WorldWideScience

Sample records for helle sikka maie

 1. Matemaatika õpimotiivid ja nende kujunemine / Helle Sikka

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikka, Helle, 1949-

  2001-01-01

  Õpimotivatsioonist ja selle mõjuteguritest, matemaatika õppimise motiveerimisest. 1999.a. TPÜ algõpetuse õppetooli poolt läbi viidud uuringust Tallinna koolide 2.-6. klasside õpilaste ja klassiõpetajate seas. Uurimuse eesmärgiks oli selgitada õpilaste üldisi õpimotiive, matemaatika õppimise motiive, aineseoseid argieluga, analüüsida nii õpilaste kui õpetajate hinnanguid probleemülesannete lahendamisele

 2. Matemaatika õpimotiivid ja nende kujunemine / Helle Sikka

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikka, Helle, 1949-

  2001-01-01

  Õpimotivatsioonist ja selle mõjuteguritest, matemaatika õppimise motiveerimisest. 1999.a. TPÜ algõpetuse õppetooli poolt läbi viidud uuringust Tallinna koolide 2.-6. klasside õpilaste ja klassiõpetajate seas. Uurimuse eesmärgiks oli selgitada õpilaste üldisi õpimotiive, matemaatika õppimise motiive, aineseoseid argieluga, analüüsida nii õpilaste kui õpetajate hinnanguid probleemülesannete lahendamisele

 3. Herdis Sikka saadeti viimsele teekonnale

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  Tallinnas Kaarli kirikus 4. septembril 2010. a. toimunud nooremseersant Herdis Sikka leinatalitusest, kõneles ka president Toomas Hendrik Ilves. Ilmunud ka: Eesti Elu 10. sept. 2010, lk. 2, pealk.: Eesti saatis langenud allohvitseri viimsele teekonnale

 4. Andeka lapse arengukeskkond ja toimetulek koolis / Helle Sikka

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikka, Helle

  2001-01-01

  Andekuse mõistest ja selle arengust, andeka lapse isiksuseomadustest. 1998-2000.a. läbi viidud küsitlusuuringust, mille eesmärgiks oli selgitada andekate laste koolimeeldivust, hinnanguid õpetajatele, õpilaste asendit kaaslaste seas, õpilaste arvamusi oma isiksuseomaduste kohta ning andekate harrastusi ja huvisid

 5. Andeka lapse arengukeskkond ja toimetulek koolis / Helle Sikka

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikka, Helle

  2001-01-01

  Andekuse mõistest ja selle arengust, andeka lapse isiksuseomadustest. 1998-2000.a. läbi viidud küsitlusuuringust, mille eesmärgiks oli selgitada andekate laste koolimeeldivust, hinnanguid õpetajatele, õpilaste asendit kaaslaste seas, õpilaste arvamusi oma isiksuseomaduste kohta ning andekate harrastusi ja huvisid

 6. Matemaatika õppimise motiveerimine - võimalused ja tegelikkus / Helle Sikka

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikka, Helle

  2001-01-01

  1999/2000.a. õpilaste ja algklassiõpetajate seas läbi viidud küsitlusuuringust, millega selgitati 2.-6. kl. õpilaste matemaatika õpimotiive ja analüüsiti õpetajate ja õpilaste hinnanguid matemaatikatunni erinevatele osadele ning tundides kasutatavate tegevuste ja tööviiside sageduse kohta

 7. Matemaatika õppimise motiveerimine - võimalused ja tegelikkus / Helle Sikka

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikka, Helle

  2001-01-01

  1999/2000.a. õpilaste ja algklassiõpetajate seas läbi viidud küsitlusuuringust, millega selgitati 2.-6. kl. õpilaste matemaatika õpimotiive ja analüüsiti õpetajate ja õpilaste hinnanguid matemaatikatunni erinevatele osadele ning tundides kasutatavate tegevuste ja tööviiside sageduse kohta

 8. Blogid Rapla maakonna rahvaraamatukogudes / Maie Jakobson

  Index Scriptorium Estoniae

  Jakobson, Maie

  2009-01-01

  Rapla maakonna raamatukoguhoidjate arvamus ajaveebi pidamisest, eelnevatest koolitustest. Arvamust avaldavad: Helve Lehtmaa Laukna raamatukogust, Ilme Säde Käru ramatukogust, Tiina Vaher ja Maie Kalmiste Kehtna raamatukogust, Irma Robam Vahastu raamatukogust ning Mariina Madisson Lelle raamatukogust

 9. Blogid Rapla maakonna rahvaraamatukogudes / Maie Jakobson

  Index Scriptorium Estoniae

  Jakobson, Maie

  2009-01-01

  Rapla maakonna raamatukoguhoidjate arvamus ajaveebi pidamisest, eelnevatest koolitustest. Arvamust avaldavad: Helve Lehtmaa Laukna raamatukogust, Ilme Säde Käru ramatukogust, Tiina Vaher ja Maie Kalmiste Kehtna raamatukogust, Irma Robam Vahastu raamatukogust ning Mariina Madisson Lelle raamatukogust

 10. Herdis Sikka hukkus õnnetu juhuse tõttu / Holger Roonemaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Roonemaa, Holger

  2010-01-01

  30. augustil hukkus Afganistanis NATO operatsioonil isevalmistatud lõhkekeha (IED) plahvatuses soomukijuht nooremseersant Herdis Sikka. Plahvatusele järgnes umbes tund aega kestnud tulevahetus, mistõttu meditsiinikopteril ei õnnestunud maanduda

 11. Maie Helmile auhind Wroclawist / Eve Kask

  Index Scriptorium Estoniae

  Kask, Eve

  1999-01-01

  Wroclawi rahvusvahelise joonistuste triennaali Grand Prix (120 000 krooni) ئ Tomasz Tatarcz. Kolm võrdset auhinda (̉ 20 000 krooni) ئ Maie Helm, Jarmo Kurki, Adam Sokolowski. Detsembris avataval konkurssnäitusel esindab Eestit veel Tiina Reinsalu, kutsutud kunstnike näitusel Urmas Muru, Marko Mäetamm.

 12. Matemaatika võimalused algkooliõpilase mõtlemise arendamisel / Helle Sikka

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikka, Helle

  2000-01-01

  Mõtlemise arendamisest matemaatikatundides, 1996-1997.a. 3.-6. klassi õpilaste seas läbi viidud uurimusest, mille eesmärgid olid diagnoosida õpilaste mõtlemisoskust ja analüüsida õpetajate töö tulemusi õpilaste mõtlemise arendamisel matemaatikatundides

 13. Matemaatika võimalused algkooliõpilase mõtlemise arendamisel / Helle Sikka

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikka, Helle

  2000-01-01

  Mõtlemise arendamisest matemaatikatundides, 1996-1997.a. 3.-6. klassi õpilaste seas läbi viidud uurimusest, mille eesmärgid olid diagnoosida õpilaste mõtlemisoskust ja analüüsida õpetajate töö tulemusi õpilaste mõtlemise arendamisel matemaatikatundides

 14. Analysis list: Hells [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Hells Embryonic fibroblast + mm9 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Hells....1.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Hells.5.tsv http://dbarchive.bioscienc...edbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Hells.10.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Hells.Embryonic

 15. Educational objectives as the basis for successful coping at school / Leida Talts, Ene Mägi, Helle Sikka... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Artiklis käsitletakse sotsiaalsete ja eetiliste eesmärkide saavutatust kooliminevate laste rühmades ja esimese kooliaasta lõpus. Uurimus tugineb kolmele küsitlusele, mis viidi läbi ajavahemikus 2002-2004

 16. Uuringud TPÜ algõpetuse õppetoolis : Tallinna Pedagoogikaülikooli algõpetuse õppetool / Helle Sikka, Leida Talts

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikka, Helle

  2003-01-01

  Ajavahemikul 1995-2003 on TPÜ algõpetuse õppetoolis publitseeritud õppejõudude ja magistrantide ühistööna kaheksa teaduskogumikku, kusjuures kaks viimast neist on avaldatud koostöös Helsingi Ülikooli õpetajakoolituse osakonna õppejõududega. Seisuga mai 2003 on kaitstud 30 magistritööd, 706 bakalaureuse- ja diplomitööd, mis puudutavad noorema kooliea õpilasi ja õpetajaid

 17. Educational objectives as the basis for successful coping at school / Leida Talts, Ene Mägi, Helle Sikka... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Artiklis käsitletakse sotsiaalsete ja eetiliste eesmärkide saavutatust kooliminevate laste rühmades ja esimese kooliaasta lõpus. Uurimus tugineb kolmele küsitlusele, mis viidi läbi ajavahemikus 2002-2004

 18. Playtechi büroo = Offices of Playtech / Jan Skolimowski, Maie Raud ; kommenteerinud Ivo Lasn

  Index Scriptorium Estoniae

  Skolimowski, Jan, 1977-

  2016-01-01

  IT-arendusettevõtte Playtech Tallinna osakonna bürooruumid Ülemiste City uues hoones Lõõtsa tn. 5. Arhitektid Jan Skolimowski, Maie Raud (KAMP Arhitektid). Logo ja viidagraafika Martin Eelma (Tuumik)

 19. Kommunikatsioonijuhtide professionaalsed praktikad / Triin Vihalemm, Margit Keller, Maie Kiisel ; intervjueerinud Inga Kald

  Index Scriptorium Estoniae

  Vihalemm, Triin, 1968-

  2015-01-01

  Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi õppejõudude Triin Vihalemma, Margit Kelleri ja Maie Kiiseli kommunikatsiooniõpikust "From intervention to social change : a guide to reshaping everyday practices"

 20. Kommunikatsioonijuhtide professionaalsed praktikad / Triin Vihalemm, Margit Keller, Maie Kiisel ; intervjueerinud Inga Kald

  Index Scriptorium Estoniae

  Vihalemm, Triin, 1968-

  2015-01-01

  Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi õppejõudude Triin Vihalemma, Margit Kelleri ja Maie Kiiseli kommunikatsiooniõpikust "From intervention to social change : a guide to reshaping everyday practices"

 1. Helle Metslang filoloogiadoktoriks / Mati Erelt

  Index Scriptorium Estoniae

  Erelt, Mati, 1941-

  1995-01-01

  Helle Metslangi doktoriväitekirjast: Temporal relations in the predicate and the grammatical system of Estonian and Finnish. Oulu : Oulun yliopisto, 1994. (Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen laitoksen tutkimusraportteja ; 39)

 2. Riwayat gizi buruk masa lalu (stunted) tidak berhubungan dengan prestasi belajar siswa SD di Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur

  OpenAIRE

  Tobianus Hasan; Mohammad Djuffrie; Indiria L. Gamayanti

  2016-01-01

  ABSTRACTBackground: The main nutritional problem existed in Sikka District was high prevalence of stunting in children (49.6%). Sikka District Health Office data at 2009 and 2010 confirmed that Mego Subdistrict was categorized as area in which the citizens (particularly infants) had high risk experiencing health and nutritionissues with percentage of 43.3 in 2009 and 42.3 in 2010. Elementary school student’s passing percentage at Mego Subdistrict in education year of 2009/2010 placed in rank ...

 3. Põimunud ajastud vanalinnakodus / Helle Neemre

  Index Scriptorium Estoniae

  Neemre, Helle

  1998-01-01

  Kaasajastatud vanalinnakorter Väike-Karja tänavas. Muljeid ja meenutusi tehtust sisekujundaja Helle Neemrelt. Pildiallkirjad - Jüri Kuuskemaa. Korterist võib leida Hansa-aegseid detaile, regionalistlikku laadi, moodsaid mugavusi kaasaegses kujunduses. Sepised (kardinapuud, trepikäsipuu, kaminariistad, -rest) - sepp Raivo Uus. Paekivist detailid restaureeris KAR Grupp. Diivan ja laud - Mang.

 4. Põimunud ajastud vanalinnakodus / Helle Neemre

  Index Scriptorium Estoniae

  Neemre, Helle

  1998-01-01

  Kaasajastatud vanalinnakorter Väike-Karja tänavas. Muljeid ja meenutusi tehtust sisekujundaja Helle Neemrelt. Pildiallkirjad - Jüri Kuuskemaa. Korterist võib leida Hansa-aegseid detaile, regionalistlikku laadi, moodsaid mugavusi kaasaegses kujunduses. Sepised (kardinapuud, trepikäsipuu, kaminariistad, -rest) - sepp Raivo Uus. Paekivist detailid restaureeris KAR Grupp. Diivan ja laud - Mang.

 5. Education Hell: Rhetoric vs. Reality

  Science.gov (United States)

  Bracey, Gerald W.

  2009-01-01

  Are America's schools broken? "Education Hell: Rhetoric vs. Reality" seeks to address misconceptions about America's schools by taking on the credo "what can be measured matters." To the contrary, Dr. Bracey makes a persuasive case that much of what matters cannot be assessed on a multiple choice test. The challenge for educators is to deal…

 6. Tasuta või tasuline kõrgharidus / Anne Keerberg, Maie Meius, Anneli Rosin

  Index Scriptorium Estoniae

  Keerberg, Anne, 1956-

  2010-01-01

  TTÜ Kuressaare Kolledži direktor Anne Keerberg, Ülikoolide Keskuse Saaremaal tegevjuht Maie Meius ja õigusteaduse üliõpilane Anneli Rosin kommenteerivad haridusminister Tõnis Lukase ettepanekut luua kõrghariduskassa, millesse teeksid oma palgast makseid riigi kulul kõrghariduse omandanud

 7. In Predicadores hell. Cautive children

  OpenAIRE

  Aragüés Estragués, Rosa María

  2012-01-01

  In the city of Zaragoza, on April 6th of 1939, 512 women and 53 children were moved from Torrero’s prison to the Qualified jail of Predicadores. The accumulation, the bad conditions of the building, the punishments, the vexations, the bad supply and the violence did of Predicator’s one of the hardest prison of the postwar period: a real hell. Their only crime in most cases was be mothers, wifes or daughters of republican men. They were denied the right of being political prisoners as they wer...

 8. Small- x resummation from HELL

  Science.gov (United States)

  Bonvini, Marco; Marzani, Simone; Peraro, Tiziano

  2016-11-01

  Small- x logarithmic enhancements arising from high-energy gluon emissions affect both the evolution of collinearly-factorized parton densities and partonic coefficient functions. With the higher collider energy reached by the LHC, the prospect of a future high-energy collider, and the recent deep-inelastic scattering (DIS) results at small- x from HERA, providing phenomenological tools for performing small- x resummation has become of great relevance. In this paper we discuss a framework to perform small- x resummation for both parton evolution and partonic coefficient functions and we describe its implementation in a computer code named High-Energy Large Logarithms ( HELL). We present resummed and matched results for the DGLAP splitting functions and, as a proof of principle, for the massless structure functions in DIS. Furthermore, we discuss the uncertainty from subleading terms on our results.

 9. Et godt sted at græde og le hos Helle Helle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Per Krogh

  2014-01-01

  Da Helle Helle (f. 1965) i 2010 blev indstillet af Statens Kunstfonds repræsentantskab til at modtage livsvarig kunstnerydelse, lød begrundelsen, at hun var ”en af Danmarks vigtigste fortolkere af middelklassen og den danske provins.” Og sådan er hun generelt også blevet modtaget og fortolket: Som...

 10. Et godt sted at græde og le hos Helle Helle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Per Krogh

  2014-01-01

  Da Helle Helle (f. 1965) i 2010 blev indstillet af Statens Kunstfonds repræsentantskab til at modtage livsvarig kunstnerydelse, lød begrundelsen, at hun var ”en af Danmarks vigtigste fortolkere af middelklassen og den danske provins.” Og sådan er hun generelt også blevet modtaget og fortolket: Som...

 11. Professional preparation of teachers - problems and possibilities. The Estonian case / Katrin Poom-Valickis, Ülle Saarits, Helle Sikka... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Artikkel kirjeldab õpetajakoolituse olukorda Eestis aastal 2003. Aineõpetajate, klassiõpetajate ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate ettevalmistusest Tallinna Ülikoolis ning nende karjääriperspektiive tööturul

 12. Professional preparation of teachers - problems and possibilities. The Estonian case / Katrin Poom-Valickis, Ülle Saarits, Helle Sikka... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Artikkel kirjeldab õpetajakoolituse olukorda Eestis aastal 2003. Aineõpetajate, klassiõpetajate ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate ettevalmistusest Tallinna Ülikoolis ning nende karjääriperspektiive tööturul

 13. ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PEMILIHAN PEMENANG LELANG JASA KONSTRUKSI PADA PROYEK PEMERINTAH DI KABUPATEN SIKKA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gaudensius Nong Pio

  2015-07-01

  Full Text Available This study aims to determine the factors that influence the selection of the winning bidder in the construction of government projects in Sikka district and determine the most dominant factors. The sample in this study was 57 respondents. Sampling was conducted using a non-probability sampling technique with purposive sampling. Data analysis was performed by factor analysis.   The results of the study obtained 4 factors that influenced the selection of the winning bidder with 84.004% cumulative variance. Factors that influenced were the dominant factor I from 15 variables namely, completeness and suitability of substantial terms requested in the bidding documents; the experience of the company/contractor; bank reference/support of banks; completeness and availability as well as the number of different types of tools/equipment/construction equipment; the availability of education and experience of personnel/field project staff; relationship/ proximity to the project owner; the validity and completeness of the offer letter; the validity of a business license; a contractor offers had to be the lowest prices and the detailed points were competitively priced; meeting tax obligations; the company was not in the custody of the court and was not included in the black list; the contractor would follow and respond quickly to requests; instructions and orders of the project owner for the repair/construction design changes; originality, suitability and validity of bid security letters; methods and strategies for the use and control of the work; the contractor completed the work in accordance with the quality required and in accordance with the specifications of the contract price.

 14. GAMBARAN DISTRIBUSI RABIES DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2004-2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fridolina Mau

  2013-09-01

  Full Text Available AbstractRabies has long been known as one of the major public healht problems in Sikka district, East Nusa Tenggara Province,Indonesia. Flores is an isolated preveiously rabies- free. It started with the importation of three dogs from rabies endemicSulawesi in September 1997. The rabies virus is present in the saliva of infected animals; all warm-blooded animals aresusceptible to rabies, and some may serve as natural reservoirs of the virus. Rabies is still a problem for world healthincluding Indonesia. Data of deathcase of rabies (lyssa in Indonesia register 125 cases each year. Rabies in Indonesia is aserious health problem because almost fatal after clinical symptom of the disease with death rate of 100%. Since 2004 toDecember 2009 rabies spread to 24 provinces in East Nusa Tenggara Province. Number of cases due to bite of a mad dogwas 16.000 cases. The aim of this study is to know distribution of rabies casse and the main control measures isimmunizing dogs. Tipe of this study is cross sectional. The result of this study showed the improvement in the last five years(2004 until August 2008 of the occurences of dog bite in cases and human deaths highest in 128 cases (32,48% incommunity health centers Waipare and population dog highest in Kewapante subdistrict 7213 (26,27% although thecoverage of immunization was very low that was 2523 (10,77% out of 6210 population. In average the dog bite casesoccurred in April.Key Word; Description, Distribution, Rabies

 15. Prekarisering og prekært arbejdsliv i Helle Helles roman, Ned til hundene (2008)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Peter

  2017-01-01

  Helle Helle er en af dansk samtidslitteraturs vigtigste stemmer, og hun finder mange læsere både inden for og uden for akademiet. Hendes romaner befolkes af personer, som kan forbindes med prekariatet, og en analyse af hendes værk leder til en bedre og mere nuanceret forståelse af levevilkårene...... for prekære mennesker i den neoliberale samtid. I en litterær tekstanalyse af Helle Helles nyklassiske roman, Ned til hundene (2008), vises det, hvordan den gennem en særlig prekær stil giver læseren indsigt i det at være sårbar og udsat, dels som et menneskeligt eksistentielt grundvilkår, dels som en...

 16. In Predicadores hell. Cautive children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosa María ARAGÜÉS ESTRAGUÉS

  2012-02-01

  Full Text Available In the city of Zaragoza, on April 6th of 1939, 512 women and 53 children were moved from Torrero’s prison to the Qualified jail of Predicadores. The accumulation, the bad conditions of the building, the punishments, the vexations, the bad supply and the violence did of Predicator’s one of the hardest prison of the postwar period: a real hell. Their only crime in most cases was be mothers, wifes or daughters of republican men. They were denied the right of being political prisoners as they were just considered common prisoners. Since 1939 up to its definitive closing in 1955, a great number of women went through its dependences, some of them with their children, «protected» by the Royal decree of November 14, 1930, where it was established that the small children could join prison with their mothers until they were fulfilling the age of four years. The above mentioned decree would suffer a modification on march 30, 1940, by means of an order of the Department of Justice by which the age of the child was reduced at the age of three. Many of them would not manage to survive, luckier others were put at liberty together with their mothers or delivered to some relative. But there were others who accompanied their mothers in a long periplus, going of jail in jail, until they were three that they were separated from them, join institutions of welfare under the guardianship of the State, or given in adoption without previous assent of their progenitors or legal representatives. All of them, held captive by the victors and labelled red children must go through a long rehabilitation process that became loyal and obedient subjects of the New State.

 17. Heaven and Hell at the Paradise Motel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tessa Chudy

  2013-10-01

  Full Text Available This piece is taken from the novel “Heaven and Hell at the Paradise Motel” and the exegesis that together forms my PhD thesis. The three main strands of this thesis are Gothic, Noir and sense of place. The novel, ‘‘Heaven and Hell at the Paradise Motel”, is preoccupied with the natural environment, its subtle seasonal changes and the way the environment impacts on its human inhabitants and how they in turn affect it. The novel is, in a very Gothic sense, haunted by dreams, apparitions and narratives – specifically mini-narratives that reflect the nature of fairy tales, horror stories and urban myths. It contains elements of melodrama, horror, romance. The story follows a deeply dysfunctional family through a seasonal cycle: beginning in Spring and ending once again in Spring. A key focus for both the creative and the theoretical work was the everyday application of the Gothic and Noir – for example a house doesn’t have to be a castle to be haunted; people don’t have to be monsters to be monstrous. The dark, the strange, the sinister and the perverse lurk in the shadows of everyday reality, but also how these elements intertwined within the landscape.

 18. ÜKS on toonud saarele akadeemilist vaimu : väikesel Saaremaal on viis ülikooli / Anne Keerberg, Maie Meius, Riia Nelis ; intervjueerinud Merike Pitk

  Index Scriptorium Estoniae

  Keerberg, Anne

  2012-01-01

  Ülikoolide Keskus Saaremaal tähistab 15. sünnipäeva. Sihtasutuse asutajad olid Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Turu Ülikool. Intervjuu keskuse loomise juures olnud Anne Keerbergiga, omaaegse töötaja Riia Nelise ja praeguse tegevjuhi Maie Meiusega

 19. Small-x resummation from HELL

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bonvini, Marco [University of Oxford, Rudolf Peierls Centre for Theoretical Physics, Oxford, England (United Kingdom); Marzani, Simone [University at Buffalo, The State University of New York, Buffalo, NY (United States); Peraro, Tiziano [The University of Edinburgh, Higgs Centre for Theoretical Physics, School of Physics and Astronomy, Edinburgh, Scotland (United Kingdom)

  2016-11-15

  Small-x logarithmic enhancements arising from high-energy gluon emissions affect both the evolution of collinearly-factorized parton densities and partonic coefficient functions. With the higher collider energy reached by the LHC, the prospect of a future high-energy collider, and the recent deep-inelastic scattering (DIS) results at small-x from HERA, providing phenomenological tools for performing small-x resummation has become of great relevance. In this paper we discuss a framework to perform small-x resummation for both parton evolution and partonic coefficient functions and we describe its implementation in a computer code named High-Energy Large Logarithms (HELL). We present resummed and matched results for the DGLAP splitting functions and, as a proof of principle, for the massless structure functions in DIS. Furthermore, we discuss the uncertainty from subleading terms on our results. (orig.)

 20. Small-$x$ resummation from HELL

  CERN Document Server

  Bonvini, Marco; Peraro, Tiziano

  2016-01-01

  Small-$x$ logarithmic enhancements arising from high-energy gluon emissions affect both the evolution of collinearly-factorized parton densities and partonic coefficient functions. With the higher collider energy reached by the LHC, the prospect of a future high-energy collider, and the recent deep-inelastic scattering (DIS) results at small-$x$ from HERA, providing phenomenological tools for performing small-$x$ resummation has become of great relevance. In this paper we discuss a framework to perform small-$x$ resummation for both parton evolution and partonic coefficient functions and we describe its implementation in a computer code named High-Energy Large Logarithms (HELL). We present resummed and matched results for the DGLAP splitting functions and, as a proof of principle, for the massless structure functions in DIS.

 1. File list: Oth.EmF.20.Hells.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.EmF.20.Hells.AllCell mm9 TFs and others Hells Embryonic fibroblast SRX106015,SR...X106016 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Oth.EmF.20.Hells.AllCell.bed ...

 2. File list: Oth.EmF.50.Hells.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.EmF.50.Hells.AllCell mm9 TFs and others Hells Embryonic fibroblast SRX106015,SR...X106016 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Oth.EmF.50.Hells.AllCell.bed ...

 3. File list: Oth.EmF.10.Hells.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.EmF.10.Hells.AllCell mm9 TFs and others Hells Embryonic fibroblast SRX106016,SR...X106015 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Oth.EmF.10.Hells.AllCell.bed ...

 4. File list: Oth.EmF.05.Hells.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.EmF.05.Hells.AllCell mm9 TFs and others Hells Embryonic fibroblast SRX106016,SR...X106015 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Oth.EmF.05.Hells.AllCell.bed ...

 5. A Visual Narration of Hells in Buddhism and Islam

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ary Budianto

  2011-10-01

  Full Text Available The visualization of the Hell’s Tortures both in Buddhism and in Islam is exactly similar. However, their kind of ‘theological’ tendencies may result different outcome. By comparing the visual narration of the Buddhism and Islamic comic books dealing with hell illustrations, I made an‘imaginary’ dialogue between the concept and visuality of hells tortures that exist in both traditions, and see the impact on how far a sincere dialogue could be achieved in these two religious people. During this comparison, I found that both Buddhism and Islam in Java had ever made such an interesting dialogue.Keywords: Hell tortures, Islam-Buddhism comparison, encounter of Java-IndonesiaDOI: 10.15408/ref.v13i1.995

 6. The emotional toll of hell: cross-national and experimental evidence for the negative well-being effects of hell beliefs.

  Science.gov (United States)

  Shariff, Azim F; Aknin, Lara B

  2014-01-01

  Though beliefs in Heaven and Hell are related, they are associated with different personality characteristics and social phenomena. Here we present three studies measuring Heaven and Hell beliefs' associations with and impact on subjective well-being. We find that a belief in Heaven is consistently associated with greater happiness and life satisfaction while a belief in Hell is associated with lower happiness and life satisfaction at the national (Study 1) and individual (Study 2) level. An experimental priming study (Study 3) suggests that these differences are mainly driven by the negative emotional impact of Hell beliefs. Possible cultural evolutionary explanations for the persistence of such a distressing religious concept are discussed.

 7. Mass-Defect Effect in the Hellings-Nordtvedt Field

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  黄秀菊; 王永久

  2002-01-01

  In the Hellings Nordtvedt theory, we obtain some expressions of the mass-defect effect for a kind of charged celestial body. This is meaningful to calculate the energy radiation in the process of forming this kind of celestial body in astrophysics.

 8. Hell revisited: A socio-critical enquiry into the roots and relevance of hell for the church today

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanre Janse van Rensburg

  2008-01-01

  Full Text Available Hell is being written out of theology and banned from serious conversation; for most scholars and modern- minded people it has more or less become a theoretical issue. Yet it remains alive and burning in the Western mind – there has been a surge in the amount of popular literature written on the subject from the 1990’s onwards. Why the sudden interest? Is there a pattern or social trend that could begin to explain the phenomenon? Part of the responsible way of dealing with the history of a concept such as hell is to point towards the social and political reasons for the emergence and need for certain concepts in particular contexts and circumstances, as they are all utilitarian concepts which are employed and abandoned as needs change and sentiments shift. This article will investigate the rise of the concept of hell by investigating the ancient sources in which it first appeared, in order to establish what factors made the concept popular then and now. In doing so, a continuum will be identified between the first origin of these ideas and their present popularity.

 9. "Ja ta tundis himu rääkida". Aino Kallas, Maie Merits ja naiste hääl / Lea Rojola ; soomekeelsest käsikirjast tõlkinud Mall Jõgi

  Index Scriptorium Estoniae

  Rojola, Lea, 1952-

  2009-01-01

  Aino Kallase novellist "Lasnamäe valge laev", keskendudes peategelasele Maie Meritsale, kelle kaudu analüüsitakse naiste häält ja naiste õigust rääkida nii laiemas kultuurilises kui ka Aino Kallase isiklikus kontekstis

 10. "Ja ta tundis himu rääkida". Aino Kallas, Maie Merits ja naiste hääl / Lea Rojola ; soomekeelsest käsikirjast tõlkinud Mall Jõgi

  Index Scriptorium Estoniae

  Rojola, Lea, 1952-

  2009-01-01

  Aino Kallase novellist "Lasnamäe valge laev", keskendudes peategelasele Maie Meritsale, kelle kaudu analüüsitakse naiste häält ja naiste õigust rääkida nii laiemas kultuurilises kui ka Aino Kallase isiklikus kontekstis

 11. Maurice Car̊me'i lihtsad laulud lastele / Helle Michelson

  Index Scriptorium Estoniae

  Michelson, Helle, 1929-

  2003-01-01

  Car̊me, Maurice. Muinasjutud Caprine'ile / tõlkinud Helle Michelson. [Tallinn] : Tiritamm, 2002 ; Car̊me, Maurice. Naeruhull kirsipuu : [luuletused] / prantsuse keelest tõlkinud Helvi Jürisson. [Tallinn] : Tiritamm, 2002 ; Car̊me, Maurice. Margareetapäev : [jutustused] / tõlkinud Helle Michelson. [Tallinn] : Varrak, 2000

 12. Maurice Car̊me'i lihtsad laulud lastele / Helle Michelson

  Index Scriptorium Estoniae

  Michelson, Helle, 1929-

  2003-01-01

  Car̊me, Maurice. Muinasjutud Caprine'ile / tõlkinud Helle Michelson. [Tallinn] : Tiritamm, 2002 ; Car̊me, Maurice. Naeruhull kirsipuu : [luuletused] / prantsuse keelest tõlkinud Helvi Jürisson. [Tallinn] : Tiritamm, 2002 ; Car̊me, Maurice. Margareetapäev : [jutustused] / tõlkinud Helle Michelson. [Tallinn] : Varrak, 2000

 13. The emotional toll of hell: cross-national and experimental evidence for the negative well-being effects of hell beliefs.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Azim F Shariff

  Full Text Available Though beliefs in Heaven and Hell are related, they are associated with different personality characteristics and social phenomena. Here we present three studies measuring Heaven and Hell beliefs' associations with and impact on subjective well-being. We find that a belief in Heaven is consistently associated with greater happiness and life satisfaction while a belief in Hell is associated with lower happiness and life satisfaction at the national (Study 1 and individual (Study 2 level. An experimental priming study (Study 3 suggests that these differences are mainly driven by the negative emotional impact of Hell beliefs. Possible cultural evolutionary explanations for the persistence of such a distressing religious concept are discussed.

 14. Thickness of the Upper Hell Creek hydrogeologic unit in the Powder River structural basin

  Data.gov (United States)

  U.S. Geological Survey, Department of the Interior — These data represent the thickness, in feet, of the Upper Hell Creek hydrogeologic unit in the Powder River basin. The data are presented as ASCII text files that...

 15. Thickness of the Upper Hell Creek hydrogeologic unit in the Williston structural basin

  Data.gov (United States)

  U.S. Geological Survey, Department of the Interior — These data represent the thickness, in feet, of the Upper Hell Creek hydrogeologic unit in the Williston structural basin. The data are presented as ASCII text...

 16. Altitude of the top of the Lower Hell Creek aquifer in the Williston structural basin

  Data.gov (United States)

  U.S. Geological Survey, Department of the Interior — These data represent the altitude, in feet above North American Vertical Datum of 1988 (NAVD88), of the Lower Hell Creek aquifer in the Williston structural basin....

 17. Altitude of the top of the Upper Hell Creek hydrogeologic unit in the Williston structural basin

  Data.gov (United States)

  U.S. Geological Survey, Department of the Interior — These data represent the altitude, in feet above North American Vertical Datum of 1988 (NAVD88), of the Upper Hell Creek hydrogeologic unit in the Williston...

 18. Thickness of the Lower Hell Creek aquifer in the Williston structural basin

  Data.gov (United States)

  U.S. Geological Survey, Department of the Interior — These data represent the thickness, in feet, of the Lower Hell Creek aquifer in the Williston structural basin. The data are presented as ASCII text files that can...

 19. HellRank: A Hellinger-based Centrality Measure for Bipartite Social Networks

  OpenAIRE

  Taheri, Seyed Mohammad; Mahyar, Hamidreza; Firouzi, Mohammad; K., Elahe Ghalebi; Grosu, Radu; Movaghar, Ali

  2016-01-01

  Measuring centrality in a social network, especially in bipartite mode, poses several challenges such as requirement of full knowledge of the network topology and lack of properly detection of top-k behavioral representative users. In this paper, to overcome the aforementioned challenging issues, we propose an accurate centrality measure, called HellRank, to identify central nodes in bipartite social networks. HellRank is based on the Hellinger distance between two nodes on the same side of a...

 20. Does "Examination Hell" Pay Off? A Cost-Benefit Analysis of "Ronin" and College Education in Japan

  Science.gov (United States)

  Ono, Hiroshi

  2007-01-01

  College-bound students in Japan undergo a process of intense preparation known as "examination hell." An extreme manifestation of "examination hell" is the "ronin" phenomenon. Typically 30% of students choose the "ronin" option under which they spend years in addition to high school preparing for the next year's college entrance examinations.…

 1. Evolutionary trends in Triceratops from the Hell Creek Formation, Montana.

  Science.gov (United States)

  Scannella, John B; Fowler, Denver W; Goodwin, Mark B; Horner, John R

  2014-07-15

  The placement of over 50 skulls of the well-known horned dinosaur Triceratops within a stratigraphic framework for the Upper Cretaceous Hell Creek Formation (HCF) of Montana reveals the evolutionary transformation of this genus. Specimens referable to the two recognized morphospecies of Triceratops, T. horridus and T. prorsus, are stratigraphically separated within the HCF with the T. prorsus morphology recovered in the upper third of the formation and T. horridus found lower in the formation. Hypotheses that these morphospecies represent sexual or ontogenetic variation within a single species are thus untenable. Stratigraphic placement of specimens appears to reveal ancestor-descendant relationships. Transitional morphologies are found in the middle unit of the formation, a finding that is consistent with the evolution of Triceratops being characterized by anagenesis, the transformation of a lineage over time. Variation among specimens from this critical stratigraphic zone may indicate a branching event in the Triceratops lineage. Purely cladogenetic interpretations of the HCF dataset imply greater diversity within the formation. These findings underscore the critical role of stratigraphic data in deciphering evolutionary patterns in the Dinosauria.

 2. Allkirjade alkeemiast / Maie Kiisel

  Index Scriptorium Estoniae

  Kiisel, Maie

  2011-01-01

  Autori arvates hakkab vanamoodsate kodanikualgatuste aeg läbi saama, tõusulainel on aga Internetis allkirjade jagamine. GMO-keelu tühistamise vastu koguti 1,2 mln. allkirja. Autor leiab, et liikmesriigid on Euroopa tasandi kodanikualgatust kartma hakanud

 3. Võhik / Maie Kalda

  Index Scriptorium Estoniae

  Kalda, Maie, 1929-2013

  2004-01-01

  Voldemar Veski neologism "võhik", mis 20. sajandi alguses eesti kirjanike poolt hästi omaks võeti. Varem ilmunud : Emakeele Seltsi aastaraamat 44-45. Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Selts. Tartu 2000, lk. 42-48

 4. Allkirjade alkeemiast / Maie Kiisel

  Index Scriptorium Estoniae

  Kiisel, Maie

  2011-01-01

  Autori arvates hakkab vanamoodsate kodanikualgatuste aeg läbi saama, tõusulainel on aga Internetis allkirjade jagamine. GMO-keelu tühistamise vastu koguti 1,2 mln. allkirja. Autor leiab, et liikmesriigid on Euroopa tasandi kodanikualgatust kartma hakanud

 5. Maximilian Hell and the Northernmost Transit of Venus Expedition of 1769

  Science.gov (United States)

  Botez, E.

  2004-12-01

  A short biography of the Jesuit astronomer Maximilian Hell (1720-1792), founder and director of the Astronomical Observatory in Vienna and editor of the Viennese Astronomical Almanac is presented. He was the leader of the expedition to Vardö Island for observing the transit of Venus of 1769. The journey of the participants, the preparations for observing the important phenomenon and its successful observations are described. Hell's scientific merits won him the membership in several European Academies, and his name is found on the lunar maps.

 6. Healing and Destruction in Jhumpa Lahiri’s“Hell-Heaven”——A Structuralist Perspective

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  王欷燕; Li; Yanyin

  2012-01-01

  <正>The short story"Hell-Heaven",taken from Jhumpa Lahiri’scollection Unaccustomed Earthi,presents contrasting images and associations in its title,and a search through the whole text ren-ders a display of many binary oppositions consistent with the title.According to the structuralist theory,binary oppositions are two diametrically opposing ideas that are the most basic building blocks of structure in a textii.A structuralist reading of"Hell-Heaven"yields evidence of the binary opposition between

 7. Escape from Management Hell: 12 Tales of Horror, Humor, and Heroism.

  Science.gov (United States)

  Gilbreath, Robert D.

  This book offers a set of stories in which corporate executives demonstrate the folly and futility of their own business practices. In the stories, 12 executives are trying to escape from a hell of their own making. The tales provide insights into the management woes with which people at all levels deal on a daily basis. Topics include: the…

 8. When Hell Freezes Over: An Approach To Develop Student Interest and Communication Skills.

  Science.gov (United States)

  DeLorenzo, Ron

  1999-01-01

  Describes the use of thought-provoking essay questions such as "How does one determine the temperature at which Hell freezes over?" to promote better communication skills among chemistry students. Makes reference to and suggests other thought-provoking questions. (WRM)

 9. Variation in plant volatiles and attraction of the parasitoid Diadegma semiclausum (Hellén)

  NARCIS (Netherlands)

  Bukovinszky, T.; Gols, R.; Posthumus, M.A.; Vet, L.E.M.; Van Lenteren, J.C.

  2005-01-01

  Differences in allelochemistry of plants may influence their ability to attract parasitoids.We studied responses of Diadegma semiclausum (Hellén), a parasitoid of the diamondback moth (Plutella xylostella L.), to inter- and intraspecific variation in odor blends of crucifers and a non-crucifer speci

 10. With Dante in Hell on 9/11: "That Day We Read No Further"

  Science.gov (United States)

  Rosenstein, Roy

  2015-01-01

  In this article, Roy Rosenstein shares the events that occurred during his first day of teaching the Dante and Medieval Culture course in the fall semester of 2001 at the American University of Paris (AUP). On, September 11, 2001, immediately following Rosenstein's opening statement of "Welcome to hell," the class was alerted to the…

 11. K Mbugua The Problem of Hell Revisited pp93-103

  African Journals Online (AJOL)

  K Mbugua

  The concept of hell as eternal punishment is a central doctrine in both ... creation to a life of endless suffering for sins/crimes committed in a finite duration of time? .... In reply to this argument, some medieval theologians such as St Augustine ...

 12. Tavatu juhtum / Toomas Rein, Helle Gans, Leonhard Lapin ; interv. Reet Varblane

  Index Scriptorium Estoniae

  Rein, Toomas, 1940-

  2007-01-01

  Arhitektid Toomas Rein ja Leonhard Lapin ning sisearhitekt Helle Gans meenutavad Valgevene näidiskolhoosile Rassvet projekteeritud lasteaeda, mis valmis 1987. aastal. Kompleks pälvis 1987. a. NSVL Arhitektide Liidu preemia ja üleliidulise ametiühingupreemia

 13. Altitude of the top of the combined Lower Hell Creek and Fox Hills aquifers in the Powder River structural basin

  Data.gov (United States)

  U.S. Geological Survey, Department of the Interior — These data represent the altitude, in feet above North American Vertical Datum of 1988 (NAVD88), of the combined Lower Hell Creek and Fox Hills aquifers in the...

 14. Thickness of the combined Lower Hell Creek and Fox Hills aquifers in the Powder River structural basin

  Data.gov (United States)

  U.S. Geological Survey, Department of the Interior — These data represent the thickness, in feet, of the combined Lower Hell Creek and Fox Hills aquifers in the Powder River basin. The data are presented as ASCII text...

 15. Altitude of the top of the Upper Hell Creek hydrogeologic unit in the Powder River structural basin

  Data.gov (United States)

  U.S. Geological Survey, Department of the Interior — These data represent the altitude, in feet above North American Vertical Datum of 1988 (NAVD88), of the Upper Hell Creek hydrogeologic unit in the Powder River...

 16. War Isn’t Hell, It’s Entertainment: 

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schubart, Rikke

  The interdisciplinary anthology War Isn’t Hell, It’s Entertainment analyses the relationship between war and the military on the one hand, and, on the other hand, entertainment, fiction, visual media, and cultural products. It examines war and film stars; war and films; war memorials; war...... and propaganda; war and the internet; war and computer games   co-edited with Fabian Virchow, Tanja Thomas, Debra White-Stanley...

 17. Escaping Dante’s hell with an informed virtual environment for interactive bodies in movement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rousseaux Francis

  2011-12-01

  Full Text Available The paper addresses the question of Informed Virtual Environments from the point of view of some philosophical and ethical key-issues. By browsing some eclectic experiences like dancing, serving Asturian cider, trying to escape Dante’s Hell or manufacturing a tyre, important questions are raised, and some answers are sketched about some possible ways of designing our future environments: but gestures have then to be considered as cultural objects too, being not reducible to their physical traces.

 18. "An Act of Social Magic": Class, Gender and Modernity in Alan Moore's From Hell

  OpenAIRE

  Masserano, Erica

  2011-01-01

  Loosely based on the Ripper murders in 1880s London, the graphic novel From Hell, written by Alan Moore and illustrated by David Gibbons, portrays the Victorian age as a site of class and gender struggle through the juxtaposition of two liminal opposites: the lower-class, female prostitute and the upper-class, male Freemason. This dissertation examines the interplay between the two character types through a socio-cultural analysis that spaces from Victorian ideology, to the condition of the u...

 19. Seismic profile analysis of sediment deposits in Brownlee and Hells Canyon Reservoirs near Cambridge, Idaho

  Science.gov (United States)

  Flocks, James; Kelso, Kyle; Fosness, Ryan; Welcker, Chris

  2014-01-01

  The U.S. Geological Survey (USGS) St. Petersburg Coastal and Marine Science Center, in cooperation with the USGS Idaho Water Science Center and the Idaho Power Company, collected high-resolution seismic reflection data in the Brownlee and Hells Canyon Reservoirs, in March of 2013.These reservoirs are located along the Snake River, and were constructed in 1958 (Brownlee) and 1967 (Hells Canyon). The purpose of the survey was to gain a better understanding of sediment accumulation within the reservoirs since their construction. The chirp system used in the survey was an EdgeTech Geo-Star Full Spectrum Sub-Bottom (FSSB) system coupled with an SB-424 towfish with a frequency range of 4 to 24 kHz. Approximately 325 kilometers of chirp data were collected, with water depths ranging from 0-90 meters. These reservoirs are characterized by very steep rock valley walls, very low flow rates, and minimal sediment input into the system. Sediments deposited in the reservoirs are characterized as highly fluid clays. Since the acoustic signal was not able to penetrate the rock substrate, only the thin veneer of these recent deposits were imaged. Results from the seismic survey indicate that throughout both of the Brownlee and Hells Canyon reservoirs the accumulation of sediments ranged from 0 to 2.5 m, with an average of 0.5 m. Areas of above average sediment accumulation may be related to lower slope, longer flooding history, and proximity to fluvial sources.

 20. Sistem Tebas Bakar Dan Pengaruhnya Terhadap Komponen Fisik Kimia Tanah Serta Vegetasi Pada Ladang Dan Lahan Bera ( Studi Kasus di Desa Pruda Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henderikus Darwin Beja

  2015-10-01

  Full Text Available Shifting cultivation by slash and burn system is an agricultural activity which is generally done farmers in dry land. Slash-and-burn is practiced by the farmers because it is easy and inexpensive, with aims to improve the content of nutrients in the soil, eradicate weeds, reduce costs, reduce the incidence of pests and diseases and to increase crop production. Land clearing by slash and burn system in a short period of time have a positive impact as the availability of N, P, K, Ca, Mg. However, long periods of slash and burn have negative impact there will be changes in physical and chemical components of soil and change the dominant vegetation in the fields and fallow land. These changes will affect the l evel of productivity of the soil, especially in the land which was done. To reduce the negative impacts, farm management system with slash and burn practices, should be considered with conservation activities, especially from the aspect of land management techniques. Those negative effect might be minimized by arious treatments such as time of burning tehnique, chosen of burned biomass, and time of digged biomass. All those should be supported by a basic information affect of burning to change of physical and chemical soil characteristic at various land cultivation and length of cultivation. Result of study that had been conducted at Pruda village, sub-district of Waiblama, district of Sikka, Propince of Nusa Tenggara Timur showed that total Nitrogen and C organic increased gradually when land has been 3 years fallow. Result of single factor showed that soil aggregation was a ffected significantly by fallow than cultivated land .

 1. Mineral Resources of the Hells Canyon Study Area, Wallowa County, Oregon, and Idaho and Adams Counties, Idaho

  Science.gov (United States)

  Simmons, George C.; Gualtieri, James L.; Close, Terry J.; Federspiel, Francis E.; Leszcykowski, Andrew M.

  2007-01-01

  Field studies supporting the evaluation of the mineral potential of the Hells Canyon study area were carried out by the U.S. Geological Survey and the U.S. Bureau of Mines in 1974-76 and 1979. The study area includes (1) the Hells Canyon Wilderness; (2) parts of the Snake River, Rapid River, and West Fork Rapid River Wild and Scenic Rivers; (3) lands included in the second Roadless Area Review and Evaluation (RARE II); and (4) part of the Hells Canyon National Recreation Area. The survey is one of a series of studies to appraise the suitability of the area for inclusion in the National Wilderness Preservation System as required by the Wilderness Act of 1964. The spectacular and mineralized area covers nearly 950 mi2 (2,460 km2) in northeast Oregon and west-central Idaho at the junction of the Northern Rocky Mountains and the Columbia Plateau.

 2. Understanding the Hellings and Downs curve for pulsar timing arrays in terms of sound and electromagnetic waves

  CERN Document Server

  Jenet, Fredrick A

  2014-01-01

  Searches for gravitational-wave backgrounds using pulsar timing arrays look for correlations in the timing residuals induced by the background across the pulsars in the array. The correlation signature of an isotropic, unpolarized gravitational-wave background predicted by general relativity follows the so-called Hellings and Downs curve, which is a relatively simple function of the angle between a pair of pulsars. To aid students and beginning researchers interested in pulsar timing, we give a pedagogical discussion of the Helling and Downs curve for pulsar timing arrays, considering simpler analogous scenarios involving sound and electromagnetic waves. We calculate Hellings-and-Downs type functions for these two scenarios and develop a framework suitable for doing more general correlation calculations.

 3. Bathymetry Differencing to Quantify Volumetric Change within the Snake River in Hells Canyon

  Science.gov (United States)

  Welcker, C. W.; Hensleigh, J.; Wheaton, J. M.; Anderson, K.; Butler, M.; Hocker, B.

  2013-12-01

  A nearly complete baseline multibeam echosounder (MBES) survey of the 90 km of the Hells Canyon Reach of the Snake River that runs along the border of Idaho and Oregon, US was collected to monitor volumetric change in the sediment resources of this reach (e.g. fall Chinook salmon spawning gravel and beach-building sand). This baseline will be compared to future MBES surveys to determine the impact of the Hells Canyon Complex (HCC) that cuts off the supply of coarse sediment from the relatively small, unimpounded upstream area. MBES surveying is unique from other survey methods (terrestrial LiDAR scanning (TLS)), aerial LiDAR, RTK-GPS, or photogrammetry) in ways that lead to unique errors in the point measurements. For example, unlike static TLS acquisition, MBES surveys are performed from a moving platform that relies on GPS positioning, which introduces one of the largest sources of error into the point cloud. Because the GPS antenna is on the Earth's surface, this error is more extreme and more variable than aerial surveys where the sky view is unobstructed. Beyond the GPS positional accuracy, the errors of each MBES survey point are impacted by the geometry of the beam angle and range, which determine the beam footprint. The extremely rugged river bottom in the Hells Canyon Reach magnifies the error of the points when they are interpolated into a surface for differencing. The methods presented here account for both error sources in the surface (point and interpolation) in order to accurately determine the volumetric change between surveys.

 4. Politicians, Patriots and Plotters: Unlikely Debates Occasioned by Maximilian Hell's Venus Transit Expedition of 1769

  Science.gov (United States)

  Kontler, Laszlo

  2013-05-01

  This paper discusses the cultural and political contexts and reception of the most important by-product of Maximilian Hell's famous Venus transit expedition of 1768-69, the Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse (1770) by Hell's associate Janos Sajnovics. Now considered a landmark in Finno-Ugrian linguistics, the Demonstratio addressed an academic subject that was at that time almost destined to be caught up in an ideological battlefield defined by the shifting relationship between the Habsburg government, the Society of Jesus, and the Hungarian nobility. The "enlightened absolutist" policies of the former aimed at consolidating the Habsburg monarchy as an empire, at the expense of privileged groups, including religious orders as well as the noble estates. In the situation created by the 1773 suppression of the Jesuit order (a signal of declining patronage from the dynasty), the growing preoccupation on the part of ex-Jesuits like Hell and Sajnovics with "things Hungarian" could have been part of an attempt to re-situate themselves on the Central European map of learning. At the same time, the founding document of this interest, the Demonstratio, evoked violent protests from the other target of Habsburg policies, the Hungarian nobility, because its basic assumptions - the kinship of the Hungarian and the Sami (Lappian) language - potentially undermined the noble ideology of social exclusiveness, established on the alleged "Scythian" ancestry of Hungarians. By exploring the complex motives, intentions, reactions and responses of the chief agents in this story, it is possible to highlight the extra-scientific constraints and facilitators for the practice of knowledge in late eighteenth century Central Europe.

 5. From Hell or From Nowhere? Non-places in Douglas Coupland’s Novels

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Bent

  2015-01-01

  novel Generation X, the narrator casually observes, speaking of the dating patterns and friendships of the three youthful protagonists, that nowadays everyone and everything seems to be either from nowhere or from Hell. The narrator invites the reader to muse on whether these two points of origin...... in a world consisting nearly entirely of non-places. In such a ‘Life After God’ (the title of a short story collection by Douglas Coupland) strategies for replenishment of meaning and belonging can be hard to come by – yet every Coupland story offers up hope for such strategies succeeding. Does this make...

 6. Design and development of the HELL user station: beam transport, characterization, and shielding

  Science.gov (United States)

  Grittani, Gabriele Maria; Levato, Tadzio; Krus, Miroslav; Fasso, Alberto; Jeong, Tae Moon; Kim, Hyung Taek; Margarone, Daniele; Mocek, Tomáś; Precek, Martin; Versaci, Roberto; Korn, Georg

  2015-05-01

  In the framework of the ELI-Beamlines project, the HELL (High energy ELectron by Laser) platform will host an electron beamline with a dual aim: to explore innovative concepts of laser driven electron acceleration and to deliver a stable and reliable electron beam to external users, according to their specific needs. Because of this, it is crucial to identify the possible applications and their respective range of parameters. In order to accomplish this goal, Monte Carlo simulations of electron radiography and radiotherapy are performed and discussed. Once identified those parameter spaces, a beam transport line is studied and presented for each energy range. Finally, beam diagnostics are discussed.

 7. Super-resolved fluorescence microscopy: Nobel Prize in Chemistry 2014 for Eric Betzig, Stefan Hell, and William E. Moerner.

  Science.gov (United States)

  Möckl, Leonhard; Lamb, Don C; Bräuchle, Christoph

  2014-12-15

  A big honor for small objects: The Nobel Prize in Chemistry 2014 was jointly awarded to Eric Betzig, Stefan Hell, and William E. Moerner "for the development of super-resolved fluorescence microscopy". This Highlight describes how the field of super-resolution microscopy developed from the first detection of a single molecule in 1989 to the sophisticated techniques of today.

 8. Saateks / Maia Muldma, Maie Vikat

  Index Scriptorium Estoniae

  Muldma, Maia

  2008-01-01

  2007. a. 20. märtsil toimus rahvusvaheline konverents "Mitmekultuuriline õpikeskkond - probleem või väärtus?". Kogumik sisaldab konverentsimaterjale, mille temaatika on ajendatud mitmekultuurilise keskkonna edendamisvõimalustest

 9. Peeter Põld 125 / Maie Tuulik

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuulik, Maie

  2003-01-01

  12. juunil 2003.a. möödub 125 aastat prof. dr.phil.h.c. Peeter Sigfried Nikolaus Põllu sünnist, P.Põld suri 1. septembril 1930. Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts ja Tallinna Pedagoogiline Seminar korraldavad Peeter põllu päevade raames 16. okt. 2003.a. pedagoogikakonverentsi "Traditsioon ja uuendus"

 10. Teistelt tasub õppida / Maie Kitsing

  Index Scriptorium Estoniae

  Kitsing, Maie

  2008-01-01

  Rahvusvahelise konsultatsioonifirma McKinsey & Company õpilaste õpitulemuslikkuse võrdlusuuringust PISA-tulemuste paremaks hindamiseks. Uuringu tellis Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

 11. Saateks / Maia Muldma, Maie Vikat

  Index Scriptorium Estoniae

  Muldma, Maia

  2008-01-01

  2007. a. 20. märtsil toimus rahvusvaheline konverents "Mitmekultuuriline õpikeskkond - probleem või väärtus?". Kogumik sisaldab konverentsimaterjale, mille temaatika on ajendatud mitmekultuurilise keskkonna edendamisvõimalustest

 12. Teistelt tasub õppida / Maie Kitsing

  Index Scriptorium Estoniae

  Kitsing, Maie

  2008-01-01

  Rahvusvahelise konsultatsioonifirma McKinsey & Company õpilaste õpitulemuslikkuse võrdlusuuringust PISA-tulemuste paremaks hindamiseks. Uuringu tellis Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

 13. HELL HOLE BAY, WAMBAW SWAMP, LITTLE WAMBAW SWAMP, AND WAMBAW CREEK WILDERNESSES, SOUTH CAROLINA.

  Science.gov (United States)

  Cameron, Cornelia C.; Martin, Clay M.

  1984-01-01

  Four wildernesses, including Hell Hole Bay about 10. 6 sq mi, Wambaw Swamp about 8 sq mi, Little Wambaw Swamp about 4 sq mi, and Wambaw Creek about 2. 5 sq mi, are swamp lands in the Francis Marion National Forest on the lower Atlantic Coastal Plain of South Carolina, about 30 mi northeast of Charleston. A mineral survey of the wildernesses showed that one of the areas, Wambaw Swamp, has a peat resource potential. An estimated 810,000 tons of demonstrated peat resources on the dry basis occurs in an area of substantiated peat resource potential within easy access to a good road network. No mineral or other energy resources were identified in this study.

 14. Stories of Hell and Healing: Internet Users' Construction of Benzodiazepine Distress and Withdrawal.

  Science.gov (United States)

  Fixsen, Alison M; Ridge, Damien

  2017-09-01

  Benzodiazepines are a group of drugs used mainly as sedatives, hypnotics, antiepileptics, and muscle relaxants. Consumption is recommended for 2 to 4 weeks only, due to fast onset of dependency and potentially distressing withdrawal symptoms. Few peer-review studies have drawn on the user experiences and language to appreciate firsthand experiences of benzodiazepine withdrawal or discontinuation syndrome. We looked extensively at patient stories of benzodiazepine withdrawal and recovery on Internet support sites and YouTube. Our analysis indicated that users employ rich metaphors to portray the psychologically disturbing and protracted nature of their suffering. We identified seven major themes: hell and isolation, anxiety and depression, alienation, physical distress, anger and remorse, waves and windows, and healing and renewal. By posting success stories, ex-users make known that "healing" can be a long, unpredictable process, but distress does lessen, and recovery can happen.

 15. Divergent effects of beliefs in heaven and hell on national crime rates.

  Science.gov (United States)

  Shariff, Azim F; Rhemtulla, Mijke

  2012-01-01

  Though religion has been shown to have generally positive effects on normative 'prosocial' behavior, recent laboratory research suggests that these effects may be driven primarily by supernatural punishment. Supernatural benevolence, on the other hand, may actually be associated with less prosocial behavior. Here, we investigate these effects at the societal level, showing that the proportion of people who believe in hell negatively predicts national crime rates whereas belief in heaven predicts higher crime rates. These effects remain after accounting for a host of covariates, and ultimately prove stronger predictors of national crime rates than economic variables such as GDP and income inequality. Expanding on laboratory research on religious prosociality, this is the first study to tie religious beliefs to large-scale cross-national trends in pro- and anti-social behavior.

 16. Spreadsheet Hell

  CERN Document Server

  Murphy, Simon

  2008-01-01

  This management paper looks at the real world issues faced by practitioners managing spreadsheets through the production phase of their life cycle. It draws on the commercial experience of several developers working with large corporations, either as employees or consultants or contractors. It provides commercial examples of some of the practicalities involved with spreadsheet use around the enterprise.

 17. Retreat, Hell!

  Science.gov (United States)

  Sims, Wil

  1978-01-01

  Describes an annual fall retreat for junior college newspaper staffs, which involves a program of workshops and discussions about problems, goals, and staff members' roles; offers advice on planning such a retreat. (GW)

 18. Double Hell

  Science.gov (United States)

  Bonning, Erin W.; Shields, Gregory A.

  2004-06-01

  Greg Shields of The University of Texas and collaborators have been using the Space Telescope Imaging Spectrograph aboard Hubble Space Telescope to investigate rare binary quasars. Binary quasars result when two galaxies collide causing the disk of hot gas surrounding the giant black hole at the center of each galaxy to blaze with intense light. Although black holes are only a prediction of general relativity and cannot be seen, their effect on the rotation rate of stars around a galactic center is dramatic. Quasars, first discovered in 1963, are extremely bright, extremely remote early galaxies with supermassive black holes at their centers. As these galactic cores rip away nearby stars and pull in massive amounts of interstellar gas, they form a superheated disk of light that can be seen across billions of light years of space.

 19. A New Specimen of the Controversial Chasmosaurine Torosaurus latus (Dinosauria: Ceratopsidae) from the Upper Cretaceous Hell Creek Formation of Montana.

  Science.gov (United States)

  McDonald, Andrew T; Campbell, Carl E; Thomas, Brian

  2016-01-01

  Torosaurus latus is an uncommon and contentious taxon of chasmosaurine ceratopsid known from several upper Maastrichtian units in western North America. We describe a partial parietal of To. latus from the Hell Creek Formation of Montana. Although the specimen's ontogenetic maturity means that it cannot inform the ongoing debate over whether To. latus is the old adult form of the contemporary Triceratops, the specimen is one of the best-preserved To. latus parietals and supplements previous descriptions.

 20. A New Specimen of the Controversial Chasmosaurine Torosaurus latus (Dinosauria: Ceratopsidae from the Upper Cretaceous Hell Creek Formation of Montana.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrew T McDonald

  Full Text Available Torosaurus latus is an uncommon and contentious taxon of chasmosaurine ceratopsid known from several upper Maastrichtian units in western North America. We describe a partial parietal of To. latus from the Hell Creek Formation of Montana. Although the specimen's ontogenetic maturity means that it cannot inform the ongoing debate over whether To. latus is the old adult form of the contemporary Triceratops, the specimen is one of the best-preserved To. latus parietals and supplements previous descriptions.

 1. Anthropogenic Impacts of Recreational Use on Sandbars in Hells Canyon on the Snake River, Idaho

  Science.gov (United States)

  Morehead, M. D.

  2014-12-01

  Sandbars along large rivers are important cultural, recreational, and natural resources. In modern, historic and prehistoric times the sandbars have been used for camping, hunting, fishing and recreational activities. Sandbars are a dynamic geomorphic unit of the river system that stores and exchanges sand with the main river channel. Both natural and anthropogenic changes to river systems affect the size, shape and dynamics of sandbars. During high spring flows, the Snake River can resupply and build the sand bars. During the lower flows of the summer and fall the sand is redistributed to lower levels by natural and anthropogenic forces, where it can be remobilized by the river and exported from the bar. During the summer and fall high use season many people camp and recreate on the bars and redistribute the sand. This study utilizes change detection from repeat high resolution terrestrial LiDAR scanning surveys to study the impacts humans have on the sandbars in Hells Canyon. Nearly a decade of annual LiDAR and Bathymetric surveys were used to place these recreational impacts into the context of overall sandbar dynamics.

 2. L'itinéraire hellénique de Tâhâ Husayn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luc Barbulesco

  2009-05-01

  Full Text Available Pourquoi l'ouvrage de Tâhâ Husayn sur la poésie antéislamique a-t-il été accueilli avec tant de réserves par al-Azhar, alors que la thèse centrale (cette poésie serait presque tout entière recréée par des contemporains de l'époque omeyyade n'a rien qui puisse choquer un musulman pieux ? C'est sans doute la méthode employée par Tâhâ Husayn, faite d'esprit critique, de doute systématique, de remise en cause perpétuelle du consensus, qui a provoqué la colère des clercs conservateurs. Cette méthode apparaissait comme le vecteur d'idées et de méthodes étrangères et fut perçue comme l'expression d'une attitude arrogante.En réalité, les méthodes comme le programme de Tâhâ Husayn portaient l'empreinte grecque et méditerranéenne. Tâhâ Husayn lui-même dépendait totalement de la vision de l'hellénisme entretenue par la culture française.

 3. Listen; There's a Hell of a Good Universe Next Door; Let's Go

  Science.gov (United States)

  Rigby, Jane R.

  2012-01-01

  Scientific research is key to our nation's technological and economic development. One can attempt to focus research toward specific applications, but science has a way of surprising us. Think for example of the "charge-couple device", which was originally invented for memory storage, but became the modern digital camera that is used everywhere from camera phones to the Hubble Space Telescope. Using digital cameras, Hubble has taken pictures that reach back 12 billion light-years into the past, when the Universe was only 1-2 billion years old. Such results would never have been possible with the film cameras Hubble was originally supposed to use. Over the past two decades, Hubble and other telescopes have shown us much about the Universe -- many of these results are shocking. Our galaxy is swarming with planets; most of the mass in the Universe is invisible; and our Universe is accelerating ever faster and faster for unknown reasons. Thus, we live in a "hell of a good universe", to quote e.e. cummings, that we fundamentally don't understand. This means that you, as young scientists, have many worlds to discover

 4. Forest responses to late Holocene climate change in north-central Wisconsin: a high- resolution study from Hell's Kitchen Lake.

  Science.gov (United States)

  Urban, M. A.; Booth, R. K.; Jackson, S. T.; Minckley, T. A.

  2007-12-01

  Forest dynamics at centennial to millennial timescales can be identified using paleoecological records with high spatial, temporal, and taxonomic resolution. These dynamics are linked to climate changes by comparing the paleoecological records with independent paleoclimate records of complementary sensitivity and temporal resolution. We analyzed plant macrofossils at contiguous 1cm intervals (representing 5 to 35 yr/cm) from late Holocene sediments of Hell's Kitchen Lake (3 ha) in north-central Wisconsin. Most of the plant macrofossils derive from trees growing on the slopes directly adjacent to the lake, and were identified to the species. We also analyzed pollen at an approximately100 year resolution to provide a regionally integrated record of forest composition. We then compared the macrofossil and pollen records with independent records of climate change in the region, particularly paleohydrological records from kettle bogs. The most notable feature of the late Holocene record occurs between 2300-2000 cal yr BP. During this period yellow birch (Betula alleghaniensis) macrofossils first appear in the record, along with a corresponding increase in pollen percentages. Hemlock (Tsuga canadensis) macrofossils and pollen also show a marked increase at this time. These changes coincide with a major transition towards wetter conditions recorded in the testate amoebae record of Hornet Bog (~200km northwest) and in a number of other kettle bog records from the region. Directly following this transition, tamarack (Larix laricina) and Sphagnum macrofossils at Hell's Kitchen Lake increase dramatically, likely representing the initiation of bog-mat growth along the southwest margin of the lake during the wet period. . We are continuing our high-resolution sampling downcore at Hell's Kitchen Lake. This will permit us to examine additional ecologic and climatic events in the early and mid-Holocene.

 5. Level II scour analysis for bridge 2 (WODFTH00010002) on Town Highway 1, crossing Hell Hollow Brook, Woodford, Vermont

  Science.gov (United States)

  Burns, Ronda L.; Degnan, James R.

  1998-01-01

  This report provides the results of a detailed Level II analysis of scour potential at structure WODFTH00010002 on Town Highway 1 crossing Hell Hollow Brook, Woodford, Vermont (figures 1-8). A Level II study is a basic engineering analysis of the site, including a quantitative analysis of stream stability and scour (FHWA, 1993). Results of a Level I scour investigation also are included in appendix E of this report. A Level I investigation provides a qualitative geomorphic characterization of the study site. Information on the bridge, gleaned from Vermont Agency of Transportation (VTAOT) files, was compiled prior to conducting Level I and Level II analyses and is found in appendix D.

 6. Variability of Hell and hydrogen line profiles in the spectrum of HD 93521

  Science.gov (United States)

  Rzaev, A. Kh.; Panchuk, V. E.

  2008-03-01

  We have studied the variability of the Hell λλ 4686 and 5411 Å H β, and H α lines in the spectrum of the pulsating star HD 93521. All these line profiles display the same variability pattern relative to the average profiles: a sinusoidal wave that moves systematically from the short-to the long-wavelength wing of the profile. This variability is due to non-radial pulsations. To study the pulsation movements and stratification of the radial velocity in the atmosphere of HD 93521, we analyzed the variability of the radial velocities measured individually for the blue and red halves of the absorption profile at the half-level of the line intensity. The periods and amplitudes of this radial-velocity variability are different for different lines and are well correlated with their central depths. In the transition from weak to strong lines (i.e., from lower to upper layers of the atmosphere), the period of the radial-velocity variations measured using both halves of the absorption profile increases, while its amplitude decreases. When the morphology and variability of photospheric and wind-driven lines are compared, it is clear that the variability of their absorption components is due to the same process—non-radial pulsations. In this way, the non-radial pulsations partly affect the variability of the stellar wind. The effect of the stellar wind on the profiles of strong lines is observed as a variable absorption feature that moves along the profiles synchronous with the axial rotation of the star.

 7. Study on Hell-Petch of AZ80 Mg Alloy Under Solution Treatment Condition%AZ80镁合金固溶条件下Hell-Petch关系研究

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  朱亚哲; 李保成; 张治民

  2013-01-01

  对一定变形的AZ80镁合金进行固溶处理,通过观察金相测得平均晶粒尺寸,并通过室温拉伸试验测得抗拉强度及屈服强度,再利用线性相关性分析理论分别判断两变量之间是否符合Hell-Fetch线性关系.研究表明,抗拉强度与晶粒尺寸不存在线性关系,而屈服强度与晶粒尺寸显著线性相关.%AZ80 Mg alloy was treated by solution heat treatment firstly, then the average grain size was observed by metallographic test and the strength was obtained by strength test. With the linear correlation analysis theory, it can be determined both tensile strength and yield strength obtained from the tensile strength test were accordance with Hell-Petch linear relationship whether or not. The results show that there is no linear correlation between the tensile strength and grain size, but existes line correlation between the yield strength and grain size.

 8. La basílica y el baptisterio del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abad Casal, Lorenzo

  2000-12-01

  Full Text Available The paper presents a religious complex unearthed in the upper part of the high medieval city of Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete, matching the Madînat lyih mentioned by Arab sources. In the authors' opinion, it was the see of Eio, created at the start of the 7th century. The religious complex comprises a basilica with three aisles, a semicircular apse and an adjoining baptistry at the feet of the building, also in three sections. The paper provides a detailed study of the baptistry and of the different remodelling of the baptismal font and theorises on the location of the liturgical space.Se presenta el complejo religioso exhumado en la parte alta de la ciudad altomedieval del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete, correspondiente a la Madînat Iyih de las fuentes árabes y, en opinión de los autores, a la sede episcopal Eiotana/Elotana creada a principios del siglo VII. El conjunto religioso está compuesto por una basílica de tres naves con ábside semicircular y un baptisterio anexo situado a los pies del edificio, también con distribución tripartita. En este artículo se estudia detalladamente el baptisterio, así como las distintas remodelaciones de la piscina bautismal, y se propone una restitución del espacio litúrgico.

 9. Interview: Professor Helle Neergaard, President of the European Council for Small Business and Entrepreneurship, on the Nature of Creativity, Innovation and Entrepreneurship

  Science.gov (United States)

  Industry and Higher Education, 2015

  2015-01-01

  On August 13, 2014, Rita G. Klapper conducted a Skype interview with Helle Neergaard. Neergaard is not only President of the European Council for Small Business and Entrepreneurship, but also Docent at the Hanken School of Economics, and Professor at iCARE, Department of Business Administration, School of Business and Social Sciences, University…

 10. A kidney from hell? A nephrological view of the Whitechapel murders in 1888.

  Science.gov (United States)

  Wolf, Gunter

  2008-10-01

  In the poor Whitechapel district of the East End of London in the fall of 1888, at least five prostitutes were brutally murdered, and in all but one case, also mutilated. The murderer was never caught and became known by his nickname 'Jack the Ripper'. The left kidney and the uterus were cut out and taken away from one of the victims named Catherine Eddowes. A kidney was also cut out of the body from another victim, but not taken away. Two weeks later, George Lusk, president of the Whitechapel Vigilance Committee, received a small cardboard box with half of a longitudinally divided kidney and a letter entitled 'From hell' claiming that the kidney inside the box was taken from the victim. The kidney was brought to Dr Thomas Horrocks Openshaw, the Curator of the London Pathological Museum, where the kidney could be microscopically examined. The press jumped on the topic and made a circumstantial case that this kidney had been indeed torn from the body of Catherine Eddowes. According to the later memoirs of Major Henry Smith of the City Police published more than 20 years after the incident, the kidney left in the corpse of Catherine Eddowes was in an advanced stage of Bright's disease and the kidney sent to George Lusk was in exactly a similar stage. Today, the majority of criminologists believe that the kidney sent to Mr Lusk was a hoax as were other letters signed with Jack the Ripper. However, the murderer took organs from his victims, and in the case of Catherine Eddowes, the kidney. Serial killers often mutilate their victims and abscond with the removed body parts as trophies. By removing the kidney from Catherine Eddowes, Jack the Ripper may have tried to take possession of the conscience, emotions and desires of one of his victims, attributes residing in the kidney as described in the Bible. Jack the Ripper was never caught; many suspects have been suggested, and the murder series ended as suddenly as it had begun. We will never know who this mentally

 11. Identifying and Quantifying Sources of Fall Chinook Salmon Spawning Gravel to the Snake River in Hells Canyon

  Science.gov (United States)

  Welcker, C. W.; Burke, M.

  2015-12-01

  The Snake River in Hells Canyon supports a growing population of spawning Fall Chinook Salmon (Oncorhynchus tshawytscha) immediately downstream of the Hells Canyon Complex (HCC) of hydroelectric dams for the last 60 years. The long-term survival of this salmon run depends on the input of spawning gravel (25-150 mm) from local tributaries balancing the losses of spawning gravel through attrition and export out of the reach between the HCC and the Salmon River confluence. We are working to quantify the gravel input of these local tributaries at different time-scales and put this into the context of historical supply and transport. Long-term total sediment production rates of these tributaries estimated through various methods have varied by over 2 orders of magnitude, but we have recently completed 10Be work to constrain these estimates. We are measuring the change in storage of Fall Chinook spawning-size gravel through repeat multibeam echosounder surveys of the riverbed. The limited amount of repeat data collected to date has shown complex patterns of change in the riverbed. One possible driver of this complexity is the episodic and spatially variable nature of sediment inputs from these tributaries. We are attempting to quantify the frequency of the debris flows or floods capable of transporting spawning gravel through digitizing historic imagery of the last 60 years to determine the recurrence interval. We are measuring the magnitude of these events by surveying tributary fans pre and post-event to measure the sediment volume and particle size produced by specific events. These floods and debris flows are driven by extreme rainfall or snowmelt events, so we have also reconstructed historical meteorological conditions to identify the triggering conditions for transport, and identify the areas where snowmelt or rainfall is the more likely trigger. We are currently testing whether the unique bedrock geology of Hells Canyon can be used as a tracer to identify the

 12. Mineralized soft-tissue structure and chemistry in a mummified hadrosaur from the Hell Creek Formation, North Dakota (USA).

  Science.gov (United States)

  Manning, Phillip L; Morris, Peter M; McMahon, Adam; Jones, Emrys; Gize, Andy; Macquaker, Joe H S; Wolff, George; Thompson, Anu; Marshall, Jim; Taylor, Kevin G; Lyson, Tyler; Gaskell, Simon; Reamtong, Onrapak; Sellers, William I; van Dongen, Bart E; Buckley, Mike; Wogelius, Roy A

  2009-10-01

  An extremely well-preserved dinosaur (Cf. Edmontosaurus sp.) found in the Hell Creek Formation (Upper Cretaceous, North Dakota) retains soft-tissue replacement structures and associated organic compounds. Mineral cements precipitated in the skin apparently follow original cell boundaries, partially preserving epidermis microstructure. Infrared and electron microprobe images of ossified tendon clearly show preserved mineral zonation, with silica and trapped carbon dioxide forming thin linings on Haversian canals within apatite. Furthermore, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) of materials recovered from the skin and terminal ungual phalanx suggests the presence of compounds containing amide groups. Amino acid composition analyses of the mineralized skin envelope clearly differ from the surrounding matrix; however, intact proteins could not be obtained using protein mass spectrometry. The presence of endogenously derived organics from the skin was further demonstrated by pyrolysis gas chromatography mass spectrometry (Py-GCMS), indicating survival and presence of macromolecules that were in part aliphatic (see the electronic supplementary material).

 13. Hell is other people? Gender and interactions with strangers in the workplace influence a person's risk of depression.

  Science.gov (United States)

  Fischer, Sebastian; Wiemer, Anita; Diedrich, Laura; Moock, Jörn; Rössler, Wulf

  2014-01-01

  We suggest that interactions with strangers at work influence the likelihood of depressive disorders, as they serve as an environmental stressor, which are a necessary condition for the onset of depression according to diathesis-stress models of depression. We examined a large dataset (N = 76,563 in K = 196 occupations) from the German pension insurance program and the Occupational Information Network dataset on occupational characteristics. We used a multilevel framework with individuals and occupations as levels of analysis. We found that occupational environments influence employees' risks of depression. In line with the quotation that 'hell is other people' frequent conflictual contacts were related to greater likelihoods of depression in both males and females (OR = 1.14, pcoping difficult and increase the risk of depression. In other occupations, these experiences have neutral tones and allow for functional coping strategies. Functional strategies are more often found in women than in men.

 14. The Toledo Qur’ān and Islamic Eschatology: Translating the Names of Hell in Aljamiado Literature

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tottoli, Roberto

  2014-12-01

  Full Text Available The introduction of the Toledo Qur’ān states that the text in the Latin alphabet was copied from an Aljamiado translation. In fact, the translation of terms and expressions relating to hell shows some specific characteristics of Aljamiado literature, such as the privileged use of calques from Arabic and a preference for the term Jahannam, though the most quoted term al-nār (“fuego” is also attested. These characteristics are more evident when compared to Latin translations prior or contemporaneous to the Toledo Qur’ān. It is clear that in the translation of terms related to hell, these works display greater attention to Latin style and final result thus evidencing another perspective and consequently another audience. The preference given to the term Jahannam is closely linked to the evidence emerging from the Aljamiado eschatological literature, where Jahannam is generally preferred to al-nār/ “fuego.” This preference reflects more than specific characteristics of the literature of the Moriscos, an evolution of Muslim literature as a whole, which is reflected in the kind of literary materials circulating and trasmitted. Futher, along with this, Aljamiado literature on hell and also the Toledo Qur’ān reflect similar developments in the late medieval Muslim Arabic literature, and therefore also in eschatological traditions, in which Jahannam emerges strongly as the term used to describe hell in narratives.La introducción del Corán de Toledo dice que el texto en alfabeto latino se copió de una traducción aljamiada. De hecho, la traducción de términos y expresiones relacionadas con el infierno muestra algunas características muy especiales de la literatura aljamiada, como la preferencia por el uso de calcos del árabe o del término Ŷahannam, aunque el término más citado, al-nār (“fuego”, está también atestiguado. Estas características son incluso más evidentes cuando se comparan con las traducciones latinas

 15. The genesis of Hell and Purgatory in Divine Comedy by Dante: a possible bridge between physics and literature

  OpenAIRE

  Drigo Filho, Elso [UNESP; Babini, Maurizio

  2016-01-01

  In the first decades of the twelfth century, Dante Alighieri wrote the Divine Comedy. A text that describes a mythical journey in which the author describes the Inferno, Purgatory and Paradise based on cosmology, philosophy and theology of his time. The crater of the Hell and the mountain of the Purgatory have been formed by the fall of Lucifer on the Earth, after his rebellion against God. The central idea of this paper is to motive students from the calculation of physical quantities using,...

 16. Hell is other people? Gender and interactions with strangers in the workplace influence a person's risk of depression.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sebastian Fischer

  Full Text Available We suggest that interactions with strangers at work influence the likelihood of depressive disorders, as they serve as an environmental stressor, which are a necessary condition for the onset of depression according to diathesis-stress models of depression. We examined a large dataset (N = 76,563 in K = 196 occupations from the German pension insurance program and the Occupational Information Network dataset on occupational characteristics. We used a multilevel framework with individuals and occupations as levels of analysis. We found that occupational environments influence employees' risks of depression. In line with the quotation that 'hell is other people' frequent conflictual contacts were related to greater likelihoods of depression in both males and females (OR = 1.14, p<.05. However, interactions with the public were related to greater likelihoods of depression for males but lower likelihoods of depression for females (ORintercation = 1.21, p<.01. We theorize that some occupations may involve interpersonal experiences with negative emotional tones that make functional coping difficult and increase the risk of depression. In other occupations, these experiences have neutral tones and allow for functional coping strategies. Functional strategies are more often found in women than in men.

 17. Kas kasvatus on nonsenss? / Maie Tuulik

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuulik, Maie, 1941-

  2009-01-01

  Inimene saab inimeseks alles kasvatuse kaudu - see on klassikalise pedagoogika alustõde. Just kasvatus peaks tõstma inimese kõrgemale bioloogilisest olemisest ja istutama temasse vaimsuse (kultuuri)

 18. Kas kasvatus on nonsenss? / Maie Tuulik

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuulik, Maie, 1941-

  2009-01-01

  Inimene saab inimeseks alles kasvatuse kaudu - see on klassikalise pedagoogika alustõde. Just kasvatus peaks tõstma inimese kõrgemale bioloogilisest olemisest ja istutama temasse vaimsuse (kultuuri)

 19. Heimtali Hobusekasvandus 25 / Kersti-Maie Alp

  Index Scriptorium Estoniae

  Alp, Kersti-Maie

  2010-01-01

  Viljandi näidissohvoosi direktor Ilmar Mändmes otsustas 1984. aastal rajada Heimtalisse trakeeni hobuste tõufarmi - tänase Heimtali Hobusekasvanduse. Hobusekasvanduse ajaloost ning sealsetest tunnustatud märaperekondadest

 20. ‘“Be vewy vewy quiet. We’re hunting Wippers.” A Barthesian analysis of the construction of fact and fiction in Alan Moore and Eddie Campbell’s From Hell

  OpenAIRE

  2010-01-01

  “I made it up and it all came true anyway” says the pseudo-psychic Mr Lees in the prologue to From Hell. However, it seems that this statement applies equally to the Jack the Ripper saga as a whole, whose contradictory stories and elements have been mythologised by the passage of time. This article considers the factional tale presented by Moore and Campbell in From Hell; a story largely based on Stephen Knight’s The Final Solution, a publication that has been marketed as both a serious expos...

 1. Don’t Go to The Heaven,but to The Hell--Waking up and Growing up of A Boy

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Huang Lixiang

  2014-01-01

  Falling in love with your lovers, it might be like living in the heaven. But when you find your lover is not the person you thinking of, it may be like falling down to the hell. James Joyce is a great writer who is always expert in writing the inside of the characters. His writing is always full of images of impressionism and epiphany. Impressionism is through the character’s instant impression, especially the feelings of seeing light, shadow and color, present the individual activities in the field of emotional hazy.

 2. Experience with two large-scale Hell-cryostats for a superconducting RF particle separator working in closed cycle with a 300 W refrigerator

  CERN Document Server

  Barth, W

  1976-01-01

  The contribution of the Karlsruhe Institut fur Experimental Kernphysik to the RF particle separator at the SPS/CERN consists of the two superconducting deflectors and their Hell-cryostats with the cryogenic and vacuum accessories. The cryostats have to fulfil specifications concerning tightness, thermal insulation, adjustment of the cavities to the beam and reliability. Corresponding cryogenic and RF tests are performed in Karlsruhe before a 300 W refrigerator simulating normal and emergency conditions. Following a description of cryostats design the results of these measurements are compared with the specifications. Operating experience with the cryostats in closed circuit with the refrigerator are reported. (5 refs).

 3. Les Helléniques entre tradition et innovation. Aspects de la relation intertextuelle de Xénophon avec Hérodote et Thucydide

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mélina Tamiolaki

  2010-03-01

  Full Text Available « The goal of ancient composition was not to strike out boldly in a radical departure from one’s predecessors, but rather to be incrementally innovative within a tradition, by embracing the best in previous performers and adding something of one’s own marked with an individual stamp. »J. Marincola, Authority and Tradition in Ancient Historiography, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 14.Les Helléniques de Xénophon sont à juste titre considérés comme un texte déconcertant. Les ques...

 4. Importance of titanohematite in detrital remanent magnetizations of strata spanning the Cretaceous-Paleogene boundary, Hell Creek region, Montana

  Science.gov (United States)

  Sprain, Courtney J.; Feinberg, Joshua M.; Renne, Paul R.; Jackson, Mike

  2016-03-01

  Intermediate composition titanohematite, Fe2-yTiyO3 with 0.5 ≤ y ≤ 0.7, is seldom the focus of paleomagnetic study and is commonly believed to be rare in nature. While largely overlooked in magnetostratigraphic studies, intermediate titanohematite has been identified as the dominant ferrimagnetic mineral in an array of Late Mesozoic and early Cenozoic Laramide clastic deposits throughout the central United States. Intermediate titanohematite is ferrimagnetic and has similar magnetic properties to titanomagnetite, except its unique self-reversing property. Due to these similarities, and with detrital remanent magnetizations masking its self-reversing nature, intermediate titanohematite is often misidentified in sedimentary deposits. Past studies relied upon nonmagnetic techniques including X-ray diffraction and electron microprobe analysis. While these techniques can identify the presence of intermediate titanohematite, they fail to test whether the mineral is the primary recorder. To facilitate the identification of intermediate titanohematite in sedimentary deposits, we characterize this mineral using low-temperature magnetometry and high-temperature susceptibility experiments, and present a new identification technique based on titanohematite's self-reversing property, for sediments that span the Cretaceous-Paleogene boundary (Hell Creek region, Montana). Results from the self-reversal test indicate that the majority of remanence is held by minerals that become magnetized parallel to an applied field, but that intermediate, self-reversing titanohematite (y = 0.53-0.63) is an important ancillary carrier of remanence. While earlier literature suggests that intermediate titanohematite is rare in nature, reanalysis using specialized rock magnetic techniques may reveal that it is more abundant in the rock record, particularly within depositional basins adjacent to calc-alkaline volcanics, than previously thought.

 5. Tephra Correlations of Bentonites Spanning the Cretaceous-Paleogene Boundary in the Hell Creek Region of Northeastern Montana

  Science.gov (United States)

  Banaszak, J.; Mulcahy, S. R.; Renne, P. R.; Sprain, C. J.

  2013-12-01

  The Williston Basin arguably contains the richest terrestrial record of faunal, floral, and paleoenvironmental change across the Cretaceous-Paleogene boundary. In the northwestern Williston Basin, the dominantly fluvial Hell Creek (Cretaceous) and Tullock (Paleocene) formations have yielded prolific dinosaur and mammalian fossil records. Unfortunately, discerning trends in both biotic and environmental evolution in this interval is challenging because regional correlations are hampered by rapid lateral facies transitions. A relative chronostratigraphic scheme based on coal beds has been employed for decades but is problematic because assumptions of lateral continuity and time-correlativity are unproven in many cases and demonstrably incorrect in some. Virtually all of the coal beds, however, preserve volcanic ashes that can be used as a chronotratigraphic scheme and for regional correlations. We currently recognize more than 40 distinct ashes in the ~200 m composite thickness of these two formations. The ashes are commonly less than 1 cm thick and as many as nineteen have been found in a single ~1.5 m coal bed. The ashes thus provide a robust basis for high-resolution regional correlations. Original glass shards in the ashes are ubiquitously altered to clays, hence conventional tephrochemical characterization is impossible. Instead we are performing electron microprobe analysis of feldspar and titanite, using major and selected trace elements. Phase compositional data are subjected to principal component analysis (PCA) and combined with geochronological data, two-feldspar thermometry (where applicable), phase presence/absence data, paleomagnetic polarity, and relative stratigraphic position to yield a matrix that allows discrimination of many of these ashes. The resulting chronostratigraphy will enable regional correlations with age resolution better than the ~10 ka best case afforded by 40Ar/39Ar dating. Results thus far clearly show that correlations of

 6. Potentiometric-surface map of water in the Fox Hills-Lower Hell Creek aquifer in the Northern Great Plains area of Montana

  Science.gov (United States)

  Levings, Gary W.

  1982-01-01

  The potentiometric surface of water in the Upper Cretaceous Fox Hills-lower Hell Creek aquifer is shown on a base map at a scale of 1:1,000,000. The map is one of a series produced as part of regional study of aquifers of Cenozoic and Mesozoic age in the northern Great Plains of Montana. The contour interval is 100 feet. The map shows that the direction of regional ground-water movement is toward the northeast. Recharge occurs on the flanks of the Black Hills uplift, the Cedar Creek anticline, the southwest part of the Bull Mountains basin, and on the out-crop areas. Discharge from the aquifer occurs along a short reach of the Yellowstone River. The average discharge from 335 wells is about 16 gallons per minute and the specific capacity of 185 wells averages 0.49 gallon per minute per foot of drawdown. (USGS)

 7. Hovering between Heaven and Hell: An Observational Study Focusing on the Interactions between One Woman with Schizophrenia, Dementia, and Challenging Behaviour and her Care Providers.

  Science.gov (United States)

  Graneheim, Ulla Hällgren; Jansson, Lilian; Lindgren, Britt-Marie

  2015-07-01

  This case study aims to illuminate the interactions between one woman (Alice) with schizophrenia, dementia, and challenging behaviour and her professional caregivers. We performed participant observations of these interactions and conducted informal interviews at the residential home where the woman lived. The transcripts were subjected to qualitative content analysis. The results showed that the interactions between Alice and her caregivers were experienced as hovering between heaven and hell. Alice struggled to bring order into her chaotic life world by splitting herself and others, and her caregivers struggled to protect Alice's and their own dignity by limiting her challenging behaviours. They also strived to understand their own and Alice's behaviour. Current practice in caring for people with challenging behaviour usually focuses on symptom reduction through medication and behavioural modification. Instead, we suggest moving toward an understanding of the experiences behind the challenging behaviours and designing person-centred care based on each patients' reality.

 8. Archive of digital chirp subbottom profile data collected during USGS Cruise 13GFP01, Brownlee Dam and Hells Canyon Reservoir, Idaho and Oregon, 2013

  Science.gov (United States)

  Forde, Arnell S.; Dadisman, Shawn V.; Flocks, James G.; Fosness, Ryan L.; Welcker, Chris; Kelso, Kyle W.

  2014-01-01

  From March 16 - 31, 2013, the U.S. Geological Survey in cooperation with the Idaho Power Company conducted a geophysical survey to investigate sediment deposits and long-term sediment transport within the Snake River from Brownlee Dam to Hells Canyon Reservoir, along the Idaho and Oregon border; this effort will help the USGS to better understand geologic processes. This report serves as an archive of unprocessed digital chirp subbottom data, trackline maps, navigation files, Geographic Information System (GIS) files, Field Activity Collection System (FACS) logs, and formal Federal Geographic Data Committee (FGDC) metadata. Gained (showing a relative increase in signal amplitude) digital images of the seismic profiles are also provided. Refer to the Acronyms page for expansions of acronyms and abbreviations used in this report.

 9. Chemical and Pb isotope composition of phenocrysts from bentonites constrains the chronostratigraphy around the Cretaceous-Paleogene boundary in the Hell Creek region, Montana

  Science.gov (United States)

  Ickert, Ryan B.; Mulcahy, Sean R.; Sprain, Courtney J.; Banaszak, Jessica F.; Renne, Paul R.

  2015-09-01

  An excellent record of environmental and paleobiological change around the Cretaceous-Paleogene boundary is preserved in the Hell Creek and Fort Union Formations in the western Williston Basin of northeastern Montana. These records are present in fluvial deposits whose lateral discontinuity hampers long-distance correlation. Geochronology has been focused on bentonite beds that are often present in lignites. To better identify unique bentonites for correlation across the region, the chemical and Pb isotopic composition of feldspar and titanite has been measured on 46 samples. Many of these samples have been dated by 40Ar/39Ar. The combination of chemical and isotopic compositions of phenocrysts has enabled the identification of several unique bentonite beds. In particular, three horizons located at and above the Cretaceous-Paleogene boundary can now be traced—based on their unique compositions—across the region, clarifying previously ambiguous stratigraphic relationships. Other bentonites show unusual features, such as Pb isotope variations consistent with magma mixing or assimilation, that will make them easy to recognize in future studies. This technique is limited in some cases by more than one bentonite having compositions that cannot be distinguished, or bentonites with abundant xenocrysts. The Pb isotopes are consistent with a derivation from the Bitterroot Batholith, whose age range overlaps that of the tephra. These data provide an improved stratigraphic framework for the Hell Creek region and provide a basis for more focused tephrostratigraphic work, and more generally demonstrate that the combination of mineral chemistry and Pb isotope compositions is an effective technique for tephra correlation.

 10. To Hell with Privacy

  Science.gov (United States)

  Kochersberger, Bob

  2009-01-01

  The author shares how he helps a student who is a drug addict and reflects about the role of teachers on the campus. He believes that most teachers on the faculty are caring individuals, often parents themselves who want the best for their students. But the author also realizes that teachers are pressed for time, have a wide range of conflicting…

 11. Principals from Hell

  Science.gov (United States)

  Murphy, Lee Ann

  2006-01-01

  Some principals have personalities that can drive teachers around the bend and back again. Sure, most are wonderful bosses who support teachers in any way, but woe betide teachers if they are unlucky enough to run across one of the six dreaded "problem principals" identified in this article. Teachers do not have to be held hostage by difficult…

 12. Helle har din ryg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kock, Christian Erik J

  2015-01-01

  Thornings 1. maj-tale er ikke noget mesterværk af en levende, inciterende, inviterende tekst. Her er stadig for mange slatne sætninger og metaforer, der har overskredet sidste muggenhedsdato. Men talen her har bestemt sine takter – af noget, som er alt for sjældent i dansk politisk diskurs: gnist...

 13. Hell of a theory.

  Science.gov (United States)

  Krueger, Joachim I

  2016-01-01

  The theory of group-selected Big God religions is a master narrative of cultural evolution. The evidence is a positive manifold of correlated assumptions and variables. Although provocative, the theory is overly elastic. Its critical ingredient - belief in Big Gods - is neither necessary nor sufficient to account for in-group prosociality and discipline. Four specific issues illustrate this elasticity.

 14. Helle har din ryg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kock, Christian Erik J

  2015-01-01

  Thornings 1. maj-tale er ikke noget mesterværk af en levende, inciterende, inviterende tekst. Her er stadig for mange slatne sætninger og metaforer, der har overskredet sidste muggenhedsdato. Men talen her har bestemt sine takter – af noget, som er alt for sjældent i dansk politisk diskurs: gnist...

 15. Uuslavastused Ugalas / Helle Leppik

  Index Scriptorium Estoniae

  Leppik, Helle

  2007-01-01

  Ugalas käib töö nelja uuslavastusega : Ott Aardam lavastab "Börs ja Börsitar", Helen Rekkor toob lavale "Nora/Maja", Peeter Tammearu suvelavastus on "Sirelikassid" ja Margus Vaher lavastab suvelavastuse "Naabri Mari"

 16. Uuslavastused Ugalas / Helle Leppik

  Index Scriptorium Estoniae

  Leppik, Helle

  2007-01-01

  Ugalas käib töö nelja uuslavastusega : Ott Aardam lavastab "Börs ja Börsitar", Helen Rekkor toob lavale "Nora/Maja", Peeter Tammearu suvelavastus on "Sirelikassid" ja Margus Vaher lavastab suvelavastuse "Naabri Mari"

 17. Microbial community profiling of the Chinoike Jigoku ("Blood Pond Hell") hot spring in Beppu, Japan: isolation and characterization of Fe(III)-reducing Sulfolobus sp. strain GA1.

  Science.gov (United States)

  Masaki, Yusei; Tsutsumi, Katsutoshi; Hirano, Shin-Ichi; Okibe, Naoko

  2016-09-01

  Chinoike Jigoku ("Blood Pond Hell") is located in the hot spring town of Beppu on the southern island of Kyushu in Japan, and is the site of a red-colored acidic geothermal pond. This study aimed to investigate the microbial population composition in this extremely acidic environment and to isolate/characterize acidophilic microorganism with metal-reducing ability. Initially, PCR (using bacteria- and archaea-specific primers) of environmental DNA samples detected the presence of bacteria, but not archaea. This was followed by random sequencing analysis, confirming the presence of wide bacterial diversity at the site (123 clones derived from 18 bacterial and 1 archaeal genera), including those closely related to known autotrophic and heterotrophic acidophiles (Acidithiobacillus sp., Sulfobacillus sp., Alicyclobacillus sp.). Nevertheless, successive culture enrichment with Fe(III) under micro-aerobic conditions led to isolation of an unknown archaeal organism, Sulfolobus sp. GA1 (with 99.7% 16S rRNA gene sequence identity with Sulfolobus shibatae). Unlike many other known Sulfolobus spp., strain GA1 was shown to lack sulfur oxidation ability. Strain GA1 possessed only minor Fe(II) oxidation ability, but readily reduced Fe(III) during heterotrophic growth under micro-aerobic conditions. Strain GA1 was capable of reducing highly toxic Cr(VI) to less toxic/soluble Cr(III), demonstrating its potential utility in bioremediation of toxic metal species.

 18. Environmental-stratigraphic cross sections of the Cretaceous Fox Hills Sandstone and Hell Creek Formation and Paleocene Fort Union Formation, Richland and Roosevelt Counties, Montana

  Science.gov (United States)

  Flores, R.M.; Lepp, C.L.

  1983-01-01

  This study was conducted to determine the stratigraphic, lithofacies, and deopsitional relationships of the Cretaceous Fox Hills Sandstone and Hell Creek Formation and The Paleocene Fort Union Formation. These relationships, shown in sections A-A', B-B', C-C', and D-D', we established form nearly continuous exposures in the Missouri River valley in Richland and Roosevelt Counties, Mont. The river valley topography is characterized by badlands, which permitted detailed description and construction of the stratigraphic framework of the formations within a 30-mi-long belt of exposures paralleling the Missouri River. This area of study is on the western flank of the Williston Basin and east of the Poplar Dome. The latter structure imparted a northeasterly regional dip to the rocks, which averages 25 ft per mi and is as much as 100 ft per mi according to Spencer (1980). The regional dip resulted in exposure of older rocks (Cretaceous) in the west to younger rocks (Tertiary) in the east. 

 19. A Criticism on Everlasting Torment in Hell and Mulla-Sadra’s Opinion and It’s Comparison with Verses and Hadiths

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammadhosein Dehghani Mahmoodabadi

  2010-07-01

  Full Text Available  The issue of “everlasting torment in Hell for some wrongdoers” is rooted in Quran and Hadith. Such a torment for sins which a human did during their short life is unreasonable and is against the Quranic verses which emphasis on vast remission of sins by Allah. It is also against the verses which assign the likelihood of everlasting torment to Allah’s providence and will.   Mulla-Sadra tries to solve this controversy in his book called “Asfar va Al-Shavahed Al-Robubiya”. However dispite his novelistic interpretation, he is not able to solve it. He states in recent book “Arshiya” he states his last book that his final opinion matches with those verses which correspond with everlasting torment. However, his theory is not helpful to resolve the issue.   Taking in an overall cosideratin of the corresponded verses and hadiths the current study attempts to solve the aforementioned controversy.

 20. A new species of Ischyodus (Chondrichthyes: Holocephali: Callorhynchidae) from Upper Maastrichtian Shallow marine facies of the Fox Hills and Hell Creek Formations, Williston basin, North Dakota, USA

  Science.gov (United States)

  Hoganson, J.W.; Erickson, J.M.

  2005-01-01

  A new species of chimaeroid, Ischyodus rayhaasi sp. nov., is described based primarily upon the number and configuration of tritors on palatine and mandibular tooth plates. This new species is named in honour of Mr Raymond Haas. Fossils of I. rayhaasi have been recovered from the Upper Maastrichtian Fox Hills Formation and the Breien Member and an unnamed member of the Hell Creek Formation at sites in south-central North Dakota and north-central South Dakota, USA. Ischyodus rayhaasi inhabited shallow marine waters in the central part of the Western Interior Seaway during the latest Cretaceous. Apparently it was also present in similar habitats at that time in the Volga region of Russia. Ischyodus rayhaasi is the youngest Cretaceous species Ischyodus known to exist before the Cretaceous/Tertiary extinction, and the species apparently did not survive that event. It was replaced by Ischyodus dolloi, which is found in the Paleocene Cannonball Formation of the Williston Basin region of North Dakota and is widely distributed elsewhere. ?? The Palaeontological Association.

 1. 《地狱--天堂》中印裔移民的身份困境%Identity Dilemma of Indian Immigrants in“Hell-Heaven”

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  邓璐

  2014-01-01

  《地狱---天堂》选自茱帕·拉希里的短篇小说集《不适之地》。故事主要讲述了一个陷入婚外恋泥潭母亲的纠结与解脱。文章将从精神上的双重流浪和双重文化的局外人两个方面入手,旨在揭示第一、二代印裔移民在东西方两种文化的冲击下所展现的身份困境与困惑。最后一部分透过移民的身份问题进行反思,反思移民如何在多文化的冲击下寻求自身的发展。%“Hell-Heaven” is selected from Jhumpa Lahiri ’ s “Unaccustomed Earth”.It is mainly about a mother ’ s entanglements and liberation in an extramarital affair .This paper in-tends to analyze the identity dilemma from two aspects:double spiritual tramps and dual cultural outsiders .It is hoped to explore the identity dilemma and crisis of the Indian Immigrants under the conflicts between the east and west cultures .In the last part it aims to rethink how the immi-grants develop themselves in multi-cultural environment .

 2. Symbols of Hell: Images of nowhere and somewhereSímbolos do inferno: imagens de lugar nenhum e de algum lugar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Taís Martins Portanova Barros

  2013-04-01

  Full Text Available This paper shows the winning photographs of the World Press Photo of the Year in the past 10 years regarding them as collective imagistic manifestations. All they show violence and suffering, chaos and destruction, symbolizing hell. We conclude that contemporary Western imaginary by switching to a heavily heroic, aggressive, competitive form creates, on the other hand, euphemistic images where life and death converge towards the feminine. Nevertheless, this game of extremes is refused, the figurative sense of the images is denied and they are overloaded with literally sense, destroying the anthropological trajectory where the symbolic image is formed. This results in an annihilation of symbolic play and the emergence of a post-image.Este trabalho se debruça sobre as fotografias vencedoras do World Press Photo of the Year dos últimos 10 anos, tomando-as como manifestações imagéticas coletivas. As fotografias mostram violência e sofrimento, caos e destruição, simbolizando o inferno. Conclui-se que o imaginário contemporâneo ocidental, ao desequilibrar-se em direção a um regime acentuadamente heróico, agressivo, competitivo, cria, por outro lado, imagens eufemizantes em que a vida e a morte convergem para o feminino. Isso, no entanto,não impede que esse jogo de extremos seja recusado, negando-se o sentido figurado das imagens e sobrecarregando-as de sentido próprio, de modo a extinguir o trajeto antropológico no qual se dá a formação da imagem simbólica. Como resultado, tem-se o aniquilamento do jogo simbólico e o surgimento da pós-imagem.

 3. Applied watercourse research - An analysis of future needs. Report from a seminar at Hell, North Troendelag, November 20-21, 1995; Anvendt vassdragsforskning - en analyse av fremtidige behov. Rapport fra seminar paa Hell, Nord-Troendelag, 20-21 november 1995

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skarboevik, E.; Faugli, P.E. [eds.

  1996-02-01

  The future needs for research on issues related to Norwegian watercourse management were discussed at a seminar at Hell near Trondheim, on November 20-21, 1995. This publication reviews the work done on the seminar. Several topics in hydrology and applied watercourse management were discussed and suggestions were made for future research activities. General factors believed to influence future research activities include the possible shift in hydrologic and water science perspective from a segmented to a more holistic view of the watercourse: the expected increasing need for interdisciplinary research and institutional cooperation, the continued need for in-depth understanding of certain disciplines, the significance of an upcoming law on watercourse issues, and the effect of climate change. It is recommended that future research should be concentrated to a few watercourses and that a research programme on watercourse environment should be established. Projects are recommended on floods and flood control, on climate change and its effect on watercourses, on knowledge distribution, on the effects of new strategies such as peaking for management of hydroelectric power plants. These recommendations will be used to develop a research programme for the period 1997-2000. 35 refs., 16 figs., 6 tabs.

 4. O sertão amazônico: o inferno de Alberto Rangel The amazonian sertão: the hell of Alberto Rangel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Aurélio Coelho de Paiva

  2011-01-01

  Full Text Available A partir da análise do livro de estreia de Alberto Rangel, Inferno verde, publicado em 1908, o artigo busca identificar as motivações e os constrangimentos presentes no processo criativo do autor quanto à formulação de uma representação da Amazônia como sertão. A sua filiação ao estilo de Euclides da Cunha e a sua vinculação ao aparato administrativo estatal quando da sua presença na região confluíram para uma ideia de região então assentada em seu aspecto infernista. O entendimento da realidade nacional a partir dos sertões fez com que a Amazônia fosse tomada pelo autor como um mundo relegado ao esquecimento. Uma interpretação dos diferentes contos do livro e a identificação de uma representação infernista da Amazônia só poderão ser logradas caso leve-se em consideração os aspectos vinculados aos anseios e angústias de Alberto Rangel em tornar-se um escritor e ser reconhecido como tal.Based on the book debut of Alberto Rangel, Inferno Verde (Green Hell, published in 1908, this article investigates the motivations and constraints present in the author's creative process, regarding the representation of the Amazon as sertão (backlands. His adherence to the style of Euclides da Cunha, and his relationship with the state administrative apparatus when he was in the region, contributed to the idea of what seemed to be a hellish aspect of the Amazon. In his understanding of the national reality, in relation to the backlands, the author saw the Amazon as a forgotten world. For a different interpretation of the stories in the book, and the recognition of this hellish representation of the Amazon, it is necessary to take into consideration the aspects related to the aspirations and anxieties of Alberto Rangel on becoming a writer and to be recognized as such.

 5. Osake öelda lapsele "ei" / Maie Tuulik

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuulik, Maie, 1941-

  2016-01-01

  Raamatututvustus: Jean Illsley Clarke, Connie Dawson, David Bredehoft. Millal saab küllalt? : Kõik, mida tuleks teada liigsest järeleandlikkusest, et kasvatada meeldivaid, vastutustundlikke ja lugupidavaid lapsi. [Tallinn], 2008

 6. Leonardo da Vinci programmiga Euroopasse / Maie Üürike

  Index Scriptorium Estoniae

  Üürike, Maie

  2009-01-01

  Elukestva õppe allprogrammist, mis on suunatud kutsehariduse ja -koolituse edendamisele Euroopas. Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli õpilased viibisid programmi raames erialasel praktikal Soomes

 7. Tapio Wirkkala ja klaas / Maie-Ann Raun

  Index Scriptorium Estoniae

  Raun, Maie-Ann

  2001-01-01

  Tapio Wirkkala loomingust klaasikunstnikuna. Wirkkala töötas Iittalas 1947-1985, aastatel 1965-1985 kujundas mitmeid autoriseeriaid Itaalias Venini klaasikojas Muraanol. Prismaoptikast. Auhindadest.

 8. Klaas ja mõis / Maie-Ann Raun

  Index Scriptorium Estoniae

  Raun, Maie-Ann, 1938-

  2007-01-01

  Klaasikunstinäitus "Ringkäik" Albu mõisas, kuraatorid Virve Kiil, Kati Kerstna, Kairi Orgusaar. Eksponeeritakse Tiina Sarapu, Mare Saare, Eeva Käsperi, Kai Kiudsoo-Värvi, Pilvi Ojamaa, Merle Bukoveci, Kalli Seina, Viivi-Ann Keerdo, Liisi Junolaineni, Kristiina Uslari, Ivo Lille töid

 9. Aed: kaldapealne = Garden: the waterfront / Eva Kedelauk, Maie Raud

  Index Scriptorium Estoniae

  Kedelauk, Eva

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahendus, kus Admiraliteedi basseini kaldal kulgeva promenaadi linna suunas deformeerumine loob raekoja ja projekt pakub välja linnaehitusliku tiheduse jätkamise

 10. Millises suunas arened, Pärnu linn? / Maie Kais

  Index Scriptorium Estoniae

  Kais, Maie, 1950-

  2003-01-01

  Uue üldplaneeringu kehtestamisest septembris 2001 kuni käesoleva ajani kehtestatud detailplaneeringutest. Korruselamu kerkimisest kesklinna väikeelamute keskkonda, ranna-alast, nelja korruselamu ehitamisest Rannahotelli vahetusse naabrusesse, hotelli ehitamisest Rannakohviku ja -hotelli vahelisele pargialale, liikluskorraldusest rannas ja ranna lähialadel, Seedri t. villade piiretest jm.

 11. Aed: kaldapealne = Garden: the waterfront / Eva Kedelauk, Maie Raud

  Index Scriptorium Estoniae

  Kedelauk, Eva

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahendus, kus Admiraliteedi basseini kaldal kulgeva promenaadi linna suunas deformeerumine loob raekoja ja projekt pakub välja linnaehitusliku tiheduse jätkamise

 12. Klaas ja mõis / Maie-Ann Raun

  Index Scriptorium Estoniae

  Raun, Maie-Ann, 1938-

  2007-01-01

  Klaasikunstinäitus "Ringkäik" Albu mõisas, kuraatorid Virve Kiil, Kati Kerstna, Kairi Orgusaar. Eksponeeritakse Tiina Sarapu, Mare Saare, Eeva Käsperi, Kai Kiudsoo-Värvi, Pilvi Ojamaa, Merle Bukoveci, Kalli Seina, Viivi-Ann Keerdo, Liisi Junolaineni, Kristiina Uslari, Ivo Lille töid

 13. Osake öelda lapsele "ei" / Maie Tuulik

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuulik, Maie, 1941-

  2016-01-01

  Raamatututvustus: Jean Illsley Clarke, Connie Dawson, David Bredehoft. Millal saab küllalt? : Kõik, mida tuleks teada liigsest järeleandlikkusest, et kasvatada meeldivaid, vastutustundlikke ja lugupidavaid lapsi. [Tallinn], 2008

 14. White Sturgeon Management Plan in the Snake River between Lower Granite and Hells Canyon Dams; Nez Perce Tribe, 1997-2005 Final Report.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nez Perce Tribe Resources Management Staff, (Nez Perce Tribe, Department of Fisheries Resource Management, Lapwai, ID)

  2005-09-01

  White sturgeon in the Hells Canyon reach (HCR) of the Snake River are of cultural importance to the Nez Perce Tribe. However, subsistence and ceremonial fishing opportunities have been severely limited as a result of low numbers of white sturgeon in the HCR. Hydrosystem development in the Columbia River Basin has depressed numbers and productivity of white sturgeon in the HCR by isolating fish in impounded reaches of the basin, restricting access to optimal rearing habitats, reducing the anadromous forage base, and modifying early life-history habitats. Consequently, a proactive management plan is needed to mitigate for the loss of white sturgeon production in the HCR, and to identify and implement feasible measures that will restore and rebuild the white sturgeon population to a level that sustains viability and can support an annual harvest. This comprehensive and adaptive management plan describes the goals, objectives, strategies, actions, and expected evaluative timeframes for restoring the white sturgeon population in the HCR. The goal of this plan, which is to maintain a viable, persistent population that can support a sustainable fishery, is supported by the following objectives: (1) a natural, stable age structure comprising both juveniles and a broad spectrum of spawning age-classes; (2) stable or increasing numbers of both juveniles and adults; (3) consistent levels of average recruitment to ensure future contribution to reproductive potential; (4) stable genetic diversity comparable to current levels; (5) a minimum level of abundance of 2,500 adults to minimize extinction risk; and (6) provision of an annual sustainable harvest of 5 kg/ha. To achieve management objectives, potential mitigative actions were developed by a Biological Risk Assessment Team (BRAT). Identified strategies and actions included enhancing growth and survival rates by restoring anadromous fish runs and increasing passage opportunities for white sturgeon, reducing mortality rates

 15. Coping with the logistical hell

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Cathrine Sand; Kramer, Tina; Borgnakke, Karen

  2015-01-01

  the case: ‘InBetween.’ ‘InBetween’ is a collaboration project involving a university hospital, a municipality, a university and a university college. This project is developing a model where teams consisting of students from physiotherapy, occupational therapy, nursing and medicine undergo clinical...... & Atkinson2007, Marcus1995, Borgnakke2013), and the presentation reflects the ethnographic impact of the basic principle of ‘following the field of practice`; sharpening the focus on ´InBetween` as an ongoing case of developing interprofessionalism in practice. The ethnographic framework explores...

 16. Sungrazing Comets: Snowballs in Hell

  Science.gov (United States)

  Battams, K.

  2012-12-01

  Experiencing the most extreme environment our solar system has to offer, so-called "Sungrazing" comets approach, penetrate, and on rare occasion survive passage through, the several million degree solar corona on a surprisingly routine basis. Discoveries of such comets occur on average every 3-days in data recorded by the ESA/NASA SOHO and NASA STEREO satellites, with 17-years of near-continuous observations by SOHO having led to the discovery of over 2,300 new comets to date. In this talk I will provide a brief introduction and status update for the "Sungrazing Comets" project that enables the discovery and recording of these objects. I will then present an overview of the instruments that discover these "Sungrazing comets", explaining how their unique design gives us a window into an otherwise unobservable world, and finally will discuss the tremendous scientific value that they bring to both the solar and cometary communities.

 17. Helle!My New Event

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  陈桂君

  2010-01-01

  闪耀的CHINee,闪耀的五个大男生。最新的专辑《Hello》虽然已经出了一段时间,但是这张专辑也像以前一样取得了很好的成绩。最近,他们5个人又有了不同的新动向。包括工作上的,感情上的,来跟我们一起分享。

 18. Lastekirjandus aabitsast õudusjutuni / Helle Laanpere

  Index Scriptorium Estoniae

  Laanpere, Helle

  2009-01-01

  Arvustus: Lastekirjanduse sõnastik / [Reet Krusten, Krista Kumberg, Mare Müürsepp ... jt. ; toimetajad ja eessõna: Jaanika Palm, Ülle Väljataga]. Tallinn : Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus, 2006

 19. Asterix - Caesaristki tuntum / Helle Michelson

  Index Scriptorium Estoniae

  Michelson, Helle, 1929-

  2001-01-01

  1961. aastal ilmuma hakanud koomiksiraamatu kangelastest - käputäis gallialasi võitleb roomlaste vastu. Autor René Goscinny (surn. 1977), üles joonistanud Albert Uderzo. Eestis avaldatud 17 tõlget

 20. Asterix - Caesaristki tuntum / Helle Michelson

  Index Scriptorium Estoniae

  Michelson, Helle, 1929-

  2001-01-01

  1961. aastal ilmuma hakanud koomiksiraamatu kangelastest - käputäis gallialasi võitleb roomlaste vastu. Autor René Goscinny (surn. 1977), üles joonistanud Albert Uderzo. Eestis avaldatud 17 tõlget

 1. Lastekirjandus aabitsast õudusjutuni / Helle Laanpere

  Index Scriptorium Estoniae

  Laanpere, Helle

  2009-01-01

  Arvustus: Lastekirjanduse sõnastik / [Reet Krusten, Krista Kumberg, Mare Müürsepp ... jt. ; toimetajad ja eessõna: Jaanika Palm, Ülle Väljataga]. Tallinn : Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus, 2006

 2. Jeunes-Turcs et Hellénisme : de l’enthousiasme à la réalité The Young Turks and Hellenism: from enthusiasm to realism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alkistis Sofou

  2012-05-01

  Full Text Available Relations, tensions, oppositions entre les Grecs et les Jeunes-Turcs, entre 1908 et 1914 : la révolution des Jeunes-Turcs a été un tournant dans l’histoire de l’hellénisme. Beaucoup de Rums, malgré quelques voix discordantes, crurent que le nouveau régime poserait les bases d’une collaboration des peuples de l’Empire qui tournerait à leur avantage. Le durcissement progressif de la politique des Jeunes-Turcs dissipa peu à peu ces illusions. Après les défaites et les guerres balkaniques, le gouvernement turc s’orienta vers une politique plus « nationale » : boycott des commerces chrétiens, installation des réfugiés ottomans des Balkans en région à fort pourcentage et chrétien et expulsion violente des Rums des côtes d’Asie Mineure avant même le déclenchement de la Première Guerre mondiale.Relations, tensions, conflicts between the Greek and the Young Turks from 1908 to 1914: the revolution of the Young Turks was a turning point in the history of hellenism. Many Rum, despite some dissenting voices, believed that the new regime would lay the groundwork for collaboration of the people of the Empire to their advantage. The progressive hardening of the Young Turks policy gradually dispelled such illusions. After defeats and the Balkan Wars, the Turkish government turned to a more nationalistic policy: boycotting businesses owned by Christian population and violently expulsion of the Rums from the Asia Minor coast, even before the outbreak of the First World War.

 3. Identifying “Sleeping Beauties ” and the Princes Who Woke Up Sleeping Beauties in Terms of Citation Speed Measures:A Case Study of the Key Publications by Stefan W . Hell%基于被引速率指标识别睡美人文献及其“王子”-以2014年诺贝尔化学奖得主 Stefan Hell的睡美人文献为例

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  杜建; 武夷山

  2015-01-01

  Objective:Based on citation curve and citation speed,which measures how fast a paper accumulates its citations,we try to investigate whether a paper by Nobel laureate Stephan W . Hell,hereafter noted as Hell ( 1994 ) ,is a Sleeping Beauty document and identify the Princes who wake up the Sleeping Beauty,if that’s the case. Methods:T w o pairs of indicators,i. e. Citation Speed and Delayed Recognition Index ( DRI) as well as Co-Citation Speed and co-Delayed Recognition Index(cDRI) are proposed for rapidly discovering Sleeping Beauties and their Princes. CitNetExporler is used to reveal direct citation networks composed of the concerned documents. Results :There was a significant pattern of delayed recognition revealed by three aspects: Hell' 1994 $ ’ citation distribution over 1994 - 2014 period,a very slow citation speed and very high DRI. W e did not only find that Hell' 2000 $ is the first prince,but also detected another prince i. e. Hell' 2003 $ and two “retinues” of the prince i. e. Betzig'2006 $ and Rust & Z h uang' 2006 $ . It seems that these four documents 'two princes and two retinues) led more authors to refer to Hell' 1994 $ . Conclusions :Citation Speed and D R I are proved effective metrics for distinguishing “sleeping beauties” citation patterns from “flash in the p a n ” patterns. By examining the reference list of articles citing Sleeping Beauties,one can discern ‘Prince ’articles characterized by the following features :1 $ They were published not long after Sleeping Beauty’s awakening; 2 $ They are highly co-cited with Sleeping Beauty ;3 $ They have almost the same co-citation speed and co-Delayed Recognition Index with Sleeping Beauty. A Sleeping Beauty m ay need a prince plus other agents to wake her u p ,and those documents with awakening function tend to be highly cited articles also and published in journals with higher impact than the journals publishing sleeping beauties. Publications belonging to so

 4. O social entre o céu e o inferno: a antropologia filosófica de Pierre Bourdieu The social between heaven and hell: Pierre Bourdieu's philosophical anthropology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriel Peters

  2012-01-01

  , attempted to make explicit that his historical-sociological investigations were founded upon, and the same time contributed to elaborate, an 'idea of "Man"'. The article retraces Bourdieu's path towards this philosophical anthropology, starting with his genetic sociology of symbolic power, conceived as a form of critical theory (latu sensu, and concluding with an account of the human condition in which recognition ("symbolic capital" appears as both the fundamental existential goal through which individuals attempt to obtain meaning to their lives and the source of the endless symbolic competition that keeps social life moving. The agonistic vision of the social universe that grounds his sociological studies returns in his philosophical anthropology under the guise of a singular synthesis between Durkheim's idea that 'Society is God' and Sartre's thesis that 'hell is other people'.

 5. Geochemistry: Sulphur from heaven and hell

  Science.gov (United States)

  Dauphas, Nicolas

  2013-09-01

  Fingerprints of sulphur isotopes in rocks from the ridge beneath the Atlantic Ocean suggest that a substantial fraction of sulphur at Earth's surface is left over from the formation of the planet's core. See Letter p.208

 6. "University?... Hell No!": Stammering through Education

  Science.gov (United States)

  Butler, Clare

  2013-01-01

  Little research has addressed the effect of having a stammer on academic achievement, specifically progression into higher education. This study spans six decades of educational practice and shows few differences in participants' experiences. They describe their education as occasions of scant interaction, spatial segregation and limited…

 7. Is This the Ninth Circle of Hell?

  Science.gov (United States)

  Millet, Michelle S.

  2005-01-01

  In 2003, during the Biennial migration of academic librarians to the Association of College and Research Libraries (ACRL) conference, several of the programs in Charlotte, NC, discussed the recruitment and retention of the next generation but with an obvious lack of input from newly recruited librarians. In response, with Liza Posas, a library…

 8. Astrophysics: Photons from a hotter hell

  Science.gov (United States)

  Weekes, Trevor

  2007-08-01

  Blazars are massive black holes sending out particle jets at close to the speed of light. Stupendously fast, intense bursts of highly energetic γ-rays indicate that the blazar environment is even more extreme than was thought.

 9. To Hell, with Dante and Students.

  Science.gov (United States)

  Ostarch, Valerie

  1981-01-01

  The process of creating a canto in imitation of Dante's "The Inferno" not only enables students to gain a sense of medieval morality and history but also allows them to have an imaginative understanding of their own lives and times. (RL)

 10. Mälestis on õpikeskkond / Helle Lepik

  Index Scriptorium Estoniae

  Lepik, Helle

  2016-01-01

  Viimasel aastatel on koostatud põnevaid õppematerjale, mille abil kultuuripärand leiab tee koolitundi. Õppematerjalidega saab tutvuda Muinsuskaitseameti kodulehel http://www.muinas.ee/muinsuskaitsetegevus/haridus Mäluasutustega tutvumiseks on koostatud projekt "Muuseum ja arhiiv õppekeskkonnana". Hermen Rode altariuuringute põhjal valminud teadusveebist. Värske lähenemisega ajalooõppele paistab silma õppematerjal "Ajalooõpetus ja -pildid"

 11. Sammaldest lahjas vees / Helle Mäemets

  Index Scriptorium Estoniae

  Mäemets, Helle, 1955-

  2000-01-01

  Artiklit Vinogradov, G.A., Borisovskaja, E.V., Lapirov, A.G. Osobennosti obmena kaltsija i magnija u nekotorõh vodnõh rastenii razlitschnõh sistematitscheskih grupp. - Zurnal obchchei biologii, 2000, 61(2): 163-172. lugedes tekkinud mõtteid

 12. Mälestis on õpikeskkond / Helle Lepik

  Index Scriptorium Estoniae

  Lepik, Helle

  2016-01-01

  Viimasel aastatel on koostatud põnevaid õppematerjale, mille abil kultuuripärand leiab tee koolitundi. Õppematerjalidega saab tutvuda Muinsuskaitseameti kodulehel http://www.muinas.ee/muinsuskaitsetegevus/haridus Mäluasutustega tutvumiseks on koostatud projekt "Muuseum ja arhiiv õppekeskkonnana". Hermen Rode altariuuringute põhjal valminud teadusveebist. Värske lähenemisega ajalooõppele paistab silma õppematerjal "Ajalooõpetus ja -pildid"

 13. Tööpuudusest Eesti Vabariigis aastail 1918-1940 / Maie Pihlamägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Pihlamägi, Maie, 1950-

  2006-01-01

  Tööpuudusega seotud probleemidest Eesti Vabariigis 1920. ning 1930. aastatel. Tööhõivepoliitikast ja abinõudest tööpuuduse probleemi lahendamiseks. Tabel: omavalitsuse tööbörsidel registreeritud tööotsijate arv

 14. Tallinn on klaasikunsti päralt / Mare Saare, Maie-Ann Raun

  Index Scriptorium Estoniae

  Saare, Mare, 1955-

  2001-01-01

  Tallinna Kunstihoones Põhja- ja Baltimaade klaasikunsti rändnäitus "Nordic Glass 2000". EKA klaasiüliõpilaste tööde valiknäitus "Glass with care" EKA galeriis, III kursuse klaasiüliõpilaste tööde näitus tervishoiumuuseumis. Rahvusraamatukogu peanäitusesaalis eesti graveeritud klaasi näitus. Raekoja galeriis klaasinäitus "Lorupist Lorupini"

 15. Igapäevaelu Narva Kreenholmis 1857-1940 / Maie Pihlamägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Pihlamägi, Maie, 1950-

  2005-01-01

  Kreenholmi personali rahvuslikust, soolisest ja vanuselisest struktuurist. Kreenholmi tööliste palgast, streikidest, trahvidest, arstiabist ja sotsiaalkindlustusest, olmetingimustest, haridusest ja tööalasest väljaõppest, kultuuri- ja seltsielust

 16. Õppekeele roll Eesti venekeelsete õpilaste etnokultuurilise identiteedi kujunemisel / Maie Soll, Sander Salvet, Anu Masso

  Index Scriptorium Estoniae

  Soll, Maie

  2014-01-01

  Eesti ja eesti-vene õppekeelega ning keelekümblust kasutavate koolide ja klasside abituriente võrguintervjuude vormis küsitlusuuringust selgus, et rahvust ja õppekeelt omavahel ei seostata, kuid tähtsustati koolikeskkonda, mis pakub emotsionaalset turvalisust, arvestades kaasõpilaste ja õpetajate rahvust

 17. Õpilaskodu lapse sotsiaalse arengu toetajana / Maie Klaas ; juhendaja Kaja Altermann

  Index Scriptorium Estoniae

  Klaas, Maie

  2012-01-01

  Kokkuvõte Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala üliõpilase lõputööst, mis uuris sotsiaalprobleemsete perede 11-17-aastaste laste arvamusi õpilaskodus elamise ja nende sotsiaalses arengus toimunud muutuste kohta

 18. Tallinn on klaasikunsti päralt / Mare Saare, Maie-Ann Raun

  Index Scriptorium Estoniae

  Saare, Mare, 1955-

  2001-01-01

  Tallinna Kunstihoones Põhja- ja Baltimaade klaasikunsti rändnäitus "Nordic Glass 2000". EKA klaasiüliõpilaste tööde valiknäitus "Glass with care" EKA galeriis, III kursuse klaasiüliõpilaste tööde näitus tervishoiumuuseumis. Rahvusraamatukogu peanäitusesaalis eesti graveeritud klaasi näitus. Raekoja galeriis klaasinäitus "Lorupist Lorupini"

 19. Õpilaskodu lapse sotsiaalse arengu toetajana / Maie Klaas ; juhendaja Kaja Altermann

  Index Scriptorium Estoniae

  Klaas, Maie

  2012-01-01

  Kokkuvõte Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala üliõpilase lõputööst, mis uuris sotsiaalprobleemsete perede 11-17-aastaste laste arvamusi õpilaskodus elamise ja nende sotsiaalses arengus toimunud muutuste kohta

 20. Tööpuudusest Eesti Vabariigis aastail 1918-1940 / Maie Pihlamägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Pihlamägi, Maie, 1950-

  2006-01-01

  Tööpuudusega seotud probleemidest Eesti Vabariigis 1920. ning 1930. aastatel. Tööhõivepoliitikast ja abinõudest tööpuuduse probleemi lahendamiseks. Tabel: omavalitsuse tööbörsidel registreeritud tööotsijate arv

 1. Igapäevaelu Narva Kreenholmis 1857-1940 / Maie Pihlamägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Pihlamägi, Maie, 1950-

  2005-01-01

  Kreenholmi personali rahvuslikust, soolisest ja vanuselisest struktuurist. Kreenholmi tööliste palgast, streikidest, trahvidest, arstiabist ja sotsiaalkindlustusest, olmetingimustest, haridusest ja tööalasest väljaõppest, kultuuri- ja seltsielust

 2. Lävimine: aatrium kommunikatsiooni loojana = Interaction: atrium as generator of communication / Maie Raud, Anni Haldre

  Index Scriptorium Estoniae

  Raud, Maie

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahendus, kus aatrium on konstruktiivne, logistiline ja infovahetuse sõlmpunkt raekoja hoones

 3. Miks me ostame ühe miljoni euro eest positiivset vanemlust? / Maie Tuulik

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuulik, Maie, 1941-

  2014-01-01

  Sotsiaalministeeriumi laste ja perede arengukava 2012-2020 oluline aluspõhimõte on teadmispõhine lähenemine. Austraalia teadlase Matthew Sandersi väljatöötatud programmi Triple P headuse ja usaldusväärsuse põhiargument ongi teadmispõhisus

 4. Miks me ostame ühe miljoni euro eest positiivset vanemlust? / Maie Tuulik

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuulik, Maie, 1941-

  2014-01-01

  Sotsiaalministeeriumi laste ja perede arengukava 2012-2020 oluline aluspõhimõte on teadmispõhine lähenemine. Austraalia teadlase Matthew Sandersi väljatöötatud programmi Triple P headuse ja usaldusväärsuse põhiargument ongi teadmispõhisus

 5. Kas klassijuhatajatund on kohustuslik? / Ülla Rebane, Piret Viil, Inga Varusk, Maie Oper...[jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Ajalehe küsimusele vastavad Fr. Tuglase nim Ahja Keskkooli õppealajuhataja Ülla Rebane, Kanepi Gümnaasiumi õppealajuhataja Piret Viil, Põlva Keskkooli õppealajuhataja Inga Varusk, Räpina Ühisgümnaasiumi õppealajuhataja Meie Oper, Põlva Ühisgümnaasiumi õppealajuhataja Tiiu Miina ja Värska Gümnaasiumi direktor Anna Stepanenkova

 6. Lävimine: aatrium kommunikatsiooni loojana = Interaction: atrium as generator of communication / Maie Raud, Anni Haldre

  Index Scriptorium Estoniae

  Raud, Maie

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahendus, kus aatrium on konstruktiivne, logistiline ja infovahetuse sõlmpunkt raekoja hoones

 7. Ethnisierung von Armut in estnishen Transformationsprozess = Vaesuse etniseerumine Eesti siirdeprotsessis / Maie Toimet

  Index Scriptorium Estoniae

  Toimet, Maie

  2004-01-01

  Lühiülevaade muutustest Eesti etnilises koosseisus, siirdeperioodil toimunud tööhõivemuutustest, eestlaste ja mitte-eestlaste toimetulekust tööturul, nende majanduslikust kindlustatusest Eestis. Tabelid. Ettekanne Leipzigi Ülikoolis 27. novembril 2003. aastal 17. Leipzigi maailmamajanduse seminaril. Autorist = About the author lk. 31

 8. Õppekeele roll Eesti venekeelsete õpilaste etnokultuurilise identiteedi kujunemisel / Maie Soll, Sander Salvet, Anu Masso

  Index Scriptorium Estoniae

  Soll, Maie

  2014-01-01

  Eesti ja eesti-vene õppekeelega ning keelekümblust kasutavate koolide ja klasside abituriente võrguintervjuude vormis küsitlusuuringust selgus, et rahvust ja õppekeelt omavahel ei seostata, kuid tähtsustati koolikeskkonda, mis pakub emotsionaalset turvalisust, arvestades kaasõpilaste ja õpetajate rahvust

 9. Vana kaader järel-eesti ajal võimalusi proovimas / Maie Kalda

  Index Scriptorium Estoniae

  Kalda, Maie, 1929-2013

  2001-01-01

  Artikkel põhineb konverentsil "Kohandumise märgid" (20. apr. 2001) peetud ettekandel. Kirjanike elu- ja loominguloost a-tel 1944-1948, lähemalt Mait Metsanurgast, Hugo Raudsepast, Friedebert Tuglasest ja Oskar Lutsust

 10. ANALISIS JARINGAN KOMUNIKASI PETANI TANAMAN SAYURAN (KASUS PETANI SAYURAN DI DESA EGON, KECAMATAN WAIGETTE, KABUPATEN SIKKA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bulkis Bulkis

  2015-11-01

  Full Text Available In order to improve production and quality of vegetables, farmers need adequate information and reliable sources of information to achieve their goals. Meet their information needs on the behavior of vegetable farming;  farmers need to establish a network of communication among farmers. The purpose of this study was: (1 to describe the communication network among vegetable farmers in the village of Egon (2 to analyze the relationship between the characteristics of farmers and communication networks. The unit of analysis is a vegetable farmer. Samples of study are fifty-three farmers sampled using the census. Primary data collection and field observations were conducted during June to July 2012.  Data used in this study consisted of primary and secondary data. Sociometric analysis is used to view network communications occur among vegetable farmers. Communication network structures were analyzed using UCINET VI. Data analysis was performed by using Microsoft excel and followed by Spearman rank correlation analysis by using SPSS for windows.  The results show that: (1 the description of communication network of vegetable farmers are  radial personal network and interlocking personal network , while crop protection communication networks and communication networks of harvest and post harvest is central personal network (2  there was a relation between farmer’ non formal education, farming experience, cosmopolitan level, land area, and tenure with network communications. Dalam rangka meningkatkan produksi dan kualitas sayuran, petani membutuhkan informasi yang memadai dan sumber informasi yang terpercaya untuk mencapai tujuan mereka. Untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka tentang perilaku usahatani tanaman sayuran, petani membangun jaringan komunikasi antarpetani. Artikel ini membahas (1 gambaran jaringan komunikasi diantara petani sayuran di desa Egon, dan (2 hubungan antara karakteristik petani dengan jaringan komunikasi. Lima puluh tiga petani diambil sebagai sampel dengan menggunakan metode sensus. Pengumpulan data primer dan observasi lapangan dilakukan selama bulan Juni sampai Juli 2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Analisis sosiometri digunakan untuk melihat jaringan komunikasi yang terjadi di antara petani sayuran. Struktur jaringan komunikasi dianalisis dengan menggunakan UCINET VI. Analisis data dilakukan dengan menggunakan program excel dan SPSS for windows, yaitu analisis korelasi Person dan Rank Spearman. Hasil yang diperoleh: (1 gambaran jaringan komunikasi usahatani petani sayuran yang terbentuk adalah jaringan personal radial dan jaringan personal memusat (2 terdapat hubungan antara pendidikan non formal, pengalaman bertani, tingkat kosmopolitan, luas lahan, status kepemilikan lahan dengan jaringan komunikasi.

 11. The Dissemination and Influence of Buddhist Retribution, Hell and Confession during the Wei, Jin, Southern and Northern Dynasties%魏晋南北朝时期佛教报应、地狱及忏悔观念的传播与影响

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  李传军

  2012-01-01

  With the dissemination and development of Buddhism in China during the Wei, Jin, Southern and Northern Dynasties, the religious concepts of karma, the punishments in the hell, confession and exemption from punishment were introduced into China. As a religious ritual of Buddhism, confession has great influence on Chinese monks and nuns as well as the common people. The introduction of confession, to some extent, has made up for some loss of moral self-discipline of Confucianism. Confession is an important cultural product of Buddhist sinicization, moreover, it has became a crucial factor that influences the cultural character of Chinese scholars and social psychology.%魏晋南北朝时期随着佛教在中国的传播和发展,因果报应、地狱受过和忏悔负罪等宗教观念也传入了中国。忏悔之法,作为佛教的一种宗教仪规,对中国一般僧尼乃至普通士人和民众的历史影响十分突出。忏悔观念的传入,在一定程度上弥补了中国儒学道德自律的某种缺失,是佛教中国化的重要文化产物,成为影响中国士人文化品格和社会心理的重要因素。

 12. Mida nõuab eetikakoodeks psühholoogidelt ja kuidas neil seda täita õnnestub? / Maie Kreegipuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Kreegipuu, Maie

  2006-01-01

  Ameerika, Kanada, Skandinaavia, Euroopa ja Eesti psühholoogide eetikakoodeksitest. Lisadena Eestis läbi viidud uurimused: Konfidentsiaalsus psühholoogi töös. Lk. 480-481 ; Konfidentsiaalsus ja topeltsuhted. Lk. 482-485

 13. Mida nõuab eetikakoodeks psühholoogidelt ja kuidas neil seda täita õnnestub? / Maie Kreegipuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Kreegipuu, Maie

  2006-01-01

  Ameerika, Kanada, Skandinaavia, Euroopa ja Eesti psühholoogide eetikakoodeksitest. Lisadena Eestis läbi viidud uurimused: Konfidentsiaalsus psühholoogi töös. Lk. 480-481 ; Konfidentsiaalsus ja topeltsuhted. Lk. 482-485

 14. Pedagogical and sociopsychological characteristics of talented children and their learning environment in Estonia and Finland / Inkeri Ruokonen, Maie Vikat

  Index Scriptorium Estoniae

  Ruokonen, Inkeri

  2001-01-01

  1999-2001.a. Eestis ja Soomes läbi viidud andekate laste ja nende kasvukonna võrdlevast uuringust. Uuringu käigus intervjueeriti 6-8-aastase lapsi (IQ 120-144), lapsevanemad ja õpetajad täitsid küsitlusankeedid

 15. Pedagogical and sociopsychological characteristics of talented children and their learning environment in Estonia and Finland / Inkeri Ruokonen, Maie Vikat

  Index Scriptorium Estoniae

  Ruokonen, Inkeri

  2001-01-01

  1999-2001.a. Eestis ja Soomes läbi viidud andekate laste ja nende kasvukonna võrdlevast uuringust. Uuringu käigus intervjueeriti 6-8-aastase lapsi (IQ 120-144), lapsevanemad ja õpetajad täitsid küsitlusankeedid

 16. Teaching Human Rights? "All Hell Will Break Loose!"

  Science.gov (United States)

  Cassidy, Claire; Brunner, Richard; Webster, Elaine

  2014-01-01

  Human rights education is a prominent concern of a number of international organisations and has been dominant on the United Nations' agenda for the past 20 years. The UN Decade for Human Rights Education (1995-2004) has been followed by the World Programme for Human Rights Education (2005-ongoing) and the recently adopted UN Declaration on Human…

 17. "If You Give Him Seeds, He'll Eat Forever"

  Science.gov (United States)

  Murphy, Betty

  1972-01-01

  Focuses on an OEO-funded farming project through which northern New Mexico Pueblo American Indians are growing crops indoors in nutritive water and gravel through a cultivation process known as hydroponics. (RJ)

 18. Õppima õppimine ja õppimisoskus / Helle-Mall Kadajas

  Index Scriptorium Estoniae

  Kadajas, Helle-Mall, 1943-

  2000-01-01

  Õppima õppimise seos õppimisoskusega, õppimisoskuse kujundamine. Tallinna Pedagoogikaülikooli õpetajakoolituse üliõpilaste seas läbi viidud uuringust, millega selgitati nende enesehinnangut õppimisoskusele, mida nad õpetajana õppima õpetamisel oluliseks peavad, nende edukust õppimisel

 19. Laughing at hell. Commentary from The Dionysian worldview

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariano Rodríguez González

  2014-07-01

  Full Text Available This paper considers in earnest the possibility that the true Nietzschean tragic spirit consists of humor, and not at all in the religious conformity with logos or destiny, as in Heraclitus or Sophocles. In an attempt to show and fix this point, we will focus on a brilliant text by the young Nietzsche, but in addition we will profit from some references to Schopenhauer, Dickens, Freud and Wittgenstein

 20. What the Hell Are Counselors For? Literary Perceptions

  Science.gov (United States)

  Kremer, Bruce J.

  1973-01-01

  The right to intervene in the life of another and the power helpers have when they do intervene are value-laden issues. Excerpts from nonprofessional literature are used to stimulate a reexamination of these issues as they pertain to counseling. (Author)

 1. Meenutusi VII Riigikogu päevilt / Helle Ruusing

  Index Scriptorium Estoniae

  Ruusing, Helle, 1966-

  2003-01-01

  Katkendeid Riigikogu Kantselei 2002. aastal gümnaasiumiõpilastele korraldatud VII Riigikogu liikmete mälestuste kogumise võistlusele laekunud töödest. Eesti taasiseseisvumisaja esimese parlamendi, VII Riigikogu töökorraldust, töötingimusi Toompea lossis, tööd fraktsioonides ja komisjonides meenutavad Juhan Aare, Avo Kiir, Kalle Jürgenson, Kalev Raave, Ants Käärma, Paul-Olev Mõtsküla, Tiit Sinissaar, Peeter Lorents

 2. From El to Hell: On Stage in the Urban Underworld

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  William Chapman SHARPE

  2010-03-01

  Full Text Available Les images du métro new-yorkais et de ses précurseurs, le métro aérien et la voiture à chevaux occupent une place à part dans la culture américaine. Si la descente dans le métro et le déplacement sur des kilomètres de voies souterraines sont presque inévitablement envisagés comme un voyage aux Enfers, cet événement est aussi inéluctablement social. Les passagers s’adonnent à un jeu complexe de cache-cache les uns avec les autres, en essayant de scruter les gens autour d’eux sans toutefois se faire prendre. Dans cet article, j’explore la représentation visuelle et verbale du système de transports de New York dans ses dimensions les plus frappantes — la théâtralité et l’observation des spectateurs. J’emprunte des exemples à la poésie et à la prose, à la peinture et à la photographie, et plus particulièrement aux œuvres de Stephen Crane, Hart Crane, Charles Reznikoff, Allen Ginsberg, Elizabeth Bishop, Paul Blackburn, George Tooker, Edward Hopper, Everett Shinn, Thomas Hart Benton, John Sloan, Leroi Jones, et Ralph Ellison. Je me consacre en dernier lieu à une observation plus attentive des photographies de métro obsédantes que Walker Evans prit entre 1938 et 1941. Dans ces photographies d’Evans, le court-circuit visuel caractérisant le rôle des spectateurs dans le métro (voir sans être vu trouve son expression la plus poignante.Images of the New York subway and its precursors, the Elevated train and the horse-car, hold a special place in American culture. While the descent into the subway station and the ride along endless miles of subterranean tracks are almost inevitably figured as a journey to the Underworld, the whole affair is an inescapably social event. Passengers play a complex game of visual hide-and-seek with each other as they try to scrutinize the people around them without being caught in the act. In this essay I explore the visual and verbal representation of New York’s otherworldly transit system in terms of what may be its most striking motifs—theatricality and spectatorship. My examples are taken from poetry and prose, painting and photography, including works by Stephen Crane, Hart Crane, Charles Reznikoff, Allen Ginsberg, Elizabeth Bishop, Paul Blackburn, George Tooker, Edward Hopper, Everett Shinn, Thomas Hart Benton, John Sloan, Leroi Jones, and Ralph Ellison. I conclude with a more sustained look at the haunting subway photographs taken secretly by Walker Evans from 1938-1941. In Evans’s photos, the visual short circuit that characterizes subway spectatorship (look but don’t get looked at finds its most striking expression.

 3. Teaching Human Rights? "All Hell Will Break Loose!"

  Science.gov (United States)

  Cassidy, Claire; Brunner, Richard; Webster, Elaine

  2014-01-01

  Human rights education is a prominent concern of a number of international organisations and has been dominant on the United Nations' agenda for the past 20 years. The UN Decade for Human Rights Education (1995-2004) has been followed by the World Programme for Human Rights Education (2005-ongoing) and the recently adopted UN Declaration on Human…

 4. Teaching Human Rights? "All Hell Will Break Loose!"

  Science.gov (United States)

  Cassidy, Claire; Brunner, Richard; Webster, Elaine

  2014-01-01

  Human rights education is a prominent concern of a number of international organisations and has been dominant on the United Nations' agenda for the past 20 years. The UN Decade for Human Rights Education (1995-2004) has been followed by the World Programme for Human Rights Education (2005-ongoing) and the recently adopted UN Declaration on…

 5. Able To Learn "Just for the Hell of It!"

  Science.gov (United States)

  Watters, Kate

  2002-01-01

  Interviews with 169 adult learners in nonaccredited programs indicated that most enrolled because of interest rather than specific learning objectives; they wanted to be consulted about content and were negative about formal assessment. They felt they knew if they were progressing and valued tutor feedback for formative and affirmative purposes.…

 6. Hell and High Water: Practice-Relevant Adaptation Science

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moss, Richard H.; Meehl, G.; Lemos, Maria Carmen; Smith, J. B.; Arnold, J. R.; Arnott, J. C.; Behar, D.; Brasseur, Guy P.; Broomell, S. B.; Busalacchi, Antonio; Dessai, S.; Ebi, Kristie L.; Edmonds, James A.; Furlow, J.; Goddard, L.; Hartmann, Holly; Hurrell, Jim; Katzenberger, J. W.; Liverman, D. M.; Mote, Phil; Moser, S. C.; Kumar, A.; Pulwarty, Roger; Seyller, E. A.; Turner, B.L.; Washington, Warren M.; Wilbanks, Thomas

  2013-11-08

  Recent extreme weather such as Hurricane Sandy and the 2012 drought demonstrate the vulnerability of the United States to climate extremes in the present and point to the potential for increased future damages under a changing climate. They also provide lessons for reducing harm and realizing any potential benefits. Preparedness measures – also referred to as adaptation – can cost-effectively increase resilience today and in the future. The upfront costs will be more than offset by reductions in property damage, lives and livelihoods lost, and expensive post-disaster recovery processes. While others have addressed use of science for adaptation in specific sectors including biodiversity (Heller and Zavaleta, 2009) and freshwater ecosystem management (Wilby et al., 2010), or by simply taking a more pragmatic approach to adaptation under uncertainty (Hallegatte, 2009), here the authors make the case that a new, comprehensive approach is needed to create and use science to inform adaptations with applicable and sound knowledge (Kerr et al., 2011).

 7. Hell on wheels%车轮上的天堂

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Aaron Hansel

  2005-01-01

  @@ Rowdy gangs. Bar fights. Broken Bones. Reckless abandon. No,we aren't talking about a late night in Downtown Chico,we're talking about the things that come to many people's minds when the word, motorcycles,is mentioned.

 8. Welcome to HELL : Humor in English Language Learning

  Science.gov (United States)

  Tuncay, Hidayet

  2007-01-01

  Humor means understanding not only the language and words but their use, meaning, subtle nuances, the underlying culture, implications and unwritten messages. Humor does not often travel well from one culture to another, as each society has a somewhat different concept of what is funny (Dobson, 1987). In Foreign Language Learning (FLL), the…

 9. Hell's Bibliophiles: The Fifth Way of Looking at an Aliterate.

  Science.gov (United States)

  Ramsay, John G.

  2002-01-01

  Discusses how instructors can begin to understand aliterates--students who can, but do not, read. Asserts that instructors can reach students who seem aligned against literate culture by reflecting on their own early reading experiences and helping students to reflect on theirs. (EV)

 10. 王强from word to the world:Hell

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2004-01-01

  在西方人的imagination(想象)中,天国heaven和地狱hell形成了鲜明的对照。但丁的《神曲》(Divine Comedy),弥尔顿的《失乐园))(Paradise Lost)详细描绘了天国的美丽与地狱的可怖。英语中heaven和hell两个词常常出现。“It is heaven to go

 11. To Heaven or Hell: Sensemaking about Why Faculty Leave

  Science.gov (United States)

  O'Meara, KerryAnn; Lounder, Andrew; Campbell, Corbin M.

  2014-01-01

  This article analyzes sensemaking about faculty departure among administrators, faculty colleagues, and faculty leavers in one research university. A mixed methods database was analyzed to reveal four dominant explanations for faculty departure and two influences on sensemaking. Dominant explanations included better opportunities, the likelihood…

 12. Viljar Arakas: olukord oli HELL / Viljar Arakas ; intervjueerinud Kaisa Tahlfeld

  Index Scriptorium Estoniae

  Arakas, Viljar, 1979-

  2010-01-01

  As-i EfTEN Capital juht ja osanik Viljar Arakas vastab küsimustele, mis puudutavad ettevõtte ambitsioone,omandatud ärihooneid, hinnangut buumile järgnenud ajale, euro mõju kinnisvaraturule ning koostööd Kristjan Lepikuga

 13. 《地狱厨房》(Hells Kitchen)

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2005-01-01

  英国节目《地狱厨房》里,每次名厨戈登·兰姆赛都要带领一群社会名流为一拨重要客人烹饪晚餐,并且承担相应的责任。这群社会名流弄得戈登·兰姆赛欲哭无泪,大发雷霆。

 14. Eesti ei pea ümberasujatele midagi tagastama / Helle Kalda

  Index Scriptorium Estoniae

  Kalda, Helle, 1950-

  2006-01-01

  Omandireformi aluste seaduse 7 paragrahvi lõikest 3 ja varade tagastamisest nn. järelümberasunutele. Sama ka Meie Maa 12. jaan. 2006, lk. 2 ; Vooremaa 17. jaan. 2006, lk. 2 ; Virumaa Teataja 2. veeb. 2006, lk. 11 ; Pärnu Postimees 9. veeb. 2006, lk. 15 ; Pärnu Postimees 9. veeb. 2006, lk. 15, pealkiri kujul : Ümberasujatele ei pea midagi tagastama

 15. Lauluga läbi Ameerika 4 / Helle Reinaru

  Index Scriptorium Estoniae

  Reinaru, Helle, 1955-

  2006-01-01

  EELK Misjonikoori kontsertturneest 5.-25. juulini Ameerika Ühendriikides ja Kanadas: jumalateenistusest 16. juulil Missoula St Paul'i luteri kirikus, kontserdist 17. juulil Calvary luteri kirikus, 18. juulil Seattle's Phinney Ridge kirikus, 20. juulil Kanada Scarborough St Timothy anglikaani kirikus ja 21. juulil Toronto baptistikirikus

 16. Mikkel Fugl Eskjær & Rasmus Helles: Kvantitativ indholdsanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gaardboe, Rikke

  2016-01-01

  På grund af digitaliseringen og internettets udbredelse har vi mere information end nogensinde før. Det er blevet moderne at tale om data og det videnspotentiale, der ligger heri. Derfor rammer bogen ”Kvantitativ indholdsanalyse” en trend i tiden. Formålet med bogen er ”at give læserne en mulighe...

 17. School Is Hell: Gendered Fears in Teenage Horror.

  Science.gov (United States)

  Jarvis, Christine

  2001-01-01

  Explores the use of schools as settings for teenage horror films. Asserts that these narratives reflect the stress of social pressures and uncertainties, particularly young girls. Focuses on the television show, "Buffy the Vampire Slayer," while making this argument. Includes references. (CMK)

 18. Confusing redaction and corruption: A house going to hell

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James Alfred Loader

  2013-09-01

  Full Text Available There are two dimensions to the argument offered in this article, both of them pertaining to methodological issues. The first is that of distinguishing textual criticism from redactional criticism, especially with recourse to the critical apparatus of the Stuttgart Hebrew Bibles. Secondly, the danger of over-emphasising the sound distinction between so-called �literary� and �historical� exegetical modes into an unsound separation between them. Proposals for the emendation of the text in Proverbs 2:18 are used as an example of both issues at once. It is advanced that a historical enquiry into the origin of the text can shed light on an analysis of the text �as it stands�, which undermines the reading of the �final text� as an exercise that can, and may, have nothing to do with enquiry into the growth of that text. This article endeavours to advance its argument by means of a practical contribution to solving the perceived textual problems of the crux interpretum, rather than indulging in the kind of theoretical skirmishes that characterised South African debates at the end of the previous century.

 19. Eesti ei pea ümberasujatele midagi tagastama / Helle Kalda

  Index Scriptorium Estoniae

  Kalda, Helle, 1950-

  2006-01-01

  Omandireformi aluste seaduse 7 paragrahvi lõikest 3 ja varade tagastamisest nn. järelümberasunutele. Sama ka Meie Maa 12. jaan. 2006, lk. 2 ; Vooremaa 17. jaan. 2006, lk. 2 ; Virumaa Teataja 2. veeb. 2006, lk. 11 ; Pärnu Postimees 9. veeb. 2006, lk. 15 ; Pärnu Postimees 9. veeb. 2006, lk. 15, pealkiri kujul : Ümberasujatele ei pea midagi tagastama

 20. Highway to Hell: Hunting Evil Creatures with the Winchester Boys

  OpenAIRE

  Lopes, Elisabete

  2013-01-01

  Com o apoio RAADRI. Supernatural is a contemporary TV series that is rife with gothic undertones. The main characters, the Winchester boys, do not correspond to the usual hero prototype, who generally displays some type of super power. Actually, they are two brothers who ride in their black Impala (their true home) and believe to be on a mission to save people’s lives and do away with the monsters afflicting them. The only thing they carry in the boot of the Impala is a suitcase with holy...

 1. The Nazi engineers: reflections on technological ethics in hell.

  Science.gov (United States)

  Katz, Eric

  2011-09-01

  Engineers, architects, and other technological professionals designed the genocidal death machines of the Third Reich. The death camp operations were highly efficient, so these technological professionals knew what they were doing: they were, so to speak, good engineers. As an educator at a technological university, I need to explain to my students-future engineers and architects-the motivations and ethical reasoning of the technological professionals of the Third Reich. I need to educate my students in the ethical practices of this hellish regime so that they can avoid the kind of ethical justifications used by the Nazi engineers. In their own professional lives, my former students should not only be good engineers in a technical sense, but good engineers in a moral sense. In this essay, I examine several arguments about the ethical judgments of professionals in Nazi Germany, and attempt a synthesis that can provide a lesson for contemporary engineers and other technological professionals. How does an engineer avoid the error of the Nazi engineers in their embrace of an evil ideology underlying their technological creations? How does an engineer know that the values he embodies through his technological products are good values that will lead to a better world? This last question, I believe, is the fundamental issue for the understanding of engineering ethics.

 2. Lauluga läbi Ameerika 4 / Helle Reinaru

  Index Scriptorium Estoniae

  Reinaru, Helle, 1955-

  2006-01-01

  EELK Misjonikoori kontsertturneest 5.-25. juulini Ameerika Ühendriikides ja Kanadas: jumalateenistusest 16. juulil Missoula St Paul'i luteri kirikus, kontserdist 17. juulil Calvary luteri kirikus, 18. juulil Seattle's Phinney Ridge kirikus, 20. juulil Kanada Scarborough St Timothy anglikaani kirikus ja 21. juulil Toronto baptistikirikus

 3. Õppima õppimine ja õppimisoskus / Helle-Mall Kadajas

  Index Scriptorium Estoniae

  Kadajas, Helle-Mall, 1943-

  2000-01-01

  Õppima õppimise seos õppimisoskusega, õppimisoskuse kujundamine. Tallinna Pedagoogikaülikooli õpetajakoolituse üliõpilaste seas läbi viidud uuringust, millega selgitati nende enesehinnangut õppimisoskusele, mida nad õpetajana õppima õpetamisel oluliseks peavad, nende edukust õppimisel

 4. Igale vallale oma päev! / Helle Virt

  Index Scriptorium Estoniae

  Virt, Helle

  2003-01-01

  Keskerakonna Põlvamaa piirkond kavatseb parteitöösse haarata kõik vallad, esimeseks sammuks uue programmi elluviimisel sai Keskerakonna volikogu väljasõiduistung Kanepis 29. juunil 2003. Keskerakonna esimehe kandidaadiks esitati Edgar Savisaar

 5. Eesti Muinsuskaitse Seltsi rahvusvaheline koostöö / Helle Solnask

  Index Scriptorium Estoniae

  Solnask, Helle

  2009-01-01

  Osalemisest Euroopa Muinsuskaitsepäevade koordinaatorite töögrupis, HEREIN'is, Europa Nostras, Euroopa Ajalooliste Kalmistute Assotsiatsioonis ASCE, Euroopa Muuseumi- ja Turismiraudteede Föderatsioonis

 6. Sakste vara: Eesti peaks õppima Poola kogemusest / Helle Kalda

  Index Scriptorium Estoniae

  Kalda, Helle, 1950-

  2009-01-01

  Poolas on jõutud seisukohale, et Poola riik ei pea Saksamaale ümberasunutele vara tagastama. Riigikogu liikme arvates peaks Eesti mitte kandma kulutusi, vaid hoopis küsima Saksamaalt kompensatsiooni seoses baltisakslaste varaga kantavate kulutuste katteks

 7. "Roheline muna" - loits lossimägedes / Helle Leppik

  Index Scriptorium Estoniae

  Leppik, Helle

  2001-01-01

  Augustis mängib Ugala Viljandi lossimägede vabaõhulaval oma suvist suurprojekti "Roheline muna". Teatraliseeritud kontsertlavastus põhineb Alo Mattiiseni ja Peeter Volkonski samanimelisel risotooriumil, lavastaja Andres Lepik, kunstnik Jaak Vaus

 8. "A Heaven of Hell, a Hell of Heaven": "His Dark Materials," Inverted Theology, and the End of Philip Pullman's Authority

  Science.gov (United States)

  Padley, Jonathan; Padley, Kenneth

  2006-01-01

  This article argues that Philip Pullman's "His Dark Materials" may be read as a series which attempts to assault the Christian doctrine of God. We believe that this demonstrably accords with Pullman's personal views, and that, through his story, he seeks to foster such views in his readership. However, the accuracy of his attack falls short of its…

 9. 6-8-aastase andeka lapse kodune kasvukeskkond ja arenguvõimalused Eestis ja Soomes / Maie Vikat, Inkeri Ruokonen, Eva Noormaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Vikat, Maie

  2002-01-01

  1999.-2001.a. läbi viidud Tallinna Pedagoogikaülikooli ja Helsingi Ülikooli vahelisest uurimisprojektist "Andekas laps ja tema arengut soodustavad faktorid Eestis ja Soomes". Projekti eesmärk oli identifitseerida 6-8-aastaste laste andekus ja selle arengut soodustavad teguridühises kultuuris, kuid erineva sotsiaalmajandusliku arengutasemega ühiskondades Eesti ja Soome laste võrdleva analüüsi kaudu

 10. Performing economic evaluation of integrated care: Highway to hell or stairway to heaven?

  NARCIS (Netherlands)

  A. Tsiachristas (Apostolos); Stein, K.V. (K. Viktoria); S.M.A.A. Evers (Silvia); M.P.M.H. Rutten-van Mölken (Maureen)

  2016-01-01

  textabstractHealth economists are increasingly interested in integrated care in order to support decision-makers to find cost-effective solutions able to tackle the threat that chronic diseases pose on population health and health and social care budgets. However, economic evaluation in integrated c

 11. Eesti Muinsuskaitse Seltsi välissuhtlus aastal 2006 / Helle Solnask

  Index Scriptorium Estoniae

  Solnask, Helle

  2007-01-01

  Üleeuroopalistest muinsuskaitseorganisatsioonidest, mille liikmeskonda EMS kuulub - "Europa Nostra" ja ASCE (Euroopa Ajalooliste Kalmistute Assotsiatsioon). Euroopa Liidu poolt toetatud projektidest, millistes EMS osaleb

 12. Hell no, they’ll think you’re mad as a hatter”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringer, Agnes; Holen, Mari

  2015-01-01

  This article examines how discourses on mental illness are negotiated in mental health practice and their implications for the subjective experiences of psychiatric patients. Based on a Foucauldian analysis of ethnographic data from two mental health institutions in Denmark—an outpatient clinic...

 13. The hell of a radioactivity; Une radioactivite de tous les diables

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lambert, G

  2004-07-01

  Nuclear accident, contaminations, pollutions and never-ending hazards: nuclear energy and especially radioactivity frightens the collective unconscious in an unreasoned way. The object of this book is to explain in a simple manner the bases and real values of natural radioactivity, nuclear energy and even of nuclear bombs. Without any will of proselytism, but with all the necessary scientific exactness, the author uses a novel style and the fancied story of a young couple for the exploration of the industrial and natural environment of radioactivity. From field measurements to laboratory visits, the reader, whatever his scientific culture, will be able to make his own opinion about this important question of science and society. (J.S.)

 14. Secrets of Magnetohydrodynamic Hell The Solar Circulation Paradox and the Geodynamo

  CERN Document Server

  Barrois, B C

  2003-01-01

  Differential rotation is widely supposed to be essential for the dynamo effects that sustain solar and planetary magnetic fields, but dynamo effects tend to oppose the flows that drive them, and it is uncertain what drives differential rotation. The relative sign of the differential rotation and meridional circulation is not consistent with simple convection modified by Coriolis forces. We investigate dynamo mechanisms consistent with the observed solar circulation, and explain how reactive JxB forces could drive such flows.

 15. Assessment of Native Salmonids Above Hells Canyon Dam, Idaho, 2001 Annual Report.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meyer, Kevin A.; Lamansky, Jr., James A. (Idaho Department of Fish and Game, Boise, ID)

  2002-11-01

  We investigated factors affecting the distribution and abundance of Yellowstone cutthroat trout (YCT), the abundance of all trout, and species richness in several drainages in the upper Snake River basin in Idaho. A total of 326 randomly selected sites were visited within the four study drainages, and of these, there was sufficient water to inventory fish and habitat in 56 of the sites in the Goose Creek drainage, 64 in the Raft River drainage, 54 in the Blackfoot River drainage, and 27 in the Willow Creek drainage. Fish were captured in 36, 55, 49, and 22 of the sites, respectively, and YCT were present at 17, 37, 32, and 13 of the sites, respectively. There was little consistency or strength in the models developed to predict YCT presence/absence and density, trout density, or species richness. Typically, the strongest models had the lowest sample sizes. In the Goose Creek drainage, sites with YCT were higher in elevation and lower in conductivity. In the Raft River drainage, trout cover was more abundant at sites with YCT than without YCT. In the Blackfoot River drainage, there was less fine substrate and more gravel substrate at sites with YCT than at sites without YCT. In the Willow Creek drainage, 70% of the sites located on public land contained YCT, but only 35% of private land contained YCT. The differences in variable importance between drainages suggests that factors that influence the distribution of YCT vary between drainages, and that for the most part the variables we measured had little influence on YCT distribution. n sites containing YCT, average cutthroat trout density was 0.11/m{sup 2}, 0.08/m{sup 2}, 0.10/m{sup 2}, and 0.08/m{sup 2} in the Goose Creek, Raft River, Blackfoot River, and Willow Creek drainages, respectively. In sites containing trout in general, average total trout density in these same drainages was 0.16/m{sup 2}, 0.15/m{sup 2}, 0.10/m{sup 2}, and 0.10/m{sup 2}. Models to predict YCT density, total trout density, and species richness were either weak (i.e., explained little variation) or contained small sample sizes. Based on our results, it appears that factors other than those we measured are affecting fish populations in these drainages.

 16. Rahvusvaheline muinsuskaitseauhind Eestisse: maailma lennundusajaloo suurimad angaarid väikses Eestis / Helle Solnask

  Index Scriptorium Estoniae

  Solnask, Helle

  2014-01-01

  Muinsuskaitseorganisatsioonist Europa Nostra. Europa Nostra muinsuskaitseauhindadest. 2013. aastal osutus üheks 15-st laureaadist I kategoorias (restaureeerimine/konserveerimine) Tallinna vesilennukite angaaride taastamine ning kohandamine kaasaegseks meremuuseumiks

 17. Ühinemine on kohapealse arengu seisukohalt strateegiline otsus / interv. Helle Ruusing

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Riigikogu liikmed Jaak Aab ja Rein Aidma, regionaalminister Siim-Valmar Kiisler, Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri ja Tallinna Ülikooli avaliku poliitika professor Georg Sootla arutavad vestlusringis kohalike omavalitsuse õigusi ja kohustusi, liitumise olulisust ja haldusreformi arenguperspektiive

 18. Come Hell or High Water: Doctoral Students’ Perceptions on Support Services and Persistence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Melanie Greene

  2015-11-01

  Overall findings point to the need to make transparent to doctoral students the role of institutional units and the support services they provide and the need to promote and raise awareness of these services. Five key themes emerged from this study with regards to doctoral student persistence and the role of support services: (1 the unclear role of institutional support; (2 financial considerations; (3 the culture and structure of academia; (4 individual characteristics; (5 support of others. Recommendations for policy, practice, and further research are presented.

 19. Euro hindu ei tõsta - seda teevad kaupmehed / Helle Aruniit

  Index Scriptorium Estoniae

  Aruniit, Helle, 1946-

  2005-01-01

  Tarbijakaitseameti peadirektori sõnul on teiste riikide kogemus näidanud, et üleminek eurole iseenesest hinnatõusu kaasa ei too, pigem vastupidi. Kuid mida rohkem me hinnatõusu müüti ise kultiveerime, seda kergem on kaupmeestel hindu tõsta

 20. Kogeja vormistamine eesti keeles : nihkeid SAE perifeerias / Mati Erelt, Helle Metslang

  Index Scriptorium Estoniae

  Erelt, Mati, 1941-

  2008-01-01

  Artiklis vaadeldakse kogeja vormistamist ning alternatiivsete mallide kasutust ajakirjanduskeeles ajavahemikul 1995-2005 eesmärgiga välja selgitada toimunud muutused ning nende põhjused. SAE - Euroopa keskmine standard

 1. Kogeja vormistamine eesti keeles : nihkeid SAE perifeerias / Mati Erelt, Helle Metslang

  Index Scriptorium Estoniae

  Erelt, Mati, 1941-

  2008-01-01

  Vaadeldakse kogeja vormistamist ning alternatiivsete mallide kasutust ajakirjanduskeeles ajavahemikul 1995-2005. Püütakse välja selgitada toimunud muutused ja nende põhjused. SAE - Euroopa keskmine standard

 2. Merging Teaching Personal and Social Responsibility with Sport Education: A Marriage Made in Heaven or Hell?

  Science.gov (United States)

  Gordon, Barrie

  2009-01-01

  Teaching Personal and Social Responsibility (TPSR) is a pedagogical approach to the teaching of physical education that has been developed with the intention of helping students to become more personally and socially responsible. One prominent model that appears to be almost a natural partner to TPSR within physical education is that of Sport…

 3. From "Hell No!" to "Que Paso?": Interrogating a Hispanic-Serving Institution Possibility

  Science.gov (United States)

  Lara, Dulcinea; Lara, Antonio

  2012-01-01

  Some Hispanic students are making it through the Eurocentric, United Statesian education pipeline, but exponentially more are failing. Meanwhile, poor Chican@ communities are disproportionately suffering from unemployment, low levels of education, chronic illness, pollution, and myriad social ills. At this historical crossroads, it behooves…

 4. Dust In Hell: Discovery Of Dust In Hot Gas Around Group-Centered Elliptical Galaxies

  Science.gov (United States)

  Temi, Pasquale; Brighenti, F.; Mathews, W. G.

  2007-05-01

  Observations with the Spitzer infrared telescope reveal extended internally produced dust in the hot gas (KT 1 KeV) atmospheres surrounding two optically normal galaxies, NGC 5044 and NGC 4636. We interpret this as a dusty buoyant outflow resulting from energy released by gas accretion onto supermassive black holes in the galaxy cores. Both galaxies have highly disturbed, transient activities in the hot gas and contain strong dust emission at 70 and 160 microns in excess of what expected from normal stellar mass loss. The 70 micron image is clearly extended. The lifetime of dust in hot (KT=1KeV) interstellar gas to destruction by sputtering (ion impacts), 10 million years, establishes the time when the dust first entered the hot gas. Remarkably, in NGC 5044 we observe interstellar PAH dust-molecular emission at 8 microns out to about 5 Kpc that is spatially coincident with extended Halpha+[NII] emission from warm gas. We propose that this dust comes from the destruction and heating of dusty disks in the nuclei of these galaxies, followed by buoyant transport. A simple calculation shows that dust-assisted cooling in outflowing buoyant gas in NGC 5044 can cool the gas within a few Kpc in about 10 million years, explaining the optical line emission observed.

 5. Manna from Heaven or "Clickers" from Hell: Experiences with an Electronic Response System

  Science.gov (United States)

  Hatch, Jay; Jensen, Murray; Moore, Randy

  2005-01-01

  Instructors used an electronic response system to enhance student-centered learning in large and small college biology classes. The system worked well to engage students in learning the subject matter and to assess their prior knowledge and misconceptions. It provided useful feedback to students as well as instructors. Problems encountered…

 6. Hell and High Water: Diminished Septic System Performance in Coastal Regions Due to Climate Change.

  Science.gov (United States)

  Cooper, Jennifer A; Loomis, George W; Amador, Jose A

  2016-01-01

  Climate change may affect the ability of soil-based onsite wastewater treatment systems (OWTS) to treat wastewater in coastal regions of the Northeastern United States. Higher temperatures and water tables can affect treatment by reducing the volume of unsaturated soil and oxygen available for treatment, which may result in greater transport of pathogens, nutrients, and biochemical oxygen demand (BOD5) to groundwater, jeopardizing public and aquatic ecosystem health. The soil treatment area (STA) of an OWTS removes contaminants as wastewater percolates through the soil. Conventional STAs receive wastewater from the septic tank, with infiltration occurring deeper in the soil profile. In contrast, shallow narrow STAs receive pre-treated wastewater that infiltrates higher in the soil profile, which may make them more resilient to climate change. We used intact soil mesocosms to quantify the water quality functions of a conventional and two types of shallow narrow STAs under present climate (PC; 20°C) and climate change (CC; 25°C, 30 cm elevation in water table). Significantly greater removal of BOD5 was observed under CC for all STA types. Phosphorus removal decreased significantly from 75% (PC) to 66% (CC) in the conventional STA, and from 100% to 71-72% in shallow narrow STAs. No fecal coliform bacteria (FCB) were released under PC, whereas up to 17 and 20 CFU 100 mL-1 were released in conventional and shallow narrow STAs, respectively, under CC. Total N removal increased from 14% (PC) to 19% (CC) in the conventional STA, but decreased in shallow narrow STAs, from 6-7% to less than 3.0%. Differences in removal of FCB and total N were not significant. Leaching of N in excess of inputs was also observed in shallow narrow STAs under CC. Our results indicate that climate change can affect contaminant removal from wastewater, with effects dependent on the contaminant and STA type.

 7. Teachers Are from Heaven, Students Are from Hell--True or False?

  Science.gov (United States)

  Capretz, L. F.

  2003-01-01

  Researchers have long tried to relate personality types to teaching and learning styles. It is believed that the psychological theory behind the Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) can help university teachers to accept variety in teaching and learning approaches. This paper makes some assertions about the personality traits of academics and…

 8. "Learning English Is Like Going to Hell": Using Learner Stories to Make Critical Pedagogical Decisions

  Science.gov (United States)

  Lo, Yi-Hsuan Gloria

  2011-01-01

  Research has shown that English as a foreign language (EFL) learners in Taiwan fall into two peaks of the curve. This is to say, learners can be classified into two major groups: those who perform quite well on standardized tests, such as college entrance examinations, and those who perform poorly. From a socioeconomic perspective, the correlation…

 9. Half Way to Hell: What Gove Is Doing to England's Schools

  Science.gov (United States)

  Gillard, Derek

  2012-01-01

  Following the indecisive general election in May 2010, the Tories and Liberal Democrats formed a coalition government with David Cameron as Prime Minister, George Osborne as Chancellor of the Exchequer, and Michael Gove as Secretary of State for Education. Right from the start, Gove was a man in a hurry. Within two weeks of his appointment he had…

 10. Korean Adolescents'"Examination Hell" and Their Use of Free Time.

  Science.gov (United States)

  Lee, Meery

  2003-01-01

  Examined role of examination stress in daily lives of Korean adolescents and its effect on their use of free time. Found that adolescents spent large amounts of time doing schoolwork, time experienced as quite taxing. Free-time activities were primarily passive, oriented toward recuperation from stress. Adolescents' most positive states were…

 11. Talking Back to Power: Snowballs in Hell and the Imperative of Insisting on Structural Explanations

  Science.gov (United States)

  Francis, Becky; Hey, Valerie

  2009-01-01

  This viewpoint explores and shares our experience of "doing" feminism in the context of its apparent "demise". We were recently invited to attend an event at the Cabinet Office, to "discuss the impact aspirations and expectations within the community have on the educational achievement of young people in deprived areas". The seminar was entitled,…

 12. Stairway to Heaven or Hell? Perspectives and Limitations of Chagas Disease Chemotherapy.

  Science.gov (United States)

  Salomao, Kelly; Menna-Barreto, Rubem Figueiredo Sadok; de Castro, Solange Lisboa

  2016-01-01

  In this review, we intend to provide a general view of the evolution of experimental studies in the area of chemotherapy for Chagas disease. We can follow the process of drug development through three phases. The first phase began almost at the same time as the discovery made by Carlos Chagas and proceeds to 1970, during which time an extensive list of compounds was subjected to preclinical and clinical trials. The second phase began with the introduction of nifurtimox and benznidazole into the clinical setting, followed with the search for alternative drugs. In this phase, a dichotomy existed between rational and empirical approaches in preclinical studies. The third phase began with the unravelling of the T. cruzi genome. The development of transgenic parasites has allowed the development of solid HTS protocols, and the establishment of bioluminescent T. cruzi has allowed in vivo drug evaluations using a reduced number of animals. Among the wide variety of compounds subjected to preclinical studies, we have discovered azolic and non-azolic inhibitors of sterol C14α-demethylase (CYP51) and nitro compounds. Two compounds evaluated during the second phase, namely, MK-436 and allopurinol, could be revisited. Clinical studies of posaconazole and E1224 yielded disappointing results, and it is critical to understand the reason for their failure as a monotherapy. Currently, the combination and repositioning of drugs with different mechanisms of action are complementary approaches. The use of drug combinations, particularly those of nitro compounds with CYP51 inhibitors, is considered a real alternative for the treatment of Chagas disease.

 13. The Two-Phase Hell-Shaw Flow: Construction of an Exact Solution

  Science.gov (United States)

  Malaikah, K. R.

  2013-03-01

  We consider a two-phase Hele-Shaw cell whether or not the gap thickness is time-dependent. We construct an exact solution in terms of the Schwarz function of the interface for the two-phase Hele-Shaw flow. The derivation is based upon the single-valued complex velocity potential instead of the multiple-valued complex potential. As a result, the construction is applicable to the case of the time-dependent gap. In addition, there is no need to introduce branch cuts in the computational domain. Furthermore, the interface evolution in a two-phase problem is closely linked to its counterpart in a one-phase problem

 14. To Hell with the Wigs! Native American Representation and Resistance at the World's Columbian Exposition

  Science.gov (United States)

  Rinehart, Melissa

  2012-01-01

  The World's Columbian Exposition of 1893, in celebration of the quadricentennial anniversary of Columbus's landing in the Americas, spread over six hundred acres of reclaimed marsh lands in Chicago's South Side. Fourteen great buildings and two hundred additional buildings stood on the fairgrounds, and if tourists had visited every exhibit, they…

 15. Hell revisited: A socio-critical enquiry into the roots and relevance of ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  particularly when they are shared by large numbers of people over long periods of time and .... virtue of some original power or endowment of the soul, and death itself is the final punishment ...... Northampton: Johns Hopkins. University Press.

 16. Hell on Rails. The Continuing Violence in La Mara by Rafael Ramirez Heredia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Manuel Camacho Delgado

  2016-12-01

  Full Text Available La Mara (2004 is one of the greatest Latin American novels about the violence plaguing the border between Mexico and Guatemala, where the maras (gangs, drug traffickers and all kinds of mafia organizations operate. Rafael Ramirez Heredia recreates the pitiful pilgrimage of thousands of undocumented immigrants who try to cross Mexico on a train known as the Beast.

 17. The Highway to Hell: A RIP Kinase-Directed Shortcut to Inflammatory Cytokine Production.

  Science.gov (United States)

  Hildebrand, Joanne M; Murphy, James M

  2016-07-19

  RIPK1 and RIPK3 are well-known signaling traffic cops in innate immunity. In this issue of Immunity, Degterev and colleagues show that when they blow the whistle on bacterial infection, they quickly point a white-gloved hand down the express route to inflammatory cytokine production.

 18. Täna 20 aastat tagasi : jaanuar 1988 / Indrek Toome ; interv. Helle Raidla

  Index Scriptorium Estoniae

  Toome, Indrek

  2008-01-01

  Uus rubriik, milles meenutatakse kuust kuusse Eesti iseseisvumise taastamise aja olulisi sündmusi. Vestlus Indrek Toomega, kes nimetati 1988. aasta jaanuaris Eesti Kommunistliku Partei Keskkomitee uueks ideoloogiasekretäriks

 19. Problem-Based Learning and Economics – a Match in Heaven or in Hell?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Poul Thøis; Ingemann, Jan Holm

  PBL imply research based on real-life problems and subsequently theory and methodology needs to be tailor-made to the problem in hand. When making problem-based economically oriented projects students thus, need to construct their own theoretical framework by combining different economic paradigm...

 20. If 'There is nothing like Australia', then 'Where the Bloody Hell' does it leave us?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Lars

  and safely white Australia, and, on the other, the remarkable resilience and the dynamic processes of recreating/redefining/reifying the homogeneous (white) nation. In other words I intend to explore how the dynamics of resurrecting the homogeneous interacts/collides/coincides with (the expectedly...

 1. Globalization: the path to neo-liberal nirvana or health and environmental hell?

  Science.gov (United States)

  Arya, Neil

  2003-01-01

  This article addresses the impact of the neo-liberal agenda of globalization and in particular how international financial institutions and transnational corporations have affected and continue to affect the health of peoples, especially the poorest. It also examines impacts of these policies on the environment and peace.

 2. Raginal rannavormi / kommenteerinud Reet Puks, Merily Lehis, Helle Nurmsalu, Galina Sepp

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  Ilusalongides pakutavatest salendavatest kehahooldusprotseduuridest aparaatidega - LPG edermoloogiline massaaž, Universal Contour Wrap, ULTRATONE intensiivne tselluliidiravi ja mittekirurgiline facelift, Shockmaster AWT meetod (akustilise laine ravi)

 3. If 'There is nothing like Australia', then 'Where the Bloody Hell' does it leave us?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Lars

  and safely white Australia, and, on the other, the remarkable resilience and the dynamic processes of recreating/redefining/reifying the homogeneous (white) nation. In other words I intend to explore how the dynamics of resurrecting the homogeneous interacts/collides/coincides with (the expectedly......) dynamically globalised, post-multicultural reality of contemporary Australia. And I might just do this through the tourist lense, as one site where the dynamic heterogeneity of a globalised society confronts the neatly packaged image of the nation in its most reduced form....

 4. Assessment of Native Salmonids Above Hells Canyon Dam, Idaho, 2004-2005 Annual Report.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meyer, Kevin A.; Lamansky, Jr., James A. (Idaho Department of Fish and Game, Boise, ID)

  2005-08-01

  In the western United States, exotic brook trout Salvelinus fontinalis frequently have a deleterious effect on native salmonids, and biologists often attempt to remove brook trout in streams using electrofishing. Although the success of electrofishing removal projects typically is low, few studies have assessed the underlying mechanisms of failure, especially in terms of compensatory responses. We evaluated the effectiveness of a three-year removal project in reducing brook trout and enhancing native salmonids in 7.8 km of an Idaho stream and looked for brook trout compensatory responses such as decreased natural mortality, increased growth, increased fecundity at length, or earlier maturation. Due to underestimates of the distribution of brook trout in the first year and personnel shortages in the third year, the multiagency watershed advisory group that performed the project fully treated the stream (i.e. multipass removals over the entire stream) in only one year. In 1998, 1999, and 2000, a total of 1,401, 1,241, and 890 brook trout were removed, respectively. For 1999 and 2000, an estimated 88 and 79% of the total number of brook trout in the stream were removed. For the section of stream that was treated in all years, the abundance of age-1 and older brook trout decreased by 85% from 1998 to 2003. In the same area, the abundance of age-0 brook trout decreased 86% from 1998 to 1999 but by 2003 had rebounded to near the original abundance. Abundance of native redband trout Oncorhynchus mykiss decreased for age-1 and older fish but did not change significantly for age-0 fish. Despite high rates of removal, total annual survival rate for brook trout increased from 0.08 {+-} 0.02 in 1998 to 0.20 {+-} 0.04 in 1999 and 0.21 {+-} 0.04 in 2000. Growth of age-0 brook trout was significantly higher in 2000 (the year after their abundance was lowest) compared to other years, and growth of age-1 and age-2 brook trout was significantly lower following the initial removal years but recovered by 2003. Few other brook trout demographic parameters changed appreciably over the course of the project. Electrofishing removals required 210 person-days of effort. Despite experiencing slight changes in abundance, growth, and survival, brook trout in Pikes Fork appeared little affected by three years of intensive removal efforts, most likely because mortality within the population was high prior to initiation of the project such that the removal efforts merely replaced natural mortality with exploitation.

 5. "To Hell with the Paperwork:" Deciphering the Culture of the Air Commandos

  Science.gov (United States)

  2008-12-01

  1 I. INTRODUCTION A. A DARK NIGHT IN ALBANIA A painting hangs in the upstairs lounge of the 7th Special Operations Squadron (SOS) at RAF...and glider aircraft. Cochran and Alison assembled a force of 523 volunteers and 348 aircraft (Haas, 1997, p. 8). Having already coined the...with particular emphasis on blacked out operations at night. The aviators attempted to innovate employment methods for gliders —an untested concept

 6. 76 FR 22670 - Black Hills National Forest, Hell Canyon Ranger District, South Dakota, Vestal Project

  Science.gov (United States)

  2011-04-22

  ... planned for the 43,516 acre Vestal Project that includes about 25,726 acres of National Forest System land... National Forest System lands only. DATES: Comments concerning the scope of the analysis would be most... the town of Custer, SD and overall fire hazard in the area is high due to dense stand conditions and...

 7. Hell is other people: The conception of the other in self–help’s ethics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gaston Souroujon

  2009-10-01

  Full Text Available "Self-help" literature has become one of the most significant cultural manifestations of the last 90 years in Argentina. It has established a new way of conceiving the self. In this article we trace the conception of "the other" that can be found in these books, and the consequences that this has for the social world. We find that self-help literature sets up "the other" as a hindrance or as an aid, to self- realization. That diminishes the importance that other people have for the constitution of one's personal identity.     

 8. From rodent utopia to urban hell: population, pathology, and the crowded rats of NIMH.

  Science.gov (United States)

  Ramsden, Edmund

  2011-12-01

  In a series of experiments at the National Institute of Mental Health, the animal ecologist John B. Calhoun offered rats everything they needed, except space. The resulting population explosion was followed by a series of "social pathologies"--violence, sexual deviance, and withdrawal. This essay examines the influence of Calhoun's experiments among psychologists and sociologists concerned with the effects of the built environment on health and behavior. Some saw evidence of the danger of the crowd in Calhoun's "rat cities" and fastened on a method of analysis that could be transferred to the study of urban man. Others, however, cautioned against drawing analogies between rodents and humans. The ensuing dispute saw social scientists involved in a careful negotiation over the structure and meaning of Calhoun's experimental systems and, with it, over the significance of the crowd in the laboratory, institution, and city.

 9. Täna 20 aastat tagasi : jaanuar 1988 / Indrek Toome ; interv. Helle Raidla

  Index Scriptorium Estoniae

  Toome, Indrek

  2008-01-01

  Uus rubriik, milles meenutatakse kuust kuusse Eesti iseseisvumise taastamise aja olulisi sündmusi. Vestlus Indrek Toomega, kes nimetati 1988. aasta jaanuaris Eesti Kommunistliku Partei Keskkomitee uueks ideoloogiasekretäriks

 10. From Hell or From Nowhere? Non-places in Douglas Coupland’s Novels

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Bent

  2015-01-01

  are really that different from one another… In my paper I examine the literary topography of Coupland’s story worlds in Generation X and more recent novels. The tension between presence and absence in this topography is palpable, and several Coupland plots involve characters trying to cope with living......Douglas Coupland is nominally a Canadian author, though he was born overseas on a NATO base in what was then West Germany. He has also subsequently spent considerable time in countries other than the one he is a citizen of, including the US, Japan and various European locations. In Coupland’s first...... in a world consisting nearly entirely of non-places. In such a ‘Life After God’ (the title of a short story collection by Douglas Coupland) strategies for replenishment of meaning and belonging can be hard to come by – yet every Coupland story offers up hope for such strategies succeeding. Does this make...

 11. Teachers are from Heaven, Students are from Hell - True or False?

  CERN Document Server

  Capretz, Luiz Fernando

  2015-01-01

  Researchers have long tried to relate personality types to teaching and learning styles. It is believed that the psychological theory behind the Myers Briggs Type Indicator (MBTI) can help university teachers to accept variety in teaching and learning approaches. This paper makes some assertions about the personality traits of academics and students. These traits can create harmony or discord for individual students, depending on whether their approach to learning matches the teachers approach to teaching. Although some teaching strategies can be useful for a whole class, differences among students make it necessary to diversify those strategies.

 12. Rahvusvaheline muinsuskaitseauhind Eestisse: maailma lennundusajaloo suurimad angaarid väikses Eestis / Helle Solnask

  Index Scriptorium Estoniae

  Solnask, Helle

  2014-01-01

  Muinsuskaitseorganisatsioonist Europa Nostra. Europa Nostra muinsuskaitseauhindadest. 2013. aastal osutus üheks 15-st laureaadist I kategoorias (restaureeerimine/konserveerimine) Tallinna vesilennukite angaaride taastamine ning kohandamine kaasaegseks meremuuseumiks

 13. Hell Hounds, Hillbillies, and Hedonists: The Evangelical Roots of Rock n’ Roll

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Clay Motley

  2016-03-01

  Full Text Available This essay contends that much of the creativity driving the formation of popular folk music, such as blues, country, and early Rock n’ Roll, in the American South during the early twentieth century grew from the religious tension between concepts of “sacred” and “secular” rooted in evangelical Protestantism. This essay examines the rebellious impulse of Rock n’ Roll as, in the absence of religious boundaries, tensions, and influences, it grew beyond its Southern roots.

 14. To Excel at "O," Study the Map and Run Like Hell.

  Science.gov (United States)

  Conniff, Richard

  1992-01-01

  Explains the sport of orienteering in which participants use detailed topographic maps and compasses to reach control points along a course. Describes the history of the sport and its minimal success in the United States. Presents several versions of the sport and identifies the demographics of participants. (KS)

 15. Nuclear Hell On Wheels Examining The Need For A Mobile ICBM

  Science.gov (United States)

  2015-02-17

  Strategic & International Studies, 22 Aug 2012. http://csis.org/blog/aim-points-us-nuclear-arsenal (accessed 13 Jan 2015) Jervis , Robert . The... Robert Kehler, former Commander, US Strategic Command1 Introduction The United States is faced with the troubling prospect of recapitalizing its...Hans M. Kristensen, Robert Norris, and Ivan Oelrich, "From Counterforce to Minimal Deterrence: A New Nuclear Policy on the Path Toward Eliminating

 16. Isepäine üldküsilause / Helle Metslang

  Index Scriptorium Estoniae

  Metslang, Helle, 1950-

  2010-01-01

  Vaadeldakse kahe üldküsilausetüübi (partikli või küsijätkuga vormistatud lause või sõnajärje, rõhu, intonatsiooni erinevusega vormistatud lause) vahekorda ja dünaamikat eesti kirjakeeles alates 1890. aastatest ja levikut tänapäeval eri registrites

 17. Tallinna Pedagoogikaülikooli magistreid 2004 / Katrin Aava, Toomas Liiv, Helle Metslang

  Index Scriptorium Estoniae

  Aava, Katrin, 1963-

  2005-01-01

  Eesti keele, soome keele ja kommunikatsiooni eriala magistritöödest. Ka viis kirjandusteaduslikku tööd: Kerli Linnati "The vision of history of E. L. Doctorow in English and in Estonian: a comarative study of "Ragtime" and "Look Lake" and their translations", Anneli Niitsoo "Postmodern play with power and masculinity in Jeanette Winterson's Novels", Pille Riismaa "Gümnaasiumi kirjandusõpik "Eelmise sajandi eesti kirjandus"", Anneli Kõvamehe "Baltisakslased Jaan Krossi "Kolmandates mägedes", "Keisri hullus" ja Rakvere romaanis"", Jaak Urmeti "Kultuuri eest ja religiooni vastu. Max Laossoni usuvastasest paljastustööst ajakirjas "Ratsionalist" (1932-1933)"

 18. Postcards from Heaven and Hell: Understanding the Near-Death Experience through Art

  Science.gov (United States)

  Rominger, Ryan

  2010-01-01

  Art making offers the opportunity to reflect upon ineffable experiences, including those surrounding death and dying. This article examines the artwork of two research participants who each reported a near-death experience (NDE). A trans-personal model was used to elicit the narratives and artwork of two individuals: one who experienced a pleasant…

 19. Hell-Bent on Force Protection: Confusing Troop Welfare With Mission Accomplishment in Counterinsurgency

  Science.gov (United States)

  2009-01-01

  accessed February 25,2009). Downey, Robert ; Lee Grubbs, Brian Malloy , and Craig Wonson. "How Should the U.S. Execute a Surge in Afghanistan?" Small Wars...survival rate against lED and mine attacks, with the Marines reporting to Secretary of Defense Robert Gates in 2006 that no Marines had been killed...Krepinevich, 4-5. 43 Robert Cassidy, "Back to the Street Without Joy: Counterinsurgency Lessons from Vietnam and Other Small Wars," Parameters, (Summer 2004

 20. Through Hell and High Water: A Librarian’s Autoethnography of Community Resilience after Hurricane Katrina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beth Patin

  2016-02-01

  Full Text Available This autoethnographic essay presents a critical reflection on personal experiences of the process of rebuilding and working in a library in the Lower Ninth Ward in New Orleans, Louisiana following Hurricane Katrina. I examine meaningful moments during this process in the context of information science and community resiliency. The framework of community resilience is used to help structure the reflection and analysis in a systematic way. I share examples of the adaptive capacities of the school library as evidence of how the community adjusted to demonstrate resiliency.

 1. Assessment of Native Salmonids Above Hells Canyon Dam, Idaho, 2002-2003 Annual Report.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meyer, Kevin A.; Lamansky, Jr., James A. (Idaho Department of Fish and Game, Boise, ID)

  2004-03-01

  We assessed the relationships between specific stream attributes and Yellowstone cutthroat trout Oncorhynchus clarki bouvieri distribution and biomass at 773 stream reaches (averaging 100 m in length) throughout the Upper Snake River Basin in Idaho, in an effort to identify possible limiting factors. Because limiting factors were expected to vary across the range of cutthroat trout distribution in Idaho, separate logistic and multiple regression models were developed for each of the nine major river drainages to relate stream conditions to occurrence and biomass of cutthroat trout. Adequate stream flow to measure fish and habitat existed at 566 sites, and of those, Yellowstone cutthroat trout were present at 322 sites, while rainbow trout O. mykiss (or rainbow x cutthroat hybrids) and brook trout Salvelinus fontinalis occurred at 108 and 181 sites, respectively. In general, cutthroat trout presence at a specific site within a drainage was associated with a higher percentage of public property, higher elevation, more gravel and less fine substrate, and more upright riparian vegetation. However, there was much variation between drainages in the direction and magnitude of the relationships between stream characteristics and Yellowstone cutthroat trout occurrence and biomass, and in model strength. This was especially true for biomass models, in which we were able to develop models for only five drainages that explained more than 50% of the variation in cutthroat trout biomass. Sample size appeared to affect the strength of the biomass models, with a higher explanation of biomass variation in drainages with lower sample sizes. The occurrence of nonnative salmonids was not strongly related to cutthroat trout occurrence, but their widespread distribution and apparent ability to displace native cutthroat trout suggest they may nevertheless pose the largest threat to long-term cutthroat trout persistence in the Upper Snake River Basin.

 2. Tallinna Pedagoogikaülikooli magistreid 2004 / Katrin Aava, Toomas Liiv, Helle Metslang

  Index Scriptorium Estoniae

  Aava, Katrin, 1963-

  2005-01-01

  Eesti keele, soome keele ja kommunikatsiooni eriala magistritöödest. Ka viis kirjandusteaduslikku tööd: Kerli Linnati "The vision of history of E. L. Doctorow in English and in Estonian: a comarative study of "Ragtime" and "Look Lake" and their translations", Anneli Niitsoo "Postmodern play with power and masculinity in Jeanette Winterson's Novels", Pille Riismaa "Gümnaasiumi kirjandusõpik "Eelmise sajandi eesti kirjandus"", Anneli Kõvamehe "Baltisakslased Jaan Krossi "Kolmandates mägedes", "Keisri hullus" ja Rakvere romaanis"", Jaak Urmeti "Kultuuri eest ja religiooni vastu. Max Laossoni usuvastasest paljastustööst ajakirjas "Ratsionalist" (1932-1933)"

 3. Eva Pärk ئ noorte keraamikute konkursi võitja / Helle Videvik

  Index Scriptorium Estoniae

  Videvik, Helle

  2000-01-01

  19. XII 1999 toimus Tallinnas OÜ Emilie ja Eesti Keraamikute Liidu ühisprojektina kooliõpilaste ja kunstnike keraamika konkurssnäitus, mille kunstnikest võitis Eva Pärk figuraalse kompositsiooniga 'Risttuli', kooliõpilastest Liis Pildre (Kuressaare kunstikool, juhendaja Marget Tafel) tööga 'Eite-taati'.

 4. Opening Spaces of Academic Culture: Doors of Perception; Heaven and Hell

  Science.gov (United States)

  Habel, Chad; Whitman, Kirsty

  2016-01-01

  Academic culture is a distinct and unique field, and perhaps may best be conceptualised as a space. Although access to university has traditionally been restricted, recent efforts on a number of fronts have attempted to "open" the space of the academy. In particular, enabling programmes such as Preparatory Programs and Foundation Courses…

 5. HELL IN NEW YORK, J. D. SALINGER'S "PRETTY MOUTH AND GREEN MY EYES".

  Science.gov (United States)

  HAMILTON, KENNETH

  THIS SALINGER STORY OF "DECEIT-WITHIN-DECEIT" IS A MORAL CONDEMNATION OF SOCIETY. ARTHUR, AWARE OF HIS WIFE JOANIE'S INFIDELITY, CANNOT OBJECT BECAUSE IN HIS BUSINESS LIFE HE IS DEPENDENT ON LEE, HER LOVER, FOR PROTECTION FROM "JUNIOR." ARTHUR'S DESPAIR IS NOT COMPLETE, HOWEVER, SINCE HE GAINS A MORAL VICTORY BY USING HIS…

 6. Paroxetine-The Antidepressant from Hell? Probably Not, But Caution Required.

  Science.gov (United States)

  Nevels, Robert M; Gontkovsky, Samuel T; Williams, Bryman E

  2016-03-01

  Paroxetine, also known by the trade names Aropax, Paxil, Pexeva, Seroxat, Sereupin and Brisdelle, was first marketed in the U.S. in 1992. Effective for major depression and various anxiety disorders, it quickly gained a sizable share of the antidepressant prescription market. By the late 1990s, paroxetine frequently was being associated with serious drug interactions and medication side effects. Most significantly, in a major Canadian epidemiological study examining the relationship between antidepressants and diseases, paroxetine was associated with a 620 percent increase in the rate of breast cancer in women who had taken it over a four-year period. Though re-analyses of this investigation discounted the magnitude of these findings, other studies have associated paroxetine with numerous side effects and adverse events not reported in clinical trials. Among these are effects on male fertility, birth defects, gestational hypertension, prolonged QT interval in infants, hyperprolactinemia, cognitive impairment in the elderly, autism, sexual side effects, weight gain, and suicidality, aggression, and akathisia in children and adolescents. Paroxetine has the highest inhibitory constant for the P450 2D6 isoenzyme of all antidepressants (Ki = 0.065-4.65 micromoles). This high affinity explains its high inhibitory interaction profile with substrates for 2D6. Paroxetine's potent 2D6 inhibition also implies that significant inhibition of the metabolism of 2D6 carcinogen substrates occurs which implies an increased probability of oncogenesis. Through 2D6 inhibition, tamoxifen metabolism is inhibited, which has been found to increase the risk of dying from breast cancer over a five-year period in women on both medications. Paroxetine also is a potent inhibitor of 3A4 with multiple 3A4 substrate interactions. Paroxetine has the highest known affinity for the serotonin transporter (0.13 nanomoles) of any currently used antidepressant. These characteristics and their potential negative consequences along with other adverse effects are considered and weighed against paroxetine's efficacious antidepressant and anxiolytic effects.

 7. Paroxetine—The Antidepressant from Hell? Probably Not, But Caution Required

  OpenAIRE

  Nevels, Robert M.; Gontkovsky, Samuel T.; Williams, Bryman E.

  2016-01-01

  Paroxetine, also known by the trade names Aropax, Paxil, Pexeva, Seroxat, Sereupin and Brisdelle, was first marketed in the U.S. in 1992. Effective for major depression and various anxiety disorders, it quickly gained a sizable share of the antidepressant prescription market. By the late 1990s, paroxetine frequently was being associated with serious drug interactions and medication side effects. Most significantly, in a major Canadian epidemiological study examining the relationship between a...

 8. Nimekaid inimesi Saue kandist: Endel Inglist - Otto Tiefi valitsuse kõrge riigiametnik / Helle Koppel

  Index Scriptorium Estoniae

  Koppe, Helle

  2015-01-01

  Endel Inglist'i päritolust ja eluteest. Endel Inglist'ist ja Otto Tiefi valitsusest. 1945. aasta alguses arreteeriti Eesti Vabariigi Rahvuskomitee ja Otto Tiefi valitsuse liiikmed. Ülekuulamistest KGB-s

 9. Ugalas valmivad uuslavastused suurtele ja väikestele / Helle Leppik

  Index Scriptorium Estoniae

  Leppik, Helle

  2009-01-01

  Ugala teatris esietendub 27. novembril "Nii nagu taevas", mille on Kay Pollaki samanimelise filmi järgi dramatiseerinud Sofia Aminoff, lavastanud Ingo Normet. Valmimas on jõululavastus lastele "Nähtamatu varandus". Silvia Soro näidendi lavastab Leino Rei

 10. Approaching hell's kitchen: Molecular daredevil clouds in the vicinity of Sagittarius A* ⋆⋆

  Science.gov (United States)

  Moser, Lydia; Sánchez-Monge, Álvaro; Eckart, Andreas; Requena-Torres, Miguel A.; García-Marin, Macarena; Kunneriath, Devaky; Zensus, Anton; Britzen, Silke; Sabha, Nadeen; Shahzamanian, Banafsheh; Borkar, Abhijeet; Fischer, Sebastian

  2017-07-01

  We report serendipitous detections of line emission with the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in bands 3, 6, and 7 in the central parsec down to within 1'' around Sgr A* at an up to now highest resolution (electron temperature around Te 6000 K for the minispiral. The spectral index (S ∝ να) of Sagittarius A* (Sgr A*) is 0.5 at 100-250 GHz and 0.0 at 230-340 GHz. The bright sources in the center show spectral indices around -0.1 implying Bremsstrahlung emission, while dust emission is emerging in the minispiral exterior. Apart from CS, which is most widespread in the center, H13CO+, HC3N, SiO, SO, C2H, CH3OH, 13CS and N2H+ are also detected. The bulk of the clumpy emission regions is at positive velocities and in a region confined by the minispiral northern arm (NA), bar, and the sources IRS 3 and 7. Although partly spatially overlapping with the radio recombination line (RRL) emission at same negative velocities, the relation to the minispiral remains unclear. A likely explanation is an infalling clump consisting of denser cloud cores embedded in diffuse gas. This central association (CA) of clouds shows three times higher CS/X (X: any other observed molecule) ratios than the circumnuclear disk (CND) suggesting a combination of higher excitation, by a temperature gradient and/or infrared (IR) pumping, and abundance enhancement due to UV and/or X-ray emission. Hence, we conclude that this CA is closer to the center than the CND is to the center. Moreover, we find molecular line emission at velocities up to 200 km s-1. Apart from the CA, we identified two intriguing regions in the CND. One region shows emission in all molecular species and higher energy levels tested in this and previous observations and contains a methanol class I maser. The other region shows similar behavior of the line ratios such as the CA. Outside the CND, we find the traditionally quiescent gas tracer N2H+ coinciding with the largest IR dark clouds in the field. Methanol emission is found at and around previously detected methanol class I masers in the same region. We propose to make these particular regions subject to further studies in the scope of hot core, cold core, and extreme photon and/or X-ray dominated region (PDR/XDR) chemistry and consequent star formation in the central few parsecs. Based on ALMA observations under the project number 2011.0.00887.S, which were executed on 18 May 2012.Supplementary data (reduced FITS cubes and images) of the continuum and line emission listed in Tables 1 and 2 are only available at the CDS via anonymous ftp to http://cdsarc.u-strasbg.fr (http://130.79.128.5) or via http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/qcat?J/A+A/603/A68

 11. Assessment of Native Salmonids Above Hells Canyon Dam, Idaho, 2003-2004 Annual Report.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meyer, Kevin A.; Lamansky, Jr., James A. (Idaho Department of Fish and Game, Boise, ID)

  2004-08-01

  Despite the substantial declines in distribution and abundance that the Yellowstone cutthroat trout Oncorhynchus clarkii bouvieri has experienced over the past century, quantitative evaluations of existing population sizes over broad portions of its historical range have not been made. In this study, we estimate trout abundance throughout the Upper Snake River basin in Idaho (and portions of adjacent states), based on stratified sample extrapolations of electrofishing surveys conducted at 961 study sites, the vast majority of which (84%) were selected randomly. Yellowstone cutthroat trout were the most widely distributed species of trout (caught at 457 study sites), followed by brook trout Salvelinus fontinalis (242 sites), rainbow trout O. mykiss and rainbow x cutthroat hybrids (136 sites), and brown trout Salmo trutta (70 sites). Of the sites that contained cutthroat trout, more than half did not contain any other species of trout. Where nonnative trout were sympatric with cutthroat trout, brook trout were most commonly present. In the 11 Geographic Management Units (GMUs) where sample size permitted abundance estimates, there were about 2.2 million trout {ge}100 mm, and of these, about one-half were cutthroat trout. Similarly, we estimated that about 2.0 million trout <100 mm were present, of which about 1.2 million were cutthroat trout. The latter estimate is biased low because our inability to estimate abundance of trout <100 mm in larger-order rivers negated our ability to account for them at all. Cutthroat trout were divided into approximately 70 subpopulations but estimates could be made for only 55 subpopulations; of these, 44 subpopulations contained more than 1,000 cutthroat trout and 28 contained more than 2,500 cutthroat trout. Using a logistic regression model to predict the number of spawning cutthroat trout at a given study site, we estimate that an average of about 30% of the cutthroat trout {ge}100 mm are spawners. We compared visually-based phenotypic assessments of hybridization with subsequent genetic analyses from 55 of the study sites and found that: (1) genetic analysis corroborated our visual determination that hybridization was absent at 37 of 55 sites; (2) at the seven sites where we visually failed to discern genetically-detected hybridization, the percent of rainbow trout alleles in the population was low (<1 %) at all but two locations; and (3) where we detected hybridization both visually and genetically (11 sites), levels of introgression were positively correlated between methods (r{sub 2} = 0.65). Based on this strong agreement, we phenotypically classified cutthroat trout as ''pure'' and ''{ge}90% pure'' at 81% and 90%, respectively, of the study sites within these GMUs. Our results suggest that, despite the presence of nonnative threats (genetic and competitive) in much of their current range in Idaho, Yellowstone cutthroat trout populations remain widely distributed and appear healthy in several river drainages in the Upper Snake River basin. Nevertheless, ongoing efforts to secure core cutthroat trout populations, protect areas from further nonnative invasions, and restore disturbed habitat are recommended for further protection of Yellowstone cutthroat trout in Idaho.

 12. "U nih odna doroga - võiti iz etogo zdanija..." / Aleksei Poskatshev, Helle Kalda, Tõnis Kurrik

  Index Scriptorium Estoniae

  Poskatshev, Aleksei

  2003-01-01

  Akadeemia tee 46 ühiselamu elanike küsimust kommenteerivad hoone omaniku AS Capital Kinnisvara, Mustamäe Linnaosa Valitsuse ning Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti esindajad. Üles kirjutanud Nikolai Nortov

 13. Meremaa võluriga päeva kallastele / Helle Leppik

  Index Scriptorium Estoniae

  Leppik, Helle

  1999-01-01

  29. apr. esietendub Ugalas "Meremaa võlur. Päeva kaldad", lavalugu Ursula K. Le Guini Meremaa-lugude alusel, lavastaja Andres Noormets, kunstnikud Silver Vahtre ja Airi Eras, peaosades Margus Vaher, Martin Algus, Aarne Soro, Leila Säälik, Gert Raudsepp, Silvia Sarrap

 14. A solution from hell: the United States and the rise of humanitarian interventionism, 1991-2003.

  Science.gov (United States)

  Wertheim, Stephen

  2010-01-01

  This article traces the rise of humanitarian interventionist ideas in the US from 1991 to 2003. Until 1997, humanitarian intervention was a relatively limited affair, conceived ad hoc more than systematically, prioritized below multilateralism, aiming to relieve suffering without transforming foreign polities. For this reason, US leaders and citizens scarcely contemplated armed intervention in the Rwandan genocide of 1994: the US 'duty to stop genocide' was a norm still under development. It flourished only in the late 1990s, when humanitarian interventionism, like neoconservatism, became popular in the US establishment and enthusiastic in urging military invasion to remake societies. Now inaction in Rwanda looked outrageous. Stopping the genocide seemed, in retrospect, easily achieved by 5,000 troops, a projection that ignored serious obstacles. On the whole, humanitarian interventionists tended to understate difficulties of halting ethnic conflict, ignore challenges of postconflict reconstruction, discount constraints imposed by public opinion, and override multilateral procedures. These assumptions primed politicians and the public to regard the Iraq war of 2003 as virtuous at best and unworthy of strenuous dissent at worst. The normative commitment to stop mass killing outstripped US or international capabilities—a formula for dashed hopes and dangerous deployments that lives on in the 'responsibility to protect'.

 15. Assessment of Native Salmonids Above Hells Canyon Dam, Idaho; 1998 Annual Report.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meyer, Kevin A. (Idaho Department of Fish and Game, Boise, ID)

  1999-03-01

  Native resident salmonids in the western United States are in decline throughout much of their range. The purpose of the multi-phased project is to restore native salmonids in the upper Snake River basin to self-sustaining, harvestable levels.

 16. Approaching hell's kitchen: molecular daredevil clouds in the vicinity of Sgr A*

  CERN Document Server

  Moser, Lydia; Eckart, Andreas; Requena-Torres, Miguel Angel; García-Marin, Macarena; Kunneriath, Devaky; Zensus, Anton; Britzen, Silke; Sabha, Nadeen; Shahzamanian, Banafsheh; Borkar, Abhijeet; Fischer, Sebastian

  2016-01-01

  We report serendipitous detections of line emission with the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in band 3, 6, and 7 in the central parsec down to within 1" around Sgr A* at an up to now highest resolution (<0.5") view of the Galactic Center (GC) in the sub-millimeter (sub-mm) domain. From the 100 GHz continuum and the H39\\alpha emission we obtain a uniform electron temperature around 6000 K for the minispiral. The spectral index of Sgr A* is ~ 0.5 at 100 - 250 GHz and ~ 0.0 at 230 - 340 GHz. The bright sources in the center show spectral indices around -0.1 implying Bremsstrahlung emission, while dust emission is emerging in the minispiral exterior. Apart from CS, which is most widespread in the center, also H13CO+, HC3N, SiO, SO, C2H, CH3OH, 13CS and N2H+ are detected. The bulk of the clumpy emission regions is at positive velocities and in a region confined by the minispiral Northern Arm, Bar and the sources IRS 3 and 7. Though partly spatially overlapping with the radio recombination li...

 17. Implementation intentions, perfectionism, and goal progress: perhaps the road to hell is paved with good intentions.

  Science.gov (United States)

  Powers, Theodore A; Koestner, Richard; Topciu, Raluca A

  2005-07-01

  Two studies explored whether perfectionism moderates the impact of implementation intentions on goal progress. Study 1 used an implementation intention manipulation to examine the effects of these plans in interaction with perfectionism on the progress of New Year's resolutions. Study 2 added a repeated implementation intention condition and monitored affect and monthly goal progress. The results of both studies revealed a significant backfire effect of the implementation intentions on goal progress for participants high on a particular dimension of perfectionism (socially prescribed perfectionism). These perfectionists reported doing significantly worse at reaching their personal goals when they were asked to formulate implementation intentions than when they completed a control exercise. There also was evidence that implementation planning aroused negative affect for socially prescribed perfectionists. These results are the first to suggest that implementation planning may be contra-indicated for individuals with self-critical tendencies.

 18. The Constitutional Review Chamber of the Republic of Estonia : no. of the case 3-2-1-73-04 : date of judgement 22 February 2005

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Riigikohtu lahendi 3-2-1-73-04 (Tambet Kibali kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 11. 02. 2004 otsusele Viiu Nurmela ja Maie Kriisi hagis Tambet Kibali vastu kaasomandi lõpetamiseks ja kaasomandi reaalosadeks jagamiseks ning Tambet Kibali vastuhagis Viiu Nurmela ja Maie Kriisi vastu omandiõiguse tunnustamiseks) tekst inglise keeles

 19. The Constitutional Review Chamber of the Republic of Estonia : no. of the case 3-2-1-73-04 : date of judgement 22 February 2005

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Riigikohtu lahendi 3-2-1-73-04 (Tambet Kibali kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 11. 02. 2004 otsusele Viiu Nurmela ja Maie Kriisi hagis Tambet Kibali vastu kaasomandi lõpetamiseks ja kaasomandi reaalosadeks jagamiseks ning Tambet Kibali vastuhagis Viiu Nurmela ja Maie Kriisi vastu omandiõiguse tunnustamiseks) tekst inglise keeles

 20. La Macédoine des Jeunes-Turcs et l’hellénisme à travers la presse grecque : 1908-1910 Hellenism and the Young Turks Macedonia through the Greek newspapers 1908-1910 Ο αγώνας για τη μακεδονική γη : ένα ελληνικό σχέδιο του 1909

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sia Anagnostopoulou

  2012-05-01

  Full Text Available Entre juillet 1908 et le début de 1910, la presse grecque, face aux Jeunes-Turcs, passe de l’enthousiasme à la méfiance puis à la critique radicale. Elle espère d’abord que la liberté et l’égalité permettront l’helléno-ottomanisme, une domination gréco-turque de l’Empire qui éviterait l’emprise bulgare en Macédoine, sujet d’inquiétude principal des nationalistes grecs de 1908. En fait, le patriotisme « ottoman » est pour chaque « nation » de l’Empire une bonne occasion pour masquer son propre nationalisme. Au printemps 1909, la presse grecque découvre que l’ottomanisme peut laisser la place au « turcisme », son enthousiasme pour les Jeunes-Turcs tombe rapidement, le salut ne viendra pas de l’ottomanisme, mais de la Grèce, de sa préparation militaire face aux Turcs définitivement « barbares ».Between July 1908 and the beginning of 1910, the Greek press, towards the Young Turks, from enthusiasm changed to suspicion and radical criticism. Its first hopes are in a liberty and equality allowing to the helleno-ottomanism a greek-turkish domination which could push away any bulgarian hold over Macedonia, that is to say the main concern of Greek nationalists in 1908. In spring 1909, the Greek press understands that “helleno-ottomanism” may lead to “turkism”, its enthusiasm for the Young Turks soon and quickly falls down, salvation won’t come from “ottomanism” but from Greece itself and from its military preparation versus the Turks, for ever “barbarians”.Μεταξύ Ιουλίου του 1908 και αρχών του 1910, ο ελληνικός τύπος αντιμετωπίζει το κίνημα των Νεότουρκων περνώντας από τον ενθουσιασμό στη δυσπιστία, καταλήγοντας σε απόλυτη κριτική. Κατ´αρχάς ελπίζει ότι ελευθερία και ισότητα θα επιτρέψουν

 1. Shape-changing in Hell: Metamorphosis and Katabasis in Rushdie’s The  Ground Beneath Her Feet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rachel FALCONER

  2004-10-01

  Full Text Available On the evening before the start of hostilities in Iraq in March 2003, an American soldier sat in the sand, reading Dante’s Inferno in an English translation by Robert Pinsky. What should we make of such an image, broadcast nationwide on the British TV News (BBC, 10/03/03? Should we be reassured that the military are engaging with serious literature at such a time? Or disturbed that a soldier might be thinking of Iraq as a region of damned souls? I took it as a sign, singular but chilling, of...

 2. Adapt or Die on the Highway To Hell: Metagenomic Insights into Altered Genomes of Firmicutes from the Deep Biosphere

  Science.gov (United States)

  Briggs, B. R.; Colwell, F. S.

  2014-12-01

  The ability of a microbe to persist in low-nutrient environments requires adaptive mechanisms to survive. These microorganisms must reduce metabolic energy and increase catabolic efficiency. For example, Escherichia coli surviving in low-nutrient extended stationary phase have mutations that confer a growth advantage in stationary phase (GASP) phenotype, thus allowing for persistence for years in low-nutrient environments. Based on the fact that subseafloor environments are characterized by energy flux decrease with time of burial we hypothesize that cells from older (deeper) sediment layers will have more altered genomes compared to sequenced surface relatives and that these differences reflect adaptations to a low-energy flux environment. To test this hypothesis, sediment samples were collected from the Andaman Sea from the depths of 21, 40 and 554 meters below seafloor, with the ages of 0.34, 0.66, and 8.76 million years, respectively. A single operational taxonomic unit within Firmicutes, based on full-length 16S rDNA, dominated these low diversity samples. This unique feature allowed for metagenomic sequencing using the Illumina HiSeq to identify nucleotide variations (NV) between the subsurface Firmicutes and the closest sequenced representative, Bacillus subtilis BEST7613. NVs were present at all depths in genes that code for proteins used in energy-dependent proteolysis, cell division, sporulation, and (similar to the GASP mutants) biosynthetic pathways for amino acids, nucleotides, and fatty acids. Conserved genes such as 16S rDNA did not contain NVs. More NVs were found in genes from deeper depths. These NV may be beneficial or harmful allowing them to survive for millions of years in the deep biosphere or may be latent deleterious gene alterations that are masked by the minimal-growth status of these deep microbes. Either way these results show that microbes present in the deep biosphere experience environmental forcing that alters the genome.

 3. Sparks sädeleb Rabarocki öös. Ettevaatust! Eliidi rünnak. Hu? Hu da hell?

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Ameerika ansamblist Sparks. Vaiko Eplik & Eliit heliplaatidest "1: Aastaajad", "2: Aastaajad" ja "3: Kosmoseodüsseia", esinemisest festivalil Rabarock. Hannaliisa Uusma, Leslie Da Bassi ja DJ Criticali projektist HU?, singlitest "Kosmos" ja "Absoluutselt" (Rabarockil esitusel materjal HU? debüütalbumilt "Film")

 4. "Will This Hell Never End?": Substantiating and Resisting "Race-Language" Policies in a Multilingual High School

  Science.gov (United States)

  Malsbary, Christine

  2014-01-01

  This article presents a critical race theory analysis of teachers' and students' language policy negotiation. It draws on an ethnographic study in a high-school English as a Second Language (ESL) program. Results demonstrate how race-language processes create conditions that traumatize immigrant and bilingual youth of color through…

 5. Night-Time Decibel Hell: Mapping Noise Exposure Zones and Individual Annoyance Ratings in an Urban Environment in Ghana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rachel N. Zakpala

  2014-01-01

  Full Text Available Although accumulating evidence over the past thirty years indicates that noise is an environmental stressor in residential settings, much of the data emanated from studies in high-intensity, noise impact zones around airports or major roads. Little is known about religious noise, especially at night, which is increasingly a growing concern for both the general public and policy-makers in sub-Saharan Africa. Using geographical information systems (GIS, this study measured and mapped exposure to religious noise in a rapidly urbanising municipality in Ghana. Quantitative noise risk assessment was used to evaluate the risk of religious noise-induced hearing loss to residents in the exposed neighbourhoods. The results show that all neighbourhoods where churches were situated had at least one location with significant risk of noise-induced hearing loss. However, there was no statistically significant relationship between neighbourhoods where religious noise exposure was the highest and where noise annoyance was the highest. The magnitude of the noise values for night-time exposure is remarkable particularly given that excessive night-time noise exposure has the greatest detrimental effect on public health. There is the need to focus on vulnerable groups, sensitive hours of the night, and possible confounding with air pollution in order to wholly address this potential hazard.

 6. To hell and back: excessive drug use, addiction, and the process of recovery in mainstream rock autobiographies.

  Science.gov (United States)

  Oksanen, Atte

  2012-01-01

  Rock autobiographies have become increasingly popular since the 1990s. This article analyzes 31 mainstream rock autobiographies describing a wide variety of legal and illegal substances used and reckless behavior. Narrative analysis shows that books concentrate on recovering from addiction. The majority of writers have participated in some kind of treatment. Rock autobiographies use therapeutic vocabulary and borrow discursive elements from culturally familiar Alcoholics Anonymous texts recounting recovery stories. The analysis shows that drugs and alcohol are not associated with rebellion and authenticity as they once were in rock music. Surviving addiction has become a key theme of rock culture.

 7. "Facilis Descensus Averni" Mind, Brain, Education, and Ethics: Highway to Hell, Stairway to Heaven, or Passing Dead End?

  Science.gov (United States)

  della Chiesa, Bruno

  2010-01-01

  Are human beings born unequal when it comes to ethics? Or are ethical standards acquired? Or both nature and nurture? Neuroscience is on its way to discovering biological underpinnings of ethics in our brains. Whatever the upcoming findings on this front will be, our philosophical, political, and educational views, and even the way we look at…

 8. "This Was My Hell": The Violence Experienced by Gender Non-Conforming Youth in US High Schools

  Science.gov (United States)

  Wyss, Shannon E.

  2004-01-01

  This paper explores the experiences of harassment and violence endured by seven gender non-conforming youth in US high schools. Based on a larger research project, it opens an inquiry into the school-based lives of gender-variant teens, a group heretofore ignored by most academics and educators. Breaking violence down into two main types (physical…

 9. Loo planeering: maadevahetus II / Helle-Triin Hansumäe, Jaan Jagomägi, Andre Uibos

  Index Scriptorium Estoniae

  Hansumäe, Helle-Triin

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise IV kursuse üliõpilaste 2011- 2012 õppeaasta kahe semestri töö teeb ettepaneku ümber planeerida ebaproportsionaalselt suured kinnisvaraarendused põldudelt Loo asula keskele ning sissesõidutee ääres olevatele riigimaadele, et tekiks elujõuline struktuur.

 10. A Chance in Hell: Evaluating the Efficacy of U.S. Military Health Systems in Foreign Disaster Relief

  Science.gov (United States)

  2013-12-10

  economy . Free pharmaceuticals created a black market and aggressive evacuation created 219U.S. Department of the Navy, Humanitarian Assistance/Disaster...262 In 2004, such a capability could have dispatched assessment teams from the joint task-force headquarters near Bangkok , Thailand directly to

 11. Wilderness - between the promise of hell and paradise: A cultural-historical exploration of a Dutch National Park

  Science.gov (United States)

  Koen Arts; Anke Fischer; Rene van der Wal

  2011-01-01

  ‘Wilderness' is often seen as an ideal state in contemporary debates on ecological restoration. This paper asks what is left of ‘wilderness' in present-day Western Europe and explores this question by drawing on a case study of the Hoge Veluwe National Park in the Netherlands. An overview of intellectual histories of wilderness ideas is used as a backdrop to...

 12. Demonstration of the Military Ecological Risk Assessment Framework (MERAF): Apache Longbow - Hell Missile Test at Yuma Proving Ground

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Efroymson, R.A.

  2002-05-09

  This ecological risk assessment for a testing program at Yuma Proving Ground, Arizona, is a demonstration of the Military Ecological Risk Assessment Framework (MERAF; Suter et al. 2001). The demonstration is intended to illustrate how risk assessment guidance concerning-generic military training and testing activities and guidance concerning a specific type of activity (e.g., low-altitude aircraft overflights) may be implemented at a military installation. MERAF was developed with funding from the Strategic Research and Development Program (SERDP) of the Department of Defense. Novel aspects of MERAF include: (1) the assessment of risks from physical stressors using an ecological risk assessment framework, (2) the consideration of contingent or indirect effects of stressors (e.g., population-level effects that are derived from habitat or hydrological changes), (3) the integration of risks associated with different component activities or stressors, (4) the emphasis on quantitative risk estimates and estimates of uncertainty, and (5) the modularity of design, permitting components of the framework to be used in various military risk assessments that include similar activities. The particular subject of this report is the assessment of ecological risks associated with a testing program at Cibola Range of Yuma Proving Ground, Arizona. The program involves an Apache Longbow helicopter firing Hellfire missiles at moving targets, i.e., M60-A1 tanks. Thus, the three component activities of the Apache-Hellfire test were: (1) helicopter overflight, (2) missile firing, and (3) tracked vehicle movement. The demonstration was limited, to two ecological endpoint entities (i.e., potentially susceptible and valued populations or communities): woody desert wash communities and mule deer populations. The core assessment area is composed of about 126 km{sup 2} between the Chocolate and Middle Mountains. The core time of the program is a three-week period, including fourteen days of activity in August of 2000.

 13. The God of Mercy or the King of the Hell? Plastic Surgeon Depicted in Parodies of Altar Portraits of Buddha.

  Science.gov (United States)

  Hwang, Se Ho; Hwang, Kun

  2015-06-01

  The aim of this paper is to see how the plastic surgeons are depicted in some recently made parodies of altar portraits of Buddha. Three of Kim's traditional paintings depicting a plastic surgeon were collected and 3 types of altar portraits of Buddha were also collected. The Water-Moon Avalokiteshvara (Symbol: see text) sits on a rocky outcropping above the waves. At the lower right, is the boy pilgrim Sudhana (Symbol: see text). In the "Plastic Surgeon as a Bodhisattva," the plastic surgeon is wreathed in gold necklaces and seated on stones as if he were a wise man or perhaps a divine being, only it is his services that help allow for transformation. Below him, there is a female who yearns for man-made beauty. In Emma's court, there is a "Mirror of Perfect Clarity" that reflects unfailingly, the past misconduct and sins of the dead. In "Judgment of the Obese" (Symbol: see text), the plastic surgeon looks down on his patients from above and makes severe judgments about their looks. The women are holding their hands out desperately, standing haggard in front of the mirror, pleading to the doctor. The Great Master of Seon Buddhism holds a large fly-whisk. In the "Portrait of a Plastic Surgeon" (Symbol: see text), a surgeon is sitting in a chair holding a huge surgical knife as if the patriarch holds a monk's stick. Like the patients at our clinic and the sole of the dead at the Emma's court, we plastic surgeons should have a "Mirror" to reflect our practices and ask ourselves whether we are "good" doctors or not.

 14. Sparks sädeleb Rabarocki öös. Ettevaatust! Eliidi rünnak. Hu? Hu da hell?

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Ameerika ansamblist Sparks. Vaiko Eplik & Eliit heliplaatidest "1: Aastaajad", "2: Aastaajad" ja "3: Kosmoseodüsseia", esinemisest festivalil Rabarock. Hannaliisa Uusma, Leslie Da Bassi ja DJ Criticali projektist HU?, singlitest "Kosmos" ja "Absoluutselt" (Rabarockil esitusel materjal HU? debüütalbumilt "Film")

 15. Ametnikud: oma mõtete avaldamine on väga hell teema / Kärt Anvelt, Holger Roonemaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Anvelt, Kärt, 1973-

  2010-01-01

  Autorite väitel ütles Lääne-Virumaa maavanem Einar Vallbaum, et Urho Rättel vallandati arvamusartikli pärast, nüüd aga teatas ta, et see polnud nii. TTÜ lektori Leno Saarniidu hinnangul ei julge ametnikud piisavalt oma arvamust avaldada

 16. Unpaving the Road to Hell: Disrupting Good Intentions and Bad Science about Islam and the Middle East

  Science.gov (United States)

  Sensoy, Özlem; Ali-Khan, Carolyne

  2016-01-01

  Teachers across all subject areas engage students, in some way, in the study of "otherness"--other societies, other cultures, other practices. Often teachers and teacher educators attend to teaching about others with strong desires toward social justice as they seek to make a difference and do good. However, with insufficient tools to…

 17. Loo planeering: maadevahetus II / Helle-Triin Hansumäe, Jaan Jagomägi, Andre Uibos

  Index Scriptorium Estoniae

  Hansumäe, Helle-Triin

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise IV kursuse üliõpilaste 2011- 2012 õppeaasta kahe semestri töö teeb ettepaneku ümber planeerida ebaproportsionaalselt suured kinnisvaraarendused põldudelt Loo asula keskele ning sissesõidutee ääres olevatele riigimaadele, et tekiks elujõuline struktuur.

 18. Tax havens or tax hells? A discussion of the historical roots and present consequences of tax havens

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Margarida Raposo

  2013-09-01

  Full Text Available Tax havens are not recent phenomena. However, in contrast to historical precedents, tax havens in the age of mobile capital allow for non-consensual transfers and are not profitable for every citizen. We discuss the four main groups of tax havens (former Western possessions, sovereign nations, countries controlled by cartels, and emerging economies. This article also synthesizes the history of tax havens and describes their current heterogeneity, discussing the main methods available to regulate tax haven flows. Some of the most efficient methods involve unilateral measures (such as the Fiscal Transparency of Outland Societies but also encompass multilateral measures (such as Tax Harmonization and the Request for Information.

 19. Press-dessant v stolitsu / interv. Vitali Shkola

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Ida-Virumaa ajakirjanikud kohtusid poliitikute ning haridus- ja teadusministeeriumi ametnikega arutamaks 2007. aastal vene koolides õppetöö osalist üleminekut eesti keelele. Küsimustele vastasid Peeter Tulviste, Katrin Saks, Maie Soll ja Tatjana Muravjova

 20. Tuhanded mehed lihvivad tantsupeoks viimaseid samme / Priit Rajalo

  Index Scriptorium Estoniae

  Rajalo, Priit, 1975-

  2006-01-01

  11. juunil Rakveres toimuvast esimesest Eesti meeste tantsupeost, mille idee autor, üldjuht ja lavastaja on tantsuõpetaja Maie Orav. Lisaks Rakvere Teatri direktori Indrek Saare ja Tallinna vangla direktori Toomas Malva arvamused tantsupeost

 1. Na shou tantsa muzhtshinõ gotovõ pokazat superklass / Priit Rajalo

  Index Scriptorium Estoniae

  Rajalo, Priit, 1975-

  2006-01-01

  11. juunil Rakveres toimuvast esimesest Eesti meeste tantsupeost, mille idee autor, üldjuht ja lavastaja on tantsuõpetaja Maie Orav. Lisaks Rakvere Teatri direktori Indrek Saare ja Tallinna vangla direktori Toomas Malva arvamused tantsupeost

 2. Perearst hiilib maksust kõrvale / Anne Oja

  Index Scriptorium Estoniae

  Oja, Anne, 1970-

  2007-01-01

  Perearstid võtavad dividende, et vältida sotsiaalmaksu maksmist, kahtlustab Tööandjate Keskliit. Kommenteerivad Maie Niin ja Ramses Alliksoo. Vt. samas: Arstid nõudsid palka üldstreigi ähvardusel

 3. "Ema Mille läheb kokku tütar Maiega. Hakkeyou!" / Birgit Püve

  Index Scriptorium Estoniae

  Püve, Birgit, 1978-

  2004-01-01

  Vt. ka Infopress 9. juuli, lk. 24. Kundas elavast sumoperekonnast. Mille Sangal (Euroopa pronks 1998) ja Maie Sangal (juunioride Euroopa hõbe 2004) on tulnud kümmekond korda astuda sumoringis teineteise vastu

 4. EELK Rootsi praostkonnal oli sinod / Ants Anderson

  Index Scriptorium Estoniae

  Anderson, Ants, 1933-

  2006-01-01

  22. - 23. aprillini 2006 Stockholmi Eesti Majas, esindatud olid kõik seitse aktiivset kogudust. Esitati aruanded ja valiti tagasi senine nõukogu. Maie Martinson esines teoloogilise ettekandega. Sinodi lõpetas jumalateenistus

 5. Täna räägime maakivist / Taimi Käos

  Index Scriptorium Estoniae

  Käos, Taimi, 1943-

  2005-01-01

  Vestlusringis olid Talinna Tehnikakõrgkooli professor, Eesti Paeliidu juhatuse liige Rein Einasto, ASi Gramet omanik Valdek Penk, Tõrva Kivitöödstuse OÜ juhatuse liige Kalev Tafenau ja kivihuviline Maie Koldits

 6. Kolm huvitavat Eesti pioneeri Austraalias / Väino Jaaniste

  Index Scriptorium Estoniae

  Jaaniste, Väino

  2003-01-01

  19. mail 2003 toimunud Thirlmere Huviringi kokkutulekust, kus arhivaar Maie Barrow rääkis kolmest eesti mehest: Evan Lumme, Gustav Einsaar ja Jakob Lukats, selles artiklis on juttu Evan Anton Johann Lummest

 7. Sõnumeid eestlastest

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Maie Currie, Aino ja Ants Tomsoni kohtumisest leitnant kolonel Oliver Northiga, kes president Ronald Reagani ajal teenis counter-terrorism'i peakoordinaatorina käsitledes Iran-Contra kommunistide vastast tööd Nicaraguas

 8. Tartus kultuur, kultuur on suur / Kristina Valdru

  Index Scriptorium Estoniae

  Valdru, Kristina

  2005-01-01

  Interdistsiplinaarses Salongis toimunud sündmustest Tartu kunstikuu raames 2005. a. jaanuaris: Mooste Külalisstuudio "Maandatud vihmavari", Tartu Kõrgema Kunstikooli toimetiste vol. 2 esitlus, Andres Söödi ja Maie Raitari film "Konrad Mägi" jm

 9. A Practical Theory of Micro-Solar Power Sensor Networks

  Science.gov (United States)

  2009-04-20

  Design and field evaluation. In- ternational Journal of Distributed Sensor Networks (IJDSN ‘05), March 2005. [CVS+07] Peter Corke , Philip Valencia...node. International Symposium on Low Power Electronics and Design (ISLPED ‘06), October 2006. [SCV+06] Pavan Sikka, Peter Corke , Philip Valencia

 10. The Public Sphere, Globalization and Technological Development

  OpenAIRE

  Tina Sikka

  2006-01-01

  Tina Sikka examines the emergence and transformation of Habermas's theory of the public sphere, looking at how this concept informs the debates around communication technologies in development. Development (2006) 49, 87–93. doi:10.1057/palgrave.development.1100277

 11. Eesti kaitseväelane langes operatsioonil Afganistanis / Riho Ühtegi, Arvo Jõesalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Ühtegi, Riho, 1964-

  2010-01-01

  30. augustil 2010. a. langes teenistusülesannete täitmisel Helmandi provintsis Estcoy-10 kaitseväelane nooremseersant Herdis Sikka. President Toomas Hendrik Ilves andis nooremseersant Herdis Sikkale postuumselt Kotkaristi teenetemärgi ja tegi sissekande kaastunderaamatusse

 12. Evaluate Potential Means of Rebuilding Sturgeon Populations in the Snake River between Lower Granite and Hells Canyon Dams, 1998 Annual Report.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Everett, Scott R.; Tuell, Michael A. (Nez Perce Tribe, Department of Fisheries Resource Management, Lapwai, ID)

  2002-03-01

  In 1998 white sturgeon (Acipenser transmontanus) were captured, marked, and population data were collected in the Snake River between Lower Granite Dam and the mouth of the Salmon River. A total of 13,785 hours of setline effort and 389 hours of hook-and-line effort was employed in 1998. Of the 278 white sturgeon captured in the Snake River, 238 were marked for future identification. Three sturgeon were captured in the Salmon River and none were captured in the Clearwater River. Since 1997, 6.9% of the tagged fish have been recovered. Movement of recaptured white sturgeon ranged from 98.5 kilometers downstream to 60.7 kilometers upstream, however, less than 25% of the fish moved more than 16 kilometers (10 miles). In the Snake River, white sturgeon ranged in total length from 51.5 cm to 286 cm and averaged 118.9 cm. Differences were detected in the length frequency distributions of sturgeon in Lower Granite Reservoir and the free-flowing Snake River (Chi-Square test, P < 0.05). In addition, the proportion of white sturgeon greater than 92 cm (total length) in the free-flowing Snake River has shown an increase of 37% since the 1970's. Analysis of the length-weight relationship indicated that white sturgeon in Lower Granite Reservoir were slightly larger than white sturgeon in the free-flowing Snake River.

 13. Inter-Municipal Cooperation in the Development of Industrial Parks and Tax Redistribution: The Road to Hell is Paved with Good Intentions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Razin Eran

  2016-06-01

  Full Text Available Inter-municipal cooperation mechanisms have been promoted as flexible tools, reflecting the transition from government to governance in a new network economy and eliminating the need to engage in redrawing clear-cut boundaries in the context of soft spaces with fuzzy boundaries. An evaluation of inter-municipal cooperation in the development of industrial parks and tax revenue redistribution in Israel, from the first 1992 initiative to imposed redistribution in 2014/15, reveals how an initiative ’from below’ has been adopted and encouraged ’from above’, finally used by the central state as a tool of control, to serve its own objectives. It highlights the inherent temptation for top-down imposition, embedded in bottom-up cooperation mechanisms, calling for light-touch regulatory legislation and opting for gently imposed solutions where needed.

 14. Näitlejad ühes mullis, esietendus ukse ees / Hendrik Toompere jr. jr., Liisa Pulk, Mait Joorits ... [jt.] ; intervjueerinud Liisi Seil ; kommenteerinud Helle Leppik

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  Vestlus Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli XXIV lennu tudengitega, kelle lõputöö Tom Stoppardi näidend "Arkaadia" etendub Ugala laval. Lisatud Ugala teatri kirjandustoimetaja arvamus

 15. Evaluate Potenial Means of Rebuilding Sturgeon Populations in the Snake River between Lower Granite and Hells Canyon Dams, 2002 Annual Report.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Everett, Scott R.; Tuell, Michael A.; Hesse, Jay A. (Nez Perce Tribe, Department of Fisheries Management, Lapwai, ID)

  2004-02-01

  The specific research goal of this project is to identify means to restore and rebuild the Snake River white sturgeon (Acipenser transmontanus) population to support a sustainable annual subsistence harvest equivalent to 5 kg/ha/yr (CBFWA 1997). Based on data collected, a white sturgeon adaptive management plan will be developed. This report presents a summary of results from the 1997-2002 Phase II data collection and represents the end of phase II. From 1997 to 2001 white sturgeon were captured, marked, and population data were collected in the Snake and Salmon. A total of 1,785 white sturgeon were captured and tagged in the Snake River and 77 in the Salmon River. Since 1997, 25.8 percent of the tagged white sturgeon have been recaptured. Relative density of white sturgeon was highest in the free-flowing segment of the Snake River, with reduced densities of fish in Lower Granite Reservoir, and low densities the Salmon River. Differences were detected in the length frequency distributions of white sturgeon in Lower Granite Reservoir, the free-flowing Snake River and the Salmon River (Chi-Square test, P<0.05). The proportion of white sturgeon greater than 92 cm (total length) in the free-flowing Snake River has shown an increase of 30 percent since the 1970's. Using the Jolly-Seber model, the abundance of white sturgeon <60 cm, between Lower Granite Dam and the mouth of the Salmon River, was estimated at 2,483 fish, with a 95% confidence interval of 1,208-7,477. Total annual mortality rate was estimated to be 0.14 (95% confidence interval of 0.12 to 0.17). A total of 35 white sturgeon were fitted with radio-tags during 1999-2002. The movement of these fish ranged from 53 km (33 miles) downstream to 77 km (48 miles) upstream; however, 38.8 percent of the detected movement was less than 0.8 km (0.5 mile). Both radio-tagged fish and recaptured white sturgeon in Lower Granite Reservoir appear to move more than fish in the free-flowing segment of the Snake River. No seasonal movement pattern was detected, and no movement pattern was detected for different size fish. Analysis of the length-weight relationship indicated that white sturgeon in Lower Granite Reservoir had a higher relative weight factor than white sturgeon in the free-flowing Snake River. The results suggest fish are currently growing faster than fish historically inhabiting the study area, as well as other Columbia River basin white sturgeon populations. Artificial substrate egg mats documented white sturgeon spawning in four consecutive years. A total of 49 white sturgeon eggs were recovered in the Snake River from 1999-2002, and seven from the Salmon River during 2000.

 16. The road to hell is paved with good intentions — A critical evaluation of WADA’s anti-doping campaign

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Verner

  2016-01-01

  In 2012 following a foundation board meeting a working group under the World Anti-Doping Agency (WADA) was established in order to investigate the lack of effectiveness of the anti-doping testing programs. The working group identified a number of weaknesses with lack of compliance with the anti-doping...... to participate in doping-free sport and thus promote health, fairness and equality for athletes worldwide”. After a brief introduction to the background for the foundation of WADA followed by an explanation of political success it goes on to evaluate the stated purpose step-by-step. Based on the working groups...... finding and illustrated by exemplary cases the paper demonstrates that anti doping does not offer any protection of athletes right to participate in doping free sport; that it does not offer significant health protection; and that it does not protect fairness and equality for athletes worldwide...

 17. Tra cielo e vulcano: sui confini tematici e stilistici in Stromboli di Roberto Rossellini Between Heaven and Hell: On Melodramatic Issues in Rossellini’s Stromboli

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincenzo Maggitti

  2011-04-01

  Full Text Available This article is focused on a film by Roberto Rossellini, Stromboli (1949 whose title comes from the island, off the northwest coasts of Sicily, on which the film is set. Given the thematic relevance of borders in the post‐war drama of a foreign refugee who moves to the unknown island with a husband met through the barbed wire of the camp, the article analyzes to what extent this theme is rebounded in the unstable genre of the film. In Stromboli a coexistence of tropoi belonging to different traditions of melodrama can be spotted, tracing back to the theatrical origins of the genre, as detailed in Jean‐Marie Tommaseau´s recent study. But one must take into account, nevertheless, the documentary‐drive that inspires the film, linking it to Rossellini´s approach to the new unmapped reality of the Italian landscape, recently discussed by Angelo Restivo in his essay on Italian cinema during the economic boom. The interplay of these theoretical references in Stromboli can bring to the fore the theme of space and time borders as more relevant than the traditional critical filing of the film as a study of loneliness, together with the other four features made with actress Ingrid Bergman. The compounded analysis results in a melodramatic re‐vision of the film, that can entail the ending shift towards the holy and the sacred often dismissed as improper. The article comments on the film conveying melodrama into a field supposedly outside of its genre concerns.This article is focused on a film by Roberto Rossellini, Stromboli (1949 whose title comes from the island, off the northwest coasts of Sicily, on which the film is set. Given the thematic relevance of borders in the post‐war drama of a foreign refugee who moves to the unknown island with a husband met through the barbed wire of the camp, the article analyzes to what extent this theme is rebounded in the unstable genre of the film. In Stromboli a coexistence of tropoi belonging to different traditions of melodrama can be spotted, tracing back to the theatrical origins of the genre, as detailed in Jean‐Marie Tommaseau´s recent study. But one must take into account, nevertheless, the documentary‐drive that inspires the film, linking it to Rossellini´s approach to the new unmapped reality of the Italian landscape, recently discussed by Angelo Restivo in his essay on Italian cinema during the economic boom. The interplay of these theoretical references in Stromboli can bring to the fore the theme of space and time borders as more relevant than the traditional critical filing of the film as a study of loneliness, together with the other four features made with actress Ingrid Bergman. The compounded analysis results in a melodramatic re‐vision of the film, that can entail the ending shift towards the holy and the sacred often dismissed as improper. The article comments on the film conveying melodrama into a field supposedly outside of its genre concerns.

 18. 利用对试件涂多孔层的方法在饱和Hell浴中获得加压Hell

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  厉彦忠; Arend,I

  1996-01-01

  超流氦具有非常优良的传热冷却性能,而加压超流氦的性能最优。该文提出用简单的对试件涂多孔层的手段在饱和超流氦的冷却系统中实现加压超流氦的传热,其机理是利用了超流的热-力效应在多孔涂层内部建立起压力增量,使液氦过冷,从而获得了Hellp的传热性能。

 19. "Hell no, they'll think you're mad as a hatter": Illness discourses and their implications for patients in mental health practice.

  Science.gov (United States)

  Ringer, Agnes; Holen, Mari

  2016-03-01

  This article examines how discourses on mental illness are negotiated in mental health practice and their implications for the subjective experiences of psychiatric patients. Based on a Foucauldian analysis of ethnographic data from two mental health institutions in Denmark--an outpatient clinic and an inpatient ward--this article identifies three discourses in the institutions: the instability discourse, the discourse of "really ill," and the lack of insight discourse. This article indicates that patients were required to develop a finely tuned and precise sense of the discourses and ways to appear in front of professionals if they wished to have a say in their treatment. We suggest that the extent to which an individual patient was positioned as ill seemed to rely more on his or her ability to navigate the discourses and the psychiatric setting than on any objective diagnostic criteria. Thus, we argue that illness discourses in mental health practice are not just materialized as static biomedical understandings, but are complex and diverse--and have implications for patients' possibilities to understand themselves and become understandable to professionals.

 20. "What the Hell Is Revise?": A Qualitative Study of Student Approaches to Coursework in Developmental English at One Urban-Serving Community College

  Science.gov (United States)

  Perun, Stefan Austin

  2015-01-01

  Objective: To learn how interactions among the content, professor, and students shaped passing and failing developmental English at one urban-serving community college (USCC). Method: I observed three sections of developmental English at USCC throughout a semester and conducted semi-structured interviews with all three professors and a sample of…

 1. Reflecting on Hell in Anticipation of Armageddon: The Impact of Reflection and Adaptation on the Education of the US Army Officer Corps

  Science.gov (United States)

  2016-05-10

  officer and commander functions. There was no longer time for classes on military sanitation and hygiene . Languages (French and German) were removed from...Years 1990 and 1991 (Washington, DC: Center of Military History, 1997), 4. 104 US Department of the Army, A Statement on the Posture of the United...106 US Department of the Army, Posture of the United States Army: FY 1997, x. 29

 2. Üldküsimuse vorm ja funktsioonid läbi nelja sajandi ja kuue tekstiliigi / Tiit Hennoste, Helle Metslang, Külli Habicht ... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2016-01-01

  Käsitletakse üldküsimuse vormivahendeid ja funktsioone ning vormi, funktsiooni ja tekstiliigi seoseid kirjalikus eesti keeles: 17. -18. sajandi tekstides ning tänapäeva ilukirjanduses ja ajakirjanduses, ka netikommentaarides

 3. 'Wie hell grüßt uns heute der Herr!': hexatonic poles and mystical transformation in the Act I Grail scene of Wagner's Parsifal

  NARCIS (Netherlands)

  K. van Kooten

  2013-01-01

  This article scrutinizes the dramatic and symbolical function of hexatonic pole progressions within the Act 1 Grail scene of Wagner’s Parsifal. The notion of a hexatonic pole was introduced by Richard Cohn, and the progression it denotes forms a clear example of the transgressive, transformational h

 4. Uudised : Kaljuste koor Austraalias. Uus teos Erkki-Sven Tüürilt. Meenutatakse Hugo Lepnurme. Tallinn tänas laulupeo juhte / Helle Leppik

  Index Scriptorium Estoniae

  Leppik, Helle

  1999-01-01

  E. Filharmoonia Kammerkoor T. Kaljuste juhatusel alustab oktoobri lõpus Austraalia turneed. 26. ja 27. okt. toimub Birminghamis E.-S. Tüüri teose "Exodus" maailmaesiettekanne. 3. nov. toimuvast orelimuusikapäevast, millega tähistatakse H. Lepnurme 85. sünniaastapäeva. 14. okt. Mustpeade Majas toimunud peost, kus jagati medaleid laulu- ja tantsupeol osalenud Tallinna dirigentidele ja tantsujuhtidele

 5. "The Road to Hell Is Paved with Good Intentions": A Historical, Theoretical, and Legal Analysis of Zero-Tolerance Weapons Policies in American Schools

  Science.gov (United States)

  Mongan, Philip; Walker, Robert

  2012-01-01

  With the passing of the Gun Free School Act of 1994, the 1990s bore witness to the birth of zero-tolerance policies. During the remainder of that decade, several school shootings occurred that solidified zero-tolerance in schools across the United States. With the possibility of threats constantly increasing, school personnel having a thorough…

 6. Näitlejad ühes mullis, esietendus ukse ees / Hendrik Toompere jr. jr., Liisa Pulk, Mait Joorits ... [jt.] ; intervjueerinud Liisi Seil ; kommenteerinud Helle Leppik

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  Vestlus Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli XXIV lennu tudengitega, kelle lõputöö Tom Stoppardi näidend "Arkaadia" etendub Ugala laval. Lisatud Ugala teatri kirjandustoimetaja arvamus

 7. Problems from Hell, Solution in the Heavens?: Identifying Obstacles and Opportunities for Employing Geospatial Technologies to Document and Mitigate Mass Atrocities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ben Yunmo Wang

  2013-10-01

  Full Text Available At the evolving frontier of modern humanitarianism, non-governmental organizations are using satellite technology to monitor mass atrocities. As a documentation tool, satellites have the potential to collect important real-time evidence for alleged war crimes and crimes against humanity. However, the field remains experimental and ill-defined, while useful court evidence cannot be produced without a standard methodology and code of ethics. Members of the groundbreaking Satellite Sentinel Project review the historical development of satellite documentation and some of its landmark projects, and propose necessary measures to advance the field forward.

 8. Choosing "the best of the hells": mothers face housing dilemmas for their adult children with mental illness and a history of violence.

  Science.gov (United States)

  Copeland, Darcy A; Heilemann, Marysue V

  2011-04-01

  Family members in the United States--especially mothers--are frequently caregivers, and provide housing for their adult relatives and children with mental illness. They often do so with little support from the mental health system. The purpose of this analysis was to explore mothers' experiences related to housing options available to their adult children with a mental illness and a history of violence (MIHV) toward the mothers. The results of this study reveal a complex mixing of desires, feelings, internal factors, and external forces experienced by mothers of adult children with MIHV when considering whether or not these children can live in their homes. The findings from this study illuminate needs for greater familial involvement in mental health treatment decisions, respite for caregiving families, and housing as a crucial element of a comprehensive mental health treatment plan.

 9. HELLE: Health Effects of Low Level Exposures/ Gezondheidseffecten van lage blootstellingniveaus [International workshop: Influence of low level exposures to chemicals and radiation on human and ecological health

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schoten, Eert

  1998-11-26

  The Health Council is closely involved in establishing the scientific foundation of exposure limits for substances and radiation in order to protect public health. Through the years, the Council has contributed to the formulation of principles and procedures, both for carcinogenic and for noncarcinogenic agents. As a rule, the discussion with regard to the derivation of health-based recommended exposure limits centers around the appropriateness of extrapolation methods (What can be inferred from data on high exposure levels and on experimental animals?). Generally speaking, there is a lack of direct information on the health effects of low levels of exposure. Effects at these levels cannot usually be detected by means of traditional animal experiments or epidemiological research. The capacity of these analytical instruments to distinguish between ''signal'' and ''noise'' is inadequate in most cases. Annex B of this report contains a brief outline of the difficulties and the established methods for tackling this problem. In spite of this, the hope exists that the posited weak signals, if they are indeed present, can be detected by other means. The search will have to take place on a deeper level. In other words, effort must be made to discover what occurs at underlying levels of biological organization when organisms are exposed to low doses of radiation or substances. Molecular and cell biology provide various methods and techniques which give an insight into the processes within the cell. This results in an increase in the knowledge about the molecular and cellular effects of exposure to agents, or stated differently, the working mechanisms which form the basis of the health effects. Last year, the Health Council considered that the time was ripe to take stock of the state of knowledge in this field. To this end, an international working conference was held from 19 to 21 October 1997, entitled ''Health Effects of Low Level Exposures: Scientific Developments and Perspectives for Risk Assessment''. The central question was the extent to which the sometimes fast-growing knowledge about molecular and cellular effects offers the desired basis for extrapolation. Against this setting, a number of more specific questions which have been hotly debated for some time were also addressed. One of the primary questions concerned the traditional but increasingly questioned division between stochastic and non-stochastic working agents, and the corresponding division between exposure-effect relations without a threshold and with a threshold. Thoughts were also exchanged on what is often referred to as hormesis: the notion that low levels of exposure could actually improve health. For the purpose of illuminating the many aspects of these issues, experts from a number of areas were invited. In addition to this, three agents were selected to serve as points of crystallization for the general debate: ionizing radiation, ultraviolet (UV) radiation and dioxins. The present report calls attention to a selection of issues which emerged during the discussions on the above-mentioned central topic. Various more detailed questions and the wider context of the points considered are described at greater length in the enclosed conference report and in the background documents attached to the report. What follows is a series of considerations regarding the scientific basis for the derivation of recommended exposure levels, viewed in the light of current procedures and against the background of the work of the Health Council. In the preparation of the following comments and recommendations, various Dutch experts have been consulted.

 10. Tööturg võttis majanduslanguse löögi enda peale / Hanno Pevkur, Raul Eamets, Ivi Proos, Sten Anspal ; intervjueerinud Helle Ruusing

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  Sotsiaaalminister Hanno Pevkur, Tartu Ülikooli makroökonoomika õppetooli juhataja Raul Eamets, Avatud Ühiskonna Instituudi juhataja Ivi Proos ja Eesti Rakendusuuringute Keskuse CENTAR vanemanalüütik Sten Anspal arutlevad Eesti tööturu olukorra ja tulevikuperspektiivide üle

 11. 'Wie hell grüßt uns heute der Herr!': hexatonic poles and mystical transformation in the Act I Grail scene of Wagner's Parsifal

  NARCIS (Netherlands)

  van Kooten, K.

  2013-01-01

  This article scrutinizes the dramatic and symbolical function of hexatonic pole progressions within the Act 1 Grail scene of Wagner’s Parsifal. The notion of a hexatonic pole was introduced by Richard Cohn, and the progression it denotes forms a clear example of the transgressive, transformational

 12. Tööturg võttis majanduslanguse löögi enda peale / Hanno Pevkur, Raul Eamets, Ivi Proos, Sten Anspal ; intervjueerinud Helle Ruusing

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  Sotsiaaalminister Hanno Pevkur, Tartu Ülikooli makroökonoomika õppetooli juhataja Raul Eamets, Avatud Ühiskonna Instituudi juhataja Ivi Proos ja Eesti Rakendusuuringute Keskuse CENTAR vanemanalüütik Sten Anspal arutlevad Eesti tööturu olukorra ja tulevikuperspektiivide üle

 13. "The Road to Hell Is Paved with Good Intentions": A Historical, Theoretical, and Legal Analysis of Zero-Tolerance Weapons Policies in American Schools

  Science.gov (United States)

  Mongan, Philip; Walker, Robert

  2012-01-01

  With the passing of the Gun Free School Act of 1994, the 1990s bore witness to the birth of zero-tolerance policies. During the remainder of that decade, several school shootings occurred that solidified zero-tolerance in schools across the United States. With the possibility of threats constantly increasing, school personnel having a thorough…

 14. Üldküsimuse vorm ja funktsioonid läbi nelja sajandi ja kuue tekstiliigi / Tiit Hennoste, Helle Metslang, Külli Habicht ... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2016-01-01

  Käsitletakse üldküsimuse vormivahendeid ja funktsioone ning vormi, funktsiooni ja tekstiliigi seoseid kirjalikus eesti keeles: 17. -18. sajandi tekstides ning tänapäeva ilukirjanduses ja ajakirjanduses, ka netikommentaarides

 15. Evaluate Potential Means of Rebuilding Sturgeon Populations in the Snake River between Lower Granite and Hells Canyon Dams, 1999 Annual Report.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tuell, Michael A.; Everett, Scott R. (Nez Perce Tribe, Department of Fisheries Resource Management, Lapwai, ID)

  2003-03-01

  The specific research goal of this project is to identify means to restore and rebuild the Snake River white sturgeon (Acipenser transmontanus) population to support a sustainable annual subsistence harvest equivalent to 5 kg/ha/yr (CBFWA 1997). Based on data collected, a white sturgeon adaptive management plan will be developed. This 1999 annual report covers the third year of sampling of this multi-year study. In 1999 white sturgeon were captured, marked and population data were collected in the Snake and Salmon rivers. A total of 33,943 hours of setline effort and 2,112 hours of hook-and-line effort was employed in 1999. A total of 289 white sturgeon were captured and tagged in the Snake River and 29 in the Salmon River. Since 1997, 11.1 percent of the tagged white sturgeon have been recaptured. In the Snake River, white sturgeon ranged in total length from 27 cm to 261 cm and averaged 110 cm. In the Salmon River, white sturgeon ranged in total length from 98 cm to 244 cm and averaged 183.5 cm. Using the Jolly-Seber model, the abundance of white sturgeon < 60 cm, between Lower Granite Dam and the mouth of the Salmon River, was estimated at 1,823 fish, with a 95% confidence interval of 1,052-4,221. A total of 15 white sturgeon were fitted with radio-tags. The movement of these fish ranged from 6.4 km (4 miles) downstream to 13.7 km (8.5 miles) upstream; however, 83.6 percent of the detected movement was less than 0.8 kilometers (0.5 miles). Both radio-tagged fish and recaptured white sturgeon in Lower Granite Reservoir appear to move more than fish in the free-flowing segment of the Snake River. No seasonal movement pattern was detected, and no movement pattern was detected for different size fish. Differences were detected in the length frequency distributions of white sturgeon in Lower Granite Reservoir and the free-flowing Snake River (Chi-Square test, P < 0.05). The proportion of white sturgeon greater than 92 cm (total length) in the free-flowing Snake River has shown an increase of 29 percent since the 1970's. Analysis of the length-weight relationship indicated that white sturgeon in Lower Granite Reservoir were slightly larger than white sturgeon in the free-flowing Snake River. A von Bertalanffy growth curve was fitted to 49 aged white sturgeon. The results suggests the fish are currently growing faster than fish historicly inhabiting the study area, as well as other Columbia River basin white sturgeon populations. Artificial substrate mats were used to document white sturgeon spawning. Five white sturgeon eggs were recovered in the Snake River.

 16. Evaluate Potential Means of Rebuilding Sturgeon Populations in the Snake River between Lower Granite and Hells Canyon Dams, 2001 Annual Report.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Everett, Scott R.; Tuell, Michael A. (Nez Perce Tribe, Department of Fisheries Resource Management, Lapwai, ID)

  2003-03-01

  The specific research goal of this project is to identify means to restore and rebuild the Snake River white sturgeon (Acipenser transmontanus) population to support a sustainable annual subsistence harvest equivalent to 5 kg/ha/yr (CBFWA 1997). Based on data collected, a white sturgeon adaptive management plan will be developed. This 2001 annual report covers the fifth year of sampling of this multi-year study. In 2001 white sturgeon were captured, marked, and population data were collected in the Snake and Salmon rivers. The Snake River was sampled between Lower Granite Dam (rkm 174) and the mouth of the Salmon River (rkm 303), and the Salmon River was sampled from its mouth upstream to Hammer Creek (rkm 84). A total of 45,907 hours of setline effort and 186 hours of hook-and-line effort was employed in 2001. A total of 390 white sturgeon were captured and tagged in the Snake River and 12 in the Salmon River. Since 1997, 36.1 percent of the tagged white sturgeon have been recaptured. In the Snake River, white sturgeon ranged in total length from 42 cm to 307 cm and averaged 107 cm. In the Salmon River, white sturgeon ranged in total length from 66 cm to 235 cm and averaged 160 cm. Using the Jolly-Seber model, the abundance of white sturgeon <60 cm, between Lower Granite Dam and the mouth of the Salmon River, was estimated at 2,483 fish, with a 95% confidence interval of 1,208-7,477. An additional 10 white sturgeon were fitted with radio-tags during 2001. The locations of 17 radio-tagged white sturgeon were monitored in 2001. The movement of these fish ranged from 38.6 km (24 miles) downstream to 54.7 km (34 miles) upstream; however, 62.6 percent of the detected movement was less than 0.8 km (0.5 mile). Both radio-tagged fish and recaptured white sturgeon in Lower Granite Reservoir appear to move more than fish in the free-flowing segment of the Snake River. No seasonal movement pattern was detected, and no movement pattern was detected for different size fish. Differences were detected in the length frequency distributions of white sturgeon in Lower Granite Reservoir and the free-flowing Snake River (Chi-Square test, P<0.05). The proportion of white sturgeon greater than 92 cm (total length) in the free-flowing Snake River has shown an increase of 30 percent since the 1970's. Analysis of the length-weight relationship indicated that white sturgeon in Lower Granite Reservoir had a higher relative weight factor than white sturgeon in the free-flowing Snake River. A von Bertalanffy growth curve was fitted to 309 aged white sturgeon. The results suggest fish are currently growing faster than fish historically inhabiting the study area, as well as other Columbia River basin white sturgeon populations. Artificial substrate mats were used to document white sturgeon spawning. A total of 14 white sturgeon eggs were recovered in the Snake River in 2001.

 17. Evaluate Potential Means of Rebuilding Sturgeon Populations in the Snake River between Lower Granite and Hells Canyon Dams, 2000 Annual Report.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Everett, Scott R.; Tuell, Michael A. (Nez Perce Tribe, Department of Fishereis Resource Management, Lapwai, ID)

  2003-03-01

  The specific research goal of this project is to identify means to restore and rebuild the Snake River white sturgeon (Acipenser transmontanus) population to support a sustainable annual subsistence harvest equivalent to 5 kg/ha/yr (CBFWA 1997). Based on data collected, a white sturgeon adaptive management plan will be developed. This 2000 annual report covers the fourth year of sampling of this multi-year study. In 2000 white sturgeon were captured, marked, and population data were collected in the Snake and Salmon rivers. The Snake River was sampled between Lower Granite Dam (rkm 174) and the mouth of the Salmon River (rkm 303), and the Salmon River was sampled from its mouth upstream to Hammer Creek (rkm 84). A total of 53,277 hours of setline effort and 630 hours of hook-and-line effort was employed in 2000. A total of 538 white sturgeon were captured and tagged in the Snake River and 25 in the Salmon River. Since 1997, 32.8 percent of the tagged white sturgeon have been recaptured. In the Snake River, white sturgeon ranged in total length from 48 cm to 271 cm and averaged 107 cm. In the Salmon River, white sturgeon ranged in total length from 103 cm to 227 cm and averaged 163 cm. Using the Jolly-Seber open population estimator, the abundance of white sturgeon <60 cm, between Lower Granite Dam and the mouth of the Salmon River, was estimated at 2,725 fish, with a 95% confidence interval of 1,668-5,783. A total of 10 white sturgeon were fitted with radio-tags. The movement of these fish ranged from 54.7 km (34 miles) downstream to 78.8 km (49 miles) upstream; however, 43.6 percent of the detected movement was less than 0.8 km (0.5 mile). Both radio-tagged fish and recaptured white sturgeon in Lower Granite Reservoir appear to move more than fish in the free-flowing segment of the Snake River. No seasonal movement pattern was detected, and no movement pattern was detected for different size fish. Differences were detected in the length frequency distributions of white sturgeon in Lower Granite Reservoir and the free-flowing Snake River (Chi-Square test, P<0.05). The proportion of white sturgeon greater than 92 cm (total length) in the free-flowing Snake River has shown an increase of 31 percent since the 1970's. Analysis of the length-weight relationship indicated that white sturgeon in Lower Granite Reservoir had a higher relative weight factor than white sturgeon in the free-flowing Snake River. A von Bertalanffy growth curve was fitted to 138 aged white sturgeon. The results suggests fish are currently growing faster than fish historically inhabiting the study area, as well as other Columbia River basin white sturgeon populations. Artificial substrate mats were used to document white sturgeon spawning. A total of 34 white sturgeon eggs were recovered: 27 in the Snake River, and seven in the Salmon River.

 18. What the Hell Do We Do Now? A Policy Options Analysis of State, Local, and Tribal Law Enforcement Participation in Immigration Enforcement

  Science.gov (United States)

  2013-09-01

  sanctuary policy to provide a basis to “establish trust by building relationships.”187 And in Oregon, a state with a sanctuary policy, the Portland ...be highly adaptable if employed correctly Focuses on existing/standard practice. Immigration investigation/enfor cement only employed post...Medium Sized Police Agencies During a Recession.” 89 demonstrate POP techniques and strategies to trainees as they work together on actual projects

 19. Taotlused ja tulemus / Rein Tootmaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Tootmaa, Rein

  2002-01-01

  Helle Karise kavandatava portreefilmide sarja "Contra mortem" esimene film "Dr. Andres Ellamaa" : operaatorid Peter Murdmaa ja Marko Piirsoo : monteerija Eero Karis : produtsendid Helle Karis ja Maret Hirtentreu : kasutatud Carl Orffi muusikat : Myth Film 2002

 20. Doktor Ellamaa elutants / Linnar Priimägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Priimägi, Linnar, 1954-

  2002-01-01

  Helle Karise kavandatava portreefilmide sarja "Contra mortem" esimene film "Dr. Andres Ellamaa" : operaatorid Peter Murdmaa ja Marko Piirsoo : monteerija Eero Karis : produtsendid Helle Karis ja Maret Hirtentreu : kasutatud Carl Orffi muusikat : Myth Film 2002

 1. Taotlused ja tulemus / Rein Tootmaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Tootmaa, Rein

  2002-01-01

  Helle Karise kavandatava portreefilmide sarja "Contra mortem" esimene film "Dr. Andres Ellamaa" : operaatorid Peter Murdmaa ja Marko Piirsoo : monteerija Eero Karis : produtsendid Helle Karis ja Maret Hirtentreu : kasutatud Carl Orffi muusikat : Myth Film 2002

 2. Doktor Ellamaa elutants / Linnar Priimägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Priimägi, Linnar, 1954-

  2002-01-01

  Helle Karise kavandatava portreefilmide sarja "Contra mortem" esimene film "Dr. Andres Ellamaa" : operaatorid Peter Murdmaa ja Marko Piirsoo : monteerija Eero Karis : produtsendid Helle Karis ja Maret Hirtentreu : kasutatud Carl Orffi muusikat : Myth Film 2002

 3. Relationer og pædagogik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, René

  2003-01-01

  Artiklen rammesætter en konference med Daniel Stern, Maria Aarts, Allan Holmgren og Helle Jensen......Artiklen rammesætter en konference med Daniel Stern, Maria Aarts, Allan Holmgren og Helle Jensen...

 4. 76 FR 34690 - Placer County Water Agency; Notice of Application Accepted for Filing, Soliciting Motions To...

  Science.gov (United States)

  2011-06-14

  ... Hell Hole. These reservoirs are located on the Middle Fork American River and the Rubicon River... the 2.6-mile-long French Meadows-Hell Hole tunnel, passed through the French Meadows powerhouse , and released into Hell Hole reservoir (207,590 ac-ft of gross storage). Flows in the Rubicon River are...

 5. 甲基苯丙胺类与阿片类毒品对男性性功能影响的比较研究%A comparativE study of thE infIuEncE of mEthamphEtaminE and opioids on maIE sExuaI function

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  杨旺秋; 申吉泓; 刘孝东; 陈剑珩; 陈骋; 高运弘; 杨幸云; 李学君

  2016-01-01

  ObjEctivE:To explore the influence of methamphetamine and opioids on male sexual function. MEthods:191 cases of the methamphetamine abuser 、167 cases of the opioid abuser and 160 cases of normal control were investigated using the male sexual function inventory( MSFI). REsuIts:①The average age of first time drug use are 24. 29 ± 8. 04 years old for methamphetamine drug abusers and 22. 82 ± 5. 22 years old for opioid drug abusers,and the percentage of education up to junior middle school action is 56. 02%and 49. 70%,respectively;The occupation of methamphetamine abusers is mainly private business or self-employed(37. 70%),and for opioid abusers is mainly farmers(60. 48%). ②The MSFI scores of the methamphetamine and opioid drug abusers are significantly lower than normal controls;and the MSFI score is lower for opioid abusers compared with methamphetamine abusers,There are statisti-cally significance in the scores of sexual desire,erection,ejaculation,problem assessment and satisfaction. ConcIusion:Longer term abusing methamphetamine and opioids will cause male sexual dysfunction and for opioids the damage is more serious.%目的:比较甲基苯丙胺类及阿片类毒品对男性性功能影响的程度。方法:用男性性功能量表( MSFI)分别对191例甲基苯丙胺滥用者、167例阿片类滥用者及160例正常男性进行问卷调查。结果:①甲基苯丙胺类及阿片类滥用者第一次吸毒平均年龄分别为(24.29±8.04)年和(22.82±5.52)年,文化程度分别以初中为主(占56.02%)及(占49.70%);职业方面,甲基苯丙胺类以私营或个体为主(占37.70%)而阿片类滥用者以农民为主(占60.48%)。②MSFI结果显示,甲基苯丙胺类及阿片类滥用者的MFSI总分显著低于对照组;阿片类滥用者的MSFI总分低于甲基苯丙胺类滥用者,性欲、勃起、射精、问题评估及满意度的各个得分上的差异均有统计学意义。结论:甲基苯丙胺类及阿片类长期滥用后将造成男性性功能损害,且阿片类损害更为严重。

 6. Ilo Pariisi varjus / Kaia Sisask

  Index Scriptorium Estoniae

  Sisask, Kaia

  2003-01-01

  Portreefilm Pariisis giidina töötavast kirjanik Juhan Jaigi tütrest Ilo Jaik-Riedbergist "Ilo Pariisis" : stsenarist ja režissöör Peep Puks : operaatorid Arvo Vilu, Ago Ruus, Heli Arvo Vilu, Henn Liiva, Jüri Vaher : teksti loeb Anu Lamp : muusikaline kujundus Merike Vaino : filmi direktor Maie Kerma : Pro-Film 2002

 7. Arco Vara insaider ostis aktsiaid keeluajal / Annika Matson

  Index Scriptorium Estoniae

  Matson, Annika, 1976-

  2008-01-01

  Kinnisvaraettevõtte Arco Vara ühe asutaja ja omaniku Hillar-Peeter Luitsalu abikaasa Maie Luitsalu ostis ettevõtte aktsiaid keeluajal, oma ettevõtte aktsiaid on ostnud juurde ka AS-i Baltika juhatuse liikmed ja Tallinki suuromanik Enn Pant. Vt. samas: Hillar-Peeter Luitsalu; Taust

 8. Uued filmid kunstnikest

  Index Scriptorium Estoniae

  2002-01-01

  22. II esilinastus Viljandi kinos "Rubiin" Mark Soosaare film "Anu Raud - elumustrid", mis jutustab Anu Raua ja tema ema Valda Raua igapäevaelust Kääriku talus Viljandimaal. 6. III EKMi Rüütelkonna hoones ja 8. III Tartu Kirjandusmajas esitlevad Andres Sööt ja Maie Raitar dokumentaalfilmi "Konrad Mägi"

 9. Aura. Mäest, Söödist ja Benjaminist / Toomas Raudam

  Index Scriptorium Estoniae

  Raudam, Toomas, 1947-

  2001-01-01

  Dokumentaalfilm "Konrad Mägi" : stsenarist Maie Raitar : režissöör ja operaator Andres Sööt : muusikaline kujundaja Jaak Elling : teksti loevad Hannes Kaljujärv ja Rain Simmul : A. Sööt 2001. Lisa : S. Teinemaa koostatud Andres Söödi filmograafia

 10. Lapsesamm Trullist Dostojevskini / Vaapo Vaher

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaher, Vaapo, 1945-

  2011-01-01

  Tutvustus: Raitar, Maie ; Sööt, Andres. Konrad Mägi. Kunstnik. Looming. Aeg. Tartu : Ilmamaa, 2011 ; Fitzgerald, F. Scott. Maipüha. Tallinn : Eesti Raamat, 2011 ; Trull, Ilmar. Väike viisakas kärbes. Tallinn : Varrak, 2011

 11. Andres Sööt tegi filmi esimaalijast

  Index Scriptorium Estoniae

  2002-01-01

  Kolmapäeval Tallinnas Rüütelkonna hoones ja reedel Tartu Kirjandusmajas esitleb Andres Sööt oma dokumentaalfilmi maalikunstnik Konrad Mägist (1878-1925) "Konrad Mägi" : stsenarist Maie Raitar : režissöör ja operaator Andres Sööt : 2001

 12. Konrad Mägi - tulemägi eesti maastikul / Rainer Vilumaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Vilumaa, Rainer

  2005-01-01

  Kunstnik Konrad Mäe lühibiograafia. Kunstnikust ja tema loomingust monograafia koostaja Maie Raitar, tööde müügiedust galeristid Kaire Eerik, Piia Ausman ja Juhan Kohal, kunstniku elust Konrad Mäe elul põhineva "Külmetava kunstniku portree" autor Mart Kivastik ja lavastuses kunstnikku mänginud Hendrik Toompere juunior

 13. Parachordoma of the chest waII: case report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cho, Seung Hyun; Sung, Nak Kwan; Jung, Kyung Jae; Lee, Young Hwan; Park, Young Chan; Kim, Ho Kyun; Park, So Yoon; Park, Ki Sung [School of Medicine, The Catholic Univ. of Korea, Seoul (Korea, Republic of); Ko, Sung Min [School of Medicine, Keimyoung Univ., Daegu (Korea, Republic of)

  2004-09-01

  We report radiologic findings in a case of chest wall parachordoma in a 32-year-old maIe with right upper back pain. The plain radiograph and CT scan of the chest revealed a soft tissue mass in the right lateral chest wall with rib erosion. En-bloc surgical resection with chest wall reconstruction was performed.

 14. Läksin nurme, olen õis : Lillelood vol 1 : [jutud

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Minu esimesed lilled / Leida Oeselg ; Olen maikelluke / Maili Erastus ; "Olin veel nooruke..." / Mall Hiiemäe ; "Abiellusin teist korda..." / Maie Laadoga ; "Minu lemmiklilled on nelgid..." / Selma Vasar ; "Õppides sõja-aastatel..:" / Heinrich Kruup ; "Vanasõna ütleb..." / Asta Rinne

 15. Lapsesamm Trullist Dostojevskini / Vaapo Vaher

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaher, Vaapo, 1945-

  2011-01-01

  Tutvustus: Raitar, Maie ; Sööt, Andres. Konrad Mägi. Kunstnik. Looming. Aeg. Tartu : Ilmamaa, 2011 ; Fitzgerald, F. Scott. Maipüha. Tallinn : Eesti Raamat, 2011 ; Trull, Ilmar. Väike viisakas kärbes. Tallinn : Varrak, 2011

 16. Küsimisi-kostmisi : raamatukogutöö ja lugeja / üles kirjut. Inga Kuljus

  Index Scriptorium Estoniae

  1996-01-01

  Võrumaa Keskraamatukogu tööst räägivad raamatukogu töötajad Eha Tillmann, Ere Raag, Helve Pai, Sulev Poll, Matti Russ, Mare Poll, Anneli Joonas, Merle Pindis, Aigi Mäesaar, Luule Lairand, Riina Lõhmus, Eva Kivi ja Maie Elstein

 17. Tööpuudus on kahanenud suurkoondamiste eelse aja tasemele / Erik Gamzejev

  Index Scriptorium Estoniae

  Gamzejev, Erik, 1967-

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje 3. märts lk. 4. Tööturuameti Ida-Virumaa osakonna juhi Maie Metsalu sõnul langes tööpuudus maakonnas veebruari alguseks viimase 7-8 aasta madalaimale tasemele - 6,3%

 18. Mahtra muuseumis ja Juuru vallas käisid auväärsed külalised / Tiia Truu

  Index Scriptorium Estoniae

  Truu, Tiia, 1948-

  2009-01-01

  1. juulil 2009 külastasid Mahtra talurahvamuuseumi Mahtra sõja mälestusmärgi looja Johannes Tuti lesk Leili Tutt ja nende poeg Mait Tutt Rootsist ning tütar Eha Dascenzo USA-st Swanscast, nendega koos oli J. Tuti vennatütar Maie Vikat

 19. Elmut Paavel : Soomlased tulnuks Eestisse niikuinii / Elmut Paavel ; interv. Rein Raudvere

  Index Scriptorium Estoniae

  Paavel, Elmut, 1954-

  2004-01-01

  AS-i Valga Lihatööstus tegevjuht põhjendab kolmveerandi aktsiate müümist Soome suurimale lihatööstusettevõttele Atria Group Plc. Kommenteerivad: Otepää lihatööstuse Edgar juht Maie Niit ja Eesti Lihaliidu juhatuse esimees Olle Horm

 20. Küsimisi-kostmisi : raamatukogutöö ja lugeja / üles kirjut. Inga Kuljus

  Index Scriptorium Estoniae

  1996-01-01

  Võrumaa Keskraamatukogu tööst räägivad raamatukogu töötajad Eha Tillmann, Ere Raag, Helve Pai, Sulev Poll, Matti Russ, Mare Poll, Anneli Joonas, Merle Pindis, Aigi Mäesaar, Luule Lairand, Riina Lõhmus, Eva Kivi ja Maie Elstein

 1. Elmut Paavel : Soomlased tulnuks Eestisse niikuinii / Elmut Paavel ; interv. Rein Raudvere

  Index Scriptorium Estoniae

  Paavel, Elmut, 1954-

  2004-01-01

  AS-i Valga Lihatööstus tegevjuht põhjendab kolmveerandi aktsiate müümist Soome suurimale lihatööstusettevõttele Atria Group Plc. Kommenteerivad: Otepää lihatööstuse Edgar juht Maie Niit ja Eesti Lihaliidu juhatuse esimees Olle Horm

 2. Huvi stipendiumide vastu on kasvanud / Kadri Bank, Kadri Rannamäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Bank, Kadri

  2007-01-01

  Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendiumide vastu tunnevad huvi nii taotlejad kui ka toetusfondide loojad. Kommenteerivad filosoofia 2. a. doktorant, Gustav Teichmülleri stipendiumi saaja Märt Põder, keemia 2. a. doktorant, Seitsmenda Samba stipendiumi saaja Vladimir Stepanov, anatoomia instituudi projektijuht, Carl Schmidti stipendiumi saaja Maie Toomsalu. Küsimusele vastab Gustav Teichmülleri stipendiumi asutaja Vootele Vaska

 3. Pöörane magnet / Urmas Vadi

  Index Scriptorium Estoniae

  Vadi, Urmas, 1977-

  2003-01-01

  12. XII esitletakse Tartu Kirjanduse Majas raamatut "Kollane maja : oodatud köik, kes armunud Supilinna!" (Tallinn : Piller, 2003). Õhtu kavast. Näeb Maie-Ann Rauna ja Urmo Rausi klaasikunsti ning filme "Supilinn 2002" ja "Ruhnu rubiinid"

 4. Suur rahvusvaheline välisbalti arhiivide konverents südasuvises Tartus / Mai Raud-Pähn ; fotod Madis Laas

  Index Scriptorium Estoniae

  Raud-Pähn, Mai, 1920-

  2006-01-01

  Ettekannetega esinesid: Tiiu Kravtsev, Riina Reinvelt, Juta Kivimäe, Piret Noorhani, Merike Kiipus, Anu Korb, Anne Valmas, Mihkel Volt, Mare Rand, Inga Kuljus, Enn Mainla, Roland Weiler, Teas Tanner, Tiina Kirss, Jüri Kivimäe, Enda-Mai Michelson-Holland, Andrae, Carl Göran, Katrin Meerits ja Maie Barrow

 5. Tundmatu eesti disain / Ivar Sakk

  Index Scriptorium Estoniae

  Sakk, Ivar, 1962-

  2006-01-01

  Eesti disainist, selle teadvustamisest, disainiajaloo puudumisest. Eesti keraamika ajaloost on kirjutanud Leo Rohlin, klaasikunsti ajaloost Maie-Ann Raun, sisearhitektuuri ajaloost Krista Kodres. Kai Lobjakas on kirjutanud ülevaate "Märkmeid eesti disainist". Saksa disaineri Serge Rompza ja ameerika disainiteoreetiku Victor Margolini arvamusest näituse "Ajast ees" kohta

 6. Mesipuu talu seitse palet / Airi Hallik

  Index Scriptorium Estoniae

  Hallik, Airi, 1975-

  2007-01-01

  Kanepi vallas asuvast Maie ja Hennu Krukovi Mesipuu talust, kus saavad kokku põline elamisviis ja uued inspireerivad ideed, mis ulatuvad internetipunktist Rehepapi päevadeni. Elamu renoveerimisest, saun-puhkemaja ehitamisest. Talu meened on kujundanud kunstnik Epp Margna. 15 värv. ill

 7. Tundmatu eesti disain / Ivar Sakk

  Index Scriptorium Estoniae

  Sakk, Ivar, 1962-

  2006-01-01

  Eesti disainist, selle teadvustamisest, disainiajaloo puudumisest. Eesti keraamika ajaloost on kirjutanud Leo Rohlin, klaasikunsti ajaloost Maie-Ann Raun, sisearhitektuuri ajaloost Krista Kodres. Kai Lobjakas on kirjutanud ülevaate "Märkmeid eesti disainist". Saksa disaineri Serge Rompza ja ameerika disainiteoreetiku Victor Margolini arvamusest näituse "Ajast ees" kohta

 8. Ilo Pariisi varjus / Kaia Sisask

  Index Scriptorium Estoniae

  Sisask, Kaia

  2003-01-01

  Portreefilm Pariisis giidina töötavast kirjanik Juhan Jaigi tütrest Ilo Jaik-Riedbergist "Ilo Pariisis" : stsenarist ja režissöör Peep Puks : operaatorid Arvo Vilu, Ago Ruus, Heli Arvo Vilu, Henn Liiva, Jüri Vaher : teksti loeb Anu Lamp : muusikaline kujundus Merike Vaino : filmi direktor Maie Kerma : Pro-Film 2002

 9. Kontserdisari "Rosaarium" alustab Jänedal

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Kontserdisari "Rosaarium" alustab kolmandat hooaega, kontsertidest Jäneda mõisa roosiaias: 27. juunil esinevad laulja Hanna-Liina Võsa ja pianist Olav Ehala, 1. augustil Riho Sibul, Mirjam Dede ja Tõrva Laulustuudio neidudekoor dirigent Maie Kala juhendamisel, 21. augustil Jaak Johanson ja Virumaa Poistekoor Elo Forseli juhendamisel ning Virumaa Noorte Meeskoor Andrus Siimoni juhendamisel

 10. A study on the characteristics of temperature inversions in active and break phases of Indian summer monsoon

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  Muraleedharan, P.M.; Mohankumar, K.; Sivakumar, K.U.

  summer monsoon (Yasunari, 1980; Sikka and Gadgil, 1980; Krishnamurti and Subramanyam, 1982). Webster et al. (1998) mentioned that the individual active and break spells and the transition between the spells are far more complex to understand. Rao et.... Tomas, M. Yanai and T. Yasunari (1998). Monsoons: Processes, predictability and the prospects for prediction. J. Geophys. Res., 103 (C7), 14,451-14,510. Yasunari, T (1980). A quasi stationary appearance of the 30-40 day period in the cloudiness...

 11. Modelling lactation curve for milk fat to protein ratio in Iranian buffaloes (Bubalus bubalis) using non-linear mixed models.

  Science.gov (United States)

  Hossein-Zadeh, Navid Ghavi

  2016-08-01

  The aim of this study was to compare seven non-linear mathematical models (Brody, Wood, Dhanoa, Sikka, Nelder, Rook and Dijkstra) to examine their efficiency in describing the lactation curves for milk fat to protein ratio (FPR) in Iranian buffaloes. Data were 43 818 test-day records for FPR from the first three lactations of Iranian buffaloes which were collected on 523 dairy herds in the period from 1996 to 2012 by the Animal Breeding Center of Iran. Each model was fitted to monthly FPR records of buffaloes using the non-linear mixed model procedure (PROC NLMIXED) in SAS and the parameters were estimated. The models were tested for goodness of fit using Akaike's information criterion (AIC), Bayesian information criterion (BIC) and log maximum likelihood (-2 Log L). The Nelder and Sikka mixed models provided the best fit of lactation curve for FPR in the first and second lactations of Iranian buffaloes, respectively. However, Wood, Dhanoa and Sikka mixed models provided the best fit of lactation curve for FPR in the third parity buffaloes. Evaluation of first, second and third lactation features showed that all models, except for Dijkstra model in the third lactation, under-predicted test time at which daily FPR was minimum. On the other hand, minimum FPR was over-predicted by all equations. Evaluation of the different models used in this study indicated that non-linear mixed models were sufficient for fitting test-day FPR records of Iranian buffaloes.

 12. Incidence and mutation analysis of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in eastern indonesian populations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tantular,Indah S.

  2010-12-01

  Full Text Available We conducted a field survey of glucose-6-phosphate dehydrogenese (G6PD deficiency in the eastern Indonesian islands, and analyzed G6PD variants molecularly. The incidence of G6PD deficiency in 5 ethnic groups (Manggarai, Bajawa, Nage-Keo, Larantuka, and Palue on the Flores and Palue Islands was lower than that of another native group, Sikka, or a nonnative group, Riung. Molecular analysis of G6PD variants indicated that 19 cases in Sikka had a frequency distribution of G6PD variants similar to those in our previous studies, while 8 cases in Riung had a different frequency distribution of G6PD variants. On the other hand, from field surveys in another 8 ethnic groups (Timorese, Sumbanese, Savunese, Kendari, Buton, Muna, Minahasa, and Sangirese on the islands of West Timor, Sumba, Sulawesi, Muna and Bangka, a total of 49 deficient cases were detected. Thirty-nine of these 49 cases had G6PD Vanua Lava (383T>C of Melanesian origin. In our previous studies, many cases of G6PD Vanua Lava were found on other eastern Indonesian islands. Taken together, these findings may indicate that G6PD Vanua Lava is the most common variant in eastern Indonesian populations, except for Sikka.

 13. Incidence and mutation analysis of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in eastern Indonesian populations.

  Science.gov (United States)

  Tantular, Indah S; Matsuoka, Hiroyuki; Kasahara, Yuichi; Pusarawati, Suhintam; Kanbe, Toshio; Tuda, Josef S B; Kido, Yasutoshi; Dachlan, Yoes P; Kawamoto, Fumihiko

  2010-12-01

  We conducted a field survey of glucose-6-phosphate dehydrogenese (G6PD) deficiency in the eastern Indonesian islands, and analyzed G6PD variants molecularly. The incidence of G6PD deficiency in 5 ethnic groups (Manggarai, Bajawa, Nage-Keo, Larantuka, and Palue) on the Flores and Palue Islands was lower than that of another native group, Sikka, or a nonnative group, Riung. Molecular analysis of G6PD variants indicated that 19 cases in Sikka had a frequency distribution of G6PD variants similar to those in our previous studies, while 8 cases in Riung had a different frequency distribution of G6PD variants. On the other hand, from field surveys in another 8 ethnic groups (Timorese, Sumbanese, Savunese, Kendari, Buton, Muna, Minahasa, and Sangirese) on the islands of West Timor, Sumba, Sulawesi, Muna and Bangka, a total of 49 deficient cases were detected. Thirty-nine of these 49 cases had G6PD Vanua Lava (383T>C) of Melanesian origin. In our previous studies, many cases of G6PD Vanua Lava were found on other eastern Indonesian islands. Taken together, these findings may indicate that G6PD Vanua Lava is the most common variant in eastern Indonesian populations, except for Sikka.

 14. Televaatajani jõuab kodumaine arstide seriaal / Marii Karell

  Index Scriptorium Estoniae

  Karell, Marii, 1980-

  2002-01-01

  12. veebruaril tutvustab Helle Karis kavandatava portreefilmide sarja "Contra mortem" esimest filmi "Dr. Andres Ellamaa". Sarja eesti arstidest hakatakse alates aprillikuust näitama Eesti Televisioonis

 15. Nukulavastus sai Brestis auhinna

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Eesti Nuku- ja Noorsooteatri nukulavastus "Tsuhh, tsuhh, tsuhh..." ( autor ja lavastaja Helle Laas) võitis Valgevenes Brestis toimunud rahvusvahelisel teatrifestivalil Belaja Vezha lastelavastuste võistlusprogrammi peapreemia

 16. 《道子墨宝:地狱变相图》中的家具研究%Furniture in Treasured Scrolls Painted by Wu Daozi : Truth in the Hell

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  邵晓峰; 李汇龙

  2014-01-01

  《地狱变相图》的宣教需要图像,其宣教图像的文化特征往往需要借助一系列的道具,其中家具的作用是至关重要的.我们从《道子墨宝:地狱变相图》中的家具图像、图式的研究中发现,《地狱变相图》的宣教离不开家具图像,而家具图像的系列化展开构成了较为稳定的图式,并具有鲜明的时代特性,其中以宝座最具代表性,具有独特的起居功能与精神属性.这些为我们了解当时的府衙家具、宗教家具提供了生动形象的资料.

 17. 从"Hell"一词所想起的--谈英语禁忌词语在社会交际中的功能%On the Functions of Tabooed Words in Social Communication

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  陈玉清

  2001-01-01

  本文从课文中HELL一词展开,阐述禁忌词语在社会交际中的功能.一方面,禁忌词语主要可用来增强语言的活力和语势,起强调作用;另一方面可被人们用来辱骂和诅咒以达到精神发泄.

 18. Hell, what a chance to have a go at the classics”: Tove Jansson’s take on Alice’s Adventures in Wonderland, The Hunting of the Snark, and The Hobbit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Holownia, Olga

  2014-12-01

  Full Text Available Tove Jansson is above all known as the creator of the Moomin world which includes novels, short stories, picture-books and comic strips. Between 1958 and 1966, however, she produced over a hundred illustrations offering a novel and idiosyncratic take on three English classics. With one exception, for over four decades these editions were not reprinted outside of Sweden and Finland. This article examines selected aspects of Jansson’s visual translations with references to the original illustrations and her own works. It proposes to consider these commissions as following some of the ideas expressed in her 1961 essay “Den lömska barnboksförfattaren” (“The Deceitful Children’s Author”, especially with regard to elements of “horror” and “the disguised”. Furthermore, by treating these illustrations as one consistently developed project, this article traces the strategies the artist used for her declared dissociation from the Moomin style.

 19. From Paradise to Hell--the Evolution of Utopian Literature in England%从天堂到地狱——论乌托邦文学在英国的发展与嬗变

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  田俊武; 王庆勇

  2003-01-01

  乌托邦文学是一种描绘理想政治体制和生活方式的文学.像其他国家的类似范畴文学一样,英国的乌托邦文学经历了乌托邦、讽刺乌托邦和反乌托邦的发展,与之相适应,其艺术手法也经历了写实、反讽和讽喻的演变.这种发展和嬗变不但丰富了乌托邦文学的内容和形式,而且也为揭示社会的变迁及其在人类心灵上的折光提供了形象的说明.

 20. Hell is other people: The conception of the other in self–help’s ethics “El infierno son los demás”. La concepción del otro en la ética de la autoayuda

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gaston Souroujon

  2009-10-01

  Full Text Available

  "Self-help" literature has become one of the most significant cultural manifestations of the last 90 years in Argentina. It has established a new way of conceiving the self. In this article we trace the conception of "the other" that can be found in these books, and the consequences that this has for the social world. We find that self-help literature sets up "the other" as a hindrance or as an aid, to self- realization. That diminishes the importance that other people have for the constitution of one's personal identity.     

  La literatura de autoayuda logró convertirse en una de las manifestaciones culturales más significativas de los años 90 en Argentina, erigiéndose como un fenómeno sintomático y constitutivo de una nueva forma de concebir el yo. En estos escritos nos proponemos rastrear la concepción del otro, de la alteridad, que se halla en los libros de autoayuda, y las consecuencias que esta tienen para pensar la vida social. Hallando que esta literatura insta a concebir al otro como un obstáculo o como un medio para la autorrealización, lo que dificulta comprender la importancia que poseen los otros para la constitución de la identidad personal.

 1. 管壳式换热器的失效、破坏后成因与控制%Failure, Failure Causes and Control of Tube and Hell Heat Exchanger

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  蒋连胜

  2016-01-01

  Shell and tube heat exchangers are widely used in high temperature and high pressure , high heat transfer coefficient , low production cost , and so on.But its structure is more complex , the use of working conditions also has the characteristics of diversity , so it will produce a variety of failure mode .The connection way and the application scope between the heat exchange tube and a tube plate was introduced in detail , the failure and destruction causes of the tube shell type heat exchanger, working medium, materials, structure of equipment, equipment operation, fluid loading, scaling and other factors on the effect of shell and tube heat exchanger failure , damage were analyzed.And the methods of preventing and controlling the failure of shell and tube heat exchanger were summarized .%管壳式换热器因耐高温高压、传热系数高、生产成本低等特点应用较为广泛。但其结构比较复杂,使用工况也具有多元化的特点,因此会产生多种失效形式。本文详细介绍了换热管和管板之间的连接方式及应用范围,分析了管壳式换热器受到失效、破坏后的成因和工作介质、材料、设备结构、设备操作、流体载荷、结垢等因素对管壳式换热器失效、破坏的影响。并总结出预防、控制管壳式换热器失效及破坏的方法。

 2. Artist of the Hell:Kathy Acker's "Punk" Fiction and "Terrorist" Strategy%"地狱艺术家"——凯茜·埃克的"叛客"小说与"恐怖主义"创作策略

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  李公昭

  2007-01-01

  "叛客乐"(punk music)是20世纪60年代兴起于西方的反传统、反权威、甚至反社会的音乐运动,也是一个社会政治运动.如同"叛客乐",埃克创作的"叛客小说"(punk foction)以令人休克的"恐怖主义"叙事策略,对以男性世界为中心的传统文学、现代政治及文学批评话语等的嘲弄与颠覆,创造出一种"埃克式"的女性话语,表现了"对传统叙述手法和资产阶级规范标准最猛烈的后现代主义攻击",以警示美国社会中那些被主导意识形态"洗了脑筋"的中产阶级和社会精英来重新认识美国社会及其相关的意识形态.

 3. Linksmas pragaras: grotesko poetika trijuose vėlyvojo tarybmečio prozos kūriniuose | Merry hell: poetics of the grotesque in three works of fiction of the late Soviet period

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laurynas Katkus

  2012-01-01

  Full Text Available The grotesque as a means of representing high social tensions and contradictions and as a tool of aesthetic subversion played an important role in the Soviet literature from its start. After the Second World War, the genre flourished throughout the Eastern Bloc. That it remained current throughout the region until the 1990s is shown by a comparison of three novels from that period, – one from Russia, one from Poland, and one from Lithuania: the phantasmagorical works of fiction Moskva-Petushki by Venedikt Erofeev, Mala Apokalipsa by Tadeusz Konwicki, and Vilniaus Pokeris by Ričardas Gavelis. I try to show that grotesque succeeded in being a satire of the late socialist world and at the same time conveyed the menacing aspect of it. They reveal it as an absurd age that carries the seeds of its demise within itself.I analyze in depth three interconnected themes of a grotesque origin. Firstly, I pick out the theme of entropy and (self destruction. The writers make use of the topos of the journey to the land of the dead, in which the contemporary society is revealed as in the novels; the motive of self-destruction is conveyed by the alcoholism of the isolated protagonists, most brilliantly in Erofeev’s story. Thus, the writers argue indirectly with the notion of M. Bakhtin that grotesque is a product of the collective optimistic “body of the people”. Secondly, it is the eccentric narrative perspective sub specie morti, represented by what one can call a narrative oxymoron: all three texts are narrated in the first person by characters that are already dead. This otherworldly point of view enables authors to transpose the dimensions of normality and to produce a harsh satire of the socialist state and society. Thirdly, it is the theme of the elusive identity and distorted reality. I maintain that this notion is not so much an influence of Western postmodernism as it is commonly explained, but, on the one hand, it is a traditional menippean motif, and, on the other hand, results from the ideocratic nature of the Soviet regime. In conditions of the ideological monopoly, every fact and interpretation came to be understood as fallacious and usurping, and the only possible position was clinging to the relativity of truth and absurdity of reality.

 4. Teistmoodi põllumehed / Heiki Raudla

  Index Scriptorium Estoniae

  Raudla, Heiki, 1975-

  2005-01-01

  Mahepõllumajanduse hetkeolukorrast Eestis. Kogemusi jagavad talunikud Aare Rätsepp ja Tauno Tähe ning mahepõllumajanduse inspektor Lembit Luur. Lühiintervjuu Haanja valla talumehe Agu Holloga. Lisa: Mahepõllumajandusliku töötlemisega tegelevad ettevõtted Eestis. Vt. samas: Miks maheliha turule ei jõua? Kommenteerivad Otepää Lihatööstus Edgar OÜ juhataja Maie Niit ja VTA toiduosakonna juhataja Heneli Lamp

 5. Klaas Paides : raekojas ja kirikus / Mirjam Peil

  Index Scriptorium Estoniae

  Peil, Mirjam, 1939-

  2008-01-01

  Eesti Klaasikunstnike Ühenduse aastanäitus "Avatud" Paide raekojas ja kirikus kuni 27. IX. Loetletud 22 osalejat. Eve Koha, Maie Mikof-Liiviku, Sofi Arshase, Pilvi Ojamaa, Liisi Junolaineni, Viivi-Ann Keerdo, Ivo Lille, Rait Präätsa, Kristiina Uslari, Maret Sarapu, Eeva Käsperi, Kristi Ringkjobi, Tiina Sarapu, Kai Kiudsoo-Värvi, Mare Saare ja Riho Hüti töödest

 6. Selgusid kirjandusaasta tegijad : erakordne on see, et tänavustest kirjanduspreemia saajatest on pooled naised, arvab auhinnažürii esimees Mall Jõgi / Mall Jõgi

  Index Scriptorium Estoniae

  Jõgi, Mall, 1947-

  2001-01-01

  Proosa - Andrus Kivirähk "Rehepapp". Luule - Hando Runnel "Mõistatused". Näitekirjandus - Mart Kivastik "Näidendid". Esseistika - Maie Kalda "Mis mees ta on?". Lastekirjandus - Valeria Ränik "Ülejõel, Kassilaiu pealinnas". Tõlge eesti keelde - Krista Kaer (tõlked inglise keelest: Doris Lessingi "Kuldne märkmeraamat" ja J. K. Rowling'i Harry Potteri lood). Tõlge eesti keelest - Mai Bereczki (ungarikeelse eesti luule antoloogia "Kellade hellus" I-II koostamine)

 7. Ida-Viru töötuks jäänud kaevurite mured lahenemas / Rein Sikk

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikk, Rein, 1961-

  2005-01-01

  Eesti Põlevkivi tööhõivekomisjon on aidanud leida tööd ligi 500 endisele kaevandustöötajale, koostöös riigi ja ametiühinguga loodi ümberõppesüsteem, mille käigus vahetas elukutset 403 kaevurit. Ida-Viru tööhõiveameti direktori Maie Metsalu tegeldakse nüüd/elektrijaamadest ja Kreenholmist koondatavatega. Lisa: Firma maksab lisapensioni

 8. Nikliallergia kimbutab sagedamini naisi / Sirje Kaur

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaur, Sirje, 1949-

  2007-01-01

  Igapäevastes tarbeesemetes sisalduv nikkel võib põhjustada tõsist nahapõletikku. EL direktiivides ja USA seadustes ette nähtud nõuetest niklit sisalduvate esemete müümisel. Kommenteerib dermatoveneroloog: Jürisson, Maie. Kuidas teha ohutult kõrvadesse auke? Kommenteerib kaupluse Pilgrim juhataja: Liiv, Piret. Kuidas osta niklivabu ehteid? Lisatud: nikliallergia puhul pea meeles

 9. Analytical Support for the Joint Chiefs of Staff: The WSEG Experience, 1948-1976

  Science.gov (United States)

  1979-07-01

  Evaluation of IDA Output ..... ............ .. 261 iv •j. TABLES 1. WSEG Reports Isdaed , 1956-1960 and 1961-1966 241 2. Number of Published WSEG Reports by...review panel reviewed the work and provided comments and advice. The panel consisted of Dr. Don K. Price, former Dean, John F. Kennedy School of...Mr. Joseph A. Lewis, who provided many insights based on his long association with WSEG and IDA, also maie available a copy of his unpub- lished paper

 10. Unest äratatud Alatskivi loss / Meeli Müüripeal, Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Müüripeal, Meeli, 1963-

  2005-01-01

  Alatskivi lossist (Arved von Nolcken, 1880-1885), lossi restaureerimise käigust ja seisust. Korras on viis esindusruumi. Sisekujunduse autorid: Olev Suuder, Oleg Mellov, ARC Projekt. SA Alatskivi Loss plaanidest. Kommenteerivad sihtasutuse juhataja Külli Must, lossi taastamise eestvedajad restauraator Raivo Nisu ja senine vallavanem Maie Nisu, kes kaitses 2004. a. EKA-s magistritöö "Alatskivi mõisaansambli revitaliseerimise ideeprojekt". 14 ill

 11. Unest äratatud Alatskivi loss / Meeli Müüripeal, Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Müüripeal, Meeli, 1963-

  2005-01-01

  Alatskivi lossist (Arved von Nolcken, 1880-1885), lossi restaureerimise käigust ja seisust. Korras on viis esindusruumi. Sisekujunduse autorid: Olev Suuder, Oleg Mellov, ARC Projekt. SA Alatskivi Loss plaanidest. Kommenteerivad sihtasutuse juhataja Külli Must, lossi taastamise eestvedajad restauraator Raivo Nisu ja senine vallavanem Maie Nisu, kes kaitses 2004. a. EKA-s magistritöö "Alatskivi mõisaansambli revitaliseerimise ideeprojekt". 14 ill

 12. Encapsulating Moral Dilemma through Short Story: Challenging Pre-Service Teachers to Critically Think about the Student/Teacher Personality and Leadership Dynamic

  Science.gov (United States)

  Lennon, Sean M.

  2007-01-01

  Pre-service teachers and education students in three different classes (N = 53) were directed to read a short story by Mark Twain titled "Heaven or Hell?" written within a compilation of short stories late in his career. The story, "Heaven or Hell?" illustrates a koan, or an unanswerable moral or ethical dilemma. The students, after finishing the…

 13. Millennium

  DEFF Research Database (Denmark)

  forfatterskaber, fx: Helle Helle, Kirsten Hammann, Jonas Hassen Khemiri, Stieg Larsson, Kari Hotakainen, Monika Fagerholm, Øyvind Rimbereid, Karl Ove Knausgård, Sjón, Gyrðir Elíasson, Jóanes Nielsen, Tóroddur Poulsen og Hans Jakob Helms. Bogen er forsynet med en indledning, der kort opsummerer indholdet af de...

 14. 阅读理解练与析(一)

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  黄海生

  2009-01-01

  Jack,an Irishman was not allowed into Heavenbecause he cared about his money too much.So hewas sent to Hell.But down there he played tricks onthe Devil(Satan),so he was kicked out of Hell andmade to walk the earth forever carrying a lantern.

 15. Äraigatsuse salakajad / Aita Kivi

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivi, Aita, 1954-

  2001-01-01

  Sisu : Rein Põder. Hula; David Shahar. Tema majesteedi agent; Stephen Kuusisto. Pimedate planeet; Joanna Trollope. Mehed ja tütarlapsed; Detlef Jena. Venemaa tsaarinnad; Helle Helle. Maja ja kodu; Nick Hornby. Ühest poisist; Deepak Chopra. Eatu keha, ajatu vaim

 16. Revner, sprækker, skred

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mønster, Louise

  2010-01-01

  The article analyses short stories by Helle Helle, Pia Juul and Naja Marie Aidt which address family and love relations, and it discusses the way in which they relate to presentations of new Danish literature. It is argued that these short stories are typical for the first decade of the 21th...

 17. Frankensteins uhyre hærger stadig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitgård, Ida

  2014-01-01

  Anmeldelse af Mary Shelley, Frankenstein, eller den moderne Prometheus (Frankenstein, or the Modern Prometheus), oversat af Jakob Levinsen, med forord af Merete Pryds Helle, Rosinante 2014.......Anmeldelse af Mary Shelley, Frankenstein, eller den moderne Prometheus (Frankenstein, or the Modern Prometheus), oversat af Jakob Levinsen, med forord af Merete Pryds Helle, Rosinante 2014....

 18. Frankensteins uhyre hærger stadig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitgård, Ida

  2014-01-01

  Anmeldelse af Mary Shelley, Frankenstein, eller den moderne Prometheus (Frankenstein, or the Modern Prometheus), oversat af Jakob Levinsen, med forord af Merete Pryds Helle, Rosinante 2014.......Anmeldelse af Mary Shelley, Frankenstein, eller den moderne Prometheus (Frankenstein, or the Modern Prometheus), oversat af Jakob Levinsen, med forord af Merete Pryds Helle, Rosinante 2014....

 19. Äraigatsuse salakajad / Aita Kivi

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivi, Aita, 1954-

  2001-01-01

  Sisu : Rein Põder. Hula; David Shahar. Tema majesteedi agent; Stephen Kuusisto. Pimedate planeet; Joanna Trollope. Mehed ja tütarlapsed; Detlef Jena. Venemaa tsaarinnad; Helle Helle. Maja ja kodu; Nick Hornby. Ühest poisist; Deepak Chopra. Eatu keha, ajatu vaim

 20. [Preeclampsia of pregnant women complicated by HELLP syndrome].

  Science.gov (United States)

  Khodasevich, L S; Khoreva, O V; Abramov, A A

  1999-01-01

  One case of a Hell syndrome in a female of 22 with gestational eclampsism is described. The syndrome seemed to develop 2 weeks before hospitalization and manifested with brain hemorrhage followed by obstruction of liquor spaces. Morphologically, HELL syndrome was characterized by multilobular liver necrosis, hemoglobinurea nephrosis and pronounced hemorrhagic diathesis.

 1. IMPLEMENTASI PENGELOLAAN AIR MINUM RUMAH TANGGA (PAM RT DI JAWA BARAT DAN (NUSA TENGGARA TIMUR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Athena Anwar

  2016-09-01

  Full Text Available Abstract In order to reduce waterborne diseases, the current government and its partners are developing ahousehold water treatment and safety storage (HWTS. This article is part of a study on Development ofAn Evidence-Based Guidelines for Promotion of HWTS which is conducted in three pilot sites: Bandungcity, Bandung district (West Java and Sikka district (East Nusa Tenggara in 2008. The aim of this studywas to find out how the program was implemented and how is the public opinion about the management(processing and storage of drinking water. Data collection was done by interview through a questionnaire.Data source were health officers and partners (qualitative data and the community (quantitative data.Qualitative data processing was performed by the content and the domain method, while quantitative datawas processed through SPSS software. The results show that the government develop the HWTS alongwith its partner: Aman Tirta (Bandung City, Pelita Indonesia (Bandung District, and Dian Desa (SikkaDistrict. Activity of HWTS was done through several stages, such as preparation/dissemination,implementation, monitoring and evaluation. Every partner will have its own way in carrying out the stagesof activity. Not all health officers of district/city states involved in the implementation of the HWTSprogram. It was only Sikka District Health officer that claimed to have fully engaged in the implementationof HWTS in the region. The results of processing and data analysis showed that more than 80% ofrespondents said the HWTS methods were suitable with drinking water treatment for their region. In termsof increasing the water quality, price of materials/tools, and easyness in the water treatment; respondents'opinions very widely.Keywords: HWTS, drinking water, water treatment Abstrak Dalam upaya menurunkan penyakit yang ditularkan melalui air, saat ini pemerintah dan mitrasedang mengembangkan pengelolaan air minum rumah tangga (PAM RT atau household water

 2. [Raamat] / Mati Erelt

  Index Scriptorium Estoniae

  Erelt, Mati, 1941-

  1995-01-01

  Arvustus: Metslang, Helle. Temporal relations in the predicate and the grammatical system of Estonian and Finnish : [dissertation]. Oulu : Oulun yliopisto, 1994. (Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen laitoksen tutkimusraportteja, ISSN 0356-6773 ; 39)

 3. Aprill 1988 / Ignar Fjuk

  Index Scriptorium Estoniae

  Fjuk, Ignar, 1953-

  2008-01-01

  Loomeliitude Kultuurinõukogu algataja Ignar Fjuk meenutab 1.-2. aprillil 1988. a. toimunud loomeliitude juhatuste ühispleenumit. Vt. samas: Rahvarinde asutamist meenutab Edgar Savisaar. Intervjueerija Helle Raidla

 4. Popmuusika / Margus Haav

  Index Scriptorium Estoniae

  Haav, Margus, 1969-

  2006-01-01

  Uutest heliplaatidest 2 Pac "Pac's Life", "Kitsune Maison", Kenny Garrett "Beyond the Wall", Marcus Miller "Power: The Essential Marcus Miller", Clipse "Hell Hath No Fury", Moby "Go ئ The Very Best Of", Ian Archer "Magnetic North"

 5. Popmuusika / Margus Haav

  Index Scriptorium Estoniae

  Haav, Margus, 1969-

  2006-01-01

  Uutest heliplaatidest 2 Pac "Pac's Life", "Kitsune Maison", Kenny Garrett "Beyond the Wall", Marcus Miller "Power: The Essential Marcus Miller", Clipse "Hell Hath No Fury", Moby "Go ئ The Very Best Of", Ian Archer "Magnetic North"

 6. Kubija Hotell-Loodusspaa = Kubija Hotel-Nature Spa

  Index Scriptorium Estoniae

  2012-01-01

  Võrus Männiku tee 43A asuva Kubija Hotell-Loodusspaa sisekujundusest. Sisearhitektid Tiiu Truus ja Birgit Jaanus (Stuudio Truus). Arhitektid Indrek Tiigi ja Helle-Triin Hansumäe. Loetletud Stuudio Truus tehtud töid

 7. Plaadid / Urmas Piht, Katrin Malt, Virko Pirrus...[jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Uutest heliplaatidest Destruction "D.E.V.O.L. U.T.I.O.N.", Ihsahn "angL", Neuraxis "The Thin Line Between", Kamphar "Heimgang", Satyricon """My Skin Is Cold", Venom "Hell", Bloodbath "The Waken Carnage"

 8. Kuu plaat : Märt Sults "Kõigest koolipapa...". Plaadid kauplusest Lasering

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Heliplaatidest : Märt Sults "Kõigest koolipapa...", Madonna "Confessions on a Dance Floor", Tõnis Mägi "Vestlus Hermanniga", Rammstein "Rosenrot", a-ha "Analogue", Darkness "One Way Ticket to Hell...And Back"

 9. Hemel en hel: ’n Sendingperspektief

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Verster

  2012-01-01

  Full Text Available

  Heaven and hell: A missiological perspective

  In the modern world, many people do not accept the concepts of heaven and hell anymore. Nonetheless, one needs to ask about the Biblical teaching concerning heaven and hell. This article entails an exegetical and hermeneutical study on these concepts in the Bible and on subsequent developments in theology. This is followed by a systematic theological analysis and an ethical appraisal. The conclusion is that, after a sound Biblical analysis, it is not possible to disregard the concepts of heaven and hell. In the preaching of the word in a missionary sense, the overwhelming grace of God should be emphasised.

 10. Popmuusika / Margus Haav

  Index Scriptorium Estoniae

  Haav, Margus, 1969-

  2006-01-01

  Uutest heliplaatidest Def Räädu "Succiety", Sepeltura "The BEst Of", "Reich Remixed", Chris Rea "The Road To Hell & Back", Solveig Slettahjell "Good Rain", The Fratellis "Costello Music", Siouxsie And The Banshees "VoicesOn The Air"

 11. Popmuusika / Valner Valme

  Index Scriptorium Estoniae

  Valme, Valner, 1970-

  2005-01-01

  Uutest heliplaatidest The Darkness "One Way Ticket To Hell... And Back", Ryan Adams & The CArdinals "Jacksonvile City Nights", Ammoncontact "New Birth", Shakira "Oral Fixation", Rammstein "Rosenrot", Alanis Morissete "The Collection", Iron Maiden "Death On The Road"

 12. Popmuusika / Valner Valme

  Index Scriptorium Estoniae

  Valme, Valner, 1970-

  2006-01-01

  Uutest heliplaatidest Jane's Addiction "Up From The Catacombs", Black Label Society "Shot To Hell", Evanescence "The Open Door", Ludacris "Release Therapy", Lionel Richie "Coming Home", "Freerange Records", Ojos De Brujo "Techari"

 13. Thea Paluoja toob oma lauljad Kuressaarde / Rita Loel

  Index Scriptorium Estoniae

  Loel, Rita, 1966-2012

  2009-01-01

  Kuressaare kultuurikeskuses annavad ühiskontserdi Rapla laulustuudio neidudekoor ja poisteasambel TOHOHH (juhendaja Thea Paluoja) ning Kuressaare gümnaasiumi tütarlastekoor Vocaliisa (juhendaja Helle Rand) ja ansamblid Õunake ja Mandlike (juhendaja Pilvi Karu)

 14. Eesti Keskerakonna Tallinna piirkondade esimeeste pöördumine

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Pöördumises leitakse, et end Keskerakonna siseopositsiooniks nimetav keskerakondlaste grupp on ületanud igasuguse eetilise ja moraalse piiri lahkarvamuste lahendamisel. Vt. samas: Helle Virt. Kaitskem Keskerakonna kaubamärki

 15. Lõuna-Eesti supikatlas on toit sama maitsega / Kaidar Raudmets

  Index Scriptorium Estoniae

  Raudmets, Kaidar

  2004-01-01

  Autor analüüsib Lõuna-Eesti majandus- ja ettevõtluskeskkonna olukorda, kirjeldab piirkonnale iseloomulikke probleeme ning kohalike omavalitsuste võimalusi ettevõtluse arendamisele kaasa aidata. Kommenteerib Helle Virt

 16. Popmuusika / Valner Valme

  Index Scriptorium Estoniae

  Valme, Valner, 1970-

  2005-01-01

  Uutest heliplaatidest The Darkness "One Way Ticket To Hell... And Back", Ryan Adams & The CArdinals "Jacksonvile City Nights", Ammoncontact "New Birth", Shakira "Oral Fixation", Rammstein "Rosenrot", Alanis Morissete "The Collection", Iron Maiden "Death On The Road"

 17. Plaadid / Urmas Piht, Katrin Malt, Virko Pirrus...[jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Uutest heliplaatidest Destruction "D.E.V.O.L. U.T.I.O.N.", Ihsahn "angL", Neuraxis "The Thin Line Between", Kamphar "Heimgang", Satyricon """My Skin Is Cold", Venom "Hell", Bloodbath "The Waken Carnage"

 18. [Raamat] / Mati Erelt

  Index Scriptorium Estoniae

  Erelt, Mati, 1941-

  1995-01-01

  Arvustus: Metslang, Helle. Temporal relations in the predicate and the grammatical system of Estonian and Finnish : [dissertation]. Oulu : Oulun yliopisto, 1994. (Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen laitoksen tutkimusraportteja, ISSN 0356-6773 ; 39)

 19. "Metsluiged" re-edited / S. T.

  Index Scriptorium Estoniae

  S. T.

  2005-01-01

  Helle Karise 1987.a. Hans Christian Anderseni muinasjutu järgi valminud lastefilm "Metsluiged" linastus edukalt Taanis 16. NatFilmi festivalil Anderseni juubeliprogrammis ning ringleb nüüd rahvusvahelistel festivalidel

 20. Kuu plaat : Märt Sults "Kõigest koolipapa...". Plaadid kauplusest Lasering

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Heliplaatidest : Märt Sults "Kõigest koolipapa...", Madonna "Confessions on a Dance Floor", Tõnis Mägi "Vestlus Hermanniga", Rammstein "Rosenrot", a-ha "Analogue", Darkness "One Way Ticket to Hell...And Back"

 1. Popmuusika / Valner Valme

  Index Scriptorium Estoniae

  Valme, Valner, 1970-

  2006-01-01

  Uutest heliplaatidest Jane's Addiction "Up From The Catacombs", Black Label Society "Shot To Hell", Evanescence "The Open Door", Ludacris "Release Therapy", Lionel Richie "Coming Home", "Freerange Records", Ojos De Brujo "Techari"

 2. Pop / Aivar Tõnso

  Index Scriptorium Estoniae

  Tõnso, Aivar, 1971-

  2003-01-01

  Heliplaatidest: Plastikman "Closer", A Perfect Circle "Thirteenth Step", UNKLE "Never, Never, Land", Man In Formaldehyde "Copper Sulphate Crystals", Blondie "The Curse Of Blondie", Pantera "Reinventing Hell: The Best of Pantera", Pepe Deluxe "Beatitude", Elvis Costello "North"

 3. U teatra "Ilmarine" takogo diploma jeshtsho ne bõlo! / Jekaterina Moskalenko

  Index Scriptorium Estoniae

  Moskalenko, Jekaterina

  2000-01-01

  Petrozavodski Rahvusvaheline Kammerlavastuste festivalil (Karjala) sai Narva linnateater "Ilmarine" näidendiga "Brõss v preispodnjuju" kaks diplomit. Muinasjutt-näidendi kohandas Helle Laasi jutustuse järgi teatrile P. Rimski. Lavastaja Juri Mihhaljov

 4. Kubija Hotell-Loodusspaa = Kubija Hotel-Nature Spa

  Index Scriptorium Estoniae

  2012-01-01

  Võrus Männiku tee 43A asuva Kubija Hotell-Loodusspaa sisekujundusest. Sisearhitektid Tiiu Truus ja Birgit Jaanus (Stuudio Truus). Arhitektid Indrek Tiigi ja Helle-Triin Hansumäe. Loetletud Stuudio Truus tehtud töid

 5. De inrichting van reinigingsplaatsen voor veewagens

  NARCIS (Netherlands)

  Roelofs, P.

  1998-01-01

  Veewagens moeten op elk afleveradres worden gereinigd. Bij slachterijen en exportplaatsen gebeurt dat op een helling van 3 tot 6%. Het ook nog eens 4% zijdelings schuin zetten van de veewagen levert geen tijdwinst en geen waterbesparing op.

 6. Teatripärl / Anni Arro

  Index Scriptorium Estoniae

  Arro, Anni, 1983-

  2007-01-01

  Meisterkokk ja Müüriääre kohviku kujundaja lühidalt oma (soome) teatrielamustest : Tampere teatrifestivalil juhuslikult nähtud "Hells Bells", Von Krahli teatri "Taksojuhid" ja Endla teatri lavastus "Kokkola"

 7. Pop / Aivar Tõnso

  Index Scriptorium Estoniae

  Tõnso, Aivar, 1971-

  2003-01-01

  Heliplaatidest: Plastikman "Closer", A Perfect Circle "Thirteenth Step", UNKLE "Never, Never, Land", Man In Formaldehyde "Copper Sulphate Crystals", Blondie "The Curse Of Blondie", Pantera "Reinventing Hell: The Best of Pantera", Pepe Deluxe "Beatitude", Elvis Costello "North"

 8. Kitsemõisast Cantervilla lossiks / Helju Koger

  Index Scriptorium Estoniae

  Koger, Helju, 1943-

  2004-01-01

  Põlvamaal asuvast Pikajärve mõisast. 1910. a. lasid Conrad ja Elmar von Müller ehitada uue juugendlik-historitsistliku härrastemaja. 1948.-1990. a. oli häärberis hooldekodu. Praegune omanik Relvo Värton ja tema abikaasa Saima Värton taastavad mõisa Värtonite suguvõsa ja sõprade abiga. Sisekujundamisel on nõustanud kunstiõpetajad Maie Värton, Maris Tigane jt. 3 välis- ja 10 sisevaadet

 9. Marite Kallasma - diktorist eetrinägude direktoriks / Tuuli Koch

  Index Scriptorium Estoniae

  Koch, Tuuli

  2008-01-01

  Legendaarne telediktor Marite Kallasma pälvis president Toomas Hendrik Ilveselt Valgetähe V klassi teenetemärgi. Praegu on Marite Kallasma eetrinõustaja ja diktorite õpetaja. Vt. samas: teenetemärgi pälvinud kaitseliitlane Janek Tšeljadinov, USA ajaloolane ja ajakirjanik Anne Applebaum, briti ajaloolane Antony Beevor, Portugali president Anibal Cavaco Silva, briti ajaloolane Norman Davies, Narva sümfooniaorkestri looja Anatoli Štšura, Kallaste vanausuliste koguduse esimees Pavel Varunin, Eesti Entsüklopeediakirjastuse kunstiline toimetaja Maie-Hele Segerkrantz

 10. Kas teie arvates tuleks Ülejõe pargid Emajõe vasakkaldal taashoonestada? / intervjueerinud Ivi Drikkit ja Jüri Saar

  Index Scriptorium Estoniae

  2011-01-01

  Vastasid: Mati Tolmoff, Veljo Ipits, Toomas Savi, Verni Loodmaa, Väino Kull, Toomas Kapp, Triin Anette Kaasik, Kristjan Karis, Hele Everaus, Margot Fjuk, Janika Mölder, Hannes Astok, Jaak Adamsoo, Martin Parmas, Toivo Kabanen, Oleg Nesterenko, Tõnu Ints, Piret Uluots, Peep Peterson, Marju Lauristin, Jarno Laur, Arno Arukask, Ülo Veldre, Toomas Jürgenstein, Veera Sirg, Maie Pastik, Elmut Paavel, Avo Rosenvald, Toivo Maimets, Peeter Tulviste, Joel Luhamets, Jüri Kõre, Ants Kask, Enn Tarto, Tarmo Punger, Merle Jääger, Vladimir Šokman, Boris Habramov, Jevgenia Lindevaldt, Harri Jallajas, Natalja Trošina, Olev Raju, Nikolai Põdramägi

 11. AcEST: DK943638 [AcEST

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available .. 130 1e-28 tr|Q43231|Q43231_UROPA Carbonic anhydrase 1 OS=Urochloa panicoid... 129 1e-28 tr|Q43230|Q43230_...UROPA Carbonic anhydrase 2 OS=Urochloa panicoid... 129 1e-28 tr|B4G262|B4G262_MAI...E W +D Sbjct: 297 LKGGYYDFVNGSFELWGLD 315 >tr|Q43231|Q43231_UROPA Carbonic anhydrase 1 OS=Urochloa panicoide...FVKGAFVTW 213 >tr|Q43230|Q43230_UROPA Carbonic anhydrase 2 OS=Urochloa panicoides PE=2 SV=1 Length = 240 Sco

 12. [Teenetemärgid 2006 : nimekiri

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Maarjamaa Risti V klass: Sandor Kanyadi. Riigivapi III klass: Hellar Grabbi, Jaak Jõerüüt, Teet Kallas, Jaan Kaplinski, Lehte Sööt-Hainsalu, Arvo Vallikivi (Arvo Valton). Riigivapi IV klass: Maie Kalda, Toomas Kall, Heino Kiik, Andres Langemets, Endel Nirk, Mati Sirkel, Lehte-Mai Tavel. Valgetähe II klass: Paul-Eerik Rummo, Hando Runnel. Valgetähe III klass: Valvi Strikaitiene. Valgetähe IV klass: Ülle Kahuks (Kauksi Ülle), Silvia Rannamaa, Valda Raud. Valgetähe V klass: Ave Alavainu, Mall Kaevats, Mart Kivastik

 13. [Teenetemärgid 2006 : nimekiri

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Maarjamaa Risti V klass: Sandor Kanyadi. Riigivapi III klass: Hellar Grabbi, Jaak Jõerüüt, Teet Kallas, Jaan Kaplinski, Lehte Sööt-Hainsalu, Arvo Vallikivi (Arvo Valton). Riigivapi IV klass: Maie Kalda, Toomas Kall, Heino Kiik, Andres Langemets, Endel Nirk, Mati Sirkel, Lehte-Mai Tavel. Valgetähe II klass: Paul-Eerik Rummo, Hando Runnel. Valgetähe III klass: Valvi Strikaitiene. Valgetähe IV klass: Ülle Kahuks (Kauksi Ülle), Silvia Rannamaa, Valda Raud. Valgetähe V klass: Ave Alavainu, Mall Kaevats, Mart Kivastik

 14. Marite Kallasma - diktorist eetrinägude direktoriks / Tuuli Koch

  Index Scriptorium Estoniae

  Koch, Tuuli

  2008-01-01

  Legendaarne telediktor Marite Kallasma pälvis president Toomas Hendrik Ilveselt Valgetähe V klassi teenetemärgi. Praegu on Marite Kallasma eetrinõustaja ja diktorite õpetaja. Vt. samas: teenetemärgi pälvinud kaitseliitlane Janek Tšeljadinov, USA ajaloolane ja ajakirjanik Anne Applebaum, briti ajaloolane Antony Beevor, Portugali president Anibal Cavaco Silva, briti ajaloolane Norman Davies, Narva sümfooniaorkestri looja Anatoli Štšura, Kallaste vanausuliste koguduse esimees Pavel Varunin, Eesti Entsüklopeediakirjastuse kunstiline toimetaja Maie-Hele Segerkrantz

 15. Fabelagtig digital isvinter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mygind, Sarah

  2015-01-01

  Hybrid: Merete Pryds Helles litterære app sætter helt nye standarder for digital litteratur til børn. Hos ”Wuwu & Co.” kan man hverken tie eller sidde stille.......Hybrid: Merete Pryds Helles litterære app sætter helt nye standarder for digital litteratur til børn. Hos ”Wuwu & Co.” kan man hverken tie eller sidde stille....

 16. Book Reviews

  OpenAIRE

  Danker H. Schaareman; R. Needham; Moore, S F; A. de Ruijter; Neil Lifuka; Jan van Bremen; L.M. Serpenti; van der Ploeg, A; Kelly, Raymond C.; Anton Ploeg; Ruyter, A.; Jean Poirier; Henri J.M. Claessen; J.G. Oosten; M.B. Hooker

  1980-01-01

  - H.J.M. Claessen, Jan van Bremen, Symposion. Tijdschrift voor Maatschappijwetenschap. Onder redactie van Jan van Bremen, Cees Cruson, Helle Snel, Jojada Verrips, Willem Wolters en Ton Zwaan. Uitgave: Stichting voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek., Cees Cruson, Helle Snel (eds.) - H.J.M. Claessen, Neil Lifuka, Logs in the current of the sea. Neil Lifuka’s story of Kioa and the Vaitupu colonists. Edited and introduced by Klaus-Friedrich Koch. With a foreword by Professor H.E. Maude. Ca...

 17. Taevo Gans / Ene Ammer

  Index Scriptorium Estoniae

  Ammer, Ene

  1998-01-01

  Sisearhitekt Taevo Gansist. Tudengipõlvest, selle aja projektidest, sõpruskonnast, tandemist Summatavet & Gans, Venemaa tellimustest, kaastöölistest. Üksinda Hommilkumaal vene tarbekunsti näitusega 1974. a. 1988. a. loodud perefirmast "GaDis" (omanikud Taevo, Helle Gans, Riia Oja), mis nõustab ka "Wermot" mööbli osas. "GaDise" sisekujundusprojektidest, millega Taevo ja Helle Gans tegelevad üheskoos

 18. Transnational Histories of Children's Media - Literary Canon Studies with a View to the Turn to Digitality

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyrup, Helene

  2014-01-01

  Inviteret oplægsholder og abstrakt i forbindelse med paper ved internationalt seminar om Transnational Histories of Children's Media, Helle Strandgaard Jensen (arr.), Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet......Inviteret oplægsholder og abstrakt i forbindelse med paper ved internationalt seminar om Transnational Histories of Children's Media, Helle Strandgaard Jensen (arr.), Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet...

 19. Fabelagtig digital isvinter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mygind, Sarah

  2015-01-01

  Hybrid: Merete Pryds Helles litterære app sætter helt nye standarder for digital litteratur til børn. Hos ”Wuwu & Co.” kan man hverken tie eller sidde stille.......Hybrid: Merete Pryds Helles litterære app sætter helt nye standarder for digital litteratur til børn. Hos ”Wuwu & Co.” kan man hverken tie eller sidde stille....

 20. Taevo Gans / Ene Ammer

  Index Scriptorium Estoniae

  Ammer, Ene

  1998-01-01

  Sisearhitekt Taevo Gansist. Tudengipõlvest, selle aja projektidest, sõpruskonnast, tandemist Summatavet & Gans, Venemaa tellimustest, kaastöölistest. Üksinda Hommilkumaal vene tarbekunsti näitusega 1974. a. 1988. a. loodud perefirmast "GaDis" (omanikud Taevo, Helle Gans, Riia Oja), mis nõustab ka "Wermot" mööbli osas. "GaDise" sisekujundusprojektidest, millega Taevo ja Helle Gans tegelevad üheskoos

 1. Heidegger; palabra, silencio y política

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alberto Constante

  2010-01-01

  Full Text Available Edmond Jabès described with just words this new configuration of hell in contemporary society: "Auschwitz is hell where millions of human beings were the innocent martyrs of a monstrous inferiority company of impairment, systematic abasement of man before the horrified eyes of death, so degraded herself, who first met disgust (... So the flames that rose in the smoke of the crematoria were not the hell of St. Paul. The flames of Auschwitz purified the soul of the deportees. The lighter returned to nothing. "Primo Levi3 also offers an image of hell concentracionario4:" This is hell. Today, in our time, hell must be like a big empty room and we have tired to stand, and there is a leaky faucet and water is not drinkable, and we expect something really terrible and nothing happens and still nothing happen. How are we to think? Can not think now, is like being dead. Some sit on the floor. Time passes drop by drop. "

 2. Héraclès comme figure de l’archaïsme dans la poésie hellénistique Heracles as figure of the archaism in the Hellenistic poetry Eracle o la figura dell’arcaismo nella poesie ellenistica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christophe Cusset

  2011-07-01

  Full Text Available Christophe Cusset et Benjamin Acosta-Hughes s’intéressent ici aux traitements parallèles très différents que deux auteurs majeurs, Théocrite et Apollonios de Rhodes, ont consacrés dans leurs œuvres respectives à la figure d’Héraclès, figure emblématique de l’archaïsme que l’on peut donc, à loisir, réinventer, redimensionner ou au contraire écarter, suivant des choix qui paraissent, à chaque fois, porteurs de sens pour qui s’interroge sur l’esthétique de ces deux poètes. Apollonios en effet chasse de son épopée d'un nouveau genre ce héros fameux en tant qu’il représente l’attachement à une forme archaïque d’héroïsme épique, tandis que chez Théocrite Héraclès, tout en étant reconnaissable comme héros archaïque, est vu dans une perspective qui n’est pas archaïque, mais est totalement transformé par le regard nouveau que le poète porte sur lui.Christophe Cusset and Benjamin Acosta-Hughes focus here on the widely different parallel treatments that two major poets, Theocritus and Apollonius of Rhodes, give in their respective works to the figure of Heracles, symbol of the archaism that can be reinvented, resized or otherwise discarded, according to the choices that appear, on each occasion, meaningful for the one who questions aesthetics of these poets. Apollonius indeed expells from his renewed epic a hero who is famous as a figure  attached to an archaic form of epic heroism, whereas in Theocritus Heracles, while being recognizably an archaic hero, is seen in a perspective that is not archaic, but totally transformed by the new perspective that focuses on the poet himself.Christophe Cusset e Benjamin Acosta-Hughes affrontano qui i vari trattamenti paralleli che due importanti autori, Teocrito e Apollonio Rodio, hanno dedicato nelle rispettive opere alla figura di Eracle, emblema dell’arcaismo che a seconda dei casi può essere reinventata, ridimensionata o eliminata, in base a scelte che sembrano latrici di valore per chi si interroga sull’estetica di questi due poeti. In particolare Apollonio allontana nella sua epica di nuovo tipo questo eroe famoso nella misura in cui rappresenta l’attaccamento ad una forma arcaica di eroismo epico, mentre in Teocrito Eracle, benché riconoscibile come eroe arcaico, è colto in una prospettiva che non è arcaica ma totalmente trasformata dalla nuova attenzione con cui è visto dal poeta.

 3. The Creator of Heaven and the Constructor of Hell-Pushkin and Gogol in the View of Rozanov%天堂的建构者与地狱的肇端者--罗赞诺夫视域中的普希金与果戈理

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  吴琼

  2014-01-01

  罗赞诺夫的文学批评摒弃了传统的“经院批评”模式,代之以感性、直觉的随笔形式传达文学感悟。他的批评视角独特,观点鲜明,彰显着浓厚的主观性。他倾向于借助对比凸显作家创作的个性特色,他将普希金与果戈理置于对立的两极,认为前者创造了一个真实、鲜活与光明的世界,而后者则编织了一个幻想、僵死与阴暗的世界。罗赞诺夫创建了“生活的宗教”,他的批评凝聚着对宗教、文学与社会问题的思考,而这些思考皆透过生活之棱镜的折射。%Rozanov's literary criticism abandoned the traditional model of scholastic criticism,in-stead he employed the form of perceptual and intuitional essays to express his literary thoughts.His perspective is unique,opinionated,and showing strong subjectivity.He tended to highlight the writer 's personal characteristics in their writing by contrast.He put Pushkin and Gogol at opposite poles, and considered the former created a real,fresh and bright world,and the latter created a fantasy,rig-id and dark world.Rozanov created religion of life.His literary criticism embodied the thinking of reli-gion,literature and social problems,and these thinking were all through the refraction of the prism of life.

 4. Is Other is the Hell of Self?——The Intersubjective Thoughts in "Mrs.Dalloway"%他人是自我的地狱?——《达洛维夫人》主体间性思想探析

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  毛靖

  2011-01-01

  As a polyphonic novel,"Mrs.Dalloway" demonstrates the "dialogues" of streams of consciousness between numerous characters,and reveals their complicated interrelations.From the intersubjective perspective,this novel not only depicts the outer intersubjectivity,but also glimpses into the inner,which reveals Virginia Woolf's awareness of the independence and interactivity of the individual subject and its inner multi-dimensional complexity,reflecting the transcendence of her intersubjective views to the subjective egotism.%作为一部多声部意识流小说,《达洛维夫人》展现了多个人物的意识流"对话"和他们之间的"共在"关系。从主体间性理论的角度看,这部小说不仅表现了外部的主体间性,而且还刻画了内部的主体间性,形象地表达了作者对个人主体的独立性和交互性,以及主体内部的多维度的独特看法,反映了伍尔芙超越唯我论的主体间性思想。

 5. Kasvatusteaduslike tööde konkursi tulemused / Ulve Kala

  Index Scriptorium Estoniae

  Kala, Ulve

  2002-01-01

  Eesti keeles publitseeritud teadustöö preemia anti Aleksander Elangole, Inger Kraavile ja Kristi Kõivule, diplom Ühiskondlikule Pedagoogika Uurimise Instituudile, Viivi Ekstale, Inger Kraavile, Inge Undile, Viivi Maansole. Võõrkeeles publitseeritud teadustöö preemia monograafiale "Integration als Problem in der Erziehungswissenschaft" (koostaja Airi Liimets, autorid Airi Liimets, Saila Anttonen, Gunnar Bergendal, Gerd-Bodo Reinert von Carlsburg, Helmut Wehr, Tiiu Kuurme, Pauli Siljander, Jüri Kruusvall, Sirje Priimägi, Ene-Silvia Sarv, Kristi Kõiv, Meri-Liis Laherand, Jaan Mikk, Hannele Niemi, Marika Veisson, Irina Würscher, Susanne Jena, Tiina Aunin, Reet Liimets, Heli Mattisen, Aivo Saar, Maie Vikat), diplom Aino Saarele ja Katrin Niglasele. Didaktilis-rakenduslike tööde preemia Eda Heinlale, Estelle Laanele ja Kalle Laanele, Tiiu Kadajasele. Populaarteadusliku töö preemia Maie Tuulikule, diplom Kristi Kõivule. H. Liimetsa nim magistritööde preemia Rain Mikserile, Margus Pedastele, Ülle Rannutile, Inger Kraavile, Tago Sarapuule, Martin Ehalale

 6. Avaliação de modelos não-lineares e da relação do consumo voluntário de vacas primíparas e de bezerros com a curva de lactação de vacas Nelore Evaluation of non-linear models and the effects of primiparous cows and calves intake on the lactation curve of Nelore cows

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lara Toledo Henriques

  2011-06-01

  Full Text Available Procurou-se avaliar a precisão de cinco modelos não-lineares em descrever a forma da curva de produção de leite de vacas Nelore e o efeito do consumo voluntário (CV da vaca e do bezerro sobre a produção de leite (PL. Foram testados os modelos de Sikka, Nelder, Wood, Jenkins & Ferrell, e Jenkins & Ferrell com um parâmetro de ajustamento. Foram utilizadas 12 vacas primíparas com peso corporal médio de 359 kg (± 8 e seus respectivos bezerros. A produção de leite foi estimada pela pesagem do bezerro antes e após a mamada, do nascimento aos 180 dias de idade. As pesagens foram efetuadas duas vezes ao dia, semanalmente, após 6 horas de jejum de líquido e sólidos. Os modelos não-lineares de Sikka, Jenkins & Ferrell, Nelder e Wood não descreveram a curva de lactação apropriada devido ao excesso ou subestimação d o pico da produção de leite. O melhor ajustamento foi encontrado para o modelo de Jenkins & Ferrell com um parâmetro de ajustamento. O efeito do consumo voluntário da vaca e do bezerro, avaliado separadamente, não se correlacionou com a produção de leite. Entretanto, ao avaliar o consumo da vaca e do bezerro conjuntamente, foi encontrada uma correlação positiva e negativa com a produção de leite, respectivamente. A produção de leite está intimamente correlacionada com o consumo da vaca e do bezerro, e a capacidade de ingerir sólidos não lácteos reulta na redução da necessidade de leite da mãe.This research was carried out to evaluate five non-linear mathematical models to describe lactation curves of Nelore cows and effect of the cow and calf intake on milk yield. In this study we compared the models of Sikka (1950, Nelder (1966, Wood (1967, Jenkins & Ferrell (1984 and Jenkins & Ferrell (1984 with a fit parameter. Data of production were collected from 12 primiparous cows with a mean live weight of 359 kg (± 8 and its offspring. The milk production was estimated weighing the calf before and after

 7. PENENTUAN VEKTOR MALARIA DI FLORES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harijani A. Marwoto

  2012-09-01

  Full Text Available A field study on entomology has been conducted in 6 villages which were located in coastal and in-land areas of Sikka Regency of Central Flores since April 1990 - October 1991. The results of this study showed that the suspected malaria vectors in those areas were An. sundaicus, An. subpictus, An. barbirostris, An. aconitus and An. maculatus. Only 3 species were confirmed as vector using ELISA test, i.e. An. sundaicus, An. barbirostris and An. subpictus with sporosoite rates of 4.2%, 2.1% and 0.1% respectively. An. aconitus, a potential malaria vector in Java and in some onther places was not confirmed as vector in Flores yet. The 3 confirmed vectors were also found positive with sporozoites in West Flores and also found predominant in East Flores.

 8. 释“寒池”、“寒庭”与“寒夜”%An Explanation of "Han Chi", "Han Ting" and "Han Ye"

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  叶贵良

  2011-01-01

  在道经中,“寒池”、“寒庭”都有地狱刑罚之池、人身命门、月中广寒之池、北极元福弃贤世界郁单之国的神池等意思;“寒夜”则有地狱的意思,此外,该词还可作地狱曹府之名。%In Taoist scripture, "han chi" and "han ting" take the meanings like a pool with hell, penalty, fate, cold-evil, etc. Except the meaning of hell, "han ye" is the synonym of hell.

 9. Impeccable Timing: The Political Efficiency of Prc-U.S. Surveillance Confrontations

  Science.gov (United States)

  2014-06-01

  toward Impeccable. On the March 10 Tibetan anniversary, the Dalai Lama stated that PRC rule has “thrust Tibetans into such depths of suffering and...York Times, March 10, 2009, http://thelede.blogs.nytimes.com/2009/03/10/the- dalai - lamas -hell-on-earth-speech/. 205 House Resolution on Tibet (H.R. 226...thelede.blogs.nytimes.com/2009/03/10/the- dalai - lamas - hell-on-earth-speech/. Martin, Dan. “China Warns U.S. on Taiwan as Military Talks Resume.” AFP, February 27

 10. Revner, sprækker, skred

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mønster, Louise

  2010-01-01

  The article analyses short stories by Helle Helle, Pia Juul and Naja Marie Aidt which address family and love relations, and it discusses the way in which they relate to presentations of new Danish literature. It is argued that these short stories are typical for the first decade of the 21th...... century in their focus on close relations, everyday life and contemporary society, whereas it seems more problematic to align them with the understanding of new Danish literature as a critique of the idea of cultural radicalism and the welfare state....

 11. Just think: The challenges of the disengaged mind

  Science.gov (United States)

  Wilson, Timothy D.; Reinhard, David A.; Westgate, Erin C.; Gilbert, Daniel T.; Ellerbeck, Nicole; Hahn, Cheryl; Brown, Casey L.; Shaked, Adi

  2015-01-01

  In 11 studies, we found that participants typically did not enjoy spending 6 to 15 minutes in a room by themselves with nothing to do but think, that they enjoyed doing mundane external activities much more, and that many preferred to administer electric shocks to themselves instead of being left alone with their thoughts. Most people seem to prefer to be doing something rather than nothing, even if that something is negative. “The mind is its own place, and in it self/Can make a Heav'n of Hell, a Hell of Heav'n.”– John Milton, Paradise Lost PMID:24994650

 12. Physical Activity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars Bo; Anderssen, Sigmund Alfred; Wisløff, Ulrik

  2014-01-01

  Andersen LB, Anderssen SA, Wisløff U, Hellénius M-L, Fogelholm M, Ekelund U. (Expert Group) Nordic Nutrition Recommendations 2012. Integrating nutrition and physical activity. Chapter: Physical Activity p. 195-217.Nordic Counsil of Ministers.......Andersen LB, Anderssen SA, Wisløff U, Hellénius M-L, Fogelholm M, Ekelund U. (Expert Group) Nordic Nutrition Recommendations 2012. Integrating nutrition and physical activity. Chapter: Physical Activity p. 195-217.Nordic Counsil of Ministers....

 13. Physical Activity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars Bo; Anderssen, Sigmund Alfred; Wisløff, Ulrik

  2014-01-01

  Andersen LB, Anderssen SA, Wisløff U, Hellénius M-L, Fogelholm M, Ekelund U. (Expert Group) Nordic Nutrition Recommendations 2012. Integrating nutrition and physical activity. Chapter: Physical Activity p. 195-217.Nordic Counsil of Ministers.......Andersen LB, Anderssen SA, Wisløff U, Hellénius M-L, Fogelholm M, Ekelund U. (Expert Group) Nordic Nutrition Recommendations 2012. Integrating nutrition and physical activity. Chapter: Physical Activity p. 195-217.Nordic Counsil of Ministers....

 14. Nadala pilt

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Eesti Meestelaulu Seltsi poiste-solistide Järvamaa konkursi maakondlikust voorust pääsesid piirkondlikku vooru noored lauljad: kuni 7aastased - Rando Haljaste (Türi, juhendaja Helle Laanemets), 8-9aastased - Kaarel Orumägi (Türi, Helle Maalmann), Silver Samun - (Türi vald, Virve Kaljula), 10-11aastased - Sten Paal ja Mattias Simson (mõlemad Türi, Tea Saar) ja Indrek Oidekivi (Türi, Tiiu Schüts), 12aastased - Rene Liivo ja Mikk Dede (mõlemad Türi, Tiiu Schüts)

 15. Eesti Kultuurkapitali kirjanduse aastapreemiad

  Index Scriptorium Estoniae

  1998-01-01

  Proosa : Toomas Vint. Lõppematu maastik (25 000 kr.). Luule : Kalju Lepik. Pihlakamarja rist (25 000 kr.). Laste- ja noorsookirjandus : Leelo Tungal ja Karel Korp. Kollitame! Kummitame! ehk Kollikooli kasvandike juhtumisi tänapäeval (15 000 ja 10 000 kr.). Esseistika : Ilmar Laaban. Marsyase nahk (25 000 kr.); Hasso Krull. Katkestuse kultuur (25 000 kr.). Ilukirjanduslik tõlge võõrkeelest eesti keelde : Maie-Merike Pau. Umberto Eco romaani 'Roosi nimi' tõlge itaalia keelest (12 500 kr.). Ilukirjanduslik tõlge eesti keelest võõrkeelde ('Via Estica') : Olga Nael (Rudneva). Karl Ristikivi romaanide 'Lohe hambad' ja 'Rõõmulaul' tõlked vene keelde (12 500 kr.).

 16. Kõrgharidusreform vajab lisaarutelu / Kristi Ehrlich

  Index Scriptorium Estoniae

  Ehrlich, Kristi, 1979-

  2012-01-01

  Riigikogus teise lugemise läbinud kõrgharidusreformi eelnõu kohta avaldavad arvamust Lääne-Viru rakenduskõrgkooli rektor Helle Noorväli ja Tallinna ülikooli Rakvere kolledži direktor Kalle Karron

 17. Subatomic inferno under the Alps

  CERN Multimedia

  Borland, John

  2006-01-01

  "Sky is the Swiss-French border, pastoral Geneva countryside in the shadow of soaring alpine mountains. Hell is "The machine" - a 16.8-mile underground ring where, in almost precisely a year, superconducting magnets will begin accelerating atomic particles to within a hairsbreadth of the speed of light, and smash them into each other." (2 pages)

 18. Witchcraft, intimacy and trust: Africa in comparison

  NARCIS (Netherlands)

  Geschiere, P.

  2013-01-01

  In Dante’s Inferno, the lowest circle of Hell is reserved for traitors, those who betrayed their closest companions. In a wide range of literatures and mythologies such intimate aggression is a source of ultimate terror, and in Witchcraft, Intimacy, and Trust, Peter Geschiere masterfully sketches it

 19. "Kiirustage, seltsimehed unetud!" : 1968. aasta suvel filmiti Muhumaal kultusteoseks saanud komöödia "Mehed ei nuta" / Allar Viivik

  Index Scriptorium Estoniae

  Viivik, Allar

  2003-01-01

  Lisaks sõnumid "Ei meelest läe mul iial...!", "Mannekeen Helle Juksar - moemajast otse filmi", "Mehed ei nuta", "Helmut Vaag kündis ninaga rannaliiva", "Kuidas võttegrupp Ants Lauterit sünnipäeval üllatas", "Juhan Smuul kinkis õllevinku ja suitsusäina", "Kuulipilduja Nõmmiku Moskvitshi pakiruumis"

 20. Are Earth Sciences lagging behind in data integration methodologies?

  CSIR Research Space (South Africa)

  Paasche, H

  2013-11-01

  Full Text Available R, Pütz T, Frenzel M, Schwank M, Baessler C, Butterbach-Bahl K, Bens O, Borg E, Brauer A, Dietrich P, Hajnsek I, Helle G, Kiese R, Kunstmann H, Klotz S, Munch JC, Papen H, Priesack E, Schmid HP, Steinbrecher R, Rosenbaum U, Teutsch G, Vereecken H...

 1. ISLAM IN THE NON-MUSLIM AREAS OF NORTHERN NIGERIA, c

  African Journals Online (AJOL)

  QUADRI Y A

  analysis which stems from the historical fact of the disparaging views about the ... x-ray the philosophical issues on this subject matter, the analytical or ... 10. Yet he claims that he agrees with the famous saying that the doors of hell are.

 2. Vana-aasta filmiõhtu

  Index Scriptorium Estoniae

  2002-01-01

  Kanal2s oli sügisel telesari eesti tuntud arstidest, keda on filmitud aasta vältel. Helle Karise portreefilmide sarja "Contra mortem" näidatakse ka 30. detsembril Kinomajas filmiõhtul. Kohtuda saab ka arstide endiga

 3. Vanavara pärastlõuna / Silvia Silvéus

  Index Scriptorium Estoniae

  Silvéus, Silvia, 1926-2016

  2002-01-01

  20. oktoobril 2002 toimunud Sydney Eesti Seltsi Kunsti-ja Käsitööringi ning Eesti Etnograafiaringi Austraalias kultuuripärastlõunal oli vanavara näitus, esitati laule ja tantse, Helle-Mall Risti esines kõnega

 4. Esitletakse Eesti ja Soome keeleteadlaste ühisraamatuid

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Täna esitletakse Tallinna Ülikoolis Krista Kerge ja Maria-Maren Sepperi toimetatud raamatut "Finest Linguistics : proceedings of the annual Finnish and Estonian conference of linguistics : Tallinn, May 6-7, 2004" ning Helle Metslangi ja Siiri Soidro toimetatud teost "Lähivertailuja 16 : soome-eesti kontrastiivseminar 8.-9.05.2004"

 5. Olla originaalne ja tähelepandud / Eve Sepp

  Index Scriptorium Estoniae

  Sepp, Eve

  1989-01-01

  Tuntud daamide originaalehetest - tekstiilikunstnik Anna Gerretzi Ülle Kõutsi valmistatud kõrvarõngad, disainer Helle Gansi Katrin Amose loodud rinnanõel, raamatukogudirektrissi Anne Randeli Tiina Käeseli loodud ehted, arhitekt Marka Lõokese Kadri Mälgu loodud komplekt, kunstiteadlase Krista Kodrese Tiina Käeseli loodud komplekt, grimeerija Krista Pärdi abikaasa Rein Metsa loodud ehted

 6. Rasta-revolutsioon : ikka ja jälle. White label : Nikns Suns - Imed. Kuula / DJ Pickney Tiger

  Index Scriptorium Estoniae

  DJ Pickney Tiger, pseud., 1970-

  2007-01-01

  Heliplaadist "Bob Marley And The Wailers. Exodus". Ansamblist. Heliplaatidest: Taraf De Haidouks "Maskarada", Los Desterrados "Tu", Prince "Planet Earth", Manu Chao "La Radiolinia", Kanye West "Graduation", 50 Cent "Curtis", Vaiko Eplik ja Eliit 2", "Shahrukh. The King Khan. Vol 3", Big &Rich "Between Raising Hell and Amazing Graze", Tiit Kikas"String Theory"

 7. Wermo mööblisalong. Tartu mnt. 63, Tallinn / Siim Sultson

  Index Scriptorium Estoniae

  Sultson, Siim

  1998-01-01

  'Marati' kahes ruumis asuva Võru mööblivabriku 'Wermo' esinduskaupluse sisekujundus. Nii interjööri kui poolte toodete kujundus pärineb Helle ja Taevo Gansi sisearhitektuuribüroost Stuudio GaDIS. Sisekujundaja Taevo Gans. Teostus: Tekton. Valmis 1998.

 8. 50 CFR 223.102 - Enumeration of threatened marine and anadromous species.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... townsendi Wherever found U.S.A. (Farallon Islands of CA) south to Mexico (Islas Revillagigedo) 50 FR 51252..., 2005. (9) Snake River fall-run Chinook Oncorhynchus tshawytscha U.S.A.- OR, WA, ID, including all naturally spawned populations of fall-run Chinook salmon in the mainstem Snake River below Hells Canyon Dam...

 9. Warfare 1914-2014: The most violent century in human history

  NARCIS (Netherlands)

  Klinkert, W.

  2016-01-01

  In the Spring of 1915 the French literary critic, journalist and theatre director Alphonse Séché (1876-1964) published a book on the Great War which was about six months old at the time. He called his extensive analysis Les guerres d’ enfer (Wars of Hell) and this unlikely expert displayed a remarka

 10. Nime võimust : naine või artishokk / Leena Kurvet-Käosaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Kurvet-Käosaar, Leena, 1969-

  2003-01-01

  Tagasivaade naisrežissööride filmifestivalile Helsingis. Lähemalt 4 mängufilmist : itaallanna Monica Stambrini "Benzina" (2001), inglanna Lynne Ramsay "Morvern Callar" (2002), prantslanna Sophie Tatscheffi "Baarilett" (1997) ja iraani päritolu rootsi režissööri Susan Taslimi "All Hell Let Loose" (2002)

 11. Vertigo substriata Jeffreys, faunae neerlandicae nova species, een zoogenaamd glaciaalrelikt

  NARCIS (Netherlands)

  Sunier, A.L.J.

  1926-01-01

  I. HET NEDERLANDSCHE MATERIAAL VAN VERTIGO SUBSTRIATA JEFFR.. Onder het vaak interessante materiaal van Nederlandsche Mollusca, dat den laatsten tijd door de Heeren W. F. van Hell en J. A. Nijkamp, studenten in de biologie te Leiden, aan 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie werd afgestaan, trof

 12. Moments in Contemporary Rhetoric and Communication. No. 4.

  Science.gov (United States)

  Chesebro, James W., Ed.; Cragan, John F., Ed.

  1972-01-01

  This quarterly publication is a forum for graduate and undergraduate student thinking on contemporary issues. This issue opens with "Hell is Other People," a critical analysis of Sartre's play "No Exit." The first section contains an article on nonviolence and militancy as contrasting strategies of the black struggle; a satiric playscript based on…

 13. Hvis Thorning var CEO

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje Rasmussen, Martin Møller

  2013-01-01

  Helle Thorning-Schmidt er som statsminister blevet konfronteret med de samme syv overraskelser, som ifølge strategi- og ledelsesguruen Michael Porter udfordrer enhver nyudnævnt topleder. Regeringens fortsatte overlevelse afhænger af, hvor hurtigt statsministeren erkender det og handler....

 14. Compensating Scientism through "The Black Hole."

  Science.gov (United States)

  Roth, Lane

  The focal image of the film "The Black Hole" functions as a visual metaphor for the sacred, order, unity, and eternal time. The black hole is a symbol that unites the antinomic pairs of conscious/unconscious, water/fire, immersion/emersion, death/rebirth, and hell/heaven. The black hole is further associated with the quest for transcendent…

 15. Witchcraft, intimacy and trust: Africa in comparison

  NARCIS (Netherlands)

  Geschiere, P.

  2013-01-01

  In Dante’s Inferno, the lowest circle of Hell is reserved for traitors, those who betrayed their closest companions. In a wide range of literatures and mythologies such intimate aggression is a source of ultimate terror, and in Witchcraft, Intimacy, and Trust, Peter Geschiere masterfully sketches it

 16. Moby-Dick

  NARCIS (Netherlands)

  Melville, Herman

  2005-01-01

  On board the whaling ship Pequod a crew of wise men and fools, renegades and seeming phantoms is hurled through treacherous seas by a crazed captain hell-bent on hunting down the mythic White Whale. Melville transforms the little world of the whale-ship into a crucible where mankind's fears, faith a

 17. Plaadid / Erkki Luuk

  Index Scriptorium Estoniae

  Luuk, Erkki, 1971-

  2005-01-01

  Uutest heliplaatidest "Ulmeralismi tähised", Destiny's Child "Destiny FulFilled", Brian McFadden "Irish Son", dream Theater "Live at Budokan", Meat Loaf "Bat Out Of Hell Life", Axis of Justice "Concert Series vol. 1", Incubus "Alive at Red Rocks"

 18. The Re-enchantment of the World

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Ask Vest

  2009-01-01

  that these aesthetic qualities have been captured in two documentaries by the Danish film-maker J rgen Leth - Stars and Water Carriers (1974) and A Sunday in Hell (1976) covering the 1973 Giro d'Italia and the 1976 Paris-Roubaix cycle races respectively. Leth's films effectively challenged contemporary Marxist views...

 19. The Home Front and War in the Twentieth Century. The American Experience in Comparative Perspective: Proceedings of the Military History Symposium (10th) Held at the United States Air Force Academy on 20-22 October 1982

  Science.gov (United States)

  1982-01-01

  typhoid, cerebro -spinal feve, and new antisep- tics. Permanence was assured with the change of title in April 1920 to Medical Research Council. In...Arthur shook his head, md my loafers, which we made in Argen- tina, just squeezed the hell out of my feet. So, we’ll pan on that one. rstrup: I’ll talk

 20. Maarjamäe loss (Marienberg) / Robert Gödicke, Nikolai vanem Thamm, Jüri Renter

  Index Scriptorium Estoniae

  Gödicke, Robert

  2004-01-01

  5 välisvaadet, üks 1930. aastast; mõisa ajaloost, omanikest, lossi arhitektuurist, interjöörist, pargist; 1975. a. anti loss üle Eesti Ajaloomuuseumile; hoone restaureeriti aastatel 1983-88 (arhitekt Jüri Renter, sisearhitekt Helle Gans)