WorldWideScience

Sample records for hodnoceni lidskeho faktoru

 1. Ārējās vides faktoru ietekmes uz banku darbību analīze.

  OpenAIRE

  Collenkopfa, Evija

  2009-01-01

  Ārējā vide ļoti ietekmē banku darbību. Tieši tās bankas, kuras vislabāk jūt ārējās vides izmaiņas, darbojas visveiksmīgāk. Bakalaura darba „Ārējās vides faktoru ietekmes uz banku darbību analīze” mērķis ir izanalizēt situāciju banku sektorā, raksturojot tā nozīmīgākos tieši un netieši ietekmējošās ārējās vides faktorus un to ietekmi uz banku darbību, kā arī sniegt priekšlikumus banku darbības uzlabošanai. Darbā tiks aplūkots banku sektors, tā attīstība, kā arī sniegts ārējās vides rakst...

 2. Augsnes faktoru ietekme uz arbuskulāro mikorizu pelēkajās kāpās rietumu Latvijas piekrastē

  OpenAIRE

  Dimbiere, Arta

  2015-01-01

  Arbuskulārā mikoriza palīdz augiem izdzīvot dažādos neparastos apstākļos pie lieliem traucējumiem. Kas ietekmē mikorizu? Darbā ir apkopoti dati par mikorizas frekvenci, intensitāti un arbuskulu daudzumu augu saknēs, kā arī dati par augsni. Analizējot mikorizu, augu sugas un augsnes datu tiek aplūkota sakarība starp šiem trim faktoriem. No tā izriet, ka mikorizas esamību ietekmē, gan augsnes faktori, gan pats augs.

 3. Serum Kreatinin Seviyelerinin Perkutan Nefrolitotripside Kanama Uzerine Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nevzat Can sener

  2015-06-01

  Sonuc: Calismamizda kreatinin degerlerinin PNL sonrasi kanama icin bir risk faktoru oldugu, serum kreatinin degerlerinin yuksekligi olan hastalarda, olmayanlara oranla hematokrit dususunun daha fazla oldugu gorulmektedir. [Cukurova Med J 2015; 40(2.000: 221-225

 4. Finansējuma piesaistes ietekmējošo faktoru izvērtējums uz atlīdzības modeļa balstītajās pūļa finansēšanas kampaņās Baltijas valstu kontekstā

  OpenAIRE

  Kalniņš, Jurģis

  2017-01-01

  Līdz ar globālās finanšu krīzes iestāšanos 2007. gadā, arvien lielāku popularitāti finansējuma piesaistes apsektā sāka gūt alternatīvie finanšu resursi,tajā skaitā pūļa finansēšana. Kamēr tradicionālā finansēšana un ietekmējošie faktori finansējuma piesaistē ir plaši pazīstami un pētīti, pūļa finansēšana kā salīdzinoši jauns koncepts zinātniskajā literatūrā ir vēl maz pētīts, kā arī empīriski pētījumi konkrēti par Baltijas valstu reģionu nav veikti. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot kādi i...

 5. Smaku piesārņojuma novērtējums un izplatības modelēšana Saldus novadā

  OpenAIRE

  Treinovska, Zane

  2012-01-01

  Bakalaura darbā dots smaku piesārņojuma teorētiskais raksturojums, novērtēts un modelēts smaku piesārņojums Saldus novadā, pielietojot Gausa dispersijas matemātisko modeli ALOHA. Modelēšana veikta 16 Saldus novada uzņēmumiem, kas tiek uzskatīti par potenciālajiem smaku emisiju avotiem, izmantojot 2010.gada datus. Pēc iegūtajiem rezultātiem smaku dispersija ir kartēta izmantojot ArcMap 10 datorprogrammu, nosakot piesārņojuma ietekmes zonas. Papildus veikta dažādu meteoroloģisko faktoru ietekme...

 6. Piegādes ķēdes vadības ietekme uz uzņēmumu konkurētspēju

  OpenAIRE

  Klaus Venus

  2014-01-01

  ANOTĀCIJA Ekonomiskā attīstība globalizācijas kontekstā liek uzņēmumiem meklēt efektīvākus ceļus, kā koordinēt informācijas, materiālu un naudas plūsmu, kas ieplūst uzņēmumā un izplūst no tā, kā arī saista dažādus uzņēmumus. Uzņēmumi tiecas rast veidus, kā sasniegt un saglabāt konkurētspēju. Mūsdienu izaicinājumi, ar kuriem saskaras uzņēmumi, ietver straujas dažādu faktoru izmaiņas, tai skaitā naftas un citu produktu cenu svārstības, dabas katastrofas (piemēram, zemestrīces), un politis...

 7. Pasaules autoražošanas krīze. Cēloņi un risinājumi.

  OpenAIRE

  Zaļlapa, Arturs

  2010-01-01

  Diplomdarbā ir izpētītās mūsdienu Autorūpniecības krīzes cēloņi un sekas. Autoražošana ir viena no svarīgākām nozarēm daudzās ekonomikas, tāpēc jebkuri nepareizi prognozi un lēmumi ir cieši saistīti ar ekonomisko un politisko nestabilitāti. Balstoties uz Ekonomisko ciklu teoriju un ar autoražošanu saistīto faktoru analīzi ir risināti šādi uzdevumi: tika izdarīta autoražošanas statistikas un hronoloģijas analīze; izmantojot iegūto informāciju ir noteikti krīzes apstākļi. Darbā gaita tika izsk...

 8. Datu pārraides diode

  OpenAIRE

  Grāveris, Valdis

  2015-01-01

  Pasaulē arvien biežāk notiek datorsistēmu “uzlaušana” un kompromitēšana. Datorsistēmas var saturēt gan klasificētu informāciju, kuras izpaušana ir nepieļaujama, gan infrastruktūru, kuras bojāšana var radīt smagas sekas un apdraudēt cilvēku dzīvības. Bieži vien informācijas izpaušanas vai datorsistēmas bojāšanas iemesls ir saistīts ar cilvēcisko faktoru. Cilvēks bieži vien izvēlas ērtības un acumirklīgus labumus, nevis drošu datorsistēmas aizsardzību. Datorsistēmu aizsardzībā, iepriekš m...

 9. Patērētāja izvēles un kultūrsociālās identitātes miejiedarbība. Latvijas alkoholisko dzērienu tirgus piemērs

  OpenAIRE

  Zakmane, Helēna

  2011-01-01

  Maģistra darba „Patērētāja izvēles un kultūrsociālās identitātes mijiedarbība. Latvijas alkoholisko dzērienu tirgus piemērs” mērķis ir izpētīt patērētāju uzvedību un viņu izvēli ietekmējošos faktorus no patērētāju kultūrsociālās identitātes aspekta, kā arī izpētīt šo faktoru ietekmi attiecībā uz alkoholisko dzērienu preču kategoriju. Patērniecības (sociālās realitātes kontekstā), preču fetišisma, patērētāja identitātes, patērētāju sabiedrības, patērētāju kultūras, patērētāju uzvedības un k...

 10. Faktori, kas negatīvi ietekmē SIA Zunde transport saimniecisko darbību transporta un loģistikas nozarē

  OpenAIRE

  Zīle, Agnese

  2013-01-01

  Bakalaura darbā „Faktori, kas negatīvi ietekmē SIA Zunde transport saimniecisko darbību transporta un loģistikas nozarē” ir pētīta SIA Zunde transport attīstība līdz 2011.gadam, kā arī nozares un citu ārējo faktoru negatīvā ietekme uz uzņēmējdarbību. Darbs sastāv no 3 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā nodaļā ir teorētisks ieskats uzņēmējdarbības loģistikā, tās būtībā un nozīmē. Nodaļā ir uzskaitīti loģistikas pamatdarbības virzieni un to nodrošināšanas veidi, to funkcijas...

 11. Korporatīvā sociālā atbildība: patērētāju uztveres un korporāciju komunikācijas analīze starptautiskajos tirgos uz McDonald's un Coca-Cola piemēra.

  OpenAIRE

  Teterins, Pāvels

  2016-01-01

  Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) komunikācijas efektivitātes pamats ir pielāgošanās patērētāju prasībām. Pētījuma mērķis bija uz McDonald’s un Coca-Cola sociālo tīklu KSA komunikācijas piemēra, izvērtēt to, vai kompānijas pielāgo KSA komunikāciju patērētāju vērtējumam par atbildīgu uzņēmējdarbību, un piedāvāt optimālu KSA komunikācijas struktūru. Demogrāfisko faktoru ietekme uz Latvijas, Vācijas un Austrālijas KSA vērtējumu praktiski netika novērota. Savukārt, salīdzinot valstis savā st...

 12. Eiropas Savienības uzņēmējdarbības vide start-up uzņēmumu attīstīšanai (salīdzinošā analīze ar ASV)

  OpenAIRE

  Kapenieks, Kristaps

  2014-01-01

  Maģistra darbā „Eiropas Savienības uzņēmējdarbības vide start-up uzņēmumu attīstīšanai (salīdzinošā analīze ar ASV)” tiek pētīts, kā uzņēmējdarbības vide ietekmē start-up uzņēmējdarbības aktivitāti un kur uzņēmējdarbības vide ir piemērotāka start-up uzņēmējdarbībai – Eiropas Savienībā vai ASV. Lai iegūtu atbildi uz šiem jautājumiem, maģistra darbā tiek pētīts, kas ir start-up uzņēmums un kā to ietekmē ārējā uzņēmējdarbības vide, salīdzināti vides faktoru dati par četrām Eiropas Savienības da...

 13. NEO-PI-R personības aptaujas konverģentā validitāte

  OpenAIRE

  Šteinberga, Inese

  2007-01-01

  Pētījuma mērķis bija noskaidrot NEO PI-R personības aptaujas konverģento validitāti. Šim nolūkam tika apskatītas korelācijas starp NEO PI-R, 16 PF un EPI testu vienādas pazīmes mērošām skalām. Papildus maģistra darba ietvaros tika noskaidroti EPI aptaujas ticamības rādītāji un 16 PF testa ticamības rādītāji, kā arī tika veikta 16PF testa katras skalas apstiprinošā faktoru analīze. Pētījumā piedalījās divas izlases. Pirmā izlase - 205 respondenti, kas tika atlasīti pēc nejaušības principa (...

 14. Economic, Cultural and Social Factors Influencing the Development of Gay Businesses and Places: Evidence from the European Union / Ekonomické, Kulturní A Sociální Faktory V Pozadí Rozvoje Gay Podniků A Míst: Situace V Evropské Unii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabiam Koessan

  2014-09-01

  Full Text Available Vznik gay čtvrtí a s nimi spojených gay podniků na konci 20. století byl objektem zájmu mnoha výzkumníků, ale pouze málo z nich - ve srovnání s případovými studiemi v kontextu národním - řešilo tuto otázku na úrovni celoevropské. Tato studie se zabývá rozvojem gay podniků a ne-rezidenčních míst za použití analýzy hlavních komponent aplikované na datech získaných ze Spartacus International Gay Guide 2007. Tento kvantitativní přístup je v oboru převážně kvalitativních geografií sexualit poněkud nezvyklý. Díky tomu byly identifikovány gay komodifikace a gay (neviditelnosti jako nejpravděpodobnější faktory vysvětlující prostorovou diverzitu zkoumaných gay míst. Tyto dva faktory jsou analyzovány z hlediska jejich spojitostí, specifik a regionální významnosti. Následně jsou hodnoceny interakce v rámci ekonomických, kulturních a sociálních faktorů působících při rozvoji gay podniků a gay ne-rezidenčních míst napříč Evropou.

 15. Factors affecting the actual yield of active substances from anthocyanin-rich berries / Faktory ovlivňující skutečný výtěžek aktivních látek z plodů bohatých na anthokyany

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Polášková A.

  2015-06-01

  Full Text Available Obsah anthokyanů v plodech (Sambucus nigra. Vaccinium myrtillus. Aronia melanocarpa a v některych produktech z plodů byl stanoven diferenčni spektrofotometrii, metodou doporučenou AOAC International (dřivějši Associace oficialnich analytickych chemiků. Metoda využiva reverzibilni transformace barevne formy anthokyanů na bezbarvou v zavislosti na pH. Postup i způsob hodnoceni byly upraveny tak, aby umožnily měřeni i u ne zcela přesně definovanych směsi anthokyanů. Byly optimalizovany podminky stanoveni (složeni pufrů, pH, stabilizace vzorků, referenčni standardy. Pomoci modifikovane metody byly změřeny anthokyany v různych matricich (plody, sirupy, vino s cilem vysvětlit možne ztraty aktivnich latek při zpracovani plodů a/nebo uchovavani produktů. Byly analyzovany vzorky vyrobků dostupnych v obchodni siti a doporučovanych obvykle jako cenny zdroj antioxidantů - v některych byl nalezen jen maly obsah anthokyanů. V modelovem uspořadani byly odděleně extrahovany anthokyany ze slupek a dužniny plodů Sambucus nigra. Ve všech vzorcich z různych kultivarů byly anthokyany přitomny převažně ve slupkach (až 90 % celkoveho obsahu. Tyto i dalši faktory je nutno brat v uvahu při vyvoji vhodne technologie, ktera by mohla podstatně zlepšit kvalitu vyrobků z plodů.

 16. Changes in decision-making skill and skill execution in soccer performance: The intervention study [Změny dovednosti v rozhodování a provedení činnosti ve fotbalovém výkonu: Intervenční studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrew Martin

  2011-06-01

  ých technicko-taktických modelů vyučování na rozvoj dovednosti v rozhodování a provedení činností s míčem v utkání u studentek. METODIKA: Dvě skupiny studentek (věk 20.9 ± 0.7 roků se zúčastnily 5-týdenní intervenčního fotbalového tréninku, který byl založen na technicko-taktickém modelu vyučování her, s frekvencí dvou 90-min. tréninkových jednotek týdně. U jedné skupiny studentek byl užit trénink s dominantní orientací na učení taktickým dovednostem, u druhé skupiny na technické dovednosti (CTA, resp. CTE skupina. Dovednosti v rozhodování a provedení činností s míčem byly hodnoceny před a po skončení intervence z videozáznamu utkání pomocí kategoriálního systému pozorování fotbalového výkonu (SPOS. Dovednosti s míčem byly navíc hodnoceny mimo utkání testovou baterií fotbalových dovedností (Mor, & Christian, 1979. VÝSLEDKY: Index provedení činnosti (SEI 0.58 ± 0.15 a 0.65 ± 0.11 zjištěný po intervenci u CTA, resp. u CTE metodou SPOS byl významně vyšší než před intervencí (0.46 ± 0.13, resp. 0.50 ± 0.09; p < 0.05, resp. p < 0.01. Podobně index rozhodování (DMI se významně zvýšil po intervenci jak u CTA studentek (z 0.70 ± 0.14 na 0.81 ± 0.12, p < 0.05, tak u CTE studentek (z 0.65 ± 0.11 na 0.75 ± 0.12, p < 0.05. ZÁVĚRY: Studie ukázala, že vyučovací model jak s převahou taktických úloh, tak s převahou technických úloh mohou u mladých dospělých jedinců vést k významným změnám výkonu v rozhodování a provedení činností s míčem v utkání. Studie naznačila, že na vývoji jak dovednosti v rozhodování v herních situacích, tak dovednosti v provedení herní činnosti s míčem se může značně podílet mechanismus implicitního učení.

 17. Identity of Innovative Multifunctional Material Manufacturing Business in Latvia / Inovatīvu Daudzfunkcionālo Materiālu Ražotāju Identitāte Latvijā

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geipele I.

  2015-08-01

  Full Text Available Publikācija sniedz veiktā zinātniski praktiskā pētījuma rezultātus, kura ietvaros tika noteikts Latvijas inovatīvu daudzfunkcionālo materiālu ražotāju darbības profils un identitāte. Pētījumā tika izmantota kompleksās analīzes metode, kas ietvēra ekspertu intervijas, uzņēmumu oficiāli reģistrēto datu kvalitatīvo analīzi, zinātniski praktisko aptauju, kā arī pētāmo uzņēmumu finanšu darbības rezultātu analīzi. Zinātniskais darbs sniedz izsmeļošu informāciju par mērķa uzņēmumu tehnoloģisko profilu un pēta, vai Latvijas mērķa ražošanas nozarē ir sinerģijas vai sīvās konkurences pazīmes. Šim zinātniskajam pētījumam ir noteikta aktualitāte saskaņā ar tā unikalitāti Latvijas valsts mērogā un atbilstība Viedās specializācijas stratēģijai. Pētījuma galvenie secinājumi ir saistīti ar uzņēmumu produkcijas komercializācijas ietekmējošo faktoru apzināšanu, sasniegtajiem finansiālajiem rezultātiem un plānotajiem attīstības virzieniem.

 18. Vývoj protokolu o pozorování dovedností pro sledge hokej - pilotní studie Development of a skills observation protocol for sledge ice hockey - pilot study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yves Vanlandewijck

  2007-02-01

  Full Text Available V průběhu několika posledních let vzrostly možnosti jedinců s tělesným postiženým zapojit se do fyzických činností. Z tohoto důvodu je uznáván význam zvládnutí sportovních dovedností ještě před samotnou účastí v soutěžích. O stále oblíbenějším sledge hokeji bylo dosud provedeno málo výzkumů. Hlavní složkou výkonu je analýza dovedností. Vzhledem k její uznávané důležitosti a současnému nedostatku příslušných výzkumů na tomto poli jsme při této studii využili videozáznamů z paralympijského sledge hokejového turnaje z Turína v roce 2006, které nám poskytly možnost vytvořit protokol o pozorování s podrobnými kritérii toho, co utváří vyspělé profesionální sledge hokejové dovednosti. Proběhly konzultace s odborníky z tohoto odvětví a jejich zpětná vazba nám umožnila vytvořit tento nástroj. Po dokončení protokolu jsme provedli pilotní vyhodnocení, pro které byli hráči vybíráni na základě statistik z paralympijských her. Tito hráči byli poté pomocí našeho protokolu hodnoceni. Bylo prokázáno, že protokol dokáže úspěšně rozlišovat hráče vyšší a nižší úrovně. Over the past few years opportunities have been increasing for individuals with physical disabilities to become involved in physical activities; hence there is a recognition of the importance of mastering sport skills before participation. Currently there is little research that has been performed on the increasingly popular sport of sledge hockey. A major component of performance is skill analysis. Having recognised its importance and the current unavailability of relevant research in the area, this study used video recordings of the Torino 2006 Paralympic sledge ice hockey tournament to provide a setting in which to produce a skill observation protocol with detailed criteria of what constitutes a mature professional sledge ice hockey skill. Experts in the field were

 19. Identity of Innovative Multifunctional Material Manufacturing Business in Latvia / Inovatīvu Daudzfunkcionālo Materiālu Ražotāju Identitāte Latvijā

  Science.gov (United States)

  Geipele, I.; Staube, T.; Ciemleja, G.; Zeltins, N.; Ekmanis, Yu.

  2015-08-01

  The publication comprises the results from the practical scientific investigation to define the profile and distinctions of the Latvian innovative multifunctional material manufacturing industry. The research is carried out by a holistic approach, including expert interviews, qualitative analysis of the official register data, practical survey, and financial data analysis. The paper seeks to give the detailed data on a technological profile of the mentioned representative companies, if there is a synergy or tough competition in the Latvian market. The current research is topical, because it is unique and does not have analogues in Latvia, and the research is timely due to correspondence with recently stated Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation in Latvia. The main findings are associated with recognition of the factors that make impact on commercialisation of the finished goods, obtained financial results and planned directions of development of the respondent companies. Publikācija sniedz veiktā zinātniski praktiskā pētījuma rezultātus, kura ietvaros tika noteikts Latvijas inovatīvu daudzfunkcionālo materiālu ražotāju darbības profils un identitāte. Pētījumā tika izmantota kompleksās analīzes metode, kas ietvēra ekspertu intervijas, uzņēmumu oficiāli reģistrēto datu kvalitatīvo analīzi, zinātniski praktisko aptauju, kā arī pētāmo uzņēmumu finanšu darbības rezultātu analīzi. Zinātniskais darbs sniedz izsmeļošu informāciju par mērķa uzņēmumu tehnoloģisko profilu un pēta, vai Latvijas mērķa ražošanas nozarē ir sinerģijas vai sīvās konkurences pazīmes. Šim zinātniskajam pētījumam ir noteikta aktualitāte saskaņā ar tā unikalitāti Latvijas valsts mērogā un atbilstība Viedās specializācijas stratēģijai. Pētījuma galvenie secinājumi ir saistīti ar uzņēmumu produkcijas komercializācijas ietekmējošo faktoru apzināšanu, sasniegtajiem finansiālajiem rezultātiem un pl

 20. Hodnocení vrcholového sportovního výsledku z pohledu různých typů publika Evaluation of the elite sports result from the viewpoint of different types of public

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marjeta Kovač

  2008-05-01

  Full Text Available Sportovní výsledek splňuje svůj pravý účel tehdy, je-li zaznamenán veřejností a podle příslušné odezvy nabývá případně dalších významných dimenzí. Význam sportovního výsledku je nejčastěji hodnocen intuitivně a na základě emocionálních reakcí a názorů na jeho důležitost v národním, nikoliv celosvětovém měřítku. Analýza hodnocení vrcholového sportovního výsledku dosaženého na nejvýznamnějších soutěžích odhaluje, že různé typy obecenstva hodnotí sportovní výsledky různě. Sportovní výsledek z podstatné části více uznává široká a odborná veřejnost, zatímco novináři jej oceňují nejméně. Posledně jmenovaní se snaží zůstat objektivní, když referují např. o jednorázové velké sportovní akci; nicméně novináři nedostatečně chápou to, že významný sportovní úspěch je výsledkem dlouhodobého tréninkového procesu. Odborná veřejnost si sportovních výsledků cení více než novináři; toto je zřejmě dáno tím, že odborníci chápou, jaký má předchozí trénink význam pro dosažený výsledek. Široká veřejnost sportovní výsledek oceňuje nejvíce, což ukazuje na dvě věci – za prvé, média sice mohou tvořit veřejné mínění, ale na širokou veřejnost mají malý vliv; za druhé, výsledky jsou hodnoceny zejména na emocionální bázi, zahrnující cestu k úspěchu, ne pouze okamžik dosažení výsledku. Lidé očividně touží po "velkých příbězích" a jejich "hrdinech", avšak média nejsou schopna tyto příběhy lidem prezentovat. A sports result fulfils its true goal only after monitoring the public and its response, and thus the result acquires additional important dimensions. The significance of a sports result is most often evaluated intuitively and on the basis of emotional reactions and beliefs about its importance on a national and not the worldwide level. An analysis of the evaluation of an elite

 1. Tělesné složení jako určující faktor aerobní zdatnosti a tělesné výkonnosti českých dětí Body composition as a determining factor in the aerobic fitness and physical performance of Czech children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Václav Bunc

  2006-02-01

  Full Text Available Tělesné složení (TS je možné použít jako kritérium aktuálního biologického stavu dětí – stavu rozvoje. Cílem naší studie bylo stanovit závislost parametrů tělesného složení a aerobní zdatnosti (VO2max.kg–1 a proměnných tělesné výkonnosti – počítaná celková práce (CTW a maximální výkon (MPO stanovené na běhátku u skupiny českých dětí. Závislost mezi běžně užívanými parametry aerobní zdatnosti (VO2max.kg–1, CTW a MPO a TS (% BF, FFM, BCM a ECM/BCM byla stanovena u 1235 dětí (756 chlapců a 479 děvčat ve věku 6 až 14 let. Aerobní zdatnost a tělesná výkonnost byly hodnoceny pomocí stupňovaného zatížení na běhacím koberci o stálém sklonu 5 %. Počáteční na věku závislá rychlost běhu byla zvyšována o 1 km.h–1 až do okamžiku subjektivního vyčerpání. Tělesné složení bylo hodnoceno pomocí celotělové bioimpedanční metody s využitím predikčních rovnic pro děti. Procento BF vykazovalo zápornou signifikantní korelaci s VO2max.kg–1 a CTW. Obojí jak FFM tak BCM pozitivně korelovalo s CTW, MPO a VO2max.kg–1. Koeficient ECM/BCM byl v negativním vztahu s VO2max.kg–1 a CTW. Závěrem lze konstatovat, že TS je významným funkčním determinantem v laboratorních podmínkách (zátěžový test na běhátku a v terénu (běžecký nebo chodecký test. Sledované proměnné, charakterizující TS, významně ovlivňují proměnné, které mohou definovat aerobní zdatnost. Výsledky dokládají, že jestliže není možné přímo měřit spotřebu kyslíku, lze k odhadu těchto proměnných využít parametrů tělesné výkonnosti a tělesného složení; toto může být velmi užitečné v případě velkých populačních studií. Body composition (BC may be used as a criterion of the actual biological state of children, in other words, their physical state of development. The aim of our study was to determine the interdependence of some

 2. O morfematskoj alternaciju talijanskom glagolu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tekavčić Tekavčić

  1972-12-01

  že uočiti. Poseban je paragraf (§ 32 posvećen konkretnoj ilustraciji nepredvidivosti morfematskih alternacija u današnjem talijanskom glagolu. Studija završava usporedbom vokalskih i konsonantskih alternacija: prve su u talijanskom jeziku ovisne u položaju naglaska, dakle prozodijskom faktoru, koji djeluje u glagolu (kategoriji riječi s mnoštvom očuvanih oblika i različitim položajima naglaska a gotovo nikako u imenici (koja je izgubila fleksiju te praktički ne poznaje skakanja akcenta; druge su naprotiv rezultat fonematskih procesa koji se odvijaju podjednako u imenicama i pridjevima kao i u glagolima. Time autor tumači činjenicu da su vokalske alternacije razmjerno dobro očuvane i vitalne u glagolu, dok imenički sistem praktički ne pokazuje vokalske nego samo konsonantske alternacije.

 3. Personality characteristics of Serbian male wheelchair and professional basketball players [Charakteristika osobnosti srbských basketbalistů-vozíčkářů a profesionálních basketbalistů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fadilj Eminović

  2012-06-01

  .[VÝCHODISKA: Sport jak sociální fenomén může mít velmi pozitivní vliv na zdraví a sociální situaci osob s postižením, které jej provozují. Velmi důležité místo mezi aktivitami postižených sportovců mohou zaujímat kolektivní sporty. CÍLE: Studie měla tyto cíle – a prošetřit charakteristiku osobnosti profesionálních basketbalistů a basketbalistů-vozíčkářů; b porovnat tyto charakteristiky dvou druhů sportovců. METODIKA: Pro účely této studie profesionální basketbalisté (N = 29 a basketbalisté-vozíčkáři (N = 25 vyplnili dotazník Cattell 16PF, v němž jsou ohodnoceny charakteristiky osobnosti. Rozdíly mezi oběma skupinami účastníků byly spočteny pomocí t-testu pro malé vzorky. VÝSLEDKY: Výsledky prokázaly výskyt rozdílů mezi oběma skupinami ve vyjádření určitých forem chování v rámci určitých dimenzí osobnosti. Basketbalisté-vozíčkáři zaznamenali vyšší skóre u faktoru M – roztržitost (t = –1,889; p = 0,046, což znamená, že se více za bývají sami sebou a svým vnitřním duševním stavem. Basketbalisté-vozíčkáři zaznamenali nižší skóre u faktorů C – emocionální stabilita (t = 2,097; p = 0,041, E – dominance (t = 3,530; p = 0,001, F – živost (t = 2,658; p = 0,010 a N – odloučenost (t = 2,527; p = 0,015. ZÁVĚRY: Basketbalisté-vozíčkáři jsou ve srovnání s profesionálními basketbalisty více emocionální; mají nižší sebeúctu, jsou méně připravení na týmovou práci a spolupráci; jsou naivní a skromní. Na základě těchto výsledků musejí trenéři, kteří pracují s basketbalisty-vozíčkáři, přizpůsobit své tréninkové metody, zejména ti trenéři, kteří dříve pracovali s hráči bez postižení. Vliv trenérů může také podnítit eventuální změny v některých z výše uvedených charakteristik basketbalistů-vozíčkářů žádoucím směrem.

 4. Vyhledávání prožitku u slovinských horolezkyň a horolezců Sensation seeking in Slovenian female and male mountain climbers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tanja Kajtna

  2008-04-01

  Full Text Available Naše pojednání se zaměřuje na odlišnosti ve vyhledávání prožitku ("sensation seeking" u sportovkyň a sportovců, kteří se věnují vysoce rizikovým sportům. Existuje několik studií (Cox, 1994; Tušak & Tušak, 2001; Erjavec, 2002, jež udávají, že sportovkyně a sportovci si jsou podobnější než ženy a muži v obecné populaci, tj. sportovkyně vykazují více "tradičně mužských" charakteristik. Tyto studie se zaměřují zejména na osobnost, úzkost a agresi; těmito otázkami jsme se chtěli zabývat v oblasti vyhledávání prožitku. Vyhledávání prožitku bylo v oblasti vysoce rizikových sportů dobře prozkoumáno – u mužů byly zaznamenány vyšší potřeby vyhledávání prožitku, ale rozdíly mezi pohlavími v oblasti vysoce rizikových sportů doposud nebyly dobře probádány. Našeho výzkumu se zúčastnilo 33 horolezců, z toho 15 mužů a 18 žen a nepřihlíželo se k věkovým rozdílům. Použili jsme Zuckermanův dotazník Sensation seeking scale IV, jenž zkoumá vyhledávání prožitku za pomoci 5 faktorů, jimiž jsou všeobecný faktor; faktory podstoupení rizika; faktor hledání zkušenosti; faktor odtlumení (disinhibice a faktor vnímavosti nudy. Mezi horolezkyněmi a horolezci nebyly nalezeny rozdíly s výjimkou tendence ke statistické významnosti u faktoru odtlumení, jenž je v souladu s některými předchozími výzkumy. Náš závěr je ten, že horolezkyně a horolezci ve Slovinsku jsou si rovni v potřebách vyhledávání prožitku a lze je považovat za homogenní vzorek. Our paper focuses on differences in sensation seeking between male and female athletes who engage in high risk sports. There are several studies (Cox, 1994; Tušak & Tušak, 2001; Erjavec, 2002, which indicate that male and female athletes are more similar than males and females in the general population, female athletes thus show more "traditionally male" characteristics. These studies mainly focus

 5. Muscle activation in healthy subjects during single step up [Aktivace svalů u zdravých osob při nákroku na schod

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaroslav Opavský

  2010-03-01

  muscle → right gluteus maximus muscle. Greater differences in the sequence of the muscle involvement were found on the side of the supporting leg. CONCLUSIONS: In conclusion, the findings have indicated that there exists variability in patterns of muscle activation during the step up task.[VÝCHODISKA: Nákrok na schod je součástí běžných denních motorických aktivit. Při jeho provádění musí být tělo schopno udržovat rovnováhu a stabilní vzpřímenou posturu za současného průběhu volního pohybu. K tomuto účelu vytváří centrální nervová soustava různé motorické programy, specifické pro daný úkol a obsahující předem programované sekvence zapojování svalů k zajištění provedení vlastního pohybu a k udržení postury během vykonávaného pohybu. CÍLE: Cílem práce bylo určení časové posloupnosti zapojení vybraných svalů trupu a dolních končetin při nákroku na schod. Dalším cílem bylo zjištění nejběžnějšího vzoru zapojování svalů v této modelové pohybové aktivitě u zdravých osob. METODIKA: U této práce byla snímána bilaterálně elektromyografická aktivita m. gluteus maximus, m. biceps femoris a m. erector spinae (v jeho lumbální části. Spolu s elektromyografickým signálem snímaným povrchovými elektrodami byl zaznamenáván i vizuální záznam provedení nákroku na schod. Soubor tvořilo 16 zdravých mladých probandů, všichni praváci (5 mužů, průměrný věk 23,6 let a 11 žen, průměrný věk 23,2 let, u kterých byly anamnesticky vyloučeny úrazy dolních končetin a páteře. Na povel nakročili probandi spontánní rychlostí na schod (výška schodu = 20 cm pravou dolní končetinou. Pohybový úkol končil došlápnutím levou dolní končetinou na schod. Elektromyografické záznamy jednotlivých svalů byly hodnoceny z hlediska časového nástupu aktivace svalů ve vztahu k začátku pohybu pravé dolní končetiny, který byl určen podle videozáznamu. Časy n

 6. Return to play after health complications associated with infectious mononucleosis guided on autonomic nervous system activity in elite athlete: A case study [Rekonvalescence po infekční mononukleóze řízená na základě aktivity autonomního nervového systému u vrcholového sportovce: Kazuistika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaroslav Větvička

  2012-06-01

  transaminase level. We suggest that a combination of both non-invasive SA HRV and periodic assessment of biochemical indicators of liver state seems to be a promising strategy for determination of safe application of training load during convalescence after IM.[VÝCHODISKA: Infekční mononukleóza (InM je závažným onemocněním vyvolané Epstein-Barr virem, které vyžaduje okamžité přerušení tréninku. CÍLE: Hlavním cílem naší práce bylo vytvořit optimální rekondiční program pro vrcholového sportovce po recidivě InM, který povede k jeho bezpečnému návratu do vrcholového sportu. METODIKA: Řízená rekonvalescence trvala téměř tři měsíce. Dávkování zatížení bylo podřízeno aktuální úrovni aktivity autonomního nervového systému (ANS, která byla opakovaně diagnostikována metodou spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SA VSF. Hodnoceny byly individuální parametry: spektrální výkon v oblasti velmi nízké frekvence (PVLF (0,02-0,05 Hz; výkon v oblasti nízké frekvence (PLF (0,05-0,15 Hz; výkon v oblasti vysoké frekvence (PHF (0,15-0,50 Hz; celkový spektrální výkon (PT (0,02-0,50 Hz; poměry PVLF/PHF a PLF/PHF a srdeční frekvence (SF. Dále byla aktivita ANS posuzována pomocí komplexních indexů SA HRV: indexu vagové aktivity, sympatovagové balance a celkového skóre. V práci bylo hodnoceno i subjektivní vnímání zatížení společně s ranní únavou. Prováděny byly také biochemické analýzy aktivity vybraných jaterních enzymů. VÝSLEDKY: Během rekonvalescence došlo ke zvýšení průměrné hodnoty PT, které doprovázelo zvýšení poměru PVLF/PHF a PLF/PHF. Mezi jednotlivými etapami rekonvalescence nedošlo k signifikantním změnám u žádného z komplexních indexů SA HRV. V lehu a především ve stoji byl zaznamenán signifikantní pokles SF. Dále byl během rekonvalescence pozorován signifikantní vzestup subjektivně vnímaného zatížení a v poslední etapě do

 7. Components/factors of the Czech version of the Physical Self Perception Profile (PSPP-CZ among high school students [Komponenty/faktory české verze dotazníku tělesného sebepojetí (PSPP-CZ u středoškolských studentů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vlastimil Kudláček

  2010-12-01

  ředoškolští studenti z pěti škol reprezentujících tři typy škol v České republice, a to 666 chlapců a 403 dívek. Průměrný věk účastníků byl 17,00 (± 1,34 let u chlapců a 16,63 (± 1,39 let u dívek. Účastníci obdrželi soubor testů obsahující českou verzi PSPP (Fox, 1990. PSPP má čtyři subškály: a sportovní dovednosti – SPORT; b atraktivita postavy – TĚLO; c fyzická síla a muskulatura – SÍLA; a d fyzická příprava a cvičení – KONDICE (Fox, 1990. VÝSLEDKY: Údaje byly analyzovány za pomoci SPSS PC 11.0. Měřítko interní konzistence Cronbachova alfa zahrnovalo: a subškálu sportu (muži = 0,86, ženy = 0,86; b subškály tělesné kondice (muži = 0,82, ženy = 0,85; c subškály atraktivity postavy (muži = 0,78, ženy = 0,88; a d subškálu síly (muži = 0,87, ženy = 0,85. Nejprve jsme zjistili, že struktura sebepojetí u českých středoškoláků je odlišná od původní PSPP populace z Anglie (Fox, 1990. Naše zjištění korespondují s výsledky zjištěnými mezi vlámskými dospělými (Van de Vliet et al., 2002; Ferreira & Fox, 2007, kde komponenty sportu a kondice byly také součástí jednoho faktoru. Ve struktuře tělesného sebepojetí existují jasné, přesné rozdíly podmíněné kulturními a jazykovými odlišnostmi. Zjištění o interní reliabilitě a validitě obsahu naznačují, že dotazník se třemi subškálami lze u české populace použít jako účinný a spolehlivý nástroj. ZÁVĚRY: Doporučujeme použití PSPP-CZ se třemi škálami pro použití mezi mládeží ke zkoumání role tělesného sebepojetí jako určujícího činitele pohybové aktivity/neaktivity a zdravého životního stylu.