WorldWideScience

Sample records for helle sikka ene

 1. Educational objectives as the basis for successful coping at school / Leida Talts, Ene Mägi, Helle Sikka... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Artiklis käsitletakse sotsiaalsete ja eetiliste eesmärkide saavutatust kooliminevate laste rühmades ja esimese kooliaasta lõpus. Uurimus tugineb kolmele küsitlusele, mis viidi läbi ajavahemikus 2002-2004

 2. Educational objectives as the basis for successful coping at school / Leida Talts, Ene Mägi, Helle Sikka... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Artiklis käsitletakse sotsiaalsete ja eetiliste eesmärkide saavutatust kooliminevate laste rühmades ja esimese kooliaasta lõpus. Uurimus tugineb kolmele küsitlusele, mis viidi läbi ajavahemikus 2002-2004

 3. Matemaatika õpimotiivid ja nende kujunemine / Helle Sikka

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikka, Helle, 1949-

  2001-01-01

  Õpimotivatsioonist ja selle mõjuteguritest, matemaatika õppimise motiveerimisest. 1999.a. TPÜ algõpetuse õppetooli poolt läbi viidud uuringust Tallinna koolide 2.-6. klasside õpilaste ja klassiõpetajate seas. Uurimuse eesmärgiks oli selgitada õpilaste üldisi õpimotiive, matemaatika õppimise motiive, aineseoseid argieluga, analüüsida nii õpilaste kui õpetajate hinnanguid probleemülesannete lahendamisele

 4. Matemaatika õpimotiivid ja nende kujunemine / Helle Sikka

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikka, Helle, 1949-

  2001-01-01

  Õpimotivatsioonist ja selle mõjuteguritest, matemaatika õppimise motiveerimisest. 1999.a. TPÜ algõpetuse õppetooli poolt läbi viidud uuringust Tallinna koolide 2.-6. klasside õpilaste ja klassiõpetajate seas. Uurimuse eesmärgiks oli selgitada õpilaste üldisi õpimotiive, matemaatika õppimise motiive, aineseoseid argieluga, analüüsida nii õpilaste kui õpetajate hinnanguid probleemülesannete lahendamisele

 5. Herdis Sikka saadeti viimsele teekonnale

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  Tallinnas Kaarli kirikus 4. septembril 2010. a. toimunud nooremseersant Herdis Sikka leinatalitusest, kõneles ka president Toomas Hendrik Ilves. Ilmunud ka: Eesti Elu 10. sept. 2010, lk. 2, pealk.: Eesti saatis langenud allohvitseri viimsele teekonnale

 6. Andeka lapse arengukeskkond ja toimetulek koolis / Helle Sikka

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikka, Helle

  2001-01-01

  Andekuse mõistest ja selle arengust, andeka lapse isiksuseomadustest. 1998-2000.a. läbi viidud küsitlusuuringust, mille eesmärgiks oli selgitada andekate laste koolimeeldivust, hinnanguid õpetajatele, õpilaste asendit kaaslaste seas, õpilaste arvamusi oma isiksuseomaduste kohta ning andekate harrastusi ja huvisid

 7. Andeka lapse arengukeskkond ja toimetulek koolis / Helle Sikka

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikka, Helle

  2001-01-01

  Andekuse mõistest ja selle arengust, andeka lapse isiksuseomadustest. 1998-2000.a. läbi viidud küsitlusuuringust, mille eesmärgiks oli selgitada andekate laste koolimeeldivust, hinnanguid õpetajatele, õpilaste asendit kaaslaste seas, õpilaste arvamusi oma isiksuseomaduste kohta ning andekate harrastusi ja huvisid

 8. Matemaatika õppimise motiveerimine - võimalused ja tegelikkus / Helle Sikka

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikka, Helle

  2001-01-01

  1999/2000.a. õpilaste ja algklassiõpetajate seas läbi viidud küsitlusuuringust, millega selgitati 2.-6. kl. õpilaste matemaatika õpimotiive ja analüüsiti õpetajate ja õpilaste hinnanguid matemaatikatunni erinevatele osadele ning tundides kasutatavate tegevuste ja tööviiside sageduse kohta

 9. Matemaatika õppimise motiveerimine - võimalused ja tegelikkus / Helle Sikka

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikka, Helle

  2001-01-01

  1999/2000.a. õpilaste ja algklassiõpetajate seas läbi viidud küsitlusuuringust, millega selgitati 2.-6. kl. õpilaste matemaatika õpimotiive ja analüüsiti õpetajate ja õpilaste hinnanguid matemaatikatunni erinevatele osadele ning tundides kasutatavate tegevuste ja tööviiside sageduse kohta

 10. Herdis Sikka hukkus õnnetu juhuse tõttu / Holger Roonemaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Roonemaa, Holger

  2010-01-01

  30. augustil hukkus Afganistanis NATO operatsioonil isevalmistatud lõhkekeha (IED) plahvatuses soomukijuht nooremseersant Herdis Sikka. Plahvatusele järgnes umbes tund aega kestnud tulevahetus, mistõttu meditsiinikopteril ei õnnestunud maanduda

 11. Matemaatika võimalused algkooliõpilase mõtlemise arendamisel / Helle Sikka

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikka, Helle

  2000-01-01

  Mõtlemise arendamisest matemaatikatundides, 1996-1997.a. 3.-6. klassi õpilaste seas läbi viidud uurimusest, mille eesmärgid olid diagnoosida õpilaste mõtlemisoskust ja analüüsida õpetajate töö tulemusi õpilaste mõtlemise arendamisel matemaatikatundides

 12. Matemaatika võimalused algkooliõpilase mõtlemise arendamisel / Helle Sikka

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikka, Helle

  2000-01-01

  Mõtlemise arendamisest matemaatikatundides, 1996-1997.a. 3.-6. klassi õpilaste seas läbi viidud uurimusest, mille eesmärgid olid diagnoosida õpilaste mõtlemisoskust ja analüüsida õpetajate töö tulemusi õpilaste mõtlemise arendamisel matemaatikatundides

 13. Analysis list: Hells [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Hells Embryonic fibroblast + mm9 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Hells....1.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Hells.5.tsv http://dbarchive.bioscienc...edbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Hells.10.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Hells.Embryonic

 14. Uuringud TPÜ algõpetuse õppetoolis : Tallinna Pedagoogikaülikooli algõpetuse õppetool / Helle Sikka, Leida Talts

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikka, Helle

  2003-01-01

  Ajavahemikul 1995-2003 on TPÜ algõpetuse õppetoolis publitseeritud õppejõudude ja magistrantide ühistööna kaheksa teaduskogumikku, kusjuures kaks viimast neist on avaldatud koostöös Helsingi Ülikooli õpetajakoolituse osakonna õppejõududega. Seisuga mai 2003 on kaitstud 30 magistritööd, 706 bakalaureuse- ja diplomitööd, mis puudutavad noorema kooliea õpilasi ja õpetajaid

 15. Helle Metslang filoloogiadoktoriks / Mati Erelt

  Index Scriptorium Estoniae

  Erelt, Mati, 1941-

  1995-01-01

  Helle Metslangi doktoriväitekirjast: Temporal relations in the predicate and the grammatical system of Estonian and Finnish. Oulu : Oulun yliopisto, 1994. (Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen laitoksen tutkimusraportteja ; 39)

 16. Riwayat gizi buruk masa lalu (stunted) tidak berhubungan dengan prestasi belajar siswa SD di Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur

  OpenAIRE

  Tobianus Hasan; Mohammad Djuffrie; Indiria L. Gamayanti

  2016-01-01

  ABSTRACTBackground: The main nutritional problem existed in Sikka District was high prevalence of stunting in children (49.6%). Sikka District Health Office data at 2009 and 2010 confirmed that Mego Subdistrict was categorized as area in which the citizens (particularly infants) had high risk experiencing health and nutritionissues with percentage of 43.3 in 2009 and 42.3 in 2010. Elementary school student’s passing percentage at Mego Subdistrict in education year of 2009/2010 placed in rank ...

 17. Taevo Gans / Ene Ammer

  Index Scriptorium Estoniae

  Ammer, Ene

  1998-01-01

  Sisearhitekt Taevo Gansist. Tudengipõlvest, selle aja projektidest, sõpruskonnast, tandemist Summatavet & Gans, Venemaa tellimustest, kaastöölistest. Üksinda Hommilkumaal vene tarbekunsti näitusega 1974. a. 1988. a. loodud perefirmast "GaDis" (omanikud Taevo, Helle Gans, Riia Oja), mis nõustab ka "Wermot" mööbli osas. "GaDise" sisekujundusprojektidest, millega Taevo ja Helle Gans tegelevad üheskoos

 18. Taevo Gans / Ene Ammer

  Index Scriptorium Estoniae

  Ammer, Ene

  1998-01-01

  Sisearhitekt Taevo Gansist. Tudengipõlvest, selle aja projektidest, sõpruskonnast, tandemist Summatavet & Gans, Venemaa tellimustest, kaastöölistest. Üksinda Hommilkumaal vene tarbekunsti näitusega 1974. a. 1988. a. loodud perefirmast "GaDis" (omanikud Taevo, Helle Gans, Riia Oja), mis nõustab ka "Wermot" mööbli osas. "GaDise" sisekujundusprojektidest, millega Taevo ja Helle Gans tegelevad üheskoos

 19. Põimunud ajastud vanalinnakodus / Helle Neemre

  Index Scriptorium Estoniae

  Neemre, Helle

  1998-01-01

  Kaasajastatud vanalinnakorter Väike-Karja tänavas. Muljeid ja meenutusi tehtust sisekujundaja Helle Neemrelt. Pildiallkirjad - Jüri Kuuskemaa. Korterist võib leida Hansa-aegseid detaile, regionalistlikku laadi, moodsaid mugavusi kaasaegses kujunduses. Sepised (kardinapuud, trepikäsipuu, kaminariistad, -rest) - sepp Raivo Uus. Paekivist detailid restaureeris KAR Grupp. Diivan ja laud - Mang.

 20. Põimunud ajastud vanalinnakodus / Helle Neemre

  Index Scriptorium Estoniae

  Neemre, Helle

  1998-01-01

  Kaasajastatud vanalinnakorter Väike-Karja tänavas. Muljeid ja meenutusi tehtust sisekujundaja Helle Neemrelt. Pildiallkirjad - Jüri Kuuskemaa. Korterist võib leida Hansa-aegseid detaile, regionalistlikku laadi, moodsaid mugavusi kaasaegses kujunduses. Sepised (kardinapuud, trepikäsipuu, kaminariistad, -rest) - sepp Raivo Uus. Paekivist detailid restaureeris KAR Grupp. Diivan ja laud - Mang.

 1. Education Hell: Rhetoric vs. Reality

  Science.gov (United States)

  Bracey, Gerald W.

  2009-01-01

  Are America's schools broken? "Education Hell: Rhetoric vs. Reality" seeks to address misconceptions about America's schools by taking on the credo "what can be measured matters." To the contrary, Dr. Bracey makes a persuasive case that much of what matters cannot be assessed on a multiple choice test. The challenge for educators is to deal…

 2. In Predicadores hell. Cautive children

  OpenAIRE

  Aragüés Estragués, Rosa María

  2012-01-01

  In the city of Zaragoza, on April 6th of 1939, 512 women and 53 children were moved from Torrero’s prison to the Qualified jail of Predicadores. The accumulation, the bad conditions of the building, the punishments, the vexations, the bad supply and the violence did of Predicator’s one of the hardest prison of the postwar period: a real hell. Their only crime in most cases was be mothers, wifes or daughters of republican men. They were denied the right of being political prisoners as they wer...

 3. Small- x resummation from HELL

  Science.gov (United States)

  Bonvini, Marco; Marzani, Simone; Peraro, Tiziano

  2016-11-01

  Small- x logarithmic enhancements arising from high-energy gluon emissions affect both the evolution of collinearly-factorized parton densities and partonic coefficient functions. With the higher collider energy reached by the LHC, the prospect of a future high-energy collider, and the recent deep-inelastic scattering (DIS) results at small- x from HERA, providing phenomenological tools for performing small- x resummation has become of great relevance. In this paper we discuss a framework to perform small- x resummation for both parton evolution and partonic coefficient functions and we describe its implementation in a computer code named High-Energy Large Logarithms ( HELL). We present resummed and matched results for the DGLAP splitting functions and, as a proof of principle, for the massless structure functions in DIS. Furthermore, we discuss the uncertainty from subleading terms on our results.

 4. Et godt sted at græde og le hos Helle Helle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Per Krogh

  2014-01-01

  Da Helle Helle (f. 1965) i 2010 blev indstillet af Statens Kunstfonds repræsentantskab til at modtage livsvarig kunstnerydelse, lød begrundelsen, at hun var ”en af Danmarks vigtigste fortolkere af middelklassen og den danske provins.” Og sådan er hun generelt også blevet modtaget og fortolket: Som...

 5. Et godt sted at græde og le hos Helle Helle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Per Krogh

  2014-01-01

  Da Helle Helle (f. 1965) i 2010 blev indstillet af Statens Kunstfonds repræsentantskab til at modtage livsvarig kunstnerydelse, lød begrundelsen, at hun var ”en af Danmarks vigtigste fortolkere af middelklassen og den danske provins.” Og sådan er hun generelt også blevet modtaget og fortolket: Som...

 6. Professional preparation of teachers - problems and possibilities. The Estonian case / Katrin Poom-Valickis, Ülle Saarits, Helle Sikka... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Artikkel kirjeldab õpetajakoolituse olukorda Eestis aastal 2003. Aineõpetajate, klassiõpetajate ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate ettevalmistusest Tallinna Ülikoolis ning nende karjääriperspektiive tööturul

 7. Professional preparation of teachers - problems and possibilities. The Estonian case / Katrin Poom-Valickis, Ülle Saarits, Helle Sikka... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Artikkel kirjeldab õpetajakoolituse olukorda Eestis aastal 2003. Aineõpetajate, klassiõpetajate ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate ettevalmistusest Tallinna Ülikoolis ning nende karjääriperspektiive tööturul

 8. ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PEMILIHAN PEMENANG LELANG JASA KONSTRUKSI PADA PROYEK PEMERINTAH DI KABUPATEN SIKKA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gaudensius Nong Pio

  2015-07-01

  Full Text Available This study aims to determine the factors that influence the selection of the winning bidder in the construction of government projects in Sikka district and determine the most dominant factors. The sample in this study was 57 respondents. Sampling was conducted using a non-probability sampling technique with purposive sampling. Data analysis was performed by factor analysis.   The results of the study obtained 4 factors that influenced the selection of the winning bidder with 84.004% cumulative variance. Factors that influenced were the dominant factor I from 15 variables namely, completeness and suitability of substantial terms requested in the bidding documents; the experience of the company/contractor; bank reference/support of banks; completeness and availability as well as the number of different types of tools/equipment/construction equipment; the availability of education and experience of personnel/field project staff; relationship/ proximity to the project owner; the validity and completeness of the offer letter; the validity of a business license; a contractor offers had to be the lowest prices and the detailed points were competitively priced; meeting tax obligations; the company was not in the custody of the court and was not included in the black list; the contractor would follow and respond quickly to requests; instructions and orders of the project owner for the repair/construction design changes; originality, suitability and validity of bid security letters; methods and strategies for the use and control of the work; the contractor completed the work in accordance with the quality required and in accordance with the specifications of the contract price.

 9. GAMBARAN DISTRIBUSI RABIES DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2004-2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fridolina Mau

  2013-09-01

  Full Text Available AbstractRabies has long been known as one of the major public healht problems in Sikka district, East Nusa Tenggara Province,Indonesia. Flores is an isolated preveiously rabies- free. It started with the importation of three dogs from rabies endemicSulawesi in September 1997. The rabies virus is present in the saliva of infected animals; all warm-blooded animals aresusceptible to rabies, and some may serve as natural reservoirs of the virus. Rabies is still a problem for world healthincluding Indonesia. Data of deathcase of rabies (lyssa in Indonesia register 125 cases each year. Rabies in Indonesia is aserious health problem because almost fatal after clinical symptom of the disease with death rate of 100%. Since 2004 toDecember 2009 rabies spread to 24 provinces in East Nusa Tenggara Province. Number of cases due to bite of a mad dogwas 16.000 cases. The aim of this study is to know distribution of rabies casse and the main control measures isimmunizing dogs. Tipe of this study is cross sectional. The result of this study showed the improvement in the last five years(2004 until August 2008 of the occurences of dog bite in cases and human deaths highest in 128 cases (32,48% incommunity health centers Waipare and population dog highest in Kewapante subdistrict 7213 (26,27% although thecoverage of immunization was very low that was 2523 (10,77% out of 6210 population. In average the dog bite casesoccurred in April.Key Word; Description, Distribution, Rabies

 10. Prekarisering og prekært arbejdsliv i Helle Helles roman, Ned til hundene (2008)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Peter

  2017-01-01

  Helle Helle er en af dansk samtidslitteraturs vigtigste stemmer, og hun finder mange læsere både inden for og uden for akademiet. Hendes romaner befolkes af personer, som kan forbindes med prekariatet, og en analyse af hendes værk leder til en bedre og mere nuanceret forståelse af levevilkårene...... for prekære mennesker i den neoliberale samtid. I en litterær tekstanalyse af Helle Helles nyklassiske roman, Ned til hundene (2008), vises det, hvordan den gennem en særlig prekær stil giver læseren indsigt i det at være sårbar og udsat, dels som et menneskeligt eksistentielt grundvilkår, dels som en...

 11. In Predicadores hell. Cautive children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosa María ARAGÜÉS ESTRAGUÉS

  2012-02-01

  Full Text Available In the city of Zaragoza, on April 6th of 1939, 512 women and 53 children were moved from Torrero’s prison to the Qualified jail of Predicadores. The accumulation, the bad conditions of the building, the punishments, the vexations, the bad supply and the violence did of Predicator’s one of the hardest prison of the postwar period: a real hell. Their only crime in most cases was be mothers, wifes or daughters of republican men. They were denied the right of being political prisoners as they were just considered common prisoners. Since 1939 up to its definitive closing in 1955, a great number of women went through its dependences, some of them with their children, «protected» by the Royal decree of November 14, 1930, where it was established that the small children could join prison with their mothers until they were fulfilling the age of four years. The above mentioned decree would suffer a modification on march 30, 1940, by means of an order of the Department of Justice by which the age of the child was reduced at the age of three. Many of them would not manage to survive, luckier others were put at liberty together with their mothers or delivered to some relative. But there were others who accompanied their mothers in a long periplus, going of jail in jail, until they were three that they were separated from them, join institutions of welfare under the guardianship of the State, or given in adoption without previous assent of their progenitors or legal representatives. All of them, held captive by the victors and labelled red children must go through a long rehabilitation process that became loyal and obedient subjects of the New State.

 12. Aasta tekstiilikunstnikuks valiti Ene Pars

  Index Scriptorium Estoniae

  2011-01-01

  Eesti Tekstiilikunstnike Liit valis aasta tekstiilikunstnikuks Ene Parsi. Aasta teo 2010 preemia vääriliseks tunnistati Kadri Viires. Preemiakandidaatide näitus avatakse 18. märtsil Tallinnas Hop galeriis

 13. Microbial synthesis of alka(enes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Weihua eWang

  2013-10-01

  Full Text Available Alka(enes are the predominant constituents of gasoline, diesel, and jet fuels. They can be produced naturally by a wide range of microorganisms. Bio- alka(enes can be used as drop-in biofuels. To date, five microbial pathways that convert free fatty acids or fatty acid derivatives into alka(enes have been identified or reconstituted. The discoveries open a door to achieve microbial production of alka(enes with high efficiency. The modules derived from these alka(ene biosynthetic pathways can be assembled as biological parts and synthetic biology strategies can be employed to optimize the metabolic pathways and improve alka(ene production.

 14. Heaven and Hell at the Paradise Motel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tessa Chudy

  2013-10-01

  Full Text Available This piece is taken from the novel “Heaven and Hell at the Paradise Motel” and the exegesis that together forms my PhD thesis. The three main strands of this thesis are Gothic, Noir and sense of place. The novel, ‘‘Heaven and Hell at the Paradise Motel”, is preoccupied with the natural environment, its subtle seasonal changes and the way the environment impacts on its human inhabitants and how they in turn affect it. The novel is, in a very Gothic sense, haunted by dreams, apparitions and narratives – specifically mini-narratives that reflect the nature of fairy tales, horror stories and urban myths. It contains elements of melodrama, horror, romance. The story follows a deeply dysfunctional family through a seasonal cycle: beginning in Spring and ending once again in Spring. A key focus for both the creative and the theoretical work was the everyday application of the Gothic and Noir – for example a house doesn’t have to be a castle to be haunted; people don’t have to be monsters to be monstrous. The dark, the strange, the sinister and the perverse lurk in the shadows of everyday reality, but also how these elements intertwined within the landscape.

 15. Small-x resummation from HELL

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bonvini, Marco [University of Oxford, Rudolf Peierls Centre for Theoretical Physics, Oxford, England (United Kingdom); Marzani, Simone [University at Buffalo, The State University of New York, Buffalo, NY (United States); Peraro, Tiziano [The University of Edinburgh, Higgs Centre for Theoretical Physics, School of Physics and Astronomy, Edinburgh, Scotland (United Kingdom)

  2016-11-15

  Small-x logarithmic enhancements arising from high-energy gluon emissions affect both the evolution of collinearly-factorized parton densities and partonic coefficient functions. With the higher collider energy reached by the LHC, the prospect of a future high-energy collider, and the recent deep-inelastic scattering (DIS) results at small-x from HERA, providing phenomenological tools for performing small-x resummation has become of great relevance. In this paper we discuss a framework to perform small-x resummation for both parton evolution and partonic coefficient functions and we describe its implementation in a computer code named High-Energy Large Logarithms (HELL). We present resummed and matched results for the DGLAP splitting functions and, as a proof of principle, for the massless structure functions in DIS. Furthermore, we discuss the uncertainty from subleading terms on our results. (orig.)

 16. Small-$x$ resummation from HELL

  CERN Document Server

  Bonvini, Marco; Peraro, Tiziano

  2016-01-01

  Small-$x$ logarithmic enhancements arising from high-energy gluon emissions affect both the evolution of collinearly-factorized parton densities and partonic coefficient functions. With the higher collider energy reached by the LHC, the prospect of a future high-energy collider, and the recent deep-inelastic scattering (DIS) results at small-$x$ from HERA, providing phenomenological tools for performing small-$x$ resummation has become of great relevance. In this paper we discuss a framework to perform small-$x$ resummation for both parton evolution and partonic coefficient functions and we describe its implementation in a computer code named High-Energy Large Logarithms (HELL). We present resummed and matched results for the DGLAP splitting functions and, as a proof of principle, for the massless structure functions in DIS.

 17. Ene Sepp esitles esikteost "Medaljon" / Heli Talinurm

  Index Scriptorium Estoniae

  Talinurm, Heli

  2009-01-01

  Ene Sepp esitles 19. veebruaril Rapla Keskraamatukogus oma raamatut, mis pälvis kolmanda koha Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse ja kirjastuse Tänapäev 2008. aasta noorsooromaani võistlusel. Ly Ehini mõtteid, mida Ene Sepa raamat temas tekitas

 18. Ene Sepp esitles esikteost "Medaljon" / Heli Talinurm

  Index Scriptorium Estoniae

  Talinurm, Heli

  2009-01-01

  Ene Sepp esitles 19. veebruaril Rapla Keskraamatukogus oma raamatut, mis pälvis kolmanda koha Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse ja kirjastuse Tänapäev 2008. aasta noorsooromaani võistlusel. Ly Ehini mõtteid, mida Ene Sepa raamat temas tekitas

 19. File list: Oth.EmF.20.Hells.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.EmF.20.Hells.AllCell mm9 TFs and others Hells Embryonic fibroblast SRX106015,SR...X106016 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Oth.EmF.20.Hells.AllCell.bed ...

 20. File list: Oth.EmF.50.Hells.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.EmF.50.Hells.AllCell mm9 TFs and others Hells Embryonic fibroblast SRX106015,SR...X106016 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Oth.EmF.50.Hells.AllCell.bed ...

 1. File list: Oth.EmF.10.Hells.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.EmF.10.Hells.AllCell mm9 TFs and others Hells Embryonic fibroblast SRX106016,SR...X106015 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Oth.EmF.10.Hells.AllCell.bed ...

 2. File list: Oth.EmF.05.Hells.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.EmF.05.Hells.AllCell mm9 TFs and others Hells Embryonic fibroblast SRX106016,SR...X106015 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Oth.EmF.05.Hells.AllCell.bed ...

 3. A Visual Narration of Hells in Buddhism and Islam

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ary Budianto

  2011-10-01

  Full Text Available The visualization of the Hell’s Tortures both in Buddhism and in Islam is exactly similar. However, their kind of ‘theological’ tendencies may result different outcome. By comparing the visual narration of the Buddhism and Islamic comic books dealing with hell illustrations, I made an‘imaginary’ dialogue between the concept and visuality of hells tortures that exist in both traditions, and see the impact on how far a sincere dialogue could be achieved in these two religious people. During this comparison, I found that both Buddhism and Islam in Java had ever made such an interesting dialogue.Keywords: Hell tortures, Islam-Buddhism comparison, encounter of Java-IndonesiaDOI: 10.15408/ref.v13i1.995

 4. The emotional toll of hell: cross-national and experimental evidence for the negative well-being effects of hell beliefs.

  Science.gov (United States)

  Shariff, Azim F; Aknin, Lara B

  2014-01-01

  Though beliefs in Heaven and Hell are related, they are associated with different personality characteristics and social phenomena. Here we present three studies measuring Heaven and Hell beliefs' associations with and impact on subjective well-being. We find that a belief in Heaven is consistently associated with greater happiness and life satisfaction while a belief in Hell is associated with lower happiness and life satisfaction at the national (Study 1) and individual (Study 2) level. An experimental priming study (Study 3) suggests that these differences are mainly driven by the negative emotional impact of Hell beliefs. Possible cultural evolutionary explanations for the persistence of such a distressing religious concept are discussed.

 5. Mass-Defect Effect in the Hellings-Nordtvedt Field

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  黄秀菊; 王永久

  2002-01-01

  In the Hellings Nordtvedt theory, we obtain some expressions of the mass-defect effect for a kind of charged celestial body. This is meaningful to calculate the energy radiation in the process of forming this kind of celestial body in astrophysics.

 6. ENES the European Network for Earth System modelling and its infrastructure projects IS-ENES

  Science.gov (United States)

  Guglielmo, Francesca; Joussaume, Sylvie; Parinet, Marie

  2016-04-01

  The scientific community working on climate modelling is organized within the European Network for Earth System modelling (ENES). In the past decade, several European university departments, research centres, meteorological services, computer centres, and industrial partners engaged in the creation of ENES with the purpose of working together and cooperating towards the further development of the network, by signing a Memorandum of Understanding. As of 2015, the consortium counts 47 partners. The climate modelling community, and thus ENES, faces challenges which are both science-driven, i.e. analysing of the full complexity of the Earth System to improve our understanding and prediction of climate changes, and have multi-faceted societal implications, as a better representation of climate change on regional scales leads to improved understanding and prediction of impacts and to the development and provision of climate services. ENES, promoting and endorsing projects and initiatives, helps in developing and evaluating of state-of-the-art climate and Earth system models, facilitates model inter-comparison studies, encourages exchanges of software and model results, and fosters the use of high performance computing facilities dedicated to high-resolution multi-model experiments. ENES brings together public and private partners, integrates countries underrepresented in climate modelling studies, and reaches out to different user communities, thus enhancing European expertise and competitiveness. In this need of sophisticated models, world-class, high-performance computers, and state-of-the-art software solutions to make efficient use of models, data and hardware, a key role is played by the constitution and maintenance of a solid infrastructure, developing and providing services to the different user communities. ENES has investigated the infrastructural needs and has received funding from the EU FP7 program for the IS-ENES (InfraStructure for ENES) phase I and II

 7. Unustamatu majapidaja / Ene Üleoja

  Index Scriptorium Estoniae

  Üleoja, Ene, 1937-

  2006-01-01

  23. oktoobril möödus 20 aastat peapiiskopi Edgar Hargi surmast. Teda meenutavad Kaarli koguduse koorijuht ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia emeriitprofessor Ene Üleoja, emeriitpraost Esra Rahula, Vana Testamendi ja semitistika professor dr. Kalle Kasemaa ning peapiiskop emeriitus Kuno Pajula

 8. Hell revisited: A socio-critical enquiry into the roots and relevance of hell for the church today

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanre Janse van Rensburg

  2008-01-01

  Full Text Available Hell is being written out of theology and banned from serious conversation; for most scholars and modern- minded people it has more or less become a theoretical issue. Yet it remains alive and burning in the Western mind – there has been a surge in the amount of popular literature written on the subject from the 1990’s onwards. Why the sudden interest? Is there a pattern or social trend that could begin to explain the phenomenon? Part of the responsible way of dealing with the history of a concept such as hell is to point towards the social and political reasons for the emergence and need for certain concepts in particular contexts and circumstances, as they are all utilitarian concepts which are employed and abandoned as needs change and sentiments shift. This article will investigate the rise of the concept of hell by investigating the ancient sources in which it first appeared, in order to establish what factors made the concept popular then and now. In doing so, a continuum will be identified between the first origin of these ideas and their present popularity.

 9. Maurice Car̊me'i lihtsad laulud lastele / Helle Michelson

  Index Scriptorium Estoniae

  Michelson, Helle, 1929-

  2003-01-01

  Car̊me, Maurice. Muinasjutud Caprine'ile / tõlkinud Helle Michelson. [Tallinn] : Tiritamm, 2002 ; Car̊me, Maurice. Naeruhull kirsipuu : [luuletused] / prantsuse keelest tõlkinud Helvi Jürisson. [Tallinn] : Tiritamm, 2002 ; Car̊me, Maurice. Margareetapäev : [jutustused] / tõlkinud Helle Michelson. [Tallinn] : Varrak, 2000

 10. Maurice Car̊me'i lihtsad laulud lastele / Helle Michelson

  Index Scriptorium Estoniae

  Michelson, Helle, 1929-

  2003-01-01

  Car̊me, Maurice. Muinasjutud Caprine'ile / tõlkinud Helle Michelson. [Tallinn] : Tiritamm, 2002 ; Car̊me, Maurice. Naeruhull kirsipuu : [luuletused] / prantsuse keelest tõlkinud Helvi Jürisson. [Tallinn] : Tiritamm, 2002 ; Car̊me, Maurice. Margareetapäev : [jutustused] / tõlkinud Helle Michelson. [Tallinn] : Varrak, 2000

 11. The emotional toll of hell: cross-national and experimental evidence for the negative well-being effects of hell beliefs.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Azim F Shariff

  Full Text Available Though beliefs in Heaven and Hell are related, they are associated with different personality characteristics and social phenomena. Here we present three studies measuring Heaven and Hell beliefs' associations with and impact on subjective well-being. We find that a belief in Heaven is consistently associated with greater happiness and life satisfaction while a belief in Hell is associated with lower happiness and life satisfaction at the national (Study 1 and individual (Study 2 level. An experimental priming study (Study 3 suggests that these differences are mainly driven by the negative emotional impact of Hell beliefs. Possible cultural evolutionary explanations for the persistence of such a distressing religious concept are discussed.

 12. IS-ENES project management - lessons learnt

  Science.gov (United States)

  Parinet, Marie; Guglielmo, Francesca; Joussaume, Sylvie

  2017-04-01

  IS-ENES is the distributed e-infrastructure of models, model data and metadata of the European Network for Earth System Modelling (ENES). It has benefitted from two EC FP7 grants and aims towards further European and national funding to achieve sustainability. We highlight here several challenges related to project management that have risen in the course of these two project-phases spanning 8 years. Some challenges are related to the heterogeneity of the activities within IS-ENES, with different groups working on very diverse activities, not necessarily strictly interdependent. An immediate consequence is the need of implementing and setting up in early phases of the project efficient collection and circulation of information to preserve and reinforce the systemic view of the infrastructure as a whole and the pursuit of common goals, including coordinated provision of services. Toward and beyond such common goals, managing IS-ENES, covering both scientific and more strictly management-related aspects, implies a double-paced approach: besides setting up efficient project workflow, there is the need of setting up longer term objectives. This implies, within the project lifetime, to elaborate and implement a coherent organizational (consistent with scientific goals, funding schemes, research and technology landscape) strategy to pursue these goals beyond the project itself. Furthermore, a series of more generic project management challenges will also be listed and can be gathered around 3 main objectives: ease the internal processes in order to optimize the work, anticipate delays and budget issues, and motivate the project teams by ensuring an efficient internal and external communication.

 13. Sa uurisid ekspressionismi 1960ndatel ja 70ndatel... / Ene Lamp

  Index Scriptorium Estoniae

  Lamp, Ene

  2005-01-01

  2004. a. ilmunud raamatu "Ekspressionism" eest Eesti Kultuurkapitali suure kunstipreemia (100000 kr.) saanud Ene Lamp ekspressionismi tähenduse muutumiset, ekspressionismi rollist eesti kunstis, oma tulevikuplaanidest

 14. Sa uurisid ekspressionismi 1960ndatel ja 70ndatel... / Ene Lamp

  Index Scriptorium Estoniae

  Lamp, Ene

  2005-01-01

  2004. a. ilmunud raamatu "Ekspressionism" eest Eesti Kultuurkapitali suure kunstipreemia (100000 kr.) saanud Ene Lamp ekspressionismi tähenduse muutumiset, ekspressionismi rollist eesti kunstis, oma tulevikuplaanidest

 15. Thickness of the Upper Hell Creek hydrogeologic unit in the Powder River structural basin

  Data.gov (United States)

  U.S. Geological Survey, Department of the Interior — These data represent the thickness, in feet, of the Upper Hell Creek hydrogeologic unit in the Powder River basin. The data are presented as ASCII text files that...

 16. Thickness of the Upper Hell Creek hydrogeologic unit in the Williston structural basin

  Data.gov (United States)

  U.S. Geological Survey, Department of the Interior — These data represent the thickness, in feet, of the Upper Hell Creek hydrogeologic unit in the Williston structural basin. The data are presented as ASCII text...

 17. Altitude of the top of the Lower Hell Creek aquifer in the Williston structural basin

  Data.gov (United States)

  U.S. Geological Survey, Department of the Interior — These data represent the altitude, in feet above North American Vertical Datum of 1988 (NAVD88), of the Lower Hell Creek aquifer in the Williston structural basin....

 18. Altitude of the top of the Upper Hell Creek hydrogeologic unit in the Williston structural basin

  Data.gov (United States)

  U.S. Geological Survey, Department of the Interior — These data represent the altitude, in feet above North American Vertical Datum of 1988 (NAVD88), of the Upper Hell Creek hydrogeologic unit in the Williston...

 19. Thickness of the Lower Hell Creek aquifer in the Williston structural basin

  Data.gov (United States)

  U.S. Geological Survey, Department of the Interior — These data represent the thickness, in feet, of the Lower Hell Creek aquifer in the Williston structural basin. The data are presented as ASCII text files that can...

 20. HellRank: A Hellinger-based Centrality Measure for Bipartite Social Networks

  OpenAIRE

  Taheri, Seyed Mohammad; Mahyar, Hamidreza; Firouzi, Mohammad; K., Elahe Ghalebi; Grosu, Radu; Movaghar, Ali

  2016-01-01

  Measuring centrality in a social network, especially in bipartite mode, poses several challenges such as requirement of full knowledge of the network topology and lack of properly detection of top-k behavioral representative users. In this paper, to overcome the aforementioned challenging issues, we propose an accurate centrality measure, called HellRank, to identify central nodes in bipartite social networks. HellRank is based on the Hellinger distance between two nodes on the same side of a...

 1. Synthesis of some 16,17-secoandrost-5-ene derivatives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gaković Andrea R.

  2010-01-01

  Full Text Available Starting from 3β-acetoxy-17-oxo-16,17-secoandrost-5-ene-16-nitrile (1, 3β-acetoxy-16,17-secoandrost-5-ene-16-nitrile (4 was synthesized by a three-stage procedure. First, the formyl group of compound 1 was reduced, to yield the alcohol 2. Compound 2 was further transformed to the mesyloxy derivative 3, whose reduction with NaBH3CN gave compound 4. Apart from compound 4 as the main reaction product, two additional products were obtained, for which the GC/MS analysis suggested that they are 8(14 and 14 derivatives of compound 4. Compound 4 was transformed into 3β-hydroxy-16,17-sesoandrost-5-ene-16-nitrile (7, the Oppenauer oxidation of which afforded 3-oxo-16,17-secoandrost-4-ene-16-nitrile (8.

 2. An academic with ambition / Ene Ergma ; interv. Kadri Kukk

  Index Scriptorium Estoniae

  Ergma, Ene, 1944-

  2006-01-01

  Intervjuus Riigikogu asespiikriga käsitletakse kõrghariduse korraldust, professorite rohkust kõrgkoolides, võimalikku kandideerimist Tartu ülikooli rektori kohale, omandatud poliitilisi kogemusi ning ajude äravoolu Eestist. Ene Ergma CV

 3. An academic with ambition / Ene Ergma ; interv. Kadri Kukk

  Index Scriptorium Estoniae

  Ergma, Ene, 1944-

  2006-01-01

  Intervjuus Riigikogu asespiikriga käsitletakse kõrghariduse korraldust, professorite rohkust kõrgkoolides, võimalikku kandideerimist Tartu ülikooli rektori kohale, omandatud poliitilisi kogemusi ning ajude äravoolu Eestist. Ene Ergma CV

 4. Does "Examination Hell" Pay Off? A Cost-Benefit Analysis of "Ronin" and College Education in Japan

  Science.gov (United States)

  Ono, Hiroshi

  2007-01-01

  College-bound students in Japan undergo a process of intense preparation known as "examination hell." An extreme manifestation of "examination hell" is the "ronin" phenomenon. Typically 30% of students choose the "ronin" option under which they spend years in addition to high school preparing for the next year's college entrance examinations.…

 5. Evolutionary trends in Triceratops from the Hell Creek Formation, Montana.

  Science.gov (United States)

  Scannella, John B; Fowler, Denver W; Goodwin, Mark B; Horner, John R

  2014-07-15

  The placement of over 50 skulls of the well-known horned dinosaur Triceratops within a stratigraphic framework for the Upper Cretaceous Hell Creek Formation (HCF) of Montana reveals the evolutionary transformation of this genus. Specimens referable to the two recognized morphospecies of Triceratops, T. horridus and T. prorsus, are stratigraphically separated within the HCF with the T. prorsus morphology recovered in the upper third of the formation and T. horridus found lower in the formation. Hypotheses that these morphospecies represent sexual or ontogenetic variation within a single species are thus untenable. Stratigraphic placement of specimens appears to reveal ancestor-descendant relationships. Transitional morphologies are found in the middle unit of the formation, a finding that is consistent with the evolution of Triceratops being characterized by anagenesis, the transformation of a lineage over time. Variation among specimens from this critical stratigraphic zone may indicate a branching event in the Triceratops lineage. Purely cladogenetic interpretations of the HCF dataset imply greater diversity within the formation. These findings underscore the critical role of stratigraphic data in deciphering evolutionary patterns in the Dinosauria.

 6. Concise Total Synthesis of Lundurines A-C Enabled by Gold Catalysis and a Homodienyl Retro-Ene/Ene Isomerization.

  Science.gov (United States)

  Kirillova, Mariia S; Muratore, Michael E; Dorel, Ruth; Echavarren, Antonio M

  2016-03-23

  The total synthesis of lundurines A-C has been accomplished in racemic and enantiopure forms in 11-13 and 12-14 steps, respectively, without protection/deprotection of functional groups, by a novel tandem double condensation/Claisen rearrangement, a gold(I)-catalyzed alkyne hydroarylation, a cyclopropanation via formal [3 + 2] cycloaddition/nitrogen extrusion, and a remarkable olefin migration through a vinylcyclopropane retro-ene/ene reaction that streamlines the endgame.

 7. Concise Total Synthesis of Lundurines A–C Enabled by Gold Catalysis and a Homodienyl Retro-Ene/Ene Isomerization

  Science.gov (United States)

  2016-01-01

  The total synthesis of lundurines A–C has been accomplished in racemic and enantiopure forms in 11–13 and 12–14 steps, respectively, without protection/deprotection of functional groups, by a novel tandem double condensation/Claisen rearrangement, a gold(I)-catalyzed alkyne hydroarylation, a cyclopropanation via formal [3 + 2] cycloaddition/nitrogen extrusion, and a remarkable olefin migration through a vinylcyclopropane retro-ene/ene reaction that streamlines the endgame. PMID:26963149

 8. Maximilian Hell and the Northernmost Transit of Venus Expedition of 1769

  Science.gov (United States)

  Botez, E.

  2004-12-01

  A short biography of the Jesuit astronomer Maximilian Hell (1720-1792), founder and director of the Astronomical Observatory in Vienna and editor of the Viennese Astronomical Almanac is presented. He was the leader of the expedition to Vardö Island for observing the transit of Venus of 1769. The journey of the participants, the preparations for observing the important phenomenon and its successful observations are described. Hell's scientific merits won him the membership in several European Academies, and his name is found on the lunar maps.

 9. Healing and Destruction in Jhumpa Lahiri’s“Hell-Heaven”——A Structuralist Perspective

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  王欷燕; Li; Yanyin

  2012-01-01

  <正>The short story"Hell-Heaven",taken from Jhumpa Lahiri’scollection Unaccustomed Earthi,presents contrasting images and associations in its title,and a search through the whole text ren-ders a display of many binary oppositions consistent with the title.According to the structuralist theory,binary oppositions are two diametrically opposing ideas that are the most basic building blocks of structure in a textii.A structuralist reading of"Hell-Heaven"yields evidence of the binary opposition between

 10. Preparation of Novel Hydrolyzing Urethane Modified Thiol-Ene Networks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bridget S. Confait

  2011-10-01

  Full Text Available Novel tetra-functional hydrolyzing monomers were prepared from the reaction of TEOS and select alkene-containing alcohols, ethylene glycol vinyl ether or 2-allyloxy ethanol, and combined with trimethylolpropane tris(3-mercaptopropionate (tri-thiol in a thiol-ene “click” polymerization reaction to produce clear, colorless thiol-ene networks using both radiation and thermal-cure techniques. These networks were characterized for various mechanical characteristics, and found to posses Tg’s (DSC, hardness, tack, and thermal stability (TGA consistent with their molecular structures. A new ene-modified urethane oligomer was prepared based on the aliphatic polyisocyanate Desmodur® N 3600 and added to the thiol-ene hydrolyzable network series in increasing amounts, creating a phase-segregated material having two Tg’s. An increase in water absorption in the ene-modified urethane formulations leading to a simultaneous increase in the rate of hydrolysis was supported by TGA data, film hardness measurements, and an NMR study of closely related networks. This phenomenon was attributed to the additional hydrogen bonding elements and polar functionality brought to the film with the addition of the urethane segment. SEM was utilized for visual analysis of topographical changes in the film’s surface upon hydrolysis and provides support for surface-driven erosion. Coatings prepared in this study are intended for use as hydrolyzing networks for marine coatings to protect against ship fouling.

 11. Escape from Management Hell: 12 Tales of Horror, Humor, and Heroism.

  Science.gov (United States)

  Gilbreath, Robert D.

  This book offers a set of stories in which corporate executives demonstrate the folly and futility of their own business practices. In the stories, 12 executives are trying to escape from a hell of their own making. The tales provide insights into the management woes with which people at all levels deal on a daily basis. Topics include: the…

 12. When Hell Freezes Over: An Approach To Develop Student Interest and Communication Skills.

  Science.gov (United States)

  DeLorenzo, Ron

  1999-01-01

  Describes the use of thought-provoking essay questions such as "How does one determine the temperature at which Hell freezes over?" to promote better communication skills among chemistry students. Makes reference to and suggests other thought-provoking questions. (WRM)

 13. Variation in plant volatiles and attraction of the parasitoid Diadegma semiclausum (Hellén)

  NARCIS (Netherlands)

  Bukovinszky, T.; Gols, R.; Posthumus, M.A.; Vet, L.E.M.; Van Lenteren, J.C.

  2005-01-01

  Differences in allelochemistry of plants may influence their ability to attract parasitoids.We studied responses of Diadegma semiclausum (Hellén), a parasitoid of the diamondback moth (Plutella xylostella L.), to inter- and intraspecific variation in odor blends of crucifers and a non-crucifer speci

 14. With Dante in Hell on 9/11: "That Day We Read No Further"

  Science.gov (United States)

  Rosenstein, Roy

  2015-01-01

  In this article, Roy Rosenstein shares the events that occurred during his first day of teaching the Dante and Medieval Culture course in the fall semester of 2001 at the American University of Paris (AUP). On, September 11, 2001, immediately following Rosenstein's opening statement of "Welcome to hell," the class was alerted to the…

 15. K Mbugua The Problem of Hell Revisited pp93-103

  African Journals Online (AJOL)

  K Mbugua

  The concept of hell as eternal punishment is a central doctrine in both ... creation to a life of endless suffering for sins/crimes committed in a finite duration of time? .... In reply to this argument, some medieval theologians such as St Augustine ...

 16. Tavatu juhtum / Toomas Rein, Helle Gans, Leonhard Lapin ; interv. Reet Varblane

  Index Scriptorium Estoniae

  Rein, Toomas, 1940-

  2007-01-01

  Arhitektid Toomas Rein ja Leonhard Lapin ning sisearhitekt Helle Gans meenutavad Valgevene näidiskolhoosile Rassvet projekteeritud lasteaeda, mis valmis 1987. aastal. Kompleks pälvis 1987. a. NSVL Arhitektide Liidu preemia ja üleliidulise ametiühingupreemia

 17. Highly tailorable thiol-ene based emulsion-templated monoliths

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lafleur, J. P.; Kutter, J. P.

  2014-01-01

  The attractive surface properties of thiol-ene polymers combined with their ease of processing make them ideal substrates in many bioanalytical applications. We report the synthesis of highly tailorable emulsion-templated porous polymers and beads in microfluidic devices based on off-stoichiometr......The attractive surface properties of thiol-ene polymers combined with their ease of processing make them ideal substrates in many bioanalytical applications. We report the synthesis of highly tailorable emulsion-templated porous polymers and beads in microfluidic devices based on off......-stoichiometry thiolene chemistry. The method allows monolith synthesis and anchoring inside thiol-ene microchannels in a single step. Variations in the monomer stoichiometric ratios and/or amount of porogen used allow for the creation of extremely varied polymer morphologies, from foam-like materials to dense networks...

 18. Cysteine-functional polymers via thiol-ene conjugation.

  Science.gov (United States)

  Kuhlmann, Matthias; Reimann, Oliver; Hackenberger, Christian P R; Groll, Jürgen

  2015-03-01

  A thiofunctional thiazolidine is introduced as a new low-molar-mass building block for the introduction of cysteine residues via a thiol-ene reaction. Allyl-functional polyglycidol (PG) is used as a model polymer to demonstrate polymer-analogue functionalization through reaction with the unsaturated side-chains. A modified trinitrobenzenesulfonic acid (TNBSA) assay is used for the redox-insensitive quantification and a precise final cysteine content can be predetermined at the polymerization stage. Native chemical ligation at cysteine-functional PG is performed as a model reaction for a chemoselective peptide modification of this polymer. The three-step synthesis of the thiofunctional thiazolidine reactant, together with the standard thiol-ene coupling and the robust quantification assay, broadens the toolbox for thiol-ene chemistry and offers a generic and straightforward approach to cysteine-functional materials. © 2015 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 19. Altitude of the top of the combined Lower Hell Creek and Fox Hills aquifers in the Powder River structural basin

  Data.gov (United States)

  U.S. Geological Survey, Department of the Interior — These data represent the altitude, in feet above North American Vertical Datum of 1988 (NAVD88), of the combined Lower Hell Creek and Fox Hills aquifers in the...

 20. Thickness of the combined Lower Hell Creek and Fox Hills aquifers in the Powder River structural basin

  Data.gov (United States)

  U.S. Geological Survey, Department of the Interior — These data represent the thickness, in feet, of the combined Lower Hell Creek and Fox Hills aquifers in the Powder River basin. The data are presented as ASCII text...

 1. Altitude of the top of the Upper Hell Creek hydrogeologic unit in the Powder River structural basin

  Data.gov (United States)

  U.S. Geological Survey, Department of the Interior — These data represent the altitude, in feet above North American Vertical Datum of 1988 (NAVD88), of the Upper Hell Creek hydrogeologic unit in the Powder River...

 2. Çene kemiklerinin yeni tehlikesi: bisfosfonatlar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Huseyin Koca

  2011-11-01

  zelliklerin iyi bilinmesi ve bu tür hastalarda klinik ve radyolojik belirtilerin değerlendirilmesi, erken tanı ve tedavi açısından da önem taşımaktadır.

  Anahtar Kelimeler: Bisfosfonatlar, osteonekroz, metastaz, hiperkalsemi, çene

 3. Derivatives of cardanol through the ene reaction with diethyl azodicarboxylate

  Science.gov (United States)

  Cardanol is an alkyl/alkenyl phenolic material obtained from cashew nut shell liquid (CNSL), which is a byproduct of cashew nut processing. In an effort to develop new uses, cardanol was derivatized for the first time with diethyl azodicarboxylate (DEAD) through the ene reaction. The reaction was fa...

 4. Ene ja Tõnis Kask pole valikuga rahul / Tiit Tuumalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuumalu, Tiit, 1971-

  2003-01-01

  Eesti Filmiajakirjanike Ühing andis auhinna Aasta film 2002 mängufilmile "Agent Sinikael" : režissöör Marko Raat. Viimane sai preemiaks 12 000 krooni. Auhinna rahastajad omanimelise fondi kaudu Eesti Rahvuskultuuri Fondi juures Ene ja Tõnis Kask peavad "Nimed marmortahvlil" väljajätmist isegi nominentide hulgast shokeerivaks

 5. Fabrication and bonding of thiol-ene-based microfluidic devices

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sikanen, Tiina M; Lafleur, Josiane P.; Moilanen, Maria-Elisa

  2013-01-01

  In this work, the bonding strength of microchips fabricated by thiol-ene free-radical polymerization was characterized in detail by varying the monomeric thiol/allyl composition from the stoichiometric ratio (1:1) up to 100% excess of thiol (2:1) or allyl (1:2) functional groups. Four different t...

 6. F. Puksoo päev / Ene Riet

  Index Scriptorium Estoniae

  Riet, Ene, 1954-

  2003-01-01

  TÜRis, 2003. aasta auhinna pälvis Ene-Lille Jaanson aastakümnete pikkuse Eesti raamatu ja trükiasjanduse ajalooalaste uurimis- ja publitseerimistöö eest. Ka : Puksoo auhinna žürii esimees Anne Valmas; ettekanded Anne Valmaselt ja Tiiu Reimolt; Puksoo auhinna saajatena mainitud Endel Annust, Kyra Robertit, Tiiu Reimot

 7. Ene ja Tõnis Kask pole valikuga rahul / Tiit Tuumalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuumalu, Tiit, 1971-

  2003-01-01

  Eesti Filmiajakirjanike Ühing andis auhinna Aasta film 2002 mängufilmile "Agent Sinikael" : režissöör Marko Raat. Viimane sai preemiaks 12 000 krooni. Auhinna rahastajad omanimelise fondi kaudu Eesti Rahvuskultuuri Fondi juures Ene ja Tõnis Kask peavad "Nimed marmortahvlil" väljajätmist isegi nominentide hulgast shokeerivaks

 8. Evidence for distinct dehydrogenase and isomerase sites within a single 3. beta. -hydroxysteroid dehydrogenase/5-ene-4-ene isomerase protein

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luu-The, V.; Takahashi, Masakazu; de Launoit, Y.; Dumont, M.; Lachance, Y.; Labrie, F. (Laval Univ., Quebec City, Quebec (Canada))

  1991-09-10

  Complementary DNA encoding human 3{beta}-hydroxysteroid dehydrogenase/5-ene-4-ene isomerase (3-{beta}-HSD) has been expressed in transfected GH{sub 4}C{sub 1} with use of the cytomegalovirus promoter. The activity of the expressed protein clearly shows that both dehydrogenase and isomerase enzymatic activities are present within a single protein. However, such findings do not indicate whether the two activities reside within one or two closely related catalytic sites. With use of ({sup 3}H)-5-androstenedione, the intermediate compound in dehydroepiandrosterone (DHEA) transformation into 4-androstenedione by 3{beta}-HSD, the present study shows that 4MA (N,N-diethyl-4-methyl-3-oxo-4-aza-5{alpha}-androstane-17{beta}-carboxamide) and its analogues of 5-androstenedione to 4-androstenedione with an approximately 1,000-fold higher K{sub i} value. The present results thus strongly suggest that dehydrogenase and isomerase activities are present at separate sites on the 3-{beta}-HSD protein. Such data suggest that the irreversible step in the transformation of DHEA to 4-androstenedione is due to a separate site possessing isomerase activity that converts the 5-ene-3-keto to a much more stable 4-ene-3-keto configuration.

 9. Syntheses and fully diastereospecific photochromic reactions of thiophenophan-1-enes with chiral bridges.

  Science.gov (United States)

  Jin-nouchi, Hirotsugu; Takeshita, Michinori

  2012-07-27

  Thiophenophan-1-enes with chiral polyether bridges were prepared and their diastereospecific photochromic reactions were studied. The coupling reaction of substituted dithienylethenes and various chiral synthons afforded thiophenophan-1-enes, namely, bridged dithienylethenes, as single enantiomers without optical resolution, thus indicating that these reactions occurred diastereoselectively. Upon UV irradiation, each optically active thiophenophan-1-ene isomerized to the corresponding enantiomer of the closed form and returned to the initial enantiomer of the open form upon visible irradiation. Because thiophenophan-1-enes never isomerized to other diastereomers even at a high temperature, they underwent diastereospecific photochromic reactions. Large changes were observed in the measurement of the optical rotations of the solutions of thiophenophan-1-enes at 588 nm according to their photochromic reactions. As there was no absorption at this wavelength for both isomers of each thiophenophan-1-enes, the nondestructive readout of the photochromic reaction could be carried out by using these chiral thiophenophan-1-enes.

 10. War Isn’t Hell, It’s Entertainment: 

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schubart, Rikke

  The interdisciplinary anthology War Isn’t Hell, It’s Entertainment analyses the relationship between war and the military on the one hand, and, on the other hand, entertainment, fiction, visual media, and cultural products. It examines war and film stars; war and films; war memorials; war...... and propaganda; war and the internet; war and computer games   co-edited with Fabian Virchow, Tanja Thomas, Debra White-Stanley...

 11. Escaping Dante’s hell with an informed virtual environment for interactive bodies in movement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rousseaux Francis

  2011-12-01

  Full Text Available The paper addresses the question of Informed Virtual Environments from the point of view of some philosophical and ethical key-issues. By browsing some eclectic experiences like dancing, serving Asturian cider, trying to escape Dante’s Hell or manufacturing a tyre, important questions are raised, and some answers are sketched about some possible ways of designing our future environments: but gestures have then to be considered as cultural objects too, being not reducible to their physical traces.

 12. "An Act of Social Magic": Class, Gender and Modernity in Alan Moore's From Hell

  OpenAIRE

  Masserano, Erica

  2011-01-01

  Loosely based on the Ripper murders in 1880s London, the graphic novel From Hell, written by Alan Moore and illustrated by David Gibbons, portrays the Victorian age as a site of class and gender struggle through the juxtaposition of two liminal opposites: the lower-class, female prostitute and the upper-class, male Freemason. This dissertation examines the interplay between the two character types through a socio-cultural analysis that spaces from Victorian ideology, to the condition of the u...

 13. Seismic profile analysis of sediment deposits in Brownlee and Hells Canyon Reservoirs near Cambridge, Idaho

  Science.gov (United States)

  Flocks, James; Kelso, Kyle; Fosness, Ryan; Welcker, Chris

  2014-01-01

  The U.S. Geological Survey (USGS) St. Petersburg Coastal and Marine Science Center, in cooperation with the USGS Idaho Water Science Center and the Idaho Power Company, collected high-resolution seismic reflection data in the Brownlee and Hells Canyon Reservoirs, in March of 2013.These reservoirs are located along the Snake River, and were constructed in 1958 (Brownlee) and 1967 (Hells Canyon). The purpose of the survey was to gain a better understanding of sediment accumulation within the reservoirs since their construction. The chirp system used in the survey was an EdgeTech Geo-Star Full Spectrum Sub-Bottom (FSSB) system coupled with an SB-424 towfish with a frequency range of 4 to 24 kHz. Approximately 325 kilometers of chirp data were collected, with water depths ranging from 0-90 meters. These reservoirs are characterized by very steep rock valley walls, very low flow rates, and minimal sediment input into the system. Sediments deposited in the reservoirs are characterized as highly fluid clays. Since the acoustic signal was not able to penetrate the rock substrate, only the thin veneer of these recent deposits were imaged. Results from the seismic survey indicate that throughout both of the Brownlee and Hells Canyon reservoirs the accumulation of sediments ranged from 0 to 2.5 m, with an average of 0.5 m. Areas of above average sediment accumulation may be related to lower slope, longer flooding history, and proximity to fluvial sources.

 14. Sistem Tebas Bakar Dan Pengaruhnya Terhadap Komponen Fisik Kimia Tanah Serta Vegetasi Pada Ladang Dan Lahan Bera ( Studi Kasus di Desa Pruda Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henderikus Darwin Beja

  2015-10-01

  Full Text Available Shifting cultivation by slash and burn system is an agricultural activity which is generally done farmers in dry land. Slash-and-burn is practiced by the farmers because it is easy and inexpensive, with aims to improve the content of nutrients in the soil, eradicate weeds, reduce costs, reduce the incidence of pests and diseases and to increase crop production. Land clearing by slash and burn system in a short period of time have a positive impact as the availability of N, P, K, Ca, Mg. However, long periods of slash and burn have negative impact there will be changes in physical and chemical components of soil and change the dominant vegetation in the fields and fallow land. These changes will affect the l evel of productivity of the soil, especially in the land which was done. To reduce the negative impacts, farm management system with slash and burn practices, should be considered with conservation activities, especially from the aspect of land management techniques. Those negative effect might be minimized by arious treatments such as time of burning tehnique, chosen of burned biomass, and time of digged biomass. All those should be supported by a basic information affect of burning to change of physical and chemical soil characteristic at various land cultivation and length of cultivation. Result of study that had been conducted at Pruda village, sub-district of Waiblama, district of Sikka, Propince of Nusa Tenggara Timur showed that total Nitrogen and C organic increased gradually when land has been 3 years fallow. Result of single factor showed that soil aggregation was a ffected significantly by fallow than cultivated land .

 15. 5 küsimust Ene Läkile / Ene Läkk ; interv. Ell-Maaja Randküla

  Index Scriptorium Estoniae

  Läkk, Ene, 1957-

  2006-01-01

  Ene Läkist, kes on alates 2005. aastast interjööri-, disaini- ja arhitektuuriajakirja "Ruum" peatoimetaja. Ene Läkk, Eesti Sisearhitektide Liidu 2005. a. aastapreemia nominent ajakirjandusliku tegevuse eest, ajakirjast "Ruum". Ill.: 6 värv. vaadet, foto ajakirjanikust

 16. Ene-Liiz Semper. Anton Litvin. Bogdan Mamonov

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Veebruaris Madridis toimunud Euroopa kunstilaada ARCO jaoks Vene saatkonna galerii poolt koostatud kunstinäitus TRINITY toimub nüüd Tallinnas Vene saatkonna galeriis. Kuraatorid Masha ja Andrei Melnikovid. Osalevad Ene-Liis Semper videoga ArtVideo, vene kunstnik Bogdan Mamonov maaliseeriaga "Ma kanoniseerisin oma sõpru" ja vene kunstnik Anton Litvin fotoprojektiga "Punktuatsioon". Madridis näitas Semper videot "Nimetu"

 17. Puksoo auhinna laureaadiks kuulutati Piret Lotman / Ene Riet

  Index Scriptorium Estoniae

  Riet, Ene, 1954-

  2011-01-01

  24. jaanuaril 2011 peeti Tartu Ülikooli Raamatukogus Puksoo päeva. Anti üle ka ka Puksoo auhind. Laureaadiks kuulutati Piret Lotman teose "Heinrich Stahli pastoraalne tegevus Rootsi Läänemere provintsides 17. sajandi esimesel poolel" eest. Tunnustati Ene-Lille Jaansonit J. C. Schünmanni trükikoja ja Tartu ülikooli trükikoja uurimise eest ning Vello Paatsi tegevust 19. sajandi raamatutuleviku uurimisel.

 18. Fragrance material review on oxacycloheptadec-10-ene-2-one.

  Science.gov (United States)

  McGinty, D; Letizia, C S; Api, A M

  2011-12-01

  A toxicologic and dermatologic review of oxacycloheptadec-10-ene-2-one when used as a fragrance ingredient is presented. Oxacycloheptadec-10-ene-2-one is a member of the fragrance structural group macrocyclic lactone and lactide derivatives. The fragrance ingredient described herein is one of 12 structurally diverse C14, C15, and C16 compounds that include (7) saturated mono- and (2) saturated di-ester lactones and (3) unsaturated lactones. For the latter, the double bond is not adjacent to (in conjugation with) the ester group. This review contains a detailed summary of all available toxicology and dermatology papers that are related to oxacycloheptadec-10-ene-2-one and is not intended as a stand-alone document. Available data were evaluated, then summarized, and includes: physical properties; skin irritation; mucous membrane (eye) irritation; skin sensitization; phototoxicity; and genotoxicity data. A safety assessment of the entire macrocyclic lactone and lactide derivatives will be published simultaneously with this document. Please refer to Belsito et al. (2011) for an overall assessment of the safe use of this material and all macrocyclic lactone and lactide derivatives in fragrances. Belsito, D., Bickers, D., Bruze, M., Calow, P., Dagli, M., Fryer, A.D., Greim, H., Hanifin, J.H., Miyachi, Y., Saurat, J.H., Sipes, I.G., 2011. A toxicologic and dermatologic assessment of macrocylic lactones and lactide derivatives when used as fragrance ingredients. Copyright © 2011. Published by Elsevier Ltd.

 19. Multi-chamber and multi-layer thiol-ene microchip for cell culture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tan, H. Y.; Hemmingsen, Mette; Lafleur, Josiane P.

  2014-01-01

  We present a multi-layer and multi-chamber microfluidic chip fabricated using two different thiol-ene mixtures. Sandwiched between the thiol-ene chip layers is a commercially available membrane whose morphology has been altered with coatings of thiol-ene mixtures. Experiments have been conducted ...... with the microchip and shown that the fabricated microchip is suitable for long term cell culture....

 20. Aruandlus kiireks ja lihtsaks! / Kadri-Catre Kasak ; kommenteerinud Ene Rammo, Jaanus Kroon, Marko Aavik

  Index Scriptorium Estoniae

  Kasak, Kadri-Catre

  2009-01-01

  Aruande esitamise elektroonilisest standardist XBRL. Küsimusele, milline on olnud tagasiside ettevõtjatelt majandusaasta aruannete elektroonilise esitamise kohta, vastavad Ene Rammo, Jaanus Kroon, Marko Aavik

 1. Surface functionalized thiol-ene waveguides for fluorescence biosensing in microfluidic devices

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feidenhans'l, Nikolaj Agentoft; Lafleur, Josiane P.; Jensen, Thomas Glasdam;

  2013-01-01

  . The reactive functional groups present at the surface of the thiol-ene polymer are subsequently used for the rapid, one step, site-specific functionalization of the waveguide with biological recognition molecules. It was found that while the bulk properties and chemical surface properties of thiol......-ene waveguides were fabricated from 40% excess thiol thiol-ene to ensure the presence of thiol functional groups at the surface of the waveguide. Biotin alkyne was photografted at specific locations using a photomask, directly at the interface between the microfluidic channel and the thiol-ene waveguide prior...

 2. Mineral Resources of the Hells Canyon Study Area, Wallowa County, Oregon, and Idaho and Adams Counties, Idaho

  Science.gov (United States)

  Simmons, George C.; Gualtieri, James L.; Close, Terry J.; Federspiel, Francis E.; Leszcykowski, Andrew M.

  2007-01-01

  Field studies supporting the evaluation of the mineral potential of the Hells Canyon study area were carried out by the U.S. Geological Survey and the U.S. Bureau of Mines in 1974-76 and 1979. The study area includes (1) the Hells Canyon Wilderness; (2) parts of the Snake River, Rapid River, and West Fork Rapid River Wild and Scenic Rivers; (3) lands included in the second Roadless Area Review and Evaluation (RARE II); and (4) part of the Hells Canyon National Recreation Area. The survey is one of a series of studies to appraise the suitability of the area for inclusion in the National Wilderness Preservation System as required by the Wilderness Act of 1964. The spectacular and mineralized area covers nearly 950 mi2 (2,460 km2) in northeast Oregon and west-central Idaho at the junction of the Northern Rocky Mountains and the Columbia Plateau.

 3. Understanding the Hellings and Downs curve for pulsar timing arrays in terms of sound and electromagnetic waves

  CERN Document Server

  Jenet, Fredrick A

  2014-01-01

  Searches for gravitational-wave backgrounds using pulsar timing arrays look for correlations in the timing residuals induced by the background across the pulsars in the array. The correlation signature of an isotropic, unpolarized gravitational-wave background predicted by general relativity follows the so-called Hellings and Downs curve, which is a relatively simple function of the angle between a pair of pulsars. To aid students and beginning researchers interested in pulsar timing, we give a pedagogical discussion of the Helling and Downs curve for pulsar timing arrays, considering simpler analogous scenarios involving sound and electromagnetic waves. We calculate Hellings-and-Downs type functions for these two scenarios and develop a framework suitable for doing more general correlation calculations.

 4. Bathymetry Differencing to Quantify Volumetric Change within the Snake River in Hells Canyon

  Science.gov (United States)

  Welcker, C. W.; Hensleigh, J.; Wheaton, J. M.; Anderson, K.; Butler, M.; Hocker, B.

  2013-12-01

  A nearly complete baseline multibeam echosounder (MBES) survey of the 90 km of the Hells Canyon Reach of the Snake River that runs along the border of Idaho and Oregon, US was collected to monitor volumetric change in the sediment resources of this reach (e.g. fall Chinook salmon spawning gravel and beach-building sand). This baseline will be compared to future MBES surveys to determine the impact of the Hells Canyon Complex (HCC) that cuts off the supply of coarse sediment from the relatively small, unimpounded upstream area. MBES surveying is unique from other survey methods (terrestrial LiDAR scanning (TLS)), aerial LiDAR, RTK-GPS, or photogrammetry) in ways that lead to unique errors in the point measurements. For example, unlike static TLS acquisition, MBES surveys are performed from a moving platform that relies on GPS positioning, which introduces one of the largest sources of error into the point cloud. Because the GPS antenna is on the Earth's surface, this error is more extreme and more variable than aerial surveys where the sky view is unobstructed. Beyond the GPS positional accuracy, the errors of each MBES survey point are impacted by the geometry of the beam angle and range, which determine the beam footprint. The extremely rugged river bottom in the Hells Canyon Reach magnifies the error of the points when they are interpolated into a surface for differencing. The methods presented here account for both error sources in the surface (point and interpolation) in order to accurately determine the volumetric change between surveys.

 5. Politicians, Patriots and Plotters: Unlikely Debates Occasioned by Maximilian Hell's Venus Transit Expedition of 1769

  Science.gov (United States)

  Kontler, Laszlo

  2013-05-01

  This paper discusses the cultural and political contexts and reception of the most important by-product of Maximilian Hell's famous Venus transit expedition of 1768-69, the Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse (1770) by Hell's associate Janos Sajnovics. Now considered a landmark in Finno-Ugrian linguistics, the Demonstratio addressed an academic subject that was at that time almost destined to be caught up in an ideological battlefield defined by the shifting relationship between the Habsburg government, the Society of Jesus, and the Hungarian nobility. The "enlightened absolutist" policies of the former aimed at consolidating the Habsburg monarchy as an empire, at the expense of privileged groups, including religious orders as well as the noble estates. In the situation created by the 1773 suppression of the Jesuit order (a signal of declining patronage from the dynasty), the growing preoccupation on the part of ex-Jesuits like Hell and Sajnovics with "things Hungarian" could have been part of an attempt to re-situate themselves on the Central European map of learning. At the same time, the founding document of this interest, the Demonstratio, evoked violent protests from the other target of Habsburg policies, the Hungarian nobility, because its basic assumptions - the kinship of the Hungarian and the Sami (Lappian) language - potentially undermined the noble ideology of social exclusiveness, established on the alleged "Scythian" ancestry of Hungarians. By exploring the complex motives, intentions, reactions and responses of the chief agents in this story, it is possible to highlight the extra-scientific constraints and facilitators for the practice of knowledge in late eighteenth century Central Europe.

 6. From Hell or From Nowhere? Non-places in Douglas Coupland’s Novels

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Bent

  2015-01-01

  novel Generation X, the narrator casually observes, speaking of the dating patterns and friendships of the three youthful protagonists, that nowadays everyone and everything seems to be either from nowhere or from Hell. The narrator invites the reader to muse on whether these two points of origin...... in a world consisting nearly entirely of non-places. In such a ‘Life After God’ (the title of a short story collection by Douglas Coupland) strategies for replenishment of meaning and belonging can be hard to come by – yet every Coupland story offers up hope for such strategies succeeding. Does this make...

 7. Design and development of the HELL user station: beam transport, characterization, and shielding

  Science.gov (United States)

  Grittani, Gabriele Maria; Levato, Tadzio; Krus, Miroslav; Fasso, Alberto; Jeong, Tae Moon; Kim, Hyung Taek; Margarone, Daniele; Mocek, Tomáś; Precek, Martin; Versaci, Roberto; Korn, Georg

  2015-05-01

  In the framework of the ELI-Beamlines project, the HELL (High energy ELectron by Laser) platform will host an electron beamline with a dual aim: to explore innovative concepts of laser driven electron acceleration and to deliver a stable and reliable electron beam to external users, according to their specific needs. Because of this, it is crucial to identify the possible applications and their respective range of parameters. In order to accomplish this goal, Monte Carlo simulations of electron radiography and radiotherapy are performed and discussed. Once identified those parameter spaces, a beam transport line is studied and presented for each energy range. Finally, beam diagnostics are discussed.

 8. Synthesis of 24-Methylene-cholest-5-ene-7-oxo-3β,19-diacetate

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Wei Gang LU; Cui Xian ZHANG; Jing Yu SU; Long Mei ZENG

  2005-01-01

  24-Methylenecholest-5-ene-7-oxo-3β,19-diacetate 5 was synthesized starting from stigmasterol via twelve step reactions in 4.1% overall yield. It can be served as a key intermediate for the synthesis of 24-methylenecholest-5-ene-3β,7β,19-triol 1, a naturally occuring polyhydroxylated sterol with potential biological activity.

 9. Stereochemistry of bistricyclic aromatic enes and related polycyclic systems.

  Science.gov (United States)

  Biedermann, P Ulrich; Agranat, Israel

  2014-01-01

  Bistricyclic aromatic enes (BAEs) and related polycyclic systems are a class of molecular materials that display a rich variety of conformations, dynamic stereochemistry and switchable chirality, color, and spectroscopic properties. This is due to the a subtle interplay of the inherent preference for planarity of aromatic systems and the competing necessity of non-planarity due to intramolecular overcrowding in the fjord regions built into the general molecular structure of BAEs. The conformational, dynamic, and spectroscopic properties may be designed and fine-tuned, e.g., by variation of the bridging groups X and Y, the overcrowding in the fjord regions, extensions of the aromatic system, or other modifications of the general BAE structure, based on the fundamental understanding of the structure-property relationships (SPR). The present review provides an analysis of the conformational spaces and the dynamic stereochemistry of overcrowded bistricyclic aromatic enes applying fundamental symmetry considerations. The symmetry analysis presented here allows deeper insight into the conformations, chirality, and the mechanisms of the dynamic stereochemistry, and will be instrumental in future computational studies.

 10. Novel Thiol-Ene Hybrid Coating for Metal Protection

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mona Taghavikish

  2016-04-01

  Full Text Available A novel hybrid anticorrosion coating with dual network of inorganic (Si–O–Si and organic bonds (C–S–C was prepared on metal through an in situ sol-gel and thiol-ene click reaction. This novel interfacial thin film coating incorporates (3-mercaptopropyl trimethoxysilane (MPTS and 1,4-di(vinylimidazolium butane bisbromide based polymerizable ionic liquid (PIL to form a thiol-ene based photo-polymerized film, which on subsequent sol-gel reaction forms a thin hybrid interfacial layer on metal surface. On top of this PIL hybrid film, a self-assembled nanophase particle (SNAP coating was employed to prepare a multilayer thin film coating for better corrosion protection and barrier performance. The novel PIL hybrid film was characterised for structure and properties using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR, differential scanning calorimetry (DSC, and thermogravimetric analysis (TGA. The corrosion protection performance of the multilayer coating was examined using potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS. The results reveal that this novel double layer coating on metal offers excellent protection against corrosion and has remarkably improved the barrier effect of the coating.

 11. Rapid photochemical surface patterning of proteins in thiol-ene based microfluidic devices

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lafleur, Josiane P.; Kwapiszewski, Radoslaw; Jensen, Thomas Glasdam;

  2013-01-01

  The suitable optical properties of thiol–ene polymers combined with the ease of modifying their surface for the attachment of recognition molecules make them ideal candidates in many biochip applications. This paper reports the rapid one-step photochemical surface patterning of biomolecules...... in microfluidic thiol–ene chips. This work focuses on thiol–ene substrates featuring an excess of thiol groups at their surface. The thiol–ene stoichiometric composition can be varied to precisely control the number of surface thiol groups available for surface modification up to an average surface density of 136...... ! 17 SH nm"2. Biotin alkyne was patterned directly inside thiol–ene microchannels prior to conjugation with fluorescently labelled streptavidin. The surface bound conjugates were detected by evanescent waveinduced fluorescence (EWIF), demonstrating the success of the grafting procedure and its...

 12. Super-resolved fluorescence microscopy: Nobel Prize in Chemistry 2014 for Eric Betzig, Stefan Hell, and William E. Moerner.

  Science.gov (United States)

  Möckl, Leonhard; Lamb, Don C; Bräuchle, Christoph

  2014-12-15

  A big honor for small objects: The Nobel Prize in Chemistry 2014 was jointly awarded to Eric Betzig, Stefan Hell, and William E. Moerner "for the development of super-resolved fluorescence microscopy". This Highlight describes how the field of super-resolution microscopy developed from the first detection of a single molecule in 1989 to the sophisticated techniques of today.

 13. Tartu - Kotka kunstipäevad / Ene Asu-Õunas

  Index Scriptorium Estoniae

  Asu-Õunas, Ene

  1998-01-01

  Kotka kunstipäevad 28. augustist Tartu kuues näitusepaigas. Osalejad toodud. 1. septembrist Kotka neljas galeriis ja linnaraamatukogus Peeter Alliku, Enn Tegova, Helle Vahersalu (maalid), Ahti Seppeti (skulptuurid), Mall ja Silver Vahtre (graafika), Tiina Viirelaiu (segatehnikas tööd) näitus.

 14. Tetramethyl-1-silacycloprop-2-ene: its characterization and reactions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cornett, B.J.

  1980-05-01

  The object of this research is to fully characterize and study some of the reactions of tetramethyl-1-silacycloprop-2-ene. The final characterization of this compound was accomplished by obtaining both Si29 and 13C nuclear magnetic resonance spectra. The reactions studied included those with fluorenone, acetone, styrene, phenylacetylene, acetonitrile, t-butylcyanide, methyl isocyanate, phenyl azide, and azobenzene. Product analyses suggest that aside from addition reactions tetramethylsilacyclopropene can react either via a radical chain polymerization or an anionic chain polymerization mechanism with the latter being the more prevalent. Other reactions studied included the photolysis of tetramethylsilacyclopropene and its reactions in the presence of Pd(PPh/sub 3/)/sub 2/Cl/sub 2/. An appendix includes a study of trimethylsilyl radical disproportionation in the liquid phase to a sila olefin. Trimethylsilyl radicals in solution undergo disproportionation as well as recombination in a 1:5 ratio. The sila olefin formed by disproportionation was trapped by alcohols.

 15. Ester-free Thiol-ene Dental Restoratives – Part A: Resin Development

  Science.gov (United States)

  Podgórski, Maciej; Becka, Eftalda; Claudino, Mauro; Flores, Alexander; Shah, Parag K.; Stansbury, Jeffrey W.; Bowman, Christopher N.

  2015-01-01

  Objectives To detail the development of ester-free thiol-ene dental resins with enhanced mechanical performance, limited potential for water uptake/leachables/degradation and low polymerization shrinkage stress. Methods Thiol-terminated oligomers were prepared via a thiol-Michael reaction and a bulky tetra-allyl monomer containing urethane linkages was synthesized. The experimental oligomers and/or monomers were photopolymerized using visible light activation. Several thiol-ene formulations were investigated and their performance ranked by comparisons of the thermo-mechanical properties, polymerization shrinkage stress, water sorption/solubility, and reactivity with respect to a control comprising a conventional BisGMA/TEGDMA dental resin. Results The ester-free thiol-ene formulations had significantly lower viscosities, water sorption and solubility than the BisGMA/TEGDMA control. Depending on the resin, the limiting functional conversions were equivalent to or greater than that of BisGMA/TEGDMA. At comparable conversions, lower shrinkage stress values were achieved by the thiol-ene systems. The polymerization shrinkage stress was dramatically reduced when the tetra-allyl monomer was used as the ene in ester-free thiol-ene mixtures. Although exhibiting lower Young’s modulus, flexural strength, and glass transition temperatures, the toughness values associated with thiol-ene resins were greater than that of the BisGMA/TEGDMA control. In addition, the thiol-ene polymerization resulted in highly uniform polymer networks as indicated by the narrow tan delta peak widths. Significance Employing the developed thiol-ene resins in dental composites will reduce shrinkage stress and moisture absorption and form tougher materials. Furthermore, their low viscosities are expected to enable higher loadings of functionalized micro/nano-scale filler particles relevant for practical dental systems. PMID:26360013

 16. Readout fidelity of coaxial holographic digital data page recording in nanoparticle-(thiol-ene) polymer composites

  Science.gov (United States)

  Nagaya, Kohta; Hata, Eiji; Tomita, Yasuo

  2016-09-01

  We report on an experimental investigation of nanoparticle-concentration and thiol-to-ene stoichiometric ratio dependences of symbol error rates (SERs) and signal-to-noise ratios (SNRs) of digital data pages recorded at a wavelength of 532 nm in thiol-ene based nanoparticle-polymer composite (NPC) films by using a coaxial holographic digital data storage method. We show that SERs and SNRs at the optimized material condition can be lower than 1 × 10-4 and higher than 10, respectively, without error correction coding. These results show the usefulness of thiol-ene based NPCs as coaxial holographic data storage media.

 17. HELL HOLE BAY, WAMBAW SWAMP, LITTLE WAMBAW SWAMP, AND WAMBAW CREEK WILDERNESSES, SOUTH CAROLINA.

  Science.gov (United States)

  Cameron, Cornelia C.; Martin, Clay M.

  1984-01-01

  Four wildernesses, including Hell Hole Bay about 10. 6 sq mi, Wambaw Swamp about 8 sq mi, Little Wambaw Swamp about 4 sq mi, and Wambaw Creek about 2. 5 sq mi, are swamp lands in the Francis Marion National Forest on the lower Atlantic Coastal Plain of South Carolina, about 30 mi northeast of Charleston. A mineral survey of the wildernesses showed that one of the areas, Wambaw Swamp, has a peat resource potential. An estimated 810,000 tons of demonstrated peat resources on the dry basis occurs in an area of substantiated peat resource potential within easy access to a good road network. No mineral or other energy resources were identified in this study.

 18. Stories of Hell and Healing: Internet Users' Construction of Benzodiazepine Distress and Withdrawal.

  Science.gov (United States)

  Fixsen, Alison M; Ridge, Damien

  2017-09-01

  Benzodiazepines are a group of drugs used mainly as sedatives, hypnotics, antiepileptics, and muscle relaxants. Consumption is recommended for 2 to 4 weeks only, due to fast onset of dependency and potentially distressing withdrawal symptoms. Few peer-review studies have drawn on the user experiences and language to appreciate firsthand experiences of benzodiazepine withdrawal or discontinuation syndrome. We looked extensively at patient stories of benzodiazepine withdrawal and recovery on Internet support sites and YouTube. Our analysis indicated that users employ rich metaphors to portray the psychologically disturbing and protracted nature of their suffering. We identified seven major themes: hell and isolation, anxiety and depression, alienation, physical distress, anger and remorse, waves and windows, and healing and renewal. By posting success stories, ex-users make known that "healing" can be a long, unpredictable process, but distress does lessen, and recovery can happen.

 19. Divergent effects of beliefs in heaven and hell on national crime rates.

  Science.gov (United States)

  Shariff, Azim F; Rhemtulla, Mijke

  2012-01-01

  Though religion has been shown to have generally positive effects on normative 'prosocial' behavior, recent laboratory research suggests that these effects may be driven primarily by supernatural punishment. Supernatural benevolence, on the other hand, may actually be associated with less prosocial behavior. Here, we investigate these effects at the societal level, showing that the proportion of people who believe in hell negatively predicts national crime rates whereas belief in heaven predicts higher crime rates. These effects remain after accounting for a host of covariates, and ultimately prove stronger predictors of national crime rates than economic variables such as GDP and income inequality. Expanding on laboratory research on religious prosociality, this is the first study to tie religious beliefs to large-scale cross-national trends in pro- and anti-social behavior.

 20. Spreadsheet Hell

  CERN Document Server

  Murphy, Simon

  2008-01-01

  This management paper looks at the real world issues faced by practitioners managing spreadsheets through the production phase of their life cycle. It draws on the commercial experience of several developers working with large corporations, either as employees or consultants or contractors. It provides commercial examples of some of the practicalities involved with spreadsheet use around the enterprise.

 1. Retreat, Hell!

  Science.gov (United States)

  Sims, Wil

  1978-01-01

  Describes an annual fall retreat for junior college newspaper staffs, which involves a program of workshops and discussions about problems, goals, and staff members' roles; offers advice on planning such a retreat. (GW)

 2. Double Hell

  Science.gov (United States)

  Bonning, Erin W.; Shields, Gregory A.

  2004-06-01

  Greg Shields of The University of Texas and collaborators have been using the Space Telescope Imaging Spectrograph aboard Hubble Space Telescope to investigate rare binary quasars. Binary quasars result when two galaxies collide causing the disk of hot gas surrounding the giant black hole at the center of each galaxy to blaze with intense light. Although black holes are only a prediction of general relativity and cannot be seen, their effect on the rotation rate of stars around a galactic center is dramatic. Quasars, first discovered in 1963, are extremely bright, extremely remote early galaxies with supermassive black holes at their centers. As these galactic cores rip away nearby stars and pull in massive amounts of interstellar gas, they form a superheated disk of light that can be seen across billions of light years of space.

 3. NOVOUTVRĐENE VRSTE BOŽJIH OVČICA (Coleoptera: Coccinellidae) U HRVATSKOJ

  OpenAIRE

  Jelovčan, Siniša; IGRC BARČIĆ, Jasminka; Gotlin Čuljak, Tanja

  2007-01-01

  U radu su opisane novoutvrđene vrste božjih ovčica u Hrvatskoj. Skupljene su tijekom trogodišnjeg istraživanja (2001-2003) pomoću metode otresanja grana i vizualnim pregledom biljaka na prisutnost božjih ovčica. Utvrđene su vrste: Coccinulla sinuatomarginata (Faldermann, 1837) i Epilachna argus (Geoffroy, 1785).

 4. A New Specimen of the Controversial Chasmosaurine Torosaurus latus (Dinosauria: Ceratopsidae) from the Upper Cretaceous Hell Creek Formation of Montana.

  Science.gov (United States)

  McDonald, Andrew T; Campbell, Carl E; Thomas, Brian

  2016-01-01

  Torosaurus latus is an uncommon and contentious taxon of chasmosaurine ceratopsid known from several upper Maastrichtian units in western North America. We describe a partial parietal of To. latus from the Hell Creek Formation of Montana. Although the specimen's ontogenetic maturity means that it cannot inform the ongoing debate over whether To. latus is the old adult form of the contemporary Triceratops, the specimen is one of the best-preserved To. latus parietals and supplements previous descriptions.

 5. A New Specimen of the Controversial Chasmosaurine Torosaurus latus (Dinosauria: Ceratopsidae from the Upper Cretaceous Hell Creek Formation of Montana.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrew T McDonald

  Full Text Available Torosaurus latus is an uncommon and contentious taxon of chasmosaurine ceratopsid known from several upper Maastrichtian units in western North America. We describe a partial parietal of To. latus from the Hell Creek Formation of Montana. Although the specimen's ontogenetic maturity means that it cannot inform the ongoing debate over whether To. latus is the old adult form of the contemporary Triceratops, the specimen is one of the best-preserved To. latus parietals and supplements previous descriptions.

 6. Draama 2007. Töörahu / Ene Paaver

  Index Scriptorium Estoniae

  Paaver, Ene, 1963-

  2008-01-01

  Ülevaade 2007. aasta eesti draamast. Pikemalt käsitletakse järgmisi autoreid ja nende näidendeid: Mart Kivastik "Tõnu võitlused", Mart Kivastik "Eesti asi", Mart Kivastik "Sõdur", Mart Kivastik "Kuninga viimane lahing ja ülikooli algus", Mart Kivastik, "Nokia 3310", Andrus Kivirähk "Voldemar", Andrus Kivirähk "Uljas neitsi", Hendrik Toompere "Kommunisti surm", Andres Ehin "Saatuslik kihlvedu ehk Volquin Varbola all", Jan Rahman "Jõujaam", Jaak Kõdar "Muinassaar", Karl Berg "Teekond valguse riiki", Angela Randmets "Lembelood vanas linnas", Toomas Kall "Tähtede sadu", Lauri Vahtre "Muna EÜE", Urmas Espenberg "Kestvad kiiduavaldused", Kalju Saaber "Koduvõõrad", Indrek Hirv "Pauluse kiriku kellad", Katrin Saukas "Võlg", Heidi Sarapuu "Austatud Riigikogu liikmed!", Heidi Sarapuu "Helisev viis", Heidi Sarapuu "Ankur hiivata", Jakob Karu "Vanaema juures", Jim Ashilevi "Nagu poisid vihma käes", Jim Ashilevi "Portselansuits", Eva Koff "Mirr", Jaak Prints "Karaoke", Kati Murutar "Mina, naine!", Ott Aardam "Börs ja Börsitar", Andrus Kivirähk, Jan Rahman, Contra "Kõrts", Mart Kase "Perekond", Villu Tamme "Haned võlgu"; Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semperi "GEP ehk Gorjatshije estonskije parni"

 7. Draama 2007. Töörahu / Ene Paaver

  Index Scriptorium Estoniae

  Paaver, Ene, 1963-

  2008-01-01

  Ülevaade 2007. aasta eesti draamast. Pikemalt käsitletakse järgmisi autoreid ja nende näidendeid: Mart Kivastik "Tõnu võitlused", Mart Kivastik "Eesti asi", Mart Kivastik "Sõdur", Mart Kivastik "Kuninga viimane lahing ja ülikooli algus", Mart Kivastik, "Nokia 3310", Andrus Kivirähk "Voldemar", Andrus Kivirähk "Uljas neitsi", Hendrik Toompere "Kommunisti surm", Andres Ehin "Saatuslik kihlvedu ehk Volquin Varbola all", Jan Rahman "Jõujaam", Jaak Kõdar "Muinassaar", Karl Berg "Teekond valguse riiki", Angela Randmets "Lembelood vanas linnas", Toomas Kall "Tähtede sadu", Lauri Vahtre "Muna EÜE", Urmas Espenberg "Kestvad kiiduavaldused", Kalju Saaber "Koduvõõrad", Indrek Hirv "Pauluse kiriku kellad", Katrin Saukas "Võlg", Heidi Sarapuu "Austatud Riigikogu liikmed!", Heidi Sarapuu "Helisev viis", Heidi Sarapuu "Ankur hiivata", Jakob Karu "Vanaema juures", Jim Ashilevi "Nagu poisid vihma käes", Jim Ashilevi "Portselansuits", Eva Koff "Mirr", Jaak Prints "Karaoke", Kati Murutar "Mina, naine!", Ott Aardam "Börs ja Börsitar", Andrus Kivirähk, Jan Rahman, Contra "Kõrts", Mart Kase "Perekond", Villu Tamme "Haned võlgu"; Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semperi "GEP ehk Gorjatshije estonskije parni"

 8. Preparation and Preliminary Dielectric Characterization of Structured C60-Thiol-Ene Polymer Nanocomposites Assembled Using the Thiol-Ene Click Reaction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanaa M. Ahmed

  2015-11-01

  Full Text Available Fullerene-containing materials have the ability to store and release electrical energy. Therefore, fullerenes may ultimately find use in high-voltage equipment devices or as super capacitors for high electric energy storage due to this ease of manipulating their excellent dielectric properties and their high volume resistivity. A series of structured fullerene (C60 polymer nanocomposites were assembled using the thiol-ene click reaction, between alkyl thiols and allyl functionalized C60 derivatives. The resulting high-density C60-urethane-thiol-ene (C60-Thiol-Ene networks possessed excellent mechanical properties. These novel networks were characterized using standard techniques, including infrared spectroscopy (FTIR, differential scanning calorimetry (DSC, dynamic mechanical analysis (DMA, and thermal gravimetric analysis (TGA. The dielectric spectra for the prepared samples were determined over a broad frequency range at room temperature using a broadband dielectric spectrometer and a semiconductor characterization system. The changes in thermo-mechanical and electrical properties of these novel fullerene-thiol-ene composite films were measured as a function of the C60 content, and samples characterized by high dielectric permittivity and low dielectric loss were produced. In this process, variations in chemical composition of the networks were correlated to performance characteristics.

 9. Ene-Liis Semper : hindan päeva, kui teen ühte asja / Ene-Liis Semper ; interv. Jaanus Kulli

  Index Scriptorium Estoniae

  Semper, Ene-Liis, 1969-

  2008-01-01

  Teatri- ja videokunstnik Ene-Liis Semper oma elust ja tööst. Lisaks repliik "Parim päev on tööst prii päev" ja peagi Teater NO99s esietenduvast William Shakespeare'i lavastusest "Muinasjutuline "Perikles"

 10. Preparation and Preliminary Dielectric Characterization of Structured C60-Thiol-Ene Polymer Nanocomposites Assembled Using the Thiol-Ene Click Reaction.

  Science.gov (United States)

  Ahmed, Hanaa M; Windham, Amber D; Al-Ejji, Maryam M; Al-Qahtani, Noora H; Hassan, Mohammad K; Mauritz, Kenneth A; Buchanan, Randy K; Buchanan, J Paige

  2015-11-18

  Fullerene-containing materials have the ability to store and release electrical energy. Therefore, fullerenes may ultimately find use in high-voltage equipment devices or as super capacitors for high electric energy storage due to this ease of manipulating their excellent dielectric properties and their high volume resistivity. A series of structured fullerene (C60) polymer nanocomposites were assembled using the thiol-ene click reaction, between alkyl thiols and allyl functionalized C60 derivatives. The resulting high-density C60-urethane-thiol-ene (C60-Thiol-Ene) networks possessed excellent mechanical properties. These novel networks were characterized using standard techniques, including infrared spectroscopy (FTIR), differential scanning calorimetry (DSC), dynamic mechanical analysis (DMA), and thermal gravimetric analysis (TGA). The dielectric spectra for the prepared samples were determined over a broad frequency range at room temperature using a broadband dielectric spectrometer and a semiconductor characterization system. The changes in thermo-mechanical and electrical properties of these novel fullerene-thiol-ene composite films were measured as a function of the C60 content, and samples characterized by high dielectric permittivity and low dielectric loss were produced. In this process, variations in chemical composition of the networks were correlated to performance characteristics.

 11. Ene-Liis Semper : hindan päeva, kui teen ühte asja / Ene-Liis Semper ; interv. Jaanus Kulli

  Index Scriptorium Estoniae

  Semper, Ene-Liis, 1969-

  2008-01-01

  Teatri- ja videokunstnik Ene-Liis Semper oma elust ja tööst. Lisaks repliik "Parim päev on tööst prii päev" ja peagi Teater NO99s esietenduvast William Shakespeare'i lavastusest "Muinasjutuline "Perikles"

 12. Thermal and Mechanical Properties of Sequential and Simultaneous Thiol-Ene-Isocyanate Networks

  Science.gov (United States)

  McNair, Olivia; Brent, Davis; Savin, Daniel

  2011-03-01

  Ternary networks containing having stoichiometrically balanced thiol /(ene+isocyanate) ranging from 0 to 20 mol% isocyanate were synthesized via sequential or simultaneous thiol/ene and thiol/isocyanate click reactions. The effects of cross-link density were studied using three thiols, GDMP (difunctional), 3T (trifunctional) and 4T (tetrafunctional) respectively. TEA catalyzes the isocyanate-thiol coupling and chain extension, while the photoinitiator DMPA initiates a radical thiol-ene crosslinking process. Real-time FTIR was used to study kinetics of both light and dark reactions utilizing thiol, ene and isocyanate peaks which appear independently. It was found that difunctional thiols and isocyanates reacted initially, forming chain extended prepolymers end-capped with thiol functionalities. Upon UV irradiation, thiol functionalized prepolymers reacted with TTT, a trifunctional ene, forming networks containing incorporated thiourethane linkages. Initial DSC results indicated higher Tgs for higher cross-linked networks; however, isocyanate content has significant effects on each system. Films were also be thermally characterized via DMA and mechanical properties measured using MTS.

 13. Pore surface engineering in a zirconium metal–organic framework via thiol-ene reaction

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gui, Bo; Hu, Guiping; Zhou, Tailin; Wang, Cheng, E-mail: chengwang@whu.edu.cn

  2015-03-15

  A porous olefin-functionalized Zr(IV)-based metal–organic framework, denoted as UiO-68-allyl, has been constructed. Our results clearly demonstrated that the surface of UiO-68-allyl could be decorated with organic molecule (ethanethiol) via thiol-ene reaction. More importantly, the crystallinity of the framework were maintained during the post-synthetic modification process. However, the microporosity of the framework is retained but the surface area decreased, due to the grafting of ethylthio groups into the pores. From our studies, we can conclude that the strategy of post-synthetic modification of UiO-68-allyl via thiol-ene reaction may be general. Furthermore, we may anchor other desired functional group onto the pore walls in Zr-MOFs via thiol-ene reaction, enabling more potential applications. - graphical abstract: In this manuscript, we reported the post-synthetic modification of an olefin-functionalized Zr(IV)-based metal–organic framework via thiol-ene reaction. - Highlights: • A porous olefin-functionalized Zr(IV)-based metal–organic framework has been constructed. • The surface of olefin-functionalized Zr-MOF could be decorated with organic molecules via thiol-ene reaction. • The crystallinity and permanent porosity of the framework were maintained during the post-synthetic modification process.

 14. Anthropogenic Impacts of Recreational Use on Sandbars in Hells Canyon on the Snake River, Idaho

  Science.gov (United States)

  Morehead, M. D.

  2014-12-01

  Sandbars along large rivers are important cultural, recreational, and natural resources. In modern, historic and prehistoric times the sandbars have been used for camping, hunting, fishing and recreational activities. Sandbars are a dynamic geomorphic unit of the river system that stores and exchanges sand with the main river channel. Both natural and anthropogenic changes to river systems affect the size, shape and dynamics of sandbars. During high spring flows, the Snake River can resupply and build the sand bars. During the lower flows of the summer and fall the sand is redistributed to lower levels by natural and anthropogenic forces, where it can be remobilized by the river and exported from the bar. During the summer and fall high use season many people camp and recreate on the bars and redistribute the sand. This study utilizes change detection from repeat high resolution terrestrial LiDAR scanning surveys to study the impacts humans have on the sandbars in Hells Canyon. Nearly a decade of annual LiDAR and Bathymetric surveys were used to place these recreational impacts into the context of overall sandbar dynamics.

 15. L'itinéraire hellénique de Tâhâ Husayn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luc Barbulesco

  2009-05-01

  Full Text Available Pourquoi l'ouvrage de Tâhâ Husayn sur la poésie antéislamique a-t-il été accueilli avec tant de réserves par al-Azhar, alors que la thèse centrale (cette poésie serait presque tout entière recréée par des contemporains de l'époque omeyyade n'a rien qui puisse choquer un musulman pieux ? C'est sans doute la méthode employée par Tâhâ Husayn, faite d'esprit critique, de doute systématique, de remise en cause perpétuelle du consensus, qui a provoqué la colère des clercs conservateurs. Cette méthode apparaissait comme le vecteur d'idées et de méthodes étrangères et fut perçue comme l'expression d'une attitude arrogante.En réalité, les méthodes comme le programme de Tâhâ Husayn portaient l'empreinte grecque et méditerranéenne. Tâhâ Husayn lui-même dépendait totalement de la vision de l'hellénisme entretenue par la culture française.

 16. Listen; There's a Hell of a Good Universe Next Door; Let's Go

  Science.gov (United States)

  Rigby, Jane R.

  2012-01-01

  Scientific research is key to our nation's technological and economic development. One can attempt to focus research toward specific applications, but science has a way of surprising us. Think for example of the "charge-couple device", which was originally invented for memory storage, but became the modern digital camera that is used everywhere from camera phones to the Hubble Space Telescope. Using digital cameras, Hubble has taken pictures that reach back 12 billion light-years into the past, when the Universe was only 1-2 billion years old. Such results would never have been possible with the film cameras Hubble was originally supposed to use. Over the past two decades, Hubble and other telescopes have shown us much about the Universe -- many of these results are shocking. Our galaxy is swarming with planets; most of the mass in the Universe is invisible; and our Universe is accelerating ever faster and faster for unknown reasons. Thus, we live in a "hell of a good universe", to quote e.e. cummings, that we fundamentally don't understand. This means that you, as young scientists, have many worlds to discover

 17. Surface modification of cyclomatrix polyphosphazene microsphere by thiol-ene chemistry and lectin recognition

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chen, Chen; Zhu, Xue-yan; Gao, Qiao-ling; Fang, Fei; Huang, Xiao-jun, E-mail: hxjzxh@zju.edu.cn

  2016-11-30

  Graphical abstract: A new synthetic route leading to polyphosphazene cyclomatrix microsphere with various functional groups has achieved via thiol-ene click modification. Herein, hexacholorocyclophosphazene (HCCP) crosslinked with bisphenol-S and 4,4′-diallyl bisphenol-S to generate broadly dispersed microspheres. Thiol-ene modification under UV irradiation not only presented high efficiency and flexibility for post-functionalization, but also imposed no harm on global morphology and crosslinked skeleton of such microspheres. - Highlights: • Functional polyphosphazene microspheres with high chemical flexibility were synthesized by thiol-ene modification. • Polyphosphazene microspheres possessed high thermal stability. • Glycosylated polyphosphazene microspheres showed affinity to lectin Con-A, which inferred potential application in biomedicine. - Abstract: A new synthetic route leading to functional polyphosphazene cyclomatrix microsphere has been developed via thiol-ene click modification. Hexacholorocyclophosphazene (HCCP) was crosslinked with both bisphenol-S and 4,4′-diallyl bisphenol-S to obtain vinyl polyphosphazene microspheres (VPZM) in order to ensure high crosslinking degree and introduce vinyl moieties. Compared to the microspheres obtained by HCCP and bisphenol-S, the size of VPZM was broadly dispersed from 400 nm to 1.40 μm. Thiol-ene click reactions were carried out to attach functional groups, such as glucosyl, carboxyl, ester and dodecyl groups onto polyphosphazene microspheres, which demonstrated no change in morphology and size after modification. Solid state NMR (SSNMR) and Fourier transform infrared spectoscopy (FT-IR) results showed that the vinyl moieties were introduced in the period of crosslinking and functionalization was also successful via click reactions. Moreover, the microspheres presented a little difference in thermal properties after modification. Concanavalin A (Con-A) fluorescent adsorption was also observed for

 18. Rapid and simple preparation of thiol-ene emulsion-templated monoliths and their application as enzymatic microreactors

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lafleur, Josiane P; Senkbeil, Silja; Novotny, Jakub;

  2015-01-01

  electron microscopy showed that the methanol-based emulsion templating process resulted in a network of highly interconnected and regular thiol-ene beads anchored solidly inside thiol-ene microchannels. Surface area measurements indicate that the monoliths are macroporous, with no or little micro...

 19. Functionalization of embedded thiol-ene waveguides for evanescent wave-induced fluorescence detection in a microfluidic device

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feidenhans, Nikolaj A.; Jensen, Thomas Glasdam; Lafleur, Josiane P.;

  2013-01-01

  We demonstrate the use of functional surface groups inherently present on off-stoichiometric thiol-ene polymers, for site-specific immobilization of biomolecules and detection by evanescent wave-induced fluorescence. An optofluidic chip featuring an embedded thiol-ene waveguide was selectively fu...

 20. RADNICI U OTVORENOM OKOLIŠU U UVJETIMA POVIŠENE TEMPERATURE - MEDICINSKI ASPEKT

  OpenAIRE

  Stipčević, Mario; Zahariev, Katarina; Lelas, Tanja; Krišto, Dijana

  2011-01-01

  SAŽETAK: U ovom je radu prikazan, s medicinskog gledišta, utjecaj povišene temperature prilikom fizičkog rada u otvorenom okolišu na ljudski organizam, te su preporučene smjernice koje bi trebale pomoći u zaštiti zdravlja ove skupine radnika. Prilikom samog fizičkog rada organizam proizvodi znatne količine topline. Zbog opterećenja vanjskom toplinom obrambeni mehanizmi organizma postaju dodatno opterećeni. Učinak aktivacije brojnih obrambenih mehanizama može se pojednostavljeno sažeti na č...

 1. Visible-Light-Mediated Thiol-Ene Reactions through Organic Photoredox Catalysis.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Gaoyuan; Kaur, Sarbjeet; Wang, Ting

  2017-06-16

  Synthetically useful radical thiol-ene reactions can be initiated by visible-light irradiation in the presence of an organic photocatalyst, 9-mesityl-10-methylacridinum tetrafluoroborate. The key thiyl radical intermediates are generated upon quenching of the photoexcited catalyst with a variety of thiols. The success of this method requires only the use of near-stoichiometric levels of alkene coupling partners. Using these highly efficient metal-free conditions, thiol-ene reactions between carbohydrates and peptides can be accomplished in excellent yields.

 2. Forest responses to late Holocene climate change in north-central Wisconsin: a high- resolution study from Hell's Kitchen Lake.

  Science.gov (United States)

  Urban, M. A.; Booth, R. K.; Jackson, S. T.; Minckley, T. A.

  2007-12-01

  Forest dynamics at centennial to millennial timescales can be identified using paleoecological records with high spatial, temporal, and taxonomic resolution. These dynamics are linked to climate changes by comparing the paleoecological records with independent paleoclimate records of complementary sensitivity and temporal resolution. We analyzed plant macrofossils at contiguous 1cm intervals (representing 5 to 35 yr/cm) from late Holocene sediments of Hell's Kitchen Lake (3 ha) in north-central Wisconsin. Most of the plant macrofossils derive from trees growing on the slopes directly adjacent to the lake, and were identified to the species. We also analyzed pollen at an approximately100 year resolution to provide a regionally integrated record of forest composition. We then compared the macrofossil and pollen records with independent records of climate change in the region, particularly paleohydrological records from kettle bogs. The most notable feature of the late Holocene record occurs between 2300-2000 cal yr BP. During this period yellow birch (Betula alleghaniensis) macrofossils first appear in the record, along with a corresponding increase in pollen percentages. Hemlock (Tsuga canadensis) macrofossils and pollen also show a marked increase at this time. These changes coincide with a major transition towards wetter conditions recorded in the testate amoebae record of Hornet Bog (~200km northwest) and in a number of other kettle bog records from the region. Directly following this transition, tamarack (Larix laricina) and Sphagnum macrofossils at Hell's Kitchen Lake increase dramatically, likely representing the initiation of bog-mat growth along the southwest margin of the lake during the wet period. . We are continuing our high-resolution sampling downcore at Hell's Kitchen Lake. This will permit us to examine additional ecologic and climatic events in the early and mid-Holocene.

 3. Level II scour analysis for bridge 2 (WODFTH00010002) on Town Highway 1, crossing Hell Hollow Brook, Woodford, Vermont

  Science.gov (United States)

  Burns, Ronda L.; Degnan, James R.

  1998-01-01

  This report provides the results of a detailed Level II analysis of scour potential at structure WODFTH00010002 on Town Highway 1 crossing Hell Hollow Brook, Woodford, Vermont (figures 1-8). A Level II study is a basic engineering analysis of the site, including a quantitative analysis of stream stability and scour (FHWA, 1993). Results of a Level I scour investigation also are included in appendix E of this report. A Level I investigation provides a qualitative geomorphic characterization of the study site. Information on the bridge, gleaned from Vermont Agency of Transportation (VTAOT) files, was compiled prior to conducting Level I and Level II analyses and is found in appendix D.

 4. Variability of Hell and hydrogen line profiles in the spectrum of HD 93521

  Science.gov (United States)

  Rzaev, A. Kh.; Panchuk, V. E.

  2008-03-01

  We have studied the variability of the Hell λλ 4686 and 5411 Å H β, and H α lines in the spectrum of the pulsating star HD 93521. All these line profiles display the same variability pattern relative to the average profiles: a sinusoidal wave that moves systematically from the short-to the long-wavelength wing of the profile. This variability is due to non-radial pulsations. To study the pulsation movements and stratification of the radial velocity in the atmosphere of HD 93521, we analyzed the variability of the radial velocities measured individually for the blue and red halves of the absorption profile at the half-level of the line intensity. The periods and amplitudes of this radial-velocity variability are different for different lines and are well correlated with their central depths. In the transition from weak to strong lines (i.e., from lower to upper layers of the atmosphere), the period of the radial-velocity variations measured using both halves of the absorption profile increases, while its amplitude decreases. When the morphology and variability of photospheric and wind-driven lines are compared, it is clear that the variability of their absorption components is due to the same process—non-radial pulsations. In this way, the non-radial pulsations partly affect the variability of the stellar wind. The effect of the stellar wind on the profiles of strong lines is observed as a variable absorption feature that moves along the profiles synchronous with the axial rotation of the star.

 5. Study on Hell-Petch of AZ80 Mg Alloy Under Solution Treatment Condition%AZ80镁合金固溶条件下Hell-Petch关系研究

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  朱亚哲; 李保成; 张治民

  2013-01-01

  对一定变形的AZ80镁合金进行固溶处理,通过观察金相测得平均晶粒尺寸,并通过室温拉伸试验测得抗拉强度及屈服强度,再利用线性相关性分析理论分别判断两变量之间是否符合Hell-Fetch线性关系.研究表明,抗拉强度与晶粒尺寸不存在线性关系,而屈服强度与晶粒尺寸显著线性相关.%AZ80 Mg alloy was treated by solution heat treatment firstly, then the average grain size was observed by metallographic test and the strength was obtained by strength test. With the linear correlation analysis theory, it can be determined both tensile strength and yield strength obtained from the tensile strength test were accordance with Hell-Petch linear relationship whether or not. The results show that there is no linear correlation between the tensile strength and grain size, but existes line correlation between the yield strength and grain size.

 6. Functional monolayers on oxide-free silicon surfaces via thiol-ene click chemistry

  NARCIS (Netherlands)

  Caipa Campos, M.A.; Paulusse, J.M.J.; Zuilhof, H.

  2010-01-01

  Thiol–ene click chemistry was used for the attachment of a variety of functional molecules onto oxide-free Si(111) surfaces using very mild conditions; the efficient nature of this coupling strategy allowed for successful light-induced micropatterning and thus provides a novel route towards biofunct

 7. Roll-to-plate fabrication of microfluidic devices with rheology-modified thiol-ene resins

  DEFF Research Database (Denmark)

  Senkbeil, Silja; Aho, Johanna; Yde, Leif

  2016-01-01

  In this paper, the replication possibilities of microfluidic channels by UV-roll-to-plate fabrication were investigated and a study of rheology-modified thiol-ene for the application in such a UV-roll-to-plate setup was conducted. The system allows the manufacture of channels with aspect ratios...

 8. Thiol-ene click chemistry: computational and kinetic analysis of the influence of alkene functionality.

  Science.gov (United States)

  Northrop, Brian H; Coffey, Roderick N

  2012-08-22

  The influence of alkene functionality on the energetics and kinetics of radical initiated thiol-ene click chemistry has been studied computationally at the CBS-QB3 level. Relative energetics (ΔH°, ΔH(++), ΔG°, ΔG(++)) have been determined for all stationary points along the step-growth mechanism of thiol-ene reactions between methyl mercaptan and a series of 12 alkenes: propene, methyl vinyl ether, methyl allyl ether, norbornene, acrylonitrile, methyl acrylate, butadiene, methyl(vinyl)silanediamine, methyl crotonate, dimethyl fumarate, styrene, and maleimide. Electronic structure calculations reveal the underlying factors that control activation barriers for propagation and chain-transfer processes of the step-growth mechanism. Results are further extended to predict rate constants for forward and reverse propagation and chain-transfer steps (k(P), k(-P), k(CT), k(-CT)) and used to model overall reaction kinetics. A relationship between alkene structure and reactivity in thiol-ene reactions is derived from the results of kinetic modeling and can be directly related to the relative energetics of stationary points obtained from electronic structure calculations. The results predict the order of reactivity of alkenes and have broad implications for the use and applications of thiol-ene click chemistry.

 9. Preparation of Biomolecule Microstructures and Microarrays by Thiol–ene Photoimmobilization

  NARCIS (Netherlands)

  Weinrich, Dirk; Köhn, Maja; Jonkheijm, Pascal; Westerlind, Ulrika; Dehmelt, Leif; Engelkamp, Hans; Christianen, Peter C.M.; Kuhlmann, Jürgen; Maan, Jan C.; Nüsse, Dirk; Schröder, Hendrik; Wacker, Ron; Voges, Edgar; Breinbauer, Rolf; Kunz, Horst; Niemeyer, Christof M.; Waldmann, Herbert

  2010-01-01

  A mild, fast and flexible method for photoimmobilization of biomolecules based on the light-initiated thiol–ene reaction has been developed. After investigation and optimization of various surface materials, surface chemistries and reaction parameters, microstructures and microarrays of biotin, olig

 10. Rapid photochemical surface patterning of proteins in thiol-ene based microfluidic devices

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lafleur, Josiane P.; Kwapiszewski, Radoslaw; Jensen, Thomas Glasdam;

  2012-01-01

  ” and “ene” monomers present in the microfluidic chip bulk material provides a simple and efficient way of tuning the chip’s surface chemistry. Here, thiol-ene chips displaying an excess of functional thiol groups at their surfaces are functionalized with biotin and streptavidin in a controlled fashion using...

 11. DFT Investigation of the Palladium-Catalyzed Ene-Yne Coupling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Signe Teuber; Tanner, David Ackland; Skrydstrup, T.

  2010-01-01

  The mechanism of the recently developed palladium-catalyzed ene-yne coupling has been evaluated by DFT methods. The calculations validate the previously proposed reaction mechanism and explain the stereoselectivity of the reaction (exclusive formation of the E isomer of the disubstituted alkene...

 12. Preparation of Biomolecule Microstructures and Microarrays by Thiol–ene Photoimmobilization

  NARCIS (Netherlands)

  Weinrich, Dirk; Köhn, Maja; Jonkheijm, Pascal; Westerlind, Ulrika; Dehmelt, Leif; Engelkamp, Hans; Christianen, Peter C.M.; Kuhlmann, Jürgen; Maan, Jan C.; Nüsse, Dirk; Schröder, Hendrik; Wacker, Ron; Voges, Edgar; Breinbauer, Rolf; Kunz, Horst; Niemeyer, Christof M.; Waldmann, Herbert

  2010-01-01

  A mild, fast and flexible method for photoimmobilization of biomolecules based on the light-initiated thiol–ene reaction has been developed. After investigation and optimization of various surface materials, surface chemistries and reaction parameters, microstructures and microarrays of biotin, olig

 13. Patterned Hydrophilization of Nanoporous 1,2‐PB by Thiol‐ene Photochemistry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berthold, Anton; Sagar, Kaushal Shashikant; Ndoni, Sokol

  2011-01-01

  is monitored by FT‐IR, UV–Vis, contact angle, and gravimetry. Overall quantum yields are calculated for the two thiol‐ene “click” reactions in nano‐confinement, neatly revealing their chain‐like nature. Top–down photolithographic patterning is demonstrated, realizing hydrophilic nanoporous “corridors...

 14. Functional monolayers on oxide-free silicon surfaces via thiol–ene click chemistry

  NARCIS (Netherlands)

  Caipa Campos, Mabel A.; Paulusse, Jos Marie Johannes; Zuilhof, Han

  2010-01-01

  Thiol–ene click chemistry was used for the attachment of a variety of functional molecules onto oxide-free Si(111) surfaces using very mild conditions; the efficient nature of this coupling strategy allowed for successful light-induced micropatterning and thus provides a novel route towards biofunct

 15. Thiol-Ene Based Polymer Waveguides Fabricated By Uv-Assisted Soft Lithography For Optofluidic Applications

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zhuang, Guisheng; Jensen, Thomas Glasdam; Kutter, Jörg Peter

  2011-01-01

  In this paper, a thiol-ene based polymer waveguide, defined by UV-assisted soft lithography, is designed, fabricated and characterized. Waveguides are formed by filling microfluidic channels with a high refractive index liquid mixture of ‘thiol’ and ‘ene’ monomers (e.g., trimethylolpropane tris(3...

 16. Functional monolayers on oxide-free silicon surfaces via thiol–ene click chemistry

  NARCIS (Netherlands)

  Caipa Campos, Mabel A.; Paulusse, Jos M.J.; Zuilhof, Han

  2010-01-01

  Thiol–ene click chemistry was used for the attachment of a variety of functional molecules onto oxide-free Si(111) surfaces using very mild conditions; the efficient nature of this coupling strategy allowed for successful light-induced micropatterning and thus provides a novel route towards biofunct

 17. Microbial and chemical transformations of some 12,13-epoxytrichothec-9,10-enes.

  Science.gov (United States)

  Claridge, C A; Schmitz, H

  1978-07-01

  Resting cells of Streptomyces griseus, Mucor mucedo, and a growing culture of Acinetobacter calcoaceticus when mixed with compounds related to 12,13-epoxytrichothec-9-ene-4beta,15-diacetoxy-3alpha-ol(anguidine) produced a series of derivatives that were either partially hydrolyzed or selectively acylated. These derivatives showed marked differences in activities as assayed by antifungal and tissue culture cytotoxicity tests.

 18. Mait Agu nimelise stipendiumi pälvivad aastal 2013 Eliisa Sokk ja Ene Jakobson

  Index Scriptorium Estoniae

  2013-01-01

  Tallinna Ülikooli koreograafia osakond annab Mait Agu nimelist stipendiumi välja viieteistkümnendat korda. Stipendiumi saavad TLÜ koreograafia osakonna 3. kursuse tudeng Eliisa Sokk ja TLÜ koreograafia eriala 2. lennu lõpetaja, tantsuansambli "Sõleke" looja ning juht Ene Jakobson

 19. Efforts toward rapid construction of the cortistatin A carbocyclic core via enyne-ene metathesis

  KAUST Repository

  Baumgartner, Corinne

  2010-01-01

  Our efforts toward the construction of the carbocylic core of cortistatin A via an enyne-ene metathesis are disclosed. Interestingly, an attempted S N2 inversion of a secondary mesylate in our five-membered D-ring piece gave a product with retention of stereochemistry. © 2010 The Royal Society of Chemistry.

 20. UT küsib / Ene Kivisik, Lauri Lahi, Aadu Must, Hele Everaus...[jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Rektori valimiste teemal vastavad küsimustele dekanaadi juhataja Ene Kivisik, majandusteaduse 2. a. üliõpilane Lauri Lahi, professor Aadu Must, professor Hele Everaus, valimiskomisjoni esimees Jüri Raidla, rector emeritus Jüri Kärner

 1. 78 FR 717 - ENE (Environment Northeast); Greater Boston Real Estate Board; National Consumer Law Center...

  Science.gov (United States)

  2013-01-04

  ... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office DEPARTMENT OF ENERGY Federal Energy Regulatory Commission ENE (Environment Northeast); Greater Boston Real Estate Board; National Consumer Law Center; NEPOOL Industrial Customer Coalition; v. Bangor Hydro-Electric Company; Central Maine Power Company; New England Power Company...

 2. Development of Thermal and Photochemical Strategies for Thiol−Ene Click Polymer Functionalization

  NARCIS (Netherlands)

  Campos, Luis M.; Killops, Kato L.; Sakai, Ryosuke; Paulusse, Jos Marie Johannes; Damiron, Denis; Drockenmuller, Eric; Messmore, Benjamin W.; Hawker, Craig J.

  2008-01-01

  A series of alkene-functional polymers were synthesized by controlled polymerization techniques in order to investigate and compare the efficiency and orthogonality of both photochemically and thermally initiated thiol−ene click coupling reactions. The copolymers were designed to have single or

 3. La basílica y el baptisterio del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abad Casal, Lorenzo

  2000-12-01

  Full Text Available The paper presents a religious complex unearthed in the upper part of the high medieval city of Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete, matching the Madînat lyih mentioned by Arab sources. In the authors' opinion, it was the see of Eio, created at the start of the 7th century. The religious complex comprises a basilica with three aisles, a semicircular apse and an adjoining baptistry at the feet of the building, also in three sections. The paper provides a detailed study of the baptistry and of the different remodelling of the baptismal font and theorises on the location of the liturgical space.Se presenta el complejo religioso exhumado en la parte alta de la ciudad altomedieval del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete, correspondiente a la Madînat Iyih de las fuentes árabes y, en opinión de los autores, a la sede episcopal Eiotana/Elotana creada a principios del siglo VII. El conjunto religioso está compuesto por una basílica de tres naves con ábside semicircular y un baptisterio anexo situado a los pies del edificio, también con distribución tripartita. En este artículo se estudia detalladamente el baptisterio, así como las distintas remodelaciones de la piscina bautismal, y se propone una restitución del espacio litúrgico.

 4. Interview: Professor Helle Neergaard, President of the European Council for Small Business and Entrepreneurship, on the Nature of Creativity, Innovation and Entrepreneurship

  Science.gov (United States)

  Industry and Higher Education, 2015

  2015-01-01

  On August 13, 2014, Rita G. Klapper conducted a Skype interview with Helle Neergaard. Neergaard is not only President of the European Council for Small Business and Entrepreneurship, but also Docent at the Hanken School of Economics, and Professor at iCARE, Department of Business Administration, School of Business and Social Sciences, University…

 5. A kidney from hell? A nephrological view of the Whitechapel murders in 1888.

  Science.gov (United States)

  Wolf, Gunter

  2008-10-01

  In the poor Whitechapel district of the East End of London in the fall of 1888, at least five prostitutes were brutally murdered, and in all but one case, also mutilated. The murderer was never caught and became known by his nickname 'Jack the Ripper'. The left kidney and the uterus were cut out and taken away from one of the victims named Catherine Eddowes. A kidney was also cut out of the body from another victim, but not taken away. Two weeks later, George Lusk, president of the Whitechapel Vigilance Committee, received a small cardboard box with half of a longitudinally divided kidney and a letter entitled 'From hell' claiming that the kidney inside the box was taken from the victim. The kidney was brought to Dr Thomas Horrocks Openshaw, the Curator of the London Pathological Museum, where the kidney could be microscopically examined. The press jumped on the topic and made a circumstantial case that this kidney had been indeed torn from the body of Catherine Eddowes. According to the later memoirs of Major Henry Smith of the City Police published more than 20 years after the incident, the kidney left in the corpse of Catherine Eddowes was in an advanced stage of Bright's disease and the kidney sent to George Lusk was in exactly a similar stage. Today, the majority of criminologists believe that the kidney sent to Mr Lusk was a hoax as were other letters signed with Jack the Ripper. However, the murderer took organs from his victims, and in the case of Catherine Eddowes, the kidney. Serial killers often mutilate their victims and abscond with the removed body parts as trophies. By removing the kidney from Catherine Eddowes, Jack the Ripper may have tried to take possession of the conscience, emotions and desires of one of his victims, attributes residing in the kidney as described in the Bible. Jack the Ripper was never caught; many suspects have been suggested, and the murder series ended as suddenly as it had begun. We will never know who this mentally

 6. A Study of Functional Polymer Colloids Prepared Using Thiol-Ene/Yne Click Chemistry

  Science.gov (United States)

  Durham, Olivia Z.

  This project demonstrates the first instance of thiol-ene chemistry as the polymerization method for the production of polymer colloids in two-phase heterogeneous suspensions, miniemulsions, and emulsions. This work was also expanded to thiol-yne chemistry for the production of polymer particles containing increased crosslinking density. The utility of thiol-ene and thiol-yne chemistries for polymerization and polymer modification is well established in bulk systems. These reactions are considered 'click' reactions, which can be defined as processes that are both facile and simple, offering high yields with nearly 100% conversion, no side products, easy product separation, compatibility with a diverse variety of commercially available starting materials, and orthogonality with other chemistries. In addition, thiol-ene and thiol-yne chemistry follow a step-growth mechanism for the development of highly uniform polymer networks, where polymer growth is dependent on the coupling of functional groups. These step-growth polymerization systems are in stark contrast to the chain-growth mechanisms of acrylic and styrenic monomers that have dominated the field of conventional heterogeneous polymerizations. Preliminary studies evaluated the mechanism of particle production in suspension and miniemulsion systems. Monomer droplets were compared to the final polymer particles to confirm that particle growth occurred through the polymerization of monomer droplets. Additional parameters examined include homogenization energy (mechanical mixing), diluent species and concentration, and monomer content. These reactions were conducted using photoinitiation to yield particles in a matter of minutes with diameters in the size range of several microns to hundreds of microns in suspensions or submicron particles in miniemulsions. Improved control over the particle size and size distribution was examined through variation of reaction parameters. In addition, a method of seeded suspension

 7. Identifying and Quantifying Sources of Fall Chinook Salmon Spawning Gravel to the Snake River in Hells Canyon

  Science.gov (United States)

  Welcker, C. W.; Burke, M.

  2015-12-01

  The Snake River in Hells Canyon supports a growing population of spawning Fall Chinook Salmon (Oncorhynchus tshawytscha) immediately downstream of the Hells Canyon Complex (HCC) of hydroelectric dams for the last 60 years. The long-term survival of this salmon run depends on the input of spawning gravel (25-150 mm) from local tributaries balancing the losses of spawning gravel through attrition and export out of the reach between the HCC and the Salmon River confluence. We are working to quantify the gravel input of these local tributaries at different time-scales and put this into the context of historical supply and transport. Long-term total sediment production rates of these tributaries estimated through various methods have varied by over 2 orders of magnitude, but we have recently completed 10Be work to constrain these estimates. We are measuring the change in storage of Fall Chinook spawning-size gravel through repeat multibeam echosounder surveys of the riverbed. The limited amount of repeat data collected to date has shown complex patterns of change in the riverbed. One possible driver of this complexity is the episodic and spatially variable nature of sediment inputs from these tributaries. We are attempting to quantify the frequency of the debris flows or floods capable of transporting spawning gravel through digitizing historic imagery of the last 60 years to determine the recurrence interval. We are measuring the magnitude of these events by surveying tributary fans pre and post-event to measure the sediment volume and particle size produced by specific events. These floods and debris flows are driven by extreme rainfall or snowmelt events, so we have also reconstructed historical meteorological conditions to identify the triggering conditions for transport, and identify the areas where snowmelt or rainfall is the more likely trigger. We are currently testing whether the unique bedrock geology of Hells Canyon can be used as a tracer to identify the

 8. Functionalization of embedded thiol-ene waveguides for evanescent wave induced fluorescence detection in a microfluidic device

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feidenhans'l, Nikolaj Agentoft; Jensen, Thomas Glasdam; Lafleur, Josiane P.;

  2013-01-01

  functionalized with biotin using photografting. The biotin was used for immobilization of fluorescently labelled streptavidin, and experiments revealed a linear correlation between streptavidin concentration and fluorescent intensity. To further demonstrate the attractiveness of using thiol−ene for optofluidic...

 9. Hybrid thiol-ene network nanocomposites based on multi(meth)acrylate POSS.

  Science.gov (United States)

  Li, Liguo; Liang, Rendong; Li, Yajie; Liu, Hongzhi; Feng, Shengyu

  2013-09-15

  First, multi(meth)acrylate functionalized POSS monomers were synthesized in this paper. Secondly, FTIR was used to evaluate the homopolymerization behaviors of multi(meth)acrylate POSS and their copolymerization behaviors in the thiol-ene reactions with octa(3-mercaptopropyl) POSS in the presence of photoinitiator. Results showed that the photopolymerization rate of multimethacrylate POSS was faster than that of multiacrylate POSS. The FTIR results also showed that the copolymerizations were dominant in the thiol-ene reactions with octa(3-mercaptopropyl) POSS, different from traditional (meth)acrylate-thiol system, in which homopolymerizations were predominant. Finally, the resulted hybrid networks based on POSS were characterized by XRD, FE-SEM, DSC, and TGA. The characterization results showed that hybrid networks based on POSS were homogeneous and exhibited high thermal stability.

 10. Preparation of reactive three-dimensional microstructures via direct laser writing and thiol-ene chemistry.

  Science.gov (United States)

  Quick, Alexander S; Fischer, Joachim; Richter, Benjamin; Pauloehrl, Thomas; Trouillet, Vanessa; Wegener, Martin; Barner-Kowollik, Christopher

  2013-02-25

  Three-dimensional microstructures are fabricated employing the direct laser writing process and radical thiol-ene polymerization. The resin system consists of a two-photon photoinitiator and multifunctional thiols and olefins. Woodpile photonic crystals with 22 layers and a rod distance of 2 μm are fabricated. The structures are characterized via scanning electron microscopy and focused ion beam milling. The thiol-ene polymerization during fabrication is verified via infrared spectroscopy. The structures are grafted in a subsequent thiol-Michael addition reaction with different functional maleimides. The success of the grafting reaction is evaluated via laser scanning microscopy and X-ray photoelectron spectroscopy. The grafting density is calculated to be close to 200 molecules μm(-2) .

 11. Ene-Liis Semper : Kohalolu piiritsoonis = Presence in the border zone / Anu Allas

  Index Scriptorium Estoniae

  Allas, Anu, 1977-

  2007-01-01

  Teatri- ja videokunstnik Ene-Liis Semperi peamiselt 1990-ndate aastate videotest, mis on valdavalt rõhutatult lavastuslikud, paisutatult sümbolistlikud või kus on esitatud piirsituatsioone, ahistust ning selle teadlikku eksponeerimist väljakutsena publikule. Iseennast paljastades, alandades ja ohtu seades jääb kunstnik enamasti jahedalt distantseerituks, publikule jääb aga arusaamatuks, kas tegemist on ohvri, kangelanna või osava mänguriga

 12. A New Furost-20(22)-ene Oligoglycoside from Asparagus cochinchinensis

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2003-01-01

  A new furost-20(22)-ene oligoglycoside named as aspacochioside C was isolated from the roots of Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.. Its structure was elucidated to be 26-O-β- D-glucopyranosyl-(25S)-5β-furost-20(22)-en-3α,26-diol-3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→4)-β-D- glucopyranoside on the basis of spectroscopic techniques including 1D and 2D NMR experiments.

 13. Ene-Liis Semper : Kohalolu piiritsoonis = Presence in the border zone / Anu Allas

  Index Scriptorium Estoniae

  Allas, Anu, 1977-

  2007-01-01

  Teatri- ja videokunstnik Ene-Liis Semperi peamiselt 1990-ndate aastate videotest, mis on valdavalt rõhutatult lavastuslikud, paisutatult sümbolistlikud või kus on esitatud piirsituatsioone, ahistust ning selle teadlikku eksponeerimist väljakutsena publikule. Iseennast paljastades, alandades ja ohtu seades jääb kunstnik enamasti jahedalt distantseerituks, publikule jääb aga arusaamatuks, kas tegemist on ohvri, kangelanna või osava mänguriga

 14. 100% thiol-functionalized ethylene PMOs prepared by "thiol acid-ene" chemistry.

  Science.gov (United States)

  Esquivel, Dolores; van den Berg, Otto; Romero-Salguero, Francisco J; Du Prez, Filip; Van der Voort, Pascal

  2013-03-21

  A novel thiol functionalized bis-silane PMO precursor was synthesized by highly efficient thiol acid-ene chemistry between the double bonds of 1,2-(E)-bis(triethoxysilyl)ethene and thioacetic acid. After aminolysis the self-assembly process of the formed SH-precursor with Pluronic P123 under acidic conditions yields the first 100% thiol-PMO material with good structural ordering.

 15. Mineralized soft-tissue structure and chemistry in a mummified hadrosaur from the Hell Creek Formation, North Dakota (USA).

  Science.gov (United States)

  Manning, Phillip L; Morris, Peter M; McMahon, Adam; Jones, Emrys; Gize, Andy; Macquaker, Joe H S; Wolff, George; Thompson, Anu; Marshall, Jim; Taylor, Kevin G; Lyson, Tyler; Gaskell, Simon; Reamtong, Onrapak; Sellers, William I; van Dongen, Bart E; Buckley, Mike; Wogelius, Roy A

  2009-10-01

  An extremely well-preserved dinosaur (Cf. Edmontosaurus sp.) found in the Hell Creek Formation (Upper Cretaceous, North Dakota) retains soft-tissue replacement structures and associated organic compounds. Mineral cements precipitated in the skin apparently follow original cell boundaries, partially preserving epidermis microstructure. Infrared and electron microprobe images of ossified tendon clearly show preserved mineral zonation, with silica and trapped carbon dioxide forming thin linings on Haversian canals within apatite. Furthermore, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) of materials recovered from the skin and terminal ungual phalanx suggests the presence of compounds containing amide groups. Amino acid composition analyses of the mineralized skin envelope clearly differ from the surrounding matrix; however, intact proteins could not be obtained using protein mass spectrometry. The presence of endogenously derived organics from the skin was further demonstrated by pyrolysis gas chromatography mass spectrometry (Py-GCMS), indicating survival and presence of macromolecules that were in part aliphatic (see the electronic supplementary material).

 16. Hell is other people? Gender and interactions with strangers in the workplace influence a person's risk of depression.

  Science.gov (United States)

  Fischer, Sebastian; Wiemer, Anita; Diedrich, Laura; Moock, Jörn; Rössler, Wulf

  2014-01-01

  We suggest that interactions with strangers at work influence the likelihood of depressive disorders, as they serve as an environmental stressor, which are a necessary condition for the onset of depression according to diathesis-stress models of depression. We examined a large dataset (N = 76,563 in K = 196 occupations) from the German pension insurance program and the Occupational Information Network dataset on occupational characteristics. We used a multilevel framework with individuals and occupations as levels of analysis. We found that occupational environments influence employees' risks of depression. In line with the quotation that 'hell is other people' frequent conflictual contacts were related to greater likelihoods of depression in both males and females (OR = 1.14, pcoping difficult and increase the risk of depression. In other occupations, these experiences have neutral tones and allow for functional coping strategies. Functional strategies are more often found in women than in men.

 17. The Toledo Qur’ān and Islamic Eschatology: Translating the Names of Hell in Aljamiado Literature

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tottoli, Roberto

  2014-12-01

  Full Text Available The introduction of the Toledo Qur’ān states that the text in the Latin alphabet was copied from an Aljamiado translation. In fact, the translation of terms and expressions relating to hell shows some specific characteristics of Aljamiado literature, such as the privileged use of calques from Arabic and a preference for the term Jahannam, though the most quoted term al-nār (“fuego” is also attested. These characteristics are more evident when compared to Latin translations prior or contemporaneous to the Toledo Qur’ān. It is clear that in the translation of terms related to hell, these works display greater attention to Latin style and final result thus evidencing another perspective and consequently another audience. The preference given to the term Jahannam is closely linked to the evidence emerging from the Aljamiado eschatological literature, where Jahannam is generally preferred to al-nār/ “fuego.” This preference reflects more than specific characteristics of the literature of the Moriscos, an evolution of Muslim literature as a whole, which is reflected in the kind of literary materials circulating and trasmitted. Futher, along with this, Aljamiado literature on hell and also the Toledo Qur’ān reflect similar developments in the late medieval Muslim Arabic literature, and therefore also in eschatological traditions, in which Jahannam emerges strongly as the term used to describe hell in narratives.La introducción del Corán de Toledo dice que el texto en alfabeto latino se copió de una traducción aljamiada. De hecho, la traducción de términos y expresiones relacionadas con el infierno muestra algunas características muy especiales de la literatura aljamiada, como la preferencia por el uso de calcos del árabe o del término Ŷahannam, aunque el término más citado, al-nār (“fuego”, está también atestiguado. Estas características son incluso más evidentes cuando se comparan con las traducciones latinas

 18. The genesis of Hell and Purgatory in Divine Comedy by Dante: a possible bridge between physics and literature

  OpenAIRE

  Drigo Filho, Elso [UNESP; Babini, Maurizio

  2016-01-01

  In the first decades of the twelfth century, Dante Alighieri wrote the Divine Comedy. A text that describes a mythical journey in which the author describes the Inferno, Purgatory and Paradise based on cosmology, philosophy and theology of his time. The crater of the Hell and the mountain of the Purgatory have been formed by the fall of Lucifer on the Earth, after his rebellion against God. The central idea of this paper is to motive students from the calculation of physical quantities using,...

 19. Graphene Oxide-Polymer Composite Langmuir Films Constructed by Interfacial Thiol-Ene Photopolymerization

  Science.gov (United States)

  Luo, Xiaona; Ma, Kai; Jiao, Tifeng; Xing, Ruirui; Zhang, Lexin; Zhou, Jingxin; Li, Bingbing

  2017-02-01

  The effective synthesis and self-assembly of graphene oxide (GO) nanocomposites are of key importance for a broad range of nanomaterial applications. In this work, a one-step chemical strategy is presented to synthesize stable GO-polymer Langmuir composite films by interfacial thiol-ene photopolymerization at room temperature, without use of any crosslinking agents and stabilizing agents. It is discovered that photopolymerization reaction between thiol groups modified GO sheets and ene in polymer molecules is critically responsible for the formation of the composite Langmuir films. The film formed by Langmuir assembly of such GO-polymer composite films shows potential to improve the mechanical and chemical properties and promotes the design of various GO-based nanocomposites. Thus, the GO-polymer composite Langmuir films synthesized by interfacial thiol-ene photopolymerization with such a straightforward and clean manner, provide new alternatives for developing chemically modified GO-based hybrid self-assembled films and nanomaterials towards a range of soft matter and graphene applications.

 20. Facile and Efficient Synthesis of Carbosiloxane Dendrimers via Orthogonal Click Chemistry Between Thiol and Ene.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Zhida; Feng, Shengyu; Zhang, Jie

  2016-02-01

  A combination of a thiol-Michael addition reaction and a free radical mediated thiol-ene reaction is employed as a facile and efficient approach to carbosiloxane dendrimer synthesis. For the first time, carbosiloxane dendrimers are constructed rapidly by an orthogonal click strategy without protection/deprotection procedures. The chemoselectivity of these two thiol-ene click reactions leads to a design of a new monomer containing both electron-deficient carbon-carbon double bonds and unconjugated carbon-carbon double bonds. Siloxane bonds are introduced as the linker between these two kinds of carbon-carbon double bonds. Starting from a bifunctional thiol core, the dendrimers are constructed by iterative thiol-ene click reactions under different but both mild reaction conditions. After simple purification steps the fifth dendrimer with 54 peripheral functional groups is obtained with an excellent overall yield in a single day. Furthermore, a strong blue glow is observed when the dendrimer is excited by a UV lamp.

 1. Determination and potential importance of diterpene (kaur-16-ene) emitted from dominant coniferous trees in Japan.

  Science.gov (United States)

  Matsunaga, Sou N; Chatani, Satoru; Nakatsuka, Seiji; Kusumoto, Dai; Kubota, Katsuyoshi; Utsumi, Yasuhiro; Enoki, Tsutomu; Tani, Akira; Hiura, Tsutom

  2012-05-01

  Reactive volatile organic compounds (VOCs) are known to affect atmospheric chemistry. Biogenic VOCs (BVOCs) have a significant impact on regional air quality due to their large emission rates and high reactivities. Diterpenes (most particularly, kaur-16-ene) were detected in all of the 205 enclosure air samples collected over multiple seasons at two different sites from Cryptomeria japonica and Chamaecyparis obtusa trees, the dominant coniferous trees in Japan,. The emission rate of kaur-16-ene, was determined to be from 0.01 to 7.1 μg dwg(-1) h(-1) (average: 0.61 μg dwg(-1) h(-1)) employing branch enclosure measurements using adsorbent sampling followed by solid phase-liquid extraction techniques. The emission rate was comparable to that of monoterpenes, which is known major BVOC emissions, collected from the same branches. In addition, total emission of kaur-16-ene at 30°C was estimated to exceed that of total anthropogenic VOC emissions. Copyright © 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 2. Surface modification of cyclomatrix polyphosphazene microsphere by thiol-ene chemistry and lectin recognition

  Science.gov (United States)

  Chen, Chen; Zhu, Xue-yan; Gao, Qiao-ling; Fang, Fei; Huang, Xiao-jun

  2016-11-01

  A new synthetic route leading to functional polyphosphazene cyclomatrix microsphere has been developed via thiol-ene click modification. Hexacholorocyclophosphazene (HCCP) was crosslinked with both bisphenol-S and 4,4‧-diallyl bisphenol-S to obtain vinyl polyphosphazene microspheres (VPZM) in order to ensure high crosslinking degree and introduce vinyl moieties. Compared to the microspheres obtained by HCCP and bisphenol-S, the size of VPZM was broadly dispersed from 400 nm to 1.40 μm. Thiol-ene click reactions were carried out to attach functional groups, such as glucosyl, carboxyl, ester and dodecyl groups onto polyphosphazene microspheres, which demonstrated no change in morphology and size after modification. Solid state NMR (SSNMR) and Fourier transform infrared spectoscopy (FT-IR) results showed that the vinyl moieties were introduced in the period of crosslinking and functionalization was also successful via click reactions. Moreover, the microspheres presented a little difference in thermal properties after modification. Concanavalin A (Con-A) fluorescent adsorption was also observed for glucosyl microspheres. Thus, the thiol-ene modified polyphosphazene microspheres displayed chemical flexibility in post-functionalization. These microspheres can be potentially applicated in enzyme immobilization, protein adsorption and chromatographic separation.

 3. Reactivity of vegetable oil macromonomers in thiol-ene, cationic, and emulsion polymerizations

  Science.gov (United States)

  Black, Micah Stephen

  Vegetable oils were, and continue, to be a mainstay in unsaturated polyester ("alkyd") technology. Our endeavor is to use vegetable oil-based polymers in environmentally-friendly coatings. The role of vegetable oil cis-unsaturation has not been fully explored in polymers. To that end, vegetable oil macromonomers (VOMMs) in three different systems were investigated to determine the involvement of cis-unsaturation in chain transfer, auto-oxidation, and copolymerization reactions. VOMMs were incorporated into UV curable thiol-ene coatings, UV cationic coatings, and acrylic solution copolymers and fundamental studies were conducted to determine how and to what extent cis-unsaturation contributes to film performance properties. In thiol-ene UV curable coatings, cis-unsaturation was involved in the initial curing reaction and to lesser degrees, in postcure crosslinking. Its behavior was determined to be dependent on the ene component. Thiol-ene photopolymerization yielded homogeneous networks but formulations containing VOMMs exhibited greater heterogeneity due to non-uniformity in the VOMM chemical structures, and the concurrent reactions occurring during thiol-ene photopolymerization and "dark cure". Partially epoxidized soybean oil was synthesized to contain varying levels of residual cis-unsaturation. Cationic photopolymerization of partially epoxidized soybean oil yielded lightly crosslinked films, but the influence of free radical decomposition byproducts has not been fully investigated. The low involvement of the cis-unsaturation in photopolymerization was attributed to its low reactivity and/or radical combination with antioxidants and molecular oxygen dissolved in the films. When used in emulsion polymerization, VOMMs lower the minimum filming temperature during coalescence and increase the Tg after application via auto-oxidation. Free radical polymerization of VOMMs is accompanied by chain transfer reactions between polymer radicals and VOMMs that reduces

 4. Advantages and drawbacks of Thiol-ene based resins for 3D-printing

  Science.gov (United States)

  Leonards, Holger; Engelhardt, Sascha; Hoffmann, Andreas; Pongratz, Ludwig; Schriever, Sascha; Bläsius, Jana; Wehner, Martin; Gillner, Arnold

  2015-03-01

  The technology of 3D printing is conquering the world and awakens the interest of many users in the most varying of applications. New formulation approaches for photo-sensitive thiol-ene resins in combination with various printing technologies, like stereolithography (SLA), projection based printing/digital light processing (DLP) or two-photon polymerization (TPP) are presented. Thiol-ene polymerizations are known for its fast and quantitative reaction and to form highly homogeneous polymer networks. As the resins are locally and temporally photo-curable the polymerization type is very promising for 3D-printing. By using suitable wavelengths, photoinitiator-free fabrication is feasible for single- and two photon induced polymerization. In this paper divinyl ethers of polyethylene glycols in combination with star-shaped tetrathiols were used to design a simple test-system for photo-curable thiol-ene resins. In order to control and improve curing depth and lateral resolution in 3D-polymerization processes, either additives in chemical formulation or process parameters can be changed. The achieved curing depth and resolution limits depend on the applied fabrication method. While two-/multiphoton induced lithography offers the possibility of micron- to sub-micron resolution it lacks in built-up speed. Hence single-photon polymerization is a fast alternative with optimization potential in sub-10-micron resolution. Absorber- and initiator free compositions were developed in order to avoid aging, yellowing and toxicity of resulting products. They can be cured with UV-laser radiation below 300 nm. The development at Fraunhofer ILT is focusing on new applications in the field of medical products and implants, technical products with respect to mechanical properties or optical properties of 3D-printed objects. Recent process results with model system (polyethylene glycol divinylether/ Pentaerithrytol tetrakis (3-mercaptopropionat), Raman measurements of polymer conversion

 5. 巯基-烯点击化学%Thiol-Ene Click Chemistry

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  徐源鸿; 熊兴泉; 蔡雷; 唐忠科; 叶章基

  2012-01-01

  "Click chemistry", introduced by Sharpless in 2001, becomes a new synthetic method used in areas such as drugs, polymers and materials rapidly because of its high efficiency, high selectivity and reliable characteristics. With the further research on click chemistry, the types of it are increasing continuously and the scope of application is also expanding. Radical-mediated or nucleophile-initiated thiol-ene reaction is a novel kind of click reactions, which shows the characteristics of click chemistry. Starting from the concept, characteristic and types of click chemistry, the mechanism and the wide applications of thiol-ene reaction in preparation of functional polymers and topologic macromolecules, polymeric materials surface modification and biomaterials are emphasized. Furthermore, the latest research based on thiol-ene chemistry is summarized. The prospects of thiol-ene reaction are also discussed.%点击化学自2001年由Sharpless提出后,由于其高效、可靠、高选择性的特点迅速成为药物和高分子材料合成的新方法。随着对点击化学研究的深入,其反应类型在不断增多,应用范围也在不断扩大。自由基或亲核试剂引发的巯基.烯反应作为其中一种新型的点击反应具有点击化学的所有特性。本文从点击化学的概念、特征和类型出发,重点介绍了巯基-烯反应的机理和在合成功能聚合物、制备拓扑结构高分子、表面修饰以及生物药物等方面的应用,并对巯基.烯反应的最新研究成果进行综述,最后展望了巯基-烯的点击化学的发展前景。

 6. Preliminary Engineering Report contaminated groundwater seeps 317/319/ENE area

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-10-01

  When the Resource Conservation and Recovery Act Facility Investigation (RFI) in the 317/319/ENE Area of Argonne National Laboratory-East (ANL-E) was being completed, groundwater was discovered moving to the surface through a series of seeps. The seeps are located approximately 600 ft south of the ANL fence line in Waterfall Glen Forest Preserve. Samples of this water were collected and analyzed for selected parameters. Two of five seeps sampled were found to contain detectable levels of organic contaminants. Three chemical species were identified: chloroform (14-25 {mu}g/L), carbon tetrachloride (56-340 {mu}g/L), and tetrachloroethylene (3-6 {mu}g/L). The other seeps did not contain detectable levels of volatile organic compounds (VOCs). The water issuing from these two contaminated seeps flows into a narrow ravine, where it is visible as a trickle of water flowing through sand and gravel deposits on the floor of the ravine. Approximately 100-ft downstream of the seep area, the contaminated water is no longer visible, having drained back into the soil in the bed of the ravine. Figure 1 shows the location of the 317/319/ENE Area in relation to the ANL-E site and the Waterfall Glen Forest Preserve.

 7. Michael addition reactions of cyclanones with acrylamides: Producing 2-carbamoylethyl derivatives or ene-lactams

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2008-01-01

  The electron-withdrawing groups (EWGs) in the electrophilic alkenes employed in the Michael addition reaction are almost only CO2R, CN, COR, NO2, and SO2Ph. Although amides (CONR1R2) are also typical electron-withdrawing groups and are of great importance in organic synthesis, they are scarcely em-ployed as the EWGs of the electrophilic alkenes in the Michael addition reaction. In this work, the Mi-chael reactions of acrylamide and its derivatives with cyclanones were successfully carried out in the presence of enough radical inhibitors. The amide groups play a key role in producing the preferred products. The N-substituted acrylamides, including N-monosubstituted and N,N-disubstituted acryla-mides could react with cyclohexanone (CHn) to give the expected 2-carbamoylethyl derivatives; how-ever, acrylamide reacting with cyclohexanone only produced ene-lactam. Cyclanones also have effects on the products, while the ring size of cyclanones influences the reaction yield and the α-substituent decides the ratio of resulting isomeric ene-lactams.

 8. 3β-Acetoxy-6-nitrocholest-5-ene: Crystal structure, thermal, optical and dielectrical behavior

  Science.gov (United States)

  Shamsuzzaman; Mashrai, Ashraf; Khanam, Hena; Mabkhot, Yahia Nasser; Frey, Wolfgang

  2014-04-01

  3β-Acetoxy-6-nitrocholest-5-ene (2) has been synthesized from 3β-acetoxycholest-5-ene (1). We provided an analysis of the compound by means of FT-IR, FT-Raman, NMR and X-ray crystallography. In addition microstructural, thermal, optical and dielectrical properties were also investigated. The compound 2 crystallizes in the monoclinic space group P21 with cell dimensions, a = 15.7729 (13) Å, b = 9.8933 (8) Å, c = 17.8070(14) Å, α = 90.00, β = 96.176(4), γ = 90.00. The powder X-ray diffraction (PXRD) of the compound was recorded to ascertain phase homogeneity. The SEM micrograph showed the presence of brick shaped, elongated nitrocholestane particles with 177.12 × 25.53 × 5.69 μm dimensions. Thermogravimetric analysis showed stability of the compound up to 200 °C. The dielectrical studies showed that with increase in frequency, the dielectric constant decreases and becomes almost constant at high frequencies.

 9. Self-Healing Photocurable Epoxy/thiol-ene Systems Using an Aromatic Epoxy Resin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricardo Acosta Ortiz

  2016-01-01

  Full Text Available A rapid and efficient method to obtain self-healing epoxy resins is discussed. This method is based on the use of a thiol-disulfide oligomer obtained by partial oxidation of a multifunctional thiol using a hypervalent iodine (III compound as oxidant. The oligomer was characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR, Raman and nuclear magnetic resonance spectroscopies, and gel permeation chromatography (GPC. The oligomer was a joint component of the thiol-ene system along with a tetra-allyl-functionalized curing agent. The kinetics of the photopolymerization of diglycidylether of bisphenol A (DGEBA revealed that conversions of the epoxy groups as high as 80% were achieved in only 15 minutes by increasing the concentration of the thiol-ene system in the formulation. The disulfide bonds introduced in the copolymer using the thiol-disulfide oligomer allowed the repairing of the test specimens in as little as 10 minutes when the specimens were heated at 80°C or for 500 minutes at room temperature. The analysis of the mechanical properties using dynamic mechanical analysis (DMA showed that the specimens displayed a healing efficiency up to 111% compared with the unhealed specimens, depending on the amount of polythioethers present in the copolymer.

 10. Advanced functionalization of polyhydroxyalkanoate via the UV-initiated thiol-ene click reaction.

  Science.gov (United States)

  Tajima, Kenji; Iwamoto, Kosuke; Satoh, Yasuharu; Sakai, Ryosuke; Satoh, Toshifumi; Dairi, Tohru

  2016-05-01

  Polyhydroxyalkanoates (PHAs) incorporating vinyl-bearing 3-hydroxyalkanoates were prepared in 8.5-12.9 g L(-1) yield. The molar ratios (0-16 mol%) of the vinyl-bearing 3-hydroxyalkanoate derivatives were controlled by the continuous feeding of undecylenate at various concentrations. Subsequently, the PHAs were functionalized by UV-initiated thiol-ene click reaction and chemical modification. (1)H NMR spectra suggested that 3-mercaptopropionic acid and 2-aminoethanethiol were successfully introduced into the vinyl-bearing PHA. Subsequently, chemical modification using fluorescein or a fibronectin active fragment (GRGDS) was attempted. The former yielded a PHA derivative capable of emitting fluorescence under UV irradiation, which was useful for determining the miscibility of PHA in a composite film comprising poly-ʟ-lactic acid (PLLA) and PHA. In the latter case, PHA bearing GRGDS peptides exhibited cell adhesiveness, suggesting that its biocompatibility was improved upon peptide introduction. Taken together, the UV-initiated thiol-ene click reaction was demonstrated to be useful in PHA modification.

 11. Hell is other people? Gender and interactions with strangers in the workplace influence a person's risk of depression.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sebastian Fischer

  Full Text Available We suggest that interactions with strangers at work influence the likelihood of depressive disorders, as they serve as an environmental stressor, which are a necessary condition for the onset of depression according to diathesis-stress models of depression. We examined a large dataset (N = 76,563 in K = 196 occupations from the German pension insurance program and the Occupational Information Network dataset on occupational characteristics. We used a multilevel framework with individuals and occupations as levels of analysis. We found that occupational environments influence employees' risks of depression. In line with the quotation that 'hell is other people' frequent conflictual contacts were related to greater likelihoods of depression in both males and females (OR = 1.14, p<.05. However, interactions with the public were related to greater likelihoods of depression for males but lower likelihoods of depression for females (ORintercation = 1.21, p<.01. We theorize that some occupations may involve interpersonal experiences with negative emotional tones that make functional coping difficult and increase the risk of depression. In other occupations, these experiences have neutral tones and allow for functional coping strategies. Functional strategies are more often found in women than in men.

 12. ‘“Be vewy vewy quiet. We’re hunting Wippers.” A Barthesian analysis of the construction of fact and fiction in Alan Moore and Eddie Campbell’s From Hell

  OpenAIRE

  2010-01-01

  “I made it up and it all came true anyway” says the pseudo-psychic Mr Lees in the prologue to From Hell. However, it seems that this statement applies equally to the Jack the Ripper saga as a whole, whose contradictory stories and elements have been mythologised by the passage of time. This article considers the factional tale presented by Moore and Campbell in From Hell; a story largely based on Stephen Knight’s The Final Solution, a publication that has been marketed as both a serious expos...

 13. Mida teie oma tervise heaks teete? / Ly Jagor, Ülle Mihhailova, Ene Pill, Katrin Käbin...[jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Küsimusele vastavad Pärnu Õppenõustamiskeskuse psühholoog Ly Jagor, Maasika lasteaia juhataja asetäitja Ülle Mihhailova, Tallinna Perekeskuse ja Tähetorni lastekeskuse psühholoog Ene Pill, Tallinna Nõmme Noortemaja väikelaste ringijuht Katrin Käbin, Tääksi Põhikooli õpetaja Silva Kolk

 14. Koolirõõmuta kool on lapsele kui sunnitöö / Ene-Silvia Sarv ; intervjueerinud Karin Klaus

  Index Scriptorium Estoniae

  Sarv, Ene-Silvia, 1945-

  2013-01-01

  Intervjuu Pärnus hariduskonverentsil "Õnnelik õpilane, õnnelik õpetaja" esinenud Tallinna ülikooli lektori Ene-Silvia Sarvega, kes rääkis oma ettekandes, milline paistab tänapäeva kool õpilaste silme läbi ja mis mõjutab koolikliimat kõige enam

 15. Bioactive Phytochemicals: Efficient Synthesis of Optically Active Substituted Flav-3-enes and Flav-3-en-3-o-R Derivatives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matthew Chilaka Achilonu

  2017-01-01

  Full Text Available The structural core of flavene (2-phenyl-2H-chromene is commonly found in plant flavonoids, which exhibit a wide range of biological activities and diverse pharmacological profiles (e.g., antioxidant and anticancer activities. Flavonoids have attracted significant interest in medicinal and synthetic chemistry. Substituted flav-3-ene 13 was exclusively synthesized by the stereoselective elimination of the O-mesyl moiety on C-3 of 5,7,3′,4′-tetramethoxyflavan-3-mesylate 12 with 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene. The reaction of 5,7,3′,4′-tetramethoxyflavan-3-one 15 with ytterbium trifluoromethanesulfonate in methanol afforded a novel 3-O-substituted flav-3-ene derivative (3,5,7,3′,4′-pentamethoxyflav-3-ene 17. The reduction of 4-(1,3,5-trihydroxybenzene-5,7,3′,4′-tetra-O-benzylflavan-3-one 19b with hydrogen afforded a new compound: 3-hydroxy-4-(1,3,5-trihydroxybenzene-5,7,3′,4′-tetrahydroxyflavan-3-en-3-ol 21 in good yield (95%, while the acetylation of 19a and 21 afforded the expected novel flav-3-en-3-acetoxy derivatives 20 (92% and 22 (90%, respectively.

 16. Light-driven nitrile imine-mediated tetrazole-ene cycloaddition as a versatile platform for fullerene conjugation.

  Science.gov (United States)

  Sugawara, Yuuki; Jasinski, Nils; Kaupp, Michael; Welle, Alexander; Zydziak, Nicolas; Blasco, Eva; Barner-Kowollik, Christopher

  2015-08-21

  An efficient methodology for modular fullerene functionalization via the photo-induced nitrile imine-mediated tetrazole-ene cycloaddition (NITEC) is introduced. The versatility and platform character of the method is illustrated by the light-driven reaction of fullerenes with small molecule, polymeric and surface-immobilized tetrazoles. The efficient fullerene conjugation is evidenced via mass spectrometric techniques.

 17. Efficient Functionalization of Oxide-Free Silicon(111) Surfaces: Thiol-yne versus Thiol-ene Click Chemistry

  NARCIS (Netherlands)

  Bhairamadgi, N.S.; Gangarapu, S.; Caipa Campos, M.A.; Paulusse, J.M.J.; Rijn, van C.J.M.; Zuilhof, H.

  2013-01-01

  Thiol-yne click (TYC) chemistry was utilized as a copper-free click reaction for the modification of alkyne-terminated monolayers on oxide-free Si(111) surfaces, and the results were compared with the analogous thiol–ene click (TEC) chemistry. A wide range of thiols such as 9-fluorenylmethoxy-carbon

 18. Luuletus Halbdeutschis ja mõned küsimused substraadi kohta / Ilse Lehiste ; tlk. Ene-Reet Soovik

  Index Scriptorium Estoniae

  Lehiste, Ilse, 1922-2010

  2000-01-01

  Jacob Johann Malmi poolsaksakeelne satiiriline luuletus "Die Oberpalsche Freundschaft" aastast 1818 - luuletuse substraatkeelte eesti ja baltisaksa vokaalide ja konsonantsüsteemi ning grammatilise struktuuri võrdlus. Ilmunud: A poem in Halbdeutsch and some questions concerning substratum // Word 21, 1965, lk. 55-69. Tõlk. Ene-Reet Soovik

 19. Koolirõõmuta kool on lapsele kui sunnitöö / Ene-Silvia Sarv ; intervjueerinud Karin Klaus

  Index Scriptorium Estoniae

  Sarv, Ene-Silvia, 1945-

  2013-01-01

  Intervjuu Pärnus hariduskonverentsil "Õnnelik õpilane, õnnelik õpetaja" esinenud Tallinna ülikooli lektori Ene-Silvia Sarvega, kes rääkis oma ettekandes, milline paistab tänapäeva kool õpilaste silme läbi ja mis mõjutab koolikliimat kõige enam

 20. Kas erivajadustega lapsed saavad õigel ajal abi? / Ene Mägi, Urve Raudsepp-Alt, Ale Sprenk, Peeter Aas

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Küsimusele vastavad: Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi eri- ja sotsiaalpedagoogika osakonna juhataja Ene Mägi, Tallinna Haridusameti üldhariduse osakonna peaspetsialist Urve Raudsepp-Alt, Krabi põhikooli direktor Ale Sprenk, Põlva Maavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Peeter Aas

 1. Kas erivajadustega lapsed saavad õigel ajal abi? / Ene Mägi, Urve Raudsepp-Alt, Ale Sprenk, Peeter Aas

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Küsimusele vastavad: Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi eri- ja sotsiaalpedagoogika osakonna juhataja Ene Mägi, Tallinna Haridusameti üldhariduse osakonna peaspetsialist Urve Raudsepp-Alt, Krabi põhikooli direktor Ale Sprenk, Põlva Maavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Peeter Aas

 2. Efficient Functionalization of Oxide-Free Silicon(111) Surfaces: Thiol–yne versus Thiol–ene Click Chemistry

  NARCIS (Netherlands)

  Bhairamadgi, N.S.; Gangarapu, S.; Caipa Campos, M.A.; Paulusse, J.M.J.; Rijn, van C.J.M.; Zuilhof, H.

  2013-01-01

  Thiol-yne click (TYC) chemistry was utilized as a copper-free click reaction for the modification of alkyne-terminated monolayers on oxide-free Si(111) surfaces, and the results were compared with the analogous thiol–ene click (TEC) chemistry. A wide range of thiols such as 9-fluorenylmethoxy-carbon

 3. Mida teie oma tervise heaks teete? / Ly Jagor, Ülle Mihhailova, Ene Pill, Katrin Käbin...[jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Küsimusele vastavad Pärnu Õppenõustamiskeskuse psühholoog Ly Jagor, Maasika lasteaia juhataja asetäitja Ülle Mihhailova, Tallinna Perekeskuse ja Tähetorni lastekeskuse psühholoog Ene Pill, Tallinna Nõmme Noortemaja väikelaste ringijuht Katrin Käbin, Tääksi Põhikooli õpetaja Silva Kolk

 4. Luuletus Halbdeutschis ja mõned küsimused substraadi kohta / Ilse Lehiste ; tlk. Ene-Reet Soovik

  Index Scriptorium Estoniae

  Lehiste, Ilse, 1922-2010

  2000-01-01

  Jacob Johann Malmi poolsaksakeelne satiiriline luuletus "Die Oberpalsche Freundschaft" aastast 1818 - luuletuse substraatkeelte eesti ja baltisaksa vokaalide ja konsonantsüsteemi ning grammatilise struktuuri võrdlus. Ilmunud: A poem in Halbdeutsch and some questions concerning substratum // Word 21, 1965, lk. 55-69. Tõlk. Ene-Reet Soovik

 5. Kõige usinamad lugejad on algklassilapsed / Tiia Parker, Ene Lõoke, Aino Põldaas...[jt.] ; intervjueerinud Meeli Parijõgi

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  Intervjuu Tallinna Mustamäe gümnaasiumi raamatukoguhoidja Tiia Parkeri, Jõgeva gümnaasiumi raamatukoguhoidja Ene Lõokese, Kadrina keskkooli raamatukogu juhataja Aino Põldaasa, Muhu põhikooli raamatukoguhoidja Karina Küti ja Puka keskkooli raamatukoguhoidja Renna Kriiniga kooliraamatukogude olukorrast ja õpilaste lugemusest

 6. A Convergent Enantioselective Total Synthesis of (-)-Perhydrohistrionicotoxin with an Intramolecular Imino Ene-type Reaction as a Key Step

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tanner, David Ackland; Hagberg, Lars

  1998-01-01

  A convergent enantioselective total synthesis of the neurotoxic spirocyclic alkaloid (-)-perhydrohistrionicotoxin (2) is described. A Lewis acid-mediated intramolecular imine ene-type reaction was used for the key spirocyclisation step (14 to 3, with 3 being obtained as a single diastereoisomer)....

 7. Efficient Functionalization of Oxide-Free Silicon(111) Surfaces: Thiol–yne versus Thiol–ene Click Chemistry

  NARCIS (Netherlands)

  Bhairamadgi, N.S.; Gangarapu, S.; Caipa Campos, M.A.; Paulusse, Jos Marie Johannes; van Rijn, C.J.M.; Zuilhof, H.

  2013-01-01

  Thiol-yne click (TYC) chemistry was utilized as a copper-free click reaction for the modification of alkyne-terminated monolayers on oxide-free Si(111) surfaces, and the results were compared with the analogous thiol–ene click (TEC) chemistry. A wide range of thiols such as

 8. 1-Methoxy-3-o-tolylbicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,2-dicarbonitrile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Orhan Büyükgüngör

  2009-09-01

  Full Text Available In the title compound, C18H18N2O, the cyclohexene and cyclohexane rings of the bicyclo[2.2.2]oct-5-ene unit adopt distorted boat conformations. In the crystal, molecules exist as C—H...N hydrogen-bonded centrosymmetric R22(14 dimers, which are further linked by C—H...π interactions.

 9. Don’t Go to The Heaven,but to The Hell--Waking up and Growing up of A Boy

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Huang Lixiang

  2014-01-01

  Falling in love with your lovers, it might be like living in the heaven. But when you find your lover is not the person you thinking of, it may be like falling down to the hell. James Joyce is a great writer who is always expert in writing the inside of the characters. His writing is always full of images of impressionism and epiphany. Impressionism is through the character’s instant impression, especially the feelings of seeing light, shadow and color, present the individual activities in the field of emotional hazy.

 10. Experience with two large-scale Hell-cryostats for a superconducting RF particle separator working in closed cycle with a 300 W refrigerator

  CERN Document Server

  Barth, W

  1976-01-01

  The contribution of the Karlsruhe Institut fur Experimental Kernphysik to the RF particle separator at the SPS/CERN consists of the two superconducting deflectors and their Hell-cryostats with the cryogenic and vacuum accessories. The cryostats have to fulfil specifications concerning tightness, thermal insulation, adjustment of the cavities to the beam and reliability. Corresponding cryogenic and RF tests are performed in Karlsruhe before a 300 W refrigerator simulating normal and emergency conditions. Following a description of cryostats design the results of these measurements are compared with the specifications. Operating experience with the cryostats in closed circuit with the refrigerator are reported. (5 refs).

 11. Les Helléniques entre tradition et innovation. Aspects de la relation intertextuelle de Xénophon avec Hérodote et Thucydide

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mélina Tamiolaki

  2010-03-01

  Full Text Available « The goal of ancient composition was not to strike out boldly in a radical departure from one’s predecessors, but rather to be incrementally innovative within a tradition, by embracing the best in previous performers and adding something of one’s own marked with an individual stamp. »J. Marincola, Authority and Tradition in Ancient Historiography, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 14.Les Helléniques de Xénophon sont à juste titre considérés comme un texte déconcertant. Les ques...

 12. Iron complexes of tetramine ligands catalyse allylic hydroxyamination via a nitroso-ene mechanism.

  Science.gov (United States)

  Porter, David; Poon, Belinda M-L; Rutledge, Peter J

  2015-01-01

  Iron(II) complexes of the tetradentate amines tris(2-pyridylmethyl)amine (TPA) and N,N'-bis(2-pyridylmethyl)-N,N'-dimethylethane-1,2-diamine (BPMEN) are established catalysts of C-O bond formation, oxidising hydrocarbon substrates via hydroxylation, epoxidation and dihydroxylation pathways. Herein we report the capacity of these catalysts to promote C-N bond formation, via allylic amination of alkenes. The combination of N-Boc-hydroxylamine with either FeTPA (1 mol %) or FeBPMEN (10 mol %) converts cyclohexene to the allylic hydroxylamine (tert-butyl cyclohex-2-en-1-yl(hydroxy)carbamate) in moderate yields. Spectroscopic studies and trapping experiments suggest the reaction proceeds via a nitroso-ene mechanism, with involvement of a free N-Boc-nitroso intermediate. Asymmetric induction is not observed using the chiral tetramine ligand (+)-(2R,2'R)-1,1'-bis(2-pyridylmethyl)-2,2'-bipyrrolidine ((R,R')-PDP).

 13. Highly stretchable thermoset fibers and nonwovens using thiol-ene photopolymerization.

  Science.gov (United States)

  Shanmuganathan, Kadhiravan; Elliot, Steven M; Lane, Austin P; Ellison, Christopher J

  2014-08-27

  In this report, we describe the preparation and characterization of a new class of thermoset fibers with high elongation and elastic recovery. Integrating UV-activated thiol-ene photopolymerization and electrospinning, we demonstrate an environmentally friendly single step approach to convert small monomeric precursor molecules into highly elastic fibers and nonwoven mats. The fibers were derived by in situ photopolymerization of a trifunctional vinyl ether monomer and a tetrafunctional thiol. Although thermosets often offer good chemical and thermal stability, these fibers also have a high average elongation at break of 62%. The elastomeric nature of these vinyl-ether based fibers can be partly attributed to their subambient Tg and partly to the cross-link density, monomer structure, and resulting network homogeneity. Nonwoven mats of these fibers were also stretchable and exhibited a much higher elongation at break of about 85%. These thermoset stretchable fibers could have potential applications as textile, biomedical, hot chemical filtration, and composite materials.

 14. An excellent ozone-resistant polymethylvinylsiloxane coating on natural rubber by thiol-ene click chemistry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. Y. Ning

  2015-06-01

  Full Text Available Natural rubber (NR as renewable resource is a kind of cheap and versatile elastomer. A disadvantage of NR is that the ozone resistance is not good, which needs to be improved for its wider application. In this study, polymethylvinylsiloxane (PMVS coating on natural rubber (NR was realized for the first time by using thiol-ene click reaction under UV irradiation, simultaniously realizing the fast crosslinking of PMVS layer and the covalent crosslinking between PMVS layer and NR layer. As a result, a good interphase adhesion between PMVS coating and NR was obtained. The coating of the crosslinked PMVS layer on NR resulted in an obvious increase in the ozone resistance of NR. Our study provides a new and high efficient strategy to prepare elastomer materials with good ozone resistance.

 15. Importance of titanohematite in detrital remanent magnetizations of strata spanning the Cretaceous-Paleogene boundary, Hell Creek region, Montana

  Science.gov (United States)

  Sprain, Courtney J.; Feinberg, Joshua M.; Renne, Paul R.; Jackson, Mike

  2016-03-01

  Intermediate composition titanohematite, Fe2-yTiyO3 with 0.5 ≤ y ≤ 0.7, is seldom the focus of paleomagnetic study and is commonly believed to be rare in nature. While largely overlooked in magnetostratigraphic studies, intermediate titanohematite has been identified as the dominant ferrimagnetic mineral in an array of Late Mesozoic and early Cenozoic Laramide clastic deposits throughout the central United States. Intermediate titanohematite is ferrimagnetic and has similar magnetic properties to titanomagnetite, except its unique self-reversing property. Due to these similarities, and with detrital remanent magnetizations masking its self-reversing nature, intermediate titanohematite is often misidentified in sedimentary deposits. Past studies relied upon nonmagnetic techniques including X-ray diffraction and electron microprobe analysis. While these techniques can identify the presence of intermediate titanohematite, they fail to test whether the mineral is the primary recorder. To facilitate the identification of intermediate titanohematite in sedimentary deposits, we characterize this mineral using low-temperature magnetometry and high-temperature susceptibility experiments, and present a new identification technique based on titanohematite's self-reversing property, for sediments that span the Cretaceous-Paleogene boundary (Hell Creek region, Montana). Results from the self-reversal test indicate that the majority of remanence is held by minerals that become magnetized parallel to an applied field, but that intermediate, self-reversing titanohematite (y = 0.53-0.63) is an important ancillary carrier of remanence. While earlier literature suggests that intermediate titanohematite is rare in nature, reanalysis using specialized rock magnetic techniques may reveal that it is more abundant in the rock record, particularly within depositional basins adjacent to calc-alkaline volcanics, than previously thought.

 16. Tephra Correlations of Bentonites Spanning the Cretaceous-Paleogene Boundary in the Hell Creek Region of Northeastern Montana

  Science.gov (United States)

  Banaszak, J.; Mulcahy, S. R.; Renne, P. R.; Sprain, C. J.

  2013-12-01

  The Williston Basin arguably contains the richest terrestrial record of faunal, floral, and paleoenvironmental change across the Cretaceous-Paleogene boundary. In the northwestern Williston Basin, the dominantly fluvial Hell Creek (Cretaceous) and Tullock (Paleocene) formations have yielded prolific dinosaur and mammalian fossil records. Unfortunately, discerning trends in both biotic and environmental evolution in this interval is challenging because regional correlations are hampered by rapid lateral facies transitions. A relative chronostratigraphic scheme based on coal beds has been employed for decades but is problematic because assumptions of lateral continuity and time-correlativity are unproven in many cases and demonstrably incorrect in some. Virtually all of the coal beds, however, preserve volcanic ashes that can be used as a chronotratigraphic scheme and for regional correlations. We currently recognize more than 40 distinct ashes in the ~200 m composite thickness of these two formations. The ashes are commonly less than 1 cm thick and as many as nineteen have been found in a single ~1.5 m coal bed. The ashes thus provide a robust basis for high-resolution regional correlations. Original glass shards in the ashes are ubiquitously altered to clays, hence conventional tephrochemical characterization is impossible. Instead we are performing electron microprobe analysis of feldspar and titanite, using major and selected trace elements. Phase compositional data are subjected to principal component analysis (PCA) and combined with geochronological data, two-feldspar thermometry (where applicable), phase presence/absence data, paleomagnetic polarity, and relative stratigraphic position to yield a matrix that allows discrimination of many of these ashes. The resulting chronostratigraphy will enable regional correlations with age resolution better than the ~10 ka best case afforded by 40Ar/39Ar dating. Results thus far clearly show that correlations of

 17. Computational study of the carbonyl-ene reaction of encapsulated formaldehyde in Na-FAU zeolite

  Science.gov (United States)

  Sangthong, Winyoo; Probst, Michael; Limtrakul, Jumras

  2005-06-01

  Density-functional theory (B3LYP/6-31G(d,p)) and the ONIOM (Our-own-N-layer Integrated molecular Orbital+molecular Mechanics) approach utilizing two-layer ONIOM schemes (B3LYP/6-31G(d,p):UFF) have been employed to investigate structures of Na-exchanged zeolite-encapsulated formaldehyde (HCHO@Na-zeolite) and their interactions with propylene. The carbonyl-ene reaction of propylene and formaldehyde was studied on three model systems: (1) formaldehyde in Na-exchanged zeolite: HCHO@Na-zeolite/CH 3CH dbnd6 CH 2; (2) naked Na(I) as catalyst: Na(I)/HCHO/CH 3CH dbnd6 CH 2; (3) a bare model where only the reactants are present: HCHO/CH 3CH dbnd6 CH 2. It is found that inclusion of the extended zeolite framework has an effect on the structure and energetics of the adsorption complexes and leads to a lower energy barrier (25.1 kcal/mol) of the reaction as compared to the bare model system (34.4 kcal/mol). If the naked Na(I) interacts with the HCHO/CH 3CH dbnd6 CH 2 complex the energy barrier of the system is even lower than HCHO@Na-zeolite/CH 3CH dbnd6 CH 2, due to the large electrostatic field generated by the naked Na(I) cation (17.5 kcal/mol). The carbonyl-ene reaction of propylene using HCHO@Na-faujasite takes place in a single concerted reaction step.

 18. Hydrophobic Coatings by Thiol-Ene Click Functionalization of Silsesquioxanes with Tunable Architecture.

  Science.gov (United States)

  Dirè, Sandra; Bottone, Davide; Callone, Emanuela; Maniglio, Devid; Génois, Isabelle; Ribot, François

  2017-08-08

  The hydrolysis-condensation of trialkoxysilanes under strictly controlled conditions allows the production of silsesquioxanes (SSQs) with tunable size and architecture ranging from ladder to cage-like structures. These nano-objects can serve as building blocks for the preparation of hybrid organic/inorganic materials with selected properties. The SSQs growth can be tuned by simply controlling the reaction duration in the in situ water production route (ISWP), where the kinetics of the esterification reaction between carboxylic acids and alcohols rules out the extent of organosilane hydrolysis-condensation. Tunable SSQs with thiol functionalities (SH-NBBs) are suitable for further modification by exploiting the simple thiol-ene click reaction, thus allowing for modifying the wettability properties of derived coatings. In this paper, coatings were prepared from SH-NBBs with different architecture onto cotton fabrics and paper, and further functionalized with long alkyl chains by means of initiator-free UV-induced thiol-ene coupling with 1-decene (C10) and 1-tetradecene (C14). The coatings appeared to homogeneously cover the natural fibers and imparted a multi-scale roughness that was not affected by the click functionalization step. The two-step functionalization of cotton and paper warrants a stable highly hydrophobic character to the surface of natural materials that, in perspective, suggests a possible application in filtration devices for oil-water separation. Furthermore, the purification of SH-NBBs from ISWP by-products was possible during the coating process, and this step allowed for the fast, initiator-free, click-coupling of purified NBBs with C10 and C14 in solution with a nearly quantitative yield. Therefore, this approach is an alternative route to get sol-gel-derived, ladder-like, and cage-like SSQs functionalized with long alkyl chains.

 19. Swern Oxidation of Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-diol and Its Pyrazine-fused Derivatives: An Improved Synthesis of Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dione and An Unexpected Ring-Opening Reaction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sayuri Kobayashi

  2000-09-01

  Full Text Available An improved synthesis of bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dione by Swern oxidation of bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-diol, and an unexpected ring-opening reaction by the Swern oxidation of pyrazine-fused congeners are described.

 20. Biocatalyst mediated production of 6β,11α-dihydroxy derivatives of 4-ene-3-one steroids.

  Science.gov (United States)

  Kolet, Swati P; Niloferjahan, Siddiqui; Haldar, Saikat; Gonnade, Rajesh; Thulasiram, Hirekodathakallu V

  2013-11-01

  Biotransformation of steroids with 4-ene-3-one functionality such as progesterone (I), testosterone (II), 17α-methyltestosterone (III), 4-androstene-3,17-dione (IV) and 19-nortestosterone (V) were studied by using a fungal system belonging to the genera of Mucor (M881). The fungal system efficiently and quantitatively converted these steroids in regio- and stereo-selective manner into corresponding 6β,11α-dihydroxy compounds. Time course experiments suggested that the transformation was initiated by hydroxylation at 6β- or 11α-(10β-hydroxy in case of V) to form monohydroxy derivatives which upon prolonged incubation were converted into corresponding 6β,11α-dihydroxy derivatives. The fermentation studies carried out using 5L table-top fermentor with substrates (I and II) clearly indicates that 6β,11α-dihydroxy derivatives of steroids with 4-ene-3-one functionality can be produced in large scale by using M881.

 1. Monocatenary, branched, double-headed, and bolaform surface active carbohydrate esters via photochemical thiol-ene/-yne reactions.

  Science.gov (United States)

  Boyère, Cédric; Broze, Guy; Blecker, Christophe; Jérôme, Christine; Debuigne, Antoine

  2013-10-18

  An original and versatile method for the synthesis of a range of novel mannose-based surfactants was developed via metal-free photo-induced thiol-ene/-yne 'click' reactions. This light-mediated hydrothiolation reaction involving a thiolated mannose was successfully applied to terminal and internal alkenes, dienes, and alkynes, leading to monocatenary, branched, double-headed, and bolaform amphiphilic carbohydrate esters, respectively. A surface activity study showed that these new compounds possess valuable properties and display specific behavior at the air-water interface. It also demonstrated the greater flexibility of the thioether moiety in the spacer of the surfactants produced via a thiol-ene reaction in comparison with the triazole heterocyclic rings in similar glucose-based surfactants synthesized elsewhere by the alkyne-azide 1,3-dipolar addition.

 2. PEG hydrogels formed by thiol-ene photo-click chemistry and their effect on the formation and recovery of insulin-secreting cell spheroids.

  Science.gov (United States)

  Lin, Chien-Chi; Raza, Asad; Shih, Han

  2011-12-01

  Hydrogels provide three-dimensional frameworks with tissue-like elasticity and high permeability for culturing therapeutically relevant cells or tissues. While recent research efforts have created diverse macromer chemistry to form hydrogels, the mechanisms of hydrogel polymerization for in situ cell encapsulation remain limited. Hydrogels prepared from chain-growth photopolymerization of poly(ethylene glycol) diacrylate (PEGDA) are commonly used to encapsulate cells. However, free radical associated cell damage poses significant limitation for this gel platform. More recently, PEG hydrogels formed by thiol-ene photo-click chemistry have been developed for cell encapsulation. While both chain-growth and step-growth photopolymerizations offer spatial-temporal control over polymerization kinetics, step-growth thiol-ene hydrogels offer more diverse and preferential properties. Here, we report the superior properties of step-growth thiol-ene click hydrogels, including cytocompatibility of the reactions, improved hydrogel physical properties, and the ability for 3D culture of pancreatic β-cells. Cells encapsulated in thiol-ene hydrogels formed spherical clusters naturally and were retrieved via rapid chymotrypsin-mediated gel erosion. The recovered cell spheroids released insulin in response to glucose treatment, demonstrating the cytocompatibility of thiol-ene hydrogels and the enzymatic mechanism of cell spheroids recovery. Thiol-ene click reactions provide an attractive means to fabricate PEG hydrogels with superior gel properties for in situ cell encapsulation, as well as to generate and recover 3D cellular structures for regenerative medicine applications.

 3. Mis mõtteid õpetajahariduse strateegia projekt tekitab? / Katrin Irlis, Kaarel Haav, Ene Mägi, Tanel Sits...[jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Küsimusele vastavad Mustamäe reaalgümnaasiumi eesti keele õpetaja Katrin Irlis, TTÜ majandusteaduskonna õppejõud Kaarel Haav, TLÜ eri- ja sotsiaalpedagoogika osakonna juhataja Ene Mägi, TLÜ üliõpilane, üliõpilaskondade liidu hariduspoliitika nõunik Tanel Sits, Suure-Jaani gümnaasiumi direktor Peeter Sadam, TLÜ kasvatusteaduste instituudi direktor Rain Mikser ja TÜ üliõpilane, keemiaõpetaja Martin Saar

 4. Dye conjugation to linseed oil by highly-effective thiol-ene coupling and subsequent esterification reactions

  OpenAIRE

  Hayashi, T; Kazlauciunas, A; Thornton, PD

  2015-01-01

  Linseed oil, a renewable material obtained from the ripened seeds of the flax plant, was conjugated with C. I. Disperse Red 1 to yield a coloured macromolecule in two experimentally-simplistic coupling steps. Firstly, the abundant presence of carbon-carbon double bonds in linseed oil was exploited to introduce carboxylic acid functionality to linseed oil via a thiol-ene reaction between linseed oil and 3-mercaptopropionic acid. C. I. Disperse Red 1 was then grafted to the carboxylic acid unit...

 5. One-step interfacial thiol-ene photopolymerization for metal nanoparticle-decorated microcapsules (MNP@MCs).

  Science.gov (United States)

  Liu, Dandan; Jiang, Xuesong; Yin, Jie

  2014-06-24

  We herein reported a one-step strategy to prepare the noble metal nanoparticle-decorated microcapsules (MNP@MCs) through the interfacial thiol-ene photopolymerization. In the presence of amphiphlic polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) containing thiol groups (PTPS) as a reactive surfactant and trimethylolpropane triacrylate (TMPTA) as a cross-linker, the oil phase of toluene dissolved with a photoinitiator was emulsified into a water phase containing a metal precursor to form an oil-in-water (O/W) emulsion. Upon irradiation of ultraviolet (UV) light, the thiol-ene photoploymerization and photoreduction at the interface of toluene/water lead to the formation of the cross-linked wall and metal nanoparticles, respectively. A series of gold, silver, and platinum nanoparticle-decorated microcapsules (AuNP@MC, AgNP@MC, and PtNP@MC) were prepared through this one-step interfacial thiol-ene photopolymerization and were characterized carefully by scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), and atomic force microscopy (AFM). The results revealed that the obtained MNP@MCs were 2.2-2.7 μm in diameter with a wall of 40-70 nm in thickness, which was covered with the metal nanoparticles. The size and amount of metal nanoparticles increased with the increasing concentration of the metal precursor in water. Furthermore, the catalyst performance of AuNP@MC was studied by reduction of aromatic nitro compounds and exhibited the enhanced catalytic activity and good stability in the reduction of hydrophobic nitrophenol. It is believed that this robust, convenient, simple strategy based on the one-step interfacial thiol-ene photopolymerization will provide an important alternative to fabricate the functional metal nanoparticle-modified microcapsules.

 6. Vanemad mäletavad / Lain, Janet; Usin, Vello; Usin, Astra; Tiit, Birgit; Kuusk, Eneli; Kuusk, Vilja

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Mõisaküla Keskkooli õpilased kogusid 2004. a. sügisel projekti "Mulgi murde päevad Mõisaküla koolis" raames vanemate inimeste mälestusi nende noorpõlvest ja kooliajast. Janet Lain pani kirja vanaisa Vello Usina ja vanaema Astra Usina mälestusi; Birgit Tiit ema Milvi Tiidu mälestusi ja Eneli Kuusk ema Vilja Kuuse mälestusi

 7. A Three-Component Reaction for the Synthesis of 1-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-enes.

  Science.gov (United States)

  Ghorbani, Mahdi; Mohammadi, Bagher; Saraii, Mahnaz; Masoumi, Bakhshali; Abbasian, Mojtaba; Ramazani, Ali; Slepokura, Katarzyna; Lis, Tadeusz

  2016-10-07

  A novel and simple synthesis of 1-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-ene derivatives is described. The synthesis is carried out via a simple three-component reaction between aryl aldehydes, malononitrile, and hydroxylamine hydrochloride in water. Eco-friendliness, excellent product yields, short reaction time, inexpensive and readily available starting materials, and interesting reaction and products are the main advantages of this method.

 8. Highly regio- and stereocontrolled formation of functionalized tricyclo[4.2.1.0(2,8)]non-3-enes.

  Science.gov (United States)

  Toselli, Nicolas; Martin, David; Achard, Mathieu; Tenaglia, Alphonse; Buono, Gérard

  2009-05-15

  The electrophilic activations of bicyclo[4.2.1]nonatrienes by 4-isopropyl-1,2,4-triazolinedione, N-iodosuccinimide, or an epoxidation/acidic ring-opening sequence is reported. The subsequent in situ trappings by water, alcohols, or benzoic acids led to original tricyclo[4.2.1.0(2,8)]non-3-enes with high regio- and stereoselectivities. The synthetic potentiality of these synthons is illustrated by the straightforward access to a fused cyclopropane featuring six consecutive controlled stereocenters.

 9. Emplazamiento hacia el ENE del manto de Los Reales (Alpujarrides occidentales: criterios estructurales y de petrofábrica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tubía, J. M.

  1984-08-01

  Full Text Available Los Reales nappe rests over Ojén nappe to the North of Sierra Alpujata. The nappe contact zone shows a intense plastic deformation with mylonitic rocks, The deformation decreases progressively going away from the contacto The structural study of footwall and hangingwall roen permits to attribute this deformation to the Los Reales nappe emplacement over that of Ojén. The foliation and stretching lineation distributions show a WSW-ENE shear direction. The mylonite microstructural characteristics and the enstatite crystalline preferred orientations in the basal peridotites give a mear sense in according that, Los Reales nappe is displaced, in their present position, from the WSW towards the ENE.

  El manto de Los Reales descansa sobre el manto de Ojén, al norte de Sierra Alpujata. La zona de contacto entre mantos exhibe una intensa deformación plástica con rocas miloníticas; la deformación disminuye progresivamente al alejarse del contacto. El estudio estructural de las rocas infra y suprayacentes al contacto permite atribuir esta deformación al emplazamiento del manto de Los Reales sobre el de Ojén. , Las distribuciones de la foliación y de la lineación, de estiramiento indican una dirección de cizallamiento WSW-ENE. Las características microestructurales de las milonitas y las orientaciones preferentes cristalinas de la enstatita en las peridotitas basales proporcionan un sentido de cizallamiento tal que el manto de Los Reales se ha desplazado, en su posición actual, desde el WSW hacia el ENE.

 10. Asymmetric Electrophilic α-Amination of Silyl Enol Ether Derivatives via the Nitrosocarbonyl Hetero-ene Reaction.

  Science.gov (United States)

  Sandoval, David; Samoshin, Andrey V; Read de Alaniz, Javier

  2015-09-18

  The first example of a general asymmetric nitrosocarbonyl hetero-ene reaction is described. The procedure uses a copper-catalyzed aerobic oxidation of a commercially available chiral nitrosocarbonyl precursor (EleNOr) and is operationally simple. The transformation is both high yielding and highly diastereoselective for a range of silyl enol ether derivatives. A variety of synthetically useful postfunctionalization reactions are presented along with a mechanistic rationale that can be used as a predictive model for future asymmetric reactions with nitrosocarbonyl intermediates.

 11. ENED-GEM: A Conceptual Framework Model for Psychological Enjoyment Factors and Learning Mechanisms in Educational Games about the Environment

  Science.gov (United States)

  Fjællingsdal, Kristoffer S.; Klöckner, Christian A.

  2017-01-01

  Based on a thorough review of psychological literature, this article seeks to develop a model of game enjoyment and environmental learning (ENvironmental EDucational Game Enjoyment Model, ENED-GEM) and delineate psychological processes that might facilitate learning and inspire behavioral change from educational games about the environment. A critically acclaimed digital educational game about environmental issues (Fate of the World by Red Redemption/Soothsayer Games) was used as a case study. Two hundred forty-nine reviews of the game from the popular gaming and reviewing platform known as Steam were analyzed by means of a thematic content analysis in order to identify key player enjoyment factors believed to be relevant to the process of learning from games, as well as to gain an understanding of positive and negative impressions about the game’s general content. The end results of the thematic analysis were measured up to the suggested ENED-GEM framework. Initial results generally support the main elements of the ENED-GEM, and future research into the importance of these individual core factors is outlined. PMID:28701988

 12. ENED-GEM: A Conceptual Framework Model for Psychological Enjoyment Factors and Learning Mechanisms in Educational Games about the Environment.

  Science.gov (United States)

  Fjællingsdal, Kristoffer S; Klöckner, Christian A

  2017-01-01

  Based on a thorough review of psychological literature, this article seeks to develop a model of game enjoyment and environmental learning (ENvironmental EDucational Game Enjoyment Model, ENED-GEM) and delineate psychological processes that might facilitate learning and inspire behavioral change from educational games about the environment. A critically acclaimed digital educational game about environmental issues (Fate of the World by Red Redemption/Soothsayer Games) was used as a case study. Two hundred forty-nine reviews of the game from the popular gaming and reviewing platform known as Steam were analyzed by means of a thematic content analysis in order to identify key player enjoyment factors believed to be relevant to the process of learning from games, as well as to gain an understanding of positive and negative impressions about the game's general content. The end results of the thematic analysis were measured up to the suggested ENED-GEM framework. Initial results generally support the main elements of the ENED-GEM, and future research into the importance of these individual core factors is outlined.

 13. Aptamer-based organic-silica hybrid affinity monolith prepared via "thiol-ene" click reaction for extraction of thrombin.

  Science.gov (United States)

  Wang, Zheng; Zhao, Jin-cheng; Lian, Hong-zhen; Chen, Hong-yuan

  2015-06-01

  A novel strategy for preparing aptamer-based organic-silica hybrid monolithic column was developed via "thiol-ene" click chemistry. Due to the large specific surface area of the hybrid matrix and the simplicity, rapidness and high efficiency of "thiol-ene" click reaction, the average coverage density of aptamer on the organic-silica hybrid monolith reached 420 pmol μL(-1). Human α-thrombin can be captured on the prepared affinity monolithic column with high specificity and eluted by NaClO4 solution. N-p-tosyl-Gly-Pro-Arg p-nitroanilide acetate was used as the sensitive chromogenic substrate of thrombin. The thrombin enriched by this affinity column was detected with a detection of limit of 0.01 μM by spectrophotometry. Furthermore, the extraction recovery of thrombin at 0.15 μM in human serum was 91.8% with a relative standard deviation of 4.0%. These results indicated that "thiol-ene" click chemistry provided a promising technique to immobilize aptamer on organic-inorganic hybrid monolith and the easily-assembled affinity monolithic material could be used to realize highly selective recognition of trace proteins.

 14. Photolithographic fabrication of solid-liquid core waveguides by thiol-ene chemistry

  Science.gov (United States)

  Sagar, Kaushal; Gopalakrishnan, Nimi; Brøkner Christiansen, Mads; Kristensen, Anders; Ndoni, Sokol

  2011-09-01

  In this work we demonstrate an efficient and cleanroom compatible method for the fabrication of solid-liquid core waveguides based on nanoporous polymers. We have used thiol-ene photo-grafting to tune and pattern the hydrophilicity of an originally hydrophobic nanoporous 1, 2-polybutadiene. The generated refractive index contrast between the patterned water-filled volume and the surrounding empty hydrophobic porous polymer allows for light confinement within the water-filled volume—the solid-liquid core. The presented fabrication process is simple and fast. It allows a high degree of flexibility on the type and grade of surface chemistry imparted to the large nanoporous area depending upon the application. The fabrication does not need demanding chemical reaction conditions. Thus, it can be readily used on a standard silicon lithography bench. The propagation loss values reported in this work are comparable with literature values for state-of-the-art liquid-core waveguide devices. The demonstrated waveguide function added to the nanoporous polymer with a very high internal surface area makes the system interesting for many applications in different areas, such as diagnostics and bio-chemical sensing.

 15. Polysiloxane-based luminescent elastomers prepared by thiol-ene "click" chemistry.

  Science.gov (United States)

  Zuo, Yujing; Lu, Haifeng; Xue, Lei; Wang, Xianming; Wu, Lianfeng; Feng, Shengyu

  2014-09-26

  Side-chain vinyl poly(dimethylsiloxane) has been modified with mercaptopropionic acid, methyl 3-mercaptopropionate, and mercaptosuccinic acid. Coordinative bonding of Eu(III) to the functionalized polysiloxanes was then carried out and crosslinked silicone elastomers were prepared by thiol-ene curing reactions of these composites. All these europium complexes could be cast to form transparent, uniform, thin elastomers with good flexibility and thermal stability. The networks were characterized by FTIR, NMR, UV/Vis, and luminescence spectroscopy as well as by scanning electron microscopy, thermogravimetric analysis, and X-ray photoelectron spectroscopy. The europium elastomer luminophores exhibited intense red light at 617 nm under UV excitation at room temperature due to the (5)D0 →(7)F2 transition in Eu(III) ions. The newly synthesized luminescent materials offer many advantages, including the desired mechanical flexibility. They cannot be dissolved or fused, and so they have potential for use in optical and electronic applications. © 2014 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 16. Inspection and monitoring plan, contaminated groundwater seeps 317/319/ENE Area, Argonne National Laboratory

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-10-11

  During the course of completing the Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) Facility Investigation (RFI) in the 317/319/East-Northeast (ENE) Area of Argonne National Laboratory-East (ANL-E), groundwater was discovered moving to the surface through a series of groundwater seeps. The seeps are located in a ravine approximately 600 ft south of the ANL-E fence line in Waterfall Glen Forest Preserve. Samples of the seep water were collected and analyzed for selected parameters. Two of the five seeps sampled were found to contain detectable levels of organic contaminants. Three chemical species were identified: chloroform (14--25 {micro}g/L), carbon tetrachloride (56--340 {micro}g/L), and tetrachloroethylene (3--6 {micro}g/L). The other seeps did not contain detectable levels of volatile organics. The nature of the contaminants in the seeps will also be monitored on a regular basis. Samples of surface water flowing through the bottom of the ravine and groundwater emanating from the seeps will be collected and analyzed for chemical and radioactive constituents. The results of the routine sampling will be compared with the concentrations used in the risk assessment. If the concentrations exceed those used in the risk assessment, the risk calculations will be revised by using the higher numbers. This revised analysis will determine if additional actions are warranted.

 17. Simple thiol-ene click chemistry modification of SBA-15 silica pores with carboxylic acids.

  Science.gov (United States)

  Bordoni, Andrea V; Lombardo, M Verónica; Regazzoni, Alberto E; Soler-Illia, Galo J A A; Wolosiuk, Alejandro

  2015-07-15

  A straightforward approach for anchoring tailored carboxylic groups in mesoporous SiO2 colloidal materials is presented. The thiol-ene photochemical reaction between vinyltrimethoxysilane precursors and various thiocarboxylic acids which has, click chemistry features (i.e. high conversion yields, insensitivity to oxygen, mild reaction conditions), results in carboxylated silane precursors that can be readily used as surface modifiers. The carboxylic groups of acetic, undecanoic and succinic acid were immobilized on the silica mesopore walls of SBA-15 powders employing the synthesized silane precursors. Post-grafting has been confirmed through infrared spectrometry (FTIR), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS), elemental analysis (EA) and zeta potential measurements. Detailed field-emission gun scanning electron microscopy (FESEM) images and small angle X-ray scattering (SAXS) data revealed parallel mesopores and ordered mesostructures. It is shown that the immobilized COOH groups are chemically accessible for acid-base reactions as well as copper adsorption. Immobilization of easily synthesized tailored carboxylic modified alkoxide precursors within mesoporous systems provides a unique chemical nanoenvironment within these ordered frameworks.

 18. Iron complexes of tetramine ligands catalyse allylic hydroxyamination via a nitroso–ene mechanism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Porter

  2015-12-01

  Full Text Available Iron(II complexes of the tetradentate amines tris(2-pyridylmethylamine (TPA and N,N′-bis(2-pyridylmethyl-N,N′-dimethylethane-1,2-diamine (BPMEN are established catalysts of C–O bond formation, oxidising hydrocarbon substrates via hydroxylation, epoxidation and dihydroxylation pathways. Herein we report the capacity of these catalysts to promote C–N bond formation, via allylic amination of alkenes. The combination of N-Boc-hydroxylamine with either FeTPA (1 mol % or FeBPMEN (10 mol % converts cyclohexene to the allylic hydroxylamine (tert-butyl cyclohex-2-en-1-yl(hydroxycarbamate in moderate yields. Spectroscopic studies and trapping experiments suggest the reaction proceeds via a nitroso–ene mechanism, with involvement of a free N-Boc-nitroso intermediate. Asymmetric induction is not observed using the chiral tetramine ligand (+-(2R,2′R-1,1′-bis(2-pyridylmethyl-2,2′-bipyrrolidine ((R,R′-PDP.

 19. Preparation and properties of cyclic acetal based biodegradable gel by thiol-ene photopolymerization.

  Science.gov (United States)

  Wang, Kemin; Lu, Jian; Yin, Ruixue; Chen, Lu; Du, Shuang; Jiang, Yan; Yu, Qiang

  2013-04-01

  Synthetic, hydrolytically degradable biomaterials have been widely developed for biomedical use; however, most of them will form acidic products upon degradation of polymer backbone. In order to address this concern, we proposed to fabricate a biodegradable gel based on the crosslinking of a cyclic acetal monomer with reactable diallyl group and multifunctional thiols by thiol-ene photopolymerization. This gel produces diols and carbonyl end groups upon hydrolytic degradation and could be entirely devoid of acidic by-products. Real time infrared spectroscopy was employed to investigate the effect of different light intensities and concentrations of photoinitiator on the polymerization kinetics. With the increase of the concentration of photoinitiator and light intensity, both the rate of polymerization and final double bond conversion increased. Degradation of cyclic acetal based networks was investigated in PBS medium so as to simulate physiological conditions. The remaining mass of the materials after 25 days incubation was 84%. TGA analysis showed that the gels exhibited a typical weight loss (97.2%) at around 378 °C. In vitro cytotoxicity showed that the cyclic acetal based gels had non-toxicity to cell L-929 and had good biocompatibility.

 20. Functionalization of hybrid monolithic columns via thiol-ene click reaction for proteomics analysis.

  Science.gov (United States)

  Liu, Zhongshan; Liu, Jing; Liu, Zheyi; Wang, Hongwei; Ou, Junjie; Ye, Mingliang; Zou, Hanfa

  2017-05-19

  The vinyl-functionalized hybrid monolithic columns (75 and 150μm i.d.) were prepared via sol-gel chemistry of tetramethoxysilane (TMOS) and vinyltrimethoxysilane (VTMS). The content of accessible vinyl groups was further improved after the monolithic column was post-treated with vinyldimethylethoxysilane (VDMES). The surface properties of monolithic columns were tailored via thiol-ene click reaction by using 1-octadecanethiol, sodium 3-mercapto-1-propanesulfonate and 2,2'-(ethylenedioxy)diethanethiol/vinylphosphonic acid, respectively. The preparing octadecyl-functionalized monolithic columns were adopted for proteomics analysis in cLC-MS/MS. A 37-cm-long×75-μm-i.d. monolithic column could identify 3918 unique peptides and 1067 unique proteins in the tryptic digest of proteins from HeLa cells. When a 90-cm-long×75-μm-i.d. monolithic column was used, the numbers of unique peptides and proteins were increased by 82% and 32%, respectively. Furthermore, strong cation exchange (SCX) monolithic columns (4cm in length×150μm i.d.) were also prepared and coupled with the 37-cm-long×75-μm-i.d. octadecyl-functionalized monolithic column for two-dimensional SCX-RPLC-MS/MS analysis, which could identify 17114 unique peptides and 3211 unique proteins. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 1. Biostability enhancement of oil core - polysaccharide multilayer shell via photoinitiator free thiol-ene 'click' reaction.

  Science.gov (United States)

  Calcagno, Vincenzo; Vecchione, Raffaele; Sagliano, Angela; Carella, Antonio; Guarnieri, Daniela; Belli, Valentina; Raiola, Luca; Roviello, Antonio; Netti, Paolo A

  2016-06-01

  Layer-by-layer of polyelectrolytes has emerged as one of the easiest and most controlled techniques to deposit ultrathin polymer layers mainly driven by electrostatic interactions. However, this kind of interaction results to be weak and easily breakable in physiological environment. Here we report on the preparation of nanocapsules completely made of natural biomaterials: a lipophilic core (soybean oil and egg lecithin as surfactant) as nanometric template and a polysaccharide-based multilayer shell (glycol chitosan and heparin) covalently cross-linked. We first modified glycol chitosan with a thiol moiety and heparin with an alkene moiety, respectively, and then we built a polymer multilayer film with a covalent cross-linkage among layers, exploiting the light initiated thiol-ene reaction, known as click chemistry. We showed the possibility to perform the covalent cross-linkage without any photoinitiator or metal catalyst, thus avoiding cytotoxic effects and further purification steps. The so realized nanocapsules resulted to be stable and completely biocompatible and, therefore, of interest for the biotechnology fields, mainly for drug delivery. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 2. Potentiometric-surface map of water in the Fox Hills-Lower Hell Creek aquifer in the Northern Great Plains area of Montana

  Science.gov (United States)

  Levings, Gary W.

  1982-01-01

  The potentiometric surface of water in the Upper Cretaceous Fox Hills-lower Hell Creek aquifer is shown on a base map at a scale of 1:1,000,000. The map is one of a series produced as part of regional study of aquifers of Cenozoic and Mesozoic age in the northern Great Plains of Montana. The contour interval is 100 feet. The map shows that the direction of regional ground-water movement is toward the northeast. Recharge occurs on the flanks of the Black Hills uplift, the Cedar Creek anticline, the southwest part of the Bull Mountains basin, and on the out-crop areas. Discharge from the aquifer occurs along a short reach of the Yellowstone River. The average discharge from 335 wells is about 16 gallons per minute and the specific capacity of 185 wells averages 0.49 gallon per minute per foot of drawdown. (USGS)

 3. Hovering between Heaven and Hell: An Observational Study Focusing on the Interactions between One Woman with Schizophrenia, Dementia, and Challenging Behaviour and her Care Providers.

  Science.gov (United States)

  Graneheim, Ulla Hällgren; Jansson, Lilian; Lindgren, Britt-Marie

  2015-07-01

  This case study aims to illuminate the interactions between one woman (Alice) with schizophrenia, dementia, and challenging behaviour and her professional caregivers. We performed participant observations of these interactions and conducted informal interviews at the residential home where the woman lived. The transcripts were subjected to qualitative content analysis. The results showed that the interactions between Alice and her caregivers were experienced as hovering between heaven and hell. Alice struggled to bring order into her chaotic life world by splitting herself and others, and her caregivers struggled to protect Alice's and their own dignity by limiting her challenging behaviours. They also strived to understand their own and Alice's behaviour. Current practice in caring for people with challenging behaviour usually focuses on symptom reduction through medication and behavioural modification. Instead, we suggest moving toward an understanding of the experiences behind the challenging behaviours and designing person-centred care based on each patients' reality.

 4. Archive of digital chirp subbottom profile data collected during USGS Cruise 13GFP01, Brownlee Dam and Hells Canyon Reservoir, Idaho and Oregon, 2013

  Science.gov (United States)

  Forde, Arnell S.; Dadisman, Shawn V.; Flocks, James G.; Fosness, Ryan L.; Welcker, Chris; Kelso, Kyle W.

  2014-01-01

  From March 16 - 31, 2013, the U.S. Geological Survey in cooperation with the Idaho Power Company conducted a geophysical survey to investigate sediment deposits and long-term sediment transport within the Snake River from Brownlee Dam to Hells Canyon Reservoir, along the Idaho and Oregon border; this effort will help the USGS to better understand geologic processes. This report serves as an archive of unprocessed digital chirp subbottom data, trackline maps, navigation files, Geographic Information System (GIS) files, Field Activity Collection System (FACS) logs, and formal Federal Geographic Data Committee (FGDC) metadata. Gained (showing a relative increase in signal amplitude) digital images of the seismic profiles are also provided. Refer to the Acronyms page for expansions of acronyms and abbreviations used in this report.

 5. Chemical and Pb isotope composition of phenocrysts from bentonites constrains the chronostratigraphy around the Cretaceous-Paleogene boundary in the Hell Creek region, Montana

  Science.gov (United States)

  Ickert, Ryan B.; Mulcahy, Sean R.; Sprain, Courtney J.; Banaszak, Jessica F.; Renne, Paul R.

  2015-09-01

  An excellent record of environmental and paleobiological change around the Cretaceous-Paleogene boundary is preserved in the Hell Creek and Fort Union Formations in the western Williston Basin of northeastern Montana. These records are present in fluvial deposits whose lateral discontinuity hampers long-distance correlation. Geochronology has been focused on bentonite beds that are often present in lignites. To better identify unique bentonites for correlation across the region, the chemical and Pb isotopic composition of feldspar and titanite has been measured on 46 samples. Many of these samples have been dated by 40Ar/39Ar. The combination of chemical and isotopic compositions of phenocrysts has enabled the identification of several unique bentonite beds. In particular, three horizons located at and above the Cretaceous-Paleogene boundary can now be traced—based on their unique compositions—across the region, clarifying previously ambiguous stratigraphic relationships. Other bentonites show unusual features, such as Pb isotope variations consistent with magma mixing or assimilation, that will make them easy to recognize in future studies. This technique is limited in some cases by more than one bentonite having compositions that cannot be distinguished, or bentonites with abundant xenocrysts. The Pb isotopes are consistent with a derivation from the Bitterroot Batholith, whose age range overlaps that of the tephra. These data provide an improved stratigraphic framework for the Hell Creek region and provide a basis for more focused tephrostratigraphic work, and more generally demonstrate that the combination of mineral chemistry and Pb isotope compositions is an effective technique for tephra correlation.

 6. Photo-initiated thiol-ene click reactions as a potential strategy for incorporation of [M(I)(CO)3]+ (M = Re, (99m)Tc) complexes.

  Science.gov (United States)

  Hayes, Thomas R; Lyon, Patrice A; Silva-Lopez, Elsa; Twamley, Brendan; Benny, Paul D

  2013-03-18

  Click reactions offer a rapid technique to covalently assemble two molecules. In radiopharmaceutical construction, these reactions can be utilized to combine a radioactive metal complex with a biological targeting molecule to yield a potent tool for imaging or therapy applications. The photo-initiated radical thiol-ene click reaction between a thiol and an alkene was examined for the incorporation of [M(I)(CO)3](+) (M = Re, (99m)Tc) systems for conjugating biologically active targeting molecules containing a thiol. In this strategy, a potent chelate system, 2,2'-dipicolylamine (DPA), for [M(I)(CO)3](+) was functionalized at the central amine with a terminal alkene linker that was explored with two synthetic approaches, click then chelate and chelate then click, to determine the flexibility and applicability of the thiol-ene click reaction to specifically incorporate ligand systems and metal complexes with a thiol containing molecule. In the click then chelate approach, the thiol-ene click reaction was carried out with the DPA chelate followed by complexation with [M(I)(CO)3](+). In the chelate then click approach, the alkene functionalized DPA chelate was first complexed with [M(I)(CO)3](+) followed by the conduction of the thiol-ene click reaction. Initial studies utilized benzyl mercaptan as a model thiol for both strategies to generate the identical product from either route to provide information on reactivity and product formation. DPA ligands functionalized with two unique linker systems (allyl and propyl allyl ether) were prepared to examine the effect of the proximity of the chelate or complex on the thiol-ene click reaction. Both the thiol-ene click and coordination reactions with Re, (99m)Tc were performed in moderate to high yields demonstrating the potential of the thiol-ene click reaction for [M(I)(CO)3](+) incorporation into thiol containing biomolecules.

 7. To Hell with Privacy

  Science.gov (United States)

  Kochersberger, Bob

  2009-01-01

  The author shares how he helps a student who is a drug addict and reflects about the role of teachers on the campus. He believes that most teachers on the faculty are caring individuals, often parents themselves who want the best for their students. But the author also realizes that teachers are pressed for time, have a wide range of conflicting…

 8. Principals from Hell

  Science.gov (United States)

  Murphy, Lee Ann

  2006-01-01

  Some principals have personalities that can drive teachers around the bend and back again. Sure, most are wonderful bosses who support teachers in any way, but woe betide teachers if they are unlucky enough to run across one of the six dreaded "problem principals" identified in this article. Teachers do not have to be held hostage by difficult…

 9. Helle har din ryg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kock, Christian Erik J

  2015-01-01

  Thornings 1. maj-tale er ikke noget mesterværk af en levende, inciterende, inviterende tekst. Her er stadig for mange slatne sætninger og metaforer, der har overskredet sidste muggenhedsdato. Men talen her har bestemt sine takter – af noget, som er alt for sjældent i dansk politisk diskurs: gnist...

 10. Hell of a theory.

  Science.gov (United States)

  Krueger, Joachim I

  2016-01-01

  The theory of group-selected Big God religions is a master narrative of cultural evolution. The evidence is a positive manifold of correlated assumptions and variables. Although provocative, the theory is overly elastic. Its critical ingredient - belief in Big Gods - is neither necessary nor sufficient to account for in-group prosociality and discipline. Four specific issues illustrate this elasticity.

 11. Helle har din ryg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kock, Christian Erik J

  2015-01-01

  Thornings 1. maj-tale er ikke noget mesterværk af en levende, inciterende, inviterende tekst. Her er stadig for mange slatne sætninger og metaforer, der har overskredet sidste muggenhedsdato. Men talen her har bestemt sine takter – af noget, som er alt for sjældent i dansk politisk diskurs: gnist...

 12. Uuslavastused Ugalas / Helle Leppik

  Index Scriptorium Estoniae

  Leppik, Helle

  2007-01-01

  Ugalas käib töö nelja uuslavastusega : Ott Aardam lavastab "Börs ja Börsitar", Helen Rekkor toob lavale "Nora/Maja", Peeter Tammearu suvelavastus on "Sirelikassid" ja Margus Vaher lavastab suvelavastuse "Naabri Mari"

 13. Uuslavastused Ugalas / Helle Leppik

  Index Scriptorium Estoniae

  Leppik, Helle

  2007-01-01

  Ugalas käib töö nelja uuslavastusega : Ott Aardam lavastab "Börs ja Börsitar", Helen Rekkor toob lavale "Nora/Maja", Peeter Tammearu suvelavastus on "Sirelikassid" ja Margus Vaher lavastab suvelavastuse "Naabri Mari"

 14. Gas phase thermal reactions of exo-8-cyclopropyl-bicyclo[4.2.0]oct-2-ene (1-exo).

  Science.gov (United States)

  Leber, Phyllis A; Nocket, Anthony J; Hancock-Cerutti, William; Bemis, Christopher Y; Khine, Wint Khant; Mohrbacher Iii, Joseph A; Baldwin, John E

  2014-01-27

  The title compound 1-exo (with minor amounts of its C8 epimer 1-endo) was prepared by Wolff-Kishner reduction of the cycloadduct of 1,3-cyclohexadiene and cyclopropylketene. The [1,3]-migration product 2-endo was synthesized by efficient selective cyclopropanation of endo-5-vinylbicyclo[2.2.2]oct-2-ene at the exocyclic π-bond. Gas phase thermal reactions of 1-exo afforded C8 epimerization to 1-endo, [1,3]- migrations to 2-exo and 2-endo, direct fragmentation to cyclohexadiene and vinylcyclopropane, and CPC rearrangement in the following relative kinetic order: kep > k13 > kf > kCPC.

 15. Synthesis and Transformations of di-endo-3-Aminobicyclo-[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxylic Acid Derivatives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Márta Palkó

  2011-09-01

  Full Text Available all-endo-3-amino-5-hydroxybicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid (13 and all-endo-5-amino-6-(hydroxymethylbicyclo[2.2.2]octan-2-ol (10 were prepared via dihydro-1,3-oxazine or g-lactone intermediates by the stereoselective functionalization of an N-protected derivative of endo-3-aminobicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxylic acid (2. Ring closure of b-amino ester 4 resulted in tricyclic pyrimidinones 15 and 16. The structures, stereochemistry and relative configurations of the synthesized compounds were determined by IR and NMR.

 16. Vabariigi presidendi, riigikogu esimehe ja peaministri ühisavaldus 8. mail 2007 / Toomas Hendrik Ilves, Ene Ergma, Andrus Ansip

  Index Scriptorium Estoniae

  Ilves, Toomas Hendrik, 1953-

  2007-01-01

  President Toomas Hendrik Ilvese, Riigikogu spiikri Ene Ergma ja peaminister Andrus Ansipi avaldus Teise maailmasõja lõpu 62. aastapäeva puhul. Ilmunud ka: Severnoje Poberežje 9. mai 2007, lk. 2; Eesti Elu 11. mai 2007, lk. 2, pealk.: Riigijuhtide ühisavaldus Teise maailmasõja mälestuspäeval, ingl. k. lk. 11, pealk.: Joint statement May 8, 2007; ingl. k. Vaba Eesti Sõna 10. mai 2007, lk. 12, pealk.: Joint statement of the President, Speaker of the Parliament and Prime Minister of the Republic of Estonia

 17. Radical cyclizations of cyclic ene sulfonamides occur with β-elimination of sulfonyl radicals to form polycyclic imines.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Hanmo; Hay, E Ben; Geib, Steven J; Curran, Dennis P

  2013-11-06

  Radical cyclizations of cyclic ene sulfonamides provide stable bicyclic and tricyclic aldimines and ketimines in good yields. Depending on the structure of the precursor, the cyclizations occur to provide fused and spirocyclic imines with five-, six-, and seven-membered rings. The initial radical cyclization produces an α-sulfonamidoyl radical that undergoes elimination to form the imine and a phenylsulfonyl radical. In a related method, 3,4-dihydroquinolines can also be produced by radical translocation reactions of N-(2-iodophenylsulfonyl)tetrahydroiso-quinolines. In either case, very stable sulfonamides are cleaved to form imines (rather than amines) under mild reductive conditions.

 18. Chemoenzymatic asymmetric synthesis of pregabalin precursors via asymmetric bioreduction of β-cyanoacrylate esters using ene-reductases.

  Science.gov (United States)

  Winkler, Christoph K; Clay, Dorina; Davies, Simon; O'Neill, Pat; McDaid, Paul; Debarge, Sebastien; Steflik, Jeremy; Karmilowicz, Mike; Wong, John W; Faber, Kurt

  2013-02-15

  The asymmetric bioreduction of a library of β-cyanoacrylate esters using ene-reductases was studied with the aim to provide a biocatalytic route to precursors for GABA analogues, such as pregabalin. The stereochemical outcome could be controlled by substrate-engineering through size-variation of the ester moiety and by employing stereochemically pure (E)- or (Z)-isomers, which allowed to access both enantiomers of each product in up to quantitative conversion in enantiomerically pure form. In addition, stereoselectivities and conversions could be improved by mutant variants of OPR1, and the utility of the system was demonstrated by preparative-scale applications.

 19. Vabariigi presidendi, riigikogu esimehe ja peaministri ühisavaldus 8. mail 2007 / Toomas Hendrik Ilves, Ene Ergma, Andrus Ansip

  Index Scriptorium Estoniae

  Ilves, Toomas Hendrik, 1953-

  2007-01-01

  President Toomas Hendrik Ilvese, Riigikogu spiikri Ene Ergma ja peaminister Andrus Ansipi avaldus Teise maailmasõja lõpu 62. aastapäeva puhul. Ilmunud ka: Severnoje Poberežje 9. mai 2007, lk. 2; Eesti Elu 11. mai 2007, lk. 2, pealk.: Riigijuhtide ühisavaldus Teise maailmasõja mälestuspäeval, ingl. k. lk. 11, pealk.: Joint statement May 8, 2007; ingl. k. Vaba Eesti Sõna 10. mai 2007, lk. 12, pealk.: Joint statement of the President, Speaker of the Parliament and Prime Minister of the Republic of Estonia

 20. UTJECAJ HRANE OBOGAĆENE SJEMENOM LANA NA SADRŽAJ OMEGA-3 MASNIH KISELINA U MESU SVINJA

  OpenAIRE

  Okanović, Djordje; Ilić, Nebojša; Ivanov, Dušica; Palić, Dragan; Drobnjaković, R.; Vukčević, Č.; Ikonić, Predrag

  2010-01-01

  Cilj studije je bio određivanje utjecaja hrane obogaćene sjemenom lana komercijalnog naziva Vitalan (Vitalac, France) na sadržaj omega-3 kiselina u mesu svinja. Glavni sastojak Vitalana je ekstrudirano sjeme lana koje čini ovu hranu bogatom omega-3 kiselinama. Četrnaest svinja je podijeljeno u kontrolnu i pokusnu skupinu i uzgajano do prosječne težine od 110 kg žive vage. Pokusna skupina je hranjena standardnom smjesom obogaćenom sa 2,5% Vitalana. Na kraju pokusa uzorci mesa iz obje skupine s...

 1. Effects of polytherapy with phenytoin, carbamazepine, and stiripentol on formation of 4-ene-valproate, a hepatotoxic metabolite of valproic acid.

  Science.gov (United States)

  Levy, R H; Rettenmeier, A W; Anderson, G D; Wilensky, A J; Friel, P N; Baillie, T A; Acheampong, A; Tor, J; Guyot, M; Loiseau, P

  1990-09-01

  The incidence of valproic acid hepatotoxicity has been reported to increase in patients who are receiving polytherapy. A minor valproic acid metabolite, 2-propyl-4-pentenoic acid (4-ene-VPA), formed by a cytochrome P450-mediated reaction, has been shown to be a potent inducer of microvesicular steatosis in rats. This study tested the hypothesis that formation of 4-ene-VPA would be increased in patients taking valproic acid with carbamazepine or with phenytoin but decreased with coadministration of an inhibitor of cytochrome P450 (the antiepileptic drug stiripentol in 300 to 1200 mg daily doses) in healthy subjects. Blood and urine samples in the studies were collected during a dosing interval at steady state. Valproic acid was assayed in plasma by capillary gas chromatography; valproic acid and 15 metabolites were measured in urine by gas chromatography/mass spectrometry. The formation clearance (CLf) of 4-ene-VPA was increased twofold in the valproic acid-carbamazepine and valproic acid-phenytoin groups. In the valproic acid/stiripentol studies, the CLf of 4-ene-VPA decreased by 32% in the 1200 mg/day stiripentol study. Similar findings were obtained at 600 and 300 mg/day stiripentol. These findings provide evidence supporting a role for cytochrome P450 in the formation of the hepatotoxic metabolite, 4-ene-VPA, in humans. The increased formation of 4-ene-VPA associated with carbamazepine and phenytoin is striking in relation to the epidemiologic finding of increased incidence of valproic acid-related hepatotoxicity during polytherapy with P450 inducers.

 2. Thiol-ene and photo-cleavage chemistry for controlled presentation of biomolecules in hydrogels.

  Science.gov (United States)

  Grim, Joseph C; Marozas, Ian A; Anseth, Kristi S

  2015-12-10

  photochemical methods have led to important advances in the tissue regeneration community, namely the thiol-ene photo-click reaction for bioconjugation and photocleavage reactions that allow for the removal of protecting groups. Specific examples will be highlighted where these methodologies have been used to engineer hydrogels that control and direct cell function with the aim of inspiring their use in regenerative medicine.

 3. A neutral polyacrylate copolymer coating for surface modification of thiol-ene microchannels for improved performance of protein separation by microchip electrophoresis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mesbah, Kiarach; Mai, T.D.; Jensen, Thomas Glasdam

  2016-01-01

  We have investigated the behavior of thiol-ene substrates that is a class of promising materials for lab-on-a-chip electrophoresis applications. Two polymeric materials were prepared by copolymerization of N, N-dimethylacrylamide (DMA), (3-(methacryloyl-oxy)propyl)trimethoxysilane (PMA) and 3......-(DMA-PMAMAPS) copolymer were evaluated in terms of surface hydrophilicity, suppression and stability of electro-osmotic flow and prevention of protein adsorption. Surface modification of thiol-ene containing a 20 % excess of thiols with the terpolymer p-(DMA-PMA-MAPS) was found to offer the most stable coating and most...

 4. Synthesis of antibacterial amphiphilic elastomer based on polystyrene-block-polyisoprene-block-polystyrene via thiol-ene addition

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keleş, Elif, E-mail: elifkelesh@hotmail.com [Department of Chemistry, Bülent Ecevit University, Zonguldak 67100 (Turkey); Hazer, Baki, E-mail: bhazer2@yahoo.com [Department of Chemistry, Bülent Ecevit University, Zonguldak 67100 (Turkey); Cömert, Füsun B. [Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Bülent Ecevit University, 67600 Zonguldak (Turkey)

  2013-04-01

  A new type of amphiphilic antibacterial elastomer has been described. Thermoplastic elastomer, polystyrene–block-polyisoprene–block-polystyrene (PS–b-PI–b-PS) triblock copolymer was functionalized in toluene solution by free radical mercaptan addition in order to obtain an amphiphilic antibacterial elastomer. Thiol terminated PEG was grafted through the double bonds of PS–b-PI–b-PS via free radical thiol-ene coupling reaction. The antibacterial properties of the amphiphilic graft copolymers were observed. The original and the modified polymers were used to create microfibers in an electro-spinning process. Topology of the electrospun micro/nanofibers were studied by using scanning electron microscopy (SEM). The chemical structures of the amphiphilic comb type graft copolymers were elucidated by the combination of elemental analysis, {sup 1}H NMR, {sup 13}C NMR, GPC and FTIR. - Graphical abstract: Double bonds of polyisoprene units in polystyrene–block-polyisoprene–block-polystyrene triblock copolymer were partially capped with PEG containing mercapto end group via thiol-ene addition in order to obtain antibacterial amphiphilic elastomer. Nano fibers from amphiphilic graft polymers solution were produced by electrospinning. The PEG grafted copolymer inhibits very effectively bacterial growth. Highlights: ► A commercial synthetic elastomer was grafted with PEG to obtain amphiphilic elastomer. ► Amphiphilic elastomer shows antibacterial properties. ► Electrospun micro fibers of the amphiphilic elastomer tend to globular formation.

 5. Beyond PDMS: off-stoichiometry thiol-ene (OSTE) based soft lithography for rapid prototyping of microfluidic devices.

  Science.gov (United States)

  Carlborg, Carl Fredrik; Haraldsson, Tommy; Öberg, Kim; Malkoch, Michael; van der Wijngaart, Wouter

  2011-09-21

  In this article we introduce a novel polymer platform based on off-stoichiometry thiol-enes (OSTEs), aiming to bridge the gap between research prototyping and commercial production of microfluidic devices. The polymers are based on the versatile UV-curable thiol-ene chemistry but takes advantage of off-stoichiometry ratios to enable important features for a prototyping system, such as one-step surface modifications, tuneable mechanical properties and leakage free sealing through direct UV-bonding. The platform exhibits many similarities with PDMS, such as rapid prototyping and uncomplicated processing but can at the same time mirror the mechanical and chemical properties of both PDMS as well as commercial grade thermoplastics. The OSTE-prepolymer can be cast using standard SU-8 on silicon masters and a table-top UV-lamp, the surface modifications are precisely grafted using a stencil mask and the bonding requires only a single UV-exposure. To illustrate the potential of the material we demonstrate key concepts important in microfluidic chip fabrication such as patterned surface modifications for hydrophobic stops, pneumatic valves using UV-lamination of stiff and rubbery materials as well as micromachining of chip-to-world connectors in the OSTE-materials. This journal is © The Royal Society of Chemistry 2011

 6. Asymmetric Glyoxylate-Ene Reactions Catalyzed by Chiral Pd(II Complexes in the Ionic Liquid [bmim][PF6

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nan Sun

  2007-06-01

  Full Text Available The room temperature ionic liquid [bmim][PF6] was employed as the reactionmedium in the asymmetric glyoxylate-ene reaction of α-methyl styrene (4a with ethylglyoxylate using chiral palladium(II complexes as the catalysts. [Pd(S-BINAP(3,5-CF3-PhCN2](SbF62 (1b showed the highest catalytic activity. Under the reaction conditionsof 40 oC, 0.5 h, and 1b/4a molar ratio of 0.05, ethyl α-hydroxy-4-phenyl-4-pentenoate wasobtained in excellent chemical yield (94 % with high enantioselectivity (70 %. Otherα-hydroxy esters can also be obtained in high chemical yields and enantioselectitiesthrough the glyoxylate-ene reactions of alkenes with glyoxylates catalyzed by 1b in[bmim][PF6]. Moreover, the ionic liquid [bmim][PF6] which contained the palladium(IIcomplex could be recycled and reused several times without significant loss of the catalyticactivity.

 7. Cyclopent-4-ene-1,3-diones: a new class of herbicides acting as potent photosynthesis inhibitors.

  Science.gov (United States)

  Varejão, Jodieh O S; Barbosa, Luiz C A; Varejão, Eduardo V V; Maltha, Célia R A; King-Díaz, Beatriz; Lotina-Hennsen, Blas

  2014-06-25

  In a recent paper, we reported the synthesis and photosynthesis-inhibitory activity of a series of analogues of rubrolides. From quantitative structure-activity relationship (QSAR) studies, we found that the most efficient compounds are those having higher ability to accept electrons. On the basis of those findings, we directed our effort to synthesize new analogues bearing a strong electron-withdrawing group (nitro) in the benzylidene ring and evaluate their effects on photosynthesis. However, the employed synthetic approach led to novel cyclopent-4-ene-1,3-diones as major products. Here, we report the synthesis and mechanism of action of such cyclopent-4-ene-1,3-diones as a new class of photosynthesis inhibitors. These compounds block the electron transport at the QB level by interacting at the D1 protein at the reducing side of Photosystem II and act as Hill reaction inhibitors, with higher activity than the corresponding rubrolides. To the best of our knowledge, this is the first report on the photosynthesis inhibitory activity of cyclopentenediones.

 8. 9-Methyl-3,5-dioxo-4-azatricyclo[5.2.2.02,6]undec-8-ene-1,8-diyl Diacetate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Bielenica

  2010-05-01

  Full Text Available 9-Methyl-3,5-dioxo-4-azatricyclo[5.2.2.02,6]undec-8-ene-1,8-diyl diacetatewas synthesized from 2-methylcyclohexane-1,3-dione and 1H-pyrrole-2,5-dione. The title compound was characterized by 1H NMR, 13C NMR, elemental analysis and MS.

 9. Synthesis of new derivatives of 1,2,3,4,7-pentamethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5,6-dicarboximide with an expected anxiolytic activity.

  Science.gov (United States)

  Kossakowski, J; Kuśmierczyk, J

  2000-01-01

  The preparation of a number of derivatives of 1,2,3,4,7-pentamethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5,6-dicarboximide with potential anxiolytic activity has been described. The aim of our study was to obtain new analogues of tandospirone, that is derivatives of cyclic imides [1].

 10. (E-2-((4R,5R-5-((Benzyloxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylbut-2-ene-1,4-diol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos R. Carreras

  2010-04-01

  Full Text Available The synthesis of (E-2-((4R,5R-5-((benzyloxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylbut-2-ene-1,4-diol by a one-step reduction of the appropriate 2-substituted butenolide is reported. Product characterization was carried out by IR, 1H NMR, 13C NMR, MS, elemental analysis and optical rotation.

 11. Noorsootöö Keskusel täitub kümnes tegevusaasta / Edgar Schlümmer ; kommenteerinud Irma Toodo, Ene Raid, Andres Lokk

  Index Scriptorium Estoniae

  Schlümmer, Edgar

  2009-01-01

  Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK)tähistab kümnendat sünnipäeva. ENTK rolli tänapäeva noorsootöös kommenteerivad endine ENTK töötaja Irma Toodo ja praegused töötajad Ene Raid ning Andres Lokk

 12. Ene-Liis Semper: selle aasta puhkepäevad võib ühe käe sõrmedel kokku lugeda

  Index Scriptorium Estoniae

  Semper, Ene-Liis, 1969-

  2011-01-01

  Tallinna kultuuripealinna projekti panustanud Ene-Liis Semper võtab 2011. aasta sündmused kokku ja selgitab, kuidas jõudsid publiku ette suurlavastused "The Rise and Fall of Estonia", "Three Kingdoms", Põhuteater ning isikunäitus Kumus

 13. Noorsootöö Keskusel täitub kümnes tegevusaasta / Edgar Schlümmer ; kommenteerinud Irma Toodo, Ene Raid, Andres Lokk

  Index Scriptorium Estoniae

  Schlümmer, Edgar

  2009-01-01

  Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK)tähistab kümnendat sünnipäeva. ENTK rolli tänapäeva noorsootöös kommenteerivad endine ENTK töötaja Irma Toodo ja praegused töötajad Ene Raid ning Andres Lokk

 14. Joint statement of the President, Speaker of the Riigikogu and Prime Minister of the Republic of Estonia / Toomas Hendrik Ilves, Ene Ergma, Andrus Ansip

  Index Scriptorium Estoniae

  Ilves, Toomas Hendrik, 1953-

  2008-01-01

  President Toomas Hendrik Ilvese, Riigikogu spiikri Ene Ergma ja peaminister Andrus Ansipi ühisavaldus Teise maailmasõja lõpu 62. aastapäeva puhul 8. mail 2007, milles kinnitatakse, et hoolimata Teise maailmasõja ajaloolistest tõlgendustest on kõik Eestis elavad inimesed vabad ning jagavad ühist tulevikku

 15. Joint statement of the President, Speaker of the Riigikogu and Prime Minister of the Republic of Estonia / Toomas Hendrik Ilves, Ene Ergma, Andrus Ansip

  Index Scriptorium Estoniae

  Ilves, Toomas Hendrik, 1953-

  2008-01-01

  President Toomas Hendrik Ilvese, Riigikogu spiikri Ene Ergma ja peaminister Andrus Ansipi ühisavaldus Teise maailmasõja lõpu 62. aastapäeva puhul 8. mail 2007, milles kinnitatakse, et hoolimata Teise maailmasõja ajaloolistest tõlgendustest on kõik Eestis elavad inimesed vabad ning jagavad ühist tulevikku

 16. Kui oluliseks isikuandmete kaitsmist kooli oludes peate ja millest seda tehes lähtute? / Harri Kõo, Ene Tannberg, Kalle Niinas, Maria Tiro...[jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Küsimusele vastavad Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Harri Kõo, Tartu Miina Härma Gümnaasiumi direktor Ene Tannberg, Jakob Westholmi Gümnaasiumi direktor Kalle Niinas, Jüri Gümnaasiumi direktor Maria Tiro ja Viimsi Keskkooli direktor Leelo Tiisvelt

 17. Microbial community profiling of the Chinoike Jigoku ("Blood Pond Hell") hot spring in Beppu, Japan: isolation and characterization of Fe(III)-reducing Sulfolobus sp. strain GA1.

  Science.gov (United States)

  Masaki, Yusei; Tsutsumi, Katsutoshi; Hirano, Shin-Ichi; Okibe, Naoko

  2016-09-01

  Chinoike Jigoku ("Blood Pond Hell") is located in the hot spring town of Beppu on the southern island of Kyushu in Japan, and is the site of a red-colored acidic geothermal pond. This study aimed to investigate the microbial population composition in this extremely acidic environment and to isolate/characterize acidophilic microorganism with metal-reducing ability. Initially, PCR (using bacteria- and archaea-specific primers) of environmental DNA samples detected the presence of bacteria, but not archaea. This was followed by random sequencing analysis, confirming the presence of wide bacterial diversity at the site (123 clones derived from 18 bacterial and 1 archaeal genera), including those closely related to known autotrophic and heterotrophic acidophiles (Acidithiobacillus sp., Sulfobacillus sp., Alicyclobacillus sp.). Nevertheless, successive culture enrichment with Fe(III) under micro-aerobic conditions led to isolation of an unknown archaeal organism, Sulfolobus sp. GA1 (with 99.7% 16S rRNA gene sequence identity with Sulfolobus shibatae). Unlike many other known Sulfolobus spp., strain GA1 was shown to lack sulfur oxidation ability. Strain GA1 possessed only minor Fe(II) oxidation ability, but readily reduced Fe(III) during heterotrophic growth under micro-aerobic conditions. Strain GA1 was capable of reducing highly toxic Cr(VI) to less toxic/soluble Cr(III), demonstrating its potential utility in bioremediation of toxic metal species.

 18. Environmental-stratigraphic cross sections of the Cretaceous Fox Hills Sandstone and Hell Creek Formation and Paleocene Fort Union Formation, Richland and Roosevelt Counties, Montana

  Science.gov (United States)

  Flores, R.M.; Lepp, C.L.

  1983-01-01

  This study was conducted to determine the stratigraphic, lithofacies, and deopsitional relationships of the Cretaceous Fox Hills Sandstone and Hell Creek Formation and The Paleocene Fort Union Formation. These relationships, shown in sections A-A', B-B', C-C', and D-D', we established form nearly continuous exposures in the Missouri River valley in Richland and Roosevelt Counties, Mont. The river valley topography is characterized by badlands, which permitted detailed description and construction of the stratigraphic framework of the formations within a 30-mi-long belt of exposures paralleling the Missouri River. This area of study is on the western flank of the Williston Basin and east of the Poplar Dome. The latter structure imparted a northeasterly regional dip to the rocks, which averages 25 ft per mi and is as much as 100 ft per mi according to Spencer (1980). The regional dip resulted in exposure of older rocks (Cretaceous) in the west to younger rocks (Tertiary) in the east. 

 19. A Criticism on Everlasting Torment in Hell and Mulla-Sadra’s Opinion and It’s Comparison with Verses and Hadiths

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammadhosein Dehghani Mahmoodabadi

  2010-07-01

  Full Text Available  The issue of “everlasting torment in Hell for some wrongdoers” is rooted in Quran and Hadith. Such a torment for sins which a human did during their short life is unreasonable and is against the Quranic verses which emphasis on vast remission of sins by Allah. It is also against the verses which assign the likelihood of everlasting torment to Allah’s providence and will.   Mulla-Sadra tries to solve this controversy in his book called “Asfar va Al-Shavahed Al-Robubiya”. However dispite his novelistic interpretation, he is not able to solve it. He states in recent book “Arshiya” he states his last book that his final opinion matches with those verses which correspond with everlasting torment. However, his theory is not helpful to resolve the issue.   Taking in an overall cosideratin of the corresponded verses and hadiths the current study attempts to solve the aforementioned controversy.

 20. A new species of Ischyodus (Chondrichthyes: Holocephali: Callorhynchidae) from Upper Maastrichtian Shallow marine facies of the Fox Hills and Hell Creek Formations, Williston basin, North Dakota, USA

  Science.gov (United States)

  Hoganson, J.W.; Erickson, J.M.

  2005-01-01

  A new species of chimaeroid, Ischyodus rayhaasi sp. nov., is described based primarily upon the number and configuration of tritors on palatine and mandibular tooth plates. This new species is named in honour of Mr Raymond Haas. Fossils of I. rayhaasi have been recovered from the Upper Maastrichtian Fox Hills Formation and the Breien Member and an unnamed member of the Hell Creek Formation at sites in south-central North Dakota and north-central South Dakota, USA. Ischyodus rayhaasi inhabited shallow marine waters in the central part of the Western Interior Seaway during the latest Cretaceous. Apparently it was also present in similar habitats at that time in the Volga region of Russia. Ischyodus rayhaasi is the youngest Cretaceous species Ischyodus known to exist before the Cretaceous/Tertiary extinction, and the species apparently did not survive that event. It was replaced by Ischyodus dolloi, which is found in the Paleocene Cannonball Formation of the Williston Basin region of North Dakota and is widely distributed elsewhere. ?? The Palaeontological Association.

 1. 《地狱--天堂》中印裔移民的身份困境%Identity Dilemma of Indian Immigrants in“Hell-Heaven”

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  邓璐

  2014-01-01

  《地狱---天堂》选自茱帕·拉希里的短篇小说集《不适之地》。故事主要讲述了一个陷入婚外恋泥潭母亲的纠结与解脱。文章将从精神上的双重流浪和双重文化的局外人两个方面入手,旨在揭示第一、二代印裔移民在东西方两种文化的冲击下所展现的身份困境与困惑。最后一部分透过移民的身份问题进行反思,反思移民如何在多文化的冲击下寻求自身的发展。%“Hell-Heaven” is selected from Jhumpa Lahiri ’ s “Unaccustomed Earth”.It is mainly about a mother ’ s entanglements and liberation in an extramarital affair .This paper in-tends to analyze the identity dilemma from two aspects:double spiritual tramps and dual cultural outsiders .It is hoped to explore the identity dilemma and crisis of the Indian Immigrants under the conflicts between the east and west cultures .In the last part it aims to rethink how the immi-grants develop themselves in multi-cultural environment .

 2. Theoretical study of intramolecular hydrogen bonding in the halo derivatives of 1-amino-3-imino-prop-1-ene

  Indian Academy of Sciences (India)

  Saeedreza Emamian; Sayyed Faramarz Tayyari

  2013-07-01

  Intramolecular hydrogen bonding (IHB) of 1-amino-3-imino-prop-1-ene (AIP), as the simplest resonance-assisted hydrogen bond system in symmetric N-H…N class, and its halo derivatives (F, Cl, and Br) have been studied at the DFT-B3LYP/6-311++G** level of theory. For better understanding of the nature of substituent effects, nitro and methoxy derivatives of AIP were also added to our consideration. Good linear correlations between IHB energies based on Espinosa’s equation and -()/() values, total electronic density, Laplacian of total electronic density in critical points, -electron delocalization parameter (), hyper conjugative interaction energy of lp(N) → *(N-H), (,/,)2 parameter, natural charges of bridged hydrogen, frequency shift of the N-H stretching vibration, and chemical shift of bridged hydrogen were obtained.

 3. Stereochemistry of 16a-Hydroxyfriedelin and 3-Oxo-16-methylfriedel-16-ene Established by 2D NMR Spectroscopy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vagner Fernandes Knupp

  2009-02-01

  Full Text Available Friedelin (1, 3b-friedelinol (2, 28-hydroxyfriedelin (3, 16a-hydroxyfriedelin (4, 30-hydroxyfriedelin (5 and 16a,28-dihydroxyfriedelin (6 were isolated through fractionation of the hexane extract obtained from branches of Salacia elliptica. After a week in CDCl3 solution, 16a-hydroxyfriedelin (4 reacted turning into 3-oxo-16-methylfriedel-16-ene (7. This is the first report of a dehydration followed by a Nametkin rearrangement of a pentacyclic triterpene in CDCl3 solution occurring in the NMR tube. These seven pentacyclic triterpenes was identified through NMR spectroscopy and the stereochemistry of compound 4 and 7 was established by 2D NMR (NOESY spectroscopy and mass spectrometry (GC-MS. It is also the first time that all the 13C-NMR and 2D NMR spectral data are reported for compounds 4 and 7.

 4. Preparation of a novel carboxyl stationary phase by "thiol-ene" click chemistry for hydrophilic interaction chromatography.

  Science.gov (United States)

  Peng, Xi-Tian; Liu, Tao; Ji, Shu-Xian; Feng, Yu-Qi

  2013-08-01

  A novel carboxyl-bonded silica stationary phase was prepared by "thiol-ene" click chemistry. The resultant Thiol-Click-COOH phase was evaluated under hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) mobile phase conditions. A comparison of the chromatographic performance of Thiol-Click-COOH and pure silica columns was performed according to the retention behaviors of analytes and the charged state of the stationary phases. The results indicated that the newly developed Thiol-Click-COOH column has a higher surface charge and stronger hydrophilicity than the pure silica column. Furthermore, the chromatographic behaviors of five nucleosides on the Thiol-Click-COOH phase were investigated in detail. Finally, a good separation of 13 nucleosides and bases, and four water-soluble vitamins was achieved.

 5. Synthesis of antibacterial amphiphilic elastomer based on polystyrene-block-polyisoprene-block-polystyrene via thiol-ene addition.

  Science.gov (United States)

  Keleş, Elif; Hazer, Baki; Cömert, Füsun B

  2013-04-01

  A new type of amphiphilic antibacterial elastomer has been described. Thermoplastic elastomer, polystyrene-block-polyisoprene-block-polystyrene (PS-b-PI-b-PS) triblock copolymer was functionalized in toluene solution by free radical mercaptan addition in order to obtain an amphiphilic antibacterial elastomer. Thiol terminated PEG was grafted through the double bonds of PS-b-PI-b-PS via free radical thiol-ene coupling reaction. The antibacterial properties of the amphiphilic graft copolymers were observed. The original and the modified polymers were used to create microfibers in an electro-spinning process. Topology of the electrospun micro/nanofibers were studied by using scanning electron microscopy (SEM). The chemical structures of the amphiphilic comb type graft copolymers were elucidated by the combination of elemental analysis, (1)H NMR, (13)C NMR, GPC and FTIR.

 6. The preparation and physical properties of polysulfide-based elastomers through one-pot thiol-ene click reaction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Y. W. Quan

  2013-07-01

  Full Text Available In this paper, polysulfide-based elastomers were successfully prepared through a simple one-pot thiol-ene click reaction of the liquid polysulfide oligomer with bisphenol-A diacrylate resin. Real-time Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR analysis showed that the molecular weight of the liquid polysulfide oligomer had no effect on mercaptan functional group conversion. The obtained elastomers continued to keep low temperature flexibility of polysulfide except Elastomer-LP3, which was due to higher content of bisphenol-A structure. All the samples had a tensile strength of over 0.7 MPa, which was comparable to that of polysulfide polymer cured by metal oxide. Moreover, the samples exhibited higher thermal stability than metal oxide cured polysulfide. This vulcanization methodology will provide a fast, efficient, and environmentally friendly approach (without metal oxides and plasticizers for preparing polysulfide elastomers.

 7. Facile preparation of organic-silica hybrid monolith for capillary hydrophilic liquid chromatography based on "thiol-ene" click chemistry.

  Science.gov (United States)

  Chen, Ming-Luan; Zhang, Jun; Zhang, Zheng; Yuan, Bi-Feng; Yu, Qiong-Wei; Feng, Yu-Qi

  2013-04-05

  In this work, a one-step approach to facile preparation of organic-inorganic hybrid monoliths was successfully developed. After vinyl-end organic monomers and azobisisobutyronitrile (AIBN) were mixed with hydrolyzed tetramethoxysilane (TMOS) and 3-mercaptopropyltrimethoxysilane (MPTMS), the homogeneous mixture was introduced into a fused-silica capillary for simultaneous polycondensation and "thiol-ene" click reaction to form the organic-silica hybrid monoliths. By employing this strategy, two types of organic-silica hybrid monoliths with positively charged quaternary ammonium and amide groups were prepared, respectively. The functional groups were successfully introduced onto the monoliths during the sol-gel process with "thiol-ene" click reaction, which was demonstrated by ζ-potential assessment, energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX), and Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy. The porous structure of the prepared monolithic columns was examined by scanning electron microscopy (SEM), nitrogen adsorption-desorption measurement, and mercury intrusion porosimetry. These results indicate the prepared organic-silica hybrid monoliths possess homogeneous column bed, large specific surface area, good mechanical stability, and excellent permeability. The prepared monolithic columns were then applied for anion-exchange/hydrophilic interaction liquid chromatography. Different types of analytes, including benzoic acids, inorganic ions, nucleosides, and nucleotides, were well separated with high column efficiency around 80,000-130,000 plates/m. Taken together, we present a facile and universal strategy to prepare organic-silica hybrid monoliths with a variety of organic monomers using one-step approach. Copyright © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

 8. Symbols of Hell: Images of nowhere and somewhereSímbolos do inferno: imagens de lugar nenhum e de algum lugar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Taís Martins Portanova Barros

  2013-04-01

  Full Text Available This paper shows the winning photographs of the World Press Photo of the Year in the past 10 years regarding them as collective imagistic manifestations. All they show violence and suffering, chaos and destruction, symbolizing hell. We conclude that contemporary Western imaginary by switching to a heavily heroic, aggressive, competitive form creates, on the other hand, euphemistic images where life and death converge towards the feminine. Nevertheless, this game of extremes is refused, the figurative sense of the images is denied and they are overloaded with literally sense, destroying the anthropological trajectory where the symbolic image is formed. This results in an annihilation of symbolic play and the emergence of a post-image.Este trabalho se debruça sobre as fotografias vencedoras do World Press Photo of the Year dos últimos 10 anos, tomando-as como manifestações imagéticas coletivas. As fotografias mostram violência e sofrimento, caos e destruição, simbolizando o inferno. Conclui-se que o imaginário contemporâneo ocidental, ao desequilibrar-se em direção a um regime acentuadamente heróico, agressivo, competitivo, cria, por outro lado, imagens eufemizantes em que a vida e a morte convergem para o feminino. Isso, no entanto,não impede que esse jogo de extremos seja recusado, negando-se o sentido figurado das imagens e sobrecarregando-as de sentido próprio, de modo a extinguir o trajeto antropológico no qual se dá a formação da imagem simbólica. Como resultado, tem-se o aniquilamento do jogo simbólico e o surgimento da pós-imagem.

 9. An unexpected formation of the novel 7-oxa-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene skeleton during the reaction of furfurylamine with maleimides and their bioprospection using a zebrafish embryo model.

  Science.gov (United States)

  Puerto Galvis, Carlos E; Kouznetsov, Vladimir V

  2013-01-21

  An unexpected intramolecular cyclization during the reaction of furfurylamine with maleimides is reported as a novel strategy for the efficient green synthesis of the 7-oxa-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene skeleton. Under the same reaction conditions, 7-oxabicyclo[2.2.1]hept-5-enes were synthesized when furfurylamine was N-protected by the acetyl group. Both types of bicycloheptenes were screened using the zebrafish model system for genetics and developmental biology.

 10. Synthesis of oxiran-2-ylmethyl and oxiran-2-ylmethoxy derivatives of some 4-azatricyclo[5.2.1.0(2,6)]dec-8-ene-3,5-diones as potential beta-adrenolytics.

  Science.gov (United States)

  Kossakowski, Jerzy; Wojciechowska, Anna

  2006-01-01

  A series of aminoalkanol derivatives of 10-(diphenylmethylene)-4-azatricyclo[5.2.1.0(2.6)]dec-8-ene-3,5-dione and 4-hydroxy-4-azatricyclo[5.2.1.0(2,6)]dec-8-ene-3,5-dione have been prepared. The pharmacological profile of selected compounds was evaluated for their affinities at beta-adrenoceptors. The investigated compounds exhibit modest affinity for these receptors.

 11. The IS-ENES climate4impact portal: bridging the CMIP5 and CORDEX data to impact users

  Science.gov (United States)

  Som de Cerff, Wim; Plieger, Maarten; Page, Christian; Tatarinova, Natalia; Hutjes, Ronald; de Jong, Fokke; Bärring, Lars; Sjökvist, Elin; Vega Saldarriaga, Manuel; Santiago Cofiño Gonzalez, Antonio

  2015-04-01

  The aim of climate4impact (climate4impact.eu) is to enhance the use of Climate Research Data and to enhance the interaction with climate effect/impact communities. The portal is based on 17 impact use cases from 5 different European countries, and is evaluated by a user panel consisting of use case owners. It has been developed within the IS-ENES European project and is currently operated and further developed in the IS ENES2 project. As the climate impact community is very broad, the focus is mainly on the scientific impact community. Climate4impact is connected to the Earth System Grid Federation (ESGF) nodes containing global climate model data (GCM data) from the fifth phase of the Coupled Model Intercomparison Project (CMIP5) and regional climate model data (RCM) data from the Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment (CORDEX). This global network of climate model data centers offers services for data description, discovery and download. The climate4impact portal connects to these services using OpenID, and offers a user interface for searching, visualizing and downloading global climate model data and more. A challenging task is to describe the available model data and how it can be used. The portal informs users about possible caveats when using climate model data. All impact use cases are described in the documentation section, using highlighted keywords pointing to detailed information in the glossary. Climate4impact currently has two main objectives. The first one is to work on a web interface which automatically generates a graphical user interface on WPS endpoints. The WPS calculates climate indices and subset data using OpenClimateGIS/icclim on data stored in ESGF data nodes. Data is then transmitted from ESGF nodes over secured OpenDAP and becomes available in a new, per user, secured OpenDAP server. The results can then be visualized again using ADAGUC WMS. Dedicated wizards for processing of climate indices will be developed in close

 12. Monooxime reactivators of acetylcholinesterase with (E)-but-2-ene linker: preparation and reactivation of tabun- and paraoxon-inhibited acetylcholinesterase.

  Science.gov (United States)

  Musilek, Kamil; Holas, Ondrej; Jun, Daniel; Dohnal, Vlastimil; Gunn-Moore, Frank; Opletalova, Veronika; Dolezal, Martin; Kuca, Kamil

  2007-11-01

  Acetylcholinesterase reactivators are crucial antidotes for the treatment of organophosphate intoxication. Fifteen new monooxime reactivators of acetylcholinesterase with a (E)-but-2-ene linker were developed in an effort to extend the properties of K-oxime (E)-1-(4-carbamoylpyridinium)-4-(4-hydroxyiminomethylpyridinium)-but-2-ene dibromide (K203). The known reactivators (pralidoxime, HI-6, obidoxime, K075, K203) and the new compounds were tested in vitro on a model of tabun- and paraoxon-inhibited AChE. Monooxime reactivators were not able to exceed the best known compounds for tabun poisoning, but some of them did show reactivation comparable with known compounds for paraoxon poisoning. However, extensive differences were found by a SAR study for various substitutions on the non-oxime part of the reactivator molecule.

 13. Thiol-ene thermosets exploiting surface reactivity for layer-by-layer structures and control of penetration depth for selective surface reactivity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Daugaard, Anders Egede; Westh, Andreas; Pereira Rosinha Grundtvig, Ines

  Thiol-ene thermosets have been shown to be an efficient platform for preparation of functional polymer surfaces. Especially the effectiveness and versatility of the system has enabled a large variety of network properties to be obtained in a simple and straight-forward way. Due to its selectivity...... properties across freestanding samples is presented. The appraoch is further exploited for preparation of surface structures down to features of 25 µm scale by use of an absorber and simple masking.The combination of masking and absorbers were similarly used to prepare a reactor with controlled surface...... properties as shown in Figure 1. Here fully sealed reactors (Figure 1a) were prepared modularly by a combination of thiol-ene and thiol-epoxy curing reactions. The reactors were functionalized in different patterns on the top side of the assembled reactor, illustrating the effectiveness of absorbers...

 14. Synthesis and Applications of Silyl 2-Methylprop-2-ene-1-sulfinates in Preparative Silylation and GC-Derivatization Reactions of Polyols and Carbohydrates.

  Science.gov (United States)

  Marković, Dean; Tchawou, Wandji Augustin; Novosjolova, Irina; Laclef, Sylvain; Stepanovs, Dmitrijs; Turks, Māris; Vogel, Pierre

  2016-03-14

  Trimethylsilyl, triethylsilyl, tert-butyldimethylsilyl, and triisopropylsilyl 2-methylprop-2-ene-1-sulfinates were prepared through (CuOTf)2⋅C6H6-catalyzed sila-ene reactions of the corresponding methallylsilanes with SO2 at 50 °C. Sterically hindered, epimerizable, and base-sensitive alcohols gave the corresponding silyl ethers in high yields and purities at room temperature and under neutral conditions. As the byproducts of the silylation reaction (SO2 +isobutylene) are volatile, the workup was simplified to solvent evaporation. The developed method can be employed for the chemo- and regioselective semiprotection of polyols and glycosides and for the silylation of unstable aldols. The high reactivity of the developed reagents is shown by the synthesis of sterically hindered per-O-tert-butyldimethylsilyl-α-D-glucopyranose, the X-ray crystallographic analysis of which is the first for a per-O-silylated hexopyranose. The per-O-silylation of polyols, hydroxy carboxylic acids, and carbohydrates with trimethylsilyl 2-methylprop-2-ene-1-sulfinate was coupled with the GC analysis of nonvolatile polyhydroxy compounds both qualitatively and quantitatively.

 15. Synthesis and pharmacological activity of urea and thiourea derivatives of 4-azatricyclo[5.2.2.0(2,6)]undec-8-ene-3,5-dione.

  Science.gov (United States)

  Struga, Marta; Kossakowski, Jerzy; Kedzierska, Ewa; Fidecka, Sylwia; Stefańska, Joanna

  2007-05-01

  A series of nineteen new thiourea and urea derivatives of 10-isopropyl-8-methyl-4-azatricyclo[5.2.2.0(2,6)]undec-8-ene-3,5-dione, 1-isopropyl-7-methyl-4-azatricyclo[5.2.2.0(2,6)]undec-8-ene-3,5-dione and 1,7,8,9,10-pentamethyl-4-azatricyclo[5.2.1.0(2,6)]dec-8-ene-3,5-dione have been prepared and studied by (1)H-NMR. The compound k1a (1-(1,7,8,9,10-pentamethyl-3,5-dioxo-4-aza-tricyclo[5.2.1.0(2,6)]dec-8-en-4-yl)-3-phenyl-urea) was tested for pharmacological activity on animal central nervous system (CNS). The activities of synthesized compounds were evaluated for their cytotoxicity and anti-HIV-1 activity in MT-4 cells. Antimicrobial activity of the newly obtained derivatives was tested against some Gram-positive and Gram-negative bacteria and fungi of the Candida species.

 16. ÇENE YÜZ PROTEZLERİNDE KULLANILAN MATERYALLERİN GELİŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ

  OpenAIRE

  2015-01-01

  ÖzetÇene yüz protezleri çeşitli sebeplerle meydana gelen defektler sonucunda bozulan bütünlüğün iyileştirilmesi amacıyla yapılan protetik uygulamalardır. Bu protezlerin yapımında kullanılan materyallerin sahip oldukları özellikler; estetik dayanıklılık ve hasta konforunu önemli ölçüde etkiler. Çene-yüz protezlerinde başarının sağlanabilmesi, protez yapımında vakaya uygun özellikte materyallerin kullanılması ile mümkündür. Yapılan bu derleme çalışmasında çene-yüz protezlerinin gelişimine değin...

 17. Applied watercourse research - An analysis of future needs. Report from a seminar at Hell, North Troendelag, November 20-21, 1995; Anvendt vassdragsforskning - en analyse av fremtidige behov. Rapport fra seminar paa Hell, Nord-Troendelag, 20-21 november 1995

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skarboevik, E.; Faugli, P.E. [eds.

  1996-02-01

  The future needs for research on issues related to Norwegian watercourse management were discussed at a seminar at Hell near Trondheim, on November 20-21, 1995. This publication reviews the work done on the seminar. Several topics in hydrology and applied watercourse management were discussed and suggestions were made for future research activities. General factors believed to influence future research activities include the possible shift in hydrologic and water science perspective from a segmented to a more holistic view of the watercourse: the expected increasing need for interdisciplinary research and institutional cooperation, the continued need for in-depth understanding of certain disciplines, the significance of an upcoming law on watercourse issues, and the effect of climate change. It is recommended that future research should be concentrated to a few watercourses and that a research programme on watercourse environment should be established. Projects are recommended on floods and flood control, on climate change and its effect on watercourses, on knowledge distribution, on the effects of new strategies such as peaking for management of hydroelectric power plants. These recommendations will be used to develop a research programme for the period 1997-2000. 35 refs., 16 figs., 6 tabs.

 18. Synthesis of 2-aminocyclopent-1-ene-1-carbodithioic acid (ACA Capped Silver nanoparticles, Characterisation and Fluorescence application

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Padma

  2015-02-01

  Full Text Available The present work deals with the formation, morphology and photophysical activity of the 2-aminocyclopent-1- ene-1-carbodithioic acid (ACA Capped Silver nanoparticles via chemical reduction method. The method utilizes a simple chemical reaction of silver idodide and sodium borohydride. The advantages of this method are ease of preparation, convenience in use and especially, that the obtained silver nano particles are uniform in their shapes and sizes. This is important for fluorescence & bio-evolution measurements. Furthermore, UVvisible (UV-vis spectroscopy is employed to monitor the formation process of the nano particles and to determine the optimum conditions for the preparation of stable and highly fluorescence-active silver colloids. Specifically, we observed changes in the shapes of the silver nano particles during the formation. This may be helpful in understanding the growth of the nano particles and creates a new dimension in controlling the shapes of the nano particles.SEM, TEM and XRD studies are carried out. The suitability of ACA capped Ag-NPs as Biomarkers is also Tested by Fluorescence study.

 19. Synthesis and Antimicrobial Activity of N-(6-Carboxyl Cyclohex-3-ene Carbonyl Chitosan with Different Degrees of Substitution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohamed E. I. Badawy

  2016-01-01

  Full Text Available Five products of N-(6-carboxyl cyclohex-3-ene carbonyl chitosan as antimicrobial agents were prepared by reaction of chitosan with tetrahydrophthalic anhydride (THPA at different degrees of substitution (DS. The antimicrobial activity was evaluated against four plant bacteria and eight fungi. The results proved that the inhibitory property and water solubility of the synthesized chitosan derivatives, with increase of the DS, exhibited a remarkable improvement over chitosan. The product with a DS of 0.40 was the most active one with MIC of 510, 735, 240, and 385 mg/L against Erwinia carotovora, Ralstonia solanacearum, Rhodococcus fascians, and Rhizobium radiobacter, respectively, and also in mycelial growth inhibition against Alternaria alternata (EC50 = 683 mg/L, Botrytis cinerea (EC50 = 774 mg/L, Botryodiplodia theobromae (EC50 = 501 mg/L, Fusarium oxysporum (EC50 = 500 mg/L, F. solani (EC50 = 260 mg/L, Penicillium digitatum (EC50 = 417 mg/L, Phytophthora infestans (EC50 = 298 mg/L, and Sclerotinia sclerotiorum (EC50 = 763 mg/L. These compounds based on a biodegradable and biocompatible chitosan could be used as potentially antimicrobial agents in crop protection instead of hazardous synthetic pesticides.

 20. Efficient functionalization of oxide-free silicon(111) surfaces: thiol-yne versus thiol-ene click chemistry.

  Science.gov (United States)

  Bhairamadgi, Nagendra S; Gangarapu, Satesh; Caipa Campos, Mabel A; Paulusse, Jos M J; van Rijn, Cees J M; Zuilhof, Han

  2013-04-09

  Thiol-yne click (TYC) chemistry was utilized as a copper-free click reaction for the modification of alkyne-terminated monolayers on oxide-free Si(111) surfaces, and the results were compared with the analogous thiol-ene click (TEC) chemistry. A wide range of thiols such as 9-fluorenylmethoxy-carbonyl cysteine, thio-β-d-glucose tetraacetate, thioacetic acid, thioglycerol, thioglycolic acid, and 1H,1H,2H,2H-perfluorodecanethiol was immobilized using TYC under photochemical conditions, and all modified surfaces were characterized by static water contact angle measurements, X-ray photoelectron spectroscopy (including a simulation thereof by density functional calculations), and infrared absorption reflection spectroscopy. Surface-bound TYC proceeds with an efficiency of up to 1.5 thiols per alkyne group. This high surface coverage proceeds without oxidizing the Si surface. TYC yielded consistently higher surface coverages than TEC, due to double addition of thiols to alkyne-terminated monolayers. This also allows for the sequential and highly efficient attachment of two different thiols onto an alkyne-terminated monolayer.

 1. Fabrication of rigid microstructures with thiol-ene-based soft lithography for continuous-flow cell lysis.

  Science.gov (United States)

  Burke, Jeffrey M; Pandit, Kunal R; Goertz, John P; White, Ian M

  2014-09-01

  In this work, we introduce a method for the soft-lithography-based fabrication of rigid microstructures and a new, simple bonding technique for use as a continuous-flow cell lysis device. While on-chip cell lysis techniques have been reported previously, these techniques generally require a long on-chip residence time, and thus cannot be performed in a rapid, continuous-flow manner. Microstructured microfluidic devices can perform mechanical lysis of cells, enabling continuous-flow lysis; however, rigid silicon-based devices require complex and expensive fabrication of each device, while polydimethylsiloxane (PMDS), the most common material used for soft lithography fabrication, is not rigid and expands under the pressures required, resulting in poor lysis performance. Here, we demonstrate the fabrication of microfluidic microstructures from off-stoichiometry thiol-ene (OSTE) polymer using soft-lithography replica molding combined with a post-assembly cure for easy bonding. With finite element simulations, we show that the rigid microstructures generate an energy dissipation rate of nearly 10(7), which is sufficient for continuous-flow cell lysis. Correspondingly, with the OSTE device we achieve lysis of highly deformable MDA-MB-231 breast cancer cells at a rate of 85%, while a comparable PDMS device leads to a lysis rate of only 40%.

 2. Thiol-Ene Photo-Click Collagen-PEG Hydrogels: Impact of Water-Soluble Photoinitiators on Cell Viability, Gelation Kinetics and Rheological Properties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Róisín Holmes

  2017-06-01

  Full Text Available Thiol-ene photo-click hydrogels were prepared via step-growth polymerisation using thiol-functionalised type-I collagen and 8-arm poly(ethylene glycol norbornene-terminated (PEG-NB, as a potential injectable regenerative device. Type-I collagen was thiol-functionalised by a ring opening reaction with 2-iminothiolane (2IT, whereby up to 80 Abs.% functionalisation and 90 RPN% triple helical preservation were recorded via 2,4,6-Trinitrobenzenesulfonic acid (TNBS colorimetric assay and circular dichroism (CD. Type, i.e., either 2-Hydroxy-1-[4-(2-hydroxyethoxy phenyl]-2-methyl-1-propanone (I2959 or lithium phenyl-2,4,6-trimethylbenzoylphosphinate (LAP, and concentration of photoinitiator were varied to ensure minimal photoinitiator-induced cytotoxicity and to enable thiol-ene network formation of collagen-PEG mixtures. The viability of G292 cells following 24 h culture in photoinitiator-supplemented media was largely affected by the photoinitiator concentration, with I2959-supplemented media observed to induce higher toxic response (0.1 → 0.5% (w/v I2959, cell survival: 62 → 2 Abs.% compared to LAP-supplemented media (cell survival: 86 → 8 Abs.%. In line with the in vitro study, selected photoinitiator concentrations were used to prepare thiol-ene photo-click hydrogels. Gelation kinetics proved to be largely affected by the specific photoinitiator, with LAP-containing thiol-ene mixtures leading to significantly reduced complete gelation time (τ: 187 s with respect to I2959-containing mixtures (τ: 1683 s. Other than the specific photoinitiator, the photoinitiator concentration was key to adjusting the hydrogel storage modulus (G’, whereby 15-fold G’ increase (232 → 3360 Pa was observed in samples prepared with 0.5% (w/v compared to 0.1% (w/v LAP. Further thiol-ene formulations with 0.5% (w/v LAP and varied content of PEG-NB were tested to prepare photo-click hydrogels with porous architecture, as well as tunable storage modulus (G

 3. O sertão amazônico: o inferno de Alberto Rangel The amazonian sertão: the hell of Alberto Rangel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Aurélio Coelho de Paiva

  2011-01-01

  Full Text Available A partir da análise do livro de estreia de Alberto Rangel, Inferno verde, publicado em 1908, o artigo busca identificar as motivações e os constrangimentos presentes no processo criativo do autor quanto à formulação de uma representação da Amazônia como sertão. A sua filiação ao estilo de Euclides da Cunha e a sua vinculação ao aparato administrativo estatal quando da sua presença na região confluíram para uma ideia de região então assentada em seu aspecto infernista. O entendimento da realidade nacional a partir dos sertões fez com que a Amazônia fosse tomada pelo autor como um mundo relegado ao esquecimento. Uma interpretação dos diferentes contos do livro e a identificação de uma representação infernista da Amazônia só poderão ser logradas caso leve-se em consideração os aspectos vinculados aos anseios e angústias de Alberto Rangel em tornar-se um escritor e ser reconhecido como tal.Based on the book debut of Alberto Rangel, Inferno Verde (Green Hell, published in 1908, this article investigates the motivations and constraints present in the author's creative process, regarding the representation of the Amazon as sertão (backlands. His adherence to the style of Euclides da Cunha, and his relationship with the state administrative apparatus when he was in the region, contributed to the idea of what seemed to be a hellish aspect of the Amazon. In his understanding of the national reality, in relation to the backlands, the author saw the Amazon as a forgotten world. For a different interpretation of the stories in the book, and the recognition of this hellish representation of the Amazon, it is necessary to take into consideration the aspects related to the aspirations and anxieties of Alberto Rangel on becoming a writer and to be recognized as such.

 4. Isolation and characterization of a thermotolerant ene reductase from Geobacillus sp. 30 and its heterologous expression in Rhodococcus opacus.

  Science.gov (United States)

  Tsuji, Naoto; Honda, Kohsuke; Wada, Mayumi; Okano, Kenji; Ohtake, Hisao

  2014-07-01

  Rhodococcus opacus B-4 cells are adhesive to and even dispersible in water-immiscible hydrocarbons owing to their highly lipophilic nature. In this study, we focused on the high operational stability of thermophilic enzymes and applied them to a biocatalytic conversion in an organic reaction medium using R. opacus B-4 as a lipophilic capsule of enzymes to deliver them into the organic medium. A novel thermo- and organic-solvent-tolerant ene reductase, which can catalyze the enantioselective reduction of ketoisophorone to (6R)-levodione, was isolated from Geobacillus sp. 30, and the gene encoding the enzyme was heterologously expressed in R. opacus B-4. Another thermophilic enzyme which catalyzes NAD(+)-dependent dehydrogenation of cyclohexanol was identified from the gene-expression library of Thermus thermophilus and the gene was coexpressed in R. opacus B-4 for cofactor regeneration. While the recombinant cells were not viable in the mixture due to high reaction temperature, 634 mM of (6R)-levodione could be produced with an enantiopurity of 89.2 % ee by directly mixing the wet cells of the recombinant R. opacus with a mixture of ketoisophorone and cyclohexanol at 50 °C. The conversion rate observed with the heat-killed recombinant cells was considerably higher than that obtained with a cell-free enzyme solution, demonstrating that the accessibility between the substrates and enzymes could be improved by employing R. opacus cells as a lipophilic enzyme capsule. These results imply that a combination of thermophilic enzymes and lipophilic cells can be a promising approach for the biocatalytic production of water-insoluble chemicals.

 5. Fabrication of Thiol-Ene "Clickable" Copolymer-Brush Nanostructures on Polymeric Substrates via Extreme Ultraviolet Interference Lithography.

  Science.gov (United States)

  Dübner, Matthias; Gevrek, Tugce N; Sanyal, Amitav; Spencer, Nicholas D; Padeste, Celestino

  2015-06-03

  We demonstrate a new approach to grafting thiol-reactive nanopatterned copolymer-brush structures on polymeric substrates by means of extreme ultraviolet (EUV) interference lithography. The copolymer brushes were designed to contain maleimide functional groups as thiol-reactive centers. Fluoropolymer films were exposed to EUV radiation at the X-ray interference lithography beamline (XIL-II) at the Swiss Light Source, in order to create radical patterns on their surfaces. The radicals served as initiators for the copolymerization of thiol-ene "clickable" brushes, composed of a furan-protected maleimide monomer (FuMaMA) and different methacrylates, namely, methyl methacrylate (MMA), ethylene glycol methyl ether methacrylate (EGMA), or poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate (PEGMA). Copolymerization with ethylene-glycol-containing monomers provides antibiofouling properties to these surfaces. The number of reactive centers on the grafted brush structures can be tailored by varying the monomer ratios in the feed. Grafted copolymers were characterized by using attenuated total reflection infrared (ATR-IR) spectroscopy. The reactive maleimide methacrylate (MaMA) units were utilized to conjugate thiol-containing moieties using the nucleophilic Michael-addition reaction, which proceeds at room temperature without the need for any metal-based catalyst. Using this approach, a variety of functionalities was introduced to yield polyelectrolytes, as well as fluorescent and light-responsive polymer-brush structures. Functionalization of the brush structures was demonstrated via ATR-IR and UV-vis spectroscopy and fluorescence microscopy, and was also indicated by a color switch. Furthermore, grafted surfaces were generated via plasma activation, showing a strongly increased wettability for polyelectrolytes and a reversible switch in static water contact angle (CA) of up to 18° for P(EGMA-co-MaMA-SP) brushes, upon exposure to alternating visible and UV-light irradiation.

 6. Regulation of a putative corticosteroid, 17, 21-dihydroxypregn-4-ene, 3, 20-one, in sea lamprey, Petromyzon marinus.

  Science.gov (United States)

  Roberts, Brent W.; Didier, Wes; Satbir, Rai; Johnson, Nicholas S.; Libants, Scot V.; Sang-Seon, Yun; Close, David

  2013-01-01

  In higher vertebrates, in response to stress, the hypothalamus produces corticotropin-releasing hormone (CRH), which stimulates cells in the anterior pituitary to produce adrenocorticotropic hormone (ACTH), which in turn stimulates production of either cortisol (F) or corticosterone (B) by the adrenal tissues. In lampreys, however, neither of these steroids is present. Instead, it has been proposed that the stress steroid is actually 17,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione (11-deoxycortisol; S). However, there have been no studies yet to determine its mechanism of regulation or site of production. Here we demonstrate that (1) intraperitoneal injections of lamprey-CRH increase plasma S in a dose dependent manner, (2) intraperitoneal injections of four lamprey-specific ACTH peptides at 100 lg/kg, did not induce changes in plasma S concentrations in either males or females; (3) two lamprey-specific gonadotropin-releasing hormones (GnRH I and III) and arginine-vasotocin (AVT), all at single doses, stimulated S production as well as, or to an even greater extent than CRH; (4) sea lamprey mesonephric kidneys, in vitro, converted tritiated 17a-hydroxyprogesterone (17a-P) into a steroid that had the same chromatographic properties (on HPLC and TLC) as S; (5) kidney tissues released significantly more immunoassayable S into the incubation medium than gill, liver or gonad tissues. One interpretation of these results is that the corticosteroid production of the sea lamprey, one of the oldest extant vertebrates, is regulated through multiple pathways rather than the classical HPI-axis. However, the responsiveness of this steroid to the GnRH peptides means that a reproductive rather than a stress role for this steroid cannot yet be ruled out.

 7. A sensitive LC-MS/MS method for the quantitative analysis of the Echinacea purpurea constituent undeca-2-ene-8,10-diynoic acid isobutylamide in human plasma.

  Science.gov (United States)

  Goey, Andrew K L; Sparidans, Rolf W; Meijerman, Irma; Rosing, Hilde; Schellens, Jan H M; Beijnen, Jos H

  2011-01-01

  Echinacea purpurea is one of the most popular herbal medicines and is known for its immunostimulatory effects. Alkylamides are the main lipophilic components of E. purpurea that contribute to its pharmacological actions. For quantification in human plasma of one of these alkylamides, undeca-2-ene-8,10-diynoic acid isobutylamide, a sensitive LC-MS/MS assay has been developed and validated. Plasma samples were pretreated using liquid-liquid extraction with a mixture of diethyl ether and n-hexane (50:50, v/v). Dried extracts were reconstituted in 50 μL of acetonitrile-water (50:50, v/v) after which 15 μL of sample was injected into the HPLC system. HPLC was performed using a Polaris 3 C18-A column (50 mm×2 mm ID) and isocratic elution with acetonitrile-water (50:50, v/v) containing 0.1% formic acid at a flow rate of 0.3 mL/min. Subsequently, electrospray ionization in the positive ion mode followed by tandem mass spectrometry was performed for detection. The total run time was 3 min. The assay was validated over a concentration range from 0.05 to 50 ng/mL for undeca-2-ene-8,10-diynoic acid isobutylamide, with 0.05 ng/mL being the lower limit of quantification using 1.0 mL plasma samples. Inter-assay inaccuracy (±12.7%), within-day and between-day precisions (CV≤8.23%) were acceptable. Further, undeca-2-ene-8,10-diynoic acid isobutylamide was found to be chemically stable under relevant conditions. Finally, the applicability of this assay has been successfully demonstrated in a pharmacokinetic experiment in which a human volunteer ingested a commercial extract of E. purpurea. Copyright © 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.

 8. Studies related to the origin of C18 neutral steroids isolated from extracts of urine from the male horse: the identification of urinary 19-oic acids and their decarboxylation to produce estr-4-en-17beta-ol-3-one (19-nortestosterone) and estr-4-ene-3,17-dione (19-norandrost-4-ene-3,17-dione) during sample processing.

  Science.gov (United States)

  Houghton, E; Teale, P; Dumasia, M C

  2007-03-14

  For almost two decades we have known that enzymatic hydrolysis of "normal" urine samples from the entire male horse using Escherichia coli (E. coli) followed by solvolysis (ethyl acetate:methanol:sulphuric acid) results in the detection of significant amounts of estr-4-ene-3,17-dione (19-norandrost-4-ene-3,17-dione) along with estr-4-en-17beta-ol-3-one (19-nortestosterone, nandrolone) in extracts of the hydrolysed urine and that both steroids are isolated from the solvolysis fraction. This solvolysis process is targeted at the steroid sulphates. Also we have shown that 19-norandrost-4-ene-3,17-dione and 19-nortestosterone are isolated from testicular tissue extracts. Subsequently, evidence was obtained that 19-nortestosterone detected in extracts of "normal" urine from male horses may not be derived from the 17beta-sulphate conjugate. However, following administration of 19-nortestosterone based proprietary anabolic steroids to all horses (males, females and castrates), the urinary 19-nortestosterone arising from the administration is excreted primarily as the 17beta-sulphate conjugate. Thus, if the 19-nortestosterone-17beta-sulphate conjugate arises only following administration this has interesting implications for drug surveillance programmes to control administration of 19-nortestosterone based anabolic preparations to male horses. These results have led us to consider that the precursors to 19-nortestosterone and 19-norandrost-4-ene-3,17-dione, present in the urine prior to the hydrolysis steps, have the same basic structure except for the functionality at the 17-position. We have used preparative high pressure liquid chromatography (LC) and LC fractionation to separate these precursors from the high amounts of oestrogenic sulphates present in "normal" urine from the entire male horse. Purified fractions have then been studied by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) to identify the precursors.

 9. Racemic but tropos (chirally flexible) BIPHEP ligands for Rh(I)-complexes: highly enantioselective ene-type cyclization of 1,6-enynes.

  Science.gov (United States)

  Mikami, Koichi; Kataoka, Shohei; Yusa, Yukinori; Aikawa, Kohsuke

  2004-10-14

  [reaction: see text] The tropos (chirally flexible) or atropos (chirally rigid) nature of BIPHEP-Rh complexes at room temperature critically depends on the amines complexed. The aliphatic DPEN complex is atropos, whereas the aromatic DABN complex is tropos. BIPHEP-Rh chirality can thus be controlled by DABN at room temperature. The amine-free BIPHEP-Rh complex is tropos. At 5 degrees C, even amine-free BIPHEP-Rh complexes are atropos and hence can be used as enantiopure catalysts to give high enantioselectivity in ene-type cyclization of 1,6-enynes.

 10. Tropos or atropos nature of rhodium complexes bearing a tetrakis(phosphanyl)terphenyl ligand: highly enantioselective catalysis of ene-type cyclization.

  Science.gov (United States)

  Mikami, Koichi; Kataoka, Shohei; Aikawa, Kohsuke

  2005-12-22

  [reaction and structure: see text] Not only axial but also helical chirality of tropos TETRAPHOS-Rh complexes can be controlled by chiral diamines. The flexibility of the TETRAPHOS-Rh complex is increased by association of DABN. In contrast, the diamine-free complex is chirally more stable than the BIPHEP counterpart. The higher levels of enantioselectivity in ene-type cyclization of 1,6-enynes can thus be achieved even at room temperature by the diamine-free TETRAPHOS-Rh complex.

 11. Synthesis and microbiological activity of thiourea derivatives of 4-azatricyclo[5.2.2.0(2,6)]undec-8-ene-3,5-dione.

  Science.gov (United States)

  Struga, Marta; Rosolowski, Szymon; Kossakowski, Jerzy; Stefanska, Joanna

  2010-01-01

  A series of thiourea derivatives of 4-azatricyclo[5.2.2.0(2,6)]undec-8-ene-3,5-dione were synthesized. The compounds were investigated for antibacterial activity, including Gram-positive cocci, Gram-negative rods, and antifungal activity. Compounds 1b, 2b, 4b showed significant inhibition against Gram-positive cocci. Research was carried out over 10 standard strains and 20 hospital strains. Synthesized compounds were evaluated for their cytotoxicity and anti-HIV-1 activity in MT-4 cells.

 12. Synthesis of monooxime-monocarbamoyl bispyridinium compounds bearing (E)-but-2-ene linker and evaluation of their reactivation activity against tabun- and paraoxon-inhibited acetylcholinesterase.

  Science.gov (United States)

  Musilek, Kamil; Holas, Ondrej; Kuca, Kamil; Jun, Daniel; Dohnal, Vlastimil; Opletalova, Veronika; Dolezal, Martin

  2008-02-01

  Six AChE monooxime-monocarbamoyl reactivators with an (E)-but-2-ene linker were synthesized using modification of currently known synthetic pathways. Their potency to reactivate AChE inhibited by the nerve agent tabun and insecticide paraoxon was tested in vitro. The reactivation efficacies of pralidoxime, HI-6, obidoxime, K048, K075 and the newly prepared reactivators were compared. According to the results obtained, one reactivator seems to be promising against tabun-inhibited AChE and two reactivators against paraoxon-inhibited AChE. The best results were obtained for bisquaternary substances with at least one oxime group in position four.

 13. The Preparation and Structure of [(2,4-Dimethyl-8-ethyl-5,8-diazadec-4-ene-2-aminechlorocopper(II] Perchlorate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neil F. Curtis

  2013-01-01

  Full Text Available Copper(II chloride and perchlorate, N,N-diethylethane-1,2-diamine, react in (methanol with acetone and ammonia to form [(2,4-dimethyl-8-ethyl-5,8-diazadec-4-ene-2-aminechlorocopper(II] perchlorate, C12H27Cl2CuN3O4, , monoclinic, C2/c, (Hall-C2/c; a, 26.418(1, b, 9.7385(4; c, 14.0993(5 Å; β, 91.134(3°. This has copper(II in tetrahedrally distorted square-planar coordination by one primary, one tertiary, and one imine nitrogen atom and the chloride ion.

 14. Kinetička i termička svojstva sirove i pročišćene β-galaktozidaze, upotrijebljenih za proizvodnju galaktooligosaharida

  OpenAIRE

  2013-01-01

  β-Galaktozidaza je enzim koji katalizira hidrolizu laktoze. Primjenjuje se u prehrambenoj i mliječnoj industriji za dobivanje proizvoda sa smanjenim udjelom laktoze. U ovom su radu ispitana svojstva dvaju enzima, sirove i pročišćene β-galaktozidaze, dobivenih iz sojeva kvasca Kluyveromyces marxianus CCT 7082 i Kluyveromyces marxianus ATCC 16045. Određeni su sljedeći parametri: optimalna pH-vrijednost i temperatura, energija deaktivacije, termička stabilnost, kinetički i termodinamički paramet...

 15. A stepwise retro-imino-ene as a key step in the mechanism of allene formation via the Crabbé acetylene homologation.

  Science.gov (United States)

  González, Marta; Rodríguez, Roi Álvarez; Cid, Maria Magdalena; López, Carlos Silva

  2012-05-15

  The mechanism of the acetylene homologation procedure accidentally discovered and further developed by Crabbé and coworkers is unknown. Kinetic isotope effect (KIE) experiments, however, suggest that an intramolecular hydrogen shift is the key step of the transformation. In this work, we present a computational study of this mechanism. We found that the reaction proceeds via an unexpected stepwise retro-imino-ene rearrangement. This mechanism justifies the role of Cu(I) as a reaction catalyst and is also compatible with the KIE experiments reported.

 16. Teadmussiire - kas kellelegi siirdatakse kirurgiliselt ajusid? / Anna-Stina Lillemägi, Tiina Tambaum ; kommenteerivad Sten Soosaar, Mart Laanpere, Ene Lindemann

  Index Scriptorium Estoniae

  Lillemägi, Anna-Stina

  2007-01-01

  Aprillis 2007 tegevust alustanud projektist Competest, mille raames teevad koostööd Koolitööde AS ja Tallinna Ülikooli informaatika osakonna haridustehnoloogia keskus. Projekti eesmärgiks on luua veebipõhiste pädevustestide vahenduskeskkond. Küsimustele vastab terviseteaduste ja spordi teaduskonna dekaan Kristjan Port. Sisaldab Koolitööde AS-i juhataja Sten Soosaare, haridustehnoloogia keskuse juhataja Mart Laanpere, Koolitööde AS-i koolitus- ja kasutajatoe, TLÜ uusmeedia ja teadmuskeskkondade eriala magistrandi Ene Lindemanni kommentaare

 17. Pyriculins A and B, two monosubstituted hex-4-ene-2,3-diols and other phytotoxic metabolites produced by Pyricularia grisea isolated from buffelgrass (Cenchrus ciliaris)

  Science.gov (United States)

  Marco Masi; Susan Meyer; Marcin Gorecki; Alessandro Mandoli; Lorenzo Di Bari; Gennaro Pescitelli; Alessio Cimmino; Massimo Cristofaro; Suzette Clement; Antonio Evidente

  2017-01-01

  Pyricularia grisea has been identified as a foliar pathogen on buffelgrass (Cenchrus ciliaris) in North America and was studied as a potential source of phytotoxins for buffelgrass control. Two monosubstituted hex‐4‐ene‐2,3‐diols, named pyriculins A and B, were isolated from its culture filtrate organic extract together with (10S,11S)‐(−)‐epipyriculol, trans‐3...

 18. Facile synthesis of linear-dendritic cholesteryl-poly(epsilon-caprolactone)-b-(L-lysine)(G2) by thiol-ene and azide-alkyne "click" reactions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Javakhishvili, Irakli; Binder, W.H.; Tanner, S.

  2010-01-01

  The construction of a linear-dendritic block copolymer consisting of terminal cholesteryl moiety, poly(epsilon-caprolactone), and a second generation L-lysine dendron has been accomplished by the combination of copper(I) catalyzed azide-alkyne and UV-triggered thiol-ene "click" reactions. Ring......-opening polymerization of E-caprolactone initiated by 5-hexyn-1-ol and Mitsunobu coupling with 4-pentenoic acid provide hetero-telechelic poly(epsilon-caprolactone) bearing terminal alkyne and alkene groups. It is then employed in the sequential "click" reactions with the azide-functionalized dendritic wedge...

 19. White Sturgeon Management Plan in the Snake River between Lower Granite and Hells Canyon Dams; Nez Perce Tribe, 1997-2005 Final Report.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nez Perce Tribe Resources Management Staff, (Nez Perce Tribe, Department of Fisheries Resource Management, Lapwai, ID)

  2005-09-01

  White sturgeon in the Hells Canyon reach (HCR) of the Snake River are of cultural importance to the Nez Perce Tribe. However, subsistence and ceremonial fishing opportunities have been severely limited as a result of low numbers of white sturgeon in the HCR. Hydrosystem development in the Columbia River Basin has depressed numbers and productivity of white sturgeon in the HCR by isolating fish in impounded reaches of the basin, restricting access to optimal rearing habitats, reducing the anadromous forage base, and modifying early life-history habitats. Consequently, a proactive management plan is needed to mitigate for the loss of white sturgeon production in the HCR, and to identify and implement feasible measures that will restore and rebuild the white sturgeon population to a level that sustains viability and can support an annual harvest. This comprehensive and adaptive management plan describes the goals, objectives, strategies, actions, and expected evaluative timeframes for restoring the white sturgeon population in the HCR. The goal of this plan, which is to maintain a viable, persistent population that can support a sustainable fishery, is supported by the following objectives: (1) a natural, stable age structure comprising both juveniles and a broad spectrum of spawning age-classes; (2) stable or increasing numbers of both juveniles and adults; (3) consistent levels of average recruitment to ensure future contribution to reproductive potential; (4) stable genetic diversity comparable to current levels; (5) a minimum level of abundance of 2,500 adults to minimize extinction risk; and (6) provision of an annual sustainable harvest of 5 kg/ha. To achieve management objectives, potential mitigative actions were developed by a Biological Risk Assessment Team (BRAT). Identified strategies and actions included enhancing growth and survival rates by restoring anadromous fish runs and increasing passage opportunities for white sturgeon, reducing mortality rates

 20. Coping with the logistical hell

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Cathrine Sand; Kramer, Tina; Borgnakke, Karen

  2015-01-01

  the case: ‘InBetween.’ ‘InBetween’ is a collaboration project involving a university hospital, a municipality, a university and a university college. This project is developing a model where teams consisting of students from physiotherapy, occupational therapy, nursing and medicine undergo clinical...... & Atkinson2007, Marcus1995, Borgnakke2013), and the presentation reflects the ethnographic impact of the basic principle of ‘following the field of practice`; sharpening the focus on ´InBetween` as an ongoing case of developing interprofessionalism in practice. The ethnographic framework explores...

 1. Sungrazing Comets: Snowballs in Hell

  Science.gov (United States)

  Battams, K.

  2012-12-01

  Experiencing the most extreme environment our solar system has to offer, so-called "Sungrazing" comets approach, penetrate, and on rare occasion survive passage through, the several million degree solar corona on a surprisingly routine basis. Discoveries of such comets occur on average every 3-days in data recorded by the ESA/NASA SOHO and NASA STEREO satellites, with 17-years of near-continuous observations by SOHO having led to the discovery of over 2,300 new comets to date. In this talk I will provide a brief introduction and status update for the "Sungrazing Comets" project that enables the discovery and recording of these objects. I will then present an overview of the instruments that discover these "Sungrazing comets", explaining how their unique design gives us a window into an otherwise unobservable world, and finally will discuss the tremendous scientific value that they bring to both the solar and cometary communities.

 2. Helle!My New Event

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  陈桂君

  2010-01-01

  闪耀的CHINee,闪耀的五个大男生。最新的专辑《Hello》虽然已经出了一段时间,但是这张专辑也像以前一样取得了很好的成绩。最近,他们5个人又有了不同的新动向。包括工作上的,感情上的,来跟我们一起分享。

 3. Lastekirjandus aabitsast õudusjutuni / Helle Laanpere

  Index Scriptorium Estoniae

  Laanpere, Helle

  2009-01-01

  Arvustus: Lastekirjanduse sõnastik / [Reet Krusten, Krista Kumberg, Mare Müürsepp ... jt. ; toimetajad ja eessõna: Jaanika Palm, Ülle Väljataga]. Tallinn : Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus, 2006

 4. Asterix - Caesaristki tuntum / Helle Michelson

  Index Scriptorium Estoniae

  Michelson, Helle, 1929-

  2001-01-01

  1961. aastal ilmuma hakanud koomiksiraamatu kangelastest - käputäis gallialasi võitleb roomlaste vastu. Autor René Goscinny (surn. 1977), üles joonistanud Albert Uderzo. Eestis avaldatud 17 tõlget

 5. Asterix - Caesaristki tuntum / Helle Michelson

  Index Scriptorium Estoniae

  Michelson, Helle, 1929-

  2001-01-01

  1961. aastal ilmuma hakanud koomiksiraamatu kangelastest - käputäis gallialasi võitleb roomlaste vastu. Autor René Goscinny (surn. 1977), üles joonistanud Albert Uderzo. Eestis avaldatud 17 tõlget

 6. Lastekirjandus aabitsast õudusjutuni / Helle Laanpere

  Index Scriptorium Estoniae

  Laanpere, Helle

  2009-01-01

  Arvustus: Lastekirjanduse sõnastik / [Reet Krusten, Krista Kumberg, Mare Müürsepp ... jt. ; toimetajad ja eessõna: Jaanika Palm, Ülle Väljataga]. Tallinn : Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus, 2006

 7. Ära söö kiles saia ehk kas poliitilist kunsti on võimalik mõista? = Do not eat white bread in plastic, or is it possible to understand political art? / Ene-Liis Semper, Eero Epner

  Index Scriptorium Estoniae

  Semper, Ene-Liis, 1969-

  2006-01-01

  Poliitillisest teatrist. NO99 lavastusest "Nafta" (lavastajad, autorid: Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semper, kunstnik Ene-Liis Semper). Ettekanne Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse 4. ettekannete päeval "Kunstnike moraalsed valikud kultuurikonfliktides" Tallinna Kunstihoones 27.04.2006. Bibliograafia lk. 112

 8. Ära söö kiles saia ehk kas poliitilist kunsti on võimalik mõista? = Do not eat white bread in plastic, or is it possible to understand political art? / Ene-Liis Semper, Eero Epner

  Index Scriptorium Estoniae

  Semper, Ene-Liis, 1969-

  2006-01-01

  Poliitillisest teatrist. NO99 lavastusest "Nafta" (lavastajad, autorid: Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semper, kunstnik Ene-Liis Semper). Ettekanne Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse 4. ettekannete päeval "Kunstnike moraalsed valikud kultuurikonfliktides" Tallinna Kunstihoones 27.04.2006. Bibliograafia lk. 112

 9. Assessment of the role of in situ generated (E)-2,4-diene-valproic acid in the toxicity of valproic acid and (E)-2-ene-valproic acid in sandwich-cultured rat hepatocytes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Surendradoss, Jayakumar; Chang, Thomas K.H.; Abbott, Frank S., E-mail: frank.abbott@ubc.ca

  2012-11-01

  Valproic acid (VPA) undergoes cytochrome P450-mediated desaturation to form 4-ene-VPA, which subsequently yields (E)-2,4-diene-VPA by β-oxidation. Another biotransformation pathway involves β-oxidation of VPA to form (E)-2-ene-VPA, which also generates (E)-2,4-diene-VPA by cytochrome P450-mediated desaturation. Although the synthetic form of (E)-2,4-diene-VPA is more hepatotoxic than VPA as shown in various experimental models, there is no conclusive evidence to implicate the in situ generated (E)-2,4-diene-VPA in VPA hepatotoxicity. The present study investigated the effects of modulating the in situ formation of (E)-2,4-diene-VPA on markers of oxidative stress (formation of 2′,7′-dichlorofluorescein; DCF), steatosis (accumulation of BODIPY 558/568 C{sub 12}), necrosis (release of lactate dehydrogenase; LDH), and on cellular total glutathione (GSH) levels in sandwich-cultured rat hepatocytes treated with VPA or (E)-2-ene-VPA. Treatment with either of these chemicals alone increased each of the toxicity endpoints. In VPA-treated hepatocytes, (E)-2,4-diene-VPA was detected only at trace levels, even after phenobarbital (PB) pretreatment and there was no effect on the toxicity of VPA. Furthermore, pretreatment with a cytochrome P450 enzyme inhibitor, 1-aminobenzotriazole (1-ABT), did not influence the extent of VPA toxicity in both PB-pretreated and vehicle-pretreated hepatocytes. However, in (E)-2-ene-VPA-treated hepatocytes, PB pretreatment greatly enhanced the levels of (E)-2,4-diene-VPA and this was accompanied by a further enhancement of the effects of (E)-2-ene-VPA on DCF formation, BODIPY accumulation, LDH release, and GSH depletion. Pretreatment with 1-ABT reduced the concentrations of (E)-2,4-diene-VPA and the extent of (E)-2-ene-VPA toxicity; however, this occurred in PB-pretreated hepatocytes, but not in control hepatocytes. In conclusion, in situ generated (E)-2,4-diene-VPA is not responsible for the hepatocyte toxicity of VPA, whereas it

 10. Enhancement of microbial hydroxylation of 13-ethyl-gon-4-ene-3,17-dione by Metarhizium anisopliae using nano-liposome technique.

  Science.gov (United States)

  Feng, Meiqing; Liao, Ziwei; Han, Lei; Li, Jiyang; Ye, Li

  2014-04-01

  The introduction of 11α-hydroxy to 13-ethyl-gon-4-ene-3,17-dione (GD) by microbial transformation is a key step in the synthesis of oral contraceptive desogestrel, while low substrate solubility and uptake into cells are tough problems influencing biotransformation efficiency greatly. Nano-liposome technique was used in the hydroxylation of GD by Metarhizium anisopliae. The substrate GD was processed to be GD-loaded nano-liposomes (GNLs) with high stability and encapsulation efficiency, and then applied in microbial hydroxylation by M. anisopliae. The results proved that the yield of the main product 11α-hydroxy-13-ethyl-gon-4-ene-3,17-dione (HGD) tripled compared to regular solvent dimethylformamide dispersion method at 2 g/l of substrate feeding concentration, and the HGD conversion rate showed no obvious reduction when the substrate feeding concentration increased from 2 to 6 g/l, which indicated the improvement of GNL addition method on biotransformation. Furthermore, the main byproduct changed from 6β-hydroxy derivative of GD (with similar polarity to HGD) to 6β,11α-dihydroxy derivative, which benefits the following purification of HGD from fermentation broth. These advantages suggest a great potential for the application of nano-liposome technique in microbial steroid transformation.

 11. In vitro antioxidant and antimicrobial activity cycloart-23-ene-3β,25-diol(B2) isolated fromPongamia pinnata(L. Pierre)

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Sachin L Badole; Anand A Zanwar; Abhijeet N Khopade; Subhash L Bodhankar

  2011-01-01

  Objective:To evaluate the in-vitro antioxidant and antimicrobial activity of cycloart-23-ene-3β,25-diol (called asB2) isolated from stem bark ofPongamia pinnata.Methods:In vitro antioxidant activity ofB2 was determined by methods for determination ofDPPHradical scavenging, reducing power, superoxide anion radical scavenging, hydroxyl radical scavenging, hydrogen peroxide scavenging, metal chelating and nitric oxide radical scavenging at the doses of20, 40, 60, 80 and100 μg/mL, respectively. β-tocopherol with same concentration was used as a standard antioxidant.In vitro antimicrobial activity of B2was determined by cup plate method in different concentration range of10-100 μg/mL.Results: The results indicated that dose dependent % reduction againstDPPH radical, reducing power, superoxide anion radical scavenging, hydroxyl radical scavenging, metal chelating, hydrogen peroxide scavenging and nitric oxide radical scavenging byB2 and β-tocopherol.Conclusions:It is concluded that cycloart23-ene-3β, 25 diol (B2) showed dose dependent antioxidant activity.B2 showed more DPPHradical scavenging, reducing power, superoxide scavenging, hydroxyl radical scavenging, metal chelating scavenging, hydrogen peroxide radical scavenging and nitric oxide radical scavenging activity than β-tocopherol and in case of antimicrobial activityB2 exhibited broad-spectrum activity against bacteria and strong activity against yeast type of fungi.

 12. Activation of Ene-Diamido Samarium Methoxide with Hydrosilane for Selectively Catalytic Hydrosilylation of Alkenes and Polymerization of Styrene: an Experimental and Theoretical Mechanistic Study.

  Science.gov (United States)

  Li, Jianfeng; Zhao, Chaoyue; Liu, Jinxi; Huang, Hanmin; Wang, Fengxin; Xu, Xiufang; Cui, Chunming

  2016-09-06

  Samarium methoxide incorporating the ene-diamido ligand L(DME)Sm(μ-OMe)2Sm(DME)L (1; L = [DipNC(Me)C(Me)NDip](2-), Dip = 2,6-iPr2C6H3, and DME = 1,2-dimethoxyethane) has been prepared and structurally characterized. Complex 1 catalyzed the syndiospecific polymerization of styrene upon activation with phenylsilane and regioselective hydrosilylation of styrenes and nonactivated terminal alkenes. Unprecedented regioselectivity (>99.0%) for both types of alkenes has been achieved with the formation of Markovnikov and anti-Markovnikov products in high yields, respectively, whereas the polymerization of styrene resulted in the formation of syndiotactic silyl-capped oligostyrenes. The kinetic experiments and density functional theory calculations strongly support a samarium hydride intermediate generated by σ-bond metathesis of the Sm-OMe bond in 1 with PhSiH3. In addition, the observed regioselectvity for hydrosilylation and polymerization is consistent with the calculated energy profiles, which suggests that the bulky ene-diamido ligand and samarium hydride intermediate have important roles for regio- and stereoselectivity.

 13. Synthesis of Upconverting Hydrogel Nanocomposites Using Thiol-Ene Click Chemistry: Template for the Formation of Dendrimer-Like Gold Nanoparticle Assemblies.

  Science.gov (United States)

  Meesaragandla, Brahmaiah; Mahalingam, Venkataramanan

  2015-11-16

  The synthesis of upconverting hydrogel nanocomposites by base-catalyzed thiol-ene click reaction between 10-undecenoic acid capped Yb(3+)/Er(3+)-doped NaYF4 nanoparticles and pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate) (PETMP) as tetrathiol monomer is reported. This synthetic strategy for nanocomposite gels is quite different from works where usually the preformed gels are mixed with the nanoparticles. Developing nanocomposites by surface modification of capping ligands would allow tuning and controlling of the separation of the nanoparticles inside the gel network. The hydrogel nanocomposites prepared by thiol-ene click reaction show strong enhancement in luminescence intensity compared to 10-undecenoic acid-capped Yb(3+)/Er(3+)-doped NaYF4 nanoparticles through the upconversion process (under 980 nm laser excitation). The hydrogel nanocomposites display strong swelling characteristics in water resulting in porous structures. Interestingly, the resulting nanocomposite gels act as templates for the synthesis of dendrimer-like Au nanostructures when HAuCl4 is reduced in the presence of the nanocomposite gels.

 14. Thiol-ene "click" reaction triggered by neutral ionic liquid: the "ambiphilic" character of [hmim]Br in the regioselective nucleophilic hydrothiolation.

  Science.gov (United States)

  Kumar, Rajesh; Saima; Shard, Amit; Andhare, Nitin H; Richa; Sinha, Arun K

  2015-01-12

  Thiol-ene "click" chemistry has emerged as a powerful strategy to construct carbon-heteroatom (C-S) bonds, which generally results in the formation of two regioisomers. To this end, the neutral ionic liquid [hmim]Br has been explored as a solvent cum catalyst for the synthesis of linear thioethers from activated and inactivated styrene derivatives or secondary benzyl alcohols and thiols without the requirement of using a metal complex, base, or free radical initiator. Furthermore, detailed mechanistic investigations using (1)H NMR spectroscopy and quadrupole time-of-flight electrospray ionization mass spectrometry (Q-TOF ESI-MS) revealed that the "ambiphilic" character of the ionic liquid promotes the nucleophilic addition of thiol to styrene through an anti-Markovnikov pathway. The catalyst recyclability and the extension of the methodology for thiol-yne click chemistry are additional benefits. A competitive study among thiophenol, styrene, and phenyl acetylene revealed that the rate of reaction is in the order of thiol-yne>thiol-ene>dimerization of thiol in [hmim]Br. © 2015 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 15. Kultuskirjanik Pratchett / Ene Paaver

  Index Scriptorium Estoniae

  Paaver, Ene, 1963-

  2001-01-01

  Terry Pratchetti "Mort - Surma õpipoiss" Eesti Draamateatris, lavastaja Ain Prosa. Pratchetti kohta avaldavad arvamust lavakujundaja Maret Kukkur, dramatiseerija Urmas Vadi ja laulusõnade autor Villu Kangur. Esietendus 7. juunil

 16. Noorgiidid / Ene Luka

  Index Scriptorium Estoniae

  Luka, Ene

  2008-01-01

  Üle-eestilistest noorgiidide kokurssidest. Tallinna Noorgiidide Koolist. Noorgiidi statuudist. Noorgiidide ühisekspeditsioonidest. Alates 1996. aastast teevad noorgiidid ja kodu-uurijad eskpeditsioone koos

 17. Grunge kodukujunduses / Ene Vool

  Index Scriptorium Estoniae

  Vool, Ene, 1948-

  2004-01-01

  Low-tech, campi ja grunge ehitus- ja sisustusstiilidest meil ja mujal - kommenteerivad Andro Kööp ja Ain Nurmela. Tutvustatakse ka Mari-Mira projekti Pariisis, mis kujutab endast nn. mutant-küla, putka- ja onnikultuuri koketeriid. Artikli lõpus kommenteerib kunstiteadlane Karin Paulus grungestiili muusikas, riietuses ja sisekujunduses.

 18. Whats 'App-ening'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ankersen, Dorit V; Weimers, Petra; Burisch, Johan

  2017-01-01

  PURPOSE OF REVIEW: The aim of this study is to review the basic concepts of electronic health (eHealth), with a focus on its nutritional applications and its usefulness for digestive diseases. RECENT FINDINGS: eHealth applications for the treatment and monitoring of digestive disease are growing ...

 19. Overcrowded 1,8-diazafluorenylidene-chalcoxanthenes. Introducing nitrogens at the fjord regions of bistricyclic aromatic enes.

  Science.gov (United States)

  Levy, Amalia; Cohen, Shmuel; Agranat, Israel

  2003-08-07

  The effects of introducing nitrogen atoms in the fjord regions and chalcogen bridges on the conformations of overcrowded bistricyclic aromatic enes (1, X not equal to Y) (BAEs) were studied. 9-(9'H-1',8'-Diazafluoren-9'-ylidene)-9H-thioxanthene (12), 9-(9H-1',8'-diazafluoren-9'-ylidene)-9H-selenoxanthene (13), 9-(9'H-1',8'-diazafluoren-9'-ylidene)-9H-telluroxanthene (14), 9-(9' H-1',8'-fluoren-9-ylidene)-9H-xanthene (15) and 9-(9' H-1',8'-fluoren-9'-ylidene)-9H-fluorene (16) were synthesized by two-fold extrusion coupling reactions of 1,8-diaza-9H-fluoren-9-one (19)/chalcoxanthenthiones (24-27) (or /9H-fluorene-9-thione (30)). The 1',8'-diazafluoren-9-ylidene-chalcoxanthenes (11) were compared with the respective fluoren-9-ylidene-chalcoxanthenes (10). The structures of 12-16 were established by 1H, 13C, 77Se, and 125Te NMR spectroscopies. The crystal and molecular structures of 12-14 were determined by X-ray analysis. The yellow molecules of 12-14 adopted mono-folded conformations with folding dihedrals in the chalocoxanthylidene moieties of 62.7 degrees (12), 62.4 degrees (13) and 59.9 degrees (14). The folding dihedrals in the respective 1',8'-diazafluorenylidene moieties were very small, ca. 2 degrees, compared with 10.2/8.0 degrees in (9'H-fluoren-9'-ylidene)-9H-selenoxanthene (7). A 5 degree pure twist of C9=C9' in 14 is noted. The degrees of overcrowding in the fjord regions of 12-14 (intramolecular non-bonding distances) were relatively small. The degrees of pyramidalization of C9 and C9' were 17.0/3.0 degrees (12), 17.4/2.4 degrees (13) and 2.2/2.2 degrees (14). These high values in 12 and 13 stem from the resistance of the 1.8-diazafluorenylidene moiety to fold and from the limits in the degrees of folding of the thioxanthylidene and selenoxanthylidene moieties (due to shorter S10-C4a/S10-C10a and Se10-C4a/Se10-C10a bonds, as compared with the respective Te-C bonds in 14). The molecules of 15 and 16 adopt twisted conformations, a conclusion drawn from the

 20. Synthesis of aminoalkanol derivatives of 4-hydroxy-1,7,8,9,10-pentamethyl-4-aza-tricyclo[5.2.1.0(2,6)]dec-8-ene-3,5-dione as potential beta-adrenolytics.

  Science.gov (United States)

  Struga, Marta; Kossakowski, Jerzy

  2007-01-01

  A series of aminoalkanol derivatives of 4-hydroxy-1,7,8,9,10-pentamethyl-4-aza-tricyclo[5.2.1.0(2,6)]dec-8-ene-3,5-dione have been prepared. The pharmacological profile of selected compounds was evaluated for their affinities at beta-adrenoreceptors.

 1. Neighboring group participation in the additions of iodonium and bromonium ions to N-alkoxycarbonyl-2-azabicyclo[2.2.n]alk-5-enes (n = 1,2).

  Science.gov (United States)

  Krow, Grant R; Gandla, Deepa; Guo, Weiwei; Centafont, Ryan A; Lin, Guoliang; DeBrosse, Charles; Sonnet, Philip E; Ross, Charles W; Ramjit, Harri G; Carroll, Patrick J; Cannon, Kevin C

  2008-03-21

  Additions of iodonium-X reagents to N-alkoxycarbonyl-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-enes and the homologous 2-azabicyclo[2.2.2]oct-5-enes have been found to mirror the outcomes of additions of bromonium-X reagents. Only rearranged products were observed for reactions of either of these halonium ion reagents with the azabicylo[2.2.1]hept-5-enes. For the azabicyclo[2.2.2]oct-5-enes, nitrogen participation in addition of IOH or BrOH was dependent on the N-alkoxycarbonyl group. With larger N-Boc, N-Cbz, or N-Troc protecting groups, unrearranged 5-anti-hydroxy-6-syn-I(or Br)-2-azabicyclo[2.2.2]octanes were formed by nucleophilic attack at C(5) on syn-halonium ions. The structure of N-methyl-8-anti-bromo-4-anti-hydroxy-2-azabicyclo[3.2.1]octane has been reassigned by X-ray analysis.

 2. Kas osa põhiharidusest võiks olla mingitel juhtudel tasuline? / Loks, Üllar; Toomas, Merike; Lukas, Tõnis; Seli, Neinar; Kraav, Mihkel; Tannberg, Ene; Lillemägi, Indrek

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Postimehe küsitlusele vastavad Lähte gümnaasiumi direktor Üllar Loks, Tartu linnamuuseumi direktor Merike Toomas, Haridusminister Tõnis Lukas, Tartu linnavolinik Neinar Seli, Andmesidevõrgu EENet direktor Mihkel Kraav, Miina Härma gümnaasiumi direktor Ene Tannberg ja Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilaskogu president Indrek Lillemägi

 3. Low-loaded Pd/{alpha}-Al{sub 2}O{sub 3} catalysts: Influence of metal particle morphology on hydrogenation of buta-1,3-diene and hydrogenation and isomerization of but-1-ene

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Goetz, J.; Touroude, R. [Universite Louis Pasteur, Strasbourg (France); Volpe, M.A. [Planta Piloto de Ingeneria Quimica, Bahia Blanca (Argentina)

  1996-12-01

  Buta-1,3-diene hydrogenation and but-1-ene hydrogenation and isomerization were studied on low-loaded Pd/{alpha}-Al{sub 2}O{sub 3} catalysts (0.1-0.3 wt.%) prepared from palladium acetylacetonate (Pd(C{sub 5}H{sub 7}O{sub 2}){sub 2}). Deuterium tracer study, hydrogen chemisorption, transmission electron microscopy, and X-ray photoelectron spectroscopy analysis were used to establish the relationships between metal-support interactions, particle shapes, and buta-1,3-diene and but-1-ene hydrogenation and isomerization mechanisms. It was found that the hydrogenation reaction rates (turnover frequencies) are similar for buta-1,3-diene and but-1-ene, but 10 times lower for the 0.1% Pd catalyst compared to the 0.3% Pd catalyst. However, the 0.1% Pd catalyst has a high activity for the isomerization reaction which leads to 98% selectivity in isomers for the but-1-ene reaction. This unusual specific activity is explained considering that the 0.1% Pd catalyst contains flat particles in strong interaction with the support, as was deduced from several characterization methods, while the 0.3% Pd catalyst has more rugged bulk type particles after H{sub 2} treatments because they are not interacting with the support. 33 refs., 7 figs., 5 tabs.

 4. Limitations of the Neurological Evolutional Exam (ENE as a motor assessment for first graders Limitações do Exame Neurológico Evolutivo (ENE como um instrumento de avaliação motora para crianças da primeira série

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Priscila M. Caçola

  2010-10-01

  Full Text Available BACKGROUND: Many clinicians and researchers in Brazil consider the Neurological Developmental Exam (NDE, a valid and reliable assessment for Brazilian school-aged children. However, since its inception, several tests have emerged that, according to some researchers, provide more in-depth evaluation of motor ability and go beyond the detection of general motor status (soft neurological signs. OBJECTIVES: To highlight the limitations of the NDE as a motor skill assessment for first graders. METHODS: Thirty-five children were compared on seven selected items of the NDE, seven of the Bruininks-Oseretsky Test (BOT, and seven of the Visual-Motor Integration test (VMI. Participants received a "pass" or "fail" score for each item, as prescribed by the respective test manual. RESULTS: Chi-square and ANOVA results indicated that the vast majority of children (74% passed the NDE items, whereas values for the other tests were 29% (BOT and 20% (VMI. Analysis of specific categories (e.g. visual, fine, and gross motor coordination revealed a similar outcome. CONCLUSIONS: Our data suggest that while the NDE may be a valid and reliable test for the detection of general motor status, its use as a diagnostic/remedial tool for identifying motor ability is questionable. One of our recommendations is the consideration of a revised NDE in light of the current needs of clinicians and researchers.CONTEXTUALIZAÇÃO: Muitos clínicos e pesquisadores brasileiros consideram o Exame Neurológico Evolutivo (ENE, um instrumento válido e confiável para crianças brasileiras em idade escolar. Entretanto, desde a sua criação, surgiram outros testes para uma avaliação mais profunda de habilidade motora, os quais vão além de detectar status motor geral em forma de sinais neurológicos leves. OBJETIVOS: Demonstrar os pontos fracos do ENE como teste de avaliação de habilidade motora para crianças de primeira série. MÉTODOS: Trinta e cinco crianças realizaram 7 itens

 5. The Molecular Structure and Vibrational Spectrum of 6-bromo-8-thia-1,4-epoxybicyclo[4.3.0]non-2-ene

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aydın Demircan

  2007-10-01

  Full Text Available Geometric parameters and FT-IR spectrum of 6-bromo-8-thia-1,4-epoxybicyclo[4.3.0]non-2-ene were computed by the HF, B3LYP, B3PW91 andmPW1PW91 methods in conjunction with the 6-31G(d,p basis set. The calculated IRspectra are in a good agreement with the observed FT-IR spectrum. A general betterperformance of B3LYP, B3PW91 and mPW1PW91 versus HF was quantitativelycharacterized by using PAVF 1.0 program. Optimal uniform scaling factors calculated forthe title compound are 0.8952, 0.9552, 0.9520 and 0.9456 for HF, B3LYP, B3PW91 andMPW1PW91 methods, respectively.

 6. Microwave-Assisted Kinetic Resolution of Homochiral (Z-Cyclooct-5-ene-1,2-diol and (Z-2-Acetoxycyclooct-4-enyl Acetate Using Lipases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hervé Rouillard

  2014-07-01

  Full Text Available Over the last decade, the use of biocatalysts has become an attractive alternative to conventional chemical methods, especially for organic synthesis, due to their unusual properties. Among these enzymes, lipases are the most widely used, because they are cheap, easily available, cofactor-free, and have broad substrate specificity. Combined to microwave heating in non-aqueous medium, recent results suggest that irradiation may influence the enzyme activity. This Communication reports the benefits of lipases and the microwave irradiation on the kinetic resolution of racemic homochiral (Z-cyclooct-5-ene-1,2-diol and (Z-2-acetoxycyclooct-4-enyl acetate. In order to best achieve the kinetic resolution, different parameters were studied including the type of lipase, the temperature, the impact of microwave power compared to conventional heating. Optimization of the reaction parameters lead to the obtainment of highly enriched or enantiopure diols and diesters in a clean, efficient and safe way.

 7. catena-Poly[[tetra-μ-formato-κ(8) O:O'-dicopper(II)]-μ-hexa-methyl-ene-tetra-mine-κ(2) N (1):N (5)].

  Science.gov (United States)

  Cao, Jianfang; Huang, Ziping; Cao, Changnian; Cheng, Chunchun; Sun, Chunyan

  2013-11-30

  In the title polymeric compound, [Cu2(HCO2)4(C6H12N4)] n , the Cu(II) atom is five-coordinated in a square-pyramidal geometry that is defined by four O atoms from four formate ligands and one N atom from a hexa-methyl-ene-tetra-mine ligand. The two Cu(II) atoms are separated by 2.6850 (7) Å, and together with the four formate ligands they form a paddle-wheel unit. The hexa-mine ligand uses only two of its four N atoms to link Cu2 cluster units, affording a zigzag chain running along the b-axis direction. The hexa-mine ligand lies on a mirror plane.

 8. Mass spectral characteristics of the chlorinated disinfection byproduct 2,2,4-trichloro-5-methoxy-cyclopent-4-ene-1,3-dione

  Science.gov (United States)

  Gong, Huijuan; Bao, Yanchu; Yang, Jihong; Jiang, Qin; Chen, Zezhi

  2010-06-01

  The objective of this paper was to correct the mistakes of a previous interpretation of electron impact ionization (EI) mass spectrum of the chlorinated disinfection byproduct (DBP) in drinking water naming 2,2,4-trichloro-5-methoxy-cyclopent-4-ene-1,3-dione (TCMCD). Moreover the positive-ion chemical ionization (CI +) and electrospray ionization (ESI +) mass spectra were also studied. As the search of new chlorinated disinfection byproducts in drinking water is a challenge and researchers generally have to attempt to identify unknown chlorinated products generated from incompletely defined starting materials, fully understanding the mass spectra of this compound may do some help for the analysis of other unknown chlorinated disinfection byproducts.

 9. catena-Poly[[[tetra-aqua-magnesium]-trans-μ-[(piperazine-1,4-diium-1,4-di-yl)bis-(methyl-ene)]di-phospho-nato] hemihydrate].

  Science.gov (United States)

  Schilling, Lars-Hendrik; Stock, Norbert

  2013-01-01

  The structure of the title polymer, }[Mg(C6H14N2O6P2)(H2O)4]·0.5H2O} n , is based on centrosymmetric MgO6 octahedra, which are linked by [(piperazine-1,4-diium-1,4-di-yl)bis-(methyl-ene)]di-phospho-nate ligands, forming chains parallel to [1-1-1]. These chains are connected via hydrogen bonds primarily formed between the phospho-nate groups and water mol-ecules. The latter constitute four of the corners of the MgO6 polyhedra and bind to the O atoms of the phospho-nate groups of neighbouring chains. The lattice water molecule is disordered around an inversion centre, exhibiting an occupancy of 0.25.

 10. Poly[[μ-aqua-aqua-[μ(4)-ethyl (dichloro-methyl-ene)diphospho-nato]sesqui-calcium(II)] acetone hemisolvate 4.5-hydrate].

  Science.gov (United States)

  Jokiniemi, Jonna; Peräniemi, Sirpa; Vepsäläinen, Jouko; Ahlgrén, Markku

  2009-03-25

  The title compound, {[Ca(1.5)(C(3)H(5)Cl(2)O(6)P(2))(H(2)O)(2)]·0.5CH(3)COCH(3)·4.5H(2)O}(n), has a two-dimensional polymeric structure. The asymmetric unit contains two crystallographically independent Ca(2+) cations connected by a chelating and bridging ethyl (dichloro-methyl-ene)diphos-pho-n-ate(3(-)) ligand and an aqua ligand. One of the Ca atoms, lying on a centre of symmetry, has a slightly distorted octa-hedral geometry, while the other Ca atom is seven-coordinated in a distorted monocapped trigonal-prismatic geometry. The polymeric layers are further connected by extensive O-H⋯O hydrogen bonding into a three-dimensional supra-molecular network. The acetone solvent mol-ecule and one uncoordin-ated water mol-ecule are located on twofold rotation axes.

 11. A Rapid One-Pot Synthesis of Novel High-Purity Methacrylic Phosphonic Acid (PA-Based Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane (POSS Frameworks via Thiol-Ene Click Reaction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. Karuppasamy

  2017-05-01

  Full Text Available Herein, we demonstrate a facile methodology to synthesis a novel methacrylic phosphonic acid (PA-functionalized polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSSs via thiol-ene click reaction using octamercapto thiol-POSS and ethylene glycol methacrylate phosphate (EGMP monomer. The presence of phosphonic acid moieties and POSS-cage structure in POSS-S-PA was confirmed by Fourier transform infrared (FT-IR and nuclear magnetic resonance (1H, 29Si and 31P-NMR analyses. Matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight (MALDI-TOF mass spectrum of POSS-S-PA acquired in a dithranol matrix, which has specifically designed for intractable polymeric materials. The observed characterization results signposted that novel organo-inorganic hybrid POSS-S-PA would be an efficacious material for fuel cells as a proton exchange membrane and high-temperature applications due to its thermal stability of 380 °C.

 12. Semi-interpenetrating solid polymer electrolyte based on thiol-ene cross-linker for all-solid-state lithium batteries

  Science.gov (United States)

  Suk, Jungdon; Lee, Yu Hwa; Kim, Do Youb; Kim, Dong Wook; Cho, Song Yun; Kim, Ji Man; Kang, Yongku

  2016-12-01

  We developed highly promising solid polymer electrolytes (SPEs) based on a novel cross-linker containing star-shaped phosphazene with poly(ethylene oxide) (PEO) branches with very high ionic conductivity (7.6 × 10-4 S cm-1), improved mechanical stability, and good electrochemical stability for all-solid-state lithium batteries. In particular, allyl groups were introduced at the ends of the cross-linker in order to overcome the easy self-polymerization of existing cross-linking acrylate end groups. A novel semi-interpenetrating network (semi-IPN) SPE was prepared by in-situ radical polymerization of a precursor solution containing lithium salt, poly(ethylene glycol) dimethyl ether as a plasticizer, and a mixture of pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate) and a synthesized hexakis(allyloxy)cyclotriphosphazene (thiol-ene PAL) as the cross-linker. Batteries employing LiFePO4 as the cathode, lithium foil as the anode, and the SPE thin film as the electrolyte were assembled and tested. At ambient temperature, the initial discharge capacity was 147 mAh/g at 0.1 °C and 132 mAh/g at 0.5 °C, and 97% of the capacity was retained at the 100th cycle. All-solid-state pouch-package lithium cells assembled with the SPEs exhibited stable electrochemical performance, even under a severely wrinkled state. These outstanding properties of SPEs based on thiol-ene PAL demonstrate feasibility for practical battery applications with improved reliability and safety.

 13. Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for simultaneous determination of valproic acid and its ene-metabolites in epilepsy patient plasma$

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Huan Lu; Chong Su; Lei Yin; Liqiang Gu; Jingkai Gu; Xiaohui Chen

  2016-01-01

  A simple and high throughput method was developed and validated for simultaneous determination of valproic acid and its two toxicant ene-metabolites, 2-enevalproic acid and 4-enevalproic acid in epilepsy patient plasma using liquid chromatography–tandem mass spectrometry. Probenecid was used as in-ternal standard and solid-phase extraction was selected for sample preparation. A chromatographic separation was performed on an Agilent Poroshell SB-C18 column (50 mm ? 4.6 mm i.d., 2.7μm) by an optimized gradient elution at a flow rate of 0.9 mL/min. The total run time was 7 min. Electrospray ionization was used in negative ion mode by multiple reaction monitoring of the precursor-to-product ion transitions at m/z 143.0-143.0 for valproic acid, m/z 140.9-140.9 for 2-enevalproic acid and 4-enevalproic acid for their poor fragments, and m/z 283.9-239.9 for probenecid. The results showed good linearity of valproic acid, 2-enevalproic acid and 4-enevalproic acid in their respective linear ranges. The correlation coefficients were more than 0.998. The intra- and inter-day precision of the assay was less than 11.0%and the accuracy ranged from 2%to 12%. This analytical method was successfully applied to assay plasma concentrations of valproic acid and its two ene-metabolites in epilepsy patient plasma and used for therapeutic drug monitoring.

 14. Eksperimentalno ispitivanje aerodinamičkih karakteristika modela laserski vođene bombe / Experimental investigation of aerodynamic characteristics of the laser guided bomb model

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dijana Damljanović

  2005-09-01

  Full Text Available U radu su prikazani rezultati merenja aerodinamičkih sila i momenata, kao i vizualizacija strujanja u graničnom sloju na krilima i krmilima modela laserski vođene bombe. Ispitivanje je izvršeno u aerotunelu T-38. Analiziranje uticaj rastojanja vrha konusa tela, u odnosu na sekciju krmila, na aerodinamičke karakteristike modela za dva Mahova broja M∞ = 0,8 i 0,9 i otklon krmila δ=15°. Normalne sile koje se javljaju na modelu i krmilu merene su unutrašnjim aerovagama. Dobijeni rezultati merenja normalne sile na modelu i posebno na krmilu povezani su sa rezultatima vizualizacije strujanja metodom uljnih premaza. Priložene fotografije vizualizacije strujanja ilustruju promene strujanja oko modela i potvrđuju rezultate aerodinamičkih merenja. / Aerodynamic test results and boundary layer flow visualization on the wings and fins of laser guided bomb model are presented in this article. Test was performed in the T-38 wind tunnel. Influence of fin position relative to conic top of the model on aerodynamic characteristics was analyzed. Analysis was performed on aerodynamic characteristics of the model for two Mach numbers M∞ = 0,8 and 0,9 and fin deflection δ=15°. Normal forces present on the model and fin were measured by internal strain gauge balances. Obtained test results of normal force on the model and especially on the fin were associated with flow visualization results, which were performed by oil emulsion method. Presented images of flow visualization show changes of the flow around the model and confirm the results of the aerodynamic measurements.

 15. One-pot preparation of glutathione-silica hybrid monolith for mixed-mode capillary liquid chromatography based on "thiol-ene" click chemistry.

  Science.gov (United States)

  Lin, Zian; Tan, Xiaoqing; Yu, Ruifang; Lin, Jiashi; Yin, Xiaofei; Zhang, Lan; Yang, Huanghao

  2014-08-15

  A novel glutathione (GSH)-silica hybrid monolithic column synthesized via a combination of thiol-ene click reaction and one-pot process was described, where thiol-end GSH organic monomer and 2,2-azobisisobutyronitrile (AIBN) were mixed with hydrolyzed tetramethyloxysilane (TMOS) and γ-methacryloxypropyltrimethoxysilane (γ-MAPS) and then introduced into a fused-silica capillary for simultaneous polycondensation and "thiol-ene" click reaction to form the GSH-silica hybrid monolith. The effects of the molar ratio of TMOS/γ-MAPS, the amount of GSH, and the volume of porogen on the morphology, permeability and pore properties of the prepared GSH-silica hybrid monoliths were studied in detail. A uniform monolithic network with high porosity was obtained. A series of test compounds including alkylbenzenes, amides, and anilines were used to evaluate the retention behaviors of the GSH-silica hybrid monolithic column. The results demonstrated that the prepared GSH-silica hybrid monolith exhibited multiple interactions including hydrophobicity, hydrophilicity, as well as cation exchange interaction. The run-to-run, column-to-column and batch-to-batch reproducibilities of the GSH-silica hybrid monolith for phenols' retention were satisfactory with the relative standard deviations (RSDs) less than 1.3% (n=5), 2.6% (n=3) and 3.2% (n=3), respectively, indicating the effectiveness and practicability of the proposed method. In addition, the GSH-silica hybrid monolith was applied to the separation of nucleotides, peptides and protein tryptic digests, respectively. The successful applications suggested the potential of the GSH-silica hybrid monolith in complex sample analysis.

 16. Preparation of polyhedral oligomeric silsesquioxane-based hybrid monolith by ring-opening polymerization and post-functionalization via thiol-ene click reaction.

  Science.gov (United States)

  Liu, Zhongshan; Ou, Junjie; Lin, Hui; Wang, Hongwei; Dong, Jing; Zou, Hanfa

  2014-05-16

  A polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) hybrid monolith was simply prepared by using octaglycidyldimethylsilyl POSS (POSS-epoxy) and cystamine dihydrochloride as monomers via ring-opening polymerization. The effects of composition of prepolymerization solution and polycondensation temperature on the morphology and permeability of monolithic column were investigated in detail. The obtained POSS hybrid monolithic column showed 3D skeleton morphology and exhibited high column efficiency of ∼71,000 plates per meter in reversed-phase mechanism. Owing to this POSS hybrid monolith essentially possessing a great number of disulfide bonds, the monolith surface would expose thiol groups after reduction with dithiothreitol (DTT), which supplied active sites to functionalize with various alkene monomers via thiol-ene click reaction. The results indicated that the reduction with DTT could not destroy the 3D skeleton of hybrid monolith. Both stearyl methylacrylate (SMA) and benzyl methacrylate (BMA) were selected to functionalize the hybrid monolithic columns for reversed-phase liquid chromatography (RPLC), while [2-(methacryloyloxy)ethyl]-dimethyl-(3-sulfopropyl)-ammonium hydroxide (MSA) was used to modify the hybrid monolithic column in hydrophilic interaction chromatography (HILIC). These modified hybrid monolithic columns could be successfully applied for separation of small molecules with high efficiency. It is demonstrated that thiol-ene click reaction supplies a facile way to introduce various functional groups to the hybrid monolith possessing thiol groups. Furthermore, due to good permeability of the resulting hybrid monoliths, we also prepared long hybrid monolithic columns in narrow-bore capillaries. The highest column efficiency reached to ∼70,000 plates using a 1-m-long column of 75μm i.d. with a peak capacity of 147 for isocratic chromatography, indicating potential application in separation and analysis of complex biosamples. Copyright © 2014

 17. 巯基-烯/炔点击化学研究进展%Progress in Thiol-Ene/Yne Click Chemistry

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  刘清; 张秋禹; 陈少杰; 周健; 雷星锋

  2012-01-01

  近年来,点击化学以其应用范围广、反应条件简单、速度快,产率高、环境友好、选择性强等诸多优点受到科学家的青睐,点击化学的概念对有机合成领域有很大的贡献,在药物开发和生物医用材料等诸多领域中,它已经成为目前最为有用和吸引人的合成理念之一,而巯基-烯/炔点击化学是近年来发展衍生出来的一类新型的点击化学,它以光引发自由基反应为催化介质,充分将光引发过程的优点和传统的点击反应的特点相结合,在特定的区域和官能团间反应,具有高度的选择性,成为合成材料的又一重要途径.本文着重就巯基-烯/炔点击化学在制备功能性聚合物微球、两亲性的嵌段聚合物、分子器件材料、高度支化聚合物等领域及化学修饰与改性方面进行了评述,并对点击化学在新领域中的应用及其发展方向进行了展望.%Click chemistry has attracted great interests due to a wide variety of superior merits, including a wide range of applications, simplified experimental condition, rapid reaction speed, higher functional group conversion, environmental friendly and selectivity. And conception of click chemistry contributed to the synthetic chemistry apparently, in particular, with respect to pharmaceutical manufacture and biomedical materials, resulting in the most useful and promising synthetic method. Furthermore, thiol-ene/yne click chemistry, utilizing inclusion of visible light or UV light as catalytic medium, is a comparatively novel kind of click chemistry in comparison to several types of conventional reactions. In addition, the properties of the creative reaction stems from the combination the photoinitiated chemical reaction with the forementioned traditional click chemistry, providing a flexible approach to occur reaction within the oriented region and functional group. This review highlights the recent research on the preparation of functional

 18. Synthesis of amino derivatives of 10-(diphenylmethylene)-4-azatricyclo[5.2.1.0(2,6)]dec-8-ene-3,5-dione as potential psychotropic and/or anti HIV agents.

  Science.gov (United States)

  Kossakowski, Jerzy; Wojciechowska, Anna; Kozioł, Anna E

  2006-01-01

  A series of amino derivatives of 10-(diphenylmethylene)-4-azatricyclo[5.2.1.0(2.6)]dec-8-ene-3,5-dione, analogues of chlorpromazine and aminoperazine have been prepared. These compounds are expected to have antipsychotic and/or anti HIV activity. Molecular structure of III was confirmed by an X-ray structure analysis. The cytotoxicity and anti HIV activity of derivatives I-IV were determined.

 19. Jeunes-Turcs et Hellénisme : de l’enthousiasme à la réalité The Young Turks and Hellenism: from enthusiasm to realism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alkistis Sofou

  2012-05-01

  Full Text Available Relations, tensions, oppositions entre les Grecs et les Jeunes-Turcs, entre 1908 et 1914 : la révolution des Jeunes-Turcs a été un tournant dans l’histoire de l’hellénisme. Beaucoup de Rums, malgré quelques voix discordantes, crurent que le nouveau régime poserait les bases d’une collaboration des peuples de l’Empire qui tournerait à leur avantage. Le durcissement progressif de la politique des Jeunes-Turcs dissipa peu à peu ces illusions. Après les défaites et les guerres balkaniques, le gouvernement turc s’orienta vers une politique plus « nationale » : boycott des commerces chrétiens, installation des réfugiés ottomans des Balkans en région à fort pourcentage et chrétien et expulsion violente des Rums des côtes d’Asie Mineure avant même le déclenchement de la Première Guerre mondiale.Relations, tensions, conflicts between the Greek and the Young Turks from 1908 to 1914: the revolution of the Young Turks was a turning point in the history of hellenism. Many Rum, despite some dissenting voices, believed that the new regime would lay the groundwork for collaboration of the people of the Empire to their advantage. The progressive hardening of the Young Turks policy gradually dispelled such illusions. After defeats and the Balkan Wars, the Turkish government turned to a more nationalistic policy: boycotting businesses owned by Christian population and violently expulsion of the Rums from the Asia Minor coast, even before the outbreak of the First World War.

 20. DFT and MP2 study on the electrophilic addition reaction of bromine to exo-tricyclo[3.2.1.0(2.4)]oct-6-ene.

  Science.gov (United States)

  Abbasoglu, Rza

  2010-04-01

  The geometry and electronic structure of exo-tricyclo[3.2.1.0(2,4)]oct-6-ene (exo-TCO) was investigated using DFT methods. The two faces of the endo-pyramidalised double bond of the molecule are not equivalent. The exo face of the double bond has regions with high electron density (q (i,HOMO)) and greater negative potential. Molecular complexes of exo-TCO with bromine were investigated using the B3LYP/6-311++G(d,p) method; the exo-TCO . . . Br(2)(exo) molecular complex was found to be relatively more stable than the exo-TCO . . . Br(2)(endo) complex. The cationic intermediates of the reaction were studied by DFT and MP2 methods. The solvent effect was evaluated using the self-consistent isodensity polarised continuum model (SCI-PCM). The exo-bromonium cation was found to be more stable than the endo-bromonium cation. Exo-facial selectivity due to electronic and steric factors was observed upon addition of bromine to exo-TCO. The multicentre nonclassical delocalised bromocarbonium cation IV and the exo-bridged-bromonium cation I are more stable than the rearrangement cation V. The reaction products are formed via exo-bridged-bromonium I and nonclassical IV cations, which are the most stable intermediates and whose stabilities barely differ. The mechanism of the addition reaction is also discussed.

 1. Thiol-ene immobilisation of carbohydrates onto glass slides as a simple alternative to gold-thiol monolayers, amines or lipid binding.

  Science.gov (United States)

  Biggs, Caroline I; Edmondson, Steve; Gibson, Matthew I

  2015-01-01

  Carbohydrate arrays are a vital tool in studying infection, probing the mechanisms of bacterial, viral and toxin adhesion and the development of new treatments, by mimicking the structure of the glycocalyx. Current methods rely on the formation of monolayers of carbohydrates that have been chemically modified with a linker to enable interaction with a functionalised surface. This includes amines, biotin, lipids or thiols. Thiol-addition to gold to form self-assembled monolayers is perhaps the simplest method for immobilisation as thiolated glycans are readily accessible from reducing carbohydrates in a single step, but are limited to gold surfaces. Here we have developed a quick and versatile methodology which enables the use of thiolated carbohydrates to be immobilised as monolayers directly onto acrylate-functional glass slides via a 'thiol-ene'/Michael-type reaction. By combining the ease of thiol chemistry with glass slides, which are compatible with microarray scanners this offers a cost effective, but also useful method to assemble arrays.

 2. Anti-proliferative and anti-inflammatory effects of 3β,6β,16β-Trihydroxylup-20(29)-ene on cutaneous inflammation.

  Science.gov (United States)

  Horinouchi, Cintia Delai da Silva; Mendes, Daniel Augusto Gasparin Bueno; Nolte, Stefanie; Brito, Priscilla Salles de; Soley, Bruna da Silva; Favero, Giovani Marino; Facundo, Valdir Alves; Santos, Adair Roberto Soares; Cabrini, Daniela de Almeida; Otuki, Michel Fleith

  2017-01-04

  3β,6β,16β-Trihydroxylup-20(29)-ene (TTHL) is a triterpene isolated from the flowers of Combretum leprosum, a plant used in folk medicine in the north of Brazil for the treatment of skin disorders. In the present study, TTHL was evaluated as a potential topical anti-inflammatory and anti-proliferative agent through in vivo and in vitro models. Anti-inflammmatory and anti-proliferative effects of TTHL were assessed using Swiss mice in acute and chronic models of skin inflammation induced by 12-O-tetradecanoylphorbol-acetate (TPA) application. Anti-proliferative activity was proved through in vitro experiments with the HaCaT human keratinocyte cell line. Treatment with TTHL inhibited inflammatory parameters such as oedema formation and cellular infiltration in acute and chronic models. In the chronic model, TTHL also inhibited epidermal hyperproliferation, as evidenced by reduction of epidermis thickness and proliferating cell nuclear antigen expression. The anti-proliferative effect was confirmed by the capability of TTHL in reducing the proliferation and inducing cell apoptosis of HaCaT cells. Suggesting a mechanism of action, TTHL showed activation of corticosteroid receptors, but without the induction of corticosteroid-related cutaneous side effects. Our results demonstrate consistent anti-inflammatory and anti-proliferative activity and assign TTHL as a valuable tool in the development of a new treatment for skin inflammatory and proliferative diseases, such as psoriasis. Copyright © 2016 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 3. 16α-Hydroxyfriedelin and 3-Oxo-16-methylfriedel-16-ene as Building Blocks: Crystal Structure and Hirshfeld Surfaces Decoding Intermolecular Contacts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo S. Corrêa

  2013-01-01

  Full Text Available In this paper the importance of C–H⋯O intermolecular hydrogen bonds and van der Waals forces in crystal packing stabilization of 16α-hydroxyfriedelin (1 and 3-oxo-16-methylfriedel-16-ene (2 is described. Compound 1 is a natural product isolated from the hexane extract of Salacia elliptica branches, whereas compound 2 is obtained from compound 1 after dehydration accompanied by methyl migration of C-17 to C-16. The single-crystal X-ray diffraction experiments for 1 and 2 were carried out at 150 K, and the crystallographic study demonstrated that these compounds crystallize in noncentrosymmetric space groups, with 1 showing an orthorhombic P212121 space group and 2 a monoclinic P21 one. Compounds 1 and 2 are composed of five fused six-membered rings presenting a chair conformation, except for the central ring of 2, which adopts a half-chair conformation. In addition, the intra- and intermolecular parameters were studied using CCDC MOGUL analyses and Hirshfeld surfaces.

 4. CHARACTERIZATION AND THERMAL STABILITY OF PMR POLYIMIDES USING 7-OXA-BICYCLO[2,2,1]HEPT-5-ENE-2, 3-DICARBOXYLIC ANHYDRIDE AS END CAPS

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Chen-liang Gong; Yan-feng Li; Hai-xia Yang; Xiao-long Wang; Shu-jiang Zhang; Shi-yong Yanga

  2011-01-01

  An anhydride monomer containing ether oxide bridge,7-oxa-bicyclo[2,2,1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride (ONA),was successfully synthesized by Diels-Alder reaction of furan and maleic anhydride.The ONA was also studied as an end-cap for the polymerization of monomer reactant (PMR) type polyimides.Three molecular weight levels of the ONA end-capped PMR resins were evaluated.The effects of process conditions of these novel PMR resins on thermal and mechanical properties were investigated.It was demonstrated that the imidized prepolymers using the end-cap have good processability,and the cured polyimide specimens exhibited good thermal stability.The initial decomposition temperature,Td (ca.580℃) and glass transition temperature,Tg (330℃) of the novel resin (PI-20),prepared under optimum process conditions,compare favorably with the Td (ca.620℃) and Tg (ca.348℃) of the state-of-the-art resin (PI'-20),respectively.

 5. Occurrence of (Z)-3,4-Dideoxyglucoson-3-ene in Different Types of Beer and Malt Beer as a Result of 3-Deoxyhexosone Interconversion.

  Science.gov (United States)

  Hellwig, Michael; Nobis, Arndt; Witte, Sophia; Henle, Thomas

  2016-04-06

  In beer, 3-deoxyglucosone (3-DG) and 3-deoxygalactosone (3-DGal) are important sugar degradation products, but little is known about the relevance of the interconversion reaction between these compounds in different types of beer. In the present study, 3-DG was quantitated at concentrations of 12.9-52.7 mg/L and 3-DGal at concentrations of 6.0-26.4 mg/L in different types of beer (pilsner, wheat, bock, dark, and alcohol-free beers). The concentrations in malt beer tended to be higher. Largely overlapping concentration ranges precluded a classification of beers by their 3-deoxyglycosone contents. 3,4-Dideoxyglucoson-3-ene (3,4-DGE) was identified as an important intermediate and quantitated in beer and malt beer for the first time. The E and Z isomers of the corresponding quinoxaline were synthesized by a new synthetic approach and isolated by semipreparative HPLC. An assay was developed for quantitation of (E)- and (Z)-3,4-DGE by HPLC-MS/MS, and the Z isomer was determined at concentrations of 0.3-1.7 mg/L in beer and 0.5-4.8 mg/L in malt beer samples. The E isomer was shown to be of little importance. Concentrations of 5-hydroxymethylfurfural (HMF) were twice as high as those of (Z)-3,4-DGE in beer samples (0.4-3.7 mg/L) but much higher in malt beer samples (1.6-336 mg/L).

 6. Density functional theory study of the carbonyl-ene reaction of encapsulated formaldehyde in Cu(I), Ag(I), and Au(I) exchanged FAU zeolites.

  Science.gov (United States)

  Wannakao, Sippakorn; Khongpracha, Pipat; Limtrakul, Jumras

  2011-11-17

  Carbonyl-ene reactions, which involve C-C bond formation, are essential in many chemical syntheses. The formaldehyde-propene reaction catalyzed by several of the group 11 metal cations, Cu(+), Ag(+), and Au(+) exchanged on the faujasite zeolite (metal-FAU) has been investigated by density functional theory at the M06-L/6-31G(d,p) level. The Au-FAU exhibits a higher activity than the others due to the high charge transfer between the Au and the reactant molecules, even though it is located at a negatively charged site of the zeolite. This site enables it to compensate for the charge of the Au(+) ion. The NBO analysis reveals that the 6s orbital of the Au atom plays an important role, inducing a charge on the probe molecules. Moreover, the effect of the zeolite framework makes the Au-FAU more active than the others by stabilizing the high charge induced transition structure. The activation energy of the reaction catalyzed by Au-FAU is 13.0 kcal/mol whereas that of Cu and Ag-FAU is found to be around 17 kcal/mol. The product desorption needs to be improved for Au-FAU; however, we suggest that catalysts with high charge transfer might provide a promising activity.

 7. In vivo estrogenic potential of 4-methyl-2,4-bis(4-hydroxyphenyl)pent-1-ene, an active metabolite of bisphenol A, in uterus of ovariectomized rat.

  Science.gov (United States)

  Okuda, Katsuhiro; Takiguchi, Masufumi; Yoshihara, Shin'ichi

  2010-08-01

  4-Methyl-2,4-bis(4-hydroxyphenyl)pent-1-ene (MBP), an active metabolite of bisphenol A (BPA), has more potent estrogenic activity than BPA in vitro, but its activity in vivo is not established. Here, we examined in vivo estrogenic activity of MBP by means of uterotrophic assay in ovariectomized (OVX) female rats. MBP exhibited dose-dependent estrogenic activity, as evaluated in terms of effects on uterus weight, uterine luminal epithelial cell height and myometrium thickness. The highest concentration of MBP (10 mg/kg/day) completely reversed the changes caused by OVX, and its activity was equivalent to that of 5 microg/kg/day 17beta-estradiol (E2). We also investigated the effects of MBP on transcription of several estrogen-related genes. The changes of mRNA levels of estrogen receptors alpha and beta, c-fos and insulin-like growth factor 1 in MBP-treated OVX rats were qualitatively similar to those in E2-treated rats. BPA did not show any significant effect on OVX rat in these conditions. This study is the first to demonstrate that MBP, an active metabolite of BPA, has potent in vivo estrogenic activity, being about 500-fold more potent than BPA in OVX rats.

 8. Multifunctional phenylboronic acid-tagged fluorescent silica nanoparticles via thiol-ene click reaction for imaging sialic acid expressed on living cells.

  Science.gov (United States)

  Cheng, Liwei; Zhang, Xianxia; Zhang, Zhengyong; Chen, Hui; Zhang, Song; Kong, Jilie

  2013-10-15

  Multifunctional fluorescent silica nanoparticles with phenylboronic acid tags were developed for labeling sialic acid on the surface of living cancer cells. In this paper, fluorescent silica nanoparticles (FSNPs) with strong and stable emission at 515 nm were firstly prepared through a reverse microemulsion process, and then modified with highly selective phenylboronic acid (PBA) tags on their surface via an aqueous 'thiol-ene' click reaction. These nanoparticles had a hydrodynamic diameter of 92.6 ± 9.1 nm, and a bright fluorescence signal, which is 366 times higher than that of a single dye molecule. Meanwhile, these PBA-tagged FSNPs were found very stable in aqueous solution as well as in cell culture medium, verified by transmission electron microscopy, X-ray photoelectron spectroscopy and zeta potential analysis. The over-expressed sialic acid (SA) on the membrane of living HeLa cells was visualized in situ by a confocal laser scanning microscopy, ascribed to the specific interaction between PBA and SA. Thus, the PBA-FSBPs showed a great potential in probing SA expressed on living cells with high selectivity and sensitivity. Copyright © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

 9. Facile "one-pot" synthesis of poly(methacrylic acid)-based hybrid monolith via thiol-ene click reaction for hydrophilic interaction chromatography.

  Science.gov (United States)

  Lv, Xumei; Tan, Wangming; Chen, Ye; Chen, Yingzhuang; Ma, Ming; Chen, Bo; Yao, Shouzhuo

  2016-07-08

  A novel sol-gel "one-pot" approach in tandem with a radical-mediated thiol-ene reaction for the synthesis of a methacrylic acid-based hybrid monolith was developed. The polymerization monomers, tetramethoxysilane (TMOS) and 3-mercaptopropyl trimethoxysilane (MPTS), were hydrolyzed in high-concentration methacrylic acid solution that also served as a hydrophilic functional monomer. The resulting solution was then mixed with initiator (2, 2'-azobis (2-methylpropionamide) dihydrochloride) and porogen (urea, polyethylene glycol 20,000) in a capillary column and polymerized in water bath. The column had a uniform porous structure and a good permeability. The evaluation of the monolith was performed by separation of small molecules including nucleosides, phenols, amides, bases and Triton X-100. The calibration curves for uridine, inosine, adenosine and cytidine were determined. All the calibration curves exhibited good linear regressions (R(2)≥0.995) within the test ranges of 0.5-40μg/mL for four nucleosides. Additionaliy, atypical hydrophilic mechanism was proved by elution order from low to high according to polarity retention time increased with increases in the content of the organic solvent in the mobile phase. Further studies indicated that hydrogen bond and electrostatic interactions existed between the polar analytes and the stationary phase. This was the mechanism of retention. The excellent separation of the BSA digest showed good hydrophility of the column and indicated the potential in separation of complex biological samples. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 10. One-pot preparation of mercaptotetrazole-silica hybrid monoliths by the thiol-ene click reaction for mixed-mode capillary liquid chromatography.

  Science.gov (United States)

  Wang, Haojiang; Hu, Wenli; Zheng, Qiong; Bian, Wei; Lin, Zian

  2017-06-01

  A novel mercaptotetrazole-silica hybrid monolithic column was prepared for capillary liquid chromatography, in which the thiol-end mercaptotetrazole was mixed with hydrolyzed γ-methacryloxypropyltrimethoxysilane and tetramethyloxysilane for the co-polycondensation and thiol-ene click reaction in a one-pot process. The effects of the molar ratio of silanes, the amount of mercaptotetrazole, and the volume of porogen on the morphology, permeability and pore properties of the as-prepared mercaptotetrazole-silica hybrid monoliths were investigated in detail. A series of test compounds including alkylbenzenes, amides and anilines were employed for evaluating the retention behaviors of the mercaptotetrazole-silica hybrid monolithic columns. The results demonstrated that the mercaptotetrazole-silica hybrid monoliths exhibited hydrophobic, hydrophilic as well as ion-exchange interaction. The run-to-run, column-to-column and batch-to-batch reproducibilities of the mercaptotetrazole-silica hybrid monoliths were satisfactory with the relative standard deviations less than 1.4 (n = 5), 3.9 (n = 3) and 4.0% (n = 5), respectively. In addition, the mercaptotetrazole-silica hybrid monolith was further applied to the separation of sulfonamides, nucleobases and protein tryptic digests. These successful applications confirmed the promising potential of the mercaptotetrazole-silica hybrid monolith in the separation of complex samples. © 2017 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 11. One-Pot Multicomponent Synthesis of Glycopolymers through a Combination of Host-Guest Interaction, Thiol-ene, and Copper-Catalyzed Click Reaction in Water.

  Science.gov (United States)

  Hu, Xiang; Gao, Jinbo; Luo, Yan; Wei, Ting; Dong, Yishi; Chen, Gaojian; Chen, Hong

  2017-09-01

  There is a common phenomenon that the heterogeneity of natural oligosaccharides contains various sugar units, which can be used to enhance affinity and selectivity toward a specific receptor, so the synthesis of heterogeneous glycopolymers is always an important issue in the glycopolymer field. Herein, this study conducts a one-pot method to prepare polyrotaxane-based heteroglycopolymers anchored with different sugar units and fluorescent moieties via the combination of host-guest interaction, thiol-ene, and copper-catalyzed click chemistry in water. Fourier transform infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, gel permeation chromatography, X-ray diffraction, and Ellman's assay test are used in the paper to characterize the compounds. Quartz crystal microbalance-dissipation (QCD-D) experiments and bacterial adhesion assay are utilized to study the interactions of polyrotaxane-based heteroglycopolymers with Con A and Escherichia coli. The results reveal that polyrotaxanes (PRs) with mannose and glucose present better specificity toward Con A and E. coli than PRs with glucose due to synergistic effects. © 2017 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 12. Crystal and Molecular Structure Studies of Ethyl 4-(4-Hydroxyphenyl-6-(6-methoxy-2-naphthyl-2-oxocyclohex-3-ene-1-carboxylate and Ethyl 4-(3-Bromophenyl-6-(6-methoxy-2-naphthyl-2-oxocyclohex-3-ene-1-carboxylate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Badiadka Narayana

  2012-08-01

  Full Text Available The crystal and molecular structures of the title compounds, ethyl 4-(4-hydroxyphenyl-6-(6-methoxy-2-naphthyl-2-oxocyclohex-3-ene-1-carboxylate (I and ethyl 4-(3-bromophenyl-6-(6-methoxy-2-naphthyl-2-oxocyclohex-3-ene-1-carboxylate (II, are reported and confirmed by single crystal X-ray diffraction data. Compound (I, C26H24O5, crystallizes from a methanol solution in the monoclinic C2/c space group with eight molecules in the unit cell. The unit cell parameters are: a = 25.4114(5 Å, b = 8.47440(10 Å, c = 20.6921(4 Å, β = 108.328(2° and V = 4229.92(13 Å3. Disorder is observed throughout the entire molecule with an occupancy ratio 0.690(2:0.310(2. Compound (II, C26H23O4Br, crystallizes from an ethyl acetate solution in the monoclinic P21/c spacegroup with four molecules in the unit cell. The unit cell parameters are a = 17.8991(9 Å, b = 11.4369(6 Å, c = 10.8507(5 Å, β = 92.428(4° and V = 2219.25(19 Å3. Disorder is observed in the cyclohexenone ring and the carboxylate group with an occupancy ratio 0.830(6:0.170(6. Weak O–H...O (I or C–H...O (II intermolecular interactions are observed which influence crystal packing stability. These chalcone derivative types of molecules are important in their ability to act as activated unsaturated systems in conjugated addition reactions of carbanions in the presence of basic catalysts which exhibit a multitude of biological activities.

 13. C(8) substituted 1-azabicyclo[3.3.1]non-3-enes and C(8) substituted 1-azabicyclo[3.3.1]nonan-4-ones: novel muscarinic receptor antagonists.

  Science.gov (United States)

  Kim, Myoung Goo; Bodor, Erik T; Wang, Chen; Harden, T Kendall; Kohn, Harold

  2003-05-22

  Expedient syntheses of C(8) substituted 1-azabicyclo[3.3.1]non-3-enes and C(8) substituted 1-azabicyclo[3.3.1]nonan-4-ones are reported to begin with 2,5-disubstituted pyridines. Catalytic reduction of the pyridine to the piperidine followed by treatment with ethyl acrylate and Dieckmann cyclization gave diastereomeric mixtures of C(8) substituted 3-ethoxycarbonyl-4-hydroxy-1-azabicyclo[3.3.1]non-3-enes, which were separable by chromatography. We found that the catalytic reduction (PtO2, H2) procedure provided the cis-substituted piperidine but that pyridine reduction was accompanied by competitive cleavage of the C(2) pyridyl substituent. Accordingly, an alternative route was devised that afforded a diastereomeric mixture of the cis- and trans-2,5-disubstituted piperidine. Treatment of the substituted pyridine with m-CPBA gave the pyridine N-oxide, which was reduced to the piperidine by sequential reduction with ammonium formate in the presence of Pd-C followed by NaBH3CN. Addition of ethyl acrylate completed the synthesis of the substituted piperidine. The overall four-step reaction gave higher yields (57%) than the two-step procedure (13%) with little cleavage of the C(2) pyridyl substituent. Acid decarboxylation of the bicyclo[3.3.1]non-3-enes provided the C(8) substituted 1-azabicyclo[3.3.1]nonan-4-ones. Structural studies revealed diagnostic 13C NMR signals that permit assignment of the orientation of the C(8) substituent. Pharmacological investigations documented that 3-ethoxycarbonyl-4-hydroxy-1-azabicyclo[3.3.1]non-3-enes efficiently bind to the human M1-M5 muscarinic receptors and function as antagonists. We observed that exo-8-benzyloxymethyl-3-ethoxycarbonyl-4-hydroxy-1-azabicyclo[3.3.1]non-3-ene (3) displayed the highest affinity, exhibiting Ki values at all five muscarinic receptors that were approximately 10-50 times lower than carbachol and approximately 30-230 times lower than arecoline. Receptor selectivity was observed for 3. Compound 3 contained

 14. Identifying “Sleeping Beauties ” and the Princes Who Woke Up Sleeping Beauties in Terms of Citation Speed Measures:A Case Study of the Key Publications by Stefan W . Hell%基于被引速率指标识别睡美人文献及其“王子”-以2014年诺贝尔化学奖得主 Stefan Hell的睡美人文献为例

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  杜建; 武夷山

  2015-01-01

  Objective:Based on citation curve and citation speed,which measures how fast a paper accumulates its citations,we try to investigate whether a paper by Nobel laureate Stephan W . Hell,hereafter noted as Hell ( 1994 ) ,is a Sleeping Beauty document and identify the Princes who wake up the Sleeping Beauty,if that’s the case. Methods:T w o pairs of indicators,i. e. Citation Speed and Delayed Recognition Index ( DRI) as well as Co-Citation Speed and co-Delayed Recognition Index(cDRI) are proposed for rapidly discovering Sleeping Beauties and their Princes. CitNetExporler is used to reveal direct citation networks composed of the concerned documents. Results :There was a significant pattern of delayed recognition revealed by three aspects: Hell' 1994 $ ’ citation distribution over 1994 - 2014 period,a very slow citation speed and very high DRI. W e did not only find that Hell' 2000 $ is the first prince,but also detected another prince i. e. Hell' 2003 $ and two “retinues” of the prince i. e. Betzig'2006 $ and Rust & Z h uang' 2006 $ . It seems that these four documents 'two princes and two retinues) led more authors to refer to Hell' 1994 $ . Conclusions :Citation Speed and D R I are proved effective metrics for distinguishing “sleeping beauties” citation patterns from “flash in the p a n ” patterns. By examining the reference list of articles citing Sleeping Beauties,one can discern ‘Prince ’articles characterized by the following features :1 $ They were published not long after Sleeping Beauty’s awakening; 2 $ They are highly co-cited with Sleeping Beauty ;3 $ They have almost the same co-citation speed and co-Delayed Recognition Index with Sleeping Beauty. A Sleeping Beauty m ay need a prince plus other agents to wake her u p ,and those documents with awakening function tend to be highly cited articles also and published in journals with higher impact than the journals publishing sleeping beauties. Publications belonging to so

 15. Interactions of butane, but-2-ene or xylene-like linked bispyridinium para-aldoximes with native and tabun-inhibited human cholinesterases.

  Science.gov (United States)

  Calić, Maja; Bosak, Anita; Kuca, Kamil; Kovarik, Zrinka

  2008-09-25

  Kinetic parameters were evaluated for inhibition of native and reactivation of tabun-inhibited human erythrocyte acetylcholinesterase (AChE, EC 3.1.1.7) and human plasma butyrylcholinesterase (BChE, EC 3.1.1.8) by three bispyridinium para-aldoximes with butane (K074), but-2-ene (K075) or xylene-like linker (K114). Tested aldoximes reversibly inhibited both cholinesterases with the preference for binding to the native AChE. Both cholinesterases showed the highest affinity for K114 (K(i) was 0.01 mM for AChE and 0.06 mM for BChE). The reactivation of tabun-inhibited AChE was efficient by K074 and K075. Their overall reactivation rate constants were around 2000 min(-1)M(-1), which is seven times higher than for the classical bispyridinium para-aldoxime TMB-4. The reactivation of tabun-inhibited AChE assisted by K114 was slow and reached 90% after 20 h. Since the aldoxime binding affinity of tabun-inhibited AChE was similar for all tested aldoximes (and corresponded to their K(i)), the rate of the nucleophilic displacement of the phosphoryl-moiety from the active site serine was the limiting factor for AChE reactivation. On the other hand, none of the aldoximes displayed a significant reactivation of tabun-inhibited BChE. Even after 20 h, the reactivation maximum was 60% for 1 mM K074 and K075, and only 20% for 1 mM K114. However, lower BChE affinities for K074 and K075 compared to AChE suggest that the fast tabun-inhibited AChE reactivation by these compounds would not be obstructed by their interactions with BChE in vivo.

 16. Octadecyl Chains Immobilized onto Hyaluronic Acid Coatings by Thiol-ene "Click Chemistry" Increase the Surface Antimicrobial Properties and Prevent Platelet Adhesion and Activation to Polyurethane.

  Science.gov (United States)

  Felgueiras, Helena P; Wang, L M; Ren, K F; Querido, M M; Jin, Q; Barbosa, M A; Ji, J; Martins, M C L

  2017-03-08

  Infection and thrombus formation are still the biggest challenges for the success of blood contact medical devices. This work aims the development of an antimicrobial and hemocompatible biomaterial coating through which selective binding of albumin (passivant protein) from the bloodstream is promoted and, thus, adsorption of other proteins responsible for bacterial adhesion and thrombus formation can be prevented. Polyurethane (PU) films were coated with hyaluronic acid, an antifouling agent, that was previously modified with thiol groups (HA-SH), using polydopamine as the binding agent. Octadecyl acrylate (C18) was used to attract albumin since it resembles the circulating free fatty acids and albumin is a fatty acid transporter. Thiol-ene "click chemistry" was explored for C18 immobilization on HA-SH through a covalent bond between the thiol groups from the HA and the alkene groups from the C18 chains. Surfaces were prepared with different C18 concentrations (0, 5, 10, and 20%) and successful immobilization was demonstrated by scanning electron microscopy (SEM), water contact angle determinations, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The ability of surfaces to bind albumin selectively was determined by quartz crystal microbalance with dissipation (QCM-D). Albumin adsorption increased in response to the hydrophobic nature of the surfaces, which augmented with C18 saturation. HA-SH coating reduced albumin adsorption to PU. C18 immobilized onto HA-SH at 5% promoted selective binding of albumin, decreased Staphylococcus aureus adhesion and prevented platelet adhesion and activation to PU in the presence of human plasma. C18/HA-SH coating was established as an innovative and promising strategy to improve the antimicrobial properties and hemocompatibility of any blood contact medical device.

 17. Polymethacrylate monoliths with immobilized poly-3-mercaptopropyl methylsiloxane film for high-coverage surface functionalization by thiol-ene click reaction.

  Science.gov (United States)

  Carrasco-Correa, Enrique Javier; Ramis-Ramos, Guillermo; Herrero-Martínez, José Manuel; Lämmerhofer, Michael

  2014-11-07

  In this work, new polythiol-functionalized macroporous monolithic polymethacrylate-polysiloxane composite materials are presented which can be useful substrates for highly efficient immobilization of (chiral) catalysts, chromatographic ligands, and other functional moieties by thiol-ene click reaction. Poly(glycidyl methacrylate-co-ethylene dimethacrylate) (poly(GMA-co-EDMA)) monoliths were coated with a poly-3-mercaptopropyl methylsiloxane (PMPMS) film and subsequently the polymer was covalently immobilized by formation of crosslinks via nucleophilic substitution reaction with pendent 2,3-epoxypropyl groups on the monolith surface. This monolith, though, showed similar levels of surface coverage as a reference monolith obtained by opening of the epoxide groups with sodium hydrogen sulfide. However, a 3-step functionalization by amination of the epoxy monolith, followed by its vinylation with allylglycidyl ether and subsequent thiolation by coating of a thin polythiol (PMPMS) film and crosslinking by click reaction furnished a monolith with more than 2-fold elevated thiol coverage. Its further functionalization with a clickable chiral quinine carbamate selector clearly documented the benefit of highly dense thiol surfaces for such reactions and synthesis of functional materials with proper ligand loadings. The new monoliths were chromatographically tested in capillary electrochromatography mode using N-3,5-dinitrobenzoyl-leucine as chiral probe and the capillary column with the monolith having the highest selector coverage, produced from the precursor with the most thiols on the surface, showed the largest separation factor. By performic acid oxidation the surface characteristic could be tuned and strongly altered due to a delicate balance of enantioselective and non-specific interactions. Copyright © 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

 18. C60 and Sc3N@C80(TMB-PPO derivatives as constituents of singlet oxygen generating, thiol-ene polymer nanocomposites

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ashli R. Toles

  2016-07-01

  Full Text Available Numerous functionalization methods have been employed to increase the solubility, and therefore, the processability of fullerenes in composite structures, and of these radical addition reactions continue to be an important methodology. C60 and Sc3N@C80 derivatives were prepared via radical addition of the photodecomposition products from the commercial photoinitiator TMB-PPO, yielding C60(TMB-PPO5 and Sc3N@C80(TMB-PPO3 as preferred soluble derivatives obtained in high yields. Characterization of the mixture of isomers using standard techniques suggests an overall 1PPO:6TMB ratio of addends, reflecting the increased reactivity of the carbon radical. Although, a higher percentage of PPO is observed in the Sc3N@C80(TMB-PPO3 population, perhaps due to reverse electronic requirements of the substrate. Visually dispersed thiol-ene nanocomposites with low extractables were prepared using two monomer compositions (PETMP:TTT and TMPMP:TMPDE with increasing fullerene derivative loading to probe network structure-property relationships. Thermal stability of the derivatives and the resulting networks decreased with increased functionality and at high fullerene loadings, respectively. TMPMP:TMPDE composite networks show well-dispersed derivatives via TEM imaging, and increasing Tg’s with fullerene loading, as expected for the incorporation of a more rigid network component. PETMP:TTT composites show phase separation in TEM, which is supported by the observed Tg’s. Singlet oxygen generation of the derivatives decreases with increased functionality; however, this is compensated for by the tremendous increase in solubility in organic solvents and miscibility with monomers. Most importantly, singlet oxygen generation from the composites increased with fullerene derivative loading, with good photostability of the networks.

 19. Spectral behavior and photophysical parameters of (2Z)-3-[4-(dimethylamino) phenyl]-2-(4-fluorophenyl) prop-2-ene-nitrile (DPF) in different media

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pannipara, Mehboobali [Department of Chemistry, Faculty of Science, King Abdulaziz University, P.O. Box 80203, Jeddah 21589 (Saudi Arabia); Asiri, Abdullah M. [Department of Chemistry, Faculty of Science, King Abdulaziz University, P.O. Box 80203, Jeddah 21589 (Saudi Arabia); Center of Excellence for Advanced Materials Research, King Abdulaziz University, Jeddah 21589, P.O. Box 80203 (Saudi Arabia); Alamry, Khalid A. [Department of Chemistry, Faculty of Science, King Abdulaziz University, P.O. Box 80203, Jeddah 21589 (Saudi Arabia); Salem, Ibrahim A. [Department of Chemistry, Faculty of Science, Tanta University, 31527 Tanta (Egypt); El-Daly, Samy A., E-mail: samyeldaly@yahoo.com [Department of Chemistry, Faculty of Science, King Abdulaziz University, P.O. Box 80203, Jeddah 21589 (Saudi Arabia); Department of Chemistry, Faculty of Science, Tanta University, 31527 Tanta (Egypt)

  2015-01-15

  A new fluorophore, (2Z)-3-[4-(dimethylamino) phenyl]-2-(4-fluorophenyl) prop-2-ene-nitrile (DPF), was synthesized by knoevenagel condensation of 4-(dimethylamino) benzaldehyde and 4-fluorobenzyl cyanide in ethanol using NaOH as base. The electronic absorption and emission characteristic of DPF were studied in different solvents. The X-ray crystallographic structure of DPF was also investigated. DPF exhibits a red-shift in its emission spectrum as solvent polarity increases, indicating a large change in the dipole moment of dye molecule upon excitation due to intramolecular charge transfer in excited DPF{sup ⁎}. The fluorescence quantum yield depends strongly on the properties of the solvents, which was attributed to positive and negative solvatokinetic effects. A crystalline solid of DPF gives a strong yellow emission at about 532 nm; these phenomena are important for the application of DPF dye in organic photoemitting diode. The photochemical quantum yield of cis–trans isomerization of DPF was also determined in different solvents. The DPF dye displays solubilization in both cationic (CTAB) and anionic (SDS) micelle and may be used as a probe to determine the critical micelle concentration (CMC) of SDS and CTAB. - Highlights: • Organic pi conjugated molecule with a donor acceptor group was studied. • Crystalline solid of the molecule shows strong and intense yellow emission. • The dye displays solubilization in cationic micelle with abrupt change in emission intensity at CMC. • This work gives an insight into the application of organic luminescent material in various fields.

 20. Synthesis and pharmacological activity of 1,8,11,11-tetramethyl-4-azatricyclo[5.2.2.0(2,6)]undec-8-ene-3,5-dione derivatives. [corrected].

  Science.gov (United States)

  Pakosińska-Parys, Magdalena; Kossakowski, Jerzy; Mirosław, Barbara; Kozioł, Anna E; Stefańska, Joanna

  2013-01-01

  The synthesis and pharmacological activity of N-substituted derivatives of 1,8,11,11-tetramethyl-4-azatricyclo[5.2.2.0(2,6)]undec-8-ene-3,5-dione (1) are described. The molecular structure of starting compound (1) was confirmed by elemental analysis, 13C NMR and X-ray crystallography. The structures of derivatives were confirmed by 1H NMR and mass spectra. The compounds were investigated for antibacterial activity, including Gram-positive cocci, Gram-negative rods, and antifungal activity. Studied compounds were evaluated also for their cytotoxicity and anti-HIV-1 activity in MT-4 cells.

 1. Kas oleksite nõus koolidirektorina võtma endale karistusõigust, seega õigust õpilasi trahvida? / Ojaveer, Ott; Tannberg, Ene; Kikas, Peeter; Braziulane, Alina; Samm, Toomas; Reinson, Jaan; Asser, Hiie; Kokk, Undel; Serk, Ants; Ahven, Ruth

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Küsimusele vastavad Hugo Treffneri gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer, Miina Härma gümnaasiumi direktor Ene Tannberg, Tartu kunstigümnaasiumi direktor Peeter Kikas, Vene lütseumi direktor Alina Braziulane, Mart Reiniku gümnaasiumi direktor Toomas Samm, Descantes'i lütseumi direktor Jaan Reinson, Annelinna gümnaasiumi direktor Hiie Asser, Karlova gümnaasiumi direktor Undel Kokk, Kivilinna gümnaasiumi direktor Ants Serk, Veeriku kooli direktor Ruth Ahven

 2. Kas oleksite nõus koolidirektorina võtma endale karistusõigust, seega õigust õpilasi trahvida? / Ott Ojaveer, Ene Tannberg, Peeter Kikas...[jt.] ; interv. Ivi Drikkit, Marju Himma

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Haridus- ja Teadusministri Tõnis Lukase ettepaneku kohta väärteomenetluse seadustiku muutmiseks avaldavad arvamust Tartu koolide direktorid Ott Ojaveer (Hugo Treffneri gümnaasium), Ene Tannberg (Miina Härma gümnaasium), Peeter Kikas (Tartu kunstigümnaasium), Alina Braziulene (Vene lütseum), Toomas Samm (Mart Reiniku gümnaasium), Jaan Reinson (Descartes'i lütseum), Hiie Asser (Annelinna gümnaasium), Undel Kokk (Karlova gümnaasium), Ants Serk (Kivilinna gümnaasium), Ruth Ahven (Veeriku kool)

 3. Design of a potent reactivator of tabun-inhibited acetylcholinesterase--synthesis and evaluation of (E)-1-(4-carbamoylpyridinium)-4-(4-hydroxyiminomethylpyridinium)-but-2-ene dibromide (K203).

  Science.gov (United States)

  Musilek, Kamil; Jun, Daniel; Cabal, Jiri; Kassa, Jiri; Gunn-Moore, Frank; Kuca, Kamil

  2007-11-01

  Acetylcholinesterase reactivators are crucial antidotes for the treatment of organophosphate intoxication. Among the organophosphates, with the exception of soman, tabun (GA) intoxications are the least responsive to treatment with commercially available therapeutics. A rational design was used to increase reactivation ability and decrease the toxicity of the novel reactivator. (E)-1-(4-carbamoylpyridinium)-4-(4-hydroxyiminomethylpyridinium)-but-2-ene dibromide (K203) has better properties than previously tested compounds in vitro and, therefore, is a potential candidate for the treatment of GA intoxication in vivo.

 4. Synphos modified Pt nanoclusters, their heterogenization by silica sol-gel entrapment, and catalytic activity in hydrogenolysis of bicyclo[2.2.2]oct-7-enes and hydrogenation of ethyl pyruvate

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Neatu, F; Parvulescu, V I [Faculty of Chemistry, Department of Chemical Technology and Catalysis, University of Bucharest, B-dul Regina Elisabeta 4-12, Bucharest 030018 (Romania); Kraynov, A [Jacobs University Bremen, Campus Ring 8, D-28759 Bremen (Germany); Kranjc, K; Kocevar, M [Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, Askerceva 5, SI-1000 Ljubljana (Slovenia); Ratovelomanana-Vidal, V [Laboratoire de Synthese Selective Organique et Produits Naturels, Ecole Nationale Superieure de Chimie de Paris, UMR 7573 CNRS, 11 rue Pierre et Marie Curie, 75231 Paris Cedex 05 (France); Richards, R [Department of Chemistry and Geochemistry, Colorado School of Mines, 1500 Illiniois, Golden, CO 80401 (United States)], E-mail: v_parvulescu@chem.unibuc.ro, E-mail: virginie-vidal@enscp.fr, E-mail: rrichard@mines.edu

  2008-06-04

  Platinum (Pt) colloids modified by the chiral ligand synphos were prepared with the goal of obtaining a catalytic nanomaterial and were subsequently embedded in silica to form a heterogeneous catalyst. The systems were characterized by {sup 31}P-NMR, x-ray diffraction, molecular modeling and diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy (DRIFTs) measurements. These colloids, both as 'quasi-homogeneous catalysts' (or soluble heterogeneous catalysts) and embedded in silica (heterogeneous catalysts) were employed in the selective hydrogenolysis of highly sterically constrained bicyclo[2.2.2]oct-7-enes and hydrogenation of ethyl pyruvate.

 5. Preparation of a novel weak cation exchange/hydrophobic interaction chromatography dual-function polymer-based stationary phase for protein separation using "thiol-ene click chemistry".

  Science.gov (United States)

  Yang, Fan; Bai, Quan; Zhao, Kailou; Gao, Dong; Tian, Lei

  2015-02-01

  A novel dual-function mixed-mode stationary phase based on poly(glycidyl methacrylate-co-ethylene dimethacrylate) microspheres was synthesized by thiol-ene click chemistry and characterized by infrared spectroscopy and elemental analysis. The new system displays both hydrophobic interaction chromatography (HIC) character in a high salt concentration mobile phase, and weak cation exchange (WCX) chromatography character in a low salt concentration mobile phase. It can be used to separate proteins in both ion-exchange chromatography (IEC) mode and HIC mode. The resolution and selectivity of the stationary phase were evaluated in both HIC mode and IEC mode using protein standards. In comparison with the conventional WCX and HIC columns, the results were satisfactory and acceptable. Protein mass and bioactivity recoveries of more than 96% can be achieved in both HIC mode and IEC mode using this column. The results indicate that the novel dual-function mixed-mode column in many cases can replace the use of two individual WCX and HIC columns. In addition, the effects on protein separation of different ligand structures in the dual-function stationary phase and the pH of the mobile phase used were also investigated in detail. The results show that electrostatic interaction of the ligand with proteins must match the hydrophobicity of the ligand, which is an important factor to prepare the dual-function stationary phase. On the basis of this dual-function mixed-mode chromatography column, a new two-dimensional liquid chromatography technology with a single column system was also developed in this study, and was used to renature and purify recombinant human interferon-γ from inclusion bodies. The mass recovery, purity, and specific bioactivity obtained for the purified recombinant human interferon-γ were 87.2%, 92.4%, and 2.8 × 10(7) IU/mg, respectively, in IEC mode, and 83.4%, 95.2%, and 4.3 × 10(7) IU/mg, respectively, in HIC mode. The results indicate that the

 6. Biological activity of novel N-substituted amides of endo-3-(3-methylthio-1,2,4-triazol-5-yl)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid and N-substituted amides of 1-(5-methylthio-1,2,4-triazol-3-yl)cyclohexane-2-carboxylic acids.

  Science.gov (United States)

  Pachuta-Stec, Anna; Kosikowska, Urszula; Chodkowska, Anna; Pitucha, Monika; Malm, Anna; Jagiełło-Wójtowicz, Ewa

  2012-01-01

  N-Substituted amides of endo-3-(3-methylthio-1,2,4-triazol-5-yl)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid and 1-(5-methylthio-1,2,4-triazol-3-yl)cyclohexane-2-carboxylic acid were prepared by the condensation reaction of endo-S-methyl-N1-(bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarbonyl)isothiosemicarbazide and S-methyl-N1-(cyclohexane-2,3-dicarbonyl)isothiosemicarbazide with primary amines. The synthesized compounds were screened for their microbiological and pharmacological activities.

 7. Estimación del impacto económico de los museos a través de las nuevas tecnologías de la información: el caso del museo Ene.Térmica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vicente COLL-SERRANO

  Full Text Available Cada vez es más necesario poner de relieve el potencial de la cultura como motor del desarrollo económico y su capacidad para generar ingresos y crear empleo. Por este motivo, en este trabajo se evalúa el impacto económico del museo Ene.Térmica sobre el territorio en el que se ubica, Ponferrada (Comunidad de Castilla y León, España. Para lograr este objetivo, la estimación de los distintos tipos de efectos necesarios para determinar el impacto de las actividades económicas vinculas a la existencia de Ene.Térmica se realiza, en base a la metodología de las Tablas Input-Output, mediante la herramienta Impactrimonio, una aplicación implementada sobre una plataforma web. Los resultados obtenidos indican que entre las actividades del museo y los flujos de demanda desplegados por el efecto arrastre de los visitantes se generó, entre los años 2011 y 2012, un incremento de la producción de más de 15 millones de euros, un incremento de las rentas de la población de casi 10 millones de euros y un aumento de la ocupación de 327 empleos.

 8. Synthesis and characterization of new optically active and organosoluble poly(ester-imide)s based on bicyclo[2,2,2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic diimide by direct polycondensation

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  FAGHIHI; Khalil; SHABANIAN; Meisam; HAJIBEYGI; Mohsen

  2010-01-01

  New optically active poly(ester-imide)s PEIs were prepared from newly synthesized N,N′-(bicyclo[2,2,2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic)-bis-L-isoleucine diacid 4 via direct polycondensation with various aromatic diols in a system of tosyl chloride (TsCl), pyridine (Py), and N,N-dimethylformamide (DMF). The reactions with bicyclo TsCl were significantly promoted by controlling alcoholysis with diols, in the presence of catalytic amounts of DMF, to give a series of optically active PEIs, with good yield and moderate inherent viscosity ranging from 0.44 to 0.66 dL/g. The diacid 4 was synthesized by the condensation reaction of [2,2,2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride 1 with L-isoleucine 2 in acetic acid. All of these polymers were highly organosoluble in solvents such as N,N-dimethylacetamide (DMAc), N,N-dimethylformamide (DMF), dimethylsulfoxide (DMSO), and N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) at room temperature. They were fully characterized by means of NMR spectroscopy, FTIR spectroscopy, gel permeation chromatography (GPC), elemental analyses, inherent viscosity, solubility test, and specific rotation, and thermal properties of the poly(ester-imide)s were investigated using TGA/DTG.

 9. Crystal structure of a compact three-dimensional metal-organic framework based on Cs(+) and (4,5-di-cyano-1,2-phenyl-ene)bis-(phospho-nic acid).

  Science.gov (United States)

  Mendes, Ricardo F; Venkatramaiah, Nutalapati; Tomé, João P C; Almeida Paz, Filipe A

  2016-12-01

  A new metal-organic framework compound, poly[[μ7-dihydrogen (4,5-di-cyano-1,2-phenyl-ene)diphospho-nato]-(oxonium)caesium], [Cs(C8H4N2O6P2)(H3O)] n (I), based on Cs(+) and the organic linker 4,5-di-cyano-1,2-phenyl-ene)bis-(phospho-nic acid, (H4cpp), containing two distinct coordinating functional groups, has been prepared by a simple diffusion method and its crystal structure is reported. The coordination polymeric structure is based on a CsO8N2 complex unit comprising a monodentate hydro-nium cation, seven O-atom donors from two phospho-nium groups of the (H2cpp)(2-) ligand, and two N-atom donors from bridging cyano groups. The high level of connectivity from both the metal cation and the organic linker allow the formation of a compact and dense three-dimensional network without any crystallization solvent. Topologically (I) is a seven-connected uninodal network with an overall Schäfli symbol of {4(17).6(4)}. Metal cations form an undulating inorganic layer, which is linked by strong and highly directional O-H⋯O hydrogen-bonding inter-actions. These metallic layers are, in turn, connected by the organic ligands along the [010] direction to form the overall three-dimensional framework structure.

 10. In-situ functionalized monolithic polysiloxane-polymethacrylate composite materials from polythiol-ene double click reaction in capillary column format for enantioselective nano-high-performance liquid chromatography.

  Science.gov (United States)

  Wolter, Marc; Lämmerhofer, Michael

  2017-05-12

  This work reports on the proof-of-principle of preparation of novel one step in-situ functionalized monolithic polysiloxane-polymethacrylate composite materials in capillary columns for enantioselective nano-HPLC using a thiol-ene click reaction. Quinine carbamate as functional monomer and ethylene dimethacrylate as crosslinker were both used as ene components in a thermally initiated double click-type polymerization reaction with poly(3-mercaptopropyl)methylsiloxane as thiol component in presence of 1-propanol as porogenic solvent. Elemental analysis and on-capillary fluorescence measurement proved the successful incorporation of the functional chiral monomer into the polymer. Scanning electron microscopy images revealed a macroporous polymer morphology which is typical for a nucleation and growth mechanism of pore formation. The individual microglobules appear relatively spherical and smooth indicating a non-porous nature. Nano-HPLC experiments of the chiral monolithic capillary column provided successful enantiomer separation of N-3,5-dinitrobenzoylleucine as test compound in polar organic elution mode clearly documenting the successful implementation of the proposed concept towards new functionalized monolithic composite materials. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 11. 硫醇-烯/炔点击化学合成功能聚合物材料%Synthesis of Functional Polymer Materials via Thiol-Ene/Yne Click Chemistry

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  杨正龙; 陈秋云; 周丹; 卜弋龙

  2012-01-01

  点击化学具有反应条件温和、产率高、速率快、产物容易分离以及高度选择性等优点,成为国内外研究的热点之一。硫醇-烯/炔光化学反应作为新型高效的点击反应近年来备受关注,通过这种方法制备高性能及功能性聚合物材料也是新材料领域的前沿研究内容。本文综述了近年来硫醇-烯/炔点击化学在功能聚合物材料合成中的研究成果,详细介绍了硫醇-烯/炔点击化学的特点、优势及其反应机理,重点归纳了利用硫醇.烯/炔点击化学合成线型、超支化、交联等分子结构的功能聚合物材料的研究进展,并对由这种方法合成功能聚合物的单体特点、反应路线及产物应用进行了阐述,最后对硫醇-烯/炔点击化学的进一步应用前景做了展望。%Click chemistry has drawn considerable attention in less than a decade due to its unique advantages, such as simple reaction conditions, high reaction efficiency, high yield, easy post-treatment and high selectivity for the obtained products. Recently, as a new and efficient click reaction, thiol-ene/yne click chemistry has raised much interest and will probably be the main direction for development in click chemistry. On the other hand, synthesis of high-performance functional polymer materials is one of the hot topics of novel material research. In this review, we introduce the characteristics, advantages and reaction mechanism of thiol-ene/yne click chemistry. Research progresses of thiol-ene/yne click chemistry in functional polymer synthesis are highlighted, with focus on the synthetic route of linear, hyperbranched, cross-linked and other types of functional polymers via this method. The monomer features, product features and potential applications of different types of functional polymer materials synthesized by thiol-ene/yne click reaction are also discussed in detail. Furthermore, the problems in thiol-ene/yne click

 12. Messiuudised : Maison & Objet / Ene Jakobi

  Index Scriptorium Estoniae

  Jakobi, Ene

  2008-01-01

  Uusi trende kõige suuremalt disainimessilt Maison & Objet Prantsusmaal - Jean-Charles de Castelbajaci joonistatud toolid, Jean-Christophe Bernardi pleksiklaasist tool ja laud, Joseph Licciardi ja Paul Coheni-Philipp Veenendaali etanoolil põlevad kaminad, Philippe Lebru kellad, Vincenzo Antonuccio vaasid ja Anna Siedlecka ning Radek Achramoviczi täispuhutavad valgustid

 13. Parim personaliprojekt 2014 / Ene Olle

  Index Scriptorium Estoniae

  Olle, Ene

  2014-01-01

  Personalijuhtimise ühingu PARE konverentsil "Töötajat väärtustav organisatsioon" pälvis tiitli "Parim personaliprojekt 2013" ettevõtte ISS Eesti erivajadustega inimeste värbamise projekt. Teistest konkursil osalenud projektidest

 14. Parim personaliprojekt 2014 / Ene Olle

  Index Scriptorium Estoniae

  Olle, Ene

  2014-01-01

  Personalijuhtimise ühingu PARE konverentsil "Töötajat väärtustav organisatsioon" pälvis tiitli "Parim personaliprojekt 2013" ettevõtte ISS Eesti erivajadustega inimeste värbamise projekt. Teistest konkursil osalenud projektidest

 15. Kadriorust leiate pargiraamatukogu / Ene Tamsalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Tamsalu, Ene

  2009-01-01

  2006. aastal avati Kadrioru Pargi raamatukogu, mille kogu aluseks on soome maastikuarhitektuuri professori Tuula Maria Merivuori pärandatud erialaraamatukogu, kus leiab kirjandust maastiku-, pargi- ja aiaarhitektuurist, linna- ja regionaalplaneerimisest, botaanikast ja aiandusest

 16. Inimlikkus ja erootika / Ene Lamp

  Index Scriptorium Estoniae

  Lamp, Ene

  1998-01-01

  Erootilise motiivi toimimisest eelmise ja praeguse sajandivahetuse kunstis Pärnu Uue Kunsti Muuseumi korraldatud näituste - Gustav Klimti ja Egon Schiele akvarellide ja joonistuste faksiimiletest, Jean Rustini maalidest - põhjal. Erotismi jõudmisest eesti kunsti (Triik, Vabbe, Wiiralt)

 17. Messiuudised : Maison & Objet / Ene Jakobi

  Index Scriptorium Estoniae

  Jakobi, Ene

  2008-01-01

  Uusi trende kõige suuremalt disainimessilt Maison & Objet Prantsusmaal - Jean-Charles de Castelbajaci joonistatud toolid, Jean-Christophe Bernardi pleksiklaasist tool ja laud, Joseph Licciardi ja Paul Coheni-Philipp Veenendaali etanoolil põlevad kaminad, Philippe Lebru kellad, Vincenzo Antonuccio vaasid ja Anna Siedlecka ning Radek Achramoviczi täispuhutavad valgustid

 18. LEADER-tegevusest / Ene Sarapuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Sarapuu, Ene

  2009-01-01

  Läänemaa LEADER-tegevusgrupi eesmärk on maakonna kui terviku ühtne areng, et kogu Läänemaa oleks vajalike teenustega kaetud ning ettevõtjad julgeks ning suudaks uute teenuste ja toodetega turule tulla

 19. Inimlikkus ja erootika / Ene Lamp

  Index Scriptorium Estoniae

  Lamp, Ene

  1998-01-01

  Erootilise motiivi toimimisest eelmise ja praeguse sajandivahetuse kunstis Pärnu Uue Kunsti Muuseumi korraldatud näituste - Gustav Klimti ja Egon Schiele akvarellide ja joonistuste faksiimiletest, Jean Rustini maalidest - põhjal. Erotismi jõudmisest eesti kunsti (Triik, Vabbe, Wiiralt)

 20. Toivo Raidmetsa show / Ene Ammer

  Index Scriptorium Estoniae

  Ammer, Ene

  1999-01-01

  Toivo Raidmetsast, tema mööbli-, näituse- ja ruumikujundustest, esinemistest näitustel, tööst Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri kateedri juhatajana, koostööst Eero Jürgensoni, Jaak Arro ja Taso Mähariga. 12 illustratsiooni

 1. LEADER-tegevusest / Ene Sarapuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Sarapuu, Ene

  2009-01-01

  Läänemaa LEADER-tegevusgrupi eesmärk on maakonna kui terviku ühtne areng, et kogu Läänemaa oleks vajalike teenustega kaetud ning ettevõtjad julgeks ning suudaks uute teenuste ja toodetega turule tulla

 2. O social entre o céu e o inferno: a antropologia filosófica de Pierre Bourdieu The social between heaven and hell: Pierre Bourdieu's philosophical anthropology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriel Peters

  2012-01-01

  , attempted to make explicit that his historical-sociological investigations were founded upon, and the same time contributed to elaborate, an 'idea of "Man"'. The article retraces Bourdieu's path towards this philosophical anthropology, starting with his genetic sociology of symbolic power, conceived as a form of critical theory (latu sensu, and concluding with an account of the human condition in which recognition ("symbolic capital" appears as both the fundamental existential goal through which individuals attempt to obtain meaning to their lives and the source of the endless symbolic competition that keeps social life moving. The agonistic vision of the social universe that grounds his sociological studies returns in his philosophical anthropology under the guise of a singular synthesis between Durkheim's idea that 'Society is God' and Sartre's thesis that 'hell is other people'.

 3. Geochemistry: Sulphur from heaven and hell

  Science.gov (United States)

  Dauphas, Nicolas

  2013-09-01

  Fingerprints of sulphur isotopes in rocks from the ridge beneath the Atlantic Ocean suggest that a substantial fraction of sulphur at Earth's surface is left over from the formation of the planet's core. See Letter p.208

 4. "University?... Hell No!": Stammering through Education

  Science.gov (United States)

  Butler, Clare

  2013-01-01

  Little research has addressed the effect of having a stammer on academic achievement, specifically progression into higher education. This study spans six decades of educational practice and shows few differences in participants' experiences. They describe their education as occasions of scant interaction, spatial segregation and limited…

 5. Is This the Ninth Circle of Hell?

  Science.gov (United States)

  Millet, Michelle S.

  2005-01-01

  In 2003, during the Biennial migration of academic librarians to the Association of College and Research Libraries (ACRL) conference, several of the programs in Charlotte, NC, discussed the recruitment and retention of the next generation but with an obvious lack of input from newly recruited librarians. In response, with Liza Posas, a library…

 6. Astrophysics: Photons from a hotter hell

  Science.gov (United States)

  Weekes, Trevor

  2007-08-01

  Blazars are massive black holes sending out particle jets at close to the speed of light. Stupendously fast, intense bursts of highly energetic γ-rays indicate that the blazar environment is even more extreme than was thought.

 7. To Hell, with Dante and Students.

  Science.gov (United States)

  Ostarch, Valerie

  1981-01-01

  The process of creating a canto in imitation of Dante's "The Inferno" not only enables students to gain a sense of medieval morality and history but also allows them to have an imaginative understanding of their own lives and times. (RL)

 8. Mälestis on õpikeskkond / Helle Lepik

  Index Scriptorium Estoniae

  Lepik, Helle

  2016-01-01

  Viimasel aastatel on koostatud põnevaid õppematerjale, mille abil kultuuripärand leiab tee koolitundi. Õppematerjalidega saab tutvuda Muinsuskaitseameti kodulehel http://www.muinas.ee/muinsuskaitsetegevus/haridus Mäluasutustega tutvumiseks on koostatud projekt "Muuseum ja arhiiv õppekeskkonnana". Hermen Rode altariuuringute põhjal valminud teadusveebist. Värske lähenemisega ajalooõppele paistab silma õppematerjal "Ajalooõpetus ja -pildid"

 9. Sammaldest lahjas vees / Helle Mäemets

  Index Scriptorium Estoniae

  Mäemets, Helle, 1955-

  2000-01-01

  Artiklit Vinogradov, G.A., Borisovskaja, E.V., Lapirov, A.G. Osobennosti obmena kaltsija i magnija u nekotorõh vodnõh rastenii razlitschnõh sistematitscheskih grupp. - Zurnal obchchei biologii, 2000, 61(2): 163-172. lugedes tekkinud mõtteid

 10. Mälestis on õpikeskkond / Helle Lepik

  Index Scriptorium Estoniae

  Lepik, Helle

  2016-01-01

  Viimasel aastatel on koostatud põnevaid õppematerjale, mille abil kultuuripärand leiab tee koolitundi. Õppematerjalidega saab tutvuda Muinsuskaitseameti kodulehel http://www.muinas.ee/muinsuskaitsetegevus/haridus Mäluasutustega tutvumiseks on koostatud projekt "Muuseum ja arhiiv õppekeskkonnana". Hermen Rode altariuuringute põhjal valminud teadusveebist. Värske lähenemisega ajalooõppele paistab silma õppematerjal "Ajalooõpetus ja -pildid"

 11. Synthesis, crystal structure, and H/D exchange of the inside protonated form of the cage imine 4,8,12-triaza-1-azoniatricyclo[6.6.3.2(4,12)]nonadec-1(15)-ene. A model for proton transfer through an aliphatic membrane

  DEFF Research Database (Denmark)

  Springborg, Johan; Nielsen, Bente; Olsen, Carl Erik;

  2002-01-01

  The reaction of the inside protonated form of the tricyclic amine 1,4,8,12-tetraazatricyclo[6.6.3.2(4.12)]nonadecane (1) with iron(III) affords the inside monoprotonated form of the corresponding imine 4,8,12-triaza-1-azoniatricyclo[6.6,3.2(4.12)]nonadec-1 (15)-ene (2), which was isolated...

 12. A new series of bis(ene-1,2-dithiolato)tungsten(IV), -(V), -(VI) complexes as reaction centre models of tungsten enzymes: preparation, crystal structures and spectroscopic properties.

  Science.gov (United States)

  Sugimoto, Hideki; Hatakeda, Kohei; Toyota, Kazuo; Tatemoto, Susumu; Kubo, Minoru; Ogura, Takashi; Itoh, Shinobu

  2013-03-07

  The carbomethoxy substituted dithiolene ligand (L(COOMe)) enabled us to develop a series of new bis(ene-1,2-dithiolato)tungsten complexes including W(IV)O, W(IV)(OSiBuPh(2)), W(VI)O(2), W(VI)O(OSiBuPh(2)) and W(VI)O(S) core structures. By using these tungsten complexes, a systematic study of the terminal monodentate ligand effects has been performed on the structural, spectroscopic properties and reactivity. The structure and spectroscopic properties of the tungsten complexes have also been compared to those of the molybdenum complexes coordinated by the same ligand to investigate the effects of the metal ion (W vs. Mo). X-ray crystallographic analyses of the tungsten(IV) complexes have revealed that the tungsten centres adopt a distorted square pyramidal geometry with a dithiolene ligand having an ene-1,2-dithiolate form. On the other hand, the dioxotungsten(VI) complex exhibits an octahedral structure consisting of the bidentate L(COOMe) and two oxo groups, in which π-delocalization was observed between the W(VI)O(2) and ene-1,2-dithiolate units. The tungsten(IV) and dioxotungsten(VI) complexes are isostructural with the molybdenum counter parts. DFT calculation study of the W(VI)O(S) complex has indicated that the W=S bond of 2.2 Å is close to the bond length between the tungsten centre and ambiguously assigned terminal monodentate atom in aldehyde oxidoreductase of the tungsten enzyme. Resonance Raman (rR) spectrum of the W(VI)O(S) complex has shown the two inequivalent L(COOMe) ligands with respect to their bonding interactions with the tungsten centre, reproducing the appearance of two ν(C=C) stretches in the rR spectrum of aldehyde oxidoreductase. Sulfur atom transfer reaction from the W(VI)O(S) complex to triphenylphosphines has also been studied kinetically to demonstrate that the tungsten complex has a lower reactivity by about one-order of magnitude, when compared with its molybdenum counterpart.

 13. Exploring antioxidant reactivity and molecular structure of phenols by means of two coupled assays using fluorescence probe (2,3-diazabicyclo[2.2.2]oct-2-ene, DBO) and free radical (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl, DPPH·)

  Indian Academy of Sciences (India)

  MERCEDES BECERRA-HERRERA; ANA SAYAGO; RAFAEL BELTRÁN

  2017-09-01

  Phenolic compounds can be considered as themost important bioactive compounds in Mediterranean diet. However, many of the complex connections between phenols antioxidant reactivity and their molecular structure remain unsolved. To shine light on these issues, the antioxidant reactivity of 15 relevant phenolic compounds was studied. Two different analytical approaches were combined: (a) the well-established 2,2- diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH·) stable free radical assay, and (b) the 2,3-diazabicyclo[2.2.2]oct-2-ene (DBO)fluorescent probe assay. The results obtained confirm how certain structural features (i.e., hydroxyl and methoxy groups, alkyl and alkenyl chains) play a critical role in the singular antioxidant response exhibited by eachphenolic compound. This knowledge provides decisive information to select a specific phenolic compound as an antioxidant additive or for the chemical design of new antioxidants.

 14. Synthesis and evaluation of in vitro biological activity of 4-substituted arylpiperazine derivatives of 1,7,8,9-tetrachloro-10,10-dimethoxy-4-azatricyclo[5.2.1.0(2,6)]dec-8-ene-3,5-dione.

  Science.gov (United States)

  Kossakowski, Jerzy; Pakosinska-Parys, Magdalena; Struga, Marta; Dybala, Izabela; Koziol, Anna E; La Colla, Paolo; Marongiu, Laura Ester; Ibba, Cristina; Collu, David; Loddo, Roberta

  2009-12-11

  A series of twenty arylpiperazine derivatives of 1,7,8,9-tetrachloro-10,10-dimethoxy-4-azatricyclo[5.2.1.0(2,6)]dec-8-ene-3,5-dione have been prepared. These derivatives were tested in vitro with the aim of identifying novel lead compounds active against emergent and re-emergent human and cattle infectious diseases (AIDS, hepatitis B and C, tuberculosis, bovine viral diarrhea). In particular, these compounds were evaluated in vitro against representatives of different virus classes, such as a HIV-1 (Retrovirus), a HBV (Hepadnavirus) and the single-stranded RNA(+) viruses Yellow fever virus (YFV) and Bovine viral diarrhea virus (BVDV), both belonging to the Flaviridae. Compounds 2c, 2g and 3d showed a modest activity against CVB-2. The molecular structures of the starting imide 1 and one of propyl-piperazine derivatives, 3b, have been determined by an X-ray crystallography study.

 15. Synthesis and Evaluation of in Vitro Biological Activity of 4-Substituted Arylpiperazine Derivatives of 1,7,8,9-Tetrachloro-10,10-dimethoxy-4-azatricyclo[5.2.1.02,6]dec-8-ene-3,5-dione

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Collu

  2009-12-01

  Full Text Available A series of twenty arylpiperazine derivatives of 1,7,8,9-tetrachloro-10,10-dimethoxy-4-azatricyclo[5.2.1.02,6]dec-8-ene-3,5-dione have been prepared. These derivatives were tested in vitro with the aim of identifying novel lead compounds active against emergent and re-emergent human and cattle infectious diseases (AIDS, hepatitis B and C, tuberculosis, bovine viral diarrhea. In particular, these compounds were evaluated in vitro against representatives of different virus classes, such as a HIV-1 (Retrovirus, a HBV (Hepadnavirus and the single-stranded RNA+ viruses Yellow fever virus (YFV and Bovine viral diarrhea virus (BVDV, both belonging to the Flaviridae. Compounds 2c, 2g and 3d showed a modest activity against CVB-2. The molecular structures of the starting imide 1 and one of propyl-piperazine derivatives, 3b, have been determined by an X-ray crystallography study.

 16. The magnesium-ene cyclization stereochemically directed by an allylic oxyanionic group and its application to a highly stereoselective synthesis of (+/-)-matatabiether. Allylmagnesium compounds by reductive magnesiation of allyl phenyl sulfides.

  Science.gov (United States)

  Cheng, D; Zhu, S; Yu, Z; Cohen, T

  2001-01-10

  The first example of a magnesium-ene cyclization stereochemically directed by an allylic oxyanionic group is demonstrated by a highly stereoselective synthesis of the bicyclic terpene matatabiether 10. The synthetic method is particularly valuable, not only because of the stereochemical control and the utility of the versatile hydroxyl group introduced into the product, but also because the precursor of the allylmagnesium is an allyl phenyl sulfide, which is more stable and more easily prepared in a connective fashion than the usual allyl halide precursor. Since the presence of lithium ions encourages undesirable proton transfer to the cyclized organometallic and is detrimental to the stereochemical control, the conversion of the allylic thioether to the allylmagnesium utilizes a lithium-free method involving direct reductive magnesiation in the presence of the magnesium-anthracene complex.

 17. Mechanism of thermal rearrangement of the spiro bicyclo[2.1.0]-pentane-5,2′-methylenecyclopropanes to 6- and 7- methylenebicyclo[3.2.0]hept-1-enes

  Science.gov (United States)

  Lokensgard, David M.; Dougherty, Dennis A.; Hilinski, Edwin F.; Berson, Jerome A.

  1980-01-01

  The thermal rearrangements of the bicyclo[2.1.0]pentane-5,2′-methylenecyclopropanes fall into two classes. The first occurs near 80°C and consists of a double epimerization (“bridge flip”) which is initiated by cleavage of the bridge bond. An alternative mechanism by way of a trimethylenemethane intermediate is ruled out by an isotopic position-marking experiment. The second rearrangement begins to be detected above 120°C. It gives the isomeric 6- and 7-methylenebicyclo[3.2.0]hept-1-enes. Two possible mechanisms can operate in this complex change, but a choice between them is not yet possible. PMID:16592828

 18. Crystal structure of a compact three-dimensional metal–organic framework based on Cs+ and (4,5-di­cyano-1,2-phenyl­ene)bis­(phospho­nic acid)

  Science.gov (United States)

  Mendes, Ricardo F.; Venkatramaiah, Nutalapati; Tomé, João P. C.; Almeida Paz, Filipe A.

  2016-01-01

  A new metal–organic framework compound, poly[[μ7-dihydrogen (4,5-di­cyano-1,2-phenyl­ene)diphospho­nato]­(oxonium)caesium], [Cs(C8H4N2O6P2)(H3O)]n (I), based on Cs+ and the organic linker 4,5-di­cyano-1,2-phenyl­ene)bis­(phospho­nic acid, (H4cpp), containing two distinct coordinating functional groups, has been prepared by a simple diffusion method and its crystal structure is reported. The coordination polymeric structure is based on a CsO8N2 complex unit comprising a monodentate hydro­nium cation, seven O-atom donors from two phospho­nium groups of the (H2cpp)2− ligand, and two N-atom donors from bridging cyano groups. The high level of connectivity from both the metal cation and the organic linker allow the formation of a compact and dense three-dimensional network without any crystallization solvent. Topologically (I) is a seven-connected uninodal network with an overall Schäfli symbol of {417.64}. Metal cations form an undulating inorganic layer, which is linked by strong and highly directional O—H⋯O hydrogen-bonding inter­actions. These metallic layers are, in turn, connected by the organic ligands along the [010] direction to form the overall three-dimensional framework structure. PMID:27980833

 19. Surface-crosslinked poly(3-mercaptopropyl)methylsiloxane-coatings on silica as new platform for low-bleed mass spectrometry-compatible functionalized stationary phases synthesized via thiol-ene click reaction.

  Science.gov (United States)

  Zimmermann, Aleksandra; Horak, Jeannie; Sievers-Engler, Adrian; Sanwald, Corinna; Lindner, Wolfgang; Kramer, Markus; Lämmerhofer, Michael

  2016-03-04

  A thin functional film of poly(3-mercaptopropyl)methylsiloxane was coated onto vinyl-modified silica particles (5μm, 100Å pore size) and chemically crosslinked to the surface. Excess of thiol functionalities allow bonding of alkene containing ligands by thiol-ene click reaction in a second step (QN-VII). Besides that a single step surface modification procedure was established in which alkene functional ligands were directly added to the polysiloxane coating solution and thus, after evaporation of the solvent, crosslinking to the vinylized surface and bonding of chromatographic ligand to the thiolated polysiloxane film occur simultaneously in one step (QN-VI). Successful bonding of the polysiloxane film was confirmed for both approaches by (29)Si cross-polarization/magic angle spinning NMR spectra. The new surface functionalization concept can be utilized as a new platform for the preparation of various low-bleed, mass spectrometry-compatible stationary phases with a variety of functional ligands. The concept was demonstrated by thiol-ene click reaction with quinine carbamate and its subsequent use for enantiomer separation by HPLC-UV and HPLC-ESI-QTOF-MS of acidic chiral analytes. Chromatographic enantioselectivities were similar to a comparable brush-type CSP (QN-V0). The greatly reduced background signal in LC-MS, however, comes at expense of somewhat lower chromatographic efficiencies (C-term by factor of 2 larger compared to brush-type CSP). For quantitative analysis in single reaction monitoring (MRM(HR)) in high sensitivity mode, limit of detection and limit of quantification results are comparable for both surface-polymer modified CSPs, with only slightly higher values for the conventional brush-type CSP (QN-V0). Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 20. ANALISIS JARINGAN KOMUNIKASI PETANI TANAMAN SAYURAN (KASUS PETANI SAYURAN DI DESA EGON, KECAMATAN WAIGETTE, KABUPATEN SIKKA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bulkis Bulkis

  2015-11-01

  Full Text Available In order to improve production and quality of vegetables, farmers need adequate information and reliable sources of information to achieve their goals. Meet their information needs on the behavior of vegetable farming;  farmers need to establish a network of communication among farmers. The purpose of this study was: (1 to describe the communication network among vegetable farmers in the village of Egon (2 to analyze the relationship between the characteristics of farmers and communication networks. The unit of analysis is a vegetable farmer. Samples of study are fifty-three farmers sampled using the census. Primary data collection and field observations were conducted during June to July 2012.  Data used in this study consisted of primary and secondary data. Sociometric analysis is used to view network communications occur among vegetable farmers. Communication network structures were analyzed using UCINET VI. Data analysis was performed by using Microsoft excel and followed by Spearman rank correlation analysis by using SPSS for windows.  The results show that: (1 the description of communication network of vegetable farmers are  radial personal network and interlocking personal network , while crop protection communication networks and communication networks of harvest and post harvest is central personal network (2  there was a relation between farmer’ non formal education, farming experience, cosmopolitan level, land area, and tenure with network communications. Dalam rangka meningkatkan produksi dan kualitas sayuran, petani membutuhkan informasi yang memadai dan sumber informasi yang terpercaya untuk mencapai tujuan mereka. Untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka tentang perilaku usahatani tanaman sayuran, petani membangun jaringan komunikasi antarpetani. Artikel ini membahas (1 gambaran jaringan komunikasi diantara petani sayuran di desa Egon, dan (2 hubungan antara karakteristik petani dengan jaringan komunikasi. Lima puluh tiga petani diambil sebagai sampel dengan menggunakan metode sensus. Pengumpulan data primer dan observasi lapangan dilakukan selama bulan Juni sampai Juli 2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Analisis sosiometri digunakan untuk melihat jaringan komunikasi yang terjadi di antara petani sayuran. Struktur jaringan komunikasi dianalisis dengan menggunakan UCINET VI. Analisis data dilakukan dengan menggunakan program excel dan SPSS for windows, yaitu analisis korelasi Person dan Rank Spearman. Hasil yang diperoleh: (1 gambaran jaringan komunikasi usahatani petani sayuran yang terbentuk adalah jaringan personal radial dan jaringan personal memusat (2 terdapat hubungan antara pendidikan non formal, pengalaman bertani, tingkat kosmopolitan, luas lahan, status kepemilikan lahan dengan jaringan komunikasi.

 1. Síntese e atividade fitotóxica de 2-fenil-6,7-exo-isopropilidenodioxi-8-oxabiciclo [3.2.1]oct-2-eno Synthesis and phytotoxic activity of 2-Phenyl-6,7-exo isopropylidenedioxi-8-oxabicyclo[3.2.1]oct-2-ene

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luiz Cláudio A. Barbosa

  2000-08-01

  Full Text Available The [3+4] cycloaddition between furan and the oxyallyl cation generated from 1-bromo-1-phenylpropan-2-one (4, resulted in the formation of 2-phenyl-8-oxabicyclo[3.2.1]oct-6-en-3-one (5 in 30% yield. This compound was further converted into 2-phenyl-6,7-exo-isopropylidenedioxi-8-oxabicyclo[3.2.1]oct-2-ene (13 in 35.4% yield. The selective effect of compound (13 and its isomer 3-phenyl-6,7-exo-isopropylidenedioxi-8-oxabicyclo[3.2.1]oct -2-ene (1a on the radicle growth of Sorghum bicolor L. (sorghum and Cucumis sativus L. (cucumber were evaluated. For both plants, compound 13 showed to be more potent than its isomer 1a.

 2. Preparation of Castor Oil Modified Thiol-Ene UV-Curable Waterborne Polyurethane Dispersions%蓖麻油改性巯基-烯UV固化水性聚氨酯分散体的制备

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  付长清; 陈樟; 乔永洛; 陈义旺; 申亮

  2012-01-01

  采用自乳化聚氨酯水分散体的制备方法,分别制备了含蓖麻油基和巯基的聚氨酯水分散体.将两者按一定比例复合,加入水性光引发剂,在紫外光照射下,通过水性光引发剂引发涂层中的双键及巯基进行巯基-烯点击反应,制得交联聚氨酯涂膜.采用核磁共振氢谱、红外光谱、差示扫描量热仪、热重分析等手段对水分散体及光固化涂膜的结构和性能进行了分析表征.结果表明:巯基和蓖麻油结构中的碳碳双键成功地引入到了水性聚氨酯链段中;在紫外光辐照下,巯基和不饱和双键间进行了加成反应;UV固化膜具有良好的机械性能和热稳定性:凝胶量为96.67%、胶膜吸水率为13.0%、耐冲击性大于50 cm、硬度为5H、耐溶剂(甲乙酮)拭擦次数为734次、失质量50%时的温度为375 ℃.%Waterborne polyurethane containing castor oil ( CAPU ) and waterborne polyurethane containing multifunctional thiol ( SHPU ) were prepared via self - emulsification process of WPU,respectively,which were - blended with addition of aqueous photo - initiator in certain proportions,ihen crosslinked to form polyurethane coatings through thiol - ene couple reaction between the double bond and thiol under UV irradiation. The structure and properties of the title coatings were characterized by 1H - NMR,FT - IR,DSC and TG. The results indicated that thiol and the double bond in castor oil were integrated into polyurethane main chain and thiol - ene addition reaction was proceeded. The UV - cured films showed good mechanical properties and thermal stability with gel content 96. 67% ,solvent - resistance (methyl ethyl ketone) 734 times,pencil hardness 5H,water absorption 13.0% ,impact strength 50 cm and 50% mass loss at 375℃ ,respectively.

 3. Structure of the mercury(II) mixed-halide (Br/Cl) complex of 2,2'-(5-tert-butyl-1,3-phenyl-ene)bis-(1-pentyl-1H-benzo[d]imidazole).

  Science.gov (United States)

  Rani, Varsha; Singh, Harkesh B; Butcher, Ray J

  2017-03-01

  The mercury(II) complex of 2,2'-(5-tert-butyl-1,3-phenyl-ene)bis-(1-pentyl-1H-benz-imidazole), namely catena-poly[[dihalogenido-mercury(II)]-μ-2,2'-(5-tert-butyl-1,3-phenyl-ene)bis-(1-pentyl-1H-benzimidazole)-κ(2)N(3):N(3')], [HgBr1.52Cl0.48(C34H42N4)], 2, has a polymeric structure bridging via the N atoms from the benzimidazole moieties of the ligand. The compound crystallizes in the ortho-rhom-bic space group Pca21 and is a racemic twin [BASF = 0.402 (9)]. The geometry around the Hg(II) atom is distorted tetra-hedral, with the Hg(II) atom coordinated to two N atoms, one Br atom, and a fourth coordination site is occupied by a mixed halide (Br/Cl). For the two ligands in the asymmetric unit, there is disorder with one of the two tert-butyl groups and benzimidazole moieties showing twofold disorder, with occupancy factors of 0.57 (2):0.43 (2) for the tert-butyl group and 0.73 (3):0.27 (3) for the benzimidazole group. In addition, there is threefold disorder for two of the four n-pentyl groups, with occupancy factors of 0.669 (4):0.177 (4):0.154 (4) and 0.662 (4):0.224 (4):0.154 (4), respectively. The mol-ecules form a one-dimensional helical polymer propagating in the b-axis direction. The helices are held together by intra-strand C-H⋯Br and C-H⋯Cl inter-actions. Each strand is further linked by inter-strand C-H⋯Br and C-H⋯Cl inter-actions. In addition, there are weak C-H⋯N inter-strand inter-actions which further stabilize the structural arrangement.

 4. Structure of the mercury(II) mixed-halide (Br/Cl) complex of 2,2′-(5-tert-butyl-1,3-phenyl­ene)bis­(1-pentyl-1H-benzo[d]imidazole)

  Science.gov (United States)

  Rani, Varsha; Singh, Harkesh B.

  2017-01-01

  The mercury(II) complex of 2,2′-(5-tert-butyl-1,3-phenyl­ene)bis­(1-pentyl-1H-benz­imidazole), namely catena-poly[[dihalogenido­mercury(II)]-μ-2,2′-(5-tert-butyl-1,3-phenyl­ene)bis­(1-pentyl-1H-benzimidazole)-κ2 N 3:N 3′], [HgBr1.52Cl0.48(C34H42N4)], 2, has a polymeric structure bridging via the N atoms from the benzimidazole moieties of the ligand. The compound crystallizes in the ortho­rhom­bic space group Pca21 and is a racemic twin [BASF = 0.402 (9)]. The geometry around the HgII atom is distorted tetra­hedral, with the HgII atom coordinated to two N atoms, one Br atom, and a fourth coordination site is occupied by a mixed halide (Br/Cl). For the two ligands in the asymmetric unit, there is disorder with one of the two tert-butyl groups and benzimidazole moieties showing twofold disorder, with occupancy factors of 0.57 (2):0.43 (2) for the tert-butyl group and 0.73 (3):0.27 (3) for the benzimidazole group. In addition, there is threefold disorder for two of the four n-pentyl groups, with occupancy factors of 0.669 (4):0.177 (4):0.154 (4) and 0.662 (4):0.224 (4):0.154 (4), respectively. The mol­ecules form a one-dimensional helical polymer propagating in the b-axis direction. The helices are held together by intra-strand C—H⋯Br and C—H⋯Cl inter­actions. Each strand is further linked by inter-strand C—H⋯Br and C—H⋯Cl inter­actions. In addition, there are weak C—H⋯N inter-strand inter­actions which further stabilize the structural arrangement. PMID:28316824

 5. Rhodium-catalyzed [5 + 2 + 1] cycloaddition of ene-vinylcyclopropanes and CO: reaction design, development, application in natural product synthesis, and inspiration for developing new reactions for synthesis of eight-membered carbocycles.

  Science.gov (United States)

  Wang, Yi; Yu, Zhi-Xiang

  2015-08-18

  Practical syntheses of natural products and their analogues with eight-membered carbocyclic skeletons are important for medicinal and biological investigations. However, methods and strategies to construct the eight-membered carbocycles are limited. Therefore, developing new methods to synthesize the eight-membered carbocycles is highly desired. In this Account, we describe our development of three rhodium-catalyzed cycloadditions for the construction of the eight-membered carbocycles, which have great potential in addressing the challenges in the synthesis of medium-sized ring systems. The first reaction described in this Account is our computationally designed rhodium-catalyzed two-component [5 + 2 + 1] cycloaddition of ene-vinylcyclopropanes (ene-VCPs) and CO for the diastereoselective construction of bi- and tricyclic cyclooctenones. The design of this reaction is based on the hypothesis that the C(sp(3))-C(sp(3)) reductive elimination of the eight-membered rhodacycle intermediate generated from the rhodium-catalyzed cyclopropane cleavage and alkene insertion, giving Wender's [5 + 2] cycloadduct, is not easy. Under CO atmosphere, CO insertion may occur rapidly, converting the eight-membered rhodacycle into a nine-membered rhodacycle, which then undergoes an easy C(sp(2))-C(sp(3)) reductive elimination process and furnishes the [5 + 2 + 1] product. This hypothesis was supported by our preliminary DFT studies and also served as inspiration for the development of two [7 + 1] cycloadditions: the [7 + 1] cycloaddition of buta-1,3-dienylcyclopropanes (BDCPs) and CO for the construction of cyclooctadienones, and the benzo/[7 + 1] cycloaddition of cyclopropyl-benzocyclobutenes (CP-BCBs) and CO to synthesize the benzocyclooctenones. The efficiency of these rhodium-catalyzed cycloadditions can be revealed by the application in natural product synthesis. Two eight-membered ring-containing natural products, (±)-asterisca-3(15),6-diene and (+)-asteriscanolide, have been

 6. 17α-Ethynyl-androst-5-ene-3β,7β,17β-triol (HE3286 Is Neuroprotective and Reduces Motor Impairment and Neuroinflammation in a Murine MPTP Model of Parkinson’s Disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ferdinando Nicoletti

  2012-01-01

  Full Text Available 17α-Ethynyl-androst-5-ene-3β,7β,17β-triol (HE3286 is a synthetic androstenetriol in Phase II clinical development for the treatment of inflammatory diseases. HE3286 was evaluated for blood-brain barrier (BBB permeability in mice, and efficacy in a 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP murine model of Parkinson’s disease (PD. We found that HE3286 freely penetrated the BBB. HE3286 treatment significantly improved motor function compared to vehicle in the rotarod test (mean 58.2 sec versus 90.9 sec, P<0.0001, and reduced inflammatory mediator gene expression in the brain (inducible nitric oxide synthase, 20%, P=0.002; tumor necrosis factor α, 40%, P=0.038, and interleukin-1β, 33%, P=0.02 measured by reverse-transcriptase polymerase chain reaction. Brain tissue histopathology and immunohistochemistry showed that HE3286 treatment increased the numbers of tyrosine hydroxylase-positive cells by 17% compared to vehicle (P=0.003, and decreased the numbers of damaged neurons by 38% relative to vehicle (P=0.029. L-3,4-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA efficacy was not enhanced by concurrent administration of HE3286. HE3286 administration prior to MPTP did not enhance efficacy. Our data suggest a potential role for HE3286 in PD treatment, and provides incentive for further investigation.

 7. Combining RAFT polymerization and thiol-ene click reaction for core-shell structured polymer@BaTiO3 nanodielectrics with high dielectric constant, low dielectric loss, and high energy storage capability.

  Science.gov (United States)

  Yang, Ke; Huang, Xingyi; Zhu, Ming; Xie, Liyuan; Tanaka, Toshikatsu; Jiang, Pingkai

  2014-02-12

  Nanodielectric materials with high dielectric constant, low dielectric loss, and high energy storage capability are highly desirable in modern electric and electronics industries. It has been proved that the preparation of core-shell structured dielectric polymer nanocomposites via "grafting from" method is an effective approach to these materials. However, by using this approach, the deep understanding of the structure-dielectric property relationship of the core-shell structured nanodielectrics has been limited because of the lack of detailed information (e.g., molecular weight, grafting density) about the macromolecules grafted onto the nanoparticle surfaces. In this work, by the combination of reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization and thiol-ene click reaction, two types of core-shell structured polymer@BaTiO3 (polymer@BT) nanocomposites with high dielectric constant and low dielectric loss were successfully prepared via a "grafting to" method. Compared with the "grafting from" method, this "grafting to" method has two merits: the molecular weight of the polymer chains in the shell layer can be easily controlled and the grafting density can be tailored by changing the molecular weight of the grafting polymer. Moreover, a clear insight into the relationship among the dielectric properties and energy storage capability of the core-shell structured polymer@BT nanocomposites, the molecular weight of the polymer chains, and the grafting density of the core-shell structured nanoparticles was achieved. The study provides new insights into the design and preparation of nanodielectric materials with desirable dielectric properties.

 8. Antimicrobial Effect of the Triterpene 3β,6β,16β-Trihydroxylup-20(29)-ene on Planktonic Cells and Biofilms from Gram Positive and Gram Negative Bacteria

  Science.gov (United States)

  Evaristo, Francisco Flávio Vasconcelos; Albuquerque, Maria Rose Jane R.; dos Santos, Hélcio Silva; Bandeira, Paulo Nogueira; Ávila, Fábio do Nascimento; da Silva, Bruno Rocha; Vasconcelos, Ariana Azevedo; Rabelo, Érica de Menezes; Nascimento-Neto, Luiz Gonzaga; Arruda, Francisco Vassiliepe Sousa; Vasconcelos, Mayron Alves; Carneiro, Victor Alves; Cavada, Benildo Sousa; Teixeira, Edson Holanda

  2014-01-01

  This study evaluated the antimicrobial effect of 3β,6β,16β-trihydroxylup-20(29)-ene (CLF1), a triterpene isolated from Combretum leprosum Mart., in inhibiting the planktonic growth and biofilms of Gram positive bacteria Streptococcus mutans and S. mitis. The antimicrobial activity was assessed by determining the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC). The antibiofilm potential was determined by quantifying total biomass and enumerating biofilm-entrapped viable bacteria. In addition, the acute toxicity of CLF1 on Artemia sp. nauplii was also determined. The results showed that CLF1 was able in inhibiting the growth of S. mutans and S. mitis with MIC and MBC of 7.8 μg/mL and 15.6 μg/mL, respectively. CLF1 was highly effective on biofilms of both bacteria. Only 7.8 μg/mL CLF1 was enough to inhibit by 97% and 90% biomass production of S. mutans and S. mitis, respectively. On the other hand, such effects were not evident on Gram negative Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella oxytoca. The toxicity tests showed that the LC50 of CLF1 was 98.19 μg/mL. Therefore, CLF1 isolated from C. leprosum may constitute an important natural agent for the development of new therapies for caries and other infectious diseases caused by S. mutans and S. mitis. PMID:25093179

 9. 2,2′-(p-Phenyl­ene)bis­(4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium) bis­(3-nitro­benzoate)

  Science.gov (United States)

  Song, Xiu-Mei; Li, Jun-Jun; Liu, Xin-Hua; Ren, Chun-Xia; Shang, Shao-Ming

  2011-01-01

  In the title compound, C12H16N4 +·2C7H4NO4 −, the complete 2,2′-(p-phenyl­ene)bis­(4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium) (bib) dication is generated by crystallographic inversion symmetry. The bib cations reside on crystallographic inversion centers, which coincide with the centroids of the respective benzene rings. In the cation, the imidazole ring adopts an envelop conformation with the flap atom displaced by 0.082 (3) Å from the plane through the other ring atoms. In the crystal, the cations and anions are linked through inter­molecular N—H⋯O hydrogen bonds, forming chains running along the a axis. C—H⋯O inter­actions also occur. Weak π–π contacts between the imidazole rings of bib and between the benzene rings of NB [centroid–centroid distances = 3.501 (1) and 3.281 (2) Å, respectively] may further stabilize the structure. PMID:21522956

 10. N-O chemistry for antibiotics: discovery of N-alkyl-N-(pyridin-2-yl)hydroxylamine scaffolds as selective antibacterial agents using nitroso Diels-Alder and ene chemistry.

  Science.gov (United States)

  Wencewicz, Timothy A; Yang, Baiyuan; Rudloff, James R; Oliver, Allen G; Miller, Marvin J

  2011-10-13

  The discovery, syntheses, and structure-activity relationships (SAR) of a new family of heterocyclic antibacterial compounds based on N-alkyl-N-(pyridin-2-yl)hydroxylamine scaffolds are described. A structurally diverse library of ∼100 heterocyclic molecules generated from Lewis acid-mediated nucleophilic ring-opening reactions with nitroso Diels-Alder cycloadducts and nitroso ene reactions with substituted alkenes was evaluated in whole cell antibacterial assays. Compounds containing the N-alkyl-N-(pyridin-2-yl)hydroxylamine structure demonstrated selective and potent antibacterial activity against the Gram-positive bacterium Micrococcus luteus ATCC 10240 (MIC(90) = 2.0 μM or 0.41 μg/mL) and moderate activity against other Gram-positive strains including antibiotic resistant strains of Staphylococcus aureus (MRSA) and Enterococcus faecalis (VRE). A new synthetic route to the active core was developed using palladium-catalyzed Buchwald-Hartwig amination reactions of N-alkyl-O-(4-methoxybenzyl)hydroxylamines with 2-halo-pyridines that facilitated SAR studies and revealed the simplest active structural fragment. This work shows the value of using a combination of diversity-oriented synthesis (DOS) and parallel synthesis for identifying new antibacterial scaffolds.

 11. Crystal structure of catena-poly[bis(formato-κO)bis-[μ2-1,1'-(1,4-phenyl-ene)bis-(1H-imidazole)-κ(2) N (3):N (3')]cobalt(II)].

  Science.gov (United States)

  Xu, Guo-Wang; Wang, Ye-Nan; Xia, Hong-Xu; Wang, Zhong-Long

  2015-09-01

  A red block-shaped crystal of the title compound, [Co(HCOO)2(C12H10N4)2] n , was obtained by the reaction of cobalt(II) nitrate hexa-hydrate, formic acid and 1,1'-(1,4-phenyl-ene)bis-(1H-imidazole) (bib) mol-ecules. The asymmetric unit consists of one Co(II) cation, one formate ligand and two halves of a bib ligand. The central Co(II) cation, located on an inversion centre, is coordinated by two carboxyl-ate O atoms and four N atoms from bib ligands, completing an octa-hedral coordination geometry. The Co(II) centres are bridged by bib ligands, giving a two-dimensional net. Topologically, taking the Co(II) atoms as nodes and the bib ligands as linkers, the two-dimensional structure can be simplified as a typical sql/Shubnikov tetra-gonal plane network. The structure features C-H⋯O hydrogen-bonding inter-actions between formate and bib ligands, resulting in a three-dimensional supra-molecular network.

 12. Kinetic Study on Nucleophilic Displacement Reactions of PhenylY-Substituted Phenyl Carbonates with 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene: Effects of Amine Nature on Reaction Mechanism

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Park, Kyoung-Ho [Hanyang University, Ansan (Korea, Republic of); Kim, Min-Young; Um, Ik-Hwan [Ewha Womans University, Seoul (Korea, Republic of)

  2016-01-15

  Second-order rate constants (k{sub N}) for nucleophilic displacement reactions of phenyl Y-substituted phenyl carbonates (7a-7l) with 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) in 80 mol % H{sub 2}O/20 mol % DMSO at 25.0±0.1 .deg. C have been measured spectrophotometrically. The Brønsted-type plot for the reactions of 7a-7l with DBU is linear with β{sub l}g= -0.48, indicating that the reactions proceed through a concerted mechanism, which is in contrast to the stepwise mechanism reported previously for the corresponding reactions with ethylamine (a primary amine) and piperidine (a secondary amine). The Hammett plots correlated with σ{sub -} and σ{sub o} constants exhibit many scattered points. In contrast, the Yukawa-Tsuno plot results in an excellent linear correlation with ρ{sub γ}= 1.27 and r = 0.57, implying that a negative charge develops partially on the O atom of the leaving group in the transition state. The bulky DBU is less reactive than the primary and secondary amines toward substrates possessing a weakly basic leaving group. It has been concluded that steric hindrance exerted by DBU in the plausible intermediate (T{sup ±}) forces the reactions to proceed through a concerted mechanism because expulsion of the leaving group from T{sup ±}could reduce the steric hindrance.

 13. Synthesis, molecular structure, spectroscopic investigations and computational study of a potential molecular switch of 2-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-2-methyl-6-(4-nitrophenyl)-4-phenyl-1,3 diazabicyclo [3.1.0]hex-3-ene

  Indian Academy of Sciences (India)

  AYOUB KANAANI; DAVOOD AJLOO; HAMZEH I KIYAN; FRESHTE SHAHERI; MAJID AMIRI

  2016-08-01

  This work presents a combined experimental and theoretical study on a photochromic compound, 2-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-2-methyl-6-(4-nitrophenyl)-4-phenyl-1,3 diazabicyclo [3.1.0]hex-3-ene, existing in closed form (‘A’) and open form (‘B’). The spectroscopic properties of the title compound have beeninvestigated by using IR, UV–Vis and ¹H NMR techniques. The molecular geometry and spectroscopic data of the title compound have been calculated by using the density functional method (B3LYP) invoking 6-311G(d,p) basis set. UV-Vis spectra of the two forms were recorded. The excitation energies, oscillator strength, etc., were calculated by time-dependent density functional theory (TD-DFT). Furthermore, molecular electrostatic potential map (MEP), frontier molecular orbital analysis (HOMO–LUMO), total density of state (TDOS) and reactivity descriptors were found and discussed. We applied a first-principles computational approach to study a light-sensitive molecular switch. We find that the conductance of the two isomers varies dramatically, which suggests that this system has potential use as a molecular switch.

 14. Preparation of low calorie structured lipids catalyzed by 1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene(TBD)-functionalized mesoporous SBA-15 silica in a heterogeneous manner.

  Science.gov (United States)

  Xie, Wenlei; Qi, Cong

  2014-04-16

  1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene (TBD, a strong bicyclic guanidine base) functionalized SBA-15 material has been found to be an efficient solid catalyst for the interesterification between tributyrin and methyl stearate in a solvent-free system for the production of low-calorie structured lipid (LCSL). The solid base catalyst was characterized by using small-angle X-ray scattering, Fourier transform infrared spectra, thermo gravimetric analysis, scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, nitrogen adsorption-desorption, and elemental analysis techniques. The obtained LCSL was analyzed by reverse-phase high-performance liquid chromatography for triacylglycerol composition. The influence of various reaction parameters, such as the substrate ratio, reaction temperature, and reaction time, on the interesterification reaction was investigated systematically. More than 90% LCSL was obtained at 80 °C within 1 h when the methyl stearate/tributyrin molar ratio of 2:1 was employed. The obtained solid catalyst could be recovered easily and reused for several recycles with a negligible loss of activity. By using the solid base catalyst, an eco-friendly more benign process for the interesterification reaction in a heterogeneous manner was developed.

 15. Facile one-pot synthesis of a aptamer-based organic-silica hybrid monolithic capillary column by "thiol-ene" click chemistry for detection of enantiomers of chemotherapeutic anthracyclines.

  Science.gov (United States)

  Jiang, Han-Peng; Zhu, Jiu-Xia; Peng, Chunyan; Gao, Jiajia; Zheng, Fang; Xiao, Yu-Xiu; Feng, Yu-Qi; Yuan, Bi-Feng

  2014-10-07

  In the current study, we developed a facile strategy for the one-pot synthesis of an aptamer-based organic-silica hybrid monolithic capillary column. A 5'-SH-modified aptamer, specifically targeting doxorubicin, was covalently modified in the hybrid silica monolithic column by a sol-gel method combined with "thiol-ene" click reaction. The prepared monolithic column had good stability and permeability, large specific surface, and showed excellent selectivity towards chemotherapeutic anthracyclines of doxorubicin and epirubicin. In addition, the enantiomers of doxorubicin and epirubicin can be easily separated by aptamer-based affinity monolithic capillary liquid chromatography. Furthermore, doxorubicin and epirubicin spiked in serum and urine were also successfully determined, which suggested that the complex biological matrix had a negligible effect on the detection of doxorubicin and epirubicin. Finally, we quantified the concentration of epirubicin in the serum of breast cancer patients treated with epirubicin by intravenous injection. The developed analytical method is cost-effective and rapid, and biological samples can be directly analyzed without any tedious sample pretreatment, which is extremely useful for monitoring medicines in serum and urine for pharmacokinetic studies.

 16. Conditions of Using Mesoporous Molecular Sieves Al-MCM-41 as Catalyst to Synthesize Isoprene Ene Acid Ethyl Ester as Pesticide%利用中孔分子筛Al-MCM-41催化合成农药异戊烯酸乙酯的条件

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  唐晓红; 吴崇珍; 梁丽珍; 李成未; 李保军

  2012-01-01

  [方法]利用中孔分子筛A1-MCM-41作催化剂,直接用反应物乙醇作带水剂,以乙醇和异戊烯酸为原料,采用分批补充乙醇的工艺方法合成农药异戊烯酸乙酯.考察了催化剂用量、反应物物质的量比、反应温度和反应时间对反应转化率和选择性的影响.[结果]该反应最佳的合成条件:异戊烯酸和乙醇的物质的量比为1∶8,催化剂的量为异戊烯酸质量的1.8%,反应时间为6h,反应在剧烈回流温度下进行.在此条件下,异戊烯酸转化率可达89.9%,产品纯度大于99.7%.[结论]中孔分子筛Al-MCM-41可作为合成异戊烯酸乙酯高效而环保的固体酸催化剂.%[Methods] The isoprene ene acid ethyl ester was synthesized from isoprene ene acid and ethanol by using mesoporous molecular sieves AI-MCM-41 as catalyst and directly using reactant ethanol as dehydrant. The process methods of replenishing ethanol in batches was used. The factors such as catalyst amount, reactant ratio, reaction temperature and reaction time which affect the conversion and selectivity were investigated. [Results] The experimental result showed that the optimum conditions are as follows: the mole ratio of isoprene ene acid to ethanol is 1:8: the amount of catalyst is 1.8% to isoprene ene acid: the reaction time is 6 h at reflux temperature. The conversion is 89.9% and the purity of the product is above 99.7% under the optimum conditions. [Conclusions] The mesoporous molecular sieves AI-MCM-41 can be used as efficient and environmental solid acid catalyst on the catalytic synthesis of isoprene ene acid ethyl ester.

 17. The Dissemination and Influence of Buddhist Retribution, Hell and Confession during the Wei, Jin, Southern and Northern Dynasties%魏晋南北朝时期佛教报应、地狱及忏悔观念的传播与影响

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  李传军

  2012-01-01

  With the dissemination and development of Buddhism in China during the Wei, Jin, Southern and Northern Dynasties, the religious concepts of karma, the punishments in the hell, confession and exemption from punishment were introduced into China. As a religious ritual of Buddhism, confession has great influence on Chinese monks and nuns as well as the common people. The introduction of confession, to some extent, has made up for some loss of moral self-discipline of Confucianism. Confession is an important cultural product of Buddhist sinicization, moreover, it has became a crucial factor that influences the cultural character of Chinese scholars and social psychology.%魏晋南北朝时期随着佛教在中国的传播和发展,因果报应、地狱受过和忏悔负罪等宗教观念也传入了中国。忏悔之法,作为佛教的一种宗教仪规,对中国一般僧尼乃至普通士人和民众的历史影响十分突出。忏悔观念的传入,在一定程度上弥补了中国儒学道德自律的某种缺失,是佛教中国化的重要文化产物,成为影响中国士人文化品格和社会心理的重要因素。

 18. Kohustus kannatada, et näha ja mõista. Ene Mihkelsoni ja Ingeborg Bachmanni kirjanikunägemus. The Writer’s Duty to Suffer in Order to See and Understand: The Literary Vision of Ene Mihkelson and Ingeborg Bachmann

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aija Sakova

  2012-04-01

  Full Text Available In an interview from 1971 the Austrian poet and author Ingeborg Bachmann (b 1923 said that there are phenomena that science and scientific language cannot explain. According to her these are the phenomena that belong to the realm of writers and literature. In the same year Ene Mihkelson (b 1946, who had not yet published a single book of poetry or a novel because of censorship, pondered on the role of the author within society: “The author digs under the surface and the author’s responsibility to society lies in his/her persistence, in his/her duty to suffer, to endure stress, which the people in the midst of their busy, daily lives are unable to fully grasp.” Responsibility to society and the duty to suffer and explore the deepest layers below the surface are common to both Mihkelson and Bachmann. Both writers were born and grew up in the shadow of war, violence and totalitarianism. Mihkelson was brought up in a guerrilla family in Soviet Estonia; Bachmann spent her childhood years growing up in the Nationalist-Socialist Austria and in her youth she witnessed the Second World War and its catastrophic consequences. So both of them understand that as writers they cannot overlook the events that they had, either directly or indirectly, witnessed. In an interview from 2009 Mihkelson said that the fact that she remained alive while many did not, that she was not deported to Siberia although it could have happened, has obligated her to write and reflect on what had happened. No consensus has been reached in Europe to condemn Communism as a crime against humanity, but for Estonians Communism and the 50 years of Soviet regime signify a lengthy experience of a totalitarian regime and, in spite of a possible opposition from German-speaking cultures, Communism very often equals Nazism in Estonia. According to Mihkelson, in order to understand and reflect this experience it is not sufficient to rely only on the archives, biographies and books of

 19. Preparing Fluoro-Modified Polyurethane Water Dispersion through Thiol-Ene 'Click' Reaction%巯基-烯点击反应制备氟化水性聚氨酯分散体

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  付长清; 刘海波; 陈樟; 程传杰; 申亮

  2012-01-01

  A thiol-termined polyurethane prepolymer was synthesized from polyether diols (N210) , isophorone diisocyanate (IPDI), dimethylolpropionic acid and trimethylolpropane tris (2-mercapto-acetate) as blocking agent. The fluoro-modified polyurethane water dispersion (FPUD) through thiol-ene ‘ click' reaction was prepared using dodecafluoroheptyl methacrylate (G04) and the thiol-termined polyurethane prepolymer, and compared with the thiol-teimined polyurethane water dispersion. The thiol-ene‘click' reaction was initiated by three different initiation methods including TEA catalyst initiation, UV photo-initiation and AIBN thermal initiation. The influence of three different initiation methods on stability of FPUD and properties of FPUD films were studied. The structure of polyurethane water dispersion was characterized by FT-IR. The results showed that the thiol-ene click reaction could realized through the three different initiation methods. The FPUD initiated by UV photo-initiation and AIBN thermal initiation were more stable than that initiated by TEA catalyst initiation. The surface properties of the FPUD films initiated by UV photo-initiation were optimum, angle of contact was 86.5°, surface free energy was 24.67 × 10 -3 J/m, water absorption was 18. 6%.%采用聚醚二元醇N210、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、二羟甲基丙酸和封端剂三羟甲基丙烷三(2巯基乙酸酯)为原料,合成了巯基封端的聚氨酯预聚物,再通过巯基-烯点去反应将甲基丙烯酸十二氟庚酯(G04)引入聚氨酯链段,制备了端基为氟化物的聚氨酯分散体(FPUD)并与巯基封端水性聚氨酯分散体进行比较.研究了三乙胺(TEA)催化引发、紫外光光引发、偶氮二异丁腈(AIBN)热引发3种不同的引发方式对含氟水分散体稳定性和涂膜性能的影响,并用FT-IR对氟化前后分散体的结构进行表征.结果表明,3种引发方式都可成功引发G04与巯基间的点击反

 20. The puzzle of bond length variation in substituted cyclobutenes. A new example: molecular structure and conformations of 1,2-dimethoxy-3,3,4,4-tetrafluorocyclobut-1-ene.

  Science.gov (United States)

  Richardson, Alan D; Hedberg, Kenneth; Lunelli, Bruno

  2010-04-29

  The structure and composition of 1,2-dimethoxy-3,3,4,4-tetrafluorocyclobut-1-ene (DMCB) have been measured by electron diffraction from the gas at a temperature of 370 K with the help of auxiliary data from molecular orbital and normal coordinate calculations, the former at several levels of theory and basis-set size, most importantly B3LYP/cc-pVTZ. The compound was found to exist primarily as a rotamer of C(s) symmetry (ca. 98%; 2sigma = 11%) with the remainder one of C(2v) symmetry; theory predicts about 88% C(s). Values for some of the more important parameters (r(g)/A; angle(alpha)/deg) of the C(s) form are r(C=C) = 1.337(21), r(C1-C4) = 1.496(8), r(C2-C3) = 1.501(8), r(C3-C4) = 1.567(12), r(C1-O) = 1.318(12), r(C2-O) = 1.340(12), r(C3-F) = 1.375(4), r(C4-F) = 1.368(4), angle(ave)(C=C-C) = 94.4(4), angle(ave)(C=C-O) = 133.5(12), angle(ave)(C-O-C) = 119.6(13), and angle(ave)(F-C-F) = 104.4(7). Surprisingly, although electron-diffraction values for the fluorinated C3-C4 bond in other cyclobutenes are greater than that for cyclobutene itself, that is not the case for DMCB where it is found to be about the same. Details of the DMCB structure, together with possible reasons for the observed variations in the length of the C3-C4 bond in fluorinated cyclobutene-like molecules, are discussed.

 1. Androgen and Progesterone Receptors Are Targets for Bisphenol A (BPA, 4-Methyl-2,4-bis-(P-HydroxyphenylPent-1-Ene--A Potent Metabolite of BPA, and 4-Tert-Octylphenol: A Computational Insight.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohd Rehan

  Full Text Available Exposure to toxic industrial chemicals that have capacity to disrupt the endocrine system, also known as endocrine disrupting chemicals (EDCs, has been increasingly associated with reproductive problems in human population. Bisphenol A (BPA; 4,4'-(propane-2,2-diyldiphenol and 4-tert-octylphenol (OP; 4-(1,1,3,3-tetramethylbutylphenol are among the most common environmental contaminants possessing endocrine disruption properties and are present in plastics, epoxy resins, detergents and other commercial products of common personal and industrial use. A metabolite of BPA, 4-Methyl-2,4-bis(4-hydroxyphenylpent-1-ene (MBP is about 1000 times more biologically active compared to BPA. Epidemiological, clinical, and experimental studies have shown association of BPA and OP with adverse effects on male and female reproductive system in human and animals. The endocrine disruption activity can occur through multiple pathways including binding to steroid receptors. Androgen receptor (AR and progesterone receptor (PR are critical for reproductive tract growth and function. Structural binding characterization of BPA, MBP, and OP with AR and PR using molecular docking simulation approaches revealed novel interactions of BPA with PR, and MBP and OP with AR and PR. For BPA, MBP, and OP, five AR interacting residues Leu-701, Leu-704, Asn-705, Met-742, and Phe-764 overlapped with those of native AR ligand testosterone, and four PR interacting residues Leu-715, Leu-718, Met-756, and Met-759 overlapped with those of PR co-complex ligand, norethindrone. For both the receptors the binding strength of MBP was maximum among the three compounds. Thus, these compounds have the potential to block or interfere in the binding of the endogenous native AR and PR ligands and, hence, resulting in dysfunction. The knowledge of the key interactions and the important amino-acid residues also allows better prediction of potential of xenobiotic molecules for disrupting AR- and PR

 2. Androgen and Progesterone Receptors Are Targets for Bisphenol A (BPA), 4-Methyl-2,4-bis-(P-Hydroxyphenyl)Pent-1-Ene--A Potent Metabolite of BPA, and 4-Tert-Octylphenol: A Computational Insight.

  Science.gov (United States)

  Rehan, Mohd; Ahmad, Ejaz; Sheikh, Ishfaq A; Abuzenadah, Adel M; Damanhouri, Ghazi A; Bajouh, Osama S; AlBasri, Samera F; Assiri, Mansour M; Beg, Mohd A

  2015-01-01

  Exposure to toxic industrial chemicals that have capacity to disrupt the endocrine system, also known as endocrine disrupting chemicals (EDCs), has been increasingly associated with reproductive problems in human population. Bisphenol A (BPA; 4,4'-(propane-2,2-diyl)diphenol) and 4-tert-octylphenol (OP; 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol) are among the most common environmental contaminants possessing endocrine disruption properties and are present in plastics, epoxy resins, detergents and other commercial products of common personal and industrial use. A metabolite of BPA, 4-Methyl-2,4-bis(4-hydroxyphenyl)pent-1-ene (MBP) is about 1000 times more biologically active compared to BPA. Epidemiological, clinical, and experimental studies have shown association of BPA and OP with adverse effects on male and female reproductive system in human and animals. The endocrine disruption activity can occur through multiple pathways including binding to steroid receptors. Androgen receptor (AR) and progesterone receptor (PR) are critical for reproductive tract growth and function. Structural binding characterization of BPA, MBP, and OP with AR and PR using molecular docking simulation approaches revealed novel interactions of BPA with PR, and MBP and OP with AR and PR. For BPA, MBP, and OP, five AR interacting residues Leu-701, Leu-704, Asn-705, Met-742, and Phe-764 overlapped with those of native AR ligand testosterone, and four PR interacting residues Leu-715, Leu-718, Met-756, and Met-759 overlapped with those of PR co-complex ligand, norethindrone. For both the receptors the binding strength of MBP was maximum among the three compounds. Thus, these compounds have the potential to block or interfere in the binding of the endogenous native AR and PR ligands and, hence, resulting in dysfunction. The knowledge of the key interactions and the important amino-acid residues also allows better prediction of potential of xenobiotic molecules for disrupting AR- and PR

 3. Inquiry of the electron density transfers in chemical reactions: a complete reaction path for the denitrogenation process of 2,3-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-ene derivatives.

  Science.gov (United States)

  Safont, Vicent S; González-Navarrete, Patricio; Oliva, Mónica; Andrés, Juan

  2015-12-28

  A detailed study on all stages associated with the reaction mechanisms for the denitrogenation of 2,3-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-ene derivatives (DBX, with X substituents at the methano-bridge carbon atom, X = H and OH) is presented. In particular, we have characterized the processes leading to cycloalkene derivatives through migration-type mechanisms as well as the processes leading to cyclopentil-1,3-diradical species along concerted or stepwise pathways. The reaction mechanisms have been further analysed within the bonding evolution theory framework at B3LYP and M05-2X/6-311+G(2d,p) levels of theory. Analysis of the results allows us to obtain the intimate electronic mechanism for the studied processes, providing a new topological picture of processes underlying the correlation between the experimental measurements obtained by few-optical-cycle visible pulse radiation and the quantum topological analysis of the electron localization function (ELF) in terms of breaking/forming processes along this chemical rearrangement. The evolution of the population of the disynaptic basin V(N1,N2) can be related to the experimental observation associated with the N=N stretching mode evolution, relative to the N2 release, along the reaction process. This result allows us to determine why the N2 release is easier for the DBH case via a concerted mechanism compared to the stepwise mechanism found in the DBOH system. This holds the key to unprecedented insight into the mapping of the electrons making/breaking the bonds while the bonds change.

 4. Pen and Pal are nucleotide-sugar dehydratases that convert UDP-GlcNAc to UDP-6-deoxy-D-GlcNAc-5,6-ene and then to UDP-4-keto-6-deoxy-L-AltNAc for CMP-pseudaminic acid synthesis in Bacillus thuringiensis.

  Science.gov (United States)

  Li, Zi; Hwang, Soyoun; Ericson, Jaime; Bowler, Kyle; Bar-Peled, Maor

  2015-01-09

  CMP-pseudaminic acid is a precursor required for the O-glycosylation of flagellin in some pathogenic Gram-negative bacteria, a process known to be critical in bacterial motility and infection. However, little is known about flagellin glycosylation in Gram-positive bacteria. Here, we identified and functionally characterized an operon, named Bti_pse, in Bacillus thuringiensis israelensis ATCC 35646, which encodes seven different enzymes that together convert UDP-GlcNAc to CMP-pseudaminic acid. In contrast, Gram-negative bacteria complete this reaction with six enzymes. The first enzyme, which we named Pen, converts UDP-d-GlcNAc to an uncommon UDP-sugar, UDP-6-deoxy-D-GlcNAc-5,6-ene. Pen contains strongly bound NADP(+) and has distinct UDP-GlcNAc 4-oxidase, 5,6-dehydratase, and 4-reductase activities. The second enzyme, which we named Pal, converts UDP-6-deoxy-D-GlcNAc-5,6-ene to UDP-4-keto-6-deoxy-L-AltNAc. Pal is NAD(+)-dependent and has distinct UDP-6-deoxy-d-GlcNAc-5,6-ene 4-oxidase, 5,6-reductase, and 5-epimerase activities. We also show here using NMR spectroscopy and mass spectrometry that in B. thuringiensis, the enzymatic product of Pen and Pal, UDP-4-keto-6-deoxy-L-AltNAc, is converted to CMP-pseudaminic acid by the sequential activities of a C4″-transaminase (Pam), a 4-N-acetyltransferase (Pdi), a UDP-hydrolase (Phy), an enzyme (Ppa) that adds phosphoenolpyruvate to form pseudaminic acid, and finally a cytidylyltransferase that condenses CTP to generate CMP-pseudaminic acid. Knowledge of the distinct dehydratase-like enzymes Pen and Pal and their role in CMP-pseudaminic acid biosynthesis in Gram-positive bacteria provides a foundation to investigate the role of pseudaminic acid and flagellin glycosylation in Bacillus and their involvement in bacterial motility and pathogenicity.

 5. Crystal structures of three anhydrous salts of the Lewis base 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU with the ring-substituted benzoic acid analogues 4-aminobenzoic acid, 3,5-dinitrobenzoic acid and 3,5-dinitrosalicylic acid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Graham Smith

  2016-03-01

  Full Text Available The anhydrous salts of the Lewis base 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU with 4-aminobenzoic acid [1-aza-8-azoniabicyclo[5.4.0]undec-7-ene 4-aminobenzoate, C9H17N2+·C7H6NO2− (I], 3,5-dinitrobenzoic acid [1-aza-8-azoniabicyclo[5.4.0]undec-7-ene 3,5-dinitrobenzoate, C9H17N2+·C7H3N2O6−, (II] and 3,5-dinitrosalicylic acid (DNSA [1-aza-8-azoniabicyclo[5.4.0]undec-7-ene 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoate, C9H17N2+·C7H3N2O7−, (III] have been determined and their hydrogen-bonded structures are described. In both (II and (III, the DBU cations have a common disorder in three of the C atoms of the six-membered ring moieties [site-occupancy factors (SOF = 0.735 (3/0.265 (3 and 0.686 (4/0.314 (4, respectively], while in (III, there is additional rotational disorder in the DNSA anion, giving two sites (SOF = 0.72/0.28, values fixed for the phenol group. In the crystals of (I and (III, the cation–anion pairs are linked through a primary N—H...Ocarboxyl hydrogen bond [2.665 (2 and 2.869 (3 Å, respectively]. In (II, the ion pairs are linked through an asymmetric three-centre R12(4, N—H...O,O′ chelate association. In (I, structure extension is through amine N—H...Ocarboxyl hydrogen bonds between the PABA anions, giving a three-dimensional structure. The crystal structures of (II and (III are very similar, the cation–anion pairs being associated only through weak C—H...O hydrogen bonds, giving in both overall two-dimensional layered structures lying parallel to (001. No π–π ring associations are present in any of the structures.

 6. 7-{[2-(4-Hydroxyphenylmethylidene]amino}-1,3-thiazol-4-yl-2-(methoxyiminoacetyl]amino}-3-{[(2-methyl-5,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydro-1,2,4-triazin-3-ylsulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ghulam Fareed

  2012-05-01

  Full Text Available Novel 7-{[2-(4-hydroxyphenylmethylidene]amino}-1,3-thiazol-4-yl-2-(methoxyiminoacetyl]amino}-3-{[(2-methyl-5,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydro-1,2,4-triazin-3-ylsulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1azabicyclo [4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid was prepared by condensation of ceftriaxone disodium (1 with 4-hydroxybenzaldehyde (2 in ethanol under reflux conditions for 3–4 h. The structure of synthesized compound was elucidated using LCMS, 1H-NMR, and CHN techniques.

 7. Aproximación a la situación de salud en tres comunidades Asháninkas ubicadas en las cuencas del río Tambo y Ene, 2006

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carolina Tarqui-Mamani

  2009-01-01

  Full Text Available En mayo de 2006 se realizó un estudio transversal en tres comunidades Asháninkas ubicadas en las cuencas de los ríos Tambo y Ene, para describir su situación de salud. Se definió la situación salud sobre la base de cinco indicadores: prevalencia de la desnutrición infantil, enfermedades diarreicas agudas (EDA, infecciones respiratorias agudas (IRA, mortalidad materna y mortalidad infantil. Se interrogó a los padres o madres de familia acerca de defunciones en menores de 1 año, defunciones maternas, casos de EDA e IRA. Se evaluó el estado nutricional mediante la medición del peso y la talla en niños de 0 a 6 años y se observó el estado de protección vacunal en los carnés de vacunación. Se realizó 53 entrevistas a los padres y se evaluó a 83 niños en las comunidades de Samaniato, Tziquireni y Mayapo. No se reportó muertes maternas ni infantiles. La desnutrición global alcanzó 43,3% y fluctúa entre 53 a 57% entre los 12 y los 47 meses y aumenta a 58,8% después de los 48 meses. La desnutrición crónica alcanzó al 78,3% de niños evaluados. Los padres reportaron que 53,1% de los niños presentaron un episodio de EDA y 57% de IRA. 98,9% de los niños mayores de un año estuvieron protegidos. Los resultados encontrados permiten una aproximación a la situación de salud en las comunidades Asháninkas, lo cual debe favorecer el diseño de programas de intervención focalizados o acciones de ayuda nutricional dirigidas a los niños de dicha comunidad.

 8. Synthesis, biological evaluation, and molecular docking studies of benzyl, alkyl and glycosyl [2-(arylamino)-4,4-dimethyl-6-oxo-cyclohex-1-ene]carbodithioates, as potential immunomodulatory and immunosuppressive agents.

  Science.gov (United States)

  El Ashry, El Sayed H; Amer, Mohammad R; Abdalla, Omer M; Aly, Aly A; Soomro, Samreen; Jabeen, Almas; Halim, Sobia Ahsan; Ahmed Mesaik, M; Ul-Haq, Zaheer

  2012-05-01

  The immunomodulating properties of functionalized [2-(arylamino)-4,4-dimethyl-6-oxo-cyclohex-1-ene] carbodithioates and 6,6-dimethyl-4-(2-(propan-2-ylidene)hydrazinyl)-6,7-dihydro-2H-indazole-3(5H)-thione compounds have been investigated. Four of them, 13, 18, 19 and 20 inhibited PBMC proliferation induced by phytohemagglutinin (PHA) in a dose dependent manner with an IC(50) of ≤ 20 μM. The Th-1 cytokine, interleukin-2 (IL-2) in PHA/PMA-stimulated peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) is significantly inhibited by 13, 19 and 20 with an IC(50) of 8.4 ± 0.4, 5.34 ± 0.15 and 4.9 ± 0.7 μM, respectively. They also inhibited the PMA/lipopolysaccharide-induced proinflammatory cytokines, IL-1β and TNF-α production in human monocytic leukemia cells (THP-1), by 86%, 46% and 59.2% for IL-1β and by 83.8%, 48.2% and 58.7% for TNF-α, respectively. Only 20 showed significant suppressive activity against the phagocyte oxidative burst in a dose dependent manner, with an IC(50) of 23.8 μM. LPS-induced nitrites in mouse macrophages were found to be inhibited by compounds 6, 8, 13-15 and 19 with an IC(50), which range between 7.7 and 63 μM. The cytotoxicity for the active compounds was also studied on Rat Wistar Hepatocyte cell line, CC1 and the Mouse Fibroblast cell line 3T3 NIH in the presence of compounds using a standard MTT assay. Furthermore, structural-activity relationship using automated docking software revealed that active compounds 7, 13 and 19, adapted the same binding mode, however the most active compound 20 is found deeply inserted within the ligand binding site of IL-2, as multiple hydrophobic and hydrophilic key interactions stabilize the compound inside the binding site, thus contributing higher activity.

 9. Riik arhitektuuritellijana / Ene Läkk

  Index Scriptorium Estoniae

  Läkk, Ene, 1957-

  2010-01-01

  Näidete varal Riigi Kinnisvara AS-i korraldatud projekteerimise hangetest, mil välja valiti odavaim pakkumine. Valminud Rakvere politseihoonest ning Jõgeva kohtu- ja politseihoonest. Mudelprojekteerimise (BIM) nõudest. Riigihankest kui salastatud protsessist. Sunnist loobuda autoriõigusest. Riigihankega ühendatud arhitektuurikonkursist

 10. Modernne kastmaja Nõmmel / Ene Läkk

  Index Scriptorium Estoniae

  Läkk, Ene, 1957-

  1999-01-01

  Projekteerija: arhitektuuribüroo Mark & Tamm. Konstruktiivne osa: inseneribüroo Randväli Karema. Arhitektid Ülar Mark, Kalle Komissarov. Kahekorruseline maja Vabaduse pst. ääres on mahutatud puude vahele kitsale alale. Kommenteerib Ü. Mark.

 11. Küberjulgeolekule teed rajades / Ene Ergma

  Index Scriptorium Estoniae

  Ergma, Ene, 1944-

  2007-01-01

  Riigikogu esimees analüüsib aprillisündmustega kaasnenud küberrünnakute kui ühe terrorismi erivormi tagamaid, toob välja vajaduse kujundada küberrünnakute suhtes Euroopa Liidus ja NATO-s ühtne poliitika

 12. Professor Pekka Puska loengud / Ene Indermitte

  Index Scriptorium Estoniae

  Indermitte, Ene, 1967-

  2004-01-01

  Soome Rahvatervishoiu Instituudi direktor, Põhja-Karjala projekti juht prof Pekka Puska peab Tartu ülikoolis loengu "The North Karelia Projekt in Finland and lessons for global chronic disease prevention"

 13. Vaesusriski muutused Eestis / Ene-Margit Tiit

  Index Scriptorium Estoniae

  Tiit, Ene-Margit, 1934-

  2006-01-01

  Seoses Eesti majanduse kiire arenguga tellis sotsiaalministeerium 2005. aastal uue tarbimiskaalude hinnangu, mille aluseks olid leibkonna eelarvehinnangu andmed aastaist 2000-2004 ning hinnati erineva struktuuriga leibkondade tarbimiskulutusi. Diagrammid. Graafikud

 14. Kaitseliit vajas Naiskodukaitse toetust / Ene Puusemp

  Index Scriptorium Estoniae

  Puusemp, Ene, 1942-

  2007-01-01

  Tartu Linnamuuseumis avatud näitusest "Õed Soome lahe kahelt kaldalt", kus tutvustatakse 1921. aastal loodud Soome naisorganisatsiooni Lotta Svärd ja ja 1927. aastal Eestis moodustatud Naiskodukaitse arengulugu

 15. Haaknõel 2004 / Ene Pajula

  Index Scriptorium Estoniae

  Pajula, Ene, 1950-

  2004-01-01

  III koolinoorte alternatiivne moefestival Haaknõel Haapsalu kultuurikeskuses. Žürii esinaine - Liivia Leshkin. Parimaks tunnistati Wiedemanni gümnaasiumi õpilase Liis Nottoni kollektsioon "Kaapekakk". Parim vaba aja kollektsioon - Haapsalu gümnaasiumi õpilaste Riin Kuslapi, Marianna Marjunitshi ja Triin Palmiste "Cupido". Parim modell - Mirjam Serg

 16. Maailma suurimad kasvuhooned hiiglaslikus saviaugus / Eneli Niinepuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Niinepuu, Eneli

  2005-01-01

  Inglismaal Cornwalli poolsaarel St. Austelli linna lähedal asuvas vanas portselansavi kaevanduses kõrguvatest hiiglaslikest kilekasvuhoonetest. Tim Smith'i Eedeni Projekti visioon sai alguse 1994. a. Bioomid tutvustavad erinevaid kliimavöötmeid ja nende elustikku. Valminud on troopilise kliimavöötme ja parasvöötme bioom. Projektiga on liitunud kunstnikke. 25 värv ill

 17. Küberjulgeolekule teed rajades / Ene Ergma

  Index Scriptorium Estoniae

  Ergma, Ene, 1944-

  2007-01-01

  Riigikogu esimees analüüsib aprillisündmustega kaasnenud küberrünnakute kui ühe terrorismi erivormi tagamaid, toob välja vajaduse kujundada küberrünnakute suhtes Euroopa Liidus ja NATO-s ühtne poliitika

 18. Esimene Eestis / Ene Läkk

  Index Scriptorium Estoniae

  Läkk, Ene, 1957-

  1999-01-01

  33 korteriga elamu Raua t. Tallinnas. Hoone koosneb tunneliga eraldatud kahest tiivast, ülemised korterid on terrassidega. Arhitektid Rein Luup, Heiki Taras, Priit Paenurm. Tehnilised tööjoonised: Ahti Kooskora. Ehitas AS Feer. Ühe terrassiga korteri kujundusest. Sisearhitekt Kristi Meriväli. Terassi kujunduse ja mööbli on projekteerinud K. Meriväli koos Ülle Grishakoviga. Kommenteerivad Ü. Grishakov, R. Luup, AS Feer turundusjuht M. Käbin.

 19. Vaesusriski muutused Eestis / Ene-Margit Tiit

  Index Scriptorium Estoniae

  Tiit, Ene-Margit, 1934-

  2006-01-01

  Seoses Eesti majanduse kiire arenguga tellis sotsiaalministeerium 2005. aastal uue tarbimiskaalude hinnangu, mille aluseks olid leibkonna eelarvehinnangu andmed aastaist 2000-2004 ning hinnati erineva struktuuriga leibkondade tarbimiskulutusi. Diagrammid. Graafikud

 20. Riik arhitektuuritellijana / Ene Läkk

  Index Scriptorium Estoniae

  Läkk, Ene, 1957-

  2010-01-01

  Näidete varal Riigi Kinnisvara AS-i korraldatud projekteerimise hangetest, mil välja valiti odavaim pakkumine. Valminud Rakvere politseihoonest ning Jõgeva kohtu- ja politseihoonest. Mudelprojekteerimise (BIM) nõudest. Riigihankest kui salastatud protsessist. Sunnist loobuda autoriõigusest. Riigihankega ühendatud arhitektuurikonkursist

 1. Cultural Trauma and Life Stories / Ene Kõresaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Kõresaar, Ene

  2007-01-01

  Aili Aarelaid-Tarti 15-aastase uuringu tulemused raamatus "Cultural Trauma and Life Stories", Hesinki, Kikimora Publications, 2006. Uuritud on kolme suurt rahvusgruppi 1940-test tingitud trauma kontekstis: eestlased kodumaal, eestlased eksiilis ja venekeelne rahvusgrupp Eestis postsovetlikus diskursuses

 2. Alfred Vogel / Jasmiin-Ene Kallas

  Index Scriptorium Estoniae

  Kallas, Jasmiin-Ene

  1999-01-01

  Ravimtaimede tundja, rändur, toitumisteadlane, publitsist, maailmamainega lektor, ühe tuntuima firma Bioforce AG looja shveitslane Alfred Vogel (1902-1996). Järgneb 1.,8.,15.,22.,29. dets. ; 2000, 5.,12.,19. jaan.

 3. Cultural Trauma and Life Stories / Ene Kõresaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Kõresaar, Ene

  2007-01-01

  Aili Aarelaid-Tarti 15-aastase uuringu tulemused raamatus "Cultural Trauma and Life Stories", Hesinki, Kikimora Publications, 2006. Uuritud on kolme suurt rahvusgruppi 1940-test tingitud trauma kontekstis: eestlased kodumaal, eestlased eksiilis ja venekeelne rahvusgrupp Eestis postsovetlikus diskursuses

 4. Mis on "teatri asi"? / Ene Paaver

  Index Scriptorium Estoniae

  Paaver, Ene, 1963-

  2005-01-01

  Kolmanda rahvusvahelise teatrifestivali "Talveöö unenägu" külalislavastustest : R. Lundáni "Tarbetud inimesed" KOM Teatri esituses ja Rootsi Backa teatri esituses E. Östergreni "Girlpower" M. Stenbergi lavastuses

 5. Eesti kaunimad eramud / Ene Läkk

  Index Scriptorium Estoniae

  Läkk, Ene, 1957-

  2008-01-01

  Konkursi "Eramu 2006-2007" võidutööd. 1. Peapreemia: Villa Lokaator Paldiskis (arhitektid Siiri Vallner, Indrek Peil); 2. Äramärgitud töö: Villa vesiveski varemeil (arhitektid Tõnu Laigu, Kadri Kerge); 3. Äramärgitud töö: Villa Binokkel Meriväljal (arhitektid Toomas Tammis, Inga Raukas, Tarmo Teedumäe); 4. Äramärgitud töö: Konsooleramu Pirital (arhitekt Hindrek Kesler). Žürii koosseis. Näitus konkursi parimatest töödest Arhitektuuri- ja Disainigaleriis

 6. Eesti Etnograafia Ring Kanadas / Ene Runge

  Index Scriptorium Estoniae

  Runge, Ene, 1919-1999

  1993-01-01

  Etnograafia Ring looodi 1971.a ja on pidevalt õpetanud käsitööd, pidanud loenguid eesti ja inglise keeles, korraldanud näitusi ja loonud eesti sektsiooni Royal Ontario Museumi ja Canadian National Museumi juurde kultuurivara säilitamiseks. Seltsi 20. aastapäevaks oli välja antud 61 õppekirja, lisaks õpetused ajakirjas "Triinu" ja õppefilmid, fotod ja diapositiivid, abi on antud samasugustele ringidele Rootsis ja Austraalias, ERM-ile saadeti 1991. a üle 200 rahvakultuuri eseme

 7. Professor Pekka Puska loengud / Ene Indermitte

  Index Scriptorium Estoniae

  Indermitte, Ene, 1967-

  2004-01-01

  Soome Rahvatervishoiu Instituudi direktor, Põhja-Karjala projekti juht prof Pekka Puska peab Tartu ülikoolis loengu "The North Karelia Projekt in Finland and lessons for global chronic disease prevention"

 8. Eesti Etnograafia Ring Kanadas / Ene Runge

  Index Scriptorium Estoniae

  Runge, Ene, 1919-1999

  1993-01-01

  Etnograafia Ring looodi 1971.a ja on pidevalt õpetanud käsitööd, pidanud loenguid eesti ja inglise keeles, korraldanud näitusi ja loonud eesti sektsiooni Royal Ontario Museumi ja Canadian National Museumi juurde kultuurivara säilitamiseks. Seltsi 20. aastapäevaks oli välja antud 61 õppekirja, lisaks õpetused ajakirjas "Triinu" ja õppefilmid, fotod ja diapositiivid, abi on antud samasugustele ringidele Rootsis ja Austraalias, ERM-ile saadeti 1991. a üle 200 rahvakultuuri eseme

 9. Mida lugeja raamatukogult tegelikult ootab / Ene Riet

  Index Scriptorium Estoniae

  Riet, Ene, 1954-

  2011-01-01

  4. teadus- ja erialaraamatukogude päev toimus 21. oktoobril 2011 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Teadusraamatukogu aasta teo auhinna pälvis Urmas Sinisalu tulemusliku ja innovaatilise töö eest raamatukogude infosüsteemi ESTER arendamisel. Erialaraamatukogu aasta teo auhinna sai TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi raamatukoguhoidja Maio Vaniko raamatukogundust arendava tegevuse eest

 10. De ene verkeersovertreding is de andere niet.

  NARCIS (Netherlands)

  Noordzij, P.C.

  1989-01-01

  Traffic behaviour is multilateral and can be partly considered as well deliberated behaviour selection, and for another part as automatisms or customs. The traffic regulations are also multilateral as regards the behaviour that is prescribed, the accuracy by which that happens and its meaning. There

 11. Mida lugeja raamatukogult tegelikult ootab / Ene Riet

  Index Scriptorium Estoniae

  Riet, Ene, 1954-

  2011-01-01

  4. teadus- ja erialaraamatukogude päev toimus 21. oktoobril 2011 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Teadusraamatukogu aasta teo auhinna pälvis Urmas Sinisalu tulemusliku ja innovaatilise töö eest raamatukogude infosüsteemi ESTER arendamisel. Erialaraamatukogu aasta teo auhinna sai TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi raamatukoguhoidja Maio Vaniko raamatukogundust arendava tegevuse eest

 12. Kas 270 rahvaraamatukogust piisab? / Ene Riet

  Index Scriptorium Estoniae

  Riet, Ene, 1954-

  2016-01-01

  Haldusreformi mõjust rahvaraamatukogude võrgule. Uuringust "Era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest maakonnaplaneeringute käigus" (2015)

 13. Jorma Friberg elustas rannarootslaste paadiloo / Ene Pajula

  Index Scriptorium Estoniae

  Pajula, Ene, 1950-

  2009-01-01

  Rannarootsi muuseumi kuraator Jorma Fribergist ja tema paadiehitusest. Ta pälvis ajakirja Akadeemia 2008. aasta aprilli- ja mainumbris järjejutuna ilmunud "Paadiloo" eest "Naturalia" kategoorias hõbedase aastapreemia

 14. Seadusemuudatused, mis teevad elu paremaks / Ene Kaups

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaups, Ene, 1963-

  2008-01-01

  2008. aastal jõustuvatest seadusemuudatustest. Ilmunud ka Koit 7. veeb. 2008, lk. 6 ; Lääne Elu 7. veeb. 2008, lk. 2 ; Hiiu Leht 8. veeb. 2008, lk. 2 ; Järva Teataja 9. veeb. 2008, lk. 2 ; Türi Rahvaleht 8. veeb. 2008, lk. 4, pealkiri kujul: Seadusemuudatustest ; Meie Maa 15. veeb. 2008, lk. 2 ; Sakala 15. veeb. 2008, lk. 2, pealkiri kujul: Käesolev aasta toob hulga olulisi muudatusi ; Sõnumitooja 27. veeb. 2008, lk. 2 ; Valgamaalane 26. veeb. 2008, lk. 2

 15. Szentendre koolkond / Ene Asu-Õunas

  Index Scriptorium Estoniae

  Asu-Õunas, Ene, 1943-

  2005-01-01

  Näitus "Szentendre kunstnikekoloonia 75" Tartu Kunstimajas. 1928. a. asutatud koloonia taastati 1997. astal. 12 kunstnikku saavad 1-3 aasta vältel kasutada külalisateljeed. Szentendre on tänaseks Euroopa kunstnike kolooniate võrgu liige

 16. Graafika on tingimisi olemas / Ene Kõrv

  Index Scriptorium Estoniae

  Kõrv, Ene

  2001-01-01

  Tallinna 12. graafikatriennaali noortenäitusest [tingimisi olemas][tingimisi olematu] (kuraator Rael Artel) Pärnu Uue Kunsti Muuseumis, kus esinevad Taave Tuutma, Meeland Sepp, Taje Tross, laulu- ja mänguselts "Puhas rõõm" jt.

 17. Kas 270 rahvaraamatukogust piisab? / Ene Riet

  Index Scriptorium Estoniae

  Riet, Ene, 1954-

  2016-01-01

  Haldusreformi mõjust rahvaraamatukogude võrgule. Uuringust "Era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest maakonnaplaneeringute käigus" (2015)

 18. Seadusemuudatused, mis teevad elu paremaks / Ene Kaups

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaups, Ene, 1963-

  2008-01-01

  2008. aastal jõustuvatest seadusemuudatustest. Ilmunud ka Koit 7. veeb. 2008, lk. 6 ; Lääne Elu 7. veeb. 2008, lk. 2 ; Hiiu Leht 8. veeb. 2008, lk. 2 ; Järva Teataja 9. veeb. 2008, lk. 2 ; Türi Rahvaleht 8. veeb. 2008, lk. 4, pealkiri kujul: Seadusemuudatustest ; Meie Maa 15. veeb. 2008, lk. 2 ; Sakala 15. veeb. 2008, lk. 2, pealkiri kujul: Käesolev aasta toob hulga olulisi muudatusi ; Sõnumitooja 27. veeb. 2008, lk. 2 ; Valgamaalane 26. veeb. 2008, lk. 2

 19. Tohuvabohu kodukujunduses / Ene Läkk

  Index Scriptorium Estoniae

  Läkk, Ene, 1957-

  2000-01-01

  Tänapäeva Eesti kodukujundusest. Illustratsiooniks 90ndate kolm eramut : neomodernistlik Sinine Maja neominimalistliku interjööriga (Kolm Pluss Üks Arhitektid, arhitekt M. Kaasik), modernistlik villa Sumberg - (Urbel & Peil, arhitekt E. Urbel, sisekujundaja T. Mähar), ökosugemetega modernistlik villa Koger (arhitekt V. Sova, sisearhitektid A. Teigar, M. Press). Kommenteerivad Mart Kalm, Toivo Raidmets. Terminite selgitus.

 20. Core functionalization of semi-crystalline polymeric cylindrical nanoparticles using photo-initiated thiol–ene radical reactions† †Electronic supplementary information (ESI) available: Further methods, polymer and nanostructure characterization. See DOI: 10.1039/c5py01970b Click here for additional data file.

  Science.gov (United States)

  Sun, Liang; Pitto-Barry, Anaïs; Thomas, Anthony W.; Inam, Maria; Doncom, Kay

  2016-01-01

  Sequential ring-opening and reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization was used to form a triblock copolymer of tetrahydropyran acrylate (THPA), 5-methyl-5-allyloxycarbonyl-1,3-dioxan-2-one (MAC) and l-lactide. Concurrent deprotection of the THPA block and crystallization-driven self-assembly (CDSA) was undertaken and allowed for the formation of cylindrical micelles bearing allyl handles in a short outer core segment. These handles were further functionalized by different thiols using photo-initiated thiol–ene radical reactions to demonstrate that the incorporation of an amorphous PMAC block within the core does not disrupt CDSA and can be used to load the cylindrical nanoparticles with cargo. PMID:27478513

 1. The photochemical thiol–ene reaction as a versatile method for the synthesis of glutathione S-conjugates targeting the bacterial potassium efflux system Kef† †Electronic supplementary information (ESI) available: Further experimental details and NMR spectra. See DOI: 10.1039/c5qo00436e Click here for additional data file.

  Science.gov (United States)

  Rasmussen, Tim; Miller, Samantha; Booth, Ian R.

  2016-01-01

  The thiol–ene coupling reaction is emerging as an important conjugation reaction that is suitable for use in a biological setting. Here, we explore the utility of this reaction for the synthesis of glutathione-S-conjugates (GSX) and present a general, operationally simple, protocol with a wide substrate scope. The GSX afforded are an important class of compounds and provide invaluable molecular tools to study glutathione-binding proteins. In this study we apply the diverse library of GSX synthesised to further our understanding of the structural requirements for binding to the glutathione-binding protein, Kef, a bacterial K+ efflux system, found in many bacterial pathogens. This system is vital to the survival of bacteria upon exposure to electrophiles, and plays an essential role in the maintenance of intracellular pH and K+ homeostasis. Consequently, Kef is an appealing target for the development of novel antibacterial drugs. PMID:27110363

 2. Teaching Human Rights? "All Hell Will Break Loose!"

  Science.gov (United States)

  Cassidy, Claire; Brunner, Richard; Webster, Elaine

  2014-01-01

  Human rights education is a prominent concern of a number of international organisations and has been dominant on the United Nations' agenda for the past 20 years. The UN Decade for Human Rights Education (1995-2004) has been followed by the World Programme for Human Rights Education (2005-ongoing) and the recently adopted UN Declaration on Human…

 3. "If You Give Him Seeds, He'll Eat Forever"

  Science.gov (United States)

  Murphy, Betty

  1972-01-01

  Focuses on an OEO-funded farming project through which northern New Mexico Pueblo American Indians are growing crops indoors in nutritive water and gravel through a cultivation process known as hydroponics. (RJ)

 4. Õppima õppimine ja õppimisoskus / Helle-Mall Kadajas

  Index Scriptorium Estoniae

  Kadajas, Helle-Mall, 1943-

  2000-01-01

  Õppima õppimise seos õppimisoskusega, õppimisoskuse kujundamine. Tallinna Pedagoogikaülikooli õpetajakoolituse üliõpilaste seas läbi viidud uuringust, millega selgitati nende enesehinnangut õppimisoskusele, mida nad õpetajana õppima õpetamisel oluliseks peavad, nende edukust õppimisel

 5. Laughing at hell. Commentary from The Dionysian worldview

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariano Rodríguez González

  2014-07-01

  Full Text Available This paper considers in earnest the possibility that the true Nietzschean tragic spirit consists of humor, and not at all in the religious conformity with logos or destiny, as in Heraclitus or Sophocles. In an attempt to show and fix this point, we will focus on a brilliant text by the young Nietzsche, but in addition we will profit from some references to Schopenhauer, Dickens, Freud and Wittgenstein

 6. What the Hell Are Counselors For? Literary Perceptions

  Science.gov (United States)

  Kremer, Bruce J.

  1973-01-01

  The right to intervene in the life of another and the power helpers have when they do intervene are value-laden issues. Excerpts from nonprofessional literature are used to stimulate a reexamination of these issues as they pertain to counseling. (Author)

 7. Meenutusi VII Riigikogu päevilt / Helle Ruusing

  Index Scriptorium Estoniae

  Ruusing, Helle, 1966-

  2003-01-01

  Katkendeid Riigikogu Kantselei 2002. aastal gümnaasiumiõpilastele korraldatud VII Riigikogu liikmete mälestuste kogumise võistlusele laekunud töödest. Eesti taasiseseisvumisaja esimese parlamendi, VII Riigikogu töökorraldust, töötingimusi Toompea lossis, tööd fraktsioonides ja komisjonides meenutavad Juhan Aare, Avo Kiir, Kalle Jürgenson, Kalev Raave, Ants Käärma, Paul-Olev Mõtsküla, Tiit Sinissaar, Peeter Lorents

 8. From El to Hell: On Stage in the Urban Underworld

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  William Chapman SHARPE

  2010-03-01

  Full Text Available Les images du métro new-yorkais et de ses précurseurs, le métro aérien et la voiture à chevaux occupent une place à part dans la culture américaine. Si la descente dans le métro et le déplacement sur des kilomètres de voies souterraines sont presque inévitablement envisagés comme un voyage aux Enfers, cet événement est aussi inéluctablement social. Les passagers s’adonnent à un jeu complexe de cache-cache les uns avec les autres, en essayant de scruter les gens autour d’eux sans toutefois se faire prendre. Dans cet article, j’explore la représentation visuelle et verbale du système de transports de New York dans ses dimensions les plus frappantes — la théâtralité et l’observation des spectateurs. J’emprunte des exemples à la poésie et à la prose, à la peinture et à la photographie, et plus particulièrement aux œuvres de Stephen Crane, Hart Crane, Charles Reznikoff, Allen Ginsberg, Elizabeth Bishop, Paul Blackburn, George Tooker, Edward Hopper, Everett Shinn, Thomas Hart Benton, John Sloan, Leroi Jones, et Ralph Ellison. Je me consacre en dernier lieu à une observation plus attentive des photographies de métro obsédantes que Walker Evans prit entre 1938 et 1941. Dans ces photographies d’Evans, le court-circuit visuel caractérisant le rôle des spectateurs dans le métro (voir sans être vu trouve son expression la plus poignante.Images of the New York subway and its precursors, the Elevated train and the horse-car, hold a special place in American culture. While the descent into the subway station and the ride along endless miles of subterranean tracks are almost inevitably figured as a journey to the Underworld, the whole affair is an inescapably social event. Passengers play a complex game of visual hide-and-seek with each other as they try to scrutinize the people around them without being caught in the act. In this essay I explore the visual and verbal representation of New York’s otherworldly transit system in terms of what may be its most striking motifs—theatricality and spectatorship. My examples are taken from poetry and prose, painting and photography, including works by Stephen Crane, Hart Crane, Charles Reznikoff, Allen Ginsberg, Elizabeth Bishop, Paul Blackburn, George Tooker, Edward Hopper, Everett Shinn, Thomas Hart Benton, John Sloan, Leroi Jones, and Ralph Ellison. I conclude with a more sustained look at the haunting subway photographs taken secretly by Walker Evans from 1938-1941. In Evans’s photos, the visual short circuit that characterizes subway spectatorship (look but don’t get looked at finds its most striking expression.

 9. Teaching Human Rights? "All Hell Will Break Loose!"

  Science.gov (United States)

  Cassidy, Claire; Brunner, Richard; Webster, Elaine

  2014-01-01

  Human rights education is a prominent concern of a number of international organisations and has been dominant on the United Nations' agenda for the past 20 years. The UN Decade for Human Rights Education (1995-2004) has been followed by the World Programme for Human Rights Education (2005-ongoing) and the recently adopted UN Declaration on Human…

 10. Teaching Human Rights? "All Hell Will Break Loose!"

  Science.gov (United States)

  Cassidy, Claire; Brunner, Richard; Webster, Elaine

  2014-01-01

  Human rights education is a prominent concern of a number of international organisations and has been dominant on the United Nations' agenda for the past 20 years. The UN Decade for Human Rights Education (1995-2004) has been followed by the World Programme for Human Rights Education (2005-ongoing) and the recently adopted UN Declaration on…

 11. Able To Learn "Just for the Hell of It!"

  Science.gov (United States)

  Watters, Kate

  2002-01-01

  Interviews with 169 adult learners in nonaccredited programs indicated that most enrolled because of interest rather than specific learning objectives; they wanted to be consulted about content and were negative about formal assessment. They felt they knew if they were progressing and valued tutor feedback for formative and affirmative purposes.…

 12. Hell and High Water: Practice-Relevant Adaptation Science

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moss, Richard H.; Meehl, G.; Lemos, Maria Carmen; Smith, J. B.; Arnold, J. R.; Arnott, J. C.; Behar, D.; Brasseur, Guy P.; Broomell, S. B.; Busalacchi, Antonio; Dessai, S.; Ebi, Kristie L.; Edmonds, James A.; Furlow, J.; Goddard, L.; Hartmann, Holly; Hurrell, Jim; Katzenberger, J. W.; Liverman, D. M.; Mote, Phil; Moser, S. C.; Kumar, A.; Pulwarty, Roger; Seyller, E. A.; Turner, B.L.; Washington, Warren M.; Wilbanks, Thomas

  2013-11-08

  Recent extreme weather such as Hurricane Sandy and the 2012 drought demonstrate the vulnerability of the United States to climate extremes in the present and point to the potential for increased future damages under a changing climate. They also provide lessons for reducing harm and realizing any potential benefits. Preparedness measures – also referred to as adaptation – can cost-effectively increase resilience today and in the future. The upfront costs will be more than offset by reductions in property damage, lives and livelihoods lost, and expensive post-disaster recovery processes. While others have addressed use of science for adaptation in specific sectors including biodiversity (Heller and Zavaleta, 2009) and freshwater ecosystem management (Wilby et al., 2010), or by simply taking a more pragmatic approach to adaptation under uncertainty (Hallegatte, 2009), here the authors make the case that a new, comprehensive approach is needed to create and use science to inform adaptations with applicable and sound knowledge (Kerr et al., 2011).

 13. Hell on wheels%车轮上的天堂

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Aaron Hansel

  2005-01-01

  @@ Rowdy gangs. Bar fights. Broken Bones. Reckless abandon. No,we aren't talking about a late night in Downtown Chico,we're talking about the things that come to many people's minds when the word, motorcycles,is mentioned.

 14. Welcome to HELL : Humor in English Language Learning

  Science.gov (United States)

  Tuncay, Hidayet

  2007-01-01

  Humor means understanding not only the language and words but their use, meaning, subtle nuances, the underlying culture, implications and unwritten messages. Humor does not often travel well from one culture to another, as each society has a somewhat different concept of what is funny (Dobson, 1987). In Foreign Language Learning (FLL), the…

 15. Hell's Bibliophiles: The Fifth Way of Looking at an Aliterate.

  Science.gov (United States)

  Ramsay, John G.

  2002-01-01

  Discusses how instructors can begin to understand aliterates--students who can, but do not, read. Asserts that instructors can reach students who seem aligned against literate culture by reflecting on their own early reading experiences and helping students to reflect on theirs. (EV)

 16. 王强from word to the world:Hell

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2004-01-01

  在西方人的imagination(想象)中,天国heaven和地狱hell形成了鲜明的对照。但丁的《神曲》(Divine Comedy),弥尔顿的《失乐园))(Paradise Lost)详细描绘了天国的美丽与地狱的可怖。英语中heaven和hell两个词常常出现。“It is heaven to go

 17. To Heaven or Hell: Sensemaking about Why Faculty Leave

  Science.gov (United States)

  O'Meara, KerryAnn; Lounder, Andrew; Campbell, Corbin M.

  2014-01-01

  This article analyzes sensemaking about faculty departure among administrators, faculty colleagues, and faculty leavers in one research university. A mixed methods database was analyzed to reveal four dominant explanations for faculty departure and two influences on sensemaking. Dominant explanations included better opportunities, the likelihood…

 18. Viljar Arakas: olukord oli HELL / Viljar Arakas ; intervjueerinud Kaisa Tahlfeld

  Index Scriptorium Estoniae

  Arakas, Viljar, 1979-

  2010-01-01

  As-i EfTEN Capital juht ja osanik Viljar Arakas vastab küsimustele, mis puudutavad ettevõtte ambitsioone,omandatud ärihooneid, hinnangut buumile järgnenud ajale, euro mõju kinnisvaraturule ning koostööd Kristjan Lepikuga

 19. 《地狱厨房》(Hells Kitchen)

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2005-01-01

  英国节目《地狱厨房》里,每次名厨戈登·兰姆赛都要带领一群社会名流为一拨重要客人烹饪晚餐,并且承担相应的责任。这群社会名流弄得戈登·兰姆赛欲哭无泪,大发雷霆。

 20. Eesti ei pea ümberasujatele midagi tagastama / Helle Kalda

  Index Scriptorium Estoniae

  Kalda, Helle, 1950-

  2006-01-01

  Omandireformi aluste seaduse 7 paragrahvi lõikest 3 ja varade tagastamisest nn. järelümberasunutele. Sama ka Meie Maa 12. jaan. 2006, lk. 2 ; Vooremaa 17. jaan. 2006, lk. 2 ; Virumaa Teataja 2. veeb. 2006, lk. 11 ; Pärnu Postimees 9. veeb. 2006, lk. 15 ; Pärnu Postimees 9. veeb. 2006, lk. 15, pealkiri kujul : Ümberasujatele ei pea midagi tagastama