WorldWideScience

Sample records for hladiska dlhodobej bezpecnosti

 1. Legislation of Renewable Energy Sources In Slovakia / Legislatívna Úprava Obnoviteľných Zdrojov Energie Na Slovensku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marišová Eleonóra

  2015-12-01

  Full Text Available Pestovanie energetickych rastlin a drevin na poľnohospodarskej pode a ďalšie využitie ich energie predstavuje zasadny vyznam pre realizaciu dlhodobej strategie Slovenska v oblasti ziskavania a využivania obnoviteľnych zdrojov energie (OZE. Energeticke rastliny spĺňaju ciele strategie Europa 2020 a prispievaju k diverzifi kacii energetickych zdrojov. Prispevok vychadza z pravnych predpisov EU a narodnej legislativy upravujucej OZE. Analyzovane su Smernica 2009/28/ES Europskeho parlamentu a Rady z 23. aprila 2009 o podpore využivania energie z obnoviteľnych zdrojov a o zmene a naslednom zrušeni smernic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Tema obnoviteľnych zdrojov energie je integrovana do Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020. Konkretne Akčny plan pre biomasu 2008-2013, Strategia vyššieho využitia obnoviteľnych zdrojov energie na Slovensku a Strategia energetickej bezpečnosti Slovenska bola prijata až do roku 2030. Trvalo udržateľne využivanie poľnohospodarskej pody, jeho riadenie a využivanie, ako aj ochrana jeho kvality a funkcie su upravene zakonom č 220/2004 Zb. o ochrane a využivani poľnohospodarskej pody a ktorym sa meni zakon č. 245/2003 Zb., o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životneho prostredia a o zmene niektorych zakonov v zneni neskoršich predpisov, ktory nadobudol učinnosť 1. maja 2004. Zakon č. 57/2013 Zb., ktory je platny od 1. aprila 2013, stanovuje zasady a postup zriaďovania plantaži rychlorastucich drevin na poľnohospodarskej pode. Slovenska pravna uprava zaviedla register rychlo rastucich drevin na každom okresnom urade (72, na pozemkovom a lesnom odbore na Slovensku. Prieskum tychto registrov ukazuje, že tato pravna uprava podporuje poľnohospodarov, aby začali použivať marginalne pody pre rychlo rastuce dreviny.

 2. Evaluation of the radon risk from the geologic under-gown of towns with number of inhabitants more than 10000 and of district towns with high and middle radon risk; Hodnotenie radonoveho rizika z geologickeho podlozia miest s poctom obyvateov nad 10000 a okresnych miest s vysokym a strednym radonovym rizikom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bezak, J [Uranpress, s.r.o., Frana Krala 2, 05280 Spisska Nova Ves (Slovak Republic); Society, Slovak Geological; Society, Slovak Miner; Society of Nuclear Medicine and Radiation Hygieny of the Slovak Medicine Society

  1998-12-31

  % which are assigned into low, middle and high radon risk, respectively. 1 tabs., 12 refs. [Slovensky] Hlavnym cielom tohto orientacneho inziniersko-geologickeho prieskumu bolo dat charakteristiku vybranych miest obyvatelov nad 10000 a okresnych miest s vysokym a strednym radonovym rizikom z hladiska zivotneho prostredia a pobytovych priestorov radonom z geologickeho podlozia a tiez radioaktivitou formou zatriedenia daneho mesta do kategorii radonoveho rizika v mierke 1:10000 v ramci celeho uzemia Slovenskej republiky. Bolo vybranych celkovo 29 miest pre meranie radonoveho rizika a dalsich 25 okresnych miest , v ktorych bolo aspon na casti uzemia zistene stredne alebo vysoke radonove riziko. Konkretne terenne merania boli robene systemom referencnych ploch. Jedna referencna plocha pozostavala z 15 odberov podneho vzduchu z hlbky 0.8 m, alebo podla konkretnych terennych podmienok aj zmensenej. Jednotlive odberne body na referencenej ploche boli rozmiestnene v sieti 3 x 5 bodov v obdlzniku 30 x 40 m. V strede refencnej plochy bola priamo na povrchu merana spektrometria gama, ktorou sa zmerala prirodna radioaktivita na danej ploche v jej jednotlivych zlozkach (K, U, a Th) a bol hlbeny vrt do hlbky cca 2 m, z ktoreho bola odobrata vzorka na laboratornu granulometricku analyzu. Celkove bolo premeranych 905 referencnych ploch radonoveho rizika, odvrtanych 905 vrtov na odber vzorky na granulometricku analyzu a na kazdej referencnej ploche bola zmerana spektrometria gama - 905 merani. Mapy radonoveho rizika jednotlivych miest su zostavene v mierke 1:10000. Jednotlive mapy obsahuju nasledujuce zakladne udaje: lokalizaciu referencnych ploch (RP) s ciselnym oznacenim a vyznacenou hodnotou koncentracie U-235, stupen plynovej priepustnosti hornin na RP, charakteristiku radonoveho rizika na jednotlivych RP, celkove radonove riziko referencnej plochy. Referencne plochy su v pomere priblizne 51 % : 46 % : 3 %, zaradene do nizkeho, stredneho a vyskoeho radonoveho rizika, zodpovedajuco.