care industry is looking to continuous quality improvement as a process to both improve patient care and promote cost effectiveness. Interdisciplinary teams are learning to work together and to use data-driven problem solving. Humor adds a creative and welcome touch to the process that makes it easier and more fun to work in teams. The team leader or facilitator who uses humor along the journey sanctions the risk-taking behavior that accompanies creative solutions to tough problems.

 20. Humor appreciation of captionless cartoons in obsessive-compulsive disorder

  Science.gov (United States)

  2011-01-01

  Background It seems that the core neural regions and cognitive processes implicated in obsessive-compulsive disorder (OCD) pathophysiology may overlap with those involved in humor appreciation. However, to date, there have been no studies that have explored humor appreciation in OCD. The purpose of the present work was to investigate humor appreciation in a group of patients with OCD. Methods We examined 25 patients with OCD and 25 healthy controls, matched by age, education, and gender. We administered Penn's Humor Appreciation Test (PHAT), a computerized test comprising captionless cartoons by Mordillo. Each set of stimuli consisted of two almost identical drawings, one of which was funny due to the alteration of a detail in the cartoon, whereas the other was not funny. Severity of psychopathology was evaluated with the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS). Results No significant effect for group, gender or group × gender interaction was found on the PHAT scores. In OCD patients, humor appreciation was not significantly associated with age of onset, duration of illness, and obsessions, but correlated significantly with compulsions. Conclusions Humor appreciation, based on captionless cartoons in OCD, does not seem to be deficient compared to healthy subjects but may be related to illness characteristics. PMID:22103926

 1. Humor, laughter, learning, and health! A brief review.

  Science.gov (United States)

  Savage, Brandon M; Lujan, Heidi L; Thipparthi, Raghavendar R; DiCarlo, Stephen E

  2017-09-01

  Human emotions, such as anxiety, depression, fear, joy, and laughter, profoundly affect psychological and physiological processes. These emotions form a set of basic, evolved functions that are shared by all humans. Laughter is part of a universal language of basic emotions that all humans recognize. Health care providers and educators may utilize the power of laughter to improve health and enhance teaching and learning. This is an important consideration because teaching is not just about content: it is also about forming relationships and strengthening human connections. In this context, when used effectively, humor is documented to build relationships and enhance performance. Specifically, humor improves student performance by attracting and sustaining attention, reducing anxiety, enhancing participation, and increasing motivation. Moreover, humor stimulates multiple physiological systems that decrease levels of stress hormones, such as cortisol and epinephrine, and increase the activation of the mesolimbic dopaminergic reward system. To achieve these benefits, it is important to use humor that is relevant to the course content and not disparaging toward others. Self-effacing humor illustrates to students that the teacher is comfortable making mistakes and sharing these experiences with the classroom. In this brief review, we discuss the history and relationship between humor, laughing, learning, and health with an emphasis on the powerful, universal language of laughter. Copyright © 2017 the American Physiological Society.

 2. Longitudinal Associations Between Humor Styles and Psychosocial Adjustment in Adolescence.

  Science.gov (United States)

  Fox, Claire Louise; Hunter, Simon Christopher; Jones, Siân Emily

  2016-08-01

  This study assessed the concurrent and prospective associations between psychosocial adjustment and four humor styles, two of which are adaptive (affiliative, self-enhancing) and two maladaptive (aggressive, self-defeating). Participants were 1,234 adolescents (52% female) aged 11-13 years, drawn from six secondary schools in England. Self-reports of psychosocial adjustment (loneliness, depressive symptomatology, and self-esteem) and humor styles were collected at two time points (fall and summer). In cross-lagged panel analyses, self-defeating humor was associated with an increase in both depressive symptoms and loneliness, and with a decrease in self-esteem. In addition, depressive symptoms predicted an increase in the use of self-defeating humor over time, indicating that these may represent a problematic spiral of thoughts and behaviors. Self-esteem was associated with an increase in the use of affiliative humor over the school year but not vice-versa. These results inform our understanding of the ways in which humor is associated with psychosocial adjustment in adolescence.

 3. Longitudinal Associations Between Humor Styles and Psychosocial Adjustment in Adolescence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claire Louise Fox

  2016-08-01

  Full Text Available This study assessed the concurrent and prospective associations between psychosocial adjustment and four humor styles, two of which are adaptive (affiliative, self-enhancing and two maladaptive (aggressive, self-defeating. Participants were 1,234 adolescents (52% female aged 11-13 years, drawn from six secondary schools in England. Self-reports of psychosocial adjustment (loneliness, depressive symptomatology, and self-esteem and humor styles were collected at two time points (fall and summer. In cross-lagged panel analyses, self-defeating humor was associated with an increase in both depressive symptoms and loneliness, and with a decrease in self-esteem. In addition, depressive symptoms predicted an increase in the use of self-defeating humor over time, indicating that these may represent a problematic spiral of thoughts and behaviors. Self-esteem was associated with an increase in the use of affiliative humor over the school year but not vice-versa. These results inform our understanding of the ways in which humor is associated with psychosocial adjustment in adolescence.

 4. The humor after of the humor: concepts around Pablo Holberg´s Eden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pablo Turnes

  2012-08-01

  Full Text Available At the beginning of 21st century comics production in Argentina have experienced the emergence of new methods of publication, promotion and circulation consisting of a series of devices whose complex relationship has redefined the authorial figureas well as a new reading audience. The passage from the Internet and digital formats to the book has established itself as post-industrial strategy in the context of the reconstitution of a diverse comics field, where the national tradition of humor serves as example of the mentioned changes

 5. XML Schema of PaGE-OM: fuge.xsd [

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ://www.omg.org/spec/PAGE-OM/20090722/snp schemaLocation=snp.xsd/> ..._source type=fuge:Ontology_source/> _source> ...ogy_term/> _term> Ontology term, defined in more detail in FuGE (http://fuge.sourceforge.net/). This

 6. Temadag om registrering/katalogisering til Web-katalogen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hanne Hørl; Hammershøi, Lene

  2002-01-01

  Referat fra temadag om registrering/katalogisering til Web-katalogen afholdt af DFs Interessekreds for Registrering på RUC d. 13.marts 2002. Oplægsholdere fra Danmark og England gav deres bud på status og udviklingstendenser for arbejdet med at skabe og forbedre web-baserede bibliotekskataloger...

 7. En ansats til en teori om Situationel Dialektisk Ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dakwar, Julia Rytter; Lorentzen, Anne-Christine Rosfeldt; Smedegaard, Flemming

  2015-01-01

  typer af organisations-medlemmer, bl.a. Helle Heins arketypeteori, Thomas Højrups livsformsteori og Helle Petersens cen-lok teori om forandringskommunikation. I en ramme af et dialektisk mindset samles tankerne i artiklens afsluttende afsnit, hvor der skitseres en række krav, som ledelse og ledere i...

 8. SBI-konference om byggeprogrammering, den 23.februar 1977

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolte, L.

  Arkitekt Lennart Kolte, Byggnadsstyrelsen, indleder med at berette om erfaringerne fra anvendelse af GP-Kontor 75. En revision af GP-Kontor og brugsanvisning er forestående. GP udfylder en vigtig funktion i bygherreorganisationen i samspil med brugere og projekterende. Materialets detaljeringsgrad...

 9. View of the firing of a single engine OMS

  Science.gov (United States)

  1985-01-01

  View of a single engine orbital maneuvering system (OMS) firing on the Discovery. The payload bay is open and the protective canisters for the AUSSAT communications satellite (open) and the ASC-1 are visible. A cloudy Earth's horizon can be seen above the orbiter.

 10. Humor styles and personality: A meta-analysis of the relation between humor styles and the Big Five personality traits.

  Science.gov (United States)

  Mendiburo-Seguel, Andrés; Páez, Darío; Martínez-Sánchez, Francisco

  2015-06-01

  This research summarizes the knowledge generated in social psychology and positive psychology about the relationship between humor styles, personality and wellbeing. Specifically, a meta-analysis was performed with the results of 15 studies on humor styles measured by the Humor Styles Questionnaire (Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray & Weir, 2003) in correlation with the personality traits measured by the Big Five Personality model (measured with different scales). Following the steps presented by Rosenthal (1991) for meta-analysis in the case of correlational research, we calculated the total mean r as an indicator of effect size. Results show that affiliative humor has a strong and homogeneous relation to neuroticism and extraversion. The homogeneity and heterogeneity found between variables and possible explanations are discussed in the conclusion. © 2015 Scandinavian Psychological Associations and John Wiley & Sons Ltd.

 11. Whole vitreous humor dissection for vitreodynamic analysis.

  Science.gov (United States)

  Murali, Karthik; Kashani, Amir H; Humayun, Mark S

  2015-05-24

  The authors propose an effective technique to isolate whole, intact vitreous core and cortex from post mortem enucleated porcine eyes. While previous studies have shown the results of such dissections, the detailed steps have not been described, precluding researchers outside the field from replicating their methods. Other studies harvest vitreous either through aspiration, which does not maintain the vitreous structure anatomy, or through partial dissection, which only isolates the vitreous core. The proposed method isolates the whole vitreous body, with the vitreous core and cortex intact, while maintaining vitreous anatomy and structural integrity. In this method, a full thickness scleral flap in an enucleated porcine eye is first created and through this, the choroid tissue can be separated from the sclera. The scleral flap is then expanded and the choroid is completely separated from the sclera. Finally the choroid-retina tissue is peeled off the vitreous to leave an isolated intact vitreous body. The proposed vitreous dissection technique can be used to study physical properties of the vitreous humor. In particular, this method has significance for experimental studies involving drug delivery, vitreo-retinal oxygen transport, and intraocular convection.

 12. Eosinophils: important players in humoral immunity.

  Science.gov (United States)

  Berek, C

  2016-01-01

  Eosinophils perform numerous tasks. They are involved in inflammatory reactions associated with innate immune defence against parasitic infections and are also involved in pathological processes in response to allergens. Recently, however, it has become clear that eosinophils also play crucial non-inflammatory roles in the generation and maintenance of adaptive immune responses. Eosinophils, being a major source of the plasma cell survival factor APRIL (activation and proliferation-induced ligand), are essential not only for the long-term survival of plasma cells in the bone marrow, but also for the maintenance of these cells in the lamina propria which underlies the gut epithelium. At steady state under non-inflammatory conditions eosinophils are resident cells of the gastrointestinal tract, although only few are present in the major organized lymphoid tissue of the gut - the Peyer's patches (PP). Surprisingly, however, lack of eosinophils abolishes efficient class-switching of B cells to immunoglobulin (Ig)A in the germinal centres of PP. Thus, eosinophils are required to generate and to maintain mucosal IgA plasma cells, and as a consequence their absence leads to a marked reduction of IgA both in serum and in the gut-associated lymphoid tissues (GALT). Eosinophils thus have an essential part in long-term humoral immune protection, as they are crucial for the longevity of antibody-producing plasma cells in the bone marrow and, in addition, for gut immune homeostasis. © 2015 British Society for Immunology.

 13. Convective transport resistance in the vitreous humor

  Science.gov (United States)

  Penkova, Anita; Sadhal, Satwindar; Ratanakijsuntorn, Komsan; Moats, Rex; Tang, Yang; Hughes, Patrick; Robinson, Michael; Lee, Susan

  2012-11-01

  It has been established by MRI visualization experiments that the convection of nanoparticles and large molecules with high rate of water flow in the vitreous humor will experience resistance, depending on the respective permeabilities of the injected solute. A set of experiments conducted with Gd-DTPA (Magnevist, Bayer AG, Leverkusen, Germany) and 30 nm gadolinium-based particles (Gado CELLTrackTM, Biopal, Worcester, MA) as MRI contrast agents showed that the degree of convective transport in this Darcy-type porous medium varies between the two solutes. These experiments consisted of injecting a mixture of the two (a 30 μl solution of 2% Magnevist and 1% nanoparticles) at the middle of the vitreous of an ex vivo whole bovine eye and subjecting the vitreous to water flow rate of 100 μl/min. The water (0.9% saline solution) was injected at the top of the eye, and was allowed to drain through small slits cut at the bottom of the eyeball. After 50 minutes of pumping, MRI images showed that the water flow carried the Gd-DTPA farther than the nanoparticles, even though the two solutes, being mixed, were subjected to the same convective flow conditions. We find that the convected solute lags the water flow, depending on the solute permeability. The usual convection term needs to be adjusted to allow for the filtration effect on the larger particles in the form (1- σ) u . ∇ c with important implications for the modeling of such systems.

 14. The German Version of the Humor Styles Questionnaire: Psychometric Properties and Overlap With Other Styles of Humor.

  Science.gov (United States)

  Ruch, Willibald; Heintz, Sonja

  2016-08-01

  The Humor Styles Questionnaire (HSQ; Martin et al., 2003) is one of the most frequently used questionnaires in humor research and has been adapted to several languages. The HSQ measures four humor styles (affiliative, self-enhancing, aggressive, and self-defeating), which should be adaptive or potentially maladaptive to psychosocial well-being. The present study analyzes the internal consistency, factorial validity, and factorial invariance of the HSQ on the basis of several German-speaking samples combined (total N = 1,101). Separate analyses were conducted for gender (male/female), age groups (16-24, 25-35, >36 years old), and countries (Germany/Switzerland). Internal consistencies were good for the overall sample and the demographic subgroups (.80-.89), with lower values obtained for the aggressive scale (.66-.73). Principal components and confirmatory factor analyses mostly supported the four-factor structure of the HSQ. Weak factorial invariance was found across gender and age groups, while strong factorial invariance was supported across countries. Two subsamples also provided self-ratings on ten styles of humorous conduct (n = 344) and of eight comic styles (n = 285). The four HSQ scales showed small to large correlations to the styles of humorous conduct (-.54 to .65) and small to medium correlations to the comic styles (-.27 to .42). The HSQ shared on average 27.5-35.0% of the variance with the styles of humorous conduct and 13.0-15.0% of the variance with the comic styles. Thus-despite similar labels-these styles of humorous conduct and comic styles differed from the HSQ humor styles.

 15. Humor as a Communication Strategy in Provider-Patient Communication in a Chronic Care Setting.

  Science.gov (United States)

  Schöpf, Andrea C; Martin, Gillian S; Keating, Mary A

  2017-02-01

  Humor is a potential communication strategy to accomplish various and potentially conflicting consultation goals. We investigated humor use and its reception in diabetes consultations by analyzing how and why humor emerges and its impact on the interaction. We did this by using an interactional sociolinguistics approach. We recorded 50 consultations in an Irish diabetes setting. Analysis of the humor events drew on framework analysis and on concepts from Conversation Analysis and pragmatics. The study also comprised interviews using tape-assisted recall. We identified 10 humor functions and two umbrella functions. A key finding is that most humor is relationship-protecting humor initiated by patients, that is, they voice serious messages and deal with emotional issues through humor. Our findings imply that patients' and providers' awareness of indirect communication strategies needs to be increased. We also recommend that researchers employ varied methods to adequately capture the interactive nature of humor.

 16. Cannabis e humor Cannabis and mood

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafael Faria Sanches

  2010-06-01

  Full Text Available OBJETIVO: Avaliar as relações entre o uso agudo e crônico de cannabis e alterações do humor. MÉTODO: Os artigos foram selecionados por meio de busca eletrônica no indexador PubMed. Capítulos de livros e as listas de referências dos artigos selecionados também foram revisados. RESULTADOS: Observam-se elevados índices de comorbidade entre abuso/dependência de cannabis e transtornos afetivos em estudos transversais e em amostras clínicas. Estudos longitudinais indicam que, em longo prazo, o uso mais intenso de cannabis está relacionado com um risco maior de desenvolvimento de doença bipolar e, talvez, depressão maior em indivíduos inicialmente sem quadros afetivos; porém, os mesmos não encontraram maior risco de uso de cannabis entre aqueles com mania ou depressão sem esta comorbidade. Outra importante observação é que o uso de substâncias psicoativas em bipolares pode estar associado a uma série de características negativas, como dificuldade na recuperação dos sintomas afetivos, maior número de internações, piora na adesão ao tratamento, risco aumentado de suicídio, agressividade e a uma pobre resposta ao lítio. Tratamentos psicossociais e farmacológicos são indicados para o manejo da comorbidade entre cannabis e transtornos afetivos. CONCLUSÃO: As relações entre o uso de cannabis e alterações do humor são observadas tanto epidemiologicamente quanto nos contextos clínicos.OBJECTIVE: Evaluate the relationship between acute and chronic use of cannabis and mood changes. METHOD: Articles were selected by electronic search in PubMed. Chapters in books and reference lists of selected articles were also reviewed. As the research did not involve humans, there was no evaluation by a Research Ethics Committee. RESULTS: High rates of comorbidity between use/abuse/dependence of cannabis and affective disorders in longitudinal studies and in clinical samples were observed. Longitudinal studies indicate that, in long

 17. [Humoral response markers in GCK MODY].

  Science.gov (United States)

  Skała-Zamorowska, Eliza; Deja, Grażyna; Borowiec, Maciej; Fendler, Wojciech; Małachowska, Beata; Kamińska, Halla; Wyka, Krystyna; Młynarski, Wojciech; Jarosz-Chobot, Przemysława

  2016-01-01

  The prevalence of antibodies to pancreatic islets in monogenic diabetes remains unknown and the incidence estimation is difficult as the occurrence of autoantibodies in patient is one of the well-known exclusion criteria for further genetic diagnostics. They has been found not only among patients with type 1 diabetes, but also in other types of diabetes: Type 2 diabetes, Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA) (16) and monogenic diabetes (MD). Immunological characteristic of GCK MODY patients. The study group included families of 27 adolescent patients with GCK MODY (39 parents and 19 siblings) monitored in the Department of Pediatrics, Endocrinology and Diabetes and in the Diabetes Clinic of John Paul II Upper Silesian Child Health Centre in Katowice in the years 2007-2012. All patients and family members with GCK MODY underwent a blood sample drawing for immunological (classic humoral response markers: ICA, GAD, IA-2, IAA) and biochemical diagnostics. Pediatric, diabetes and family medical history was collected from the subjects and parents. Immunological diagnostics was performed in all patients except 1 (96.3%). Immunological diagnostics included 17 (89.5%) parents and 7 (87.5%) siblings with diagnosed GCK MODY. 8 (30.8%) adolescent patients with GCK MODY, 3 subjects (17.64%) among parents (with GCK MODY), as well as 2 subjects (28.57%) among siblings (with GCK MODY) showed a positive antibodies screen. The results of our study in children with GCK MODY and their family members suggest that the occurrence of classic antibodies directed against pancreatic islets antigens is fairly common in patients with GCK MODY. Despite various observations and many legitimate discussions, it is difficult to clarify the pathogenesis of the occurrence of autoantibodies in monogenic diabetes. © Polish Society for Pediatric Endocrinology and Diabetology.

 18. Reproductibilité des classifications OMS 1973 et OMS 2004 des tumeurs urothéliales papillaires de la vessie.

  Science.gov (United States)

  Ben Abdelkrim, Soumaya; Rammeh, Soumaya; Trabelsi, Amel; Ben Yacoub-Abid, Lilia; Ben Sorba, Nabil; Jaïdane, Lilia; Mokni, Moncef

  2012-12-01

  RéSUMé: OBJECTIF : Déterminer les taux d'accord et la reproductibilité intra et inter-observateurs des classifications OMS 1973 et OMS 2004 des tumeurs urothéliales papillaires de la vessie. MATéRIEL ET MéTHODES : Cent deux cas de tumeurs urothéliales papillaires de stade pTa/pT1 ont été étudiés. Deux pathologistes ont revu les lames et ont établi le grade tumoral selon les deux classifications OMS 1973 et OMS 2004. En cas de désaccord, les deux évaluateurs ont procédé à une lecture commune au microscope en double tête afin d'aboutir à un grade consensuel selon les deux classifications. La variabilité intra-observateur a été étudiée chez l'un des deux évaluateurs qui a procédé à la relecture des lames un mois après sa première lecture. Les taux d'accord entre les deux pathologistes pour chaque catégorie de grade ont été déterminés et la reproductibilité des deux classifications a été évaluée à l'aide du coefficient kappa. Une valeur de 0 à 0,2 était interprétée comme un désaccord absolu, de 0,21 à 0,4, un accord faible, de 0,41 à 0,6, un accord modéré, de 0,61 à 0,8, un accord considérable, et de 0,8 à 1, un accord absolu. RéSULTATS : Selon la classification OMS 1973, les proportions des grades G1, G2 et G3 étaient respectivement de 40,2 %, 50 % et 9,8 %. Selon la classification OMS 2004, les proportions respectives des tumeurs de faible potentiel de malignité, des carcinomes de bas grade et des carcinomes de haut grade de malignité étaient de 23,5 %, 60,8 % et 15,7 %. La reproductibilité intra-observateur était excellente pour les deux classifications (accord absolu). Les taux d'accord entre les deux pathologistes étaient meilleurs pour la classification OMS 2004 (kappa = 0,7) que pour la classification OMS 1973 (kappa = 0,51). La reproductibilité entre observateurs de la classification OMS 2004 est supérieure à celle de 1973. La reproductibilité intra-observateur est excellente pour les deux

 19. Flomoxef sodium and levofloxacin concentrations in aqueous humor.

  Science.gov (United States)

  Mizuki, Nobuhisa; Watanabe, Yoichiro; Miyamoto, Mariko; Iijima, Yasuhito; Takiyama, Naoaki; Ito, Yoshiki; Ito, Norihiko; Nishida, Tomomi; Iwata, Shinko; Endo, Yoko; Ito, Daizo

  2005-01-01

  We intravenously administered flomoxef sodium (FMOX) 120 minutes before cataract surgery, topically administered levofloxacin (LVFX) into the eyes four times at 30-minute intervals before surgery, and measured the aqueous humor concentrations of these agents to investigate their penetration into the aqueous humor and their efficacy in the prevention of postoperative endophthalmitis. Sixty-eight patients who underwent cataract surgery at the Department of Ophthalmology, Yokohama City University School of Medicine, or its affiliate, Kanazawa Hospital, Yokohama, were enrolled in this study. They received one or both of the following: 1.0 g FMOX via a 20-minute intravenous drip and LVFX ophthalmic solution applied four times at 30-minute intervals, both beginning two hours before the operation. Aqueous humor was aspirated from the anterior chamber and assayed for FMOX and LVFX concentrations using high-performance liquid chromatography (HPLC). The mean intraoperative FMOX and LVFX concentrations in the patients' aqueous humor were 1.21 +/- 0.63 microg/ml and 0.69 +/- 0.47 microg/ml, respectively. These concentrations sufficiently exceeded the MIC90 values against Staphylococcus epidermidis, S. aureus, and Propionibacterium acnes. The FMOX and LVFX concentrations in the aqueous humor sampling were adequate to kill bacteria in vitro. These drugs may have efficacy in the prevention of postoperative endophthalmitis in patients undergoing cataract surgery.

 20. [Preoperatively administered flomoxef sodium concentration in aqueous humor].

  Science.gov (United States)

  Miyamoto, Mariko; Watanabe, Yoichiro; Mizuki, Nobuhisa

  2007-04-01

  We intravenously administered flomoxef sodium (FMOX) 0.5-3.5 hours before cataract surgery and measured the concentration of the agent in the aqueous humor to investigate its penetration into the aqueous humor and its efficacy in the prevention of postoperative endophthalmitis. 56 patients who underwent cataract surgery were enrolled in this study. They received 1 g FMOX via a 20-minute intravenous drip beginning 0.5-3.5 hours before the operation. Aqueous humor was aspirated from the anterior chamber and assayed for FMOX concentration using high-performance liquid chromatography. The mean intraoperative FMOX concentrations in the patients' aqueous humor were 0.79 +/- 0.24 microg/ml (administered 3.5 hours before surgery)--1.47 0.79 microg/ml (administered 1.5 hours before surgery). These concentrations administered 0.5-3.0 hours before surgery sufficiently exceeded the minimum inhibitory concentration (MIC) 90 values against Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus and Propionibacterium acnes, but did not achieve the MIC90 values against Enterococcus faecalis and Pseudomonas aeruginosa. The FMOX concentrations in the aqueous humor sampling were adequate to kill bacteria in vitro. This drug may be efficacious in the prevention of postoperative endophthalmitis in patients undergoing cataract surgery.

 1. Does Humor Explain Why Relationally Aggressive Adolescents Are Popular?

  Science.gov (United States)

  Bowker, Julie C.; Etkin, Rebecca G.

  2013-01-01

  The association between relational aggression and popularity during early adolescence is well established. Yet, little is known about why, exactly, relationally aggressive young adolescents are able to achieve and maintain high popular status among peers. The present study investigated the mediating role of humor in the association between relational aggression and popularity during early adolescence. Also considered was whether the association between relational aggression and humor varies according to adolescents’ gender and their friends’ levels of relational aggression. Participants were 265 sixth-grade students (48% female; 41% racial/ethnic minority; Mage = 12.04 years) who completed peer nomination and friendship measures in their classrooms at two time points (Wave 1: February; Wave 2: May). The results indicated that Wave 1 relational aggression was related to Wave 1 and 2 popularity indirectly through Wave 1 humor, after accounting for the effects of Wave 1 physical aggression, ethnicity, and gender. Additional analyses showed that relational aggression and humor were related significantly only for boys and for young adolescents with highly relationally aggressive friends. The results support the need for further research on humor and aggression during early adolescence and other mechanisms by which relationally aggressive youth achieve high popular status. PMID:24136377

 2. Laughter, Humor, and Cancer: Delicate Moments and Poignant Interactional Circumstances.

  Science.gov (United States)

  Beach, Wayne A; Prickett, Erin

  2017-07-01

  Conversation analysis is employed to examine transcribed excerpts drawn from a subsample of 75 naturally occurring and video recorded interviews between cancer patients and 30 doctors. Close examination is provided of how cancer patients initiate, and doctors respond, to laughter and humor during oncology interviews. Interactions demonstrate that communication about the disease "cancer" shares qualities similar to other medical areas (e.g., primary care): the tendency for patients to initiate laughter or humor to address troubling and challenging circumstances; and that during moments when patients address personal matters, doctors are not invited and do not reciprocate with shared laughter and humor. Prominent in talk about cancer are various precarious circumstances, awkward and delicate moments mirroring the lived experiences of cancer patients (e.g., when patients attempt to minimize fears, justify that they are well when threatened with sickness, claim normality in the midst of chronic conditions, and take stances that weight loss and gain are not problematic). These examples provide a compelling case that routine cancer care involves many poignant situations managed through laughter and humor. Implications are raised for how quality care might be improved through grounded understandings of laughter, humor, and cancer.

 3. New directions and challenges for the O&M committee

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pelletier, J.P.

  1996-12-01

  In the second half of the decade of the nineties, the imperative of finding new ways to improve efficiency while maintaining safety is taking on a new urgency. The looming deregulation of the electric industry and the expected competition in the power production business fuels this urgency. The recently completed ASME research in the area of Risk-Based Inservice Testing offers the Operations and Maintenance (O&M) Committee an opportunity to meet this challenge. This opportunity, however, offers its own challenges. New ways of thinking about inservice testing and new technical skills will be needed to successfully incorporate this technology into Code documents. It will not be adequate to rely solely on incorporation of risk-based methods into the Code to meet this challenge. A thorough self assessment of what O&M does, how it is done, and the value added will help assure that the directions which are pursued do, indeed, meet the challenge ahead.

 4. ISAL experiment documentation of vertical tail and OMS pods

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  Investigation of Space Transportation System (STS) Atmospheric Luminosities (ISAL) experiment documentation includes vertical tail and orbital maneuvering system (OMS) pods with surface glow against the blackness of space. This glowing scene was provided by a long duration exposure with a 35mm camera aimed toward the tail of the Earth-orbiting Challenger, Orbiter Vehicle (OV) 099. OV-099 was maneuvered to a 120-nautical-mile altitude and flown with open payload bay (PLB) in the velocity vector for the conducting of a test titled, 'Evaluation of Oxygen Interaction with Materials (EOIM)'. Atomic oxygen within the low orbital environment is known to be extremely reactive when in contact with solid surfaces. In the darkened area between the camera and the glowing OMS pods and vertical stabilizer are two trays of test materials.

 5. Projekt READ - sammen om læsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Mette Vedsgaard; Østerbye, Torkil

  2015-01-01

  Projekt READ er et et-årigt projekt gennemført i et samarbejde mellem TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og VIA University College. Projektet undersøger, om læse- og skrivefærdigheder hos elever i 2. og 3. klasse kan løftes gennem en intervention, hvor forældre...

 6. Journalistik om et bebudet historisk øjeblik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørndrup, Hanne

  2012-01-01

  samtidens interesse som ’historiske’, hvordan behandler journalistikken disse begivenheder, og hvad kan påberåbelsen af historien bruges til? Barack Obamas indsættelse som USA’s 44. præsident i januar 2009 blev om noget udråbt til et historisk øjeblik. Nærværende artikel analyser den journalistiske praksis...

 7. Overall view of PLB and OMS / RCS engine thrusting

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  Overall payload bay (PLB) view shows Inertial Upper Stage (IUS) Airborne Support Equipment (ASE) forward frame and aft frame tilt actuator (AFTA) table after IUS Tracking and Data Relay Satellite (TDRS) deploy. Vertical tail and Orbital Maneuvering System (OMS) pods with rear reaction control system (RCS) thruster firing (sidefiring) appears in background against blackness of space. Right right jet firing was photographed from more than 18 meters (60 feet) away in the cabin of the Earth-orbiting Challenger, Orbiter Vehicle (OV) 099.

 8. Tilgængelig viden - viden om tilgængelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkeby, Inge Mette

  arkitekterne anvender for at designe tilgængeligt, fx hvordan de anvender referencer, eksempler, begreber og erfaringer eller viden om regler og love. I elleve kvalitative interview fortæller arkitekter og landskabsarkitekter om, hvordan de arbejder med tilgængelighed, og om den viden, de anvender, herunder...

 9. Illusioner om fri vilje. Neurovidenskabelige studier af fri vilje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borg Kjerkegaard, Jonas; Bærentsen, Klaus B.

  2015-01-01

  En central antagelse for både filosofiske og folkepsykologiske begreber om fri vilje er, at bevidste processer, beslutninger og intentioner kan have effekt på ens handlinger. Eksperimenter udført af Benjamin Libet og andre er blevet hævdet at modbevise dette, hvorved fri vilje skulle være umulig...... at foretrække det ene frem for det andet. Eksperimenternes resultater er derfor uden betydning for spørgsmålet om fri vilje. Beslutningen om at deltage i eksperimenterne, og følge de eksperimentelle instrukser har betydning for deltagerne, og den fremlagte empiri viser, at deltagernes bevidste intentioner er...... kausalt effektive i forhold til de efterfølgende handlinger. Den "ubevidste" måde valgene træffes på i eksperimentalsituationen er en opfyldelse af de eksperimentelle instrukser. Eksperimenterne af Libet og efterfølgere viser sig alt i alt ikke at modbevise fri vilje. Analysen af eksperimenterne peger på...

 10. Differential effects of self-esteem and interpersonal competence on humor styles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  McCosker B

  2012-10-01

  Full Text Available Bernadette McCosker, Carmen C MoranSchool of Psychology, Charles Sturt University, Wagga Wagga, NSW, AustraliaBackground: In contrast with an early implicit “facilitative hypothesis” of humor, a revised specificity hypothesis predicts that the benefits of humor depend on the specific style of humor used. Information on predictors of these humor styles in turn enhances the ability to predict the effect on well-being.Methods: We examined the relationships between interpersonal competence, self-esteem, and different styles of humor, while also examining the contributions of age and gender. Participants (n = 201 aged 18–63 years completed the Rosenberg Self-Esteem Inventory, the Interpersonal Competence Questionnaire, and the Humor Styles Questionnaire, and gave demographic information.Results: High self-esteem was associated with higher use of affiliative, aggressive, and self-enhancing humor styles, but lower use of self-defeating humor. High interpersonal competence predicted greater use of affiliative humor, whereas low interpersonal competence predicted greater use of aggressive humor. Further analyses showed that initiation competence predicted affiliative humor (positively but both initiation competence (positively and conflict management competence (negatively predicted aggressive humor.Conclusion: The findings that both self-esteem and initiation competence contribute to use of aggressive humor add to knowledge of who is likely to use this potentially harmful humor style. We conclude that a readiness to initiate humorous interactions is not on its own a general and positive attribute contributing to “good” humor.Keywords: self-esteem, interpersonal competence, humor styles, differential effects

 11. Tug of war for the Eastern Siberian oil pipeline; Touwtrekken om de Oost-Siberische oliepijpleiding

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chrisstoffels, J.H.; Handke, S.

  2007-10-15

  toen oligarchen in staat waren om de controle over de olie-sector te nemen, met name bronnen in Oost-Siberie. Bijvoorbeeld Michael Chodorkovski omzeilde de Moskouse overheid in de voorgestelde bouw van een pijpleiding naar China. Zijn plannen waren alleen gericht op de belangen van zijn bedrijf, terwijl de Russische staat alleen maar een klein deel van de inkomsten zou krijgen. De nieuw opkomende Russische staat onder president Poetin bracht een einde aan dit project en koos voor een route die Rusland de kans zou geven om olie te exporteren naar Japan. De strijd voor deze pijpleiding en de uiteindelijke route biedt een interessante case study van de recente politieke veranderingen in Rusland. Bovendien illustreert het hoe de Russische staat opnieuw de controle kreeg over de energie-industrie en welke rol energie speelt in het buitenlandse economische beleid. Siberische energiebronnen kunnen Rusland helpen deel te nemen aan de economische opkomst van de Aziatisch-Pacifische regio. ESPO is een eerste stap op weg naar Siberie's potentieel en de politieke en economische positie van Rusland in Oost-Azie en daarbuiten te versterken. Vandaar dat de pijplijn een duidelijk signaal is van de economische heropleving in Rusland als een krachtige speler op het Euraziatische continent.

 12. Reconsidering language teaching through a focus on humor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nancy Bell

  2014-11-01

  Full Text Available Formal language education is often predicated on a series of modernist fictions that greatly simplify the nature of language and the process of communication. Acts of linguistic creativity involving humor and language play are frequently either ignored or considered deviant. In this paper, we contribute to ongoing efforts to re-conceptualize language education in ways that make use of more robust (and less modernist theories of language and communication. We revisit calls for more pedagogical focus on humor and language play and illustrate how more attention to these types of language might help us to move away from some of the classroom fictions that currently constrain teachers and learners alike. Specifically, we present recent conceptions of language and of communication, and discuss how, in light of these, humor and language play can be used to increase learners’ metalinguistic awareness and expand their communicative/interpretive repertoires.

 13. Using humor in systematic desensitization to reduce fear.

  Science.gov (United States)

  Ventis, W L; Higbee, G; Murdock, S A

  2001-04-01

  Effectiveness of systematic desensitization for fear reduction, using humorous hierarchy scenes without relaxation, was tested. Participants were 40 students highly fearful of spiders. Using a 24-item behavioral approach test with an American tarantula, participants were matched on fear level and randomly assigned to 1 of 3 treatment groups: (a) systematic desensitization, (b) humor desensitization, and (c) untreated controls. Each participant was seen for 6 sessions, including pretest and posttest. Analyses of covariance of posttest scores revealed that the 2 treatment groups showed greater reduction in fear than the controls on 3 measures but did not differ from each other. Therefore, humor in systematic desensitization reduced fear as effectively as more traditional desensitization. This finding may have therapeutic applications; however, it may also be applicable in advertising to desensitize fear of a dangerous product, such as cigarettes.

 14. Does Sense of the Humor Make Sense in the Classroom?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Freddy Antonio González-Ynfante

  2011-11-01

  Full Text Available This paper studies the importance of humor as a teaching strategy in the classroom, considering the usual lack of motivation and boredom. To analyze whether the “happy teaching and happy learning” may increase effectiveness in the teaching-learning process, the author will discuss how, despite the many benefits it may bring, humor is not used in the classroom due to prejudices and fears. The idea is not for teachers to play the role of a comedian or a clown, but to intervene and get closer to the group with a teaching, didactic purpose through humor. Plato (1992 thought about this; he used to say that sometimes a joke may help, where seriousness put up resistance.

 15. The Use of Humor in Serious Mental Illness: A Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marc Gelkopf

  2011-01-01

  Full Text Available There is now a relatively good understanding of the broad range of direct and indirect effects of humor and laughter on perceptions, attitudes, judgments and emotions, which can potentially benefit the physical and psychological state. This article presents a review and discussion of the use of humor and laughter in treating people with serious mental illness, distinguishing between clinical papers on individual and group psychotherapy, and empirical research reports describing humor and laughter interventions. In spite of the exponential growth of the field over the last 30 years, I conclude that empirical studies are still lacking, the studies that do exist have major methodological shortcomings, and the field is in dire need of further investigation.

 16. VIOLENCE DRESSED IN HUMOR: COMEDIC VIOLENCE IN ADVERTISING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Camelia Gradinaru

  2016-01-01

  Full Text Available This paper investigates the concepts of humor and violence and their complex relationships contextualised in the advertising domain. Thus, the main theories of humor and the most important elements from media violence paradigms are critically pointed out. The effects of comedic violence in advertising may be positive (great involvement with the ad message, retention of brand information, higher pass-along probability, and also negative (offending the audience, desensitization, damaging the reputation and the brand equity. A lot of factors change the perception of comedic violent ads (gender, social norm beliefs etc., so that a multidimensional analysis of consumer perceptions is needed if we want to draw a more accurate picture of this phenomenon. The analysis of the specific ad that I developed in the second part of this paper showed clearly the interplay between perceived humor and perceived violence and also the relevance of the cultural background in its interpretation.

 17. [Neuropsychology of humor: an introduction Part 1. Psychological data].

  Science.gov (United States)

  Derouesné, Christian

  2016-03-01

  Humor is, from a psychological point of view, a complex process involving cognitive, affective, interspersonal and social elements in a interpersonal context. Its cognitive core is based on the perception of incongruity between two related inconsistent or contradictory mental representations. The total or partial resolution of incongruity in a playful frame is associated with a specific positive emotion, which characteristics and intensity are determined by the structure of the humoristic stimulus more than its content, and the personal and social contexts. Main theories of humor are reviewed as well as its development, its cognitive and affective correlates, and the influence of genre, age and personality.

 18. A Spoonful of Humor Makes the Math Go Down.

  Science.gov (United States)

  Penland, C.

  2017-12-01

  As a mature science, geophysics often employs abstract mathematical ideas in the development of methods to query the physical system. Since abstract mathematics is not usually part of the traditional meteorological education, it is sometimes necessary to communicate these ideas in a manner that not only explains but also demystifies them. Humor is an ideal tool for allowing an audience to develop a degree of comfort with unfamiliar concepts. I will give several examples where abstract ideas are made concrete in the context of stochastic climate modeling by use of humorous presentations.

 19. Humor in print health advertisements: enhanced attention, privileged recognition, and persuasiveness of preventive messages.

  Science.gov (United States)

  Blanc, Nathalie; Brigaud, Emmanuelle

  2014-01-01

  This study tested the effect of humor in one particular type of print advertisement: the preventive health ads for three topics (alcohol, tobacco, obesity). Previous research using commercial ads demonstrated that individuals' attention is spontaneously attracted by humor, leading to a memory advantage for humorous information over nonhumorous information. Two experiments investigated whether the positive effect of humor can occur with preventive health ads. In Experiment 1, participants observed humorous and nonhumorous health ads while their viewing times were recorded. In Experiment 2, to compare humorous and nonhumorous ads, the memory of health messages was assessed through a recognition task and a convincing score was collected. The results confirmed that, compared to nonhumorous health ads, those using humor received prolonged attention, were judged more convincing, and their messages were better recognized. Overall, these findings suggest that humor can be of use in preventive health communication.

 20. Using the Pecha Kucha Speech to Analyze and Train Humor Skills

  Science.gov (United States)

  Waisanen, Don

  2018-01-01

  Courses: Public speaking; communication courses requiring speeches. Objective: Students will learn how to apply humor principles to speeches through a slideshow method supportive of this goal, and to become more discerning about the possibilities and pitfalls of humorous communication.

 1. Using Humor in Treatment of Substance Use Disorders: Worthy of Further Investigation.

  Science.gov (United States)

  Canha, Benjamin

  2016-01-01

  Throughout the literature, humor has demonstrated positive effects on memory and learning, as well as physiological and psychological well being. Research has described improvements in communication and trust through the use of humor in the nurse-patient relationship. The utilization of humor with certain populations, including those with anxiety disorders, cancer patients and mood disorders has also been widely described in the literature but little research has been conducted with humor use in patients' recovery from substance use disorders. This population might benefit from the thoughtful applications of humor to promote laughter and mirth as well as learning recovery principles. A review of the humor theories, theoretical processes and humor styles are discussed for their use in individuals with substance use disorders, in particularly for early recovery engagement in 12 step programs and other recover support social networks. The application of humor in efforts to support recovery with substance use disorder patients is worth investigating further.

 2. Relationship of Humor Sense with Quality of Life in Cancer Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  z Nikmanesh

  2014-09-01

  Conclusion: In refer to role of Sense of humor in quality of life in cancer patients, it is suggested that necessary interventions be applied by using humor for promoting quality of life in cancer patients.

 3. Impact of Humor Advertising in Radio and Print Advertising - A Review

  OpenAIRE

  S, venkatesh; N, senthilkumar

  2015-01-01

  The use of humour in advertising is the effective way of communication in any emotion to sell the products. Humor increase attention and attract more consumers so it became an effective advertising in any medium of advertising. Researchers and Advertisers more interested towards humor advertising more than century, but no review paper regarding impact of humor in radio and print advertising are published. Aim of this paper to get detailed review on impact of humor in radio and print advertisi...

 4. THE USES OF HUMOR IN SOCIAL WORK PRACTICE: ANALYSIS OF SOCIAL WORKERS’ EXPERIENCE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabrielė Vaitulionytė

  2016-12-01

  Full Text Available The article discusses how humor could enrich social work practice and guideline social workers. Social work field is not that traditionally relates with humor. While social work scholars argue that social work field is full of contradictions and humor is relevant tool to express those contradictions and paradoxes. In micro level practice Gitterman (2003 suggests humor could be a creative tool that “must be used differently based on client background, level of functioning, and specific situation”. Article presents results of qualitative study. The analysis of social workers’ professional experiences is based on social constructionism perspective with the aim to explain how humor is used in everyday practice and how use of purposive humor could be helpful in social work intervention. Episodic interviews with six social workers working in intercultural social work field were conducted. Transcripts of interviews were analyzed through conceptualization, developing story and maximizing aims of the study. Anonymity and confidentiality was considered. The results of analysis demonstrate that humor is unique experience in the sociocultural context. Discursive categories explain the purpose of humor for practice, circumstances and conditions for using that determine how the use of humor could contribute to the success of a social worker-client interaction. Using humor is considered as professional competence, which suggests that “having a good sense of humor” and appropriate use of humor with ability to demonstrate empathy and honesty in social worker-client interaction is an important part of social worker competence. Humor as a professional competence contained understanding of the humorous taboo. During analysis were explored how using humor and cultural stories of clients create mezzo level strategies for professional social work practice. Keywords: humor in social work practice, social work process, humor taboo.

 5. Pragmatics Analysis In Humorous Text In Reader’s Digest Magazine

  OpenAIRE

  Agustina, Sri

  2011-01-01

  Skripsi yang berjudul Pragmatic Analysis in Humorous Text in Reader’s Digest Magazine, menganalisis konteks dari humor yang berbentuk dialog dan bagaimana humor tersebut diinterpretasikan; yang terdapat di dalam teks humor di dalam majalah Reader’s Digest edisi Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2010. Analisis ini menggunakan teori Yule tahun 1996 yang mengatakan bahwa beberapa fokus kajian pragmatik adalah mengkaji makna penutur di dalam konteks tertentu dan bagaimana konteks...

 6. Humor i dansk tv-reklame. Et middel på tværs af livsstil?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Stigel

  2008-09-01

  Full Text Available Udgangspunktet for denne artikel er, at humor spiller en relativt dominerende rolle i dansk tv-reklame, og at der dermed er tale om en stilart, som i høj grad søger at vinde tilslutning og sympati igennem en inkluderende henvendelsesmodus. Man kunne fristes til at antage, at dette skulle hænge sammen med en særlig dansk mentalitet, og at humor er mere eller mindre uomgængelig, hvis man vil have danske forbrugere i tale. Dette forhold kontrasteres med den tænkning i livsstile, som er blevet dominerende, dvs. en tænkning, der grundlæggende søger at udskille bestemte forbrugertyper eller -grupper og altså grundlæggende skiller eller ekskluderer i segmenter, målgrupper og værdifællesskaber og dermed i princippet også dikterer en udformning af kommunikationen, der sætter skel. Artiklens pointe er, at humor i flere henseender kan være en pragmatisk måde at omgå en række af de problemer, som såvel tænkning i livsstilssegmenter som i unikke mærkevarer sætter vis-a-vis et forholdsvist lille markedsområde, hvor kontakt via tv-reklame kan være relativt dyr. Og at humor bl.a. kan gøre det i kraft af, at dens særlige tvetydige modus forrykker kommunikationens realitetsreference til et andet plan og/eller til andre mere eller mindre groteske og derealiserede universer og figurer/figurkonstellationer. Det markeret forrykte kan dermed udgøre et fælles ’neutralt’ felt, som uanset skillelinjer i livsstile mv. kan appellere bredt og fungere inkluderende. Humour in Danish TV advertising. A means of transcending lifestyle barriers? The point of departure for the article is the fact that approximately 40% of Danish TV advertising in the 1990s had some humorous content and that fictional formats such as drama (and comedy play an increasing role (cf. Stigel 2006 and 2001. Both small scale and large scale humour play a great role in Danish TV-ads and you might presume that this is due to some kind of special Danish mentality that one

 7. Humor i dansk tv-reklame. Et middel på tværs af livsstil?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Stigel

  2008-12-01

  Full Text Available Udgangspunktet for denne artikel er, at humor spiller en relativt dominerende rolle i dansk tv-reklame, og at der dermed er tale om en stilart, som i høj grad søger at vinde tilslutning og sympati igennem en inkluderende henvendelsesmodus. Man kunne fristes til at antage, at dette skulle hænge sammen med en særlig dansk mentalitet, og at humor er mere eller mindre uomgængelig, hvis man vil have danske forbrugere i tale. Dette forhold kontrasteres med den tænkning i livsstile, som er blevet dominerende, dvs. en tænkning, der grundlæggende søger at udskille bestemte forbrugertyper eller -grupper og altså grundlæggende skiller eller ekskluderer i segmenter, målgrupper og værdifællesskaber og dermed i princippet også dikterer en udformning af kommunikationen, der sætter skel. Artiklens pointe er, at humor i flere henseender kan være en pragmatisk måde at omgå en række af de problemer, som såvel tænkning i livsstilssegmenter som i unikke mærkevarer sætter vis-a-vis et forholdsvist lille markedsområde, hvor kontakt via tv-reklame kan være relativt dyr. Og at humor bl.a. kan gøre det i kraft af, at dens særlige tvetydige modus forrykker kommunikationens realitetsreference til et andet plan og/eller til andre mere eller mindre groteske og derealiserede universer og figurer/figurkonstellationer. Det markeret forrykte kan dermed udgøre et fælles ’neutralt’ felt, som uanset skillelinjer i livsstile mv. kan appellere bredt og fungere inkluderende. Humour in Danish TV advertising. A means of transcending lifestyle barriers? The point of departure for the article is the fact that approximately 40% of Danish TV advertising in the 1990s had some humorous content and that fictional formats such as drama (and comedy play an increasing role (cf. Stigel 2006 and 2001. Both small scale and large scale humour play a great role in Danish TV-ads and you might presume that this is due to some kind of special Danish mentality that one

 8. Learning to Laugh at Ourselves: Humor, Self-Transcendence, and the Cultivation of Moral Virtues

  Science.gov (United States)

  Gordon, Mordechai

  2010-01-01

  In this essay Mordechai Gordon begins to address the neglect of humor among philosophers of education by focusing on some interesting connections between humor, self-transcendence, and the development of moral virtues. More specifically, he explores the kind of humor that makes fun of oneself and how it can affect educational encounters. Gordon…

 9. Hope, Laughter, and Humor in Residents and Staff at an Assisted Living Facility.

  Science.gov (United States)

  Westburg, Nancy G.

  2003-01-01

  Assesses and compares hope levels and laughter and humor experiences of 24 elderly residents and 21 staff at an assisted living facility. Residents and staff reported numerous benefits from humor and laughing, but differences arose between the two groups about the source and frequency of humor and laughter. Implications for mental health…

 10. The Relationship between Instructor Humor Orientation and Students' Report on Second Language Learning

  Science.gov (United States)

  Ziyaeemehr, Ali; Kumar, Vijay

  2014-01-01

  Humor is an integral component of any language and therefore has an impact on the way languages are acquired/learned. Numerous studies have investigated the role of instructor humor in teaching/learning processes; however, there is little empirical research on the relationship between instructor humor and learning of a second language. This paper…

 11. The Attitudes of University Faculty toward Humor as a Pedagogical Tool: Can We Take a Joke?

  Science.gov (United States)

  Huss, John; Eastep, Shannon

  2016-01-01

  Faculty members in a College of Education responded to a mixed methods questionnaire regarding their attitudes toward the use of humor as a pedagogical tool. Quantitative data and coding of open response questions revealed that instructors overall considered humor to be an integral part of their teaching plan and that humor relaxes students,…

 12. Statistics? You Must Be Joking: The Application and Evaluation of Humor when Teaching Statistics

  Science.gov (United States)

  Neumann, David L.; Hood, Michelle; Neumann, Michelle M.

  2009-01-01

  Humor has been promoted as a teaching tool that enhances student engagement and learning. The present report traces the pathway from research to practice by reflecting upon various ways to incorporate humor into the face-to-face teaching of statistics. The use of humor in an introductory university statistics course was evaluated via interviews…

 13. Humor in Literature about Children with Disability: What Are We Seeing in Literature?

  Science.gov (United States)

  McGrail, Ewa; Rieger, Alicja

  2014-01-01

  This article explores instances of humor in literature as it relates to children with disabilities and offers ways to help children and adolescents build an authentic understanding of disability and disability humor. The prevalent message in the books reviewed is that children with disability not only appreciate humor but also can produce various…

 14. Was That Levity or Livor Mortis? Crime Scene Investigators' Perspectives on Humor and Work

  Science.gov (United States)

  Vivona, Brian D.

  2012-01-01

  Humor is common and purposeful in most work settings. Although researchers have examined humor and joking behavior in various work settings, minimal research has been done on humor applications in the field of crime scene investigation. The crime scene investigator encounters death, trauma, and tragedy in a more intimate manner than any other…

 15. The Use of Humor as a Teaching Strategy in Nursing Education

  Science.gov (United States)

  Lukehart, Dennis E.

  2009-01-01

  The purpose of this research study was to determine the use of humor as a teaching strategy among a sample of nurse educators employed by community colleges and universities in Northern and Central California nursing programs. The study also identified the types of humor used, how humor is used in the classroom, and nurse educators' perceptions of…

 16. Use and Non-Use of Humor in Academic ESL Classrooms

  Science.gov (United States)

  Ziyaeemehr, Ali; Kumar, Vijay; Abdullah, Mohd S. Faiz

  2011-01-01

  A substantial body of research emphasizes the importance of humor in teaching/learning processes; however, research on the reasons for non-use of humor in academic contexts has enjoyed scant attention. Addressing this gap, this study examines the reasons for instructors' humor avoidance taking into account student perceived benefits of using humor…

 17. Danish Humor in Cross-Cultural Professional Settings

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundquist, Lita Sander

  2014-01-01

  , with no limits or taboos. These characteristics of Danish humor are analyzed here using two different theoretical frameworks: linguistics – where an explanation is found in certain type-specific features of the Danish language, namely the dialogical particles typical of the Nordic languages in general...

 18. The Muhammad cartoon controversy and the globalization of humor

  NARCIS (Netherlands)

  Kuipers, G.

  2008-01-01

  At the 2006 conference of the International Society for Humor Studies (Danish University of Education, Copenhagen), several panels addressed issues raised by the Muhammad cartoon story. Among these, a colloquium organized by Paul Lewis and decorously titled "Transnational Ridicule and Response"

 19. Oestrogen levels and humoral immune parameters in Nigerian ...

  African Journals Online (AJOL)

  Objectives: Endocrine and immune interactions mediate breast cancer which is currently incurable. This study attempts at elucidating mechanisms by which breast cancer progresses by determining the levels of oestradiol and humoral immune parameters at different stages of breast cancer compared with women without ...

 20. Humorous Names in the Light of Incongruity Theory

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariusz Rutkowski

  2016-07-01

  Full Text Available The article addresses the humorous function of proper names in the light of incongruity theory. It aims at proving that, although names are often defined as pragmatically “transparent,” they may possess some humorous value due to semantic and pragmatic shifts resulting from the disturbance of ordinary patterns of proper names identification and interpretation. After a brief introduction, the author discusses different variants of incongruity theory as resented in the works by Victor Raskin and Thomas C. Veatch as well as their possible application to the study of humorous names. The second part of the paper provides an analysis of the humorous effects of proper names which includes anthroponyms, toponyms, trade names, football team names and names in literature. The first section of this part concentrates on names in which humour is unintentional and seems to be induced by the context, while the second section focuses on names which are intentionally humourous, i.e. supposed to amuse from the moment of their creation. The author argues that the incongruity theory can provide a useful framework for the study of the different mechanisms responsible of the semantic shifts which determine the variation of pragmatic values of proper names.

 1. Humor and the Emeritus Professor: An Interview with Gene Roth

  Science.gov (United States)

  Vivona, Brian

  2015-01-01

  This essay is a compilation of several conversations with Dr. Gene Roth, Distinguished Teaching Professor Emeritus at Northern Illinois University. Dr. Roth is past President of the Academy of Human Resource Development, and although he is well known for his efforts in bringing humor into the field of HRD, he is not the same Gene Roth that played…

 2. Towards environments that have a sense of humor

  NARCIS (Netherlands)

  Nijholt, Antinus; Reidsma, Dennis; Choi, Insook; Bargar, Robin

  2014-01-01

  Humans have humorous conversations and interactions. Nowadays our real life existence is integrated with our life in social media, videogames, mixed reality and physical environments that sense our activities and that can adapt appearance and properties due to our activities. There are other

 3. Does CMC Promote Language Play? Exploring Humor in Two Modalities

  Science.gov (United States)

  Vandergriff, Ilona; Fuchs, Carolin

  2009-01-01

  In view of the growing body of research on humor and language play in computer-mediated communication (CMC) which--more than any other medium--has been associated with goofing off, joking, and other nonserious communication, this paper compares spontaneous foreign language play (L2 play) in text-only synchronous computer-mediated versus…

 4. Resiliency and the Ability to Detect Cartoon Humor

  Science.gov (United States)

  Killlon, Jessica B.; Torres, Aurora

  2017-01-01

  The Connor Davidson Resilience Scale was developed to measure resiliency, an individual's ability to positively adapt to stressful or adverse situations. Resilient individuals have close and secure relationships, have a strong sense of purpose, know when to turn to others for help, and find humor in situations. The focus of this study was on the…

 5. Humor in Father-Daughter Immigration Narratives of Resistance

  Science.gov (United States)

  Gallo, Sarah

  2016-01-01

  This article draws from an ethnography on Mexican immigrant fathers and their children to examine humor in immigration narratives as acts of resistance. The analysis focuses on the devices employed by a father and daughter during their everyday talk and co-narration of an incident with police officers. Findings illustrate how the form and content…

 6. Humor in Advertisements Enhances Product Liking by Mere Association

  NARCIS (Netherlands)

  Strick, M.A.; Baaren, R.B. van; Holland, R.W.; Knippenberg, A.F.M. van

  2011-01-01

  This reprinted article originally appeared in the Journal of Experimental Psychology: Applied, 2009 (Mar), Vol 15(1), 35-45. (The following abstract of the original article appeared in record 2009-03685-005). Humor in advertising is known to enhance product liking, but this attitude change is often

 7. Humor in Advertisements Enhances Product Liking by Mere Association

  NARCIS (Netherlands)

  Strick, M.A.; Baaren, R.B. van; Holland, R.W.; Knippenberg, A.F.M. van

  2009-01-01

  Humor in advertising is known to enhance product liking, but this attitude change is often considered nonpredictive of product choice. Previous research relied exclusively on explicit self-report measures to assess attitudes and purchase intentions. The present research shows that unobtrusive

 8. Antioxidant status of dog aqueous humor after extracapsular lens extraction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barros P.S.M.

  2003-01-01

  Full Text Available We determined the antioxidant status of the aqueous humor after extracapsular lens extraction in 14 mongrel dogs weighing about 10 kg. The animals were examined by slit lamp biomicroscopy, applanation tonometry and indirect ophthalmoscopy. One eye was submitted to conventional extracapsular lens extraction and the other was used as control. Samples of aqueous humor were obtained by anterior chamber paracentesis before and at days 1, 2, 3, 7 and 15 after surgery. Total antioxidant status was determined as the capacity of aqueous humor to inhibit free radical generation by 2,2-azobis(2-amidopropane chlorine. Ascorbic acid concentration was measured by HPLC with UV detection. Protein content was determined with the biuret reagent. Statistical analysis was performed by ANOVA followed by the Tukey-Kramer test. Protein concentration increased from 0.61 to 22 mg/ml 24 h after surgery. These levels were maintained and returned to normal at day 7. Total antioxidant capacity was reduced from 50 to about 30 min until day 3 and at day 7 it was equal to control. Ascorbic acid levels were reduced from 252 to about 110 µM and then returned to control values at day 15. Considering the importance of ascorbic acid concentration in aqueous humor for the maintenance of the antioxidant status of the anterior segment of the eye, the decrease of antioxidant defenses suggests that the surgical procedures promote an oxidative stress condition in the eye.

 9. Mexican Proverbs: The Philosophy, Wisdom and Humor of a People.

  Science.gov (United States)

  Ballesteros, Octavio A.

  Careful reading of proverbs can aid an individual to develop self-awareness by providing insights into what one cultural group considers desirable human behavior. Respect for the elderly can be taught to the young through the study of proverbs. Through their proverbs, the Mexicans reveal their friendliness, love of animals, sense of humor, and…

 10. Targeting the humoral immune system of patients with rheumatoid arthritis

  NARCIS (Netherlands)

  Teng, Yoe Kie Onno

  2008-01-01

  The aim of this thesis was to unravel the role of the humoral immune system in rheumatoid arthritis patients by employing new immunosuppressive strategies, i.e. specific B-cell depletion with Rituximab and non-specific lymfoablative treatment with high dose chemotherapy and hematopoeietic stem cell

 11. Ultra-Wideband Optical Modulation Spectrometer (OMS) Development

  Science.gov (United States)

  Gardner, Jonathan (Technical Monitor); Tolls, Volker

  2004-01-01

  The optical modulation spectrometer (OMS) is a novel, highly efficient, low mass backend for heterodyne receiver systems. Current and future heterodyne receiver systems operating at frequencies up to a few THz require broadband spectrometer backends to achieve spectral resolutions of R approximately 10(exp 5) to 10(exp 6) to carry out many important astronomical investigations. Among these are observations of broad emission and absorption lines from extra-galactic objects at high redshifts, spectral line surveys, and observations of planetary atmospheres. Many of these lines are pressure or velocity broadened with either large half-widths or line wings extending over several GHz. Current backend systems can cover the needed bandwidth only by combining the output of several spectrometers, each with typically up to 1 GHz bandwidth, or by combining several frequency-shifted spectra taken with a single spectrometer. An ultra-wideband optical modulation spectrometer with 10 - 40 GHz bandwidth will enable broadband ob- servations without the limitations and disadvantages of hybrid spectrometers. Spectrometers like the OMS will be important for both ground-based observatories and future space missions like the Single Aperture Far-Infrared Telescope (SAFIR) which might carry IR/submm array heterodyne receiver systems requiring a spectrometer for each array pixel. Small size, low mass and small power consumption are extremely important for space missions. This report summarizes the specifications developed for the OMS and lists already identified commercial parts. The report starts with a review of the principle of operation, then describes the most important components and their specifications which were derived from theory, and finishes with a conclusion and outlook.

 12. Integrated O&M for energy generation and exchange facilities

  International Nuclear Information System (INIS)

  2016-01-01

  Ingeteam Service, part of the Ingeteam Group, is a leading company in the provision of integrated O&M services at energy generation and exchange facilities worldwide. From its head office in the Albacete Science and Technology Park, it manages the work of the 1,300 employees that make up its global workforce, rendering services to wind farms, PV installations and power generation plants. In addition, it maintains an active participation strategy in a range of R&D+i programmes that improve the existing technologies and are geared towards new production systems and new diagnostic techniques, applied to renewables installation maintenance. (Author)

 13. Afsluttende kommentar til Jens Ravnkildes tre artikler om retskildebegrebet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holtermann, Jakob v. H.; Olsen, Henrik Palmer

  2014-01-01

  I dette andet svar til Dr. Jur. Jens Ravnkildes fortsatte forsvar for sit tidligere fremsatte forslag til et retskildebegreb klargør og udbygger lektor Jakob v. H. Holtermann og professor Henrik Palmer Olsen deres kritik yderligere. I den forbindelse afviser de også Ravnkildes ganske sensationell...... påstand om, at Ross blot fem år før sin død i 1979 helt skulle have forladt sit livsværk og opgivet sin karakteristiske version af retsrealismen til fordel for traditionel kelseniansk retspositivisme...

 14. Om etisk og demokratisk dannelse på multietniske skoler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2002-01-01

  I denne forskningsartikel peges der på den manglende opmærksomhed, der uddannelsespolitisk har været omkring forholdet mellem kravet om værdiafklaring på skolerne i Danmark og inddragelsen af det multikulturelle aspekt. Det diskuteres, hvorvidt man på en multietnisk skole kan undgå at havne i et ...... der peges på behovet for at gentænke forholdet mellem disse to dannelsesformer i retning af en inddragelse af en medborgerskabsidé, der hverken er et kulturelt eller politisk medborgerskab - men et eksistentielt og kosmopolitisk medborgerskab beskrevet som "sokratisk citizenship"....

 15. To europæiske domme om religionsundervisning i skolerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Lisbet

  2008-01-01

  En gennemgang af to domme om religionsundervisning i offentlige skoler, afsagt i 2007 af den Europæiske menneskerettighedsdomstol. I dommen Folgerø and others v. Norway blev det nyindrettede Kristendom, Religion, Livsfilosofi-fag anset for ikke at være tilstrækkeligt inkluderende i en religionspl...... religionspluralistisk skole i et land med statskirke. I dommen Hasan and Eylem Zengin v. Turkey blev faget Religious Culture and ethics anset for ikke at være tilstrækkeligt religionspluralistisk i et Tyrkiet med sekulær forfatning. Udgivelsesdato: februar...

 16. Seabed Filter Feasibility Study of Om Almisk Island

  KAUST Repository

  Sesler, Kathryn

  2012-06-01

  Freshwater access has always been and is continuing to be a severe problem in desert coastal regions, despite the fact that they have an unlimited supply of easily accessible saline water. Water desalination plants are well established and heavily relied upon throughout the Middle East, Saudi Arabia in particular. However, water desalination tends to be a very expensive and energy intensive solution to the problem. The transition from using open water intake systems and all of the pretreatment processes that they require, to using seabed water filters as an intake, would potentially reduce the lifetime costs, energy consumption, and environmental impacts commonly associated with water desalination. This is because the filtration process that the seabed filter generates, serves as sufficient pretreatment for seawater as well as eliminating any risk of entrainment or impingement of marine organisms. The main objective of this research is to conduct a feasibility study on Om Almisk Island, an island off the coast of King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), to determine if it would be a suitable location to construct a seabed water filter as a replacement for the current open water intake. The Om Almisk Island site was evaluated through collection of sand samples over a radial grid around Om Almisk Island and sample analysis using grain size distribution, porosity, and hydraulic conductivity. The lack of mud, high hydraulic conductivity, proximity to KAUST, and the shallow waters of the sandy apron surrounding Om Almisk Island make this an ideal location for a seabed water filter to be used as an intake and pretreatment for the KAUST desalination plant. This location also has low tide change and the presence of benthic macrofauna to create bioturbation in the sediments, which could inhibit the growth of a schmutzdecke. If this biological layer forms, it could drastically reduce the hydraulic conductivity of the system. Due to the high hydraulic

 17. Læring i videnssamfundet - Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Bang

  2010-10-01

  Full Text Available Denne antologi fremlægger resultaterne fra forskningsprojektet Videnskonstruktion, vidensdeling og vidensformidling i videnssamfundets uddannelsessystem under Det Humanistiske Fakultets satsningsområde Videnssamfundet. Artiklerne er skrevet af forskere ved Aarhus Universitet samt af forskere udefra, som har deltaget i projektet med oplæg dels på seminarer og workshops afholdt af Center for IT ved Institut for informations- og medievidenskab, Aarhus Universitet, dels på den afsluttende konference om "Knowledge Media", Aarhus Universitet (Januar 19-20, 2009.

 18. Aqueous humor tyrosinase activity is indicative of iris melanocyte toxicity.

  Science.gov (United States)

  Mahanty, Sarmistha; Kawali, Ankush A; Dakappa, Shruthi Shirur; Mahendradas, Padmamalini; Kurian, Mathew; Kharbanda, Varun; Shetty, Rohit; Setty, Subba Rao Gangi

  2017-09-01

  Antibiotics such as fluoroquinolones (FQLs) are commonly used to treat ocular infections but are also known to cause dermal melanocyte toxicity. The release of dispersed pigments from the iris into the aqueous humor has been considered a possible ocular side effect of the systemic administration of FQLs such as Moxifloxacin, and this condition is known as bilateral acute iris transillumination (BAIT). Bilateral acute depigmentation of iris (BADI) is a similar condition, with iris pigment released into the aqueous, but it has not been reported as a side effect of FQL. Iris pigments are synthesized by the melanogenic enzyme tyrosinase (TYR) and can be detected but not quantified by using slit-lamp biomicroscopy. The correlation between dispersed pigments in the aqueous and the extent of melanocyte toxicity due to topical antibiotics in vivo is not well studied. Here, we aimed to study the effect of topical FQLs on iris tissue, the pigment release in the aqueous humor and the development of clinically evident iris atrophic changes. We evaluated this process by measuring the activity of TYR in the aqueous humor of 82 healthy eyes undergoing cataract surgery following topical application of FQLs such as Moxifloxacin (27 eyes, preservative-free) or Ciprofloxacin (29 eyes, with preservative) or the application of non-FQL Tobramycin (26 eyes, with preservative) as a control. In addition, the patients were questioned and examined for ocular side effects in pre- and post-operative periods. Our data showed a significantly higher mean TYR activity in the aqueous humor of Ciprofloxacin-treated eyes compared to Moxifloxacin- (preservative free, p iris melanocytes. However, the reduced TYR activity in the aqueous of Moxifloxacin-treated eyes was possibly due to the presence of a higher drug concentration, which inhibits TYR activity. Consistently, immunoblotting analysis of the aqueous humor from both Ciprofloxacin- and Moxifloxacin-treated eyes showed the presence of soluble

 19. Aqueous humor ferritin in hereditary hyperferritinemia cataract syndrome.

  Science.gov (United States)

  Lenzhofer, Markus; Schroedl, Falk; Trost, Andrea; Kaser-Eichberger, Alexandra; Wiedemann, Helmut; Strohmaier, Clemens; Hohensinn, Melchior; Strasser, Michael; Muckenthaler, Martina U; Grabner, Guenther; Aigner, Elmar; Reitsamer, Herbert A

  2015-04-01

  Hereditary hyperferritinemia cataract syndrome (HHCS) is a rare autosomal dominant hereditary disease, characterized by hyperferritinemia but with absence of body iron excess and early onset of bilateral cataracts. Although 5- to 20-fold increased serum ferritin concentrations have been reported in HHCS patients, data of ferritin levels in aqueous humor have not been obtained. We therefore aimed to investigate the ferritin levels in aqueous humor and serum and further present histological and ultrastructural data of the lens. During cataract extraction and intraocular lens implantation, aqueous humor and lens aspirate of a 37-year-old HHCS patient were obtained from both eyes. Ferritin levels in serum and aqueous humor were quantitatively analyzed via immunoassays in the HHCS patient and healthy control subjects (n = 6). Lens aspirate in HHCS was analyzed histologically and at the ultrastructural level. Further, genetic mutation screening by polymerase chain reaction and DNA sequencing in blood was performed. Serum ferritin levels in the control group were 142.2 ± 38.7 μg/L, whereas in the HHCS patient, this parameter was excessively increased (1086 μg/L). Analysis of ferritin in aqueous humor revealed 6.4 ± 3.8 μg/L in normal control subjects and 146.3 μg/L (OD) and 160.4 μg/L (OS) in the HHCS patient. DNA analysis detected a C>A mutation on position +18, a T>G mutation on position +22, a T>C mutation on position +24, and a T>G polymorphism on position +26 in the iron-responsive element of the light-chain ferritin (L-ferritin) gene. In the HHCS patient, a 23-fold (OD) to 25-fold (OS) increased aqueous humor ferritin level was detected. Therefore, the formation of bilateral cataract in HHCS is most likely a result of elevated aqueous humor ferritin. In addition, a novel mutation in this rare disease in the iron-responsive element of L-ferritin gene is reported.

 20. Periodismo Iconográfico (V). Dibujo satírico, dibujo humorístico, chiste gráfico y caricatura

  OpenAIRE

  Dr. Carlos Abreu

  2000-01-01

  En el campo del periodismo iconográfico existe una rica terminología, la cual no siempre se emplea correctamente. Por ejemplo, para algunos autores dibujo satírico, dibujo humorístico, dibujo político, chiste gráfico y caricatura parecieran ser sinónimos. Para otros, constituyen formas expresivas distintas. En esta quinta entrega, el doctor Carlos Abreu fija posición sobre el asunto, no sin antes cuestionar la falta de fundamentación teórica y ambigüedad que subyace en algunas de las explicac...

 1. Ridiculed death and the dead: Black humor on the epitaphs and epigrams of the ancient Greece

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stevanović Lađa

  2007-01-01

  Full Text Available Theories about black humor usually regard that it as a contemporary phenomenon and a culmination of the literary modernism and beginning of post-modernism. My intent in this paper is to refute the thesis that the black humor is a modern invention. I am going to prove its existence still in Greek antiquity, quoting and analyzing humorous epitaphs and black humor epigrams. Putting in relation black humor with the joy and humor in religious (fertility and funeral rituals, I am also going to set a question about the attitude to death and life inherent for this kind of humor, arguing that its origin should be searched in the folk tradition.

 2. Rumination, Suicidal Ideation, and the Mediating Effect of Self-Defeating Humor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raymond P. Tucker

  2014-08-01

  Full Text Available Research has demonstrated that a self-defeating humor style is related to indicators of psychopathology and interpersonal dysfunction, including depression, anxiety, loneliness, thwarted belongingness, and perceived burdensomeness. The current study continued this investigation by examining how self-defeating humor is related to suicidal ideation and a ruminative response style. Analyses indicated that a self-defeating humor style was positively associated to rumination, brooding, reflection, and suicidal ideation. Results of bootstrapping analyses indicated that self-defeating humor mediated the relationship between rumination and suicidal ideation. This same effect was seen for both brooding and reflection individually. Results indicate that self-defeating humor may serve as an interpersonal means of ruminating as this humor style involves consistent focus on perceived flaws and weaknesses. The assessment of this humor style may provide additional information about the maintenance of suicidal thinking.

 3. [The effect of humor in the workplace on mental/physical health and self-evaluation of job performance].

  Science.gov (United States)

  Maruyama, Junichi; Fuji, Kei

  2016-04-01

  In this study we aimed to examine the contents of humor in the Japanese workplace and to understand the effects of humor on mental/physical health and self-evaluation of job performance. Japanese workers (N = 436) responded to questionnaires addressing workplace humor, feelings about workplace, workplace communication, mental/physical health, and perceived job performance. An exploratory factor analysis indicated that there are five types of workplace humor: norm-violating humor, experience-sharing humor workplace-enjoying humor, people-recalling humor, and outside-mocking humor. A covariance structural analysis showed that norm-violating humor and workplace-enjoying humor decreased mental and physical health by promoting both negative feelings in the workplace and self-disclosure about the negative side of work. Results also revealed that experience-sharing humor, people-recalling humor, and outside-mocking humor had a positive effect on the self-evaluation of job performance as well as mental and physical health, by promoting both positive feelings and mutual communication in the workplace. Results suggest that humor in the workplace has various influences on workers depending on the type of workplace humor.

 4. A Funny Thing Happened on the Way to the Hippocampus: The Effects of Humor on Student Achievement and Memory Retention

  Science.gov (United States)

  McCartney Matthews, Melissa Lee

  2011-01-01

  Research literature relating to the use of humor as a teaching method or curricula specifically designed to include humor was reviewed to investigate the effects of humor on student learning in various environments from elementary schools to post-secondary classrooms. In this multi-method study, four instruments and a humor treatment were selected…

 5. Research on the Role of Humor in Well-Being and Health

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arnie Cann

  2014-08-01

  Full Text Available In this interview, Dr. Arnie Cann discusses his research and views on the ubiquitous role of humor in psychological health and well-being. The interview begins with Professor Cann recounting how he originally became interested in studying humor. He then reflects on the main findings associated with the wide variety of humor-related studies he has conducted over the years. In doing so, Dr. Cann provides suggestions and ideas for further research investigating the role of humor in health and well-being. Specific topic areas discussed include the use of humor in the workplace and other social domains, personality approaches to humor, humor and interpersonal processes, humor and psychopathology, and humor’s role in dealing with stress and well-being. One of the prominent themes in this interview is the clear recognition of sense of humor as a multi-dimensional construct that includes various components that may either be beneficial or detrimental to well-being. A further important theme is the major distinction between humor as an inherent personality construct versus humor that results from exposure to stimuli (e.g., a comedy film. Comments are also provided by Dr. Cann on how the positive affect stemming from humor may be of particular benefit to the individual. Also discussed is the recent move to more fully integrate contemporary humor research with positive psychology approaches. The interview concludes with Dr. Cann providing several recommendations regarding future theorizing and research on the role of humor in psychological well-being.

 6. Experimentally Manipulating Items Informs on the (Limited Construct and Criterion Validity of the Humor Styles Questionnaire

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Willibald Ruch

  2017-04-01

  Full Text Available How strongly does humor (i.e., the construct-relevant content in the Humor Styles Questionnaire (HSQ; Martin et al., 2003 determine the responses to this measure (i.e., construct validity? Also, how much does humor influence the relationships of the four HSQ scales, namely affiliative, self-enhancing, aggressive, and self-defeating, with personality traits and subjective well-being (i.e., criterion validity? The present paper answers these two questions by experimentally manipulating the 32 items of the HSQ to only (or mostly contain humor (i.e., construct-relevant content or to substitute the humor content with non-humorous alternatives (i.e., only assessing construct-irrelevant context. Study 1 (N = 187 showed that the HSQ affiliative scale was mainly determined by humor, self-enhancing and aggressive were determined by both humor and non-humorous context, and self-defeating was primarily determined by the context. This suggests that humor is not the primary source of the variance in three of the HQS scales, thereby limiting their construct validity. Study 2 (N = 261 showed that the relationships of the HSQ scales to the Big Five personality traits and subjective well-being (positive affect, negative affect, and life satisfaction were consistently reduced (personality or vanished (subjective well-being when the non-humorous contexts in the HSQ items were controlled for. For the HSQ self-defeating scale, the pattern of relationships to personality was also altered, supporting an positive rather than a negative view of the humor in this humor style. The present findings thus call for a reevaluation of the role that humor plays in the HSQ (construct validity and in the relationships to personality and well-being (criterion validity.

 7. Decoding Humor Experiences from Brain Activity of People Viewing Comedy Movies

  Science.gov (United States)

  Sawahata, Yasuhito; Komine, Kazuteru; Morita, Toshiya; Hiruma, Nobuyuki

  2013-01-01

  Humans naturally have a sense of humor. Experiencing humor not only encourages social interactions, but also produces positive physiological effects on the human body, such as lowering blood pressure. Recent neuro-imaging studies have shown evidence for distinct mental state changes at work in people experiencing humor. However, the temporal characteristics of these changes remain elusive. In this paper, we objectively measured humor-related mental states from single-trial functional magnetic resonance imaging (fMRI) data obtained while subjects viewed comedy TV programs. Measured fMRI data were labeled on the basis of the lag before or after the viewer’s perception of humor (humor onset) determined by the viewer-reported humor experiences during the fMRI scans. We trained multiple binary classifiers, or decoders, to distinguish between fMRI data obtained at each lag from ones obtained during a neutral state in which subjects were not experiencing humor. As a result, in the right dorsolateral prefrontal cortex and the right temporal area, the decoders showed significant classification accuracies even at two seconds ahead of the humor onsets. Furthermore, given a time series of fMRI data obtained during movie viewing, we found that the decoders with significant performance were also able to predict the upcoming humor events on a volume-by-volume basis. Taking into account the hemodynamic delay, our results suggest that the upcoming humor events are encoded in specific brain areas up to about five seconds before the awareness of experiencing humor. Our results provide evidence that there exists a mental state lasting for a few seconds before actual humor perception, as if a viewer is expecting the future humorous events. PMID:24324656

 8. Experimentally Manipulating Items Informs on the (Limited) Construct and Criterion Validity of the Humor Styles Questionnaire.

  Science.gov (United States)

  Ruch, Willibald; Heintz, Sonja

  2017-01-01

  How strongly does humor (i.e., the construct-relevant content) in the Humor Styles Questionnaire (HSQ; Martin et al., 2003) determine the responses to this measure (i.e., construct validity)? Also, how much does humor influence the relationships of the four HSQ scales, namely affiliative, self-enhancing, aggressive, and self-defeating, with personality traits and subjective well-being (i.e., criterion validity)? The present paper answers these two questions by experimentally manipulating the 32 items of the HSQ to only (or mostly) contain humor (i.e., construct-relevant content) or to substitute the humor content with non-humorous alternatives (i.e., only assessing construct-irrelevant context). Study 1 ( N = 187) showed that the HSQ affiliative scale was mainly determined by humor, self-enhancing and aggressive were determined by both humor and non-humorous context, and self-defeating was primarily determined by the context. This suggests that humor is not the primary source of the variance in three of the HQS scales, thereby limiting their construct validity. Study 2 ( N = 261) showed that the relationships of the HSQ scales to the Big Five personality traits and subjective well-being (positive affect, negative affect, and life satisfaction) were consistently reduced (personality) or vanished (subjective well-being) when the non-humorous contexts in the HSQ items were controlled for. For the HSQ self-defeating scale, the pattern of relationships to personality was also altered, supporting an positive rather than a negative view of the humor in this humor style. The present findings thus call for a reevaluation of the role that humor plays in the HSQ (construct validity) and in the relationships to personality and well-being (criterion validity).

 9. Gratis openluchtconcerten te beluisteren

  NARCIS (Netherlands)

  Werkman, E.

  2010-01-01

  Wie nu op een zonnige dag langs sloten en poelen wandelt of fietst kan niet om de markante groene kikkerkoren heen. In grote groepen lokken de mannetjes al roepend de vrouwtjes naar zich toe. Groene kikkers zijn altijd wat later met paren dan de andere kikkersoorten. De piek van de paartijd valt

 10. Nitric oxide levels of aqueous humor after photorefractive keratectomy.

  Science.gov (United States)

  Adiguzel, U; Bilgihan, K; Ozdek, S C; Sancak, B; Hasanreisoglu, B

  2004-01-01

  To measure the nitric oxide (NO) levels of aqueous humor in rabbits after photorefractive keratectomy (PRK) and to evaluate the alterations of NO levels according to the PRK surgery steps, ablation depth, and time. Fifty eyes of 25 New Zealand white rabbits were included in the study. One eye was later randomly excluded from the study in order to equalize the number of eyes in groups. Eyes were divided into seven groups, each comprising seven eyes: unwounded control (Group 1), epithelial scrape (Group 2; aqueous humor samples taken at the 4th hour), superficial PRK (Group 3; samples taken at the 4th hour), deep PRK (Group 4; samples taken at the 4th hour), epithelial scrape (Group 5; samples taken at the 24th hour), superficial PRK (Group 6; samples taken at the 24th hour), and deep PRK (Group 7; samples taken at the 24th hour). The corneal epithelium was mechanically removed in surgical groups. The authors performed superficial corneal ablation (59 microm) in Groups 3 and 6 and deep corneal ablation (99 microm) in Groups 4 and 7. Aqueous humor samples were taken at the 4th hour (Groups 2-4) or 24th hour (Groups 5-7) after corneal surgeries. NO measurements were performed indirectly by using the Griess reaction with a spectrophotometer. Aqueous humor NO levels 4 hours after corneal surgery were statistically significantly lower than the control group (p0.05). At the 24th hour, the deep PRK group had significantly lower NO levels than both the control group and Groups 5 and 6 (p0.05) but remained stable at lower levels in deep PRK groups (p<0.05). Corneal surgery caused low NO levels in aqueous humor 4 hours after surgery. However, 24 hours after surgery, NO levels normalized following epithelial scrape and superficial PRK and were stable at lower levels in the deep PRK group. Complications of deep PRK application are possibly induced by low NO existence in the aqueous humor.

 11. Is Laughing at the Expense of Victims and Offenders a Red Flag? Humor and Secondary Traumatic Stress.

  Science.gov (United States)

  Craun, Sarah W; Bourke, Michael L

  2015-01-01

  Those who work with human trauma often use humor to handle job stressors. Research has demonstrated that lighthearted humor is related to lower secondary traumatic stress scores, while gallows humor has the inverse relationship. This work explores how three types of humor relate to secondary traumatic stress: (a) humor at the expense of victims, (b) humor at the expense of offenders, and (c) humor containing sexual innuendo. Internet crimes against children taskforce personnel completed questionnaires about secondary traumatic stress and coping techniques. Humor at the expense of victims was rarely used, but when it was, it was indicative of higher secondary traumatic stress. There were no relationships between secondary traumatic stress and the use of humor at the expense of offenders or humor containing sexual innuendo.

 12. Produção gráfica humorística, imprensa esportiva e estereótipo: as narrativas de Maciota, na revista Placar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Cristina Carmelino

  Full Text Available Resumo O objetivo deste artigo é analisar traços estereotípicos associados à identidade brasileira, a partir de produções gráficas de humor publicadas na imprensa esportiva brasileira. Criadas por Paulo Paiva e publicadas na revista esportiva Placar, as narrativas do personagem Maciota foram pouco estudadas no país. As histórias ficcionais apresentam situações vividas por um antiatleta no contexto do futebol. Considera-se que certos traços estereotípicos tanto podem auxiliar na produção do humor e na consolidação do antiatleta quanto podem reforçar a construção de uma das identidades brasileiras: a malandragem. Dada a natureza do estudo, a fundamentação teórica estabelece um diálogo interdisciplinar entre as áreas da imprensa esportiva, do humor gráfico e da análise do discurso. O corpus de análise compreende 140 histórias sobre o personagem, publicadas na revista Placar de 1980 a 1983.

 13. "Meerdere Midden-Paleolithische bewoningsfasen in een loess-bodem sequentie te Veldwezelt-Hezerwater, Limburg, België"

  OpenAIRE

  Bringmans, Patrick

  2006-01-01

  Meerdere Midden-Paleolithische Bewoningsfasen in een Loess-bodem Sequ entie te Veldwezelt-Hezerwater, Limburg, België Midden de jaren ’90 van de 20ste eeuw werd er door het “Laboratorium voo r Prehistorie” aan de Katholieke Universiteit Leuven een geo-archeologis ch project opgestart om in de loess-groeves van Limburgs-Haspengouw naar sporen van de Pleistocene mens te gaan prospecteren. Uit deze prospecti es bleek, dat vooral de loess-groeve te Veldwezelt-Hezerwater de beste p erspectiev...

 14. The impact of digitalization on Property Operations and Maintenance (O&M)

  OpenAIRE

  Garcia, Resty Gonzales

  2017-01-01

  The research topic of this master thesis is; “How can digitalization help increase productivity in property Operations and Maintenance (O&M)?” The research topic focuses on the challenges and opportunities in utilizing Computer Aided Facilities Management (CAFM) system regarding the operative function in Operations and Maintenance (O&M). The purpose of this research work is to analyze relevant literature and empirical data on how digitalization affects the O&M process and how the O&M ...

 15. O&M Best Practices - A Guide to Achieving Operational Efficiency (Release 2.0)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sullivan, Gregory P.; Pugh, Ray; Melendez, Aldo P.; Hunt, W. D.

  2004-07-31

  This guide, sponsored by DOE's Federal Energy Management Program, highlights operations and maintenance (O&M) programs targeting energy efficiency that are estimated to save 5% to 20% on energy bills without a significant capital investment. The purpose of this guide is to provide the federal O&M energy manager and practitioner with useful information about O&M management, technologies, energy efficiency and cost-reduction approaches.

 16. Rapportering om going concern i den nye revisionspåtegning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seehausen, Jesper

  2017-01-01

  Artiklen omhandler revisors rapportering om going concern i den nye revisionspåtegning. Det er artiklens centrale budskab, at der i den nye revisionspåtegning alene er ændringer til, hvordan revisor skal rapportere om going concern i revisionspåtegningen. Der er derimod ikke ændringer til, hvornår...... revisor skal rapportere om going concern i revisionspåtegningen....

 17. Professor håber på åbenhed om CRISPR/Cas9

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hokland, Peter

  2016-01-01

  CRISPR/Cas9 er navnet på en ny, revolutionerende genteknologi, der på sigt kan ændre menneskeheden. Forhåbentligt vil processen være være løbende opdateringer om frem- og tilbageskridt om teknikken, skriver professor.......CRISPR/Cas9 er navnet på en ny, revolutionerende genteknologi, der på sigt kan ændre menneskeheden. Forhåbentligt vil processen være være løbende opdateringer om frem- og tilbageskridt om teknikken, skriver professor....

 18. Cytokines, cytokine antagonists, and soluble adhesion molecules in pediatric OMS and other neuroinflammatory disorders.

  Science.gov (United States)

  Pranzatelli, Michael R; Tate, Elizabeth D; McGee, Nathan R; Colliver, Jerry A

  2013-03-15

  To test for hypothesized disease- and treatment-induced changes in cytokines and adhesion molecules in children with opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS). Multiplex bead assay technology was used for simultaneous measurement of 34 soluble cytokines in cerebrospinal fluid (CSF) and serum. Soluble intercellular adhesion molecule-1 (sICAM-1) and vascular cell adhesion molecule-1 (sVCAM-1) were measured by ELISA. In total, there were 388 children (239 OMS, 114 controls, and 35 other inflammatory neurological disorders (OIND)). In untreated OMS, mean CSF IL-6 was elevated 2.3-fold, but 67-fold in OIND, without significant differences in other CSF cytokines. Mean serum concentrations of sIL-2Ra (+50%) and CXCL1 (+70%) (pOMS than controls (p=0.005), as was serum CCL11 and IL-13 in treated OMS. Mean CSF CCL4 and IL-1Ra were selectively higher in IVIg-treated OMS (p≤0.0001). CSF sICAM-1 was elevated only in OIND (3.3-fold); serum sICAM-1 was higher in untreated OMS (+21%); and sVCAM-1 was not affected. No correlations with OMS severity or duration were identified. Novel cytokine, cytokine antagonist, and soluble adhesion molecule abnormalities due to OMS or treatment were found. However, the normality of much of the data strengthens previous findings implicating B cell mechanisms. Copyright © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

 19. CSF neurofilament light chain is elevated in OMS (decreasing with immunotherapy) and other pediatric neuroinflammatory disorders.

  Science.gov (United States)

  Pranzatelli, Michael R; Tate, Elizabeth D; McGee, Nathan R; Verhulst, Steven J

  2014-01-15

  Using a panel of seven brain cell-specific biomarkers in cerebrospinal fluid (CSF), pediatric opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS) (n=234) was compared to pediatric non-inflammatory neurological controls (n=84) and other inflammatory neurological disorders (OIND) (n=44). Only CSF NFL was elevated in untreated OMS versus controls (+83%). It was 87% higher in OIND than in OMS. On combination treatment with front-loaded ACTH, IVIg, rituximab, median CSF NFL decreased by 60% to control levels. These biochemical data suggest neuronal/axonal injury in some children with OMS without indicators of astrogliosis, and reduction on sufficient immunotherapy. Copyright © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

 20. Cartooning Humor: How Arabs are Laughably Derided in Animations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohamed Belamghari

  2015-12-01

  Full Text Available Some animated movies use humor to capture the full attention of its audience. In so doing, the movie’s messages have become a great concern for many theorists and critics by virtue of the idea that a movie can be a repository of ideologies meant to construct a certain type of easy-going and noncritical audience. This paper, therefore, takes the example of Max Fleischer’s Popeye the Sailor Meets Ali Baba and his Forty Thieves (1937 and Robert Clampett’s Ali Baba Bound (1941 as its case studies aiming at spotting the different manifestations of humor, taking Arabs as its subject-matter, becoming a leaked ideology and taming the discourse that is amplified, manipulated, and delivered to the Western public in unwarrantable ways compared to the imagery of Westerners.

 1. Mother, melancholia, and humor in Erik H. Erikson's earliest writings.

  Science.gov (United States)

  Capps, Donald

  2008-09-01

  Erik H. Erikson wrote three articles when he was in his late-twenties and an up-and-coming member of the psychoanalytic community in Vienna. At the time he wrote these articles, he was in a training psychoanalysis with Anna Freud, teaching at the Heitzing School in Vienna, and learning the Montessori method of teaching. These articles focus on the loss of primary narcissism and the development of the superego (or punitive conscience) in early childhood, especially through the child's conflict with maternal authority. They support the idea that melancholia, with its internalized rage against the mother, is the inevitable outcome of the loss of primary narcissism. I note, however, that the third of these articles makes a case for the restorative role of humor, especially when Freud's view that humor is a function of the superego is taken into account.

 2. O humor entre os povos Jê: cotidiano e ritual

  OpenAIRE

  Dias, Lucília da Glória Alves

  2015-01-01

  O objetivo do presente trabalho é refletir sobre o riso e o humor na experiência das sociedades indígenas jê, Brasil Central. Com base na análise da etnografia sobre povos jê produzida entre as décadas de 1970 e 2010, a presença do humor é tratada aqui em dois contextos específicos: as relações interpessoais chamadas pela antropologia clássica de “relações jocosas” e a presença em rituais de figuras cômicas ou “palhaços”. O primeiro conjunto é abordado principalmente da perspectiva da “conviv...

 3. Pleurodeles Waltl Humoral Immune Response under Spaceflight Conditions

  Science.gov (United States)

  Bascove, Matthieu; Touche, Nadege; Frippiat, Jean-Pol

  2008-06-01

  The immune system is an important regulatory mechanism affected by spaceflights. In a previous work, we performed a first study of the humoral immune response induced by the immunization of Pleurodeles waltl during a 5 months stay onboard the Mir space station. This analysis indicated that heavy-chain variable domains of specific IgM are encoded by genes of the VHII and VHVI families. However, the contributions of these two families to IgM heavy-chains are different in flown animals [1]. To better understand this immune response modification, we have now determined how individual VH genes have been used to build specific IgM binding sites in animals immunized on earth or in space. This new study revealed quantitative and qualitative modifications in VH genes expression. These data confirm that a spaceflight might affect the humoral response.

 4. La grata dominación del humor publicitario

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lic. Elena del Carmen Pérez

  2000-01-01

  Full Text Available El presente trabajo se propone dar cuenta de las estrategias con que el humor hace emerger, en el contexto general de los discursos, aquellos fragmentos omitidos por el decir oficial. Por su naturaleza de articulador ideológico, el texto publicitario (como todo texto remite a lo ya dicho en un estado dado de sociedad. En este sentido, resulta interesante observar qué fragmentos del discurso social recoge la publicidad humorística, con qué retórica los hace risibles y quiénes son aquellos sobre los que recae la risa. Se comentan avisos que son emitidos actualmente por canales de cable o aire en la ciudad de Córdoba, Argentina.

 5. Semblanzas deportivas: humor, deporte y terror en Fontanarrosa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristian Palacios

  2015-06-01

  Full Text Available Este artículo analiza el uso del humor negro del caricaturista Fontanarrosa en su serie Semblanzas Deportivas, definiendo, a la vez que deslindando, lo humorístico y lo cómico. Se aborda también el lugar que ocupa la obra de Fontanarrosa en la cultura popular, en donde destacan sobre todo temas deportivos como: fútbol, boxeo, atletismo y lucha libre. Se observa el uso de la literatura borgeana en Fontanarrosa y cómo, a partir de la exageración en imágenes de los rasgos de sus personajes, se consigue elaborar una crítica sin que sea necesario recurrir a la abierta oposición.

 6. Humorous Writing Exercise Using Internet Memes On English Classes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdul Aziz Turhan Kariko

  2012-11-01

  Full Text Available This study discusses Internet memes found by Internet users and how they appeal for them, by deconstructing what internet meme is and what it does. Analysis are conducted especially on how the relation between images, text, and meanings connect with each other to form social messages, political messages, universal emotions, or merely to make humor and entertain its users. Researcher examines five samples of internet memes on the internet and decodes their relation between images, texts, and meanings using semiotics. These samples are then introduced as writing assignments to two BINUS University’s English department classes and one Global English Class. The study reveals that humor and creativity in using internet memes are related to the students’ achievement in their studies.

 7. Estados de humor de velejadores durante o Pré-Panamericano Mood states sail athletes during the Pre-Panamerican

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricardo Brandt

  2010-12-01

  Full Text Available O objetivo da presente pesquisa foi avaliar os estados de humor de velejadores após regatas do Pré-Panamericana de Vela, bem como fatores associados. A amostra foi composta por 18 atletas de ambos os sexos, que foram avaliados por meio da Escala de Humor de Brunel. Os atletas apresentaram elevada tensão e fadiga, associadas a altos níveis de vigor. Homens apresentaram maior vigor e fadiga, e menor tensão, depressão e raiva do que as mulheres, porém sem diferenças estatísticamente significativas. Quanto à classe, velejadores de classes individuais apresentaram maior tensão, depressão e confusão do que os de classes com dois tripulantes, porém sem diferenças estatísticamente significativas. Os estados de humor apresentados pelos atletas após regatas do Pré-Panamericano de Vela podem ser considerados diferente do ideal para o rendimento esportivo, porém ainda existe pouco domínio teórico dos estados de humor de velejadores para análises mais aprofundadas.The purpose of this research was to evaluate de mood states after regattas of sail during Pre-Panamerican, as well associated factors. Sample was composed by 18 athletes of both sexes that were evaluated by the Brunel Mood Scale. The athletes presented high tension and fatigue, associated with high levels of vigor. The men present higher vigor and fatigue, and low tension, depression and angry than the women, but the differences were no significant. About the class, the athletes of individual classes showed high tension, depression and confusion than the ones of the classes with two athletes, but there were no significant differences. The mood states presented by the athletes after the regattas of sail of the Pre-Panamerican can be considered different from the ideal to sporting performance, but already there is a little bit theory about the mood states of sail athletes to do a deep analysis.

 8. Tidlige skrifter om musik og musikterapi (1983-89)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergstrøm-Nielsen, Carl

  2011-01-01

  størrelser i kulturen og historien. "Lyd og arketyper" (1983) er skrevet som afløsningsopgave til magisterkonferens i musikvidenskab ved Københavns Universitet. Den er en opsamling af hvad Jung i bogen Forvandlingens Symboler skriver om lyd. Det sættes i yderligere perspektiv med egne tilføjelser, dels...... snævert i fortsættelse af Jung, dels ved betragtning af bønner, poesi og mantraer samt musik. Skema s.40 (s.42 i pdf) sammenfatter. - Afhandlingen knytter psykologisk stof til musik og tilgrænsende områder på en måde der umiddelbart mere er systematisk end historisk. Den har været nyttig i arbejdet med...

 9. Mentaliseringsbegrebet og dets arv fra Freuds begreb om binding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Signe Holm

  2011-01-01

  Artiklen undersøger og diskuterer forskelle og ligheder mellem mentaliseringsbegrebet og Freuds bindingsbegreb. Begrebet mentalisering, som betegner en evne til at forholde sig refleksivt til egne og andres mentale tilstande, har indenfor de sidste fem- ti år vundet en central placering i klinisk...... psykologiske teoridannelser. Dets ophavsmænd Fonagy et al. forsøger imidlertid ikke at tage patent på begrebet, men peger på, at en række teoretikere har understreget betydningen af en refleksiv funktion. Alle disse begreber kan ifølge Fonagygruppen føres tilbage til Freuds begreb om binding. På baggrund af en...... udlægning af det oprindelige bindingsbegreb hos Freud, ønskes det i denne artikel at tydeliggøre den grundlæggende forskel på Freuds – og Fonagys subjektopfattelse....

 10. Conversational Agents, Humorous Act Construction, and Social Intelligence

  OpenAIRE

  Nijholt, Antinus; Dautenhahn, K.

  2005-01-01

  Humans use humour to ease communication problems in human-human interaction and in a similar way humour can be used to solve communication problems that arise with human-computer interaction. We discuss the role of embodied conversational agents in human-computer interaction and we have observations on the generation of humorous acts and on the appropriateness of displaying them by embodied conversational agents in order to smoothen, when necessary, their interactions with a human partner. Th...

 11. Mathematics and Humor: John Allen Paulos and the Numeracy Crusade

  OpenAIRE

  Paul H. Grawe

  2015-01-01

  John Allen Paulos at minimum gave the Numeracy movement a name through his book Innumeracy: Mathematical Illiteracy and Its Consequences. What may not be so obvious was Paulos’ strong interest in the relationship between mathematics and mathematicians on the one hand and humor and stand-up-comedian joke structures on the other. Innumeracy itself could be seen as a typically mathematical Gotcha joke on American culture generally. In this perspective, a Minnesotan acculturated to Minnesota-Nice...

 12. Humor on the unpublished poetry of Vinicius de Moraes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Gil

  2016-04-01

  Full Text Available The purpose of this essay is to present the humor in poems that Vinicius de Moraes left unpublished in books, its types and incidence. It reviews the development of the comic instances in his work, and makes a close analysis of the poems “Mote e contramote” and “Sob o trópico do câncer”.

 13. HUMOR STYLES, CREATIVE PERSONALITY TRAITS, AND CREATIVE THINKING IN A HONG KONG SAMPLE.

  Science.gov (United States)

  Yue, Xiao Dong; Hui, Anna Na

  2015-12-01

  Humor is found to be an essential element of creative thinking in Western culture. In Eastern culture, however, the relationship between creativity and humor is ambivalent. This study examined the relationship among humor styles, creative personality traits, and creative thinking abilities. A sample of 118 Chinese undergraduates in Hong Kong was recruited to complete the Humor Styles Questionnaire, the three Creative Personality subscales of the Chinese Personality Assessment Inventory-2 (CPAI-2), and the Verbal Test of the Wallach-Kogan Creativity Tests. Results show that humor styles are uncorrelated with creative thinking abilities of flexibility, fluency, and originality, but affiliative humor and aggressive humor are correlated with creative personality traits of novelty and diversity. A hierarchical multiple regression shows that both humor styles and creative personality traits of novelty and diversity account for non-significant variance on creative thinking abilities. These findings largely support a hypothesized non-association between humor styles and creative measures. They also pose a sharp contrast to findings obtained in the West, in which humor styles are typically correlated with both creative thinking abilities and creative personality traits.

 14. Humor Styles and the Intolerance of Uncertainty Model of Generalized Anxiety

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicholas A. Kuiper

  2014-08-01

  Full Text Available Past research suggests that sense of humor may play a role in anxiety. The present study builds upon this work by exploring how individual differences in various humor styles, such as affiliative, self-enhancing, and self-defeating humor, may fit within a contemporary research model of anxiety. In this model, intolerance of uncertainty is a fundamental personality characteristic that heightens excessive worry, thus increasing anxiety. We further propose that greater intolerance of uncertainty may also suppress the use of adaptive humor (affiliate and self-enhancing, and foster the increased use of maladaptive self-defeating humor. Initial correlational analyses provide empirical support for these proposals. In addition, we found that excessive worry and affiliative humor both served as significant mediators. In particular, heightened intolerance of uncertainty lead to both excessive worry and a reduction in affiliative humor use, which, in turn, increased anxiety. We also explored potential humor mediating effects for each of the individual worry content domains in this model. These analyses confirmed the importance of affiliative humor as a mediator for worry pertaining to a wide range of content domains (e.g., relationships, lack of confidence, the future and work. These findings were then discussed in terms of a combined model that considers how humor styles may impact the social sharing of positive and negative emotions.

 15. Are Humor Styles of People With Dementia Linked to Greater Purpose in Life?

  Science.gov (United States)

  Mak, Wingyun; Sörensen, Silvia

  2018-01-27

  Little is known about humor and purpose in life in people with dementia. Although having a sense of humor is typically associated with positive psychological outcomes, recent evidence suggests that outcomes may vary depending on whether the humor being used is adaptive versus maladaptive. The goal of this study was to determine whether humor styles are predictive of purpose in life in people with dementia. Questionnaires were verbally administered to people with mild-to-moderate dementia to measure humor styles and purpose in life. Adaptive humor styles were associated with purpose in life whereas maladaptive humor styles were not. Having a sense of humor in dementia may be associated with a stronger sense of purpose in life, but it depends on the type of humor used. Results are discussed in the context of understanding the role of humor in the daily lives of people with dementia and implications for care. © The Author(s) 2018. Published by Oxford University Press on behalf of The Gerontological Society of America. All rights reserved. For permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com.

 16. Three Decades Investigating Humor and Laughter: An Interview With Professor Rod Martin.

  Science.gov (United States)

  Martin, Rod; Kuiper, Nicholas A

  2016-08-01

  Since the start of the 21st century, the investigation of various psychological aspects of humor and laughter has become an increasingly prominent topic of research. This growth can be attributed, in no small part, to the pioneering and creative work on humor and laughter conducted by Professor Rod Martin. Dr. Martin's research interests in humor and laughter began in the early 1980s and continued throughout his 32 year long career as a professor of clinical psychology at the University of Western Ontario. During this time, Dr. Martin published numerous scholarly articles, chapters, and books on psychological aspects of humor and laughter. Professor Martin has just retired in July 2016, and in the present interview he recounts a number of research highlights of his illustrious career. Dr. Martin's earliest influential work, conducted while he was still in graduate school, stemmed from an individual difference perspective that focused on the beneficial effects of sense of humor on psychological well-being. This research focus remained evident in many of Professor Martin's subsequent investigations, but became increasingly refined as he developed several measures of different components of sense of humor, including both adaptive and maladaptive humor styles. In this interview, Dr. Martin describes the conceptualization, development and use of the Humor Styles Questionnaire, along with suggestions for future research and development. In doing so, he also discusses the three main components of humor (i.e., cognitive, emotional and interpersonal), as well as the distinctions and similarities between humor and laughter. Further highlights of this interview include Professor Martin's comments on such diverse issues as the genetic versus environmental loadings for sense of humor, the multifaceted nature of the construct of humor, and the possible limitations of teaching individuals to use humor in a beneficial manner to cope with stress and enhance their social and

 17. Investigating vision in schizophrenia through responses to humorous stimuli

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wolfgang Tschacher

  2015-06-01

  Full Text Available The visual environment of humans contains abundant ambiguity and fragmentary information. Therefore, an early step of vision must disambiguate the incessant stream of information. Humorous stimuli produce a situation that is strikingly analogous to this process: Funniness is associated with the incongruity contained in a joke, pun, or cartoon. Like in vision in general, appreciating a visual pun as funny necessitates disambiguation of incongruous information. Therefore, perceived funniness of visual puns was implemented to study visual perception in a sample of 36 schizophrenia patients and 56 healthy control participants. We found that both visual incongruity and Theory of Mind (ToM content of the puns were associated with increased experienced funniness. This was significantly less so in participants with schizophrenia, consistent with the gestalt hypothesis of schizophrenia, which would predict compromised perceptual organization in patients. The association of incongruity with funniness was not mediated by known predictors of humor appreciation, such as affective state, depression, or extraversion. Patients with higher excitement symptoms and, at a trend level, reduced cognitive symptoms, reported lower funniness experiences. An open question remained whether patients showed this deficiency of visual incongruity detection independent of their ToM deficiency. Humorous stimuli may be viewed as a convenient method to study perceptual processes, but also fundamental questions of higher-level cognition.

 18. Bimatoprost Effects on Aqueous Humor Dynamics in Monkeys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David F. Woodward

  2010-01-01

  Full Text Available The effects of bimatoprost on aqueous humor dynamics were quantified in monkey eyes. Uveoscleral outflow was measured by the anterior chamber perfusion method, using FITC-dextran. Total outflow facility was determined by the two-level constant pressure method. Aqueous flow was measured with a scanning ocular fluorophotometer. Uveoscleral outflow was 0.96±0.19 L min−1 in vehicle-treated eyes and 1.37±0.27 L min−1 (=6; <.05 in eyes that received bimatoprost 0.01% b.i.d. × 5 days. Bimatoprost had no effect on total outflow facility, which was 0.42±0.05 L min−1 at baseline and 0.42±0.04 L min−1 after bimatoprost treatment. Bimatoprost had no significant effect on aqueous humor flow. This study demonstrates that bimatoprost increases uveoscleral outflow but not total outflow facility or aqueous humor flow, indicating that it lowers intraocular pressure in ocular normotensive monkeys by a mechanism that exclusively involves uveoscleral outflow.

 19. Variations in the OM/OC ratio of urban organic aerosol next to a major roadway.

  Science.gov (United States)

  Brown, Steven G; Lee, Taehyoung; Roberts, Paul T; Collett, Jeffrey L

  2013-12-01

  Understanding the organic matter/organic carbon (OM/OC) ratio in ambient particulate matter (PM) is critical to achieve mass closure in routine PM measurements, to assess the sources of and the degree of chemical processing organic aerosol particles have undergone, and to relate ambient pollutant concentrations to health effects. Of particular interest is how the OM/OC ratio varies in the urban environment, where strong spatial and temporal gradients in source emissions are common. We provide results of near-roadway high-time-resolution PM1 OM concentration and OM/OC ratio observations during January 2008 at Fyfe Elementary School in Las Vegas, NV, 18 m from the U.S. 95 freeway soundwall, measured with an Aerodyne high-resolution time-of-flight aerosol mass spectrometer (HR-AMS). The average OM/OC ratio was 1.54 (+/- 0.20 standard deviation), typical of environments with a low amount of secondary aerosol formation. The 2-min average OM/OC ratios varied between 1.17 and 2.67, and daily average OM/OC ratios varied between 1.44 and 1.73. The ratios were highest during periods of low OM concentrations and generally low during periods of high OM concentrations. OM/OC ratios were low (1.52 +/- 0.14, on average) during the morning rush hour (average OM = 2.4 microg/m3), when vehicular emissions dominate this near-road measurement site. The ratios were slightly lower (1.46 +/- 0.10) in the evening (average OM = 6.3 microg/m3), when a combination of vehicular and fresh residential biomass burning emissions was typically present during times with temperature inversions. The hourly averaged OM/OC ratio peaked at 1.66 at midday. OM concentrations were similar regardless of whether the monitoring site was downwind or upwind of the adjacent freeway throughout the day, though they were higher during stagnant conditions (wind speed < 0.5 m/sec). The OM/OC ratio generally varied more with time of day than with wind direction and speed.

 20. How Does the Agent’s Perceived Intentions Change Consumers Response to the Humorous (Disparagement Humor) Advertisement in Morocco?

  OpenAIRE

  Nejjar, Ichraq

  2012-01-01

  Humorous advertisements are widely used in Morocco. Disparagement humour in particular is gaining popularity within Moroccan advertisers. However, little research has been done in order to assess consumer’s feelings and opinions towards these advertisements. This research will therefore examine female Moroccan’s sentiments and opinions towards disparagement advertisements by employing the persuasion knowledge model as a framework, and specifically focusing on the impact that the perceived adv...

 1. El humor desde las ciencias sociales. El humor como herramienta resistencia en movimientos sociales; El caso del 15M.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabel Casado Muñoz

  2017-06-01

  Full Text Available En la actualidad, el humor está empezando a expandirse con una gran rapidez en sus aplicaciones, ha entrado en el mundo empresarial y educativo como estrategia para armonizar conflictos y crear sentimiento de grupo y en el nivel clínico y terapéutico (2008, Rod Martin. Estas aplicaciones recortarían el plano social del humor, al relegarlo a espacios privados o cerrados, lo que contrastaría con la concepción de la risa popular o colectiva en lugares públicos y abiertos, lo cual Bajtin ( Bakhtin en 1940 ya exponía en su obra sobre el carnaval renacentista. El humor es una emoción pero también un proceso social, estaría presente en protestas sociales no únicamente como herramienta a través de la que trasmitir un discurso de forma eficaz, sino que tendría un uso político, actuando en la práctica como un hecho performativo que implicaría una actitud de resistencia política en concordancia con el discurso emitido por el 15M.

 2. Humor in the eye tracker: attention capture and distraction from context cues.

  Science.gov (United States)

  Strick, Madelijn; Holland, Rob W; Van Baaren, Rick; Van Knippenberg, Ad

  2010-01-01

  The humor effect refers to a robust finding in memory research that humorous information is easily recalled, at the expense of recall of nonhumorous information that was encoded in close temporal proximity. Previous research suggests that memory retrieval processes underlie this effect. That is, free recall is biased toward humorous information, which interferes with the retrieval of nonhumorous information. The present research tested an additional explanation that has not been specifically addressed before: Humor receives enhanced attention during information encoding, which decreases attention for context information. Participants observed humorous, nonhumorous positive, and nonhumorous neutral texts paired with novel consumer brands, while their eye movements were recorded using eye-tracker technology. The results confirmed that humor receives prolonged attention relative to both positive and neutral nonhumorous information. This enhanced attention correlated with impaired brand recognition.

 3. Forms, functions, and foibles of humor used in AIDS service organizations.

  Science.gov (United States)

  Kosenko, Kami A; Rintamaki, Lance S

  2010-01-01

  Research has indicated that HIV service providers commonly use humor to cope with work-related stress; however, little is known about the forms and functions of humor used by these professionals. In this study, 25 HIV service providers from five AIDS service organizations were interviewed about their use of humor. Participants described five primary types of humor as prevalent within AIDS service organizations and noted that humor served a variety of functions, which were either adaptive or maladaptive. Adaptive functions included boosting morale and reducing tension, whereas maladaptive functions ranged from masking emotions to alienating certain groups. Results emphasized the importance of context in the study of humor use and the need for continued investigations of the stress and coping of HIV service providers.

 4. If I don't laugh, I'll cry: Exploring humor coping in breast cancer.

  Science.gov (United States)

  Melton, Laura M

  2016-01-01

  This study examined the relationship among humor coping, optimism, neuroticism, and depression in a sample of breast cancer survivors and matched control participants. Breast cancer survivors reported marginally lower levels of depression than the controls. In both groups, humor coping was not related to depression, optimism, or neuroticism, but depression was correlated negatively with optimism and positively with neuroticism. In the breast cancer group, humor coping was correlated with the coping subscales of self-distraction, positive reframing, planning, and active coping. In the control group, humor coping was correlated with the coping sub-scales of self-distraction, positive reframing, planning, venting, and using instrumental support. These results suggest either that humor coping is not a stable variable or that whether humor is a positive or negative coping technique depends partly on the population under study.

 5. Teaching OM at an Action-based Learning Program for Top Executives

  DEFF Research Database (Denmark)

  Perunovic, Zoran; Staffensen, Lasse

  2013-01-01

  The paper discusses design and execution of OM module in an intensive program for top executives. The participants are working as consultants in six different host companies on developing growth strategies. The OM module is designed to enable the participants to develop operations strategy that s...

 6. On Embedding N2R Structures in Optical Fiber OMS-SP Ring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riaz, Muhammad Tahir; Pedersen, Jens Myrup; Nielsen, Rasmus Hjorth

  2006-01-01

  The objective of this paper is to propose methods for embedding N2R structures in optical fiber OMS-SP rings. The OMS-SP ring supports full mesh structure and restoration on the optical level. The N2R structures have been proven to be superior to other degree 3 network structures. Two main mapping...

 7. Fra troldmandens værksted: Historien om forskerne, der skrev den politiske instruktionsbog til atombomben

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Mikkel Vedby

  2011-01-01

  Fred Kaplans The Wizards of Armageddon handler om denne gruppe forskere og hvordan de lærte de amerikanske beslutningstagere om ikke ‘at elske bomben og glemme deres bekymringer', som Dr. Strangelove's filmplakat i sin tid lovede, men så dog at forstå bomben og vide hvordan man skulle bekymre sig...

 8. Hvad ved Herbener om det moderne Europas rødder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn

  2016-01-01

  I FORBINDELSE MED den nyligt udgivne samtalebog med og om dronning Margrethe - ' De dybeste rødder' - fremførte religionshistoriker Jens-André P.......I FORBINDELSE MED den nyligt udgivne samtalebog med og om dronning Margrethe - ' De dybeste rødder' - fremførte religionshistoriker Jens-André P....

 9. Engaging boundary objects in OMS and STS? Exploring the subtleties of layered engagement

  NARCIS (Netherlands)

  Zeiss, R.; Groenewegen, P.

  2009-01-01

  This paper considers STS aspirations to engage with the field of Organization and Management Studies (OMS). It does so by investigating the employability of the concept of boundary object in OMS. Through an extensive literature review, the paper shows that rather than a simple engagement between STS

 10. Glow experiment documentation of OMS/RCS pods and vertical stabilizer

  Science.gov (United States)

  1982-01-01

  Glow experiment documentation of orbital maneuvering system (OMS) reaction control system (RCS) pods and vertical stabilizer shows chemo-luminescent effect resulting from atomic oxygen impacting the spacecraft and building to the point that the atomic oxygen atoms combine to form molecules of oxygen. Image intensifier on NIKON 35mm camera was used to record glow on vertical tail and OMS pods.

 11. Om lidt er der gået 100 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Farø, Ken Joensen

  2012-01-01

  Artiklen undersøger frasen "om lidt" for sprogforandring mht. betydning. Den konstaterer et frekvent, systematisk betydningsskred (udvidelse) hen imod en ekstra betydning 'om et relativt kort tidsrum, som imidlertid kan være årmillioner mod den rette folie'...

 12. 43 CFR 426.23 - Recovery of operation and maintenance (O&M) costs.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... operation and maintenance (O&M) costs. (a) General. All new, amended, and renewed contracts shall provide... 43 Public Lands: Interior 1 2010-10-01 2010-10-01 false Recovery of operation and maintenance (O&M) costs. 426.23 Section 426.23 Public Lands: Interior Regulations Relating to Public Lands BUREAU OF...

 13. Hvorledes kommer data om patienters mentale funktioner til udtryk i klinisk sygepleje? : en deskriptiv analyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Birgitte; Nielsen, Cathrine Sand

  . Resultaterne diskuteres mod forfatternes forforståelse, som væsentligst er repræsenteret ved sygeplejeprocessen, Virginia Hendersons tanker om behov og Peter Thybos skematisering af hjerneprocesser. Konklusionen på undersøgelsen er, at data om patienters mentale funktioner ikke tillægges værdi i sig selv. Data...

 14. Smil og velkommen! Om flygtningehjælperens godgørende lyster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Padovan-Özdemir, Marta; Øland, Trine

  2017-01-01

  -80, 1992-96 og 2014-16, hvor større grupper af hhv. vietnamesiske, bosniske og syriske flygtninge, ankom til Danmark. Ved brug af Homi K. Bhabhas begreber om mimicry og paranoia, samt Tess Leas begreb om interventionsmagi, søger vi at udrede de tråde, der sammenfletter hjælpens indre modsigelser, ikke ved...

 15. Die skrywer. Esta Steyn. Kaapstad: Tafelberg, 2012. 214 pp. ISBN ...

  African Journals Online (AJOL)

  ningsromans in Duits, is die Christelike ele- mente en die humor. Die straatslim Anabella wat twee plaaswerkers aansê om nie die Here se naam te misbruik nie, toon kenmerke van die heldin in 'n Afrikaanse liefdesverhaal. Hierdie roman sal byval vind by lesers wat. Esta Steyn se vorige romans geniet het. Die humor in die ...

 16. Epidemiologisk forskning om uførepensjon i Norden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Håkon Bjørngaard

  2010-01-01

  Full Text Available En relativ stor andel av befolkningen i yrkesaktiv alder i de nordiske landene mottar uførepensjon, og i Norge er det en klar tendens til økning. Parallelt med dette har interessen for forskning rundt uførepensjon som fenomen økt. Vi har i denne studien beskrevet den epidemiologiske forskningen om uførepensjon i Norden. I en systematisk litteraturgjennomgang fant vi 118 aktuelle artikler. Alle de nordiske landene er godt representert. Kohortstudier med uførepensjon som endepunkt utgjorde hovedvekten av materialet, hvor 67 var populasjonsbaserte mens 29 tok utgangspunkt i selekterte pasientpopulasjoner. I alt seks kohortstudier benyttet uførepensjon som eksponering. Vi fant videre syv kasus-kontrollstudier og ni forsøk. Det er betydelig dokumentasjon på at ulike sykdommer og helseplager er assosiert med økt risiko for uførhet, i tillegg til at sosioøkonomiske og arbeidsrelaterte forhold er av betydning. Gjennomgangen viser at den epidemiologiske forskningen for det meste har rettet blikket mot individuelle årsaker til uførepensjonering. Selv om denne forskningen er viktig, kan den neppe forklare økningen vi har sett i det siste tiåret. Den videre forskningen bør utforske nærmere hvordan individuell sårbarhet ender i utstøtelse fra arbeidslivet. Med tanke på den omfattende forskningen om årsaker på dette feltet, bør man også i større grad gjennomføre forsøk for å bedre utsatte gruppers arbeidsdeltakelse.Bjørngaard JH, Krokstad S, Johnsen R, Karlsen AO, Pape K, Støver M, Sund E, Westin S. Epidemiological research on disability benefits in the Nordic countries. Nor J Epidemiol 2009; 19 (2: 103-114 ENGLISH SUMMARYA substantial part of the workforce in the Nordic countries receives a disability benefit, and in Norway this beneficiary rate is growing. As a result, disability benefit has been the subject of new interest and research. In this study we have reviewed the epidemiological research on disability benefit in the

 17. Oral genres of humor : On the dialectic of genre knowledge and creative authoring

  OpenAIRE

  Kotthoff, Helga

  2006-01-01

  The article discusses humorous conversational activities (e.g. jokes, teasing, joint fantasizing) in the context of genre theory. The high degree of creativity, emergent construction and artistry typical of humor call for a flexible concept of genre which makes sense of modifications and transgressions in communicative processes. Some forms of conversational humor are generic, for example, standardized jokes, joint fantasizing or teasing. Other forms exploit our knowledge of serious genres an...

 18. Humor in advertising: a review on use of television radio and print advertising media

  OpenAIRE

  S, venkatesh; N, senthilkumar

  2015-01-01

  Television advertising is a most common commercial activity used in advertising medium. Humor in advertising contains an important aspect on changing attitude of the consumer, improves buying behavior and creates new patterns for buying any goods and services. Humor in television advertising is the effective and convenient way to attract the any consumers because they are emotional based content and makes the consumer to special for satisfaction. Compared to all emotions humor advertising is ...

 19. Fjernsynet som shaman: Om store mediebegivenheders transformative virkninger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Dayan

  1988-08-01

  Full Text Available Den direkte transmission af levende begivenheder har altid været TV- mediets særlige styrke, hvad enten det drejer sig om fodboldkampe, Lørdagskanalen eller kongebrylluper. Medieforskerne har da også interesseret sig for fjernsynets formidling af sportsbegivenheder og der er blevet lavet analyser af Kanaludsendelserne. Men hverken i Danmark eller andre steder har forskerne fundet det interessant at undersøge de store, ceremonielle mediebegivenheder. Det er Dayan & Katz´ projekt at udfylde dette tomrum i medie- og kul- turforskningen: Hvad er det, der fascinerer millioner ved disse TV- ceremonier, der ofte ikke blot henvender sig til et enkelt lands seere, men transmitteres til og ses af store dele af verden? Hvordan fungere disse begivenheder - hvad enten det drejer sig om Præsident Kennedys begravelse, Sadats besøg i Jerusalem, Månelandingen eller Watergate- høringerne - ideologisk, og hvilke interesser tjener de dermed i den politiske offentlighed? I denne artikel, der er et bearbejdet uddrag af den bog, projektet skal munde ud i, beskæftiger Dayan & Katz sig især med det de kalder "transformative" mediebegivenheder, dvs. TV-ceremonier der markerer, at et samfund står ved en tærskel mellem den herskende orden og en ny mulig orden, og som selv er et aktivt og aktiverende bidrag til forvand- lingen af kulturelle opfattelser og værdier. Artiklens perpektiv er udpræget tværvidenskabeligt, idet der trækkes på såvel kulturantropologiske (Levi-Strauss, Geertz, Turner som filosofiske (Bakhtin, Baudrillard, sprogteoretiske (Austin og traditionelt samfunds- videnskabelige/mediesociologiske (Boorstin arbejder. I artiklens første halvdel foretages der en afgrænsning af transformative over for andre ceremonielle begivenheder. I anden halvdel gennemgås de fem faser, som udgør transformative begivenheders typiske struktur. Artiklen er bearbejdet af Jørgen Bang og Kim Schrøder. Den er oversat af Kim Schrøder.

 20. The Use of Humor in Palliative Care: A Systematic Literature Review.

  Science.gov (United States)

  Pinna, Miguel Ángel Cuervo; Mahtani-Chugani, Vinita; Sánchez Correas, Miguel Ángel; Sanz Rubiales, Alvaro

  2018-01-01

  Humor has its own place in the context of medicine. Nevertheless, its acceptance by terminal stage patients and health-care professionals has not been studied in depth and is not free from controversy. To understand the significance, appropriateness, and pertinence of the use of humor in palliative care and to analyze its applicability. A narrative systematic review was undertaken and included in PROSPERO. Online searches were carried out on PUBMED, PSYCINFO, EBSCO (CINHAL), EMBASE, SCIELO, SCOPUS, TESEO, WEB of SCIENCE, and COCHRANE between their launch date and December 31, 2015, complemented with manual searches with queries to experts. A total of 156 studies were identified, which were then filtered in pairs by means of an established hierarchy, selecting studies that discussed the use of humor specifically in palliative care from all perspectives and designs, and finally published in Spanish, English, French, or Portuguese. Critical reading of all the selected studies took place, with no exclusions due to quality evaluation. Thirty-four studies were included. Five main topics were identified: (1) definition of humor, (2) use and functions of humor in palliative care, (3) how to use humor, (4) when not to use humor, and (5) humor before and after the diagnosis of terminal illness. Humor plays an unquestionable role in palliative care, but its use needs training and appropriate use.