WorldWideScience

Sample records for hiukkaspitoisuuden reaaliaikainen mittaaminen

 1. Real-time measurement of aerosol particle concentration at high temperatures; Hiukkaspitoisuuden reaaliaikainen mittaaminen korkeassa laempoetilassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keskinen, J.; Hautanen, J.; Laitinen, A. [Tampere Univ. of Technology (Finland). Physics

  1997-10-01

  The aim of this project is to develop a new method for continuous aerosol particle concentration measurement at elevated temperatures (up to 800-1000 deg C). The measured property of the aerosol particles is the so called Fuchs surface area. This quantity is relevant for diffusion limited mass transfer to particles. The principle of the method is as follows. First, aerosol particles are charged electrically by diffusion charging process. The charging takes place at high temperature. After the charging, aerosol is diluted and cooled. Finally, aerosol particles are collected and the total charge carried by the aerosol particles is measured. Particle collection and charge measurement take place at low temperature. Benefits of this measurement method are: particles are charged in-situ, charge of the particles is not affected by the temperature and pressure changes after sampling, particle collection and charge measurement are carried out outside the process conditions, and the measured quantity is well defined. The results of this study can be used when the formation of the fly ash particles is studied. Another field of applications is the study and the development of gasification processes. Possibly, the method can also be used for the monitoring the operation of the high temperature particle collection devices. (orig.)

 2. Karkeamurskaimen akselin kunnon mittaaminen ainetta rikkomattomilla menetelmillä

  OpenAIRE

  Räisänen, Jani

  2013-01-01

  Insinöörityö tehtiin TEKES:n rahoittamalle Devico-projektille, joka kehittää pienten ja keskisuurien kaivoksien kunnossapitomenetelmiä. Insinöörityössä tutkittiin yleisimpiä eri ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmiä ja niiden toimintaperiaatteita. Insinöörityössä syvennyttiin tarkemmin ultraääneen ja ultraäänitarkastukseen ja siihen liittyviin eri laitteisiin. Lisäksi toteutettiin mittaustapahtuma yhdessä DEKRA Industrial Oy:n kanssa Talvivaaran kaivoksen kaivosvarikolla. Mittaustapahtuma...

 3. Ensihoitajien fyysinen toimintakyky. : Sen mittaaminen, arviointi ja edistäminen.

  OpenAIRE

  Aro, Siv

  2017-01-01

  Tämä opinnäytetyö kartoittaa työn toimeksiantajan, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitajien fyysistä toimintakykyä. Työssä selvitetään syitä ensihoitajien suurille sairauspoissaoloille liittyen tuki- ja liikuntaelinsairauksiin ja arvioidaan heidän tämän hetkistä fyysistä toimintakykyä. Opinnäytetyössä laadittiin ensihoitajille oma arviointimenetelmä joka palvelisi koko maata, yhtenäistäisi ja selkeyttäisi ensihoitajien fyysisen kunnon kartoittamisen ja arvioimisen sekä antaisi luotetta...

 4. Reaaliaikainen lämpötilamittausten hallinta ja tallentaminen tietokantaan TCP/IP- protokollaa hyväksi käyttäen

  OpenAIRE

  Tranberg, Jaakko

  2017-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli ohjelmoida ohjelmisto, jonka toimintoihin kuului sulan teräksen lämpötilatietojen keräys. Tiedot kerättiin Heraeus-lämpötila-antureita sekä Ethernet-verkkoa hyväksi käyttäen. Lisäksi ohjelmiston toimintoihin kuului tulosten tallennus SQL-tietokantaan myöhempää tarkastelua varten, sekä tiettyjen mittaustulosten edelleen lähetys toisille tietokoneille reaaliaikaisesti. Työkaluina toimivat Microsoft SQL Management Studio ja Visual Studio 2013, jossa käytetyksi ohjel...

 5. Tunneälykäs esimiestyö : esimiesten kykypohjaisen tunneälyosaamisen laadullinen kuvaaminen ja määrällinen mittaaminen

  OpenAIRE

  Saarinen, Mikael

  2007-01-01

  Emotional intelligence (EI) is a new construct of intelligence first presented by two American psychologists John D. Mayer and Peter Salovey. Since 1990, they have tried to conceptualize a theory of skills and abilities related to emotional information and its perception, use, understanding and management. This model is performance-based, in contrast to the trait-based or mixed model proposed by journalist-psychologist Daniel Goleman. Research has shown that EI competencies are connected ...

 6. Asiakastyytyväisyyden ja markkinointiviestinnän toimivuuden mittaaminen : case: Sellosalin kävijätutkimus ja asiakasprofiili

  OpenAIRE

  Pyylampi, Sanna

  2014-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena on Espoon Leppävaarassa sijaitsevan Sellosalin kävijätutkimus. Tutkimuksen tarkoituksena oli luoda kuva kävijäprofiilista ja asiakastyytyväisyydestä sekä kartoittaa markkinointiviestinnän toimivuutta. Tavoitteena oli selvittää mahdollisia ongelmakohtia palvelussa sekä luoda kehitysehdotuksia markkinointiviestintään. Tutkimuksen aineisto kerättiin kvantitatiivista menetelmää käyttäen sähköisellä kyselylomakkeella. Kysely lähetettiin sähköpostitse asiakasrekister...

 7. Special analyses of tailpipe gases - method development and applications. Development of measuring methods for unregulated components from otto and diesel engines. Final report; Pakokaasujen erikoisanalyysit - menetelmien jatkokehittaeminen ja soveltava koetoiminta. Paeaestoejen maeaeraet ja mittaaminen, mallilaskelmat. Loppuraportti

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lappi, M.

  1998-07-01

  The project was a continuation to the previous MOBILE -project 204T (1993 - 1995). During the three year period (1996 - 1998) new measuring techniques were developed or the already earlier started topics were further processed, as stated below. The aim of the project is to improve monitoring techniques of the unregulated tailpipe emissions and to supply tools for more comprehensive evaluation of the health and environmental effects of automotive emissions as a whole. The following was developed: Construction of particle sampling device for low emitting vehicles; Construction of sampling technique for the semivolatile phase of the tailpipe gas; evaluation of different techniques; Application of Ames mutagenicity test for the semivolatiles of diesel and otto-engine exhausts; Application of the modified Ames mutagenicity test to minimum sample amounts or emissions of low response; Effect of sampling conditions of particulates and semivolatiles (PUP) on sample amount and quality; Applications of the particulate and PUF sampling technique to low-emittive otto-engine technologies or aftertreatment concepts (LPO, CNG, M85, TWC, lean-burn, GDI) and fuel flexible vehicle emissions (ethanol mixtures); Participation a European round-robin test for the PAH analysis of diesel engine particulates; Adoption and DNPH - FTIR comparison of monitoring technique for aldehyde speciation from modal heavy-duty diesel engine test; Evaluation of the CIMS real-time monitoring technique for low concentrations of emission components. Comparison with FTIR and conventional analytical techniques for aldehyde and HC speciation, verification of the measurement techniques in use at VTT; Spreadsheet for conversion of FTIR ppm trace into mass emissions; Evaluation of the various measuring techniques for the particulate sizing of diesel and otto-engine emissions, purchase of the device; Establishing a data bank for unregulated+regulated emission species based on 1993 - 1998 results obtained at VTT; Participation European regulatory bodies developing future emission legislation. (orig.)

 8. Asiakaspolun seuranta päivittäistavarakaupan arjen johtamisen välineenä : case: Osuuskauppa Hämeenmaa; Prisma Holma

  OpenAIRE

  Schmidt, Tom

  2014-01-01

  Asiakaspolulla tarkoitetaan asiakkaan kokemaa ostoprosessia, joka alkaa saapumisesta myymälän pihaan ja päättyy asiakkaan poistuessa pihalta. Asiakkaan kokema asiakaspolku on usean osa-alueen summa, joka joko vahvistaa tai heikentää asiakkaan sitoutumista myymälään. Asiakaspolun mittaaminen on yksinkertaisimmillaan sitä, että kaupan esimies kiertää kaupan osastot läpi, tekee muistiinpanoja tärkeänä pitämistään havainnoista ja raportoi niistä työntekijöilleen. Asiakaspolun mittaamisen tap...

 9. iOS-pelin luominen Unity-pelimoottorilla

  OpenAIRE

  Stamblewski, Tuomo

  2014-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa mobiilipeliprototyyppi Tuotantoyhtiö Taso Oy:lle käyttäen Unity-pelimoottoria. Pelin suunnittelu ja ideointi tapahtui yhdessä yrityksen kanssa. Tarkoituksena oli tehdä prototyyppi yrityksen suunnittelemasta mobiilipelistä sekä tutkia pelien tekemistä iOS-alustalle käyttäen Unity-pelimoottoria. Prototyypin peli-idea oli reaaliaikainen 3D-verkkopeli, jossa pelaajat taistelevat tankeilla toisiaan vastaan yksi kerrallaan. Opinnäytetyössä käsitellään m...

 10. Raspberry Pi reaaliaikaiseen kuvantunnistukseen

  OpenAIRE

  Keskinen, Verneri

  2014-01-01

  Tässä opinnäytetyöraportissa käsitellään kuinka Raspberry Pi:tä saadaan hyödynnettyä kuvantunnistussovelluksissa. Työn tavoitteena oli tutustua itse Raspberry Pi -tietokoneeseen, kuvantunnistukseen ja ohjelmointiin Linux-ympäristössä. Työn lopullinen tavoite oli saada aikaiseksi jokin reaaliaikainen kuvantunnistussovellus Raspberry Pi:llä. Työ aloitettiin tutustumalla Raspberry Pi:n ja sen Raspbian-käyttöjärjestelmän käyttöön sekä erilaisiin reaaliaikaisiin kuvantunnistussovelluksiin mitä...