WorldWideScience

Sample records for hassei den prime

 1. Priming

  DEFF Research Database (Denmark)

  Conrath, Uwe; Beckers, Gerold J.M.; Flors, Victor

  2006-01-01

  Infection of plants by necrotizing pathogens or colonization of plant roots with certain beneficial microbes causes the induction of a unique physiological state called "priming." The primed state can also be induced by treatment of plants with various natural and synthetic compounds. Primed plan...

 2. Den gode handling og den gode grund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dehs, Jørgen

  1993-01-01

  Den tyske filosof Immanuel Kant er aktuel i dagens etik-debat. "Grundlæggelse af moralens metafysik".......Den tyske filosof Immanuel Kant er aktuel i dagens etik-debat. "Grundlæggelse af moralens metafysik"....

 3. Den gode argumentations anatomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kock, Christian Erik J

  2013-01-01

  God argumentation har tre dimensioner: Den er faktuelt retvisende, den er relevant, og den er vægtig. Desværre slipper politikerne ofte af sted med mangelfuld argumentation fordi de forklæder den godt. Derfor får du her de vigtigste redskaber til at spotte uskikkene i politisk argumentation...

 4. Atemalkoholgesetzgebung in den Niederlanden.

  NARCIS (Netherlands)

  Mulder, J.A.G. Neuteboom, W. & Wessel, R.M

  1991-01-01

  In den Niederlanden hat sich, was das Fuehren eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss angeht, die Gesetzgebung seit Oktober 1987geaendert. Fuer den Nachweis der Alkoholbeeinflussung wurde die Atemalkoholanalyse eingefuehrt, der sich ein angetrunkener Kraftfahrer zu unterwerfen hat. Aus

 5. Collectie Van den Bree

  NARCIS (Netherlands)

  Voerman, Gerrit; van den Bree, R.A.P.; Koole, Ruud

  1988-01-01

  Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijke archief van R.A.P. van den Bree, betrekking hebbende op de Evangelische Volkspartij {EVP) (1979-1986), opgesteld door R.A.P. van den Bree en G. Voerman, 1987

 6. Den danske astronaut

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Lars Sejersgård

  2015-01-01

  Undervisningsmateriale til mellemtrinnet om raketter, astronauter og rummet lavet for Planetariet i anledning af opsendelsen af den første danske astronaut, Andreas Mogensen, til Den Internationale Rumstation (ISS) i sensommeren 2015......Undervisningsmateriale til mellemtrinnet om raketter, astronauter og rummet lavet for Planetariet i anledning af opsendelsen af den første danske astronaut, Andreas Mogensen, til Den Internationale Rumstation (ISS) i sensommeren 2015...

 7. Den danske astronaut

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Lars Sejersgård

  2015-01-01

  Undervisningsmateriale til udskolingen om raketter, astronauter og rummet lavet for Planetariet i anledning af opsendelsen af den første danske astronaut, Andreas Mogensen, til Den Internationale Rumstation (ISS) i sensommeren 2015......Undervisningsmateriale til udskolingen om raketter, astronauter og rummet lavet for Planetariet i anledning af opsendelsen af den første danske astronaut, Andreas Mogensen, til Den Internationale Rumstation (ISS) i sensommeren 2015...

 8. Den amerikanske udfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss, Michael

  1994-01-01

  stalinistiske Bulgarien. Opgøret med den strukturalistiske skole, han selv var med til at danne, satte specielt ind efter hans genlæsning af Mikail Bakhtin i begyndelsen af 1970'erne. Nu vender han sig mod den relativisme, som både denne og den post-koloniale amerikanske kritik er udtryk for....

 9. Den digitale patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Mads Ronald; birkler, jacob

  Den digitale patient tager afsæt i en ny verden: Patienten er blevet digitaliseret! Men hvem og hvad er den digitale patient, og hvornår og hvordan bliver den enkelte borger til en digital patient? Bogen indkredser patientens nye digitale identitet, som kan skabe grobund for en fælles forståelse ...

 10. dens psykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Mariann B.

  2011-01-01

  I kapitlet beskrives psykologiens forhold til og behandling af døden. Der er fokus på en psykoanalytisk og en eksistentialistisk tilgang. Den klassiske teori om dødens forløb repræsenteret af Elisabeth Kübler-Ross diskuteres i lyset af nyere teorier som Terror Management Theory og Meaning...

 11. Den Russiske Revolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Den Russiske Revolution er en af de mest afgørende politiske og sociale begivenheder i det 20. århundredes historie. Den skabte de ideologiske og geopolitiske parametre, der dominerede verden frem til 1991 - og på mange måder stadig gør det. Fortolkningen af Den Russiske Revolution har været et...

 12. Den canadiske model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss, Michael

  2009-01-01

  Det har altid været en amerikansk fordom, at Canada er et kedeligt land. Men i lyset af den finansielle krise, er den fordom sværere at holde fast i. Nabolandet mod nord, hvor hverken socialisme eller radikal liberalisme har nydt stor udbredelse, og hvor den finansielle sektor i lang tid har være...

 13. "Den onde kvinde"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren

  2002-01-01

  Et af Dødehavsskrifterne, af den første udgiver kaldet "Den onde kvindes rænker" (4Q184), beskriver en svigefuld kvinde, der lokker fromme mænd i fordærv. Artiklen gennemgår tekstens fortolkningshistorie og påviser den rolle, det har spillet for læsningen, at teksten a priori er blevet opfattet s...

 14. Den inkluderende skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard Hansen, Janne

  2009-01-01

  Artiklen tager afsæt i en forståelse af inklusion som den enkelte elevs ret til deltagelse i de eksisterende fællesskaber, forstået som de læringsrum, der bedst muligt tilgodeser den enkelte elevs særlige behov. I artiklen diskuteres hvilke nødvendige forandringer det fordrer i den pædagogiske pr...

 15. Den Danske Regnskabsordbog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Sandro; Mourier, Lise; Bergenholtz, Henning

  Den Danske Regnskabsordbog har 4.100 opslagsord og ca. 15.000 ordforbindelser. Ordbøgerne bygger primært på den gældende danske årsregnskabslov, danske regnskabsvejledninger og internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS).......Den Danske Regnskabsordbog har 4.100 opslagsord og ca. 15.000 ordforbindelser. Ordbøgerne bygger primært på den gældende danske årsregnskabslov, danske regnskabsvejledninger og internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS)....

 16. Den lille levnedsmiddeltabel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Saxholt, Erling; Fagt, Sisse; Matthiessen, Jeppe

  Den lille levnedsmiddeltabel er en oversigt over indholdet af næringsstoffer i næsten 600 af de mest anvendte fødevarer i den danske kost. Herudover rummer bogen anvisninger til anvendelsen af fødevaredata....

 17. Den historiske krimi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger, Gunhild

  2014-01-01

  Rent kvantitativt har den historiske og samtidshistoriske krimi ekspanderet voldsomt siden 1980’erne – også i Norden. Det er sket i forskellige medier, men mest fremtrædende i romanform. En historisk krimi er helt grundlæggende et værk, der kombinerer to genrer – krimien og den historiske roman. ...

 18. Den ideelle leder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmgreen, Lise-Lotte

  2013-01-01

  af jobannoncer for lederstillinger på de danske jobportaler Stepstone og Job Index indikerer, at den første type er den, der oftest bliver efterspurgt blandt danske virksomheder (Holmgreen, i proces). Med udgangspunkt i begrebet framing (Evans & Green 2006; Fillmore 1982; Kövecses 2006; Lakoff 1987...

 19. Den moderate revolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Bøje

  "normale" industrivirksomheder, men den er absolut set begrænset. Årsagerne til denne kun "moderate revolution" af organisationsformerne diskuteres: Er det fordi klassisk organisation og social nærkontakt er nødvendig i den nye økonomi, eller er det manglende fantasi og tryghedsbehov? Begge muligheder...

 20. Den fleksible leders identitetsarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Charlotte Øland

  2012-01-01

  Den lingvistiske drejning i organisationsforskningen giver nye perspektiver også på forskning indenfor organisering og ledelse (Boje 1995, Alvesson et. al. 2000b). Udviklingen af sprogforskningen (Wittgenstein 1953), og diskursteorien (Derrida 1976, Foucault 1979), den narrative teori (Boje 1995...

 1. Den levende sangfugl

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Thomas Ærvold

  2009-01-01

  Kronik om Harper Lee's roman "Dræb ikke en sangfugl" (1960) og den store indflydelse bog og film har haft på amerikansk kultur. Udgivelsesdato: 30. juli......Kronik om Harper Lee's roman "Dræb ikke en sangfugl" (1960) og den store indflydelse bog og film har haft på amerikansk kultur. Udgivelsesdato: 30. juli...

 2. Den Gode Historie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, T.E.

  den nysgerrige læser af trilogien. Den kan beses og bestilles på: www.universitypress.dk/DK/detail.php?token=73278292116&R=8778387078&N=nej ELLER KØB DEN DIREKTE HOS MIG: SLAGTILBUD 100 kr. (inkl. porto og forsendelse)!                            Henvendelse pr. e-mail til tine.engel@gmail.com...

 3. Denver District Laboratory (DEN)

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Program CapabilitiesDEN-DO Laboratory is a multi-functional laboratory capable of analyzing most chemical analytes and pathogenic/non-pathogenic microorganisms found...

 4. Den mobile protese

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winther, Ida Wentzel

  2008-01-01

  Mobiltelefonen er med til at ændre vores sanse-matrix. Når en genstand får protesekarakter og kommer i front, skubbes andre sanser bagud. Håndprotesen rækker længere frem og har egenskaber som langt overgår en almindelig hånd. Den ser ud og lyder af noget, den kan skabe kontakt med det virtuelle ...

 5. EF & den sociale dimension

  DEFF Research Database (Denmark)

  Due, Jesper Jørgen; Madsen, Jørgen Steen; Jensen, Carsten Strøby

  En analyse af EU's institutioner og udviklingen af den sociale dimension i forbindelse med etbaleringen af det indre marked med særlig henblik på effekterne på det danske aftalesystem.......En analyse af EU's institutioner og udviklingen af den sociale dimension i forbindelse med etbaleringen af det indre marked med særlig henblik på effekterne på det danske aftalesystem....

 6. Den signede dag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balslev-Clausen, Peter

  2010-01-01

  Artiklen gennemgår de tre middelalderlige versioner af den fællesnordiske dagvise fra 14. århundrede og gør rede for salmens tekst- og receptionshistorie i Dansk tradition.......Artiklen gennemgår de tre middelalderlige versioner af den fællesnordiske dagvise fra 14. århundrede og gør rede for salmens tekst- og receptionshistorie i Dansk tradition....

 7. Den antikke katapults udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paasch, Kasper

  2011-01-01

  Hvordan bygger man en katapult? Dette spørgsmål belyses ved at se på den græske og romerske katapults udviklingshistorie samt på den forskningshistoriske tilgang til emnet, hovedsageligt set ud fra et ingeniørmæssig/matematisk synspunkt. Katapulten menes opfundet år 399 f.Kr. og blot ca. 120-150 ...

 8. Den Danske Begrebsordbog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nimb, Sanni; Trap-Jensen, Lars; Lorentzen, Henrik

  Den Danske Begrebsordbog er en ordbog, der er ordnet systematisk efter begreb, dvs. at ordene er grupperet efter deres betydning og ikke alfabetisk.Ordbogen indeholder næsten 200.000 ord og udtryk, og den dækker alt mellem himmel og jord såsom tid og rum, følelser og tænkning, samfund og...

 9. Healthies er den nye selfie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fausing, Bent

  2015-01-01

  Om den sunde selfie, healthien. Om årsagne til dens opståen, succes og visuelt kulturelle og æstetiske betydning på de sociale medier.......Om den sunde selfie, healthien. Om årsagne til dens opståen, succes og visuelt kulturelle og æstetiske betydning på de sociale medier....

 10. Quadratic Primes

  OpenAIRE

  Carella, N. A.

  2014-01-01

  The subset of quadratic primes {p = an^2 + bn + c : n => 1} generated by an irreducible polynomial f(x) = ax^2 + bx + c over the integers is widely believed to be an unbounded subset of prime numbers. This note provides the details of a possible proof for some of these quadratic polynomials. In particular, it is shown that the cardinality of the simplest subset of quadratic primes {p = n^2 + 1 : n => 1} is infinite.

 11. Den samlede dyd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Michael Stenskjær

  Bogen præsenterer en analyse af de fire kardinaldyders (visdom, besindighed, retfærdighed, mod) tidligste historie. Bogen består af to dele. I første del kortlægges de fire kardinaldyders tilstedeværelse og interne forbindelse i hele den græske litteratur frem til Platons tid (4. årh. f. Kr.......). Korpuslingvistiske metoder og statistisk analyse er inddraget som hjælpediscipliner til den litterære analyse i denne del af bogen. Der argumenteres for at der kun er et meget svag og uregelmæssig tilstedeværelse af de fire kardinaldyder i den tidlige græske litteratur. Andel del analyserer disse og en række...

 12. Den mindst ringe verdensorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Birthe

  2015-01-01

  I 25 år har USA's styrkeposition og politik forsynet os med en 'verdensorden', der i et historisk perspektiv fremstår som den mindst ringe: fravær af store krige, mere demokrati, økonomisk fremgang - men dog også sammenbrudte stater og terrorisme.......I 25 år har USA's styrkeposition og politik forsynet os med en 'verdensorden', der i et historisk perspektiv fremstår som den mindst ringe: fravær af store krige, mere demokrati, økonomisk fremgang - men dog også sammenbrudte stater og terrorisme....

 13. Den udenlandske udtales finurligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen-Nielsen, Niels

  2017-01-01

  Eftertanken. Det er ikke altid nemt at tale om store, internationale kunstnere som Mozart eller Gabriel García Márquez. For hvordan skal den danske mund udtale z'et i Mozart og lægge trykket i García?......Eftertanken. Det er ikke altid nemt at tale om store, internationale kunstnere som Mozart eller Gabriel García Márquez. For hvordan skal den danske mund udtale z'et i Mozart og lægge trykket i García?...

 14. Den formbare seksualitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lützen, Karin Cohr

  2016-01-01

  Den amerikanske sociolog John Gagnon så seksualiteten som noget, vi lærer af vores omgivelser, ligesom vi lærer at spille tennis eller at spise snegle. Karin Lützen mindes en ven og et forbillede.......Den amerikanske sociolog John Gagnon så seksualiteten som noget, vi lærer af vores omgivelser, ligesom vi lærer at spille tennis eller at spise snegle. Karin Lützen mindes en ven og et forbillede....

 15. Den menneskelige eksistens

  DEFF Research Database (Denmark)

  tilværelse. Dermed tilbyder den et bedre grundlag for at forstå fremtrædende kultursociologiske og socialpsykologiske problemer som identitetsusikkerhed, angst og raseri såvel som frigørende muligheder for engagement og kreativitet. Foruden originale tekster af Merleau-Ponty, Ricœur og Waldenfels rummer...

 16. Den sundhedsvidenskabelige opgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindahl, Marianne Pia; Juhl, Carsten Bogh

  troværdigheden af sine resultater. Bogen er opdateret, så den refererer til Microsoft Office 2013, og giver instruktioner og tips til: • Hvordan man bruger Word til hjælp med indholdsfortegnelse, overskrifter og korrektur • Hvordan man bruger Word til hjælp med diagrammer og tabeller• Hvordan man bruger Excel...

 17. Den teoretiske side

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Mette

  2013-01-01

  Hvis man bruger dem dygtigt og raffineret, kan rim og rytme have en overbevisende virkning på publikum. Men der er fare for at det bliver påtaget, påklistret og for meget, og så risikerer man den modsatte effekt...

 18. Den personlige dimension

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan Brødslev

  2009-01-01

  Personlig udvikling og kompetence er vigtige dimensioner i sygeplejerskeuddannelsen. Dette stiller krav til læringsmæssige metoder, som er specielt egenede til denne særlige undervisningsopgave. På baggrund af en række psykologiske og filosofiske inspirationskilder foreslåes den såkaldste...

 19. Den offentlige driftsorganisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voxted, Søren

  2010-01-01

  Artiklen har til formål at opstille et bud på hvordan den off entlige driftsorganisation tager sig ud i konsekvens af forandringer. Decentralisering af ansvar og kompetence fra centralt niveau til de enkelte off entlige afsnit og institutioner, har ændret tidligere tiders bureaukratiske styringsm...

 20. Den materielle drejning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skiveren, Tobias; Gregersen, Martin

  2015-01-01

  Ved at trække på en række forskellige tænkere som Jane Bennett, Arne Næss, Donna Haraway og Karan Barad relaterer artiklen den såkaldte materielle drejning til tre filosofisk-teoretiske nyorienteringer: økokritik, det posthumane og kropsmaterialisme. Tesen er, at interaktionenen mellem disse...

 1. Den Smarte Metalfabrik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bilberg, Arne; Grube Hansen, David

  Projektet ”Den Smarte Fabrik” (SMAF) er blevet gennemført fra 2013 til 2016 med støtte af Industriens Fond. Det overordnede formål med projektet er at skabe innovation, ny forretning og styrket vækst gennem samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder (SMV’er), og gennem en fleksibel og...

 2. Den postmoderne konstruktivismes inkongruenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cristoffanini, Pablo Rolando

  2011-01-01

  europæiske intellektuelle og akademikere gjorde teorierne og ideerne om underudvikling og afhængighed, der stammede fra Latinamerika, til deres egne. Også i den sidste tid har latinamerikanske intellektuelle, som fx Nestor García Canclini, haft indflydelse i Europa og USA med sin teori om hybriditet og...

 3. Prime Slaughter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Valente, Andrea; Marchetti, Emanuela

  2011-01-01

  Starting from the difficulty of creating playful representation of domain-specific abstract concepts, this study discusses the design of Prime Slaughter, a computer game aimed at facilitating individual sense-making of abstract mathematical concepts. Specifically the game proposes a transposition...... of primality and factorization into playful interactions, addressed to primary and early secondary school children. Taking into account individual needs expressed by children regarding play, during a participatory design processes aimed at enhancing learning in museums, Prime Slaughter allows for multiple...

 4. Efterskrift til den reviderede udgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Carsten Fogh

  2017-01-01

  Opsummering af tendenser og udviklingstræk inden for den nyere forskning i Kants historiefilosofi.......Opsummering af tendenser og udviklingstræk inden for den nyere forskning i Kants historiefilosofi....

 5. Hvad karakteriserer den netbaserede vejledning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, Lars Peter

  2008-01-01

  Hensigten med artiklen er at bidrage til forståelsen af sider ved den netbaserede vejledning. Fremgangsmåden vil være: •Først at beskrive og diskutere, hvorledes jeg forstår det virtuelle læringsmiljø, herunder en afklaring af, hvad der karakteriserer den netbaserede vejledning. •Dernæst gennem e...

 6. Kollegaerne er den nye chef

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fugl, Marie

  2008-01-01

  Den tid, hvor chefen var den, der delte skideballer ud, er slut. Rollen som 'bad cop' er overtaget af kollegateamet, der med hård hånd sørger for, at den enkelte yder sin del. Udgivelsesdato: November...

 7. Den sociale stofmisbrugsbehandling. Del 4

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Maren

  Dette er den fjerde delrapport i en rapportserie om den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark. Rapportserien bygger på en omfattende undersøgelse, der blev fortaget i perioden december 2007 til maj 2009. Denne delrapport stiller skarpt på kvalitetsudvikling og kvalitetsstandarder i den sociale...

 8. Den Akutte Patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graumann, Ole; Laursen, Christian B.

  2016-01-01

  point of care i en billeddiagnostisk sammenhæng introduceres. Som supplement og i naturlig tidsmæssig forlængelse heraf står den avancerede billeddiagnostik, der indebærer specialisternes deltagelse. Kapitlet lægger stor vægt på ultralydsbaseret PoC diagnostik, som i fremtiden kommer til at spille en...

 9. Den fatale kollision?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thyssen, Ole

  2013-01-01

  Alle grene af samfundet trækker i retning af øget vækst, som skaber arbejdspladser og bedre forbrugsmuligheder. Men det kolliderer med en økologisk nødvendighed, der siger, at der er grænser for vækst. Hvorfra skal omstillingen hente sin energi, så den er mere end en uforpligtende dagdrøm?...

 10. Den retoriske situation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jette Barnholdt

  2009-01-01

  Artiklen, som er skrevet på baggrund af et oplæg, som jeg holdt på  Årsmødet for Sektionen for Gymnasium og HF i Helsingør, oktober 2009, plæderer for anvendelsen af Lloyd F. Bitzers teori om den retoriske situation i retorikundervisningen i gymnasiet. I artiklen benytter jeg Bitzers teori som en...

 11. Den interkonfessionelle dialog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Else Marie Wiberg

  2006-01-01

  På baggrund af en gennemgang af det 20. århundredes økumeniske hermeneutik, foreslås det i denne artikel, at den økumeniske dialog (et ord, som oversættes forskelligt af de forskellige konfessioner) erstattes af en økumenisk diskurs (jf. Michel de Certau og Lukas Vischer). Der plæderes således fo...

 12. Den kolde intimitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2012-01-01

  Kan mennesker i dag holde ud at være sammen? Kan de holde ud til ikke at være sammen? Der er ved at ske noget med vores forståelse af intimitet, og hvordan vi praktiserer den. Det har en del at gøre med teknologi, men det vil være for let at sige, at det er teknologiens skyld, at vi ikke helt kan...

 13. Den gamle verdens magi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Jakob Povl

  I denne bog præsenterer forskningsbibliotekar cand.mag., ph.d. Jakob Povl Holck sjældne bøger og andre biblioteksmaterialer fra Herlufsholm-samlingen på Syddansk Universitetsbibliotek i Odense. Bogens form udgør en mosaik af værker i tekst og især billeder med speciel vægt på ’den videnskabelige ...

 14. Den kommunikerende organisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2006-01-01

  Det må antages at såvel interne som eksterne krav til organisationer har med kommunikation i forskellige medier at gøre og at organisationer derfor kan analyseres og evalueres i forhold til mere eller mindre succesfuld kommunikation i forhold til disse krav. Det nuværende samfund eksisterer i et...... yderst diversificeret mediemiljø og repræsenterer et yderst komplekst og uddifferentieret kommunikationsmiljø som organisationer må lykkes i at knytte positivt an til hvis de skal kunne opretholdes. Samtidig må organisationsmedlemmer iagttages som ressourcer, der må værdsættes og beskyttes mod stress og...... samtidig tilbydes optimale muligheder for at få opfyldt individuelle behov og karrieremuligheder. For at en organisation skal kunne korrigere sig i forhold til de krav den konfronteres med, må der kunne fremstilles et adækvat billede af den. Det vil sige at dens faktiske kommunikationsprocesser må kunne...

 15. Prime Slaughter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Valente, Andrea; Marchetti, Emanuela

  2011-01-01

  of primality and factorization into playful interactions, addressed to primary and early secondary school children. Taking into account individual needs expressed by children regarding play, during a participatory design processes aimed at enhancing learning in museums, Prime Slaughter allows for multiple......Starting from the difficulty of creating playful representation of domain-specific abstract concepts, this study discusses the design of Prime Slaughter, a computer game aimed at facilitating individual sense-making of abstract mathematical concepts. Specifically the game proposes a transposition...

 16. Moderniseringen af den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Niels; Greve, Carsten

  læseren overblik over reformernes indhold og betydning på udvalgte områder som mål- og resultatstyring, markedsstyring, regelforenkling, ledelse- og personaleudvikling samt digitalisering. Desuden dokumenterer Moderniseringen af den offentlige sektor skiftet fra New Public Management til en ny...... styringsmodel med vægt på centralisering og digitalisering, som bogen betegner ”den neo-weberianske stat i den digitale tidsalder”. Bogens forfattere har forsket i offentlig ledelse og organisation i en årrække, og bogen er skrevet med stor indsigt i emnet. Den vil have interesse for alle, som beskæftiger sig...

 17. Reptilien von den Molukken und den benachbarten Inseln

  NARCIS (Netherlands)

  Kopstein, F.

  1926-01-01

  Das während meines 2 1/2 jährigen Aufenthaltes auf den Molukken und den ihnen benachbarten Inseln gesammelte Reptilienmaterial umfasst 73 Species und Subspecies in annähernd 1350 Exemplaren. Davon habe ich 9 Arten und 3 Varietäten als neu für die Wissenschaft beschrieben. Die Ausbeute umfasst

 18. Litteratur i den argumentative ret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Stine

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i den litterære rett, slik som denne er udviklet af den amerikanske retsfilosof Martha Nussbaum, argumentere de for, at litteraturen er velegnet som en metode til at opnå menneskelig forståelse. Som led i denne problemstillingen behandles følelsenes plads i retsvidenskaben. Endelig...

 19. Dorte Nors "Den store tomat"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Jimmi

  2017-01-01

  Tekstgennemgang og undervisningsforløb til Dorte Nors "Den store tomat". Undervisningsforløbet er henvendt til elever i folkeskolens udskoling......Tekstgennemgang og undervisningsforløb til Dorte Nors "Den store tomat". Undervisningsforløbet er henvendt til elever i folkeskolens udskoling...

 20. Den danske taxonliste for karplanter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Peter

  2017-01-01

  Karplanternes navngivning og slægtskabsforhold har løbende ændret sig siden Linné (1707-1778) lagde grunden til den nomenklatur og systematik, som nutidens taksonomi bygger på. Han var samtidig fader til den toledede navngivning, dvs. at enhver levende organisme fik et ’latinsk’ slægts- og artsna...

 1. Den medicinal-industrielle logik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Børsen, Tom

  2008-01-01

  Et kig på medicinalindustrien og den logik der styrer udviklingen af nye lægemidler. Antagelsen er, at der også eksisterer et medicinalindustrielt kompleks, bestående af ledende industrifolk, læger, forskere og regeringsembedsmænd, der alle har kommercielle interesser i den herskende lægemiddeltæ...

 2. Stordriftsfordele i den danske banksektor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Troels

  2008-01-01

  Dette er en empirisk undersøgelse af skalaegenskaber (economies of scale) i den danske banksektor baseret på cross-section data. Banksektorens omkostningsfunktion er estimeret vha. en translogomkostningsfunktion og OLS-regression. Ud fra den estimerede omkostningsfunktion er skalaegenskaberne...

 3. Tillid i den finansielle sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rimmer, Nina Røhr; Nielsen, Sara Møller; Benediktsdottir, Elisabet

  2014-01-01

  lønsomhed. Konklusionerne er opsamlet i 2 analysedele, den første med fire overskrifter: Tillid, Medie & politisk indflydelse, Forholdet mellem kunden og rådgiveren samt Kommunikation – og den anden i en SWOT model. Nogle af hovedkonklusionerne er, at kunderne ikke har mistet tillid til hverken deres...

 4. Den narrative tilgang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  2016-01-01

  I kapitlet gennemgås en socialkonstruktivistisk forståelse af narrativer. I kapitlet vil jeg gennemgå centrale teoretiske pointer, der samlet set er grundlæggende for en social konstruktivistisk forståelse af narrativer for herved at udfolde forståelsen af den narrative tilgang og desuden...... tydeliggøre, hvordan tilgangen er forbundet med en særlig forståelse af identitetsskabelse. Der er tale om pointer der almindeligvis forbindes med ”små fortællinger” i form af længere identitetsfortællinger og narrative interviews. Kapitlet gennemgår således centrale inspirationskilder og teoretiske pointer...

 5. Den iscenesatte folkelighed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Néstor Garcia Canclini

  1994-09-01

  Full Text Available Hvad er "det folkelige" og hvad er "folkekultur"? Néstor Garcia Canclini har i denne artikel sat sig for at dekonstruere begrebet "det folkelige" og beskrive den måde, forskellige grupper bruger og misbruger begrebet på. Han analyserer tre fremherskende idéer om folkelighed: folkloristernes romantiske idé om det oprindelige, der blev ødelagt af massekulturen, massemediernes popularitetsbegreb og endelig populisternes - både de højre- og venstreorienteredes - iscenesættelse af folkeligheden. Desuden ser han på to marxistiske skolers opfattelse af forholdet mellem de dominerende og undertrykte klasser og forskellige definitioner af folkelig- hed. Ligesom Anamaria Fadul argumenterer Canclini for nødvendigheden af en ny, tværdiciplinær forskning, som opfanger kompleksitet og flerty- digheder i forholdet mellem de undertrykte og dominerende og ser "det folkelige" som en tragisk komedie med modsætninger og flertydighed snarere end en evigt fremadskrivende episk fortælling. Artiklen er en forkortet udgave af kapitel 5 i Canclinis bog fra 1989: "Culturas Hibridas - Estrategias para entrat y salir de la modernidad. Mexico: Grijalbo.

 6. Klassekamp i den finansielle kapitalisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerg, Ole

  2012-01-01

  Under parolen ’Vi er de 99 %’ vinder Occupy Wall Street bevægelsen i disse dage mere og mere tilslutning over hele verden. Bevægelsen har endnu ikke fundet nogen fast politisk identitet, og den er indtil videre blot holdt sammen af en fælles modstand mod de store bankers position i verdenssamfundet....... Det er oplagt at se Occupy Wall Street som udtryk for en form for klassekamp, men samtidig er det vanskeligt at forstå den inden for rammerne af den traditionelle arbejderklasses kamp mod kapitalismen. Occupy Wall Street tvinger os således til at gentænke, hvad klassekamp er i den finansielle...... kapitalismes tidsalder. Occupy Wall Street er ikke udtryk for arbejderklassens modstand mod kapitalisterne, men derimod skyldnernes modstand mod kreditorerne....

 7. Ovarian steroid sulphate functions as priming pheromone in male ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Unknown

  suspected to elicit attraction and sexual arousal in con- specifics (Colombo et al 1982; Van den Hurk and ... roids) functions as a priming pheromone to synchronize reproductive events in males and females of B. bendelisis. .... Both left and right olfactory tracts were cut. The cra- nial cavity was filled with teleost saline (Bhatt ...

 8. Events i den globale bykonkurrence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Katrine

  2005-01-01

  Paper til ph.d. workshop, d. 9. december 2005. Dette paper beskriver, hvorfor og hvordan events kan bruges som strategi for byplanlægning og byudvikling i den globale bykonkurrence.......Paper til ph.d. workshop, d. 9. december 2005. Dette paper beskriver, hvorfor og hvordan events kan bruges som strategi for byplanlægning og byudvikling i den globale bykonkurrence....

 9. Den Blå Drage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Gitte Holten

  Denne publikation i serien Læselyst tjener tre formål. Den evaluerer læseprojektet Den blå drage i efteråret 2004 på Byskolen i Svendborg ? et projekt ledet af forfatteren Josefine Ottesen. Desuden gøres der rede for nogle af de teorier der støtter og begrunder arbejdsmåde og resultater i projektet...

 10. Den gode studie- og gruppestart

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jette Barnholdt

  2010-01-01

  Teksten ligger på underviserportalen på KUs hjemmeside, der blev lanceret juni 2010. Den har form som en orientering om vores pædagogiske refleksioner ang. dannelse af grupper ved studiestart......Teksten ligger på underviserportalen på KUs hjemmeside, der blev lanceret juni 2010. Den har form som en orientering om vores pædagogiske refleksioner ang. dannelse af grupper ved studiestart...

 11. Ny bog: Den farvede franske general

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2013-01-01

  Anmeldelse af: Tom Reiss: 'Den sorte greve. Napoleons rival og den virkelige greve af Monte Cristo', Informations Forlag, 517 s.......Anmeldelse af: Tom Reiss: 'Den sorte greve. Napoleons rival og den virkelige greve af Monte Cristo', Informations Forlag, 517 s....

 12. The chimeric protein domain III-capsid of dengue virus serotype 2 (DEN-2) successfully boosts neutralizing antibodies generated in monkeys upon infection with DEN-2.

  Science.gov (United States)

  Valdés, Iris; Gil, Lázaro; Romero, Yaremis; Castro, Jorge; Puente, Pedro; Lazo, Laura; Marcos, Ernesto; Guzmán, María G; Guillén, Gerardo; Hermida, Lisset

  2011-03-01

  Use of a heterologous prime-boost strategy based on a combination of nonreplicative immunogens and candidate attenuated virus vaccines against dengue virus in the same schedule is an attractive approach. These combinations may result in a condensed immunization regime for humans, thus reducing the number of doses with attenuated virus and the time spacing. The present work deals with the evaluation of the heterologous prime-boost strategy combining a novel chimeric protein (domain III-capsid) of dengue virus serotype 2 (DEN-2) and the infective homologous virus in the same immunization schedule in monkeys. Primed monkeys received one dose of infective DEN-2 and were then vaccinated with the recombinant protein. We found that animals developed a neutralizing antibody response after the infective dose and were notably boosted with a second dose of the chimeric protein 3 months later. The neutralizing antibodies induced were long lasting, and animals also showed the ability to induce a specific cellular response 6 months after the booster dose. As a conclusion, we can state that the domain III region, when it is properly presented as a fusion protein to the immune system, is able to recall the neutralizing antibody response elicited following homologous virus infection in monkeys. Further prime-boost approaches can be performed in a condensed regime combining the chimeric domain III-capsid protein and candidate live attenuated vaccines against DEN-2.

 13. Elementarteilchenphysik von den Grundlagen zu den modernen Experimenten

  CERN Document Server

  Berger, Christoph

  2014-01-01

  Dieses Lehrbuch bietet, von den Grundlagen zu den modernen Experimenten, eine systematische Einführung bis hin zu den jüngsten Entwicklungen des Gebiets. Experimentelle Hilfsmittel wie Beschleuniger und Detektoren werden zu Beginn besprochen. Dann folgen die Symmetrieprinzipien und ihre Anwendungen. Im Folgenden wird das Standardmodell entwickelt, das die heutige experimentelle und theoretische Diskussion weitgehend beherrscht. Hierzu werden wesentliche Bereiche der Quantenelektrodynamik, des Quarkmodells, der Quantenchromodynamik und der elektroschwachen Theorie erläutert. Die neuen Experimente zur Entdeckung des Higgs-Bosons und zur Neutrinophysik werden ausführlich behandelt, bevor die Frage nach möglichen Erweiterungen des Standardmodells im Lichte der jüngsten experimentellen Ergebnisse untersucht wird. Das Lehrbuch ist ansprechend gestaltet, 88 Übungen mit Lösungshinweisen dienen der Vertiefung.

 14. Von den Veranschaulichungsmethoden in den Rundfunkpredigten von der Heiligkreuz- Kirche

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Witold Ostafiński

  2004-12-01

  Full Text Available In der gegenwärtigen Verkündigung des Wortes Gottes spielt die Veranschaulichung der Überlieferung eine nicht zu überschätzende Rolle. Vor diesem Hintergrund wird es sehr wichtig, dass man den Predigern nicht nur auf die Funktion des Bildes in der Verkündigung, sondern auch auf die Art und Weise seines Entstehens auf der narrativen Ebene aufmerksam macht. Während die Kenner der Homiletik die Notwendigkeit des Auftretens der Bildeigenschaften in den Predigten betonen, erinnern sie gleichzeitig daran, dass der moderne, von der „Bild-Zivilisation“ gestaltete Mensch, „immer mehr sehen als hören“ möchte. Der vorliegende, die Rundfunkpredigten von der Heiligkreuz-Kirche analysierende Aufsatz, nimmt auf und bringt zugleich nahe die Problematik der Notwendigkeit des Bildes in der Wort-Gottes-Verkündigung. Der Artikel stellt die Erzählungsform als eine wichtige Möglichkeit der Glaubensüberlieferung dar, behandelt das Problem der Aktualisierung evangelischen Werte, bringt das von den Predigten gestaltete synästhetische Weltbild nahe und analysiert die Rolle des Zitats und Beispiels (exemplum bei der Gestaltung der Bildhaftigkeit einer Predigt. Darüber hinaus überprüft der Aufsatz in seinem letzten Teil die in den gegenwärtigen Rundfunkpredigten meist verwendeten Redefiguren

 15. Den tidslogiske analyse af determinismeproblemet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Øhrstrøm, Peter

  2010-01-01

  Artiklen diskuterer den filosofiske tidslogik med særligt henblik på A.N. Priors bidrag hertil. Det logiske determinismeproblem benyttes som gennemgående eksempel. Det vises endvidere, hvordan tidslogikken kan udnyttes til at analysere de logisk mulige positioner i en videnskabelig eller videnska...

 16. Den spanske dialog (2) - Praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone

  Kompendiet er specielt udarbejdet til 1. 2. og 3. sem.'s spanskundervisning inden for disciplinen 'Mundtlig kommunikation' på BA-studiet. Kompendiet, der anvendes parallelt med Den spanske dialog (1) - Teori, udgør grundlaget for undervisningens praktiske del. (Ej kompilering)....

 17. Den spanske dialog (1) - Teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone

  Kompendiet er specielt udarbejdet til 1,2. og 3. semesters spanskundervisning inden for disciplinen 'Mundtlig kommunikation' på BA.studiet. Kompendiet, der anvendes parallelt med 'Den spanske dialog (2) - Praksis', udgør grundlaget for undervisningens teoretiske del. (Ej kompilering)....

 18. Kunsten i den kulturpolitiske forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Louise Ejgod

  2011-01-01

  vidende, at der er masser af problemer knyttet til denne tilgang. Jeg vil imidlertid argumentere for, at det er væsentligt ikke at lade de metodiske problemer overskygge fordelene ved en analytisk, indholds- og formmæssig tilgang til kunstværker som et væsentligt element i den kulturpolitiske forskning....

 19. Den Østjyske Byregion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Kristian

  2008-01-01

  Denne artikel bygger på mit speciale, der analyserede strategisk planlægning i Danmark med udgangspunkt i processen med at skabe en fælles vision for den østjyske byregion. Artiklen argumenterer for, at planprocessen i Østjylland kan ses som et udtryk for en ny tendens i fysisk planlægning i Danm...

 20. Mødet med den anden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marchwinski, Alena

  Udgangspunkt i seks værkanalyser af danske 1800-tals maleres værker at indkredse den bagvedliggende opfattelse af "den Anden" ud fra to forskellige motivtyper: Konfrontationen mellem kunstneren og modellen og folkelivsskildringer fra fremmede egne,...

 1. Studie af den amerikanske doktrin for Counterinsurgency

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Nicolai Stahlfest

  2006-01-01

  Specialet omhandler den amerikanske doktrin for Counter-insurgency under den givne overordnede problemstilling asymmetri. Erfaringerne fra Irak og Afghanistan har forårsaget den nyskrivning af doktrinen, som behandles efterfølgende. Doktrinen er potentielt interessant for Danmark, grundet valget ......) efterretningstjeneste kan tjene som inspiration for den videre danske udvikling, herunder eksempelvis brugen af HUMINT, koblingen mellem taktisk og operativ efterretningstjeneste og integrationen af INFOOPS (PSYOPS og CNO)....

 2. Amerikansk sikkerhedspolitik efter den kolde krig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pall Skött, Jakob; Nielsen Kjær, Anna

  2005-01-01

  Via en Foucaldiansk analyseramme vil artiklen demonstrere et skift i den amerikanske sikkerhedsdiskurs. Derefter vil den fremhæve de nye kontrollerend emagtlogikkers paradoksale konsekvenser for den krig mod terror, der udkæmpes i frihedens og demokratiets navn. Udgivelsesdato: Marts...

 3. den i Dantes Den guddommelige Komedie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Else Marie Wiberg

  2007-01-01

  Denne artikel koncentrerer sig om det guddommelig spil i Dantes store prosadigt Den guddommelige Komedie,samt om dets teologi og nærmere bestemt dets eskatologi (læren om de sidste ting eller de sidste tider). Artiklen følger fortællerjeg'ets rejse gennem de tre "dødsriger" (helvede, renselsesbje......Denne artikel koncentrerer sig om det guddommelig spil i Dantes store prosadigt Den guddommelige Komedie,samt om dets teologi og nærmere bestemt dets eskatologi (læren om de sidste ting eller de sidste tider). Artiklen følger fortællerjeg'ets rejse gennem de tre "dødsriger" (helvede...

 4. Filmretorik og den internationale politik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Astrid Söderbergh Widding

  2005-09-01

  Full Text Available Med baggrund i de seneste års krigs- og terrorhandlinger – Afghanistan, Irak, den 11. september – reflekterer forfatteren over forholdet mellem krig, tilskuer, medier og forestillinger om virkeligheden. Forholdet mellem medier og virkelighed tenderer ifølge forfatteren mod at smelte sammen i en gennemmedieret kultur, hvor fremstillingsformer fra for eksempel film kan anvendes til at formidle faktiske begivenheder. Forfatterens blik på mediekulturen tager afsæt i flere aktuelle udgivelser fra postmodernis- mens centrale filosoffer, blandt andet Jean Baudrillard og Paul Virilio. Denne artikel er dermed samtidig en introduktion til deres refleksioner over terrorhandlingerne den 11. september og deres betydning i det moderne samfund.

 5. Etikken i den maskerede by

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liebst, Lasse Suonperä

  2009-01-01

  , at Knud E. Løgstrups fænomenologiske nærhedsetik – som Bauman fejlagtigtjævnfører med Levinas’ – tilbyder en interessant alternativ forståelse af forholdetimellem æstetik og etik: Ifølge Løgstrup har æstetikken nemlig forrang foretikken. Artiklens afgørende argument bliver i lyset heraf, at den etiske...

 6. Den onde eller det onde?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2008-01-01

  Artiklen handler om brugen af billeder for den onde (djævelen) og det onde i moderne salmer. Der er en klar tendens til at foretrække et naturbillede som mørket frem for personbilleder. Mørket kan som billede bruges forholdsvis nuanceret og vil i mange tilfælde ikke forudsætte et dybere kendskab ...

 7. Den sociale tillid i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Anhøj, Anne Iversen; Kjærsgård, Andreas Pihl

  2013-01-01

  Nærværende artikel har anvendt de hidtil ubenyttede surveypaneldata, der eksisterer i Danmark til at undersøge udviklingen i social tillid på individniveau over tid. Artiklens analyser viser, at social tillid på individniveau i Danmark synes at være meget stabil, når først den er opnået. Herudover...

 8. Hierarchical den selection of Canada lynx in western Montana

  Science.gov (United States)

  John R. Squires; Nicholas J. Decesare; Jay A. Kolbe; Leonard F. Ruggiero

  2008-01-01

  We studied den selection of Canada lynx (Lynx canadensis; hereafter lynx) at multiple ecological scales based on 57 dens from 19 females located in western Montana, USA, between 1999 and 2006. We considered 3 spatial scales in this analysis, including den site (11-m-radius circle surrounding dens), den area (100-m-radius circle), and den environ (1-...

 9. Konsulenten i den anden nat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Line

  for i sit deres liv og den eksistensmåde, der hermed muliggøres. Med dette ønsker jeg at bidrage til de eksisterende work-life balance teorier. Min vej ind i teorierne er nemlig, at logikken i mit empiriske materiale forekommer så forskelligt fra de traditionelle work-life balance teorier, at disse ikke...... lader sig forene. Jeg foretage derfor en analyse af den eksisterende litteratur, og rejser i den forbindelse en grundlæggende kritik af work-life balance teorierne, for at operere med falske problemstillinger på en måde, så svaret allerede indgår i de spørgsmål, der stilles. Jeg argumenterer således for......, at det problematiske forhold ved work-life balance teorierne allerede skal søges i konstitueringen af deres problematik, hvor arbejde og fritid indgår som to distinkte og kontrasterende sfærer. Ubalance eller problemer søges således altid i relationen her imellem. I forlængelse heraf argumenterer jeg for...

 10. Arven fra den kristne mission

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Peter Birkelund; Schönbeck, Oluf J.Sidney

  ikke-kristne del af befolkningen på undervisningen i skolerne? Bidrager skolerne positivt eller negativt til den sociale sammenhængskraft i det multi-religiøse Tranquebar? Artiklen argumenterer for, at de kristne skoler i Tranquebar, på trods af at de indgiver mange kristne kulturelle elementer, basalt...... bidrager til Indiens ideal om "unity in diversity" altså "forskellighedens enhed", og at skolerne ikke synes at fremmedgøre eleverne i forholdet til deres hinduistiske eller muslimske hjem....

 11. Den sociale stofmisbrugsbehandling. Del 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heltberg, Therese

  stofmisbrugsbehandlingen. Organisationerne anbefaler derfor, at der etableres behandlingstilbud specifikt målrettet bl.a. psykisk syge misbrugere og kvinder. STØRRE FLEKSIBILITET EFTERSPØRGES De fleste organisationer, særligt værestederne og de sociale caféer, giver dog udtryk for, at det er deres overordnede indtryk......Denne rapport er den første delrapport i en undersøgelse af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark, som SFI har gennemført for Servicestyrelsen i perioden december 2007 til maj 2009. Undersøgelsen omhandler den sociale stofmisbrugsbehandling efter § 101 i Serviceloven, mens undersøgelsen i...... udgangspunktet ikke belyser den medicinske stofmisbrugsbehandling efter sundhedslovens § 142. Denne delrapport beskriver de frivillige organisationers rolle i den sociale stofmisbrugsbehandling, og hvilke barrierer og udviklingsmuligheder de mener, at der findes for den sociale stofmisbrugsbehandling. Rapporten...

 12. Effective Prime Uniqueness

  OpenAIRE

  Cholak, Peter; McCoy, Charlie

  2014-01-01

  Assuming the obvious definitions (see paper) we show the a decidable model that is effectively prime is also effectively atomic. This implies that two effectively prime (decidable) models are computably isomorphic. This is in contrast to the theorem that there are two atomic decidable models which are not computably isomorphic. The implications of this work in reverse mathematics is that "effectively prime implies effectively atomic" holds in topped models. But due to an observation of David ...

 13. Distribution of Prime Numbers,twin Primes and Goldbach Conjecture

  OpenAIRE

  Ganguly, Subhajit

  2012-01-01

  The following paper deals with the distribution of prime numbers, the twin prime numbers and the Goldbach conjecture. Starting from the simple assertion that prime numbers are never even, a rule for the distribution of primes is arrived at. Following the same approach, the twin prime conjecture and the Goldbach conjecture are found to be true.

 14. Den anden gæld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agustin, Lise Rolandsen

  2003-01-01

  I-landene har akkumuleret en økologisk gæld til u-landene som langt overstiger udlandsgælden. Den skal kompensere for udnyttelsen af naturressourcerne og den miljømæssige forurening, der er fulgt i kølvandet på udvindingen og eksporten af råvarer fra Syd til Nord. Den økologiske gæld fokuserer gl...

 15. Prime tight frames

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lemvig, Jakob; Miller, Christopher; Okoudjou, Kasso A.

  2014-01-01

  We introduce a class of finite tight frames called prime tight frames and prove some of their elementary properties. In particular, we show that any finite tight frame can be written as a union of prime tight frames. We then characterize all prime harmonic tight frames and use thischaracterization...... to suggest effective analysis and synthesis computation strategies for such frames. Finally, we describe all prime frames constructed from the spectral tetris method, and, as a byproduct, we obtain a characterization of when the spectral tetris construction works for redundancies below two....

 16. Die grossen Physiker und ihre Entdeckungen von den fallenden Körpern zu den Quarks

  CERN Document Server

  Segrè, Emilio

  1998-01-01

  Von Galileo Galilei bis zu Richard Feynman und Murray Gell-Mann - von den fallenden Körpern zu den Quarks: Der Physiknobelpreisträger Emilio Segre hat seine ganz persönliche Geschichte der Physik geschrieben. Er erzählt von den großen Gestalten und deren wichtigen Entdeckungen mit großer Anschaulichkeit und Lebendigkeit.

 17. Forever Young - den norske tv-serie Skam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jerslev, Anne

  2016-01-01

  Hvorfor er det lige, at den norske netbaserede ungdomsserie "Skam" er på alles læber for tiden? Svaret er simpelt: Den er nyskabende og supergod, og den taler til en langt bredere målgruppe end den gruppe af teenagepiger, den er rettet mod....

 18. Priming Ability Emotional Intelligence

  Science.gov (United States)

  Schutte, Nicola S.; Malouff, John M.

  2012-01-01

  Two studies examined whether priming self-schemas relating to successful emotional competency results in better emotional intelligence performance. In the first study participants were randomly assigned to a successful emotional competency self-schema prime condition or a control condition and then completed an ability measure of emotional…

 19. Priming Gestures with Sounds.

  Science.gov (United States)

  Lemaitre, Guillaume; Heller, Laurie M; Navolio, Nicole; Zúñiga-Peñaranda, Nicolas

  2015-01-01

  We report a series of experiments about a little-studied type of compatibility effect between a stimulus and a response: the priming of manual gestures via sounds associated with these gestures. The goal was to investigate the plasticity of the gesture-sound associations mediating this type of priming. Five experiments used a primed choice-reaction task. Participants were cued by a stimulus to perform response gestures that produced response sounds; those sounds were also used as primes before the response cues. We compared arbitrary associations between gestures and sounds (key lifts and pure tones) created during the experiment (i.e. no pre-existing knowledge) with ecological associations corresponding to the structure of the world (tapping gestures and sounds, scraping gestures and sounds) learned through the entire life of the participant (thus existing prior to the experiment). Two results were found. First, the priming effect exists for ecological as well as arbitrary associations between gestures and sounds. Second, the priming effect is greatly reduced for ecologically existing associations and is eliminated for arbitrary associations when the response gesture stops producing the associated sounds. These results provide evidence that auditory-motor priming is mainly created by rapid learning of the association between sounds and the gestures that produce them. Auditory-motor priming is therefore mediated by short-term associations between gestures and sounds that can be readily reconfigured regardless of prior knowledge.

 20. Discovery: Prime Numbers

  Science.gov (United States)

  de Mestre, Neville

  2008-01-01

  Prime numbers are important as the building blocks for the set of all natural numbers, because prime factorisation is an important and useful property of all natural numbers. Students can discover them by using the method known as the Sieve of Eratosthenes, named after the Greek geographer and astronomer who lived from c. 276-194 BC. Eratosthenes…

 1. Fødevaresikkerhed og den gode vilje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Coff, Christian Eyde

  2016-01-01

  Præsentation af Emmanuel Kants (1724-1804) sindelagsetik og anvendelsen/betydningen af den indenfor fødevaresikkerhed......Præsentation af Emmanuel Kants (1724-1804) sindelagsetik og anvendelsen/betydningen af den indenfor fødevaresikkerhed...

 2. "Den danske Model - dinosauer eller dynamo?"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henning

  2014-01-01

  Den danske Model bruges forskelligt og vurderes forskelligt. Viden om indholdet er dog beskedent. Særtræk trækkes frem.......Den danske Model bruges forskelligt og vurderes forskelligt. Viden om indholdet er dog beskedent. Særtræk trækkes frem....

 3. Planer for den andens liv II

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breumlund, Anne; Hansen, Inger Bruun

  Undersøgelsen viser, hvordan den socialpædagogiske indsats på botilbuddet Højskolebakken skaber forandringer i hveragslivet for en gruppe unge med autisme, som har tillægsdiagnoser, udfordrende adfærd, misbrug eller har udøvet kriminalitet. Anden rapport fra forskningsprojektet: "Den pædagogiske ...

 4. Den barokke lov i Kafkas "Processen"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Karen-Margrethe

  2011-01-01

  Artiklen diskuterer barokke aspekter af loven hos Kafka, idet den inddrager erkendelser fra den historiske barok, blandt andet dobbeltheden af labyrintisk ornamentik og vertikal magt, og inddrager diskussioner af hhv. Gilles Deleuzes, Jacques Derridas og Tzvetan Todorovs læsninger af Kafka....

 5. Førstelinjeledere i den kommunale sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voxted, Søren

  Dette paper omhandler hybridledelse, og indeholder en argumentation for at begrebet udgør en ramme til at forstå og beskrive den form for ledelse, der finder sted blandt førstelinjeledere i den kommunale (offentlige) sektor. Med ’hybridledelse’ henvises der i paperet til et lederideal, der kombin...

 6. Lederens rolle i den innovative praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voxted, Søren; Kristensen, Catharina Juul

  Rapporten er afrapportering af forskningsprojektet 'Lederens rolle i den innovative praksis'. Gennem 12 måneder fulgte de tre forfattere ledere syv ledere forskellige steder i den offentlige sektor for at se, hvordan de gennem innovation håndtere de forandringskrav deres respektive organisationer...

 7. Luftstaub über den Meeren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kacunko, Slavko; Kacunko, Sabine; Gorbushina, Ana

  2013-01-01

  Staub umgibt uns überall und alles wird auch irgendwann zu Staub - ob wir wollen oder nicht. Staub nicht nur zu bekämpfen, sondern zu untersuchen, bildet den Ausgangspunkt zahlreicher Forschungen in den Natur-, Ingenieur- und Kulturwissenschaften. Der vorliegende Band verbindet solche Beiträge au...

 8. Twin Prime Statistics

  Science.gov (United States)

  Dubner, Harvey

  2005-08-01

  Hardy and Littlewood conjectured that the number of twin primes less than x is asymptotic to 2 C_2 int_2^x dt/(log t)^2 where C_2 is the twin prime constant. This has been shown to give excellent results for x up to 10^16. This article presents statistics supporting the accuracy of the conjecture up to 10^600.

 9. Distribution of Prime Numbers,twin Primes and Goldbach Conjecture

  OpenAIRE

  Ganguly, Subhajit

  2017-01-01

  The following paper deals with the distribution of prime numbers, the twin prime numbers and the Goldbach conjecture. Starting from the simple assertion that prime numbers are never even, a rule for the distribution of primes is arrived at. Following the same approach, the twin prime conjecture and the Goldbach conjecture are found to be true. This record was migrated from the OpenDepot repository service in June, 2017 before shutting down.

 10. Den Åbne Skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René Boyer; Gynther, Karsten; Jørnø, Rasmus Leth Vergmann

  2015-01-01

  Denne rapport handler om digitale koblinger. Didaktiske synkrone online koblinger mellem skole og omverden. Koblingerne er didaktiske fordi det handler om læring og undervisning, de koblinger vi har arbejdet med har desuden været synkrone og digitale. Koblinger er porøse. Der kan let ske, ikke...... afkoblinger, men udeblivelse af koblinger. I tilfældet med online, synkrone koblinger kan der ske det at den nødvendige forbindelse, et net, ikke er oppe eller tilstrækkeligt kraftigt. Når en kobling samtidig har – eller skal have når der er tale om skoler – en didaktisk funktion øges kompleksiteten og...... farerne atter. Klar forståelse af intentionen med koblingen er helt nødvendigt – og en gensidig overenskomst mellem to eller flere koblingspunkter er nødvendig. Denne rapport beskriver de teoretiske og praktiske resultater, der er kommet ud af at arbejde med synkrone, online koblinger mellem en...

 11. Den iscenesatte TV-virkelighed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Harms Larsen

  1988-08-01

  Full Text Available Dansk TV-historie er der skrevet meget lidt af, og om udviklingen af de forskellige TV-genrer næsten intet. I denne artikel tegner Peter Harms Larden et rids af de seneste 20 års TV-udvikling, hvor der er blevet eks- perimenteret med forskellige hybridformer, som blander fiktion og fakta. Peter Harms Larsen bruger ordet "fiktion" som overbegreb for alle former for medieprodukter, hvor fiktions- og faktaelementer blandes sammen. Både de engelsk inspirerede dramatiserede dokumentarprogrammer (drama-dok og de amerikansk inspirerede dokumentariske dramaer (doku-drama er således faktion, og det er tillige eksperimenterne med at anvende rekonstruktioner i faktaprogrammer, med at bruge faktakoder i fiktionsprogrammer, med at "punke" fortæller-instansen og med at iscene- sætte virkeligheden i form af spontanspil eller som eksperimenter. Især anvendelsen af iscenesat virkelighed mener Peter Harms Larsen er et selvstændigt dansk bidrag til udviklingen af TV-faktionsgenren. Artiklen stammer fra et undervisningsmateriale, som anvendes i Danmarks Radios interne uddannelse. Konklusionerne i den sidste del har derfor et videre perspektiv end de eksempler, som er nævnt i første del. Hele materialet vil senere blive gjort tilgængeligt i bogform udgivet af Danmarks Radios Uddannelsescenter.

 12. Rare associations of dens invaginatus and mesiodens.

  Science.gov (United States)

  Sannomiya, Eduardo Kazuo; Asaumi, Jun-ichi; Kishi, Kanji; Dalben, Gisele da Silva

  2007-08-01

  Dens invaginatus is a developmental variation resulting from an alteration in the normal growth pattern of the dental papilla. Synonyms of this disturbance include dens in dente, invaginated odontome, tooth inclusion, and dentoid in dente. Radiographically, it is observed as infolding of a radiopaque ribbon-like structure, with equal density as enamel, extending from the cingulum into the root canal and sometimes reaching the root apex, assigning the appearance of a small tooth within the coronal pulp cavity. This article presents 2 case reports. The first describes an 8-year-old girl with dens invaginatus in a mesiodens; the second report describes a 16-year-old boy presenting with 2 mesiodens, both associated with dens invaginatus.

 13. Planer for den andens liv I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breumlund, Anne; Hansen, Inger Bruun

  Undersøgelsen viser, hvordan den socialpædagogiske indsats på botilbuddet Højskolebakken må udvikles i mødet med en gruppe unge med autisme, som har tillægsdiagnoser, udfordrende adfærd, misbrug eller har udøvet kriminalitet. Første rapport fra forskningsprojektet: "Den pædagogiske og sociale ind...

 14. Den fortsatte reformation: Hvad med luthersk politik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Svend

  2017-01-01

  Luthers grundlæggende tanke om, at den politiske orden - i dag staten - er til for at gavne mennesker forsøges omformuleret til vore dages realiteter. Et luthersk udgangspunkt lægger ikke en bestemt politisk opfattelse fast. Men for en luthersk kristen er næstekærligheden en motivation for politi...... virke. Den kristne behøver imidlertid ikke offentligt at argumentere politisk med sin kristne tro....

 15. Motivation af den Kreative Sælger

  OpenAIRE

  Sørensen, Mikkel Vallentin; Floor, Jeppe Hjelmsted

  2012-01-01

  Projektet tager udgangspunkt i motivationen af danske sælgere. Med inspiration fra den positive psykologiske videnskab, udfordres eksisterende motivationsredskaber, med henblik på at motivere den enkelte medarbejder til at yde et bedre stykke arbejde for virksomheden. Daniel Pink, Bruno Frey og Frederick Herzberg danner det teoretiske grundlag for opgaven, og problemstillingen undersøges gennem en sammenholdelse af deres teorier med empirisk materiale i en fænomenologisk tilgang. Rapporten af...

 16. Den ma(d)skuline smag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leer, Jonatan

  2014-01-01

  madtv-scenen, var der primært to forskellige mandlige figurer på dette felt. Enten var man(d) en frankofil levemand, som var godt oppe i årene, eller også var man en professionel kok i uniform. Den første gruppe har den danske historiker Caroline Nyvang betegnet for ’gourmænd’. De betoner det...

 17. Den europæiske katastrofe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rüdiger, Mogens

  2005-01-01

  Anmeldelse af Erling Bjøl: Da verden gik amok. Politik og Kulturhistorie 1914-45; og Nils Arne Sørensen: Den store krig. Europæernes første verdenskrig.......Anmeldelse af Erling Bjøl: Da verden gik amok. Politik og Kulturhistorie 1914-45; og Nils Arne Sørensen: Den store krig. Europæernes første verdenskrig....

 18. Læring og den kulturhistoriske skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broström, Stig

  2007-01-01

    Kapitlet søger at indkredse væsentlige sider ved den kulturhistoriske skoles læringsforståelse. Kapitlet rummer fire afsnit. Det første handler om forholdet mellem læring og udvikling, hvor jeg med afsæt i Vygotskys værker (1978, 1974) og med inspiration fra en række amerikanske Vygotsky......-forskere uddrager den grundlæggende forståelse af forholdet mellem læring og udvikling. Nemlig at læring og udvikling indgår i en dialektisk enhed og virker gensidigt ind på hinanden - dog således at læring kommer ført, den trækker udviklingen med sig og så at sige leder udviklingen. Vygotskys tese vedrørende...... forholdet mellem læring og udvikling, ligger efterfølgende til grund for konstruktionen af tre grundlæggende begreber, der (ifølge den amerikanske Vygotsky-forsker Anna Stetsenko, 1999) udgør Vygotskys og den kulturhistoriske skoles teoretiske læringslandskab: 1) interaktionen mellem barnet og den voksne...

 19. Reexamining unconscious response priming: A liminal-prime paradigm.

  Science.gov (United States)

  Avneon, Maayan; Lamy, Dominique

  2018-03-01

  Research on the limits of unconscious processing typically relies on the subliminal-prime paradigm. However, this paradigm is limited in the issues it can address. Here, we examined the implications of using the liminal-prime paradigm, which allows comparing unconscious and conscious priming with constant stimulation. We adapted an iconic demonstration of unconscious response priming to the liminal-prime paradigm. On the one hand, temporal attention allocated to the prime and its relevance to the task increased the magnitude of response priming. On the other hand, the longer RTs associated with the dual task inherent to the paradigm resulted in response priming being underestimated, because unconscious priming effects were shorter-lived than conscious-priming effects. Nevertheless, when the impact of long RTs was alleviated by considering the fastest trials or by imposing a response deadline, conscious response priming remained considerably larger than unconscious response priming. These findings suggest that conscious perception strongly modulates response priming. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 20. Chalk in the prime.

  Science.gov (United States)

  Yeo, H; Doyle, T; Saynor, R; Smith, G H

  1986-01-01

  After observations of cloudiness in the perfusion circuit at open intracardiac operations, laboratory experiments showed a precipitate in a Hartmann's solution (compound sodium lactate solution, Ringer-lactate) and sodium bicarbonate based priming fluid used for cardiopulmonary bypass. The precipitate was found to consist of calcium carbonate crystals. The crystals were not dissolved by adding plasma proteins, nor were they sufficiently cleared from the extracorporeal circuit by a 40 microns filter in the arterial line. The crystals may embolise in microvascular beds and thus be a cause of postoperative morbidity. The practice of adding sodium bicarbonate to the pump prime may be unnecessary. Images PMID:3010485

 1. Multisensory Flavor Priming

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dijksterhuis, Garmt Bernard

  2016-01-01

  with a taxonomy of different priming situations. In food-related applications of flavor, both bottom-up (sensory) as well as top-down (expectations) processes are at play. Most of the complex interactions that this leads to take place outside the awareness of the perceiving subject. A model is presented where...

 2. PrimeFaces blueprints

  CERN Document Server

  Jonna, Sudheer

  2014-01-01

  If you are a Java developer with experience of frontend UI development, and want to take the plunge to develop stunning UI applications with the most popular JSF framework, PrimeFaces, then this book is for you. For those with entrepreneurial aspirations, this book will provide valuable insights into how to utilize successful business models.

 3. "Fell" Primes "Fall", but Does "Bell" Prime "Ball"? Masked Priming with Irregularly-Inflected Primes

  Science.gov (United States)

  Crepaldi, Davide; Rastle, Kathleen; Coltheart, Max; Nickels, Lyndsey

  2010-01-01

  Recent masked priming experiments have brought to light a morphological level of analysis that is exclusively based on the orthographic appearance of words, so that it breaks down corner into corn- and -er, as well as dealer into deal- and -er (Rastle, Davis, & New, 2004). Being insensitive to semantic factors, this morpho-orthographic…

 4. Jamie Oliver i den gode smags tjeneste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leer, Jonatan

  2014-01-01

  klassestereotyper og hierarkier, ligesom den bruges til at legitimere Jamies disciplinering af personer med dårlige madkompetencer, særligt arbejderklassemødre. Der er med andre ord grund til at forholde sig kritisk til strategien i Jamie Olivers opbyggelige kogebogsprojekt og stille spørgsmålet, om ikke kampen i...... den gode sags tjeneste først og fremmest tjener til at skabe et positivt billede af tv-kokken/kogebogsforfatteren som etisk individ (og brand) på bekostning af de gastronomisk nødstedte. Det skal nævnes, at jeg i min læsning af Jamies kogebogs-kampskrift har ladet mig inspirere af den russisk...

 5. Masked Repetition Priming Using Magnetoencephalography

  Science.gov (United States)

  Monahan, Philip J.; Fiorentino, Robert; Poeppel, David

  2008-01-01

  Masked priming is used in psycholinguistic studies to assess questions about lexical access and representation. We present two masked priming experiments using MEG. If the MEG signal elicited by words reflects specific aspects of lexical retrieval, then one expects to identify specific neural correlates of retrieval that are sensitive to priming.…

 6. Dragons' Den: promoting healthcare research and innovation.

  Science.gov (United States)

  Mazhindu, Deborah; Gregory, Siobhan

  2015-07-01

  The changing health and social care landscape, and, in particular, the financial challenges affecting the NHS, can present difficulties for staff looking for funding to support innovation and new ways of working. One method of competitive tendering that is becoming more accepted as a way of allocating funds, encouraging staff engagement and developing innovation for research is a format based the BBC television series, Dragons' Den. This article describes how Hounslow and Richmond Community Healthcare NHS Trust, London, has developed a 'Dragons' Den initiative' of annual competitive research funding allocation to ensure that some of the most dynamic practice in the trust is captured.

 7. Portræt: Den koreanske dansker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2009-01-01

  Lene Myong Petersen har som den første i Danmark skrevet ph.d.-afhandling om adoption. Og ifølge Lene Myong Petersen er det belastede begreb om race ikke til at slippe uden om, hvis man vil forstå vilkårene for adopterede i Danmark.......Lene Myong Petersen har som den første i Danmark skrevet ph.d.-afhandling om adoption. Og ifølge Lene Myong Petersen er det belastede begreb om race ikke til at slippe uden om, hvis man vil forstå vilkårene for adopterede i Danmark....

 8. Den uforfærdede forkynder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Just, Sine Nørholm

  2011-01-01

  Sportsjournalisten og tidehvervsprædikanten Sørine Gotfredsen er en af landets skarpeste tunger. Hun er urokkelig i sin tro, og med en stil der er mere kontant end konfliktsky, går hun i kødet på parnasset og den åndløse dansker.......Sportsjournalisten og tidehvervsprædikanten Sørine Gotfredsen er en af landets skarpeste tunger. Hun er urokkelig i sin tro, og med en stil der er mere kontant end konfliktsky, går hun i kødet på parnasset og den åndløse dansker....

 9. Farvel til globaliseringen som vi kendte den

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss, Michael

  2009-01-01

  Vi er endt med en krise, som rækker langt ud over det globale monetære system, fordi den ideologiske ortodoksi, der skabte den, har ført til udflytning af millioner af arbejdspladser, tæring af nationalstaternes sammenhængskraft og overgreb på naturen. Kronikken refererer bl.a. til John Maynard...... Keynes og en artikel af økonomen Robert Skidelsky i The American Prospect. Udgivelsesdato: 12. januar 2009...

 10. Waldschäden : Hintergründe und Fakten zu den aktuellen Waldschäden und über den Borkenkäfer

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Hitze, Trockenheit und Borkenkäfer haben im Sommer 2003 den Bäumen derart zugesetzt, dass örtlich ganze Waldpartien braun wurden. Auf den Fichten wurde je nach Region eine in diesem Ausmass bisher unbekannte Massenvermehrung des Borkenkäfers (Buchdrucker; Ips typographus) beobachtet. Diese Entwicklung hält weiter an. Wie lange sie dauert, hängt von der Witterung der kommenden Jahre ab. Borkenkäfer kommen zu jeder Zeit in allen Wäldern vor. Im Normalfall sorgen ausgeglichenes Wetter und natürl...

 11. De frygtsomme og den smalle palet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skude, Flemming

  2003-01-01

  Om den konventionelle modernismes bandlysning af alle farver på nær hvid - og om bl.a. Luis Barragan som et vellykket eksempel på at farver kan bringe arkitektur op i et højere perceptionsniveau.......Om den konventionelle modernismes bandlysning af alle farver på nær hvid - og om bl.a. Luis Barragan som et vellykket eksempel på at farver kan bringe arkitektur op i et højere perceptionsniveau....

 12. Kætterbegrebet i den danske reformationstid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lausten, Martin Schwarz

  2012-01-01

  Efter omtale af fordømmelsen af Luther som kætter og af hans forfølgelse af kættere drøfter artiklen kætterdommen over Melchior Hoffmann i Flensburg 1529.Derefter vises, hvorledes den katolske Poul Helgesen og de første evangeliske prædikanter i Danmark gensidigt fordømte hinanden som kættere. Ti...... sidst omtales, hvorledes man i den etablerede evangeliske kirke opfattede katolikker, ikke-lutherske protestanter og jøder som kættere....

 13. Olympia og Den ioniske Renæssance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Poul

  2009-01-01

  Om den senklassiske kulturepoke i Vestlilleasien kaldet Den ioniske Renæssance og om to fremtrædende monumenter, som blev opført i denne epokes arkitekturstil i Olympia den græske Helligdom for Zeus og for de olympiske lege.......Om den senklassiske kulturepoke i Vestlilleasien kaldet Den ioniske Renæssance og om to fremtrædende monumenter, som blev opført i denne epokes arkitekturstil i Olympia den græske Helligdom for Zeus og for de olympiske lege....

 14. Semantic priming of familiar songs.

  Science.gov (United States)

  Johnson, Sarah K; Halpern, Andrea R

  2012-05-01

  We explored the functional organization of semantic memory for music by comparing priming across familiar songs both within modalities (Experiment 1, tune to tune; Experiment 3, category label to lyrics) and across modalities (Experiment 2, category label to tune; Experiment 4, tune to lyrics). Participants judged whether or not the target tune or lyrics were real (akin to lexical decision tasks). We found significant priming, analogous to linguistic associative-priming effects, in reaction times for related primes as compared to unrelated primes, but primarily for within-modality comparisons. Reaction times to tunes (e.g., "Silent Night") were faster following related tunes ("Deck the Hall") than following unrelated tunes ("God Bless America"). However, a category label (e.g., Christmas) did not prime tunes from within that category. Lyrics were primed by a related category label, but not by a related tune. These results support the conceptual organization of music in semantic memory, but with potentially weaker associations across modalities.

 15. Subliminal semantic priming in speech.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jérôme Daltrozzo

  Full Text Available Numerous studies have reported subliminal repetition and semantic priming in the visual modality. We transferred this paradigm to the auditory modality. Prime awareness was manipulated by a reduction of sound intensity level. Uncategorized prime words (according to a post-test were followed by semantically related, unrelated, or repeated target words (presented without intensity reduction and participants performed a lexical decision task (LDT. Participants with slower reaction times in the LDT showed semantic priming (faster reaction times for semantically related compared to unrelated targets and negative repetition priming (slower reaction times for repeated compared to semantically related targets. This is the first report of semantic priming in the auditory modality without conscious categorization of the prime.

 16. Hjernerum - Den følelsesfulde hjerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kringelbach, Morten L.

  Learning Lab Denmark/Peoples Press, Copenhagen. 2004 Kort beskrivelse: 'Hjernerum' er en fortælling fra hjerneforskningens frontlinie om de nyeste indsigter i den følelsesfulde hjerne. Med udgangspunkt i egen forskning og historisk indsigt i alt fra videnskabs- til litteratur- og kunsthistorie, t...

 17. Den drikfældige engel?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Sidsel

  1991-01-01

  Artiklen opfatter kvinders særlige drikkemønstre som et udslag af kultur og ikke (blot) som en konsekvens af kvindens særlige biologi. Udgangspunktet er, at drikkeri ikke passer sammen med den traditionelle kvinderolle. Endnu værre er det dog, hvis kvinder drak i offentligheden. Det er formentlig...

 18. van den Heuvel, Prof. Edward P J

  Indian Academy of Sciences (India)

  Date of birth: 2 November 1940. Address: Professor of Astrophysics, Astronomical Inst. Anton Pannekoek, Postbus 94249, 1090 GE Amsterdam, The Netherlands Contact: Office: (+31-20) 525 7491. Fax: (+31-20) 525 7484. Email: e.p.j.vandenheuvel@uva.nl, ed.van.den.heuvel@gmail.com. YouTube; Twitter; Facebook ...

 19. Den skrøbelige sandhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Peter Ole

  2010-01-01

  Artiklen retter fokus mod de seneste års udvikling af den aktivistiske dokumentarfilm. Med analytiske punktnedslag hos instruktørerne Michael Moore, Morgan Spurlock, Dylan Avery, Robert Greenwald og Mauro Andrizzi undersøges de forbindelser der eksisterer mellem udtrykket i de populære spillefilm...

 20. Joop van den Bremen, Streektaalmuziek in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  A.J.C. van der Hoeven (Arno)

  2015-01-01

  textabstractIn 1996, folk music fan Joop van den Bremen started his website Streektaalmuziek in Nederland (“Regional language music in the Netherlands”).1 On this website he collects information on Dutch musicians singing in dialect.2 As of September 2014, his still expanding database contains 6,164

 1. Inputorienteret oparbejdelse af den grammatikalske kompetence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone

  2001-01-01

  De forskellige teoretiske opfattelser, der ligger til grund for hhv. den output- og inputorienterede metode, beskrives. Der opstilles et eksempel på en grammatisk øvelsestypologi baseret på principperne i en input-orienteret læringsmodel....

 2. Flaskevand - den rene vare i brandingens tidsalder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  At tappe vand på flasker er blevet den mest udbredte globale virksomhed overhovedet, og forbruget af flaskevand stiger fortsat hurtigt - især i lande hvor man kan få rent drikkevand direkte fra hanen gratis eller til en meget billig penge. Hvorfor er vi havnet i sådan et tilsyneladende paradoksalt...

 3. CPL - Den Kreative Platform som didaktik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Mette Yde; Velling, Louise Ærthøj

  2014-01-01

  Denne undersøgelse har som mål haft, at se på CPL, som bygger på principperne bag Den Kreative Platform (Byrge & Hansen, 2009) og hvordan denne didaktik kan anvendes på videregående undervisningsniveau. Vi har kigget på tre undersøgelsespunkter: Hvor meget udvikler de studerende deres faglighed? ...

 4. Den empiriske uddannelsesvidenskab og kvalitet i studieaktivitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Tina Bering; Qvortrup, Ane

  2015-01-01

  Bidraget kobler studieaktivitetesmodellen med kvalitetsindikatorer for god undervisning, og viler blandt andet, hvorledes modellen kan støtte samtænkning af forskellige undervisnings- og læringsformater med henblik på øge den aktive læretid...

 5. Dens Invaginatus: prophylactic management | Oderinu | Nigerian ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dens invaginatus is thought to be as a result of distortion of the enamel organ during tooth development and the subsequent protrusion of a part leading to the formation of a linear enamel canal that ends at the cingulum, or at the incisal border, producing an irregular crown shape. Food debris may become packed in this ...

 6. Ledelse og motivation i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thuesen, Frederik

  Rapporten er et litteraturstudium, der belyser rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse i den offentlige sektor. Rapporten afdækker, hvad der motiverer ledere og medarbejdere, og ledernes muligheder for gennem dialog med medarbejderne at udvikle en arbejdsplads, der er kendetegnet ved arbejd...

 7. Tre teorier om den moralske udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind; Andreasen, Brian Kjær

  I artiklen gennemgås tre forskellige men teorihistorisk relaterede perspektiver på forståelsen af moralsk udvikling: Piaget, Kohlberg og Gilligan. I den efterfølgende diskussion af disse teoretikeres respektive positioner påpeges såvel forskelle som ligheder i deres betoning af moralens karakter...

 8. Nyliberalisme, universiteter og den akademiske frihed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mogens Ove

  2011-01-01

  Den akademiske frihed er forbundet med absolut frihed til at frembringe og videreformidle viden. Denne ide med universitetet er blevet udfordret ganske kraftigt i de senere år, ikke kun i Danmark. Stærke rådgivningsinstitutioner som OECD og EU har i en del år anbefalet, at universiteternes...

 9. Christian Birch - den korrupte konferensråd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Frisk

  2005-01-01

    http://www.sidensaxo.dk/fileadmin/saxo-abstract-uploads/christian_birch_den_korrupte_konferensraad_2005_3.pdf......  http://www.sidensaxo.dk/fileadmin/saxo-abstract-uploads/christian_birch_den_korrupte_konferensraad_2005_3.pdf...

 10. Hepatische Effekte von Wachstumshormon auf den Glukosestoffwechsel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rufinatscha K

  2015-01-01

  Full Text Available Untherapierter Wachstumshormonmangel im Erwachsenenalter (AGHD ist mit viszeraler Adipositas, Dyslipidämie, Insulinresistenz und Fettleber verbunden. Interessanterweise finden sich viele der AGHD-Merkmale auch bei Patienten mit metabolischem Syndrom. Die nichtalkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD gilt als hepatische Manifestation des metabolischen Syndroms. In einigen Studien wurden bei Patienten mit NAFLD verminderte Konzentrationen von zirkulierendem IGF-1, dessen Synthese zu einem großen Teil durch Wachstumshormon (GH reguliert wird, beschrieben. Mäuse, welche eine hepatische Wachstumshormondefizienz aufweisen, zeigen zahlreiche phänotypische Charakteristika des metabolischen Syndroms, unter anderen auch eine Fettlebererkrankung. Dies legt einen Zusammenhang zwischen dem Wachstumshormon und der Entstehung einer NAFLD nahe. Ziel unserer Studie ist es, in einem Zellkulturmodell die Effekte des Wachstumshormons auf den intrazellulären Glukosestoffwechsel näher zu untersuchen. Im Detail sollen Auswirkungen einer verminderten Wachstumshormonrezeptorexpression auf den Insulinsignaltransduktionsweg, den Glykogengehalt und auf Schlüsselenzyme der Glukoneogenese untersucht werden. Präliminäre Daten zeigen, dass eine verminderte Wachstumshormonrezeptorexpression mit intrazellulären Veränderungen des hepatischen Glukosestoffwechsels verbunden ist. Die verminderte Insulinsensitivität könnte auf Alterationen im Insulinsignaltransduktionsweg und Änderungen der Glukoneogenese zurückzuführen sein. Diese präliminären Daten weisen darauf hin, dass Wachstumshormon einen direkten Einfluss auf den Glukosestoffwechsel in der Leber hat. Zudem legen sie nahe, dass Veränderungen im Wachstumshormonstoffwechsel einen wichtigen pathophysiologischen Mechanismus in der Entstehung der Fettlebererkrankung bei Patienten mit metabolischem Syndrom darstellen könnten. Der folgende Artikel soll einen kurzen Überblick über die Effekte von Wachstumshormon

 11. I klemme mellem den teoretiske markedsøkonomi og den virkelige blandingsøkonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Poul Thøis

  2008-01-01

  Økonomi og dermed også økonomisk teori spiller en stor rolle for såvel den førte politik som politikforståelsen. Derfor er politologers økonomiforståelse vigtig. Med udgangspunkt i de problemer, der påvises ved økonomiforståelsen indenfor den politologiske normalvidenskab – repræsenteret ved fem ...

 12. The 'prime-ome': towards a holistic approach to priming.

  Science.gov (United States)

  Balmer, Andrea; Pastor, Victoria; Gamir, Jordi; Flors, Victor; Mauch-Mani, Brigitte

  2015-07-01

  Plants can be primed to respond faster and more strongly to stress and multiple pathways, specific for the encountered challenge, are involved in priming. This adaptability of priming makes it difficult to pinpoint an exact mechanism: the same phenotypic observation might be the consequence of unrelated underlying events. Recently, details of the molecular aspects of establishing a primed state and its transfer to offspring have come to light. Advances in techniques for detection and quantification of elements spanning the fields of transcriptomics, proteomics, and metabolomics, together with adequate bioinformatics tools, will soon allow us to take a holistic approach to plant defence. This review highlights the state of the art of new strategies to study defence priming in plants and provides perspectives towards 'prime-omics'. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 13. Den Europæiske Union som liberalistisk medborgerprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agustin, Lise Rolandsen

  2005-01-01

  Den Europæiske Union (EU) befinder sig i en ufrivillig tænkepause efter den franske afvisning af Traktaten om en forfatning for Europa ved folkeafstemningen den 20. maj 2005. Det er således tid til at reflektere over, hvori det europæiske samarbejde består i dag, og over, hvorledes det kan eller ...

 14. Premolarized double dens in dente in albinism - A case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suprabha B

  2005-09-01

  Full Text Available Dens in dente are known to be associated with many dental abnormalities such as taurodontism microdontia, gemination, and dens evaginatus. This paper describes a rare case of double dens in dente in a lateral incisor with crown morphology similar to a premolar present in a patient with features of albinism. Problems associated with this condition and their management is discussed.

 15. Det lille land før den store krig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  Krige i Nordafrika og på Balkan. Den Store Krig truede. Den tyske marine brugte danske farvande som sine egne, men den unge, aggressive britiske marineminister Churchill ville nu presse sin flåde ind i Kattegat, uden hensyn til dansk og svensk neutralitet, i risikable operationer, der kunne udløse...

 16. [Von den Restgütern zu den Sowchosen in Estland 1939-1953. Dokumentensammlung] / Olev Liivik

  Index Scriptorium Estoniae

  Liivik, Olev, 1975-

  2011-01-01

  Arvustus: Von den Restgütern zu den Sowchosen in Estland 1939-1953 : Dokumentensammlung / Hrsg. von David Feest, Karsten Brüggemann. Berlin : Lit Verlag, 2010. (Schriften der Baltischen historischen Kommission ; Bd. 15)

 17. Past Their Prime

  OpenAIRE

  Friedman, Rebecca E

  2012-01-01

  Past Their Prime is a half-hour documentary about Colo— the oldest living gorilla in captivity — on her 55th birthday, and her place in the world of geriatric zoo animal care.                It’s winter at the Columbus Zoo in Columbus, Ohio. In the ape house elderly visitors browse slowly, wrapped in down jackets. Children run from exhibit to exhibit, pointing at the animals they see and announcing each one to their grandparents. Behind the glass, Colo, the...

 18. Erhvervsliv og politik i Den Europæiske Union

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nedergaard, Peter

  socialkonstruktivismen tager sig af de ændrede politiske præferencer og rational choice-teorien sig af de langt mere konstante politiske institutioner. Den foreslåede teori anvendes til forklaring af de politiske resultater af tre vigtige reformer af EU's landbrugspolitik i 1984, 1992 og 2003. Den viser sig i stand til......Artiklen diskuterer anvendelige teorier for analysen af den økonomisk-politiske integration i EU's politiske system, som i dag er langt den vigtigste reguleringsramme om virksomhederne i EU. I den forbindelse foreslår artiklen en såkaldt socialkonstruktivistisk rational choice-teori, hvor...

 19. Transposed-Letter Priming Effects with Masked Subset Primes: A Re-Examination of the "Relative Position Priming Constraint"

  Science.gov (United States)

  Stinchcombe, Eric J.; Lupker, Stephen J.; Davis, Colin J.

  2012-01-01

  Three experiments are reported investigating the role of letter order in orthographic subset priming (e.g., "grdn"-GARDEN) using both the conventional masked priming technique as well as the sandwich priming technique in a lexical decision task. In all three experiments, subset primes produced priming with the effect being considerably…

 20. Om han eller hon eller den

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lando, Ole

  2014-01-01

  Ska den som skriver en juridisk text ta hänsyn till att det finns alltfler kvinnliga läsare som tar illa vid sig att så många — och däribland även kvinnor — skriver "han" när de också avser "hon"? Ska man i framtiden gå över till att skriva texter som tar hänsyn till detta genom att t.ex. skriva ...... "hon" eller "han och/eller hon"? Eller ska man använda könsneutrala uttryck som "den" eller "hen"? I artikeln redogör jag för vad EU-lagstiftaren och lagstiftarna i Norden, England, Tyskland och Frankrike har gjort och vad en rad juridiska författare i dessa länder anser om saken....

 1. Den Digital Kirkegårdskultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sabra, Jakob Borrits

  2016-01-01

  (primært vestlige) forskningslitteratur på området, vil jeg i denne artikel argumentere for, at kirkegården også har en voksende digital dimension, der kræver opmærk- somhed, holdningsudveksling og stillingtagen på samme vis som stedets religiøse, sekulære, æstetiske, sociale, kulturelle, historiske......, politiske og funktionelle dimensioner. Det for- udsætter et overblik over digitale fænomener og tendenser indenfor medieringer af døden i den danske kirkegårds- og mindekultur. Jeg vil således først give eksempler på, hvor- dan digitale teknologier og sociale medier kommer til udtryk i denne sammenhæng, og...

 2. Stephen Schwartz og den folkelige lyd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kreutzfeldt, Jacob

  2013-01-01

  Stephen Schwartz døde i foråret 2013. I denne artikel forsøger Jacob Kreutzfeldt, der gennemførte en række interviews med Schwartz gennem hans sidste år, at indkredse den æstetiske grundholdning, der prægede hans arbejde med radiomontagen i DR.......Stephen Schwartz døde i foråret 2013. I denne artikel forsøger Jacob Kreutzfeldt, der gennemførte en række interviews med Schwartz gennem hans sidste år, at indkredse den æstetiske grundholdning, der prægede hans arbejde med radiomontagen i DR....

 3. Dens Evaginatus: A Problem-Based Approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Ayer

  2015-01-01

  Full Text Available Dens evaginatus is an uncommon developmental anomaly of human dentition characterized by the presence of tubercle on the occlusal surface of mandibular premolars and lingual surface of anterior teeth. Due to occlusal trauma this tubercle tends to fracture thus exposing the pathway to the pulp chamber of teeth. This case report is about the presentation of dens evaginatus in mandibular premolars bilaterally; among them tooth 44 was associated with chronic apical periodontitis. Fractured tubercle of three premolars was sealed with composite resin. Root canal treatment was performed with tooth 44. Routine endodontic treatment did not result in remission of infection. Therefore, culture and sensitivity tests were performed to identify the cause and modify treatment plan accordingly. Triple antibiotic paste was used as an intracanal medicament to disinfect the root canal that resulted in remission of infection.

 4. E-kvarter, den virtuelle markedsplads

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rüdiger, Bjarne; Tournay, Bruno

  2003-01-01

  projektgruppers arbejde. I en sådan virtuel flerbruger-verden(en 3D"immersive"flerbruger-verden) er der mulighed for at de besøgende kan snakke sammen i et chatforum ogt fx opleve projekter og få præsenteret synspunkter. Den virtuelle markedsplads bygger på en begivenhed, De Kulturelle Markedsdage, som......Pjece, 2 s. Den vituelle markedsplads er et led i det igangværende forskningsprojekt:det elektroniske kvarter. Formålet med at etablere en virtuel markedsplads var at eksperimentere med et offentligt mødested på internettet, hvor besøgende samtidigt kunne gå rundt og blive informeret om forskellige...

 5. E-kvarter, den virtuelle markedsplads

  DEFF Research Database (Denmark)

  2003-01-01

  projektgruppers arbejde. I en sådan virtuel flerbruger-verden(en 3D"immersive"flerbruger-verden) er der mulighed for at de besøgende kan snakke sammen i et chatforum ogt fx opleve projekter og få præsenteret synspunkter. Den virtuelle markedsplads bygger på en begivenhed, De Kulturelle Markedsdage, som......Den vituelle markedsplads er et led i det igangværende forskningsprojekt:det elektroniske kvarter. Formålet med at etablere en virtuel markedsplads var at eksperimentere med et offentligt mødested på internettet, hvor besøgende samtidigt kunne gå rundt og blive informeret om forskellige...

 6. Den kontraktstyrede og kontraktstyrende offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schulze, Christiane; Greve, Carsten

  for levering af en service eller et produkt (Domberger 1998:12). Kontrakter er dog ikke bare en entydig formel aftale, der forstås på samme måde af enhver aktør. Tværtimod er kontrakter også afhængige af læsernes perspektiv såvel som omgivelsens normer, traditioner og legale rammer. Den er derved ikke...

 7. Open Access og Den Bibliometriske Forskningsindikator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dorch, Bertil

  2011-01-01

  I sine "Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark" foreslår det nationale Open Access Udvalget blandet andet, at Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) bør koordineres med en national Open Access-politik. I dette paper, der er baseret på et blogindlæg, fremfører forfatteren...... fire grunde til, hvorfor han synes det er en dårlig idé at koble Open Access til BFI....

 8. Prime time sexual harrassment.

  Science.gov (United States)

  Grauerholz, E; King, A

  1997-04-01

  This study explores the explicit and implicit messages of sexual harassment that viewers receive when viewing prime-time television in the US. A content analysis of 48 hours of prime-time television reveals that sexual harassment on television is both highly visible and invisible. Sexual harassment is rendered visible simply by its prominence in these programs. Incidents involving quid-pro-quo harassment and environmental harassment occur with regularity on television. Furthermore, about 84% of the shows studied contained at least one incident of sexual harassment; yet these acts of sexual harassment remained largely invisible because none of the behaviors were labeled as sexual harassment. These incidents are presented in humorous ways, and victims are generally unharmed and very effective at ending the harassment. Although such programs may actually reflect the reality of many women's lives in terms of prevalence of sexual harassment, they perpetuate several myths about sexual harassment, such as that sexual harassment is not serious and that victims should be able to handle the situations themselves.

 9. Construindo um Densímetro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricetti Rodrigo

  2002-01-01

  Full Text Available Para fins didáticos, é apresentada uma maneira de construir um densímetro, aparelho utilizadopara medir a densidade de fluidos. um aparato fácil de ser construído e muito simples de serutilizado. Sua principal vantagem sobre os densímetros que comercialmente encontramos, é a suacapacidade de medir a densidade de quaisquer líquidos, operando em qualquer faixa de densidade. Outra vantagem que apresenta, é a possibilidade de fazer uma medição relativa entre quaisquerlíquidos, não fazendo apenas a medição relativa à densidade da água. Desta maneira, pode-semedir, por exemplo, a densidade do mercúrio em relação ao éter, com este instrumento. Nota-seque, desta maneira, com apenas um instrumento determina-se a densidade de qualquer líquido, nãosendo necessário dispor-se de densímetros que operem em diversas faixas de densidade, como é ocaso dos instrumentos encontrados comercialmente.

 10. Simultaneous Occurrence of Dens Invaginatus and Fusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amit Mhapuskar

  2013-01-01

  Full Text Available Although Dens invaginatus and fusion are well-known and well established dental anomalies, they are rarely seen in supernumerary teeth. In this article, simultaneous occurrence of Dens invaginatus and fusion between maxillary lateral incisor and a supernumerary tooth is described. Dens invaginatus is clinically significant due to the possibility of the pulpal involvement; pulpitis, necrotic pulps and chronic periapical lesions are often associated with this anomaly without clinical symptoms. Fusion has a negative impact on the aesthetics, especially when it occurs in maxillary anterior teeth. It is difficult to clinically make differential diagnosis between fused teeth and geminated teeth, especially when these anomalies take place together with hypodontia or supernumerary tooth. It has been found that sequel of such teeth may result in delayed eruption, ectopic eruption or even impaction of permanent teeth; hence proper diagnosis by clinical and radiographic methods and intervention at appropriate time is of paramount importance. The accurate knowledge of variations in morphology of tooth and pulp cavity greatly assists the dentist in planning successful treatment options.

 11. Primes, Geometry and Condensed Matter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Al Rabeh R. H.

  2009-07-01

  Full Text Available Fascination with primes dates back to the Greeks and before. Primes are named by some "the elementary particles of arithmetic" as every nonprime integer is made of a unique set of primes. In this article we point to new connections between primes, geometry and physics which show that primes could be called "the elementary particles of physics" too. This study considers the problem of closely packing similar circles/spheres in 2D/3D space. This is in effect a discretization process of space and the allowable number in a pack is found to lead to some unexpected cases of prime configurations which is independent of the size of the constituents. We next suggest that a non-prime can be considered geometrically as a symmetric collection that is separable (factorable into similar parts- six is two threes or three twos for example. A collection that has no such symmetry is a prime. As a result, a physical prime aggregate is more difficult to split symmetrically resulting in an inherent stability. This "number/physical" stability idea applies to bigger collections made from smaller (prime units leading to larger stable prime structures in a limitless scaling up process. The distribution of primes among numbers can be understood better using the packing ideas described here and we further suggest that differing numbers (and values of distinct prime factors making a nonprime collection is an important factor in determining the probability and method of possible and subsequent disintegration. Disintegration is bound by energy conservation and is closely related to symmetry by Noether theorems. Thinking of condensed matter as the packing of identical elements, we examine plots of the masses of chemical elements of the periodic table, and also those of the elementary particles of physics, and show that prime packing rules seem to play a role in the make up of matter. The plots show convincingly that the growth of prime numbers and that of the masses of

 12. Primes, Geometry and Condensed Matter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Al Rabeh R. H.

  2009-07-01

  Full Text Available Fascination with primes dates back to the Greeks and before. Primes are named by some “the elementary particles of arithmetic” as every nonprime integer is made of a unique set of primes. In this article we point to new connections between primes, geometry and physics which show that primes could be called “the elementary particles of physics” too. This study considers the problem of closely packing similar circles / spheres in 2D / 3D space. This is in effect a discretization process of space and the allowable num- ber in a pack is found to lead to some unexpected cases of prime configurations which is independent of the size of the constituents. We next suggest that a non-prime can be considered geometrically as a symmetric collection that is separable (factorable into similar parts- six is two threes or three twos for example. A collection that has no such symmetry is a prime. As a result, a physical prime aggregate is more difficult to split symmetrically resulting in an inherent stability. This “number / physical” stability idea applies to bigger collections made from smaller (prime units leading to larger sta- ble prime structures in a limitless scaling up process. The distribution of primes among numbers can be understood better using the packing ideas described here and we further suggest that differing numbers (and values of distinct prime factors making a nonprime collection is an important factor in determining the probability and method of possible and subsequent disintegration. Disintegration is bound by energy conservation and is closely related to symmetry by Noether theorems. Thinking of condensed matter as the packing of identical elements, we examine plots of the masses of chemical elements of the periodic table, and also those of the elementary particles of physics, and show that prime packing rules seem to play a role in the make up of matter. The plots show con- vincingly that the growth of prime numbers and that

 13. PrimeFaces beginner's guide

  CERN Document Server

  Reddy, K Siva Prasad

  2013-01-01

  A guide for beginner's with step-by-step instructions and an easy-to-follow approach.PrimeFaces Beginners Guide is a simple and effective guide for beginners, wanting to learn and implement PrimeFaces in their JSF-based applications. Some basic JSF and jQuery skills are required before you start working through the book.

 14. Sequential experiments with primes

  CERN Document Server

  Caragiu, Mihai

  2017-01-01

  With a specific focus on the mathematical life in small undergraduate colleges, this book presents a variety of elementary number theory insights involving sequences largely built from prime numbers and contingent number-theoretic functions. Chapters include new mathematical ideas and open problems, some of which are proved in the text. Vector valued MGPF sequences, extensions of Conway’s Subprime Fibonacci sequences, and linear complexity of bit streams derived from GPF sequences are among the topics covered in this book. This book is perfect for the pure-mathematics-minded educator in a small undergraduate college as well as graduate students and advanced undergraduate students looking for a significant high-impact learning experience in mathematics.

 15. Semantic priming from crowded words.

  Science.gov (United States)

  Yeh, Su-Ling; He, Sheng; Cavanagh, Patrick

  2012-06-01

  Vision in a cluttered scene is extremely inefficient. This damaging effect of clutter, known as crowding, affects many aspects of visual processing (e.g., reading speed). We examined observers' processing of crowded targets in a lexical decision task, using single-character Chinese words that are compact but carry semantic meaning. Despite being unrecognizable and indistinguishable from matched nonwords, crowded prime words still generated robust semantic-priming effects on lexical decisions for test words presented in isolation. Indeed, the semantic-priming effect of crowded primes was similar to that of uncrowded primes. These findings show that the meanings of words survive crowding even when the identities of the words do not, suggesting that crowding does not prevent semantic activation, a process that may have evolved in the context of a cluttered visual environment.

 16. Dens evaginatus and dens invaginatus in a double tooth: A rare case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gaurav Sharma

  2015-01-01

  Full Text Available The presence of dens invaginatus (DI and dens evaginatus (DE on same tooth is a rare phenomenon. However, when these dental anomalies occur on a double tooth, it becomes an extremely rare phenomenon. The authors report a rare case of DI and DE on fused permanent maxillary central incisor with supernumerary tooth in a 40-year-old male. The present article also focuses on the differentiating fusion from gemination and also reviews preventive and management strategies for tooth with complex dental anatomy.

 17. Priming semantico e museografia / Semantic priming and museography

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annalisa Banzi

  2012-05-01

  Full Text Available Il priming è una tipologia di memoria implicita che facilita l’apprendimento di stimoli di diversa natura (stimoli visivi, semantici, etc.. Un allestimento museale che adotti strumenti basati sul priming potrebbe aiutare il pubblico a selezionare i contenuti relativi agli oggetti esposti. In questo articolo viene descritta l’applicazione del priming semantico allo spazio museale. Questa operazione in prima battutta potrebbe essere letta come una mancanza di fiducia nelle capacità cognitive del visitatore nel discriminare il significato delle informazioni. In realtà è una forma di sostegno per aiutare il visitatore a sviluppare gradualmente una propria metodologia di approccio ai contenuti proposti nel museo. Grazie al priming, il pubblico riceve una serie di stimoli che possono aiutare a costituire la base delle proprie conoscenze in ambito storico-artistico ed essere il punto di partenza sul quale costruire un metodo critico.   Many psychological aspects such as motivation, emotion, and attention, affect human learning. Among these, priming triggers and tunes implicit memory processes. Hence the goal of this paper is to check whether semantic priming can be used as an effective tool to design a supportive museum environment where people can easily learn. Moreover, the resulting stronger and more persistent memories could encourage museum visitors to learn more and better, and to develop a method to “read” the artworks. After a brief overview of current models of semantic priming, practical and theoretical issues are considered and discussed.

 18. Control of multicellular development by the physically interacting deneddylases DEN1/DenA and COP9 signalosome.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Christmann

  Full Text Available Deneddylases remove the ubiquitin-like protein Nedd8 from modified proteins. An increased deneddylase activity has been associated with various human cancers. In contrast, we show here that a mutant strain of the model fungus Aspergillus nidulans deficient in two deneddylases is viable but can only grow as a filament and is highly impaired for multicellular development. The DEN1/DenA and the COP9 signalosome (CSN deneddylases physically interact in A. nidulans as well as in human cells, and CSN targets DEN1/DenA for protein degradation. Fungal development responds to light and requires both deneddylases for an appropriate light reaction. In contrast to CSN, which is necessary for sexual development, DEN1/DenA is required for asexual development. The CSN-DEN1/DenA interaction that affects DEN1/DenA protein levels presumably balances cellular deneddylase activity. A deneddylase disequilibrium impairs multicellular development and suggests that control of deneddylase activity is important for multicellular development.

 19. Zu den on Emona und Ljubljana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaroslav Šašel

  1984-12-01

  Full Text Available Die Bildungssilbe -ona wurde in übernommenen ON von den Slawen regelmässig auf -in umgebildet (Salona-Solin. Dieser Gruppe wird vom Autor auch die Form Atamine beigezählt (für Emona, Anon. Ravenn. 4.20, die infolge einer Diskontinuität in Vergessenheit geriet. Im Bereich derselben Siedlungsstelle taucht später der ON Ljubljana auf, dessen Bildungssilbe -ana (wie in ON Fažana, Sežana auf lokales Bestehen eines sprachlich vorslawischen Elements hindeutet. Lit. und Beispiele s. im Text oben.

 20. Den danske ROSE-undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Annemarie Møller; Allerup, Peter; Arnvig, Birgitte

  ROSE (Relevance of Science Education) er en international komparativ undersøgelse af 15-åriges holdninger til og interesse for naturfagsundervisning, naturvidenskab og teknologi med deltagelse af ca. 40. lande. Dataindsamlingen til den danske del af ROSE-undersøgelsen blev gennemført i 2003....... Antologien giver et overblik over  og forskellige perspektiver på de danske 15-åriges besvarelser af de ca. 280 spørgsmål i det danske ROSE-skema....

 1. Putin nach Putin: was den Westen erwartet

  OpenAIRE

  Rahr, Alexander

  2010-01-01

  "2011 finden in Russland Parlamentswahlen, Anfang 2012 Präsidentschaftswahlen statt. Es wird immer wahrscheinlicher, dass Wladimir Putin in den Kreml zurückkehrt. Premierminister Putin und Staatspräsident Dmitrij Medwedew rivalisieren momentan gegeneinander in einer Art "Primary" um die Gunst der Bevölkerung. Im Sommer nächsten Jahres wird einer von ihnen von der Partei Einheitliches Russland zum Spitzenkandidaten gekürt werden. Putin ist Chef der Partei der Macht, und Putin und Medwedew unte...

 2. Stories from a Geisha: Den stygge Andy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Remi Johansen Hovda

  2015-12-01

  Full Text Available I artikkelen beskrives det kunstneriske utviklingsarbeidet Stories from a Geisha. Arbeidet består av fire forskjellige dragshow i en performativ serie med én tematisk helhet. Tematikken serien bygger, på er hentet fra cross-dressingtradisjonen i det Canadiske forsvaret under andre verdenskrig. Artikkelen belyser utviklingen av seriens første show, ‘Den stygge Andy’, og diskuterer arbeidet med sjangerfornying. Fortellerkunst og dragshows kombineres i Stories from a Geisha som dermed fremstår som en ny sjanger: FortellerDrag.

 3. Den skjulte Oldtid – den nye udstilling på Nationalmuseet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingemann, Bruno

  2009-01-01

  Enhver udstilling konstruerer sin besøgende! Man skal som besøgende have bestemte forudsætninger, en vis viden, kende bestemte kategorier, have en bestemt form for nysgerrighed – og det er udstillingen som skaber dette særsprog med dets muligheder for at udelukke eller inkludere den besøgende. De...

 4. Kinderliteratur als Medium für den Ethikunterricht (I)

  OpenAIRE

  Dobashi, Takara; Marsal, Eva

  2011-01-01

  Neben den offiziellen Lehrtexten ist die Kinderliteratur als vielseitiges Medium für den Ethikunterricht einsetzbar. Zum einen erschließen wir uns dadurch eine unerschöpflich Quelle von aktuellen Impulsen, die den ethischen Dialog fördern, zum anderen werden Kinder durch die gemeinsame Bearbeitung der Kinderliteratur dafür sensibilisiert, Texte auf die dahinter liegende latente Botschaft abzuklopfen. In diesem Beitrag geht es um die hermeneutische Erfassung des Toleranzbegriffs als Grundlage ...

 5. Der Einfluss von Phlorizin auf den programmierten Zelltod von Erythrozyten

  OpenAIRE

  Meier, Anja Doris

  2013-01-01

  Erythrozyten sind in der Lage, suizidalen Zelltod zu betreiben. Von einigen Substanzen ist bereits bekannt, dass sie die sogenannte Eryptose beeinflussen. Beispiele dafür sind Quecksilber, Monensin, Benzethonium und Oridonin, welche zu den Stimulatoren der Eryptose gehören. Blebbistatin, Koffein und Endothelin, gehören zu den Inhibitoren. In dieser Studie sollte untersucht werden, welchen Einfluss Phlorizin auf den Ablauf des suizidalen Zelltodes von Erythrozyten hat. Es wurde belegt, dass si...

 6. Skitourismus in den Bayerischen Alpen - Entwicklung und Zukunftsperspektiven

  OpenAIRE

  Mayer, Marius; Steiger, Robert

  2013-01-01

  "Der Skitourismus spielt in den Bayerischen Alpen seit etlichen Jahrzehnten eine bedeutende Rolle, ist jedoch besonders sensibel für die Auswirkungen klimatischer Erwarmungsprozesse. Der Beitrag zielt darauf ab, die historische Entwicklung, den aktuellen Ausbauzustand sowie die Zukunftsaussichten des Skitourismus in den Bayerischen Alpen mithilfe empirischer Daten und Modellierungen darzustellen, die natürliche und technische Schneesicherheit einbeziehen. Der Klimawandel wird die strukturelle...

 7. Optical coding theory with Prime

  CERN Document Server

  Kwong, Wing C

  2013-01-01

  Although several books cover the coding theory of wireless communications and the hardware technologies and coding techniques of optical CDMA, no book has been specifically dedicated to optical coding theory-until now. Written by renowned authorities in the field, Optical Coding Theory with Prime gathers together in one volume the fundamentals and developments of optical coding theory, with a focus on families of prime codes, supplemented with several families of non-prime codes. The book also explores potential applications to coding-based optical systems and networks. Learn How to Construct

 8. Magnetron priming by multiple cathodes

  Science.gov (United States)

  Jones, M. C.; Neculaes, V. B.; Lau, Y. Y.; Gilgenbach, R. M.; White, W. M.; Hoff, B. W.; Jordan, N. M.

  2005-08-01

  A relativistic magnetron priming technique using multiple cathodes is simulated with a three-dimensional, fully electromagnetic, particle-in-cell code. This technique is based on electron emission from N /2 individual cathodes in an N-cavity magnetron to prime the π mode. In the case of the six-cavity relativistic magnetron, π-mode start-oscillation times are reduced up to a factor of 4, and mode competition is suppressed. Most significantly, the highest microwave field power is observed by utilizing three cathodes compared to other recently explored priming techniques.

 9. Konservatismen og den højreradikale terror

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Christian Houlberg

  2011-01-01

  Den norske højreekstremist Anders Behring Breiviks terror mod det norske samfund har herhjemme ledt til en voldsom debat om blandt andet forbindelsen mellem tonen i debatten og terrorangrebet og forholdet mellem den siden 2001 meget omtalte kulturkonservatisme og Anders Breiviks terrorhandling....... Essayet Konservatismen og den højreradikale terror forsøger dels at skabe klarhed over fronterne i debatten, dels at rette en kritik mod såvel tendensen til at afskrive handlingen som uforståelig som af tendensen til at slå den bredere højrefløjs kritik af multikulturalismen i hartkorn med Breiviks...

 10. Mozart, Karl Barth, og den kristne troslæren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Nils Holger

  2010-01-01

  En diskussion af Karl Barths teologiske brug af W.A.Mozart i den kirchliche Dogmatik med kontekstuel inddragelse af en til en vis grad tilsvarende overordnet diskussion af Mozart, skrevet af en samtidig musiker, den fremtrædende Mozart-dirigent Ferenc Fricsay. ......En diskussion af Karl Barths teologiske brug af W.A.Mozart i den kirchliche Dogmatik med kontekstuel inddragelse af en til en vis grad tilsvarende overordnet diskussion af Mozart, skrevet af en samtidig musiker, den fremtrædende Mozart-dirigent Ferenc Fricsay. ...

 11. Space Place Prime

  Science.gov (United States)

  Fitzpatrick, Austin J.; Novati, Alexander; Fisher, Diane K.; Leon, Nancy J.; Netting, Ruth

  2013-01-01

  Space Place Prime is public engagement and education software for use on iPad. It targets a multi-generational audience with news, images, videos, and educational articles from the Space Place Web site and other NASA sources. New content is downloaded daily (or whenever the user accesses the app) via the wireless connection. In addition to the Space Place Web site, several NASA RSS feeds are tapped to provide new content. Content is retained for the previous several days, or some number of editions of each feed. All content is controlled on the server side, so features about the latest news, or changes to any content, can be made without updating the app in the Apple Store. It gathers many popular NASA features into one app. The interface is a boundless, slidable- in-any-direction grid of images, unique for each feature, and iconized as image, video, or article. A tap opens the feature. An alternate list mode presents menus of images, videos, and articles separately. Favorites can be tagged for permanent archive. Face - book, Twitter, and e-mail connections make any feature shareable.

 12. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  for anvendelsen af digital post. I forsommeren 2013 gav vi os til at undersøge myndighedernes digitale kommunikation med borgerne. Vi sendte en besked fra digital post på borger.dk ud til myndighederne og stillede to konkrete spørgsmål, om adresse og åbningstid. Vi ville undersøge svartiden og om myndighederne...... til at myndighederne ikke besvarer digital post. Vi har sendt spørgeskema ud til alle de myndigheder, der indgik i vores oprindelige undersøgelse om digital kommunikation og bedt om kommentarer til den digitale kommunikation, vi havde haft med myndigheden. Vi har været i kontakt med 125 myndigheder......, som enten via spørgeskema, e-mail eller telefon har givet os et enestående indblik i deres håndtering af den digitale kommunikation. Publikationen er et såkaldt workingpaper, hvor vi mere end gerne modtager forslag og kommentarer til forbedringer. Der er i publikationen en række aktive links til...

 13. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper; Andersen, Kim Normann

  2013-01-01

  til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...... sammenligne de to digitale kanaler og for at kunne sammenligne med en tidligere undersøgelse af digital kommunikation med det offentlige. Herudover er der tidligere gennemført en undersøgelse af e-mail svar og svartider i New Zealand og Australien. De danske resultater fra e-mail undersøgelsen, men ikke...

 14. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  digital postkasse, som borgerne kunne skrive til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs....... uden at uvedkommende kan få adgang til følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Vi har også undersøgt besvarelse af e-mail, dels...... for at kunne sammenligne de to digitale kanaler og for at kunne sammenligne med en tidligere undersøgelse af digital kommunikation med det offentlige. Herudover er der tidligere gennemført en undersøgelse af e-mail svar og svartider i New Zealand og Australien. De danske resultater fra e-mail undersøgelsen...

 15. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...... sammenligne de to digitale kanaler og for at kunne sammenligne med en tidligere undersøgelse af digital kommunikation med det offentlige. Herudover er der tidligere gennemført en undersøgelse af e-mail svar og svartider i New Zealand og Australien. De danske resultater fra e-mail undersøgelsen, men ikke...

 16. Ovation Prime Real-Time

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The Ovation Prime Real-Time (OPRT) product is a real-time forecast and nowcast model of auroral power and is an operational implementation of the work by Newell et...

 17. INHOMOGENEOUS DIOPHANTINE APPROXIMATION WITH PRIME ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  50

  INHOMOGENEOUS DIOPHANTINE APPROXIMATION WITH PRIME. CONSTRAINTS. STEPHAN BAIER AND ANISH GHOSH. Abstract. We study the problem of ... this area under primality constraints. Indeed, the ...... [7] A. Ghosh, Diophantine approximation on subspaces of Rn and dynamics on homogeneous spaces, to.

 18. Response Priming with More or Less Biological Movements as Primes.

  Science.gov (United States)

  Eckert, David; Bermeitinger, Christina

  2016-07-01

  Response priming in general is a suitable tool in cognitive psychology to investigate motor preactivations. Typically, compatibility effects reflect faster reactions in cases in which prime and target suggest the same response (i.e., compatible trials) compared with cases in which prime and target suggest opposite responses (i.e., incompatible trials). With moving dots that were horizontally aligned, Bermeitinger (2013) found a stable pattern of results: with short SOAs, faster responses in compatible trials were found; with longer SOAs up to 250 ms, faster responses in incompatible trials were found. It is unclear whether these results are specific to the special motion used therein or whether it generalizes to other motions. We therefore used other motions realized by arrangements of dots. In four experiments, we tested point-light displays (biological coherent walkers vs. less biological scrambled/split displays) as primes. In two experiments, eye gaze motions realized by moving dots representing irises and pupils (i.e., biological) versus the same motion either without surrounding face information or integrated in an abstract line drawing (i.e., less biological) were used. We found overall large positive compatibility effects with biological motion primes and also positive-but smaller-compatibility effects with less biological motion primes. Most important, also with very long SOAs (up to 1320 ms), we did not find evidence for negative compatibility effects. Thus, the pattern of positive-followed-by-negative-compatibility effects found in Bermeitinger (2013) seems to be specific to the materials used therein, whereas response priming in general seems an applicable tool to study motion perception.

 19. Priming mortality salience: supraliminal, subliminal and "double-death" priming techniques.

  Science.gov (United States)

  Mahoney, Melissa B; Saunders, Benjamin A; Cain, Nicole M

  2014-01-01

  The study examined whether successively presented subliminal and supraliminal morality salience primes ("double death" prime) would have a stronger influence on death thought accessibility than subliminal or supraliminal primes alone. A between-subjects 2 (subliminal prime/control) × 2 (supraliminal prime/control) design was used. The supraliminal prime prompted participants to answer questions about death. For the subliminal prime, the word death was presented outside of awareness. Both priming techniques differed significantly from a control in ability to elicit mortality salience. There was an interactive influence of both primes. Implications for unconscious neutral networks relating to death are discussed.

 20. Sequential Stereotype Priming: A Meta-Analysis.

  Science.gov (United States)

  Kidder, Ciara K; White, Katherine R; Hinojos, Michelle R; Sandoval, Mayra; Crites, Stephen L

  2017-08-01

  Psychological interest in stereotype measurement has spanned nearly a century, with researchers adopting implicit measures in the 1980s to complement explicit measures. One of the most frequently used implicit measures of stereotypes is the sequential priming paradigm. The current meta-analysis examines stereotype priming, focusing specifically on this paradigm. To contribute to ongoing discussions regarding methodological rigor in social psychology, one primary goal was to identify methodological moderators of the stereotype priming effect-whether priming is due to a relation between the prime and target stimuli, the prime and target response, participant task, stereotype dimension, stimulus onset asynchrony (SOA), and stimuli type. Data from 39 studies yielded 87 individual effect sizes from 5,497 participants. Analyses revealed that stereotype priming is significantly moderated by the presence of prime-response relations, participant task, stereotype dimension, target stimulus type, SOA, and prime repetition. These results carry both practical and theoretical implications for future research on stereotype priming.

 1. The Intervenor Effect in Masked Priming: How Does Masked Priming Survive across an Intervening Word?

  Science.gov (United States)

  Forster, Kenneth I.

  2009-01-01

  Four masked priming experiments are reported investigating the effect of inserting an unrelated word between the masked prime and the target. When the intervening word is visible, identity priming is reduced to the level of one-letter-different form priming, but form priming is largely unaffected. However, when the intervening word is itself…

 2. Forårets konflikter godt for den danske model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, Steen

  2008-01-01

  Den store vinder ved forårets konflikter var den danske model for aftaler på arbejdsmarkedet. De offentlige fagforeninger fik sig en lærestreg, da regeringen og Folketinget til de flestes overraskelse lod de lovlige konflikter løbe i ugevis. For hermed tvang man parterne, og især forbundene, til...

 3. Empirisme, rationalisme og den moralske følelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Carsten Fogh

  2003-01-01

  Sammenlignende diskussion af David Humes og Immanuel Kants syn på følelsernes rolle for den moralske dom......Sammenlignende diskussion af David Humes og Immanuel Kants syn på følelsernes rolle for den moralske dom...

 4. Vildsvin uønsket i den danske natur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Camilla Brasch; Bald, Caroline; Uttenthal, Åse

  2011-01-01

  Vildsvin ønskes fortsat ikke etableret i den danske natur, da de udgør en smitterisiko for husdyr og mennesker. det er helt essentielt for bekæmpelsen, at lodsejere og jægere deltager aktivt. de skal lokalisere de vildsvin, der allerede findes i den danske natur, og nedlægge dem....

 5. Den Ontologiske Vending i Antropologi og Science and Technology Studies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winthereik, Brit Ross

  2015-01-01

  Formålet med artiklen er at afsøge, hvad videnskabs- og teknologi- studier eller Science and Technology Studies (STS) tilbyder humaniora og samfundsvidenskaberne med det nybrud, der er blevet kaldt den ontologiske vending. Med udgangspunkt i en beskrivelse af den onto- logiske vending i antropologi...

 6. Trump, NATO og den europæiske sikkerhedsarkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringsmose, Jens; Henriksen, Anders

  Manglende klarhed i den amerikanske linje over for det NATO, landet indtil nu har taget føringen i, vil få konsekvenser for Europa og for Danmarks muligheder og valg. Denne rapport ser på konsekvenserne for den europæiske sikkerhedsarkitektur....

 7. Ueber den Grenzhorizont in Niederländischen Hochmooren

  NARCIS (Netherlands)

  Wassink, E.C.

  1939-01-01

  Der stratigraphische Aufbau der grossen Hochmoore in den Niederlanden, besonders derjenigen in den nördlichen Teilen des Landes, zeigt im allgemeinen die bekannte Zweiteilung des Hochmoortorflagers. Der ältere Hochmoortorf ist meist stark zersetzt. Neben Resten von Sphagnum werden auch solche von

 8. Synteserapport & 1. Indenrigspolitiske forhold i Den Islamiske Republik Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Claus Valling

  Rapport til Udenrigsministeriet om de indenrigspolitiske forhold i Iran samt et syntese af hele rapporten: Iran som regional og international medspiller i den globale verdensorden samt Irans indenrigspolitik......Rapport til Udenrigsministeriet om de indenrigspolitiske forhold i Iran samt et syntese af hele rapporten: Iran som regional og international medspiller i den globale verdensorden samt Irans indenrigspolitik...

 9. Bilateral dens invaginatus with associated radicular cysts. A case report.

  Science.gov (United States)

  Augsburger, R A; Brandebura, J

  1978-08-01

  A case report is presented describing bilateral dens invaginatus of the maxillary lateral incisors. Pulpal disease of the lateral incisors resulted in radicular cysts with the right cyst expanding to cause the eventual loss of four teeth. Removal of the cysts was followed by normal healing. Early detection of the bilateral dens invaginatus might well have resulted in successful interceptive care.

 10. Den dialogiske vending i personcentreret sundhedskommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheffmann-Petersen, Michael

  strømning inden for socialvidenskaben, hvor afhandlingen undersøger en tendens, hvor forskellige teoretikere forsøger at videreudvikle Mikhail Bakhtins tanker om dialog, også kaldet for ”dialogisme”. Afhandlingen forbinder disse to dialogiske vendinger, som ikke er umiddelbart forbundet, ved at udvikle en...... analysestrategi og dialogisk metodologi, som bygger på Bakhtins dialogisme og et dialogisk kommunikationsteoretisk perspektiv. Ud fra afhandlingens to undersøgelser af de dialogiske vendinger, konstrueres der en analysestrategi, som udvikles i samspil mellem teori og empiri. Analysestrategien og dens dialogiske...... socialvidenskaben. Det er en såkaldt dialogisk vending, hvor en række teoretikere forsøger at videreudvikle Bakhtins tanker om dialogisme. Denne undersøgelse af en teoretisk strømning udgør samtidig det teoretiske fundament for afhandlingens analysestrategi, som præsenteres i kapitel 4. Det er en analysestrategi...

 11. Den prækeynesianske Malthus

  OpenAIRE

  Olesen, Finn

  2004-01-01

  Fra den økonomiske teorihistorie er Thomas Malthus kendt, berømt og måske også berygtet for sin pessimistiske befolkningslære. Udover med dette teori-element at levere argumentationen hos de klassiske økonomer for, at arbejds-kraften i normale situationer nødvendigvis må blive aflønnet på et eksistensmi-nimum, indeholder hans forfatterskab dog også elementer, der med nutidige øj-ne ser helt moderne ud. I nærværende papir belyses det potentielle prækeyne-sianske element hos Malthus. Således sy...

 12. Guide til evaluering af Den motiverende samtale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Anita; Douw, Karla

  UC Lillebælt har på baggrund af kommunale henvendelser udarbejdet et kursusforløb om Den motiverende samtale (DMS). I en efterfølgende evaluering af forløbet har en nedsat projektgruppe udarbejdet en guide til selvevaluering med fokus på kompetenceudvikling af kursusdeltagerne. For at sikre...... dog også andre kommunikationsmodeller, og DMS indgår i fragmenter. Det er særligt delen om ambivalens og forandringshjulet der fremhæves fra DMS. Evalueringen af SEG peger på følgende: Selvevaluering er mest meningsfyldt, når DMS jævnligt anvendes, hvorfor målgruppen for SEG med fordel kan beskrives...

 13. Audience design: embedded versus word search priming

  OpenAIRE

  Leckie, Tomlin

  2010-01-01

  The present study looks at manipulating audience design using different priming techniques. We were trying to test the effectiveness of different priming techniques (priming words embedded in a story versus priming words embedded in a word search) on audience design by making people more or less helpful in a story retelling task. A time constraint was also introduced to see if the effect of word search priming would be cancelled out. In order to answer these questions two experiments were ru...

 14. Early dynamics of the semantic priming shift

  Science.gov (United States)

  Lavigne, Frédéric; Chanquoy, Lucile; Dumercy, Laurent; Vitu, Françoise

  2013-01-01

  Semantic processing of sequences of words requires the cognitive system to keep several word meanings simultaneously activated in working memory with limited capacity. The real- time updating of the sequence of word meanings relies on dynamic changes in the associates to the words that are activated. Protocols involving two sequential primes report a semantic priming shift from larger priming of associates to the first prime to larger priming of associates to the second prime, in a range of long SOAs (stimulus-onset asynchronies) between the second prime and the target. However, the possibility for an early semantic priming shift is still to be tested, and its dynamics as a function of association strength remain unknown. Three multiple priming experiments are proposed that cross-manipulate association strength between each of two successive primes and a target, for different values of short SOAs and prime durations. Results show an early priming shift ranging from priming of associates to the first prime only to priming of strong associates to the first prime and all of the associates to the second prime. We investigated the neural basis of the early priming shift by using a network model of spike frequency adaptive cortical neurons (e.g., Deco & Rolls, 2005), able to code different association strengths between the primes and the target. The cortical network model provides a description of the early dynamics of the priming shift in terms of pro-active and retro-active interferences within populations of excitatory neurons regulated by fast and unselective inhibitory feedback. PMID:23717346

 15. The occurrence of prime numbers revisited

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ernesto Tapia Moore

  2016-03-01

  Full Text Available Based on an arithmetical and autocatalytic approach, the authors propose a solution for the occurrence of prime numbers. Exact arithmetical calculations are provided for: the closest prime to any given positive integer (or any number of bigger or smaller primes from that integer; the quantity of prime (and composite numbers between 1 and any positive integer; the quantity of prime (and composite numbers between any two positive integers.

 16. Early dynamics of the semantic priming shift.

  Science.gov (United States)

  Lavigne, Frédéric; Chanquoy, Lucile; Dumercy, Laurent; Vitu, Françoise

  2013-01-01

  Semantic processing of sequences of words requires the cognitive system to keep several word meanings simultaneously activated in working memory with limited capacity. The real- time updating of the sequence of word meanings relies on dynamic changes in the associates to the words that are activated. Protocols involving two sequential primes report a semantic priming shift from larger priming of associates to the first prime to larger priming of associates to the second prime, in a range of long SOAs (stimulus-onset asynchronies) between the second prime and the target. However, the possibility for an early semantic priming shift is still to be tested, and its dynamics as a function of association strength remain unknown. Three multiple priming experiments are proposed that cross-manipulate association strength between each of two successive primes and a target, for different values of short SOAs and prime durations. Results show an early priming shift ranging from priming of associates to the first prime only to priming of strong associates to the first prime and all of the associates to the second prime. We investigated the neural basis of the early priming shift by using a network model of spike frequency adaptive cortical neurons (e.g., Deco & Rolls, 2005), able to code different association strengths between the primes and the target. The cortical network model provides a description of the early dynamics of the priming shift in terms of pro-active and retro-active interferences within populations of excitatory neurons regulated by fast and unselective inhibitory feedback.

 17. Diagnoseforsinkelser i almen praksis II: Dilemmaer i den diagnostiske proces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle Sofie; Andersen, Rikke Sand; Bundgaard, Henning

  2016-01-01

  Sundhedspolitisk er der fokus på diagnoseforsinkelser. Det er der også i forskningen og i klinisk praksis. Artiklen er den anden af to, der ser på diagnoseforsinkelser og de overvejelser og dilemmaer, der indgår i den diagnostiske proces. Mens den første artikel fokuserede på forsinkelsesskabende...... faktorer i selve patient-lægemødet, ser denne artikel på rammebetingelsernes indflydelse på den diagnostiske proces, såsom praksistilgængelighed og samarbejdet mellem sektorerne i forbindelse med udredning. Baggrunden for denne artikel er en workshop med alment praktiserende læger, afholdt på Lægedage 2013....... Workshoppen tog afsæt i to patientcases med diagnoseforsinkelser med henblik på at ”trigge” deltagernes erfaringer med strukturelle problematikker i egen praksis. Resultatet er en beskrivelse af en række dilemmaer i den diagnostiske proces....

 18. Hvor mon den er, den røde tråd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skjold, Else

  2016-01-01

  Denne artikel handler om musikkulturers betydning i forhold til beklædning. I perioden 2010-2013 foretog jeg en række såkaldte 'garderobeundersøgelser' af voksne mænd fra den kreative klasse i Københavnsområdet. Mit ønske var at finde ud af hvordan disse mænd interagerede med deres garderobe i de...

 19. Kosmetisk kirurgi og den transformérbare krop -en analyse af den amerikanske tv-serie Nip/Tuck

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jerslev, Anne

  2009-01-01

  En analyse af krops- og kønsiscenesættelser i den amerikanske tv-serie om kosmetisk kirurgi Nip/Tuck......En analyse af krops- og kønsiscenesættelser i den amerikanske tv-serie om kosmetisk kirurgi Nip/Tuck...

 20. Review: Grigoleit, Grit: Integrationsvarianten. Die Hmong in den USA (2008 Buchbesprechung: Grigoleit, Grit: Integrationsvarianten. Die Hmong in den USA (2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans-Bernd Zöllner

  2009-07-01

  Full Text Available Review of the monograph: Grigoleit, Grit (2008, Integrationsvarianten. Die Hmong in den USA, Passau: Verlag Karl Stutz, ISBN 978-3-88849-183-2, 250 pages Besprechung der Monographie: Grigoleit, Grit (2008, Integrationsvarianten. Die Hmong in den USA, Passau: Verlag Karl Stutz, ISBN 978-3-88849-183-2, 250 Seiten

 1. Den portugisiske koloniserings mange stemmer. António Lobo Antunes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Ingemai

  2007-01-01

  Artiklen analyserer to af den portugisiske forfatter Antonio Lobo Antunes bedst kendte værker og viser hvorledes den portugisiske kolonisering med dens mange ambivalenser og 'stemmer' her italesættes.......Artiklen analyserer to af den portugisiske forfatter Antonio Lobo Antunes bedst kendte værker og viser hvorledes den portugisiske kolonisering med dens mange ambivalenser og 'stemmer' her italesættes....

 2. Priming and Habituation for Faces: Individual Differences and Inversion Effects

  Science.gov (United States)

  Rieth, Cory A.; Huber, David E.

  2010-01-01

  Immediate repetition priming for faces was examined across a range of prime durations in a threshold identification task. Similar to word repetition priming results, short duration face primes produced positive priming whereas long duration face primes eliminated or reversed this effect. A habituation model of such priming effects predicted that…

 3. Italy's Prime Minister visits CERN

  CERN Multimedia

  Stefania Pandolfi

  2015-01-01

  On Tuesday, 7 July 2015, the Prime Minister of the Italian Republic, Matteo Renzi, visited CERN. He was accompanied by a delegation that included Italy's Minister for Education, University and Research, Stefania Giannini.   From left to right: Fernando Ferroni, President of the Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN); Sergio Bertolucci, CERN Director for Research and Scientific Computing; Stefania Giannini, Italy's Minister of Education, University and Research; Matteo Renzi, Prime Minister of the Italian Republic; Fabiola Gianotti, CERN Director-General Designate; Rolf Heuer, CERN Director-General.   The Prime Minister was welcomed by members of the CERN Management together with former CERN Director-General and Senator for Life of the Italian Republic, Carlo Rubbia. After a brief general introduction to CERN’s activities by Rolf Heuer, the Italian delegation visited LHC Point 1. After a tour of the ATLAS control room, they donned helmets to visit th...

 4. Instant PrimeFaces starter

  CERN Document Server

  Hlavats, Ian

  2013-01-01

  Get to grips with a new technology, understand what it is and what it can do for you, and then get to work with the most important features and tasks. Instant Primefaces Starter is a fast-paced, introductory guide designed to give you all the information you need to start using Primfaces, instantly.Instant PrimeFaces Starter is great for developers looking to get started quickly with PrimeFaces. It's assumed that you have some JSF experience already, as well as familiarity with other Java technologies such as CDI and JPA and an understanding of MVC principles, object-relational mapping (ORM),

 5. Smelly primes - when olfactory primes do or do not work

  NARCIS (Netherlands)

  Smeets, M. A M|info:eu-repo/dai/nl/141926600; Dijksterhuis, G. B.

  2014-01-01

  In applied olfactory cognition the effects that olfactory stimulation can have on (human) behavior are investigated. To enable an efficient application of olfactory stimuli a model of how they may lead to a change in behavior is proposed. To this end we use the concept of olfactory priming.

 6. The activation of semantic memory: effects of prime exposure, prime-target relationship, and task demands.

  Science.gov (United States)

  Bueno, Steve; Frenck-Mestre, Cheryl

  2008-06-01

  Priming facilitation was examined under conditions of brief incremental prime exposures (28, 43, 71, and 199 msec) under masked conditions for two types of lexical relationships (associative-semantic pairs, such as "wolf-fox," and semantic-feature pairs, such as "whale-dolphin") and in two tasks (primed lexical decision and semantic categorization). The results of eight experiments revealed, first, that priming elicits faster response times for semantic-feature pairs. The associative-semantic pairs produced priming only at the longer prime exposures. Second, priming was observed earlier for semantic categorization than for the lexical decision task, in which priming was observed only at the longer stimulus onset asynchronies. Finally, our results allowed us to discredit the congruency hypothesis, according to which priming is due to a common categorical response for the prime and target words. The implications of these results for current theories of semantic priming are discussed.

 7. Apollo 13 prime crew portrait

  Science.gov (United States)

  1969-01-01

  Apollo 13 prime crew portrait. From left to right are Astronauts James A. Lovell, Thomas K. Mattingly, and Fred W. Haise in their space suits. On the table in front of them are (l-r) a model of a sextant, the Apollo 13 insignia, and a model of an astrolabe. The sextant and astrolabe are two ancient forms of navigation.

 8. Characteristic of Rings. Prime Fields

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Schwarzweller Christoph

  2015-12-01

  Full Text Available The notion of the characteristic of rings and its basic properties are formalized [14], [39], [20]. Classification of prime fields in terms of isomorphisms with appropriate fields (ℚ or ℤ/p are presented. To facilitate reasonings within the field of rational numbers, values of numerators and denominators of basic operations over rationals are computed.

 9. Prime Conspiracies in the Classroom

  Indian Academy of Sciences (India)

  IAS Admin

  and Soundararajan's work was a numerical investigation of prime numbers. 3. Identifying Patterns. After verifying that the average in the two experiments is different either by actual coin tossing or via computer simulations, the next insight can come from enumerating the toss sequences that Alice or Bob can observe. This.

 10. Asymptotic prime partitions of integers

  Science.gov (United States)

  Bartel, Johann; Bhaduri, R. K.; Brack, Matthias; Murthy, M. V. N.

  2017-05-01

  In this paper, we discuss P (n ) , the number of ways a given integer n may be written as a sum of primes. In particular, an asymptotic form Pas(n ) valid for n →∞ is obtained analytically using standard techniques of quantum statistical mechanics. First, the bosonic partition function of primes, or the generating function of unrestricted prime partitions in number theory, is constructed. Next, the density of states is obtained using the saddle-point method for Laplace inversion of the partition function in the limit of large n . This gives directly the asymptotic number of prime partitions Pas(n ) . The leading term in the asymptotic expression grows exponentially as √{n /ln(n ) } and agrees with previous estimates. We calculate the next-to-leading-order term in the exponent, proportional to ln[ln(n )]/ln(n ) , and we show that an earlier result in the literature for its coefficient is incorrect. Furthermore, we also calculate the next higher-order correction, proportional to 1 /ln(n ) and given in Eq. (43), which so far has not been available in the literature. Finally, we compare our analytical results with the exact numerical values of P (n ) up to n ˜8 ×106 . For the highest values, the remaining error between the exact P (n ) and our Pas(n ) is only about half of that obtained with the leading-order approximation. But we also show that, unlike for other types of partitions, the asymptotic limit for the prime partitions is still quite far from being reached even for n ˜107 .

 11. Denning Ecology of Black Bears in the Great Dismal Swamp

  Data.gov (United States)

  US Fish and Wildlife Service, Department of the Interior — Available information on black bear denning ecology in southeastern wetland populations for management and conservation purposes is limited. This researcher...

 12. Europas Abgrund neu inszeniert - Zwischen den Zeilen Ulrich Halterns

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David R. Wenger

  2006-09-01

  Full Text Available Spätestens seit der in einigen EU-Mitgliedstaaten heiß geführten Debatte um den Maastrichtvertrag (1992 und seine Weiterführung in Amsterdam (1997 hat die Integrationsfrage tiefe Gewässer der Staatsphilosophie erreicht. Was sich zuvor gleichsam abgeschirmt von der Öffentlichkeit in Expertengremien vorwiegend handelstechnischer Vereinfachung widmete, brach in Gestalt erster nationaler Referenden jäh an die politische Oberfläche. Der zumal seit den negativen Verfassungsvoten in Frankreich und den Niederlanden allgegenwärtige Diskurs über eine europäische Identität verdeutlicht auffällig, wie sehr das einstmals so pragmatisch-sachliche Vorgreifen von den vergessenen Gründungsemotionen eingeholt wird. Was man sich nämlich nicht eingestehen will: Die Grundlage der europäischen Union basiert auf einer Niederlage.

 13. Polar bear den survey, Arctic National Wildlife Range

  Data.gov (United States)

  US Fish and Wildlife Service, Department of the Interior — In conjunction with the Polar Bear Research Project being supervised by Mr. Jack Lentfer of the Bureau of Sport Fisheries and Wildlife two Polar Bear den surveys...

 14. CIOs mangler fundamentale egenskaber for at lede den digitale transformation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørn-Andersen, Niels

  2016-01-01

  CIOs er dårligt rustet til at gå i spidsen for digital disruption og innovation, advarer den internationale topforsker Joe Peppard med afsæt i analyse af mere end 200 CIO-s personligheder......CIOs er dårligt rustet til at gå i spidsen for digital disruption og innovation, advarer den internationale topforsker Joe Peppard med afsæt i analyse af mere end 200 CIO-s personligheder...

 15. Der Anspruch eines neuen Blicks auf den russischen Kulturraum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Marchetta

  2001-03-01

  Full Text Available Die Monographie zur Filmgeschichte der Sowjetunion und Rußlands erhebt den Anspruch, die erste und aktuellste Gesamtdarstellung des „sowjetischen und russischen Films“ zu sein. Durch ein Überblenden von Innenperspektive und Außenperspektive versucht das international und interdisziplinär besetzte Autor/-innenteam um Christine Engel am Beispiel der Entwicklung des Filmgeschehens einen anderen, neuen Blick auf den russischen Kulturraum.

 16. Langfristige Diversifikationseffekte an den internationalen Immobilienaktienmärkten

  OpenAIRE

  Schindler, Felix

  2009-01-01

  Durch ihre Standortgebundenheit unterliegen Immobilien im Gegensatz zu anderen Vermögensgütern verstärkt lokalen, regionalen sowie nationalen Einflüssen und Risiken Daher ist aus portfoliotheoretischen Gesichtspunkten gerade bei Immobilieninvestitionen eine internationale Diversifikation der Risiken anzustreben. Sowohl für den institutionellen als auch für den privaten Anleger wirft die globale Ausrichtung eines Immobilienportfolios allerdings die Frage auf, über welche Märkte langfristig die...

 17. Uddrag af Ph.d.-afhandlingen Den groteske modernisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübker, Henrik

  2011-01-01

  Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier.......Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier....

 18. Structural priming, action planning, and grammar.

  Science.gov (United States)

  MacDonald, Maryellen C; Weiss, Daniel J

  2017-01-01

  Structural priming is poorly understood and cannot inform accounts of grammar for two reasons. First, those who view performance as grammar + processing will always be able to attribute psycholinguistic data to processing rather than grammar. Second, structural priming may be simply an example of hysteresis effects in general action planning. If so, then priming offers no special insight into grammar.

 19. Affective priming with auditory speech stimuli

  NARCIS (Netherlands)

  Degner, J.

  2011-01-01

  Four experiments explored the applicability of auditory stimulus presentation in affective priming tasks. In Experiment 1, it was found that standard affective priming effects occur when prime and target words are presented simultaneously via headphones similar to a dichotic listening procedure. In

 20. Affective Priming with Associatively Acquired Valence

  Science.gov (United States)

  Aguado, Luis; Pierna, Manuel; Saugar, Cristina

  2005-01-01

  Three experiments explored the effect of affectively congruent or incongruent primes on evaluation responses to positive or negative valenced targets (the "affective priming" effect). Experiment 1 replicated the basic affective priming effect with Spanish nouns: reaction time for evaluative responses (pleasant/unpleasant) were slower on…

 1. On minimal prime graphs and posets

  OpenAIRE

  Pouzet, Maurice; Zaguia, Imed

  2008-01-01

  We show that there are four infinite prime graphs such that every infinite prime graph with no infinite clique embeds one of these graphs. We derive a similar result for infinite prime posets with no infinite chain or no infinite antichain.

 2. A paper on the Twin Prime Conjecture

  OpenAIRE

  Tanaka, Minoru; Tanaka, Kaoru

  2005-01-01

  The conjecture that there are infinitely many twin primes such as (3, 5), (5, 7), (11, 13) is still open problem in number theory. This paper introduces an unpublished paper written about 20 years ago which is intended to give the proof of the conjecture by constructing new larger twin primes from given twin primes.

 3. The Twin Prime Problem and Generalizations

  Indian Academy of Sciences (India)

  IAS Admin

  Philosophy and has written many popular monographs for students of mathematics. We give a short introduction to the recent break- through theorem of Yitang Zhang that there are infinitely many pairs of distinct primes (p, q) with. |p − q| < 70 million. The twin prime problem asks if there are infinitely many primes p such that ...

 4. Mechanisms of source confusion and discounting in short-term priming: 1. Effects of prime duration and prime recognition.

  Science.gov (United States)

  Huber, David E; Shiffrin, Richard M; Quach, Raushanna; Lyle, Keith B

  2002-07-01

  Huber, Shriffrin, Lyle, and Ruys (2001) measured short-term repetition priming effects in perceptual identification with two-alternative forced-choice testing. There was a preference to choose repeated words following passive viewing of primes and a preference against choosing repeated words following active responding to primes. In this present study, we explored conditions of prime processing that produce this pattern of results. Experiment 1 revealed that increased prime duration under passive viewing instructions produces the active priming pattern. Experiment 2 assessed memory for primes: With poor recognition of primes, there was a strong preference for repeated words; however, with good recognition of primes, this preference was eliminated. These results are modeled by a computational theory of optimal decision making, responding optimally with unknown sources of evidence (ROUSE). In ROUSE, a preference for repeated words results from source confusion between primes and choice words. A reversal in the direction of preference arises from the discounting of words known to have also appeared as primes.

 5. Femmes et représentation au Pakistan : voix d'en bas et voix d'en ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Femmes et représentation au Pakistan : voix d'en bas et voix d'en haut. L'initiative Gouvernance démocratique, droits des femmes et égalité entre les sexes du CRDI appuie un ensemble de recherches comparatives visant à déterminer si les institutions de démocratie et de gouvernance tiennent compte des droits des ...

 6. French Prime Minister tours CERN

  CERN Multimedia

  Anaïs Schaeffer

  2012-01-01

  On 30 July, Jean-Marc Ayrault, the Prime Minister of the French Republic, and Geneviève Fioraso, the Minister of Higher Education and Research, visited the Laboratory.   After being met by the Director-General at LHC Point 5, they visited the CMS control centre and experiment cavern, and got a glimpse of the LHC tunnel at Point 5. The visit ended with a round-table discussion with French and other international members of CERN’s scientific community. During the discussion, the Prime Minister reaffirmed that “support for fundamental research has to be maintained, and France must continue to invest in education, research and innovation.” He also paid tribute to CERN's role in international cooperation, which he qualified as “a fine example of science without borders.”

 7. Priming motivation through unattended speech.

  Science.gov (United States)

  Radel, Rémi; Sarrazin, Philippe; Jehu, Marie; Pelletier, Luc

  2013-12-01

  This study examines whether motivation can be primed through unattended speech. Study 1 used a dichotic-listening paradigm and repeated strength measures. In comparison to the baseline condition, in which the unattended channel was only composed by neutral words, the presence of words related to high (low) intensity of motivation led participants to exert more (less) strength when squeezing a hand dynamometer. In a second study, a barely audible conversation was played while participants' attention was mobilized on a demanding task. Participants who were exposed to a conversation depicting intrinsic motivation performed better and persevered longer in a subsequent word-fragment completion task than those exposed to the same conversation made unintelligible. These findings suggest that motivation can be primed without attention. © 2013 The British Psychological Society.

 8. The distribution of prime numbers

  Science.gov (United States)

  Karatsuba, A. A.

  1990-10-01

  CONTENTS Introduction Chapter I. The Riemann zeta-function and its connection with primes § 1. Definition of \\zeta(s) and Euler's identity § 2. Continuation of \\zeta(s) to the half-plane \\operatorname{Re} s > 0 § 3. Continuation of \\zeta(s) to the whole plane § 4. Functional properties of \\zeta(s) and \\xi(s) § 5. Zeros of \\zeta(s) and primes § 6. Elementary theorems on the complex zeros of \\zeta(s) § 7. Theorems of de la Vallée Poussin § 8. Elementary consequences of the Riemann hypothesis Notes Chapter II. Approximate functional equations for \\zeta(s) § 1. An approximation of an exponential sum by a sum of integrals § 2. An asymptotic calculation for a class of exponential integrals § 3. An approximation of an exponential sum by a shorter one § 4. Approximate functional equations for \\zeta(s) Notes Chapter III. Vinogradov's method in the theory of the Riemann zeta-function § 1. The mean-value of a power of the modulus of an exponential sum § 2. Simple lemmas § 3. The main recurrence inequality § 4. Vinogradov's mean-value theorem § 5. An estimate for a zeta-sum and its consequences § 6. The current boundary of the zero-free region and some consequences Notes Chapter IV. A zero-density theorem and primes in short intervals § 1. Auxiliary lemmas § 2. A zero-density theorem § 3. Primes in short intervals Notes Appendix References

 9. INT prime focus mosaic camera

  Science.gov (United States)

  Ives, Derek J.; Tulloch, Simon; Churchill, John

  1996-03-01

  The INT Prime Focus Mosaic Camera (INT PFC) is designed to provide a large field survey and supernovae search capability for the prime focus of the 2.5 m Isaac Newton Telescope (INT). It is a joint collaboration between the Royal Greenwich Observatory (UK), Kapteyn Sterrenwacht Werkgroep (Netherlands), and the Lawrence Berkeley Laboratories (USA). The INT PFC consists of a 4 chip mosaic utilizing thinned and anti-reflection coated CCDs. These are LORAL devices of the LICK3 design. They will be operated cryogenically in a purpose built camera assembly. A fifth CCD, of the same type, is co-mounted with the science array in the cryostat to provide autoguider functions. This cryostat then mounts to the main camera assembly at the prime focus. This assembly will include standard filters and a novel shutter wheel which has been specifically designed for this application. The camera will have an unvignetted field of 40 arcminutes and a focal ratio of f/3.3. This results in a very tight mechanical specification for co-planarity and flatness of the array of CCDs and also quite stringent flexure tolerance of the camera assembly. A method of characterizing the co- planarity and flatness of the array will be described. The overall system architecture will also be described. One of the main requirements is to read the whole array out within 100s, with less than 10e rms. noise and very low CCD cross talk.

 10. A clinical study of dens evaginatus in the premolars

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Choi, Syng Kyu; Lee, Sang Rae [Dept. of Dental Radiology, Division of Dentistry, Graduate School, Kyung Hee University, Seoul (Korea, Republic of)

  1981-11-15

  The dens evaginatus was a developmental variation which has arisen as a result of an evagination of inner enamel epithelium into the enamel organ. It has been given various names by authors and was thought to be confined to Mongolian race. This study was performed to observe the incidence of dens evaginatus, and its ill-effects on the teeth and surrounding structures in 6356 Korean students and 10227 Korean adults. In plaster model, analysis was performed in accordance with forms and location of dens evaginatus on the occlusal surface in the premolars. The pathologic changes caused by dens evaginatus were observed in paralleling premolars radiograms. The results were as follows; 1. The prevalence of dens evaginatus in the student's group was 2.6%, and showed no sex predilection in the occurrence of evaginated teeth. 2. The sequence of dens evaginatus was in order of mandibular 2nd premolar, mandibular 1st premolar, maxillary 2nd premolar, and maxillary 1st premolar, respectively. 3. Of the cases with dens evaginatus, 73.5% occurred bilaterally. 4. The nipple form was the most frequent in respect of elevation of tubercle on the occlusal surface. 5. In the base form of the tubercle, the occurrence of grooved form was the highest. 6. In the maxilla, those cases which the tubercle arose from the lingual ridge of the buccal cusp were most predominant. And in the mandible, those cases which the tubercle arose from the center of the occlusal surface were the most frequent. 7. The pulpal and periapical complications were shown in 24.4% of evaginated teeth in periapical radiogram.

 11. The Role of Representation Strength of the Prime in Subliminal Visuomotor Priming.

  Science.gov (United States)

  Wang, Yongchun; Wang, Yonghui; Liu, Peng; Di, Meilin; Gong, Yanyan; Tan, Mengge

  2017-11-01

  This study investigated the role of representation strength of the prime in subliminal visuomotor priming in two experiments. Prime/target compatibility (compatible and incompatible) and preposed object type (jumbled lines, strong masking; and rectangular outlines, weak masking) were manipulated in Experiment 1. A significant negative compatibility effect (NCE) was observed in the rectangle condition, whereas no compatibility effect was found in the line condition. However, when a new variable, prime duration, was introduced in Experiment 2, the NCE was reversed with an increase in the prime duration in the rectangle condition, whereas the NCE was maintained in the line condition. This result is consistent with the claim that increasing the prime duration causes the prime representation to be too strong for inhibition in the rectangle condition but strong enough to reliably trigger inhibition in the line condition. The findings demonstrated that prime representation has a causal role in subliminal visuomotor priming.

 12. Perspectives for European land transport; Perspektiven fuer den Europaeischen Landverkehr

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jarzembowski, G. [Europaeisches Parlament, Brussels (Belgium)

  1999-02-01

  The European Union has been in no hurry to create the European single market in transport. Whereas air transport has already been liberalized, it was only in the summer of 1998 with the release of cabotage that the liberalization of commercial road freight transport was also concluded. For land transport the harmonization of the general conditions is now to the force so as to make fair competition possible among the firms of the various member states. With the coming expansion of the EU to take in the Central and East European countries there will be new challenges and opportunities in land transport. So as to place the competition among the carriers on a fair and efficient basis, the liberalization of the railway market, repeatedly postponed, is urgently necessary. (orig.) [German] Die Europaeische Union hat sich sehr viel Zeit gelassen, den Europaeischen Binnenmarkt im Verkehr zu schaffen. Waehrend der Luftverkehr bereits seit einiger Zeit liberalisiert ist, wurde erst im Sommer 1998 mit der Freigabe der Kabotage die Liberalisierung des gewerblichen Strassengueterverkehrs ebenfalls abgeschlossen. Beim Landverkehr steht jetzt die Harmonisierung der Rahmenbedingungen im Vordergrund, um einen fairen Wettbewerb unter den Unternehmen aus den verschiedenen Mitgliedstaaten zu ermoeglichen. Mit der anstehenden Erweiterung der Europaeischen Union um die Staaten aus Mittel- und Osteuropa steht auch der Europaeische Landverkehr vor neuen Herausforderungen und Chancen. Um auch den Wettbewerb unter den Verkehrstraegern auf eine faire und effiziente Basis zu stellen, ist die immer wieder hinausgeschobene Libersalisierung des Eisenbahnmarktes dringend erforderlich. (orig.)

 13. Semantic and associative priming in picture naming.

  Science.gov (United States)

  Alario, F X; Segui, J; Ferrand, L

  2000-08-01

  We report four picture-naming experiments in which the pictures were preceded by visually presented word primes. The primes could either be semantically related to the picture (e.g., "boat"--TRAIN: co-ordinate pairs) or associatively related (e.g., "nest"--BIRD: associated pairs). Performance under these conditions was always compared to performance under unrelated conditions (e.g., "flower"--CAT). In order to distinguish clearly the first two kinds of prime, we chose our materials so that (a) the words in the co-ordinate pairs were not verbally associated, and (b) the associate pairs were not co-ordinates. Results show that the two related conditions behaved in different ways depending on the stimulus-onset asynchrony (SOA) separating word and picture appearance, but not on how long the primes were presented. When presented with a brief SOA (114 ms, Experiment 1), the co-ordinate primes produced an interference effect, but the associated primes did not differ significantly from the unrelated primes. Conversely, with a longer SOA (234 ms, Experiment 2) the co-ordinate primes produced no effect, whereas a significant facilitation effect was observed for associated primes, independent of the duration of presentation of the primes. This difference is interpreted in the context of current models of speech production as an argument for the existence, at an automatic processing level, of two distinguishable kinds of meaning relatedness.

 14. Fra 1800-tals familie til den moderne familie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Mogens

  2004-01-01

  Sociologer som Talcot Parsons og William J. Goode mente, at konsekvensen af industrialiseringen også ville blive en indskrænkning af intimiteten og kontakten mellem kernefamilien og den øvrige slægt. En lang række af de funktioner, der blev varetaget af familie og slægt, blev overtaget af det...... omgivende samfund (fx børnenes uddannelse og alderdomsforsørgelsen). Nutidens samfund med en høj geografisk og social mobilitet skulle ydermere bidrage til en isolation af kernefamilien i forhold til den øvrige slægt. Andre sociologer fremhæver den individuelle frihed, som denne udvikling medfører for de...

 15. First observation of the M1 transition $\\psi^\\prime\\to \\gamma\\eta_c^\\prime$

  CERN Document Server

  Ablikim, M; Ambrose, D J; An, F F; An, Q; An, Z H; Bai, J Z; Ban, Y; Becker, J; Berger, N; Bertani, M; Bian, J M; Boger, E; Bondarenko, O; Boyko, I; Briere, R A; Bytev, V; Cai, X; Calcaterra, A; Cao, G F; Chang, J F; Chelkov, G; Chen, G; Chen, H S; Chen, J C; Chen, M L; Chen, S J; Chen, Y; Chen, Y B; Cheng, H P; Chu, Y P; Cronin-Hennessy, D; Dai, H L; Dai, J P; Dedovich, D; Deng, Z Y; Denig, A; Denysenko, I; Destefanis, M; Ding, W M; Ding, Y; Dong, L Y; Dong, M Y; Du, S X; Fang, J; Fang, S S; Fava, L; Feldbauer, F; Feng, C Q; Ferroli, R B; Fu, C D; Fu, J L; Gao, Y; Geng, C; Goetzen, K; Gong, W X; Gradl, W; Greco, M; Gu, M H; Gu, Y T; Guan, Y H; Guo, A Q; Guo, L B; Guo, Y P; Han, Y L; Hao, X Q; Harris, F A; He, K L; He, M; He, Z Y; Held, T; Heng, Y K; Hou, Z L; Hu, H M; Hu, J F; Hu, T; Huang, B; Huang, G M; Huang, J S; Huang, X T; Huang, Y P; Hussain, T; Ji, C S; Ji, Q; Ji, X B; Ji, X L; Jia, L K; Jiang, L L; Jiang, X S; Jiao, J B; Jiao, Z; Jin, D P; Jin, S; Jing, F F; Kalantar-Nayestanaki, N; Kavatsyuk, M; Kuehn, W; Lai, W; Lange, J S; Leung, J K C; Li, C H; Li, Cheng; Li, Cui; Li, D M; Li, F; Li, G; Li, H B; Li, J C; Li, K; Li, Lei; Li, N B; Li, Q J; Li, S L; Li, W D; Li, W G; Li, X L; Li, X N; Li, X Q; Li, X R; Li, Z B; Liang, H; Liang, Y F; Liang, Y T; Liao, G R; Liao, X T; Liu, B J; Liu, B J; Liu, C L; Liu, C X; Liu, C Y; Liu, F H; Liu, Fang; Liu, Feng; Liu, H; Liu, H B; Liu, H H; Liu, H M; Liu, H W; Liu, J P; Liu, K Y; Liu, Kai; Liu, Kun; Liu, P L; Liu, S B; Liu, X; Liu, X H; Liu, Y; Liu, Y B; Liu, Z A; Liu, Zhiqiang; Liu, Zhiqing; Loehner, H; Lu, G R; Lu, H J; Lu, J G; Lu, Q W; Lu, X R; Lu, Y P; Luo, C L; Luo, M X; Luo, T; Luo, X L; Lv, M; Ma, C L; Ma, F C; Ma, H L; Ma, Q M; Ma, S; Ma, T; Ma, X Y; Ma, Y; Maas, F E; Maggiora, M; Malik, Q A; Mao, H; Mao, Y J; Mao, Z P; Messchendorp, J G; Min, J; Min, T J; Mitchell, R E; Mo, X H; Morales, C Morales; Motzko, C; Muchnoi, N Yu; Nefedov, Y; Nicholson, C; Nikolaev, I B; Ning, Z; Olsen, S L; Ouyang, Q; Pacetti, S; Park, J W; Pelizaeus, M; Peng, H P; Peters, K; Ping, J L; Ping, R G; Poling, R; Prencipe, E; Pun, C S J; Qi, M; Qian, S; Qiao, C F; Qin, X S; Qin, Y; Qin, Z H; Qiu, J F; Rashid, K H; Rong, G; Ruan, X D; Sarantsev, A; Schaefer, B D; Schulze, J; Shao, M; Shen, C P; Shen, X Y; Sheng, H Y; Shepherd, M R; Song, X Y; Spataro, S; Spruck, B; Sun, D H; Sun, G X; Sun, J F; Sun, S S; Sun, X D; Sun, Y J; Sun, Y Z; Sun, Z J; Sun, Z T; Tang, C J; Tang, X; Thorndike, E H; Tian, H L; Toth, D; Ullrich, M; Varner, G S; Wang, B; Wang, B Q; Wang, K; Wang, L L; Wang, L S; Wang, M; Wang, P; Wang, P L; Wang, Q; Wang, Q J; Wang, S G; Wang, X F; Wang, X L; Wang, Y D; Wang, Y F; Wang, Y Q; Wang, Z; Wang, Z G; Wang, Z Y; Wei, D H; Weidenkaff, P; Wen, Q G; Wen, S P; Werner, M; Wiedner, U; Wu, L H; Wu, N; Wu, S X; Wu, W; Wu, Z; Xia, L G; Xiao, Z J; Xie, Y G; Xiu, Q L; Xu, G F; Xu, G M; Xu, H; Xu, Q J; Xu, X P; Xu, Y; Xu, Z R; Xue, F; Xue, Z; Yan, L; Yan, W B; Yan, Y H; Yang, H X; Yang, T; Yang, Y; Yang, Y X; Ye, H; Ye, M; Ye, M H; Yu, B X; Yu, C X; Yu, J S; Yu, L; Yu, S P; Yuan, C Z; Yuan, W L; Yuan, Y; Zafar, A A; Zallo, A; Zeng, Y; Zhang, B X; Zhang, B Y; Zhang, C C; Zhang, D H; Zhang, H H; Zhang, H Y; Zhang, J; Zhang, J G; Zhang, J Q; Zhang, J W; Zhang, J Y; Zhang, J Z; Zhang, L; Zhang, S H; Zhang, T R; Zhang, X J; Zhang, X Y; Zhang, Y; Zhang, Y H; Zhang, Y S; Zhang, Z P; Zhang, Z Y; Zhao, G; Zhao, H S; Zhao, J W; Zhao, K X; Zhao, Lei; Zhao, Ling; Zhao, M G; Zhao, Q; Zhao, S J; Zhao, T C; Zhao, X H; Zhao, Y B; Zhao, Z G; Zhemchugov, A; Zheng, B; Zheng, J P; Zheng, Y H; Zheng, Z P; Zhong, B; Zhong, J; Zhou, L; Zhou, X K; Zhou, X R; Zhu, C; Zhu, K; Zhu, K J; Zhu, S H; Zhu, X L; Zhu, X W; Zhu, Y M; Zhu, Y S; Zhu, Z A; Zhuang, J; Zou, B S; Zou, J H; Zuo, J X

  2012-01-01

  Using a sample of 106 million $\\psi^\\prime$ events collected with the BESIII detector at the BEPCII storage ring, we have made the first measurement of the M1 transition between the radially excited charmonium $S$-wave spin-triplet and the radially excited $S$-wave spin-singlet states: $\\psi^\\prime\\to\\gamma\\eta_c^\\prime$. Analyses of the processes $\\psi^\\prime\\to \\gamma\\eta_c^\\prime$ with $\\eta_c^\\prime\\to \\K_S^0 K\\pi$ and $K^+K^-\\pi^0$ gave an $\\eta_c^\\prime$ signal with a statistical significance of greater than 10 standard deviations under a wide range of assumptions about the signal and background properties. The data are used to obtain measurements of the $\\eta_c^\\prime$ mass ($M(\\eta_c^\\prime)=3637.6\\pm 2.9_\\mathrm{stat}\\pm 1.6_\\mathrm{sys}$ MeV/$c^2$), width ($\\Gamma(\\eta_c^\\prime)=16.9\\pm 6.4_\\mathrm{stat}\\pm 4.8_\\mathrm{sys}$ MeV), and the product branching fraction ($\\BR(\\psi^\\prime\\to \\gamma\\eta_c^\\prime)\\times \\BR(\\eta_c^\\prime\\to K\\bar K\\pi) = (1.30\\pm 0.20_\\mathrm{stat}\\pm 0.30_\\mathrm{sys})\\tim...

 16. Emotional arousal enhances word repetition priming

  Science.gov (United States)

  Thomas, Laura A.; LaBar, Kevin S.

  2012-01-01

  Three experiments were conducted to determine if emotional content increases repetition priming magnitude. In the study phase of Experiment 1, participants rated high-arousing negative (taboo) words and neutral words for concreteness. In the test phase, they made lexical decision judgements for the studied words intermixed with novel words (half taboo, half neutral) and pseudowords. In Experiment 2, low-arousing negative (LAN) words were substituted for the taboo words, and in Experiment 3 all three word types were used. Results showed significant priming in all experiments, as indicated by faster reaction times for studied words than for novel words. A priming × emotion interaction was found in Experiments 1 and 3, with greater priming for taboo relative to neutral words. The LAN words in Experiments 2 and 3 showed no difference in priming magnitude relative to the other word types. These results show selective enhancement of word repetition priming by emotional arousal. PMID:26321783

 17. Emotional arousal enhances word repetition priming.

  Science.gov (United States)

  Thomas, Laura A; LaBar, Kevin S

  Three experiments were conducted to determine if emotional content increases repetition priming magnitude. In the study phase of Experiment 1, participants rated high-arousing negative (taboo) words and neutral words for concreteness. In the test phase, they made lexical decision judgements for the studied words intermixed with novel words (half taboo, half neutral) and pseudowords. In Experiment 2, low-arousing negative (LAN) words were substituted for the taboo words, and in Experiment 3 all three word types were used. Results showed significant priming in all experiments, as indicated by faster reaction times for studied words than for novel words. A priming × emotion interaction was found in Experiments 1 and 3, with greater priming for taboo relative to neutral words. The LAN words in Experiments 2 and 3 showed no difference in priming magnitude relative to the other word types. These results show selective enhancement of word repetition priming by emotional arousal.

 18. Multiple Phenotypic Changes Define Neutrophil Priming.

  Science.gov (United States)

  Miralda, Irina; Uriarte, Silvia M; McLeish, Kenneth R

  2017-01-01

  Exposure to pro-inflammatory cytokines, chemokines, mitochondrial contents, and bacterial and viral products induces neutrophils to transition from a basal state into a primed one, which is currently defined as an enhanced response to activating stimuli. Although, typically associated with enhanced generation of reactive oxygen species (ROS) by the NADPH oxidase, primed neutrophils show enhanced responsiveness of exocytosis, NET formation, and chemotaxis. Phenotypic changes associated with priming also include activation of a subset of functions, including adhesion, transcription, metabolism, and rate of apoptosis. This review summarizes the breadth of phenotypic changes associated with priming and reviews current knowledge of the molecular mechanisms behind those changes. We conclude that the current definition of priming is too restrictive. Priming represents a combination of enhanced responsiveness and activated functions that regulate both adaptive and innate immune responses.

 19. Multiple Phenotypic Changes Define Neutrophil Priming

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irina Miralda

  2017-05-01

  Full Text Available Exposure to pro-inflammatory cytokines, chemokines, mitochondrial contents, and bacterial and viral products induces neutrophils to transition from a basal state into a primed one, which is currently defined as an enhanced response to activating stimuli. Although, typically associated with enhanced generation of reactive oxygen species (ROS by the NADPH oxidase, primed neutrophils show enhanced responsiveness of exocytosis, NET formation, and chemotaxis. Phenotypic changes associated with priming also include activation of a subset of functions, including adhesion, transcription, metabolism, and rate of apoptosis. This review summarizes the breadth of phenotypic changes associated with priming and reviews current knowledge of the molecular mechanisms behind those changes. We conclude that the current definition of priming is too restrictive. Priming represents a combination of enhanced responsiveness and activated functions that regulate both adaptive and innate immune responses.

 20. Rum, rammer og biblioteker i den virtuelle verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  2009-01-01

  Med udgangspunkt i en kort introduktion til hvordan rum og rammer gestaltes i den virtuelle 3‐D verden Second Life, undersøger denne artikel, på hvilke måder rum og rammesætning anvendes og opleves i en faglig sammenhæng. Som eksempel anvendes det danske biblioteksprojekt i Second Life, Info Island...... DK. Ud fra en analyse af Information Archipelago, som er et område i den virtuelle verden med en høj koncentration af biblioteker, forsøger artiklen desuden at skitsere, hvordan design af biblioteker typisk gribes an i Second Life....

 1. Mexiko vor den Wahlen 2000: eine historische Wende?

  OpenAIRE

  Grenz, Wolfgang

  2000-01-01

  "Die im November zu Ende gehende Präsidentschaft von Ernesto Zedillo Ponce de Leon ist die zwölfte sechsjährige Amtszeit in Folge ununterbrochener Herrschaft der Regierungspartei PRI. Die Wahlen am 2. Juli 2000 bedeuten für die mexikanischen Wählerinnen und Wähler eine große Herausforderung: Sie eröffnen die Möglichkeit, auch auf nationaler Ebene eine Ära des Machtwechsels unter den politischen Parteien einzuleiten, oder sie bestätigen ein weiteres Mal den Rückfall in die politische Stagnatio...

 2. Hvordan kan sykepleieren lindre tungpusthet hos den lungekreftrammede pasienten?

  OpenAIRE

  Rostad, Synne Marie; Røshol, Karoline

  2015-01-01

  NORSK: Bakgrunn: Lungekreft er den kreftformen som gir størst dødelighet i Norge, og det er forventet en økning i antall nye tilfeller. Symptombyrden hos disse pasientene er høy. Allerede ved diagnosetidspunktet er 10-15% av de med lungekreft rammet av tungpusthet. Erfaringsmessig er det vanskelig for sykepleiren å stå i en situasjon hvor pasienten med lungekreft føler at han blir kvelt. Hensikt: Økt kunnskap og forståelse om hvordan sykepleieren kan lindre åndenød hos den lungrekreftramme...

 3. Radicular Dens Invaginatus: Report of a Rare Case

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. T. Beena

  2012-01-01

  Full Text Available Dens invaginatus is a developmental anomaly resulting from invagination of a portion of crown forming within the enamel organ during odontogenesis. The invagination ranges from a slight pitting (coronal type to an anomaly occupying most of the crown and root (radicular type. Although a clinical examination may reveal a deep fissure or pit on the surface of an anterior tooth, radiographic examination is the most realistic way to diagnose the invagination. The objective of this case presentation is to report a rare case of radicular dens in dente, which is a rare dental anomaly.

 4. Facial Cellulitis Arising from Dens Evaginatus: A Case Report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chun-Ming Chen

  2005-07-01

  Full Text Available Dens evaginatus is a developmental anomaly that produces a tubercle on the occlusal surface of a tooth. It is found most frequently in the mandibular premolars. The occlusal tubercle easily causes occlusal interferences. Attrition or fracture of the tubercle can lead to pulpitis, pulp necrosis, periapical pathosis, and periapical infection. This case report illustrates the treatment of facial cellulitis arising from dens evaginatus with open apex. Calcium hydroxide was used for the apexification procedure. One year after canal obturation, radiography revealed no apical pathosis and the apical seal was evident.

 5. Evaluation Studies of the DEN-2/S-1 Vaccine.

  Science.gov (United States)

  1981-08-01

  effect of didemnin A was ~maximal when the drug was added to the infected cultures immediately after virus adsorption. Exposure of the cells to the drug...painfluenza 3, coxsackie A-21 and equine rhinovirus (Dr. Rinehart, personal communication). We have found that Didemnin A reduces plaque formation by DEN-i, DEN...L~f TABLE 2 Effect of the time of addition of Didemnin A (3.8 ug/ml)on Dengue-2 Virus replication. Treatment Titer (pfu/ml) Percent of Con Control

 6. Unconscious Congruency Priming from Unpracticed Words Is Modulated by Prime-Target Semantic Relatedness

  Science.gov (United States)

  Ortells, Juan J.; Mari-Beffa, Paloma; Plaza-Ayllon, Vanesa

  2013-01-01

  Participants performed a 2-choice categorization task on visible word targets that were preceded by novel (unpracticed) prime words. The prime words were presented for 33 ms and followed either immediately (Experiments 1-3) or after a variable delay (Experiments 1 and 4) by a pattern mask. Both subjective and objective measures of prime visibility…

 7. Longer prime presentation decreases picture-word cross-domain priming.

  Science.gov (United States)

  Miyoshi, Kiyofumi; Kimura, Yusuke; Ashida, Hiroshi

  2015-01-01

  A short prime presentation has been shown to provide a greater priming magnitude, whereas a longer prime presentation results in a lower priming magnitude. In Experiment 1, we attempted to replicate the decrease of priming using word stimuli. Words were presented in both prime and test sessions, and participants judged whether each stimulus was natural or manmade. In Experiment 2, we employed a cross-domain priming paradigm to assess the impact of prime duration on non-perceptual processes. Pictures were presented in prime sessions, and their semantically matched words were presented in test sessions. We did not observe a significant decrease in priming in Experiment 1. However, we found that 2000 ms of prime exposure led to weaker cross-domain priming when compared with 250 ms of the exposure in Experiment 2. The results suggest that the longer presentation of pictures causes a non-perceptual adaptation effect. This effect may occur at conceptual, linguistic, and/or response-related levels.

 8. The Effect of Prime Duration in Masked Orthographic Priming Depends on Neighborhood Distribution

  Science.gov (United States)

  Robert, Christelle; Mathey, Stephanie

  2012-01-01

  A lexical decision task was used with a masked priming procedure to investigate whether and to what extent neighborhood distribution influences the effect of prime duration in masked orthographic priming. French word targets had two higher frequency neighbors that were either distributed over two letter positions (e.g., "LOBE/robe-loge")…

 9. Priming in concert: Assimilation and contrast with multiple affective and gender primes.

  NARCIS (Netherlands)

  Fockenberg, D.A.; Koole, S.L.; Semin, G.R.

  2008-01-01

  The present research investigated the influence of multiple sequential primes on social categorization processes. Study 1 examined an evaluative decision task in which targets were preceded and succeeded by two primes. As expected, the temporally closest forward primes had assimilative effects on

 10. Cloud computing og den strafferetlige beskyttelse af data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiasen, Peter Dueholm

  2013-01-01

  Cloud computing er blevet en populær metode for bl.a. at opbevare data. Muligheden for eksempelvis at placere forretningskritiske data på teknisk udstyr, som ejes af den udbyder, der driver cloud computing tjenesten, gør det aktuelt at forholde sig til, om straffeloven i sådanne tilfælde yder et...

 11. Kapitalismens ånd og den kreative etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stephensen, Jan Løhmann

  Chiapellos tese om kapitalismens permanente behov for ny legitimering analyserer Jan Løhmann Stephensen nutidens koblinger mellem arbejde, kreativitet og økonomi som et svar på de kritikker af kapitalismen og lønarbejdet, som blev fremsat i anden halvdel af det 20. århundrede, typisk med den unge Karl Marx...

 12. Variationer af liv i døden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rubow, Cecilie; Tind Johannessen-Henry, Christine

  2010-01-01

  og teolog [i] er vi særligt optagede af hvordan mennesker erfarer og formulerer flere former for transcendens, dvs. overskridende forhold mellem ’denne verden’ og ’den anden verden’, i et samfund præget af især kristen kosmologi, vestlig videnskab, men også en hel række andre kosmologier...

 13. Activity rhythms and distribution of natal dens for red foxes

  Science.gov (United States)

  Wenyang, Zhou; Wanhong, Wei; Biggins, Dean E.

  1995-01-01

  The red fox, Vulpes vulpes, was investigated with snow tracking, radiotracking and directive observation at the Haibei Research Station of Alpine Meadow Ecosystem, Academia Sinica, from March to September 1994. The objectives of this study were to determine the distribution and use of natal dens, activity rhythms, and home range sizes for the foxes.

 14. Hemmelig ransagning og brevstandsning i den digitale virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2016-01-01

  Artiklen tager udgangspunkt i sager om databedrageri, hvor betalingskort misbruges til køb på internettet. Politiets adgang til private chatfora på nettet analyseres i forhold til de straffeprocessuelle tvangsindgreb hemmelig ransagning, aflytning og dataaflæsning. Desuden behandler artiklen den ...

 15. Døgninstitutionen og ideen om den alternative familie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ebsen, Frank Cloyd

  2013-01-01

  Artiklen tager fat på, hvordan døgninstitutionen har en berettigelse i dag. Artiklen undersøger grundlaget for dannelsen af døgninstitutionen – eller anstalten, som den hed i 1700- og 1800-tallet. Forfatteren belyser en række modsætninger, som fra begyndelsen var indbygget i institutionen, og dis...

 16. Krimi og nærhed - den kritiske realisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  I krimien ser vi en eksistentiel og samfundsmæssig opmærksomhed, der skriver sig ind i, diskuterer og problematiserer sociale, kulturelle og mentale sammenhænge. Derved analyserer den vores moralske normer og epistemologiske begrænsninger gennem en æstetisk repræsentation. Denne ramme fungerer i...

 17. Pulp revascularization of immature dens invaginatus with periapical periodontitis.

  Science.gov (United States)

  Yang, Jie; Zhao, Yuming; Qin, Man; Ge, Lihong

  2013-02-01

  Dens invaginatus is a rare developmental malformation of a tooth caused by the invagination of the tooth crown before biological mineralization occurs. The complex anatomy of these teeth makes nonsurgical endodontic treatment difficult and more so when there is presence of periapical periodontitis with open apex. The endodontic treatment of dens invaginatus is a challenge, especially in the case of periapical periodontitis with open apex. Pulp revascularization is a conservative endodontic treatment that has been introduced in recent years. Presented here is a variant approach for the treatment of immature dens invaginatus type II with periapical periodontitis, which combines filling of the invagination and pulp revascularization. After accessing the pulp chamber, the main canal and the invagination were explored. The root was thoroughly disinfected by irrigating and medication, invagination was filled, and the main canal was revascularized. Then the coronal sealing was made by glass ionomer cement and composite resin. Radiograph taken regularly and computed tomography scan were used to investigate the healing of the periapical lesion and development of the root. In the subsequent follow-up, the periapical lesion was completely eliminated, the open apex was closed, and the wall of the root was thickened. For type II immature dens invaginatus with large periapical lesion, conservative endodontic treatment should be considered before periapical surgery. With sufficient infection control, pulp revascularization can be an effective alternative method. Copyright © 2013 American Association of Endodontists. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 18. Den historiske roman for børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skyggebjerg, Anna Karlskov

  Bogen indeholder en redegørelse for den historiske roman som børnelitterær genre. Genren diskuteres i et teoretisk, historisk og analytisk perspektiv. Bogen afsluttes med en række principielle didaktiske overvejelser. Bogen er henvendt til alle, der beskæftiger sig professionelt med børnelitteratur...

 19. God smag og bordskik er den bedste slankekur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Boris

  2011-01-01

  Rockwool Fondens Forskningsenhed har for nylig offentliggjort rapporten ’Helbred, trivsel og overvægt blandt danskerne’, der viser, at antallet af svært overvægtige i USA og Storbritannien er over dobbelt så stort som i Danmark. Den franske madsociolog Claude Fischler beskæftiger sig med sammenhæ...

 20. Den naturlige samtale i fremmedsproglig læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone; Troensegaard, Agnete

  2005-01-01

  Formålet med denne artikel er at plædere, ikke alene for bevarelsen af den nye arbejds- og eksamensform, som oparbejdelse af fremmedsproglig samtalefærdighed indebærer, men også for styrkelse af tiltag, der på lignende vis kunne fremme sprogelevernes læringsproces og medansvaret herfor....

 1. Aktivistisk med forbehold? Danmark, EU og den amerikanske verdensorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wivel, Anders

  2017-01-01

  reflekterer de globale og europæiske incitamenter. Dansk europapolitik formuleres af danske beslutningstagere som en nødvendighedens politik, men dette udelukker ikke en aktivisme, der ofte fremstår som dristig i sin udfordring af den dominerende tysk-fransk forståelse af EU’s betydning og fremtid....

 2. Den flerkulturelle dimension i pædagogikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moldenhawer, Bolette

  2012-01-01

  I dette kapitel udforskes pædagogiske udfordringer forbundet med at skulle håndtere en kulturelt mangfoldig sammensætning af børn og unge i skolen og daginstitutionen i Danmark. Kapitlet er disponeret i fire hovedafsnit og et afsluttende perspektiverende afsnit. Første afsnit viser, hvordan den f...

 3. Zonnige toekomst voor carotenoïden uit algen

  NARCIS (Netherlands)

  Hark, van der M.; Lamers, P.P.

  2011-01-01

  Algenonderzoeker Packo Lamers keek naar het celmetabolisme en gebruikte dat als ingang voor de procesvoering. De alg Dunaliella salina produceerde vervolgens tien keer zo veel carotenoïden als in commerciële open vijvers. Productie op grote schaal in bioreactoren lijkt daarmee haalbaar.En zijn

 4. Tegnets tid. Fortid, historie og historicitet efter den sproglige vending

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Dorthe Gert

  I Tegnets tid undersøges nyeste videnskabsteoretiske strømninger og deres betydning for historisk forskning. Forfatteren anvender den franske filosof Jacques Derridas teorier til at nyformulere og genåbne hævdvundne problemstillinger i historien: fortidsbegrebet, fagets kildekritiske tradition og...

 5. Hyekyung Cho: Chinas langer Marsch in den Kapitalismus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2006-01-01

  Chos afhandling fra Berlin refereres i hovedtræk. Tre modsætninger tages op i den: 1) mellem 'transitionen' ind i kapitalismen og herredømmet af et kommunistisk parti, hvor det bl.a.viser sig at particentralen fremmer liberaliseringen i kampen mod statsvirksomhederne; 2) mellem integrationen i ve...

 6. Corporate Social Responsibility i forsyningskæden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liempd, Dennis van

  2007-01-01

  Styring og kontrol af etiske risici i forsyningskæden som en del af virksomhedens samfundsansvar (corporate social re­sponsibility; CSR) er blevet mere og mere vigtig nu til dags. Der er stor national og international fokus på CSR-området, ikke mindst fordi globaliseringen har gjort, at flere...

 7. Den za Dnjom võib omanikku vahetada / Dannar Leitmaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Leitmaa, Dannar, 1982-

  2008-01-01

  Eesti populaarsemat venekeelset nädalalehte Den za Dnjom välja andva OÜ Merger Meedia juhi Andres Tiisleri sõnul käivad läbirääkimised ajalehe müügiks. Krediidiinfo andmetel on ettevõtte maksuvõlg 1,225 miljonit krooni

 8. An Interview with DOROTHY E. DENNING, Oral History 424

  OpenAIRE

  Yost, Jeffrey R.

  2013-01-01

  Computer Security History Project Computer security pioneer Dorothy Denning discusses her career including her Lattice Model for Computer Security, research on database security, intrusion detection, and other areas, such as her influential textbooks. The interview also addresses computer security research infrastructure and collaborators at various institutions where she worked including Purdue University, SRI International, Digital Equipment Corporation, Georgetown University, and Naval ...

 9. GULag-konference i Landstingssalen, Christiansborg, den 25. september 2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederichsen, Kim; Fledelius, Karsten; Foverskov, Carl Erik

  2012-01-01

  Artikel med referater af indlæg på og samlet vurdering af konference afholdt på Christiansborg om GULag, de sovjetiske KZ-lejre i Stalin-tiden arrangeret af Den Danske Helsinki-Komité for menneskerettigheder, Dansk-Russisk Forening og gulag.dk...

 10. Einfluss verschiedener Beladeeinrichtungen auf den Ertrag eines Kombisystems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jordan, Ulrike; Vejen, Klaus

  2002-01-01

  thermosyphonischer Volumenstrom lassen sich daher durch die Konstruktion der Beladeeinheit beeinflussen. Kombispeicher mit verschiedenen Beladeeinrichtungen (intern, extern, thermosyphonisch durchströmt) wurden u.a. bereits von den Solar-Forschungs- und Testinstituten ITW Stutt-gart (z.B. Drück98) und SERC Borlänge...

 11. Den centraleuropæiske fortælling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2014-01-01

  Om EU's udvidelse mod øst- og centraleuropa. Om hvordan Hitler og Stalins masseudrydelser har betydet mere for den europæiske identitete og sammenhængskraft end kristendommen, og hvordan antisemitisme er blevet en form for kode og fælles sprog for mennesker, der drømmer om en nationalt eller...

 12. Dijk- en oeverval aan den cal. Willem Annapolder (Gem. Kapelle)

  NARCIS (Netherlands)

  Verhagen, H.J.

  1936-01-01

  Foto's van de aanleg van de dijk- en oeverval aan den cal. Willem Annapolder (Gem. Kapelle) 3. Linkerhelft dijkval Willem Annapolder. 30 Dec. 1936 4. Rechtehelft dijkval Willem Annapolder. 30 Dec. 1936 5. Overzicht dijkval Willem Annaolder. 30 Dec. 1936 6. Kleikisting binnendijks aangebacht. 14/15

 13. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Afhandlingens teoretiske udgangspunkt er hos Émile Durkheim, Pierre Bourdieu, Ulf P. Lund­gren, Staf Callewaert, det konkrete er en række evalueringer af uddannelser til (semi)professioner inden for sundhedssektoren.                I afhandlingen konstrueres den sociale og symbolske funktion af...

 14. One version of direct response priming requires automatization of the relevant associations but not awareness of the prime.

  Science.gov (United States)

  Klapp, Stuart T

  2015-07-01

  Priming is the influence of one event on performance during a second event. One type of priming is known as semantic priming because it biases interpretation of the subsequent stimulus. Another type, direct response priming, biases responding directly without semantic mediation. Research reviewed in this article indicates that two versions of the second type, direct response priming, can be distinguished. One version, explicit priming, requires awareness of the prime. The other version, associative response priming, occurs even if the prime is masked and not phenomenally visible. This version, which is attributed to associations relating specific sensory events to movements of particular muscles, is enabled only if the association has previously been automatized by brief practice in which the to-be-primed response is made to the stimulus that subsequently appears as the prime. Associative response priming can be explained by a simple stimulus-response interpretation; other varieties of priming are more theoretically challenging. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 15. Sea ice and polar bear den ecology at Hopen Island, Svalbard

  National Research Council Canada - National Science Library

  A. E. Derocher; M. Andersen; Ø. Wiig; J. Aars; E. Hansen; M. Biuw

  2011-01-01

  The maternity denning of polar bears was studied at Hopen Island, Svalbard, Norway, using information collected by direct observation and live-capture of females and cubs during den emergence in spring of 1994 to 2008...

 16. 7 CFR 29.2290 - Premature primings.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 2 2010-01-01 2010-01-01 false Premature primings. 29.2290 Section 29.2290 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture AGRICULTURAL MARKETING SERVICE (Standards... 21) § 29.2290 Premature primings. Ground leaves harvested before reaching complete growth and...

 17. Phasic Affective Modulation of Semantic Priming

  Science.gov (United States)

  Topolinski, Sascha; Deutsch, Roland

  2013-01-01

  The present research demonstrates that very brief variations in affect, being around 1 s in length and changing from trial to trial independently from semantic relatedness of primes and targets, modulate the amount of semantic priming. Implementing consonant and dissonant chords (Experiments 1 and 5), naturalistic sounds (Experiment 2), and visual…

 18. On the Infinitude of the Prime Numbers

  Indian Academy of Sciences (India)

  GENERAL I ARTICLE. In technical language, the series l:i 1/Pi diverges. Obviously, this cannot possibly happen if there are only finitely many prime numbers. The infinitude of the primes thus follows as a corollary. Note that Euler's result is stronger than Euclid's. Convergence and Divergence. A few words are necessary to ...

 19. Bias effects in facilitatory phonological priming

  NARCIS (Netherlands)

  Norris, D.; McQueen, J.M.; Cutler, A.

  2002-01-01

  Four experiments examined the facilitation which occurs when target spoken words rhyme with preceding spoken primes. In Experiment 1, listeners' lexical decisions were faster to words following rhyming words (e.g., ramp-LAMP) than to words following unrelated primes (e.g., pink-LAMP). No

 20. Shared neighborhood effects in masked orthographic priming

  NARCIS (Netherlands)

  Heuven, W.J.B. van; Dijkstra, A.F.J.; Grainger, J.; Schriefers, H.J.

  2001-01-01

  Several studies have found effects of orthographically related masked nonword primes on lexical decisions to target words. These effects have been explained by the neighborhood characteristics of the target word (Forster, 1987), but the neighborhood characteristics of the prime in combination with

 1. Negative Priming in Free Recall Reconsidered

  Science.gov (United States)

  Hanczakowski, Maciej; Beaman, C. Philip; Jones, Dylan M.

  2016-01-01

  Negative priming in free recall is the finding of impaired memory performance when previously ignored auditory distracters become targets of encoding and retrieval. This negative priming has been attributed to an aftereffect of deploying inhibitory mechanisms that serve to suppress auditory distraction and minimize interference with learning and…

 2. Syntactic priming in American Sign Language.

  Science.gov (United States)

  Hall, Matthew L; Ferreira, Victor S; Mayberry, Rachel I

  2015-01-01

  Psycholinguistic studies of sign language processing provide valuable opportunities to assess whether language phenomena, which are primarily studied in spoken language, are fundamentally shaped by peripheral biology. For example, we know that when given a choice between two syntactically permissible ways to express the same proposition, speakers tend to choose structures that were recently used, a phenomenon known as syntactic priming. Here, we report two experiments testing syntactic priming of a noun phrase construction in American Sign Language (ASL). Experiment 1 shows that second language (L2) signers with normal hearing exhibit syntactic priming in ASL and that priming is stronger when the head noun is repeated between prime and target (the lexical boost effect). Experiment 2 shows that syntactic priming is equally strong among deaf native L1 signers, deaf late L1 learners, and hearing L2 signers. Experiment 2 also tested for, but did not find evidence of, phonological or semantic boosts to syntactic priming in ASL. These results show that despite the profound differences between spoken and signed languages in terms of how they are produced and perceived, the psychological representation of sentence structure (as assessed by syntactic priming) operates similarly in sign and speech.

 3. Morphological Priming Survives a Language Switch

  Science.gov (United States)

  Verdonschot, Rinus G.; Middelburg, Renee; Lensink, Saskia E.; Schiller, Niels O.

  2012-01-01

  In a long-lag morphological priming experiment, Dutch (L1)-English (L2) bilinguals were asked to name pictures and read aloud words. A design using non-switch blocks, consisting solely of Dutch stimuli, and switch-blocks, consisting of Dutch primes and targets with intervening English trials, was administered. Target picture naming was facilitated…

 4. Syntactic priming in American Sign Language.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matthew L Hall

  Full Text Available Psycholinguistic studies of sign language processing provide valuable opportunities to assess whether language phenomena, which are primarily studied in spoken language, are fundamentally shaped by peripheral biology. For example, we know that when given a choice between two syntactically permissible ways to express the same proposition, speakers tend to choose structures that were recently used, a phenomenon known as syntactic priming. Here, we report two experiments testing syntactic priming of a noun phrase construction in American Sign Language (ASL. Experiment 1 shows that second language (L2 signers with normal hearing exhibit syntactic priming in ASL and that priming is stronger when the head noun is repeated between prime and target (the lexical boost effect. Experiment 2 shows that syntactic priming is equally strong among deaf native L1 signers, deaf late L1 learners, and hearing L2 signers. Experiment 2 also tested for, but did not find evidence of, phonological or semantic boosts to syntactic priming in ASL. These results show that despite the profound differences between spoken and signed languages in terms of how they are produced and perceived, the psychological representation of sentence structure (as assessed by syntactic priming operates similarly in sign and speech.

 5. Syntactic Priming in American Sign Language

  Science.gov (United States)

  Hall, Matthew L.; Ferreira, Victor S.; Mayberry, Rachel I.

  2015-01-01

  Psycholinguistic studies of sign language processing provide valuable opportunities to assess whether language phenomena, which are primarily studied in spoken language, are fundamentally shaped by peripheral biology. For example, we know that when given a choice between two syntactically permissible ways to express the same proposition, speakers tend to choose structures that were recently used, a phenomenon known as syntactic priming. Here, we report two experiments testing syntactic priming of a noun phrase construction in American Sign Language (ASL). Experiment 1 shows that second language (L2) signers with normal hearing exhibit syntactic priming in ASL and that priming is stronger when the head noun is repeated between prime and target (the lexical boost effect). Experiment 2 shows that syntactic priming is equally strong among deaf native L1 signers, deaf late L1 learners, and hearing L2 signers. Experiment 2 also tested for, but did not find evidence of, phonological or semantic boosts to syntactic priming in ASL. These results show that despite the profound differences between spoken and signed languages in terms of how they are produced and perceived, the psychological representation of sentence structure (as assessed by syntactic priming) operates similarly in sign and speech. PMID:25786230

 6. Multiple dens invaginatus, mulberry molar and conical teeth : case report and genetic considerations

  OpenAIRE

  Sedano, Heddie O.; Ocampo Acosta, Fabian; Naranjo Corona, Rosa I.; Torres Arellano, María Eleuteria

  2009-01-01

  Dens in dente, also known as dens invaginatus and dilated compound odontoma, is a malformation that can occur on primary, permanent, or supernumerary teeth that is characterized by a deep invagination of the surface of a crown or root covered with enamel. This abnormality in tooth morphology generally affect the maxillary lateral incisors but several cases of multiple dens invaginatus have been reported in the literature. A 15 year-old female patient is reported here presenting five dens ...

 7. KGB : de russiske sikkerhedstjenester fra Ivan den Grusomme til Vladimir Putin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kulavig, Erik

  Om den russiske sikkerhedstjeneste eller det hemmelige politis historie fra starten under Ivan den Grusomme i 1600-tallet, gennem tsarernes Rusland og bolsjevikkernes Sovjetunionenen til Putins periode. Med afstikkere til aktiviteterne uden for Ruslands grænser, herunder i Danmark......Om den russiske sikkerhedstjeneste eller det hemmelige politis historie fra starten under Ivan den Grusomme i 1600-tallet, gennem tsarernes Rusland og bolsjevikkernes Sovjetunionenen til Putins periode. Med afstikkere til aktiviteterne uden for Ruslands grænser, herunder i Danmark...

 8. Shifting evaluation windows: predictable forward primes with long SOAs eliminate the impact of backward primes.

  Science.gov (United States)

  Fockenberg, Daniel A; Koole, Sander L; Lakens, Daniël; Semin, Gün R

  2013-01-01

  Recent work suggests that people evaluate target stimuli within short and flexible time periods called evaluation windows. Stimuli that briefly precede a target (forward primes) or briefly succeed a target (backward primes) are often included in the target's evaluation. In this article, the authors propose that predictable forward primes act as "go" signals that prepare target processing, such that earlier forward primes pull the evaluation windows forward in time. Earlier forward primes may thus reduce the impact of backward primes. This shifting evaluation windows hypothesis was tested in two experiments using an evaluative decision task with predictable (vs. unpredictable) forward and backward primes. As expected, a longer time interval between a predictable forward prime and a target eliminated backward priming. In contrast, the time interval between an unpredictable forward primes and a target had no effects on backward priming. These findings suggest that predictable features of dynamic stimuli can shape target extraction by determining which information is included (or excluded) in rapid evaluation processes.

 9. Individual Differences in Working Memory Capacity Modulates Semantic Negative Priming from Single Prime Words.

  Science.gov (United States)

  Ortells, Juan J; Noguera, Carmen; Álvarez, Dolores; Carmona, Encarna; Houghton, George

  2016-01-01

  The present study investigated whether semantic negative priming from single prime words depends on the availability of cognitive control resources. Participants with high vs. low working memory capacity (as assessed by their performance in complex span and attentional control tasks) were instructed to either attend to or ignore a briefly presented single prime word that was followed by either a semantically related or unrelated target word on which participants made a lexical decision. Individual differences in working memory capacity (WMC) mainly affected the processing of the ignored primes, but not the processing of the attended primes: While the latter produced reliable positive semantic priming for both high- and low-WMC participants, the former gave rise to reliable semantic negative priming only for high WMC participants, with low WMC participants showing the opposite positive priming effect. The present results extend previous findings in demonstrating that (a) single negative priming can reliably generalize to semantic associates of the prime words, and (b) a differential availability of cognitive control resources can reliably modulate the negative priming effect at a semantic level of representation.

 10. Masked priming by misspellings: Word frequency moderates the effects of SOA and prime-target similarity.

  Science.gov (United States)

  Burt, Jennifer S

  2016-02-01

  University students made lexical decisions to eight- or nine-letter words preceded by masked primes that were the target, an unrelated word, or a typical misspelling of the target. At a stimulus onset asynchrony (SOA) of 47 ms, primes that were misspellings of the target produced a priming benefit for low-, medium-, and high-frequency words, even when the misspelled primes were changed to differ phonologically from their targets. At a longer SOA of 80 ms, misspelled primes facilitated lexical decisions only to medium- and low-frequency targets, and a phonological change attenuated the benefit for medium-frequency targets. The results indicate that orthographic similarity can be preserved over changes in letter position and word length, and that the priming effect of misspelled words at the shorter SOA is orthographically based. Orthographic-priming effects depend on the quality of the orthographic learning of the target word.

 11. Overskud og vækst i den nye økonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Erik Strøjer; Smith, Valdemar

  2001-01-01

  Begrebet den nye økonomi opstod 1990erne i takt med en række ændringer i den økonomiske udvikling. Blandt økonomer udviklede der sig nærmest det syn, at den til tider eksplosive udvikling i informationsteknologien så godt som havde fjernet normale konjunktursvingninger - endog uden tidligere tiders...

 12. Phonological and Orthographic Overlap Effects in Fast and Masked Priming

  Science.gov (United States)

  Frisson, Steven; Bélanger, Nathalie N.; Rayner, Keith

  2014-01-01

  We investigated how orthographic and phonological information is activated during reading, using a fast priming task, and during single word recognition, using masked priming. Specifically, different types of overlap between prime and target were contrasted: high orthographic and high phonological overlap (track-crack), high orthographic and low phonological overlap (bear-gear), or low orthographic and high phonological overlap (fruit-chute). In addition, we examined whether (orthographic) beginning overlap (swoop-swoon) yielded the same priming pattern as end (rhyme) overlap (track-crack). Prime durations were 32 and 50ms in the fast priming version, and 50ms in the masked priming version, and mode of presentation (prime and target in lower case) was identical. The fast priming experiment showed facilitatory priming effects when both orthography and phonology overlapped, with no apparent differences between beginning and end overlap pairs. Facilitation was also found when prime and target only overlapped orthographically. In contrast, the masked priming experiment showed inhibition for both types of end overlap pairs (with and without phonological overlap), and no difference for begin overlap items. When prime and target only shared principally phonological information, facilitation was only found with a long prime duration in the fast priming experiment, while no differences were found in the masked priming version. These contrasting results suggest that fast priming and masked priming do not necessarily tap into the same type of processing. PMID:24365065

 13. Dwellers in dens on sandy bottoms: Ecological and behavioural traits of Octopus vulgaris

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ángel Guerra

  2014-09-01

  Full Text Available Four visual censuses targeting Octopus vulgaris living in dens on sandy bottoms were carried out from June to October 2013 in the National Park of the Atlantic Galician Islands (NW Spain. Censuses were undertaken by scuba diving between 5 and 21 m depth in daytime. The total area swept was 13.75 ha. There were no significant differences between octopus presence in dens during open and closed fishing seasons. Depth had a significant negative relationship with occupancy. The average number of dens per 1000 m2 was 3.84±0.84 in June and 3.89 in October. The area per den was 260 m2. Den number estimations varied between 1586 and 2057. The largest number of dens (76.5% was found between 5 and 10 m depth. Den distribution was clumped. No significant differences were found between octopus size classes (small, medium and large and den diameter. Associate dens were observed. There were no significant differences in den diameter and shell types found around the middens. Many dens could be “permanent”. Drilling bivalve shell behaviour is discussed. The surveyed area had around 1100 individuals, mainly small specimens. No significant differences were found between octopus size and depth. Substrate, den type and food abundance and availability (especially razors Ensis arcuatus seem to be the main factors influencing dens and octopus density and distribution. Den availability does not appear to be a limiting factor in this case. Temperature, den availability, predators and fishing pressure influencing density and distribution are discussed. Rodas inlet may be a preferential habitat for O. vulgaris individuals ranging from 200 to 2000 g, but especially small specimens ( ≤ 1000 g.

 14. Re-naming D Double Prime

  Science.gov (United States)

  Chao, Benjamin F.

  1999-01-01

  "Knowledge about the dynamics of the D double prime region is a key to unlock some fundamental mysteries of the Earth heat engine which governs a wide range of global geophysical processes from tectonics to geodynamo." This benign sentence makes complete sense to many geophysicists. But for many others, it makes sense all except the odd nomenclature "D double prime". One knows about the crust, upper and lower mantle, outer and inner core, but where is the D double prime region? What meaning does it try to convey? Where is D prime region, or D, or A, B, C regions for that matter, and are there higher-order primes? How does such an odd name come about anyway? D double prime, or more "simply" D", is a generic designation given to the thin shell, about 200 km thick, of the lowermost mantle just above the core-mantle boundary inside the Earth. Incidentally, whether D" is "simpler" than "D double prime" depends on whether you are pronouncing it or writing/typing it; and D" can be confusing to readers in distinguishing quotation marks (such as in the above sentences) and second derivatives, and to word processors in spelling check and indexing.

 15. A Rare Presentation of Bilateral Maxillary Dens Invaginatus Diagnosed Using Cone Beam Computed Tomography

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sainath Dinapadu

  2013-01-01

  Full Text Available Dens invaginatus is a developmental variation in the formation of a tooth that causes changes in the internal anatomy of the tooth. The presence of double dens invaginatus is extremely rare. Understanding the type, extension, and complex morphology of dens invaginatus is essential. Diagnosis of this condition using conventional radiographic techniques is not easy. Advanced imaging techniques, such as cone beam computed tomography (CBCT are very helpful in diagnosis of these complex anatomic variations. In the present case report, we demonstrate the use of CBCT in the evaluation and treatment planning of bilateral maxillary dens invaginatus, of which one presented as a case of double dens.

 16. Den græske by i Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannestad, Lise

  2016-01-01

  Byen Ai Khanoum som blev udgravet i i 1960'erne i det nordøstlige Afghanistan blev grundlagt som følge af Alexander den Stores erobring af hele Nærorienten og frem til det nordlige Indien. Fundene viser en spændende blanding af græsk og nræorientalsk kultur......Byen Ai Khanoum som blev udgravet i i 1960'erne i det nordøstlige Afghanistan blev grundlagt som følge af Alexander den Stores erobring af hele Nærorienten og frem til det nordlige Indien. Fundene viser en spændende blanding af græsk og nræorientalsk kultur...

 17. Begær, krop og den anden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thøgersen, Ulla

  Med fænomenologisk udgangspunkt fremmes forståelse af begær som lidenskab. Indledes med redegørelse og diskussion af analyser af begær hos Merleau-Ponty, Sartre og Lévinas. Og fortsætter med at skrive om begærets dynamik med fokus på kroppen og den anden......Med fænomenologisk udgangspunkt fremmes forståelse af begær som lidenskab. Indledes med redegørelse og diskussion af analyser af begær hos Merleau-Ponty, Sartre og Lévinas. Og fortsætter med at skrive om begærets dynamik med fokus på kroppen og den anden...

 18. Erlebten Frauen den Holocaust anders als Männer?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela Schwarz

  2000-11-01

  Full Text Available Der vorliegende Sammelband basiert auf Vorträgen einer Konferenz aus dem Jahr 1995, auf der nach dem spezifischen Erleben des Holocaust durch Frauen gefragt wurde. In der Regel waren es Zeugnisse von Überlebenden, die die Grundlage für die Analyse von Verhalten und Reaktionen von Frauen bildeten. Diskutiert wurde aber nicht nur über die einzelnen Erfahrungsbereiche jüdischer Frauen in West- und Osteuropa in Zwischenkriegs- und Kriegszeit, sondern ebenso über die Anwendbarkeit der „Gender-Frage“ auf den Holocaust generell. Entstanden ist so ein interessanter Überblick über den aktuellen Stand der Diskussion, der die Grenzen und mehr noch die Chancen eines solchen Zugangs hervortreten läßt.

 19. Können Statine den Knochenstoffwechsel positiv beeinflussen?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vock L

  2005-01-01

  Full Text Available Statine, potente Inhibitoren der HMG-CoA-Reduktase, werden erfolgreich zur Senkung der Cholesterinblutspiegel eingesetzt. In den letzten Jahren sind jedoch zahlreiche andere Wirkungen der Statine aufgedeckt worden, die möglicherweise für den Knochenstoffwechsel von Bedeutung sind: In vitro konnten faszinierende knochenanabole Wirkungen der Statine bewiesen werden. Welche molekularen Mechanismen für diese Beobachtungen genau verantwortlich sind, ist nach wie vor unklar. Auch konnten in anderen In-vitro-Studien, Tiermodellen und klinischen Studien diese eindrucksvollen Resultate nicht immer bestätigt werden. Das vorliegende Bild der Statine im Knochenstoffwechsel ist uneinheitlich. Viele Fragen bleiben offen. Es fehlen neben genaueren Erkenntnissen über die Eigenschaften der einzelnen Statine auch Resultate besser auf diese Fragestellung zugeschnittener Studien.

 20. Den monofone lyrik: puisque som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ægidius, Adam

   Findes der indikationer på, at lyrikken er monofon, sådan som Bakhtine hævdede? Konnektoren puisque bruges i romaner ofte til at skabe dækket direkte tale, mens den – som jeg her viser det –  i lyrik kun iscenesætter digterens egen stemme....... Findes der indikationer på, at lyrikken er monofon, sådan som Bakhtine hævdede? Konnektoren puisque bruges i romaner ofte til at skabe dækket direkte tale, mens den – som jeg her viser det –  i lyrik kun iscenesætter digterens egen stemme....

 1. Trade Fair Energy 2005, Den Bosch, Netherlands; Valbeurs Energie 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruins, R.; Hendriks, R.; Roessink, R.; Van de Graaf, A.; Rommelse, A.; Voorter, P.; Legius, M. (eds.)

  2005-08-01

  A special section of this magazine issue is dedicated to the trade fair, congress and exhibition Energy 2005, which was held in Den Bosch, Netherlands, 14-16 September 2005. In six articles attention is paid to the prices of electricity and natural gas, the benefits of energy management, energy efficiency in a brewery, energy efficient use of compressed air, energy efficiency in the production of steam, and the production of energy efficient compressed air compressors and compressed air dryers. [Dutch] In een speciaal gedeelte van dit nummer wordt aandacht besteed aan de Vakbeurs Energie 2005, die van 14-16 september 2005 werd gehouden in Den Bosch. In 6 artikelen wordt aandacht besteed aan de prijs van energie, de baten van energiebeheer, energiezuinig brouwen bij Heineken, pers;ucht besparen met de hulp van gebruikersgroepen, besparen van energie in de produktie van stoom, en het energieverbruik van persluchtcompressoren en persluchtdrogers.

 2. Mikrokredittens globale fortælling og dens etiske problemstillinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Thessa

  2011-01-01

  Det følgende er mikrokredittens globale fortælling. Fortællingens struktur tager delvis udgangspunkt i Heltens Rejse, som den gen- gives i Christopher Voglers ”The Writer ́s Journey” (Vogler, 1998). Helten er her mikrokreditten og dennes udvikling. Fortællingen har endnu ikke fundet sin slutning......, men har netop fået en ny drejning med anklager om korruption mod en af mikrokredittens fædre, Mohammad Yunus1. Denne artikel prøver at fokusere på de etiske problemstillinger, som er mikrokreditten iboende. Etiske problemer, som ikke umid- delbart synes særlig belyst i den foreliggende litteratur om...

 3. Leadership Pipeline på rejse i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jeppe; Dahl, Kristian Aagaard

  2015-01-01

  udbredelse af Leadership Pipeline modellen. Forskningslitteraturen om Leadership Pipeline er imidlertid beskeden. Med teoretisk ammunition fra ”idé på rejse” perspektivet og et multi-level case studie i den danske offentlige sektor belyser artiklen udbredelse og implementering af Leadership Pipeline. Ved...... at anvende skiftende teoretiske begreber og henholdsvis zoome-ind (organisationsniveau) og zoome-ud (feltniveau) viser artiklen, hvordan en række gensidigt forbundne teoretiserings- og translationsaktiviteter sikrede Leadership Pipeline legitimitet og fremskyndede dens udbredelse samtidig med, at forskellige...... praksisvarianter af Leadership Pipeline udkrystalliserede sig i offentlige organisationer med hver deres kendetegn og problemdefinitioner. Med afsæt i denne empiri argumenterer vi for, at implementering af Leadership Pipeline udspillede sig i overlappende teoretiserings- og translationsaktiviteter, der forstærkede...

 4. An introduction to E-Prime

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominic Charbonneau

  2009-09-01

  Full Text Available When running an experiment, precision is essential to ensure results are as exact as possible. Thus, computers, which offer endless accuracy, have become an inevitable tool to design experiments. To avoid programming from scratch for each new situation, a program, E-Prime, has been created to ease the conception of experiments. E-Prime, developed by PSTNet, offers a user-friendly interface that makes typical experiments easy to create. This paper shows how to effortlessly create an experiment with E-Prime, followed by a simple example.

 5. Den fjerde vej: Trumps sejr skaber ny samfundsorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Martin Møller Boje; Andersen, Torben K.; Kragh, Claus

  2016-01-01

  Bag Donald Trumps uempatiske retorik gemmer sig omridset af et politisk projekt, man kan kalde den fjerde vej. USA’s kommende præsident blander højre- og venstreorienterede mærkesager til et nyt nationalsocialt politisk koncept. Spørgsmålet er, om Trumps fjerde vej er et seriøst bud på en ny...

 6. Nationale anbefalinger til kompetencer for sygeplejersker i den palliative indsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Kirsten Halskov

  2012-01-01

  I artiklen præsenteres de nye nationale ”Anbefalinger til kompetencer for sygeplejersker, der arbejder med palliativ indsats”. Anbefalingerne er udarbejdet af sygeplejersker med særlig viden om palliation, herunder med baggrund i sygeplejerskeuddannelsen og palliativ praksis på alle faglige nivea...... palliativ indsats mulighed for at kende og anvende anbefalingerne med henblik på at løfte kvaliteten af kompetenceudviklingen af den palliative sygepleje i Danmark på grund-, efter- og videreuddannelser....

 7. A-kasserne og den aktive beskæftigelsespolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thuesen, Frederik; Kløft Schademan, Helle; Jensen, Søren

  -kassemedarbejdernes personlige holdning til denne politik er dog i nogle tilfælde mindre positiv. Det gælder bl.a., hvis de vurderer, at deres ledige medlemmer har dårlige beskæftigelsesmuligheder og behov for opkvalificering. Rapporten bygger på to spørgeskemaundersøgelser, hvor den første er rettet mod a...

 8. Hvordan opplever elevene den formative evaluering i praksis?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie Gran Aspunvik

  2016-03-01

  norske ungdomsskoleelever opplever de formative evalueringene. Artikkelen stiller spørsmål ved den formative evalueringens betydning for elevens læring, selvutvikling og samspillet mellom eleven og omverdenen. Resultatene viser at elevene opplever formative evalueringer forskjellig og at ikke alle opplever at denne form for evaluering fremmer læring. Videre gir artikkelen innspill til hvordan evalueringspraksis kan forbedres.

 9. Proces, medansvar og differentiering i oparbejdelsen af den leksikalske kompetence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone

  2001-01-01

  I publikationens første del fokuseres generelt på de læringsmæssige aspekter, der øver indflydelse på den leksikalske kompetence. I anden del præsenteres det elektroniske gloseværktøj gtPlus. I publikationens sidste del illustreres et produktivt glosetræningsforløb, og i samme forbindelse diskute...

 10. Pedagogen och den musikaliska människan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Uddholm, Mats

  Om musik i vardagsarbetet. I boken tas bl.a. följande frågor upp: Finns det omusikaliska människor? Vilken syn på kunskap ligger till grund för dagens skola? Vem är musikundervisningen till för? Är undervisningens uppgift att skapa framtida musikproffs eller skall den utveckla allas förmåga att a...

 11. Fremvæksten af den progressive amerikanske organisationssociologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hull Kristensen, Peer

  paper er mere omfattende og fylder flere ord end der var plads til i ovennævnte bog. Da meget af det, der nødvendigvis måtte skæres bort, forekommer mig specielt vigtigt, har jeg valgt at gennemarbejde den oprindelige version endnu en gang og udsende kapitlet på denne måde. Specielt vigtigt for mig var...

 12. Epiphytische Flechten in den Tannenwäldern am Taubenberg

  OpenAIRE

  Brackel, Wolfgang von

  2006-01-01

  Die tannenreichen Wälder des Taubenbergs wurden stichprobenhaft auf epiphytische Flechten (und Moose) untersucht, wobei getrennte Listen für die unterschiedlichen Baumarten (Tanne, Buche, Fichte und Nebenbaumarten) sowie die unterschiedlichen Standorte angefertigt wurden. Insgesamt wurden 47 epiphytische Flechtenarten und 41 epiphytische Moosarten gefunden, von denen jeweils 19 bzw. 10 Arten auf den Roten Listen verzeichnet sind. Zudem wurden vier lichenicole und ein hepaticoler Pilz notiert....

 13. Risikoberichterstattung in den Geschäftsberichten der deutschen Automobilindustrie

  OpenAIRE

  Gulden, Thomas

  2003-01-01

  Das 'Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich' (KonTraG) verpflichtet insbesondere Kapitalgesellschaften zur Einrichtung eines Risikomanagementsystems, um bestandsgefährdende Risiken frühzeitig zu erkennen. Gleichzeitig wird von Kapitalgesellschaften und Konzernen verlangt, in ihren Lageberichten auf die Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen. Neben den gesetzlichen Vorschriften ist dabei auch DRS 5 zu beachten. Das Ziel dieser Arbeit ist die empirische Untersuchung d...

 14. Den lærende som didaktisk designer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jens Stig; Christiansen, Anni Pilgaard; Johansen, Hans-Henrik

  2013-01-01

  Dette projekt undersøger, hvilke faktorer, der har en væsentlig indvirkning på uddannelsesforløb, hvor den lærende er hans eller hendes egen didaktiske designer. De underliggende data, der fører til at besvare de centrale spørgsmål i dette projekt fremkommer gennem empiriske undersøgelser ved hjælp...

 15. Den Europeiska unionen i en globaliserande värld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Manners, Ian James

  2013-01-01

  Det kalla krigets slut blev starten för en era då det har blivit en del av vår vardag att prata om globaliseringen av ekonomin och samhället, global uppvärmning, global terror och globalt styre. I denna globaliserande tid har upprättandet av den Europeiska unionen (EU) blivit en allt viktigare...

 16. Raccoon (Procyon lotor) diurnal den use within an intensively managed forest in central West Virginia

  Science.gov (United States)

  Owen, Sheldon F.; Berl, Jacob L.; Edwards, John W.; Ford, W. Mark; Wood, Petra Bohall

  2015-01-01

  Intensive forest management may influence the availability of suitable den sites for large den-seeking species, such as Procyon lotor (Raccoon). As part of a Raccoon ecology study on an industrial forest in the Allegheny Mountains of central West Virginia, we radio-tracked 32 Raccoons to 175 diurnal den sites to determine relative use of dens that included cavity trees, rock dens, log piles, slash piles, and exposed limbs. Patterns of den use significantly differed between sexes and among seasons. Overall, we recorded 58 cavity dens in 12 tree species with 7 maternal dens found in 5 tree species. Raccoons selected larger-diameter den trees than available cavity trees and non-cavity trees. Because the abundance of suitable tree cavities is known to influence Raccoon densities and recruitment at fine spatial scales and female Raccoons in this study used tree cavities as maternal den sites, the continued harvest of large-diameter trees (i.e., those capable of developing den cavities) without replacement may impact Raccoon recruitment within intensively managed forests throughout the central Appalachians.

 17. Mitochondrial Priming by CD28.

  Science.gov (United States)

  Klein Geltink, Ramon I; O'Sullivan, David; Corrado, Mauro; Bremser, Anna; Buck, Michael D; Buescher, Joerg M; Firat, Elke; Zhu, Xuekai; Niedermann, Gabriele; Caputa, George; Kelly, Beth; Warthorst, Ursula; Rensing-Ehl, Anne; Kyle, Ryan L; Vandersarren, Lana; Curtis, Jonathan D; Patterson, Annette E; Lawless, Simon; Grzes, Katarzyna; Qiu, Jing; Sanin, David E; Kretz, Oliver; Huber, Tobias B; Janssens, Sophie; Lambrecht, Bart N; Rambold, Angelika S; Pearce, Edward J; Pearce, Erika L

  2017-10-05

  T cell receptor (TCR) signaling without CD28 can elicit primary effector T cells, but memory T cells generated during this process are anergic, failing to respond to secondary antigen exposure. We show that, upon T cell activation, CD28 transiently promotes expression of carnitine palmitoyltransferase 1a (Cpt1a), an enzyme that facilitates mitochondrial fatty acid oxidation (FAO), before the first cell division, coinciding with mitochondrial elongation and enhanced spare respiratory capacity (SRC). microRNA-33 (miR33), a target of thioredoxin-interacting protein (TXNIP), attenuates Cpt1a expression in the absence of CD28, resulting in cells that thereafter are metabolically compromised during reactivation or periods of increased bioenergetic demand. Early CD28-dependent mitochondrial engagement is needed for T cells to remodel cristae, develop SRC, and rapidly produce cytokines upon restimulation-cardinal features of protective memory T cells. Our data show that initial CD28 signals during T cell activation prime mitochondria with latent metabolic capacity that is essential for future T cell responses. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 18. Positions priming in briefly presented search arrays

  DEFF Research Database (Denmark)

  Asgeirsson, Arni Gunnar; Kristjánsson, Árni; Kyllingsbæk, Søren

  2011-01-01

  Repetition priming in visual search has been a topic of extensive research since Maljkovic & Nakayama [1994, Memory & Cognition, 22, 657-672] presented the first detailed studies of such effects. Their results showed large reductions in reaction times when target color was repeated on consecutive...... variable. Here we present results from experiments where position priming is demonstrated in paradigms involving temporally limited exposures to singleton targets. Position priming of response accuracy was observed in an eye-movement-controlled spatial judgment task and in partial report tasks where...... the targets are oddly colored alphanumeric characters. The effects arise at very low exposure durations and benefit accuracy at all exposure durations towards the subjects’ ceiling. We conclude that temporally constricted experimental conditions can add to our understanding priming in visual search...

 19. Reconciling Mechanistic Hypotheses About Rhizosphere Priming

  Science.gov (United States)

  Cheng, W.

  2016-12-01

  Rhizosphere priming on soil organic matter decomposition has emerged as a key mechanism regulating biogeochemnical cycling of carbon, nitrogen and other elements from local to global scales. The level of the rhizosphere priming effect on decomposition rates can be comparable to the levels of controls from soil temperature and moisture conditions. However, our understanding on mechanisms responsible for rhizosphere priming remains rudimentary and controversial. The following individual hypotheses have been postulated in the published literature: (1) microbial activation, (2) microbial community succession, (3) aggregate turnover, (4) nitrogen mining, (5) nutrient competition, (6) preferential substrate utilization, and (7) drying-rewetting. Meshing these hypotheses with existing empirical evidence tends to support a general conclusion: each of these 7 hypotheses represents an aspect of the overall rhizosphere priming complex while the relative contribution by each individual aspect varies depending on the actual plant-soil conditions across time and space.

 20. Diverging Influences of Money Priming on Choice.

  Science.gov (United States)

  Kim, Hee Jin

  2017-01-01

  Prior research on money priming has suggested two seemingly contradicting findings. On the one hand, money has been shown to highlight the importance of cost saving, leading to the choice of a low-quality/low-price option. On the other hand, individuals primed with money as a symbol of social status, and capabilities may focus on social value of money, e.g., higher spending symbolizes higher status and prefer an option with high quality/high price. Current research proposes and demonstrates that whether money priming will lead different choices depends on the nature of the consumption context. Specifically, when the product is to be consumed privately, money priming will highlight the importance of cost, thus increasing the preference for lower price at a lower quality. However, when the product is to be consumed publicly, reversed pattern of consumer preference will be found.

 1. Pakistan prime minister pledges science boost

  CERN Multimedia

  1999-01-01

  Pakistan's prime minister announced plans for a 1 billion rupee (23 million US dollars) investment in science and technology. About half is expected to be spent on research and infrasture, the rest on science education (6 paragraphs).

 2. 30 CFR 785.17 - Prime farmland.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ...-reconstruction standards of Part 823 of this chapter. (2) A plan for soil reconstruction, replacement, and... list of prime farmland soils, their location, physical and chemical characteristics, crop yields, and...

 3. Morphological priming in Spanish verb forms: an ERP repetition priming study.

  Science.gov (United States)

  Rodriguez-Fornells, Antoni; Münte, Thomas F; Clahsen, Harald

  2002-04-01

  The ERP repetition priming paradigm has been shown to be sensitive to the processing differences between regular and irregular verb forms in English and German. The purpose of the present study is to extend this research to a language with a different inflectional system, Spanish. The design (delayed visual repetition priming) was adopted from our previous study on English, and the specific linguistic phenomena we examined are priming relations between different kinds of stem (or root) forms. There were two experimental conditions: In the first condition, the prime and the target shared the same stem form, e.g., "ando-andar" [I walk-to walk], whereas in the second condition, the prime contained a marked (alternated) stem, e.g., "duermo-dormir" [I sleep-to sleep]. A reduced N400 was found for unmarked (nonalternated) stems in the primed condition, whereas marked stems showed no such effect. Moreover, control conditions demonstrated that the surface form properties (i.e., the different degree of phonetic and orthographic overlap between primes and targets) do not explain the observed priming difference. The ERP priming effect for verb forms with unmarked stems in Spanish is parallel to that found for regularly inflected verb forms in English and German. We argue that effective priming is possible because prime target pairs such as "ando-andar" access the same lexical entry for their stems. By contrast, verb forms with alternated stems (e.g., "duermo") constitute separate lexical entries, and are therefore less powerful primes for their corresponding base forms.

 4. Degree of handedness and priming: further evidence for a distinction between production and identification priming mechanisms.

  Science.gov (United States)

  LaVoie, Donna J; Olbinski, Brianna; Palmer, Shayna

  2015-01-01

  The distinction between implicit and explicit forms of memory retrieval is long-standing, and important to the extent it reveals how different neural architecture supports different aspects of memory function. Similarly, distinctions have been made between kinds of repetition priming, a form of implicit memory retrieval. This study focuses on the production-identification (ID) priming distinction, which delineates priming tasks involving verification of stimulus features as compared to priming tasks that require use of a cue to guide response retrieval. Studies investigating this dissociation in dementia or similar patient populations indicate that these forms of priming may differ in their neural bases. The current study looks at degree of handedness as a way of investigating inferred neural architecture supporting these two forms of priming. A growing body of research indicates that degree of handedness (consistent, or CH, versus inconsistent, or ICH) is associated with greater interhemispheric interaction and functional access to right hemisphere processing in ICH, with superior performance seen in ICH on memory tasks reliant on this processing. Arguments about the theoretical mechanisms underlying ID and production forms of perceptual priming tasks suggest that performance on these tasks will differ as a function of degree of handedness. We tested this question in a group of CH and ICH young adults, who were asked to study lists of words prior to performing a production priming task (word stem completion, WSC), a perceptual word ID task, and a word stem cued recall task. While both handedness groups exhibited reliable priming across tasks, WSC priming was greater in ICH than CH participants, with ID priming not differing between groups. This dissociation supports the argument that production and ID forms of priming have different underlying neural bases.

 5. Dens in dente: Caraterísticas histológicas de un extraordinario caso de dens in dente

  OpenAIRE

  Macorra García, José Carlos de la; Pérez de Miguelsanz, Julia; Puerta Fonollá, Javier

  1989-01-01

  Decribimos un extraordinario caso de dens in dente en un germen accesorio de localización central de un feto anencéfalo. Las características de presentar esmalte rodeando una dentina y una cavidad pulpar histológicamente normales nos llevan a sugerir el término "dente in dente" para describir esta alteración, previamente inédita.

 6. Priming corn seeds with plant growth regulator

  OpenAIRE

  Pallaoro,Dryelle Sifuentes; Avelino,Anne Caroline Dallabrida; Camili,Elisangela Clarete; Guimarães,Sebastião Carneiro; MARIA CRISTINA DE FIGUEIREDO E ALBUQUERQUE

  2016-01-01

  Abstract This study aimed to evaluate the plant growth regulator application, in different doses, on priming, with and without water restriction, in corn seeds. Evaluations were carried out in two periods (0 to 30 days of storage), with treatments consisting of seeds primed in water (0.0 MPa) and polyethylene glycol 6000 solution (-0.4 MPa), with or without plant growth regulator added in different doses, plus a control group. The amount of plant growth regulator was standardized by the gibbe...

 7. On the last digits of consecutive primes

  OpenAIRE

  Holt, Fred B.

  2016-01-01

  Recently Oliver and Soundararajan made conjectures based on computational enumerations about the frequency of occurrence of pairs of last digits for consecutive primes. By studying Eratosthenes sieve, we have identified discrete dynamic systems that exactly model the populations of gaps across stages of Eratosthenes sieve. Our models provide some insight into the observed biases in the occurrences of last digits in consecutive primes, and the models suggest that the biases will ultimately be ...

 8. Non-cognate translation priming in masked priming lexical decision experiments: A meta-analysis.

  Science.gov (United States)

  Wen, Yun; van Heuven, Walter J B

  2017-06-01

  The masked translation priming paradigm has been widely used in the last 25 years to investigate word processing in bilinguals. Motivated by studies reporting mixed findings, in particular for second language (L2) to first language (L1) translation priming, we conducted, for the first time in the literature, a meta-analysis of 64 masked priming lexical decision experiments across 24 studies to assess the effect sizes of L1-L2 and L2-L1 non-cognate translation priming effects in bilinguals. Our meta-analysis also investigated the influence of potential moderators of translation priming effects. The results provided clear evidence of significant translation priming effects for both directions, with L1-L2 translation priming significantly larger than L2-L1 translation priming (i.e., effect size of 0.86 vs. 0.31). The analyses also revealed that L1-L2 translation effect sizes were moderated by the interval between prime and target (ISI), whereas L2-L1 translation effect sizes were modulated by the number of items per cell. Theoretical and methodological implications of this meta-analysis are discussed and recommendations for future studies are provided.

 9. A behavioral database for masked form priming.

  Science.gov (United States)

  Adelman, James S; Johnson, Rebecca L; McCormick, Samantha F; McKague, Meredith; Kinoshita, Sachiko; Bowers, Jeffrey S; Perry, Jason R; Lupker, Stephen J; Forster, Kenneth I; Cortese, Michael J; Scaltritti, Michele; Aschenbrenner, Andrew J; Coane, Jennifer H; White, Laurence; Yap, Melvin J; Davis, Chris; Kim, Jeesun; Davis, Colin J

  2014-12-01

  Reading involves a process of matching an orthographic input with stored representations in lexical memory. The masked priming paradigm has become a standard tool for investigating this process. Use of existing results from this paradigm can be limited by the precision of the data and the need for cross-experiment comparisons that lack normal experimental controls. Here, we present a single, large, high-precision, multicondition experiment to address these problems. Over 1,000 participants from 14 sites responded to 840 trials involving 28 different types of orthographically related primes (e.g., castfe-CASTLE) in a lexical decision task, as well as completing measures of spelling and vocabulary. The data were indeed highly sensitive to differences between conditions: After correction for multiple comparisons, prime type condition differences of 2.90 ms and above reached significance at the 5% level. This article presents the method of data collection and preliminary findings from these data, which included replications of the most widely agreed-upon differences between prime types, further evidence for systematic individual differences in susceptibility to priming, and new evidence regarding lexical properties associated with a target word's susceptibility to priming. These analyses will form a basis for the use of these data in quantitative model fitting and evaluation and for future exploration of these data that will inform and motivate new experiments.

 10. Components of competitor priming in task switching.

  Science.gov (United States)

  Teskey, Morgan L; Masson, Michael E J

  2017-11-01

  Executing an action in response to a stimulus is thought to result in the creation of an event code that integrates stimulus and action features (Allport, 1987; Hommel in Visual Cognition 5: 183-216, 1998). When switching between tasks, competitor priming occurs if a distractor stimulus cues the retrieval of a previously established event code in which that distractor is bound to a competing task, creating a source of interference with the current task whereby the observer is encouraged to apply the competing task to the distractor. We propose a second aspect of competitor priming: the misapplication of the retrieved competing task to the target stimulus. We report two task-switching experiments in which tasks applied to picture-word compound stimuli were manipulated to create conditions in which this second aspect of competitor priming could be revealed and distinguished from other sources of task- and stimulus-based priming. A substantial increase in competitor priming was observed when subjects switched between tasks that required very different processing operations and the competing task was highly relevant to the target stimulus. These results are consistent with our claim that competitor priming can result from applying the competing task either to the distractor that cued it or to the target stimulus.

 11. Vejsalg, gårdbutikker og fritidsfiskere - den informelle økonomi på Samsø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Rasmus Ole

  2007-01-01

  Bidraget behandler den uformelle økonomi på Samsø, med udgangspunkt i den første kortlægning nogensinde af den del af den uformelle økonomi som er forbundet med salg af produkter som er relaterede til naturgrundlaget. De mange vejboder er et iøjnefaldende element i landskabet, og nogle af dem har...

 12. Combined effect of hormonal priming and salt treatments on ...

  African Journals Online (AJOL)

  ajl11

  2012-06-05

  Jun 5, 2012 ... Hormonal priming is a pre-sowing treatment that improves seed germination performance and stress tolerance. To understand the physiology of hormonal priming and its association with post priming stress tolerance, we investigated the effect of hormonal priming with increasing gibberellic acid (GA3).

 13. Priming Ability-Relevant Social Categories Improves Intellectual Test Performance

  Science.gov (United States)

  Lin, Phoebe S.; Kennette, Lynne N.; Van Havermaet, Lisa R.; Frank, Nichole M.; McIntyre, Rusty B.

  2012-01-01

  Research shows that priming affects behavioral tasks; fewer studies, however, have been conducted on how social category primes affect cognitive tasks. The present study aimed to examine the effects of social category primes on math performance and word recall. It was hypothesized that Asian prime words would improve math performance and word…

 14. Processing Speaker Variability in Repetition and Semantic/Associative Priming

  Science.gov (United States)

  Lee, Chao-Yang; Zhang, Yu

  2015-01-01

  The effect of speaker variability on accessing the form and meaning of spoken words was evaluated in two short-term priming experiments. In the repetition priming experiment, participants listened to repeated or unrelated prime-target pairs, in which the prime and target were produced by the same speaker or different speakers. The results showed…

 15. Semantic Priming for Coordinate Distant Concepts in Alzheimer's Disease Patients

  Science.gov (United States)

  Perri, R.; Zannino, G. D.; Caltagirone, C.; Carlesimo, G. A.

  2011-01-01

  Semantic priming paradigms have been used to investigate semantic knowledge in patients with Alzheimer's disease (AD). While priming effects produced by prime-target pairs with associative relatedness reflect processes at both lexical and semantic levels, priming effects produced by words that are semantically related but not associated should…

 16. Cytokinin primes plant responses to wounding and reduces insect performance

  Science.gov (United States)

  We report a potential role of endogenous cytokinin supply in priming plant defense against herbivory. Cytokinin priming significantly reduced weight gain by insect larvae. Unlike previously described priming by volatile compounds, priming by cytokinin did not overcome vascular restrictions on system...

 17. The priming effect of military service on creativity performance.

  Science.gov (United States)

  Chiu, Fa-Chung; Tu, Priscilla L P

  2014-04-01

  This study investigated the service priming effect on creativity performance. In three experiments, the service priming was manipulated in three ways (Army priming, Air Force priming, and a Neutral condition). Participants' performances on the Chinese Remote Associates Test (CRAT), insight problems, and critical thinking problems were accordingly measured in each experiment. Results showed that the Air Force priming improved creativity and the Army priming enhanced critical thinking. The results suggest that the constructions and processes of these two manipulations are different. In addition, results also suggested that the branch of military service moderates the relationship between the service priming and the performance of creativity.

 18. Modulation of 2{prime}-5{prime} oligoadenylate synthetase by environmental stress in the marine sponge Geodia cydonium

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schroeder, H.C.; Wiens, M.; Mueller, W.E.G. [Abteilung Angewandte Molekularbiologie, Mainz (Germany). Inst. fuer Physiologische Chemie; Kuusksalu, A.; Kelve, M. [Inst. of Chemical Physics and Biophysics, Tallinn (Estonia)

  1997-07-01

  Recently the authors established the presence of relatively high amounts of 2{prime}-5{prime} oligoadenylates (2{prime}-5{prime} A) and 2{prime}-5{prime} oligoadenylate synthetase (2{prime}-5{prime} A synthetase) in the marine sponge Geodia cydonium. Here they determined by applying radioimmunoassay and high-performance liquid chromatographical methods that the concentration of 2{prime}-5{prime} A synthetase change following exposure of G. cydonium tissue to environmental stress. The 2{prime}-5{prime} A content and the activity of 2{prime}-5{prime} A synthetase, present in crude sponge extract, increase by up to three-fold after treating sponge cubes for 2 h with natural stressors including heat shock (26 C), cold shock (6 C), pH shock (pH 6), and hypertonic shock and subsequent incubation for 18 h under ambient conditions (16 C). No response was observed after exposure of sponges to an alkaline (pH 10) or hypotonic environment. Similar changes have been found for the expression of heat shock protein HSP70 in G. cydonium. These results show that 2{prime}-5{prime} A in sponges may be useful as a novel biomarker for environmental monitoring.

 19. Masked suffix priming and morpheme positional constraints.

  Science.gov (United States)

  Crepaldi, Davide; Hemsworth, Lara; Davis, Colin J; Rastle, Kathleen

  2016-01-01

  Although masked stem priming (e.g., dealer-DEAL) is one of the most established effects in visual word identification, it is less clear whether primes and targets sharing a suffix (e.g., kindness-WILDNESS) also yield facilitation. In a new take on this issue, we show that prime nonwords facilitate lexical decisions to target words ending with the same suffix (sheeter-TEACHER) compared to a condition where the critical suffix was substituted by another one (sheetal-TEACHER) or by an unrelated nonmorphological ending (sheetub- TEACHER). We also show that this effect is genuinely morphological, as no priming emerged in noncomplex items with the same orthographic characteristics (sportel-BROTHEL vs. sportic-BROTHEL vs. sportur-BROTHEL). In a further experiment, we took advantage of these results to assess whether suffixes are recognized in a position-specific fashion. Masked suffix priming did not emerge when the relative order of stems and suffixes was reversed in the prime nonwords-ersheet did not yield any time saving in the identification of teacher as compared to either alsheet or obsheet. We take these results to show that -er was not identified as a morpheme in ersheet, thus indicating that suffix identification is position specific. This conclusion is in line with data on interference effects in nonword rejection and strongly constrains theoretical proposals on how complex words are identified. In particular, because these findings were reported in a masked priming paradigm, they suggest that positional constraints operate early, most likely at a prelexical level of morpho-orthographic analysis.

 20. Rapid response learning of brand logo priming: Evidence that brand priming is not dominated by rapid response learning.

  Science.gov (United States)

  Boehm, Stephan G; Smith, Ciaran; Muench, Niklas; Noble, Kirsty; Atherton, Catherine

  2017-08-31

  Repetition priming increases the accuracy and speed of responses to repeatedly processed stimuli. Repetition priming can result from two complementary sources: rapid response learning and facilitation within perceptual and conceptual networks. In conceptual classification tasks, rapid response learning dominates priming of object recognition, but it does not dominate priming of person recognition. This suggests that the relative engagement of network facilitation and rapid response learning depends on the stimulus domain. Here, we addressed the importance of the stimulus domain for rapid response learning by investigating priming in another domain, brands. In three experiments, participants performed conceptual decisions for brand logos. Strong priming was present, but it was not dominated by rapid response learning. These findings add further support to the importance of the stimulus domain for the relative importance of network facilitation and rapid response learning, and they indicate that brand priming is more similar to person recognition priming than object recognition priming, perhaps because priming of both brands and persons requires individuation.

 1. Early Morphological Decomposition of Suffixed Words: Masked Priming Evidence with Transposed-Letter Nonword Primes

  Science.gov (United States)

  Beyersmann, Elisabeth; Dunabeitia, Jon Andoni; Carreiras, Manuel; Coltheart, Max; Castles, Anne

  2013-01-01

  Many studies have previously reported that the recognition of a stem target (e.g., "teach") is facilitated by the prior masked presentation of a prime consisting of a derived form of it (e.g., "teacher"). We conducted two lexical decision experiments to investigate masked morphological priming in Spanish. Experiment 1 showed…

 2. False memories and lexical decision: even twelve primes do not cause long-term semantic priming

  NARCIS (Netherlands)

  R. Zeelenberg (René); D. Pecher (Diane)

  2002-01-01

  textabstractSemantic priming effects are usually obtained only if the prime is presented shortly before the target stimulus. Recent evidence obtained with the so-called false memory paradigm suggests, however, that in both explicit and implicit memory tasks semantic relations between words

 3. «Den gylne regel» Zambieres tro

  OpenAIRE

  Løvaas, Marie

  2017-01-01

  Global Knowledge GK 304 Avdeling: ALI «Hva uttrykker noen utvalgte zambiere om sin religiøse tro og hva troen har å si for hvordan de møter andre mennesker?» Gjennom dette prosjektet, «Den gylne regel» zambieres tro har jeg snakket med fire troende Zambiere om religion. Intervjuene foregikk sammen med en og en informant. Disse inneholdt samtaler om kristen tro, forfedre og medmennesker. Informantene tilhørte ulike kirker og tiden de brukte der varierte. En gikk i kirken hver dag, mens en a...

 4. «Den gylne regel» Zambieres tro

  OpenAIRE

  Løvaas, Marie

  2017-01-01

  «Hva uttrykker noen utvalgte zambiere om sin religiøse tro og hva troen har å si for hvordan de møter andre mennesker?» Gjennom dette prosjektet, «Den gylne regel» zambieres tro har jeg snakket med fire troende Zambiere om religion. Intervjuene foregikk sammen med en og en informant. Disse inneholdt samtaler om kristen tro, forfedre og medmennesker. Informantene tilhørte ulike kirker og tiden de brukte der varierte. En gikk i kirken hver dag, mens en annen hadde ikke vært der på en lang stund...

 5. Metropolian Virtuoso-robottikäden elektroniikkasuunnittelu ja ohjelmointi

  OpenAIRE

  Pudas, Timo

  2015-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena on Metropolian Virtuoso-robottikäden elektroniikkasuunnittelu ja ohjelmointi. Kyseessä on pienikokoinen ja monipuolinen robottikäsi, jota pystytään ohjaamaan sekä USB- että Ethernet-väylien kautta. Tavoitteena oli saada aikaiseksi mahdollisimman edullinen, alle tuhannen euron hintainen robottikäsi käyttämällä 3D-printattuja osia sekä edullisia moottoreita ja komponentteja. Työn toteutukseen käytettiin Arduino Mega 2560 R3 -kehitysalustaa, Ethernet-shieldiä, sek...

 6. Millennials- Den nya och krävande generationen

  OpenAIRE

  Svensson, Josefin; Öljefors, Christine

  2014-01-01

  Psykologisk forskning visar på att unga medarbetare, den så kallade Millennialgenerationen, efterfrågar en annan typ av ledarskap än deras äldre föregångare. Syftet med studien var att undersöka unga medarbetares föreställningar om transformativt ledarskap samt i vilken utsträckning dessa föreställningar motiverar dem i arbetet. Hypotes: Transformativt ledarskap är gynnsamt för unga vuxnas motivation på arbetsplatsen jämfört med andra ledarstilar så som laissez-faire och transaktionellt ledar...

 7. Affective priming with associatively acquired valence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina Saugar

  2005-01-01

  Full Text Available Priming afectivo con estímulos de valencia adquirida asociativamente. Se estudió en tres experimentos el efecto que sobre la evaluación de "targets" con valencia positiva o negativa tenía la presentación de "primes" congruentes o incongruentes afectivamente (el llamado efecto de "priming afectivo". En el Experimento 1 se replicó el efecto básico empleando como estímulos nombres del idioma español: el tiempo de reacción de las respuestas evaluativas (agradable/desagradable fue más lento en los ensayos incongruentes, en los que "prime " y "target" eran de valencia contraria, que en los congruentes, en los que ambos estímulos eran de igual valencia. En el Experimento 2, este efecto de la congruencia se obtuvo con "primes" que fueron seudo-palabras que habían sido previamente asociadas con consecuencias simbólicas positivas o negativas (plantas medicinales o venenos. Sin embargo, el efecto sólo se obtuvo en los ensayos con "targets" positivos. En el Experimento 3, los "primes" fueron seudo-palabras positivas, negativas o neutras, que habían adquirido una valencia mediante su asociación con consecuencias, positivas, negativas o neutras, respectivamente. En este caso, el efecto de congruencia se obtuvo con "targets" tanto positivos como negativos. Las respuestas evaluativas a los "targets" fueron significativamente más lentas en los ensayos incongruentes que en los congruentes. No obstante, los tiempos de reacción en los ensayos con "primes" neutrales no difirieron significativamente de los tiempos de reacción en los ensayos con "primes" positivos o negativos. Estos resultados sugieren que los procedimientos de aprendizaje asociativo en los que una clave neutra es asociada con una consecuencia simbólica dotada de valencia afectiva confieren a esa clave una valencia similar o condicionan ante ella una respuesta evaluativa. Esta valencia adquirida asociativamente afecta luego al procesamiento evaluativo del

 8. Affective Priming in Major Depressive Disorder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joelle eLeMoult

  2012-10-01

  Full Text Available Research on cognitive biases in depression has provided considerable evidence for the impact of emotion on cognition. Individuals with depression tend to preferentially process mood-congruent material and to show deficits in the processing of positive material leading to biases in attention, memory, and judgments. More research is needed, however, to fully understand which cognitive processes are affected. The current study further examines the impact of emotion on cognition using a priming design with facial expressions of emotion. Specifically, this study tested whether the presentation of facial expressions of emotion affects subsequent processing of affective material in participants with major depressive disorder (MDD and healthy controls (CTL. Facial expressions displaying happy, sad, angry, disgusted, or neutral expressions were presented as primes for 500ms, and participants’ speed to identify a subsequent target’s emotional expression was assessed. All participants displayed greater interference from emotional versus neutral primes, marked by slower response times to judge the emotion of the target face when it was preceded by an emotional prime. Importantly, the CTL group showed the strongest interference when happy emotional expressions served as primes whereas the MDD group failed to show this bias. These results add to a growing literature that shows that depression is associated with difficulties in the processing of positive material.

 9. Priming intelligent behavior: an elusive phenomenon.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David R Shanks

  Full Text Available Can behavior be unconsciously primed via the activation of attitudes, stereotypes, or other concepts? A number of studies have suggested that such priming effects can occur, and a prominent illustration is the claim that individuals' accuracy in answering general knowledge questions can be influenced by activating intelligence-related concepts such as professor or soccer hooligan. In 9 experiments with 475 participants we employed the procedures used in these studies, as well as a number of variants of those procedures, in an attempt to obtain this intelligence priming effect. None of the experiments obtained the effect, although financial incentives did boost performance. A Bayesian analysis reveals considerable evidential support for the null hypothesis. The results conform to the pattern typically obtained in word priming experiments in which priming is very narrow in its generalization and unconscious (subliminal influences, if they occur at all, are extremely short-lived. We encourage others to explore the circumstances in which this phenomenon might be obtained.

 10. Conditional automaticity in subliminal morphosyntactic priming.

  Science.gov (United States)

  Ansorge, Ulrich; Reynvoet, Bert; Hendler, Jessica; Oettl, Lennart; Evert, Stefan

  2013-07-01

  We used a gender-classification task to test the principles of subliminal morphosyntactic priming. In Experiment 1, masked, subliminal feminine or masculine articles were used as primes. They preceded a visible target noun. Subliminal articles either had a morphosyntactically congruent or incongruent gender with the targets. In a gender-classification task of the target nouns, subliminal articles primed the responses: responses were faster in congruent than incongruent conditions (Experiment 1). In Experiment 2, we tested whether this congruence effect depended on gender relevance. In line with a relevance-dependence, the congruence effect only occurred in a gender-classification task but was absent in another categorical discrimination of the target nouns (Experiment 2). The congruence effect also depended on correct word order. It was diminished when nouns preceded articles (Experiment 3). Finally, the congruence effect was replicated with a larger set of targets but only for masculine targets (Experiment 4). Results are discussed in light of theories of subliminal priming in general and of subliminal syntactic priming in particular.

 11. Den økonomiske teoris rødder - fra Aristoteles til Lucas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Finn; Pedersen, Kurt

  I denne bog, "Den økonomiske teoris rødder - fra Aristoteles til Lucas", belyses den økonomiske teoris udvikling fra de første spæde græske forsøg godt 400 år f. Kr. helt op til vores egen samtid med en præsentation af moderne makroteori. Samtidig forsøger fremstillingen at sætte den økonomiske...

 12. MANAGEMENT OF DENS INVAGINATUS TYPE II WITH PERIAPICAL LESION: CASE REPORT*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İsmail Uzun

  2015-10-01

  Full Text Available Dens invaginatus is a developmental anomaly resulting from epithelial invagination of the tooth crown before calcification. Endodontic treatment of teeth affected by dens invaginatusmay be difficult and complex due to aberrant anatomy. Combined orthograde and surgical approaches for successful treatment of dens invaginatus are effective. This report describes the successful treatmentand results atthe 12-month follow-up of a maxillary lateral incisor showing dens invaginatus type II, a large periapical lesion and an open apex by using combined surgical and endodontic treatment.

 13. Den ecology of Octopus vulgaris Cuvier, 1797, on soft sediment: availability and types of shelter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stelios Katsanevakis

  2004-03-01

  Full Text Available To avoid predation, octopuses select and actively modify shelters (also called dens in the substratum, where they remain most of the time, especially during daylight hours. The main questions that this study deals with are: Is den availability a significant constraint for the distribution of Octopus vulgaris on soft sediment? What kind of dens does O. vulgaris use on soft sediment and what factors affect the selection of one type instead of another? With population density measurements by SCUBA diving and enrichment experiments with artificial dens, we concluded that the availability of solid materials necessary for den construction is a limiting factor for the distribution of O. vulgaris on soft sediment. O. vulgaris used four different types of den on soft sediment: well (a vertical hole in the sediment, rock/stone (the octopus uses a rock or a large stone to dig a cavity under it, shell (an empty shell is used, human origin (a solid material of human origin is used. The relative proportion of the four types of den in the areas studied was: 38.7% human origin, 29.7% well, 21.5% rock/stone, 2.9% shell. Also, 7.3% of the octopuses were found outside their den. The main types of den were found in different relative proportions in relation to the depth, the distance from shore, the octopus size and the granulometry of the sediment.

 14. Einfluss der Anwendererfahrung auf den Haftverbund von Dentinadhäsiven im Scherbindungsfestigkeitsversuch

  OpenAIRE

  Asef, Ghezal

  2015-01-01

  Adhäsive lassen als Haftvermittler einen Verbund zwischen Dentin und Komposit zu und ermöglichen in der prothetischen Zahnheilkunde u.a. den Aufbau stark zerstörter Zähne in Form eines adhäsiven Stumpfaufbaus. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, den Einfluss der Anwendererfahrung auf den Haftverbund von drei Adhäsivsystemen zu untersuchen und insbesondere die Handhabung der Druckluft unter den Anwendern zu überprüfen. Darüber hinaus wurden die Adhäsive anhand ihrer Scherbindungsfestigkei...

 15. Erwerbstätigkeit in den ländlichen Landkreisen in Deutschland 1995 bis 2008

  OpenAIRE

  Kriehn, Claudia

  2011-01-01

  Dieser Arbeitsbericht bietet einen Vergleich der Struktur und Entwicklung der Erwerbstätigkeit zwischen verschiedenen Typen von Landkreisen für die Jahre 1995 bis 2008. Im Fokus stehen Disparitäten zwischen ländlichen und nicht-ländlichen Landkreisen. Es ist unter anderem zu erkennen, dass in den alten Bundesländern die am dünnsten besiedelten ländlichen Kreise nicht mit der Zunahme der Erwerbstätigkeit in den übrigen Kreisen Schritt halten konnten. In den neuen Bundesländern ist bei den meis...

 16. Double dens invaginatus in an impacted molariform supernumerary tooth: An unique case

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anegundi R

  2008-05-01

  Full Text Available Dens invaginatus is a relatively rare developmental anomaly affecting usually the permanent maxillary lateral incisor. Various factors have been put forward regarding its pathogenesis. Involvement of crown/root has been reported as the coronal and radicular variety of dens invaginatus. One of the rarest variant is the Double dens invaginatus and only a few cases have been reported in the literature.This article focuses on a case of double dens invaginatus in an impacted maxillary anterior supernumerary tooth, the associated complications and its management

 17. Wirtschaftsentwicklung divergiert in den kommenden Jahren auch in Mitteleuropa, Ost- und Südosteuropa zwischen Norden und Süden

  OpenAIRE

  Vasily Astrov; Doris Hanzl-Weiss; Mario Holzner; Sebastian Leitner

  2012-01-01

  (Reprint from WIFO-Monatsberichte, Vol. 85, No. 5, May 2012) Zusammenfassung Die gegenwärtige Wirtschaftskrise weist alle jene Merkmale auf, die mit finanziellen, verschuldungsbezogenen und strukturellen Aspekten von Leistungsbilanzkrisen verbunden werden. Daraus ergeben sich dauerhaft dämpfende Effekte für die Entwicklung der Gesamtnachfrage in den mittel-, ost- und südosteuropäischen Ländern, sodass sich eine nachhaltige Erholung verzögert. Die vorübergehende Belebung 2010/11 war insbesonde...

 18. Videnskabsteorien og den reflekterende dømmekraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Klaus Frovin

  2007-01-01

  I denne artikel diskuterer jeg Immanuel Kants videnskabssyn, som det tager sig ud i Kritik af dømmekraften. Udgangspunktet er erkendelsesteorien og i særdeleshed den såkaldte skemateori. For Kant findes der rene videnskaber og empiriske videnskaber. De rene videnskabers begreber er karakteriseret...... instrumentalisme, der hersker. Der er visse subjektive principper og maximer, som er mere ’naturlige’ og ’rigtige’ end andre. Kants typiske eksempler herpå er ideen om fuldstændig enhed af den videnskabelige erkendelse og ideen om teleologi i naturen – at intet i naturen er tilfældigt, og at alt har et formål....... Artiklen afsluttes ved at perspektivere og sammenstille Kants videnskabsfilosofi med Thomas Kuhns nutidige videnskabsteori. Jeg argumenterer for, at Kants og Kuhns teorier har fundamentale elementer og strukturer til fælles, og at de vigtigste fornuftsmæssige ideer og principper hos Kant går igen i Kuhns...

 19. AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Filges, Trine; Holt, Helle

  Denne rapport belyser muligheder og barrierer for AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Undersøgelsen viser, at ca. 8 pct. af virksomhederne, der indgår i undersøgelsen, på interviewtidspunktet ønsker at rekruttere AC-arbejdskraft inden for 6 måneder. Undersøgelsen viser desuden......, at mange af virksomhederne forventer, at AC’eren møder på arbejdspladsen hver dag – og gerne, at de flytter til lokalområdet. Virksomhederne vurderer, at det er en barriere, at AC’erne har svært ved at se en videre karriere i lokalområdet, og at de foretrækker at pendle til arbejdspladsen. Dårlig...... infrastruktur nævnes i den forbindelse også som en barriere. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i kommunerne: Lemvig, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern og Struer. Undersøgelsen er bestilt af Beskæftigelsesregion Midtjylland og er finansieret af Region Midtjylland og...

 20. Der chthonische Dionysos - Zur Wirkmacht des Mythos in den Mysterien

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niklas Engel

  2016-12-01

  Full Text Available Dieser Beitrag soll aufzeigen, dass eine chthonische und eschatologische Dimension der dionysischen Göttlichkeit in verschiedenen Riten und Kulten des Gottes nachgewiesen werden kann und dabei keinesfalls mysterienexklusiv ist. Dazu soll der archäologische Befund, der Dionysos mit dem Jenseits und eschatologischen Ho nungen in Verbindung bringt, vorgestellt und untersucht werden. Darauf aufbauend soll belegt werden, dass diese jenseitige Dimension sich sowohl in Riten mit privatem Kern, hier am Beispiel der Oreibasia, als auch in Kultfeiern des ö entlichen Festkanons, wie den Anthesterien, zeigt. Abschließend soll dann Dionysos‘ Funktion in den eleusinischen Mysterien untersucht werden. This paper aims to show that a chthonic and eschatological dimension of dionysiac divinity can be found in various rites and cults of the god and that this is not exclusive for the mysteries. Recent archaeological evidence connecting Dionysos with the afterlife and eschatological expectations will be introduced and analyzed. is dimension manifests itself in rites with a private intent (e.g. the Oreibasia as well as public celebrations of the festival calendar (e.g. the Anthesteria. An analysis of Dionysos’ function in the eleusinian mysteries concludes the overview.

 1. Digital kommunikation med den offentlige sektor: Styrelser og statslige institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  digital postkasse, som borgerne kunne skrive til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs....... uden at uvedkommende kan få adgang til følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Vi har også undersøgt besvarelse af e-mail, dels...... for at kunne sammenligne de to digitale kanaler og for at kunne sammenligne med en tidligere undersøgelse af digital kommunikation med det offentlige. Herudover er der tidligere gennemført en undersøgelse af e-mail svar og svartider i New Zealand og Australien. De danske resultater fra e-mail undersøgelsen...

 2. Prime Minister of Pakistan visits CERN

  CERN Multimedia

  Anaïs Schaeffer

  2016-01-01

  On Saturday, 23 January 2016, CERN welcomed Mr Muhammad Nawaz Sharif, Prime Minister of Pakistan.   From left to right: Minister of Finance Mr Mohammad Ishaq Dar, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Muhammad Nawaz Sharif, CERN Director-General Fabiola Gianotti and CMS national contact physicist Hafeez Hoorani. Mr Muhammad Nawaz Sharif arrived at Point 5 in Cessy, where he was welcomed onto French soil by the sous-préfet of Cessy, Stéphane Donnot, and, representing CERN, Director-General Fabiola Gianotti, Directors Eckhard Elsen and Charlotte Warakaulle, and Rüdiger Voss, the adviser for relations with Pakistan. It was the first visit by a head of government of Pakistan since the country became CERN's latest Associate Member State in July 2015. The Prime Minister then had the opportunity to visit the CMS underground experimental area accompanied by the CMS Spokesperson, Tiziano Camporesi, and the CMS collaboration’...

 3. Random reward priming is task-contingent

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ásgeirsson, Árni Gunnar; Kristjánsson, Árni

  2014-01-01

  Consistent financial reward of particular features influences the allocation of visual attention in many ways. More surprising are 1-trial reward priming effects on attention where reward schedules are random and reward on one trial influences attentional allocation on the next. Those findings...... are thought to reflect that rewarded features become more salient than unrewarded ones on the subsequent trial. Here we attempt to conceptually replicate this effect, testing its generalizability. In three versions of an analogous paradigm to the additional singleton paradigm involving singleton search...... for a Gabor patch of odd spatial frequency we found no evidence of reward priming, while we only partially replicate the reward priming in the exact original paradigm tested by Hickey and colleagues. The results cast doubt on the proposal that random reward enhances salience, suggested in the original papers...

 4. Semantic and subword priming during binocular suppression

  Science.gov (United States)

  Costello, Patricia; Jiang, Yi; Baartman, Brandon; McGlennen, Kristine; He, Sheng

  2013-01-01

  In general, stimuli that are familiar and recognizable have an advantage of predominance during binocular rivalry. Recent research has demonstrated that familiar and recognizable stimuli such as upright faces and words in a native language could break interocular suppression faster than their matched controls. In this study, a visible word prime was presented binocularly then replaced by a high-contrast dynamic noise pattern presented to one eye and either a semantically related or unrelated word was introduced to the other eye. We measured how long it took for target words to break from suppression. To investigate word-parts priming, a second experiment also included word pairs that had overlapping subword fragments. Results from both experiments consistently show that semantically related words and words that shared subword fragments were faster to gain dominance compared to unrelated words, suggesting that words, even when interocularly suppressed and invisible, can benefit from semantic and subword priming. PMID:19286396

 5. Iron to fight the climate collapse. Can algae stem the greenhouse effect?; Eisen gegen den Klimakollaps. Algen gegen den Treibhauseffekt?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kobbe, B.

  1996-10-01

  This article in popular language describes investigations regarding a possible relationship between phytoplankton growth and the iron content of oceans. Upon aimed ``fertilization`` of an area of 100 square kilometres in the region of the Galapagos islands with 500 kilogrammes of dissolved iron sulfate, an increase in chlorophyll occurring in phytoplankton by a factor of 30 was found in that area. The question is discussed of whether the resulting lowering of the carbon dioxide concentration on a global scale could be a solution to the greenhouse problem. (FK) [Deutsch] Dieser allgemeinverstaendliche Artikel stellt aktuelle Untersuchungen ueber einen moeglichen Zusammenhang zwischen dem Wachstum des Phytoplanktons und dem Eisengehalt der Ozeane dar. Nach gezielter `Duengung` eines 100 km{sup 2} grossen Areals im Gebiet der Galopagos-Inseln mit 500 kg geloestem Eisensulfat wurde dort eine Zunahme des im Phytoplankton vorkommenden Chlorophylls um den Faktor 30 festgestellt. Es wird diskutiert, ob die daraus folgende Absenkung der CO{sub 2}-Konzentration in globalem Massstab eine Loesung fuer den Treibhaus-Effekt sein kann. (FK)

 6. Den koreanske bølgen - En kulturvitenskapelig studie av sørkoreansk populærkultur, og hvordan den har nådd Vesten

  OpenAIRE

  Kvinge, Kristin Øyvindsdatter

  2016-01-01

  Hensikten med denne oppgaven er å se på den koreanske bølgen, som ofte refereres til som Hallyu. Den tar for seg både Hallyu som innhold og Hallyu som fenomen. Den koreanske bølgen har spredd seg hurtig i løpet av de siste 20 årene, noe som har bidratt til å gjøre Korea til en av de hurtigst økende økonomiene i den moderne tid. Denne oppgaven forsøker å se nærmere på hvordan Hallyu har nådd Vesten, med fokus på Europa og Norge. Før analysen vil oppgaven se nærmere på hv...

 7. Emergence, Self-Organization and Prime Numbers

  Science.gov (United States)

  Berezin, Alexander A.

  1998-04-01

  Pattern of primes (PP) is critical for dynamics of universal emergence, self-organization and complexity ascendance [1-3]. Due to gradual logarithmic dilution of primes (prime number theorem), PP gives only base envelop for above effects. More informative are full factorizational spectra (FS) of all intermediate composites. Tower exponential mappings like f(N) = 10(N)10 with (N) indicating N vertical arrows [4] lead to infinite fractal-like hierarchy of integer trails; say, FS of intervals between f(N) and f(N+1). This allows FAPP-infinite informational content of PP and FS be "used" as catalyzer of emergence dynamics. This is "Platonic pressure effect" (physical embodiments of PP and FS). Said effect may provide more direct picture for cosmogenesis than traditional quantum tunneling ("Big Bang") and/or inflationary scenarios. Furthermore, we can speculate that metrics of (Mega)universe at tower exponential scales becomes asymptotically Euclidean (multi or infinitely dimensional), due to unchangability of PP and FS. - [1] Arnold Arnold, "The Corrupted Sciences", Paladin (Harper Collins), 1992; [2] Peter Plichta, "God's Secret Formula: Deciphering the Riddle of the Universe and the Prime Number Code", Element, 1997; [3] Alexander Berezin, URAM Journal, 20, 72 (1997); [4] Donald E. Knuth, Science, 194, 1235, 17 Dec 1976. abstract.

 8. Thematic Mathematics: The Combinatorics of Prime Factorizations

  Science.gov (United States)

  Griffiths, Martin

  2010-01-01

  In this article, we use a particular example to illustrate a thematic approach to the teaching and learning of mathematics. Our theme, suitable for undergraduates and able sixth-form students, is the enumeration of mathematical objects associated with the prime factorizations of integers. It is shown in detail how this gives rise to some beautiful…

 9. Primes and the Lambert W function

  OpenAIRE

  Visser, Matt

  2013-01-01

  The Lambert W function, implicitly defined by W(x) exp{W(x)}=x, is a "new" special function that has recently been the subject of an extended upsurge in interest and applications. In this note, I point out that the Lambert W function can also be used to gain a new perspective on the distribution of primes.

 10. Predicting the Unbeaten Path through Syntactic Priming

  Science.gov (United States)

  Arai, Manabu; Nakamura, Chie; Mazuka, Reiko

  2015-01-01

  A number of previous studies showed that comprehenders make use of lexically based constraints such as subcategorization frequency in processing structurally ambiguous sentences. One piece of such evidence is lexically specific syntactic priming in comprehension; following the costly processing of a temporarily ambiguous sentence, comprehenders…

 11. Multiple completions primed by occlusion patterns

  NARCIS (Netherlands)

  Lier, R.J. van; Leeuwenberg, E.L.J.; Helm, P.A. van der

  1995-01-01

  There is a strong tendency to complete a partly occluded shape. Two types of pattern completion, global and local, are frequently reported. By means of the primed-matching paradigm, it has previously been shown that global completions are prevalent for stimuli in which regularity is abundantly

 12. Frobenius and His Density Theorem for Primes

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Resonance – Journal of Science Education; Volume 8; Issue 12. Frobenius and His Density Theorem for Primes. B Sury. General Article Volume 8 Issue 12 December 2003 pp 33-41. Fulltext. Click here to view fulltext PDF. Permanent link: http://www.ias.ac.in/article/fulltext/reso/008/12/0033-0041. Keywords.

 13. Colorimetry and prime colours--a theorem.

  Science.gov (United States)

  Hornaes, Hans Petter; Wold, Jan Henrik; Farup, Ivar

  2005-08-01

  Human colour vision is the result of a complex process involving topics ranging from physics of light to perception. Whereas the diversity of light entering the eye in principle span an infinite-dimensional vector space in terms of the spectral power distributions, the space of human colour perceptions is three dimensional. One important consequence of this is that a variety of colours can be visually matched by a mixture of only three adequately chosen reference lights. It has been observed that there exists one particular set of monochromatic reference lights that, according to a certain definition, is optimal for producing colour matches. These reference lights are commonly denoted prime colours. In the present paper, we intend to rigorously show that the existence of prime colours is not particular to the human visual system as sometimes stated, but rather an algebraic consequence of the manner in which a kind of colorimetric functions called colour-matching functions are defined and transformed. The solution is based on maximisation of a determinant determining the gamut size of the colour space spanned by the prime colours. Cramer's rule for solving a set of linear equations is an essential part of the proof. By means of examples, it is shown that mathematically the optimal set of reference lights is not unique in general, and that the existence of a maximum determinant is not a necessary condition for the existence of prime colours.

 14. Comparison of affective and semantic priming in different SOA.

  Science.gov (United States)

  Jiang, Zhongqing; Qu, Yuhong; Xiao, Yanli; Wu, Qi; Xia, Likun; Li, Wenhui; Liu, Ying

  2016-11-01

  Researchers have been at odds on whether affective or semantic priming is faster or stronger. The present study selects a series of facial expression photos and words, which have definite emotional meaning or gender meaning, to set up experiment including both affective and semantic priming. The intensity of emotion and gender information in the prime as well as the strength of emotional or semantic (in gender) relationship between the prime and the target is matched. Three groups of participants are employed separately in our experiment varied with stimulus onset asynchrony (SOA) as 50, 250 or 500 ms. The results show that the difference between two types of priming effect is revealed when the SOA is at 50 ms, in which the affective priming effect is presented when the prime has negative emotion. It indicates that SOA can affect the comparison between the affective and semantic priming, and the former takes the priority in the automatic processing level.

 15. Habitat characteristics at den sites of the Point Arena mountain beaver (Aplodontia rufa nigra)

  Science.gov (United States)

  William J. Zielinski; John E. Hunter; Robin Hamlin; Keith M. Slauson; M. J. Mazurek

  2010-01-01

  The Point Arena mountain beaver (Aplodontia rufa nigra) is a federally listed endangered species, but has been the subject of few studies. Mountain beavers use burrows that include a single subterranean den. Foremost among the information needs for this subspecies is a description of the above-ground habitat features associated with dens. Using...

 16. Denitrification in the root zone using a simple empirical model SimDen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinther, Finn Pilgaard

  2006-01-01

  Only by knowing soil type and amount of nitrogen applied, an estimate of the annual denitrification can be obtained with the simple empirical model SimDen.......Only by knowing soil type and amount of nitrogen applied, an estimate of the annual denitrification can be obtained with the simple empirical model SimDen....

 17. Forskere giver opskriften på den perfekte lærer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fugl, Marie

  2008-01-01

  Et tæt forhold til den enkelte elev. Evnen til at lede en klasse. Og et vist mål faglig dygtighed. Det er ingredienserne i den gode lærer, der får gode resultater hos eleverne. Interview med professor Sven Erik Nordenbo. Udgivelsesdato: Juni...

 18. Wind interviewet til Berlingske om den stigningen opbakning til EU blandt danskerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Professor og centerleder, Marlene Wind, var tirsdag den 11. juli interviewet til Berlingske om den stigende opbakning til EU blandt danskerne. Wind forklarer blandt andet stigningen med de igangværende Brexit forhandlinger, men også at truslen fra Rusland er med til at forstærke opbakningen til EU...

 19. sal gaan nie. AD Pont. J. van den Berg, Het christelijk leven naar de ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  J. van den Berg, Het christelijk leven naar de opvatting van John Wesley,. Uitgeverij J. H. Kok N.V., Kampen 1959, 28 blz. Hierdie werkie is die gepubliseerde „Openbare Les” wat deur. Dr. J. van den Berg aan die Vrije Universiteit te Amsterdam op 24 April. 1959 gehou is, toe hy die amp as lektor in die Teologiese Fakulteit ...

 20. Über den Silbenakzent in Juraj Križanićs Dialekt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michail Oslon

  2012-12-01

  Full Text Available In diesem Beitrag werden die Silbenintonationen des den Texten Križanićs zugrunde liegenden Dialekts rekonstruiert. Das wichtigste Ergebnis der Rekonstruktion ist, dass in seinem Akzentsystem zwei kurzen Intonationen vorkommen, von denen eine vermutlich aus dem urslavischen kurzen Neoakut stammt. Bisher wurde angenommen, dass dieser keine direkten Spuren in den Folgesprachen hinterlassen hat.

 1. Karsten Hermansen: Den danske Darduse – Kinafareren Sophus Black (1882- 1960)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Asmussen, Benjamin

  2016-01-01

  Anmeldelse af: Karsten Hermansen: Den danske Darduse – Kinafareren Sophus Black 1882-1960. Marstal: Marstal Søfartsmuseum, 2015. 184 sider.......Anmeldelse af: Karsten Hermansen: Den danske Darduse – Kinafareren Sophus Black 1882-1960. Marstal: Marstal Søfartsmuseum, 2015. 184 sider....

 2. Studerendes tanker om den tredje Internationale Psykologi Konference i Rom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christina Sullivan

  2014-07-01

  Full Text Available Det var med stor nysgerrighed, at vi, fem psykologistuderende på professionsprogrammet KAiO (Konsultativt Arbejde i Organisationer, forlod Aalborg og vendte snuden mod Rom. Her skulle den tredje Internationale Coaching Psykologi Konference afholdes d. 16. og 17. maj, 2013. Værtskabet stod SCP Italy (Society for Coaching Psychology Italy for, og begivenheden blev organiseret af og afholdt for professionelle coaching psykologer og andre interesserede inden for feltet af coaching. Konferencen havde tre hovedtemaer med ”Surfing the Edge of Chaos”, som omhandlede kompleksiteten i organisatoriske og socioøkonomiske kontekster, ”Third Generation Coaching”, med fokus på personlig og kollektiv meningsskabelse, og slutteligt et gennemgående tema med en ”Evidence-Based Approach”.

 3. Dens invaginatus in an impacted mesiodens: a morphological study.

  Science.gov (United States)

  Cantín, M; Fonseca, G M

  2013-01-01

  Dens invaginatus (DI) is a dental anomaly originated from invagination of the enamel organ into the dental papilla, during odontogenesis. DI may be associated with other abnormalities such as dysmorphic mesiodens, and this unusual condition may be detected by chance on the conventional radiography. However, the three-dimensional nature and the exact morphological patterns of DI are impossible to appreciate from this method. We present a morphological study of impacted mesiodens in a 9-year-old girl, which the three coronal invaginations were detected only by Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) in the pre-surgical examination. CBCT, radiographic and microscopic reproductions allow transfer of images to facilitate cooperation of working groups, examination as well as for teaching purposes.

 4. The Transrapid in Shanghai - Breakthrough for a new market?; Der Transrapid in Shanghai - Weichenstellung fuer den Weltmarkt?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raschbichler, H.G. [Transrapid International GmbH und Co. KG, Berlin (Germany)

  2003-07-01

  On New Year's Eve 2002, the world's first commercial Transrapid superspeed maglev train started for its maiden trip in Shanghai and opened a new chapter of railroad history. In the presence of German Chancellor Gerhard Schroeder and Chinese Prime Minister Zhu Rongji on board the train, the Transrapid reached the operating speed of 430 km/h planned for scheduled operation on the 30 kilometres long route between the city center and Pudong International Airport. The constructions of the Shanghai Transrapid line and the decision on the maglev projects in Germany have given a boost to the innovative rail system. (orig.) [German] Mit der Jungfernfahrt auf der weltweit ersten kommerziellen Transrapid-Strecke in Shanghai hat am Silvester-Tag 2002 eine neue Aera des Bahnverkehrs begonnen. Mit Bundeskanzler Gerhard Schroeder und dem chinesischen Ministerpraesidenten Zhu Rongji an Bord erreichte die Magnetschwebebahn Transrapid auf der 30 Kilometer langen Strecke zwischen der chinesischen Metropole und dem Flughafen Pudong International bereits die Betriebsgeschwindigkeit von 430 km/h, die fuer den fahrplanmaessigen Betrieb vorgesehen ist. Der Bau der Transrapid-Strecke in Shanghai und die Entscheidung ueber die Magnetschwebebahn-Vorhaben in Deutschland haben dem innovativen Bahnsystem weltweit zusaetzlich Schub gegeben. (orig.)

 5. Gamma-gamma prime-gamma double prime dual-superlattice superalloys

  OpenAIRE

  Mignanelli, Paul Michael; Jones, Nicholas Gwilym; Pickering, EJ; Messé, OMDM; Rae, Catherine Mary; Hardy, MC; Stone, Howard James

  2017-01-01

  Improving the efficiency of gas turbine engines requires the development of new materials capable of operating at higher temperatures and stresses. Here, we report on a new polycrystalline nickel-base superalloy that has exceptional strength and thermal stability. These properties have been achieved through a four-element composition that can form both gamma prime and gamma double prime precipitates in comparable volume fractions, creating an unusual dual-superlattice microstructure. Alloying...

 6. Task-Dependent Masked Priming Effects in Visual Word Recognition

  OpenAIRE

  Sachiko eKinoshita; Dennis eNorris

  2012-01-01

  A method used widely to study the first 250 ms of visual word recognition is masked priming: These studies have yielded a rich set of data concerning the processes involved in recognizing letters and words. In these studies, there is an implicit assumption that the early processes in word recognition tapped by masked priming are automatic, and masked priming effects should therefore be invariant across tasks. Contrary to this assumption, masked priming effects are modulated by the task goal...

 7. Word priming in schizophrenia: Associational and semantic influences

  OpenAIRE

  Nestor, Paul Gerard; Valdman, Olga; Niznikiewicz, Margaret A.; Spencer, Kevin M.; McCarley, Robert William; Shenton, Martha Elizabeth

  2006-01-01

  We examined semantic vs. associational influences on word priming in schizophrenia. Tested on three occasions, subjects made speeded lexical decisions to three kinds of prime-word relationships: semantic-only (e.g., Deer-Pony), associated-only (e.g., Bee-Honey), or semantic-and-associated (e.g., Doctor-Nurse). Controls showed greater priming of words related via two relationships (semantic-and-associated) than for words related only semantically.. However, patients showed greater priming for ...

 8. Alcohol Expectancy Priming and Drinking Behavior: The Role of Compatibility between Prime and Expectancy Content

  Science.gov (United States)

  Friedman, Ronald S.; McCarthy, Denis M.; Pedersen, Sarah L.; Hicks, Joshua A.

  2009-01-01

  According to information-processing models of alcohol use, alcohol expectancies constitute representations in long-term memorythat may be activated in the presence of drinking-related cues, thereby influencing alcohol consumption. A fundamental implication of this approach is that primed expectancies should affect drinking only for those individuals who possess the specific expectancies primed. To test this notion, in the present study, participants were initially assessed on three distinct domains of positive alcohol expectancies. Approximately one week later, they completed an ad libitum drinking study during which only a single expectancy domain (sociability) was primed in the experimental condition. Consistent with predictions, following exposure to sociability primes, but not control primes, individuals with stronger expectancies that alcohol would enhance sociability uniquely showed increased placebo consumption of nonalcoholic beer. These results, which demonstrate the moderating role of compatibility between the specific content of primes and that of underlying expectancies, offer new, direct support for memory network-based models of drinking behavior. PMID:19586149

 9. It Takes Time to Prime: Semantic Priming in the Ocular Lexical Decision Task

  Science.gov (United States)

  Hoedemaker, Renske S.; Gordon, Peter C.

  2014-01-01

  Two eye-tracking experiments were conducted in which the manual response mode typically used in lexical decision tasks (LDT) was replaced with an eye-movement response through a sequence of three words. This ocular LDT combines the explicit control of task goals found in LDTs with the highly practiced ocular response used in reading text. In Experiment 1, forward saccades indicated an affirmative LD on each word in the triplet. In Experiment 2, LD responses were delayed until all three letter strings had been read. The goal of the study was to evaluate the contribution of task goals and response mode to semantic priming. Semantic priming is very robust in tasks that involve recognition of words in isolation, such as LDT, while limited during text reading as measured using eye movements. Gaze durations in both experiments showed robust semantic priming even though ocular response times were much shorter than manual LDs for the same words in the English Lexicon Project. Ex-Gaussian distribution fits revealed that the priming effect was concentrated in estimates of τ, meaning that priming was most pronounced in the slow tail of the distribution. This pattern shows differential use of the prime information, which may be more heavily recruited in cases where the LD is difficult as indicated by longer response times. Compared to the manual LD responses, ocular LDs provide a more sensitive measure of this task-related influence on word recognition as measured by the LDT. PMID:25181368

 10. The Role of Polysemy in Masked Semantic and Translation Priming

  Science.gov (United States)

  Finkbeiner, Matthew; Forster, Kenneth; Nicol, Janet; Nakamura, Kumiko

  2004-01-01

  A well-known asymmetry exists in the bilingual masked priming literature in which lexical decision is used: namely, masked primes in the dominant language (L1) facilitate decision times on targets in the less dominant language (L2), but not vice versa. In semantic categorization, on the other hand, priming is symmetrical. In Experiments 1-3 we…

 11. The Nature of Affective Priming in Music and Speech

  NARCIS (Netherlands)

  Goerlich, K.S.; Witteman, J.; Schiller, N.O.; Van Heuven, V.J.; Aleman, A.; Martens, S.

  The phenomenon of affective priming has caught scientific interest for over 30 years, yet the nature of the affective priming effect remains elusive. This study investigated the underlying mechanism of cross-modal affective priming and the influence of affective incongruence in music and speech on

 12. Regularities of Twin, Triplet and Multiplet Prime Numbers

  OpenAIRE

  Weber, H. J.

  2011-01-01

  Classifications of twin primes are established and then applied to triplets that generalize to all higher multiplets. Mersenne and Fermat twins and triplets are treated in this framework. Regular prime number multiplets are related to quadratic and cubic prime number generating polynomials.

 13. A Statistical Argument for the Weak Twin Primes Conjecture

  Science.gov (United States)

  Bruckman, P. S.

  2006-01-01

  Certain definitions introduce appropriate concepts, among which are the definitions of the counting functions of the primes and twin primes, along with definitions of the correlation coefficient in a bivariate sample space. It is argued conjecturally that the characteristic functions of the prime "p" and of the quantity "p"+2 are highly…

 14. Integrative Priming Occurs Rapidly and Uncontrollably during Lexical Processing

  Science.gov (United States)

  Estes, Zachary; Jones, Lara L.

  2009-01-01

  Lexical priming, whereby a prime word facilitates recognition of a related target word (e.g., "nurse" [right arrrow] "doctor"), is typically attributed to association strength, semantic similarity, or compound familiarity. Here, the authors demonstrate a novel type of lexical priming that occurs among unassociated, dissimilar,…

 15. Space-valence priming with subliminal and supraliminal words.

  Science.gov (United States)

  Ansorge, Ulrich; Khalid, Shah; König, Peter

  2013-01-01

  To date it is unclear whether (1) awareness-independent non-evaluative semantic processes influence affective semantics and whether (2) awareness-independent affective semantics influence non-evaluative semantic processing. In the current study, we investigated these questions with the help of subliminal (masked) primes and visible targets in a space-valence across-category congruence effect. In line with (1), we found that subliminal space prime words influenced valence classification of supraliminal target words (Experiment 1): classifications were faster with a congruent prime (e.g., the prime "up" before the target "happy") than with an incongruent prime (e.g., the prime "up" before the target "sad"). In contrast to (2), no influence of subliminal valence primes on the classification of supraliminal space targets into up- and down-words was found (Experiment 2). Control conditions showed that standard masked response priming effects were found with both subliminal prime types, and that an across-category congruence effect was also found with supraliminal valence primes and spatial target words. The final Experiment 3 confirmed that the across-category congruence effect indeed reflected priming of target categorization of a relevant meaning category. Together, the data jointly confirmed prediction (1) that awareness-independent non-evaluative semantic priming influences valence judgments.

 16. Prospective and Retrospective Processing in Associative Mediated Priming

  Science.gov (United States)

  Jones, Lara L.

  2012-01-01

  Mediated priming refers to the faster word recognition of a target (e.g., milk) following presentation of a prime (e.g., pasture) that is related indirectly via a connecting "mediator" (e.g., cow). Association strength may be an important factor in whether mediated priming occurs prospectively (with target activation prior to its presentation) or…

 17. Transposed-Letter Priming of Prelexical Orthographic Representations

  Science.gov (United States)

  Kinoshita, Sachiko; Norris, Dennis

  2009-01-01

  A prime generated by transposing two internal letters (e.g., jugde) produces strong priming of the original word (judge). In lexical decision, this transposed-letter (TL) priming effect is generally weak or absent for nonword targets; thus, it is unclear whether the origin of this effect is lexical or prelexical. The authors describe the Bayesian…

 18. Novel Word Lexicalization and the Prime Lexicality Effect

  Science.gov (United States)

  Qiao, Xiaomei; Forster, Kenneth I.

  2013-01-01

  This study investigates how newly learned words are integrated into the first-language lexicon using masked priming. Two lexical decision experiments are reported, with the aim of establishing whether newly learned words behave like real words in a masked form priming experiment. If they do, they should show a prime lexicality effect (PLE), in…

 19. Does "Darkness" Lead to "Happiness"? Masked Suffix Priming Effects

  Science.gov (United States)

  Dunabeitia, Jon Andoni; Perea, Manuel; Carreiras, Manuel

  2008-01-01

  Masked affix priming effects have usually been obtained for words sharing the initial affix (e.g., "reaction"-"REFORM"). However, prior evidence on masked suffix priming effects (e.g., "baker"-"WALKER") is inconclusive. In the present series of masked priming lexical decision experiments, a target word was…

 20. 48 CFR 519.7004 - Incentives for prime contractors.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 48 Federal Acquisition Regulations System 4 2010-10-01 2010-10-01 false Incentives for prime... SOCIOECONOMIC PROGRAMS SMALL BUSINESS PROGRAMS GSA Mentor-Protégé Program 519.7004 Incentives for prime... appropriate incentives to prime contractors in order to encourage subcontracting opportunities for small...

 1. Space-Valence Priming with Subliminal and Supraliminal Words

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulrich eAnsorge

  2013-02-01

  Full Text Available To date it is unclear whether (1 awareness-independent non-evaluative semantic processes influence affective semantics and whether (2 awareness-independent affective semantics influence non-evaluative semantic processing. In the current study, we investigated these questions with the help of subliminal (masked primes and visible targets in a space-valence across-category congruence effect. In line with (1, we found that subliminal space prime words influenced valence classification of supraliminal target words (Experiment 1: Classifications were faster with a congruent prime (e.g., the prime ‘up’ before the target ‘happy’ than with an incongruent prime (e.g., the prime ‘up’ before the target ‘sad’. In contrast to (2, no influence of subliminal valence primes on the classification of supraliminal space targets into up- and down-words was found (Experiment 2. Control conditions showed that standard masked response-priming effects were found with both subliminal prime types, and that an across-category congruence effect was also found with supraliminal valence primes and spatial target words. The final Experiment 3 confirmed that the across-category congruence effect indeed reflected priming of target categorization of a relevant meaning category. Together, the data jointly confirmed prediction (1 that awareness-independent non-evaluative semantic priming influences valence judgments.

 2. Stochastic resolution analysis of co-prime arrays in radar

  NARCIS (Netherlands)

  Pribic, R; Coutiño Minguez, M.A.; Leus, G.J.T.

  2016-01-01

  Resolution from co-prime arrays and from a full ULA of the size equal to the virtual size of co-prime arrays is investigated. We take into account not only the resulting beam width but also the fact that fewer measurements are acquired by co-prime arrays. This fact is relevant in compressive

 3. Mechanisms of source confusion and discounting in short-term priming 2: effects of prime similarity and target duration.

  Science.gov (United States)

  Huber, David E; Shiffrin, Richard M; Lyle, Keith B; Quach, Raushanna

  2002-11-01

  D. E. Huber, R. M. Shiffrin, K. B. Lyle, and K. I. Ruys (2001) tested two-alternative, forced-choice (2-AFC) perceptual identification in a short-term priming task. For repetition priming, passive viewing of primes resulted in a preference to choose repeated words, but actively responding to primes resulted in a preference against choosing repeated words. These results were explained with a computational model, responding optimally with unknown sources of evidence (ROUSE), using the offsetting mechanisms of source confusion and discounting. An analysis of ROUSE revealed conditions under which discounting efficacy should diminish, causing a preference for primed words even with active prime processing. Two new studies confirm 2 such conditions: very short target flash durations and very low similarity between primes and primed choice words. These a priori predictions contrast with the a posteriori data fits of a multinomial model developed by R. Ratcliff and G. McKoon (2001).

 4. Personal Knowledge Management eller personlig videnstyring - en metode til at udvikle og understøtte den enkeltes informationskompetence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schreiber, Trine; Harbo, Karen; Ditlevsen, Marianne Grove

  2004-01-01

  Vi lever i et vidensamfund, på mange arbejdspladser er viden den eneste ressource, vore institutioner og virksomheder er vidende, ja sågar lærende. Men hvem er det egentlig, der besidder denne viden? Den er ikke i samfundet, den er ikke på arbejdspladsen, ej heller findes den i en institution ell......, hvor det teoretiske fundament er personal knowledge management (PKM). Udgivelsesdato: februar...

 5. Prime-Minister of Malta visits CERN

  CERN Document Server

  2008-01-01

  The Prime-Minister of Malta, Dr Lawrence Gonzi, visited CERN and met Director-General, Robert Aymar, on 10 January. The Prime-Minister of Malta, Dr Lawrence Gonzi, and CERN Director-General, Robert Aymar, signed a cooperation agreement. Dr Gonzi was given guided tours of the CMS experiment at Point 5 in Cessy and of the LHC magnet test facility, in which his country was involved. One of the high points of the day was the signing of a cooperation agreement between CERN and the Government of the Republic of Malta, aimed at the development of scientific and technical collaboration. "I’m really enthusiastic about this agreement, which constitutes a first step towards real collaboration between the Maltese government and CERN," said Nicholas Sammut, a Maltese engineer at CERN who was present throughout the visit (on the right). See also the video.

 6. Vector competence of Aedes albopictus and Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) for the DEN2-FJ10 and DEN2-FJ11 strains of the dengue 2 virus in Fujian, China.

  Science.gov (United States)

  Guo, Xiao-Xia; Li, Chun-Xiao; Zhang, Ying-Mei; Xing, Dan; Dong, Yan-De; Zhang, Heng-Duan; Qin, Cheng-Feng; Zhao, Tong-Yan

  2016-09-01

  Dengue is an acute, emerging, infectious disease transmitted by Aedes mosquitoes that has become a serious global public health problem. The DEN2-FJ10 and DEN2-FJ11 strains of the dengue 2 virus were originally isolated from the serum of a patient with dengue fever in Fujian Province, China, in 1999. Our data provide the first assessment of the vector competence of Aedes mosquitoes with respect to the DEN2-FJ10 and DEN2-FJ11 strains of the dengue virus. There were significant differences in the replication rates of these two viral strains in Aedes albopictus and Aedes aegypti (Palbopictus 5 days post infection whereas replication of the DEN2-FJ11 was greater in Ae. albopictus than in Ae. aegypti 7 days post infection. The replicative ability of the DEN2-FJ11 strain was greater than that of the DEN2-FJ10 strain in infected Ae. albopictus. In infected Ae. aegypti, rapid proliferation of the DEN2-FJ10 strain occurred earlier than in the DEN2-FJ11 strain. There were no significant differences in the midgut and salivary gland infection rates of Ae. albopictus and Ae. aegypti with respect to either viral strain. Although the DEN2-FJ10 and DEN2-FJ11 strains differ in their virulence to neonatal rats, there was no significant difference in the ability of either Ae. albopictus or Ae. aegypti to transmit the DEN2-FJ10 and DEN2-FJ10 strains of the dengue 2 virus (P>0.05). In summary, our results indicate that Ae. albopictus and Ae. aegypti mosquitoes are moderately competent vectors of the DEN2-FJ10 and DEN2-FJ11 strains of the dengue virus and provide the first evidence of the effect of these two viral strains on the vector competence of mosquitoes in China. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 7. Periodicity In The Intervals Between Primes

  Science.gov (United States)

  2015-07-02

  universally coincides with the most common interval λp. Such a congruence is also a signature of quasi-cyclical repetition of the form Eq.(33...numbers: The work of goldston- pintz-yildirim, Bull. Amer. Math . Soc. (new series) 44 (2007), no. 17, 1 – 18. 6. D. Wells, Prime numbers: the most...mysterious figures in math , John Wiley & Sons, 2005. 22SCOTT FUNKHOUSER, CARLA COTWRIGHT, DIPENDRA SENGUPTA, AND BRYANWILLIAMS 7. M. Wolf, Multifractality of

 8. Emotional arousal enhances word repetition priming

  OpenAIRE

  Thomas, Laura A.; LaBar, Kevin S.

  2005-01-01

  Three experiments were conducted to determine if emotional content increases repetition priming magnitude. In the study phase of Experiment 1, participants rated high-arousing negative (taboo) words and neutral words for concreteness. In the test phase, they made lexical decision judgements for the studied words intermixed with novel words (half taboo, half neutral) and pseudowords. In Experiment 2, low-arousing negative (LAN) words were substituted for the taboo words, and in Experiment 3 al...

 9. Portrait of the American ASTP prime crewmen

  Science.gov (United States)

  1974-01-01

  These three NASA astronauts are the American flight crew for the 1975 Apollo Soyuz Test Project (ASTP) mission. The prime crewmen for the joint U.S.-Soviet Union space flight are, left to right, Donald K. Slayton, docking module pilot; Vance D. Brand, command module pilot; and Thomas P. Stafford, commander. They are in their space suits with a model of the Apollo-Soyuz capsules in docking mode in front of them.

 10. Learning PrimeFaces extensions development

  CERN Document Server

  Jonna, Sudheer

  2014-01-01

  This book provides a step by step approach that explains the most important extension components and their features. All the major features are explained by using the JobHub application with supporting screenshots.If you are an intermediate to advanced level user (or developer) who already has a basic working knowledge of PrimeFaces, then this book is for you.The only thing you need to know is Java Server Faces(JSF).

 11. "Prime" Advertising Space: Measuring Implict Memory Online

  OpenAIRE

  Barratt, Madeleine

  2012-01-01

  In marketing literature, click-through-rates are generally employed to measure the success of banner advertisements online. This measure has led to the banner blindness hypothesis, which posits that internet users ignore banner advertisements. However, this measurement does not take into account the consumer action which may result from memory for advertised brands. This study illustrates that although there may not be explicit memory for these advertisements, consumers can be primed for adve...

 12. Syntactic Priming in American Sign Language

  OpenAIRE

  Hall, Matthew L.; Ferreira, Victor S.; Mayberry, Rachel I.

  2015-01-01

  Psycholinguistic studies of sign language processing provide valuable opportunities to assess whether language phenomena, which are primarily studied in spoken language, are fundamentally shaped by peripheral biology. For example, we know that when given a choice between two syntactically permissible ways to express the same proposition, speakers tend to choose structures that were recently used, a phenomenon known as syntactic priming. Here, we report two experiments testing syntactic primin...

 13. Relativistic Magnetron Priming Experiments and Theory

  Science.gov (United States)

  2010-03-29

  Radiological Scinces dept. University of Michigan Ann Arbor, MI 48109 University of Nevada Reno, Reno NV 10-1 Air Force Office of Scientific Research...versus 30% in the simulation). Due to the idealizations used in the magnetic priming simulations of the UM/L-3 Titan relativistic magnetron, direct ...Laboratory, High Power Microwave Division, Directed Energy Directorate, Kirtland AFB, Albuquerque, NM 87117 USA Abstract Using a hybrid approach, three

 14. Task-Dependent Masked Priming Effects in Visual Word Recognition

  Science.gov (United States)

  Kinoshita, Sachiko; Norris, Dennis

  2012-01-01

  A method used widely to study the first 250 ms of visual word recognition is masked priming: These studies have yielded a rich set of data concerning the processes involved in recognizing letters and words. In these studies, there is an implicit assumption that the early processes in word recognition tapped by masked priming are automatic, and masked priming effects should therefore be invariant across tasks. Contrary to this assumption, masked priming effects are modulated by the task goal: For example, only word targets show priming in the lexical decision task, but both words and non-words do in the same-different task; semantic priming effects are generally weak in the lexical decision task but are robust in the semantic categorization task. We explain how such task dependence arises within the Bayesian Reader account of masked priming (Norris and Kinoshita, 2008), and how the task dissociations can be used to understand the early processes in lexical access. PMID:22675316

 15. Task-dependent masked priming effects in visual word recognition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sachiko eKinoshita

  2012-06-01

  Full Text Available A method used widely to study the first 250 ms of visual word recognition is masked priming: These studies have yielded a rich set of data concerning the processes involved in recognizing letters and words. In these studies, there is an implicit assumption that the early processes in word recognition tapped by masked priming are automatic, and masked priming effects should therefore be invariant across tasks. Contrary to this assumption, masked priming effects are modulated by the task goal: For example, only word targets show priming in the lexical decision task, but both words and nonwords do in the same-different task; semantic priming effects are generally weak in the lexical decision task but are robust in the semantic categorization task. We explain how such task dependence arises within the Bayesian Reader account of masked priming (Norris & Kinoshita, 2008, and how the task dissociations can be used to understand the early processes in lexical access.

 16. Hibernacula and summer den sites of pine snakes (Pituophis melanoleucus) in the New Jersey pine barrens

  Science.gov (United States)

  Burger, J.; Zappalorti, R.T.; Gochfeld, M.; Boarman, W.I.; Caffrey, M.; Doig, V.; Garber, S.D.; Lauro, B.; Mikovsky, M.; Safina, C.; Saliva, Jorge

  1988-01-01

  We examined eight summer dens (used only in summer) and seven hibernacula (occupied both in winter and summer) of the snake Pituophis melanoleucus in the New Jersey Pine Barrens, comparing above ground characteristics of hibernacula and summer dens with characteristics at nearby random points. Temperatures at the soil surface and at 10 cm depth were significantly warmer, and there was less leaf cover around the random points compared to the entrances of the hibernacula and summer dens. Hibernacula had significantly more vegetation cover within 5 m, more leaf cover over the burrow entrance, and were closer to trees than were summer dens. Most hibernacula and summer dens were beside old fallen logs (73%), the entrance tunnels following decaying roots into the soil. Excavation of the hibernacula and summer dens indicated that most hibernacula appeared to be dug by the snakes and had an average of eight side chambers and 642 cm of tunnels, compared to less than one side chamber and 122 cm of tunnels for summer dens. Except for hatchlings, most snakes in hibernacula were located in individual chambers off the main tunnel; all snakes were at depths of 50-111 cm (X̄ = 79 cm). Pine snakes may select optimum hibernation sites which reduce winter mortality.

 17. eDITORIAL 1/2010 - Sport in den Medien - Medien und Sport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susanne Krucsay

  2010-03-01

  Full Text Available Die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika wirft auch in den MEDIENIMPULSEn ihre Schatten voraus: Ein großes Sportereignis, gleichzeitig - wie alle Sportereignisse - ein riesiges Medienspektakel. Ein Widerspruch? Beileibe nicht Werden die Spiele in den südafrikanischen Stadien vor schätzungsweise 20.000 bis 60.000 Menschen pro Match ablaufen, wird die Zahl der ZuschauerInnen vor den Fernsehgeräten auf allen fünf Kontinenten an die 30 Milliarden erreichen (knapp über 26 Milliarden waren es bei der Weltmeisterschaft 2006. Aber nicht nur das: Die Fans vor den Bildschirmen werden durch Wiederholungen, Zeitlupen, Großaufnahmen und unterschiedliche Kamerapositionen viele Aspekte des Spiels sehen, die den BesucherInnen vor Ort verborgen bleiben (müssen. Berücksichtigt man weiters, dass Südafrika die Veranstaltung wohl in erster Linie aus politischen Gründen nationaler Werbung durchführt und dass andererseits die WM überhaupt nur durch exorbitant hohe Übertragungsrechte und durch Werbeeinnahmen, die sich abermals der weltweiten Aufmerksamkeit verdanken, finanzierbar ist, wird deutlich, wie sehr Sport und Medien, Ökonomie und Politik eine fast schon unentwirrbare Symbiose eingegangen sind. Diese Verbindung, die oft als "Sport-Medien-Komplex" bezeichnet wird, war für die Zeitschrift der Anlass, in diesem Schwerpunktheft einen medienwissenschaftlichen Blick auf den Sport und insbesondere den Fußball zu werfen.

 18. Waardepeilings van die digkuns van C.M. van den Heever

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. Odendaal

  2003-08-01

  Full Text Available Evaluations of the poetry of C.M. van den Heever This article traces the assessments of the value of the poetic work by the Afrikaans author C.M. van den Heever since the second quarter of the twentieth century. Appreciation of him as poet mainly revolves around his role as transitional figure in the important renewal of Afrikaans poetry in the 1930s, as can be seen from two rather divergent critiques by D.J. Opperman (completed in 1946 and 1952, respectively. An outstanding contribution by Van den Heever in this regard is the introduction of elements of Dutch poetry from around the turn of the nineteenth century to the Afrikaans literary world. A critic such as T.T. Cloete, in an article dating from 1957, convincingly argues that aspects of Van den Heever’s poetic style and technique, which other critics had sometimes judged harshly, are largely functional in co-communicating the specific (passively transcendental attitude towards life and reality conveyed in Van den Heever’s work. Local and international shifts in the dominant literary approaches, however, have caused singularly confessional poetry – such as the bulk of Van den Heever’s poetic output – to be increasingly marginalised since the mid- 1930s. In this respect he shares the fate of Dutch poet A. Roland Holst, whose poetry was influential in shaping the characteristics of Van den Heever’s.

 19. On mechanism of landslide occurrences; Jisuberi no hassei kiko

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tsunaki, r. [Public Works Research Institute, Tsukuba (Japan)

  1997-06-01

  This paper describes the course of a landslide to occur and causes to induce a re-slide after the first slide, as well as the mechanism of landslide occurrence. Most of landslides in which slides are becoming more active currently are said re-slides of huge land collapses or landslides that have occurred in the past. Direct inducements to activating these landslides may be divided largely into ones causing a natural slide and others causing an artificial slide. The former causes include rainfall and snow melting which raise pore water pressure at landslide faces, erosion at landslide edges, and earthquakes. The latter causes mainly include submergence of earthworks and slopes. Events of landslides acting to present landslide topography as a result of earthquakes occur very rarely. Main artificial cause is submergence of earthworks and slopes. However, it is difficult to say under the present condition that safety factor for all of the landslides can be estimated always at high accuracy. Further discussions on a large number of remaining problems are required through appropriate investigations and analyses. 27 refs., 4 figs., 1 tab.

 20. Hydrothermal syntheses, crystal structures and luminescence properties of zinc(II) and cadmium(II) coordination polymers based on bifunctional 3,2 Prime :6 Prime ,3 Prime Prime -terpyridine-4 Prime -carboxylic acid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Li, Na; Guo, Hui-Lin [Key Laboratory of Synthetic and Natural Functional Molecule Chemistry of Ministry of Education, College of Chemistry and Materials Science, Northwest University, Xi' an 710069 (China); Hu, Huai-Ming, E-mail: ChemHu1@NWU.EDU.CN [Key Laboratory of Synthetic and Natural Functional Molecule Chemistry of Ministry of Education, College of Chemistry and Materials Science, Northwest University, Xi' an 710069 (China); Song, Juan; Xu, Bing; Yang, Meng-Lin; Dong, Fa-Xin; Xue, Gang-Lin [Key Laboratory of Synthetic and Natural Functional Molecule Chemistry of Ministry of Education, College of Chemistry and Materials Science, Northwest University, Xi' an 710069 (China)

  2013-02-15

  Five new coordination polymers, [Zn{sub 2}(ctpy){sub 2}Cl{sub 2}]{sub n} (1), [Zn{sub 2}(ctpy){sub 2}(ox)(H{sub 2}O){sub 2}]{sub n} (2), [Zn{sub 2}(ctpy)(3-btc)(H{sub 2}O)]{sub n}{center_dot}0.5nH{sub 2}O (3), [Cd(ctpy){sub 2}(H{sub 2}O)]{sub n} (4), [Cd{sub 4}(ctpy){sub 2}(2-btc){sub 2}(H{sub 2}O){sub 2}]{sub n}{center_dot}2nH{sub 2}O (5), (Hctpy=3,2 Prime :6 Prime ,3 Prime Prime -terpyridine-4 Prime -carboxylic acid, H{sub 2}ox=oxalic acid, H{sub 3}(3-btc)=1,3,5-benzenetricarboxylic acid, H{sub 3}(2-btc)=1,2,4-benzenetricarboxylic acid) have been synthesized under hydrothermal conditions and characterized by elemental analysis, IR spectroscopy, and single-crystal X-ray diffraction. Compounds 1-2 are a one-dimensional chain with weak interactions to form 3D supramolecular structures. Compound 3 is a 4-nodal 3D topology framework comprised of binuclear zinc units and (ctpy){sup -} anions. Compound 4 shows two dimensional net. Compound 5 is a (4,5,6)-connected framework with {l_brace}4{sup 4}{center_dot}6{sup 2}{r_brace}{l_brace}4{sup 6}{center_dot}6{sup 4}{r_brace}{sub 2}{l_brace}4{sup 9}{center_dot}6{sup 6}{r_brace} topology. In addition, the thermal stabilities and photoluminescence properties of 1-5 were also studied in the solid state. - Graphical abstract: Five new Zn/Cd compounds with 3,2 Prime :6 Prime ,3 Prime Prime -terpyridine-4 Prime -carboxylic acid were prepared. The photoluminescence and thermal stabilities properties of 1-5 were investigated in the solid state. Highlights: Black-Right-Pointing-Pointer Five new zinc/cadmium metal-organic frameworks have been hydrothermal synthesized. Black-Right-Pointing-Pointer The structural variation is attributed to the diverse metal ions and auxiliary ligand. Black-Right-Pointing-Pointer Compounds 1-5 exhibit 1D ring chain, 2D layer and 3D open-framework, respectively. Black-Right-Pointing-Pointer These compounds exhibit strong solid state luminescence emission at room temperature.

 1. Primed interference: the cognitive and behavioral costs of an incongruity between chronic and primed motivational orientations.

  Science.gov (United States)

  Lisjak, Monika; Molden, Daniel C; Lee, Angela Y

  2012-05-01

  Research has shown that temporarily primed motivational orientations have essentially the same effects on how people pursue their goals as their chronic orientations. This article shows that, despite the interchangeability of temporary and chronic motivations, primed motivational orientations that are incongruent with chronic orientations create interference, requiring the deployment of cognitive resources and thus undermining performance on subsequent tasks that rely on these resources. Across 6 studies, we primed motivational orientations that were either congruent or incongruent with participants' chronic orientations and then assessed their performance on subsequent tasks that required cognitive resources. Consistent with the primed interference hypothesis, we found that incongruity between temporary and chronic motivational orientations undermined participants' (a) inhibition of incorrect but highly accessible responses, (b) mental arithmetic, (c) analytical reasoning, and (d) resistance to temptation. These results--which were observed following the activation of motivations for promotion or prevention (Studies 1-2 and 5-6), high or low need for belonging (Study 3), and high or low power orientations (Study 4)--illustrate the broad implications of holding incongruent chronic and primed orientations.

 2. Schulze and Brand type a-IV dens invaginatus with radicular cyst: A rare case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rachita Chengappa

  2015-01-01

  Full Text Available Though a clinical examination may reveal a deep fissure or pit on the surface of an anterior tooth, radiographic examination is a more accurate approach to diagnose an invagination. Dens invaginatus is one of the common dental deformities, but the defect involving the root and its association with radicular cyst is still very uncommon. The objective of this case presentation is to report a case of radicular dens in dente, which is a rare dental anomaly. This case report shows that dens invaginatus with an open apex and a radicular cyst can be treated successfully using currently available materials.

 3. Online-Handel – Chance für den stationären Einzelhandel?

  OpenAIRE

  Rumscheidt, Sabine

  2016-01-01

  Im August und Oktober 2016 stellte das ifo Institut den am ifo Konjunkturtest teilnehmenden Einzelhändlern einige Sonderfragen zum Online-Handel. Gefragt wurde u.a., wie die teilnehmenden Händler den Einfluss des Online-Handels auf ihr Geschäft einschätzen. Viele Händler klagen über einen Rückgang der Besucherfrequenzen vor Ort und über eine Konkurrenzintensität durch das Warenangebot im Internet. So beurteilt die Hälfte der befragten Einzelhändler den Online-Handel als für sich geschäftsmind...

 4. Mechanisms of masked evaluative priming: task sets modulate behavioral and electrophysiological priming for picture and words differentially.

  Science.gov (United States)

  Kiefer, Markus; Liegel, Nathalie; Zovko, Monika; Wentura, Dirk

  2017-04-01

  Research with the evaluative priming paradigm has shown that affective evaluation processes reliably influence cognition and behavior, even when triggered outside awareness. However, the precise mechanisms underlying such subliminal evaluative priming effects, response activation vs semantic processing, are matter of a debate. In this study, we determined the relative contribution of semantic processing and response activation to masked evaluative priming with pictures and words. To this end, we investigated the modulation of masked pictorial vs verbal priming by previously activated perceptual vs semantic task sets and assessed the electrophysiological correlates of priming using event-related potential (ERP) recordings. Behavioral and electrophysiological effects showed a differential modulation of pictorial and verbal subliminal priming by previously activated task sets: Pictorial priming was only observed during the perceptual but not during the semantic task set. Verbal priming, in contrast, was found when either task set was activated. Furthermore, only verbal priming was associated with a modulation of the N400 ERP component, an index of semantic processing, whereas a priming-related modulation of earlier ERPs, indexing visuo-motor S-R activation, was found for both picture and words. The results thus demonstrate that different neuro-cognitive processes contribute to unconscious evaluative priming depending on the stimulus format. © The Author (2016). Published by Oxford University Press. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com.

 5. Inducing G2/M Cell Cycle Arrest and Apoptosis through Generation Reactive Oxygen Species (ROS)-Mediated Mitochondria Pathway in HT-29 Cells by Dentatin (DEN) and Dentatin Incorporated in Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin (DEN-HPβCD).

  Science.gov (United States)

  Ashwaq, Al-Abboodi Shakir; Al-Qubaisi, Mothanna Sadiq; Rasedee, Abdullah; Abdul, Ahmad Bustamam; Taufiq-Yap, Yun Hin; Yeap, Swee Keong

  2016-10-18

  Dentatin (DEN), purified from the roots of Clausena excavata Burm f., has poor aqueous solubility that reduces its therapeutic application. The aim of this study was to assess the effects of DEN-HPβCD (hydroxypropyl-β-cyclodextrin) complex as an anticancer agent in HT29 cancer cell line and compare with a crystal DEN in dimethyl sulfoxide (DMSO). The exposure of the cancer cells to DEN or DEN-HPβCD complex leads to cell growth inhibition as determined by MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) assay. To analyze the mechanism, in which DEN or DEN-HPβCD complex causes the death in human colon HT29 cancer cells, was evaluated by the enzyme-linked immunosorbent assay (ELIZA)-based assays for caspase-3, 8, 9, and reactive oxygen species (ROS). The findings showed that an anti-proliferative effect of DEN or DEN-HPβCD complex were via cell cycle arrest at the G2/M phase and eventually induced apoptosis through both mitochondrial and extrinsic pathways. The down-regulation of poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) which leaded to apoptosis upon treatment, was investigated by Western-blotting. Hence, complexation between DEN and HPβCD did not diminish or eliminate the effective properties of DEN as anticancer agent. Therefore, it would be possible to resolve the conventional and current issues associated with the development and commercialization of antineoplastic agents in the future.

 6. Inducing G2/M Cell Cycle Arrest and Apoptosis through Generation Reactive Oxygen Species (ROS-Mediated Mitochondria Pathway in HT-29 Cells by Dentatin (DEN and Dentatin Incorporated in Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin (DEN-HPβCD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Al-Abboodi Shakir Ashwaq

  2016-10-01

  Full Text Available Dentatin (DEN, purified from the roots of Clausena excavata Burm f., has poor aqueous solubility that reduces its therapeutic application. The aim of this study was to assess the effects of DEN-HPβCD (hydroxypropyl-β-cyclodextrin complex as an anticancer agent in HT29 cancer cell line and compare with a crystal DEN in dimethyl sulfoxide (DMSO. The exposure of the cancer cells to DEN or DEN-HPβCD complex leads to cell growth inhibition as determined by MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide assay. To analyze the mechanism, in which DEN or DEN-HPβCD complex causes the death in human colon HT29 cancer cells, was evaluated by the enzyme-linked immunosorbent assay (ELIZA-based assays for caspase-3, 8, 9, and reactive oxygen species (ROS. The findings showed that an anti-proliferative effect of DEN or DEN-HPβCD complex were via cell cycle arrest at the G2/M phase and eventually induced apoptosis through both mitochondrial and extrinsic pathways. The down-regulation of poly(ADP-ribose polymerase (PARP which leaded to apoptosis upon treatment, was investigated by Western-blotting. Hence, complexation between DEN and HPβCD did not diminish or eliminate the effective properties of DEN as anticancer agent. Therefore, it would be possible to resolve the conventional and current issues associated with the development and commercialization of antineoplastic agents in the future.

 7. A realidade da pesquisa no DEN/UFS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Delvair de Brito Alves

  1998-12-01

  Full Text Available Esta pesquisa trata do processo de pesquisar no Departamento de Enfermagem e Nutrição da Universidade Federal de Sergipe - DEN/UFS. Ela foi desenvolvida a partir de entrevistas semi estruturadas realizadas com as docentes. Dos materiais obtidos, apresentamos concepções das docentes sobre grupos, linhas e projetos de pesquisa; a produção científica docente e discente; dificuldades e possibilidades relativas à atividade de pesquisar; estratégias que esse Departamento vem utilizando para o desenvolvimento da pesquisa, para a capacitação docente e formação de pesquisadores, além da inserção de estudantes (de graduação e de pós graduação no "mundo científico". Ela conclui pela necessidade de aprofundamento dessa atividade e pela divulgação e aplicação dos seus resultados na prática de enfermagem.

 8. Om den uformelle (misbrug af medier i det formelle uddannelsessystem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Paulsen

  2008-09-01

  Full Text Available En kombination af uddannelsesforskning og medieforskning anvendes til at forstå gymnasieelevers brug af nye digitale medier. På baggrund af elev- og lærerinterview fremlægger forfatterne en tolkning af mediebrugens betydning for de formelle læreprocesser. Artiklen kommer frem til, at medierne afleder elevernes opmærksomhed og fører til afhængighedsproblemer. Forfatterne fremlægger en tolkning af, hvordan eleverne afledes, og hvad de afledes til. Igennem denne tolkning kommer artiklen frem til, at medier som Messenger ikke blot afleder opmærksomhed, men også dekonstruerer forskellen mellem formelle og uformelle læreprocesser. I modsætning til, hvad eleverne og lærerne selv fortæller, indikerer tolkningen, at der finder en læring sted via elevernes dekonstruerende brug af de nye medier, men at lærerne ekskluderes fra de processer, hvorigennem læringen initieres. Artiklen konkluderer, at der bør udvikles en mediedidaktik, der dels afhjælper elevers afhængighedsproblemer, dels giver lærerne styrke til at spille en aktiv rolle ift. den sociale interaktion og læring, som de nye medier muliggør.

 9. Om den uformelle (misbrug af medier i det formelle uddannelsessystem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Paulsen

  2009-06-01

  Full Text Available En kombination af uddannelsesforskning og medieforskning anvendes til at forstå gymnasieelevers brug af nye digitale medier. På baggrund af elev- og lærerinterview fremlægger forfatterne en tolkning af mediebrugens betydning for de formelle læreprocesser. Artiklen kommer frem til, at medierne afleder elevernes opmærksomhed og fører til afhængighedsproblemer. Forfatterne fremlægger en tolkning af, hvordan eleverne afledes, og hvad de afledes til. Igennem denne tolkning kommer artiklen frem til, at medier som Messenger ikke blot afleder opmærksomhed, men også dekonstruerer forskellen mellem formelle og uformelle læreprocesser. I modsætning til, hvad eleverne og lærerne selv fortæller, indikerer tolkningen, at der finder en læring sted via elevernes dekonstruerende brug af de nye medier, men at lærerne ekskluderes fra de processer, hvorigennem læringen initieres. Artiklen konkluderer, at der bør udvikles en mediedidaktik, der dels afhjælper elevers afhængighedsproblemer, dels giver lærerne styrke til at spille en aktiv rolle ift. den sociale interaktion og læring, som de nye medier muliggør.

 10. When sex primes love: subliminal sexual priming motivates relationship goal pursuit.

  Science.gov (United States)

  Gillath, Omri; Mikulincer, Mario; Birnbaum, Gurit E; Shaver, Phillip R

  2008-08-01

  The studies reported here provide, for the first time, experimental evidence to support the claim that sexual interest and arousal are associated with motives to form and maintain a close relationship. In five studies, sex-related representations were cognitively primed, either subliminally or supraliminally, by exposing participants to erotic words or pictures as compared with neutral words or pictures. The effects of "sexual priming" on the tendencies to initiate and maintain a close relationship were assessed using various cognitive-behavioral and self-report measures. Supporting the hypotheses, subliminal but not supraliminal exposure to sexual primes increased (a) willingness to self-disclose, (b) accessibility of intimacy-related thoughts, (c) willingness to sacrifice for one's partner, and (d) preference for using positive conflict-resolution strategies. The article discusses implications of these findings for the role of sex in close relationships and offers a conceptualization of possible relational motives of the sexual behavioral system.

 11. The nature of affective priming in music and speech.

  Science.gov (United States)

  Goerlich, Katharina Sophia; Witteman, Jurriaan; Schiller, Niels O; Van Heuven, Vincent J; Aleman, André; Martens, Sander

  2012-08-01

  The phenomenon of affective priming has caught scientific interest for over 30 years, yet the nature of the affective priming effect remains elusive. This study investigated the underlying mechanism of cross-modal affective priming and the influence of affective incongruence in music and speech on negativities in the N400 time-window. In Experiment 1, participants judged the valence of affective targets (affective categorization). We found that music and speech targets were evaluated faster when preceded by affectively congruent visual word primes, and vice versa. This affective priming effect was accompanied by a significantly larger N400-like effect following incongruent targets. In this experiment, both spreading of activation and response competition could underlie the affective priming effect. In Experiment 2, participants categorized the same affective targets based on nonaffective characteristics. However, as prime valence was irrelevant to the response dimension, affective priming effects could no longer be attributable to response competition. In Experiment 2, affective priming effects were observed neither at the behavioral nor electrophysiological level. The results of this study indicate that both affective music and speech prosody can prime the processing of visual words with emotional connotations, and vice versa. Affective incongruence seems to be associated with N400-like effects during evaluative categorization. The present data further suggest a role of response competition during the affective categorization of music, prosody, and words with emotional connotations.

 12. Selective impairment of masked priming in dual-task performance.

  Science.gov (United States)

  Fischer, Rico; Kiesel, Andrea; Kunde, Wilfried; Schubert, Torsten

  2011-03-01

  This study investigated the impact of divided attention on masked priming. In a dual-task setting, two tasks had to be carried out in close temporal succession: a tone discrimination task and a masked priming task. The order of the tasks was varied between experiments, and attention was always allocated to the first task-that is, the first task was prioritized. The priming task was the second (nonprioritized) task in Experiment 1 and the first (prioritized) task in Experiment 2. In both experiments, "novel" prime stimuli associated with semantic processing were essentially ineffective. However, there was intact priming by another type of prime stimuli associated with response priming. Experiment 3 showed that all these prime stimuli can reveal significant priming effects during a task-switching paradigm in which both tasks were performed consecutively. We conclude that dual-task specific interference processes (e.g., the simultaneous coordination of multiple stimulus-response rules) selectively impair priming that is assumed to rely on semantic processing.

 13. How Orthography Modulates Morphological Priming: Subliminal Kanji Activation in Japanese.

  Science.gov (United States)

  Nakano, Yoko; Ikemoto, Yu; Jacob, Gunnar; Clahsen, Harald

  2016-01-01

  The current study investigates to what extent masked morphological priming is modulated by language-particular properties, specifically by its writing system. We present results from two masked priming experiments investigating the processing of complex Japanese words written in less common (moraic) scripts. In Experiment 1, participants performed lexical decisions on target verbs; these were preceded by primes which were either (i) a past-tense form of the same verb, (ii) a stem-related form with the epenthetic vowel -i, (iii) a semantically-related form, and (iv) a phonologically-related form. Significant priming effects were obtained for prime types (i), (ii), and (iii), but not for (iv). This pattern of results differs from previous findings on languages with alphabetic scripts, which found reliable masked priming effects for morphologically related prime/target pairs of type (i), but not for non-affixal and semantically-related primes of types (ii), and (iii). In Experiment 2, we measured priming effects for prime/target pairs which are neither morphologically, semantically, phonologically nor - as presented in their moraic scripts-orthographically related, but which-in their commonly written form-share the same kanji, which are logograms adopted from Chinese. The results showed a significant priming effect, with faster lexical-decision times for kanji-related prime/target pairs relative to unrelated ones. We conclude that affix-stripping is insufficient to account for masked morphological priming effects across languages, but that language-particular properties (in the case of Japanese, the writing system) affect the processing of (morphologically) complex words.

 14. How Orthography Modulates Morphological Priming: Subliminal Kanji Activation in Japanese

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yoko eNakano

  2016-03-01

  Full Text Available The current study investigates to what extent masked morphological priming is modulated by language-particular properties, specifically by its writing system. We present results from two masked priming experiments investigating the processing of complex Japanese words written in less common (moraic scripts. In Experiment 1, participants performed lexical decisions on target verbs; these were preceded by primes which were either (i a past-tense form of the same verb, (ii a stem-related form with the epenthetic vowel -i, (iii a semantically-related form, and (iv a phonologically-related form. Significant priming effects were obtained for prime types (i, (ii and (iii, but not for (iv. This pattern of results differs from previous findings on languages with alphabetic scripts, which found reliable masked priming effects for morphologically related prime/target pairs of type (i, but not for non-affixal and semantically-related primes of types (ii and (iii. In Experiment 2, we measured priming effects for prime/target pairs which are neither morphologically, semantically, phonologically nor - as presented in their moraic scripts – orthographically related, but which - in their commonly written form - share the same kanji, which are logograms adopted from Chinese. The results showed a significant priming effect, with faster lexical-decision times for kanji-related prime/target pairs relative to unrelated ones. We conclude that affix-stripping is insufficient to account for masked morphological priming effects across languages, but that language-particular properties (in the case of Japanese, the writing system affect the processing of (morphologically complex words.

 15. Den gyldne regel i Løgstrups naturlig-lov etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Svend

  2017-01-01

  K.E. Løgstrup hævder i "Norm og spontaneitet" at den etiske fordring kan formuleres som den gyldne regel. Artiklen undersøger påstanden i lyset af centrale passager hos Løgstrup. Jeg konkluderer, at Løgstrups argumenter for påstanden ikke er overbevisende.......K.E. Løgstrup hævder i "Norm og spontaneitet" at den etiske fordring kan formuleres som den gyldne regel. Artiklen undersøger påstanden i lyset af centrale passager hos Løgstrup. Jeg konkluderer, at Løgstrups argumenter for påstanden ikke er overbevisende....

 16. [Ulrike Plath. Esten und Deutsche in den baltischen Provinzen Russlands] / Olaf Mertelsmann

  Index Scriptorium Estoniae

  Mertelsmann, Olaf, 1969-

  2013-01-01

  Arvustus: Plath, Ulrike. Esten und Deutsche in den baltischen Provinzen Russlands: Freundheitskonstruktionen, lebenswelten, Kolonialphantasien 1750-1810 (Veröffenlichungen des Nordost-Instituts, Bd. 11.)Harrasowitz. Wiesbaden 2011

 17. Rare association of dens invaginatus with impacted mesiodens - A case report.

  Science.gov (United States)

  Patil, Prashant B; Chaudhari, Smitha G; Goel, Ankit; Agarwal, Pooja

  2012-01-01

  Mesiodens is a supernumerary tooth occupying the position in the maxillary anterior region. This additional tooth structure may cause disturbance in eruption or position of the adjacent teeth. About 8-25% of supernumerary teeth in the anterior region erupt spontaneously. Un-erupted supernumerary teeth are incidentally identified on a routine radiographic examination. Dens invaginatus is a rare tooth malformation showing an in-folding of enamel and dentine of affected tooth sometimes extending deep into the pulp cavity and the root portion. We report a case of un-erupted mesiodens causing midline diastema of permanent teeth subsequently corrected following extraction of mesiodens. Dens invaginatus was identified affecting the un-erupted mesiodens. It is rare to find dens invaginatus associated with a supernumerary tooth and only 10 such instances of dens invaginatus affecting supernumerary teeth have been reported in the English literature.

 18. Rare association of dens invaginatus with impacted mesiodens – A case report

  Science.gov (United States)

  Patil, Prashant B.; Chaudhari, Smitha G.; Goel, Ankit; Agarwal, Pooja

  2012-01-01

  Mesiodens is a supernumerary tooth occupying the position in the maxillary anterior region. This additional tooth structure may cause disturbance in eruption or position of the adjacent teeth. About 8–25% of supernumerary teeth in the anterior region erupt spontaneously. Un-erupted supernumerary teeth are incidentally identified on a routine radiographic examination. Dens invaginatus is a rare tooth malformation showing an in-folding of enamel and dentine of affected tooth sometimes extending deep into the pulp cavity and the root portion. We report a case of un-erupted mesiodens causing midline diastema of permanent teeth subsequently corrected following extraction of mesiodens. Dens invaginatus was identified affecting the un-erupted mesiodens. It is rare to find dens invaginatus associated with a supernumerary tooth and only 10 such instances of dens invaginatus affecting supernumerary teeth have been reported in the English literature. PMID:25737852

 19. Die Mikroökonomie von Finanzkrisen. Eine Anwendung auf den Euroraum.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominik Bernhofer

  2014-09-01

  Full Text Available Diese Studie untersucht die Auslandsforderungen der an die BIZ meldenden transnationalen Banken gegenüber den Euroraumländern seit dem Bankrott von Lehman Brothers; dabei soll der Rückgang dieser Forderungen in einem einfachen Modell multipler Gleichgewichte erklärt werden. Die Analyse legt den Schluss nahe, dass es für die betreffenden Banken rational war, die Euroraum-Peripherie an den Rand des Bankrotts zu treiben, und dass mutige wirtschaftspolitische Entscheidungen einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der nachteiligen ökonomischen Konsequenzen geleistet haben. Solidarität zwischen den Euroraumländern erscheint in diesem Modell als wichtigste Voraussetzung für integrierte Finanzmärkte, weil sie das Auftreten von Koordinationsversagen zwischen transnationalen Banken verhindert und damit Finanzstabilität gewährleistet.

 20. [Memel als Brücke zu den baltischen Ländern] / Ralph Tuchtenhagen

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuchtenhagen, Ralph, 1961-

  2014-01-01

  Arvustus: Memel als Brücke zu den baltischen Ländern. Kulturgeschichte Klaipedas vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. (Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung. Bd. 26)

 1. Type II dens evaginatus of maxillary central incisor: An alternative approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mansour Alrejaie

  2015-01-01

  Full Text Available Dens evaginatus is the developmental anomaly of tooth that exhibits protrusion of a tubercle from occlusal surfaces of premolar, and lingual surfaces of maxillary central incisor and lateral incisors. Dens evaginatus is common in Caucasian population. Saudi Arabia is also well evidenced of such cases. These tubercles have an enamel layer covering dentin core containing a thin extension of pulp. These cusp-like protrusions are susceptible to pulp exposure from wear or fracture because of malocclusion. Type II dens evaginatus involves normal pulp with immature root apex. Materials to enhance the pulpal recession or pulpotomy procedures indicated in such cases require long time and efforts to ensure pulpal recession or root maturity, respectively. Also prolonged treatment has risk of fracture of the cusp and reinfection and requires patient commitment for the follow-up procedures. Present case describes the use of mineral trioxide aggregate (MTA in type II dens evaginatus of maxillary central incisor.

 2. Indirekte Auswirkungen von Naturgefahren auf den Tourismus : das Beispiel des Lawinenwinters 1999 in der Schweiz

  National Research Council Canada - National Science Library

  C. J. Nöthiger; H. Elsasser; M. Bründl; J. Ammann

  ... für die Tourismusbranche in den Schweizer Alpen. Ursachen für diese Kosten waren v.a. Strassensperrungen, ausser Betrieb genommene Bergbahnen, das schlechte Wetter und wahrscheinlich auch Medienberichte...

 3. GMO-afgrøder ikke den eneste løsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Niels; Jacobsen, Sven-Erik; Sørensen, Marten

  2010-01-01

  Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger......Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger...

 4. Netzpolitik - ein unmögliches Unterfangen für den Staat?

  OpenAIRE

  Hirsch, Stefan

  2002-01-01

  'Das Internet stellt mit seinen Charakteristika Konvergenz und Transnationalität ein Regulierungsproblem für den Staat auf inhaltlicher Ebene dar. Es fehlen altbewährte Legitimationsgrundlagen für die inhaltliche Regulierung der Medienmärkte. Dieser Beitrag versucht anhand der Analyse des schwedischen Regulierungsmodells auf der Basis medienökonomischer Theorien zu zeigen, wie Inhalte des Internets reguliert werden sollten. Der Vergleich des Internets mit den klassischen Medien (Presse und Ru...

 5. Hoffen auf den guten Willen – von der unverbindlichen Institutionalisierung feministischer Forderungen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maike Bußmann

  2008-11-01

  Full Text Available Nachdem die Protagonistinnen der ersten Frauenbewegung prinzipiell den Zugang in die Institutionen erstritten hatten, wurde seit den 1968ern der Marsch durch die Institutionen angetreten. Diesen untersucht Stefanie Ehmsen für die Vereinigten Staaten und die Bundesrepublik, wobei sie die Unterschiede als Resultat der jeweiligen politischen Traditionen interpretiert. Zwar wartet sie mit gut recherchierten und lesenswerten Fallbeispielen auf, doch das Potential der Analyse wird leider nicht ausgeschöpft.

 6. Den største fortælling er sand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkeby, Ole Fogh

  2012-01-01

  Evangeliernes utrolige styrke har været udsat for mange sandsynlige forklaringer. Måske glemmer vi den uvidenskabelige, men ægte forklaring: Beretningen er sand ikraft af netop sin gennemslagskraft.......Evangeliernes utrolige styrke har været udsat for mange sandsynlige forklaringer. Måske glemmer vi den uvidenskabelige, men ægte forklaring: Beretningen er sand ikraft af netop sin gennemslagskraft....

 7. E-Commerce. Auswirkungen auf den Bucheinzelhandel. Mit Ergebnissen der zweiten Branchenumfrage in der Region Franken

  OpenAIRE

  Kuhn, Axel

  2008-01-01

  2004 erschienen mit E-Commerce. Auswirkungen auf den Bucheinzelhandel die Ergebnisse einer empirischen Studie des Forschungsprojekts Electronic Publishing und E-Commerce im Buchhandel, welche die Auswirkungen des elektronischen Handels auf die Strukturen des Buchhandels untersuchten. Die Studie wurde 2007 wiederholt, um aus den Veränderungen Erkenntnisse über die Etablierung des elektronischen Handels im Bucheinzelhandel zu gewinnen. Die hier vorliegenden Ergebnisse zeigen auf, wie sich die E...

 8. Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2016 : Zusammenfassung wichtiger Fakten aus der Logistikmarktstudie

  OpenAIRE

  Stölzle, Wolfgang; Hofmann, Erik; Oettmeier, Katrin

  2015-01-01

  Der Stellenwert der Logistik in Europa und insbesondere auch in der Schweiz gewinnt weiterhin an Bedeutung. Die Dynamik und Relevanz des Logistikmarktes ist neben der ansteigenden Arbeitsteiligkeit und globalisierten Märkten dem zunehmenden Abbau von Handelshemmnissen zu verdanken. Diese Entwicklungszüge machen es aus unserer Sicht erforderlich, den relevanten Markt und seine Supply Chains umfassend abzubilden und den Akteuren damit eine Unterstützung bei strategischen Entscheidungen anzubiet...

 9. Køn og kærlighed i Den Hebraiske Bibel og tidlig rabbinsk litteratur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne

  2014-01-01

  De religiøse grundlæggertekster synes optaget af at sikre kulturens videreførelse gennem entydiggørelse af køn og kærlighed, men den hebræiske bibel og den tidlige rabbinske litteratur skildrer lige så ofte i de mest dramatiske og poetiske passager køn og kærlighed som komplekse, sammensatte, for...

 10. Epidemiologie der Tuberkulose im Einzugsgebiet der Pneumologischen Klinik Waldhof Elgershausen in den Jahren 1980-2000

  OpenAIRE

  Heberling, Antonina Maria

  2005-01-01

  Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht der epidemiologische Wandel der Tuberkulose im Einzugsgebiet der Pneumologischen Klinik Waldhof Elgershausen angesichts der welt- und deutschlandweiten sozioökonomischen Entwicklung in den letzten zwei Jahrzehnten. Des Weiteren wurden im Rahmen der Studie Merkmale des Migrantenstatus und des Krankheitsverlaufs bei einheimischen Patienten sowie stationär behandelten Migranten verglichen. Die Daten wurden aus den Krankenakten von 779 Tuberkuloseer...

 11. Tobacco imagery on prime time UK television.

  Science.gov (United States)

  Lyons, Ailsa; McNeill, Ann; Britton, John

  2014-05-01

  Smoking in films is a common and well documented cause of youth smoking experimentation and uptake and hence a significant health hazard. The extent of exposure of young people to tobacco imagery in television programming has to date been far less investigated. We have therefore measured the extent to which tobacco content occurs in prime time UK television, and estimated exposure of UK youth. The occurrence of tobacco, categorised as actual tobacco use, implied tobacco use, tobacco paraphernalia, other reference to tobacco, tobacco brand appearances or any of these, occurring in all prime time broadcasting on the five most popularly viewed UK television stations during 3 separate weeks in 2010 were measured by 1-minute interval coding. Youth exposure to tobacco content in the UK was estimated using media viewing figures. Actual tobacco use, predominantly cigarette smoking, occurred in 73 of 613 (12%) programmes, particularly in feature films and reality TV. Brand appearances were rare, occurring in only 18 programmes, of which 12 were news or other factual genres, and 6 were episodes of the same British soap opera. Tobacco occurred with similar frequency before as after 21:00, the UK watershed for programmes suitable for youth. The estimated number of incidences of exposure of the audience aged less than 18 years for any tobacco, actual tobacco use and tobacco branding were 59 million, 16 million and 3 million, respectively on average per week. Television programming is a source of significant exposure of youth to tobacco imagery, before and after the watershed. Tobacco branding is particularly common in Coronation Street, a soap opera popular among youth audiences. More stringent controls on tobacco in prime time television therefore have the potential to reduce the uptake of youth smoking in the UK.

 12. Tobacco imagery on prime time UK television

  Science.gov (United States)

  Lyons, Ailsa; McNeill, Ann; Britton, John

  2014-01-01

  Background Smoking in films is a common and well documented cause of youth smoking experimentation and uptake and hence a significant health hazard. The extent of exposure of young people to tobacco imagery in television programming has to date been far less investigated. We have therefore measured the extent to which tobacco content occurs in prime time UK television, and estimated exposure of UK youth. Methods The occurrence of tobacco, categorised as actual tobacco use, implied tobacco use, tobacco paraphernalia, other reference to tobacco, tobacco brand appearances or any of these, occurring in all prime time broadcasting on the five most popularly viewed UK television stations during 3 separate weeks in 2010 were measured by 1-minute interval coding. Youth exposure to tobacco content in the UK was estimated using media viewing figures. Findings Actual tobacco use, predominantly cigarette smoking, occurred in 73 of 613 (12%) programmes, particularly in feature films and reality TV. Brand appearances were rare, occurring in only 18 programmes, of which 12 were news or other factual genres, and 6 were episodes of the same British soap opera. Tobacco occurred with similar frequency before as after 21:00, the UK watershed for programmes suitable for youth. The estimated number of incidences of exposure of the audience aged less than 18 years for any tobacco, actual tobacco use and tobacco branding were 59 million, 16 million and 3 million, respectively on average per week. Conclusions Television programming is a source of significant exposure of youth to tobacco imagery, before and after the watershed. Tobacco branding is particularly common in Coronation Street, a soap opera popular among youth audiences. More stringent controls on tobacco in prime time television therefore have the potential to reduce the uptake of youth smoking in the UK. PMID:23479113

 13. ACME Priority Metrics (A-PRIME)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2017-06-08

  A-PRIME, is a collection of scripts designed to provide Accelerated Climate Model for Energy (ACME) model developers and analysts with a variety of analysis of the model needed to determine if the model is producing the desired results, depending on the goals of the simulation. The software is csh scripts based at the top level to enable scientist to provide the input parameters. Within the scripts, the csh scripts calls code to perform the postprocessing of the raw data analysis and create plots for visual assessment.

 14. Phonological priming of lexical retrieval in speech production.

  Science.gov (United States)

  Collins, A F; Ellis, A W

  1992-08-01

  We report a series of three experiments exploring phonological priming effects in speech production. In all cases, subjects repeated aloud auditorily presented primes and then named picture targets. Experiment 1 showed that targets were named faster when prime and target shared phonemes but only when these occupied the same word or syllabic positions. Experiment 2 showed that the degree of facilitation was unaffected by the lexicality of the prime or whether shared phonemes occurred early or late in the syllable. Experiment 3 examined the effect of the lexicality of the prime at different intervals between response and prime in an attempt to tease apart contributions to the effect from automatic and strategic processes. The results are considered in relation to current accounts of lexical retrieval.

 15. Word-identification priming for ignored and attended words

  Science.gov (United States)

  Stone, M.; Ladd, S. L.; Vaidya, C. J.; Gabrieli, J. D.

  1998-01-01

  Three experiments examined contributions of study phase awareness of word identity to subsequent word-identification priming by manipulating visual attention to words at study. In Experiment 1, word-identification priming was reduced for ignored relative to attended words, even though ignored words were identified sufficiently to produce negative priming in the study phase. Word-identification priming was also reduced after color naming relative to emotional valence rating (Experiment 2) or word reading (Experiment 3), even though an effect of emotional valence upon color naming (Experiment 2) indicated that words were identified at study. Thus, word-identification priming was reduced even when word identification occurred at study. Word-identification priming may depend on awareness of word identity at the time of study.

 16. A Rare Case of Crowned Dens Syndrome Mimicking Aseptic Meningitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teruyuki Takahashi

  2013-03-01

  Full Text Available Background: Crowned dens syndrome (CDS, related to microcrystalline deposition in the periodontoid process, is the main cause of acute or chronic cervical pain. Microcrystal-line deposition most often consists of calcium pyrophosphate dehydrate crystals and/or hydroxyapatite crystals. Case Presentation: This report describes the case of an 89-year-old woman who presented with sudden onset, high fever, severe occipital headache, and neck stiffness. A laboratory examination revealed a markedly elevated white blood cell count (11,100/µl and C-reactive protein level (23.8 mg/dl. These clinical findings suggested severe infection such as meningitis with sepsis. However, the results of blood culture, serum endotoxin, and procalcitonin were all negative, and cerebrospinal fluid studies revealed only a slight abnormality. The patient was first diagnosed with meningitis and treated with antiviral and antibiotic agents as well as non-steroidal anti-inflammatory drugs, but they only had limited effects. A cervical plain computed tomography (CT scan and its three-dimensional (3D reconstruction detected a remarkable crown-like calcification surrounding the odontoid process. On the basis of the CT findings, the patient was diagnosed as a severe case of CDS and was immediately treated with corticosteroids. The patient's condition drastically improved within a week after one course of corticosteroid therapy. Conclusion: Some atypical symptoms of CDS are misleading and may be misdiagnosed as meningitis, as happened in our case. A CT scan, especially a 3D-CT scan, is necessary and useful for a definitive diagnosis of CDS. CDS should be considered as a differential diagnosis of a possible etiology for fever, headache, and cervical pain of unknown origin.

 17. Identity negative priming: a phenomenon of perception, recognition or selection?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hecke Schrobsdorff

  Full Text Available The present study addresses the problem whether negative priming (NP is due to information processing in perception, recognition or selection. We argue that most NP studies confound priming and perceptual similarity of prime-probe episodes and implement a color-switch paradigm in order to resolve the issue. In a series of three identity negative priming experiments with verbal naming response, we determined when NP and positive priming (PP occur during a trial. The first experiment assessed the impact of target color on priming effects. It consisted of two blocks, each with a different fixed target color. With respect to target color no differential priming effects were found. In Experiment 2 the target color was indicated by a cue for each trial. Here we resolved the confounding of perceptual similarity and priming condition. In trials with coinciding colors for prime and probe, we found priming effects similar to Experiment 1. However, trials with a target color switch showed such effects only in trials with role-reversal (distractor-to-target or target-to-distractor, whereas the positive priming (PP effect in the target-repetition trials disappeared. Finally, Experiment 3 split trial processing into two phases by presenting the trial-wise color cue only after the stimulus objects had been recognized. We found recognition in every priming condition to be faster than in control trials. We were hence led to the conclusion that PP is strongly affected by perception, in contrast to NP which emerges during selection, i.e., the two effects cannot be explained by a single mechanism.

 18. Priming Neural Circuits to Modulate Spinal Reflex Excitability

  OpenAIRE

  Estes, Stephen P.; Iddings, Jennifer A.; Field-Fote, Edelle C.

  2017-01-01

  While priming is most often thought of as a strategy for modulating neural excitability to facilitate voluntary motor control, priming stimulation can also be utilized to target spinal reflex excitability. In this application, priming can be used to modulate the involuntary motor output that often follows central nervous system injury. Individuals with spinal cord injury (SCI) often experience spasticity, for which antispasmodic medications are the most common treatment. Physical therapeutic/...

 19. Does pizza prime coin? Perceptual priming in lexical decision and pronunciation.

  NARCIS (Netherlands)

  D. Pecher (Diane); R. Zeelenberg (René); J.G.W. Raaijmakers (Jeroen)

  1998-01-01

  textabstractIn 6 experiments the authors investigated priming for perceptually related word pairs (i.e., words that refer to objects with the same shape such as pizza-coin), trying to replicate earlier findings by R. Schreuder et al (see record 1985-06198-001) while avoiding some of

 20. Partnering Research Involving Mentoring and Education (PRIME) in Prostate Cancer

  National Research Council Canada - National Science Library

  Price, Marva M

  2007-01-01

  Partnering Research Involving Mentoring and Education in Prostate Cancer (PRIME) is a partnership between two nursing schools, Duke University School of Nursing and North Carolina Central University (NCCU...

 1. Partnering Research Involving Mentoring and Education (PRIME) in Prostate Cancer

  National Research Council Canada - National Science Library

  Price, Marva M

  2008-01-01

  Partnering Research Involving Mentoring and Education in Prostate Cancer (PRIME) was a partnership between two nursing schools, Duke University School of Nursing and North Carolina Central University (NCCU...

 2. Facial expression primes and implicit regulation of negative emotion.

  Science.gov (United States)

  Yoon, HeungSik; Kim, Shin Ah; Kim, Sang Hee

  2015-06-17

  An individual's responses to emotional information are influenced not only by the emotional quality of the information, but also by the context in which the information is presented. We hypothesized that facial expressions of happiness and anger would serve as primes to modulate subjective and neural responses to subsequently presented negative information. To test this hypothesis, we conducted a functional MRI study in which the brains of healthy adults were scanned while they performed an emotion-rating task. During the task, participants viewed a series of negative and neutral photos, one at a time; each photo was presented after a picture showing a face expressing a happy, angry, or neutral emotion. Brain imaging results showed that compared with neutral primes, happy facial primes increased activation during negative emotion in the dorsal anterior cingulated cortex and the right ventrolateral prefrontal cortex, which are typically implicated in conflict detection and implicit emotion control, respectively. Conversely, relative to neutral primes, angry primes activated the right middle temporal gyrus and the left supramarginal gyrus during the experience of negative emotion. Activity in the amygdala in response to negative emotion was marginally reduced after exposure to happy primes compared with angry primes. Relative to neutral primes, angry facial primes increased the subjectively experienced intensity of negative emotion. The current study results suggest that prior exposure to facial expressions of emotions modulates the subsequent experience of negative emotion by implicitly activating the emotion-regulation system.

 3. The priming of basic combinatory responses in MEG.

  Science.gov (United States)

  Blanco-Elorrieta, Esti; Ferreira, Victor S; Del Prato, Paul; Pylkkänen, Liina

  2017-09-21

  Priming has been a powerful tool for the study of human memory and especially the memory representations relevant for language. However, although it is well established that lexical access can be primed, we do not know exactly what types of computations can be primed above the word level. This work took a neurobiological approach and assessed the ways in which the complex representation of a minimal combinatory phrase, such as red boat, can be primed, as evidenced by the spatiotemporal profiles of magnetoencephalography (MEG) signals. Specifically, we built upon recent progress on the neural signatures of phrasal composition and tested whether the brain activities implicated for the basic combination of two words could be primed. In two experiments, MEG was recorded during a picture naming task where the prime trials were designed to replicate previously reported combinatory effects and the target trials to test whether those combinatory effects could be primed. The manipulation of the primes was successful in eliciting larger activity for adjective-noun combinations than single nouns in left anterior temporal and ventromedial prefrontal cortices, replicating prior MEG studies on parallel contrasts. Priming of similarly timed activity was observed during target trials in anterior temporal cortex, but only when the prime and target shared an adjective. No priming in temporal cortex was observed for single word repetition and two control tasks showed that the priming effect was not elicited if the prime pictures were simply viewed but not named. In sum, this work provides evidence that very basic combinatory operations can be primed, with the necessity for some lexical overlap between prime and target suggesting combinatory conceptual, as opposed to syntactic processing. Both our combinatory and priming effects were early, onsetting between 100 and 150ms after picture onset and thus are likely to reflect the very earliest planning stages of a combinatory message

 4. Perceptual and conceptual priming in patients with dissociative identity disorder.

  Science.gov (United States)

  Huntjens, Rafaële J C; Postma, Albert; Hamaker, Ellen L; Woertman, Liesbeth; van der Hart, Onno; Peters, Madelon

  2002-10-01

  The present study examined implicit memory transfer in patients with dissociative identity disorder (DID). To determine priming impairments in DID, we included both several perceptual priming tasks and a conceptual priming task using neutral material. We tested a large sample of DID patients (n = 31), in addition to 25 controls and 25 DID simulators, comparable on sex, age, and education. Controls replicated conceptual priming results of Vriezen, Moscovitch, and Bellos (1995) by showing that conceptual priming seems to require the formation of domain-specific semantic representations, denoting either sensory or functional object attributes. We extended a study performed by Schacter, Cooper, and Delaney (1990) by demonstrating priming for impossible object using the sensitive priming index of response times. The simulators in the study were not able to simulate interidentity amnesia on the implicit memory tasks employed. Partly in contrast to participants in previous studies, DID patients showed evidence of perceptual priming as well as conceptual priming comparable to that of controls. DID patients thus displayed normal implicit memory performance.

 5. Event generators for {{\\eta }}/{{{\\eta }}}^{^{\\prime} } decays at BESIII

  Science.gov (United States)

  Qin, Nian; Zhang, Zhen-Yu; Fang, Shuang-Shi; Zhou, Xiang; Du, Lin-Lin; Qiao, Hao-Xue

  2018-01-01

  The light unflavoured meson {{η }}/{{{η }}}^{\\prime } decays are valuable for testing non-perturbative quantum chromodynamics and exploring new physics beyond the Standard Model. This paper describes a series of event generators, including {{η }}/{{{η }}}^{\\prime }\\to {{γ }}{{{l}}}+{{{l}}}-, {{η }}/{{{η }}}^{\\prime }\\to {{γ }}{{{π }}}+{{{π }}}-, {{{η }}}^{\\prime }\\to {{ω }}{{{e}}}+{{{e}}}-, {{η }}\\to {{{π }}}+{{{π }}}-{{{π }}}0, {{η }}/{{{η }}}^{\\prime }\\to {{{π }}}0{{{π }}}0{{{π }}}0, {{{η }}}^{\\prime }\\to {{η }}{{π }}{{π }} and {{{η }}}^{\\prime }\\to {{{π }}}+{{{π }}}-{{{π }}}+{{{π }}}-/{{{π }}}+{{{π }}}-{{{π }}}0{{{π }}}0, which have been developed for investigating {{η }}/{{{η }}}^{\\prime } decay dynamics. For most of these generators, their usability has been validated in BESIII analyses for determining the detection efficiency, and background studies. The consistency between data and Monte Carlo shows that these generators work well in the BESIII simulation, and will also be useful for ongoing BESIII analyses and other experiments for studying {{η }}/{{{η }}}^{\\prime } physics. Supported by National Natural Science Foundation of China (NSFC) (11205117, 11575133, 11675184), the China Scholarship Council (201506275156), the Wuhan University PhD Short-time Mobility Program 2016, the Joint Funds of the NSFC and Henan Province (U1504112)

 6. Social priming increases nonverbal expressive behaviors in schizophrenia.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jonathan Del-Monte

  Full Text Available Semantic priming tasks are classically used to influence and implicitly promote target behaviors. Recently, several studies have demonstrated that prosocial semantic priming modulated feelings of social affiliation. The main aim of this study was to determine whether inducing feelings of social affiliation using priming tasks could modulate nonverbal social behaviors in schizophrenia. We used the Scrambled Sentence Task to prime schizophrenia patients according to three priming group conditions: pro-social, non-social or anti-social. Forty-five schizophrenia patients, diagnosed according to DSM-IV-TR, were randomly assigned to one of the three priming groups of 15 participants. We evaluated nonverbal social behaviors using the Motor-Affective subscale of the Motor-Affective-Social-Scale. Results showed that schizophrenia patients with pro-social priming had significantly more nonverbal behaviors than schizophrenia patients with anti-social and non-social priming conditions. Schizophrenia patient behaviors are affected by social priming. Our results have several clinical implications for the rehabilitation of social skills impairments frequently encountered among individuals with schizophrenia.

 7. Semantic processing during morphological priming: an ERP study.

  Science.gov (United States)

  Beyersmann, Elisabeth; Iakimova, Galina; Ziegler, Johannes C; Colé, Pascale

  2014-09-04

  Previous research has yielded conflicting results regarding the onset of semantic processing during morphological priming. The present study was designed to further explore the time-course of morphological processing using event-related potentials (ERPs). We conducted a primed lexical decision study comparing a morphological (LAVAGE - laver [washing - wash]), a semantic (LINGE - laver [laundry - wash]), an orthographic (LAVANDE - laver [lavender - wash]), and an unrelated control condition (HOSPICE - laver [nursing home - wash]), using the same targets across the four priming conditions. The behavioral data showed significant effects of morphological and semantic priming, with the magnitude of morphological priming being significantly larger than the magnitude of semantic priming. The ERP data revealed significant morphological but no semantic priming at 100-250 ms. Furthermore, a reduction of the N400 amplitude in the morphological condition compared to the semantic and orthographic condition demonstrates that the morphological priming effect was not entirely due to the semantic or orthographic overlap between the prime and the target. The present data reflect an early process of semantically blind morphological decomposition, and a later process of morpho-semantic decomposition, which we discuss in the context of recent morphological processing theories. Copyright © 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

 8. Vacuum Fluctuations, Cosmogenesis and Prime Number Gaps

  Science.gov (United States)

  Berezin, Alexander A.

  2002-10-01

  Starting from E.Tryon (1973), idea of cosmogenesis through quantum tunnelling "from nothing" became popular. Both complimentary streams of it, inflationary models (Guth, Linde) and quantum parallelism (Everett, Deutsch), require some starting point as, e.g., concretisation of Leibnitz Principle (Omnibus ex nihil decendis sufficit unum). This leads to propositional conjecture (axiom?) that (meta)physical "Platonic Pressure" of infinitude of numbers and Cantor "alephs" becomes an engine for self-generation of physical universe directly out of mathematics: inexhaustibility of Number Theory (NT) drives cosmogenesis. While physics in other quantum branches of inflating universe (Megaverse) can be (arbitrary) different from ours, NT is not (it is unique, absolute, immutable and infinitely resourceful). Energy-time uncertainty principle (UP) allows indefinite lifetime provided we start from total zero energy. Analogue of UP in NT is theorem by H.Maier (1981) stating the existence of arbitrary long trails of isolated primes such that each next gap is arbitrary greater than average gap (logN). On physical level these arbitrary large deviations from Prime Number Theorem translate into permissiveness of (arbitrary) large quantum fluctuations.

 9. Diuretics Prime Plant Immunity in Arabidopsis thaliana

  Science.gov (United States)

  Noutoshi, Yoshiteru; Ikeda, Mika; Shirasu, Ken

  2012-01-01

  Plant activators are agrochemicals that activate the plant immune system, thereby enhancing disease resistance. Due to their prophylactic and durable effects on a wide spectrum of diseases, plant activators can provide synergistic crop protection when used in combination with traditional pest controls. Although plant activators have achieved great success in wet-rice farming practices in Asia, their use is still limited. To isolate novel plant activators applicable to other crops, we screened a chemical library using a method that can selectively identify immune-priming compounds. Here, we report the isolation and characterization of three diuretics, bumetanide, bendroflumethiazide and clopamide, as immune-priming compounds. These drugs upregulate the immunity-related cell death of Arabidopsis suspension-cultured cells induced with an avirulent strain of Pseudomonas syringae pv. tomato in a concentration-dependent manner. The application of these compounds to Arabidopsis plants confers disease resistance to not only the avirulent but also a virulent strain of the pathogen. Unlike salicylic acid, an endogenous phytohormone that governs disease resistance in response to biotrophic pathogens, the three diuretic compounds analyzed here do not induce PR1 or inhibit plant growth, showing potential as lead compounds in a practical application. PMID:23144763

 10. Diuretics prime plant immunity in Arabidopsis thaliana.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yoshiteru Noutoshi

  Full Text Available Plant activators are agrochemicals that activate the plant immune system, thereby enhancing disease resistance. Due to their prophylactic and durable effects on a wide spectrum of diseases, plant activators can provide synergistic crop protection when used in combination with traditional pest controls. Although plant activators have achieved great success in wet-rice farming practices in Asia, their use is still limited. To isolate novel plant activators applicable to other crops, we screened a chemical library using a method that can selectively identify immune-priming compounds. Here, we report the isolation and characterization of three diuretics, bumetanide, bendroflumethiazide and clopamide, as immune-priming compounds. These drugs upregulate the immunity-related cell death of Arabidopsis suspension-cultured cells induced with an avirulent strain of Pseudomonas syringae pv. tomato in a concentration-dependent manner. The application of these compounds to Arabidopsis plants confers disease resistance to not only the avirulent but also a virulent strain of the pathogen. Unlike salicylic acid, an endogenous phytohormone that governs disease resistance in response to biotrophic pathogens, the three diuretic compounds analyzed here do not induce PR1 or inhibit plant growth, showing potential as lead compounds in a practical application.

 11. Despotism and risk of infanticide influence grizzly bear den-site selection.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nathan S Libal

  Full Text Available Given documented social dominance and intraspecific predation in bear populations, the ideal despotic distribution model and sex hypothesis of sexual segregation predict adult female grizzly bears (Ursus arctos will avoid areas occupied by adult males to reduce risk of infanticide. Under ideal despotic distribution, juveniles should similarly avoid adult males to reduce predation risk. Den-site selection and use is an important component of grizzly bear ecology and may be influenced by multiple factors, including risk from conspecifics. To test the role of predation risk and the sex hypothesis of sexual segregation, we compared adult female (n = 142, adult male (n = 36, and juvenile (n = 35 den locations in Denali National Park and Preserve, Alaska, USA. We measured elevation, aspect, slope, and dominant land cover for each den site, and used maximum entropy modeling to determine which variables best predicted den sites. We identified the global model as the best-fitting model for adult female (area under curve (AUC = 0.926 and elevation as the best predictive variable for adult male (AUC = 0.880 den sites. The model containing land cover and elevation best-predicted juvenile (AUC = 0.841 den sites. Adult females spatially segregated from adult males, with dens characterized by higher elevations (mean= 1,412 m, SE = 52 and steeper slopes (mean = 21.9°, SE = 1.1 than adult male (elevation: mean = 1,209 m, SE = 76; slope: mean = 15.6°, SE = 1.9 den sites. Juveniles used a broad range of landscape attributes but did not avoid adult male denning areas. Observed spatial segregation by adult females supports the sex hypothesis of sexual segregation and we suggest is a mechanism to reduce risk of infanticide. Den site selection of adult males is likely related to distribution of food resources during spring.

 12. Despotism and risk of infanticide influence grizzly bear den-site selection.

  Science.gov (United States)

  Libal, Nathan S; Belant, Jerrold L; Leopold, Bruce D; Wang, Guiming; Owen, Patricia A

  2011-01-01

  Given documented social dominance and intraspecific predation in bear populations, the ideal despotic distribution model and sex hypothesis of sexual segregation predict adult female grizzly bears (Ursus arctos) will avoid areas occupied by adult males to reduce risk of infanticide. Under ideal despotic distribution, juveniles should similarly avoid adult males to reduce predation risk. Den-site selection and use is an important component of grizzly bear ecology and may be influenced by multiple factors, including risk from conspecifics. To test the role of predation risk and the sex hypothesis of sexual segregation, we compared adult female (n = 142), adult male (n = 36), and juvenile (n = 35) den locations in Denali National Park and Preserve, Alaska, USA. We measured elevation, aspect, slope, and dominant land cover for each den site, and used maximum entropy modeling to determine which variables best predicted den sites. We identified the global model as the best-fitting model for adult female (area under curve (AUC) = 0.926) and elevation as the best predictive variable for adult male (AUC = 0.880) den sites. The model containing land cover and elevation best-predicted juvenile (AUC = 0.841) den sites. Adult females spatially segregated from adult males, with dens characterized by higher elevations (mean= 1,412 m, SE = 52) and steeper slopes (mean = 21.9°, SE = 1.1) than adult male (elevation: mean = 1,209 m, SE = 76; slope: mean = 15.6°, SE = 1.9) den sites. Juveniles used a broad range of landscape attributes but did not avoid adult male denning areas. Observed spatial segregation by adult females supports the sex hypothesis of sexual segregation and we suggest is a mechanism to reduce risk of infanticide. Den site selection of adult males is likely related to distribution of food resources during spring.

 13. Mechanisms of masked evaluative priming: task sets modulate behavioral and electrophysiological priming for picture and words differentially

  OpenAIRE

  Kiefer, Markus; Liegel, Nathalie; Zovko, Monika; Wentura, Dirk

  2016-01-01

  Research with the evaluative priming paradigm has shown that affective evaluation processes reliably influence cognition and behavior, even when triggered outside awareness. However, the precise mechanisms underlying such subliminal evaluative priming effects, response activation vs semantic processing, are matter of a debate. In this study, we determined the relative contribution of semantic processing and response activation to masked evaluative priming with pictures and words. To this end,...

 14. Co-occurrence frequency evaluated with large language corpora boosts semantic priming effects.

  Science.gov (United States)

  Brunellière, Angèle; Perre, Laetitia; Tran, ThiMai; Bonnotte, Isabelle

  2017-09-01

  In recent decades, many computational techniques have been developed to analyse the contextual usage of words in large language corpora. The present study examined whether the co-occurrence frequency obtained from large language corpora might boost purely semantic priming effects. Two experiments were conducted: one with conscious semantic priming, the other with subliminal semantic priming. Both experiments contrasted three semantic priming contexts: an unrelated priming context and two related priming contexts with word pairs that are semantically related and that co-occur either frequently or infrequently. In the conscious priming presentation (166-ms stimulus-onset asynchrony, SOA), a semantic priming effect was recorded in both related priming contexts, which was greater with higher co-occurrence frequency. In the subliminal priming presentation (66-ms SOA), no significant priming effect was shown, regardless of the related priming context. These results show that co-occurrence frequency boosts pure semantic priming effects and are discussed with reference to models of semantic network.

 15. The kinds of information that support novel associative object priming and how these differ from those that support item priming.

  Science.gov (United States)

  Gomes, Carlos Alexandre; Mayes, Andrew

  2015-01-01

  We investigated how the information that supports novel associative and item object priming differs under identical study/test conditions. In Experiments 1 and 2, participants rated the meaningfulness of sentences linking two object pictures at study. At test, they performed either a size judgement or an associative recognition memory task on intact, recombined and novel picture (Experiment 1) or word (Experiment 2) associations. Associative priming was modulated by subjective meaningfulness of the encoded links, and depended on study/test perceptual overlap. In contrast, item priming was neither affected by the meaningfulness of the sentences nor by study/test changes in the stimulus presentation format. Associative priming and recognition were behaviourally dissociated, and associative recognition was probably too slow to have seriously contaminated associative priming. In Experiment 3, participants performed a perceptually oriented task during both experimental phases, and both associative and item priming were observed. These results suggest that associative priming depends on stored associative semantic and perceptual information when the test task requires flexible retrieval of associative information. Under the same conditions, item priming may only require activation of items' semantic properties. When both study and test tasks stress perceptual processing, retrieval of perceptual information is sufficient to support both kinds of priming.

 16. Iconic gestures prime words: comparison of priming effects when gestures are presented alone and when they are accompanying speech.

  Science.gov (United States)

  So, Wing-Chee; Yi-Feng, Alvan Low; Yap, De-Fu; Kheng, Eugene; Yap, Ju-Min Melvin

  2013-01-01

  Previous studies have shown that iconic gestures presented in an isolated manner prime visually presented semantically related words. Since gestures and speech are almost always produced together, this study examined whether iconic gestures accompanying speech would prime words and compared the priming effect of iconic gestures with speech to that of iconic gestures presented alone. Adult participants (N = 180) were randomly assigned to one of three conditions in a lexical decision task: Gestures-Only (the primes were iconic gestures presented alone); Speech-Only (the primes were auditory tokens conveying the same meaning as the iconic gestures); Gestures-Accompanying-Speech (the primes were the simultaneous coupling of iconic gestures and their corresponding auditory tokens). Our findings revealed significant priming effects in all three conditions. However, the priming effect in the Gestures-Accompanying-Speech condition was comparable to that in the Speech-Only condition and was significantly weaker than that in the Gestures-Only condition, suggesting that the facilitatory effect of iconic gestures accompanying speech may be constrained by the level of language processing required in the lexical decision task where linguistic processing of words forms is more dominant than semantic processing. Hence, the priming effect afforded by the co-speech iconic gestures was weakened.

 17. Naturalismus als Herausforderung für den Religionsunterricht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Feichtinger

  2015-11-01

  Full Text Available ENGLISH: This paper reflects on statements and attitudes of pupils in religion classes that represent a perspective of naturalism, and on teachers’ possibilities of reacting to such statements. We define the term ‘naturalism’ and explain, in which way naturalistic attitudes may occur and which questions they are related to. Based on a theological and philosophical criticism of naturalism we want to encourage teachers of religion to openly question such worldviews. To do so, we refer to the concept of ‘philosophy/theology for children/adolescents’. We argue to use the so-called ‘Socratic Method’ in its original sense, namely the challenging of alleged certainties (elenchus. The Socratic Method can and should be used not only to philosophize freely, but also to question pupils’ (naturalistic worldviews and attitudes, not with the purpose to then impose a ‘correct’ worldview onto them, but to help deconstructing alleged certainties and opening new horizons of thought. DEUTSCH: Der Beitrag befasst sich mit naturalistischen Aussagen und Einstellungen von SchülerInnen im Religionsunterricht und einer didaktischen Reflexion über den angemessenen Umgang mit ihnen durch die Lehrperson. Es wird dargelegt, was unter Naturalismus zu verstehen ist, auf welche Weise er im Unterricht auftauchen kann und welche Fragen davon betroffen sind. Gestützt auf eine theologisch-philosophische Kritik am Naturalismus sehen wir es als Aufgabe des Religionsunterrichts an, naturalistische Einstellungen kritisch zu hinterfragen. Hierzu beziehen wir uns auf das Konzept der ‚Kinder-/Jugendtheologie‘ bzw. im Speziellen auf eine ‚Theologie für Kinder/Jugendliche‘. Dabei plädieren wir dafür, die sog. ‚sokratische Methode‘ in ihrem ursprünglichen Sinn, nämlich der Infragestellung von vermeintlichen Gewissheiten (elenchus, zu verwenden. Die sokratische Methode kann und soll auch dafür verwendet werden, (naturalistische Weltsichten der Sch

 18. Nonlinear optical parameters of 7-prime,7-prime-dicyano-7-prime-apo-beta-carotene in hexane by self-action techniques

  Science.gov (United States)

  Abdeldayem, Hossin A.; Sheng, Wen; Venkateswarlu, P.; Witherow, William K.; Frazier, Don O.; Chandra Sekhar, P.; George, M. C.; Kispert, Lowell; Wasielewski, Michael R.

  1993-01-01

  Quantitative measurements of the nonlinear refractive index coefficient n(2) and the third-order nonlinear susceptibility chi(3) for a solution of 7-prime,7-prime-dicyano-7-prime-apo-beta-carotene (DCAC) in hexane have been measured at different concentrations. The measurements have been performed by both the self-trapping and self-phase modulation techniques using a CW Ar(+) laser. The results show that DCAC has a relatively large nonlinearity, attributed to a thermal mechanism, with n(2) of the order of 10 exp 9 times that of CS2.

 19. Heading for the hills: risk avoidance drives den site selection in African wild dogs.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Craig R Jackson

  Full Text Available Compared to their main competitors, African wild dogs (Lycaon pictus have inferior competitive abilities and interspecific competition is a serious fitness-limiting factor. Lions (Panthera leo are the dominant large carnivore in African savannah ecosystems and wild dogs avoid them both spatially and temporally. Wild dog young are particularly vulnerable and suffer high rates of mortality from lions. Since lions do not utilize all parts of the landscape with an equal intensity, spatial variation in lion densities can be exploited by wild dogs both during their general ranging behaviour, but more specifically when they are confined to a den with vulnerable young. Since patches of rugged terrain are associated with lower lion densities, we hypothesized that these comparatively safe habitats should be selected by wild dogs for denning. We investigated the relationship between the distribution of 100 wild dog den sites and the occurrence of rugged terrain in four wild dog populations located in Tanzania, Zimbabwe and South Africa. A terrain ruggedness index was derived from a 90 m digital elevation model and used to map terrain ruggedness at each site. We compared characteristics of actual and potential (random den sites to determine how wild dogs select den sites. The distributions of wild dog dens were strongly associated with rugged terrain and wild dogs actively selected terrain that was more rugged than that available on average. The likelihood of encountering lions is reduced in these habitats, minimizing the risk to both adults and pups. Our findings have important implications for the conservation management of the species, especially when assessing habitat suitability for potential reintroductions. The simple technique used to assess terrain ruggedness may be useful to investigate habitat suitability, and even predict highly suitable denning areas, across large landscapes.

 20. Heading for the hills: risk avoidance drives den site selection in African wild dogs.

  Science.gov (United States)

  Jackson, Craig R; Power, R John; Groom, Rosemary J; Masenga, Emmanuel H; Mjingo, Ernest E; Fyumagwa, Robert D; Røskaft, Eivin; Davies-Mostert, Harriet

  2014-01-01

  Compared to their main competitors, African wild dogs (Lycaon pictus) have inferior competitive abilities and interspecific competition is a serious fitness-limiting factor. Lions (Panthera leo) are the dominant large carnivore in African savannah ecosystems and wild dogs avoid them both spatially and temporally. Wild dog young are particularly vulnerable and suffer high rates of mortality from lions. Since lions do not utilize all parts of the landscape with an equal intensity, spatial variation in lion densities can be exploited by wild dogs both during their general ranging behaviour, but more specifically when they are confined to a den with vulnerable young. Since patches of rugged terrain are associated with lower lion densities, we hypothesized that these comparatively safe habitats should be selected by wild dogs for denning. We investigated the relationship between the distribution of 100 wild dog den sites and the occurrence of rugged terrain in four wild dog populations located in Tanzania, Zimbabwe and South Africa. A terrain ruggedness index was derived from a 90 m digital elevation model and used to map terrain ruggedness at each site. We compared characteristics of actual and potential (random) den sites to determine how wild dogs select den sites. The distributions of wild dog dens were strongly associated with rugged terrain and wild dogs actively selected terrain that was more rugged than that available on average. The likelihood of encountering lions is reduced in these habitats, minimizing the risk to both adults and pups. Our findings have important implications for the conservation management of the species, especially when assessing habitat suitability for potential reintroductions. The simple technique used to assess terrain ruggedness may be useful to investigate habitat suitability, and even predict highly suitable denning areas, across large landscapes.