WorldWideScience

Sample records for high school ochs

 1. Kreativitet och innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Jacob Østergaard; Skov, Hanne

  2016-01-01

  Kreativitet i arbetsterapi beskriver och analyserar kreativitetens många uttryck ur flera olika perspektiv: dels som en etablerad dimension av arbetsterapeutiska arbetsmetoder och yrkeskunskap, dels som en aktuell och efterfrågad grund för ny utveckling och innovation inom framtidens vård. Boken...... innehåller många praktiska exempel på hur vi kan se krea­tiviteten i arbetsterapeutens arbete såväl med klienter som när det gäller de system och den miljö människor lever och arbetar i. Boken beskriver också hur arbetsterapeuter arbetar och tänker kreativt samt hur de använder sig av kreativa strategier...

 2. Fotboll och huliganism i Skandinavien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kristian

  De skandinaviska länderna är lika i en rad hänseenden, exempelvis samhällsstruktur, lagstiftning och kultur. Också när det gäller fotboll finns stora likheter ? Danmark, Norge och Sverige introducerades ungefär samtidigt under 1970- och 80-talen till den engelska fotbollen och dess supporterkultu...

 3. Teckensnitt och dess personlighetsdrag

  OpenAIRE

  Linnarsson, Johan; Borja, Mårten

  2014-01-01

  När du arbetar med teckensnitt, vare sig du skapar – eller helt enkelt väljer ett teckensnitt, finns det konsekvenser till följd av skapandet och/eller valet. Läslighet och läsbarhet ligger i hjärtat av teckensnitts utformning – men principerna kring läslighet och läsbarhet är flexibla och kan komma att bortses ifrån, beroende på den tänkta kontexten för teckensnittet. Ett grepp om historiken bakom användningen av vissa teckensnitt, såväl som kunskap om de möjliga associationer de kan väcka ä...

 4. Journalism Beyond High School.

  Science.gov (United States)

  Turner, Sally

  2001-01-01

  Discusses the shift from high school journalism to college journalism for students. Describes the role of the high school journalism advisor in that process. Offers checklists for getting to know a college publication. Outlines ways high school journalism teachers can take advantage of journalism resources available at local colleges and…

 5. Evaluating High School IT

  Science.gov (United States)

  Thompson, Brett A.

  2004-01-01

  Since its inception in 1997, Cisco's curriculum has entered thousands of high schools across the U.S. and around the world for two reasons: (1) Cisco has a large portion of the computer networking market, and thus has the resources for and interest in developing high school academies; and (2) high school curriculum development teams recognize the…

 6. Early College High Schools

  Science.gov (United States)

  Dessoff, Alan

  2011-01-01

  For at-risk students who stand little chance of going to college, or even finishing high school, a growing number of districts have found a solution: Give them an early start in college while they still are in high school. The early college high school (ECHS) movement that began with funding from the Bill and Melinda Gates Foundation 10 years ago…

 7. Fixing High Schools

  Science.gov (United States)

  Perkins-Gough, Deborah

  2005-01-01

  Reports from national education organizations in the US indicate the sorry state of high schools in the country that are accused of failing to adequately prepare their graduates for college or for the workforce, highlighting what is a serious problem in light of the troubled state of the US economy. The need to improve high schools is urgent and…

 8. High School Principals and the High School Journalism Program.

  Science.gov (United States)

  Peterson, Jane W.

  A study asked selected high school principals to respond to statements about the value of high school journalism to the high school student and about the rights and responsibilities of the high school journalist. These responses were then checked against such information as whether or not the high school principal had worked on a high school…

 9. Projektering av produktions- och lagerhall

  OpenAIRE

  Englund, Elin

  2016-01-01

  Detta examensarbete är utfört åt Ingenjörsbyrå Mathias Smeds. Syftet med arbetet var att projektera en hallbyggnad som skulle fungera som produktions- och lagerhall åt företaget i fråga och åt andra företag som köper delar i hallen. I arbetet ingår att uppgöra bygglovshandlingar, en byggsättsbeskrivning, en jämförelse mellan energikällor och enkel kostnadskalkyl. Efter diskussioner och möten med beställaren blev resultatet en hall med limträstomme och med NR-takstolar som vindsbjälklag. Y...

 10. High School Book Fairs

  Science.gov (United States)

  Fitzgerald, Marianne

  2006-01-01

  Many secondary students have given up the joy of reading. When asked why they don't read for pleasure, students came up with many different reasons, the first being lack of time. High school students are busy with after school jobs, sports, homework, etc. With the growing number of students enrolled in AP classes, not only is there not much time…

 11. Investing in High School

  Science.gov (United States)

  Green, Daniel G.

  2012-01-01

  Strapped for cash, a Massachusetts high school creates its own venture capital fund to incentivize teachers to create programs that improve student learning. The result has been higher test scores and higher job satisfaction. One important program is credited with helping close the achievement gap at the school, while others have helped ambitious…

 12. Timetabling at High Schools

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Matias

  on the publicly available XHSTT format for modeling instances and solutions of the HSTP) and the Danish High School Timetabling Problem (DHSTP). For both problems a complex Mixed-Integer Programming (MIP) model is developed, and in both cases are empirical tests performed on a large number of real-life datasets......High school institutions face a number of important planning problems during each schoolyear. This Ph.D. thesis considers two of these planning problems: The High School Timetabling Problem (HSTP) and the Consultation Timetabling Problem (CTP). Furthermore a framework for handling various planning....... The second part contains the main scienti_c papers composed during the Ph.D. study. The third part of the thesis also contains scienti_c papers, but these are included as an appendix. In the HSTP, the goal is to obtain a timetable for the forthcoming school-year. A timetable consists of lectures scheduled...

 13. Crystallization-induced dynamic resolution R-epimer from 25-OCH3-PPD epimeric mixture.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Sainan; Tang, Yun; Cao, Jiaqing; Zhao, Chen; Zhao, Yuqing

  2015-11-15

  25-OCH3-PPD is a promising antitumor dammarane sapogenin isolated from the total saponin-hydrolyzed extract of Panax ginseng berry and Panax notoginseng leaves. 20(R)-25-OCH3-PPD was more potent as an anti-cancer agent than 20(S)-25-OCH3-PPD and epimeric mixture of 25-OCH3-PPD. This paper describes the rapid separation process of the R-epimer of 25-OCH3-PPD from its epimeric mixture by crystallization-induced dynamic resolution (CIDR). The optimized CIDR process was based on single factor analysis and nine well-planned orthogonal design experiments (OA9 matrix). A rapid and sensitive reverse phase high-performance liquid chromatographic (HPLC) method with evaporative light-scattering detector (ELSD) was developed and validated for the quantitation of 25-OCH3-PPD epimeric mixture and crystalline product. Separation and quantitation were achieved with a silica column using a mobile phase consisting of methanol and water (87:13, v/v) at a flow rate of 1.0mL/min. The ELSD detection was performed at 50°C and 3L/min. Under conditions involving 3mL of 95% ethanol, 8% HCl, and a hermetically sealed environment for 72h, the maximum production of 25(R)-OCH3-PPD was achieved with a chemical purity of 97% and a total yield of 87% through the CIDR process. The 25(R)-OCH3-PPD was nearly completely separated from the 220mg 25-OCH3-PPD epimeric mixture. Overall, a simple and steady small-batch purification process for the large-scale production of 25(R)-OCH3-PPD from 25-OCH3-PPD epimeric mixture was developed. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 14. Dual Campus High School

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen P. Mombourquette

  2013-04-01

  Full Text Available September 2010 witnessed the opening of the first complete dual campus high school in Alberta. Catholic Central High School, which had been in existence since 1967 in one building, now offered courses to students on two campuses. The “dual campus” philosophy was adopted so as to ensure maximum program flexibility for students. The philosophy, however, was destined to affect student engagement and staff efficacy as the change in organizational structure, campus locations, and course availability was dramatic. Changing school organizational structure also had the potential of affecting student achievement. A mixed-methods study utilizing engagement surveys, efficacy scales, and interviews with students and teachers was used to ascertain the degree of impact. The results of the study showed that minimal impact occurred to levels of student engagement, minor negative impact to staff efficacy, and a slight increase to student achievement results.

 15. Reshaping High School English.

  Science.gov (United States)

  Pirie, Bruce

  This book takes up the question of what shape high school English studies should take in the coming years. It describes an English program that blends philosophical depth with classroom practicality. Drawing examples from commonly taught texts such as "Macbeth,""To Kill a Mockingbird," and "Lord of the Flies," the…

 16. Room-temperature plasma-enhanced chemical vapor deposition of SiOCH films using tetraethoxysilane

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamaoka, K.; Yoshizako, Y.; Kato, H.; Tsukiyama, D.; Terai, Y.; Fujiwara, Y.

  2006-01-01

  Carbon-doped silicon oxide (SiOCH) thin films were deposited by room-temperature plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) using tetraethoxysilane (TEOS). The deposition rate and composition of the films strongly depended on radio frequency (RF) power. The films deposited at low RF power contained more CH n groups. The SiOCH films showed high etch rate and low refractive index in proportion to the carbon composition. The deposition with low plasma density and low substrate temperature is effective for SiOCH growth by PECVD using TEOS

 17. School Uniforms in Urban Public High Schools

  Science.gov (United States)

  Draa, Virginia Ann Bendel

  2005-01-01

  The purpose of this study was to determine whether or not the implementation of a mandatory uniform policy in urban public high schools improved school performance measures at the building level for rates of attendance, graduation, academic proficiency, and student conduct as measured by rates of suspensions and expulsions. Sixty-four secondary…

 18. Tidsperspektiv, mindfulness och stress: : en korrelationsstudie

  OpenAIRE

  Koudriavtseva, Antonina

  2017-01-01

  Denna studie undersökte det potentiella sambandet mellan tidsperspektiv, mindfulness och upplevd stress. Kring 60 studenter besvarade en online-enkät som inkluderade den svenska versionen av Zimbardo Time Perspective Inventory, Five Facets of Mindfulness Questionnaire och Perceived Stress Scale. Analyserna omfattade bivariata korrelationer, multipel linjär regressionsanalys och path analys. I linje med hypoteserna indikerade resultaten statistiskt signifikanta samband mellan mindfulness, ett ...

 19. Metoder och verktyg för motivation till och integration av arbetsmiljöarbete

  OpenAIRE

  Åteg, Mattias; Nygren, Olle; Andersson, Ing-Marie; Laring, Jonas; Neely, Greg; Rosén, Gunnar

  2006-01-01

  Rapporten utgår från forskningsområdet "Hur kan och bör arbetsmiljöarbete bedrivas och integreras i organisationers kärnverksamhet?" vid tema SMARTA, Arbetslivsinstitutet. I ett tidigare arbete har ett antal egenskaper identifierats som viktiga för motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete, sk Moveit-egenskaper. Dessa egenskaper och deras roll i arbetsmiljöarbetet ställs här i relation till perspektivet integrerat arbetsmiljöarbete, där arbetsmiljön ingår i styrsystemet och arbetsmiljöa...

 20. Autism och Asperger syndromtvå studier om pedagogers ochspecialpedagogers kunskaper och erfarenheter

  OpenAIRE

  Lindgren, Pauline; Olsson, Sofia; Simonsson, Daniel

  2008-01-01

  Lindgren, P, Olsson, S & Simonsson, D. (2008) Autism och Asperger syndrom – två studier om pedagogers och specialpedagogers kunskaper och erfarenheter (Autism and Asperger syndrome – two studies of teachers´ and special educators´ knowledge and experience). Högskolan, Kristianstad. Specialpedagogiska programmet. Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka kunskaper som specialpedagoger inom grund-skola och grundsärskola har, samt hur pedagoger uppfattar sina kunskaper och erfarenheter när d...

 1. Förskolechefens anavar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Eriksson

  2015-12-01

  Full Text Available The revision of the Swedish Education Act and of the Pre-School Curriculum of 2010 involved a demand for improved pedagogical quality and for an alteration and clarification of roles and responsibilities within the pre-school sector. In the revision the responsibilities, authorizations and rights to make decisions of the Heads of Preschool were articulated and clarified. This article describes and discusses how the new responsibilities and tasks of the Heads of Preschool have been interpreted and how the response to the revisions has manifested itself within a framework of municipal public administration. The data used consists of a questionnaire answered by 48 administrative officials with responsibility for education government in different municipalities. The result shows that the Heads of Preschool in a majority of municipalities are faced with increasing responsibilities and a new accountability structure. In order to meet the demands for improved pedagogical quality they are also expected to provide competence development opportunities for preschool staff.2010-års revideringen av skollagen och förskolans läroplan innebar dels ökade krav på pedagogisk kvalitet och dels på en förändrad och förtydligad ansvarsstruktur i förskolan. För förskolechefens del explicitgjordes och förtydligades både ansvar, befogenhet och beslutsrätt. I artikeln beskrivs och problematiseras hur förskolechefens ansvar och uppdrag tolkas och kommer till uttryck i ett övergripande kommunalt förvaltningsperspektiv i samband med dessa revideringar. Data utgörs av en enkätundersökning besvarad av 48 förvaltningstjänstemän anställda i olika kommuner. Resultatet visar att förskolechefen i flertalet kommuner har tilldelats ett stort ansvar när det gäller att tolka och initiera den förtydligade ansvarsstrukturen och skapa förutsättningar i form av kompetensutvecklingsinsatser för förskolepersonalen för att möta de ökade kraven p

 2. Green accounts & day high schools

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Michael Søgaard

  1997-01-01

  The arcticle presents the concept of green accounts and describes how it can be used in the daily work and the teaching at day high schools.......The arcticle presents the concept of green accounts and describes how it can be used in the daily work and the teaching at day high schools....

 3. Rebellion in a High School.

  Science.gov (United States)

  Stinchcombe, Arthur L.

  The premise of this book is that high school rebellion is an "expression of alienation from socially present authorities." Such rebellion is a manifestation of "expressive alienation" and has the quality of hatred or sullenness. Rebellious high school students are likely to be non-utilitarian, negativistic, hedonistic, and to stress group…

 4. Musik- och Kulturskolans framtid… : En kvalitativ studie om musiklärares och rektorers tankar om dagens och framtidens musik- och kulturskola

  OpenAIRE

  Nilsson, David

  2011-01-01

  Den här undersökningen syftar till att få en djupare förståelse för hur musik- och kulturskolans verksamhet kan se ut i framtiden. Jag vill få en inblick i vilka faktorer som påverkar utvecklingen av den kommunala musik- och kulturskolan, samt hur musik- och kulturskolan väljer att förhålla sig till dessa faktorer. För att undersöka detta har jag använt mig av kvalitativ intervju som forskningsmetod för att därigenom få fram fyra instrumentallärares och tre musikledares tankar och erfarenhete...

 5. Especially for High School Teachers

  Science.gov (United States)

  Howell, J. Emory

  2001-05-01

  Literature Cited National Science Education Standards; National Academy Press: Washington, DC, 1996; http://www. nap.edu/readingroom/books/nses/. Principles and Standards for School Mathematics; National Council of Teachers of Mathematics: Washington, DC, 2000; http://standards.nctm.org/. Visit CLIC, an Online Resource for High School Teachers at http://jchemed.chem.wisc.edu/HS/

 6. Authoritative School Climate and High School Dropout Rates

  Science.gov (United States)

  Jia, Yuane; Konold, Timothy R.; Cornell, Dewey

  2016-01-01

  This study tested the association between school-wide measures of an authoritative school climate and high school dropout rates in a statewide sample of 315 high schools. Regression models at the school level of analysis used teacher and student measures of disciplinary structure, student support, and academic expectations to predict overall high…

 7. Sociala medier och levnadsvanor : Användning av Facebook och Twitter samt mat-, motions- och sömnvanor

  OpenAIRE

  Lindström, Anna

  2013-01-01

  Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor bidrar avsevärt till sjukdomsbördan. Allt mer tid spenderas vid skärm och forskning tyder på negativa effekter på mat-, motions- och sömnvanor. Teknikens utveckling har förändrat skärmtiden. Sociala medier har intagit en viktig plats i mångas liv och skärmtid är inte längre automatisk förknippat till faktorer såsom stillasittande samt möjlighet att äta mer. Forskning om levnadsvanor och sociala medier saknas. Syfte: Att undersöka graden av användning av de s...

 8. The inverse podant [Li3(NBut)3S)]+ stabilises a single ethylene oxide OCH=CH2 anion as a high- and low-temperature polymorph of [(thf)3Li3(OCH=CH2)(NBut)3S)].

  Science.gov (United States)

  Walfort, B; Pandey, S K; Stalke, D

  2001-09-07

  A single ethylene oxide anion derived from the ether cleavage reaction of thf with ButLi is stabilised by the inverse podant [Li3(NBut)3S)]+ to give a high- and a low-temperature polymorph with a considerable difference in conformation and packing.

 9. Sex- och samlevnadsundervisning i Sörmlands skolor

  OpenAIRE

  Karolina Öjemalm, Karolina

  2009-01-01

  Sexualitet är ett grundläggande behov hos människor och påverkar individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Skolan fungerar som en viktig arena för att främja unga vuxnas sexuella hälsa och sex- och samlevnadsundervisningen i skolan kan ha stor betydelse för unga vuxnas utveckling. Sex- och samlevnadsundervisning har varit obligatorisk i svenska skolor sedan år 1955. Trots det visar en kvalitetsgranskning av sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor från år 1999 att kvaliteten...

 10. Especially for High School Teachers

  Science.gov (United States)

  Howell, J. Emory

  1999-09-01

  Secondary School Feature Articles * Authentic Research within the Grasp of High School Students, by Annis Hapkiewicz, p 1212 * JCE Classroom Activity #19: Blueprint Photography by the Cyanotype Process, by Glen D. Lawrence and Stuart Fishelson, p 1216A Author Recognition A new program has been instituted to recognize high school teachers who are authors or coauthors of manuscripts published in the Journal. In May, letters were sent to teachers who wrote articles published in JCE beginning with Volume 74 (1997). If you were an author, you should have received a letter from us in late May or early June stating that your high school principal has been sent a Certificate of High School Author Recognition to be presented to you at a suitable occasion. Because the letters were sent late in the school year, you may not see the certificate until fall, or you may not receive your letter until then if we had only your school address. If you have authored or coauthored an article published in JCE and did not receive a letter, please contact me using the information about the Secondary School Chemistry Editor appearing on the Information Page in this issue. Syllabus Swap In the August issue, this column contained an invitation to exchange high school syllabi. The day after my copy of the August issue arrived, I received an email from a teacher indicating an interest in participating in an exchange. If you are interested, check the August "Especially for High School Chemistry Teachers" column for a brief discussion of the informal exchange program, or contact me. Research Conducted by High School Students In his June 1999 editorial "Learning Is a Do-It-Yourself Activity", p 725, John Moore wrote about the need to engage students actively in the learning process. As I have mentioned in this column previously, research conducted by students is one means of accomplishing this goal. In this issue, p 1212, Annis Hapkiewicz explains how she has drawn her Okemos [Michigan] High School

 11. Participation in Summer School and High School Graduation in the Sun Valley High School District

  Science.gov (United States)

  Trujillo, Gabriel

  2012-01-01

  This study examines the effectiveness of a summer school credit recovery program in the Sun Valley High School District. Using logistic regression I assess the relationship between race, gender, course failure, school of origin and summer school participation for a sample of students that failed one or more classes in their first year of high…

 12. Carpet Aids Learning in High Performance Schools

  Science.gov (United States)

  Hurd, Frank

  2009-01-01

  The Healthy and High Performance Schools Act of 2002 has set specific federal guidelines for school design, and developed a federal/state partnership program to assist local districts in their school planning. According to the Collaborative for High Performance Schools (CHPS), high-performance schools are, among other things, healthy, comfortable,…

 13. Bland prinsessor och soldater : En kvalitativ innehållsanalys av genus och stereotyper i två Disneyfilmer

  OpenAIRE

  Jonsson, Andreas

  2014-01-01

  Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur genus representeras och hur feministisk kritik syns i Disneyfilmerna Mulan och Frost. Arbetet behandlar kopplingen till tidigare Disneyfilmer och stereotypa framställningar av manligt och kvinnligt. Det utgår från ett genusperspektiv som tar hänsyn till könsroller som är resultatet av sociala konstruktioner. Metod: Filmerna har studerats i sin helhet och sedan har specifika scener och sekvenser valts ut för närmare studie. De har analys...

 14. Credentialing high school psychology teachers.

  Science.gov (United States)

  Weaver, Kenneth A

  2014-09-01

  The National Standards for High School Psychology Curricula (American Psychological Association, 2013b) require a teacher with considerable psychology content knowledge to teach high school psychology courses effectively. In this study, I examined the initial teaching credential requirements for high school psychology teachers in the 50 states plus the District of Columbia. Thirty-four states (the District of Columbia is included as a state) require the social studies credential to teach high school psychology. An analysis of the items on standardized tests used by states to validate the content knowledge required to teach social studies indicates little or no presence of psychology, a reflection of psychology's meager presence in the social studies teacher preparation curricula. Thus, new teachers with the social studies teaching credential are not prepared to teach high school psychology according to the National Standards. Approval of The College, Career, and Civic Life (C3) Framework for Social Studies State Standards: Guidance for Enhancing the Rigor of K-12 Civics, Economics, Geography, and History (National Council for the Social Studies, 2013) presents an opportunity to advocate for establishing a psychology credential in the 34 states. (c) 2014 APA, all rights reserved.

 15. Bullying among High School Students

  Science.gov (United States)

  Nursel TÜRKMEN, Delia; Halis DOKGÖZ, Mihai; Semra AKGÖZ, Suzana; Bülent EREN, Bogdan Nicolae; Pınar VURAL, Horatiu; Oğuz POLAT, Horatiu

  2013-01-01

  ABSTRACT Objective: The main aim of this research is to investigate the prevalence of bullying behaviour, its victims and the types of bullying and places of bullying among 14-17 year-old adolescents in a sample of school children in Bursa, Turkey. Methodology: A cross-sectional survey questionnaire was conducted among class 1 and class 2 high school students for identification bullying. Results: Majority (96.7%) of the students were involved in bullying behaviours as aggressors or victims. For a male student, the likelihood of being involved in violent behaviours was detected to be nearly 8.4 times higher when compared with a female student. Conclusion: a multidisciplinary approach involving affected children, their parents, school personnel, media, non-govermental organizations, and security units is required to achieve an effective approach for the prevention of violence targeting children in schools as victims and/or perpetrators. PMID:24371478

 16. Catholic High Schools and Rural Academic Achievement.

  Science.gov (United States)

  Sander, William

  1997-01-01

  A study of national longitudinal data examined effects of rural Catholic high schools on mathematics achievement, high school graduation rates, and the likelihood that high school graduates attend college. Findings indicate that rural Catholic high schools had a positive effect on mathematics test scores and no effect on graduation rates or rates…

 17. Especially for High School Teachers

  Science.gov (United States)

  Howell, J. Emory

  1999-12-01

  Chemistry and the Environment This issue contains more than 20 articles relating to the environment. Several articles of potential interest are indicated in the Table of Contents with the SSC mark (). Others are not so indicated because they depict use of expensive instrumentation or costly procedures, but if you have an interest in environmental chemistry you may wish to examine all the environmentally related articles. While many of the articles, both marked and unmarked, are targeted to college-level environmental chemistry curricula or to introductory courses for non-major, the methods described in several could be readily adapted to high school chemistry courses. One article likely to be of interest to teachers is found in News from Online, pp 1608-1609. The author explains how to use the U.S. Environment Protection Agency's EnviroMapper Web site to view and query environmental information. She mentioned finding a hazardous waste handler located near her home, so I decided to check the area near my home. I quickly located a natural gas salt dome storage facility marked on the map and, with a few more mouse clicks, I found information that included status of compliance with regulations, amounts of each compound released to the air in tons per year, and how to contact the corporation owning the site. Email and Web site addresses were included for the convenience of anyone wishing to contact the corporation. Students could learn a great deal about where they live that is relevant to chemistry by using the EPA site. Additional Web sites dealing with environmental issues and chemistry are cited in the sidebar at the bottom of p 1609. Among the articles that could be adapted to an advanced high school chemistry class or possibly even to an introductory class is one titled Bridge of Mandolin County (pp 1671-1672). It describes a case-study strategy similar to the scenarios used in ChemStudy. Students analyze information from various sources, including laboratory

 18. Chaos at High School

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tamás Meszéna

  2017-04-01

  Full Text Available We are faced with chaotic processes in many segments of our life: meteorology, environmental pollution, financial and economic processes, sociology, mechanics, electronics, biology, chemistry. The spreading of high-performance computers and the development of simulation methods made the examination of these processes easily available. Regular, periodic motions (pendulum, harmonic oscillatory motion, bouncing ball, as taught at secondary level, become chaotic even due minor changes. If it is true that the most considerable achievements of twentieth century physics were the theory of relativity, quantum mechanics and chaos theory, then it is presumably time to think about, examine and test how and to what extent chaos can be presented to the students. Here I would like to introduce a 12 lesson long facultative curriculum framework on chaos designed for students aged seventeen. The investigation of chaos phenomenon in this work is based on a freeware, “Dynamics Solver”. This software, with some assistance from the teacher, is suitable for classroom use at secondary level.

 19. RedVent. Turned off ventilation at night in schools - risks and opportunities; RedVent. Avstaengd ventilation paa natten i skolor - risker och moejligheter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haegerhed Engman, Linda; Fyhr, Kristina; Langer, Sarka; Ruud, Svein; Ylmen, Peter

  2011-07-01

  Reduced ventilation rates or shutdown ventilation during nights is often being used in school buildings in order to save energy and can decrease the energy cost for heating and ventilation with at least 30 %. Swedish Building Regulations (BBR) allows reduced ventilation flow in non-residential buildings when no one is using the building but it must not give rise to adverse health effects or damage the building or its installations. Potential risks are mould- and moisture damages and indoor air quality problems. Another question is whether the shut down itself might lead to indoor air quality problems due to chemical reactions between outdoor air and indoor emissions built-up during the night. The study was divided into three steps; an interview with property managers and care-taker, calculations of energy saving potentials and a field study. Measurements were per-formed in one classroom for two weeks in April 2010. Different set-ups for ventilation flow during night time and air tightness of the building envelope were studied; ventilation shut down, intermittent ventilation (15 min every second hour) and continuous full speed ventilation during night. In the studied classroom, shutdown ventilation during nights did not significantly affect the indoor air quality in the classroom during the school day even though there were effects seen during the night. We found a somewhat higher moisture accumulation those nights when the ventilation was shut down and some fractions of particles during intermittent ventilation compared to continues full ventilation during night time. This specific school and classroom were well ventilated and there was no moisture supply from new building material or other types of moisture producing activities. Schools with lower day-time ventilation rates, moisture in building construction, IAQ- or dampness problems as well as buildings close to heavy traffic should analyse the conditions for the specific building before reducing ventilation to

 20. Braille Goes to High School.

  Science.gov (United States)

  Amato, Sheila

  2003-01-01

  This brief report describes the development and implementation of a unique, full-year, credit-bearing, technology course in literary Braille transcription offered at a Long Island (New York) high school. It describes the program's goals, development, implementation, students, ongoing activities, outreach efforts, and student attitudes. Suggestions…

 1. INSPIRED High School Computing Academies

  Science.gov (United States)

  Doerschuk, Peggy; Liu, Jiangjiang; Mann, Judith

  2011-01-01

  If we are to attract more women and minorities to computing we must engage students at an early age. As part of its mission to increase participation of women and underrepresented minorities in computing, the Increasing Student Participation in Research Development Program (INSPIRED) conducts computing academies for high school students. The…

 2. Especially for High School Teachers

  Science.gov (United States)

  Emory Howell, J.

  1999-11-01

  many of our readers. The High School/College Interface Luncheon was part of the very rich day-long High School Program at the New Orleans ACS Meeting. Shown here (from left) are Glenn Crosby, the luncheon speaker; Lillie Tucker-Akin, the High School Day program chair; and Fred Johnson, Assistant Superintendent of Shelby County (TN) schools and Immediate Past President of NSTA. The recipient of the James Bryant Conant Award in High School Chemistry Teaching is Frank G. Cardulla, who taught for many years at Niles North High School, Skokie, Illinois. His extensive record of service to fellow teachers includes editing the JCE "View from My Classroom" feature for several years and writing several articles, as well as his recent appointment to the JCE Board of Publication. The recipient of the George C. Pimentel Award in Chemical Education is Jerry A. Bell of the American Chemical Society in Washington, DC. An author of numerous articles appearing in JCE and a member of the JCE Board of Publication for several years, he currently serves as Board Chair. The 16th Biennial Conference on Chemical Education Readers who attended the 15th BCCE in Waterloo, Ontario, know that much of the programming at these conferences is of interest to high school teachers. Many work shops, papers, and demonstrations are presented by high school teachers. There are many other outstanding papers and posters, plenary speakers, and exciting demonstrations. The 16th BCCE will be held at the University of Michigan in Ann Arbor, July 30-August 3, 2000. Among the high school teachers already scheduled to present workshops at the 16th BCCE are George Hague, Lynn Hershey, and Jack Randall, and there will be many more before the program is completed. The High School Chemistry Program Chair is Tim Graham, Roosevelt High School (MI). The Organizing Committee is seeking the assistance of local sections of the American Chemical Society within a 300-mile radius of Ann Arbor in providing support for high school

 3. School-Within-A-School (Hawaii Nui High) Hilo High School Report 1969-70.

  Science.gov (United States)

  Hawaii Univ., Honolulu. Social Welfare Development and Research Center.

  The second year of operation of Hilo High School's "School-Within-A-School" [SWS] program is evaluated in this paper. Planning, training, and program implementation are described in the document. The following are the results of the program: There was an improvement in attendance among project students when compared to their record in…

 4. Middle School Concept Helps High-Poverty Schools Become High-Performing Schools

  Science.gov (United States)

  Picucci, Ali Callicoatte; Brownson, Amanda; Kahlert, Rahel; Sobel, Andrew

  2004-01-01

  The results of a study conducted by the Charles A. Dana Center at the University of Texas at Austin for the U.S. Department of Education during the 2001-02 school year showed that elements of the middle school concept can lead to improved student performance, even in high-poverty schools. This article describes common elements of the middle school…

 5. Authoritative school climate and high school dropout rates.

  Science.gov (United States)

  Jia, Yuane; Konold, Timothy R; Cornell, Dewey

  2016-06-01

  This study tested the association between school-wide measures of an authoritative school climate and high school dropout rates in a statewide sample of 315 high schools. Regression models at the school level of analysis used teacher and student measures of disciplinary structure, student support, and academic expectations to predict overall high school dropout rates. Analyses controlled for school demographics of school enrollment size, percentage of low-income students, percentage of minority students, and urbanicity. Consistent with authoritative school climate theory, moderation analyses found that when students perceive their teachers as supportive, high academic expectations are associated with lower dropout rates. (PsycINFO Database Record (c) 2016 APA, all rights reserved).

 6. Especially for High School Teachers

  Science.gov (United States)

  Howell, J. Emory

  1999-08-01

  Care to Share? An Informal Syllabus Exchange A recent email message from Thomas Shiland, who teaches at Saratoga Springs Senior High School, noted that the process of revising the high school chemistry syllabus is underway in New York State. He expressed a strong interest in helping construct a chemistry syllabus that represents the best thinking about appropriate content. He wondered if it would be possible to develop a way in which different secondary chemistry syllabi could easily be exchanged. It is likely that readers from other states and countries are involved in a similar process and might also be interested in exchanging syllabi. Many states do not use the term syllabus to describe their guiding curricular document for chemistry but rather refer to it as a framework or as guidelines. In most cases, the document includes a list of key ideas or topics, performance indicators, and the major understandings associated with each key idea. Such documents would be appropriate for exchange among those of you involved in the revision process. If you are interested in arranging an exchange please contact me by email at j.e.howell@usm.edu or by mail at J. E. Howell, Box 5043, USM, Hattiesburg, MS39406-5043, USA. High School Day Information The High School Chemistry Program at the American Chemical Society National Meeting in New Orleans, Louisiana will be held Sunday, August 22, 1999, at the Doubletree Hotel, 300 Canal Street. If you wish to register only for the High School Day activities, which includes a pass to the ACS Exposition, a special registration form is available from Lillie Tucker-Akin, 2800 Reynard Dr., Tupelo, MS38801; sci4me@aol.com; fax: 662/566-7906. Advance registration is 25 and the cost of the High School Luncheon is 12. Register in advance by August 1, 1999, or from 7:45 to 8:30 a.m. at the High School Day table in the conference room area of the Doubletree. The workshop schedule is shown below. Secondary School Feature Articles * Exploring the

 7. Especially for High School Teachers

  Science.gov (United States)

  Howell, J. Emory

  1999-07-01

  Secondary School Feature Articles * Super Science Connections, by Patricia B. McKean, p 916 * A pHorseshoe, by Roger Plumsky, p 935 National Conferences in Your Part of the Country For the past several months, considerable space in this column has been devoted to forthcoming national conferences and conventions and to highlights of conferences past. For some of us, location is fairly unimportant; but for most of us travel costs and time are both factors to consider when choosing a conference. The community of high school chemistry teachers is favored by the number of national conventions and conferences that are held each year in different locations. In 1999, for example, the spring National Meeting of the American Chemical Society was in Anaheim and the National Science Teachers Association National Convention was in Boston. This summer CHEMED '99 will be held in Fairfield, CT, August 1-5, and the fall National ACS Meeting will be in New Orleans. Teachers from the mid-South especially should consider attending the High School Program at New Orleans, described below by Lillie Tucker Akin, Chairperson of the Division's High School Program Committee. The event will be held on Sunday to minimize conflicts with the beginning of the school year. JCE at CHEMED '99 Stop by the JCE booth at CHEMED '99 in the exhibits area to learn more about the wide array of print and nonprint resources you can use in your classroom and laboratory. Members of the editorial staff will be on hand to talk with you. You are invited to participate in a workshop, "Promoting Active Learning through JCE Activity Sheets and Software", on Monday, August 1, 8:30-10:30. The free hands-on workshop is number WT11 and we encourage you to include it among your choices in the blanks provided on the third page of the registration form. We will also conduct an interactive session to listen to ideas for making the Journal more useful to you. Check the final program for location and time or inquire at the JCE

 8. Sexting by High School Students.

  Science.gov (United States)

  Strassberg, Donald S; Cann, Deanna; Velarde, Valerie

  2017-08-01

  In the last 8 years, several studies have documented that many adolescents acknowledge having exchanged sexually explicit cell phone pictures of themselves, a behavior termed sexting. Differences across studies in how sexting was defined, recruitment strategies, and cohort have resulted in sometimes significant differences in as basic a metric as what percentage of adolescents have sent, received, or forwarded such sexts. The psychosocial and even legal risks associated with sexting by minors are significantly serious that accurate estimates of its prevalence, including over time, are important to ascertain. In the present study, students (N = 656) from a single private high school were surveyed regarding their participation in sexting. Students at this same school were similarly surveyed four years earlier. In this second survey, reported rates of sending (males 15.8%; females 13.6%) and receiving (males 40.5%; females 30.6%) sexually explicit cell phone pictures (revealing genitals or buttocks of either sex or female breasts) were generally similar to those reported at the same school 4 years earlier. Rates of forwarding sexts (males 12.2%; females 7.6%) were much lower than those previously acknowledged at this school. Correlates of sexting in this study were similar to those reported previously. Overall, our findings suggest that sexting by adolescents (with the exception of forwarding) remains a fairly common behavior, despite its risks.

 9. Facebook applikationsutveckling : En analys och guide

  OpenAIRE

  Klinkmann, Samuel

  2012-01-01

  Facebook har blivit det ledande sociala nätverket på nätet. Facebook erbjuder även mycket goda möjligheter för företag att presentera sig, skapa sig ett brand på sidan och utveckla nya försäljningsinitiativ. Arcada har redan en tid haft en Facebook-sida. Nu ville de satsa mera på den och därför prova på att göra en kampanj i form av en facebook-applikation. Detta gjordes i och med deras brandförnyelse för läsåret 2011-2012. Detta examensarbete analyserar applikationen jag gjort tillsamma...

 10. Belöning och motivation

  OpenAIRE

  Blomqvist, Johnny

  2015-01-01

  Många företag använder sig av belöningssystem för att hålla kvar den nuvarande personalen och för att motivera personalen till ett bättre resultat i framtiden. För att ett belöningssystem skall fungera måste personalen vara motiverade. Syftet med detta arbete är att utreda vad personalen i några företag på Kimitoön anser om belöning och betydelsen av belöning i arbetet. I undersökningen utreder jag även motivationens betydelse i arbetet och vilken typ av belöning som motiverar på längre si...

 11. Towards an economic sustainable, high yielding and climate-smart agriculture with high landscape values; Paa vaeg mot ett ekonomiskt haallbart, hoegproducerande och klimatsmart jordbruk med hoega landskapsvaerden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kumm, Karl-Ivar

  2013-07-15

  In 1995-97, the Swedish Environmental Protection Agency carried out a futures study with the aim of identifying ways to achieve environmentally friendly, sustainable Swedish agriculture by 2021. The results indicated that major environmental improvements were possible, while also improving profitability and increasing production of food and bioenergy. At a time half way between 1995 and 2021, the trends predicted in that study were compared against actual developments in agriculture. The analysis showed that most objectives regarding environmental quality were on the way to being achieved relatively well. However, profitability continued to be weak, while food production had decreased and bioenergy production was far below the predicted level. The latter means that agriculture was far from achieving the target of compensating for its emissions of greenhouse gases through bioenergy production substituting for fossil energy. This analysis showed that weak profitability and insufficient production capacity at current prices are the greatest sustainability problems in Swedish agriculture. If profitability cannot be improved, agriculture will decline and its positive effects on the landscape will decrease. If production does not increase, there will have to be continued or increased food imports, which are often less favourable from an environmental perspective than food produced in Sweden. If bioenergy production in agriculture does not drastically increase, it will be difficult to realise the vision of a Sweden without net emissions of greenhouse gases by 2050. The present report updates the futures study. In the evaluation, great emphasis is placed on identifying paths to economically sustainable, high producing and climate-smart agriculture with high landscape values. It is assumed that the current agricultural support system is replaced with environmental payment based on landscape and climate benefits. The views expressed in this report are those of its author and

 12. Indoor Air Quality in High Performance Schools

  Science.gov (United States)

  High performance schools are facilities that improve the learning environment while saving energy, resources, and money. The key is understanding the lifetime value of high performance schools and effectively managing priorities, time, and budget.

 13. Teaching Ethics to High School Students

  Science.gov (United States)

  Pass, Susan; Willingham, Wendy

  2009-01-01

  Working with two teachers and thirty-four high school seniors, the authors developed procedures and assessments to teach ethics in an American high school civics class. This approach requires high school students to discover an agreement or convergence between Kantian ethics and virtue ethics. The authors also created an instrument to measure…

 14. How High School Students Select a College.

  Science.gov (United States)

  Gilmour, Joseph E., Jr.; And Others

  The college selection process used by high school students was studied and a paradigm that describes the process was developed, based on marketing theory concerning consumer behavior. Primarily college freshmen and high school seniors were interviewed, and a few high school juniors and upper-level college students were surveyed to determine…

 15. Especially for High School Teachers

  Science.gov (United States)

  Howell, J. Emory

  2000-02-01

  Secondary School Feature Articles JCE Classroom Activity: #24. The Write Stuff: Using Paper Chromatography to Separate an Ink Mixture, p 176A Teaching Chemistry in the Midwinter Every year, forecasters around the world provide us with long-range predictions of what the seasons will afford us in the coming year. And each year, the weather provides a few surprises that the forecasters did not predict - such as a record amount of snow or record heat indexes, depending on where you live. Although the weatherman didn't predict it, we still must pull out our snow shovels or sun block and take the necessary steps to adapt to the situation. As teachers, we make predictions of teaching and learning goals that we aspire to achieve during a given year, and like the weather, the year brings surprises that aren't in line with our predictions. With that in mind, I would like to offer JCE as the scholastic snow shovel or sun shield you need to jump-start your class and reach the goals you have set. So find a warm (or cool) place, get comfortable, and spend some time with the February issue of JCE. Articles of General Interest in This Issue For readers living where snow falls, Williams's article on page 148 offers some historical background on the use of calcium chloride as a deicer. A diver that depends for its buoyancy upon gas given off by a chemical reaction is described by Derr, Lewis, and Derr in the article beginning on page 171. In her article appearing on pages 249-250, Wang describes a laboratory exercise that makes the mastery of solution preparation skills fun. The students' skill is tested by using the solutions they make to carry out the Briggs-Rauscher oscillating reaction. For high school class applications I recommend use of 3% hydrogen peroxide, described as an option in the article. A well-organized approach to separating an ink mixture, with some possibly new twists, is laid out in the student- and teacher-friendly format of JCE Classroom Activity: #24, pages

 16. School connectedness and high school graduation among maltreated youth.

  Science.gov (United States)

  Lemkin, Allison; Kistin, Caroline J; Cabral, Howard J; Aschengrau, Ann; Bair-Merritt, Megan

  2018-01-01

  Maltreated youth have higher rates of school dropout than their non-maltreated peers. School connectedness is a modifiable predictor of school success. We hypothesized maltreated youth's school connectedness (supportive relationships with adults at school and participation in school clubs) would be positively associated with high school graduation. We included youth with at least one Child Protective Services (CPS) report by age twelve from Longitudinal Studies of Child Abuse and Neglect, a prospective cohort study. Participation in extracurricular activities and adult relationships reported at age 16, high school graduation/General Education Development (GED) status reported at age 18, and demographics were provided by youth and caregivers. Maltreatment data were coded from CPS records. The outcome was graduation/receipt of GED. Multivariable logistic regressions examined the association between school connectedness and graduation/receipt of GED, controlling for confounders. In our sample of 318 maltreated youth, 73.3% graduated. School club was the only activity with a statistically significant association with graduation in bivariate analysis. Having supportive relationships with an adult at school was not significantly associated with graduation, though only 10.7% of youth reported this relationship. Maltreated youth who participated in school clubs had 2.54 times the odds of graduating, adjusted for study site, gender, poverty status, caregiver high school graduation status, and age at first CPS report (95% CI: [1.02, 6.33]). Few maltreated youth reported relationships with adults at school, and additional efforts may be needed to support these vulnerable youth. School club participation may represent an opportunity to modify maltreated youth's risk for school dropout. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 17. Teacher Accountability at High Performing Charter Schools

  Science.gov (United States)

  Aguirre, Moises G.

  2016-01-01

  This study will examine the teacher accountability and evaluation policies and practices at three high performing charter schools located in San Diego County, California. Charter schools are exempted from many laws, rules, and regulations that apply to traditional school systems. By examining the teacher accountability systems at high performing…

 18. Especially for High School Teachers

  Science.gov (United States)

  Howell, J. Emory

  2000-01-01

  Ideas and Resources in This Issue This issue contains a broad spectrum of topics of potential interest to high school teachers, including chemical safety, history, demonstrations, laboratory activities, electrochemistry, small group learning, and instructional software. In his report on articles published recently in The Science Teacher, Steve Long includes annotated references from that journal, and also from JCE, that provide timely and practical information (pp 21-22). The chemical significance of several anniversaries that will occur in the year 2000 are discussed in an article by Paul Schatz (pp 11-14). Scientists and inventors mentioned include Dumas, Wöhler, Goodyear, Joliot-Curie, Krebs, Pauli, Kjeldahl, and Haworth. Several discoveries are also discussed, including development of the voltaic pile, the use of chlorine to purify water, and the discovery of element 97, berkelium. This is the fourth consecutive year that Schatz has written an anniversaries article (1-3). Although most readers probably do not plan to be teaching in the years 2097-3000, these articles can make a nice addition to your file of readily available historical information for use now in meeting NSES Content Standard G (4). In contrast to the short historical summaries, an in-depth account of the work of Herman Boerhaave is provided by Trinity School (NY) teacher Damon Diemente. You cannot recall having heard of Boerhaave? Diemente explains in detail how Boerhaave's scientific observations, imperfect though they were, contributed significantly to the understanding of temperature and heat by scientists who followed him. Chemical demonstrations attract the interest of most of us, and Kathy Thorsen discusses several that appeared in Chem 13 News during the past year (pp 18-20). Included are demonstrations relating to LeChâtelier's principle, electronegativity, and the synthesis and reactions of carbon monoxide. Ideas for investigating the hydrophobic nature of Magic Sand are given in JCE

 19. Middle School and High School Students Who Stutter: A Qualitative Investigation of School Experiences

  Science.gov (United States)

  Cobb, Tiffany R.

  2017-01-01

  Purpose: The purpose of this study was to explore and further understand the ways in which middle school and high school students perceive their school experiences within the school environment. School has an important impact on the social development of children (Milsom, 2006). Learning is not done individually as classrooms are inherently social…

 20. Especially for High School Teachers

  Science.gov (United States)

  Howell, J. Emory

  1999-02-01

  Secondary School Feature Articles * Building the Interest of High School Students for Science-A PACT Ambassador Program To Investigate Soap Manufacturing and Industrial Chemistry, by Matthew Lynch, Nicholas Geary, Karen Hagaman, Ann Munson, and Mark Sabo, p 191. * Promoting Chemistry at the Elementary Level, by Larry L. Louters and Richard D. Huisman, p 196. * Is It Real Gold? by Harold H. Harris, p 198. * The "Big Dog-Puppy Dog" Analogy for Resonance, by Todd P. Silverstein, p 206. * The Fizz Keeper, a Case Study in Chemical Education, Equilibrium, and Kinetics, by Reed A. Howald, p 208. Staying on Top: Curricular Projects, Relativistic Effects, and Standard-State Pressure You may wonder why some articles are identified with the Secondary School Chemistry logo (*) this month even though at first glance they appear to be of greater interest to college faculty.1 The three articles discussed below are representative of three broad categories: (i) the interrelatedness of science teaching and learning, K-16+; (ii) new understandings of chemical phenomena; and (iii) information about the use of SI units. For each article I have highlighted the major point(s) and the reasons it may be of interest to high school teachers. First, the article "The NSF 'Systemic' Projects- A New Tradition" (G. M. Barrow, p 158) is a commentary on changes in post-secondary introductory chemistry courses in which a distinction is drawn between information management and individual understanding. The author is of the opinion that most students expect the former and that the NSF-funded systemic projects "will thrive only if they are consistent with their information-management mission". Three individuals provided responses to the commentary from their perspective. Has a student asked you why mercury is a liquid, or why gold is the most electronegative metal? "Gold Chemistry: The Aurophilic Attraction" by J. Bardají and A. Laguna (p 201) and "Why Gold and Copper Are Colored but Silver Is Not" by

 1. Schools or Students? Identifying High School Effects on Student Suspensions

  Science.gov (United States)

  Baker-Smith, E. Christine

  2015-01-01

  Evidence is clear that discipline in high school is associated with negative outcomes across the life course. Not only are suspensions related to declining academic trajectories during high school in the form of attendance and academic achievement, students suspended once are also more likely to be suspended again and also substantially increase…

 2. Hjälplöshet och hopplöshet : samtidig och prediktiv relation till depression och ångest

  OpenAIRE

  Hansson, Charlotta; Lindberg, Sarah

  2015-01-01

  Forskning visar att hjälplöshet och hopplöshet är betydelsefulla faktorer för förståelse av depression och ångest. Enligt Cognitive Activation Theory of Stress (CATS) är känslor av hjälplöshet och hopplöshet dessutom prediktiva för psykopatologi. Hjälplöshet definieras som den inlärda förväntan att egen ansträngning inte kan åstadkomma skillnad, och hopplöshet som att egen ansträngning leder till försämring. Den här studien undersökte relationen mellan hjälplöshet/hopplöshet och depression/ån...

 3. Especially for High School Teachers

  Science.gov (United States)

  Howell, J. Emory

  1999-10-01

  Writing Across the Curriculum The notion that student learning is enhanced through writing is widely accepted at all educational levels if the product is fairly assessed and the learner is provided with feedback. Finding the time to critically evaluate student papers is difficult at best and competes with time needed to prepare laboratory investigations. A few weeks ago a teacher who has extensive extracurricular responsibilities that include extensive interaction with parents and community members shared with me his frustration in not being able to grade written reports. This teacher is the head football coach at his school, but many readers experience the same difficulties due to a variety of duties. There are no easy or completely satisfying answers to this problem, but this issue contains an account of a successful approach (Writing in Chemistry: An Effective Learning Tool, pp 1399-1403). Although they are based on experience in college courses, several ideas described in the article could be applied in high school chemistry courses. In another article, the author of Precise Writing for a Precise Science (pp 1407-1408) identifies 20 examples of familiar, but incorrect, grammatical constructions and explains how to phrase each one correctly. Chemical Education Research: Improving Chemistry Learning The results from research on how students learn have greatly increased our understanding of cognition in recent years. However, the results are often published in the science education research literature and are not readily accessible to the classroom teacher. Additionally, the research reports are couched in specialized terminology. This issue contains a Viewpoints article (pp 1353-1361) that bridges the gap between research results and classroom application. It was written by two veteran chemical educators, Dudley Herron and Susan Nurrenbern. The shift from behaviorism to constructivism as the dominant theory of learning is described briefly to provide a context

 4. Konflikter och mobbning på arbetsplatsen : En osynlig kostnad

  OpenAIRE

  Karlsson, Linda

  2016-01-01

  Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka negativa konsekvenser konflikter och mobbning kan orsaka medarbetare och organisationer. Den ekonomiska krisen har medfört nedskärningar, ökad osäkerhet och hård konkurrens som påverkat arbetsmiljöerna i Finland. Eftersom arbetsvälbefinnande sjunkit på grund av dessa yttre faktorer, vill jag med detta examensarbete beskriva varför arbetsvälfärden borde få hög proritet. Detta examensarbete är baserat på litteratur, lagar, statistik och inter...

 5. Budgetering och budgeteringsprocessen inom ekonomiförvaltningen

  OpenAIRE

  Finnström, Anders

  2013-01-01

  Syftet med undersökningen är att ge en bild av vad budgetering är och budgeteringsprocessen inom ekonomiförvaltningen. Forskningsproblemet är att ta reda på vilken kritiken är mot budgetering, hur man kan förbättra budgetarbetet och få fram vilka de alternativa metoderna är till budgetering. I lärdomsprovets teoretiska del behandlas vad en budget är, syften med en budget, huvud- och delbudgetar, budgeteringsprocessen, kritik och alternativa metoder till budgeteringen. I den empiriska delen ha...

 6. Chaos Paintball : -En investering och finansieringsbedömning

  OpenAIRE

  Eriksson, Per; Söderqvist, Hanna

  2009-01-01

   I uppsatsen "Chaos Paintball, en investerings- och finansieringsbedömning" har en undersökning gällande en nyinvestering och finansieringen avseende nya aktiviteter och en byggnad genomförts. Undersökningen har utförts genom att tre olika byggnadsalternativ har tagits i beaktande och beräkningar på byggnadsalternativen har gjorts. Företagets planerade aktiviteter har undersökts genom att, med hjälp av kalkyler, genomföra beräkningar. Detta har lett fram till en rekommendation om vilka aktivi...

 7. Especially for High School Teachers

  Science.gov (United States)

  Howell, J. Emory

  1999-05-01

  assigned as a take-home activity. JCE Classroom Activity #15, "Liver and Onions: DNA Extraction from Animal and Plant Tissues" (p 400A, March 1999) also integrates chemical and biological concepts. The JCE Software videotape HIV-1 Protease: An Enzyme at Work is another useful resource. It can be used in any classroom where kinetics, catalysis, proteins, or enzymes are discussed. Information about JCE Software products can be found in recent issues of the Journal or by accessing JCE Online (http://jchemed.chem.wisc.edu). Because most high school students complete at least one year of biology before enrolling in chemistry, developing the connections between biology and chemistry can be especially productive. Connections between chemistry and biology often seem to be more real to students than do many of the phenomena we cite as applications. For example, students often are not able to make the connection between the excitation of electrons to produce electromagnetic radiation and anything that is personally relevant. The light given off by sodium or mercury vapor lights provides a common example of relating atomic emission to a useful process, but many students do not seem to find that particularly interesting. The need to make a connection between biology and chemistry becomes especially meaningful to students when the chemical change occurs within the human body. As an example, the interaction of emitted electromagnetic radiation with human cells to cause well-tanned skin seems more relevant to a greater number of students than the color of lights in a parking lot. This issue contains an article that describes a useful application of light to kill cancer cells through use of photosensitizers (p 592). The process of photodynamic therapy (PDT) provides another example that could help students make a connection between the emission of electromagnetic radiation and the challenge of killing cancer cells without harming healthy cells. Certainly this example is not a magic

 8. When and Why Dropouts Leave High School

  Science.gov (United States)

  Stearns, Elizabeth; Glennie, Elizabeth J.

  2006-01-01

  Teens may leave school because of academic failure, disciplinary problems, or employment opportunities. In this article, the authors test whether the reasons dropouts leave school differ by grade level and age. We compare dropout rates and reasons across grade levels and ages for all high school students, ethnic groups, and gender groups. Across…

 9. Etching Enhancement Followed by Nitridation on Low-k SiOCH Film in Ar/C5F10O Plasma

  Science.gov (United States)

  Miyawaki, Yudai; Shibata, Emi; Kondo, Yusuke; Takeda, Keigo; Kondo, Hiroki; Ishikawa, Kenji; Okamoto, Hidekazu; Sekine, Makoto; Hori, Masaru

  2013-02-01

  The etching rates of low-dielectric-constant (low-k), porous SiOCH (p-SiOCH) films were increased by nitrogen-added Ar/C5F10O plasma etching in dual-frequency (60 MHz/2 MHz)-excited parallel plate capacitively coupled plasma. Previously, perfluoropropyl vinyl ether [C5F10O] provided a very high density of CF3+ ions [Nagai et al.: Jpn. J. Appl. Phys. 45 (2006) 7100]. Surface nitridation on the p-SiOCH surface exposed to Ar/N2 plasma led to the etching of larger amounts of p-SiOCH in Ar/C5F10O plasma, which depended on the formation of bonds such as =C(sp2)=N(sp2)- and -C(sp)≡N(sp).

 10. Switching Schools: Reconsidering the Relationship Between School Mobility and High School Dropout

  Science.gov (United States)

  Gasper, Joseph; DeLuca, Stefanie; Estacion, Angela

  2014-01-01

  Youth who switch schools are more likely to demonstrate a wide array of negative behavioral and educational outcomes, including dropping out of high school. However, whether switching schools actually puts youth at risk for dropout is uncertain, since youth who switch schools are similar to dropouts in their levels of prior school achievement and engagement, which suggests that switching schools may be part of the same long-term developmental process of disengagement that leads to dropping out. Using data from the National Longitudinal Survey of Youth 1997, this study uses propensity score matching to pair youth who switched high schools with similar youth who stayed in the same school. We find that while over half the association between switching schools and dropout is explained by observed characteristics prior to 9th grade, switching schools is still associated with dropout. Moreover, the relationship between switching schools and dropout varies depending on a youth's propensity for switching schools. PMID:25554706

 11. Vinylskivor, Nivea och Teinitalo, Genus- och åldersperspektiv på reklam i ungdomstidningen Suosikki 1964

  OpenAIRE

  Rydman, Ina

  2016-01-01

  Populärkulturen och ungdomskulturen uppkom på 1950-talet då Finland hade börjat klassas som ett modernt konsumtionssamhälle. Ett ekonomiskt uppsving under efterkrigstiden ledde till ökad konsumtion i samhället och till den så kallade tonårsindustrin. Det skedde en amerikanisering som syntes i finsk media och i reklam vilket präglade ungdomskulturen. I början av 1960-talet var en stor del av landets befolkning unga och de hörde till babyboom-generationen. I ungdomstidningar kan man se tecken p...

 12. Demographic Factors Affecting Internet Using Purposes of High School Students

  Science.gov (United States)

  Kilic, Abdullah Faruk; Güzeller, Cem Oktay

  2017-01-01

  This study aimed at determining the impact of demographic factors on the Internet usage purposes of high school students. The population of the study consisted of students between 9th and 12th grades from the Anatolian high schools, science high schools, social sciences high schools, sports high schools and fine arts high schools in Turkey. The…

 13. School-Related Factors Affecting High School Seniors' Methamphetamine Use

  Science.gov (United States)

  Stanley, Jarrod M.; Lo, Celia C.

  2009-01-01

  Data from the 2005 Monitoring the Future survey were used to examine relationships between school-related factors and high school seniors' lifetime methamphetamine use. The study applied logistic regression techniques to evaluate effects of social bonding variables and social learning variables on likelihood of lifetime methamphetamine use. The…

 14. Especially for High School Teachers

  Science.gov (United States)

  Howell, J. Emory

  1999-04-01

  Secondary School Feature Articles * Amino Acid Wordsearch, by Terry L. Helser, p 495. Games, Puzzles, and Humor In honor of April Fools' Day this issue contains 22 pages devoted to games and puzzles that can be used to teach aspects of chemistry. Most are designed for high school and first-year college students. The lead article, p 481, contains an annotated bibliography of chemistry games, complete with a vendor list. Many of the annotated games must be purchased, but the other articles that follow in this issue describe some games and puzzles that require minimal preparation using a word processor and readily available materials. Actually, JCE has a long tradition of publishing games and puzzles for chemistry teachers and their students. Read the letter by Helser and the Editor's response, p 468, for some recent background. Not having counted articles over past years, I became curious and turned to the online index, accessed by way of http://jchemed.chem.wisc.edu/. Because I wanted to search the entire 75-year life of the Journal, I searched titles for the words "game", "puzzle", and "humor" and obtained a total of 85 hits from the three searches. After eliminating titles of articles that were not applicable, I found that at least 25 games, 48 puzzles, and 5 humor articles have appeared during the past 75 years. At an average of one per year, the JCE editors hardly can be accused of frivolity, but game, puzzle, and humor articles have been published. The term "game" did not appear in any titles during 1945-1970, "puzzle" did not appear from 1927 to 1953, and there was no mention of humor (in the titles) prior to 1974. What appears to be the earliest article (1929) about a game was authored by an undergraduate student at the University of Colorado (1). It was titled "Chemical Bank", and the game pieces were tokens cut from cork stoppers. Wire hooks were inserted in the side of the token to represent valence electrons available for bonding. Carbon contained 4 hooks

 15. Attitudes of High School Students towards Geometry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esat Avcı

  2014-12-01

  Full Text Available In this research, attitudes of high school students towards geometry were investigated in terms of gender, grade, types of the field and school. Population of research includes students who were studying at high school in five distincs of Mersin in 2013-2014 academical year. Sample of research includes 935 students from twelve high schools. Attitude scale which was developed by Su-Özenir (2008 was used for data collection. For data analysis, mean, standart deviation, t test and ANOVA were used. A meaningful difference between students’ attitudes towards geometry and variance of gender and grade level wasn’t observed, on the other hand a meaningful difference according to field and school type is observed.Key Words:    Attitudes towards geometry, high school geometry lesson, attitude scale

 16. THE HIGH SCHOOL COUNSELOR BEFORE CONFLICTS AND THE SCHOOL VIOLENCE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rubén Sánchez-Carranza

  2016-01-01

  Full Text Available This article aims to reflect on the figure and role of high school counselor in the task of addressing conflict situations in which students are immersed. The existence of a rising tide of violence in school conflicts and how important it is to know what countries in Europe , Asia and Latin America is done to promote a culture of peace is recognized. What happened it is exposed in a high school in Germany and how questions from the critical eye that are applicable to our Mexican reality are issued. Finally, it highlights the importance of skills that the counselor must possess or develop to prevent school conflicts escalate to levels of violence.Finally experience working with the School counselors S033 about this subject area is described.

 17. KR’PTA. Samtidspoesin och Derrida : Spår och ärrbildningar hos Johannes Heldén, Ingrid Storholmen och Anna Hallberg

  OpenAIRE

  Schmidt, Lisa

  2006-01-01

  Lisa Schmidt, KR’PTA. Samtidspoesin och Derrida. Spår och ärrbildningar hos Johannes Hel­dén, Ingrid Storholmen och Anna Hallberg. (CR’PT. Contemporary Poetry and Derrida: Traces and Scarring in the Poetry of Johannes Heldén, Ingrid Storholmen and Anna Hallberg.) Through the analyses of three contemporary Nordic poets whose work challenges the boun­daries of literature and even the laws of grammar, I draw attention to the term linguistic materialism. I also sketch an historical line between t...

 18. Trust, Behavior, and High School Outcomes

  Science.gov (United States)

  Romero, Lisa S.

  2015-01-01

  Purpose: The purpose of this paper is to contribute to the literature on student trust and to examine the relationship between student trust, behavior, and academic outcomes in high school. It asks, first, does trust have a positive effect on high school outcomes? Second, does trust influence student behavior, exerting an indirect effect on…

 19. High School Redesign Gets Presidential Lift

  Science.gov (United States)

  Adams, Caralee J.

  2013-01-01

  President Barack Obama applauded high school redesign efforts in his State of the Union address and encouraged districts to look to successful models for inspiration. Last week, he followed up with a request in his fiscal 2014 budget proposal for a new, $300 million competitive-grant program. Recognition is widespread that high schools need to…

 20. High School Students' Views on Blended Learning

  Science.gov (United States)

  Yapici, Ibrahim Umit; Akbayin, Hasan

  2012-01-01

  In this study, it is aimed to determine the high school students' views on blended learning. The study was carried out in biology course for the lesson unit of "Classification of Living Things and Biodiversity" with 47 9[superscript th] grade students attending Nevzat Ayaz Anatolian High School in the second term of the academic year of…

 1. Dual Enrollment for High School Students

  Science.gov (United States)

  Edwards, Linsey; Hughes, Katherine

  2011-01-01

  Dual enrollment programs allow high school students to enroll in college courses and potentially earn college credit. The term concurrent enrollment is sometimes used interchangeably with dual enrollment, and sometimes to refer to a particular model of dual enrollment. In some programs, students earn high school and college credit simultaneously;…

 2. National Standards for High School Psychology Curricula

  Science.gov (United States)

  American Psychologist, 2013

  2013-01-01

  The "National Standards for High School Psychology Curricula" attempts to represent current knowledge in the field of psychology in developmentally appropriate ways. Psychology is a popular high school course, one that can introduce students to scientific ideas and engage students in the learning process. However, it is difficult for even the best…

 3. The Classification of Romanian High-Schools

  Science.gov (United States)

  Ivan, Ion; Milodin, Daniel; Naie, Lucian

  2006-01-01

  The article tries to tackle the issue of high-schools classification from one city, district or from Romania. The classification criteria are presented. The National Database of Education is also presented and the application of criteria is illustrated. An algorithm for high-school multi-rang classification is proposed in order to build classes of…

 4. Midcentury Modern High Schools: Rebooting the Architecture

  Science.gov (United States)

  Havens, Kevin

  2010-01-01

  A high school is more than a building; it's a repository of memories for many community members. High schools built at the turn of the century are not only cultural and civic landmarks, they are also often architectural treasures. When these facilities become outdated, a renovation that preserves the building's aesthetics and character is usually…

 5. Pedagogical Stances of High School ESL Teachers: "Huelgas" in High School ESL Classrooms

  Science.gov (United States)

  del Carmen Salazar, Maria

  2010-01-01

  This article presents a qualitative case study of the pedagogical stances of high school English as a Second Language (ESL) teachers, and the subsequent responses of resistance or conformity by their English Language Learners (ELLs). The participants include three high school ESL teachers and 60 high school ESL students of Mexican origin. Findings…

 6. The Relationship between High School Math Courses, High School GPA, and Retention of Honors Scholarships

  Science.gov (United States)

  Megert, Diann Ackerman

  2005-01-01

  This research examined the high school transcripts of honors scholarship recipients to identify a better criterion for awarding scholarships than high school grade point average (GPA) alone. Specifically, this study compared the honors scholarship retention rate when the scholarship was awarded based on completed advanced high school math classes…

 7. Especially for High School Teachers

  Science.gov (United States)

  Howell, J. Emory

  2000-05-01

  for You? The end of the school year is approaching quickly. In previous years, several readers have submitted manuscripts soon after the end of the school year, while ideas were fresh in their mind and there was relief from the demands of daily classes. If you have an idea for an article, I encourage you to think about writing as soon as the school term ends. I can probably guess what you are saying, "I don't have anything that readers would be interested in." This is a common reaction, to which we frequently respond by reminding high school teachers that this is "your journal" and the only way to ensure that topics of interest to you are considered or published is by your active participation. In this presidential election year I am reminded of the familiar sentiment, "I voted in the election, so I have earned the right to complain about the politicians." I do not wish to encourage complaining, but there is a relevant correlation. By submitting manuscripts to the Journal, you are ensuring that you will continue to get your money's worth because it will include topics of interest to you. When considering a submission, many prospective authors are overwhelmed at the thought of preparing a complete manuscript. Don't let that stop you. If you have an idea, an outline, or a rough draft, any of the feature editors or I would be happy to discuss it with you. This one-on-one interaction during the development process will help you express your ideas more effectively. Many teachers across the country who are faced with similar situations and problems each day would benefit from an article discussing innovative teaching strategies or a new way to look at principles we teach every year. As you begin to formulate your ideas, I would like to emphasize five features whose editors are fellow teachers: JCE Classroom Activities. An invitation for contributions was issued in the April issue of this column (JCE, 2000, 77, 431). Chemical Principles Revisited, edited by Cary Kilner

 8. Concussion Knowledge and Reporting Behavior Differences Between High School Athletes at Urban and Suburban High Schools.

  Science.gov (United States)

  Wallace, Jessica; Covassin, Tracey; Nogle, Sally; Gould, Daniel; Kovan, Jeffrey

  2017-09-01

  We determined differences in knowledge of concussion and reporting behaviors of high school athletes attending urban and suburban high schools, and whether a relationship exists between underreporting and access to an athletic trainer in urban schools. High school athletes (N = 715) from 14 high schools completed a validated knowledge of concussion survey consisting of 83 questions. The independent variable was school type (urban/suburban). We examined the proportion of athletes who correctly identified signs and symptoms of concussion, knowledge of concussion and reasons why high school athletes would not disclose a potential concussive injury across school classification. Data were analyzed using descriptive, non-parametric, and inferential statistics. Athletes attending urban schools have less concussion knowledge than athletes attending suburban schools (p urban schools without an athletic trainer have less knowledge than urban athletes at schools with an athletic trainer (p urban schools and 10 reasons for not reporting. Concussion education efforts cannot be homogeneous in all communities. Education interventions must reflect the needs of each community. © 2017, American School Health Association.

 9. The Preparation of Schools for Serious School Violence: An Analysis of New Mexico Public High Schools

  Science.gov (United States)

  DiMatteo, Henry

  2012-01-01

  This study surveyed New Mexico high school principals on their current state of preparedness for serious school violence. The researcher surveyed 119 public high schools, receiving a 65% return rate from a 25-question survey. Specifically, this study analyzed the relationships of three predictor variables: prevention, response, and building of…

 10. High temperature corrosion in biomass- and waste fired boilers. A status report; Kunskapslaeget betraeffande hoegtemperaturkorrosion i aangpannor foer biobraensle och avfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henderson, P; Ifwer, K; Staalenheim, A; Montgomery, M; Hoegberg, J; Hjoernhede, A

  2006-12-15

  Many biomass- or waste-fired plants have problems with high temperature corrosion on the furnace walls or at the superheaters, especially if the steam temperature is greater than 500 deg C. An increase in the combustion of waste fuels means that an increasing number of boilers have had problems. Therefore, there is great interest from plant owners to reduce the costs associated with high temperature corrosion. At the same time there exists a considerable driving force towards improving the electrical efficiency of a plant by the use of more advanced steam data. The purpose of the work presented here was to answer three main questions: What can be done to reduce high temperature corrosion with current fuel blends and steam temperatures? How can more waste fuels be burnt without an increased risk for corrosion? What needs to be done to reach higher steam temperatures in the future? The level of knowledge of high temperature corrosion in biomass- and waste-fired boilers has been described and summarised. The following measures are recommended to reduce corrosion in existing plant: Make sure that the fuel is well mixed and improve fuel feeding to obtain a more even spread of the fuel over the cross-section of the boiler. Use combustion technology methods to stabilize the oxygen content of the flue gases near the membrane walls and other heat transfer surfaces. Experiment with additives and/or supplementary fuels which contain sulphur in some form, for example peat. Reduce the flue gas temperature at the superheaters. Review soot-blowing procedures or protect heat transfer surfaces from soot blowers. Evaluate coated membrane wall panels in parts of the furnace that experience the worst corrosion. Test more highly alloyed steels suitable for superheaters and when replacing a superheater change to a more highly alloyed steel. For the future, the following should be considered: The role of sulphur needs to be investigated more and other additives should be investigated

 11. Should School Boards Discontinue Support for High School Football?

  Science.gov (United States)

  Margolis, Lewis H; Canty, Greg; Halstead, Mark; Lantos, John D

  2017-01-01

  A pediatrician is asked by her local school board to help them decide whether to discontinue their high school football program. She reviews the available evidence on the risks of football and finds it hopelessly contradictory. Some scholars claim that football is clearly more dangerous than other sports. Others suggest that the risks of football are comparable to other sports, such as lacrosse, ice hockey, or soccer. She finds very little data on the long-term sequelae of concussions. She sees claims that good coaching and a school culture that prioritizes the health of athletes over winning can reduce morbidity from sports injuries. In this paper, 3 experts also review the evidence about sports risks and discuss what is known and not known about the science and the ethics of high school football. Copyright © 2017 by the American Academy of Pediatrics.

 12. Analysis of Institutional Competitiveness of Junior High Schools through the Admission Test to High School Education

  Science.gov (United States)

  Armendáriz, Joyzukey; Tarango, Javier; Machin-Mastromatteo, Juan Daniel

  2018-01-01

  This descriptive and correlational research studies 15,658 students from 335 secondary schools in the state of Chihuahua, Mexico, through the results of the examination of admission to high school education (National High School Admission Test--EXANI I from the National Assessment Center for Education--CENEVAL) on logical-mathematical and verbal…

 13. High school science fair and research integrity

  Science.gov (United States)

  Dalley, Simon; Shepherd, Karen; Reisch, Joan

  2017-01-01

  Research misconduct has become an important matter of concern in the scientific community. The extent to which such behavior occurs early in science education has received little attention. In the current study, using the web-based data collection program REDCap, we obtained responses to an anonymous and voluntary survey about science fair from 65 high school students who recently competed in the Dallas Regional Science and Engineering Fair and from 237 STEM-track, post-high school students (undergraduates, 1st year medical students, and 1st year biomedical graduate students) doing research at UT Southwestern Medical Center. Of the post-high school students, 24% had competed in science fair during their high school education. Science fair experience was similar overall for the local cohort of Dallas regional students and the more diverse state/national cohort of post-high school students. Only one student out of 122 reported research misconduct, in his case making up the data. Unexpectedly, post-high school students who did not participate in science fair anticipated that carrying out science fair would be much more difficult than actually was the case, and 22% of the post-high school students anticipated that science fair participants would resort to research misconduct to overcome obstacles. No gender-based differences between students’ science fair experiences or expectations were evident. PMID:28328976

 14. Demographic Factors Affecting Internet Using Purposes of High School Students

  OpenAIRE

  Abdullah Faruk Kılıç; Cem Oktay Güzeller

  2017-01-01

  This study aimed at determining the impact of demographic factors on the Internet usage purposes of high school students. The population of the study consisted of students between 9th and 12th grades from the Anatolian high schools, science high schools, social sciences high schools, sports high schools and fine arts high schools in Turkey. The sample was chosen through the stratified and cluster sampling procedure. The students were chosen randomly depending on the regions of their school at...

 15. Teaching Bioethics in High Schools

  Science.gov (United States)

  Araújo, Joana; Gomes, Carlos Costa; Jácomo, António; Pereira, Sandra Martins

  2017-01-01

  Objective: The Bioethics Teaching in Secondary Education (Project BEST) aims to promote the teaching of bioethics in secondary schools. This paper describes the development and implementation of the programme in Portugal. Design: Programme development involved two main tasks: (1) using the learning tools previously developed by the US Northwest…

 16. Split School of High Energy Physics 2015

  CERN Document Server

  2015-01-01

  Split School of High Energy Physics 2015 (SSHEP 2015) was held at the Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture (FESB), University of Split, from September 14 to September 18, 2015. SSHEP 2015 aimed at master and PhD students who were interested in topics pertaining to High Energy Physics. SSHEP 2015 is the sixth edition of the High Energy Physics School. Previous five editions were held at the Department of Physics, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

 17. Technology Leadership in Malaysia's High Performance School

  Science.gov (United States)

  Yieng, Wong Ai; Daud, Khadijah Binti

  2017-01-01

  Headmaster as leader of the school also plays a role as a technology leader. This applies to the high performance schools (HPS) headmaster as well. The HPS excel in all aspects of education. In this study, researcher is interested in examining the role of the headmaster as a technology leader through interviews with three headmasters of high…

 18. Successful Transition to High School. Research Brief

  Science.gov (United States)

  Education Partnerships, Inc., 2012

  2012-01-01

  What steps can be taken to assure that 8th graders make a successful transition to 9th grade? More students fail ninth grade than any other grade level. When middle school students took part in high school transition programs with a variety of different articulation activities, fewer students were retained in ninth grade. Ideally, these transition…

 19. Teacher Reflective Practice in Jesuit High Schools

  Science.gov (United States)

  Klug, Joseph H.

  2010-01-01

  Teachers who engage in reflective practice are more effective and may encourage higher student achievement. The purpose of this study is to explore and describe the methods that teachers use in order to engage in reflective practice. Further, it is essential to gain an understanding of how schools, including Jesuit high schools, promote reflective…

 20. Cultures of Learning in Effective High Schools

  Science.gov (United States)

  Tichnor-Wagner, Ariel; Harrison, Christopher; Cohen-Vogel, Lora

  2016-01-01

  Purpose: Research indicates that a culture of learning is a key factor in building high schools that foster academic achievement in all students. Yet less is known about which elements of a culture of learning differentiate schools with higher levels of academic performance. To fill this gap, this comparative case study examined the cultures of…

 1. High School Teachers' Identities: Constructing Civic Selves

  Science.gov (United States)

  Obenchain, Kathryn M.; Balkute, Asta; Vaughn, Erin; White, Shannon

  2016-01-01

  Research suggests that teachers play a role in the type of citizenship education implemented in schools. The purpose of this qualitative case study was to explore how two high school teachers understood and enacted their civic identities as a dimension of their teacher identities. Findings suggest that factors contributing to an individual's civic…

 2. Scientific Literacy of High School Students.

  Science.gov (United States)

  Lucas, Keith B.; Tulip, David F.

  This investigation was undertaken in order to establish the status of scientific literacy among three groups of secondary school students in four Brisbane, Australia high schools, and to reduce the apparent reticence of science teachers to evaluate students' achievement in the various dimensions of scientific literacy by demonstrating appropriate…

 3. Case Studies of Leading Edge Small Urban High Schools. Relevance Strategic Designs: 8. High Tech High School

  Science.gov (United States)

  Shields, Regis Anne; Ireland, Nicole; City, Elizabeth; Derderian, Julie; Miles, Karen Hawley

  2008-01-01

  This report is one of nine detailed case studies of small urban high schools that served as the foundation for the Education Resource Strategies (ERS) report "Strategic Designs: Lessons from Leading Edge Small Urban High Schools." These nine schools were dubbed "Leading Edge Schools" because they stand apart from other high…

 4. High School Students’ Social Media Addiction

  OpenAIRE

  Deniz, Levent; Gürültü, Ercan

  2018-01-01

  Theaim of this study is to investigate high school students’ social mediaaddiction. The study was conducted with 473 students who were educated in2014-2015 academic year at 6 different schools in İstanbul, Eyüp disctrict.‘Social Media Addiction Scale’ developed by Tutgun, Ünal and Deniz (2015) wasused to determine the students’ social media addiction. The results in general showedthat high school students have a medium level social media addiction. Besides,it was also concluded that high scho...

 5. National standards for high school psychology curricula.

  Science.gov (United States)

  2013-01-01

  The National Standards for High School Psychology Curricula attempts to represent current knowledge in the field of psychology in developmentally appropriate ways. Psychology is a popular high school course, one that can introduce students to scientific ideas and engage students in the learning process. However, it is difficult for even the best of teachers to present all of psychology in a single course for students who begin with virtually no formal knowledge of psychology. The standards presented here constitute the first of two reports in this issue of the American Psychologist (January 2013) representing recent American Psychological Association (APA) policies that support high-quality instruction in the teaching of high school psychology. These standards provide curricular benchmarks for student learning in the high school course.

 6. CERN launches high-school internship programme

  Science.gov (United States)

  Johnston, Hamish

  2017-07-01

  The CERN particle-physics lab has hosted 22 high-school students from Hungary in a pilot programme designed to show teenagers how science, technology, engineering and mathematics is used at the particle-physics lab.

 7. Junior High School Pupils' Perceptions of Air

  African Journals Online (AJOL)

  cce

  Abstract. The study examined Junior High School (JHS) pupils' ideas of the concept air. The ... Stavy (1991) reported that students in his physics class had ... Research studies found that even after having been taught the particulate theory and.

 8. High School Teacher Perceptions of Empowerment

  OpenAIRE

  Jacobs, Tricia Susan

  2014-01-01

  As the responsibilities of principals become more complex and as accountability becomes more evident in K-12 cultures, it becomes increasingly important that high school principals be trained to empower teachers. This paper examined the research concerning the conditions of the empowerment of teachers. More specifically, it measured high school teachers' perspectives concerning their levels of empowerment by their principals based on the four domains of empowerment: meaning, competence, sel...

 9. Atmospheric Chemistry of CH3CH2OCH3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mads Peter Sulbæk; Bjørn Svendsen, Sissel; Østerstrøm, Freja From

  2017-01-01

  The atmospheric chemistry of methyl ethyl ether, CH3CH2OCH3, was examined using FT-IR/relative-rate methods. Hydroxyl radical and chlorine atom rate coefficients of k(CH3CH2OCH3+OH) = (7.53 ± 2.86) × 10−12 cm3 molecule−1 s−1 and k(CH3CH2OCH3+Cl) = (2.35 ± 0.43) × 10−10 cm3 molecule−1 s−1 were...

 10. The New Urban High School: A Practitioner's Guide.

  Science.gov (United States)

  Big Picture Co., Cambridge, MA.

  In October 1996, the Big Picture Company set out to find six urban high schools that use school-to-work strategies as a lever for whole-school reform. In the schools finally selected for the New Urban High Schools Project, and in others examined for the study, "school-to-work" is a misnomer, because the majority of students are entering…

 11. School lunch and snacking patterns among high school students: Associations with school food environment and policies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Story Mary

  2005-10-01

  Full Text Available Abstract Objectives This study examined associations between high school students' lunch patterns and vending machine purchases and the school food environment and policies. Methods A randomly selected sample of 1088 high school students from 20 schools completed surveys about their lunch practices and vending machine purchases. School food policies were assessed by principal and food director surveys. The number of vending machines and their hours of operation were assessed by trained research staff. Results Students at schools with open campus policies during lunchtime were significantly more likely to eat lunch at a fast food restaurant than students at schools with closed campus policies (0.7 days/week vs. 0.2 days/week, p Conclusion School food policies that decrease access to foods high in fats and sugars are associated with less frequent purchase of these items in school among high school students. Schools should examine their food-related policies and decrease access to foods that are low in nutrients and high in fats and sugars.

 12. Highlighting High Performance: Whitman Hanson Regional High School; Whitman, Massachusetts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2006-06-01

  This brochure describes the key high-performance building features of the Whitman-Hanson Regional High School. The brochure was paid for by the Massachusetts Technology Collaborative as part of their Green Schools Initiative. High-performance features described are daylighting and energy-efficient lighting, indoor air quality, solar and wind energy, building envelope, heating and cooling systems, water conservation, and acoustics. Energy cost savings are also discussed.

 13. Millennials och baby boomers attityder till fake news : Generationernas upplevelser av nyhetsmediers sanningshalt

  OpenAIRE

  Adolfsson, Claes; Strömberg, Markus; Stenberg, John

  2017-01-01

  Syftet med denna uppsats var att ta reda på generationerna millennials och baby boomers inställning till mediernas sanningshalt och politiska neutralitet. Detta gjordes med hjälp av följande frågeställningar: Vilka attityder och vilken inställning har millennials och baby boomers till nyhetsmediernas sanningshalt? Finns skillnader och likheter kvar när vi väger in variablerna kön och politiskt ställningstagande?   För att definiera generationerna använde vi oss av Cliff Zukins generationsteor...

 14. Higher Ground : Stevie Wonder och New Age

  OpenAIRE

  Nyman, Jonas

  2005-01-01

  Syftet med min uppsats är att jämföra religiösa företeelser från tre av Stevie Wonders album med New Age för att på så sätt uttröna om Stevie Wonders texter påverkats av New Age- föreställningar. Jag hittar både skillnader och likheter när jag jämför det religiösa budskapet i Stevie Wonders texter med New Age. De New Age- företeelser som går att hitta i texterna är få i förhållande till New Age i sin helhet och det är svårt att avgöra vilka influenser som kommer ifrån Stevie Wonder, New Age ...

 15. Politisk liberalism och skolans religionsundervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joachim Rosenquist

  2007-01-01

  Full Text Available POLITICAL LIBERALISM AND RELIGIOUS EDUCATION. Based on John Rawls’ latertheory of political liberalism, this article critically analyses what religiouseducation could mean in times of increasing societal pluralism and a world-wide revival of religion. Important elements of political liberalism – such asthe notions of reasonable persons and public reason – are elaborated onand related to religious individuals and perspectives. It is argued that polit-ical liberalism supports mandatory religious education, but of a certainkind. Schools have an obligation to provide students with knowledge aboutreligions, and to foster a spirit of tolerance and respect for the demands ofpublic reason. But they cannot legitimately give students the impression thatall religions are equally true or false. This makes for a problematic situation:how is it possible to teach students about religion without crossing the lineand teaching religious relativism? If it is not possible, then political liberalismseems to be more controversial than Rawls would admit.

 16. Teoretisk och praktisk genomgång av IPv6 och dess säkerhetsaspekter

  OpenAIRE

  Andersson, David

  2012-01-01

  Den här uppsatsen går teoretiskt och praktiskt igenom IPv6 för att skapa en förståelse för det nya protokollet. Uppsatsen beskriver utöver den teoretiska genomgången av protokollet även det praktiska arbete som ligger bakom implementationen som är tänkt att kunna ge såväl privatpersoner som mindre organisationer tillgång till en säker IPv6 lösning även om Internetleverantören endast kan erbjuda IPv4.   Arbetet är gjort på eget initiativ då behovet av kunskap kring IPv6 växer lavinartat och då...

 17. Who's Teaching What in High School Physics?

  Science.gov (United States)

  White, Susan; Tyler, John

  2015-01-01

  During the 2012-13 school year, approximately 27,000 teachers taught at least one physics course in a U.S. high school. About one-third of those teachers have earned a degree in physics or physics education; the vast majority of the others have earned degrees in a variety of other science fields. About 53,000 physics classes were taught, ranging…

 18. Thermal decomposition of FC(O)OCH3 and FC(O)OCH2CH3.

  Science.gov (United States)

  Berasategui, M; Argüello, G A; Burgos Paci, M A

  2018-05-09

  The thermal decomposition of methyl and ethyl formates has been extensively studied due to their importance in the oxidation of several fuels, pesticidal properties and their presence in interstellar space. We hitherto present the study of the thermal decomposition of methyl and ethyl fluoroformates, which could help in the elucidation of the reaction mechanisms. The reaction mechanisms were studied using FTIR spectroscopy in the temperature range of 453-733 K in the presence of different pressures of N2 as bath gas. For FC(O)OCH3 two different channels were observed; the unimolecular decomposition which is favored at higher temperatures and has a rate constant kFC(O)OCH3 = (5.3 ± 0.5) × 1015 exp[-(246 ± 10 kJ mol-1/RT)] (in units of s-1) and a bimolecular channel with a rate constant kFC(O)OCH3 = (1.6 ± 0.5) × 1011 exp[-(148 ± 10 kJ mol-1/RT)] (in units of s-1 (mol L)-1). However for ethyl formate, only direct elimination of CO2, HF and ethylene operates. The rate constants of the homogeneous first-order process fit the Arrhenius equation kFC(O)OCH2CH3 = (2.06 ± 0.09) × 1013 exp[-(169 ± 6 kJ mol-1/RT)] (in units of s-1). The difference between the mechanisms of the two fluoroformates relies on the stabilization of a six-centered transition state that only exists for ethyl formate. First principles calculations for the different channels were carried out to understand the dynamics of the decomposition.

 19. Cyberbullying Among Greek High School Adolescents.

  Science.gov (United States)

  Gkiomisi, Athanasia; Gkrizioti, Maria; Gkiomisi, Athina; Anastasilakis, Dimitrios A; Kardaras, Panagiotis

  2017-05-01

  To investigate the presence of cyberbullying among Greek students and the efficacy of proposed preventive interventions. Three types of high schools (private, experimental and public) with different politics on on-line aggression were enrolled. All students of the aforementioned schools were asked to complete an anonymous questionnaire. Around 62 % of the high school students experienced cyberbullying by electronic means, especially by cell phone, mostly the public school students (p 0.008). The bully was a stranger in more than 40 % of the cases. Over 60 % of the victims had not seeked help but dealt with the attack on their own. Only 20 % of the victims manifested sleep or eating disorders, physical/ psychological symptoms or changes in their social life as a consequence of the cyber-attack. Cyberbullying is a usual phenomenon among high school students. The bully is frequently unacquainted to the victim. Most of the victims are not physically or psychologically affected by the cyber-attack and do not share the event with anyone. There was a slight difference in the response of the students to cyberbullying among the different school politics of on-line aggression.

 20. Multimodal Behavior Therapy: Case Study of a High School Student.

  Science.gov (United States)

  Seligman, Linda

  1981-01-01

  A case study of a high school student concerned with weight problems illustrates multimodal behavior therapy and its use in a high school setting. Multimodal therapy allows the school counselor to maximize referral sources while emphasizing growth and actualization. (JAC)

 1. Superconductors in the High School Classroom

  Science.gov (United States)

  Lincoln, James

  2017-01-01

  In this article, we discuss the behavior of high-temperature superconductors and how to demonstrate them safely and effectively in the high school or introductory physics classroom. Included here is a discussion of the most relevant physics topics that can be demonstrated, some safety tips, and a bit of the history of superconductors. In an effort…

 2. High School Teacher Perceptions of Empowerment

  Science.gov (United States)

  Jacobs, Tricia S.

  2014-01-01

  As the responsibilities of principals become more complex and as accountability becomes more evident in K-12 cultures, it becomes increasingly important that high school principals be trained to empower teachers. This paper examined the research concerning the conditions of the empowerment of teachers. More specifically, it measured high school…

 3. Global Ethics in a High School Curriculum.

  Science.gov (United States)

  Sappir, Susan

  1998-01-01

  Raphi Amram, the late director of Israel's Society for Excellence Through Education, founded the Ethics in Science and Humanities Program operating in Israel and five other countries. Though the ethics program currently operates only in high schools serving high-achieving or gifted students, founders emphasize the universality of its appeal.…

 4. Competencies Used to Evaluate High School Coaches.

  Science.gov (United States)

  Gratto, John

  1983-01-01

  Studies of how to evaluate high school coaches' effectiveness found that most respondents felt that principals, athletic directors, and coaches should jointly arrive at a method of evaluation. Coaching competencies rated most highly included prevention and care of athletic injuries, supervision, and consistent discipline. Other valued competencies…

 5. Gait analysis by high school students

  NARCIS (Netherlands)

  Heck, A.; van Dongen, C.

  2008-01-01

  Human walking is a complicated motion. Movement scientists have developed various research methods to study gait. This article describes how a high school student collected and analysed high quality gait data in much the same way that movement scientists do, via the recording and measurement of

 6. Surdegsbröd och jästbröd : skillnad i smak och GI-värde

  OpenAIRE

  Björkman, Andreas; Jeppsson, Julia

  2015-01-01

  Inledning: Surdeg är idag en trend som fångats av många och de flesta bagerier ochdagligvarubutiker säljer bröd som kallas för surdegsbröd. Ett traditionellt surdegsbröd är ettbröd där surdegen används som enda hävningsmedel i brödet. Syfte: Syftet var att undersöka skillnader i sensoriska egenskaper, utifrån ettkonsumentperspektiv, samt GI-värde mellan surdegsbröd, jästbröd och bröd bakat på bådesurdeg och jäst. Material och metod: Metoderna som användes var två olika konsumenttester för att...

 7. 25 CFR 39.145 - Can a school receive both a small school adjustment and a small high school adjustment?

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 25 Indians 1 2010-04-01 2010-04-01 false Can a school receive both a small school adjustment and a small high school adjustment? 39.145 Section 39.145 Indians BUREAU OF INDIAN AFFAIRS, DEPARTMENT OF THE INTERIOR EDUCATION THE INDIAN SCHOOL EQUALIZATION PROGRAM Indian School Equalization Formula Small School...

 8. Sequence Curriculum: High School to College. Middlesex Community College/Haddam-Killingworth High School. Final Report.

  Science.gov (United States)

  Middlesex Community Coll., Middletown, CT.

  Through a collaborative effort between Middlesex Community College (MxCC) and Haddam-Killingworth High School (HKHS), students taking specific high school courses in television production, broadcast journalism, electronics, and photography are granted college credit by MxCC upon admission to the college's Broadcast Communication Program. The…

 9. After Installation: Ubiquitous Computing and High School Science in Three Experienced, High-Technology Schools

  Science.gov (United States)

  Drayton, Brian; Falk, Joni K.; Stroud, Rena; Hobbs, Kathryn; Hammerman, James

  2010-01-01

  There are few studies of the impact of ubiquitous computing on high school science, and the majority of studies of ubiquitous computing report only on the early stages of implementation. The present study presents data on 3 high schools with carefully elaborated ubiquitous computing systems that have gone through at least one "obsolescence cycle"…

 10. Comparison of physical activities of female football players in junior high school and high school.

  Science.gov (United States)

  Inoue, Yuri; Otani, Yoshitaka; Takemasa, Seiichi

  2017-08-01

  [Purpose] This study aimed to compare physical activities between junior high school and high school female football players in order to explain the factors that predispose to a higher incidence of sports injuries in high school female football players. [Subjects and Methods] Twenty-nine female football players participated. Finger floor distance, the center of pressure during single limb stance with eyes open and closed, the 40-m linear sprint time, hip abduction and extension muscle strength and isokinetic knee flexion and extension peak torque were measured. The modified Star Excursion Balance Test, the three-steps bounding test and three-steps hopping tests, agility test 1 (Step 50), agility test 2 (Forward run), curl-up test for 30 seconds and the Yo-Yo intermittent recovery test were performed. [Results] The high school group was only significantly faster than the junior high school group in the 40-m linear sprint time and in the agility tests. The distance of the bounding test in the high school group was longer than that in the junior high school group. [Conclusion] Agility and speed increase with growth; however, muscle strength and balance do not develop alongside. This unbalanced development may cause a higher incidence of sports injuries in high school football players.

 11. Freedom of Expression for High School Journalists: A Case Study of Selected North Carolina Public Schools.

  Science.gov (United States)

  Phillips, Kay D.

  A study examined the freedom of the high school press in North Carolina to determine whether publication guidelines should be in place, and if so, what those guidelines should contain. High school newspaper advisors, high school principals, and high school newspaper editors from large and small, urban and rural, eastern and western high schools…

 12. Effect of Nanotechnology Instructions on Senior High School Students

  Science.gov (United States)

  Lu, Chow-Chin; Sung, Chia-Chi

  2011-01-01

  In this research, we cooperate with senior high school teachers to understand current nanotechnology model of senior high school nanotechnology curriculum in Taiwan. Then design senior high school nanotechnology (nano-tech) curriculum to teach 503 senior high school students. After teaching the nano-tech curriculum we use the "Nanotechnology…

 13. Solutions for Failing High Schools: Converging Visions and Promising Models.

  Science.gov (United States)

  Legters, Nettie; Balfanz, Robert; McPartland, James

  Promising solutions to the failings of traditional comprehensive high schools were reviewed to identify basic principles and strategies for improving high schools nationwide. Selected research studies, policy documents, and promising high school programs were reviewed. The review revealed the following principles for helping high schools better…

 14. Development of an Attitude Scale towards High School Physics Lessons

  Science.gov (United States)

  Yavas, Pervin Ünlü; Çagan, Sultan

  2017-01-01

  The aim of this study was to develop a Likert type attitude scale for high school students with regard to high school physics lessons. The research was carried out with high school students who were studying in Ankara. First, the opinions of 105 high school students about physics lessons were obtained and then 55 scale items were determined from…

 15. Developing High School Geoscientists through Summer Internships

  Science.gov (United States)

  Saltzman, J.

  2012-12-01

  High school students in the San Francisco Bay Area have the opportunity to contribute to Earth sciences research during the summer at Stanford University. The School of Earth Sciences hosts about 25 high school students each summer to support ongoing research, through more than just washing glassware. To increase diversity in the geosciences, we select students from diverse backgrounds through an application process which lessens the burden on busy faculty. The students work for 15-20 hours per week under the supervision of graduate students or postdoctoral fellows. The supervisors come to value the interns for a few reasons: not only are they getting some extra help with their research, but they are getting teaching experience in an informal but powerful way and supervising the interns' work over the summer. Another key part of the internship is bringing all of the interns together regularly. Whether it is for career talks, lab tours or field trip, high school students find kindred spirits in the group. Another important reason for weekly gatherings is to introduce the students to the wide field of Earth sciences and the different approaches and paths that scientists take. The summer ends with a culminating event where interns make short informal presentations about their research which give them an opportunity to articulate the big questions they have been helping to answer. Some interns are also invited to present a poster in a session for high school students at the Fall AGU meeting. These experiences of working in the laboratory and communicating about the research are part of the world of Earth sciences that are absent for most youth. The high school internships foster good will between Stanford and the local communities, help develop a more Earth and environmentally knowledgeable public and may have a long-term affect on diversifying the geosciences by exposing more young people to these fields.

 16. Developing Cloud Chambers with High School Students

  Science.gov (United States)

  Ishizuka, Ryo; Tan, Nobuaki; Sato, Shoma; Zeze, Syoji

  The result and outcome of the cloud chamber project, which aims to develop a cloud chamber useful for science education is reported in detail. A project includes both three high school students and a teacher as a part of Super Science High School (SSH) program in our school. We develop a dry-ice-free cloud chamber using salt and ice (or snow). Technical details of the chamber are described. We also argue how the project have affected student's cognition, motivation, academic skills and behavior. The research project has taken steps of professional researchers, i.e., in planning research, applying fund, writing a paper and giving a talk in conferences. From interviews with students, we have learnt that such style of scientific activity is very effective in promoting student's motivation for learning science.

 17. Transition from high schools to engineering education

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolmos, Anette; Holgaard, Jette Egelund; Clausen, Nicolaj Riise

  2017-01-01

  Pre-university engineering education has received increasing attention to attract more students to engineering and make them better prepared to enter engineering studies at university level. Denmark is one of the countries that offer established high school curriculum that makes engineering...... the core identity of the school. In a longitudinal research project, the cohort of all Danish engineering students who were enrolled in 2010 has been followed. This study takes a quantitative approach to highlight the differences in preparedness for engineering students who have a background...... themselves as being better prepared in relation to the conduct of experiments, engineering analysis and tolls, as well as in relation to process competences as design, problem solving and teamwork. The students from the profession-oriented high schools also find themselves better prepared in relation...

 18. Early predictors of high school mathematics achievement.

  Science.gov (United States)

  Siegler, Robert S; Duncan, Greg J; Davis-Kean, Pamela E; Duckworth, Kathryn; Claessens, Amy; Engel, Mimi; Susperreguy, Maria Ines; Chen, Meichu

  2012-07-01

  Identifying the types of mathematics content knowledge that are most predictive of students' long-term learning is essential for improving both theories of mathematical development and mathematics education. To identify these types of knowledge, we examined long-term predictors of high school students' knowledge of algebra and overall mathematics achievement. Analyses of large, nationally representative, longitudinal data sets from the United States and the United Kingdom revealed that elementary school students' knowledge of fractions and of division uniquely predicts those students' knowledge of algebra and overall mathematics achievement in high school, 5 or 6 years later, even after statistically controlling for other types of mathematical knowledge, general intellectual ability, working memory, and family income and education. Implications of these findings for understanding and improving mathematics learning are discussed.

 19. An Analysis of Florida's School Districts' Attendance Policies and their Relationship to High School Attendance Rates

  Science.gov (United States)

  Reardon, Ryan Turner

  2008-01-01

  The purpose of this non-experimental correlational study was to determine the relationship between the type of attendance policies in the high schools of the 67 Florida school districts, the size of the school district (number of high school students), the socioeconomic status SES) of the school district, and the average daily attendance rate of…

 20. School Start Times for Middle School and High School Students - United States, 2011-12 School Year.

  Science.gov (United States)

  Wheaton, Anne G; Ferro, Gabrielle A; Croft, Janet B

  2015-08-07

  Adolescents who do not get enough sleep are more likely to be overweight; not engage in daily physical activity; suffer from depressive symptoms; engage in unhealthy risk behaviors such as drinking, smoking tobacco, and using illicit drugs; and perform poorly in school. However, insufficient sleep is common among high school students, with less than one third of U.S. high school students sleeping at least 8 hours on school nights. In a policy statement published in 2014, the American Academy of Pediatrics (AAP) urged middle and high schools to modify start times as a means to enable students to get adequate sleep and improve their health, safety, academic performance, and quality of life. AAP recommended that "middle and high schools should aim for a starting time of no earlier than 8:30 a.m.". To assess state-specific distributions of public middle and high school start times and establish a pre-recommendation baseline, CDC and the U.S. Department of Education analyzed data from the 2011-12 Schools and Staffing Survey (SASS). Among an estimated 39,700 public middle, high, and combined schools* in the United States, the average start time was 8:03 a.m. Overall, only 17.7% of these public schools started school at 8:30 a.m. or later. The percentage of schools with 8:30 a.m. or later start times varied greatly by state, ranging from 0% in Hawaii, Mississippi, and Wyoming to more than three quarters of schools in Alaska (76.8%) and North Dakota (78.5%). A school system start time policy of 8:30 a.m. or later provides teenage students the opportunity to achieve the 8.5-9.5 hours of sleep recommended by AAP and the 8-10 hours recommended by the National Sleep Foundation.

 1. Transitions from high school to college.

  Science.gov (United States)

  Venezia, Andrea; Jaeger, Laura

  2013-01-01

  The vast majority of high school students aspire to some kind of postsecondary education, yet far too many of them enter college without the basic content knowledge, skills, or habits of mind they need to succeed. Andrea Venezia and Laura Jaeger look at the state of college readiness among high school students, the effectiveness of programs in place to help them transition to college, and efforts to improve those transitions. Students are unprepared for postsecondary coursework for many reasons, the authors write, including differences between what high schools teach and what colleges expect, as well as large disparities between the instruction offered by high schools with high concentrations of students in poverty and that offered by high schools with more advantaged students. The authors also note the importance of noncurricular variables, such as peer influences, parental expectations, and conditions that encourage academic study. Interventions to improve college readiness offer a variety of services, from academic preparation and information about college and financial aid, to psychosocial and behavioral supports, to the development of habits of mind including organizational skills, anticipation, persistence, and resiliency. The authors also discuss more systemic programs, such as Middle College High Schools, and review efforts to allow high school students to take college classes (known as dual enrollment). Evaluations of the effectiveness of these efforts are limited, but the authors report that studies of precollege support programs generally show small impacts, while the more systemic programs show mixed results. Dual-enrollment programs show promise, but the evaluation designs may overstate the results. The Common Core State Standards, a voluntary set of goals and expectations in English and math adopted by most states, offer the potential to improve college and career readiness, the authors write. But that potential will be realized, they add, only if the

 2. Predicting Success in College Mathematics from High School Mathematics Preparation

  OpenAIRE

  Shepley, Richard A.

  1983-01-01

  The purpose of this study was to develop a model to predict the college mathematics courses a freshman could expect to pass by considering their high school mathematics preparation. The high school information that was used consisted of the student's sex, the student's grade point average in mathematics, the highest level of high school mathematics courses taken, and the number of mathematics courses taken in high school. The high school sample was drawn from graduated Seniors in the State...

 3. Examples from Astronomy for High School Physics

  Science.gov (United States)

  Dieterich, Sergio

  2016-01-01

  A formal course in physics is increasingly becoming a standard requirement in the high school curriculum. With that dissemination comes the challenge of reaching and motivating a population that is more diverse in their academic abilities and intrinsic motivation. The abstract nature of pure physics is often made more accessible when motivated by examples from everyday life, and providing copious mathematical as well as conceptual examples has become standard practice in high school physics textbooks. Astronomy is a naturally captivating subject and astronomical examples are often successful in capturing the curiosity of high school students as well as the general population. This project seeks to diversify the range of pedagogical materials available to the high school physics instructor by compiling and publishing specific examples where an astronomical concept can be used to motivate the physics curriculum. This collection of examples will consist of both short problems suitable for daily homework assignments as well as longer project style activities. Collaborations are encouraged and inquiries should be directed to sdieterich at carnegiescience dot edu.This work is funded by the NSF Astronomy and Astrophysics Postdoctoral Fellowship Program through NSF grant AST-1400680.

 4. Early Predictors of High School Mathematics Achievement

  Science.gov (United States)

  Siegler, Robert S.; Duncan, Greg J.; Davis-Kean, Pamela E.; Duckworth, Kathryn; Claessens, Amy; Engel, Mimi; Susperreguy, Maria Ines; Meichu, Chen

  2012-01-01

  Identifying the types of mathematics content knowledge that are most predictive of students' long-term learning is essential for improving both theories of mathematical development and mathematics education. To identify these types of knowledge, we examined long-term predictors of high school students' knowledge of algebra and overall mathematics…

 5. Teaching the EPR Paradox at High School?

  Science.gov (United States)

  Pospiech, Gesche

  1999-01-01

  Argues the importance of students at university and in the final years of high school gaining an appreciation of the principles of quantum mechanics. Presents the EPR gedanken experiment (thought experiment) as a method of teaching the principles of quantum mechanics. (Author/CCM)

 6. Complex Development Report: Moanalua High School.

  Science.gov (United States)

  Anbe, Aruga and Ishizu, Architects, Inc., Honolulu, HI.

  This report documents the planning process and the decisions involved in master planning a proposed Honolulu high school, and it provides guidance for the implementation of those increments remaining after phase one of the first increment had been completed in September 1972. Phase two of the first increment and the second increment are now under…

 7. Planning of high school examinations in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vidal, Rene Victor Valqui; Hansen, Michael Pilegaard

  1995-01-01

  This paper presents a computer based support system used to plan high school examinations in Denmark. We will discuss the methods and techniques used to solve such a complex and large scale combinatorial problem. Decomposition and other heuristic principles have been used extensively to develop...

 8. HUMANITIES IN A JUNIOR HIGH SCHOOL.

  Science.gov (United States)

  KNIGHT, BONNIE M.

  A HUMANITIES COURSE HAS BEEN DEVELOPED FOR ACADEMICALLY ABLE SEVENTH-GRADE STUDENTS IN BRANCIFORTE JUNIOR HIGH SCHOOL IN SANTA CRUZ, CALIFORNIA. IN A TWO-PERIOD DAILY TIME BLOCK, STUDENTS LEARN ENGLISH, LITERATURE, AND LATIN, AND INVESTIGATE TOPICS IN ARCHEOLOGY, CULTURAL ANTHROPOLOGY, LINGUISTICS, PSYCHOLOGY, PHILOSOPHY, GREEK LITERATURE AND…

 9. Job Satisfaction of High School Journalism Educators.

  Science.gov (United States)

  Dvorak, Jack; Phillips, Kay D.

  Four research questions are posed to explore the job satisfaction of high school journalism educators. A national random sample of 669 respondents shows that journalism educators are generally satisfied with their jobs--more so than teachers in other disciplines. Multiple regression analysis using Herzberg's motivation-hygiene theory as a…

 10. The Gravity Model for High School Students

  Science.gov (United States)

  Tribble, Paul; Mitchell, William A.

  1977-01-01

  The authors suggest ways in which the gravity model can be used in high school geography classes. Based on Newton's Law of Molecular Gravitation, the law states that gravitation is in direct ratio to mass and inverse ratio to distance. One activity for students involves determination of zones of influence of cities of various sizes. (Author/AV)

 11. An Exemplary High School Literary Magazine: "Cinnabar."

  Science.gov (United States)

  Holbrook, Hilary Taylor, Comp.

  One of a series of 20 literary magazine profiles written to help faculty advisors wishing to start or improve their publication, this profile provides information on staffing and production of "Cinnabar," the magazine published by Ward Melville High School, Setauket, New York. The introduction describes the literary magazine contest (and…

 12. Grandfather Tang Goes to High School

  Science.gov (United States)

  Johnson, Iris DeLoach

  2006-01-01

  This article describes how the children's literature book, Grandfather Tang's Story, which is commonly used in the elementary grades, may be used at the high school level to engage students in an exploration of area and perimeter which includes basic operations with square roots, ordering numbers (decimal approximations, and their exact…

 13. High School Peer Helping: A Program Evaluation.

  Science.gov (United States)

  Kilgariff, Lisa; Solomon, Mindy; Zanotti, Mary; Chambliss, Catherine

  Peer helpers can act as liaisons to high school guidance departments by identifying problems, making appropriate referrals, and encouraging others to obtain professional help if necessary. An active program can help ensure that in the future students are better prepared to handle conflicts that arise within marriage, career, and family. This study…

 14. Choosing High School Courses with Purpose

  Science.gov (United States)

  Ayotte, Steve; Sevier, Sharon

  2010-01-01

  In choosing high school courses, students often seem to focus on everything except preparation for an intended major or career. They consider graduation requirements, weighted classes, easy classes...but rarely are these types of choices preparing students for postsecondary education. This article describes the "Career Companion Guide"…

 15. Neoliberalism inside Two American High Schools

  Science.gov (United States)

  Cleary, Joseph, Jr.

  2017-01-01

  This article examines "neoliberalism" inside two American public high schools. The work of one leading critical theorist, Mark Olssen, is explained and examined. Particular attention is paid to Olssen's concepts of "homo economicus" and "manipulatable man." It is concluded that Olssen's theories on neoliberalism…

 16. Nematodes: Model Organisms in High School Biology

  Science.gov (United States)

  Bliss, TJ; Anderson, Margery; Dillman, Adler; Yourick, Debra; Jett, Marti; Adams, Byron J.; Russell, RevaBeth

  2007-01-01

  In a collaborative effort between university researchers and high school science teachers, an inquiry-based laboratory module was designed using two species of insecticidal nematodes to help students apply scientific inquiry and elements of thoughtful experimental design. The learning experience and model are described in this article. (Contains 4…

 17. Using Creative Group Techniques in High Schools

  Science.gov (United States)

  Veach, Laura J.; Gladding, Samuel T.

  2007-01-01

  Groups in high schools that use creative techniques help adolescents express their emotions appropriately, behave differently, and gain insight into themselves and others. This article looks at seven different creative arts media--music, movement, visual art, literature, drama, play, and humor--and offers examples of how they can be used in groups…

 18. AAPT/NSTA High School Physics Examination.

  Science.gov (United States)

  Nelson, James

  1983-01-01

  Discusses development of the American Association of Physics Teachers and National Science Teachers Association (AAPT/NSTA) high school physics examination. Includes sample examination questions and distribution of topics: mechanics (30 percent), waves/optics/sound (20 percent), heat/kinetic theory (10 percent), electricity/magnetism (25 percent),…

 19. San Diego's High School Dropout Crisis

  Science.gov (United States)

  Wilson, James C.

  2012-01-01

  This article highlights San Diego's dropout problem and how much it's costing the city and the state. Most San Diegans do not realize the enormous impact high school dropouts on their city. The California Dropout Research Project, located at the University of California at Santa Barbara, has estimated the lifetime cost of one class or cohort of…

 20. Discrete mathematics in the high school curriculum

  NARCIS (Netherlands)

  Anderson, I.; Asch, van A.G.; van Lint, J.H.

  2004-01-01

  In this paper we present some topics from the field of discrete mathematics which might be suitable for the high school curriculum. These topics yield both easy to understand challenging problems and important applications of discrete mathematics. We choose elements from number theory and various

 1. Socialism in High School Social Studies Textbooks

  Science.gov (United States)

  Neumann, Richard

  2012-01-01

  This article concerns textbook analysis regarding the presentation of socialism in four leading high school social studies books, one in each of the following subjects: United States history, world history, United States government, and economics. Findings indicate that students relying on these texts to gain understanding of socialism and…

 2. Outline of High School Credit Courses.

  Science.gov (United States)

  South Carolina State Dept. of Education, Columbia.

  An outline is presented of the objectives and content of courses offered for credit in high schools in South Carolina. Courses in the following subjects are described: (1) art; (2) drama; (3) driver education; (4) environmental education; (5) foreign language: French, German, Russian, Spanish; (6) health; (7) language arts; (8) mathematics; (9)…

 3. High School Dropout and Teen Childbearing

  Science.gov (United States)

  Marcotte, Dave E.

  2013-01-01

  Understanding the relationship between high school dropout and teen childbearing is complicated because both are affected by a variety of difficult to control factors. In this paper, I use panel data on aggregate dropout and fertility rates by age for all fifty states to develop insight by instrumenting for dropout using information on state…

 4. Like a Rock: Far Rockaway High School

  Science.gov (United States)

  Whelan, Debra Lau

  2007-01-01

  Students from Far Rockaway High School are just back from spring break, and media specialist Geri Ellner is busy getting ready for her first class. She's already pulled out a copy of Anthony Browne's award-winning picture book "The Shape Game" (Farrar, 2003), and now she's patiently cuing up a Disney video of "Pocahontas" on…

 5. High School Womens' Studies: A Working Model

  Science.gov (United States)

  Adler, Iris

  1976-01-01

  Discusses several difficulties in bringing the womens' movement into the high schools, noting a strong resistance to feminism by the students themselves. The authors course began with discussions on what it meant to be a girl, daughter, and female student; focused on women and the media; examined women in other cultures; and finally discussed…

 6. Self-Esteem of Junior High and High School Students.

  Science.gov (United States)

  Lee, Kimberly E.

  The purpose of this thesis was to investigate the self-esteem of junior high and high school students. The independent variables investigated were quality of family life, birth order, family size, maternal employment, grade level and family structure. The dependent variables were the self-esteem scores from the following sub-scales of the Texas…

 7. Gymnasierektors ledarskapsparadox: att vara verksamhetschef och pedagogisk utvecklare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingemar Johansson

  2014-11-01

  Full Text Available Forskning om rektors ledarskap är omfattande, men studier som undersöker gymnasierektors arbetssituation och ledarskap är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. Semistrukturerade intervjuer med tio gymnasierektorer genomfördes med fokus på rektors arbetsuppgifter, möjlighet att planera och styra arbetet, förväntningar kring ledarskapet, samt möjlighet att utvecklas och lära i arbetet. I resultaten av den tematiska analysen framträdde fyra teman: (1 ledarskapsideal, (2 kollegialt stöd, (3 ledarskap i en förändringsbenägen organisation, och (4 begränsat utrymme för reflektion. Ett övergripande, gemensamt tema: "Ledarskapsparadox" speglar de högst varierande omständigheter och förhållanden i vardagen som en gymnasierektor ska kunna hantera, vilka också präglar resultatet av analysen. Ett något oväntat resultat var att gymnasierektor upplevde stort, eget ansvar för elevernas bästa. Studien kastar nytt ljus på gymnasierektorers ledarskap, och bidrar till ökad förståelse för vad rollen som ledare för en komplex organisation som gymnasieskolan kan innebära. Genom att knyta an till en arbetspsykologisk ledarskapsteori och formulera en arbetspsykologisk hypotes kan studien bidra till forskningen om arbetsintegrerat lärande (AIL.

 8. Building a Virtual High School...Click by Click

  Science.gov (United States)

  Podoll, Sue; Randle, Darcy

  2005-01-01

  The Rapid City Academy is the alternative high school program for South Dakota's Rapid City Area Schools, which has an enrollment of about 13,000 K-12 students, with five middle schools feeding two large traditional high schools and the alternative program. A high percentage of students at the academy are considered "at-risk" due to…

 9. Continuing Care in High Schools: A Descriptive Study of Recovery High School Programs

  Science.gov (United States)

  Finch, Andrew J.; Moberg, D. Paul; Krupp, Amanda Lawton

  2014-01-01

  Data from 17 recovery high schools suggest programs are dynamic and vary in enrollment, fiscal stability, governance, staffing, and organizational structure. Schools struggle with enrollment, funding, lack of primary treatment accessibility, academic rigor, and institutional support. Still, for adolescents having received treatment for substance…

 10. Reduction of Social Inequality in High School

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Ulla Højmark

  2014-01-01

  This article explores structures in the learning environment at the classroom level that can contribute to reduction of social inequality in education. It draws on qualitative observation studies of Latino’s in high schools in New York City, USA, by a Danish researcher. The purpose of this article...... is to explore ‘good examples’ from an outsider’s perspective and there by create an empirical and theoretical focus on how school characteristics and structures cross boarders are connected to the reduction of social inequality in education....

 11. Harmfulness of smoking among high school students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Rotter

  2013-03-01

  Full Text Available Introduction: The aim of the study was to assess the level of awareness of smoking and non smoking students on harmful impact of nicotine and cigarette smoke on human body. Material and methods: The study was carried out in March 2011 in high schools in Szczecin. Own elaborated questionnaire was used. 288 students from high school, technical college and vocational school were tested. Results: The majority of responders (95,1% claimed that cigarette smoke is harmful both for passive and active smokers. They most often pinpoint the direct cause connected with smoking to pulmonary diseases (264 persons and cancers (240 persons. Almost 90% of students found negative impact of tobacco products on development of fetus of pregnant women. Overwhelming majority of respondents (83,2% feels anxious if it comes to stay in a room filled with smoke. Conclusions: The awareness of high school students on negative influence of smoking on human body is quite satisfactory, but there is still a need for more education in the range of diseases and symptoms connected with smoking.

 12. Vad och hur gör de? − att synliggöra lärande i grundskolans slöjdpraktik via videoetnografi och mikroanalys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marléne Johansson

  2011-11-01

  Full Text Available Artikeln bygger på resultat och erfarenheter av etnografiskt insamlade videoinspelningar från grundskolans slöjdundervisning utgående från tre studier; dels vid ett projekt med förstudier under slutet av 1990-talet (Johansson, 1996, dels vid avhandlingsprojektet Slöjdpraktik i skolan (Johansson, 2002 och dels inom forskningsprojektet Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker, (”Komolär-projektet”, under 2005−2010 (Lindström, Borg, Johansson & Lindberg, 2003.Att insamla empiri i autentiska slöjdmiljöer är av intresse då lärandesituationer kan synliggöras när elever med hjälp av material och redskap arbetar med att tillverka artefakter. Utifrån detaljerade analyser av slöjdaktiviteter går det att upptäcka det som utspelar sig och möjligheter ges att uppfatta något annat jämfört med vad man kan tro känna väl eller ha förenklade och till och med felaktiga uppfattningar om. Videoobservationer möjliggör att antaganden istället görs på empiriskt grundat datamaterial. Med risk att videofilma och analysera det man tror sig veta och söka har forskningsprojektens insamlingar mer förutsättningslöst arbetat efter vad och hur elever och lärare gör i slöjdpraktik och vad man får veta när slöjdaktiviteter analyseras mer ingående. Videomaterialen har analyserats både på en mer övergripande nivå och detaljerat med hjälp av mikroanalyser. Därefter har lärandet synliggjorts och beskrivits bland annat i teman för att visa hur personerna är resurser för varandra och hur lärandet utvecklas genom olika språkanvändning och med slöjdpraktikens fysiska redskap och material.Sökord: metod, slöjd, klassrumsforskning, videoetnografi, mikroanalysURN:NBN:no-29955

 13. Astrobiology in an Urban New York City High School: John Dewey High School's Space Science Academy

  Science.gov (United States)

  Fried, B.; Dash, H. B.

  2010-04-01

  John Dewey High School's participation in NASA's MESDT and DLN projects and other partnerships provide opportunities for our diverse population, focusing particular attention to under-represented and under-served groups in the field of Space Science.

 14. The Effect of High School Shootings on Schools and Student Performance

  Science.gov (United States)

  Beland, Louis-Philippe; Kim, Dongwoo

  2016-01-01

  We analyze how fatal shootings in high schools affect schools and students using data from shooting databases, school report cards, and the Common Core of Data. We examine schools' test scores, enrollment, number of teachers, graduation, attendance, and suspension rates at schools that experienced a shooting, employing a difference-in-differences…

 15. The Effect of High School Shootings on Schools and Student Performance

  OpenAIRE

  Louis-Philippe Beland; Dongwoo Kim

  2015-01-01

  We analyze how fatal shootings in high schools affect schools and students using data from shooting databases, school report cards, and the Common Core of Data. We examine schools’ test scores, enrollment, and number of teachers, as well as graduation, attendance, and suspension rates at schools that experienced a shooting, employing a difference-in-differences strategy that uses other high schools in the same district as the comparison group. Our findings suggest that homicidal shootings s...

 16. Lärares yrkesetiska dilemman och den ökande juridifieringen i Sverige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunnel Colnerud

  2014-11-01

  Full Text Available Följande artikel under temat “Etikbølgen i yrkesutdanning og praksis” beskriver och diskuterar etik och juridik i läraryrket med utgångspunkt i det dilemma som lärare själva anser vara ett av de svåraste enligt två svenska empiriska studier – att ingripa mot en kollega som handlar etiskt klandervärt mot elever. Artikeln diskuterar vidare den dygdetiska kritik mot regeletik som förekom vid tillkomsten av de etiska principerna. Vidare pekar den på de problem som följer av att lärarna är föremål för en tilltagande juridifiering. En våg, en bølge, kan beröra endast ytan som en krusning eller vara en djupgående och energirik rörelse. För att använda den aktuella metaforen på mitt studieobjekt skulle jag vilja påstå att diskussionen av lärares yrkesetik och medvetenheten om svenska lärares etiska riktlinjer utvecklades till en våg av endast blygsam storlek. I dagsläget (2014 har den ersatts av en juridisk våg med stor kraft.Nyckelord: etik i läraryrket, etiska dilemman, juridifiering av lärarpraktikenEnglish summary: Teachers’ ethical dilemmas and the juridification of the Swedish schoolIn this article, ethics and law in the teaching profession are described and discussed, starting with the ethical dilemma that teachers point to as the most difficult, according to referred empirical studies – intervention when a colleague acts in an ethically incorrect way towards students. Furthermore the author discusses the critique coming from virtue ethics in relation to ethical principles and shows that even Aristotle suggests ethical principles under certain circumstances. Swedish teachers’ ethical principles had very little time to be achieved before an increasing juridification of teaching took place. This phenomenon is discussed in terms of professional autonomy and professional judgement.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i2.1856

 17. Transformational Leadership and Teacher Motivation in Southwestern Arizona High Schools

  Science.gov (United States)

  Reynolds, Catherine L.

  2009-01-01

  The purpose of this study was to explore the relationship between transformational leadership and teacher motivation in Southwestern Arizona high schools. Teachers in a school district in Southwestern Arizona comprised of high schools were surveyed using two instruments, Leithwood and Jantzi's (1998) The Leadership and Management of Schools in…

 18. James Madison High: A School at the Crossroads

  Science.gov (United States)

  Stroup, John T.; Salmonowicz, Michael J.; Broom, Christopher C.

  2007-01-01

  This case tells the story of James Madison High School, which became the epicenter of a debate over the future reorganization and control of large secondary schools in the Los Angeles Unified School District (LAUSD). The LAUSD, recently taken over by the newly elected mayor, was fighting for control of this 3,000-student high school with a charter…

 19. Sleep disorders among high school students in New Zealand

  OpenAIRE

  Fernando AT; Samaranayake CB; Blank CJ; Roberts G; Arroll B

  2013-01-01

  INTRODUCTION: Adolescents are known to have high risk factors for sleep disorders, yet the youth rates of sleep disturbances are unknown. AIM: This study aimed to determine the prevalence of sleep disorders among New Zealand high school students. METHODS: The Auckland Sleep Questionnaire (ASQ) was administered to high school students at six schools in the North Island. Schools were chosen to reflect a range of ethnicities and school deciles, which identify the socioeconomic status of househol...

 20. The High School student’s journey:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gholamian, Jamshid

  The aim of this paper is to examine the construction of self and other in counseling conversations between students with an ethnic minority background and counselors in 3 high schools in Copenhagen, Denmark. The analysis is based on Russian philosopher Mikhail Bakhtin’s literary theory of Chronot......The aim of this paper is to examine the construction of self and other in counseling conversations between students with an ethnic minority background and counselors in 3 high schools in Copenhagen, Denmark. The analysis is based on Russian philosopher Mikhail Bakhtin’s literary theory...... of Chronotope. I see the concept as useful in connection with students' self-constructions (autobiographies). The analysis shows how time and space plays into the counseling conversations, and how other contexts and dialogues play a stronger role in the students design of themselves; that is, how a fusion...

 1. Premenstrual syndrome (PMS among high school students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Buddhabunyakan N

  2017-07-01

  Full Text Available Nattapong Buddhabunyakan, Srinaree Kaewrudee, Chompilas Chongsomchai, Sukree Soontrapa, Woraluk Somboonporn, Jen Sothornwit Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand Background: Premenstrual syndrome (PMS is a common health problem among adolescents.Objective: To assess the prevalence of PMS in Thai high school students.Materials and methods: This was a prospective study conducted among menstruating high school students in Khon Kaen, Thailand, from September to December, 2015. Participants were asked to prospectively complete an anonymous questionnaire, which included information about demographic data, menstrual patterns, and symptoms to be recorded on a daily calendar of premenstrual experiences according to the diagnostic criteria proposed by the American College of Obstetricians and Gynecologists. All of the data were prospectively recorded for 90 consecutive days.Results: Of the 399 participants, 289 (72.4% completed the self-report questionnaire. Eighty-six participants (29.8%; 95% CI, 24.5%–35.4% reported having PMS. The most common somatic and affective symptoms among participants with PMS were breast tenderness (74.4% and angry outbursts (97.7%. There were significant differences between the PMS and non-PMS groups, and PMS was associated with various problems related to educational activities, including lack of concentration and motivation, poor individual work performance, poor collaborative work performance, and low scores. However, there were no significant differences regarding interpersonal relationships between the PMS and non-PMS groups.Conclusions: PMS is a common menstrual disorder among Thai high school students. The most common symptoms reported in this study were angry outbursts and breast tenderness. Keywords: premenstrual symptoms, prevalence, association, high school students

 2. Factors Associated with Absenteeism in High Schools

  OpenAIRE

  DEMIR, Kamile; AKMAN KARABEYOGLU, Yasemin

  2016-01-01

  Problem Statement: There are many factors that affect student achievement directly and indirectly at the secondary educational level. Lower attendance rates have been cited as detrimental to academic achievement; therefore, it is suggested that improved attendance is a direct indicator, rather than determinant of students’ academic achievement.Purpose of Study: The main purpose of this study was to investigate the effect of individual, family and school variables on absenteeism among high sch...

 3. Citizenship Engagement: Responses from High School Students

  OpenAIRE

  Martin, Leisa A.

  2017-01-01

  In the United States, the main mission of social studies education is to prepare students for citizenship. With this in mind, the following study examined 191 high school students’ views on how they demonstrated citizenship. Traditionally with this age group, personally responsible citizenship has been a common form of self-reported citizenship engagement. However, in this study, the students seemed to conceptualize citizenship differently. With the Akwesasne Mohawk students, the European Ame...

 4. At-risk high school seniors: Science remediation for Georgia's High School Graduation Test

  Science.gov (United States)

  Carroll, Carolyn M.

  State departments of education have created a system of accountability for the academic achievement of students under the mandate of the No Child Left Behind Act of 2001. The Georgia Department of Education established the Georgia High School Graduation Test (GHSGT) as their method of evaluating the academic achievement of high school students. The GHSGT consist of five sections and students must pass all five sections before students they are eligible to receive a diploma. The purpose of the study was to examine the effects of teacher-lead and computer based remediation for a group of high school seniors who have been unsuccessful in passing the science portion of the GHSGT. The objectives of this study include (a) Identify the most effective method of remediation for at-risk students on the science section of the GHSGT, and (b) evaluate the methods of remediation for at-risk students on the science section of GHSGT available to high school students. The participants of this study were at-risk seniors enrolled in one high school during the 2007-2008 school year. The findings of this research study indicated that at-risk students who participated in both types of remediation, teacher-led and computer-based, scored significantly higher than the computer-based remediation group alone. There was no significant relationship between the test scores and the number of times the students were tested.

 5. Analysis of high school students’ environmental literacy

  Science.gov (United States)

  Wardani, R. A. K.; Karyanto, P.; Ramli, M.

  2018-05-01

  The student’s environmental literacy (EL) is a vital component to improve the awareness of student on environmental issues. This research aims to measure and analyse the EL of high school students, and how the topic of environment has been taught in high school. The research was conducted in February to April 2017. The EL was measured on three aspects, i.e. knowledge, attitude and concern. The participants were sixty-five (21 boys, 44 girls) purposively selected from students of grade X, XI and XII of one Senior High School in Karanganyar Regency, Indonesia. The knowledge of students on concepts of environmental issues was tested by fourteen main questions followed by supported questions. The result showed that 80% of students were classified as inadequate category. The attitude of students was measured by New Ecological Paradigm (NEP) consisted of fifteen items, and students’ average score was 46.42 (medium). The concern was measured by fifteen statements about environment, and it was ranged from 2.58 to 4.18. EL of students may low due to students’ lack understanding of the environment concepts, the limited theories and concepts transferred to students, inappropriate lesson plan to meet the EL components.

 6. Forensic Science Curriculum for High School Students

  Science.gov (United States)

  Burgess, Christiana J.

  Over the last several decades, forensic science---the application of science to civil and criminal legal matters---has become of increasing popularity with the public. The range of disciplines within the field is immense, offering individuals the potential for a unique career, regardless of their specific interests or expertise. In response to this growth, many organizations, both public and private, have recognized the need to create forensic science programs that strive to maintain and enhance the quality of forensic science education. Unfortunately, most of the emphasis placed on developing these materials relates to post-secondary education, and creates a significant lack of forensic science educational materials available in the U.S., especially in Oklahoma. The purpose of this project was to create a high school curriculum that provides the foundation for building a broad, yet comprehensive, overview of the field of forensic science and its associated disciplines. The overall goal was to create and provide course materials to high school teachers in order to increase their knowledge of forensic science such that they are able to teach its disciplines effectively and with accuracy. The Forensic Science Curriculum for High School Students includes sample lesson plans, PowerPoint presentations, and lab activities with step-by-step instructions.

 7. Employer branding. : - En fallstudie vid Sandvik AB om uppfattningar av begreppet employer branding och hur detta tillämpas idag och i framtiden.

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2012-01-01

  Employer branding är ett begrepp som är aktuellt bland företagen just nu och allt fler väljer att satsa på employer branding som marknadsföringsstrategi. Den här studien handlar om employer branding på Sandvik och begreppet employer branding.Syftet med denna fallstudie av en global koncern är att förklara och beskriva begreppet employerbranding, samt hur man arbetar med detta och vilka framtidsvisioner man har på Sandvik.Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med ett antal ny...

 8. Case Studies of Leading Edge Small Urban High Schools. Relevance Strategic Designs: 6. Perspectives Charter School

  Science.gov (United States)

  Shields, Regis Anne; Ireland, Nicole; City, Elizabeth; Derderian, Julie; Miles, Karen Hawley

  2008-01-01

  This report is one of nine detailed case studies of small urban high schools that served as the foundation for the Education Resource Strategies (ERS) report "Strategic Designs: Lessons from Leading Edge Small Urban High Schools." These nine schools were dubbed "Leading Edge Schools" because they stand apart from other high…

 9. Graduation Rates in South Carolina Public High Schools: The Effect of School Size and Socioeconomic Status

  Science.gov (United States)

  Rivers, Thomas E., Jr.

  2012-01-01

  This study included a comparison of the graduation rates among high schools in South Carolina closely analyzing school size and socioeconomic status. The purpose for the study was to answer two questions: What patterns and relationships exist between school size and graduation rates at high schools in South Carolina? What patterns and…

 10. Relations between Popularity and Prosocial Behavior in Middle School and High School Chinese Adolescents

  Science.gov (United States)

  Lu, Ting; Li, Ling; Niu, Li; Jin, Shenghua; French, Doran C.

  2018-01-01

  The concurrent and longitudinal associations between popularity, likeability, and prosocial behavior were evaluated in this three-year study of middle school and high school Chinese adolescents. The initial sample included 766 middle school (mean age = 13.3 years) and 668 high school participants (mean age = 16.6 years); there were 880 (399 girls)…

 11. Creating a Comprehensive School Reform Model: The Talent Development High School with Career Academies.

  Science.gov (United States)

  Jordan, Will J.; McPartland, James M.; Legters, Nettie E.; Balfanz, Robert

  2000-01-01

  Discusses the need for comprehensive reforms in school organization, curriculum and instruction, and professional development to address the problems of large urban high schools. Describes the Talent Development High School with Career Academies model being developed to meet the needs of such schools. (SLD)

 12. High Pressure Reform: Examining Urban Schools' Response to Multiple School Choice Policies

  Science.gov (United States)

  Holme, Jennifer Jellison; Carkhum, Rian; Rangel, Virginia Snodgrass

  2013-01-01

  Over the past several decades, policymakers have sought to address the problem of school failure by exposing traditional public schools to competitive market forces. In this analysis, we examine how two traditional public schools in a "high pressure/high choice" urban school cluster in Texas responded to a number of overlapping choice…

 13. Case Studies of Leading Edge Small Urban High Schools. Personalization Strategic Designs: 9. MetWest High School

  Science.gov (United States)

  Shields, Regis Anne; Ireland, Nicole; City, Elizabeth; Derderian, Julie; Miles, Karen Hawley

  2008-01-01

  This report is one of nine detailed case studies of small urban high schools that served as the foundation for the Education Resource Strategies (ERS) report "Strategic Designs: Lessons from Leading Edge Small Urban High Schools." These nine schools were dubbed "Leading Edge Schools" because they stand apart from other high…

 14. Case Studies of Leading Edge Small Urban High Schools. Core Academic Strategic Designs: 2. Noble Street Charter High School

  Science.gov (United States)

  Shields, Regis Anne; Ireland, Nicole; City, Elizabeth; Derderian, Julie; Miles, Karen Hawley

  2008-01-01

  This report is one of nine detailed case studies of small urban high schools that served as the foundation for the Education Resource Strategies (ERS) report "Strategic Designs: Lessons from Leading Edge Small Urban High Schools." These nine schools were dubbed "Leading Edge Schools" because they stand apart from other high…

 15. Merits of Undergraduate and High School Research

  Science.gov (United States)

  Kenney, John

  2016-06-01

  When it comes to sports, everyone gets it; you have to play to really understand, experience, and learn what the game is all about. It would be ludicrous to teach basketball by practicing basketball fundamentals in the gym (layups, free throws, jump shots, dribbling, defense), reading about and attending professional basketball games, but never playing in a game. As important as classes and teaching laboratories may be in science education, there is simply no substitute for active engagement in scientific research to show students what science is all about and, perhaps even more importantly, to inspire and motivate them to become scientists or at least appreciate science. It is a widely held misconception that a student cannot really do meaningful, publishable scientific research until he/she is in graduate school. In actual fact, college undergraduates and even high school students can make original and significant scientific research contributions. Astronomical research, in particular, is very well suited to engage the beginning high school or college undergraduate researcher. The night sky’s inherent accessibility and also its inherent grandeur are natural draws for the curious student’s mind. And much can be learned and discovered using small telescopes. In sports, joining a team is a key aspect of the sports experience. Similarly in science, joining a research team and thereby entering a “community of scientific practice” is fundamental and transformational. As important as working with equipment and acquiring data happen to be in scientific research, this is only the beginning of the research process. Student researchers of all ages—particularly high school students and college undergraduates—have much to gain by giving presentations on their research, writing up their results for publication, and going through the peer review process. But this only works if the student researchers are imbedded within the community of practice.

 16. High School Physics Courses & Enrollments: Results from the 2012-13 Nationwide Survey of High School Physics Teachers. Focus On

  Science.gov (United States)

  White, Susan; Tesfaye, Casey Langer

  2014-01-01

  This report examines enrollments in high school physics during the 2012-13 school year. Based on data from the most recent survey (which includes both public and private high schools in the U.S.), it is estimated that 39% of the class of 2013 took high school physics before graduating. During the 2012-13 school year, 1.38 million students were…

 17. Arkitekturer i operativsystem : en fallstudie i monolitisk och micro kernel

  OpenAIRE

  Hjortsberg, Andreas; Frederiksen, Kristofer

  2001-01-01

  Den tekniska utvecklingen driver fram allt mer avancerade datorsystem. Samtidigt ställs allt större krav på stabilitet och flexibilitet i de operativsystem som ska användas på dessa system. De senaste årtiondena har micro kernel arkitekturen varit föremål för intensiv forskning och det finns idag ett flertal operativsystem på marknaden som använder denna arkitektur. Traditionella monolitiska operativsystem är relativt resurskrävande system som ofta anklagats för att sakna struktur. Micro kern...

 18. HIGH SCHOOL STUDENTS’ VIEWS ON BLENDED LEARNING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ibrahim Umit YAPICI,

  2012-08-01

  Full Text Available In this study, it is aimed to determine the high school students’ views on blended learning. The study was carried out in biology course for the lesson unit of “Classification of Living Things and Biodiversity” with 47 9th grade students attending Nevzat Ayaz Anatolian High School in the second term of the academic year of 2009-2010. The lessons were taught in a way appropriate to the blended learning model both via the Internet and on face-to-face basis. As the online dimension of the blended learning model, Moodle, a Learning Management System (LMS, was used. The application lasted 10 weeks. The scale of learners’ views on blended learning was applied and interviews were held to determine the views. As a result of the analysis of the scale, it was seen that their views were “highly” positive. The interviews held with the students revealed that the blended learning model provided students with various opportunities such as getting prepared for the lessons, reviewing the lessons as many times as wanted, reaching the subject-related materials without being dependent on time and place, testing oneself and communicating with the teacher and other students out of the school. The interviews also revealed that there were various problems though such as lack of Internet connection at home and problems experienced while playing the videos.

 19. Energy Design Guidelines for High Performance Schools: Tropical Island Climates

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2004-11-01

  The Energy Design Guidelines for High Performance Schools--Tropical Island Climates provides school boards, administrators, and design staff with guidance to help them make informed decisions about energy and environmental issues important to school systems and communities. These design guidelines outline high performance principles for the new or retrofit design of your K-12 school in tropical island climates. By incorporating energy improvements into their construction or renovation plans, schools can significantly reduce energy consumption and costs.

 20. The Treatment of Wealth Distribution by High School Economics Textbooks

  Science.gov (United States)

  Neumann, Richard

  2014-01-01

  This article presents findings from an investigation of the treatment of wealth distribution by high school economics textbooks. The eight leading high school economics texts in the United States were examined.

 1. Success Despite Socioeconomics: A Case Study of a High-Achieving, High-Poverty School

  Science.gov (United States)

  Tilley, Thomas Brent; Smith, Samuel J.; Claxton, Russell L.

  2012-01-01

  This case study of a high-achieving, high-poverty school describes the school's leadership, culture, and programs that contributed to its success. Data were collected from two surveys (the School Culture Survey and the Vanderbilt Assessment of Leadership in Education), observations at the school site, and interviews with school personnel. The…

 2. Blended Learning and Student Engagement in an Urban High School

  Science.gov (United States)

  Johnson, Courtney

  2017-01-01

  A metropolitan school district wanted to understand blended learning as it existed in one of their high schools. Blended learning had been school-wide for four years, and district administrators wanted to know how students, teachers, and school administrators perceived blended learning and its impact on student engagement. This was a…

 3. Humanizing the High School: The Power of Peers.

  Science.gov (United States)

  Stader, David L.; Gagnepain, F. J.

  2000-01-01

  Discusses what high schools can do to improve student relationships, highlighting a St. Louis area school's efforts to develop peer-mentoring and peer-mediation programs. Offers guidelines to help other schools develop a school culture that promotes caring, teaches constructive conflict resolution, and reduces potential for violence. (MLH)

 4. Gay Youth in American Public High Schools: Invisible Diversity.

  Science.gov (United States)

  Reed, Donald B.

  Gay youth enter high school with the knowledge that they are different and with the belief that heterosexuality is normal and that homosexuality is not normal. Also, gay youth enter high school with the belief that honesty and integrity are important personal values. Additionally, the gay youth enter high school without family knowledge of their…

 5. TOCUSO: Test of Conceptual Understanding on High School Optics Topics

  Science.gov (United States)

  Akarsu, Bayram

  2012-01-01

  Physics educators around the world often need reliable diagnostic materials to measure students' understanding of physics concept in high school. The purpose of this study is to evaluate a new diagnostic tool on High School Optics concept. Test of Conceptual Understanding on High School Optics (TOCUSO) consists of 25 conceptual items that measures…

 6. Barbröstade grabbar, med färgat hår och litervis med öl : En analys av Aftonbladets skildring av herr- och damfotboll i Herr-VM 2006 och Dam-VM 2007

  OpenAIRE

  Mårtensson, Henning

  2012-01-01

  I den här uppsatsen har jag undersökt hur män och kvinnor framställs i bild och text i Aftonbladets rapportering från herrarnas fotbolls-VM i Tyskland 2006 och damernas fotbolls-VM i Kina 2007. Mitt syfte var att titta på hur konstrueringen av en nationell diskurs skiljer sig åt i texterna om dam- och herrfotboll, om det finns någon tydlig manlig och kvinnlig diskurs på bilderna, samt hur väl min undersökning stämmer in på beprövade genusteorier. För att kunna besvara mitt syfte använde jag m...

 7. The Availability and Utilization of School Library Resources in Some Selected Secondary Schools (High School) in Rivers State

  Science.gov (United States)

  Owate, C. N.; Iroha, Okpa

  2013-01-01

  This study investigates the availability and utilization of school library resources by Secondary School (High School) Students. Eight Selected Secondary Schools in Rivers State, Nigeria were chosen based on their performance in external examinations and geographic locations. In carrying out the research, questionnaires were administered to both…

 8. School Variables as Mediators of Personal and Family Factors on School Violence in Taiwanese Junior High Schools

  Science.gov (United States)

  Chen, Ji-Kang; Astor, Ron Avi

  2012-01-01

  Using a nationally representative sample of 3,058 junior high school students in Taiwan, this study examines a model of how personal traits, family factors, and school dynamics influence school violence committed by students against students and teachers. This model proposed that school violence is directly influenced by personal traits,…

 9. The physical activity climate in Minnesota middle and high schools.

  Science.gov (United States)

  Samuelson, Anne; Lytle, Leslie; Pasch, Keryn; Farbakhsh, Kian; Moe, Stacey; Sirard, John Ronald

  2010-11-01

  This article describes policies, practices, and facilities that form the physical activity climate in Minneapolis/St. Paul, Minnesota metro area middle and high schools and examines how the physical activity climate varies by school characteristics, including public/private, school location and grade level. Surveys examining school physical activity practices, policies and environment were administered to principals and physical education department heads from 115 middle and high schools participating in the Transdisciplinary Research on Energetics and Cancer-Identifying Determinants of Eating and Activity (TREC-IDEA) study. While some supportive practices were highly prevalent in the schools studied (such as prohibiting substitution of other classes for physical education); other practices were less common (such as providing opportunity for intramural (noncompetitive) sports). Public schools vs. private schools and schools with a larger school enrollment were more likely to have a school climate supportive of physical activity. Although schools reported elements of positive physical activity climates, discrepancies exist by school characteristics. Of note, public schools were more than twice as likely as private schools to have supportive physical activity environments. Establishing more consistent physical activity expectations and funding at the state and national level is necessary to increase regular school physical activity.

 10. European School of High-Energy Physics

  CERN Document Server

  2006-01-01

  The European School of High-Energy Physics is intended to give young experimental physicists an introduction to the theoretical aspects of recent advances in elementary particle physics. These proceedings contain lectures notes on field theory and the Standard Model, quantum chromodynamics, flavour physics and CP violation, experimental aspects of CP violation in K and B decays, relativistic heavy-ion physics, and the scientific programme of the Joint Institute for Nuclear Research. These core scientific topics are complemented by a lecture about the physics of ski jumping.

 11. Facebook and socializing among high school students

  OpenAIRE

  Kordić, Boris; Babić, Lepa

  2011-01-01

  Facebook is currently the most popular friend-networking site in the world. The concept of friends on social networking site does not coincide with the notion of friends in real life. Nevertheless, Facebook is a social network that is based on real friends with the possibility of accepting strangers. In a study on a sample of 150 pupils from High School of Economics, we found that all have a profile on Facebook, the majority spends two hours a day on Facebook and has over a hundred Facebook f...

 12. Predicting Parental Home and School Involvement in High School African American Adolescents

  Science.gov (United States)

  Hayes, DeMarquis

  2011-01-01

  Predictors of parental home and school involvement for high school adolescents were examined within two groups of urban African American parents from various socioeconomic levels. Home involvement was defined as parent-adolescent communication about school and learning, while school involvement was defined in terms of parent attendance and…

 13. School District Wellness Policy Quality and Weight-Related Outcomes among High School Students in Minnesota

  Science.gov (United States)

  Hoffman, Pamela K.; Davey, Cynthia S.; Larson, Nicole; Grannon, Katherine Y.; Hanson, Carlie; Nanney, Marilyn S.

  2016-01-01

  Weight-related outcomes were examined among high school students in Minnesota public school districts according to the quality of district wellness policies. Wellness policy strength and comprehensiveness were scored using the Wellness School Assessment Tool (WellSAT) for 325 Minnesota public school districts in 2013. The associations between…

 14. The Educational Benefits of Attending Higher Performing Schools: Evidence from Chicago High Schools

  Science.gov (United States)

  Allensworth, Elaine M.; Moore, Paul T.; Sartain, Lauren; de la Torre, Marisa

  2017-01-01

  Policymakers are implementing reforms with the assumption that students do better when attending high-achieving schools. In this article, we use longitudinal data from Chicago Public Schools to test that assumption. We find that the effects of attending a higher performing school depend on the school's performance level. At elite public schools…

 15. Total Quality Management (TQM) Practices and School Climate amongst High, Average and Low Performance Secondary Schools

  Science.gov (United States)

  Ismail, Siti Noor

  2014-01-01

  Purpose: This study attempted to determine whether the dimensions of TQM practices are predictors of school climate. It aimed to identify the level of TQM practices and school climate in three different categories of schools, namely high, average and low performance schools. The study also sought to examine which dimensions of TQM practices…

 16. Bullying Victimization and Student Engagement in Elementary, Middle, and High Schools: Moderating Role of School Climate

  Science.gov (United States)

  Yang, Chunyan; Sharkey, Jill D.; Reed, Lauren A.; Chen, Chun; Dowdy, Erin

  2018-01-01

  Bullying is the most common form of school violence and is associated with a range of negative outcomes, including traumatic responses. This study used hierarchical linear modeling to examine the multilevel moderating effects of school climate and school level (i.e., elementary, middle, and high schools) on the association between bullying…

 17. Effects of Part-Time Work on School Achievement During High School

  Science.gov (United States)

  Singh, Kusum; Chang, Mido; Dika, Sandra

  2007-01-01

  The authors explored the effects of part-time work on school achievement during high school. To estimate the true effects of part-time work on school grades, the authors included family background, students' educational aspirations, and school engagement as controls. Although a substantial literature exists on the relationship of part-time work…

 18. High School Graduation Rates:Alternative Methods and Implications

  OpenAIRE

  Jing Miao; Walt Haney

  2004-01-01

  The No Child Left Behind Act has brought great attention to the high school graduation rate as one of the mandatory accountability measures for public school systems. However, there is no consensus on how to calculate the high school graduation rate given the lack of longitudinal databases that track individual students. This study reviews literature on and practices in reporting high school graduation rates, compares graduation rate estimates yielded from alternative methods, and estimates d...

 19. The Relationships among the Fine Arts, School Culture, and High School Graduation Rates in Georgia

  Science.gov (United States)

  Lovett, Andrew, Jr.

  2014-01-01

  High school graduation is the single largest hurdle that students must achieve to prepare for college and career (National Governor's Association, 2011). Fleischman & Heppen (2009) agree that American high schools must address the problem of declining graduation rate. Approximately 1.28 million students drop out of high school annually (Amos,…

 20. Shopping Problems among High School Students

  Science.gov (United States)

  Grant, Jon E.; Potenza, Marc N.; Krishnan-Sarin, Suchitra; Cavallo, Dana A.; Desai, Rani A.

  2010-01-01

  Background Although shopping behavior among adolescents is normal, for some the shopping becomes problematic. An assessment of adolescent shopping behavior along a continuum of severity and its relationship to other behaviors and health issues is incompletely understood. Methods A large sample of high school students (n=3999) was examined using a self-report survey with 153 questions concerning demographic characteristics, shopping behaviors, other health behaviors including substance use, and functioning variables such as grades and violent behavior. Results The overall prevalence of problem shopping was 3.5% (95%CI: 2.93–4.07). Regular smoking, marijuana and other drug use, sadness and hopelessness, and antisocial behaviors (e.g., fighting, carrying weapons) were associated with problem shopping behavior in both boys and girls. Heavy alcohol use was significantly associated with problem shopping only in girls. Conclusion Problem shopping appears fairly common among high school students and is associated with symptoms of depression and a range of potentially addictive and antisocial behaviors. Significant distress and diminished behavioral control suggest that excessive shopping may often have significant associated morbidity. Additional research is needed to develop specific prevention and treatment strategies for adolescents who report problems with shopping. PMID:21497217

 1. Shopping problems among high school students.

  Science.gov (United States)

  Grant, Jon E; Potenza, Marc N; Krishnan-Sarin, Suchitra; Cavallo, Dana A; Desai, Rani A

  2011-01-01

  Although shopping behavior among adolescents is normal, for some, the shopping becomes problematic. An assessment of adolescent shopping behavior along a continuum of severity and its relationship to other behaviors and health issues is incompletely understood. A large sample of high school students (n = 3999) was examined using a self-report survey with 153 questions concerning demographic characteristics, shopping behaviors, other health behaviors including substance use, and functioning variables such as grades and violent behavior. The overall prevalence of problem shopping was 3.5% (95% CI, 2.93-4.07). Regular smoking, marijuana and other drug use, sadness and hopelessness, and antisocial behaviors (e.g., fighting, carrying weapons) were associated with problem shopping behavior in both boys and girls. Heavy alcohol use was significantly associated with problem shopping only in girls. Problem shopping appears fairly common among high school students and is associated with symptoms of depression and a range of potentially addictive and antisocial behaviors. Significant distress and diminished behavioral control suggest that excessive shopping may often have significant associated morbidity. Additional research is needed to develop specific prevention and treatment strategies for adolescents who report problems with shopping. Copyright © 2011 Elsevier Inc. All rights reserved.

 2. The School Absenteeism among High School Students: Contributing Factors

  Science.gov (United States)

  Balkis, Murat; Arslan, Gökmen; Duru, Erdinç

  2016-01-01

  The aim of this study was to examine the direct and indirect relationship between student school absenteeism, personal factors (academic self- perception, attitudes towards teacher and school, goal valuation and motivation/ self-regulation), family factors (parents' educational level and income), and academic achievement in structural equation…

 3. Case Study: North Laurel High School, London, Kentucky.

  Science.gov (United States)

  Southern Regional Education Board, Atlanta, GA.

  When North Laurel High School, London, Kentucky, opened in Fall 1992, students and teachers entered a new facility and a new era of commitment to excellence for all students. In Spring 1993, North Laurel joined the Southern Regional Education Board's High Schools That Work initiative. The new school replaced the general track and raised graduation…

 4. Attitudes of Turkish High School Students toward Mathematics

  Science.gov (United States)

  Yenilmez, Kursat

  2007-01-01

  This study examines high school students' attitudes toward mathematics and analyzes whether there were differences in attitude and its source that could be attributed to gender, class level, type of school, mathematics success, whether the students received preschool education, families' income level, and high school student's place of living.…

 5. A Workshop for High School Students on Naive Set Theory

  Science.gov (United States)

  Wegner, Sven-Ake

  2014-01-01

  In this article we present the prototype of a workshop on naive set theory designed for high school students in or around the seventh year of primary education. Our concept is based on two events which the author organized in 2006 and 2010 for students of elementary school and high school, respectively. The article also includes a practice report…

 6. Examining the Internet Addiction Levels of High School Senior Students

  Science.gov (United States)

  Aydemir, Hasan

  2018-01-01

  In the present study, the internet addiction status of high school senior students in Yesilyurt county of Malatya was analyzed and examined in terms of gender variable. The study population consisted of 3442 senior students who were studying at 37 high schools in state schools in Yesilyurt County of the city of Malatya in 2016-2017 academic year.…

 7. Mental skills of South African male high school rugby players ...

  African Journals Online (AJOL)

  The aim of this study was to establish preliminary South African high school rugby norms for the BMSQ. The sample consisted of 152 male high school rugby players from two schools in the Ethekwini region. Preliminary norms are presented in the form of means and standard deviations. Results are compared with those of ...

 8. Aggressive Students and High School Dropout: An Event History Analysis

  Science.gov (United States)

  Orozco, Steven R.

  2016-01-01

  Aggressive students often struggle in multiple domains of their school functioning and are at increased risk for high school dropout. Research has identified a variety of warning flags which are strong predictors of high school dropout. While it is known that aggressive students exhibit many of these warning flags, there is little research which…

 9. The High School Dropout Problem: Perspectives of Teachers and Principals

  Science.gov (United States)

  Bridgeland, John M.; Dilulio, John J., Jr.; Balfanz, Robert

  2009-01-01

  To better understand the views of teachers and administrators on the high school dropout problem, focus groups and nationally representative surveys were conducted of high school teachers and principals. A focus group of superintendents and school board members was also included. To help interpret the results, the authors convened a colloquium…

 10. "Higher Expectations" in the Catholic Inner City High School.

  Science.gov (United States)

  Harkins, William

  1987-01-01

  Considers the implications of statistics on death and poverty in minority communities for Catholic high schools with large minority populations. Sees hope at the heart of the Catholic high school. Discusses how teachers, school climate, and careful curriculum design can help instill this hope in the students. (DMM)

 11. Sexuality Education in Junior High Schools in Japan

  Science.gov (United States)

  Hashimoto, N.; Shinohara, H.; Tashiro, M.; Suzuki, S.; Hirose, H.; Ikeya, H.; Ushitora, K.; Komiya, A.; Watanabe, M.; Motegi, T.; Morioka, M.

  2012-01-01

  This paper aims to determine via responses to three questionnaire surveys how sexuality education programs are conducted at junior high schools in Japan. Study 1 examined the practice of sexuality education in schools, Study 2 investigated junior high school students' (age 12-13 and 14-15 years) knowledge of sexuality, and Study 3 examined…

 12. The Characteristics of High School Department Chairs: A National Perspective

  Science.gov (United States)

  DeAngelis, Karen J.

  2013-01-01

  Department chairs occupy a potentially important leadership position in high schools, yet little is known about them, particularly with regard to who they are and how they compare to other high school teachers. This is surprising given growing expectations for distributed leadership practice in schools. In this study, I utilize a national dataset…

 13. Middle School Teachers and School Leadership Perceptions of School Culture: An Examination of the Transition from Junior Highs to Middle Schools

  Science.gov (United States)

  Chaney, Maura Chase

  2013-01-01

  The purpose of this case study was to examine the transition from junior high school to a middle school as experienced in two middle schools from a mid-sized urban school district located in the Rocky Mountains. The overarching question that guided data collection for this study centered on the factors that influenced school culture before,…

 14. High School Physics Availability: Results from the 2012-13 Nationwide Survey of High School Physics Teachers. Focus On

  Science.gov (United States)

  White, Susan; Tesfaye, Casey Langer

  2014-01-01

  In this report, the authors share their analysis of the data from over 3,500 high schools in the U.S. beginning with an examination of the availability of physics in U.S. high schools. The schools in their sample are a nationally-representative random sample of the almost 25,000 high schools in forty-nine of the fifty states. Table 1 shows the…

 15. Energy Design Guidelines for High Performance Schools: Tropical Island Climates

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  2004-11-01

  Design guidelines outline high performance principles for the new or retrofit design of K-12 schools in tropical island climates. By incorporating energy improvements into construction or renovation plans, schools can reduce energy consumption and costs.

 16. prevalence of substance use among rural high school students

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  School of Public Health, University of the Limpopo. Sovenga, South Africa ... KEY WORDS: substance use, rural high school students, South Africa ... increased into the 1990s, these behaviours ..... Canada's Mental Health Supplement, 68,. 12.

 17. Astronomy Education Project for Guangdong High Schools F. P. Pi ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  School of Physics and Electronic Engineering, Guangzhou University, ... an astronomy education project for high school teachers and students was initiated ... ipality, universities and research institutes, professional and amateur astronomical.

 18. Lämplighetsbedömningar av unga kvinnor och män – Värme- och kompetensdimensionernas betydelse i rekrytering

  OpenAIRE

  Rönnblad, Charlotta

  2013-01-01

  I frågan om social bedömning av andra individer och grupper utgör värme och kompetens två centrala dimensioner. Värme syftar på hur snäll, vänlig och omtänksam en person är, dess funktion är att bedöma vad personens avsikt är. Kompetens tyder på hur intelligent, självsäker och rationell en person är, dess funktion är att bedöma hur kapabel personen är att utföra avsikterna. Vanligtvis attribueras män utgående från kompetensdimensionen och kvinnor från värmedimensionen. Utgående från teorin om...

 19. Konflikten mellan arbetsliv och familjeliv : En kvalitativ studie om småbarnsföräldrars upplevelser av psykisk hälsa och balans i tillvaron

  OpenAIRE

  Ahlzén, Amanda

  2015-01-01

  Dagens arbetsliv ställer helt andra krav på individen än förr. På arbetsmarknaden krävs flexibilitet och eget ansvar, där individen förväntas kunna arbeta när som helst och var som helst. Dessa faktorer har bidragit till en obalans mellan arbetsliv och familjeliv som kan orsaka olika former av ohälsa. Syftet med denna studie är att undersöka hur småbarnsföräldrar upplever sin psykiska hälsa i relation till balansen mellan arbetsliv och familjeliv. Studien bygger på en kvalitativ metod och dat...

 20. Predicting High School Completion Using Student Performance in High School Algebra: A Mixed Methods Research Study

  Science.gov (United States)

  Chiado, Wendy S.

  2012-01-01

  Too many of our nation's youth have failed to complete high school. Determining why so many of our nation's students fail to graduate is a complex, multi-faceted problem and beyond the scope of any one study. The study presented herein utilized a thirteen-step mixed methods model developed by Leech and Onwuegbuzie (2007) to demonstrate within a…

 1. Conceptual problem solving in high school physics

  Science.gov (United States)

  Docktor, Jennifer L.; Strand, Natalie E.; Mestre, José P.; Ross, Brian H.

  2015-12-01

  Problem solving is a critical element of learning physics. However, traditional instruction often emphasizes the quantitative aspects of problem solving such as equations and mathematical procedures rather than qualitative analysis for selecting appropriate concepts and principles. This study describes the development and evaluation of an instructional approach called Conceptual Problem Solving (CPS) which guides students to identify principles, justify their use, and plan their solution in writing before solving a problem. The CPS approach was implemented by high school physics teachers at three schools for major theorems and conservation laws in mechanics and CPS-taught classes were compared to control classes taught using traditional problem solving methods. Information about the teachers' implementation of the approach was gathered from classroom observations and interviews, and the effectiveness of the approach was evaluated from a series of written assessments. Results indicated that teachers found CPS easy to integrate into their curricula, students engaged in classroom discussions and produced problem solutions of a higher quality than before, and students scored higher on conceptual and problem solving measures.

 2. Breakfast Composition in Junior High School Students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sheila Devi

  2015-12-01

  Full Text Available Background: Adolescence is a time of rapid development that requires higher nutrient intake levels than in adulthood. However the habit of skipping breakfast has become very popular among adolescents. Skipping breakfast has negative effects such as difficulty in concentrating, growth impairment and decrease academic performance. Therefore, this study was conducted to identify the breakfast composisition of early adolescents in Jatinangor, Sumedang, Indonesia. Methods: A cross sectional study with non-probability sampling method, was conducted in a junior high school Jatinangor during the month of July 2013. Ninety six participants were included in this study. All the participants underwent an interview about the food intake for breakfast in seven days using eating pattern recall guidelines. Results: Overall, 37% of the respondents skipped breakfast. The mean of total calories among the adolescents who consumed breakfast was 286.06 (187.89 kcal. The amount of carbohydrate, fat and protein consumed was 29.23 (19.93 gram, 13.93 (13.29 gram and 8.78 (6.11 gram accordingly. The main reason for adolescent to skip breakfast was lack of time. Conclusions: Majority of the respondents have their breakfast before they go to school. Overall, the total calories comsumed is sufficient however the amount of protein consumed is low.

 3. Conceptual problem solving in high school physics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jennifer L. Docktor

  2015-09-01

  Full Text Available Problem solving is a critical element of learning physics. However, traditional instruction often emphasizes the quantitative aspects of problem solving such as equations and mathematical procedures rather than qualitative analysis for selecting appropriate concepts and principles. This study describes the development and evaluation of an instructional approach called Conceptual Problem Solving (CPS which guides students to identify principles, justify their use, and plan their solution in writing before solving a problem. The CPS approach was implemented by high school physics teachers at three schools for major theorems and conservation laws in mechanics and CPS-taught classes were compared to control classes taught using traditional problem solving methods. Information about the teachers’ implementation of the approach was gathered from classroom observations and interviews, and the effectiveness of the approach was evaluated from a series of written assessments. Results indicated that teachers found CPS easy to integrate into their curricula, students engaged in classroom discussions and produced problem solutions of a higher quality than before, and students scored higher on conceptual and problem solving measures.

 4. Heads Up to High School Sports

  Science.gov (United States)

  ... submit" value="Submit" /> HEADS UP to School Sports Recommend on Facebook Tweet Share Compartir To help ... organizations, developed the HEADS UP: Concussion in School Sports initiative and materials. Specific Concussion Information for... Coaches ...

 5. Adolescent Views of Time Management: Rethinking the School Day in Junior High School

  Science.gov (United States)

  Strom, Paris S.; Strom, Robert D.; Sindel-Arrington, Tricia

  2016-01-01

  Junior high school presents a significant increase in time demands both for study and for social relationships. The students (N = 240) in grades 7 and 8 at a junior high school anonymously completed online the Time Management Poll concerning their own use of time and the way their school managed time. The 20 items in the poll allowed them to…

 6. A Positive Model for Reducing and Preventing School Burnout in High School Students

  Science.gov (United States)

  Aypay, Ayse

  2017-01-01

  This study aims to develop and test the validity of a model limited to attitude towards the future and subjective well-being for reducing and preventing the school burnout that high school students can experience. The study is designed as a relational screening model conducted over 389 high school students. The data in this study are analyzed…

 7. Effects of High School Students' Perceptions of School Life Quality on Their Academic Motivation Levels

  Science.gov (United States)

  Akin Kösterelioglu, Meltem; Kösterelioglu, Ilker

  2015-01-01

  This study aims to identify the effects of high school students' perceptions of school life quality on their academic motivation levels. The study was conducted on a sample of high school students (n = 2371) in Amasya Province in the fall semester of 2013-2014 academic year. Study sample was selected with the help of cluster sampling method. Data…

 8. A Study of Democratic School Culture Perceptions of Sport High School Students

  Science.gov (United States)

  Isikgöz, Enes

  2016-01-01

  In this study; the perceptions of the students studying at sport high schools about democratic school culture were analysed in accordance with different variables. Participants of the research consisted of 216 students studying at Sport High Schools in Sakarya and Batman Provinces of Turkey. The data were collected with the Democratic School…

 9. School-Related Variables in the Dimensions of Anger in High School Students in Turkey

  Science.gov (United States)

  Siyez, Digdem M.

  2018-01-01

  The study aimed to examine the effects of perceived social support from teachers, expectation of academic achievement, school control, and gender on anger dimensions in high school students in Izmir, Turkey. In total, 446 high school students (234 girls, 212 boys) participated in the study. Pearson's correlation and multiple regression analyses…

 10. School Reform in a High Poverty Elementary School: A Grounded Theory Case Study of Capacity Building

  Science.gov (United States)

  Dodman, Stephanie Lynn

  2011-01-01

  There is a persistent and significant gap in the achievement of students who attend high-poverty schools and those who attend low-poverty schools. Students in high-poverty schools, the majority of whom are African American and Hispanic, are not achieving the same levels of academic success as their low-poverty or White counterparts. Retention…

 11. School-Based Drug Abuse Prevention Programs in High School Students

  Science.gov (United States)

  Sharma, Manoj; Branscum, Paul

  2013-01-01

  Drug abuse, or substance abuse, is a substantial public health problem in the United States, particularly among high school students. The purpose of this article was to review school-based programs implemented in high schools for substance abuse prevention and to suggest recommendations for future interventions. Included were English language…

 12. Investigating the Link between Home-School Dissonance and Academic Cheating among High School Students

  Science.gov (United States)

  Brown-Wright, Lynda; Tyler, Kenneth M.; Stevens-Watkins, Danelle; Thomas, Deneia; Mulder, Shambra; Hughes, Travonia; Stevens-Morgan, Ruby; Roan-Belle, Clarissa; Gadson, Nadia; Smith, La Toya

  2013-01-01

  The current study examined the association between home-school dissonance and academic cheating among 344 high school juniors and seniors at two urban high schools. Students completed two subscales of the Patterns of Adaptive Learning Scale (PALS) and one subscale of the Academic Motivation Scale (AMS). Analyses revealed that home-school…

 13. Health behaviors of Bydgoszcz high school graduates

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alicja Kostencka

  2016-10-01

  Full Text Available Lifestyle affects the physical, mental, social development, health and learning ability. It seems that there are differences in the health behaviors  of young females and males, however these differences are not well described. The aim of the current study was to assess the lifestyle of eighteen-years old and to compare their health behaviors of young persons according to their gender. The study was conducted among 98 students of high schools in Bydgoszcz (35 females and 68 males. All participants were 18 years old. The questionnaire was prepared especially for the purposes of the study, a part of the questions of this questionnaire was taken from the Canada Fitness Survey. The physical activity, mode of nutrition, use of stimulants, hours of sleep, time spent in front of screens and the level of stress were taken into consideration while assessing the teenagers’ lifestyle. The lifestyle of high school graduates is worrisome. It is characterized by low level of physical activity, irregular nutrition, not enough fruits, vegetables and water consumed. A large group of young people drink alcohol, smoke tobacco and marijuana, sleep too short. Males also spend too many hours in front of a television, computer or other similar device. Differences in the health behaviors of  women and men appear to be significant. The prevalence of alcohol abuse in this group is very high and affects both sexes. The sex differences in the health-promoting behaviors among men and women in this group of adolescents seems to diminish. Observed unhealthy behaviors indicates the urgent need for health education, especially those that educate the student about the value of the person, the value of health, and the development of social skills that underlie personal development. The foremost priority is  risk prevention implementation in primary schools. Further research and continuous monitoring of health behaviors in different age groups  is needed as well as  to

 14. An Approach to Energy Education for High School, Junior High School and Elementary School Students at Aichi Institute of Technology

  Science.gov (United States)

  Yukita, Kazuto; Ichiyanagi, Katsuhiro; Mori, Tsuyoshi; Goto, Yasuyuki

  This paper discusses the methods of implementation and improvement adopted in the energy education program of “Marugoto Taiken World” (“Total Experience World”) at Aichi Institute of Technology. The program, which is aimed at high school, junior high school and elementary school students, has been carried on at Aichi Institute of Technology for a number of years now, and the authors have been involved in the energy education project for the past four years. During that time, the following four courses have been held : 1) Let's use wind power to generate electricity, 2) Let's use flowers to build a solar battery, 3) Let's use bottles to build a fuel cell battery, 4) Let's make all sorts of batteries.

 15. Associations of Teen Dating Violence Victimization With School Violence and Bullying Among US High School Students*

  Science.gov (United States)

  Vivolo-Kantor, Alana M.; Olsen, Emily O’malley; Bacon, Sarah

  2016-01-01

  BACKGROUND Teen dating violence (TDV) negatively impacts health, mental and physical well-being, and school performance. METHODS Data from a nationally representative sample of high school students participating in the Centers for Disease Control and Prevention (CDC)’s 2013 Youth Risk Behavior Survey (YRBS) are used to demonstrate associations of physical and sexual TDV with school violence-related experiences and behaviors, including bullying victimization. Bivariate and adjusted sex-stratified regressions assessed relationships between TDV and school violence-related experiences and behaviors. RESULTS Compared to students not reporting TDV, those experiencing both physical and sexual TDV were more likely to report carrying a weapon at school, missing school because they felt unsafe, being threatened or injured with a weapon on school property, having a physical fight at school, and being bullied on school property. CONCLUSIONS School-based prevention efforts should target multiple forms of violence. PMID:27374352

 16. Virtual Learning Simulations in High School

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thisgaard, Malene Warming; Makransky, Guido

  2017-01-01

  The present study compared the value of using a virtual learning simulation compared to traditional lessons on the topic of evolution, and investigated if the virtual learning simulation could serve as a catalyst for STEM academic and career development, based on social cognitive career theory....... The investigation was conducted using a crossover repeated measures design based on a sample of 128 high school biology/biotech students. The results showed that the virtual learning simulation increased knowledge of evolution significantly, compared to the traditional lesson. No significant differences between...... the simulation and lesson were found in their ability to increase the non-cognitive measures. Both interventions increased self-efficacy significantly, and none of them had a significant effect on motivation. In addition, the results showed that the simulation increased interest in biology related tasks...

 17. Norwegian High-School Students Internship Programme

  CERN Multimedia

  2017-01-01

  The High-School Students Internship Programme (HSSIP is a programme developed by the ECO group’s Teacher and Student Programmes section to engage students from a young age with scientific research and innovation. Norway was selected as one out of five countries for the pilot programmes run in 2017. Out of some 150 applications, 10 boys and 14 girls, from Longyearbyen (Svalbard) in the North to Flekkefjord in the South, were invited to participate in the Norwegian programme that took place from 15 October - 28 October. The youngsters were offered an intense two-week internship at CERN, during which they took part in many diverse activities. Accompanied by mentors, the students got a deeper insight into how CERN supports particle physics by working on their own projects and through a variety of visits.

 18. Lifelines for High School Climate Change Education

  Science.gov (United States)

  Gould, A. D.

  2012-12-01

  The Lifelines project aims to establish a network of practicing high school teachers actively using climate change curricula by creating professional learning communities (PLCs) of teachers who, through remote meetings and workshops, maintain ongoing communication and sharing of best practices among colleagues to strengthen knowledge and promote effective teaching strategies. The project explores techniques to achieve the most effective teleconferencing meetings and workshops. This promotes not only teaching about minimizing environmental impacts of human activity, but minimizes environmental impacts of professional development — practicing what we preach. To date, Lifelines PLCs have set up websites and e-mail lists for sharing information. Teleconferences and webinars have been held using services such as Skype, ReadyTalk, and Wiggio. Many of the meetings have been recorded and archived for the benefit of members who could not attend in real-time.

 19. School for Young High Energy Physicists

  CERN Document Server

  Evans, M E

  2003-01-01

  Forty-seven experimental particle physicists attended the 2002 Summer School, held, as usual, at The Cosener's House in Abingdon during September. The weather was glorious allowing a number of tutorials and impromptu seminars to take place in the lovely gardens. The lectures were of a high standard and were delivered and received enthusiastically, providing material for lively discussions in tutorials and elsewhere. The students each gave a ten-minute seminar and the general quality of the talks was impressive and the time keeping excellent. The activities described ranged from front-line physics analysis to preparations for the next generation of machines and detectors, and gave a clear indication of the breadth of particle physics activities in the UK

 20. [Frequency of use of school cafeterias in middle and high schools in 3 French districts].

  Science.gov (United States)

  Michaud, C; Feur, E; Gerbouin-Rérolle, P; Leynaud-Rouaud, C; Chateil, S; Gourdon, M

  2000-09-01

  Reports from the French Ministry of Education warn of a decrease in the use of school food services, especially in sensitive urban areas. They also suggest that this decline has led to cases of malnutrition. This article describes the characteristics of the current supply of school meals and measures the evolution of demand observed between 1992 and 1996 in relation to the economic situation of students' families. The study was carried out in 3 departments in France: Doubs, Herault, and Val de Marne. The administrators of all public and private middle and high schools in the 3 departments received a questionnaire asking them to describe the services offered in their cafeterias and to provide the corresponding statistical and accounting data. External food services near the schools were also taken into account. Seventy-nine percent of schools responded to the survey. Concerning the services offered, 91% of schools have their own cafeterias, of which 81% are managed by the schools. Concerning the evolution of utilisation, a significant decrease in the number of meals served in seen in middle schools. On the other hand, high schools have observed stable utilisation. The positive changes in utilisation are linked, in middle schools, to characteristics of the schools' internal food services (self-service, choice of main courses, modulation of seats). In high schools, positive changes in the utilisation of school services are linked to the lack of external food services near the schools. As middle schools and high schools control the logistics and management of food services offered to students, they are potentially in a position to influence a policy on this issue. The evolution in utilisation is very different among departments and between middle and high schools. While economic precariousness has a negative structural effect on utilisation, it doesn't seem to be a major factor in the evolution of the decrease observed over the past few years.

 1. Strategic Designs: Lessons from Leading Edge Small Urban High Schools

  Science.gov (United States)

  Shields, Regis Anne; Miles, Karen Hawley

  2008-01-01

  Education Resource Strategies (ERS) works with school and district leaders to help them more strategically use resources--people, time, and money--to improve student performance. They have found that many school districts begin creating small high schools without a clear sense of how much they will spend or how to ensure that small schools…

 2. High School Harvest: Combining Food Service Training and Institutional Procurement

  Science.gov (United States)

  Conner, David; Estrin, Hans; Becot, Florence

  2014-01-01

  This article discusses High School Harvest (HSH), an Extension educator-led project in five Vermont schools to provide students with job training and food system education and to provide lightly processed produce to school lunch programs. One hundred and twenty-one students participated, logging 8,752 hours growing, harvesting, and processing…

 3. Inclusive STEM High Schools Increase Opportunities for Underrepresented Students

  Science.gov (United States)

  Spillane, Nancy K.; Lynch, Sharon J.; Ford, Michael R.

  2016-01-01

  The authors report on a study of eight inclusive STEM high schools that are designed to increase the numbers of students in demographic groups underrepresented in STEM. As STEM schools, they have had broader and deeper STEM coursework (taken by all students) than required by their respective states and school districts; they also had outcome…

 4. Homeless High School Students in America: Who Counts?

  Science.gov (United States)

  Cumming, John M.; Gloeckner, Gene W.

  2012-01-01

  After interviewing homeless high school students, the research team in a Colorado school district discovered that many students had not revealed their true living conditions (homelessness) to anyone in the school district. This research team developed an anonymous survey written around the homeless categories identified in the McKinney-Vento…

 5. Comal County, Texas: Preparing for Life after High School

  Science.gov (United States)

  Walter, Frank

  2018-01-01

  Comal County, Texas, may be rural but its students face many of the same challenges as students in urban districts. Communities In Schools of South Central Texas works with the local school district to identify student needs and provide critical supports to help young people prepare for life after high school.

 6. High School Students' Perceptions of Narrative Evaluations as Summative Assessment

  Science.gov (United States)

  Bagley, Sylvia S.

  2008-01-01

  This study focuses on data collected at "Progressive Secondary School" in Southern California, a high school which uses narrative evaluations and other forms of alternative summative assessment on a school wide basis. Through a survey and personal interviews, students were asked to describe what they liked most and least about the use of…

 7. Teacher Performance Trajectories in High- and Lower-Poverty Schools

  Science.gov (United States)

  Xu, Zeyu; Özek, Umut; Hansen, Michael

  2015-01-01

  This study explores whether teacher performance trajectory over time differs by school-poverty settings. Focusing on elementary school mathematics teachers in North Carolina and Florida, we find no systematic relationship between school student poverty rates and teacher performance trajectories. In both high- (=60% free/reduced-price lunch [FRPL])…

 8. The anthropometric match between high school learners and ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background: A South African study illustrated that the school computer chair was the least ergonomic aspect of a school computer workstation and this may explain why computer usage was the only predictor of cervical pain among high school students (Smith et al. 2007). An alarming percentage of South African learners ...

 9. San Diego Met High School: Personalization as a Foundation

  Science.gov (United States)

  Principal Leadership, 2010

  2010-01-01

  The mission of San Diego Met High School is to prepare students for college and the workforce through active learning, academic rigor, and community involvement in a small school setting. Because personalization is a key component of the school culture, advisories of 20-25 students work with the same teachers for all four years. Advisers, parents,…

 10. Plate Waste and Attitudes among High School Lunch Program Participants

  Science.gov (United States)

  Haas, Jessica; Cunningham-Sabo, Leslie; Auld, Garry

  2014-01-01

  Purpose/Objectives: The purpose of this study was to determine: (1) What foods high school students participating in the National School Lunch Program (NSLP) are discarding the most? (2) How much of these foods they are discarding? and (3) What are their perceptions towards school lunch? Methods: Researchers measured plate waste at two high…

 11. Listening to the Voices of Civically Engaged High School Students

  Science.gov (United States)

  Preus, Betty; Payne, Rachel; Wick, Carly; Glomski, Emily

  2016-01-01

  This study examines why a group of students representing two high schools became involved in an activist organization, the benefits they gained as a result, the impact they had on their school and community, and their recommendations for how school personnel can foster civic engagement in young people. The student-led group campaigned for a school…

 12. On the High School Education of a Pithecanthropus Erectus

  Science.gov (United States)

  Steel, Sean

  2014-01-01

  This article examines our modern ways of schooling youth in light of philosophic and personal narrative accounts of "the Dionysian" aspect--a term the author uses to understand his own experiences and aspirations as a high school English teacher. Having articulated the meaning of this term, he goes on to point out how schools today are…

 13. High-Tech School Bus Teaches Students on the Road

  Science.gov (United States)

  Katims, Lauren

  2011-01-01

  Last year, kindergarten through high school students in the rural Hector, Arkansas, School District barely had the technology resources that keep kids interested in math and science. This year, they potentially have the most advanced resources in the country--before they even step into the classroom. One school bus in Arkansas' Pope County has…

 14. High School Physics Students' Personal Epistemologies and School Science Practice

  Science.gov (United States)

  Alpaslan, Muhammet Mustafa; Yalvac, Bugrahan; Loving, Cathleen

  2017-11-01

  This case study explores students' physics-related personal epistemologies in school science practices. The school science practices of nine eleventh grade students in a physics class were audio-taped over 6 weeks. The students were also interviewed to find out their ideas on the nature of scientific knowledge after each activity. Analysis of transcripts yielded several epistemological resources that students activated in their school science practice. The findings show that there is inconsistency between students' definitions of scientific theories and their epistemological judgments. Analysis revealed that students used several epistemological resources to decide on the accuracy of their data including accuracy via following the right procedure and accuracy via what the others find. Traditional, formulation-based, physics instruction might have led students to activate naive epistemological resources that prevent them to participate in the practice of science in ways that are more meaningful. Implications for future studies are presented.

 15. Structural Intervention With School Nurses Increases Receipt of Sexual Health Care Among Male High School Students.

  Science.gov (United States)

  Dittus, Patricia J; Harper, Christopher R; Becasen, Jeffrey S; Donatello, Robin A; Ethier, Kathleen A

  2018-01-01

  Adolescent males are less likely to receive health care and have lower levels of sexual and reproductive health (SRH) knowledge than adolescent females. The purpose of this study was to determine if a school-based structural intervention focused on school nurses increases receipt of condoms and SRH information among male students. Interventions to improve student access to sexual and reproductive health care were implemented in six urban high schools with a matched set of comparison schools. Interventions included working with school nurses to improve access to sexual and reproductive health care, including the provision of condoms and information about pregnancy and sexually transmitted disease prevention and services. Intervention effects were assessed through five cross-sectional yearly surveys, and analyses include data from 13,740 male students. Nurses in intervention schools changed their interactions with male students who visited them for services, such that, among those who reported they went to the school nurse for any reason in the previous year, those in intervention schools reported significant increases in receipt of sexual health services over the course of the study compared with students in comparison schools. Further, these results translated into population-level effects. Among all male students surveyed, those in intervention schools were more likely than those in comparison schools to report increases in receipt of sexual health services from school nurses. With a minimal investment of resources, school nurses can become important sources of SRH information and condoms for male high school students. Published by Elsevier Inc.

 16. Bullying victimization and student engagement in elementary, middle, and high schools: Moderating role of school climate.

  Science.gov (United States)

  Yang, Chunyan; Sharkey, Jill D; Reed, Lauren A; Chen, Chun; Dowdy, Erin

  2018-03-01

  Bullying is the most common form of school violence and is associated with a range of negative outcomes, including traumatic responses. This study used hierarchical linear modeling to examine the multilevel moderating effects of school climate and school level (i.e., elementary, middle, and high schools) on the association between bullying victimization and student engagement. Participants included 25,896 students in 4th to 12th grades from 114 schools. Results indicated that, after controlling for student and school demographic factors, positive school climate was associated with higher behavioral/cognitive and emotional engagement of students across all grades. This highlights the critical and fundamental role of positive school climate in bullying prevention and intervention, among students across all grade levels, including those with frequent bullying victimization experience. Results also showed that negative associations between student-level bullying victimization and engagement were intensified in more positive school climates. This finding suggests that, in comparison with students in schools with less positive school climates, the engagement of bullying victims in schools with a more positive school climate might be more negatively influenced by their victimization experience. Additionally, the relation between student-level bullying victimization and emotional engagement was significantly different across middle and high schools. (PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, all rights reserved).

 17. A Study of School Size among Alabama’s Public High Schools

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ronald A. Lindahl

  2012-01-01

  Full Text Available The purpose of this study was to examine the relationship between the size of Alabama’s public high schools, selected school quality and financial indicators, and their students’ performance on standardized exams. When the socioeconomic level of the student bodies is held constant, the size of high schools in Alabama has relatively little relationship with 11th grade student (both regular and special education performance on the reading and math portions of the Alabama High School Graduation Exam (AHSGE. High schools’ average daily attendance rates and pupil-to-computer (and computer with Internet connections ratios do not vary in accordance with school size. Higher percentages of highly qualified teachers are found in Alabama’s largest high schools. There was very little difference in the percentage of teachers with a master’s degree or above across school size categories. Very little difference exists across size categories in regard to mean expenditures per pupil (range = $7,322 to $7,829. However, districts of the large high schools exert over twice the effort of those with small high schools (3.2 mills to 1.5 mills and approximately 50 percent greater local effort than the districts of the medium-size high schools.

 18. Nuclear science experiments in high schools

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lowenthal, G.C.

  1990-01-01

  This paper comments on the importance of nuclear science experiments and demonstrations to science education in secondary schools. It claims that radiation protection is incompletly realised unless supported by some knowledge about ionizing radiations. The negative influence of the NHMRC Code of Practice on school experiments involving ionizing radiation is also outlined. The authors offer some suggestions for a new edition of the Code with a positive approach to nuclear science experiments in schools. 7 refs., 4 figs

 19. Affect of school related factors in the student's choices of the high school

  OpenAIRE

  Gönül Cengiz; Osman Titrek; Özcan Erkan Akgün

  2007-01-01

  It is studied that to determine the school related factors which affects the students’ choices of the high school, according to the type of the schools. This is a survey study. The participants are 523  9 th grade students in 21 secondary schools in Adapazarı. SPSS is used for analyzing data. Kay-Kare Test is used to determine the demografic differences due to the type of the school. To analyze the data for the school related factors, Kruskal Wallis is used. As a result, it is expr...

 20. A photovoice study of school belongingness among high school students in Norway.

  Science.gov (United States)

  Lieblein, Vaiva Sunniva Deraas; Warne, Maria; Huot, Suzanne; Laliberte Rudman, Debbie; Raanaas, Ruth Kjærsti

  2018-12-01

  Although high school graduation is important for living conditions and health throughout life, many students do not complete. In Norway's northern most county, Finnmark, up to 45% of students do not complete high school. Contrary to prior research that has primarily focused on causes for dropout, this study's aim was to deepen understanding of factors that support high school attendance. A strengths-based participatory approach using photovoice addressed attendance factors as perceived by seven participating students from one high school in Finnmark. Qualitative content analysis of data generated through group dialogue about participant-generated photos and individual interviews identified six factors important for students' school attendance: a supportive school environment, a good learning environment, recuperation and recreation, family and friends, goals and ambitions, and place attachment. Related aspects of a supportive environment and belongingness, where school staff made important contributions to promoting a positive environment, were essential.

 1. The Kennedy Report: Commission Evaluates High School Journalism

  Science.gov (United States)

  Heintz, Ann

  1974-01-01

  Presents excerpts from the report of the Kennedy Commission of Inquiry into High School Journalism, concentrating on censorship, minority participation, journalism education, established media, and censorship issues.

 2. The School Counselor Leading (Social) Entrepreneurship within High Schools

  Science.gov (United States)

  Cuervo, Gemma; Alvarez, Isabel

  2016-01-01

  This article aims to determine the role that should exercise a School Counselor in social entrepreneurship education programs. To achieve this objective, first, we have analyzed the main approaches of these programs that are being carried out currently in Europe, which has allowed getting a concrete and contextualized idea about the status of the…

 3. Extreme Consumption Drinking Gaming and Prepartying among High School Students

  Science.gov (United States)

  Tomaso, Cara C.; Zamboanga, Byron L.; Haas, Amie L.; Kenney, Shannon R.; Ham, Lindsay S.; Borsari, Brian

  2016-01-01

  Drinking games and prepartying (i.e., drinking before going to a social gathering/event) have emerged as high-risk drinking behaviors in high school students. The present study examines the current prepartying behaviors of high school students who report current participation in extreme-consumption games (e.g., chugging) with those who do not.…

 4. Sexuella trakasserier och identitetsskapande bland unga

  OpenAIRE

  Runsö, Anna

  2013-01-01

  Sexual harassments have since long been an issue all over the world and schools have not been an exception. Reports from Swedish secondary schools show how 47% of the female pupils state that they have, sometime during their time in school, been the victim of sexual harassment. Other studies claim that pupils exposed to sexual harassments will develop low self-esteem and a decreased sense of self. The Swedish curriculum state that all children shall have the right to a harassment free school ...

 5. A Pilot Study of a Kindergarten Summer School Reading Program in High-Poverty Urban Schools

  Science.gov (United States)

  Denton, Carolyn A.; Solari, Emily J.; Ciancio, Dennis J.; Hecht, Steven A.; Swank, Paul R.

  2010-01-01

  This pilot study examined an implementation of a kindergarten summer school reading program in 4 high-poverty urban schools. The program targeted both basic reading skills and oral language development. Students were randomly assigned to a treatment group (n = 25) or a typical practice comparison group (n = 28) within each school; however,…

 6. Excellence in Urban High Schools: An Emerging District/School Perspective.

  Science.gov (United States)

  Yin, Robert K.; And Others

  This report presents the preliminary findings of the District/Secondary School Study. The study had two purposes: (1) to identify ways of managing urban high schools to produce excellence, and (2) to recommend policy-relevant guidance to existing school and district administrators. The study design focused on the testing of two specific theories…

 7. Leadership to Build a Democratic Community within School: A Case Study of Two Korean High Schools

  Science.gov (United States)

  Kang, Young Taek; Printy, Susan

  2009-01-01

  This article aims to explore how democratic community is manifest in schools in Korea. It also tries to examine how leadership, specifically transformational leadership, functions in shaping a democratic community within a school. Toward this aim, we have conducted a case study of two religious high schools in Korea. Based on the findings from the…

 8. Assessment of Secondhand Smoke Exposure at School among U.S. Middle and High School Students

  Science.gov (United States)

  Olufajo, Olubode Ademola; Agaku, Israel Terungwa

  2015-01-01

  To obtain nationally representative estimates of the prevalence of secondhand smoke (SHS) exposure at U.S. schools, we assessed the prevalence and correlates of SHS exposure at school among U.S. middle and high school students using data from the 2011 National Youth Tobacco Survey comprising of 18,866 students spread across all the U.S. states.…

 9. The Effects of Home-School Dissonance on African American Male High School Students

  Science.gov (United States)

  Brown-Wright, Lynda; Tyler, Kenneth Maurice

  2010-01-01

  The current study examined associations between home-school dissonance and several academic and psychological variables among 80 African American male high school students. Regression analyses revealed that home-school dissonance significantly predicted multiple academic and psychological variables, including amotivation, academic cheating,…

 10. Guiding High School Students through Applied Internship Projects in College Environments: A Met School Story

  Science.gov (United States)

  Hassan, Said

  2012-01-01

  Many high school students are faced with the dilemma of "what next?" as they go through their final years at school. With new-economy jobs becoming more complex and career paths increasingly convoluted, the decision-making process is no simple task. What do these jobs and careers entail? How does what they are studying in school relate…

 11. Reducing School Factors That Lead to Student Dropout at Sussex Central High School

  Science.gov (United States)

  Jerns, Pamela Renee

  2012-01-01

  The focus of this Executive Position Paper (EPP) is to address the dropout rate at Sussex Central High School (SCHS) in the Indian River School District (IRSD). Studies conducted for this EPP align with current research--student dropout is a result of culminating school-based factors that include poor attendance and lack of exposure to rigorous…

 12. The Nature, Causes and Effects of School Violence in South African High Schools

  Science.gov (United States)

  Ncontsa, Vusumzi Nelson; Shumba, Almon

  2013-01-01

  We sought to investigate the nature, causes and effects of school violence in four South African high schools. A purposive sample of five principals, 80 learners and 20 educators was selected from the four schools used in the study. A sequential mixed method approach was used in this study; both questionnaires and interviews were used. The design…

 13. High School Dropouts: Interactions between Social Context, Self-Perceptions, School Engagement, and Student Dropout

  Science.gov (United States)

  Fall, Anna-Maria; Roberts, Greg

  2012-01-01

  Research suggests that contextual, self-system, and school engagement variables influence dropping out from school. However, it is not clear how different types of contextual and self-system variables interact to affect students' engagement or contribute to decisions to dropout from high school. The self-system model of motivational development…

 14. Impact of Texas high school science teacher credentials on student performance in high school science

  Science.gov (United States)

  George, Anna Ray Bayless

  A study was conducted to determine the relationship between the credentials held by science teachers who taught at a school that administered the Science Texas Assessment on Knowledge and Skills (Science TAKS), the state standardized exam in science, at grade 11 and student performance on a state standardized exam in science administered in grade 11. Years of teaching experience, teacher certification type(s), highest degree level held, teacher and school demographic information, and the percentage of students who met the passing standard on the Science TAKS were obtained through a public records request to the Texas Education Agency (TEA) and the State Board for Educator Certification (SBEC). Analysis was performed through the use of canonical correlation analysis and multiple linear regression analysis. The results of the multiple linear regression analysis indicate that a larger percentage of students met the passing standard on the Science TAKS state attended schools in which a large portion of the high school science teachers held post baccalaureate degrees, elementary and physical science certifications, and had 11-20 years of teaching experience.

 15. Verksamhetsanalys, Planering och Utveckling av en webbtjänst

  OpenAIRE

  Kindstedt, Tomas

  2013-01-01

  Arbetet behandlar utvecklingsprocessen av programmet SECTMA, ett cirkeltränings-program designat för människor som utövar kampsporter. Programmet är designat för alla konditionsnivåer från toppidrottare till de som endast vill förbättra sin kondition. Arbetet är tudelat, i den första delen går jag igenom teori för STOF och Agile för att skapa en grund och en förståelse för hur jag vill utveckla programmet. Den andra delen följer med utvecklingsprocessen stegvis. STOF erbjuder ett ramverk...

 16. Cigar Product Modification Among High School Youth.

  Science.gov (United States)

  Trapl, Erika S; Koopman Gonzalez, Sarah J; Cofie, Leslie; Yoder, Laura D; Frank, Jean; Sterling, Kymberle L

  2018-02-07

  Prevalence of cigar use has been increasing among youth. Research indicates that youth are modifying cigar products either by "freaking" (ie, removing the filter paper) or "blunting" (removing the tobacco and supplementing or replacing with marijuana), yet little is known about youth who engage in this behavior. Thus, this study examines demographic and concurrent substance use behaviors of youth who modify cigars. Data from the 2013 Cuyahoga County Youth Risk Behavior survey were examined (n = 16 855). The survey collected data on demographics, cigar product use, cigar modification behaviors, and current cigarette, hookah and marijuana use. Responses to cigar product use items were used to create a composite to classify youth in one of eight unique user categories. Univariate and bivariate statistics were calculated using SPSS complex samples procedures. Overall, 15.2% reported current cigar product use, 11.0% reported current freaking, and 18.5% reported current blunt use; taken together, 25.3% of respondents reported any current use of a cigar product. When examined by user category, of those who endorsed any cigar product use, cigars, cigarillos, and little cigars use only was most endorsed (26.3%), followed by Blunt only (25.2%) and all three (ie, cigars, cigarillos, and little cigars, freaking, and blunting; 17.4%). A substantial proportion of high school youth who report using cigar products are modifying them in some way, with nearly half freaking and nearly two-thirds blunting. Given the FDA Center for Tobacco products recent extension of its regulatory authority to include cigar products, it is imperative to understand more about the prevalence of and reasons for cigar modification behaviors. Although the FDA has recently enacted regulatory authority over cigar products, little is known about cigar product modification. This is the first study to concurrently examine two unique cigar modification behaviors, "freaking" (ie, removing the filter paper) and

 17. Sexual Harassment, Bullying, and School Outcomes for High School Girls and Boys.

  Science.gov (United States)

  Gruber, James; Fineran, Susan

  2016-01-01

  A comparison of the impact of bullying and sexual harassment on five school outcomes was conducted on a sample of high school students. Results revealed that sexual harassment was a stronger predictor than bullying of all school outcomes for both sexes, but especially for girls. This study suggests that sexual harassment, which activates sexist and heterosexist stereotypes, erodes school engagement, alienates students from teachers, and adversely affects academic achievement, to a greater degree than bullying does. © The Author(s) 2015.

 18. Identifying and Understanding Effective High School Practices

  Science.gov (United States)

  Rutledge, Stacey A.; Cannata, Marisa

  2016-01-01

  The authors report on a yearlong investigation into similar schools that performed well and less well in the same district. They found that the higher-performing schools engaged in an intentional set of systemic practices that encourage Personalization for Academic and Social Learning (PASL) in one district and integrated structures of academic…

 19. Student engagement and its relationship with early high school dropout.

  Science.gov (United States)

  Archambault, Isabelle; Janosz, Michel; Fallu, Jean-Sébastien; Pagani, Linda S

  2009-06-01

  Although the concept of school engagement figures prominently in most school dropout theories, there has been little empirical research conducted on its nature and course and, more importantly, the association with dropout. Information on the natural development of school engagement would greatly benefit those interested in preventing student alienation during adolescence. Using a longitudinal sample of 11,827 French-Canadian high school students, we tested behavioral, affective, cognitive indices of engagement both separately and as a global construct. We then assessed their contribution as prospective predictors of school dropout using factor analysis and structural equation modeling. Global engagement reliably predicted school dropout. Among its three specific dimensions, only behavioral engagement made a significant contribution in the prediction equation. Our findings confirm the robustness of the overall multidimensional construct of school engagement, which reflects both cognitive and psychosocial characteristics, and underscore the importance attributed to basic participation and compliance issues in reliably estimating risk of not completing basic schooling during adolescence.

 20. EARTHTIME: Teaching geochronology to high school students

  Science.gov (United States)

  Bookhagen, Britta; Buchwaldt, Robert; McLean, Noah; Rioux, Matthew; Bowring, Samuel

  2010-05-01

  The authors taught an educational module developed as part of the EARTHTIME (www.earth-time.org) outreach initiative to 215 high school students from a Massachusetts (USA) High School as part of an "out-of-school" field trip. The workshop focuses on uranium-lead (U-Pb) dating of zircons and its application to solving a geological problem. The theme of our 2.5-hour module is the timing of the K-T boundary and a discussion of how geochronology can be used to evaluate the two main hypotheses for the cause of the concurrent extinction—the Chicxlub impact and the massive eruption of the Deccan Traps. Activities are divided into three parts: In the first part, the instructors lead hands-on activities demonstrating how rock samples are processed to isolate minerals by their physical properties. Students use different techniques, such as magnetic separation, density separation using non-toxic heavy liquids, and mineral identification with a microscope. We cover all the steps from sampling an outcrop to determining a final age. Students also discuss geologic features relevant to the K-T boundary problem and get the chance to examine basalts, impact melts and meteorites. In the second part, we use a curriculum developed for and available on the EARTHTIME website (http://www.earth-time.org/Lesson_Plan.pdf). The curriculum teaches the science behind uranium-lead dating using tables, graphs, and a geochronology kit. In this module, the students start by exploring the concepts of half-life and exponential decay and graphically solving the isotopic decay equation. Manipulating groups of double-sided chips labeled with U and Pb isotopes reinforces the concept that an age determination depends on the Pb/U ratio, not the absolute number of atoms present. Next, the technique's accuracy despite loss of parent and daughter atoms during analysis, as well as the use of isotopic ratios rather than absolute abundances, is explained with an activity on isotope dilution. Here the students

 1. Cardiopulmonary resuscitation training in Washington state public high schools.

  Science.gov (United States)

  Reder, Sheri; Quan, Linda

  2003-03-01

  To determine the best approaches for increasing cardiopulmonary resuscitation (CPR) training opportunities for public high school students, we conducted a statewide survey of all 310 public high schools in Washington State. The findings describe CPR student training currently provided by high schools, barriers to providing, and strategies to increase CPR training of high school students. The response rate was 89% (276 schools) from a combination of mail and telephone surveys; 35% (n=97) reported that they did not provide any CPR student training. Of the 132 schools that provided CPR student training, 23% trained less than 10% of their students, and 39% trained more than 90% of their students. The majority of public high schools, 70%, did not have any teacher trained to teach CPR or had only one teacher with such training. Yet 80% of schools felt that CPR training is best provided in school settings. Schools perceived the greatest benefit of CPR training as providing students with the skill to save a life (43%). The most frequently identified barriers were logistical: limited time to teach the curriculum (24%), lack of funds (16%), and instructor scheduling difficulties (17%). Less than 5% of respondents voiced any opposition to CPR training, and that opposition was for logistical reasons. To increase CPR training, the single best strategies suggested were: increase funding, provide time in the curriculum, have more certified instructors, and make CPR student training a requirement.

 2. High School Students' Recommendations to Improve School Food Environments: Insights From a Critical Stakeholder Group.

  Science.gov (United States)

  Asada, Yuka; Hughes, Alejandro G; Read, Margaret; Schwartz, Marlene B; Chriqui, Jamie F

  2017-11-01

  The Healthy, Hunger-Free Kids Act of 2010 (HHFKA) directed the US Department of Agriculture (USDA) to revise school meal standards. Students are most affected by efforts to improve the school food environment; yet, few studies directly include students. This study examined high school students' experiences of school meal reform to gain insight into implementation recommendations. We conducted 5 focus groups with high school students (N = 15) from high schools across 9 states. We also conducted follow-up interviews to further explore personal experiences. Focus groups and interview transcripts were coded and organized in Atlas.ti v7 by analysts, following principles of constant comparative analysis. Students reported overall positive perceptions of the revised school meal standards and supported continued efforts to improve the food environment. Recommendations to improve the food environment included engaging students, focusing on the quality and palatability of meal items, moving toward scratch-cooking, and addressing cafeteria infrastructure. Students' recommendations point to opportunities where school districts, as well as local, state, and federal organizations can work to improve the school food environment. Their insights are directly relevant to USDA's recently released Local School Wellness Policy final rule, of which school meal standards are one provision. © 2017, American School Health Association.

 3. School and community predictors of smoking: a longitudinal study of Canadian high schools.

  Science.gov (United States)

  Lovato, Chris; Watts, Allison; Brown, K Stephen; Lee, Derrick; Sabiston, Catherine; Nykiforuk, Candace; Eyles, John; Manske, Steve; Campbell, H Sharon; Thompson, Mary

  2013-02-01

  We identified the most effective mix of school-based policies, programs, and regional environments associated with low school smoking rates in a cohort of Canadian high schools over time. We collected a comprehensive set of student, school, and community data from a national cohort of 51 high schools in 2004 and 2007. Hierarchical linear modeling was used to predict school and community characteristics associated with school smoking prevalence. Between 2004 and 2007, smoking prevalence decreased from 13.3% to 10.7% in cohort schools. Predictors of lower school smoking prevalence included both school characteristics related to prevention programming and community characteristics, including higher cigarette prices, a greater proportion of immigrants, higher education levels, and lower median household income. Effective approaches to reduce adolescent smoking will require interventions that focus on multiple factors. In particular, prevention programming and high pricing for cigarettes sold near schools may contribute to lower school smoking rates, and these factors are amenable to change. A sustained focus on smoking prevention is needed to maintain low levels of adolescent smoking.

 4. Violence Prevention after Columbine: A Survey of High School Mental Health Professionals

  Science.gov (United States)

  Crepeau-Hobson, M. Franci; Filaccio, Marylynne; Gottfried, Linda

  2005-01-01

  The authors examined changes in mental health services and violence prevention strategies in public high schools since the shootings at Columbine High School. Surveys were mailed to school mental health professionals at public high schools in Colorado. Respondents included school counselors, school psychologists, school social workers, principals,…

 5. Principals' Perceptions of Professional Development in High- and Low-Performing High-Poverty Schools

  Science.gov (United States)

  Moore, Sheila; Kochan, Frances

  2013-01-01

  This is the second part of a two-part study examining issues related to professional development in high-poverty schools. The findings from the initial study indicated that principals in high-poverty, high-performing schools perceived higher levels of implementation of quality professional development standards in their schools than did principals…

 6. Educational Management Organizations as High Reliability Organizations: A Study of Victory's Philadelphia High School Reform Work

  Science.gov (United States)

  Thomas, David E.

  2013-01-01

  This executive position paper proposes recommendations for designing reform models between public and private sectors dedicated to improving school reform work in low performing urban high schools. It reviews scholarly research about for-profit educational management organizations, high reliability organizations, American high school reform, and…

 7. The Global Systems Science High School Curriculum

  Science.gov (United States)

  Gould, A. D.; Sneider, C.; Farmer, E.; Erickson, J.

  2015-12-01

  Global Systems Science (GSS), a high school integrated interdisciplinary science project based at Lawrence Hall of Science at UC Berkeley, began in the early 1990s as a single book "Planet at Risk" which was only about climate change. Federal grants enabled the project to enlist about 150 teachers to field test materials in their classes and then meeting in summer institutes to share results and effect changes. The result was a series of smaller modules dealing not only with climate change, but other related topics including energy flow, energy use, ozone, loss of biodiversity, and ecosystem change. Other relevant societal issues have also been incorporated including economics, psychology and sociology. The course has many investigations/activities for student to pursue, interviews with scientists working in specific areas of research, and historical contexts. The interconnectedness of a myriad of small and large systems became an overarching theme of the resulting course materials which are now available to teachers for free online at http://www.globalsystemsscience.org/

 8. THE CAUSES OF ABSENTEEISM OF HIGH SCHOOL STUDENTS

  OpenAIRE

  Gürbüz Ocak; İjlal Ocak; Emine A. Baysal

  2017-01-01

  The purpose of this study is to find out the causes of high school students’ absenteeism. Survey method was used. The population was comprised of 531 students in the public high schools. The data was collected with "The Scale of Absenteeism Causes" developed by the researchers. Cronbach Alpha was calculated as α=0.936. Findings show the causes of students' absenteeism aren't related to school, students themselves and their parent, however, student absenteeism causes partly psychological reaso...

 9. High-Performance Schools: Affordable Green Design for K-12 Schools; Preprint

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Plympton, P.; Brown, J.; Stevens, K.

  2004-08-01

  Schools in the United States spend $7.8 billion on energy each year-more than the cost of computers and textbooks combined, according to a 2003 report from the National Center for Education Statistics. The U.S. Department of Energy (DOE) estimates that these high utility bills could be reduced as much as 25% if schools adopt readily available high performance design principles and technologies. Accordingly, hundreds of K-12 schools across the country have made a commitment to improve the learning and teaching environment of schools while saving money and energy and protecting the environment. DOE and its public- and private-sector partners have developed Energy Design Guidelines for High Performance Schools, customized for nine climate zones in U.S. states and territories. These design guidelines provide information for school decision makers and design professionals on the advantages of energy efficiency and renewable energy designs and technologies. With such features as natural day lighting, efficient electric lights, water conservation, and renewable energy, schools in all types of climates are proving that school buildings, and the students and teachers who occupy them, are indeed high performers. This paper describes high performance schools from each of the nine climate zones associated with the Energy Design Guidelines. The nine case studies focus on the high performance design strategies implemented in each school, as well as the cost savings and benefits realized by students, faculty, the community, and the environment.

 10. Engaging High School Youth in Paleobiology Research

  Science.gov (United States)

  Saltzman, J.; Heim, N. A.; Payne, J.

  2013-12-01

  The chasm between classroom science and scientific research is bridged by the History of Life Internships at Stanford University. Nineteen interns recorded more than 25,500 linear body size measurements of fossil echinoderms and ostracods spanning more than 11,000 species. The interns were selected from a large pool of applicants, and well-established relationships with local teachers at schools serving underrepresented groups in STEM fields were leveraged to ensure a diverse mix of applicants. The lead investigator has been hosting interns in his research group for seven years, in the process measuring over 36,000 foraminfera species as well as representatives from many other fossil groups. We (faculty member, researcher, and educators) all find this very valuable to engage youth in novel research projects. We are able to create an environment where high school students can make genuine contributions to jmportant and unsolved scientific problems, not only through data collection but also through original data analysis. Science often involves long intervals of data collection, which can be tedious, and big questions often require big datasets. Body size evolution is ideally suited to this type of program, as the data collection process requires substantial person-power but not deep technical expertise or expensive equipment. Students are therefore able to engage in the full scientific process, posing previously unanswered questions regarding the evolution of animal size, compiling relevant data, and then analyzing the data in order to test their hypotheses. Some of the projects students developed were truly creative and fun to see come together. Communicating is a critical step in science yet is often lost in the science classroom. The interns submitted seven abstracts to this meeting for the youth session entitled Bright STaRS based on their research projects. To round out the experience, students also learn about the broad field of earth sciences through

 11. Eye Injuries in High School and Collegiate Athletes.

  Science.gov (United States)

  Boden, Barry P; Pierpoint, Lauren A; Boden, Rebecca G; Comstock, R Dawn; Kerr, Zachary Y

  Although eye injuries constitute a small percentage of high school and college sports injuries, they have the potential to be permanently debilitating. Eye injury rates will vary by sport, sex, and between the high school and college age groups. Descriptive epidemiology study. Level 3. Data from eye injury reports in high school and college athletes were obtained from the National High School Sports-Related Injury Surveillance System, High School Reporting Information Online (HS RIO) database over a 10-year span (2005-2006 through 2014-2015 school years) and the National Collegiate Athletic Association (NCAA) Injury Surveillance Program (ISP) over an 11-year span (2004-2005 through 2014-2015 school years). Injury rates per 100,000 athlete-exposures (AEs), injury rate ratios (RRs), and 95% CIs were calculated. Distributions of eye injuries by diagnosis, mechanism, time loss, and surgery needs were also examined. A total of 237 and 273 eye injuries were reported in the HS RIO and the NCAA ISP databases, respectively. The sports with the highest eye injury rates (per 100,000 AEs) for combined high school and college athletes were women's basketball (2.36), women's field hockey (2.35), men's basketball (2.31), and men's wrestling (2.07). Overall eye injury rates at the high school and college levels were 0.68 and 1.84 per 100,000 AEs, respectively. Eye injury rates were higher in competition than practice in high school (RR, 3.47; 95% CI, 2.69-4.48) and college (RR, 3.13; 95% CI, 2.45-3.99). Most injuries were contusions (high school, 35.9%; college, 33.3%) and due to contact (high school, 89.9%; college, 86.4%). Only a small percentage of injuries resulted in time loss over 21 days (high school, 4.2%; college, 3.0%). Eye injury rates and patterns vary by sport, sex, and between the high school and college age groups. Although severe injuries do occur, most eye injuries sustained by high school and college athletes are minor, with limited time loss and full recovery

 12. Approaches to School Leadership in Inclusive STEM High Schools: A Cross-Case Analysis

  Science.gov (United States)

  Ford, Michael Robert

  Inclusive STEM-focused high schools (ISHSs) are a relatively new phenomenon in the landscape of public education. This study of four exemplar ISHSs (identified by experts in STEM education as highly successfully in preparing students underrepresented in STEM for STEM majors in college and future STEM careers) provides a rich description of the approach to ISHS school leadership by identifying various internal and external leadership factors influencing school leadership. This study examined an existing data set that included site visits to four ISHSs along with pre- and post-visit data, and a cross-case analysis focused on the leadership contributions of ISHS leaders and their larger community. This study found that the ISHSs expanded the concept of school leadership to include leadership both within and outside the school. In addition, school leaders needed autonomy to innovate and respond to their schools' needs. This included autonomy in hiring new teachers, autonomy from school district influence, and autonomy from restrictive teachers' union regulation and policies. Finally, ISHSs needed to continually invest in increasing their schools' capacities. This included investing in teacher professionalization, providing pathways for school leadership, collaborating with business and industry, and identifying the best student supports. A product of this study was a proposition for characterizing school leadership in an ISHS. This proposition may offer valuable insight, implications, and information for states and schools districts that may be planning or improving STEM education programs.

 13. High schools and labour market outcomes: Italian graduates

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pozzoli, Dario

  2007-01-01

  To provide empirical evidence on differences across high school tracks in early occupational labour market outcome, I estimate how the employment probability, the time before the first job is taken up, and earnings depend on high school type, controlling for student characteristics by a propensit...

 14. ExpandED Options: Learning beyond High School Walls

  Science.gov (United States)

  ExpandED Schools, 2014

  2014-01-01

  Through ExpandED Options by TASC, New York City high school students get academic credit for learning career-related skills that lead to paid summer jobs. Too many high school students--including those most likely to drop out--are bored or see classroom learning as irrelevant. ExpandED Options students live the connection between mastering new…

 15. GIS Adoption among Senior High School Geography Teachers in Taiwan

  Science.gov (United States)

  Lay, Jinn-Guey; Chen, Yu-Wen; Chi, Yu-Lin

  2013-01-01

  This article explores the adoption of geographic information system (GIS) knowledge and skills through in-service training for high school geography teachers in Taiwan. Through statistical analysis of primary data collected from a census of Taiwan's high school geography teachers, it explores what motivates these teachers to undertake GIS…

 16. Standards for the High School Psychology Course. ERIC Digest.

  Science.gov (United States)

  Morganett, L. Lee

  The latest contribution to the content standards boom that began in the 1990s comes from the American Psychological Association (APA), which recently published "National Standards for the Teaching of High School Psychology." This Digest discusses: (1) the origin and purposes of the project to develop standards for high school psychology…

 17. River City High School Guidance Services: A Conceptual Model.

  Science.gov (United States)

  American Coll. Testing Program, Iowa City, IA.

  This model describes how the guidance staff at a hypothetical high school communicated the effectiveness of the guidance program to students, parents, teachers, and administrators. A description of the high school is presented, and guidance services and personnel are described. A conceptual model responding to student needs is outlined along with…

 18. Examining Gender Inequality in a High School Engineering Course

  Science.gov (United States)

  Riegle-Crumb, Catherine; Moore, Chelsea

  2013-01-01

  This paper examines gender inequality within the context of an upper-level high school engineering course recently offered in Texas. Data was collected from six high schools that serve students from a variety of backgrounds. Among the almost two hundred students who enrolled in this challenge-based engineering course, females constituted a clear…

 19. NASA Ames Summer High School Apprenticeship Research Program

  Science.gov (United States)

  Powell, P.

  1985-01-01

  The Summer High School Apprenticeship Research Program (SHARP) is described. This program is designed to provide engineering experience for gifted female and minority high school students. The students from this work study program which features trips, lectures, written reports, and job experience describe their individual work with their mentors.

 20. Interpretation Awareness of Creativity Mathematics Teacher High School

  Science.gov (United States)

  Mastuti, Ajeng Gelora; Nusantara, Toto; Purwanto; As'ari, Abdurrahman; Subanji; Abadyo; Susiswo

  2016-01-01

  The purposes of this study are: a) to investigate high school math teacher creativity equality, b) to investigate what factors can inhibit their creativity consciousness. The subjects of this study consisted of two high school math teacher who had a different experience academically. The results of the qualitative research show the relationship…

 1. Fears and Related Anxieties in Chinese High School Students

  Science.gov (United States)

  Li, Huijun; Prevatt, Frances

  2008-01-01

  Chinese students from different high school settings face unique academic and emotional challenges. They are in a very vulnerable position due to high parent and teacher expectations and pressure to succeed in college entrance examinations and honour the family and the school. They are also vulnerable due to possible inappropriate parenting…

 2. Determination of Healthy Lifestyle Behaviors of High School Students

  Science.gov (United States)

  Çelebi, Evrim; Gündogdu, Cemal; Kizilkaya, Aysel

  2017-01-01

  Healthy lifestyle behaviors can be defined as all the behaviors believed and applied by individuals to be healthy, maintain health and be protected from diseases. This study aims to determine the healthy lifestyle behaviors of high school students studying at the high schools in the Province of Elazig, Turkey. The study population of this…

 3. Centauri High School Teacher Honored as Colorado Outstanding Biology

  Science.gov (United States)

  Teacher Centauri High School Teacher Honored as Colorado Outstanding Biology Teacher For more information contact: e:mail: Public Affairs Golden, Colo., May 2, 1997 -- Tracy Swedlund, biology teacher at Centauri High School in LaJara, was selected as Colorado's 1997 Outstanding Biology Teacher and will be

 4. Elective course student sectioning at Danish high schools

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Simon; Stidsen, Thomas Riis

  2016-01-01

  . This paper presents an Adaptive Large Neighborhood Search heuristic for the ESCC. The algorithm is applied to 80 real-life instances from Danish high schools and compared with solutions found by using the state-of-the-art MIP solver Gurobi. The algorithm has been implemented in the commercial product Lectio......, and is thereby available for approximately 200 high schools in Denmark....

 5. Family Influences on Dropout Behavior in One California High School.

  Science.gov (United States)

  Rumberger, Russell W.; And Others

  1990-01-01

  Investigated how family processes influence high school student dropout behavior. Used a sample of 114 dropouts from 1 California high school, 48 of whom were matched to similarly profiled continuing students. Identified factors that explain students' dropout decisions: permissive parenting, negative parental reactions to grades, excessive…

 6. Learner Factors in a High-Poverty Urban Middle School

  Science.gov (United States)

  Olivares-Cuhat, Gabriela

  2011-01-01

  The purpose of this pilot study is to gain more insight into learner factors prominent in high-poverty urban schools and to suggest pedagogical approaches appropriate to this environment. To this end, three surveys were administered to students attending a high-poverty, urban middle school in order to measure their learning style preferences,…

 7. The Family Liaison Position in High-Poverty, Urban Schools

  Science.gov (United States)

  Dretzke, Beverly J.; Rickers, Susan R.

  2016-01-01

  This study examined the roles and responsibilities of family liaisons working in urban schools with enrollments characterized by high poverty, high mobility, and ethnic diversity. Results indicated that the major responsibilities of the liaisons were creating a trusting and welcoming environment, facilitating parent involvement in the school,…

 8. Self-Concept and Achievement Motivation of High School Students

  Science.gov (United States)

  Lawrence, A. S. Arul; Vimala, A.

  2013-01-01

  The present study "Self-concept and Achievement Motivation of High School Students" was investigated to find the relationship between Self-concept and Achievement Motivation of High School Students. Data for the study were collected using Self-concept Questionnaire developed by Raj Kumar Saraswath (1984) and Achievement Motive Test (ACMT)…

 9. Profiles of Change: Lessons for Improving High School Physical Education

  Science.gov (United States)

  Doolittle, Sarah

  2014-01-01

  This feature has told stories of high school physical educators who have refused to accept the status quo of high school physical education programs. They have identified problems, initiated innovations in their own classes, implemented changes beyond their classes, and moved toward institutionalizing improvements throughout their programs and…

 10. Epidemiology of soccer-related injuries among male high school ...

  African Journals Online (AJOL)

  Soccer in Rwandan high schools can expose players to the risk of injury warranting prevention programmes. The aim of this study was to determine the type, causes, severity and management of injuries among high school soccer players in Rwanda, in order to obtain baseline data for injury prevention programmes.

 11. High School Psychology: A Coming of Age Story

  Science.gov (United States)

  Keith, Kenneth D.; Hammer, Elizabeth Yost; Blair-Broeker, Charles T.; Ernst, Randal M.

  2013-01-01

  Although institutional recognition of high school psychology is fairly recent, psychology and psychological subject matters have a history dating to at least the 1830s. By the middle of the twentieth century, high school psychology courses existed in nearly all U.S. states, and enrollments grew throughout the second half of the century. However,…

 12. Highly-Valued Reasons Muslim Caregivers Choose Evangelical Christian Schools

  Science.gov (United States)

  Rumbaugh, Andrew E.

  2009-01-01

  This study investigated what were the most highly-valued reasons among Muslim caregivers for sending their children to Lebanese evangelical Christian schools. Muslim caregivers (N = 1,403) from four Lebanese evangelical Christian schools responded to determine what were the most highly-valued reasons for sending their children to an evangelical…

 13. Building a Framework for Engineering Design Experiences in High School

  Science.gov (United States)

  Denson, Cameron D.; Lammi, Matthew

  2014-01-01

  In this article, Denson and Lammi put forth a conceptual framework that will help promote the successful infusion of engineering design experiences into high school settings. When considering a conceptual framework of engineering design in high school settings, it is important to consider the complex issue at hand. For the purposes of this…

 14. High School Students' Representations and Understandings of Electric Fields

  Science.gov (United States)

  Cao, Ying; Brizuela, Bárbara M.

  2016-01-01

  This study investigates the representations and understandings of electric fields expressed by Chinese high school students 15 to 16 years old who have not received high school level physics instruction. The physics education research literature has reported students' conceptions of electric fields post-instruction as indicated by students'…

 15. Adolescent alcohol use in rural South African high schools | Onya ...

  African Journals Online (AJOL)

  Objective: To examine psychosocial correlates of lifetime alcohol use among adolescents in rural South African high schools. Method: Questionnaires were administered to 1600 students from 20 randomly selected high schools in the Mankweng district within Limpopo province. Self-report data on alcohol use, demographic, ...

 16. Professional Identities of Vocational High School Students and Extracurricular Activities

  Science.gov (United States)

  Altan, Bilge Aslan; Altintas, Havva Ozge

  2017-01-01

  Vocational high schools are one of the controversial topics, and also the hardly touched fields in educational field. Students' profiles of vocational schools, their visions, and professional identity developments are not frequently reflected in the literature. Therefore, the main aim of the study is to research whether vocational high school…

 17. Creative Approaches to Teaching Shakespeare in High School.

  Science.gov (United States)

  Dienstfrey, Sherri R.

  William Shakespeare should be taught in high schools in an entertaining fashion so the high school student will appreciate his genius, keen insights, and talents. A strategy to accomplish this goal starts with simple material and progresses to the more difficult. Shakespeare's personal and historical background are presented in a short lecture,…

 18. The Method of High School English Word Learning

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  吴博涵

  2016-01-01

  Most Chinese students are not interested in English learning, especially English words. In this paper, I focus on English vocabulary learning, for example, the study of high school students English word learning method, and also introduce several ways to make vocabulary memory becomes more effective. The purpose is to make high school students grasp more English word learning skills.

 19. Financial Literacy of High School Students: Evidence from Germany

  Science.gov (United States)

  Erner, Carsten; Goedde-Menke, Michael; Oberste, Michael

  2016-01-01

  After graduating high school, underage individuals soon face ever more complex and important financial decisions. Pivotal to the development of improved financial literacy programs is a comprehensive examination of financial literacy levels and potentially related factors. The authors conducted a survey among German high school students and found…

 20. Examining Leisure Boredom in High School Students in Turkey

  Science.gov (United States)

  Akgul, Merve Beyza

  2015-01-01

  High school students who do not have leisure skills are more likely to be bored during leisure time. The aim of the study is to examine leisure boredom of high school students based on some variables (gender and income), and to investigate the relationship between leisure boredom, the presence/absence of anti-social behavior and the frequency at…

 1. Tanzanian High School students' attitude towards five University ...

  African Journals Online (AJOL)

  Objective: To determine the attitude of high school students majoring in Physics, Chemistry and Biology (PCB) towards Medicine, Pharmacy, Dentistry, Veterinary Medicine and Nursing as professions at university. Design: A cross sectional study of a representative sample of high school students using a pretested attitudinal ...

 2. Effects of Problem Based Economics on High School Economics Instruction

  Science.gov (United States)

  Finkelstein, Neal; Hanson, Thomas

  2011-01-01

  The primary purpose of this study is to assess student-level impacts of a problem-based instructional approach to high school economics. The curriculum approach examined here was designed to increase class participation and content knowledge for high school students who are learning economics. This study tests the effectiveness of Problem Based…

 3. Alberta High School, College Elevate Learning with Rare Joint Venture

  Science.gov (United States)

  Pearson, George

  2012-01-01

  The refusal by a group of parents in Olds, Alberta, in 2003 to accept a provincial grant to renovate their high school set in motion a remarkable collaboration that spawned an innovative learning campus for an entire community and beyond. The new Olds High School, which opened in 2010, is part of a new Community Learning Campus (CLC), a joint…

 4. CERN High School Teachers Training Programme meets DG

  CERN Multimedia

  Brice, Maximilien

  2014-01-01

  CERN's DG Rolf Heuer met with the participants of the High School Teachers Training Programme on 23 July 2014 for a Q&A Session. Following the interaction, he met with the HST Working Group collaborating on a lesson plan for teaching SESAME in high schools.

 5. Understanding How Domestic Violence Affects Behavior in High School Students

  Science.gov (United States)

  Frank, Malika

  2011-01-01

  This paper will provide the reader with an understanding of how domestic violence affects the behavior of high school students. The presentation is designed to provide the reader with a working definition of domestic violence, the rate of occurrence and its effects on high school students. Additionally the paper will summarize the negative effects…

 6. Perspectives on High School Reform. NCREL Viewpoints, Volume 13

  Science.gov (United States)

  Learning Point Associates / North Central Regional Educational Laboratory (NCREL), 2005

  2005-01-01

  Viewpoints is a multimedia package containing two audio CDs and a brief, informative booklet. This volume of Viewpoints focuses on issues related to high school reform. This booklet offers background information explaining the issues surrounding high school reform with perspectives from research, policy, and practice. It also provides a list of…

 7. Adjustment of High School Dropouts in Closed Religious Communities

  Science.gov (United States)

  Itzhaki, Yael; Itzhaky, Haya; Yablon, Yaacov B.

  2018-01-01

  Background: While extensive research has been done on high-school dropouts' adjustment, there is little data on dropouts from closed religious communities. Objective: This study examines the contribution of personal and social resources to the adjustment of high school dropouts in Ultraorthodox Jewish communities in Israel. Method: Using a…

 8. Indicating the Attitudes of High School Students to Environment

  Science.gov (United States)

  Ozkan, Recep

  2013-01-01

  Within this work in which it has been aimed to indicate the attitudes of High School Students to environment, indication of the attitudes of high school students in Nigde has been regarded as the problem matter. This analysis has the qualification of survey model and techniques of questionnaire and observation have been used. The investigation has…

 9. High School Leadership: The Challenge of Managing Resources and Competencies

  Science.gov (United States)

  Alsaaty, Falih M.; Morris, Archie, III

  2015-01-01

  High schools play a vital role in achieving and reflecting American ideals and culture. They provide the foundation for the country's economic, social, and political systems as well as the impetus for its scientific progress and technological superiority. The purpose of this study was to explore the challenges facing high schools' leadership in…

 10. The Coverage of the Holocaust in High School History Textbooks

  Science.gov (United States)

  Lindquist, David

  2009-01-01

  The Holocaust is now a regular part of high school history curricula throughout the United States and, as a result, coverage of the Holocaust has become a standard feature of high school textbooks. As with any major event, it is important for textbooks to provide a rigorously accurate and valid historical account. In dealing with the Holocaust,…

 11. Predictors of Behavior Factors of High School Students against Recycling

  Science.gov (United States)

  Cimen, Osman; Yilmaz, Mehmet

  2016-01-01

  This study aims to determine the variables that predict high school students' recycling behaviors. The study was designed as survey model. The study's sample consists of 203 students at a high school in Ankara. A recycling behavior scale developed by the researchers was used as a data collection tool. The scale has 3 dimensions: recycling…

 12. The Effect of Minimum Wage Rates on High School Completion

  Science.gov (United States)

  Warren, John Robert; Hamrock, Caitlin

  2010-01-01

  Does increasing the minimum wage reduce the high school completion rate? Previous research has suffered from (1. narrow time horizons, (2. potentially inadequate measures of states' high school completion rates, and (3. potentially inadequate measures of minimum wage rates. Overcoming each of these limitations, we analyze the impact of changes in…

 13. Effective Instructional Management: Perceptions and Recommendations from High School Administrators

  Science.gov (United States)

  Knechtel, Troy

  2010-01-01

  The two overarching research questions of this study are: What are the perceptions of high school administrators regarding the effectiveness of their current approach to instructional management? What recommendations do high school administrators have for effective strategies for instructional management? To answer these questions, a qualitative…

 14. Gender Differences in High School Students' Interests in Physics

  Science.gov (United States)

  Baran, Medine

  2016-01-01

  The aim of this research was to determine the interests of high school students in Physics and variable of how the influential factors on their interests depending on gender. The research sample included 154 (F:78 M:76) high school students. A structured interview form was used as the data collection tool in the study. The research data were…

 15. High School Science Teachers' Views on Science Process Skills

  Science.gov (United States)

  Gultepe, Nejla

  2016-01-01

  The current research is a descriptive study in which a survey model was used. The research involved chemistry (n = 26), physics (n = 27), and biology (n = 29) teachers working in Science High Schools and Anatolian High Schools in Turkey. An inventory that consisted of seven questions was designed to ascertain what teachers' think about the…

 16. Analyzing High School Students' Reasoning about Electromagnetic Induction

  Science.gov (United States)

  Jelicic, Katarina; Planinic, Maja; Planinsic, Gorazd

  2017-01-01

  Electromagnetic induction is an important, yet complex, physics topic that is a part of Croatian high school curriculum. Nine Croatian high school students of different abilities in physics were interviewed using six demonstration experiments from electromagnetism (three of them concerned the topic of electromagnetic induction). Students were…

 17. Intertextuality in Chinese High School Students' Essay Writing

  Science.gov (United States)

  Liddicoat, Anthony J.; Scrimgeour, Andrew; Chen, Toni

  2008-01-01

  This paper investigates the intertextual practices developed for writing in Chinese of high school students in Taiwan. On the basis of texts written by Chinese high school students, we investigate these practices within their own cultural context to develop an understanding of intertextual practices into which Chinese learners are socialised. We…

 18. Relationship between High School Students' Facebook Addiction and Loneliness Status

  Science.gov (United States)

  Karakose, Turgut; Yirci, Ramazan; Uygun, Harun; Ozdemir, Tuncay Yavuz

  2016-01-01

  This study was conducted in order to analyze the relation between high school students' Facebook addiction and loneliness levels. The study was conducted with the relational screening model. The sample of the study consists of 712 randomly selected high school students. The data was collected using the Bergen Facebook Addiction Scale (BFAS) to…

 19. Organ and tissue donation: what do high school students know?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcela Cristina de Lemos

  2007-09-01

  Full Text Available Objectives: To know the opinion of senior high school students in publicand private schools on the process of donating and transplanting organsand tissues, and their desire to be donors. Methods: A descriptive crosssectionalstudy, conducted from 2004 to 2005, on the opinion/knowledgeof senior high school students in public and private schools in the VilaMariana region of the city of São Paulo, on the process of organ and tissuedonation and transplantation. The convenience sample was made up of140 (81% students from two private schools and 167 (51% studentsfrom a public school. The project was approved by the Research EthicsCommittee of the UNIFESP. Results: Data showed that 163 (53.1%students believe that donation is by presumed consent and 147 (47.9%that consider that it occurs by informed consent. Of the public schoolstudents, 120 (71.9% believe that transplants are public and free ofcharge in Brazil versus 94 (67.1% of the students from private schools.Students know that donations may be made by living or dead donors(121 - 86.4% private schools versus 113 – 67.7% public school. Wehighlight that 22 (15.7% of the private school students and 16 (9.6%of those from the public school believe that the commerce of organs isallowed in Brazil. As to intentions of being a donor, 108 (77.1% of theprivate school students declared themselves organ and tissue donorsversus 106 (63.5% from the public school, and 63 (59.4% from thepublic versus 61 (56.5% from the private schools have already informedtheir families. Conclusion: There was no difference in knowledge andopinion among the students from the public and private schools as toaspects regarding donation and transplantation.

 20. Injuries at Johannesburg high school rugby festivals

  African Journals Online (AJOL)

  1 Centre for Exercise Science and Sports Medicine, School of Therapeutic Sciences, Faculty of Health Sciences ... withdrawal from play at time of injury and management. ..... 2011 South African Rugby Union (SARU) Youth Week tournaments.

 1. Implementing Cardiopulmonary Resuscitation Training Programs in High Schools: Iowa's Experience.

  Science.gov (United States)

  Hoyme, Derek B; Atkins, Dianne L

  2017-02-01

  To understand perceived barriers to providing cardiopulmonary resuscitation (CPR) education, implementation processes, and practices in high schools. Iowa has required CPR as a graduation requirement since 2011 as an unfunded mandate. A cross-sectional study was performed through multiple choice surveys sent to Iowa high schools to collect data about school demographics, details of CPR programs, cost, logistics, and barriers to implementation, as well as automated external defibrillator training and availability. Eighty-four schools responded (26%), with the most frequently reported school size of 100-500 students and faculty size of 25-50. When the law took effect, 51% of schools had training programs already in place; at the time of the study, 96% had successfully implemented CPR training. Perceived barriers to implementation were staffing, time commitment, equipment availability, and cost. The average estimated startup cost was $1000 US, and the yearly maintenance cost was <$500 with funds typically allocated from existing school resources. The facilitator was a school official or volunteer for 81% of schools. Average estimated training time commitment per student was <2 hours. Automated external defibrillators are available in 98% of schools, and 61% include automated external defibrillator training in their curriculum. Despite perceived barriers, school CPR training programs can be implemented with reasonable resource and time allocations. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 2. Availability of Automated External Defibrillators in Public High Schools.

  Science.gov (United States)

  White, Michelle J; Loccoh, Emefah C; Goble, Monica M; Yu, Sunkyung; Duquette, Deb; Davis, Matthew M; Odetola, Folafoluwa O; Russell, Mark W

  2016-05-01

  To assess automated external defibrillator (AED) distribution and cardiac emergency preparedness in Michigan secondary schools and investigate for association with school sociodemographic characteristics. Surveys were sent via electronic mail to representatives from all public high schools in 30 randomly selected Michigan counties, stratified by population. Association of AED-related factors with school sociodemographic characteristics were evaluated using Wilcoxon rank sum test and χ(2) test, as appropriate. Of 188 schools, 133 (71%) responded to the survey and all had AEDs. Larger student population was associated with fewer AEDs per 100 students (P schools. Schools with >20% students from racial minority groups had significantly fewer AEDs available per 100 students than schools with less racial diversity (P = .03). Schools with more students eligible for free and reduced lunch were less likely to have a cardiac emergency response plan (P = .02) and demonstrated less frequent AED maintenance (P = .03). Although AEDs are available at public high schools across Michigan, the number of AEDs per student varies inversely with minority student population and school size. Unequal distribution of AEDs and lack of cardiac emergency preparedness may contribute to outcomes of sudden cardiac arrest among youth. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 3. Highlighting High Performance: Clearview Elementary School, Hanover, Pennsylvania

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2002-08-01

  Case study on high performance building features of Clearview Elementary School in Hanover, Pennsylvania. Clearview Elementary School in Hanover, Pennsylvania, is filled with natural light, not only in classrooms but also in unexpected, and traditionally dark, places like stairwells and hallways. The result is enhanced learning. Recent scientific studies conducted by the California Board for Energy Efficiency, involving 21,000 students, show test scores were 15% to 26% higher in classrooms with daylighting. Clearview's ventilation system also helps students and teachers stay healthy, alert, and focused on learning. The school's superior learning environment comes with annual average energy savings of about 40% over a conventional school. For example, with so much daylight, the school requires about a third less energy for electric lighting than a typical school. The school's innovative geothermal heating and cooling system uses the constant temperature of the Earth to cool and heat the building. The building and landscape designs work together to enhance solar heating in the winter, summer cooling, and daylighting all year long. Students and teachers have the opportunity to learn about high-performance design by studying their own school. At Clearview, the Hanover Public School District has shown that designing a school to save energy is affordable. Even with its many innovative features, the school's $6.35 million price tag is just $150,000 higher than average for elementary schools in Pennsylvania. Projected annual energy cost savings of approximately $18,000 mean a payback in 9 years. Reasonable construction costs demonstrate that other school districts can build schools that conserve energy, protect natural resources, and provide the educational and health benefits that come with high-performance buildings.

 4. A longitudinal study of school belonging and academic motivation across high school.

  Science.gov (United States)

  Neel, Cari Gillen-O'; Fuligni, Andrew

  2013-01-01

  This longitudinal study examined how school belonging changes over the years of high school, and how it is associated with academic achievement and motivation. Students from Latin American, Asian, and European backgrounds participated (N = 572; age span = 13.94-19.15 years). In ninth grade, girls' school belonging was higher than boys'. Over the course of high school, however, girls' school belonging declined, whereas boys' remained stable. Within-person longitudinal analyses indicated that years in which students had higher school belonging were also years in which they felt that school was more enjoyable and more useful, above and beyond their actual level of achievement. Results highlight the importance of belonging for maintaining students' academic engagement during the teenage years. © 2012 The Authors. Child Development © 2012 Society for Research in Child Development, Inc.

 5. Den komplexa väven Att organisera för barns övergångar till och från förskoleklass

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helena Ackesjö

  2015-09-01

  Full Text Available This study focuses on how children's transitions to and from preschool classes are organized in different schools. Principal’s arguments for this organization were sought via a web-based survey and analyzed using the frame factor theory in addition to theories of practical sense and the concept of continuity. The results show that children tend to make more transitions between social communities the younger they are. The distribution of the principal’s answers show that the majority of them, because of external conditions, split the preschool groups to new classes in the transition to preschool class. However, the same movements are not indicated in the transition to first grade. The results show how the work of organizing chidren’s transitions represent a complex web of external actual conditions as the number of children and the recruitment area of the school, the internal logics and ideas about what is best for children and best for continued learning as well as the school's own traditions of working with transitions. Föreliggande studie fokuserar på hur barns övergångar till och från förskoleklass organiseras på olika skolor. Via en webbaserad enkät söks skolledares argument för denna organisering. I analysen nyttjas ett ramfaktorteoretiskt tänkande som kompletteras med teorier om praktiskt förnuft samt kontinuitetsbegreppet. Resultaten visar att barn tenderar att göra fler övergångar mellan barngrupper och sociala gemenskaper ju yngre de är. Fördelningen av skolledarnas svar visar att majoriteten, på grund av yttre villkor, delar förskolegrupperna till nya klasser i övergången till förskoleklass. Däremot indikeras inte samma rörlighet i övergången till årskurs 1. Resultaten visar hur arbetet med att organisera övergångarna utgör en komplex väv av yttre faktiska villkor som barnantal och upptagningsområdets storlek, av inre logiker och föreställningar om vad som är det bästa för barnen och det b

 6. Exploring high school learners' perceptions of bullying.

  Science.gov (United States)

  Blake, Patricia; Louw, Johann

  2010-12-01

  Learners' perceptions of aspects of school life that are sufficiently serious to interfere with their schoolwork were investigated. Bullying was a form of behaviour that was singled out for inclusion and further exploration in the study. Learners from three coeducational Western Cape Education Department schools were surveyed: 414 Grade 8 and 474 Grade 9 learners completed an anonymous, voluntary self-report questionnaire. Factors identified as most frequently interfering with their schoolwork included classmates not listening in class, feeling overwhelmed by schoolwork, teacher absenteeism, and verbal fighting. When asked specifically about bullying, 40% of learners indicated that they frequently experienced bullying at school-although they ranked it as much lower when compared to other potentially problematic school experiences. Furthermore, although the majority of learners indicated they thought teachers considered bullying a problem, few felt there was anything that school staff could do to counteract bullying effectively. These findings suggest that learners perceive bullying as an unavoidable part of school experience and have normalised this aggressive behaviour.

 7. Balans mellan arbete och familjeliv : Ett vinnande koncept för alla

  OpenAIRE

  Holmgren, Viktor; Ajena, David

  2012-01-01

  Under de senaste årtionden har en stor förändring skett hos familjers olika sätt att förhålla sig till arbetslivet. Den traditionella arbetsdagen på 8-timmar är inte längre normen, och den framväxande informations- och kommunikations teknologin gör att en anställd kan få tillgång till allt arbete 24/7. En följd av dessa förändringar är att efterfrågan på familjerelaterande- och hushållsnäratjänster har ökat både för män och kvinnor. Rapporten har visat forskning och studier som påvisar att de...

 8. Ramverk för en drift- och underhållsstrategi ur ett regelstyrt infrastrukturperspektiv

  OpenAIRE

  Espling, Ulla

  2004-01-01

  Att förvalta statens järnvägar är en komplex uppgift där hänsyn måste tas till interna och externa faktorer och processer samtidigt som krav på effektivitet ställs från ägare, kunder och slutkunder. Banverket bildade 1988 genom att det affärsdrivande verket Statens Järnvägar delades i ett infrastrukturverk, Banverket, och ett trafikutövningsverk SJ. Vid tidpunkten för delningen var infrastrukturanläggningarna i stort behov av upprustning och förnyelse. Till att börja med tillämpades regelstyr...

 9. [The influencing factors on alienation in high school students].

  Science.gov (United States)

  Lee, Eun-Sook

  2004-02-01

  This study was performed to identify the influencing factors on alienation among high school students. Data was collected by questionnaires from 550 students of academic and vocational high schools in G city. The data was analyzed using descriptive statistics, pearson correlation coefficients, and stepwise multiple regression. The scores of alienation among students in financially lower middle class and lower class were higher than those of the upper middle class students, resulting in significant differences(F=6.87, p=.00). A sense of alienation showed a significantly negative correlation with the scores of responding parenting style(r=-.32), family cohesion(r=-.33), school attachment(r=-.51), academic performance(r=-.34), peer relationships(r=-.38), self-control (r=-.43), and social skills(r=-.33). The most powerful predictor of alienation among high school students was school attachment and the variance explained was 26%. A combination of school attachment, self control, peer relationships, family cohesion, demanding parenting style, and academic performance account for 40% of the variance in alienation among high school students. This study suggests that school attachment, self control, peer relationships, family cohesion, demanding parenting style, and academic performance are significant influencing factors on alienation in high school students. Therefore, nursing strategy is needed to manage these revealed factors.

 10. Demographic Factors Affecting Internet Using Purposes of High School Students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdullah Faruk Kılıç

  2017-01-01

  Full Text Available This study aimed at determining the impact of demographic factors on the Internet usage purposes of high school students. The population of the study consisted of students between 9th and 12th grades from the Anatolian high schools, science high schools, social sciences high schools, sports high schools and fine arts high schools in Turkey. The sample was chosen through the stratified and cluster sampling procedure. The students were chosen randomly depending on the regions of their school attendance. The sample for this research numbered 3170 students. The research was conducted in the second term of the 2014-2015 academic year. The data were obtained through online forms and the bases of participation are honesty, sincerity, and volunteerism. The data collection tool is a questionnaire and a demographic information form prepared by the researchers. Chi-square Automatic Interaction Detector (CHAID analysis was conducted through SPSS in order to determine the demographic factors affecting the purposes of internet usage among high school students. The results of this research show that 9th grade students in Turkey mostly use the Internet to do homework while students from other grades mostly use the Internet for social networking. The male students use the Internet for playing video games more frequently in comparison with female students. Also, socioeconomic status affects the purpose of Internet usage. Hence it is suggested that teachers talking to male students might use the examples of computers and games and with female students they might relate the topics to social media.

 11. Förbättring av IKEAs Kvalitetstester och Hantering av Kundklagomål : - Köksluckor och Bänkskivor

  OpenAIRE

  Assbring, Lisa; Halilović, Elma

  2012-01-01

  IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad och återförsäljs idag i 44 länder runt om i världen. Med den 25-års garanti på kök som IKEA erbjuder har det blivit allt viktigare för dem att bekräfta kvaliteten på kökssortimentet och hur tillfredsställd kunden är. Syftet med detta examensarbete har varit att identifiera de mest kritiska faktorerna för köksfronter och bänkskivor baserat på nuvarande kundklagomål och vilka testmetoder som kan användas för att testa dessa faktorer i produktutvecklingsproc...

 12. ADO.NET och Entity Framework : En jämförelse av prestanda mellan en objektorienterad databas och en relationsdatabas

  OpenAIRE

  Lindgren, Emelie; Andreasen, Ulrika

  2012-01-01

  Denna uppsats mäter och jämför prestanda mellan en objektorienterad databas och en relationsdatabas. Uppsatsen bygger på en utredande karaktär utifrån vår hypotes och vårt intresse att testa den.Hypotesen bygger på problematiken omkring mängden kod utvecklaren måste skriva för att kunna koppla ihop applikation med databas. En större mängd skriven kod som utvecklaren måste skriva borde göra att prestanda och svarstider blir långsammare. Därför ville vi undersöka om verktyg som medför en mindre...

 13. Effects of Optometry School Recruitment Efforts on Urban and Suburban High School Students.

  Science.gov (United States)

  Graham, Andrew D.; Shepard, Jodi; Orleans, Elizabeth; Chae, Eunmi; Ng-Sarver, Joy

  1999-01-01

  In two Oakland (California) high schools, one urban and one suburban, an audiovisual presentation designed to enhance student interest in optometry as a career was given. Results of the presentation, measured by a questionnaire, suggest that few high school students are considering pursuing an optometry doctoral degree, but an on-site presentation…

 14. A School-Based Multilevel Study of Adolescent Suicide Ideation in California High Schools.

  Science.gov (United States)

  Benbenishty, Rami; Astor, Ron Avi; Roziner, Ilan

  2018-05-01

  To assess the between-school variation in suicide ideation and to estimate the contribution of school-level attributes, student-level characteristics, and 2 cross-level interactions (school by student) to student suicide ideation. A secondary analysis of the California Healthy Kids Survey in 2 large and representative samples of California high schools and students: 2009-2011 and 2011-2013. This is a population sample of all public high school students (grades 9 and 11) in California. Analyses were first conducted on surveys administered in the 2011-2013 academic years to 790 schools with 345 203 students and replicated on surveys administered in 2009-2011 to 860 schools with 406 313 students. School-level suicide ideation rates ranged between 4% and 67%, with a median of 19.3% and mean of 20.0% (SD, 5.7%). Student suicide ideation was explained by student-level characteristics (R 2  = .20) and to a larger extent by school-level attributes (R 2  = .55). Student-level characteristics predictive of suicide ideation included, sex, ethnic and racial affiliation, victimization, and perceptions of school climate. In both samples, school size and average level of academic achievement were not associated with rates of school suicide ideation. Schools with a larger number of girls and higher levels of victimization had higher rates of suicide ideation in both samples. The hypotheses regarding cross-level interactions were not confirmed. Differences among schools in student suicide ideation are meaningful. The findings suggest an emphasis on the role of schools in prevention programs, public health campaigns to reduce suicide, multilevel research, and theory development. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 15. Place Attachment and Place Disruption: The Perceptions of Selected Adults and High School Students on a Rural School District Reorganization.

  Science.gov (United States)

  Wieland, Regi Leann

  2001-01-01

  Interviews with adult residents and high school students in two rural Kansas communities that had consolidated their high schools found that adults in the community that lost its high school had more negative reactions and feelings of loss than adults in the community that retained its high school. Student reactions were generally positive.…

 16. An Examination of the Job Training and Job Experiences of High School Students as They Exit School

  Science.gov (United States)

  Andrews, Wilbur Drew

  2010-01-01

  The purpose of this investigation was (a) to determine the level of satisfaction that exiting high school students felt regarding the job preparation and training they received in high school, (b) gather data on work experiences during high school, (c) gather data on job training experiences during high school, and (d) gather data on students…

 17. Från outsiderfilmmakare till etablerad indieregissör : David Lynch, Jim Jarmusch och Steven Soderbergh

  OpenAIRE

  Simberg, Maximilian

  2014-01-01

  Det här arbetet behandlar kreativ frihet och konstnärligt oberoende i filmskapande, utgående från begreppet independent film och regissörerna David Lynch, Jim Jarmusch och Steven Soderbergh. Den centrala frågeställningen är hur det har varit möjligt för en filmkonstnär att uppnå konstnärligt oberoende och samtidigt ha en långlivad och framgångsrik karriär. Arbetets fokus ligger på de tre regissörernas genombrottsfilmer; Eraserhead, Stranger Than Paradise och sex, lies, and videotape, och förs...

 18. High School Graduation Rates:Alternative Methods and Implications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jing Miao

  2004-10-01

  Full Text Available The No Child Left Behind Act has brought great attention to the high school graduation rate as one of the mandatory accountability measures for public school systems. However, there is no consensus on how to calculate the high school graduation rate given the lack of longitudinal databases that track individual students. This study reviews literature on and practices in reporting high school graduation rates, compares graduation rate estimates yielded from alternative methods, and estimates discrepancies between alternative results at national, state, and state ethnic group levels. Despite the graduation rate method used, results indicate that high school graduation rates in the U.S. have been declining in recent years and that graduation rates for black and Hispanic students lag substantially behind those of white students. As to graduation rate method preferred, this study found no evidence that the conceptually more complex methods yield more accurate or valid graduation rate estimates than the simpler methods.

 19. Space and place in researching male early high school leaving in ...

  African Journals Online (AJOL)

  question the school systems' organisational components (Coleman, 1988), curriculum .... 2001:379) because of the value placed on a high-school certificate. Early school ..... Male early high school leaving in Orange Farm Township: A hidden.

 20. Disproportionation and thermochemical sulfate reduction reactions in S-H20-Ch4 and S-D2O-CH4 systems from 200 to 340 °C at elevated pressures

  Science.gov (United States)

  Yuan, Shunda; Chou, I-Ming; Burruss, Robert A.

  2013-01-01

  Elemental sulfur, as a transient intermediate compound, by-product, or catalyst, plays significant roles in thermochemical sulfate reduction (TSR) reactions. However, the mechanisms of the reactions in S-H2O-hydrocarbons systems are not clear. To improve our understanding of reaction mechanisms, we conducted a series of experiments between 200 and 340 °C for S-H2O-CH4, S-D2O-CH4, and S-CH4-1m ZnBr2 systems in fused silica capillary capsules (FSCC). After a heating period ranging from 24 to 2160 hours (hrs), the quenched samples were analyzed by Raman spectroscopy. Combined with the in situ Raman spectra collected at high temperatures and pressures in the S-H2O and S-H2O-CH4 systems, our results showed that (1) the disproportionation of sulfur in the S-H2O-CH4 system occurred at temperatures above 200 °C and produced H2S, SO42-, and possibly trace amount of HSO4-; (2) sulfate (and bisulfate), in the presence of sulfur, can be reduced by methane between 250 and 340 °C to produce CO2 and H2S, and these TSR temperatures are much closer to those of the natural system (2O-CH4 system may take place simultaneously, with TSR being favored at higher temperatures; and (4) in the system S-D2O-CH4, both TSR and the competitive disproportionation reactions occurred simultaneously at temperatures above 300 °C, but these reactions were very slow at lower temperatures. Our observation of methane reaction at 250 °C in a laboratory time scale suggests that, in a geologic time scale, methane may be destroyed by TSR reactions at temperatures > 200 °C that can be reached by deep drilling for hydrocarbon resources.

 1. High school sports programs differentially impact participation by sex

  OpenAIRE

  Keith M. Drake; Meghan R. Longacre; Todd MacKenzie; Linda J. Titus; Michael L. Beach; Andrew G. Rundle; Madeline A. Dalton

  2015-01-01

  Background: Among numerous health benefits, sports participation has been shown to reduce the risk of overweight and obesity in children and adolescents. Schools represent an ideal environment for increasing sports participation, but it is unclear how access and choice influence participation and whether characteristics of the school sports program differentially influence boys' and girls' participation. The purpose of this study was to evaluate the characteristics of high school athletic pro...

 2. Multisite Case Study of Florida's Millennium High School Reform Model

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carol A. Mullen

  2002-10-01

  Full Text Available This study should have immediate utility for the United States and beyond its borders. School-to-work approaches to comprehensive reform are increasingly expected of schools while legislative funding for this purpose gets pulled back. This multisite case study launches the first analysis of the New Millennium High School (NMHS model in Florida. This improvement program relies upon exemplary leadership for preparing students for postsecondary education

 3. Sleep disorders in high school and pre-university students

  OpenAIRE

  Célia R.S. Rocha; Sueli Rossini; Rubens Reimão

  2010-01-01

  Adolescence is a period in which youngsters have to make choices such as applying for university. The selection process is competitive, and it brings distress and anxiety, risk factors for the appearance of sleep disorders. Objective: To verify the occurrence of sleep disorders in third-year high school and pre-university students. Method: This cross-sectional descriptive study comprised a sample of 529 students (M=241, F=288) from three public schools, four private schools and two pre-univer...

 4. High school music classes enhance the neural processing of speech

  OpenAIRE

  Tierney, Adam; Krizman, Jennifer; Skoe, Erika; Johnston, Kathleen; Kraus, Nina

  2013-01-01

  Should music be a priority in public education? One argument for teaching music in school is that private music instruction relates to enhanced language abilities and neural function. However, the directionality of this relationship is unclear and it is unknown whether school-based music training can produce these enhancements. Here we show that two years of group music classes in high school enhance the subcortical encoding of speech. To tease apart the relationships between music and neural...

 5. Short Sleep Duration Among Middle School and High School Students - United States, 2015.

  Science.gov (United States)

  Wheaton, Anne G; Jones, Sherry Everett; Cooper, Adina C; Croft, Janet B

  2018-01-26

  Insufficient sleep among children and adolescents is associated with increased risk for obesity, diabetes, injuries, poor mental health, attention and behavior problems, and poor academic performance (1-4). The American Academy of Sleep Medicine has recommended that, for optimal health, children aged 6-12 years should regularly sleep 9-12 hours per 24 hours and teens aged 13-18 years should sleep 8-10 hours per 24 hours (1). CDC analyzed data from the 2015 national, state, and large urban school district Youth Risk Behavior Surveys (YRBSs) to determine the prevalence of short sleep duration (school nights among middle school and high school students in the United States. In nine states that conducted the middle school YRBS and included a question about sleep duration in their questionnaire, the prevalence of short sleep duration among middle school students was 57.8%, with state-level estimates ranging from 50.2% (New Mexico) to 64.7% (Kentucky). The prevalence of short sleep duration among high school students in the national YRBS was 72.7%. State-level estimates of short sleep duration for the 30 states that conducted the high school YRBS and included a question about sleep duration in their questionnaire ranged from 61.8% (South Dakota) to 82.5% (West Virginia). The large percentage of middle school and high school students who do not get enough sleep on school nights suggests a need for promoting sleep health in schools and at home and delaying school start times to permit students adequate time for sleep.

 6. High School Sport Specialization Patterns of Current Division I Athletes.

  Science.gov (United States)

  Post, Eric G; Thein-Nissenbaum, Jill M; Stiffler, Mikel R; Brooks, M Alison; Bell, David R; Sanfilippo, Jennifer L; Trigsted, Stephanie M; Heiderscheit, Bryan C; McGuine, Timothy A

  Sport specialization is a strategy to acquire superior sport performance in 1 sport but is associated with increased injury risk. Currently, the degree of high school specialization among Division I athletes is unknown. College athletes will display increased rates of specialization as they progress through their high school careers. Descriptive epidemiological study. Level 4. Three hundred forty-three athletes (115 female) representing 9 sports from a Midwest Division I University completed a previously utilized sport specialization questionnaire regarding sport participation patterns for each grade of high school. McNemar and chi-square tests were used to investigate associations of grade, sport, and sex with prevalence of sport specialization category (low, moderate, high) (a priori P ≤ 0.05). Specialization increased throughout high school, with 16.9% (n = 58) and 41.1% (n = 141) of athletes highly specialized in 9th and 12th grades, respectively. Football athletes were less likely to be highly specialized than nonfootball athletes for each year of high school ( P 0.23). The majority of Division I athletes were not classified as highly specialized throughout high school, but the prevalence of high specialization increased as athletes progressed through high school. Nonfootball athletes were more likely to be highly specialized than football athletes at each grade level. Most athletes who are recruited to participate in collegiate athletics will eventually specialize in their sport, but it does not appear that early specialization is necessary to become a Division I athlete. Athletes should be counseled regarding safe participation in sport during high school to minimize injury and maximize performance.

 7. Promoting an equitable and supportive school climate in high schools: the role of school organizational health and staff burnout.

  Science.gov (United States)

  Bottiani, Jessika H; Bradshaw, Catherine P; Mendelson, Tamar

  2014-12-01

  In response to persistent racial disparities in academic and behavioral outcomes between Black and White students, equitable school climate has drawn attention as a potential target for school reform. This study examined differences in Black and White students' experiences of school climate and explored whether indicators of school organizational health and staff burnout moderated differences in students' school experiences by race. Utilizing hierarchical linear modeling with a sample of 18,397 Black students (n=6228) and White students (n=12,169) and 2391 school staff in 53 schools, we found a consistent pattern of racial inequalities, such that Black students reported less positive experiences than White students across three indicators of school climate (caring γ=-0.08, porganizational health and student-reported school climate (e.g., staff affiliation and student-perceived equity, γ=0.07, porganizational health indicators were more strongly associated with positive perceptions of school climate among White students than Black students, translating into greater racial disparities in perceived school climate at schools with greater organizational health (e.g., supportive leadership by race on student-perceived engagement, γ=-0.03, p=.042). We also found negative associations between staff-reported burnout and students' experience of equity, such that the racial gap was smaller in schools with high ratings of burnout (γ=0.04, p=.002). These findings have implications for educators and education researchers interested in promoting school social contexts that equitably support student engagement and success. Copyright © 2014 Society for the Study of School Psychology. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 8. Parental attitudes towards soft drink vending machines in high schools.

  Science.gov (United States)

  Hendel-Paterson, Maia; French, Simone A; Story, Mary

  2004-10-01

  Soft drink vending machines are available in 98% of US high schools. However, few data are available about parents' opinions regarding the availability of soft drink vending machines in schools. Six focus groups with 33 parents at three suburban high schools were conducted to describe the perspectives of parents regarding soft drink vending machines in their children's high school. Parents viewed the issue of soft drink vending machines as a matter of their children's personal choice more than as an issue of a healthful school environment. However, parents were unaware of many important details about the soft drink vending machines in their children's school, such as the number and location of machines, hours of operation, types of beverages available, or whether the school had contracts with soft drink companies. Parents need more information about the number of soft drink vending machines at their children's school, the beverages available, the revenue generated by soft drink vending machine sales, and the terms of any contracts between the school and soft drink companies.

 9. High School Astronomical Research at the Army and Navy Academy

  Science.gov (United States)

  Boyce, Pat; Boyce, Grady

  2016-06-01

  Establishment of a high school astronomy and research program is a difficult task to accomplish in an environment of state mandated high school educational curricula and the task saturation for many teachers today created by their class room and administrative requirements. This environment is most challenging for public schools. The astronomy program we will describe seems to be better suited at least at the present time for private or specialized schools. We will outline how a broad astronomy program was developed over two years at the Army and Navy Academy (ANA), a private boarding school in Carlsbad, California. Starting with no astronomy program in 2013, the Academy now has an astronomy club, a University of California a-g certified two semester high school course, and a college accredited astronomy research seminar with over 20 published high school authors.At ANA the development followed this path: finding a strong proponent at the school who can make actionable decisions; building interest and perceived value to other staff and faculty members; establishing an astronomy club to generate student interest and future student leaders; and designing the a-g certified high school course including the course length, structure and balance of teaching elements. Building on these foundations, the college level astronomy research seminar was then added to provide an avenue for inspired students to undertake actual research and publication of their work in scientific journals in their free time for college credit.Creating a sustainable program with supporting infrastructure comes next. Success with the three foundation steps builds confidence in the program with faculty and staff. Published, tangible successes highlight the value and enable advanced placement and scholarship opportunities for graduates. These successes build enthusiasm. The further keys to sustainability include addressing course credit, instructor compensation and rewards, and integration into the

 10. The association between higher body mass index and poor school performance in high school students.

  Science.gov (United States)

  Tonetti, L; Fabbri, M; Filardi, M; Martoni, M; Natale, V

  2016-12-01

  This study aimed to examine the association between body mass index (BMI) and school performance in high school students by controlling for relevant mediators such as sleep quality, sleep duration and socioeconomic status. Thirty-seven high school students (mean age: 18.16 ± 0.44 years) attending the same school type, i.e. 'liceo scientifico' (science-based high school), were enrolled. Students' self-reported weight and height were used to calculate BMI. Participants wore an actigraph to objectively assess the quality and duration of sleep. School performance was assessed through the actual grade obtained at the final school-leaving exam, in which higher grades indicate higher performance. BMI, get-up time, mean motor activity, wake after sleep onset and number of awakenings were negatively correlated with the grade, while sleep efficiency was positively correlated. When performing a multiple regression analysis, BMI proved the only significant (negative) predictor of grade. When controlling for sleep quality, sleep duration and socioeconomic status, a higher BMI is associated with a poorer school performance in high school students. © 2015 World Obesity Federation.

 11. Understanding Resource Allocation in High Schools.

  Science.gov (United States)

  Hartman, William T.

  Despite commonly held views concerning educators' rational decision-making behavior, there are competing interpretations of school personnels' objective, actions, and decision-making processes. Alternative explanations emphasize bureaucratic routine, administrative convenience, educator self-interest, and political motivations, rather than…

 12. Iraqi Refugee High School Students' Academic Adjustment

  Science.gov (United States)

  Bang, Hyeyoung

  2017-01-01

  Many Iraqi refugee students in the United States suffer from posttraumatic stress disorder (PTSD) as well as acculturation stresses. These stresses often create challenges for their integration into U.S. schools. The project explored risk factors such as the length of educational gaps in transit, PTSD, and separation and marginalization…

 13. Longitudinal Predictors of High School Completion

  Science.gov (United States)

  Barry, Melissa; Reschly, Amy L.

  2012-01-01

  This longitudinal study examined predictors of dropout assessed in elementary school. Student demographic data, achievement, attendance, and ratings of behavior from the Behavior Assessment System for Children were used to predict dropout and completion. Two models, which varied on student sex and race, predicted dropout at rates ranging from 75%…

 14. Making American Literatures in High School.

  Science.gov (United States)

  Shaheen, Peter

  1999-01-01

  Describes how a Martin Luther King Program Series developed from a school-wide effort to "cherish differences and honor common humanity." Provides a brief description of three events from that series: (1) a coffee house poetry night; (2) a Martin Luther King day program; and (3) a Harlem Dance Company program, "Dancing Through…

 15. Teaching Innovation in High School Technology Classes

  Science.gov (United States)

  Wright, Geoffrey A.; Skaggs, Paul; West, Richard E.

  2013-01-01

  Innovation is central to modern industry. It can and should be taught in schools. Not only does providing students a background in innovation benefit them later in life and industry, but it also promotes and further develops their critical thinking and collaboration skills. Despite the need for innovation, many have struggled with how to teach it.…

 16. Are Boys Discriminated in Swedish High Schools?

  Science.gov (United States)

  Hinnerich, Bjorn Tyrefors; Hoglin, Erik; Johannesson, Magnus

  2011-01-01

  Girls typically have higher grades than boys in school and recent research suggests that part of this gender difference may be due to discrimination of boys in grading. We rigorously test this in a field experiment where a random sample of the same tests in the Swedish language is subject to blind and non-blind grading. The non-blind test score is…

 17. Upper High School Students' Understanding of Electromagnetism

  Science.gov (United States)

  Saglam, Murat; Millar, Robin

  2006-01-01

  Although electromagnetism is an important component of upper secondary school physics syllabuses in many countries, there has been relatively little research on students' understanding of the topic. A written test consisting of 16 diagnostic questions was developed and used to survey the understanding of electromagnetism of upper secondary school…

 18. BIG SCHOOL - SMALL SCHOOL. STUDIES OF THE EFFECTS OF HIGH SCHOOL SIZE UPON THE BEHAVIOR AND EXPERIENCES OF STUDENTS. FINAL REPORT.

  Science.gov (United States)

  BARKER, ROGER G.; AND OTHERS

  STUDIES WERE MADE IN KANSAS HIGH SCHOOLS TO DETERMINE THE EFFECT OF SCHOOL SIZE UPON THE BEHAVIOR AND EXPERIENCES OF STUDENTS. THE FOLLOWING AREAS WERE CONSIDERED-- THE SCHOOL INVOLVED IN THE STUDY, THE DATA GATHERED FROM RECORDS AND RESEARCH, OUT-OF-SCHOOL ACTIVITIES, AND THE PLACE OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE TOTAL LIFE OF FOUR SMALL TOWNS.…

 19. Sports-related injuries among high school athletes--United States, 2005-06 school year.

  Science.gov (United States)

  2006-09-29

  Participation in high school sports helps promote a physically active lifestyle. High school sports participation has grown from an estimated 4 million participants during the 1971-72 school year to an estimated 7.2 million in 2005-06. However, despite the documented health benefits of increased physical activity (e.g., weight management, improved self-esteem, and increased strength, endurance, and flexibility), those who participate in athletics are at risk for sports-related injuries. High school athletes account for an estimated 2 million injuries, 500,000 doctor visits, and 30,000 hospitalizations annually. To date, the study of these injuries has been limited by inabilities to calculate injury rates, compare results among groups, and generalize findings from small, nonrepresentative samples. During the 2005-06 school year, researchers at a children's hospital in Ohio used an Internet-based data-collection tool to pilot an injury surveillance system among athletes from a representative national sample of U.S. high schools. This report summarizes the findings of that study, which indicated that participation in high school sports resulted in an estimated 1.4 million injuries at a rate of 2.4 injuries per 1,000 athlete exposures (i.e., practices or competitions). Surveillance of exposure-based injury rates in a nationally representative sample of high school athletes and analysis of injury patterns can help guide activities aimed at reducing these injuries.

 20. Stronger vection in junior high school children than in adults.

  Science.gov (United States)

  Shirai, Nobu; Imura, Tomoko; Tamura, Rio; Seno, Takeharu

  2014-01-01

  Previous studies have shown that even elementary school-aged children (7 and 11 years old) experience visually induced perception of illusory self-motion (vection) (Lepecq et al., 1995, Perception, 24, 435-449) and that children of a similar age (mean age = 9.2 years) experience more rapid and stronger vection than do adults (Shirai et al., 2012, Perception, 41, 1399-1402). These findings imply that although elementary school-aged children experience vection, this ability is subject to further development. To examine the subsequent development of vection, we compared junior high school students' (N = 11, mean age = 14.4 years) and adults' (N = 10, mean age = 22.2 years) experiences of vection. Junior high school students reported significantly stronger vection than did adults, suggesting that the perceptual experience of junior high school students differs from that of adults with regard to vection and that this ability undergoes gradual changes over a relatively long period of development.

 1. Using Design Sketch to Teach Bubble Sort in High School

  OpenAIRE

  Liu, Chih-Hao; Jiu, Yi-Wen; Chen, Jason Jen-Yen

  2009-01-01

  Bubble Sort is simple. Yet, it seems a bit difficult for high school students. This paper presents a pedagogical methodology: Using Design Sketch to visualize the concepts in Bubble Sort, and to evaluate how this approach assists students to understand the pseudo code of Bubble Sort. An experiment is conducted in Wu-Ling Senior High School with 250 students taking part. The statistical analysis of experimental results shows that, for relatively high abstraction concepts, such as iteration num...

 2. Skolidentitet och managementkultur som mytologisk diskurs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johannes Lunneblad

  2010-01-01

  Full Text Available School identity management culture as a mythological discourse.As inter-related educational reforms spread, they permeate and re-orient educational systems in different social and political contexts. The new package of reforms is held against older policy technologies of professionalism and bureaucracy and thereby it helps to re-align the public sector towards the methods and ethics of private markets. The focus of this article is on displaying the strategies that school leaders of a suburban school in a low income and multi-ethnic area use. The article displays that the strategies employed are a strong leadership and the identity work of creating the image of the “successful school”. An important part of is to maintain and create good relations to media and municipal politicians. This article argues that this has resulted in that school leaders are paying less attention to the real pedagogical needs of their students and more attention to “impression anagement”.

 3. The Association of School Climate, Depression Literacy, and Mental Health Stigma Among High School Students.

  Science.gov (United States)

  Townsend, Lisa; Musci, Rashelle; Stuart, Elizabeth; Ruble, Anne; Beaudry, Mary B; Schweizer, Barbara; Owen, Megan; Goode, Carly; Johnson, Sarah L; Bradshaw, Catherine; Wilcox, Holly; Swartz, Karen

  2017-08-01

  Although school climate is linked with youth educational, socioemotional, behavioral, and health outcomes, there has been limited research on the association between school climate and mental health education efforts. We explored whether school climate was associated with students' depression literacy and mental health stigma beliefs. Data were combined from 2 studies: the Maryland Safe Supportive Schools Project and a randomized controlled trial of the Adolescent Depression Awareness Program. Five high schools participated in both studies, allowing examination of depression literacy and stigma measures from 500 9th and 10th graders. Multilevel models examined the relationship between school-level school climate characteristics and student-level depression literacy and mental health stigma scores. Overall school climate was positively associated with depression literacy (odds ratio [OR] = 2.78, p stigma (Est. = -3.822, p = .001). Subscales of engagement (OR = 5.30, p stigma (Est. = -6.610, p < .001), (Est. = -2.742, p < .001). Positive school climate was associated with greater odds of depression literacy and endorsement of fewer stigmatizing beliefs among students. Our findings raise awareness regarding aspects of the school environment that may facilitate or inhibit students' recognition of depression and subsequent treatment-seeking. © 2017, American School Health Association.

 4. Virginia Rethinks High School in Its Profile of a Graduate

  Science.gov (United States)

  Atkinson, Diane

  2017-01-01

  Over the past 15 months, the Virginia Board of Education has been redesigning its public school students' high school educational experience to better prepare them to participate in the global economy. To lay the groundwork for this redesign, the Profile of a Graduate was developed. The profile in turn grew out of a broader review of Virginia's…

 5. The High Citadel: The Influence of Harvard Law School.

  Science.gov (United States)

  Seligman, Joel

  The history of Harvard Law School, a modern critique, and a proposed new model for American legal education are covered in this book by a Harvard Law graduate. Harvard Law School is called the "high citadel" of American legal education. Its admissions procedures, faculty selection, curriculum, teaching methods, and placement practices…

 6. The Relationship between Career Technology Education and High School Graduation

  Science.gov (United States)

  Schimpf, Patricia Lynn Garnto

  2011-01-01

  This study examined the relationship between programs in Career Technology and Agriculture Education (CTAE) utilized by a school district in northern Georgia and the relative effect the programs had on high school graduation. Career technology and agriculture education (CTAE) programs engage students and prepare them for college or career…

 7. Alternative High School Students: Prevalence and Correlates of Overweight

  Science.gov (United States)

  Kubik, Martha Y.; Davey, Cynthia; Fulkerson, Jayne A.; Sirard, John; Story, Mary; Arcan, Chrisa

  2009-01-01

  Objective: To determine prevalence and correlates of overweight among adolescents attending alternative high schools (AHS). Methods: AHS students (n=145) from 6 schools completed surveys and anthropometric measures. Cross-sectional associations were assessed using mixed model multivariate logistic regression. Results: Among students, 42% were…

 8. Meeting the Needs and Interests of Today's High School Student

  Science.gov (United States)

  Krause, Tracy

  2014-01-01

  This article describes how the physical educators at Tahoma High School, in a community in Washington state's Cascade Mountains, surveyed their students, reached out to the community, integrated physical education and academics, and established a school-wide focus on wellness. Tracy Krause writes that the three "Rs"--relationships,…

 9. High School Food Courts: A New Evolution in Student Dining.

  Science.gov (United States)

  Beach, George

  2000-01-01

  Discusses how traditional high school cafeterias have changed in recent years into food courts and dining areas usually found in shopping malls. Areas examined include food court design, traffic patterns, safety and after-hours usage, and kitchens and serving areas. How one school district turned its food court system into a successful…

 10. Antibiotic Misuse among High School Students in Calabar Nigeria ...

  African Journals Online (AJOL)

  Five hundred and sixty high school students from five secondary schools in Calabar, Nigeria were studied for antibiotic usage. Questionnaires where administered to determine the following parameters: Knowledge of antibiotics, types of infections for which antibiotics were taken, sources of prescription and procurement of ...

 11. Support beyond High School for Those with Mental Illness

  Science.gov (United States)

  Joyce-Beaulieu, Diana; Grapin, Sally

  2015-01-01

  School personnel have many opportunities to assist students and families in preparing for a successful transition to college and careers. Initial high school efforts may include prescreening incoming freshman student files to identify those at-risk and assuring that support services and interventions are implemented quickly. Early supports for…

 12. How Did Successful High Schools Improve Their Graduation Rates?

  Science.gov (United States)

  Robertson, Janna Siegel; Smith, Robert W.; Rinka, Jason

  2016-01-01

  The researchers surveyed 23 North Carolina high schools that had markedly improved their graduation rates over the past five years. The administrators reported on the dropout prevention practices and programs to which they attributed their improved graduation rates. The majority of schools reported policy changes, especially with suspension. The…

 13. Dating Violence in High School: A Profile of the Victims.

  Science.gov (United States)

  Reuterman, Nicholas A.; Burcky, William D.

  1989-01-01

  Attempted to develop profile of victims of dating violence based on individual characteristics of female high school students (N=123). Found significant differences between subjects who had and had not experienced dating violence on urban/rural residency, suspension or expulsion from schools; type of academic program; family discipline techniques;…

 14. Characteristics of astigmatism in Black South African high school ...

  African Journals Online (AJOL)

  Keywords: Astigmatism prevalence, school children, South Africa. ... ception and symptoms.3 The high school population is of interest given that they ..... Malaysia. Asian. 7-15. 4634. ≤−0.75 15.7. Paudel te al45. Vietnam. Asian. 12-15. 2238.

 15. Safety Standards Plan for Middlesex County Vocational & Technical High Schools.

  Science.gov (United States)

  Sommer, Cy

  This vocational education safety standards plan outlines rules and regulations adopted by the Board of Education of Middlesex County Vocational and Technical High Schools. The first of eleven chapters presents demographics and a safety organization table for Middlesex County Vocational and Technical Schools. In chapter 2, six safety program…

 16. Epidemiology of injuries in female high school soccer players ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background: Sport is a compulsory activity in schools in South Africa. Female learners participating in soccer are more vulnerable to injuries than males. Objective: This study determined the epidemiology of injuries in female high school soccer players. Methods: A cross sectional survey captured the epidemiology of ...

 17. Secondhand Smoke Exposure in a Rural High School

  Science.gov (United States)

  Lee, Kiyoung; Hahn, Ellen J.; Riker, Carol A.; Hoehne, Amber; White, Ashleigh; Greenwell, Devin; Thompson, Dyshel

  2007-01-01

  Although federal law requires all public schools to be smoke free, lack of compliance with the smoke-free policy is commonly reported. The aims of this study were to describe the indoor fine-particle (PM[subscript 2.5]) air pollution in a rural high school and surrounding public venues. This cross-sectional, nonexperimental study was conducted in…

 18. No Child Left Behind and High School Astronomy

  Science.gov (United States)

  Krumenaker, Larry

  2009-01-01

  Astronomy was a required subject in the first American secondary level schools, the academies of the 18th century. When these were supplanted a century later by public high schools, astronomy still was often required, subsumed into courses of Natural Philosophy. Reasons given at that time to support astronomy as a part of general education include…

 19. The Danish Folk High School: An Experiment in Humanistic Education.

  Science.gov (United States)

  Davis, David Charles

  This historical and comparative study examines the folk high school movement in Denmark from the standpoint of the New Humanism as expressed in the writings of Carl Rogers, Abraham Maslow, Sidney Jourard, and others. These schools are unique among the many educational forms and institutions western man has developed. Private, nonprofit residential…

 20. Urban High School Teachers' Beliefs Concerning Essential Science Teaching Dispositions

  Science.gov (United States)

  Miranda, Rommel

  2012-01-01

  This qualitative study addresses the link between urban high school science teachers' beliefs about essential teaching dispositions and student learning outcomes. The findings suggest that in order to help students to do well in science in urban school settings, science teachers should possess essential teaching dispositions which include…

 1. High School Band Students' Perspectives of Teacher Turnover

  Science.gov (United States)

  Kloss, Thomas E.

  2013-01-01

  Teacher turnover remains an important issue in education. The least researched perspectives, though, are those of the students who experience teacher turnover. The purpose of this study was to examine how high school band students experience teacher turnover. A total of twelve students were interviewed, representing three schools that experienced…

 2. High School Principals as Leaders: Styles and Sources of Power

  Science.gov (United States)

  Brinia, Vasiliki; Papantoniou, Eva

  2016-01-01

  Purpose: The purpose of this paper is to present the characteristics of leadership (style adopted, sources of power exercised and factors affecting leadership) of high school principals in Greece. Design/Methodology/Approach: In total, 235 school principals were surveyed using questionnaires. These questionnaires assessed how often they adopted…

 3. The Alternative Worldview of State Religious High Schools in Israel.

  Science.gov (United States)

  Ayalon, Hanna; Yogev, Abraham

  1996-01-01

  Analysis of school records of over 19,000 Israeli 12th graders revealed that secular and religious public high schools displayed different patterns of ethnic and gender inequality in distribution of students to higher-level humanities and science courses. Differing patterns of course taking are seemingly related to different views concerning the…

 4. Perceptions of Restorative Justice in Urban High Schools

  Science.gov (United States)

  Crowe, Kathy R.

  2018-01-01

  Purpose: The purpose of this qualitative study was to examine, understand, and describe the elements of restorative justice programs (relationships, community building, accountability, empathy) that high school principals and teachers in public school districts located in San Bernardino County, California perceive as most beneficial for changing…

 5. James Madison High School. A Curriculum for American Students.

  Science.gov (United States)

  Bennett, William J.

  This document presents the Secretary of Education's personal concept of a sound secondary school core curriculum. It is called "James Madison High School" in honor of President James Madison and his strong views that the people, in order to govern properly, must arm themselves with knowledge. The theoretical curriculum consists of four…

 6. Types of Bullying in the Senior High Schools in Ghana

  Science.gov (United States)

  Antiri, Kwasi Otopa

  2016-01-01

  The main objective of the study was to examine the types of bullying that were taking place in the senior high schools in Ghana. A multi-stage sampling procedure, comprising purposive, simple random and snowball sampling technique, was used in the selection of the sample. A total of 354 respondents were drawn six schools in Ashanti, Central and…

 7. Online Bullying among High-School Students in India

  Science.gov (United States)

  Bhat, Christine Suniti; Ragan, Moira A.; Selvaraj, Priscilla R.; Shultz, Benjamin J.

  2017-01-01

  Six hundred and forty high-school students (Grades 7-12) from a large central government school in South India participated in this exploratory study of online bullying (cyberbullying) in India. Participants responded to the Survey on Social Use of Information and Communications Technology (SSUICT; Bhat and Ragan 2013). Findings indicated that…

 8. Commonplace Intersections within a High School Mathematics Leadership Institute

  Science.gov (United States)

  Sack, Jacqueline J.

  2008-01-01

  This narrative inquiry weaves Schwab's commonplaces of curriculum and Clandinin, Pushor, and Murray Orr's narrative commonplaces through stories of conflict between a professional developer and 30 high school lead teachers. In her role as manager of a mathematics leadership institute situated between two urban public school districts and a…

 9. Student Assistance Program Sandia High School 1985-86 Report.

  Science.gov (United States)

  Boyce-Prather, Margaret; Shainline, Michael

  This document presents data from the second year of the Student Assistance Program, a counseling program to help students who may be abusing drugs or alcohol, implemented at Sandia High School in the Albuquerque (New Mexico) Public School system. Data are included from the program's monthly records sheets, from parent involvement questionnaires,…

 10. ATTITUDES TOWARD CIVIL LIBERTIES AMONG HIGH SCHOOL SENIORS. FINAL REPORT.

  Science.gov (United States)

  POCK, JOHN C.

  HIGH SCHOOL STUDENTS WERE MEASURED ON THE DEGREE TO WHICH THEY HOLD VIEWS WHICH FAVOR A CIVIL LIBERTARIAN POSITION, AND THE EXTENT TO WHICH THESE VIEWS APPEARED TO BE INFLUENCED BY THE SOCIAL ATTRIBUTES OF THE PEOPLE INVOLVED. FROM NINE SCHOOLS IN THE PORTLAND METROPOLITAN AREA, 3,066 SENIORS RESPONDED TO A SELF-ADMINISTERED QUESTIONNAIRE. THE…

 11. Measuring school climate in high schools: a focus on safety, engagement, and the environment.

  Science.gov (United States)

  Bradshaw, Catherine P; Waasdorp, Tracy E; Debnam, Katrina J; Johnson, Sarah Lindstrom

  2014-09-01

  School climate has been linked to multiple student behavioral, academic, health, and social-emotional outcomes. The US Department of Education (USDOE) developed a 3-factor model of school climate comprised of safety, engagement, and environment. This article examines the factor structure and measurement invariance of the USDOE model. Drawing upon 2 consecutive waves of data from over 25,000 high school students (46% minority), a series of exploratory and confirmatory factor analyses examined the fit of the Maryland Safe and Supportive Schools Climate Survey with the USDOE model. The results indicated adequate model fit with the theorized 3-factor model of school climate, which included 13 subdomains: safety (perceived safety, bullying and aggression, and drug use); engagement (connection to teachers, student connectedness, academic engagement, school connectedness, equity, and parent engagement); environment (rules and consequences, physical comfort, and support, disorder). We also found consistent measurement invariance with regard to student sex, grade level, and ethnicity. School-level interclass correlation coefficients ranged from 0.04 to .10 for the scales. Findings supported the USDOE 3-factor model of school climate and suggest measurement invariance and high internal consistency of the 3 scales and 13 subdomains. These results suggest the 56-item measure may be a potentially efficient, yet comprehensive measure of school climate. © 2014, American School Health Association.

 12. Evaluation of school counseling and guidance services based on views of high school students

  OpenAIRE

  Fulya Yüksel-Şahin

  2008-01-01

  This study evaluated school psychological counseling services based on high school students’ views. Participants were 235 students. “Student Personal Information Form” and “the School Guidance Services Scale” were used for data analysis. MANOVA and multiple regression procedures were used for data analysis. Results showed that students listed the guidance services from the most utilized to the least as follows: consultation, placement, follow-up, public and famil...

 13. Meanings of living in lodgings during senior high school

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wannebo, Wenche; Devik, Siri Andreassen; Uhrenfeldt, Lisbeth

  2018-01-01

  Studies show that senior high school students living in lodgings (away from home) when attending high school are vulnerable to stress and mental health problems. Moving away from home at the age of 15-16 is a transition that might affect adolescents' well-being. The aim of this study is to explore...... the experience of living in lodgings during senior high school. In-depth interviews were conducted with 21 Norwegian lodgers of both genders between the ages of 16-18. Interviews were analyzed according to a phenomenological hermeneutical approach. Four main themes were identified: (a) striving between...

 14. School Health Index: A Self-Assessment and Planning Guide. Middle School/High School.

  Science.gov (United States)

  Barrios, Lisa C.; Burgeson, Charlene R.; Crossett, Linda; Harrykissoon, Samantha D.; Pritzl, Jane; Wechsler, Howell; Kuester, Sarah A.; Pederson, Linda; Graffunder, Corinne; Rainford, Neil; Sleet, David

  2004-01-01

  The "School Health Index" is a self-assessment and planning guide that will enable schools to: (1) identify the strengths and weaknesses of school policies and programs for promoting health and safety; (2) develop an action plan for improving student health and safety, and (3) involve teachers, parents, students, and the community in improving…

 15. Sports-Related Emergency Preparedness in Oregon High Schools.

  Science.gov (United States)

  Johnson, Samuel T; Norcross, Marc F; Bovbjerg, Viktor E; Hoffman, Mark A; Chang, Eunwook; Koester, Michael C

  Best practice recommendations for sports-related emergency preparation include implementation of venue-specific emergency action plans (EAPs), access to early defibrillation, and first responders-specifically coaches-trained in cardiopulmonary resuscitation and automated external defibrillator (AED) use. The objective was to determine whether high schools had implemented these 3 recommendations and whether schools with a certified athletic trainer (AT) were more likely to have done so. Schools with an AT were more likely to have implemented the recommendations. Cross-sectional study. Level 4. All Oregon School Activities Association member school athletic directors were invited to complete a survey on sports-related emergency preparedness and AT availability at their school. Chi-square and Fisher exact tests were used to analyze the associations between emergency preparedness and AT availability. In total, 108 respondents (37% response rate) completed the survey. Exactly half reported having an AT available. Only 11% (95% CI, 6%-19%) of the schools had implemented all 3 recommendations, 29% (95% CI, 21%-39%) had implemented 2, 32% (95% CI, 24%-42%) had implemented 1, and 27% (95% CI, 19%-36%) had not implemented any of the recommendations. AT availability was associated with implementation of the recommendations (χ 2 = 10.3, P = 0.02), and the proportion of schools with ATs increased with the number of recommendations implemented (χ 2 = 9.3, P Schools with an AT were more likely to implement venue-specific EAPs (52% vs 24%, P schools were inadequately prepared for sports-related emergencies. Schools with an AT were more likely to implement some, but not all, of the recommendations. Policy changes may be needed to improve implementation. Most Oregon high schools need to do more to prepare for sports-related emergencies. The results provide evidence for sports medicine professionals and administrators to inform policy changes that ensure the safety of athletes.

 16. Correlation Among Students’ Family Background, Academic Performance in Junior High School, and Senior High School Tracking in Taiwan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ming-Fu Huang

  2014-12-01

  Full Text Available There were numerous previous studies on educational tracking. However, most of the data adopted in these studies were collected a decade ago, involving sample population 20-64 years of age. Among them, many elderly samples had undergone senior high school tracking in the early years. The present study used the data of students and parents from the 3rd wave (2005 of the Taiwan Education Panel Survey (TEPS. A path analysis was conducted to investigate the inequality of opportunities involved in the influence of student family background on educational tracking at the senior high school stage. The results show: although the overall percentage of junior high school graduates entering advanced levels was approximately 100% and almost all students of different family backgrounds entered advanced levels, the most crucial factor among those affecting educational tracking of senior high school stage was students’ academic performance during junior high school. Students with higher family socioeconomic status and fewer siblings showed better academic performance in junior high schools, and consequently had higher possibilities of entering public senior high schools leading to a more promising future. This indicates that though the inequality in the quantity of opportunities approached 0, the inequality in the quality of opportunities still remained, which fails to support the hypothesis of the maximally maintained inequality of educational opportunity (MMI; however, the result supports the hypothesis of the effectively maintained inequality of educational opportunity (EMI.

 17. [A sexual health study of high school students at the 3 high schools in Kitakyushu City].

  Science.gov (United States)

  Tsurugi, Yoko; Yamamoto, Mieko; Matsuda, Shinya

  2002-01-01

  The purpose of this study was to clarify the actual sexual behavior and attitudes of high school students in Kitakyushu city, Fukuoka and then to develop effective sex education methods for high school students in this region. This study investigated the sexual behavior and attitudes of 1,297 high school students in Kitakyushu by self-administered questionnaire. The differences in their answers by sex, prevalence of sexual intercourse and change in sexual behavior and attitude before and after the sex education lecture were examined. 39.3% of the students had had sexual intercourse and 74.1% answered that they might have sex, if it were with a partner whom they loved. However, they did not have enough knowledge about contraception and sexually transmitted diseases. This result shows that they did not recognize the risks accompanying sexual intercourse. There are significant differences between male and female students in their sexual attitudes. Male students tend to permit premarital sexual intercourse, unfaithfulness, prostitution, hiring a prostitute and abortion. Male students tend to give more approval to the following opinions: both men and women should agree to sexual contact if the partner wants it; men should take the initiative in sexual contact; women should not talk about sex. Many female students answered that women should make their own decisions to have or not to have sex, however a considerable number of female students answered that for their first intercourse, they just agreed with their partner even though they really did not want to do so. After the sex education lecture, the students have more knowledge about contraception and STDs. However, there is no significant difference in their sexual attitudes before and after the lecture. In order to facilitate more desirable and safer sexual behavior among the younger generation, it is not enough to simply give them knowledge about contraception or STDs, etc. To organize more comprehensive sex

 18. The Effects of Math Acceleration in Middle School at the High School Level

  Science.gov (United States)

  Dossenbach, Chris Payton

  2017-01-01

  The purpose of this mixed-methods capstone is to investigate the effectiveness of the math acceleration initiative that began in the studied school district in 2009 and the impact the initiative has had on mathematics enrollment at the high school level. This research project followed cohorts of students during the 2012-2013 and 2013-2014 school…

 19. Distributed Leadership an Instrument for School Improvement: The Study of Public Senior High Schools in Ghana

  Science.gov (United States)

  Dampson, Dandy George; Havor, Felicia Mensah; Laryea, Prince

  2018-01-01

  The purpose of the study was to investigate the influence of distributed leadership in Public Senior High Schools (SHS) with regard to school improvement. Using the Explanatory Sequential Mixed-Method design, 92 teachers and 4 head masters and 4 assistant head masters were randomly and census sampled. Three research questions were formulated and…

 20. Culture, Motivation, and Vocational Decision-Making of Australian Senior High School Students in Private Schools

  Science.gov (United States)

  Jung, Jae Yup; McCormick, John; Gregory, Gary; Barnett, Kerry

  2011-01-01

  The purpose of this study was to investigate the roles of culture and motivation in the occupational decisions of senior high school students attending private schools. A theoretical framework guided the study. A questionnaire was administered to 492 Grade 11 students attending a stratified random sample of six independent (private) schools…

 1. Using Dance Therapy with High School Students: A Strategy for School Counselors

  Science.gov (United States)

  Chibbaro, Julia S.; Holland, Charleta Reshae

  2013-01-01

  Professional school counselors are challenged to meet the needs of all students and need a variety of interventions enabling them to meet those needs. High school is a time when many adolescents struggle with social, emotional, and physical issues (Gysbers & Henderson, 2006). Ninth through twelfth grades are critical years of any teenager's…

 2. The Use of Technology in Prince Edward Island (Canada) High Schools: Perceptions of School Leaders

  Science.gov (United States)

  Preston, Jane P; Moffatt, Lyndsay; Wiebe, Sean; McAuley, Alexander; Campbell, Barbara; Gabriel, Martha

  2015-01-01

  The purpose of this paper is to document the perceptions of school leaders regarding the technological use, skills, and attitudes of high school teachers. Using a qualitative research approach, 11 educational leaders from Prince Edward Island (Canada) were individually interviewed. Participants represented the Department of Education, principals,…

 3. Empowering Chicana/o and Latina/o High School Students: A Guide for School Counselors

  Science.gov (United States)

  Padilla, Alejandro; Hipolito-Delgado, Carlos P.

  2016-01-01

  A qualitative research study was conducted with 15 school counselors to identify the strategies they used to empower Chicana/o and Latina/o high school students. The findings of this study revealed that participants facilitated student empowerment by developing personal relationships with students, involving alumni, building sociocultural…

 4. Out of School and Off Track: The Overuse of Suspensions in American Middle and High Schools

  Science.gov (United States)

  Losen, Daniel J.; Martinez, Tia Elena

  2013-01-01

  In this first of a kind breakdown of data from over 26,000 U.S. middle and high schools, the authors estimate that well over two million students were suspended during the 2009-2010 academic year. This means that one out of every nine secondary school students was suspended at least once during that year. As other studies demonstrate, the vast…

 5. Humor in High School and the Role of Teacher Leaders in School Public Relations

  Science.gov (United States)

  Kosiczky, Bonnie; Mullen, Carol A.

  2013-01-01

  How can public schools improve public relations strategies, particularly in communications between teachers and students? The purposes of this study were to investigate teacher leaders' perceptions of the use of humor in the high school classroom and discover how humor might bridge instruction to student learning and strengthen teacher-student…

 6. High School Size, Participation in Activities, and Young Adult Social Participation: Some Enduring Effects of Schooling.

  Science.gov (United States)

  Lindsay, Paul

  1984-01-01

  This study evaluates a model predicting that school size affects student participation in extracurricular activities and that these leisure interests will continue in young adult life. High school social participation, it is hypothesized, also is influenced by curriculum track placement and academic performance, which are affected by student…

 7. School Socioeconomic Classification, Funding, and the New Jersey High School Proficiency Assessment (HSPA)

  Science.gov (United States)

  Bao, D. H.; Romeo, George C.; Harvey, Roberta

  2010-01-01

  This study examines the relationship between educational effectiveness, as measured by the New Jersey High School Proficiency Assessment (HSPA), and funding of school districts based on socioeconomic classification. Results indicate there is a strong relationship between performance in HSPA, socioeconomic classification, and the different sources…

 8. School Improvement in High-Capacity Schools: Educational Leadership and Living-Systems Ontology

  Science.gov (United States)

  Mitchell, Coral; Sackney, Larry

  2016-01-01

  Although school improvement continues to present as an unresolved educational problem, the required changes are relatively straightforward. Essentially, schools need to be retooled with students' experiences and high-quality instruction at the center of the design. In this article, we present the findings of research into the leadership of…

 9. School Violence, Social Support and Psychological Health among Taiwanese Junior High School Students

  Science.gov (United States)

  Chen, Ji-Kang; Wei, Hsi-Sheng

  2013-01-01

  Objectives: This paper examines how peer social support mediates the association between school victimization and student psychological health among junior-high students in an Asian context (Taiwan), and further examines how gender and ethnicity differ in the interrelationships of school violence, peer social support and psychological health.…

 10. CLASP Middle School/High School Boys of Color Policy Scan and Information Gathering

  Science.gov (United States)

  Toldson, Ivory A.; Crowell, Candice

  2012-01-01

  The purpose of this project is to provide an analysis of policy issues affecting middle school and high school-aged boys and young men of color in the areas of education, health, and pathways to employment. This policy scan and subsequent recommendations will provide valuable background knowledge to inform the future direction of policy efforts…

 11. Achievement, School Integration, and Self-Efficacy in Single-Sex and Coeducational Parochial High Schools

  Science.gov (United States)

  Micucci, Kara Hanson

  2014-01-01

  A structural model for prior achievement, school integration, and self-efficacy was developed using Tinto's theory of student attrition and Bandura's self-efficacy theory. The model was tested and revised using a sample of 1,452 males and females from single-sex and coeducational parochial high schools. Results indicated that the theoretically…

 12. Associations of Teen Dating Violence Victimization with School Violence and Bullying among US High School Students

  Science.gov (United States)

  Vivolo-Kantor, Alana M.; Olsen, Emily O'Malley; Bacon, Sarah

  2016-01-01

  Background: Teen dating violence (TDV) negatively impacts health, mental and physical well-being, and school performance. Methods: Data from a nationally representative sample of high school students participating in the Centers for Disease Control and Prevention (CDC)'s 2013 Youth Risk Behavior Survey (YRBS) are used to demonstrate associations…

 13. Examining Relational Engagement across the Transition to High Schools in Three US High Schools Reformed to Improve Relationship Quality

  Science.gov (United States)

  Davis, Heather A.; Chang, Mei-Lin; Andrzejewski, Carey E.; Poirier, Ryan R.

  2014-01-01

  The purpose of this study was to examine changes in students' relational engagement across the transition to high school in three schools reformed to improve the quality of student-teacher relationships. In order to analyze this data we employed latent growth curve (LGC) modeling techniques (n = 637). We ran three LGC models on three…

 14. Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel : underlagsrapporter 1-10

  OpenAIRE

  Carlén, Björn; Hultkrantz, Lars; Liu, Xing; Lunander, Anders; Mandell, Svante; Mellin, Anna; Nilsson, Jan-Eric; Pyddoke, Roger; Sorkina, Edith; Vierth, Inge

  2014-01-01

  VTI notat 28-2014 innehåller de tio underlagsrapporter som ligger till grund för VTI rapport 831: ”Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel – Sammanfattande rapport”. I VTI rapport 831 diskuterar forskarna flera dimensioner av hur växthusgaserna från godstransportsektorn ska kunna minskas, till exempel med hjälp av så kallade Gröna korridorer. Vidare diskuteras hur man ska se på de klimatpolitiska konsekvenserna av överflyttning från väg till järnväg eller elektrifierade fordon på v...

 15. High school students as science researchers: Opportunities and challenges

  Science.gov (United States)

  Smith, W. R.; Grannas, A. M.

  2007-12-01

  Today's K-12 students will be the scientists and engineers who bring currently emerging technologies to fruition. Existing research endeavors will be continued and expanded upon in the future only if these students are adequately prepared. High school-university collaborations provide an effective means of recruiting and training the next generation of scientists and engineers. Here, we describe our successful high school-university collaboration in the context of other models. We have developed an authentic inquiry-oriented environmental chemistry research program involving high school students as researchers. The impetus behind the development of this project was twofold. First, participation in authentic research may give some of our students the experience and drive to enter technical studies after high school. One specific goal was to develop a program to recruit underrepresented minorities into university STEM (science, technology, engineering, and mathematics) programs. Second, inquiry-oriented lessons have been shown to be highly effective in developing scientific literacy among the general population of students. This collaboration involves the use of local resources and equipment available to most high schools and could serve as a model for developing high school- university partnerships.

 16. DASH - Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS): High School

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — 1991-2015. High School Dataset. The Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS) monitors six categories of priority health behaviors among youth and young...

 17. High School Students' Perception of University Students as STEM Representatives

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Eva Lykkegaard

  The Danish government has an ambition to recruit more high school students into STEM edu-cations (science, technology, engineering and/or mathematics). The students’ choice of further education is based on the people and jobs they have knowledge of. Therefore, to recruit more students into STEM....... Some representatives transmit infor-mation and are thereby definers, whereas other representatives illustrates as personal examples and are thereby models. This study focuses on high school students’ views on STEM representatives and the impact these representatives have on the high school students...... studies, it is important to introduce high school students to good STEM representatives to make possible the development of potential STEM identities. A potential identity within a specific subject area relies on at least a situation bound relation-ship to the subject area or the person representing it...

 18. Jane Austen in the High School Classroom (Open to Suggestion).

  Science.gov (United States)

  Fritzer, Penelope

  1996-01-01

  Argues that Jane Austen's novels lend themselves to the high school curriculum, and that students will discover a leisurely, rural world in which the concerns of the young people are often similar to theirs. (SR)

 19. Exploring rural high school learners' experience of mathematics ...

  African Journals Online (AJOL)

  Exploring rural high school learners' experience of mathematics anxiety in ... State using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), Version 17.0. ... to observe its prevalence and to implement strategies toward the alleviation of the ...

 20. Interpersonal relationship of high schools' teachers and teachers profile

  NARCIS (Netherlands)

  Telli, Sibel; Cakiroglu, Jale; den Brok, Perry

  2009-01-01

  The purpose of the study was to examine associations between Turkish high school students' perceptions of their teachers' interpersonal behavior and drawn attention to the relationship between students' affective outcomes and teachers' interpersonal behavior. The Questionnaire on Teacher Interaction

 1. Interpersonal relationships of high schools' teachers and teachers' profiles

  NARCIS (Netherlands)

  Telli, S.; Cakiroglu, J.; Brok, den P.J.

  2009-01-01

  The purpose of the study was to examnine associations between Turkish high school students'perceptions of their teacher's interpersonal behavior and drawn attention to the relationship between students'affective outcomes and teachers' interpersonal behavior. The Questionnaire on Teacher

 2. Factors Associated with Dysphonia in High School Cheerleaders.

  Science.gov (United States)

  Campbell, Shari L.; And Others

  1988-01-01

  Questionnaire responses from 146 high school cheerleaders indicated that acute, cheering-related dysphonia may be preceded or accompanied by a set of clinical signs that could be incorporated easily into a screening protocol for prospective cheerleaders. (Author/DB)

 3. Codes of Ethics and the High School Newspaper: Part One.

  Science.gov (United States)

  Hager, Marilyn

  1978-01-01

  Deals with two types of ethical problems encountered by journalists, including high school journalists: deciding whether to accept gifts and favors from advertisers and news sources, and deciding what types of language would be offensive to readers. (GT)

 4. Animal Welfare Groups Press for Limits on High School Research.

  Science.gov (United States)

  BioScience, 1979

  1979-01-01

  Discussions from the conference on "The Use of Animals in High School Biology Classes" are highlighted in this article. The list of science fair rules, which resulted from the conference, is included. (SA)

 5. Toward an Ideal Senior High School Governance Structure.

  Science.gov (United States)

  Treslan, D. L.

  1979-01-01

  This paper delineates six attributes of an ideal high school governance structure: respect, freedom, rationality, flexibility, equality, and involvement of staff and students in the decision-making process. (Author/SJL)

 6. Dispositions to school education and self concept in Slovenian and British high-school students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darja Kobal

  2001-09-01

  Full Text Available The article highlights the relationship between dispositions to school education and self-concept. What is meant by the expression "dispositions of school education" are phenomena like attitudes to school, achievement motivation, believes about personal control over learning, external constrains to learning etc. The definition of self-concept and its brief contemporary understanding is mentioned. The aim of the study is to find out the expression of certain areas of self-concept and dispositions to school education. A group of Slovenian and a group of British high school students participated in the study. The results of ANOVA and discriminant analysis showed significant differences as related to nationality. For example, British participants exceeded Slovenians in many areas of self-concept. They also expressed some significant differences in their dispositions to school. The results are interpreted in the light of personality and national differences.

 7. The american high school graduation rate : trends and levels

  OpenAIRE

  Heckman, James J.; LaFontaine, Paul A.

  2008-01-01

  This paper uses multiple data sources and a unified methodology to estimate the trends and levels of the U.S. high school graduation rate. Correcting for important biases that plague previous calculations, we establish that (a) the true high school graduation rate is substantially lower than the official rate issued by the National Center for Educational Statistics; (b) it has been declining over the past 40 years; (c) majority/minority graduation rate differentials are substantial and have n...

 8. Learning Style Preferences of Iranian EFL High School Students

  OpenAIRE

  Reza Vaseghi; Hamed Barjesteh; Sedigheh Shakib

  2013-01-01

  The current study examined the learning style preferences of 75 Iranian students at Marefat high school in Kuala Lumpur of which, 41 are females and 34 are males. As there are very few researches in which the learning style preferences of Iranian high school students investigated, this study attempts to fulfil this gap. To this end, in order to identify the students’ preferred learning styles (Visual, Auditory, Kinesthetic, Tactile, Group, and Individual) Reid’s Perceptual Learning Style Pref...

 9. High School Sport Specialization Patterns of Current Division I Athletes

  OpenAIRE

  Post, Eric G.; Thein-Nissenbaum, Jill M.; Stiffler, Mikel R.; Brooks, M. Alison; Bell, David R.; Sanfilippo, Jennifer L.; Trigsted, Stephanie M.; Heiderscheit, Bryan C.; McGuine, Timothy A.

  2016-01-01

  Background: Sport specialization is a strategy to acquire superior sport performance in 1 sport but is associated with increased injury risk. Currently, the degree of high school specialization among Division I athletes is unknown. Hypothesis: College athletes will display increased rates of specialization as they progress through their high school careers. Study Design: Descriptive epidemiological study. Level of Evidence: Level 4. Methods: Three hundred forty-three athletes (115 female) rep...

 10. Marijuana Use and High School Dropout: The Influence of Unobservables

  OpenAIRE

  Daniel F. McCaffrey; Rosalie Liccardo Pacula; Bing Han; Phyllis Ellickson

  2008-01-01

  In this study we reconsider the relationship between heavy and persistent marijuana use and high school dropout status using a unique prospective panel study of over 4500 7th grade students from South Dakota who are followed up through high school. Propensity score weighting is used to adjust for baseline differences that are found to exist before marijuana initiation occurs (7th grade). Weighted logistic regression incorporating these propensity score weights is then used to examine the exte...

 11. Suggestions for English Culture Teaching in High School

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Cai Hongjuan

  2016-01-01

  With the implementation of the new High School English Curriculum Standards, more and more people have realized the importance of English culture teaching. To realize the goals of English teaching, teachers should cultivate students' culture awareness and develop their intercultural communicative competence. But in the actual teaching, culture teaching did not get real implementation. So the author puts forwards some suggestions for English culture teaching in high school.

 12. High-Poverty Urban High School Students' Plans for Higher Education: Weaving Their Own Safety Nets

  Science.gov (United States)

  Cilesiz, Sebnem; Drotos, Stephanie M.

  2016-01-01

  This qualitative study investigates high-poverty urban high school students' views of and plans regarding higher education, using Bourdieu's theory of reproduction in education as theoretical framework. Interview data from 76 students from six high-poverty urban schools in a metropolitan area in the Midwestern United States were analyzed using…

 13. Re-Conceptualizing Extra Help for High School Students in a High Standards Era.

  Science.gov (United States)

  Balfanz, Robert; McPartland, James; Shaw, Alta

  The push for higher academic standards has resulted in an increase in the numbers of high school students needing extra help. The need for extra help is most pervasive in high-poverty areas and most high school students need extra help not in traditional basic elementary skills but in reading, mathematics, and advanced reasoning skills. Most…

 14. Manga High: Literacy, Identity, and Coming of Age in an Urban High School

  Science.gov (United States)

  Bitz, Michael

  2009-01-01

  Based on a four-year study, "Manga High" explores the convergence of literacy, creativity, social development, and personal identity in one of New York City's largest high schools. Since 2004, students at Martin Luther King, Jr., High School in Manhattan have been creating manga--Japanese comic books. They write the stories, design the…

 15. The Impact of Low, Moderate, and High Military Family Mobility School District Transfer Rates on Graduating Senior High School Dependents' Achievement and School Engagement

  Science.gov (United States)

  Rippe, Jeffrey K.

  2012-01-01

  The results of this study suggest that there were no significant differences in the academic performance of military dependents' with low (n = 20), moderate (n = 20), and high (n = 20) mobility school district transfer rates compared to non-military control students (n = 20) before completing high school. The findings were not consistent with…

 16. Case Studies of Leading Edge Small Urban High Schools. Core Academic Strategic Designs: 3. University Park Campus School

  Science.gov (United States)

  Shields, Regis Anne; Ireland, Nicole; City, Elizabeth; Derderian, Julie; Miles, Karen Hawley

  2008-01-01

  This report is one of nine detailed case studies of small urban high schools that served as the foundation for the Education Resource Strategies (ERS) report "Strategic Designs: Lessons from Leading Edge Small Urban High Schools." These nine schools were dubbed "Leading Edge Schools" because they stand apart from other high…

 17. "Life Skills": A Single-Sex Classroom Intervention for Black Boys Transitioning from Middle School to High School

  Science.gov (United States)

  Flennaugh, Terry

  2017-01-01

  The transition from middle school to high school can be difficult for many students due to increases in school size, the structure of an academic schedule, and the complexity of social interactions in high school. However, Black boys face unique challenges during this transition period due to racism and structural inequalities. In response to…

 18. Factors Affecting Burnout and School Engagement among High School Students: Study Habits, Self- Efficacy Beliefs, and Academic Success

  Science.gov (United States)

  Bilge, Filiz; Tuzgol Dost, Meliha; Cetin, Bayram

  2014-01-01

  This study examines high school students' levels of burnout and school engagement with respect to academic success, study habits, and self-efficacy beliefs. The data were gathered during the 2011-2012 school year from 633 students attending six high schools located in Ankara, Turkey. The analyses were conducted on responses from 605 students. The…

 19. School Engagement, Risky Peers, and Student-Teacher Relationships as Mediators of School Violence in Taiwanese Vocational versus Academically Oriented High Schools

  Science.gov (United States)

  Chen, Ji-Kang; Astor, Ron Avi

  2011-01-01

  Educational tracking based on academic ability accounts for different school dynamics between vocational versus academically-oriented high schools in Taiwan. Many educational practitioners predict that the settings of vocational schools and academic schools mediate school violence in different ways. Alternatively, some researchers argue the actual…

 20. Talented High School Football Players’ Perception of Talent Identification Criteria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vazjwar Matin

  2017-06-01

  Full Text Available Talent identification (TID is a major part of top-level football. Even so, most studies of talented players are skewed towards exploring the work of coaches who are already dealing with pre-defined “talented performers” and not a broader range of players, such as high school students in sport specialisation programs (SSP and elite sport specialisation programs (ESSP. In this study, we explore which skills high school players find most important, how they assess their own skills compared to their schoolmates and which skills their school and club coaches find most important, comparing: girls and boys, an SSP and an ESSP school and players playing top-level versus low-level football. Included in this study were 111 high school football players (81 boys and 30 girls representing one SSP and one ESSP. The results showed that the players ranked mental and tactical skills as most important compared to the school and club coach who ranked, respectively, technical and physical, and tactical and technical skills as most important. Girls considered both tactical and physical skills significantly (<0.01 more important than boys. Players from SSP considered mental skills as significantly more important, while the ESSP players considered the tactical skills as significantly more important. Furthermore, the top-level players considered technical and mental skills as significantly more important. These results could indicate that gender, school type and playing level could affect the players’ perception of the most important skills in TID.

 1. Investigation of the O+allyl addition/elimination reaction pathways from the OCH2CHCH2 radical intermediate

  International Nuclear Information System (INIS)

  FitzPatrick, Benjamin L.; Lau, K.-C.; Butler, Laurie J.; Lee, S.-H.; Lin, Jim Jr-Min

  2008-01-01

  These experiments study the preparation of and product channels resulting from OCH 2 CHCH 2 , a key radical intermediate in the O+allyl bimolecular reaction. The data include velocity map imaging and molecular beam scattering results to probe the photolytic generation of the radical intermediate and the subsequent pathways by which the radicals access the energetically allowed product channels of the bimolecular reaction. The photodissociation of epichlorohydrin at 193.3 nm produces chlorine atoms and c-OCH 2 CHCH 2 radicals; these undergo a facile ring opening to the OCH 2 CHCH 2 radical intermediate. State-selective resonance-enhanced multiphoton ionization (REMPI) detection resolves the velocity distributions of ground and spin-orbit excited state chlorine independently, allowing for a more accurate determination of the internal energy distribution of the nascent radicals. We obtain good agreement detecting the velocity distributions of the Cl atoms with REMPI, vacuum ultraviolet (VUV) photoionization at 13.8 eV, and electron bombardment ionization; all show a bimodal distribution of recoil kinetic energies. The dominant high recoil kinetic energy feature peaks near 33 kcal/mol. To elucidate the product channels resulting from the OCH 2 CHCH 2 radical intermediate, the crossed laser-molecular beam experiment uses VUV photoionization and detects the velocity distribution of the possible products. The data identify the three dominant product channels as C 3 H 4 O (acrolein)+H, C 2 H 4 +HCO (formyl radical), and H 2 CO (formaldehyde)+C 2 H 3 . A small signal from C 2 H 2 O (ketene) product is also detected. The measured velocity distributions and relative signal intensities at m/e=27, 28, and 29 at two photoionization energies show that the most exothermic product channel, C 2 H 5 +CO, does not contribute significantly to the product branching. The higher internal energy onset of the acrolein+H product channel is consistent with the relative barriers en route to

 2. Investigation of the O+allyl addition/elimination reaction pathways from the OCH2CHCH2 radical intermediate

  Science.gov (United States)

  Fitzpatrick, Benjamin L.; Lau, Kai-Chung; Butler, Laurie J.; Lee, Shih-Huang; Lin, Jim-Min, Jr.

  2008-08-01

  These experiments study the preparation of and product channels resulting from OCH2CHCH2, a key radical intermediate in the O+allyl bimolecular reaction. The data include velocity map imaging and molecular beam scattering results to probe the photolytic generation of the radical intermediate and the subsequent pathways by which the radicals access the energetically allowed product channels of the bimolecular reaction. The photodissociation of epichlorohydrin at 193.3 nm produces chlorine atoms and c-OCH2CHCH2 radicals; these undergo a facile ring opening to the OCH2CHCH2 radical intermediate. State-selective resonance-enhanced multiphoton ionization (REMPI) detection resolves the velocity distributions of ground and spin-orbit excited state chlorine independently, allowing for a more accurate determination of the internal energy distribution of the nascent radicals. We obtain good agreement detecting the velocity distributions of the Cl atoms with REMPI, vacuum ultraviolet (VUV) photoionization at 13.8 eV, and electron bombardment ionization; all show a bimodal distribution of recoil kinetic energies. The dominant high recoil kinetic energy feature peaks near 33 kcal/mol. To elucidate the product channels resulting from the OCH2CHCH2 radical intermediate, the crossed laser-molecular beam experiment uses VUV photoionization and detects the velocity distribution of the possible products. The data identify the three dominant product channels as C3H4O (acrolein)+H, C2H4+HCO (formyl radical), and H2CO (formaldehyde)+C2H3. A small signal from C2H2O (ketene) product is also detected. The measured velocity distributions and relative signal intensities at m/e=27, 28, and 29 at two photoionization energies show that the most exothermic product channel, C2H5+CO, does not contribute significantly to the product branching. The higher internal energy onset of the acrolein+H product channel is consistent with the relative barriers en route to each of these product channels

 3. UV tanning advertisements in national high school newspapers.

  Science.gov (United States)

  Lofgreen, Seth J; Domozych, Renee; Doctor, Monica; Reimer, Christine; Self, Alyssa; Dellavalle, Robert P

  2017-04-15

  Many young adults have utilized indoor ultraviolet(UV) tanning, putting them at higher risk for development of skin cancers. Prior to the increased regulations on indoor tanning for minors, indoor tanning businesses marketed to teens through modalities such as advertisements in high school newspapers. The purpose of this study was to quantify tanning advertisements in high school newspapers published across the United States between August 2014 and July 2015. Online versions of the newspaper issues were available on issuu.com. Tanning advertisements appeared in 3 of 23 high school newspapers with advertisements of any kind(13%). Among all newspapers with advertisements, 10% were indoor tanning advertisements. One newspaper in Colorado contained advertisements of any kind and had 0 tanning advertisements. A prior study of Colorado high schools showed 11 of 23 schools (48%) to contain tanning advertisements. This suggests that there may be a decrease in indoor UV tanning advertisements owing to increased tanning regulation by state legislatures, national attention to UV tanning, or a general decrease in high school tanning advertisements.

 4. Cyberbullying, school bullying, and psychological distress: a regional census of high school students.

  Science.gov (United States)

  Schneider, Shari Kessel; O'Donnell, Lydia; Stueve, Ann; Coulter, Robert W S

  2012-01-01

  Using data from a regional census of high school students, we have documented the prevalence of cyberbullying and school bullying victimization and their associations with psychological distress. In the fall of 2008, 20,406 ninth- through twelfth-grade students in MetroWest Massachusetts completed surveys assessing their bullying victimization and psychological distress, including depressive symptoms, self-injury, and suicidality. A total of 15.8% of students reported cyberbullying and 25.9% reported school bullying in the past 12 months. A majority (59.7%) of cyberbullying victims were also school bullying victims; 36.3% of school bullying victims were also cyberbullying victims. Victimization was higher among nonheterosexually identified youths. Victims report lower school performance and school attachment. Controlled analyses indicated that distress was highest among victims of both cyberbullying and school bullying (adjusted odds ratios [AORs] were from 4.38 for depressive symptoms to 5.35 for suicide attempts requiring medical treatment). Victims of either form of bullying alone also reported elevated levels of distress. Our findings confirm the need for prevention efforts that address both forms of bullying and their relation to school performance and mental health.

 5. School violence and bullying among sexual minority high school students, 2009-2011.

  Science.gov (United States)

  O'Malley Olsen, Emily; Kann, Laura; Vivolo-Kantor, Alana; Kinchen, Steve; McManus, Tim

  2014-09-01

  School-based victimization has short- and long-term implications for the health and academic lives of sexual minority students. This analysis assessed the prevalence and relative risk of school violence and bullying among sexual minority and heterosexual high school students. Youth Risk Behavior Survey data from 10 states and 10 large urban school districts that assessed sexual identity and had weighted data in the 2009 and/or 2011 cycle were combined to create two large population-based data sets, one containing state data and one containing district data. Prevalence of physical fighting, being threatened or injured with a weapon, weapon carrying, and being bullied on school property and not going to school because of safety concerns was calculated. Associations between these behaviors and sexual identity were identified. In the state data, sexual minority male students were at greater risk for being threatened or injured with a weapon, not going to school because of safety concerns and being bullied than heterosexual male students. Sexual minority female students were at greater risk than heterosexual female students for all five behaviors. In the district data, with one exception, sexual minority male and female students were at greater risk for all five behaviors than heterosexual students. Sexual minority students still routinely experience more school victimization than their heterosexual counterparts. The implementation of comprehensive, evidence-based programs and policies has the ability to reduce school violence and bullying, especially among sexual minority students. Published by Elsevier Inc.

 6. High school students' experiences of bullying and victimization and the association with school health center use.

  Science.gov (United States)

  Lewis, Catherine; Deardorff, Julianna; Lahiff, Maureen; Soleimanpour, Samira; Sakashita, Kimi; Brindis, Claire D

  2015-05-01

  Bullying and victimization are ongoing concerns in schools. School health centers (SHCs) are well situated to support affected students because they provide crisis intervention, mental health care, and broader interventions to improve school climate. This study examined the association between urban adolescents' experiences of school-based bullying and victimization and their use of SHCs. Data was analyzed from 2063 high school students in 5 Northern California school districts using the 2009-2010 California Healthy Kids Survey. Chi-square tests and multivariate logistic regression were used to measure associations. Students who were bullied or victimized at school had significantly higher odds of using the SHCs compared with students who were not, and were also significantly more likely to report confidentiality concerns. The magnitude of associations was largest for Asian/Pacific Islander students, though this was likely due to greater statistical power. African American students reported victimization experiences at approximately the same rate as their peers, but were significantly less likely to indicate they experienced bullying. Findings suggest that SHCs may be an important place to address bullying and victimization at school, but confidentiality concerns are barriers that may be more common among bullied and victimized youth. © 2015, American School Health Association.

 7. Sleep habits of students attending elementary schools, and junior and senior high schools in Akita prefecture.

  Science.gov (United States)

  Takemura, Takaubu; Funaki, Kensaku; Kanbayashi, Takashi; Kawamoto, Kentaro; Tsutsui, Kou; Saito, Yasushi; Aizawa, Rika; Inomata, Shoko; Shimizu, Tetsuo

  2002-06-01

  It is widely accepted that students in Japan sleep fewer hours than what they actually need. However, epidemiological data on sleep habits among students are scarce. The sleep habits and related problems among 1650 students in Akita prefecture were studied. The results revealed that schoolchildren attending elementary schools seemed to sleep for a sufficient number of hours, whereas students attending junior or senior high schools were not sleeping enough. In particular, approximately half of the students attending senior high schools answered that they slept 6 h or less on weekdays and nodded off during classes more than twice a week.

 8. Direct Self-Injurious Behavior (D-SIB and Life Events among Vocational School and High School Students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lili O. Horváth

  2018-05-01

  Full Text Available Although several studies have recently assessed direct self-injurious behavior (D-SIB among adolescents, it is still understudied in adolescents attending vocational schools: an educational setting generally associated with lower socioeconomic status. After extending the “Saving and Empowering Young Lives in Europe” (SEYLE project to a vocational school population, we examined their D-SIB and life event characteristics compared to the high school population. SEYLE’s Hungarian randomly selected high school sample (N = 995 was completed with a randomly selected vocational school sample (N = 140 in Budapest, Hungary. Participants aged 14–17 years completed the SEYLE project’s self-administered questionnaires. D-SIB lifetime prevalence was significantly higher (29.4% in the vocational school group compared to the high school group (17.2% (Χ2(1 = 12.231, p< 0.001. D-SIB was associated with suicidal ideation in the vocational school group. Different life events were more frequent in the high school than in the vocational school group, and associations between D-SIB and life events differed in the vocational school group compared to the high school group. In conclusion, vocational school students are a vulnerable population with a higher prevalence of D-SIB compared to high school students. Life events and their association with D-SIB also differ in vocational school students compared to high school students. Taking all these into account might contribute to prevention/intervention designed for this population.

 9. Science school and culture school: improving the efficiency of high school science teaching in a system of mass science education.

  Science.gov (United States)

  Charlton, Bruce G

  2006-01-01

  Educational expansion in western countries has been achieved mainly by adding years to full-time education; however, this process has probably reduced efficiency. Sooner or later, efficiency must improve, with a greater educational attainment per year. Future societies will probably wish more people to study science throughout high school (aged c. 11-19 years) and the first college degree. 'Science' may be defined as any abstract, systematic and research-based discipline: including mathematics, statistics and the natural sciences, economics, music theory, linguistics, and the conceptual or quantitative social sciences. Since formal teaching is usually necessary to learn science, science education should be regarded as the core function of high schools. One standard way to improve efficiency is the 'division of labour', with increased specialization of function. Modern schools are already specialized: teachers are specialized according to age-group taught, subject matter expertise, and administrative responsibilities. School students are stratified by age and academic aptitude. I propose a further institutional division of school function between science education, and cultural education (including education in arts, sports, ethics, social interaction and good citizenship). Existing schools might split into 'science school' and 'culture school', reflected in distinct buildings and zones, separate administrative structures, and the recruitment of differently-specialized teaching personnel. Science school would be distinguished by its focus on education in disciplines which promote abstract systematic cognition. All students would spend some part of each day (how much would depend on their aptitude and motivation) in the 'science school'; experiencing a traditional-style, didactic, disciplined and rigorous academic education. The remainder of the students' time at school would be spent in the cultural division, which would focus on broader aspects, and aim to generate

 10. Are boys discriminated in Swedish high schools?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hinnerich, Bjørn Tyrefors; Höglin, Erik; Johannesson, Magnus

  2011-01-01

  Girls typically have higher grades than boys in school and recent research suggests that part of this gender difference may be due to discrimination of boys in grading.Werigorously test this in a field experiment where a random sample of the same tests in the Swedish language is subject to blind...... and non-blind grading. The non-blind test score is on average 15% lower for boys than for girls. Blind grading lowers the average grades with 13%, indicating that personal ties and/or grade inflation are important in non-blind grading. But we find no evidence of discrimination against boys in grading....... The point estimate of the discrimination effect is close to zero with a 95% confidence interval of±4.5% of the average non-blind grade....

 11. IMPACT OF SCHOOL TUTORING IN THE PROJECTION OF HIGH SCHOOL ADULT STUDENTS, SEMIPRESENTIAL MODALITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Héctor José Peinado-Guevara

  2011-01-01

  Full Text Available The semipresential modality at high school level for adults, as the offered in the nightlife high school of the Universidad Autonoma de Sinaloa, that creates high expectations for Sinaloa´s society, to give the student an opportunity to continue its educational development in high school level and, lead him to continue with their vocational training. With this investigation, and given to their conditions, the objective it´s to know the competitive level at the beginning and during the development in the institution, also to identify the influence of the school tutoring in the development of adult students in high school. It was identified the income profile of students to the institution; was necessary to rescue the results of CENEVAL and EDAOM tests, practiced at the entry of students to the institution. Together this tools, was necessary to practice two questionnaires to evaluate the students perception about their teachers; and another one to identify the main problems they faced and the function of their school tutor in the institution. With the data obtained, were identified some deficiencies of semipresential system, especially in educational planning. Even though the students recognizes that the tutoring its fundamental to the incorporation of students to academic activities and that exists a high level of acceptance to the programs set by the institution.

 12. Komplexitet för kvalitet i lärande och undervisning: bedömning av komplexa problem och studenters resonemang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia Kjellström

  2011-03-01

  Full Text Available Vi utbildar studenter för att de ska ha möjlighet att lösa mycket komplexa samhällsproblem,men hur vet vi att de har utvecklat de former av tänkande och handlande som krävs? Forskning visar att vuxna tänker, talar och handlar utifrån olika nivåer av komplexitet, och att utbildning i hög grad påverkar människors förmågor. Model of Hierarchical Complexity(MHC är en teori som beskriver hur komplext information sätts samman och hur komplext personer resonerar i en fråga, vanligtvis på någon av nivåerna konkret, abstrakt, formellt, systematiskt eller metasystematisk. Syftet med denna artikel är att introducera MHC och visa på dess relevans som verktyg inom högre utbildning. Med hjälp av teorin är det möjligt att analysera både hur komplex en uppgift är och hur studenter klarar av att lösa den, vilket speglar förståelse inom ett ämne. Med modellen som mått på komplexitet tydliggörs svårighetsgraden i det som ska läras och på vilken nivå studenterna klarar att ta till sig kunskapsinnehållet. Avslutningsvis diskuteras hur studenter kan stödjas att utvecklasina förmågor till komplext resonerande och därmed skapa kvalitet i både lärande och undervisningOne of the aims of higher education is to teach students to solve complex problems, but what is the complexity of problems and the reasoning of students? The Model of Hierarchical Complexity (MHC is a theory applicable to all domains in which information is organized and accounts for increases in behavioral complexity which includes cognitive or reasoning complexity. The paper is a theoretical introduction to MHC as a tool for teaching in higher education. The model clarifies and shows the gap between the complexity in the subject and the students understanding of the same subject. We also discuss how to support the development of more complex reasoning in students.

 13. High school mathematics teachers' perspectives on the purposes of mathematical proof in school mathematics

  Science.gov (United States)

  Dickerson, David S.; Doerr, Helen M.

  2014-12-01

  Proof serves many purposes in mathematics. In this qualitative study of 17 high school mathematics teachers, we found that these teachers perceived that two of the most important purposes for proof in school mathematics were (a) to enhance students' mathematical understanding and (b) to develop generalized thinking skills that were transferable to other fields of endeavor. We found teachers were divided on the characteristics (or features) of proofs that would serve these purposes. Teachers with less experience tended to believe that proofs in the high school should adhere to strict standards of language and reasoning while teachers with more experience tended to believe that proofs based on concrete or visual features were well suited for high school mathematics. This study has implications for teacher preparation because it appears that there is a wide variation in how teachers think about proof. It seems likely that students would experience proof very differently merely because they were seated in different classrooms.

 14. Attitude of Khorramabad high school students towards psychiatric disorders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  mitra Safa

  2004-01-01

  54% of the students believed that parents inattention to their children and 46.3% believed that physical punishment by parents or school staff could effect on occurrence of psychiatric disorders . 90% of the students interested in receiving education by psychiatrist or psychologist in their schools . Conclusion: Results of this study show that high school students, attitude in Khorramabad city to psychiatric disorders is negative . It seems that with exact perception of this problem and proper planning we can develop a positive change in students, attitude to psychiatric disorders and take effective steps to improve mental health of the adolescents .

 15. Fostering a Developmentally Responsive Middle-to-High School Transition: The Role of Transition Supports

  Science.gov (United States)

  Ellerbrock, Cheryl R.; Denmon, Jennifer; Owens, Ruchelle; Lindstrom, Krista

  2015-01-01

  This yearlong qualitative multisite case study investigated ways middle and high school transition supports foster a developmentally responsive transition for students. A total of 23 participants engaged in this study, including 4 students, 4 middle school teachers, 13 high school teachers, 1 middle school principal, and 1 high school principal.…

 16. Expectations of Students about Astronomy in High School

  Science.gov (United States)

  Peixoto, Denis Eduardo; Kleinke, Maurício Urban

  2016-12-01

  Current literature reports that the astronomy education is motivating and interesting for basic education, but the content suggested by the national curriculum guidelines do not seem to attract students and teachers in order to transcend the discipline of Science in the elementary School or Physics in High School. By applying a questionnaire to 80 students of High School and participants of Brazilian Olympiad of Astronomy and Astronautics of two schools of São Paulo state, we obtained results that indicate that astronomy topics that really motivate students are topics linked to science fiction and current research, which are the subject of extensive media release and have a strong interdisciplinary character. At the end of the work we suggest a new context for astronomy education, by inserting topics combined with other areas of knowledge to what we call “interdisciplinary astrophysics teaching”.

 17. Expectations on Track? High School Tracking and Adolescent Educational Expectations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karlson, Kristian Bernt

  2015-01-01

  This paper examines the role of adaptation in expectation formation processes by analyzing how educational tracking in high schools affects adolescents' educational expectations. I argue that adolescents view track placement as a signal about their academic abilities and respond to it in terms...... of modifying their educational expectations. Applying a difference-in-differences approach to the National Educational Longitudinal Study of 1988, I find that being placed in an advanced or honors class in high school positively affects adolescents’ expectations, particularly if placement is consistent across...... subjects and if placement contradicts tracking experiences in middle school. My findings support the hypothesis that adolescents adapt their educational expectations to ability signals sent by schools....

 18. IKEA nätbutik och hemleverans - En marknadsundersökning

  OpenAIRE

  Hasselström, Matias

  2011-01-01

  Konkurrensen på marknaderna blir ständigt hårdare. Internet och nät handel har medfört möjligheten att nå kunder dygnet runt och nästan helt utan geografiska begränsningar. För att företaget skall klara av konkurrensen måste deras produkter och tjänster tillfredsställa de alltmer krävande kundernas behov. För att tillfredsställa kundernas behov måste företagen undersöka vad kunderna efterfrågar och om företaget möter dessa krav. I detta arbete beskrivs hur en marknadsundersökning för IKEA nät...

 19. Inre och yttre motivation till träning : en kvalitativ studie bland regebundet aktiva kvinnor

  OpenAIRE

  Jonsson, Johanna

  2015-01-01

  Bakgrund: Regelbunden träning är viktig för både fysiskt och psykisktvälbefinnande. För att bibehålla en regelbundenhet i träningen krävs det ettengagemang och en motivation. En person kan motiveras av både inre ochyttre faktorer beroende på personens intresse. Trots att människor tenderaratt vara mer stillasittande, tycks intresset för träning och hälsa öka. Inteminst syns detta på sociala medier, där bilder och inlägg medträningsbudskap förmedlas frekvent. Syfte: Studiens syfte är att under...

 20. Flavours – det smakar doft : Upplevelsen av mat och vin i kombination

  OpenAIRE

  Hult, Jonas; Lagnetoft, David; Nygren, Nadia

  2011-01-01

  Inledning: Den vetenskapliga förankringen om mat och vin i kombination är låg. Upplevelsenav en måltid involverar alla de mänskliga sinnena, vilket således har gjort den svår att mäta.Hur stor roll spelar egentligen grundsmakerna och krävs det ytterligare element för att lyfta enkombination av mat och vin till högre höjder?Bakgrund: Förutom smaklökarna på tungan som bildar den grundläggande uppfattningen avdet vi stoppar i munnen, är det främst munkänsla och flavours som bidrar till helheten ...