WorldWideScience

Sample records for het nederlands huisartsen

 1. Het paard in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Weerdt, de M.; Oldenbroek, J.K.

  2010-01-01

  Paardenrassen, die hun oorsprong hebben in Nederland, zijn het Friese paard, het Gelderse paard, de Groninger en het Nederlands trekpaard. Dit verslag over de rol en de toekomst van de Nederlandse paardenrassen beschrijft de domesticatie van het paard en het ontstaan en de ontwikkeling van deze rass

 2. De verloskundige indicatielijst: hoe gaan huisartsen, verloskundigen en gynaecologen ermee om?

  NARCIS (Netherlands)

  Riteco, J.A.; Hingstman, L.

  1992-01-01

  De Nieuwe Verloskundige Indicatielijst heeft bij verschijning voor nogal wat discussie gezorgd. De Ziekenfondsraad vroeg het Nederlands Instituut voor onderzoek van de Eerstelijnsgezondheidszorg de meningen van huisartsen, verloskundigen en gynaecologen ter zake te peilen. Vrijwel alle huisartsen en

 3. Continue morbiditeits registratie peilstations Nederland 1999.

  NARCIS (Netherlands)

  Bartelds, A.I.M.

  2000-01-01

  De Continue Morbiditeitsregisratie Peilstations Nederland is een sinds 1970 bestaand landelijk netwerk van huisartspraktijken. De registratie wordt beheerd door het Nivel. Iedere week melden de deelnemende huisartsen het voorkomen van bepaalde ziektebeelden en gebeurtenissen in hun praktijk. Samen

 4. Het Caricetum vulpinae in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Donselaar, v. J.; Leeuwen, v. Chr.G.

  1957-01-01

  In 1951 was er voor het eerst sprake van een Caricetum vulpinae in een publicatie van Tüxen en Preising (Erfahrungsgrundlagen für die pflanzensoziologische Kartierung des wostdeutschen Grünlandes, Angew. Pflanzensoz. 4, p.5-28). Van de gemeenschap werd slechts medegedeeld: 1. hij behoort tot het Mag

 5. Het Caricetum vulpinae in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Donselaar, v. J.; Leeuwen, v. Chr.G.

  1957-01-01

  In 1951 was er voor het eerst sprake van een Caricetum vulpinae in een publicatie van Tüxen en Preising (Erfahrungsgrundlagen für die pflanzensoziologische Kartierung des wostdeutschen Grünlandes, Angew. Pflanzensoz. 4, p.5-28). Van de gemeenschap werd slechts medegedeeld: 1. hij behoort tot het Mag

 6. Het lokale referendum in Nederland : Een verkenning van de lokale referendumpraktijk in Nederland en scenario's voor de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  van der Krieken, Koen

  2015-01-01

  Het doel van deze verkenning is drieledig. Ten eerste, het schetsen van de bestuurlijke en politieke ontwikkeling van het referendum in Nederland. Ten tweede, het geven van een systematisch overzicht van het referendum in Nederland door in te gaan op de meest relevante kenmerken van de Nederlandse

 7. Het Geluid van Nederland. De rol van communicatie bij het crowdsourcen van geluid bij online gemeenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  A. van der Meulen (Anna)

  2014-01-01

  textabstractHet doel van dit onderzoek is om aanbevelingen te doen op het gebied van communicatie aan de afdeling Research & Development van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid over de rol van crowdsourcing en online gemeenschappen bij het aanvullen, openstellen en up-to-date houden van he

 8. Radioecologie van en stralingsbelasting door Nederlands afvalgips in het buitenmilieu

  NARCIS (Netherlands)

  Koster; H.W.; Weers; A.W.van*

  1985-01-01

  In Nederland ontstaan ten gevolge van industriele activiteiten 9 soorten afvalgips, 90% van de totale hoeveelheid hiervan is fosfogips. Alleen de afvalgipssoorten uit de fosfaatindustrien hebben verhoogde radioactiviteit, fosfogips het sterkst. Al het fosfogips, 2 Tg.a-1, wordt geloosd op de

 9. Radioecologie van en stralingsbelasting door Nederlands afvalgips in het buitenmilieu

  NARCIS (Netherlands)

  Koster; H.W.; Weers; A.W.van*

  1985-01-01

  In Nederland ontstaan ten gevolge van industriele activiteiten 9 soorten afvalgips, 90% van de totale hoeveelheid hiervan is fosfogips. Alleen de afvalgipssoorten uit de fosfaatindustrien hebben verhoogde radioactiviteit, fosfogips het sterkst. Al het fosfogips, 2 Tg.a-1, wordt geloosd op de Nie

 10. Voedingsstatus van Hindoestaanse en Creoolse Surinamers en autochtone Nederlanders in Nederland : Het SUNSET-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Verkaik-Kloosterman J; van Valkengoed IGM; de Boer EJ; Nicolaou M; van der A DL; CVG

  2011-01-01

  Dit onderzoek toont aan dat de vitamine D status met name in Surinamers en de ijzerstatus van vrouwen in de vruchtbare leeftijd in het algemeen ontoereikend zijn. Daarnaast is aandacht nodig voor de matige vitamine D-status (< 50 nmol/L) bij autochtone Nederlanders, matige vitamine B12-status in

 11. Een huisvriend voor Nederlanders in den vreemde: het nationale weekblad Hollandia (1897-1901

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mathijs Smit

  1997-06-01

  Full Text Available Hollandia, een weekblad voor Nederlanders in den vreemde, werd in 1897 in Londen opgericht, en verscheen tot 1901. Het weekblad bevatte nieuws over handel, politiek en cultuur, en diende tevens als gezelligheidsblad dat de band tussen in het buitenland gevestigde Nederlanders moest versterken. In dit artikel gaat Mathijs Smit in op de manier waarop in Hollandia geschreven werd over de Boerenoorlog, in het bijzonder in vergelijking met de berichtgeving over Nederlands-Indië.

 12. Privacy beleving op het internet in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Roosendaal, A.P.C.; Nieuwenhuis, O.A.; Ooms, M.; Bouman-Eijs, J.M.; Huijboom, N.M.

  2015-01-01

  Dit rapport bevat de bevindingen van een survey onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking over de beleving van privacy op het internet. Deze beleving hebben we onderzocht aan de hand van een zevental factoren: persoonskenmerken, ervaringen, feitelijk gedrag, context, technolo

 13. Samenvatting van de standaard 'Diabetes mellitus type 2' (tweede herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap

  NARCIS (Netherlands)

  Bouma, M.; Rutten, G.E.H.M.; Grauw, W.J.C. de; Wiersma, T.; Goudswaard, A.N.

  2006-01-01

  The practice guideline 'Diabetes mellitus type 2' (second revision) addresses the diagnosis, treatment and management of adults with diabetes mellitus type 2 in general practice. The aim of management is the prevention and treatment of diabetes-related symptoms and complications such as cardiovascul

 14. Huisartsen motiveren om samen te werken met bedrijfsartsen

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel, F.M.M. van den; Buijs, P.C.; Putten, D.J. van

  2003-01-01

  De stuurgroep van het ZonMw-Deskundigheidsbevorderingsproject ‘Leren samenwerken bij Sociaal Medische Begeleiding’ heeft TNO Arbeid gevraagd om een beknopt, kwalitatief onderzoek uit te voeren naar wat huisartsen kan motiveren om aandacht te besteden aan samenwerking met bedrijfsartsen. In dit kader

 15. Huisartsen motiveren om samen te werken met bedrijfsartsen

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel, F.M.M. van den; Buijs, P.C.; Putten, D.J. van

  2003-01-01

  De stuurgroep van het ZonMw-Deskundigheidsbevorderingsproject ‘Leren samenwerken bij Sociaal Medische Begeleiding’ heeft TNO Arbeid gevraagd om een beknopt, kwalitatief onderzoek uit te voeren naar wat huisartsen kan motiveren om aandacht te besteden aan samenwerking met bedrijfsartsen. In dit kader

 16. De kleuren van het nieuwe bouwen tijdens het interbellum in Nederland: Materialisering van een ideaal

  NARCIS (Netherlands)

  Polman, M.G.

  2011-01-01

  De aanleiding voor het schrijven van een proefschrift over de kleuren van het nieuwe bouwen waren de vele materiaaltechnische kleuronderzoeken die door mij zijn uitgevoerd ten behoeve van restauratie van monumenten van het nieuwe bouwen. De gebouwen blijken kleurrijk te zijn geweest maar dat is nauw

 17. Het influenzaseizoen 2006/'07 in Nederland en de vaccinsamenstelling voor het seizoen 2007/'08.

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, J.C. de; Rimmelzwaan, G.F.; Donker, G.A.; Meijer, A.; Fouchier, R.A.M.; Osterhaus, A.D.M.E.

  2007-01-01

  De influenza-epidemie van 2006/’07 begon laat in het seizoen, evenals de 2 voorgaande influenza-epidemieën. De klinische influenza-activiteit bereikte in week 8 van 2007 een bescheiden hoogtepunt. De betrokken virussen waren zoals gewoonlijk voornamelijk van het subtype A/H3N2 en in mindere mate

 18. Polen biedt Nederland kansen

  NARCIS (Netherlands)

  Paassen, van R.A.F.; Wijnands, J.H.M.

  2004-01-01

  Het Landbouweconomisch Instituut en het PPO onderzochten de mogelijkheden om de concurrentiepositie van Nederland te versterken in landen in het oosten van Europa. Het ging daarbij om de afzet van kasgroente. Eén van die landen is Polen. De conclusie luidde dat Nederland zeker kansen heeft in dit la

 19. De kwaliteit van ondiep en middeldiep grondwater in Nederland : In het jaar 2008 en de verandering daarvan in 1984-2008

  NARCIS (Netherlands)

  van Vliet ME; Vrijhoef A; Boumans LJM; Wattel-Koekkoek EJW; CMM; mev

  2010-01-01

  In 2008 overschrijden ammonium, totaal-fosfor, nitraat, kalium, nikkel, cadmium, zink, chroom, arseen, sulfaat, chloride, de zuurgraad en aluminium de toetsingswaarde in het ondiepe en middeldiepe grondwater van Nederland. Tussen 1984 en 2008 is de grondwaterkwaliteit over het algemeen weinig verand

 20. 1001 Vrouwen in perspectief. Traditie en verandering van het biografische woordenboek in Nederland en elders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mineke Bosch

  2014-03-01

  echter niet meer vandeze tijd. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn daar dan ook correcties op uitgevoerd. In Amerika verscheen bijvoorbeeld als aanvulling op de Dictionary of American Biography een biografisch woordenboek van vrouwen, de Notable American Women. De Britse Dictionary of National Biography daarentegen, besloot tot een aanvulling én algehele herschrijving van alle lemma’s, om opnieuw te verschijnen als Oxford Dictionary of National Biography. In dit werk is sprake vaneen paradigmawisseling omdat de basisvraag voor opname niet meer is wie in het verleden kwam bovendrijven, maar wie volgens hedendaagse normen van geschiedschrijving een lemma verdient. Tegen deze historische achtergrond beantwoordt Bosch vragen over hoe de relatie is tussen 1001 Vrouwen en het Biografisch Woordenboek van Nederland. Was het de bedoeling om bestaande gegenderde canoniseringsprocessen tegen te gaan? Is het werk te beschouwen als ‘herstory’ of als een ‘herschrijving’ van de geschiedenis?

 1. Staat van Infectieziekten in Nederland, 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Rahamat-Langendoen JC; van Vliet JA; van Lier EA; EPI

  2008-01-01

  De Staat van Infectieziekten geeft inzicht in epidemiologische ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland. Het beschrijft ook de ontwikkelingen in het buitenland die voor Nederland relevant zijn. Deze jaarlijkse uitgave informeert beleidsmakers bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

 2. ‘The Netherlands and the Polder Model’ - ‘Nederland en het poldermodel’

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joost Jonker

  2014-03-01

  Full Text Available With the new textbook Nederland en het poldermodel [The Netherlands and the Polder Model] by Utrecht History Professors Maarten Prak and Jan Luiten van Zanden the polder model may be said to have achieved full academic respectability. Asked to compress 1,000 years of Dutch economic and social history into a single 300-page volume targeted at a popular audience, the authors chose to do so by analysing the country’s ups-anddowns entirely in terms of its peculiar type of organisation, the polder model’s presumed strengths and weaknesses. The BMGN - Low Countries Historical Review editors asked four experts in the social and economic history of the Low Countries, Karel Davids and Marjolein ’t Hart (vu Amsterdam/Huygens ing, Jan de Vries (Berkeley, and Bert De Munck (University of Antwerp to review it, paying particular attention to what the conceptual approach adds to our understanding of the country’s marked economic fluctuations during the pastmillennium.

 3. De arbeidssituatie van huisartsen-in-opleiding = The work situation of trainee general practitioners

  NARCIS (Netherlands)

  Putten, D.J. van; Jettinghoff, K.; Sloten, G.C. van; Ven, C. van de; Vroome, E.M.M. de

  2006-01-01

  Dit is een cross-sectioneel onderzoek naar kenmerken van de arbeidssituatie van huisartsen in opleiding (aios) en naar de bijdrage van werk-, leer- en privéomstandigheden aan het optreden van emotionele uitputting en overwegingen om te stoppen met de opleiding. Aios in dienst van SBOH hebben een vra

 4. Working on Energy Transition in the Netherlands. Report of the Internet Energy Debate; Werken aan Energietransitie in Nederland. Rapportage van het Internet Energiedebat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Braat, F.W.; Bruinsma, O. (eds.)

  2010-12-15

  The aim of the debate was to gain insight (highlights and gaps) in the Dutch approach to energy transition and to get a feel for the sense of urgency. The results of the internet debate address the problems and (Dutch) challenges as could be deduced from the contributions and reactions. We suggest that the following four topics are relevant to keep in mind when participating in co-ordinated activities in the Netherlands such as the 'transition platforms' as initiated by the Dutch ministries involved: (1) The definition of energy transition - transform the community from the bottom up; (2) The goal of energy transition - develop systems to replace systems; (3) The organisation of energy transition - articulate user requirements and conditions; (4) Energy transition systems thinking - direct support also at nascent business models. [Dutch] Het doel van het energiedebat was (1) Het aan de hand van meningen en argumenten verkrijgen van gedeeld inzicht in het complexe onderwerp 'Werken aan Energietransitie in Nederland' en in vragen zoals: Welk energietransitieproblemen moeten opgelost worden?; Welke technologieen worden wanneer belangrijk?; Wie stuurt het energietransitieproces van Nederland aan?; en Is het huidige onderwijs voor Young Professionals wel adequaat om de energietransitie efficient en doeltreffend aan te pakken en om een uitdagende loopbaan te vinden?; (2) Het vinden van gemeenschappelijke uitgangspunten en het identificeren van belangwekkende argumenten waardoor op een menselijke, bestuurlijke, praktische en maatschappelijke wijze aan 'Werken aan Energietransitie in Nederland' vorm gegeven kan worden; en (3) Het bepalen van de omvang van Energietransitie voor de BV Nederland door het inventariseren van vereiste kennis, kunde en middelen, de hiaten en de sterke punten. Aan de hand van 36 uitspraken verdeeld over 7 belangrijke aspecten van 'Werken aan Energietransitie in Nederland' is beoogd het gemeenschappelijk

 5. God van vooruitgang : de popularisering van het modern-theologische gedachtegoed in Nederland (1857-1880)

  NARCIS (Netherlands)

  Buitenwerf-van der Molen, Mirjam Fokeline

  2007-01-01

  De negentiende eeuw was de eeuw van de vooruitgang. Vertegenwoordigers van het Nederlandse modernisme, een vrijzinnig-protestantse stroming, kozen ervoor het christelijk geloof aan de natuur- en bijbelwetenschappelijke ontwikkelingen aan te passen. Ze vreesden dat het christendom anders voor veel me

 6. Enige opmerkingen over het Agropyro-Rumicion crispi nordh.40 in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van Chr.G.

  1958-01-01

  In een mededeling over Elatine hexandra en Gratiola officinalis, in no.9 van ons Correspondentieblad, heb ik het verbond Agropyro-Rumicion ten tonele gevoerd, zonder er nadere gegevens bij te verstrekken. Met het oog daarop is het misschien wel nuttig hier de aandacht eens te vestigen op deze belang

 7. God van vooruitgang : de popularisering van het modern-theologische gedachtegoed in Nederland (1857-1880)

  NARCIS (Netherlands)

  Buitenwerf-van der Molen, Mirjam Fokeline

  2007-01-01

  De negentiende eeuw was de eeuw van de vooruitgang. Vertegenwoordigers van het Nederlandse modernisme, een vrijzinnig-protestantse stroming, kozen ervoor het christelijk geloof aan de natuur- en bijbelwetenschappelijke ontwikkelingen aan te passen. Ze vreesden dat het christendom anders voor veel

 8. Enige opmerkingen over het Agropyro-Rumicion crispi nordh.40 in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van Chr.G.

  1958-01-01

  In een mededeling over Elatine hexandra en Gratiola officinalis, in no.9 van ons Correspondentieblad, heb ik het verbond Agropyro-Rumicion ten tonele gevoerd, zonder er nadere gegevens bij te verstrekken. Met het oog daarop is het misschien wel nuttig hier de aandacht eens te vestigen op deze belang

 9. Toetsing van het Gewasbescherming En Weer Informatie Systeem (GEWIS): themanummer onkruidbeheersing in Nederland, nut en noodzaak

  NARCIS (Netherlands)

  Zeeland, van M.G.; Schans, van der D.A.; Bouma, E.

  2005-01-01

  GEWIS is een beslissingsondersteunend systeem (BOS) dat telers helpt het meest gunstige tijdstip voor een bespuiting te bepalen. In semi-veldproeven werd voor verschillende spuitomstandigheden de inschatting van GEWIS vergeleken met de praktijkresultaten. Voor drie herbiciden; bentazon (Basagran), s

 10. Steenkolenwinning in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Voncken, J.H.L.; De Jong, T.P.R.

  2012-01-01

  Deze publicatie bevat een gedetailleerd historisch overzicht van de voormalige kolenmijnen die Zuid-Limburg domineerden van het begin van de 20ste eeuw tot halverwege de jaren zeventig. Het mijnbouwgebied was gelocaliseerd in het zuiden van Nederland, grenzend aan Duitsland en België.

 11. De invloed van huisartsen in de tweede lijn.

  NARCIS (Netherlands)

  Kersten, T.J.J.M.T.

  1991-01-01

  Kersten stelt in zijn proefschrift 'De invloed van huisartsen in de tweedelijn' dat huisartsen minder met specialisten samnewerken dan ze, ook naar de mening van de huisarts zelf, zouden moeten doen. Zo doen huisartsen slechts in 29% van de gevallen een procedure voorstel aan de internist. Wanneer d

 12. Het grote zwijgen

  NARCIS (Netherlands)

  Withuis, J.

  2009-01-01

  Toen Jolande Withuis, zelf opgevoed in het geloof der kameraden, voor het eerst hoorde van de massaverkrachtingen in Duitsland door het Rode bevrijdingsleger, kon ze het niet geloven. „Maar het was wél waar en ik had het kunnen weten.” Ze heeft goede hoop dat de film ’Anonyma’, zojuist in Nederlands

 13. Omvang winkelmarkt in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Stijnenbosch, Martin

  2014-01-01

  De winkelmarkt in Nederland wordt door Martin Stijnenbosch, lector Vastgoed van het Kenniscentrum NoorderRuimte, beschreven. De thema's die onder andere aan bod komen, zijn: omvang winkelmarkt, leegstand winkelmarkt en omzet detailhandel.

 14. Transgender personen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Lisette Kuyper

  2017-01-01

  Verschenen als elektronische publicatie (pdf); niet verkrijgbaar in gedrukte versie. De maatschappelijke en politieke aandacht voor transgender personen heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Wetenschappelijke kennis over hun leefsituatie in Nederland blijft hierbij achter. Het Sociaal en

 15. Transgender personen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Lisette Kuyper

  2017-01-01

  Verschijnt als elektronische publicatie (pdf); niet verkrijgbaar in gedrukte versie. De maatschappelijke en politieke aandacht voor transgender personen heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Wetenschappelijke kennis over hun leefsituatie in Nederland blijft hierbij achter. Het Sociaal en

 16. Yankees, cookies en dollars : De invloed van het Nederlands op de Noord-Amerikaanse talen

  NARCIS (Netherlands)

  Sijs, van der Nicoline

  2009-01-01

  Van Santa Claus (Sinterklaas) en zijn slee (sleigh) tot aan de dollar (vernoemd naar de daalder) en Yankees (Jan Kees), de Nederlandse taal is van grote invloed geweest op het Amerikaans-Engels. Yankees, cookies en dollars laat zien hoe de Nederlandse erfenis tot ver buiten New York reikt en zelfs t

 17. Het Dutch Wildlife Health Centre – kennis over wildziekten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Rijks, J.M.; Giessen, van der J.; Roest, H.I.J.; Kuiken, T.; Grone, A.

  2012-01-01

  Veel dierziekten inclusief zoönosen hebben wilde dieren als reservoir. Kennis over ziekten onder wilde dieren is van belang voor zowel de dier- en volksgezondheid, en vormt een essentieel onderdeel van het One health-concept. Een expertisecentrum wildziekten, waar dergelijke kennis vermeerderd en ge

 18. Het mijnwezen in Nederlands-Oost-Indië 1850-1950

  NARCIS (Netherlands)

  Ruiter, P.A.C. de

  2016-01-01

  The Mining Department (Het Mijnwezen) in the Netherlands-East-Indies was set up in 1850. Its task was to assist the operations in the Tin Mines in Bangka and to find other mineable deposits of useful minerals. The primary purpose was to earn quickly lots of money for the Netherlands, which were very

 19. Arbeidsongevallen in Nederland 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Venema, A.; Besten, H. den; Klauw, M. van den; Ybema, J.F.

  2013-01-01

  De brochure ‘Arbeidsongevallen in Nederland 2011’ kijkt terug op 10 jaar monitoring van arbeidsongevallen. De brochure bevat een beknopt overzicht van de cijfers over arbeidsongevallen in Nederland in 2011 en de afgelopen tien jaar. Het gaat om aantallen en trends, risicogroepen, werkkenmerken, toed

 20. Tuberculose in Nederland 2013 : Surveillancerapport

  NARCIS (Netherlands)

  Slump E; Erkens CGM; van Hunen R; de Vries G; Schimmel HJ; van Soolingen D; RES; I& V

  2014-01-01

  In 2013 werden 848 patiënten met tuberculose gemeld aan het Nederlands Tuberculose Register (NTR). Dit komt overeen met een incidentie van tuberculose van 5,1 per 100.000 inwoners. Het aantal tbc-patiënten in Nederland is in de laatste tien jaar met 38% gedaald.

  In 2013 werd bij

 1. Invasieve Arthropoda in Nederland: een eerste inventarisatie

  OpenAIRE

  Reemer, M.

  2003-01-01

  Invasieve Arthropoda in Nederland: een eerste inventarisatie Hieronder worden soorten verstaan die zich sinds 1950 in Nederland gevestigd hebben en zich sterk hebben uitgebreid. Het overzicht kwam tot stand via een enquête onder circa 50 specialisten en beperkt zich tot de soorten waarvan het invasieve karakter duidelijk en gedocumenteerd is. De totale lijst bevat 104 invasieve soorten Arthropoda en geeft basale informatie over het voorkomen in Nederland, biologie, ecologie en relevante liter...

 2. Salafisme in Nederland: aard, omvang en dreiging

  OpenAIRE

  Roex, I.; van Stiphout, S.; Tillie, J.

  2010-01-01

  De beschikbare informatie over het salafisme in Nederland is vooral dreigingsgerelateerd. Over de wijze waarop salafisten hun dagelijkse leven invullen en de consequenties voor hun deelname aan de Nederlandse samenleving is maar weinig bekend. Ook over de omvang van het aantal salafisten in Nederland is vrijwel niks bekend. De centrale onderzoeksvraag is: Wat is de aard, omvang en dreiging van het salafisme in Nederland. Daarbij komen drie aandachtsvelden aan de orde: (a) de ideologie die de ...

 3. Het gebruik van voedingssupplementen en sportvoeding door meer en minder actieve Nederlanders – Een inventarisatie op basis van het Nationaal Sport Onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Wardenaar, F.C.; Geelen, I.J.M.; Dool, van den R.; Witkamp, R.F.; Mensink, M.R.

  2014-01-01

  Achtergrond - Gegevens over het gebruik van sportvoedingsproducten en voedingssupplementen onder de algemene bevolking zijn zeer beperkt en onderling moeilijk vergelijkbaar. Het gebruik van voedingssupplementen onder (top)sporters is goed gedocumenteerd, maar veel producten worden waarschijnlijk ook

 4. Factoren die het foerageergedrag van honingbijen bepalen (deel I); Dracht in Nederland (cultuurgewassen en wilde planten) (deel II)

  NARCIS (Netherlands)

  Steen, van der J.J.M.; Cornelissen, B.

  2015-01-01

  Om een inschatting te kunnen maken van het risico dat honingbijen blootgesteld worden aan gewasbeschermingsmiddelen, andere stoffen zoals atmosferische depositie van fijnstof en organismen zoals plantpathogene microorganismen, is in opdracht van het Ministerie van EZ/Landbouw een samenvatting gemaak

 5. Factoren die het foerageergedrag van honingbijen bepalen (deel I); Dracht in Nederland (cultuurgewassen en wilde planten) (deel II)

  NARCIS (Netherlands)

  Steen, van der J.J.M.; Cornelissen, B.

  2015-01-01

  Om een inschatting te kunnen maken van het risico dat honingbijen blootgesteld worden aan gewasbeschermingsmiddelen, andere stoffen zoals atmosferische depositie van fijnstof en organismen zoals plantpathogene microorganismen, is in opdracht van het Ministerie van EZ/Landbouw een samenvatting

 6. Surveillance van het verloop van influenza-uitbraken en oseltamivir gebruik in verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  van Gageldonk-Lafeber AB; van der Sande MAB; van Vliet JA; Koopmans MPG; Ruijs WLM; Meijer A; Wilbrink B; van der Plas SM; CIE; LIS

  2006-01-01

  Er is nog niet met zekerheid vastgesteld of het middel oseltamivir griepuitbraken in verpleeg- en verzorgingshuizen verkort. De lage vaccinatiegraad onder het personeel en verlate inzet van oseltamivir veroorzaken deze onzekerheid. Dit blijkt uit een surveillance in negen zorginstellingen in het

 7. Calculation of CO2 emissions, primary fossil fuel energy consumption and electric efficiency in the Netherlands; Berekening van de CO2-emissies, het primair fossiel energieverbruik en het rendement van elektriciteit in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harmelink, M. [Harmelink consulting, Utrecht (Netherlands); Bosselaar, L. [Agentschap NL, DEn Haag (Netherlands); Gerdes, J.; Boonekamp, P. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Segers, R.; Pouwelse, H. [Centraal Bureau voor de Statistiek CBS, Den Haag (Netherlands); Verdonk, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2012-09-15

  The monitoring of energy and climate policy lacks nationally and internationally accepted general standard values for CO2 emissions of fossil fuel energy consumption per unit of produced, consumed or saved electricity. In the Netherlands this has led to a situation in which different methods and indicators are used for monitoring activities. The methods used are not always transparent. Parties in the Netherlands that are responsible for development of methods and calculation of indicators (NL Agency, PBL, ECN and Statistics Netherlands) find this situation undesirable and took the joint initiative to draw up this report in which transparent standard values and methods for this topic have been included. The target audience of this report are organizations, advisory agencies and businesses that are involved in monitoring and evaluation of energy and climate policy [Dutch] Om het energie-en klimaatbeleid te monitoren zijn er nationaal en internationaal geen algemeen geaccepteerde standaardwaarden beschikbaar voor de CO2-emissies of het primair fossiel energiegebruik per eenheid geproduceerde, geconsumeerde of bespaarde elektriciteit. In Nederland heeft dit geleid tot de situatie dat voor (monitoring-)activiteiten verschillende methoden en kengetallen worden gehanteerd. De gebruikte methoden zijn niet altijd transparant. Partijen die in Nederland verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van methoden en de berekening van kengetallen (Agentschap NL, PBL, ECN en CBS) achten dit een onwenselijke situatie en hebben het gezamenlijke initiatief genomen om dit rapport op te stellen waarin wel transparante standaardwaarden en methoden voor dit onderwerp zijn opgenomen. De doelgroepen voor dit rapport zijn organisaties, adviesbureaus en bedrijven die bezig zijn met de monitoring en evaluatie van energie-en klimaatbeleid.

 8. Invasieve Arthropoda in Nederland: een eerste inventarisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Reemer, M.

  2003-01-01

  Invasieve Arthropoda in Nederland: een eerste inventarisatie Hieronder worden soorten verstaan die zich sinds 1950 in Nederland gevestigd hebben en zich sterk hebben uitgebreid. Het overzicht kwam tot stand via een enquête onder circa 50 specialisten en beperkt zich tot de soorten waarvan het invasi

 9. Meetstrategieen voor het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding, Steunpunt NVIC

  NARCIS (Netherlands)

  van Oostrum IEA; Joore JCA; Meulenbelt J; Savelkoul TJF; VIC; AZU

  1997-01-01

  Het rapport is een discussiestuk voor de protocollisering en operationalisering van meetstrategieen ten behoeve van de Volksgezondheid in het kader van de bestrijding van kernongevallen in Nederland. Het Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is door het Nationaal Plan Kernongevallen (NPK) aangew

 10. Her-entingen tegen Pseudo Vogelpest (NCD) op 'Het Spelderholt'

  NARCIS (Netherlands)

  Voorst, van A.

  1993-01-01

  Pseudo Vogelpest of NCD is een gevreesde virusziekte, waartegen een entverplichting geldt. Na het uitbreken van de ziekte in het zuiden van Nederland is al het volwassen pluimvee op Het Spelderholt opnieuw geënt.

 11. BEPS: quo vadis Nederland?

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelisse, R.P.C.

  2015-01-01

  Schrijver blikt vooruit op de ontwikkelingen die dit jaar in de fiscale wereld gaan plaatsvinden. Hij stelt de vraag aan de orde of Nederland de ontwikkelingen op dit terrein moet afwachten of dat het verstandiger is juist niet af te wachten maar pro-actief haar fiscale stelsel op korte termijn zoda

 12. Ongelijkheid in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Salverda, W.

  2014-01-01

  Een goede vergelijking van de ongelijkheid in Nederland met de uitkomsten van Piketty’s onderzoek is niet goed mogelijk, al was het maar omdat onze cijfers over vermogens niet verder teruggaan dan de jaren negentig. Maar duidelijk is dat de Nederlandse vermogensongelijkheid internationaal gezien gro

 13. Anti-amerikanisme in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Kroes, R.

  2008-01-01

  Sinds de War on Terror en de oorlog in Irak lijkt het anti-amerikanisme in Nederland te zijn toegenomen. Op straat en televisie horen we steeds meer stemmen die het handelen van ‘de Amerikanen’ sterk veroordelen. Maar zowel opiniepeilingen als de Nederlandse politiek laten een heel ander plaatje

 14. Repressief Liberalisme : Over kunst, markt en cultuurbeleid in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Gielen, Pascal

  2014-01-01

  Sedert de financiële crisis is Nederland volledig in de greep van het repressief liberalisme. Kunstenaars moeten ondernemer worden en zich voor subsidies inschrijven in de creatieve industrie. Gielen beschrijft het effect voor de kunstenaar en zijn werk.

 15. Onderzoek naar het voorkomen van ochratoxine A in mengvoeders en granen ; monsters getrokken in Nederland in 1995

  NARCIS (Netherlands)

  Sizoo EA; Egmond HP van; ARO

  1997-01-01

  In 1995 werd onderzoek verricht naar het voorkomen van ochratoxine A in granen bestemd voor menselijke consumptie en in diverse typen mengvoeders en granen bestemd voor dierlijke consumptie. De betreffende partijen waren bestemd voor de Nederlandse markt. De monsters voor menselijke consumptie

 16. In dienst van het koninkrijk: Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in negentiende-eeuws Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, D.J.

  1999-01-01

  ‘Herder en leraar’, ‘dienaar des Woords’, ‘dominee’: de Nederlandse predikant draagt klinkende namen. Eeuwenlang was zijn sociale positie dienovereenkomstig. Niet alleen ten tijde van de Republiek, maar ook in het negentiende-eeuwse Koninkrijk der Nederlanden had de predikantenstand een stem van bel

 17. Kengetallen kosten-batenanalyse van het WK voetbal

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg, M.; de Nooij, M.; Koopmans, C.

  2010-01-01

  In Nederland bestaan ambities om in 2018 of 2022 het WK voetbal te organiseren, samen met België. Hiervan worden positieve impulsen verwacht voor het imago van Nederland, het toerisme en de economische groei. Ook krijgt het organiserend comité een vooraf vastgestelde bijdrage van de FIFA. De opbreng

 18. Energiegewas in Noord-Nederland loont niet

  NARCIS (Netherlands)

  Sikkema, A.

  2010-01-01

  De productie van ethanol uit suikerbieten en de grassoort Miscanthus in Noord-Nederland is momenteel niet concurrerend met benzine uit olie. Alleen bij hoge energieprijzen en op marginale grond is het energiegewas hier lonend.

 19. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland; verslagjaar 2006-2008

  NARCIS (Netherlands)

  van Lier EA; Oomen PJ; Oostenbrug MWM; Zwakhals SLN; Drijfhout IH; de Hoogh PAAM; de Melker HE; EPI

  2008-01-01

  De vaccinatiegraad in Nederland is hoog. Dat is nodig om de bevolking tegen uitbraken van infectieziekten te beschermen (groepsimmuniteit). Continue aandacht en gezamenlijke inspanning van alle bij het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) betrokken partijen blijft echter essentieel om de Nederlandse bev

 20. Vaccinatietoestand Nederland per 1 januari 2004

  NARCIS (Netherlands)

  Abbink F; Oomen PJ; Zwakhals SLN; de Melker HE; Ambler-Huiskes A; CIE

  2005-01-01

  In dit rapport treft u de cijfers aan van de vaccinatietoestand in Nederland per 1 januari 2004 voor zuigelingen, kleuters (4-jarigen) en schoolkinderen (9-jarigen) van de cohorten 2001, 1998 en 1993.De vaccinatiegraad in Nederland is al jaren zeer goed te noemen. Het afgelopen verslagjaar is de v

 1. Basiskaarten van spisulabanken en visserij op het NCP voor besluitvorming en advisering bij het optreden van calamiteiten

  NARCIS (Netherlands)

  Steenbergen, J.; Quirijns, F.J.; Baars, J.M.D.D.

  2005-01-01

  In opdracht van het RIKZ zijn enkele ecologische kaarten voor het NCP gemaakt. Het doel van deze kaarten is om deze te gebruiken in de besluitvorming en advisering bij het optreden van calamiteiten op het NCP (Nederlands Continentaal Plat). Het betreft de volgende kaarten: 1. Actuele en potentiele v

 2. Succesvolle buitenshuis vestigingen van de Argentijnse mier Linepithema humile in Nederland (Hymenoptera: Formicidae)

  OpenAIRE

  Boer, P; Brooks, M.

  2009-01-01

  In 1976 werd de Argentijnse mier Linepithema humile voor het eerst in Nederland waargenomen. Daarna zijn tientallen waarnemingen gedaan. Hoewel ze ook wel buitenshuis werden gezien, werd aangenomen dat het om een subtropische exoot ging die zich binnenshuis ophoudt. Uit recent naspeurwerk blijkt dat deze wereldwijd voorkomende plaagmier zich in het relatief koude Nederland uitstekend buitenshuis kan handhaven.

 3. Vervolging, verbanning en het nazi-regime in het tijdschrift Het fundament (1934-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marianne Kröger

  1999-06-01

  Full Text Available Het socialistische maandblad Het fundament verscheen in de zes jaren voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog. Het tijdschrift besteedde opvallend veel aandacht aan de vluchtelingenstroom die na de machtsovername door Hitler vanuit Duitsland op gang was gekomen. Veel linkse Duitse intellectuelen, die in Nederland hun toevlucht zochten voor het nazi-regime, behoorden tot de medewerkers van Het fundament. Een eerste verkenning.

 4. Boerinnen en tuindersvrouwen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Loeffen, G.M.J.

  1984-01-01

  Dit rapport bevat de resultaten van een in 1982 gehouden onderzoek naar de positie van boerinnen en tuindersvrouwen in Nederland. De resultaten zijn gebaseerd op een enquete onder 446 echtgenotes van boeren en tuinders. Centraal staan hun taken op het agrarisch bedrijf, de daaraan bestede tijd en de

 5. Het hoge woord : Beschouwingen en boutades

  NARCIS (Netherlands)

  Willemsen, August

  2006-01-01

  'Het is bij mij begonnen met nieuwsgierigheid', zo verwoordt August Willemsen (1936) zijn levenslange toewijding aan het vertalen, in het bijzonder van Portugese en Braziliaanse literatuur. In Het hoge woord schrijft hij virtuoos over leven en werk van de door hem in Nederland geïntroduceerde Fernan

 6. De wilde rozen (Rosa L.) van Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, Piet A.; Maes, Bert N.C.M.; Kruijer, Hans J.D.

  2011-01-01

  Dit artikel in boekvorm biedt nieuwe inzichten in het complexe geslacht Rosa L. en presenteert een systematische bewerking van de in Nederland in het wild voorkomende rozensoorten. In inleidende hoofdstukken worden de cultuurhistorie, biologie, morfologie, genetica, taxonomie en ecologie van rozen

 7. Geïntegreerde landbosbouwsystemen in Nederland.

  NARCIS (Netherlands)

  Gijsbers, H.J.M.

  1994-01-01

  Tot het begin van deze eeuw kwamen ook in Nederland veel agroforesty-systemen voor. Door de grootschalige braaklegging van landbouwarealen in de EEG en het zoeken naar oplossingen voor de milieuproblematiek krijgen deze extensieve land-bosbouw-systemen thans opnieuw aandacht

 8. Naar een ecotopensysteem zoute wateren Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Leewis RJ; Jong DJ de; Dankers N; LWD-BOW

  1999-01-01

  In het kader van de BEON-speerpunt Habitatverstoring werd al snel geconstateerd, dat het type vragen dat in dit verband gesteld kan worden alleen efficient kan worden aangepakt, wanneer men de beschikking heeft over een heldere, liefst geografische indeling van de zoute wateren van Nederland. Zo

 9. Salafisme in Nederland : aard, omvang en dreiging

  NARCIS (Netherlands)

  Roex, I.; Stiphout, S. van; Tillie, J.

  2010-01-01

  De beschikbare informatie over het salafisme in Nederland is vooral dreigingsgerelateerd. Over de wijze waarop salafisten hun dagelijkse leven invullen en de consequenties voor hun deelname aan de Nederlandse samenleving is maar weinig bekend. Ook over de omvang van het aantal salafisten in Nederlan

 10. IPv6 Monitoring in Nederland : De Nulmeting

  NARCIS (Netherlands)

  Boen-Leo, M.; Holtzer, A.; Tijmes, M.R.; Smets, R.

  2010-01-01

  In dit document wordt de mate van uitrol van IPv6 in Nederland per april 2010 beschreven. De 'nulmeting' is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Ecnomische Zaken en is de eerste van twee metingen die in 2010 worden uitgevoerd. Allereerst wordt een korte uitleg gegeven over IPv6 en het belan

 11. Rapport BIJ-1 WP2: Nederlands Bijenvolk Onderzoek (NBO) 2010 - 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Steen, van der J.J.M.; Hok-A-Hin, C.H.; Cornelissen, B.

  2013-01-01

  Om een beter inzicht te krijgen in de praktijk van de Nederlandse imker en de bijenziekten, is in het kader van het BIJ-1 project, het Nederlands Bijenvolk Onderzoek (NBO) opgezet. Het onderzoek uitgevoerd door Bijen@wur (onderdeel van Plant Research International) en in samenwerking met het Nederla

 12. De varenrijkdom van het Kuinderbos

  NARCIS (Netherlands)

  Bremer, P.

  2006-01-01

  In de provincie Flevoland verwacht je in eerste instantie geen botanische bijzonderheden. Bij nadere beschouwing blijken die er wel te zijn. In het Kuinderbos bevinden zich bijvoorbeeld varensoorten, die voorheen niet in Nederland te zien waren

 13. De gevel – een intermediair element tussen buiten en binnen: Over het tonen en vertonen van het twintigste-eeuwse woongebouw in Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgit Jürgenhake

  2016-11-01

  decades of the twentieth century saw various entrances which made privacy possible such as the entrance stairwell and the gallery. The homes received their own front doors with a hall behind them. At subsistence level, privacy was reduced to a very small space and this would only change after the Second World War; regulations for minimum surface areas in the fifties contributed to this. Economic growth in the sixties and seventies allowed a need for individual development and private space within the family. Increasing preferences for homes resulted in a greater diversity but also in neutral houses which could be adapted. The façade reflects this. Privacy at the end of the twentieth century meant freedom of choice. The residential building showed the consideration for this freedom in a neutral façade.The case studies (chapter 8 The case studies reflect the various phases of the changes in the residential building and its façade. The ten projects chosen can be found in the Dutch town or city and have all been designed as homes. The projects chosen are:1914 – The Hague portico Copernicuslaan, Den Haag, architect unknown1911-15 – Dwellings in the Indische Buurt, Amsterdam, architect H.P. Berlage1918-22 – Justus van Effen Complex, Rotterdam, architect M. Brinkman1925–26 – Residential building Oldenhoeck, Amsterdam, architect P.A. Warners1932–34 – Bergpolder Flat, Rotterdam, architect W. van Tijen1955-58 – Dwellings Pendrecht IV, Rotterdam, architects J. en L. de Jonge1962-68 – Dwellings Het Breed, Amsterdam, architect F. van Gool1969–76 – Dwellings Molenvliet, Papendrecht, architect F. van der Werff1978–82 – Dwellings Haarlemmer Houttuinen, Amsterdam, architect H. Hertzberger1994–98 – City block De Landtong, Rotterdam, architect CIE, F. van DongenThe first two cases just have six to eight homes per staircase per floor and their entrances are richly decorated while the Justus van Effencomplex and, in the sixties, Het Breed project with a

 14. Be aware of the cick : problemen in de diagnose en behandeling van Lyme-borreliose in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Rappaard, B.; Luske, B.; Boer, de M.; Gijsen, M.; Hintzen, N.T.; Tilburg, van V.; Schraa, G.

  2006-01-01

  Lyme-borreliose is een bacteriële infectieziekte die wordt overgedragen op de mens via een tekenbeet. Volgens cijfers van het RIVM (Rijksinstituut voor Milieu) heeft een tekenbeet steeds vaker de ziekte lyme tot gevolg. Uit onderzoek komt naar voren dat huisartsen niet vaak te maken krijgen met pati

 15. Kostenberekening van een uitbraak met Afrikaanse paardenpest in Nederland

  OpenAIRE

  Mourits, M.C.M.; Saatkamp, H.W.

  2010-01-01

  Met de introductie in 2006 van Blauwtong in Nederland is het bewustzijn betreffende het voorkomen van vectorgebonden ziekten toegenomen. Een bedreigende vectorziekte die vooral paarden en pony’s treft, is Afrikaanse Paardenpest (APP). De mortaliteit bij APP is hoog. Gezien de plaats die het paard in de Nederlandse maatschappij inneemt, zal een uitbraak van een dergelijke bedreigende ziekte een grote maatschappelijke impact hebben.

 16. Neo-avant-garde in Nederland : Museumjournaal als forum van een nieuw kunstbegrip

  NARCIS (Netherlands)

  Schumacher, Rogier

  2010-01-01

  Vanaf de vroege jaren zestig werd Nederland overspoeld door nieuwe kunststromingen. Het was een tijd waarin vaststaande sociale en maatschappelijke patronen overboord werden gegooid. Het enthousiasme van een aantal Nederlandse museummedewerkers, critici en andere kunstprofessionals voor stromingen a

 17. Bamboewormen in Nederland, met Micromaldane ornithochaeta nieuw voor Nederland (Polychaeta: Maldanidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Faasse, M.A.; Haaren, van T.

  2014-01-01

  Mariene borstelwormen vormen een ecologisch belangrijke, soortenrijke groep. Van diverse families is niet veel bekend over het voorkomen in Nederland en de bamboewormen (familie Maldanidae) behoren tot de slechtst bekende groepen. Bamboewormen danken hun naam aan de lange en aan het uiteinde

 18. Het geslacht Mentha in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Ouweneel, W.J.

  1967-01-01

  In the present paper some aids to the identification of the mints are given. This identification is very complicated indeed, because the species show a great variability, and because hybridization frequently occurs in the genus. In a survey some important, general features of the hybrids are given,

 19. Vlas 2000 : structuur en afzetperspectieven van de vlassector in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Riensema, C.J.; Koster, R.A.C.; Hutten, T.J.H.M.

  1990-01-01

  Beschrijving van de structuur van de Nederlandse vlassector met bijbehorende relaties met vlasverwerkende bedrijven in het buitenland. Daarnaast zijn de afzetperspectieven van Nederlands lijnzaad en de Nederlandse vlasvezel geinventariseerd. Tevens volgt een overzicht van de handel in vlasprodukten

 20. Diabetes in Nederland. Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Poortvliet MC; Schrijvers CTM; Baan CA; VTV

  2007-01-01

  Dit rapport beschrijft de huidige situatie rondom diabetes in Nederland en de toekomstige situatie bij ongewijzigd beleid. In 2003 hadden ruim 600.000 Nederlanders diabetes, een ernstige chronische ziekte. Vooral door de vergrijzing en het toenemende aantal mensen met overgewicht kan het aantal

 1. Social Media in de Detailhandel; Een onderzoek naar het gebruik van social media sites door (web)winkels en consumenten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Weltevreden, J.W.J.; De Berg, E.; Boels, H.; De Boer, R.; Adelaar, T.; Krawczyk, A.

  2011-01-01

  Social media zijn momenteel het gesprek van de dag. In slechts enkele jaren tijd hebben social media sites als YouTube, Facebook en LinkedIn een miljoenenpubliek aan zich gebonden. En het aantal consumenten en bedrijven dat gebruik maakt van deze online platformen groeit nog steeds sterk. Hoewel er

 2. Betere beschikbaarheid op het spoor

  NARCIS (Netherlands)

  Zwier, E.; Kievit, M. de

  2014-01-01

  Nederland heeft een dicht en intensief gebruikt spoorwegnetwerk. Een kleine storing kan dan al genoeg zijn om het treinverkeer te ontregelen, met flinke vertragingen voor de reizigers als gevolg. Netwerkbeheerder prorail en TNO gaan samen op zoek naar innovaties en onorthodoxe ideeen die op het spoo

 3. Als de kat van huis is ... : zwerfkatten in Nederland: een inventarisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Neijenhuis, F.; Niekerk, van T.G.C.M.

  2015-01-01

  Het doel van dit Wageningen UR Wetenschapswinkel-project is het inventariseren van de omvang van het zwerfkattenprobleem in Nederland, de karakteristieken van de problematiek, de betrokken stakeholders en de mogelijkheden voor aanpak van het zwerfkattenprobleem. Dit onderzoek is in opdracht van

 4. Als de kat van huis is ... : zwerfkatten in Nederland: een inventarisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Neijenhuis, F.; Niekerk, van T.G.C.M.

  2015-01-01

  Het doel van dit Wageningen UR Wetenschapswinkel-project is het inventariseren van de omvang van het zwerfkattenprobleem in Nederland, de karakteristieken van de problematiek, de betrokken stakeholders en de mogelijkheden voor aanpak van het zwerfkattenprobleem. Dit onderzoek is in opdracht van Stra

 5. Het grootste geheim van Zuid-Holland

  NARCIS (Netherlands)

  Duisterwinkel, A.E.

  2014-01-01

  Eigenlijk kwam het voor iedereen als verrassing: de statistieken van het CBS die beweren dat Zuid-Holland de tweede HTSM-provincie van Nederland is, in omzet en export gemeten. En zelfs eerste, als je kijkt naar het aantal bedrijven. Toegegeven, grotere leugens dan statistiek bestaan er nauwelijks;

 6. Verspreide opstellen over de geschiedenis van Nederland

  OpenAIRE

  Huizinga, J.

  2007-01-01

  De bundel Verspreide opstellen over de geschiedenis van Nederland van Johan Huizinga is weliswaar uit een veelheid van bronnen samengesteld en de stukken stammen uit een periode van meer dan dertig jaren, maar zij laten bij de lezer een beeld van grote eenheid en samenhang achter. Of het nu gaat over de figuur van Willem van Oranje, over Leidens ontzet, over Hugo de Groot of over de invloed van Duitsland op de Nederlandse cultuur, Huizinga slaagt erin het nationale karakter van Nederland en o...

 7. Het Zevengebergte als supergroeve. Drachenfels, Stenzelberger, Wolkenburger en basalt

  NARCIS (Netherlands)

  Nijland, T.G.

  2015-01-01

  Vanuit Nederlands perspectief kan het Zevengebergte aan de Rijn tegenover Bonn als één grote groeve worden beschouwd. In de middeleeuwen leverde het gebied de bekende Drachenfels trachiet. In de 19e eeuw stichten Nederlanders de Basalt AG in Linz om aan de grote vraag naar basalt voor waterbouwkundi

 8. Bedrijfsgezondheidszorg binnen het NIA

  NARCIS (Netherlands)

  Meulenbeld, K.

  1989-01-01

  Op verzoek van de Centrale Commissie Nascholing van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) verzorgden enkele medewerkers van de afdeling Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) een aantal lezingen op 12 april 1989. Als inleiding wordt ee

 9. Wieren uit het naardermeer

  NARCIS (Netherlands)

  Koster, Joséphine Th.

  1959-01-01

  In het Jaarboek van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland van 1923-1928, p. 133-142, vermeldt Prof. Stomps een aantal soorten van wieren, die gedurende 40 tochten zijn verzameld. Op een excursie, die op 4 juni jl. door Mevr. A.J. Gorter – Ter Pelkwijk en mij werd gemaakt, werd g

 10. De gevolgen van het landbouwkundig bodemgebruik voor de chemische samenstelling van het grond- en oppervlaktewater

  NARCIS (Netherlands)

  Steenvoorden, J.H.A.M.

  1981-01-01

  Ongeveer 70% (circa 2 miljoen ha) van het grondoppervlak in Nederland is in gebruik voor de landbouw, zodat de landbouwkundige aktiviteiten voor grote gebieden van invloed kunnen zijn voor de chemische samenstelling van het water. Het water dat landbouwgebieden verlaat via grond- en

 11. Influenza in het seizoen 1994/'95: vaccinsamenstelling voor het seizoen 1995/'96.

  NARCIS (Netherlands)

  Claas, E.C.J.; Jong, J.C. de; Bartelds, A.I.M.; Rimmelzwaan, G.F.; Wijngaarden, J.K. van; Osterhaus, A.D.M.E.

  1995-01-01

  Het influenzaseizoen 1994/'95 werd in Nederland gekenmerkt door geringe influenza-activiteit, die zich pas eind februari manifesteerde. De influenza-activiteit bleef verhoogd tot eind april, hetgeen ongewoon laat is, en nam alleen in het zuiden van het land epidemische vormen aan. Zowel

 12. Werken met een inflammatoire darmziekte in Nederland.

  NARCIS (Netherlands)

  Netjes, J.; Borst, J. de; Rijken, M.

  2011-01-01

  Mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa zijn net zo vaak actief op de arbeidsmarkt als andere Nederlanders. Wel werken ze minder vaak fulltime en heeft het merendeel meer of minder last van de ziekte bij hun werk als gevolg van vermoeidheid, stress of spanning. Mensen met een chronische

 13. De onwaarschijnlijke terugkeer van Keynes in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  van Dalen, H.P.; Klamer, A.; Koedijk, C.G.

  2015-01-01

  John Maynard Keynes is weer de meest gerespecteerde econoom in Nederland en dat is veelzeggend volgens Harry van Dalen, Arjo Klamer en Kees Koedijk. Het is een terugkeer die omgeven is met een ambigue houding onder economen, zo blijkt uit hun grootscheepse enquête onder economen. Keynes herinnert on

 14. Ontwikkeling van de sojateelt in Noord Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.; Visser, de C.L.M.

  2014-01-01

  In Europa wordt voor non-GMO soja een premie betaald van zo'n 150 euro per ton. Dit geldt voor soja voor de humane voeding zoals sojadrinks en vleesvervangers. Het volume van deze markt is beperkt, maar in Hamburg staat een fabriek die graag Nederlandse soja koopt terwijl inmiddels ook een Nederland

 15. Werken met een inflammatoire darmziekte in Nederland.

  NARCIS (Netherlands)

  Netjes, J.; Borst, J. de; Rijken, M.

  2011-01-01

  Mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa zijn net zo vaak actief op de arbeidsmarkt als andere Nederlanders. Wel werken ze minder vaak fulltime en heeft het merendeel meer of minder last van de ziekte bij hun werk als gevolg van vermoeidheid, stress of spanning. Mensen met een chronische

 16. Advertenties voor hypnotica en sedativa in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940: historische veranderingen in de vorm en inhoud van een informatiebron voor artsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arjo Roersch van der Hoogte

  2010-12-01

  Full Text Available Drug advertising as communication between the pharmaceutical industry and the physician: Advertisements for psychotropic drugs in the Dutch medical journal, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940   In this article we explore the historical development of drug advertisements for psychotropic drugs in the leading Dutch medical journal from 1900 to 1940. The advertisements for hypnotics and sedatives, in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch medical journal reflected the changes in the vocabulary and image promoted by the pharmaceutical companies. In the first two decades, the advertisements were sober and to the point, and included the trademark, company name, molecular formula and therapeutic properties of the medication. The emphasis was on creating a scientific image of reliable symptom control for the therapeutic drug. In doing so, the ethical drug companies tried (successfully to distinguish themselves from the producers of patent medicines. Once scientific credibility was established, the form and content of the advertisements changed significantly. In the late 1920s and 1930s drug companies embraced modern advertising techniques, developing a figurative language to address the changing beliefs and practices of Dutch physicians. Instead of promoting therapeutic drugs as safe and scientific, the emphasis was on their effectiveness in comparison to similar drugs. In the process, scientific information was reduced to an indispensable standardized minimum, whereby therapeutic drugs were advertised according to the latest pharmacological taxonomy rather than molecular formulas. The image-making of ‘ethical marketing’ began during the interwar years when marketers applied modern advertising techniques and infotainment strategies. The scanty black and white informational bulletins transitioned into colourful advertisements. The pharmaceutical companies employed the same medical language as used by physicians, so that

 17. Toepassing Atlantis in het kader van de Nationale Milieuverkenning 1997-2020

  NARCIS (Netherlands)

  Gaalen FW van; Mulschlegel JHC; LWD

  1999-01-01

  Atlantis is een beslissingsondersteunend model voor het ontwikkelen, evalueren en vergelijken van oplossingen voor de (toekomstige) infrastructuur van de drink- en industriewatervoorziening in Nederland, op basis van milieudruk en kosten. Dit rapport beschrijft de wijze waarop het model Atlantis

 18. De wortels van de Randstad. Overheidsinvloed en stedelijke hiërarchie in het westen van Nederland tussen de 13de en 20ste eeuw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikki Brand

  2013-02-01

  Full Text Available The starting point of this study concerns the origins of the polycentric nature of contemporary cities in the western area of the Netherlands, commonly known as ‘the Randstad’. Within the disciplines of planning and urban design the Randstad is considered a textbook example of a polycentric urban hierarchy. Yet, although quite a popular topic, very little is actually known about the driving forces that have given shape to existing urban hierarchies throughout the world. Moreover, the Randstad has also been dubbed ‘Holland’s paradox’ because of its assumed reversed evolution from a primate city hierarchy focused on Amsterdam in early modern times, to a polycentric hierarchy in the 19th century. Why do urban hierarchies change over time and which factors were decisive for the rise of the polycentric Randstad? Expansion of Haarlem, Amsterdam, Leiden, Den Haag, Gouda, Utrecht, Delft, Rotterdam en Dordrecht. This map was produced as a part of the Mapping the Randstad Holland-project and was published before in Borger, G.J., et al. (2011. Twaalf eeuwen ruimtelijke transformatie in het westen van Nederland in zes kaartbeelden. Overholland, (10/11.This study consists of two parts and six chapters. Part I explores the determining factors of change within urban hierarchies. The first chapter gives an assessment of the usefulness of existing theory and ends in confusion: firstly, historiography turns out to be a medley of explanations that are heterogeneous and sometimes even contradictive. Secondly, comparisons of the long-term development of multiple towns are lacking, which makes it difficult to come up with a theoretical approach. In order to make such comparisons and ascertain the impact of certain factors on urban hierarchies over time, it’s necessary to look at the development of a group of towns over a long time-span. Therefore, in the second chapter, simple statistics are compared with existing theory and literature. To do so

 19. Hoe de statolder het Italiaans is binnengekomen

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Het woord stadhouder, dat in Nederland in 1572 een gespecialiseerde betekenis krijgt en zich daarna als internationalisme verspreidt in de wereld van de internationale politiek, wordt hier bestudeerd tegen de achtergrond van een leenwoordtheorie die zich vooral richt op het ontleningsp

 20. Een letterlijke frisse bries in het ontwerponderwijs landschapsarchitectuur

  NARCIS (Netherlands)

  Lenzholzer, S.

  2010-01-01

  Hoe beïnvloedt het atmosferisch klimaat in Nederland de structuur van stad en landschap? Met die vraag heeft het ontwerponderwijs zich eigenlijk nooit integraal bezig gehouden. Maar daar is nu verandering in gekomen: in Wageningen hebben studenten landschapsarchitectuur binnen het project 'Future Ci

 1. Instroom, uitstroom en samenstelling van het Nederlandse vracht- en bestelwagenpark

  NARCIS (Netherlands)

  Heijne, V.A.M.; Ligterink, N.E.; Cuelenaere, R.F.A.

  2015-01-01

  Om een beeld te krijgen van de samenstelling van het Nederlandse vracht- en bestelwagenpark worden RDW kenteken- en mutatiegegevens van in Nederland geregistreerde voertuigen geanalyseerd. De focus van het rapport ligt op het de effectiviteit van de invoering van roetfilters en de verschuivingen in

 2. Tweetalig onderwijs met vervroegd Engels in het basisonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Aarts, R.; Ronde, S.

  2006-01-01

  In dit artikel wordt verslag gedaan van een explortief onderzoek naar het functioneren van een tweetalig onderwijsprogramma waarin (naast het Nederlands) Engels aangeboden wordt in de onderbouw van het basisonderwijs. De resultaten laten zien dat de betrokkenen positieve ervaringen met en hoge

 3. Influenza in de winter 1986/'87; wijziging van het influenzavaccin voor het seizoen 1987/'88

  NARCIS (Netherlands)

  N. Masurel (Nic); W.E.Ph. Beyer (Walter)

  1987-01-01

  textabstractInfluenzavirussen van het subtype A(H1N1) werden reeds vroeg in het winterseizoen 1986/‘87 in Nederland geïsoleerd, en wel voor het eerst uit keelwatten van rekruten gelegerd bij Arnhem die op 9 december 1986 een influenza-achtige aandoening hadden (Nationaal Influenza Centrum, Rotterdam

 4. Dutch regime to stimulate green electricity. Co-paper on the article 'Green misery in Belgium. On green electricity certificates and free distribution'; Zo groen en geel ergert men zich in Nederland niet. Co-referaat bij het artikel 'Groene ellende in Belgie. Over groenestroomcertificaten en kosteloze distributie'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aarts, V.P. [De Brauw Blackstone Westbroek, Den Haag (Netherlands)

  2005-06-01

  Elsewhere in this issue of NTE Tom Schoors comments recent judgments by the Belgian Council of State regarding the Flemish regime to promote renewable energy production as it had been in force until recently.The Council of State held the regime to be incompatible with Community Law. Shortly after, the European Commission reached the same conclusion, based on different grounds. In the present contribution the author describes the Dutch regime (past and present) to stimulate green energy production, comparing it along the way with aspects of the now defunct Flemish regime.The Dutch regime consisted of tax-based incentives for a number of years. It was replaced by a system of subsidization in July 2003 (known by its acronym as the 'MEP'). Only renewable energy producers who have a connection to the Dutch grid qualify for subsidization. Costs involved with the MEP subsidies are paid by end consumers, who pay a fixed amount (determined year by year) to the local grid operator for each connection they have to the grid.The European Commission, to whom the Dutch government had notified the MEP as State Aid prior to its enactment, has endorsed the regime. It was however critical on the financing of the subsidization scheme through the grid connection surcharge.The Commission has explicitly retained the right to propose measures to harmonize green energy promotion schemes.This is welcomed by the author, who has pointed to the many different ways in which renewable energy is being stimulated in the EU, not considering what may be expected from the new Member States, where renewable energy as a concept may still be in its infancy. [Dutch] Elders in dit blad wordt beschreven (artikel van Schoors) hoe het Vlaamse systeem voor de stimulering van groene stroom bij de Belgische Raad van State deels, en bij de Europese Commissie voor het overige, is verongelukt door botsingen met het Gemeenschapsrecht. In dit artikel wordt het peil in Nederland opgenomen. In kort bestek

 5. Mediation en de vaststellingsovereenkomst: aantasting en afdwingbaarheid naar Nederlands en Amerikaans recht

  NARCIS (Netherlands)

  M.S. van Muijden

  2007-01-01

  textabstractDit onderzoek wordt verricht naar aanleiding van de sterk toegenomen belangstelling voor mediation in Nederland. In navolging van de Verenigde Staten, waar de moderne mediationmethode haar wortels heeft, is mediation sinds het midden van de jaren negentig in Nederland in opmars. Vooral i

 6. Inventarisatie van het slachtaanbod van lammeren en overhouders volgens het EUROP-classificatiesysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Dingemans, E.C.F.M.; Visscher, A.H.

  1989-01-01

  Na een literatuurstudie over de situatie betreffende de toegepaste systemen in Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannie, Ierland, Duitsland en Frankrijk zijn op 4 slachterijen in Nederland steekproefsgewijs lammeren geclassificeerd volgens het EUROP-classificatiesysteem, om te kijken hoe het Nederlandse slac

 7. Belasting betalen met kunst. Openheid in het belang van de democratische rechtsstaat en het openbaar kunstbezit

  NARCIS (Netherlands)

  S.J.C. Hemels (Sigrid)

  2011-01-01

  textabstractHet kan in Nederland al bijna 15 jaar, maar slechts weinig mensen zijn ervan op de hoogte: belasting betalen met kunst. Het gebrek aan openheid bemoeilijkt niet alleen de democratische controle op de rechtvaardigheid en efficiëntie van de belastingheffing, maar frustreert ook de effectiv

 8. Het Rijksvaccinatieprogramma nu en in de toekomst: ontwikkelingen in 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Abbink F; van der Avoort HGAM; Berbers WAM; van Binnendijk RS; Boot HJ; Borgen K; van Duynhoven YTHP; Gerritsen AAM; de Greeff SC; Hahni SJM; Kimman TG; Klein MR; Koopmans MPG; Kremer K; van de Laar MJW; van der Maas NAT; Mangen MJJ; Meijer A; Mooi FR; Mylius SD; Notermans DW; van der Sande MAB; van Soolingen D; Schouls LM; Stolk EA; Wallinga J; de Wit GA; de Melker HE; CIE; LIS; LTR; PZO

  2006-01-01

  Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland is effectief en veilig. De ziekten waartegen momenteel wordt gevaccineerd zijn grotendeels onder controle. In 2004/2005 heerste er echter een rubella epidemie voornamelijk onder personen waarbij vaccinatie was geweigerd op grond van bevindelijk gereformeer

 9. Kuifje in het Rijksmuseum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne-Laure Van Bruaene

  2014-03-01

  Full Text Available Tintin in the RijksmuseumThe Netherlands and Belgium share a long past, but they look at their history in very different ways. The idea of a genuinely national museum for history is almost absurd in federal Belgium, whereas the Netherlands has managed to restore the Rijksmuseum in all its glory. It offers an occasion for Belgians, while being slightly envious, to ask those questions that the Rijksmuseum seems to ignore. What is the exact relation between history and national identity? Can you renovate a building that is the outcome of a nineteenth-century ideological struggle without revealing its many layers to its visitors? Is it sufficient to physically juxtapose moreordinary objects with works that belong to the national artistic canon in  order to be able to speak of a dialogue between history and art? While full of admiration for the aesthetics of the new Rijksmuseum this contribution argues for a more constructivist approach with attention to the rough side of national history.Nederland en België delen een lang verleden, maar de omgang met geschiedenis is toch erg verschillend. Terwijl een echt nationaal museum voor geschiedenis quasi ondenkbaar is in het federale België, is in Nederland het Rijksmuseum in al zijn glorie hersteld. Het is een gelegenheid voor Belgen om een beetje jaloers te zijn, maar ook om de kritische vragen te stellen die het Rijksmuseum naast zich neer lijkt te leggen. Wat is de relatie tussen geschiedenis en nationale identiteit? Kanje zomaar een gebouw renoveren dat het product is van een negentiende-eeuwse ideologische strijd zonder de vele betekenislagen bloot te leggen voor de bezoeker? En volstaat het samen opstellen van meer banale gebruiksvoorwerpen met objecten die tot de nationale artistieke canon behoren om te kunnen gewagen van een dialoog tussen geschiedenis en kunst? Vol bewondering voor de esthetiek van het nieuwe Rijksmuseum pleit deze bijdrage voor een meer constructivistische aanpak met aandacht

 10. Kuifje in het Rijksmuseum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne-Laure Van Bruaene

  2014-03-01

  Full Text Available Tintin in the RijksmuseumThe Netherlands and Belgium share a long past, but they look at their history in very different ways. The idea of a genuinely national museum for history is almost absurd in federal Belgium, whereas the Netherlands has managed to restore the Rijksmuseum in all its glory. It offers an occasion for Belgians, while being slightly envious, to ask those questions that the Rijksmuseum seems to ignore. What is the exact relation between history and national identity? Can you renovate a building that is the outcome of a nineteenth-century ideological struggle without revealing its many layers to its visitors? Is it sufficient to physically juxtapose moreordinary objects with works that belong to the national artistic canon in  order to be able to speak of a dialogue between history and art? While full of admiration for the aesthetics of the new Rijksmuseum this contribution argues for a more constructivist approach with attention to the rough side of national history.Nederland en België delen een lang verleden, maar de omgang met geschiedenis is toch erg verschillend. Terwijl een echt nationaal museum voor geschiedenis quasi ondenkbaar is in het federale België, is in Nederland het Rijksmuseum in al zijn glorie hersteld. Het is een gelegenheid voor Belgen om een beetje jaloers te zijn, maar ook om de kritische vragen te stellen die het Rijksmuseum naast zich neer lijkt te leggen. Wat is de relatie tussen geschiedenis en nationale identiteit? Kanje zomaar een gebouw renoveren dat het product is van een negentiende-eeuwse ideologische strijd zonder de vele betekenislagen bloot te leggen voor de bezoeker? En volstaat het samen opstellen van meer banale gebruiksvoorwerpen met objecten die tot de nationale artistieke canon behoren om te kunnen gewagen van een dialoog tussen geschiedenis en kunst? Vol bewondering voor de esthetiek van het nieuwe Rijksmuseum pleit deze bijdrage voor een meer constructivistische aanpak met aandacht

 11. Lotte Jensen, Verzet tegen Napoleon; Joris Oddens, Pioniers in schaduwbeeld; Joost Rosendaal, Tot nut van Nederland; Joost Rosendaal, Uit de plooi. De achttiende eeuw in beweging; Mart Rutjes, Door gelijkheid gegrepen.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renger de Bruin

  2014-04-01

  Full Text Available Lotte Jensen, Verzet tegen Napoleon; Joris Oddens, Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland 1796-1798; Joost Rosendaal, Tot nut van Nederland. Polarisatie en revolutie in een grensgebied, 1783-1787; Joost Rosendaal, Uit de plooi. De achttiende eeuw in beweging; Mart Rutjes, Door gelijkheid gegrepen. Democratie, burgerschap en staat in Nederland 1795-1801

 12. HIV en AIDS in Nederland. 1 december 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Op de Coul ELM; van Valkengoed I; van Sighem A; de Wolf; van de Laar M; CIE

  2002-01-01

  In dit rapport worden de demografische en epidemiologische kenmerken beschreven van personen met HIV die in Nederland geregistreerd zijn binnen het ATHENA-project, de HIV registratie, de Kinderregistratie en de AIDS-registratie. Gegevens van nieuw gediagnosticeerde HIV-positieven worden sinds janua

 13. Evaluatie van de ebolapreparatie in Nederland (2014-2015)

  NARCIS (Netherlands)

  Swaan CM; Ory S; Jacobi AJ; Schol LGC; Timen A; P& B; I& V

  2016-01-01

  Van 2014 tot 2016 was er een ebola-uitbraak in West-Afrika. Vanwege de kleine kans dat zich onder reizigers terugkerend uit West-Afrika besmettingsgevallen zouden voordoen, zijn in Nederland voorbereidingen getroffen. Het RIVM heeft voor medische professionals richtlijnen opgesteld hoe om te gaan me

 14. Hoër onderwys in Nederland. Interessante nuwe ontwikkelinge.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. C. Coetzee

  1950-03-01

  Full Text Available Gedurende verlede jaar hot daar in Nederland by die Staatsdrukkerijen Uitgeverijbedrijf, ’s Gravenhage, ’n uiters belangrike rapport verskyn. Dit is die rapport van die „Staatsconimissie tot Reorganisatie van hetHoger Onderwijs.” Hierdie kommissie was sinds April 1946 besig aan syondersoek en kon eers verlede jaar sy belangrike rapport indien.

 15. Maatschappelijke acceptatie van maatregelen tegen Campylobacter in kippenvlees in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bogaardt, M.J.; Sengers, H.H.W.J.M.

  2005-01-01

  In dit rapport wordt ingegaan op de acceptatie bij vleeskuikenhouders, pluimveeslachterijen en consumenten van elf mogelijk te nemen maatregelen waarmee de besmetting van kippenvlees met Campylobacter kan worden verminderd in Nederland. Uit het enquêteonderzoek blijkt dat bij vleeskuikenhouders en

 16. Keteneffecten Japan ook bij overstromingsrampen in Nederland te verwachten

  NARCIS (Netherlands)

  Jonkman, S.N.; Rijcken, T.; Lansen, J.

  2011-01-01

  De gevolgen van de tsunami in Japan hebben zich uitgestrekt tot ver buiten het getroffen gebied en troffen kerncentrales en de nationale energievoorziening en economie. Ook bij een watersnood en andere grote rampen in Nederland zijn zulke keteneffecten te verwachten, bij voorbeeld in de Rotterdamse

 17. Ketenefffecten Japan ook bij overstromingsrampen in Nederland te verwachten

  NARCIS (Netherlands)

  Jonkman, S.N.; Rijcken, T.; Lansen, J.

  2011-01-01

  De gevolgen van de tsunami in Japan hebben zich uitgestrekt tot ver buiten het getroffen gebied en troffen kerncentrales en de nationale energievoorziening en economie. Ook bij een watersnood en andere grote rampen in Nederland zijn zulke keteneffecten te verwachten, bij voorbeeld in de Rotterdamse

 18. Maatschappelijke acceptatie van maatregelen tegen Campylobacter in kippenvlees in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bogaardt, M.J.; Sengers, H.H.W.J.M.

  2005-01-01

  In dit rapport wordt ingegaan op de acceptatie bij vleeskuikenhouders, pluimveeslachterijen en consumenten van elf mogelijk te nemen maatregelen waarmee de besmetting van kippenvlees met Campylobacter kan worden verminderd in Nederland. Uit het enquêteonderzoek blijkt dat bij vleeskuikenhouders en p

 19. HIV en AIDS in Nederland. 1 december 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Op de Coul ELM; van Valkengoed I; van Sighem A; de Wolf; van de Laar M; CIE

  2002-01-01

  In dit rapport worden de demografische en epidemiologische kenmerken beschreven van personen met HIV die in Nederland geregistreerd zijn binnen het ATHENA-project, de HIV registratie, de Kinderregistratie en de AIDS-registratie. Gegevens van nieuw gediagnosticeerde HIV-positieven worden sinds janua

 20. Samenwerking Nederland-Polen op gebied van water en natuur in de Biebrze-vallei

  NARCIS (Netherlands)

  Querner, E.P.; Mioduszewski, W.; Slesicka, A.

  2009-01-01

  Om de verdroging in delen van de Biebrza-vallei (moerasgebied in het noordoosten van Polen) tegen te gaan, is met steun van de Nederlandse overheid een langjarige samenwerking op touw gezet tussen onderzoeksinstituten en universiteiten in Nederland en Polen. Het onderzoek moest de effecten van herst

 1. Vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland, 2005-2014

  NARCIS (Netherlands)

  Verhoog, A.D.; Wijsman, J.C.G.; Terluin, I.J.

  2015-01-01

  Wakker Dier wil graag de omvang van de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland weten. Tot en met 2012 leverde het Productschap voor Vee, Vlees en Eieren deze informatie. Door de opheffing van het Productschap zijn er geen cijfers over de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking na

 2. IPv6 Monitoring in Nederland: De derde meting : TNO-White paper

  NARCIS (Netherlands)

  Boen-Leo, M.S.A.; Hartog, T.; Holtzer, A.C.G.; Schotanus, H.A.; Smets, R.C.J.; Tijmes, M.R.

  2011-01-01

  Dit whitepaper beschrijft de derde meting in het kader van IPv6 monitoring in Nederland. Eerder zijn de Nulmeting2 en Tweede Meting3 gepubliceerd. In de tweede helft van 2011 zal nog een vierde meting gepubliceerd worden. Uit de vorige metingen is gebleken dat IPv6 bewustzijn toeneemt, maar dat het

 3. Tuberculose in Nederland 2014. Surveillance rapport : inclusief rapportage monitoring van interventies

  NARCIS (Netherlands)

  Slump E; Erkens CGM; van Hunen R; van Soolingen D; Teirlinck AC; de Vries G; RES; I& V

  2015-01-01

  Het aantal patiënten met tuberculose in Nederland neemt sinds 1994 gestaag af. In 2014 zijn 823 patiënten met tuberculose geregistreerd. Als tuberculose in de longen zit, kan het besmettelijk zijn maar dat hoeft niet. De meest besmettelijke vorm (open tuberculose) kwam in 2014 voor bij 201 patiënten

 4. Succesvolle buitenshuis vestigingen van de Argentijnse mier Linepithema humile in Nederland (Hymenoptera: Formicidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, P.; Brooks, M.

  2009-01-01

  In 1976 werd de Argentijnse mier Linepithema humile voor het eerst in Nederland waargenomen. Daarna zijn tientallen waarnemingen gedaan. Hoewel ze ook wel buitenshuis werden gezien, werd aangenomen dat het om een subtropische exoot ging die zich binnenshuis ophoudt. Uit recent naspeurwerk blijkt dat

 5. Slagkracht is nodig om Nederland te beschermen en economische kansen voor cybersecurity te verzilveren

  NARCIS (Netherlands)

  Zielstra, A.

  2017-01-01

  Digitale bedrijvigheid zorgde de afgelopen 25 jaar voor ruim een derde van alle economische groei. Meer dan 5 procent van ons bnp verdienen we met ICT. Nederland heeft een toppositie in de wereld als het gaat om de digitale economie. Maar het is niet vanzelfsprekend dat we die behouden. Volgens

 6. Over de behandeling van het carcinoma planocellulare infiltrativum vulvae

  NARCIS (Netherlands)

  Geling, Jozephus Hermannus

  1966-01-01

  SAMENVATTING Het doel van dit proefschrift is de behandeling weer te geven van het infiltratief groeiend plaveiselcarcinoom van de vulva, zoals deze in een aantal grotere gynaecologische centra in Nederland gedurende de jaren 1946 tot en met 1960 is uitgevoerd. Aan de hand van een literatuurstudie

 7. Het vormen van ruimte: van Poincaré tot Perelman: vakantiecursus

  NARCIS (Netherlands)

  van der Veen, R.

  2014-01-01

  Op de Vakantiecursus 2013 van het Platform Wiskunde Nederland geeft Roland van der Veen een kort overzicht van recente ontwikkelingen in het vakgebied van de (laagdimensionale) topologie. In 2003 bewees Grigori Perelman het Poincaré-vermoeden, een doorbraak zowel binnen als buiten de topologie. Aan

 8. Dieetmarkt slankt zelf af: vraag naar maaltijdvervangers daalt dramatisch: doe maar gewoon lijkt het credo

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.; Pronk, A.

  2008-01-01

  Het succes van Sonja Bakker en een groeiende aandacht voor gezondheid wekken de indruk dat we in Nederland massaal aan het lijnen zijn. Het lijkt logisch te veronderstellen dat de markt voor dieetproducten hier garen bij spint en volop in de lift zit. Niets blijkt echter minder waar. Hoewel cijfers

 9. Een eerste inschatting van het Urban Heat Island effect voor Rotterdam en omgeving – een modelstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Steeneveld, G.J.; Hove, van L.W.A.

  2010-01-01

  Tot nu toe is weinig bekend over het warmte-eiland effect in Nederland. Het doel van deze studie is om door middel van een modelstudie een eerste inschatting te maken van het warmte-eiland effect van de stad Rotterdam en naastgelegen omgeving, voor twee episodes in een hittegolf (in 2003, en 2006).

 10. Het geslacht Stereocaulon (Lichenes) in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Brand, A.M.; Sipman, H.J.M.

  1978-01-01

  Eight Stereocaulon (Lichenes) species have been found in the Netherlands. Of these S. paschale (L.) Fr. and S. tomentosum Fr. have been observed only in the last century, in heather and woodland on sand. S. condensatum Hoffm. is found on old drifted sands in the interior, where it occurs now and is

 11. Onkruid vergaat niet...zomaar, onderzoek naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en alternatieve methoden voor milieuvriendelijke bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden op sportvelden en golfbanen.

  NARCIS (Netherlands)

  Smidt, R.A.; Spijker, J.H.; Schepel, E.; Dol, R.; Vries, de R.

  2010-01-01

  Onderhoud van grassportvelden en golfbanen zonder gewasbeschermingsmiddelen. Wat betekent het voor u? Nederland telt in totaal ruim 20.000 buitensportvelden en tientallen golfbanen. Het beheer van de buitensportvelden gebeurt voor het grootste deel door gemeenten. De regelgeving over het gebruik van

 12. De invloed van het voerniveau tussen spenen en opleggen, op de latere mest- en slachteigenschappen van mestvarkens = The influence of feeding level between weaning and start of the test period, on subsequent growth and carcass traits in pigs

  NARCIS (Netherlands)

  Merks, J.W.M.; Buiting, G.A.J.

  1984-01-01

  Uit het onderzoek met 64 biggen van het Nederlands Landras kon geen signifikante invloed van een hoog of een laag voerniveau tijdens de opfokperiode op de latere slacht- en mesteigenschappen worden opgemerkt

 13. Het Nederlandse landvarken is een zeldzaam huisdier

  NARCIS (Netherlands)

  Slaghuis, H.; Oldenbroek, J.K.

  2013-01-01

  Meer dan eens hoor je dat er geen originele Nederlandse varkensrassen meer bestaan. Varkenskenner en -historicus Henk Slaghuis is een andere mening toegedaan. Onlangs heeft het bestuur van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) de criteria voor een origineel Nederlands ras opnieuw vastgesteld. M

 14. Het effect van verschillende vormen van hiërarchische structuren op hypertext-gebaseerd leren

  NARCIS (Netherlands)

  Bezdan, Eniko; Kester, Liesbeth; Kirschner, Paul A.

  2010-01-01

  Bezdan, E., Kester, L., & Kirschner, P. A. (2010, 23 Juni). Het effect van verschillende vormen van hiërarchische structuren op hypertext-gebaseerd leren. Poster gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen, Enschede, Nederland.

 15. Landoltia punctata (G.Mey.) D.H.Les & D.J.Crawford (Smal kroos), nieuw voor Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Valkenburg, van Johan L.C.H.; Pot, Roelf

  2008-01-01

  Landoltia punctata, een oorspronkelijk Australische en Zuidoost-Aziatische soort, is voor het eerst in 2007 ook in Nederlandse buitenwateren waargenomen. De soort, die in het Nederlands Smal kroos gaat heten, valt op door de omgekeerd eironde tot enigszins asymmetrisch niervormige schijfjes, met een

 16. Kansen en knelpunten van exportketens van groenten uit Suriname naar Nederland als onderdeel van project tuinbouwtechnologische vernieuwingsimpuls voor de groneteteelt in Suriname (Surituin) : verslag stakeholders workshop

  NARCIS (Netherlands)

  Milton, P.Y.; Debie, R.; Wiersema, S.G.

  2005-01-01

  In het project Surituin is een stakeholder workshop gehouden waarin relevante stakeholders zijn uitgenodigd deel te nemen aan een discussie betreffende kansen en knelpunten in de exportketen van groenten uit Suriname naar Nederland.

 17. Onderstammenproef bij Kordia : resultaten van een vergelijking van 3 onderstammen bij het proefras Kordia van 2002 tot en met 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Balkhoven-Baart, J.M.T.; Maas, F.M.; Steeg, van der P.A.H.

  2007-01-01

  In het voorjaar van 2002 werd een onderstammenproef geplant met het proefras Kordia op het proefbedrijf van Praktijkonderzoek en Omgeving in Randwijk. De Russische onderstammen LC-52 en VSL-2 werden getoetst op bruikbaarheid voor de teelt van zoete kers in Nederland. Gisela 5 was de standaard onders

 18. Het metselwerk als basis voor het voegwerk. Prestatie voegwerk afhankelijk van kwaliteit metselwerk

  NARCIS (Netherlands)

  Koek, J.A.G.

  2000-01-01

  'Een fiets rijdt zoals hij onderhouden is'. Met deze slogan geven de fietsenmakers in Nederland aan dat de rijprestaties van fietsen sterk afhankelijk zijn van de staat van onderhoud. Zoiets geldt ook voor voegwerk en metselwerk; de prestaties die bij het voe-gen kunnen worden bereikt, zijn

 19. Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Wopereis, Iwan; Sloep, Peter; Poortman, Sybilla

  2010-01-01

  Wopereis, I., Sloep, P., & Poortman, S. (2010, Juni). Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding. Poster sessie gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen, Enschede, Nederland.

 20. Impacts of climate change in the Netherlands; Effecten van klimaatverandering in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bresser, A.H.M.; Berk, M.M.; Van den Born, G.J.; Van Bree, L.; Van Gaalen, F.W.; Ligtvoet, W.; Van Minnen, J.G.; Witmer, M.C.H. (eds.)

  2005-10-01

  The main conclusion of the study on the title subject is that the impacts of climatic change in the Netherlands are still limited. However, the impacts will be stronger in the next decades and will be even problematic at the end of this century. In this book an overview is given of probable changes in the climate for the Netherlands, danger for flooding in specific areas of the Netherlands, changes of the nature, impacts for agriculture, tourism and recreation, and industry and businesses, and risks for public health. [Dutch] De effecten van klimaatverandering in Nederland zijn nu nog beperkt. Ze zullen echter de komende decennia toenemen, maar pas tegen het eind van deze eeuw problematisch worden. Dat is de hoofdboodschap van de titelstudie. De studie is opgesteld in samenwerking met een reeks instellingen, die zijn verenigd in het Platform Communicatie Klimaatverandering (PCCC). Het klimaat verandert: de zeespiegel stijgt, de afvoeren van de rivieren nemen toe. De natuur reageert al op de opgetreden temperatuurveranderingen. De waarneembare effecten in Nederland zijn nu nog beperkt van omvang, maar de komende tientallen jaren zullen de ontwikkelingen naar verwachting sneller gaan. Extreem warme en droge zomers zullen vaker voorkomen maar er zijn ook meer en heviger buien met wateroverlast te verwachten. Piekafvoeren van de rivieren nemen toe. Als stroomopwaarts gelegen landen maatregelen nemen om daar overstromingen te beperken, dan nemen de risico's in Nederland toe. De temperatuur stijgt snel, waardoor klimaatzones met 400 km per eeuw naar het noorden veschuiven. Dat is waarschijnlijk te hoog voor veel organismen om zich te kunnen aanpassen of te kunnen verhuizen. Verschillende soorten planten en dieren dreigen te verdwijnen uit Nederland. Nieuwe soorten vestigen zich, als ze zich snel genoeg kunnen verplaatsen. Netto resulteert dit waarschijnlijk in een afnemende soortenrijkdom in Nederland. De landbouw en het toerisme staan voor veranderingen die

 1. ‘De vraag is deze: waarom is een akademisch neerlandicus zulk een heel ander mens dan een nederlands letterkundige?’ Literatuurkritiek en literatuurwetenschap: het hoogleraarschap van Albert Verwey (1865-1937)

  NARCIS (Netherlands)

  Winkler, M.F.

  2014-01-01

  The interrelation of public and academic literary criticism often leads to controversy within the literary field, especially when writers obtain an academic position. As Jo Tollebeek showed in Mannen van karakter (2011) and Nico Laan in Het belang van smaak (1996) the competition between the academi

 2. De fraaie carrière van het voegwoord dan wel

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING In de laatste halve eeuw is het nevenschikkende voegwoord of in het Nederlands vervangen door dan wel. In dit hoofdstuk wordt getoond hoe een dergelijke ingrijpende grammaticale verandering in zijn werk is gegaan. RIASSUNTO Nell’ultimo mezzo secolo la congiunzione coordinativa of (‘o’

 3. Basisinformatie over de Borkumer Stenen, Bruine Bank en Gasfonteinen, potentieel te beschermen gebieden op het NCP

  NARCIS (Netherlands)

  Witbaard, R.; Bos, O.G.; Lindeboom, H.J.

  2008-01-01

  In dit rapport worden drie gebieden in de Noordzee nader beschouwd: de Borkumer Stenen, Gasfonteinen en de Bruine Bank, zoals aangekondigd in het in 2005 verschenen rapport ‘Gebieden met bijzondere ecologische waarden op het Nederlands Continentaal Plat’ (Lindeboom et al. 2005). De informatie in dit

 4. Tussenrapportage over fase 1 en 2 van het vervolgonderzoek naar Ra-226 in havenspeciepoldergronden

  NARCIS (Netherlands)

  Stoop P; Pennders RMJ; Lembrechts JFMM; LSO

  1994-01-01

  De ook in Nederland belangrijk toegenomen aandacht voor de risico's van radon (met name Rn-222)in het binnenhuismilieu waren voor VROM aanleiding een onderzoek te laten doen naar de relatie tussen de radonconcentratie in woningen en het gehalte aan radium (Ra-226)in de bodem waarop deze sta

 5. Het testament van Richard Wagner: Nederlandse tijdschriften in het fin de siècle en de toekomst van de muziek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josine Meurs

  1997-12-01

  Full Text Available Richard Wagner (1813-1883 was tijdens zijn leven al de meest spraakmakende componist. Dit had alles te maken met zijn ambitie de gehele kunst hoogstpersoonlijk een nieuwe, revolutionaire richting te geven. Het verzekerde hem van de gespannen aandacht van verschillende Nederlandse tijdschriften, maar had eveneens tot gevolg dat zijn grootste aanhangers, in Nederland verzameld rond het Maandblad voor Muziek, na zijn dood het spoor bijster raakten.

 6. Energy Balance of the Netherlands. CBS versus IEA, Eurostat and UNFCCC; Energiebalans van Nederland. CBS versus IEA, Eurostat en UNFCCC

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Segers, R.

  2010-03-15

  The physical energy system of the Netherlands is described in the so-called Energy balance of CBS (Statistics Netherlands). The statistical office of Europe (Eurostat) and the International Energy Agency (IEA) also publish an energy balance of the Netherlands. They use data provided to these organizations by CBS. The main lines of these balances are the same as the CBS balance. Nevertheless, there are quite a number of differences, despite the use of the same basic data. [Dutch] De fysieke energiehuishouding van Nederland wordt door het CBS beschreven in een zogenaamde energiebalans. Ook het statistische bureau van Europa (Eurostat) en het Internationaal Energieagentschap (IEA) publiceren een energiebalans van Nederland. Zij maken daarbij gebruik van gegevens die het CBS aan deze organisaties levert. Op hoofdlijnen lijken deze balansen op de CBS-balans. Ondanks het gebruik van dezelfde basisgegevens zijn er echter behoorlijk wat verschillen.

 7. Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland : circuspraktijk in 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Hopster, H.; Dierendonck, van M.; Brandt, van den H.; Reenen, van C.G.

  2009-01-01

  Rapport van de Animal Sciences Group over het welzijn van dieren in circussen in Nederland. Er zijn gedragsobservaties en klinische inspecties uitgevoerd in 6 circussen in 2008. Er is gesproken met ervaringsdeskundigen uit de circuswereld en hun percepties van dierenwelzijn zijn vastgesteld. Tevens

 8. Jazz behind the dikes : Vijfentachtig jaar schrijven over jazz in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Leur, van de Walter

  2009-01-01

  Ongeveer tien jaar nadat de jazz voet aan de grond kreeg in Nederland, kreeg het schrijven over jazz zijn eigen podium in De Jazzwereld (1931- 1940). In de kolommen van dit blad, een van de oudste geheel aan de jazz gewijde periodieken ter wereld, poogden de auteurs hun geliefde muziek te duiden,

 9. Islamitische en extreem-rechtse radicalisering in Nederland : Een vergelijkend literatuuronderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Fermin, A.

  2009-01-01

  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een studie naar de onderzoeksliteratuur over islamitische en extreem-rechtse radicalisering in Nederland. De centrale vraagstelling van het onderzoek is: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen islamitische en extreeem-rechtse radicalise

 10. Toepasbaarheid in Nederland van afweer- en lokmiddelen voor wilde zwijnen (Sus scrofa scrofa L.).)

  NARCIS (Netherlands)

  Groot Bruinderink, G.W.T.A.

  2008-01-01

  Het Faunafonds wil graag meer inzicht in de beschikbaarheid, kosten, toelaatbaarheid en ervaringen in Duitsland van afweer- en lokmiddelen voor wilde zwijnen, omdat in Nederland de overlast door wilde zwijnen in de afgelopen decennia is toegenomen en omdat traditionele afweermiddelen, zoals wildrast

 11. Jazz behind the dikes : Vijfentachtig jaar schrijven over jazz in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Leur, van de Walter

  2009-01-01

  Ongeveer tien jaar nadat de jazz voet aan de grond kreeg in Nederland, kreeg het schrijven over jazz zijn eigen podium in De Jazzwereld (1931- 1940). In de kolommen van dit blad, een van de oudste geheel aan de jazz gewijde periodieken ter wereld, poogden de auteurs hun geliefde muziek te duiden, al

 12. Boomvormig vertakte haarmossen in Nederland: een (her)ontdekking die vooral vragen oproept

  NARCIS (Netherlands)

  Kruijer, Hans J.D.; Buter, Chris; Hesse, Cris; Zanten, van Ben O.

  2006-01-01

  Sinds 2000 zijn in Nederland 9 populaties van Polytrichum commune Hedw. s.l. ontdekt waarin planten voorkomen waarvan de rechtopstaande stengels opvallend sterk, en vaak boomvormig, vertakt zijn. De planten van het Mastbosch (Noord-Brabant) behoren tot P. commune s. str., die van de andere

 13. Down, down, deeper and down - 20 jaar regionale dagbladen in Nederland (2)

  NARCIS (Netherlands)

  P. Bakker

  2010-01-01

  De regionale krant had het zwaar te verduren in de afgelopen 20 jaar. Dat bleek uit deel 1 van deze serie: de totale oplage kromp met meer dan dertig procent en concurrerende regionale titels zijn vrijwel uitgestorven in Nederland. In deel 2 neemt krantenkenner Piet Bakker de individuele titels onde

 14. Het betere werk: economische effecten van een nieuw gevechtsvliegtuig

  NARCIS (Netherlands)

  Bisschop, P.; Koopmans, C.C.; Lieshout, R.; Prins, J.; Volkerink, M.

  2012-01-01

  Deelname aan de Joint Strike Fighter (JSF) brengt voor Nederland tientallen miljarden euro’s omzet met zich mee. De JSF maakt de Nederlandse vliegtuigindustrie innovatiever waardoor additionele spin-offs optreden. Het programma leidt tot verschuiving van werknemers vanuit andere banen; daarbij worde

 15. Casus: behandeling in het buitenland. If you pay peanuts...

  NARCIS (Netherlands)

  F. van der Weijden

  2015-01-01

  Tandartsen in Ierland hebben vorig jaar de noodklok geluid, omdat een groeiend aantal patiënten verminkt terugkomt van tandartsbehandelingen in het buitenland. Een onderwerp waar tandartsen in Nederland ook tegenaan lopen, maar waar weinig over wordt geschreven. In dit artikel een casus uit mijn eig

 16. De Oostzeegroenworm Marenzelleria neglecta in het Noordzeekanaal (Polychaeta: Spionidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Moorsel, van G.W.N.M.; Tempelman, D.; Lewis, W.

  2010-01-01

  Sinds kort is bekend dat de borstelworm Marenzelleria neglecta in het Noordzeekanaal voorkomt. Dit is de eerste vondst van deze Noord-Amerikaanse soort in Nederland en voor Europa de eerste buiten de Oostzee en de estuaria van de Elbe en de Weser (Duitsland). In dit artikel worden de morfologische

 17. Een man van het woord. Taalkundigen over en tegenover Bilderdijk

  NARCIS (Netherlands)

  Noordegraaf, J.

  2008-01-01

  Dit artikel behandelt enkele aspecten van de taalbeschouwing en de taalpraktijk van de Nederlands ´poeta doctus´ Willem Bilderdijk. Zijn beschouwingen zijn veelal weggezet als onwetenschappelijk. Toch is het niet moeilijk om aan Bilderdijk verwante al dan niet ‘theosofische’ benaderingen te kunnen a

 18. Aquatische biomassa, het verwaarden van waterige reststromen op lokaal niveau

  NARCIS (Netherlands)

  Huurman, Sander; Weide, van der R.Y.

  2015-01-01

  Het verwaarden van lokaal geproduceerde waterige reststromen door middel van aquatische biomassa is onderdeel van de PPS Kleinschalige bioraffinage (WP5). In dit deelrapport is een overzicht van een aantal in Nederland aanwezige waterige reststromen weergegeven. Een aantal van deze reststromen is in

 19. De kwaliteit van het badwater in sauna-instituten

  NARCIS (Netherlands)

  Havelaar AH

  1984-01-01

  In een vijftig-tal willekeurig gekozen sauna-instituten in Nederland werd een eenmalig onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het water in whirlpools, zwembaden, voetenbaden en dompelbaden. Aangetoond werd dat in de meeste baden de waterkwaliteit sterk afwijkt van die, welke als minimaal noodza

 20. Hoe maak je gebruik van augmented reality in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Ternier, Stefaan; Kester, Liesbeth; Schmitz, Birgit; Kluijfhout, Eric; Wolff, Charlotte; Maassen, Marcel; Gijselaers, Jérôme; Berkhout, Jeroen; Storm, Jeroen; Roks, Sabine

  2013-01-01

  Ternier, S., Kester, L., Wolff, C., Maasen, M., Gijselaers, J., Berkhout, J., & Storm, J. (2012, 16 November). Hoe maak je gebruik van augmented reality in het onderwijs. Masterclass in de OpenU community Open Universiteit, Heerlen, Nederland. Beschikbaar op http://portal.ou.nl/web/augmented-realit

 1. Aanvullende COCO-berekeningen in het kader van nazorg van het DynAqua-project (kokkelkweek deel)

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de P.; Veenstra, F.A.

  2007-01-01

  COCO (COmputer COckle model) is ontwikkeld door het voormalig Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO), tegenwoordig bekend als Wageningen IMARES. COCO berekent ondermeer de groei van een individuele kokkel, maar kan ook informatie met betrekking tot de productie van pseudo-feces oplevere

 2. In naam van het algemeen belang : de onstaansgeschiedenis van de ruilverkaveling als instrument voor inrichting van het platteland

  NARCIS (Netherlands)

  Molema, A.M.; Brink, van den A.

  2009-01-01

  Nederland is nooit af. Telkens gaat een deel ervan op de schop. Zo publiceerde de Deltacommissie recentelijk haar visie over de gevolgen van klmaatverandering. In de tweede helft van de twintigste eeuw waren andere zaken aan de orde: de grootscheepse reconstructie van het platteland door middel van

 3. Bedrijfseconomische effecten van verhoging van het bodemorganische-stofgehalte: bedrijfseconomische effecten van verhoging van het bodemorganische-stofgehalte

  NARCIS (Netherlands)

  Wit, de J.

  2013-01-01

  Berekende bedrijfseconomische effecten bij gebruik van GFT-compost zijn positief voor een gemiddeld akkerbouwbedrijf in Zuid-Nederland (circa +55 € per ha per jaar). Sensitiviteitsanalyse voor andere situaties laat zien dat de soort compost en het effect op de totale bemestingskosten (m.n.verdringin

 4. Aanvullende COCO-berekeningen in het kader van nazorg van het DynAqua-project (kokkelkweek deel)

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de P.; Veenstra, F.A.

  2007-01-01

  COCO (COmputer COckle model) is ontwikkeld door het voormalig Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO), tegenwoordig bekend als Wageningen IMARES. COCO berekent ondermeer de groei van een individuele kokkel, maar kan ook informatie met betrekking tot de productie van pseudo-feces

 5. BIM-Boost in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Berlo, L.A.H.M.

  2012-01-01

  Onlangs sloot TNO een samenwerkingsovereenkomst met brancheorganisaties in de bouwkolom waaromder Bouwend Nederland en BNA. Doel van de overeenkomst: een BIM-boost in Nederland bewerkstelligen. Een gesprek met Leon van Berlo van TNO over deze en andere BIM-actualiteiten

 6. BIM-Boost in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Berlo, L.A.H.M.

  2012-01-01

  Onlangs sloot TNO een samenwerkingsovereenkomst met brancheorganisaties in de bouwkolom waaromder Bouwend Nederland en BNA. Doel van de overeenkomst: een BIM-boost in Nederland bewerkstelligen. Een gesprek met Leon van Berlo van TNO over deze en andere BIM-actualiteiten

 7. Het voorschrijfgedrag van de huisarts. Een studie van 118 huisartsen naar factoren die verschillen in voorschrijfgedrag verklaren

  NARCIS (Netherlands)

  Haaijer-Ruskamp, Flora Marcia

  1984-01-01

  The main purpose of this study is to elucidate the substantial variation in the prescribing patterns of physicians. Differences between physicians have been documented concerning overall rates of prescribing, rates of prescribing particular drugs, drug costs and drug prescribing quality. Review of l

 8. Meer of minder schommelen bij grofweg een gelijke trend : vleeskuikennoteringen in Nederland, België en Duitsland vergeleken

  NARCIS (Netherlands)

  Home, van P.L.M.; Bolhuis, J.

  2007-01-01

  Sinds lange tijd staan achter in het blad Pluimveehouderij de basiscontractprijs en de Barneveldse vrije noteringen weergegeven. Daarnaast heeft Nederland de LEI-integratieprijs. België heeft daarentegen de ABC-noteringen en de vrije Deinze-notering en Duitsland de ZMP-prijs. Wat zijn de verhoudinge

 9. Darwin in domineesland: een reconstructie van de wijze waarop geleerde Nederlanders Darwins evolutietheorie filosofisch beoordeelden, 1859-1877

  NARCIS (Netherlands)

  B. Leeuwenburgh (Bart)

  2009-01-01

  textabstractIn zijn proefschrift Darwin in domineesland geeft Bart Leeuwenburgh een overzicht van het debat dat in Nederland ontstond over de evolutietheorie, na de publicatie van Charles Darwins On the Origin of Species in 1859. Hierbij trekt een bonte stoet voorbij van bedaarde wetenschappers, gen

 10. Darwin in domineesland: een reconstructie van de wijze waarop geleerde Nederlanders Darwins evolutietheorie filosofisch beoordeelden, 1859-1877

  NARCIS (Netherlands)

  B. Leeuwenburgh (Bart)

  2009-01-01

  textabstractIn zijn proefschrift Darwin in domineesland geeft Bart Leeuwenburgh een overzicht van het debat dat in Nederland ontstond over de evolutietheorie, na de publicatie van Charles Darwins On the Origin of Species in 1859. Hierbij trekt een bonte stoet voorbij van bedaarde wetenschappers,

 11. Beukensterfte ook in Nederland?

  NARCIS (Netherlands)

  Moraal, L.G.

  2002-01-01

  Sinds 2000 komt in Duitsland en België ernstige beukensterfte voor; vorig jaar werd bij Heeze in Noord-Brabant ook een grote sterfteplek gevonden. Beschrijving van achtergronden en mogelijk van invloed zijnde factoren (o.a. klimatologisch), symptomen en schadebeelden, en het optreden van secundaire

 12. Databases Nederlands milieubeleid

  NARCIS (Netherlands)

  R.F.T. Aalbers (Rob); H.R.J. Vollebergh (Herman)

  2003-01-01

  textabstractIn deze studie is nagegaan hoe zowel het proces van gegevensverzameling van emissies naar de lucht als de verdere verwerking van de gegevens voor de milieubalans tot stand komen. De verzameling van deze gegevens vindt plaats door de Nederlandse Organisatie voor Toegepast

 13. Minder BPM, meer auto's? Stated preference onderzoek naar het effect van de omzetting van de BPM in de kilometerprijs op autobezit

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, Gerard; Kouwenhoven, Marco; Geurs, Karst Teunis

  2010-01-01

  Het kabinet Balkenende IV had vergevorderde plannen om in de periode 2013-2018 de belastingen op het aanschaffen en bezitten van auto’s om te zetten in een heffing op weggebruik (kilometerprijs). Dit zou de prijzen van auto’s in Nederland met maximaal 30% doen dalen. Er is relatief weinig onderzoek

 14. Russische kersenonderstam mogelijk bruikbaar in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Balkhoven-Baart, J.M.T.; Maas, F.M.

  2008-01-01

  Tussen 2002 en 2007 toetste PPO in Randwijk twee Russische onderstammen, de VSL-2 en de LC-52 op bruikbaarheid voor de teelt van zoete kers in Nederland, waarvan de LC-52 wellicht bruikbaar is in Nederland

 15. Het grote zwijgen

  NARCIS (Netherlands)

  Withuis, J.

  2009-01-01

  Toen Jolande Withuis, zelf opgevoed in het geloof der kameraden, voor het eerst hoorde van de massaverkrachtingen in Duitsland door het Rode bevrijdingsleger, kon ze het niet geloven. „Maar het was wél waar en ik had het kunnen weten.” Ze heeft goede hoop dat de film ’Anonyma’, zojuist in

 16. Barometer Vastgoedmanagement Nederland 2015 - filmimpressie

  NARCIS (Netherlands)

  Veuger, Jan

  2015-01-01

  Jan Veuger, lector Maatschappelijk Vastgoed bij het Kenniscentrum NoorderRuimte, heeft de resultaten van het Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2015 gepresenteerd in samenwerking met hoogleraren. De presentatie vond plaats tijdens het Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed op 5 okt 2015 op Nyenr

 17. Ernstige klinische problemen gedurende meerdere weken op een varkensbedrijf: wat als het KVP was geweest?

  NARCIS (Netherlands)

  Backer, J.A.; Spierenburg, M.; Spek, van der A.; Elbers, A.R.W.

  2010-01-01

  In het voorjaar van 2009 meldde een practicus een verdenking van Klassieke Varkenspest (KVP) op een varkensvermeerderingsbedrijf in Zuid-Nederland (dicht bij de grens met België), nadat er gedurende vijf weken een veel te hoog percentage doodgeboren en te vroeg geboren biggen werd waargenomen naast

 18. Ergotherapie bij CVA-patiënten met apraxie: het ontwikkelen en testen van een protocol.

  NARCIS (Netherlands)

  Heugten, C.M. van; Dekker, J.; Stehmann-Saris, J.C.; Kinebanian, A.

  1995-01-01

  In opdracht van de Nationale Commissie Chronish Zieken (NCCZ) is door het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en de Hogeschool van Amsterdam, afdeling Ergotherapie, een protocol (schriftelijke richtlijn) voor diagnostiek en behandeling van apraxie bij CVA-patiënten

 19. Het dilemma van een verleidelijk crossover boek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Schuurman

  2008-01-01

  Full Text Available Woud, A. van der, Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland (Amsterdam 2006The Predicament of a Seductive Crossover BookAuke van der Woud’s new book is a must for everyone interested in the second half of the nineteenth century, particularly the consequences of spatial change. His book has all the virtues and vices of a crossover book, that is one which appeals to two different audiences. It is a book based on new research written for the general reader. Therefore, it is not clear enough with regard to various scientific questions. More explicit attention for the role of industrial capitalism and the process of democracy would have enriched the book even more.

 20. Een bevolkingsonderzoek in vier regio's in Nederland naar de incidentie en ziektelast van gastro-enteritis en Campylobacter- en Salmonella-infecties

  NARCIS (Netherlands)

  de Wit MAS; Hoogenboom-Verdegaal AMM; Goosen ESM; Sprenger MJW; Borgdorff MW; CIE; MGB

  1996-01-01

  Om te komen tot een schatting van de incidentie van gastro-enteritis, Campylobacter en Salmonella-infectie in de algemene bevolking is in 1991 een populatiestudie uitgevoerd in een aantal gemeenten verspreid over Nederland. Tevens diende deze studie een schatting te geven van het deel van de gastro

 1. Corporate Governance - een Nederlands-Duits rechtscultureel perspectief = ein niederländisch-deutscher rechtskultureller Überblick = a comparison of Dutch and German legal cultures

  NARCIS (Netherlands)

  Hagedorn, A.

  2015-01-01

  Sinds de boekhoudkundige schandalen zoals Enron en Worldcom heeft de discussie omtrent goed ondernemingsbestuur vaart gekregen en aan het begin van deze eeuw tot de invoering van corporate governance codes voor beursgenoteerde ondernemingen in Nederland en Duitsland geleid. Anders dan soms wordt bew

 2. Enige aantekeningen over het geslacht Crataegus L. in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, J.G.

  1964-01-01

  A preliminary systematic study of the genus Crataegus L. in the Netherlands resulted in the fact that at least 3 taxa can be distinguished, viz. the species C. monogyna Jacq. and C. oxyacantha L., and the hybrid C. calycina Peterm. X C. oxyacantha L. The hybrid was not yet known from this country;

 3. Structuur in beweging. Het landbouwstructuurbeleid in Nederland 1945-1985.

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den A.

  1990-01-01

  This study was carried out with a view to gaining insight into the political decisionmaking process with respect to the agricultural structure policy in the Netherlands in the period 1945-1985. The main focus of the study was the question what combination of forces formed the basis of the content an

 4. Het recente voorkomen van tien keversoorten in Nederland (Coleoptera).

  NARCIS (Netherlands)

  Cuppen, J.G.M.

  1992-01-01

  Resultaten van onderzoek in 1989 en 1990. Met als doel inzicht te krijgen in de activiteit van keververzamelaars alsmede actuele informatie te verzamelen over de verspreiding en fenologie van de 10 gekozen keversoorten

 5. De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; Dik HHJ; IMD

  2007-01-01

  This annual report, 'The quality of drinking water in the Netherlands in 2005', highlights the results of the monitoring programmes of the Water Supply companies over the year 2005. The Inspectorate for VROM (Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment) is responsible for upholding the

 6. Het belang van EU-klimaatbeleid voor Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Honig E; Voogt MH; Harmelink MGM; Ecofys; LAE

  2002-01-01

  This report supplies an overview of current EU climate policy, and analyses its added value to Dutch climate policy. A distiction is made between current policy (already implemented) and future policy (nearly implemented). Future policy is divided in categories 'mature' and 'in the pipeline',

 7. De invloed van het weer op korte ritten in Nederland.

  NARCIS (Netherlands)

  Berkum, E. van Hagens, A. & Weijermars, W.A.M.

  2008-01-01

  In this paper the impact of weather, in particular rain, on urban travel demand and short trips is presented. The research was performed in the Netherlands where in an urban environment next to the car and public transport, the bicycle is a major transport mode. Three different research approaches w

 8. De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; Dik HHJ; IMD

  2007-01-01

  This annual report, 'The quality of drinking water in the Netherlands in 2005', highlights the results of the monitoring programmes of the Water Supply companies over the year 2005. The Inspectorate for VROM (Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment) is responsible for upholding the

 9. De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2004

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; Dik HHJ; IMD

  2006-01-01

  This annual report, 'The quality of drinking water in the Netherlands in 2004', highlights the results of the monitoring programmes of the Water Supply companies over the year 2004. The Inspectorate for VROM (Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment) is responsible for upholding the

 10. Sustainable energy. Economic growth for the Netherlands with green potential; Duurzame energie. Economisch groeigebied voor Nederland met groene potentie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijbesma, F.; Oudeman, M.

  2010-02-15

  Research of the economic potential and options for enhancing renewable energy in the Netherlands. The following research questions were addressed: What is the current and future economic value of renewable energy in the Netherlands?; What are the areas in which the Netherlands has a unique point of departure with respect to knowledge and activities?; How can the economic potential be optimally deployed? Can the opportunities be increased by making it a key area?; What are other ways are there to enhance the economic development?. [Dutch] Onderzoek naar de economische potentie en opties ter versterking van duurzame energie in Nederland. Daarbij stonden volgende onderzoeksvragen centraal: Wat is de huidige en toekomstige economische waarde van duurzame energie in Nederland?; Op welke gebieden heeft Nederland een unieke uitgangspositie qua kennis en bedrijvigheid? Hoe is de economische potentie optimaal te benutten?; Kunnen de kansen vergroot worden door het een sleutelgebied te maken?; Welke andere manieren zijn er om de economische ontwikkeling te stimuleren?.

 11. Herbeleving en herinterpretatie. Recente literatuur over Nederland en de Tweede Wereldoorlog

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Romijn

  1987-01-01

  Full Text Available Flehite. Tijdschrift voor verleden en heden van Oost-Utrecht J.R. Pauwels, Bijdragen van het Navorsings- en studiecentrum voor de geschiedenis van de tweede wereldoorlog J. van der Steen, Jaarboek van de Heemkunde 'Roerstreek' H.T. Bussemaker, De militaire spectator Maandorgaan van de documentatiegroep '40-'45 G. Abma, Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945 M. Avesaath-van den Broek, Swalmen '40-'45 P. Baghus, Ontmoeting met de bevrijding. De ouverture in Limburg 1944-1945 P. Berserk, De tweede generatie. Herinneringen van een NSB-kind R. Blatt, Rudy, een strijdbare jood, 1940-1945 H. Bollen, J. Kuiper-Abee, Worsteling om Walcheren 1939-1945 A.H. Bornebroek, De illegaliteit in Twente. Een onderzoek naar het ondergronds georganiseerd verzet in '40-'45 J. Bosdriesz, G. Soeteman, Ons Indië voor de Indonesiërs. De oorlog — de chaos — de vrijheid bewerkt naar de gelijknamige NOS-documentaire door C. van Heekeren F. Boucher, E. Kalkman, D. Schaap, Woord gehouden. Veertig jaar Stichting 1940-1945 B. van der Klaauw, B.M. Rijnhout, De luchtoorlog boven Nederland 1940-1945 A. Korthals Altes, Slag in de schaduw, Peel/Maas 1944-'45 H. Kraaijenbrink, Politierapport 1940-1945. Dagboek van een politieofficier B.H. Laurens, Hun armoede en hun grauwe gezicht. Hongerwinter '44-'45 L. Looijenga, De bevrijding is een jaartal geworden. Noordwolde 1940/45…1985. Een stille omgang door Weststellingwerfs oorlogsgeschiedenis K. Mallan, Als de slag van gisteren… Rotterdam 10-14 mei 1940. De Duitse overrompeling en vernietiging van Nederlands eerste havenstad J.A. Niemeijer, A.J.A. Mulder, Verzet in Groningen J.J. Nortier, Acties in de Archipel. De intelligence-operaties van NEFIS III in de Pacific-oorlog H. Onderwater, Operatie 'Manna'. De geallieerde voedseldroppings april/mei 1945 J. Pisuisse, Dubbelbeeld. Twee vrouwen in oorlogstijd Nederland en Indië R. Roegholt, J. Zwaan, Het verzet 1940-1945 J. Roelfs, De onvergetelijke

 12. Systeemverantwoordelijkheid in het natuurbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Boonstra, F.G.; Gerritsen, A.L.

  2016-01-01

  Het Rijk is systeemverantwoordelijke voor natuur. Maar over de inhoud van het begrip systeemverantwoordelijkheidbestaat geen eenduidigheid. Er zijn bovendien verschillende manieren waaropsysteemverantwoordelijkheid in de praktijk vorm krijgt. In de ruimtelijke ordening vult het Ministerie vanInfrast

 13. Verantwoording operationalisering roetindicator in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Keuken, M.P.; Lange, R. de; Hensema, A.; Denier van der Gon, H.A.C.; Jonkers, S.; Voogt, M.H.; Jedynska, A.D.; Jonge, D. de

  2011-01-01

  In opdracht van het Ministerie van I&M heeft TNO in samenwerking met het RIVM, DCMR en GGD-Amsterdam een roetindicator geoperationaliseerd. De roetindicator is gebaseerd op elementair koolstof (EC) concentraties in de buitenlucht. Met deze indicator kunnen lokale overheden gezondheidsaspecten meeweg

 14. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland : Verslagjaar 2014

  NARCIS (Netherlands)

  van Lier EA; Oomen PJ; Giesbers H; Conyn-van Spaendonck MAE; Drijfhout IH; Zonnenberg-Hoff IF; de Melker HE; RVP; I& V

  2014-01-01

  Net als in voorgaande jaren is in verslagjaar 2014 de deelname aan de verschillende vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met 92 tot 99 procent hoog. Uitzondering hierop vormt de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker, waaraan de deelname ten opzichte van het voorgaande verslagjaar w

 15. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland. Verslagjaar 2009

  NARCIS (Netherlands)

  van Lier EA; Oomen PJ; Oostenbrug MWM; Zwakhals SLN; Drijfhout IH; de Hoogh PAAM; de Melker HE; EPI

  2009-01-01

  Landelijk gezien lagen de gemiddelde vaccinatiepercentages voor alle vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma in 2009 ruim boven de ondergrens van 90 procent. De gemiddelde percentages lagen over het algemeen iets hoger dan in 2008, ondanks de extra vaccinatie tegen pneumokokkenziekte. Voor zu

 16. Solar collectors in the Netherlands. Support from and use by consumers; Zonnepanelen in Nederland. Draagvlak en gebruik bij consumenten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Lelij, B.; Visscher, J. [Motivaction, Amsterdam (Netherlands)

  2013-06-15

  A study has been carried out to determine the support and interest for private use of solar panels by the Dutch population. The focus is on the question to what extent Dutch people consider using solar panels and what the motives and barriers are with regard to applying solar collectors? Also questions were asked about the import taxes on solar collectors, produced in China. In this fact sheet the main results of the study are summarized [Dutch] Er is onderzoek gedaan naar het draagvlak en de interesse voor particulier gebruik van zonnepanelen bij de Nederlandse bevolking. De kern van het onderzoek betreft de volgende probleemstelling: In hoeverre overwegen Nederlanders zonnepanelen te gebruiken en wat zijn de motieven en drempels ten aanzien van het gebruik? Ook is een vraag gesteld over hoe men staat tegenover de importheffing op zonnepanelen uit China. In deze factsheet worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek beschreven.

 17. In tuinbouwketens gaat het om marktkracht : telers moeten beter dan de supermarkten weten wat de consument wil

  NARCIS (Netherlands)

  Kooten, van O.

  2010-01-01

  Hoe kunnen de telers in Nederland meer geld verdienen aan die prachtige producten die ze maken? Het antwoord is makkelijker gegeven dan gedaan. Volgens Olaf van Kooten, hoogleraar Leerstoelgroep Tuinbouwketens bij Wageningen Universiteit, is er maar één manier om op den duur een mooie positie in de

 18. 'Vooral in het preutse Amerika': De dagbladberichtgeving over de Vijftig tinten-trilogie in cross-nationaal perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  H. Bezemer (Hanneke); P.P.L. Berkers (Pauwke)

  2015-01-01

  textabstractReeds voordat Fifty Shades of Grey van de schrijfster E.L. James officieel in Nederland op de markt komt, maakt de NOS melding van ‘deze pornografische soort bouquetreeks, ook wel mommy porn genoemd’ die heel wat stof heeft doen opwaaien in Amerika. Het succes blijft niet beperkt tot de

 19. Smart Materials in the Netherlands. From fundamental research to innovative societal applications; Smart Materials in Nederland. Van Fundamenteel Onderzoek naar Innovatieve Maatschappelijke Toepassingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Callant, C.

  2012-11-15

  Research in the field of smart materials in the Netherlands is subdivided into structural materials research and functional materials research. In addition, it shows a breakdown by type of material: metals, polymers and composites. Netherlands is particularly active in a number of sub-areas carries out research on a global level, such as selfhealing materials and biomimetic materials [Dutch] Onderzoek op het gebied van slimme materialen wordt in Nederland onderverdeeld in constructief materiaalonderzoek en functioneel materiaalonderzoek. Daarnaast kent men een onderverdeling naar soort materiaal: metalen, polymeren en composieten. Nederland is op een aantal deelgebieden bijzonder actief en voert daarbij onderzoek uit op wereldniveau, zoals selfhealing materials en biomimetic materials.

 20. Keurmerkrundvlees heeft toekomst in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van M.

  2000-01-01

  Momenteel zijn 12 keurmerken waaronder rundvlees verkocht wordt. Het is de vraag of dit niet tot verwarring leidt bij de consument en of vermarkters van rundvlees niet liever werken met een beperkter aantal keurmerken.

 1. Smog policy in the Netherlands differs from Belgium; Smogbeleid in Nederland anders dan in Belgie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bezemer, A. [Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM, Den Haag (Netherlands)

  2013-08-15

  A brief overview is given of policy with regard to and measures to be taken in case of high concentrations of particulates (smog) in Belgium and the Netherlands [Dutch] Wanneer in Belgie voor twee achtereenvolgende dagen een hoge concentratie fijn stof wordt verwacht, treedt het 'SMOG90'-alarm in werking. De maximumsnelheid op een aantal snel- en ringwegen in dichtbevolkte gebieden wordt dan verlaagd van 120 naar 90 km/u. Waarom wordt in Nederland een dergelijke maatregel niet genomen?.

 2. Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland: het voorkomen van de doelziekten (1997-2002)

  NARCIS (Netherlands)

  Abbink F; Greeff SC de; Hof S van den; Melker HE de; CIE

  2004-01-01

  This document provides an overview of the occurrence of the target diseases included in the National Immunization Programme (NIP) of the Netherlands (period 1997-2002). Currently children are immunized against diphteria, pertussis, tetanus, poliomyelitis, invasive Haemophilus influenza type b, mumps

 3. De gevaren van het schoolgaan. Over het ontstaan van de schoolgezondheidszorg in Nederland (ca. 1900

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fedor de Beer

  2008-09-01

  Full Text Available The dangers of attendance. About the Genesis of Health Care in Dutch Schools (c. 1900 In this article, the authors discuss the origins of the school medical service in the Netherlands. They focus on the period of transition from nineteenth-century concern for school hygiene – focusing on the improvement of buildings, school desks and timetables – to twentieth-century prevention of diseases and infirmities through medical inspection of pupils’ health by school doctors. The research shows that in the Netherlands, when compared to Belgium and England, the state played only a minor role in this respect, as no legislation was introduced. Moreover, the instructions of the first generation of municipal school doctors were limited to medical examination; treatment of the illnesses they found continued to be the privilege of private practitioners. The sectarian character of Dutch society around 1900 seems to have been an important circumstance, stimulating restraint from interfering with religion-based education and its pupils in particular on the part of the government. School doctors’ limited instruction appears to have been crucial for the acceptance of the service for denominational groups. Teachers’ organisations welcomed the service, as they admitted their own lack of hygienic knowledge and the service did not interfere with teaching itself. Nevertheless, compulsory education seems to have ruled out other solutions to reduce the dangers of classroom education, particularly catching contagious and other ‘school’ diseases. The medical profession did not have to act as imperialists to become the protector of children that were forced to go to school. In the Netherlands, school medical inspection was created by a society that no longer accepted the health hazards of classroom education.

 4. Why the Netherlands choked on European particulate emission policy; Waarom Nederland zich verslikte in Europees fijnstofbeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arnoldussen, T. [Instituut voor Rechtssociologisch Onderzoek, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam (Netherlands)

  2008-07-01

  In the last years there has been much ado in the Netherlands about the European standard for particulate matter. Especially since halfway 2004, particulate matter regularly caused serious hitches in the engine of spatial planning. Large projects were postponed or cancelled by the Council of State, because they conflicted with the provisions of the Air Quality Decree of 2001, which had adopted the European standards. As the standards follow from European legislation, it seems obvious to blame the recent failures in Dutch spatial planning on the strict European legislation. This is not correct, according to a recently published report by the Dutch Council for Housing, Spatial Planning and the Environment (Advice 066). This report addresses the Dutch position with regard to a number of environmental directives including the air quality directive. Typically Dutch environmental policy characteristics and the organization of Dutch jurisdiction are causes for the problems that arose. The report speaks of 'choices that were made during the conversion of the directive' that have been determinant in the consequences of the directives in the Netherlands. In this article, the author discusses which choices have causes problems and why these choices were made. Poor substantiation and minimal justification of the standards have caused problems for the Dutch government. [mk]. [Dutch] De afgelopen jaren is in Nederland commotie ontstaan over de Europese normen voor fijnstof. Vooral vanaf medio 2004 heeft fijnstof de motor van de Nederlandse ruimtelijke ordening nogal eens doen haperen. Grote projecten werden door de Raad van State uitgesteld of afgeblazen wegens strijd met de bepalingen van het Besluit Luchtkwaliteit 2001, waarin de Europese normstelling door Nederland was overgenomen. Aangezien de normen het resultaat zijn geweest van Europese wetgeving, ligt het voor de hand de strenge Europese regelgeving aan te voeren als verklaring van de recente debacles in de

 5. Het Italiaanse voorzetsel da

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In een voorzetselstudie in het kader van Jackendoffs semantische theorie wordt het sterk polyseme Italiaanse voorzetsel da geanalyseerd als een verzameling deelbetekenissen waarbij de meeste door een of meer semantische regels afgeleid kunnen worden van de basisbetekenis ruimtelijke

 6. Het Italiaanse voorzetsel da

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In een voorzetselstudie in het kader van Jackendoffs semantische theorie wordt het sterk polyseme Italiaanse voorzetsel da geanalyseerd als een verzameling deelbetekenissen waarbij de meeste door een of meer semantische regels afgeleid kunnen worden van de basisbetekenis ruimtelijke He

 7. The Noordoostpolder Wind farm. Prestige project of the Dutch government; Windpark Noordoostpolder. Prestigeproject van het Rijk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ilzhoefer, L.

  2010-03-15

  At a planned capacity of 483 MW, the Noordoostpolder wind park (WP-NOP) is the most prestigious wind project in the Netherlands at the moment. This article provides an overview of the planning, locations and sub projects, the choice of wind turbines (capacity, yield and cost) [Dutch] Het Windpark Noordoostpolder (WP-NOP) is op dit moment met een gepland vermogen van 483 MW het meest prestigieuze windproject in Nederland. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de planning, locaties en deelprojecten, de keuze voor de windturbines (vermogen, opbrengsten en kosten)

 8. Solar panel highlighted. Developing a legal framework; Het zonnepaneel belicht. De ontwikkeling van een juridisch kader

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nierop, S.C.A. [Rijksuniversiteit Groningen RUG, Groningen (Netherlands)

  2012-09-15

  In the Netherlands, there is a high potential for solar energy in the built environment. Next to enhancing the sustainability of energy production in general, the installation of solar panels also contributes to the realization of European targets. As these targets are legally binding, the Netherlands may face sanctions if they are unable to realize the targets. This contribution aims to map (part of) the legal framework of solar panels. Attention is paid to the installation of solar panels and more specifically to the sale of the energy produced by the solar panel. Finally, some general conclusions are drawn and points that have not been discussed so far are briefly touched upon in view of further development of the legal framework for solar panels. [Dutch] Zonne-energie in de gebouwde omgeving heeft grote potentie in Nederland. Naast een verduurzaming van de energieproductie in het algemeen, draagt de plaatsing van zonnepanelen ook bij aan het behalen van Europese doelstellingen. Aangezien deze doelstellingen juridisch bindend zijn, kunnen aan Nederland sancties worden opgelegd indien zij niet worden gehaald. Deze bijdrage beoogt (een gedeelte van) het juridische kader met betrekking tot zonnepanelen in kaart te brengen. De aandacht wordt gericht op de plaatsing van een zonnepaneel en meer specifiek op de verkoop van de door een zonnepaneel geproduceerde energie. Tenslotte worden enkele algemene conclusies getrokken en nog onbesproken punten kort aangestipt met het oog op een verdere ontwikkeling van het juridische kader inzake zonnepanelen.

 9. Op het strand

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING Het woord spiaggia ‘strand’ wordt besproken binnen het veld van woorden die een scheiding tussen land en water aangeven. Hierbij worden historisch verschillende scenario’s (frames) onderscheiden, al naar de functie de het strand destijds had. Spiaggia wordt vergeleken met zijn synoniem

 10. Vergroot traceerbaarheid het vertrouwen?

  NARCIS (Netherlands)

  Rijswijk, van W.; Cornelisse-Vermaat, J.R.; Frewer, L.J.

  2006-01-01

  Vergroot traceerbaarheid het vertrouwen? Informatie moet bruikbaar zijn voor allergische consumenten EU-regelingen proberen het vertrouwen van consumenten in de kwaliteit en veiligheid van producten te verhogen. Bedrijven worden verplicht informatie over de herkomst van producten op het etiket te ve

 11. Kroniek van het mededingingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en

 12. Op het strand

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING Het woord spiaggia ‘strand’ wordt besproken binnen het veld van woorden die een scheiding tussen land en water aangeven. Hierbij worden historisch verschillende scenario’s (frames) onderscheiden, al naar de functie de het strand destijds had. Spiaggia wordt vergeleken met zijn

 13. Kroniek van het mededingingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en vergelijk

 14. Spuitschade (1) - 25 jaar registratie in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Jilesen, C.; Driessen, T.; Steen, van der J.J.M.; Blacquière, T.; Scheer, van der H.

  2015-01-01

  In 1990 is in Nederland een werkgroep opgericht om jaarlijks gevallen van massale bijensterfte te inventariseren die volgens getroffen imkers veroorzaakt zijn door blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen (Oomen, 1992). De werkgroep jubileert dit jaar en heeft daarom haar bevindingen met spuitsch

 15. Spuitschade (2) - 25 jaar registratie in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Jilesen, C.; Driessen, T.; Steen, van der J.J.M.; Blacquière, T.; Scheer, van der H.

  2015-01-01

  In 1990 is in Nederland een werkgroep opgericht om jaarlijks gevallen van massale bijensterfte te inventariseren die volgens getroffen imkers veroorzaakt zijn door blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen (Oomen, 1992). De werkgroep jubileert dit jaar en heeft daarom haar bevindingen met spuitsch

 16. Geschikte herkomsten Fraxinus excelsior voor Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Buiteveld, J.; Vries, de S.M.G.

  2004-01-01

  Onderzoek naar geschikte herkomsten van Fraxinus excelsior voor aanplant in Nederland. Dit artikel is een uitgebreide samenvatting van Alterra-rapport 929, 'Herkomst- en nakomelingschaponderzoek van es (Fraxinus excelsior)

 17. Werkbezoek Surituin volgroen, augustus 2006 : verslag van werkbezoek 7-11 augustus aan het Ministerie van LVV, afdeling ODLOAAV te Paramaribo, Suriname

  NARCIS (Netherlands)

  Prado, Del G.; Wijk, van C.A.P.

  2006-01-01

  Doelstelling van het project is verhoging van zowel de hoeveelheid, als de kwaliteit van de export van groenten naar Nederland. De doelstelling betreffende kwaliteitsverbetering heeft zoewel betrekking op vermindering van verliezen veroorzaakt door suboptimale verpakking en koeling, als mede op verm

 18. Mineralenconcentraten uit dierlijke mest : monitoring in het kader van de pilot mineralenconcentraten = Mineral concentrates from animal slurry : monitoring of the pilot production plants

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeksma, P.; Buisonjé, de F.E.; Ehlert, P.A.I.; Horrevorts, J.H.

  2011-01-01

  Verwerking van dierlijke mest wordt gezien als een mogelijkheid om de druk op de mestmarkt in Nederland te verlichten. Een van de mogelijkheden is dat mest wordt gescheiden en dat het mineralenconcentraat, dat ontstaat uit omgekeerde osmose van de dunne fractie, gebruikt wordt als kunstmestvervanger

 19. Genesis herschreven en geïnterpreteerd in het boek Jubileeën, nader toegelicht met een vergelijking van Genesis 17 en Jubileeën 15

  NARCIS (Netherlands)

  Ruiten, Jacques T.A.G.M. van

  2010-01-01

  Jacques T.A.G.M. van Ruiten, “Genesis herschreven en geïnterpreteerd in het boek Jubileeën, nader toegelicht met een vergelijking van Genesis 17 en Jubileeën 15,” Nederlands theologisch tijdschrift 64 (2010): 32-50.

 20. Bestuurlijke turbulentie in het sociaal werk: de uitdaging van meervoudige coalitievorming

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marc Hoijtink

  2011-08-01

  Net als elders in Europa wordt het sociaal werk in Nederland geconfronteerd met indringende bestuurlijke veranderingen. In dit artikel analyseren wij met welke bestuurlijke veranderingen instellingen in het lokaal sociaal werk te maken hebben en hoe representanten van deze instellingen op deze veranderingen reageren. Het artikel bestaat uit drie delen. In het eerste deel beschrijven we vier in het oog springende bestuurlijke veranderingen waarmee organisaties in dit veld geconfronteerd worden. In het tweede deel analyseren we op basis van verschillende onderzoeken in het lokaal sociaal werk hoe representanten van deze organisaties – sociaal werkers en managers – deze veranderingen ervaren en hoe zij hiermee omgaan. We onderscheiden vier clusters reacties: de verwarde reactie, de introverte reactie, de extraverte reactie en de verbindende reactie. In het derde deel zoomen we in op de ons inziens meest vruchtbare reactiewijze: de verbindende reactie. We betogen dat deze turbulente tijd vraagt om organisaties die erin slagen om zowel sterke interne als krachtige externe coalities te creëren, nodig om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en betekenisvol te innoveren.

 1. Trends and variations in Dutch wind availability; Trends en variaties in het Nederlandse windaanbod

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bakker, A. [KNMI, Bilthoven (Netherlands)

  2012-04-15

  To register the wind supply in the Netherlands, Statistics Netherlands (CBS) is using Windex-CBS, derived from the production data of wind turbines. It thus illustrates the monthly and annual electricity production compared to the long-term average, independent of the installed capacity. The low values of Windex-CBS are in line with the decreasing tendency that has been observed over the last two decades. The question remains whether the trend and the very low values of the reported Windex-CBS should be fully ascribed to the calm weather conditions. To estimate the future wind supply, it is essential to have insight in what is causing the observed trends and variation. [Dutch] Voor de registratie van het windaanbod in Nederland maakt het CBS gebruik van Windex-CBS, afgeleid van productiegegevens van windturbines. Daarmee worden de maandelijkse en jaarlijkse elektriciteitsproductie weergegeven ten opzichte van het langjarige gemiddelde, onafhankelijk van het geinstalleerde vermogen. De lage waarden van deze Windex-CBS passen zeer goed in het beeld van de dalende trend van ongeveer 1% per jaar die al ruim twee decennia wordt waargenomen. Het is echter de vraag of de trend en de zeer lage waarden van de gerapporteerde Windex-CBS volledig zijn toe te schrijven aan de kalmere windomstandigheden. Voor het schatten van toekomstig windaanbod is het van essentieel belang om inzicht te hebben in de oorzaken van de waargenomen trends en variatie.

 2. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland : Verslagjaar 2010

  NARCIS (Netherlands)

  van Lier EA; Oomen PJ; Zwakhals SLN; Drijfhout IH; de Hoogh PAAM; de Melker HE; EPI; cib

  2010-01-01

  Net als in voorgaande jaren lag in 2010 de gemiddelde deelname aan alle vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma landelijk gezien ruim boven de ondergrens van 90 procent. Voor de BMR-vaccinatie houdt de WHO een iets hogere ondergrens aan, van 95 procent, om mazelen wereldwijd uit te kunnen roeie

 3. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland : Verslagjaar 2016

  NARCIS (Netherlands)

  van Lier EA; Oomen PJ; Giesbers H; van Vliet JA; Drijfhout IH; Zonnenberg-Hoff IF; de Melker HE; RVP; I& V

  2016-01-01

  Net als in voorgaande jaren is de vaccinatiegraad, oftewel de deelname aan de verschillende vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), in verslagjaar 2016 met 92 tot 99 procent hoog. Wel is de deelname aan de meeste vaccinaties met ongeveer 0,5 procent afgenomen. Voor zuigelingen is deze af

 4. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland : Verslagjaar 2012

  NARCIS (Netherlands)

  van Lier EA; Oomen PJ; Giesbers H; Drijfhout IH; de Hoogh PAAM; de Melker HE; EPI; cib

  2012-01-01

  Net als in voorgaande jaren is in verslagjaar 2012 de gemiddelde deelname aan alle vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met 92 tot 99 procent hoog. Uitzondering hierop vormt de deelname aan de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (56 procent). De ondergrens van 95 procent voor de

 5. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland : Verslagjaar 2013

  NARCIS (Netherlands)

  van Lier EA; Oomen PJ; Mulder M; Conyn-van Spaendonck MAE; Drijfhout IH; de Hoogh PAAM; de Melker HE; RVP; I& V

  2013-01-01

  Net als in voorgaande jaren is in verslagjaar 2013 de gemiddelde deelname aan alle vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met 92 tot 99 procent hoog. Uitzondering hierop vormt de deelname aan de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker, die met 58 procent twee procent gestegen is ten op

 6. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland : Verslagjaar 2011

  NARCIS (Netherlands)

  van Lier EA; Oomen PJ; Giesbers H; Drijfhout IH; de Hoogh PAAM; de Melker HE; EPI; cib

  2011-01-01

  Net als in voorgaande jaren lag in 2011 de gemiddelde deelname aan alle vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (HPV uitgezonderd) ruim boven de Nederlandse ondergrens van 90 procent. De WHO-ondergrens van 95 procent voor de BMR-vaccinatie wordt voor schoolkinderen echter nog niet gehaald.

 7. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland : Verslagjaar 2015

  NARCIS (Netherlands)

  van Lier EA; Oomen PJ; Conyn-van Spaendonck MAE; Drijfhout IH; Zonnenberg-Hoff IF; de Melker HE; RVP; I& V

  2015-01-01

  Net als in voorgaande jaren is in verslagjaar 2015 de deelname aan de verschillende vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met 92 tot 99 procent hoog. Uitzondering hierop vormt de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker, waaraan de deelname overigens wel verder blijft stijgen ten opzic

 8. Sexual transmission of the [Het-s] prion leads to meiotic drive in Podospora anserina

  NARCIS (Netherlands)

  Dalstra, H.J.P.; Swart, K.; Debets, A.J.M.; Saupe, S.J.; Hoekstra, R.F.

  2003-01-01

  In the filamentous fungus Podospora anserina, two phenomena are associated with polymorphism at the het-s locus, vegetative incompatibility and ascospore abortion. Two het-s alleles occur naturally, het-s and het-S. The het-s encoded protein is a prion propagating as a self-perpetuating amyloid

 9. Sexual transmission of the [Het-s] prion leads to meiotic drive in Podospora anserina

  NARCIS (Netherlands)

  Dalstra, H.J.P.; Swart, K.; Debets, A.J.M.; Saupe, S.J.; Hoekstra, R.F.

  2003-01-01

  In the filamentous fungus Podospora anserina, two phenomena are associated with polymorphism at the het-s locus, vegetative incompatibility and ascospore abortion. Two het-s alleles occur naturally, het-s and het-S. The het-s encoded protein is a prion propagating as a self-perpetuating amyloid aggr

 10. Uitsnijden van varkenskarkassen voor het opstellen van een formule om het vleespercentage met de HGP7 (Hennessy Grading Probe), CGM (Capteur Gras/Maigre-Sydel) en de CSB (Image Meater) te schatten = Lean meat equation for the Hennessy Grading Probe (HGP7), Capteur Gras/Maigre-Sydel (CGM and CSB-Image-Meater (CSB)

  NARCIS (Netherlands)

  Lambooij, E.; Engel, B.; Buist, W.G.; Vereijken, P.F.G.

  2011-01-01

  Het mager-vleespercentage wordt geschat met behulp van een formule die in Nederland in de Hennessy Grading Probe (HGP) is ingebouwd. De huidige HGP2 is verouderd en onderhoud wordt niet langer door de leverancier ondersteund. Een ander apparaat is de Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM). Een relatief n

 11. Micromanipulatie: Nederlands onderdeel reuzentelescoop doorstaat alle tests

  NARCIS (Netherlands)

  Pil, A.

  2014-01-01

  De eerste Nederlandse bijdrage aan de European Extremely Large Telescope (E-ELT) is succesvol getest. Het gaat om de chopper, een zeer wendbaar spiegeltje dat is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van universiteiten, technologische instituten en het bedrìjfsleven. Het hightech spiegeltje is

 12. Continue morbiditeits registratie peilstations Nederland 1993.

  NARCIS (Netherlands)

  Bartelds, A.I.M.

  1994-01-01

  Het jaarverslag 1993 van de CRM-Peilstations bevat een beschrijving van de methodiek van deze sinds 1970 bestaande registratie en de uitkomsten voor het jaar 1993. Gegevens zijn verzameld over influenza(-achtige aandoeningen), het maken van een uitstrijkje van de baarmoedermond door de huisarts, de

 13. Micromanipulatie: Nederlands onderdeel reuzentelescoop doorstaat alle tests

  NARCIS (Netherlands)

  Pil, A.

  2014-01-01

  De eerste Nederlandse bijdrage aan de European Extremely Large Telescope (E-ELT) is succesvol getest. Het gaat om de chopper, een zeer wendbaar spiegeltje dat is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van universiteiten, technologische instituten en het bedrìjfsleven. Het hightech spiegeltje is ee

 14. Construction, jobs and affordable energy in the north of the Netherlands; Bouwen, Banen en Betaalbare energie in Noord-Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, M.; Schepers, B. [CE Delft, Delft (Netherlands); Tieben, B. [SEO Economic Research, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  Additional investments to boost the energy efficiency of the housing stock in the north of the Netherlands can create a substantial number of new jobs in construction and supply industries. That is the conclusion of a pilot study carried out by CE Delft and SEO Economic Research. Depending on the energy efficiency target adopted, an annual investment of around euro 400 million would lead to some 4,500 new jobs (in the first year). This would mean over 2,000 unemployed construction workers being able to return to work. To realise these investments requires a 'quantum leap' in funding. For an efficiency improvement scenario of 2% per annum this would mean a quadrupling of present investment plans in this part of the country [Dutch] Extra investeringen in energiebesparing van bestaande woningen kunnen voor Noord-Nederland een fors aantal banen in de bouw en de toeleverende industrie op leveren. Dat is de conclusie uit een verkenning die door CE Delft en SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Natuur en Milieufederatie Drenthe is uitgevoerd. Afhankelijk van de besparingsdoelstelling leiden investeringen van zo'n 400 miljoen per jaar tot zo'n 4.500 extra banen (eerste jaar). Daarmee kunnen ruim 2.000 werkloze bouwvakkers aan het werk worden geholpen. Om deze investeringen te kunnen realiseren, is een forse schaalsprong nodig in het financieringsaanbod. In het scenario van 2%+ per jaar komt dit neer op een verviervoudiging van de huidige investeringsambitie in Noord-Nederland.

 15. Multiculturele teams in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Keijzer, L.; Winthagen, T.; Vries, S. de

  2008-01-01

  In opdracht van Sector Bestuur Onderwijsarbeidsmarkt is de onderhavige studie gedaan naar multiculturele teams in het onderwijs. Dit rapport biedt een handreiking bij invoering van multiculturele teams en het verbeteren van bestaande multiculturele teams in het primair -, voortgezet - en beroepsonde

 16. Peer assessment in het basisonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Meusen-Beekman, Kelly; Joosten-ten Brinke, Desirée

  2011-01-01

  Meusen-Beekman, K., & Joosten-ten Brinke, D. (2010). Peer assessment in het basisonderwijs. Het effect van peer assessmenttraining op het geven van een spreekbeurt. Examens, Tijdschrift voor de toetspraktijk, 3, 13-16.

 17. Gebruikershandleiding voor het programmapakket SECFLO

  NARCIS (Netherlands)

  Pennekamp, J.G.S.

  1985-01-01

  Het programmapakket berekent de intensiteit van de secundaire stroming danwel de bodemschuifspanning t.g.v. de secundaire stroming in een gegeven tweedimensionale stromingssituatie. Het pakket is bedoeld als uitbreiding op een tweedimensionale horizontale stromingssimulatie. Het is zodanig geschreve

 18. Feminisering van het basisonderwijs

  OpenAIRE

  Geerdink, Gerda

  2009-01-01

  In deze bijdrage ga ik in op wat feminisering van het onderwijs is en hoe we daar de afgelopen 25 jaar – zowel op de pabo als in het basisonderwijs – mee te maken hebben gekregen. De keerzijde is masculinisering en ik zal eveneens laten zien hoe zich dat in het onderwijs voordoet. Zowel feminisering als masculinisering hebben negatieve gevolgen. Ik wil duidelijk maken dat de gevolgen van de feminisering minder erg zijn dan we volgens de pers moeten geloven, maar dat het desondanks een ongewen...

 19. Energy conservation in the Netherlands 2000-2010; Energiebesparing in Nederland 2000-2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gerdes, J.; Boonekamp, P. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2012-12-15

  The average rate of energy savings in the Netherlands over the 2000-2010 period was 1.1% per year, which is slightly lower than the rate of 1.2% between 2000 and 2007. In 2008 and 2009, the average annual savings since 2000 went down to 1.0%. These rates have been calculated according to the protocol Monitoring Energy savings (PME) and have a margin of +/-0.3%. The economic crisis has had a noticeable effect on the energy savings in the Netherlands. The crisis resulted in lower utilization of capacity in industry, causing less efficient use of energy. Another probable reason for lower energy savings was that investments in new, and usually more efficient equipment were postponed. Postponement of purchases and investments probably led to the same effect in other sectors [Dutch] In dit rapport wordt de energiebesparing in Nederland berekend conform het Protocol Monitoring Energiebesparing (PME). De meest recente publiek toegankelijke rapportage is die over de periode 1995-2007. Er is sindsdien gewerkt aan een aanpassing van het protocol, onder andere vanwege de Europese Energie-EfficientieRichtlijn (EER). Om te frequente aanpassingen van de methode te voorkomen is besloten te wachten met een nieuwe openbare publicatie tot de EER zou zijn vastgesteld. In deze rapportage zijn de resultaten opgenomen van een berekening die in grote lijnen het oorspronkelijke protocol volgt, maar met een aantal wijzigingen die in hoofdstuk 5 worden besproken. In hoofdstuk 2 wordt het nationale besparingstempo behandeld. Hoofdstuk 3 beschrijft de besparing op het finaal verbruik en door de inzet van WKK bij de eindgebruikssectoren industrie, huishoudens, transport en land- en tuinbouw. Besparingen in de energiesector worden behandeld in hoofdstuk 4. De verschillen met de eerdere rapportages komen aan bod in hoofdstuk 5.

 20. 25 years of wind energy [in the Netherlands]. What have we learnt; 25 jaar windenergie [in Nederland]. Wat hebben we daarvan geleerd?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kortenoever, M.

  2010-12-15

  In 1986 the Dutch government started the Integrated Wind Energy Program to stimulate the implementation of wind energy in the Netherlands. Since 1986 the wind power generating capacity in the Netherlands increased to nearly 2,750 MW. The capacity per wind turbine has increased from 35kW to 6MW. The wind turbines are much safer, produce less noise and are more efficient. The cost price of wind energy (expressed in euros per kWh) dropped sharply. Despite a constantly changing policy of the Dutch government and the lack of a stable investment climate, many projects have been realized. [Dutch] In 1986 startte de Rijksoverheid met het Integraal Programma Windenergie de stimulering van de implementatie van windenergie in Nederland. Sinds 1986 is het in Nederland opgestelde windenergie productievermogen gegroeid naar bijna 2.750 MW. Het vermogen per windturbine is toegenomen van 35kW naar 6MW. De windturbines zijn aanzienlijk verbeterd: veiliger, stiller en efficienter. De kostprijs van windenergie is (uitgedrukt in Euro's/kWh) sterk gedaald. Ondanks een telkens wisselend overheidsbeleid en het ontbreken van een stabiel investeringsklimaat zijn toch veel projecten gerealiseerd.

 1. Update of air quality maps in the Netherlands. Evaluation of the RIO Interpolation Model; Actuele luchtkwaliteitskaarten in Nederland. Evaluatie RIO-Interpolatiemodelq

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mooibroek, D.; Hoogerbrugge, R. [Centrum voor Milieukwaliteit, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2013-12-15

  In Belgium, an interpolation technique has been developed that takes into account local conditions of air pollution: the RIO interpolation technique. The RIO interpolation model is used in Belgium to inform the public about the current air quality. Realtime RIO air quality maps for Belgium are published on the website of IRCEL (www.irceline.be). In 2009, the RIO-interpolation method was extended by VITO and adjusted such that it became possible to apply the model in the Netherlands. This article gives a brief introduction of this new interpolation technique for the Netherlands, and a comparison of the performance compared to the INTERPOL method used until now [Dutch] In Belgie is een interpolatietechniek ontwikkeld die rekening houdt met het lokale karakter van luchtverontreiniging: de RIO-interpolatietechniek. Het RIO-interpolatiemodel wordt in Belgie gebruikt om het publiek te informeren over de actuele luchtkwaliteit. Realtime RIO-luchtkwaliteitskaarten voor België worden gepubliceerd op de website van IRCEL (www.irceline.be). In 2009 werd de RIO-interpolatiemethode in opdracht van het RIVM door VITO uitgebreid en aangepast, zodanig dat ook toepassing in Nederland mogelijk werd. Dit artikel geeft een korte introductie van deze nieuwe interpolatietechniek voor Nederland en een vergelijking van de prestaties ten opzichte van de tot nu gebruikte methode INTERPOL.

 2. Maritime innovations in the Netherlands. World leader in niches; Maritieme innovaties in Nederland. Wereldleider in niches

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verdonk, A.; Goetheer, A. [SenterNovem, Den Haag (Netherlands)

  2010-01-15

  According to foreign experts, the Netherlands are one of the world's leading regions in the field of maritime industry. They hold a large market share in the production of specialized vessels such as small container ships, picket ships, (large) yachts and dredgers. The Netherlands hold a global position in (constructing) pipelines at sea, heavy transport, dredging and environmental technique. Moreover large Dutch players are involved in the transport, storage and transshipment of LNG at sea. In addition, the Dutch maritime knowledge infrastructure, e.g. of MARIN and the Technical University of Delft, is leading worldwide. Many innovations in the Dutch manufacturing industry focus on reducing resistance, efficiency and sustainability. The offshore holds opportunities for developing technology aimed at operating under extreme circumstances. There are technological challenges involved in extracting oil and gas in deep sea (> 200 meters) and in Arctic conditions, but also for dealing with extreme waves. New developments in offshore include the rise of LNG and wind parks at sea. [Dutch] Volgens buitenlandse experts behoort Nederland tot de leidende regio's in de wereld op het gebied van de maritieme industrie. Voor de productie van gespecialiseerde schepen, zoals kleine containerschepen, patrouilleschepen, (grote) jachten en baggerschepen hebben Nederlandse spelers een fors marktaandeel. In de offshore heeft Nederland een wereldpositie in (het leggen van) pijpleidingen op zee, zwaar transport, baggeren en milieutechniek. Ook bij het vervoeren, op- en overslaan van LNG op zee zijn grote Nederlandse spelers betrokken. Tevens is de Nederlandse maritieme kennisinfrastructuur met onder andere MARIN en de TU Delft leidend in de wereld. Veel innovaties in de maritieme maakindustrie focussen zich op weerstandvermindering, efficiency en duurzaamheid. In de offshore liggen kansen om technologie te ontwikkelen om te kunnen opereren onder extreme omstandigheden. Zo zijn

 3. Het ziekenhuis als ontwerpvraagstuk

  NARCIS (Netherlands)

  Christis, Jac

  2011-01-01

  Ziekenhuizen behoren tot wat Mintzberg professionele bureaucratieën noemt. Ze worden geconfronteerd met problemen op het gebied van kwaliteit, patiëntvriendelijkheid, veiligheid en efficiency. Een belangrijke vraag is of ze voor het bereiken van deze doelen de juiste structuur bezitten. In zijn boek

 4. Het laatste kind in het bos: de biografie van natuurbetrokkenheid

  NARCIS (Netherlands)

  Koppen, van C.S.A.

  2013-01-01

  Vanaf het prille begin van natuurbescherming is er aandacht geweest voor natuureducatie van kinderen. Toch is educatie van de jeugd - en educatie in het algemeen - nooit erg belangrijk geweest in het Nederlandse natuurbeleid, zeker niet als het ging om verdeling van de altijd schaarse middelen. Verw

 5. Reacties van COSO op de maatschappij van nu : De geüpdate versie van het framework voor internal control, een grote sprong voorwaarts of (te) veel mooie woorden?

  NARCIS (Netherlands)

  Droogsma, J.

  2013-01-01

  In dit artikel rapporteren we de uitkomsten van het onderzoek naar de organisatieculturen van zorginstellingen in Nederland en de mogelijke rol van de financial (controller in de zorg) daarbij. De Nederlandse zorgsector zal meer aandacht moeten schenken aan een veranderingsproces om sterker te worde

 6. Conditions for greening the Dutch economy; Voorwaarden voor de vergroening van de economie in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Kruitwagen, S.; Dietz, F.

  2012-08-15

  . Vergroening richt zich op het beperken van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het sparen van het milieu. Door rekening te houden met de grenzen van het natuurlijk kapitaal kan de welvaart op lange termijn worden veiliggesteld. Ook voor Nederland is vergroening belangrijk. Efficiënter omgaan met energie, grondstoffen, land en water maakt de Nederlandse economie minder kwetsbaar en het milieu schoner. Inzetten op groene groei is daarbij niet zozeer het kortetermijnantwoord op de huidige economische crisis, maar juist een langetermijnbijdrage aan de versterking van de Nederlandse economische structuur. Die versterking komt niet vanzelf, maar vergt een actieve rol van de overheid in interactie met het bedrijfsleven en de burgers. Een langetermijnvisie gericht op vergroening van de economie is een belangrijke eerste stap. Hoe vooruitgang te meten is een ander belangrijk element bij het streven naar groene groei. Daarnaast zijn andere spelregels nodig om de samenleving in een groenere richting te bewegen. Zo zullen de kosten van milieuvervuiling beter in de prijzen tot uiting moeten komen. Afschaffen van subsidies en fiscale regelingen die vergroening in de weg staan, hoort hier bij. Implementatie van dergelijke fiscale voorstellen vergt uiteraard een brede afweging. Ook kan de overheid betere voorwaarden creëren voor de ontwikkeling en toepassing van milieusparende innovaties. Deze notitie verkent enkele belangrijke randvoorwaarden voor de vergroening van de Nederlandse economie en geeft op onderdelen aanzetten tot uitwerking daarvan. Tevens agendeert de notitie op welke onderdelen nader onderzoek gewenst lijkt om beter zicht te krijgen op wat de keuze voor groene groei voor Nederland betekent en wat daarvoor nodig is.

 7. Solar energy in the Netherlands 2012. Installer to be prepared for a growing market; Zonne-energie in Nederland 2012. Installateur moet zich voorbereiden op een groeimarkt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Amerongen, G.A.H. [vAConsult, Rotterdam (Netherlands)

  2012-12-15

  The solar energy market, in particular solar electricity, in the Netherlands continues to grow despite the economic recession. Yet, the Dutch market is still small and underdeveloped by European standards. In terms of legislation changes are at hand, in particular with regard to energy efficiency and the introduction of the Energy Label as part of the Ecodesign [Dutch] De zonne-energiemarkt in Nederland blijft ondanks de economische tegenwind groeien. De laatste jaren is vooral de zonnestroommarkt de trekker van de groei. Toch is de Nederlandse markt nog steeds klein en onderontwikkeld voor Europese begrippen. Qua regelgeving komen er vooral op het aspect energieprestatie en door de introductie van het Energielabel in het kader van Ecodesign veranderingen aan.

 8. Knopkroos (Lemna turionifera Landolt) nieuw voor Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Wolff, Peter; Bruinsma, John

  2005-01-01

  Lemna turionifera, een continentale en subatlatische soort, wordt sinds 1992 ook in Nederland waargenomen. Knopkroos kan worden onderscheiden van L. minor door zijn roodachtige kleur, de vorming van echte turionen, en door dunnere, kleinere, meer symmetrische schijfjes met een onopvallende apicale p

 9. Seksuele dienstverlening door mannen in Den Haag: Ontwikkelingen op het internet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paul van Gelder

  2011-08-01

  Full Text Available Seksuele dienstverlening door mannen in Den Haag: Ontwikkelingen op het internet Met de legalisering van het prostitutiebedrijf en de snelle opkomst van het internet zijn mannelijke seksuele dienstverleners in Nederland uit het zicht geraakt. De meeste boysclubs sloten hun deuren. Deze zaken, samen met de aangescherpte handhaving op openbare ontmoetingsplaatsen, vormen redenen voor deze groep om online te gaan. In 2009 is er in Den Haag een onderzoek uitgevoerd naar deze specifieke doelgroep, met speciale aandacht voor het internet. Mogelijke veranderingen in de behoeften en vragen bij mannelijke seksuele dienstverleners zijn ook onderzocht. In hoeverre zijn zij op het internet bereikbaar voor informatie, advies of hulp? Bij het online verrichten van onderzoek en veldwerk blijkt het signaleren wel goed uit te werken maar is het nog zoeken naar een “praatpaal-functie”. Male sexual services in The Hague: developments on the internet Since the legalization of prostitution and the rapid rise of the internet, male providers of sexual services got out of sight in the Netherlands. Most boysclubs had to close down. These matters, along with the tighter controls at cruising areas are reasons why this group has turned to the internet to offer their services. In 2009, a research was carried out on the nature and extent of male sexual services in the region of The Hague, with a special focus on the internet. Possible changes in the needs and problems of male sexual providers were also explored. To what extent can they be reached by means of the internet, in order to provide them with information, advise or assistance? On the basis of the research data it can be concluded that the internet can be an important tool in the signalling and finding of male sexual providers. Getting more acquainted with them and gaining their trust, however, is still rather hard to realize.

 10. Storage of electricity. State of the art and future perspective for the Netherlands. Appendices; Opslag van elektriciteit. Status en toekomstperspectief voor Nederland. Bijlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lysen, E.; Van Egmond, S.; Hagedoorn, S. [Utrecht Centrum voor Energieonderzoek UCE, Utrecht (Netherlands)

  2006-09-15

  The results of a study on the state-of-the-art and future perspective for the Netherlands with regard to electricity storage are presented in the main report. The storage systems in this study are subdivided as grid-connected storage systems, autonomous storage systems, and storage of electricity in vehicles. With respect to technology attention is paid to chemical energy storage, mechanical energy storage, and electrical energy storage. In these appendices fact sheets with general data on several energy storage techniques are presented. [Dutch] Een korte studie is uitgevoerd naar de status en het toekomstperspectief voor Nederland van de opslag van elektriciteit. In het onderzoek staan de volgende vragen centraal: Wat is de status en kennispositie in Nederland bij bedrijven, universiteiten, kennisinstellingen en uitvinders op het gebied van elektriciteitsopslag?; Hoe verhoudt de Nederlandse kennispositie zich tot de internationale kennispositie op dit gebied?; en Kan het onderzoeksgebied elektriciteitsopslag op termijn een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening? De opslagsystemen voor dit onderzoek zijn in drie groepen verdeeld: Netgekoppelde opslagsystemen; Autonome opslagsystemen; en Elektriciteitsopslag in voertuigen. Qua technieken wordt gekeken naar de volgende typen opslagsystemen: Chemische energie opslag; Mechanische energie opslag; en Elektrische energie opslag. In deze bijlagen worden de verschillende opslagtechnologieen kort beschreven. Aangezien er vele tientallen goede overzichten beschikbaar zijn, wordt in dit rapport slechts een summier overzicht gegeven. Verschillende bronnen geven nogal eens verschillende kengetallen, waarbij het niet altijd duidelijk is of deze getallen betrekking hebben op de huidige stand van de techniek, of dat het een toekomstverwachting betreft. Dit overzicht heeft dan ook niet de pretentie om volledig te zijn, noch alle karakteristieken tot in detail te beschrijven, maar beoogt een eerste indicatie

 11. The Effects of climatic change in the Netherlands, 2012; Effecten van klimaatverandering in Nederland, 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Minnen, J.; Ligtvoet, W. (eds.)

  2012-07-15

  This study is an update of the 2005 study: how is the situation at present with respect to the climate in the Netherlands, which effects are now more or less perceptible, are there new insights into the opportunities and risks of climate change, and to what extent are these future opportunities and risks embedded in the various policy issues? [Dutch] Deze studie is een actualisering van de studie uit 2005: hoe is het op dit moment gesteld met de klimaatverandering in Nederland, welke effecten daarvan zijn nu meer of minder waarneembaar, zijn er nieuwe inzichten in de kansen en risico's van klimaatverandering, en in hoeverre zijn deze toekomstige kansen en risico's in de verschillende beleidsdossiers verankerd?.

 12. Vaccinatietoestand Nederland per 1 januari 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Abbink F; Oomen PJ; Zwakhals SLN; de Melker HE; Ambler-Huiskes A; CIE

  2006-01-01

  Voor alle vaccinaties die zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is het afgelopen verslagjaar de vaccinatiegraad op landelijk niveau toegenomen. De gemiddelde vaccinatiepercentages zijn hoger dan 95% en voldoen hiermee ruim aan de normen van de World Health Organisation (WHO). Dit bl

 13. Brandmieren Solenopsis in Nederland (Hymenoptera: Formicidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Noordijk, J.; Vierbergen, B.; Boer, P.

  2012-01-01

  Tijdens importinspecties worden geregeld brandmieren aangetroffen. Solenopsis invicta, S. geminata en S. richteri zijn notoire invasieve exoten die in grote delen van de wereld voor veel overlast zorgen. Hierdoor besloot het Team Invasieve Exoten van het Ministerie van el&i om een risicoanalyse voor

 14. Cybersecurity: Nederland moet inzetten op internationale cybersamenwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwman, F.; Marácz, L.

  2012-01-01

  Het digitale domein is, naast land, de lucht, de zee en de ruimte, inmiddels het vijfde domein voor militair optreden geworden omdat dit domein en de toepassing van digitale middelen als wapen overal ter wereld sterk in ontwikkeling zijn. Allerlei vormen van digitale oorlogsvoering zijn een reëel

 15. Large-scale concentration and deposition maps for the Netherlands. Report on 2012; Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland. Rapportage 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Velders, G.J.M.; Aben, J.M.M.; Jimmink, B.A.; Geilenkirchen, G.P.; Van der Swaluw, E.; De Vries, W.J.; Wesseling, J.; Van Zanten, M.C.

  2012-06-15

  RIVM (National Institute for Public Health and the Environment) presents new concentration maps for the Netherlands, for eight air pollutants, including nitrogen dioxide and particulate matter, for the period up to 2030. New deposition maps for nitrogen are also presented. These maps are produced annually and show a combined image of the air quality and level of deposition in the Netherlands. They are used in the national air quality collaboration programme (NSL) and in the programmatic approach to nitrogen (PAS) of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment and the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation. The maps are based both on measurements and model calculations. They have legal status and are considered a touchstone for new infrastructural projects [Dutch] Het RIVM presenteert de nieuwe kaarten waarin de concentraties van acht luchtverontreinigende stoffen (onder andere stikstofdioxide en fijn stof) in Nederland tot 2030 staan weergegeven. Hetzelfde geldt voor de mate waarin stikstof op de bodem neerslaat. Deze kaarten worden jaarlijks gemaakt en geven een beeld van de luchtkwaliteit en de neerslag van stikstof op de bodem in Nederland. Ze worden gebruikt in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI). De kaarten hebben een wettelijke status en gelden als toetssteen voor ruimtelijke ordeningsplannen. Ze zijn gemaakt op basis van metingen en modelberekeningen.

 16. Progress report energy from renewable sources in the Netherlands 2009-2010. Directive 2009/28/EG; Voortgangsrapportage energie uit hernieuwbare bronnen in Nederland 2009-2010. Richtlijn 2009/28/EG

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-12-15

  This report describes the progress the Netherlands has made in the field of sustainable energy in 2009 and 2010. It is an obligatory report sent to the European Commission late 2011. The reported progress is the effect of the policy and measures that were taken in the reporting period (2009 and 2010). A description is provided of the outlines of the new energy policy. The report also describes the effect of new policy on the indicative figures for 2020 as calculated by the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL)and ECN [Dutch] Dit rapport beschrijft de voortgang die Nederland heeft gemaakt in 2009 en 2010 op het gebied van duurzame energie. Het gaat om een verplichte rapportage die eind 2011 aan de Europese Commissie is gestuurd. De beschreven voortgang is het effect van het in de rapportageperiode (2009 en 2010) vigerende beleid en maatregelen. Een beschrijving van het nieuwe energiebeleid op hoofdlijnen is gegeven. Ook is het effect beschreven van het nieuwe beleid op het streefcijfer 2020 zoals doorgerekend door Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en ECN.

 17. Het nieuwe werken bij Microsoft, een impressie

  NARCIS (Netherlands)

  Rip, F.I.

  2009-01-01

  VIAS organiseerde op 15 oktober 2009 een bedrijfsbezoek aan het Microsoft-kantoor op Schiphol, waar sinds de ingebruikname van het gebouw gewerkt wordt via het concept "het nieuwe werken". Juist daarover gaat deze bijdrage

 18. Groepsinstructie versus tweetalinstructie in het Praktijkonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Blik, H.; Naaijer, Harm

  2012-01-01

  In dit rapport presenteert het GION (Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs) de resultaten van het onderzoek naar groepsinstructie versus tweetalinstructie in het Praktijkonderwijs. In het huidige Praktijkonderwijs wordt veel individuele hulp gegeven en doorgaans weinig groepsinstructie. Di

 19. Het nieuwe werken bij Microsoft, een impressie

  NARCIS (Netherlands)

  Rip, F.I.

  2009-01-01

  VIAS organiseerde op 15 oktober 2009 een bedrijfsbezoek aan het Microsoft-kantoor op Schiphol, waar sinds de ingebruikname van het gebouw gewerkt wordt via het concept "het nieuwe werken". Juist daarover gaat deze bijdrage

 20. Consequences of Market-Based Measures CO2-emission Reduction Maritime Transport for the Netherlands; Gevolgen Market Based Measures CO2-emissiereductie zeevaart voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wortelboer-van Donselaar, P.; Kansen, M.; Moorman, S. [Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM, Den Haag (Netherlands); Faber, J.; Koopman, M.; Smit, M. [CE Delft, Delft (Netherlands)

  2013-11-15

  The introduction of Market Based Measures (MBMs) to reduce the CO2 emissions of international sea shipping will have relatively limited economic effects for the Netherlands. Moreover, these effects are largely in line with those in other countries. For the Netherlands, however, the manner in which MBMS are organised and enforced is likely to be particularly important, given the importance of ports to the Dutch economy, the country's relatively large bunker sector, and the fact that Dutch shipowners operate relatively small vessels and on a relatively small scale. MBMs include pricing measures in the form of tax or trade systems, as well as other market-related proposals. In this research study, the consequences are analysed of four international MBM proposals for the Netherlands [Dutch] Om de CO2-uitstoot van de internationale zeevaartsector terug te dringen worden momenteel zogeheten Market Based Measures (MBMs), zoals bijvoorbeeld het veilen van emissierechten of het invoeren van een heffing, overwogen. De invoering van de MBMs zal voor Nederland relatief beperkte economische effecten hebben. Deze effecten wijken bovendien niet bijzonder af van die voor andere landen. De wijze waarop de MBMs worden georganiseerd en gehandhaafd, is voor Nederland mogelijk wel van onderscheidend belang. Dit gezien het belang van de havens voor de Nederlandse economie, de relatief grote bunkersector, en de relatief kleine schepen en kleinschaligheid van de Nederlandse reders.

 1. Incineration in the Netherlands or landfill in the UK? Environmental analysis of UK household waste disposal in the Netherlands; Verbranden in Nederland of storten in Groot-Brittannie? Milieukundige analyse van de verwerking van Brits huishoudelijk afval in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Head, M.E.; Otten, M.B.J.

  2012-02-15

  An environmental analysis has been executed of two scenarios for the processing of British household waste (or waste of similar quality): (1) disposal in a nearby landfill site in the UK; (2) incineration at Twence's AEC plant in the Netherlands. The environmental impact of disposal of 1 tonne of UK household waste in the respective scenarios was analysed using the ReCiPe Single Score method and the IPCC climate impact methodology, focusing on two phases of the life cycle: transport and final disposal (i.e. incineration or landfill). The conclusion of the study is that incineration of average British residual waste at the Twence facility is environmentally superior to landfill in the UK. The impact of the additional transport by ship and truck from the UK to the Twence plant does not outweigh the environmental benefits of incineration over landfill. This conclusion is valid under the adopted assumptions, particularly concerning the composition of the waste [Dutch] Twence heeft CE Delft gevraagd om een milieuanalyse van twee afvalscenario's voor Brits huishoudelijk afval (of daarmee vergelijkbaar afval) uit te voeren: (1) Het afval wordt gestort op een nabije stortplaats (in Groot-Brittannië); (2) Het afval wordt verbrand bij Twence AEC in Nederland. De twee afvalscenario's zijn op basis van 1 ton huishoudelijk afval, of daarmee vergelijkbaar afval uit het Verenigd Koninkrijk vergeleken. De studie richt zich op de levenscyclusfasen transport en eindverwerking (in ofwel de verbrandingsoven of op de stortplaats). Voor het analyseren van de milieu-impact wordt gebruikgemaakt van de ReCiPe Single Score-methode en van de klimaatimpact methodologie (IPCC). Uit deze studie kan geconcludeerd worden dat het verbranden van gemiddeld Brits restafval bij Twence beter scoort op milieueffecten dan storten in Groot-Brittannië. Het extra transport per schip en vrachtauto van het Verenigd Koninkrijk naar de installatie van Twence maakt het milieuvoordeel van

 2. Fracturen van het distale deel van het femur

  NARCIS (Netherlands)

  Duyn, Cornelius Diederikus van

  1977-01-01

  ln dit proefschrift wordt een analyse gegeven van de behandeling en de daarmee bereikte resultaten van 123 patiënten die in de periode 1 januari 1958 tot en met 31 december 1972 wegens een fractuur van het distale deel van het femur werden behandeld in de Kliniek voor Heelkunde van het Academisch

 3. Het Leesten; een analyse van het recreatief gebruik

  NARCIS (Netherlands)

  Beunen, R.; Jaarsma, R.

  2007-01-01

  Het Veluwetransferium is gepland in het gebied Caesarea - Het Leesten bij de afrit Hoenderloo van de A1. De planning is om minstens 250 parkeerplaatsen, een bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer, horecavoorzieningen en fietsverhuur te realiseren. Om de mogelijke gevolgen van deze ontwikkelingen in ka

 4. Het eBook in het OU Onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Mofers, Frans; Hermans, Henry; Verjans, Steven; Gorissen, Chantal

  2010-01-01

  Het deelproject eBooks heeft zich tot hoofddoel gesteld mogelijkheden tot uitlevering van cursusmaterialen via eBooks verder te onderzoeken en te beproeven. Meer specifiek zijn de volgende doelen geformuleerd: 1. Het onderzoeken en monitoren van markt van eReaders (‘apparaten’). 2. Het onderzoeken v

 5. Het eBook in het OU Onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Mofers, Frans; Hermans, Henry; Verjans, Steven; Gorissen, Chantal

  2010-01-01

  Het deelproject eBooks heeft zich tot hoofddoel gesteld mogelijkheden tot uitlevering van cursusmaterialen via eBooks verder te onderzoeken en te beproeven. Meer specifiek zijn de volgende doelen geformuleerd: 1. Het onderzoeken en monitoren van markt van eReaders (‘apparaten’). 2. Het onderzoeken v

 6. The background of the climate problem; De achtergrond van het klimaatprobleem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Strengers, B.; Meyer, L. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Dorland, R. [Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI, De Bilt (Netherlands)

  2013-01-15

  Climate change is a much discussed topic, both in science and in the public domain. A major difference is that in the public domain questions are frequently addressed which are barely an issue anymore in the scientific domain. These are usually issues of a more general nature such as the question whether the earth is truly warming up and if man is the main causer. The Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) and the Royal Netherlands Meteorological Institute jointly wrote this note, in which recent literature is used to outline what the current status quo of climate science is in a number of crucial areas. It is also indicated with which degree of certainty certain statements can be made [Dutch] Er is veel discussie over klimaatverandering, zowel in de wetenschap als in het publieke domein. Een belangrijk verschil is dat er in het publieke domein regelmatig vragen aan de orde komen die in het wetenschappelijke domein nauwelijks meer een issue zijn. Dit zijn veelal meer algemene issues zoals de vraag of de aarde echt wel opwarmt en of de mens de belangrijkste veroorzaker. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) hebben bovenstaande notitie geschreven, waarin op basis van recente literatuur wordt gepoogd om in hoofdlijnen aan te geven wat de huidige stand van de klimaatwetenschap is op een aantal cruciale terreinen. Daarbij wordt aangegeven met welke mate van zekerheid bepaalde uitspraken gedaan kunnen worden.

 7. Dertig jaar gratis kranten in Nederland. Voorlopers, opkomst en neergang.

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, Piet

  2015-01-01

  In 1999 werden de gratis kranten Metro en Spits in Nederland gelanceerd. Behalve die twee titels werden ook zes andere gratis dagbladen in Nederland gestart tussen 2000 en 2008. In 2007 bereikte de totale gratis oplage een hoogtepunt van bijna twee miljoen per dag. In dit artikel wordt de geschieden

 8. De distributiestructuur van varkens in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Driel, van J.A.

  1988-01-01

  Onderzoek naar de structuur van de afzet van levende varkens en biggen op basis van enquetes onder ruim 1000 varkenshouders en 150 veehandelaren. Het rapport beschrijft de situatie in 1986 en vergelijkt deze met die van 1973

 9. A sea of opportunities. Strengthening the North Sea's significance to society; Een zee van mogelijkheden. Het versterken van de maatschappelijke betekenis van de Noordzee

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-09-15

  The advice discusses the social significance of the North Sea for the Netherlands and the fact that the North Sea holds a huge potential for many new initiatives that can strengthen this meaning. Integral goals can be Ecology, Economics, Social and Cultural, Food supply and Energy supply. [Dutch] Het advies gaat in op de maatschappelijke betekenis van de Noordzee voor Nederland en het gegeven dat de Noordzee een enorm potentieel herbergt voor allerlei nieuwe initiatieven, die deze betekenis kunnen versterken. Integrale doelen kunnen zijn Ecologie, Economie, Sociaal-cultureel, Voedselvoorziening, en Energievoorziening.

 10. Transgene landbouwhuisdieren : het overwegen waard?

  NARCIS (Netherlands)

  Linskens, M.

  1989-01-01

  Het rapport geeft informatie over de ontwikkelingen die, momenteel nog vooral in het onderzoek, op dit terrein gaande zijn. Het geeft aan wanneer de eerste transgene landbouwhuisdieren, bij een ongewijzigd beleid, op de boerderij kunnen rondlopen. Verder wordt er inzicht verschaft in de maatschappel

 11. Mensenrechten in het Romeinse Recht?

  NARCIS (Netherlands)

  J. Giltaij (Jacob)

  2011-01-01

  textabstractDe vraagstelling van dit proefschrift kan aldus worden geformuleerd: ‘bestonden er in het klassieke Romeinse recht mensenrechten?’. Deze vraag roept talloze deelvragen op. De eerste van deze vragen moet zijn: wat kunnen we onder het begrip ‘mensenrechten’ verstaan? Het voor de hand

 12. Nieuwkomers in het landelijk gebied

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek, G.; Vader, J.; Elst-van der Lans, van der M.W.M.

  2007-01-01

  Een verkennend onderzoek naar nieuwkomers in het landelijk gebied op basis van literatuur, data en gesprekken met sleutelpersonen in Reeuwijk en op Schouwen-Duiveland. De definitie van nieuwkomers is niet eenduidig. Nieuwkomers zijn nauw betrokken bij het verenigingsleven, maar zijn in het lokale be

 13. Indoor environment and installations in nursing home; Binnenmilieu en installaties in het verpleeghuis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Hoof, J.; Kort, H.S.M.; Duijnstee, M.S.H. [Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening, Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool Utrecht, Utrecht (Netherlands); Hensen, J.L.M.; Rutten, P.G.S. [Unit Building Physics and Systems, Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands)

  2010-04-15

  The majority of nursing home residents are older adults with dementia. People with dementia may have an altered sensitivity for indoor environmental conditions, which can induce problematic behaviour with burdensome symptoms. This paper provides an overview of the ageing of senses and needs of older adults with dementia in relation to the indoor environment. Results can help designers and building services engineers to create optima[ environmental conditions in nursing homes. [Dutch] De verpleeghuizen in Nederland bieden zorg en verblijf aan ouderen met een intensieve zorgvraag. Het grote aantal installaties dat in deze woonvorm aanwezig is dient zo te worden ontworpen en geinstalleerd dat deze optimaal comfort bieden aan bewoners en zorgprofessionals. Ouderen met dementie vormen de grootste groep bewoners en hebben zeer specifieke behoeften voor het binnenmilieu. Door hiervan uit te gaan bij ontwerp en installatie, ontstaat een verpleeghuis dat ten dienste staat van alle bewoners en overige gebouwgebruikers.

 14. De poliomyelitis-epidemie in Nederland. In 1938 en 1939.

  NARCIS (Netherlands)

  Kolk, Habel Jan

  1949-01-01

  Nadat allereerst het begrip poliomyelitis is omschreven en de oudste Europese literatuur o.a. Badham (1835) is genoemd, worden in het algemeen overzicht de drie mijlpalen in de geschiedenis van de kinderverlamming besproken: het werk van Von Heine (de kliniek der ziekte, 1860), het werk van Medin (h

 15. Zelfregulatie in het vmbo

  NARCIS (Netherlands)

  Sluis, Alien van der; Leistra, Simon; Aart, Ingrid van; Mombarg, Remo

  2016-01-01

  Een groter deel van de VWO leerlingen is gezonder ten opzichte van de VMBO leerlingen. Bekend is dat kinderen die meer mogen reguleren en zich gewaardeerd voelen, meer gemotiveerd zijn. In dit onderzoek wordt bekeken welke invloed het heeft wanneer de SEU (Sport Education Unit) gecombineerd wordt m

 16. Zelfregulatie in het vmbo

  NARCIS (Netherlands)

  Sluis, Alien van der; Leistra, Simon; Andree, Jorg; Mombarg, Remo

  2016-01-01

  Een groter deel van de VWO leerlingen is gezonder ten opzichte van de VMBO leerlingen. Bekent is dat kinderen die meer mogen reguleren en zich gewaardeerd voelen, meer gemotiveerd zijn. In dit onderzoek wordt bekeken welke invloed het heeft wanneer de SEU (Sport Education Unit) gecombineerd wordt m

 17. Zelfregulatie in het vmbo

  NARCIS (Netherlands)

  Alien van der Sluis; Simon Leistra; dr. Remo Mombarg; Ingrid van Aart

  2016-01-01

  Een groter deel van de VWO leerlingen is gezonder ten opzichte van de VMBO leerlingen. Bekend is dat kinderen die meer mogen reguleren en zich gewaardeerd voelen, meer gemotiveerd zijn. In dit onderzoek wordt bekeken welke invloed het heeft wanneer de SEU (Sport Education Unit) gecombineerd wordt

 18. Zelfregulatie in het vmbo

  NARCIS (Netherlands)

  Jorg Andree; Simon Leistra; dr. Remo Mombarg; Alien van der Sluis

  2016-01-01

  Een groter deel van de VWO leerlingen is gezonder ten opzichte van de VMBO leerlingen. Bekent is dat kinderen die meer mogen reguleren en zich gewaardeerd voelen, meer gemotiveerd zijn. In dit onderzoek wordt bekeken welke invloed het heeft wanneer de SEU (Sport Education Unit) gecombineerd wordt

 19. Het kan ook duurzamer

  NARCIS (Netherlands)

  Livestock Research,

  2009-01-01

  ASG (Animal Science Group) heeft ideeën ontwikkeld voor een in alle opzichten duurzame veehouderij in 2023. Dierenwelzijn, diergezondheid, milieu en economie zijn in de veehouderij goed te combineren. Dat is de conclusie van het rapport Kracht van Koeien van ASG

 20. Het ontstaan der hersenbloedingen

  NARCIS (Netherlands)

  Westerman, Willem Marten

  1931-01-01

  Wanneer wij nog eens de verschillende theorieën overzien, die opgesteld zijn om de hersenbloeding te verklaren, dan is het gebleken, dat wij deze in twee groote groepen kunnen verdeelen. ... Zie: Samenvatting Tot de eerste groep rekenen wij die theorieën, die de rhexis - de ruptuur van een vat dus -

 1. Het telefoonnummer van God

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, J.J.G.

  2004-01-01

  Er zijn duizenden moslims die twijfelen. Die er aan twijfelen of de verschrikkingen van de Hel wel echt bestaan. Die niet zeker weten of de Koran wel precies het letterlijke woord van God is. Die zich afvragen op de profeet van de islam, Mohammed (570-632), nog wel een goed voorbeeld vormt voor de

 2. Het roer moet om

  NARCIS (Netherlands)

  Wiegman, H.

  2013-01-01

  De recente gebeurtenissen rond de invoering en afschaffing van vrije tarieven in de mondzorg nopen tot bezinning. Een in deze donkere dagen actuele bezigheid. De dagen lengen overigens en wellicht gloort er ook voor de tandheelkunde licht aan de horizon. Maar dan moet het roer wel om, bepleit Herman

 3. Althusser over het marxisme

  NARCIS (Netherlands)

  Manschot, Henk Antoon Maria

  1979-01-01

  Vanuit verschillende invalshoeken heeft Althusser geprobeert het ideologiebegrip van de histories-materialistiese theorie in kaart te brengen. Deze kaart laat nog vele open plekken zien. De begripsvorming is onvoltooid. De samenhang tussen de verschillende onderdelen is niet altijd uitgewerkt. Korto

 4. Het nut van stadsgroen

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2013-01-01

  In de afgelopen jaren is de belangstelling voor de functies van beplanting in de stad sterk toegenomen. Want deze zogenaamde ecosysteemdiensten blijken belangrijk te zijn voor de leefbaarheid van de stad. PPO geeft een overzicht van de recente bevindingen op dit gebied, gebaseerd op het “Themaonderz

 5. Verkenning van het hydrologische systeem van de Utrechte Heuvelrug met behulp van het model TRINS

  NARCIS (Netherlands)

  Snelting; H.; Pastoors; M.J.H.

  1985-01-01

  Voor de identificatie van het geohydrologische systeem in het onderzoek van de Utrechtse Heuvelrug is een eindige elementen model voor niet- stationaire grondwaterstroming gebruikt (het model TRINS). Het gesimuleerde systeemgedrag moet uiteraard aan de werkelijkheid worden getoetst. Voor deze to

 6. Cor pulmonale. De rol van het emphyseem en zijn complicaties bij het tekortschieten van het rechter hart

  NARCIS (Netherlands)

  1955-01-01

  Het vraagstuk van de rol, die het emphyseem en zijn complicaties spelen bij de overbelasting van het rechter hart, bracht ons er toe eerst onze aandacht te wijden aan het emphyseem zelf. Wij hebben onder meer stilgestaan bij de bemoeilijkte respiratie (waarbij het aandeel, dat elastische en visceuze

 7. Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey

  NARCIS (Netherlands)

  F. Koster (Ferry)

  2016-01-01

  markdownabstract#### Dutch Abstract Dit rapport geeft inzicht in de relatie tussen samenwerking en innovatie van Midden- en Kleinbedrijven (MKB’ers). Onderzocht is of samenwerking met andere organisaties invloed heeft op de mate waarin deze organisaties vernieuwingen doorvoeren in in de zin van

 8. Een statistisch onderzoek naar den invloed van het weer op de opbrengst en het gehalte van suikerbieten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Frankena, H.J.

  1932-01-01

  Correlation coefficients were calculated to examine the relation over the period 1899-1926 between beet yield and sugar content, and rainfall, sunshine and temperature. For every decade and combinations of two or more decades of the period March-October, the correlation coefficient was calculated.

 9. The Swiss Energy Sector. Innovation landscape and chances for the Netherlands; De Zwitserse energiesector. Innovatielandschap en kansen voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Ewijk, S. [Innovatie Attache Netwerk, Ambassad Berlijn, Berlin (Netherlands)

  2012-08-15

  An overview is given of innovation in the Swiss energy sector and the following research question will be answered: what are the characteristics of the Swiss innovation landscape in the energy sector and what opportunities are there for the Dutch energy sector? The emphasis is on themes that occur in the Dutch top sector policy, such as natural gas and energy conservation. The aim is to encourage cooperation between the Netherlands and Switzerland in the field of energy and provide inspiration for investment, policy solutions and markets in the field of energy. Each chapter contains references to Swiss authorities for more information and further steps [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van innovatie in de Zwitserse energiesector en probeert de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: wat zijn de kenmerken van het Zwitserse innovatielandschap in de energiesector en welke kansen zijn er voor de Nederlandse energiesector? De nadruk ligt daarbij op thema's die ook in het Nederlandse topsectorbeleid voorkomen, zoals aardgas en energiebesparing. Het doel is om de samenwerking tussen Nederland en Zwitserland op energiegebied te stimuleren en informatie te bieden als inspiratie voor investeringen, beleidsoplossingen en afzetmarkten op energiegebied. Ieder hoofdstuk bevat verwijzingen naar Zwitserse instanties voor meer informatie en verdere stappen.

 10. Discussie over de metamorfose van Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. de Haan

  2006-01-01

  Full Text Available N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 Ido de Haan, N.C.F. van Sas, De metamorphose van Nederland The collection of articles, which N.C.F. van Sas wrote over the course of two decades, reflect a shift in the periodization of Dutch history; away from the beginning of the Kingdom of the United Netherlands in 1813, to what Van Sas describes  as the birth of modern politics in the Netherlands in the Patriot Revolt in the 1780s. His version of the modernization of Dutch society, a the meal so discussed in the socio-economic history of Jan Luiten van Zanden and Arthur van Riel, and the cultural approach of Joost Kloek and Wijnand Mijnhardt, stresses the political aspects of the metamorphosis in the Dutch Sattelzeit. Van Sas convincingly shows how this politicization of cultural ideals, and the revolutionary zeal with which this was practised, was not just an import from France but part and parcel of tendencies that were already present within Dutch society around 1800. Disappointingly, however, Van Sas refrains from giving a more general evaluation of the political reconstruction and innovation that took shape in the early nineteenth century, there by missing the opportunity to link these episodes to the discussion about the constitutional transition after 1848 and the renewed nationalism at the end of the nineteenth century.

 11. Discussie over de metamorfose van Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. de Haan

  2006-01-01

  Full Text Available N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 Ido de Haan, N.C.F. van Sas, De metamorphose van Nederland The collection of articles, which N.C.F. van Sas wrote over the course of two decades, reflect a shift in the periodization of Dutch history; away from the beginning of the Kingdom of the United Netherlands in 1813, to what Van Sas describes  as the birth of modern politics in the Netherlands in the Patriot Revolt in the 1780s. His version of the modernization of Dutch society, a the meal so discussed in the socio-economic history of Jan Luiten van Zanden and Arthur van Riel, and the cultural approach of Joost Kloek and Wijnand Mijnhardt, stresses the political aspects of the metamorphosis in the Dutch Sattelzeit. Van Sas convincingly shows how this politicization of cultural ideals, and the revolutionary zeal with which this was practised, was not just an import from France but part and parcel of tendencies that were already present within Dutch society around 1800. Disappointingly, however, Van Sas refrains from giving a more general evaluation of the political reconstruction and innovation that took shape in the early nineteenth century, there by missing the opportunity to link these episodes to the discussion about the constitutional transition after 1848 and the renewed nationalism at the end of the nineteenth century.

 12. The mechanism of toxicity in HET-S/HET-s prion incompatibility.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carolin Seuring

  Full Text Available The HET-s protein from the filamentous fungus Podospora anserina is a prion involved in a cell death reaction termed heterokaryon incompatibility. This reaction is observed at the point of contact between two genetically distinct strains when one harbors a HET-s prion (in the form of amyloid aggregates and the other expresses a soluble HET-S protein (96% identical to HET-s. How the HET-s prion interaction with HET-S brings about cell death remains unknown; however, it was recently shown that this interaction leads to a relocalization of HET-S from the cytoplasm to the cell periphery and that this change is associated with cell death. Here, we present detailed insights into this mechanism in which a non-toxic HET-s prion converts a soluble HET-S protein into an integral membrane protein that destabilizes membranes. We observed liposomal membrane defects of approximately 10 up to 60 nm in size in transmission electron microscopy images of freeze-fractured proteoliposomes that were formed in mixtures of HET-S and HET-s amyloids. In liposome leakage assays, HET-S has an innate ability to associate with and disrupt lipid membranes and that this activity is greatly enhanced when HET-S is exposed to HET-s amyloids. Solid-state nuclear magnetic resonance (NMR analyses revealed that HET-s induces the prion-forming domain of HET-S to adopt the β-solenoid fold (previously observed in HET-s and this change disrupts the globular HeLo domain. These data indicate that upon interaction with a HET-s prion, the HET-S HeLo domain partially unfolds, thereby exposing a previously buried ∼34-residue N-terminal transmembrane segment. The liberation of this segment targets HET-S to the membrane where it further oligomerizes, leading to a loss of membrane integrity. HET-S thus appears to display features that are reminiscent of pore-forming toxins.

 13. Kinderen buiten beeld. De leefsituatie van ongedocumenteerde kinderen in Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mayke Kromhout

  2015-03-01

  correspond in part to those of documented children and particularly those growing up in poverty. Many children who live in poverty suffer from problems related to an unhealthy or unvaried diet, or cannot afford the membership of (sports clubs. These issues are not unique to undocumented children. However, our study shows that the problems of undocumented children are more fundamental in their nature than those of documented children who grow up in poverty.Kinderen buiten beeld. De leefsituatie van ongedocumenteerde kinderen in NederlandDit artikel werpt licht op de omstandigheden waaronder kinderen zonder verblijfsstatus (ongedocumenteerde kinderen opgroeien in Nederland en niet in beeld zijn bij de overheid. Het betreft uitgeprocedeerde kinderen en kinderen die nooit een asielaanvraag hebben ingediend. In beide gevallen gaat het om kinderen die met hun ouders een bestaan in de illegaliteit opbouwen. De data zijn afkomstig uit een studie naar de woon- en leefsituatie van 29 illegale kinderen tussen 6 tot 19 jaar oud. De kinderen benoemen problemen die gedeeltelijk samenvallen met die van andere kinderen in Nederland, ook kinderen die in armoede opgroeien. De problemen van ongedocumenteerde kinderen werken echter zwaarder door. Ook staan zij onder grote psychische druk. Ze leven met het geheim van hun juridische status, zijn bang door de politie te worden opgepakt, weten niet wie ze kunnen vertrouwen en ervaren hun toekomst als ongewis.

 14. Ontwikkeling van de beverpopulaties in Nederland van 2000-2004

  NARCIS (Netherlands)

  Niewold, F.J.J.

  2004-01-01

  Dit rapport beschrijft de aantalsontwikkeling van de beverpopulaties in Nederland in de periode 2000-2004. Van twee populaties (Gelderse Poort en Flevoland) werden, mede met hulp van vrijwilligers, ook gegevens verzameld over voortplanting, sterfte, dispersie, bijplaatsingen, verstoringen, vraatscha

 15. Contract Research Organisaties in Nederland: inventarisatie en kwaliteitsniveau

  NARCIS (Netherlands)

  Notenboom K; Molema-Buursma AR; Hegger I; KCF; vgc

  2012-01-01

  In Nederland verrichten de geneesmiddelenindustrie en (academische) ziekenhuizen veel geneesmiddelenonderzoek met mensen; ze dienen jaarlijks zo'n 600 onderzoeksdossiers voor beoordeling in bij erkende medischethische toetsingscommissies. Bij de organisatie en uitvoering van klinisch onderzoek

 16. Het opvallendste nieuws volgens Erik Huizer

  NARCIS (Netherlands)

  Huizer, E.

  2012-01-01

  Dat Google de consument gaat onderwijzen in privacy was het nieuws dat vorige week het meeste opviel voor Erik Huizer, Managing Director Informatiemaatschappij bij TNO en hoogleraar Internet Toepassingen Universiteit Utrecht. Op het nieuws over IPv6 na dan.

 17. Reguleringsmechanismen in het kustecosysteem van de Voordelta

  NARCIS (Netherlands)

  Kooten, van T.; Jansen, H.M.

  2015-01-01

  Wordt het benthos in het Voordelta kustecosysteem gereguleerd door bottom-up of top-down gerelateerde processen, en hoe zal dit systeem reageren op de maatregelen om de bodemberoerende visserij uit te sluiten in het Bodembeschermingsgebied.

 18. Het *STAR-concept in vleesvarkensvoer

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, R.; Plagge, G.

  1998-01-01

  Het toevoegen van de structuurrijke componenten tarwekorrel en niet-ontsloten strobrok volgens *STAR-concept aan vleesvarkensvoer verlaagt het aantal varkens met maagslijmvliesaandoeningen. Het effect op de mesterijresultaten is gering.

 19. Beleidsadvies ter bestrijding van toxoplasmose in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  van der Giessen JWB; Kortbeek LM; LZO; cib

  2012-01-01

  Toxoplasma gondii is een eencellige parasiet, die kan worden opgelopen door consumptie van besmet onvoldoende verhit vlees of door opname van parasieten die door katten zijn uitgescheiden in de omgeving. Vooral de ernstige gevolgen die een infectie tijdens de zwangerschap kan hebben voor het ongebor

 20. Open Access in Nederland: de volgende stap

  NARCIS (Netherlands)

  Savenije, B.; Daalmans, P.; Heijden, van der E.; Krekels, H.G.M.; Woutersen-Windhouwer, S.; Franken, S.

  2008-01-01

  Ten gevolge van de invloed van ICT-ontwikkelingen op onderzoek en wetenschappelijke communicatie zien we een fundamentele verandering ten opzichte van het ‘papieren tijdperk’. Toegang tot wetenschappelijke kennis, informatie en data, essentieel voor hoger onderwijs en onderzoek, kan door deze techni

 1. Open Access in Nederland: de volgende stap

  NARCIS (Netherlands)

  Savenije, B.; Daalmans, P.; Heijden, van der E.; Krekels, H.G.M.; Woutersen-Windhouwer, S.; Franken, S.

  2008-01-01

  Ten gevolge van de invloed van ICT-ontwikkelingen op onderzoek en wetenschappelijke communicatie zien we een fundamentele verandering ten opzichte van het ‘papieren tijdperk’. Toegang tot wetenschappelijke kennis, informatie en data, essentieel voor hoger onderwijs en onderzoek, kan door deze

 2. What nature offers man. Eco system services in the Netherlands; Wat natuur de mens biedt. Ecosysteemdiensten in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Oostenbrugge, R.; Melman, T.C.P.; Alkemade, J.R.M.; Bredenoord, H.W.B.; Van Egmond, P.M.; Van der Heide, C.M.; De Knegt, B.

  2010-03-15

  Nature renders many services to mankind in an almost imperceptible way. For example, the dunes protect our country from flooding and forests store CO2. In the Netherlands, there are various opportunities to utilize these services rendered by nature, the so-called eco system services. This leaflet aims to incentivize and deepen the discussion on eco system services and the opportunities they provide. In addition, it also offers starting points for policy. [Dutch] De natuur levert op een haast onmerkbare manier allerlei diensten aan de mens. Zo beschermen duinen ons land bijvoorbeeld tegen overstromingen en slaan bossen CO2 op. In Nederland zijn er diverse kansen om deze door de natuur geleverde diensten, of wel ecosysteemdiensten, te benutten. Deze brochure dient om de discussie over ecosysteemdiensten, en de kansen die zij bieden, te stimuleren en te verdiepen. Daarnaast biedt ze ook enkele aanknopingspunten voor het beleid.

 3. Die naslaanpotensiaal van potensiële lemmakandidate vir ʼn monofunksionele beknopte Nederlands-Afrikaans-woordeboek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Herman Beyer

  2015-09-01

  Full Text Available Die beplanning van ʼn monofunksionele, beknopte Nederlands-Afrikaans-woordeboek in die gedrukte medium plaas welbekende tradisionele beperkinge op die leksikograaf, waarvan die vernaamste dié op ruimte is. Gegee die konteks, teikengebruiker, gebruikersituasie en funksie van die woordeboek moet die leksikograaf deeglik besin oor die toepaslike lemmatiseringsbeleid. In hierdie artikel word verslag gedoen van ʼn empiriese metode wat korpusondersoek kan komplementeer om ʼn optimaal funksionele lemmalys vir die onderhawige tipe woordeboek saam te stel. Deur middel van die simulasie van die tipiese gebruikersituasie van die beplande woordeboek word die naslaanpotensiaal van verskillende kategorieë lemmakandidate kwantitatief vasgestel. Sodanige vasstelling lei tot die bepaling van die lemmatiseringsprioriteit van elke kategorie lemmakandidate, wat uiteindelik funksionele lemmatisering en suksesvolle woordeboekgebruik tot gevolg het.

 4. Resources and geothermal heat in the Netherlands. Annual report 2011. An overview of exploration and exploitation activities and of underground gas storage; Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland. Jaarverslag 2011. Een overzicht van opsporings- en winningsactiviteiten en van ondergrondse gasopslag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-15

  Traditionally, this annual report publishes the activities and results of the exploration and extraction of hydrocarbons in the Netherlands. Starting this year the report will be expanded with the exploration and extraction activities of rock salt and geothermal heat and the underground storage of resources (natural gas, nitrogen, CO2 and water). The first part of the annual report addresses the developments in the year 2011. This part also includes a prognosis for the extraction of natural gas for the next 25 years. Next, a number of tables illustrate developments in the field of licenses and exploration activities (seismic research and drilling) in 2011. The chapter on hydrocarbons is concluded with an overview of the extracted volumes of natural gas, condensate and petroleum and the gas flows in storage facilities. There are new chapters on exploration and extraction of rock salt and geothermal heat. Another new chapter addresses storage of resources. The second part of the annual report illustrates the situation per 1 January 2012 and the developments over the last decades in a number of overviews. The annexes, finally, include general maps of the situation as of 1 January 2012 [Dutch] Het Jaarverslag rapporteert over de activiteiten en resultaten van de opsporing en winning van koolwaterstoffen, steenzout en aardwarmte in Nederland. Daarnaast komt de ondergrondse opslag van stoffen (aardgas, stikstof, CO2 en water) aan de orde. Daarmee worden alle opsporings-, winnings- en opslagactiviteiten in Nederland en het Nederlandse deel van het Continentaal plat, vallend onder het regime van de Mijnbouwwet, gezamenlijk gerapporteerd. Het eerste deel van het jaarverslag gaat in op de ontwikkelingen in het jaar 2011. Zoals in voorgaande jaren richt dit deel zich op de opsporing, winning en de ondergrondse opslag van koolwaterstoffen. Dit betreft een overzicht van de veranderingen in de aardgas- en aardolievoorraden gedurende 2011 en de daaruit volgende situatie per 1

 5. Het verplicht bod op effecten

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuwe Weme, M.P.

  2004-01-01

  Een effectenhouder die de controle verkrijgt in een beursvennootschap, brengt een openbaar bod uit op de overige effecten. Dat is de regel die in de meeste EU-lidstaten en veel andere landen bestaat. Nederland dient uiterlijk op 20 mei 2006 een dergelijk verplicht bod-regeling in te voeren. Dit is

 6. Het verplicht bod op effecten

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuwe Weme, M.P.

  2004-01-01

  Een effectenhouder die de controle verkrijgt in een beursvennootschap, brengt een openbaar bod uit op de overige effecten. Dat is de regel die in de meeste EU-lidstaten en veel andere landen bestaat. Nederland dient uiterlijk op 20 mei 2006 een dergelijk verplicht bod-regeling in te voeren. Dit is

 7. Cost-benefit analysis of stricter emission ceilings for air pollutants. National evaluation for the revision of the Gothenburg Protocol; Kosten en baten van strengere emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen. Nationale evaluatie voor de herziening van het Gothenburg Protocol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smeets, W.

  2012-06-15

  The Netherlands experiences high benefits of strict European emission targets for air pollutants. The Dutch live longer and are healthier because of extra emission reductions. In addition, damage to nature decreases. This emerges from a cost-benefit analysis of a number of possible variants for tightening emission targets by 2020 in the context of the revision of the Gothenburg Protocol [Dutch] Nederland ondervindt hoge baten van strenge Europese emissiedoelen voor luchtverontreinigende stoffen. Nederlanders leven langer en gezonder door extra emissiereducties. Daarnaast neemt de schade aan de natuur af. Dit blijkt uit een kosten-batenanalyse van een aantal mogelijke varianten voor aanscherping van emissiedoelen per 2020 in het kader van de herziening van het Gothenburg protocol.

 8. Biodiversiteit bekeken: hoe evalueert en verkent het PBL het natuurbeleid?

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwma, I.M.; Sanders, M.E.; Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M.; Knol, O.M.; Verboom, J.; Wit, de B.; Wiertz, J.; Hinsberg, van A.

  2014-01-01

  Deze publicatie heeft als doel de werkwijze en methoden te beschrijven die ten grondslag liggen aan PBL-publicaties over het natuur- en biodiversiteitbeleid. Uitgelegd wordt met welke informatie het PBL veranderingen in de biodiversiteit signaleert, natuurbeleid van de overheid evalueert, en opties

 9. Ik Kies Bewust; Effecten van het logo op het koopgedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Kornelis, M.; Meeusen, M.J.G.

  2010-01-01

  Dit rapport beschrijft de effecten van het Ik Kies Bewust-logo in de markt. Daarbij wordt gekeken of en in welke mate de vraag naar de producten met het Ik Kies Bewust-logo groter wordt en welke effecten dit heeft op de vraag naar andere producten in diezelfde of andere productcategorieën.

 10. Ik Kies Bewust; Effecten van het logo op het koopgedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Kornelis, M.; Meeusen, M.J.G.

  2010-01-01

  Dit rapport beschrijft de effecten van het Ik Kies Bewust-logo in de markt. Daarbij wordt gekeken of en in welke mate de vraag naar de producten met het Ik Kies Bewust-logo groter wordt en welke effecten dit heeft op de vraag naar andere producten in diezelfde of andere productcategorieën.

 11. Environmental taxes and green growth. Exploring possibilities within energy and climate policy; Milieubelastingen en Groene Groei. Verkenning van de mogelijkheden in het kader van het energie- en klimaatbeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vollebergh, H.

  2012-08-15

  Green growth is currently a topic of global interest. It aims to foster economic growth and development, while ensuring that natural assets continue to provide the resources and environmental services on which our wellbeing relies. The concept of green growth fits in with a long tradition focused on economic growth that takes account of issues such as environmental pollution and quality of life. Although in the Netherlands the political interest in green growth is somewhat lagging behind, it is widely understood and accepted that unbridled economic expansion may pose a serious risk to society in the long term. Offering the right financial incentives through 'environmental pricing' is a key element of policy aimed at sustainable economic growth. The present paper provides a stepwise analysis of the issues related to the use of tax instruments as part of the policy on sustainable economic growth. The report promotes an evaluation of options using not only standard criteria, such as allocation effectiveness, static efficiency, distributive justice, and feasibility, but also criteria such as dynamic efficiency. The discussion focuses on the two main areas of environmental taxation in the Netherlands, i.e. taxes on energy consumption and transport [Dutch] Wereldwijd is er veel belangstelling voor groene groei. Groene groei beoogt economische ontwikkeling te realiseren waarbij de hoeveelheid en kwaliteit van natuurlijke hulpbronnen voldoende blijven om onze welvaart te garanderen op de lange termijn (OESO, 2011a). Het concept past in een lange traditie gericht op economische groei die rekening houdt met aspecten als milieuvervuiling en leefbaarheid. De aandacht hiervoor blijft weliswaar in de Nederlandse politiek wat achter, maar is niettemin ook voor Nederland relevant. In brede kring leeft het besef dat ongebreidelde economische expansie op lange termijn niet houdbaar is. Het geven van de juiste prijsprikkels, soms ook wel 'milieubeprijzing' genoemd

 12. Nederland-Turkije, 1675-1678. Vier jaar op het snijpunt van Gouden Eeuw en moderniteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Merlijn Olnon

  2013-05-01

  Full Text Available When the Dutch Republic and the Ottoman Empire established formal relations in 1612, they committed themselves to maintaining friendly diplomatic relations as well as commercial ones. Seventeenth-century Dutch diplomacy in Istanbul revolved around Dutch trade, especially in Izmir. Ottoman cultivation of the Dutch served mainly international strategic purposes, for their role in which the Dutch received unusually benign Ottoman treatment. Formal diplomacy aside, relations between these states and their subjects materialized in the everyday contact between Turks, Franks, Latins, Greeks, Armenians and Jews in Izmir. The development of that city peaked during the pivotal years 1675-1678. In these mere four years a confluence of administrative, commercial, and international political developments transformed the Dutch nation of Izmir from a collective of smuggling freebooters into a discrete professional community. As such, these years are an endpoint as well as a starting point in Ottoman-Dutch relations: they mark the shift of the primacy of the Dutch Levant trade in a Mediterranean mould, towards the primacy of professional Dutch international diplomacy.

 13. Zelfstandigheidspolitiek. De achtergrond van een cruciale term in het buitenlands beleid van Nederland 1900-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. den Hertog

  2009-01-01

  Full Text Available The Policy of Independence. The Background of a Crucial Phrase in Dutch Foreign Policy 1900-1940The phrase ‘policy of independence’ was coined by the Dutch Minister of Foreign Affairs Van Karnebeek after the First World War. It has aroused a lot of discussion ever since. The phrase is often portrayed as sign of a change from a passive policy of neutrality to a much more active foreign policy. In this article the use of the phrase and the question of continuity or discontinuity are raised. This is done first of all on the basis of some crucial episodes from the First World War and subsequently the Dutch policy towards the German emperor and crown prince, Belgium and the League of Nations. This contribution argues that throughout those years the Dutch government pursued a policy characterized by activity and adopted an attitude that adhered to international law. Even before 1914 this approach was referred to as ‘independent’. Thereafter, Van Karnebeek coined the phrase ‘policy of independence’ to give expression to this prevailing attitude.

 14. Clash of Civilisations in Nederland en het effect op de democratie

  NARCIS (Netherlands)

  Gahremany, S.

  2009-01-01

  Samuel Huntington presenteerde in "The Clash of Civilisations and the Remaking of World Orde" misschien de meest besproken theorie in de Internationale Betrekkingen. Hoe deze internationale theorie zijn weg in de Nederlandse maatschappij en de nationale politiek gevonden heeft en zijn dynamiek en de

 15. De loonkloof tussen mannen en vrouwen: Een review van het onderzoek in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Tijdens, K.G.; van Klaveren, M.

  2011-01-01

  This article examines 20 studies on the remuneration of men and women in the Netherlands, where the influence of nine groups of factors was viewed: human capital, industry, job classification, job level, glass ceiling, firm size, working hours, gender-composition of occupation, and family building

 16. Pollenanalytisch en Geologisch onderzoek van het Onder- en Midden-Pleistoceen van Noord-Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer, A.

  1949-01-01

  Pollen analytical and geological investigations of the Lower and Middle Pleistocene in the Northern Netherlands. The Pleistocene deposits in the northern part of the Netherlands, form through their extreme thickness up to more than 300 m, a promising object for study from the stratigraphical point o

 17. De tweetalige ontwikkeling van dove kinderen in de Nederlandse gebarentaal en het Nederlands : een meervoudige casusstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Kolen, Esther

  2009-01-01

  Many deaf children in the Netherlands grow up learning Sign Language of the Netherlands (SLN), spoken Dutch and/or a combination of both languages. A relevant question is what the language proficiency of the children is in these languages. Besides, it is important to know in what way the children us

 18. De ontvangst van het werk van René Lalique (1860-1945) in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Booij, Lennart

  2013-01-01

  This PHD is the result of a research on the life, artistic development and impact of the French artist, jeweller and glass industrialist René Lalique (1860-1945. Focused on the Netherlands, regarding his clients, retailers and influence, a reconstruction was made of his work in relation to the devel

 19. Een postindustriele klassenstructuur? Het klassenschema van Esping-Andersen toegepast op Nederland, Amsterdam en Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  A.J. Steijn (Bram); E. Snel (Erik); L. van der Laan (Lambert)

  2000-01-01

  textabstractThe class scheme of Erickson, Goldthorpe and Portocarero (EGP) has become a standard measure for determining the class position of workers. However this class scheme does not deal adequately with the structural changes in the post-industrial economy. Esping-Andersen proposed a

 20. Driegeneraties- en tweeoudersvragen over het opleidingsniveau van mannen en vrouwen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Wolbers, M.H.J.; Ultee, W.C.

  2013-01-01

  This article estimates for the Netherlands linear regression models for an individual's level of education by bringing in parental as well as grandparental level of education. The prime question is that of the association between education in the first and third generation after holding constant

 1. Het voorkomen van tekebeten en erythema migrans in de huisartsenpraktijken in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Mik EL de; Pelt W van; Docters-van Leeuwen B; Veen A van der; Schellekens JFP; Borgdorff MW; CIE; ISC; LBA; LUW

  1995-01-01

  Lyme disease is a bacterial, infectious disease caused by the spirochete Borrelia burgdorferi. The aim of this study was to get information about the geographic distribution of the occurrence of tick bites and erythema migrans in the Netherlands and the association with possible risk factors. Inform

 2. Een arendsoog op Noord-Nederland : Het nut van geschiedenis voor regionaal-economisch beleid

  NARCIS (Netherlands)

  Molema, A.M.

  2015-01-01

  This essay has two goals. First, it traces the different meanings of the ‘Northern Netherlands’. Regional and national policymakers used this geographical notion after the second World War in order to develop regions. However, they lost the capability to dominate the (positive) connotation from the

 3. Zelfstandigheidspolitiek. De achtergrond van een cruciale term in het buitenlands beleid van Nederland 1900-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. den Hertog

  2009-01-01

  Full Text Available The Policy of Independence. The Background of a Crucial Phrase in Dutch Foreign Policy 1900-1940The phrase ‘policy of independence’ was coined by the Dutch Minister of Foreign Affairs Van Karnebeek after the First World War. It has aroused a lot of discussion ever since. The phrase is often portrayed as sign of a change from a passive policy of neutrality to a much more active foreign policy. In this article the use of the phrase and the question of continuity or discontinuity are raised. This is done first of all on the basis of some crucial episodes from the First World War and subsequently the Dutch policy towards the German emperor and crown prince, Belgium and the League of Nations. This contribution argues that throughout those years the Dutch government pursued a policy characterized by activity and adopted an attitude that adhered to international law. Even before 1914 this approach was referred to as ‘independent’. Thereafter, Van Karnebeek coined the phrase ‘policy of independence’ to give expression to this prevailing attitude.

 4. Geografie van de opvallende boom in het agrarische landschap van Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  de Veer, Aart Anton

  1985-01-01

  Trees of visual significance are a familiar part of the Dutch landscape. However, no systematic research or survey has ever been done in this field. The aim of the project was to make rnaps showing the occurrence of the different types of these trees and groups of trees, to explain their origin and

 5. Het Project Monitoring Risicofactoren en Gezondheid Nederland (MORGEN-project). Jaarverslag 1993

  NARCIS (Netherlands)

  Smit HA; Verschuren WMM; Bueno de Mesquita HB; Seidell JC; CCM

  1994-01-01

  The Monitoring Project on Risk Factors for Chronic Diseases (MORGEN-project) is conducted by the National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM). Its general purpose is to determine the prevalence of risk factors for chronic diseases as well as the prevalence of some specific

 6. Het voorkomen van de snuitkevers Ceratapion gibbirostre en C. carduorum in Nederland (Coleoptera: Apionidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Heijerman, T.; Alders, K.

  2001-01-01

  We re-examined the Dutch material of Ceratapion carduorum. It was found that in the past C. carduorum was confused with C. gibbirostre. C. gibbirostre is a common and widespread species in the Netherlands. The true C. carduorum appeared to be very rare in the Netherlands

 7. Het voorkomen van de snuitkevers Ceratapion gibbirostre en C. carduorum in Nederland (Coleoptera: Apionidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Heijerman, T.; Alders, K.

  2001-01-01

  The occurrence of Ceratapion gibbirostre and C. carduorum in the Netherlands (Coleoptera: Apionidae) We re-examined the Dutch material of Ceratapion carduorum, present in the main Dutch museum collections and some private collections. It was found that in the past C. carduorum was confused with C.

 8. Het bevolkings- en emigratievraagstuk in Nederland en in den Nederlandschen landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Sevenster, A.

  1930-01-01

  The population increase in the Netherlands in the years after the first World War caused the author to study its consequences, particularly in relation to Dutch agriculture. The concepts 'overpopulation and underpopulation and optimum population' were discussed in the light of the theories of

 9. Kwaliteit van leven meten in economische evaluaties : het Nederlands EQ-5D-tarief

  NARCIS (Netherlands)

  Lamers, L M; Stalmeier, P F M; McDonnell, J; Krabbe, P F M; van Busschbach, J J

  2005-01-01

  OBJECTIVE: To value EQ-5D health states by a general Dutch public. EQ-5D is a standardised questionnaire that is used to calculate quality-adjusted life-years for cost-utility analysis. DESIGN: Descriptive. METHOD: A sample of 309 Dutch adults from Rotterdam and surroundings was asked to value 17 EQ

 10. Het Nationaal Arbeids-Secretariaat 1893-1940 : De geschiedenis van de eerste vakcentrale in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Hoekman, P.H.; Houkes, J.

  2015-01-01

  This study analyses the development of the founding, growth and downfall of the Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS), the National Labour Secretariat, the first national confederation of trade union federations in the Netherlands, between 1893 and 1940. The foundation of the NAS resulted from the in

 11. Inventarisatie van het gebruik en de kosten van zorg voor astma en COPD in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogendoorn, E.J.I; Feenstra, T.L; Rutten-van Mölken, (Maureen Petronelle Marie Hubertine)

  2004-01-01

  This report presents information on health care utilisation and health care related costs for asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in the Netherlands. Furthermore, projections of future costs are given. Total costs for treating asthma in 2000 were estimated at 141 million euro, 67

 12. Het melden van bijwerkingen in Nederland : Een substantiële bijdrage van de apothekers

  NARCIS (Netherlands)

  Van Grootheest, A.C.; Van Puijenbroek, E.P.; De Jong-van den Berg, L.T.W.

  2003-01-01

  Purpose. Aim of the study is to get a better view of the contribution of pharmacists to the quantity and the quality of reports and in this way to the quality of a voluntary reporting system of adverse drug reactions. Methods. 15,293 reports, sent to the Netherlands Pharmacovigilance Foundation Lare

 13. Het Festuca ovina-complex in Nederland. 2. F. lemanii Bast. en F. brevipila Tracey

  NARCIS (Netherlands)

  Haveman, Rense

  2005-01-01

  In de Nederlandse flora’s worden de grofbladige schapengrassen met lange naalden samengevat onder Festuca cinerea Vill. Dit taxon blijkt echter een klein areaal te hebben dat beperkt is tot Zuidoost-Frankrijk. Andere namen die in de literatuur worden genoemd voor deze grofbladige schapengrassen in

 14. Vrome daden en gedachten. Een revisionistische kijk op het katholieke verleden van Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.-L. Van Bruaene

  2009-01-01

  Full Text Available L. Bogaers, Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600Ch.H., Parker, Faith on the Margins. Catholics and Catholicism in the Dutch Golden Age Pious Deeds and Thoughts. A Revisionist View of the Netherlands’ Catholic PastThis contribution comments upon the renewed interest in the Catholic past of the Netherlands. It discusses two recent books by Llewellyn Bogaers and Charles H. Parker on late medieval and early modern Catholicism, respectively. Both authors reject a teleological conception of history and propose studying the devotion of laymen, laywomen and the clergy from within. Both studies can be considered as part of a wider international – partly anthropologically inspired – trend to reassess the history of Catholicism. The author of this contribution applauds these developments but advocates a stronger integration of the study of religious practices on the one hand, and the study of religious experiences and ideas on the other hand.

 15. Motieven voor het melden van bijwerkingen door patiënten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Van Hunsel, Florence; Van Welle, Christine Der; Passier, Anneke; Van Puijenbroek, Eugène; Van Grootheest, Kees

  2012-01-01

  OBJECTIVE: To quantify the reasons and opinions of patients who reported adverse drug reactions (ADRs) in the Netherlands to a pharmacovigilance centre. DESIGN AND METHODS: A web-based questionnaire was sent to 1370 patients who had previously reported an ADR to a pharmacovigilance centre. The data

 16. Het voorkomen van Carabus auronitens in Oost-Nederland (Coleoptera: Carabidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Lam, E.; Haken, ten B.

  2005-01-01

  The distribution of Carabus auronitens in the eastern part of the Netherlands (Coleoptera: Carabidae) Carabus auronitens Fabricius, 1792 is a carabid beetle with two distinct (meta)populations in the eastern part of The Netherlands: Achterhoek en Twente. The first recording in the Achterhoek was don

 17. Alcoholslot : onderzoek naar de ervaringen in het buitenland en de mogelijkheden in Nederland.

  NARCIS (Netherlands)

  Sluis, J. van der

  1995-01-01

  The Netherlands Transport Research Centre (AVV) of the Dutch Ministry of Public Works commissioned the SWOV Institute for Road Safety Research to perform a study into alcohol locks. These locks are breathalysers which are fitted between the ignition and the starting motor of a car. Although the idea

 18. Pteridologische aantekeningen, 4, De bastaarden van het Dryopteris spinulosa-complex in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Segal, S.

  1971-01-01

  Hybrids of the Dryopteris spinulosa complex in the Netherlands Kuntze ex Druce (= D. carthusiana X D. cristata) and D. x deweveri Dryopteris x uliginosa (Joh. Jansen) J. & W. ( = D. carthusiana X D. dilatata) have been recorded from several places in the Netherlands. Fern hybrids, generally speaking

 19. Publiceren in Nederland: Het redactionele beleid. / Publishing in the Netherlands: Editorial policies.

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuwenhuis, E.H.; Hoogstraten, J.

  1998-01-01

  Studied the criteria and the procedures used by the editorial boards of Dutch psychological journals in deciding whether or not to publish a submitted manuscript. Human subjects: Normal adults (members of 10 editorial boards). Ss were administered a 34-item questionnaire on the peer review of

 20. De vrouwenbeweging online: Een onderzoek naar het gebruik van Internet door vrouwenorganisaties in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  A.R. Edwards (Arthur)

  2001-01-01

  textabstractThis is an in-depth study of 12 organizations: six grass-roots organizations, three umbrella organizations and three service organizations within the Dutch women's movement. Also, six 'virtual organizations' (three portal sites, a platform site and two web organizations) were investigate

 1. Hoe ons Nederland een groen hart kreeg en het ook weer verloor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Kooij

  2006-01-01

  Full Text Available Pim Kooij, The Green Heart of the Netherlands. A transient inventionAround 1960 in the Netherlands the ‘Green Heart’ was invented: this was the name given to a vast area of polders, cleared peat areas, ponds and villages, on the borders of the Randstad; a conurbation in the west of the Netherlands. Up until this point, there had been little appreciation for this type of manmade landscape, but now it became the icon of the Dutch green area. At the same time, however, the area became the focus of a bitter dispute because real estate developers, businessmen, politicians etc. were eager to start building activities. They launched a campaign to win the support of the general public for the idea of fragmenting the Green Heart area. By 2000 they had achieved their goal.

 2. Hoe ondermijn je het radicale verhaal? Overheidsbeleid en deradicalisering van Molukse en islamitische radicalen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Demant, F.; de Graaf, B.

  2009-01-01

  In this article we deal with the role of government in encouraging the decline of radical movements. We use the survey of factors promoting decline reported by Demant et al. (2008a). This overview will be further developed regarding the factor ‘official policy strategies’ on the basis of certain

 3. Waardeoordelen in gesprekken. Een pragmatische studie van het Frans gesproken door Nederlanders

  NARCIS (Netherlands)

  Pouw, Adrianus Henricus Maria

  1990-01-01

  Notre objectif est l'élaboration d'un modele qui puisse servir a l'analyse du discours de langue étrangere (LE). Pour caractériser la compétence discursive du locuteur de LE nous cherchons a définer ce qui distingue le langage du discours en LE de celui du discours en langue premiere (L1). ... Zie:

 4. Alcoholslot : onderzoek naar de ervaringen in het buitenland en de mogelijkheden in Nederland.

  NARCIS (Netherlands)

  Sluis, J. van der

  1995-01-01

  The Netherlands Transport Research Centre (AVV) of the Dutch Ministry of Public Works commissioned the SWOV Institute for Road Safety Research to perform a study into alcohol locks. These locks are breathalysers which are fitted between the ignition and the starting motor of a car. Although the idea

 5. Het Project Monitoring Risicofactoren en Gezondheid Nederland (MORGEN-project). Jaarverslag 1993

  OpenAIRE

  1994-01-01

  The Monitoring Project on Risk Factors for Chronic Diseases (MORGEN-project) is conducted by the National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM). Its general purpose is to determine the prevalence of risk factors for chronic diseases as well as the prevalence of some specific chronic conditions in a sample of the general population. In the MORGEN-project, data on the health status and prevalence of risk factors are collected in a random sample of the general population...

 6. Publiceren in Nederland: Het redactionele beleid. / Publishing in the Netherlands: Editorial policies.

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuwenhuis, E.H.; Hoogstraten, J.

  1998-01-01

  Studied the criteria and the procedures used by the editorial boards of Dutch psychological journals in deciding whether or not to publish a submitted manuscript. Human subjects: Normal adults (members of 10 editorial boards). Ss were administered a 34-item questionnaire on the peer review of Dutch-

 7. Sprekertypologie met betrekking tot de realisering van de slot-n in het Standaard-Nederlands

  NARCIS (Netherlands)

  van de Velde, H.; van Hout, R.

  2001-01-01

  In this study we present a speaker typology of word fi nal n-deletion in standard Dutch. Data are taken from a quasi-experimental study in which the factors word type, lexical item and right hand environment are systematically incorporated. The subjects are 160 Dutch language teachers at high school

 8. Het Festuca ovina-complex in Nederland. 2. F. lemanii Bast. en F. brevipila Tracey

  NARCIS (Netherlands)

  Haveman, Rense

  2005-01-01

  In de Nederlandse flora’s worden de grofbladige schapengrassen met lange naalden samengevat onder Festuca cinerea Vill. Dit taxon blijkt echter een klein areaal te hebben dat beperkt is tot Zuidoost-Frankrijk. Andere namen die in de literatuur worden genoemd voor deze grofbladige schapengrassen in N

 9. Leenwoordonderzoek en het woord trombone

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit artikel is een voorbeeld van behandeling van een Italiaans leenwoord uit de muzieksector. Het bestudeert het Italiaanse leenwoord trombone in verband met de synoniemen schuiftrompet, saquebute en bazuin/Posaune. Als achtergrondkader is gebruik gemaakt van de etymologische theorie

 10. Het spirituele in de kunst

  NARCIS (Netherlands)

  Haakma, S.; Boer, Th. de; Brederode, D. van; Brattinga, T.; Munnik, F. de

  2001-01-01

  De relatie tussen spiritualiteit en kunst is van oudsher beladen. De Griekse filosoof Plato vond al dat dichters niet thuishoorden in de ideale stad. Sinds Plato gold kunst als de instantie van de schone schijn tegenover het denken. In de Bijbel staat een verbod op het maken van beelden. Tot in onze

 11. Oneindigheid van het IC Design

  NARCIS (Netherlands)

  Annema, Anne-Johan

  2005-01-01

  In de IC-elektronica is het begrip oneindig (en zijn alter-ego nul) al vele jaren zowel de rode draad als de grote leidraad: er worden steeds weer nieuwere technologieën en (systeem- en circuit)principes ontwikkeld om dichter bij het gewenste nulpunt en dichter bij de nagestreefde oneindigheid te ge

 12. Celwandverteerbaarheid: hoe belangrijk is het?

  NARCIS (Netherlands)

  Groten, J.A.M.

  2010-01-01

  "De maïsrassenlijsten van de afgelopen dertig jaar zijn kolder en kunnen we het beste weggooien." Maïszadenleverancier KWS schopt tegen de huidige manier van classificeren van maïs. Maar is het werkelijk zo slecht gesteld met de Aanbevelende Rassenlijst?

 13. Het Datawarehouse opent zijn deuren

  OpenAIRE

  Vermandere, Caroline

  2002-01-01

  Op 16 september 2001 kwam de Gebruikersgroep rond het Datawarehouse Arbeidsmarktgegevens (DWH) voor een derde keer samen.1 Enkele weken voordien werden de langverwachte tabellen van de eerste basistoepassing naar de geïnteresseerden toegestuurd. De eerste oefeningen konden dan ook worden voorgesteld. Vergelijkende analyses met andere gegevensbronnen geven bemoedigende resultaten rond de meerwaarde die het Datawarehouse biedt aan de bestaande statistische bronnen.

 14. Insecten in het veranderende klimaat

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de P.W.

  2008-01-01

  Het succes van insecten is rechtstreeks afhankelijk van het klimaat. Daarom mag je verwachten dat klimaatsverandering een heel directe invloed heeft op insecten en andere koudbloedigen. Als je weet hoe belangrijk insecten zijn in ecosystemen dan kun je wel nagaan wat de impact zal zijn van klimaatsv

 15. Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma.

  NARCIS (Netherlands)

  Verbakel, N. J.

  2007-01-01

  Een onderzoek naar stigmatisering, sociale steun en kwaliteit van leven Het onderwerp van dit onderzoek is stigmatisering, sociale steun en kwaliteit van leven bij mensen met het Chronische Vermoeidheidssyndroom (CVS), Fibromyalgie en Reuma. De eerste twee aandoeningen worden ook wel Medisch Moeilij

 16. Leenwoordonderzoek en het woord trombone

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit artikel is een voorbeeld van behandeling van een Italiaans leenwoord uit de muzieksector. Het bestudeert het Italiaanse leenwoord trombone in verband met de synoniemen schuiftrompet, saquebute en bazuin/Posaune. Als achtergrondkader is gebruik gemaakt van de etymologische theorie va

 17. Heel Nederland moet bloeden voor deelbelang TNT-postbezorgers

  NARCIS (Netherlands)

  Baarsma, B.

  2011-01-01

  Het kabinet wil dat voor aanstaande vrijdag vaste arbeidscontracten in de postbezorging zijn geregeld. Daarmee helpt het kabinet de concurrenten van TNT om zeep, stelt Barbara Baarsma. Het beleid is enorm kortzichtig, want zonder concurrentie wordt de TNT weer monopolist, maar dan een private. Daar

 18. De determinanten van de hoogte van controlekosten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Langendijk, H.P.A.J.; Groenen, M.

  2004-01-01

  Uit dit artikel blijkt dat het balanstotaal, het aantal (buitenlandse) dochtermaatschappijen, de relatieve grootte van de post Voorraden en Debiteuren en dat een klant een beursnotering heeft, een verhogende invloed hebben op de controlekosten. Ook het feit dat hetzelfde accountantskantoor consultan

 19. Consumer concerns in Japan bieen mogelijkheden voor Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Jonker, T.H.

  2001-01-01

  Het LEI heeft in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een verkennende studie geschreven over consumer concerns in Japan. Het project was erop gericht een eerste inzicht te verschaffen in de percepties van de Japanse consument over gezondheid, milieu en dierenwelzijn en

 20. De determinanten van de hoogte van controlekosten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Langendijk, H.P.A.J.; Groenen, M.

  2004-01-01

  Uit dit artikel blijkt dat het balanstotaal, het aantal (buitenlandse) dochtermaatschappijen, de relatieve grootte van de post Voorraden en Debiteuren en dat een klant een beursnotering heeft, een verhogende invloed hebben op de controlekosten. Ook het feit dat hetzelfde accountantskantoor consultan

 1. 78 FR 26056 - Waterway Suitability Assessment for Expansion of Liquefied Gas Terminals; Nederland, TX

  Science.gov (United States)

  2013-05-03

  ... SECURITY Coast Guard Waterway Suitability Assessment for Expansion of Liquefied Gas Terminals; Nederland... proposed expansion of its Liquefied Hazardous Gas (LHG) facility in Nederland, Texas, and increased LHG... solicit public comments on the proposed increase in LHG marine traffic in Nederland, Texas....

 2. Verslag van het onderzoek naar de sterilisatieprocessen, zoals uitgevoerd in het Laboratorium voor Levende Vaccins

  NARCIS (Netherlands)

  Hellings; J.; Asten; J.van; Dorpema; J.W.

  1984-01-01

  Tijdens de controle d.d. 840222 werd het volgende geconstateerd. - De vacuum lektest voldeed aan de norm. - Het Bowie & Dick programma en het 20 min. 120 graden C rubber programma voldeden niet aan de norm, omdat het voorvacuum niet juist was afgesteld. - Het flessenprogramma voldeed niet aa

 3. Een orienterend veldonderzoek naar het functioneren van 'coffeeshops' : interimverslag van het vooronderzoek 'Coffeeshops'

  NARCIS (Netherlands)

  Leuw, Ed.; Aron, U.

  1995-01-01

  Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste worden ten behoeve van de regeringsnota over het drugsbeleid enige impressionistische case-studies verricht naar het functioneren van coffeeshops. Ten tweede zal het vooronderzoek tenslotte leiden tot het formuleren van een probleemstelling voor na

 4. Evaluatiestudie naar mogelijkheden voor grootschalige zeewierteelt in het zuidwestelijke Deltagebied, in het bijzonder de Oosterschelde

  NARCIS (Netherlands)

  Wald, J.

  2010-01-01

  Het centrale doel van dit onderzoek is het evalueren van mogelijkheden voor grootschalige zeewierteelt in het Oosterscheldegebied. Er is gekeken naar het maatschappelijke draagvlak in het gebied met betrekking tot de zeewierteelt. Hiernaast is onderzoek gedaan naar teeltsoorten, systemen en hun effe

 5. Europeanisering van het vertrouwensbeginsel : Betekenis van het Europese vertrouwensbeginsel voor de equivalente beginselen in Nederland, Frankrijk en België in het kader van een groeiend ius commune

  NARCIS (Netherlands)

  De Vos, N.A.

  2011-01-01

  The central issue in this book is the Europeanization of the principle of legitimate expectations in the context of European administrative law and of the growth of a European ius commune. First, an overview is given of the European principle of legitimate expectations and the equivalent principles

 6. Meer groen op het schoolplein: een interventiestudie

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de S.; Langers, F.; Donders, J.L.M.; Willeboer, M.T.; Berg, van den A.E.

  2013-01-01

  Op vier basisscholen, gelegen in Rotterdamse aandachtswijken, is het effect van het groen herinrichten van het schoolplein op de kinderen onderzocht. Een vijfde school fungeerde als controleschool. Het onderzoek bestond uit een voormeting en twee nametingen, waarvan de eerste direct na de herinricht

 7. Het Nieuwe Belichten onder Diffuus glas

  NARCIS (Netherlands)

  Dueck, T.A.; Gelder, de A.; Janse, J.; Kempkes, F.L.K.; Baar, P.H.; Valstar, W.

  2014-01-01

  Het Nieuwe Belichten combineert Het Nieuwe Telen met een belichtingsstrategie om het gewas gericht te sturen en energie te besparen. Samen met een diffuus kasdek werden deze elementen samengebracht om energie te besparen en de productie te kunnen sturen. Tomaten van het ras Komeett werden belicht me

 8. Vijf slogans voor het nieuwe engagement

  NARCIS (Netherlands)

  K. Vintges

  2004-01-01

  Het oude engagement is dood, leve het nieuwe engagement!' Sociaal en politiek filosofe Karen Vintges betreurt het bepaald niet dat het oude en ideologische engagement verdwenen is. Want ze ziet dat zich een nieuw engagement heeft uitgekristalliseerd dat niet meer uitgaat van een blauwdruk over de id

 9. Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo

  NARCIS (Netherlands)

  Sluijsmans, Dominique; Andriessen, Daan; Sasja, Sporken; Dijkstra, Asha; Vonk, Frank

  2014-01-01

  Het borgen van het eindniveau is in het hbo een actueel en interessant vraagstuk. Wanneer opleidingen kunnen aantonen hoe studenten dit eindniveau binnen hun opleiding behalen, geeft dit het hbo-diploma waarde en biedt dit diploma de student een geode start van een mooie loopbaan.

 10. Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo

  NARCIS (Netherlands)

  Sluijsmans, Dominique; Andriessen, Daan; Sporken, Sasja; Dijkstra, Asha; Vonk, Frank

  2014-01-01

  Het borgen van het eindniveau is in het hbo een actueel en interessant vraagstuk. Wanneer opleidingen kunnen aantonen hoe studenten dit eindniveau binnen hun opleiding behalen, geeft dit het hbo-diploma waarde en biedt dit diploma de student een goede start van een mooie loopbaan. Er is echter ook v

 11. Outsourcing van het ICT door overheidsinstellingen

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, L.; Theeuwes, J.J.M.; Janssens, L.

  2003-01-01

  Het IWI heeft onlangs gewezen op de risico’s van outsourcing van ICT door het UWV. Ook het uitbesteden van ICT door gemeenten is niet zonder risico. Om outsourcingsbeslissingen van gemeenten en UWV te kunnen beoordelen wil het ministerie meer inzicht in de effecten van outsourcing. De directie

 12. Dossier high-efficient electric water heater. Electricity by a Stirling engine; Het Dossier HRE-ketel. Stroom uit Stirlingmotor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scholtens, B.

  2010-10-15

  The market seems ready for a private power plant on the wall in the attic, which also heats the house. Such an installation is the successor of the high efficiency boiler, which is in use in most of the homes in the Netherlands. After fifteen years of development Dutch companies have taken the lead in this technology. The manufacturer Remeha in Apeldoorn, Netherlands, started one month ago with the production of high efficiency electric boiler. [Dutch] De markt lijkt klaar voor een eigen stroomcentrale aan de muur op zolder die bovendien het huis verwarmt. De installatie is de opvolger van de hoogrendementsketel, die de meeste huizen in Nederland verwarmt. Na vijftien jaar ontwikkeling hebben Nederlandse bedrijven het technologische voortouw genomen. De Apeldoornse fabrikant Remeha is een maand geleden als eerste met serieproductie van de hre-ketel begonnen.

 13. Wat werkt er en hoe? Het common factors model als basis voor de hulpverlening in het sociaal werk.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sjef de Vries

  2017-09-01

  model, een metamodel dat verklaart wat werkt in therapie, counseling en hulpverlening, domineert. De kern van het medisch model is dat specifieke methoden en technieken helend zijn voor specifieke problemen. De medisch model-verklaring van wat werkt is sterk aanwezig bij de ontwikkeling van methoden in maatschappelijk werk. Het medisch model is moeilijk te verenigen met het sociaal werk. Niet alleen de niet-specifieke, generalistische manier van werken in het sociaal werk, maar ook de contextuele visie op problemen en oplossingen en het doel van sociaal werk – empowerment – sluiten niet goed aan op het medisch model. Op basis van het werk van Wampold en Imel (2015 en aangevuld met (Nederlands sociaal werk- onderzoek, wordt in dit artikel het gebrek aan bewijs voor de werkzaamheid van specifieke factoren en de mogelijkheden en reikwijdte van de niet-specifieke generalistische werkwijze beschreven. De “common factors” worden gezien als een alternatieve verklaring van wat er werkt. De factoren hebben een stevige basis in wetenschappelijk onderzoek en correleren met het effect van hulpverlening. In hoofdlijnen wordt een common factors model beschreven als een wetenschappelijke fundering van de psychosociale hulpverlening in het sociaal werk. In dit model heeft die hulpverlening vier werkzame factoren: de co-constructie van de (persoonlijke werkrelatie, van hoop, van oplossingen en van de evaluatie. Het model benadrukt dat wat werkt in de psychosociale hulp in het sociaal werk een interpersoonlijk proces is, geen instrumenteel. Het ondersteunt het belang van de dialoog en de rol van de unieke kenmerken van de deelnemers daarin. Het staat open voor de complexiteit van de problemen en de invloed van sociale en culturele aspecten die de cliënten meebrengen. Daarnaast biedt het ruimte voor eclectisch werk en de inbreng van specifieke factoren. Deze (interpersoonlijke en contextuele aspecten en de flexibiliteit in het methodisch handelen zijn essentieel in het sociaal

 14. Het TNO-onderzoek op het gebied van de biotechnologie

  NARCIS (Netherlands)

  Thijssen, H.A.C.

  1982-01-01

  Bericht voor de persbijeenkomst op maandag 26 april 1982 in het kader van de 'toekomstige biotechnologie-activiteiten van TNO'. Prof Thijssen was voorzitter van de Dwarsverband biotechnologie TNO en directeur ITC.

 15. Sigalionide zeerupsen in Nederland, met Fimbriosthenelais minor nieuw voor Nederland (Polychaeta: Sigalionidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Faasse, M.A.

  2014-01-01

  De Polychaeta vormen een groep van vrijwel uitsluitend mariene wormen, gekenmerkt door een geleed lichaam met aan de meeste leden een tamelijk groot aantal borstels. Het is een soortenrijke groep; ze spelen een belangrijke rol in de ecologie en diversiteit van vooral zachte, maar ook harde

 16. The Netherlands as importing country. Land use and emissions of basic materials flows; Nederland importland. Landgebruik en emissies van grondstofstromen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sevenster, M.N.; Bijleveld, M.M.; Bergsma, G.C.; Croezen, H.J. [CE Delft, Delft (Netherlands); Delahaye, R. [Centraal Bureau voor de Statistiek CBS, Den Haag (Netherlands)

  2010-12-15

  This report analyses the environmental impacts of importing feedstocks for own consumption in the Netherlands and for the feedstocks that are forward after they have been shaped into a product. Based on data from Statistics Netherlands, a closer look is taken at toxic emissions land use and biodiversity. Feedstocks with a larger impact on these themes include: cocoa, chemical chains, coal, grains, wood, paper, cotton, oil seeds, steel, copper, aluminum, zinc transport fuels, fish, meat, dairy and potatoes. For most of these materials chain policy is being developed. Moreover, part of the policy is only focused on energy or on biodiversity. Integrating these themes may prevent contradictory measures from being taken. The report also presents the order of ranking of the materials for different environmental themes. [Dutch] In dit rapport is geanalyseerd wat de milieueffecten zijn van onze import van grondstoffen voor de eigen consumptie in Nederland en ook voor de grondstoffen die wij weer doorvoeren nadat we ze omgevormd hebben tot product. Er is op basis van CBS-data gekeken naar broeikasgassen, toxische emissie, landgebruik en biodiversiteit. Grondstoffen met een grote impact op deze thema's zijn: cacao, chemieketens, kolen, granen, hout, papier, katoen, oliezaden, staal, koper, aluminium, zink, transportbrandstoffen, vis, vlees, zuivel en aardappelen. Voor een groot deel van deze materialen is er ketenbeleid in ontwikkeling. Bovendien is een deel van het beleid alleen gericht op energie of alleen op biodiversiteit. Het integreren van die thema's kan voorkomen dat er tegenstrijdige maatregelen worden genomen. In het rapport zijn de rangordes van de materialen op de verschillende milieuthema's ook apart gepresenteerd.

 17. Inpoldering van het fraudelandschap : Tussen-evaluatie interregionale fraude-teams en het landelijk loket horizontale fraude

  NARCIS (Netherlands)

  Faber, W.; Lugt, B.W.M. van der

  1999-01-01

  Dit is het verslag van een onderzoek naar de (neven)effecten van de in het kader van het project financieel rechercheren gekozen organisatiestructuur voor de bestrijding van fraude en de potentie van het interregionaal clusteren van expertise.

 18. Inpoldering van het fraudelandschap : Tussen-evaluatie interregionale fraude-teams en het landelijk loket horizontale fraude

  NARCIS (Netherlands)

  Faber, W.; Lugt, B.W.M. van der

  1999-01-01

  Dit is het verslag van een onderzoek naar de (neven)effecten van de in het kader van het project financieel rechercheren gekozen organisatiestructuur voor de bestrijding van fraude en de potentie van het interregionaal clusteren van expertise.

 19. WINE : een computerprogramma voor de simulatie van het verloop van het peil en de bemaling van een polder

  NARCIS (Netherlands)

  Zwietering, F.W.

  1982-01-01

  In het onderzoek naar de perspectieven voor toepassing van windenergie bij polderbemaling bleek een computerprogramma gewenst te zijn om het bemalingsproces te kunnen simuleren. Deze nota is bedoeld als handleiding bij het gebruik van het programma WINE

 20. Kostprijzen tomaat, komkommer en paprika in Nederland en Spanje

  NARCIS (Netherlands)

  Verhaegh, A.P.

  1998-01-01

  De productiekosten van losse tomaten bedragen in Spanje ongeveer de helft van die in Nederland. Vooral de toonaangevende en grote bedrijven in Murcia en de moderne maar veel kleinere bedrijven in Almeria kunnen tegen lage kosten telen. De afzetkosten naar de West-Europese markt zijn voor Spanje fors

 1. Surveillance van penicillinase vormende gonokokken in Nederland; incidentie in 1985

  NARCIS (Netherlands)

  Klingeren; B.van; Dessens-Kroon; M.; Verheuvel; M.

  1986-01-01

  Evenals in voorafgaande jaren is voor 1985 op basis van enquetering en ontvangen isolaten een schatting gemaakt van de incidentie van penicillinase vormende gonokokken (PVG) binnen de totale populatie van positieve kweken van Neisseria gonorrhoeae in Nederland. Deze bedroeg 6,5%, hetgeen iets la

 2. Nieuwe groeiplaats van Bijenorchis (Ophrys apifera Huds.) in Nederland

  OpenAIRE

  Horsthuis, M.A.P.; Willink, G.

  2006-01-01

  Bijenorchis neemt toe in Nederland en wordt daarbij steeds noordelijker aangetroffen. In 2005 is een geïsoleerde groeiplaats gevonden in een kalkgroeve bij Winterswijk. Ophrys apifera Huds. is spreading northwards in the Netherlands. A new isolated population has been found near Winterswijk in a limestone quarry.

 3. Hoe staat de lokale democratie in Nederland er voor?

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, K.; van Stipdonk, Vincent

  2016-01-01

  Is de lokale democratie in Nederland toegerust op haar taken? Daarover bestaat onduidelijkheid en verschil van mening. Hoe je oordeelt over bestaande democratische praktijken, wordt in sterke mate bepaald door één van de drie voornaamste perspectieven: dat van de representatieve democratie, de parti

 4. Goud, zilver & zijde . Katholiek textiel in Nederland 1830-1965

  NARCIS (Netherlands)

  Roon, Marike van

  2010-01-01

  Goud, zilver & zijde Katholiek textiel in Nederland 1830-1965 Paramenten – de zijden gewaden en attributen voor de katholieke liturgie – behoren wellicht tot de meest verborgen schatten van de kerk. Een kleine selectie van dit oude, rijk geborduurde textiel kwam terecht in de Nederlandse musea, maar

 5. Kosteneffectiviteits-analyse van vaccinatie tegen influenza in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders A; Postma MJ; Sprenger MJW; VTV

  1996-01-01

  In Nederland is een discussie gaande over de vraag of de regering influenzavaccinatie alleen zou moeten stimuleren bij risicogroepen of voor alle 65+'ers. Om de kosteneffectiviteit van beide vaccinatiestrategieen door te rekenen is een mathematisch model ontwikkeld. Dit model berekent de

 6. Nieuwe groeiplaats van Bijenorchis (Ophrys apifera Huds.) in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Horsthuis, M.A.P.; Willink, G.

  2006-01-01

  Bijenorchis neemt toe in Nederland en wordt daarbij steeds noordelijker aangetroffen. In 2005 is een geïsoleerde groeiplaats gevonden in een kalkgroeve bij Winterswijk. Ophrys apifera Huds. is spreading northwards in the Netherlands. A new isolated population has been found near Winterswijk in a lim

 7. Antibiotica, het maakt meer kapot dan je lief is

  NARCIS (Netherlands)

  Booij, A.

  2007-01-01

  Niet alleen met strengere wetgeving, maar ook via stimulering van het onderzoek naar alternatieven voor antibioticamiddelen probeert het ministerie van LNV het antibioticagebruik terug te dringen, zoals bij het Rikilt en ASG. In het artikel geven 2 melkveehouders uit het netwerk Melkveehouderij Anti

 8. Algenkweek met natuurlijk water en water uit het visbassin

  NARCIS (Netherlands)

  Quist, M.C.

  2003-01-01

  Het Centrum voor Schelpdier Onderzoek wil het mogelijk maken om op kleine schaal mossel- en oesterzaad te kweken in de vorm van een kleine hatchery. Daarnaast is het CSO geïntresseerd in het gebruik van water uit het visbassin van een tarbotkwekerij als mogelijk voedingsmedium voor het kweken van al

 9. Methods for the in vivo and in vitro analysis of [Het-s] prion infectivity

  NARCIS (Netherlands)

  Benkemoun, L.; Sabate, R.; Malato, L.; Reis, Dos S.; Dalstra, H.J.P.; Saupe, S.J.; Maddelein, M.L.

  2006-01-01

  Prions have been described in mammals and fungi. The [Het-s] infectious genetic element of the filamentous fungus Podospora anserina is the prion form of the HET-s protein. This protein is involved in the control of a cell death reaction termed heterokaryon incompatibility. The infectious form of HE

 10. Gevoeligheidsanalyse en het programma ODE3

  NARCIS (Netherlands)

  Beek G van*

  1987-01-01

  Gevoeligheidsanalyse beschrijft de invloed van parameter-variaties op de uitkomsten van een wiskundige model. Het begrip "gevoeligheid van een grootheid ten opzichte van een parameter" geeft aan in welke mate toestandsgrootheden afhankelijk zijn van parameters. Als het model beschreven

 11. Al Gore' Inconvenient Truth, where? The IPCC report provides the answer; Al Gore' Inconvenient Truth, waar? Het IPCC rapport geeft het antwoord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zeiler, W. [Kropman, Rijswijk (Netherlands)

  2007-09-15

  The climate is changing. Extreme weather conditions occur with greater frequency. In the Netherlands, for example, there have been heat waves, the drought of 2003, exceptional rainstorms and, in 2004, the wettest August in 150 years. The populations of developing countries and vulnerable areas such as the Netherlands will bear the consequences of climate change. The impact on the natural environment will also be severe. Some flora and fauna will extinct while others will proliferate. The outcome will be a strong decline in biodiversity. [Dutch] Het klimaat verandert. De gemiddelde temperatuur stijgt. Er komen vaker en vaker extreme weersomstandigheden voor. Denk in Nederland aan de hittegolven en de droogte van de zomer 2003 en aan de vele regenbuien in augustus 2004, de natste augustus maand in 150 jaar. Vooral de mensen in ontwikkelingslanden en de mensen in kwetsbare gebieden zoals Nededand zullen het meest worden getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. Ook de natuur zal ingrijpend veranderen. Bepaalde plant- en diersoorten zullen uitsterven andere zullen gaan overwoekeren. De diversiteit zal sterk afnemen.

 12. Verkenning van het hydrologische systeem van de Utrechte Heuvelrug met behulp van het model TRINS

  OpenAIRE

  Snelting; H; Pastoors; M.J.H.

  1985-01-01

  Voor de identificatie van het geohydrologische systeem in het onderzoek van de Utrechtse Heuvelrug is een eindige elementen model voor niet- stationaire grondwaterstroming gebruikt (het model TRINS). Het gesimuleerde systeemgedrag moet uiteraard aan de werkelijkheid worden getoetst. Voor deze toetsing is de Kriging-interpolatietechniek geschikt gemaakt. Hiermee kan op iedere gewenste locatie in het modelgebied een betrouwbaarheidsmarge worden bepaald waarbinnen de modelwaarden moeten vallen. ...

 13. Advies over het voorkomen van habitattype 1150 (coastal lagoon) in het Dievegat te Knokke

  OpenAIRE

  Provoost, Sam; De Saeger, Steven; Packet, Jo; Paelinckx, Desiré; Speybroeck, Jeroen

  2016-01-01

  De geplande uitbreiding van het Zwin te Knokke voorziet de inrichting van intertidale natuur in de Willem-Leopoldpolder ten zuiden ervan en de Dievegatkreek zou hierbij zijn oorspronkelijke functie als getijdengeul terugkrijgen. De werken starten in het voorjaar van 2016 en vanaf 2018 zou de verbinding met het huidige Zwin gerealiseerd worden waarbij het Dievegat in zijn huidige vorm verdwijnt. Er wordt gesteld dat de kreek een lagunair waterlichaam van het Europees beschermd habitattype 1150...

 14. Antibioticaresistente bacterien in Nederlands oppervlaktewater in veeteeltrijk gebied

  NARCIS (Netherlands)

  Blaak H; Schets FM; Italiaander R; Schmitt H; de Roda Husman AM; LZO; cib

  2010-01-01

  In oppervlaktewater en slib in veeteeltrijk gebied komen hoge percentages bacterien voor die resistent zijn tegen een of meerdere antibiotica. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van het RIVM. De herkomst van deze bacterien in het onderzochte gebied is in deze studie niet onderzocht. Wel zijn er aan

 15. Arbobalans 2006 : arbeidsrisico's, effecten en maatregelen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Houtman, I.; Hooff, M. van; Hooftman, W.

  2007-01-01

  De Arbobalans is een document waarin de huidige stand der kennis op het gebied van arbeidsomstandigheden wordt weergegeven. Hij is bedoeld als informatiebron op het gebied van arbeid en gezondheid voor arbo-deskundigen, OR-leden, werkgevers, personeelsfunctionarissen en werknemers. De onderhavige Ar

 16. Dentofaciale afwijkingen bij het syndroom van Klinefelter

  NARCIS (Netherlands)

  van Velthoven, H.J.F.P.M.; de Jongh, A.; Kraaijenhagen, A.E.

  2010-01-01

  In deze casus staat een patiënt centraal met een matig verstandelijke beperking ten gevolge van het syndroom van Klinefelter. Dit syndroom wordt veroorzaakt door een afwijkend aantal geslachtschromosomen bij de man. Het belangrijkste kenmerk van het syndroom is onvruchtbaarheid. Met een prevalentie

 17. Dentofaciale afwijkingen bij het syndroom van Klinefelter

  NARCIS (Netherlands)

  van Velthoven, H.J.F.P.M.; de Jongh, A.; Kraaijenhagen-Oostinga, A.E.

  2012-01-01

  Samenvatting In deze casus staat een patiënt centraal met een matig verstandelijke beperking ten gevolge van het syndroom van Klinefelter. Dit syndroom wordt veroorzaakt door een afwijkend aantal geslachtschromosomen bij de man. Het belangrijkste kenmerk van het syndroom is onvruchtbaarheid. Met een

 18. Business Intelligence in het hoger onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Selles, Hans; 't Riet, Peter van

  2010-01-01

  Terwijl business intelligence (BI) in het bedrijfsleven de nodige aandacht heeft gekregen, lijkt het erop dat business intelligence nog onvoldoende wordt benut in het hoger onderwijs. Waarschijnlijk is dit vooral te wijten aan de geringe kennis bij besturen en management over de mogelijkheden die BI

 19. Notitie over het uitplanten van korstmossen

  NARCIS (Netherlands)

  Geraerdts, W.H.J.M.; Ketner-Oostra, H.G.M.

  2006-01-01

  In de voormalige tuin van Wim Geraedts (Wijchen, Gelderland) blijkt het uitplanten van korstmossen een sukses te zijn. Het gaat om enkele Cladonia-soorten, een Cladina- en twee Peltigera-soorten. Het biotoop waarin ze uitgezet zijn, ligt op een wal van heideplaggen om een kunstmatig hoogveentje met

 20. Het Europese uniemerk achter de douane

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, D.J.G.

  2016-01-01

  Het ‘Gemeenschapsmerk’ wordt ‘Uniemerk’ en het wordt makkelijker voor merkhouders om op te treden tegen namaakproducten die zich ‘achter de Douane’ bevinden. Het beslag leggen op en laten vernietigen van namaakproducten vóórdat ze in de EU op de markt komen is veel efficiënter dan moeten wachten tot

 1. Verslag Brainstorming over "Kernkeuzes voor het NMP"

  NARCIS (Netherlands)

  Zoeteman BCJ

  1987-01-01

  Het uitwerken van het NMP verkeert nog in een abstract stadium waarin keuzes of hoofdorientaties moeten worden gemaakt. De bedoeling van de brainstorming was om vanuit het RIVM concrete punten aan te geven waarover beslissingen moeten gaan vallen. Voor welke problemen komen we te staan op de lan

 2. Het cliché: Homeopathie is kwakzalverij!

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, T.; Ellinger, L.; Livestock Research,

  2004-01-01

  In het project Bioveem (gericht op de biologische melkveehouderij) wordt o.a. gewerkt aan het verkrijgen van een beter inzicht in de homeopathie. Er is een deskstudie geschreven waarin wordt aangegeven waarom de toepassing van homeopathie zo moeilijk geaccepteerd wordt (de discussie rondom het ontol

 3. Het focusvrij maken van de mond

  NARCIS (Netherlands)

  Baart, J.A.; van der Waal, I.

  2013-01-01

  Een focus is een (potentiële) ontsteking die een effect op afstand veroorzaakt, soms op lokaal gebied. Foci bevinden zich in het maag-darmkanaal, in het kno-gebied, in de urogenitale tractus of in de mond of het gebit. De belangrijkste dentogene foci zijn een avitale pulpa, parodontitis en ten dele

 4. De uitgever aan het woord / 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Huibers, Theo W.C.; Voermans, Koen; van Hoorn, Hedde

  2009-01-01

  Het boek 'De uitgever aan het woord 2009' gaat over de trends en ontwikkelingen in de Nederlandse uitgeefsector. Het is een jaarlijks repeterend onderzoek dat in 2003 is opgezet door Theo Huibers (Thaesis). Allereerst komen de algemene trends en ontwikkelingen aan bod. Hierbij wordt gekeken naar de

 5. Hoe verder na beeindiging van het fokverbod?

  NARCIS (Netherlands)

  Vesseur, P.

  1997-01-01

  In de gebieden waar het fokverbod geldt staan op dit moment alle zeugen gust. Er is weinig bekend over hoe het verder zal gaan met die zeugen. Toch is het goed er tijdig bij stil te staan. Wat is de verwachting op theoretische basis en hoe kan daarop worden ingespeeld?

 6. Business Intelligence in het hoger onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Peter van 't Riet; Hans Selles

  2010-01-01

  Terwijl business intelligence (BI) in het bedrijfsleven de nodige aandacht heeft gekregen, lijkt het erop dat business intelligence nog onvoldoende wordt benut in het hoger onderwijs. Waarschijnlijk is dit vooral te wijten aan de geringe kennis bij besturen en management over de mogelijkheden die BI

 7. De metamorfoses van het Justus van Effencomplex

  NARCIS (Netherlands)

  Van Emstede, C.I.C.

  2012-01-01

  De Justus van Effencomplex in Spangen, dat architect Michiel Brinkman in 1918 ontwierp, werd in 1985 bijgeschreven in het monumentenregister. Een ingrijpende renovatie vondplaats tussen 1983 en 1989 in het kader van de Rotterdamse stadsvernieuwing. In 2010 was het complex echter opnieuw in zo een

 8. Eindrapportage van het onderzoeksprogramma Welzijn gezelschapsdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Hopster, H.; Polet, J.; Rothuizen, J.

  2013-01-01

  Dit eindrapport beschrijft de resultaten van het onderzoeksprogramma Welzijn Gezelschapsdieren. Hoofdstuk 1 geeft in het kort de achterliggende redenen voor en de totstandkoming van het programma weer. De hoofdstukken 2 tot en met 7 geven een overzicht van opzet, verloop en bevindingen van de zes af

 9. Verkeer in het Platform Integrale Energieanalyse (PIE)

  NARCIS (Netherlands)

  Brink RMM van den; Feimann PFL; LAE

  2003-01-01

  Dit rapport beschrijft het deelmodel Verkeer en Vervoer (PIE-VeV) van het Platform voor Integrale Energie- en emissieverkenningen (PIE). PIE is door de doelgroep Energie ontwikkeld in nauwe samenwerking met het ECN en is een integratieplatform dat de grootte en de samenstelling van de vraag naar

 10. Nieuwe middelen voor het dompelen van aspergeplanten

  NARCIS (Netherlands)

  Lamers, J.G.; Wilms, J.A.M.

  2007-01-01

  Fusarium oxysporum f.sp. asparagi is een voetziekte van asperge die met name de groeiduur van het gewas met jaren kan bekorten. Het gewas is daardoor minder rendabel. De voetziekte wordt overgebracht met het plantmateriaal, maar kan ook in de grond aanwezig zijn. De vraag is of met nieuwe chemische

 11. Tijdelijke hoge stand van het diaphragma

  NARCIS (Netherlands)

  Sypkens Smit, Cornelia Geertjen

  1949-01-01

  In dit proefschrift wordt de aandacht gevestigd:1. op het verschijnsel tijdelijke hoge stand van het diaphragma, 2. op bepaalde veranderingen, die men daarbij in de long kan vinden. Aanleiding waren een taantal patienten, bij wie de diagnose pleuritis, soms pneumonie was gesteld op grond van het psy

 12. Fysische aspecten van het CO2-probleem

  NARCIS (Netherlands)

  Schuurmans, C.J.E.; Oerlemans, J.; Mureau, R.; Dool, H.M. van den

  1982-01-01

  Via kranten en tijdschriften is zo langzamerhand bekend geworden dat het C02-gehalte van de atmosfeer toeneemt, waardoor vanwege het broeikaseffect het klimaat warmer zou worden. Van alle verdere gevolgen trekt vooral de mogelijke afsmelting van de ijskappen en de daarmee gepaard gaande stijging van

 13. De luchtvaart in het EU-emissiehandelssysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Kolkman, J.; Moorman, S.; de Wit, J.

  2013-01-01

  De luchtvaart valt sinds 1 januari 2012 onder het al bestaande Europese emissiehandelssysteem. Dit heeft effecten op de vraag naar en het aanbod van luchtvaartdiensten en ook op de CO2-uitstoot van de luchtvaart. Deze bijdrage richt zich hoofdzakelijk op de vraag- en aanbodeffecten. Met het model Ne

 14. Boekbespreking: Het oerrund, een levende legende

  NARCIS (Netherlands)

  Oldenbroek, J.K.

  2014-01-01

  Uitgeverij Roodbont heeft een interessant boek uitgegeven over de achtergronden van een project waarin het uitgestorven oerrund teruggefokt wordt. Het is een initiatief van de stichting Taurus samen met Rewilding Europe en ARK Natuurontwikkeling. Het is een boek geworden met veel informatie over de

 15. Rijke riviersedimenten in het Bighorn Bekken, Wyoming

  NARCIS (Netherlands)

  Abels, H.A.

  2014-01-01

  De eerste stap die ik in mijn nieuwe veldwerkgebied ga zetten, is in de sneeuw. Het is begin juni 2009. Ik had bedacht vroeg in ‘t jaar het veld in te gaan zodat ik deze eerste keer ruim de tijd zou hebben. Het propellervliegtuigje waar ik in zit daalt langzaam uit de wolken om zo meteen te landen o

 16. Het arrest Residex: terugvordering moet, nietigverklaring mag

  NARCIS (Netherlands)

  Montijn, J.; Saanen, N.

  2012-01-01

  Het recente arrest Residex van het Hof van Justitie geeft inzicht in de maatregelen die de nationale rechterlijke instanties kunnen en moeten treffen indien sprake is van onwettige steun. Deze maatregelen zijn niet altijd eenvoudig in het nationale recht te passen. Ook zijn de maatregelen die op gro

 17. Throw caution to the winds. Recommendation on acceleration of the transition to a sustainable energy economy in the Netherlands; Remmen los. Advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-10-15

  With regard to the title subject several councils in the Netherlands formulated recommendations for five roads to follow to remove constraints of the present system and accelerate the transition to a sustainable energy economy: (1) Set up a mandatory and consistent goal for a sustainable energy system in 2050, preferably in a European context, but otherwise national; (2) Set up a charter between government, business and civil society with a long term strategy for making sustainable the energy-intensive industry and the fossil energy sector in the Netherlands; (3) use a wider framework for the debate on the usefulness and the need for energy transition in the Netherlands; (4) Stimulate markets for energy conservation and renewable energy; (5) Take away legal and institutional barriers to energy transition. [Dutch] De raden geven aanbevelingen voor vijf noodzakelijk te bewandelen wegen die belemmeringen van het bestaande systeem wegnemen en de transitie naar een duurzame energiehuishouding versnellen: (1) Stel een bindend en consistent doel vast voor een duurzame energiehuishouding in 2050, bij voorkeur in Europees verband maar anders nationaal; (2) Stel een charter op tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties met een langetermijnstrategie voor de verduurzaming dan wel afbouw van energie-intensieve bedrijvigheid en de fossiele energiesector in Nederland; (3) Hanteer een breder frame voor het debat over nut en noodzaak van de energietransitie in Nederland; (4) Stimuleer markten voor energiebesparing en hernieuwbare energie; (5) Neem juridische en institutionele barrieres voor energietransitie weg.

 18. Review of the National Reduction Plan for NMVOM [Non-Methane Volatile Organic Materials]. Sectors industry, energy, TSG [trade, services and government] and building; Terugblik op het Nationaal Reductieplan NMVOS [Niet-Methaan Vluchtige Organische Stoffen]. Industrie, energie, HDO [handel, diensten en overheid] en bouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Locht, G.

  2012-09-15

  The title project aims to reduce emissions of Volatile Organic Compounds (VOC) from several sectors in the period 2000-2010. This report is a review of the project and is based on the definitive data over these years in the Dutch Pollutant Release and Transfer Register (PRTR). Compared to the start of the NRP-NMVOS, there are now less instruments for environmental policy. There are more general binding environmental rules and less environmental permits. Furthermore, several agreements between governments and branches have ended. May 2012 the Gothenburg protocol was revised. It shows a VOC emission reduction for the Netherlands of 8% in 2020 compared to 2005. It is expected this will be achieved by means of the current policy and legislation [Dutch] Het titel project is opgesteld om de VOS-emissies van deze sectoren tereduceren. Het NRP-NMVOS heeft betrekking op de jaren 2000 tot en met 2010. Dit rapport is een terugblik op het project en gaat uit van de medio 2012 beschikbare definitieve emissiegegevens over al deze jaren. In vergelijking met de start van het NRP-NMVOS zijn er minder milieubeleidsinstrumenten. Er zijn meer algemene milieuregels en minder vergunningen en diverse convenanten tussen overheden en bedrijfsleven zijn afgelopen. In het herziene Gothenburg protocol van mei 2012 is voor Nederland voor 2020 en verder een NMVOS reductie van 8% ten opzichte van het 2005 niveau afgesproken. Het ligt in de verwachting dat dit gehaald gaat worden bij voortzetting van het huidige beleid en instrumentatie.

 19. Het effect van huisvesting op het welzijn van paarden

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, E.K.

  2007-01-01

  Enkele decennia geleden werd de kennis van paarden nog automatisch overgedragen van vader op zoon, omdat veel families dagelijks met paarden werkten. Eén van de gevolgen van een veranderende manier van houden van en omgaan met paarden is het ontstaan van stress en frustratie. Een aanzienlijk deel va

 20. Het eind van maatschappelijk verantwoord ondernemen, of het begin?

  NARCIS (Netherlands)

  Kolk, A.

  2003-01-01

  Hoe gaan ondernemingen, managers en accountants om met eisen en verwachtingen van de samenleving? Deze vraag - na affaires zoals Enron en de bouwfraude actueler dan ooit - heeft tot grote aandacht voor 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' (MVO) geleid. Juist nu echter betoogt Kolk dat het einde

 1. Natural resources and geothermal energy in the Netherlands. Annual report 2012. A review of exploration and production activities and underground storage; Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland. Jaarverslag 2012. Een overzicht van opsporings- en winningsactiviteiten en van ondergrondse opslag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-06-15

  The annual review reports on the activities and results of exploration and production of hydrocarbons, rock salt and geothermal energy in the Netherlands. Moreover the underground storage of various substances (e.g. natural gas, nitrogen, CO2 and brackish water) is included as well. In this way all the exploration, production and storage activities in the Netherlands and the Netherlands' part of the Continental shelf, related to the realm of the Mining Act, are combined in this report. The first section of the report deals with developments during the year 2012. The section shows the developments in the exploration, production and underground storage of hydrocarbons. It concerns changes in natural gas and oil resource estimates during 2012 and the way these changes affected the situation at 1 January 2013. This section also presents a prognosis for the gas production for the next 25 years. This year the remaining resources of natural gas and oil are reported in accordance with the Petroleum Resource Management System. This system should lead to a uniform classification of all reported resources. Subsequently, a number of tables summarise developments during 2012, with respect to licences and exploration efforts (seismic surveys and wells drilled). This section ends with a summary of the volumes of natural gas, condensate and oil that were produced in 2012. The subsequent chapters report on the exploration for and production of coal, rock salt and geothermal energy and on the underground storage of substances. The second section comprises a large number of annexes that report on the current situation as well as on historical developments during the past decades. Subsequently an overview of the situation as at 1 January 2013 is presented in the final part of the review [Dutch] Het Jaarverslag rapporteert over de activiteiten en resultaten van de opsporing en winning van koolwaterstoffen, steenzout en aardwarmte in Nederland. Daarnaast komt de ondergrondse opslag

 2. Vragen aan de huisarts over hiv and aids van 1988-2004.

  NARCIS (Netherlands)

  Kerssens, J.J.

  2005-01-01

  Sinds 1988 worden er door de continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland, een landelijk netwerk van huisartsen, gegevens verzameld over contacten tussen huisartsen en patiënten waarbij vragen over aids of bezorgdheid over besmetting met hiv zijn besproken. De registratie wil inzicht ver

 3. Vragen aan de huisarts over hiv and aids van 1988-2004.

  NARCIS (Netherlands)

  Kerssens, J.J.

  2005-01-01

  Sinds 1988 worden er door de continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland, een landelijk netwerk van huisartsen, gegevens verzameld over contacten tussen huisartsen en patiënten waarbij vragen over aids of bezorgdheid over besmetting met hiv zijn besproken. De registratie wil inzicht ver

 4. Het Bijbelse scheppingsverhaal en de natuurwetenschap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. A. Manten

  1958-03-01

  Full Text Available Het is dit jaar precies een eeuw geleden, dat gezamenlijk door Charles Darwin en A. R. Wallace het begrip evolutie vaste voet kreeg in de moderne natuurwetenschappen. Vanaf het eerste ogenblik werd dit begrip zowel enthouiast verdedigd als scherp aangevallen. Binnen de kringen der natuurwetenschap werd de tegenstand echter al snel minder en tegenwoordig wordt daar het feit der evolutie wel algemeen aanvaard. Als er hier nog wat strijd is, dan gaat dat slechts over bepaalde bijzonderheden en zekere voorstellingen en niet meer over het begrip evolutie als zodanig.

 5. Direct claims of third parties on participants in an upstream joint venture. A few significant differences between the Netherlands, England and the USA; Directe aanspraken van derden op de deelnemers in een upstream joint venture. Enkele significante verschillen tussen Nederland, Engeland en de Verenigde Staten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Otterbeek, D.M.J.M. [Upstream International Commercial/NBD, Shell International, Den Haag (Netherlands); Joosten, J.J.H. [Hughes and Hubbard and Reed LLP, New York (United States)

  2011-08-15

  This article compares the civil liability of non operators in an upstream joint venture towards third parties in the Netherlands, England and the United States, based on either an agreement or on an unlawful action. A contemporary example of a situation in which this issue occurs is the Macondo/Deepwater Horizon incident. The conclusion is that the outlines of Dutch law and American law can lead to similar results, whereas English law deviates significantly. [Dutch] Dit artikel vergelijkt de civielrechtelijke aansprakelijkheid van non-operators in een upstream joint venture jegens derden in Nederland, Engeland en de Verenigde Staten op grond van hetzij een overeenkomst hetzij een onrechtmatige daad. Een actueel voorbeeld van een situatie waarin deze vraag zich voordoet is het Macondo/Deepwater Horizon incident. De conclusie luidt dat Nederlands recht en Amerikaans recht in grote lijnen tot vergelijkbare uitkomsten kunnen leiden, terwijl Engels recht daar significant van afwijkt.

 6. Faciliteer en organiseer het leerproces

  NARCIS (Netherlands)

  Hanrath, Joep; Donker, Andrea G.

  2015-01-01

  Wat komt ervan terecht als professionals slechts met globale richtlijnen aan de slag gaan met een nieuwe werkwijze? Dit was de aanpak bij de pilot Trajectzorg, een ambitieus plan ter verbetering van zorg aan in gesloten instellingen geplaatste jongeren. Onderzoekers adviseren hoe het beter kan. Bron

 7. Het individualiteitsconcept in Sartres filosofie

  NARCIS (Netherlands)

  Fretz, Leo Christophorus

  1984-01-01

  De studie die hier voorligt bestaat uit drie delen. Daarin wordt een antwoord gezocht op de volgende twee vragen: (1) Welk individualiteitsconcept ligt aan Sartres filosofie ten grondslag in de verschillende fasen van zijn werk? (2) Welke zijn de consequenties van het door Sartre gehanteerde individ

 8. Speuren naar het goede leven

  NARCIS (Netherlands)

  Heide, van der C.M.

  2014-01-01

  In zijn boek 'Stop deze depressie nu' constateert Nobelprijswinnaar Paul Krugman dat economen een deel van de economische crisis zijn geweest, en niet van de oplossing. Martijn van der Heide, lector Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer bij Hogeschool VHL, pleit er in zijn essay 'Speuren naar het

 9. Het individualiteitsconcept in Sartres filosofie

  NARCIS (Netherlands)

  Fretz, Leo Christophorus

  1984-01-01

  De studie die hier voorligt bestaat uit drie delen. Daarin wordt een antwoord gezocht op de volgende twee vragen: (1) Welk individualiteitsconcept ligt aan Sartres filosofie ten grondslag in de verschillende fasen van zijn werk? (2) Welke zijn de consequenties van het door Sartre gehanteerde

 10. Faciliteer en organiseer het leerproces

  NARCIS (Netherlands)

  Dr Andrea Donker; Dr Joep Hanrath

  2015-01-01

  Wat komt ervan terecht als professionals slechts met globale richtlijnen aan de slag gaan met een nieuwe werkwijze? Dit was de aanpak bij de pilot Trajectzorg, een ambitieus plan ter verbetering van zorg aan in gesloten instellingen geplaatste jongeren. Onderzoekers adviseren hoe het beter

 11. Ongemakkelijkheden bij het socratische leergesprek

  NARCIS (Netherlands)

  Thoomes, D.T.

  2005-01-01

  Gaat het bij de socratische methode van vraag-en-antwoord om een geschikte onderwijsmethode om leerlingen tot denken aan te zetten, of - zoals in de oorspronkelijke zin - om een elenctische techniek, die erop gericht is in de respondent een proces van onzekerheid te ontketenen en daarna moet leiden

 12. Speuren naar het goede leven

  NARCIS (Netherlands)

  Heide, van der C.M.

  2014-01-01

  In zijn boek 'Stop deze depressie nu' constateert Nobelprijswinnaar Paul Krugman dat economen een deel van de economische crisis zijn geweest, en niet van de oplossing. Martijn van der Heide, lector Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer bij Hogeschool VHL, pleit er in zijn essay 'Speuren naar het

 13. De morbiditeit van astma en COPD in Nederland; een inventariserend onderzoek ten behoeve van de beleidsondersteuning van het Nederlands Astma Fonds

  NARCIS (Netherlands)

  Smit HA; Beaumont M; CZE

  2000-01-01

  The survey of the available data on morbidity and mortality of asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in the Netherlands presented here was carried out by order of the Netherlands Asthma Foudation. Objectives were to: 1) collect the available data on asthma and COPD in the Netherla

 14. Risicoprofielen en het opsporen van fraude bij een Wwb-uitkering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.F. Reelick

  2010-03-01

  De laatste jaren is er binnen sociale diensten in Nederland veel aandacht geweest voor een strikt handhavingsbeleid ten aanzien van bijstandsuitkering. Het hanteren van een risicoprofiel is hierbij een veel gebruikte methode. Een risicoprofiel is opgebouwd uit factoren waarvan wordt verwacht dat zij voorspellen of een uitkeringsgerechtigde zich in zal laten met fraude. Bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe in Rotterdam is onderzoek gedaan in hoeverre gegevens die zijn opgeslagen in de bestanden van de dienst in relatie staan met fraude. Daarnaast is een onderzoek gedaan in hoeverre factoren die vanuit een theoretisch standpunt in relatie met fraude zouden kunnen staan tot een verbetering van een risicoprofiel kunnen leiden. Uit de beide onderzoeken blijkt dat de gegevens uit de bestanden van SoZaWe een geringe voorspellende waarde hebben. Deze kan iets verbeterd worden door er factoren aan toe te voegen als de attitude van de klant tegenover fraude en beoordeling van de kansen om gecontroleerd te worden en gepakt te worden voor fraude. Het gebruik van risicoprofielen, waarbij alleen van gegevens uit de bestanden van de Sociale Diensten wordt uitgegegaan moet met de grootst mogelijke terughoudendheid gebeuren.

 15. Cannabisgebruik is een risicofactor voor het ontstaan van parodontitis

  NARCIS (Netherlands)

  van der Weijden, G.A.

  2008-01-01

  Het is algemeen bekend dat roken een risicofactor is voor het ontstaan en de progressie van parodontitis. Het roken van cannabis zou een vergelijkbaar effect kunnen hebben. Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken of het roken van cannabis een risicofactor is voor parodontitis.

 16. Role of Hsp104 in the propagation and inheritance of the [Het-s] prion.

  Science.gov (United States)

  Malato, Laurent; Dos Reis, Suzana; Benkemoun, Laura; Sabaté, Raimon; Saupe, Sven J

  2007-12-01

  The chaperones of the ClpB/HSP100 family play a central role in thermotolerance in bacteria, plants, and fungi by ensuring solubilization of heat-induced protein aggregates. In addition in yeast, Hsp104 was found to be required for prion propagation. Herein, we analyze the role of Podospora anserina Hsp104 (PaHsp104) in the formation and propagation of the [Het-s] prion. We show that DeltaPaHsp104 strains propagate [Het-s], making [Het-s] the first native fungal prion to be propagated in the absence of Hsp104. Nevertheless, we found that [Het-s]-propagon numbers, propagation rate, and spontaneous emergence are reduced in a DeltaPaHsp104 background. In addition, inactivation of PaHsp104 leads to severe meiotic instability of [Het-s] and abolishes its meiotic drive activity. Finally, we show that DeltaPaHSP104 strains are less susceptible than wild type to infection by exogenous recombinant HET-s(218-289) prion amyloids. Like [URE3] and [PIN(+)] in yeast but unlike [PSI(+)], [Het-s] is not cured by constitutive PaHsp104 overexpression. The observed effects of PaHsp104 inactivation are consistent with the described role of Hsp104 in prion aggregate shearing in yeast. However, Hsp104-dependency appears less stringent in P. anserina than in yeast; presumably because in Podospora prion propagation occurs in a syncitium.

 17. Dertig jaar gratis kranten in Nederland – voorlopers, opkomst en neergang

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, Piet

  2015-01-01

  abstractIn 1999 werden de gratis kranten Metro en Spits in Nederland gelanceerd. Behalve die twee titels werden ook zes andere gratis dagbladen in Nederland gestart tussen 2000 en 2008. In 2007 bereikte de totale gratis oplage een hoogtepunt van bijna twee miljoen per dag. In dit artikel wordt de ge

 18. [Bespreking van: S. Daalder, et al. Taalwetenschap in Nederland: zestig jaar AVT (1950-2010)

  NARCIS (Netherlands)

  Elffers, E.

  2011-01-01

  Bespreking S. Daalder, A. Foolen en J. Noordegraaf Taalwetenschap in Nederland. Zestig jaar AVT (1950-2010) Els Elffers, Universiteit van Amsterdam De Algemene Vereniging voor Taalwetenschap (AVT) is op dit moment vooral bekend als organisator van de jaarlijkse Taalkunde-in-Nederland-dag (TIN-dag),

 19. Een experimenteel onderzoek naar de werking van het sulfanilamide op het hart

  NARCIS (Netherlands)

  Wiersma, Johan Hendrik

  1941-01-01

  Er werd een overzicht gegeven van de geschiedenis, chemie, bacteriologie, pharmacologie, toxicologie, bijwerkingen en therapie van het sulfanilamide. Vervolgens werden de verschijnselen, die tijdens de vergiftiging van het hart met sulfanilamide optraden, bestudeerd. Hiervoor werden de volgende expe

 20. Samen kom je er wel. Een afstudeerartikel over het Skejby halfway house: een huis waar delinquenten en studenten onder één dak wonen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eline Broker

  2016-03-01

  gezamenlijke verantwoordelijkheid, wat maakt dat de delinquenten zich onderdeel voelen van een groep. In deze groep fungeren de studenten als pro-sociaal rolmodel, waardoor de normen en waarden die zijn aangeleerd in de gevangenis worden omgebogen naar vaardigheden die het leven in de samenleving vereist. In tegenstelling tot de re-integratie in Skejby bestaat het re-integratie traject voor delinquenten in Nederland voornamelijk uit een-op-een gesprekken tussen de delinquent en de reclasseringsmedewerker. De uitvoering van de re-integratie wordt hier dus niet uitgevoerd in een groep waar de delinquent deel van uit maakt, terwijl juist het groepsgevoel gedragsverandering stimuleert.

 1. Het concrete is het wezenlijke : het denken van A. Janse van Biggekerke (1890-1960) over Gods verbond met mensen

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, Geert van

  Antheunis Janse van Biggekerke was in de jaren dertig van de twintigste eeuw een begrip in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Als schoolhoofd van een klein Zeeuws dorpje schreef hij talloze artikelen over onderwijs, politiek, filosofie, kerk en geloof. Onvermoeibaar benadrukte hij de onwrikbare b

 2. Winningsmogelijkheden van grondwater in het Gooi en Eemgebied

  OpenAIRE

  Snelting H; Groenewoud P

  1989-01-01

  Het rapport beschrijft de identificatie van het geohydrologische systeem van het Gooi en Eemgebied met behulp van de rekenmodellen TRIST en TRINS. De rekenmodellen zijn geschikt voor stationaire- resp. niet-stationaire grondwaterstroming.

 3. Het cliché: Bepalingen mestkwaliteit te weinig onderbouwd

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, de M.; Lantinga, E.A.

  2004-01-01

  In het onderzoek naar mestkwaliteit binnen het project Bioveem is de waarde onderzocht van aanvullende bepalingen aan drijfmestmonsters. De resultaten werden vergeleken met uitgebreide chemische analyses. Bij de aanvullende bepalingen ging het om een chromatogram van de mest, de koolzuurproductie

 4. Beheeradvies grasbufferstroken voor het project Actief Randenbeheer Brabant

  NARCIS (Netherlands)

  Clevering, O.A.; Visser, A.J.

  2005-01-01

  Het project Actief Randenbeheer Brabant heeft als doel uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het Brabantse oppervlaktewater te verminderen door de aanleg van bufferstroken, waaronder grasbufferstroken. Het project is in2002gestart. De eerste grasbufferstroken zijn drie jaar

 5. Als het gebrek eenmaal zichtbaar is, is het vaak te laat

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt, W.; Heuvelink, E.; Kierkels, T.

  2015-01-01

  Planten halen nutriënten normaal gesproken binnen via hun wortels. Het opname- en transportsysteem is daar volledig op ingericht. Bij bemesting via het blad is er niet zo’n gestroomlijnde route. Dat maakt het resultaat van bladbemesting erg wisselend. Immobiele elementen blijven snel steken bij de p

 6. Olifantsgras voor het opwarmen van kalvermelk

  NARCIS (Netherlands)

  Kasper, G.J.

  2008-01-01

  Veehouderijbedrijven zoeken naar alternatieven voor energie-bronnen. Op het vleeskalverbedrijf van de familie Henken te Rhenen wordt Miscanthus geteeld, ofwel olifantsgras, als vervanger voor fossiele energie

 7. HetF and PatA control levels of HetR in Anabaena sp. strain PCC 7120.

  Science.gov (United States)

  Risser, Douglas D; Callahan, Sean M

  2008-12-01

  Anabaena sp. strain PCC 7120 is a filamentous cyanobacterium that differentiates heterocysts in response to deprivation of combined nitrogen. A hetF deletion strain lacked heterocysts and had aberrant cell morphology. Site-directed mutagenesis of the predicted active-site histidine and cysteine residues of this putative caspase-hemoglobinase fold protease abolished HetF function, supporting the hypothesis that HetF is a protease. Deletion of patA, which is necessary for the formation of most intercalary heterocysts, or hetF resulted in an increase in HetR protein, and extra copies of hetF on a plasmid functionally bypassed the deletion of patA. A hetR-gfp translational fusion expressed from an inducible promoter demonstrated that hetF-dependent downregulation of HetR levels occurs rapidly in vegetative cells, as well as developing heterocysts. "Mosaic" filaments in which only one cell of a filament had a copy of hetR or hetF indicated that hetF is required for differentiation only in cells that will become heterocysts. hetF was required for transcription from a hetR-dependent transcription start point of the hetR promoter and induction of transcription from the patS promoter. The inverse correlation between the level of HetR protein and transcription from hetR-dependent promoters suggests that the transcriptional activity of HetR is regulated by HetF and PatA.

 8. Foliumzuurgebruik bij zwangerschapswens: De reactie van de huisarts [Use of folic acid for women desiring offspring: The general practitioner's reaction

  NARCIS (Netherlands)

  Brugman, E.; Pal-de Bruin, K.M. van der; Ouden, A.L. den; Drenthen, A.J.M.; Buitendijk, S.E.

  1997-01-01

  Doel. Vaststellen in hoeverre huisartsen kennis hebben van de foliumzuurcampagne door het Voorlichtingsbureau voor de Voeding, een positieve houding hebben ten aanzien van het gebruik van foliumzuurtabletten door zwangeren en feitelijk voorlichting geven over foliumzuur. Opzet. Transversaal,

 9. Effect van "Ruimte voor Geo-informatie" op GIScience in Nederland : eindrapport RGI-402

  NARCIS (Netherlands)

  Veller, van M.G.P.; Fransen, H.; Duizendstraal, M.B.; Gerritsma, W.

  2009-01-01

  Het project (RGI-402) waarvan de onderzoeksresultaten in dit rapport zijn uitgewerkt viel samen met 34 andere projecten in het kennisthema ¿Nationale Geo-informatie Infrastructuur¿ dat zich vooral richtte op het scheppen van de randvoorwaarden en het verder ontwikkelen en ontsluiten van de infrastru

 10. Het inkuilen van perspulp : onderzoek van het PR en het Instituut voor Rationele Suikerproduktie (1977-1981)

  NARCIS (Netherlands)

  Overvest, J.; Haaksma, J.

  1982-01-01

  Verslag van proeven naar de invloed van een aantal faktoren op het verlies van perssap en van droge stof bij de ensilage van perspulp uit de suikerindustrie op de boerderij (voor veevoer). Faktoren die onderzocht werden zijn het tijdstip van inkuilen, wel of geen tussenopslag op de fabriek, wel of

 11. Het inkuilen van perspulp : onderzoek van het PR en het Instituut voor Rationele Suikerproduktie (1977-1981)

  NARCIS (Netherlands)

  Overvest, J.; Haaksma, J.

  1982-01-01

  Verslag van proeven naar de invloed van een aantal faktoren op het verlies van perssap en van droge stof bij de ensilage van perspulp uit de suikerindustrie op de boerderij (voor veevoer). Faktoren die onderzocht werden zijn het tijdstip van inkuilen, wel of geen tussenopslag op de fabriek, wel of n

 12. Het handwerk van de theorie in de praktijk van het Sociaal Werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Oostrik

  2010-06-01

  Sociaal werk is een narratieve praktijk. Vanuit een sociaal-constructivistische invalshoek, reflecteert de auteur in dit artikel op de vraag hoe vanuit deze narratieve praktijk tot theoretische handelingsmodellen kan worden gekomen. Drie elementen spelen daarbij een rol, welke door de auteur worden behandeld. Ten eerste zijn dat de vaardigheden van de professional, die bijdragen aan conceptualisering, zoals daar zijn: het signaleren van kwesties, het analyseren en vormen van begrippen en het ontwerpen van conceptuele modellen. Ten tweede kunnen theoretische modellen in de praktijk van het sociaal werk gebruikt worden als instrumenten om die praktijk als het ware te theoretiseren of reflectief te maken. De praktijk wordt met behulp van modellen zoals scenario’s en stappenplannen, verbeterd en verder ontwikkeld. Ten derde bestaat het handwerk van de theorie in het innemen van een theoretische houding of praktische verstandigheid waardoor sociaal werkers beter om kunnen gaan met de complexiteit van hun praktijk.

 13. Research tracks op het Europese EMDR congres

  NARCIS (Netherlands)

  van Veen, S.C.

  2016-01-01

  Tijdens het Europese EMDR congres vonden de research tracks plaats in de Kilimanjaro zaal. Met een wirwar aan gangen was deze zaal niet bepaald goed te vinden, toch werden de research tracks goed bezocht. Het niveau van de gepresenteerde studies was hoog en zeer gevarieerd: van grote multicenter ran

 14. De betekenis van haver in het bouwplan

  NARCIS (Netherlands)

  Lamers, Jan

  2015-01-01

  Haver is een zeer waardevol voedingsproduct voor mens en dier. De teelt van haver heeft een bodem verbeterend effect waardoor het opbrengst vermeerderend kan werken voor volggewassen in teeltrotaties. Haver past in duurzame en biologische teelten. Een van de onderdelen van het kennisbasisproject ( K

 15. Het microscopisch onderzoek van amandelspijs en banketspijs

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.

  1982-01-01

  Nagaan of het door middel van microscopisch onderzoek mogelijk is om de identiteit vast te stellen van de gebruikte grondstoffen bij de bereiding van amandelspijs en banketspijs. Van een aantal monsters (22) gevulde speculaas werd de spijs geïsoleerd. Voor het microscopisch onderzoek werden een drie

 16. Berekeningsresultaten met het model galvanisch bedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Ros; J.P.M.

  1986-01-01

  Met het model galvanisch bedrijf zijn computerberekeningen uitgevoerd aan 24 modelbedrijven. Daarbij is met name nagegaan, welke kosten moeten worden gemaakt om welk rendement te verkrijgen bij diverse saneringsvarianten. Het blijkt, dat tegen kosten tussen nul en 300 gulden per verwijderde kilo

 17. Groenafval: duurzame energie voor het oprapen

  NARCIS (Netherlands)

  Spijker, J.H.; Westerink - Petersen, J.

  2008-01-01

  In het verleden was er geen groenafval. Alle uit natuur en landschap vrijkomende productie werd gebruikt, of het nu om heideplagsel gaat, wilgentenen, of geriefhout uit houtwallen en houtsingels. In de huidige tijd neemt de vraag naar grondstoffen uit de land- en bosbouw fors toe. In 2007 heeft Wage

 18. Pilot Sportplein Groningen: Zelfregulatie in het VMBO

  NARCIS (Netherlands)

  Alien van der Sluis; dr. Remo Mombarg

  2014-01-01

  In het kader van kwaliteitsverbetering van bewegingsonderwijs heeft er in het voorjaar van 2014 een pilot plaatsgevonden waarin in een tweetal lessenreeksen van drie lessen (floorball en judo) meer aandacht is geweest voor zelfregulatie. Zelfregulatie is de mate waarin een individu in staat is om

 19. Risicoreductie: het venijn zit in de staart

  NARCIS (Netherlands)

  Wild, A.F.; Versluis, V.

  2015-01-01

  In het kader van risicoacceptatie betekent risicomijden dat we de aandacht bij de ‘zwarte zwanen’ houden door prioriteit te geven aan risico’s met een kleine kans van optreden en een groot gevolg. Maar een risicomijdende houding levert ook voordelen op bij risicoreductie. Door bij het reduceren van

 20. cepezed en het gevecht met de geschiedenis

  NARCIS (Netherlands)

  Oorschot, L.M.

  2014-01-01

  Op 14 november vierde cepezed de opening van het nieuwe kantoor aan de Ezelveldlaan in Delft. Drie historische gebouwen, voorheen van de Technische Hogeschool kregen een nieuwe bestemming en een nieuw ontworpen tussendeel. Bij aankomst in de hal van het nieuwe kantoor liggen boeken over en van cepez

 1. Constanten, of variabelen, van het logisch denken

  NARCIS (Netherlands)

  van Benthem, J.

  2008-01-01

  Het ANTW viert een eeuwfeest, en dat is een welgemeende gelukwens waard. Voor een onderneming die beide wereldoorlogen nog heeft meegemaakt, en talloze golven van verandering heeft zien aanrollen op de Nederlandstalige filosofie, oogt het tijdschrift opmerkelijk levendig en eigentijds. Na een

 2. Patronen doorbreken in het Amsterdamse Jeugddomein

  NARCIS (Netherlands)

  Metze, T.A.P.; van den Berg, Douwe; Hafkamp, Wim; Koffijberg, Jos; Rutjens, Ton; Teisman, Geert

  2015-01-01

  In juli 2007 besloot Lodewijk Asscher, toen wethouder in Amsterdam, een onderzoek in te stellen naar de mazen in het ‘systeem’ van de jeugdzorg. Dit naar aanleiding van aangrijpende incidenten waarbij veel hulpverleners betrokken waren. Het onderzoek, ‘Operatie Frankenstein’ genoemd maar met de offi

 3. Broeikasgassen melkveehouderij : op zoek naar het stuur

  NARCIS (Netherlands)

  Goselink, R.M.A.; Sebek, L.B.

  2012-01-01

  In het project Koeien & Kansen wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke stikstof- en fosfaatkringloop en sinds twee jaar ook aan het thema ‘gasvormige emissies’. Binnen laatstgenoemde thema wordt verkend welke maatregelen melkveehouders kunnen treffen om de broeikasgas- en ammoniakemissie

 4. Lsp in het omgevingsrecht en de Awb

  NARCIS (Netherlands)

  Graaf, K.J. de; Komduur, H.A.

  2011-01-01

  Sinds de implementatie van de Europese Dienstenrichtlijn op 28 december 2009 kent de Awb een regeling waardoor een toestemming van rechtswege wordt geacht te zijn verleend in het geval niet tijdig wordt beslist op een aanvraag. Deze regeling doet zich ook gevoelen in het omgevingsrecht. Zo geldt de

 5. Modelsimulaties van het stadsklimaat van Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Ronda, R.J.; Steeneveld, G.J.; Hove, van B.

  2010-01-01

  Modelsimulaties zijn uitgevoerd ter inschatting van het Urban Heat Island effect van Rotterdam. Hiervoor is de meest recente versie van het Weather Research & Forecasting (WRF) model gebruikt dat is uitgerust met een Urban Canopy Model. Bovendien is gebruik gemaakt van specifieke stadeigenschapp

 6. Het innovatiesysteem voor de glastuinbouw in 2020

  NARCIS (Netherlands)

  Alkemade, F.; Hekkert, M.P.; Farla, J.C.M.

  2010-01-01

  De economische vitaliteit van de Nederlandse glastuinbouw staat onder druk door toenemende concurrentie uit het buitenland. Innovaties zijn hard nodig om de competitieve positie, de reputatie en de duurzaamheid van de sector te waarborgen. In het streven naar een vitale en duurzame Nederlandse glast

 7. Kroniek van het belastingrecht 2003-2004

  NARCIS (Netherlands)

  Essers, P.H.J.; Happé, R.H.

  2004-01-01

  Rechtspraak van het Hof van Justitie heeft dit jaar grote impact gehad. De Bosal-zaak heeft de Nederlandse schatkist geconfronteerd met een miljardenclaim. Evenze heeft de zaak Hughes de Lasteyrie du Saillant het gehele systeem van exitheffingen op losse schroeven gezet. Ook de aankondiging van de V

 8. Patronen doorbreken in het Amsterdamse Jeugddomein

  NARCIS (Netherlands)

  Metze, T.A.P.; van den Berg, Douwe; Hafkamp, Wim; Koffijberg, Jos; Rutjens, Ton; Teisman, Geert

  2015-01-01

  In juli 2007 besloot Lodewijk Asscher, toen wethouder in Amsterdam, een onderzoek in te stellen naar de mazen in het ‘systeem’ van de jeugdzorg. Dit naar aanleiding van aangrijpende incidenten waarbij veel hulpverleners betrokken waren. Het onderzoek, ‘Operatie Frankenstein’ genoemd maar met de

 9. Voedingsstatusonderzoek binnen het nieuwe Nederlandse voedingspeilingssysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Fransen HP; Waijers PMCM; Jansen EHJM; Ocke MC; CVG; TOX

  2006-01-01

  Het is van belang om de werkelijke beschikbaarheid van bepaalde vitaminen en mineralen in het lichaam (de voorziening) van de Nederlandse bevolking vast te stellen. Dit kan aan de hand van onderzoek in bloed en urine, ook wel voedingsstatusonderzoek genoemd. Momenteel wordt de inneming van vitamin

 10. Overleven: De strijd om het bestaan

  NARCIS (Netherlands)

  Oost, van der J.

  2011-01-01

  Biologische systemen (virussen, micro-organismen, hogere organismen) streven er naar om hun genetisch materiaal te vermeerderen. Dat is de basis van de natuurlijke evolutie, zo is het leven ontstaan en zo ontwikkelt het zich nog steeds. Echter, in alle natuurlijke ecosystemen zijn de essentiële comp

 11. De Giacometti's en het veranderende mensbeeld

  NARCIS (Netherlands)

  Thoomes, D.T.

  2004-01-01

  Giacometti is de naam van een bekende kunstenaarsfamilie in Zwitserland. De bekendste leden zijn Augusto en Alberto. Het is boeiend om hun werk en zienswijzen op de mens te vergelijken. De eerste werkte tijdens het interbellum en de tweede in de naoorlogse periode.

 12. De voordelen van mindfullness voor het bedrijfsleven

  NARCIS (Netherlands)

  S. Nandram

  2011-01-01

  Binnen het domein van spiritualiteit is het onderzoeksgebied mindfulness onmisbaar, vooral door de studies naar effecten van meditatie, mentale focus en de voordelen van reflectie technieken. Mindfulness, een term die geen goed equivalent heeft in de Nederlandse taal, kunnen we opvatten als bewust h

 13. Lsp in het omgevingsrecht en de Awb

  NARCIS (Netherlands)

  Graaf, K.J. de; Komduur, H.A.

  2011-01-01

  Sinds de implementatie van de Europese Dienstenrichtlijn op 28 december 2009 kent de Awb een regeling waardoor een toestemming van rechtswege wordt geacht te zijn verleend in het geval niet tijdig wordt beslist op een aanvraag. Deze regeling doet zich ook gevoelen in het omgevingsrecht. Zo geldt de

 14. Agenda 2020. Vision on the earth sciences; Agenda 2020. Visie op het aardwetenschappelijke wetenschapsveld

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-04-15

  -quality observations. It is precisely such observations and the related studies that are now in trouble, however, owing to inadequate long-term funding. In this report solutions are given and how to approach them. Also insight is given in the necessary investments. [Dutch] De Nederlandse Aardwetenschappen behoren anno 2010 tot de mondiale Top Vijf (zie het recente rapport Research Review Earth Sciences van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU), 2009). In de jaren tachtig en negentig is in Nederland een compacte, goed gefocusseerde en samenwerkende aardwetenschappelijke kennisinfrastructuur van internationale allure gevormd (met nationale onderzoekscholen, een interuniversitaire toponderzoekschool en een aantal niet-universitaire kennisinstellingen, die nauw gelieerd zijn aan de universitaire centra). Het onderzoek- en onderwijsdomein van de Aardwetenschappen is het Systeem Aarde. Het Systeem Aarde staat als gevolg van menselijke invloeden onder toenemende druk, waardoor het steeds moeilijker wordt een duurzame samenleving te realiseren en voor toekomstige generaties te borgen. Klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen, omschakeling van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, duurzaam bodem- en waterbeheer en voedselproductie zijn uitdagingen die alleen met bestaande, maar vooral ook nieuwe aardwetenschappelijke kennis kunnen worden opgelost. De Nederlandse Aardwetenschappen worden het komende decennium met drie typen uitdagingen geconfronteerd: (1) de uitstroom van een verhoudingsgewijs zeer groot deel van de wetenschappelijke staf als gevolg van pensionering. Door financiele problemen bij universiteiten en kennisinstellingen is er een risico dat dit leidt tot personele krimp, terwijl - internationaal gezien - de aardwetenschappelijke capaciteit fors groeit; (2) aardwetenschappelijk onderzoek kan alleen op mondiaal niveau worden gerealiseerd met state of the art - en veelal kostbare - onderzoeksfaciliteiten waarvan het maar de vraag is

 15. Morfologische aspecten van het ideale woordenboek : Een theoretische en empirische studie naar de lexicale samenhang van het Nederlands ten behoeve van een morfologische kennisbank

  NARCIS (Netherlands)

  Koornwinder, N.O.

  2005-01-01

  This thesis defends the idea that morphological structure corresponds with a cognitive device to assign maximal cohesion to a lexical network of knowledge units. This idea is worked out by a theory called Lexical Knowledge Representation by Inductive Name Giving (L-KRING). The L-KRING-theory is desi

 16. Het influenza seizoen 2007/'08 in Nederland: antigene variatie, resistentie tegen oseltamivir en de vaccinsamenstelling voor het seizoen 2008/09.

  NARCIS (Netherlands)

  Rimmelzwaan, G.F.; Jong, J.C. de; Donker, G.A.; Meijer, A.; Fouchier, R.A.M.; Osterhaus, A.D.M.E.

  2008-01-01

  The first signs of influenza activity during the 2007/’08 influenza season in the Netherlands were sporadic isolations of influenza viruses between week 40 and week 52 of 2007. The frequency of virus isolations and clinical influenza activity increased after week 1 of 2008 and peaked around week 9.

 17. Meldingen bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb van expulsie van een vaginale-anticonceptie-ring (NuvaRing) en van zwangerschap tijdens het gebruik ervan

  NARCIS (Netherlands)

  Passier, J L M; van Puijenbroek, E P; van Grootheest, A C

  2004-01-01

  Netherlands Pharmacovigilance Foundation Lareb expulsion of the vaginal contraceptive ring NuvaRing was reported 8 times between February 2003 and April 2004. Moreover, in two of these reports pregnancy was reported. In that same period, Lareb received 10 more reports of pregnancy during the use of

 18. Het influenza seizoen 2007/'08 in Nederland: antigene variatie, resistentie tegen oseltamivir en de vaccinsamenstelling voor het seizoen 2008/09.

  NARCIS (Netherlands)

  Rimmelzwaan, G.F.; Jong, J.C. de; Donker, G.A.; Meijer, A.; Fouchier, R.A.M.; Osterhaus, A.D.M.E.

  2008-01-01

  The first signs of influenza activity during the 2007/’08 influenza season in the Netherlands were sporadic isolations of influenza viruses between week 40 and week 52 of 2007. The frequency of virus isolations and clinical influenza activity increased after week 1 of 2008 and peaked around week 9.

 19. Moby Dick, het ontwerp van een Digitale Kameraad

  NARCIS (Netherlands)

  Havinga, Paul J.M.; Smit, Gerard J.M.

  2000-01-01

  Zullen de zaktelefoon en de mobiele computer uitgroeien tot een Digitale Kameraad waarmee je betaalt, de voordeur opent, jezelf identificeert en luistert naar muziek tijdens het joggen? Dit is een vraag waar het MOBY DICK project zich mee bezig houdt. In het MOBY DICK project van het cluster Embedde

 20. Strategische marketing : De tien geboden van het gezonden verstand

  NARCIS (Netherlands)

  Moenaert, R.K.; Robben, M.

  2007-01-01

  Door de jaren heen is de klassieke strategische doctrine nogal eens ter discussie gesteld. En het boek ‘Blue Ocean Strategy’ versterkt die trend alleen maar. In het boek staat waarde-innovatie centraal en het biedt, in tegenstelling tot eerdere werken zoals het pamflettistisch-kritische betoog van M

 1. Het effect van suikervrije (functionele) kauwgom op plaque en gingivitis

  NARCIS (Netherlands)

  Keukenmeester, R.S.; Slot, D.E.; van der Weijden, G.A.

  2013-01-01

  Het doel van twee systematische literatuuronderzoeken was het onderzoeken van het effect van suikervrije (functionele) kauwgom op plaque en klinische parameters van gingivitis. Studie 1 onderzocht het effect op plaque en gingivitis van suikervrije kauwgom ten opzichte van geen kauwgomgebruik. Studie

 2. Lean Six Sigma in het ziekenhuis: De beschikbaarheid van infuuspompen

  NARCIS (Netherlands)

  Does, R.J.M.M.; Kemper, B.P.H.; Koopmans, M.

  2011-01-01

  In het topklinisch ziekenhuis Medisch Spectrum Twente werd in 2008 een Lean Six Sigma-project gestart. Het doel was vermindering van operationele kosten van infuuspompen. Het is een interessant voorbeeld van Lean Six Sigma in de gezondheidszorg, omdat het laat zien dat kostenbesparing niet hoeft te

 3. Praktisch beleid voor het beheer van de openbare ruimte

  NARCIS (Netherlands)

  Veen, van 't G.J.; Oosterbaan, A.; Hoek, van der C.

  2003-01-01

  Gedurende vier maanden hebben adviesbureau Stad en Alterra de gemeente Apeldoorn geholpen met het opzetten van een beheerstrategie voor het onderhoud van de groenvoorzieningen. Daarbij is gebruik gemaakt van het systeem "integro", als beoordeling van de kwaliteit van het stedelijk groen

 4. Strategische marketing : De tien geboden van het gezonden verstand

  NARCIS (Netherlands)

  Moenaert, R.K.; Robben, M.

  2007-01-01

  Door de jaren heen is de klassieke strategische doctrine nogal eens ter discussie gesteld. En het boek ‘Blue Ocean Strategy’ versterkt die trend alleen maar. In het boek staat waarde-innovatie centraal en het biedt, in tegenstelling tot eerdere werken zoals het pamflettistisch-kritische betoog van

 5. Verbeterborden bekeken : Gebruik van het verbeterbord, theorie en praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Roemeling, O.P.; Ahaus, C.T.B.; Slomp, Jannes

  2013-01-01

  In veel zorgorganisaties die werken met lean methoden treffen we het verbeterbord aan. Verbeterborden inzetten is in de praktijk echter niet zo eenvoudig. De oorzaak hiervan is vaak onduidelijk. Vandaar dat de auteurs het gebruik van het verbeterbord hebben geanalyseerd vanuit de doelen van het verb

 6. Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater; een orienterend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; During M; Havelaar AH; Koot W

  1986-01-01

  In dit rapport worden uitvoering en resultaten van een orienterend onderzoek naar het voorkomen van Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater in 1985 besproken. Het bleek dat in 71% van de onderzochte monsters (rein water "af pompstation" en water uit het distributienet) in 100 ml gee

 7. Het Semantic Web en de bibliotheek : een verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Kunneman, F.

  2010-01-01

  Het Internet dankt haar populariteit onder andere aan het feit dat het een grote hoeveelheid aan informatie voor mensen toegankelijk maakt. De uitspraak “dat googlen we even”, verwijzend naar de meest gebruikte zoekmachine op het Internet, is dan ook geme

 8. The role of Energy Service Companies (ESCOs) in the realization of heat pump systems in building projects. Conclusions of marketing research; De rol van ESCO's bij het realiseren van warmtepompsystemen in woningbouwprojecten. Conclusies uit een marktverkenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koster, S.J. [Q en P, Renkum (Netherlands); Bekkema, H.; Kleefkens, O.; Bosselaar, L. [AgentschapNL, Utrecht (Netherlands)

  2011-03-15

  ESCO is the abbreviation of Energy Service Companies. What role do ESCOs play? What does the business model look like? Which technical solutions are available? What does the organizational model look like? What is the optimal approach? In view of the market developments, NLAgency requested an overview of the current state of affairs in the Netherlands. [Dutch] ESCO staat voor 'Energy Service Company' oftewel energiedienstenleverancier. Welke rol heeft een ESCO? Hoe ziet het businessmodel eruit? Welke technische oplossingen zijn er? Hoe ziet het organisatiemodel eruit? Wat is de optimale aanpak? Omdat de markt volop in ontwikkeling heeft AgentschapNL laten uitzoeken wat de stand van zaken in Nederland is.

 9. Opvoeden tot sociale verantwoordelijkheid - de verzoening van wetenschap, ethiek en sekse in het sociaal werk in Nederland rond de eeuwwisseling.

  NARCIS (Netherlands)

  Bervoets, L.

  1993-01-01

  Sociologists use to describe social work as a typical example of a immature or semi-profession. The emergence of social work in social history is part and parcel of  'forces of organized virtue', whilst in womenstudies early social work is usually considered as a consequence of the doctrine of separ

 10. Analyse Nederlands statiegeldsysteem voor PET flessen : studie naar kosten, materiaalgebruik en energiegebruik van het Nederlandse statiegeldsysteem voor frisdrank- en waterflessen

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.; Bos-Brouwers, H.E.J.

  2012-01-01

  The Dutch deposit-refund system for large (>0.5 l) PET bottles has been analysed in terms of costs, material use and energy use. A process chain analysis has been conducted to quantify the costs, material usage and energy use of all process steps from the beverage industry to the RPET processor a

 11. Verkeersongevallen van Nederlanders in het buitenland : een indicatie op basis van gegevens van één verzekeringsmaatschappij.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  1995-01-01

  Based on the number of claims submitted to a single insurance company, a calculation of the proportion of injury accidents involving Dutch vehicles abroad has been made. The figures represent an indication only, because it is not known to what extent the group of insured parties from the single

 12. Slavernijromans als beginpunt voor een vergelijkend onderzoek tussen literatuur uit Zuid-Afrika en het Nederlands -Caribisch gebied

  NARCIS (Netherlands)

  E. Jansen

  2009-01-01

  Despite huge differences between South Africa and the Caribbean, colonial Dutch influences are still highly visible in both areas, especially with regard to important cultural products such as language and memories of slavery. This article suggests that slave novels are an important starting point f

 13. Het oudst bewaarde planetarium van Nederland: de Sphaera Movens, bijgenaamd Leidsche Sphaera. Geschiedenis en restauraties door de eeuwen heen

  NARCIS (Netherlands)

  Hooijmaijers, Hans; Zuidervaart, Huib J.

  2015-01-01

  Around 1670 in Rotterdam a planetarium was built, depicting the Copernican configuration of the planets. In 1710 this scientific instrument was presented to Leiden University. After an intense refurbishment, the then called Sphaera incomparabilis was placed in the University library, where it could

 14. Naamlijst van de snuitkevers van Nederland en het omliggende gebied (Curculionoidea: Curculionidae, Apionidae, Attelabidae, Urodontidae, Anthribidae en Nemonychidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Heijerman, T.

  1993-01-01

  Check list of the weevils occurring in The Netherlands and adjacent regions (Curculionoidea: Curculionidae, Apionidae, Attelabidae, Urodontidae, Anthribidae and Nemonychidae). A new check list of weevils occurring in The Netherlands and adjacent regions is presented. Since the previous list of Brakm

 15. Naamlijst van de snuitkevers van Nederland en het omliggende gebied (Curculionoidea: Curculionidae, Apionidae, Attelabidae, Urodontidae, Anthribidae en Nemonychidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Heijerman, T.

  1993-01-01

  Check list of the weevils occurring in The Netherlands and adjacent regions (Curculionoidea: Curculionidae, Apionidae, Attelabidae, Urodontidae, Anthribidae and Nemonychidae). A new check list of weevils occurring in The Netherlands and adjacent regions is presented. Since the previous list of

 16. Analyse Nederlands statiegeldsysteem voor PET flessen : studie naar kosten, materiaalgebruik en energiegebruik van het Nederlandse statiegeldsysteem voor frisdrank- en waterflessen

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.; Bos-Brouwers, H.E.J.

  2012-01-01

  The Dutch deposit-refund system for large (>0.5 l) PET bottles has been analysed in terms of costs, material use and energy use. A process chain analysis has been conducted to quantify the costs, material usage and energy use of all process steps from the beverage industry to the RPET processor

 17. Het lieveheersbeestje Harmonia axyridis in Nederland: een aanwinst voor onze fauna of een ongewenste indringer (Coleoptera: Coccinellidae)?

  NARCIS (Netherlands)

  Cuppen, J.; Heijerman, Th.; Wielink, van P.; Loomans, A.

  2004-01-01

  Harmonia axyridis in the Netherlands: a gain for the fauna or an unwanted intruder (Coleoptera: Coccinellidae)? The coccinellid Harmonia axyridis (Pallas, 1773), a well-known aphid predator originating from Asia, was found for the first time in the Netherlands (Heilige Landstichting near Nijmegen) i

 18. Educatieve doelen voor een voorlichtingsproject Alcohol en verkeer in het voortgezet onderwijs : advies aan Veilig Verkeer Nederland VVN.

  NARCIS (Netherlands)

  Levelt, P.B.M.

  1994-01-01

  SWOV Institute for Road Safety Research recommends to the Dutch Road Safety Organisation (VVN) which educational objectives should be included in a project on alcohol and traffic aimed at 15-16 year-olds. The choice of these objectives is based on four sources of information: (1) a market analysis a

 19. Cadmium, chroom, lood, zink en arseen in het freatische grondwater van de zandgebieden van Nederland, onder bos en heidevelden

  NARCIS (Netherlands)

  Boumans LJM; Fraters B

  1993-01-01

  Concentrations of chromium, lead, cadmium, zinc and arsenic in shallow groundwater under Dutch acid sandy soils with natural and semi-natural vegetation were analysed in this study. At 156 sites we took 10 samples per site of groundwater from within 5 m below the soil surface. All samples were ana

 20. Cadmium, chroom, lood, zink en arseen in het freatische grondwater van de zandgebieden van Nederland, onder bos en heidevelden

  NARCIS (Netherlands)

  Boumans LJM; Fraters B

  1993-01-01

  Concentrations of chromium, lead, cadmium, zinc and arsenic in shallow groundwater under Dutch acid sandy soils with natural and semi-natural vegetation were analysed in this study. At 156 sites we took 10 samples per site of groundwater from within 5 m below the soil surface. All samples were analy