WorldWideScience

Sample records for hiv-positive en risikoreducerende behandling

 1. Mentaliseringsbaseret behandling og musikterapi

  Hannibal, Niels

  2013-01-01

  Denne artikel behandler spørgsmålet, om mentaliseringsbaseret terapi er en metode der medfører et skift i terapeutisk forholdemåde for analytisk orienterede musikterapeuter i arbejde med patienter med personlighedsforstyrrelse. Artiklen skal ses om en del af den teoretiske integrationer af MBT i ...

 2. Dilemmaer i musikterapeutisk behandling af en traumatiseret flygtning med musikerbaggrund

  Bolette Daniels Beck

  2016-12-01

  Full Text Available Denne artikel præsenterer et single case-studie af et receptivt musikterapiforløb med en 55-årig syrisk flygtning, som har været udsat for fængsling og tortur på grund af sine aktiviteter som protestsanger og musiker. Der beskrives problemstillinger og dilemmaer relateret til at anvende musik, der både kan trigge traumer, men også vække indre ressourcer. Kortlægning af patientens forskellige personlighedsdele og musikkens evne til integration af dem vil blive belyst gennem teorien om strukturel dissociation.

 3. Mentaliseringsbaseret behandling og musikterapi

  Niels Hannibal

  2013-06-01

  Full Text Available Denne artikel behandler spørgsmålet, om mentaliseringsbaseret terapi er en metode der medfører et skift i terapeutisk forholdemåde for analytisk orienterede musikterapeuter i arbejde med patienter med personlighedsforstyrrelse. Artiklen skal ses om en del af den teoretiske integrationer af MBT i musikterapi med denne målgruppe. Artiklen ser på de forskrifter til mentaliseringsfremmende tiltag som Allan, Fonagy og Bateman (2010 beskriver. Artiklens konklusion er dels af MBT’s krav til forholdemåde og interventionsfokus er et skift i forhold til traditionel analytisk orienteret terapi, bl.a. i forhold til fokus på her og nu, og øget fokus på implicit relationel læring, men siger samtidig at musikterapi allerede lever op til og i forvejen anvender disse elementer i musikterapi qua ligheden mellem klinisk improvisation (Wigram 2004 og implicit relationel viden (Stern 2010.

 4. Teknologiers mellemkomst i ambulant behandling og egenomsorg

  Ballegaard, Stinne Aaløkke; Aarhus, Rikke

  2009-01-01

  Vigtige tendenser i den danske sundhedssektor i disse år er centralisering af behandling og øget egenomsorg. Teknologi ses ofte som en del af denne udvikling, omend der eksisterer både dystopiske og utopiske forestillinger om, hvorvidt teknologi fremmedgør eller støtter patienten. I denne artikel...

 5. Receptindløst anti-osteoporotisk behandling i Danmark

  Hansen, Carrinna; Konradsen, Hanne; Pedersen, Birthe D.

  den farmaceutiske behandling er fortsat uklare. Formål: At opnå en dybere forståelse af patienters liv med osteoporose ved at bestemme omfanget af, samt beskrive faktorer vedrørende receptindløst compliance og vedholdenhed af oral anti-osteoporotisk behandling blandt nye brugere af oral anti......-osteoporotisk medicin i Danmark. Metode: En epidemiologisk registerbaseret national åben kohorte undersøgelse af compliance og vedholdenhed af anti-osteoporotisk behandling. Undersøgelsen omfattede 100.949 mænd og kvinder. Statistiske analyser blev anvendt til at forklare årsager til behandlingssvigt, herunder backward...... præparater, hormon behandling, prednisolon og anti-depressiva, ko-morbiditeter særligt 3 og derover, lunge og reumatologisk lidelser. Konklusion: Studiets fund bidrager med ny viden vedrørende compliance problematikken, ved at beskrive afgørende faktorer for potentielle risikogrupper. Resultaterne peger...

 6. Relación entre el virus humano herpes 8 y el sarcoma de Kaposi en pacientes positivos y negativos para el VIH Relationship between human herpes virus 8 and Kaposi sarcomain HIV positive and negative patients

  BEATRIZ OROZCO

  2007-09-01

  Full Text Available Introducción. Parece existir una relación de causalidad entre la infección por el virus humano herpes 8 ( human Herpesvirus 8, HHV-8 y el desarrollo de sarcoma de Kaposi, especialmente en la población positiva para virus de inmunodeficiencia humana (VIH. Objetivo. Fue determinar la relación entre los resultados serológicos positivos para HHV-8 y el sarcoma de Kaposi en pacientes positivos y negativos para VIH de Medellín, buscando la relación con distintas variables. Materiales y métodos. Es un estudio descriptivo, de cohorte, prospectivo, del suero de 98 pacientes de diferentes instituciones de salud de Medellín, los cuales se dividieron en cuatro grupos para determinar por inmunofluorescencia su seropositividad frente a HHV-8 y poder asociar en forma univariada y bivariada con diferentes variables. Resultados. Se estudiaron 98 sueros. En el grupo de pacientes con sarcoma de Kaposi y VIH, 83,3% fueron positivos para HHV- 8, en el grupo sin sarcoma de Kaposi pero con sífilis, 20,8% fueron positivos para HHV-8, en el grupo sin sarcoma de Kaposi pero VIH positivos, 8% fueron positivos para HHV-8 y en el grupo de sueros de banco de sangre, 4% fueron positivos para HHV-8. La presencia de sarcoma de Kaposi no tuvo relación con la evolución de la enfermedad por VIH ni con el recuento de CD4/ml. Conclusiones. El HHV-8 circula en nuestro medio y existe una relación entre la infección por este virus y el desarrollo de sarcoma de Kaposi, especialmente en pacientes con enfermedades de transmisión sexual y VIH positivos.Background: Apparently, there is a relationship between human Herpesvirus 8 (HHV-8 infection and Kaposi´ sarcoma, especially in HIV-positive population. Objectives: To define the relationship between seropositivity against HHV- 8 and Kaposi´ sarcoma in an HIV positive and negative population from Medellín, looking for its relationship with different variables. Methods: It is a descriptive, cohort, prospective study which

 7. Eksperimentel bakteriofagterapi til behandling af kronisk Pseudomonas aeruginosaotitis hos hund

  Moodley, Arshnee; Mølgaard, Jesper

  2016-01-01

  Vi beskriver en case med anvendelsen af bakteriofager til behandling af kronisk otitis forårsaget af multiresistente Pseudomonas aeruginosa som en sidste behandlingsmulighed før aflivning. Trods gentagne behandlinger, både topikalt og systemisk, med op til seks forskellige antibiotika over en...

 8. Nutrition and HIV-Positive Pregnancy

  Montgomery, Kristen S.

  2003-01-01

  When an HIV-positive woman becomes pregnant, additional nutritional considerations are warranted. Compared to routine prenatal nutritional assessment and intervention, pregnant HIV-positive women have increased needs to promote a healthy outcome. This column contains information on HIV and pregnancy, nutrition and infection, and nutrition for HIV-positive pregnancy. This content can be integrated into childbirth education settings to improve care to women who are HIV-positive. PMID:17273329

 9. Nutrition and HIV-Positive Pregnancy

  Montgomery, Kristen S.

  2003-01-01

  When an HIV-positive woman becomes pregnant, additional nutritional considerations are warranted. Compared to routine prenatal nutritional assessment and intervention, pregnant HIV-positive women have increased needs to promote a healthy outcome. This column contains information on HIV and pregnancy, nutrition and infection, and nutrition for HIV-positive pregnancy. This content can be integrated into childbirth education settings to improve care to women who are HIV-positive.

 10. Farmakologisk behandling af præmatur ejakulation

  Kuhlmann, Ida Berglund; Hedegaard, Ulla; Christensen, Mette Marie H

  2017-01-01

  Forfatterne anbefaler lokalanæstesi med lidokain og/eller prilokain som førstevalg. Andet valg til behandling vil være dapoxetin, som er en korttidsvirkende SSRI med indikationen præmatur ejakulation. Som tredje valg kan overvejes SSRI'et sertralin......Forfatterne anbefaler lokalanæstesi med lidokain og/eller prilokain som førstevalg. Andet valg til behandling vil være dapoxetin, som er en korttidsvirkende SSRI med indikationen præmatur ejakulation. Som tredje valg kan overvejes SSRI'et sertralin...

 11. Gruppebaseret behandling af BED - et faseopdelt behandlingstilbud

  Laust, Jakob; Lau, Marianne Engelbrecht; Waaddegaard, Mette

  2015-01-01

  konsekvenser. BED blev i 2013 optaget i DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) som en selvstændig diagnose og BED forventes medtaget i den forestående revision af det internationale diagnose system, ICD-11. Sundhedsstyrelsen gav på denne baggrund satspuljemidler til erfaringsopsamling...... EDE-Q: 1,7 og ved EDI: 1,5), ligesom de generelle psykiske symptomer blev mindsket i høj grad (effectsize ved WHO-5: 1,0 og ved GSI meanscore: 0,8). I alt 82 % opfyldte før behandlingens start DSM-4’s diagnostiske kriterier for BED mod 11,5 % efter behandling. 52 % fik fuld remission (ingen...... accept af og tilfredshed med behandlingen. Der var stor effekt på antal overspisninger. Før behandling havde patienterne gennemsnitligt 23,7 overspisninger pr. mdr. mod 2,3 efter behandling (effect size: 5,4). Udbyttet i forhold til den samlede spiseforstyrrelsessymptomatologi var høj (effect size ved...

 12. Skattemæssig behandling af virtuelle valutaer

  Kjærsgaard, Louise Fjord; Weber, Katja Dyppel

  2018-01-01

  Udbredelsen og anvendelsen af virtuelle valutaer er stigende, og der synes derfor behov for en analyse af den skattemæssige kvalifikation og behandling heraf. Skatterådet har ved to lejligheder haft mulighed for at foretage denne analyse; i henholdsvis SKM2014.226.SR om Bitcoins og SKM2017.520.SR...

 13. La importancia del diagnóstico temprano en la supervivencia de los pacientes HIV positivos The importance of early diagnosis for the survival of HIV positive patients

  Darío A. Dilernia

  2010-10-01

  Full Text Available En la Argentina, el diagnóstico del HIV se realiza por solicitud voluntaria de los individuos o a través de la detección de sintomatología asociada a la infección. Sin embargo, debido a la elevada proporción de sujetos portadores que desconocen su estado serológico son necesarias nuevas estrategias. En el presente artículo mostramos cómo un modelo matemático predice el impacto de la expansión de la prueba diagnóstica del HIV en la Argentina. El modelo se basa en matrices de Markov y utiliza probabilidades de transición dependientes de parámetros obtenidos de estudios de cohortes nacionales e internacionales. Las predicciones incluyen tiempo en estadios clínicos y tratamiento, conteo de CD4, carga viral, estadío de infección, edad, tasas de mortalidad y proporción de infección desconocida a nivel poblacional. Las simulaciones se desarrollaron para la situación actual y para un escenario hipotético con diagnóstico más temprano. Mostramos predicciones que sugieren que el diagnóstico realizado antes de la progresión a sida incrementaría la expectativa de vida en unos 10.7 años. También, mostramos cómo la reducción del tiempo al diagnóstico hasta 5 años o menos desde la infección reduciría la tasa de mortalidad en el primer año de HAART de 7.6% a 2.1%, la proporción de infección no reconocida de 43.2% a 23.8% y la proporción de individuos con infección desconocida y que requieren tratamiento de 12% a 0.2%. Basados en estas predicciones resaltamos la importancia de implementar políticas de salud destinadas a detectar la infección por HIV en estadios tempranos en la Argentina.In Argentina, HIV diagnosis is reached by voluntary testing or symptom-based case findings. However, because of the high proportion of infected individuals unaware of their serologic status new strategies are required. In this article we show how a mathematic model predicts the impact of expanding HIV testing in Argentina. The model is

 14. Audiological manifestations in HIV-positive adults

  Carla Gentile Matas

  2014-07-01

  Full Text Available OBJECTIVE:To characterize the findings of behavioral hearing assessment in HIV-positive individuals who received and did not receive antiretroviral treatment.METHODS:This research was a cross-sectional study. The participants were 45 HIV-positive individuals (18 not exposed and 27 exposed to antiretroviral treatment and 30 control-group individuals. All subjects completed an audiological evaluation through pure-tone audiometry, speech audiometry, and high-frequency audiometry.RESULTS:The hearing thresholds obtained by pure-tone audiometry were different between groups. The group that had received antiretroviral treatment had higher thresholds for the frequencies ranging from 250 to 3000 Hz compared with the control group and the group not exposed to treatment. In the range of frequencies from 4000 through 8000 Hz, the HIV-positive groups presented with higher thresholds than did the control group. The hearing thresholds determined by high-frequency audiometry were different between groups, with higher thresholds in the HIV-positive groups.CONCLUSION:HIV-positive individuals presented poorer results in pure-tone and high-frequency audiometry, suggesting impairment of the peripheral auditory pathway. Individuals who received antiretroviral treatment presented poorer results on both tests compared with individuals not exposed to antiretroviral treatment.

 15. Audiological manifestations in HIV-positive adults.

  Matas, Carla Gentile; Angrisani, Rosanna Giaffredo; Magliaro, Fernanda Cristina Leite; Segurado, Aluisio Augusto Cotrim

  2014-07-01

  To characterize the findings of behavioral hearing assessment in HIV-positive individuals who received and did not receive antiretroviral treatment. This research was a cross-sectional study. The participants were 45 HIV-positive individuals (18 not exposed and 27 exposed to antiretroviral treatment) and 30 control-group individuals. All subjects completed an audiological evaluation through pure-tone audiometry, speech audiometry, and high-frequency audiometry. The hearing thresholds obtained by pure-tone audiometry were different between groups. The group that had received antiretroviral treatment had higher thresholds for the frequencies ranging from 250 to 3000 Hz compared with the control group and the group not exposed to treatment. In the range of frequencies from 4000 through 8000 Hz, the HIV-positive groups presented with higher thresholds than did the control group. The hearing thresholds determined by high-frequency audiometry were different between groups, with higher thresholds in the HIV-positive groups. HIV-positive individuals presented poorer results in pure-tone and high-frequency audiometry, suggesting impairment of the peripheral auditory pathway. Individuals who received antiretroviral treatment presented poorer results on both tests compared with individuals not exposed to antiretroviral treatment.

 16. HIV-positive men who have sex with men: biography, diversity in lifestyles, common experience of living with HIV. ANRS-EN12 VESPA Study, 2003.

  Lert, France; Sitta, Rémi; Bouhnik, Anne-Deborah; Dray-Spira, Rosemary; Spire, Bruno

  2010-01-01

  The conceptualisation of male who have sex with male (MSM) to account for male homosexual behaviour has been developed to facilitate the endorsement of prevention message since the advent of HIV infection. Population studies performed to understand and monitor sexual and preventive behaviour usually recruit respondents through gay-friendly channels such as media, sexual venues or festivals, leading to recruitment bias. Few studies question possible differences according to varying sexual biography and current behaviour within the MSM population. The random sample of HIV+ individuals treated in specialised outpatient clinics (ANRS-EN12-VESPA study, 2003) provides the opportunity to question the MSM conceptualisation regarding sexual biography, social characteristics, current sexual behaviour, use of condom, living with HIV (quality of life, discrimination and participation in NGOs). Among the 2932 respondents, 1309 men reported a lifetime male sexual partner. Information regarding sexual biography (lifetime and current numbers of male and female sexual partners, lifetime number of male and female stable couples) was computed using cluster analysis and identified five profiles: exclusive gay (53.7%), gay with some bisexuality (21.8%), gay with mixed sexual history (8.1%), bisexual (7.8%) and heterosexual with male-to-male sex (8.6%). The profiles matched self-identification better among the most exclusive homosexuals than among men with current bisexuality. These five subgroups differed regarding demographic and social characteristics (except migration status), their period of diagnosis, age and CD4 count at diagnosis. Sexual activity, steady partnership, number of male and female partners, use of sexual venues and illegal substance use were different across subgroups. Reversely, these groups are homogenous regarding experience of discrimination and involvement in People living with HIV/AIDS (PLWHA) activities. These findings among men living with HIV support the MSM

 17. Mucocutaneous disorders in Hiv positive patients

  Kar H

  1996-01-01

  Full Text Available Twenty eight HIV positive patients were included in this study. They were evaluated for their mucocutaneous disorders, sexually transmitted diseases and other systemic disorders between 1994-95 in the department of Dermatology and STD Dr R M L Hospital of New Delhi. The heterosexual contact with commercial sex workers (CSWs was the most common route of HIV transmission. Chancroid, syphilis and genital warts were common STDs found in HIV positive patients. Oral thrush (67.9% was the commonest mucocutaneous disorder found in these patients followed by herpes zoster (25% and seborrhoeic dermatitis (21.4%. There was no unusual clinical presentation seen in mucocutaneous disorders and STDs.

 18. Behandling af digital dermatitis på KFC

  Krogh, Kenneth; Thomsen, Peter

  2008-01-01

  På Kvægbrugets Forsøgscenter blev de rutinemæssige klovbade i maj 2007 erstattet med månedlige tjek af klove i beskærerboks og behandling af klovlidelser, herunder især Digital Dermatitis. Behandlingseffekten har været høj med 90 % helbredte efter en måned. Udgivelsesdato: april 2008...

 19. Contraception in HIV-positive female adolescents

  Ananworanich Jintanat

  2011-06-01

  Full Text Available Abstract Sexual behavior of HIV-positive youths, whether infected perinatally, through risky behavior or other ways, is not substantially different from that of HIV-uninfected peers. Because of highly active antiretroviral therapy, increasing number of children, infected perinatally, are surviving into adolescence and are becoming sexually active and need reproductive health services. The objective of this article is to review the methods of contraception appropriate for HIV-positive adolescents with a special focus on hormonal contraceptives. Delaying the start of sexual life and the use of two methods thereafter, one of which is the male condom and the other a highly effective contraceptive method such as hormonal contraception or an intrauterine device, is currently the most effective option for those who desire simultaneous protection from both pregnancy and sexually transmitted diseases. Health care providers should be aware of the possible pharmacokinetic interactions between hormonal contraception and antiretrovirals. There is an urgent need for more information regarding metabolic outcomes of hormonal contraceptives, especially the effect of injectable progestins on bone metabolism, in HIV-positive adolescent girls.

 20. Exploring fertility decisions among pregnant HIV- positive women on ...

  making, and practices among HIV-positive pregnant women attending antenatal clinic at ... HIV/AIDS continues to be a major public health challenge, as it directly and ..... Community groups conduct nutrition education for HIV- positive people.

 1. Clients' experiences of HIV positive status disclosure to sexual ...

  The purpose of the study was to describe the experiences of HIV positive clients as they disclose their HIV positive status to their sexual partners. A qualitative descriptive and phenomenological design was used. Purposive sampling was used to select 15 HIV positive clients to participate in the study. Semi-structured ...

 2. Immune Recovery Syndrome in the HIV-positive patient: Radiological Findings of Paradoxical Reactions; Sindrome de recuperacion inmune en el enfermo positivo al VIH: hallazgos radiologicos de reacciones paradojicas

  Martinez, E.; Sanchez, M. A.; Torres, M.; Benito, J.; Avila, A. [Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid (Spain)

  2004-07-01

  To describe immune recovery syndrome (IRS) and related radiological findings in HIV-positive patients. To alert radiologists to the ever-increasingly frequent appearance of paradoxical reactions (PR) in granulomatous diseases under antiretroviral treatment. We present a retrospective study of 9 adult HIV-positive patients who showed IRS, 6 cases of tuberculosis (TBC), 2 cases of atypical mycobacterium and a case of sarcoidosis. At the time of IRS/PR diagnosis, any suspicion of infectious activity was excluded through the use of appropriate microbiological tests. clinical and radiological characteristics of the above mentioned cases are analyze here. All patients experienced a clinical and/or radiological worsening of condition following variable periods of antiretroviral and/or anti-tuberculosis treatment, and coinciding with viral load decrease and CD4-T-lymphocyte recovery. Diagnosis of IRS/PR was clinical in five cases and radiological in four. In all but one case, antiretroviral treatment had at some time been previously administered. IRS/PR is a diagnosis of exclusion which must be included in the differential diagnosis of newly appearing lesions or worsening of already existing ones in HIV-positive patients that have recently begun antiretroviral and/or anti-tuberculosis treatment. Such should be done after excluding drug resistance, treatment non-adherence and intercurrent disease. (Author) 8 refs.

 3. Nursing Care of HIV-Positive Women

  Nielsen, Ben; Martinsen, Bente

  2015-01-01

  to improve quality of life after being diagnosed with HIV, a sharp distinction between HIV and AIDS and a religious and spiritually coping. Identifying the emotional challenges women living with HIV face in their daily lives may help nurses obtain a clearer understanding and greater knowledge of how...... to provide HIV-positive women with effective care that empower and support these women in managing their chronic disease. However to ensure that nurses have the proper tools for effective care for women living with HIV European studies are essentials in relation to what emotional challenges these women...

 4. Cerebral perfusion imaging in HIV positive patients

  Kundley, Kshama; Chowdhury, D.; Lele, V.R.; Lele, R.D.

  1998-01-01

  Full text: Twelve human immunodeficiency virus (HIV) positive patients were studied by SPECT cerebral perfusion imaging 1 hour post injection of 15 mCi of 99m Tc-ECD under ideal conditions with a triple head gamma camera (Prism 3000 X P LEUHR), fanbeam collimators followed by Folstein Mini Mental Status Examination (FMMSE) and AIDS dementia complex (ADC) staging on the same day. All 12 patients were male, in the age range of 23-45 y (mean 31 y). The infected status was diagnosed by ELISA (10 patients) or Western blot (5 patients). The interval between diagnosis and imaging ranged from 1 month - 35 months (mean 15.3 months). Two patients were alcoholic and 2 were smokers. None of them had CNS disorder clinically. ADC staging and FMMSE could be performed in 4 patients. Two patients were normal (stage 0) and 2 were subclinical (stage 0.5) on ADC staging. FMMSE revealed normal or near normal status (mean score 35; maximum score 36). Cerebral perfusion images were interpreted simultaneously by 3 observers blind towards history and examination using semi-quantitative and quantitative methods by consensus. It revealed multiple areas of hypoperfusion, viz. temporal (11 patients (91 %), parietal 10 patients (83%), frontal 9 patients (75%, pre and post central gyrus 7 patients (58%), occipital 6 patients (50%) cingulate gyrus and cerebellum 5 patients (41%) and thalamic in 2 patients (16%). Hyper perfusion in caudate nuclei was noted in 10 patients (83%). The study reveals presence of multiple perfusion abnormalities on cerebral perfusion imaging in HIV positive patients who have normal/near normal mental status suggesting precedence of perfusion abnormality over clinically apparent mental deficit

 5. Mental Health of HIV Positive Adolescents in Zambia ... - Lusaka

  Objectives: To assess the mental health of HIV positive Zambian adolescents by comparing with Zambian school sample and an age matched British normative sample. Design: This was a cross-sectional study of adolescents from school in the age range of 11-15 and HIV positive adolescents from clinics in Lusaka.

 6. Suicide Attempt in a Recently Diagnosed HIV Positive Subject: Is ...

  Suicide Attempt in a Recently Diagnosed HIV Positive Subject: Is Pre and Post Counseling Still Being Adequately Practiced? ... A case of attempted suicide in a recently diagnosed HIV positive subject without adequate counseling is reported. Subject ... Key Words: Suicide Attempt, HIV/AIDS, Pre and Post test Counseling.

 7. Induced abortion among HIV-positive women in Northern Vietnam

  Gammeltoft, Tine; Rasch, Vibeke; Nguyen Thi, Thuy Hanh

  2010-01-01

  an abortion after being diagnosed as HIV-positive, exploring their reflections, concerns and dilemmas. The results show that the HIV-positive pregnant women sought to balance their desires for a child with their worries of being unable to fulfill their responsibilities as mothers. Even while strongly desiring...

 8. Factors Influencing Pregnancy Desires among HIV Positive Women ...

  Factors Influencing Pregnancy Desires among HIV Positive Women in Sibande District in Mpumalanga, South Africa. ... Gender and Behaviour ... The objective of the study is to present findings on factors influencing pregnancy desires amongst HIV positive women that have participated in Prevention of Mother to child ...

 9. Coexpresión de CD4 y CD8 en linfocitos de sangre periférica en pacientes positivos para VIH Peripheral blood lymphocyte CD4 and CD8 co-expression in HIV positive patients

  Alberto Gómez

  2008-12-01

  Full Text Available Objetivo. La coexpresión en membrana de las moléculas CD4 y CD8 en leucocitos de sangre periférica se halla generalmente restringida a casos de leucemias agudas T prolinfocíticas o de leucemias T del adulto y no representa más de 3% a 5% de los linfocitos T periféricos. En este trabajo buscamos establecer la frecuencia de elevación de los linfocitos CD4+CD8+ de la totalidad de las muestras de pacientes remitidos para tipificación al Instituto de Referencia Andino en el año 2007. Diseño. Se hizo la tipificación de 1.883 subpoblaciones de linfocitos T de individuos diferentes y, luego, se procedió a la revisión retrospectiva de los resultados que correspondían a la totalidad de los análisis del 2007 en nuestro instituto. Además, se tabularon 142 muestras recibidas en enero de 2008 con el fin de determinar valores de referencia para la población estudiada. Metodología. Las muestras de sangre total se marcaron con anticuerpos monoclonales fluorescentes utilizando el reactivo Cyto-Stat® triCHROME™ CD8-FITC/CD4-RD1/CD3-PC5 y, luego, se procesaron en un citómetro Epics XL-MCL. Resultados. El análisis de los pacientes tipificados en 2007 reveló la existencia de dos individuos (0,11% en los que se presentó el fenómeno de aumento de la coexpresión en membrana de las moléculas CD4 y CD8. Conclusiones. El hallazgo de este fenotipo linfocitario en sangre periférica de pacientes no leucémicos debe alertar a los laboratorios que tipifican aisladamente los linfocitos CD4+ sin evaluar los marcadores CD3 y CD8, puesto que podrían estar sobreestimando los recuentos y porcentajes reales de células CD4+CD8 en la sangre periférica de sus pacientes y subestimando una subpoblación de linfocitos que es infrecuente, pero que se ha reportado como funcional y diferenciada en una variedad de infecciones y modelos experimentales.Objective: Membrane co-expression of CD4 and CD8 molecules in peripheral blood leukocytes is usually restricted to

 10. Behandling af elmesyge

  Thomsen, Iben Margrete; Kristoffersen, Palle

  2004-01-01

  Ingen midler er p.t. godkendt og dermed lovlige til bekæmpelse af elmesyge i Danmark. Lovprisning af nye behandlinger ses f.eks. på internettet, men dokumentation mangler. Økonomien og nytten ved en kemisk bekæmpelse frem for sanering af syge træer skal afvejes nøje....

 11. Gentaget selvmordsforebyggende behandling

  Lind, Bertel

  2014-01-01

  ramme er casestudie (Yin 2009; George 2005; Flyvbjerg 1991). Casestudiet består af en række patientforløb, hvor hver patient har haft mere end ét registreret behandlingsforløb i databasen (n = 377). Kvantitativ undersøgelse blev udført ved hjælp af Microsoft SPSS 21 på de 377 patienter på baggrund af...

 12. Concealment tactics among HIV-positive nurses in Uganda

  Kyakuwa, M.; Hardon, A.

  2012-01-01

  This paper is based on two-and-a-half years of ethnographic fieldwork in two rural Ugandan health centres during a period of ART scale-up. Around one-third of the nurses in these two sites were themselves HIV-positive but most concealed their status. We describe how a group of HIV-positive nurses set up a secret circle to talk about their predicament as HIV-positive healthcare professionals and how they developed innovative care technologies to overcome the skin rashes caused by ART that thre...

 13. Brainstem Auditory Evoked Potential in HIV-Positive Adults.

  Matas, Carla Gentile; Samelli, Alessandra Giannella; Angrisani, Rosanna Giaffredo; Magliaro, Fernanda Cristina Leite; Segurado, Aluísio C

  2015-10-20

  To characterize the findings of brainstem auditory evoked potential in HIV-positive individuals exposed and not exposed to antiretroviral treatment. This research was a cross-sectional, observational, and descriptive study. Forty-five HIV-positive individuals (18 not exposed and 27 exposed to the antiretroviral treatment - research groups I and II, respectively - and 30 control group individuals) were assessed through brainstem auditory evoked potential. There were no significant between-group differences regarding wave latencies. A higher percentage of altered brainstem auditory evoked potential was observed in the HIV-positive groups when compared to the control group. The most common alteration was in the low brainstem. HIV-positive individuals have a higher percentage of altered brainstem auditory evoked potential that suggests central auditory pathway impairment when compared to HIV-negative individuals. There was no significant difference between individuals exposed and not exposed to antiretroviral treatment.

 14. Why HIV Positive Patients on Antiretroviral Treatment and/or ...

  Why HIV Positive Patients on Antiretroviral Treatment and/or Cotrimoxazole Prophylaxis Use Traditional Medicine: Perceptions of Health Workers, Traditional Healers and Patients: A Study in Two Provinces of South Africa.

 15. Gammabenzene hexachloride-induced convulsions in an HIV positive individual

  Panvelkar V

  1996-01-01

  Full Text Available A case report of chancroid with scabies with HIV positivity is being presented. The individual was treated with 1% gamma benzene hexachloride for scabies and developed convulsions.

 16. Asociación entre los niveles de estrés y depresión y la adhesión al tratamiento en personas seropositivas al VIH en Hermosillo, México Association between stress and depression levels and treatment adherence among HIV-positive individuals in Hermosillo, México

  Julio Alfonso Piña López

  2008-06-01

  Full Text Available OBJETIVOS: Evaluar la asociación entre las variables relacionadas con el estrés, los motivos y la depresión en personas seropositivas al VIH y la adhesión al tratamiento, y analizar su consistencia según un modelo psicológico teórico. MÉTODOS: Estudio transversal con la participación de 25 mujeres y 39 hombres seropositivos al VIH atendidos en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención a VIH/Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, en Hermosillo, Sonora, México. Se exploraron las variables psicológicas y el grado de adhesión al tratamiento, las situaciones vinculadas con el estrés y el grado de depresión. Se elaboraron índices de las variables de interés asociadas con el estrés, los motivos y la depresión. La asociación entre las variables se determinó mediante regresión múltiple. RESULTADOS: En el mes previo al estudio, 65,6% de los 64 participantes informó haber seguido fielmente el tratamiento indicado, mientras 34,4% incumplieron el tratamiento en alguna medida (χ2 = 6,250; P = 0,012. Según el análisis de regresión se encontró que solamente la combinación de niveles intermedios de estrés vinculado con la tolerancia a la ambigüedad y niveles bajos de depresión presentó una asociación significativa (F [3,58] = 3,298; P = 0,027 con la adhesión al tratamiento; la combinación de ambas variables explicó 38,2% de la varianza total encontrada. CONCLUSIONES: La combinación de los niveles de estrés vinculado con la tolerancia a la ambigüedad y de depresión podría emplearse como factor de predicción del fiel cumplimiento de las indicaciones médicas prescritas. Se deben tener en cuenta estos resultados al diseñar intervenciones y programas dirigidos a promover la adhesión al tratamiento en personas seropositivas al VIH.OBJECTIVES: To evaluate the association between variables related to stress, reasons, and depression, and adherence to treatment in HIV-positive individuals, and to analyze the

 17. Tværsektorielt samarbejde ved behandling af patienter med type 2-diabetes

  Munch, Lene; Røder, Michael E; Hansen, Ida H

  2018-01-01

  Hovedbudskaber • Sundhedsstyrelsen lægger vægt på tværsektorielt samarbejde omkring patienten med type 2-diabetes, men denne tankegang er dog ikke implementeret i det danske sundhedsvæsen • På organisatorisk niveau kan en stratificerings- og forløbsmodel give anvisninger til opgave- og...... udnyttelse af sundhedsvæsenets ressourcer samtidig med, at behandling af høj kvalitet fastholdes og udvikles for patienter med type 2-diabetes...

 18. Diversity management: the treatment of HIV-positive employees.

  Yap, Matthew H T; Ineson, Elizabeth M

  2012-01-01

  Socio-demographic dimensions such as age, gender, sexual orientation, race and ethnicity are commonly included in diversity studies. With a view to helping Asian hospitality managers to manage HIV-positive employees in their workplaces through diversity management (DM) theory, this research extends the boundaries of previous diversity studies by considering Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection as a diverse characteristic. Both quantitative and qualitative primary data were collected from purposively selected Asian hospitality managers through postal questionnaire and follow-up telephone interviews. Transformed raw data were analysed using summary statistics and template analysis. Asian hospitality managers agreed that DM would be appropriate in the management of HIV-positive employees and that it could generate substantial benefits for employees and employers. However, they believe that the successful adoption and implementation of DM is not easy; it requires training and, ideally, the recruitment of experienced directors. Nevertheless, Asian hospitality managers are confident that implementing DM to manage HIV-positive employees can enhance tolerance, improve understanding and promote equality. The purposive sampling technique and the small number of respondents have impacted the external validity of the study. However, this exploratory study initiates an equality discussion to include HIV-positive employees in DM discourse beyond antidiscrimination legislation. It also supplements the sparse literature addressing HIV-positive employees in the Asian hospitality workplace. Asian hospitality managers are advised to understand and employ DM to treat HIV-positive employees fairly to overcome hospitality workplace marginalisation, discrimination and stigmatisation.

 19. Being an HIV-positive mother: meanings for HIV-positive women and for professional nursing staff

  Monticelli, Marisa; Santos, Evanguelia Kotzias Atherino dos; Erdmann, Alacoque Lorenzini

  2007-01-01

  OBJECTIVES: To comprehend the meanings of being an HIV-positive mother for HIV-positive women and for professional nursing staff of shared in-patient maternity wards, and to identify similarities and contrasts present in these meanings. METHODS: This was a descriptive and comparative secondary analysis study of data from two previous larger studies conducted in Public Hospitals of the Greater Florianopolis Area, Santa Catarina, Brazil. Data was collected through observation and interviews. RE...

 20. Cauda equina enhancing lesion in a HIV-positive patient. Case report and literature revision.

  Luigi Maria Larocca

  2011-01-01

  Full Text Available

  EN-GB;" lang="EN-GB">We describe the case a spinal cord localization of neurological toxoplasmosis in a HIV-positive patient with Burkitt lymphoma, previously treated with chemotherapy and immunotherapy. This complication occurred while patient was in complete remission of lymphoma, with CD4+ T cell count of 270 /EN-GB;" lang="EN-GB">mEN-GB;" lang="EN-GB">l, undetectable HIV viremia, and despite the trimethoprim/ sulfamethoxazole prophylaxis. Indeed, we hypothesize that in our patient neurologic toxoplasmosis has been fostered more by previous immuno-chemotherapy than by HIV- related immunodeficiency. On the whole, this case suggests that parameters usually employed to predict the risk for opportunistic infections in HIV-positive people might not apply to patients with HIV-related lymphomas.

 1. Pattern of neuropsychological performance among HIV positive patients in Uganda

  Parsons Thomas D

  2007-04-01

  Full Text Available Abstract Background Few studies have examined cognitive functioning of HIV positive patients in sub-Saharan Africa. It cannot be assumed that HIV positive patients in Africa exhibit the same declines as patients in high-resource settings, since there are differences that may influence cognitive functioning including nutrition, history of concomitant disease, and varying HIV strains, among other possibilities. Part of the difficulty of specifying abnormalities in neuropsychological functioning among African HIV positive patients is that there are no readily available African normative databases. The purpose of the current study was to evaluate the pattern of neuropsychological performance in a sample of HIV positive patients in comparison to HIV negative control subjects in Uganda. Methods The neuropsychological test scores of 110 HIV positive patients (WHO Stage 2, n = 21; WHO Stage 3, n = 69; WHO Stage 4, n = 20 were contrasted with those of 100 control subjects on measures of attention/concentration, mental flexibility, learning/memory, and motor functioning. Results Analysis of covariance (ANCOVA revealed significant group differences on measures of verbal learning and memory, speed of processing, attention and executive functioning between HIV seropositive and seronegative subjects. Conclusion Ugandan patients with HIV demonstrated relative deficits on measures of verbal learning and memory, speed of processing, attention, and executive functioning compared to HIV negative controls. These results from a resource limited region where clades A and D are prevalent are consistent with previous findings in the developed world where clade B predominates.

 2. Concealment tactics among HIV-positive nurses in Uganda.

  Kyakuwa, Margaret; Hardon, Anita

  2012-01-01

  This paper is based on two-and-a-half years of ethnographic fieldwork in two rural Ugandan health centres during a period of ART scale-up. Around one-third of the nurses in these two sites were themselves HIV-positive but most concealed their status. We describe how a group of HIV-positive nurses set up a secret circle to talk about their predicament as HIV-positive healthcare professionals and how they developed innovative care technologies to overcome the skin rashes caused by ART that threatened to give them away. Together with patients and a traditional healer, the nurses resisted hegemonic biomedical norms denouncing herbal medicines and then devised and advocated for a herbal skin cream treatment to be included in the ART programme.

 3. Pregnancy in HIV-Positive Patients: Effects on Vaginal Flora

  Cristina Vallone

  2012-01-01

  Full Text Available A high proportion of HIV-infected pregnant women present pathogenic organisms in their lower genital tract. This has been associated with the development of postpartum morbility, HIV transmission to the partner and offspring, and other gynaecological conditions, such as cervical dysplasia or cancer. Vaginal flora alterations can range from 47% in Western countries to 89% in Africa in pregnant HIV-positive patients, much higher than about 20% of the general population. Pathogen organism retrieval is high. As peripartum complications due to vaginal infections seem higher in HIV-positive patients, accurate investigation and treatment of such infections are strongly mandatory.

 4. Breast Gangrene in an HIV-Positive Patient

  Venkatramani, V; Pillai, S; Marathe, S; Rege, SA; Hardikar, JV

  2009-01-01

  Introduction Breast gangrene has been reported as a complication following puerperal sepsis, breast surgery, nipple piercings, warfarin toxicity, etc. We report a case of primary breast gangrene in an HIV-positive individual which, to the best of our knowledge, is the first of its kind. Case report A 40-year-old previously healthy woman presented with fulminating left breast gangrene. She was detected to be HIV positive. Mastectomy was performed. The detailed management of the condition is discussed. Conclusion Severe necrotising infections may be initial manifestations of HIV infection and patients with such infections should be screened for HIV. PMID:19622255

 5. Sexual risk behavior among HIV-positive persons in Jamaica.

  Background: HIV/AIDS remains a global public health challenge, especially in sub-Saharan Africa and the Caribbean. Sexual .... more cost effective. Objectives. The objectives of this study were to: 1. Determine socio-economic, attitudes and psycholog- ical factors that influence HIV-positive people to engage in risky ...

 6. Aetiology and management of malnutrition in HIV-positive children.

  Rose, Anna M; Hall, Charles S; Martinez-Alier, Nuria

  2014-06-01

  Worldwide, more than 3 million children are infected with HIV and, without treatment, mortality among these children is extremely high. Both acute and chronic malnutrition are major problems for HIV-positive children living in resource-limited settings. Malnutrition on a background of HIV represents a separate clinical entity, with unique medical and social aetiological factors. Children with HIV have a higher daily calorie requirement than HIV-negative peers and also a higher requirement for micronutrients; furthermore, coinfection and chronic diarrhoea due to HIV enteropathy play a major role in HIV-associated malnutrition. Contributory factors include late presentation to medical services, unavailability of antiretroviral therapy, other issues surrounding healthcare provision and food insecurity in HIV-positive households. Treatment protocols for malnutrition have been greatly improved, yet there remains a discrepancy in mortality between HIV-positive and HIV-negative children. In this review, the aetiology, prevention and treatment of malnutrition in HIV-positive children are examined, with particular focus on resource-limited settings where this problem is most prevalent. Published by the BMJ Publishing Group Limited. For permission to use (where not already granted under a licence) please go to http://group.bmj.com/group/rights-licensing/permissions.

 7. Oral health awareness in HIV positive Nigerian adults | Taiwo ...

  Lesions commonly noticed includes; Candidiasis, Xerostomia, Herpes Stomatitis and Aphthous Ulcerations. Patient's educational level did not affect their ability to detect a change in their mouths (X2=2.932, p=0.402). Conclusion: The awareness of HIV-positive patients to their oral health is poor. As oral manifestations of ...

 8. Management of mental health disorders in HIV-positive patients

  Mental Health Guidelines Committee, Southern African HIV Clinicians Society, ... triple diagnosis (HIV/mental disorder/substance use disorder), or mental .... fatigue or loss of energy .... between 20% and 60% of HIV-positive adults suffer from some form ... patients on complex regimens should be reviewed regularly with a.

 9. Rheumatic manifestations among HIV positive adults attending the ...

  Rheumatic manifestations among HIV positive adults attending the Infectious ... diseases seen depend on a number of factors such as, the CD4 count, HLA status ... population were commonest finding followed by HIV associated arthritis at 4.3%. ... affected with the knees (28.8%) and ankles (26.9%) contributing the highest.

 10. Psychiatric symptoms among an HIV positive Urban Population in ...

  RICHY

  frequently psychiatric symptoms in an HIV positive adult ... affect the outcome of HIV disease. Firstly ... ignoring the serious consequences and impact the have on ... separated. 10. 5.4 divorced. 19. 10.3 widowed. 48. 26.0. Educational level.

 11. Prevalence and clinical presentation of HIV positive female ...

  Nine of the 19 HIV positive patients (47%) had a pre-existing primary psychiatric diagnosis, most commonly Bipolar Disorder, recent episode mania with psychotic symptoms. The most common psychotic symptoms were grandiose delusions followed by auditory hallucinations, paranoid delusions and visual hallucinations.

 12. Family correlates of depression among hiv positive patients ...

  Background information: HIV infection may impact negatively on family relationship and vice versa. Members of the family of HIV positive patients may become frustrated because of the stigma of having a family member with HIV infection, and the burden of having to care for the patient. This can result into the family ...

 13. Coinfection with Hepatitis B and C Viruses among HIV Positive ...

  Background: Hepatitis B and C viruses coinfection in HIV positive pregnant women is a common public health problem and recognized worldwide. The consequences of this problem in our poor resource setting with the risk of mother to child transmission is obvious with increased morbidity and mortality in our environment.

 14. Effects of micronutrients on oxidative stress in HIV positive patients ...

  Micronutrient supplementation was therefore shown to reduce oxidative stress in HIV positive patients on HAART and could possibly be very helpful as an adjunct in the treatment of this disease. Key Words: Antiretroviral, micronutrients, malondialdehyde, ART naïve, reactive oxygen species, supplementation.

 15. Evaluation of liver function tests of HIV positive patients on ...

  Liver enzymes-alanine and aspartate aminotransferases and alkaline phosphatase (AST, ALT and ALP), bilirubin and serum proteins were determined using standard laboratory methods and these parameters were used to evaluate the liver function of human immunodeficiency virus (HIV)- positive patients receiving ...

 16. Spirituality and adherence to antiretroviral drugs among HIV positive ...

  Method: It was an observational, longitudinal study in which 215 consenting HIV positive patients aged 18 to 65 years who were on antiretroviral drugs were recruited through systematic random sampling technique. Socio-demographic characteristics, clinical history and physical examination findings were documented for ...

 17. Fertility Desires and Intentions among HIV-Positive Women during ...

  AJRH Managing Editor

  Perceived partner desire for children also impacts on women's fertility intentions, highlighting the importance of engaging men during the post-natal period. (Afr J Reprod Health ... increase the lifespan and quality of life of PLHIV, they will be in need of ..... considering that many HIV-positive women do not wish to be pregnant ...

 18. Evidence-based treatments for the asymptomatic HIV- positive ...

  banzi

  ty of the women attending antenatal clin- ics are healthy and therefore ... a decrease in the patient's risk of falling ill from opportunistic .... 10% risk in those who are tuberculin-. n e g a t i v e . In summary. • There is grade-A evidence that. HIV-positive patients who are tuberculin skin-positive benefit from anti-TB prophylaxis.

 19. 9592 THE EXPERIENCES OF HIV-POSITIVE MOTHERS ...

  Mimi

  exclusive breastfeeding, HIV-positive mothers, aged 21-41 years, married and unemployed, participated during two visits to the study site. Responses to semi- ... Five major themes emerged: (i) benefits of breast milk to the mother and the baby ...

 20. Ovarian pregnancy in an HIV positive patient: Case report ...

  Ovarian pregnancy in an HIV positive patient: Case report. A Mohammed, AG Adesiyun, AA Mayun, CA Ameh. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FULL TEXT EMAIL FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT · AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers · for Librarians ...

 1. A qualitative exploration of HIV-positive pregnant women's decision ...

  HIV-positive women's abortion decisions were explored by: (i) investigating influencing factors; (ii) determining knowledge of abortion policy and public health services; and (iii) exploring abortion experiences. In-depth interviews were held with 24 HIVpositive women (15 had an abortion; 9 did not), recruited at public health ...

 2. Pregnancy, Obstetric and Neonatal Outcomes in HIV Positive ...

  While the effect of HIV infection on some maternal outcomes is well established, for some others there is conflicting information on possible association with HIV. In this study we investigated pregnancy and neonatal outcome of HIV positive women in large HIV treatment centre over a period of 84 months. They were ...

 3. Finding the HIV Positive Mother Symposium: HIV and its meanings ...

  Despite the prevalence of maternal HIV infection, HIV positive mothers have only recently become a focus of psychological-scientific investigation. ... to emerge from this literature will be presented with reference to the key themes of disclosure, incidence of psychiatric symptoms, coping and support and parenting efficacy.

 4. Prevalence of HIV positive blood donors among screened ...

  hope&shola

  2006-04-03

  Apr 3, 2006 ... Department of Physiology, Obafemi Awolowo College of Health Sciences, Olabisi Onabanjo University Teaching. Hospital ... screening volunteer donors by initial criteria alone does not fully eliminate all HIV positive donors. The prevalence of HIV ... HIV test criteria alone to qualify for blood donation in the.

 5. Identifying risks for mental health problems in HIV positive ...

  Background: Mental health problems of adolescents are underserved in low and middle-income countries where they account for a significant proportion of disease burden. Perinatally infected HIV-positive adolescents have a high prevalence of mental health disorders; however, little is known about those retained in care in ...

 6. Correlates of HIV stigma in HIV-positive women.

  Wagner, Anne C; Hart, Trevor A; Mohammed, Saira; Ivanova, Elena; Wong, Joanna; Loutfy, Mona R

  2010-06-01

  We examined the variables associated with HIV stigma in HIV-positive women currently living in Ontario, Canada. Based on previous literature, we predicted that variables of social marginalization (e.g., ethnicity, income, education), medical variables (e.g., higher CD4 count, lower viral load), and increased psychological distress would be associated with higher perceived HIV stigma among HIV-positive women. One hundred fifty-nine HIV-positive women between the ages of 18 and 52 in Ontario completed self-report measures of the aforementioned variables. Women were recruited through 28 AIDS service organizations, eight HIV clinics, and two community health centers. In multiple regression analyses, for women born in Canada, lower educational level and higher anxiety were associated with higher HIV stigma. For women born outside of Canada, having been judged by a physician in Canada for trying to become pregnant was associated with higher HIV stigma. For HIV-positive women born outside of Canada, negative judgment by a physician regarding intentions to become pregnant should be addressed to reduce perceived HIV stigma and vice versa. Health care providers should be trained in the provision of sensitive and effective health care for women living with HIV, especially when providing reproductive health care.

 7. Nutrient Intake and Nutritional Status Profile of HIV-Positive ...

  The intake of sufficient nutrients is important for maintaining the functional compounds of the immune system. The main aim of this study was to assess the nutrient intake and nutritional status profile of HIV positive individuals. Home dietary recall and six days\\' food intake from the nutrition center was used to estimate the ...

 8. A Cultural Perspective on Sexual Health: HIV Positive and Negative Monolingual Hispanic Women in South Florida.

  Villar-Loubet, Olga M; Vamos, Szonja; Jones, Deborah L; Lopez, Eliot; Weiss, Stephen M

  2011-06-01

  This study explored feelings and attitudes with regard to HIV and sexual health among 82 monolingual Spanish-speaking, HIV-positive ( n = 30) and at-risk women ( n = 52), participating in the NOW en Español Project-a cognitive behavioral sexual risk-reduction intervention in Miami, Florida. Hispanic cultural values and beliefs, such as machismo, marianismo, and sexual silence, emerged throughout the intervention as important determinants of sexual behavior. Recommendations for integrating these culture-specific issues in sexual health interventions for Hispanic women are provided.

 9. Croatian Recommendations for Dialysis of HIV-Positive Patients

  Gulin Marijana

  2016-06-01

  Full Text Available Human immunodeficiency virus (HIV infection may be associated with renal impairment since about 0.4% of all HIV-positive patients develop end-stage renal disease. The share of patients with HIV infection in hemodialysis centers throughout the world ranges from 0.3% to as high as 38%. In Croatia, renal replacement therapy was needed by 1% of all the HIV-positive patients from 1985 until the end of 2014. Healthcare professionals (HP should be aware of the risks of occupational exposure to blood-borne infections in their daily work. Performing dialysis in HIV-positive patients increases the risk of exposure to HIV during the extracorporeal circulation of the infected blood. However, post-exposure prophylaxis (PEP with effective antiretroviral drugs significantly reduces the risk of infection after occupational exposure. On behalf of the Croatian Society of Nephrology, Dialysis and Transplantation, the authors of this paper have proposed recommendations for the management of HIVpositive patients on dialysis, which aim to prevent the transmission of HIV among patients and HPs. The important recommendations include the following: 1. when the need arises, it is necessary to provide HIV-positive patients with dialysis in the vicinity of their place of residence. 2. HIV-positive patients should be dialyzed with a separate hemodialysis machine in an isolated area. Alternatively, they can be dialyzed in an area for the hemodialysis of HCV-positive and/or HBVpositive patients. 3. Specialized and trained personnel should be provided during the hemodialysis procedure, together with strict compliance with the standard precautions for the prevention of blood-borne infections. 4. There should be a good and prompt cooperation with the National Referral Center for HIV infection.

 10. Gestantes HIV positivas e sua não-adesão à profilaxia no pré-natal Mujeres embarazadas con HIV positivo y su non adhesión a la profilaxia en el prenatal HIV positive pregnant women who do not follow the prenatal prophylaxis

  Petrolina Libana Cechim

  2007-10-01

  Full Text Available Este é um estudo exploratório descritivo com abordagem qualitativa. Investigamos a não-adesão de gestantes portadoras do vírus HIV/AIDS ao tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde no período pré-natal. Os sujeitos desta pesquisa foram sete mulheres soropositivos, que, durante a gestação, não aderiram ao tratamento profilático recomendado. Os dados foram coletados por uma entrevista semi-estruturada. Para a análise dos dados, elaboramos categorias com base nas falas destes sujeitos. Com os resultados, observamos que existe a vulnerabilidade da mulher em realizar a negociação do sexo seguro com o seu parceiro e que associado às baixas condições socio-econômicas, desemprego e falta de afeto, faz com que as mulheres se tornem vítimas do HIV/AIDS.Este es un estudio exploratorio descriptivo con abordaje cualitativo. Se buscó investigar a la no adhesión de las gestantes portadoras del vírus HIV/SIDA al tratamiento preconizado por el Ministério de la Salud en el periodo prenatal. Los sujetos de esta encuesta fueron siete mujeres seropositivas, que durante la gestación, no se adhirieron al tratamiento profiláctico recomendado por el Ministerio de la Salud. Los datos fueron colectados por las autoras del estudio, a través de una entrevista semiestructurada. Para el análisis de los datos, elaboramos categorías desde lo que expresaron estos sujetos. Con los resultados observamos que existe la vulnerabilidad de la mujer en realizar negociación del sexo seguro con su compañero y que asociado a las bajas condiciones socioeconómicas, desempleo y falta de afecto, hace con que las mujeres se conviertan en víctimas del HIV/SIDA.This is an exploratory study based on a qualitative approach. The objective was to investigate why HIV positive pregnant women do not follow the treatment which is recommended by the Health Ministry during the prenatal period. The individuals participating of this investigation were seven HIV

 11. Menopausal symptoms and associated factors in HIV-positive women.

  Lui-Filho, Jeffrey F; Valadares, Ana Lúcia R; Gomes, Debora de C; Amaral, Eliana; Pinto-Neto, Aarão M; Costa-Paiva, Lúcia

  2013-10-01

  To evaluate menopausal symptoms and their associated factors in HIV-positive women. A cross-sectional study was conducted with 537 women of 40-60 years of age, 273 of whom were HIV-positive and 264 HIV-negative. The women were interviewed to obtain data on their sociodemographic characteristics and menopausal symptoms. The mean age of the seropositive women was 47.7±5.8 years compared to 49.8±5.3 for the seronegative women (psymptoms in the seropositive group (p=0.009), specifically hot flashes (pHIV serological status and any of the menopausal symptoms. In this study, after controlling for confounding variables, HIV infection was not found to be associated with vasomotor, genitourinary or psychological symptoms or with insomnia. Copyright © 2013 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 12. HIV-positive and HIV-negative consumers accept an instant soy maize porridge

  Susanna C Bouwer

  2008-11-01

  Full Text Available The objective of this study was to assess consumer acceptability, preference and consumption intent of an instant soy maize porridge, compared to an instant plain maize porridge, in order to determine the successful inclusion of the soy maize porridge as a food supplement for HIV subjects in a subsequent nutrition intervention trial, to improve their nutritional status. A 5-point hedonic and food action rating scale was used for this purpose. HIV-positive (n=57 and HIV-negative (n=47 subjects were recruited on a basis of availability and willingness to participate. Long-term acceptability and compliance of HIV-positive consumers (n=9 was assessed after three and five months. Analysis of variance (ANOVA, Tukey’s multiple comparison test and T-tests (p≤0.05 were performed. Overall, consumers found the soy maize porridge significantly more acceptable, preferred it to, and also intended to consume it more often than the plain maize porridge. There were no significant differences between the HIV-positive and HIV-negative group regarding acceptability, preference and consumption intent. After three and five months, the HIV-positive consumers (n=9 did not find acceptability of the soy maize porridge significantly different from the first evaluation. It therefore had the potential to be included successfully in the nutrition intervention trial. The current study emphasises the need for sensory evaluation of food products prior to including them in intervention studies, to assess consumers’ acceptance of them. Opsomming Die doel van hierdie studie was om verbruikers se aanvaarding, voorkeur en voorneme van verbruik van ‘n kitssojamieliepap, in vergelyking met ‘n gewone kitsmieliepap te bepaal, ten einde die suksesvolle insluiting van die kitssojamieliepap as voedselaanvulling vir HIV-proefpersone om hul voedingstatus te verbeter, in ‘n daaropvolgende voedingsintervensiestudie te ondersoek. ‘n Vyf-punt hedoniese en voedselaksie

 13. Methamphetamine initiation among HIV-positive gay and bisexual men

  Nakamura, Nadine; Semple, Shirley J.; Strathdee, Steffanie A.; Patterson, Thomas L.

  2009-01-01

  This study describes factors associated with methamphetamine initiation in a racially diverse sample of 340 methamphetamine-using, HIV-positive gay and bisexual men. A factor analysis was conducted on reasons for initiation, and four factors were identified: to party, to cope, for energy, and to improve self-esteem. Methamphetamine to party accounted for more than one-third of the variance in the factor analysis. Methamphetamine to cope captured almost 9% of the variance, methamphetamine for ...

 14. Osseous Kaposi sarcoma in an HIV-positive patient

  Thanos, Loukas; Mylona, Sofia; Kalioras, Vasilios; Pomoni, Maria; Batakis, Nikolaos

  2004-01-01

  A case of osseous Kaposi sarcoma in a 35-year-old man is described. The patient (HIV-positive for 8 years) suffered from cutaneous Kaposi sarcoma and presented with right-sided chest pain. He underwent a chest CT scan that revealed three osteolytic lesions involving rib and vertebra with large soft tissue masses, without cutaneous lesions at these sites. CT-guided core needle biopsy led to a histological diagnosis of Kaposi sarcoma. (orig.)

 15. Enhancing psychosocial support for HIV positive adolescents in Harare, Zimbabwe.

  Webster Mavhu

  Full Text Available There is a recognized gap in the evidence base relating to the nature and components of interventions to address the psycho-social needs of HIV positive young people. We used mixed methods research to strengthen a community support group intervention for HIV positive young people based in Harare, Zimbabwe.A quantitative questionnaire was administered to HIV positive Africaid support group attendees. Afterwards, qualitative data were collected from young people aged 15-18 through tape-recorded in-depth interviews (n=10, 3 focus group discussions (FGDs and 16 life history narratives. Data were also collected from caregivers, health care workers, and community members through FGDs (n=6 groups and in-depth interviews (n=12. Quantitative data were processed and analysed using STATA 10. Qualitative data were analysed using thematic analysis.229/310 young people completed the quantitative questionnaire (74% participation. Median age was 14 (range 6-18 years; 59% were female. Self-reported adherence to antiretrovirals was sub-optimal. Psychological well being was poor (median score on Shona Symptom Questionnaire 9/14; 63% were at risk of depression. Qualitative findings suggested that challenges faced by positive children include verbal abuse, stigma, and discrimination. While data showed that support group attendance is helpful, young people stressed that life outside the confines of the group was more challenging. Caregivers felt ill-equipped to support the children in their care. These data, combined with a previously validated conceptual framework for family-centred interventions, were used to guide the development of the existing programme of adolescent support groups into a more comprehensive evidence-based psychosocial support programme encompassing caregiver and household members.This study allowed us to describe the lived experiences of HIV positive young people and their caregivers in Zimbabwe. The findings contributed to the enhancement of

 16. Gynaecological morbidity among HIV positive pregnant women in Cameroon

  Nana Philip N

  2008-07-01

  Full Text Available Abstract Objective To compare the prevalence of gynaecological conditions among HIV infected and non-infected pregnant women. Methods Two thousand and eight (2008 pregnant women were screened for HIV, lower genital tract infections and lower genital tract neoplasia at booking antenatal visit. Results About 10% (198/2008 were HIV positive. All lower genital tract infections except candidiasis were more prevalent among HIV positive compared to HIV negative women: vaginal candidiasis (36.9% vs 35.4%; p = 0.678, Trichomoniasis (21.2% vs 10.6%; p p p = 0.026, syphilis (35.9% vs 10.6%; p Chlamydia trachomatis (38.4% vs 7.1%; p p p Conclusion We conclude that (i sexually transmitted infections (STIs are common in both HIV positive and HIV negative pregnant women in Cameroon, and (ii STIs and preinvasive cervical lesions are more prevalent in HIV-infected pregnant women compared to their non-infected compatriots. We recommend routine screening and treatment of STIs during antenatal care in Cameroon and other countries with similar social profiles.

 17. Cohort study of HIV-positive and -negative methamphetamine users.

  Spolsky, Vladimir W; Clague, Jason; Shetty, Vivek

  2018-04-20

  The effects of methamphetamine (MA) on caries have been well documented. Little, however, is known about its effects on the periodontium. The authors conducted this study to determine the prevalence and severity of periodontal disease in an urban population of HIV-positive MA users. This cross-sectional survey was conducted in one of the most populous urban areas of Los Angeles County, California, beset with high rates of MA use. Participants were recruited by a combination of street outreach methods, referral from drug treatment centers, and word of mouth. Participants were eligible if they were older than 18 years, spoke English or Spanish, used MA in the past 30 days, were willing to undergo a dental examination and psychosocial assessments, and were willing to provide a urine sample. Periodontal assessments were completed for 541 participants by 3 trained and calibrated dentists. The prevalence and severity of periodontal disease were high in this population of HIV-positive and -negative MA users. Cigarette smoking and age were identified as risk factors. The HIV-positive and -negative cohorts were remarkably similar, suggesting that their lifestyles contributed more to their destructive periodontal disease than their MA use. MA users are at high risk of developing destructive periodontal disease and badly broken-down teeth. Clinicians should plan accordingly for timely management of the patients' care, knowing that MA users have extensive periodontal and restorative treatment needs. Copyright © 2018 American Dental Association. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 18. Associated Factors of Suicidal Thoughts in HIV-Positive Individuals

  Fatemeh Dabaghzadeh

  2015-11-01

  Full Text Available  Objective: As a first study, suicidal ideation and its correlates have been evaluated in Iranian HIV positive population .  Methods:One hundred and fifty HIV-positive individuals were recruited in this cross-sectional study. The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS, Positive and Negative Suicide Ideation (PANSI, Pittsburgh Sleep Quality Inventory (PSQI and Somatization subscale of Symptom Checklist 90 (SCL 90 as self- reported questionnaires were used to assess the patients’ anxiety and depression status, suicidal thoughts, sleep quality and physiological factors, respectively . Results:Antiretroviral therapy and efavirenz intake did not show any significant effects on the patients’ suicidal ideation. Anxiety (p<0.001, depression (p<0.001, poor physical activity (P<0.001 and sleep quality (p<0.001 were significantly associated with the patients’ negative suicidal ideation. From the patients’ demographic data, unemployment (p = 0.04, living alone (p = 0.01, and lack of family support (p = 0.01 were correlated with the patients’ negative suicidal thoughts . Conclusion:Although hospitals are the main referral centers for providing care for HIV-positive individuals in Tehran, Iran, conducting a multi-center study with sufficient sample size from different areas of our country that include individuals with different behaviors and cultures is essential to confirm the results of this study.

 19. Renal Impairment and Cardiovascular Disease in HIV-Positive Individuals

  Nielsen, Lene Ryom; Lundgren, Jens D; Ross, Mike

  2016-01-01

  BACKGROUND: While the association between renal impairment and cardiovascular disease (CVD) is well established in the general population, the association remains poorly understood in human immunodeficiency virus (HIV)-positive individuals. METHODS: Individuals with ≥2 estimated glomerular...... filtration rate (eGFR) measurements after 1 February 2004 were followed until CVD, death, last visit plus 6 months, or 1 February 2015. CVD was defined as the occurrence of centrally validated myocardial infarction, stroke, invasive cardiovascular procedures, or sudden cardiac death. RESULTS: During a median...

 20. Imaging of the brain in the HIV-positive child

  Safriel, Y.I.

  2000-01-01

  The prevalence of human immune-deficiency virus (HIV) infection around the world, coupled with increasing population movement, make it likely that many physicians will treat HIV-infected patients. New treatment protocols for the specific manifestations of acquired immune-deficiency syndrome (AIDS) make distinguishing the different neurological diseases of great importance. The pattern of disease in children differs from those of adults both in its distribution and etiology. This article encapsulates the salient aspects relating to the imaging of the brain in HIV-positive children, paying particular attention to recent advances and the different features of the various pathological conditions affecting the HIV-infected brain in children. (orig.)

 1. MEDICINAL HERBS USED BY HIV-POSITIVE PEOPLE IN LESOTHO.

  Mugomeri, Eltony; Chatanga, Peter; Chakane, Ntema

  2016-01-01

  The use of medicinal herbs whose efficacy and toxicities are not known by HIV-positive people in Lesotho is a threat to the effectiveness of antiretroviral treatment. This study explored some medicinal herbs used by HIV-positive people in Lesotho and the reasons for their use. This was a cross sectional study based on a questionnaire distributed to purposively-sampled HIV-positive people in Leribe and Maseru districts of Lesotho. The participants' socio-demographic and clinical variables were summarized using frequency tables in Stata version 13 statistical software. Data variables for medicinal herbs used, frequency of use, uses by the participants and in the literature, parts of plants used and the method of preparation were also explored. Out of 400 questionnaires distributed to the participants, 389 were returned with data acceptable for analysis. Ages of the participants ranged from 18 to 75 years (Mean=43 + 11.6). Out of the 272 (69.9%) participants who conceded that they had used medicinal herbs at least once, 30 (7.7%) participants used medicinal herbs frequently while 242 (62.2 %) rarely used the herbs. At least 20 plant species belonging to 16 families were reportedly used by the participants. Asteraceae was the most common plant family reportedly used by the participants. Allium sativum and Dicoma anomala , reportedly used by 21.0% and 14.3% respectively, were the most commonly used medicinal herbs in this population. In addition, boosting the immune system and treating gastrointestinal ailments, apparently cited by 32% and 28% participants respectively, were the most commonly reported reasons for using medicinal herbs. A considerable proportion (69.9%) of HIV-positive people use medicinal herbs in this population, and 7.7% use them frequently. At least 20 plant species belonging to 16 families were reportedly used by the participants. HIV counselling protocols in Lesotho should emphasize the dangers of using medicinal herbs whose safety and

 2. Non-infective pulmonary disease in HIV-positive children

  Theron, Salomine; Andronikou, Savvas; George, Reena; Plessis, Jaco du; Hayes, Murray; Mapukata, Ayanda; Goussard, Pierre; Gie, Robert

  2009-01-01

  It is estimated that over 90% of children infected with human immunodeficiency virus (HIV) live in the developing world and particularly in sub-Saharan Africa. Pulmonary disease is the most common clinical feature of acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) in infants and children causing the most morbidity and mortality, and is the primary cause of death in 50% of cases. Children with lung disease are surviving progressively longer because of earlier diagnosis and antiretroviral treatment and, therefore, thoracic manifestations have continued to change and unexpected complications are being encountered. It has been reported that 33% of HIV-positive children have chronic changes on chest radiographs by the age of 4 years. Lymphocytic interstitial pneumonitis is common in the paediatric HIV population and is responsible for 30-40% of pulmonary disease. HIV-positive children also have a higher incidence of pulmonary malignancies, including lymphoma and pulmonary Kaposi sarcoma. Immune reconstitution inflammatory syndrome is seen after highly active antiretroviral treatment. Complications of pulmonary infections, aspiration and rarely interstitial pneumonitis are also seen. This review focuses on the imaging findings of non-infective chronic pulmonary disease. (orig.)

 3. Treating depression in HIV-positive patients affects adherence

  M Y H Moosa

  2012-08-01

  Full Text Available Aim. To determine changes in adherence to antiretroviral therapy (ART in HIV-positive patients with depression, following treatment with an antidepressant or psychotherapy. Methods. The study was prospective, randomised and controlled. Consenting volunteers aged ≥18 years and stable on ART for ≥6 months were included in the study. Sociodemographic data were obtained, and a clinical diagnostic evaluation and the Hamilton Depression rating scale (HAMD were performed on all subjects at entry to and at the end of the study. Participants found to be depressed were randomly assigned antidepressant treatment (20 mg citalopram or interpersonal psychotherapy (IPT (5 sessions. Medication was dispensed at each visit and patients were asked to return all unused medication to determine ART adherence. The study was approved by the University of the Witwatersrand. Results. Sixty-two HIV-positive persons receiving ART participated; 30 were not depressed (control group and 32 were depressed (patient group. No significant differences in demographic characteristics existed between the control and patient groups. Mean ART adherence at the start of the study was 99.5% (standard error (SE ±0.46 and 92.1% (SE ±1.69 in the control and patients groups, respectively. Mean ART adherence at the end of the study changed marginally in the control group (99.7%; SE ±0.46 and increased significantly in the patient group (99.5%; SE± 0.13 (p>0.05. The mean ART adherence rate of patients who received pharmacotherapy increased from 92.8% to 99.5%, and of those who received psychotherapy increased from 91.1% to 99.6% (p>0.05. There was no significant association between the increased adherence in the patient group and baseline demographic and clinical characteristics, irrespective of antidepressant therapy or IPT (p>0.05. Conclusion. Successful treatment of depression with an antidepressant or psychotherapy was associated with improved ART adherence, independent of the type

 4. Reversible Thrombocytopenia after Gabapentin in an HIV-Positive Patient

  Mohammed Basith

  2018-01-01

  Full Text Available Gabapentin has become increasingly used in psychiatric practice specifically for anxiety disorders. Even though gabapentin is not approved by the US Food and Drug Administration to treat anxiety, physicians sometimes use it as an alternative to benzodiazepines in patients with a history of substance abuse. Gabapentin is also prescribed when individuals are at risk of thrombocytopenia which is not considered a side effect. Among patients at risk of thrombocytopenia are those positive for human immunodeficiency virus (HIV. Here we present a case of an HIV-positive man who presented for inpatient psychiatric care with severe anxiety and a history of alcohol and benzodiazepine abuse. In this patient, gabapentin worsened thrombocytopenia after repeated exposure to this medication. We suggest caution when considering gabapentin for patients with preexisting low platelet counts, as there seems to be a risk for worsening thrombocytopenia with this antiepileptic in the presence of HIV infection.

 5. Tuberculous iliopsoas abscess in a HIV positive female patient

  Elenkov, I.; Tomov, T.; Stefanov, P.; Genov, P.; Dineva, S.; Alexiev, I.; Nikolova, M.

  2015-01-01

  Patients with HIV can often present a diagnostic challenge and may have atypical presentations of more common diseases. This case demonstrates a HIV (+) patient with an advanced immunosuppression with tuberculosis complaining about 2 months before admission to the hospital of backache, anorexia and weight loss. On investigation she was found to have unilateral tuberculous psoas abscesses, diagnosed microbiologically and with a CT scan. Complex treatment (surgical, tuberculostatics, antiretroviral) was performed with a good effect. A review of the literature shows that this is a rare presentation of an already unusual problem, with subtle signs requiring a high index of clinical suspicion. However, with HIV-positive patients more likely to present with extrapulmonary tuberculosis, there is need for increased awareness of this diagnosis. (authors) Key words: HIV. TUBERCULOUS PSOAS ABSCESS

 6. HIV positive patient with GBS-like syndrome.

  Shepherd, Samantha J; Black, Heather; Thomson, Emma C; Gunson, Rory N

  2017-08-01

  Introduction. Guillain-Barré Syndrome (GBS) is an acute demyelinating polyneuropathy which can occur post-infection. Criteria of diagnosis of GBS include areflexia with progressive bilateral weakness in arms and legs. GBS can lead to severe respiratory and cardiac complications. The fatality rate can be up to 5 % in patients, depending on the severity of the symptoms. HIV can cause a range of neurological disorders including, on rare occasions, GBS. GBS can occur at any stage of HIV infection, highlighting the complexity of diagnosis of GBS within HIV patients. Case presentation. A 57 year old female with lumbar back pain radiating to the legs, poor mobility and tiredness, with reports of a viral-like illness four days previously, was initially diagnosed with a lower respiratory tract infection and discharged. Seventeen days later the patient was readmitted to hospital with progressive lower and upper limb weakness, areflexia and sensory loss. She was diagnosed with GBS and was unexpectedly discovered to be HIV-positive. HIV avidity was low indicating a recently acquired HIV infection. The patient was treated with intravenous immunoglobulin for five days for the GBS and commenced antriretrovirals for HIV. The patient was discharge from hospital 53 days after admission with walking aids and regular physiotherapy follow-up. . This case highlighted the need for all clinicians to be aware that patients with symptoms of GBS, regardless of clinical history should be offered an HIV test. GBS can be the first sign a patient is HIV-positive.

 7. Maternal hiv positive sero-prevalence at delivery at a tertiary ...

  Background Key Words: Maternal HIV positive sero-prevalence, delivery, birth sex ratio,Orlu.: The duo of HIV/AIDS infection has become a Global public health problem. This study was conducted to determine the maternal HIV positive seroprevalence at delivery at the Imo State University Teaching Hospital, Orlu. Methods: ...

 8. Non-invasive ventilation in HIV positive patients with sepsis and ...

  Method: We conducted an observational prospective cohort study for the NIV arm (in the first half of 2016) with a retrospective chart review for the controls that focused on HIV positive patients with sepsis and hypoxaemic respiratory failure. 77 consecutive HIV positive patients with sepsis and respiratory distress meeting the ...

 9. Estimated glomerular filtration rate, chronic kidney disease and antiretroviral drug use in HIV-positive patients

  Mocroft, Amanda; Kirk, Ole; Reiss, Peter; de Wit, Stephane; Sedlacek, Dalibor; Beniowski, Marek; Gatell, Jose; Phillips, Andrew N.; Ledergerber, Bruno; Lundgren, Jens D.; Losso, M.; Elias, C.; Vetter, N.; Zangerle, R.; Karpov, I.; Vassilenko, A.; Mitsura, V. M.; Suetnov, O.; Clumeck, N.; Poll, B.; Colebunders, R.; Vandekerckhove, L.; Hadziosmanovic, V.; Kostov, K.; Begovac, J.; Machala, L.; Rozsypal, H.; Sedlacek, D.; Nielsen, J.; Kronborg, G.; Benfield, T.; Larsen, M.; Gerstoft, J.; Katzenstein, T.; Hansen, A.-B. E.; Skinhøj, P.; Pedersen, C.; Oestergaard, L.; Zilmer, K.; Smidt, Jelena; Ristola, M.; Katlama, C.; Viard, J.-P.; Girard, P.-M.; Livrozet, J. M.; Vanhems, P.; Pradier, C.; Dabis, F.; Neau, D.; Rockstroh, J.

  2010-01-01

  Objectives: Chronic kidney disease (CKD) in HIV-positive persons might be caused by both HIV and traditional or non-HIV-related factors. Our objective was to investigate long-term exposure to specific antiretroviral drugs and CKD. Design: A cohort study including 6843 HIV-positive persons with at

 10. cd4 changes in haart-naïve hiv positive pregnant women on haart

  boaz

  This study thus attempt an assessment of the pattern of immunologic (CD4) changes in naïve. HIV positive pregnant women, in the first two months of commencing HAART, with a view to possibly postulate CD4 response rate and recommend the ideal time to initiate HAARTin HIV positive pregnant patients. METHODOLOGY.

 11. Neurological manifestations in HIV positive patients in Tehran, Iran

  Minoo Mohraz

  2014-02-01

  Full Text Available Objective: To evaluate the neurological complications among Iranian HIV-positive patients. Methods: This cross-sectional study was conducted among 428 patients diagnosed with HIV infection between 2006 and 2009 at Imam Khomeini hospital, Tehran, Iran. Demographic and clinical variables as well as laboratory tests were extracted and analyzed. Also, another 100 patients refereed to Voluntary Counseling and Testing center of the hospital were visited and evaluated for neurological complications. Results: Among the patients, neurologic manifestations were observed in 34 (7.94% patients. Twenty three percent of the patients received antiretroviral therapy. Identified causes included brain toxoplasmosis (14.7%, progressive multi-focal leuko encephalopathy (5.9%, HIV encephalopathy (5.9%, TB meningitis (5% and unknown etiologies (11.8%. Also, among 100 patients who were admitted and visited at the Voluntary Counseling and Testing center, no one was diagnosed for any neurological manifestations. Conclusions: According to our results, toxoplasmosis is the most frequent cause of neurological conditions among Iranian HIV infected patients and should be considered in any HIV/AIDS patient with neurological manifestations.

 12. Psykomotorisk behandling og wellness til personer med demens

  Stamp, Anne Schinkel; Frausing, Kristian Park

  Rapporten evaluerer projektet Psykomotorisk behandling af personer med demens gennem fokusgruppeinterviews med deltagende studerende og personale fra deltagende centre. Samlet peges der på gavnligt udbytte for de demente beboere samt både personligt og fagligt udbytte for de deltagende studerende...

 13. Gender Differences in Depressive Symptoms Among HIV-Positive Concordant and Discordant Heterosexual Couples in China.

  Li, Li; Liang, Li-Jung; Lin, Chunqing; Ji, Guoping; Xiao, Yongkang

  2017-03-01

  HIV seropositive individuals and their heterosexual partners/spouses, either seropositive or seronegative, are facing several mental health challenges. The objective of this study was to examine gender differences in depressive symptoms among HIV-positive concordant and HIV-discordant couples. We identified heterosexual couples from participants of a randomized controlled trial conducted in Anhui province, China. A total of 265 couples, comprising 129 HIV+ male/HIV- female couples, 98 HIV- male/HIV+ female couples, and 38 HIV-positive concordant couples, were included in the analyses. We collected data using the computer-assisted personal interview method. We used a linear mixed-effects regression model to assess whether gender differences in depressive symptoms varied across couple types. HIV-positive women reported a significantly higher level of depressive symptoms than their partners/spouses. HIV-positive women with HIV-positive partners had higher depressive symptoms than those with HIV-negative partners, whereas HIV-positive men reported similar levels of depressive symptoms regardless of their partners' serostatus. Among the concordant couples, those with the highest annual family income showed the greatest gender differences in depressive symptoms. We suggest that family interventions should be gender- and couple-type specific and that mental health counseling is warranted not only for HIV-positive women but also for HIV-negative women in an HIV-affected relationship.

 14. Radiological differences between HIV-positive and HIV-negative children with cholesteatoma.

  McGuire, J K; Fagan, J J; Wojno, M; Manning, K; Harris, T

  2018-07-01

  HIV-positive children are possibly more prone to developing cholesteatoma. Chronic inflammation of the middle ear cleft may be more common in patients with HIV and this may predispose HIV-positive children to developing cholesteatoma. There are no studies that describe the radiological morphology of the middle ear cleft in HIV-positive compared to HIV-negative children with cholesteatoma. Compare the radiological differences of the middle ear cleft in HIV-positive and HIV-negative children with cholesteatoma. A retrospective, cross-sectional, observational analytical review of patients with cholesteatoma at our institute over a 6 year period. Forty patients were included in the study, 11 of whom had bilateral cholesteatoma and therefore 51 ears were eligible for our evaluation. HIV-positive patients had smaller (p=0.02) mastoid air cell systems (MACS). Forty percent of HIV-positive patients had sclerotic mastoids, whereas the rate was 3% in HIV-negative ears (p<0.02). Eighty-two percent of the HIV-positive patients had bilateral cholesteatoma compared to 7% of the control group (p<0.02). There was no difference between the 2 groups with regards to opacification of the middle ear cleft, bony erosion of middle ear structures, Eustachian tube obstruction or soft tissue occlusion of the post-nasal space. HIV-positive paediatric patients with cholesteatoma are more likely to have smaller, sclerotic mastoids compared to HIV-negative patients. They are significantly more likely to have bilateral cholesteatoma. This may have implications in terms of surveillance of HIV-positive children, as well as, an approach to management, recurrence and follow-up. HIV infection should be flagged as a risk factor for developing cholesteatoma. Copyright © 2018. Published by Elsevier B.V.

 15. Predicting the short-term risk of diabetes in HIV-positive patients

  Petoumenos, Kathy; Worm, Signe W; Fontas, Eric

  2012-01-01

  HIV-positive patients receiving combination antiretroviral therapy (cART) frequently experience metabolic complications such as dyslipidemia and insulin resistance, as well as lipodystrophy, increasing the risk of cardiovascular disease (CVD) and diabetes mellitus (DM). Rates of DM and other...... glucose-associated disorders among HIV-positive patients have been reported to range between 2 and 14%, and in an ageing HIV-positive population, the prevalence of DM is expected to continue to increase. This study aims to develop a model to predict the short-term (six-month) risk of DM in HIV...

 16. Disclosure of HIV Positive Result to a Sexual Partner among Adult ...

  HP

  360 HIV positive individuals selected by systematic random sampling. ... The main reasons for not disclosing were fear of divorce [32%], fear of stigma and .... associated with having children and high self- .... negative effect on service provided.

 17. Assessment of HIV-positive in-patients using the International ...

  version checklist was used to assess the impairments, activity limitations and participation restrictions experienced by a sample of HIV-positive in-patients admitted to Chris Hani Baragwanath Hospital in Johannesburg, South Africa. Laboratory ...

 18. Non-typhoidal Salmonella and Campylobacter infections among HIV-positive patients in Denmark

  Larsen, I.K.; Gradel, Kim Oren; Helms, M.

  2011-01-01

  Non-typhoidal Salmonella (NTS) and Campylobacter are common causes of diarrhoea in human immunodeficiency virus (HIV)-positive patients. To investigate if incidence has changed since the introduction of highly active antiretroviral therapy (HAART), we combined data from The Danish Surveillance Re...... population. Moreover our study suggests that there is an increased incidence of Campylobacter-related illness among homosexual men in the HIV-positive population.......Non-typhoidal Salmonella (NTS) and Campylobacter are common causes of diarrhoea in human immunodeficiency virus (HIV)-positive patients. To investigate if incidence has changed since the introduction of highly active antiretroviral therapy (HAART), we combined data from The Danish Surveillance...... Registry for Enteric Pathogens and The Danish National Hospital Registry. We found that the incidences of NTS- and Campylobacter-related illness among HIV-positive patients in Denmark have declined since the introduction of HAART, although the incidences remained higher compared to the background...

 19. Factors associated with conception among a sample of HIV-positive ...

  positive status, the variables were compared for women in two groups: those who conceived while knowing their HIV-positive status and those who discovered their HIV status during pregnancy. Bivariate and logistic regression analyses were ...

 20. US: developments in the treatment of HIV-positive prisoners in two states.

  Gibson, Katie

  2005-08-01

  Legal actions have been launched in Alabama and Mississippi to address living conditions and medical care of HIV-positive prisoners in state prisons. These were the only two states to allow complete segregation of HIV-positive prisoners in state prisons into the 1990s. The two cases highlight the ways in which the courts have been involved in supervising prison conditions in the United States.

 1. Community attitudes toward childbearing and abortion among HIV-positive women in Nigeria and Zambia

  Kavanaugh, Megan L.; Moore, Ann M.; Akinyemi, Odunayo; Adewole, Isaac; Dzekedzeke, Kumbutso; Awolude, Olutosin; Arulogun, Oyedunni

  2012-01-01

  Although stigma towards HIV-positive women for both continuing and terminating a pregnancy has been documented, to date few studies have examined relative stigma towards one outcome versus the other. This study seeks to describe community attitudes towards each of two possible elective outcome of an HIV-positive woman’s pregnancy – induced abortion or birth – to determine which garners more stigma and document characteristics of community members associated with stigmatising attitudes towards...

 2. Antiretroviral therapy, immune suppression and renal impairment in HIV-positive persons

  Nielsen, Lene Ryom; Mocroft, Amanda; Lundgren, Jens D

  2014-01-01

  The purpose of this article is to review recent literature on antiretroviral treatment (ART) and immune suppression as risk factors for renal impairment in HIV-positive persons, and to discuss pending research questions within this field.......The purpose of this article is to review recent literature on antiretroviral treatment (ART) and immune suppression as risk factors for renal impairment in HIV-positive persons, and to discuss pending research questions within this field....

 3. Optimal management of cervical cancer in HIV-positive patients: a systematic review

  Ntekim, Atara; Campbell, Oladapo; Rothenbacher, Dietrich

  2015-01-01

  The clinical management of cervical cancer in HIV-positive patients has challenges mainly due to the concerns on immune status. At present, their mode of management is similar to HIV-seronegative patients involving the use of chemotherapy and radiotherapy concurrently as indicated. HIV infection, cancer, radiotherapy, and chemotherapy lower immunity through reduction in CD4 cell counts. At present there are no treatment guidelines for HIV-positive patients. This study was done to systematically review the literature on cervical cancer management in HIV-positive patients and treatment outcomes. A systematic literature search was done in the major databases to identify studies on the management of HIV-positive patients with cervical cancer. Identified studies were assessed for eligibility and inclusion in the review following the guidelines of The Cochrane Handbook for Systematic Reviews and CRD's (Centre for Reviews and Dissemination) guidance for undertaking reviews in health care. Eight eligible studies were identified from the literature. Three of them were prospective while five were retrospective studies. Notably, the average age at diagnosis of cervical cancer in HIV-positive patients was a decade lower than in seronegative patients. There was no difference in distribution of stages of disease at presentation between HIV-positive and negative patients. Mild acute toxicity (Grades 1 and 2) was higher in HIV-positive patients than in HIV-negative patients in hematopoietic system. In the grades 3 and 4 reactions, anemia was reported in 4% versus 2% while gastrointestinal reactions were reported in 5% versus 2% respectively. In general, patients who were started early on HAART had higher rates of treatment completion. The study supports the suggestion that HAART should be commenced early at cervical cancer diagnosis in HIV-positive patients diagnosed with cervical cancer to ensure less toxicity and better treatment compliance

 4. Diffusion tensor MR imaging of white matter integrity in HIV-positive patients with planning deficit

  Correa, Diogo Goulart; Doring, Thomas M.; Wilner, Nina Ventura; Cabral, Rafael Ferracini; Gasparetto, Emerson Leandro; Zimmermann, Nicolle; Fonseca, Rochele Paz; Leite, Sarah C.B.; Bahia, Paulo R.V.

  2015-01-01

  The aim of this study was to evaluate whether normal controls and human immunodeficiency virus (HIV) patients with and without planning deficits differ on white matter integrity. A total of 34 HIV-positive patients with planning deficits were compared with 13 HIV-positive patients without planning deficits and 19 gender-, age-, and education-matched control subjects. Diffusion tensor imaging (DTI) was performed along 30 noncolinear directions in a 1.5-T scanner. For tract-based spatial statistics analysis, a white matter skeleton was created, and a permutation-based inference with 5000 permutations with a threshold of p < 0.05 was used to identify abnormalities in fractional anisotropy (FA). The median, radial, and axial diffusivities were also projected onto the mean FA skeleton. Compared with controls, HIV-positive patients with planning deficits had decreased FA in bilateral anterior thalamic radiations, bilateral inferior fronto-occiptal fasciculi, genu and splenium of the corpus callosum, bilateral superior longitudinal fascicule, and bilateral uncinate fasciculi. Compared to HIV-positive patients without planning deficits, patients with planning deficits had decreased FA in bilateral anterior thalamic radiations, bilateral inferior fronto-occiptal fasciculi, genu of the corpus callosum, bilateral superior longitudinal fascicule, and right uncinate fascicule. DTI can detect extensive white matter abnormalities in the normal-appearing white matter of HIV-positive patients with planning deficits compared with controls and HIV-positive patients without planning deficits. (orig.)

 5. Diffusion tensor MR imaging of white matter integrity in HIV-positive patients with planning deficit

  Correa, Diogo Goulart; Doring, Thomas M.; Wilner, Nina Ventura; Cabral, Rafael Ferracini; Gasparetto, Emerson Leandro [Hospital Universitario Clementino Fraga Filho, Rio de Janeiro, RJ (Brazil); Clinica de Diagnostico por Imagem (CDPI), Rio de Janeiro, RJ (Brazil); Zimmermann, Nicolle; Fonseca, Rochele Paz [Hospital Universitario Clementino Fraga Filho, Rio de Janeiro, RJ (Brazil); Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul, Department of Psychology, Rio Grande do Sul (Brazil); Leite, Sarah C.B.; Bahia, Paulo R.V. [Hospital Universitario Clementino Fraga Filho, Rio de Janeiro, RJ (Brazil)

  2015-05-01

  The aim of this study was to evaluate whether normal controls and human immunodeficiency virus (HIV) patients with and without planning deficits differ on white matter integrity. A total of 34 HIV-positive patients with planning deficits were compared with 13 HIV-positive patients without planning deficits and 19 gender-, age-, and education-matched control subjects. Diffusion tensor imaging (DTI) was performed along 30 noncolinear directions in a 1.5-T scanner. For tract-based spatial statistics analysis, a white matter skeleton was created, and a permutation-based inference with 5000 permutations with a threshold of p < 0.05 was used to identify abnormalities in fractional anisotropy (FA). The median, radial, and axial diffusivities were also projected onto the mean FA skeleton. Compared with controls, HIV-positive patients with planning deficits had decreased FA in bilateral anterior thalamic radiations, bilateral inferior fronto-occiptal fasciculi, genu and splenium of the corpus callosum, bilateral superior longitudinal fascicule, and bilateral uncinate fasciculi. Compared to HIV-positive patients without planning deficits, patients with planning deficits had decreased FA in bilateral anterior thalamic radiations, bilateral inferior fronto-occiptal fasciculi, genu of the corpus callosum, bilateral superior longitudinal fascicule, and right uncinate fascicule. DTI can detect extensive white matter abnormalities in the normal-appearing white matter of HIV-positive patients with planning deficits compared with controls and HIV-positive patients without planning deficits. (orig.)

 6. Chorioamnionitis in pregnancy: a comparative study of HIV-positive and HIV-negative parturients.

  Ocheke, Amaka N; Agaba, Patricia A; Imade, Godwin E; Silas, Olugbenga A; Ajetunmobi, Olanrewaju I; Echejoh, Godwins; Ekere, Clement; Sendht, Ayuba; Bitrus, James; Agaba, Emmanuel I; Sagay, Atiene S

  2016-03-01

  Chorioamnionitis is an important risk factor for vertical transmission of HIV/AIDS. We compared the prevalence and correlates of histologic chorioamnionitis (HCA) in HIV-positive and HIV-negative pregnant women. HIV-positive and -negative parturients were interviewed, examined and had their placentas examined histologically for chorioamnionitis. Data regarding HIV were also retrieved from their hospital records. A total of 298 parturients (150 HIV positive and 148 HIV negative) were enrolled. The two groups were similar in socio-demographic and obstetric parameters except for age. The prevalence of HCA was 57.1% in HIV-positive women and 61.6% in HIV-negative women (p = 0.43). HCA staging was associated with the number of intrapartum vaginal examinations in HIV-positive subjects and nulliparity in HIV-negative subjects. The number of intrapartum vaginal examinations and coitus in the week prior to delivery significantly affected the grade of HCA in HIV-negative subjects. The prevalence of HCA in both HIV-positive and HIV-negative is high. Most variables did not affect the occurrence of HCA in both groups studied except number of intrapartum examinations, coitus in the preceding one week and nulliparity, which were related to severity of the disease. © The Author(s) 2016.

 7. The oral microbiome in human immunodeficiency virus (HIV)-positive individuals.

  Kistler, James O; Arirachakaran, Pratanporn; Poovorawan, Yong; Dahlén, Gunnar; Wade, William G

  2015-09-01

  Human immunodeficiency virus (HIV) infection is associated with a range of oral conditions, and increased numbers of disease-associated microbial species have previously been found in HIV-positive subjects. The aim of this study was to use next-generation sequencing to compare the composition of the oral microbiome in HIV-positive and -negative individuals. Plaque and saliva were collected from 37 HIV-positive individuals and 37 HIV-negative individuals, and their bacterial composition determined by pyrosequencing of partial 16S rRNA genes. A total of 855,222 sequences were analysed. The number of species-level operational taxonomic units (OTUs) detected was significantly lower in the saliva of HIV-positive individuals (mean = 303.3) than in that of HIV-negative individuals (mean = 365.5) (P PCoA) based on community membership (Jaccard index) and structure (Yue and Clayton measure of dissimilarity) showed significant separation of plaque and saliva samples [analysis of molecular variance (AMOVA), P PCoA plots did not show any clear separation based on HIV status. However, AMOVA indicated that there was a significant difference in the community membership of saliva between HIV-positive and -negative groups (P = 0.001). Linear discriminant analysis effect size revealed an OTU identified as Haemophilus parainfluenzae to be significantly associated with HIV-positive individuals, whilst Streptococcus mitis/HOT473 was most significantly associated with HIV-negative individuals. In conclusion, this study has confirmed that the microbial composition of saliva and plaque is different. The oral microbiomes of HIV-positive and -negative individuals were found to be similar overall, although there were minor but significant differences in the composition of the salivary microbiota of the two groups.

 8. Association of depression with social support and self-esteem among HIV positives.

  Jagannath, Vinita; Unnikrishnan, B; Hegde, Supriya; Ramapuram, John T; Rao, S; Achappa, B; Madi, D; Kotian, M S

  2011-12-01

  Depression in Human Immunodeficiency Virus (HIV) positives has implications such as poor drug compliance, lower quality of life, faster progression to full blown Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and higher mortality. To assess depression, social support and self-esteem in HIV positives and to find out the association of depression with social support and self-esteem among HIV positive patients. Kasturba Medical College (KMC) Hospital, a tertiary care hospital, Mangalore, India and cross-sectional design. Study constituted of 105 HIV positive subjects; depression was assessed using BDI (Beck depression inventory), social support was assessed using Lubben social network scale and self-esteem was assessed using Rosenberg self-esteem scale. Kappa statistics was used to measure the agreement of depression assessed by BDI with clinical diagnosis of depression. Logistic regression analyses were done to find out predictors of depression among HIV positives. All analyses were conducted using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 11.5. Depression was found to be present in 43.8% of HIV positives. Among the study subjects, 10.5% had high risk for isolation and low self-esteem was found only among 5.7%. In univariate analysis both gender and self-esteem were significantly associated with depression whereas in multivariate analysis only self-esteem was found to be significantly associated with depression. The present study shows a high prevalence of depression in HIV positive patients along with the importance of self-esteem. Copyright © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

 9. Impact of ART on the fertility of HIV-positive women in sub-Saharan Africa.

  Yeatman, Sara; Eaton, Jeffrey W; Beckles, Zosia; Benton, Lorna; Gregson, Simon; Zaba, Basia

  2016-09-01

  Understanding the fertility of HIV-positive women is critical to estimating HIV epidemic trends from surveillance data and to planning resource needs and coverage of prevention of mother-to-child transmission services in sub-Saharan Africa. In the light of the considerable scale-up in antiretroviral therapy (ART) coverage over the last decade, we conducted a systematic review of the impact of ART on the fertility outcomes of HIV-positive women. We searched Medline, Embase, Popline, PubMed and African Index Medicus. Studies were included if they were conducted in sub-Saharan Africa and provided estimates of fertility outcomes (live births or pregnancies) among women on ART relative to a comparison group. Of 2070 unique references, 18 published papers met all eligibility criteria. Comparisons fell into four categories: fertility of HIV-positive women relative to HIV-negative women; fertility of HIV-positive women on ART compared to those not yet on ART; fertility differences by duration on ART; and temporal trends in fertility among HIV-positive women. Evidence indicates that fertility increases after approximately the first year on ART and that while the fertility deficit of HIV-positive women is shrinking, their fertility remains below that of HIV-negative women. These findings, however, were based on limited data mostly during the period 2005-2010 when ART scaled up. Existing data are insufficient to characterise how ART has affected the fertility of HIV-positive women in sub-Saharan Africa. Improving evidence about fertility among women on ART is an urgent priority for planning HIV resource needs and understanding HIV epidemic trends. Alternative data sources such as antenatal clinic data, general population cohorts and population-based surveys can be harnessed to understand the issue. © 2016 John Wiley & Sons Ltd.

 10. Characteristics of HIV-Positive Transgender Men Receiving Medical Care: United States, 2009-2014.

  Lemons, Ansley; Beer, Linda; Finlayson, Teresa; McCree, Donna Hubbard; Lentine, Daniel; Shouse, R Luke

  2018-01-01

  To present the first national estimate of the sociodemographic, clinical, and behavioral characteristics of HIV-positive transgender men receiving medical care in the United States. This analysis included pooled interview and medical record data from the 2009 to 2014 cycles of the Medical Monitoring Project, which used a 3-stage, probability-proportional-to-size sampling methodology. Transgender men accounted for 0.16% of all adults and 11% of all transgender adults receiving HIV medical care in the United States from 2009 to 2014. Of these HIV-positive transgender men receiving medical care, approximately 47% lived in poverty, 69% had at least 1 unmet ancillary service need, 23% met criteria for depression, 69% were virally suppressed at their last test, and 60% had sustained viral suppression over the previous 12 months. Although they constitute a small proportion of all HIV-positive patients, more than 1 in 10 transgender HIV-positive patients were transgender men. Many experienced socioeconomic challenges, unmet needs for ancillary services, and suboptimal health outcomes. Attention to the challenges facing HIV-positive transgender men may be necessary to achieve the National HIV/AIDS Strategy goals of decreasing disparities and improving health outcomes among transgender persons.

 11. The relationship between skin manifestations and CD4 counts among hiv positive patients

  Rad, F.; Ghaderi, E.; Moradi, G.; Mafakheri, L.

  2008-01-01

  Skin manifestations are common clinical features among HIV positive patients. The aim of this study was to document skin manifestations and their relationships with CD4 cell counts among HIV positive patients in Sanandaj. This was a descriptive study. The patients were examined for skin disorders by a dermatologist and CD4 counts were obtained from the patient's medical records. Independent samples T test were used for data analysis. In this study 66 (94.3%) patients had at least one skin problem. Fungal infections were the most common cause. The eight most common types of mucocutaneous problems were gingivitis, pallor, itching, photosensitivity, seborrheic dermatitis, candidiasis, folliculitis and tinea versicolor. The most common manifestation was gingivitis. Mean CD4 cell counts were lower in individuals with viral and bacterial skin diseases (P <0.05). The results of this study indicated that skin problems were common among HIV positive patients. Patients with advanced stages of skin disorders had relatively lower CD4 counts. Therefore examination of skin is recommended for all HIV positive patients for early detection of skin disorders, as early diagnosis and management of dermatologic problems will improve the quality of life in HIV positive patients. (author)

 12. Social networks of HIV-positive women and their association with social support and depression symptoms.

  Cederbaum, Julie A; Rice, Eric; Craddock, Jaih; Pimentel, Veronica; Beaver, Patty

  2017-02-01

  Social support is important to the mental health and well-being of HIV-positive women. Limited information exists about the specific structure and composition of HIV-positive women's support networks or associations of these network properties with mental health outcomes. In this pilot study, the authors examine whether support network characteristics were associated with depressive symptoms. Survey and network data were collected from HIV-positive women (N = 46) via a web-based survey and an iPad application in August 2012. Data were analyzed using multivariate linear regression models in SAS. Depressive symptoms were positively associated with a greater number of doctors in a woman's network; having more HIV-positive network members was associated with less symptom reporting. Women who reported more individuals who could care for them had more family support. Those who reported feeling loved were less likely to report disclosure stigma. This work highlighted that detailed social network data can increase our understanding of social support so as to identify interventions to support the mental health of HIV-positive women. Most significant is the ongoing need for support from peers.

 13. The burden of anaemia and associated factors in HIV positive Nigerian women.

  Ezechi, O C; Kalejaiye, O O; Gab-Okafor, C V; Oladele, D A; Oke, B; Ekama, S O; Odunukwe, N N; Ujah, I A O

  2013-02-01

  Anaemia is the most common complication of pregnancy and a predictor of poor maternal and foetal outcomes. HIV infection is now recognized as one of the major contributors to anaemia in pregnancy. It is therefore important to determine the burden and risk factors of anaemia in maternal HIV infection in others to plan effective prevention strategies as well as optimize management outcomes. To determine the prevalence and risk factors of anaemia in pregnant HIV positive Nigerians. The prevalence and possible risk factors of anaemia were investigated in HIV positive pregnant Nigerian women at a large HIV treatment clinic in southwestern Nigeria using a cross-sectional design between January 2006 and December 2011. Nine hundred and eighty-five (42.5 %) women of 2,318 HIV positive pregnant women seen during the period were anaemic by WHO standard defined by haemoglobin anaemia in HIV positive pregnant women after controlling for confounding variables. Anaemia was found to be high at 42.5 % among the HIV positive women studied and was found to be independently associated with short inter birth interval, presence of OIs, advanced HIV disease and use of zidovudine containing HAART regimen.

 14. Unintended pregnancy among HIV-positive pregnant women in Enugu, southeast Nigeria.

  Ezugwu, Euzebus C; Iyoke, Chukwuemeka A; Nkwo, Peter O; Ezegwui, Hygenius U; Akabueze, Jude C; Agu, Polycap U

  2016-01-01

  To determine the prevalence and factors associated with unintended pregnancy among HIV-positive pregnant women in Enugu, southeast Nigeria. A questionnaire-based cross-sectional study was performed of HIV-positive pregnant women receiving prenatal care at two tertiary health institutions in Enugu between March 1 and August 31, 2012. The women were interviewed with a pretested questionnaire. Overall, 180 HIV-positive pregnant women were recruited, 67 (37.2%) of whom declared that their pregnancy was unintended. Overall, 174 (96.7%) patients were receiving antiretroviral therapy and 99 (55.0%) had future fertility intensions. Participants with regular partners (married or cohabiting) had a significantly higher rate of unintended pregnancy than those with unstable partners (40.3%, n=64/159 vs 14.3%, n=3/21 P=0.029). Age, parity, educational level, and current treatment with antiretroviral therapy did not significantly affect the prevalence of unintended pregnancy. A substantial number of HIV-positive pregnant women declared their pregnancies to be unintended. Modern contraceptives should be made readily available and accessible to HIV-positive women to help eliminate mother-to-child transmission of HIV and subsequent new pediatric HIV infections. Copyright © 2015 International Federation of Gynecology and Obstetrics. Published by Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 15. HIV-positive migrants’ encounters with the Swedish health care system

  Mehdiyar, Manijeh; Andersson, Rune; Hjelm, Katarina

  2016-01-01

  of access and adversity’ was identified as the core category of the study. Three additional categories were ‘appreciation of free access to treatment’, ‘the impact of the Swedish Disease Act on everyday life’, and ‘encountering discrimination in the general health care system’. The main finding indicated......Background: There is limited knowledge about human immunodeficiency virus (HIV)-positive migrants and their experiences in the Swedish health care system. It is necessary to increase our knowledge in this field to improve the quality of care and social support for this vulnerable group of patients....... Objective: The aim of this study was to describe the experiences of HIV-positive migrants and their encounters with the health care system in Sweden. Design: This is a Grounded Theory study based on qualitative interviews with 14 HIV-positive migrants living in Sweden, aged 29–55 years. Results: ‘A hybrid...

 16. Respiratory health status is impaired in UK HIV-positive adults with virologically suppressed HIV infection.

  Brown, J; McGowan, J A; Chouial, H; Capocci, S; Smith, C; Ivens, D; Johnson, M; Sathia, L; Shah, R; Lampe, F C; Rodger, A; Lipman, M

  2017-09-01

  We sought to evaluate whether people living with HIV (PLWH) using effective antiretroviral therapy (ART) have worse respiratory health status than similar HIV-negative individuals. We recruited 197 HIV-positive and 93 HIV-negative adults from HIV and sexual health clinics. They completed a questionnaire regarding risk factors for respiratory illness. Respiratory health status was assessed using the St George's Respiratory Questionnaire (SGRQ) and the Medical Research Council (MRC) breathlessness scale. Subjects underwent spirometry without bronchodilation. PLWH had worse respiratory health status: the median SGRQ Total score was 12 [interquartile range (IQR) 6-25] in HIV-positive subjects vs. 6 (IQR 2-14) in HIV-negative subjects (P respiratory health appears more common in HIV-positive adults, and has a significant impact on health-related quality of life. © 2017 The Authors HIV Medicine published by John Wiley & Sons Ltd on behalf of British HIV Association.

 17. Predicting the short-term risk of diabetes in HIV-positive patients

  Petoumenos, Kathy; Worm, Signe Westring; Fontas, Eric

  2012-01-01

  Introduction: HIV-positive patients receiving combination antiretroviral therapy (cART) frequently experience metabolic complications such as dyslipidemia and insulin resistance, as well as lipodystrophy, increasing the risk of cardiovascular disease (CVD) and diabetes mellitus (DM). Rates of DM ......). Factors predictive of DM included higher glucose, body mass index (BMI) and triglyceride levels, and older age. Among HIV-related factors, recent CD4 counts of...... and other glucose-associated disorders among HIV-positive patients have been reported to range between 2 and 14%, and in an ageing HIV-positive population, the prevalence of DM is expected to continue to increase. This study aims to develop a model to predict the short-term (six-month) risk of DM in HIV...

 18. [Stigma and discrimination: the experiences of HIV-positive women in poor neighborhoods of Maputo, Mozambique].

  Andrade, Rosário Gregório; Iriart, Jorge Alberto Bernstein

  2015-03-01

  The HIV/AIDS epidemic is a serious public health problem in Mozambique. The country has high prevalence rates, and the epidemic's impact is aggravated by the stigma affecting HIV-positive persons. This study takes a socio-anthropological perspective to analyze the experience of HIV-positive women in poor neighborhoods of Maputo and the ways they cope with stigma and discrimination. Semi-structured interviews were conducted with 10 HIV-positive women. The results show how gender inequalities increase women's vulnerability to HIV and contribute to their stigmatization and discrimination. In dealing with stigma, women try to keep their diagnosis confidential, seeking support in group meetings with others living with HIV. Public policies should focus on women's empowerment and the reduction of HIV/AIDS-related stigma.

 19. Risk Behaviors Among HIV-Positive Gay and Bisexual Men at Party-Oriented Vacations

  Fisher, Michael P.; Ramchand, Rajeev; Bana, Sarah; Iguchi, Martin Y.

  2013-01-01

  Objective: This study examined substance use (intended and actual), unprotected sex, and HIV disclosure practices (disclosure and questioning) among HIV-positive men who have sex with men (MSM) at two party-oriented vacations, where substance use and sexual risk may be heightened. Method: A random sample of 489 MSM attending one of two party-oriented vacations participated in PartyIntents, a short-term longitudinal survey. Nearly half (47%) completed a follow-up assessment at the event or online for up to 2 weeks after the event. We examined rates of baseline intentions to use substances, actual substance use, and unprotected intercourse among HIV-positive men in attendance.Rates among HIV-negative men were estimated for comparison. Multiple logistic regression was used to assess the impact of illegal drug use and HIV status on unprotected anal intercourse (UAI). Results: HIV-positive attendees (17%) were significantly more likely than HIV-negative attendees to use nitrite inhalants (or “poppers”) (24.3% vs. 10.7%). HIV-positive attendees were also significantly more likely to have insertive UAI (64.3% vs. 34.1%) and receptive UAI (68.8% vs. 22.2%). Multivariate models showed associations between HIV status and illegal drug use with UAI (for HIV status, odds ratio [OR] = 4.5, p = .001; for any illegal drug use, OR = 16.4, p < .001). There was no evidence that the influence of drug use moderated risk by HIV status. Rates of HIV disclosure and questioning did not differ by HIV status. Conclusions: HIV-positive men attending these events engaged in higher rates of illegal drug use and sexual risk than HIV-negative men. Prevention campaigns targeting MSM at high-risk events should include messages geared toward HIV-positive men. PMID:23200162

 20. Prevalence and Determinants of Chronic periodontitis in HIV positive patients in Nigeria

  Kehinde Adesola Umeizudike

  2014-08-01

  Full Text Available Objective: To determine the prevalence and determinants of chronic periodontitis in HIV positive patients. Methods: A total of 120 HIV positive patients attending the dedicated HIV outpatient clinic of the Lagos University Teaching Hospital, Nigeria were recruited for the study. Their periodontal status was assessed using the community periodontal index of treatment needs. Their CD4+ cell count was determined using the flow-cytometer method. The risk factors for periodontitis including age, gender, education, smoking, CD4+ cell counts, bleeding on probing (BOP were determined. Results: Prevalence of periodontitis was high (63.3% in the HIV positive patients. In a bivariate analysis, significant associations were observed between severity of periodontitis and age ≥35 years (P=0.021, male gender (P=0.005, smoking (P=0.040 and ≥3 community periodontal index of treatment needs sextants exhibiting BOP (P=0.004. In a binary logistic regression, independent predictors of periodontitis were ≥3 sextants exhibiting BOP (odds ratio 1.738, 95% CI 1.339 to 2.256, P=0.000 and age ≥35 years (odds ratio 1.057, 95% CI 1.005 to 1.111, P=0.030. The CD4+ cell counts were not associated with periodontitis in the HIV positive patients (P=0.988. Conclusions: A high prevalence of periodontitis was found among the HIV positive Nigerian patients in this study. Older age ≥35 years and BOP were the determinants of periodontitis. There is therefore a need for close periodontal monitoring of HIV positive Nigerian patients with emphasis on preventive, professional oral prophylaxis.

 1. [Analysis of the risky behaviors among HIV positive female sex workers].

  Wang, Jue; Jia, Manhong; Luo, Hongbing; Li, Youfang; Song, Lijun; Mei, Jingyuan; Ma, Yanling; Yang, Yanling; Lu, Ran; Wang, Ling; Zhang, Renzhong; Pan, Songfeng; Li, Zhiqing; Lu, Lin

  2015-11-01

  To analyze the characteristics of risky behaviors among different age groups of HIV positive female sex workers, and to explore the strengthening of their management. From January to June 2014, 22 814 female sex workers were investigated and tested HIV in 117 sentinel surveillance sites in Yunnan Province, and 181 were confirmed to be HIV antibody positive, who accepted questionnaire surveys. According to the age, the participants were divided into the HIV/AIDS and related risk behaviors characteristics of the two groups were obtained via questionnaire surveys among 181 HIV positive female sex workers, and in-depth qualitative interviews were conducted from among 12 HIV positive sex workers. HIV antibody positive rate was 0.8% (181), the age of the 181 subjects were (35.83 ± 9.17) years old, 76 cases (42.0%) were HIV, the proportion of AIDS awareness was 95.6% (173); the proportion of drug use among ≥ 35 years old age group was 51.4% (54), which was higher than that in HIV counseling and testing in the past year. The proportion of continuing to engage in sexual services over 5 years after HIV infection was 48.5% (51/105) and the proportion of receiving antiretroviral treatment was 69.5% (73/105) in ≥ 35 years old age group, which were higher than those in the HIV positive female sex workers found that regular clients, not consistent use of condoms were the main cause of no condom use. Economic and livelihood factors are important reasons for continuing to engage in sexual services among HIV positive sex workers. HIV positive sex workers still have high risk behaviors including continuing to engage in commercial sexual service and no condom use after knowing their HIV infection status, and the proportion of using drugs in the ≥ 35 years old group was higher than that in < 35 years old group.

 2. DATING AND SEXUAL CHALLENGES FACED BY HIV-POSITIVE PEOPLE IN KWAZULU-NATAL, SOUTH AFRICA

  Mulqueeny, Delarise

  2013-05-01

  Full Text Available According to the 2010 UNAIDS Report, an estimated 320 000 (or 20% fewer people died of AIDS-related causes in 2009 when compared to figures in 2004 in sub-Saharan Africa, when antiretroviral therapy was markedly expanded (UNAIDS, 2010. This decreased mortality rate offers hope for HIV-infected people to plan a future, part of which will include dating and sexual relationships. The Report cites KwaZulu-Natal in South Africa as being at the heart of the HIV/AIDS epidemic; this article is based on research on dating and sexuality among HIV-positive people in KwaZulu-Natal. Dating and sexuality are an integral part of living. Yet HIV-positive persons are denied intimacy at a time when this is most needed (Kasiram in Kasiram, Partab & Dano, 2006. Little is known about the full range of sexual adaptations that HIV-infected individuals choose (Schiltz & Sandfort, 2000. Kasiram, Partab, Dano and Van Greunen (2003:9 cite interaction and intimacy among HIV-positive persons as a neglected research focus, while Painter (2001 adds that insufficient attention is afforded to couple relationships for infected people. An important reason that motivated this study on dating and sexual challenges faced by HIV-positive people was the first author’s (the main researcher’s personal experience of being HIV positive and counselling and life coaching HIV-positive people. She is confronted regularly with variations of the question “Will I be normal?”, which often translates to: “Will I be able to date and have sex.

 3. A Case of Respiratory Syncytial Virus Infection in an HIV-Positive Adult

  Aakriti Gupta

  2012-01-01

  Full Text Available Respiratory syncytial virus (RSV is commonly known to cause an influenza-like illness. However, it can also cause more severe disease in young children and older adults comprising of organ transplant patients with immunocompromised status. Till date, only four cases of RSV infections have been reported in HIV-positive adults. We describe here a case of HIV-positive female with relatively preserved immune function who presented with RSV infection requiring ventilation and showed improvement after prompt treatment with intravenous immunoglobulin.

 4. Benign lymphoepithelial cysts of the parotid glands in HIV-positive patients. A case report

  Piqueras, R.M.; Marco, S.F.; Lazaro, S.; Gonzlez, M.

  1997-01-01

  Benign parotid lymphoepithelial cysts (BPLEC) with cervical lymph node involvement are a recently reported radiological sign of HIV infection in head and neck in patients ar risk for developing AIDS. These cysts lesions present in the parotid glands of HIV-positive individuals and are associated with cervical lymph node involvement. We present a case of BPLEC in a HIV-positive patients that was studied by ultrasound and computerized tomography. The diagnosis was confirmed by ultrasound-guided percutaneous biopsy. We describe the radiological signs of this lesion as detected by the imaging techniques employed and we establish the differential diagnosis. (Author) 14 refs

 5. Contraceptive use among HIV-positive women in Quang Ninh province, Vietnam

  Chi, Bui Kim; Gammeltoft, Tine; Hanh, Nguyen Thi Thuy

  2012-01-01

  Objective  To investigate contraceptive use among HIV-positive women in Ha long city and Cam Pha town of Quang Ninh, a Northern province of Vietnam. Methods  Cross-sectional questionnaire study among HIV-positive women identified through the district HIV/AIDS register. Information on socioeconomic...... contraceptive use and the women's socioeconomic characteristics. Logistic regression analyses were applied to adjust for possible confounding. The women's contraceptive use before HIV testing and after HIV testing was described and compared by Chi-square testing, and the association between post...

 6. Cauda equina enhancing lesion in a HIV-positive patient. Case report and literature revision.

  Pasquale De Bonis

  2011-10-01

  Full Text Available We describe the case a spinal cord localization of neurological toxoplasmosis in a HIV-positive patient with Burkitt lymphoma, previously treated with chemotherapy and immunotherapy. This complication occurred while patient was in complete remission of lymphoma, with CD4+ T cell count of 270 /ml, undetectable HIV viremia, and despite the trimethoprim/ sulfamethoxazole prophylaxis. Indeed, we hypothesize that in our patient neurologic toxoplasmosis has been fostered more by previous immuno-chemotherapy than by HIV- related immunodeficiency. On the whole, this case suggests that parameters usually employed to predict the risk for opportunistic infections in HIV-positive people might not apply to patients with HIV-related lymphomas.

 7. Papulonodular Secondary Syphilis Presenting as Multiple Distinct Cutaneous Lesions in an HIV-Positive Transgender Woman

  Kristina Navrazhina

  2017-03-01

  Full Text Available We present the first reported case of papulonodular secondary syphilis in an HIV-positive transgender female. Syphilis is classified into primary, secondary, latent, and tertiary stages, with secondary syphilis having notably diverse cutaneous manifestations. Our patient presented with diverse lesions throughout her body, all pathologically consistent with papulonodular secondary syphilis. Proper identification of the multiple presentations of syphilis is crucial to early diagnosis and treatment. This report seeks to broaden the scope of dermatological manifestations that arise secondary to papulonodular syphilis in HIV-positive patients.

 8. Double-blind trial of bestatin in HIV-positive patients

  Hørding, M; Gøtzsche, P C; Dalh Christensen, L

  1990-01-01

  Twenty-two HIV-positive homosexual men with a moderately impaired immune system were randomized to bestatin capsules 60 mg a day or placebo for 4 weeks. None suffered from opportunistic infections. The immunomodulating effect of bestatin was investigated by lymphocyte proliferation assay with pok......Twenty-two HIV-positive homosexual men with a moderately impaired immune system were randomized to bestatin capsules 60 mg a day or placebo for 4 weeks. None suffered from opportunistic infections. The immunomodulating effect of bestatin was investigated by lymphocyte proliferation assay...

 9. Der flammer en ild

  Nielsen, Kirsten

  2009-01-01

  Artiklen er et foredrag holdt ved Det Teologiske Fakultets tværfaglige symposium, poesiTEOri, 9. november 2007, under fokusområdets tema 2: Bibel og litteratur. Indledningsvis behandles kort salmer som ritual. Derpå følger en drøftelse af salmer som tekst, herunder forfatterrollen. Som eksempler ...

 10. Infant feeding methods among HIV-positive mothers in Yei County ...

  2016-08-03

  Aug 3, 2016 ... a mother is HIV-positive, exclusive replacement feeding. (e.g. with infant formula) is usually recommended provided it is affordable and safe. This is often not ... logistic regression model was used and odds ratio obtained for the factors that have significant association with choice of exclusive breast feeding, ...

 11. Disseminated Penicillium marneffei sepsis in a HIV-positive Thai woman in Denmark

  Mens, Helene; Højlyng, Niels; Arendrup, Maiken Cavling

  2004-01-01

  We report the first case of disseminated Penicillium marneffei infection, in a 32-y-old HIV positive Thai woman, in Denmark. Untreated it is a life-threatening infection. Therefore it is extremely important to consider P. marneffei in patients who are immunocompromized and who have been travelling...

 12. Retention of children under 18 months testing HIV positive in care in ...

  Retention of children under 18 months testing HIV positive in care in Swaziland: a retrospective study. ... children within the first two months of life and linking them into care. However, as time progresses the retention of children in care declines. Innovative strategies need to be developed to enhance patient retention.

 13. Morbidity and mortality of black HIV-positive patients with end-stage ...

  in HIV-positive patients receiving chronic haemodialysis, but survival ... had continued for at least 6 months were eligible for inclusion in the ... Values for each year ... the case of more than one value an annual average was calculated; .... not accurately reflect the socioeconomic ... consent would increase the recruitment.

 14. Ethnographic experiences of HIV-positive nurses in managing stigma at a clinic in rural Uganda

  Kyakuwa, M.

  2009-01-01

  This paper explores the workplace experiences of HIV-positive nurses and their attempts to manage HIV/AIDS stigma. An HIV diagnosis can have a major impact on an individual's psychological and emotional wellbeing. Moreover, caring for those suffering from chronic HIV-related illnesses comes with

 15. Pulmonary candidiasis and CD4 count in HIV positive patients seen ...

  Pulmonary candidiasis and CD4 count in HIV positive patients seen in Jos, north central Nigeria. YJ Peter, AH Isa, AS Anzaku, MI Builders. Abstract. Background: Accurate and reliable diagnosis of HIV opportunistic infections plays a central role in effective HIV intervention programmes. Pulmonary infections are the leading ...

 16. Sarcoma Botyroides of the Cervix in a HIV Positive 45 Year Old ...

  Conclusion: The need for a high index of suspicion of sarcoma botyroides of the cervix must be borne in mind when making a diagnosis on all cervical polypoidal masses. Also the importance of looking out for lesions and malignancies on all HIV positive patients cannot be over-emphasized. Key Words: Sarcoma botyroides ...

 17. Medicinal herbs used by HIV-positive people in Lesotho | Mugomeri ...

  Background: The use of medicinal herbs whose efficacy and toxicities are not known by HIV-positive people in Lesotho is a threat to the effectiveness of antiretroviral treatment. This study ... need to be explored. Key words: Allium sativum; Anti-retroviral treatment; Dicoma anomala; Herb-drug interaction; HIV; Medicinal herb ...

 18. Development of a definition for Rapid Progression (RP) of renal function in HIV-positive persons

  Kamara, David A; Nielsen, Lene Ryom; Ross, Michael

  2014-01-01

  No consensus exists on how to define abnormally rapid deterioration in renal function (Rapid Progression, RP). We developed an operational definition of RP in HIV-positive persons with baseline estimated glomerular filtration rate (eGFR) >90ml/min/1.73m2 (using Cockcroft Gault) in the Data...

 19. HIV-positive patients' and their families' comprehension of HIV- and ...

  HIV-positive patients' and their families' comprehension of HIV- and AIDS-related information. ... perceived that pre- and post-counselling provided an opportunity for information sharing, but that they need health care workers to spend more time with them, to be non-judgemental and to make more use of visual aids.

 20. Factors influencing HIV-risk behaviors among HIV-positive urban African Americans.

  Plowden, Keith O; Fletcher, Audwin; Miller, J Lawrence

  2005-01-01

  Urban African Americans are disproportionately affected by HIV, the virus associated with AIDS. Although incidence and mortality appear to be decreasing in some populations, they continue to remain steady among inner-city African Americans. A major concern is the number of HIV-positive individuals who continue to practice high-risk behaviors. Understanding factors that increase risks is essential for the development and implementation of effective prevention initiatives. Following a constructionist epistemology, this study used ethnography to explore social and cultural factors that influence high-risk behaviors among inner-city HIV-positive African Americans. Leininger's culture care diversity and universality theory guided the study. Individual qualitative interviews were conducted with HIV-positive African Americans in the community to explore social and cultural factors that increase HIV-risky behaviors. For this study, family/kinship, economic, and education factors played a significant role in risky behaviors. Reducing HIV disparity among African Americans is dependent on designing appropriate interventions that enhance protective factors. Clinicians providing care to HIV-positive individuals can play a key role in reducing transmission by recognizing and incorporating these factors when designing effective prevention interventions.

 1. HIV-positive MSM's knowledge of HPV and anal cancer self-sampling: A scoping review.

  Poon, M K L; Wong, J P H; Li, A T W; Manuba, M; Bisignano, A; Owino, M; Vahabi, M

  2018-02-01

  Human papillomavirus (hpv) infection is the cause of anal squamous cell cancer (ascc) in 80% of cases. Available research has also shown high prevalence of anal hpv infection among men who have sex with men (msm). However, hpv vaccination is low among msm in Canada. In light of this information, we conducted a scoping review with the aim of exploring (1) the knowledge of hpv and anal cancer among hiv-positive msm and (2) the acceptability of hpv and anal cancer self-sampling in this population. In conducting the review, we searched five electronic databases for peer-reviewed articles and abstracts published in English, between 2007 and 2017. A total of 803 articles were retrieved; after accounting for duplicates ( n= 40) and unmet criteria ( n= 754), a total of 794 articles were excluded. A final total of nine articles were used in this review. Results of this review show that hiv-positive msm have limited knowledge regarding the risks of anal cancer associated with hiv and hpv coinfection. Furthermore, there is limited research on hpv and anal cancer self-sampling in this population. However, the review of available studies suggested that hiv-positive msm were open to anal cancer self-sampling. It also identified potential barriers to self-sampling. In conclusion, we provide suggestions and future directions for policy-makers and educators to develop inclusive and accessible strategies to reach hiv-positive msm regarding anal cancer education and self-screening.

 2. Fertility desires and condom use among HIV-positive women at an ...

  As access to anti-retroviral therapy (ART) increases in sub-Saharan Africa, fertility and contraception patterns are likely to change. Two hundred HIV-positive women at an ART roll-out site in Zimbabwe responded to a questionnaire on fertility desires and condom use. Ten women (5%) reported planning a pregnancy in the ...

 3. Is nelfinavir exposure associated with cancer incidence in HIV-positive individuals?

  Boettiger, David C.; Sabin, Caroline A.; Grulich, Andrew; Ryom, Lene; Bonnet, Fabrice; Reiss, Peter; Monforte, Antonella d'Arminio; Kirk, Ole; Phillips, Andrew; Bower, Mark; Fätkenheuer, Gerd; Lundgren, Jens D.; Law, Matthew

  2016-01-01

  Nelfinavir exhibits potent anticancer properties against a range of tumours. However, in 2006/2007, nelfinavir supplies were accidently contaminated with a carcinogen. This analysis investigated the association between nelfinavir use and cancer risk in HIV-positive persons. Observational cohort

 4. Avascular necrosis of the femoral head in HIV positive patients-an ...

  26 consecutive patients (37 hips) with avascular necrosis (AVN) of the femoral head treated surgically at our institution from 1999 to 2008 were reviewed . The aims of the study were to evaluate the risk factors associated with AVN in HIV positive and HIV negative individuals, and assess early response to total hip ...

 5. Vinblastine, rituximab and HAART, treatment of an HIV -positive patient with multicentric Castleman's disease

  van Aalderen, M. C.; Brinkman, K.; van den Berk, G. E. L.; Terpstra, W. E.

  2010-01-01

  An HIV-positive man from Somalia presented with severe malaise, weight loss, relapsing fever, lymphadenopathy and splenomegaly. An FDG-PET-scan-guided lymph node biopsy revealed the characteristic histological features of the plasma cell variant of Castleman's disease. A high HHV-8 viral load was

 6. Risky Behaviors among HIV-Positive Female Sex Workers in Northern Karnataka, India

  Apoorva Jadhav

  2013-01-01

  Full Text Available Purpose. Little is known about the risky sexual behaviors of HIV-positive female sex workers (FSWs in the developing world, which is critical for programmatic purposes. This study aims to shed light on their condom use with regular clients as well as husband/cohabiting partner, a first in India. Methods. Multivariate logistic regression analyses for consistent condom use with regular clients and husband/cohabiting partner are conducted for the sample of 606 HIV-positive FSWs. Results. Older FSWs are 90% less likely and nonmobile FSWs are 70% less likely to consistently use condoms. FSWs on ART are 3.84 times more likely to use condoms. Additionally, FSWs who changed their occupation after HIV diagnosis are 70% less likely to use condoms. FSWs who are currently cohabiting are more likely to consistently use condoms with repeat clients and are 3.22 times more likely to do so if they have felt stigma associated with being HIV-positive. FSWs who have multiple repeat clients, and who do not know the sexual behavior of these clients, are more likely to use condoms consistently. Conclusion. This study would help inform programs to target the following particularly vulnerable HIV-positive FSWs: those who are older, those who changed their occupation post-HIV diagnosis, and those who are nonmobile.

 7. Symptomatic primary cytomegalovirus infection in a HIV-positive pregnant woman.

  Bergin, Sarah

  2014-12-01

  We describe a case of symptomatic primary Cytomegalovirus infection in a HIV-positive pregnant woman on antiretroviral treatment with a CD4 count >200 × 10(6)\\/l requiring intravenous ganciclovir. No adverse consequences from ganciclovir or evidence of congenital Cytomegalovirus infection were found.

 8. Serodiscordance and disclosure among HIV-positive pregnant women in the Southwestern United States.

  Nacius, Lori A; Levison, Judy; Minard, Charles G; Fasser, Carl; Davila, Jessica A

  2013-04-01

  The prevalence of HIV-positive pregnant women in relationships with HIV-negative men in the United States is unclear. The purpose of this study was to calculate the prevalence of HIV-positive pregnant women with a serodiscordant (HIV-negative) partner within a single clinic population, assess disclosure of their HIV status, and examine factors associated with disclosure. All HIV-positive pregnant women who received prenatal care at the Harris County Hospital District Women's Program at Northwest Health Center in Houston TX between 1/1/2006 and 4/1/2011 were identified. Data were obtained from electronic medical records. Prevalence of serodiscordance and disclosure was calculated, and predictors of disclosure were evaluated. We identified 212 HIV-positive pregnant women. About 40% had a serodiscordant partner, and 34% had a partner with an unknown HIV status. Disclosure occurred in over 90% of women with a serodiscordant partner and in 68% of women with partners whose HIV status was unknown. Among pregnant women who knew their HIV status prior to the current pregnancy and had a serodiscordant partner, 92% reported disclosing their status prior to conception. Our data indicated that serodiscordant relationships are common in our clinic population. Suboptimal disclosure rates were observed, especially among women who have a partner with an unknown HIV status. Further research is needed to evaluate the prevalence of serodiscordance and disclosure in other United States populations.

 9. A comparison of the clinical features of depression in hiv-positive ...

  by far the worst affected region in the world with a continental prevalence of around ... This study compared the clinical features of major depression between .... programme Statistical Package for Social Scientists (SPSS), version 11.5. ... HIV-Positive N=64 n(%) HIV-Negative N=66 n(%) X2. OR (95%CI). P-Value. Gender.

 10. Detection of drug-induced dyslipidaemia in HIV-positive patients ...

  Purpose: To determine whether protease inhibitors (PIs) cause hypercholesterolaemia and hypertriglyceridaemia, and to assess the influence of sex and age on serum total cholesterol (TC) and triglycerides (TG), and the level of adherence to therapeutic laboratory monitoring guidelines in HIV positive patients in the ...

 11. HIV-positive and HIV-negative consumers accept an instant soy ...

  HIV-positive and HIV-negative consumers accept an instant soy maize porridge. ... Health SA Gesondheid ... The objective of this study was to assess consumer acceptability, preference and consumption intent of an instant soy ... as a food supplement for HIV subjects in a subsequent nutrition intervention trial, to improve

 12. Fertility desire and family-planning demand among HIV-positive ...

  Little information exists about desire to have children and family-planning use among HIV-positive individuals and how this may vary according to individual, social, health and demographic characteristics, especially in developing countries. To assess these topics in Ethiopia, a facility-based cross-sectional study was ...

 13. Morbidity and mortality of black HIV-positive patients with end-stage ...

  Methods. This retrospective study compared the incidences of vascular and infectious morbidity and mortality in black HIV-positive patients with those in a group of HIV-negative patients matched for ethnicity, age and gender. All the patients were receiving chronic haemodialysis in the medically insured healthcare sector of ...

 14. Tuberculosis among HIV-positive patients across Europe: changes over time and risk factors

  Kruk, Alexey; Bannister, Wendy; Podlekareva, Daria N

  2011-01-01

  OBJECTIVE:: To describe temporal changes in the incidence rate of tuberculosis (TB) (pulmonary or extrapulmonary) among HIV-positive patients in western Europe and risk factors of TB across Europe. METHODS:: Poisson regression models were used to determine temporal changes in incidence rate of TB...

 15. Multicenter European Prevalence Study of Neurocognitive Impairment and Associated Factors in HIV Positive Patients

  Haddow, Lewis J; Laverick, Rosanna; Daskalopoulou, Marina

  2018-01-01

  We conducted a cross-sectional study in 448 HIV positive patients attending five European outpatient clinics to determine prevalence of and factors associated with neurocognitive impairment (NCI) using computerized and pen-and-paper neuropsychological tests. NCI was defined as a normalized Z scor...

 16. Latent tuberculosis in HIV positive, diagnosed by the M. tuberculosis specific interferon-gamma test

  Brock, Inger; Ruhwald, Morten; Lundgren, Bettina

  2006-01-01

  Although tuberculosis (TB) is a minor problem in Denmark, severe and complicated cases occur in HIV positive. Since the new M. tuberculosis specific test for latent TB, the QuantiFERON-TB In-Tube test (QFT-IT) became available the patients in our clinic have been screened for the presence of latent...

 17. Latent tuberculosis in HIV positive, diagnosed by the M. tuberculosis specific interferon-gamma test

  Brock, Inger; Ruhwald, Morten; Lundgren, Bettina

  2006-01-01

  BACKGROUND: Although tuberculosis (TB) is a minor problem in Denmark, severe and complicated cases occur in HIV positive. Since the new M. tuberculosis specific test for latent TB, the QuantiFERON-TB In-Tube test (QFT-IT) became available the patients in our clinic have been screened...

 18. Tuberculosis among HIV-positive patients across Europe: changes over time and risk factors

  Kruk, Alexey; Bannister, Wendy; Podlekareva, Daria N.; Chentsova, Nelly P.; Rakhmanova, Aza G.; Horban, Andrzej; Domingo, Perre; Mocroft, Amanda; Lundgren, Jens D.; Kirk, Ole; Losso, M.; Elias, C.; Vetter, N.; Zangerle, R.; Karpov, I.; Vassilenko, A.; Mitsura, V. M.; Suetnov, O.; Clumeck, N.; de Wit, S.; Delforge, M.; Colebunders, R.; Vandekerckhove, L.; Hadziosmanovic, V.; Kostov, K.; Begovac, J.; Machala, L.; Sedlacek, D.; Nielsen, J.; Kronborg, G.; Benfield, T.; Larsen, M.; Gerstoft, J.; Katzenstein, T.; Hansen, A.-B. E.; Skinhøj, P.; Pedersen, C.; Ostergaard, L.; Zilmer, K.; Ristola, M.; Katlama, C.; Viard, J.-P.; Girard, P.-M.; Livrozet, J. M.; Vanhems, P.; Pradier, C.; Dabis, F.; Neau, D.; Rockstroh, J.; Reiss, P.

  2011-01-01

  To describe temporal changes in the incidence rate of tuberculosis (TB) (pulmonary or extrapulmonary) among HIV-positive patients in western Europe and risk factors of TB across Europe. Poisson regression models were used to determine temporal changes in incidence rate of TB among 11,952 patients

 19. Incidence of neuropsychiatric side effects of efavirenz in HIV-positive ...

  2016-06-30

  Jun 30, 2016 ... HIV-positive treatment-naïve patients in public-sector ... current depression or other mental disorders would increase ... medication and the importance of adherence is discussed ..... neuropsychiatric side effects, substance abuse and emotional ... All authors contributed towards the conceptualisation and.

 20. Enrolling HIV-positive adolescents in mental health research: A case ...

  HIV-positive adolescents in low- and middle-income countries ... orphaned and did not have legal guardians, 27% were symptomatic for depression, ... N Woollett,1 MA (Psychology, Art Therapy); J Peter,2 SC, BCom, LLB, LLM; .... lifetime physical abuse, 35.5% for lifetime emotional abuse and 9% .... Author contributions.

 1. Chronic Kidney Disease and Antiretroviral Therapy in HIV-Positive Individuals

  Achhra, Amit C; Nugent, Melinda; Mocroft, Amanda

  2016-01-01

  Chronic kidney disease (CKD) has emerged as an important health concern in HIV-positive individuals. Preventing long-term kidney toxicity from an antiretroviral therapy is therefore critical. Selected antiretroviral agents, especially tenofovir disoproxil fumarate (TDF) and some ritonavir-boosted...

 2. HIV-positive patients in the intensive care unit: A retrospective audit ...

  HIV-positive patients had a median CD4 count of 232.5 (interquartile range 59 - 459) cells/μL. Respiratory illness, mainly community-acquired pneumonia, accounted for 30.7% of ICU admissions. ICU and hospital mortality rates were 25.3% and 34.7%, respectively. Predictors of ICU mortality included an Acute Physiology ...

 3. Being and Becoming “Fully Human” in an Hiv-Positive World: Hiv ...

  Feminists have researched the link between gender and HIV/AIDS and shown that women are not always morally responsible for being HIV-positive. This article contributes to the debate by presenting a systematic discussion of women's experience of HIV/AIDS and spirituality. It offers a model of full humanity that interprets ...

 4. Predicting the short-term risk of diabetes in HIV-positive patients

  Petoumenos, Kathy; Worm, Signe W; Fontas, Eric

  2012-01-01

  HIV-positive patients receiving combination antiretroviral therapy (cART) frequently experience metabolic complications such as dyslipidemia and insulin resistance, as well as lipodystrophy, increasing the risk of cardiovascular disease (CVD) and diabetes mellitus (DM). Rates of DM and other...

 5. HIV-positive patients’ and their families’ comprehension of HIV- and AIDS-related information

  Gedina E. de Wet

  2013-04-01

  Full Text Available Despite acknowledgement of the importance of sharing HIV- and AIDS-related information with people living with HIV, it is still unclear as to what their actual comprehension is of this information. This research was part of a larger project, Tswaragano, conducted in the North-West Province, South Africa, which explored and described the competence, ability and strengths of the family of the HIV-positive patient during home support. This research focused on Potchefstroom in the North-West Province. This article focuses on research with the objective being to explore and describe the comprehension of HIV-positive patients and their families with regard to HIV- and AIDS-related information, and to formulate recommendations to improve their comprehension of this information. A quantitative, explorative and descriptive survey design was followed. Data were collected by means of questionnaires completed by HIV-positive patients (n = 79 and their family members (n = 34. Descriptive statistical analysis by means of frequency analysis was conducted. Ethical considerations and mechanisms to enhance validity and reliability are discussed. The results indicated that both HIV-positive respondents and their families face social and financial challenges due to unemployment and low income. A strength found in this research is that the majority of respondents are linked to a church, which can be a valuable platform to share information on HIV and AIDS. With regards to sharing, sources and comprehension of HIV- and AIDS-related information, it is apparent that respondents perceived that pre- and post-counselling provided an opportunity for information sharing, but that they need health care workers to spend more time with them, to be non-judgemental and to make more use of visual aids. It furthermore seems that the majority of HIV-positive respondents in this study did comprehend the need for and negotiate for safer sexual practices. It was concluded that

 6. HIV-positive patients’ and their families’ comprehension of HIV- and AIDS-related information

  Gedina E. de Wet

  2013-04-01

  Full Text Available Despite acknowledgement of the importance of sharing HIV- and AIDS-related information with people living with HIV, it is still unclear as to what their actual comprehension is of this information. This research was part of a larger project, Tswaragano, conducted in the North-West Province, South Africa, which explored and described the competence, ability and strengths of the family of the HIV-positive patient during home support. This research focused on Potchefstroom in the North-West Province. This article focuses on research with the objective being to explore and describe the comprehension of HIV-positive patients and their families with regard to HIV- and AIDS-related information, and to formulate recommendations to improve their comprehension of this information. A quantitative, explorative and descriptive survey design was followed. Data were collected by means of questionnaires completed by HIV-positive patients (n= 79 and their family members (n= 34. Descriptive statistical analysis by means of frequency analysis was conducted. Ethical considerations and mechanisms to enhance validity and reliability are discussed. The results indicated that both HIV-positive respondents and their families face social and financial challenges due to unemployment and low income. A strength found in this research is that the majority of respondents are linked to a church, which can be a valuable platform to share information on HIV and AIDS. With regards to sharing, sources and comprehension of HIV- and AIDS-related information, it is apparent that respondents perceived that pre- and post-counselling provided an opportunity for information sharing, but that they need health care workers to spend more time with them, to be non-judgemental and to make more use of visual aids. It furthermore seems that the majority of HIV-positive respondents in this study did comprehend the need for and negotiate for safer sexual practices. It was concluded that although

 7. MINDFULNESS BEHANDLING AF DANSKE VETERANER - ET PILOTSTUDIE

  Fjorback, Lone

  2015-01-01

  I foråret 2014 mødtes en gruppe på 12 danske veteraner en gang om ugen i 9 uger for at deltage i programmet Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR). Deltagerne havde meldt sig frivilligt, og gruppen var blandet mht. alder, køn, antal udsendelser og diagnoser. Det, de havde til fælles, var...

 8. Missed opportunities: poor linkage into ongoing care for HIV-positive pregnant women in Mwanza, Tanzania.

  Deborah Watson-Jones

  Full Text Available Global coverage of prevention of mother-to-child (PMTCT services reached 53% in 2009. However the number of pregnant women who test positive for HIV in antenatal clinics and who link into long-term HIV care is not known in many resource-poor countries. We measured the proportion of HIV-positive pregnant women in Mwanza city, Tanzania, who completed the cascade of care from antenatal HIV diagnosis to assessment and engagement in care in adult HIV clinics.Thirty antenatal and maternity ward health workers were interviewed about PMTCT activities. Nine antenatal HIV education sessions were observed. A prospective cohort of 403 HIV-positive women was enrolled by specially-trained clinicians and nurses on admission to delivery and followed for four months post-partum. Information was collected on referral and attendance at adult HIV clinics, eligibility for highly active antiretroviral therapy (HAART and reasons for lack of attendance.Overall, 70% of PMTCT health workers referred HIV-positive pregnant women to the HIV clinic for assessment and care. Antenatal HIV education sessions did not cover on-going care for HIV-infected women. Of 310 cohort participants tested in pregnancy, 51% had received an HIV clinic referral pre-delivery. Only 32% of 244 women followed to four months post-partum had attended an HIV clinic and been assessed for HAART eligibility. Non-attendance for HIV care was independently associated with fewer antenatal visits, poor PMTCT prophylaxis compliance, non-disclosure of HIV status, and non-Sukuma ethnicity.Most women identified as HIV-positive during pregnancy were not assessed for HAART eligibility during pregnancy or in the first four months post-partum. Initiating HAART at the antenatal clinic, improved counselling and linkages to care between PMTCT and adult HIV treatment services and reducing stigma surrounding disclosure of HIV results would benefit on-going care of HIV-positive pregnant women.

 9. Hepatitis C virus reinfection incidence and treatment outcome among HIV-positive MSM.

  Martin, Thomas C S; Martin, Natasha K; Hickman, Matthew; Vickerman, Peter; Page, Emma E; Everett, Rhiannon; Gazzard, Brian G; Nelson, Mark

  2013-10-23

  Liver disease secondary to hepatitis C virus (HCV) infection in the context of HIV infection is one of the leading non-AIDS causes of death. Sexual transmission of HCV infection among HIV-positive MSM appears to be leading to increased reports of acute HCV infection. Reinfection after successful treatment or spontaneous clearance is reported among HIV-positive MSM but the scale of reinfection is unknown. We calculate and compare HCV reinfection rates among HIV-positive MSM after spontaneous clearance and successful medical treatment of infection. Retrospective analysis of HIV-positive MSM with sexually acquired HCV who subsequently spontaneously cleared or underwent successful HCV treatment between 2004 and 2012. Among 191 individuals infected with HCV, 44 were reinfected over 562 person-years (py) of follow-up with an overall reinfection rate of 7.8/100 py [95% confidence interval (CI) 5.8-10.5]. Eight individuals were subsequently reinfected a second time at a rate of 15.5/100 py (95% CI 7.7-31.0). Combining all reinfections, 20% resulted in spontaneous clearance and treatment sustained viral response rates were 73% (16/22) for genotypes one and four and 100% (2/2) for genotypes two and three. Among 145 individuals with a documented primary infection, the reinfection rate was 8.0 per 100 py (95% CI 5.7-11.3) overall, 9.6/100 py (95% CI 6.6-14.1) among those successfully treated and 4.2/100 py (95% CI 1.7-10.0) among those who spontaneously cleared. The secondary reinfection rate was 23.2/100 py (95% CI 11.6-46.4). Despite efforts at reducing risk behaviour, HIV-positive MSM who clear HCV infection remain at high risk of reinfection. This emphasizes the need for increased sexual education, surveillance and preventive intervention work.

 10. Sexual behaviour and inheritance rights among HIV-positive women in Abia State, Nigeria.

  Enwereji, E E

  2008-04-01

  In developing countries, culture favours males for economic ventures more than females. There is evidence that allowing HIV positive women inheritance rights will mitigate negative economic consequences of HIV/AIDS and other related risks. This study aimed to examine the extent to which HIV positive women have access to family resources in Abia State, Nigeria. Data collection instruments were questionnaire, focus group discussion and interview guides using 98 HIV positive women in network of people living with HIV/AIDS. Five key informants were also interviewed to authenticate women's responses. Results showed that 85 (86.7%) of the women were denied rights to family resources. Thirty-eight (64.4%) of them had negative relationship with their family members for demanding their husbands' property. Because of limited financial assistance, the women took two types of risks in order to survive in the communities. Twenty-five women (25.5%) earned their livelihood by acting as hired labourers to others in the farm. More that half (55.1%) of the HIV positive women were practicing unprotected sex. Although as high as 79.6% of women were aware of risks of unprotected sex, 54 (55%) of them practised it. The commonest reason for taking the risk was sex partners' dislike for condom use. The high proportion of HIV positive women who were denied access to family resources, could suggest lack of care and support. If this denial continues, Government's efforts to reduce HIV prevalence would yield no significant result. There is therefore need for organized community education programme that emphasizes the benefits of empowering women living positively with HIV/AIDS economically.

 11. Relative Efficiency of Field and Online Strategies in the Recruitment of HIV-Positive Men Who Have Sex With Men.

  Vial, Andrea C; Starks, Tyrel J; Parsons, Jeffrey T

  2015-04-01

  Efforts to reach HIV-positive men who have sex with men (MSM) and link them to care must be expanded; however, finding and recruiting them remains a challenge. We compared the efficiency of three recruitment sources in reaching self-identified HIV-positive MSM with various characteristics. Relative to recruitment online and at clubs and bars, AIDS Service Organizations (ASOs) were significantly more efficient in reaching HIV-positive MSM in general. This was also true for those with specific characteristics of interest such as substance/stimulant use, and HIV-positive MSM who were racial/ethnic minorities. Both ASOs and online recruitment were more efficient than clubs and bars in reaching HIV-positive MSM not taking HIV medication. This was also the case for White HIV-positive MSM in general, and White HIV-positive MSM who used substances and stimulants. Online recruitment was also more efficient than clubs and bars in reaching HIV-positive MSM who were young across the board.

 12. Skal alkoholmisbrug overhovedet behandles i almen praksis

  Barfod, Sverre Malm

  1995-01-01

  Som en del af en international undersøgelse gennemførtes telefon-interviews ud fra et semi-struktureret spørgeskema af 12 tilfældigt udvalgte praktiserende læger samt personlige interviews af seks nøglepersoner i sundhedsvæsenet. Alle de udspurgte praktiserende læger var interesserede i at udføre...

 13. Sexual behavior and risk practices of HIV positive and HIV negative Rwandan women

  ADEDIMEJI, Adebola A.; HOOVER, Donald R.; SHI, Qiuhu; GARD, Tracy; MUTIMURA, Eugene; SINAYOBYE, Jean d’Amour; COHEN, Mardge H.; ANASTOS, Kathryn

  2014-01-01

  It is not well understood how infection with HIV and prior experience of sexual violence affects sexual behavior in African women. We describe factors influencing current sexual practices of Rwandan women living with or without HIV/AIDS. By design, 75% of participants were HIV positive and ~50% reported having experienced genocidal rape. Univariate and multivariate logistic regression models were fit to describe demographic and clinical characteristics that influenced sexual behavior in the previous 6 months, condom use, history of transactional sex, and prior infection with a non-HIV sexually transmitted disease. Respondents’ age, where they lived, whether or not they lived with a husband or partner, experience of sexual trauma, CD4 count, CES-D and PTSD scores were strongly associated with risky sexual behavior and infection with non-HIV STI. HIV positive women with a history of sexual violence in the contexts of war and conflict may be susceptible to some high-risk sexual behaviors. PMID:25488169

 14. Orofacial manifestations of histoplasmosis in HIV-positive patients: a case report.

  Gomes Ferreira, O; Vieira Fernandes, A; Sebastião Borges, A; Simão Ferreira, M; Mota Loyola, A

  2001-01-01

  Amongst the main opportunistic diseases that affect the HIV-positive patient, histoplasmosis is found. This systemic mycosis caused by the fungus Histoplasma capsulatum has the capacity to disseminate from the lung to the skin and oral mucosa. Oral lesions of histoplasmosis can be found with ulcerated or nodular aspect, being always very painful and infiltrating the mucosa. When they are present in the mouth, they strongly indicate the presence of some kind of immunosuppression. This study shows the disease's evolution in an HIV-positive patient, who presented several ulcerated lesions in the oral cavity and facial skin. The symptomatology and clinical aspects of the lesions were not specific for the disease, and due to this, the diagnosis was obtained by cytological smear and oral biopsy. The results of the exams defined the disseminated picture of the infection. The treatment plan involved the use of amphotericin B for the lesions' remission, and, following this, itraconazole was administered in the maintenance phase.

 15. Cardiovascular risk factors associated with lower baseline cognitive performance in HIV-positive persons.

  Wright, E J; Grund, B; Robertson, K; Brew, B J; Roediger, M; Bain, M P; Drummond, F; Vjecha, M J; Hoy, J; Miller, C; Penalva de Oliveira, A C; Pumpradit, W; Shlay, J C; El-Sadr, W; Price, R W

  2010-09-07

  To determine factors associated with baseline neurocognitive performance in HIV-infected participants enrolled in the Strategies for Management of Antiretroviral Therapy (SMART) neurology substudy. Participants from Australia, North America, Brazil, and Thailand were administered a 5-test neurocognitive battery. Z scores and the neurocognitive performance outcome measure, the quantitative neurocognitive performance z score (QNPZ-5), were calculated using US norms. Neurocognitive impairment was defined as z scores penetration effectiveness rank of antiretroviral regimens were not. In this HIV-positive population with high CD4 cell counts, neurocognitive impairment was associated with prior CVD. Lower neurocognitive performance was associated with prior CVD, hypertension, and hypercholesterolemia, but not conventional HAD risk factors. The contribution of CVD and cardiovascular risk factors to the neurocognition of HIV-positive populations warrants further investigation.

 16. Tinea capitis in the form of concentric rings in an HIV positive adult on antiretroviral treatment

  Kirti Narang

  2012-01-01

  Full Text Available Dermatophyte infection may present in the form of concentric rings caused by Trichophyton concentricum, known as Tinea Imbricata. In immunosuppressed patients, there are reports of lesions in the form of concentric rings caused by dermatophytes other than Trichophyton concentricum too, mostly by Trichophyton tonsurans, known as Tinea indesiciva or Tinea pseudoimbricata. We report a case of tinea capitis in a HIV-positive adult woman on antiretroviral therapy, who presented with concentric rings of papules and pustules with slight scaling on the scalp along with diffuse thinning of hair. Both Potassium hydroxide mount and culture showed the presence of Dermatophytes. Tinea capitis is considered rare in adults, but new cases are being reported in immunocompromised as well as in immunocompetent patients. The pertinent features of this case are: HIV-positive adult female on antiretroviral therapy, presenting with tinea capitis in the form of concentric rings; culture from the lesion grew Microsporum audouinii; responding to oral Terbinafine.

 17. Exceptional suffering? Enumeration and vernacular accounting in the HIV-positive experience.

  Benton, Adia

  2012-01-01

  Drawing on 17 months of ethnographic fieldwork in Freetown, Sierra Leone, I highlight the recursive relationship between Sierra Leone as an exemplary setting and HIV as an exceptional disease. Through this relationship, I examine how HIV-positive individuals rely on both enumerative knowledge (seroprevalence rates) and vernacular accounting (NGO narratives of vulnerability) to communicate the uniqueness of their experience as HIV sufferers and to demarcate the boundaries of their status. Various observers' enumerative and vernacular accounts of Sierra Leone's decade-long civil conflict, coupled with global health accounts of HIV as exceptional, reveal the calculus of power through which global health projects operate. The contradictions between the exemplary and the exceptional-and the accompanying tension between quantitative and qualitative facts-are mutually constituted in performances and claims made by HIV-positive individuals themselves.

 18. Doppler echocardiographic evaluation of HIV-positive patients in different stages of the disease

  Werneck Guilherme Lobosco

  1999-01-01

  Full Text Available OBJETIVE: To evaluate by Doppler echocardiography (DE early abnormalities of ventricular function in HIV-positive patients, as well as other cardiac abnormalities that can be detected by this method, with special emphasis on mitral valve flow. METHODS: 84 HIV- positive patients, 59 with CD4 cell count >500/mm³ (Group A and 25 with CD4 cell count 500/mm³ had no abnormalities by DE. Patients with a more advanced infection (those with a CD4 cell count <500/mm³, had a significantly abnormal LV systolic function and a higher incidence of pericardial effusion and mitral regurgitation. Mitral valve inflow by Doppler did not indicate diastolic dysfunction.

 19. Adequacy of Mental Health Services for HIV-Positive Patients with Depression

  Choi, Stephanie K Y; Boyle, Eleanor; Cairney, John

  2016-01-01

  use and antidepressant use, as well as mental health care for depression in accordance with existing Canadian guidelines for HIV-positive patients with depression in Ontario, Canada. METHODS: We conducted a prospective cohort study linking data from the Ontario HIV Treatment Network Cohort Study...... income or educational attainment, or as non-native English speakers or immigrants to Canada were less likely to obtain care. Of 493 patients using mental health services, 250 (51%) received mental health care for depression in accordance with existing Canadian guidelines. CONCLUSIONS: Our results showed......BACKGROUND: Major depression can profoundly impact clinical and quality-of-life outcomes of people living with HIV, and this disease is underdiagnosed and undertreated in many HIV-positive individuals. Here, we describe the prevalence of publicly funded primary and secondary mental health service...

 20. Risk factors for HIV positivity among more than 3,400 Tanzanian women

  Faber, Mette Tuxen; Munk, Christian; Mwaiselage, Julius

  2017-01-01

  In a cross-sectional study of 3,424 women from urban (Dar es Salaam) and rural (Pwani, Mwanza, and Mtwara) Tanzania, conducted in 2008–2009, we investigated risk factors for human immunodeficiency virus (HIV) and the association between different measures of human papillomavirus (HPV) and HIV...... positivity. Study participants were interviewed about socio-demographic and reproductive factors and sexual behavior. Blood samples were tested for HIV, and the women underwent a gynecological examination. HPV status was determined by Hybrid Capture 2, and HPV genotyping was performed using the LiPA Extra...... test. Multivariable logistic regression models estimating odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (CI) were used. The overall HIV prevalence was 10.2%. HIV-positive women were more likely to have high-risk (HR) HPV detected (OR = 4.11; 95% CI: 3.23–5.24) and clinically visible genital warts (OR...

 1. Elevated triglycerides and risk of myocardial infarction in HIV-positive persons

  Worm, Signe W; Kamara, David Alim; Reiss, Peter

  2011-01-01

  Objectives: To explore the relationship between elevated triglyceride levels and the risk of myocardial infarction (MI) in HIV-positive persons after adjustment for total cholesterol (TC), high-density lipoprotein–cholesterol (HDL-C) and nonlipid risk factors. Background: Although elevated...... triglyceride levels are commonly noted in HIV-positive individuals, it is unclear whether they represent an independent risk factor for MI. Methods: The incidence of MI during follow-up was stratified according to the latest triglyceride level. Multivariable Poisson regression models were used to describe...... the independent association between the latest triglyceride level and MI risk after adjusting for TC and HDL-C, nonlipids cardiovascular disease (CVD) risk factors, HIV and treatment-related factors. Results: The 33 308 persons included in the study from 1999 to 2008 experienced 580 MIs over 178 835 person...

 2. Production of nanodrug for Bacillus cereus isolated from HIV positive patient using Mallotus philippensis

  R. Bhuvaneswari

  2016-04-01

  Full Text Available The present investigation was aimed to synthesis of silver nanoparticles (AgNPs using Mallotus philippensis leaf extract and their antibacterial potential against Bacillus cereus isolated from HIV positive patient. In this, UV- Visible spectroscopy showed the high peak of absorption band at 450 nm. Based on XRD analysis, face centered cubic structure and average size of the AgNPs was around 16 nm. FTIR spectroscopy study revealed the seventeen functional groups of the AgNPs was observed. The morphology of AgNPs was spherical, oval shapes and diameter of the particle size ranges between 9 and 24 nm was measured using transmission electron microscopy (TEM. In addition to these green synthesized AgNPs were found to express the higher efficacy in inhibiting the growth of Bacillus cereus (B. cereus isolated from the HIV-positive patient.

 3. Infant feeding and HIV positive mothers in the Capricorn District of Limpopo Province

  N.S. Ramara

  2010-09-01

  Full Text Available HIV-positive mothers who practise infant feeding of their choice at Mankweng clinic in the Limpopo province are experiencing specific problems with various feeding methods. This study was undertaken with the aim to explore and describe the socioeconomic and cultural experiences of HIV-positive mothers who practise infant feeding of their choice. The research design was exploratory, descriptive, qualitative and contextual in nature. A phenomenological approach was adopted to focus on the lived experiences of HIV-positive mothers. The study sample was purposely selected. Ten HIV-positive mothers volunteered to participate in the study. Data were collected through in-depth unstructured interviews. All participants responded to an open-ended question: “Could you please tell me, in detail, your experience on infant feeding of your choice?” Interviews were conducted until saturation, as was reflected in repeating themes, was reached. The model of trustworthiness, as outlined in Guba and Lincoln (1985:301 -318, to ensure credibility and dependability, was used in this study. The study adhered to the ethical standards as set by DENOSA (1998:2.3.2-2.3.4. Data were analysed according to Tesch’s method, as outlined in Creswell (2003:192 and De Vos (1998:343. Literature control was performed to verify the results. Two main categories that emerged were guided by options for infant feeding; namely those that chose formula feeding for their babies and those participants who opted to breast-feed their babies The study proposed to recommend guidelines for the development of relevent content for inclusion in health education programmes of registered midwives who, in turn, can use such information to educate mothers

 4. Infant feeding and HIV positive mothers in the Capricorn District of Limpopo province.

  Ramara, N S; Maputle, M S; Lekhuleni, M E

  2010-03-01

  HIV-positive mothers who practise infant feeding of their choice at Mankweng clinic in the Limpopo province are experiencing specific problems with various feeding methods. This study was undertaken with the aim to explore and describe the socioeconomic and cultural experiences of HIV-positive mothers who practise infant feeding of their choice. The research design was exploratory, descriptive, qualitative and contextual in nature. A phenomenological approach was adopted to focus on the lived experiences of HIV-positive mothers. The study sample was purposely selected. Ten HIV-positive mothers volunteered to participate in the study. Data were collected through in-depth unstructured interviews. All participants responded to an open-ended question: "Could you please tell me, in detail, your experience on infant feeding of your choice?" Interviews were conducted until saturation, as was reflected in repeating themes, was reached. The model of trustworthiness, as outlined in Guba and Lincoln (1985:301-318), to ensure credibility and dependability, was used in this study. The study adhered to the ethical standards as set by DENOSA (1998:2.3.2-2.3.4). Data were analysed according to Tesch's method, as outlined in Creswell (2003:192) and De Vos (1998:343). Literature control was performed to verify the results. Two main categories that emerged were guided by options for infant feeding; namely those that chose formula feeding for their babies and those participants who opted to breast-feed their babies. The study proposed to recommend guidelines for the development of relevent content for inclusion in health education programmes of registered midwives who, in turn, can use such information to educate mothers.

 5. Early repeated infections with Trichomonas vaginalis among HIV-positive and HIV-negative women.

  Kissinger, Patricia; Secor, W Evan; Leichliter, Jami S; Clark, Rebecca A; Schmidt, Norine; Curtin, Erink; Martin, David H

  2008-04-01

  The purpose of the study was to examine whether early repeated infections due to Trichomonas vaginalis among human immunuodeficiency virus (HIV)-positive and HIV-negative women are reinfections, new infections, or cases of treatment failure. Women attending an HIV outpatient clinic and a family planning clinic in New Orleans, Louisiana, who had culture results positive for T. vaginalis were treated with 2 g of metronidazole under directly observed therapy. At 1 month, detailed sexual exposure and sexual partner treatment information was collected. Isolates from women who had clinical resistance (i.e., who tested positive for a third time after treatment at a higher dose) were tested for metronidazole susceptibility in vitro. Of 60 HIV-positive women with trichomoniasis, 11 (18.3%) were T. vaginalis positive 1 month after treatment. The 11 recurrences were classified as 3 probable reinfections (27%), 2 probable infections from a new sexual partner (18%), and 6 probable treatment failures (55%); 2 of the 6 patients who experienced probable treatment failure had isolates with mild resistance to metronidazole. Of 301 HIV-negative women, 24 (8.0%) were T. vaginalis positive 1 month after treatment. The 24 recurrences were classified as 2 probable reinfections (8%) and 22 probable treatment failures (92%); of the 22 patients who experienced probable treatment failure, 2 had strains with moderate resistance to metronidazole, and 1 had a strain with mild resistance to metronidazole. HIV-positive women were more likely to have sexual re-exposure than were HIV-negative women, although the rate of treatment failure was similar in both groups. High rates of treatment failure among both HIV-positive and HIV-negative women indicate that a 2-g dose of metronidazole may not be adequate for treatment of some women and that rescreening should be considered.

 6. Gender Differences in Depressive Symptoms Among HIV-Positive Concordant and Discordant Heterosexual Couples in China

  Li, Li; Liang, Li-Jung; Lin, Chunqing; Ji, Guoping; Xiao, Yongkang

  2016-01-01

  HIV seropositive individuals and their heterosexual partners/spouses, either seropositive or seronegative, are facing several mental health challenges. The objective of this study was to examine gender differences in depressive symptoms among HIV-positive concordant and HIV-discordant couples. We identified heterosexual couples from participants of a randomized controlled trial conducted in Anhui province, China. A total of 265 couples, comprising 129 HIV+ male/HIV− female couples, 98 HIV− ma...

 7. Postnatal Depression Symptoms are Associated with Increased Diarrhea among Infants of HIV-Positive Ghanaian Mothers

  Okronipa, Harriet E.T.; Marquis, Grace S.; Lartey, Anna; Brakohiapa, Lucy; Perez-Escamilla, Rafael; Mazur, Robert E.

  2012-01-01

  HIV infection is linked to increased prevalence of depression which may affect maternal caregiving practices and place young infants at increased risk of illness. We examined the incidence and days ill with diarrhea among infants of HIV positive (HIV-P), HIV negative (HIV-N), and unknown HIV status (HIV-U) women, and determined if symptoms of maternal postnatal depression (PND) modulated the risk of diarrhea. Pregnant women (n=492) were recruited from 3 antenatal clinics; mothers and infants ...

 8. The effects of antiretroviral therapy on HIV-positive individuals in Wakiso District, Uganda

  Yang, Tina Yang

  2015-01-01

  AIM The aim was to explore the experiences of HIV-positive individuals before and after gaining access to antiretroviral therapy in Wakiso District, Uganda and how antiretroviral therapy impacts certain aspects of those living with HIV, such as sexual behavior, support systems, faith and personal identity. METHODS Based on secondary data analysis of “Life On Antiretroviral Therapy: People’s Adaptive Coping And Adjustment To Living With HIV As A Chronic Condition In Wakiso District, Uganda” by...

 9. Legal knowledge, needs, and assistance seeking among HIV positive and negative women in Umlazi, South Africa.

  Hill, Lauren M; Maman, Suzanne; Holness, David; Moodley, Dhayendre

  2016-01-22

  The rights of women and people living with HIV (PLHIV) are protected under South African law, yet there is a gap in the application of these laws. While there are numerous systemic and social barriers to women's and PLHIV's exercise of their legal rights and rights to access social services, there has been little effort to document these barriers as well as legal needs and knowledge in this context. 1480 HIV-positive and HIV-negative women recruited from an antenatal clinic in Umlazi Township completed a questionnaire on legal knowledge, experience of legal issues, assistance seeking for legal issues, and barriers to seeking assistance. We compared the legal knowledge and experience of legal issues of HIV-positive and HIV-negative women, and described assistance seeking and barriers to assistance seeking among all women. Both HIV-positive and HIV-negative women had high levels of knowledge of their legal rights. There were few important differences in legal knowledge and experience of legal issues by HIV status. The most common legal issues women experienced were difficulty obtaining employment (11 %) and identification documents (7 %). A minority of women who had ever experienced a legal issue had sought assistance for this issue (38 %), and half (50 %) of assistance sought was from informal sources such as family and friends. Women cited lack of time and government bureaucracy as the major barriers to seeking assistance. These results indicate few differences in legal knowledge and needs between HIV-positive and HIV-negative women in this context, but rather legal needs common among women of reproductive age. Legal knowledge may be a less important barrier to seeking assistance for legal issues than time, convenience, and cost. Expanding the power of customary courts to address routine legal issues, encouragement of pro bono legal assistance, and introduction of legal navigators could help to address these barriers.

 10. Prevalence and predictors of severe menopause symptoms among HIV-positive and -negative Nigerian women.

  Agaba, Patricia A; Meloni, Seema T; Sule, Halima M; Ocheke, Amaka N; Agaba, Emmanuel I; Idoko, John A; Kanki, Phyllis J

  2017-11-01

  We compared the prevalence of menopause symptoms between women living with HIV to their HIV-negative peers and determined predictors of severe menopause symptoms in Jos, Nigeria. This descriptive cross-sectional study included 714 women aged 40-80 years. We compared prevalence and severity of menopause symptoms using the menopause rating scale (MRS). Logistic regression analysis was used to determine the predictors of severe symptoms. Six-hundred and seven (85.0%) were HIV-positive, with a mean duration of infection of 5.6 ± 2.7 years. The mean age of the cohort was 46 ± 5 years. The most prevalent menopause symptoms were hot flushes (67.2%), joint and muscle discomfort (66.2%), physical/mental exhaustion (65.3%), heart discomfort (60.4%), and anxiety (56.4%). The median MRS score was higher for HIV-positive compared to HIV-negative women (p = 0.01). Factors associated with severe menopause symptoms included HIV-positive status (aOR: 3.01, 95% CI: 1.20-7.54) and history of cigarette smoking (aOR: 4.18, 95% CI: 1.31-13.26). Being married (aOR: 0.49, 95% CI: 0.32-0.77), premenopausal (aOR: 0.60, 95% CI: 0.39-0.94), and self-reporting good quality of life (aOR: 0.62. 95% CI: 0.39-0.98) were protective against severe menopause symptoms. We found HIV infection, cigarette smoking, quality of life, and stage of the menopause transition to be associated with severe menopause symptoms. As HIV-positive populations are aging, additional attention should be given to the reproductive health of these women.

 11. Recreational drug use and related social factors among HIV-positive men in Japan.

  Togari, Taisuke; Inoue, Yoji; Takaku, Yosuke; Abe, Sakurako; Hosokawa, Rikuya; Itagaki, Takashi; Yoshizawa, Shigeyuki; Oki, Sachiko; Katakura, Naoko; Yamauchi, Asae; Wakabayashi, Chihiro; Yajima, Takashi

  2016-07-01

  This study aims to determine the relationship between recreational drug use in HIV-positive males in the past year and socio-economic factors and/or social support networks in Japan. A national online survey in a cross-sectional study was conducted by HIV Futures Japan project from July 2013 to February 2014. Of the 1095 HIV-positive individuals who responded, 913 responses were determined to be valid; responses from the 875 males were analysed. A total of 282 participants used addictive drugs (32.2%) in past year. New psychoactive substances were used by 121 participants (13.8%), methamphetamine or amphetamine by 47 (5.4%), air dusters/sprays/gas by 31 (3.5%), 5-methoxy-N,N-diisopropyltryptamine (5MeO-DIPT) by 16 (1.8%) and cannabis (1.0%) by 9. Multiple logistic regression analysis was performed with the use of alkyl nitrites, addictive drugs, air dusters and thinners, which are low illegality, as dependent variables. We found that the odds ratio (95% confidence interval) for use among participants with full-time and temp/contracted/part-time employees compared to management/administration professions were 2.59 (0.99-6.77) and 2.61 (0.91-7.51). Also, a correlation was observed between alkyl nitrites and new psychoactive substances and usage rates in people engaged in few HIV-positive networks. It is necessary to develop targeted policies for drug use prevention and user support among HIV-positive men and to support and provide care for drug users who are isolated or have a narrow HIV/AIDS support network.

 12. HIV positive refugees/asylum seekers and clinical trials: some ethical issues

  McDonald, Linda

  2014-01-01

  The aim of this thesis was to identify some of the ethical issues of HIV positive asylum seekers and refugees participating in clinical trials in Britain. While all individuals are to some degree vulnerable in clinical trials, I have shown in this thesis that this group is particularly vulnerable in a number of areas. Many will not have English as a first language and while they may be able to understand everyday language, the participant information sheet (PIS) may be difficult to comprehend...

 13. Magnetic resonance imaging findings in spinal tuberculosis: Comparison of HIV positive and negative patients

  Cameron Michael Anley

  2012-01-01

  Full Text Available Background: There is an increasing incidence of Human immunodeficiency virus (HIV and tuberculosis (TB co-infection. This has led to an increasing number of atypical features on magnetic resonance imaging (MRI. We postulated that the type 4 hypersensitivity response causing granulomatous inflammation may be disrupted by the HIV resulting in less vertebral body destruction. This study compares the MRI features of spinal tuberculosis in HIV positive and negative patients. Materials and Methods: Fifty patients with confirmed spinal tuberculosis, HIV status and available MRI scans at a single institution from 2003-2009 were identified. HIV status was positive in 20 and negative in 30. Females were predominant (34:16. The HIV positive group was younger at 32.4 versus 46 years (P=0.008. Blood parameters (WCC, ESR, Hb, Lymphocyte count were not significantly different between the HIV groups. MRI scans were reviewed by a radiologist who was blinded to the HIV status. Site, extent of disease, body collapse, abscess location and volume, kyphotic deformity and cord signal were reported. Results: There was no difference between the number of vertebral bodies affection with TB involvement, presence of cord signal or incidence of non-contiguous lesions. The HIV negative group had significantly more total vertebral collapse (P=0.036 and greater kyphosis (P=0.002. The HIV positive group had a trend to larger anterior epidural pus collection (P=0.2. Conclusion: HIV negative patients demonstrate greater tuberculous destruction in terms of total percentage body collapse and resultant kyphosis. There is no difference in the incidence of cord signal or presence of non-contiguous lesions. HIV positive patients show a trend to a greater epidural abscess volume. This difference may be explained by the reduced autoimmune response of the type 4 hypersensitivity reaction caused by the HIV infection.

 14. Determinants of subjective health status of HIV positive mothers in NAUTH Nnewi.

  Nwabueze, S A; Adogu, P O U; Adinma, E D; Ifeadike, C O; Nnebue, C C; Ilika, A L; Ikechebelu, J I

  2012-01-01

  Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) caused by human immune deficiency virus (HIV), once dominated by infected males has become feminized especially in sub-Saharan Africa where the majority of adults living with the condition are females. Positive life styles, belonging to social support groups and stigma-free HIV services by providers may have good impact on the quality of life of HIV-positive mothers. This study was aimed at assessing the determinants of subjective health status of HIV-positive mothers accessing prevention-of-mother-to-child-transmission (PMTCT) of HIV services in Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital (NAUTH) Nnewi. This is a descriptive study in which 288 consenting HIV positive mothers were selected using the systematic sampling technique. Data on demographics, life style, social support, contraceptive use and subjective feeling about current health status were collected from the subjects using a pre-tested, structured, interviewer-administered questionnaire. The mean age of the respondents was 30.46 +/- 4.86 years. Majority (89.2%) of them were married while 55.2% were traders. A significantly higher proportion of the mothers on highly active anti retroviral therapy (HAART) (70.8%) than non users (29.2%) described their current health status as 'excellent' (p<0.001). Also a significantly higher proportion of condom users (99%) than pill users (1%) described their health status as 'excellent' (p<0.02). The same significantly higher proportions of 'excellent' response were given by subjects who engage in social support activities (p<0.001), who practice good feeding (p<0.01) andpersonal hygiene (p<0.01). Access to family planning services and HAART, participation in support group activities and positive lifestyle practices tend to improve subjective health status and should be comprehensively encouraged among the HIV positive mothers.

 15. Pregnancy outcomes in HIV-positive women: a retrospective cohort study.

  Arab, Kholoud; Spence, Andrea R; Czuzoj-Shulman, Nicholas; Abenhaim, Haim A

  2017-03-01

  In the United States, an estimated 8500 HIV (human immunodeficiency virus) positive women gave birth in 2014. This rate appears to be increasing annually. Our objective is to examine obstetrical outcomes of pregnancy among HIV-positive women. A population-based cohort study was conducted using the Nationwide Inpatient Sample database (2003-2011) from the United States. Pregnant HIV-positive women were identified and compared to pregnant women without HIV. Multivariate logistic regression was used to estimate the adjusted effect of HIV status on obstetrical and neonatal outcomes. Among 7,772,999 births over the study period, 1997 were in HIV-positive women (an incidence of 25.7/100,000 births). HIV-infected patients had greater frequency of pre-existing diabetes and chronic hypertension, and use of cigarettes, drugs, and alcohol during pregnancy (p HIV-infected women had greater likelihood of antenatal complications: preterm premature rupture of membranes (OR 1.35, 95% CI 1.14-1.60) and urinary tract infections (OR 3.02, 95% CI 2.40-3.81). Delivery and postpartum complications were also increased among HIV-infected women: cesarean delivery (OR 3.06, 95% CI 2.79-3.36), postpartum sepsis (OR 8.05, 95% CI 5.44-11.90), venous thromboembolism (OR 2.21, 95% CI 1.46-3.33), blood transfusions (OR 3.67, 95% CI 3.01-4.49), postpartum infection (OR 3.00, 95% CI 2.37-3.80), and maternal mortality (OR 21.52, 95% CI 12.96-35.72). Neonates born to these mothers were at higher risk of prematurity and intrauterine growth restriction. Pregnancy in HIV-infected women is associated with adverse maternal and newborn complications. Pregnant HIV-positive women should be followed in high-risk healthcare centers.

 16. Evolution of hepatitis A virus seroprevalence among HIV-positive adults in Taiwan

  Lin, Kuan-Yin; Cheng, Chien-Yu; Li, Chia-Wen; Yang, Chia-Jui; Tsai, Mao-Song; Tang, Hung-Jen; Lin, Te-Yu; Wang, Ning-Chi; Lee, Yi-Chien; Lin, Shih-Ping; Huang, Yu-Shan; Sun, Hsin-Yun; Zhang, Jun-Yu; Ko, Wen-Chien; Cheng, Shu-Hsing; Lee, Yuan-Ti; Hung, Chien-Ching

  2017-01-01

  Objectives The study aimed to describe the seroprevalence of hepatitis A virus (HAV) in HIV-positive adult patients in Taiwan between 2012 and 2016 and to examine the evolution of HAV seroprevalence between 2004–2007 and 2012–2016. Methods Clinical information and data of anti-HAV antibody results were collected from 2,860 antiretroviral-naïve HIV-positive Taiwanese aged 18 years or older who initiated combination antiretroviral therapy at 11 hospitals around Taiwan between 2012 and 2016 (2012–2016 cohort). A multivariate logistic regression model was applied to identify independent variables associated with HAV seropositivity. Comparisons of HAV seroprevalences and associated clinical characteristics were made between this 2012–2016 cohort and a previous cohort of 1580 HIV-positive patients in 2004–2007 (2004–2007 cohort). Results Of the 2,860 HIV-positive patients between 2012 and 2016, the overall HAV seropositivity rate was 21.2% (605/2860), which was independently associated with an older age (adjusted odds ratio [AOR], per 1-year increase, 1.13; 95% confidence interval [95% CI], 1.11–1.15) and co-infection with hepatitis B virus (AOR 1.44; 95% CI, 1.08–1.93). Residence in southern Taiwan (AOR 0.49; 95% CI, 0.34–0.72) was inversely associated with HAV seropositivity. The overall HAV seroprevalence in the 2012–2016 cohort was significantly lower than that in the 2004–2007 cohort (21.2% vs 60.9%, pa country without nationwide childhood vaccination program against HAV. PMID:29036227

 17. Ramifications of ostracism as a consequence of revelation of HIV positive status: its effect o individuals and families in Botswana

  Tabitha T. Langeni

  2003-12-01

  the structure and composition of the family in Botswana. The study showed that the highest proportion of respondents who would abandon an HIV positive partner (58.4% occurs among young people aged 15 to 19 years; and that the propensity to abandon an HIV positive partner diminishes with advancement in age. In-depth inquiries on why HIV positive partners would be abandoned produced responses that revolved around fear of exposure, vulnerability and association with an HIV positive individual. The study showed that the highest proportion of respondents who would not reveal their HIV positive status occurs among those who have lost a relative or a friend to AIDS. Fear of being isolated, rejected, stigmatized and unwanted featured among the top reasons why respondents would not reveal their HIV positive status. Society’s reaction towards HIV positive individuals and families with HIV/AIDS patients appeared strong enough to drive individuals to hide their positive status and to go ahead and take the risk of onward transmission of the virus.

 18. Anti-glomerular basement membrane glomerulonephritis in an HIV positive patient: case report

  Eduardo José Bellotto Monteiro

  Full Text Available We report on a case of a patient with HIV infection, diagnosed 18 months prior to the development of an anti-glomerular basement membrane (anti-GBM rapidly progressive glomerulonephritis; this is probably the first report of such an association. A 30-year-old white man presented with elevation of serum creatinine (1.3 - 13.5 mg/dL within one month. At admission, the urinalysis showed proteinuria of 7.2 g/L and 8,000,000 erythrocytes/mL. Renal biopsy corresponded to a crescentic diffuse proliferative glomerulonephritis mediated by anti-GBM, and serum testing for anti-GBM antibodies was positive; antinuclear antibodies (ANA and anti-neutrophilic cytoplasmic antibodies (ANCA were also positive. The patient underwent hemodyalisis and was treated with plasmapheresis, cyclophosphamide and prednisone. The association described here is not casual, as crescentic glomerulonephritis is not common in HIV-positive patients, anti-GBM glomerulonephritis is rare and anti-GBM antibodies are frequently observed in HIV-positive subjects when compared to the overall population. Based on the current case and on the elevated frequency of the positivity for such antibodies in this group of patients, it is advisable to be aware of the eventual association between these two conditions and to promote an active search for anti-GBM antibodies and early diagnosis of eventual urinary abnormalities in HIV-positive subjects, considering the severity of anti-GBM glomerulonephritis.

 19. Perinatal Outcomes in HIV Positive Pregnant Women with Concomitant Sexually Transmitted Infections

  Erin Burnett

  2015-01-01

  Full Text Available Objective. To evaluate whether HIV infected pregnant women with concomitant sexually transmitted infection (STIs are at increased risk of adverse perinatal and neonatal outcomes. Methods. We conducted a cohort study of HIV positive women who delivered at an inner-city hospital in Atlanta, Georgia, from 2003 to 2013. Demographics, presence of concomitant STIs, prenatal care information, and maternal and neonatal outcomes were collected. The outcomes examined were the association of the presence of concomitant STIs on the risk of preterm birth (PTB, postpartum hemorrhage, chorioamnionitis, preeclampsia, intrauterine growth restriction, small for gestational age, low Apgar scores, and neonatal intensive care admission. Multiple logistic regression was performed to adjust for potential confounders. Results. HIV positive pregnant women with concomitant STIs had an increased risk of spontaneous PTB (odds ratio (OR 2.11, 95% confidence interval [CI] 1.12–3.97. After adjusting for a history of preterm birth, maternal age, and low CD4+ count at prenatal care entry the association between concomitant STIs and spontaneous PTB persisted (adjusted OR 1.96, 95% CI 1.01–3.78. Conclusions. HIV infected pregnant women with concomitant STIs relative to HIV positive pregnant women without a concomitant STI are at increased risk of spontaneous PTB.

 20. Experiences of work among people with disabilities who are HIV-positive in Zambia.

  Njelesani, Janet; Nixon, Stephanie; Cameron, Deb; Parsons, Janet; Menon, Anitha

  2015-01-01

  This paper focuses on accounts of how having a disability and being HIV-positive influences experiences of work among 21 people (12 women, 9 men) in Lusaka, Zambia. In-depth semi-structured interviews were conducted in English, Bemba, Nyanja, or Zambian sign language. Descriptive and thematic analyses were conducted. Three major themes were generated. The first, a triple burden, describes the burden of having a disability, being HIV-positive, and being unemployed. The second theme, disability and HIV is not inability, describes participants' desire for work and their resistance to being regarded as objects of charity. Finally, how work influences HIV management, describes the practicalities of working and living with HIV. Together these themes highlight the limited options available to persons with disabilities with HIV in Lusaka, not only secondary to the effects of HIV influencing their physical capacity to work, but also because of the attendant social stigma of being a person with a disability and HIV-positive.

 1. Struggling to care: A discursive-material analysis of negotiating agency among HIV-positive MSM.

  Canoy, Nico A; Ofreneo, Mira Alexis P

  2017-11-01

  A discursive-materialist framework of agency asserts the mutual constitution of agency within cultural discursive, economic, and embodied material structures. Understanding how HIV-positive men who have sex with men in the Philippines negotiate agency vis-a-vis wider social structures, we utilized Foucault's care of the self to locate agency in relationships with the self, others, and the broader world. Using data from narratives of 20 Filipino HIV-positive men who have sex with men, we analyzed the negotiation of agency as HIV-positive as embedded in the unique discursive terrain of Roman Catholicism and the economic materiality of a developing country. Three main processes of negotiating agency are elaborated: (1) questioning the spiritual self and the sexual body in the relationship with the self, (2) navigating interpersonal limits to care giving in the relationship with others, and (3) reclaiming human dignity in health care in the relationship with the broader world. Theoretical insights on the discursive and material constitution of healing in light of discursive and material challenges are discussed.

 2. After the fall from grace: negotiation of new identities among HIV-positive women in Peru.

  Valencia-Garcia, Dellanira; Starks, Helene; Strick, Lara; Simoni, Jane M

  2008-10-01

  Despite increasing rates of HIV infection among heterosexual women in Peru, married women remain virtually invisible as a group at risk of HIV or requiring treatment. This study analyzed the intersections of HIV with machismo and marianismo, the dominant discourses in Latin America that prescribe gender roles for men and women. Data sources include recent literature on machismo and marianismo and interviews conducted with 14 HIV-positive women in Lima, Peru. Findings indicate how the stigma associated with HIV constructs a discourse that restricts the identities of HIV-positive women to those of 'fallen women' whether or not they adhere to social codes that shape and inform their identities as faithful wives and devoted mothers. Lack of public discourse concerning HIV-positive marianas silences women as wives and disenfranchises them as mothers, leaving them little room to negotiate identities that allow them to maintain their respected social positions. Efforts must be aimed at expanding the discourse of acceptable gender roles and behaviour for both men and women within the context of machismo and marianismo so that there can be better recognition of all persons at risk of, and living with, HIV infection.

 3. Immune Recovery Syndrome in the HIV-positive patient: Radiological Findings of Paradoxical Reactions

  Martinez, E.; Sanchez, M. A.; Torres, M.; Benito, J.; Avila, A.

  2004-01-01

  To describe immune recovery syndrome (IRS) and related radiological findings in HIV-positive patients. To alert radiologists to the ever-increasingly frequent appearance of paradoxical reactions (PR) in granulomatous diseases under antiretroviral treatment. We present a retrospective study of 9 adult HIV-positive patients who showed IRS, 6 cases of tuberculosis (TBC), 2 cases of atypical mycobacterium and a case of sarcoidosis. At the time of IRS/PR diagnosis, any suspicion of infectious activity was excluded through the use of appropriate microbiological tests. clinical and radiological characteristics of the above mentioned cases are analyze here. All patients experienced a clinical and/or radiological worsening of condition following variable periods of antiretroviral and/or anti-tuberculosis treatment, and coinciding with viral load decrease and CD4-T-lymphocyte recovery. Diagnosis of IRS/PR was clinical in five cases and radiological in four. In all but one case, antiretroviral treatment had at some time been previously administered. IRS/PR is a diagnosis of exclusion which must be included in the differential diagnosis of newly appearing lesions or worsening of already existing ones in HIV-positive patients that have recently begun antiretroviral and/or anti-tuberculosis treatment. Such should be done after excluding drug resistance, treatment non-adherence and intercurrent disease. (Author) 8 refs

 4. Negotiating cultures: disclosure of HIV-positive status among people from minority ethnic communities in Sydney.

  Körner, Henrike

  2007-01-01

  Because of the multiple stigma attached to HIV/AIDS, disclosure of HIV-positive serostatus is a considerable social risk for those who disclose. While HIV/AIDS-related stigma affects all HIV-positive people, for people from minority cultures additional cultural factors may play a significant role in self-disclosure. This paper draws on data from semi-structured, in-depth interviews with HIV-positive people from minority cultures in Sydney. Disclosure decisions were influenced by gender, sexual orientation, as well as cultural background. Gay men drew on both collectivist and individualist notions of interdependence and self-reliance in different socio-cultural contexts. This enabled them to accommodate the imperative to maintain harmony with the family and meet their individual needs for support. Heterosexual men who had disclosed voluntarily or involuntarily experienced discrimination and avoidance, and interdependence with family and ethnic community was disrupted. Heterosexual women disclosed to no one outside the health care system and were anxious to avoid any disclosure in the future. For all participants, voluntary and involuntary disclosure caused potential and actual disruption of relationships with their families and ethnic communities. The paper concludes by arguing for an ecological perspective of health in which decisions are not located in rational decision making alone but in the broader context of family and community.

 5. Low prevalence of H. pylori Infection in HIV-Positive Patients in the Northeast of Brazil

  Silva Cícero IS

  2011-02-01

  Full Text Available Abstract Background This study conducted in Northeastern Brazil, evaluated the prevalence of H. pylori infection and the presence of gastritis in HIV-infected patients. Methods There were included 113 HIV-positive and 141 age-matched HIV-negative patients, who underwent upper gastrointestinal endoscopy for dyspeptic symptoms. H. pylori status was evaluated by urease test and histology. Results The prevalence of H. pylori infection was significantly lower (p H. pylori status and gender, age, HIV viral load, antiretroviral therapy and the use of antibiotics. A lower prevalence of H. pylori was observed among patients with T CD4 cell count below 200/mm3; however, it was not significant. Chronic active antral gastritis was observed in 87.6% of the HIV-infected patients and in 780.4% of the control group (p = 0.11. H. pylori infection was significantly associated with chronic active gastritis in the antrum in both groups, but it was not associated with corpus chronic active gastritis in the HIV-infected patients. Conclusion We demonstrated that the prevalence of H. pylori was significantly lower in HIV-positive patients compared with HIV-negative ones. However, corpus gastritis was frequently observed in the HIV-positive patients, pointing to different mechanisms than H. pylori infection in the genesis of the lesion.

 6. Chlamydia and gonorrhea infections in HIV-positive women in urban Lusaka, Zambia

  Maria L Alcaide

  2012-01-01

  Full Text Available Background: Sexually transmitted infections (STIs remain an important public health issue in sub-Saharan Africa. STIs in HIV-positive women are associated not only with gynecological complications but with increased risk of HIV transmission to HIV-negative partners and newborns. Aims: The aims of this study are to determine the prevalence of chlamydia (CT and gonorrhea (GC and examine the demographic characteristics and risk behaviors associated with these STIs in a group of HIV-positive women in Lusaka, Zambia. Settings and Design: Cross-sectional study of a sample of HIV-infected women enrolled in two large studies conducted in urban Lusaka, Zambia. Materials and Methods: HIV-seropositive women (n = 292 were assessed for demographic and behavioral risk factors and tested for CT and GC. Univariate analysis was used to determine the demographic characteristics and risk behaviors associated with having CT or GC. Results: The identified prevalence of CT was 1% and of GC was 1.4%. There was an association of CT/GC with the use of alcohol before sex (OR = 9.I, CI = 0.59-0.15, P = 0.03. Conclusions: Rates of CT and GC are described in this sample of HIV-positive women. While being in HIV care may serve to increase medical care and condom use, alcohol use should be addressed in this population.

 7. High prevalence of oral colonization by Candida dubliniensis in HIV-positive patients in Argentina.

  Binolfi, Andrés; Biasoli, Marisa S; Luque, Alicia G; Tosello, María E; Magaró, Hortensia M

  2005-08-01

  Candida dubliniensis is a recently described yeast species, closely related to Candida albicans. This work represents the first general survey of the carriage of C. dubliniensis in the oral cavities of HIV-positive patients in Argentina. We studied 133 strains isolated from 162 HIV-positive patients, using the following identification tests: chlamydospore production on corn meal agar with Tween 80; colony color on CHROMagar Candida media; differential growth at 45 degrees C on potato dextrose agar; D-xylose assimilation; chlamydospore formation on sunflower seed agar (SSA); carbohydrate assimilation profiles using the API 20 C Aux commercial kit and PCR using primers that hybridize to the class IV intron of the ACT1 gene. Out of the 133 strains, 21 were identified as C. dubliniensis, representing approximately 13% of the 162 patients in this study. From these data, we conclude that although the PCR assay is the most reliable method, clamydospore formation on SSA is an easier and less expensive test for the screening of C. dubliniensis in the routine laboratory. Our results show that C. dubliniensis has a high prevalence among HIV-positive patients in Argentina.

 8. Optimism, community attachment and serostatus disclosure among HIV-positive men who have sex with men.

  Murphy, Patrick J; Hevey, David; O'Dea, Siobhán; Ní Rathaille, Neans; Mulcahy, Fiona

  2015-01-01

  This study investigated the relationship between HIV health optimism (HHO) (the belief that health will remain good after HIV infection due to treatment efficacy), HIV-positive community attachment (HCA), gay community attachment (GCA) and serostatus disclosure to casual sex partners by HIV-positive men who have sex with men (MSM). Cross-sectional questionnaire data were gathered from 97 HIV-positive MSM attending an HIV treatment clinic in Dublin, Ireland. Based on self-reported disclosure to casual partners, participants were classified according to their pattern of disclosure (consistent, inconsistent or non-disclosers). Multinomial logistic regression was used to assess HHO, HCA and GCA as predictors of participants' pattern of disclosure. Classification as a non-discloser (compared to a consistent discloser) was associated with higher HHO, less HCA and greater GCA. Classification as an inconsistent discloser (compared to a consistent discloser) was associated with higher GCA. The study provided novel quantitative evidence for associations between the constructs of interest. The results suggest that (1) HHO is associated with reduced disclosure, suggesting optimism may preclude individuals reaping the benefits of serostatus disclosure and (2) HCA and GCA represent competing attachments with conflicting effects on disclosure behaviour. Limitations and areas for future research are discussed.

 9. Anti-tuberculosis therapy-induced hepatotoxicity among Ethiopian HIV-positive and negative patients.

  Getnet Yimer

  2008-03-01

  Full Text Available To assess and compare the prevalence, severity and prognosis of anti-TB drug induced hepatotoxicity (DIH in HIV positive and HIV negative tuberculosis (TB patients in Ethiopia.In this study, 103 HIV positive and 94 HIV negative TB patients were enrolled. All patients were evaluated for different risk factors and monitored biochemically and clinically for development of DIH. Sub-clinical hepatotoxicity was observed in 17.3% of the patients and 8 out of the 197 (4.1% developed clinical hepatotoxicity. Seven of the 8 were HIV positive and 2 were positive for HBsAg.Sub-clinical hepatotoxicity was significantly associated with HIV co-infection (p = 0.002, concomitant drug intake (p = 0.008, and decrease in CD4 count (p = 0.001. Stepwise restarting of anti TB treatment was also successful in almost all the patients who developed clinical DIH. We therefore conclude that anti-TB DIH is a major problem in HIV-associated TB with a decline in immune status and that there is a need for a regular biochemical and clinical follow up for those patients who are at risk.

 10. Cervical Screening within HIV Care: Findings from an HIV-Positive Cohort in Ukraine

  Bailey, Heather; Thorne, Claire; Semenenko, Igor; Malyuta, Ruslan; Tereschenko, Rostislav; Adeyanova, Irina; Kulakovskaya, Elena; Ostrovskaya, Lyudmila; Kvasha, Liliana; Cortina-Borja, Mario; Townsend, Claire L.

  2012-01-01

  Introduction HIV-positive women have an increased risk of invasive cervical cancer but cytologic screening is effective in reducing incidence. Little is known about cervical screening coverage or the prevalence of abnormal cytology among HIV-positive women in Ukraine, which has the most severe HIV epidemic in Europe. Methods Poisson regression models were fitted to data from 1120 women enrolled at three sites of the Ukraine Cohort Study of HIV-infected Childbearing Women to investigate factors associated with receiving cervical screening as part of HIV care. All women had been diagnosed as HIV-positive before or during their most recent pregnancy. Prevalence of cervical abnormalities (high/low grade squamous intraepithelial lesions) among women who had been screened was estimated, and associated factors explored. Results Overall, 30% (337/1120) of women had received a cervical screening test as part of HIV care at study enrolment (median 10 months postpartum), a third (115/334) of whom had been tested >12 months previously. In adjusted analyses, women diagnosed as HIV-positive during (vs before) their most recent pregnancy were significantly less likely to have a screening test reported, on adjusting for other potential risk factors (adjusted prevalence ratio (APR) 0.62, 95% CI 0.51–0.75 p<0.01 for 1st/2nd trimester diagnosis and APR 0.42, 95% CI 0.28–0.63 p<0.01 for 3rd trimester/intrapartum diagnosis). Among those with a cervical screening result reported at any time (including follow-up), 21% (68/325) had a finding of cervical abnormality. In adjusted analyses, Herpes simplex virus 2 seropositivity and a recent diagnosis of bacterial vaginosis were associated with an increased risk of abnormal cervical cytology (APR 1.83 95% CI 1.07–3.11 and APR 3.49 95% CI 2.11–5.76 respectively). Conclusions In this high risk population, cervical screening coverage as part of HIV care was low and could be improved by an organised cervical screening programme for HIV-positive

 11. Manejo clínico da gestante com hiv positivo nas maternidades de referência da região do Cariri Manejo clínico de la embarazada hiv positivo en las maternidades de referencia de la región de Cariri Clinical management of the hiv positive pregnant women in reference maternities from the region of Cariri

  Camilla Thania Dias de Lima

  2010-09-01

  Full Text Available Esta pesquisa objetivou identificar como ocorre o manejo clínico e medicamentoso da gestante com HIV nas maternidades de referência da região do Cariri. Estudo descritivo, retrospectivo, com dados de 22 prontuários e 21 fichas de notificação entre agosto de 2003 e setembro de 2007, analisados por estatística descritiva. Todas as gestantes realizaram 4 a 6 consultas de pré-natal. A maioria recebeu profilaxia com AZT; foram realizados 16 testes rápidos para o HIV. O parto cesáreo foi o mais utilizado; 17 receberam AZT intraparto e esquema completo; 9 iniciaram o AZT intravenoso antes de três horas de internação. No puerpério, sete realizaram inibição mecânica da lactação; duas, inibições hormonais; e oito, os dois métodos. Todos recém-nascidos receberam AZT oral e fórmula infantil. As maternidades investigadas seguem as orientações do MS quanto: uso de teste rápido, escolha do tipo de parto, profilaxia com AZT intravenoso, inibição da lactação e cuidados imediatos aos recém-nascidos.Esta investigación objetivó identificar como ocurre el manejo clínico y medicamentoso de las mujeres embarazadas con VIH en las maternidades de referencia de la región de Cariri. Estudio descriptivo, retrospectivo, con datos de 22 prontuarios y 21 fichas de notificación de agosto de 2003 hasta septiembre de 2007, analizados por estadística descriptiva. Todas las mujeres embarazadas realizaron de 4 a 6 consultas de prenatal. La mayoría recibió profilaxis con AZT; realizados 16 exámenes rápidos para el VIH. El parto [cesáreo] fue el más utilizado; 17 recibieron AZT intraparto y esquema completo; 9 iniciaron el AZT intravenoso antes de tres horas de internación. En el puerperio, siete realizaron inhibición mecánica de la lactación, dos inhibiciones hormonales y ocho, los dos métodos. Todos los recién nacidos recibieron AZT oral y fórmula infantil. Las maternidades investigadas siguen las orientaciones del MS cuanto: uso

 12. Impact of antiretroviral therapy on tuberculosis incidence among HIV-positive patients in high-income countries

  del Amo, Julia; Moreno, Santiago; Bucher, Heiner C.; Furrer, Hansjakob; Logan, Roger; Sterne, Jonathan; Pérez-Hoyos, Santiago; Jarrín, Inma; Phillips, Andrew; Lodi, Sara; van Sighem, Ard; de Wolf, Frank; Sabin, Caroline; Bansi, Loveleen; Justice, Amy; Goulet, Joseph; Miró, José M.; Ferrer, Elena; Meyer, Laurence; Seng, Rémonie; Toulomi, Giota; Gargalianos, Panagiotis; Costagliola, Dominique; Abgrall, Sophie; Hernán, Miguel A.; Ainsworth, J.; Anderson, J.; Babiker, A.; Delpech, V.; Dunn, D.; Easterbrook, P.; Fisher, M.; Gazzard, B.; Gilson, R.; Gompels, M.; Hill, T.; Johnson, M.; Leen, C.; Orkin, C.; Phillips, A.; Pillay, D.; Porter, K.; Sabin, C.; Schwenk, A.; Walsh, J.; Bansi, L.; Glabay, A.; Thomas, R.; Jones, K.; Perry, N.; Pullin, A.; Churchill, D.; Nelson, M.; Asboe, D.; Bulbeck, S.; Mandalia, S.; Clarke, J.; Munshi, S.; Post, F.; Khan, Y.; Patel, P.; Karim, F.; Duffell, S.; Man, S.-L.; Williams, I.; Dooley, D.; Youle, M.; Lampe, F.; Smith, C.; Grabowska, H.; Chaloner, C.; Ismajani Puradiredja, D.; Weber, J.; Kemble, C.; Mackie, N.; Winston, A.; Wilson, A.; Bezemer, D. O.; Gras, L. A. J.; Kesselring, A. M.; van Sighem, A. I.; Smit, C.; Zhang, S.; Zaheri, S.; Prins, J. M.; Boer, K.; Bos, J. C.; Geerlings, S. E.; Godfried, M. H.; Haverkort, M. E.; Kuijpers, T. W.; Lange, J. M. A.; van der Meer, J. T. M.; Nellen, F. J. B.; Pajkrt, D.; van der Poll, T.; Reiss, P.; Scherpbier, H. J.; van der Valk, M.; Wit, F. W. M. N.; Vrouenraets, S. M. E.; van Vugt, M.; Schreij, G.; Lowe, S.; Oude Lashof, A.; Bravenboer, B.; Pronk, M. J. H.; van der Ende, M. E.; van der Feltz, M.; Gelinck, L. B. S.; Nouwen, J. L.; Rijnders, B. J. A.; de Ruiter, E. D.; Slobbe, L.; Schurink, C. A. M.; Verbon, A.; de Vries-Sluijs, T. E. M. S.; Driessen, G.; Hartwig, N. G.; Branger, J.; Kauffmann, R. H.; Schippers, E. F.; Groeneveld, P. H. P.; Alleman, M. A.; Bouwhuis, J. W.; ten Kate, R. W.; Soetekouw, R.; Kroon, F. P.; Arend, S. M.; de Boer, M. G. J.; van den Broek, P. J.; van Dissel, J. T.; Jolink, H.; van Nieuwkoop, C.; den Hollander, J. G.; Pogany, K.; Bronsveld, W.; Kortmann, W.; van Twillert, G.; Vriesendorp, R.; Leyten, E. M. S.; van Houte, D.; Polée, M. B.; van Vonderen, M. G. A.; ten Napel, C. H. H.; Kootstra, G. J.; Brinkman, K.; van den Berk, G. E. L.; Blok, W. L.; Frissen, P. H. J.; Schouten, W. E. M.; van Eeden, A.; Verhagen, D. W. M.; Mulder, J. W.; van Gorp, E. C. M.; Smit, P. M.; Weijer, S.; Juttmann, J. R.; Brouwer, A. E.; van Kasteren, M. E. E.; Veenstra, J.; Lettinga, K. D.; Koopmans, P. P.; Brouwer, A. M.; Dofferhoff, A. S. M.; van der Flier, M.; de Groot, R.; ter Hofstede, H. J. M.; Keuter, M.; van der Ven, A. J. A. M.; Sprenger, H. G.; van Assen, S.; Doedens, R.; Scholvinck, E. H.; Stek, C. J.; Hoepelman, A. I. M.; Arends, J. E.; Ellerbroek, P. M.; van der Hilst, J. C. H.; Jaspers, C. A. J. J.; Maarschalk-Ellerbroek, L. J.; Oosterheert, J. J.; Peters, E. J. G.; Mudrikova, T.; Schneider, M. M. E.; Wassenberg, M. W. M.; Geelen, S. P. M.; Wolfs, T. F. W.; Danner, S. A.; van Agtmael, M. A.; Bierman, W. F. W.; Claessen, F. A. P.; de Jong, E. V.; Perenboom, R. M.; bij de Vaate, E. A.; Richter, C.; van der Berg, J.; Gisolf, E. H.; van den Berge, M.; Stegeman, A.; Duits, A. J.; Winkel, K.; Abgrall, S.; Barin, F.; Bentata, M.; Billaud, E.; Boué, F.; Burty, C.; Cabié, A.; Costagliola, D.; Cotte, L.; de Truchis, P.; Duval, X.; Duvivier, C.; Enel, P.; Fredouille-Heripret, L.; Gasnault, J.; Gaud, C.; Gilquin, J.; Grabar, S.; Katlama, C.; Khuong, M. A.; Lang, J. M.; Lascaux, A. S.; Launay, O.; Mahamat, A.; Mary-Krause, M.; Matheron, S.; Meynard, J. L.; Pavie, J.; Pialoux, G.; Pilorgé, F.; Poizot-Martin, I.; Pradier, C.; Reynes, J.; Rouveix, E.; Simon, A.; Tattevin, P.; Tissot-Dupont, H.; Viard, J. P.; Viget, N.; Jacquemet, N.; Guiguet, M.; Lanoy, E.; Lièvre, L.; Selinger-Leneman, H.; Lacombe, J. M.; Potard, V.; Bricaire, F.; Herson, S.; Desplanque, N.; Girard, P. M.; Meyohas, M. C.; Picard, O.; Cadranel, J.; Mayaud, C.; Clauvel, J. P.; Decazes, J. M.; Gerard, L.; Molina, J. M.; Diemer, M.; Sellier, P.; Honoré, P.; Jeantils, V.; Tassi, S.; Mechali, D.; Taverne, B.; Bouvet, E.; Crickx, B.; Ecobichon, J. L.; Picard-Dahan, C.; Yeni, P.; Berthé, H.; Dupont, C.; Chandemerle, C.; Mortier, E.; Tisne-Dessus, D.; Weiss, L.; Salmon, D.; Auperin, I.; Roudière, L.; Fior, R.; Delfraissy, J. F.; Goujard, C.; Jung, C.; Lesprit, Ph; Vittecoq, D.; Fraisse, P.; Rey, D.; Beck-Wirth, G.; Stahl, J. P.; Lecercq, P.; Gourdon, F.; Laurichesse, H.; Fresard, A.; Lucht, F.; Bazin, C.; Verdon, R.; Chavanet, P.; Arvieux, C.; Michelet, C.; Choutet, P.; Goudeau, A.; Maître, M. F.; Hoen, B.; Eglinger, P.; Faller, J. P.; Borsa-Lebas, F.; Caron, F.; Daures, J. P.; May, T.; Rabaud, C.; Berger, J. L.; Rémy, G.; Arlet-Suau, E.; Cuzin, L.; Massip, P.; Thiercelin Legrand, M. F.; Pontonnier, G.; Yasdanpanah, Y.; Dellamonica, P.; Pugliese, P.; Aleksandrowicz, K.; Quinsat, D.; Ravaux, I.; Delmont, J. P.; Moreau, J.; Gastaut, J. A.; Retornaz, F.; Soubeyrand, J.; Galinier, A.; Ruiz, J. M.; Allegre, T.; Blanc, P. A.; Bonnet-Montchardon, D.; Lepeu, G.; Granet-Brunello, P.; Esterni, J. P.; Pelissier, L.; Cohen-Valensi, R.; Nezri, M.; Chadapaud, S.; Laffeuillade, A.; Raffi, F.; Boibieux, A.; Peyramond, D.; Livrozet, J. M.; Touraine, J. L.; Trepo, C.; Strobel, M.; Saint-Martin, C. H.; Bissuel, F.; Pradinaud, R.; Sobesky, M.; Contant, M.; Aebi, C.; Battegay, M.; Bernasconi, E.; Böni, J.; Brazzola, P.; Bucher, H. C.; Bürgisser, Ph; Calmy, A.; Cattacin, S.; Cavassini, M.; Cheseaux, J.-J.; Drack, G.; Dubs, R.; Egger, M.; Elzi, L.; Fischer, M.; Flepp, M.; Fontana, A.; Francioli, P.; Furrer, H. J.; Fux, C.; Gayet-Ageron, A.; Gerber, S.; Gorgievski, M.; Günthard, H.; Gyr, Th; Hirsch, H.; Hirschel, B.; Hösli, I.; Hüsler, M.; Kaiser, L.; Kahlert, Ch; Karrer, U.; Kind, C.; Klimkait, Th; Ledergerber, B.; Martinetti, G.; Martinez, B.; Müller, N.; Nadal, D.; Paccaud, F.; Pantaleo, G.; Raio, L.; Rauch, A.; Regenass, S.; Rickenbach, M.; Rudin, C.; Schmid, P.; Schultze, D.; Schüpbach, J.; Speck, R.; Taffé, P.; Telenti, A.; Trkola, A.; Vernazza, P.; Weber, R.; Wyler, C.-A.; Yerly, S.; Casabona, J.; Miró, J. M.; Alquézar, A.; Isern, V.; Esteve, A.; Podzamczer, D.; Murillas, J.; Gatell, J. M.; Agüero, F.; Tural, C.; Clotet, B.; Ferrer, E.; Segura, F.; Riera, M.; Navarro, G.; Force, L.; Vilaró, J.; Masabeu, A.; García, I.; Guadarrama, M.; Romero, A.; Agustí, C.; Montoliu, A.; Ortega, N.; Lazzari, E.; Puchol, E.; Sanchez, M.; Blanco, J. L.; Garcia-Alcaide, F.; Mallolas, J.; Martínez, E.; López-Dieguez, M.; García-Goez, J. F.; Sirera, G.; Romeu, J.; Jou E Negredo, A.; Miranda, C.; Capitan, M. C.; Olmo, M.; Barragan, P.; Saumoy, M.; Bolao, F.; Cabellos, C.; Peña, C.; Sala, M.; Cervantes, M.; Navarro, M.; Jose Amengual, M.; Penelo, E.; Barrufet, P.; Berenguer, J.; del Amo, J.; García, F.; Gutiérrez, F.; Labarga, P.; Moreno, S.; Muñoz, M. A.; Sobrino, P.; Alejos, B.; Monge, S.; Hernando, V.; Alvarez, D.; Jarrín, I.; Gómez Sirvent, J. L.; Rodríguez, P.; Alemán, M. R.; Alonso, M. M.; López, A. M.; Hernández, M. I.; Soriano, V.; Barreiro, P.; Medrano, J.; Rivas, P.; Herrero, D.; Blanco, F.; Vispo, M. E.; Martín, L.; Ramírez, G.; de Diego, M.; Rubio, R.; Pulido, F.; Moreno, V.; Cepeda, C.; Hervás, R. l; Iribarren, J. A.; Arrizabalaga, J.; Aramburu, M. J.; Camino, X.; Rodríguez-Arrondo, F.; von Wichmann, M. A.; Pascual, L.; Goenaga, M. A.; Masiá, M.; Ramos, J. M.; Padilla, S.; Sánchez-Hellín, V.; Bernal, E.; Escolano, C.; Montolio, F.; Peral, Y.; López, J. C.; Miralles, P.; Cosín, J.; Sánchez, M.; Gutiérrez, I.; Ramírez, M.; Padilla, B.; Vidal, F.; Sanjuan, M.; Peraire, J.; Veloso, S.; Viladés, C.; López-Dupla, M.; Olona, M.; Vargas, M.; Aldeguer, J. L.; Blanes, M.; Lacruz, J.; Salavert, M.; Montero, M.; Cuéllar, S.; de los Santos, I.; Sanz, J.; Oteo, J. A.; Blanco, J. R.; Ibarra, V.; Metola, L.; Sanz, M.; Pérez-Martínez, L.; Sola, J.; Uriz, J.; Castiello, J.; Reparaz, J.; Arriaza, M. J.; Irigoyen, C.; Antela, A.; Casado, J. L.; Dronda, F.; Moreno, A.; Pérez, M. J.; López, D.; Gutiérrez, C.; Hernández, B.; Pumares, M.; Martí, P.; García, L.; Page, C.; Hernández, J.; Peña, A.; Muñoz, L.; Parra, J.; Viciana, P.; Leal, M.; López-Cortés, L. F.; Trastoy, M.; Mata, R.; Justice, A. C.; Fiellin, D. A.; Rimland, D.; Jones-Taylor, C.; Oursler, K. A.; Titanji, R.; Brown, S.; Garrison, S.; Rodriguez-Barradas, M.; Masozera, N.; Goetz, M.; Leaf, D.; Simberkoff, M.; Blumenthal, D.; Leung, J.; Butt, A.; Hoffman, E.; Gibert, C.; Peck, R.; Mattocks, K.; Braithwaite, S.; Brandt, C.; Bryant, K.; Cook, R.; Conigliaro, J.; Crothers, K.; Chang, J.; Crystal, S.; Day, N.; Erdos, J.; Freiberg, M.; Kozal, M.; Gandhi, N.; Gaziano, M.; Gerschenson, M.; Good, B.; Gordon, A.; Goulet, J. L.; Hernán, M. A.; Kraemer, K.; Lim, J.; Maisto, S.; Miller, P.; Mole, L.; O'Connor, P.; Papas, R.; Robins, J. M.; Rinaldo, C.; Roberts, M.; Samet, J.; Tierney, B.; Whittle, J.; Brettle, R.; Darbyshire, J.; Fidler, S.; Goldberg, D.; Hawkins, D.; Jaffe, H.; Johnson, A.; McLean, K.; Porter, Kholoud; Cursley, Adam; Ewings, Fiona; Fairbrother, Keith; Gnatiuc, Louisa; Murphy, Brendan; Douglas, G.; Kennedy, N.; Pritchard, J.; Andrady, U.; Rajda, N.; Maw, R.; McKernan, S.; Drake, S.; Gilleran, G.; White, D.; Ross, J.; Toomer, S.; Hewart, R.; Wilding, H.; Woodward, R.; Dean, G.; Heald, L.; Horner, P.; Glover, S.; Bansaal, D.; Eduards, S.; Carne, C.; Browing, M.; Das, R.; Stanley, B.; Estreich, S.; Magdy, A.; O'Mahony, C.; Fraser, P.; Hayman, B.; Jebakumar, S. P. R.; Joshi, U.; Ralph, S.; Wade, A.; Mette, R.; Lalik, J.; Summerfield, H.; El-Dalil, A.; France, A. J.; White, C.; Robertson, R.; Gordon, S.; McMillan, S.; Morris, S.; Lean, C.; Vithayathil, K.; McLean, L.; Winter, A.; Gale, D.; Jacobs, S.; Tayal, S.; Short, L.; Green, S.; Williams, G.; Sivakumar, K.; Bhattacharyya, D. N.; Monteiro, E.; Minton, J.; Dhar, J.; Nye, F.; DeSouza, C. B.; Isaksen, A.; McDonald, L.; Franca, A.; William, L.; Jendrulek, I.; Peters, B.; Shaunak, S.; El-Gadi, S.; Easterbrook, P. J.; Mazhude, C.; Johnstone, R.; Fakoya, A.; Mchale, J.; Waters, A.; Kegg, S.; Mitchell, S.; Byrne, P.; Rice, P.; Mullaney, S. A.; McCormack, S.; David, D.; Melville, R.; Phillip, K.; Balachandran, T.; Mabey-Puttock, S.; Sukthankar, A.; Murphy, C.; Wilkins, E.; Ahmad, S.; Haynes, J.; Evans, E.; Ong, E.; Grey, R.; Meaden, J.; Bignell, C.; Loay, D.; Peacock, K.; Girgis, M. R.; Morgan, B.; Palfreeman, A.; Wilcox, J.; Tobin, J.; Tucker, L.; Saeed, A. M.; Chen, F.; Deheragada, A.; Williams, O.; Lacey, H.; Herman, S.; Kinghorn, D.; Devendra, S. V.; Wither, J.; Dawson, S.; Rowen, D.; Harvey, J.; Bridgwood, A.; Singh, G.; Chauhan, M.; Kellock, D.; Young, S.; Dannino, S.; Kathir, Y.; Rooney, G.; Currie, J.; Fitzgerald, M.; Devendra, S.; Keane, F.; Booth, G.; Green, T.; Arumainayyagam, J.; Chandramani, S.; Rajamanoharan, S.; Robinson, T.; Curless, E.; Gokhale, R.; Tariq, A.; Luzzi, G.; Fairley, I.; Wallis, F.; Smit, E.; Ward, F.; Loze, B.; Morlat, P.; Bonarek, M.; Bonnet, F.; Nouts, C.; Louis, I.; Reliquet, V.; Sauser, F.; Biron, C.; Mounoury, O.; Hue, H.; Brosseau, D.; Ghosn, J.; Rannou, M. T.; Bergmann, J. F.; Badsi, E.; Rami, A.; Parrinello, M.; Samanon-Bollens, D.; Campa, P.; Tourneur, M.; Desplanques, N.; Jeanblanc, F.; Chiarello, P.; Makhloufi, D.; Blanc, A. P.; Allègre, T.; Baillat, V.; Lemoing, V.; Merle de Boever, C.; Tramoni, C.; Sobesky, G.; Abel, S.; Beaujolais, V.; Slama, L.; Chakvetadze, C.; Berrebi, V.; Fournier, I.; Gerbe, J.; Koffi, K.; Augustin-Normand, C.; Miailhes, P.; Thoirain, V.; Brochier, C.; Souala, F.; Ratajczak, M.; Beytoux, J.; Jacomet, C.; Montpied, G.; Morelon, S.; Olivier, C.; Lortholary, O.; Dupont, B.; Maignan, A.; Ragnaud, J. M.; Raymond, I.; Leport, C.; Jadand, C.; Jestin, C.; Longuet, P.; Boucherit, S.; Sereni, D.; Lascoux, C.; Prevoteau, F.; Sobel, A.; Levy, Y.; Lelièvre, J. D.; Dominguez, S.; Dumont, C.; Aumaître, H.; Delmas, B.; Saada, M.; Medus, M.; Guillevin, L.; Tahi, T.; Yazdanpanah, Y.; Pavel, S.; Marien, M. C.; Drenou, B.; Beck, C.; Benomar, M.; Muller, E.; Tubiana, R.; Ait Mohand, H.; Chermak, A.; Ben Abdallah, S.; Touam, F.; Drobacheff, C.; Folzer, A.; Obadia, M.; Prudhomme, L.; Bonnet, E.; Balzarin, F.; Pichard, E.; Chennebault, J. M.; Fialaire, P.; Loison, J.; Galanaud, P.; Bornarel, D.; Six, M.; Ferret, P.; Batisse, D.; Gonzales-Canali, G.; Devidas, A.; Chevojon, P.; Turpault, I.; Lafeuillade, A.; Cheret, A.; Philip, G.; Morel, P.; Timsit, J.; Amirat, N.; Brancion, C.; Cabane, J.; Tredup, J.; Stein, A.; Ravault, I.; Chavanet, C.; Buisson, M.; Treuvetot, S.; Nau, P.; Bastides, F.; Boyer, L.; Wassoumbou, S.; Oksenhendeler, E.; Gérard, L.; Bernard, L.; Poincaré, R.; Domart, Y.; Merrien, D.; Greder Belan, A.; Mignot, A.; Gayraud, M.; Bodard, L.; Meudec, A.; Beuscart, C.; Daniel, C.; Pape, E.; Vinceneux, P.; Simonpoli, A. M.; Zeng, A.; Mourier, L.; Fournier, L.; Jacquet, M.; Fuzibet, J. G.; Sohn, C.; Rosenthal, E.; Quaranta, M.; Chaillou, S.; Sabah, M.; Audhuy, B.; Schieber, A.; Pasteur, L.; Moreau, P.; Niault, M.; Vaillant, O.; Huchon, G.; Compagnucci, A.; de Lacroix Szmania, I.; Richier, L.; Lamaury, I.; Saint-Dizier, F.; Garipuy, D.; Drogoul, M. P.; Poizot Martin, I.; Fabre, G.; Lambert, G.; Abraham, B.; Perino, C.; Lagarde, P.; David, F.; Roche-Sicot, J.; Saraux, J. L.; Leprêtre, A.; Veil, S.; Fampin, B.; Uludag, A.; Morin, A. S.; Bletry, O.; Zucman, D.; Regnier, A.; Girard, J. J.; Quinsat, D. T.; Heripret, L.; Grihon, F.; Houlbert, D.; Ruel, M.; Chemlal, K.; Debab, Y.; Tremollieres, F.; Perronne, V.; Slama, B.; Perré, P.; Miodovski, C.; Guermonprez, G.; Dulioust, A.; Boudon, P.; Malbec, D.; Patey, O.; Semaille, C.; Deville, J.; Remy, G.; Béguinot, I.; Boue, F.; Chambrin, V.; Pignon, C.; Estocq, G. A.; Levy, A.; Duracinsky, M.; Le Bras, P.; Ngussan, M. S.; Peretti, D.; Medintzeff, N.; Lambert, T.; Segeral, O.; Lezeau, P.; Laurian, Y.; Piketty, C.; Karmochkine, M.; Eliaszewitch, M.; Jayle, D.; Tisne, D.; Kazatchkine, M.; Colasante, U.; Nouaouia, W.; Vilde, J. L.; Bollens, D.; Binet, D.; Diallo, B.; Fonquernie, L.; Lagneau, J. L.; Pietrie, M. P.; Sicard, D.; Stieltjes, N.; Michot, J.; Bourdillon, F.; Lelievre, J. D.; Obenga, G.; Escaut, L.; Bolliot, C.; Schneider, L.; Iguertsira, M.; Tomei, C.; Dhiver, C.; Tissot Dupont, H.; Vallon, A.; Gallais, J.; Gallais, H.; Durant, J.; Mondain, V.; Perbost, I.; Cassuto, J. P.; Karsenti, J. M.; Venti, H.; Ceppi, C.; Krivitsky, J. A.; Bouchaud, O.; Honore, P.; Delgado, J.; Rouzioux, C.; Burgard, M.; Boufassa, L.; Peynet, J.; Ferreros, I.; Hurtado, I.; González, C.; Caro, A. M.; Muga, R.; Sanvicens, A.; Tor, J.; del Romero, J.; Raposo, P.; Rodríguez, C.; Vera, M.; Garcia de Olalla, P.; Cayla, J.; Alastrue, I.; Belda, J.; Trullen, P.; Fernández, E.; Santos, C.; Tasa, T.; Zafra, T.; Guerrero, R.; Marco, A.; Quintana, M.; Ruiz, I.; Nuñez, R.; Pérez, R.; Castilla, J.; Guevara, M.; de Mendoza, C.; Zahonero, N.; Antoniadou, A.; Chrysos, G.; Daikos, G.; Gargalianos-Kakolyris, P.; Gogos, H. A.; Katsarou, O.; Kordossis, T.; Lazanas, M.; Nikolaidis, P.; Panos, G.; Paparizos, V.; Paraskevis, D.; Sambatakou, H.; Skoutelis, A.; Touloumi, G.; Pantazis, N.; Bakoyannis, G.; Vourli, G.; Gioukari, V.; Papadopoulos, A.; Petrikkos, G.; Paraskeva, D.; Hatziastros, P.; Psichogiou, M.; Xylomenos, G.; Maragos, M. N.; Kouramba, A.; Ioannidou, P.; Kontos, A.; Chini, M.; Tsogas, N.; Kolaras, P.; Metallidis, S.; Haratsis, G.; Leuow, K.; Kourkounti, S.; Mariolis, I.; Papastamopoulos, V.; Baraboutis, I.

  2012-01-01

  The lower tuberculosis incidence reported in human immunodeficiency virus (HIV)-positive individuals receiving combined antiretroviral therapy (cART) is difficult to interpret causally. Furthermore, the role of unmasking immune reconstitution inflammatory syndrome (IRIS) is unclear. We aim to

 13. A qualitative assessment of decisions affecting contraceptive utilization and fertility intentions among HIV-positive women in Soweto, South Africa.

  Laher, Fatima; Todd, Catherine S; Stibich, Mark A; Phofa, Rebecca; Behane, Xoliswa; Mohapi, Lerato; Gray, Glenda

  2009-06-01

  The HIV epidemic in sub-Saharan Africa disproportionately affects women of reproductive age. The increasing provision of Highly Active Anti-Retroviral Therapy (HAART) with improved prognosis and maternal-fetal outcomes calls for an understanding of fertility planning for HIV-positive women. We describe the effect of HIV and HAART on pregnancy desires and contraceptive use among HIV-positive women in Soweto, South Africa. Focus group discussions and in-depth interviews were conducted with 42 HIV-positive women of reproductive age. Analysis was performed using ATLAS-ti (ATLAS-ti Center, Berlin). Emergent themes were impact of HIV diagnosis on pregnancy intentions; factors affecting contraceptive uptake including real and normative side effects, body image, and perceived vaginal wetness; and the mitigating influence of partnership on both pregnancy intentions and contraceptive use. Routine counseling about pregnancy desires and contraception should be offered to HIV-positive women.

 14. Alcohol and condom use among HIV-positive and HIV-negative female sex workers in Nagaland, India.

  Nuken, Amenla; Kermode, Michelle; Saggurti, Niranjan; Armstrong, Greg; Medhi, Gajendra Kumar

  2013-09-01

  This study examines the relationship between alcohol use, HIV status, and condom use among female sex workers in Nagaland, India. We analyzed data from a cross-sectional survey undertaken in 2009, using descriptive and multivariate statistics. Out of 417 female sex workers, one-fifth used alcohol daily and one-tenth were HIV-positive. HIV-positive female sex workers were more likely than HIV-negative female sex workers to consume alcohol daily (30.2% vs. 18.0%). HIV-positive daily alcohol users reported lower condom use at last sex with regular clients compared to HIV-positive non-daily alcohol users (46.2% vs. 79.3%), a relationship not evident among HIV-negative female sex workers. There is a need to promote awareness of synergies between alcohol use and HIV, and to screen for problematic alcohol use among female sex workers in order to reduce the spread of HIV.

 15. Burden, Determinants, and Pharmacological Management of Hypertension in HIV-Positive Patients and Populations: A Systematic Narrative Review.

  Nguyen, Kim Anh; Peer, Nasheeta; Mills, Edward J; Kengne, Andre Pascal

  2015-01-01

  Hypertension among HIV-positive populations has emerged as a new threat to the health and well being of people living with HIV, particularly among those receiving antiretroviral therapy. We reviewed the global evidence on the burden of disease (including prevalence and incidence), determinants of hypertension among HIV-positive populations, and the pharmacological management of hypertension in HIV-positive patients. We systematically searched PubMed-MEDLINE and EMBASE from January 2000 through February 2015 for relevant studies and traced their citations through the ISI Web of Science. We also searched the websites of the World Health Organisation, the International Society of Hypertension, and the International AIDS Society and constructed a narrative data synthesis. Hypertension is common in HIV-positive populations, with prevalence estimates ranging from 4.7 to 54.4% in high-income countries, and from 8.7 to 45.9% in low- and middle-income countries. The role of HIV-specific factors including disease severity, duration of disease, and treatments on the presence of hypertension in HIV-positive patients is reported, but patterns remain unclear. The clinical management of hypertension in HIV-positive patients is similar to those with hypertension in the general population; however, additional considerations should be given to potential drug interactions between antihypertensive agents and antiretroviral drugs to inform the clinician's selection of these therapies. Hypertension is common in HIV-positive populations and remains an important comorbidity affecting mortality outcomes. Further research examining the development of hypertension and its associated care in HIV-positive patients is required to optimize management of the dual conditions.

 16. Interactive "Video doctor" counseling reduces drug and sexual risk behaviors among HIV-positive patients in diverse outpatient settings

  Gilbert, P; Ciccarone, D; Gansky, SA; Bangsberg, DR; Clanon, K; McPhee, SJ; Calderón, SH; Bogetz, A; Gerbert, B

  2008-01-01

  Background Reducing substance use and unprotected sex by HIV-positive persons improves individual health status while decreasing the risk of HIV transmission. Despite recommendations that health care providers screen and counsel their HIV-positive patients for ongoing behavioral risks, it is unknown how to best provide “prevention with positives” in clinical settings. Positive Choice, an interactive, patient-tailored computer program, was developed in the United States to improve clinic-based...

 17. Factors associated with specific causes of death amongst HIV-positive individuals in the D:A:D Study

  Smith, Colette; Sabin, Caroline A; Lundgren, Jens D

  2010-01-01

  To investigate any emerging trends in causes of death amongst HIV-positive individuals in the current cART era, and to investigate the factors associated with each specific cause of death.......To investigate any emerging trends in causes of death amongst HIV-positive individuals in the current cART era, and to investigate the factors associated with each specific cause of death....

 18. Association of asymptomatic oral candidal carriage, oral candidiasis and CD4 lymphocyte count in HIV-positive patients in China.

  Liu, X; Liu, H; Guo, Z; Luan, W

  2006-01-01

  To compare the prevalence of asymptomatic oral candidal carriage in healthy volunteers with human immunodeficiency virus (HIV)-positive patients in China, as well as to investigate the relationship between CD4+ lymphocyte count and oral candidal colonization or oral candidiasis. Oral candidal carriage and oral candidiasis were investigated in 101 patients with HIV-infection seen at Youan Hospital, Beijing, China. Two hundred and seventeen healthy volunteers were involved as a control. Culture from saliva was used to test for the presence of oral Candida. CD4+ lymphocyte count was measured by flow cytometry. All data were analyzed statistically by SAS. Asymptomatic oral candidal carriage rate (28.6%) in HIV-positive group was similar to that in the healthy group (18.0%; P = 0.07). No significant difference in CD4+ lymphocyte count was found between oral Candida carriers and non-carriers among HIV-positive subjects (P = 0.89). However, the frequency of oral candidiasis increased with the decrease in CD4+ lymphocyte count (P < 0.0001), and pseudomembranous candidiasis was predominant in HIV-positive patients with CD4+ <200 cells microl(-1) (66.7%). In HIV-positive subjects, asymptomatic oral candidal colonization is not related to CD4+ lymphocyte count of blood, and the carriage rate is similar to that in the healthy population. Oral candidiasis is more likely to be observed in HIV-positive patients who have a low CD4+ lymphocyte count.

 19. Undernutrition among HIV-positive children in Dar es Salaam, Tanzania: antiretroviral therapy alone is not enough

  Sunguya Bruno F

  2011-11-01

  Full Text Available Abstract Background The prevalence of HIV/AIDS has exacerbated the impact of childhood undernutrition in many developing countries, including Tanzania. Even with the provision of antiretroviral therapy, undernutrition among HIV-positive children remains a serious problem. Most studies to examine risk factors for undernutrition have been limited to the general population and ART-naive HIV-positive children, making it difficult to generalize findings to ART-treated HIV-positive children. The objectives of this study were thus to compare the proportions of undernutrition among ART-treated HIV-positive and HIV-negative children and to examine factors associated with undernutrition among ART-treated HIV-positive children in Dar es Salaam, Tanzania. Methods From September to October 2010, we conducted a cross-sectional survey among 213 ART-treated HIV-positive and 202 HIV-negative children in Dar es Salaam, Tanzania. We measured the children's anthropometrics, socio-demographic factors, food security, dietary habits, diarrhea episodes, economic status, and HIV clinical stage. Data were analyzed using both univariate and multivariate methods. Results ART-treated HIV-positive children had higher rates of undernutrition than their HIV-negative counterparts. Among the ART-treated HIV-positive children, 78 (36.6% were stunted, 47 (22.1% were underweight, and 29 (13.6% were wasted. Households of ART-treated HIV-positive children exhibited lower economic status, lower levels of education, and higher percentages of unmarried caregivers with higher unemployment rates. Food insecurity was prevalent in over half of ART-treated HIV-positive children's households. Furthermore, ART-treated HIV-positive children were more likely to be orphaned, to be fed less frequently, and to have lower body weight at birth compared to HIV-negative children. In the multivariate analysis, child's HIV-positive status was associated with being underweight (AOR = 4.61, 95% CI 1

 20. Relationships matter: contraceptive choices among HIV-positive women in Tanzania.

  Nyanja, Tabitha Alexandria Njeri; Tulinius, Charlotte

  2017-07-01

  Efforts to eliminate mother-to-child transmission of HIV in Tanzania are guided by a four-prong strategy advocated by the World Health Organization (WHO). Prong 2, prevention of unintended pregnancies among women living with HIV, has, however, received the least attention and contraceptive use to prevent unintended pregnancies remains low. This study explored the perceived barriers to the use of modern methods of contraception, and factors influencing contraceptive choice among HIV-positive women in urban Dar-es-Salaam, Tanzania. A qualitative multi-site study was conducted, utilising in-depth interviews and focus group discussions with 37 sexually active HIV-positive women aged between 20 and 44 years, attending three health facilities within Dar-es-Salaam. The theoretical framework was a patient centred model. Four barriers were identified: the influence of the women's spousal relationships; personal beliefs and the relationship of these in understanding her disease; the influence of the social demands on the woman and her relationships; and the importance of a woman's relationship with her healthcare provider/healthcare system. Being the bearers of bad news (HIV-positive status) the pregnant women experienced conflicts, violence, abandonment and rejection. The loss in negotiating power for the women was in relation to their intimate partners, but also in the patient-healthcare provider relationship. The role of the male partner as a barrier to contraceptive use cannot be understated. Therefore, the results suggest that healthcare providers should ensure patient-focused education and provide support that encompasses the importance of their relationships. Additional research is required to elucidate the functional association between contraceptive choices and personal and social relationships.

 1. Prevalence and predictors of depressive symptoms among HIV-positive men who inject drugs in Vietnam.

  Levintow, Sara N; Pence, Brian W; Ha, Tran Viet; Minh, Nguyen Le; Sripaipan, Teerada; Latkin, Carl A; Vu, Pham The; Quan, Vu Minh; Frangakis, Constantine; Go, Vivian F

  2018-01-01

  HIV infection is common among people who inject drugs (PWID), and HIV-positive PWID may be particularly vulnerable to depression. This study measured the prevalence of depressive symptoms and the factors associated with severe symptoms among 455 HIV-positive PWID in Thai Nguyen, Vietnam. We used cross-sectional data from PWID in a randomized controlled trial of an intervention to reduce high-risk injecting and sexual behaviors in Thai Nguyen from 2009-2013. Depressive symptoms were measured with the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D). We used logistic regression to assess demographic, clinical, and psychosocial predictors of severe depressive symptoms (CES-D≥23) with prevalence odds ratios (POR) and 95% confidence intervals (CI). The prevalence of severe depressive symptoms (CES-D≥23) was 44%. 25% of participants had mild to moderate depressive symptoms (16≤CES-D<23), and 31% experienced no depressive symptoms (CES-D<16). Not being married, self-rated poor health, greater frequency of injection drug use, history of overdose, no alcohol use, and daily cigarette smoking were positively associated with severe depressive symptoms in unadjusted models and remained predictive in a multivariable model. The strongest predictors of depressive symptoms were self-reported poor health (POR = 2.94, 95% CI: 1.82, 4.76), no current alcohol use (POR = 2.35, 95% CI: 1.47, 3.77), and not currently married or cohabitating (POR = 2.21, 95% CI = 1.40, 3.47). Severe depressive symptoms were common among HIV-positive PWID in Thai Nguyen and were strongly associated with demographic, clinical, and psychosocial factors. Interventions that promote social support from family and reduce drug dependence may particularly benefit PWID experiencing severe depressive symptoms. Greater recognition and treatment of depressive symptoms has the potential to enhance quality of life and improve HIV clinical outcomes for PWID.

 2. Willingness and acceptability of cervical cancer screening among HIV positive Nigerian women

  Ezechi Oliver C

  2013-01-01

  Full Text Available Abstract Background The proven benefit of integrating cervical cancer screening programme into HIV care has led to its adoption as a standard of care. However this is not operational in most HIV clinics in Nigeria. Of the various reasons given for non-implementation, none is backed by scientific evidence. This study was conducted to assess the willingness and acceptability of cervical cancer screening among HIV positive Nigerian women. Methods A cross sectional study of HIV positive women attending a large HIV treatment centre in Lagos, Nigeria. Respondents were identified using stratified sampling method. A pretested questionnaire was used to obtain information by trained research assistants. Obtained information were coded and managed using SPSS for windows version 19. Multivariate logistic regression model was used to determine independent predictor for acceptance of cervical cancer screening. Results Of the 1517 respondents that returned completed questionnaires, 853 (56.2% were aware of cervical cancer. Though previous cervical cancer screening was low at 9.4%, 79.8% (1210 accepted to take the test. Cost of the test (35.2% and religious denial (14.0% were the most common reasons given for refusal to take the test. After controlling for confounding variables in a multivariate logistic regression model, having a tertiary education (OR = 1.4; 95% CI: 1.03-1.84, no living child (OR: 1.5; 95% CI: 1.1-2.0, recent HIV diagnosis (OR: 1.5; 95% CI: 1.1-2.0 and being aware of cervical cancer (OR: 1.5; 95% CI: 1.2-2.0 retained independent association with acceptance to screen for cervical cancer. Conclusions The study shows that HIV positive women in our environment are willing to screen for cervical cancer and that the integration of reproductive health service into existing HIV programmes will strengthen rather than disrupt the services.

 3. Promotion of exclusive breastfeeding among HIV-positive mothers: an exploratory qualitative study.

  Hazemba, Alice N; Ncama, Busisiwe P; Sithole, Sello L

  2016-01-01

  Exclusive breastfeeding has the potential to reduce infant and under-five mortality, but research shows the practice is not widespread in resource-poor settings of sub-Saharan Africa. We explored factors influencing the decision to exclusively breastfeed among HIV-positive mothers accessing interventions for prevention of mother-to-child transmission of HIV in selected sites of Zambia. This exploratory qualitative study was embedded in research conducted on: HIV and infant feeding; choices and decision-outcomes in the context of prevention of mother-to-child transmission among HIV-positive mothers in Zambia. Thirty HIV-positive mothers and six key informants were recruited from two health facilities providing mother-to-child HIV transmission prevention services. A semi-structured guide was used to conduct interviews, which were digitally recorded and simultaneously transcribed. Data coding and analysis was done with the support of QRS Nvivo 10 version software. Despite the known benefits of exclusive breastfeeding, gaps in understanding and potential for behaviour change remained. We found that information promoting exclusive breastfeeding may have been understood by mothers as instructions from the health care workers indicating how to feed their HIV-exposed babies rather than as an option for the mothers' own informed-decision. This understanding influenced a mother's perceptions of breast milk safety while on antiretroviral medicine, of the formula feeding option, and of the baby crying after breastfeeding. The meanings mothers attached to exclusive breastfeeding thus influenced their understanding of breast milk insufficiency, abrupt weaning and mixed feeding in the context of preventing mother-to-child transmission of HIV. In order to enhance feeding practices for HIV-exposed infants, our study suggests a broader health campaign supporting all mothers to exclusively breastfeed.

 4. Anal microbiota profiles in HIV-positive and HIV-negative MSM.

  Yu, Guoqin; Fadrosh, Doug; Ma, Bing; Ravel, Jacques; Goedert, James J

  2014-03-13

  Because differences in anal microbial populations (microbiota) could affect acquisition of HIV or other conditions, especially among MSM, we profiled the microbiota of the anal canal, assessed its stability, and investigated associations with diversity and composition. Microbiota profiles in anal swabs collected from 76 MSM (52 in 1989, swab-1; 66 1-5 years later, swab-2) were compared by HIV status (25 HIV-positive), T-cell subsets, and questionnaire data. Bacterial 16S rRNA genes were amplified, sequenced (Illumina MiSeq), and clustered into species-level operational taxonomic units (QIIME and Greengenes). Regression models and Wilcoxon tests were used for associations with alpha diversity (unique operational taxonomic units, Shannon's index). Composition was compared by Adonis (QIIME). Most anal bacteria were Firmicutes (mean 60.6%, range 21.1-91.1%) or Bacteroidetes (29.4%, 4.1-70.8%). Alpha diversity did not change between the two swabs (N = 42 pairs). In swab-2, HIV-positives had lower alpha diversity (P ≤ 0.04) and altered composition, with fewer Firmicutes and more Fusobacteria taxa (P ≤ 0.03), not completely attributable to very low CD4(+) cell count (median 232 cells/μl), prior AIDS clinical diagnosis (N = 17), or trimethoprim-sulfamethoxazole use (N = 6). Similar but weaker differences were observed in swab-1 (HIV-positive median 580 CD4(+) cells/μl; no trimethoprim-sulfamethoxazole). Associations with T-cell subsets, smoking, and sexual practices were null or inconsistent. The anal microbiota of MSM was relatively stable over 1-5 years. However, with uncontrolled, advanced HIV infection, the microbiota had altered composition and reduced diversity partially attributable to antibiotics. Investigations of microbial community associations with other immune perturbations and clinical abnormalities are needed.

 5. [Clinico-epidemiological characteristics of HIV-positive immigrants: study of 371 cases].

  Llenas-García, Jara; Rubio, Rafael; Hernando, Asunción; Fiorante, Silvana; Maseda, Diego; Matarranz, Mariano; Costa, José Ramón; Alonso, Beatriz; Pulido, Federico

  2012-10-01

  The number of HIV-positive immigrants have increased in Spain in the last few years, and now represent a significant proportion of the epidemic. Our objective is to describe the clinico-epidemiological characteristics of HIV-positive immigrants seen in a specialist unit in Madrid. Retrospective study. Every patient born in a country other than Spain and attended an HIV Unit in Madrid between 1992 and 2009 was included. Of the 371 patients included, 53.1% were Latin Americans, 24.5% Sub-Saharan Africans, and 22.4% others), and 60% were males. Immigrants represented 0.3% of new patients in 1992 and rose to 49.2% in 2009. The principal reason for HIV testing had been pregnancy/delivery among women (32.7%) and having a category-B disease among men (17.4%). Sexual transmission accounted for 92% of patients. Tuberculosis was the principal AIDS-diagnosing illness. Respectively 90%, 7.7%, 60%, 26.7%, 96% and 95% of patients had an IgG for HAV, HCV, Toxoplasma, Treponema, CMV and VZV. VHB-Ags+: 5.4%; PPD+: 17%. At least one syphilis episode was recorded in 62% of the men who have sex with men (MSM). Prevalence of HLA-B5701 was 6%, 0.9% and 3.8% in Caucasians, Amerindians and Afro-Americans, respectively. Immigrants represent a significant proportion of new HIV-positive patients. It is a very heterogeneous group according to their clinical and epidemiological characteristics. Copyright © 2011 Elsevier España, S.L. All rights reserved.

 6. Echocardiographic assessment of systolic pulmonary arterial pressure in HIV-positive patients.

  Mehrnaz Rasoulinejad

  2014-11-01

  Full Text Available Pulmonary hypertension is rare but is one of the complications that occur due to HIV infection. Symptoms of HIV-associated pulmonary arterial hypertension are often non-specific but the main symptom of the disease is dyspnea. In this cross-sectional study, we measured systolic pulmonary arterial pressure (SPAP by echocardiographic methods among HIV-positive patients who received ART. This research is a descriptive, cross-sectional study of 170 HIV-positive patients that was conducted in Imam-Khomeini hospital, Tehran, Iran during 2011-2013. All patients regularly received antiretroviral therapy at least for recent 2 years. There were not any cardiopulmonary symptoms (cough, dyspnea, exertional fatigue and chest discomfort in these patients. All participants underwent echocardiography to estimate SPAP. The participants comprised 108 males (63.5% and 62 females (46.5%. The mean age of patients was 41 years old, and the mean duration of HIV infection was 5.5 years. The mean CD4 cell count was 401 cell/µl. The principal regimen of antiretroviral therapy included two nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI and one non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI in the hospital. The mean of systolic pulmonary arterial pressure was 25 mmHg in the participants; 156 (93.4% of them had SPAP ≤ 30 mmHg (normal, six (3.6% had SPAP: 31-35 mmHg (borderline and five (3% had SPAP > 35 mmHg (pulmonary hypertension. Our results indicated a significant increase of pulmonary hypertension in asymptomatic HIV-positive patients that had no association with any other risk factor. Also, antiretroviral therapy was not a risk factor for pulmonary hypertension in this study.

 7. Prevalence of and risk factors for MRSA colonization in HIV-positive outpatients in Singapore

  Kyaw Win

  2012-11-01

  Full Text Available Abstract Background Whilst there have been studies on the risks and outcomes of MRSA colonization and infections in HIV-positive patients, local data is limited on the risk factors for MRSA colonization among these patients. We undertook this study in a tertiary HIV care centre to document the risk factors for colonization and to determine the prevalence of MRSA colonization among HIV-positive outpatients in Singapore. Methods This was a cross-sectional study in which factors associated with MRSA positivity among patients with HIV infection were evaluated. A set of standardized questionnaire and data collection forms were available to interview all recruited patients. Following the interview, trained nurses collected swabs from the anterior nares/axilla/groin (NAG, throat and peri-anal regions. Information on demographics, clinical history, laboratory results and hospitalization history were retrieved from medical records. Results MRSA was detected in swab cultures from at least 1 site in 15 patients (5.1%. Inclusion of throat and/or peri-anal swabs increased the sensitivity of NAG screening by 20%. Predictors for MRSA colonization among HIV-positive patients were age, history of pneumonia, lymphoma, presence of a percutaneous device within the past 12 months, history of household members hospitalized more than two times within the past 12 months, and a most recent CD4 count less than 200. Conclusions This study highlights that a proportion of MRSA carriers would have been undetected without multiple-site screening cultures. This study could shed insight into identifying patients at risk of MRSA colonization upon hospital visit and this may suggest that a risk factor-based approach for MRSA surveillance focusing on high risk populations could be considered.

 8. Illness Representations of HIV Positive Patients Are Associated with Virologic Success.

  Leone, Daniela; Borghi, Lidia; Lamiani, Giulia; Barlascini, Luca; Bini, Teresa; d'Arminio Monforte, Antonella; Vegni, Elena

  2016-01-01

  Introduction: It is important for HIV positive patients to be engaged in their care and be adherent to treatment in order to reduce disease progression and mortality. Studies found that illness representations influence adherence through the mediating role of coping behaviors. However, no study has ever tested if patient engagement to the visits mediate the relationship between illness perceptions and adherence. This study aimed to explore illness representations of HIV positive patients and test the hypothesis that illness representations predict adherence through the mediating role of a component of behavioral engagement. Methods: HIV-positive patients treated with highly active antiretroviral therapy (HAART) for at least one year and presenting to a check-up visit were eligible to participate in the study. Patients completed the Illness Perception Questionnaire-Revised. Behavioral engagement was measured based on the patients' clinical attendance to the check-up visits; adherence to HAART was measured by viral load. Undetectable viral load or HIV-RNA perception that the disease does not have serious consequences on patient's life and the prevalence of negative emotions toward HIV were associated with virologic success. On the contrary, the patient's perception that the disease has serious consequences on his/her life and the prevalence of positive emotions were associated with virologic failure. This model showed good fit indexes (CFI = 1; TLI = 1; RMSEA = 0.00; and WRMSR = 0.309). Discussion: Results do not support the mediating role of behavioral engagement in the relationship between illness representations and adherence. As perception of serious consequences coupled with positive emotions are directly associated with virologic failure, clinicians should take them into account to promote treatment adherence.

 9. Depression and smoking characteristics among HIV-positive smokers in Russia: A cross-sectional study.

  Lasser, Karen E; Lunze, Karsten; Cheng, Debbie M; Blokhina, Elena; Walley, Alexander Y; Tindle, Hilary A; Quinn, Emily; Gnatienko, Natalia; Krupitsky, Evgeny; Samet, Jeffrey H

  2018-01-01

  Globally, persons with HIV infection, depression and substance use disorders have a higher smoking prevalence and smoke more heavily than other populations. These associations have not been explored among Russian smokers with HIV infection and substance use disorders. The purpose of this study was to examine the relationship between the presence of depressive symptoms and smoking outcomes in an HIV-positive cohort of Russian smokers with a history of substance use disorders (alcohol and/or drug use disorders). We performed a cross-sectional secondary data analysis of a cohort of HIV-positive regular smokers with a history of substance use disorders recruited in St. Petersburg, Russia in 2012-2015. The primary outcome was heavy smoking, defined as smoking > 20 cigarettes per day. Nicotine dependence (moderate-very high) was a secondary outcome. The main independent variable was a high level of depressive symptoms in the past 7 days (defined as CES-D > = 24). We used multivariable logistic regression to examine associations between depressive symptoms and the outcomes, controlling for age, sex, education, income, running out of money for housing/food, injection drug use, and alcohol use measured by the AUDIT. Among 309 regular smokers, 79 participants (25.6%) had high levels of depressive symptoms, and 65 participants (21.0%) were heavy smokers. High levels of depressive symptoms were not significantly associated with heavy smoking (adjusted odds ratio [aOR] 1.50, 95% CI 0.78-2.89) or with moderate-very high levels of nicotine dependence (aOR 1.35, 95% CI 0.75-2.41). This study did not detect an association between depressive symptoms and smoking outcomes among HIV-positive regular smokers in Russia.

 10. Osteoarticular tuberculosis in an HIV-positive patient: a case report

  Gabriela de Moraes Rêgo Guedes

  2014-06-01

  Full Text Available The authors report a case of a 38-year-old HIV-positive woman, with subcutaneous nodules on the thoracic region with 3 months of evolution. Clinical, laboratory, and epidemiological features were evaluated and associated with apparent damage to the T11-T12 vertebrae, identification by imaging tests, positivity in a polymerase chain reaction-based test, and reactivity to the Mantoux tuberculin skin test (PPD-RT 23. The patient was diagnosed with osteoarticular tuberculosis and received treatment for a year, and clinical cure was achieved.

 11. Prevalence of human papillomavirus infection & cervical abnormalities in HIV-positive women in eastern India

  Jaya Chakravarty

  2016-01-01

  Full Text Available Background & objectives: India has the third highest burden of HIV and highest number of cervical cancer in the world. A cross-sectional study was performed to determine the prevalence and types of human papillomavirus (HPV infection, and the factors associated with HPV infection and abnormal cervical cytology in HIV-positive women attending the Antiretroviral Therapy (ART Centre in a tertiary care hospital in eastern India. Methods: We screened 216 HIV- positive women with Papanicolau smear cytology and HPV testing. HPV DNA was detected by using consensus primers followed by sequencing. Results: Of the 216 HIV-positive women screened, 58 (26.85% were HPV-positive; 56 (25.9% were of high-risk (HR HPV type. The most prevalent HPV type was HPV-16 (7.9%; non 16 and 18 HPV types were present in 17.6 per cent patients. Age ≤ 35 yr [(OR, 2.56 (1.26-5.19], illiteracy [OR, 2.30 (1.19-4.46], rural residence [OR, 3.99 (1.27-12.56] and CD4 ≤350/µl [OR, 2.46 (1.26-4.83] were associated with increased risk of acquisition of HPV. One hundred thirty nine (74.33% patients had normal/ negative for intraepithelial lesions (NILM cytology, three (1.60% had atypical squamous cells of undetermined significance (ASCUS, 32 (17.11% had low-grade squamous intraepithelial lesions (LSIL, 10 (5.35% had high-grade squamous intraepithelial lesions (HSIL and three (1.60% had carcinoma cervix. WHO clinical Stage III and IV [OR, 2.83 (1.07-7.49] and CD4 ≤350/µl [OR, 2.84 (1.30-6.20] were risk factors for abnormal cytology. Interpretation &conclusions: Our study showed 26.85 per cent HPV positivity in HIV infected women in this region, with HPV-16 as the commonest genotype. Abnormal cervical cytology was seen in about 25 per cent women. Regular Pap smear screening as recommended by the National AIDS Control Organization will help in early detection of cervical abnormalities in HIV- positive women.

 12. Total protein, albumin and low-molecular-weight protein excretion in HIV-positive patients

  Campbell Lucy J

  2012-08-01

  Full Text Available Abstract Background Chronic kidney disease is common in HIV positive patients and renal tubular dysfunction has been reported in those receiving combination antiretroviral therapy (cART. Tenofovir (TFV in particular has been linked to severe renal tubular disease as well as proximal tubular dysfunction. Markedly elevated urinary concentrations of retinal-binding protein (RBP have been reported in patients with severe renal tubular disease, and low-molecular-weight proteins (LMWP such as RBP may be useful in clinical practice to assess renal tubular function in patients receiving TFV. We analysed 3 LMWP as well as protein and albumin in the urine of a sample of HIV positive patients. Methods In a cross-sectional fashion, total protein, albumin, RBP, cystatin C, and neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL were quantified in random urine samples of 317 HIV positive outpatients and expressed as the ratio-to-creatinine (RBPCR, CCR and NGALCR. Exposure to cART was categorised as none, cART without TFV, and cART containing TFV and a non-nucleoside reverse-transcriptase-inhibitor (TFV/NNRTI or TFV and a protease-inhibitor (TFV/PI. Results Proteinuria was present in 10.4 % and microalbuminuria in 16.7 % of patients. Albumin accounted for approximately 10 % of total urinary protein. RBPCR was within the reference range in 95 % of patients while NGALCR was elevated in 67 % of patients. No overall differences in urine protein, albumin, and LMWP levels were observed among patients stratified by cART exposure, although a greater proportion of patients exposed to TFV/PI had RBPCR >38.8 μg/mmol (343 μg/g (p = 0.003. In multivariate analyses, black ethnicity (OR 0.43, 95 % CI 0.24, 0.77 and eGFR 2 (OR 3.54, 95 % CI 1.61, 7.80 were independently associated with upper quartile (UQ RBPCR. RBPCR correlated well to CCR (r2 = 0.71, but not to NGALCR, PCR or ACR. Conclusions In HIV positive patients, proteinuria was predominantly of

 13. HIV-positive patients in Pusan servitude : clinical and chest radiographic findings

  Son, Young Keun; Kim, Kun Il

  2001-01-01

  To analyze the clinical and chest radiolographic findings of HIV-positive in Pusan survitude. We reviewed the medical records of 74 admission cases of 41 HIV-positive patients (38 mem and 3 women), confirmed in NIH and admitted to our hospital between May 1990 and September 1997. We evaluated the clinical findings including the pulmonary disease diagnosed at each admission, and using the pattern approach assessed the radiographic findings in 63 cases available among 74 admission cases. For statistical analysis the Pearson Chi-Square test was used, and the chest CT findings available in 19 cases among 17 patients were also evaluated. In all cases the mode of transmission was sexual contact, and they were more frequently contacted with foreigners (73%) than koreans (27%). During the follow-up period, pulmonary diseases were diagnosed in 52 (70%) of 74 admission cases. The diagnoses were pneumocystis cabrini pneumonia (PCP, n=15), pneumonia(n=15), pulmonary tuberculosis(n=15), combined infection with PCP and pulmonary tuberculosis(n=5), and combined infection with PCP and bacterial pneumonia(n=1). The count of CD4+ lymphocyte in 33 of 55 available admissions cases was less than 50 cells/mm?. In 28 patients(68%) who died, the time between confirmation of HIV-positive status to death ranged from 2 to 81 (mean, 39) months. Chest radiographs of 46 available admission cases (73%) showed the followingabnormal findings: interstitial opacities(n=26), consolidation(n=17), single or multiple nodules (n=9), hilar or mediastinal lymph node enlargement(n=10), pleural effusion(n=8), cyst(n=2), mass(n=1), and pericardial effusion(n=1). Diffuse ground glass opacity was observed in eight (89%) of nine PCP cases (p<0.05), and in cases of pulmonary tubercolosis, hilar or mediastinal lymph node enlargement was frequent (p<0.05). Pulmonary diseases in HIV-positive patients in Pusan servitude were diagnosed during follow-up in 70% of cases. The majority of these diseases were infectious

 14. HIV-positive patients in Pusan servitude : clinical and chest radiographic findings

  Son, Young Keun; Kim, Kun Il [Pusan National Univ. College of Medicine, Pusan (Korea, Republic of)

  2001-04-01

  To analyze the clinical and chest radiolographic findings of HIV-positive in Pusan survitude. We reviewed the medical records of 74 admission cases of 41 HIV-positive patients (38 mem and 3 women), confirmed in NIH and admitted to our hospital between May 1990 and September 1997. We evaluated the clinical findings including the pulmonary disease diagnosed at each admission, and using the pattern approach assessed the radiographic findings in 63 cases available among 74 admission cases. For statistical analysis the Pearson Chi-Square test was used, and the chest CT findings available in 19 cases among 17 patients were also evaluated. In all cases the mode of transmission was sexual contact, and they were more frequently contacted with foreigners (73%) than koreans (27%). During the follow-up period, pulmonary diseases were diagnosed in 52 (70%) of 74 admission cases. The diagnoses were pneumocystis cabrini pneumonia (PCP, n=15), pneumonia(n=15), pulmonary tuberculosis(n=15), combined infection with PCP and pulmonary tuberculosis(n=5), and combined infection with PCP and bacterial pneumonia(n=1). The count of CD4+ lymphocyte in 33 of 55 available admissions cases was less than 50 cells/mm?. In 28 patients(68%) who died, the time between confirmation of HIV-positive status to death ranged from 2 to 81 (mean, 39) months. Chest radiographs of 46 available admission cases (73%) showed the followingabnormal findings: interstitial opacities(n=26), consolidation(n=17), single or multiple nodules (n=9), hilar or mediastinal lymph node enlargement(n=10), pleural effusion(n=8), cyst(n=2), mass(n=1), and pericardial effusion(n=1). Diffuse ground glass opacity was observed in eight (89%) of nine PCP cases (p<0.05), and in cases of pulmonary tubercolosis, hilar or mediastinal lymph node enlargement was frequent (p<0.05). Pulmonary diseases in HIV-positive patients in Pusan servitude were diagnosed during follow-up in 70% of cases. The majority of these diseases were infectious

 15. Plasma viraemia in HIV-positive pregnant women entering antenatal care in South Africa

  Myer, Landon; Phillips, Tamsin K; Hsiao, Nei-Yuan; Zerbe, Allison; Petro, Gregory; Bekker, Linda-Gail; McIntyre, James A; Abrams, Elaine J

  2015-01-01

  Introduction Plasma HIV viral load (VL) is the principle determinant of mother-to-child HIV transmission (MTCT), yet there are few data on VL in populations of pregnant women in sub-Saharan Africa. We examined the distribution and determinants of VL in HIV-positive women seeking antenatal care (ANC) in Cape Town, South Africa. Methods Consecutive HIV-positive pregnant women making their first antenatal clinic visit were recruited into a cross-sectional study of viraemia in pregnancy, including a brief questionnaire and specimens for VL testing and CD4 cell enumeration. Results & discussion Overall 5551 pregnant women sought ANC during the study period, of whom 1839 (33%) were HIV positive and 1521 (85%) were included. Approximately two-thirds of HIV-positive women in the sample (n=947) were not on antiretrovirals at the time of the first ANC visit, and the remainder (38%, n=574) had initiated antiretroviral therapy (ART) prior to conception. For women not on ART, the median VL was 3.98 log10 copies/mL; in this group, the sensitivity of CD4 cell counts ≤350 cells/µL in detecting VL>10,000 copies/mL was 64% and this increased to 78% with a CD4 threshold of ≤500 cells/µL. Among women on ART, 78% had VL1000 copies/mL at the time of their ANC visit. Conclusions VL >10,000 copies/mL was commonly observed in women not on ART with CD4 cell counts >350 cells/µL, suggesting that CD4 cell counts may not be adequately sensitive in identifying women at greatest risk of MTCT. A large proportion of women entering ANC initiated ART before conception, and in this group more than 10% had VL>1000 copies/mL despite ART use. VL monitoring during pregnancy may help to identify pregnancies that require additional clinical attention to minimize MTCT risk and improve maternal and child health outcomes. PMID:26154734

 16. [Haemorrhagic proctocolitis as primary manifestation of lymphogranuloma venereum in an HIV-positive male].

  Gormsen, Andreas Brandt; Fraes Diernæs, Jon Erik; Jensen, Jørgen Skov; Koppelhus, Uffe

  2018-05-14

  This is a case report of lymphogranuloma venereum (LGV) manifesting as haemorrhagic proctocolitis in a homosexual HIV-positive male. The primary symptom was a rectal abscess, which was initially surgically treated and subsequently insufficiently treated with single-dose tablet azithromycin. The patient's symptoms were successfully treated after a 21-day doxycycline regime. LGV is a se xually transmitted infection with a rising incidence among persons with risk behaviour. This case report underlines the importance, that all positive rectal screenings for Chlamydia trachomatis should be routinely serotyped.

 17. A study of HIV positive undocumented African migrants' access to health services in the UK.

  Whyte, James; Whyte, Maria D; Hires, Kimberly

  2015-01-01

  Newly immigrated persons, whatever their origin, tend to fall in the lower socioeconomic levels. In fact, failure of an asylum application renders one destitute in a large proportion of cases, often resulting in a profound lack of access to basic necessities. With over a third of HIV positive failed asylum seekers reporting no income, and the remainder reporting highly limited resources, poverty is a reality for the vast majority. The purpose of the study was to determine the basic social processes that guide HIV positive undocumented migrant's efforts to gain health services in the UK. The study used the Grounded Theory Approach. Theoretical saturation occurred after 16 participants were included in the study. The data included reflections of the prominent factors related to the establishment of a safe and productive life and the ability of individuals to remain within the UK. The data reflected heavily upon the ability of migrants to enter the medical care system during their asylum period, and on an emerging pattern of service denial after loss on immigration appeal. The findings of this study are notable in that they have demonstrated sequence of events along a timeline related to the interaction between the asylum process and access to health-related services. The results reflect that African migrants maintain a degree of formal access to health services during the period that they possess legal access to services and informal access after the failure of their asylum claim. The purpose of this paper is to examine the basic social processes that characterize efforts to gain access to health services among HIV positive undocumented African migrants to the UK. The most recent estimates indicate that there are a total of 618,000 migrants who lack legal status within the UK. Other studies have placed the number of undocumented migrants within the UK in the range of 525,000-950,000. More than 442,000 are thought to dwell in the London metropolitan area. Even in

 18. Prevalence of human papillomavirus infection & cervical abnormalities in HIV-positive women in eastern India.

  Chakravarty, Jaya; Chourasia, Ankita; Thakur, Minaxi; Singh, Abhishek Kumar; Sundar, Shyam; Agrawal, Nisha Rani

  2016-01-01

  India has the third highest burden of HIV and highest number of cervical cancer in the world. A cross-sectional study was performed to determine the prevalence and types of human papillomavirus (HPV) infection, and the factors associated with HPV infection and abnormal cervical cytology in HIV-positive women attending the Antiretroviral Therapy (ART) Centre in a tertiary care hospital in eastern India. We screened 216 HIV- positive women with Papanicolau smear cytology and HPV testing. HPV DNA was detected by using consensus primers followed by sequencing. Of the 216 HIV-positive women screened, 58 (26.85%) were HPV-positive; 56 (25.9%) were of high-risk (HR) HPV type. The most prevalent HPV type was HPV-16 (7.9%); non 16 and 18 HPV types were present in 17.6 per cent patients. Age ≤ 35 yr [(OR), 2.56 (1.26-5.19)], illiteracy [OR, 2.30 (1.19-4.46)], rural residence [OR, 3.99 (1.27-12.56)] and CD4 ≤ 350/µl [OR, 2.46 (1.26-4.83)] were associated with increased risk of acquisition of HPV. One hundred thirty nine (74.33%) patients had normal/ negative for intraepithelial lesions (NILM) cytology, three (1.60%) had atypical squamous cells of undetermined significance (ASCUS), 32 (17.11%) had low-grade squamous intraepithelial lesions (LSIL), 10 (5.35%) had high-grade squamous intraepithelial lesions (HSIL) and three (1.60%) had carcinoma cervix. WHO clinical Stage III and IV [OR, 2.83 (1.07-7.49)] and CD4 ≤ 350/µl [OR, 2.84 (1.30-6.20)] were risk factors for abnormal cytology. Our study showed 26.85 per cent HPV positivity in HIV infected women in this region, with HPV-16 as the commonest genotype. Abnormal cervical cytology was seen in about 25 per cent women. Regular Pap smear screening as recommended by the National AIDS Control Organization will help in early detection of cervical abnormalities in HIV- positive women.

 19. Myopati hos en patient i behandling med simvastatin og fluconazol

  Pedersen, Jens Kristian; Lydolph, Magnus Christian; Somnier, Finn

  2016-01-01

  A 69-year-old female was admitted due to progressive loss of muscle strength following addition of fluconazole to long-term simvastatin treatment. Rhabdomyolysis was suspected and both drugs were discontinued. Forced diuresis was initiated together with a short course of prednisolone. After 21...

 20. Intranasal glukagon til behandling af hypoglykaemi. En fremtidig behandlingsmulighed

  Carstens, S; Andersen, I; Gustafsson, Ida

  1994-01-01

  Nearly 10% of IDDM patients receiving conventional insulin treatment and about three times as many in intensive insulin therapy yearly experience severe hypoglycaemia (requiring external assistance) The conventional treatment of severe hypoglycaemia is glucagon given intramuscularly by a relative...

 1. Ticsundertrykkelse er en ny evidensbaseret nonfarmakologisk behandling af ticslidelse

  Sørensen, Camilla Birgitte; Debes, Nanette Mol; Skov, Liselotte

  2017-01-01

  Chronic tic disorder and Tourette syndrome are both chronic and impairing neurobiological disorders starting in childhood with a prevalence between 0.4 and 1.6%. Traditionally, pharmacological therapies have been first-line treatment but are often associated with adverse effects. Recently...... behavioural therapy has shown to be effective in treating tics and today both habit reversal (HR) and exposure and response prevention (ERP) are recommended as first-line treatments. HR and ERP are now available for Danish patients. This article describes the evidence and recommendations for both therapies....

 2. HIV-positive patient with herpes zoster: a manifestation of the immune reconstitution inflammatory syndrome.

  Lutwak, Nancy; Dill, Curt

  2012-01-01

  Herpes zoster is a common illness that can lead to serious morbidity. There is now evidence that HIV-infected patients who have been treated with antiretroviral therapy are at greater risk of developing herpes zoster not when they are severely immunocompromised but, paradoxically, when their immune system is recovering. This is a manifestation of the immune reconstitution inflammatory syndrome. The objectives of this report are to (1) inform health care providers that HIV-infected patients may develop multiple infectious, autoimmune, and oncological manifestations after treatment with antiretroviral medication, as they have immune system reconstitution, and (2) discuss herpes zoster, one of the possible manifestations. The patient is a 68-year-old HIV-positive man who presented with herpes zoster after being treated with highly active antiretroviral therapy (HAART) when his immune system was recovering, not when he was most immunosuppressed. Emergency department physicians should be aware that HIV-infected patients treated with HAART may have clinical deterioration despite immune system strengthening. This immune reconstitution inflammatory syndrome can present with infectious, autoimmune, or oncological manifestations. Our case patient, an HIV-positive man with immune system recovery after treatment with HAART, presented with an infectious manifestation, herpes zoster.

 3. HIV status of partners of HIV positive pregnant women in different regions of Nigeria: matters arising.

  Sagay, A S; Onakewhor, J; Galadanci, H; Emuveyan, E E

  2006-12-01

  This study was conducted to determine the pattern of HIV sero-status of Partners of HIV Positive Pregnant Women in three different regions of Nigeria and to explore the implications for HIV prevention interventions. The Site Coordinators of PMTCT programs in three Nigerian cities obtained data of the HIV status of the partners of HIV positive pregnant women. The selection of Benin City, Jos and Kano was made after consideration of their ethnic, religious and cultural representation of Nigeria. Benin City represents a traditional southern Nigeria city, Kano a traditional northern city and Jos, a middle-belt, ethnically diverse cosmopolitan setting. The data were analyzed using frequencies. A total of 500 partners of HIV infected pregnant women were tested for HIV using Determine Abbott test kits. Positive results were confirmed using Western blot or a second rapid test kit. The city-by-city results showed that in Benin City (Southern Nigeria), 78.8% (104/132) of the partners were HIV negative (sero-discordant), Jos (Middle-Belt) had 48.4% (103/213) sero-discordance while Kano (Northern Nigeria) recorded a sero-discordance rate of only 7.7% (12/155). These results indicate that the dynamics of HIV transmission in marital settings in Nigeria are different in the various regions of the country. Socio-cultural and religious settings play a significant role in HIV transmission among couples. These findings should guide prevention interventions in order to achieve maximal impact.

 4. Pneumocystis jirovecii colonisation in HIV-positive and HIV-negative subjects in Cameroon.

  Riebold, D; Enoh, D O; Kinge, T N; Akam, W; Bumah, M K; Russow, K; Klammt, S; Loebermann, M; Fritzsche, C; Eyong, J E; Eppel, G; Kundt, G; Hemmer, C J; Reisinger, E C

  2014-06-01

  To determine the prevalence of Pneumocystis pneumonia (PCP), a major opportunistic infection in AIDS patients in Europe and the USA, in Cameroon. Induced sputum samples from 237 patients without pulmonary symptoms (126 HIV-positive and 111 HIV-negative outpatients) treated at a regional hospital in Cameroon were examined for the prevalence of Pneumocystis jirovecii by specific nested polymerase chain reaction (nPCR) and staining methods. CD 4 counts and the history of antiretroviral therapy of the subjects were obtained through the ESOPE database system. Seventy-five of 237 study participants (31.6%) were colonised with Pneumocystis, but none showed active PCP. The Pneumocystis colonisation rate in HIV-positive subjects was more than double that of HIV-negative subjects (42.9% vs. 18.9%, P 500 cells/μl were colonised at a rate of 20.0%, subjects with CD 4 counts between 200 and 500 cells/μl of 42.5%, and subjects with CD 4 counts <200 cells/μl of 57.1%. Colonisation with Pneumocystis in Cameroon seems to be comparable to rates found in Western Europe. Prophylactic and therapeutic measures against Pneumocystis should be taken into account in HIV care in western Africa. © 2014 John Wiley & Sons Ltd.

 5. Markers to differentiate between Kaposi's sarcoma and tuberculous pleural effusions in HIV-positive patients.

  Coleman, M; Finney, L J; Komrower, D; Chitani, A; Bates, J; Chipungu, G A; Corbett, E; Allain, T J

  2015-02-01

  Kaposi's sarcoma (KS) and tuberculosis (TB) commonly cause pleural effusions in high human immunodeficiency virus (HIV) burden resource-limited countries. Differentiating between them is challenging, as pleural biopsy and TB culture are rarely available. To identify markers to differentiate between TB effusions and KS effusions in HIV-positive patients, and to compare liquid culture and Xpert MTB/RIF in pleural fluid. Fifty HIV-positive patients with pleural effusions recruited in Malawi underwent pleural ultrasound and aspiration. Fluid visual inspection, cell count, bacterial culture, glucose/protein, solid and liquid TB culture and Xpert were performed. The mean age of the patients was 32 years; 30/50 (60%) were male and 29 (58%) had cutaneous/oral KS. Thirteen (26%) pleural fluid samples were liquid culture-positive for TB, while 9/13 (69%) were Xpert-positive. Three (10.3%) KS patients had culture-positive TB effusions; 17 (58.6%) had KS effusions. The relative risk of TB in KS patients increased with limited KS, loculated fluid and low glucose. Eleven (52.3%) non-KS patients had culture-positive TB effusions associated with male sex, straw-coloured fluid and fibrin stranding on ultrasound. KS patients were most likely to have KS effusion, but TB should be considered. Most non-KS patients had TB, supporting the use of World Health Organization guidelines. Xpert identified two thirds of liquid culture-positive results.

 6. Risk Perception and sexual risk behaviors among HIV-positive men on antiretroviral therapy.

  Remien, Robert H; Halkitis, Perry N; O'Leary, Ann; Wolitski, Richard J; Gómez, Cynthia A

  2005-06-01

  There are reports of increased sexual risk behavior among people on highly active antiretroviral therapy (HAART) due to beliefs about risk of HIV transmission when on HAART. In a cross-sectional study (Seropositive Urban Men's Study), we examined the relationship between risk perception and sexual risk behavior among sexually active, culturally diverse HIV positive men who have sex with men (N = 456). Less than twenty-five percent engaged in unprotected anal sex (either with an HIV negative, or unknown-status partner, or an HIV positive partner) within the past 3 months. Most men believed there was significant health risk (to partner or self) associated with unprotected sex when on HAART. There was no increased risk behavior associated with being on HAART, although the perception of negative health consequences, including HIV transmission, when on HAART was significantly lower for the relatively small subset of men who reported unprotected sex. Prevention strategies need to be tailored to address risk perception associated with HAART.

 7. Squamous cell carcinoma of the anus-an opportunistic cancer in HIV-positive male homosexuals

  Gervaz, Pascal; Calmy, Alexandra; Durmishi, Ymer; Allal, Abdelkarim S; Morel, Philippe

  2011-01-01

  Squamous cell carcinoma of the anus (SCCA) is a common cancer in the human immunodeficiency virus (HIV)-infected population, and its incidence continues to increase in male homosexuals. Combined chemoradiation with mitomycin C and 5-fluorouracil was poorly tolerated by severely immunocompromised patients in the early 1990s. In the era of highly active antiretroviral therapy (HAART), however, recent data indicate that: (1) most HIV patients with anal cancer can tolerate standard chemotherapy regimens; and (2) this approach is associated with survival rates similar to those of HIV-negative patients. However, HIV-positive patients with SCCA are much younger, more likely to develop local tumor recurrence, and ultimately die from anal cancer than immune competent patients. Taken together, these findings suggest that anal cancer is an often fatal neoplasia in middle-aged HIV-positive male homosexuals. In this population, SCCA is an opportunistic disease resulting in patients with suboptimal immune function from persistent infection and prolonged exposition to oncogenic human papillomaviruses (HPVs). Large-scale cancer-prevention strategies (routine anuscopy and anal papanicolaou testing) should be implemented in this population. In addition, definitive eradication of oncogenic HPVs within the anogenital mucosa of high-risk individuals might require a proactive approach with repeated vaccination. PMID:21799644

 8. The role of children in their HIV-positive parents' management of antiretroviral therapy in Uganda.

  Nalugya, Ruth; Russell, Steven; Zalwango, Flavia; Seeley, Janet

  2018-03-01

  Adjustment to life on antiretroviral therapy (ART) and living with HIV as a long-term chronic condition, pose significant medical, social and economic challenges. We investigated children's role in supporting HIV-positive parents to self-manage life on ART. Between 2010 and 2012, we conducted a qualitative study using semi-structured interviews with 38 HIV-positive parents who had been on ART for over a year. They were randomly selected from people accessing ART from three delivery sites in Wakiso district, Uganda. Data were analysed thematically. Participants reported children between the ages of 1 and 47 years providing support. Children were a source of happiness, self-worth, encouragement, and comfort. Both younger and older children supported parents' adherence to treatment through reminding them to take the drugs and honour clinic appointments. Older children provided money to buy medication, food and shelter. Parents reported that the encouragement they received after they disclosed to their children enhanced their survival. After HIV disclosure to their children many of their fears about the future were allayed. Thinking about their children's future brought hope. However, looking after younger children while on ART could be burdensome since some parents could not work to their full capacity due to reduced physical health. Children are an important resource in their parents' adjustment to living with HIV while taking ART. There is a need for children to be supported by appropriate policy and other social and health development structures.

 9. Restoring Cytokine Balance in HIV-Positive Individuals with Low CD4 T Cell Counts

  Valdivia, Anddre; Ly, Judy; Gonzalez, Leslie; Hussain, Parveen; Saing, Tommy; Islamoglu, Hicret; Pearce, Daniel; Ochoa, Cesar

  2017-01-01

  Abstract HIV infects and destroys CD4+ T cells leading to a compromised immune system. In a double-blinded study, a group of HIV-infected individuals with CD4+ T cell counts below 350 cells/mm3 were given either an empty liposomal supplement or a liposomal glutathione (L-GSH) supplement to take over a 3-month period. Baseline measurements in HIV-positive subjects show a significant decrease in levels of interleukin (IL)-12, IL-2, and interferon (IFN)-γ, along with a substantial increase in the levels of IL-6, IL-10, transforming growth factor (TGF)-β, and free radicals, compared to healthy individuals. Supplementation of HIV-positive subjects with L-GSH for 3 months resulted in a notable increase in the levels of IL-12, IL-2, and IFN-γ, with a concomitant decrease in the levels of IL-6, IL-10, and free radicals, and stabilization in the levels of TGF-β, IL-1, and IL-17, compared to their placebo counterparts. Levels of free radicals in CD4+ T cells stabilized, while GSH levels increased in the treatment group. Those in the placebo group showed no significant difference throughout the study. In summary, supplementation with L-GSH in HIV-infected individuals with CD4+ T cell counts below 350 cells/mm3 can help restore redox homeostasis and cytokine balance, therefore aiding the immune system to control opportunistic infections. PMID:28398068

 10. Reproductive Healthcare Needs and Desires in a Cohort of HIV-Positive Women

  Martina L. Badell

  2012-01-01

  Full Text Available Background. The aim of this study was to determine current contraceptive use, contraceptive desires and knowledge, future fertility desires, and sterilization regret in a cohort of HIV-positive women. Study Design. 127 HIV-positive women receiving care at an urban infectious disease clinic completed a survey addressing their contraceptive and reproductive histories as well as their future contraceptive and fertility desires. Results. The most common forms of contraception used were sterilization (44.4% and condoms (41.3%. Less than 1% used a long-term reversible method of contraception (LARC despite these being the methods that best fit their desired attributes of a contraceptive method. Overall, 29.4% desired future fertility. Only 50.6% of those sexually active had spoken with a provider within the last year regarding their contraceptive plans. There was a high degree of sterilization regret (36.4%, and 18.2% of sterilized women desired future fertility. Multivariate analysis found women in a monogamous relationship had a statistically increased rate of regret compared to women who were not sexually active (OR 13.8, 95% CI 1.6–119, =0.17. Conclusion. Given the diversity in contraceptive and fertility desires, coupled with a higher rate of sterilization regret than is seen in the general population, integration of comprehensive family planning services into HIV care via increased contraceptive education and access is imperative.

 11. Reproductive healthcare needs and desires in a cohort of HIV-positive women.

  Badell, Martina L; Lathrop, Eva; Haddad, Lisa B; Goedken, Peggy; Nguyen, Minh Ly; Cwiak, Carrie A

  2012-01-01

  The aim of this study was to determine current contraceptive use, contraceptive desires and knowledge, future fertility desires, and sterilization regret in a cohort of HIV-positive women. 127 HIV-positive women receiving care at an urban infectious disease clinic completed a survey addressing their contraceptive and reproductive histories as well as their future contraceptive and fertility desires. The most common forms of contraception used were sterilization (44.4%) and condoms (41.3%). Less than 1% used a long-term reversible method of contraception (LARC) despite these being the methods that best fit their desired attributes of a contraceptive method. Overall, 29.4% desired future fertility. Only 50.6% of those sexually active had spoken with a provider within the last year regarding their contraceptive plans. There was a high degree of sterilization regret (36.4%), and 18.2% of sterilized women desired future fertility. Multivariate analysis found women in a monogamous relationship had a statistically increased rate of regret compared to women who were not sexually active (OR 13.8, 95% CI 1.6-119, P = 0.17). Given the diversity in contraceptive and fertility desires, coupled with a higher rate of sterilization regret than is seen in the general population, integration of comprehensive family planning services into HIV care via increased contraceptive education and access is imperative.

 12. Recent mobile health interventions to support medication adherence among HIV-positive MSM.

  Muessig, Kathryn E; LeGrand, Sara; Horvath, Keith J; Bauermeister, José A; Hightow-Weidman, Lisa B

  2017-09-01

  We describe recent mobile health (mHealth) interventions supporting antiretroviral therapy (ART) medication adherence among HIV-positive MSM. Keyword searches (1 January 2016-13 May 2017) identified 721 citations. Seven publications reporting on six studies met inclusion criteria. Five studies focused on MSM. Interventions primarily employed text messaging (n = 4), whereas two focused on smartphone apps and one on social media. Three studies measured intervention impact on adherence and found increased ART use intentions (n = 1), self-reported adherence (n = 1), and viral suppression (n = 1, no control group). Other mHealth interventions for HIV-positive MSM focused on status disclosure and reducing sexual risk. mHealth interventions to support ART adherence among MSM show acceptability, feasibility, and preliminary efficacy. No recent mHealth interventions for MSM measured impact on viral suppression compared with a control condition despite earlier (pre-2015) evidence for efficacy. Studies are underway that include multiple features designed to improve adherence within complex smartphone or internet-based platforms. Areas for future growth include overcoming measurement and engagement challenges, developing tools for coordinating patient and provider adherence data, testing combination interventions, and adapting efficacious interventions for new languages and geographic settings.

 13. Risk of anaemia in HIV positive pregnant women in Ibadan, south west Nigeria.

  Adesina, O; Oladokun, A; Akinyemi, O; Akingbola, T; Awolude, O; Adewole, I

  2011-03-01

  Anaemia in pregnancy is an important cause of maternal and neonatal mortality. It is a recognized co-morbidity of HIV infection. This study aimed to determine the risk of anaemia in HIV positive pregnant women. This is a cross sectional study of healthy pregnant women attending Adeoyo Hospital, a secondary health centre in South-western Nigeria over a 1-month period (January 2007). During the study period, 2737 eligible women presented for antenatal care. About 98% (2682) of these women consented to HIV testing. Over all, their mean (+ S.D) packed cell volume was 30.96% (+/- 4.13). The prevalence of HIV infection was 2.9% (95% CI 2.3% - 3.6%) and the overall prevalence of anaemia was 33.1%. Frequency of anaemia was significantly higher in HIV +ve women (57.3% vs. 42.7%, p = 0.00. OR = 2.81., CI = 1.72-4.58). HIV +ve women presented more frequently with moderate or severe anaemia. In the logistic regression analysis only HIV infection (OR = 2.4, 95% CI = 1.37-4.21) and primigravidity (OR = 1.25, 95% CI = 1.04-15.2) remained independently associated with anemia. Anaemia is common in HIV positive pregnant women in this environment. Care providers must endeavor to determine the HIV status of every pregnant woman especially if she presents with anaemia with a view to providing appropriate interventions.

 14. Multi-drug-resistant tuberculosis in HIV positive patients in Eastern Europe.

  Post, Frank A; Grint, Daniel; Werlinrud, Anne Marie; Panteleev, Alexander; Riekstina, Vieja; Malashenkov, Evgeniy A; Skrahina, Alena; Duiculescu, Dan; Podlekareva, Daria; Karpov, Igor; Bondarenko, Vasiliy; Chentsova, Nelly; Lundgren, Jens; Mocroft, Amanda; Kirk, Ole; Miro, Jose M

  2014-03-01

  Observational data from Eastern Europe on the management and outcome of multi-drug-resistant tuberculosis (MDR TB) in HIV positive populations remain sparse in the English-language literature. We compared clinical characteristics and outcomes of 55 patients who were diagnosed with HIV and MDR TB in Eastern Europe between 2004 and 2006 to 89 patients whose Mycobacterium tuberculosis isolates were susceptible to isoniazid and rifampicin. Patients with HIV and MDR TB were young and predominantly male with high rates of intravenous drug use, imprisonment and hepatitis C co-infection. Eighty-four per cent of patients with MDR TB had no history of previous TB drug exposure suggesting that the majority of MDR TB resulted from transmission of drug-resistant M. tuberculosis. The use of non-standardized tuberculosis treatment was common, and the use of antiretroviral therapy infrequent. Compared to those with susceptible tuberculosis, patients with MDR TB were less likely to achieve cure or complete tuberculosis treatment (21.8% vs. 62.9%, p < 0.0001), and they were more likely to die (65.5% vs. 27.0%, p < 0.0001). Our study documents suboptimal management and poor outcomes in HIV positive patients with MDR TB. Implementation of WHO guidelines, rapid TB diagnostics and TB drug susceptibility testing for all patients remain a priority in this region. Copyright © 2013 The British Infection Association. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 15. Pregnancy complications in HIV-positive women: 11-year data from the Frankfurt HIV Cohort.

  Reitter, A; Stücker, A U; Linde, R; Königs, C; Knecht, G; Herrmann, E; Schlößer, R; Louwen, F; Haberl, A

  2014-10-01

  The aim of the study was to assess pregnancy complications in HIV-positive women and changes in the rates of such complications over 11 years in the Frankfurt HIV Cohort. There were 330 pregnancies in HIV-positive women between 1 January 2002 and 31 December 2012. The rate of pregnancy-related complications, such as gestational diabetes mellitus (GDM), pre-eclampsia and preterm delivery, the mode of delivery and obstetric history were analysed. Maternal and neonatal morbidity/mortality as well as HIV mother-to-child transmission (MTCT) were evaluated. In our cohort, GDM was diagnosed in 38 of 330 women (11.4%). Five women (1.5%) developed pre-eclamspia or hypertension. In 16 women (4.8%), premature rupture of membranes (PROM) occurred and 46 women (13.7%) were admitted with preterm contractions. The preterm delivery rate was 36.5% (n = 122), and 26.9% of deliveries (n = 90) were between 34+0 and 36+6 weeks of gestation. Over the observation period, the percentage of women with undetectable HIV viral load (VL) increased significantly (P HIV Association.

 16. Disclosure Decisions: HIV-Positive Persons Coping With Disease-Related Stressors

  Rodkjaer, Lotte; Sodemann, Morten; Østergaard, Lars Jørgen

  2011-01-01

  The purpose of this grounded theory study was to investigate how Danish HIV-positive persons live with their disease, focusing on HIV-related stressors. Using the Glaserian method, we analyzed textual data from in-depth interviews with 16 HIV-positive persons. Decisions about disclosure appeared ...... and plans, and offers a theoretical basis for interventions designed to assist persons living with HIV to make the best possible individual decisions regarding disclosure, and thereby reduce HIV-related stress....... to be a major concern and a determining factor for HIV-related stress. Consequently, we developed a substantive theory about disclosure decisions in which three different strategies could be identified: (a) disclosing to everyone (being open); (b) restricting disclosure (being partly open); and (c) disclosing...... to no one (being closed). Disclosure was a continuum; none of the three strategies automatically relieved HIV-related stress. The theory describes the main determinants and consequences of each strategy. Our study demonstrates the importance of recurrent individual considerations about disclosure choices...

 17. Impulsivity, Sensation Seeking, and Risk-Taking Behaviors among HIV-Positive and HIV-Negative Heroin Dependent Persons

  Paydary, Koosha; Mahin Torabi, Somayeh; SeyedAlinaghi, SeyedAhmad; Noori, Mehri; Noroozi, Alireza; Ameri, Sara; Ekhtiari, Hamed

  2016-01-01

  Objective. The aim of this study was to compare impulsivity and risky decision making among HIV-positive and negative heroin dependent persons. Methods. We compared different dimensions of impulsivity and risky decision making in two groups of 60 HIV-positive and 60 HIV-negative male heroin dependent persons. Each group was comprised of equal numbers of current (treatment seeker) and former (abstinent) heroin addicts. Data collection tools included Balloon Analogue Risk Task (BART), Iowa Gambling Task (IGT), Barratt Impulsiveness Scale (BIS), and Zuckerman Sensation Seeking Scale (SSS). Results. In SSS, comprised of four subscales including thrill and adventure seeking (TAS), experience seeking (ES), disinhibition (DIS), and boredom susceptibility (BS), there was a borderline difference in DIS (P = 0.08) as HIV-positive group scored higher than HIV-negative group. Also, ES and total score were significantly higher among HIV-positive patients. In BART, HIV-positive subjects scored higher in risk taking than HIV-negative subjects as reflected in higher Average Number of puffs in Successful Balloons (ANSB). In BIS, HIV-positive group scored significantly higher in cognitive impulsivity (CI) (P = 0.03) and nonplanning impulsivity (NPI) (P = 0.05) in comparison to HIV-negative group. Also, current heroin addicts scored significantly higher in NPI compared to former addict HIV-negative participants (P = 0.015). IGT did not show any significant difference between groups. Conclusion. Higher levels of impulsivity and risk taking behaviors among HIV-positive heroin addicts will increase serious concerns regarding HIV transmission from this group to other opiate dependents and healthy people. PMID:27051528

 18. Patterns of repeated anal cytology results among HIV-positive and HIV-negative men who have sex with men

  Hilary A. Robbins

  2018-06-01

  Full Text Available Background: Men who have sex with men (MSM are at increased risk for anal cancer. In cervical cancer screening, patterns of repeated cytology results are used to identify low- and high-risk women, but little is known about these patterns for anal cytology among MSM. Methods: We analyzed Multicenter AIDS Cohort Study (MACS data for MSM who were offered anal cytology testing annually (HIV-positive or every 2 years (HIV-negative for 4 years. Results: Following an initial negative (normal cytology, the frequency of a second negative cytology was lower among HIV-positive MSM with CD4 ≥ 500 (74% or CD4 < 500 (68% than HIV-negative MSM (83% (p < 0.001. After an initial abnormal cytology, the frequency of a second abnormal cytology was highest among HIV-positive MSM with CD4 < 500 (70% compared to CD4 ≥ 500 (53% or HIV-negative MSM (46% (p = 0.003. Among HIV-positive MSM with at least three results, 37% had 3 consecutive negative results; 3 consecutive abnormal results were more frequent among CD4 < 500 (22% than CD4 ≥ 500 (10% (p = 0.008. Conclusions: More than one-third of HIV-positive MSM have consistently negative anal cytology over three years. Following abnormal anal cytology, a repeated cytology is commonly negative in HIV-negative or immunocompetent HIV-positive men, while persistent cytological abnormality is more likely among HIV-positive men with CD4 < 500. Keywords: Anal cancer, Anal cytology, HIV, MSM, Anal cancer screening

 19. Impulsivity, Sensation Seeking, and Risk-Taking Behaviors among HIV-Positive and HIV-Negative Heroin Dependent Persons

  Koosha Paydary

  2016-01-01

  Full Text Available Objective. The aim of this study was to compare impulsivity and risky decision making among HIV-positive and negative heroin dependent persons. Methods. We compared different dimensions of impulsivity and risky decision making in two groups of 60 HIV-positive and 60 HIV-negative male heroin dependent persons. Each group was comprised of equal numbers of current (treatment seeker and former (abstinent heroin addicts. Data collection tools included Balloon Analogue Risk Task (BART, Iowa Gambling Task (IGT, Barratt Impulsiveness Scale (BIS, and Zuckerman Sensation Seeking Scale (SSS. Results. In SSS, comprised of four subscales including thrill and adventure seeking (TAS, experience seeking (ES, disinhibition (DIS, and boredom susceptibility (BS, there was a borderline difference in DIS (P=0.08 as HIV-positive group scored higher than HIV-negative group. Also, ES and total score were significantly higher among HIV-positive patients. In BART, HIV-positive subjects scored higher in risk taking than HIV-negative subjects as reflected in higher Average Number of puffs in Successful Balloons (ANSB. In BIS, HIV-positive group scored significantly higher in cognitive impulsivity (CI (P=0.03 and nonplanning impulsivity (NPI (P=0.05 in comparison to HIV-negative group. Also, current heroin addicts scored significantly higher in NPI compared to former addict HIV-negative participants (P=0.015. IGT did not show any significant difference between groups. Conclusion. Higher levels of impulsivity and risk taking behaviors among HIV-positive heroin addicts will increase serious concerns regarding HIV transmission from this group to other opiate dependents and healthy people.

 20. Antiretroviral Therapy Helps HIV-Positive Women Navigate Social Expectations for and Clinical Recommendations against Childbearing in Uganda

  Jasmine Kastner

  2014-01-01

  Full Text Available Understanding factors that influence pregnancy decision-making and experiences among HIV-positive women is important for developing integrated reproductive health and HIV services. Few studies have examined HIV-positive women’s navigation through the social and clinical factors that shape experiences of pregnancy in the context of access to antiretroviral therapy (ART. We conducted 25 semistructured interviews with HIV-positive, pregnant women receiving ART in Mbarara, Uganda in 2011 to explore how access to ART shapes pregnancy experiences. Main themes included: (1 clinical counselling about pregnancy is often dissuasive but focuses on the importance of ART adherence once pregnant; (2 accordingly, women demonstrate knowledge about the role of ART adherence in maintaining maternal health and reducing risks of perinatal HIV transmission; (3 this knowledge contributes to personal optimism about pregnancy and childbearing in the context of HIV; and (4 knowledge about and adherence to ART creates opportunities for HIV-positive women to manage normative community and social expectations of childbearing. Access to ART and knowledge of the accompanying lowered risks of mortality, morbidity, and HIV transmission improved experiences of pregnancy and empowered HIV-positive women to discretely manage conflicting social expectations and clinical recommendations regarding childbearing.

 1. Identification and characterization of microsporidia from fecal samples of HIV-positive patients from Lagos, Nigeria.

  Oladele Teslim Ojuromi

  Full Text Available BACKGROUND: Microsporidia are obligate intracellular parasites that infect a broad range of vertebrates and invertebrates. They have been increasingly recognized as human pathogens in AIDS patients, mainly associated with a life-threatening chronic diarrhea and systemic disease. However, to date the global epidemiology of human microsporidiosis is poorly understood, and recent data suggest that the incidence of these pathogens is much higher than previously reported and may represent a neglected etiological agent of more common diseases indeed in immunocompetent individuals. To contribute to the knowledge of microsporidia molecular epidemiology in HIV-positive patients in Nigeria, the authors tested stool samples proceeding from patients with and without diarrhea. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: Stool samples from 193 HIV-positive patients with and without diarrhea (67 and 126 respectively from Lagos (Nigeria were investigated for the presence of microsporidia and Cryptosporidium using Weber's Chromotrope-based stain, Kinyoun stain, IFAT and PCR. The Weber stain showed 45 fecal samples (23.3% with characteristic microsporidia spores, and a significant association of microsporidia with diarrhea was observed (O.R. = 18.2; CI: 95%. A similar result was obtained using Kinyoun stain, showing 44 (31,8% positive samples with structures morphologically compatible with Cryptosporidium sp, 14 (31.8% of them with infection mixed with microsporidia. The characterization of microsporidia species by IFAT and PCR allowed identification of Enterocytozoon bieneusi, Encephalitozoon intestinalis and E. cuniculi in 5, 2 and 1 samples respectively. The partial sequencing of the ITS region of the rRNA genes showed that the three isolates of E.bieneusi studied are included in Group I, one of which bears the genotype B. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: To our knowledge, this is the first report of microsporidia characterization in fecal samples from HIV-positive patients from

 2. Prevalence of prenatal depression and associated factors among HIV-positive women in primary care in Mpumalanga province, South Africa.

  Peltzer, Karl; Rodriguez, Violeta J; Jones, Deborah

  2016-12-01

  This study aimed to assess the prevalence of depressed symptoms and associated factors in prenatal HIV-positive women in primary care facilities in rural South Africa. In a cross-sectional study, 663 HIV-positive prenatal women in 12 community health centres in Mpumalanga province, South Africa, were recruited by systematic sampling (every consecutive patient after HIV post-test counselling). Results indicate that overall, 48.7% [95% CI: 44.8, 52.6] of women during the prenatal period reported depressed mood (scores of ≥ 13 on the Edinburgh Postnatal Depression Scale 10). In multivariate analysis, not being employed, unplanned pregnancy, not having an HIV-positive child, poor antiretroviral therapy adherence, non-condom use at last sex, and intimate partner violence were associated with depressive symptoms. Potential risk factors among HIV-infected prenatal women were identified which could be utilized in interventions. Routine screening for depression may be integrated into prenatal care settings.

 3. HIV Stigma and Substance Use Among HIV-Positive Russians with Risky Drinking.

  Edelman, E Jennifer; Lunze, Karsten; Cheng, Debbie M; Lioznov, Dmitry A; Quinn, Emily; Gnatienko, Natalia; Bridden, Carly; Chaisson, Christine E; Walley, Alexander Y; Krupitsky, Evgeny M; Raj, Anita; Samet, Jeffrey H

  2017-09-01

  The link between HIV stigma with substance use is understudied. We characterized individuals with high HIV stigma and examined whether HIV stigma contributes to substance use among HIV-positive Russians reporting risky alcohol use. We analyzed data from HERMITAGE, a randomized controlled trial of 700 people living with HIV/AIDS (PLWHA) with past 6-month risky sex and risky alcohol use in St. Petersburg, Russia (2007-2011). Participants who were female and reported depressive symptoms and lower social support were more likely to endorse high HIV stigma (all p's stigma was not significantly associated with the primary outcome unhealthy substance use and was not consistently associated with secondary substance use outcomes. Interventions to enhance social and mental health support for PLWHA, particularly women, may reduce stigma, though such reductions may not correspond to substantial decreases in substance use among this population.

 4. Virulence of oral Candida isolated from HIV-positive women with oral candidiasis and asymptomatic carriers.

  Owotade, Foluso J; Patel, Mrudula

  2014-10-01

  This study compared the virulence of oral Candida species isolated from human immunodeficiency virus (HIV)-positive women with and without oral candidiasis. Candida species were isolated from 197 women, and their virulence attributes were measured. Of the 197 women, 117 (59.4%) carried Candida. Of these, 15 (12.8%) had symptoms of oral candidiasis. Among highly active antiretroviral therapy (HAART)-naive patients, 33% were diagnosed with oral candidiasis, whereas 5.9% were asymptomatic carriers (P oral candidiasis had higher levels of Candida (P = .02) than asymptomatic carriers. There was no difference in the CD4 counts and the virulence attributes of Candida from both the groups. This study indicates that oral candidiasis is mainly caused by high counts of C. albicans and suggests the importance of therapies targeting Candida counts in the oral cavity even in patients on HAART to reduce the development of infections. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 5. An exploration of socioeconomic, spiritual, and family support among HIV-positive women in India.

  Majumdar, Basanti

  2004-01-01

  Through in-depth, tape-recorded interviews, this qualitative pilot study explored the feelings and concerns of 10 HIV-positive women, aged 18 to 70 years, and the socioeconomic, spiritual, and family support available to them in Kolkata, India. A qualitative approach of continuous comparative analysis of themes revealed that although heterosexual contact was the main source of infection, poverty and sexual violence were indirect social factors. These women experienced markedly less socioeconomic, spiritual, and family support after contracting the disease. In addition to worsening physical symptoms, emotional and mental anguish forced them into isolation, negatively affecting their mental health. Social isolation infiltrated their spiritual lives, producing feelings of helplessness about the future of their children. The identification of this process is important to nursing practice, as it highlights key areas of concern in the implementation of prevention programs and future research.

 6. Changes in depression in a cohort of Danish HIV-positive individuals: time for routine screening

  Rodkjaer, Lotte; Laursen, Tinne; Christensen, Nils B

  2011-01-01

  demonstrated a decline in depression scores over time and an association between the risk of depression and low medication adherence, stress and unsafe sex. We recommend routine screening for depression to be conducted regularly to provide full evaluations and relevant psychiatric treatment.......Background: The aim of this study was to follow a cohort of HIV-positive individuals for 3 years in order to assess changes in depression, adherence, unsafe sex and emotional strains from living with HIV. Methods: Participants were assessed for depression, adherence, emotional strain and unsafe sex......) in 24 (16%) individuals. Patients at risk of moderate to major depression were more likely to be non-adherent to medications, to practice unsafe sex and to suffer from emotional strains compared with patients not at risk of depression, both at baseline (2005) and follow-up (2008). Conclusion: This study...

 7. Cerebrospinal fluid abacavir concentrations in HIV-positive patients following once-daily administration.

  Calcagno, A; Pinnetti, C; De Nicolò, A; Scarvaglieri, E; Gisslen, M; Tempestilli, M; D'Avolio, A; Fedele, V; Di Perri, G; Antinori, A; Bonora, S

  2018-06-01

  Abacavir is a widely used nucleotide reverse transcriptase inhibitor, for which cerebrospinal fluid (CSF) exposure has been previously assessed in twice-daily recipients. We studied abacavir CSF concentrations in 61 and nine HIV-positive patients taking abacavir once daily and twice daily, respectively. Patients on once-daily abacavir had higher plasma and CSF concentrations (96 vs. 22 ng ml -1 , P = 0.038 and 123 vs. 49 ng ml -1 , P = 0.038) but similar CSF-to-plasma ratios (0.8 vs. 0.5, P = 0.500). CSF abacavir concentrations were adequate in patients receiving once-daily treatment. © 2018 The British Pharmacological Society.

 8. An updated prediction model of the global risk of cardiovascular disease in HIV-positive persons

  Friis-Møller, Nina; Ryom, Lene; Smith, Colette

  2016-01-01

  ,663 HIV-positive persons from 20 countries in Europe and Australia, who were free of CVD at entry into the Data-collection on Adverse Effects of Anti-HIV Drugs (D:A:D) study. Cox regression models (full and reduced) were developed that predict the risk of a global CVD endpoint. The predictive performance...... significantly predicted risk more accurately than the recalibrated Framingham model (Harrell's c-statistic of 0.791, 0.783 and 0.766 for the D:A:D full, D:A:D reduced, and Framingham models respectively; p models also more accurately predicted five-year CVD-risk for key prognostic subgroups...... to quantify risk and to guide preventive care....

 9. New approach to imaging HIV-positive patients with pyrexia of undetermined origin

  Buscombe, J.; Miller, R.; Lui, D.; Ell, P.J.

  1990-01-01

  This paper established if imaging with Tc-99m human immunoglobulin (HIG) in addition to Ga-67 citrate increased the diagnostic sensitivity in patients who have pyrexia of unknown origin (PUO) and who have tested positive for human immunodeficiency virus (HIV). The authors studied 18 HIV-positive patients with PUO for 3 or more weeks. Imaging was performed 4 and 20 hours after administration of 200 MBq of Tc-99m HIG and 24, 48, and (if indicated) 72 hours after administration of 300 MBq of Ga-67. Anterior whole body and relevant spot view were obtained for both agents. Twenty-four sites of infection were confirmed microbiologically in 12 patients. Ga-67 scan results were positive in 22 of these sites, and Tc-99m HIG results were positive in 13; the nine Ga-positive sites that were Tc-negative were intrathoracic (one Pneumocystis carinii, eight Mycobacterium intracellulare)

 10. Contribution of computed tomography (CT) in affections of the lung parenchyma in HIV positive patients

  Neuwirth, J.; Stankova, M.; Spala, J.; Strof, J.

  1996-01-01

  CT findings in HIV positive patients with respiratory complaints were analyzed. The predominant morphological type of changes is a 'ground glass' increased density. Minimal changes of the lung parenchyma were recorded on high resolution computed tomography (HRCT) even in patients with a negative or doubtful finding on plain chest radiographs. Also the range of affections on HRCT scans was wider than on simple scans. The morphological changes on HRCT scans alone, however, are not an adequate basis for differentiation of various infectious agents in inflammatory changes of the lung parenchyma, and frequently mixed infections are involved. When at the same time clinical symptoms are considered, it frequently is possible to considerably reduce the number of possible pathogenic organisms and to start treatment. (author) 4 figs., 11 refs

 11. Disfiguring molluscum contagiosum in a HIV-positive patient responding to antiretroviral therapy

  Sen Sumit

  2009-01-01

  Full Text Available Molluscum contagiosum (MC is caused by a double stranded DNA virus belonging to the pox virus family. MC lesions are usually pearly, dome shaped, small, discrete lesions with central umbilication. In HIV-positive patients atypical varieties are found. They may be large or nonumbilicated. Individual papules may join to form the agminate variety. This form is rare. Lesions of MC in healthy immunocompetent patients may occur at any part of the body including face, trunk, and limbs. Sexually active adults have lesions usually on the genitalia, pubis, and inner thigh, rarely on the face and scalp. We present a case of agminate MC occurring in a patient with acquired immunodeficiency disease responding to highly active antiretroviral therapy.

 12. "Life in Brackets": Biographical Uncertainties of HIV-Positive Women in South Africa

  Marian Burchardt

  2010-01-01

  Full Text Available As South Africa is witnessing a maturing AIDS epidemic, the experience and impact of the disease are written ever more firmly into the biographical self-constructions of the infected. In this article, I explore typical strategies of dealing with uncertainties arising from new challenges, after the shock of ontological insecurity ensuing from the diagnosis, has been overcome. The analysis is based on contrasting interpretations of problem-centered biographical interviews with HIV-positive South African women. In the process, results have been formulated in terms of hypotheses regarding links between biographical situatedness and strategies of action. The hypotheses have been validated through case comparisons. The article highlights personal transformation, social support and the search for normality as key aspects for understanding these strategies and spells out how these are enabled, constrained and shaped within the social domains of religion, AIDS activism and township youth culture. URN: urn:nbn:de:0114-fqs100135

 13. Multi-drug-resistant tuberculosis in HIV positive patients in Eastern Europe

  Post, Frank A; Grint, Daniel; Efsen, Anne Marie Werlinrud

  2014-01-01

  Observational data from Eastern Europe on the management and outcome of multi-drug-resistant tuberculosis (MDR TB) in HIV positive populations remain sparse in the English-language literature.We compared clinical characteristics and outcomes of 55 patients who were diagnosed with HIV and MDR TB...... in Eastern Europe between 2004 and 2006 to 89 patients whose Mycobacterium tuberculosis isolates were susceptible to isoniazid and rifampicin.Patients with HIV and MDR TB were young and predominantly male with high rates of intravenous drug use, imprisonment and hepatitis C co-infection. Eighty-four per cent...... of patients with MDR TB had no history of previous TB drug exposure suggesting that the majority of MDR TB resulted from transmission of drug-resistant M. tuberculosis. The use of non-standardized tuberculosis treatment was common, and the use of antiretroviral therapy infrequent. Compared to those...

 14. Combined spinal subdural tuberculous empyema and intramedullary tuberculoma in an HIV-positive patient

  Alessi, Giovanni [Department of Neurosurgery, AZ St Lucas, Groenebriel 1, 9000 Gent (Belgium); Lemmerling, Marc [Department of Neuroradiology, AZ St Lucas, Groenebriel 1, 9000 Gent (Belgium); Nathoo, Narendra [Department of Neurosurgery, Wentworth Hospital, Nelson R. Mandela School of Medicine, University of Natal, Durban (South Africa)

  2003-08-01

  Tuberculous involvement of the spinal subdural and intramedullary compartments is extremely uncommon. Simultaneous involvement of both compartments has never been reported, to our knowledge. We present an HIV-positive patient with such kind of combined involvement. Diagnosis was made on the basis of a prior history of pulmonary tuberculous infection and a positive therapeutic response to antituberculous chemotherapy. Magnetic resonance imaging is the diagnostic procedure of choice in order to determine the exact level, site, and size of the disease. Tuberculosis of the spine should always be considered in the differential diagnosis of spinal cord compression if the patient lives in or comes from a region where tuberculosis is endemic or if the patient is immunocompromised. (orig.)

 15. Pregnancy decision-making among HIV-positive women in Northern Vietnam

  Gammeltoft, Tine; Rasch, Vibeke; Bui Kim, Chi

  2011-01-01

  The global HIV epidemic confronts pregnant women with hard reproductive choices. This paper offers a theoretically innovative and ethnographically sensitive exploration of the social processes through which 20 HIV positive women living in Northern Vietnam decide whether to continue or terminate...... their pregnancies. Arguing that human agency must be seen as an outcome of intersubjective engagements in shared social worlds, this paper explores how these women came to the decisions that they had to make and shows that women's choices were configured through everyday social relations, shaped through intimate...... engagements with husbands, parents, siblings, and in-laws. Based on the findings, it is recommended that pregnancy counseling is offered not only to the woman herself, but also, if she desires, involves members of her extended family....

 16. Tenofovir treatment in an unselected cohort of highly antiretroviral experienced HIV positive patients

  Lerbaek, A; Kristiansen, Thomas Birk; Katzenstein, TL

  2004-01-01

  Tenofovir treatment in an unselected cohort of highly antiretroviral experienced HIV positive patients.Lerbaek A, Kristiansen TB, Katzenstein TL, Mathiesen L, Gerstoft J, Nielsen C, Larsen K, Nielsen JO, Obel N, Laursen AL, Nielsen SD. Department of Infectious Diseases, Hvidovre Hospital......, HIV-RNA levels and genotypic resistance were determined at baseline and after 3 and 6 months. After initiation of tenofovir treatment, a mean decrease in HIV-RNA for all 34 patients was observed (-0.43 log1o copies/ml (+/- 1.22) and -0.49 log10 copies/ml (+/- 1.36) after 3 and 6 months, respectively......, respectively). After initiation of tenofovir treatment, no significant increases in CD4 count were observed. All new NRTI-associated mutations could be explained by the background treatment. In conclusion, we observed a significant decrease in HIV-RNA only when tenofovir was prescribed, in conjunction...

 17. Baseline prevalence and predictors of liver fibrosis among HIV-positive individuals

  Matthews, G V; Neuhaus, J; Bhagani, S

  2015-01-01

  OBJECTIVES: Liver disease is increasingly recognized in HIV-positive individuals, even among those without viral hepatitis, partly as a result of the recent availability of noninvasive methods of liver fibrosis assessment. The objective of this substudy is to compare the effects of early versus...... deferred antiretroviral therapy (ART) on liver fibrosis progression. METHODS: Sites in the Strategic Timing of AntiRetroviral Treatment (START) study with access to FibroScan® were invited to participate in the Liver Fibrosis Progression Substudy. All substudy participants underwent FibroScan® at baseline......, and two noninvasive serum algorithms, APRI and FIB-4, were calculated. Demographic and liver-related information was collected for all START participants at baseline. RESULTS: A total of 230 participants were enrolled in the substudy (11.5% with hepatitis B or C virus coinfection), of whom 221 had a valid...

 18. Orale senfølger af behandling for hoved-halscancer

  Assaad, Hala; Dynesen, Anja Weirsøe; Thisted, Lise Bjerrum

  2014-01-01

  Forebyggelse af orale senfølger af behandling for hoved-hals-cancer er vigtig for orale funktioner og livskvalitet Patienter, der er strålebehandlet for hovedhals-cancer, oplever betydelige senfølger i mundhulen; herunder xerostomi og hyposalivation, oral candidose, ubehag og smerte fra mundslimh...

 19. Seroprevalence of Epstein-Barr virus among HIV positive patients moreover and its association with CD4 positive lymphocyte count.

  Alireza Abdollahi

  2014-12-01

  Full Text Available Opportunistic infections are the leading cause of hospitalization and morbidity in human immunodeficiency virus (HIV positive patients and are the most common cause of death between them. We aimed to measure IgG antibody against EBV viral capsid antigen (EBV-VCA IgG to determine the seroprevalence of this infection in HIV-positive population. A case-control study between September 2011 and October 2012 was conducted in a teaching hospital enrolling 114 HIV-positive patients as case group and 114 healthy individuals as control with similar age and sex. Enzyme-linked immunosurbant assay (ELISA technique was used for determination of EBV-VAC IgG in obtained samples. Of 114 serum samples obtained from HIV-positive patients, 103 (90.4% samples were found positive for EBV-VCA IgG antibody. There was no significant difference in seroprevalence of EBV VCA IgG antibody between patients received antiretroviral therapy and naive patients (91.5% vs. 87.5%, P>0.05. There was no statistically significant difference in EBV-VCA IgG seroprevalence between three groups of CD4+ in HIV positive group. In conclusion current study showed that seroprevalence of EBV in HIV-positive patients is higher than HIV-negative healthy participants; however, administration of HAART and CD4+ lymphocyte count did not reveal a significant effect in seroprevalence of EBV. Due to the significance of this virus in mortality and morbidity and causing certain malignancies in patients with AIDS, these patients are strongly recommended to be tested for this virus.

 20. Measures of Physical and Mental Independence Among HIV-Positive Individuals: Impact of Substance Use Disorder.

  Christensen, Bianca; Qin, Zijian; Byrd, Desiree A; Yu, Fang; Morgello, Susan; Gelman, Benjamin B; Moore, David J; Grant, Igor; Singer, Elyse J; Fox, Howard S; Baccaglini, Lorena

  2017-10-01

  With the transition of HIV infection from an acute to a chronic disease after the introduction of antiretroviral medications, there has been an increased focus on long-term neurocognitive and other functional outcomes of HIV patients. Thus, we assessed factors, particularly history of a substance use disorder, associated with time to loss of measures of physical or mental independence among HIV-positive individuals. Data were obtained from the National NeuroAIDS Tissue Consortium. Kaplan-Meier and Cox proportional hazards regression analyses were used to estimate the time since HIV diagnosis to loss of independence, and to identify associated risk factors. HIV-positive participants who self-identified as physically (n = 698) or mentally (n = 616) independent on selected activities of daily living at baseline were eligible for analyses. A history of substance use disorder was associated with a higher hazard of loss of both physical and mental independence [adjusted hazard ratio (HR) = 1.71, 95% confidence interval (95% CI): 1.07-2.78; adjusted HR = 1.67, 95% CI: 1.11-2.52, respectively]. After adjusting for substance use disorder and other covariates, older age at diagnosis and female gender were associated with higher hazards of loss of both physical and mental independence, non-white participants had higher hazards of loss of physical independence, whereas participants with an abnormal neurocognitive diagnosis and fewer years of education had higher hazards of loss of mental independence. In summary, history of substance use disorder was associated with loss of measures of both physical and mental independence. The nature of this link and the means to prevent such loss of independence need further investigation.

 1. Oral manifestations and related factors of HIV positive patients in south-east of Iran

  Shirin Saravani

  2017-03-01

  Full Text Available Introduction: Oral manifestations can be the first signs of human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS and a useful marker for the progression of this disease. The present study aimed to determine the prevalence of oral manifestations and examine their relationship with socio-demographic factors in HIV-positive patients in the health centers affiliated to Zahedan University of Medical Sciences (Southeast Iran. Methods: In this cross-sectional study in addition to determining oral manifestations based on the classification of EC-clearing house (European Commission clearing house, information such as age, gender, marital status, residence, education, occupation, habits, oral hygiene, loss of weight in the last six months. Body Mass Index (BMI, mode of HIV transmission, stage of disease, anti-retroviral therapy (ART, and duration of HIV were gathered through direct question from the patients or the information contained in their records. Then the relationship between various factors and oral manifestations was analyzed using Chi-square, Fisher’s Exact Test, Student T Test, Mann- Whitney tests and logistic regression. Results: Oral examination was performed on 119 HIV-positive patients who were 69.7% male and 30.3% female and had a mean age of 35.4±12.7 years. Oral manifestations were found in 57.1% of the patients. Pseudomembranous candidiasis (34.1% and linear gingival erythema (33% were the most common lesions in these patients. The probability of oral manifestations occurrence increased with age and duration of smoking in smokers with HIV (P=0.036 and P=0.012, respectively. Conclusion: Most oral manifestations were those strongly associated with HIV infection (91%. Timely diagnosis and treatment of oral manifestations in HIV patients should be considered in conjunction with other treatments.

 2. Rural epidemiology of HIV positive tribal patients from Chhattisgarh in India

  Singh Harminder

  2010-01-01

  Full Text Available Objective: The primary objective was to study the epidemiology of Human Immunodeficiency Virus (HIV positive tribal patients, and the secondary objective was to study the associated comorbidities in a tertiary care hospital in the tribal (Bastar region of Chhattisgarh, India, between December 2006 and November 2008, and their relation to CD4 counts. Materials and Methods : In this study 90 tribal HIV positive subjects were enrolled. Information on demographics, that is, weight, height, age, educational status, sex, clinical finding, and laboratory parameters (CD4 counts were noted. Results: Among 90 HIV patients, 54 (60% were males and 36 (40% were females. Among these, most patients, 37 (41.1%, were in the age group of 30 to 39 years. Among these patients, 79.56% belonged to the lower socioeconomic status, whereas, only 1.45% were from a high socioeconomic status. The largest group was made up of drivers (32.2%, with the second largest group being housewives (27.7% and laborers (17.7%, respectively. A majority of the patients had a low education, 35.5% were educated only up to the fifth standard and 31.8% up to high school, while 18.8% were illiterate. The predominant mode of transmission was heterosexual contact (78.8%, only one patient (1.1% was infected through transfusion of infected blood, five (5.5% patients acquired infection via vertical (mother to child transmission, and in 13 patients the transmission history was not clear. Conclusion: There was a high frequency of behavioral risk factors, together with unawareness, and very little health infrastructure, thus creating an impending risk for the rapid spread of HIV/AIDS (acquired immunodeficiency syndrome.

 3. Network support, technology use, depression, and ART adherence among HIV-positive MSM of color.

  Holloway, I W; Tan, D; Dunlap, S L; Palmer, L; Beougher, S; Cederbaum, J A

  2017-09-01

  Depression is associated with poor antiretroviral therapy (ART) adherence among people living with HIV/AIDS. This relationship may be moderated by an individual's social network characteristics. Our study sought to examine social network correlates of treatment adherence among HIV-positive men recruited from social service agencies throughout Los Angeles County (N = 150) to inform technology-driven social support interventions for this population. We administered egocentric social network and computer-assisted survey interviews focused on demographic characteristics, health history, depressive symptoms, and ART adherence, where adherence was assessed by the number of reasons participants missed taking their medication, if ever. Significant univariate correlates of adherence were included in a multivariable regression analysis, where the moderating effect of having a network member who reminds participants to take their HIV medication on the relationship between depression and adherence was tested. Over 60% of participants reported clinically significant depressive symptoms; this was significantly associated with lower adherence among those without someone in their social network to remind them about taking their HIV medication, even after adjusting for covariates in an ordinary least squares regression (adjusted mean difference b = -1.61, SE = 0.42, p = 0.0003). Having a network member who reminds participants to take their ART medication significantly ameliorated the negative association between depression and treatment adherence, especially for those reporting greater depressive symptoms (p = 0.0394). Additionally, participants demonstrated high rates of technology use to communicate with social network members. In order to achieve the aims of the National HIV/AIDS Strategy, innovative interventions addressing mental health to improve ART adherence are needed. Network strategies that leverage technology may be helpful for improving ART

 4. Progressive resistance training in elderly hiv-positive patients: does it work?

  Paula Maria Loiola de Souza

  2008-01-01

  Full Text Available BACKGROUND: Elderly people present alterations in body composition and physical fitness, compromising their quality of life. Chronic diseases, including HIV/AIDS, worsen this situation. Resistance exercises are prescribed to improve fitness and promote healthier and independent aging. Recovery of strength and physical fitness is the goal of exercise in AIDS wasting syndrome. OBJECTIVE: This study describes a case series of HIV-positive elderly patients who participated in a progressive resistance training program and evaluates their body composition, muscular strength, physical fitness and the evolution of CD4+ and CD8+ cell counts. METHODS: Subjects were prospectively recruited for nine months. The training program consisted of three sets of 8-12 repetitions of leg press, seated row, lumbar extension and chest press, performed with free weight machines hts, twice/week for one year. Infectious disease physicians followed patients and reported all relevant clinical data. Body composition was assessed by anthropometric measures and dual-energy x-ray absorptiometry before and after the training program. RESULTS: Fourteen patients, aged 62-71 years old, of both genders, without regular physical activity who had an average of nine years of HIV/AIDS history were enrolled. The strengths of major muscle groups increased (74%-122%, p=0.003-0.021 with a corresponding improvement in sit-standing and walking 2.4 m tests (p=0.003. There were no changes in clinical conditions and body composition measures, but triceps and thigh skinfolds were significantly reduced (p=0.037. In addition, there were significant increases in the CD4+ counts (N=151 cells; p=0.008 and the CD4+/CD8+ ratio (0.63 to 0.81, p=0.009. CONCLUSION: Resistance training increased strength, improved physical fitness, reduced upper and lower limb skinfolds, and were associated with an improvement in the CD4+ and CD4+/CD8+ counts in HIV positive elderly patients without significant side effects.

 5. Safety and pharmacokinetics of dolutegravir in HIV-positive pregnant women: a systematic review.

  Hill, Andrew; Clayden, Polly; Thorne, Claire; Christie, Rachel; Zash, Rebecca

  2018-04-01

  The integrase strand transfer inhibitor dolutegravir (DTG) is being introduced into low- and middle-income countries (LMICs) as an alternative to first-line treatment with non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. However, DTG is not yet widely recommended for use in pregnant women. The aim of this systematic review was to analyse all available data on birth outcomes and congenital anomalies in the infants of pregnant women treated with DTG. A PubMed and Embase search was conducted using the terms "dolutegravir" or "DTG" and "pregnancy" or "pregnant" from the earliest available date on the database to 26 July 2017. Any reports involving women who were pregnant, HIV positive and taking DTG were included. The percentage of pregnant women with adverse birth outcomes or congenital anomalies in their infants after taking dolutegravir was compared with five historical control databases. There were six databases included in the main analysis of birth outcomes and congenital anomalies, with a total of 1200 pregnant women. The percentage of pregnant women taking DTG with adverse birth outcomes and congenital abnormalities was similar to results from historical control studies of HIV-positive women. However, there was significant heterogeneity among the six databases - the percentage of infants with congenital anomalies ranged from 0.0% in Botswana (0/116 infants) to 13.3% in IMPAACT P1026S (2/15 infants). Up to 15 million people could be on treatment with DTG in LMICs within the next 5 years, of whom a substantial percentage is likely to be women of child-bearing potential. In many countries with large HIV epidemics, unplanned pregnancies are common and access to antenatal clinic facilities may be limited. Continued pharmacovigilance is essential, but it is reassuring that no clear safety signals have been detected, to date, for pregnant women treated with DTG in terms of birth outcomes or congenital anomalies.

 6. The Impact of Childhood Bullying among HIV-Positive Men: Psychosocial Correlates and Risk Factors

  Kamen, Charles; Bergstrom, Jessica; Vorasarun, Chaniga; Mardini, Mona; Patrick, Rudy; Lee, Susanne; Lazar, Rachael; Koopman, Cheryl; Gore-Felton, Cheryl

  2012-01-01

  Objectives While some studies have examined the deleterious effects of childhood bullying on adults, no studies to date have focused on the effects of bullying on Persons Living with HIV (PLH), a particularly at-risk population. PLH experience higher rates of childhood and adulthood physical and sexual abuse than the population at large, and experience of childhood abuse appears to be predictive of sexual and other risk behaviors in this population. Thus it remains critical to examine rates of childhood bullying and correlates of bullying in adult PLH. Methods A sample of 171 HIV-positive men over 18 years of age were recruited from the San Francisco Bay Area. All participants reported experiencing symptoms of traumatic stress. The participants were recruited as part of a larger study assessing a group intervention for individuals with HIV and symptoms of trauma. Self-report questionnaires were administered to assess participants’ exposure to bullying in childhood and trauma symptoms in adulthood. Results Bullying was commonly reported by men in the current sample, with 91% of the sample endorsing having experienced some level of bullying before age 18. Having been bullied in childhood was significantly (p bullying in childhood predicted additional, unique variance in trauma symptoms in adulthood above and beyond the effect of exposure to other forms of trauma, resulting in a better-fitting model. Conclusions The current study highlights the association between rate of childhood bullying and symptoms of trauma in adulthood, accounting for the effect of exposure to other forms of trauma. Given the impact of trauma symptoms on disease progression in PLH, exposure to bullying must be considered in any intervention aiming to reduce trauma symptoms or improve mental or physical health among HIV-positive populations. PMID:23294606

 7. Perceptions of community and family level IDU and HIV related stigma, disclosure decisions and experiences with layered stigma among HIV positive injection drug users in Vietnam

  Rudolph, A.E.; Davis, W.W.; Quan, V.M.; Ha, T.V.; Minh, N.L.; Gregowski, A.; Salter, Megan; Celentano, D.D.; Go, V.

  2011-01-01

  This paper explores how perceived stigma and layered stigma related to injection drug use and being HIV positive influence the decision to disclose one’s HIV status to family and community and experiences with stigma following disclosure among a population of HIV positive male injection drug users (IDUs) in Thai Nguyen, Vietnam. In qualitative interviews conducted between 2007 and 2008, 25 HIV positive male IDUs described layered stigma in their community but an absence of layered stigma with...

 8. The Benefit of Mirtazapine in the Treatment of Progressive Multifocal Leukoencephalopathy in a Young HIV-positive Patient

  Miranda, Jorge; Sandoval, Hugo; Ramos-Duran, Luis; Tonarelli, Silvina B.

  2018-01-01

  Highly active antiretroviral therapy is well-established in the treatment of human immunodeficiency virus (HIV)-positive patients. Nonadherence with therapy regimens often leads to the occurrence of opportunistic infections that further complicate treatment and challenge the treating physician. We report a young HIV-positive patient who suffered from progressive multifocal leukoencephalopathy caused by the human John Cunningham virus and showed objective clinical improvement after adding mirtazapine to the treatment regimen, an observation that is supported by the emerging literature. PMID:29497578

 9. I en højere sags tjeneste

  Langsted, Lars Bo; Jakobsen, Søren Sandfeld

  2014-01-01

  Artiklen behandler ud fra en retsdogmatisk metode nogle af de grundlæggende problemstillinger, regler, principper og hensynsafvejninger, der gælder, når staten eller private virksomheder vil gennemføre overvågning af borgerne og dermed gøre indgreb i retten til privatlivets fred. Særlig fokus er ...

 10. Når specialer gør en forskel

  Dirckinck-Holmfeld, Lone; Iversen, Torben; Konnerup, Ulla

  2008-01-01

  I denne antologi fremlægger og diskuterer en række forskere deres konkrete erfaring med og overvejelser over didaktisk design og brugen af digitale medier i forskellige undervisnings- og læringskontekster fra grundskole til universitetsniveau. Bogens tre dele behandler: Børns og unges brug af dig...

 11. Change in serum 25-hydroxyvitamin D with antiretroviral treatment initiation and nutritional intervention in HIV-positive adults

  Yilma, Daniel; Kæstel, Pernille; Olsen, Mette Frahm

  2016-01-01

  daily allowance of vitamin D (10 μg/200 g). The level of serum 25(OH)D before nutritional intervention and ART initiation was compared with serum 25(OH)D of HIV-negative individuals. A total of 348 HIV-positive and 100 HIV-negative persons were recruited. The median baseline serum 25(OH)D level......Low vitamin D level in HIV-positive persons has been associated with disease progression. We compared the levels of serum 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) in HIV-positive and HIV-negative persons, and investigated the role of nutritional supplementation and antiretroviral treatment (ART) on serum 25...... was higher in HIV-positive than in HIV-negative persons (42·5 v. 35·3 nmol/l, P17 kg/m2 were randomised to either LNS supplementation (n 189) or no supplementation (n 93) during the first 3 months of ART. The supplemented group had a 4·1 (95 % CI 1·7, 6·4) nmol/l increase in serum 25(OH)D, whereas the non...

 12. Regional differences in AIDS and non-AIDS related mortality in HIV-positive individuals across Europe and Argentina

  Reekie, Joanne; Kowalska, Justyna Dominika; Karpov, Igor

  2012-01-01

  Differences in access to care and treatment have been reported in Eastern Europe, a region with one of the fastest growing HIV epidemics, compared to the rest of Europe. This analysis aimed to establish whether there are regional differences in the mortality rate of HIV-positive individuals acros...

 13. Brief Report: Anal Cancer in the HIV-Positive Population: Slowly Declining Incidence After a Decade of cART

  Richel, Olivier; van der Zee, Ramon P.; Smit, Colette; de Vries, Henry J. C.; Prins, Jan M.

  2015-01-01

  We surveyed trends in incidence (1995-2012) and risk factors for anal cancer in the Dutch HIV-positive population. After an initial increase with a peak incidence in 2005-2006 of 114 [95% confidence interval (CI): 74 to 169] in all HIV+ patients and 168 (95% CI: 103 to 259) in HIV+ men who have sex

 14. Essentials from the 2015 European AIDS Clinical Society (EACS) guidelines for the treatment of adult HIV-positive persons

  Ryom, L.; Boesecke, C.; Gisler, V.; Manzardo, C.; Rockstroh, J. K.; Puoti, M.; Furrer, H.; Miro, J. M.; Gatell, J. M.; Pozniak, A.; Behrens, G.; Battegay, M.; Lundgren, J. D.; Lundgren, Jens D.; Ryom, Lene; Gatell, José M.; Pozniak, Anton; Manzardo, Christian; Monforte, Antonella d'Arminio; Arribas, José; Battegay, Manuel; Clumeck, Nathan; Dedes, Nikos; Geretti, Anna Maria; Horban, Andrzej; Katlama, Christina; McCormack, Sheena; Molina, Jean-Michel; Mussini, Cristina; Raffi, François; Reiss, Peter; Stellbrink, Hans-Jürgen; Behrens, Georg; Bower, Mark; Cinque, Paola; Collins, Simon; Compston, Juliet; Deray, Gilbert; de Wit, Stéphane; Fux, Christoph A.; Guraldi, Giovanni; Mallon, Patrick; Martinez, Esteban; Marzolini, Catia; Papapoulos, Socrates; Du Pasquier, Renaud; Poulter, Neil; Williams, Ian; Winston, Alan; Rockstroh, Jürgen K.

  2016-01-01

  BackgroundThe European AIDS Clinical Society (EACS) guidelines are intended for all clinicians involved in the care of HIV-positive persons, and are available in print, online, and as a free App for download for iPhone and Android. Guideline highlightsThe 2015 version of the EACS guidelines contains

 15. Family-of-Origin Factors and Partner Violence in the Intimate Relationships of Gay Men Who Are HIV Positive

  Craft, Shonda M.; Serovich, Julianne M.

  2005-01-01

  This exploratory study examined the prevalence of intimate partner violence in a sample of gay men who are HIV positive. The concept of intergenerational transmission of violence, from family systems theory, provided the basis of this examination. It was hypothesized that men who had witnessed or experienced violence in their families of origin…

 16. Weighing the Consequences: Self-Disclosure of HIV-Positive Status among African American Injection Drug Users

  Valle, Maribel; Levy, Judith

  2009-01-01

  Theorists posit that personal decisions to disclose being HIV positive are made based on the perceived consequences of that disclosure. This study examines the perceived costs and benefits of self-disclosure among African American injection drug users (IDUs). A total of 80 African American IDUs were interviewed in-depth subsequent to testing HIV…

 17. Risk factors associated with low CD4+ lymphocyte count among HIV-positive pregnant women in Nigeria.

  Abimiku, Alash'le; Villalba-Diebold, Pacha; Dadik, Jelpe; Okolo, Felicia; Mang, Edwina; Charurat, Man

  2009-09-01

  To determine the risk factors for CD4+ lymphocyte counts of 200 cells/mm(3) or lower in HIV-positive pregnant women in Nigeria. A cross-sectional data analysis from a prospective cohort of 515 HIV-positive women attending a prenatal clinic. Risk of a low CD4+ count was estimated using logistic regression analysis. CD4+ lymphocyte counts of 200 cells/mm(3) or lower (280+/-182 cells/mm(3)) were recorded in 187 (36.3%) out of 515 HIV-positive pregnant women included in the study. Low CD4+ count was associated with older age (adjusted odds ratio [aOR] 10.71; 95% confidence interval [CI], 1.20-95.53), lack of condom use (aOR, 5.16; 95% CI, 1.12-23.8), history of genital ulcers (aOR, 1.78; 95% CI, 1.12-2.82), and history of vaginal discharge (aOR; 1.62; 1.06-2.48). Over 35% of the HIV-positive pregnant women had low CD4+ counts, indicating the need for treatment. The findings underscore the need to integrate prevention of mother-to-child transmission with HIV treatment and care, particularly services for sexually transmitted infections.

 18. Change in serum 25-hydroxyvitamin D with antiretroviral treatment initiation and nutritional intervention in HIV-positive adults

  Yilma, Daniel; Kæstel, Pernille; Olsen, Mette Frahm

  2016-01-01

  -supplemented group had a 10·8 (95 % CI 7·8, 13·9) nmol/l decrease in serum 25(OH)D level after 3 months of ART. Nutritional supplementation that contained vitamin D prevented a reduction in serum 25(OH)D levels in HIV-positive persons initiating ART. Vitamin D replenishment may be needed to prevent reduction......Low vitamin D level in HIV-positive persons has been associated with disease progression. We compared the levels of serum 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) in HIV-positive and HIV-negative persons, and investigated the role of nutritional supplementation and antiretroviral treatment (ART) on serum 25...... daily allowance of vitamin D (10 μg/200 g). The level of serum 25(OH)D before nutritional intervention and ART initiation was compared with serum 25(OH)D of HIV-negative individuals. A total of 348 HIV-positive and 100 HIV-negative persons were recruited. The median baseline serum 25(OH)D level...

 19. Simultaneous Primary Hodgkin's Lymphoma of the Sigmoid Colon and Papillary Thyroid Carcinoma in an HIV-Positive Patient.

  Liszewski, Walter; Sittig, Mark; Kandil, Emad; Van Sickels, Nicholas; Safah, Hana

  2015-01-01

  Primary Hodgkin's lymphoma of the colon is a rare phenomenon previously only reported in patients with chronic diverticulitis or inflammatory bowel disease. Herein we report a case of primary Hodgkin's lymphoma of the sigmoid colon in an HIV-positive patient without a history of inflammatory bowel disease or chronic diverticulitis that was later complicated by the discovery of concurrent papillary thyroid carcinoma.

 20. Morphologic changes in the placentas of HIV-positive women and their association with degree of immune suppression.

  Vermaak, Anine; Theron, Gerhard B; Schubert, Pawel T; Kidd, Martin; Rabie, Ursula; Adjiba, Benedict M; Wright, Colleen A

  2012-12-01

  To provide baseline information regarding a possible association between specific histopathologic features of the placentas of HIV-positive women and the degree of immune suppression. A prospective single-blinded laboratory-based pilot study was conducted at Tygerberg Hospital, South Africa. The macroscopic and microscopic features of placentas from HIV-positive (n=91) and HIV-negative women (n=89) were compared and recorded using a standard template. Investigators were blinded to the participants' HIV status and CD4-positive cell count. Placentas from the HIV-positive group were characterized by decreased weight and increased number of marginal infarcts relative to the HIV-negative group. The most important microscopic finding was the increased presence of villitis of unknown etiology (VUE) among the group of untreated HIV-positive women with CD4 cell counts of 200 cells/mm(3) or below. Both macroscopic and microscopic differences relating to the degree of immune suppression were identified, which seemingly contradicts previous reports. Larger studies are warranted to define the function of antiretroviral therapy and VUE in the mechanism of mother-to-fetus transmission of HIV. Furthermore, the potential role of VUE in the pathophysiology of the compromised immune response observed among HIV-exposed but uninfected infants should be investigated. Copyright © 2012 International Federation of Gynecology and Obstetrics. Published by Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 1. Essentials from the 2015 European AIDS Clinical Society (EACS) guidelines for the treatment of adult HIV-positive persons

  Nielsen, Lene Ryom; Boesecke, C; Gisler, V

  2016-01-01

  BACKGROUND: The European AIDS Clinical Society (EACS) guidelines are intended for all clinicians involved in the care of HIV-positive persons, and are available in print, online, and as a free App for download for iPhone and Android. GUIDELINE HIGHLIGHTS: The 2015 version of the EACS guidelines...

 2. Knowledge and causal attributions for mental disorders in HIV-positive children and adolescents: results from rural and urban Uganda.

  Nalukenge, W; Martin, F; Seeley, J; Kinyanda, E

  2018-05-02

  Increasing availability of antiretroviral treatment (ART) has led HIV to be considered a chronic disease, shifting attention to focus on quality of life including mental wellbeing. We investigated knowledge and causal attributions for mental disorders in HIV-positive children and adolescents in rural and urban Uganda. This qualitative study was nested in an epidemiological mental health study among HIV-positive children and adolescents aged 5-17 years in rural and urban Uganda. In-depth interviews were conducted with caregivers of HIV-positive children (5-11 years) and adolescents (12-17 years) in HIV care. Interviews were audio recorded with permission from participants and written consent and assent sought before study procedures. Thirty eight participants (19 caregivers, 19 children/adolescents) were interviewed. Age range of caregivers was 28-69 years; majority were female (17). Caregivers had little knowledge on mental disorders ;only 3 related the vignette to a mental problem  and attributed it to: improper upbringing, violence, poverty and bereavement. Five adolescents identified vignettes as portraying mental disorders caused by: ill-health of parents, bereavement, child abuse, discrimination, HIV and poverty. Caregivers are not knowledgeable about behavioural and emotional challenges in HIV-positive children/adolescents. Mental health literacy programmes at HIV care clinics are essential to enhance treatment-seeking for mental health.

 3. Influence of culture on contraceptive utilization among HIV-positive women in Brazil, Kenya, and South Africa.

  Todd, Catherine S; Stibich, Mark A; Laher, Fatima; Malta, Monica S; Bastos, Francisco I; Imbuki, Kennedy; Shaffer, Douglas N; Sinei, Samuel K; Gray, Glenda E

  2011-02-01

  Contraceptive choice and discontinuation are poorly understood among HIV-positive women, and HIV disease and culture may influence decisions. We assessed factors influencing contraceptive decision-making among HIV-positive women in three countries. This qualitative assessment of 108 HIV-positive women (36/site, selected by age and parity strata) was conducted in Rio de Janeiro, Brazil; Kericho, Kenya; and Soweto, South Africa. Freelist interviews assessed knowledge and attitudes towards contraception and were analyzed enumerating frequency and saliency of mentions. There was intersite consensus around list items but priority and themes varied. Site-specific factors influencing contraceptive choice were male partner wishes and fertility desire (Brazil), side-effects (South Africa), and impact on health and HIV progression (Kenya). Age, parity, and taking antiretroviral therapy (ART) impacted some themes. Contraceptive use among HIV-positive women is substantially influenced by culture and other factors. Counseling efforts should consider individual factors in method selection and offer method variety to accommodate changing needs.

 4. "»Saa at jeg har efterlevet en Historieskrivers uden at overtræde en Borgers Pligt«

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2012-01-01

  Ifølge sine egne idealer for god historieskrivning måtte Ludvig Holberg afbalancere sine pligter som borger (= politiske hensyn) med sine pligter som historieskriver (= videnskabelige hensyn). Denne potentielle konflikt kan studeres de steder i hans historiske forfatterskab, hvor han behandler en...

 5. Multivariate analysis of covariates of adherence among HIV-positive mothers with low viral suppression.

  Nsubuga-Nyombi, Tamara; Sensalire, Simon; Karamagi, Esther; Aloyo, Judith; Byabagambi, John; Rahimzai, Mirwais; Nabitaka, Linda Kisaakye; Calnan, Jacqueline

  2018-03-31

  As part of efforts to improve the prevention of mother-to-child transmission in Northern Uganda, we explored reasons for poor viral suppression among 122 pregnant and lactating women who were in care, received viral load tests, but had not achieved viral suppression and had more than 1000 copies/mL. Understanding the patient factors associated with low viral suppression was of interest to the Ministry of Health to guide the development of tools and interventions to achieve viral suppression for pregnant and lactating women newly initiating on ART as well as those on ART with unsuppressed viral load. A facility-based cross-sectional and mixed methods study design was used, with retrospective medical record review. We assessed 122 HIV-positive mothers with known low viral suppression across 31 health facilities in Northern Uganda. Adjusted odds ratios were used to determine the covariates of adherence among HIV positive mothers using logistic regression. A study among health care providers shed further light on predictors of low viral suppression and a history of low early retention. This study was part of a larger national evaluation of the performance of integrated care services for mothers. Adherence defined as taking antiretroviral medications correctly everyday was low at 67.2%. The covariates of low adherence are: taking other medications in addition to ART, missed appointments in the past 6 months, experienced violence in the past 6 months, and faces obstacles to treatment. Mothers who were experiencing each of these covariates were less likely to adhere to treatment. These covariates were triangulated with perspectives of health providers as covariates of low adherence and included: long distances to health facility, missed appointments, running out of pills, sharing antiretroviral drugs, violence, and social lifestyles such as multiple sexual partners coupled with non-disclosure to partners. Inadequate counseling, stigma, and lack of client identity are

 6. Cholelithiasis and Nephrolithiasis in HIV-Positive Patients in the Era of Combination Antiretroviral Therapy.

  Kuan-Yin Lin

  Full Text Available This study aimed to describe the epidemiology and risk factors of cholelithiasis and nephrolithiasis among HIV-positive patients in the era of combination antiretroviral therapy.We retrospectively reviewed the medical records of HIV-positive patients who underwent routine abdominal sonography for chronic viral hepatitis, fatty liver, or elevated aminotransferases between January 2004 and January 2015. Therapeutic drug monitoring of plasma concentrations of atazanavir was performed and genetic polymorphisms, including UDP-glucuronosyltransferase (UGT 1A1*28 and multidrug resistance gene 1 (MDR1 G2677T/A, were determined in a subgroup of patients who received ritonavir-boosted or unboosted atazanavir-containing combination antiretroviral therapy. Information on demographics, clinical characteristics, and laboratory testing were collected and analyzed.During the 11-year study period, 910 patients who underwent routine abdominal sonography were included for analysis. The patients were mostly male (96.9% with a mean age of 42.2 years and mean body-mass index of 22.9 kg/m2 and 85.8% being on antiretroviral therapy. The anchor antiretroviral agents included non-nucleoside reverse-transcriptase inhibitors (49.3%, unboosted atazanavir (34.4%, ritonavir-boosted lopinavir (20.4%, and ritonavir-boosted atazanavir (5.5%. The overall prevalence of cholelithiasis and nephrolithiasis was 12.5% and 8.2%, respectively. Among 680 antiretroviral-experienced patients with both baseline and follow-up sonography, the crude incidence of cholelithiasis and nephrolithiasis was 4.3% and 3.7%, respectively. In multivariate analysis, the independent factors associated with incident cholelithiasis were exposure to ritonavir-boosted atazanavir for >2 years (adjusted odds ratio [AOR], 6.29; 95% confidence interval [CI], 1.12-35.16 and older age (AOR, 1.04; 95% CI, 1.00-1.09. The positive association between duration of exposure to ritonavir-boosted atazanavir and incident

 7. Access to fertility services in Canada for HIV-positive individuals and couples: a comparison between 2007 and 2014.

  Lo, Carson K; Kennedy, V Logan; Yudin, Mark H; Shapiro, Heather M; Loutfy, Mona

  2017-11-01

  In the modern era of HIV care, a multitude of clinical needs have emerged; one such need is the growing sub-specialty of HIV and reproductive health. In 2007, a study surveying Canadian fertility clinics found limited access to fertility services for HIV-positive patients. Given the extensive efforts made to address this lack of services, a follow-up assessment was warranted. This study aimed to compare the access to Canadian fertility clinics and services for HIV-positive individuals and couples in 2014 and 2007. Surveys were sent to medical or laboratory directors of assisted reproductive technology (ART) clinics in 2014 and results were compared to those sent in 2007. Main outcome measures included: the proportion of fertility clinics willing to provide ART to people with HIV, the specific services offered, and whether the 2012 Canadian HIV Pregnancy Planning Guidelines were implemented to inform practice. Across Canadian provinces, 20/34 (59%) clinics completed the survey. Ninety-five percent (19/20) of clinics accepted HIV-positive patients for consultation. Only 50% (10/20) of clinics in four provinces offered a full range of ART (defined as including in vitro fertilization [IVF]). Ten clinics (50%) in five provinces were aware that guidelines exist; half (n = 5) having read them and four reporting implementation of all the guidelines' recommendations in their practice. Compared to 2007, more clinics had implemented separate facilities (p = 0.028) to treat HIV-positive individuals, offered IVF (p = 0.013) for HIV-positive female partners, sperm washing (p = 0.033) for HIV-positive male partners, and risk reduction techniques to couples with HIV-positive men and women (p = 0.006). Access to fertility clinics for people with HIV has improved over time but is still regionally dependent and access to full ART remains limited. These findings suggest the need for advocacy targeted towards geographical-specific areas and optimizing access to

 8. HIV positive asylum seekers receiving the order to leave the Belgian territory.

  Demeester, Remy; Legrand, Jean-Claude

  2014-01-01

  In a human rights based approach, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe has recently released a resolution about migrants and refugees and the fight against HIV (1). It states that "an HIV positive migrant should never be expelled when it is clear that he will not receive adequate health care and assistance in the country to which he is being sent back. To do otherwise would amount to a death sentence for that person." Nevertheless, in Belgium, for the last 2 years, none of the HIV-infected migrants in care in the AIDS Reference Centers (ARC) received the right to stay in Belgium for medical reasons. We identified all HIV-infected asylum seekers in care between 1 July 2012 and 1 July 2014 in the ARC of Charleroi, Belgium, and we analyzed their medical and social files. Among the 302 patients in active follow up in our ARC, 45 HIV positive asylum seekers were in care during the last 2 years. Male/female ratio was 0/96. Mean age was 35 years. Countries of origin and reasons for migration are detailed in the Table 1. 18% (8/45) knew their seropositivity before arriving in Europe. All the patients introduced an asylum request, 29 (64%) have received a negative answer and an order to leave the territory, 4 (9%) were regularized for non-medical reasons (see Table 1), 4 (9%) are waiting for an answer and for 8 (18%) outcome is unknown due to lost follow up (LFU). 31 (69%) patients have also introduced a request to stay for medical reasons: 18 (58%) have received a refusal, 7 (23%) are still waiting for an answer, and 6 (19%) are LFU. Only 23 (51%) patients are still in care in our ARC on 1 July 2014 (see Table 1). The immigration office bases its decisions on availability of the treatment in the country even if accessible only to a limited number of patients. Decisions taken by the Belgian authorities for the last two years concerning HIV-infected asylum seekers do not guarantee the continuity of care of those patients and push them towards illegality. Such

 9. Prevalence study of HPV mixed infections in Italian HIV positive women

  Anna Rosa Garbuglia

  2010-06-01

  Full Text Available Introduction: HIV positive women, show a higher frequency of multiple HPV infections than HIV negative.The immune response seems to be genotype-specific, but evidence on different genotypes distribution and involvement of coinfections in the development of invasive cervix cancer (ICC remains limited. The aim of our study was to assess the prevalence of multiple infections in a group of Italian HIV positive women, the distribution of High risk (HR strains and Low Risk (LR strains in multiple and single infections, and their correlation with immune status and cervical lesions. Methods: 553 women were considered in the study. HPV search was performed with MY09-MY11 primers. HPV positive samples were typed with the Clinical Genomic array (HPV test (Genomica, Spain. Results: 244 samples were HPV positive (44.1%.129/244 (52.9% had a single infection and 103/244 (42.2% multiple infections.Among the 412 performed typing, 223 (54.1% were HR strains, while 189 (45.9% were LR strains.The HPV61 (40 times was more frequent among the LR strains.Among HR strains, the most frequently observed was the HPV16 (30 times. In 92% of multiple infections, at least one HR strain was found. 36% of LR strains was presented in single infections compared to 27% of HR strains (p = 0.06. The clades A3 (n = 124, 65.3% multiple infections and A10 (n = 37, 56.8% multiple infections were the most represented in LR;A9 (n = 95, 67.4% multiple infections and A6 (n = 57, 70.2% clades were the most representative among HR strains. Differences in age between women with single infection and those with multiple infection were not observed (p = 0.33 .Women with the best immune status (CD4 cell count of >500 cell/ mm3 showed a higher prevalence of single infection. HPV was positive in 75% of ASCUS/LSIL lesion and 77.3% of H-SIL. Conclusions: HPV-16 is the most frequent in both single and multiple infections as reported in a recent study about HIV negative women. Follow-up studies are

 10. Stigma and self-esteem: A case of HIV-positive sex-workers.

  Kalemi, G; Gkioka, S; Tsapatsari, P; Tzeferakos, G; Kandri, T; Psarra, M L; Konstantopoulou, F; Douzenis, A

  2017-01-01

  Stigma associated with sex work and HIV can be easily recognized in public reactions towards the members of discriminated groups. Nevertheless, there are only a few studies examining the impact of discrimination to the self-esteem of individuals who suffer the coexistence of multiple stigmatizing conditions. In our case, the unprecedented stigmatization of sex workers through the media as a menace of public health as well as criminals due to their seropositivity should be examined with respect and scientificity. The sample consisted of the 27 women found to be HIV positive. The small number of subject and the uniqueness of the situation made necessary the use of qualitative research method. Data were collected of through a semi-structured interview during which personal and medical history was taken and Rosenberg self-esteem scale was completed. Information for each domain of interest was systematically collected from multiple interview guide items. Interpretive Phenomenological Analysis was used to analyze data derived from qualitative interview (IPA). Four main categories emerged from the horizontal analysis of the interviews referring to the mechanism used by those women in order to cope with stigma and protect their self-esteem, a description of their felt stigma and feelings about seropositivity, as well as the existence of self-destructive behaviors. The existence of a normal self-esteem on the majority of those women is well explained by the use of certain coping strategies in order to confront the enacted stigma, such as the avoidance of self-blame for their condition (HIV-positive), the disregard of public's discriminating comments and behaviors, the acknowledge of their competence in specific issues they have to deal with in their everyday life, in common with the existence of a strongly supportive network. Despite those women's felt stigma, structured by community's discriminating approach of their families and their feelings of helplessness and

 11. Survival of infants born to HIV-positive mothers, by feeding modality, in Rakai, Uganda.

  Joseph Kagaayi

  Full Text Available BACKGROUND: Data comparing survival of formula-fed to breast-fed infants in programmatic settings are limited. We compared mortality and HIV-free of breast and formula-fed infants born to HIV-positive mothers in a program in rural, Rakai District Uganda. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: One hundred eighty two infants born to HIV-positive mothers were followed at one, six and twelve months postpartum. Mothers were given infant-feeding counseling and allowed to make informed choices as to whether to formula-feed or breast-feed. Eligible mothers and infants received antiretroviral therapy (ART if indicated. Mothers and their newborns received prophylaxis for prevention of mother-to-child HIV transmission (pMTCT if they were not receiving ART. Infant HIV infection was detected by PCR (Roche Amplicor 1.5 during the follow-up visits. Kaplan Meier time-to-event methods were used to compare mortality and HIV-free survival. The adjusted hazard ratio (Adjusted HR of infant HIV-free survival was estimated by Cox regression. Seventy-five infants (41% were formula-fed while 107 (59% were breast-fed. Exclusive breast-feeding was practiced by only 25% of breast-feeding women at one month postpartum. The cumulative 12-month probability of infant mortality was 18% (95% CI = 11%-29% among the formula-fed compared to 3% (95% CI = 1%-9% among the breast-fed infants (unadjusted hazard ratio (HR = 6.1(95% CI = 1.7-21.4, P-value < 0.01. There were no statistically significant differentials in HIV-free survival by feeding choice (86% in the formula-fed compared to 96% in breast-fed group (Adjusted RH = 2.8[95%CI = 0.67-11.7, P-value = 0.16] CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Formula-feeding was associated with a higher risk of infant mortality than breastfeeding in this rural population. Our findings suggest that formula-feeding should be discouraged in similar African settings.

 12. Prevalence of Anal HPV Infection Among HIV-Positive Men Who Have Sex With Men in India.

  Hernandez, Alexandra L; Karthik, Rajiv; Sivasubramanian, Murugesan; Raghavendran, Anantharam; Gnanamony, Manu; Lensing, Shelly; Lee, Jeannette Y; Kannangai, Rajesh; Abraham, Priya; Mathai, Dilip; Palefsky, Joel M

  2016-04-01

  India has a large population of HIV-positive individuals, including men who have sex with men (MSM), and the incidence of human papillomavirus (HPV)-related cancers is high. In developed countries, HIV-positive MSM exhibit the highest prevalence of anal HPV infection and incidence of anal cancer. Little is known about anal HPV infection in HIV-positive Indian MSM. We evaluated 300 HIV-positive MSM from 2 cities in India. Men were tested for anal HPV infection using L1-HPV DNA polymerase chain reaction with probes specific for 29 types and a mixture of 10 additional types. CD4 level and plasma HIV viral load were measured. Participants completed an interviewer-administered questionnaire including a sexual history. The prevalence of anal HPV was 95% (95% confidence interval: 91% to 97%). The 3 most common types were HPV 35 (20%), HPV 16 (13%), and HPV 6/11 (13%). History of taking antiretroviral medications decreased risk of anal HPV 16 infection [relative risk (RR): 0.6 (0.4-1.0)]. Having an increased number of vaginal sex partners lowered risk of any anal HPV infection. Ever having receptive sex increased risk of any anal HPV [RR: 1.2 (1.1-1.4)] and anal HPV 16 [RR: 6.5 (1.8-107)]. Almost all Indian HIV-positive MSM had anal HPV infection. The prevalence of HPV 16 was lower and the prevalence of other oncogenic HPV types was higher than in similar populations in North America and Europe. Vaccine-based prevention strategies for HPV infection in India should consider potential differences in HPV type distribution among HIV-infected MSM when designing interventions.

 13. Recurrence of cervical intraepithelial lesions after thermo-coagulation in HIV-positive and HIV-negative Nigerian women.

  Oga, Emmanuel A; Brown, Jessica P; Brown, Clayton; Dareng, Eileen; Adekanmbi, Victor; Odutola, Michael; Olaniyan, Olayinka; Offiong, Richard; Obende, Kayode; Adewole, Ayodele Stephen; Peter, Achara; Dakum, Patrick; Adebamowo, Clement

  2016-05-11

  The burden of cervical cancer remains huge globally, more so in sub-Saharan Africa. Effectiveness of screening, rates of recurrence following treatment and factors driving these in Africans have not been sufficiently studied. The purpose of this study therefore was to investigate factors associated with recurrence of cervical intraepithelial lesions following thermo-coagulation in HIV-positive and HIV-negative Nigerian women using Visual Inspection with Acetic Acid (VIA) or Lugol's Iodine (VILI) for diagnosis. A retrospective cohort study was conducted, recruiting participants from the cervical cancer "see and treat" program of IHVN. Data from 6 sites collected over a 4-year period was used. Inclusion criteria were: age ≥18 years, baseline HIV status known, VIA or VILI positive and thermo-coagulation done. Logistic regression was performed to examine the proportion of women with recurrence and to examine factors associated with recurrence. Out of 177 women included in study, 67.8 % (120/177) were HIV-positive and 32.2 % (57/177) were HIV-negative. Recurrence occurred in 16.4 % (29/177) of participants; this was 18.3 % (22/120) in HIV-positive women compared to 12.3 % (7/57) in HIV-negative women but this difference was not statistically significant (p-value 0.31). Women aged ≥30 years were much less likely to develop recurrence, adjusted OR = 0.34 (95 % CI = 0.13, 0.92). Among HIV-positive women, CD4 count thermo-coagulation occurs in a significant proportion of women. HIV-positive women with low CD4 counts are at increased risk of recurrent lesions and may be related to immunosuppression.

 14. Disclosure of HIV Serostatus and Sexual Orientation Among HIV-Positive Men Who Have Sex with Men in China.

  Lin, Xiuyun; Chi, Peilian; Zhang, Liying; Zhang, Yan; Fang, Xiaoyi; Qiao, Shan; Li, Xiaoming

  2016-05-01

  This study addressed the issue of disclosing HIV status and sexual orientation, and explored the consequences of such disclosures among HIV-positive men who have sex with men (MSM) in China. In-depth individual interviews were conducted with 37 HIV-positive MSM. Of these participants, 3 (8.1%) disclosed neither their HIV status nor their sexual orientation to anyone; 24 (64.9%) voluntarily disclosed both their HIV-positive status and their sexual orientation; 7 (18.9%) voluntarily disclosed their HIV status only, and 3 (8.1%) involuntarily disclosed their HIV status and sexual orientation. Parents, partners, siblings and close friends were the most common disclosure targets. HIV-positive MSM were less likely to disclose their sexual orientation than their HIV status. The positive consequences of disclosure included receiving support, acquiring family care, reducing stress, improving mood and developing more positive values and beliefs. The negative consequences included the participants' perception of rejection and stigma toward themselves and their families. However, the stigma mainly comes from "outsiders" rather than family members and close friends. We did not find any differences with respect to consequences between participants who disclosed their HIV status only and those who disclosed both their HIV status and sexual orientation. In conclusion, partners, siblings and friends were main disclosure targets, and HIV positive MSM preferred to disclose their HIV serostatus than their sexual orientation. Voluntarily disclosing one's HIV status to significant others resulted in more positive consequences than negative consequences. Theses results were informative for developing mental health and coping interventions.

 15. The burden, distribution and risk factors for cervical oncogenic human papilloma virus infection in HIV positive Nigerian women.

  Ezechi, Oliver Chukwujekwu; Ostergren, Per Olof; Nwaokorie, Francisca Obiageri; Ujah, Innocent Achaya Otobo; Odberg Pettersson, Karen

  2014-01-15

  The expected reduction in cervical cancer incidence as a result of increased access to antiretroviral therapy is yet to be seen. In this study we investigated the effect of HIV infection and treatment on high-risk (hr) human papilloma virus (HPV) prevalence and distribution. Cervical cells from 515 (220 HIV positive and 295 HIV negative) women, recruited during community cervical cancer screening programme in states of Ogun and Lagos and at the cervical cancer screen clinic, Nigerian Institute of Medical Research Lagos were evaluated for the presence of 13 hr HPV genotypes by polymerase chain reaction based assay. The prevalence of high-risk HPV was 19.6% in the studied population. HPV 16 (3.9%), 35 (3.5%), 58 (3.3%) and 31 (3.3%) were the most common hr HPV infections detected. We observed that the prevalence of hr HPV was higher in HIV positives (24.5%) than 15.9% in HIV negative women (OR = 1.7; 95% CI: 1.1-2.7). A multivariate logistic regression analysis showed a lower hr HPV prevalence in HIV positive women on antiretroviral drugs (OR = 0.4; 95% CI: 0.3-0.5) and with CD4 count of 500 and above (OR = 0.7; 95% CI: 0.5-0.8). A higher prevalence of hr HPV was also noted in HIV positive women with CD4 count prevalence of HPV 16 and 35 in HIV positive women than in HIV negative women. The use of antiretroviral drugs was found to be associated with a lower prevalence of hr HPV infection, compared to those not on treatment. This study raises important issues that should be further investigated to enable the development of robust cervical cancer prevention and control strategies for women in our setting.

 16. Predictors of HIV positivity among pregnant women presenting for obstetric care in South India - a case-control study.

  Solomon, Eileen; Visnegarwala, Fehmida; Philip, Philimol; Alexander, Glory

  2011-10-01

  Feminization of the HIV epidemic in India has increasingly burdened the public health infrastructure to provide prevention of mother-to-child transmission (PMTCT) services. A mere 20% of pregnant women in the country receive HIV counseling and testing. One of the strategies, for expansion of PMTCT services is to ascertain an accurate identification of HIV-positive pregnant women. Thus, we sought to characterize a demographic profile of pregnant women at high-risk for HIV infection. We performed a retrospective case-control study. We included as cases, all HIV-positive women identified in a PMTCT program implemented in 23 charitable faith-based hospitals in four states in South India over a period of 75 months, starting in January 2003. Thus a total of 320 HIV-positive cases were frequency matched using stratified random sampling to 365 HIV-negative pregnant women presenting for antenatal care during the same time period. Cases and controls were compared using Chi-square test for categorical variables and Student's t-test for continuous variables. Multivariate step-wise logistic regression analysis was performed. On multivariate analysis, following factors were independently predictive of HIV positivity: age ≤25 years (odds ratio [OR] 0.50; confidence interval [CI] 0.33-0.76; p = 0.001); illiteracy (OR 4.89; CI 2.79-8.57; p women presenting for antenatal care in the Indian setting. This type of profiling of HIV-positive pregnant women may help expand PMTCT services in a focused and cost-effective manner in India.

 17. Contraceptive practices, sexual and reproductive health needs of HIV-positive and negative female sex workers in Goa, India.

  Wayal, Sonali; Cowan, Frances; Warner, Pamela; Copas, Andrew; Mabey, David; Shahmanesh, Maryam

  2011-02-01

  In India, female sex workers (FSWs), suffer from high HIV prevalence and abortions. Contraceptive use among general population women is well understood. However, FSWs contraceptives practices and reproductive health needs are under-researched. We investigated contraceptive practices among HIV-positive and negative FSWs in Goa, India and explored its association with socio-demographic and sex work related factors. Cross-sectional study using respondent driven sampling recruited 326 FSWs. They completed an interviewer-administered questionnaire and were screened for STI/HIV. Multivariable logistic regression was used to explore factors associated with sterilisation relative to no contraception. HIV prevalence was high (26%). Of the 59 FSWs planning pregnancy, 33% were HIV-positive and 5-7% had Gonorrhoea, Chlamydia and Trichomonas. 25% and 65% of FSWs screened-positive for Syphilis and Herpes simplex virus type 2 antibodies respectively. Among the 260 FSWs analysed for contraceptive use, 39% did not use contraceptives, and 26% had experienced abortion. Half the FSWs had undergone sterilisation, and only 5% used condoms for contraception. Among HIV-positive FSWs, 45% did not use contraceptives. Sterilisation was independently associated with older age, illiteracy, having an intimate non-paying male partner, having children and financial autonomy. Exposure to National AIDS Control Organisation's HIV-prevention interventions was reported by 34% FSWs and was not significantly associated with contraceptive use (adjusted odds ratio 1.4, 95% CI 0.7 to 2.9). HIV-prevention interventions should promote contraception, especially among young and HIV-positive FSWs. Integrating HIV treatment and care services with HIV-prevention interventions is vital to avert HIV-positive births.

 18. Chest radiology in HIV-positive patients with tuberculosis - analysis of 104 cases

  Camara, C.S.; Moraes, A.P.P. de; Silva, W.A.E.; Camisao, C.C.; Basilio de Oliveira, C.A.; Kisckinhevski, W.; Santos, A.A.S. dos

  1990-01-01

  Radiological examinations from 104 patients HIV-positive with tuberculosis were revised at HUGG/Uni-Rio, during the period from June/86 to June/89. From these, 91.4% were male patients, the predominant risk group was homosexual. Among the women, the most affected group was the intravenous drug consumer. The general age group mostly presented was the one from 20 to 39 years. The main tuberculosis confirmation came from the BAAR research in the sputum (57.6%); the necropsy contributed with 13.5% of the patients. The extrathoracic manifestations occurred in 27% of the cases. The most common radiological patterns were interstitial infiltrate 71.2%, bilateral in 48% of the cases, in the alveolar patterns 63.5%, mostly upper lobes, frequently they were simultaneous. Other important findings were: mediastinal lymphatic involvement, pleural effusion, cavity and X-ray without particularities with pulmonary tuberculosis. A comparison study was performed based on literature data and it was observed atypical patterns for the secondary tuberculosis. (author)

 19. Pneumonia caused by Bordetella bronchiseptica in two HIV-positive patients

  Roberta Filipini Rampelotto

  Full Text Available ABSTRACT: CONTEXT AND OBJECTIVE: Bordetella bronchiseptica (BB is a Gram-negative coccobacillus responsible for respiratory diseases in dogs, cats and rabbits. Reports on its development in humans are rare. However, in immunosuppressed patients, especially in those with the immunodeficiency virus (HIV, BB can cause severe pulmonary infections. We report on two cases of pneumonia caused by BB in HIV-positive male patients in a university hospital. CASE REPORT: The first case comprised a 43-year-old patient who was admitted presenting chronic leg pain and coughing, with suspected pneumonia. BB was isolated from sputum culture and was successfully treated with trimethoprim/sulfamethoxazole in association with levofloxacin. The second case comprised a 49-year-old patient who was admitted presenting fever, nausea, sweating and a dry cough, also with suspected pneumonia. BB was isolated from sputum culture, tracheal secretions and bronchoalveolar lavage. The disease was treated with ciprofloxacin but the patient died. CONCLUSION: BB should be included in the etiology of pneumonia in immunodeficient HIV patients. As far as we know, these two were the first cases of pneumonia due to BB to occur in this university hospital.

 20. Proteomic Analysis of Saliva in HIV-positive Heroin Addicts Reveals Proteins Correlated with Cognition

  Dominy, Stephen; Brown, Joseph N.; Ryder, Mark I.; Gritsenko, Marina A.; Jacobs, Jon M.; Smith, Richard D.

  2014-04-01

  The prevalence of HIV-associated neurocognitive disorders (HAND) remains high despite effective antiretroviral therapies. Multiple etiologies have been proposed over the last few years to account for this phenomenon, including the neurotoxic effects of antiretrovirals and co-morbid substance abuse. However, no underlying molecular mechanism has been identified. Emerging evidence in several fields has linked the gut to brain diseases, but the effect of the gut on the brain during HIV infection has not been explored. Saliva is the most accessible gut biofluid, and is therefore of great scientific interest for diagnostic and prognostic purposes. This study presents a longitudinal, liquid chromatography-mass spectrometry-based quantitative proteomics study investigating saliva samples taken from 8 HIV-positive (HIV+) and 11 -negative (HIV-) heroin addicts. In the HIV+ group, 58 proteins were identified that show significant correlations with cognitive scores and that implicate disruption of protein quality control pathways by HIV. Notably, no proteins from the HIV- heroin addict cohort showed significant correlations with cognitive scores. In addition, the majority of correlated proteins have been shown to be associated with exosomes, allowing us to propose that the salivary glands and/or oral epithelium may modulate brain function during HIV infection through the release of discrete packets of proteins in the form of exosomes.

 1. Yoruba culture and the resilience of HIV-positive adolescent girls in Nigeria.

  Adegoke, Catherine O; Steyn, Miemsie G

  2018-02-01

  Although there is a growing body of research exploring the influence of culture on the resilience of African youth, few studies have examined how culture constrains or enables resilience among HIV-positive adolescent girls from the perspective of the young women themselves. This paper reports on the findings from a qualitative study of five purposively selected girls living with HIV in Ibadan, Nigeria. By analysing data drawn mainly from interviews and observations, we explored how cultural influences promote or limit resilience in participants. Social-ecological resilience theory was used to document and interpret the findings. While some cultural values and perceptions enable resilience, others constrain participants' resilience trajectories. However, the girls were able to navigate through these constraints using their cultural identities and coping strategies, such as future dreams, emotional and physical resources linked to spirituality and networks of friends and families. Findings have implications for policymakers, researchers and programmers in strengthening the health and resilience of young people in the face of HIV.

 2. Persistent Cryptococcal Brain Infection despite Prolonged Immunorecovery in an HIV-Positive Patient

  Tom Wingfield

  2014-01-01

  Full Text Available Background. HIV-positive people starting combined antiretroviral therapy may develop immune reconstitution to latent or treated opportunistic infections. Immune reconstitution to cerebral Cryptococcus is poorly understood and can be fatal. Case Presentation. A 33-year-old Zimbabwean female presented with cryptococcal meningitis and newly diagnosed HIV with a CD4 count of 51 cells/μL (4%. She was treated with amphotericin and flucytosine. Combined antiretroviral therapy was started four weeks later and she showed early improvement. However, over the ensuing 18 months, her clinical course was marked by periodic worsening with symptoms resembling cryptococcal meningitis despite having achieved CD4 counts ≥400 cells/μL. Although initially treated for relapsing cryptococcal immune reconstitution syndrome, a brain biopsy taken 17 months after initial presentation showed budding Cryptococci. Conclusion. This unusually protracted case highlights the difficulties in differentiating relapsing cryptococcal meningitis from immune reconstitution and raises questions concerning the optimum timing of initiation of combined antiretroviral therapy in such patients.

 3. Deportation history among HIV-positive Latinos in two US-Mexico border communities.

  Muñoz, Fátima A; Servin, Argentina E; Garfein, Richard S; Ojeda, Victoria D; Rangel, Gudelia; Zúñiga, María Luisa

  2015-02-01

  Health-related vulnerabilities associated with deportation are understudied. We conducted a cross-sectional study to identify factors associated with history of deportation from the US to Mexico among HIV-positive Latinos. From 2009 to 2010, we recruited a convenience sample from HIV clinics in San Diego, US and Tijuana, Mexico. Of 283 participants, 25% reported a prior deportation. Factors independently associated with increased odds of deportation history were being male [adjusted odds ratio (AOR) 2.77; 95% CI 1.18-6.48], having ≤high-school education (AOR 3.87; 95% CI 1.84-8.14), ever using cocaine (AOR 2.46; 95% CI 1.33-4.57), and reporting personalized HIV-stigma: "some have told me HIV is what I deserve for how I lived" (AOR 2.23; 95% CI 1.14-4.37). Lower self-reported antiretroviral medication adherence (AOR 0.35; 95% CI 0.12-0.96) and perceiving HIV-stigma: "most people believe a person who has HIV is dirty" (AOR 0.49; 95% CI 0.25-0.94) were associated with decreased odds of deportation history. Deportation is associated with specific socioeconomic indicators that are known to impact the health of individuals living with HIV.

 4. HPV type infection in different anogenital sites among HIV-positive Brazilian women

  Donadi Eduardo Antonio

  2008-03-01

  Full Text Available Abstract Objectives To evaluate the prevalence of human papillomavirus (HPV types, and risk factors for HPV positivity across cervix, vagina and anus, we conducted a study among 138 women with human immunodeficiency virus (HIV. Goal Compare the prevalence of different HPV types and the risk factors for HPV positivity in three sites. Results The most frequently detected HPV types in all sites were, in decreasing order, HPV16, 53, 18, 61 and 81. Agreement between the cervix and vagina was good (kappa 0.60 – 0.80 for HPV16 and 53 and excellent (Kappa > 0.80 for HPV18 and 61. HPV positivity was inversely associated with age for all combinations including the anal site. Conclusion In HIV positive women, HPV18 is the most spread HPV type found in combinations of anal and genital sites. The relationship of anal to genital infection has implications for the development of anal malignancies. Thus, the efficacy of the current HPV vaccine may be considered not only for the cervix, but also for prevention of HPV18 anal infection among immunossuppressed individuals.

 5. Successful Omalizumab treatment in HIV positive patient with chronic spontaneous urticaria: a case report.

  Iemoli, E; Niero, F; Borgonovo, L; Cossu, M V; Piconi, S

  2017-03-01

  We described a case of a 56 year old homosexual HIV positive man who presented a history of CSU since one year (2012). All the allergologic, immunologic and microbiologic tests to evaluate the pathogenesis of wheals resulted negative. Therefore in June 2015 we decided to start therapy with Omalizumab while the patient kept on effective antiretroviral therapy with 310 cells/mm3 TCD4 counts and undetectable HIV viremia. After two monthly subcutaneuous injection of 150 mg of Omalizumab the patient had no more urticarial symptoms. UAS7 (Urticaria Activity Score over 7 days) and Cu-Q2oL (chronic urticarial quality of life questionnaire) dropped respectively to 14 from 42 and to 0 from 40 with increase of TCD4 counts while viral load remained undetectable. In November 2015, i.e. 4 months after the end of Omalizumab therapy, the patient was still asymptomatic with persistent effective immune-virological response to antiretroviral therapy. This case report confirms the excellent tolerability and efficacy of anti-IgE therapy in the treatment of spontaneous chronic urticarial even in an immunodepressed patient for HIV infection. Omalizumab therapy shows a remarkable clinical success and had no effect on peripheral TCD4 counts and HIV viral load.

 6. Assessment of quality of life of HIV-positive people receiving art: An Indian perspective

  Deepika Anand

  2012-01-01

  Full Text Available Context: HIV/AIDS is known to affect an individual not only physically but also mentally, socially, and financially. It is a syndrome that builds a vacuum in a person affecting his/her life as a whole. Aims: The purpose of the present study is to evaluate the quality of life (QOL of people living with HIV/AIDS (PLHIV receiving ART and its association with Body mass index (BMI and CD4 count. Study Design: An observational study was performed on PLHIV receiving ART in Orissa, India. Materials and Methods: Data on sociodemographic profile, BMI, and CD4 were gathered from 153 HIV-positive subjects. QOL was assessed using WHOQOL-HIV BREF scale. Results: The overall QOL score of the subjects was moderate; PLHIV with lower BMI also had poorer QOL (P<0.05. Employment affected only the social health domain of the subjects. Men reported poorer level of independence and physical health while women reported poorer social relationships and environment. All the six domains correlated significantly with the overall QOL indicated by the G-facet. Conclusion: Attention toward improving the nutritional status of PLHIV should be accorded high priority to ensure improvement in the overall QOL of PLHIV.

 7. Multifocal small bowel stromal tumours presenting with peritonitis in an HIV positive patient.

  Mansoor, Ebrahim

  2014-01-01

  The most common mesenchymal tumour of the gastrointestinal tract is stromal tumours (GISTs). Symptomatic GISTs can present with complications such as haemorrhage, obstruction and perforation. Complete surgical resection with negative margins is the mainstay of treatment but may be imprudent on emergent occasion. Tyrosine-kinase inhibitors (TKIs) have been revolutionary in the treatment of GISTs and have resulted in improved outcomes. A 41 year old HIV positive male presented with an acute history of abdominal pain and obstructive symptoms. Clinical examination revealed sepsis and peritonitis. One of the several small bowel tumours discovered at exploratory laparotomy was necrotic and perforated. The perforated tumour alone was resected and a small bowel internal hernia reduced. The patient made an uneventful recovery and will be considered for TKI therapy with a view to later re-operation. GISTs very rarely perforate. The pathophysiology of stromal tumour necrosis is poorly understood. Multifocality and small bowel location are poor prognosticators and may occur in the setting of familial GISTs, specific syndromes and sporadic cases. There is no established association between HIV and GISTs. Perforation occurs infrequently in ≤8% of symptomatic cases and poses increased risk of local recurrence. The surgical management of perforation takes precedence in an emergency. The surgeon must however take cognisance of the adherence to ideal oncologic principles where feasible. TKI therapy is invaluable if a re-exploration is to be later considered. Copyright © 2014 The Author. Published by Elsevier Ltd.. All rights reserved.

 8. [Prevalence of intestinal microsporidia and other intestinal parasites in hiv positive patients from Maracaibo, Venezuela].

  Rivero-Rodríguez, Zulbey; Hernández, Amparo; Bracho, Ángela; Salazar, Solneumar; Villalobos, Rafael

  2013-01-01

  To detect the presence of microsporidia and other enteric parasites in patients with HIVAIDS of the Autonomous Services University Hospital of Maracaibo (SAHUM), where there are no previous studies in this field. Fecal samples were analyzed by means of direct exam, concetration method with formal-ether, Kinyoun coloration and fast Gram-Chromotrope coloration. Separate PCR were perfomed to differentiate Entamoeba histolytica and Entamoeba dispar , when the E. histolytica/E. dispar complex was observed in the microscope. Information on the patient was obtained trough clinical history. Of 56 individuals that participated, 38 (67.86%) presented some commensal parasite and/ or pathogenic species in their fecal sample. Carriers of pathogenic species were predominat (26/38). Protozoa such as Isospora belli protozoa (17.65%), Blastocystis spp. (17.65%), Cryptosporidium spp. (7.84%), E. histolytica/E. dispar (5.88%), Entamoeba coli (3.92%), Giardia lamblia (3.92%), Endolimax nana (3.92%), Cyclospora cayetanensis (3.92%), and Chilomastix mesnilli (1.96%) were diagnosed. Among the helminths, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura and Strongyloides stercoralis , had a percentage of 27.27% each, and Hymenolepis nana , 18.18%. Entamoeba histolytica was only detected in one of three cases presenting complex microscopic examination. By Gram-chromotrope, 17 samples showed spores of the Microsporidia phylum, equivalent to 33.33% prevalence. Microsporidia may be first prevalente in HIV positive patients when specific diagnostic techniques are used.

 9. Identity management strategies among HIV-positive Colombian gay men in London.

  Jaspal, Rusi; Williamson, Iain

  2017-12-01

  This study set out to explore the social-psychological aspects of living with HIV among a group of HIV-positive Colombian gay men in London, and the strategies that they deployed to manage ensuing threats to their identities. Focus group and individual interview data were collected from 14 Colombian gay men living with HIV, and were analysed using qualitative thematic analysis and identity process theory. The following themes are discussed: (1) identity struggles and conflicts in Colombia, (2), managing multiple layers of social stigma in England, and (3) changing interpersonal and intergroup dynamics, which highlight the inter-connections between sexual prejudice, sexual risk-taking and HIV stigma. Identity may be chronically threatened due to the multiple layers of stigma, which can limit the coping strategies available to individuals. Findings strongly support the need for action and programmes to highlight and tackle both racism and HIV stigma on the gay scene and to fund more specific resources for sub-communities of gay, bisexual and other men who have sex with men, which employ appropriately trained and culturally competent staff.

 10. Association between red blood cell indices and CD4 count in HIV-positive reproductive women

  Lumbanraja, S. N.; Siregar, D. I. S.

  2018-03-01

  Red blood cell indices, hemoglobin, and hematocrit reflect rapidity of HIV disease progression. This study aims to determine red blood cell indices and CD4 count in HIV-positive reproductive women. This study was a cross sectional study conducted at AIDS outpatient clinic at Haji Adam Malik General Hospital, Medan Indonesia. All seropositive reproductive women within antiretroviral therapy consented for blood count and CD4 examination. Data were collected and analyzed with SPSS 19. In subjects with CD4≤350 mm3, mean hemoglobin was 10.95 ± 2.01, hematocrit was 31.83 ± 5.04%, MCV was 84.17 ± 11.41, MCH was 25.98 ± 2.65, and MCHC was 32.18 ± 2.17. Mean hemoglobin, hematocrit, and MCH value was significantly lower in subjects with CD4 ≤350 mm3 (p=0.014; p=0.001; p=0.01; respectively). Lower Hb, Ht, and MCH associated with thelower CD4 count.

 11. Stigma, social support, and treatment adherence among HIV-positive patients in Chiang Mai, Thailand.

  Li, Michael Jonathan; Murray, Jordan Keith; Suwanteerangkul, Jiraporn; Wiwatanadate, Phongtape

  2014-10-01

  Our study assessed the influence of HIV-related stigma on treatment adherence among people living with HIV in Chiang Mai, Thailand, and whether social support had a moderating effect on this relationship. We recruited 128 patients living with HIV from Sansai Hospital, a community hospital in Chiang Mai, Thailand, and collected data through structured interviews. All forms of HIV-related stigma considered in this study (personalized experience, disclosure, negative self-image, and public attitudes) were negatively correlated with adherence to anti-retroviral regimens. Multiple linear regression indicated that total HIV-related stigma was more predictive of treatment adherence than any individual stigma type, after adjusting for socio-demographic and health characteristics. Tests of interaction showed that social support did not appear to moderate the association between HIV stigma and treatment adherence. Our findings suggest that community and government efforts to improve public perceptions about people living with HIV might promote treatment adherence behaviors among HIV-positive patients.

 12. Evaluation of Salivary Vitamin C and Catalase in HIV Positive and Healthy HIV Negative Control Group.

  Ahmadi-Motamayel, Fatemeh; Vaziri-Amjad, Samaneh; Goodarzi, Mohammad Taghi; Poorolajal, Jalal

  2017-01-01

  Saliva is a complex oral biologic fluid secreted by major and minor salivary glands. Saliva has immunological, enzymatic and antioxidant defense mechanisms. Infection with human immunodeficiency virus (HIV) is a life-threatening disease. The aim of this study was to evaluate salivary vitamin C and catalase levels in HIV-positive patients in comparison to a healthy control group. Forty-nine HIV-infected individuals and 49 healthy subjects were selected. Five mL of unstimulated saliva was collected in 5 minutes using a sterilized Falcon tube with Navazesh method. Catalase and vitamin C levels were assessed by spectrophotometric assay. Data were analyzed with STATA 12. Salivary catalase levels were 7.99±2.40 and 8.37±1.81 in the case and control groups, respectively. Catalase level was lower in the case group but the difference was not statistically significant (P=0.380). Salivary vitamin C levels in the case and control groups were 3.76±1.92 and 4.87±2.20, respectively (P=0.009). HIV can alter salivary antioxidant capacity as well as vitamin C and catalase levels. Saliva may reflect serum antioxidative changes in these patients. Therefore, further research is necessary on salivary and serum oxidants and the antioxidant changes. Copyright© Bentham Science Publishers; For any queries, please email at epub@benthamscience.org.

 13. Assessment of Quality of Life of HIV-Positive People Receiving ART: An Indian Perspective.

  Anand, Deepika; Puri, Seema; Mathew, Minnie

  2012-07-01

  HIV/AIDS is known to affect an individual not only physically but also mentally, socially, and financially. It is a syndrome that builds a vacuum in a person affecting his/her life as a whole. The purpose of the present study is to evaluate the quality of life (QOL) of people living with HIV/AIDS (PLHIV) receiving ART and its association with Body mass index (BMI) and CD4 count. An observational study was performed on PLHIV receiving ART in Orissa, India. Data on sociodemographic profile, BMI, and CD4 were gathered from 153 HIV-positive subjects. QOL was assessed using WHOQOL-HIV BREF scale. The overall QOL score of the subjects was moderate; PLHIV with lower BMI also had poorer QOL (P<0.05). Employment affected only the social health domain of the subjects. Men reported poorer level of independence and physical health while women reported poorer social relationships and environment. All the six domains correlated significantly with the overall QOL indicated by the G-facet. Attention toward improving the nutritional status of PLHIV should be accorded high priority to ensure improvement in the overall QOL of PLHIV.

 14. DETECTION OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IN BLOOD FOR DIAGNOSIS OF GENERALISED TUBERCULOSIS IN HIV-POSITIVE PATIENTS

  V. N. Zimina

  2017-01-01

  Full Text Available Objective: To study the informative value of the detection of mycobacteria in blood with the cultural method in patients with suspected tuberculous sepsis and to determine the most significant clinical and laboratory criteria for testing. Materials and methods: The investigation to detect M.tuberculosis was fulfilled in 159 HIV-positive patients with suspected tuberculosis sepsis. Blood culture was completed with culture medium Myco/F Lytic Culture Vials and analyzer BACTEC 9050. Results: Mycobacteria were detected in blood of 19 patients (11,9% of all patients: in 18 patients the growth of М. tuberculosis complex was detected (25,3% of all patients with diagnosed tuberculosis and in 1 patient it was Mycobacterium avium complex (0,6% of all patients. It was shown, that the probability of M.tuberculosis detection was especially associated with the severity of the disease, immunosupression (less than 100 cells/mkl, hemoglobin quantity less than 90 g/l (levels were determined through the seeking for the most significant cutoffs. It was not proofed, that meningoencephalitis develops more often in patients with proven bacteremia. There were no evident differences in detection frequency of mycobacteria in sputum between patients with tuberculous sepsis and without it.

 15. Different nutritional-state indicators of HIV-positive individuals undergoing antiretroviral therapy

  J. Geraix

  2008-01-01

  Full Text Available This study aimed at learning about the nutritional profile of HIV-positive individuals undergoing antiretroviral therapy and at comparing the performance of nutritional-state indicators. A transversal study was performed on 94 patients attending the Tropical Diseases Outpatient Hospital of Botucatu Medical School (FMB - UNESP. The body mass index (BMI and the classification by Papini-Berto (PB were used to evaluate nutritional state, aiming at detecting malnutrition and obesity. The waist-to-hips ratio (W/HR and waist circumference (WC were adopted for identification of abdominal obesity and lipodystrophy. According to BMI, most of the individuals were eutrophic, followed by 30.9% overweight and 6.4% malnourished. By using the PB classification, the frequency of malnourished increased (22.3%. The analysis of the PB classification in relation to BMI indicated that the former presented high sensitivity and good specificity for malnutrition diagnosis, namely 100% and 83%, respectively. The prevalence of abdominal obesity was 7.44% according to WC, and a higher prevalence (38.3% was observed when taking W/HR into account. There was significant positive association between nutritional diagnosis according to PB and T CD4+ lymphocyte. The results support the use of PB classification for malnutrition detection as well as that of BMI and W/HR for overweight and fat redistribution.

 16. The impact of structured support groups for pregnant South African women recently diagnosed HIV positive.

  Mundell, Jonathan P; Visser, Maretha J; Makin, Jennifer D; Kershaw, Trace S; Forsyth, Brian W C; Jeffery, Bridget; Sikkema, Kathleen J

  2011-08-31

  The authors of this study evaluated a structured 10-session psychosocial support group intervention for newly HIV-diagnosed pregnant South African women. Participants were expected to display increases in HIV disclosure, self-esteem, active coping and positive social support, and decreases in depression, avoidant coping, and negative social support. Three hundred sixty-one pregnant HIV-infected women were recruited from four antenatal clinics in Tshwane townships from April 2005 to September 2006. Using a quasi-experimental design, assessments were conducted at baseline and two and eight months post-intervention. A series of random effects regression analyses were conducted, with the three assessment points treated as a random effect of time. At both follow-ups, the rate of disclosure in the intervention group was significantly higher than that of the comparison group (p<0.001). Compared to the comparison group at the first follow-up, the intervention group displayed higher levels of active coping (t=2.68, p<0.05) and lower levels of avoidant coping (t=-2.02, p<0.05), and those who attended at least half of the intervention sessions exhibited improved self-esteem (t=2.11, p<0.05). Group interventions tailored for newly HIV positive pregnant women, implemented in resource-limited settings, may accelerate the process of adjusting to one's HIV status, but may not have sustainable benefits over time.

 17. Evaluation of the 2007 WHO guideline to improve the diagnosis of tuberculosis in ambulatory HIV-positive adults.

  Koole, Olivier; Thai, Sopheak; Khun, Kim Eam; Pe, Reaksmey; van Griensven, Johan; Apers, Ludwig; Van den Ende, Jef; Mao, Tan Eang; Lynen, Lutgarde

  2011-04-06

  In 2007 WHO issued a guideline to improve the diagnosis of smear-negative and extrapulmonary tuberculosis (EPTB) in HIV-positive patients. This guideline relies heavily on the acceptance of HIV-testing and availability of chest X-rays. Cohort study of TB suspects in four tuberculosis (TB) clinics in Phnom Penh, Cambodia. We assessed the operational performance of the guideline, the incremental yield of investigations, and the diagnostic accuracy for smear-negative tuberculosis in HIV-positive patients using culture positivity as reference standard. 1,147 (68.9%) of 1,665 TB suspects presented with unknown HIV status, 1,124 (98.0%) agreed to be tested, 79 (7.0%) were HIV-positive. Compliance with the guideline for chest X-rays and sputum culture requests was 97.1% and 98.3% respectively. Only 35 of 79 HIV-positive patients (44.3%) with a chest X-ray suggestive of TB started TB treatment within 10 days. 105 of 442 HIV-positive TB suspects started TB treatment (56.2% smear-negative pulmonary TB (PTB), 28.6% smear-positive PTB, 15.2% EPTB). The median time to TB treatment initiation was 5 days (IQR: 2-13 days), ranging from 2 days (IQR: 1-11.5 days) for EPTB, over 2.5 days (IQR: 1-4 days) for smear-positive PTB to 9 days (IQR: 3-17 days) for smear-negative PTB. Among the 34 smear-negative TB patients with a confirmed diagnosis, the incremental yield of chest X-ray, clinical suspicion or abdominal ultrasound, and culture was 41.2%, 17.6% and 41.2% respectively. The sensitivity and specificity of the algorithm to diagnose smear-negative TB in HIV-positive TB suspects was 58.8% (95%CI: 42.2%-73.6%) and 79.4% (95%CI: 74.8%-82.4%) respectively. Pending point-of-care rapid diagnostic tests for TB disease, diagnostic algorithms are needed. The diagnostic accuracy of the 2007 WHO guideline to diagnose smear-negative TB is acceptable. There is, however, reluctance to comply with the guideline in terms of immediate treatment initiation.

 18. Evaluation of the 2007 WHO guideline to improve the diagnosis of tuberculosis in ambulatory HIV-positive adults.

  Olivier Koole

  Full Text Available BACKGROUND: In 2007 WHO issued a guideline to improve the diagnosis of smear-negative and extrapulmonary tuberculosis (EPTB in HIV-positive patients. This guideline relies heavily on the acceptance of HIV-testing and availability of chest X-rays. METHODS AND FINDINGS: Cohort study of TB suspects in four tuberculosis (TB clinics in Phnom Penh, Cambodia. We assessed the operational performance of the guideline, the incremental yield of investigations, and the diagnostic accuracy for smear-negative tuberculosis in HIV-positive patients using culture positivity as reference standard. 1,147 (68.9% of 1,665 TB suspects presented with unknown HIV status, 1,124 (98.0% agreed to be tested, 79 (7.0% were HIV-positive. Compliance with the guideline for chest X-rays and sputum culture requests was 97.1% and 98.3% respectively. Only 35 of 79 HIV-positive patients (44.3% with a chest X-ray suggestive of TB started TB treatment within 10 days. 105 of 442 HIV-positive TB suspects started TB treatment (56.2% smear-negative pulmonary TB (PTB, 28.6% smear-positive PTB, 15.2% EPTB. The median time to TB treatment initiation was 5 days (IQR: 2-13 days, ranging from 2 days (IQR: 1-11.5 days for EPTB, over 2.5 days (IQR: 1-4 days for smear-positive PTB to 9 days (IQR: 3-17 days for smear-negative PTB. Among the 34 smear-negative TB patients with a confirmed diagnosis, the incremental yield of chest X-ray, clinical suspicion or abdominal ultrasound, and culture was 41.2%, 17.6% and 41.2% respectively. The sensitivity and specificity of the algorithm to diagnose smear-negative TB in HIV-positive TB suspects was 58.8% (95%CI: 42.2%-73.6% and 79.4% (95%CI: 74.8%-82.4% respectively. CONCLUSIONS: Pending point-of-care rapid diagnostic tests for TB disease, diagnostic algorithms are needed. The diagnostic accuracy of the 2007 WHO guideline to diagnose smear-negative TB is acceptable. There is, however, reluctance to comply with the guideline in terms of immediate treatment

 19. Morbidade febril puerperal em pacientes infectadas pelo HIV Puerperal morbidity in HIV-positive women

  Andrea De Marcos

  2003-04-01

  Full Text Available OBJETIVO: avaliar as taxas de morbidade febril puerperal em pacientes infectadas pelo HIV e sua correlação com a via de parto, duração do trabalho de parto, tempo de rotura de membranas, número de células CD4+ e carga viral do HIV periparto. MÉTODOS: foram incluídas 207 gestantes infectadas pelo HIV, com seguimento pré-natal e parto entre maio de 1997 e dezembro de 2001, sendo 32 submetidas a parto vaginal e 175 a cesárea. Do total de pacientes, 62,8% foram submetidas a cesárea eletiva. A idade média no grupo analisado foi de 27,4 anos, 25,6% eram nulíparas e 26% primíparas, com idade gestacional média de 37,8 semanas no momento do parto. A contagem média de células CD4+ foi de 481 células /mm³ e da carga viral do HIV de 49.100 cópias/mL, ambas no final da gestação. RESULTADOS: a morbidade febril puerperal ocorreu em 34 pacientes, sendo 33 pós-cesárea e 1 pós-parto vaginal. O tipo mais comum de intercorrência infecciosa pós-cesárea foi infecção de cicatriz cirúrgica (13% dos casos de infecção. Os fatores analisados, como duração do trabalho de parto, tempo de rotura de membranas, contagem de células CD4+ ou carga viral do HIV periparto, não interferiram na taxa de morbidade febril puerperal. CONCLUSÕES: A incidência de morbidade febril puerperal foi de 16,8%, sendo mais freqüente pós-cesárea (18,9% que pós-parto vaginal (3,1%. Os demais fatores não mostraram relação significativa com a taxa de morbidade febril puerperal.PURPOSE: the morbidity in HIV-positive patients due to puerperal fever was studied and correlated to the method and duration of labor, the duration of premature rupture of the membranes, CD4+ cell count and the viral load (VL at peridelivery. METHODS: a total of 207 HIV-positive women with prenatal examinations and deliveries between May 1997 and December 2001 were enrolled. Of these, 32 had natural childbirth and 175 had a cesarean section. Of the total of enrolled patients, 62

 20. Modification of First-line Antiretroviral Therapy in Treatment-naive, HIV Positive Patients

  Smita Shenoy

  2017-10-01

  Full Text Available Introduction: Modification of initial Antiretroviral Therapy (ART program is an important issue in HIV infected patients as the number of ART regimens available is limited. Hence, there is a need to understand the factors that affect modification and therefore, the durability of the initial antiretroviral regimen. Aim: To study the type of modification of first line ART in treatment-naive HIV positive patients and factors influencing it. Materials and Methods: A retrospective observational study was carried out in the HIV clinic of a tertiary care hospital, using data obtained from the case records of the subjects who were initiated on ART between January 2012 to December 2014. Data on patient baseline characteristics, proportion of patients who required modification, type and time of modification was collected. The determinants of time to modification were analysed using Chi-square test. Binomial logistic regression was utilized to assess independent risk factors for change in regimen. Results: Out of 200 case records analysed, 54 patients had to undergo a modification in their initial regimen. The mean age of patients was 44.68 ± 11.31 years. Majority of the patients were males. The most common reason for modification was Adverse Drug Reactions (ADRs (79.63% followed by treatment failure (9.25%. In 85.18% cases, modification involved substitution. Occurrence of ADRs and non-tenofovir based first-line regimens were associated with higher likelihood of substitution in regimen (p<0.05. The median time (IQR to modification was 173 (152.25, 293.50 days. Conclusion: ADRs and the use of non-tenofovir based regimens resulted in significantly higher rates of modification of antiretroviral therapy. There should be monitoring of patients on ART to detect ADRs at the earliest and to obtain increased use of single tablet containing tenofovir based regimen to improve durability of first line regimens.

 1. Anal HPV infection in HIV-positive men who have sex with men from China.

  Lei Gao

  Full Text Available BACKGROUND: Anal HPV infection, which contributes to the development of anal warts and anal cancer, is well known to be common among men who have sex with men (MSM, especially among those HIV positives. However, HIV and anal HPV co-infection among MSM has not been addressed in China. METHODS: A cross-sectional study was conducted in Beijing and Tianjin, China. Study participants were recruited using multiple methods with the collaboration of local volunteer organizations. Blood and anal swabs were collected for HIV-1 serological test and HPV genotyping. RESULTS: A total of 602 MSM were recruited and laboratory data were available for 578 of them (96.0%. HIV and anal HPV prevalence were 8.5% and 62.1%, respectively. And 48 MSM (8.3% were found to be co-infected. The HPV genotypes identified most frequently were HPV06 (19.6%, HPV16 (13.0%, HPV52 (8.5% and HPV11 (7.6%. Different modes of HPV genotypes distribution were observed with respect to HIV status. A strong dose-response relationship was found between HIV seropositivity and multiplicity of HPV genotypes (p<0.001, which is consistent with the observation that anal HPV infection was an independent predictor for HIV infection. CONCLUSIONS: A high prevalence of HIV and anal HPV co-infection was observed in the MSM community in Beijing and Tianjin, China. Anal HPV infection was found to be independently associated with increased HIV seropositivity, which suggests the application of HPV vaccine might be a potential strategy to reduce the acquisition of HIV infection though controlling the prevalence of HPV.

 2. Understanding HIV-positive patients' preferences for healthcare services: a protocol for a discrete choice experiment

  Youssef, Elaney; Cooper, Vanessa; Miners, Alec; Llewellyn, Carrie; Pollard, Alex; Lagarde, Mylene; Sachikonye, Memory; Sabin, Caroline; Foreman, Claire; Perry, Nicky; Nixon, Eileen; Fisher, Martin

  2016-01-01

  Introduction While the care of HIV-positive patients, including the detection and management of comorbidities, has historically been provided in HIV specialist outpatient clinics, recent years have seen a greater involvement of non-HIV specialists and general practitioners (GPs). The aim of this study is to determine whether patients would prefer to see their GP or HIV physician given general symptoms, and to understand what aspects of care influence their preferences. Methods/analysis We have developed and piloted a discrete choice experiment (DCE) to better understand patients' preferences for care of non-HIV-related acute symptoms. The design of the DCE was informed by our exploratory research, including the findings of a systematic literature review and a qualitative study. Additional questionnaire items have been included to measure demographics, service use and experience of non-HIV illnesses and quality of life (EQ5D). We plan to recruit 1000 patients from 14 HIV clinics across South East England. Data will be analysed using random-effects logistic regression and latent class analysis. ORs and 95% CIs will be used to estimate the relative importance of each of the attribute levels. Latent class analysis will identify whether particular groups of people value the service attribute levels differently. Ethics/dissemination Ethical approval for this study was obtained from the Newcastle and North Tyneside Research Ethics Committee (reference number 14/NE/1193). The results will be disseminated at national and international conferences and peer-reviewed publications. A study report, written in plain English, will be made available to all participants. The Patient Advisory Group will develop a strategy for wider dissemination of the findings to patients and the public. PMID:27431895

 3. Identification of psychobiological stressors among HIV-positive women. HIV Neurobehavioral Research Center (HNRC) Group.

  Semple, S J; Patterson, T L; Temoshok, L R; McCutchan, J A; Straits-Tröster, K A; Chandler, J L; Grant, I

  1993-01-01

  This research describes major stressors in the lives of women who have been infected with the human immunodeficiency virus (HIV). Thirty-one HIV antibody positive (HIV+) women infected primarily through heterosexual contact participated in a two hour semi-structured interview detailing the circumstances, context, and consequences of all stressful life events and difficulties experienced within the preceding six months. Qualitative methods of data analyses were utilized (Miles & Huberman, 1984). HIV-related life events and difficulties were classified into primary and secondary stressors based on the stress process model (Pearlin et al., 1981). Problems arising directly from one's seropositivity were defined as primary stressors. Stressful life events and difficulties occurring in other role areas were defined as secondary stressors. Six categories of HIV-related stressors were identified and quantified. Primary stressors were health-related, and included both gynecological problems (e.g., amenorrhea) and general symptoms of HIV infection (e.g., fatigue). Secondary stressors related to child and family (e.g., future guardianship of children), marital/partner relations (e.g., disclosure of HIV+ status), occupation (e.g., arranging time-off for medical appointments), economic problems (e.g., insurance "hassles"), and social network events (e.g., death of friends from AIDS). This research indicates that HIV-positive women are exposed to multiple stressors; some may be viewed as unique to women, whereas others may be considered common to both sexes. Identification of stressors has implications for the design of medical and psychiatric interventions for women.

 4. Case report of lymph nodal, hepatic and splenic tuberculosis in an HIV-positive patient

  Bianca Barone

  Full Text Available We describe a case of a male patient, 38 years old, HIV-positive (most recent CD4 count about 259/mm³, with abdominal pain, nausea, vomiting, anorexia, weight loss, and vespertine high fever with chills. His hemogram showed normocytic and normochromic anemia, with a high erythrocyte sedimentation rate (ESR and gross granulations in the neutrophils. Transaminases were normal. Bone marrow biopsy evidenced a chronic disease anemia pattern and a lack of infectious agents. Abdominal ultrasound examination showed a normal-size spleen, which exhibited heterogeneous parenchyma and multiple small hypoechoic images, together with small ascites, peripancreatic and para-aortic lymphadenopathy. These findings were confirmed by abdominal CT. The liver was normal in size, but had a hyperechoic image, which was not visualized on CT. Histopathological analysis of one of the multiple abdominal lymph nodes obtained by laparoscopic biopsy exhibited a chronic granulomatous inflammatory process, with caseous necrosis. Tissue sections were positive for BAAR (acid-alcohol-resistant bacillus, and the cultures were positive for Mycobacterium tuberculosis. Anti-tuberculosis treatment was begun, and the patient evolved with improvement of his general state, fever remission and weight gain. Splenic tuberculosis is a rare disease, occurring predominantly in patients in late stages of AIDS and/or disseminated tuberculosis. It is a difficult diagnosis, since there are no specific findings. Hence, complementary examinations, such as abdominal ultrasound/ CT, or fine needle aspiration, are usually necessary for investigation and differential diagnosis. Often, lesion regression after anti-tuberculosis regimens can be seen, and splenectomy is restricted to complicated or refractory disease.

 5. Liver transplantation in HIV-positive patients: the position of the Brazilian groups.

  Brandão, Ajacio Bandeira de Mello; Mariante-Neto, Guilherme

  2005-01-01

  Patients infected with the human immunodeficiency virus (HIV) have generally been excluded from consideration for liver transplantation. Recent advances in the management and prognosis of these patients suggest that this policy must be reevaluated. To identify the current position of Brazilian transplant centers concerning liver transplantation in asymptomatic HIV-infected patients with end-stage liver disease. A structured questionnaire was submitted by e-mail to Brazilian groups who perform liver transplantation and were active in late 2003, according to the Brazilian Association of Organ Transplantation. Of the 53 active groups, 30 e-mail addresses have been found of professionals working in 41 of these groups. Twenty-one responses (70%) were obtained. Most of the professionals (62%) reported that they do not include HIV-infected patients in waiting lists for transplants, primarily on account of the limited world experience. They also reported, however, that this issue will soon be discussed by the group. Those who accept these patients usually follow the guidelines provided by the literature: patients must fulfill the same inclusion criteria as the other patients with end-stage liver diseases, present low or undetectable HIV viral load, and a CD4 count above 250/mm3. They reported that there are 10 HIV-infected patients in waiting list and that only one patient has received a liver transplant in the country. Most centers do not accept in waiting lists for liver transplantation patients with HIV infection, even asymptomatic ones. However, advances in the management of HIV-infected patients suggest that this policy must be reevaluated. In Brazil, there is practically no experience in liver transplantation in HIV-positive patients.

 6. Feelings of hopelessness in stable HIV-positive patients on antiretrovirals

  M Y H Moosa

  2010-04-01

  Full Text Available Aim. The coping skills and styles individuals utilise to deal with the stress of HIV infection greatly influence the psychological impact of this illness and potential consequent feelings of hopelessness. The aim of this study was to describe levels of hopelessness in a group of stable, non-depressed HIV-positive patients receiving antiretroviral therapy, and factors associated with hopelessness. Method. Thirty randomly selected non-depressed patients (according to Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition (DSM-IV criteria were included in this study. Demographic and other data were obtained from all subjects, who also completed the Beck’s Hopelessness Scale (BHS. The 20 true-false items of the BHS (29 measured three major aspects of hopelessness, which was interpreted on the total scale score as follows: ≤3 minimal, and >3 significant. Results. The study population comprised 30 patients with a mean age of 37.9 years (standard error (SE 1.18 ( range 28 - 51 years. The mean BHS score was 4.03 (SE 0.55, with a range from 0 to 12. There were no statistically significant correlations between BHS scores of the study population and gender, marital status, employment status, level of education, years since the diagnosis of HIV, or number of children (p>0.05. Eighteen subjects (60% scored 3 or less on the BHS, considered minimal levels of hopelessness. However, 12 (40% scored more than 3, which is considered significant; of these 23% had scores of 7 or more. There was no statistically significant association between BHS scores and gender, employment status, level of education, number of children or number of years since diagnosis (p>0.05. However, patients who were married or living with partners were statistically more likely to score higher on the hopelessness scale compared with those who were single (p

 7. Testing HIV positive in pregnancy: A phenomenological study of women's experiences.

  Lingen-Stallard, Andrew; Furber, Christine; Lavender, Tina

  2016-04-01

  globally women receive HIV testing in pregnancy; however, limited information is available on their experiences of this potentially life-changing event. This study aims to explore women's experiences of receiving a positive HIV test result following antenatal screening. a qualitative, phenomenological approach. two public National Health Service (NHS) hospitals and HIV support organisations. a purposive sampling strategy was used. Thirteen black African women with a positive HIV result, in England, participated. data were collected using in-depth semi-structured interviews. An interpretive phenomenological approach to data analysis was used. the emergent phenomenon was transition and transformation of 'being,' as women accepted HIV as part of their lives. Paired themes support the phenomenon: shock and disbelief; anger and turmoil; stigma and confidentiality issues; acceptance and resilience. Women had extreme reactions to their positive HIV diagnosis, compounded by the cultural belief that they would die. Initial disbelief of the unexpected result developed into sadness at the loss of their old self. Turmoil was evident, as women considered termination of pregnancy, self-harm and suicide. Women felt isolated from others and relationship breakdowns often occurred. Most reported the pervasiveness of stigma, and how this was managed alongside living with HIV. Coping strategies included keeping HIV 'secret' and making their child(ren) the prime focus of life. Growing resilience was apparent with time. this study gives midwives unique understanding of the complexities and major implications for women who tested positive for HIV. Women's experiences resonated with processes of bereavement, providing useful insight into a transitional and transformational period, during which appropriate support can be targeted. midwives are crucial in improving the experience of women when they test HIV positive and to do this they need to be appropriately trained. Midwives need to

 8. Factors associated with a clinician's offer of screening HIV-positive patients for sexually transmitted infections, including syphilis.

  Heller, R; Fernando, I; MacDougall, M

  2011-06-01

  This retrospective study assessed whether Quality Improvement Scotland national standards for the sexual health care offered to HIV-positive individuals are being met by the Edinburgh genitourinary (GU) medicine clinic; specifically whether HIV-positive patients are offered: (a) sexually transmitted infection (STI) screening annually and (b) syphilis testing six-monthly. The study also reviewed what factors were associated with a clinician's offer of STI screening and syphilis testing. Of the 509 patients seen within the study period, case notes documented that 64% were offered STI screens, and 69% were offered syphilis testing, results consistent with audits of services elsewhere. Sexual orientation (P offer of STI screening, while gender (P offer of syphilis testing. Our results suggest that one explanation for clinicians failing to offer STI screens and syphilis serology testing is their (implicit) risk assessment that STI testing is not required in individual patients.

 9. Gender differences in the use of cardiovascular interventions in HIV-positive persons; the D:A:D Study

  Hatleberg, Camilla I; Ryom, Lene; El-Sadr, Wafaa

  2018-01-01

  INTRODUCTION: There is paucity of data related to potential gender differences in the use of interventions to prevent and treat cardiovascular disease (CVD) among HIV-positive individuals. We investigated whether such differences exist in the observational D:A:D cohort study. METHODS: Participants...... of follow-up for which individuals were at high CVD risk. In fully adjusted models, women were less likely to receive CVD interventions than men (LLDs: relative rate 0.83 [0.78, 0.88]; ACEIs: 0.93 [0.86, 1.01]; ICPs: 0.54 [0.43, 0.68]), except for the receipt of anti-hypertensives (1.17 [1.10, 1.......25]). CONCLUSION: The use of most CVD interventions was lower among women than men. Interventions are needed to ensure that all HIV-positive persons, particularly women, are appropriately monitored for CVD and, if required, receive appropriate CVD interventions....

 10. Prevalence of the subclinical sinus disease in HIV positive patients evaluated by the computed tomography versus a control population

  Senneville, E.; Valette, M.; Ajana, F.; Gerard, Y.; Alfandari, S.; Chidiac, C.; Mouton, Y.

  1997-01-01

  To determine the prevalence of subclinical sinus disease in patients infected with the human immunodeficiency virus (HIV), cerebral computed tomography scans (CCT) done at the Tourcoing hospital over an 18-month period in 139 HIV-positive patients and 140 control patients without evidence of active sinus disease were reviewed retrospectively. CCTs were evaluated independently by two physicians who were blinded to clinical data. Mucosal thickening and/or a full patients (20/139, 14.4%) than in the controls (8/140, 5.7%) (p=0.016). Mucosal thickening was the most common abnormality in both groups. CD4+cell counts were not correlated with the radiographic abnormalities studies. These radiographic data suggest that subclinical chronic sinusitis independent from the degree of immune deficiency may be more common in HIV-positive than in HIV-negative subjects. (author)

 11. Patient-provider relationship predicts mental and physical health indicators for HIV-positive men who have sex with men.

  Bankoff, Sarah M; McCullough, Mary B; Pantalone, David W

  2013-06-01

  We used secondary data analysis to examine associations among aspects of patient-provider relationships and mental and physical health indicators. Positive patient perceptions of patient-provider relationships were associated with fewer mental health symptoms in this outpatient sample of HIV-positive men who have sex with men (N = 171). Regression analyses revealed the role of anxiety and depression in explaining associations between two aspects of patient-provider relationships (i.e. quality of information offered and provider interactional style) and health-related quality of life. The findings demonstrated the importance of patient-provider relationships to improving physical health and functioning and maintaining engagement in care, among HIV-positive men who have sex with men.

 12. Decreased Heart Rate Variability in HIV Positive Patients Receiving Antiretroviral Therapy: Importance of Blood Glucose and Cholesterol

  Askgaard, Gro; Kristoffersen, Ulrik Sloth; Mehlsen, Jesper

  2011-01-01

  whether autonomic dysfunction is present in an ART treated HIV population and if so to identify factors of importance. METHODS: HIV patients receiving ART for at least 12 months (n¿=¿97) and an age-matched control group of healthy volunteers (n¿=¿52) were included. All were non-diabetic and had never......-intervals (RMSSD) or the percent of differences between adjacent NN intervals greater than 50 ms (pNN50). In the HIV positives, haemoglobin A1c correlated inversely with SDNN, RMSSD and pNN50 (pcorrelated inversely with RMSSD and pNN50 (p...4 cell count nor CD4 nadir correlated with time or phase domain HRV variables. CONCLUSIONS: Moderate autonomic dysfunction is present in HIV positives patients even with suppressed viral load due to ART. The dysfunction is correlated with HbA1c and hypercholesterolemia but not to duration of HIV...

 13. Modeling the Relationship Between Trauma and Psychological Distress Among HIV-Positive and HIV-Negative Women

  Delany-Brumsey, A; Joseph, NT; Myers, HF; Ullman, JB; Wyatt, GE

  2013-01-01

  This study investigated the association between cumulative exposure to multiple traumatic events and psychological distress, as mediated by problematic substance use and impaired psychosocial resources. A sample of HIV-positive and HIV-negative women were assessed for a history of childhood and adult sexual abuse and non-sexual trauma as predictors of psychological distress (i.e., depression, non-specific anxiety, and posttraumatic stress), as mediated by problematic alcohol and drug use and ...

 14. Determinants of Desire for Children among HIV-Positive Women in the Afar Region, Ethiopia: Case Control Study.

  Fatimetu Mohammed

  Full Text Available The desire for a child in Ethiopian society is normal. Among HIV positive women, due to the risk of MTCT, it is imperative to understand factors influencing women's desire for children. This study aimed at assessing factors associated with desire for children among HIV-positive women in two selected hospitals of Afar Regional State, Ethiopia.A facility based case-control study was conducted among 157 cases (with a desire and 157 controls of HIV positive individuals registered in the selected health facilities. The participants were selected by random sampling technique. Data were collected using face-to-face interview and was analyzed using logistic regression.Factors found to be independently associated with desire for children were age categories of 20-24 years (OR = 6.22, 1.29-10.87 and 25-29 years (OR = 14.6, 3.05-21.60, being married (OR = 5.51, 2.19-13.54, Afar ethnicity (OR 6.93, 1.19-12.14, having HIV-positive children (OR 0.23, 0.09-0.63, duration on ART more than one year (3.51, 1.68-9.05, CD4 count greater than 350 (OR 4.83, 1.51-7.27 and discussion of reproductive health issues with health providers (OR 0.31, 0.12-0.51.Women who were young, married, Afar, those who received ART more than one year, and had CD4 count >350 were more likely to have a desire for children.Health care workers at ART clinic should openly discuss about the reproductive options for the women living with HIV/AIDS.

 15. Self-Perceived Viral Load and Sexual Risk Behavior Among Known HIV-Positive MSM in San Francisco, 2014.

  Guigayoma, John; Chen, Yea-Hung; Snowden, Jonathan M; Santos, Glenn-Milo; Hecht, Jennifer; Raymond, H Fisher

  2017-07-01

  Self-perceived viral suppression status among men who have sex with men (MSM) may impact HIV risk transmission behaviors. We conducted a 2014 cross-sectional survey of MSM in San Francisco and assessed differences in sexual risk behavior among known HIV-positive MSM based on viral suppression of HIV. We collected demographics, self-perceived viral load status, and sexual risk behavior and tested for viral load levels through laboratory assays. Men were categorized in a hierarchical schema of sexual risk behavior categories based on responses to questions regarding recent partners' HIV status, condom use, and sexual positioning. We used Fisher exact tests to assess for differences based on self-perceived viral load status. Out of a sample of 96 known HIV-positive men, 59 men self-reported an undetectable HIV viral load and 9 men self-reported a detectable viral load consented to confirmatory laboratory testing. The sample of self-reported undetectable men had gradually larger proportions of higher-risk sexual practices, whereas the sample of detectable men was evenly distributed across sexual practices. This association was not statistically significant (P = 0.91). Self-perceived viral suppression may influence sexual practices of known HIV-positive MSM, but small sample size, especially within the detectable category, hinders our ability to determine statistical significance. More research is necessary to assess how HIV-positive men account for viral load in sexual decision-making practices, and this research may inform resource allocation and clinical recommendations to maintain the health of MSM populations.

 16. Cognitive Reserve as a Protective Factor in Older HIV-Positive Patients at Risk for Cognitive Decline

  Foley, Jessica M.; Ettenhofer, Mark L.; Kim, Michelle S.; Behdin, Nina; Castellon, Steven A.; Hinkin, Charles H.

  2012-01-01

  The present study examined the impact of cognitive reserve in maintaining intact neuropsychological (NP) function among older HIV-positive individuals, a uniquely at-risk subgroup. Participants included 129 individuals classified by HIV serostatus, age group, and NP impairment. A three-way analysis of variance (ANOVA) followed by a series of within-group ANOVA and multiple regression analyses were conducted to investigate the pattern of cognitive reserve (vs. other protective) influence among...

 17. Family-of-Origin Factors and Partner Violence in the Intimate Relationships of Gay Men Who Are HIV Positive

  CRAFT, SHONDA M.; SEROVICH, JULIANNE M.

  2005-01-01

  This exploratory study examined the prevalence of intimate partner violence in a sample of gay men who are HIV positive. The concept of intergenerational transmission of violence, from family systems theory, provided the basis of this examination. It was hypothesized that men who had witnessed or experienced violence in their families of origin would be more likely to perpetrate or experience violence in their intimate relationships. Perpetration and receipt of abuse were assessed to provide ...

 18. Subtypes of depressive symptoms and inflammatory biomarkers: An exploratory study on a sample of HIV-positive patients

  Pala, A. Norcini; Steca, P.; Bagrodia, R.; Helpman, L.; Colangeli, V.; Viale, P.; Wainberg, M.L.

  2016-01-01

  Depressive symptoms cause major impairment and may accelerate HIV progression despite the use of antiretroviral medication. The somatic symptoms criteria for HIV infection and depression partially overlap, which can make differential diagnosis challenging. Because of chronic inflammation caused by HIV infection, HIV-positive patients may develop somatic and affective-cognitive symptoms of depression. Inflammation-related depression is primarily characterized with severe somatic symptoms such ...

 19. Subtypes of depressive symptoms and inflammatory biomarkers: An exploratory study on a sample of HIV-positive patients.

  Norcini Pala, A; Steca, P; Bagrodia, R; Helpman, L; Colangeli, V; Viale, P; Wainberg, M L

  2016-08-01

  Depressive symptoms cause major impairment and may accelerate HIV progression despite the use of antiretroviral medication. The somatic symptoms criteria for HIV infection and depression partially overlap, which can make differential diagnosis challenging. Because of chronic inflammation caused by HIV infection, HIV-positive patients may develop somatic and affective-cognitive symptoms of depression. Inflammation-related depression is primarily characterized with severe somatic symptoms such as fatigue and sleep disturbance. This study sought to explore the patterns of somatic and cognitive-affective depressive symptoms that characterize HIV-positive patients. Our specific aims were (1) to identify subtypes of depressive symptoms in a sample of HIV-positive patients; and (2) to test the subtypes' difference on inflammatory and HIV disease progression biomarkers. HIV-positive men and women (N=102) with and without depressive symptoms were randomly selected from an Italian HIV clinic. Depressive symptoms (PHQ-9), viral load (VL), CD4+, Il-6, TNF-α, and monocytes were assessed. The three subtypes formed using Latent Class Analysis (LCA) identified patients with (1) severe cognitive-affective and somatic depressive symptoms; (2) severe/moderate somatic symptoms; and (3) absent or low depressive symptoms. The subtype with severe/moderate somatic symptoms was characterized with elevated levels of Il-6 and monocytes. No difference on HIV progression biomarkers was found. The subtypes of depressive symptoms might help differentiating depressive symptoms from HIV- and inflammatory-related somatic symptoms. When present, cognitive-affective and/or somatic symptoms cause significant impairment to patients' lives and thus warrant further assessment and treatment. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 20. Meningeal Hemangiopericytoma with Intracranial Metastases in an HIV-Positive Male: Case Report and Review of the Literature

  Zachary Beatty

  2012-03-01

  Full Text Available Background: Meningeal hemangiopericytoma is a rare, aggressive CNS tumor that tends to invade locally, metastasize, and has a high rate of recurrence. HIV classically increases the risk of 3 AIDS-defining malignancies: Kaposi’s sarcoma, non-Hodgkin’s lymphoma and invasive cervical cancer. More recently, considerable interest has been paid to the link between HIV and a wider range of non-AIDS-defining cancers. An HIV-positive patient with meningeal hemangiopericytoma is described. Case Description: A 36-year-old HIV-positive male presented with worsening headache and ataxia. The patient had experienced similar neurologic symptoms 4 months prior and MRI at that time had showed an extra-axial left cerebellar mass most consistent with benign meningioma. Repeat MRI showed the tumor had increased in size by a factor of greater than 20 in this 4-month period, with 4 small additional foci of similar enhancement. Subtotal resection was performed on the mass and final pathological diagnosis was meningeal hemangiopericytoma. Conclusions: This represents the first reported case of meningeal hemangiopericytoma in an HIV-positive patient. This is also the shortest time to intracranial metastasis ever reported for a meningeal hemangiopericytoma. Although the increased risk in the HIV-positive population of non-AIDS-defining cancers that has been observed in recent years can largely be attributed to cancers with a known viral pathogenesis, it is speculated that HIV infection in this patient may have contributed to the occurrence or unique behavior of this rare tumor.

 1. Employment-based abstinence reinforcement following inpatient detoxification in HIV-positive opioid and/or cocaine-dependent patients

  Dunn, Kelly; Fingerhood, Michael; Wong, Conrad J.; Svikis, Dace S.; Nuzzo, Paul; Silverman, Kenneth

  2014-01-01

  Employment-based reinforcement interventions have been used to promote abstinence from drugs among chronically unemployed injection drug users. The current study utilized an employment-based reinforcement intervention to promote opiate and cocaine abstinence among opioid-dependent, HIV-positive participants who had recently completed a brief inpatient detoxification. Participants (n=46) were randomly assigned to an Abstinence & Work group that was required to provide negative urine samples in...

 2. The effect of perceived and actual social support on the mental health of HIV-positive persons

  MCDOWELL, T. L.; SEROVICH, J. M.

  2007-01-01

  The purpose of this paper is to compare the ways in which perceived and actual social support affect the mental health of gay men, straight or bisexual men, and women living with HIV/AIDS. Participants included 125 women and 232 men with an HIV-positive or AIDS diagnosis involved in three larger investigations of HIV, disclosure and mental health. Results suggest each sub-group experienced perceived social support as significantly predictive of better mental health while the effect of actual ...

 3. Diffusion tensor MR imaging (DTI) metrics in the cervical spinal cord in asymptomatic HIV-positive patients

  Mueller-Mang, Christina; Mang, Thomas; Fruehwald-Pallamar, Julia; Weber, Michael; Thurnher, Majda M. [Medical University of Vienna, Department of Radiology, Vienna (Austria); Law, Meng [University of Southern California, Los Angeles County Hospital and USC Medical Center, Department of Radiology, Keck School of Medicine, Los Angeles, CA (United States)

  2011-08-15

  This study was conducted to compare diffusion tensor MR imaging (DTI) metrics of the cervical spinal cord in asymptomatic human immunodeficiency virus (HIV)-positive patients with those measured in healthy volunteers, and to assess whether DTI is a valuable diagnostic tool in the early detection of HIV-associated myelopathy (HIVM). MR imaging of the cervical spinal cord was performed in 20 asymptomatic HIV-positive patients and in 20 healthy volunteers on a 3-T MR scanner. Average fractional anisotropy (FA), mean diffusivity (MD), and major (E1) and minor (E2, E3) eigenvalues were calculated within regions of interest (ROIs) at the C2/3 level (central and bilateral anterior, lateral and posterior white matter). Statistical analysis showed significant differences with regard to mean E3 values between patients and controls (p = 0.045; mixed-model analysis of variance (ANOVA) test). Mean FA was lower, and mean MD, mean E1, and mean E2 were higher in each measured ROI in patients compared to controls, but these differences were not statistically significant. Asymptomatic HIV-positive patients demonstrate only subtle changes in DTI metrics measured in the cervical spinal cord compared to healthy volunteers that currently do not support using DTI as a diagnostic tool for the early detection of HIVM. (orig.)

 4. Gastrointestinal diseases in HIV-positive patients: ultrasonography and computed tomography in a study of 85 patients

  Garcia, S.; Yague, D.; Garcia, C.; Villalon, M.; Pascual, A.; Artigas, J.M.

  1998-01-01

  Gastrointestinal diseases constitute the second most common group conditions affecting HIV-positive patients after respiratory diseases. Gastrointestinal involvement may even be the first sign of the disease, a facto which demonstrates the importance of its proper assessment. To demonstrate the utility of computed tomography and ultrasound in the study of gastrointestinal and hepatobiliary diseases in the HIV-positive patient. We review a series of 85 HIV-positive patients presenting gastrointestinal symptomatology who underwent ultrasonography and/or computed tomography. the definitive diagnosis was achieved in all the patients by microbiological or histopathological means. In our series 36.4% the patients had presented systemic TB, 23.52% CMV infection, 17.64% Cryptosporidium infection and 17.64% MAI infection. Much lower incidences were found for Mycobacterium xenopi. M. kansai and Leishmania infection. The presence of lymphoma was confirmed in 7.05% of the patients and Koposi's sarcoma in 0.95%. In these patients, the most common finding on imaging studies in lymph node involvement, followed by diffuse hepatosplenomegaly. Imaging techniques, especially ultrasonography and computed tomography, are useful in these patients: although they do not provide the diagnosis, they do contribute data of prognostic and therapeutic importance. (Author) 11 refs

 5. Association between oral candidiasis and low CD4+ count among HIV positive patients in Hoima Regional Referral Hospital.

  Nanteza, Martina; Tusiime, Jayne B; Kalyango, Joan; Kasangaki, Arabat

  2014-11-28

  The aim of this study was to determine the prevalence of Human Immune Virus (HIV) related oral lesions and their association with Cluster of Differentiation 4 (CD4+) count among treatment naïve HIV positive patients. This was a descriptive and analytical cross sectional study. Participants were 346 treatment naïve HIV positive adult patients. These were consecutively recruited from Hoima Regional Referral hospital between March and April 2012. Data collection involved interviews, oral examinations and laboratory analysis. A total of 168(48.6%) participants had oral lesions. The four commonest lesions were oral candidiasis (24.9%, CI = 20.6-29.7%), melanotic hyperpigmentation (17.3%, CI = 13.7-21.7%), kaposi sarcoma (9.3%, CI = 6.6-12.8%) and Oral Hairy Leukoplakia (OHL) (5.5%, CI = 3.5-8.4%). There was significant association between oral candidiasis and immunosuppression measured as CD4+ less than 350 cells/mm3 (OR = 2.69, CI = 1.608-4.502, p Oral candidiasis was the only oral lesion significantly predictive of immunosuppression (OR = 2.56, CI = 1.52-4.30, p Oral candidiasis can be considered as a marker for immunesuppression, making routine oral examinations essential in the management of HIV positive patients.

 6. Factors Associated with Length of Hospital Stay among HIV Positive and HIV Negative Patients with Tuberculosis in Brazil

  Gonçalves, Maria Jacirema Ferreira; Ferreira, Alaidistania A.

  2013-01-01

  Objective Identify and analyze the factors associated to length of hospital stay among HIV positive and HIV negative patients with tuberculosis in Manaus city, state of Amazonas, Brazil, in 2010. Methods Epidemiological study with primary data obtained from monitoring of hospitalized patients with tuberculosis in Manaus. Data were collected by interviewing patients and analyzing medical records, according to the following study variables age, sex, co-morbidities, education, race, income, lifestyle, history of previous treatment or hospitalization due to tuberculosis, treatment regimen, adverse reactions, smear test, clinical form, type of discharge, and length of hospital stay. The associated factors were identified through chi-square or t-Student test at a 5% significance level. Results Income from 1 to 3 minimum wages (P = 0.028), pulmonary tuberculosis form (P = 0.011), negative smear test or no information in this regard (P = 0.014), initial 6-month treatment scheme (P = 0.029), and adverse drug reactions (P = 0.021) were associated to prolonged hospital stay in HIV positive patients. Conclusion We found out that although there were no significant differences in the length of hospital stay in HIV positive patients, all factors significantly associated to prolonged hospital stay occurred in this group of patients. This finding corroborates other studies indicating the severity of tuberculosis in HIV patients, which may also contribute to lengthen their hospital stay. PMID:23593227

 7. The data on health locus of control and its relationship with quality of life in HIV-positive patients

  Zahra Mostafavian

  2018-06-01

  Full Text Available Locus of control is a concept defined based on social learning theory, and focuses on individuals' beliefs regarding factors that influence their health status. Health Locus of Control (HLC and its relationship with Quality of Life (QOL in HIV positive patients in local population were studied. This was a cross-sectional study on 80 HIV-positive patients. Multidimensional Health Locus of Control (MHLC Scale and Medical Outcome Study Short-Form Health Survey (MOS-SF-36 used to measure patients' HLC and QOL, respectively. Internal, external, and chance HLC mean ± SD scores were 30.31±3.87, 24.17±5.03, and 32.01±4.49, respectively. Positive correlation was found between internal HLC scores and both physical (p <0.001, r = 0.53 and mental quality of life (p <0.001, r = 0.48. Multiple regression analysis showed that internal HLC was the only significant predictor of quality of life. HIV-positive patients who believe their health is mostly influenced by individual's actions and behaviors (internal HLC showed a higher quality of life. These findings suggest that modifying health locus of control beliefs, hypothetically could influence patients' quality of life. Keywords: HIV, Health locus of control, Quality of life, Medicine

 8. Perceived Internet health literacy of HIV-positive people through the provision of a computer and Internet health education intervention.

  Robinson, Christie; Graham, Joy

  2010-12-01

  The objective of this study was to assess perceived Internet health literacy of HIV-positive people before and after an Internet health information educational intervention. We developed a 50-min educational intervention on basic computer skills and online health information evaluation. We administered a demographic survey and a validated health literacy survey (eHEALS) at baseline, immediately after, and 3 months the class. Changes in scores between the surveys were analysed. Eighteen HIV-positive participants were included in the final analysis. Before the intervention, most respondents' assessment of their ability to access Internet health information was unfavourable. Post-intervention, the majority of respondents agreed or strongly agreed they were able to access and identify Internet health information resources. The increase in self-assessed skill level was statistically significant for all eight items eHEALS (P Internet health information educational intervention HIV-positive people with baseline low perceived Internet health literacy significantly improves confidence in finding and using Internet health information resources. Studies with larger numbers of participants should be undertaken to determine if brief interventions improve self-care, patient outcomes and use of emergency services. © 2010 The authors. Health Information and Libraries Journal © 2010 Health Libraries Group.

 9. HIV-positive patients’ perceptions of care received at a selected antiretroviral therapy clinic in Vhembe district, South Africa

  Tshifhiwa V. Ndou

  2016-04-01

  Full Text Available Background: Patients’ experiences are a reflection of what has happened during the care process and, therefore, provide information about the performance of health care professional workers. They refer to the process of care provision at the antiretroviral therapy (ART sites. Aim and setting: This article explored the perceptions of HIV-positive patients of care received at the Gateway Clinic of the regional hospital that provides antiretroviral treatment in the Vhembe district. Methods: A qualitative, explorative and descriptive design was used. A non-probability, convenient sampling method was used to select 20 HIV-positive patients who were above 18 years of age. In-depth individual interviews were used to collect data. Data were analysed through Tech’s open coding method. Results: One theme and two sub-themes emerged, namely positive experiences related to the environment and attitudes of health professionals, and negative experiences concerning the practices by health care providers. Conclusion: Patients’ perceptions of quality of, and satisfaction with, health care may affect health outcomes. Recommendations are made to consider, practice and strengthen the protocols, the standard operating procedures and the principles of infection control in the health facilities. Keywords: Human Immunodeficiecy Virus, Antiretroviral Treatment, HIV positive, Limpopo

 10. A Qualitative Exploration of the Mental Health and Psychosocial Contexts of HIV-Positive Adolescents in Tanzania.

  Megan K Ramaiya

  Full Text Available Although 85% of HIV-positive adolescents reside in sub-Saharan Africa, little is known about the psychosocial and mental health factors affecting their daily well-being. Identifying these contextual variables is key to development of culturally appropriate and effective interventions for this understudied and high-risk population. The purpose of this study was to identify salient psychosocial and mental health challenges confronted by HIV-positive youth in a resource-poor Tanzanian setting. A total of 24 qualitative interviews were conducted with a convenience sample of adolescents aged 12-24 receiving outpatient HIV care at a medical center in Moshi, Tanzania. All interviews were audio-recorded, transcribed, and coded using thematic analysis. Psychosocial challenges identified included loss of one or more parents, chronic domestic abuse, financial stressors restricting access to medical care and education, and high levels of internalized and community stigma among peers and other social contacts. Over half of youth (56% reported difficulties coming to terms with their HIV diagnosis and espoused related feelings of self-blame. These findings highlight the urgent need to develop culturally proficient programs aimed at helping adolescents cope with these manifold challenges. Results from this study guided the development of Sauti ya Vijana (The Voice of Youth, a 10-session group mental health intervention designed to address the psychosocial and mental health needs of HIV-positive Tanzanian youth.

 11. Malaria and helminthic co-infection among HIV-positive pregnant women: prevalence and effects of antiretroviral therapy.

  Ivan, Emil; Crowther, Nigel J; Rucogoza, Aniceth T; Osuwat, Lawrence O; Munyazesa, Elizaphane; Mutimura, Eugene; Njunwa, Kato J; Zambezi, Kakoma J B; Grobusch, Martin P

  2012-12-01

  The impact of malaria on anemia and the interplay with helminths underline the importance of addressing the interactions between HIV/AIDS, malaria and intestinal helminth infections in pregnancy. The aim of this study was to determine the prevalence of malaria-helminth dual infections among HIV positive pregnant mothers after 12 months of ART. A cross sectional study was conducted on intestinal helminths and malaria dual infections among HIV-positive pregnant women attending antenatal health centers in Rwanda. Stool and malaria blood slide examinations were performed on 328 women residing in rural (n=166) and peri-urban locations (n=162). BMI, CD4 cell count, hemoglobin levels, type of ART and viral load of participants were assessed. Within the study group, 38% of individuals harbored helminths, 21% had malaria and 10% were infected with both. The most prevalent helminth species were Ascaris lumbricoides (20.7%), followed by Trichuris trichiura (9.2%), and Ancylostoma duodenale and Necator americanus (1.2%). Helminth infections were characterized by low hemoglobin and CD4 counts. Subjects treated with a d4T, 3TC, NVP regimen had a reduced risk of T. trichiura infection (OR, 0.27; 95% CIs, 0.10-0.76; pHIV-positive pregnant women in Rwanda. The differential effect of ARTs on the risk of helminth infection is of interest and should be examined prospectively in larger patient groups. Copyright © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

 12. CD52 expression on CD4+ T cells in HIV-positive individuals on cART

  Vojdeman, Fie Juhl; Gaardbo, Julie Christine; Hartling, Hans Jakob

  2018-01-01

  BACKGROUND: Human immune defect virus (HIV) persists in a latent state in quiescent CD4+ T cells preventing eradication of HIV. CD52 is a surface molecule modulated by HIV. We aimed at examining factors related to CD52 expression on CD4+ T cells in HIV-positive individuals and the impact...... of initiation of combination antiretroviral therapy (cART). METHODS: Peripheral blood mononuclear cells (PBMC) from 18 HIV-positive individuals and 10 uninfected age and gender matched controls were examined by flow cytometry for CD38 and CD52 expression on CD4+ T cells. Stimulation assays were performed on 8...... healthy blood donors to determine a cut-off for CD52 expression. RESULTS: All examined CD4+ T cells expressed CD52. However, both CD4+ T cells with higher (CD52++) and with lower CD52 expression (CD52dim) were found in HIV-positive individuals compared to uninfected controls. Two % CD52dim cells defined...

 13. A Ten-Year Review of Antenatal Complications and Pregnancy Outcomes Among HIV-Positive Pregnant Women.

  Yudin, Mark H; Caprara, Daniela; MacGillivray, S Jay; Urquia, Marcelo; Shah, Rajiv R

  2016-01-01

  To review the incidence of antenatal complications among a cohort of HIV-positive pregnant women over a 10-year period. A retrospective review was performed of all HIV-positive pregnant women receiving multidisciplinary prenatal care at an urban tertiary care centre from March 2000 to March 2010. Collected data included the presence of additional infectious or medical conditions, genetic screening information, and the presence or absence of antenatal complications. One hundred and forty-two singleton pregnancies during the study period were identified. Almost 95% of women were taking combination antiretroviral therapy during pregnancy, and greater than 90% had viral loads less than 1000 copies/ml at delivery. The presence of co-infections was low. Forty-one women (29%) had other medical comorbidities. Genetic screening occurred in 104 pregnancies (73%); 4% were abnormal screens. Rates of any hypertension, gestational diabetes, and fetal growth restriction were all low. Thirty-two percent of women were colonized with group B streptococcus. This study adds strength to the argument that good outcomes can be achieved for HIV-positive pregnant women with good access to both prenatal and HIV care, and appropriate management. Women with HIV should be optimally cared for in advance of and during pregnancy in order to maximize the likelihood of good pregnancy outcomes. Crown Copyright © 2016. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 14. A rapid assessment of post-disclosure experiences of urban HIV-positive and HIV-negative school-aged children in Kenya

  Grace Gachanja

  2015-06-01

  Full Text Available There has been limited involvement of HIV-negative children in HIV disclosure studies; most studies conducted on the effects of disclosure on children have been with HIV-positive children and HIV-positive mother-child dyads. Seven HIV-positive and five HIV-negative children participated in a larger study conducted to understand the lived experiences of HIV-positive parents and their children during the disclosure process in Kenya. In this study, the experiences of these 12 children after receiving disclosure of their own and their parents’ illnesses respectively are presented. Each child underwent an in-depth qualitative semi-structured digitally recorded interview. The recorded interviews were transcribed and loaded into NVivo8 for phenomenological data analysis. Five themes emerged from the data, indicating that HIV-positive and negative children appear to have differing post-disclosure experiences revolving around acceptance of illness, stigma and discrimination, medication consumption, sexual awareness, and use of coping mechanisms. Following disclosure, HIV-negative children accepted their parents’ illnesses within a few hours to a few weeks; HIV-positive children took weeks to months to accept their own illnesses. HIV-negative children knew of high levels of stigma and discrimination within the community; HIV-positive children reported experiencing indirect incidences of stigma and discrimination. HIV-negative children wanted their parents to take their medications, stay healthy, and pay their school fees so they could have a better life in the future; HIV-positive children viewed medication consumption as an ordeal necessary to keep them healthy. HIV-negative children wanted their parents to speak to them about sexual-related matters; HIV-positive children had lingering questions about relationships, use of condoms, marriage, and childbearing options. All but one preadolescent HIV-positive child had self-identified a person to speak

 15. Prevalence of depressive symptoms in pregnant and postnatal HIV-positive women in Ukraine: a cross-sectional survey.

  Bailey, Heather; Malyuta, Ruslan; Semenenko, Igor; Townsend, Claire L; Cortina-Borja, Mario; Thorne, Claire

  2016-03-22

  Perinatal depression among HIV-positive women has negative implications for HIV-related and other maternal and infant outcomes. The aim of this study was to investigate the burden and correlates of perinatal depression among HIV-positive women in Ukraine, a lower middle income country with one of the largest HIV-positive populations in Europe. Cross-sectional surveys nested within the Ukraine European Collaborative Study were conducted of HIV-positive women at delivery and between 1 and 12 months postpartum. Depressive symptoms in the previous month were assessed using a self-report screening tool. Other data collected included demographics, antiretroviral therapy (ART)-related self-efficacy, and perceptions of risks/benefits of interventions to prevent mother-to-child transmission (PMTCT). Characteristics of women with and without a positive depression screening test result were compared using Fisher's exact test and χ2 test for categorical variables. A quarter (27% (49/180) antenatally and 25% (57/228) postnatally) of participants screened positive for depressive symptoms. Antenatal risk factors were living alone (58% (7/12) vs. 25% (42/167) p = 0.02), being somewhat/terribly bothered by ART side effects (40% (17/43) vs. 23% (30/129) not /only slightly bothered, p = 0.05) and having lower ART-related self-efficacy (43% (12/28) vs. 23% (25/110) with higher self-efficacy, p = 0.05). Postnatally, single mothers were more likely to screen positive (44% (20/45) vs. 21% (18/84) of cohabiting and 19% (19/99) of married women, p symptoms, 82% (37/45) postnatally but only 31% (12/39) antenatally were already accessing peer counselling, treatment adherence programmes, support groups or social services. A quarter of women screened positive for depression. Results highlight the need for proactive strategies to identify depressive symptoms, and an unmet need for provision of mental health support in the perinatal period for HIV-positive women in Ukraine.

 16. HIV positivity but not HPV/p16 status is associated with higher recurrence rate in anal cancer.

  Meyer, Joshua E; Panico, Vinicius J A; Marconato, Heloisa M F; Sherr, David L; Christos, Paul; Pirog, Edyta C

  2013-12-01

  Human papillomavirus (HPV) is a pathogenic factor of squamous cell carcinoma in various mucosal locations, including anal carcinoma (ACA). It is also known that patients positive for HIV are at high risk of ACA. The goal of this study was to examine clinical outcome in ACA in relation to HPV/p16 positivity, histologic tumor differentiation, and HIV status. Patients with oropharyngeal cancers that are positive for HPV and show overexpression of p16 as well as having non-keratinizing/basaloid histology have been reported to have better outcomes following chemoradiation (CRT). However, such relationships in ACA remain unknown. Forty-two patients with SCC of the anus treated with CRT between 1997 and 2009 were identified. The tumors were subclassified as either non-keratinizing (including basaloid) or keratinizing categories. HPV testing was performed using SPF10-PCR, and all cases were immunostained for p16. There were 23 men and 19 women; 43% of men and 11% of women were HIV-positive (p = 0.04). Fifty-five percent of patients had local disease (stages I and II) and 41% were stages III and IV, with 4% stage unknown. All tumors were positive for high-oncogenic risk HPVs, and all were positive with p16 immunostain. Sixty-four percent of tumors were non-keratinizing/basaloid and 36 % were keratinizing. The keratinizing tumors were more common in HIV-positive patients (67%), whereas non-keratinizing/basaloid tumors were more common in HIV-negative patients (77%) (p = 0.008). Thirty-one percent of patients had recurrence of disease, including 50% HIV-positive patients and 23% HIV-negative patients (p = 0.09). There was no difference in the recurrence rate between non-keratinizing and keratinizing tumor subtypes (p = 0.80). The 24-month recurrence-free survival for the cohort was 66% (95% CI = 46%, 81%), with HIV-positive patients having worse recurrence-free survival compared to HIV-negative patients (HR = 2.85, 95% CI = 0.95, 8.53; p = 0

 17. Ocular surface squamous neoplasia in HIV-positive and HIV-negative patients and response to 5-fluorouracil in Angola

  Nutt RJ

  2014-12-01

  Full Text Available Robert J Nutt,1 John L Clements,2 William H Dean3 1Faculty of Medicine and Dentistry, University of Bristol, Bristol, UK; 2Boa Vista Eye Clinic, Benguela, Angola; 3Bristol Eye Hospital, Bristol, UK Background: Ocular surface squamous neoplasia (OSSN is becoming increasingly prevalent and aggressive in Sub-Saharan Africa. It is a phenomenon linked with human immunodeficiency virus (HIV infection, although association rates in Angola are currently unknown. A topical treatment that is effective in HIV-positive and HIV-negative individuals may be preferable to surgery in some contexts. We aimed to estimate the proportion of OSSN associated with HIV in Angola and to report on the success of topical 5-fluorouracil as a primary treatment in HIV-positive and HIV-negative patients.Methods: Photographs of OSSNs taken at presentation and following treatment with 5-fluorouracil in patients presenting to Boa Vista Eye Clinic, Angola, between October 2011 and July 2013 were grouped into HIV-positive and HIV-negative groups and analyzed to compare presenting features and treatment response. Eighty-one OSSNs were analyzed for clinical features and 24 met the inclusion criteria for analysis of treatment response.Results: Eighty-two patients presented with OSSN between October 2011 and July 2013. Twenty-one (26% were HIV-positive and typically had OSSNs that exhibited more pathological features than those in HIV-negative patients. Twenty-four (29% patients met the inclusion criteria for analysis of treatment response; of these, 26 (91% OSSNs in both groups displayed at least partial resolution after one treatment course. In the HIV-positive group, five of eight patients displayed complete resolution, two showed partial resolution, and one failed. In the HIV-negative group, five of 16 showed complete resolution, ten of 16 had partial resolution, and one failed.Conclusion: Individuals presenting with OSSN in Angola are more likely to have HIV infection compared

 18. Cryptosporidiosis and Isosporiasis among HIV-positive individuals in south Ethiopia: a cross sectional study.

  Girma, Mekonnen; Teshome, Wondu; Petros, Beyene; Endeshaw, Tekola

  2014-02-22

  Cryptosporidium spp and I. belli are intestinal opportunistic infections associated with HIV/AIDS. A decline in the incidence of these opportunistic infections due to HAART was reported. We aim to investigate these parasites among HAART naïve and experienced HIV patients in south Ethiopia. A cross sectional study was carried out among 268 HIV- positive patients between January and September, 2007. Interview with questionnaires and document reviews were used to collect data. Stool samples were obtained from each patient and parasites were examined by direct, formol-ether and modified Ziehl-Neelsen stain for Cryptosporidium spp and I. belli. Univariate and multivariate analysis were carried out. Level of significance was set at p-value of 0.05. A total of 268 patients participated in the study. The mean age was 34.0 (±1 SD of 8.34) years. Females constituted 53.4% (143) of the study participants. Half of the study participants were on HAART; majorities (85.8%) of such patients were within the first year of treatment. The prevalence of Cryptosporidium spp was 34.3% (92/268) and I. belli was 1.5% (4/268). Dual infection was detected in two patients (0.75%). The crude analysis revealed significant reduction in the odds of Cryptosporidium spp infection among patients who have started HAART (crude OR = 0.59, 95% CI 0.35, 0.98). The adjusted analysis remained in the same direction but has lost significance (Adj OR 0.65, 95%CI 0.35, 1.24). No differences in the risk of developing infection with Cryptosporidium spp were observed between groups based on most recent CD4 counts, sex, duration on HAART and age (p > 0.05 for all variables). Patients with Cryptosporidium spp were more likely to report vomiting [Adj OR 2.34 (95% CI 1.22, 5.41)], weight loss [Adj OR 2.10 (95% CI 1.15, 3.81)] and chronic diarrhea [Adj OR 3.35 (95%CI 1.05, 10.63)]. There is high burden of infection with Cryptosporidium spp among HIV infected individuals in southern Ethiopia but that of I

 19. Treatment Adherence and Outcomes of Antiretroviral Agents in HIV Positive Patients

  Tahir, N. B.; Uddin, Q. T.

  2014-01-01

  Objective: To describe the treatment outcomes in terms of adherence, outcomes and side effects of antiretroviral (ARV) agents. Study Design: An observational study. Place and Duration of Study: Teaching Hospital of Khyber Medical University, Institute of Medical Sciences, Kohat, from February 2007 to December 2012. Methodology: Human Immunodeficiency Virus (HIV) positive patients, taking 1st line ARV agents for at least 6 months were included. Adherence was calculated by self report on asking the number of doses missed in last 30 days. ARVs were provided on monthly basis. Adherence data was noted over a period of 6 months. ARVs outcomes were recorded in the form of adherence, CD4 count, functional status of the patient, change in weight, further transmission of the disease, number of hospital admissions and deaths. Adverse Drug Reactions (ARDs) to ARVs were assessed clinically and by laboratory markers. Mean and standard deviation were calculated for numerical variables while frequencies and percentages were calculated for categorical variables. Results: Total number of patients included in this study were 107. Out of them, 66.4% were males and 33.6% were females. The mean age was 39.9 +- 13.80 years. Patients taking AZT/3TC/NVP, AZT/3TC/EFZ, D4T/3TC/NVP, D4T/3TC/EFZ, TNF/3TC/NVP or EFZ were 49.5%, 22.4%, 10.3%, 4.7% and 13% respectively. Most adverse affects were observed in 10 days to 90 days of initiation of therapy. Rash was observed in 71 (66.4%) patients, anaemia in 4 (3.7%) patients while only one patient (0.93%) had nausea / vomiting. Thirty (28%) patients reported no side effects. Out of 107 patients, 98 (91.5%) were alive whereas 9 (8.4%) died at the end of the study period. Twelve patients had one hospital admission (11.21%) whereas 9 (8.4%) patients had two admissions during the study period. The first mean CD4 was 325.27 cells /mcL whereas mean last CD4 count was 389.86 cells/mcL. Conclusion: ARVs have very satisfactory outcomes in HIV/AIDS patients

 20. Is nelfinavir exposure associated with cancer incidence in HIV-positive individuals?

  Boettiger, David C; Sabin, Caroline A; Grulich, Andrew; Ryom, Lene; Bonnet, Fabrice; Reiss, Peter; Monforte, Antonella d'arminio; Kirk, Ole; Phillips, Andrew; Bower, Mark; Fätkenheuer, Gerd; Lundgren, Jens D; Law, Matthew

  2016-06-19

  Nelfinavir exhibits potent anticancer properties against a range of tumours. However, in 2006/2007, nelfinavir supplies were accidently contaminated with a carcinogen. This analysis investigated the association between nelfinavir use and cancer risk in HIV-positive persons. Observational cohort study. D:A:D study data was analysed using Poisson regression models to examine associations between cancer incidence and cumulative nelfinavir exposure, current nelfinavir exposure, and exposure to nelfinavir between 1 July 2006-30 June 2007. A total of 42 006 individuals (50% white, 73% male) contributed 303 005 person-years of follow-up between 1 January 2004 and 1 February 2014. At study enrolment, median age was 40 [interquartile range (IQR) 33-46] years and 8305 individuals had a history of nelfinavir use [median duration 1.7 (IQR 0.7-3.4) years]. During follow-up, nelfinavir was used by 2476 individuals for a median of 1.7 (IQR 0.7-3.8) years; 1063 were exposed to nelfinavir between 1 July 2006 and 30 June 2007. Overall, 2279 cancers were diagnosed at a rate of 0.75 [95% confidence interval (95% CI) 0.72-0.78] per 100 person-years. Neither greater cumulative exposure to nelfinavir [adjusted risk ratio (aRR) 0.93 for every additional 5 years, 95% CI 0.82-1.06, P = 0.26] nor current use of nelfinavir (aRR 0.98 vs other protease inhibitor use, 95% CI 0.68-1.41, P = 0.92) were associated with cancer risk. The adjusted risk of cancer for participants exposed to nelfinavir between 1 July 2006 and 30 June 2007 compared to those receiving other treatment over this period was 1.07 (95% CI 0.78-1.46, P = 0.68). Nelfinavir use was not associated with a lower cancer incidence than other protease inhibitor regimens. As of February 2014, exposure to the 2006/2007 contamination of nelfinavir does not appear to be associated with increased cancer incidence.

 1. Motivation to quit smoking among HIV-positive smokers in Vietnam.

  Nguyen, Nhung Thi Phuong; Tran, Bach Xuan; Hwang, Lu Y; Markham, Christine M; Swartz, Michael D; Vidrine, Jennifer I; Phan, Huong Thu Thi; Latkin, Carl A; Vidrine, Damon J

  2015-04-03

  Smoking cessation is emerging as an important component in current HIV care to reduce smoking-related adverse health outcomes. This study aimed to examine motivation to quit and its associated factors in a sample of 409 HIV-positive smokers in Vietnam. A cross-sectional survey was conducted from January to September 2013 in Hanoi (the capital) and Nam Dinh (a rural city). Motivation to quit was measured by a 4-point single item, and was dichotomized as having any motivation versus no motivation. Smoking history, nicotine dependence (Fagerstrom Test of Nicotine Dependence), and other covariates were self-reported by participants. Multivariate logistic regression was performed to identify correlates of motivation to quit. The sample was mostly male (97%). Mean age was 36 years (SD = 5.8). Approximately 37% and 69% of the sample were hazardous drinkers and ever drug users, respectively. The mean duration of HIV infection and ART treatment were 6 years (SD = 3.6) and 5 years (SD = 2.2), respectively. Overall, 59% of the sample was motivated to quit. Factors significantly associated with motivation to quit were income, pain, currently taking Methadone, and the interaction between binge drinking and lifetime drug use. Individuals with the highest income level (OR = 2.2, 95% CI = 1.3-3.6), moderate income level (OR = 1.8, 95% CI = 1.1-3.1), and currently feeling pain (OR = 1.6, 95% CI = 1.0-2.5) were more likely to be motivated to quit. Conversely, taking Methadone was associated with a lower likelihood of motivation to quit (OR = 0.4, 95% CI = 0.2-0.9). Also, those who reported binge drinking only (OR = 0.5, 95% CI = 0.3-0.9), lifetime drug use only (OR = 0.3, 95% CI = 0.1, 0.7), or both substance uses (OR = 0.4, 95% CI = 0.2, 0.8) were less motivated to quit smoking. Smoking cessation treatment should be integrated into HIV care in Vietnam, and should be tailored to meet specific needs for

 2. HIV-positive pregnant and postpartum women's perspectives about Option B+ in Malawi: a qualitative study.

  Katirayi, Leila; Namadingo, Hazel; Phiri, Mafayo; Bobrow, Emily A; Ahimbisibwe, Allan; Berhan, Aida Yemane; Buono, Nicole; Moland, Karen Marie; Tylleskär, Thorkild

  2016-01-01

  The implementation of lifelong antiretroviral treatment (ART) for all pregnant women (Option B+) in Malawi has resulted in a significant increase in the number of HIV-positive pregnant women initiating treatment. However, research has highlighted the challenge of retaining newly initiated women in care. This study explores barriers and facilitators that affect a woman's decision to initiate and to adhere to Option B+. A total of 39 in-depth interviews and 16 focus group discussions were conducted. Eligible women were ≥18 years old, living with HIV and either pregnant and receiving antenatal care from a study site or had delivered a child within the last 18 months, breastfed their child and received services at one of the study sites. Eligible women were identified by healthcare workers (HCWs) in the antenatal clinic and ART unit. Focus groups were also conducted with HCWs employed in these departments. Qualitative data were analyzed using Maxqda version 10 (VERBI Software, Berlin, Germany). The general perception towards the drug regimen used in Option B+ was positive; women reported fewer side effects and acknowledged the positive benefits of ART. Women felt hopeful about prolonging their life and having an HIV-uninfected baby, yet grappled with the fact that ART is a lifelong commitment. Women and HCWs discussed challenges with the counselling services for prevention of mother-to-child HIV transmission under the new Option B+ guidelines, and many women struggled with initiating ART on the same day as learning their HIV status. Women wanted to discuss their circumstances with their husbands first, receive a CD4 count and obtain an HIV test at another facility to confirm their HIV status. HCWs expressed concern that women might just agree to take the drugs to please them. HCWs also discussed concerns around loss to follow-up and drug resistance. Although Option B+ has significantly increased the number of women initiating ART, there are still challenges that need

 3. Prevalence of Intestinal Parasitic Infection among HIV Positive Persons Who Are Naive and on Antiretroviral Treatment in Hiwot Fana Specialized University Hospital, Eastern Ethiopia

  Teklemariam, Zelalem; Abate, Degu; Mitiku, Habtamu; Dessie, Yadeta

  2013-01-01

  Background. Intestinal parasitic infection affects the health and quality of life of people living with HIV. This study was aimed to determine the prevalence of intestinal parasites among HIV positive individuals who are naive and who are on antiretroviral treatment (ART) in Hiwot Fana Specialized University Hospital, Eastern Ethiopia. Methods. A comparative cross-sectional study was conducted on 371 (112 ART-naive group and 259 on ART) HIV positive individuals. Stool specimens were collected...

 4. Social media use and HIV transmission risk behavior among ethnically diverse HIV-positive gay men: results of an online study in three U.S. states.

  Hirshfield, Sabina; Grov, Christian; Parsons, Jeffrey T; Anderson, Ian; Chiasson, Mary Ann

  2015-10-01

  Though Black and Hispanic men who have sex with men (MSM) are at an increased risk for HIV, few HIV risk reduction interventions that target HIV-positive MSM, and even fewer that use technology, have been designed to target these groups. Despite similar rates of social media and technology use across racial/ethnic groups, online engagement of minority MSM for HIV prevention efforts is low. Since minority MSM tend to have less representation in online HIV prevention studies, the goals of this online anonymous study of HIV-positive gay-identified men were to test the feasibility of conducting targeted recruitment by race/ethnicity and sexual orientation, to assess technology and social media use, and to assess global HIV transmission risk. In 2011, an anonymous online survey was conducted among 463 members of an HIV-positive personals website. Emails were sent to a subset of HIV-positive male members who self-identified as gay. While 57 % were White, substantial proportions of participants were Black (20 %) or Hispanic (18 %). Median age was 46 (range 18-79). Men who reported using 3 or more websites or apps to meet sex partners were significantly more likely to report anal intercourse (AOR 4.43, p social media use, and sexual risk among a diverse sample of HIV-positive gay men. Efficacy trials of technology-based HIV prevention interventions targeting high-risk minority HIV-positive MSM are warranted.

 5. Enrolling HIV-positive adolescents in mental health research: A case study reflecting on legal and ethical complexities

  Nataly Woollett

  2017-08-01

  Full Text Available Background. Adolescents living with HIV are an emerging group in the global HIV/AIDS epidemic. Mental health in this population affects HIV care, treatment, consequential morbidity and secondary transmission. There is a paucity of research regarding these youth in South Africa (SA, partly because section 71 of the National Health Act of 2003 (NHA requires parental or guardian’s consent. Objective. To explore legal and ethical issues related to conducting adolescent mental health research in SA. Methods. After obtaining a High Court order permitting research on minors aged <18 years without prior parental or guardian’s consent, we used qualitative and quantitative methods to interview adolescents in five clinics serving HIV-positive adolescents in Johannesburg. Results. Our study enrolled 343 participants; 74% were orphaned and did not have legal guardians, 27% were symptomatic for depression, anxiety or post-traumatic stress disorder, 24% were suicidal, and almost 90% did not feel that they belonged in the family with which they lived. Without court intervention, most of the participants could not have participated in this research because parental consent was impossible to obtain. This case study argues for exceptions to the parental consent requirement, which excludes orphaned and vulnerable children and youth from research. Conclusions. Recommendations are made to promote ethical integrity in conducting mental health research with adolescents. A balance is needed between protecting adolescents from exploitation and permitting access to benefits of research. Requiring parental consent for all research does not necessarily give effect to policy. For the vast majority of SA HIV-positive adolescents, parental consent is not possible. Section 71 of the NHA ought to be amended to facilitate valuable and necessary research concerning HIV-positive orphan children and adolescents.

 6. The Impact of Gender Norms on Condom Use among HIV-Positive Adults in KwaZulu-Natal, South Africa

  Fladseth, Kristin; Gafos, Mitzy; Newell, Marie Louise; McGrath, Nuala

  2015-01-01

  Critical to preventing the spread of HIV is promoting condom use among HIV-positive individuals. Previous studies suggest that gender norms (social and cultural constructions of the ways that women and men are expected to behave) may be an important determinant of condom use. However, the relationship has not been evaluated among HIV-positive women and men in South Africa. We examined gender norms and condom use at last sex among 550 partnerships reported by 530 sexually-active HIV-positive women (372) and men (158) who had sought care, but not yet initiated antiretroviral therapy in a high HIV-prevalence rural setting in KwaZulu-Natal, South Africa between January 2009 and March 2011. Participants enrolled in the cohort study completed a baseline questionnaire that detailed their socio-demographic characteristics, socio-economic circumstances, religion, HIV testing history and disclosure of HIV status, stigma, social capital, gender norms and self-efficacy. Gender norms did not statistically differ between women and men (p = 0.18). Overall, condoms were used at last sex in 58% of partnerships. Although participants disclosed their HIV status in 66% of the partnerships, 60% did not have knowledge of their partner’s HIV status. In multivariable logistic regression, run separately for each sex, women younger than 26 years with more equitable gender norms were significantly more likely to have used a condom at last sex than those of the same age group with inequitable gender norms (OR = 8.88, 95% CI 2.95–26.75); the association between condom use and gender norms among women aged 26+ years and men of all ages was not statistically significant. Strategies to address gender inequity should be integrated into positive prevention interventions, particularly for younger women, and supported by efforts at a societal level to decrease gender inequality. PMID:25853870

 7. Knowledge, attitudes and practices of HIV-positive patients regarding disclosure of HIV results at Betesda Clinic in Namibia

  Penelope Tom

  2013-02-01

  Full Text Available Background: This study examined the practices, knowledge, attitudes, and the reasons for disclosure and non-disclosure of HIV-positive patients with regard to the disclosure of HIV results at Betesda Clinic in Windhoek, Namibia.Objectives: The objectives of the study were to determine knowledge, attitudes, and practices of HIV-positive patients regarding the disclosure of HIV status at Betesda Clinic in Namibia, and to determine the reasons for disclosure and non-disclosure.Methods: This was a cross-sectional descriptive study and 263 HIV-positive patients were enrolled in the study.Results: Analyses revealed that knowledge on disclosure was good, with 68% who thought it was important. The majority (73% have disclosed and 60% disclosed within 1 week of receiving their results. The most common reasons for disclosure were that 32% needed help, 25% wanted his or her partner to go for testing, and 20% wanted to let relatives know. Reasons for non-disclosure were mainly the fear of gossip (79%. Seventy-three per cent had disclosed to their partners, and 23% had disclosed to more than one person. People’s reactions were supportive in 43%, whereas 29% understood, 9% accepted and 6% were angry. Upon disclosure 40% received help, 24% of partners were tested, 23% received psychological support and 5% were stigmatised. Disclosure was higher amongst the married and cohabitating.Conclusion: The attitude was positive with regard to knowledge of disclosure, with most participants thinking that disclosure was important and good. The attitudes and actual practices of disclosure were encouraging; however, people are disclosing only to trustedindividuals in the society and the fear of stigma is still present although the actual stigma was very low.

 8. The impact of gender norms on condom use among HIV-positive adults in KwaZulu-Natal, South Africa.

  Fladseth, Kristin; Gafos, Mitzy; Newell, Marie Louise; McGrath, Nuala

  2015-01-01

  Critical to preventing the spread of HIV is promoting condom use among HIV-positive individuals. Previous studies suggest that gender norms (social and cultural constructions of the ways that women and men are expected to behave) may be an important determinant of condom use. However, the relationship has not been evaluated among HIV-positive women and men in South Africa. We examined gender norms and condom use at last sex among 550 partnerships reported by 530 sexually-active HIV-positive women (372) and men (158) who had sought care, but not yet initiated antiretroviral therapy in a high HIV-prevalence rural setting in KwaZulu-Natal, South Africa between January 2009 and March 2011. Participants enrolled in the cohort study completed a baseline questionnaire that detailed their socio-demographic characteristics, socio-economic circumstances, religion, HIV testing history and disclosure of HIV status, stigma, social capital, gender norms and self-efficacy. Gender norms did not statistically differ between women and men (p = 0.18). Overall, condoms were used at last sex in 58% of partnerships. Although participants disclosed their HIV status in 66% of the partnerships, 60% did not have knowledge of their partner's HIV status. In multivariable logistic regression, run separately for each sex, women younger than 26 years with more equitable gender norms were significantly more likely to have used a condom at last sex than those of the same age group with inequitable gender norms (OR = 8.88, 95% CI 2.95-26.75); the association between condom use and gender norms among women aged 26+ years and men of all ages was not statistically significant. Strategies to address gender inequity should be integrated into positive prevention interventions, particularly for younger women, and supported by efforts at a societal level to decrease gender inequality.

 9. The impact of gender norms on condom use among HIV-positive adults in KwaZulu-Natal, South Africa.

  Kristin Fladseth

  Full Text Available Critical to preventing the spread of HIV is promoting condom use among HIV-positive individuals. Previous studies suggest that gender norms (social and cultural constructions of the ways that women and men are expected to behave may be an important determinant of condom use. However, the relationship has not been evaluated among HIV-positive women and men in South Africa. We examined gender norms and condom use at last sex among 550 partnerships reported by 530 sexually-active HIV-positive women (372 and men (158 who had sought care, but not yet initiated antiretroviral therapy in a high HIV-prevalence rural setting in KwaZulu-Natal, South Africa between January 2009 and March 2011. Participants enrolled in the cohort study completed a baseline questionnaire that detailed their socio-demographic characteristics, socio-economic circumstances, religion, HIV testing history and disclosure of HIV status, stigma, social capital, gender norms and self-efficacy. Gender norms did not statistically differ between women and men (p = 0.18. Overall, condoms were used at last sex in 58% of partnerships. Although participants disclosed their HIV status in 66% of the partnerships, 60% did not have knowledge of their partner's HIV status. In multivariable logistic regression, run separately for each sex, women younger than 26 years with more equitable gender norms were significantly more likely to have used a condom at last sex than those of the same age group with inequitable gender norms (OR = 8.88, 95% CI 2.95-26.75; the association between condom use and gender norms among women aged 26+ years and men of all ages was not statistically significant. Strategies to address gender inequity should be integrated into positive prevention interventions, particularly for younger women, and supported by efforts at a societal level to decrease gender inequality.

 10. Long-term outcomes of oral rehabilitation with dental implants in HIV-positive patients: A retrospective case series.

  Gay-Escoda, C; Pérez-Álvarez, D; Camps-Font, O; Figueiredo, R

  2016-05-01

  The existing information on oral rehabilitations with dental implants in VIH-positive patients is scarce and of poor quality. Moreover, no long-term follow-up studies are available. Hence, the aims of this study were to describe the long-term survival and success rates of dental implants in a group of HIV-positive patients and to identify the most common postoperative complications, including peri-implant diseases. A retrospective case series of HIV-positive subjects treated with dental implants at the School of Dentistry of the University of Barcelona (Spain) was studied. Several clinical parameters were registered, including CD4 cell count, viral load and surgical complications. Additionally, the patients were assessed for implant survival and success rates and for the prevalence of peri-implant diseases. A descriptive statistical analysis of the data was performed. Nine participants (57 implants) were included. The patients' median age was 42 years (IQR=13.5 years). The implant survival and success rates were 98.3% and 68.4%, respectively, with a mean follow-up of 77.5 months (SD=16.1 months). The patient-based prevalence of peri-implant mucositis and peri-implantitis were 22.2% and 44.4% respectively at the last appointment. Patients that attended regular periodontal maintenance visits had significantly less mean bone loss than non-compliant patients (1.3 mm and 3.9 mm respectively). Oral rehabilitation with dental implants in HIV-positive patients seems to provide satisfactory results. In order to reduce the considerably high prevalence of peri-implant diseases, strict maintenance programmes must be implemented.

 11. Screening, prevalence, and risk factors for cervical lesions among HIV positive and HIV negative women in Swaziland

  Pauline E. Jolly

  2017-02-01

  Full Text Available Abstract Background Cervical Cancer (CC is the number one cancer among women in sub-Saharan Africa. Although CC is preventable, most women in developing countries do not have access to screening. Methods This cross-sectional study was conducted to determine the prevalence and risk factors for cervical lesions using visual inspection with acetic acid (VIA among 112 HIV positive and 161 negative women aged 18–69 years. Results The presence of cervical lesions was greater among HIV positive (22.9% than HIV negative women (5.7%; p < 0.0001. In logistic models, the risk of cervical lesions among HIV positive women was 5.24 times higher when adjusted by age (OR 5.24, CI 2.31–11.88, and 4.06 times higher in a full model (OR 4.06, CI 1.61–10.25, than among HIV negative women. In the age-adjusted model women who had ≥2 lifetime sexual partners were 3 times more likely (OR 3.00, CI 1.02–8.85 to have cervical lesions compared to women with one lifetime partner and the odds of cervical lesions among women with a history of STIs were 2.16 greater (OR 2.16, CI 1.04–4.50 than among women with no previous STI. In the fully adjusted model women who had a previous cervical exam were 2.5 times more likely (OR 2.53, CI 1.06–6.05 to have cervical lesions than women who had not. Conclusions The high prevalence of HIV infection and the strong association between HIV and cervical lesions highlight the need for substantial scale-up of cervical screening to decrease the rate of CC in Swaziland.

 12. Conceptualisations of masculinity and self-reported medication adherence among HIV-positive Latino men in Los Angeles, California, USA.

  Galvan, Frank H; Bogart, Laura M; Wagner, Glenn J; Klein, David J; Chen, Ying-Tung

  2014-06-01

  HIV-positive Latino men have been found to have poorer medication adherence compared to Whites. This study sought to identify how cultural conceptualisations of masculinity are associated with self-reported medication adherence among Latino men. A total of 208 HIV-positive men reported the number of doses of antiretroviral medication missed in the previous seven days (dichotomised at 100% adherence versus less). Conceptualisations of masculinity consisted of traditional machismo (e.g., power and aggressive attitudes, which are normally associated with negative stereotypes of machismo) and caballerismo (e.g., fairness, respect for elders and the importance of family). Multivariate logistic regression was used to identify factors associated with adherence. The mean adherence was 97% (SD = 6.5%; range = 57-100%). In all, 77% of the participants reported 100% adherence in the previous seven days. Caballerismo was associated with a greater likelihood (OR = 1.77; 95% CI: 1.08-2.92; p = 0.03) and machismo with a lower likelihood (OR = 0.60; 95% CI: 0.38-0.95; p = 0.03) of medication adherence. In addition, higher medication side-effects were found to be associated with a lower likelihood (OR = 0.59; 95% CI: 0.43-0.81; p = 0.001) of medication adherence. These findings reinforce the importance of identifying cultural factors that may affect medication adherence among HIV-positive Latino men resident in the USA.

 13. Closing the gap: increases in life expectancy among treated HIV-positive individuals in the United States and Canada.

  Hasina Samji

  Full Text Available Combination antiretroviral therapy (ART has significantly increased survival among HIV-positive adults in the United States (U.S. and Canada, but gains in life expectancy for this region have not been well characterized. We aim to estimate temporal changes in life expectancy among HIV-positive adults on ART from 2000-2007 in the U.S. and Canada.Participants were from the North American AIDS Cohort Collaboration on Research and Design (NA-ACCORD, aged ≥20 years and on ART. Mortality rates were calculated using participants' person-time from January 1, 2000 or ART initiation until death, loss to follow-up, or administrative censoring December 31, 2007. Life expectancy at age 20, defined as the average number of additional years that a person of a specific age will live, provided the current age-specific mortality rates remain constant, was estimated using abridged life tables.The crude mortality rate was 19.8/1,000 person-years, among 22,937 individuals contributing 82,022 person-years and 1,622 deaths. Life expectancy increased from 36.1 [standard error (SE 0.5] to 51.4 [SE 0.5] years from 2000-2002 to 2006-2007. Men and women had comparable life expectancies in all periods except the last (2006-2007. Life expectancy was lower for individuals with a history of injection drug use, non-whites, and in patients with baseline CD4 counts <350 cells/mm(3.A 20-year-old HIV-positive adult on ART in the U.S. or Canada is expected to live into their early 70 s, a life expectancy approaching that of the general population. Differences by sex, race, HIV transmission risk group, and CD4 count remain.

 14. Predictive and prognostic properties of TB-LAM among HIV-positive patients initiating ART in Johannesburg, South Africa.

  d'Elia, Alexander; Evans, Denise; McNamara, Lynne; Berhanu, Rebecca; Sanne, Ian; Lönnermark, Elisabet

  2015-01-01

  While the diagnostic properties of the TB LAM urine assay (LAM) have been well-described, little is known about its predictive and prognostic properties at ART initiation in a routine clinic setting. We describe the predictive and prognostic properties of LAM in HIV-positive patients initiating ART at an urban hospital in Johannesburg, South Africa. Retrospective study of HIV-positive adults (>18 years) who initiated standard first-line ART between February 2012 and April 2013 and had a LAM test at initiation. In HIV-positive patients with no known TB at ART initiation, we assessed the sensitivity, specificity and positive/negative likelihood ratios of LAM to predict incident TB within 6 months of ART initiation. In addition, in patients with a TB diagnosis and on TB treatment ART initiation, we measured the CD4 response at 6 months on ART. Of the 274 patients without TB at ART initiation, 65% were female with median CD4 count of 213 cells/mm(3). Among the 14 (5.1%) patients who developed active TB, none were urine LAM +ve at baseline. LAM had poor sensitivity (0.0% 95% CI 0.00-23.2) to predict incident TB within 6 months of initiation. We analyzed 22 patients with a confirmed TB diagnosis at initiation separately. Of these, LAM +ve patients (27%) showed lower CD4 gains compared to LAM negative patients (median increase 103 vs 199 cells/mm(3); p = 0.08). LAM has limited value for accurately predicting incident TB in patients with higher CD4 counts after ART initiation. LAM may help identify TB/HIV co-infected patients at ART initiation who respond more slowly to treatment and require targeted interventions to improve treatment outcomes. Larger studies with longer patient follow-up are needed.

 15. Atypical squamous cells, cannot exclude high grade squamous intraepithelial (ASC-H in HIV-positive women

  Michelow Pam

  2010-01-01

  Full Text Available Objective: South Africa has very high rates of both HIV infection and cervical pathology. The management of ASC-H is colposcopy and directed biopsy, but with so many women diagnosed with HSIL and a dearth of colposcopy centres in South Africa, women with cytologic diagnosis of ASC-H may not be prioritized for colposcopy. The aim of this study was to determine if HIV-positive women with a cytologic diagnosis of ASC-H should undergo immediate colposcopy or whether colposcopy can be delayed, within the context of an underfunded health care setting with so many competing health needs. Materials and Methods: A computer database search was performed from the archives of an NGO-administered clinic that offers comprehensive HIV care. All women with a cytologic diagnosis of ASC-H on cervical smears from September 2005 until August 2009 were identified. Histologic follow up was sought in all patients. Results: A total of 2111 cervical smears were performed and 41 diagnosed as ASC-H (1.94%. No histologic follow up data was available in 15 cases. Follow up histologic results were as follows: three negative (11.5%, five koilocytosis and/ or CIN1 (19.2%, ten CIN2 (38.5% and eight CIN3 (30.8%. There were no cases of invasive carcinoma on follow up. Conclusion: The current appropriate management of HIV-positive women in low-resource settings with a diagnosis of ASC-H on cervical smear is colposcopy, despite the costs involved. In the future and if cost-effective in developing nations, use of novel markers may help select which HIV-positive women can be managed conservatively and which ones referred for more active treatment. More research in this regard is warranted.

 16. Genetic polymorphisms associated with fatty liver disease and fibrosis in HIV positive patients receiving combined antiretroviral therapy (cART)

  Luda, Carolin; Schwarze-Zander, Carolynne; Boesecke, Christoph; Hansel, Cordula; Nischalke, Hans-Dieter; Lutz, Philipp; Mohr, Raphael; Wasmuth, Jan-Christian; Strassburg, Christian P.; Trebicka, Jonel; Rockstroh, Jürgen Kurt; Spengler, Ulrich

  2017-01-01

  Hepatic steatosis can occur with any antiretroviral therapy (cART). Although single nucleotide polymorphisms (SNPs) have been identified to predispose to alcoholic and non-alcoholic fatty liver disease, their role for treatment-associated steatosis in HIV-positive patients remains unclear. We determined the frequency of PNPLA3 (rs738409), CSPG3/NCAN (rs2228603), GCKR (rs780094), PPP1R3B (rs4240624), TM6SF (rs8542926), LYPLAL1 (rs12137855) and MBOAT7 (rs626283) by RT-PCR in 117 HIV-positive patients on cART and stratified participants based on their “controlled attenuation parameter” (CAP) into probable (CAP: 215–300 dB/m) and definite (CAP >300 dB/m) hepatic steatosis. We analyzed CAP values and routine metabolic parameters according to the allele frequencies. Sixty-five (55.6%) and 13 (11.1%) patients were allocated to probable and definite steatosis. CAP values (p = 0.012) and serum triglycerides (p = 0.043) were increased in carriers of the GCKR (rs780094) A allele. Cox logistic regression identified triglycerides (p = 0.006), bilirubin (p = 0.021) and BMI (p = 0.068), but not the genetic parameters as risk factors for the occurrence of hepatic steatosis. Taken together, according to the limited sample size, this exploratory study generates the hypothesis that genetic polymorphisms seem to exert minor effects on the risk for fatty liver disease in HIV-positive patients on cART. Nevertheless, SNPs may modify metabolic complications once metabolic abnormalities have developed. Hence, subsequent analysis of a larger cohort is needed. PMID:28594920

 17. Respiratory Failure Associated with the Lipodystrophy Syndrome in an HIV-Positive Patient with Compromised Lung Function

  Natasha Press

  2001-01-01

  Full Text Available Protease inhibitors, used as treatment in human immunodeficiency virus (HIV infection, are associated with a syndrome of peripheral lipodystrophy, central adiposity, hyperlipidemia and insulin resistance. An HIV-positive patient with chronic obstructive pulmonary disease is presented who developed the lipodystrophy syndrome that is associated with the use of protease inhibitors. It is postulated that the lipodystrophy syndrome further compromised his lung function, leading to respiratory failure. Patients who have pulmonary disease and are taking protease inhibitors require monitoring of clinical status and pulmonary function tests.

 18. Incidence and predictors of pregnancy among a cohort of HIV-positive women initiating antiretroviral therapy in Mbarara, Uganda.

  Angela Kaida

  Full Text Available Many people living with HIV in sub-Saharan Africa desire biological children. Implementation of HIV prevention strategies that support the reproductive goals of people living with HIV while minimizing HIV transmission risk to sexual partners and future children requires a comprehensive understanding of pregnancy in this population. We analyzed prospective cohort data to determine pregnancy incidence and predictors among HIV-positive women initiating antiretroviral therapy (ART in a setting with high HIV prevalence and fertility.Participants were enrolled in the Uganda AIDS Rural Treatment Outcomes (UARTO cohort of HIV-positive individuals initiating ART in Mbarara. Bloodwork (including CD4 cells/mm(3, HIV viral load and questionnaires (including socio-demographics, health status, sexual behavior, partner dynamics, HIV history, and self-reported pregnancy were completed at baseline and quarterly. Our analysis includes 351 HIV-positive women (18-49 years who enrolled between 2005-2011. We measured pregnancy incidence by proximal and distal time relative to ART initiation and used multivariable Cox proportional hazards regression analysis (with repeated events to identify baseline and time-dependent predictors of pregnancy post-ART initiation.At baseline (pre-ART initiation, median age was 33 years [IQR: 27-37] and median prior livebirths was four [IQR: 2-6]. 38% were married with 61% reporting HIV-positive spouses. 73% of women had disclosed HIV status to a primary sexual partner. Median baseline CD4 was 137 cells/mm(3 [IQR: 81-207]. At enrolment, 9.1% (31/342 reported current pregnancy. After ART initiation, 84 women experienced 105 pregnancies over 3.8 median years of follow-up, yielding a pregnancy incidence of 9.40 per 100 WYs. Three years post-ART initiation, cumulative probability of at least one pregnancy was 28% and independently associated with younger age (Adjusted Hazard Ratio (AHR: 0.89/year increase; 95%CI: 0.86-0.92 and HIV

 19. Diagnosis of pulmonary infection with Toxoplasma gondii in immunocompromised HIV-positive patients by real-time PCR

  Petersen, E.; Edvinsson, B.; Lundgren, Bettina

  2006-01-01

  . In positive samples, the genotype of the parasite was determined by sequence analysis of the GRA6 gene. Positive results were achieved for 2% (7/332) of the samples tested. Genotyping was possible in two samples and revealed GRA6 type II T. gondii. PCR for detecting T. gondii in BAL samples should...... be performed in all immunosuppressed HIV-positive patients with symptoms of a systemic infection of unknown etiology. Trimethoprim-sulfamethoxazole prophylaxis does not exclude concomitant infection with T. gondii....

 20. Bilateral axillary masses mimicking as accessory breast with multiple fibroadenoma and bilateral gigantomastia in HIV-positive patient.

  Singh, Saumya; Mishra, Anand K; Tewari, S; Kumar, Sanjeev

  2013-06-24

  Accessory breast is a rare entity that can present as asymptomatic masses or can cause symptoms like heaviness, pain, restriction of arm movement and limitation in daily pursuits with allied apprehension and anxiety for the patient. We present a case of bilateral axillary masses mimicking as accessory breast with multiple fibroadenoma in a 28 years, nulliparous, Indian woman who is HIV positive, which proves to be a diagnostic dilemma. Excisional biopsy was diagnostic. The rarity of such cases imposes challenges on the management in terms of diagnosis, prognosis and therapeutic options.

 1. Perceptions of HIV-related health services in Zambia for people with disabilities who are HIV-positive

  Nixon, Stephanie A; Cameron, Cathy; Hanass-Hancock, Jill; Simwaba, Phillimon; Solomon, Patricia E; Bond, Virginia A; Menon, Anitha; Richardson, Emma; Stevens, Marianne; Zack, Elisse

  2014-01-01

  Introduction Despite the emerging body of literature on increased vulnerability to HIV among people with disabilities (PWDs), there is a dearth of evidence related to experiences of PWDs who have become HIV-positive. This priority was identified by a disability advocacy organization in Lusaka, Zambia, where the prevalence of HIV and of disability is each approximately 15%. The purpose of this study was to explore perceptions and experiences of HIV-related health services for PWDs who are also living with HIV in Lusaka, Zambia. Methods This qualitative, interpretive study involved in-depth, semi-structured, one-on-one interviews with two groups of participants in Lusaka, Zambia: 21 PWDs who had become HIV-positive, and 11 people working in HIV and/or disability. PWDs had physical, hearing, visual and/or intellectual impairments. Interviews were conducted in English, Nyanja, Bemba or Zambian sign language. Descriptive and thematic analyses were conducted by a multidisciplinary, international research team. Results Participants described their experiences with HIV-related health services in terms of the challenges they faced. In particular, they encountered three main challenges while seeking care and treatment: (1) disability-related discrimination heightened when seeking HIV services, (2) communication barriers and related concerns with confidentiality, and (3) movement and mobility challenges related to seeking care and collecting antiretroviral therapy. These experiences were further shaped by participants’ profound concerns about poverty and unmet basic needs. Discussion This study demonstrates how PWDs who are HIV-positive have the same HIV care, treatment and support needs as able-bodied counterparts, but face avoidable barriers to care. Many challenges mirror concerns identified with HIV prevention, suggesting that efforts to promote inclusion and reduce stigma could have widespread benefits. Conclusions Despite the growing body of literature on increased

 2. Testing Comprehensive Models of Disclosure of Sexual Orientation in HIV-Positive Latino Men Who Have Sex with Men (MSM)

  Lechuga, Julia; Zea, María Cecilia

  2012-01-01

  Individuals who disclose their sexual orientation are more likely to also disclose their HIV status. Disclosure of HIV-serostatus is associated with better health outcomes. The goal of this study was to build and test comprehensive models of sexual orientation that included 8 theory-informed predictors of disclosure to mothers, fathers, and closest friends in a sample of HIV-positive Latino gay and bisexual men. US acculturation, gender non-conformity to hegemonic masculinity in self-presentation, comfort with sexual orientation, gay community involvement, satisfaction with social support, sexual orientation and gender of the closest friend emerged as significant predictors of disclosure of sexual orientation. PMID:22690708

 3. The Role of Mediators in the Indirect Effects of Religiosity on Therapeutic Compliance in African Migrant HIV-Positive Patients.

  Mambet Doue, Constance; Roussiau, Nicolas

  2016-12-01

  This research investigates the indirect effects of religiosity (practice and belief) on therapeutic compliance in 81 HIV-positive patients who are migrants from sub-Saharan Africa (23 men and 58 women). Using analyses of mediation and standard multiple regression, including a resampling procedure by bootstrapping, the role of these mediators (magical-religious beliefs and nonuse of toxic substances) was tested. The results show that, through magical-religious beliefs, religiosity has a negative indirect effect, while with the nonuse of toxic substances, religious practice has a positive indirect effect. Beyond religiosity, the role of mediators is highlighted in the interaction with therapeutic compliance.

 4. Perceptions of HIV-related health services in Zambia for people with disabilities who are HIV-positive.

  Nixon, Stephanie A; Cameron, Cathy; Hanass-Hancock, Jill; Simwaba, Phillimon; Solomon, Patricia E; Bond, Virginia A; Menon, Anitha; Richardson, Emma; Stevens, Marianne; Zack, Elisse

  2014-01-01

  Despite the emerging body of literature on increased vulnerability to HIV among people with disabilities (PWDs), there is a dearth of evidence related to experiences of PWDs who have become HIV-positive. This priority was identified by a disability advocacy organization in Lusaka, Zambia, where the prevalence of HIV and of disability is each approximately 15%. The purpose of this study was to explore perceptions and experiences of HIV-related health services for PWDs who are also living with HIV in Lusaka, Zambia. This qualitative, interpretive study involved in-depth, semi-structured, one-on-one interviews with two groups of participants in Lusaka, Zambia: 21 PWDs who had become HIV-positive, and 11 people working in HIV and/or disability. PWDs had physical, hearing, visual and/or intellectual impairments. Interviews were conducted in English, Nyanja, Bemba or Zambian sign language. Descriptive and thematic analyses were conducted by a multidisciplinary, international research team. Participants described their experiences with HIV-related health services in terms of the challenges they faced. In particular, they encountered three main challenges while seeking care and treatment: (1) disability-related discrimination heightened when seeking HIV services, (2) communication barriers and related concerns with confidentiality, and (3) movement and mobility challenges related to seeking care and collecting antiretroviral therapy. These experiences were further shaped by participants' profound concerns about poverty and unmet basic needs. This study demonstrates how PWDs who are HIV-positive have the same HIV care, treatment and support needs as able-bodied counterparts, but face avoidable barriers to care. Many challenges mirror concerns identified with HIV prevention, suggesting that efforts to promote inclusion and reduce stigma could have widespread benefits. Despite the growing body of literature on increased risk of exposure to HIV among HIV-negative PWDs, this is

 5. Incidence and Predictors of Pregnancy among a Cohort of HIV-Positive Women Initiating Antiretroviral Therapy in Mbarara, Uganda

  Kaida, Angela; Matthews, Lynn T.; Kanters, Steve; Kabakyenga, Jerome; Muzoora, Conrad; Mocello, A. Rain; Martin, Jeffrey N.; Hunt, Peter; Haberer, Jessica; Hogg, Robert S.; Bangsberg, David R.

  2013-01-01

  Objective Many people living with HIV in sub-Saharan Africa desire biological children. Implementation of HIV prevention strategies that support the reproductive goals of people living with HIV while minimizing HIV transmission risk to sexual partners and future children requires a comprehensive understanding of pregnancy in this population. We analyzed prospective cohort data to determine pregnancy incidence and predictors among HIV-positive women initiating antiretroviral therapy (ART) in a setting with high HIV prevalence and fertility. Methods Participants were enrolled in the Uganda AIDS Rural Treatment Outcomes (UARTO) cohort of HIV-positive individuals initiating ART in Mbarara. Bloodwork (including CD4 cells/mm3, HIV viral load) and questionnaires (including socio-demographics, health status, sexual behavior, partner dynamics, HIV history, and self-reported pregnancy) were completed at baseline and quarterly. Our analysis includes 351 HIV-positive women (18–49 years) who enrolled between 2005–2011. We measured pregnancy incidence by proximal and distal time relative to ART initiation and used multivariable Cox proportional hazards regression analysis (with repeated events) to identify baseline and time-dependent predictors of pregnancy post-ART initiation. Results At baseline (pre-ART initiation), median age was 33 years [IQR: 27–37] and median prior livebirths was four [IQR: 2–6]. 38% were married with 61% reporting HIV-positive spouses. 73% of women had disclosed HIV status to a primary sexual partner. Median baseline CD4 was 137 cells/mm3 [IQR: 81–207]. At enrolment, 9.1% (31/342) reported current pregnancy. After ART initiation, 84 women experienced 105 pregnancies over 3.8 median years of follow-up, yielding a pregnancy incidence of 9.40 per 100 WYs. Three years post-ART initiation, cumulative probability of at least one pregnancy was 28% and independently associated with younger age (Adjusted Hazard Ratio (AHR): 0.89/year increase; 95%CI: 0

 6. Sexual health and socioeconomic-related factors among HIV-positive men who have sex with men in Puerto Rico.

  Rodríguez-Díaz, Carlos E; Jovet-Toledo, Gerardo G; Ortiz-Sánchez, Edgardo J; Rodríguez-Santiago, Edda I; Vargas-Molina, Ricardo L

  2015-10-01

  Most of the research among HIV-positive populations has been approached from behavioral risk models. This is particularly true for those otherwise socially vulnerable groups like men who have sex with men (MSM). As a response to this pattern, we examined data from an ongoing health promotion research being conducted in Puerto Rico (PR). The study is limited to HIV-positive MSM and consists of the participation in a survey interview that includes domains used to assess indicators of socio-economic-related factors (age, educational level, employment, religion, and partnership status) and sexual health (sexual satisfaction, condom use, and sexual health knowledge(SHK)). Participants reported a relatively high level (75 %) of sexual satisfaction and inconsistent condom use (50.9 % reported always using a condom). A deficient (61 %) SHK was also reported. In multivariate analyses, a higher educational level was associated with higher sexual satisfaction (aβ = 3.223; 95 % CI 0.291-6.156) and higher levels of SHK (aβ = 1.328; 95 % CI 0.358-2.297), while unemployment was associated with less condom use (aOR 0.314; 95 % CI 0.122-0.810). Not having a primary sexual partner was associated with less sexual satisfaction (aβ = -3.871; 95 % CI -7.534-0.208) and more condom use (aOR 4.292; 95 % CI 1.310-14.068). Findings support the notion that men of a disadvantaged socioeconomic position may have a poorer sexual health status; with a lower level of education and unemployment leading this disparity. Findings also evidence that partnership status may have a role in the sexual health of HIV-positive MSM. To our knowledge, this is the first comprehensive analysis of sexual health and socioeconomic indicators among Hispanic/Latino HIV-positive MSM in PR and in the Caribbean. Findings provide valuable information to address the sexual health needs of an underserved population.

 7. The HIV Prison Paradox: Agency and HIV-Positive Women's Experiences in Jail and Prison in Alabama.

  Sprague, Courtenay; Scanlon, Michael L; Radhakrishnan, Bharathi; Pantalone, David W

  2017-08-01

  Incarcerated women face significant barriers to achieve continuous HIV care. We employed a descriptive, exploratory design using qualitative methods and the theoretical construct of agency to investigate participants' self-reported experiences accessing HIV services in jail, in prison, and post-release in two Alabama cities. During January 2014, we conducted in-depth interviews with 25 formerly incarcerated HIV-positive women. Two researchers completed independent coding, producing preliminary codes from transcripts using content analysis. Themes were developed iteratively, verified, and refined. They encompassed (a) special rules for HIV-positive women: isolation, segregation, insults, food rationing, and forced disclosure; (b) absence of counseling following initial HIV diagnosis; and (c) HIV treatment impediments: delays, interruption, and denial. Participants deployed agentic strategies of accommodation, resistance, and care-seeking to navigate the social world of prison and HIV services. Findings illuminate the "HIV prison paradox": the chief opportunities that remain unexploited to engage and re-engage justice-involved women in the HIV care continuum.

 8. Knowledge, attitudes and practices of HIV-positive patients regarding disclosure of HIV results at Betesda Clinic in Namibia

  Penelope Tom

  2013-02-01

  Objectives: The objectives of the study were to determine knowledge, attitudes, and practices of HIV-positive patients regarding the disclosure of HIV status at Betesda Clinic in Namibia, and to determine the reasons for disclosure and non-disclosure. Methods: This was a cross-sectional descriptive study and 263 HIV-positive patients were enrolled in the study. Results: Analyses revealed that knowledge on disclosure was good, with 68% who thought it was important. The majority (73% have disclosed and 60% disclosed within 1 week of receiving their results. The most common reasons for disclosure were that 32% needed help, 25% wanted his or her partner to go for testing, and 20% wanted to let relatives know. Reasons for non-disclosure were mainly the fear of gossip (79%. Seventy-three per cent had disclosed to their partners, and 23% had disclosed to more than one person. People’s reactions were supportive in 43%, whereas 29% understood, 9% accepted and 6% were angry. Upon disclosure 40% received help, 24% of partners were tested, 23% received psychological support and 5% were stigmatised. Disclosure was higher amongst the married and cohabitating. Conclusion: The attitude was positive with regard to knowledge of disclosure, with most participants thinking that disclosure was important and good. The attitudes and actual practices of disclosure were encouraging; however, people are disclosing only to trusted individuals in the society and the fear of stigma is still present although the actual stigma was very low.

 9. Factors Associated with Delayed Enrollment in HIV Medical Care among HIV-Positive Individuals in Odessa Region, Ukraine.

  Neduzhko, Oleksandr; Postnov, Oleksandr; Perehinets, Ihor; DeHovitz, Jack; Joseph, Michael; Odegaard, David; Kaplan, Robert; Kiriazova, Tetiana

  In Ukraine, about one-third of identified HIV-positive individuals are not connected to care. We conducted a cross-sectional survey (n = 200) among patients registered at Odessa AIDS centers in October to December 2011. Factors associated with delayed enrollment in HIV care (>3 months since positive HIV test) were evaluated using logistic regression. Among study participants (mean age 35 ± 8.2 years, 47.5% female, 42.5% reported history of injecting drugs), 55% delayed HIV care enrollment. Odds of delayed enrollment were higher for those with lower educational attainment (adjusted odds ratio [aOR]: 2.65, 95% confidence interval [CI]: 1.04-6.76), not feeling ill (aOR: 2.98, 95% CI: 1.50-5.93), or not having time to go to the AIDS center (aOR: 3.89, 95% CI: 1.39-10.89); injection drug use was not associated with delayed enrollment. Programs linking HIV-positive individuals to specialized care should address enrollment barriers and include education on HIV care benefits and case management for direct linkage to care. HIV testing and treatment should be coupled to ensure a continuum of care.

 10. [Frequency of intestinal microsporidian infections in HIV-positive patients, as diagnosis by quick hot Gram chromotrope staining and PCR].

  Botero, Jorge H; Montoya, Martha Nelly; Vanegas, Adriana Lucía; Díaz, Abel; Navarro-i-Martínez, Luis; Bornay, Fernando Jorge; Izquierdo, Fernando; del Aguila, Carmen; Agudelo, Sonia del Pilar

  2004-12-01

  Microsporidia are intracellular obligate parasites, today mainly associated with diarrhea in AIDS patients. Microsporidia prevalence ranges from 8% to 52% in different countries, as evaluated by several diagnostic methods, such as the stain test and PCR. In Medellín, Colombia, its frequency is unknown, and hence, a study was undertaken to determine the frequency of intestinal microsporidiosis in HIV patients, by means of the quick-hot Gram chromotrope test and the PCR. A prospective and descriptive study of an intentional population of all HIV-positive patients was sent to the Grupo Interdisciplinario para el Estudio de las Parasitosis Intestinales laboratory by institutions treating the HIV-positive patients of Medellín between August 2001 and September 2002. The clinical-epidemiological survey included a serial stool test with direct concentration and special stains for coccidiae and intestinal microsporidia. In addition, counts of lymphocytes TCD4+ and viral load were requested. One hundred and three patients with ages ranging from 2-74 years were evaluated. Seventy percent presented with diarrhea--mostly in men (83.5%). The overall frequency of intestinal microsporidiosis was 3.9% and that of other intestinal parasitic infections was 39.8%. Three of the four patients positive for microsporida were infected with Enterocytozoon bieneusi and one with Encephalitozoon intestinalis. The microsporidiosis frequency was relatively low with 3 of the 4 cases associated with protracted diarrhea, counts of LTCD4+ below 100 cel/microl and viral loads up to 100,000 copies.

 11. Methamphetamine use among newly diagnosed HIV-positive young men in North Carolina, United States, from 2000 to 2005.

  Christopher B Hurt

  2010-06-01

  Full Text Available Methamphetamine (MA is a new arrival to the Southeastern United States (US. Incidence of HIV is also increasing regionally, but data are limited regarding any association between this trend and MA use. We examined behavioral data from North Carolina (NC residents newly diagnosed with HIV, collected by the Department of Health between 2000-2005.Among 1,460 newly diagnosed HIV-positive young men, an increasing trend was seen from 2000-2005 in MA use (p = 0.01, total n = 20. In bivariate analyses, users of MA had significantly greater odds of reporting other substance use, including alcohol, powder or crack cocaine, marijuana, and methylenedioxymethamphetamine (MDMA, "ecstasy". They were also more likely to have reported sexual activity while traveling outside NC; sex with anonymous partners; and previous HIV testing. In a predictive model, MA use had a negative association with nonwhite race, and strong positive associations with powder cocaine, "ecstasy," or intravenous drug use and being a university student.Similar to trends seen in more urban parts of the US, MA use among newly diagnosed, HIV-positive young men is increasing in NC. These data are among the first to demonstrate this relationship in a region with a burgeoning epidemic of MA use. Opportunities exist for MA-related HIV risk-reduction interventions whenever young men intersect the healthcare system.

 12. Overcoming Barriers to Family Planning through Integration: Perspectives of HIV-Positive Men in Nyanza Province, Kenya

  Rachel L. Steinfeld

  2013-01-01

  Full Text Available This study explored barriers to and facilitators of using family planning services among HIV-positive men in Nyanza Province, Kenya. From May to June 2010, in-depth interviews were conducted with 30 men receiving care at 15 HIV clinics. The key barriers to the use of family planning included concerns about side effects of contraceptives, lack of knowledge about contraceptive methods, myths and misconceptions including fear of infertility, structural barriers such as staffing shortages at HIV clinics, and a lack of male focus in family planning methods and service delivery. The integration of family planning into HIV clinics including family planning counseling and education was cited as an important strategy to improve family planning receptivity among men. Integrating family planning into HIV services is a promising strategy to facilitate male involvement in family planning. Integration needs to be rigorously evaluated in order to measure its impact on unmet need for contraception among HIV-positive women and their partners and assure that it is implemented in a manner that engages both men and women.

 13. HIV Positive Diagnosis During Pregnancy Increases Risk of IPV Postpartum Among Women with No History of IPV in Their Relationship.

  Groves, Allison K; Reyes, H Luz McNaughton; Moodley, Dhayendre; Maman, Suzanne

  2017-07-24

  There has been limited study of whether and for whom physical intimate partner violence (IPV) is a consequence of an HIV-positive diagnosis. Per the diathesis stress model, the consequences of HIV infection may be worse for women with a history of IPV. We hypothesize that the positive association between HIV diagnosis in pregnancy and postpartum IPV will be exacerbated for women with a history of IPV. Data come from a prospective cohort study with 1015 participants who completed a baseline antenatal and 9-month postpartum visit. Using logistic regression analyses, we found a statistically significant interaction between HIV diagnosis, history of IPV and postpartum IPV (AOR: 0.40, 95% CI 0.17-0.96). The findings were in the opposite direction as expected: HIV-diagnosis was not associated with IPV for women with a history of IPV (AOR: 2.17, 95% CI 1.06, 4.42). However, HIV-positive women without a history of IPV faced more than two times the risk of incident postpartum IPV than HIV-negative women (AOR: 2.17, 95% CI 1.06, 4.42). Interventions to reduce incident and ongoing IPV during the perinatal period are needed.

 14. Cause-Specific Mortality in HIV-Positive Patients Who Survived Ten Years after Starting Antiretroviral Therapy

  Trickey, Adam; May, Margaret T; Vehreschild, Jorg-Janne

  2016-01-01

  OBJECTIVES: To estimate mortality rates and prognostic factors in HIV-positive patients who started combination antiretroviral therapy between 1996-1999 and survived for more than ten years. METHODS: We used data from 18 European and North American HIV cohort studies contributing to the Antiretro......OBJECTIVES: To estimate mortality rates and prognostic factors in HIV-positive patients who started combination antiretroviral therapy between 1996-1999 and survived for more than ten years. METHODS: We used data from 18 European and North American HIV cohort studies contributing...... to the Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration. We followed up patients from ten years after start of combination antiretroviral therapy. We estimated overall and cause-specific mortality rate ratios for age, sex, transmission through injection drug use, AIDS, CD4 count and HIV-1 RNA. RESULTS: During 50,593 person...... years 656/13,011 (5%) patients died. Older age, male sex, injecting drug use transmission, AIDS, and low CD4 count and detectable viral replication ten years after starting combination antiretroviral therapy were associated with higher subsequent mortality. CD4 count at ART start did not predict...

 15. Altered brain functions in HIV positive patients free of HIV- associated neurocognitive disorders: A MRI study during unilateral hand movements

  Jing Zhao

  2015-03-01

  Full Text Available This paper aimed to investigate the brain activity of human immunodeficiency virus (HIV positive patients with normal cognition during unilateral hand movement and whether highly active antiretroviral therapy (HAART could affect the brain function. Functional magnetic resonance imaging (fMRI was performed for 60 HIV positive (HIV+ subjects and −42 healthy age-matched right-handed control subjects. Each subject was evaluated by the neuropsychological test and examined with fMRI during left and right hand movement tasks. HIV+ subjects showed greater activation in anterior cingulum, precuneus, occipital lobes, ipsilateral postcentral gyrus and contralateral cerebellum compared with control group during right hand movement task. However, during left hand movement no statistically significant difference was detected between these two groups. HAART medication for HIV+ subjects lowered the increased activity to normal level. Meanwhile patients receiving the regimen of zidovudine, lamivudine and efavirenz showed lower activity at bilateral caudate and ipsilateral inferior frontal gyrus in comparison with subjects receiving other HAART regimens. Therefore, HIV+ subjects demonstrated brain asymmetry in motor cortex, with increased activity present during right hand movement but absent during left hand movement. HAART proves effective in HIV+ subjects even with normal cognition and the specific regimen of HAART could prevent cerebral abnormal functions. Meanwhile, this study validates that during motor tasks, fMRI can detect the brain signal changes prior to the occurrences of other HIV- associated dysfunctions.

 16. Motivational Interviewing Targeting Risky Sex in HIV-Positive Young Thai Men Who Have Sex with Men

  Rongkavilit, Chokechai; Wang, Bo; Naar-King, Sylvie; Bunupuradah, Torsak; Parsons, Jeffrey T.; Panthong, Apirudee; Koken, Juline A.; Saengcharnchai, Pichai; Phanuphak, Praphan

  2014-01-01

  Motivational interviewing (MI) has been shown to reduce sexual risks among HIV-positive men who have sex with men (HMSM) in the U.S. We conducted a randomized trial of Healthy Choices, a 4-session MI intervention, targeting sexual risks among 110 HIV-positive youth ages 16–25 years in Thailand. Risk assessments were conducted at baseline, 1 month, and 6 months post-intervention. This report presents the analysis of 74 HMSM in the study. There were 37 HMSM in the Intervention group and 37 in the control group. The proportions of participants having anal sex and having sex with either HIV-uninfected or unknown partners in past 30 days were significantly lower in Intervention group than in control group at 6 months post-intervention (38% vs. 65%, p = .04; and 27% vs. 62%, p Thai HMSM was associated with sexual risk reduction. Improvements in mental health and HIV stigma were noted in Intervention group. Healthy Choices is a promising behavioral intervention and should be further developed to serve the needs of young HMSM in resource-limited countries. PMID:24668304

 17. Rates of sexual history taking and screening in HIV-positive men who have sex with men.

  MacRae, Alasdair; Lord, Emily; Forsythe, Annabel; Sherrard, Jackie

  2017-03-01

  A case note audit was undertaken of HIV-positive men who have sex with men (MSM) to ascertain whether national guidelines for taking sexual histories, including recreational drug use and sexually transmitted infection (STI) screening were being met. The notes of 142 HIV-positive men seen in 2015 were available, of whom 85 were MSM. Information was collected regarding sexual history, recreational drug use documentation, sexually transmitted infection screen offer and test results. Seventy-seven (91%) of the MSM had a sexual history documented, of whom 60 (78%) were sexually active. STI screens were offered to 58/60 (97%) of those who were sexually active and accepted by 53 (91%). Twelve (23%) of these had an STI. A recreational drug history was taken in 63 (74%) with 17 (27%) reporting use and 3 (5%) chemsex. The high rate of STIs highlights that regular screening in this group is essential. Additionally, the fact that over a quarter reported recreational drug use and given the increasing concern around chemsex, questions about this should be incorporated into the sexual history proforma.

 18. Patient-provider communication and reproductive health among HIV-positive women in Rio de Janeiro, Brazil.

  Malta, Monica; Todd, Catherine S; Stibich, Mark A; Garcia, Thais; Pacheco, Diego; Bastos, Francisco I

  2010-12-01

  To qualitatively assess the influence of patient-provider communication on contraceptive choice among HIV-positive women in the context of universal antiretroviral therapy (ART) access. Focus group discussions (FGD; n=3), in-depth (IDI; n=15) and freelist interviews (FLI; n=36) were conducted with HIV-positive women aged 18-40 years recruited from public health units in Rio de Janeiro/Brazil. Of 70 participants, 49 used ART and the median time since HIV diagnosis was 6 years (range: 1-18). The majority of participants (71.4%) reported some degree of dissatisfaction with their health providers (usually lack of open dialogue) and a few reported experiences of stigma/prejudice during appointments. Intra, interpersonal and social factors modulated behaviors and reproductive health decisions, and those issues were rarely addressed by providers during HIV clinical care. Despite dramatic increases in survival and life quality after universal ART implementation in Brazil, reproductive health issues are neglected by multiple cadres of HIV health providers. Communication on reproductive health issues remains fragmented and potentially contradictory, compromising care in these settings. Adequate provider training to address reproductive health-related issues in a comprehensive, culturally sensitive manner and improved integration of HIV and reproductive health care are urgently needed in this setting. Copyright © 2010 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 19. Self-reported history of Pap-smear in HIV-positive women in Northern Italy: a cross-sectional study

  Ghinelli Florio

  2010-06-01

  Full Text Available Abstract Background The incidence of invasive cervical cancer in HIV-positive women is higher than in the general population. There is evidence that HIV-positive women do not participate sufficiently in cervical cancer screening in Italy, where cervical cancer is more than 10-fold higher in women with AIDS than in the general population. The aim of the present study was to evaluate the history of Pap-smear in HIV-positive women in Italy in recent years. We also examined the sociodemographic, clinical, and organizational factors associated with adherence to cervical cancer screening. Methods A cross-sectional study was conducted between July 2006 and June 2007 in Emilia-Romagna region (Northern Italy. All HIV-positive women who received a follow-up visit in one of the 10 regional infectivology units were invited to participate. History of Pap-smear, including abnormal smears and subsequent treatment, was investigated through a self-administered anonymous questionnaire. The association between lack of Pap-smear in the year preceding the interview and selected characteristics was assessed by means of odds ratios (OR and 95% confidence intervals adjusted for study centre and age. Results A total of 1,002 HIV-positive women were interviewed. Nine percent reported no history of Pap-smear, and 39% had no Pap-smear in the year prior to the date of questionnaire (last year. The lack of Pap-smear in the last year was significantly associated with age Three hundred five (34% women reported a previous abnormal Pap-smear, and of the 178 (58% referred for treatment, 97% complied. Conclusions In recent years the self-reported history of Pap-smear in HIV-positive women, in some public clinics in Italy, is higher than previously reported, but further efforts are required to make sure cervical cancer screening is accessible to all HIV-positive women.

 20. HIV, gender, race, sexual orientation, and sex work: a qualitative study of intersectional stigma experienced by HIV-positive women in Ontario, Canada.

  Logie, Carmen H; James, Llana; Tharao, Wangari; Loutfy, Mona R

  2011-11-01

  HIV infection rates are increasing among marginalized women in Ontario, Canada. HIV-related stigma, a principal factor contributing to the global HIV epidemic, interacts with structural inequities such as racism, sexism, and homophobia. The study objective was to explore experiences of stigma and coping strategies among HIV-positive women in Ontario, Canada. We conducted a community-based qualitative investigation using focus groups to understand experiences of stigma and discrimination and coping methods among HIV-positive women from marginalized communities. We conducted 15 focus groups with HIV-positive women in five cities across Ontario, Canada. Data were analyzed using thematic analysis to enhance understanding of the lived experiences of diverse HIV-positive women. Focus group participants (n = 104; mean age = 38 years; 69% ethnic minority; 23% lesbian/bisexual; 22% transgender) described stigma/discrimination and coping across micro (intra/interpersonal), meso (social/community), and macro (organizational/political) realms. Participants across focus groups attributed experiences of stigma and discrimination to: HIV-related stigma, sexism and gender discrimination, racism, homophobia and transphobia, and involvement in sex work. Coping strategies included resilience (micro), social networks and support groups (meso), and challenging stigma (macro). HIV-positive women described interdependent and mutually constitutive relationships between marginalized social identities and inequities such as HIV-related stigma, sexism, racism, and homo/transphobia. These overlapping, multilevel forms of stigma and discrimination are representative of an intersectional model of stigma and discrimination. The present findings also suggest that micro, meso, and macro level factors simultaneously present barriers to health and well being--as well as opportunities for coping--in HIV-positive women's lives. Understanding the deleterious effects of stigma and discrimination

 1. HIV, gender, race, sexual orientation, and sex work: a qualitative study of intersectional stigma experienced by HIV-positive women in Ontario, Canada.

  Carmen H Logie

  2011-11-01

  Full Text Available HIV infection rates are increasing among marginalized women in Ontario, Canada. HIV-related stigma, a principal factor contributing to the global HIV epidemic, interacts with structural inequities such as racism, sexism, and homophobia. The study objective was to explore experiences of stigma and coping strategies among HIV-positive women in Ontario, Canada.We conducted a community-based qualitative investigation using focus groups to understand experiences of stigma and discrimination and coping methods among HIV-positive women from marginalized communities. We conducted 15 focus groups with HIV-positive women in five cities across Ontario, Canada. Data were analyzed using thematic analysis to enhance understanding of the lived experiences of diverse HIV-positive women. Focus group participants (n = 104; mean age = 38 years; 69% ethnic minority; 23% lesbian/bisexual; 22% transgender described stigma/discrimination and coping across micro (intra/interpersonal, meso (social/community, and macro (organizational/political realms. Participants across focus groups attributed experiences of stigma and discrimination to: HIV-related stigma, sexism and gender discrimination, racism, homophobia and transphobia, and involvement in sex work. Coping strategies included resilience (micro, social networks and support groups (meso, and challenging stigma (macro.HIV-positive women described interdependent and mutually constitutive relationships between marginalized social identities and inequities such as HIV-related stigma, sexism, racism, and homo/transphobia. These overlapping, multilevel forms of stigma and discrimination are representative of an intersectional model of stigma and discrimination. The present findings also suggest that micro, meso, and macro level factors simultaneously present barriers to health and well being--as well as opportunities for coping--in HIV-positive women's lives. Understanding the deleterious effects of stigma and

 2. Urine-Based Nested PCR for the Diagnosis of Mycobacterium tuberculosis: A Comparative Study Between HIV-Positive and HIV-Negative Patients.

  Jamshidi Makiani, Mahin; Davoodian, Parivash; Baghershiroodi, Mahnaz; Nejatizadeh, Abdol Azim; Fakkhar, Farideh; Zangeneh, Mehrangiz; Jahangiri, Nadia

  2016-08-01

  While tuberculosis (TB) can be diagnosed by microscopy and culture, the sensitivity of Ziehl-Neelsen staining is variable and culture results require 4 - 8 weeks to be determined. Polymerase chain reaction (PCR) and its modifications, including nested PCR, might be promising methods for the rapid diagnosis of TB. This study aimed to evaluate the performance of nested PCR on urine samples of human immunodeficiency virus (HIV)-positive and -negative patients with different manifestations of clinical TB. In a prospective study, three early-morning urine samples from 100 patients with pulmonary TB (PTB) or extrapulmonary TB (EPTB) were evaluated using a molecular target with insertion element IS6110, specific to the Mycobacterium tuberculosis genome, and nested PCR was performed. The results were analyzed with SPSS version 22. A total of 100 patients, including 74 (74%) with PTB and 26 (26%) with EPTB, were enrolled. Positive smears were seen in 38 patients (38%). Lymph nodes were the most commonly involved organ in 14 of the 26 (53.8%) EPTB patients (13.5%). Seven (23.1%) of the EPTB patients were HIV-positive. Urine PCR was positive in only 28 patients (28%). Seven HIV-positive patients with PTB showed positive urine PCR results. Moreover, PCR results were positive in only one of the seven HIV-positive subjects with EPTB. Positive PCR results were found in 20 of the 73 HIV-negative patients (27.4%) and in 8 of the 27 HIV-positive patients (29.6%). Therefore, there was no significant difference between the HIV-negative and HIV-positive patients for urine PCR (sensitivity 29.6%, specificity 72.6%; positive and negative predictive values 28% and 72%, respectively; P = 0.138). Nested PCR showed the same sensitivity in HIV-positive and HIV-negative patients. It can be applied as a rapid technique for the diagnosis of TB.

 3. Clinical manifestations of meningoencephalitis in HIV-positive patients depending on the etiological factor meningoencephalitis

  A. I. Gozhenko

  2015-08-01

  Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport, Odessa, Ukraine   Summary Authors analyzed of hospital charts a resume 132 patients of the Odessa regional center of fight and the prevention of AIDS which was on hospitalization with the diagnosis a meningoencephalitis. Causative agents of a meningoencephalitis were toxoplasmas, a cytomegalovirus, a cryptococcus, a mycobacteria of tuberculosis and not revealed agent. Authors established that irrespective of character of the activator development of a meningoencephalitis in HIV-positive people is characterized by a slow, sluggish current and a monotonous overall clinical picture. Some features connected with character of the activator take place at research of the neurologic status. Authors connect slackness and monotony of process with decrease general reactionary ability of an organism of HIV-infected, and feature of a neurologic picture with additional load on the brain structures to which affinity  causative agents of a meningoencephalitis. Keywords: HIV; meningoencephalitis; etiology; neurological status.     Резюме Авторы проанализировали данные историй болезни 132 больных Одесского областного центра борьбы и профилактики СПИДа, находившихся на стационарном лечении с диагнозом менингоэнцефалит. Возбудителями менингоэнцефалита были токсоплазмы, цитомегаловирус, криптококк, микобактерия туберкулеза. Авторы установили, что независимо от характера возбудителя развитие минингоэнцефалита у ВИЧ-позитивных людей характеризуется медленным, вялым течением и однообразной общей клинической к

 4. Ethical and Scientific Issues Surrounding Solid Organ Transplantation in Hiv-Positive Patients: Absence of Evidence Is Not Evidence of Absence

  Timothy Christie

  2006-01-01

  Full Text Available End-stage liver disease is emerging as a leading cause of death among HIV-positive patients. Historically, an HIV diagnosis was a contraindication for a liver transplant; however, because of the efficacy of highly active antiretroviral therapy (HAART, HIV-positive patients have one-year, two-year, and three-year post-transplantation survival rates similar to that of HIV-negative patients. Based on this evidence, HIV-positive patients are now considered eligible for transplantation. However, newly emerging guidelines include the stipulation that HIV-positive patients must be on HAART to be placed on a waiting list for transplantation. The purpose of the present paper is to evaluate the scientific and ethical probity of requiring HIV-positive patients to be on HAART as a condition for being on a liver transplant waiting list. It is argued that the emphasis should be placed on the probability of post-transplantation HAART tolerance, and that concerns about pretransplantation HAART tolerance are of secondary importance.

 5. Stata - En praktisk introduktion

  Sønderskov, Kim Mannemar

  Denne guide introducerer læseren til statistikprogrammet Stata og gennemgår, hvordan Stata anvendes til vicenskabelig analyse af kvantitave data. Gennem en række eksempler og øvelser guides læseren igennem datahåndtering, basale uni- og bivariate analyser samt lineær regression. Derudover behandles...... emner som fx illustration af resultaterne fra interaktionsmodeller. Bogen er skrevet til studerende, der ikke tidligere har arbejdet med statistiksoftware, og er således velegnet i metode- og statistikundervisningen på BA-niveau. Den er også velegnet til erfarne brugere af andre programmer og til Stata...

 6. Interactive "Video Doctor" counseling reduces drug and sexual risk behaviors among HIV-positive patients in diverse outpatient settings.

  Paul Gilbert

  2008-04-01

  Full Text Available Reducing substance use and unprotected sex by HIV-positive persons improves individual health status while decreasing the risk of HIV transmission. Despite recommendations that health care providers screen and counsel their HIV-positive patients for ongoing behavioral risks, it is unknown how to best provide "prevention with positives" in clinical settings. Positive Choice, an interactive, patient-tailored computer program, was developed in the United States to improve clinic-based assessment and counseling for risky behaviors.We conducted a parallel groups randomized controlled trial (December 2003-September 2006 at 5 San Francisco area outpatient HIV clinics. Eligible patients (HIV-positive English-speaking adults completed an in-depth computerized risk assessment. Participants reporting substance use or sexual risks (n = 476 were randomized in stratified blocks. The intervention group received tailored risk-reduction counseling from a "Video Doctor" via laptop computer and a printed Educational Worksheet; providers received a Cueing Sheet on reported risks. Compared with control, fewer intervention participants reported continuing illicit drug use (RR 0.81, 95% CI: 0.689, 0.957, p = 0.014 at 3 months; and RR 0.65, 95% CI: 0.540, 0.785, p<0.001 at 6 months and unprotected sex (RR 0.88, 95% CI: 0.773, 0.993, p = 0.039 at 3 months; and RR 0.80, 95% CI: 0.686, 0.941, p = 0.007 at 6 months. Intervention participants reported fewer mean days of ongoing illicit drug use (-4.0 days vs. -1.3 days, p = 0.346, at 3 months; and -4.7 days vs. -0.7 days, p = 0.130, at 6 months than did controls, and had fewer casual sex partners at (-2.3 vs. -1.4, p = 0.461, at 3 months; and -2.7 vs. -0.6, p = 0.042, at 6 months.The Positive Choice intervention achieved significant cessation of illicit drug use and unprotected sex at the group-level, and modest individual-level reductions in days of ongoing drug use and number of casual sex partners compared with the

 7. Prevalence of postnatal depression and associated factors among HIV-positive women in primary care in Nkangala district, South Africa

  K Peltzer

  2011-12-01

  Full Text Available Background. The prevalence of postpartum depression in South Africa is high, but there is lack of prevalence data on postnatal depression among HIV-infected women. Aim. The aim of this study was to determine the prevalence of depressed mood and associated factors in postnatal HIV-positive women in primary care facilities in Nkangala district, Mpumalanga, South Africa. Methods. This cross-sectional study was carried out on 607 HIV-positive postnatal women in 48 primary health care clinics and community health centres in Nkangala district. Postnatal women were recruited by systematic sampling (every consecutive patient over a period of 2 months. Demographic and other data were obtained from all the women who responded to a questionnaire in the local language on male involvement, HIV test disclosure, delivery and infant profile, infant HIV diagnosis, stigma, discrimination, postnatal depression, attendance of support groups and social support. Results. Overall, 45.1% of women reported a depressed mood in the postnatal period. Depressed mood in a multivariable analysis was significantly associated with internalised stigma (odds ratio (OR 1.12, 95% confidence interval (CI 1.05 - 1.19; p=0.000, discrimination experiences (OR 1.22, CI 1.03 - 1.46; p=0.023, lack of social support (OR 0.86, CI 0.74 - 0.99; p=0.037 and having had an STI in the past 12 months (OR 2.22, CI 1.21 - 4.04; p=0.010. There were no statistically significant correlations between the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS scores of the women and age, marital status, level of education, employment status and number of own children. Conclusion. Depressed mood is common among HIV-positive postpartum women. This is significantly associated with lack of social support, stigma and discrimination. Routine screening to identify those currently depressed or at risk of depression should be integrated into postnatal care settings to target those most needing intervention.

 8. Factors influencing CD4 cell count in HIV-positive pregnant women in a secondary health center in Lagos, Nigeria

  Akinbami AA

  2015-04-01

  Full Text Available Akinsegun A Akinbami,1 Abidoye Gbadegesin,2 Sarah O Ajibola,3 Ebele I Uche,1 Adedoyin O Dosunmu,1 Adewumi Adediran,4 Adekunle Sobande2 1Department of Haematology and Blood Transfusion, 2Department Of Obstetrics and Gynaecology, College of Medicine, Lagos State University, Ikeja, Lagos, Nigeria; 3Department of Haematology and Immunology, Ben-Carson School of Medicine, Babcock University, Ilisan, Ogun State, Nigeria; 4Department of Haematology and Blood Transfusion, Faculty of Clinical Sciences, College of Medicine, University of Lagos, Lagos, Nigeria Background: Immunity in pregnancy is physiologically compromised, and this may affect CD4 count levels. It is well-established that several factors affect CD4 count level in pregnancy. This study aimed to determine the mean and reference range of CD4 count in human immunodeficiency virus (HIV-positive pregnant women in Lagos, Nigeria. Methods: A retrospective study was carried out at antenatal clinics of the Maternal and Child Center of a secondary health center in Lagos State, Nigeria. Records of HIV-positive pregnant women at various gestational ages, including CD4+ cell count at booking, packed cell volume (PCV at booking and labor, gestational age at delivery, and infant weight and sex were retrieved. The descriptive data was given as mean ± standard deviation (SD. Pearson's chi-squared test and correlation were used for analytical assessment. Results: Data were retrieved for a total of 143 patients. The mean age was 31.15±3.78 years. The mean PCV was 31.01%±3.79% at booking and 30.49%±4.80% during labor. The mean CD4 count was 413.87±212.09 cells/µL, with a range of 40 to 1,252 cells/µL. The mean infant weight was 3.05±0.45 kg, with a range of 2 to 5 kg. Age of the mother, gestational age, and PCV at booking were not statistically significantly associated with CD4 count. Conclusion: Maternal age, gestational age, and PCV at booking had no significant effects on CD4+ cell count levels in

 9. Being an HIV-positive mother: meanings for HIV-positive women and for professional nursing staff Ser-madre HIV-positivo: significados para las mujeres HIV-positivo y para la enfermería Ser-mãe HIV-positivo: significados para mulheres HIV-positivo e para a enfermagem

  Marisa Monticelli; Evanguelia Kotzias Atherino dos Santos; Alacoque Lorenzini Erdmann

  2007-01-01

  OBJECTIVES: To comprehend the meanings of being an HIV-positive mother for HIV-positive women and for professional nursing staff of shared in-patient maternity wards, and to identify similarities and contrasts present in these meanings. METHODS: This was a descriptive and comparative secondary analysis study of data from two previous larger studies conducted in Public Hospitals of the Greater Florianopolis Area, Santa Catarina, Brazil. Data was collected through observation and interviews. RE...

 10. Primary Effusion Lymphoma without an Effusion: A Rare Case of Solid Extracavitary Variant of Primary Effusion Lymphoma in an HIV-Positive Patient

  Hamza Hashmi

  2018-01-01

  Full Text Available Primary effusion lymphoma (PEL is a unique form of non-Hodgkin lymphoma, usually seen in severely immunocompromised, HIV-positive patients. PEL is related to human herpesvirus-8 (HHV-8 infection, and it usually presents as a lymphomatous body cavity effusion in the absence of a solid tumor mass. There have been very few case reports of HIV-positive patients with HHV-8-positive solid tissue lymphomas not associated with an effusion (a solid variant of PEL. In the absence of effusion, establishing an accurate diagnosis can be challenging, and a careful review of morphology, immunophenotype, and presence of HHV-8 is necessary to differentiate from other subtypes of non-Hodgkin lymphoma. Treatment involves intensive chemotherapy, and prognosis is usually poor. We present a rare case of a PEL variant in an HIV-positive patient who presented with extensive lymphadenopathy without any associated effusions.

 11. Relevance of Interleukin-6 and D-Dimer for Serious Non-AIDS Morbidity and Death among HIV-Positive Adults on Suppressive Antiretroviral Therapy

  Grund, Birgit; Baker, Jason V; Deeks, Steven G

  2016-01-01

  BACKGROUND: Despite effective antiretroviral treatment (ART), HIV-positive individuals are at increased risk of serious non-AIDS conditions (cardiovascular, liver and renal disease, and cancers), perhaps due in part to ongoing inflammation and/or coagulation. To estimate the potential risk...... in 3 large cohorts. METHODS: In HIV-positive adults on suppressive ART, associations of IL-6, D-dimer, and hsCRP levels at study entry with serious non-AIDS conditions or death were studied using Cox regression. Hazard ratios (HR) adjusted for age, gender, study, and regression dilution bias (due...... biomarker model estimates a 37% reduction (95% CI: 28 to 46%) in the risk of serious non-AIDS conditions or death if the relationship is causal. CONCLUSIONS: Both IL-6 and D-dimer are independently associated with serious non-AIDS conditions or death among HIV-positive adults with suppressed virus...

 12. Impaired progenitor cell function in HIV-negative infants of HIV-positive mothers results in decreased thymic output and low CD4 counts

  Nielsen, S. D.; Jeppesen, D. L.; Kolte, L.

  2001-01-01

  and fetal thymic organ cultures (FTOCs). Lower naive CD4 counts (459.3 +/- 68.9 vs 1128.9 +/- 146.8 cells/microL, P mothers were found (frequency of CD4(+) cells with TRECs was 3.6% +/- 0.7% compared with 14.3% +/- 2.2% in controls, P ...). In combination with lower red blood cell counts in infants of HIV-positive mothers, this finding suggested impairment of progenitor cell function. Indeed, progenitors from infants of HIV-positive mothers had decreased cloning efficiency (15.7% +/- 2.6% vs 55.8% +/- 15.9%, P =.009) and seemed to generate fewer T...... cells in FTOCs. In conclusion, lower numbers of naive CD4(+) cells and reduced thymic output in HIV-negative infants of HIV-positive mothers may be due to impaired progenitor cell function....

 13. Short message service (SMS)-based intervention to improve treatment adherence among HIV-positive youth in Uganda: focus group findings.

  Rana, Yashodhara; Haberer, Jessica; Huang, Haijing; Kambugu, Andrew; Mukasa, Barbara; Thirumurthy, Harsha; Wabukala, Peter; Wagner, Glenn J; Linnemayr, Sebastian

  2015-01-01

  This paper presents one of the first qualitative studies to discuss programmatic barriers to SMS-based interventions for HIV-positive youth and discusses pathways through which youth perceive them to work. We conducted six focus groups with 20 male and 19 female HIV-positive youths in two clinics in Kampala, Uganda. We find that youth commonly use SMS as over 90% of this study's youths knew how to read, write and send messages and almost three-fourths of them had phones. Youth strongly felt that the success of this intervention hinged on ensuring confidentiality about their HIV-positive status. Key programmatic challenges discussed where restrictions on phone use and phone sharing that could exclude some youth. Participants felt that the intervention would improve their adherence by providing them with needed reminders and social support. Youths' suggestions about intervention logistics related to content, frequency, timing and two-way messages will be helpful to practitioners in the field.

 14. Behandling af patienter med Guillan Barré syndrom

  Oliel, Vibeke S.

  2011-01-01

  Resumè Guillain Barrés syndrom er en autoimmum sygdom karakteriseret ved motorisk, sensorisk og autonom dysfunktion. I Danmark rammes omkring 80 personer i alle aldre årligt af sygdommen. Akut inflammatorisk polyradikoloneuropati rammer de perifere nervers nerveskeder og medfører progredierende...

 15. Modeling the Relationship between Trauma and Psychological Distress among HIV-Positive and HIV-Negative Women.

  Brumsey, Ayesha Delany; Joseph, Nataria T; Myers, Hector F; Ullman, Jodie B; Wyatt, Gail E

  2013-01-01

  This study investigated the association between cumulative exposure to multiple traumatic events and psychological distress, as mediated by problematic substance use and impaired psychosocial resources. A sample of HIV-positive and HIV-negative women were assessed for a history of childhood and adult sexual abuse and non-sexual trauma as predictors of psychological distress (i.e., depression, non-specific anxiety, and posttraumatic stress), as mediated by problematic alcohol and drug use and psychosocial resources (i.e., social support, self-esteem and optimism). Structural equation modeling confirmed that cumulative trauma exposure is positively associated with greater psychological distress, and that this association is partially mediated through impaired psychosocial resources. However, although cumulative trauma was associated with greater problematic substance use, substance use did not mediate the relationship between trauma and psychological distress.

 16. Predictors of estimated glomerular filtration rate progression, stabilization or improvement after chronic renal impairment in HIV-positive individuals

  Ryom, Lene; Mocroft, Amanda; Kirk, Ole

  2017-01-01

  OBJECTIVES: The objectives of this analysis were to investigate predictors of progression, stabilization or improvement in estimated glomerular filtration rate (eGFR) after development of chronic renal impairment (CRI) in HIV-positive individuals. DESIGN: Prospective observational study. METHODS......: The Data Collection on Adverse events of Anti-HIV Drugs (D:A:D) study participants progressing to CRI defined as confirmed, at least 3 months apart, and eGFR 70 ml/min per 1.73 m or less were included in the analysis. The median of all eGFRs measured 24-36 months post-CRI was compared with the median e......GFR defining CRI, and changes were grouped into improvement (>+10 ml/min per 1.73 m), stabilization (-10 to +10 ml/min per 1.73 m) and progression (

 17. Personal values and meaning in the use of methamphetamine among HIV-positive men who have sex with men.

  Chartier, Maggie; Araneta, Angela; Duca, Lindsey; McGlynn, Lawrence M; Gore-Felton, Cheryl; Goldblum, Peter; Koopman, Cheryl

  2009-04-01

  Our aim with this qualitative study was to understand the role of personal values, meaning, and impact of drug use among HIV-positive men who have sex with men (MSM) who struggle with methamphetamine use. Participants were 22 MSM recruited from an ethnically diverse county in the San Francisco Bay area of California. Grounded theory was used to analyze the data collected in individual interviews. Emergent constructs of context, meaning, and perceived impact were identified and are described in a theoretical narrative format. The importance of broadening our understanding of HIV and methamphetamine addiction and their interaction is highlighted. This study contributes to the understanding of the complexity of methamphetamine use within the specific population of MSM living with HIV/ AIDS, and suggests possible directions for addressing important maintaining factors like adaptive use and enhancing factors that could contribute to an individual's ability to make better choices based on meaning and personal values.

 18. Factors Associated with Health Information Seeking, Processing, and Use Among HIV Positive Adults in the Dominican Republic.

  Stonbraker, Samantha; Befus, Montina; Lerebours Nadal, Leonel; Halpern, Mina; Larson, Elaine

  2017-06-01

  Effective treatment and management of human immunodeficiency virus (HIV) depend on patients' ability to locate, comprehend, and apply health information. This study's purpose was to identify characteristics associated with these skills among HIV positive adults in the Dominican Republic. An information behavior survey was administered to 107 participants then three logistic regressions were conducted to identify characteristics associated with information seeking, processing, and use. Never having cared for someone who was sick was significantly associated with less information seeking, processing, and use. Males were more likely to be active information seekers and those who had attended the clinic for six or fewer years were less likely to actively seek information. Younger individuals had increased odds of higher information processing and those without comorbidities had increased odds of more information use. Results may inform researchers, organizations, and providers about how patients interact with health information in limited resource settings.

 19. Family-of-Origin Factors and Partner Violence in the Intimate Relationships of Gay Men Who Are HIV Positive

  SEROVICH, JULIANNE M.

  2005-01-01

  This exploratory study examined the prevalence of intimate partner violence in a sample of gay men who are HIV positive. The concept of intergenerational transmission of violence, from family systems theory, provided the basis of this examination. It was hypothesized that men who had witnessed or experienced violence in their families of origin would be more likely to perpetrate or experience violence in their intimate relationships. Perpetration and receipt of abuse were assessed to provide a more comprehensive examination of these relationships. The results of this study indicated that psychological abuse was the most commonly reported form of violence in these relationships. The results also provided partial support for the hypothesized relationship between family-of-origin violence and subsequent violence in an intimate relationship. Implications for future research and intervention are discussed. PMID:15914700

 20. Gender Moderates the Association of Depressive Symptoms to Sexual Risk Behavior Among HIV-Positive African-American Outpatients.

  Babowitch, Jacklyn D; Vanable, Peter A; Carey, Michael P

  2018-05-01

  Previous research has reported an association between depressive symptoms and sexual risk behavior. The purpose of this study was to explore whether gender moderates this association in a sample of HIV-positive African-Americans. Participants (N = 93) self-reported depressive symptoms (Center for Epidemiological Studies-Depression Scale; CES-D), and sexual risk behavior for the past 4 months. Analyses revealed that the depressive symptoms-by-gender interaction was associated with condomless sex and substance use proximal to sex. When analyses were stratified by gender, depressive symptoms were associated with condomless sex and frequency of substance use only for women. We conclude that depressive symptoms may be a more powerful sexual risk factor among women relative to men.

 1. Association between antiretroviral exposure and renal impairment among HIV-positive persons with normal baseline renal function

  Nielsen, Lene Ryom; Mocroft, A.; Kirk, O.

  2013-01-01

  Background. Several antiretroviral agents (ARVs) are associated with chronic renal impairment, but the extent of such adverse events among human immunodeficiency virus (HIV)-positive persons with initially normal renal function is unknown.Methods. D:A:D study participants with an estimated...... glomerular filtration rate (eGFR) of ≥90 mL/min after 1 January 2004 were followed until they had a confirmed eGFR of ≤70 mL/min (the threshold below which we hypothesized that renal interventions may begin to occur) or ≤60 mL/min (a value indicative of moderately severe chronic kidney disease [CKD...... [95% CI, 1.16-1.28], respectively). Associations were unaffected by censoring for concomitant ARV use but diminished after discontinuation of these ARVs.Conclusions. Tenofovir, ritonavir-boosted atazanavir, and ritonavir-boosted lopinavir use were independent predictors of chronic renal impairment...

 2. HIV-Positive Patients' Perceptions of Antiretroviral Therapy Adherence in Relation to Subjective Time: Imprinting, Domino Effects, and Future Shadowing.

  Lessard, David; Toupin, Isabelle; Engler, Kim; Lènàrt, Andràs; Lebouché, Bertrand

  2018-01-01

  Antiretroviral treatment adherence barriers are major concerns in HIV care. They are multiple and change over time. Considering temporality in patients' perceptions of adherence barriers could improve adherence management. We explored how temporality manifests itself in patients' perceptions of adherence barriers. We conducted 2 semi-structured focus groups on adherence barriers with 12 adults with HIV which were analyzed with grounded theory. A third focus group served to validate the results obtained. Three temporal categories were manifest in HIV-positive patients' perceptions of barriers: (1) imprinting (events with lasting impacts on patients), (2) domino effects (chain of life events), and (3) future shadowing (apprehension about long-term adherence). An overarching theme, weathering (gradual erosion of abilities to adhere), traversed these categories. These temporalities explain how similar barriers may be perceived differently by patients. They could be useful to providers for adapting their interventions and improving understanding of patients' subjective experience of adherence.

 3. Neurological function, information-motivation-behavioral skills factors, and risk behaviors among HIV-positive alcohol users.

  Malow, Robert M; Dévieux, Jessy G; Stein, Judith A; Rosenberg, Rhonda; Lerner, Brenda G; Attonito, Jennifer; Villalba, Karina

  2012-11-01

  The purpose of this study was to examine neurological impairment in combination with information-motivation-behavioral skills (IMB) variables. The study tests the role of IMB variables as mediators of antecedent variables of demographics, life stress, social support, and neurological impairment with outcome measures of HIV preventive and risk behaviors in a sample of HIV-positive, alcohol-using adults (n = 250) with a history of alcohol abuse/dependence. Neurological impairment was measured with the Color Trails Test (CTT). Average performance on the CTT by the sample was substantially worse than established norms. In a directional latent variable model, neurological impairment directly predicted lower transmission knowledge scores and poorer performance on an observational condom skills assessment. Greater neurological impairment was significantly associated with greater age. Future interventions geared toward HIV+ adults who use alcohol should take into consideration HIV-related and age-related neurological functioning which may impede the facilitation of safe sex behaviors.

 4. A preliminary study of spiritual self-schema (3-S(+)) therapy for reducing impulsivity in HIV-positive drug users.

  Margolin, Arthur; Schuman-Olivier, Zev; Beitel, Mark; Arnold, Ruth M; Fulwiler, Carl E; Avants, S Kelly

  2007-10-01

  The purpose of this study was twofold. First, pretreatment correlations are presented among impulsivity, intoxicant use, HIV risk behavior, spirituality, and motivation in a sample of 38 HIV-positive drug users. Second, treatment outcomes are presented from a preliminary study of spiritual self-schema (3-S(+)) therapy - a manual-guided psychotherapy integrating cognitive and Buddhist psychologies - for increasing motivation for abstinence, HIV prevention, and medication adherence. Impulsivity was negatively correlated with spiritual practices and motivation for recovery, and was positively related to intoxicant use and HIV risk behavior. Relative to a standard care comparison condition, patients completing 3-S(+) therapy reported greater decreases in impulsivity and intoxicant use, and greater increases in spiritual practices and motivation for abstinence, HIV prevention, and medication adherence. (c) 2007 Wiley Periodicals, Inc.

 5. Management of mental health disorders and central nervous system sequelae in HIV-positive children and adolescents

  R Nassen

  2014-09-01

  Full Text Available HIV-positive children and adolescents are at increased risk of both central nervous system (CNS sequelae and mental disorders owing to a number of factors, including the impact of HIV infection on the brain, social determinants of health (e.g. poverty and orphanhood and psychosocial stressors related to living with HIV. Every effort should be made to identify perinatally HIV-infected children and initiate them on antiretroviral therapy early in life. HIV clinicians should ideally screen for mental health and neurocognitive problems, as part of the routine monitoring of children attending antiretroviral clinics. This guideline is intended as a reference tool for HIV clinicians to support the early identification, screening and management of mental health disorders and/or CNS impairment in children and adolescents. This guideline covers mental disorders (section 1 and HIV-associated neurocognitive disorders (section 2 among children and adolescents.

 6. Acute adverse effects of radiation therapy on HIV-positive patients in Japan. Study of 31 cases at Tokyo Metropolitan Komagome Hospital

  Kaminuma, Takuya; Karasawa, Katsuyuki; Hanyu, Nahoko

  2010-01-01

  Recently, the number of human immunodeficiency virus (HIV)-positive patients has increased in Japan. HIV-positive patients are at a higher risk of cancer than the general population. This paper retrospectively reports the acute adverse effects of radiation therapy on HIV-positive patients who were treated at Tokyo Metropolitan Cancer and Infectious diseases Center Komagome Hospital (TMCICK). Thirty-one cases involving 24 HIV-positive cancer patients who were treated at TMCICK from January 1997 to March 2009 were included in this study. All acute adverse effects of radiation therapy were examined during, and one month after, the last radiation therapy session. Acute adverse effects were classified according to the site of radiation therapy treatment and analyzed using the Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) version 3.0. Grade 3 acute adverse effects were seen in 17% of cases, and Grade 2 toxicities were found in 23% of patients. Damage to the skin and mucosa, including stomatitis or diarrhea, tended to occur after low-dose radiation therapy; however, no severe acute adverse effects were seen in other organs, such as the brain, lung, and bone. Acute adverse effects tended to occur earlier in HIV-positive patients and became severe more frequently than in the general population. In particular, disorders of the mucosa, such as those of the oral cavity, pharynx, and intestine, tended to occur rapidly. It was shown that radiation therapy is safe when treatment is performed carefully and that it is a very useful treatment for cancer in HIV-positive patients. (author)

 7. Condom Use Errors and Problems: A Comparative Study of HIV-Positive Versus HIV-Negative Young Black Men Who Have Sex With Men.

  Crosby, Richard; Mena, Leandro; Yarber, William L; Graham, Cynthia A; Sanders, Stephanie A; Milhausen, Robin R

  2015-11-01

  To describe self-reported frequencies of selected condom use errors and problems among young (age, 15-29 years) black men who have sex with men (YBMSM) and to compare the observed prevalence of these errors/problems by HIV serostatus. Between September 2012 October 2014, electronic interview data were collected from 369 YBMSM attending a federally supported sexually transmitted infection clinic located in the southern United States. Seventeen condom use errors and problems were assessed. χ(2) Tests were used to detect significant differences in the prevalence of these 17 errors and problems between HIV-negative and HIV-positive men. The recall period was the past 90 days. The overall mean (SD) number of errors/problems was 2.98 (2.29). The mean (SD) for HIV-negative men was 2.91 (2.15), and the mean (SD) for HIV-positive men was 3.18 (2.57). These means were not significantly different (t = 1.02, df = 367, P = 0.31). Only 2 significant differences were observed between HIV-negative and HIV-positive men. Breakage (P = 0.002) and slippage (P = 0.005) were about twice as likely among HIV-positive men. Breakage occurred for nearly 30% of the HIV-positive men compared with approximately 15% among HIV-negative men. Slippage occurred for approximately 16% of the HIV-positive men compared with approximately 9% among HIV-negative men. A need exists to help YBMSM acquire the skills needed to avert breakage and slippage issues that could lead to HIV transmission. Beyond these 2 exceptions, condom use errors and problems were ubiquitous in this population regardless of HIV serostatus. Clinic-based intervention is warranted for these young men, including education about correct condom use and provision of free condoms and long-lasting lubricants.

 8. Time to complete wound healing in HIV-positive and HIV-negative men following medical male circumcision in Kisumu, Kenya: a prospective cohort study.

  John H Rogers

  Full Text Available While voluntary medical male circumcision (VMMC has been shown to be protective against HIV-acquisition, the procedure may place men and their partners at risk of HIV infection in the period following circumcision if sex is resumed before the wound is healed. This prospective cohort study evaluates post-circumcision wound healing to determine whether the 42-day post-circumcision abstinence period, recommended by the World Health Organization and adopted by VMMC programs, is optimal.Men were circumcised by forceps-guided method and their post-circumcision wounds examined weekly for seven weeks and at 12 weeks. Time to complete healing was recorded in completed weeks since circumcision, and its associations with baseline covariates were assessed by Kaplan-Meier methods and Cox Proportional Hazard Models. A total of 215 HIV-negative and 108 HIV-positive men aged 18-35 years (median 26, IQR 23-30 were enrolled. 97.1% of scheduled follow-up visits were completed. At week 4, 59.3% of HIV-positive men and 70.4% of age-matched HIV-negative men were healed. At week 6, these percentages rose to 93.4% in HIV-positive men and 92.6% in age-matched HIV-negative men. There was no difference in the hazard of healing between 108 HIV-positive and 108 age-matched HIV-negative men (HR 0.91 95% CI 0.70-1.20. Early post-operative infection was associated with delayed healing in both HIV-positive and HIV-negative men (HR 0.48 95% CI 0.23-1.00.Our results indicate that the WHO recommendation for 42-days post-circumcision sexual abstinence should be maintained for both HIV-positive and HIV-negative men. It is important to stress condom use upon resumption of sex in all men undergoing circumcision.

 9. Challenges Presented by Re-Emerging Sexually Transmitted Infections in HIV Positive Men who have Sex with Men: An Observational Study of Lymphogranuloma Venereum in the UK.

  Rönn, Minttu; Hughes, Gwenda; Simms, Ian; Ison, Cathy; Alexander, Sarah; White, Peter J; Ward, Helen

  2014-08-01

  United Kingdom has reported the largest documented outbreak of lymphogranuloma venereum (LGV), a re-emerging sexually transmitted infection (STI) which is primarily seen in HIV-positive men who have sex with men (MSM). A diagnostic service was established in response to the outbreak linked to a voluntary LGV Enhanced Surveillance system. We examined the performance of this novel surveillance system to identify utility in tracking a re-emerging infection. We described laboratory data on samples and surveillance data from case reports for LGV from 2004-2010. We performed a cross-sectional analysis comparing clinical and behavioural characteristics of HIV-positive and HIV-negative/unknown LGV cases diagnosed in MSM using multivariable logistic regression models with generalised estimating equations to control for repeat infections. LGV Surveillance data were available for 87% (1,370/1,581) of LGV cases (after de-duplication). There were 1,342 episodes in 1,281 MSM, most of whom were known to be HIV-positive (1,028/1,281, 80.2%,). HIV-positive men reported a shorter duration of symptoms (aOR 0.5; 95%CI 0.3, 0.8 for reporting more than a week compared to a week or less) in comparison to HIV-negative/unknown MSM, and were more likely to report unprotected receptive anal intercourse (aOR 2.7; 95% CI 1.3, 5.8). The surveillance identified the population at greater risk of infection based on higher levels of risk behaviour in HIV-positive LGV cases. However, there was diagnostic bias towards HIV-positive LGV cases who presented with a shorter duration of symptoms when compared to HIV-negative/unknown LGV cases.

 10. Thymic size in uninfected infants born to HIV-positive mothers and fed with pasteurized human milk.

  Jeppesen, D; Hasselbalch, H; Ersbøll, A K; Heilmann, C; Valerius, N H

  2003-06-01

  To examine the size of the thymus in uninfected infants born to HIV-positive mothers and to study the effects of feeding by human donor milk on the size of the thymus in these infants. The absolute and relative thymic size was assessed by sonography as thymic index (Ti), and the Ti/weight-ratio (Ti/w) at birth and at 4 mo of age in 12 healthy uninfected infants born to HlV-infected mothers. All infants were exclusively fed pasteurized donor milk. The results were compared with those obtained from a previous cohort of exclusively breastfed, partially breastfed and exclusively formula-fed infants. At birth the Ti was reduced in infants born to HIV-infected mothers in comparison with that in control infants but this difference disappeared when their birthweights were taken into consideration (Ti/w-ratio). At 4 mo of age the geometric mean Ti of infants fed donor milk was 23.8 and the mean Ti/w-ratio was 4.2. Compared with those of exclusively breastfed infants, the Ti and Ti/w-ratio of infants fed donor milk were significantly reduced (p milk-fed infants compared with that in the formula-fed infants (p = 0.02). At birth the size of the thymus was smaller in uninfected infants of HIV-positive mothers compared with infants of HIV-negative mothers but when birthweight was taken into account this difference disappeared. Feeding by human donor milk seemed to result in an increased size of the thymus at 4 mo of age compared with thymic size in infants that were exclusively formula fed.

 11. Essentials from the 2015 European AIDS Clinical Society (EACS) guidelines for the treatment of adult HIV-positive persons.

  Ryom, L; Boesecke, C; Gisler, V; Manzardo, C; Rockstroh, J K; Puoti, M; Furrer, H; Miro, J M; Gatell, J M; Pozniak, A; Behrens, G; Battegay, M; Lundgren, J D

  2016-02-01

  The European AIDS Clinical Society (EACS) guidelines are intended for all clinicians involved in the care of HIV-positive persons, and are available in print, online, and as a free App for download for iPhone and Android. The 2015 version of the EACS guidelines contains major revisions in all sections; antiretroviral treatment (ART), comorbidities, coinfections and opportunistic diseases. Among the key revisions is the recommendation of ART for all HIV-positive persons, irrespectively of CD4 count, based on the Strategic Timing of AntiRetroviral Treatment (START) study results. The recommendations for the preferred and the alternative ART options have also been revised, and a new section on the use of pre-exposure prophylaxis (PrEP) has been added. A number of new antiretroviral drugs/drug combinations have been added to the updated tables on drug-drug interactions, adverse drug effects, dose adjustment for renal/liver insufficiency and for ART administration in persons with swallowing difficulties. The revisions of the coinfection section reflect the major advances in anti-hepatitis C virus (HCV) treatment with direct-acting antivirals with earlier start of treatment in individuals at increased risk of liver disease progression, and a phasing out of interferon-containing treatment regimens. The section on opportunistic diseases has been restructured according to individual pathogens/diseases and a new overview table has been added on CD4 count thresholds for different primary prophylaxes. The diagnosis and management of HIV infection and related coinfections, opportunistic diseases and comorbidities continue to require a multidisciplinary effort for which the 2015 version of the EACS guidelines provides an easily accessable and updated overview. © 2015 British HIV Association.

 12. Male self-disclosure of HIV-positive serostatus to sex partners: a review of the literature.

  Sullivan, Kathleen M

  2005-01-01

  HIV-positive men face multiple challenges when deciding whether to disclose their serostatus to sex partners. The purpose of this literature review (1996-2004) is to identify valid and reliable research results that identify factors influencing serostatus disclosure to sex partners by men who are HIV-positive. Articles included in the review were identified through an electronic search using pertinent terms related to disclosure to sex partners, followed by a search of references for additional articles. A compilation of research results for 17 articles is presented under the headings of background, contextual, and psychosocial factors influencing disclosure. An analysis of the data suggests that differences in disclosure rates vary based on sex partner factors including serostatus, relationship status, and number of sex partners. Rates of disclosure to primary sex partners ranged from 67% to 88%, suggesting that nearly one third of main sex partners were not disclosed to and were at risk of contracting HIV, whereas a pattern of lower disclosure among casual partners was evident. As the number of sex partners increased, the likelihood of disclosure to all sex partners decreased, ranging from one quarter (25%) to slightly over half (58%). In addition, perceived efficaciousness and positive outcome expectations were the most frequent theoretical constructs embedded in the research associated with disclosure, suggesting that these factors play an important role in the process of disclosure to sex partners. Interpersonal factors that positively influenced self-disclosure included spousal support, emotional investment, and communication about safe sex, including asking about a partner's serostatus. Self-disclosure was not consistently associated with safer sex. Recommendations for future research are presented, based on the results included in this review.

 13. Validating a shortened depression scale (10 item CES-D among HIV-positive people in British Columbia, Canada.

  Wendy Zhang

  Full Text Available OBJECTIVE: To establish the reliability and validity of a shortened (10-item depression scale used among HIV-positive patients enrolled in the Drug Treatment Program in British Columbia, Canada. METHODS: The 10-item CES-D (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale was examined among 563 participants who initiated antiretroviral therapy (ART between August 1, 1996 and June 30, 2002. Internal consistency of the scale was measured by Cronbach's alpha. Using the original CES-D 20 as primary criteria, comparisons were made using the Kappa statistic. Predictive accuracy of CES-D 10 was assessed by calculating sensitivity, specificity, positive predictive values and negative predictive values. Factor analysis was also performed to determine if the CES-D 10 contained the same factors of positive and negative affect found in the original development of the CES-D. RESULTS: The correlation between the original and the shortened scale is very high (Spearman correlation coefficient  =0.97 (P<0.001. Internal consistency reliability coefficients of the CES-D 10 were satisfactory (Cronbach α=0.88. The CES-D 10 showed comparable accuracy to the original CES-D 20 in classifying participants with depressive symptoms (Kappa=0.82, P<0.001. Sensitivity of CES-D 10 was 91%; specificity was 92%; and positive predictive value was 92%. Factor analysis demonstrates that CES-D 10 contains the same underlying factors of positive and negative affect found in the original development of the CES-D 20. CONCLUSION: The 10-item CES-D is a comparable tool to measure depressive symptoms among HIV-positive research participants.

 14. Do HIV-positive adult immigrants need to be screened for measles-mumps-rubella and varicella zoster virus immunization?

  Llenas-García, Jara; Rubio, Rafael; Hernando, Asunción; Arrazola, Pilar; Pulido, Federico

  2013-08-01

  A systematic screening for measles, mumps, rubella (MMR) and varicella zoster virus (VZV) in HIV-positive adult immigrants in Spain was evaluated, and factors associated with MMR and VZV vaccines' indication were studied. Every HIV-positive immigrant was tested for VZV and MMR-IgG. MMR vaccine was indicated to patients with lymphocytes CD4+ >200 cells/mm³ and a negative measles-IgG, a negative mumps-IgG and/or a negative rubella-IgG. VZV vaccine was indicated to every VZV-IgG negative patient with CD4+ >400 cells/mm³. In total, 289 patients were screened; seroprevalence was 95.2%, 92.2%, 70.3% and 89.3% for VZV, measles, mumps and rubella IgG, respectively. Having a negative VZV-IgG was statistically associated with coming from sub-Saharan Africa (prevalence ratio [PR]: 6.52; 95% CI: 1.71-24.84; p=0.006), while having secondary education was a protective factor (PR: 0.25; 95% CI: 0.07-0.97; p=0.045). Fourteen patients (4.8%) had indication of VZV vaccine; vaccination was feasible in 21.4% of them at first visit. Eighty-one patients (29.7%) had indication of MMR vaccine, most of them due to mumps-IgG negative (53.1%) or rubella-IgG negative (24.7%). Age Especial attention should be given to immigrant women of childbearing age.

 15. Unsafe sexual behaviors among HIV-positive men and women in Honduras: the role of discrimination, condom access, and gender.

  Paz-Bailey, Gabriela; Isern Fernandez, Virginia; Morales Miranda, Sonia; Jacobson, Jerry O; Mendoza, Suyapa; Paredes, Mayte A; Danaval, Damien C; Mabey, David; Monterroso, Edgar

  2012-01-01

  We conducted a study among HIV-positive men and women in Honduras to describe demographics, HIV risk behaviors and sexually transmitted infection prevalence, and identify correlates of unsafe sex. Participants were recruited from HIV clinics and nongovernmental organizations in Tegucigalpa and San Pedro Sula, Honduras in a cross-sectional study in 2006. We used audio-assisted computer interviews on demographics; behaviors in the past 12 months, 6 months, and 30 days; and access to care. Assays performed included herpes (HSV-2 Herpes Select), syphilis (rapid plasma reagin [RPR] and Treponema pallidum particle agglutination assay [TPPA]) serology, and other sexually transmitted infections by polymerase chain reaction (PCR). Bivariate and multivariate analyses were conducted to assess variables associated with unprotected sex across all partner types in the past 12 months. Of 810 participants, 400 were from Tegucigalpa and 410 from San Pedro Sula; 367 (45%) were men. Mean age was 37 years (interquartile range: 31-43). Consistent condom use for men and women was below 60% for all partner types. In multivariate analysis, unprotected sex was more likely among women (odds ratio [OR]: 1.9, 95% confidence interval [CI]: 1.2-3.1, P = 0.007), those with HIV diagnoses within the past year (OR: 2.0, 95% CI: 1.1-3.7, P = 0.016), those reporting difficulty accessing condoms (OR: 2.6, 95% CI: 1.4-4.7, P = 0.003), and those reporting discrimination (OR: 1.8, 95% CI: 1.1-3.0, P = 0.016). Programs targeting HIV-positive patients need to address gender-based disparities, improve condom access and use, and help establish a protective legal and policy environment free of stigma and discrimination.

 16. All-cause mortality in HIV-positive adults starting combination antiretroviral therapy: correcting for loss to follow-up.

  Anderegg, Nanina; Johnson, Leigh F; Zaniewski, Elizabeth; Althoff, Keri N; Balestre, Eric; Law, Matthew; Nash, Denis; Shepherd, Bryan E; Yiannoutsos, Constantin T; Egger, Matthias

  2017-04-01

  To estimate mortality in HIV-positive patients starting combination antiretroviral therapy (ART) and to discuss different approaches to calculating correction factors to account for loss to follow-up. A total of 222 096 adult HIV-positive patients who started ART 2009-2014 in clinics participating in the International epidemiology Databases to Evaluate AIDS collaboration in 43 countries in sub-Saharan Africa, Asia Pacific, Latin America, and North America were included. To allow for underascertainment of deaths due to loss to follow-up, two correction factors (one for the period 0-6 months on ART and one for later periods) or 168 correction factors (combinations of two sexes, three time periods after ART initiation, four age groups, and seven CD4 groups) based on tracing patients lost in Kenya and data linkages in South Africa were applied. Corrected mortality rates were compared with a worst case scenario assuming all patients lost to follow-up had died. Loss to follow-up differed between regions; rates were lowest in central Africa and highest in east Africa. Compared with using two correction factors (1.64 for the initial ART period and 2.19 for later), applying 168 correction factors (range 1.03-4.75) more often resulted in implausible mortality rates that exceeded the worst case scenario. Corrected mortality rates varied widely, ranging from 0.2 per 100 person-years to 54 per 100 person-years depending on region and covariates. Implausible rates were less common with the simpler approach based on two correction factors. The corrected mortality rates will be useful to international agencies, national programmes, and modellers.

 17. "+CLICK": pilot of a web-based training program to enhance ART adherence among HIV-positive youth.

  Shegog, Ross; Markham, Christine M; Leonard, Amy D; Bui, Thanh C; Paul, Mary E

  2012-01-01

  Youth account for almost half of all new HIV infections in the United States. Adherence to antiretroviral treatment (ART) is critical for successful management, yet reported adherence rates for youth are often low. This study pilot-tested "+CLICK," an innovative, web-based, adherence intervention for HIV-positive youth as an adjunct to traditional clinic-based, self-management education. The theory-based application, developed for HIV-infected youth, 13-24 years of age, provides tailored activities addressing attitudes, knowledge, skills, and self-efficacy related to ART adherence. HIV-positive youth (N=10) pilot-tested "+CLICK" to assess usability (ease of use, credibility, understandability, acceptability, motivation) and short-term psychosocial outcomes (importance and self-efficacy related to ART adherence) using a single-group, pre-/post-test study design in a hospital-based pediatric clinic (n=8) and home (n=2) location. Youth were mostly female (80%) and Black (80%). Mean age was 17.8 years (SD=2.65, range 14-22). All were infected perinatally and had been living with HIV all their lives. Most learned their HIV status by age 10 years. Sixty percent reported an undetectable viral load, whilst 10% reported a viral load of over 50,000. Half (50%) reported a normal CD4 count, whilst 20% reported having low CD4 (90%). Most (70%) indicated they would use "+CLICK" again. Short-term psychosocial outcomes indicate significant increase in medication adherence self-efficacy (pART adherence. Further research on long-term and behavioral effects is indicated prior to broader dissemination into clinical practice.

 18. The Information and Motivation and Behavioral Skills Model of ART Adherence among HIV-Positive Adults in Mexico.

  Santillán Torres Torija, Carolina; Villagrán Vázquez, Gabina; Robles Montijo, Silvia Susana; de Lourdes Eguiluz Romo, Luz

  2015-01-01

  Middle-income countries are in need of research that uses theoretical-based models to assess factors that predict adherence to antiretroviral therapy (ART) and help in the design, implementation, and evaluation of interventions for nonadherent populations. In Mexico, the Information and Motivation and Behavioral Skills (IMB) Model of ART Adherence constructs is useful in describing and predicting adherence behaviors in various samples but has not been articulated to people living with HIV (PLWH) on ART. The aim of this was to characterize the IMB core constructs and identify correlates of ART adherence in an HIV-positive clinic sample in Mexico. A convenience sample of 109 HIV-positive patients attending their monthly visits at a local public hospital were interviewed with the Spanish version of the LifeWindows IMB ART Adherence Questionnaire (LW-IMB-AAQ) as well as a sociodemographic questionnaire. All participants were recruited from a hospital-based outpatient clinical care site. Partial confirmation of the relationships proposed by the IMB Model of ART Adherence was found. As predicted by the model, only behavioral skills had direct association with all measures of self-reported adherence, and motivation was associated with behavioral skills. Information did not demonstrate significant relations to either motivation or behavioral skills, nor did it directly associate with adherence. Self-reported adherence did not associate with CD4 counts, nor did any of the IMB model core constructs. Applicability of the IMB Model of ART Adherence in this setting is discussed. The IMB Model of ART Adherence offered promise in this population and could help tailor population-specific interventions to promote high rates of ART adherence. © The Author(s) 2015.

 19. Driving factors of retention in care among HIV-positive MSM and transwomen in Indonesia: A cross-sectional study

  Erasmus, Vicki; Coulter, Robert W. S.; Koirala, Sushil; Nampaisan, Oranuch; Pamungkas, Wirastra; Richardus, Jan Hendrik

  2018-01-01

  Little is known about the prevalence of and factors that influence retention in HIV-related care among Indonesian men who have sex with men (MSM) and transgender women (transwomen, or waria in Indonesian term). Therefore, we explored the driving factors of retention in care among HIV-positive MSM and waria in Indonesia. This cross-sectional study involved 298 self-reported HIV-positive MSM (n = 165) and waria (n = 133). Participants were recruited using targeted sampling and interviewed using a structured questionnaire. We applied a four-step model building process using multivariable logistic regression to examine how sociodemographic, predisposing, enabling, and reinforcing factors were associated with retention in care. Overall, 78.5% of participants were linked to HIV care within 3 months after diagnosis or earlier, and 66.4% were adequately retained in care (at least one health care visit every three months once a person is diagnosed with HIV). Being on antiretroviral therapy (adjusted odds ratio [AOR] = 6.00; 95% confidence interval [CI]: 2.93–12.3), using the Internet to find HIV-related information (AOR = 2.15; 95% CI: 1.00–4.59), and having medical insurance (AOR = 2.84; 95% CI: 1.27–6.34) were associated with adequate retention in care. Involvement with an HIV-related organization was associated negatively with retention in care (AOR = 0.47; 95% CI: 0.24–0.95). Future interventions should increase health insurance coverage and utilize the Internet to help MSM and waria to remain in HIV-related care, thereby assisting them in achieving viral suppression. PMID:29342172

 20. Timing of pregnancy, postpartum risk of virologic failure and loss to follow-up among HIV-positive women.

  Onoya, Dorina; Sineke, Tembeka; Brennan, Alana T; Long, Lawrence; Fox, Matthew P

  2017-07-17

  We assessed the association between the timing of pregnancy with the risk of postpartum virologic failure and loss from HIV care in South Africa. This is a retrospective cohort study of 6306 HIV-positive women aged 15-49 at antiretroviral therapy (ART) initiation, initiated on ART between January 2004 and December 2013 in Johannesburg, South Africa. The incidence of virologic failure (two consecutive viral load measurements of >1000 copies/ml) and loss to follow-up (>3 months late for a visit) during 24 months postpartum were assessed using Cox proportional hazards modelling. The rate of postpartum virologic failure was higher following an incident pregnancy on ART [adjusted hazard ratio 1.8, 95% confidence interval (CI): 1.1-2.7] than among women who initiated ART during pregnancy. This difference was sustained among women with CD4 cell count less than 350 cells/μl at delivery (adjusted hazard ratio 1.8, 95% CI: 1.1-3.0). Predictors of postpartum virologic failure were being viremic, longer time on ART, being 25 or less years old and low CD4 cell count and anaemia at delivery, as well as initiating ART on stavudine-containing or abacavir-containing regimen. There was no difference postpartum loss to follow-up rates between the incident pregnancies group (hazard ratio 0.9, 95% CI: 0.7-1.1) and those who initiated ART in pregnancy. The risk of virologic failure remains high among postpartum women, particularly those who conceive on ART. The results highlight the need to provide adequate support for HIV-positive women with fertility intention after ART initiation and to strengthen monitoring and retention efforts for postpartum women to sustain the benefits of ART.

 1. Should the United States Army Adapt New Conditions in Its HIV Policy to Allow Eligible HIV Positive Soldiers the Ability to Serve Overseas

  2017-06-09

  2017b). HIV: Either of two retroviruses that infect and destroy helper T-cells of the immune system causing the marked reduction in their numbers that...2014a, 36). Since HIV-positive Soldiers do not pose a risk in non-combat locations and these HIV-positive Soldiers may have specific skill sets and...guidance to inform leadership will help mitigate this risk. Finally, the U.S. Army has made an investment in training its personnel and these skills

 2. Effect of smoking on lung function, respiratory symptoms and respiratory diseases amongst HIV-positive subjects: a cross-sectional study

  Thabane Lehana

  2010-03-01

  Full Text Available Abstract Background Smoking prevalence in human immunodeficiency virus (HIV positive subjects is about three times of that in the general population. However, whether the extremely high smoking prevalence in HIV-positive subjects affects their lung function is unclear, particularly whether smoking decreases lung function more in HIV-positive subjects, compared to the general population. We conducted this study to determine the association between smoking and lung function, respiratory symptoms and diseases amongst HIV-positive subjects. Results Of 120 enrolled HIV-positive subjects, 119 had an acceptable spirogram. Ninety-four (79% subjects were men, and 96 (81% were white. Mean (standard deviation [SD] age was 43.4 (8.4 years. Mean (SD of forced expiratory volume in one second (FEV1 percent of age, gender, race and height predicted value (%FEV1 was 93.1% (15.7%. Seventy-five (63% subjects had smoked 24.0 (18.0 pack-years. For every ten pack-years of smoking increment, %FEV1 decreased by 2.1% (95% confidence interval [CI]: -3.6%, -0.6%, after controlling for gender, race and restrictive lung function (R2 = 0.210. The loss of %FEV1 in our subjects was comparable to the general population. Compared to non-smokers, current smokers had higher odds of cough, sputum or breathlessness, after adjusting for highly active anti-retroviral therapy (HAART use, odds ratio OR = 4.9 (95% CI: 2.0, 11.8. However respiratory symptom presence was similar between non-smokers and former smokers, OR = 1.0 (95% CI: 0.3, 2.8. All four cases of COPD (chronic obstructive pulmonary disease had smoked. Four of ten cases of restrictive lung disease had smoked (p = 0.170, and three of five asthmatic subjects had smoked (p = 1.000. Conclusions Cumulative cigarette consumption was associated with worse lung function; however the loss of %FEV1 did not accelerate in HIV-positive population compared to the general population. Current smokers had higher odds of respiratory symptoms

 3. Prevalence and determinants of unplanned pregnancy in HIV-positive and HIV-negative pregnant women in Cape Town, South Africa: a cross-sectional study.

  Iyun, Victoria; Brittain, Kirsty; Phillips, Tamsin K; le Roux, Stanzi; McIntyre, James A; Zerbe, Allison; Petro, Greg; Abrams, Elaine J; Myer, Landon

  2018-04-03

  Prevention of unplanned pregnancy is a crucial aspect of preventing mother-to-child HIV transmission. There are few data investigating how HIV status and use of antiretroviral therapy (ART) may influence pregnancy planning in high HIV burden settings. Our objective was to examine the prevalence and determinants of unplanned pregnancy among HIV-positive and HIV-negative women in Cape Town, South Africa. Cross-sectional analysis. Single primary-level antenatal care clinic in Cape Town, South Africa. HIV-positive and HIV-negative pregnant women, booking for antenatal care from March 2013 to August 2015, were included. Unplanned pregnancy was measured at the first antenatal care visit using the London Measure of Unplanned Pregnancy (LMUP). Analyses examined LMUP scores across four groups of participants defined by their HIV status, awareness of their HIV status prior to the current pregnancy and/or whether they were using antiretroviral therapy (ART) prior to the current pregnancy. Among 2105 pregnant women (1512 HIV positive; 593 HIV negative), median age was 28 years, 43% were married/cohabiting and 20% were nulliparous. Levels of unplanned pregnancy were significantly higher in HIV-positive versus HIV-negative women (50% vs 33%, p<0.001); and highest in women who were known HIV positive but not on ART (53%). After adjusting for age, parity and marital status, unplanned pregnancy was most common among women newly diagnosed and women who were known HIV positive but not on ART (compared with HIV-negative women, adjusted OR (aOR): 1.43; 95% CI 1.05 to 1.94 and aOR: 1.57; 95% CI 1.13 to 2.15, respectively). Increased parity and younger age (<24 years) were also associated with unplanned pregnancy (aOR: 1.42; 95% CI 1.25 to 1.60 and aOR: 1.83; 95% CI 1.23 to 2.74, respectively). We observed high levels of unplanned pregnancy among HIV-positive women, particularly among those not on ART, suggesting ongoing missed opportunities for improved family planning and

 4. Mulheres HIV positivas, reprodução e sexualidade Reproduction and sexuality in HIV-positive women, Brazil

  Naila JS Santos

  2002-08-01

  ambiente de apoio para essas mulheres e seus parceiros, propiciando às pessoas com HIV/Aids condições de conhecer, discutir e realizar opções conscientes no que concerne às decisões reprodutivas e sua sexualidade.OBJECTIVE: To assess sexual and reproductive health needs of HIV-positive women and factors that affect their access to prevention, safer sex practices and treatment and to appraise their ability of making informed choices concerning motherhood. METHODS: This exploratory study was conducted among women of an outpatient clinic in a reference center for STD/AIDS in the city of São Paulo, Brazil, in 1997. A consecutive non-probabilistic sample of 148 HIV-positive women was investigated. The exclusion criteria included those aged under 18 years and who were physically unable. Data were collected using structured interviews. Statistical analysis was performed using Chi-square test and t-test. RESULTS: The participants' mean age was 32 years old. As for education, 92 women (62.2% had completed elementary school and 12.2% had attended university. The median number of lifetime sexual partners was 4, and half of the interviewees were still sexually active after diagnosed HIV-positive. Of the total, 76% had children and 21% were still thinking about having children in future. Having many children, alive and living with their mothers were determinant factors for not wanting any more children. It was found no association between wanting children, risk perception, partner's serologic status, contraceptive use and other factors. After getting HIV infected, there was a substantial change in the contraceptive methods used. CONCLUSIONS: HIV infection did not change women's desire for having children. HIV-positive women's sexual and reproductive rights need to be discussed and respected in health care settings. Compliance to medication and safe sex practices are essential but difficult to meet requiring both counseling and support. Couples' counseling on reproductive

 5. HIV diagnosis, linkage to HIV care, and HIV risk behaviors among newly diagnosed HIV-positive female sex workers in Kigali, Rwanda

  Braunstein, Sarah L.; Umulisa, Marie-Michèle; Veldhuijzen, Nienke J.; Kestelyn, Evelyne; Ingabire, Chantal M.; Nyinawabega, Jeanine; van de Wijgert, Janneke H. H. M.; Nash, Denis

  2011-01-01

  To evaluate linkage-to-care, sexual behavior change, and psychosocial experiences among newly HIV-diagnosed female sex workers (FSWs) in Rwanda. FSWs (n = 800) with unknown serostatus were screened for HIV during 2007/2008. Women testing HIV positive (n = 192) were referred to care and asked to

 6. One lesion, one virus: individual components of high-grade anal intraepithelial neoplasia in HIV-positive men contain a single HPV type

  Richel, Olivier; Quint, Koen D.; Lindeman, Jan; van Noesel, Carel J. M.; de Koning, Maurits N. C.; van den Munckhof, Henk A. M.; de Vries, Henry J. C.; Prins, Jan M.; Quint, Wim G. V.

  2014-01-01

  High-grade anal intraepithelial neoplasia (AIN) is present in many human immunodeficiency virus (HIV)-positive men who have sex with men. The major etiologic factor is infection with an oncogenic human papillomavirus (HPV) genotype. We investigated whether individual components of high-grade AIN are

 7. Frequent screening for syphilis as part of HIV monitoring increases the detection of early asymptomatic syphilis among HIV-positive homosexual men.

  Bissessor, Melanie; Fairley, Christopher K; Leslie, David; Howley, Kerri; Chen, Marcus Y

  2010-10-01

  Syphilis continues to be a significant public health problem among HIV-positive men who have sex with men (MSM) internationally. This study aimed to determine whether the routine inclusion of syphilis serology with every blood test performed as part of HIV monitoring increases the detection of early asymptomatic syphilis among HIV-positive MSM. We examined the effect of this intervention, implemented in January 2007, on the detection of early asymptomatic syphilis among HIV-positive MSM attending the Melbourne Sexual Health Centre, Australia, and compared this with the previous clinic policy of annual syphilis screening. In the 18 months before and after the intervention, the median number of syphilis tests performed per man per year was 1 and 2, respectively. The proportion of MSM diagnosed with early syphilis who were asymptomatic was 21% (3 of 14) and 85% (41 of 48) for the 2 respective periods (P = 0.006). The time between the midpoint since last syphilis serology and diagnosis of syphilis was a median of 107 days (range 9-362) and 45 days (range 23-325) for the 2 periods, respectively (P = 0.018). The inclusion of routine syphilis serology with every blood test performed as part of HIV monitoring in HIV-positive MSM resulted in a large increase in the proportion of men diagnosed with early asymptomatic syphilis. This simple intervention probably also decreased the duration of infectiousness, enhancing syphilis control while also reducing morbidity.

 8. Factors associated with the use of irreversible contraception and continuous use of reversible contraception in a cohort of HIV-positive women

  Kancheva Landolt, Nadia; Ramautarsing, Reshmie Ashmanie; Phanuphak, Nittaya; Teeratakulpisarn, Nipat; Pinyakorn, Suteeraporn; Rodbamrung, Piyanee; Chaithongwongwatthana, Surasith; Ananworanich, Jintanat

  2013-01-01

  Effective contraception can be lifesaving by reducing maternal mortality linked to childbirth and unsafe abortion and by reducing vertical and horizontal transmission of HIV, in the case of an HIV-positive woman. This study is a secondary analysis of a prospective cohort study. We assessed factors

 9. Effect of Omega-3 Fatty Acids on Depressive Symptoms in HIV-Positive Individuals: A Randomized, Placebo-Controlled Clinical Trial.

  Ravi, Saeedeh; Khalili, Hossein; Abbasian, Ladan; Arbabi, Mohammad; Ghaeli, Padideh

  2016-10-01

  The antidepressant effect of omega-3 fatty acids has been described in the non-HIV population. The effect of omega-3 fatty acid supplementation on the mood status of HIV-positive patients has not been evaluated yet. In this study, the effect of omega-3 fatty acids on depressive symptoms was evaluated in HIV-positive individuals. A total of 100 HIV-positive patients with Beck Depression Score ≥16, were assigned to receive either omega-3 fatty acids or placebo twice daily for 8 weeks. Depressive symptoms of each participant were evaluated at baseline (month 0) and at the end of months 1 and 2 of the study. Beck Depression Inventory Second Edition, depression subscale of the Hospital Anxiety and Depression Scale, and Patient Health Questionnaire were used for assessment of depressive symptoms. Reduction in mean ± SD of all depression scores during the study period was statistically significant within the omega-3 group and when compared with the placebo group (for both comparisons, P symptoms in HIV-positive individuals without any significant adverse reaction. © The Author(s) 2016.

 10. Comparative effectiveness of immediate antiretroviral therapy versus CD4-based initiation in HIV-positive individuals in high-income countries: observational cohort study

  Lodi, Sara; Phillips, Andrew; Logan, Roger; Olson, Ashley; Costagliola, Dominique; Abgrall, Sophie; van Sighem, Ard; Reiss, Peter; Miró, José M.; Ferrer, Elena; Justice, Amy; Gandhi, Neel; Bucher, Heiner C.; Furrer, Hansjakob; Moreno, Santiago; Monge, Susana; Touloumi, Giota; Pantazis, Nikos; Sterne, Jonathan; Young, Jessica G.; Meyer, Laurence; Seng, Rémonie; Dabis, Francois; Vandehende, Marie-Anne; Pérez-Hoyos, Santiago; Jarrín, Inma; Jose, Sophie; Sabin, Caroline; Hernán, Miguel A.; Ainsworth, J.; Anderson, J.; Babiker, A.; Delpech, V.; Dunn, D.; Easterbrook, P.; Fisher, M.; Gazzard, B.; Gilson, R.; Gompels, M.; Hill, T.; Johnson, M.; Leen, C.; Orkin, C.; Phillips, A.; Pillay, D.; Porter, K.; Sabin, C.; Walsh, J.; Glabay, A.; Thomas, R.; Jones, K.; Perry, N.; Pullin, A.; Churchill, D.; Bulbeck, S.; Mandalia, S.; Clarke, J.; Munshi, S.; Post, F.; Khan, Y.; Patel, P.; Karim, F.; Duffell, S.; Williams, I.; Dooley, D.; Schwenk, A.; Youle, M.; Lampe, F.; Chaloner, C.; Puradiredja, D. Ismajani; Bansi, L.; Weber, J.; Kemble, C.; Mackie, N.; Winston, A.; Wilson, A.; Bezemer, D. O.; Kesselring, A. M.; van Sighem, A. I.; Smit, C.; Zaheri, S.; Kortmann, W.; Prins, J. M.; Kuijpers, T. W.; Godfried, M. H.; Pajkrt, D.; Bos, J. C.; van der Valk, M.; Grijsen, M. L.; Wiersinga, W. J.; Vrouwe, Lieve; Brinkman, K.; Blok, W. L.; Ziekenhuis, Andreas; Veenstra, J.; Lettinga, K. D.; Mulder, J. W.; Lauw, F. N.; van Agtmael, M. A.; Perenboom, R. M.; Bomers, M.; Richter, C.; van der Berg, J. P.; Gisolf, E. H.; Schippers, E. F.; van Elzakker, E. P.; Bravenboer, B.; Kootstra, G. J.; Sprenger, H. G.; Doedens, R.; van Assen, S.; Gasthuis, Kennemer; Soetekouw, R.; Kroon, F. P.; van Dissel, J. T.; Arend, S. M.; Jolink, H.; Bauer, M. P.; Weijer, S.; Lowe, S.; Lashof, A. Oude; Posthouwer, D.; Koopmans, P. P.; Warris, A.; van Crevel, R.; Nouwen, J. L.; Nispen, M. H.; Verbon, A.; Hassing, R. J.; Hartwig, N. G.; Ziekenhuis, Maasstad; Pogany, K.; Ziekenhuis, Sint Elisabeth; Juttmann, J. R.; van Kasteren, M. E. E.; Mudrikova, T.; Ellerbroek, P. M.; Oosterheert, J. J.; Barth, R. E.; Kinderziekenhuis, Wilhelmina; Bont, L. J.; de Ruyter Ziekenhuis, Admiraal; Stegeman, A.; Alleman, M. A.; Bouwhuis, J. W.; Abgrall, S.; Barin, F.; Bentata, M.; Billaud, E.; Boué, F.; Burty, C.; Cabié, A.; de Truchis, P.; Duval, X.; Duvivier, C.; Enel, P.; Fredouille-Heripret, L.; Gasnault, J.; Gaud, C.; Katlama, C.; Khuong, M. A.; Lang, J. M.; Lascaux, A. S.; Launay, O.; Mahamat, A.; Mary-Krause, M.; Meynard, J. L.; Pavie, J.; Pialoux, G.; Pilorgé, F.; Poizot-Martin, I.; Pradier, C.; Reynes, J.; Rouveix, E.; Simon, A.; Tissot-Dupont, H.; Viard, J. P.; Viget, N.; Jacquemet, N.; Costagliola, D.; Grabar, S.; Guiguet, M.; Lanoy, E.; Lièvre, L.; Lacombe, J. M.; Potard, V.; Pitié, G. H.; Bricaire, F.; Herson, S.; Desplanque, N.; Meyohas, M. C.; Picard, O.; Cadranel, J.; Mayaud, C.; Clauvel, J. P.; Decazes, J. M.; Gerard, L.; Molina, J. M.; Lariboisière-Fernand, G. H.; Honoré, P.; Jeantils, V.; Tassi, S.; Mechali, D.; Taverne, B.; Bouvet, E.; Ecobichon, J. L.; Matheron, S.; Picard-Dahan, C.; Yeni, P.; Dupont, C.; Chandemerle, C.; Mortier, E.; Tisne-Dessus, D.; Weiss, L.; Tarnier-Cochin, G. H.; Auperin, I.; Gilquin, J.; Roudière, L.; Fior, R.; Delfraissy, J. F.; Goujard, C.; Jung, C.; Vittecoq, D.; Fraisse, P.; Beck-Wirth, G.; Stahl, J. P.; Lecercq, P.; Gourdon, F.; Laurichesse, H.; Fresard, A.; Basse-Normandie, Corevih; Bazin, C.; Verdon, R.; Bourgogne, Corevih; Bretagne, Corevih; Arvieux, C.; Michelet, C.; Goudeau, A.; Maître, M. F.; Hoen, B.; Faller, J. P.; Haute-Normandie, Corevih; Borsa-Lebas, F.; Caron, F.; Daures, J. P.; Lorraine, Corevih; May, T.; Rabaud, C.; Berger, J. L.; Rémy, G.; Arlet-Suau, E.; Cuzin, L.; Massip, P.; Legrand, M. F. Thiercelin; Pontonnier, G.; de Calais, Corevih Nord-Pas; Yasdanpanah, Y.; Dellamonica, P.; Pugliese, P.; Quinsat, D.; Ravaux, I.; Tissot, H.; Delmont, J. P.; Moreau, J.; Gastaut, J. A.; Retornaz, F.; Soubeyrand, J.; Galinier, A.; Ruiz, J. M.; Allegre, T.; Blanc, P. A.; Bonnet, D.; Lepeu, G.; Granet-Brunello, P.; Esterni, J. P.; Cohen-Valensi, R.; Nezri, M.; Chadapaud, S.; Laffeuillade, A.; Raffi, F.; Boibieux, A.; Peyramond, D.; Livrozet, J. M.; Touraine, J. L.; Strobel, M.; Saint-Martin, C. H.; Bissuel, F.; Pradinaud, R.; Sobesky, M.; Martinique, Corevih; Guyon, Félix; Contant, M.; HC, Bucher; CA, Fux; HH, Hirsch; de Tejada B, Martinez; Casabona, J.; Miró, Jose M.; de Barcelona-Idibaps, Clínic; Gallois, A.; Esteve, A.; Podzamczer, D.; Murillas, J.; Gatell, J. M.; Manzardo, C.; Tural, C.; Clotet, B.; Ferrer, E.; Riera, M.; Segura, F.; Navarro, G.; Vilaró, J.; Masabeu, A.; García, I.; Guadarrama, M.; Cifuentes, C.; Dalmau, D.; Agustí, C.; Montoliu, A.; Pérez, I.; Gargoulas, Freyra; Blanco, J. L.; Garcia-Alcaide, F.; Martínez, E.; García-Goez, J. F.; Sirera, G.; Negredo, E.; Miranda, C.; Capitan, M. C.; Saumoy, M.; Imaz, A.; Tiraboschi, J. M.; Murillo, O.; Bolao, F.; Peña, C.; Cabellos, C.; Vila, A.; Sala, M.; Cervantes, M.; Amengual, Jose; Navarro, M.; Barrufet, P.; Molina, J.; Alvaro, M.; Mercadal, J.; Fernández, Juanse; Ospina, Jesús E.; Berenguer, J.; García, F.; Gutiérrez, F.; Labarga, P.; Moreno, S.; Caro-Murillo, A. M.; Sobrino, P.; Jarrín, I.; Sirvent, J. L. Gómez; Rodríguez, P.; Alemán, M. R.; Alonso, M. M.; López, A. M.; Hernández, M. I.; Soriano, V.; Barreiro, P.; Medrano, J.; Rivas, P.; Herrero, D.; Blanco, F.; Vispo, M. E.; Martín, L.; Ramírez, G.; Rubio, R.; Pulido, F.; Moreno, V.; Cepeda, C.; Iribarren, J. A.; Camino, X.; Rodríguez-Arrondo, F.; von Wichmann, M. A.; Pascual, L.; Goenaga, M. A.; Masiá, M.; Ramos, J. M.; Padilla, S.; Sánchez-Hellín, V.; Bernal, E.; Montolio, F.; Peral, Y.; Marañón, Gregorio; López, J. C.; Miralles, P.; Cosín, J.; Sánchez, M.; Gutiérrez, I.; Ramírez, M.; Padilla, B.; Vidal, F.; Veloso, S.; Viladés, C.; López-Dupla, M.; Olona, M.; Vargas, M.; Lacruz, J.; Salavert, M.; Montero, M.; Cuéllar, S.; Sanz, J.; Oteo, J. A.; Blanco, J. R.; Ibarra, V.; Metola, L.; Sanz, M.; Pérez-Martínez, L.; Sola, J.; Uriz, J.; Castiello, J.; Reparaz, J.; Arriaza, M. J.; Irigoyen, C.; Antela, A.; Casado, J. L.; Dronda, F.; Moreno, A.; Pérez, M. J.; López, D.; Gutiérrez, C.; Martí, P.; García, L.; Page, C.; Hernández, J.; Peña, A.; Muñoz, L.; Parra, J.; Viciana, P.; Leal, M.; López-Cortés, L. F.; Mata, R.; Justice, A. C.; Rimland, D.; Jones-Taylor, C.; Oursler, K. A.; Brown, S.; Garrison, S.; Rodriguez-Barradas, M.; Masozera, N.; Goetz, M.; Leaf, D.; Simberkoff, M.; Blumenthal, D.; Leung, J.; Peck, R.; Mattocks, K.; Braithwaite, S.; Cook, R.; Conigliaro, J.; Crothers, K.; Chang, J.; Crystal, S.; Day, N.; Erdos, J.; Freiberg, M.; Kozal, M.; Gerschenson, M.; Good, B.; Gordon, A.; Goulet, J. L.; Hernán, M. A.; Kraemer, K.; Lim, J.; Maisto, S.; O'Connor, P.; Papas, R.; Robins, J. M.; Rinaldo, C.; Roberts, M.; Samet, J.; Tierney, B.; Whittle, J.; Brettle, R.; Fidler, S.; Goldberg, D.; Hawkins, D.; Jaffe, H.; Johnson, A.; McLean, K.; Porter, Kholoud; Ewings, Fiona; Fairbrother, Keith; Gnatiuc, Louisa; Murphy, Brendan; Douglas, G.; Kennedy, N.; Pritchard, J.; Andrady, U.; Gwynedd, Ysbyty; Rajda, N.; Maw, R.; McKernan, S.; Drake, S.; Gilleran, G.; White, D.; Ross, J.; Toomer, S.; Hewart, R.; Wilding, H.; Woodward, R.; Dean, G.; Heald, L.; Horner, P.; Glover, S.; Bansaal, D.; Carne, C.; Browing, M.; Stanley, B.; O'Mahony, C.; Fraser, P.; Hayman, B.; Joshi, U.; Ralph, S.; Wade, A.; Mette, R.; Lalik, J.; Summerfield, H.; El-Dalil, A.; France, A. J.; White, C.; Robertson, R.; Gordon, S.; Lean, C.; Morris, S.; Vithayathil, K.; McLean, L.; Winter, A.; Gale, D.; Jacobs, S.; Tayal, S.; Short, L.; Williams, G.; Minton, J.; Dhar, J.; Nye, F.; DeSouza, C. B.; Isaksen, A.; McDonald, L.; Franca, A.; William, L.; Peters, B.; El, S.; Easterbrook, P. J.; Mazhude, C.; Johnstone, R.; Fakoya, A.; Mchale, J.; Waters, A.; Kegg, S.; Mitchell, S.; Byrne, P.; Rice, P.; Mullaney, S. A.; McCormack, S.; David, D.; Melville, R.; Phillip, K.; Balachandran, T.; Mabey, S.; Sukthankar, A.; Murphy, C.; Wilkins, E.; Ahmad, S.; Cook, James; Haynes, J.; Keynes, Milton; Evans, E.; Ong, E.; Das, R.; Grey, R.; Meaden, J.; Bignell, C.; Loay, D.; Peacock, K.; Eliot, George; Girgis, M. R.; Morgan, B.; Palfreeman, A.; Wilcox, J.; Tobin, J.; Tucker, L.; Saeed, A. M.; Williams, O.; Clwyd, Glan; Lacey, H.; Herman, S.; Kinghorn, D.; Devendra, S. V.; Wither, J.; Dawson, S.; Rowen, D.; Harvey, J.; Chauhan, M.; Kellock, D.; Young, S.; Dannino, S.; Kathir, Y.; Rooney, G.; Currie, J.; Fitzgerald, M.; Devendra, S.; Keane, F.; Booth, G.; Arumainayyagam, J.; Chandramani, S.; Robinson, T.; Curless, E.; Gokhale, R.; Tariq, A.; Luzzi, G.; Fairley, I.; Wallis, F.; Smit, E.; Ward, F.; Loze, B.; Morlat, P.; Bonarek, M.; Bonnet, F.; Nouts, C.; Louis, I.; Reliquet, V.; Sauser, F.; Biron, C.; Mounoury, O.; Hue, H.; Brosseau, D.; Ghosn, J.; Rannou, M. T.; Bergmann, J. F.; Badsi, E.; Rami, A.; Girard, P. M.; Samanon-Bollens, D.; Campa, P.; Tourneur, M.; Desplanques, N.; Jeanblanc, F.; Chiarello, P.; Makhloufi, D.; Herriot, E.; Blanc, A. P.; Allègre, T.; Baillat, V.; Lemoing, V.; de Boever, C. Merle; Tramoni, C.; Sobesky, G.; Abel, S.; Beaujolais, V.; Slama, L.; Fournier, I.; Gerbe, J.; Trepo, C.; Koffi, K.; Miailhes, P.; Thoirain, V.; Brochier, C.; Souala, F.; Ratajczak, M.; Beytoux, J.; Jacomet, C.; Montpied, G.; Olivier, C.; Paré, A.; Lortholary, O.; Dupont, B.; Maignan, A.; Raymond, I.; Leport, C.; Jadand, C.; Jestin, C.; Longuet, P.; Boucherit, S.; Sereni, D.; Lascoux, C.; Prevoteau, F.; Sobel, A.; Levy, Y.; Lelièvre, J. D.; Mondor, H.; Aumaître, H.; Delmas, B.; Saada, M.; Medus, M.; Salmon, D.; Tahi, T.; Yazdanpanah, Y.; Pavel, S.; Marien, M. C.; Dron, C. H.; Beck, C.; Benomar, M.; Muller, E.; Tubiana, R.; Mohand, H. Ait; Touam, F.; Folzer, A.; Obadia, M.; Prudhomme, L.; Bonnet, E.; Balzarin, F.; Pichard, E.; Chennebault, J. M.; Fialaire, P.; Loison, J.; Galanaud, P.; Bornarel, D.; Six, M.; Ferret, P.; Batisse, D.; Devidas, A.; Chevojon, P.; Turpault, I.; Philip, G.; Morel, P.; Timsit, J.; Amirat, N.; Cabane, J.; Tredup, J.; Chavanet, C.; Buisson, M.; Treuvetot, S.; Choutet, P.; Bastides, F.; Boyer, L.; Wassoumbou, S.; Oksenhendeler, E.; Gérard, L.; Bernard, L.; Berthé, H.; Poincaré, R.; Domart, Y.; Merrien, D.; Belan, A. Greder; Mignot, A.; Gayraud, M.; Bodard, L.; Meudec, A.; Pape, E.; Vinceneux, P.; Simonpoli, A. M.; Zeng, A.; Mourier, L.; Fournier, L.; Jacquet, M.; Fuzibet, J. G.; Sohn, C.; Rosenthal, E.; Quaranta, M.; Sabah, M.; Audhuy, B.; Schieber, A.; Pasteur, L.; Moreau, P.; Vaillant, O.; Huchon, G.; Compagnucci, A.; de Lacroix Szmania, I.; Lamaury, I.; Saint-Dizier, F.; Garipuy, D.; Drogoul, M. P.; Martin, I. Poizot; Fabre, G.; Lambert, G.; Lagarde, P.; David, F.; Roche-Sicot, J.; Saraux, J. L.; Leprêtre, A.; Veil, S.; Fampin, B.; Uludag, A.; Morin, A. S.; Bletry, O.; Zucman, D.; Regnier, A.; Girard, J. J.; Quinsat, D. T.; Heripret, L.; Grihon, F.; Houlbert, D.; Ruel, M.; Chemlal, K.; Debab, Y.; Nicolle, C.; Perronne, V.; Quesnay, F.; Slama, B.; Duffaut, H.; Perré, P.; Miodovski, C.; Guermonprez, G.; Dulioust, A.; Ballanger, R.; Patey, O.; Semaille, C.; Deville, J.; Beclere, Antoine; Boue, F.; Chambrin, V.; Pignon, C.; Estocq, G. A.; Levy, A.; Bicetre, Le Kremlin; Duracinsky, M.; Bras, P. Le; Ngussan, M. S.; Lambert, T.; Segeral, O.; Lezeau, P.; Laurian, Y.; Piketty, C.; Karmochkine, M.; Eliaszewitch, M.; Jayle, D.; Tisne, D.; Colasante, U.; Vilde, J. L.; Bollens, D.; Binet, D.; Diallo, B.; Lagneau, J. L.; Pietrie, M. P.; Sicard, D.; Stieltjes, N.; Michot, J.; Bourdillon, F.; Obenga, G.; Escaut, L.; Bolliot, C.; Schneider, L.; Iguertsira, M.; Stein, A.; Tomei, C.; Dhiver, C.; Gallais, J.; Gallais, H.; Durant, J.; Mondain, V.; Perbost, I.; Cassuto, J. P.; Karsenti, J. M.; Ceppi, C.; Krivitsky, J. A.; Honore, P.; Delgado, J.; Rouzioux, C.; Burgard, M.; Boufassa, L.; Peynet, J.; Pérez-Hoyos, S.; Schiaffino, A.; Monge, D. Alvarez S.; Pujol, I.; Muga, R.; Sanvisens, A.; Tor, J.; Rivas, I.; Vallecillo, G.; del Romero, J.; Raposo, P.; Rodríguez, C.; Vera, M.; Alastrue, E. Fernandez I.; Tasa, C. Santos T.; Juan, A.; Trullen, J.; de Olalla, P. Garcia; Cayla, J.; Sambeat, M. A.; Guerrero, R.; Rivera, E.; Marco, A.; Quintana, M.; Gonzalez, C.; Castilla, J.; Guevara, M.; de Mendoza, C.; Zahonero, N.; Ortíz, M.; G, Daikos; T, Kordossis; G, Panos; H, Sambatakou; M, Chini; Nelson, M.; Asboe, D.; Man, S.-L.; Smith, C.; Grabowska, H.; Gras, L. A. J.; Branger, J.; Scherpbier, H. J.; van der Meer, J. T. M.; Wit, F. W. M. N.; van der Poll, T.; Nellen, F. J. B.; Lange, J. M. A.; Geerlings, S. E.; van Vugt, M.; Frissen, P. H. J.; Schouten, W. E. M.; van den Berk, G. E. L.; Vrouenraets, S. M. E.; van Eeden, A.; Verhagen, D. W. M.; Claessen, F. A. P.; Peters, E. J. G.; van Nieuwkoop, C.; Leyten, E. M. S.; Gelinck, L. B. S.; Ziekenhuis, Catharina; Pronk, M. J. H.; Delsing, C. E.; Scholvinck, E. H.; Bierman, W. F. W.; ten Kate, R. W.; de Boer, M. G. J.; ter Vollaard, H. J. M.; Zuiderzee, M. C.; Schreij, G.; Keuter, M.; van der Ven, A. J. A. M.; ter Hofstede, H. J. M.; Dofferhoff, A. S. M.; van der Ende, M. E.; de Vries-Sluijs, T. E. M. S.; Schurink, C. A. M.; Rijnders, B. J. A.; van Gorp, E. C. M.; Smeulders, A. W. M.; den Hollander, J. G.; Hoepelman, A. I. M.; Schneider, M. M. E.; Jaspers, C. A. J. J.; Arends, J. E.; Wassenberg, M. W. M.; Geelen, S. P. M.; Wolfs, T. F. W.; Cotte, L.; Tattevin, P.; Selinger-Leneman, H.; Diemer, M.; Sellier, P.; Crickx, B.; Lesprit, Ph; Rey, D.; Lucht, F.; Chavanet, P.; Eglinger, P.; Aleksandrowicz, K.; Pelissier, L.; Aubert, V.; Barth, J.; Battegay, M.; Bernasconi, E.; Böni, J.; Burton-Jeangros, C.; Calmy, A.; Cavassini, M.; Egger, M.; Elzi, L.; Fehr, J.; Fellay, J.; Furrer, H.; Gorgievski, M.; Günthard, H.; Hasse, B.; Hösli, I.; Kahlert, C.; Kaiser, L.; Keiser, O.; Klimkait, T.; Kovari, H.; Ledergerber, B.; Martinetti, G.; Metzner, K.; Müller, N.; Nadal, D.; Pantaleo, G.; Rauch, A.; Regenass, S.; Rickenbach, M.; Rudin, C.; Schmid, P.; Schultze, D.; Schöni-Affolter, F.; Schüpbach, J.; Speck, R.; Taffé, P.; Tarr, P.; Telenti, A.; Trkola, A.; Vernazza, P.; Weber, R.; Yerly, S.; Force, L.; Mallolas, J.; López-Dieguez, M.; Romeu, J.; Jou, A.; Masó, M.; Bejarano, G.; del Amo, J.; Muñoz, M. A.; Arrizabalaga, A. J.; Aramburu, M. J.; Escolano, C.; Sanjuan, M.; Peraire, J.; Aldeguer, J. L.; Blanes, M.; de los Santos, I.; Hernández, B.; Pumares, M.; Trastoy, M.; Fiellin, D. A.; Titanji, R.; Butt, A.; Brandt, C.; Bryant, K.; Gandhi, N.; Gaziano, M.; Miller, P.; Mole, L.; Darbyshire, J.; Cursley, Adam; Eduards, S.; Estreich, S.; Magdy, A.; Jebakumar, S. P. R.; McMillan, S.; Green, S.; Sivakumar, K.; Monteiro, E.; Jendrulek, I.; Deheragada, A.; Rajamanoharan, S.; Parrinello, M.; Chakvetadze, C.; Berrebi, V.; Augustin-Normand, C.; Morelon, S.; Ragnaud, J. M.; Dominguez, S.; Dumont, C.; Drenou, B.; Drobacheff, C.; Gonzales-Canali, A.; Cheret, A.; Brancion, C.; Ravault, I.; Nau, P.; Beuscart, C.; Daniel, C.; Chaillou, S.; Niault, M.; Richier, L.; Abraham, B.; Perino, C.; Tremollieres, F.; Boudon, P.; Malbec, D.; Remy, G.; Béguinot, I.; Peretti, D.; Medintzeff, N.; Kazatchkine, M.; Fonquernie, L.; Lelievre, J. D.; Tissot Dupont, H.; Vallon, A.; Venti, H.; Bouchaud, O.; Hurtado, I.; Belda, J.; Gargalianos-Kakolyris, P.; Katsarou, O.; Lazanas, M.; Paparizos, V.; Paraskevis, D.; Skoutelis, A.; Touloumi, G.; Pantazis, N.; Bakoyannis, G.; Gioukari, V.; Antoniadou, A.; Papadopoulos, A.; Petrikkos, G.; Daikos, G.; Psichogiou, M.; Xylomenos, G.; Kouramba, A.; Ioannidou, P.; Kordossis, T.; Kontos, A.; Tsogas, N.; Leuow, K.; Kourkounti, S.; Sambatakou, H.; Mariolis, I.; Papastamopoulos, V.; Baraboutis, I.

  2015-01-01

  Recommendations have differed nationally and internationally with respect to the best time to start antiretroviral therapy (ART). We compared effectiveness of three strategies for initiation of ART in high-income countries for HIV-positive individuals who do not have AIDS: immediate initiation,

 11. Impact of comorbidity and ageing on health-related quality of life in HIV-positive and HIV-negative individuals

  Langebeek, Nienke; Kooij, Katherine W.; Wit, Ferdinand W.; Stolte, Ineke G.; Sprangers, Mirjam A. G.; Reiss, Peter; Nieuwkerk, Pythia T.

  2017-01-01

  HIV-infected individuals may be at risk for the premature onset of age-associated noncommunicable comorbidities. Being HIV-positive, having comorbidities and being of higher age may adversely impact health-related quality of life (HRQL). We investigated the possible contribution of HIV infection,

 12. Cryotherapy for Intra- and Perianal High-Grade Squamous Intraepithelial Lesions in HIV-Positive Men who have Sex with Men

  Siegenbeek van Heukelom, Matthijs L.; Gosens, Karien C. M.; Prins, Jan M.; de Vries, Henry J. C.

  2018-01-01

  Background Available treatment options for anal high-grade squamous intraepithelial lesions (HSIL) in HIV-positive men who have sex with men (MSM) are limited by low response rates and frequent recurrences. Cryotherapy is an established therapeutic option for several pre-malignant skin disorders.

 13. Highlights of the 2017 European AIDS Clinical Society (EACS) Guidelines for the treatment of adult HIV-positive persons version 9.0

  Ryom, L.; Boesecke, C.; Bracchi, M.; Ambrosioni, J.; Pozniak, A.; Arribas, J.; Behrens, G.; Mallon, P. G. M.; Puoti, M.; Rauch, A.; Miro, J. M.; Kirk, O.; Marzolini, C.; Lundgren, J. D.; Battegay, M.; D'Arminio Monforte, Antonella; Clumeck, Nathan; Dedes, Nikos; Gatell, José M.; Horban, Andrzej; Katlama, Christine; McCormack, Sheena; Molina, Jean-Michel; Mussini, Cristina; Raffi, François; Reiss, Peter; Stellbrink, Hans-Jürgen; Bower, Mark; Cinque, Paola; Collins, Simon; Compston, Juliet; de Wit, Stéphane; Fabbri, Leonardo M.; Fux, Christoph A.; Guaraldi, Giovanni; Martínez, Esteban; Papapoulos, Socrates; Du Pasquier, Renaud; Poulter, Neil; Williams, Ian; Winston, Alan; Berenguer, Juan; Bhagani, Sanjay; Bruno, Raffaele; Konov, Svilen; Lacombe, Karine; Mauss, Stefan; Mendão, Luís; Peters, Lars; Rockstroh, Jürgen K.

  2018-01-01

  The European AIDS Clinical Society (EACS) Guidelines have since 2005 provided multidisciplinary recommendations for the care of HIV-positive persons in geographically diverse areas. Major revisions have been made in all sections of the 2017 Guidelines: antiretroviral treatment (ART), comorbidities,

 14. Antiretroviral drug-related liver mortality among HIV-positive persons in the absence of hepatitis B or C virus coinfection

  Kovari, Helen; Sabin, Caroline A; Ledergerber, Bruno

  2013-01-01

  Liver diseases are the leading causes of death in human immunodeficiency virus (HIV)-positive persons since the widespread use of combination antiretroviral treatment (cART). Most of these deaths are due to hepatitis C (HCV) or B (HBV) virus coinfections. Little is known about other causes...

 15. Highlights of the 2017 European AIDS Clinical Society (EACS) Guidelines for the treatment of adult HIV-positive persons version 9.0

  Ryom, L; Boesecke, C; Bracchi, M

  2018-01-01

  BACKGROUND: The European AIDS Clinical Society (EACS) Guidelines have since 2005 provided multidisciplinary recommendations for the care of HIV-positive persons in geographically diverse areas. GUIDELINE HIGHLIGHTS: Major revisions have been made in all sections of the 2017 Guidelines: antiretrov...

 16. Let's talk about sex : A qualitative study exploring the experiences of HIV nurses when discussing sexual risk behaviours with HIV-positive men who have sex with men

  de Munnik, Sonja; den Daas, C; Ammerlaan, H S M; Kok, G; Raethke, M S; Vervoort, S C J M

  2017-01-01

  BACKGROUND: Despite prevention efforts, the incidence of sexually transmitted infection among HIV-positive men who have sex with men remains high, which is indicative of unchanged sexual risk behaviour. Discussing sexual risk behaviour has been shown to help prevent sexually transmitted infections

 17. High awareness of hepatitis C virus (HCV) but limited knowledge of HCV complications among HIV-positive and HIV-negative men who have sex with men

  Lambers, Femke A. E.; Prins, Maria; Davidovich, Udi; Stolte, Ineke G.

  2014-01-01

  Hepatitis C virus (HCV) has emerged as a sexually transmitted infection among HIV-positive men who have sex with men (MSM) in high-income countries. Little is reported about HCV awareness among MSM, although this is essential for developing targeted prevention strategies. We, therefore, studied HCV

 18. The association between detected drug resistance mutations and CD4(+) T-cell decline in HIV-positive individuals maintained on a failing treatment regimen

  Schultze, Anna; Paredes, Roger; Sabin, Caroline

  2018-01-01

  BACKGROUND: To analyse the effect of drug resistance mutations (DRM) on CD4 cell trends in HIV-positive people maintained on virologically failing antiretroviral therapy (ART). METHODS: Individuals from two large cohorts experiencing virological failure (VF) while maintained on ART with >1 CD4...

 19. Development of a definition for Rapid Progression (RP) of renal function in HIV-positive persons : the D:A:D study

  Kamara, David A; Ryom, Lene; Ross, Michael; Kirk, Ole; Reiss, Peter; Morlat, Philippe; Moranne, Olivier; Fux, Christoph A; Mocroft, Amanda; Sabin, Caroline; Lundgren, Jens D; Smith, Colette J; Schölvinck, Elisabeth H.

  2014-01-01

  BACKGROUND: No consensus exists on how to define abnormally rapid deterioration in renal function (Rapid Progression, RP). We developed an operational definition of RP in HIV-positive persons with baseline estimated glomerular filtration rate (eGFR) >90 ml/min/1.73 m2 (using Cockcroft Gault) in the

 20. Development of a definition for Rapid Progression (RP) of renal function in HIV-positive persons: the D:A:D study

  Kamara, David A.; Ryom, Lene; Ross, Michael; Kirk, Ole; Reiss, Peter; Morlat, Philippe; Moranne, Olivier; Fux, Christoph A.; Mocroft, Amanda; Sabin, Caroline; Lundgren, Jens D.; Smith, Colette J.; Powderly, B.; Shortman, N.; Moecklinghoff, C.; Reilly, G.; Franquet, X.; Ryom, L.; Sabin, C. A.; Kamara, D.; Smith, C.; Phillips, A.; Mocroft, A.; Tverland, J.; Mansfeld, M.; Nielsen, J.; Raben, D.; Lundgren, J. D.; Brandt, R. Salbøl; Rickenbach, M.; Fanti, I.; Krum, E.; Hillebregt, M.; Geffard, S.; Sundström, A.; Prins, J. M.; Kuijpers, T. W.; Scherpbier, H. J.; van der Meer, J. T. M.; Wit, F. W. M. N.; Godfried, M. H.; Nellen, F. J. B.; Lange, J. M. A.; Geerlings, S. E.; van Vugt, M.; Pajkrt, D.; Grijsen, M. L.; Wiersinga, W. J.; Goorhuis, A.; Hovius, J. W. R.

  2014-01-01

  No consensus exists on how to define abnormally rapid deterioration in renal function (Rapid Progression, RP). We developed an operational definition of RP in HIV-positive persons with baseline estimated glomerular filtration rate (eGFR) >90 ml/min/1.73 m2 (using Cockcroft Gault) in the Data

 1. Development of a definition for Rapid Progression (RP) of renal function in HIV-positive persons: the D:A:D study

  Kamara, D.A.; Ryom, L.; Ross, M.; Kirk, O.; Reiss, P.; Morlat, P.; Moranne, O.; Fux, C.A.; Mocroft, A.; Sabin, C.; Lundgren, J.D.; Smith, C.J.; Koopmans †, P.P.; Keuter, M.; Ven, A.J.A.M. van der; Hofstede, H.J.M. ter; Dofferhoff, A.S.M.; Warris, A.; Crevel, R. van; et al.,

  2014-01-01

  BACKGROUND: No consensus exists on how to define abnormally rapid deterioration in renal function (Rapid Progression, RP). We developed an operational definition of RP in HIV-positive persons with baseline estimated glomerular filtration rate (eGFR) >90 ml/min/1.73 m2 (using Cockcroft Gault) in the

 2. Preconception use of cART by HIV-positive pregnant women increases the risk of infants being born small for gestational age

  Snijdewind, Ingrid J. M.; Smit, Colette; Godfried, Mieke H.; Bakker, Rachel; Nellen, Jeannine F. J. B.; Jaddoe, Vincent W. V.; van Leeuwen, Elisabeth; Reiss, Peter; Steegers, Eric A. P.; van der Ende, Marchina E.

  2018-01-01

  Background The benefits of combination anti-retroviral therapy (cART) in HIV-positive pregnant women (improved maternal health and prevention of mother to child transmission [pMTCT]) currently outweigh the adverse effects due to cART. As the variety of cART increases, however, the question arises as

 3. Incidence of and socio-biologic risk factors for spontaneous preterm birth in HIV positive Nigerian women

  Ezechi Oliver C

  2012-09-01

  Full Text Available Abstract Background Recent studies have identified HIV as a leading contributor to preterm delivery and its associated morbidity and mortality. However little or no information exists in our sub-region on this subject. Identifying the factors associated with preterm delivery in HIV positive women in our country and sub-region will not only prevent mother to child transmission of HIV virus but will also reduce the morbidity and mortality associated with prematurity and low birth weight. This study was designed to determine the incidence and risk factors for preterm delivery in HIV positive Nigerians. Method The required data for this retrospective study was extracted from the data base of a cohort study of the outcome of prevention of mother to child transmission at the Nigerian Institute of Medical Research, Lagos. Only data of women that met the eligibility of spontaneous delivery after 20 weeks of gestation were included. Ethical approval was obtained from the Institution’s Ethical Review Board. Results 181 women out of the 1626 eligible for inclusion into the study had spontaneous preterm delivery (11.1%. The mean birth weight was 3.1 ± 0.4 kg, with 10.3% having LBW. Spontaneous preterm delivery was found to be significantly associated with unmarried status (cOR: 1.7;1.52-2.57, baseline CD4 count 3(cOR: 1.8; 1.16-2.99, presence of opportunistic infection at delivery (cOR: 2.2;1.23-3.57, multiple pregnancy (cOR 10.4; 4.24 – 26.17, use of PI based triple ARV therapy (eOR 10.2; 5.52 – 18.8 in the first trimester (cOR 2.5; 1.77 – 3.52 on univariate analysis. However after multivariate analysis controlling for potential confounding variables including low birth weight, only multiple pregnancy (aOR: 8.6; CI: 6.73 – 12.9, presence of opportunistic infection at delivery (aOR: 1.9; CI: 1.1 – 5.7, and 1st trimester exposure to PI based triple therapy (aOR: 5.4; CI: 3.4 – 7.8 retained their significant association with preterm

 4. The distribution of sexually-transmitted Human Papillomaviruses in HIV positive and negative patients in Zambia, Africa

  Hause Lara

  2007-07-01

  Full Text Available Abstract Background Human Papillomaviruses (HPV are double-stranded DNA viruses, considered to be the primary etiological agents in cervical intraepithelial neoplasias and cancers. Approximately 15–20 of the 40 mucosal HPVs confer a high-risk of progression of lesions to invasive cancer. In this study, we investigated the prevalence of sexually transmitted HPVs in Human Immunodeficiency Virus (HIV positive and negative patients in Zambia, Africa. The rate of high-risk HPV genotypes worldwide varies within each country. Thus, we sought to investigate the rates of HPV infection in sub-Saharan Africa and the potential role of HIV in affecting the HPV genotype distribution. Methods This retrospective cross-sectional study reports findings on the association and effects of HIV on HPV infections in an existing cohort of patients at University Teaching Hospital (UTH Lusaka, Zambia. The objective of this study was to assess HPV prevalence, genotype distribution and to identify co-factors that influence HPV infection. Polymerase chain reaction (PCR with two standard consensus primer sets (CpI/II and GP5+/6+ was used to test for the presence of HPV DNA. Primers specific for β-actin were used to monitor DNA quality. Vaginal lavage samples, collected between 1998-1999 from a total of 70 women, were part of a larger cohort that was also analyzed for HIV and human herpesvirus infection. Seventy of the samples yielded usable DNA. HIV status was determined by two rapid assays, Capillus and Determine. The incidence of HIV and HPV infections and HPV genotype distributions were calculated and statistical significance was determined by Chi-Squared test. Results We determined that most common HPV genotypes detected among these Zambian patients were types 16 and 18 (21.6% each, which is approximately three-fold greater than the rates for HPV16, and ten-fold greater than the rates for HPV18 in the United States. The worldwide prevalence of HPV16 is approximately 14

 5. Nutrition Habits and Health Outcomes of Breastfeeding HIV-positive mothers in the Dschang Health District, West Region Cameroon.

  Sanou Sobze, Martin; Kien-Atsu, Tsi; Djeunang Dongho, Bruna; Fotso, Jimmy Roger; TiotsiaTsapi, Armand; Azeufack Ngueko, Yannick; Ben Bechir, Sali; Pana, Augusto; Ercoli, Lucia; Colizzi, Vittorio; Russo, Gianluca

  2016-01-01

  Amongst the different at-risk periods for mother-to-child HIV transmission that is, during pregnancy, labor and delivery and breastfeeding, much care and attention needs to be given, not only to the child as concerns its feeding options, but also to the mother. The aim of this study was to determine the nutritional habits and health outcomes of HIV-positive breastfeeding mothers in the Dschang Health District, in the context of prevention of mother-to-child transmission (PMTCT) activities. A cross-sectional study was carried out from September 2014 to February 2015, at the Dschang District Day Care Hospital. A standard questionnaire was administered by face-to-face interview to 56 breastfeeding HIV-positive mothers. Anthropometric parameters of the mothers were measured (weight and height), and a physical check-up performed, with examination of the mothers' conjunctiva and palms. Clinical status was determined by anemia test using the Tallquist hemoglobin test. Data collected were analyzed using Epi Info version 7.1.3.3 and Excel 2013. The mean age of participants was 33 years. Most women ate three meals per day (53.6%, n=30/56), while 26,8% (15/56) ate two. Staples (27.27%) and fruits (33.68%) were found to be the most consumed foods per week and green leafy and yellow vegetables the least consumed (13.74%). Body mass index was used to evaluate the nutritional status of participating women: 26.9% (n=14/52) were in the normal range of weight, slightly more than half were overweight (51.9%, n=27/52) and 21.2% (n=11/52) were obese. All mothers were on antiretroviral therapy (ART). Recent CD4 count results were available for about half of the women and the mean was 293 cells/mmc (range 97-798). Physical checkup showed that 64.3% (n=36/56) and 67.9% (n=38/56) of women respectively had moderately colored conjunctiva and palms, while 10.7% (n=6/56) and 12.5% (n=7/56) respectively had pale conjunctiva and palms, considered to be clinical signs of anemia. About 74.1% (n=40

 6. Sociodemographic profile and predictors of outpatient clinic attendance among HIV-positive patients initiating antiretroviral therapy in Selangor, Malaysia

  Abdulrahman SA

  2017-07-01

  Full Text Available Surajudeen Abiola Abdulrahman,1,2 Lekhraj Rampal,1 Norlijah Othman,3 Faisal Ibrahim,1 Kadir Shahar Hayati,1 Anuradha P Radhakrishnan4 1Department of Community Health, Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Putra Malaysia, Selangor, 2Department of Public Health Medicine, Penang Medical College, George Town, Penang, 3Department of Paediatrics, Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Putra Malaysia, Selangor, 4Infectious Disease Clinic, Hospital Sungai Buloh, Sungai Buloh, Selangor, MalaysiaBackground: Inconsistent literature evidence suggests that sociodemographic, economic, and system- and patient-related factors are associated with clinic attendance among the HIV-positive population receiving antiretroviral therapy (ART around the world. We examined the factors that predict outpatient clinic attendance among a cohort of HIV-positive patients initiating ART in Selangor, Malaysia.Patients and methods: This cross-sectional study analyzed secondary data on outpatient clinic attendance and sociodemographic, economic, psychosocial, and patient-related factors among 242 adult Malaysian patients initiating ART in Selangor, Malaysia. Study cohort was enrolled in a parent randomized controlled trial (RCT in Hospital Sungai Buloh Malaysia between January and December 2014, during which peer counseling, medication, and clinic appointment reminders were provided to the intervention group through short message service (SMS and telephone calls for 24 consecutive weeks. Data on outpatient clinic attendance were extracted from the hospital electronic medical records system, while other patient-level data were extracted from pre-validated Adult AIDS Clinical Trial Group (AACTG adherence questionnaires in which primary data were collected. Outpatient clinic attendance was categorized into binary outcome – regular attendee and defaulter categories – based on the number of missed scheduled outpatient clinic appointments within a 6-month

 7. HIV, Gender, Race, Sexual Orientation, and Sex Work: A Qualitative Study of Intersectional Stigma Experienced by HIV-Positive Women in Ontario, Canada

  Logie, Carmen H.; James, LLana; Tharao, Wangari; Loutfy, Mona R.

  2011-01-01

  Background HIV infection rates are increasing among marginalized women in Ontario, Canada. HIV-related stigma, a principal factor contributing to the global HIV epidemic, interacts with structural inequities such as racism, sexism, and homophobia. The study objective was to explore experiences of stigma and coping strategies among HIV-positive women in Ontario, Canada. Methods and Findings We conducted a community-based qualitative investigation using focus groups to understand experiences of stigma and discrimination and coping methods among HIV-positive women from marginalized communities. We conducted 15 focus groups with HIV-positive women in five cities across Ontario, Canada. Data were analyzed using thematic analysis to enhance understanding of the lived experiences of diverse HIV-positive women. Focus group participants (n = 104; mean age = 38 years; 69% ethnic minority; 23% lesbian/bisexual; 22% transgender) described stigma/discrimination and coping across micro (intra/interpersonal), meso (social/community), and macro (organizational/political) realms. Participants across focus groups attributed experiences of stigma and discrimination to: HIV-related stigma, sexism and gender discrimination, racism, homophobia and transphobia, and involvement in sex work. Coping strategies included resilience (micro), social networks and support groups (meso), and challenging stigma (macro). Conclusions HIV-positive women described interdependent and mutually constitutive relationships between marginalized social identities and inequities such as HIV-related stigma, sexism, racism, and homo/transphobia. These overlapping, multilevel forms of stigma and discrimination are representative of an intersectional model of stigma and discrimination. The present findings also suggest that micro, meso, and macro level factors simultaneously present barriers to health and well being—as well as opportunities for coping—in HIV-positive women's lives. Understanding the

 8. Epidemiology of HPV Genotypes among HIV Positive Women in Kenya: A Systematic Review and Meta-Analysis

  Menon, Sonia; Wusiman, Aibibula; Boily, Marie Claude; Kariisa, Mbabazi; Mabeya, Hillary; Luchters, Stanley; Forland, Frode; Rossi, Rodolfo; Callens, Steven; vanden Broeck, Davy

  2016-01-01

  Background There is a scarcity of data on the distribution of human papillomavirus (HPV) genotypes in the HIV positive population and in invasive cervical cancer (ICC) in Kenya. This may be different from genotypes found in abnormal cytology. Yet, with the advent of preventive HPV vaccines that target HPV 16 and 18, and the nonavalent vaccine targeting 90% of all ICC cases, such HPV genotype distribution data are indispensable for predicting the impact of vaccination and HPV screening on prevention. Even with a successful vaccination program, vaccinated women will still require screening to detect those who will develop ICC from other High risk (HR) HPV genotypes not prevented by current vaccines. The aim of this review is to report on the prevalence of pHR/HR HPV types and multiple pHR/HR HPV genotypes in Kenya among HIV positive women with normal, abnormal cytology and ICC. Methods PUBMED, EMBASE, SCOPUS, and PROQUEST were searched for articles on HPV infection up to August 2nd 2016. Search terms were HIV, HPV, Cervical Cancer, Incidence or Prevalence, and Kenya. Results The 13 studies included yielded a total of 2116 HIV-infected women, of which 89 had ICC. The overall prevalence of pHR/HR HPV genotypes among HIV-infected women was 64% (95%CI: 50%-77%). There was a borderline significant difference in the prevalence of pHR/HR HPV genotypes between Female Sex workers (FSW) compared to non-FSW in women with both normal and abnormal cytology. Multiple pHR/HR HPV genotypes were highly prominent in both normal cytology/HSIL and ICC. The most prevalent HR HPV genotypes in women with abnormal cytology were HPV 16 with 26%, (95%CI: 23.0%-30.0%) followed by HPV 35 and 52, with 21% (95%CI: 18%-25%) and 18% (95%CI: 15%-21%), respectively. In women with ICC, the most prevalent HPV genotypes were HPV 16 (37%; 95%CI: 28%-47%) and HPV 18 (24%; 95%CI: 16%-33%). Conclusion HPV 16/18 gains prominence as the severity of cervical disease increases, with HPV 16/18 accounting for 61

 9. Prevalence of Anal Human Papillomavirus Infection and Risk Factors among HIV-positive Patients in Tokyo, Japan.

  Naoyoshi Nagata

  Full Text Available Oncogenic human papillomavirus (HPV infection, particularly multiple HPV types, is recognized as a necessary cause of anal cancer. However, a limited number of studies have reported the prevalence of anal HPV infection in Asia. We determined the prevalence, genotypes, and risk factors for anal HPV infection in Japanese HIV-positive men who have sex with men (MSM, heterosexual men, and women.This cross-sectional study included 421 HIV-positive patients. At enrollment, we collected data on smoking, alcohol, co-morbidities, drugs, CD4 cell counts, HIV RNA levels, highly active anti-retroviral therapy (HAART duration, sexually transmitted infections (STIs, and serological screening (syphilis, hepatitis B virus, Chlamydia trachomatis, Entamoeba histolytica. Anal swabs were collected for oncogenic HPV genotyping.Oncogenic HPV rate was 75.9% in MSM, 20.6% in heterosexual men, and 19.2% in women. HPV 16/18 types were detected in 34.9% of MSM, 17.7% of heterosexual men, and 11.5% of women. Multiple oncogenic HPV (≥2 oncogenic types rate was 54.6% in MSM, 8.8% in heterosexual men, and 0% in women. In univariate analysis, younger age, male sex, MSM, CD4 50,000, no administration of HAART, and having ≥2 sexually transmitted infections (STIs were significantly associated with oncogenic HPV infection, whereas higher smoking index and corticosteroid use were marginally associated with oncogenic HPV infection. In multivariate analysis, younger age (OR, 0.98 [0.96-0.99], MSM (OR, 5.85 [2.33-14.71], CD4 <100 (OR, 2.24 [1.00-5.01], and having ≥2 STIs (OR, 2.81 [1.72-4.61] were independently associated with oncogenic HPV infection. These 4 variables were also significant risk factors for multiple oncogenic HPV infection.Among Japanese HIV-infected patients, approximately two-thirds of MSM, one-fifth of heterosexual men, and one-fifth of women have anal oncogenic HPV infection. Younger age, MSM, ≥2 STIs, and immunosuppression confer a higher risk of

 10. Epidemiology of HPV Genotypes among HIV Positive Women in Kenya: A Systematic Review and Meta-Analysis.

  Sonia Menon

  Full Text Available There is a scarcity of data on the distribution of human papillomavirus (HPV genotypes in the HIV positive population and in invasive cervical cancer (ICC in Kenya. This may be different from genotypes found in abnormal cytology. Yet, with the advent of preventive HPV vaccines that target HPV 16 and 18, and the nonavalent vaccine targeting 90% of all ICC cases, such HPV genotype distribution data are indispensable for predicting the impact of vaccination and HPV screening on prevention. Even with a successful vaccination program, vaccinated women will still require screening to detect those who will develop ICC from other High risk (HR HPV genotypes not prevented by current vaccines. The aim of this review is to report on the prevalence of pHR/HR HPV types and multiple pHR/HR HPV genotypes in Kenya among HIV positive women with normal, abnormal cytology and ICC.PUBMED, EMBASE, SCOPUS, and PROQUEST were searched for articles on HPV infection up to August 2nd 2016. Search terms were HIV, HPV, Cervical Cancer, Incidence or Prevalence, and Kenya.The 13 studies included yielded a total of 2116 HIV-infected women, of which 89 had ICC. The overall prevalence of pHR/HR HPV genotypes among HIV-infected women was 64% (95%CI: 50%-77%. There was a borderline significant difference in the prevalence of pHR/HR HPV genotypes between Female Sex workers (FSW compared to non-FSW in women with both normal and abnormal cytology. Multiple pHR/HR HPV genotypes were highly prominent in both normal cytology/HSIL and ICC. The most prevalent HR HPV genotypes in women with abnormal cytology were HPV 16 with 26%, (95%CI: 23.0%-30.0% followed by HPV 35 and 52, with 21% (95%CI: 18%-25% and 18% (95%CI: 15%-21%, respectively. In women with ICC, the most prevalent HPV genotypes were HPV 16 (37%; 95%CI: 28%-47% and HPV 18 (24%; 95%CI: 16%-33%.HPV 16/18 gains prominence as the severity of cervical disease increases, with HPV 16/18 accounting for 61% (95%CI: 50.0%-70.0% of all ICC

 11. Health outcomes among HIV-positive Latinos initiating antiretroviral therapy in North America versus Central and South America

  Cesar, Carina; Koethe, John R; Giganti, Mark J; Rebeiro, Peter; Althoff, Keri N; Napravnik, Sonia; Mayor, Angel; Grinsztejn, Beatriz; Wolff, Marcelo; Padgett, Denis; Sierra-Madero, Juan; Gotuzzo, Eduardo; Sterling, Timothy R; Willig, James; Levison, Julie; Kitahata, Mari; Rodriguez-Barradas, Maria C; Moore, Richard D; McGowan, Catherine; Shepherd, Bryan E; Cahn, Pedro

  2016-01-01

  Introduction Latinos living with HIV in the Americas share a common ethnic and cultural heritage. In North America, Latinos have a relatively high rate of new HIV infections but lower rates of engagement at all stages of the care continuum, whereas in Latin America antiretroviral therapy (ART) services continue to expand to meet treatment needs. In this analysis, we compare HIV treatment outcomes between Latinos receiving ART in North America versus Latin America. Methods HIV-positive adults initiating ART at Caribbean, Central and South America Network for HIV (CCASAnet) sites were compared to Latino patients (based on country of origin or ethnic identity) starting treatment at North American AIDS Cohort Collaboration on Research and Design (NA-ACCORD) sites in the United States and Canada between 2000 and 2011. Cox proportional hazards models compared mortality, treatment interruption, antiretroviral regimen change, virologic failure and loss to follow-up between cohorts. Results The study included 8400 CCASAnet and 2786 NA-ACCORD patients initiating ART. CCASAnet patients were younger (median 35 vs. 37 years), more likely to be female (27% vs. 20%) and had lower nadir CD4 count (median 148 vs. 195 cells/µL, p<0.001 for all). In multivariable analyses, CCASAnet patients had a higher risk of mortality after ART initiation (adjusted hazard ratio (AHR) 1.61; 95% confidence interval (CI): 1.32 to 1.96), particularly during the first year, but a lower hazard of treatment interruption (AHR: 0.46; 95% CI: 0.42 to 0.50), change to second-line ART (AHR: 0.56; 95% CI: 0.51 to 0.62) and virologic failure (AHR: 0.52; 95% CI: 0.48 to 0.57). Conclusions HIV-positive Latinos initiating ART in Latin America have greater continuity of treatment but are at higher risk of death than Latinos in North America. Factors underlying these differences, such as HIV testing, linkage and access to care, warrant further investigation. PMID:26996992

 12. An ultrasound-based comparative study on carotid plaques in HIV-positive patients vs. atherosclerotic and arteritis patients: atherosclerotic or inflammatory lesions?

  Maggi, Paolo; Perilli, Francesco; Lillo, Antonio; Carito, Valentina; Epifani, Giuseppe; Bellacosa, Chiara; Pastore, Giuseppe; Regina, Guido

  2007-02-01

  We have previously described two cases of HIV-1-positive patients undergoing surgery for stenosis of the internal carotid arteries. Histology revealed an extensive inflammatory infiltration of the vascular wall and no evidence of atheromasic plaque. This unexpected pattern of carotid damage prompted us to perform a more accurate investigation of the characteristics of carotid plaques in a group of HIV-positive patients. The results were compared with those obtained from young patients affected by atherosclerosis of the epi-aortic vessels and patients with arteritis. The patients underwent ultrasonography of the epi-aortic vessels using one of the latest generation power color-Doppler with 7.5 MHz probes. The study population included 61 HIV-positive patients and 47 HIV-negative patients (37 atherosclerotic and 10 with arteritis). Compared with HIV-negative atherosclerotic patients, there were significantly higher proportions of HIV-positive patients with iso-hypoechogenic lesions (81.8 vs. 29%) that were homogeneous both in their parietal and endoluminal portions (96.7 vs. 21.6% and 88.5 vs. 54.0%, respectively), with a smooth or slightly irregular surface (99.0 vs. 56.7%) (P=0.001 for all differences). No statistically significant differences were seen between HIV-positive and arteritis patients. Our study evidenced that the ultrasonographic structure of the epi-aortic lesions in HIV-positive patients substantially differ from those of the plaques in atherosclerotic patients, although they share similar characteristics with patients affected by arteritis. Further investigations are warranted to better define the structure and the mechanism of onset of these lesions.

 13. “We don't exist”: a qualitative study of marginalization experienced by HIV-positive lesbian, bisexual, queer and transgender women in Toronto, Canada

  Logie, Carmen H; James, LLana; Tharao, Wangari; Loutfy, Mona R

  2012-01-01

  Background Lesbian, bisexual, queer and transgender (LBQT) women living with HIV have been described as invisible and understudied. Yet, social and structural contexts of violence and discrimination exacerbate the risk of HIV infection among LBQT women. The study objective was to explore challenges in daily life and experiences of accessing HIV services among HIV-positive LBQT women in Toronto, Canada. Methods We used a community-based qualitative approach guided by an intersectional theoretical framework. We conducted two focus groups; one focus group was conducted with HIV-positive lesbian, bisexual and queer women (n=7) and the second with HIV-positive transgender women (n=16). Participants were recruited using purposive sampling. Focus groups were digitally recorded and transcribed verbatim. Thematic analysis was used for analyzing data to enhance understanding of factors that influence the wellbeing of HIV-positive LBQT women. Results Participant narratives revealed a trajectory of marginalization. Structural factors such as social exclusion and violence elevated the risk for HIV infection; this risk was exacerbated by inadequate HIV prevention information. Participants described multiple barriers to HIV care and support, including pervasive HIV-related stigma, heteronormative assumptions in HIV-positive women's services and discriminatory and incompetent treatment by health professionals. Underrepresentation of LBQT women in HIV research further contributed to marginalization and exclusion. Participants expressed a willingness to participate in HIV research that would be translated into action. Conclusions Structural factors elevate HIV risk among LBQT women, limit access to HIV prevention and present barriers to HIV care and support. This study's conceptualization of a trajectory of marginalization enriches the discussion of structural factors implicated in the wellbeing of LBQT women and highlights the necessity of addressing LBQT women's needs in HIV

 14. "We don't exist": a qualitative study of marginalization experienced by HIV-positive lesbian, bisexual, queer and transgender women in Toronto, Canada.

  Logie, Carmen H; James, Llana; Tharao, Wangari; Loutfy, Mona R

  2012-09-07

  Lesbian, bisexual, queer and transgender (LBQT) women living with HIV have been described as invisible and understudied. Yet, social and structural contexts of violence and discrimination exacerbate the risk of HIV infection among LBQT women. The study objective was to explore challenges in daily life and experiences of accessing HIV services among HIV-positive LBQT women in Toronto, Canada. We used a community-based qualitative approach guided by an intersectional theoretical framework. We conducted two focus groups; one focus group was conducted with HIV-positive lesbian, bisexual and queer women (n = 7) and the second with HIV-positive transgender women (n = 16). Participants were recruited using purposive sampling. Focus groups were digitally recorded and transcribed verbatim. Thematic analysis was used for analyzing data to enhance understanding of factors that influence the wellbeing of HIV-positive LBQT women. Participant narratives revealed a trajectory of marginalization. Structural factors such as social exclusion and violence elevated the risk for HIV infection; this risk was exacerbated by inadequate HIV prevention information. Participants described multiple barriers to HIV care and support, including pervasive HIV-related stigma, heteronormative assumptions in HIV-positive women's services and discriminatory and incompetent treatment by health professionals. Underrepresentation of LBQT women in HIV research further contributed to marginalization and exclusion. Participants expressed a willingness to participate in HIV research that would be translated into action. Structural factors elevate HIV risk among LBQT women, limit access to HIV prevention and present barriers to HIV care and support. This study's conceptualization of a trajectory of marginalization enriches the discussion of structural factors implicated in the wellbeing of LBQT women and highlights the necessity of addressing LBQT women's needs in HIV prevention, care and research

 15. Incidence and characteristics of sexually transmitted acute hepatitis C virus infection among HIV-positive men who have sex with men in Copenhagen, Denmark during four years (2006-2009): a retrospective cohort study

  Barfod, Toke S; Omland, Lars Haukali; Katzenstein, Terese L

  2011-01-01

  We determined the incidence of hepatitis C virus among Danish human immunodeficiency virus (HIV)-positive men who have sex with men (MSM) and described their characteristics. We included 871 HIV-positive MSM seen from 1 January 2006 to 31 December 2009 at Rigshospitalet in Copenhagen; drug users...

 16. Comparison of dynamic monitoring strategies based on CD4 cell counts in virally suppressed, HIV-positive individuals on combination antiretroviral therapy in high-income countries: a prospective, observational study

  Caniglia, Ellen C.; Cain, Lauren E.; Sabin, Caroline A.; Robins, James M.; Logan, Roger; Abgrall, Sophie; Mugavero, Michael J.; Hernández-Díaz, Sonia; Meyer, Laurence; Seng, Remonie; Drozd, Daniel R.; Seage, George R.; Bonnet, Fabrice; Dabis, Francois; Moore, Richard D.; Reiss, Peter; van Sighem, Ard; Mathews, William C.; del Amo, Julia; Moreno, Santiago; Deeks, Steven G.; Muga, Roberto; Boswell, Stephen L.; Ferrer, Elena; Eron, Joseph J.; Napravnik, Sonia; Jose, Sophie; Phillips, Andrew; Justice, Amy C.; Tate, Janet P.; Gill, John; Pacheco, Antonio; Veloso, Valdilea G.; Bucher, Heiner C.; Egger, Matthias; Furrer, Hansjakob; Porter, Kholoud; Touloumi, Giota; Crane, Heidi; Miro, Jose M.; Sterne, Jonathan A.; Costagliola, Dominique; Saag, Michael; Hernán, Miguel A.

  2017-01-01

  Clinical guidelines vary with respect to the optimal monitoring frequency of HIV-positive individuals. We compared dynamic monitoring strategies based on time-varying CD4 cell counts in virologically suppressed HIV-positive individuals. In this observational study, we used data from prospective

 17. Unintended pregnancy among HIV positive couples receiving integrated HIV counseling, testing, and family planning services in Zambia.

  Wall, Kristin M; Haddad, Lisa; Vwalika, Bellington; Htee Khu, Naw; Brill, Ilene; Kilembe, William; Stephenson, Rob; Chomba, Elwyn; Vwalika, Cheswa; Tichacek, Amanda; Allen, Susan

  2013-01-01

  We describe rates of unintended pregnancy among HIV positive couples in Lusaka, Zambia. We also identify factors associated with unintended pregnancy among oral contraceptive pill (OCP) using couples in this cohort. Data were analyzed from couples randomized in a factorial design to two family planning intervention videos. Rates of unintended pregnancy were stratified by contraceptive method used at time of pregnancy. Predictors of time to unintended pregnancy among OCP users were determined via multivariate Cox modeling. The highest rates of unintended pregnancy were observed among couples requesting condoms only (26.4/100CY) or OCPs (20.7/100CY); these rates were not significantly different. OCP users accounted for 37% of the couple-years (CY) observed and 87% of unintended pregnancies. Rates of unintended pregnancy for injectable (0.7/100CY) and intrauterine device (1.6/100CY) users were significantly lower relative to condom only users. No pregnancies occurred among contraceptive implant users or after tubal ligation. Factors associated (psex without a condom. Long-acting reversible contraceptive methods were effective in the context of integrated couples HIV prevention and contraceptive services. Injectable methods were also effective in this context. Given the high user failure rate of OCPs, family planning efforts should promote longer-acting methods among OCP users wishing to avoid pregnancy. Where other methods are not available or acceptable, OCP adherence counseling is needed, especially among younger and new OCP users. ClinicalTrials.gov NCT00067522.

 18. Thymic size in uninfected infants born to HIV-positive mothers and fed with pasteurized human milk

  Jeppesen, Dorthe Lisbeth; Hasselbalch, H; Ersbøll, A K

  2003-01-01

  AIM: To examine the size of the thymus in uninfected infants born to HIV-positive mothers and to study the effects of feeding by human donor milk on the size of the thymus in these infants. METHODS: The absolute and relative thymic size was assessed by sonography as thymic index (Ti), and the Ti....../weight-ratio (Ti/w) at birth and at 4 mo of age in 12 healthy uninfected infants born to HlV-infected mothers. All infants were exclusively fed pasteurized donor milk. The results were compared with those obtained from a previous cohort of exclusively breastfed, partially breastfed and exclusively formula......-fed infants. RESULTS: At birth the Ti was reduced in infants born to HIV-infected mothers in comparison with that in control infants but this difference disappeared when their birthweights were taken into consideration (Ti/w-ratio). At 4 mo of age the geometric mean Ti of infants fed donor milk was 23...

 19. A photo voice perspective on factors contributing to the resilience of HIV positive Yoruba adolescent girls in Nigeria.

  Adegoke, Catherine O; Steyn, Miemsie G

  2017-04-01

  There is a growing discourse worldwide on the impact of the Human Immunodeficiency Virus (HIV) on "at risk youths". In response, five HIV-positive Nigerian adolescent girls were qualitatively investigated in collaboration with a non-governmental organisation (NGO) in Ibadan, an urban settlement in Nigeria in 2013. Using a secondary data analysis from a photo voice component of the research, combined with narratives, we show that participants possess the capacity to overcome their adversities from the effects of HIV infection and remain resilient. Few studies have used photovoice - a visual participatory approach - and its impact on this group. The theories of Bourdieu, Piaget and Erikson were used as tools to interpret and document, resilience, social capital and coping among participants. Findings reveal participants frame positive goals, use social competence, coping skills, and express personal challenges. These have serious implications for policy makers, researchers and programmer in strengthening adolescents' resilience. Copyright © 2017 The Foundation for Professionals in Services for Adolescents. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. Perceived discrimination and physical health among HIV-positive Black and Latino men who have sex with men.

  Bogart, Laura M; Landrine, Hope; Galvan, Frank H; Wagner, Glenn J; Klein, David J

  2013-05-01

  We conducted the first study to examine health correlates of discrimination due to race/ethnicity, HIV-status, and sexual orientation among 348 HIV-positive Black (n = 181) and Latino (n = 167) men who have sex with men. Participants completed audio computer-assisted self-interviews. In multivariate analyses, Black participants who experienced greater racial discrimination were less likely to have a high CD4 cell count [OR = 0.7, 95 % CI = (0.5, 0.9), p = 0.02], and an undetectable viral load [OR = 0.8, 95 % CI = (0.6, 1.0), p = 0.03], and were more likely to visit the emergency department [OR = 1.3, 95 % CI = (1.0, 1.7), p = 0.04]; the combined three types of discrimination predicted greater AIDS symptoms [F (3,176) = 3.8, p discrimination predicted greater medication side effect severity [F (3,163) = 4.6, p discrimination plays a role in health outcomes.