WorldWideScience

Sample records for higienizacja osadow sciekowych

 1. Disinfection of waste-water and hygienization of municipal sewage sludge by means of electron beam; Uzdatnianie wod sciekowych oraz higienizacja osadow z oczyszczalni sciekow komunalnych za pomoca wiazki elektronow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bryl-Sandelewska, T. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1995-12-31

  The use of radiation technology for waste water and municipal sewage sludge treatment have been worldwide reviewed. Laboratory investigations on sewage sludge electron beam irradiation carried out in Institute of Nuclear Chemistry and Technology (INCT), Warsaw have been presented. The radiation hygenized sewage sludges can be safety used as fertilizers. 31 refs, 2 tabs.

 2. Radiation hygenization of cosmetics; Radiacyjna higienizacja kosmetykow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Malec-Czechowska, K.; Bryl-Sandelewska, T. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  The Polish regulations connected with trade turnover of cosmetics have been described and discussed. The contamination by microbial flora is very limited and regulated in suitable Polish norm. The possibility of application of radiation technique for pasteurization of different kinds of cosmetics has been discussed. 9 refs, 7 tabs.

 3. Sedimentary Rocks Associated with the Coal Seams of the Saddle Beds from the Chwałowice Trough - West Part of Upper Silesian Coal Basin / Skały Osadowe Towarzyszące Pokładom Węgla Warstw Siodłowych Niecki Chwałowickiej - Zachodnia Część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

  Science.gov (United States)

  Stanienda, Katarzyna

  2015-03-01

  The results of investigation of the associated rocks with the Saddle Beds Coals Seams from Chwałowice Trough were presented in this article. The results of researches show that sandstones and mudstones dominate in the investigating profile. Claystones are situated mainly in ceilings and floors of coal seams. Grains of sandstones include mainly quartz, feldspars, micas and also quartzite's and gneiss's fragments. It is also possible to observe small grains of heavy minerals. Some of sandstones present bad compactness and are destroyed during transportation. This feature is connected with presence of little quantity of cement, especially in medium grained sandstones, which include more matrix than typical cement. The cement is built mainly of clay minerals, kaolinite and illite, carbonates and chalcedony but X-ray diffraction confirmed also the presence of halite in the cement of investigated sandstones. Mudstones and claystones are composed mainly of clay minerals. It's also possible to find quartz and micas there. Higher amounts of quartz and micas are possible to find rather in mudstones. The associated rocks with the Saddle Beds Coal Seams from Chwałowice Trough include also organic matter. W artykule przedstawiono wyniki badań skał towarzyszących pokładom węgla warstw siodłowych Niecki Chwałowickiej. Wyniki badań wskazują, że w badanym profilu dominują piaskowce oraz mułowce. Iłowce natomiast występują głównie w stropach i spągach pokładów węgla. Okruchy piaskowców to głównie ziarna kwarcu, skaleni, mik oraz fragmenty kwarcytów i gnejsów. Można tu również zaobserwować drobne okruchy minerałów ciężkich. Niektóre piaskowce charakteryzują się obniżoną zwięzłością i podczas transportu ulegają rozpadowi. Cecha ta związana jest z niewielką ilością spoiwa, szczególnie w piaskowcach średnioziarnistych, w których matrix przeważa nad typowym cementem. Spoiwo zbudowane jest głównie z minerałów ilastych, takich jak kaolinit i illit, węglanów i chalcedonu, chociaż wyniki dyfraktometrii rentgenowskiej potwierdziły występowanie w spoiwie badanych piaskowców również halitu. Na podstawie składu mineralnego piaskowców, dokonano ich klasyfikacji, stosując podziały skał okruchowych Krynina (1948) i Pettijohn'a-Potter'a-Siever'a (1973). Według klasyfikacji Krynina badane piaskowce reprezentują szarogłazy (szarowaki). W klasyfikacji Pettijohn'a, próbki 6, 8 i 13 reprezentują arenity lityczne, natomiast próbki 3 i 10- waki. Mułowce i iłowce zbudowane SA głównie z minerałów ilastych. Można w nich również spotkać ziarna kwarcu oraz miki. Wyższy udział kwarcu i mik jest jednak charakterystyczny dla mułowców. Skały towarzyszące pokładom węgla warstw siodłowych Niecki Chwałowickiej zawierają również domieszki substancji organicznej.