WorldWideScience

Sample records for hos 10-120 mm

 1. mm

  African Journals Online (AJOL)

  mm. Impacted Vesical Calculus: An unusual cause of failed urethral diiatatinn. N. H. Mbibu and L. M. Khalid _. Urology Unit, Department o/Su/gcry, Ahmad»! Hello I //11' vers'z'l y Yeas-hing Hosyfllol, Zaria,. Introduction. Dilatation of a urethral stricture is an ancient surgical technique. Gonococcal urethritis is the oldest cause ...

 2. Hos de uvidende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Pernille Scholdan; Dahms, Mona-Lisa

  2004-01-01

  I artiklen "Hos de ?uvidende? ? om tavs viden og teknologisk forandring i Tanzania? undersøges tavs viden som ressource i de teknologiske forandrings - processer, som finder sted i Tanzanias landdistrikter. Med en teoretisk ramme for viden, teknologisk viden og innovation, arbejdes der i artiklen...

 3. Preoperativ angst hos barn

  OpenAIRE

  Bjørnå, Synne Ingrid

  2016-01-01

  Master i anestesisykepleie Tittel og problemstilling: Preoperativ angst hos barn. Er skåringsverktøyet modified Yale Preoperative Anxiety Scale- Short Form (mYPAS-SF) egnet til å vurdere barnets angst? Hvor stor andel av barna opplever preoperativ angst? Er det en sammenheng mellom barnets angst og barnets alder, foreldrenes angst, tidligere anestesi og hastegrad for inngrep/undersøkelse? Bakgrunn: Erfaringsmessig er mange barn som skal opereres engstelige. Dette får n...

 4. Ensamhetsmotivet hos Ivar Arosenius

  OpenAIRE

  Franzén, Niclas

  2010-01-01

  Uppsatsen behandlar ensamhetsmotivet hos konstnären Ivar Arosenius. Ensamhetsbilderna delas in i olika kategorier efter motiv och stämningsläge. Bilderna analyseras sedan med fokus på symbolistiska tendenser, återkommande teman och influenser från andra konstnärer. This paper deals with the solitude motif of the artist Ivar Arosenius. His solitude pictures are divided into different categories according to subject and sentiment. The images are then analyzed with a focus on symbolistic ten...

 5. Identifiable Data Files - Health Outcomes Survey (HOS)

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Medicare Health Outcomes Survey (HOS) identifiable data files are comprised of the entire national sample for a given 2-year cohort (including both respondents...

 6. Abdulmalik, MM

  African Journals Online (AJOL)

  Abdulmalik, MM. Vol 13, No 2 (2014) - Articles Cryopreservation of embryonic axes of groundnut (Arachis hypogaea L.) by vitrification. Abstract PDF · Vol 9, No 52 (2010) - Articles Cryopreservation of embryonic axes of maize (Zea mays L.) by vitrification protocol. Abstract PDF. ISSN: 1684-5315. AJOL African Journals ...

 7. HOS cell adhesion on Ti6Al4V surfaces texturized by laser engraving

  Science.gov (United States)

  Sandoval Amador, A.; Carreño Garcia, H.; Escobar Rivero, P.; Peña Ballesteros, D. Y.; Estupiñán Duran, H. A.

  2016-02-01

  The cell adhesion of the implant is determinate by the chemical composition, topography, wettability, surface energy and biocompatibility of the biomaterial. In this work the interaction between human osteosarcoma HOS cells and textured Ti6Al4V surfaces were evaluated. Ti6Al4V surfaces were textured using a CO2 laser in order to obtain circular spots on the surfaces. Test surfaces were uncoated (C1) used as a control surface, and surfaces with points obtained by laser engraving, with 1mm spacing (C2) and 0.5mm (C3). The HOS cells were cultured in RPMI-1640 medium with 10% fetal bovine serum and 1% antibiotics. No cells toxicity after one month incubation time occurred. The increased cell adhesion and cell spreading was observed after 1, 3 and 5 days without significant differences between the sample surfaces (C2 and C3) and control (uncoated) at the end of the experiment.

 8. Postoperativ kvalme hos cystektomi-opererede patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, L; Kisbye, B; Delmar, Charlotte

  2003-01-01

  Formålet med projektet har været at undersøge og beskrive den foreliggende sygeplejefaglige dokumentation vedrørende postoperativ kvalme hos cystektomi-opererede patienter. I rapporten påpeges de konsekvenser det kan have for den kliniske praksis, hvis der er mangelfuld dokumentation. Desuden giv...

 9. Vibration-rotation energy pattern in acetylene: (13)CH(12)CH up to 10 120 cm(-1).

  Science.gov (United States)

  Robert, S; Amyay, B; Fayt, A; Di Lonardo, G; Fusina, L; Tamassia, F; Herman, M

  2009-11-26

  All 18,219 vibration-rotation absorption lines of (13)CH(12)CH published in the literature, accessing substates up to 9400 cm(-1) and including some newly assigned, were simultaneously fitted to J-dependent Hamiltonian matrices exploiting the well-known vibrational polyad or cluster block-diagonalization, in terms of the pseudo quantum numbers N(s) = v(1) + v(2) + v(3) and N(r) = 5v(1) + 3v(2) + 5v(3) + v(4) + v(5), also accounting for k = l(4) + l(5) parity and e/f symmetry properties. Some 1761 of these lines were excluded from the fit, corresponding either to blended lines, for about 30% of them, or probably to lines perturbed by Coriolis for the remaining ones. The dimensionless standard deviation of the fit is 1.10, and 317 vibration-rotation parameters are determined. These results significantly extend those of a previous report considering levels below only 6750 cm(-1) [Fayt, A.; et al. J. Chem. Phys. 2007, 126, 114303]. Unexpected problems are reported when inserting in the global fit the information available on higher-energy polyads, extending from 9300 to 10 120 cm(-1). They are tentatively interpreted as resulting from a combination of the relative evolution of the two effective bending frequencies and long-range interpolyad low-order anharmonic resonances. The complete database, made of 18,865 vibration-rotation lines accessing levels up to 10 120 cm(-1), is made available as Supporting Information.

 10. Samarbejdets natur hos mennesket og andre aber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Byrnit, Jill

  2014-01-01

  Omfattende grader af dele-adfærd og samarbejde hos mennesker finder sted overalt på jorden, men det er ikke et menneskeligt særtræk at være generøs og dele. Mange dyrearter deler med artsfæller, skønt måden, der deles på varierer mellem dyrearter. Igennem de sidste 20 år er der foretaget omfatten...... ved, at der implicit i evnen til menneskeligt samarbejde ligger en motivation for at indgå i opgaveløsende relationer og en basal tillidsfuldhed omkring flokmedlemmer, som ikke er en selvfølgelighed for alle flokdyr, men som mennesket har fremavlet hos den tamme hund....

 11. Idrætsskader hos motionisten III

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fredberg, Ulrich; Honoré, Niels; Charles, Morten

  2015-01-01

  Overbelastningsskader er hyppige – også hos børn. Ofte holdes skaden ved lige på grund af en manglende forståelse for det uhensigtsmæssige i det savtakkede genoptræningsforløb, hvor man genoptager belastningen på maksimalt niveau, så snart smerterne er svundet. Behandlingen består ofte i at forkl......Overbelastningsskader er hyppige – også hos børn. Ofte holdes skaden ved lige på grund af en manglende forståelse for det uhensigtsmæssige i det savtakkede genoptræningsforløb, hvor man genoptager belastningen på maksimalt niveau, så snart smerterne er svundet. Behandlingen består ofte i...

 12. Eosinofil keratitis hos en dansk hest

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Emil; Henriksen, Michala de Linde; Andersen, Pia Haubro

  2009-01-01

  Eosinofil keratitis (EK) er en relativt sjælden øjenlidelse hos hest, som især ses i tempererede områder. Klinisk er lidelsen karakteriseret ved én eller multiple corneaulcerationer dækket med hvidt eller gelatinøst proliferativt subepithelialt plaque. Denne casereport, som omhandler en 20-årig...

 13. Årsager til luftvejsinfektioner hos kalve

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sloth, Karen Helle; Fisker, Irene; Larsen, Lars Erik

  2008-01-01

  Coronavirus gav anledning til flest antistofstigninger hos nyindsatte kalve i tre ud af fire slagtekalvebesætninger i en mindre undersøgelse gennemført i et Dansk Kvæg projekt. I en af besætningerne var der desuden tydelig reaktion mod andre infektioner. Der blev undersøgt for antistoffer mod cor...... coronavirus, BRSV, parainfluenzavirus (P1-2) og Salmonelle dublin....

 14. Årsager til luftvejsinfektioner hos kalve

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sloth, Karen Helle; Fisker, Irene; Larsen, Lars Erik

  2008-01-01

  Coronavirus gav anledning til flest antistofstigninger hos nyindsatte kalve i tre ud af fire slagtekalvebesætninger i en mindre undersøgelse gennemført i et Dansk Kvæg projekt. I en af besætningerne var der desuden tydelig reaktion mod andre infektioner. Der blev undersøgt for antistoffer mod...... coronavirus, BRSV, parainfluenzavirus (P1-2) og Salmonelle dublin....

 15. Demodex og andre ektoparasitter hos danske katte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Memborg Jensen, Mia C.; Boysen, Lene; Thamsborg, Stig Milan

  2015-01-01

  Raske katte og katte med hudforandringer blev undersøgt for at belyse forekomst og betydning af Demodex. En tredje gruppe af aflivede vild- og tamkatte blev desuden undersøgt for forekomst af andre ektoparasitter. Forskellige diagnostiske teknikker blev anvendt og evalueret i undersøgelsen. I alt...... indgik 176 katte, som blev undersøgt ved hårpluk, hudskrab, tapetest, flotation affæcesprøve, øreskrab samt kæmning af pelsen. Demodex spp. blev fundet hos tre katte, og hos én af disse blev iagttaget klinisk demodicose. Demodex spp. blev ikke påvist i gruppen af raske katte. Den samlede forekomst af...... ektoparasitter hos de aflivede vild-og tamkatte var 57%. Følgende ektoparasitter blev påvist: Ctenocephalidesfelis felis, Otodectes cynotis, Ixodes spp., Felicola subrostrata,Cheyletiella blakei og Demodex spp.. Alle de anvendte diagnostiske teknikker var effektive til påvisningen af forskellige ektoparasitter...

 16. Musikterapi til reduktion af agitation hos personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Stige, Brynjulf

  2015-01-01

  Urolig adfærd hos demensramte på plejehjem kan defineres og måles med fagbegrebet agitation. Agitation har alvorlige konsekvenser for de berørte og kan føre til fald i livskvalitet og øget medicinering hos personer med svær demens, og kan ligeledes føre til udbrændthed hos omsorgsgivere. Agitation....... The concept agitation is used professionally to define and measure disturbing behaviours in people with severe dementia. The causes are multiple and include factors in the psychosocial environment, which suggests that treatment should be holistic and interdisciplinary and not limited to symptom management...

 17. Hvordan kan sykepleieren lindre tungpusthet hos den lungekreftrammede pasienten?

  OpenAIRE

  Rostad, Synne Marie; Røshol, Karoline

  2015-01-01

  NORSK: Bakgrunn: Lungekreft er den kreftformen som gir størst dødelighet i Norge, og det er forventet en økning i antall nye tilfeller. Symptombyrden hos disse pasientene er høy. Allerede ved diagnosetidspunktet er 10-15% av de med lungekreft rammet av tungpusthet. Erfaringsmessig er det vanskelig for sykepleiren å stå i en situasjon hvor pasienten med lungekreft føler at han blir kvelt. Hensikt: Økt kunnskap og forståelse om hvordan sykepleieren kan lindre åndenød hos den lungrekreftramme...

 18. Brok hos hest, kvæg og svin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Stine

  Disse noter skal anvendes som tillæg til de udenlandske lærebøger. Noterne er i overvejende grad baseret på KIRURGI III af Michael Hesselholt og på Hospital for Store Husdyrs Standard Operating Procedure for umbilikal herniorrhaphi hos hest. Nyeste videnskabelige litteratur er inddraget, hvor det...

 19. Vitamin D fysiologi og forsyning hos malkekvæg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hymøller, Lone; Jensen, Søren Krogh

  2015-01-01

  Vitamin D, som tilhører gruppen af fedtopløselige vitaminer, har de seneste år været et af de mest omdiskuterede næringsstoffer i både dansk og udenlandsk presse. Dette skyldes, at vitamin D har vist sig at have indflydelse på mange forskellige fysiologiske processer i kroppen lige fra...... kalciumbalance og knoglestyrke til immunforsvarets funktion. Hos malkekvæg betyder dette, at vitamin D potentielt har stor indflydelse på bl.a. risikoen for kælvningsproblemer og mælkefeber hos køer samt dyrenes generelle holdbarhed og sundhed. Gennem de seneste 10 år har forskere på AU Foulum intenst studeret...... vitamin D-forsyningen og -fysiologien hos malkekvæg. Resultaterne af disse undersøgelser har vist, at sommersollys er en meget vigtig kilde til vitamin D hos malkekøer, og der er en lineært stigende effekt på køernes vitamin D-status i blodet, jo længere tid de dagligt opholder sig i sommersolen. Tilskud...

 20. CRYSTAL-STRUCTURE DETERMINATION OF THE MISFIT LAYER COMPOUND (HOS)1.23NBS2

  NARCIS (Netherlands)

  WIEGERS, GA; MEETSMA, A; HAANGE, RJ; DEBOER, JL

  1992-01-01

  Single-crystal X-ray diffraction has shown that (HoS)1.23NbS2 is a misfit layer compound built of alternate double layers of HoS, approximately a {001} slice of NaCl-type HoS, and sandwiches of NbS2 with niobium in trigonal prisms of sulphur like niobium in 2H-NbS2. The unit cell dimensions of the

 1. Sprog hos børn med autisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Cecilia

  2010-01-01

  Spredningen i sproglige færdigheder hos børn med autisme er enorm. Dette forhold vanskeliggør forskning inden for området, og omvendt bevirker forskningen og de valg – og ikke mindst fravalg – som autismeforskere er nødt til at foretage, at gruppen af børn med autisme kommer til at fremstå mere...

 2. 8 mm Film - Postscript

  Science.gov (United States)

  Grimmett, George

  1969-01-01

  Supplements article in v1 n3 concerning practical methods of using transparencies and 8mm film in ETV presentations. (LS) Note: In referring to a previous issue of the journal being indexed, is it necessary to repeat the title of the journal in the annotation? Some standardization (i.e., aguideline) would be helpful

 3. Svaer metabolisk acidose hos en kronisk alkoholiker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne, Morten Egede; Rudolph, Søren Finnemann; Pott, Frank Christian

  2008-01-01

  Severe metabolic acidosis is associated with poor prognosis. We present a patient with profound alcohol and starvation-related combined lactic and keto acidosis (lactate = 29 mM; pH = 6.83) who made a good recovery following 18 hours of intensive care therapy. A brief summary of the proposed...... mechanism by which these metabolic derangements develop is presented....

 4. Svaer metabolisk acidose hos en kronisk alkoholiker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne, Morten Egede; Rudolph, Søren Finnemann; Pott, Frank Christian

  2008-01-01

  Severe metabolic acidosis is associated with poor prognosis. We present a patient with profound alcohol and starvation-related combined lactic and keto acidosis (lactate = 29 mM; pH = 6.83) who made a good recovery following 18 hours of intensive care therapy. A brief summary of the proposed mech...

 5. Svaer metabolisk acidose hos en kronisk alkoholiker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne, Morten Egede; Rudolph, Søren Finnemann; Pott, Frank Christian

  2008-01-01

  Severe metabolic acidosis is associated with poor prognosis. We present a patient with profound alcohol and starvation-related combined lactic and keto acidosis (lactate = 29 mM; pH = 6.83) who made a good recovery following 18 hours of intensive care therapy. A brief summary of the proposed...

 6. Sambandet mellan stress mindset och upplevd stress hos gymnasieungdomar

  OpenAIRE

  Edblad, Patrik

  2016-01-01

  Studien undersökte sambandet mellan stress mindset (individens övertygelser om stress) och upplevd stress hos gymnasieungdomar. 122 deltagare i åldrarna 16-19 år deltog i studien genom att svara på ett elektroniskt formulär. Frågorna bestod av Perceived Stress Scale (PSS-14), som undersökte upplevd stress, och Stress Mindset Measure (SMM), som undersökte deltagarnas mindset om stress. Resultatet visade en signifikant negativ korrelation mellan stress mindset och upplevd stress. Detta gav stöd...

 7. Hvilken evidens er der for medikamentel behandling af depression hos børn og unge?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Per Hove; Sørensen, Merete Juul

  2007-01-01

  Depression hos børn og unge er relativt hyppigt forekommende og kan have svære konsekvenser. Den specifikke antidepressive behandling kan være psykoterapeutisk eller medikamentel. I artiklen gennemgås på baggrund af systematisk litteratursøgning den videnskabelige evidens for medikamentel...... behandling af depression hos børn og unge med hovedvægten lagt på de mest veldokumenterede medikamenter: selektive serotoningenoptagelseshæmmere....

 8. Durability of shrink joints; Bestaendighet hos krympskarvar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forsaeus Nilsson, Stefan; Saellberg, Sven-Erik

  2007-07-01

  About one third of all joint failures are caused by shrink seals losing adhesion, according to statistics from the Swedish District Heating Association. The present project was initiated upon request from the Authorisation Board of the Swedish District Heating Association in order to investigate the potential to enhance the quality of shrink joints. The purpose has been to provide a screening of the key properties of the joint systems currently available on the market. The aim has been to facilitate the choice of right materials and constructions to achieve the best functionality and cost effectiveness. The project has comprised a compilation of the views from industry representatives from manufacturers of shrink and sealing materials, pipe producers, joint contractors and district heating companies, and an experimental study where a number of joints were evaluated with respect to tightness and strength. The following joint systems took part in the investigation: Logstor SX; Canusa SuperCase; Raychem RayJoint; Powerpipe DTK with external seal Nitto NeoCover 1150 in one end and Raychem TPSM in the other; Logstor B2S med external seal Canusa KLD in one end and Raychem TPSM in the other. The joints were installed on pipes of diameters 160 mm and 450 mm. The installation was done under cold and dirty conditions, to simulate a field like worst-case scenario. After the installation, the joints were tested with respect to tightness. Peel strength and shear strength were evaluated before and after thermal ageing in +50 deg C for 70 days. Mechanical tests and ageing followed standardised procedure in EN 12068. A study of the shrink force relaxation in crosslinked and non-crosslinked polyethylene shrink sleeves was undertaken, by shrinking them onto aluminium cylinders and storing them in room temperature for about 2000 hours. The results show that it is clearly possible to install excellent shrink joints also under difficult conditions. In addition, thermal ageing does not

 9. Dannelsen af en psykologisk og videnskabelig habitus hos psykologistuderende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feilberg, Casper

  2014-01-01

  fra Merleau-Ponty, Gadamer, Ricoeur, Bion og Habermas. I en fænomenologisk fortolkning af Bourdieus habitusbegreb, fremhæves vanen som central for at forstå en professions opbyggede beredskab til at agere hensigtsmæssigt og professionelt i forhold til faglige problemstillinger; denne habitus angår......Dannelsen af en psykologisk og videnskabelig habitus hos psykologistuderende, Casper Feilberg Afhandlingen er en empirisk undersøgelse af psykologistuderendes tilegnelse af træk ved en psykologisk og videnskabelig habitus ved psykologistudierne på Roskilde Universitet og Aalborg Universitet. Herved...... bidrager afhandlingen til den overordnede diskussion om, hvad målet med og kvalitet i en universitetsuddannelse skal forstås som. Som udgangspunkt for studiet af psykologistuderendes dannelsesprocesser indføres en analytisk distinktion mellem en psykologisk habitus (fænomen orienteret), og en videnskabelig...

 10. A HOS-Based Blind Spectrum Sensing in Noise Uncertainty

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agus Subekti

  2015-08-01

  Full Text Available Spectrum sensing for cognitive radio is a challenging task since it has to be able to detect the primary signal at a low signal to noise ratio (SNR. At a low SNR, the variance of noise fluctuates due to noise uncertainty. Detection of the primary signal will be difficult especially for blind spectrum sensing methods that rely on the variance of noise for their threshold setting, such as energy detection. Instead of using the energy difference, we propose a spectrum sensing method based on the distribution difference. When the channel is occupied, the distribution of the received signal, which propagates under a wireless fading channel, will have a non-Gaussian distribution. This will be different from the  Gaussian noise when the channel is vacant. Kurtosis, a higher order statistic (HOS of  the  4th order,  is used as normality test for the test statistic. We measured the detection rate of the proposed method by performing a simulation of the detection process. Our proposed method’s performance proved superior in detecting a real digital TV signal in noise uncertainty.

 11. Forbedret diagnostik af osteomyelitis hos børn?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Afzelius, Pia; Alstrup, Aage Kristian Olsen; Schønheyder, Henrik Carl

  Osteomyelitis er en alvorlig sygdom. Tidlig diagnose og påbegyndelse af behandlingen er vigtigt for at forhindre sygdomsudviklingen og for at reducere potentielt alvorlige komplikationer. Konventionel røntgenundersøgelse udført tidligt i forløbet kan ikke udelukke akut osteomyelitis. MRI......, knogleskintigrafi og CT er centrale billeddiagnostiske metoder til diagnostik af akut osteomyelitis hos børn. MRI betragtes ofte som værende den bedste billeddannende metode, men er ikke altid tilgængelig og kræver anæstesi af små børn. Knogleskintigrafi påviser osteoblastaktivitet og anses for at være yderst...... sensitiv men er ikke særlig specifik. 18F-fluordeoxyglucose (FDG) PET har måske den højeste diagnostiske nøjagtighed for bekræftelse/udelukkelse af kronisk osteomyelitis sammenlignet med knogleskintigrafi, MRI og leukocytskintigrafi. Imidlertid har de fleste studier kun anvendt 18F-FDG PET ved mistanke om...

 12. Hvordan reducerer vi stress hos erhvervsaktive med høretab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Katja; Rosenstand, Claus Andreas Foss

  2015-01-01

  Stressrelateret sygefravær og dårlig social tilknytning til kolleger og ledelse er virkeligheden for mange danskere med nedsat hørelse. Samtidig er det vanskeligt for virksomhederne at håndtere stress hos gruppen, fordi der mangler indsigt i de udfordringer og sammenhænge, der har betydning for...... Storytelling. 6 erhvervsaktive med høretab deltog i perioden 2013 – 2014. Indledende brugertests indikerer, at dialogværktøjet har po- tentiale som et organisatorisk forståelses- og procesværktøj til reduktion og forebyggelse af stress hos målgruppen....

 13. 40mm Floating Flare Development

  National Research Council Canada - National Science Library

  Renfroe, Donald W

  1973-01-01

  The 40mm Floating Flare can be launched from either the M79 or the M203 Grenade Launcher and provides troops with a standoff capability for marking a target or position in inundated areas during hours of darkness...

 14. The Arabidopsis E3 ubiquitin ligase HOS1 negatively regulates CONSTANS abundance in the photoperiodic control of flowering.

  Science.gov (United States)

  Lazaro, Ana; Valverde, Federico; Piñeiro, Manuel; Jarillo, Jose A

  2012-03-01

  The Arabidopsis thaliana early in short days6 (esd6) mutant was isolated in a screen for mutations that accelerate flowering time. Among other developmental alterations, esd6 displays early flowering in both long- and short-day conditions. Fine mapping of the mutation showed that the esd6 phenotype is caused by a lesion in the high expression of osmotically responsive genes1 (HOS1) locus, which encodes a RING finger-containing E3 ubiquitin ligase. The esd6/hos1 mutation causes decreased flowering locus C expression and requires CONSTANS (CO) protein for its early flowering phenotype under long days. Moreover, CO and HOS1 physically interact in vitro and in planta, and HOS1 regulates CO abundance, particularly during the daylight period. Accordingly, hos1 causes a shift in the regular long-day pattern of expression of flowering locus T (FT) transcript, starting to rise 4 h after dawn in the mutant. In addition, HOS1 interacts synergistically with constitutive photomorphogenic1, another regulator of CO protein stability, in the regulation of flowering time. Taken together, these results indicate that HOS1 is involved in the control of CO abundance, ensuring that CO activation of FT occurs only when the light period reaches a certain length and preventing precocious flowering in Arabidopsis.

 15. The Arabidopsis E3 Ubiquitin Ligase HOS1 Negatively Regulates CONSTANS Abundance in the Photoperiodic Control of Flowering[W

  Science.gov (United States)

  Lazaro, Ana; Valverde, Federico; Piñeiro, Manuel; Jarillo, Jose A.

  2012-01-01

  The Arabidopsis thaliana early in short days6 (esd6) mutant was isolated in a screen for mutations that accelerate flowering time. Among other developmental alterations, esd6 displays early flowering in both long- and short-day conditions. Fine mapping of the mutation showed that the esd6 phenotype is caused by a lesion in the HIGH EXPRESSION OF OSMOTICALLY RESPONSIVE GENES1 (HOS1) locus, which encodes a RING finger–containing E3 ubiquitin ligase. The esd6/hos1 mutation causes decreased FLOWERING LOCUS C expression and requires CONSTANS (CO) protein for its early flowering phenotype under long days. Moreover, CO and HOS1 physically interact in vitro and in planta, and HOS1 regulates CO abundance, particularly during the daylight period. Accordingly, hos1 causes a shift in the regular long-day pattern of expression of FLOWERING LOCUS T (FT) transcript, starting to rise 4 h after dawn in the mutant. In addition, HOS1 interacts synergistically with CONSTITUTIVE PHOTOMORPHOGENIC1, another regulator of CO protein stability, in the regulation of flowering time. Taken together, these results indicate that HOS1 is involved in the control of CO abundance, ensuring that CO activation of FT occurs only when the light period reaches a certain length and preventing precocious flowering in Arabidopsis. PMID:22408073

 16. Tvivl og utryghed hos patienter med reumatologisk sygdom - oplevelsen af transitionen fra sengeafsnit til eget hjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Twisttmann Bay, Laila; Aagaard, Hanne

  2016-01-01

  Baggrund: Kronisk sygdom kan medføre fysiske begrænsninger på grund af smerter og nedsat bevægelighed, træthed, påvirkning af hverdagslivet og medicinsk behandling med bivirkninger. Dette kan bidrage til tvivl og utryghed hos både ny diagnosticerede patienter og kronisk syge. Det er uklart, hvilk...

 17. Emerging countries’ multinational companies investing in developed countries: at odds with the HOS paradigm?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreff, Wladimir

  2013-04-01

  Full Text Available The paper analyses the new trend of outward foreign direct investment (FDI by multinational companies from emerging countries, in particular the BRICs, in developed countries to question the applicability of the traditional HOS theoretical framework to this trend. A literature review shows that labour costs do not play any significant role in the first attempts to provide an analytical explanation of this new trend. A HOS equation, amended in order to encompass FDI, is elaborated in order to explain outward FDI from developed to developing and emerging countries based on differences in labour endowment and therefore in wage rates. Step by step, the equation introduces the technological gap, institutions and government policies. Then it is shown that such equation when reversed to explain outward FDI from emerging to developed countries is at odds with the traditional HOS framework. Turning the HOS theory upside down does not help to explain reverse FDI outflows from emerging to developed countries. An alternative approach is called for, in which a labour cost advantage (a lower wage rate than abroad is a home market advantage for emerging countries to invest abroad. A final section provides some empirical examples that labour matters and a lower home wage rate is a decisive comparative advantage for Indian and Chinese multinationals investing in developed countries. Additional evidence shows that the technological gap and the home country’s institutions and government policy matter as well

 18. Intervention rettet mod sproget hos børn med autisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Cecilia

  2014-01-01

  Sprogniveauet hos børn med autisme er afgørende for deres muligheder for udfoldelse og udvikling, og sproget er et udviklingsområde, der er meget modtageligt for intensiv intervention. Imidlertid modtager danske børn med autisme kun sjældent intensiv intervention rettet mod sproget. De intensive...

 19. 70 mm angiocardiography in children

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buehlmeyer, K.

  1980-08-01

  The image intensifier technology now available allows excellent recognition of details even on 35 mm cine film. The criteria to be met by modern angiocardiography can be attained in an optimal way by these imaging techniques, especially in cases requiring high time resolution as a consequence of hemodynamic changes caused by cardiac disorders. Since 70 mm imaging techniques yet offer certain advantages with respect to resolution, they should be employed whenever very small structures, mainly vessels, must be represented, as in the cases demonstrated here of pulmonary atresia with systemic pulmonary blood supply or in other cases, in which the out-flow of blood or contrast medium is blocked by single stenoses, which is the case in particular in stenosis of the aortic isthmus.

 20. Klinisk retningslinje for opsporing af angst og/eller depression hos indlagte og ambulante patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strømstad, Grisja Vorre; Stassen, Ingelise Trosborg; Lassen Nielsen, Stine

  2015-01-01

  Formålet med den kliniske retningslinje er, at identificere screeningsredskaber der kan opspore angst og depression hos patienter med KOL, så patienter med angst og/eller depression bliver tilbudt relevant behandling.......Formålet med den kliniske retningslinje er, at identificere screeningsredskaber der kan opspore angst og depression hos patienter med KOL, så patienter med angst og/eller depression bliver tilbudt relevant behandling....

 1. Hvilken evidens er der for behandling af depression hos børn og unge med kognitiv terapi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Merete Juul; Thomsen, Per Hove

  2007-01-01

  Depression hos børn og unge er relativt hyppigt forekommende og kan have svære konsekvenser. Den specifikke antidepressive behandling kan være psykoterapeutisk eller medikamentel. I artiklen gennemgås på baggrund af systematisk litteratursøgning den videnskabelige evidens for effekten af kognitiv...... adfærdsterapi hos børn og unge med depression....

 2. Nanotubo de carbono-chitosan en células HOS y THP-1 Carbon nanotubes-chitosan in HOS and THP-1 cells

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Jairo Castillo León

  2011-04-01

  Full Text Available Introducción: Los nanotubos de carbono (NTC son estructuras nanométricas utilizadas en el tratamiento de enfermedades, principalmente en la entrega de fármacos para terapias en cáncer. Objetivos: Estudiar la internalización de NTC acoplado a quitosan (NTC-Q en células de osteosarcoma humano (HOS y monocitos humanos de leucemia aguda (THP-1. Materiales y métodos: Los NTC solubilizados con quitosan 30% fueron caracterizados espectroscópicamente por UV-Vis, fluorescencia y Raman. Las células HOS y THP-1 fueron tratadas con NTC-Q y se evaluó la internalización por tinción de Giemsa en microscopio de luz y la citotóxicidad utilizando la prueba fluorométrica de Azul de Alamar. Resultados: Los espectros Raman y de fluorescencia mostraron la funcionalización de los NTC con quitosan. Los NTC fueron internalizados por las líneas celulares después de 24 h mostrando una ubicación citoplasmática sin presentar citotóxicidad en ninguna de las células evaluadas. Discusión: Las características presentadas por los NTC-Q les brinda la posibilidad de ser utilizados como transportadores de fármacos. Salud UIS 2011; 43(1: 21-26Introduction: Carbon nanotubes (CNT are nanometer-sized structures used in medicine in the treatment of diseases, mainly in drug delivery in therapies against cancer. Objectives: To Study the internalization of carbon nanotubes modified with chitosan (CNT-CH in human osteosarcom cells (HOS and human monocytes of acute leukemia (THP1. Materials and methods: The CNTs solubilized in chitosan 30% were characterized spectroscopically by UV-Vis, fluorescence and Raman. HOS cells and THP-1 were treated with CNT-CH, the internalization was evaluated by Giemsa staining with light microscopy, and cytotoxicity was determined using Alamar Blue assay. Results: Raman and fluorescence spectra showed the functionalization of the CNT with chitosan. After 24 h the NTC were internalized in the cell lines showing a cytoplasmic location and

 3. HOS cell adhesion on Ti6Al4V ELI texturized by CO2 laser

  Science.gov (United States)

  Sandoval-Amador, A.; Bayona–Alvarez, Y. M.; Carreño Garcia, H.; Escobar-Rivero, P.; Y Peña-Ballesteros, D.

  2017-12-01

  In this work, the response of HOS cells on Ti6Al4V ELI textured surfaces by a CO2 laser was evaluated. The test surfaces were; smooth Ti6Al4V, used as the control, and four textured surfaces with linear geometry. These four surfaces had different separation distances between textured lines, D1 (1000 microns), D2 (750 microns), D3 (500 microns) and D4 (250 microns). Toxicity of textured surfaces was assessed by MTT and the cellular adhesion test was performed using HOS ATCC CRL 1543 line cells. This test was done after 5 days of culture in a RPMI 1640 medium supplemented with 10% fetal bovine serum and 1% antibiotics. The results showed that the linear textures present 23% toxicity after 30 days of incubation, nevertheless, the adhesion tests results are inconclusive in such conditions and therefore the effect of the line separation on the cell adhesion cannot be determined.

 4. Automatic Detection of Pathologies in The Voice by HOS Based Parameters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  de Leon José

  2001-01-01

  Full Text Available In the current panorama the conclusive identification of a laryngeal pathology relies inevitably on the observation of the vocal folds by means of laryngoscopical techniques. This inspection technique is inconvenient for a number of reasons, such as its high cost, the duration of the inspection, and, above all, the fact that it is an invasive technique. This paper looks into the possibility of measuring the quality of a voice starting from an audio recording. The existing parameters in current literature ("classic parameters" which allow quantifying the quality of a voice have been studied, and the parameters that present better results have been selected. Also, seven new High Order Statistics (HOS based parameters are proposed to parametrize the voice signal. On the other hand, a software package has been developed which carries out the automatic detection of dysfunction in phonation. A success rate of % has been obtained by using both the classic and the HOS based proposed parameters.

 5. Skadelig mutation nedsætter frughtbarheden hos de røde racer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sahana, Goutam; Pedersen, Louise Dybdahl

  2014-01-01

  Igennem flere årtier er mælkeydelsen steget støt hos de danske malkekvægracer, og det er én af årsagerne til, at frugtbarheden fortsat er lav, idet der er en ugunstig sammenhæng mellem mælkeydelse og frugtbarhed (fig. 1). Hidtil har man ment, at den ugunstige sammenhæng skyldtes en negativ energi...

 6. Sammenhengen mellom ADHD-symptomer og eksekutive vansker hos førskolebarn med autismespekterforstyrrelser

  OpenAIRE

  Midtstigen, Endre Martin Blindheim

  2015-01-01

  Forfatter: Endre Blindheim Midtstigen Tittel: Sammenhengen mellom ADHD-symptomer og eksekutive vansker hos førskolebarn med autismespekterforstyrrelser Hovedveileder: Professor Stephen Von Tetzchner, Universitetet i Oslo Biveileder: Pål Surén, PhD, Nasjonalt folkehelseinstitutt Bakgrunn: Barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) har ofte eksekutive vansker. Studier antyder at skolebarn som har samforekomst av ASF og ADHD-symptomer (ASF+) har større grad av eksekutive vansker relativt til de ...

 7. Drænbehandling af recidiverende otitis media hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lous, Jørgen; Trankjær, Christina Ryborg; Thomsen, Janus Laust

  2010-01-01

  I et nyligt publiceret Cochrane-review om effekten af indsættelse af trommehindedræn hos børn med recidiverende akut otitis media (RAOM) fandt man kun to studier, som opfyldte inklusionskriterierne. De inkluderede studier påviste en absolut risikoreduktion for at få AOM på 0,34 på seks måneder. Ved...

 8. The Hos2 Histone Deacetylase Controls Ustilago maydis Virulence through Direct Regulation of Mating-Type Genes.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alberto Elías-Villalobos

  2015-08-01

  Full Text Available Morphological changes are critical for host colonisation in plant pathogenic fungi. These changes occur at specific stages of their pathogenic cycle in response to environmental signals and are mediated by transcription factors, which act as master regulators. Histone deacetylases (HDACs play crucial roles in regulating gene expression, for example by locally modulating the accessibility of chromatin to transcriptional regulators. It has been reported that HDACs play important roles in the virulence of plant fungi. However, the specific environment-sensing pathways that control fungal virulence via HDACs remain poorly characterised. Here we address this question using the maize pathogen Ustilago maydis. We find that the HDAC Hos2 is required for the dimorphic switch and pathogenic development in U. maydis. The deletion of hos2 abolishes the cAMP-dependent expression of mating type genes. Moreover, ChIP experiments detect Hos2 binding to the gene bodies of mating-type genes, which increases in proportion to their expression level following cAMP addition. These observations suggest that Hos2 acts as a downstream component of the cAMP-PKA pathway to control the expression of mating-type genes. Interestingly, we found that Clr3, another HDAC present in U. maydis, also contributes to the cAMP-dependent regulation of mating-type gene expression, demonstrating that Hos2 is not the only HDAC involved in this control system. Overall, our results provide new insights into the role of HDACs in fungal phytopathogenesis.

 9. The Hos2 Histone Deacetylase Controls Ustilago maydis Virulence through Direct Regulation of Mating-Type Genes.

  Science.gov (United States)

  Elías-Villalobos, Alberto; Fernández-Álvarez, Alfonso; Moreno-Sánchez, Ismael; Helmlinger, Dominique; Ibeas, José I

  2015-08-01

  Morphological changes are critical for host colonisation in plant pathogenic fungi. These changes occur at specific stages of their pathogenic cycle in response to environmental signals and are mediated by transcription factors, which act as master regulators. Histone deacetylases (HDACs) play crucial roles in regulating gene expression, for example by locally modulating the accessibility of chromatin to transcriptional regulators. It has been reported that HDACs play important roles in the virulence of plant fungi. However, the specific environment-sensing pathways that control fungal virulence via HDACs remain poorly characterised. Here we address this question using the maize pathogen Ustilago maydis. We find that the HDAC Hos2 is required for the dimorphic switch and pathogenic development in U. maydis. The deletion of hos2 abolishes the cAMP-dependent expression of mating type genes. Moreover, ChIP experiments detect Hos2 binding to the gene bodies of mating-type genes, which increases in proportion to their expression level following cAMP addition. These observations suggest that Hos2 acts as a downstream component of the cAMP-PKA pathway to control the expression of mating-type genes. Interestingly, we found that Clr3, another HDAC present in U. maydis, also contributes to the cAMP-dependent regulation of mating-type gene expression, demonstrating that Hos2 is not the only HDAC involved in this control system. Overall, our results provide new insights into the role of HDACs in fungal phytopathogenesis.

 10. Functional characterization of Candida albicans Hos2 histone deacetylase [v3; ref status: indexed, http://f1000r.es/3xh

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G Karthikeyan

  2014-07-01

  Full Text Available Candida albicans is a mucosal commensal organism capable of causing superficial (oral and vaginal thrush infections in immune normal hosts, but is a major pathogen causing systemic and mucosal infections in immunocompromised individuals. Azoles have been very effective anti-fungal agents and the mainstay in treating opportunistic mold and yeast infections. Azole resistant strains have emerged compromising the utility of this class of drugs. It has been shown that azole resistance can be reversed by the co-administration of a histone deacetylase (HDAC inhibitor, suggesting that resistance is mediated by epigenetic mechanisms possibly involving Hos2, a fungal deacetylase. We report here the cloning and functional characterization of HOS2 (HighOsmolarity Sensitive, a gene coding for fungal histone deacetylase from C. albicans. Inhibition studies showed that Hos2 is susceptible to pan inhibitors such as trichostatin A (TSA and suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA, but is not inhibited by class I inhibitors such as MS-275. This in vitro enzymatic assay, which is amenable to high throughput could be used for screening potent fungal Hos2 inhibitors that could be a potential anti-fungal adjuvant. Purified Hos2 protein consistently deacetylated tubulins, rather than histones from TSA-treated cells. Hos2 has been reported to be a putative NAD+ dependent histone deacetylase, a feature of sirtuins. We assayed for sirtuin activation with resveratrol and purified Hos2 protein and did not find any sirtuin activity.

 11. HosA, a MarR Family Transcriptional Regulator, Represses Nonoxidative Hydroxyarylic Acid Decarboxylase Operon and Is Modulated by 4-Hydroxybenzoic Acid.

  Science.gov (United States)

  Roy, Ajit; Ranjan, Akash

  2016-02-23

  Members of the Multiple antibiotic resistance Regulator (MarR) family of DNA binding proteins regulate transcription of a wide array of genes required for virulence and pathogenicity of bacteria. The present study reports the molecular characterization of HosA (Homologue of SlyA), a MarR protein, with respect to its target gene, DNA recognition motif, and nature of its ligand. Through a comparative genomics approach, we demonstrate that hosA is in synteny with nonoxidative hydroxyarylic acid decarboxylase (HAD) operon and is present exclusively within the mutS-rpoS polymorphic region in nine different genera of Enterobacteriaceae family. Using molecular biology and biochemical approach, we demonstrate that HosA binds to a palindromic sequence downstream to the transcription start site of divergently transcribed nonoxidative HAD operon and represses its expression. Furthermore, in silico analysis showed that the recognition motif for HosA is highly conserved in the upstream region of divergently transcribed operon in different genera of Enterobacteriaceae family. A systematic chemical search for the physiological ligand revealed that 4-hydroxybenzoic acid (4-HBA) interacts with HosA and derepresses HosA mediated repression of the nonoxidative HAD operon. Based on our study, we propose a model for molecular mechanism underlying the regulation of nonoxidative HAD operon by HosA in Enterobacteriaceae family.

 12. A Voice for the Voiceless - Journalistisk alsidighed hos Al Jazeera English

  OpenAIRE

  Brusvang, Anne Emilie Frandsen; Rasmussen, Astrid Louise; Jensen, Margit Lundø; Værnet, Rosa Maria; Engrose, Felix; Aagren, Lærke

  2013-01-01

  Projektet undersøger journalistisk alsidighed hos Al Jazeera English (AJE), samt hvordan denne påvirkes af, at nyhedskanalen vil være stemme for dem uden stemme. Indledningsvis gives indblik i AJE gennem blandt andre Philip Seib og Hugh Miles, ligesom der redegøres for nyhedsteori samt Maxwell E. McCombs’ teori om mediernes dagsordensættende funktion. Med metodisk basis i David Hesmondhalgh og Stig Hjarvard udføres en indholdsanalyse og tre diskursanalyser af programmerne NewsHour og Inside S...

 13. Redskaber til vurdering af behov hos mennesker med kræft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steenfeldt, Vibeke Østergaard; Sølver, Lisbeth; Thomsen, Thora Grothe

  2015-01-01

  Regioner og kommuner implementerer systematisk behovsvurdering, som anbefalet i Forløbsprogram for rehabilitering og palliation, der fulgte Kræftplan III. I praksis er det imidlertid ikke entydigt, hvordan disse vurderinger skal foregå og på hvilket værdigrundlag. Artiklen retter opmærksomhed mod...... sondringen mellem problem og behov og beskriver to typer spørgeskemaer, som i dag anbefales til at vurdere behov for rehabilitering og palliation hos mennesker med kræft og andre livstruende sygdomme. I lyset af det fokus, der er på evidensbaseret praksis, reflekterer forfatterne over udviklingen på området...

 14. Förekomst av karies och parodontit hos personer med Morbus Crohn

  OpenAIRE

  Johansson, Annika; Olsson, Sara

  2012-01-01

  Syftet med litteraturstudien var att undersöka förekomsten av karies och parodontit hos personer med Morbus Crohn. Metoden som användes var en allmän litteraturstudie. Materialet till litteraturstudien samlades in genom sökning i databaserna Cinahl, PubMed och ScienceDirect. De sökord som användes vid litteratursökningen i samtliga databaser var ”caries”, ”Crohn’s disease”, ”periodontal disease” och ”periodontitis”. Vetenskapliga artiklar som fick ingå i litteraturstudien begränsades till ”En...

 15. Red Light-Mediated Degradation of CONSTANS by the E3 Ubiquitin Ligase HOS1 Regulates Photoperiodic Flowering in Arabidopsis.

  Science.gov (United States)

  Lazaro, Ana; Mouriz, Alfonso; Piñeiro, Manuel; Jarillo, José A

  2015-09-01

  The regulation of CONSTANS (CO) gene expression is crucial to accurately measure changes in daylength, which influences flowering time in Arabidopsis thaliana. CO expression is under both transcriptional and posttranslational control mechanisms. We previously showed that the E3 ubiquitin ligase HIGH EXPRESSION OF OSMOTICALLY RESPONSIVE GENES1 (HOS1) physically interacts with CO in Arabidopsis. This interaction is required to precisely modulate the timing of CO accumulation and, consequently, to maintain low levels of FLOWERING LOCUS T expression during the first part of the day. The data presented here demonstrate that HOS1 is involved in the red light-mediated degradation of CO that takes place in the early stages of the daylight period. Our results show that phytochrome B (phyB) is able to regulate flowering time, acting in the phloem companion cells, as previously described for CO and HOS1. Moreover, we reveal that phyB physically interacts with HOS1 and CO, indicating that the three proteins may be present in a complex in planta that is required to coordinate a correct photoperiodic response in Arabidopsis. © 2015 American Society of Plant Biologists. All rights reserved.

 16. 76 FR 16852 - Hours of Service (HOS) of Drivers; Assessing the Safety Impact of the Exemption From the 14-Hour...

  Science.gov (United States)

  2011-03-25

  ... Pyrotechnics Association (APA) an exemption from the current HOS prohibition against driving a commercial motor...: Thomas Yager, FMCSA Driver and Carrier Operations Division; Office of Bus and Truck Standards and... 381.300(b)). APA's Independence Day Operations and the Exemption from 49 CFR 395.3(a)(2) APA is a...

 17. Daphnoretin Induces Cell Cycle Arrest and Apoptosis in Human Osteosarcoma (HOS Cells

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jinhai He

  2012-01-01

  Full Text Available In this study antiproliferation, cell cycle arrest and apoptosis induced by daphnoretin in human osteosarcoma (HOS cells were investigated. Antiproliferative activity was measured with the 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT assay. The IC50 value of daphnoretin was 3.89 μM after 72 h treatment. Induction of apoptosis was evidenced by apoptotic body appearance and Annexin V-FITC/PI apoptosis detection kit. Flow cytometric analysis indicated daphnoretin arrested the cell cycle in the G2/M phase. Western-blot assay showed that the G2/M phase arrest was accompanied by down-regulation of cdc2, cyclin A and cyclin B1. Moreover, daphnoretin inhibited Bcl-2 expression and induced Bax expression to desintegrate the outer mitochondrial membrane and causing cytochrome c release. Mitochondrial cytochrome c release was associated with the activation of caspase-9 and caspase-3 cascade. Our results demonstrated that daphnoretin caused death of HOS cells by blocking cells successively in G2/M phases and activating the caspase-3 pathway.

 18. Application of MM wave therapy in radiology

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Avakian, R.S. [Inst. of Radio Physics & Electronics, Ashtarack (Argentina); Gasparyan, L.V. [Republican Medical Centre Armenia, Yerevan (Argentina)

  1995-12-31

  The authors studied the effects of MM wave electromagnetic radiation influence on patients, affected by X-ray radiation during the reparation works after Chernobyl nuclear power plant exposure. They compared results of treatment of two groups of patients: (1) control group patients received only basis therapy; (2) testing group, 10 patients received basis therapy and MM wave influence. The authors used the wide band noise generator `Artsakh - 2` for local irradiation on the acupuncture points. Their data proved that low intensity MM waves have immunocorrective, antioxidant effects, and MM wave therapy is a perspective method for treatment of patients with radiological pathology.

 19. eSundhedskompetence og brugsmønstre af eksisterende e-sundhedstilbud hos ambulante medicinske patienter med kroniske sygdomme-spørgeskemaundersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt, Kamila Beata Adellund

  2016-01-01

  implementeringen af Sundhedsplatformen som et nyt samlet journalsystem. Et af journalsystemets funktionaliteter er Min Sundhedsplatform, som er en patientadgang, hvor borgeren hjemmefra får adgang til en række personlige data, og bl.a. kan udfylde spørgeskemaer udsendt af hospitalerne mm. I regeringens...... sundhedsudspil fra august 2014 blev det meldt ud, at borgere med kroniske sygdomme, skal inddrages mere i egen behandling, for at opnå en tryg hverdag og bedre sygdomsforløb. Den øgede borgerinddragelse skal bl.a. komme i spil via digitalisering, som indebærer nye telemedicinske løsninger, bedre adgang til egne...... patienternes eSundhedskompetence. Dette er ikke undersøgt tidligere. Målingerne af e-Sundhedskompetence hos patienterne er foretaget ved hjælp af validerede spørgeskemaer som er: eHLQ (eHealth Literacy Questionnaire) og eHLA (eHealth Literacy Assessment) suppleret med otte spørgsmål, som afdækker konkret brug...

 20. EM vs MM: A Case Study.

  Science.gov (United States)

  Zhou, Hua; Zhang, Yiwen

  2012-12-01

  The celebrated expectation-maximization (EM) algorithm is one of the most widely used optimization methods in statistics. In recent years it has been realized that EM algorithm is a special case of the more general minorization-maximization (MM) principle. Both algorithms creates a surrogate function in the first (E or M) step that is maximized in the second M step. This two step process always drives the objective function uphill and is iterated until the parameters converge. The two algorithms differ in the way the surrogate function is constructed. The expectation step of the EM algorithm relies on calculating conditional expectations, while the minorization step of the MM algorithm builds on crafty use of inequalities. For many problems, EM and MM derivations yield the same algorithm. This expository note walks through the construction of both algorithms for estimating the parameters of the Dirichlet-Multinomial distribution. This particular case is of interest because EM and MM derivations lead to two different algorithms with completely distinct operating characteristics. The EM algorithm converges fast but involves solving a nontrivial maximization problem in the M step. In contrast the MM updates are extremely simple but converge slowly. An EM-MM hybrid algorithm is derived which shows faster convergence than the MM algorithm in certain parameter regimes. The local convergence rates of the three algorithms are studied theoretically from the unifying MM point of view and also compared on numerical examples.

 1. Expression, Functional Characterization and X-ray Analysis of HosA, A Member of MarR Family of Transcription Regulator from Uropathogenic Escherichia coli.

  Science.gov (United States)

  Roy, Ajit; Reddi, Ravikumar; Sawhney, Bhavik; Ghosh, Debasish Kumar; Addlagatta, Anthony; Ranjan, Akash

  2016-08-01

  Regulators belonging to multiple antibiotic resistance regulator (MarR) family are widespread in prokaryotes and are involved in regulation of genes that are responsible for virulence and pathogenicity in most of the clinically important pathogens. Here we report the transcriptional, biophysical, and X-ray analyses of homologue of SlyA (HosA), a member of MarR family that is predominantly present in the pathogenic strains of Enterobacteriaceae family. The initiation of hosA transcription was observed to occur at two independent start sites and subsequent binding study has revealed that the purified HosA interacts with its upstream region suggesting a probable autoregulation. The secondary structure analysis through circular dichroism spectroscopy demonstrated that HosA is predominantly composed of the alpha helix with higher thermal stability. To further understand the three-dimensional structure, HosA was crystallized and the crystals were diffracted to maximum of 2.9 Ǻ on exposure to X-rays. Analysis of the X-ray crystallographic data suggested a primitive space group (P 6 ? 2 2), with unit cell parameters a = b = 64.19 Å and c = 244.25 Å. The solvent content and Matthews coefficient were 41 % and 2.11 Å(3) Da(-1), respectively, which indicated the existence of two molecules of HosA in the asymmetric unit of crystal.

 2. MM Algorithms for Geometric and Signomial Programming.

  Science.gov (United States)

  Lange, Kenneth; Zhou, Hua

  2014-02-01

  This paper derives new algorithms for signomial programming, a generalization of geometric programming. The algorithms are based on a generic principle for optimization called the MM algorithm. In this setting, one can apply the geometric-arithmetic mean inequality and a supporting hyperplane inequality to create a surrogate function with parameters separated. Thus, unconstrained signomial programming reduces to a sequence of one-dimensional minimization problems. Simple examples demonstrate that the MM algorithm derived can converge to a boundary point or to one point of a continuum of minimum points. Conditions under which the minimum point is unique or occurs in the interior of parameter space are proved for geometric programming. Convergence to an interior point occurs at a linear rate. Finally, the MM framework easily accommodates equality and inequality constraints of signomial type. For the most important special case, constrained quadratic programming, the MM algorithm involves very simple updates.

 3. Magnetometer Data recovered from 35mm film

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The L57 CDMP recovery project takes magnetometer data on 35mm film stored at the archive's climate controlled warehouse and digitizes them.

 4. QM/MM methods in inorganic chemistry.

  Science.gov (United States)

  Bo, Carles; Maseras, Feliu

  2008-06-14

  Quantum mechanics/molecular mechanics (QM/MM) methods are a useful tool for the computational study of inorganic systems. They allow a quantitative description of systems larger than those treatable with pure QM methods, in principle with a comparable quality. QM/MM calculations are being currently applied to the research in a variety of topics, including structural effects of ligand bulk, selectivity in homogeneous catalysis and mechanical embedding in heterogeneous catalysis. The QM/MM approach is also useful for the separation of steric and electronic contributions, and as an auxiliary tool for geometry optimization when full QM methods are mandatory. The power of QM/MM methods in inorganic chemistry is illustrated in this Perspective with a summary of recent representative applications.

 5. Titanium Socket for 120 mm Mortar Base

  National Research Council Canada - National Science Library

  2004-01-01

  The U.S. Army's Armament Research, Development, and Engineering Center (ARDEC) at Picatinny Arsenal in Rockaway Township, New Jersey, was commissioned to reduce the weight of the base for the 120mm mortar...

 6. Kønsudvikling hos sønner af gartneriansatte kvinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Helle Raun; Schmidt, Ida Maria; Grandjean, Philippe

  2008-01-01

    Flere pesticider er vist at være hor­mon­for­styr­rende i celle- eller dyreforsøg og epi­de­mio­lo­gi­ske undersøgelser tyder på, at tidlig eks­po­ne­ring for pesticider kan påvirke ud­vik­lingen af for­plantnings- og hor­mon­syste­met hos men­ne­sker. Formålet med denne prospektive under­søg­e...... un­der­søgelsen er tid­ligere publiceret i Environ­mental Health Perspective 2008;116:566-72. Udgivelsesdato: December...

 7. 29 mm Diameter Test Target Design Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Woloshun, Keith Albert [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Dale, Gregory E. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Olivas, Eric Richard [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Naranjo, Angela Carol [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Romero, Frank Patrick [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2016-08-15

  The Northstar target for Mo99 production is made up of Mo100 disks in a stack separated by coolant gaps for helium flow. A number of targets have been tested at ANL for both production of Mo99 and for thermal-hydraulic performance. These have all been with a 12 mm diameter target, even while the production goals have increased the diameter to now 29 mm. A 29 mm diameter target has been designed that is consistent with the ANL beam capabilities and the capabilities of the helium circulation system currently in use at ANL. This target is designed for 500 μA at 35 MeV electrons. While the plant design calls for 42 MeV, the chosen design point is more favorable and higher power given the limits of the ANL accelerator. The intended beam spot size is 12 mm FWHM, but the thermal analysis presented herein conservatively assumed a 10 mm FWHM beam, which results in a 44% higher beam current density at beam center.

 8. [120 mmHg for everyone?].

  Science.gov (United States)

  Wiersma, Tjerk

  2016-01-01

  The recently published Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT) casts new light on the issue of lowering blood pressure to 120 mmHg. The trial randomized 9161 patients with systolic blood pressures of 130 mmHg - 180 mmHg and increased cardiovascular risk into a group receiving intensive treatment (target 120 mmHg) and a group given standard treatment (target 140 mmHg). The trial was stopped earlier than foreseen because interim analysis showed a lower incidence rate of myocardial infarction, stroke, heart failure and death from cardiovascular causes in the group given intensive treatment (1.65 versus 2.19 per year, hazard ratio 0.75; 95% CI 0.64-0.89; p < 0.001). These results open up the possibility of aiming for lower blood pressure targets in antihypertensive treatment. It is questionable whether this strategy would be preferred by every patient. New guidelines on cardiovascular risk management should pay more attention to shared decision-making where doctors inform patients about the benefits and risks of strict or less strict blood pressure control and patients choose personal targets.

 9. Development and Validation of Written Exam Items for the Agricultural Hazardous Occupations Orders (AgHOs) Certification Training Program.

  Science.gov (United States)

  Mann, A J; Field, W E; Tormoehlen, R; French, B F

  2016-04-01

  Research was conducted to develop and validate a pool of exam items that can be used to test the readiness of youth, ages 14-15 years, to be certified under the current federally mandated Agricultural Hazardous Occupations Orders (AgHOs). The AgHOs require training prior to employment in agricultural workplaces that the Secretary of Labor has determined are especially hazardous for youth within the prescribed age range. Under the current provisions of the AgHOs certification process, non-exempt youth seeking employment in agriculture are required to pass a written exam concentrating on safe work practices as partial satisfaction to receive certification of eligibility for employment to perform certain tasks. However, the regulations provide little guidance concerning the format of the exam, subject matter to be covered, degree of difficulty, or minimum passing score. As part of the USDA-sponsored Hazardous Occupations Safety Training in Agriculture (HOSTA) initiative, efforts have been made to develop consistent and evidence-based testing methods for disseminating the test protocols to instructors. The goal was to expand, enhance, and maintain the reliability of the exam item pool for the AgHOs certification process. Item development was based on the HOSTA-supported Gearing Up for Safety: Production Agriculture Safety Training for Youth curriculum. To ensure adequate item availability, the current item pool was expanded to include a minimum of two test items for each of the 157 cognitive-based core competencies developed as part of the Gearing Up curriculum design process. Administering 70-item exams that were generated from the item pool to 568 youth, ages 13-18 years, provided evidence of item validity. The result was a pool of 367 validated exam items.

 10. Stabile isotoper indikerer intra- og interspecifik variation i diæten hos tropiske ålelarver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønkjær, P.; Christensen, Jens Tang; Munk, Peter

  2011-01-01

  Fødeøkologien hos ålens karakteristiske larvestadium, leptocephalen, er trods mange års studier stadig dårligt beskrevet. Én af grundene til dette er at der sjældent observeres identificerbare fødeobjekter i tarmen på disse larver. Nye molekylære teknikker har vist at dette muligvis skyldes, at g...

 11. On the Detectability of the X 2A" HSS, HSO, and HOS Radicals in the Interstellar Medium

  Science.gov (United States)

  Fortenberry, Ryan C.; Francisco, Joseph S.

  2017-02-01

  {\\tilde{X}}2A\\prime\\prime HSS has yet to be observed in the gas phase in the interstellar medium (ISM). HSS has been observed in cometary material and in high abundance. However, its agglomeration to such bodies or dispersal from them has not been observed. Similarly, HSO and HOS have not been observed in the ISM, either, even though models support their formation from reactions of known sulfur monoxide and hydrogen molecules, among other pathways. Consequently, this work provides high-level, quantum chemical rovibrational spectroscopic constants and vibrational frequencies in order to assist in interstellar searches for these radical molecules. Furthermore, the HSO-HOS isomerization energy is determined to be 3.63 kcal mol-1, in line with previous work, and the dipole moment of HOS is 36% larger at 3.87 D than HSO, making the less stable isomer more rotationally intense. Finally, the S-S bond strength in HSS is shown to be relatively weak at 30% of the typical disulfide bond energy. Consequently, HSS may degrade into SH and sulfur atoms, making any ISM abundance of HSS likely fairly low, as recent interstellar surveys have observed.

 12. Microeconomics of 300-mm process module control

  Science.gov (United States)

  Monahan, Kevin M.; Chatterjee, Arun K.; Falessi, Georges; Levy, Ady; Stoller, Meryl D.

  2001-08-01

  Simple microeconomic models that directly link metrology, yield, and profitability are rare or non-existent. In this work, we validate and apply such a model. Using a small number of input parameters, we explain current yield management practices in 200 mm factories. The model is then used to extrapolate requirements for 300 mm factories, including the impact of simultaneous technology transitions to 130nm lithography and integrated metrology. To support our conclusions, we use examples relevant to factory-wide photo module control.

 13. Five mm laparoscopic varicocelectomy versus conventional ...

  African Journals Online (AJOL)

  Abstract. Objectives: To compare the therapeutic success, morbidity and the costs of 5 mm laparoscopic varicocele ligation (LV) compared to inguinal varicocelectomy (IV). Patients and methods: Eighty patients with idiopathic symptomatic varicocele of grades I–III diagnosed by clinical examination and Doppler ...

 14. CDKN2A-mutation hos en familie med arveligt malignt melanom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Djursby, Malene; Wadt, Karin; Lorentzen, Henrik

  2014-01-01

  Malignant melanoma (MM) is a frequent form of cancer with increasing incidence. 6-10% of patients with MM report a family history of MM, and in most populations 2% of unselected cases of MM carry a CDKN2A mutation. tvWe present a family with 24 cases of MM in nine persons from several generations...

 15. 29 mm Diameter Target Test Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Woloshun, Keith Albert [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Olivas, Eric Richard [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Dale, Gregory E. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Naranjo, Angela Carol [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Romero, Frank Patrick [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Chemerisov, Sergey [Argonne National Lab. (ANL), Argonne, IL (United States); Gromov, Roman [Argonne National Lab. (ANL), Argonne, IL (United States)

  2017-10-23

  After numerous delays, the test of the 29 mm diameter target was conducted on 8/18/2017. The complete target design report, dated 8/15/2016, is reproduced below for completeness. This describes in detail the 10 disk target with varying thickness disks. The report presents and discusses the test results. In brief summary, there appears to have been multiple instrumentation errors. Measured temperatures, pressures and IR camera window temperature measurement are all suspect. All tests were done at 35 MeV, with 171 μA current, or 6 kW of beam power.

 16. Detection of Disturbances in Voltage Signals for Power Quality Analysis Using HOS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Luiz R. Pereira

  2007-01-01

  Full Text Available This paper outlines a higher-order statistics (HOS-based technique for detecting abnormal conditions in voltage signals. The main advantage introduced by the proposed technique refers to its capability to detect voltage disturbances and their start and end points in a frame whose length corresponds to, at least, N=16 samples or 1/16 of the fundamental component if a sampling rate equal to fs=256×60 Hz is considered. This feature allows the detection of disturbances in submultiples or multiples of one-cycle fundamental component if an appropriate sampling rate is considered. From the computational results, one can note that almost all abnormal and normal conditions are correctly detected if N= s256, 128, 64, 32, and 16 and the SNR is higher than 25 dB. In addition, the proposed technique is compared to a root mean square (rms-based technique, which was recently developed to detect the presence of some voltage events as well as their sources in a frame whose length ranges from 1/8 up to one-cycle fundamental component. The numerical results reveal that the proposed technique shows an improved performance when applied not only to synthetic data, but also to real one.

 17. Detection of Disturbances in Voltage Signals for Power Quality Analysis Using HOS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pereira José Luiz R

  2007-01-01

  Full Text Available This paper outlines a higher-order statistics (HOS-based technique for detecting abnormal conditions in voltage signals. The main advantage introduced by the proposed technique refers to its capability to detect voltage disturbances and their start and end points in a frame whose length corresponds to, at least, samples or of the fundamental component if a sampling rate equal to Hz is considered. This feature allows the detection of disturbances in submultiples or multiples of one-cycle fundamental component if an appropriate sampling rate is considered. From the computational results, one can note that almost all abnormal and normal conditions are correctly detected if s256, 128, 64, 32, and 16 and the SNR is higher than 25 dB. In addition, the proposed technique is compared to a root mean square (rms-based technique, which was recently developed to detect the presence of some voltage events as well as their sources in a frame whose length ranges from up to one-cycle fundamental component. The numerical results reveal that the proposed technique shows an improved performance when applied not only to synthetic data, but also to real one.

 18. mmView: a web-based viewer of the mmCIF format.

  Science.gov (United States)

  Cech, Petr; Svozil, Daniel

  2011-04-12

  Structural biomolecular data are commonly stored in the PDB format. The PDB format is widely supported by software vendors because of its simplicity and readability. However, the PDB format cannot fully address many informatics challenges related to the growing amount of structural data. To overcome the limitations of the PDB format, a new textual format mmCIF was released in June 1997 in its version 1.0. mmCIF provides extra information which has the advantage of being in a computer readable form. However, this advantage becomes a disadvantage if a human must read and understand the stored data. While software tools exist to help to prepare mmCIF files, the number of available systems simplifying the comprehension and interpretation of the mmCIF files is limited. In this paper we present mmView - a cross-platform web-based application that allows to explore comfortably the structural data of biomacromolecules stored in the mmCIF format. The mmCIF categories can be easily browsed in a tree-like structure, and the corresponding data are presented in a well arranged tabular form. The application also allows to display and investigate biomolecular structures via an integrated Java application Jmol. The mmView software system is primarily intended for educational purposes, but it can also serve as a useful research tool. The mmView application is offered in two flavors: as an open-source stand-alone application (available from http://sourceforge.net/projects/mmview) that can be installed on the user's computer, and as a publicly available web server.

 19. Gir tidlig vurdering og behandling hos spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering reduksjon i langtidsfravær hos sykmeldte med muskel- og skjelettsykdommer?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harald Elvsåshagen

  2010-01-01

  Full Text Available Bakgrunn: De fleste langtidssykmeldte med muskel- og skjelettsykdommer blir utredet, behandlet og fulgt opp av fastlege. Ved lengre tids sykmelding henvises mange fra sin fastlege til spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering for å optimalisere behandlingsopplegget.Formålet med denne studien var å undersøke om henvisning direkte fra NAV til spesialist uten å gå veien om fastlege, medførte redusert antall sykmeldingsdager og mindre bruk av andre trygdeytelser som rehabiliteringspenger, yrkesrettet attføring og uførepensjon.Materiale og metode: I samarbeid med 14 NAV-kontor i Vestfold ble 829 sykmeldte i alder 25-50 år med 8-12 ukers sykmelding for muskel- og skjelettsykdommer randomisert til en intervensjonsgruppe (n=409 og en kontrollgruppe (n=420. Eksklusjonskriterier var manglende arbeidsforhold, revmatiske sykdommer, brudd og leddsykdommer. Intervensjonsgruppen ble undersøkt og behandlet av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Spesialsykehuset for rehabilitering, avd. Stavern. Kontrollgruppen fortsatte behandling hos sin fastlege. Noen av disse pasientene ble henvist til samme poliklinikk eller til annen spesialist på initiativ fra sin fastlege. Data for sykmeldingsdager, uførepensjon, rehabiliteringspenger og attføringspenger ble samlet inn fra NAV-kontorene. De samme parametre ble brukt som endepunkter. Etter to år ble endepunktene analysert. Data ble analysert etter "intention to treat"- prinsippet.Resultater: I intervensjonsgruppen var gjennomsnittlig antall sykmeldingsdager 138 dager (SD 86,2 mot 147 dager (SD 88,0 i kontrollgruppen, en forskjell på ni sykmeldingsdager. Forskjellen er ikke statistisk signifikant (p=0,163. Det var heller ikke statistisk signifikant forskjell i forbruket av yrkesrettet attføring og rehabiliteringspenger mellom intervensjonsgruppen og behandlingsgruppen.Konklusjon: Henvisning til spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering direkte fra NAV etter 8-12 ukers sykmelding

 20. Blodtrykket hos 14-15 årige skoleelever. Skolelaegers undersøgelse af blodtrykket hos 14- og 15-årige skoleelever i Vejle Amt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, G L; Høst, A H; Laetgaard, J

  1991-01-01

  % fractile, further investigation and advice about risk factors are recommended. The 95% fractile for boys was 144/84 mmHg and 138/88 mmHg for girls. The influence of pubertal development and body-weight on the blood pressure are reviewed. Screening in connection with health examination in the ninth form...

 1. The Same-Source Parallel MM5

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Michalakes

  2000-01-01

  Full Text Available Beginning with the March 1998 release of the Penn State University/NCAR Mesoscale Model (MM5, and continuing through eight subsequent releases up to the present, the official version has run on distributed -memory (DM parallel computers. Source translation and runtime library support minimize the impact of parallelization on the original model source code, with the result that the majority of code is line-for-line identical with the original version. Parallel performance and scaling are equivalent to earlier, hand-parallelized versions; the modifications have no effect when the code is compiled and run without the DM option. Supported computers include the IBM SP, Cray T3E, Fujitsu VPP, Compaq Alpha clusters, and clusters of PCs (so-called Beowulf clusters. The approach also is compatible with shared-memory parallel directives, allowing distributed-memory/shared-memory hybrid parallelization on distributed-memory clusters of symmetric multiprocessors.

 2. Use of 3 mm percutaneous instruments with 5 mm end effectors during different laparoscopic procedures.

  Science.gov (United States)

  David, Giulia; Boni, Luigi; Rausei, Stefano; Cassinotti, Elisa; Dionigi, Gianlorenzo; Rovera, Francesca; Spampatti, Sebastiano; Colombo, Elisabetta Marta; Dionigi, Renzo

  2013-01-01

  With a recent focus on minimizing the visibility of scars, new techniques have been developed. Minilaparoscopy reemerged as an attractive option for surgery as it limits tissue trauma, reduces post-operative pain and improves cosmesis. This study was designed to describe our experience with percutaneous trocarless 3 mm instruments used in combination with standard 5 mm and 10 mm laparoscopic instruments in different general surgery procedures. We used the PSS (Percutaneous Surgical Set, Ethicon Endo surgery, Cincinnati, OH, USA) in different surgical procedures as accessory instruments in combination with standard 5 mm and 10 mm standard laparoscopic instruments. The use of percutaneous instruments was safe and feasible in all performed procedures. The surgical technique was not modified. The percutaneous instruments can assure a good grip and can be used for traction and counter-traction. No complications have been described. No pain at the site of insertion has been reported. The skin, muscle and peritoneal defects were smaller than with the 3 mm laparoscopic traditional instruments. Percutaneous approach seems to be a good option in general surgery in terms of efficiency, offering better cosmetic results and good pain control. Copyright © 2013 Elsevier Ltd and Surgical Associates Ltd. All rights reserved.

 3. Buccal mucosa carcinoma: surgical margin less than 3 mm, not 5 mm, predicts locoregional recurrence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chiou Wen-Yen

  2010-09-01

  Full Text Available Abstract Background Most treatment failure of buccal mucosal cancer post surgery is locoregional recurrence. We tried to figure out how close the surgical margin being unsafe and needed further adjuvant treatment. Methods Between August 2000 and June 2008, a total of 110 patients with buccal mucosa carcinoma (25 with stage I, 31 with stage II, 11 with stage III, and 43 with Stage IV classified according to the American Joint Committee on Cancer 6th edition were treated with surgery alone (n = 32, surgery plus postoperative radiotherapy (n = 38 or surgery plus adjuvant concurrent chemoradiotherapy (n = 40. Main outcome measures: The primary endpoint was locoregional disease control. Results The median follow-up time at analysis was 25 months (range, 4-104 months. The 3-year locoregional control rates were significantly different when a 3-mm surgical margin (≤3 versus >3 mm, 71% versus 95%, p = 0.04 but not a 5-mm margin (75% versus 92%, p = 0.22 was used as the cut-off level. We also found a quantitative correlation between surgical margin and locoregional failure (hazard ratio, 2.16; 95% confidence interval, 1.14 - 4.11; p = 0.019. Multivariate analysis identified pN classification and surgical margin as independent factors affecting disease-free survival and locoregional control. Conclusions Narrow surgical margin ≤3 mm, but not 5 mm, is associated with high risk for locoregional recurrence of buccal mucosa carcinoma. More aggressive treatment after surgery is suggested.

 4. CDKN2A-mutation hos en familie med arveligt malignt melanom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Djursby, Malene; Wadt, Karin; Lorentzen, Henrik

  2014-01-01

  Malignant melanoma (MM) is a frequent form of cancer with increasing incidence. 6-10% of patients with MM report a family history of MM, and in most populations 2% of unselected cases of MM carry a CDKN2A mutation. tvWe present a family with 24 cases of MM in nine persons from several generations......, caused by a previously undescribed germ-line intronic mutation in CDKN2A. Through genetic counselling and genetic testing high-risk persons in the family are located and offered regular screening for MM....

 5. Rice root curling, a response to mechanosensing, is modulated by the rice E3-ubiquitin ligase HIGH EXPRESSION OF OSMOTICALLY RESPONSIVE GENE1 (OsHOS1).

  Science.gov (United States)

  Lourenço, T F; Serra, T S; Cordeiro, A M; Swanson, S J; Gilroy, S; Saibo, N J M; Oliveira, M M

  2016-08-02

  Plant development depends on the perception of external cues, such as light, gravity, touch, wind or nutrients, among others. Nevertheless, little is known regarding signal transduction pathways integrating these stimuli. Recently, we have reported the involvement of a rice E3-ubiquitin ligase (OsHOS1, HIGH EXPRESSION OF OSMOTICALLY RESPONSIVE GENE1), previously associated with abiotic stress response, in root responses to mechanical stimuli. We showed that OsHOS1 is involved in the regulation of root curling after mechanosensing and that RNAi::OsHOS1 plants failed to exhibit the root curling phenotype observed in WT. Interestingly, the straight root phenotype of these transgenics correlated with the up-regulation of rice ROOT MEANDER CURLING (OsRMC, a negative regulator of rice root curling) and was reverted by the exogenous application of jasmonic acid. Altogether, our results highlight the role of the proteasome modulating plant responses to mechanical stimuli and suggest that OsHOS1 is a hub integrating environmental and hormonal signaling into plant growth and development.

 6. Early results with the 8 mm and 9 mm HEMA disc intraocular lens.

  Science.gov (United States)

  Budo, C J; Montanus, F F; Poulicek, M J

  1990-09-01

  This study presents our experience with 34 HEMA disc intraocular lenses implanted in the capsular bag. Despite the small number of cases and the relatively short mean postoperative follow-up of nine months, the results show a low incidence of uveitis and capsular fibrosis and excellent biocompatibility. The following complications were observed: four luxations of the 8 mm lens and one of the 9 mm lens in the anterior chamber. A visual acuity of 20/20 to 20/40 was obtained in 32 patients (94%).

 7. NRDA-processed CTD data from the HOS Davis in the Gulf of Mexico, Cruise 1 Leg 1, collected from 2010-08-13 to 2010-08-22, associated with the Deepwater Horizon Oil Spill event (NCEI Accession 0128072)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Conductivity Temperature and Depth (CTD) measurements were collected aboard the R/V HOS Davis, Cruise 01, to determine physical oceanographic parameters of the water...

 8. NRDA-processed CTD data from the HOS Davis in the Gulf of Mexico, Cruise 2 Leg 1, collected from 2010-08-26 to 2010-09-02, associated with the Deepwater Horizon Oil Spill event (NCEI Accession 0128093)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Conductivity Temperature and Depth (CTD) measurements were collected aboard the R/V HOS Davis, Cruise 02, to determine physical oceanographic parameters of the water...

 9. NRDA-processed CTD data from the HOS Davis in the Gulf of Mexico, Cruise 3 Leg 1, collected from 2010-09-09 to 2010-09-27, associated with the Deepwater Horizon Oil Spill event (NCEI Accession 0130017)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Conductivity Temperature and Depth (CTD) measurements were collected aboard the R/V HOS Davis, Cruise 03, to determine physical oceanographic parameters of the water...

 10. NRDA-processed CTD data from the HOS Davis in the Gulf of Mexico, Cruise 4 Leg 1, collected from 2010-11-07 to 2010-11-14, associated with the Deepwater Horizon Oil Spill event (NCEI Accession 0130023)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Conductivity Temperature and Depth (CTD) measurements were collected aboard the R/V HOS Davis, Cruise 04, to determine physical oceanographic parameters of the water...

 11. PWV, Temperature and Wind Statistics at Sites Suitable For mm and Sub-mm Wavelengths Astronomy

  Science.gov (United States)

  Otarola, Angel; Travouillon, Tony; De Breuck, Carlos; Radford, Simon; Matsushita, Satoki; Pérez-Beaupuits, Juan P.

  2018-01-01

  Atmospheric water vapor is the main limiting factor of atmospheric transparency in the mm and sub-mm wavelength spectral windows. Thus, dry sites are needed for the installation and successful operation of radio astronomy observatories exploiting those spectral windows. Other parameters that play an important role in the mechanical response of radio telescopes exposed to the environmental conditions are: temperature, and in particular temperature gradients that induce thermal deformation of mechanical structures, as well as wind magnitude that induce pointing jitter affecting this way the required accuracy in the ability to point to a cosmic source during the observations. Temperature and wind are variables of special consideration when planning the installation and operations of large aperture radio telescopes. This work summarizes the statistics of precipitable water vapor (PWV), temperature and wind monitored at sites by the costal mountain range, as well as on t he west slope of the Andes mountain range in the region of Antofagasta, Chile. This information could prove useful for the planning of the Atacama Large-Aperture Submm/mm Telescope (AtLast).

 12. Nasaleringsvärde för Nasometer hos svensktalande 13- och 18-åringar

  OpenAIRE

  Birgersson, Magdalena; Norberg, Christel

  2013-01-01

  Bakgrund Nasometer är ett datorbaserat instrument som procentuellt mäter andel ljudenergi som vid tal kommer ut via näsan. Nasometern är det främst använda instrumentet vid instrumentell nasalitetsbedömning. I användningen av Nasometer behövs normalvärden från personer med typisk resonansutveckling. Normalvärden för svenska språket finns för flera åldersgrupper, men inte för tonåringar. Syfte Ta fram normalvärden för Nasometer hos svensktalande 13- respektive 18-åringar, studera värdenas spri...

 13. Computer-aided diagnosis of Myocardial Infarction using ultrasound images with DWT, GLCM and HOS methods: A comparative study.

  Science.gov (United States)

  Vidya, K Sudarshan; Ng, E Y K; Acharya, U Rajendra; Chou, Siaw Meng; Tan, Ru San; Ghista, Dhanjoo N

  2015-07-01

  Myocardial Infarction (MI) or acute MI (AMI) is one of the leading causes of death worldwide. Precise and timely identification of MI and extent of muscle damage helps in early treatment and reduction in the time taken for further tests. MI diagnosis using 2D echocardiography is prone to inter-/intra-observer variability in the assessment. Therefore, a computerised scheme based on image processing and artificial intelligent techniques can reduce the workload of clinicians and improve the diagnosis accuracy. A Computer-Aided Diagnosis (CAD) of infarcted and normal ultrasound images will be useful for clinicians. In this study, the performance of CAD approach using Discrete Wavelet Transform (DWT), second order statistics calculated from Gray-Level Co-Occurrence Matrix (GLCM) and Higher-Order Spectra (HOS) texture descriptors are compared. The proposed system is validated using 400 MI and 400 normal ultrasound images, obtained from 80 patients with MI and 80 normal subjects. The extracted features are ranked based on t-value and fed to the Support Vector Machine (SVM) classifier to obtain the best performance using minimum number of features. The features extracted from DWT coefficients obtained an accuracy of 99.5%, sensitivity of 99.75% and specificity of 99.25%; GLCM have achieved an accuracy of 85.75%, sensitivity of 90.25% and specificity of 81.25%; and HOS obtained an accuracy of 93.0%, sensitivity of 94.75% and specificity of 91.25%. Among the three techniques presented DWT yielded the highest classification accuracy. Thus, the proposed CAD approach may be used as a complementary tool to assist cardiologists in making a more accurate diagnosis for the presence of MI. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 14. Measurements of Close Visual Binaries with a 280 mm Reflector and the ASI 290MM Camera

  Science.gov (United States)

  Serot, J.

  2017-04-01

  This paper presents the measurements of 305 visual binary stars obtained between Feb and Oct 2016 with an 11" reflector telescope and a ASI 290MM CMOS-based camera. Binaries with a secondary component up to mag 12 or as close as 0.5 arcsec could be routinely measured. Exceptionally, pairs with very faint secondary components (up to mag 13) or with separation at the theoretical diffraction limit (0.4 arcsec) have also been measured. We also point out several binaries with known orbits for which our measurement, together with the latest ones, suggest a recalculation of the orbit. Finally, we report the discovery of a yet unobserved component for the star A 303 (WDS 21555+2724).

 15. The RNA-binding protein HOS5 and serine/arginine-rich proteins RS40 and RS41 participate in miRNA biogenesis in Arabidopsis

  KAUST Repository

  Chen, Tao

  2015-07-30

  MicroRNAs are a class of small regulatory RNAs that are generated from primary miRNA (pri-miRNA) transcripts with a stem-loop structure. Accuracy of the processing of pri-miRNA into mature miRNA in plants can be enhanced by SERRATE (SE) and HYPONASTIC LEAVES 1 (HYL1). HYL1 activity is regulated by the FIERY2 (FRY2)/RNA polymerase II C-terminal domain phosphatase-like 1 (CPL1). Here, we discover that HIGH OSMOTIC STRESS GENE EXPRESSION 5 (HOS5) and two serine/arginine-rich splicing factors RS40 and RS41, previously shown to be involved in pre-mRNA splicing, affect the biogenesis of a subset of miRNA. These proteins are required for correct miRNA strand selection and the maintenance of miRNA levels. FRY2 dephosphorylates HOS5 whose phosphorylation status affects its subnuclear localization. HOS5 and the RS proteins bind both intronless and intron-containing pri-miRNAs. Importantly, all of these splicing-related factors directly interact with both HYL1 and SE in nuclear splicing speckles. Our results indicate that these splicing factors are directly involved in the biogenesis of a group of miRNA.

 16. 3D mmWave Channel Model Proposal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomas, Timothy; Nguyen, Huan Cong; R. MacCartney Jr., George

  2014-01-01

  There is growing interest in using millimeter wave (mmWave) frequencies for future access communications based on the enormous amount of available spectrum. To characterize the mmWave channel in urban areas, wideband propagation measurements at 73 GHz have recently been made in New York City. Using...... mmWave channel model is developed with special emphasis on using the ray tracer to determine elevation model parameters. The channel model includes distance-dependent elevation modeling which is critical for the expected 2D arrays which will be employed at mmWave....

 17. Laparoscopically assisted ventriculoperitoneal shunt placement using 2-mm instrumentation.

  Science.gov (United States)

  Reardon, P R; Scarborough, T K; Matthews, B D; Marti, J L; Preciado, A

  2000-06-01

  Laparoscopy has potential benefit in the placement of ventriculoperitoneal shunts. In patients who have undergone multiple shunt revisions or other abdominal operations, laparoscopy may be particularly beneficial when finding of a suitable area in which to place the shunt is a concern. The purpose of this study was to evaluate the safety and effectiveness of laparoscopically assisted ventriculoperitoneal shunt placement, with an emphasis on using 2-mm instrumentation. Laparoscopically assisted ventriculoperitoneal shunt placement using 2-mm instrumentation was performed in eight adult hydrocephalus patients from August 1996 to September 1998. All eight patients had undergone 1 to 18 prior shunt revisions. The procedures were performed with two 2-mm trocars. The instrumentation consisted of a 2-mm laparoscope, a 2-mm grasper, and 2-mm scissors. All shunts were placed in an area free of adhesions and checked for flow under direct vision. Four of the patients required a lysis of adhesions to create a space adequate for catheter placement. All of the procedures were successful, with no operative complications. The operative times ranged from 29 to 99 min, (mean, 63 min). The blood loss in all of the procedures was minimal. At this writing, none of the patients have required subsequent distal shunt revisions. No conversions to larger instruments or an open procedure were required. Laparoscopically assisted ventriculoperitoneal shunt placement using 2-mm instrumentation is safe and effective, offering several advantages over the open procedure. This procedure is ideal for the use of 2-mm instruments.

 18. Influence of Environmental Factors on Bacteriocin Production by Human Isolates of Lactococcus lactis MM19 and Pediococcus acidilactici MM33.

  Science.gov (United States)

  Turgis, Mélanie; Vu, Khanh Dang; Millette, Mathieu; Dupont, Claude; Lacroix, Monique

  2016-03-01

  The influence of temperature, initial pH, and carbon and nitrogen sources on bacteriocin secreted by Lactococcus lactis MM19 (MM19) and Pediococcus acidilactici MM33 (MM33) was evaluated. It was found that 30 and 45 °C were the growth temperatures for higher nisin and pediocin production by MM19 and MM33, respectively. The initial pH values for higher production of nisin and pediocin were 9 and 6, respectively. Glucose and wheat peptone E430 were found as suitable carbon and nitrogen sources, respectively, for highest nisin production by MM19 at 30 °C and initial pH of 9. In these conditions, nisin production could be increased by 6.7 times as compared to the control medium (de Man, Rogosa, and Sharpe--MRS broth). Similarly, fructose and pea peptone were suitable carbon and nitrogen sources, respectively, for highest production of pediocin by MM33 at 45 °C and initial pH of 6. In these conditions, pediocin production by MM33 was increased by three times as compared to the control medium (tryptone-glucose-yeast extract-TGE broth).

 19. Assessing the performance of MM/PBSA and MM/GBSA methods. 4. Accuracies of MM/PBSA and MM/GBSA methodologies evaluated by various simulation protocols using PDBbind data set.

  Science.gov (United States)

  Sun, Huiyong; Li, Youyong; Tian, Sheng; Xu, Lei; Hou, Tingjun

  2014-08-21

  By using different evaluation strategies, we systemically evaluated the performance of Molecular Mechanics/Generalized Born Surface Area (MM/GBSA) and Molecular Mechanics/Poisson-Boltzmann Surface Area (MM/PBSA) methodologies based on more than 1800 protein-ligand crystal structures in the PDBbind database. The results can be summarized as follows: (1) for the one-protein-family/one-binding-ligand case which represents the unbiased protein-ligand complex sampling, both MM/GBSA and MM/PBSA methodologies achieve approximately equal accuracies at the interior dielectric constant of 4 (with rp = 0.408 ± 0.006 of MM/GBSA and rp = 0.388 ± 0.006 of MM/PBSA based on the minimized structures); while for the total dataset (1864 crystal structures), the overall best Pearson correlation coefficient (rp = 0.579 ± 0.002) based on MM/GBSA is better than that of MM/PBSA (rp = 0.491 ± 0.003), indicating that biased sampling may significantly affect the accuracy of the predicted result (some protein families contain too many instances and can bias the overall predicted accuracy). Therefore, family based classification is needed to evaluate the two methodologies; (2) the prediction accuracies of MM/GBSA and MM/PBSA for different protein families are quite different with rp ranging from 0 to 0.9, whereas the correlation and ranking scores (an averaged rp/rs over a list of protein folds and also representing the unbiased sampling) given by MM/PBSA (rp-score = 0.506 ± 0.050 and rs-score = 0.481 ± 0.052) are comparable to those given by MM/GBSA (rp-score = 0.516 ± 0.047 and rs-score = 0.463 ± 0.047) at the fold family level; (3) for the overall prediction accuracies, molecular dynamics (MD) simulation may not be quite necessary for MM/GBSA (rp-minimized = 0.579 ± 0.002 and rp-1ns = 0.564 ± 0.002), but is needed for MM/PBSA (rp-minimized = 0.412 ± 0.003 and rp-1ns = 0.491 ± 0.003). However, for the individual systems, whether to use MD simulation is depended. (4) both MM

 20. Assessing the performance of MM/PBSA and MM/GBSA methods. 5. Improved docking performance using high solute dielectric constant MM/GBSA and MM/PBSA rescoring.

  Science.gov (United States)

  Sun, Huiyong; Li, Youyong; Shen, Mingyun; Tian, Sheng; Xu, Lei; Pan, Peichen; Guan, Yan; Hou, Tingjun

  2014-10-28

  With the rapid development of computational techniques and hardware, more rigorous and precise theoretical models have been used to predict the binding affinities of a large number of small molecules to biomolecules. By employing continuum solvation models, the MM/GBSA and MM/PBSA methodologies achieve a good balance between low computational cost and reasonable prediction accuracy. In this study, we have thoroughly investigated the effects of interior dielectric constant, molecular dynamics (MD) simulations, and the number of top-scored docking poses on the performance of the MM/GBSA and MM/PBSA rescoring of docking poses for three tyrosine kinases, including ABL, ALK, and BRAF. Overall, the MM/PBSA and MM/GBSA rescoring achieved comparative accuracies based on a relatively higher solute (or interior) dielectric constant (i.e. ε = 2, or 4), and could markedly improve the 'screening power' and 'ranking power' given by Autodock. Moreover, with a relatively higher solute dielectric constant, the MM/PBSA or MM/GBSA rescoring based on the best scored docking poses and the multiple top-scored docking poses gave similar predictions, implying that much computational cost can be saved by considering the best scored docking poses only. Besides, compared with the rescoring based on the minimized structures, the rescoring based on the MD simulations might not be completely necessary due to its negligible impact on the docking performance. Considering the much higher computational demand of MM/PBSA, MM/GBSA with a high solute dielectric constant (ε = 2 or 4) is recommended for the virtual screening of tyrosine kinases.

 1. Behandling af højt blodtryk hos patienter med akut apopleksi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, T S; Jørgensen, H S; Garde, E

  1995-01-01

  pressure on admission. In 15 patients the stroke was so severe that treatment was not considered. In the remaining 104 patients reduction of the blood pressure was attempted in 28 (27%); in 23 patients immediately following admission. None of the patients had symptoms or signs of hypertensive......The study was performed to investigate how often reduction of high blood pressure (> or = 220 mmHg systolic and or > or = 120 mmHg diastolic) was attempted in patients with acute stroke or transient ischemic attacks (TIA). Of 1351 consecutive patients with acute stroke or TIA 119 had high blood...... encephalopathy. It is concluded that reduction of high blood pressure in patients with stroke or TIA is attempted too often. As autoregulation is commonly impaired in acute stroke, reduction of systemic blood pressure may enhance ischaemic tissue damage. Reduction of blood pressure in acute stroke should...

 2. Broadband Mm-Wave OFDM Communications in Doubly Selective Channel: Performance Evaluation Using Measured Mm-Wave Channel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chen, Xiaoming; Fan, Wei; Pedersen, Gert F.

  2018-01-01

  In this work, we evaluate the performance of the broadband millimeter-wave (mm-wave) OFDM system in the presence of phase noise (PN) of phase-locked loop based oscillator and delay spread of measured mm-wave channel. It is shown, using Akaike's information criterion, that the channel tap coeffici...

 3. Propellant Residues Deposition from Firing of 40-mm Grenades

  Science.gov (United States)

  2010-09-01

  sampling, the bag was labeled, a tag labeled and attached to the bag, the bag sealed with a tie-wrap, the sample recorded in a log book, and the...NG 1.5 11. 0.73% Leopard Tank2 105-mm (MIS) M1 DNT 300 6.7 2.2x10-3% 105-mm (Trays) M1 DNT 300 7.8 2.7x10-3% Howitzers 105-mm M1-I & II DNT 42

 4. Rst-lämmönvaihtimen vaurioanalyysi

  OpenAIRE

  Tikkanen, Jussi

  2016-01-01

  Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää, miksi lämmönvaihtimen ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaippa on altistunut pistekorroosiolle, jonka seurauksena se on alkanut vuotamaan. Työn tilaajana on varustamoille laivakeittiökokonaisuuksia toimittava yritys. Höyry-vesi -periaatteella toimivaa lämmönvaihdinta on käytetty risteilijäaluksen astianpesukoneen käyttöveden lämmittämiseen. Lämmönvaihdin on alihankkijan valmistama ja toimittama. Työssä selvitetään ensin lämmönvaihtimen ...

 5. Computer-aided diagnosis of psoriasis skin images with HOS, texture and color features: A first comparative study of its kind.

  Science.gov (United States)

  Shrivastava, Vimal K; Londhe, Narendra D; Sonawane, Rajendra S; Suri, Jasjit S

  2016-04-01

  Psoriasis is an autoimmune skin disease with red and scaly plaques on skin and affecting about 125 million people worldwide. Currently, dermatologist use visual and haptic methods for diagnosis the disease severity. This does not help them in stratification and risk assessment of the lesion stage and grade. Further, current methods add complexity during monitoring and follow-up phase. The current diagnostic tools lead to subjectivity in decision making and are unreliable and laborious. This paper presents a first comparative performance study of its kind using principal component analysis (PCA) based CADx system for psoriasis risk stratification and image classification utilizing: (i) 11 higher order spectra (HOS) features, (ii) 60 texture features, and (iii) 86 color feature sets and their seven combinations. Aggregate 540 image samples (270 healthy and 270 diseased) from 30 psoriasis patients of Indian ethnic origin are used in our database. Machine learning using PCA is used for dominant feature selection which is then fed to support vector machine classifier (SVM) to obtain optimized performance. Three different protocols are implemented using three kinds of feature sets. Reliability index of the CADx is computed. Among all feature combinations, the CADx system shows optimal performance of 100% accuracy, 100% sensitivity and specificity, when all three sets of feature are combined. Further, our experimental result with increasing data size shows that all feature combinations yield high reliability index throughout the PCA-cutoffs except color feature set and combination of color and texture feature sets. HOS features are powerful in psoriasis disease classification and stratification. Even though, independently, all three set of features HOS, texture, and color perform competitively, but when combined, the machine learning system performs the best. The system is fully automated, reliable and accurate. Copyright © 2016 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 6. Practice in 35-mm air remote sensing and aerophotogrammetry

  Science.gov (United States)

  Jiang, Yuezu; Wang, Yangsheng; Du, Chuan

  1998-08-01

  With the development of light or super light aircraft that is used as the airborne platform for 35 mm air remote sensing, the updating of cameras and the improvement of sensitive films, an increasingly complete foundation has been laid for 35 mm air remote sensing. Practices show that this technology combined with analytical plotter produced satisfactory precision, achieving a major breakthrough in photogrammetry. It can also be used for large-scale topographic mapping in an engineering area.

 7. QM/MM free energy simulations: recent progress and challenges.

  Science.gov (United States)

  Lu, Xiya; Fang, Dong; Ito, Shingo; Okamoto, Yuko; Ovchinnikov, Victor; Cui, Qiang

  Due to the higher computational cost relative to pure molecular mechanical (MM) simulations, hybrid quantum mechanical/molecular mechanical (QM/MM) free energy simulations particularly require a careful consideration of balancing computational cost and accuracy. Here we review several recent developments in free energy methods most relevant to QM/MM simulations and discuss several topics motivated by these developments using simple but informative examples that involve processes in water. For chemical reactions, we highlight the value of invoking enhanced sampling technique (e.g., replica-exchange) in umbrella sampling calculations and the value of including collective environmental variables (e.g., hydration level) in metadynamics simulations; we also illustrate the sensitivity of string calculations, especially free energy along the path, to various parameters in the computation. Alchemical free energy simulations with a specific thermodynamic cycle are used to probe the effect of including the first solvation shell into the QM region when computing solvation free energies. For cases where high-level QM/MM potential functions are needed, we analyze two different approaches: the QM/MM-MFEP method of Yang and co-workers and perturbative correction to low-level QM/MM free energy results. For the examples analyzed here, both approaches seem productive although care needs to be exercised when analyzing the perturbative corrections.

 8. Overexpression of an Orchid (Dendrobium nobile) SOC1/TM3-Like Ortholog, DnAGL19, in Arabidopsis Regulates HOS1-FT Expression.

  Science.gov (United States)

  Liu, Xiao-Ru; Pan, Ting; Liang, Wei-Qi; Gao, Lan; Wang, Xiao-Jing; Li, Hong-Qing; Liang, Shan

  2016-01-01

  Flowering in the appropriate season is critical for successful reproduction in angiosperms. The orchid species, Dendrobium nobile, requires vernalization to achieve flowering in the spring, but the underlying regulatory network has not been identified to date. The MADS-box transcription factor DnAGL19 was previously identified in a study of low-temperature treated D. nobile buds and was suggested to regulate vernalization-induced flowering. In this study, phylogenetic analysis of DnAGL9 and the MADS-box containing proteins showed that DnAGL19 is phylogenetically closely related to the SOC1-like protein from orchid Dendrobium Chao Parya Smile, DOSOC1. The orchid clade closed to but is not included into the SOC1-1/TM3 clades associated with either eudicots or monocots, suggesting that DnAGL19 is an SOC1-1/TM3-like ortholog. DnAGL19 was found to be highly expressed in pseudobulbs, leaves, roots, and axillary buds but rarely in flowers, and to be substantially upregulated in axillary buds by prolonged low-temperature treatments. Overexpression of DnAGL19 in Arabidopsis thaliana resulted in a small but significantly reduced time to bolting, suggesting that flowering time was slightly accelerated under normal growth conditions. Consistent with this, the A. thaliana APETELA1 (AP1) gene was expressed at an earlier stage in transgenic lines than in wild type plants, while the FLOWERING LOCUS T (FT) gene was suppressed, suggesting that altered regulations on these transcription factors caused the weak promotion of flowering. HIGH EXPRESSION OF OSMOTICALLY RESPONSIVE GENE 1 (HOS1) was slightly activated under the same conditions, suggesting that the HOS1-FT module may be involved in the DnAGL19-related network. Under vernalization conditions, FT expression was significantly upregulated, whereas HOS1 expression in the transgenic A. thaliana has a level similar to that in wild type. Taken together, these results suggest that DnAGL19 controls the action of the HOS1-FT module

 9. Overexpression of an orchid (Dendrobium nobile SOC1/TM3-like ortholog, DnAGL19, in Arabidopsis regulates HOS1-FT expression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xiao-ru eLiu

  2016-02-01

  Full Text Available Flowering in the appropriate season is critical for successful reproduction in angiosperms. The orchid species, Dendrobium nobile, requires vernalization to achieve flowering in the spring, but the underlying regulatory network has not been identified to date. The MADS-box transcription factor DnAGL19 was previously identified in a study of low-temperature treated D. nobile buds and was suggested to regulate vernalization-induced flowering. In this study, phylogenetic analysis of DnAGL9 and the MADS-box containing proteins showed that DnAGL19 is phylogenetically closely related to the SOC1-like protein from orchid Dendrobium Chao Parya Smile, DOSOC1. The orchid clade closed to but is not included into the SOC1-1/TM3 clades associated with either eudicots or monocots, suggesting that DnAGL19 is an SOC1-1/TM3-like ortholog. DnAGL19 was found to be highly expressed in pseudobulbs, leaves, roots and axillary buds but rarely in flowers, and to be substantially upregulated in axillary buds by prolonged low-temperature treatments. Overexpression of DnAGL19 in Arabidopsis thaliana resulted in a small but significantly reduced time to bolting, suggesting that flowering time was slightly accelerated under normal growth conditions. Consistent with this, the A. thaliana APETELA1 (AP1 gene was expressed at an earlier stage in transgenic lines than in wild type plants, while the FLOWERING LOCUS T (FT gene was suppressed, suggesting that altered regulations on these transcription factors caused the weak promotion of flowering. HIGH EXPRESSION OF OSMOTICALLY RESPONSIVE GENE 1 (HOS1 was slightly activated under the same conditions, suggesting that the HOS1-FT module may be involved in the DnAGL19-related network. Under vernalization conditions, FT expression was significantly upregulated, whereas HOS1 expression in the transgenic A. thaliana has a level similar to that in wild type. Taken together, these results suggest that DnAGL19 controls the action of the

 10. Vad underlättar respektive hindrar fysisk aktivitet hos personer med långvariga smärtor? : En kvalitativ intervjustudie

  OpenAIRE

  Strömbom, Johanna; Carlsson, Malin

  2014-01-01

  Titel: Vad underlättar respektive hindrar fysisk aktivitet hos personer med långvariga smärtor? – En kvalitativ intervjustudie. Författare: Malin Carlsson & Johanna Strömbom, Sjukgymnastprogrammet, Institutionen för Medicin och Hälsa (IMH), Linköpings universitet Handledare: Britt Larsson, Docent i yrkesmedicin, Lektor i klinisk smärtforskning, Institutionen för Medicin och Hälsa (IMH), Linköpings universitet. SAMMANFATTNING Bakgrund: Träning har visats ge positiva effekter på långvarig s...

 11. Overexpression of an Orchid (Dendrobium nobile) SOC1/TM3-Like Ortholog, DnAGL19, in Arabidopsis Regulates HOS1-FT Expression

  Science.gov (United States)

  Liu, Xiao-Ru; Pan, Ting; Liang, Wei-Qi; Gao, Lan; Wang, Xiao-Jing; Li, Hong-Qing; Liang, Shan

  2016-01-01

  Flowering in the appropriate season is critical for successful reproduction in angiosperms. The orchid species, Dendrobium nobile, requires vernalization to achieve flowering in the spring, but the underlying regulatory network has not been identified to date. The MADS-box transcription factor DnAGL19 was previously identified in a study of low-temperature treated D. nobile buds and was suggested to regulate vernalization-induced flowering. In this study, phylogenetic analysis of DnAGL9 and the MADS-box containing proteins showed that DnAGL19 is phylogenetically closely related to the SOC1-like protein from orchid Dendrobium Chao Parya Smile, DOSOC1. The orchid clade closed to but is not included into the SOC1-1/TM3 clades associated with either eudicots or monocots, suggesting that DnAGL19 is an SOC1-1/TM3-like ortholog. DnAGL19 was found to be highly expressed in pseudobulbs, leaves, roots, and axillary buds but rarely in flowers, and to be substantially upregulated in axillary buds by prolonged low-temperature treatments. Overexpression of DnAGL19 in Arabidopsis thaliana resulted in a small but significantly reduced time to bolting, suggesting that flowering time was slightly accelerated under normal growth conditions. Consistent with this, the A. thaliana APETELA1 (AP1) gene was expressed at an earlier stage in transgenic lines than in wild type plants, while the FLOWERING LOCUS T (FT) gene was suppressed, suggesting that altered regulations on these transcription factors caused the weak promotion of flowering. HIGH EXPRESSION OF OSMOTICALLY RESPONSIVE GENE 1 (HOS1) was slightly activated under the same conditions, suggesting that the HOS1-FT module may be involved in the DnAGL19-related network. Under vernalization conditions, FT expression was significantly upregulated, whereas HOS1 expression in the transgenic A. thaliana has a level similar to that in wild type. Taken together, these results suggest that DnAGL19 controls the action of the HOS1-FT module

 12. Depresjon etter slag – en undervurdert diagnose? - hvordan kan sykepleiere bidra til å forebygge depresjon hos pasient som har hatt apoplexia cerebri?

  OpenAIRE

  Bye, Terje; Skotte, Kjetil

  2010-01-01

  Oppgaven handler om hvordan sykepleiere kan bidra til å forebygge depresjon hos pasienter som har hatt apoplexia cerebri, en sykdom som for mange endrer livet radikalt. Vi ønsker med oppgaven å sette fokus på helhetlig sykepleie og på at sykepleier kan bidra til å styrke slagpasienters psykiske helse ved å være et medmenneske som tar i bruk sykepleiefaglige teknikker for å skape håp og optimisme. Først har vi kartlagt enkelt sykdomslæren rundt apoplexia cerebri. Deretter definert depresjon, r...

 13. Prostate biopsy outcome using 29 mm cutting length.

  Science.gov (United States)

  Fink, K G; Hutarew, G; Pytel, A; Schmeller, N T

  2005-01-01

  The aim of the study was to compare the prostate biopsy outcome by using either standard or extended cutting length of the needles. A total of 74 consecutive prostates from radical prostatectomy were used. Two sextant biopsies were performed ex vivo. We developed a precise simulation of a transrectal biopsy procedure using ultrasound for guiding the needle. In the first set of biopsies an 18-gauge tru cut needle with 19 mm cutting length, powered by a automatic biopsy gun was used. In the second set a single use gun with an 18-gauge end-cutting needle and 29 mm cutting length was used. In the set of sextant biopsies using 19 mm cutting length 49 (66%) carcinomas were found. In the set of sextant biopsies using 29 mm cutting length 58 (78%) of the tumors were detected. 24 (32%) prostates showed tumor in the transition zones, but there was no transition-zone-only cancer in this study. Nevertheless taking longer cores led to an improvement in prostate cancer detection of 18%. In this ex vivo setting the use of 29 mm cutting length for prostate biopsy led to an significant improvement in cancer detection. As we found the end-cutting needle not suitable for use in the patient, these results support the idea to develop a longer tru cut needle and corresponding gun for further clinical investigations. Copyright (c) 2005 S. Karger AG, Basel.

 14. Optical coating uniformity of 200mm (8") diameter precut wafers

  Science.gov (United States)

  Burt, Travis C.; Fisher, Mark; Brown, Dean; Troiani, David

  2017-02-01

  Automated spectroscopic profiling (mapping) of a 200 mm diameter near infrared high reflector (centered at 1064 nm) are presented. Spatial resolution at 5 mm or less was achieved using a 5 mm × 1.5 mm monochromatic beam. Reflection changes of 1.0% across the wafer diameter were observed under s-polarized and p- polarized conditions. Redundancy was established for each chord by re-measuring the center of the wafer and reproducibility of approximately used to measure the reflectance and transmittance of a sample across a range of angles (θi) at near normal angles of incidence (AOI). A recent development by Agilent Technologies, the Cary 7000 Universal Measurement Spectrophotometer (UMS) combines both reflection and transmission measurements from the same patch of a sample's surface in a single automated platform for angles of incidence in the range 5°use of MPS on the Cary 7000 UMS with rotational (Φ) and vertical (z) sample positioning control. MPS(θi,Φ,z) provides for automated unattended multi-angle R/T analysis of at 200 mm diameter samples with the goal to provide better spectroscopic measurement feedback into large wafer manufacturing to ensure yields are maximized, product quality is better controlled and waste is reduced before further down-stream processing.

 15. Laparoscopic 5-mm trocar site herniation and literature review.

  Science.gov (United States)

  Yamamoto, Miya; Minikel, Laura; Zaritsky, Eve

  2011-01-01

  To evaluate the evidence for fascial closure of 5-mm laparoscopic trocar sites. We conducted electronic database searches of PubMed and the Cochrane Library for articles published between November 2008 and December 2010. We used the keywords trocar hernia, trocar-site hernia, laparoscopic hernia, trocar port-site hernia, laparoscopic port-site hernia. Prospective and retrospective case series, randomized trials, literature reviews, and randomized animal studies of trocar hernias on abdominal wall defects from gynecologic, urologic, and general surgery literature were reviewed. The Cochrane Database was reviewed for pertinent studies. Metaanalysis was not possible due to the significant heterogeneity between studies and lack of randomized trials large enough to assess the incidence of this rare complication. Trocar-site hernias are a rare but known complication of laparoscopic surgery. Trocar size ≥10mm is associated with an increased rate of hernia development. Currently, the accepted gynecologic surgical practice is closure of fascial incisions ≥10mm, while incisions manipulation of 5-mm trocar sites the surgeon should consider fascial closure, because extension of the initial incision may have occurred. There is no evidence to recommend routine closure of 5-mm trocar incisions; the choice should continue to be left to the discretion of the individual surgeon.

 16. QM/MM Calculations with deMon2k

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dennis R. Salahub

  2015-03-01

  Full Text Available The density functional code deMon2k employs a fitted density throughout (Auxiliary Density Functional Theory, which offers a great speed advantage without sacrificing necessary accuracy. Powerful Quantum Mechanical/Molecular Mechanical (QM/MM approaches are reviewed. Following an overview of the basic features of deMon2k that make it efficient while retaining accuracy, three QM/MM implementations are compared and contrasted. In the first, deMon2k is interfaced with the CHARMM MM code (CHARMM-deMon2k; in the second MM is coded directly within the deMon2k software; and in the third the Chemistry in Ruby (Cuby wrapper is used to drive the calculations. Cuby is also used in the context of constrained-DFT/MM calculations. Each of these implementations is described briefly; pros and cons are discussed and a few recent applications are described briefly. Applications include solvated ions and biomolecules, polyglutamine peptides important in polyQ neurodegenerative diseases, copper monooxygenases and ultra-rapid electron transfer in cryptochromes.

 17. Laparoscopic ventral hernia repair using only 5-mm ports.

  Science.gov (United States)

  Bell-Allen, Nicholas; O'Rourke, Harriet; Hong, Lisa; O'Rourke, Nicholas

  2017-10-12

  The technique of laparoscopic ventral hernia repair has been evolving since it was first described over 20 years ago. We report a new technique where polyester mesh was back loaded through a 5-mm port site, coming into contact with the skin. This avoids the need for any 10-12-mm ports. A prospective database of laparoscopic ventral hernia repairs was examined. A single surgeon performed 344 laparoscopic ventral hernia repairs using this technique over 60 months. Follow-up was conducted by both clinical and independent phone review. Laparoscopic access was achieved via a 5-mm optical port, adding two, or occasionally three, 5-mm extra ports. Hernia contents were reduced and the extra-peritoneal fat excised; 5-mm tooth graspers were placed through the lateral port and then in a retrograde fashion through the uppermost port. The port was removed, and the mesh pulled back into the abdominal cavity and positioned with a minimum of 3-cm overlap. The mesh was fixed using absorbable tacks and sutures. Most patients had primary umbilical hernias. There was one case of mesh infection due to enteric organisms. This occurred in a patient undergoing repair of a stoma site hernia, resulting from a Hartmann's procedure for perforated diverticulitis. There was no other evidence of acute or chronic mesh infection despite cutaneous contact with the mesh. In this series, there was an overall hernia recurrence rate of 2.4%. Laparoscopic ventral hernia repair using only 5-mm ports is a safe, effective technique with no extra risk of infection. © 2017 Royal Australasian College of Surgeons.

 18. QM/MM-MD simulations of conjugated polyelectrolytes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sjöqvist, Jonas; Linares, Mathieu; Mikkelsen, Kurt Valentin

  2014-01-01

  A methodological development is reported for the study of luminescence properties of conjugated polyelectrolytes, encompassing systems in which dihedral rotational barriers are easily overcome at room temperature. The components of the model include (i) a molecular mechanics (MM) force field...... mechanics/molecular mechanics QM/MM approach. A detailed analysis of the combined polarization effects of the ionic moiety and the polar water solvent is presented. At an increased computational cost of 30% compared to a calculation excluding the solvent, the error in the transition wavelength...

 19. Læring i praksis. Tilrettelegging for å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studenter i praksis. Erfaringer fra en pilotstudie.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Høium

  2009-02-01

  Full Text Available Studien belyser erfaringer med en tilpasset veiledningsmodell i gruppe, for å styrke profesjonell kompetanse hos vernepleiestudenter i praksis. Intervensjonen er gjennomført i forhold til 32 bachelorstudenter fra tre ulike kull. Den tar utgangspunkt i en obligatorisk veiledningsgruppe som foregår inne på høgskolen, midtveis i en av deres praksisperioder. Hovedmålsettingen var å se i hvilken grad veiledningsmodellen bidro til utbytte og læringseffekt i forhold til målsetting for praksisperioden. Et annet mål med studien har vært å skaffe erfaringer med hvordan refleksjon og kritisk tenkning kan læres gjennom praktisk student veiledning. Resultater fra undersøkelsen viste at den tilpassede veiledningsmodellen som her ble benyttet, bidro til å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studentene. Dette gir grunnlag for videre optimisme med tanke på å styrke vernepleiestudentenes læring og profesjonelle kompetanse. Betydningen forsterkes ved at refleksjonskompetanse fremheves som en sentral kvalitetsvariabel, både fra myndighetene og fra fagfeltet. En videre utfordring vil være å raffinere modellen ytterligere med tanke på utprøving og tilpasset implementering gjennom ulike praksisperioder i studiet.

 20. Trofiske skift og fysiske faktorer i væksten hos Færøske torsk (Gadus morhua) undersøgt ved brug af stabile isotoper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Nielsen, Jens; Christensen, Jens Tang; Grønkjær, P.

  -2010), og 2) ved undersøgelse af stabile isotoper over en periode på 20 år (1991-2010). År med større vækst ringbredde i otolitten, forbindes med optimale betingelser, mens små ringbredder forbindes med ugunstige år. Ændringerne i otolitterne er et konservativt estimat for variation i vækst, og har derfor...... en mindre amplitude i variationen af ringbredde end direkte vækst målinger. Over hele vækstkronologien ses en negativ udvikling i væksten hos torsk, dog afbrudt af kortere perioder med positiv vækst. De stabile isotop prøver udtages fra hele otolitter fra 5 år gamle torsk. Fra protein delen af...... omgivelser torsken har oplevet, især den omgivende temperatur. Karbon signalet fra den uorganiske del af otolitten vil blive sammenlignet med værdierne i protein delen. De stabile isotop-værdier, samt vækst data vil blive analyseret for at se sammenhængen mellem klimaet og væksten hos torsk. Både lokalt, med...

 1. A comparative study of trypsin specificity based on QM/MM molecular dynamics simulation and QM/MM GBSA calculation.

  Science.gov (United States)

  Chen, Jianzhong; Wang, Jinan; Zhang, Qinggang; Chen, Kaixian; Zhu, Weiliang

  2015-01-01

  Hydrogen bonding and polar interactions play a key role in identification of protein-inhibitor binding specificity. Quantum mechanics/molecular mechanics molecular dynamics (QM/MM MD) simulations combined with DFT and semi-empirical Hamiltonian (AM1d, RM1, PM3, and PM6) methods were performed to study the hydrogen bonding and polar interactions of two inhibitors BEN and BEN1 with trypsin. The results show that the accuracy of treating the hydrogen bonding and polar interactions using QM/MM MD simulation of PM6 can reach the one obtained by the DFT QM/MM MD simulation. Quantum mechanics/molecular mechanics generalized Born surface area (QM/MM-GBSA) method was applied to calculate binding affinities of inhibitors to trypsin and the results suggest that the accuracy of binding affinity prediction can be significantly affected by the accurate treatment of the hydrogen bonding and polar interactions. In addition, the calculated results also reveal the binding specificity of trypsin: (1) the amidinium groups of two inhibitors generate favorable salt bridge interaction with Asp189 and form hydrogen bonding interactions with Ser190 and Gly214, (2) the phenyl of inhibitors can produce favorable van der Waals interactions with the residues His58, Cys191, Gln192, Trp211, Gly212, and Cys215. This systematic and comparative study can provide guidance for the choice of QM/MM MD methods and the designs of new potent inhibitors targeting trypsin.

 2. Millimeter wave VAlidation STandard (mm-VAST) antenna. Abstract

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kim, Oleksiy S.

  This document outlines the background, objectives and the main results of the project “Millimeter wave VAlidation STandard (mm-VAST) antenna” completed by the Technical University of Denmark (DTU) in collaboration with Danish company TICRA for the European Space Agency (ESA) under ESA contract no...

 3. Security architecture of the M&M mobile agent framework

  Science.gov (United States)

  Marques, Paulo J.; Santos, Nuno F.; Silva, Luis; Silva, Joao G.

  2001-07-01

  In the Mobile Agent programming model, small threads of execution migrate from machine to machine, performing their operations locally. For being able to deploy such a model into real world applications, security is a vital concern. In the M&M project we have developed a system that departures from the traditional platform-based execution model for mobile agents. In M&M there are no agent platforms. Instead there is a component framework that allows the applications to become able of sending and receiving agents by themselves in a straightforward manner. In this paper we examine the security mechanisms available in M&M, and how integration with existing applications is done. One difficult aspect of this work is that all the features must work with the security mechanisms that already exist on the applications. This is so because the components are integrated from within into the applications, which already have security mechanisms in place. Currently, M&M provides features like fine-grain security permissions, encryption of agents and data, certificate distribution using LDAP and cryptographic primitives for agents. For validating the approach and solutions found, we have integrated the framework into several off-the-shelf web servers, having the security mechanisms running, with no problems.

 4. Hypotension begins at 110 mm Hg: redefining "hypotension" with data.

  Science.gov (United States)

  Eastridge, Brian J; Salinas, Jose; McManus, John G; Blackburn, Lorne; Bugler, Eileen M; Cooke, William H; Convertino, Victor A; Concertino, Victor A; Wade, Charles E; Holcomb, John B

  2007-08-01

  Clinicians routinely refer to hypotension as a systolic blood pressure (SBP) Data Bank with emergency department SBP and mortality data were analyzed. Patients (140,898) with severe head injuries, a Glasgow Coma Score definition of hypotension and hypoperfusion than is 90 mm Hg. This analysis will also be useful for developing appropriately powered studies of hemorrhagic shock.

 5. Analysis on MM5 predictions at Sriharikota during northeast ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  The objective of this study is to analyse the performance of the PSU-NCAR Mesoscale Model Version 5 (MM5), for northeast monsoon 2008 that includes tropical cyclones – Rashmi, Khai-Muk and Nisha and convective events over Sriharikota region, the rocket launch centre. The impact of objective analysis system using ...

 6. SBI-lavenergihus model 79 - med 410 mm hulmur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blach, K.; Kjær, B.

  Rapporten omfatter over et halvt hundrede detailtegninger til lavt byggeri med højisolerede ydervægge udført som 410 mm hulmur. Som eksempel vises et modulprojekteret enfamiliehus med 1/2 etage. Statiske forhold og alternative løsninger beskrives kortfattet. Rapporten redegør yderligere for et års...

 7. LIGA-fabricated compact mm-wave linear accelerator cavities.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Song, J.J.; Bajikar, S.S.; DeCarlo, F.; Kang, Y.W.; Kustom, R.L.; Mancini, D.C.; Nassiri, A.; Lai, B.; Feinerman, A.D.; White, V.

  1998-03-23

  Millimeter-wave rf cavities for use in linear accelerators, free-electron lasers, and mm-wave undulatory are under development at Argonne National Laboratory. Typical cavity dimensions are in the 1000 mm range, and the overall length of the accelerator structure, which consists of 30-100 cavities, is about 50-100 mm. An accuracy of 0.2% in the cavity dimensions is necessary in order to achieve a high Q-factor of the cavity. To achieve this these structures are being fabricated using deep X-ray lithography, electroforming, and assembly (LIGA). The first prototype cavity structures are designed for 108 GHz and 2p/3-mode operation. Input and output couplers are integrated with the cavity structures. The cavities are fabricated on copper substrates by electroforming copper into 1-mm-thick PMMA resists patterned by deep x-ray lithography and polishing the copper down to the desired thickness. These are fabricated separately and subsequently assembled with precision spacing and alignment using microspheres, optical fibers, or microfabricated spacers/alignment pieces. Details of the fabrication process, alignment, and assembly work are presented in here.

 8. Two-port laparoscopic ovarian cystectomy using 3-mm instruments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Naoyuki Yoshiki

  2016-05-01

  Conclusion: Two-port laparoscopic ovarian cystectomy using 3-mm instruments is a feasible and safe approach by which surgeons expert in conventional multiport laparoscopy achieve minimally invasive surgery with low morbidity and a low rate of conversion to the conventional approach.

 9. Millimeter wave VAlidation STandard (mm-VAST) antenna

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kim, Oleksiy S.

  This document summarizes the main results of the project “Millimeter wave VAlidation STandard (mm-VAST) antenna” completed by the Technical University of Denmark (DTU) in collaboration with Danish company TICRA for the European Space Agency (ESA) under ESA contract no. 4000109866/13/NL/MH....

 10. Guide to Films (16 mm) About Ecology, Adaptation and Pollution.

  Science.gov (United States)

  1971

  Synopses of 350 films (16 mm.) on ecology, adaptation of plants and animals to their environment, and environmental pollution are listed alphabetically by title in this guide. It specifies whether the film is black-and-white or color, its running time, and its source. An abbreviated subject index and a directory of sources are also provided. The…

 11. Protection of Marine Mammals (PoMM) (abstract)

  NARCIS (Netherlands)

  Knoll, M.; Ciaccia, E.; Dekeling, R.P.A.; Kvadsheim, P.H.; Liddell, K.; Gunnarsson, S.L.; Ludwig, S.; Nissen, I.; Lorenzen, D.; Kreimeyer, R.; Pavan, G.; Meneghetti, N.; Nordlund, N.; Benders, F.P.A.; Zwan, T. van der; Fraser, L.; Johansson, T.; Garmelius, M.

  2013-01-01

  The EDA (European Defence Agency) project PoMM (Protection of Marine Mammals) is based on an agreement between the Ministries of Defence for Germany, Italy, the Netherlands, Norway, Sweden and the United Kingdom. The project, running for 3 years since August 2010, aims to protect marine mammals

 12. XM203 40mm Grenade Launcher Attachment Development

  Science.gov (United States)

  The Army Concept Team in Vietnam evaluated the XM203 40mm Grenade Launcher Attachment Development to determine its suitability for tactical use by US...Army units in RVN. The XM203 was designed to provide the rifle squad’s grenadier with a weapon incorporating an M16 rifle and a grenade launcher.

 13. MmTX1 and MmTX2 from coral snake venom potently modulate GABAA receptor activity.

  Science.gov (United States)

  Rosso, Jean-Pierre; Schwarz, Jürgen R; Diaz-Bustamante, Marcelo; Céard, Brigitte; Gutiérrez, José M; Kneussel, Matthias; Pongs, Olaf; Bosmans, Frank; Bougis, Pierre E

  2015-02-24

  GABAA receptors shape synaptic transmission by modulating Cl(-) conductance across the cell membrane. Remarkably, animal toxins that specifically target GABAA receptors have not been identified. Here, we report the discovery of micrurotoxin1 (MmTX1) and MmTX2, two toxins present in Costa Rican coral snake venom that tightly bind to GABAA receptors at subnanomolar concentrations. Studies with recombinant and synthetic toxin variants on hippocampal neurons and cells expressing common receptor compositions suggest that MmTX1 and MmTX2 allosterically increase GABAA receptor susceptibility to agonist, thereby potentiating receptor opening as well as desensitization, possibly by interacting with the α(+)/β(-) interface. Moreover, hippocampal neuron excitability measurements reveal toxin-induced transitory network inhibition, followed by an increase in spontaneous activity. In concert, toxin injections into mouse brain result in reduced basal activity between intense seizures. Altogether, we characterized two animal toxins that enhance GABAA receptor sensitivity to agonist, thereby establishing a previously unidentified class of tools to study this receptor family.

 14. 9th IFToMM International Conference on Rotor Dynamics

  CERN Document Server

  2015-01-01

  This book presents the proceedings of the 9th IFToMM International Conference on Rotor Dynamics. This conference is a premier global event that brings together specialists from the university and industry sectors worldwide in order to promote the exchange of knowledge, ideas, and information on the latest developments and applied technologies in the dynamics of rotating machinery. The coverage is wide ranging, including, for example, new ideas and trends in various aspects of bearing technologies, issues in the analysis of blade dynamic behavior,  condition monitoring of different rotating machines, vibration control, electromechanical and fluid-structure interactions in rotating machinery, rotor dynamics of micro, nano, and cryogenic machines, and applications of rotor dynamics in transportation engineering. Since its inception 32 years ago, the IFToMM International Conference on Rotor Dynamics has become an irreplaceable point of reference for those working in the field, and this book reflects the high qua...

 15. A 300-nm compact mm-wave linac FEL design

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nassiri, A.; Kustom, R.L.; Kang, Y.W. [Argonne National Lab., IL (United States)

  1995-12-31

  Microfabrication technology offers an alternative method for fabricating precision, miniature-size components suitable for use in accelerator physics and commercial applications. The original R&D work at Argonne, in collaboration with the University of Illinois at Chicago, has produced encouraging results in the area of rf accelerating structure design, optical and x-ray masks production, deep x-ray lithography (LIGA exposures), and precision structural alignments. In this paper we will present a design study for a compact single pass mm-linac FEL to produce short wavelength radiation. This system will consists of a photocathode rf gun operated at 30 GHz, a 50-MeV superconducting constant gradient structure operated at 60 GHz, and a microundulator with 1-mm period. Initial experimental results on a scale model rf gun and microundulator will be presented.

 16. Introduction to statistics using interactive MM*Stat elements

  CERN Document Server

  Härdle, Wolfgang Karl; Rönz, Bernd

  2015-01-01

  MM*Stat, together with its enhanced online version with interactive examples, offers a flexible tool that facilitates the teaching of basic statistics. It covers all the topics found in introductory descriptive statistics courses, including simple linear regression and time series analysis, the fundamentals of inferential statistics (probability theory, random sampling and estimation theory), and inferential statistics itself (confidence intervals, testing). MM*Stat is also designed to help students rework class material independently and to promote comprehension with the help of additional examples. Each chapter starts with the necessary theoretical background, which is followed by a variety of examples. The core examples are based on the content of the respective chapter, while the advanced examples, designed to deepen students’ knowledge, also draw on information and material from previous chapters. The enhanced online version helps students grasp the complexity and the practical relevance of statistical...

 17. A 10-mm MR-Conditional Unidirectional Pneumatic Stepper Motor.

  Science.gov (United States)

  Chen, Yue; Mershon, Christopher D; Tse, Zion Tsz Ho

  2015-04-01

  Magnetic resonance (MR) conditional robotic devices facilitate accurate interventional procedures under MR imaging (MRI) guidance. For this purpose, a compact (10-mm diameter) MR-conditional stepper motor is presented. The device features seven key components, which contribute to a dense and easy to fabricate design. Alternating bursts of pressurized air and vacuum can drive the motor in 60° per step to achieve a maximum torque of 2.4 mNm. The relationship between torque and angular speed was investigated to demonstrate motor performance under different loading conditions. The stepper motor was tested in a GE 3T MRI scanner to verify its MR-compatibility. A maximum artifact width of 3 mm was measured in MRI images and a maximum signal-to-noise ratio reduction of 2.49% was recorded.

 18. Towards 0.1-mm spatial resolution in neutron diffractometry

  CERN Document Server

  Stoica, A D

  2002-01-01

  A design goal for VULCAN, the SNS engineering neutron diffractometer, is to enable spatial mapping with 0.1-mm resolution. Because the targeted applications often involve the use of large samples or special environments, slits cannot be used for this purpose. In this paper, methods to achieve 0.1-mm spatial resolution are outlined. For the incident beam, a new compact focusing device is proposed. The device is made of a stack of bent silicon wafers, each having a reflective multilayer (supermirror) deposited on one side and a neutron-absorbing layer on the other side. The optimal design to minimize the optical spatial aberrations is discussed and Monte Carlo simulation results are presented. For the diffracted beam, imaging devices made from thick packets of diffracting bent silicon wafers (known as Bragg mirrors) could be used. The requirements to achieve sharp imaging together with a large phase-space acceptance window are discussed and preliminary testing results are presented. (orig.)

 19. Udtrækning af 10 mm ankerbolte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Pilegaard

  Denne rapport beskriver forsøg med udtrækning af 10 mm ankerbolte udført af Laboratoriet for Bærende Konstruktioner, Instituttet for Bygningsteknik, Aalborg Universitet. Forsøgene blev udført d. 19. og 21. juni 2001. Forsøgene blev udført dels på Hjørring Sygehus og dels på Laboratoriet.......Denne rapport beskriver forsøg med udtrækning af 10 mm ankerbolte udført af Laboratoriet for Bærende Konstruktioner, Instituttet for Bygningsteknik, Aalborg Universitet. Forsøgene blev udført d. 19. og 21. juni 2001. Forsøgene blev udført dels på Hjørring Sygehus og dels på Laboratoriet....

 20. 1st International Conference of IFToMM Italy

  CERN Document Server

  Gasparetto, Alessandro

  2017-01-01

  This volume contains the Proceedings of the First International Conference of IFToMM Italy (IFIT2016), held at the University of Padova, Vicenza, Italy, on December 1-2, 2016. The book contains contributions on the latest advances on Mechanism and Machine Science. The fifty-nine papers deal with such topics as biomechanical engineering, history of mechanism and machine science, linkages and mechanical controls, multi-body dynamics, reliability, robotics and mechatronics, transportation machinery, tribology, and vibrations.

 1. Experimental investigations of 3 mm aperture PPLN structures

  Science.gov (United States)

  Kolker, D.; Pronyushkina, A.; Boyko, A.; Kostyukova, N.; Trashkeev, S.; Nuyshkov, B.; Shur, V.

  2017-01-01

  We are reporting about investigation of domestic 3 mm aperture periodically polled lithium niobate (PPLN) structures for cascaded mid-IR OPO. Wide aperture periodically poled MgO-doped lithium niobate (LiNbO3) structures at multigrating, fan-out and multi fan-out configuration were prepared at “Labfer LTD”. Laser source based on such structures can be used for special applications. Four different PPLN structures were investigated and effective aperture for effective pumping was defined.

 2. Fusion plasma diagnostics with mm-waves an introduction

  CERN Document Server

  Hartfuss, Hans-Jürgen

  2013-01-01

  Filling a gap in the literature, this introduction to the topic covers the physics of the standard microwave diagnostics established on modern fusion experiments, and the necessary technological background from the field of microwave engineering. Written by well-known mm-wave diagnosticians in the field of fusion physics, the textbook includes such major diagnostic techniques as electron cyclotron emission, interferometry, reflectometry, polarimetry, and scattering.

 3. MM*INDO : INTERACTIVE STATISTICS LEARNING IN INDONESIAN LANGUAGE

  OpenAIRE

  Hizir Sofyan; Noer Azam Achsani

  2014-01-01

  In line with the development of computer and information technology, interactive learning become an alternative choice to the conventional one. MM*Indo is an interactive introductory to the world of statistics using Indonesian Language. This software would help the student to understand the statistic lectures, especially in the elementary phase, through it’s dynamic explanation and many practical exercises. The software is supported by the XploRe statistical programming language a...

 4. Laparoscopic 5-mm Trocar Site Herniation and Literature Review

  OpenAIRE

  Yamamoto, Miya; Minikel, Laura; Zaritsky, Eve

  2011-01-01

  Objective: To evaluate the evidence for fascial closure of 5-mm laparoscopic trocar sites. Methods: We conducted electronic database searches of PubMed and the Cochrane Library for articles published between November 2008 and December 2010. We used the keywords trocar hernia, trocar-site hernia, laparoscopic hernia, trocar port-site hernia, laparoscopic port-site hernia. Prospective and retrospective case series, randomized trials, literature reviews, and randomized animal studies of trocar h...

 5. Wireless channel characterization for mm-size neural implants.

  Science.gov (United States)

  Mark, Michael; Bjorninen, Toni; Chen, Yuhui David; Venkatraman, Subramaniam; Ukkonen, Leena; Sydanheimo, Lauri; Carmena, Jose M; Rabaey, Jan M

  2010-01-01

  This paper discusses an approach to modeling and characterizing wireless channel properties for mm-size neural implants. Full-wave electromagnetic simulation was employed to model signal propagation characteristics in biological materials. Animal tests were carried out, proving the validity of the simulation model over a wide range of frequency from 100MHz to 6GHz. Finally, effects of variability and uncertainty in human anatomy and dielectric properties of tissues on these radio links are explored.

 6. An accidental death caused by an unexploded 40-mm grenade.

  Science.gov (United States)

  Dulger, H E; Tokdemir, M

  2001-06-01

  Unexploded grenades are potentially dangerous materials. Numerous grenades have been found to be unexploded after wars have ended. We present an interesting case of an unexploded grenade that was found accidentally in a soldier's skull. On physical examination, the entrance wound of an unusual penetrating object was noted. This unusual physical finding led us to undertake radiographic examination. A 40-mm unexploded grenade was noticed on the radiograph of the soldier's skull.

 7. High Rate Proton Irradiation of 15mm Muon Drifttubes

  CERN Document Server

  INSPIRE-00295941

  2012-01-01

  Future LHC luminosity upgrades will significantly increase the amount of background hits from photons, neutrons and protons in the detectors of the ATLAS muon spectrometer. At the proposed LHC peak luminosity of 5*10^34 1/cm^2s, background hit rates of more than 10 kHz/cm^2 are expected in the innermost forward region, leading to a loss of performance of the current tracking chambers. Based on the ATLAS Monitored Drift Tube chambers, a new high rate capable drift tube detecor using tubes with a reduced diameter of 15mm was developed. To test the response to highly ionizing particles, a prototype chamber of 46 15mm drift tubes was irradiated with a 20 MeV proton beam at the tandem accelerator at the Maier-Leibnitz Laboratory, Munich. Three tubes in a planar layer were irradiated while all other tubes were used for reconstruction of cosmic muon tracks through irradiated and non-irradiated parts of the chamber. To determine the rate capability of the 15mm drift-tubes we investigated the effect of the proton hit ...

 8. Does the St. Jude Regent 17-mm Offer Better Outcomes Than the Hemodynamic Plus 17-mm Aortic Valve Mechanical Prothesis?

  Science.gov (United States)

  Prifti, Edvin; Bonacchi, Massimo; Baboci, Arben; Giunti, Gabriele; Esposito, Giampiero; Kajo, Efrosina; Nuellari, Edmond; Vanini, Vittorio

  2015-11-01

  The aim of the present study is to report the early and mid-term clinical and hemodynamic results of a prospective trial investigating the clinical performance of the St. Jude Medical Regent 17 mm (SJMR-17) versus St. Jude Medical Hemodynamic Plus 17 mm (SJMHP-17). Between January 2000 and August 2013, 20 patients (Group I) with aortic valve (AV) stenosis underwent first time AV replacement with a SJMR-17 and nine patients (Group II) underwent AV replacement with a SJMHP-17. The mean follow-up was 58 ± 31 months. There was one death in Group I. The end-diastolic IVS thickness and end-systolic posterior left ventricle (LV) wall thickness was reduced significantly in boths groups (p = 0.001 and p = 0.006 in Group I and p = 0.007 and p = 0.011 in Group II). The peak and mean transprosthesis gradients (P-TPG and M-TPG) were 29 ± 6.8 mmHg and 17.5 ± 4.5 mmHg in Group I, significantly lower than in Group II (55.2 ± 19.7 mmHg and 28.8 ± 7.7 mmHg). The postoperative left ventricular mass (LVM) and indexed left ventricular mass (LVMi) were reduced significantly in both groups versus the preoperative values. The postoperative LVMi was 114.5 ± 10.6 g/m(2) in Group I versus 127 ± 8 g/m(2) in Group II (p = 0.01). With dobutamine, heart rate, left ventricular ejection fraction, cardiac output, transprosthesis peak, and mean gradients increased significantly in both groups, however, the P-TPG and M-TPG were significantly higher in Group II (p = 0.026 and p = 0.022) despite a non-significant increase of the indexed effective orifice area. The SJMR-17 can be employed with satisfactory postoperative clinical and hemodynamic outcomes in patients with small aortic annulus, especially in elderly patients offering better outcome than SJMHP-17. © 2015 Wiley Periodicals, Inc.

 9. mm-wave EM-imaging chipless RFID system

  OpenAIRE

  Zomorrodi, Mohammad

  2017-01-01

  A new mm-wave imaging chipless RFID system is proposed. The system comprises a multi-bit tiny chipless RFID tag, a double sided printed dipole array (DSPDA) as the reader antenna and the synthetic aperture radar (SAR) image processing algorithm. The multi-bit tags comprise a series of meander line and strip line polarizers on a paper substrate. A linearly polarized (LP) incident wave illuminates the tag surface at 60 GHz instrumentation scientific and medical (ISM) band. The DSPDA is a four-e...

 10. Advanced accelerator and mm-wave structure research at LANL

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Simakov, Evgenya Ivanovna [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2016-06-22

  This document outlines acceleration projects and mm-wave structure research performed at LANL. The motivation for PBG research is described first, with reference to couplers for superconducting accelerators and structures for room-temperature accelerators and W-band TWTs. These topics are then taken up in greater detail: PBG structures and the MIT PBG accelerator; SRF PBG cavities at LANL; X-band PBG cavities at LANL; and W-band PBG TWT at LANL. The presentation concludes by describing other advanced accelerator projects: beam shaping with an Emittance Exchanger, diamond field emitter array cathodes, and additive manufacturing of novel accelerator structures.

 11. Dynamic impact analysis of the M1 105mm projectile

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Walls, J.C.; Webb, D.S.

  1993-06-01

  Evaluation of the effects of {open_quotes}rough-handling{close_quotes}-induced stresses in the nose region of a 105mm artillery projectile was performed to determine if these stresses could have contributed to the premature explosion of a projectile during a Desert Shield training mission of the 101st Army Airborne in Saudi Arabia. The rough-handling evaluations were simulated by dynamic impact analysis. It was concluded that the combined residual stress and dynamic impact-induced stress would not be of sufficient magnitude to cause cracking of the projectile in the nose region.

 12. Dynamic impact analysis of the M1 105mm projectile

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Walls, J.C.; Webb, D.S.

  1993-06-01

  Evaluation of the effects of [open quotes]rough-handling[close quotes]-induced stresses in the nose region of a 105mm artillery projectile was performed to determine if these stresses could have contributed to the premature explosion of a projectile during a Desert Shield training mission of the 101st Army Airborne in Saudi Arabia. The rough-handling evaluations were simulated by dynamic impact analysis. It was concluded that the combined residual stress and dynamic impact-induced stress would not be of sufficient magnitude to cause cracking of the projectile in the nose region.

 13. Living with Omniback and the 8mm drive

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jones, M.C.

  1990-01-01

  Apollo's OmniBack backup system provides a convenient and effective way of storing network backup information on 8mm tape. In addition it has a journaling facility to write extensive log files, recording the backup process in almost any degree of detail desired. The directory structure and file names used are logical and well-defined. Summary files announce the degree of success of the backup as specified in the work file. The system will run unattended under the UNIX cron command, allowing the backup to be performed during the night when user demands on the network are small and most user files are free.

 14. Hyperbilirubinemi hos nyfødte – et kontroversielt tema. Erfaringer med nye indikasjoner for fototerapi og utskiftningstransfusjon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alf Meberg

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGNye indikasjoner for behandling av hyperbilirubinemi hos nyfødte (bilirubinskjema fra Hillingdon sykehus,England ble innført ved Vestfold sentralsykehus primo 1994. Endringene i panoramaet av behandlingstiltak(lysbehandling, utskiftningstransfusjon ble registrert i kohortene av levende fødte ved sykehuset i toårsperioden1994-95 og sammenlignet med foregående treårsperiode 1991-93. Total lysbehandlingsprevalens falt signifikantfra 6,9% av levende fødte i perioden 1991-93 til 5,5% i perioden 1994-95 (p betydelig fall i prevalensen av fullbårne barn som ble lysbehandlet for fysiologisk ikterus, fra 4,3% til 1,6% ihenholdsvis første og siste periode (p steg signifikant fra 2,0% av levende fødte til 3,2% (p økning i prematuritetsinsidensen, som steg fra 4,5% i perioden 1991-93 til 5,9% i perioden 1994-95 (p Andelen premature som ble lysbehandlet steg fra 45,2% i første til 53,1% i siste periode (p av blodgruppeimmuniserte barn som ble lysbehandlet var uforandret i de to periodene (henholdsvis 0,6% og0,7% (p > 0,05. Det var en markert reduksjon i prevalensen av barn som gjennomgikk utskiftningstransfusjon(fra 0,2 til 0,06% henholdsvis i de to periodene (p effekter av lysbehandling til friske fullbårne barn med ikterus, reduseres relativt betydelig med de moderatejusteringer av indikasjonene som er foretatt. Rutineskiftet har også betydd ressurssparing. På landsbasis vil en slikrutineendring medføre at 1000-2000 fullbårne barn hvert år kan unngå lysbehandling. Indikasjonene for fototerapiog utskiftningstransfusjon for hyperbilirubinemi hos nyfødte i Norge må diskuteres på nytt i lys av ny forskningmed tanke på nasjonal konsensus. Kortere liggetider for nyfødte i sykehus etter fødselen gjør det nødvendig medgode rutiner for oppfølging av hyperbilirubinemi utenfor sykehus.Meberg A. Hyperbilirubinemia – a controversial topic. Experiences with new guidelines for phototherapyand exchange transfusion . Nor J

 15. Structure and properties of sintered MM-Fe-B magnets

  Science.gov (United States)

  Shang, R. X.; Xiong, J. F.; Li, R.; Zuo, W. L.; Zhang, J.; Zhao, T. Y.; Chen, R. J.; Sun, J. R.; Shen, B. G.

  2017-05-01

  MM14Fe79.9B6.1 magnets were prepared by conventional sintering method. The Curie temperature of the sintered MM2Fe14B magnet was about 210 °C. When the sintering temperature increased from 1010 °C to 1030 °C, the density of the magnet increased from 6.85 g/cm3 to 7.52 g/cm3. After the first stage tempering at 900 °C, the (BH)max and Hcj had a slight increase. The maximum value of (BH)max = 7.6 MGOe and Hcj = 1080 Oe was obtained when sintered at 1010 °C and tempering at 900 °C, respectively. The grain size grew very large when the sintering temperature increased to 1050 °C, and the magnetic properties deteriorated rapidly. La reduced by ˜ 7.5 at. % in grains, which is almost equal to the increased percentage of Nd. That is mainly because La-Fe-B is very difficult to form the 2: 14: 1 phase.

 16. A 14-megapixel 36 x 24-mm2 image sensor

  Science.gov (United States)

  Meynants, Guy; Scheffer, Danny; Dierickx, Bart; Alaerts, Andre

  2004-06-01

  We will present a 3044 x 4556 pixels CMOS image sensor with a pixel array of 36 x 24 mm2, equal to the size of 35 mm film. Though primarily developed for digital photography, the compatibility of the device with standard optics for film cameras makes the device also attractive for machine vision applications as well as many scientific and highresolution applications. The sensor makes use of a standard rolling shutter 3-transistor active pixel in standard 0.35 μm CMOS technology. On-chip double sampling is used to reduce fixed pattern noise. The pixel is 8 μm large, has 60,000 electrons full well charge and a conversion gain of 18.5 μV/electron. The product of quantum efficiency and fill factor of the monochrome device is 40%. Temporal noise is 35 electrons, offering a dynamic range of 65.4 dB. Dark current is 4.2 mV/s at 30 degrees C. Fixed pattern noise is less than 1.5 mV RMS over the entire focal plane and less than 1 mV RMS in local windows of 32 x 32 pixels. The sensor is read out over 4 parallel outputs at 15 MHz each, offering 3.2 images/second. The device runs at 3.3 V and consumes 200 mW.

 17. QM/MM Molecular Dynamics Studies of Metal Binding Proteins

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pietro Vidossich

  2014-07-01

  Full Text Available Mixed quantum-classical (quantum mechanical/molecular mechanical (QM/MM simulations have strongly contributed to providing insights into the understanding of several structural and mechanistic aspects of biological molecules. They played a particularly important role in metal binding proteins, where the electronic effects of transition metals have to be explicitly taken into account for the correct representation of the underlying biochemical process. In this review, after a brief description of the basic concepts of the QM/MM method, we provide an overview of its capabilities using selected examples taken from our work. Specifically, we will focus on heme peroxidases, metallo-β-lactamases, α-synuclein and ligase ribozymes to show how this approach is capable of describing the catalytic and/or structural role played by transition (Fe, Zn or Cu and main group (Mg metals. Applications will reveal how metal ions influence the formation and reduction of high redox intermediates in catalytic cycles and enhance drug metabolism, amyloidogenic aggregate formation and nucleic acid synthesis. In turn, it will become manifest that the protein frame directs and modulates the properties and reactivity of the metal ions.

 18. Strategi for opptrapping av kraftfôr etter kjeing for å sikre god produksjon og helse hos norske mjølkegeiter

  OpenAIRE

  Asheim, Karianne Garthus

  2016-01-01

  I Norge har mjølkeavdråtten hos geit økt mye i seinere tid. Etter kjeing er geiter ofte i negativ energibalanse (NEB), og fôring av kraftfôr må balanseres mellom tilførsel av nok energi, og samtidig unngå for mye mobilisering av kroppsreserver og sikre godt vommiljø og grovfôropptak videre i laktasjonen. Formålet med denne oppgaven var å undersøke effekten av forskjellige opptrappingshastigheter for kraftfôr etter kjeing. Et feltforsøk ble utført i 8 besetninger med geitemjølksproduksjon ...

 19. Effekt av protein i rasjonen på fôropptak, melkeytelse, melkekvalitet, tyggeatferd, og aktivitet hos melkekyr med ulik fôreffektivitet

  OpenAIRE

  Skjelbred, Camilla Therese

  2017-01-01

  Formålet med dette forsøket var å undersøke effekten av ulik fôreffektivitet (høy og lav) hos kyr, og ulikt proteinnivå (130, 145, 160, 175 g/kg TS) i fullfôret på fôropptak, melkeytelse, melkekvalitet, tyggeatferd og aktivitet. Kyr og andre drøvtyggere lever i symbiose med mikrobene i vomma som brytes ned cellulose og hemi-cellulose i fôret. For at mikrobene skal fungere optimalt er det viktig at miljøet i vomma er stabilt. En viktig del av fôret til kyrne er protein, og dette tilsettes i...

 20. Characterization of W CMP processes for 200-mm applications

  Science.gov (United States)

  Hansen, David A.; Luo, J. S.; Nguyen, John; Fawley, Gregory; Davis, Sue B.; Marty, Lucky F.; Yang, Fermion

  1996-09-01

  This paper presents Design Of Experiment (DOE) experimental methodology used to determine W CMP process windows for 200 mm wafers using a multi-head polish system, Cybeq Systems IP 8000 polisher. A colloidal dispersed alumina nonferric nitrate slurry and concentric grooved polyurethane pad with a closed cell foam base layer, both from Rodel, were used to examine response matrices for W CMP. Removal rates, non- uniformity and metal: oxide selectivity as a function of polish head pressure and linear velocity were examined. Removal rate trends of W and PECVD oxide, non-uniformity and selectivity as a function of head pressure indicate removal rates > 2000 angstroms/minute, non-uniformity's 10 are achievable. The optimized process obtained through DOE methodology was applied to a device wafer. The corresponding results were a non-uniformity < 2.5%, with no observable dishing, and no observable oxide erosion.

 1. Hybrid QM/MM Molecular Dynamics with AMOEBA Polarizable Embedding.

  Science.gov (United States)

  Loco, Daniele; Lagardère, Louis; Caprasecca, Stefano; Lipparini, Filippo; Mennucci, Benedetta; Piquemal, Jean-Philip

  2017-09-12

  We present the implementation of a Born-Oppenheimer (BO) hybrid quantum mechanics/molecular mechanics (QM/MM) molecular dynamics (MD) strategy using density functional theory (DFT) and the polarizable AMOEBA force field. This approach couples the Gaussian and Tinker suite of programs through a variational formalism allowing for a full self-consistent relaxation of both the AMOEBA induced dipoles and the DFT electron density at each MD step. As the DFT SCF cycles are the limiting factor in terms of computational efforts and MD stability, we focus on the latter aspect and compare the time-reversible BO (TR-BO) and the extended BO Lagrangian approaches (XL-BO) to the MD propagation. The XL-BO approach allows for stable, energy-conserving trajectories offering various perspectives for hybrid simulations using polarizable force fields.

 2. Magnetic design of a 14 mm period prototype superconducting undulator

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gehlot, Mona, E-mail: mona_gehlot@yahoo.com [Insertion Device Development Laboratory, School of Physics, Devi Ahilya University, Indore 452001, MP (India); Mishra, G. [Insertion Device Development Laboratory, School of Physics, Devi Ahilya University, Indore 452001, MP (India); Institute of Engineering, UNAM (Mexico); Soleil, Paris (France); Trillaud, Frederic [Institute of Engineering, UNAM (Mexico); Sharma, Geetanjali [Soleil, Paris (France)

  2017-02-21

  In this paper we report the design of a 14 mm period prototype superconducting undulator that is under fabrication at Insertion Device Development Laboratory (IDDL) at Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore, India. The field computations are made in RADIA and results are presented in an analytical form for computation of the on axis field and the field on the surface of the coil. On the basis of the findings, a best fit is presented for the model to calculate the field dependence on the gap and the current density. The fit is compared with Moser-Rossmanith formula proposed earlier to predict the magnetic flux density of a superconducting undulator. The field mapping is used to calculate the field integrals and its dependence on gap and current densities as well.

 3. Supersonic Love waves in strong piezoelectrics of symmetry mm2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Darinskii, A. N.; Weihnacht, M.

  2001-07-01

  A study has been made of the Love wave propagation on piezoelectric substrates of symmetry mm2. It has been shown that under certain conditions the velocity of the Love wave exceeds that of shear horizontal (SH) bulk waves in the substrate. This occurs when the slowness curve of SH bulk waves in the substrate either has a concavity or is convex with nearly zero curvature. For such {open_quotes}supersonic{close_quotes} Love waves to appear, it is also required that the substrate as well as the layer be specially oriented and that their material constants fulfill a number of inequalities. Numerical computations have been carried out for a number of structures. The results of numerical computations have been compared with approximate analytical estimations. {copyright} 2001 American Institute of Physics.

 4. Canine laparoscopic ovariectomy using two 3- and 5-mm portal sites: A prospective randomized clinical trial.

  Science.gov (United States)

  Granados, Juan-Ramón; Usón-Casaus, Jesús; Martínez, José-Manuel; Sánchez-Margallo, Francisco; Pérez-Merino, Eva

  2017-06-01

  Laparoscopic ovariectomy (LapOve) was performed in 3 groups (2.7-mm/5-mm, 5-mm/3-mm, and 5-mm telescope/5-mm bipolar forceps) of small dogs (n = 60). Surgical times, bleeding rates, complications, and laparoscopic visualization were recorded and compared among groups. Use of the 3-mm bipolar forceps significantly increased the surgical time and showed higher bleeding rates compared with the 5-mm bipolar forceps. The 2.7-mm telescope significantly decreased the laparoscopic view. No complications were seen in any group. In conclusion, the 2.7-mm 30° telescope or the 3-mm bipolar forceps combined with the 5-mm instruments could be used as an alternative technique for LapOve in dogs up to 10 kg. The 2.7-mm telescope with the 5-mm bipolar forceps was the most efficient combination based on surgical time.

 5. Mindfullness og stressmestring - en grounded theory studie: MBSR og metodens påvirkning på stressresponsen hos piloter i forsvaret, med kobling til idrettsutøvere

  OpenAIRE

  Andresen, Eline Granne

  2016-01-01

  Hensikten med denne studien var å se på om og hvordan et Mindfullness Based Stress Reduction program hos piloter kunne påvirke individets stressrespons. Dette ble gjort ved hjelp av metodikken og framgangsmåten i grounded theory. 6 piloter (gjennomsnittsalder: 40.5, SD: 12) ble valgt ut. Ved å bruke grounded theory metodologi (Strauss & Corbin, 1998), ble dataene analysert etter flere omganger med kodingsprosedyrer, og benyttet til utvikling av en egen teori. Fire mentale aspek...

 6. Updating the model TREMOD - Mobile Machinery (TREMOD-MM); Aktualisierung des Modells TREMOD - Mobile Machinery (TREMOD-MM)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Helms, Hinrich; Lambrecht, Udo; Knoerr, Wolfram [ifeu - Institut fuer Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH, Heidelberg (Germany)

  2010-05-15

  In the context of the project ''Development of a model for the computation of the air pollutant emissions and the fuel consumption of combustion engines in mobile devices and machines'', the Institute for Energy and Environmental Research GmbH (Heidelberg, Federal Republic of Germany) has created the model TREMOD-MM (TREMOD Mobile Machinery). Thus a detailed computation of the emissions from mobile devices and machines in the agriculture, construction industry, forestry and gardening as well as the sport shipping and passenger shipping can be accomplished. Strongly differentiated data are considered to the age structure, engine performance, use and emission behaviour. Thus it is possible to compute the emissions for different scenarios in high degree of detail.

 7. The cosmic background radiation - Prospects for MM astronomy

  Science.gov (United States)

  Lasenby, A. N.; Gull, S. F.

  The various ways in which anisotropies in the 3 K background are being investigated are reviewed. Intrinsic (primordial) anisotropy has either adiabatic or isothermal disturbances that are detected by their adiabatic, gravitational or Doppler signatures. Analytic models relate the observed anisotropies to variations in mass density fields to gain a perspective on the formation of galaxies and galactic clusters. The Sunyaev-Zeldovich decrement (SZD) is a perturbation of the black-body spectrum caused by passage of the radiation through hot intracluster gas. Analytic modeling of this effect permits extracting data on conditions in intracluster gas. Significant corrective efforts are required when using ground-based instrumentation because of distortions caused by atmospheric interference. Only balloon- or aircraft-borne bolometry has been carried out at mm wavelengths for intrinsic effects. The SZD has been examined using the Owens Valley 40 m dish, the Mauna Kea IR telescope, the Bell Labs 7 m dish and the NRAO 12 m dish, and the UKIRT facility on Mauna Kea. All experiments have illustrated the importance of minimizing and stabilizing sidelobe effects in the observations.

 8. A 24mm diameter fibre positioner for spectroscopic surveys

  Science.gov (United States)

  Hörler, Philipp; Kronig, Luzius; Kneib, Jean-Paul; Bleuler, Hannes; Bouri, Mohamed

  2016-07-01

  One of the big research topics in modern cosmology is the mystery of dark Energy. To unveil the secret, cosmologists want to measure precisely the evolution of large scale structures in the universe. One way of doing so is to measure the 3D location of a high number of galaxies. By measuring the redshift of a galaxy, it is possible to find its distance. In order to measure a high number of galaxies in a practical amount of time, we need to observe multiple objects in parallel. Instead of a spectrograph, thousands of optical fibres are placed in the focal plane of a telescope. They will transmit the light of many objects to a spectrograph. Each fibre has to be positioned to several μm precision in the focal plane of a telescope for each exposure. Each fibre is positioned by a 2-axis fibre positioner. In this paper such a fibre positioner with 24-mm diameter is presented. It is driven by two brushless DC motors in combination with a backlash free gearbox. The positioner has an optimal central fibre path and improved angular alignment. The fibre runs through the centre of the positioner and is only bent at the top to reach its target position. In this way, the flexion and torsion of the fibre are minimal. In addition to the high positioning accuracy, the design is optimized to allow a minimal tilt error of the fibre. This is demonstrated using a novel optical tilt measurement system.

 9. Outpatient endoscopic thoracic sympathectomy using 2-mm instruments.

  Science.gov (United States)

  Reardon, P R; Preciado, A; Scarborough, T; Matthews, B; Marti, J L

  1999-11-01

  For a long time it has been known that sympathectomy is an effective treatment for hyperhidrosis and other conditions. The surgical options available until recently usually have required thoracotomy or large posterior incisions, and physicians generally have been reluctant to recommend surgery for most patients with "benign" disorders. Recently, thoracoscopic techniques have allowed surgeons to offer these patients a permanent solution with minimal surgical trauma. In 20 patients, 30 endoscopic thoracic sympathectomies (ETS) were performed for several indications. Nine patients had bilateral sympathectomies. The procedures were performed on the day of admission, with the patient under general anesthesia using double lumen endotracheal intubation and hand temperature monitoring. Each lung was reinflated on completion of the sympathectomy, and residual pneumothorax aspirated before closure of the incisions. No placement of chest tubes was performed in the operating room. All sympathectomies were completed thoracoscopically. There were no major complications, and 90% of the patients were discharged within 24 hours of admission. The average operative time was 69 min. Findings from this study show that ETS is a safe and effective procedure that can be performed routinely on an outpatient basis. The use of miniendoscopic (2-mm) instrumentation is safe and effective in most patients and a helpful adjunct in providing these patients with minimally traumatic surgery. Long-term results should be evaluated on the basis of specific indications for sympathectomy.

 10. Performance of modern tide gauges: towards mm-level accuracy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Belén Martín Míguez

  2012-09-01

  Full Text Available Considerable efforts are being made worldwide to upgrade tide gauge networks using new technologies. Because of the unique location of the Kerguelen Islands, the measurement of sea level there has received particular attention, with up to four systems equipped with modern sensors functioning simultaneously (two pressure tide gauges, a radar tide gauge, and a GPS-equipped buoy. We analysed and compared the sea level data obtained with these systems from 2003 to 2010, together with a time series of tide pole observations. This is the first time that a multi-comparison study with tide gauges has been undertaken over such a long time span and that the stability of modern radar tide gauges has been examined. The multi-comparison enabled us to evaluate the performance of the tide gauges in several frequency ranges, identify errors and estimate their magnitude. The drift of the pressure sensors (up to 8.0 mm/yr was found to be one of the most relevant sources of systematic error. Other sources of difference such as clock drift, scale error and different locations of the instruments were also detected. After correcting the time series of sea level for these errors we estimated an upper bound for the radar instrumental error in field condition at ~0.3 cm.

 11. Kawasakis syndrom hos voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roed, Casper; Skinhøj, Peter

  2009-01-01

  Kawasaki syndrome (KS), which is febrile systemic vasculitis complicated by coronary aneurysms, was initially described in children, but an increasing number of case-reports address adult-KS. The disease seems to be infectious of origin, but the causative agent has not been established. The debut...

 12. Urogenital tuberkulose hos danskere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Almasi, Charlotte Elberling; Holm, Mette; Meyhoff, Hans-Henrik

  2002-01-01

  Extrapulmonary tuberculosis is rare in natives of Denmark, who are not exposed to risk factors, such as homelessness and drug or alcohol abuse. Two patients diagnosed with advanced urogenital tuberculosis are reported.......Extrapulmonary tuberculosis is rare in natives of Denmark, who are not exposed to risk factors, such as homelessness and drug or alcohol abuse. Two patients diagnosed with advanced urogenital tuberculosis are reported....

 13. Nogle argumentationsgange hos Habermas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dupont, Søren

  1985-01-01

  Artiklen forholder sig til væsentlige begreber fra Habermas' teori om den kommunikative handlen.......Artiklen forholder sig til væsentlige begreber fra Habermas' teori om den kommunikative handlen....

 14. Hypertension hos gravide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiesen, Elisabeth R; Johansen, Marianne; Kamper, Anne Lise

  2009-01-01

  There are four major hypertensive disorders in pregnancy: chronic hypertension, gestational hypertension, preeclampsia and chronic hypertension with superimposed preeclampsia. The indications and efficacy of antihypertensive treatment of the different hypertensive disorders are assessed. Advantages...

 15. Botulisme hos et spaedbarn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Allan Bybeck; Nordly, Sannie Brit; Clausen, Marianne Engel

  2010-01-01

  investigation, contaminated food was not found. One particular batch of canned baby food was suspected and recalled from the market, but no contamination was found. The girl had not ingested honey. The condition is rare, but can be very serious and should be kept in mind in cases presenting with the well...

 16. Harepest hos jaeger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edfors, Robert; Smith, Birgitte; Lillebaek, Troels

  2010-01-01

  "Rabbit fever" (Francisella Tularensis) is a rare infection in Denmark. It was first described in Denmark in 1987. It is most likely to affect people who come into close contact with infected animals or ticks, such as hunters, butchers and veterinarians. The diagnosis should be suspected in such ......"Rabbit fever" (Francisella Tularensis) is a rare infection in Denmark. It was first described in Denmark in 1987. It is most likely to affect people who come into close contact with infected animals or ticks, such as hunters, butchers and veterinarians. The diagnosis should be suspected...

 17. Pulmonal fedtemboli hos traumepatient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rudolph, Søren F.; Hansen, Nikolaj Friis; Edström, Birgitte

  2007-01-01

  Pulmonal fedt emboli (PFE) kan ses, når fedt perler udskilles fra fedtholdige væv og emboliserer i den pulmonale mikrovaskulære cirkulation. Tilstanden ses ved frakturer, særligt lukkede frakturer af lange rørknogler, pelvis og costae 1, 2, men også ved massive bløddelsskader 3, 4, ortopædkirurgi......Pulmonal fedt emboli (PFE) kan ses, når fedt perler udskilles fra fedtholdige væv og emboliserer i den pulmonale mikrovaskulære cirkulation. Tilstanden ses ved frakturer, særligt lukkede frakturer af lange rørknogler, pelvis og costae 1, 2, men også ved massive bløddelsskader 3, 4...

 18. Hypertension hos gravide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiesen, Elisabeth R; Johansen, Marianne; Kamper, Anne Lise

  2009-01-01

  There are four major hypertensive disorders in pregnancy: chronic hypertension, gestational hypertension, preeclampsia and chronic hypertension with superimposed preeclampsia. The indications and efficacy of antihypertensive treatment of the different hypertensive disorders are assessed. Advantages...... and disadvantages of different classes of antihypertensive drugs during pregnancy and lactation are described....

 19. Syfilis hos gravide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Tine; Ibsen, Hans Henning Windeløv

  2012-01-01

  The incidence of syphilis in Denmark is rising. In 2010, 377 new cases of syphilis were reported, 36 of these cases in women. Since January 1st 2010 all pregnant women are offered an antenatal syphilis test. This resulted in the finding of seven cases of syphilis among pregnant women in 2010....... This article summarises the clinical and serological findings in syphilis and describes the treatment of the disease, with focus on pregnancy and congenital infection....

 20. Helvede hos Dante

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Else Marie Wiberg

  2012-01-01

  Dante Alighier (1265-1321) skrev sit store digt La Comedia, kendt som Den guddommelige Komedie i 1300-tallets begyndelse, efter at han var forvist fra Firenze. Digtet skildrer en rejse gennem tre riger: Helvede, Renselsesbjerget og Paradis, som hver især beskriver faser i et menneskes vej mod...... større erkendelse og mod frelse. Netop derfor skal læseren ikke standse ved Helved, men foretage hele rejsen. Dantes pointe er, at vejen til Paradis går gennem Helvede, for menneskelivet er qua mennesket selv langtfra fuldkomment. Artiklen her viser, hvordan Dante beskriver ethvert menneskes vanskelige...... livsafgørelser (kriser) ved fra første færd at inddrage læseren i en knusende krisestemning og føre os ned i all helvedes pinsler, før vi føres op gennem rensende selvindsigter og endelig til at se større livsperspektiver. Ifølge Dante er Helvede kun et kritisk begyndelsespunkt, ikke et slutpunkt....

 1. Lejringsskader hos rygopererede patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sestoft, Bodil; Larsen, Birgit; Erlandsen, Mogens

  2009-01-01

  at particular risk of developing positioning-related injuries? MATERIAL AND METHODS: Follow-up study comprising 299 patients. A patient record followed the patient from the day of surgery until discharge. Selected pre-disposing factors related to positioning injuries as well as positioning-related injuries were...

 2. Bilateral akillesseneruptur hos nyretransplanterede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovgaard, D; Feldt-Rasmussen, B F; Nimb, L

  1996-01-01

  Increased incidence of tendinitis and tendon ruptures is reported in recipients of a kidney transplant. Two cases of bilateral achilles tendon rupture after minimal trauma are described. Tendon ruptures are more frequent in individuals with kidney disease in dialysis or after transplantation...

 3. Motivasjonsfaktorer hos ledere

  OpenAIRE

  Lien, Roger

  2010-01-01

  Bacheloroppgave i organisasjon og ledelse Norsk: Problemstillingen til denne oppgaven var; "Hva er motivasjonsfaktorene til å bli leder og hva er motivasjonsfaktorene til å være leder?". Ønsket var å sammenligne motivasjonsfaktorene man hadde for å bli leder, med motivasjonsfaktorene man har for å være i en lederjobb. Ved å se på forskjellen mellom indre og ytre motivasjonsfaktorer på før og etter man hadde fått seg en ledende stilling. Kvalitativ metode ble brukt, der fem mellomlede...

 4. Laegemiddelinteraktioner hos intensivpatienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Saaby, Lasse; Olesen, Charlotte; Fedder, Jens

  2009-01-01

  INTRODUCTION: The purpose of this study was to investigate the frequency of potential drug-drug interactions (DDIs) within the first 24 hours of admission to an intensive care unit, and to determine which drugs were involved in potential DDIs along with the clinical relevance of the identified DDIs....... METHODS: Drug data from all intensive care patients (n = 102) admitted during a three-month period in the spring 2007 were investigated. Potential DDIs were evaluated using the drug interaction system of Micromedex. RESULTS: Four patients were excluded because their treatment only included one drug....... A total of 98 patients were treated with an average of ten drugs per patient. Among the enrolled patients, we found 242 potential DDIs, corresponding to an average of 2.5 DDIs per patient. The drugs most frequently involved in potential DDIs included antithrombotic drugs, opioids, loop diuretics, ACE...

 5. Accelerated conventional temperature drying of 30mm thick rubberwood lumber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suthon Srivaro1,

  2008-07-01

  Full Text Available Lumber drying is the most energy and time consuming process within the rubberwood lumber industry. The aim ofthis study was to develop an effective drying schedule for rubberwood lumber by accelerating the moisture movement out oflumber without degrading the lumber during drying. The study explored the effect of dry bulb temperature (60oC, 75oC and90oC, steaming at the beginning of drying, predrying of lumber prior to drying, and top loading of lumber on the dryingcharacteristics and lumber quality (bow, crook, twist, end splitting and color of 30mm thick rubberwood lumber under thetarget EMC at 4% and air velocity of 4m/s. Accelerated conventional temperature drying of lumber at 90oC reduced thedrying time by ~50% from 117 hours to 54 hours but increased the energy consumption by 22% with respect to the conventionaltemperature drying at 60oC. The average activation energy for drying was 26 kJ/mol. Drying temperature had verylittle effect on quality of lumber after drying (bow, crook, twist, end splitting and color. Steaming at the beginning of dryingand predrying of lumber prior to drying reduced and increased the percentage of end splitting, respectively. A top load ofabout 300 kg/m2 slightly decreased twist. Drying at higher temperatures produced more casehardening within the lumber butconditioning at higher temperatures was more effective in releasing the residual stress generated by drying. After conditioningat high temperatures prong of less than 0.5° casehardening was obtained.

 6. Establishment of Cell Lines from Both Myeloma Bone Marrow and Plasmacytoma: SNU_MM1393_BM and SNU_MM1393_SC from a Single Patient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Youngil Koh

  2014-01-01

  Full Text Available Purpose. We tried to establish clinically relevant human myeloma cell lines that can contribute to the understanding of multiple myeloma (MM. Materials and Methods. Mononuclear cells obtained from MM patient’s bone marrow were injected via tail vein in an NRG/SCID mouse. Fourteen weeks after the injection, tumor developed at subcutis of the mouse. The engraftment of MM cells into mouse bone marrow (BM was also observed. We separated and cultured cells from subcutis and BM. Results. After the separation and culture of cells from subcutis and BM, we established two cell lines originating from a single patient (SNU_MM1393_BM and SNU_MM1393_SC. Karyotype of the two newly established MM cell lines showed tetraploidy which is different from the karyotype of the patient (diploidy indicating clonal evolution. In contrast to SNU_MM1393_BM, cell proliferation of SNU_MM1393_SC was IL-6 independent. SNU_MM1393_BM and SNU_MM1393_SC showed high degree of resistance against bortezomib compared to U266 cell line. SNU_MM1393_BM had the greater lethality compared to SNU_MM1393_SC. Conclusion. Two cell lines harboring different site tropisms established from a single patient showed differences in cytokine response and lethality. Our newly established cell lines could be used as a tool to understand the biology of multiple myeloma.

 7. 0.8mm extragalactic surveys of nearby galaxies

  Science.gov (United States)

  Villicaña-Pedraza, Ilhuiyolitzin; Martín, Sergio; Martín-Pintado, Jesus; Requena-Torres, Miguel; Guesten, Rolf; Armijos, Jairo; Pérez-Beaupuits, Juan Pablo; Klein, Bernd; Heyminck, Stefan; Díaz, Angeles I.; Binette, Luc; Carreto-Parra, Francisco; Aladro, Rebeca

  2017-03-01

  We present the first submillimetric line survey of extragalactic sources carried out by APEX. The surveys cover the 0.8 mm atmospheric window from 270 to 370GHz toward NGC253, NGC4945 and Arp220. We found in NGC 253, 150 transitions of 26 molecules. For NGC 4945, 136 transitions of 24 molecules, and 64 transitions of 17 molecules for Arp 220. Column densities and rotation temperatures have been determinate using the Local Thermodinamical Equilibrium(LTE) line profile simulation and fitting in the MADCUBA IJ software. The differences found in ratios between the Galactic Center and the starburst galaxies NGC 4945 and NGC 253 suggest that the gas is less processed in the latter than in the Galactic Center. The high 18O/17O ratios in the galaxies NGC 4945 and NGC 253 suggest also material less processed in the nuclei of these galaxies than in the Galactic Center. This is consistent with the claim that 17O is a more representative primary product than 18O in stellar nucleosynthesis (Wilson and Rood 1994); Also, we did a Multitransitions study of H3O+ at 307GHz, 364GHz, 388GHz and 396GHz. From our non-LTE analysis of H3O+ in NGC253 with RADEX we found that the collisional excitation can not explain the observed intensity of the ortho 396 GHz line. Excitation by radiation from the dust in the Far-IR can roughly explain the observations if the H2 densities are relatively low. From the derived H3O+ column densities we conclude that the chemistry of this molecule is dominated by ionization produce by the starburst in NGC253 (UV radiation from the O stars) and Arp 220 (cosmic rays from the supernovae) and likely from the AGN in NGC4549 (X-rays ); Finally, we report, for the first time, the tentative detection of the molecular ion HCNH+ (precursor of HCN and HNC) toward a galaxy, NGC4945, abundance explain the claimed enhancement of HCN abundance in the AGN, due to the enhancement of the ionization rate by X-rays. The abundance is much larger than the Galactic center of the

 8. Stress Analysis on Single Cobalt/Chrome Prosthesis With a 15-mm Cantilever Placed Over 10/13/15-mm-length Implants: A Simulated Photoelastic Model Study.

  Science.gov (United States)

  Gastaldo, José Fábio Guastelli; Pimentel, Angélica Castro; Gomes, Maria Helena; Sendyk, Wilson Roberto; Laganá, Dalva Cruz

  2015-12-01

  The aim of study was to assess the stress around 10/13/15-mm implants in the mandibular area with a 15-mm cantilevered acrylic-resin-coated prostheses following the application force, using the photoelasticity method. Three photoelastic mandibular models were created containing 10-, 13-, and 15-mm implants in length and 3.75 mm in diameter. The implants had bore internal hex connections and were placed parallel to the intermental region. Abutments with 1-mm high cuffs were placed over the implants, and a single cobalt/chrome metallic prosthesis with a 15-mm cantilever, coated with thermoplastic acrylic resin, was placed on top. Loads of 1.0 and 3.0 bars were applied, and the images were photographed and assessed by photoelasticity method. The greatest stress levels were observed for the 10-mm implants. The stress pattern was the same regardless of implant length; only the magnitude of the stress along the implant body revealed changes. Increased implant length played a role in reducing stress on the investigated area of the model, and the 15-mm implants exhibited the best performance in regard to stress distribution. The highest stress levels were found in the implants closest to the cantilever and the central implant. The longest implants were more favorable in regard to the stress distribution on the peri-implant support structures in the 15-mm cantilevered prosthesis under loads.

 9. Thirteen-Year Evaluation of Highly Cross-Linked Polyethylene Articulating With Either 28-mm or 36-mm Femoral Heads Using Radiostereometric Analysis and Computerized Tomography

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nebergall, Audrey K; Greene, Meridith E; Rubash, Harry E

  2016-01-01

  is a concern with this material through the use of plain radiographs and computerized tomography (CT). METHODS: All patients received a Longevity HXLPE liner with tantalum beads and either a 28-mm or 36-mm femoral head. Twelve patients (6 in each head size group) agreed to return for 13-year RSA, plain...

 10. A QM/MM and QM/QM/MM study of Kerr, Cotton-Mouton and Jones linear birefringences in liquid acetonitrile

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fahleson, Tobias; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Norman, Patrick

  2018-01-01

  QM/MM and QM/QM/MM protocols are applied to the ab initio study of the three linear birefringences Kerr, Cotton-Mouton, and Jones, as shown by acetonitrile in the gas and pure liquid phases. The relevant first-order properties as well as linear, quadratic, and cubic frequency-dependent response...

 11. Dömda att leva i skuggan : En kvalitativ intervjustudie om hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd

  OpenAIRE

  Niyonkuru, Elsie Diane

  2016-01-01

  Bakgrund: Oculocutaneous albinism (OCA) är en ärftlig sjukdom som fysiskt, psykiskt och socialt påverkar de drabbade individerna. Okunskap, fördomar och myter om albinism utgör de största orsakerna till den diskriminering som personer med albinism utsatts för särskilt i vissa länder i Afrika söder om Sahara. Syfte: Syftet är att beskriva hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats ligger t...

 12. 'HeART of Stroke (HoS)', a community-based Arts for Health group intervention to support self-confidence and psychological well-being following a stroke: protocol for a randomised controlled feasibility study.

  Science.gov (United States)

  Ellis-Hill, Caroline; Gracey, Fergus; Thomas, Sarah; Lamont-Robinson, Catherine; Thomas, Peter W; Marques, Elsa M R; Grant, Mary; Nunn, Samantha; Cant, Robin P I; Galvin, Kathleen T; Reynolds, Frances; Jenkinson, Damian F

  2015-08-04

  Over 152,000 people in the UK have strokes annually and a third experience residual disability. Low mood also affects a third of stroke survivors; yet psychological support is poor. While Arts for Health interventions have been shown to improve well-being in people with mild-to-moderate depression post-stroke, their role in helping people regain sense of self, well-being and confidence has yet to be evaluated. The main aim of this study is to explore the feasibility of conducting a pragmatic multicentre randomised controlled trial to assess the effectiveness and cost-effectiveness of an Arts for Health group intervention ('HeART of Stroke' (HoS)) for stroke survivors. HoS is a 10-session artist-facilitated group intervention held in the community over 14 weeks. It offers a non-judgemental, supportive environment for people to explore sense of self, potentially enhancing well-being and confidence. Sixty-four people, up to 2 years post-stroke, recruited via secondary care research staff or community stroke/rehabilitation teams in two UK centres will be randomised to either HoS plus usual care or usual care only. Self-reported outcomes, measured at baseline and approximately 5 months postrandomisation, will include stroke-related, well-being, mood, self-esteem, quality of life and process measures. Analyses will focus on estimating key feasibility parameters (eg, rates of recruitment, retention, intervention attendance). We will develop outcome and resource use data collection methods to inform an effectiveness and cost-effectiveness analysis in the future trial. Interviews, with a sample of participants, will explore the acceptability of the intervention and study processes, as well as experiences of the HoS group. National Health Service (NHS), Research and Development and University ethical approvals have been obtained. Two peer-reviewed journal publications are planned plus one service user led publication. Findings will be disseminated at key national conferences

 13. Experimental characterization and system simulations of depth of interaction PET detectors using 0.5 mm and 0.7 mm LSO arrays

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  St James, Sara; Yang Yongfeng; Wu Yibao; Cherry, Simon R [Department of Biomedical Engineering, University of California-Davis, One Shields Avenue, Davis, CA 95616 (United States); Farrell, Richard; Dokhale, Purushottam; Shah, Kanai S [Radiation Monitoring Devices Inc., Watertown, MA 02172 (United States)

  2009-07-21

  Small animal PET scanners may be improved by increasing the sensitivity, improving the spatial resolution and improving the uniformity of the spatial resolution across the field of view. This may be achieved by using PET detectors based on crystal elements that are thin in the axial and transaxial directions and long in the radial direction, and by employing depth of interaction (DOI) encoding to minimize the parallax error. With DOI detectors, the diameter of the ring of the PET scanner may also be decreased. This minimizes the number of detectors required to achieve the same solid angle coverage as a scanner with a larger ring diameter and minimizes errors due to non-collinearity of the annihilation photons. In this study, we characterize prototype PET detectors that are finely pixelated with individual LSO crystal element sizes of 0.5 mm x 0.5 mm x 20 mm and 0.7 mm x 0.7 mm x 20 mm, read out at both ends by position sensitive avalanche photodiodes (PSAPDs). Both a specular reflector and a diffuse reflector were evaluated. The detectors were characterized based on the ability to clearly resolve the individual crystal elements, the DOI resolution and the energy resolution. Our results indicate that a scanner based on any of the four detector designs would offer improved spatial resolution and more uniform spatial resolution compared to present day small animal PET scanners. The greatest improvements to spatial resolution will be achieved when the detectors employing the 0.5 mm x 0.5 mm x 20 mm crystals are used. Monte Carlo simulations were performed to demonstrate that 2 mm DOI resolution is adequate to ensure uniform spatial resolution for a small animal PET scanner geometry using these detectors. The sensitivity of such a scanner was also simulated using Monte Carlo simulations and was shown to be greater than 10% for a four ring scanner with an inner diameter of 6 cm, employing 20 detectors per scanner ring.

 14. Sportautode MM

  Index Scriptorium Estoniae

  2012-01-01

  Võrdlustestis ringrajal võtavad mõõtu üheksa sportautot: Lamborghini Aventador LP 700-4, Mercedes-Benz SL 500, Audi RS 5, Nissan GT-R, Bentley Continental Supersports Cabrio ISR, SLS AMG Roadster, Porsche 911 Carrera S, McLaren MP4-12C

 15. MmWave Vehicle-to-Infrastructure Communication :Analysis of Urban Microcellular Networks

  Science.gov (United States)

  2017-05-01

  Vehicle-to-infrastructure (V2I) communication may provide high data rates to vehicles via millimeterwave (mmWave) microcellular networks. This report uses stochastic geometry to analyze the coverage of urban mmWave microcellular networks. Prior work ...

 16. Page 1 Ontheanthus polyandra gen, et sp. azov. 109 about 3 mm. to ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  in each row are also contiguous, those in the broad basal part of the scale (next to the sterile base) are about 7.4 mm. x 5 mm., those placed more distally about 7 mm. X 3 mm. Some of the synangia show clear signs of being divided, as in Cycadeoidea, into a number of chambers which lie on the two sides of median ...

 17. Unicortical critical size defect of rabbit tibia is larger than 8 mm

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aaboe, M; Pinholt, E M; Hjørting-Hansen, E

  1994-01-01

  unicortical trephine defects was tested in Copenhagen White rabbit tibia using 3 different membranes. The critical-size defect in Copenhagen White rabbit tibia is larger than 8 mm, because control defects 8 mm in diameter healed spontaneously. However, it is anatomically not possible to create defects larger...... than 8 mm in an adult Copenhagen White rabbit tibia....

 18. Is 2 mm a safe distance from the inferior alveolar canal to avoid ...

  African Journals Online (AJOL)

  2015-10-30

  Oct 30, 2015 ... related to implants inserted closer than 2 mm to the inferior alveolar canal (IAC) with those inserted further than 2 ... regarding implant proximity to the IAC (Group 1, distance ≤2 mm, Group 2, distance >2 mm). Postoperative .... such injury occurs, a complete healing is difficult if the extent of the injury is not ...

 19. Expression and function of the ACE2/angiotensin(1-7)/Mas axis in osteosarcoma cell lines U-2 OS and MNNG-HOS.

  Science.gov (United States)

  Ender, Stephan Albrecht; Dallmer, Andrea; Lässig, Florian; Lendeckel, Uwe; Wolke, Carmen

  2014-08-01

  The renin-angiotensin-system (RAS), via its classical angiotensin-converting enzyme (ACE)/angiotensin II/angiotensin II type 1 receptor (AT1R)-axis, is associated with proliferation and metastasis of numerous types of solid tumor. AT1R blockers reduce tumor volume and decrease liver and lung metastasis in murine models of osteosarcoma. Expression and function of the alternative ACE2/Ang(1-7)/Mas axis in osteosarcoma is yet to be studied. In the present study, the basic and interleukin (IL)-1β-stimulated expression of components of this alternative RAS axis were analyzed and the impact of Mas on proliferation and/or migration of U-2 OS and MNNG-HOS osteosarcoma cells was studied. Quantitative polymerase chain reaction revealed that the two cell lines expressed the Ang(1‑7)-generating peptidases ACE2, neutral endopeptidase 24.11 and prolyl-endopeptidase together with the putative receptor for Ang(1-7), Mas. IL-1β provoked an induction of Mas mRNA and protein expression which was associated with a reduction of proliferation and migration. By contrast, small interfering RNA-mediated knockdown of Mas expression led to increased cell proliferation. In conclusion, osteosarcoma cells express a functional active alternative ACE2/Ang(1-7)/Mas axis. The induction and reinforcement of this axis may be beneficial for the treatment of osteosarcoma by reducing growth and preventing cancer metastasis. These effects may be achieved directly by the administration of Mas agonists or, indirectly, via blocking the classical AngII RAS axis via ACE inhibitors or AT1R antagonists.

 20. Chemical and physical oceanographic profile data collected from CTD casts aboard the HOS Davis in the Gulf of Mexico from 2010-09-09 to 2010-09-27 in response to the Deepwater Horizon oil spill event (NODC Accession 0069071)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Chemical and physical oceanographic profile data were collected aboard the HOS Davis in the Gulf of Mexico from 2010-09-09 to 2010-09-27 in response to the Deepwater...

 1. Chemical and physical oceanographic profile data collected from CTD casts aboard the HOS Davis in the Gulf of Mexico from 2010-08-26 to 2010-09-03 in response to the Deepwater Horizon oil spill event (NODC Accession 0069070)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Chemical and physical oceanographic profile data were collected aboard the HOS Davis in the Gulf of Mexico from 2010-08-26 to 2010-09-03 in response to the Deepwater...

 2. Chemical and physical oceanographic profile data collected from CTD casts aboard the HOS Davis in the Gulf of Mexico from 2010-08-13 to 2010-08-22 in response to the Deepwater Horizon oil spill event (NODC Accession 0069069)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Chemical and physical oceanographic profile data were collected aboard the HOS Davis in the Gulf of Mexico from 2010-08-13 to 2010-08-22 in response to the Deepwater...

 3. Influence of oil on flow condensation heat transfer of R410A inside 4.18 mm and 1.6 mm inner diameter horizontal smooth tubes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huang, Xiangchao; Ding, Guoliang; Hu, Haitao; Zhu, Yu.; Peng, Hao [Institute of Refrigeration and Cryogenics, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240 (China); Gao, Yifeng [International Copper Association Shanghai Office, Shanghai 200020 (China); Deng, Bin [Institute of Heat Transfer Technology, Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc., Shanghai 200135 (China)

  2010-01-15

  The influence of oil on condensation heat transfer of R410A inside 4.18 mm and 1.6 mm inner diameter horizontal smooth tubes is investigated experimentally. The experimental condensing temperature is 40 C, and nominal oil concentration range is from 0% to 5%. The test results indicate that the presence of oil deteriorates the heat transfer, and the deterioration effect becomes obvious with the increase of oil concentration. At oil concentration of 5%, the heat transfer coefficient decreases by maximum 24.9% and 28.5% for 4.18 mm and 1.6 mm tubes, respectively. A new correlation for heat transfer coefficients of R410A-oil mixture flow condensation inside smooth tubes is proposed, which agrees with all the experimental data within a deviation of -30% {proportional_to} +20%. (author)

 4. Stochastic Geometric Coverage Analysis in mmWave Cellular Networks with a Realistic Channel Model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rebato, Mattia; Park, Jihong; Popovski, Petar

  2017-01-01

  Millimeter-wave (mmWave) bands have been attracting growing attention as a possible candidate for next-generation cellular networks, since the available spectrum is orders of magnitude larger than in current cellular allocations. To precisely design mmWave systems, it is important to examine mmWave...... interference and SIR coverage under large-scale deployments. For this purpose, we apply an accurate mmWave channel model, derived from experiments, into an analytical framework based on stochastic geometry. In this way we obtain a closed-form SIR coverage probability in large-scale mmWave cellular networks....

 5. Comparison of 6-mm Versus 8-mm-Tip Cryoablation Catheter for the Treatment of Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia in Children: A Prospective Study.

  Science.gov (United States)

  Tuzcu, Volkan; Gul, Enes Elvin; Karacan, Mehmet; Kamali, Hacer; Celik, Nida; Akdeniz, Celal

  2017-08-01

  Due to its safety profile, cryoablation (Cryo) for atrioventricular nodal reentrant tachycardia (AVNRT) is more commonly preferred over radiofrequency (RF) ablation in children in recent years. Recent studies demonstrated high long-term success rates comparable to radiofrequency ablation. The aim of this prospective study was to compare the efficacy and safety of an 8-mm-tip versus 6-mm-tip Cryo catheter in the treatment of AVNRT in children. A total of 125 consecutive patients over 10 years of age with AVNRT were included. EnSite system (St. JudeMedical, St Paul, MN, USA) was used to reduce or eliminate fluoroscopy. The acute procedural success was 100% in both groups. The prodecure duration for the 8-mm-tip group was shorter (151.6 ± 63.2 vs. 126.6 ± 36.7 min, p < 0.01, respectively). Fluoroscopy was used in only 7 patients. The mean follow-up duration was 14.6 ± 8.4 months (median 13.5 months, min. 3 months and max. 27 months). The recurrence rate for AVNRT was also comparable between the two groups (6-mm tip: 9.6 vs. 8-mm tip: 8%). Cryo of AVNRT is a safe and effective procedure with comparable acute and mid-term follow-up success rates using 6-mm and 8-mm-tip catheters in children. In addition, procedure duration is shorter with an 8-mm-tip Cryo catheter.

 6. Development and application of specially-focused ultrasonic transducers to location and sizing of defects in 75 mm- to 127 mm-thick austenitic stainless steel weld metals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dalder, E.N.C.; Benson, S.; McKinley, B.J.; Carodiskey, T.

  1992-08-01

  Special UT transducer parts, capable of focusing incident signals within a 25 mm {times} 25 mm {times} 25 mm volume in an austenitic stainless weld metal at depths that varied from 25 mm to 127 mm, were developed and demonstrated to be capable of detecting a defect with cross section equivalent to that of a 4.76 mm-dia flat-bottom hole. Defect length sizing could be accomplished to {plus_minus}50% for 100% of the time and to {plus_minus}25% on selected defect types as follows: porosity groups, 100%; cracks, 67%; combined slag and porosity, 60%; and linear slag indications, 59%. Extensive linear elastic-fracture-mechanics analyses were performed to establish allowable defect sizes at functions of stress, based on a cyclic-life criterion of 10{sup 3} full power cycles of the MFTF-B magnet system. These defect sizes were used to determine which UT indicating were to be removed and repaired and which were to be retained and their recorded sizes and locations.

 7. Comparison of Methods To Reweight from Classical Molecular Simulations to QM/MM Potentials.

  Science.gov (United States)

  Dybeck, Eric C; König, Gerhard; Brooks, Bernard R; Shirts, Michael R

  2016-04-12

  We examine methods to reweight classical molecular mechanics solvation calculations to more expensive QM/MM energy functions. We first consider the solvation free energy difference between ethane and methanol in a QM/MM Hamiltonian from configurations generated in a cheaper MM potential. The solute molecules in the QM/MM Hamiltonian are treated with B3LYP/6-31G*, and the solvent water molecules are treated classically. The free energy difference in the QM/MM Hamiltonian is estimated using Boltzmann reweighting with both the non-Boltzmann Bennett method (NBB) and the multistate Bennett acceptance ratio (MBAR), and the variance of each method is directly compared for an identical data set. For this system, MBAR-derived methods are found to produce smaller overall uncertainties than NBB-based methods. Additionally, we show that to reduce the variance in the overall free energy difference estimate in this system for a fixed amount of QM/MM calculations, the energy re-evaluations in the Boltzmann reweighting step should be concentrated on the physical MM states with the highest overlap to the QM/MM states, rather than allocated equally over all sampled MM states. We also show that reallocating the QM/MM re-evaluations can be used to diagnose poor overlap between the sampled and target state. The solvation free energies for molecules in the SAMPL4 solvation data set are also calculated in the QM/MM Hamiltonian with NBB and MBAR, and the variances are marginally smaller for MBAR. Overall, NBB and MBAR produce similar variances for systems with poor sampling efficiency, and MBAR provides smaller variances than NBB in systems with high sampling efficiency. Both NBB and MBAR converge to identical solvation free energy estimates in the QM/MM Hamiltonian, and the RMSD to experimental values for molecules in the SAMPL4 solvation data set decreases by approximately 28% when switching from the MM Hamiltonian to the QM/MM Hamiltonian.

 8. Changes of the ocular surface and tear film after the coaxial incision 2.5mm and 3.0mm in the phacoemulsification

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jing Tao

  2017-08-01

  Full Text Available AIM:To study the changes of tear film and ocular surface after the coaxial incision 2.5mm and 3.0mm in the phacoemulsification.METHODS: Seventy patients(92 eyesfrom February 2015 to February 2016 in our hospital were enrolled. The patients were randomly divided into two groups. Thirty-four patients(46 eyesin Group A: coaxial 2.5mm incision phacoemulsification cataract extraction and intraocular lens(IOLimplantation. Thirty-six patients(46 eyesin Group B: the conventional coaxial 3.0mm small incision phacoemulsification cataract extraction and IOL implantation. The break up time(BUT, Schirmer's Ⅰ test(SⅠtand lid-parallel conjunctival folds(LIPCOFwere assessed preoperatively and postoperatively. RESULTS: At 1wk, 1 and 3mo postoperatively, the BUT in two groups decreased after operations, and the BUT of Group B was significantly lower than those of Group A, the differences were statistically significant(t=3.089, 4.497, 4.322; all Pt=-6.286, -3.992, -3.278; all Pt=-6.552, -5.131, -3.652; all Pt=0.646, 0.551, 0.165; P>0.05. The BUT, SⅠt and LIPCOF score in Group B showed statistically significant differences(t=-4.059, 3.629, 4.211; all PCONCLUSION: Ocular surface has less damage and tear film has little influence at early stage after the coaxial 2.5mm incision phacoemulsmcation, compared with the conventional coaxial 3.0mm incision phacoemulsification surgery.

 9. Potential Evapotranspiration Estimates (mm) for for Alaska, CRU TS3.0. The Wilderness Society, 2011.

  Data.gov (United States)

  Arctic Landscape Conservation Cooperative — Potential Evapotranspiration (PET): These data represent decadal mean totals of potential evapotranspiration estimates (mm). The file name specifies the decade the...

 10. The clinical efficacy of 1 mm-slice CT of the middle ear

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Noda, Kazuhiro; Noiri, Teruhisa [Kawanishi Municipal Hospital, Hyogo (Japan); Doi, Katsumi; Koizuka, Izumi; Tanaka, Hisashi; Mishiro, Yasuo; Okumura, Shin-ichi; Kubo, Takeshi

  2000-02-01

  The efficacy of the preoperative 1 mm-slice CT for evaluating the condition of the ossicular chain and the facial canal was assessed. CT findings were compared with the operative findings of middle ears in 120 cases of chronic otitis media or cholesteatoma that underwent tympanoplasty. The reliability of 1 mm-slice CT in detecting any defect of the ossicular chain was much superior to those of 2 mm-slice CT previously reported, and the difference between them is essential for preoperative information. On the other hand, thinner slice than 1 mm may be unnecessary, especially in routine use. (author)

 11. Conventional metrizamide myelography (MM) and computed tomographic metrizamide myelography (CTMM) in scoliosis: a comparative study

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pettersson, H.; Harwood-Nash, D.C.; Fitz, C.R.; Chuang, H.S.; Armstrong, E.

  1982-01-01

  A retrospective examination was performed to assess the accuracy of metrizamide myelography (MM) and computed tomographic metrizamide myelography (CTMM) in scoliosis. Of 81 consecutive scoliotic children studied by myelography, 30 had only MM while the remaining 51 had CTMM immediately afterward. CTMM added esential diagnostic information in 13 cases of dysraphism and 4 cases, both methods gave the same imformation. The outhors conclude that in patients with severe scoliosis, dysraphism, and scoliosis with localized neurological disturbances, CTMM should always be added to MM or be the only examination; while in idiopathic scoliosis with vague neurological disturbances a survey of the entire spine is essential, preferably with MM.

 12. Seed coordinates of a new COMS-like 24 mm plaque verified using the FARO Edge.

  Science.gov (United States)

  McCauley Cutsinger, Sarah E; Furutani, Keith M; Forsman, Renae M; Corner, Stephen M

  2015-11-08

  A 24 mm COMS-like eye plaque was developed to meet the treatment needs of our eye plaque brachytherapy practice. As part of commissioning, it was necessary to determine the new plaque's seed coordinates. The FARO Edge, a commercially available measurement arm, was chosen for this purpose. In order to validate the FARO Edge method, it was first used to measure the seed marker coordinates in the silastic molds for the standard 10, 18, and 20 mm COMS plaques, and the results were compared with the standard published Task Group 129 coordinates by a nonlinear least squares match in MATLAB version R2013a. All measured coordinates were within 0.60 mm, and root mean square deviation was 0.12, 0.23, and 0.35 mm for the 10, 18, and 20 mm molds, respectively. The FARO Edge was then used to measure the seed marker locations in the new 24 mm silastic mold. Those values were compared to the manufacturing specification coordinates and were found to demonstrate good agreement, with a maximum deviation of 0.56mm and a root mean square deviation of 0.37 mm. The FARO Edge is deemed to be a reliable method for determining seed coordinates for COMS silastics, and the seed coordinates for the new 24 mm plaque are presented.

 13. Potential Evapotranspiration Estimates (mm) for for Alaska, CCCMA - A1B scenario. The Wilderness Society, 2011.

  Data.gov (United States)

  Arctic Landscape Conservation Cooperative — Potential Evapotranspiration (PET): These data represent decadal mean totals of potential evapotranspiration estimates (mm). The file name specifies the decade the...

 14. Intertarsal and tarsometatarsal arthrodesis using 2.0/2.7-mm or 2.7/3.5-mm hybrid dynamic compression plates.

  Science.gov (United States)

  Fettig, Arthur A; McCarthy, Robert J; Kowaleski, Michael P

  2002-01-01

  Proximal intertarsal or tarsometatarsal arthrodesis was performed in four dogs using either 2.0/2.7-mm or 2.7/3.5-mm hybrid dynamic compression plates. Mean radiographic follow-up time was 30.5 weeks (range, 15 to 60 weeks). Mean owner follow-up time was 40.5 weeks (range, 27 to 60 weeks). All cases went on to form stable, healed arthrodeses. Owners reported no noticeable lameness problems long term. Complications occurred in one case and included pressure sores and fracture of the calcaneus. Implant failure did not occur in any case.

 15. Incision sizes with 5.5 mm total optic, 3-piece foldable intraocular lenses.

  Science.gov (United States)

  Kohnen, T

  2000-12-01

  To determine incision sizes for 5.5 mm total optic, foldable intraocular lenses (IOLs) made of silicone or hydrophobic acrylic. Johann Wolfgang Goethe-University, Department of Ophthalmology, Frankfurt am Main, Germany. In a prospective randomized clinical study including 40 cataract procedures with a temporal limbal tunnel approach, incision sizes for 5.5 mm optic, 3-piece foldable IOLs were measured before and after phacoemulsification and before and after IOL implantation using calipers. Three 5.5 mm optic, 3-piece foldable IOLs were used: 2 silicone (Pharmacia CeeOn 912, Allergan SI-55NB) and 1 hydrophobic acrylic (Alcon AcrySof MA30BA). Ten lenses of each model were implanted with a forceps, and 10 SI-55NB IOLs were implanted with the AMO Unfolder injector. Measurements of the tunnel incisions at various times were statistically evaluated using an analysis of variance and the Tukey-Kramer multiple comparison test. Mean tunnel width before and after implantation, respectively, was 3.32 mm+/- 0.06 (SD) and 3.42+/- 0.06 mm for the CeeOn 912 using a Nichamin implantation forceps, 3.28+/- 0.09 mm and 3.42+/- 0.09 mm for the AcrySof MA30BA using a Buratto implantation forceps, 3.00+/- 0.07 mm and 3.10+/- 0.05 mm for the SI-55NB using a Fine Universal II Folder, and 2.66+/- 0.08 mm and 2.81+/- 0.11 mm for the SI-55NB using the AMO Unfolder. Incision sizes before and after implantation were statistically different between 2 IOLs (CeeOn 912 and MA30BA) and the SI-55NB groups. Implantation of the SI-55NB with the Unfolder was associated with significantly smaller incision sizes before and after implantation than implantation with the Fine folder. Incisions sizes of 2.8 to 3.4 mm were associated with 5.5 mm total optic, 3-piece foldable IOLs. The Allergan SI-55NB high-refractive-index silicone IOL implanted with the AMO Unfolder system provided the smallest postimplantation incision; however, the refractive optic of this IOL is 5.0 mm versus 5.5 mm for of the CeeOn 912

 16. Molecular cloning and analysis of Myc modulator 1 (Mm-1 from Bufo gargarizans (Amphibia: Anura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ning Wang

  2010-02-01

  Full Text Available The protein of Myc modulator 1 (Mm-1 has been reported to repress the transcriptional activity of the proto-oncogene c-Myc in humans. Moreover, it was shown to be the subunit 5 of human prefoldin (PFD. So far, this gene and its homologs have been isolated and sequenced in many organisms, such as mammals and fish, but has not been sequenced for any amphibian or reptile. In order to better understand the function and evolution of Mm-1, we isolated a full-length Mm-1 cDNA (BgMm-1, GenBank accession no. EF211947 from Bufo gargarizans (Cantor, 1842 using RACE (rapid amplification of cDNA ends methods. Mm-1 in B. gargarizans is 755 bp long, comprising an open reading frame (ORF of 459 bp encoding 152 amino acids. The amino acid sequence had a prefoldin α-like domain, partially including a typical putative leucine zipper motif. BgMm-1 showed high similarity to its homolog of Mus musculus Linnaeus, 1758 (82% and Homo sapiens Linnaeus, 1758 MM-1 isoform a (81% at the amino acid level. The protein secondary structure modeled with the SWISS MODEL server revealed that there were two α-helices and four b-strands in BgMm-1 as its human orthologue, and both proteins belonged to the a class of PFD family. The phylogenetic relationships of Mm-1s from lower archaea to high mammals was consistent with the evolution of species, meanwhile the cluster result was consistent with the multiple alignment and the sequence identity analysis. RT-PCR (reverse transcriptase-polymerase chain reaction analysis demonstrated that BgMm-1 expressed widely in ten tissues of adult toad. These results can be helpful for the further investigation on the evolution of Mm-1.

 17. [Reduction of astigmatism by 4mm long sutureless corneal cataract incision (stretch incision) with phacoemulsification and 5mm PMMA lens implantation].

  Science.gov (United States)

  Müller-Jensen, K; Schüler, M

  1998-06-01

  Refractive cataract surgery using corneal incisions is aiming at neutralization of preoperative astigmatism. 61 patients with preoperative astigmatism of 2.25 +/- 0.98 were included in the treatment. A self-sealing corneal tunnel incision measuring 4.0 to 4.1 mm in external diameter and 6.5 to 7.0 mm in internal diameter (stretch incision) was performed on the steeper axis. After capsulorhexis and phacoemulsification a 5 mm PMMA lens was implanted without suturing. Keratometry and corneal topography were performed preoperatively, 3 days and 1 year respectively following surgery. The statistical analysis was based on the Wilcoxon signed ranks test. Surgical induced astigmatism (IA) following superior incisions in cases of astigmatism with the rule (n = 29) amounted to 1.93 +/- 0.97, while lateral incisions in cases of astigmatism against the rule (n = 29) led to an IA of 1.35 +/- 0.73. Axial shifts by more than 30 degrees were 23% following superior incisions and 17%, after lateral incisions. We observed. astigmatic reduction of 1.3 D after superior incisions and 0.7 D following lateral incisions. By 4 mm corneal cataract incisions on the steeper axis a high preoperative astigmatism can be reduced significantly without additional keratotomies.

 18. Short implants (6mm) vs. vertical bone augmentation and standard-length implants (≥9mm) in atrophic posterior mandibles: a 5-year retrospective study.

  Science.gov (United States)

  Pieri, F; Forlivesi, C; Caselli, E; Corinaldesi, G

  2017-12-01

  This retrospective study compared the 5-year clinical and radiographic outcomes of short implants (6 mm) (short group), and standard-length implants (≥9mm) placed after a vertical augmentation with autologous bone blocks (augmentation group), supporting partial fixed prostheses in the posterior mandible. Forty-five partially edentulous patients were enrolled in the study and evaluated after 5 years: 22 (51 implants) in the augmentation group and 23 (46 implants) in the short group. Eight surgical complications occurred in the augmentation group versus none in the short group (P=0.003). One short implant failed before loading and one standard-length implant failed after 4 years because of peri-implantitis (P=1.0). Eight biological and two prosthetic complications occurred in the augmentation group vs. three biological and three prosthetic complications in the short group (P=0.09 and P=1.0, respectively). A mean marginal bone loss of 1.61±1.12mm in the augmentation group and 0.68±0.68mm in the short group was found (P=0.002). Within the limitations of this study, both techniques resulted in successful clinical results after 5 years, but short implants exhibited less surgical complications and marginal bone loss than standard-length implants placed in augmented bone. Copyright © 2017 International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 19. A compare between myocardial topical negative pressure levels of -25 mmHg and -50 mmHg in a porcine model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindstedt, Sandra; Paulsson, Per; Mokhtari, Arash

  2008-01-01

  Topical negative pressure (TNP), widely used in wound therapy, is known to stimulate wound edge blood flow, granulation tissue formation, angiogenesis, and revascularization. We have previously shown that application of a TNP of -50 mmHg to the myocardium significantly increases microvascular blood...

 20. Development of a 1.0 mm inside diameter temperature-assisted focusing precolumn for use with 2.1 mm inside diameter columns.

  Science.gov (United States)

  Groskreutz, Stephen R; Horner, Anthony R; Weber, Stephen G

  2017-11-10

  On-column solute focusing is a simple and powerful method to decrease the influence of precolumn band spreading and increase the allowable volume injected increasing sensitivity. It relies on creating conditions so that the retention factor, k', is transiently increased during the injection process. Both solvent composition and temperature control can be used to effect solute focusing. In the case of temperature, the release of the transiently delayed solute band requires increasing the temperature rapidly and with a minimum of radial thermal gradients. Thus, the focus of attention in temperature-based efforts to carry out on-column focusing has been on capillary columns. As a result, the benefits of this simple and reliable approach, temperature-assisted solute focusing or TASF, are not available to those using larger diameter columns, in particular the highly successful 2.1mm inside diameter columns. Based on considerations of thermal entrance length at the volume flow rates used with 2.1mm inside diameter columns, TASF would not be effective with such columns. However, we determined that the thermal entrance length for a 1.0mm inside diameter precolumn is sufficiently short, about 2mm, that it could work as a precolumn before a 2.1mm inside diameter analytical column. Finite element calculations demonstrate that a 1.0×20mm precolumn packed with 5μm reversed phase particles is effective at a flow rate of 250μL/min, suitable for the 2.1mm inside diameter column. Eight 1-cm(2) Peltier devices are used to heat (and cool) the precolumn. The computed axial temperature profile shows that the center of the column heats more rapidly than the ends. Based on the changes in back pressure, the full temperature transient from 5°C (focus) to 80°C (release) takes about 10s. Experimental van Deemter curves indicate that the reduced velocity in the precolumn at 250μL/min flow rate is about 50. Nonetheless, about 1000 theoretical plates are generated. When operating as a

 1. Construction of an 8-mm time-lapse camera for biological research

  Data.gov (United States)

  US Fish and Wildlife Service, Department of the Interior — This report covers the construction of an 8mm camera for biological research. A time-lapse camera for use in biological research can be constructed from a super 8-mm...

 2. THE MAGNETIC FIELD MORPHOLOGY OF THE CLASS 0 PROTOSTAR L1157-mm

  NARCIS (Netherlands)

  Stephens, Ian W.; Looney, Leslie W.; Kwon, Woojin; Hull, Charles L. H.; Plambeck, Richard L.; Crutcher, Richard M.; Chapman, Nicholas; Novak, Giles; Davidson, Jacqueline; Vaillancourt, John E.; Shinnaga, Hiroko; Matthews, Tristan

  2013-01-01

  We present the first detection of polarization around the Class 0 low-mass protostar L1157-mm at two different wavelengths. We show polarimetric maps at large scales (10 '' resolution at 350 mu m) from the SHARC-II Polarimeter and at smaller scales (1.'' 2-4.'' 5 at 1.3 mm) from the Combined Array

 3. Stochastic Geometric Coverage Analysis in mmWave Cellular Networks with a Realistic Channel Model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rebato, Mattia; Park, Jihong; Popovski, Petar

  2017-01-01

  Wave interference and SIR coverage under large-scale deployments. For this purpose, we apply an accurate mmWave channel model, derived from experiments, into an analytical framework based on stochastic geometry. In this way we obtain a closed-form SIR coverage probability in large-scale mmWave cellular networks....

 4. Quantum mechanics/coarse-grained molecular mechanics (QM/CG-MM).

  Science.gov (United States)

  Sinitskiy, Anton V; Voth, Gregory A

  2018-01-07

  Numerous molecular systems, including solutions, proteins, and composite materials, can be modeled using mixed-resolution representations, of which the quantum mechanics/molecular mechanics (QM/MM) approach has become the most widely used. However, the QM/MM approach often faces a number of challenges, including the high cost of repetitive QM computations, the slow sampling even for the MM part in those cases where a system under investigation has a complex dynamics, and a difficulty in providing a simple, qualitative interpretation of numerical results in terms of the influence of the molecular environment upon the active QM region. In this paper, we address these issues by combining QM/MM modeling with the methodology of "bottom-up" coarse-graining (CG) to provide the theoretical basis for a systematic quantum-mechanical/coarse-grained molecular mechanics (QM/CG-MM) mixed resolution approach. A derivation of the method is presented based on a combination of statistical mechanics and quantum mechanics, leading to an equation for the effective Hamiltonian of the QM part, a central concept in the QM/CG-MM theory. A detailed analysis of different contributions to the effective Hamiltonian from electrostatic, induction, dispersion, and exchange interactions between the QM part and the surroundings is provided, serving as a foundation for a potential hierarchy of QM/CG-MM methods varying in their accuracy and computational cost. A relationship of the QM/CG-MM methodology to other mixed resolution approaches is also discussed.

 5. 450 mm Silicon Wafers Are Imperative for Moore's Law but maybe Postponed

  National Research Council Canada - National Science Library

  Tu, Hailing

  2015-01-01

  ... of the adequate approaches is to introduce 450 mm silicon wafers for 10 nm techno-logy node and beyond. Mr. Moore saw wafers growing, as early as in 1965, ever large as a way to keep the device cost down. Historically, each wafer size transition has been technically more challenging as complexity increases. The lesson learned from 300 mm silico...

 6. Young’s modulus calculations for cellulose Iß by MM3 and quantum mechanics

  Science.gov (United States)

  Quantum mechanics (QM) and molecular mechanics (MM) calculations were performed to elucidate Young’s moduli for a series of cellulose Iß models. Computations using the second generation empirical force field MM3 with a disaccharide cellulose model, 1,4'-O-dimethyl-ß-cellobioside (DMCB), and an analo...

 7. Estimation of the Young’s modulus of cellulose Iß by MM3 and quantum mechanics

  Science.gov (United States)

  Young’s modulus provides a measure of the resistance to deformation of an elastic material. In this study, modulus estimations for models of cellulose Iß relied on calculations performed with molecular mechanics (MM) and quantum mechanics (QM) programs. MM computations used the second generation emp...

 8. Quantum mechanics/coarse-grained molecular mechanics (QM/CG-MM)

  Science.gov (United States)

  Sinitskiy, Anton V.; Voth, Gregory A.

  2018-01-01

  Numerous molecular systems, including solutions, proteins, and composite materials, can be modeled using mixed-resolution representations, of which the quantum mechanics/molecular mechanics (QM/MM) approach has become the most widely used. However, the QM/MM approach often faces a number of challenges, including the high cost of repetitive QM computations, the slow sampling even for the MM part in those cases where a system under investigation has a complex dynamics, and a difficulty in providing a simple, qualitative interpretation of numerical results in terms of the influence of the molecular environment upon the active QM region. In this paper, we address these issues by combining QM/MM modeling with the methodology of "bottom-up" coarse-graining (CG) to provide the theoretical basis for a systematic quantum-mechanical/coarse-grained molecular mechanics (QM/CG-MM) mixed resolution approach. A derivation of the method is presented based on a combination of statistical mechanics and quantum mechanics, leading to an equation for the effective Hamiltonian of the QM part, a central concept in the QM/CG-MM theory. A detailed analysis of different contributions to the effective Hamiltonian from electrostatic, induction, dispersion, and exchange interactions between the QM part and the surroundings is provided, serving as a foundation for a potential hierarchy of QM/CG-MM methods varying in their accuracy and computational cost. A relationship of the QM/CG-MM methodology to other mixed resolution approaches is also discussed.

 9. AddRemove : A new link model for use in QM/MM studies

  NARCIS (Netherlands)

  Swart, M

  2003-01-01

  The division of a system under study in a quantum mechanical (QM) and a classical system in QM/MM molecular mechanical calculations is sometimes very natural, but a problem arises in the case of bonds crossing the QM/MM boundary. A new link model that uses a capping (link) atom to satisfy the

 10. Proton Transfer in Aqueous Solution: Exploring the Boundaries of Adaptive QM/MM

  NARCIS (Netherlands)

  Jiang, Tao|info:eu-repo/dai/nl/371572118; Boereboom, J.M.|info:eu-repo/dai/nl/369185463; Michel, C.; Fleurat-Lessard, P.; Bulo, R.E.|info:eu-repo/dai/nl/272561495

  2015-01-01

  In this chapter, we review the current state-of-the-art in quantum mechanical/molecular mechanical (QM/MM) simulations of reactions in aqueous solutions, and we discuss how proton transfer poses new challenges for its successful application. In the QM/MM description of an aqueous reaction, solvent

 11. ICoNOs MM: The IT-enabled Collaborative Networked Organizations Maturity Model

  NARCIS (Netherlands)

  Santana Tapia, R.G.

  2009-01-01

  The focus of this paper is to introduce a comprehensive model for assessing and improving maturity of business-IT alignment (B-ITa) in collaborative networked organizations (CNOs): the ICoNOs MM. This two dimensional maturity model (MM) addresses five levels of maturity as well as four domains to

 12. Using 50-mm electrostatic membrane deformable mirror in astronomical adaptive optics

  NARCIS (Netherlands)

  Tokovinin, A.; Thomas, S.; Vdovin, G.

  2004-01-01

  Membrane micro-machined deformable mirrors (MMDM) feature low cost, low power consumption, small size and absence of hysteresis. Interested in using such a device for the adaptive optics system at the SOAR 4.1-m telescope, we evaluated the performance of a 79-channel 50-mm (pupil size 35mm) MMDM

 13. DTU-ESA millimeter-wave VAlidation STandard antenna (mm-VAST) - detailed design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kim, Oleksiy S.; Pivnenko, Sergey; Breinbjerg, Olav

  2015-01-01

  A design of a well-characterized, mechanically and thermally stable multi-frequency VAlidation STandard antenna for mm-wave frequencies (mm-VAST) developed in an ESA project is presented. The antenna will facilitate inter-comparison and validation of antenna measurement ranges at K/Ka and Q/V bands...

 14. Is 2 mm a safe distance from the inferior alveolar canal to avoid ...

  African Journals Online (AJOL)

  Aim: The aim of the present study was to compare the neurosensory complications related to implants inserted closer than 2 mm to the inferior alveolar canal (IAC) with those inserted further than 2 mm. Materials and ... complications. Keywords: Dental implants, inferior alveolar nerve injury, neurosensory complication ...

 15. Mandibular Overdentures Supported by 6-mm Dental Implants : A 1-Year Prospective Cohort Study

  NARCIS (Netherlands)

  Gulje, Felix; Raghoebar, Gerry M.; Ter Meulen, Jan-Willem P.; Vissink, Arjan; Meijer, Henny J. A.; Guljé, Felix

  Background: The extremely resorbed edentulous mandible, with a bone height of 8 mm or less, is still a challenge in implant dentistry. Recently, dental implants of 6 mm in length have been developed. Purpose: The purpose of this 1-year prospective cohort study was to evaluate treatment outcome of

 16. [Instrumental delivery with perineum-fetal head distance >55 MM on ultrasound].

  Science.gov (United States)

  Magnard, C; Perrot, M; Fanget, C; Paviot-Trombert, B; Raia-Barjat, T; Chauleur, C

  2016-02-01

  Compare the issue of an operative vaginal delivery associated to the fetal presentation diagnosed by transperineal ultrasound. Three groups were formed: ≥55 mm, between 45 and 55 mm, and <45 mm. A monocentric prospective study on 108 patients has been conducted between April 2011 and August 2014. The distance between perinea and skull has been analyzed to compare the success of operative vaginal delivery considering the level of the fetal presentation in the pelvic cavity. The failed operative vaginal deliveries are more frequent while the fetal head is above 55 mm (16.7%) or while the fetal head is between 45 and 55 mm (9.1%) than while the fetal skull is under 45 mm (1.8%) (P=0.04). However there is no significant difference for the fetal shoulder dystocia (5.6% vs 3.0% vs 3.5%, P=0.5), nor for the newborn outcomes (16.7 vs 15.2 vs 14; P=0.9). Despite the high rate of failed operative vaginal delivery above 55 mm, it should be considered not to prohibit but send free to the obstetrician appreciation. Copyright © 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 17. On the study of ricochet and penetration in sand, water and gelatin by spheres, 7.62 mm APM2, and 25 mm projectiles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John F. Moxnes

  2016-04-01

  Full Text Available We examine the ricochet and penetration behavior in sand, water and gelatin by steel spheres, 7.62 mm APM2 and 25 mm projectiles. A threshold impact angle (critical angle exists beyond which ricochet cannot occur. The Autodyn simulation code with the smooth particle hydrodynamic (SPH method and Impetus Afea Solver with the corpuscular model are used and the results are compared with experimental and analytical results. The resistance force in sand for spheres was proportional to a term quadratic in velocity plus a term linear in velocity. The drag coefficient for the quadratic term was 0.65. The Autodyn and Impetus Afea codes simulate too large penetration due to the lack of a linear velocity resistance force. Critical ricochet angles were consistent with analytical results in the literature. In ballistic gelatin at velocities of 50–850 m/s a drag coefficient of 0.30 fits the high speed camera recordings if a linear velocity resistance term is included. However, only a quadratic velocity resistance force with drag coefficient that varies with the Reynolds number also fits the measurements. The simulation of a sphere in water with Autodyn showed too large drag coefficient. The 7.62 mm APM2 core simulations in sand fit reasonable well for both codes. The 25 mm projectile ricochet simulations in sand show consistency with the high speed camera recordings. Computer time was reduced by one to two orders of magnitudes when applying the Impetus Afea Solver compared to Autodyn code due to the use of the graphics processing units (GPU.

 18. God vård och användning av digitala hjälpmedel:Föreställningar hos äldre och vårdpersonal

  OpenAIRE

  Harrefors, Christina

  2011-01-01

  Det övergripande syftet med avhandlingen var att belysa föreställningar om god vård och användning av digitala hjälpmedel hos äldre personer och vårdpersonal. Föreställningar förändras kontinuerligt beroende på teknikutveckling och socio-politiska förändringar i samhället. Den forskning som presenteras i denna avhandling omfattar data som belyser detta perspektiv samt efterföljande analys och tolkning.I delstudie I och II, genomfördes individuella intervjuer med tolv äldre, friska par i deras...

 19. G11.92–0.61-MM2: A BONAFIDE MASSIVE PRESTELLAR CORE?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cyganowski, C. J. [Scottish Universities Physics Alliance (SUPA), School of Physics and Astronomy, University of St. Andrews, North Haugh, St Andrews, Fife KY16 9SS (United Kingdom); Brogan, C. L.; Hunter, T. R.; Schnee, S. [NRAO, 520 Edgemont Rd, Charlottesville, VA 22903 (United States); Graninger, D.; Öberg, K. I.; Zhang, Q. [Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, MA 02138 (United States); Vasyunin, A. [School of Physics and Astronomy, University of Leeds, Leeds LS2 9JT (United Kingdom); Friesen, R., E-mail: cc243@st-andrews.ac.uk [Dunlap Institute for Astronomy and Astrophysics, University of Toronto, 50 St. George Street, Toronto, ON M5S 3H4 (Canada)

  2014-11-20

  Core accretion models of massive star formation require the existence of stable massive starless cores, but robust observational examples of such objects have proven elusive. We report subarcsecond-resolution Submillimeter Array (SMA) 1.3 mm, 1.1 mm, and 0.88 mm and Very Large Array 1.3 cm observations of an excellent massive starless core candidate, G11.92–0.61-MM2, initially identified in the course of studies of GLIMPSE Extended Green Objects (EGOs). Separated by ∼7.''2 from the nearby MM1 protostellar hot core, MM2 is a strong, compact dust continuum source (submillimeter spectral index α = 2.6 ± 0.1), but is devoid of star formation indicators. In contrast to MM1, MM2 has no masers, no centimeter continuum, and no (sub)millimeter wavelength line emission in ∼24 GHz of bandwidth observed with the SMA, including N{sub 2}H{sup +}(3-2), HCO{sup +}(3-2), and HCN(3-2). Additionally, there is no evidence for an outflow driven by MM2. The (sub)millimeter spectral energy distribution of MM2 is best fit with a dust temperature of ∼17-19 K and luminosity of ∼5-7 L {sub ☉}. The combined physical properties of MM2, as inferred from its dust continuum emission, are extreme: M ≳ 30 M {sub ☉} within a radius <1000 AU, N{sub H{sub 2}}>10{sup 25} cm{sup –2} and n{sub H{sub 2}} >10{sup 9} cm{sup –3}. Comparison of the molecular abundance limits derived from our SMA observations with gas-grain chemical models indicates that extremely dense (n(H) >> 10{sup 8} cm{sup –3}), cold (<20 K) conditions are required to explain the lack of observed (sub)millimeter line emission, consistent with the dust continuum results. Our data suggest that G11.92–0.61-MM2 is the best candidate for a bonafide massive prestellar core found to date, and a promising target for future higher-sensitivity observations.

 20. Design of mm-wave InP DHBT power amplifiers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Tom Keinicke; Yan, Lei

  2011-01-01

  power, gain, and efficiency. The design issues associated with cascode based power amplifiers at mm-wave frequencies is described. The experimental results on a two-way combined single-stage cascode based InP DHBT power amplifier demonstrate 13.4dB linear power gain and 12.5dBm saturated output power......In this paper suitable topologies for mm-wave integrated power amplifiers using InP DHBT technology is investigated. Among the standard topologies for mm-wave power cells: common-emitter, common-base, and cascode configuration, the cascode configuration proves the most promising in terms of output...

 1. Maalämmön toteuttaminen ja kannattavuus vanhassa kerrostalokohteessa

  OpenAIRE

  Virkalevo, Jesse

  2016-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia maalämmön toteuttamisen mahdollisuuksia ja kannattavuutta vanhoissa saneerattavissa kerrostalokohteissa. Työn tarkoitus oli myös tuottaa laskenta-alusta ja vertailla erilaisten energiasaneerausten investointien antamaa tuottoa eri aikaväleillä. Opinnäytetyössä ei kiinnitetty huomiota yksityiskohtaisesti maalämmön asennukseen ja yksityiskohtiin vaan kerrottiin periaatetasolla maalämmön toiminta, lainsäädäntö ja mahdolliset ongelmat kerrostalokohteissa...

 2. Effect of Cutting Parameters on Microhardness in 2 mm Slot Milling Hardened Tool Steel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bissacco, Giuliano; Hansen, Hans Nørgaard; De Chiffre, Leonardo

  2004-01-01

  This paper presents an experimental study on the dependency of surface integrity on cutting parameters in slot milling of hardened tool steel. A series of 2 mm slot milling tests have been performed with different cutting parameters. Microhardness was chosen for evaluation of subsurface integrity....... The process was found to be sensitive to cutting parameters. An increase of feed per tooth or depth of cut produced a reduction of the microhardness of the slot surface. An optimal combination of machining parameters was found to be 80-110 m/min in cutting speed, 0.005 mm in feed per tooth and 0.1 mm in axial...... depth of cut....

 3. Measurements of the Cosmic Background Radiation Temperature at 3.3and 9.1 MM

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Witebsky, C.; De Amici, G.; Smoot, G.F.; Friedman, S.D.

  1983-06-01

  The authors report the results of measurements of the cosmic background radiation temperature at wavelengths of 9.1 and 3.3 mm. The 9.1 mm result, T{sub CBR} = 2.87 {+-} 0.21 K, is in good agreement with previous results and those obtained at longer wavelengths during the same experiment. The 3.3 mm result, T{sub CBR} = 2.4 {+-} 1.0 K, is consistent with previous measurements, but has a large error due to uncertainty in the atmospheric correction.

 4. Analytic and Experimental Investigation of Beamforming Algorithms for MM-Wave Channel Characterization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zhang, Fengchun; Fan, Wei; Pedersen, Gert F.

  2017-01-01

  Beamforming algorithms are expected to be extensively utilized in mm-wave systems to improve system performance. In this paper, we discuss three different beamforming algorithms based on uniform circular arrays (UCAs), i.e. classicial beamfomer, coventional frequency invariant beamformer. Numeric...... simulation results and channel sounding measurement results at mm-wave are provided to demonstrate and compare the performance of the different beamformers in channel parameter estimation applications.......Beamforming algorithms are expected to be extensively utilized in mm-wave systems to improve system performance. In this paper, we discuss three different beamforming algorithms based on uniform circular arrays (UCAs), i.e. classicial beamfomer, coventional frequency invariant beamformer. Numerical...

 5. Docking modes of BB-3497 into the PDF active site--a comparison of the pure MM and QM/MM based docking strategies.

  Science.gov (United States)

  Kumari, Tripti; Issar, Upasana; Kakkar, Rita

  2014-01-01

  Peptide deformylase (PDF) has emerged as an important antibacterial drug target. Considerable effort is being directed toward developing peptidic and non-peptidic inhibitors for this metalloprotein. In this work, the known peptidic inhibitor BB-3497 and its various ionization and tautomeric states are evaluated for their inhibition efficiency against PDF using a molecular mechanics (MM) approach as well as a mixed quantum mechanics/molecular mechanics (QM/MM) approach, with an aim to understand the interactions in the binding site. The evaluated Gibbs energies of binding with the mixed QM/MM approach are shown to have the best predictive power. The experimental pose is found to have the most negative Gibbs energy of binding, and also the smallest strain energy. A quantum mechanical evaluation of the active site reveals the requirement of strong chelation by the ligand with the metal ion. The investigated ligand chelates the metal ion through the two oxygens of its reverse hydroxamate moiety, particularly the N-O(-) oxygen, forming strong covalent bonds with the metal ion, which is penta-coordinated. In the uninhibited state, the metal ion is tetrahedrally coordinated, and hence chelation with the inhibitor is associated with an increase of the metal ion coordination. Thus, the strong binding of the ligand at the binding site is accounted for.

 6. Oesophageal heat exchangers with a diameter of 11mm or 14.7mm are equally effective and safe for targeted temperature management.

  Science.gov (United States)

  Schroeder, Daniel C; Guschlbauer, Maria; Maul, Alexandra C; Cremer, Daniel A; Becker, Ingrid; de la Puente Bethencourt, David; Paal, Peter; Padosch, Stephan A; Wetsch, Wolfgang A; Annecke, Thorsten; Böttiger, Bernd W; Sterner-Kock, Anja; Herff, Holger

  2017-01-01

  Targeted temperature management (TTM) is widely used in critical care settings for conditions including hepatic encephalopathy, hypoxic ischemic encephalopathy, meningitis, myocardial infarction, paediatric cardiac arrest, spinal cord injury, traumatic brain injury, ischemic stroke and sepsis. Furthermore, TTM is a key treatment for patients after out-of-hospital cardiac-arrest (OHCA). However, the optimal cooling method, which is quick, safe and cost-effective still remains controversial. Since the oesophagus is adjacent to heart and aorta, fast heat-convection to the central blood-stream could be achieved with a minimally invasive oesophageal heat exchanger (OHE). To date, the optimal diameter of an OHE is still unknown. While larger diameters may cause thermal- or pressure-related tissue damage after long-term exposure to the oesophageal wall, smaller diameter (e.g., gastric tubes, up to 11mm) may not provide effective cooling rates. Thus, the objective of the study was to compare OHE-diameters of 11mm (OHE11) and 14.7mm (OHE14.7) and their effects on tissue and cooling capability. Pigs were randomized to OHE11 (N = 8) or OHE14.7 (N = 8). After cooling, pigs were maintained at 33°C for 1 hour. After 10h rewarming, oesophagi were analyzed by means of histopathology. The oesophagus of four animals from a separate study that underwent exactly the identical preparation and cooling protocol described above but received a maintenance period of 24h were used as histopathological controls. Mean cooling rates were 2.8±0.4°C°C/h (OHE11) and 3.0±0.3°C °C/h (OHE14.7; p = 0.20). Occasional mild acute inflammatory transepithelial infiltrates were found in the cranial segment of the oesophagus in all groups including controls. Deviations from target temperature were 0.1±0.4°C (OHE11) and 0±0.1°C (OHE14.7; p = 0.91). Rewarming rates were 0.19±0.07°C °C/h (OHE11) and 0.20±0.05°C °C/h (OHE14.7; p = 0.75). OHE with diameters of 11 mm and 14.7 mm achieve effective

 7. Oesophageal heat exchangers with a diameter of 11mm or 14.7mm are equally effective and safe for targeted temperature management.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel C Schroeder

  Full Text Available Targeted temperature management (TTM is widely used in critical care settings for conditions including hepatic encephalopathy, hypoxic ischemic encephalopathy, meningitis, myocardial infarction, paediatric cardiac arrest, spinal cord injury, traumatic brain injury, ischemic stroke and sepsis. Furthermore, TTM is a key treatment for patients after out-of-hospital cardiac-arrest (OHCA. However, the optimal cooling method, which is quick, safe and cost-effective still remains controversial. Since the oesophagus is adjacent to heart and aorta, fast heat-convection to the central blood-stream could be achieved with a minimally invasive oesophageal heat exchanger (OHE. To date, the optimal diameter of an OHE is still unknown. While larger diameters may cause thermal- or pressure-related tissue damage after long-term exposure to the oesophageal wall, smaller diameter (e.g., gastric tubes, up to 11mm may not provide effective cooling rates. Thus, the objective of the study was to compare OHE-diameters of 11mm (OHE11 and 14.7mm (OHE14.7 and their effects on tissue and cooling capability.Pigs were randomized to OHE11 (N = 8 or OHE14.7 (N = 8. After cooling, pigs were maintained at 33°C for 1 hour. After 10h rewarming, oesophagi were analyzed by means of histopathology. The oesophagus of four animals from a separate study that underwent exactly the identical preparation and cooling protocol described above but received a maintenance period of 24h were used as histopathological controls.Mean cooling rates were 2.8±0.4°C°C/h (OHE11 and 3.0±0.3°C °C/h (OHE14.7; p = 0.20. Occasional mild acute inflammatory transepithelial infiltrates were found in the cranial segment of the oesophagus in all groups including controls. Deviations from target temperature were 0.1±0.4°C (OHE11 and 0±0.1°C (OHE14.7; p = 0.91. Rewarming rates were 0.19±0.07°C °C/h (OHE11 and 0.20±0.05°C °C/h (OHE14.7; p = 0.75.OHE with diameters of 11 mm and 14.7 mm achieve

 8. Autoralli MM-sarja ootab ees vaheaasta / Ivo Dobkevitš ; fotod Karli Saul

  Index Scriptorium Estoniae

  Dobkevitsch, Ivo, 1973-

  2009-01-01

  Tehasetiimide majandusraskustest ja vähesest huvist autoralli MM-sarja vastu 2009. aastal ning FIA poolt kehtestatavatest tehnilistest muudatustest 2010. aastal. Samas: Urmo Aava hooaega vahele jätta ei kavatse

 9. A prospective randomized study comparing transnasal and peroral 5-mm ultrathin endoscopy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lian-Feng Lin

  2014-06-01

  Conclusion: PO intubation seems an excellent alternative method when using a 5-mm ultrathin endoscopy because it achieves comparable patient tolerance, acceptance, and satisfaction as TN intubation, takes less time and causes lower intubation failure and epistaxis.

 10. SDN Controlled mmWave Massive MIMO Hybrid Precoding for 5G Heterogeneous Mobile Systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Na Chen

  2016-01-01

  Full Text Available In 5G mobile network, millimeter wave (mmWave and heterogeneous networks (Hetnets are significant techniques to sustain coverage and spectral efficiency. In this paper, we utilize the hybrid precoding to overcome hardware constraints on the analog-only beamforming in mmWave systems. Particularly, we identify the complicated antenna coordination and vast spatial domain information as the outstanding challenges in mmWave Hetnets. In our work, we employ software defined network (SDN to accomplish radio resource management (RRM and achieve flexible spacial coordination in mmWave Hetnets. In our proposed scheme, SDN controller is responsible for collecting the user channel state information (CSI and applying hybrid precoding based on the calculated null-space of victim users. Simulation results show that our design can effectively reduce the interference to victim users and support high quality of service.

 11. Integrated Active and Passive Polymer Optical Components with nm to mm Features

  OpenAIRE

  Christiansen, Mads Brøkner; Schøler, Mikkel; Kristensen, Anders

  2007-01-01

  We present wafer-scale fabrication of integrated active and passive polymer optics with nm to mm features. First order DFB lasers, defined in dye doped SU-8 resist are integrated with SU-8 waveguides.

 12. A 3.4-mm beam diameter system for retinal imaging with OCT and adaptive optics

  Science.gov (United States)

  Reddikumar, Maddipatla; Cense, Barry

  2017-04-01

  We present an adaptive-optics optical coherence tomography (AO-OCT) system with 3.4-mm beam diameter. A deformable mirror is used for the correction of two radial Zernike orders (defocus, vertical and oblique astigmatism). The aberrations are corrected sequentially with a Shack-Hartmann wave-front sensor and the deformable mirror. This system fills a gap between a standard clinical 1.2-mm beam diameter OCT system and a 6-mm beam diameter AO-OCT system. We also present 8° by 8° en face OCT images from a patient with macular degeneration. This system has a 25 cm by 50 cm footprint, which makes it considerably smaller to conventional 6-mm beam diameter AO-OCT system. Because of its larger field of view and smaller size, it is likely to be useful in the ophthalmic clinics for high-resolution imaging of the human eye retina.

 13. Totally stapled gastrojejunal anastomosis using hybrid NOTES: single 12-mm trocar approach in a porcine model.

  Science.gov (United States)

  Polese, Lino; Merigliano, Stefano; Mungo, Benedetto; Rizzato, Roberto; Luisetto, Roberto; Ancona, Ermanno; Norberto, Lorenzo

  2012-09-01

  The aim of this study was to evaluate the feasibility of a totally stapled gastrojejunal anastomosis performed using one transabdominal 12-mm trocar and a gastroscope in a porcine model. The procedure was carried out on six domestic pigs weighing 45 kg using a hybrid technique with a gastroscope and a 12-mm Hasson trocar, positioned in the left hypochondrium. At the end of the procedure a mechanical circular 21-mm gastrojejunal anastomosis was performed by inserting the stapler through a small gastrotomy after enlarging the trocar incision. In all six cases the procedure was completed through a single 3 cm abdominal incision and without complications. The mean operating time was 2 h, and endoscopic investigation showed that the anastomoses were intact, patent, and airtight. Totally stapled gastrojejunal anastomosis using a hybrid NOTES-single 12-mm trocar approach is a feasible procedure in the porcine model. Further survival studies are warranted, particularly to evaluate the functional results of this procedure.

 14. Baseline (1961-1990) average total precipitation (mm) for Alaska and Western Canada.

  Data.gov (United States)

  Arctic Landscape Conservation Cooperative — Baseline (1961-1990) average total precipitation (mm) for Alaska and Western Canada. Baseline results for 1961-1990 are derived from Climate Research Unit (CRU) TS...

 15. Molecular properties from combined QM/MM methods. I. Analytical second derivative and vibrational calculations

  Science.gov (United States)

  Cui, Qiang; Karplus, Martin

  2000-01-01

  Analytical second derivatives for combined QM/MM calculations have been formulated and implemented in the CHARMM program interfaced with the ab initio quantum mechanical GAMESS and CADPAC programs. This makes possible evaluation of vibrational frequencies and infrared intensities in large systems that cannot be treated effectively by QM or MM alone; examples are polarizable molecules in solution and substrates or transition states in enzymes. Test calculations on a number of systems, including formamide in water, butanol, a model transition state structure for triosephosphate isomerase and the active site model of myoglobin, show that the MM description of the environment can capture much of its polarization effects on the QM region. Thus the implementation of analytical second derivatives within the QM/MM framework has considerable potential for the study of large systems.

 16. Modeling and Simulation of Engraving and Gun Launch of a 40-mm Sensor Grenade

  National Research Council Canada - National Science Library

  Payne, Nicholas; Carlucci, Pasquale; Mellini, Mark

  2008-01-01

  The U.S. Army Armament Research, Development and Engineering Center, Picatinny Arsenal, New Jersey is developing an inert 40-mm sensor grenade, which houses an array of sensors and electronic components...

 17. mm-Wave Near Field Periodic Couplers For Future Module Interconnects Project

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — Millimeter-wave (mm-wave) communications have gained attention in recent years, primarily since the high fractional bandwidth potentially offers multi-Gb/s wireless...

 18. Composite outcomes in 2.25-mm drug eluting stents: a systematic review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lee, Justin Z. [Department of Medicine, University of Arizona, 1501 N Campbell Avenue, Tucson, AZ, 85724 (United States); Singh, Nirmal [Department of Cardiovascular Diseases, University of Arizona, 1501 N Campbell Ave, Tucson, AZ, 85724 (United States); Ortega, Gilbert [College of Medicine, University of Arizona, 1501 N Campbell Ave, Tucson, AZ, 85724 (United States); Low, See Wei; Kanakadandi, Uday [Department of Cardiovascular Diseases, University of Arizona, 1501 N Campbell Ave, Tucson, AZ, 85724 (United States); Fortuin, F. David [Department of Cardiovascular Diseases, Mayo Clinic Arizona, 5777 East Mayo Boulevard, Phoenix, AZ, 85054 (United States); Lassar, Tom [Department of Cardiovascular Diseases, University of Arizona, 1501 N Campbell Ave, Tucson, AZ, 85724 (United States); Lee, Kwan S., E-mail: klee@shc.arizona.edu [Department of Cardiovascular Diseases, University of Arizona, 1501 N Campbell Ave, Tucson, AZ, 85724 (United States)

  2015-06-15

  Background: Coronary atherosclerosis often involves small-caliber coronaries, yet the safety and efficacy of 2.25-mm DES have been poorly defined, with a general lack of separation of 2.25 with 2.5-mm performance. No randomized head-to-head 2.25 mm DES studies have been reported. There are several single-arm prospective studies, and we aim to systematically review all published specific 2.25-mm data to estimate composite DES-specific performance and highlight current knowledge gaps. Methods: We performed a systematic literature search of PubMed, EMBASE, Web of Science and Cochrane database for clinical trials of 2.25-mm DES. Angiographic and composite clinical outcomes were compared with descriptive statistics. Results: 2.25 mm-Paclitaxel (PES), sirolimus (SES), everolimus (EES) and platinum chromium EES DES-specific outcomes have been reported. Death at 12 months for SES, PES, EES and platinum chromium EES was 1.3%, 3.0%, 1.5%, and 4.4%. Rates of target vessel revascularization at 12 months for SES, PES, EES and platinum chromium EES were 5.7%, 13.3%, 8.8%, and 3.3%. Angiographic outcomes at 9 months to one year were as follows: mean late lumen loss (LLL) for SES, PES, and EES was 0.15 ± 0.11-mm, 0.28 ± 0.11-mm, and 0.16 ± 0.41-mm and mean diameter restenosis for SES, PES, and EES were 29.5 ± 6.2%, 34.7 ± 4.2%, and 20.9 ± 22.5%. Reported stent thrombosis rates for 2.25-mm DES were low ranging from 0% to 2.2% in up to 24-months of follow-up. Conclusions: This systematic review summarizes and tabulates all available specific data on 2.25-mm DES. Based on our descriptive analysis, 2.25-mm DESs have a favorable safety and efficacy profile for the treatment of very small coronary lesions. - Highlights: • Safety and efficacy of 2.25-mm DES have been poorly defined. • We performed a systematic review on all published 2.25 mm data to estimate composite DES-specific performance and highlight current knowledge gaps. • We pooled data from 9 clinical studies and 1

 19. Low-Cost Beamforming SiGe MMIC Receivers at mm-Wave Project

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The goal of this project is to perform technology research and development to integrate phase shifters and other needed electronics for electronically steered mmWave...

 20. Aerodynamic and Flight Dynamic Characteristics of 5.56-mm Ammunition: M855

  Science.gov (United States)

  2010-05-01

  Aerodynamic and Flight Dynamic Characteristics of 5.56-mm Ammunition: M855 by Sidra I. Silton and Bradley E. Howell ARL-TR-5182 May...Aerodynamic and Flight Dynamic Characteristics of 5.56-mm Ammunition: M855 Sidra I. Silton Weapons and Materials Research Directorate, ARL...Ammunition: M855 5a. CONTRACT NUMBER 5b. GRANT NUMBER 5c. PROGRAM ELEMENT NUMBER 6. AUTHOR(S) Sidra I. Silton and Bradley E. Howell* 5d. PROJECT

 1. Chemical Characterization of the Pyrotechnically Disseminated 66MM Red Phosphorous Smoke Screening IR, Vehicle Launched Grenade

  Science.gov (United States)

  2008-07-01

  analysis from each 66mm RP grenade dissemination. Date of Sample MMAD Geometric SD Respirable Mass Dissemination Time T+ (pm) (%) (s) 10/11/2007 60-90...size of the aerosol would change over the course of the dissemination. Table 5 lists all the particle size data, including the MMAD , ag, and the percent...respirable mass determined for all the impactors collected for each 66mm RP grenade dissemination. The average MMAD , Yg., and the percent respirable

 2. Integrated Active and Passive Polymer Optical Components with nm to mm Features

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Mads Brøkner; Schøler, Mikkel; Kristensen, Anders

  2007-01-01

  We present wafer-scale fabrication of integrated active and passive polymer optics with nm to mm features. First order DFB lasers, defined in dye doped SU-8 resist are integrated with SU-8 waveguides.......We present wafer-scale fabrication of integrated active and passive polymer optics with nm to mm features. First order DFB lasers, defined in dye doped SU-8 resist are integrated with SU-8 waveguides....

 3. US characteristics for the prediction of neoplasm in gallbladder polyps 10 mm or larger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Jin Sil; Lee, Jeong Kyong; Kim, Yookyung; Lee, Sang Min [Ewha Womans University, Department of Radiology and Medical Research Institute, School of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  2016-04-15

  To evaluate the characteristics of gallbladder polyps 10 mm or larger to predict a neoplasm in US examinations. Fifty-three patients with gallbladder polyps ≥ 10 mm with follow-up images or pathologic diagnosis were included in the retrospective study. All images and reports were reviewed to determine the imaging characteristics of gallbladder polyps. Univariate and multivariate analyses were used to evaluate predictors for a neoplastic polyp. A neoplastic polyp was verified in 12 of 53 patients and the mean size was 13.9 mm. The univariate analysis revealed that adjacent gallbladder wall thickening, larger size (≥15 mm), older age (≥57 years), absence of hyperechoic foci in a polyp, CT visibility, sessile shape, a solitary polyp, and an irregular surface were significant predictors for a neoplastic polyp. In the multivariate analysis, larger size (≥15 mm) was a significant predictor for a neoplastic polyp. A polyp size ≥15 mm was the strongest predictor for a neoplastic polyp with US. The hyperechoic foci in a polyp and CT visibility would be useful indicators for the differentiation of a neoplastic polyp, in addition to the established predictors. (orig.)

 4. ANALISIS PENGARUH PERLAKUAN PANAS TERHADAP PELAT KLASIFIKASI BKI TEBAL 10 mm PADA SAMBUNGAN LAS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Imam Pujo Mulyatno

  2012-04-01

  Full Text Available Heating treatment at the fabrication make the tensile strength, bending strength, and hardness strength are become lower. The research vision are to prover that heating at the plate without heating treatment, heating treatment 300 0C, heating treatment 600 0C. Welding at research use SMAW (Shield Metal Arc Welding welding method. The mean of tensile test without heating treatment (419 Kg/mm2, heating treatment 3000C (424 Kg/mm2, heating treatment 6000C (415 Kg/mm2. The mean of bending test without heating treatment (845 N/mm2, heating treatment 3000C (768 N/mm2, heating treatment 6000C (724 N/mm2. The mean of hardness test whitout heating treatment (129 HVN, heating treatment 3000C (147 HVN, heating treatment 6000C (160 HVN. From the test we get conslusion that the best result is Marine use plate ST 42 with BKI classification with heating treatment 300 0C, heating process is 60 minutes in the oven. After that cooling treatment to be done until back normal degree

 5. Ex vivo torsional properties of a 2.5 mm veterinary interlocking nail system in canine femurs. Comparison with a 2.4 mm limited contact bone plate.

  Science.gov (United States)

  Macedo, Aline S; Moens, Noel M M; Runciman, John; Gibson, Tom W G; Minto, Bruno W

  2017-03-20

  To evaluate the torsional properties of the Targon ® Vet Nail System (TVS) in small canine femurs and to compare these properties to those of the 2.4 mm LC-DCP ® plates. Thirty-six cadaveric femurs were allocated to three groups (n = 12). In all bones, points just distal to the lesser trochanter and just proximal to the fabellae were marked and a midshaft transverse osteotomy was performed. Group 1: bones were fixed with the 2.5 mm TVS with the bolts applied at the pre-identified marks. Group 2: A TVS system with 25% shorter inter-bolt distance was used. Group 3: A 7-hole 2.4 mm LC-DCP ® plates were applied. All constructs were tested non-destructively for 10 cycles, followed by an acute torsion to failure. Torque at yield was 0.806 ± 0.183 and 0.805 ± 0.093 Nm for groups 1 and 2 and 1.737 ± 0.461 Nm for group 3. Stiffness was 0.05 ± 0.01, 0.05 ± 0.007, and 0.14 ± 0.015 Nm/° for groups 1 to 3 respectively. Maximal angular displacement under cyclic loading was 16.6° ± 2.5°, 15.6° ± 2.1°, and 7.8° ± 1.06° respectively. There was no significant difference for any of the parameters between groups 1 and 2. Both torque at yield and stiffness were significantly greater between group 3 and groups 1 and 2. The TVS had approximately half the torsional strength and approximately 1/3 of the stiffness of the 2.4 mm bone plate. Slippage of the locking mechanism was probably the cause of the early failure. The system should be considered as a low-strength and low-stiffness system when compared to bone plates.

 6. Investigation of a novel mechanically mixed mineral trioxide aggregate (MM-MTA(™) ).

  Science.gov (United States)

  Khalil, I; Naaman, A; Camilleri, J

  2015-08-01

  To characterize a novel mechanically mixed mineral trioxide aggregate product (MM-MTA, MicroMega, Besançon, France) and to investigate the physical and chemical properties in comparison with ProRoot MTA (Dentsply, Tulsa Dental, Johnson City, TN, USA) and MTA Angelus (Angelus, Londrina, Brazil). The three materials were mixed according to manufacturer's instructions. Specimens 10 mm in diameter and 2 mm high were prepared and characterized by scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive spectroscopy (EDS) and X-ray diffraction (XRD) analysis after 1-day and 28-day storage in physiological solution. Calcium ion leaching in solution and pH of the elution were also assessed. Furthermore, the setting time, radiopacity and material porosity were investigated. Statistical analysis was performed by anova and Tukey's post hoc tests. All the MTAs tested were composed primarily of tricalcium silicate and bismuth oxide. In addition, MM-MTA exhibited additional peaks for chlorine evident in the EDS analysis; calcium carbonate was present in the set material detected by XRD. Calcium hydroxide was present in the set ProRoot MTA and MTA Angelus. Calcium ion leaching and alkalization of the storage solution were demonstrated in all the materials. Both MM-MTA and MTA Angelus had a shorter setting time when compared to ProRoot MTA (P bismuth oxide. In addition, MM-MTA contains calcium carbonate and a chloride accelerator. These additives affect the material hydration and the properties of the set material. The properties of MM-MTA are a result of a combination of factors, namely the particular cement mineralogy, radiopacifier loading, effective water-cement ratio and mechanical mixing. © 2014 International Endodontic Journal. Published by John Wiley & Sons Ltd.

 7. Alpha spectroscopy by the Φ25 mm×0.1 mm YAlO{sub 3}:Ce scintillation detector under atmospheric conditions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kvasnicka, Jiri [Radiation Detection Systems, Unit 10, 186 Pulteney Street, Adelaide SA 5000 (Australia); Urban, Tomas, E-mail: tomas.urban@fjfi.cvut.cz [Czech Technical University in Prague, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Brehova 78/7, 115 19 Prague, Czech Republic (Czech Republic); Tous, Jan; Smejkal, Jan; Blazek, Karel [Crytur Ltd, Palackeho 175, 511 01 Turnov (Czech Republic); Nikl, Martin [Institute of Physics AS CR, Cukrovarnicka 10, 162 53 Prague (Czech Republic)

  2017-06-01

  The YAlO{sub 3}:Ce scintillation crystal has excellent mechanical properties and is not affected if used in chemically aggressive environments. The detector with the diameter of Φ25.4 mm and thickness of 0.1 mm was coupled with the PMT, associated electronics and the MCA in order to study its alpha spectroscopy properties. The measured alpha spectra of the surface calibration sources of {sup 241}Am and {sup 230}Th were compared with results of a Monte Carlo simulation. The experiment and the simulation were carried out for three distances between the detector and the surface alpha source in order to assess the effect of the distance on the detected energy of alpha radiation. Finally, the detector was used for the monitoring of radon ({sup 222}Rn) decay products (radon daughters) in the air. It was concluded that the detector is suitable for the in-situ alpha spectroscopy monitoring under ambient atmospheric conditions. Nevertheless, in order to identify radionuclides and their activity from the measured alpha spectra a computer code would need to be developed. - Highlights: • Thin YAP: Ce scintillator crystal is proposed to be used for alpha spectrometry. • Experimental alpha spectra were compared with Monte Carlo simulated spectra. • The proposed detector assembly is suitable for the monitoring of radon decay products in air. • The results give a good potential for a quantitative analysis of the spectrum.

 8. Development and application of QM/MM methods to study the solvation effects and surfaces

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dibya, Pooja Arora [Iowa State Univ., Ames, IA (United States)

  2010-01-01

  Quantum mechanical (QM) calculations have the advantage of attaining high-level accuracy, however QM calculations become computationally inefficient as the size of the system grows. Solving complex molecular problems on large systems and ensembles by using quantum mechanics still poses a challenge in terms of the computational cost. Methods that are based on classical mechanics are an inexpensive alternative, but they lack accuracy. A good trade off between accuracy and efficiency is achieved by combining QM methods with molecular mechanics (MM) methods to use the robustness of the QM methods in terms of accuracy and the MM methods to minimize the computational cost. Two types of QM combined with MM (QM/MM) methods are the main focus of the present dissertation: the application and development of QM/MM methods for solvation studies and reactions on the Si(100) surface. The solvation studies were performed using a discreet solvation model that is largely based on first principles called the effective fragment potential method (EFP). The main idea of combining the EFP method with quantum mechanics is to accurately treat the solute-solvent and solvent-solvent interactions, such as electrostatic, polarization, dispersion and charge transfer, that are important in correctly calculating solvent effects on systems of interest. A second QM/MM method called SIMOMM (surface integrated molecular orbital molecular mechanics) is a hybrid QM/MM embedded cluster model that mimics the real surface.3 This method was employed to calculate the potential energy surfaces for reactions of atomic O on the Si(100) surface. The hybrid QM/MM method is a computationally inexpensive approach for studying reactions on larger surfaces in a reasonably accurate and efficient manner. This thesis is comprised of four chapters: Chapter 1 describes the general overview and motivation of the dissertation and gives a broad background of the computational methods that have been employed in this work

 9. Ultrasonic micro-motor using miniature piezoelectric tube with diameter of 1.0 mm.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Hui; Dong, Shu-xiang; Zhang, Shu-yi; Wang, Tian-hua; Zhang, Zhong-ning; Fan, Li

  2006-12-22

  At the present moment, the smallest piezoelectric ultrasonic micro-motors utilizing miniature PZT piezoelectric ceramic tubes were developed. The motor consists of a PZT-metal composite tube stator, two steel rotors and a thin shaft that keeps the two rotors pressing on both ends of the stator elastically. The dimensions of the PZT tube are 1.0 mm in outer diameter, 0.6 mm in inner diameter and 5.0 mm in length. The diameter and total length of the assembled micro-motor is 1.0 mm and 8 mm (including an adjusting spring), respectively. The tube-type micro-motor is driven by two pairs of alternative voltages with phase shift 90 degrees between the adjacent electrodes and operated in the first circular-bending vibration mode of the stator with the resonance frequency about 58 kHz. The experimental results show that the tube-type micro-motors have perfect performances: (i) high rotation frequency over 3000 rpm and (ii) large starting torque over 7.8 microN m under the conditions of the input voltage of 110 V(p-p) and the resonance frequency. The micro-motor is well suitable for operating in micro-spaces, such as in intravascular, micro-robots and micro-craft applications.

 10. Dual-side backward coupler waveguide orthomode transducer for the 3 mm band

  Science.gov (United States)

  Navarrini, Alessandro; Nesti, Renzo

  2008-07-01

  We describe the design, construction, and characterization results of a waveguide Orthomode Transducer (OMT) for the 3 mm band (84-116 GHz.) The OMT is based on a symmetric backward coupling structure and has a square waveguide input port (2.54 mm × 2.54 mm) and two single-mode waveguide outputs: a standard WR10 rectangular waveguide (2.54 mm × 1.27 mm,) and an oval waveguide with full-radius corners. The reverse coupling structure is located in the common square waveguide arm and splits one polarization signal in two opposite rectangular waveguide sidearms using broadband -3 dB E-plane branch-line hybrid couplers. The device was optimized using a commercial 3D electromagnetic simulator. The OMT consists of two mechanical blocks fabricated in split-block configuration using conventional CNC milling machine. From 84 to 116 GHz the measured input reflection coefficient was less than -17 dB, the isolation between the outputs was less than -50 dB, the cross polarization was less than -30 dB, and the transmission was larger than -0.35 dB at room temperature for both polarization channels. The device is suitable for scaling to higher frequency.

 11. Symmetric Reverse-Coupling Waveguide Orthomode Transducer for the 3-mm Band

  Science.gov (United States)

  Navarrini, Alessandro; Nesti, Renzo

  2009-01-01

  We describe the design, construction, and performance of a waveguide orthomode transducer (OMT) for the 3-mm band (84-116 GHz). The OMT is based on a symmetric backward coupling structure and has a square waveguide input port (2.54 mm times 2.54 mm) and two single-mode waveguide outputs: a standard WR10 rectangular waveguide (2.54 mm times 1.27 mm), and an oval waveguide with full-radius corners. The reverse coupling structure is located in the common square waveguide arm and splits one polarization signal in two opposite rectangular waveguide sidearms using broadband -3-dB .E-plane branch-line hybrid couplers. The device was optimized using a commercial 3-D electromagnetic simulator. The OMT consists of two mechanical blocks fabricated in split- block configuration using conventional CNC milling machine. From 84 to 116 GHz, the measured input reflection coefficient was less than -17 dB, the cross polarization was less than -30 dB, the isolation between the outputs was greater than 50 dB, and the insertion loss was less than 0.35 dB at room temperature for both polarization channels. The device is suitable for scaling to higher frequency.

 12. Baerveldt 250 mm2 Glaucoma Drainage Devices in Eyes With Preexisting Scleral Buckles.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Linda; Blachley, Taylor S; Weizer, Jennifer S

  2016-03-01

  To evaluate eyes with preexisting scleral buckles (SBs) that underwent placement of a 250 mm Baerveldt glaucoma drainage device (GDD). Records of all patients with a preexisting SB who underwent 250 mm Baerveldt GDD placement at the Kellogg Eye Center between January 1, 2005 and September 30, 2012 were reviewed. Outcome measures included visual acuity (VA), intraocular pressure (IOP), and number of glaucoma medications prescribed. Seventeen eyes of 17 patients were analyzed. Mean follow-up was 23.9 months. Twelve eyes (70.6%) achieved successful control of IOP (IOP reduction procedures, and no devastating complications). Preoperatively, mean IOP was 25.5 mm Hg, mean number of glaucoma medications was 3.5, and mean logMAR VA was 1.1 (Snellen equivalent 20/200). At 1 and 2 years postoperatively, mean IOP was 9.2 and 8.8 mm Hg (Pglaucoma medications was 0.9 and 0.3 (Pdevice (2 eyes, 12%), phthisis (2 eyes, 12%), and hemorrhagic choroidal detachment (1 eye, 6%). In eyes with preexisting SBs, the Baerveldt 250 mm GDD effectively lowers IOP and reduces the number of glaucoma medications. Complications related to conjunctival dehiscence are not uncommon in these eyes with significantly scarred conjunctiva.

 13. Time-Domain Sub-mm Astronomy. Measuring the Accretion Variability of Deeply Embedded Protostars.

  Science.gov (United States)

  Johnstone, Douglas

  2018-01-01

  During the protostellar phase of stellar evolution, accretion is expected to be variable, but this variability has been difficult to detect because protostars are deeply embedded. We have undertaken a 3-year dedicated JCMT/SCUBA-2 monitoring program of eight nearby star-forming regions (Herczeg et al. 2017) to search for sub-mm brightness variations as a proxy of episodic accretion. Here, we describe a sub-mm luminosity burst of the Class I protostar EC 53 in Serpens Main (Yoo et al. 2017). The change in sub-mm brightness of EC 53 is interpreted as dust heating in the envelope, generated by a luminosity increase of the protostar. The sub-mm lightcurve resembles the historical K-band lightcurve, which varies by a factor of ˜6 with a 543 period and is interpreted as accretion variability excited by interactions between the accretion disk and a close binary system. We further compare archival SCUBA-2 observations against the first year of our survey (Mairs et al. 2017) and perform a statistical analysis of the first eighteen months of the survey (Johnstone et al. 2017). We conclude that greater than 5% of the known deeply embedded protostars are found to vary in the sub-mm.

 14. Network level pavement evaluation with 1 mm 3D survey system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kelvin C.P. Wang

  2015-12-01

  Full Text Available The latest iteration of PaveVision3D Ultra can obtain true 1 mm resolution 3D data at full-lane coverage in all 3 directions at highway speed up to 60 mph. This paper introduces the PaveVision3D Ultra technology for rapid network level pavement survey on approximately 1280 center miles of Oklahoma interstate highways. With sophisticated automated distress analyzer (ADA software interface, the collected 1 mm 3D data provide Oklahoma Department of Transportation (ODOT with comprehensive solutions for automated evaluation of pavement surface including longitudinal profile for roughness, transverse profile for rutting, predicted hydroplaning speed for safety analysis, and cracking and various surface defects for distresses. The pruned exact linear time (PELT method, an optimal partitioning algorithm, is implemented to identify change points and dynamically determine homogeneous segments so as to assist ODOT effectively using the available 1 mm 3D pavement surface condition data for decision-making. The application of 1 mm 3D laser imaging technology for network survey is unprecedented. This innovative technology allows highway agencies to access its options in using the 1 mm 3D system for its design and management purposes, particularly to meet the data needs for pavement management system (PMS, pavement ME design and highway performance monitoring system (HPMS.

 15. Fourier transform infrared absorption spectroscopy characterization of gaseous atmospheric pressure plasmas with 2 mm spatial resolution

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Laroche, G. [Laboratoire d' Ingenierie de Surface, Centre de Recherche sur les Materiaux Avances, Departement de genie des mines, de la metallurgie et des materiaux, Universite Laval, 1065, avenue de la Medecine, Quebec G1V 0A6 (Canada); Centre de recherche du CHUQ, Hopital St Francois d' Assise, 10, rue de l' Espinay, local E0-165, Quebec G1L 3L5 (Canada); Vallade, J. [Laboratoire Procedes, Materiaux et Energie Solaire, PROMES, CNRS, Technosud, Rambla de la Thermodynamique, F-66100 Perpignan (France); Agence de l' environnement et de la Ma Latin-Small-Letter-Dotless-I -carettrise de l' Energie, 20, avenue du Gresille, BP 90406, F-49004 Angers Cedex 01 (France); Bazinette, R.; Hernandez, E.; Hernandez, G.; Massines, F. [Laboratoire Procedes, Materiaux et Energie Solaire, PROMES, CNRS, Technosud, Rambla de la Thermodynamique, F-66100 Perpignan (France); Nijnatten, P. van [OMT Solutions bv, High Tech Campus 9, 5656AE Eindhoven (Netherlands)

  2012-10-15

  This paper describes an optical setup built to record Fourier transform infrared (FTIR) absorption spectra in an atmospheric pressure plasma with a spatial resolution of 2 mm. The overall system consisted of three basic parts: (1) optical components located within the FTIR sample compartment, making it possible to define the size of the infrared beam (2 mm Multiplication-Sign 2 mm over a path length of 50 mm) imaged at the site of the plasma by (2) an optical interface positioned between the spectrometer and the plasma reactor. Once through the plasma region, (3) a retro-reflector module, located behind the plasma reactor, redirected the infrared beam coincident to the incident path up to a 45 Degree-Sign beamsplitter to reflect the beam toward a narrow-band mercury-cadmium-telluride detector. The antireflective plasma-coating experiments performed with ammonia and silane demonstrated that it was possible to quantify 42 and 2 ppm of these species in argon, respectively. In the case of ammonia, this was approximately three times less than this gas concentration typically used in plasma coating experiments while the silane limit of quantification was 35 times lower. Moreover, 70% of the incoming infrared radiation was focused within a 2 mm width at the site of the plasma, in reasonable agreement with the expected spatial resolution. The possibility of reaching this spatial resolution thus enabled us to measure the gaseous precursor consumption as a function of their residence time in the plasma.

 16. Omental herniation through a 3-mm umbilical trocar site: unmasking a hidden umbilical hernia.

  Science.gov (United States)

  Bergemann, J L; Hibbert, M L; Harkins, G; Narvaez, J; Asato, A

  2001-06-01

  The incidence of umbilical hernia following laparoscopic surgery varies from 0.02-3.6%. The incidence of pre-existing fascial defects, however, may be as high as 18% in patients undergoing abdominal laparoscopic surgery. Previous recommendations have been made to close any fascial defect greater than or equal to 10 mm. Reported here is a case of herniation through a 3-mm trocar site incision and the discovery of a pre-existing fascial defect. A 32-year-old female underwent an uncomplicated laparoscopic tubal ligation using a 3-mm umbilical port. Prior to umbilical trocar removal at the completion of the case, the carbon dioxide was evacuated from the abdomen and the sleeve was withdrawn under direct vision. Neither the fascial nor skin incisions were sutured. On postoperative day two, the patient returned with omentum herniating from the 3-mm site. At surgery, a 1.5-cm pre-existing fascial defect was discovered adjacent to the trocar site. The hernia sac tracked laterally to the base of the umbilicus, and the omentum had slid into the sac and out the skin opening. As this report illustrates, herniation associated with laparoscopic trocar sites can occur with incisions as small as 3 mm. The presence of pre-existing fascial defects can cause increased morbidity in any laparoscopic surgery, and as illustrated in this report, may predispose the patient to site herniation. The detection and management of these defects is crucial in preventing postlaparoscopic complications.

 17. Small Caliber Lethality: 5.56mm Performance in Close Quarters Battle. WSTIAC Quarterly, Volume 8, Number 1

  Science.gov (United States)

  2008-01-01

  American Soldiers who continued to fight despite being hit by German 7.92mm, Japanese 6.5mm and 7.7mm, or Chinese or Vietnamese 7.62mm rounds. A more...everywhere should take heart from the fact that despite all the myth and superstition surrounding their rifles and ammunition, they are still being provided

 18. Electrical behaviour of heterobimetallic [MM'(EtCS2)4] (MM'=NiPd, NiPt, PdPt) and MM'X-chain polymers [PtM(EtCS2)4I] (M=Ni, Pd).

  Science.gov (United States)

  Givaja, Gonzalo; Castillo, Oscar; Mateo, Eva; Gallego, Almudena; Gómez-García, Carlos J; Calzolari, Arrigo; di Felice, Rosa; Zamora, Félix

  2012-11-26

  Herein, we report the isolation of new heterobimetallic complexes [Ni(0.6)Pd(1.4)(EtCS(2))(4)] (1), [NiPt(EtCS(2))(4)] (2) and [Pd(0.4)Pt(1.6)(EtCS(2))(4)] (3), which were constructed by using transmetallation procedures. Subsequent oxidation with iodine furnished the MM'X monodimensional chains [Ni(0.6)Pt(1.4)(EtCS(2))(4)I] (4) and [Ni(0.1)Pd(0.3)Pt(1.6)(EtCS(2))(4)I] (5). The physical properties of these systems were investigated and the chain structures 4 and 5 were found to be reminiscent of the parent [Pt(2)(EtCS(2))(4)I] species. However, they were more sensitively dependent on the localised nature of the charge on the Ni ion, which caused spontaneous breaking of the conduction bands. Copyright © 2012 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 19. Micromelanomas: A Review of Melanomas ≤2 mm and a Case Report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sharad P. Paul

  2014-01-01

  Full Text Available The ABCD acronym used to screen pigmented lesions for melanoma obviously was not designed to contend with melanomas that are under 2 mm in diameter. Previously, views ranged that such small lesions could not be melanomas until a few reports of such “micromelanomas” emerged. The author presents a 2 mm melanoma in situ presenting as an insignificant pigmented lesion in a 60-year-old patient with no previous history of melanoma or multiple nevi—which is usually the norm in cases of small melanoma. This paper reiterates the fact that when it comes to a melanoma, size does not matter. In this paper, the term “micromelanoma” is used by the author to represent melanomas under 2 mm. Dermatoscopy and histopathology findings are discussed in this case, along with a review of small melanomas.

 20. LICHEM: A QM/MM program for simulations with multipolar and polarizable force fields.

  Science.gov (United States)

  Kratz, Eric G; Walker, Alice R; Lagardère, Louis; Lipparini, Filippo; Piquemal, Jean-Philip; Andrés Cisneros, G

  2016-04-30

  We introduce an initial implementation of the LICHEM software package. LICHEM can interface with Gaussian, PSI4, NWChem, TINKER, and TINKER-HP to enable QM/MM calculations using multipolar/polarizable force fields. LICHEM extracts forces and energies from unmodified QM and MM software packages to perform geometry optimizations, single-point energy calculations, or Monte Carlo simulations. When the QM and MM regions are connected by covalent bonds, the pseudo-bond approach is employed to smoothly transition between the QM region and the polarizable force field. A series of water clusters and small peptides have been employed to test our initial implementation. The results obtained from these test systems show the capabilities of the new software and highlight the importance of including explicit polarization. © 2016 Wiley Periodicals, Inc. © 2016 Wiley Periodicals, Inc.

 1. Opportunistic beam training with hybrid analog/digital codebooks for mmWave systems

  KAUST Repository

  Eltayeb, Mohammed E.

  2016-02-25

  © 2015 IEEE. Millimeter wave (mmWave) communication is one solution to provide more spectrum than available at lower carrier frequencies. To provide sufficient link budget, mmWave systems will use beamforming with large antenna arrays at both the transmitter and receiver. Training these large arrays using conventional approaches taken at lower carrier frequencies, however, results in high overhead. In this paper, we propose a beam training algorithm that efficiently designs the beamforming vectors with low training overhead. Exploiting mmWave channel reciprocity, the proposed algorithm relaxes the need for an explicit feedback channel, and opportunistically terminates the training process when a desired quality of service is achieved. To construct the training beamforming vectors, a new multi-resolution codebook is developed for hybrid analog/digital architectures. Simulation results show that the proposed algorithm achieves a comparable rate to that obtained by exhaustive search solutions while requiring lower training overhead when compared to prior work.

 2. Small margin (2 mm) excision of peri-ocular basal cell carcinoma with delayed repair.

  Science.gov (United States)

  David, D B.; Gimblett, M L.; Potts, M J.; Harrad, R A.

  1999-03-01

  Successful surgical treatment of peri-ocular basal cell carcinomas requires complete excision. Mohs' micrographic surgery achieves this, but is not readily available in all hospitals. The standard 3-4 mm margin does not guarantee complete excision and histology is often not available until after a repair has been undertaken. The 3-4 mm margin has evolved to deal with all forms of BCC. In our opinion, this margin is unnecessarily large for nodular/ulcerative BCC. We report our interim results of excision of localised BCCs using a 2 mm margin in conjunction with a delayed repair following confirmation of histological clearance. Thirty-one patients were treated in this manner; there have been no recurrences after an average follow-up period of 36 months (range 24-57 months).

 3. New Measurements of the Cosmic Background Radiation Temperature at3.3 mm Wavelength

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Witebsky, C.; Smoot, G.; De Amici, G.; Friedman, S.D.

  1986-02-01

  We have measured the temperature of the cosmic background radiation (CBR) at 3.3 mm wavelength in 1982, 1983, and 1984 as part of a larger project to determine the CBR temperature at five wavelengths from 12 cm to 3.3 mm (Smoot et al. 1985). The 3.3-mm measurements yield a brightness temperature of 2.57 K with a 1{sigma} uncertainty of 20.12 K. This paper describes the instrument, the measurement techniques, and the data-analysis procedures used. Our result is in good agreement with recent measurements at comparable wavelengths by Meyer and Jura (1985) and by Peterson, Richards, and Timusk (1985), but it disagrees with the temperatures reported by Woody and Richards (1981).

 4. DTU-ESA millimeter-wave validation standard antenna (mm-vast) – performance verification

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pivnenko, Sergey; Kim, Oleksiy S.; Breinbjerg, Olav

  2015-01-01

  A new multi-frequency Validation Standard (VAST) antenna covering upper microwave (K/Ka) and millimeter wave (Q/V) bands, and thus called mmVAST, was developed in cooperation between DTU and TICRA under contract from the European Space Agency. In this paper, the mechanical and electrical requirem......A new multi-frequency Validation Standard (VAST) antenna covering upper microwave (K/Ka) and millimeter wave (Q/V) bands, and thus called mmVAST, was developed in cooperation between DTU and TICRA under contract from the European Space Agency. In this paper, the mechanical and electrical...... requirements as well as the design and manufacturing of the mm-VAST antenna are briefly presented. The focus is then given to the details of conducted mechanical and electrical tests aimed at verifying the performance of the manufactured antenna and to the obtained measurement results....

 5. Hardware modification of a 7 mm MAS NMR probe to a single-crystal goniometer.

  Science.gov (United States)

  Kovács, Gábor; Rohonczy, János

  2006-07-01

  Tensorial terms of the Hamiltonian can be measured by solid-state single-crystal nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy which requires a goniometer NMR probehead. Goniometer probes; however, are not standard parts of solid NMR spectrometers and are available only at a much higher price than magic-angle spinning (MAS) probeheads widely used in research. Due to requirements of MAS experiments, modern probeheads are designed for small ceramic rotors, which are 1-4 mm in diameter, to reach very high angular frequencies, so there are several older 7 mm MAS probeheads used rarely todays in NMR laboratories. In this paper, a simple method is presented how to rebuild step-by-step a 7 mm Bruker MAS probehead to be suitable for single-crystal spectroscopy. In the second part (31)P chemical shift tensors of Na(4)P(2)O(7) x 10H(2)O are determined to demonstrate the functionality of the rebuilt probehead.

 6. Simultaneous multi-band channel sounding at mm-Wave frequencies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Müller, Robert; Häfner, Stephan; Dupleich, Diego

  2016-01-01

  and verification of those novel technologies required an understanding of the propagation effects at mm-Wave which enabled by channel sounding measurements and analysis. Due to the variety of considered frequency bands and the necessity of spatial resolved measurements for e.g. testing of beamforming approaches......The vision of multi Gbit/s data rates in future mobile networks requires the change to millimeter wave (mm-Wave) frequencies for increasing bandwidth. As a consequence, new technologies have to be deployed to tackle the drawbacks of higher frequency bands, e.g. increased path loss. Development......, which comprises the microwave band at 10 GHz and the mm-Wave band at 30 GHz. Preliminary analysis results are presented....

 7. L1448-MM Observations by the Herschel Key Program, "Dust, Ice, and Gas In Time" (DIGIT)

  Science.gov (United States)

  Lee, Jinhee; Lee, Jeong-Eun; Lee, Seokho; Green, Joel. D.; Evans, Neal J., II; Choi, Minho; Kristensen, Lars; Dionatos, Odysseas; Jørgensen, Jes K.; the DIGIT Team

  2013-11-01

  We present Herschel/Photodetector Array Camera and Spectrometer (PACS) observations of L1448-MM, a Class 0 protostar with a prominent outflow. Numerous emission lines are detected at 55 1000 K) environment, indicative of a shock origin. For OH, IR-pumping processes play an important role in the level population. The molecular emission in L1448-MM is better explained with a C-shock model, but the atomic emission of PACS [O I] and Spitzer/Infrared Spectrograph [Si II] emission is not consistent with C-shocks, suggesting multiple shocks in this region. Water is the major line coolant of L1448-MM in the PACS wavelength range, and the best-fit LVG models predict that H2O and CO emit (50%-80%) of their line luminosity in the PACS wavelength range.

 8. Improvement of rolling 6 mm thin plates in plate rolling mill PT. Krakatau Posco

  Science.gov (United States)

  Pujiyanto, Hamdani

  2017-01-01

  A 6-mm thin plate is difficult to produce especially if the product requires wide size and high strength. Flatness is the main quality issue in rolling 6-mm plate using a 4-high reversing mill which use ±1100-mm work roll. Thus some methods are applied to overcome such issue in order to comply to customer quality requirement. Pre-rolling, rolling, and post-rolling conditions have to be considered comprehensively. Roll unit management will be the key factor before rolling condition. The roll unit itself has a significant impact on work roll crown wearness in relation with work roll intial crown and thermal crown. Work roll crown along with the modification of hydraulic gap control (HGC) could directly alter the flatness of the plate.

 9. Ozone sensitivity analysis with the MM5-CMAQ modeling system for Shanghai.

  Science.gov (United States)

  Li, Li; Chen, Changhong; Huang, Cheng; Huang, Haiying; Zhang, Gangfeng; Wangi, Yangjun; Chen, Minghua; Wang, Hongli; Chen, Yiran; Streets, D G; Fu, Jiamo

  2011-01-01

  Ozone has become one of the most important air pollution issues around the world. This article applied both O3/(NO(y)-NO(x)) and H2O2/HNO3 indicators to analyze the ozone sensitivity in urban and rural areas of Shanghai, with implementation of the MM5-CMAQ modeling system in July, 2007. The meteorological parameters were obtained by using the MM5 model. A regional emission inventory with spatial and temporal allocation based on the statistical data has been developed to provide input emission data to the MM5-CMAQ modeling system. Results showed that the ozone concentrations in Shanghai show clear regional differences. The ozone concentration in rural areas was much higher than that in the urban area. Two indicators showed that ozone was more sensitive to VOCs in urban areas, while it tended to be NO(x) sensitive in rural areas of Shanghai.

 10. 21th CISM-IFToMM Symposium on Theory and Practice of Robots and Manipulators

  CERN Document Server

  Schiehlen, Werner

  2016-01-01

  This proceedings volume contains papers that have been selected after review for oral presentation at ROMANSY 2016, the 21th CISM-IFToMM Symposium on Theory and Practice of Robots and Manipulators. These papers cover advances on several aspects of the wide field of Robotics as concerning Theory and Practice of Robots and Manipulators. ROMANSY 2016 is the 21st event in a series that started in 1973 as one of the first conference activities in the world on Robotics. The first event was held at CISM (International Centre for Mechanical Science) in Udine, Italy on 5-8 September 1973. It was also the first topic conference of IFToMM (International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science) and it was directed not only to the IFToMM community.

 11. Induced astigmatism in a 6.0 mm no-stitch frown incision.

  Science.gov (United States)

  Sinskey, R M; Stoppel, J O

  1994-07-01

  Fifty-five consecutive patients had cataract extraction with a 6 mm no-stitch frown incision and implantation of a 6 mm optic three-piece posterior chamber lens. Vector analysis calculations of diopters (D) of mean induced keratometric astigmatism for this incision were 0.70 D at one day, 0.76 D at one week, 0.50 D at one month, and 0.50 D at three months. The Naeser's polar value showed a mean with-the-rule astigmatism of +0.42 D at one day and -0.08 D against-the-rule astigmatism at three months. The results suggest that the 6.0 mm no-stitch frown incision induces a low postoperative astigmatism and provides a stable incision.

 12. Correcting groove error in gratings ruled on a 500-mm ruling engine using interferometric control.

  Science.gov (United States)

  Mi, Xiaotao; Yu, Haili; Yu, Hongzhu; Zhang, Shanwen; Li, Xiaotian; Yao, Xuefeng; Qi, Xiangdong; Bayinhedhig; Wan, Qiuhua

  2017-07-20

  Groove error is one of the most important factors affecting grating quality and spectral performance. To reduce groove error, we propose a new ruling-tool carriage system based on aerostatic guideways. We design a new blank carriage system with double piezoelectric actuators. We also propose a completely closed-loop servo-control system with a new optical measurement system that can control the position of the diamond relative to the blank. To evaluate our proposed methods, we produced several gratings, including an echelle grating with 79  grooves/mm, a grating with 768  grooves/mm, and a high-density grating with 6000  grooves/mm. The results show that our methods effectively reduce groove error in ruled gratings.

 13. OpenMM 4: A Reusable, Extensible, Hardware Independent Library for High Performance Molecular Simulation.

  Science.gov (United States)

  Eastman, Peter; Friedrichs, Mark S; Chodera, John D; Radmer, Randall J; Bruns, Christopher M; Ku, Joy P; Beauchamp, Kyle A; Lane, Thomas J; Wang, Lee-Ping; Shukla, Diwakar; Tye, Tony; Houston, Mike; Stich, Timo; Klein, Christoph; Shirts, Michael R; Pande, Vijay S

  2013-01-08

  OpenMM is a software toolkit for performing molecular simulations on a range of high performance computing architectures. It is based on a layered architecture: the lower layers function as a reusable library that can be invoked by any application, while the upper layers form a complete environment for running molecular simulations. The library API hides all hardware-specific dependencies and optimizations from the users and developers of simulation programs: they can be run without modification on any hardware on which the API has been implemented. The current implementations of OpenMM include support for graphics processing units using the OpenCL and CUDA frameworks. In addition, OpenMM was designed to be extensible, so new hardware architectures can be accommodated and new functionality (e.g., energy terms and integrators) can be easily added.

 14. Efficient approach to obtain free energy gradient using QM/MM MD simulation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Asada, Toshio; Koseki, Shiro [Department of Chemistry, Graduate School of Science, Osaka Prefecture University, 1-1 Gakuen-cho, Sakai, Osaka 599-8531 (Japan); The Research Institute for Molecular Electronic Devices (RIMED), Osaka Prefecture University, 1-1 Gakuen-cho, Naka-ku, Sakai 599-8531 (Japan); Ando, Kanta [Department of Chemistry, Graduate School of Science, Osaka Prefecture University, 1-1 Gakuen-cho, Sakai, Osaka 599-8531 (Japan)

  2015-12-31

  The efficient computational approach denoted as charge and atom dipole response kernel (CDRK) model to consider polarization effects of the quantum mechanical (QM) region is described using the charge response and the atom dipole response kernels for free energy gradient (FEG) calculations in the quantum mechanical/molecular mechanical (QM/MM) method. CDRK model can reasonably reproduce energies and also energy gradients of QM and MM atoms obtained by expensive QM/MM calculations in a drastically reduced computational time. This model is applied on the acylation reaction in hydrated trypsin-BPTI complex to optimize the reaction path on the free energy surface by means of FEG and the nudged elastic band (NEB) method.

 15. ALMA Discovery of Solar Umbral Brightness Enhancement at λ = 3 mm

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Iwai, Kazumasa [Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya, 464-8601 (Japan); Loukitcheva, Maria [Center for Solar-Terrestrial Research, New Jersey Institute of Technology, 323 Martin Luther King Boulevard, Newark, NJ 07102 (United States); Shimojo, Masumi [Chile Observatory, National Astronomical Observatory of Japan, Mitaka, Tokyo 181-8588 (Japan); Solanki, Sami K. [Max Planck Institute for Solar System Research, Justus-von-Liebig-Weg 3, D-37073 Göttingen (Germany); White, Stephen M., E-mail: k.iwai@isee.nagoya-u.ac.jp [Space Vehicles Directorate, Air Force Research Laboratory, Albuquerque, NM (United States)

  2017-06-01

  We report the discovery of a brightness enhancement in the center of a large sunspot umbra at a wavelength of 3 mm using the Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array (ALMA). Sunspots are among the most prominent features on the solar surface, but many of their aspects are surprisingly poorly understood. We analyzed a λ = 3 mm (100 GHz) mosaic image obtained by ALMA that includes a large sunspot within the active region AR12470, on 2015 December 16. The 3 mm map has a 300″ × 300″ field of view and 4.″9 × 2.″2 spatial resolution, which is the highest spatial resolution map of an entire sunspot in this frequency range. We find a gradient of 3 mm brightness from a high value in the outer penumbra to a low value in the inner penumbra/outer umbra. Within the inner umbra, there is a marked increase in 3 mm brightness temperature, which we call an umbral brightness enhancement. This enhanced emission corresponds to a temperature excess of 800 K relative to the surrounding inner penumbral region and coincides with excess brightness in the 1330 and 1400 Å slit-jaw images of the Interface Region Imaging Spectrograph ( IRIS ), adjacent to a partial lightbridge. This λ = 3 mm brightness enhancement may be an intrinsic feature of the sunspot umbra at chromospheric heights, such as a manifestation of umbral flashes, or it could be related to a coronal plume, since the brightness enhancement was coincident with the footpoint of a coronal loop observed at 171 Å.

 16. Percutaneous handling of coronary lesions >20mm through stents. Is there a first choice strategy?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luiz Fernando L. Tanajura

  1999-10-01

  Full Text Available OBJECTIVE - This study compared the early and late results of the use of one single stent with those of the use of multiple stents in patients with lesions longer than 20mm. METHODS - Prospective assessment of patients electively treated with stents, with optimal stent deployment and followed-up for more than 3 months. From February '94 to January '98, 215 patients with lesions >20mm were treated. These patients were divided into 2 groups as follows: Group A - 105 patients (49% with one stent implanted; Group B - 110 patients (51% with multiple stents implanted. RESULTS - The mean length of the lesions was 26mm in group A (21-48mm versus 29mm in group B (21-52mm (p=0.01. Major complications occurred in one patient (0.9% in group A (subacute thrombosis, myocardial infarctionand death and in 2 patients (1.8% in group B (one emergency surgery and one myocardial infarction (p=NS. The results of the late follow-up period (>6 months were similar for both groups (group A = 82% vs group B = 76%; p=NS, and we observed an event-free survical in 89% of the patients in group A and in 91% of the patients in group B (p=NS. Angina (group A = 11% vs group B = 7% and lesion revascularization (group A = 5% vs group B = 6%; p=NS also occurred in a similar percentage. No infarction or death was observed in the late follow-up period; restenosis was identified in 33% and 29% of the patients in groups A and B, respectively (p=NS. CONCLUSION - The results obtained using one stent and using multiple stents were similar; the greater cost-effectiveness of one stent implantation, however, seems to make this strategy the first choice.

 17. Data requirements for a 5-mm quasi-geoid in the Netherlands

  OpenAIRE

  Farahani, H.; Klees, R.; Slobbe, D.C.

  2017-01-01

  We assess the surface gravity data requirements for a 5-mm quasi-geoid model for the Netherlands mainland and continental shelf in terms of omission and commission errors. The omission error critically depends on the roughness of the topography and bathymetry. For the Netherlands continental shelf, Central and Northern Netherlands, the omission error is well described by the model 0.32d mm, where d is the data spacing in km. For the more hilly Southern Netherlands, the omission error model is...

 18. 2-way coupling the hydrological land surface model PROMET with the regional climate model MM5

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Zabel

  2013-05-01

  Full Text Available Most land surface hydrological models (LSHMs consider land surface processes (e.g. soil–plant–atmosphere interactions, lateral water flows, snow and ice in a spatially detailed manner. The atmosphere is considered as exogenous driver, neglecting feedbacks between the land surface and the atmosphere. On the other hand, regional climate models (RCMs generally simulate land surface processes through coarse descriptions and spatial scales but include land–atmosphere interactions. What is the impact of the differently applied model physics and spatial resolution of LSHMs on the performance of RCMs? What feedback effects are induced by different land surface models? This study analyses the impact of replacing the land surface module (LSM within an RCM with a high resolution LSHM. A 2-way coupling approach was applied using the LSHM PROMET (1 × 1 km2 and the atmospheric part of the RCM MM5 (45 × 45 km2. The scaling interface SCALMET is used for down- and upscaling the linear and non-linear fluxes between the model scales. The change in the atmospheric response by MM5 using the LSHM is analysed, and its quality is compared to observations of temperature and precipitation for a 4 yr period from 1996 to 1999 for the Upper Danube catchment. By substituting the Noah-LSM with PROMET, simulated non-bias-corrected near-surface air temperature improves for annual, monthly and daily courses when compared to measurements from 277 meteorological weather stations within the Upper Danube catchment. The mean annual bias was improved from −0.85 to −0.13 K. In particular, the improved afternoon heating from May to September is caused by increased sensible heat flux and decreased latent heat flux as well as more incoming solar radiation in the fully coupled PROMET/MM5 in comparison to the NOAH/MM5 simulation. Triggered by the LSM replacement, precipitation overall is reduced; however simulated precipitation amounts are still of high uncertainty, both

 19. Clinical research of 1.8mm microincision phacoemulsification and intraocular lens implantation combined with trabeculectomy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shan-Shan Li

  2015-05-01

  Full Text Available AIM:To evaluate the effect and safety of 1.8mm coaxial microincision phacoemulsification-trabeculetomy with ultra-thin intraocular lens(IOLimplants for treating glaucoma complicated with cataract, and to compare with the traditional 3.0mm small phacoemulsification-trabeculetomy with foldable IOL implantion.METHODS: In this prospective study, 36 patients(36 eyeswith glaucoma and cataract in Inner Mongolia Autonomous Regian People's Hospital were collected and randomly divided into 2 groups. For the small incision group: 18 cases(18 eyesunderwent 3.0mm coaxial incision phacoemulsification-trabeculetomy with foldable IOL implantion; In th microincision group: 18 cases(18 eyesunderwent 1.8mm microincision phacoemulsification-trabeculetomy with ultra-thin IOL implantion. The two groups were recorded for 1wk, 1 and 3mo of visual acuity, corneal endothelial cell density, surgically induced astigmatism, intraocular pressure(IOP, filtering bleb and complications. Pearson's Chi-square test ande t-test were used to determine differences between the two groups.RESULTS: At 1wk postoperatively, visual acuity in the microincision group was better than that of small incision group, the difference was statistically significant(PP>0.05. At 1wk, 1 and 3mo, there was a significant different between the 2 groups in surgically induced astigmetism(PPP>0.05. IOP reduced after surgy(microincision group: 15.26±3.12mmHg, small incision group: 14.57±2.86mmHg, there was no significant difference between the 2 groups(P>0.05. There was no significant different between the 2 groups in blebs(P>0.05. Neither iris injury, posterior capsule rupture nor anterior chamber bleeding complications was found in any groups. CONCLUSION: TBy compared with traditional 3.0mm coaxial small incision phacoemulsification-trabeculectomy with foldable IOL implantion, 1.8mm microincision phacoemulsification-trabeculectomy withe ultra-thin IOL implantion can effectively reduce the astigmatism

 20. Linearization and efficiency enhancement techniques for silicon power amplifiers from RF to mmW

  CERN Document Server

  Kerhervé, Eric

  2015-01-01

  This book provides an overview of current efficiency enhancement and linearization techniques for silicon power amplifier designs. It examines the latest state of the art technologies and design techniques to address challenges for RF cellular mobile, base stations, and RF and mmW WLAN applications. Coverage includes material on current silicon (CMOS, SiGe) RF and mmW power amplifier designs, focusing on advantages and disadvantages compared with traditional GaAs implementations. With this book you will learn: The principles of linearization and efficiency improvement techniquesThe arch

 1. Expanding Endovascular Therapy of Very Small Ruptured Aneurysms with the 1.5-mm Coil

  Science.gov (United States)

  Nguyen, Thanh N.; Masoud, Hesham; Tarlov, Nicholas; Holsapple, James; Chin, Lawrence S.; Norbash, Alexander M.

  2015-01-01

  Background Very small ruptured aneurysms (≤3 mm) demonstrate a significant risk for procedural rupture with endovascular therapy. Since 2007, 1.5-mm-diameter coils have been available (Micrus, Microvention, and ev3), allowing neurointerventionalists the opportunity to offer patients with very small aneurysms endovascular treatment. In this study, we review the clinical and angiographic outcome of patients with very small ruptured aneurysms treated with the 1.5-mm coil. Methods This is a retrospective cohort study in which we examined consecutive ruptured very small aneurysms treated with coil embolization at a single institution. The longest linear aneurysm was recorded, even if the first coil was sized to a smaller transverse diameter. Very small aneurysms were defined as ≤3 mm. Descriptive results are presented. Results From July 2007 to March 2015, 81 aneurysms were treated acutely with coils in 78 patients presenting with subarachnoid hemorrhage. There were 5 patients with 3-mm aneurysms, of which the transverse diameter was ≤2 mm in 3 patients. In all 5 patients, a balloon was placed for hemostatic prophylaxis in case of rupture, and a single 1.5-mm coil was inserted for aneurysm treatment without complication. Complete aneurysm occlusion was achieved in 1 patient, residual neck in 2, and residual aneurysm in 2 patients. Aneurysm recanalization was present in 2 patients with an anterior communicating artery aneurysm; a recoiling attempt was unsuccessful in 1 of these 2 patients due to inadvertent displacement and distal coil embolization, but subsequent surgical clipping was successful. Another patient was retreated by surgical clipping for a residual wide-neck carotid terminus aneurysm. One patient died of ventriculitis 3 weeks after presentation; all 4 other patients had an excellent outcome with no rebleed at follow-up (mean 21 months, range 1-62). Conclusion The advent of the 1.5-mm coil may be used in the endovascular treatment of patients with very

 2. 2016 IFToMM Asian Conference on Mechanism and Machine Science (IFToMM Asian MMS 2016) & 2016 International Conference on Mechanism and Machine Science (CCMMS 2016)

  CERN Document Server

  Wang, Nianfeng; Huang, Yanjiang

  2017-01-01

  These proceedings collect the latest research results in mechanism and machine science, intended to reinforce and improve the role of mechanical systems in a variety of applications in daily life and industry. Gathering more than 120 academic papers, it addresses topics including: Computational kinematics, Machine elements, Actuators, Gearing and transmissions, Linkages and cams, Mechanism design, Dynamics of machinery, Tribology, Vehicle mechanisms, dynamics and design, Reliability, Experimental methods in mechanisms, Robotics and mechatronics, Biomechanics, Micro/nano mechanisms and machines, Medical/welfare devices, Nature and machines, Design methodology, Reconfigurable mechanisms and reconfigurable manipulators, and Origami mechanisms. This is the fourth installment in the IFToMM Asian conference series on Mechanism and Machine Science (ASIAN MMS 2016). The ASIAN MMS conference initiative was launched to provide a forum mainly for the Asian community working in Mechanism and Machine Science, in order to ...

 3. Experimental approach for the uncertainty assessment of 3D complex geometry dimensional measurements using computed tomography at the mm and sub-mm scales

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jiménez, Roberto; Torralba, Marta; Yagüe-Fabra, José A.

  2017-01-01

  experimentally by using several calibrated reference artefacts. The main advantage of the presented method is that a previous calibration of the component by a more accurate Coordinate Measuring System (CMS) is not needed. In fact, such CMS would still hold all the typical limitations of optical and tactile...... with the component’s calibration and the micro manufacturing tolerances to demonstrate the suitability of the presented CT calibration procedure. The 2U/T ratios resulting from the validation workpiece are, respectively, 0.27 (VDI) and 0.35 (MPE), by assuring tolerances in the range of ± 20–30 µm. For the dental...... file, the EN analysis is favorable in the majority of the cases (70.4%) and 2U/T is equal to 0.31 for sub-mm measurands (L

 4. Dilateret kardiomyopati hos en amfetaminmisbruger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Mathias Tiedemann; Lambrechtsen, Jess

  2011-01-01

  The patient presented himself at the primary practitioner with dyspnoea and chest pain, and was initially misdiagnosed as having pneumonia. Two weeks later the patient developed universal oedema and was hospitalized. Echocardiography showed dilated cardiomyopathy. The initial diagnosis was delayed...

 5. Behandling af astma hos gravide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Akram, Iram; Ulrik, Charlotte Suppli; Johnsen, Claus Rikard

  2016-01-01

  Asthma is one of the most frequent chronic diseases which complicate pregnancy. Well-controlled asthma during pregnancy reduces the risk of for exacerbations and, consequently, the risk of adverse pregnancy outcome. Pharmacological therapy for pregnant women with asthma is a challenge, not least ...... due to suboptimal adherence with controller therapy and pregnant women's concerns about harmful effects of medication on the fetus. This review provides an update on the safety of asthma medication during pregnancy, based on recent clinical studies and international guidelines.......Asthma is one of the most frequent chronic diseases which complicate pregnancy. Well-controlled asthma during pregnancy reduces the risk of for exacerbations and, consequently, the risk of adverse pregnancy outcome. Pharmacological therapy for pregnant women with asthma is a challenge, not least...

 6. Delirium hos kritisk syge patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strøm, Thomas; Pande-Rolfsen, Guri; Hagen, Christine

  2009-01-01

  Interest in and the quantity of publications on delirium in critically ill patients have grown increasingly over the last decade. Critically ill patients have traditionally been sedated to facilitate mechanical ventilation. This practice impeded the recognition of delirium in the critically ill...... patients, and consequently the disorder was underdiagnosed. Delirium in the critically ill patients is associated with increased morbidity and mortality. Less sedation, guided by protocols with daily wake up trials, and validated delirium scoring systems, have improved the opportunities to diagnose...... and monitor delirium in the critically ill patients. Udgivelsesdato: 2009-Oct-19...

 7. Diagrammer hos Pierce og Deleuze

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busk, Malene

  2006-01-01

  Artiklen omhandler to forskellige begreber om diagrammet, nemlig Pierces og Deleuzes. De definerer udfra to meget forskellige udgangspukter begge diagrammet som kreativt redskab......Artiklen omhandler to forskellige begreber om diagrammet, nemlig Pierces og Deleuzes. De definerer udfra to meget forskellige udgangspukter begge diagrammet som kreativt redskab...

 8. Peripartum kardiomyopati hos overvaegtig gravid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kielgast, Urd Lynge; Schierbeck, Louise; Dümcke, Christine

  2009-01-01

  Peripartum cardiomyopathy (PPCM) is a rare, but life-threatening cardiac disorder which complicates pregnancy. However, the classical symptoms of heart failure can be masked - especially in obese women. Here, we present a case report of PPCM complicated with vitamin-D deficiency in a severely obese...

 9. Endoteldysfunksjon hos barn og unge

  OpenAIRE

  Røysland, Ragnhild

  2006-01-01

  This review headlights the subject endothelial dysfunction in the paediatric population. Endothelial dysfunction is recognized as en independent risk factor of atherosclerotic disease. Even before macroscopic evidence of the disease, endothelial dysfunction may be present. It is believed that one major mechanism underlying the phenomenon of endothelial dysfunction is decreased bioavailability of endothelium-derived nitric oxide (NO), due to reduced production or increased degradation. This ar...

 10. Demenslidelser hos aeldre tyrkiske indvandrere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenbaum, Bent; Kristensen, Majken; Schmidt, John

  2008-01-01

  The health condition in a population of elderly Turkish immigrants is investigated with special focus on dementia conditions. The possibility to use the screening test Mini Mental State Examination (MMSE) in relation to the investigated population is evaluated as well as their future need...

 11. Ex vivo cyclic mechanical behaviour of 2.4 mm locking plates compared with 2.4 mm limited contact plates in a cadaveric diaphyseal gap model.

  Science.gov (United States)

  Irubetagoyena, I; Verset, M; Palierne, S; Swider, P; Autefage, A

  2013-01-01

  To compare the mechanical properties of locking compression plate (LCP) and limited contact dynamic compression plate (LC-DCP) constructs in an experimental model of comminuted fracture of the canine femur during eccentric cyclic loading. A 20 mm mid-diaphyseal gap was created in eighteen canine femora. A 10-hole, 2.4 mm stainless steel plate (LCP or LC-DCP) was applied with three bicortical screws in each bone fragment. Eccentric cyclic loadings were applied at 10 Hertz for 610,000 cycles. Quasistatic loading / unloading cycles were applied at 0 and 10,000 cycles, and then every 50,000 cycles. Structural stiffness was calculated as the slope of the linear portion of the load-displacement curves during quasistatic loading / unloading cycles. No bone failure or screw loosening occurred. Two of the nine LCP constructs failed by plate breakage during fatigue testing, whereas no gross failure occurred with the LC-DCP constructs. The mean first stiffness of the LCP constructs over the course of testing was 24.0% lower than that of constructs stabilized by LC-DCP. Construct stiffness increased in some specimens during testing, presumably due to changes in bone-plate contact. The first stiffness of LC-DCP constructs decreased by 19.4% and that of locked constructs by 34.3% during the cycling period. A biphasic stiffness profile was observed: the second stiffness was significantly greater than the first stiffness in both groups, which allowed progressive stabilization at elevated load levels. Because LCP are not compressed to the bone, they may have a longer working length across a fracture, and thus be less stiff. However, this may cause them to be more susceptible to fatigue failure if healing is delayed.

 12. Combined quantum mechanics/molecular mechanics (QM/MM) methods in computational enzymology.

  Science.gov (United States)

  van der Kamp, Marc W; Mulholland, Adrian J

  2013-04-23

  Computational enzymology is a rapidly maturing field that is increasingly integral to understanding mechanisms of enzyme-catalyzed reactions and their practical applications. Combined quantum mechanics/molecular mechanics (QM/MM) methods are important in this field. By treating the reacting species with a quantum mechanical method (i.e., a method that calculates the electronic structure of the active site) and including the enzyme environment with simpler molecular mechanical methods, enzyme reactions can be modeled. Here, we review QM/MM methods and their application to enzyme-catalyzed reactions to investigate fundamental and practical problems in enzymology. A range of QM/MM methods is available, from cheaper and more approximate methods, which can be used for molecular dynamics simulations, to highly accurate electronic structure methods. We discuss how modeling of reactions using such methods can provide detailed insight into enzyme mechanisms and illustrate this by reviewing some recent applications. We outline some practical considerations for such simulations. Further, we highlight applications that show how QM/MM methods can contribute to the practical development and application of enzymology, e.g., in the interpretation and prediction of the effects of mutagenesis and in drug and catalyst design.

 13. Neli kulda juunioride MM-ilt. Mis saab edasi? / Märt Roosna

  Index Scriptorium Estoniae

  Roosna, Märt

  2006-01-01

  Juunioride kergejõustiku MM-il Pekingis võitsid eestlased neli kuldmedalit: Kaire Leibak kolmikhüppes, Marek Niit 200 m jooksus, Margus Hunt kuulitõukes ja kettaheites. Lisaks vestlus Kaire Leibaku treeneri Kersti Viruga, Marek Niiduga ja Margus Hundiga

 14. Photonics-assisted wireless link based on mm-wave reconfigurable antennas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feliciano daCosta, Igor; Cerqueira Sodré, Arismar; Rodriguez Páez, Juan Sebastián

  2017-01-01

  is optically reconfigured by using photoconductive switches. In this way, the optical backhaul can either be used for high data rate transmission and remotely controlling the antenna operation. Experimental results on 40 Mbaud with complex modulation formats up to 64-QAM wireless transmission supported by PDC...... for access networks in the mm-wave frequency range....

 15. Effect for a single roughness ε = 9,11mm of experimental to study ...

  African Journals Online (AJOL)

  This study aims to study the hydraulic jump controlled by threshold, moving in a channel profile 'U' bottomed rough for a single roughness ε = 9,11mm. Functional relations in dimensionless terms, linking the different characteristics of the projection, showing the effect of roughness of the bottom of the channel are obtained.

 16. Pupil-expansion ring implantation through a 0.9 mm incision.

  Science.gov (United States)

  Bhattacharjee, Suven

  2014-07-01

  Disposable square and hexagonal Bhattacharjee pupil-expansion rings are made of 5-0 nylon, have notches at the corners, and flanges at the sides in a single 0.1 mm thin plane. To insert the ring, a flange is held with a 23-gauge forceps and the ring is inserted through a 0.9 mm (20-gauge) or larger main- or side-port incision. Alternate flanges are tucked under the iris using a Kuglen hook. A 23-gauge forceps and an iris hook can also be used to tuck the flanges bimanually. The ring is removed by disengaging 2 notches and pulling it out of a 0.9 mm (20-gauge) incision. No snagging of the incision occurs at insertion or removal. No injector is required. The device is useful in standard coaxial phacoemulsification, femtosecond laser-assisted cataract surgery, biaxial microincision cataract surgery (MICS), coaxial sub-2.0 mm MICS, and small-pupil microincision vitreous surgery and in eyes with shallow anterior chambers. Dr. Bhattacharjee has a pending international patent application (PCT-WIPO) for the pupil-expansion devices. Copyright © 2014 ASCRS and ESCRS. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. CVB: The Constrained Vapor Bubble 40 mm Capillary Experiment on the ISS

  Science.gov (United States)

  Wayner, Peter C., Jr.; Kundan, Akshay; Plawsky, Joel

  2013-01-01

  Discuss the Constrained Vapor Bubble (CVB) 40mm Fin experiment on the ISS and how it aims to achieve a better understanding of the physics of evaporation and condensation and how they affect cooling processes in microgravity using a remotely controlled microscope and a small cooling device

 18. EFFECT FOR A SINGLE ROUGHNESS E=5,63mm OF ...

  African Journals Online (AJOL)

  expérimentation. Le fond du canal est parfaitement horizontal ou de pente nulle. Un bassin d'alimentation est relié au canal par le moyen d'une conduite circulaire de 100 mm de diamètre. Celle-ci est reliée à une boite métallique ...

 19. Bycatch in 36 and 40 mm PA Turkish twin rigged beam trawl codends

  African Journals Online (AJOL)

  ... which are caught by the beam trawl fishery with nominal mesh sizes 36 and 40 mm PA (diamond) codend in the Sea of Marmara (Turkey) and also on the minimum landing size (MLS) established for Merluccius merluccius, Merlangius merlangus euxinus, Mullus surmuletus, Trachurus trachurus and Pomatomus saltatrix.

 20. Data requirements for a 5-mm quasi-geoid in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Farahani, H.; Klees, R.; Slobbe, D.C.

  2017-01-01

  We assess the surface gravity data requirements for a 5-mm quasi-geoid model for the Netherlands mainland and continental shelf in terms of omission and commission errors. The omission error critically depends on the roughness of the topography and bathymetry. For the Netherlands continental

 1. Silicon Photonics Integrated Circuits for 5th Generation mm-Wave Wireless Communications

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rommel, Simon; Vegas Olmos, Juan José; Tafur Monroy, Idelfonso

  Hybrid photonic-wireless transmission schemes in the mm-wave frequency are promising candidates to enable the multi-gigabit per second data communications required from wireless and mobile networks of the 5th and future generations. Photonic integration may pave the way to practical applicability...

 2. mm-Wave Wireless Communications based on Silicon Photonics Integrated Circuits

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rommel, Simon; Heck, Martijn; Vegas Olmos, Juan José

  Hybrid photonic-wireless transmission schemes in the mm-wave frequency range are promising candidates to enable the multi-gigabit per second data communications required from wireless and mobile networks of the 5th and future generations. Photonic integration may pave the way to practical...

 3. THE ENIGMATIC CORE L1451-mm: A FIRST HYDROSTATIC CORE? OR A HIDDEN VeLLO?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pineda, Jaime E.; Goodman, Alyssa A.; Bourke, Tyler; Foster, Jonathan B.; Robitaille, Thomas; Kauffmann, Jens [Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, 60 Garden Street, Cambridge, MA 02138 (United States); Arce, Hector G.; Tanner, Joel [Department of Astronomy, Yale University, P.O. Box 208101, New Haven, CT 06520-8101 (United States); Schnee, Scott [National Radio Astronomy Observatory, 520 Edgemont Road, Charlottesville, VA 22903 (United States); Tafalla, Mario [Observatorio Astronomico Nacional (IGN), Alfonso XII 3, E-28014 Madrid (Spain); Caselli, Paola [School of Physics and Astronomy, University of Leeds, Leeds LS2 9JT (United Kingdom); Anglada, Guillem, E-mail: jaime.pineda@manchester.ac.uk [Instituto de Astrofisica de Andalucia, CSIC, Apartado 3004, E-18080 Granada (Spain)

  2011-12-20

  We present the detection of a dust continuum source at 3 mm (CARMA) and 1.3 mm (Submillimeter Array, SMA), and {sup 12}CO (2-1) emission (SMA) toward the L1451-mm dense core. These detections suggest a compact object and an outflow where no point source at mid-infrared wavelengths is detected using Spitzer. An upper limit for the dense core bolometric luminosity of 0.05 L{sub Sun} is obtained. By modeling the broadband spectral energy distribution and the continuum interferometric visibilities simultaneously, we confirm that a central source of heating is needed to explain the observations. This modeling also shows that the data can be well fitted by a dense core with a young stellar object (YSO) and a disk, or by a dense core with a central first hydrostatic core (FHSC). Unfortunately, we are not able to decide between these two models, which produce similar fits. We also detect {sup 12}CO (2-1) emission with redshifted and blueshifted emission suggesting the presence of a slow and poorly collimated outflow, in opposition to what is usually found toward YSOs but in agreement with prediction from simulations of an FHSC. This presents the best candidate, so far, for an FHSC, an object that has been identified in simulations of collapsing dense cores. Whatever the true nature of the central object in L1451-mm, this core presents an excellent laboratory to study the earliest phases of low-mass star formation.

 4. The M&M Approach: Using Mental and Mechanical Strategies in Teaching and Coaching

  Science.gov (United States)

  Rhea, Chris K.; Wisdom, Stacey

  2007-01-01

  Mental and mechanical (M&M) techniques are very useful in teaching and coaching. Mental techniques are strategies that enhance movement through psychological preparation, such as using imagery to practice a skill. Mechanical techniques are strategies that enhance the physical side of the movement, such as correcting the biomechanics of a golf…

 5. Sub-Arcsecond Sub-mm Continuum Observations of Orion-KL

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beuther, H

  2004-06-25

  We present the first 865 {micro}m continuum image with sub-arcsecond resolution obtained with the Submillimeter Array. These data resolve the Orion-KL region into the hot core, the nearby radio source I, the sub-mm counterpart to the infrared source n (radio source L), and new sub-mm continuum sources. The radio to submillimeter emission from source I may be modeled as either the result of proton-electron free-free emission that is optically thick to {approx} 100 GHz plus dust emission that accounts for the majority of the submillimeter flux, or H{sup -} free-free emission that gives rise to a power-law spectrum with power-law index of {approx} 1.6. The latter model would indicate similar physical conditions as found in the inner circumstellar environment of Mira variable stars. Future sub-arcsecond observations at shorter sub-mm wavelengths should easily discriminate between these two possibilities. The sub-mm continuum emission toward source n can be interpreted in the framework of emission from an accretion disk.

 6. Evaluation of MM5 model resolution when applied to prediction of national fire danger rating indexes

  Science.gov (United States)

  Jeanne L. Hoadley; Miriam L. Rorig; Larry Bradshaw; Sue A. Ferguson; Kenneth J. Westrick; Scott L. Goodrick; Paul Werth

  2006-01-01

  Weather predictions from the MM5 mesoscale model were used to compute gridded predictions of National Fire Danger Rating System (NFDRS) indexes. The model output was applied to a case study of the 2000 fire season in Northern Idaho and Western Montana to simulate an extreme event. To determine the preferred resolution for automating NFD RS predictions, model...

 7. A Nb-Ti 90 mm Double-Aperture Quadrupole for the High Luminosity LHC Upgrade

  CERN Document Server

  Segreti, M; Todesco, E

  2015-01-01

  The luminosity upgrade of the LHC requires replacing the magnets around the ATLAS and CMS experiments with larger aperture dipoles, quadrupoles and correctors. The goal is to have a magnetic lattice that can allow to halve the beam size in the collision points with respect to present baseline. Within the framework of HiLumi LHC, CEA-Saclay studied the replacement of the 70-mm double aperture quadrupole Q4, with a 90-mm magnet based on Nb-Ti technology. The main challenges are due to the distance between the beams of 194 mm, giving a non-negligible magnetic coupling between the two apertures. The coil chosen to be the baseline is a single layer with 15-mm-width cable of the LHC MQ quadrupole. The mechanical structure is based on stainless steel collars to withstand the Lorentz forces. The iron yoke has a magnetic function, and guarantees the alignment of the two apertures. Electromagnetic and mechanical aspects and effects of unbalanced regimes on the field quality have been analyzed. A 3-D design of the coil ...

 8. Ultra-Compact Multitip Scanning Probe Microscope with an Outer Diameter of 50 mm

  Science.gov (United States)

  Cherepanov, Vasily; Zubkov, Evgeny; Junker, Hubertus; Korte, Stefan; Blab, Marcus; Coenen, Peter; Voigtländer, Bert

  We present a multitip scanning tunneling microscope (STM) where four independent STM units are integrated on a diameter of 50 mm. The coarse positioning of the tips is done under the control of an optical microscope or an SEM in vacuum. The heart of this STM is a new type of piezoelectric coarse approach called Koala Drive which can have a diameter greater than 2.5 mm and a length smaller than 10 mm. Alternating movements of springs move a central tube which holds the STM tip or AFM sensor. This new operating principle provides a smooth travel sequence and avoids shaking which is intrinsically present for nanopositioners based on inertial motion with saw tooth driving signals. Inserting the Koala Drive in a piezo tube for xyz-scanning integrates a complete STM inside a 4 mm outer diameter piezo tube of Koala Drive makes the scanning probe microscopy design ultra-compact and accordingly leads to a high mechanical stability. The drive is UHV, low temperature, and magnetic field compatible. The compactness of the Koala Drive allows building a four-tip STM as small as a single-tip STM with a drift of Koala Drive.

 9. White fir stands killed by tussock moth...70-mm. color photography aids detection

  Science.gov (United States)

  Steven L. Wert; Boyd E. Wickman

  1968-01-01

  The use of large-scale 70 mm. aerial photography proved to be an effective technique for detecting trees in white fir stands killed by Douglas-fir tussock moth in northeastern California. Correlations between ground and photo estimates of dead trees were high. But correlations between such estimates of lesser degrees of tree damage--thin tops and topkill--were much...

 10. Dalit humanization: A Quest based on M.M. Thomas' theology of salvation and humanization

  NARCIS (Netherlands)

  Rajaiah, J.

  2016-01-01

  Chapter one states the central quest of this thesis: to develop a Dalit theology on the basis of the concepts salvation and humanization of M.M. Thomas. Chapter two elucidates the socio- political and religious milieu which influenced his theology. Thomas’ theology has evolved and developed in

 11. Frequency Invariant Uniform Circular Array for Wideband mm-Wave Channel Characterization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zhang, Fengchun; Fan, Wei; Pedersen, Gert F.

  2016-01-01

  A new approach for designing frequency invariant (FI) uniform circular array (UCA) is proposed, and its application to wideband multipath estimation at millimeter wave bands is studied. Both numerical simulations and channel sounding results at mm-Wave bands are provided to demonstrate...

 12. The use of 16 mm movie cameras for evaluation of the Space Shuttle remote manipulator system

  Science.gov (United States)

  van Wijk, M. C.; Kratky, V.

  Six 16 mm movie cameras, installed in the payload bay of the Space Shuttle 'Columbia', are used to monitor the performance of the remote manipulator system during several flight missions. Calibration procedures carried out in the laboratory and on board of the Space Shuttle are described. The accuracy of the photogrammetrically compiled information and initial results are discussed.

 13. EFFECT FOR A SINGLE ROUGHNESS ε = 9,11mm OF ...

  African Journals Online (AJOL)

  31 déc. 2012 ... This study aims to study the hydraulic jump controlled by threshold, moving in a channel profile 'U' bottomed rough for a single roughness ε = 9,11mm. Functional relations in dimensionless terms, linking the different characteristics of the projection, showing the effect of roughness of the bottom of the ...

 14. On the IFToMM Permanent Commission for History of MMS

  NARCIS (Netherlands)

  Ceccarelli, Marco; Koetsier, Teun

  2004-01-01

  In this paper we have outlined the historical development of the IFToMM Permanent Commission for History of MMS (Mechanism and Machine Science) by also looking at the recently established field of History of MMS with technical perspectives. The activity of the PC for History of MMS has been

 15. A shallow convection parameterization for the non-hydrostatic MM5 mesoscale model

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seaman, N.L.; Kain, J.S.; Deng, A. [Pennsylvania State Univ., University Park, PA (United States)

  1996-04-01

  A shallow convection parameterization suitable for the Pennsylvannia State University (PSU)/National Center for Atmospheric Research nonhydrostatic mesoscale model (MM5) is being developed at PSU. The parameterization is based on parcel perturbation theory developed in conjunction with a 1-D Mellor Yamada 1.5-order planetary boundary layer scheme and the Kain-Fritsch deep convection model.

 16. Structural Design of the DTU-ESA MM-Wave Validation Standard Antenna

  DEFF Research Database (Denmark)

  Branner, Kim; Berring, Peter; Markussen, Christen Malte

  2015-01-01

  in the range of temperatures 20±5°C under arbitrary orientation in the gravity field. The antenna has a characteristic length of approximately 500mm. And in order to obtain very low measuring error, the allowable deformations of the reflector and feeds are down to 2.5μm. The antenna is modelled structurally...

 17. Leveraging Data Fusion Strategies in Multireceptor Lead Optimization MM/GBSA End-Point Methods.

  Science.gov (United States)

  Knight, Jennifer L; Krilov, Goran; Borrelli, Kenneth W; Williams, Joshua; Gunn, John R; Clowes, Alec; Cheng, Luciano; Friesner, Richard A; Abel, Robert

  2014-08-12

  Accurate and efficient affinity calculations are critical to enhancing the contribution of in silico modeling during the lead optimization phase of a drug discovery campaign. Here, we present a large-scale study of the efficacy of data fusion strategies to leverage results from end-point MM/GBSA calculations in multiple receptors to identify potent inhibitors among an ensemble of congeneric ligands. The retrospective analysis of 13 congeneric ligand series curated from publicly available data across seven biological targets demonstrates that in 90% of the individual receptor structures MM/GBSA scores successfully identify subsets of inhibitors that are more potent than a random selection, and data fusion strategies that combine MM/GBSA scores from each of the receptors significantly increase the robustness of the predictions. Among nine different data fusion metrics based on consensus scores or receptor rankings, the SumZScore (i.e., converting MM/GBSA scores into standardized Z-Scores within a receptor and computing the sum of the Z-Scores for a given ligand across the ensemble of receptors) is found to be a robust and physically meaningful metric for combining results across multiple receptors. Perhaps most surprisingly, even with relatively low to modest overall correlations between SumZScore and experimental binding affinities, SumZScore tends to reliably prioritize subsets of inhibitors that are at least as potent as those that are prioritized from a "best" single receptor identified from known compounds within the congeneric series.

 18. Transient analysis of an M/M/1 queue with multiple vacations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaliappan Kalidass

  2014-05-01

  Full Text Available In this paper, we have obtained explicit expressions for the time dependent probabilities of the M/M/1  queue with server vacations under a multiple vacation scheme. The corresponding steady state probabilities have been obtained. We also obtain the time dependent performance measures of the systems

 19. Transient analysis of an M/M/1 queue with multiple vacations

  National Research Council Canada - National Science Library

  Kaliappan Kalidass; Kasturi Ramanath

  2014-01-01

  ...; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: yes;">In this paper, we have obtained explicit expressions for the time dependent probabilities of the M/M/1 queue with server vacations under a multiple vacation scheme...

 20. Rapid Enhanced MM3-COPRO ELISA for Detection of Fasciola Coproantigens.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victoria Martínez-Sernández

  2016-07-01

  Full Text Available ELISA-based methods of detecting Fasciola cathepsins in feces are powerful techniques for diagnosing infections by F. hepatica and F. gigantica. In the last decade, the in-house MM3-COPRO ELISA and its commercial version BIO K 201 (BIO X Diagnostics, Belgium have been recognized as useful tools for detecting early infections by such trematodes and for monitoring the efficacy of anthelmintic treatments in human and animal species, as they provide some advantages over classic fecal egg counts. However, the sensitivity of MM3-COPRO ELISA can sometimes be compromised by the high variability in the concentration of cathepsins in fecal samples throughout the biological cycle of Fasciola (mainly in cattle and by differences in the between-batch performance of peroxidase-labeled anti-mouse IgG polyclonal antibodies. To prevent such problems, we investigated whether the incorporation of a commercial streptavidin-polymerized horseradish peroxidase conjugate, in order to reveal bound biotinylated monoclonal antibody MM3, can improve the sensitivity of the MM3-COPRO ELISA. We observed that inclusion of this reagent shifted the previous detection limit of the assay from 0.6 ng/mL to 150 pg/mL and that the modified test is able to identify infection in cows harboring only one fluke. Moreover, we demonstrated that maximal OD values can be achieved with short incubations (30 min each step at RT with shaking, rather than standard incubations, which significantly accelerates the diagnostic procedure. Finally, we did not find a significant correlation between coproantigen concentration and parasite burden in cattle, which may be due to the low parasite burden (1-10 adult flukes of the animals used in the present study. As the usefulness of the classic MM3-COPRO test for detecting animal and human infections has already been demonstrated, it is expected that the improvements reported in this study will add new insights into the diagnosis and control of fasciolosis.

 1. Using the WorldWind at the MM5 Grid Portal

  Science.gov (United States)

  Kwon, O.; Joh, M.; Hahm, J.; Lee, P.

  2008-12-01

  The MM5 Grid Portal is the weather-GRID integrated portal to produce, analyze and visualize weather information on the computational GRID infrastructure. The MM5 is a limited-area, nonhydrostatic, terrain- following sigma coordinate model designed to simulate mesoscale atmospheric circulation. The portal is consisted of 4 building blocks to process the MM5 as follows: Terrain-, Pre-, Main-, and Post-Processing. We use the WorldWind to visualize the input and result data from the each block at the portal. The WorldWind is a virtual globe developed by NASA. The program overlays satellite imagery, aerial photography, topographic maps and publicly available GIS data on 3D models of the Earth. The Terrain-Processing lets users design mesoscale model configuration including where to place your grid, the grid size, what resolution data to use to generate terrain elevation, landuse category, and other datasets. At the Terrain-Processing, the WorldWind takes advantages of specifying the input parameters, and verifying the output of terrain processing. Instead of specifying manually the input parameters for model configuration using the keyboard, users can easily select the inputs using the mouse at the globe. Also, regarding the output of terrain data, users can check if it is generated at the right values on the virtual globe. The Pre-Processing is to execute a sequence of programs for preparing analyses to an MM5 model. In order to check if it has valid inputs for the Main-Processing, users can overlay the image on the globe. Finally, the Post-Processing is to visualize the output of the MM5 system programs using graphics tool such as RIP. All outputs related with this model are overlaid on the globe. This allows users to see the trail of typhoon tracks on the WorldWind.

 2. Cardiac energetics analysis after aortic valve replacement with 16-mm ATS mechanical valve.

  Science.gov (United States)

  Ushijima, Tomoki; Tanoue, Yoshihisa; Uchida, Takayuki; Matsuyama, Sho; Matsumoto, Takashi; Tominaga, Ryuji

  2014-09-01

  The 16-mm ATS mechanical valve is one of the smallest prosthetic valves used for aortic valve replacement (AVR) in patients with a very small aortic annulus, and its clinical outcomes are reportedly satisfactory. Here, we analyzed the left ventricular (LV) performance after AVR with the 16-mm ATS mechanical valve, based on the concept of cardiac energetics analysis. Eleven patients who underwent AVR with the 16-mm ATS mechanical valve were enrolled in this study. All underwent echocardiographic examination at three time points: before AVR, approximately 1 month after AVR, and approximately 1 year after AVR. LV contractility (end-systolic elastance [Ees]), afterload (effective arterial elastance [Ea]), and efficiency (ventriculoarterial coupling [Ea/Ees] and the stroke work to pressure-volume area ratio [SW/PVA]) were noninvasively measured by echocardiographic data and blood pressure measurement. Ees transiently decreased after AVR and then recovered to the pre-AVR level at the one-year follow-up. Ea significantly decreased in a stepwise manner. Consequently, Ea/Ees and SW/PVA were also significantly improved at the one-year follow-up compared with those before AVR. The midterm LV performance after AVR with the 16-mm ATS mechanical valve was satisfactory. AVR with the 16-mm ATS mechanical valve is validated as an effective treatment for patients with a very small aortic annulus. The cardiac energetics variables, coupling with the conventional hemodynamic variables, can contribute to a better understanding of the patients' clinical conditions, and those may serve as promising indices of the cardiac function.

 3. Surgical Management of Tibial Plateau Fractures With 3.5 mm Simple Plates.

  Science.gov (United States)

  Bagherifard, Abolfazl; Jabalameli, Mahmoud; Hadi, Hosseinali; Rahbar, Mohammad; Minator Sajjadi, Mohammadreza; Jahansouz, Ali; Karimi Heris, Hossein

  2016-05-01

  Tibial plateau fractures can be successfully fixed utilizing 3.5 mm locking plates. However, there are some disadvantages to using these plates. In the current prospective study, we investigated the outcome of treating different types of tibial plateau fractures with 3.5 mm simple plates which, to our knowledge, has not been evaluated in previous studies. Between 2011 and 2013, 32 patients aged 40 ± 0.2 years underwent open reduction and internal fixation for tibial plateau fractures with 3.5 mm simple plates. The patients were followed for 16.14 ± 2.1 months. At each patient's final visit, the articular surface depression, medial proximal tibial angle, and slope angle were measured and compared with measurements taken early after the operation. The functional outcomes were measured with the WOMAC and Lysholm knee scores. The mean union time was 13 ± 1.2 weeks. The mean knee range of motion was 116.8° ± 3.3°. The mean WOMAC and Lysholm scores were 83.5 ± 1.8 and 76.8 ± 1.6, respectively. On the early postoperative and final X-rays, 87.5% and 84% of patients, respectively, had acceptable reduction. Medial proximal tibial and slope angles did not change significantly by the last visit. No patient was found to have complications related to the type of plate. In this case series study, the fixation of different types of tibial plateau fractures with 3.5 mm simple non-locking and non-precontoured plates was associated with acceptable clinical, functional, and radiographic outcomes. Based on the advantages and costs of these plates, the authors recommend using 3.5 mm simple plates for different types of tibial plateau fractures.

 4. Where, When, and How mmWave is Used in 5G and Beyond

  Science.gov (United States)

  Sakaguchi, Kei; Haustein, Thomas; Barbarossa, Sergio; Strinati, Emilio Calvanese; Clemente, Antonio; Destino, Giuseppe; Pärssinen, Aarno; Kim, Ilgyu; Chung, Heesang; Kim, Junhyeong; Keusgen, Wilhelm; Weiler, Richard J.; Takinami, Koji; Ceci, Elena; Sadri, Ali; Xian, Liang; Maltsev, Alexander; Tran, Gia Khanh; Ogawa, Hiroaki; Mahler, Kim; Heath, Robert W., Jr.

  Wireless engineers and business planners commonly raise the question on where, when, and how millimeter-wave (mmWave) will be used in 5G and beyond. Since the next generation network is not just a new radio access standard, but instead an integration of networks for vertical markets with diverse applications, answers to the question depend on scenarios and use cases to be deployed. This paper gives four 5G mmWave deployment examples and describes in chronological order the scenarios and use cases of their probable deployment, including expected system architectures and hardware prototypes. The paper starts with 28 GHz outdoor backhauling for fixed wireless access and moving hotspots, which will be demonstrated at the PyeongChang winter Olympic games in 2018. The second deployment example is a 60 GHz unlicensed indoor access system at the Tokyo-Narita airport, which is combined with Mobile Edge Computing (MEC) to enable ultra-high speed content download with low latency. The third example is mmWave mesh network to be used as a micro Radio Access Network ({\\mu}-RAN), for cost-effective backhauling of small-cell Base Stations (BSs) in dense urban scenarios. The last example is mmWave based Vehicular-to-Vehicular (V2V) and Vehicular-to-Everything (V2X) communications system, which enables automated driving by exchanging High Definition (HD) dynamic map information between cars and Roadside Units (RSUs). For 5G and beyond, mmWave and MEC will play important roles for a diverse set of applications that require both ultra-high data rate and low latency communications.

 5. Antiproliferative and Antiangiogenic Effects of Punica granatum Juice (PGJ in Multiple Myeloma (MM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniele Tibullo

  2016-10-01

  Full Text Available Multiple myeloma (MM is a clonal B-cell malignancy characterized by an accumulation of clonal plasma cells (PC in the bone marrow (BM leading to bone destruction and BM failure. Despite recent advances in pharmacological therapy, MM remains a largely incurable pathology. Therefore, novel effective and less toxic agents are urgently necessary. In the last few years, pomegranate has been studied for its potential therapeutic properties including treatment and prevention of cancer. Pomegranate juice (PGJ contains a number of potential active compounds including organic acids, vitamins, sugars, and phenolic components that are all responsible of the pro-apoptotic effects observed in tumor cell line. The aim of present investigation is to assess the antiproliferative and antiangiogenic potential of the PGJ in human multiple myeloma cell lines. Our data demonstrate the anti-proliferative potential of PGJ in MM cells; its ability to induce G0/G1 cell cycle block and its anti-angiogenic effects. Interestingly, sequential combination of bortezomib/PGJ improved the cytotoxic effect of the proteosome inhibitor. We investigated the effect of PGJ on angiogenesis and cell migration/invasion. Interestingly, we observed an inhibitory effect on the tube formation, microvessel outgrowth aorting ring and decreased cell migration and invasion as showed by wound-healing and transwell assays, respectively. Analysis of angiogenic genes expression in endothelial cells confirmed the anti-angiogenic properties of pomegranate. Therefore, PGJ administration could represent a good tool in order to identify novel therapeutic strategies for MM treatment, exploiting its anti-proliferative and anti-angiogenic effects. Finally, the present research supports the evidence that PGJ could play a key role of a future therapeutic approach for treatment of MM in order to optimize the pharmacological effect of bortezomib, especially as adjuvant after treatment.

 6. Cryoablation with an 8-mm-Tip Catheter for Right-Sided Accessory Pathways in Children.

  Science.gov (United States)

  Tanidir, Ibrahim Cansaran; Ergul, Yakup; Ozturk, Erkut; Dalgic, Fuheda; Kiplapinar, Neslihan; Tola, Hasan Tahsin; Akdeniz, Celal; Tuzcu, Volkan

  2016-08-01

  Cryoablation is increasingly utilized in children because of its safety profile. Recently, larger catheter tips have been more widely used to improve long-term success rates. The aim of this study was to assess the safety and efficacy of 8-mm-tip catheters for cryoablation of right-sided accessory pathways (APs) in children. Electrophysiological procedures were performed using the EnSite™ system (St. Jude Medical Inc., St. Paul, MN, USA). Between July 2010 and July 2014, 54 patients (mean age: 13.1 ± 3.7 years) underwent cryoablation using an 8-mm-tip catheter. In 18 of 54 (33%) patients where an 8-mm-tip catheter was the first-choice catheter, the success rate was 18 of 18 (100%). There was a history of previous failed attempts or recurrence with radiofrequency ablation and/or 6-mm-tip cryoablation in 36 of 54 (67%) patients. The success rate in these patients was 24 of 36 (67%). No fluoroscopy was used in 34 of 54 procedures. The recurrence rate was six of 42 (14%) during a mean follow-up period of 32 ± 15 months. In one patient, transient atrioventricular block occurred. Cryoablation with an 8-mm-tip catheter for right-sided APs in children who weigh over 40 kg appears to be safe and acutely effective in cases where conventional ablation methods fail and also as a first choice for ablation procedure. However, the recurrence rate still seems to be high. © 2016 Wiley Periodicals, Inc.

 7. Use of Processed Nerve Allografts to Repair Nerve Injuries Greater Than 25 mm in the Hand.

  Science.gov (United States)

  Rinker, Brian; Zoldos, Jozef; Weber, Renata V; Ko, Jason; Thayer, Wesley; Greenberg, Jeffrey; Leversedge, Fraser J; Safa, Bauback; Buncke, Gregory

  2017-06-01

  Processed nerve allografts (PNAs) have been demonstrated to have improved clinical results compared with hollow conduits for reconstruction of digital nerve gaps less than 25 mm; however, the use of PNAs for longer gaps warrants further clinical investigation. Long nerve gaps have been traditionally hard to study because of low incidence. The advent of the RANGER registry, a large, institutional review board-approved, active database for PNA (Avance Nerve Graft; AxoGen, Inc, Alachua, FL) has allowed evaluation of lower incidence subsets. The RANGER database was queried for digital nerve repairs of 25 mm or greater. Demographics, injury, treatment, and functional outcomes were recorded on standardized forms. Patients younger than 18 and those lacking quantitative follow-up data were excluded. Recovery was graded according to the Medical Research Council Classification for sensory function, with meaningful recovery defined as S3 or greater level. Fifty digital nerve injuries in 28 subjects were included. There were 22 male and 6 female subjects, and the mean age was 45. Three patients gave a previous history of diabetes, and there were 6 active smokers. The most commonly reported mechanisms of injury were saw injuries (n = 13), crushing injuries (n = 9), resection of neuroma (n = 9), amputation/avulsions (n = 8), sharp lacerations (n = 7), and blast/gunshots (n = 4). The average gap length was 35 ± 8 mm (range, 25-50 mm). Recovery to the S3 or greater level was reported in 86% of repairs. Static 2-point discrimination (s2PD) and Semmes-Weinstein monofilament (SWF) were the most common completed assessments. Mean s2PD in 24 repairs reporting 2PD data was 9 ± 4 mm. For the 38 repairs with SWF data, protective sensation was reported in 33 repairs, deep pressure in 2, and no recovery in 3. These data compared favorably with historical data for nerve autograft repairs, with reported levels of meaningful recovery of 60% to 88%. There were no reported adverse effects

 8. POSSIBILITIES OF THE EFFICIENT SOLID-LIQUlD SEPARATION IN THE HYDROCYCLONE OF 25 mm DIAMETER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Branko Salopek

  1995-12-01

  Full Text Available The hydrocyclone, of 25 mm diameter has been tested on the laboratory hydrocyclonic device. There have been varied the values of relationship between Du/Do the concentration of feed suspension and the greatness of pressure. With thc suspension of fine grindeed limestone and water there have been examined 36 combinations of various values for the mentioned variables, The optimal efficiency of the liquid in overflow has been achieved hy the relationship Du/Do=0.73 ranging from 70...80 % with the concentration of the solids in overflow from 0.3..1.5 % and cut size of 0.004...0.006 mm. There have been shown three schemes of separation of drilling fluids proposing the application of multicyclones instead of centrifuges in the final phase of cleaning the fluids

 9. Surecut 0.6 mm liver biopsy in the diagnosis of cirrhosis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Torp-Pedersen, S; Vyberg, Mogens; Smith, E

  1990-01-01

  Liver biopsy with the 0.6 mm (23 gauge) Surecut needle was compared to conventional Menghini biopsy in the diagnosis of cirrhosis. Seventy-seven consecutive patients (mainly alcoholics) with a clinical indication for liver biopsy had both biopsies performed simultaneously. In 71 patients sufficient...... material for a morphological diagnosis concerning liver architecture was obtained with both biopsy techniques (Surecut insufficient in 5 cases and Menghini insufficient in 2 cases). The biopsies were classified as cirrhosis or non-cirrhosis. There was agreement in 69 cases (97%, confidence limits 90......-100%). Using the result of the Menghini biopsy as the final diagnosis, the predictive values for a positive and negative diagnosis for the Surecut needle were 96% and 98%, respectively. There were no complications to either of the biopsies. It is suggested that the 0.6 mm Surecut biopsy may be used...

 10. THE MAGNETIC FIELD MORPHOLOGY OF THE CLASS 0 PROTOSTAR L1157-mm

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stephens, Ian W.; Looney, Leslie W.; Kwon, Woojin; Crutcher, Richard M. [Department of Astronomy, University of Illinois, 1002 West Green Street, Urbana, IL 61801 (United States); Hull, Charles L. H.; Plambeck, Richard L. [Astronomy Department and Radio Astronomy Laboratory, 601 Campbell Hall, University of California, Berkeley, CA 94720 (United States); Chapman, Nicholas; Novak, Giles; Matthews, Tristan [Center for Interdisciplinary Exploration and Research in Astrophysics (CIERA) and Department of Physics and Astronomy, Northwestern University, 2145 Sheridan Road, Evanston, IL 60208 (United States); Davidson, Jacqueline [School of Physics, University of Western Australia, 35 Stirling Hwy, Crawley, WA 6009 (Australia); Vaillancourt, John E. [SOFIA Science Center, Universities Space Research Association, NASA Ames Research Center, MS 232-11, Moffett Field, CA 94035-0001 (United States); Shinnaga, Hiroko, E-mail: stephen6@illinois.edu [Subaru Telescope, National Astronomical Observatory of Japan, 650 North A' ohoku Place, Hilo, HI 96720 (United States)

  2013-05-20

  We present the first detection of polarization around the Class 0 low-mass protostar L1157-mm at two different wavelengths. We show polarimetric maps at large scales (10'' resolution at 350 {mu}m) from the SHARC-II Polarimeter and at smaller scales (1.''2-4.''5 at 1.3 mm) from the Combined Array for Research in Millimeter-wave Astronomy (CARMA). The observations are consistent with each other and show inferred magnetic field lines aligned with the outflow. The CARMA observations suggest a full hourglass magnetic field morphology centered about the core; this is only the second well-defined hourglass detected around a low-mass protostar to date. We apply two different methods to CARMA polarimetric observations to estimate the plane-of-sky magnetic field magnitude, finding values of 1.4 and 3.4 mG.

 11. Conformational analysis of the anomeric forms of kojibiose, nigerose, and maltose using MM3.

  Science.gov (United States)

  Dowd, M K; Zeng, J; French, A D; Reilly, P J

  1992-06-16

  Energy surfaces were computed for relative orientations of the relaxed pyranosyl rings of the two anomeric forms of kojibiose, nigerose, and maltose, the (1----2)-alpha, (1----3)-alpha, and (1----4)-alpha-linked D-glucosyl disaccharides, respectively. Twenty-four combinations of starting conformations of the rotatable side-groups were considered for each disaccharide. Optimized structures were calculated using MM3 on a 20 degree grid spacing of the torsional angles about the glycosidic bonds. The energy surfaces of the six disaccharides were similar in many respects but differed in detail within the low-energy regions. The maps also illustrate the importance of the exo-anomeric effect and linkage type in determining the conformational flexibility of disaccharides. Torsional conformations of known crystal structures of maltosyl-containing molecules lie in a lower MM3 energy range than previously reported.

 12. Thermal Stability of Hexamethyldisiloxane (MM for High-Temperature Organic Rankine Cycle (ORC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Markus Preißinger

  2016-03-01

  Full Text Available The design of efficient Organic Rankine Cycle (ORC units for the usage of industrial waste heat at high temperatures requires direct contact evaporators without intermediate thermal oil circuits. Therefore, the thermal stability of high-temperature working fluids gains importance. In this study, the thermal degradation of hexamethyldisiloxane (MM is investigated in an electrically heated tube. Qualitative results concerning remarks on degradation products as well as quantitative results like the annual degradation rate are presented. It is shown that MM is stable up to a temperature of 300 °C with annual degradation rates of less than 3.5%. Furthermore, the break of a silicon–carbon bond can be a main chemical reaction that influences the thermal degradation. Finally, it is discussed how the results may impact the future design of ORC units.

 13. Opto-mechanical design and development of a 460mm diffractive transmissive telescope

  Science.gov (United States)

  Qi, Bo; Wang, Lihua; Cui, Zhangang; Bian, Jiang; Xiang, Sihua; Ma, Haotong; Fan, Bin

  2018-01-01

  Using lightweight, replicated diffractive optics, we can construct extremely large aperture telescopes in space.The transmissive primary significantly reduces the sensitivities to out of plane motion as compared to reflective systems while reducing the manufacturing time and costs. This paper focuses on the design, fabrication and ground demonstration of a 460mm diffractive transmissive telescope the primary F/# is 6, optical field of view is 0.2° imagine bandwidth is 486nm 656nm.The design method of diffractive optical system was verified, the ability to capture a high-quality image using diffractive telescope collection optics was tested.The results show that the limit resolution is 94lp/mm, the diffractive system has a good imagine performance with broad bandwidths. This technology is particularly promising as a means to achieve extremely large optical primaries from compact, lightweight packages.

 14. GaudiMM: A modular multi-objective platform for molecular modeling.

  Science.gov (United States)

  Rodríguez-Guerra Pedregal, Jaime; Sciortino, Giuseppe; Guasp, Jordi; Municoy, Martí; Maréchal, Jean-Didier

  2017-09-15

  GaudiMM (for Genetic Algorithms with Unrestricted Descriptors for Intuitive Molecular Modeling) is here presented as a modular platform for rapid 3D sketching of molecular systems. It combines a Multi-Objective Genetic Algorithm with diverse molecular descriptors to overcome the difficulty of generating candidate models for systems with scarce structural data. Its grounds consist in transforming any molecular descriptor (i.e. those generally used for analysis of data) as a guiding objective for PES explorations. The platform is written in Python with flexibility in mind: the user can choose which descriptors to use for each problem and is even encouraged to code custom ones. Illustrative cases of its potential applications are included to demonstrate the flexibility of this approach, including metal coordination of multidentate ligands, peptide folding, and protein-ligand docking. GaudiMM is available free of charge from https://github.com/insilichem/gaudi. © 2017 Wiley Periodicals, Inc. © 2017 Wiley Periodicals, Inc.

 15. Method for producing La/Ce/MM/Y base alloys, resulting alloys and battery electrodes

  Science.gov (United States)

  Gschneidner, Jr., Karl A.; Schmidt, Frederick A.

  2016-12-20

  A carbothermic reduction method is provided for reducing a La-, Ce-, MM-, and/or Y-containing oxide in the presence of carbon and a source of a reactant element comprising Si, Ge, Sn, Pb, As, Sb, Bi, and/or P to form an intermediate alloy material including a majority of La, Ce, MM, and/or Y and a minor amount of the reactant element. The intermediate material is useful as a master alloy for in making negative electrode materials for a metal hydride battery, as hydrogen storage alloys, as master alloy additive for addition to a melt of commercial Mg and Al alloys, steels, cast irons, and superalloys; or in reducing Sm.sub.2O.sub.3 to Sm metal for use in Sm--Co permanent magnets.

 16. Fabrication and Analysis of 150 mm Aperture Nb3Sn LARP MQXF Coils

  CERN Document Server

  Holik, E F; Anerella, M; Bossert, R; Cavanna, E; Cheng, D; Dietderich, D R; Ferracin, P; Ghosh, A K; Izquierdo Bermudez, S; Krave, S; Nobrega, A; Perez, J C; Pong, I; Rochepault; Sabbi, G L; Schmalzle, J; Yu, M

  2016-01-01

  The US LHC Accelerator Research Program (LARP) and CERN are combining efforts for the HiLumi-LHC upgrade to design and fabricate 150 mm aperture, interaction region quadrupoles with a nominal gradient of 130 T/m using Nb3Sn. To successfully produce the necessary long MQXF triplets, the HiLumi-LHC collaboration is systematically reducing risk and design modification by heavily relying upon the experience gained from the successful 120 mm aperture LARP HQ program. First generation MQXF short (MQXFS) coils were predominately a scaling up of the HQ quadrupole design allowing comparable cable expansion during Nb3Sn formation heat treatment and increased insulation fraction for electrical robustness. A total of 13 first generation MQXFS coils were fabricated between LARP and CERN. Systematic differences in coil size, coil alignment symmetry, and coil length contraction during heat treatment are observed and likely due to slight variances in tooling and insulation/cable systems. Analysis of coil cross sections indic...

 17. A second-order theory for piezoelectricity with 6mm and m3 crystal classes

  Science.gov (United States)

  Feng, W. J.; Gazonas, G. A.; Hopkins, D. A.; Pan, E.

  2011-04-01

  The present paper concentrates on the basic equations of three-dimensional problems for nonlinear piezoelectric materials of hexagonal systems with symmetry class 6mm and of cubic systems with symmetry class m3. Emphasis is placed on developing the nonlinear constitutive relations between extended traction (including elastic stress and polarization) and extended strain (including elastic strain and electric field). The corresponding one-dimensional mathematical models for piezoelectric ceramic with symmetry classes 6mm and m3 are also given. Numerical examples are also carried out for the impact problem to show the important effect of the piezoelectric nonlinearity on the stress wave. Therefore, the derived concise equations can directly be applied to evaluate the nonlinear piezoelectric effects of piezoelectricity by the nonlinear finite element method.

 18. Silicon Photonics Integrated Circuits for 5th Generation mm-Wave Wireless Communications

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rommel, Simon; Vegas Olmos, Juan José; Tafur Monroy, Idelfonso

  Hybrid photonic-wireless transmission schemes in the mm-wave frequency are promising candidates to enable the multi-gigabit per second data communications required from wireless and mobile networks of the 5th and future generations. Photonic integration may pave the way to practical applicability...... of such photonic-wireless hybrid links by reduction in complexity, size and – most importantly – cost....

 19. Rapid Enhanced MM3-COPRO ELISA for Detection of Fasciola Coproantigens

  OpenAIRE

  Mart?nez-Sern?ndez, Victoria; Orbegozo-Medina, Ricardo A.; Gonz?lez-Warleta, Marta; Mezo, Mercedes; Ubeira, Florencio M.

  2016-01-01

  ELISA-based methods of detecting Fasciola cathepsins in feces are powerful techniques for diagnosing infections by F. hepatica and F. gigantica. In the last decade, the in-house MM3-COPRO ELISA and its commercial version BIO K 201 (BIO X Diagnostics, Belgium) have been recognized as useful tools for detecting early infections by such trematodes and for monitoring the efficacy of anthelmintic treatments in human and animal species, as they provide some advantages over classic fecal egg counts....

 20. PASSIVE SAFETY OF HIGH-SPEED PASSENGER TRAINS AT ACCIDENT COLLISIONS ON 1520 MM GAUGE RAILWAYS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maryna SOBOLEVSKA

  2017-04-01

  Full Text Available The fundamental principles of the passive protection concept of high-speed passenger trains at accident collisions on 1520 mm gauge railways have been developed. The scientific methodology and mathematical models for the analysis of plastic deformation of cab frame elements and energy-absorbing devices (EAD at an impact have been developed. The cab frame and EAD for a new-generation locomotive have been designed. The EAD prototype crash test has been carried out.

 1. Primer Output and Initial Projectile Motion for 5.56- and 7.62-mm Ammunition

  Science.gov (United States)

  2015-09-01

  10 The impulse from the primer firing was calculated from the integration of the first primer pressure pulse over the time for which it is...ARL-TR-7479 ● SEP 2015 US Army Research Laboratory Primer Output and Initial Projectile Motion for 5.56- and 7.62-mm Ammunition...report when it is no longer needed. Do not return it to the originator. ARL-TR-7479 ● SEP 2015 US Army Research Laboratory Primer

 2. Feasibility of 1.6-mm isotropic voxel diffusion tensor tractography in depicting limbic fibers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fujiwara, Shunrou [Iwate Medical University, Advanced Medical Research Center, Takizawa (Japan); Sasaki, Makoto [Iwate Medical University, Department of Radiology, Morioka (Japan); Kanbara, Yoshiyuki [Iwate Medical University, Memorial Heart Center, Morioka (Japan); Inoue, Takashi [Kohnan Hospital, Department of Neurosurgery, Taihaku-ku, Sendai (Japan); Hirooka, Ryonoshin; Ogawa, Akira [Iwate Medical University, Department of Neurosurgery, Morioka (Japan)

  2008-02-15

  We attempted to assess the feasibility of a 1.6-mm isotropic voxel diffusion tensor imaging (DTI) tractography at 3T in visualizing nerve bundles in the limbic system. We examined 20 healthy volunteers by conventional DTI with a voxel size of 1.6 x 1.6 x 3.0 mm and by high-resolution DTI with a voxel size of 1.6 x 1.6 x 1.6 mm and generated tractographs of three limbic nerve bundles: the fornix, cingulum, and uncinate fasciculus. We visually assessed whether these bundles reached their targets and compared their diffusion parameters between the two techniques. The entire pathways of the fornix, cingulum, and uncinate fasciculus were more readily visualized by high-resolution DTI than by conventional DTI. Among these, the fimbria of the fornix and the uncinate fasciculus adjacent to the temporal pole were identified more frequently by high-resolution DTI (visualization rate 83 and 100%, respectively) than by conventional DTI (visualization rate 63 and 83%, respectively) at a statistical significance of P < 0.05 and P < 0.01, respectively. Fractional anisotropy values in the fornix, cingulum, and uncinate fasciculus by high-resolution DTI were significantly higher than those by conventional DTI (P < 0.01); in contrast, the apparent diffusion coefficient values of all these fibers except that of the fornix remained unchanged between the two techniques. The 1.6-mm istropic voxel DTI at 3T is a feasible visualization tool and can improve the precision of tracking nerve bundles of the limbic system. (orig.)

 3. Graft-free Ahmed valve implantation through a 6 mm scleral tunnel.

  Science.gov (United States)

  Gdih, Gdih; Jiang, Kailun

  2017-02-01

  To evaluate the safety, efficacy, and cost savings of Ahmed glaucoma valve (AGV) tube implantation through a 6-mm scleral tunnel (graft-free technique). Retrospective cohort study. The 95% confidence interval for fractional survival at any particular time was calculated using the Kaplan-Meier method. Failure was defined as (i) intraocular pressure (IOP) 21 mm Hg or AGV with a success rate of 83% at 2 years. Fourteen eyes failed: 4 no light perception, 1 hypotony, 1 elevated IOP, 5 secondary glaucoma surgeries, 2 AGV extractions, and 1 corneal decompensation. The rate of transient hypotony peaked at 33% on postoperative day 1, reducing to 4% by 6 weeks. Transient flat anterior chamber developed in 8% of eyes. Eight percent of eyes experienced a hypertensive phase (mean IOP = 28 mm Hg). Preoperatively, eyes received 3.8 units of glaucoma medication on average. Postoperatively, 8 eyes required no medication for IOP control. Of the eyes requiring postoperative glaucoma medication, 33% restarted during week 4; an additional 25% of eyes were restarted 6 weeks postoperatively. By 6 months, eyes were on average using 2.2 units of glaucoma medication. Hyphema (18%) was the most common early postoperative complication. The rates of conjunctival and scleral erosion by 2 years were 2.4% and 0%, respectively. Within our institution, excluding valve cost, there was a 39%-45% ($192-$376) cost reduction with the graft-free technique. The safety and efficacy of a 6-mm scleral tunnel is comparable to conventional scleral-graft method. Copyright © 2017 Canadian Ophthalmological Society. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 4. PHILOSOPHY OF CULTURE M.M. BAKHTIN: HISTORICAL AND ANTHROPOLOGICAL DIMENSION

  OpenAIRE

  Spartak Sh. Aytov

  2013-01-01

  The purpose of this paper is to determine the influence of theoretical approaches to the philosophical concepts of culture M. M. Bakhtin on the genesis and implementation of historical and anthropological concepts and renovations mentality and socio-cultural characteristics and behavior of individuals and societies of the past. Methodology. Methodological tools are methods of system and source analyses. Theoretical basis and results: analyzes the concept of the philosophy of culture such M.M....

 5. Dynamic Subarrays for Hybrid Precoding in Wideband mmWave MIMO Systems

  OpenAIRE

  Park, Sungwoo; Alkhateeb, Ahmed; Heath Jr., Robert W.

  2016-01-01

  Hybrid analog/digital precoding architectures can address the trade-off between achievable spectral efficiency and power consumption in large-scale MIMO systems. This makes it a promising candidate for millimeter wave systems, which require deploying large antenna arrays at both the transmitter and receiver to guarantee sufficient received signal power. Most prior work on hybrid precoding focused on narrowband channels and assumed fully-connected hybrid architectures. MmWave systems, though, ...

 6. Analysis of a Compressible Fluid Soft Recoil (CFSR) Concept Applied to a 155 MM Howitzer

  Science.gov (United States)

  1979-03-01

  which is being expanded IS 7r(b -a^) LiPs where pg is the density of the material. One equation of motion becomes V- h2-;i2 + Vj / (22) Where...of the piston at this point is very low about 17 8 mm/sec (0.7 in./sec) . A bumper pad of this type should probably be added in any case. 36

 7. Regresi Robust Mm-estimator Untuk Penanganan Pencilan Pada Regresi Linier Berganda

  OpenAIRE

  Candraningtyas, Sherly; Safitri, Diah; Ispriyanti, Dwi

  2013-01-01

  The multiple linear regression model is used to study the relationship between a dependent variable and more than one independent variables. Estimation method which is the most frequently be used to analyze regression is Ordinary Least Squares (OLS). OLS for linear regression models is known to be very sensitive to outliers. Robust regression is an important method for analyzing data contaminated by outliers. This paper will discuss the robust regression MM-estimator. This estimation is a com...

 8. Study of the Bistatic Radar Cross Section of a 155-mm Artillery Round

  Science.gov (United States)

  2017-06-01

  operates ). This can have a significant effect in improving the radar detection performance. However, these bistatic radar configurations also...the bistatic RCS of this target placed in a fixed, upright position, without any reference to specific radar implementations or operational ...ARL-TR-8045 ● JUNE 2017 US Army Research Laboratory Study of the Bistatic Radar Cross Section of a 155-mm Artillery Round by

 9. Modeling and Simulation of Engraving and Gun Launch of a 40-mm Sensor Grenade

  Science.gov (United States)

  2008-11-01

  The U.S. Army Armament Research, Development and Engineering Center, Picatinny Arsenal, New Jersey is developing an inert 40-mm sensor grenade , which...houses an array of sensors and electronic components. This grenade is intended to be fired from a hand-held launcher and once deployed, relay sensor...g-levels. Also, radio transmitting components within the grenade require unimpeded ability to transmit radio frequency signal, thus prohibiting the

 10. Transient behaviour of the M/M/2 queue with catastrophes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. Krishna Kumar

  2007-10-01

  Full Text Available This paper presents a transient solution for the system size in the M/M/2 queue with the possibility of catastrophes at the service stations. The state probability of the system size at time t, where the queue starts with any number of customers, in obtained. Asymptotic behaviour of the probability of the server being idle and mean system size are discussed.

 11. Is a 5 mm rat calvarium defect really critical? Um defeito de 5 mm em calota craniana de rato é realmente critico?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriela Granja Porto

  2012-11-01

  Full Text Available PURPOSE: To evaluate bone regeneration in critical defects in the rats' calvarium. METHODS: Eighteen rats Wistar were divided into three groups of six animals each according to the time of evaluation (15, 30 and 60 days. One calvarium defect of 5mm was made in the parietal bone of each animal under general anesthesia. After the time of evaluation, the animals were killed, when the bone was histological studied and classified according to the type of tissue found: fibrosis or bone. RESULTS: The results showed that in the group of 15 days, in five animals there was only fibrosis. In the group of 30 days, the process of regeneration was growing and in four animals was found bone, in three with partial filling and in the other one with complete filling of the defect. In the group of 60 days, out of the three animals with bone, two had a complete filling of the defect. CONCLUSIONS: There was no bone regeneration in critical defects in 15 days. There was regeneration in the most part of the animals in 30 and 60 days.OBJETIVO: Avaliar a regeneração óssea de defeitos críticos em calota craniana de ratos. MÉTODOS: Foram utilizados 18 ratos Wistar que foram distribuídos em três grupos de acordo com o tempo de avaliação (15, 30 e 60 dias. Na calota craniana desses animais foi realizado defeito de 5mm, após anestesia geral prévia. Após o tempo de avaliação, os animais foram submetidos à eutanásia e a calota foi enviada para estudo histológico, quando foi classificada de acordo o tecido encontrado: fibroso ou ósseo. RESULTADOS: Diante dos achados deste estudo, pode-se observar que para o grupo de 15 dias na maioria dos animais, n=5, foi encontrado apenas fibrose. Com o passar do tempo de avaliação, no grupo de 30 dias, o processo de reparo foi evoluindo e em quatro animais já foi encontrado osso, sendo em três com preenchimento parcial e em um completo. No grupo de 60 dias, o processo praticamente permaneceu o mesmo, onde em tr

 12. Dysphotopsia outcomes analysis of two truncated acrylic 6.0-mm intraocular optic lenses.

  Science.gov (United States)

  Jin, Yian; Zabriskie, Norman; Olson, Randall J

  2009-01-01

  To determine the incidence of pseudophakic dysphotopsia complaints in patients successfully implanted with two 6.0-mm acrylic intraocular optic lenses (IOL) with treated edges: the Sensar AR-40-e (Advanced Medical Optics, Santa Ana, Calif., USA) and the SA-60AT (Alcon, Fort Worth, Tex., USA). A patient history and telephone survey at least 1 year after uncomplicated surgery at an academic eye hospital. Patients operated on for cataract with no pathology noted that the procedure could have an impact upon vision. At least 20/25 best corrected vision was documented after surgery, and patients were asked to rate specific dysphotopsia complaints. A single relevant case study is also presented. the patient had unremitting dysphotopsia with an SA-60AT IOL and had an AR-40-e implanted in the second eye. She went on to have the SA-60AT exchanged with an AR-40-e IOL with relief of symptoms. Main study: the survey showed both 6.0-mm optic acrylic IOL were similar, except there was significantly more midday dysphotopsia with the SA-60AT in a subgroup (p = 0.014). Both were generally superior to the MA-30 with the SA-30AT between the two extremes. The control group did better than all IOL in general, except in overall satisfaction where the AR-40-e and SA-60AT were better. Pseudophakia induces dysphotopsia which can be minimized by a 6.0-mm optic and treated IOL edge. Copyright 2008 S. Karger AG, Basel.

 13. 20th CISM-IFToMM Symposium on Theory and Practice of Robots and Manipulators

  CERN Document Server

  Glazunov, Victor

  2014-01-01

  This proceedings volume contains papers that have been selected after review for oral presentation at ROMANSY 2014, the 20th CISM-IFToMM Symposium on Theory and Practice of Robots and Manipulators. These papers cover advances on several aspects of the wide field of Robotics as concerning Theory and Practice of Robots and Manipulators. ROMANSY 2014 is the twentieth event in a series that started in 1973 as one of the first conference activities in the world on Robotics. The first event was held at CISM (International Centre for Mechanical Science) in Udine, Italy on 5-8 September 1973. It was also the first topic conference of IFToMM (International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science) and it was directed not only to the IFToMM community. Proceedings volumes of ROMANSY have been always published to be available, also after the symposium, to a large public of scholars and designers with the aim to give an overview of new advances and trends in the theory, design, and practice of robots....

 14. Performance of HQ02, an optimized version of the 120 mm $Nb_3Sn$ LARP quadrupole

  CERN Document Server

  Chlachidze, G; Anerella, M; Borgnolutti, F; Bossert, R; Caspi, S; Cheng, D W; Dietderich, D; Felice, H; Ferracin, P; Ghosh, A; Godeke, A; Hafalia A R; Marchevsky, M; Orris, D; Roy, P K; Sabbi, G L; Salmi, T; Schmalzle, J; Sylvester, C; Tartaglia, M; Tompkins, J; Wanderer, P; Wang, X R; Zlobin, A V

  2014-01-01

  In preparation for the high luminosity upgrade of the Large Hadron Collider (LHC), the LHC Accelerator Research Program (LARP) is developing a new generation of large aperture high-field quadrupoles based on Nb3Sn technology. One meter long and 120 mm diameter HQ quadrupoles are currently produced as a step toward the eventual aperture of 150 mm. Tests of the first series of HQ coils revealed the necessity for further optimization of the coil design and fabrication process. A new model (HQ02) has been fabricated with several design modifications, including a reduction of the cable size and an improved insulation scheme. Coils in this magnet are made of a cored cable using 0.778 mm diameter Nb3Sn strands of RRP 108/127 sub-element design. The HQ02 magnet has been fabricated at LBNL and BNL, and then tested at Fermilab. This paper summarizes the performance of HQ02 at 4.5 K and 1.9 K temperatures.

 15. Dynamic QM/MM: a hybrid approach to simulating gas-liquid interactions.

  Science.gov (United States)

  Yockel, Scott; Schatz, George C

  2012-01-01

  In this chapter we describe molecular dynamics simulation methods in which the system being studied is divided into a region where quantum mechanics (QM) is used to determine forces for doing Born-Oppenheimer direct dynamics calculations (i.e., doing electronic structure calculations on the fly to determine energies and forces) and another region where empirical potentials that are commonly used in molecular mechanics (MM) calculations are used to determine forces. The two regions are linked through an embedding process that may or may not involve the possibility that atoms can be passed back and forth between regions at each time step. The idea with this dynamic QM/MM methodology is that one uses QM calculations to define the potential surface in portions of the system where reaction occurs, and MM to determine forces in what is typically a much larger region where no reaction occurs. This approach thereby enables the description of chemical reactions in the QM region, which is a technology that can be used in many different applications. We illustrate its use by describing work that we have done with gas-liquid reactions in which a reactive atom (such as an oxygen or fluorine atom) reacts with the surface of a liquid and the products can either remain in the liquid or emerge into the gas phase. Applications to hydrocarbon and ionic liquids are described, including the characterization of reaction mechanisms at hyperthermal energies, and the determination of product branching and product energy distributions.

 16. Dual Connectivity in Heterogeneous Small Cell Networks with mmWave Backhauls

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wooseong Kim

  2016-01-01

  Full Text Available Ultradense Network (UDN with small cells is a key feature to begin a new era of 5G communication, which provides higher data rate, and accommodate explosive mobile traffic. Recently, mmWave-based wireless backhauls accelerate deployment of the UDN by reducing cost of fiber-optic cabling to small cells. The small cells can deliver user data to macro enhanced NodeBs (eNBs using multihop relay in wireless backhaul mesh that consists of small and macro cell eNBs connected by the mmWave links. For such a heterogeneous small cell network (HetNet, 3GPP introduced dual connectivity (i.e., dual connections to macro and small cell eNBs, which is an attractive standard feature to manage user mobility and network access in the small cells. In this paper, we exploit dual connectivity scheme in a HetNet with the mmWave-based backhaul mesh which introduces two main challenges for throughput maximization, multihop routing from small to macro cell, and selection of a small cell eNB for user equipment (UE. We establish an optimization model and find an optimal solution in terms of throughput and fairness using an IBM CPLEX solver. Additionally, we propose a heuristic algorithm for complexity reduction and compare it with the optimal results in evaluation.

 17. Robust Wireless Power Transmission to mm-Sized Free-Floating Distributed Implants.

  Science.gov (United States)

  Mirbozorgi, S Abdollah; Yeon, Pyungwoo; Ghovanloo, Maysam

  2017-06-01

  This paper presents an inductive link for wireless power transmission (WPT) to mm-sized free-floating implants (FFIs) distributed in a large three-dimensional space in the neural tissue that is insensitive to the exact location of the receiver (Rx). The proposed structure utilizes a high-Q resonator on the target wirelessly powered plane that encompasses randomly positioned multiple FFIs, all powered by a large external transmitter (Tx). Based on resonant WPT fundamentals, we have devised a detailed method for optimization of the FFIs and explored design strategies and safety concerns, such as coil segmentation and specific absorption rate limits using realistic finite element simulation models in HFSS including head tissue layers, respectively. We have built several FFI prototypes to conduct accurate measurements and to characterize the performance of the proposed WPT method. Measurement results on 1-mm receivers operating at 60 MHz show power transfer efficiency and power delivered to the load at 2.4% and 1.3 mW, respectively, within 14-18 mm of Tx-Rx separation and 7 cm(2) of brain surface.

 18. New long-zoom lens for 4K super 35mm digital cameras

  Science.gov (United States)

  Thorpe, Laurence J.; Usui, Fumiaki; Kamata, Ryuhei

  2015-05-01

  The world of television production is beginning to adopt 4K Super 35 mm (S35) image capture for a widening range of program genres that seek both the unique imaging properties of that large image format and the protection of their program assets in a world anticipating future 4K services. Documentary and natural history production in particular are transitioning to this form of production. The nature of their shooting demands long zoom lenses. In their traditional world of 2/3-inch digital HDTV cameras they have a broad choice in portable lenses - with zoom ranges as high as 40:1. In the world of Super 35mm the longest zoom lens is limited to 12:1 offering a telephoto of 400mm. Canon was requested to consider a significantly longer focal range lens while severely curtailing its size and weight. Extensive computer simulation explored countless combinations of optical and optomechanical systems in a quest to ensure that all operational requests and full 4K performance could be met. The final lens design is anticipated to have applications beyond entertainment production, including a variety of security systems.

 19. Measurement and analysis of signal to noise ratio for image intensifier tube, 18mm microchannel plate

  Science.gov (United States)

  Bai, Xiaofeng; Shi, Feng; Feng, Hanliang; Liu, Rong; Yin, Lei; He, Yingping

  2011-08-01

  Output signal to noise ratio is an important technical index for evaluating detectability of microchannel plate image intensifier tube, and the characteristic for detecting of microchannel plate image intensifier tube restricts the detectability of the night vision system. It has been proved in theory and in practice that the value of output signal to noise ratio of image intensifier tube equipped for night vision system decides the farthest distance and imaging definition of system which used under low light level in square root way. In this article, method and device for measuring the output signal to noise ratio of 18mm microchannel plate image intensifier tube has been introduced in detail. Output signal to noise ratio values of several 18mm microchannel plate image intensifier tube selected have been measured. Contacting to work condition of image intensifier tube, relationship between voltage of cathode, microchannel plate, screen and output signal to noise ratio of 18mm microchannel plate image intensifier tube bas been studied, which is available for other image intensifier tube.

 20. [An 18 month evaluation of MM-MTA pulpotomy on primary decayed molars].

  Science.gov (United States)

  Abou Chedid, J C; Mchayleh, N; Khalil, I; Melki, B; Hardan, L S

  2015-12-01

  Pulpotomy is the most performed and controversial therapeutic in pediatric dentistry. Formocresol is known to have a toxic effect on living tissues, a mutagenic and carcinogenic potential with a systemic uptake of formocresol via pulpotomized teeth, other alternative products have been investigated. 40 molars were pulpotomized using Micro Mega Mineral Trioxide Aggregate (MM-MTA), which eliminates the need for the use of formocresol. The effects of this material were evaluated both clinically and radiographically. Post-operative control examinations were performed at 1, 6, 12, and 18 months trying to detect spontaneous or stimulated pain, pathological tooth mobility, abscesses or fistulas, internal or external pathological tooth resorption, periapical bone destruction, or canal obliteration. Pain was absent at 18 months post operatively. Thirty six molar treated with the MM-MTA didn't show any mobility or pain, one molar presented a pathological resorption and one molar presented an abscess without a fistula at 12 month. The observations were compared to others related to formocresol, ferric sulfate, MTA, and laser pulpotomies, using the Chi-square test x2. The abundance of positive result strongly demonstrate that the MM-MTA pulpotomy on carious temporary molars is a promising technique.

 1. The integration of InGaP LEDs with CMOS on 200 mm silicon wafers

  Science.gov (United States)

  Wang, Bing; Lee, Kwang Hong; Wang, Cong; Wang, Yue; Made, Riko I.; Sasangka, Wardhana Aji; Nguyen, Viet Cuong; Lee, Kenneth Eng Kian; Tan, Chuan Seng; Yoon, Soon Fatt; Fitzgerald, Eugene A.; Michel, Jurgen

  2017-02-01

  The integration of photonics and electronics on a converged silicon CMOS platform is a long pursuit goal for both academe and industry. We have been developing technologies that can integrate III-V compound semiconductors and CMOS circuits on 200 mm silicon wafers. As an example we present our work on the integration of InGaP light-emitting diodes (LEDs) with CMOS. The InGaP LEDs were epitaxially grown on high-quality GaAs and Ge buffers on 200 mm (100) silicon wafers in a MOCVD reactor. Strain engineering was applied to control the wafer bow that is induced by the mismatch of coefficients of thermal expansion between III-V films and silicon substrate. Wafer bonding was used to transfer the foundry-made silicon CMOS wafers to the InGaP LED wafers. Process trenches were opened on the CMOS layer to expose the underneath III-V device layers for LED processing. We show the issues encountered in the 200 mm processing and the methods we have been developing to overcome the problems.

 2. The Green Bank Telescope: First Full Winter of Operation at 3mm

  Science.gov (United States)

  Lockman, Felix J.

  2017-06-01

  The winter of 2016-2017 marks the first season for the Green Bank Telescope (GBT) with full instrumentation in the 3mm band. ARGUS, a 16-pixel array, provides spectroscopic capabilities over 80-116 GHz. MUSTANG-2, a 223 pixel bolometer array, provides extremely sensitive continuum mapping capabilities over a 30 GHz band centered on 90 GHz at an angular resolution of 9”. In addition, there is a 2-pixel receiver that covers the lower part of the 3mm band, 67-93 GHz, for spectroscopy, continuum measurements, and VLBI.In March, under good night-time conditions, the GBT angular resolution at 109 GHz was measured to be 6.5”. This corresponds to 1.16 lambda/Diameter, exactly as expected from theoretical considerations and identical to the wavelength/Diameter ratio measured at much lower frequencies. Near sidelobe levels are below -20 dB.This poster will review some results that highlight the GBT’s new capabilities in the 3mm band, including new insights into the origin of the anomalous microwave emission, 13CO measurements of a cloud in the Milky Way halo that is in the process making the transition between atomic and molecular gas, HCO+ measurements of infall in a star-forming region, and measurements of dust emission and its spectrum in Orion.The Green Bank Observatory is a facility of the National Science Foundation, operated under a cooperative agreement by Associated Universities, Inc.

 3. Sub-3mm spatial resolution from a large monolithic LaBr3 (Ce scintillator

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liprandi Silvia

  2017-09-01

  Full Text Available A Compton camera prototype for ion beam range monitoring via prompt (< 1 ns gamma detection in hadron therapy is being developed and characterized at the Medical Physics Department of LMU Munich. The system consists of a large (50x50x30 mm3 monolithic LaBr3(Ce scintillation crystal as absorber component to detect the multi-MeV Compton scattered photons, together with a stack of 6 double-sided silicon strip detectors (DSSSD acting as scatterer component. Key ingredient of the γ-source reconstruction is the determination of the γ-ray interaction position in the scintillator, which is read out by a 256-fold segmented multi-anode photomultiplier tube (PMT. From simulations an angular resolution of about 1.5o for the photon source reconstruction can be expected for the energy range around 3 – 5 MeV, provided that a spatial resolution of 3 mm can be reached in the absorbing scintillator [1]. Therefore, particular effort was dedicated to characterize this latter property as a function of the γ-ray energy. Intense, tightly collimated 137Cs and 60Co photon sources were used for 2D irradiation scans (step size 0.5 mm as prerequisite for studying the performance of the “k-Nearest-Neighbors” algorithm developed at TU Delft [2] (together with its variant ”Categorical Average Pattern”, CAP and extending its applicability into the energy range beyond the original 511 keV. In this paper we present our most recent interaction position analysis in the absorbing scintillator, leading to a considerably improved value for the spatial resolution: systematic studies were performed as a function of the k-NN parameters and the PMT segmentation. A trend of improving spatial resolution with increasing photon energy was confirmed, resulting in the realization of the presently optimum spatial resolution of 2.9(1 mm @1.3 MeV, thus reaching the design specifications of the Compton camera absorber. The specification goal was reached also for a reduced PMT

 4. The Power of (Near Simultaneous Multi-Frequency Observations for mm-VLBI and Astrometry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María J. Rioja

  2017-01-01

  Full Text Available Simultaneous or near-simultaneous observations at multiple frequency bands have the potential to overcome the fundamental limitation imposed by the atmospheric propagation in mm-VLBI observations. The propagation effects place a severe limit in the sensitivity achievable in mm-VLBI, reducing the time over which the signals can be coherently combined, and preventing the use of phase referencing and astrometric measurements. We present two demonstrations of the power of (near simultaneous multi-frequency observations with the KVN and VLBA, and our recently developed analysis strategies to enable new measurements at mm-VLBI. The first case comprises simultaneous observations at 22, 43, 87 and 130 GHz of a group of five AGNs, the weakest of which is ∼200 mJy at 130 GHz, with angular separations ranging from 3.6 to 11 degrees, using the KVN. We analysed this data using the Frequency Phase Transfer (FPT and the Source Frequency Phase Referencing (SFPR techniques, which use the observations at a lower frequency to correct those at a higher frequency. The results of the analysis provide an empirical demonstration of the increase in the coherence times at 130 GHz from a few tens of seconds to about twenty minutes, with FPT, and up to many hours with SFPR. Moreover the astrometric analysis provides high precision relative position measurements between two frequencies, including, for the first time, astrometry at 130 GHz. The second case is a variation of the above, whereby adding dedicated wide-band cm-wavelength observations to measure the ionosphere eliminates the need for a second, calibrator, source. This addresses the scarcity of calibrators at mm-VLBI. We dubbed this technique Multi Frequency Phase Referencing (MFPR. We present bona fide astrometrically aligned VLBA images of BL Lacertae at 22 and 43 GHz using MFPR, which, combined with results from conventional phase referencing at cm-wavelengths, suggests the VLBI core has a recollimation shock

 5. Development of an MM5-Based Four Dimensional Variational Analysis System for Distributed Memory Multiprocessor Computers

  Science.gov (United States)

  Nehrkorn, T.; Modica, G. D.; Cerniglia, M.; Ruggiero, F. H.; Michalakes, J. G.; Zou, X.

  2001-05-01

  The MM5 four-dimensional variational analysis system (4DVAR) is being updated to allow its efficient execution on parallel distributed memory computers. The previous version of the MM5 4DVAR system (Zou et al. 1998 [3]) is coded for single processor computer architectures and its nonlinear, tangent-linear, and adjoint components are based on version 1 of the MM5. In order to take advantage of the parallelization mechanisms (Michalakes 2000 [2]) already in place for the latest release (Version 3.4) of the MM5 nonlinear model (NLM), the existing (Version 1) tangent linear (TLM) and adjoint model codes are also being updated to Version 3.4. We are using the Tangent Linear and Adjoint Model Compiler (TAMC; Giering and Kaminski 1988 [1]) in this process. The TAMC is a source-to-source translator that generates Fortran code for the TLM or adjoint from the Fortran code of the NLM. While it would be possible to incorporate the TAMC as part of a pre-compilation process--thus requiring the maintenance of the NLM code only--this would require that the NLM code first be modified as needed to result in the correct TLM and adjoint code output by TAMC. For the development of the MM5 adjoint, we have chosen instead to use TAMC as a development tool only, and separately maintain the TLM and adjoint versions of the model code. This approach makes it possible to minimize changes to the MM5 code as supported by NCAR. The TLM and adjoint are tested for correctness, using the standard comparison of the TLM and finite difference gradients to check for correctness of the former, and the definition of the adjoint to check for consistency of the TLM and adjoint. This testing is performed for individual subroutines (unit testing) as well as the complete model integration (unit integration testing), with objective functions designed to test different parts of the model state vector. Testing can be done for the entire model domain, or for selected model grid points. Finally, the TLM and

 6. Multimodal Broadband Vibrational Sum Frequency Generation (MM-BB-V-SFG) Spectrometer and Microscope.

  Science.gov (United States)

  Lee, Christopher M; Kafle, Kabindra; Huang, Shixin; Kim, Seong H

  2016-01-14

  A broadband sum frequency generation (BB-SFG) spectrometer with multimodal (MM) capabilities was constructed, which could be routinely reconfigured for tabletop experiments in reflection, transmission, and total internal reflection (TIR) geometries, as well as microscopic imaging. The system was constructed using a Ti:sapphire amplifier (800 nm, pulse width = 85 fs, repetition rate = 2 kHz), an optical parameter amplification (OPA) system for production of broadband IR pulses tunable between 1000 and 4000 cm(-1), and two Fabry-Pérot etalons arranged in series for production of narrowband 800 nm pulses. The key feature allowing the MM operation was the nearly collinear alignment of the visible (fixed, 800 nm) and infrared (tunable, 1000-4000 cm(-1)) pulses which were spatially separated. Physical insights discussed in this paper include the comparison of spectral bandwidth produced with 40 and 85 fs pump beams, the improvement of spectral resolution using etalons, the SFG probe volume in bulk analysis, the normalization of SFG signals, the stitching of multiple spectral segments, and the operation in different modes for air/liquid and adsorbate/solid interfaces, bulk samples, as well as spectral imaging combined with principle component analysis (PCA). The SFG spectral features obtained with the MM-BB-SFG system were compared with those obtained with picosecond-scanning-SFG system and high-resolution BB-SFG system (HR-BB-SFG) for dimethyl sulfoxide, α-pinene, and various samples containing cellulose (purified commercial products, Cladophora cell wall, cotton and flax fibers, and onion epidermis cell wall).

 7. PHILOSOPHY OF CULTURE M.M. BAKHTIN: HISTORICAL AND ANTHROPOLOGICAL DIMENSION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Spartak Sh. Aytov

  2013-09-01

  Full Text Available The purpose of this paper is to determine the influence of theoretical approaches to the philosophical concepts of culture M. M. Bakhtin on the genesis and implementation of historical and anthropological concepts and renovations mentality and socio-cultural characteristics and behavior of individuals and societies of the past. Methodology. Methodological tools are methods of system and source analyses. Theoretical basis and results: analyzes the concept of the philosophy of culture such M.M. Bakhtin as a carnival, folk culture, culture of humor, doubleworld, concept social-cultural projection material and cultural bottom and its impact on the culture of laughter European Middle Ages and Renaissance. Methodological approaches Bakhtin recreated for historical and anthropological reconstruction mentality and socio-cultural realities of the high Middle Ages and the Renaissance. Investigated the perception of philosophical and cultural concepts M. M. Bakhtin, the scientific community and their impact on the historical and anthropological studies. It was also analyzed the influence of the respective ideas M.M. Bakhtin's historical and anthropological studies of the last quarter of XX - beginning of XXI century. in particular on the work of D. Likhachev, A. Gurevich, E. Thompson and other researchers. Conclusion: concept of the philosophy of culture, MM Bakhtin, in particular, the culture of humor, the popular perception of the world, carnival, social and cultural doubleworld, reconstruction of the domestic foundations of culture laughter Europe era high Middle Ages and the Renaissance were one of the most important conceptual elements in the study of the mentality of socially significant behavior and daily life as these periods, so or any other, from the early Middle Ages to the present.

 8. First indirect x-ray imaging tests with an 88-mm diameter single crystal

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lumpkin, A. H. [Fermilab; Macrander, A. T. [Argonne

  2017-02-01

  Using the 1-BM-C beamline at the Advanced Photon Source (APS), we have performed the initial indirect x - ray imaging point-spread-function (PSF) test of a unique 88-mm diameter YAG:Ce single crystal of only 100 - micron thickness. The crystal was bonded to a fiber optic plat e (FOP) for mechanical support and to allow the option for FO coupling to a large format camera. This configuration resolution was compared to that of self - supported 25-mm diameter crystals, with and without an Al reflective coating. An upstream monochromator was used to select 17-keV x-rays from the broadband APS bending magnet source of synchrotron radiation. The upstream , adjustable Mo collimators were then used to provide a series of x-ray source transverse sizes from 200 microns down to about 15-20 microns (FWHM) at the crystal surface. The emitted scintillator radiation was in this case lens coupled to the ANDOR Neo sCMOS camera, and the indirect x-ray images were processed offline by a MATLAB - based image processing program. Based on single Gaussian peak fits to the x-ray image projected profiles, we observed a 10.5 micron PSF. This sample thus exhibited superior spatial resolution to standard P43 polycrystalline phosphors of the same thickness which would have about a 100-micron PSF. Lastly, this single crystal resolution combined with the 88-mm diameter makes it a candidate to support future x-ray diffraction or wafer topography experiments.

 9. Characterization study of an aqueous developable photosensitive polyimide on 300-mm wafers

  Science.gov (United States)

  Flack, Warren W.; Kulas, Scott; Franklin, Craig L.

  2001-09-01

  The advent of 300 mm wafer processing for semiconductor manufacturing has had a great impact on the development of photolithographic materials, equipment and associated processes. At the same time advanced packaging techniques for these semiconductor devices are making strides for smaller, faster and lower cost parts with improved reliability. Photosensitive polyimides are used for passivation stress buffer relief and soft error protection on almost all memory devices such as DRAM as well as final passivation layers for subsequent interconnect bumping operations on most of today's advanced microprocessors. For processing simplicity and total cost of ownership, it is desirable to use an aqueous developable polyimide to maintain compatibility with standard photoresist processes. This study will investigate the feasibility of processing photosensitive polyimides on 300 mm wafers. The performance of a commercially available, positive acting, aqueous developable polyimide is examined at a thickness appropriate for logic devices. A broadband stepper is utilized since polyimides are highly aromatic polymers that strongly absorb UV light below 350 nm. This stepper exposes photosensitive films using mercury vapor spectrum output from 390 nm to 450 nm (g and h-line) and allows rapid exposure of both broadband as well as narrow spectral sensitive films. The system has been optimized for thick photoresists and polyimides and uses a combination of low numerical aperture with maximum wafer level intensity to achieve well formed images in thick films. Process capability for 300 mm wafers is determined by analyzing polyimide film thickness uniformity and critical dimension (CD) control across the wafer. Basic photoresist characterization techniques such as cross sectional SEM analysis, process linearity and process windows are also used to establish lithographic capabilities. The trade-offs for various process capability windows are reviewed to determine the optimum process

 10. QM-MM investigation of the reaction products between nitroxyl and O 2 in aqueous solution

  Science.gov (United States)

  Guardia, Carlos M. A.; González Lebrero, Mariano C.; Bari, Sara E.; Estrin, Darío A.

  2008-09-01

  By means of combined quantum-classical molecular (QM/MM) dynamics simulations, we investigated the structural properties and the vibrational spectra in aqueous solution of four possible intermediate species of the oxidation of nitroxyl (HNO/NO -) by dioxygen, the cis- and trans-isomers of peroxynitrous acid and nitroxyl-dioxygen adduct. Our study suggests that Raman spectroscopy will provide signals for discrimination between the peroxynitrous acid isomers from both adducts, and that infrared spectroscopy will probably assist the discrimination between the cis-peroxynitrous acid isomer from the other compounds considered. This application of hybrid simulation methods highlights the benefits of explicit solvent representations.

 11. Evaluation of cleft lip and palate by computed tomography with 2 mm thin slice scanning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tanaka, Hiroshi

  1988-07-01

  Computed tomography was carried out in 65 patients of cleft lip and palate with continuous 2 mm slice scanning. The cleft lip and palate was classified by shape of the hard palate as normal, hypoplasia, and aplasia, depending on its developmental degree. The shape of alveolus was also grouped as circular, triangular, and asymmetric forms for the evaluation of maxillar development. The hard palatal development well correlated with the shape of the alveolus. Frequency of sinusitis and mastoiditis increased with the severity of hard palatal malformation. Evaluation of the hard palate by thin slice scanning is usefull standpoint of presumption of future maxillary development.

 12. The M/M/1 queue with inventory, lost sale and general lead times

  DEFF Research Database (Denmark)

  Saffari, Mohammad; Asmussen, Søren; Haji, Rasoul

  We consider an M/M/1 queueing system with inventory under the (r,Q) policy and with lost sales, in which demands occur according to a Poisson process and service times are exponentially distributed. All arriving customers during stockout are lost. We derive the stationary distributions of the joint...... queue length (number of customers in the system) and on-hand inventory when lead times are random variables and can take various distributions. The derived stationary distributions are used to formulate long-run average performance measures and cost functions in some numerical examples....

 13. High Resolution Sub-MM Fiberoptic Endoscope Final Report CRADA No. TSB-1447-97

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stone, Gary F. [Univ. of California, Livermore, CA (United States); Lawrence Livermore National Lab. (LLNL), Livermore, CA (United States); Smith, John [CML Fiberoptics, Inc., Auburn, NY (United States)

  2018-01-22

  At the time of the CRADA, LLNL needed to develop a sub-mm outer diameter fiberoptic endoscope with 25pm or better resolution at 3-lOmm working distance to support the Enhanced Surveillance Program (ESP) and the Core Surveillance Program for DOE. The commercially available systems did not meet the image resolution requirements and development work was needed to reach three goals. We also needed to perform preliminary investigations into the production of such an endoscope with a steerable-articulated distal end. The goal of such an endoscope was to allow for a 45 degree inspection cone including the lens field of view.

 14. 5th IFToMM Symposium on the History of Machines and Mechanisms

  CERN Document Server

  Ceccarelli, Marco

  2016-01-01

  This volume includes contributions presented at the Fifth IFToMM Symposium on the History of Machines and Mechanisms, held at Universidad Autonoma de Queretaro, Santiago de Queretaro, QRO, Mexico, in June 2016. It contains work on theories and facts concerning mechanisms and machines from antiquity to current times as viewed in the present day. Topics include modern reviews of past works; people, history, and their works; direct memories of the recent past; historic development theories; the history of the design of machines and mechanisms; developments of mechanical design and automation; the historic development of teaching; the history of schools of engineering and the education of engineers. .

 15. Compressive Channel Estimation and Tracking for Large Arrays in mm Wave Picocells

  Science.gov (United States)

  2014-01-01

  and blockage (which occurs more easily at smaller wavelengths). We do not count on reciprocity. The uplink could be a standard LTE or WiFi link at...on both sides of the street. We consider mm wave transmission on the downlink (for beaconing and downlink data) and LTE or WiFi at lower carrier...available bandwidth for communication and sounding is 2GHz. A. Transmit power We fix the effective isotropically radiated power (EIRP) to 40dBm, consistent

 16. Silicon-Based Technology for Integrated Waveguides and mm-Wave Systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jovanovic, Vladimir; Gentile, Gennaro; Dekker, Ronald

  2015-01-01

  IC processing is used to develop technology for silicon-filled millimeter-wave-integrated waveguides. The front-end process defines critical waveguide sections and enables integration of dedicated components, such as RF capacitors and resistors. Wafer gluing is used to strengthen the mechanical...... insertion loss is only 0.12 dB/mm at 105 GHz. The optimized planar transition, the components of a beam-forming network, and a slotted waveguide antenna array are fabricated as further technology demonstrators. The broadside radiation of the antenna array has a beam steering of 63° using a frequency...

 17. Validation of a 1-mm transit time flow probe and the potential for use in microsurgery

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Christian T; Elberg, Jens J; Holstein-Rathlou, N.-H.

  2006-01-01

  The objective of this study was to validate a prototype transit time ultrasound flow probe (Medi-Stim Butterfly Flowmeter BF 2004) of only 1 mm and to evaluate its potential for use in microsurgery. Knowledge of the ability of this kind of system to measure flow in small vessels and at small flow....../min. Transit time flow was measured continuously. The results showed very accurate flow measurements at all flow rates when compared to the known infusion rate of the Gemini pump. However, at flow rates below 4 ml/min, variation became a problem....

 18. Evaluation of cleft lip and palate by computed tomography with 2 mm thin slice scanning, 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Uchiyama, Mayuki; Tanaka, Hiroshi; Harada, Junta (Jikei Univ., Tokyo (Japan). School of Medicine)

  1992-06-01

  Computed tomography was performed on 104 patients with cleft lip and palate by continuous 2 mm slice scanning. The type of hard palate was classified as normal, hypoplasia and aplasia, depending on its developmental degree. The shape of alveolus was also classified as circular, triangular and asymmetric forms for the evaluation of the maxillary development. The hard palate development correlated with the shape of the alveolus, the diameter of maxillary and mandibular bone, and frequency of sinusitis and otitis media. Evaluation of the hard palate by thin slice scanning is useful in presumption of future fecial development. (author).

 19. The control system of the 3 mm band SIS receiver for the Sardinia Radio Telescope

  Science.gov (United States)

  Ladu, A.; Ortu, P.; Saba, A.; Pili, M.; Guadiomonte, F.; Navarrini, A.; Urru, E.; Pisanu, T.; Valente, G.; Marongiu, P.; Mazzarella, G.

  2016-07-01

  We present the control system of the 84-116 GHz (3 mm band) Superconductor-Insulator-Superconductor (SIS) heterodyne receiver to be installed at the Gregorian focus of the Sardinia Radio Telescope (SRT). The control system is based on a single-board computer from Raspberry, on microcontrollers from Arduino, and on a Python program for communication between the receiver and the SRT antenna control software, which remotely controls the backshorttuned SIS mixer, the receiver calibration system and the Local Oscillator (LO) system.

 20. First Test Results of the 150 mm Aperture IR Quadrupole Models for the High Luminosity LHC

  CERN Document Server

  Ambrosio, G; Wanderer, P; Ferracin, P; Sabbi, G

  2017-01-01

  The High Luminosity upgrade of the LHC at CERN will use large aperture (150 mm) quadrupole magnets to focus the beams at the interaction points. The high field in the coils requires Nb3Sn superconductor technology, which has been brought to maturity by the LHC Accelerator Re-search Program (LARP) over the last 10 years. The key design targets for the new IR quadrupoles were established in 2012, and fabrication of model magnets started in 2014. This paper discusses the results from the first single short coil test and from the first short quadrupole model test. Remaining challenges and plans to address them are also presented and discussed.

 1. First Test Results of the 150 mm Aperture IR Quadrupole Models for the High Luminosity LHC

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ambrosio, G. [Fermilab; Chlachidze, G. [Fermilab; Wanderer, P. [Brookhaven; Ferracin, P. [CERN; Sabbi, G. [LBNL, Berkeley

  2016-10-06

  The High Luminosity upgrade of the LHC at CERN will use large aperture (150 mm) quadrupole magnets to focus the beams at the interaction points. The high field in the coils requires Nb3Sn superconductor technology, which has been brought to maturity by the LHC Accelerator Re-search Program (LARP) over the last 10 years. The key design targets for the new IR quadrupoles were established in 2012, and fabrication of model magnets started in 2014. This paper discusses the results from the first single short coil test and from the first short quadrupole model test. Remaining challenges and plans to address them are also presented and discussed.

 2. mm-Wave Hybrid Photonic Wireless Links for Ultra-High Speed Wireless Transmissions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rommel, Simon; Vegas Olmos, Juan José; Tafur Monroy, Idelfonso

  Hybrid photonic-wireless transmission schemes in the mm-wave frequency range are promising candidates to enable the multi-gigabit per second data communications required from wireless and mobile networks of the 5th and future generations. Large FCC spectrum allocations for wireless transmission...... at 71–76GHz and 81–86GHz allow high-bandwidth, long and medium distance point-to-point links. Photonic integration may pave the way to practical applicability of such hybrid links by reduction in complexity, size and – most important – cost....

 3. A New Glow on the Chromatography of M&M Candies

  Science.gov (United States)

  Birdwhistell, Kurt R.; Spence, Thomas G.

  2002-07-01

  This lab experiment for undergraduate or high school students presents the separation and analysis of dyes in the candy shell of M&M chocolate candies. The dyes in the shells of M&Ms are separated using paper chromatography and are identified by comparison of the Rf values, color, and fluorescence properties with those of standard FD&C ([U.S. Federal] Food, Drug, and Cosmetic Act) dyes. The experiment introduces students to chromatography of mixtures, compound identification by using Rf values, and fluorescence. They learn about fluorescence and how it appears in everyday substances and can be used to help identify compounds.

 4. Polarization and charge-transfer effects in aqueous solution via ab initio QM/MM simulations.

  Science.gov (United States)

  Mo, Yirong; Gao, Jiali

  2006-02-23

  Combined ab initio quantum mechanical and molecular mechanical (QM/MM) simulations coupled with the block-localized wave function energy decomposition (BLW-ED) method have been conducted to study the solvation of two prototypical ionic systems, acetate and methylammonium ions in aqueous solution. Calculations reveal that the electronic polarization between the targeted solutes and water is the primary many-body effect, whereas the charge-transfer term only makes a small fraction of the total solute-solvent interaction energy. In particular, the polarization effect is dominated by the solvent (water) polarization.

 5. 3rd IFToMM Symposium on Mechanism Design for Robotics

  CERN Document Server

  Ceccarelli, Marco

  2015-01-01

  This volume contains the Proceedings of the 3rd IFToMM Symposium on Mechanism Design for Robotics, held in Aalborg, Denmark, 2-4 June, 2015. The book contains papers on recent advances in the design of mechanisms and their robotic applications. It treats the following topics: mechanism design, mechanics of robots, parallel manipulators, actuators and their control, linkage and industrial manipulators, innovative mechanisms/robots and their applications, among others. The book can be used by researchers and engineers in the relevant areas of mechanisms, machines and robotics.

 6. DFT based spatial multiplexing and maximum ratio transmission for mm-wawe large MIMO

  DEFF Research Database (Denmark)

  Phan-Huy, D.-T.; Tölli, A.; Rajatheva, N.

  2014-01-01

  By using large point-to-point multiple input multiple output (MIMO), spatial multiplexing of a large number of data streams in wireless communications using millimeter-waves (mm-waves) can be achieved. However, according to the antenna spacing and transmitter-receiver distance, the MIMO channel...... and compensates for arrays misalignments. Simulation results show that, although the DFT-SM-MRT scheme has a much lower complexity than the SVD scheme, it still achieves large spectral efficiencies and is robust to misalignment and reflection....

 7. Achieving linear scaling in computational cost for a fully polarizable MM/continuum embedding.

  Science.gov (United States)

  Caprasecca, Stefano; Jurinovich, Sandro; Lagardère, Louis; Stamm, Benjamin; Lipparini, Filippo

  2015-02-10

  In this paper, we present a new, efficient implementation of a fully polarizable QM/MM/continuum model based on an induced-dipoles polarizable force field and on the Conductor-like Screening Model as a polarizable continuum in combination with a self-consistent field QM method. The paper focuses on the implementation of the MM/continuum embedding, where the two polarizable methods are fully coupled to take into account their mutual polarization. With respect to previous implementations, we achieve for the first time a linear scaling with respect to both the computational cost and the memory requirements without limitations on the molecular cavity shape. This is achieved thanks to the use of the recently developed ddCOSMO model for the continuum and the Fast Multipole Method for the force field, together with an efficient iterative procedure. Therefore, it becomes possible to include in the classical layer as much as several tens of thousands of atoms with a limited computational effort.

 8. Rutting analysis of 100 mm diameter polypropylene modified asphalt specimens using gyratory and Marshall compactors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Serkan Tapkın

  2013-04-01

  Full Text Available Compaction technique used in Marshall design does not model the process of actual rolling procedures on site exactly. Carrying out laboratory compaction of dense bituminous mixtures with Superpave gyratory compactors is a more realistic way of simulating actual compaction. In this study, mechanical differences of reference and polypropylene modified asphalt mixtures were compared using Superpave gyratory and Marshall compaction methods by carrying out repeated creep tests utilising universal testing machine. In addition, there is no standard Superpave design procedure for 100 mm diameter samples till date. The other purpose of this study is to propose new standards for the compaction and testing procedures of these 100 mm specimens. Indeed, extensive studies have shown that the design gyration number should be 40 for reference and 33 for polypropylene modified specimens under medium traffic conditions for the similar and specific type of aggregate sources, bitumen, aggregate gradation, mix proportioning, modification technique and laboratory conditions. Moreover, it was shown that, the asphalt samples produced by Superpave gyratory compactor were much resistant to destructive rutting effects than the asphalt specimens prepared by Marshall design.

 9. Linear sign in cystic brain lesions ≥5 mm. A suggestive feature of perivascular space

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sung, Jinkyeong [The Catholic University of Korea, Department of Radiology, Seoul St. Mary' s Hospital, College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of); The Catholic University of Korea, Department of Radiology, St. Vincent' s Hospital, College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of); Jang, Jinhee; Choi, Hyun Seok; Jung, So-Lyung; Ahn, Kook-Jin; Kim, Bum-soo [The Catholic University of Korea, Department of Radiology, Seoul St. Mary' s Hospital, College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  2017-11-15

  To determine the prevalence of a linear sign within enlarged perivascular space (EPVS) and chronic lacunar infarction (CLI) ≥ 5 mm on T2-weighted imaging (T2WI) and time-of-flight (TOF) magnetic resonance angiography (MRA), and to evaluate the diagnostic value of the linear signs for EPVS over CLI. This study included 101 patients with cystic lesions ≥ 5 mm on brain MRI including TOF MRA. After classification of cystic lesions into EPVS or CLI, two readers assessed linear signs on T2WI and TOF MRA. We compared the prevalence and the diagnostic performance of linear signs. Among 46 EPVS and 51 CLI, 84 lesions (86.6%) were in basal ganglia. The prevalence of T2 and TOF linear signs was significantly higher in the EPVS than in the CLI (P <.001). For the diagnosis of EPVS, T2 and TOF linear signs showed high sensitivity (> 80%). TOF linear sign showed significantly higher specificity (100%) and accuracy (92.8% and 90.7%) than T2 linear sign (P <.001). T2 and TOF linear signs were more frequently observed in EPVS than CLI. They showed high sensitivity in differentiation of them, especially for basal ganglia. TOF sign showed higher specificity and accuracy than T2 sign. (orig.)

 10. Linear sign in cystic brain lesions ≥5 mm: A suggestive feature of perivascular space.

  Science.gov (United States)

  Sung, Jinkyeong; Jang, Jinhee; Choi, Hyun Seok; Jung, So-Lyung; Ahn, Kook-Jin; Kim, Bum-Soo

  2017-11-01

  To determine the prevalence of a linear sign within enlarged perivascular space (EPVS) and chronic lacunar infarction (CLI) ≥ 5 mm on T2-weighted imaging (T2WI) and time-of-flight (TOF) magnetic resonance angiography (MRA), and to evaluate the diagnostic value of the linear signs for EPVS over CLI. This study included 101 patients with cystic lesions ≥ 5 mm on brain MRI including TOF MRA. After classification of cystic lesions into EPVS or CLI, two readers assessed linear signs on T2WI and TOF MRA. We compared the prevalence and the diagnostic performance of linear signs. Among 46 EPVS and 51 CLI, 84 lesions (86.6%) were in basal ganglia. The prevalence of T2 and TOF linear signs was significantly higher in the EPVS than in the CLI (P linear signs showed high sensitivity (> 80%). TOF linear sign showed significantly higher specificity (100%) and accuracy (92.8% and 90.7%) than T2 linear sign (P linear signs were more frequently observed in EPVS than CLI. They showed high sensitivity in differentiation of them, especially for basal ganglia. TOF sign showed higher specificity and accuracy than T2 sign. • Linear sign is a suggestive feature of EPVS. • Time-of-flight magnetic resonance angiography can reveal the lenticulostriate artery within perivascular spaces. • Linear sign helps differentiation of EPVS and CLI, especially in basal ganglia.

 11. 2D Magnetic Design and Optimization of a 88-mm Aperture 15 T Dipole for NED

  CERN Document Server

  Schwerg, N; Devred, A; Leroy, D

  2007-01-01

  The Next European Dipole (NED) activity supported by the European Union aims at the development of a high-performance Nb3Sn conductor ( c = 1500A mm 2 @15 T, 4.2 K) in collaboration with European industry and at the design of a highfield dipole magnet making use of this conductor. In the framework of the NED collaboration which coordinates the activity of several institutes,CERNhas contributed to the electromagnetic design study of a cos , layer-type superconducting dipole with an 88 mm aperture that is able to reach 15 T at 4.2 K. Part of the optimization process was dedicated to the reduction of the multipole coefficients so as to improve field quality while keeping an efficient peak-field to main-field ratio. In this paper, we present the optimization of the coil cross-section and of the shape of the iron yoke to reduce saturation-induced field errors during ramp. The effects of persistent magnetization currents are also estimated and different methods to compensate persistent-current-induced field distort...

 12. Claisen rearrangements: insight into solvent effects and "on water" reactivity from QM/MM simulations.

  Science.gov (United States)

  Acevedo, Orlando; Armacost, Kira

  2010-02-17

  An "on water" environment, defined by the absence of water solubility of the reactants, has been reported to provide increased rate accelerations, yields, and specificity for several types of organic reaction classes compared to organic solvents. The aromatic Claisen rearrangements of allyl p-R-phenyl ethers (R = CH(3), Br, and OCH(3)) and allyl naphthyl ether have been investigated to determine the origin of the on water effect using QM/MM Monte Carlo calculations and free-energy perturbation theory. The simulations indicate that on water rate enhancements for the rearrangements are derived from the ability of the interfacial waters to stabilize the polar transition state via enhanced hydrogen bonding at the oil/water interface. The position and orientation of the aromatic ethers at the interface are crucial factors affecting solvent accessibility during the reaction pathway; computed solute-solvent energy pair distributions and radial distribution functions showed that hydrophobic substituents on the solute provided a more polar solvent environment than hydrophilic substituents by tilting the reacting oxygen toward the water surface. Calculations in 16 different solvents accurately reproduced the experimental trend of increased rates correlated to increasing solvent polarity. Hydrophobic effects did not provide a substantial contribution to the lowering of the free energy activation barrier (Claisen rearrangement is presented herein, and a QM/MM approach for computing reactions on a liquid surface is highlighted.

 13. Fast-ramp rapid vertical processor for 300-mm Si wafer processing

  Science.gov (United States)

  Porter, Cole; Laser, Allan; Herring, Robert; Pandey, Pradeep

  1998-09-01

  Fast-ramp vertical furnace technology has been established on the 200-nm wafer platform providing higher capacity production, decreased cycle time and lower thermal budgets. Fast-ramp furnaces are capable of instantaneous temperature ramp rates up to 100 degrees C/min. This fast-ramp technology is now applied to 300-nm wafer processing on the SVG/Thermco Rapid Vertical Processor Vertical Furnace. 300- mm fast-ramp capability using the latest in real-time adaptive model based temperature control technology, Clairvoyant Control, is reported. Atmospheric Thermal Oxidation, LPCVD Nitride and Polysilicon Deposition, and LPCVD TEOS-based SiO2 Deposition results are discussed. 300- mm wafer Radial Delta Temperature dependence on temperature ramp rate, wafer pitch, and wafer support fixtures are discussed. Wafer throughput is calculated and reported. The Clairvoyant Control methodology of combining thermal, direct and virtually-sensed parameters to produce real-tim e estimation of wafer temperatures, thermal trajectory optimization, and feedback to minimize variations in film thickness and electrical properties is presented.

 14. FT-Raman and QM/MM study of the interaction between histamine and DNA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ruiz-Chica, A.J. [Departamento de Quimica Fisica, Facultad de Ciencias, Universidad de Malaga, 29071 Malaga (Spain); Soriano, A. [Departamento de Quimica Fisica/IcMol, Facultad de Quimicas, Universidad de Valencia, 46100 Burjassot Valencia (Spain); Tunon, I. [Departamento de Quimica Fisica/IcMol, Facultad de Quimicas, Universidad de Valencia, 46100 Burjassot Valencia (Spain); Sanchez-Jimenez, F.M. [Departamento de Bioquimica y Biologia Molecular, Facultad de Ciencias, Universidad de Malaga, 29071 Malaga (Spain); Silla, E. [Departamento de Quimica Fisica/IcMol, Facultad de Quimicas, Universidad de Valencia, 46100 Burjassot Valencia (Spain); Ramirez, F.J. [Departamento de Quimica Fisica, Facultad de Ciencias, Universidad de Malaga, 29071 Malaga (Spain)], E-mail: ramirez@uma.es

  2006-05-31

  The interaction between histamine and highly polymerized calf-thymus DNA has been investigated using FT-Raman spectroscopy and the hybrid QM/MM (quantum mechanics/molecular mechanics) methodology. Raman spectra of solutions containing histamine and calf-thymus DNA, at different molar ratios, were recorded. Solutions were prepared at physiological settings of pH and ionic strength, using both natural and heavy water as the solvent. The analysis of the spectral changes on the DNA Raman spectra when adding different concentrations of histamine allowed us to identify the reactive sites of DNA and histamine, which were used to built two minor groove and one intercalated binding models. They were further used as starting points of the QM/MM theoretical study. However, minimal energy points were only reached for the two minor groove models. For each optimized structure, we calculated analytical force constants of histamine molecule in order to perform the vibrational dynamics. Normal mode descriptions allowed us to compare calculated wavenumbers for DNA-interacting histamine to those measured in the Raman spectra of DNA-histamine solutions.

 15. Muscular Dysbalance in Mm. Coxae Area and its Clinical Significance for Patients with Osteoporosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wendlová J

  2002-01-01

  Full Text Available Dieser Artikel beschäftigt sich mit einem biomechanischen Modell von Gelenken und Mm. coxae und charakterisiert die Vektoren der Reaktionskraft von Flexoren und Extensoren 1 in muskulärer Balance, 2 in muskulärer Dysbalance, 2a bei permanenter Belastung der Coxa durch das Körpergewicht, 2b mit simulierter Belastung während eines Sturzes oder sonstiger Einwirkung. Im Falle der muskulären Dysbalance ergibt die Einwirkung einer Kraft auf die Coxa während eines Sturzes einen starken Anstieg der Kompressionskraft der Flexoren und der Entspannungskraft der Extensoren. Eine muskuläre Dysbalance der Mm. coxae ermöglicht auf diese Weise komplizierte Splitterbrüche im Bereich des Oberschenkelhalses sowie des Peritrochanters und Subtrochanters. Eine muskuläre Balance, die durch Übungen, aber auch durch mechanische Protektoren der Gelenke erreicht werden kann, verringert das Risiko von komplizierten Splitterfrakturen in den beschriebenen Bereichen.

 16. Static and dynamic analysis of 1 220 mm steel last stage blade for steam turbine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kubín Z.

  2009-06-01

  Full Text Available The 3 000 rpm 1 220 mm blade for a steam turbine was developed with application of new design features. The last stage moving blade is designed with an integral cover, a mid-span tie-boss connection and a fir-tree dovetail. With this configuration the blades are continuously coupled by the blade untwist due to the centrifugal force when the blades rotate at high speed, so that vibration control and increased structural damping are provided. Blade was tuned in order to eigen-frequencies were safely far from possible excitation. Because of connection members, the number of the resonant vibration modes can be reduced by virtue of the vibration characteristics of the circumferentially continuous blades. The last stage airfoil was optimalized from view of minimalization of its centrifugal force. In order to develop the 3 000 rpm 1 220 mm blade, the advanced analysis methods to predict dynamics behavior of the bladed structure were applied. Coupled rotor-blade analysis was also aim of the attention. To validate calculated results the verification measurement such as rotational vibration tests was carried out in the high-speed test rig. Relation of the friction damping of the bladed structure on amount of excitation level was also monitored and evaluated.

 17. Mutations in MYH7 cause Multi-minicore Disease (MmD) with variable cardiac involvement.

  Science.gov (United States)

  Cullup, T; Lamont, P J; Cirak, S; Damian, M S; Wallefeld, W; Gooding, R; Tan, S V; Sheehan, J; Muntoni, F; Abbs, S; Sewry, C A; Dubowitz, V; Laing, N G; Jungbluth, H

  2012-12-01

  Central Core Disease (CCD) and Multi-minicore Disease (MmD) (the "core myopathies") have been mainly associated with mutations in the skeletal muscle ryanodine receptor (RYR1) and the selenoprotein N (SEPN1) gene. A proportion of cases remain unresolved. Mutations in MYH7 encoding the beta myosin heavy chain protein have been implicated in cardiac and, less frequently, skeletal muscle disorders. Here we report four patients from two families with a histopathological diagnosis of MmD, presenting in childhood with slowly progressive muscle weakness, more proximal in Family 1 and more distal in Family 2, and variable degrees of cardiorespiratory impairment evolving later in life. There was also a strong family history of sudden death in the first family. Muscle biopsies obtained in early childhood showed multiple minicores as the most prominent feature. Sequencing of the MYH7 gene revealed heterozygous missense mutations, c.4399C>G; p.Leu1467Val (exon 32) in Family 1 and c.4763G>C; p.Arg1588Pro (exon 34) in Family 2. These findings suggest MYH7 mutations as another cause of a myopathy with multiple cores, in particular if associated with dominant inheritance and cardiac involvement. However, clinical features previously associated with this genetic background, namely a more distal distribution of weakness and an associated cardiomyopathy, may only evolve over time. Copyright © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

 18. Early clinical experience with the Baerveldt 350-mm2 glaucoma implant and associated extraocular muscle imbalance.

  Science.gov (United States)

  Smith, S L; Starita, R J; Fellman, R L; Lynn, J R

  1993-06-01

  The Baerveldt glaucoma implant is a new commercially available aqueous drainage device. Clinical data on the performance of the implant are relatively limited. The purpose of this investigation is to explore potential advantages and disadvantages of this implant over the more widely used Molteno implant. Retrospective analysis was performed on 37 eyes of 36 patients with refractory glaucoma who underwent placement of a mid-sized Baerveldt 350-mm2 implant. Patient selection was based on previous failure of conventional medical, laser, and surgical management, with poor prognosis for further glaucoma surgery and adjunctive antifibrosis therapy. Significant postoperative extraocular motility restriction and heterotropia were found in the operated eyes. Twenty-three (77%) of 30 eyes measured have significant heterotropia in primary gaze and restriction of gaze into the quadrant of the implant. As a result, 11 (65%) of 17 functionally binocular patients have diplopia in primary gaze. Pending further study, the authors are avoiding placement of the Baerveldt 350-mm2 implant in both binocular and monocular patients due to the high frequency of induced heterotropia and motility restriction.

 19. Outcomes of the Tower Crane Technique with a 15-mm Trocar in Primary Spontaneous Pneumothorax.

  Science.gov (United States)

  Chong, Yooyoung; Cho, Hyun Jin; Kang, Shin Kwang; Na, Myung Hoon; Yu, Jae Hyeon; Lim, Seung Pyung; Kang, Min-Woong

  2016-04-01

  Video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) pulmonary wedge resection has emerged as the standard treatment for primary spontaneous pneumothorax. Recently, single-port VATS has been introduced and is now widely performed. This study aimed to evaluate the outcomes of the Tower crane technique as novel technique using a 15-mm trocar and anchoring suture in primary spontaneous pneumothorax. Patients who underwent single-port VATS wedge resection in Chungnam National University Hospital from April 2012 to March 2014 were enrolled. The medical records of the enrolled patients were reviewed retrospectively. A total of 1,251 patients were diagnosed with pneumothorax during this period, 270 of whom underwent VATS wedge resection. Fifty-two of those operations were single-port VATS wedge resections for primary spontaneous pneumothorax performed by a single surgeon. The median age of the patients was 19.3±11.5 years old, and 43 of the patients were male. The median duration of chest tube drainage following the operation was 2.3±1.3 days, and mean postoperative hospital stay was 3.2±1.3 days. Prolonged air leakage for more than three days following the operation was observed in one patient. The mean duration of follow-up was 18.7±6.1 months, with a recurrence rate of 3.8%. The tower crane technique with a 15-mm trocar may be a promising treatment modality for patients presenting with primary spontaneous pneumothorax.

 20. QM/MM studies of cisplatin complexes with DNA dimer and octamer

  KAUST Repository

  Gkionis, Konstantinos

  2012-08-01

  Hybrid QM/MM calculations on adducts of cisplatin with DNA dimer and octamer are reported. Starting from the crystal structure of a cisplatin-DNA dimer complex and an NMR structure of a cisplatin-DNA octamer complex, several variants of the ONIOM approach are tested, all employing BHandH for the QM part and AMBER for MM. We demonstrate that a generic set of molecular mechanics parameters for description of Pt-coordination can be used within the subtractive ONIOM scheme without loss of accuracy, such that dedicated parameters for new platinum complexes may not be required. Comparison of optimised structures obtained with different strategies indicates that electrostatic embedding is vital for proper description of the complex, while inclusion of water molecules as explicit solvent further improves performance. The resulting DNA structural parameters are in good general agreement with the experimental structure obtained, particularly when the inherent variability in NMR-derived parameters is taken into account. © 2012 Elsevier B.V.

 1. The science case for simultaneous mm-wavelength receivers in radio astronomy

  Science.gov (United States)

  Dodson, Richard; Rioja, María J.; Jung, Taehyun; Goméz, José L.; Bujarrabal, Valentin; Moscadelli, Luca; Miller-Jones, James C. A.; Tetarenko, Alexandra J.; Sivakoff, Gregory R.

  2017-11-01

  This review arose from the European Radio Astronomy Technical Forum (ERATec) meeting held in Firenze, October 2015, and aims to highlight the breadth and depth of the high-impact science that will be aided and assisted by the use of simultaneous mm-wavelength receivers. Recent results and opportunities are presented and discussed from the fields of: continuum VLBI (observations of weak sources, astrometry, observations of AGN cores in spectral index and Faraday rotation), spectral line VLBI (observations of evolved stars and massive star-forming regions) and time domain observations of the flux variations arising in the compact jets of X-ray binaries. Our survey brings together a large range of important science applications, which will greatly benefit from simultaneous observing at mm-wavelengths. Such facilities are essential to allow these applications to become more efficient, more sensitive and more scientifically robust. In some cases without simultaneous receivers the science goals are simply unachievable. Similar benefits would exist in many other high frequency astronomical fields of research.

 2. Weak annihilation and new physics in charmless B → MM decays

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bobeth, Christoph [Institute for Advanced Study, Technische Universitaet Muenchen, Garching (Germany); Gorbahn, Martin [University of Liverpool, Department of Mathematical Sciences, Liverpool (United Kingdom); Vickers, Stefan [Excellence Cluster Universe, Technische Universitaet Muenchen, Garching (Germany)

  2015-07-15

  We use currently available data of nonleptonic charmless 2-body B → MM decays (MM = PP, PV,VV) that are mediated by b → (d, s) QCD- and QED-penguin operators to study weak annihilation and new-physics effects in the framework of QCD factorization. In particular we introduce one weak-annihilation parameter for decays related by (u <-> d) quark interchange and test this universality assumption. Within the standard model, the data supports this assumption with the only exceptions in the B → Kπ system, which exhibits the well-known ''ΔA{sub CP} puzzle'', and some tensions in B → K*φ. Beyond the standard model, we simultaneously determine weak-annihilation and new-physics parameters from data, employing model independent scenarios that address the ''ΔA{sub CP} puzzle'', such as QED-penguins and b → s anti uu current-current operators. We discuss also possibilities that allow further tests of our assumption once improved measurements from LHCb and Belle II become available. (orig.)

 3. Polarimetric Imaging Of Protoplanetary Disks From The Optical To Sub-Mm

  Science.gov (United States)

  De Boer, Jos; Ménard, F.; Pinte, C.; van der Plas, G.; Snik, F.

  2017-10-01

  To learn how planets form from the smallest building blocks within protoplanetary disks, we first need to know how dust grains grow from micron to mm sizes. Polarimetry across the spectrum has proven to be sensitive to grain properties like dust size distribution and composition and thus can be used to characterize the scattering grains. However, polarization measured with radio interferometric arrays is rarely studied in concert with optical polarimetry. Our team has successfully calibrated the NIR polarimetric imaging mode of VLT/SPHERE, hence upgrading the instrument from a high-contrast imager to a robust tool for quantitative characterization. In this presentation, we will discuss which lessons can be learned by comparing polarimetry in the optical and sub-mm and explore for which science cases both techniques can complement each other. When we combine the polarimetric capabilities of the most advanced optical high-contrast imagers (e.g., Gemini GPI or VLT SPHERE) with that of ALMA we will be able to study the spatial distribution of an extensive range of different grains, which allows us to take an essential step towards a deeper understanding of planet formation.

 4. Development of a 13C-optimized 1.5-mm high temperature superconducting NMR probe

  Science.gov (United States)

  Ramaswamy, Vijaykumar; Hooker, Jerris W.; Withers, Richard S.; Nast, Robert E.; Brey, William W.; Edison, Arthur S.

  2013-10-01

  We report a 1.5-mm NMR probe based on high temperature superconductors operating at 14.1 T optimized for 13C detection. The probe has a total sample volume of about 35 microliters (μL) with an active volume of 20 μL and provides exceptional mass sensitivity for 13C detection. The probe also has excellent 1H sensitivity and employs a 2H lock; 15N irradiation capability can be added in the future. The coils are cooled to about 20 K using a standard Agilent cryogenic refrigeration system, and the sample temperature is regulated near room temperature. The coil design considerations are discussed in detail. This probe is ideal for directly detected 13C NMR experiments for natural products chemistry and metabolomics applications, for which 35 μL is an optimal sample volume. The outstanding 13C sensitivity of this probe allowed us to directly determine the 13C connectivity on 1.1 mg of natural abundance histidine using an INADEQUATE experiment. We demonstrated the utility of this probe for 13C-based metabolomics using a synthetic mixture of common natural abundance metabolites whose concentrations ranged from 1 to 5 mM (40-200 nmol).

 5. A 4-mm Spectral Line Survey of Orion-KL with the Green Bank Telescope

  Science.gov (United States)

  Meijer, Michelle; Maddalena, R. J.; Frayer, D. T.; Hough, L.

  2013-01-01

  The KL region of the Orion Giant Molecular Cloud is one of the nearest sites of massive star formation. Its proximity, size, and favorable position in the sky have made it an area of intense scientific study across multiple wavelengths. The new 4-mm receiver on the Green Bank Telescope (GBT) was used to carry out a spectral-line survey between 67.0 and 93.6 GHz. In comparison to the best previous survey in this band by Turner (1989) using the NRAO 12-m telescope, the new survey is both significantly more sensitive and covers the poorly-explored frequencies at the low-frequency end of the 3-mm atmospheric window. The survey has detected new lines and identified several previously unidentified lines. Additionally, from this research a high school project was created where by students enrolled in an introductory astronomy course at Eleanor Roosevelt High School were able to explore the methodologies used by modern radio astronomers to determine the composition of molecular clouds. Students were expected to perform a procedure similar to that performed by the researchers to explore both how radio telescopes ‘see’ the universe and to use the frequency spectra acquired to determine which molecules are present in the Orion-KL Nebula. This work was supported in part by the NSF-RET and the NSF-REU programs. The National Radio Astronomy Observatory is a facility of the National Science Foundation operated under cooperative agreement by Associated Universities, Inc.

 6. Intelligent control of neurosurgical robot MM-3 using dynamic motion scaling.

  Science.gov (United States)

  Ko, Sunho; Nakazawa, Atsushi; Kurose, Yusuke; Harada, Kanako; Mitsuishi, Mamoru; Sora, Shigeo; Shono, Naoyuki; Nakatomi, Hirofumi; Saito, Nobuhito; Morita, Akio

  2017-05-01

  OBJECTIVE Advanced and intelligent robotic control is necessary for neurosurgical robots, which require great accuracy and precision. In this article, the authors propose methods for dynamically and automatically controlling the motion-scaling ratio of a master-slave neurosurgical robotic system to reduce the task completion time. METHODS Three dynamic motion-scaling modes were proposed and compared with the conventional fixed motion-scaling mode. These 3 modes were defined as follows: 1) the distance between a target point and the tip of the slave manipulator, 2) the distance between the tips of the slave manipulators, and 3) the velocity of the master manipulator. Five test subjects, 2 of whom were neurosurgeons, sutured 0.3-mm artificial blood vessels using the MM-3 neurosurgical robot in each mode. RESULTS The task time, total path length, and helpfulness score were evaluated. Although no statistically significant differences were observed, the mode using the distance between the tips of the slave manipulators improves the suturing performance. CONCLUSIONS Dynamic motion scaling has great potential for the intelligent and accurate control of neurosurgical robots.

 7. Progress in the development of an 88-mm bore 10 T $Nb_{3}$Sn dipole magnet

  CERN Document Server

  den Ouden, A; Kirby, G A; Taylor, T; Siegel, N; ten Kate, H H J

  2001-01-01

  A 10 T, 2-layer cos( theta )-dipole model magnet with an 88 mm clear bore utilizing an advanced powder-in-tube Nb/sub 3/Sn conductor is being developed for the LHC. A dedicated conductor development program has resulted in a well performing Rutherford cable containing strands that uniquely exhibit both an overall current density of 600 A/mm/sup 2/ @ 11 T and filaments with a diameter of 20 mu m. The resistance between crossing strands amounts to 30-70 mu Omega by insertion of a stainless steel core. After being exposed to a transverse pressure of 200 MPa identical cables show negligible permanent degradation of the critical current. The mechanical support structure is further optimized in order to reduce the peak stress in the mid-plane to below 130 MPa at full excitation and to control the pre-stress build-up during system assembly. Prior to the manufacturing of the final coils a dummy 2-layer pole is wound, heat- treated at 675 degrees C and vacuum resin impregnated. This paper presents the current status o...

 8. Stochastic properties of the geomagnetic field across the 210 mm chain

  Science.gov (United States)

  Wanliss, J. A.; Shiokawa, K.; Yumoto, K.

  2013-12-01

  We explore the stochastic fractal qualities of the geomagnetic field from 210 mm ground-based magnetometers during quiet and active magnetospheric conditions. We search through 10 years of these data to find events that qualify. Quiet intervals are defined by Kp ≤ 1 for 1,440 consecutive minutes. Similarly, active intervals require Kp ≥ 4 for 1,440 consecutive minutes. The total for quiet intervals is ~4.3×106 minutes and 2×108 minutes for active data points. With this large number of events compiled we then characterize changes in the nonlinear statistics of the geomagnetic field via measurements of a fractal scaling exponent. A clear difference in statistical behavior during quiet and active intervals is implied through analysis of the scaling exponents; active intervals generally have larger values of scaling exponents. This means that although 210 mm data appears monofractal on shorter timescales, it is more properly described as a multifractional Brownian motion. Long-range statistical behavior of the geomagnetic field at a local observation site can be described as a multifractional Brownian motion, thus suggesting the statistical structure required of mathematical models of magnetospheric activity. We also find that low-latitudes have scaling exponents that are consistently larger than for high-latitudes.

 9. Interpreting the Thermal Lightcurve of Iapetus at 1.3mm

  Science.gov (United States)

  Hagen, Norland Raphael; Moullet, A.; Gurwell, M. A.

  2014-01-01

  Saturn’s moon Iapetus is distinguished by a clearly defined hemispherical difference in albedo, ranging from 0.03-0.6. This makes it a unique object for re- solving a thermal light curve, because of how flux varies with respect to longitude. By using continuum data from the Submillimeter Array at 1.3 mm and 230 GHz, flux measurements of 0.0688 Jy (bright side) and 0.0899 Jy (dark side) were obtained. A 38-day observation window allowed for the highest contrast in albedo. By converting flux to brightness temperature via Planck’s Law and assuming a standard spectral emissivity value of 0.9, surface temperatures were derived. The darker hemisphere has a surface temperature of 91.899K with σ1 = 3.916 and σ3 = 11.746, while the bright hemisphere has a temperature of 63.939K with σ1 = 1.134 and σ3 = 3.429. This temperature difference at 1.3mm verifies the thermal dichotomy in the subsurface of Iapetus.

 10. Experimental analysis of 7.62 mm hydrodynamic ram in containers

  Science.gov (United States)

  Deletombe, E.; Fabis, J.; Dupas, J.; Mortier, J. M.

  2013-02-01

  The design of fuel tanks with a reduced vulnerability with respect to hydrodynamic ram pressure (HRAM) effects is of an increasing need in the Civil (e.g. the Concorde accident), and Defence (military aircraft, unmanned vehicle systems) aircraft industries. The presented work concerns experimental research which aims at observing two hydraulic ram events - both induced by a 7.62 mm bullet shot in very different containers - throughout their various steps until the final collapse of the generated cavity, in order to study the nature of HRAM, the influence of the containers geometry, and to measure original dynamic data for numerical modelling developments and validation. For that purpose, test configurations and experimental results are described, documented and discussed. They concern two types of firing tests that were performed at ONERA using the NATO 7.62 mm projectile, respectively in the frame of ONERA (pool) and EUCLID (caisson) funded research projects. The authors concentrate on two topics: on the one hand, digital image analysis to measure the cavity geometry during its growth and collapse phases and, on the other hand, pressure measurements that catch the transient shock wave. The originality of the work consists in the fact that - compared with other published works - the phenomenon is studied up to tens of milliseconds in a very large pool for theoretical analysis of the bullet/liquid interactions only, and in a realistic fuel tank specimen to consider influence of boundary conditions onto the cavity characteristics (geometry, dynamics).

 11. Posterior atrophic jaws rehabilitated with prostheses supported by 6 mm long 4 mm wide implants or by longer implants in augmented bone. One-year post-loading results from a pilot randomised controlled trial.

  Science.gov (United States)

  Pistilli, Roberto; Felice, Pietro; Cannizzaro, Gioacchino; Piatelli, Maurizio; Corvino, Valeria; Barausse, Carlo; Buti, Jacopo; Soardi, Elisa; Esposito, Marco

  2013-01-01

  To evaluate whether 6 mm long by 4 mm wide dental implants could be an alternative to implants at least 10 mm long placed in bone augmented with bone substitutes in posterior atrophic jaws. A total of 20 patients with bilateral atrophic mandibles and 20 patients with bilateral atrophic maxillae, having 5 to 7 mm of bone height above the mandibular canal or below the maxillary sinus, had each side of the jaws randomly allocated according to a split-mouth design. They were allocated to receive one to three 6 mm long and 4 mm wide implants, or implants at least 10 mm long in augmented bone by two different surgeons in different centres. Mandibles were vertically augmented with interpositional equine bone blocks and resorbable barriers, and implants were placed 3 months later. Maxillary sinuses were augmented with particulated porcine bone via a lateral window and implants were placed simultaneously. All implants were submerged and loaded, after 4 months, with provisional prostheses. Four months later, definitive metal-ceramic prostheses were delivered. Outcome measures were prosthesis and implant failures, any complication and radiographic peri-implant marginal bone level changes. One patient treated in the mandible dropped out before the 1-year post-loading follow-up. All maxillary implants and prostheses were successful, whereas 2 mandibular prostheses could not be placed on implants at least 10 mm long due to graft failures; one was associated with the loss of 3 implants because of infection. There were no statistically significant differences in implant and prosthesis failures, though significantly more complications occurred at grafted sites in mandibles (P = 0.0078), but not in maxillae (P = 0.1250). In total, 14 complications occurred in 12 patients at augmented sites versus none at 6 mm-long implants. All failures and complications occurred before loading. Patients with mandibular 6 mm-long implants lost an average of 1.05 mm of peri-implant bone at 1 year and

 12. Simulation of High Impact Rainfall Events Over Southeastern Hilly Region of Bangladesh Using MM5 Model

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. N. Ahasan

  2013-01-01

  Full Text Available Simulation of high impact rainfall events over southeastern hilly region of Bangladesh has been carried out using Fifth-Generation PSU/NCAR Mesoscale Model (MM5 conducting two historical rainfall events, namely, 21 June, 2004 and 11 July, 2004. These extraordinary rainfall events were localized over the Rangamati region and recorded 304 mm and 337 mm rainfall on 21 June, 2004 and 11 July, 2004, respectively, over Rangamati within a span of 24 h. The model performance was evaluated by examining the different predicted and derived parameters. It is found that the seasonal monsoon trough has northerly position compared to normal and pass through Bangladesh extending up to northeast India for both cases. The heat low was found to be intense (996 hPa with strong north-south pressure gradient (12–15 hPa. The analysis of the geopotential height field at 200 hPa shows that the Tibetan high is shifted towards south by 7-8° latitudes with axis along 22–25°N for both cases. The analysis of the wind field shows that the areas of high impact rainfall exhibit strong convergence of low level monsoon circulation (~19–58 knots. The strong southwesterlies were found to exist up to 500 hPa level in both cases. The lower troposphere (925–500 hPa was characterized by the strong vertical wind shear (~9–18 ms−1 and high relative vorticity (~20–40 × 10−5 s−1. The analysis also shows that the areas of high impact rainfall events and neighbourhoods are characterized by strong low level convergence and upper level divergence. The strong southwesterly flow causes transportation of large amount of moisture from the Bay of Bengal towards Bangladesh, especially over the areas of Rangamati and neighbourhoods. The high percentage of relative humidity extends up to the upper troposphere along a narrow vertical column. Model produced details structure of the spatial patterns of rainfall over Bangladesh reasonably well though there are some

 13. Using mm-scale seafloor roughness to improve monitoring of macrobenthos by remote sensing

  Science.gov (United States)

  Feldens, Peter; Schönke, Mischa; Wilken, Dennis; Papenmeier, Svenja

  2017-04-01

  In this study, we determine seafloor roughness at mm-scales by laser line-scanning to improve the remote marine habitat monitoring of macrobenthic organisms. Towards this purpose, a new autonomous lander system has been developed. Remote sensing of the seafloor is required to obtain a comprehensive view of the marine environment. It allows for analyzing spatiotemporal dynamics, monitoring of natural seabed variations, and evaluating possible anthropogenic impacts, all being crucial in regard to marine spatial planning as well as the sustainable and economic use of the sea. One aspect of ongoing remote sensing research is the identification of marine life, including both fauna and flora. The monitoring of seafloor fauna - including benthic communities - is mainly done using optical imaging systems and sample retrieval. The identification of new remote sensing indicator variables characteristic for the physical nature of the respective habitat would allow an improved spatial monitoring. A poorly investigated indicator variable is mm-scale seafloor microtopography and -roughness, which can be measured by laser line scanning and in turn strongly affects acoustic scatter. Two field campaigns have been conducted offshore Sylt Island in 2015 and 2016 to measure the microtopography of seafloor covered by sand masons, blue mussels, and oysters and to collect multi-frequency acoustic data. The acoustic data and topography of the blue mussel and oyster fields are currently being analyzed. The mm-scale microtopography of sand mason covered seafloor were transformed into the frequency domain and the average of the magnitude at different spatial wavelengths was used as a measure of roughness. The presence of sand masons causes a measurable difference in roughness magnitude at spatial wavelengths between 0.02 m and 0.0036 m, with the magnitude depending on sand mason abundance. This effect was not detected by commonly used 1D roughness profiles but required consideration of the

 14. Structure and kinematics of the clouds surrounding the Galactic mini-starburst W43 MM1

  Science.gov (United States)

  Jacq, T.; Braine, J.; Herpin, F.; van der Tak, F.; Wyrowski, F.

  2016-10-01

  Massive stars have a major influence on their environment, yet their formation is difficult to study as they form quickly in highly obscured regions and are rare, hence more distant than lower mass stars. Westerhout 43 (W43) is a highly luminous galactic massive star-forming region at a distance of 5.5 kpc and the MM1 part hosts a particularly massive dense core (1000 M⊙ within 0.05 pc). We present new Herschel HIFI maps of the W43 MM1 region covering the main low-energy water lines at 557, 987, and 1113 GHz; their HO counterparts; and other lines such as 13CO (10-9) and C18O (9-8), which trace warm gas. These water lines are, with the exception of line wings, observed in absorption. Herschel SPIRE and JCMT 450 μm data have been used to make a model of the continuum emission at the HIFI wavelengths. Analysis of the maps, and in particular the optical depth maps of each line and feature, shows that a velocity gradient, possibly due to rotation, is present in both the envelope (r ≳ 0.5 pc) and the protostellar core (r ≲ 0.2 pc). Velocities increase in both components from SW to NE, following the general source orientation. While the H2O lines trace essentially the cool envelope, we show that the envelope cannot account for the HO absorption, which traces motions close to the protostar. The core has rapid infall, 2.9 km s-1, as manifested by the HO absorption features which are systematically redshifted with respect to the 13CO (10-9) emission line which also traces the inner material with the same angular resolution. Some HO absorption is detected outside the central core and thus outside the regions expected (from a spherical model) to be above 100 K; we attribute this to warm gas associated with the other massive dense cores in W43 MM1. Using the maps to identify absorption from cool gas on large scales, we subtract this component to model spectra for the inner envelope. Modeling the new, presumably corrected, spectra results in a lower water abundance

 15. Development of optical ground verification method for μm to sub-mm reflectors

  Science.gov (United States)

  Stockman, Y.; Thizy, C.; Lemaire, P.; Georges, M.; Mazy, E.; Mazzoli, A.; Houbrechts, Y.; Rochus, P.; Roose, S.; Doyle, D.; Ulbrich, G.

  2004-06-01

  Large reflectors and antennas for the IR to mm wavelength range are being planned for many Earth observation and astronomical space missions and for commercial communication satellites as well. Scientific observatories require large telescopes with precisely shaped reflectors for collecting the electro-magnetic radiation from faint sources. The challenging tasks of on-ground testing are to achieve the required accuracy in the measurement of the reflector shapes and antenna structures and to verify their performance under simulated space conditions (vacuum, low temperatures). Due to the specific surface characteristics of reflectors operating in these spectral regions, standard optical metrology methods employed in the visible spectrum do not provide useful measurement results. The current state-of-the-art commercial metrology systems are not able to measure these types of reflectors because they have to face the measurement of shape and waviness over relatively large areas with a large deformation dynamic range and encompassing a wide range of spatial frequencies. 3-D metrology (tactile coordinate measurement) machines are generally used during the manufacturing process. Unfortunately, these instruments cannot be used in the operational environmental conditions of the reflector. The application of standard visible wavelength interferometric methods is very limited or impossible due to the large relative surface roughnesses involved. A small number of infrared interferometers have been commercially developed over the last 10 years but their applications have also been limited due to poor dynamic range and the restricted spatial resolution of their detectors. These restrictions affect also the surface error slopes that can be captured and makes their application to surfaces manufactured using CRFP honeycomb technologies rather difficult or impossible. It has therefore been considered essential, from the viewpoint of supporting future ESA exploration missions, to

 16. Data Transfer Report - 30-mm Enhanced Alternate High-Energy Propellant Program (EAHEP): Test Fixture and Propellant Evaluation

  Science.gov (United States)

  1999-01-01

  ARMY RESEARCH LABORATORY Data Transfer Report - 30-mm Enhanced Alternate High-Energy Propellant Program (EAHEP): Test Fixture and Propellant...21005-5066 ARL-SR-88 January 1999 Data Transfer Report - 30-mm Enhanced Alternate High-Energy Propellant Program (EAHEP): Test Fixture and...blank) 2. REPORT DATE January 1999 3. REPORT TYPE AND DATES COVERED Final, Mar 96-Feb 97 4. TITLE AND SUBTITLE Data Transfer Report - 30-mm

 17. Ex vivo biomechanical comparison of the 2.4 mm uniLOCK reconstruction plate using 2.4 mm locking versus standard screws for fixation of acetabular osteotomy in dogs.

  Science.gov (United States)

  Amato, Nicole S; Richards, Andrew; Knight, Trevor A; Spector, Daniel; Boudrieau, Randy J; Belkoff, Stephen

  2008-12-01

  To compare the accuracy of reduction and the biomechanical characteristics of canine acetabular osteotomies stabilized with locking versus standard screws in a locking plate. Ex vivo biomechanical study. Cadaveric canine hemipelves and corresponding femurs (n=10 paired). Transverse acetabular osteotomies stabilized with 5-hole 2.4 mm uniLOCK reconstruction plates using either 2.4 mm locking monocortical or standard bicortical screw fixation (Synthes Maxillofacial). Fracture reduction was assessed directly (craniocaudal acetabular width measurements and gross observation) and indirectly (impression casts). All constructs were fatigue-tested, followed by acute destructive testing. All outcome measures (mean+/-SD) were evaluated for significance (Plocking -0.4+/-0.4 mm; standard -0.4+/-0.3 mm; P=.76). Grossly, there was no significant difference in the repairs and impression casts did not reveal a significant (P=.75) difference in congruency between the groups. No significant differences were found in fracture gap between groups either dorsally (locking 0.38+/-0.23 mm versus standard 0.22+/-0.05 mm; P=.30) or ventrally (locking 0.80+/-0.79 mm versus standard 0.35+/-0.13 mm; P=.23), and maximum change in amplitude dorsally (locking 0.96+/-2.15 mm versus standard 0.92+/-0.89 mm; P=.96) or ventrally (locking 2.02+/-2.93 mm versus standard 0.15+/-0.81 mm; P=.25). There were no significant differences in stiffness (locking 241+/-46 N/mm versus standard 283+/-209 N/mm; P=.64) or load to failure (locking 1077+/-950 N versus standard 811+/-248 N; P=.49). No significant differences were found between pelves stabilized with locking monocortical screw fixation or standard bicortical screw fixation with respect to joint congruity, displacement of fracture gap after cyclic loading, construct stiffness, or ultimate load to failure. There is no apparent advantage of locking plate fixation over standard plate fixation of 2-piece ex vivo acetabular fractures using the 2.4 mm uni

 18. Magnet Design of the 150 mm Aperture Low-β Quadrupoles for the High Luminosity LHC

  CERN Document Server

  Ferracin, P; Anerella, M; Borgnolutti, F; Bossert, R; Cheng, D; Dietderich, D R; Felice, H; Ghosh , A; Godeke, A; Izquierdo Bermudez, S; Fessia, P; Krave, S; Juchno, M; Perez, J C; Oberli, L; Sabbi, G; Todesco, E; Yu, M

  2014-01-01

  The High Luminosity LHC (HL-LHC) project is aimed at studying and implementing the necessary changes in the LHC to increase its luminosity by a factor five. Among the magnets that will be upgraded are the 16 superconducting low-β quadrupoles placed around the two high luminosity interaction regions (ATLAS and CMS experiments). In the current baseline scenario, these quadrupole magnets will have to generate a gradient of 140 T/m in a coil aperture of 150 mm. The resulting conductor peak field of more than 12 T will require the use of Nb3Sn superconducting coils. We present in this paper the HL-LHC low-β quadrupole design, based on the experience gathered by the US LARP program, and, in particular, we describe the support structure components to pre-load the coils, withstand the electro-magnetic forces, provide alignment and LHe containment, and integrate the cold mass in the LHC IRs.

 19. Design of a Low Voltage 0.18 mm CMOS Surface Acoustic Wave Gas Sensor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. MOGHAVVEMI

  2011-02-01

  Full Text Available a Surface Acoustic Wave (SAW gas sensor is designed and tested in this paper. The objective of the designed SAW Gas sensor is to detect H2S and NOX gases. The inter-digital transducers (IDT antennas in the proposed sensor are coated with thin film WO3, which mass is sensitive to mentioned gas concentrations upon close contact. The changes in WO3 mass are registered as frequency shift from 300 to 500 MHz. The sensor blocks are simulated, fabricated and tested for an operating frequency of 300 MHz to 350 MHz. A relatively linear response is achieved with a step of 0.1 V for 10 MHz step frequency shift emitted from WO3 coated IDTs. This fully integrated signal processing circuitry designed by 0.18 mm CMOS process is simple, cost effective, small in size, has low power consumption, and fast real-time operation response as well.

 20. Yb-fibre Laser Welding of 6 mm Duplex Stainless Steel 2205

  Science.gov (United States)

  Bolut, M.; Kong, C. Y.; Blackburn, J.; Cashell, K. A.; Hobson, P. R.

  Duplex stainless steel (DSS) is one of the materials of choice for structural and nuclear applications, having high strength and good corrosion resistance when compared with other grades of stainless steel. The welding process used to join these materials is critical as transformation of the microstructure during welding directly affects the material properties. High power laser welding has recently seen an increase in research interest as it offers both speed and flexibility. This paper presents an investigation into the important parameters affecting laser welding of DSS grade 2205, with particular focus given to the critical issue of phase transformation during welding. Bead-on-plate melt-run trials without filler material were performed on 6mm thick plates using a 5 kW Yb-fibre laser. The laser beam was characterized and a Design of Experiment approach was used to quantify the impact of the process parameters. Optical metallographic methods were used to examine the resulting microstructures.

 1. Analysis and Design of Transformer-Based mm-Wave Transmit/Receive Switches

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ehsan Adabi

  2012-01-01

  Full Text Available Transformer-based shunt single pole, double-throw (SPDT switches are analyzed, and design equations are provided. A mm-wave transformer-based SPDT shunt switch prototype was designed and fabricated in 90 nm digital CMOS process. It has a minimum insertion loss of 3.4 dB at 50 GHz from the single pole to the ON-thru port and a leakage of 19 dB from the single pole to the OFF-thru port. The isolation is 13.7 dB between the two thru ports. Large signal measurements verify that the switch is capable of handling +14 dBm of input power at its 1 dB compression point. The fabricated SPDT switch has a minute active area size of 60 μm×60 μm.

 2. Adding Fludarabine to Cyclophophamide-dexamethason induction therapy impair stem cell harvest in MM

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johnsen, Hans Erik; Meldgaard Knudsen, Lene; Mylin, Anne Kærsgaard

  the bone marrow. The pathophysiological significance of these cells is unknown, but hypothetically they may serve as "sleeping" myeloma stem cells responsible for and "feeding" post-treatment relapse and disease progression. The impact of chemotherapy resistant B cells in MM needs to be evaluated......, placebo controlled, single blinded, phase II study evaluating This was a randomized, placebo controlled, single blinded, phase II study evaluating toxicity and safety of Fludarabine added to Cyclophosphamide and Dexamethasone (CyDex) as induction therapy in younger patients with untreated and treatment...... demanding newly diagnosed multiple myeloma. The treatment regimen CyDex as standard induction therapy was documented in NMSG trial #11/01. Patients were randomized at diagnosis either to CyDex + Placebo (control Arm A) or CyDex + Fludarabine (experimental Arm B). See Figure 1. Arm A (Conventional arm): Cy...

 3. New technique of three-dimensional imaging through a 3-mm single lens camera

  Science.gov (United States)

  Bae, Sam Y.; Korniski, Ron; Ream, Allen; Shahinian, Hrayr; Manohara, Harish M.

  2012-02-01

  We present a technique for imaging full-color 3-D images with a single camera in this paper. Unlike a typical 3-D-imaging system comprising two independent cameras each contributing one viewpoint, the technique presented here creates two viewpoints using a single-lens camera with a bipartite filter whose bandpass characteristics are complementary to each other. The bipartite filter divides the camera's limiting aperture into two spatially separated apertures or viewpoints that alternately image an object field using filter-passband matched, time-sequenced illumination. This technique was applied to construct a 3-D camera to image scenes at a working distance of 10 mm. We evaluated the effectiveness of the 3-D camera in generating stereo images using statistical comparison of the depth resolutions achieved by the 3-D camera and a similar 2D camera arrangement. The comparison showed that the complementary filters produce effective stereopsis at prescribed working distances.

 4. Status of the engineering treatment model for mis-matched welds (ETM-MM) handbook

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schwalbe, K.H.; Hao, S.; Cornec, A.; Kocak, M. [GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH (Germany). Inst. fuer Materialforschung

  1997-12-31

  The Engineering Treatment Model (ETM) has been extended to heterogeneous structures such as yield strength mismatched welded joints. The document ETM-MM describes four levels with increasing complexity. On the first level mismatch can be ignored if specific conditions are satisfied. The second level refers to the ETM for homogeneous structures, and mismatch is accounted for by using the lowest yield strength and hardening exponent of the weld metal and base plate, respectively. Within a specified window the third level can be used which is based on all weld metal configurations. If the mismatch yield load solution is available the fourth level can be applied which represents a solution of general validity. Some examples for validation are presented. (orig.)

 5. A coordinate descent MM algorithm for fast computation of sparse logistic PCA

  KAUST Repository

  Lee, Seokho

  2013-06-01

  Sparse logistic principal component analysis was proposed in Lee et al. (2010) for exploratory analysis of binary data. Relying on the joint estimation of multiple principal components, the algorithm therein is computationally too demanding to be useful when the data dimension is high. We develop a computationally fast algorithm using a combination of coordinate descent and majorization-minimization (MM) auxiliary optimization. Our new algorithm decouples the joint estimation of multiple components into separate estimations and consists of closed-form elementwise updating formulas for each sparse principal component. The performance of the proposed algorithm is tested using simulation and high-dimensional real-world datasets. © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

 6. Catalytic mechanism of porphobilinogen synthase: the chemical step revisited by QM/MM calculations.

  Science.gov (United States)

  Tian, Bo-Xue; Erdtman, Edvin; Eriksson, Leif A

  2012-10-11

  Porphobilinogen synthase (PBGS) catalyzes the asymmetric condensation and cyclization of two 5-aminolevulinic acid (5-ALA) substrate molecules to give porphobilinogen (PBG). The chemical step of PBGS is herein revisited using QM/MM (ONIOM) calculations. Two different protonation states and several different mechanisms are considered. Previous mechanisms based on DFT-only calculations are shown unlikely to occur. According to these new calculations, the deprotonation step rather than ring closure is rate-limiting. Both the C-C bond formation first mechanism and the C-N bond formation first mechanism are possible, depending on how the A-site ALA binds to the enzyme. We furthermore propose that future work should focus on the substrate binding step rather than the enzymatic mechanism.

 7. On Low-Pass Phase Noise Mitigation in OFDM System for mmWave Communications

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chen, Xiaoming; Fan, Wei

  2017-01-01

  . It is also shown that the PN spectral shape of the phase-lockedloop (PLL) based oscillator also aects the PN mitigation and that a larger PN may not necessarily degrade the performance of the OFDM system with PN mitigation. Simulations with realistic millimeter-wave (mmWave) PN and channel models......A phase noise (PN) mitigation scheme was proposed for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) in a previous work. The proposed scheme does not require detailed knowledge of PN statistics and can eectively compensate the PN with sucient number of unknowns. In this paper, we analyze...... the performance of PN estimation/ mitigation using the proposed scheme. It is shown that increasing the number of unknowns reduces the modeling error, yet increases the additive noise. Hence, increasing the number of unknowns increases the computational complexity and can even degrade the estimation performance...

 8. 3rd IEEE/IFToMM International Conference on Reconfigurable Mechanisms and Robots

  CERN Document Server

  Kong, Xianwen; Dai, Jian; ReMAR 2015; Advances in Reconfigurable Mechanisms and Robots II

  2016-01-01

  This book presents the most recent advances in the research and applications of reconfigurable mechanisms and robots. It collects 93 independently reviewed papers presented at the Third ASME/IFToMM International Conference on Reconfigurable Mechanisms and Robots (ReMAR 2015) held in Beijing, China, 20-22 July 2015. The conference papers are organized into seven parts to cover the reconfiguration theory, topology, kinematics and design of reconfigurable mechanisms including reconfigurable parallel mechanisms. The most recent results on reconfigurable robots are presented including their analysis, design, simulation and control. Bio-inspired mechanisms are also explored in the challenging fields of rehabilitation and minimally invasive surgery. This book further addresses deployable mechanisms and origami-inspired mechanisms and showcases a wide range of successful applications of reconfigurable mechanisms and robots. Advances in Reconfigurable Mechanisms and Robots II should be of interest for researchers, eng...

 9. Directed self-assembly process implementation in a 300mm pilot line environment

  Science.gov (United States)

  Liu, Chi-Chun; Estrada-Raygoza, I. Cristina; Abdallah, Jassem; Holmes, Steven; Yin, Yunpeng; Schepis, Anthony; Cicoria, Michael; Hetzer, David; Tsai, Hsinyu; Guillorn, Michael; Tjio, Melia; Cheng, Joy; Somervell, Mark; Colburn, Matthew

  2013-03-01

  The patterning capability of the directed self-assembly (DSA) of a 42nm-pitch block copolymer on an 84nm-pitch guiding pattern was investigated in a 300mm pilot line environment. The chemoepitaxy guiding pattern was created by the IBM Almaden approach using brush materials in combination with an optional chemical slimming of the resist lines. Critical dimension (CD) uniformity, line-edge/line-width roughness (LER/LWR), and lithographic process window (PW) of the DSA process were characterized. CD rectification and LWR reduction were observed. The chemical slimming process was found to be effective in reducing pattern collapse, hence, slightly improving the DSA PW under over-dose conditions. However, the overall PW was found to be smaller than without using the slimming, due to a new failure mode at under-dose region.

 10. Fluid queues driven by an M/M/1/N queue

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. B. Lenin

  2000-01-01

  Full Text Available In this paper, we consider fluid queue models with infinite buffer capacity which receives and releases fluid at variable rates in such a way that the net input rate of fluid into the buffer (which is negative when fluid is flowing out of the buffer is uniquely determined by the number of customers in an M/M/1/N queue model (that is, the fluid queue is driven by this Markovian queue with constant arrival and service rates. We use some interesting identities of tridiagonal determinants to find analytically the eigenvalues of the underlying tridiagonal matrix and hence the distribution function of the buffer occupancy. For specific cases, we verify the results available in the literature.

 11. Analysis of 38 GHz mmWave Propagation Characteristics of Urban Scenarios

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rodriguez Larrad, Ignacio; Nguyen, Huan Cong; Sørensen, Troels Bundgaard

  2015-01-01

  The 38 GHz mm-wave frequency band is a strong candidate for the future deployment of wireless systems. Compared to lower frequency bands, propagation in the 38 GHz band is relatively unexplored for access networks in urban scenarios. This paper presents a detailed measurement-based analysis......, diffraction, transmission, as well as polarization effects. The measurement results confirm that, at this particular frequency, propagation in urban scenarios is mainly driven by line-of-sight and reflection. The proposed models are practical for implementation in system level simulators or ray-tracing tools...... of urban outdoor and outdoor-to-indoor propagation characteristics at 38 GHz. Different sets of measurements were performed in order to understand, quantify and model the behavior of the different underlying propagation mechanisms. The study considers line-of-sight propagation, reflection, scattering...

 12. Analysis of In-Room mm-Wave Propagation: Directional Channel Measurements and Ray Tracing Simulations

  Science.gov (United States)

  Fuschini, F.; Häfner, S.; Zoli, M.; Müller, R.; Vitucci, E. M.; Dupleich, D.; Barbiroli, M.; Luo, J.; Schulz, E.; Degli-Esposti, V.; Thomä, R. S.

  2017-06-01

  Frequency bands above 6 GHz are being considered for future 5G wireless systems because of the larger bandwidth availability and of the smaller wavelength, which can ease the implementation of high-throughput massive MIMO schemes. However, great challenges are around the corner at each implementation level, including the achievement of a thorough multi-dimensional characterization of the mm-wave radio channel, which represents the base for the realization of reliable and high-performance radio interfaces and system architectures. The main properties of the indoor radio channel at 70 GHz, including angular and temporal dispersion as well as an assessment of the major interaction mechanisms, are investigated in this study by means of UWB directional measurements and ray tracing simulations in a reference, small-indoor office environment.

 13. Conservative treatment of a Class I malocclusion with 12 mm overjet, overbite and severe mandibular crowding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcos Alan Vieira Bittencourt

  2012-10-01

  Full Text Available INTRODUCTION: A female patient aged 12 years and 2 months had molars and canines in Class II relationship, severe overjet (12 mm, deep overbite (100%, excessive retroclination and extrusion of the lower incisors, upper incisor proclination, with mild midline diastema. Both dental arches appeared constricted and a lower arch discrepancy of less than -6.5 mm. Facially, she had a significant upper incisors display at rest, interposition and eversion of the lower lip, acute nasolabial angle and convex profile. OBJECTIVE: To report a clinical case consisting of Angle Class I malocclusion with deep overbite and overjet in addition to severe crowding treated with a conservative approach. METHODS: Treatment consisted of slight retraction of the upper incisors and intrusion and protrusion of the lower incisors until all crowding was eliminated. RESULTS: Adequate overbite and overjet were achieved while maintaining the Angle Class I canine and molar relationships and coincident midlines. The facial features were improved, with the emergence of a slightly convex profile and lip competence, achieved through a slight retraction of the upper lip and protrusion of the lower lip, while improving the nasolabial and mentolabial sulcus. CONCLUSIONS: This conservative approach with no extractions proved effective and resulted in a significant improvement of the occlusal relationship as well as in the patient's dental and facial aesthetics.INTRODUÇÃO: paciente do sexo feminino, 12 anos e 2 meses de idade, apresentava molares em relação de chave de oclusão e caninos em relação de Classe II de Angle, sobressaliência acentuada (12mm, sobremordida profunda (100%, excessiva retroinclinação e extrusão dos incisivos inferiores e projeção dos superiores, com leves diastemas interincisais. Ambas as arcadas apresentavam-se constritas e a discrepância dentária inferior era de -6,5mm. Do ponto de vista facial, apresentava grande exposição dos incisivos

 14. Features of 10-M-long, 50-MM-Twin-aperture LHC dipole magnet prototypes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Devred, A. [CEA Saclay, 91 - Gif-sur-Yvette (France). Dept. d`Astrophysique, de la Physique des Particules, de la Physique Nucleaire et de l`Instrumentation Associee]|[CERN, Laboratoire Europeen pour la Physique des Particules, Geneva (Switzerland)

  1998-03-01

  In 1991, the Laboratoire Europeen pour la Physique des particules (CERN) has launched the fabrication in industry of seven 10-m long, 50-mm-twin-aperture dipole magnet prototypes for the Large Hadron Collider (LHC). Three of these prototypes were built in Italy, in collaboration with the Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN, by Ansaldo Energia Spa, two were built in Germany by Noell GmbH, one was built in France by a consortium constituted by Jeumont Industries and GEC Alsthom, and the last one was built by a consortium constituted by Elin in Austria and Holec in the Netherlands. In this paper, we review the design and specific features of the seven LHC dipole magnet prototypes. (author) 21 refs.

 15. Measurements of 208 Aitken Visual Binary Stars with a 280 mm Reflector

  Science.gov (United States)

  Serot, J.

  2017-07-01

  This paper presents the measurements of 208 visual binary stars discovered by R.G. Aitken and listed in the WDS catalog. These measurements were obtained between November 2016 and January 2017 with an 11" reflector telescope and an ASI 290MM CMOS-based camera. Binaries with a secondary component up to magnitude 15 and separation between 0.6 and 5 arcsec have been measured. Measurements were carried out on auto-correlograms computed on sequences of a thousand images. This approach allowed us to obtain reliable measurements for pairs with very large difference of magnitude (up to 6). A significant part of the observed pairs had not been observed in the previous decades and show significant movement compared to their last measurement. We also report the discovery of a yet unobserved component for the star A 2455 (WDS 06426+1937).

 16. 4th IFToMM International Symposium on Robotics and Mechatronics

  CERN Document Server

  Laribi, Med; Gazeau, Jean-Pierre

  2016-01-01

  This volume contains papers that have been selected after review for oral presentation at ISRM 2015, the Fourth IFToMM International Symposium on Robotics and Mechatronics held in Poitiers, France 23-24 June 2015. These papers  provide a vision of the evolution of the disciplines of robotics and mechatronics, including but not limited to: mechanism design; modeling and simulation; kinematics and dynamics of multibody systems; control methods; navigation and motion planning; sensors and actuators; bio-robotics; micro/nano-robotics; complex robotic systems; walking machines, humanoids-parallel kinematic structures: analysis and synthesis; smart devices; new design; application and prototypes. The book can be used by researchers and engineers in the relevant areas of robotics and mechatronics.

 17. Measurement of the large-scale anisotropy of the cosmic background radiation at 3mm

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Epstein, G.L.

  1983-12-01

  A balloon-borne differential radiometer has measured the large-scale anisotropy of the cosmic background radiation (CBR) with high sensitivity. The antenna temperature dipole anistropy at 90 GHz (3 mm wavelength) is 2.82 +- 0.19 mK, corresponding to a thermodynamic anistropy of 3.48 +- mK for a 2.7 K blackbody CBR. The dipole direction, 11.3 +- 0.1 hours right ascension and -5.7/sup 0/ +- 1.8/sup 0/ declination, agrees well with measurements at other frequencies. Calibration error dominates magnitude uncertainty, with statistical errors on dipole terms being under 0.1 mK. No significant quadrupole power is found, placing a 90% confidence-level upper limit of 0.27 mK on the RMS thermodynamic quadrupolar anistropy. 22 figures, 17 tables.

 18. Proper motions of L1551 IRS 5 binary system using 7 mm VLA observations

  Science.gov (United States)

  Villa, A. M.; Trinidad, M. A.; de la Fuente, E.; Rodríguez-Esnard, T.

  2017-10-01

  We analyzed high angular resolution observations of the Very Large Array archive at a wavelength of 7 mm made for the L1551 IRS 5 binary system. Six sets of observations, five with the A configuration and one with the B configuration, were used, covering a time span of about 15 years. With these multi-epoch data, we estimated the absolute and relative proper motions of the binary system, which are about 25.1 mas yr-1 (≈ 16.7 km s-1 considering a distance of 140 pc) and 4.2 mas yr-1, respectively. Finally, based on the relative proper motion, we estimated a total mass for the L1551 IRS 5 binary system of 1.7 M⊙ and an orbital period of 246 years.

 19. Optimization of an M/M/1/N Feedback Queue with Retention of Reneged Customers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rakesh Kumar

  2014-01-01

  Full Text Available Customer impatience has become a threat to the business world. Firms employ various customer retention strategies to retain their impatient (or reneged customers. Customer retention mechanisms may help to retain some or all impatient customers. Further, due to unsatisfactory service, customers may rejoin a queue immediately after departure. Such cases are referred to as feedback customers. Kumar and Sharma take this situation into account and study an M/M/1/N feedback queuing system with retention of reneged customers. They obtain only a steady-state solution for this model. In this paper, we extend the work of Kumar and Sharma by performing an economic analysis of the model. We develop a model for the costs incurred and perform the appropriate optimization. The optimum system capacity and optimum service rate are obtained. (original abstract

 20. Surface Energy Balance in Jakarta and Neighboring Regions As Simulated Using Fifth Mesoscale Model (MM5

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yopi Ilhamsyah

  2014-04-01

  Full Text Available The objective of the present research was to assess the surface energy balance particularly in terms of the computed surface energy and radiation balance and the development of boundary layer over Jakarta and Neighboring Regions (JNR by means of numerical model of fifth generation of Mesoscale Model (MM5. The MM5 with four domains of 9 kilometers in spatial resolution presenting the outermost and the innermost of JNR is utilized. The research focuses on the third and fourth domains covering the entire JNR. The description between radiation and energy balance at the surface is obtained from the model. The result showed that energy balance is higher in the city area during daytime. Meanwhile, energy components, e.g., surface sensible and latent heat flux showed that at the sea and in the city areas were higher than other areas. Moreover, ground flux showed eastern region was higher than others. In general, radiation and energy balance was higher in the daytime and lower in the nighttime for all regions. The calculation of Bowen Ratio, the ratio of surface sensible and latent heat fluxes, was also higher in the city area, reflecting the dominations of urban and built-up land in the region. Meanwhile, Bowen Ratio in the rural area dominated by irrigated cropland was lower. It is consistent with changes of land cover properties, e.g. albedo, soil moisture, and thermal characteristics. In addition, the boundary layer is also higher in the city. Meanwhile western region dominated by suburban showed higher boundary layer instead of eastern region.

 1. Intraocular lens exchange through a 3.2-mm corneal incision for opacified intraocular lenses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kubaloglu Anil

  2011-01-01

  Full Text Available Aim: The aim was to evaluate visual and refractive results and complications of intraocular lens (IOL exchange through a 3.2 mm corneal incision for opacified IOLs. Materials and Methods: This retrospective study comprised 33 eyes of 32 patients with IOL opacification requiring an IOL exchange between July 2003 and March 2007. Exchange surgery was performed through a 3.2-mm temporal clear corneal incision followed by implantation of a new foldable hydrophobic IOL. Uncorrected visual acuity (UCVA, best spectacle-corrected visual acuity (BSCVA, topographical astigmatism, and refractive cylinder were evaluated. Surgically induced astigmatism (SIA was calculated and complications were recorded. Results: Opacification was observed in 25 eyes (76% with Aqua-Sense, 3 eyes (9% with Hydroview, 3 eyes (9% with MemoryLens IOLs, and 2 eyes (6% with DgR. The mean follow-up period was 36.54 months. An uneventful IOL exchange was achieved in 18 eyes (55%. Zonular dehiscence occurred in 9 eyes (27%, and posterior capsule tear developed in 4 eyes (12%. The mean preoperative BSCVA (mean ± standard deviation, decimal scale was 0.13 ± 0.08 (mean: 20/150, range 20/2000 to 20/60 and improved to 0.63 ± 0.18 (mean: 20/32, range 20/60 to 20/20, P < 0.001. The mean SIA was 0.70 D. Seven eyes (21% had 0.5 D or lower SIA. Conclusion: IOL exchange is a technically challenging procedure with potential risks of reversing the advantages of a prior small-incision cataract surgery. The use of a small corneal incision for IOL exchange could preserve the advantages of modern phacoemulsification surgery with acceptable SIA related to the procedure.

 2. Sequential vs alternating administration of VMP and Rd in elderly patients with newly diagnosed MM.

  Science.gov (United States)

  Mateos, María-Victoria; Martínez-López, Joaquín; Hernández, Miguel-Teodoro; Ocio, Enrique-M; Rosiñol, Laura; Martínez, Rafael; Teruel, Ana-Isabel; Gutiérrez, Norma C; Martín Ramos, María-Luisa; Oriol, Albert; Bargay, Joan; Bengoechea, Enrique; González, Yolanda; Pérez de Oteyza, Jaime; Gironella, Mercedes; Encinas, Cristina; Martín, Jesús; Cabrera, Carmen; Paiva, Bruno; Cedena, María-Teresa; Puig, Noemí; Bladé, Joan; Lahuerta, Juan-José; San-Miguel, Jesús

  2016-01-28

  Bortezomib plus melphalan and prednisone (VMP) and lenalidomide plus low-dose dexamethasone (Rd) are 2 standards of care for elderly untreated multiple myeloma (MM) patients. We planned to use VMP and Rd for 18 cycles in a sequential or alternating scheme. Patients (233) with untreated MM, >65 years, were randomized to receive 9 cycles of VMP followed by 9 cycles of Rd (sequential scheme; n = 118) vs 1 cycle of VMP followed by 1 cycle of Rd, and so on, up to 18 cycles (alternating scheme; n = 115). VMP consisted of one 6-week cycle of bortezomib using a biweekly schedule, followed by eight 5-week cycles of once-weekly VMP. Rd included nine 4-week cycles of Rd. The primary end points were 18-month progression free survival (PFS) and safety profile of both schemes. The 18-month PFS was 74% and 80% in the sequential and alternating arms, respectively (P = .21). The sequential and alternating groups exhibited similar hematologic and nonhematologic toxicity. Both arms yielded similar complete response rate (42% and 40%), median PFS (32 months vs 34 months, P = .65), and 3-year overall survival (72% vs 74%, P = .63). The benefit of both schemes was remarkable in patients aged 65 to 75 years. In addition, achieving complete and immunophenotypic response was associated with better outcome. The present approach, based on VMP and Rd, is associated with high efficacy and acceptable toxicity profile with no differences between the sequential and alternating regimens. This trial was registered at www.clinicaltrials.gov as #NCT00443235. © 2016 by The American Society of Hematology.

 3. Outcomes of the Tower Crane Technique with a 15-mm Trocar in Primary Spontaneous Pneumothorax

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yooyoung Chong

  2016-04-01

  Full Text Available Background: Video-assisted thoracoscopic surgery (VATS pulmonary wedge resection has emerged as the standard treatment for primary spontaneous pneumothorax. Recently, single-port VATS has been introduced and is now widely performed. This study aimed to evaluate the outcomes of the Tower crane technique as novel technique using a 15-mm trocar and anchoring suture in primary spontaneous pneumothorax. Methods: Patients who underwent single- port VATS wedge resection in Chungnam National University Hospital from April 2012 to March 2014 were enrolled. The medical records of the enrolled patients were reviewed retrospectively. Results: A total of 1,251 patients were diagnosed with pneumothorax during this period, 270 of whom underwent VATS wedge resection. Fifty-two of those operations were single-port VATS wedge resections for primary spontaneous pneumothorax performed by a single surgeon. The median age of the patients was 19.3±11.5 years old, and 43 of the patients were male. The median duration of chest tube drainage following the operation was 2.3±1.3 days, and mean postoperative hospital stay was 3.2±1.3 days. Prolonged air leakage for more than three days following the operation was observed in one patient. The mean duration of follow-up was 18.7±6.1 months, with a recurrence rate of 3.8%. Conclusion: The tower crane technique with a 15-mm trocar may be a promising treatment modality for patients presenting with primary spontaneous pneumothorax.

 4. Hybrid Single-Incision Laparoscopic Colon Cancer Surgery Using One Additional 5 mm Trocar.

  Science.gov (United States)

  Kim, Hyung Ook; Choi, Dae Jin; Lee, Donghyoun; Lee, Sung Ryol; Jung, Kyung Uk; Kim, Hungdai; Chun, Ho-Kyung

  2017-10-04

  Single-incision laparoscopic surgery (SILS) is a feasible and safe procedure for colorectal cancer. However, SILS has some technical limitations such as collision between instruments and inadequate countertraction. We present a hybrid single-incision laparoscopic surgery (hybrid SILS) technique for colon cancer that involves use of one additional 5 mm trocar. Hybrid SILS for colon cancer was attempted in 70 consecutive patients by a single surgeon between August 2014 and July 2016 at Kangbuk Samsung Hospital, Sungkyunkwan University School of Medicine. Using prospectively collected data, an observational study was performed on an intention-to-treat basis. Hybrid SILS was technically completed in 66 patients, with a failure rate of 5.7% (4/70). One patient was converted to open surgery for para-aortic lymph node dissection. Another was converted to open surgery due to severe peritoneal adhesion. An additional trocar was inserted for adhesiolysis in the other two cases. Median lengths of proximal and distal margins were 12.8 cm (interquartile range [IQR], 10.0-18.6), and 8.2 cm (IQR, 5.5-18.3), respectively. Median total number of lymph nodes harvested was 24 (IQR, 18-33). Overall rate of postoperative morbidity was 12.9%, but there were no Clavien-Dindo grade III or IV complications. There was no postoperative mortality or reoperation. Median postoperative hospital stay was 6 days (IQR, 5-7). Hybrid SILS using one additional 5 mm trocar is a safe and effective minimally invasive surgical technique for colon cancer. Experienced laparoscopic surgeons can perform hybrid SILS without a learning curve based on the formulaic surgical techniques presented in this article.

 5. Sviluppi di Ricevitori E di Componentistica Per Banda 3 mm Ad INAF-OA Cagliari

  Science.gov (United States)

  Navarrini, Alessandro

  2017-11-01

  L'INAF-OA Cagliari (OACa) sta sviluppando un ricevitore criogenico a basso rumore basato su un mixer SSB (Single Side Band) a superconduttore SIS (Superconductor-Insulator-Superconductor) per la banda 3 mm. Il ricevitore, acquistato da IRAM, è stato fortemente modificato per essere adattato al fuoco Gregoriano di SRT (Sardinia Radio Telescope). Lo strumento è caratterizzato da una nuova criogenia a ciclo chiuso 4 K (per evitare l'uso di elio liquido in antenna), da un nuovo oscillatore locale (di tipo ALMA Banda 3) e da un nuovo sistema di controllo e di monitoraggio basato su schede Raspberry ed Arduino sviluppato ad OACa. Verranno presentati i recenti sviluppi sul ricevitore, inclusi i risultati preliminari della misura della temperatura di rumore, che raggiunge un valore pari a Trec=66 K alla frequenza di 86 GHz, nonostante la criogenia non sia ancora ottimizzata. L'INAF-OACa è coinvolto nel progetto AETHRA (Advanced European Technologies for Heterodyne Receivers for Astronomy) nel quadro del programma Radionet/Horizon2020 per il quale sta contribuendo al WP1 (Work Package 1). Lo scopo del WP1 è di sviluppare e costruire un dimostratore di un array di ricevitori a doppia polarizzazione per la banda 3 mm basato su amplificatori criogenici a basso rumore (LNA) in tecnologia a semiconduttore MMIC. Nell'ambito del WP1 l'OACa ha in carico il progetto di un OrthomodeTransducer (OMT) in guida d'onda o in tecnologia planare per la banda 72-116 GHz che sia integrabile con amplificatori MMICs ed adatto all'integrazione in un array da installare nel piano focale di un radiotelescopio. Verranno presentati i design preliminari degli OMT per AETHRA, che sono basati su prototipi sviluppati in passato da OACa.

 6. Fabrication and Microassembly of a mm-Sized Floating Probe for a Distributed Wireless Neural Interface

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pyungwoo Yeon

  2016-09-01

  Full Text Available A new class of wireless neural interfaces is under development in the form of tens to hundreds of mm-sized untethered implants, distributed across the target brain region(s. Unlike traditional interfaces that are tethered to a centralized control unit and suffer from micromotions that may damage the surrounding neural tissue, the new free-floating wireless implantable neural recording (FF-WINeR probes will be stand-alone, directly communicating with an external interrogator. Towards development of the FF-WINeR, in this paper we describe the micromachining, microassembly, and hermetic packaging of 1-mm3 passive probes, each of which consists of a thinned micromachined silicon die with a centered Ø(diameter 130 μm through-hole, an Ø81 μm sharpened tungsten electrode, a 7-turn gold wire-wound coil wrapped around the die, two 0201 surface mount capacitors on the die, and parylene-C/Polydimethylsiloxane (PDMS coating. The fabricated passive probe is tested under a 3-coil inductive link to evaluate power transfer efficiency (PTE and power delivered to a load (PDL for feasibility assessment. The minimum PTE/PDL at 137 MHz were 0.76%/240 μW and 0.6%/191 μW in the air and lamb head medium, respectively, with coil separation of 2.8 cm and 9 kΩ receiver (Rx loading. Six hermetically sealed probes went through wireless hermeticity testing, using a 2-coil inductive link under accelerated lifetime testing condition of 85 °C, 1 atm, and 100%RH. The mean-time-to-failure (MTTF of the probes at 37 °C is extrapolated to be 28.7 years, which is over their lifetime.

 7. Self-consistent QM/MM methodologies for structural refinement of photosystem II and other macromolecules of biological interest

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Batista, Enrique R [Los Alamos National Laboratory; Sproviero, Eduardo M [YALE UNIV; Newcomer, Michael [YALE UNIV; Gascon, Jose A [YALE UNIV; Batista, Victor S [YALE UNIV

  2008-01-01

  The combination of quantum mechanics and molecular mechanics (QM/MM) is one of the most promising approaches to study the structure, function, and properties of proteins and nucleic acids. However, there some instances in which the limitations of either the MM (lack of a proper electronic description) or QM (limited to a few number of atoms) methods prevent a proper description of the system. To address this issue, we review here our approach to fine-tune the structure of biological systems using post-QM/MM refinements. These protocols are based on spectroscopy data, and/or partitioning of the system to extend the QM description to a larger region of a protein. We illustrate these methodologies through applications to several biomolecules, which were pre-optimized at the QM/MM level and then further refined using postQM/MM refinement methodologies: mod(QM/MM), which refines the atomic charges of the residues included in the MM region accounting for polarization effects; mod(QM/MM)-opt that partition the MM region in smaller parts and optimizes each part in an iterative. self-consistent way, and the Polarized-Extended X-Ray Absorption Fine Structure (P-EXAFS) fitting procedure, which fine-tune the atomic coordinates to reproduce experimental polarized EXAFS spectra. The first two techniques were applied to the guanine quadruplex. while the P-EXAFS refinement was applied to the oxygen evolving complex of photosystem II.

 8. Potential Evapotranspiration Estimates (mm) for for Alaska, ECHAM5 - A1B scenario. The Wilderness Society, 2011.

  Data.gov (United States)

  Arctic Landscape Conservation Cooperative — Potential Evapotranspiration (PET): These data represent decadal mean totals of potential evapotranspiration estimates (mm). The file name specifies the decade the...

 9. Single crowns in the resorbed posterior maxilla supported by either 6-mm implants or by 11-mm implants combined with sinus floor elevation surgery : A 1-year randomised controlled trial

  NARCIS (Netherlands)

  Guljé, Felix L; Raghoebar, Gerry M; Vissink, Arjan; Meijer, Henny J A

  2014-01-01

  Purpose: The aim of this randomised controlled trial was to assess the clinical performance of single crowns in the posterior maxilla supported by either 6-mm or 11-mm implants combined with maxillary sinus floor elevation. Materials and methods: 41 consecutive patients with one missing premolar or

 10. Survival, growth, and tag retention in age-0 Chinook Salmon implanted with 8-, 9-, and 12-mm PIT tags

  Science.gov (United States)

  Tiffan, Kenneth F.; Perry, Russell W.; Connor, William P.; Mullins, Frank L.; Rabe, Craig; Nelson, Doug D

  2015-01-01

  The ability to represent a population of migratory juvenile fish with PIT tags becomes difficult when the minimum tagging size is larger than the average size at which fish begin to move downstream. Tags that are smaller (e.g., 8 and 9 mm) than the commonly used 12-mm PIT tags are currently available, but their effects on survival, growth, and tag retention in small salmonid juveniles have received little study. We evaluated growth, survival, and tag retention in age-0 Chinook Salmon Oncorhynchus tshawytscha of three size-groups: 40–49-mm fish were implanted with 8- and 9-mm tags, and 50– 59-mm and 60–69-mm fish were implanted with 8-, 9-, and 12-mm tags. Survival 28 d after tagging ranged from 97.8% to 100% across all trials, providing no strong evidence for a fish-size-related tagging effect or a tag size effect. No biologically significant effects of tagging on growth in FL (mm/d) or weight (g/d) were observed. Although FL growth in tagged fish was significantly reduced for the 40–49-mm and 50–59-mm groups over the first 7 d, growth rates were not different thereafter, and all fish were similar in size by the end of the trials (day 28). Tag retention across all tests ranged from 93% to 99%. We acknowledge that actual implantation of 8- or 9-mm tags into small fish in the field will pose additional challenges (e.g., capture and handling stress) beyond those observed in our laboratory. However, we conclude that experimental use of the smaller tags for small fish in the field is supported by our findings.

 11. Outcome of Repair of Distal Radial and Ulnar Fractures in Dogs Weighing 4 kg or Less Using a 1.5-mm Locking Adaption Plate or 2.0-mm Limited Contact Dynamic Compression Plate.

  Science.gov (United States)

  Nelson, Thomas A; Strom, Adam

  2017-11-01

  Objectives  Retrospective evaluation of repairing distal radial and ulnar fractures in small breed dogs with the Synthes 1.5-mm locking Adaption plate system and compare results in a similar group of patients repaired with the Synthes 2.0-mm limited contact-dynamic compression plate (LC-DCP). Methods  Electronic medical records from one specialty referral centre were reviewed from March 21, 2010, to October 9, 2015, for patients weighing less than or equal to 4 kg that had a distal one-third radial and ulnar fracture repaired with a Synthes 1.5-mm locking adaption plate or Synthes 2.0-mm LC-DCP. Further inclusion criteria included application of the plate to the cranial surface of the radius via open reduction and internal fixation. Results  Six 1.5-mm Adaption plates and 7 2.0-mm LC-DCPs were used to repair 13 distal radial and ulnar fractures in 12 dogs. There were three major complications in the 1.5-mm adaption plate group (one plate fracture, one screw pull-out and one fracture through a distal screw hole) and one major complication in the 2.0-mm LC-DCP group due to a re-fracture. All patients without a complication had good or excellent functional outcome. Clinical Significance  The authors recommend that the 1.5-mm Adaption plate be used only when a 2.0-mm LC-DCP would not allow for a minimum of two screws in the distal segment and at the discretion of the surgeon. Schattauer GmbH Stuttgart.

 12. Spatiao – Temporal Evaluation and Comparison of MM5 Model using Similarity Algorithm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. Siabi

  2016-02-01

  Full Text Available Introduction temporal and spatial change of meteorological and environmental variables is very important. These changes can be predicted by numerical prediction models over time and in different locations and can be provided as spatial zoning maps with interpolation methods such as geostatistics (16, 6. But these maps are comparable to each other as visual, qualitative and univariate for a limited number of maps (15. To resolve this problem the similarity algorithm is used. This algorithm is a simultaneous comparison method to a large number of data (18. Numerical prediction models such as MM5 were used in different studies (10, 22, and 23. But a little research is done to compare the spatio-temporal similarity of the models with real data quantitatively. The purpose of this paper is to integrate geostatistical techniques with similarity algorithm to study the spatial and temporal MM5 model predicted results with real data. Materials and Methods The study area is north east of Iran. 55 to 61 degrees of longitude and latitude is 30 to 38 degrees. Monthly and annual temperature and precipitation actual data for the period of 1990-2010 was received from the Meteorological Agency and Department of Energy. MM5 Model Data, with a spatial resolution 0.5 × 0.5 degree were downloaded from the NASA website (5. GS+ and ArcGis software were used to produce each variable map. We used multivariate methods co-kriging and kriging with an external drift by applying topography and height as a secondary variable via implementing Digital Elevation Model. (6,12,14. Then the standardize and similarity algorithms (9,11 was applied by programming in MATLAB software to each map grid point. The spatial and temporal similarities between data collections and model results were obtained by F values. These values are between 0 and 0.5 where the value below 0.2 indicates good similarity and above 0.5 shows very poor similarity. The results were plotted on maps by MATLAB

 13. Modeling and numerical simulation of interior ballistic processes in a 120mm mortar system

  Science.gov (United States)

  Acharya, Ragini

  Numerical Simulation of interior ballistic processes in gun and mortar systems is a very difficult and interesting problem. The mathematical model for the physical processes in the mortar systems consists of a system of non-linear coupled partial differential equations, which also contain non-homogeneity in form of the source terms. This work includes the development of a three-dimensional mortar interior ballistic (3D-MIB) code for a 120mm mortar system and its stage-wise validation with multiple sets of experimental data. The 120mm mortar system consists of a flash tube contained within an ignition cartridge, tail-boom, fin region, charge increments containing granular propellants, and a projectile payload. The ignition cartridge discharges hot gas-phase products and unburned granular propellants into the mortar tube through vent-holes on its surface. In view of the complexity of interior ballistic processes in the mortar propulsion system, the overall problem was solved in a modular fashion, i.e., simulating each physical component of the mortar propulsion system separately. These modules were coupled together with appropriate initial and boundary conditions. The ignition cartridge and mortar tube contain nitrocellulose-based ball propellants. Therefore, the gas dynamical processes in the 120mm mortar system are two-phase, which were simulated by considering both phases as an interpenetrating continuum. Mass and energy fluxes from the flash tube into the granular bed of ignition cartridge were determined from a semi-empirical technique. For the tail-boom section, a transient one-dimensional two-phase compressible flow solver based on method of characteristics was developed. The mathematical model for the interior ballistic processes in the mortar tube posed an initial value problem with discontinuous initial conditions with the characteristics of the Riemann problem due to the discontinuity of the initial conditions. Therefore, the mortar tube model was solved

 14. An analysis of MM5 sensitivity to different parameterizations for high-resolution climate simulations

  Science.gov (United States)

  Argüeso, D.; Hidalgo-Muñoz, J. M.; Gámiz-Fortis, S. R.; Esteban-Parra, M. J.; Castro-Díez, Y.

  2009-04-01

  An evaluation of MM5 mesoscale model sensitivity to different parameterizations schemes is presented in terms of temperature and precipitation for high-resolution integrations over Andalusia (South of Spain). As initial and boundary conditions ERA-40 Reanalysis data are used. Two domains were used, a coarse one with dimensions of 55 by 60 grid points with spacing of 30 km and a nested domain of 48 by 72 grid points grid spaced 10 km. Coarse domain fully covers Iberian Peninsula and Andalusia fits loosely in the finer one. In addition to parameterization tests, two dynamical downscaling techniques have been applied in order to examine the influence of initial conditions on RCM long-term studies. Regional climate studies usually employ continuous integration for the period under survey, initializing atmospheric fields only at the starting point and feeding boundary conditions regularly. An alternative approach is based on frequent re-initialization of atmospheric fields; hence the simulation is divided in several independent integrations. Altogether, 20 simulations have been performed using varying physics options, of which 4 were fulfilled applying the re-initialization technique. Surface temperature and accumulated precipitation (daily and monthly scale) were analyzed for a 5-year period covering from 1990 to 1994. Results have been compared with daily observational data series from 110 stations for temperature and 95 for precipitation Both daily and monthly average temperatures are generally well represented by the model. Conversely, daily precipitation results present larger deviations from observational data. However, noticeable accuracy is gained when comparing with monthly precipitation observations. There are some especially conflictive subregions where precipitation is scarcely captured, such as the Southeast of the Iberian Peninsula, mainly due to its extremely convective nature. Regarding parameterization schemes performance, every set provides very

 15. Constraints on spatially oscillating sub-mm forces from the Stanford Optically Levitated Microsphere Experiment data

  Science.gov (United States)

  Antoniou, I.; Perivolaropoulos, L.

  2017-11-01

  A recent analysis by one of the authors [L. Perivolaropoulos, Phys. Rev. D 95, 084050 (2017), 10.1103/PhysRevD.95.084050] has indicated the presence of a 2 σ signal of spatially oscillating new force residuals in the torsion balance data of the Washington experiment. We extend that study and analyze the data of the Stanford Optically Levitated Microsphere Experiment (SOLME) [A. D. Rider et al., Phys. Rev. Lett. 117, 101101 (2016), 10.1103/PhysRevLett.117.101101] (kindly provided by A. D. Rider et al.) searching for sub-mm spatially oscillating new force signals. We find a statistically significant oscillating signal for a force residual of the form F (z )=α cos (2/π λ z +c ) where z is the distance between the macroscopic interacting masses (levitated microsphere and cantilever). The best fit parameter values are α =(1.1 ±0.4 )×10-17N , λ =(35.2 ±0.6 ) μ m . Monte Carlo simulation of the SOLME data under the assumption of zero force residuals has indicated that the statistical significance of this signal is at about 2 σ level. The improvement of the χ2 fit compared to the null hypothesis (zero residual force) corresponds to Δ χ2=13.1 . There are indications that this previously unnoticed signal is indeed in the data but is most probably induced by a systematic effect caused by diffraction of non-Gaussian tails of the laser beam. Thus the amplitude of this detected signal can only be useful as an upper bound to the amplitude of new spatially oscillating forces on sub-mm scales. In the context of gravitational origin of the signal emerging from a fundamental modification of the Newtonian potential of the form Veff(r )=-G M/r (1 +αOcos (2/π λ r +θ ))≡VN(r )+Vosc(r ) , we evaluate the source integral of the oscillating macroscopically induced force. If the origin of the SOLME oscillating signal is systematic, the parameter αO is bounded as αOchameleon oscillating potentials etc.).

 16. Turbulent Concentration of MM-Size Particles in the Protoplanetary Nebula: Scaled-Dependent Multiplier Functions

  Science.gov (United States)

  Cuzzi, Jeffrey N.; Hartlep, Thomas; Weston, B.; Estremera, Shariff Kareem

  2014-01-01

  The initial accretion of primitive bodies (asteroids and TNOs) from freely-floating nebula particles remains problematic. Here we focus on the asteroids where constituent particle (read "chondrule") sizes are observationally known; similar arguments will hold for TNOs, but the constituent particles in those regions will be smaller, or will be fluffy aggregates, and are unobserved. Traditional growth-bysticking models encounter a formidable "meter-size barrier" [1] (or even a mm-cm-size barrier [2]) in turbulent nebulae, while nonturbulent nebulae form large asteroids too quickly to explain long spreads in formation times, or the dearth of melted asteroids [3]. Even if growth by sticking could somehow breach the meter size barrier, other obstacles are encountered through the 1-10km size range [4]. Another clue regarding planetesimal formation is an apparent 100km diameter peak in the pre-depletion, pre-erosion mass distribution of asteroids [5]; scenarios leading directly from independent nebula particulates to this size, which avoid the problematic m-km size range, could be called "leapfrog" scenarios [6-8]. The leapfrog scenario we have studied in detail involves formation of dense clumps of aerodynamically selected, typically mm-size particles in turbulence, which can under certain conditions shrink inexorably on 100-1000 orbit timescales and form 10-100km diameter sandpile planetesimals. The typical sizes of planetesimals and the rate of their formation [7,8] are determined by a statistical model with properties inferred from large numerical simulations of turbulence [9]. Nebula turbulence can be described by its Reynolds number Re = L/eta sup(4/3), where L = ETA alpha sup (1/2) the largest eddy scale, H is the nebula gas vertical scale height, and a the nebula turbulent viscosity parameter, and ? is the Kolmogorov or smallest scale in turbulence (typically about 1km), with eddy turnover time t?. In the nebula, Re is far larger than any numerical simulation can

 17. Turbulent Concentration of mm-Size Particles in the Protoplanetary Nebula: Scale-Dependent Cascades

  Science.gov (United States)

  Cuzzi, J. N.; Hartlep, T.

  2015-01-01

  The initial accretion of primitive bodies (here, asteroids in particular) from freely-floating nebula particles remains problematic. Traditional growth-by-sticking models encounter a formidable "meter-size barrier" (or even a mm-to-cm-size barrier) in turbulent nebulae, making the preconditions for so-called "streaming instabilities" difficult to achieve even for so-called "lucky" particles. Even if growth by sticking could somehow breach the meter size barrier, turbulent nebulae present further obstacles through the 1-10km size range. On the other hand, nonturbulent nebulae form large asteroids too quickly to explain long spreads in formation times, or the dearth of melted asteroids. Theoretical understanding of nebula turbulence is itself in flux; recent models of MRI (magnetically-driven) turbulence favor low-or- no-turbulence environments, but purely hydrodynamic turbulence is making a comeback, with two recently discovered mechanisms generating robust turbulence which do not rely on magnetic fields at all. An important clue regarding planetesimal formation is an apparent 100km diameter peak in the pre-depletion, pre-erosion mass distribution of asteroids; scenarios leading directly from independent nebula particulates to large objects of this size, which avoid the problematic m-km size range, could be called "leapfrog" scenarios. The leapfrog scenario we have studied in detail involves formation of dense clumps of aerodynamically selected, typically mm-size particles in turbulence, which can under certain conditions shrink inexorably on 100-1000 orbit timescales and form 10-100km diameter sandpile planetesimals. There is evidence that at least the ordinary chondrite parent bodies were initially composed entirely of a homogeneous mix of such particles. Thus, while they are arcane, turbulent concentration models acting directly on chondrule size particles are worthy of deeper study. The typical sizes of planetesimals and the rate of their formation can be

 18. Improving the iMM904 S. cerevisiae metabolic model using essentiality and synthetic lethality data

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maranas Costas D

  2010-12-01

  Full Text Available Abstract Background Saccharomyces cerevisiae is the first eukaryotic organism for which a multi-compartment genome-scale metabolic model was constructed. Since then a sequence of improved metabolic reconstructions for yeast has been introduced. These metabolic models have been extensively used to elucidate the organizational principles of yeast metabolism and drive yeast strain engineering strategies for targeted overproductions. They have also served as a starting point and a benchmark for the reconstruction of genome-scale metabolic models for other eukaryotic organisms. In spite of the successive improvements in the details of the described metabolic processes, even the recent yeast model (i.e., iMM904 remains significantly less predictive than the latest E. coli model (i.e., iAF1260. This is manifested by its significantly lower specificity in predicting the outcome of grow/no grow experiments in comparison to the E. coli model. Results In this paper we make use of the automated GrowMatch procedure for restoring consistency with single gene deletion experiments in yeast and extend the procedure to make use of synthetic lethality data using the genome-scale model iMM904 as a basis. We identified and vetted using literature sources 120 distinct model modifications including various regulatory constraints for minimal and YP media. The incorporation of the suggested modifications led to a substantial increase in the fraction of correctly predicted lethal knockouts (i.e., specificity from 38.84% (87 out of 224 to 53.57% (120 out of 224 for the minimal medium and from 24.73% (45 out of 182 to 40.11% (73 out of 182 for the YP medium. Synthetic lethality predictions improved from 12.03% (16 out of 133 to 23.31% (31 out of 133 for the minimal medium and from 6.96% (8 out of 115 to 13.04% (15 out of 115 for the YP medium. Conclusions Overall, this study provides a roadmap for the computationally driven correction of multi-compartment genome

 19. Flexible ureterorenoscopy versus miniaturized PNL for solitary renal calculi of 10-30 mm size.

  Science.gov (United States)

  Knoll, Thomas; Jessen, Jan Peter; Honeck, Patrick; Wendt-Nordahl, Gunnar

  2011-12-01

  The value of flexible ureterorenoscopy (fURS) and miniaturized PNL (mPNL) for larger renal calculi is under discussion. This non-randomized prospective study aimed to evaluate fURS and mPNL for solitary renal stones of 10-30 mm size. fURS was carried out in 21 patients with last generation 7.5F endoscopes. Ureteral access sheaths were used in 19 patients. For mPNL, an 18F modified Amplatz sheath with a 14F nephroscope were used (n = 25). The procedure was performed either tubeless with an antegrade stent or a nephrostomy. Outcome and complications of both procedures were assessed. Patients' demographics and stone sizes were comparable (18 ± 5 vs. 19 ± 4 mm, P = 0.08). Patients in the fURS group had a higher mean BMI (31 vs. 27, P < 0.05). Total OR time was significantly longer for fURS (106 ± 51 vs. 59 ± 19 min., P < 0.001). More patients were stone-free after one single percutaneous treatment, while 2nd-stage treatments with fURS were common (total procedures 1.04 vs. 1.52, P < 0.001; immediate stone-free rate (SFR) 96% vs. 71.5%, P < 0.001). SFR after 4 weeks was 100% (mPNL) and 85.8% (fURS) (P < 0.01). Minor complications as classified by Clavien I or II occurred in 16 and 23.8%, mPNL and fURS, respectively, P = 0.13). No major complications (Clavien III-V) occured in both groups. Our series supports both the concept of either percutaneous or retrograde endoscopic treatment for renal calculi with both modalities offering excellent safety. However, while for fURS, a significantly higher rate of 2nd-stage procedures was necessary, and mPNL led to faster and higher SFR without increasing complication rate.

 20. Global Burden of Hypertension and Systolic Blood Pressure of at Least 110 to 115 mm Hg, 1990-2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forouzanfar, Mohammad H; Liu, Patrick; Roth, Gregory A

  2017-01-01

  Importance: Elevated systolic blood (SBP) pressure is a leading global health risk. Quantifying the levels of SBP is important to guide prevention policies and interventions. Objective: To estimate the association between SBP of at least 110 to 115 mm Hg and SBP of 140 mm Hg or higher and the bur...

 1. Performance of Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) in mmWave wireless communications for 5G networks

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marcano, Andrea; Christiansen, Henrik Lehrmann

  2017-01-01

  Among the key technologies that have been identified as capacity boosters for fifth generation - 5G - mobile networks, are millimeter wave (mmWave) transmissions and non-orthogonal multiple access (NOMA). The large amount of spectrum available at mmWave frequencies combined with a more effective...

 2. No clinical difference between large metal-on-metal total hip arthroplasty and 28-mm-head total hip arthroplasty?

  NARCIS (Netherlands)

  Zijlstra, Wierd P; van den Akker-Scheek, Inge; Zee, Mark J M; van Raay, Jos J A M

  2011-01-01

  PURPOSE: We aimed to test the claim of greater range of motion (ROM) with large femoral head metal-on-metal total hip arthroplasty. METHODS: We compared 28-mm metal-on-polyethylene (MP) total hip arthroplasty with large femoral head metal-on-metal (MM) total hip arthroplasty in a randomised clinical

 3. Rattaorienteerumise tiitlivõistluste järelkajad - maailmameistrivõistlused ja juunioride MM Portugalis / Margus Hallik

  Index Scriptorium Estoniae

  Hallik, Margus, 1978-

  2010-01-01

  Orienteerumine on portugallaste seas populaarne; Meie MM-koondise moodustamisest; Katsevõistlused ja teised MM-i eelsed rahvusvahelised stardid; Head treeningvõimalused- ratta-o teisipäevakud ja mägiratta kolmapäevakud; erialastest karditreeningutest; füüsilisest ettevalmistusest; Eel-laager

 4. 11.9 W output power at 4 GHz from 1 mm AlGaN/GaN HEMT

  NARCIS (Netherlands)

  Krämer, M.C.J.C.M.; Karouta, F.; Kwaspen, J.J.M.; Rudzinski, M.; Larsen, P.K.; Suijker, E.M.; Hek, P.A. de; Rödle, T.; Volokhine, I.; Kaufmann, L.M.F.

  2008-01-01

  A high electrical breakdown field combined with a high electron saturation velocity make GaN very attractive for high power high frequency electronics. The maximum drain current densities of AlGaN/GaN HFETs range from 1.0 A/mm to 1.5 A/mm [1-3]. Hence, it is obvious that breakdown voltages over 160

 5. MM2-thalamic Creutzfeldt-Jakob disease: neuropathological, biochemical and transmission studies identify a distinctive prion strain.

  Science.gov (United States)

  Moda, Fabio; Suardi, Silvia; Di Fede, Giuseppe; Indaco, Antonio; Limido, Lucia; Vimercati, Chiara; Ruggerone, Margherita; Campagnani, Ilaria; Langeveld, Jan; Terruzzi, Alessandro; Brambilla, Antonio; Zerbi, Pietro; Fociani, Paolo; Bishop, Matthew T; Will, Robert G; Manson, Jean C; Giaccone, Giorgio; Tagliavini, Fabrizio

  2012-09-01

  In Creutzfeldt-Jakob disease (CJD), molecular typing based on the size of the protease resistant core of the disease-associated prion protein (PrP(Sc) ) and the M/V polymorphism at codon 129 of the PRNP gene correlates with the clinico-pathologic subtypes. Approximately 95% of the sporadic 129MM CJD patients are characterized by cerebral deposition of type 1 PrP(Sc) and correspond to the classic clinical CJD phenotype. The rare 129MM CJD patients with type 2 PrP(Sc) are further subdivided in a cortical and a thalamic form also indicated as sporadic fatal insomnia. We observed two young patients with MM2-thalamic CJD. Main neuropathological features were diffuse, synaptic PrP immunoreactivity in the cerebral cortex and severe neuronal loss and gliosis in the thalamus and olivary nucleus. Western blot analysis showed the presence of type 2A PrP(Sc) . Challenge of transgenic mice expressing 129MM human PrP showed that MM2-thalamic sporadic CJD (sCJD) was able to transmit the disease, at variance with MM2-cortical sCJD. The affected mice showed deposition of type 2A PrP(Sc) , a scenario that is unprecedented in this mouse line. These data indicate that MM2-thalamic sCJD is caused by a prion strain distinct from the other sCJD subtypes including the MM2-cortical form. © 2012 The Authors; Brain Pathology © 2012 International Society of Neuropathology.

 6. VizieR Online Data Catalog: L1544 1.2 and 2mm emission maps (Chacon-Tanarro+, 2017)

  Science.gov (United States)

  Chacon-Tanarro, A.; Caselli, P.; Bizzocchi, L.; Pineda, J. E.; Harju, J.; Spaans, M.; Desert, F.-X.

  2017-07-01

  Millimeter observations of the pre-stellar core L1544 are presented. These observations were carried out at the IRAM 30m telescope, located at Pico Veleta (Spain) using the New IRAM KID Array (NIKA). The project number is 151-13. A region of 3°x3° was mapped using the Lissajous pattern at 1.2 and 2mm. The main beam widths are 12.5-arcsec at 1.2mm and 18.5 arcsec at 2mm. The KID array has a field-of-view is 1.8' at 1.2mm and 2.0' at 2mm. (2 data files).

 7. Intravascular optical-resolution photoacoustic tomography with a 1.1 mm diameter catheter.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xiaosong Bai

  Full Text Available Photoacoustic imaging is an emerging technology that can provide anatomic, functional, and molecular information about biological tissue. Intravascular spectroscopic and molecular photoacoustic imaging can potentially improve the identification of atherosclerotic plaque composition, the detection of inflammation, and ultimately the risk stratification of atherosclerosis. In this study, a first-of-its-kind intravascular optical-resolution photoacoustic tomography (OR-PAT system with a 1.1 mm diameter catheter is developed, offering optical-diffraction limited transverse resolution as fine as 19.6 μm, ∼ 10-fold finer than that of conventional intravascular photoacoustic and ultrasonic imaging. To offer complementary imaging information and depth, the system also acquires co-registered intravascular ultrasound images in parallel. Imaging of an iliac stent and a lipid phantom shows that the high resolution and contrast of OR-PAT can enable improved stent implantation guidance and lipid identification. In the future, these capabilities may ultimately improve the diagnosis and interventional treatment of vulnerable atherosclerotic plaques, which are prone to cause thrombotic complications such as myocardial infarction and stroke.

 8. Structure for an LHC 90 mm $Nb_{3}Sn$ quadrupole magnet

  CERN Document Server

  Hafalia, Aurelio R; Caspi, S; Dietderich, D R; Ferracin, P; Gourlay, S A; Hannaford, C R; Higley, H; Lau, B; Lietzke, A F; Liggins, N; Mattafirri, S; McInturff, A D; Nyman, M A; Sabbi, G L; Scanlan, R M; Swanson, J

  2005-01-01

  A full-scale mechanical model of the LHC Nb/sub 3/Sn quadrupole magnet structure has been designed, built and tested. The structure will support a 90 mm bore, lm long magnet prototype as part of the US LHC Accelerator Research Program (LARP). The structure utilizes Bladder and Key Technology to control and transfer pre-stress from an outer aluminum shell to an inner coil. Axial aluminum rods take care of pre-stress at the ends-ensuring that the coil is fully constrained along all three axes. The outer aluminum shell and an inner "dummy coil" (aluminum tube) were extensively instrumented with strain gauges. The gauges were used to monitor and map the effectiveness of the stress relation between the loading structure and a "dummy" coil through varying mechanical load conditions-from bladder and key pre- stress at room temperature through cool-down. Test results of the stress distribution in the structure and the in dummy coil is reported and compared with expected results calculated with the structural analysis...

 9. Electromagnetic modelling of GaAs membrane supported mm-wave receivers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Neculoiu, D [IMT Bucharest, 32B Erou Iancu Nicolae str., 72996, Bucharest (Romania); Electronics Department, POLITEHNICA University of Bucharest, 1-3 Iuliu Maniu Av., 061071 Bucharest (Romania); Muller, A [IMT Bucharest, 32B Erou Iancu Nicolae str., 72996, Bucharest (Romania); Konstantinidis, G [MRG-IESL-FORTH Heraklion, PO Box 1527, Crete (Greece)

  2006-04-01

  This paper presents a new electromagnetic modelling approach for the design of GaAs membrane supported monolithically integrated mm-wave receivers. The receivers structures are divided into membrane supported sections and bulk GaAs supported sections. Each block is modelled and designed using the full-wave electromagnetic simulation software Zeland IE3D. The Schottky diode is included in the model using the internal port feature. The design steps include the Schottky diode experimental characterization, design and measurements of membrane supported antenna demonstrators and linear/nonlinear simulations of the final receiver structures. The fabrication processes is based on GaAs micromachining. Two types of video detection receivers were designed, fabricated and tested: a 38 GHz double folded slot antenna receivers and a 45 GHz Yagi-Uda antenna receiver. Both circuits monolithically integrated the antenna with the Schottky diode on the same 2.2 {mu}m thin semiinsulating GaAs membrane. The experimental results demonstrate an isotropic voltage sensitivity of 3000 mV/mW at 38 GHz and 6000 mV/mW at 45 GHz, respectively. The measurements validate the modelling approach and open a window of opportunity for the development of innovative RF MEMS architectures operating at higher frequency, up to the sub-millimetre wave frequency range.

 10. Electromagnetic modelling of GaAs membrane supported mm-wave receivers

  Science.gov (United States)

  Neculoiu, D.; Muller, A.; Konstantinidis, G.

  2006-04-01

  This paper presents a new electromagnetic modelling approach for the design of GaAs membrane supported monolithically integrated mm-wave receivers. The receivers structures are divided into membrane supported sections and bulk GaAs supported sections. Each block is modelled and designed using the full-wave electromagnetic simulation software Zeland IE3D. The Schottky diode is included in the model using the internal port feature. The design steps include the Schottky diode experimental characterization, design and measurements of membrane supported antenna demonstrators and linear/nonlinear simulations of the final receiver structures. The fabrication processes is based on GaAs micromachining. Two types of video detection receivers were designed, fabricated and tested: a 38 GHz double folded slot antenna receivers and a 45 GHz Yagi-Uda antenna receiver. Both circuits monolithically integrated the antenna with the Schottky diode on the same 2.2 µm thin semiinsulating GaAs membrane. The experimental results demonstrate an isotropic voltage sensitivity of 3000 mV/mW at 38 GHz and 6000 mV/mW at 45 GHz, respectively. The measurements validate the modelling approach and open a window of opportunity for the development of innovative RF MEMS architectures operating at higher frequency, up to the sub-millimetre wave frequency range.

 11. Prospects for mm-wave aperture synthesis from spaceborne and aerial platforms

  Science.gov (United States)

  Harvey, Andrew R.; Appleby, Roger

  2000-10-01

  Passive imaging using mm-waves offers very significant advantages in scientific and military surveillance. However, the relatively long wavelengths mean that for the resolutions that are sought, the input aperture of the imager needs to be quite large, typically in excess of one meter. Deployment of conventional dish antennas of these dimensions on aircraft and in Low Earth Orbit is highly problematic. The use of snapshot synthetic aperture interferometric radiometry (SAIR) offers an attractive route to integrating a two-dimensional antenna array into the structure of an aircraft so that the transverse dimensions of the antenna can be almost as large as the aircraft. We report here a study into the feasibility of deployment of a SAIR on unmanned airborne vehicles and the achievable performance parameters. The critical considerations are the achievement of acceptable sensitivity and angular resolution from a SAIR that does not require excessive complexity. It is shown that traditional approaches based on fully sampling the spatial frequencies in the scene are unable to simultaneously meet all of these criteria, but a that a SAIR based on thinned sampling of the spatial frequencies shows promise.

 12. QM/MM Study of the Conversion of Oxophlorin Into Verdoheme by Heme Oxygenase.

  Science.gov (United States)

  Alavi, Fatemeh Sadat; Zahedi, Mansour; Safari, Nasser; Ryde, Ulf

  2017-11-01

  Heme oxygenase is an enzyme that degrades heme, thereby recycling iron in most organisms, including human. Pervious density functional theory (DFT) calculations have suggested that iron(ІІI) hydroxyheme, an intermediate generated in the first step of heme degradation by heme oxygenase, is converted to iron(ІІІ) superoxo oxophlorin in the presence of dioxygen. In this paper, we have studied the detailed mechanism of conversion of iron(ІІІ) superoxo oxophlorin to verdoheme by using combined quantum mechanics and molecular mechanics (QM/MM) calculations. The calculations employed the B3LYP method and the def2-QZVP basis set, considering dispersion effects with the DFT-D3 approach, obtaining accurate energies with large QM regions of almost 1000 atoms. The reaction was found to be exothermic by -35 kcal/mol, with a rate-determining barrier of 19 kcal/mol in the doublet state. The protein environment significantly affects the reaction by decreasing the reaction and activation energies and changing the structures by providing strategic hydrogen bonds.

 13. Production optimization of invertase by Lactobacillus brevis Mm-6 and its immobilization on alginate beads.

  Science.gov (United States)

  Awad, Ghada E A; Amer, Hassan; El-Gammal, Eman W; Helmy, Wafaa A; Esawy, Mona A; Elnashar, Magdy M M

  2013-04-02

  A sequential optimization strategy, based on statistical experimental designs, was employed to enhance the production of invertase by Lactobacillus brevis Mm-6 isolated from breast milk. First, a 2-level Plackett-Burman design was applied to screen the bioprocess parameters that significantly influence the invertase production. The second optimization step was performed using fractional factorial design in order to optimize the amounts of variables have the highest positive significant effect on the invertase production. A maximal enzyme activity of 1399U/ml was more than five folds the activity obtained using the basal medium. Invertase was immobilized onto grafted alginate beads to improve the enzyme's stability. Immobilization process increased the operational temperature from 30 to 60°C compared to the free enzyme. The reusability test proved the durability of the grafted alginate beads for 15 cycles with retention of 100% of the immobilized enzyme activity to be more convenient for industrial uses. Copyright © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 14. DICOM to print, 35-mm slides, web, and video projector: tutorial using Adobe Photoshop.

  Science.gov (United States)

  Gurney, Jud W

  2002-10-01

  Preparing images for publication has dealt with film and the photographic process. With picture archiving and communications systems, many departments will no longer produce film. This will change how images are produced for publication. DICOM, the file format for radiographic images, has to be converted and then prepared for traditional publication, 35-mm slides, the newest techniques of video projection, and the World Wide Web. Tagged image file format is the common format for traditional print publication, whereas joint photographic expert group is the current file format for the World Wide Web. Each medium has specific requirements that can be met with a common image-editing program such as Adobe Photoshop (Adobe Systems, San Jose, CA). High-resolution images are required for print, a process that requires interpolation. However, the Internet requires images with a small file size for rapid transmission. The resolution of each output differs and the image resolution must be optimized to match the output of the publishing medium.

 15. A NMR bioreactor setup for 5 mm high-resolution probes at 800 MHz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ramm, Paul [Department of Biophysics and Biophysical Chemistry, University of Regensburg (Germany); Department of Neurology, University of Regensburg (Germany); Institute of Molecular Regenerative Medicine, Paracelsus Medical University, Salzburg (Austria); Kremer, Werner; Kalbitzer, Hans Robert [Department of Biophysics and Biophysical Chemistry, University of Regensburg (Germany); Bogdahn, Ulrich [Department of Neurology, University of Regensburg (Germany); Aigner, Ludwig [Institute of Molecular Regenerative Medicine, Paracelsus Medical University, Salzburg (Austria)

  2010-07-01

  NMR spectroscopy (MRS) of cells and tissues provides a quantitative insight into cellular composition and metabolism. A common approach is MRS of cell extracts, which can be used to distinguish e.g. different neural cell types. MRS of living cells more closely resembles the in vivo situation, but is restricted due to unphysiological conditions in a NMR tube. Therefore, we are realizing a cell perfusion setup for a Bruker Avance 800 MHz spectrometer equipped with a 5 mm cryo probe. Immobilized cells can then be perfused with variably composed media saturated with a tunable gas mixture of N{sub 2}, O{sub 2}, and CO{sub 2}. Highly-resolved {sup 1}H-NMR spectra (FWHM<3 Hz) can be acquired with a temporal resolution <5 min. Based on our former investigations on stem cell-specific biomarkers of neural progenitor cells (NPCs), MRS of NPCs under controllable cell culture conditions will be the next step towards a metabolic profiling and biomarker screening of neurogenesis, leading to both a better understanding of stem cell metabolism and to a possible detection of neurogenesis in humans.

 16. Phase-locked Josephson flux flow local oscillator for sub-mm integrated receivers

  CERN Document Server

  Mygind, J; Dmitriev, P N; Ermakov, A B; Koshelets, V P; Shitov, S V; Sobolev, A S; Torgashin, M Y; Khodos, V V; Vaks, V L; Wesselius, P R

  2002-01-01

  The Josephson flux flow oscillator (FFO) has proven to be one of the best on-chip local oscillators for heterodyne detection in integrated sub-mm receivers based on SIS mixers. Nb-AlO sub x -Nb FFOs have been successfully tested from about 120 to 700 GHz (gap frequency of Nb) providing enough power to pump an SIS mixer (about 1 mu W at 450 GHz). Both the frequency and the power of the FFO can be dc-tuned. Extensive measurements of the dependence of the free-running FFO linewidth on the differential resistances associated with both the bias current and the control-line current (applied magnetic field) have been performed. The FFO line is Lorentzian both in the resonant regime, on Fiske steps (FSs), and on the flux flow step (FFS). This indicates that internal wide-band noise is dominant. A phenomenological noise model can account for the FFO linewidth dependence on experimental parameters. The narrow free-running FFO linewidth achieved, in combination with the construction of a wide-band phase-locked loop (PLL...

 17. Analogue saturation limit of single and double 10 mm microchannel plate photomultiplier tubes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milnes, J. S., E-mail: james.milnes@photek.co.uk; Conneely, T. M. [Photek Ltd., 26 Castleham Road, St Leonards on Sea, East Sussex TN38 9NS (United Kingdom); Horsfield, C. J. [AWE Aldermaston, Reading, Berkshire RG7 4PR (United Kingdom)

  2016-11-15

  Photek are a well-established supplier of microchannel plate (MCP) photomultiplier tubes (PMTs) to the inertial confinement fusion community. The analogue signals produced at the major inertial confinement fusion facilities cover many orders of magnitude, therefore understanding the upper saturation limit of MCP-PMTs to large low rate signals takes on a high importance. Here we present a study of a single and a double MCP-PMT with 10 mm diameter active area. The saturation was studied for a range of optical pulse widths from 4 ns to 100 ns and at a range of electron gain values: 10{sup 3} to 10{sup 4} for the single and 10{sup 4} to 10{sup 6} for the double. We have shown that the saturation level of ∼1.2 nC depends only on the integrated charge of the pulse and is independent of pulse width and gain over this range, but that the level of charge available in deep saturation is proportional to the operating gain.

 18. Absorption cross section of building materials at mm wavelength in a reverberation chamber

  Science.gov (United States)

  Micheli, D.; Delfini, A.; Pastore, R.; Marchetti, M.; Diana, R.; Gradoni, G.

  2017-02-01

  The reverberation chamber (RC) method is used to estimate the average absorption cross section of building materials at mm wave frequencies. Analysed samples include concrete, travertine and bricks of different types. The investigation is carried out in the frequency range between 50 GHz and 68 GHz, which is of interest in the next generation of mobile telecommunication system. A cylindrical cavity is transformed into a RC through the use of a mechanical model stirrer. The chamber field is statistically homogeneous and depolarized; therefore it can be used to probe the average response of the sample under test. In particular, through a differential measure of the average quality factor (average insertion loss) it is possible estimate the fraction of power absorbed by the sample under test. Several cube-shape samples have been characterized and compared. Obtained results show that analysed samples have remarkably different levels of the electromagnetic wave absorption, depending on both material density and chemical composition. The absorption of pure water is used as a baseline to determine the dynamic range of the measurement.

 19. Optimization of traceable coaxial RF reflection standards with 7-mm-N-connector using genetic algorithms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. Schrader

  2003-01-01

  Full Text Available A new coaxial device with 7-mm-N-connector was developed providing calculable complex reflection coefficients for traceable calibration of vector network analyzers (VNA. It was specifically designed to fill the gap between 0 Hz (DC, direct current and 250MHz, though the device was tested up to 10GHz. The frequency dependent reflection coefficient of this device can be described by a model, which is characterized by traceable measurements. It is therefore regarded as a “traceable model". The new idea of using such models for traceability has been verified, found to be valid and was used for these investigations. The DC resistance value was extracted from RF measurements up to 10 GHz by means of Genetic Algorithms (GA. The GA was used to obtain the elements of the model describing the reflection coefficient Γ of a network of SMD resistors. The DC values determined with the GA from RF measurements match the traceable value at DC within 3·10-3, which is in good agreement with measurements using reference air lines at GHz frequencies.

 20. Measurement of 9 mm cartridge case external temperatures and its forensic application.

  Science.gov (United States)

  Gashi, B; Edwards, M R; Sermon, P A; Courtney, L; Harrison, D; Xu, Y

  2010-07-15

  The external temperature of the cartridge cases of 9 mm parabellum ammunition during the firing sequence was measured by a series of methods. Using a thermal imaging camera was the most successful method and showed that aluminium alloy cases reached higher temperatures than did brass cases. Peak temperatures for brass cases were 336 K at the case mouth after 1.2 ms and 331 K at the case base after 2 ms. Corresponding temperatures for aluminium alloy cases were 363 K at the mouth after 0.8 ms and 372 K at the base after 1.2 ms. These times at temperature would not be sufficient to destroy any DNA residues left on the case. Measurement of the DNA of fired cartridges showed that DNA deposited on the cartridge case before firing was not affected by the temperatures reached during the firing sequence. Estimates of temperatures to be found in pure aluminium and mild steel cases were made, these indicating that pure aluminium would give higher temperatures than aluminium alloy and steel a lower temperature than for brass. (c) 2010 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.