WorldWideScience

Sample records for har fagene fremtiden

 1. Fremtidens undervisningsmiljøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  Som oplægget til dette temanummer af LOM også indikerede, så sætter vi fokus på fremtidens undervisningsmiljøer på universiteter og UCer. Fremtidens undervisningsmiljøer har mange facetter, hvilket samlingen af artikler også illustrerer. “Fremtidens Undervisningsmiljø” handler om eksisterende erf...

 2. Anvendelse af faseskiftende materialer i fremtidens bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rose, Jørgen; Lund Jensen, Rasmus; Heiselberg, Per Kvols

  temperaturforholdene om sommeren i fremtidens bygninger. Bygningernes varmekapacitet har stor betydning for at undgå risikoen for overtemperaturer om sommeren og for at reducere kølebehovet. Bygningernes aktive varmekapacitet kan øges markant ved at anvende faseskiftende materialer (PCM), hvor der akkumuleres...

 3. Fremtidens biblioteksbetjening af børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyrup, Helene

  2008-01-01

  Rapporten er resultatet af et tværministerielt udvalgsarbejde nedsat af Kulturministeriet.  Kommissoriet har været at nytænke biblioteksbetjeningen af børn, så den passer til vidensamfundet.  Udvalgsarbejdet munder ud i ti bud for fremtidens biblioteksbetjening af børn....

 4. Leseopplæring og fagenes literacy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atle Skaftun

  2015-09-01

  Full Text Available Artikkelen er opprinnelig publisert i Leseboka. Leseopplæring i alle fag (Skaftun, Solheim, & Uppstad, 2015, og er et forsøk på å formulere et helhetlig perspektiv på lesing og literacy som bakgrunn for å forstå leseopplæring og fagenes literacy. Ulike forskningsinteresser blir knyttet sammen ved at literacy diskuteres som et spørsmål om tilgang på tre nivå: til skriften, til teksten og til tekstkulturen. Denne forståelsesrammen legges til grunn for å beskrive literacy opplæringen i skolen som en prosess der elevene kan inviteres til å delta i fagspesifikke og mer generelt et akademisk fellesskap. Kjernen i dette fellesskapet er en ambisjon om å stimulere elevenes språklige tenking gjennom erfaring med ulike tenkemåter i de ulike fagene, slik at de samlet tilegner seg et mangfold av strategier å velge blant i møtet med tekster og situasjoner som kaller på forståelse og sunn dømmekraft. Et slikt helhetlig perspektiv på literacy tilfører dybde til forståelsen av lesing som grunnleggende ferdighet.

 5. Fremtidens Fjernvarme - Litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Münster, Marie; Hansen, Lise-Lotte Pade

  præsenteres overblik over hvad der kan konkluderes ud fra litteraturen samlet set på områderne system, teknologi, liberalisering og CO2 kvoter. Endelig præsenteres udkast til en SWOT analyse af fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem og der kommes med forslag til fremtidige analyser og projekter....

 6. Scenarier for fremtidens landbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Per; Reenberg, Anette; Aaby, Bent

  2007-01-01

  Der præsenteres 4 scenarier for fremtidens danske landbrugs kvælstofudledninger baseret på tilgængelige tal og en udbygget beregningsmodel. Tidshorisonten er 20 år. Der er valgt forskellige kombinationer af produktionsniveau, kvælstofudnyttelsesgrad og benyttet areal. Det analyseres om de enkelte...

 7. Inspiration til fremtidens naturfaglige uddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Denne antologi udgør bind 2 af rapporten fra arbejdsgruppen for Fremtidens Naturfaglige Uddannelser. Antologien indeholder ti artikler og præsenterer vigtige elementer af det analysegrundlag som ligger bag arbejdsgruppens oplæg til strategi. Det enkelte essay i antologien behandler centrale...... problemstillinger inden for et eller flere naturfag eller en uddannelse/et uddannelsesniveau. Rapportens 1. bind - den selvstændige publikation Fremtidens naturfaglige uddannelser. Naturfag for alle - vision og oplæg til strategi indeholder arbejdsgruppens anbefalinger og bud på strategi for udvikling af...

 8. Fremtidens landinspektøruddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enemark, Stig

  2003-01-01

  Artiklen ?International Trends in Surveying Education? præsenterer de centrale udviklingstrends i et globalt perspektiv og giver et bud på fremtidens model for uddannelse af landinspektører. Modellen indeholder de traditionelle fag landmåling/kortlægning (Measurement Science) samt matrikelvæsen/a...

 9. Inspiration til fremtidens naturfaglige uddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busch, Henrik; Troelsen, Rie; Horst, Sebastian

  uddannelsesniveauer • at den naturfaglige uddannelseskultur styrkes • at lærerkompetencerne styrkes. Rapportens 2. bind - den selvstændige publikation Inspiration til fremtidens naturfaglige uddannelser • En antologi indeholder en række essays om væsentlige problemstillinger for naturfagene. Der er tidligere udsendt...

 10. Metabolomics er fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersern, Birger

  2010-01-01

  Forskningen i fødevarer har fået et potent redskab i hånden. Metabolomics er vejen frem, mener professor Søren Balling Engelsen fra Københavns Universitet......Forskningen i fødevarer har fået et potent redskab i hånden. Metabolomics er vejen frem, mener professor Søren Balling Engelsen fra Københavns Universitet...

 11. Når fremtiden tegner sig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mette Lykke; Katznelson, Noemi

  Når fremtiden tegner sig er en rapport om unge i et yderkantsområder i Danmark. Den giver indblik i nogle af de subjektive, kulturelle og samfundsmæssige mekanismer der kan få betydning for, hvordan fremtiden tegner sig for unge.......Når fremtiden tegner sig er en rapport om unge i et yderkantsområder i Danmark. Den giver indblik i nogle af de subjektive, kulturelle og samfundsmæssige mekanismer der kan få betydning for, hvordan fremtiden tegner sig for unge....

 12. Fremtidens forbrugere vil have det hele

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Asger

  2004-01-01

  Vi kan af gode grunde ikke vide, hvordan forbrugernes efterspørgsel efter svinekød vil udvikle sig i fremtiden, men vi kan med udgangspunkt i forskning give nogle kvalificerede og velunderbyggede ud på nogle overordnede udviklingstendenser - også kaldet megatrends - der vil præge markedet i det k...

 13. Fremtidens læremidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  2012-01-01

  It kan komme mange af folkeskolens udfordringer i møde, men vi skal ikke falde i begejstringsfælden af individualiserende spil og apps. Vi har brug for undervisningsdifferentiering gennem socialisering, ikke gennem individualisering.......It kan komme mange af folkeskolens udfordringer i møde, men vi skal ikke falde i begejstringsfælden af individualiserende spil og apps. Vi har brug for undervisningsdifferentiering gennem socialisering, ikke gennem individualisering....

 14. Når HRM sparker døren ind til fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt Larsen, Henrik

  2016-01-01

  Vi er alt for beskedne of uambitiøse, når vi siger, hvad HRM kan bidrage med i fremtidens virksomheder. Mange af de generelle udfordringer, som virksomhederne står overfor, har nemlig en karakter, der gør det naturligt eller nødvendigt at sætte ind med HRM-professionalisme. Bolden ligger for vores...... fødder, så nu gælder det bare om at sparke. Artiklen beskriver nogle af de vigtigste udfordringer - og hvorfor HRM er et svar herpå....

 15. Facility management i fremtidens bankdrift

  OpenAIRE

  Vollan, Silje Steen

  2015-01-01

  Facility Management (FM) er et relativt ungt fagområde som er i sterk utvikling. Bank og finansbransjen har hatt en tradisjon med å eie og forvalte egne bygninger, noe som har gitt et underbevisst fokus på FM. Økt digitalisering fører til at bankene står overfor nye utfordringer og muligheter. Nye produkter og tjenester dukker opp og dette fører til at FM enheten utfordres med høyere krav til profesjonalitet og effektivitet. Internasjonale trender i markedet viser at flere facility management...

 16. Morphware - Fremtidens Embedded System Platform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Jan

  2006-01-01

  FPGA'er bliver i stigende grad brugt som komponenter i embedded systemer. Faldende priser, større kapacitet og en større felksibilitet har gjort FPGA'en til en attraktiv og konkurrencedygtig teknologi der tillader en stadig stigende grad af system integration, hvor traditionel hardware og software...... kombineres og rekonfigureres. Muligheden for at rekonfigurere systemet, og specielt rekonfigurerer det medens det kører, giver nogle helt nye muligheder for at designe og programmere embedded systemer. Dette foredrag vil give et indblik i disse nye og fremtidige muligheder....

 17. Fremtidens bæredygtige solcelle-drevne LED system i øjenhøjde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Peter Behrensdorff; Dam-Hansen, Carsten; Thorseth, Anders

  Dimensionering og optimering af energisystemet samt intelligent styring af energiforbrug i fremtidens autonome og bæredygtige LED systemer.......Dimensionering og optimering af energisystemet samt intelligent styring af energiforbrug i fremtidens autonome og bæredygtige LED systemer....

 18. Fremtidens forskning skal streames på Netflix

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerbæk, Jonas; Hendriksen, Lauge; Mohr, Markus

  2015-01-01

  En ny dokumentarfilm eksperimenterer med at formidle forskning på film. To studerende og en forsker fortæller, hvordan de har testet den nye formidlingsform.......En ny dokumentarfilm eksperimenterer med at formidle forskning på film. To studerende og en forsker fortæller, hvordan de har testet den nye formidlingsform....

 19. Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Tine Steen

  2011-01-01

  Stramninger af kravene til energiforbruget i vores boliger medfører stor fokus på energiberegningen, men erfaringer fra lavenergiboliger opført i dag viser, at vi, for at sikre succes for fremtidens boliger, også skal inddrage dokumentation af indeklimaet og forbedre samarbejdet mellem arkitekter...

 20. Kravene til lederskab og business excellence for fremtidens ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahlgaard, Jens Jørn; Larsen, Heine Zahll; Nørgaard, Anders

  1997-01-01

  Total Quality Management, Business Process Reengineering, Lærende organisationer og Human Resource Management er begreber, som i de senere år har været omtalt meget i ledelsesmæssige sammenhænge. Alle giver de deres forskellige bud på, hvilke strategiske perspektiver virksomheder bør have, når man...

 1. Fremtiden for dansk forskning og højere uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prebensen, Henrik

  2007-01-01

  Danske universiteter har en tradition for en institutionskultur der bygger på selvstyre, på dynamisk sammenhæng mellem forskning og uddannelse, på forestillingen om erkendelsens og videnskabens enhed og på troen på forskningens og uddannelsernes egenværdi i et dannelsesperspektiv. Denne kultur er...

 2. Har erhvervsuddannelserne en fremtid?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms

  2012-01-01

  Har erhvervsuddannelserne en fremtid? Eller mere præcist: Har de en fremtid med den grundform som nu har fungeret i over 50 år? Det vil sige som et separat system baseret på vekseluddannelser, hvor hovedparten af uddannelserne foregår i praktik, og som i vid udstrækning styres af arbejdsmarkedets...

 3. Labour 4.0: Kompetencer til fremtidens industri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wæhrens, Brian Vejrum; Lassen, Astrid Heidemann; Nørgaard, Bente

  2018-01-01

  I Danmark fremhæves Region Nordjylland ofte som et område, der har et stort, men også et uudnyttet potentiale i forhold til mulighederne i det nye industriparadigme Industri 4.0. I regionen er der kompetencer og viden fra både den traditionelle fremstillingsindustri og fra IT-klyngen, der...... blomstrede omkring mobilindustrien i 1990´erne og siden har dannet grobund for mange nye virksomheder indenfor trådløs-/kommunikationsteknologi i mange andre industrier. Industri 4.0 bygger netop på at integrere digitalisering, automatisering og robotteknologi med traditionelle fremstillingsindustrier, og på...... den måde globalt skabe konkurrencedygtige og fleksible virksomheder, der i mange tilfælde med fordel igen vil kunne hjemtage produktionsopgaver fra lavtlønslande til Danmark og Nordjylland. Evnen til at omsætte Industri 4.0 potentialerne har på den måde vidtrækkende konsekvenser for Danmarks fremtid...

 4. Beacon-teknologi - fremtidens kundebehandling eller en trussel for personvernet?

  OpenAIRE

  Jyrkinen, Anna; Kamås, Kamilla

  2016-01-01

  Smarttelefoner har blitt en naturlig del av våre liv. Alt man gjør på smarttelefonen, blir lagret som såkalte “big data”. Dette er verdifull informasjon for bedrifter, da de får mer detaljert bilde av hva forbrukere ser, eller holder på med i det virkelige liv. Det kan oppstå et dilemma ved hvor langt selskapene er villige til å strekke seg, for å samle inn informasjon om sine kunder. Beacons er en ny teknologiform og fungerer via små apparater som kommuniserer med kunder gjenn...

 5. Har Gobind Khorana

  Indian Academy of Sciences (India)

  IAS Admin

  Har Gobind Khorana, whose scientific career spanned a period of more than sixty ... Vancouver to the Institute for Enzyme Research at the University of Wisconsin in .... Khorana was very excited at the opportunity ... development of simplified ...

 6. Khorana, Prof. Har Gobind

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 1976 Honorary. Khorana, Prof. Har Gobind Nobel Laureate (Medicine) - 1968. Date of birth: 9 January 1922. Date of death: 9 November 2011. Last known address: Alfred P. Sloan Professor of, Biology and Chemistry, Massachusetts Institute of, Technology, 77 Massachusetts Ave., Cambridge, MA 02139, U.S.A..

 7. Har vi en virkelighedssans?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trettvik, Johan

  2013-01-01

  Vores teoretiske forhold til virkeligheden er meget omdiskuteret, og særlig spørgsmålet om, hvorvidt vores viden afspejler noget virkeligt, er centralt i diskussionen af begrebet om virkelighed. I psykologien har det sat sine spor ved enten en reduktionistisk holdning til sit genstandsfelt eller ...

 8. Har Gobind Khorana

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Resonance – Journal of Science Education; Volume 17; Issue 12. Har Gobind Khorana - Early Years in Science and Transition from Chemistry to Chemical Biology. Uttam L Rajbhandary. General Article Volume 17 Issue 12 December 2012 pp 1125-1135 ...

 9. Kumar, Prof. Har Darshan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 1975 Section: Plant Sciences. Kumar, Prof. Har Darshan Ph.D. (London), FNA, FNASc. Date of birth: 25 February 1934. Specialization: Algology, Microbial Biotechnology, Genetics, Ecology and Environment Address: Mrigtrishna, B.32/32, H.K. 214, Saketnagar Colony, Naria, Varanasi 221 005, U.P.

 10. Dine marker har DNA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eckholdt, Annette; Winding, Anne; Krogh, Paul Henning

  2017-01-01

  Ordet "biodiversitet" og at det er noget, vi skal have mere af, nævnes hyppigt. Men hvad er biodiversitet, og hvordan måles det? Agrologisk har bedt et par eksperter fra Aarhus Universitet forklare, hvordan et DNA-aftryk af jord og vand kan erstatte optællinger i felten og sige noget om biodivers......Ordet "biodiversitet" og at det er noget, vi skal have mere af, nævnes hyppigt. Men hvad er biodiversitet, og hvordan måles det? Agrologisk har bedt et par eksperter fra Aarhus Universitet forklare, hvordan et DNA-aftryk af jord og vand kan erstatte optællinger i felten og sige noget om...

 11. Fremtidens Forskningsbibliotek

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flodin, Peter; Bisgaard, Kirsten; Madsen, Lillian

  2012-01-01

  Er alle forskningsbiblioteker lukket om 10 år og deres services erstattet af et Spotify-lignende arrangement, der sælger dokumentation til en billig penge på samme måde som Spotify sælger musik? Denne rapport forsøger at give forskellige bud på, hvor og hvordan det kan være nødvendigt at påvirke...

 12. Fremtidens forskningsbibliotek

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bisgaard, Kirsten; Frandsen, Tove Faber; Petersen, Claus Vestager

  2012-01-01

  Er alle forskningsbiblioteker lukket om 10 år og deres services erstattet af et Spotify-lignende arrangement, der sælger dokumentation for en billig penge på samme måde, som Spotify sælger musik? Denne rapport forsøger at give forskellige bud på, hvor og hvordan det kan være nødvendigt at påvirke...

 13. Harnessing solar heat

  CERN Document Server

  Norton, Brian

  2013-01-01

  Systems engineered by man to harness solar heat in a controlled manner now include a diverse range of technologies each serving distinctive needs in particular climate contexts. This text covers the breadth of solar energy technologies for the conversion of solar energy to provide heat, either as the directly-used output or as an intermediary to other uses such as power generation or cooling. It is a wholly updated, extended and revised version of “Solar Energy Thermal Technology” first published in 1992. The text draws on the own author’s research and that of numerous colleagues and

 14. HARNESSING BIG DATA VOLUMES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bogdan DINU

  2014-04-01

  Full Text Available Big Data can revolutionize humanity. Hidden within the huge amounts and variety of the data we are creating we may find information, facts, social insights and benchmarks that were once virtually impossible to find or were simply inexistent. Large volumes of data allow organizations to tap in real time the full potential of all the internal or external information they possess. Big data calls for quick decisions and innovative ways to assist customers and the society as a whole. Big data platforms and product portfolio will help customers harness to the full the value of big data volumes. This paper deals with technical and technological issues related to handling big data volumes in the Big Data environment.

 15. Environmental Control Unit Harness Project

  Science.gov (United States)

  Oliva-Buisson, Yvette J.

  2014-01-01

  Testing four new Environmental Control Unit Harnesses for improved user comfort during SCAPE operations. Phase I, testing in a lab environment, Phase II will continue testing the best candidates in a field environment.

 16. Tekstiler i fremtidens hospitaler - Rengøring og desinfektion af funktionelle tekstiler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Jeppe Emil; Jørgensen, Poul-Erik

  2016-01-01

  , har dog været et overset område, selvom materialerne vurderes at have stor betydning for oplevelsen af det fysiske miljø: De bløde, komfortable møbeltekstiler er oftest erstattet af polyurethan-coatede materialer, der med en tæt overflade nemt kan rengøres, men som dog ikke besidder samme æstetiske og...

 17. Harnessing off-target effects

  DEFF Research Database (Denmark)

  Saginc, Gaye; Voellmy, Franziska; Linding, Rune

  2017-01-01

  The 'off-targets' of a drug are often poorly characterized yet could be harnessed in the treatment of complex diseases. A recent study used a small-molecule screening in non-small-cell lung cancer to repurpose an FDA-approved ALK/IGF1R inhibitor and uncover its mechanism of action....

 18. Harness the Power of Technology

  Science.gov (United States)

  Duncan, Arne

  2011-01-01

  Today, U.S. educators are teaching in the midst of a technological revolution. Technology promises to provide innovative solutions in the nation's classrooms, just as it has transformed the way people communicate, socialize, and conduct business. In this article, the author argues that now is the time to harness technology to revolutionize the way…

 19. ABS – Arkitektonisk kvalitet i fremtidens læringsrum på universitetet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Cecilie Breinholm; Harder, Henrik; Knudstrup, Mary-Ann

  forskningsprojektets hypoteser om, at den fysiske kontekst er af betydning for læringssituationen i den pågældende fysiske kontekst, samt at der dermed er forskel på læringssituationen i de to fysiske kontekster, der danner genstand for empiri-indsamlingen i dette studie. Dog har den fysiske kontekst ikke alene af...... den fysiske kontekst og læringssituationen i den pågældende fysiske kontekst. Dog vil den anvendte metode kunne benyttes i videre forskning på baggrund af ovenstående foreløbige konklusioner, og hvor eksempelvis den sociale kontekst, lovgivning og regler samt curriculum holdes konstant, mens der...

 20. Harness cavitation to improve processing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pandit, A.G.; Moholkar, V.S. [Univ. of Bombay (India)

  1996-07-01

  Mention cavitation to most chemical engineers, and they undoubtedly think of it as an operational problem. Indeed, the rapid creation and then collapse of bubbles, which is after all what cavitation involves, can destroy pumps and erode other equipment. Cavitation, however, also can have a positive side--presuming it is designed for and not unplanned. In this article, the authors look at how cavitation can be harnessed to improve processes, and the mechanisms for inducing cavitation--ultrasonics and hydrodynamics--and their likely roles. Sonication, that is, the use of ultrasound, is the conventional approach for creating cavitation, and so they turn to it first. Over the past few years, a number of groups have attempted to solve the problem of scale-up and design of ultrasonic reactors. The authors review the systems that already exist and also explore a simpler and efficient alternative to the ultrasonic reactor, the hydrodynamic cavitation reactor.

 1. Harnessing Intellectual Property for Development: Some Thoughts ...

  African Journals Online (AJOL)

  Harnessing Intellectual Property for Development: Some Thoughts on an Appropriate ... This will be achieved through the creation of an IP system that provides ... the good being protected and the manner in which the creative process unfolds.

 2. I fremtiden kan lugt måske lokke køerne til kælvningsboksen i tide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rørvang, Maria Vilain; Sørensen, Linda Søndergaard

  2017-01-01

  Noget tyder på, at koen i de sidste timer før kælvning er tiltrukket til stedet, hvor andre køer for nylig har kælvet – muligvis pga. lugten af fostervæske. Det viser et pilotforsøg ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. Dette åbner op for nye muligheder, hvis koens valg af kælvnin...

 3. Design Process Improvement for Electric CAR Harness

  Science.gov (United States)

  Sawatdee, Thiwarat; Chutima, Parames

  2017-06-01

  In an automobile parts design company, the customer satisfaction is one of the most important factors for product design. Therefore, the company employs all means to focus its product design process based on the various requirements of customers resulting in high number of design changes. The objective of this research is to improve the design process of the electric car harness that effects the production scheduling by using Fault Tree Analysis (FTA) and Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) as the main tools. FTA is employed for root cause analysis and FMEA is used to ranking a High Risk Priority Number (RPN) which is shows the priority of factors in the electric car harness that have high impact to the design of the electric car harness. After the implementation, the improvements are realized significantly since the number of design change is reduced from 0.26% to 0.08%.

 4. Medicinalindustrien har brug for diagnoser som ADHD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fugl, Marie

  2008-01-01

  Det er ikke første gang, at medicinalindustriens evne til at finde nye markeder har medført nye eller bredere diagnoser. I det forrige årti så vi et parallelt forløb mellem et boom i antallet af depressionsdiagnoser og forbruget af lykkepiller. Interview med sociolog Thomas Brante. Udgivelsesdato...

 5. Appropriate administrative structures in harnessing water resources ...

  African Journals Online (AJOL)

  Appropriate administrative structures in harnessing water resources for sustainable growth in Nigeria. Lekan Oyebande. Abstract. No Abstract. Journal of Mining and Geology Vol. 42(1) 2006: 21-30. Full Text: EMAIL FULL TEXT EMAIL FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT.

 6. Kyllinger har effektivt immunforsvar mod herpes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buchmann, Kurt

  2008-01-01

  Forskere ved Københavns Universitet, Fakultet for Biovidenskab har studeret kyllingens MHC molekyler og kan derigennem forklare hvorfor en særlig stamme indenfor denne art er modstandsdygtige mod en særlig herpesvirus. Udgivelsesdato: 18. januar 2008...

 7. Harnessing Collaborative Annotations on Online Formative Assessments

  Science.gov (United States)

  Lin, Jian-Wei; Lai, Yuan-Cheng

  2013-01-01

  This paper harnesses collaborative annotations by students as learning feedback on online formative assessments to improve the learning achievements of students. Through the developed Web platform, students can conduct formative assessments, collaboratively annotate, and review historical records in a convenient way, while teachers can generate…

 8. Byer for fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vejre, Henrik; Jørgensen, Gertrud; Jensen, Marina Bergen

  2016-01-01

  Denne bog handler om FN’s 17 mål for en bæredygtig global udvikling. Bogen ser verdensmålene fra et dansk perspektiv. De handler om en bæredygtig udvikling på kloden i de næste årtier. Det betyder en øget indsats for klimaet, udryddelse af fattigdom, mere lighed mellem mennesker, uddannelse til a...

 9. Er tang fremtidens superfood?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdt, Susan Løvstad

  seneste år fået øjnene op for tang indenfor områderne: biokemikalier og bioaktive stoffer, ekstraktion, gastronomi, produktudvikling, foder, bioraffinaderier, dyrkning osv. Men hvad er det tang kan? Dette foredrag vil vise at vi med tangdyrkning kan rykke mere bæredygtig fødevareproduktion ud på havet...

 10. Harnessing the Potential of Additive Manufacturing

  Science.gov (United States)

  2016-12-01

  31 Defense AT&L: November-December 2016 Harnessing the Potential of Additive Manufacturing Bill Decker Decker is director of Technology...achieve its goal of competition throughout the acquisition life cycle. When we look at additive manufacturing , we have a much different environment. To...Titanium-6 Aluminum-4 Vanadium with Powder Bed Fusion. This specification covers additively manufactured titanium-6 aluminum-4 vanadium (Ti-6Al-4V

 11. Harnessing supramolecular peptide nanotechnology in biomedical applications

  OpenAIRE

  Chan, Kiat Hwa; Lee, Wei Hao; Zhuo, Shuangmu; Ni, Ming

  2017-01-01

  Kiat Hwa Chan,1 Wei Hao Lee,2 Shuangmu Zhuo,3 Ming Ni3 1Division of Science, Yale-NUS College, Singapore; 2Department of Chemistry, Krieger School of Arts & Sciences, Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA; 3Fujian Provincial Key Laboratory for Photonics Technology, Key Laboratory of OptoElectronic Science and Technology for Medicine of Ministry of Education, Fujian Normal University, Fuzhou, People’s Republic of China Abstract: The harnessing of peptides in biomedic...

 12. Harnessing dendritic cells in inflammatory skin diseases.

  Science.gov (United States)

  Chu, Chung-Ching; Di Meglio, Paola; Nestle, Frank O

  2011-02-01

  The skin immune system harbors a complex network of dendritic cells (DCs). Recent studies highlight a diverse functional specialization of skin DC subsets. In addition to generating cellular and humoral immunity against pathogens, skin DCs are involved in tolerogenic mechanisms to ensure the maintenance of immune homeostasis, as well as in pathogenesis of chronic inflammation in the skin when excessive immune responses are initiated and unrestrained. Harnessing DCs by directly targeting DC-derived molecules or selectively modulate DC subsets is a convincing strategy to tackle inflammatory skin diseases. In this review we discuss recent advances underlining the functional specialization of skin DCs and discuss the potential implication for future DC-based therapeutic strategies. Copyright © 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 13. Harnessing Dendritic Cells for Tumor Antigen Presentation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nierkens, Stefan [Department of Tumor Immunology, Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Geert Grooteplein 28, Nijmegen 6525 GA (Netherlands); Janssen, Edith M., E-mail: edith.janssen@cchmc.org [Division of Molecular Immunology, Cincinnati Children' s Hospital Research Foundation, University of Cincinnati College of Medicine, 3333 Burnet Avenue, Cincinnati, OH 45229 (United States)

  2011-04-26

  Dendritic cells (DC) are professional antigen presenting cells that are crucial for the induction of anti-tumor T cell responses. As a consequence, research has focused on the harnessing of DCs for therapeutic interventions. Although current strategies employing ex vivo-generated and tumor-antigen loaded DCs have been proven feasible, there are still many obstacles to overcome in order to improve clinical trial successes and offset the cost and complexity of customized cell therapy. This review focuses on one of these obstacles and a pivotal step for the priming of tumor-specific CD8{sup +} and CD4{sup +} T cells; the in vitro loading of DCs with tumor antigens.

 14. Harnessing supramolecular peptide nanotechnology in biomedical applications.

  Science.gov (United States)

  Chan, Kiat Hwa; Lee, Wei Hao; Zhuo, Shuangmu; Ni, Ming

  2017-01-01

  The harnessing of peptides in biomedical applications is a recent hot topic. This arises mainly from the general biocompatibility of peptides, as well as from the ease of tunability of peptide structure to engineer desired properties. The ease of progression from laboratory testing to clinical trials is evident from the plethora of examples available. In this review, we compare and contrast how three distinct self-assembled peptide nanostructures possess different functions. We have 1) nanofibrils in biomaterials that can interact with cells, 2) nanoparticles that can traverse the bloodstream to deliver its payload and also be bioimaged, and 3) nanotubes that can serve as cross-membrane conduits and as a template for nanowire formation. Through this review, we aim to illustrate how various peptides, in their various self-assembled nanostructures, possess great promise in a wide range of biomedical applications and what more can be expected.

 15. Automation of Electrical Cable Harnesses Testing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhuming Bi

  2017-12-01

  Full Text Available Traditional automated systems, such as industrial robots, are applied in well-structured environments, and many automated systems have a limited adaptability to deal with complexity and uncertainty; therefore, the applications of industrial robots in small- and medium-sized enterprises (SMEs are very limited. The majority of manual operations in SMEs are too complicated for automation. The rapidly developed information technologies (IT has brought new opportunities for the automation of manufacturing and assembly processes in the ill-structured environments. Note that an automation solution should be designed to meet the given requirements of the specified application, and it differs from one application to another. In this paper, we look into the feasibility of automated testing for electric cable harnesses, and our focus is on some of the generic strategies for the improvement of the adaptability of automation solutions. Especially, the concept of modularization is adopted in developing hardware and software to maximize system adaptability in testing a wide scope of products. A proposed system has been implemented, and the system performances have been evaluated by executing tests on actual products. The testing experiments have shown that the automated system outperformed manual operations greatly in terms of cost-saving, productivity and reliability. Due to the potential of increasing system adaptability and cost reduction, the presented work has its theoretical and practical significance for an extension for other automation solutions in SMEs.

 16. Harnessing the power of emerging petascale platforms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mellor-Crummey, John

  2007-01-01

  As part of the US Department of Energy's Scientific Discovery through Advanced Computing (SciDAC-2) program, science teams are tackling problems that require computational simulation and modeling at the petascale. A grand challenge for computer science is to develop software technology that makes it easier to harness the power of these systems to aid scientific discovery. As part of its activities, the SciDAC-2 Center for Scalable Application Development Software (CScADS) is building open source software tools to support efficient scientific computing on the emerging leadership-class platforms. In this paper, we describe two tools for performance analysis and tuning that are being developed as part of CScADS: a tool for analyzing scalability and performance, and a tool for optimizing loop nests for better node performance. We motivate these tools by showing how they apply to S3D, a turbulent combustion code under development at Sandia National Laboratory. For S3D, our node performance analysis tool helped uncover several performance bottlenecks. Using our loop nest optimization tool, we transformed S3D's most costly loop nest to reduce execution time by a factor of 2.94 for a processor working on a 50 3 domain

 17. Harnessing supramolecular peptide nanotechnology in biomedical applications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chan KH

  2017-02-01

  Full Text Available Kiat Hwa Chan,1 Wei Hao Lee,2 Shuangmu Zhuo,3 Ming Ni3 1Division of Science, Yale-NUS College, Singapore; 2Department of Chemistry, Krieger School of Arts & Sciences, Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA; 3Fujian Provincial Key Laboratory for Photonics Technology, Key Laboratory of OptoElectronic Science and Technology for Medicine of Ministry of Education, Fujian Normal University, Fuzhou, People’s Republic of China Abstract: The harnessing of peptides in biomedical applications is a recent hot topic. This arises mainly from the general biocompatibility of peptides, as well as from the ease of tunability of peptide structure to engineer desired properties. The ease of progression from laboratory testing to clinical trials is evident from the plethora of examples available. In this review, we compare and contrast how three distinct self-assembled peptide nanostructures possess different functions. We have 1 nanofibrils in biomaterials that can interact with cells, 2 nanoparticles that can traverse the bloodstream to deliver its payload and also be bioimaged, and 3 nanotubes that can serve as cross-membrane conduits and as a template for nanowire formation. Through this review, we aim to illustrate how various peptides, in their various self-assembled nanostructures, possess great promise in a wide range of biomedical applications and what more can be expected. Keywords: peptides, self-assembly, nanotechnology

 18. Harnessing the power of emerging petascale platforms

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mellor-Crummey, John [Associate Professor, Department of Computer Science, Rice University, Houston, TX (United States)

  2007-07-15

  As part of the US Department of Energy's Scientific Discovery through Advanced Computing (SciDAC-2) program, science teams are tackling problems that require computational simulation and modeling at the petascale. A grand challenge for computer science is to develop software technology that makes it easier to harness the power of these systems to aid scientific discovery. As part of its activities, the SciDAC-2 Center for Scalable Application Development Software (CScADS) is building open source software tools to support efficient scientific computing on the emerging leadership-class platforms. In this paper, we describe two tools for performance analysis and tuning that are being developed as part of CScADS: a tool for analyzing scalability and performance, and a tool for optimizing loop nests for better node performance. We motivate these tools by showing how they apply to S3D, a turbulent combustion code under development at Sandia National Laboratory. For S3D, our node performance analysis tool helped uncover several performance bottlenecks. Using our loop nest optimization tool, we transformed S3D's most costly loop nest to reduce execution time by a factor of 2.94 for a processor working on a 50{sup 3} domain.

 19. Developing a TTCN-3 Test Harness for Legacy Software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Okika, Joseph C.; Ravn, Anders Peter; Siddalingaiah, Lokesh

  2006-01-01

  We describe a prototype test harness for an embedded system which is the control software for a modern marine diesel engine. The operations of such control software requires complete certification. We adopt Testing and Test Control Notation (TTCN-3) to define test cases for this purpose. The main...... challenge in developing the test harness is to interface a generic test driver to the legacy software and provide a suitable interface for test engineers. The main contribution of this paper is a demonstration of a suitable design for such a test harness. It includes: a TTCN-3 test driver in C++, the legacy...

 20. Harnessing quantum transport by transient chaos.

  Science.gov (United States)

  Yang, Rui; Huang, Liang; Lai, Ying-Cheng; Grebogi, Celso; Pecora, Louis M

  2013-03-01

  Chaos has long been recognized to be generally advantageous from the perspective of control. In particular, the infinite number of unstable periodic orbits embedded in a chaotic set and the intrinsically sensitive dependence on initial conditions imply that a chaotic system can be controlled to a desirable state by using small perturbations. Investigation of chaos control, however, was largely limited to nonlinear dynamical systems in the classical realm. In this paper, we show that chaos may be used to modulate or harness quantum mechanical systems. To be concrete, we focus on quantum transport through nanostructures, a problem of considerable interest in nanoscience, where a key feature is conductance fluctuations. We articulate and demonstrate that chaos, more specifically transient chaos, can be effective in modulating the conductance-fluctuation patterns. Experimentally, this can be achieved by applying an external gate voltage in a device of suitable geometry to generate classically inaccessible potential barriers. Adjusting the gate voltage allows the characteristics of the dynamical invariant set responsible for transient chaos to be varied in a desirable manner which, in turn, can induce continuous changes in the statistical characteristics of the quantum conductance-fluctuation pattern. To understand the physical mechanism of our scheme, we develop a theory based on analyzing the spectrum of the generalized non-Hermitian Hamiltonian that includes the effect of leads, or electronic waveguides, as self-energy terms. As the escape rate of the underlying non-attracting chaotic set is increased, the imaginary part of the complex eigenenergy becomes increasingly large so that pointer states are more difficult to form, making smoother the conductance-fluctuation pattern.

 1. Har læreplanen (stadig) minimal betydning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Jens Aage

  2016-01-01

  Undervisningsministeriets læreplaner for skolens fag er centrale styredokumenter, der fastlægger formål og rammesætter indhold og form for undervisningen. Men hvilken betydning har de i praksis?...

 2. Harnessing two language games to enhance students' achievement ...

  African Journals Online (AJOL)

  Harnessing two language games to enhance students' achievement in English vocabulary: implications for ... This study investigated the use of games strategies on Senior Secondary One (SS1) students' ... AJOL African Journals Online.

 3. Edge and core dynamics in harness

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ball, R.

  2007-01-01

  Resistive kink oscillations in tokamak plasmas are usually treated as core localized events, yet there there are several mechanisms by which they may interact with the edge dynamics. This suggests that we may regulate edge oscillatory behaviour, or ELMs, by harnessing the natural or contrived sawtooth period and amplitude. In this work I investigate core-edge oscillatory entrainment through direct propagation of heat pulses, inductive coupling, and global higher order resonance effects. In the core of auxiliary heated tokamak plasmas the ineluctable rhythm of slow buildup and rapid conversion of potential energy governs electron and heat radial transport. The growth phase of the sawtooth is accompanied by significant reconnection, then during the collapse the temperature and density in the core fall dramatically. There is evidence from experiments in reversed field pinch devices that ensuing energy fluxes can affect flow shear and confinement at the edge. The basis for this study is the dynamical (BDS) model for edge plasma behavior that was derived from electrostatic resistive MHD equations. The BDS model reflects the major qualitative features of edge dynamics that have been observed, such as L-H transitions and associated ELMs, hysteresis, and spontaneous reversal of poloidal shear flow. Under poorly dissipative conditions the transient behavior of the model can exhibit period-doubling, blue-sky, homoclinic, and other exotic bifurcations. Thus we might ask questions such as: Is it possible to mode-lock the edge dynamics to the core sawteeth? Can we induce, or prevent, a change in direction of shear flow? What about MHD effects? Is core-edge communication one way or is there some feedback? In the simplest prototype for coupled core-edge dynamics I model the sawtooth crash as a periodic power input to the edge potential energy reservoir. This is effected by coupling the BDS model to the dynamical system u = u(1 - u 2 - x 2 ) - ω s x, x = x(1-u 2 -x 2 ) + ω s u

 4. Advances and limitations of visual conditioning protocols in harnessed bees.

  Science.gov (United States)

  Avarguès-Weber, Aurore; Mota, Theo

  2016-10-01

  Bees are excellent invertebrate models for studying visual learning and memory mechanisms, because of their sophisticated visual system and impressive cognitive capacities associated with a relatively simple brain. Visual learning in free-flying bees has been traditionally studied using an operant conditioning paradigm. This well-established protocol, however, can hardly be combined with invasive procedures for studying the neurobiological basis of visual learning. Different efforts have been made to develop protocols in which harnessed honey bees could associate visual cues with reinforcement, though learning performances remain poorer than those obtained with free-flying animals. Especially in the last decade, the intention of improving visual learning performances of harnessed bees led many authors to adopt distinct visual conditioning protocols, altering parameters like harnessing method, nature and duration of visual stimulation, number of trials, inter-trial intervals, among others. As a result, the literature provides data hardly comparable and sometimes contradictory. In the present review, we provide an extensive analysis of the literature available on visual conditioning of harnessed bees, with special emphasis on the comparison of diverse conditioning parameters adopted by different authors. Together with this comparative overview, we discuss how these diverse conditioning parameters could modulate visual learning performances of harnessed bees. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 5. Fremtidens landbrug bliver big business

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2016-01-01

  Landbrugets omverdensforhold og konkurrencevilkår ændres, og det vil nødvendiggøre en udvikling i retning af “big business“, hvor landbrugene bliver endnu større, mere industrialiserede og koncentrerede. Big business bliver en dominerende udvikling i dansk landbrug - men ikke den eneste...

 6. Fremtiden og det etnografiske museum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gabriel, Mille

  2014-01-01

  collecting, co-curation and dialogue with the communities from where the collections derive. Through three recent projects, this paper revolves around questions such as: How can we make associations between the old collections and contemporary society? How do we prioritize, when collecting the contemporary...

 7. På sporet af fremtidens konkurrenceevne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje Rasmussen, Martin Møller

  2013-01-01

  Michael Porter og Harvard Business School står bag nyt banebrydende initiativ, Social Progress Index, som måler et samfunds evne til at skabe livskvalitet for borgerne. Dette aktualiserer debatten om udviklingen af helt nye konkurrencemodeller. Der er tale om et valg mellem tre forskellige typer...

 8. Plasmafysik og fusionsenergi - fremtidens energikilde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam Heiselberg, Bodil; Heiselberg, Henning

  Fusionsreaktoren ITER bygges i disse år i Frankrig af EU, Kina, Japan, Rusland, Indien, Sydkorea og USA og afløser JET i England. ITER er nok sidste trin i forskningsfusionsreaktorer. ITER forventes at kunne producere mere energi, end der bruges til at køre den, og vil dermed være den første...

 9. A Key Review of Non-Industrial Greywater Heat Harnessing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdur Rehman Mazhar

  2018-02-01

  Full Text Available The ever-growing concerns about making buildings more energy efficient and increasing the share of renewable energy used in them, has led to the development of ultra-low carbon buildings or passive houses. However, a huge potential still exists to lower the hot water energy demand, especially by harnessing heat from waste water exiting these buildings. Reusing this heat makes buildings more energy-efficient and this source is considered as a third-generation renewable energy technology, both factors conforming to energy policies throughout the world. Based on several theoretical and experimental studies, the potential to harness non-industrial waste water is quite high. As an estimate about 3.5 kWh of energy, per person per day could be harnessed and used directly, in many applications. A promising example of such an application, are low temperature fourth generation District Heating grids, with decentralized sources of heat. At the moment, heat exchangers and heat pumps are the only viable options to harness non-industrial waste heat. Both are used at different scales and levels of the waste-water treatment hierarchical pyramid. Apart from several unfavourable characteristics of these technologies, the associated exergetic efficiencies are low, in the range of 20–50%, even when cascaded combinations of both are used. To tackle these shortcomings, several promising trends and technologies are in the pipeline, to scavenge this small-scale source of heat to a large-scale benefit.

 10. Harnessing the crowd to accelerate molecular medicine research.

  Science.gov (United States)

  Smith, Robert J; Merchant, Raina M

  2015-07-01

  Crowdsourcing presents a novel approach to solving complex problems within molecular medicine. By leveraging the expertise of fellow scientists across the globe, broadcasting to and engaging the public for idea generation, harnessing a scalable workforce for quick data management, and fundraising for research endeavors, crowdsourcing creates novel opportunities for accelerating scientific progress. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 11. Har jeg forstået det rigtigt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Horsted, Mette Wenzel; Herly, Lene

  2009-01-01

  Interviews med sygeplejestuderende, der har problemer i forhold til biokemi, anatomi og fysiologi, gav indsigt i disse studerendes læringsstrategier i undervisningen. Ved bevidst at inddrage motiverende faktorer som inklusion, attitude, mening og kompetence (1), kan der skabes et læringsmiljø, hvor...

 12. Dansk Taxi Råd har brug for et sprogkursus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riis, Helle Bach

  2011-01-01

  16.10. afviser formanden for Dansk Taxi Råd, John Lindbom, at det nyindførte pointsystem har til hensigt at holde indvandrere fra at blive vognmænd. I stedet siger han, at det handler om at højne fagets status og serviceniveau. Dansk Taxi Råd kan komme langt ved at forbedre sin interkulturelle...

 13. Harness: Development of a multifunctional protective ship bulkhead

  NARCIS (Netherlands)

  Wal, R. van der; Meuers, R.J.C.

  2016-01-01

  HARNESS is a joint project between governments, industry and TNO with the objective to develop a multifunctional protective bulkhead for application on naval vessels. The multifunctional bulkhead aims at increasing the resilience of naval vessels, reduce damage and repair time and provide a safer

 14. Taso Mähar : avatud vannitoaga vanalinna korter / Gitte Hint

  Index Scriptorium Estoniae

  Hint, Gitte

  2003-01-01

  Modernne korter (220 m2). Sisearhitekt Taso Mähar, tema kommentaarid. Kogu korteri ulatuses on sisekujundusmaterjalidena kasutatud väärispuitu, metalli, marmorit ja klaasi. T. Mähari projekteeritud on trepp ja piirded, kamin, baarilett ja õhukesed alumiiniumraamidel mattklaasidega uksed. Ill.: I ja II korruse plaan, 8 värv. vaadet

 15. Uncovering Listeria monocytogenes hypervirulence by harnessing its biodiversity

  Science.gov (United States)

  Charlier, Caroline; Touchon, Marie; Chenal-Francisque, Viviane; Leclercq, Alexandre; Criscuolo, Alexis; Gaultier, Charlotte; Roussel, Sophie; Brisabois, Anne; Disson, Olivier; Rocha, Eduardo P. C.; Brisse, Sylvain; Lecuit, Marc

  2016-01-01

  Microbial pathogenesis studies are typically performed with reference strains, thereby overlooking microbial intra-species virulence heterogeneity. Here we integrated human epidemiological and clinical data with bacterial population genomics to harness the biodiversity of the model foodborne pathogen Listeria monocytogenes and decipher the basis of its neural and placental tropisms. Taking advantage of the clonal structure of this bacterial species, we identify clones epidemiologically associated with either food or human central nervous system (CNS) and maternal-neonatal (MN) listeriosis. The latter are also most prevalent in patients without immunosuppressive comorbidities. Strikingly, CNS and MN clones are hypervirulent in a humanized mouse model of listeriosis. By integrating epidemiological data and comparative genomics, we uncovered multiple novel putative virulence factors and demonstrated experimentally the contribution of the first gene cluster mediating Listeria monocytogenes neural and placental tropisms. This study illustrates the exceptional power of harnessing microbial biodiversity to identify clinically relevant microbial virulence attributes. PMID:26829754

 16. Hello World: Harnessing social media for the Rosetta mission

  Science.gov (United States)

  Baldwin, E.; Mignone, C.; O'Flaherty, K. S.; Homfeld, A.-M.; Bauer, M.; McCaughrean, M. J.

  2015-10-01

  The European Space Agency's (ESA) comet-chasing Rosetta mission was launched in 2004, before social media became a popular tool for mainstream communication. By harnessing a range of platforms for communicating the key messages of this unprecedented space adventure as the spacecraft reached its destination ten years later, a wide range of new audiences were reached and could follow this once-in-a-lifetime mission.

 17. Tosprogede har en trumf i ærmet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2010-01-01

  Solstrålehistorier om afghanske superstudenter ændrer ikke ved det faktum, at tosprogede børns faglige niveau halter bagefter deres danske klassekammeraters. Vi har brug for at skrue op for den pædagogiske målrettethed og ned for skrækken for andre sprog, hvis vi skal rette op på skævheden, mener...

 18. Network harness: bundles of routes in public transport networks

  Science.gov (United States)

  Berche, B.; von Ferber, C.; Holovatch, T.

  2009-12-01

  Public transport routes sharing the same grid of streets and tracks are often found to proceed in parallel along shorter or longer sequences of stations. Similar phenomena are observed in other networks built with space consuming links such as cables, vessels, pipes, neurons, etc. In the case of public transport networks (PTNs) this behavior may be easily worked out on the basis of sequences of stations serviced by each route. To quantify this behavior we use the recently introduced notion of network harness. It is described by the harness distribution P(r, s): the number of sequences of s consecutive stations that are serviced by r parallel routes. For certain PTNs that we have analyzed we observe that the harness distribution may be described by power laws. These power laws indicate a certain level of organization and planning which may be driven by the need to minimize the costs of infrastructure and secondly by the fact that points of interest tend to be clustered in certain locations of a city. This effect may be seen as a result of the strong interdependence of the evolutions of both the city and its PTN. To further investigate the significance of the empirical results we have studied one- and two-dimensional models of randomly placed routes modeled by different types of walks. While in one dimension an analytic treatment was successful, the two dimensional case was studied by simulations showing that the empirical results for real PTNs deviate significantly from those expected for randomly placed routes.

 19. Harnessing indigenous knowledge for sustainable forest management in Ghana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margaret Sraku-Lartey

  2015-01-01

  Full Text Available This paper makes a case for harnessing indigenous knowledge (IK for sustainable national development in Ghana. IK according to the World Bank is the basic component of any country’s knowledge system and it is upon this knowledge that scientific research builds. In Ghana the Government has recognized the need to harness IK for sustainable national development and has therefore incorporated it into the National Science, Technology and Innovation Development Programme. But there is no evidence however that scientific research in Ghana actually takes IK into consideration during the research process. This paper discusses the concept of indigenous knowledge, its relevance in scientific discourse and the need for harnessing it for national development in Ghana. A desk study was conducted using journal publications, research and technical reports, online databases and the internet. About sixty articles were analysed using the thematic synthesis method under the following broad headings: Importance of Indigenous knowledge, Indigenous forest foods, Indigenous medicines, IK and food security, the management and processing of IK and the protection of Indigenous Knowledge.The results of the study established the need to document the local knowledge using appropriate procedures and strategies. It also concludes by suggesting that IK in Ghana must be protected by law and integrated into formal science.

 20. Algorithm of automatic generation of technology process and process relations of automotive wiring harnesses

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  XU Benzhu; ZHU Jiman; LIU Xiaoping

  2012-01-01

  Identifying each process and their constraint relations from the complex wiring harness drawings quickly and accurately is the basis for formulating process routes. According to the knowledge of automotive wiring harness and the characteristics of wiring harness components, we established the model of wiring harness graph. Then we research the algorithm of identifying technology processes automatically, finally we describe the relationships between processes by introducing the constraint matrix, which is in or- der to lay a good foundation for harness process planning and production scheduling.

 1. A single Danio rerio hars gene encodes both cytoplasmic and mitochondrial histidyl-tRNA synthetases.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ashley L Waldron

  Full Text Available Histidyl tRNA Synthetase (HARS is a member of the aminoacyl tRNA synthetase (ARS family of enzymes. This family of 20 enzymes is responsible for attaching specific amino acids to their cognate tRNA molecules, a critical step in protein synthesis. However, recent work highlighting a growing number of associations between ARS genes and diverse human diseases raises the possibility of new and unexpected functions in this ancient enzyme family. For example, mutations in HARS have been linked to two different neurological disorders, Usher Syndrome Type IIIB and Charcot Marie Tooth peripheral neuropathy. These connections raise the possibility of previously undiscovered roles for HARS in metazoan development, with alterations in these functions leading to complex diseases. In an attempt to establish Danio rerio as a model for studying HARS functions in human disease, we characterized the Danio rerio hars gene and compared it to that of human HARS. Using a combination of bioinformatics, molecular biology, and cellular approaches, we found that while the human genome encodes separate genes for cytoplasmic and mitochondrial HARS protein, the Danio rerio genome encodes a single hars gene which undergoes alternative splicing to produce the respective cytoplasmic and mitochondrial versions of Hars. Nevertheless, while the HARS genes of humans and Danio differ significantly at the genomic level, we found that they are still highly conserved at the amino acid level, underscoring the potential utility of Danio rerio as a model organism for investigating HARS function and its link to human diseases in vivo.

 2. How can developing countries harness biotechnology to improve health?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Persad Deepa L

  2007-12-01

  Full Text Available Abstract Background The benefits of genomics and biotechnology are concentrated primarily in the industrialized world, while their potential to combat neglected diseases in the developing world has been largely untapped. Without building developing world biotechnology capacity to address local health needs, this disparity will only intensify. To assess the potential of genomics to address health needs in the developing world, the McLaughlin-Rotman Centre for Global Health, along with local partners, organized five courses on Genomics and Public Health Policy in the developing world. The overall objective of the courses was to collectively explore how to best harness genomics to improve health in each region. This article presents and analyzes the recommendations from all five courses. Discussion In this paper we analyze recommendations from 232 developing world experts from 58 countries who sought to answer how best to harness biotechnology to improve health in their regions. We divide their recommendations into four categories: science; finance; ethics, society and culture; and politics. Summary The Courses' recommendations can be summarized across the four categories listed above: Science - Collaborate through national, regional, and international networks - Survey and build capacity based on proven models through education, training, and needs assessments Finance - Develop regulatory and intellectual property frameworks for commercialization of biotechnology - Enhance funding and affordability of biotechnology - Improve the academic-industry interface and the role of small and medium enterprise Ethics, Society, Culture - Develop public engagement strategies to inform and educate the public about developments in genomics and biotechnology - Develop capacity to address ethical, social and cultural issues - Improve accessibility and equity Politics - Strengthen understanding, leadership and support at the political level for biotechnology

 3. "Hello, World!" Harnessing Social Media for the Rosetta Mission

  Science.gov (United States)

  Baldwin, E.; Mignone, C.; Scuka, D.; Homfeld, A. M.; Ranero, K.; Rolfe, E.; Bennett, M.; Schepers, A.; O'Flaherty, K. S.; Bauer, M.; McCaughrean, M.

  2016-03-01

  The European Space Agency's comet-chasing Rosetta mission was launched in 2004, before social media became a popular tool for mainstream communication. As it reached its destination ten years later, new audiences were reached and inspired by this once-in-a-lifetime event by harnessing a range of outlets for communicating the key messages. These included traditional online platforms, such as news websites, blogs, and Livestream, as well as Twitter, Facebook, Instagram, Flickr, YouTube, Google+ and SoundCloud. In this article, we outline the role social media channels played in making Rosetta one of the European Space Agency's biggest communication and public engagement successes.

 4. When sparks fly harnessing the power of group creativity

  CERN Document Server

  Leonard, Dorothy

  2005-01-01

  Creativity and innovation are evergreen topics. Particularly in today's tough marketplace, companies in every industry are looking for ways to harness creativity and innovation to spur growth and enhance competitiveness. This book differs from many books on creativity in that its focus is on how to manage a group, rather than individual creativity. It refutes much conventional wisdom about where creativity comes from, particularly that creativity does not stem from the random genius of individuals. The authors reveal specific group configurations and strategies that can unleash the collective creativity of any team or group.

 5. Harnessing natural product assembly lines: structure, promiscuity, and engineering.

  Science.gov (United States)

  Ladner, Christopher C; Williams, Gavin J

  2016-03-01

  Many therapeutically relevant natural products are biosynthesized by the action of giant mega-enzyme assembly lines. By leveraging the specificity, promiscuity, and modularity of assembly lines, a variety of strategies has been developed that enables the biosynthesis of modified natural products. This review briefly summarizes recent structural advances related to natural product assembly lines, discusses chemical approaches to probing assembly line structures in the absence of traditional biophysical data, and surveys efforts that harness the inherent or engineered promiscuity of assembly lines for the synthesis of non-natural polyketides and non-ribosomal peptide analogues.

 6. To harness, transport and store the CO2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  2009-01-01

  This article about the CO 2 sequestration is divided in eight parts. The first part concerns the question of why it is important to harness the carbon dioxide. The second part reviews the different technologies to harness it. In part three, the conditioning and transport of CO 2 are studied. Then, the question of geological storage is tackled. The economical aspect of the CO 2 sequestration makes the following part. The acceptability of a underground storage is evoked because of the risk relative to the CO 2 storage. Some examples and projects (Usa, Canada, France) are presented. The conclusion ends this article with the assurance that the CO 2 sequestration is possible, but expansive on the energy level and financing (double investment cost and increasing at least 30% for the production costs for the energy coming from coal). It should be realized on a big scale only if significant tax are imposed to the atmospheric releases in CO 2 as it is the case in the Norwegian example (Sleipner field). The storage potentials are important by calling for aquifer layers. The questions of law and acceptability by the public are uncertain but not insurmountable if we think to the aquifers under the seas. (N.C.)

 7. Which is the better forecasting model? A comparison between HAR-RV and multifractality volatility

  Science.gov (United States)

  Ma, Feng; Wei, Yu; Huang, Dengshi; Chen, Yixiang

  2014-07-01

  In this paper, by taking the 5-min high frequency data of the Shanghai Composite Index as example, we compare the forecasting performance of HAR-RV and Multifractal volatility, Realized volatility, Realized Bipower Variation and their corresponding short memory model with rolling windows forecasting method and the Model Confidence Set which is proved superior to SPA test. The empirical results show that, for six loss functions, HAR-RV outperforms other models. Moreover, to make the conclusions more precise and robust, we use the MCS test to compare the performance of their logarithms form models, and find that the HAR-log(RV) has a better performance in predicting future volatility. Furthermore, by comparing the two models of HAR-RV and HAR-log(RV), we conclude that, in terms of performance forecasting, the HAR-log(RV) model is the best model among models we have discussed in this paper.

 8. Synthesis of Fluorescent Carbon Dots by Gastrointestinal Fluid Treatment of Mongolia Har Gabur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tegexibaiyin Wang

  2017-01-01

  Full Text Available Har Gabur is the carbide obtained from pig manure by burning. The fluorescent carbon dots (CDs of Har Gabur were successfully synthesized through simulating the digestion process of human gastrointestinal tract. Transmission Electron Microscope (TEM analysis showed that the average size of the prepared Har Gabur CDs was 4 nm, with good solubility in water and strong fluorescence under UV irradiation. The X-ray and Raman results showed that the Har Gabur CDs were mainly composed of oxygen “O” and carbon “C” elements, in the forms of “C=O” and “C-O.” The bond energy results showed that the nitrogen “N” atom presented as “C-N” form, which indicated that Har Gabur CDs also contain “N.” In photobleaching assay, Har Gabur CDs showed excellent light stability compared with ordinary organic dye, fluorescein, and Rhodamine B. The fluorescence intensity of Har Gabur CDs was fairly stable within a wide pH range of 3–10. When L-lysine and L-cysteine were applied for the passivation stage, the relative quantum yields were improved by 1.53 and 3.68 times, respectively. Finally, the fluorescence properties of Har Gabur CDs were tested in cells and zebrafish, illustrating that Har Gabur CD has potential in the application of biological labeling and imaging.

 9. A test harness for accelerating physics parameterization advancements into operations

  Science.gov (United States)

  Firl, G. J.; Bernardet, L.; Harrold, M.; Henderson, J.; Wolff, J.; Zhang, M.

  2017-12-01

  The process of transitioning advances in parameterization of sub-grid scale processes from initial idea to implementation is often much quicker than the transition from implementation to use in an operational setting. After all, considerable work must be undertaken by operational centers to fully test, evaluate, and implement new physics. The process is complicated by the scarcity of like-to-like comparisons, availability of HPC resources, and the ``tuning problem" whereby advances in physics schemes are difficult to properly evaluate without first undertaking the expensive and time-consuming process of tuning to other schemes within a suite. To address this process shortcoming, the Global Model TestBed (GMTB), supported by the NWS NGGPS project and undertaken by the Developmental Testbed Center, has developed a physics test harness. It implements the concept of hierarchical testing, where the same code can be tested in model configurations of varying complexity from single column models (SCM) to fully coupled, cycled global simulations. Developers and users may choose at which level of complexity to engage. Several components of the physics test harness have been implemented, including a SCM and an end-to-end workflow that expands upon the one used at NOAA/EMC to run the GFS operationally, although the testbed components will necessarily morph to coincide with changes to the operational configuration (FV3-GFS). A standard, relatively user-friendly interface known as the Interoperable Physics Driver (IPD) is available for physics developers to connect their codes. This prerequisite exercise allows access to the testbed tools and removes a technical hurdle for potential inclusion into the Common Community Physics Package (CCPP). The testbed offers users the opportunity to conduct like-to-like comparisons between the operational physics suite and new development as well as among multiple developments. GMTB staff have demonstrated use of the testbed through a

 10. Spil har potentiale som motivation for læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard, Lars Norup

  En designbaseret empirisk undersøgelse af almindeligt anvendte gamification elementer. Gamification har til formål at skabe fornøjelse, samt en følelse af leg, i ikke-spil miljøer. Grundet en øget brug af gamification på arbejdspladser og i læreprocesser ses området vigtigt at undersøge yderligere....... Projektet søger at belyse, hvordan gamification påvirker motivationen for læring, herunder hvordan almindeligt anvendte spil-elementer og -genrer kan indgå i planlægningen af læringsaktiviteter. Projektet tager omdrejningspunkt i de studerendes oplevede erfaringer, med den antagelse, at intervention i...

 11. Albumin-based drug delivery: harnessing nature to cure disease.

  Science.gov (United States)

  Larsen, Maja Thim; Kuhlmann, Matthias; Hvam, Michael Lykke; Howard, Kenneth A

  2016-01-01

  The effectiveness of a drug is dependent on accumulation at the site of action at therapeutic levels, however, challenges such as rapid renal clearance, degradation or non-specific accumulation requires drug delivery enabling technologies. Albumin is a natural transport protein with multiple ligand binding sites, cellular receptor engagement, and a long circulatory half-life due to interaction with the recycling neonatal Fc receptor. Exploitation of these properties promotes albumin as an attractive candidate for half-life extension and targeted intracellular delivery of drugs attached by covalent conjugation, genetic fusions, association or ligand-mediated association. This review will give an overview of albumin-based products with focus on the natural biological properties and molecular interactions that can be harnessed for the design of a next-generation drug delivery platform.

 12. Harnessing Multiple Internal Reflections to Design Highly Absorptive Acoustic Metasurfaces

  Science.gov (United States)

  Shen, Chen; Cummer, Steven A.

  2018-05-01

  The rapid development of metasurfaces has enabled numerous intriguing applications with acoustically thin sheets. Here we report the theory and experimental realization of a nonresonant sound-absorbing strategy using metasurfaces by harnessing multiple internal reflections. We theoretically and numerically show that the higher-order diffraction of thin gradient-index metasurfaces is tied to multiple internal reflections inside the unit cells. Highly absorbing acoustic metasurfaces can be realized by enforcing multiple internal reflections together with a small amount of loss. A reflective gradient-index acoustic metasurface is designed based on the theory, and we further experimentally verify the performance using a three-dimensional printed prototype. Measurements show over 99% energy absorption at the peak frequency and a 95% energy absorption bandwidth of around 600 Hz. The proposed mechanism provides an alternative route for sound absorption without the necessity of high absorption of the individual unit cells.

 13. A New Harness For Use with Exercise Countermeasures-Validation of Improved Comfort and Loading with the Center for Space Medicine (CSM) Harness

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The on-orbit treadmill harness Station Development Test Objective (SDTO) evaluation ran from Increment 21 through 25 aboard the International Space Station...

 14. Vi har brug for dystopierne - men de kan ikke stå alene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baron, Christian

  2017-01-01

  Filmatiseringen af Margaret Atwoods »The Handmaid’s Tale« har aktualiseret dystopiens potentiale som samfundskritisk betydningsbærer. I sagens natur er dystopiens evne til at formulere alternativer til den udvikling, den advarer imod, imidlertid begrænsede. Vi har brug for litteratur, der tager...

 15. Harnessing the Power of Information Technology: Open Business Models in Higher Education

  Science.gov (United States)

  Sheets, Robert G.; Crawford, Stephen

  2012-01-01

  Higher education is under enormous pressure to improve outcomes and reduce costs. Information technology can help achieve these goals, but only if it is properly harnessed. This article argues that one key to harnessing information technology is business model innovation that results in more "open" and "unbundled" operations in learning and…

 16. Når sex er en ret, hvem har så pligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Madsen, Eva

  2007-01-01

  Socialministeriet har fastslået i en vejledning, at samfundet har omsorgspligt for funktionshæmmedes borgeres  seksuelle udfoldelsesmulighder. Tre grupper er udpeget som dem der skal varetage denne omsorgspligt på samfundets vegne: ansatte hjælpepersoner, seksualvejledere og prostituerede. I modt...

 17. Jagttider: Hare, agerhøne og ederfugl har behov for mere beskyttelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2009-01-01

  De fleste bestande af de jagtbare arter har det rigtigt godt, men tre af de klassiske vildtarter, hare, agerhøne og ederfugl, er i problemer. Det fremgår af en 284-siders udredning som Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet (DMU) har udarbejdet som fagligt grundlag for revisionen af...

 18. Flow Control in Wells Turbines for Harnessing Maximum Wave Power

  Science.gov (United States)

  Garrido, Aitor J.; Garrido, Izaskun; Otaola, Erlantz; Maseda, Javier

  2018-01-01

  Oceans, and particularly waves, offer a huge potential for energy harnessing all over the world. Nevertheless, the performance of current energy converters does not yet allow us to use the wave energy efficiently. However, new control techniques can improve the efficiency of energy converters. In this sense, the plant sensors play a key role within the control scheme, as necessary tools for parameter measuring and monitoring that are then used as control input variables to the feedback loop. Therefore, the aim of this work is to manage the rotational speed control loop in order to optimize the output power. With the help of outward looking sensors, a Maximum Power Point Tracking (MPPT) technique is employed to maximize the system efficiency. Then, the control decisions are based on the pressure drop measured by pressure sensors located along the turbine. A complete wave-to-wire model is developed so as to validate the performance of the proposed control method. For this purpose, a novel sensor-based flow controller is implemented based on the different measured signals. Thus, the performance of the proposed controller has been analyzed and compared with a case of uncontrolled plant. The simulations demonstrate that the flow control-based MPPT strategy is able to increase the output power, and they confirm both the viability and goodness. PMID:29439408

 19. High volume tidal or current flow harnessing system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gorlov, A.M.

  1984-08-07

  Apparatus permitting the utilization of large volumes of water in the harnessing and extracting of a portion of the power generated by the rise and fall of ocean tides, ocean currents, or flowing rivers includes the provision of a dam, and a specialized single cavity chamber of limited size as compared with the water head enclosed by the dam, and an extremely high volume gating system in which all or nearly all of the water between the high and low levels on either side of the dam is cyclically gated through the single chamber from one side of the dam to the other so as to alternately provide positive air pressure and a partial vacuum within the single chamber. In one embodiment, the specialized chamber has a barrier at the bottom which divides the bottom of the chamber in half, large ports at the bottom of the chamber to permit inflow and outflow of high volumes of water, and ganged structures having a higher total area than that of corresponding ports, in which the structures form sluice gates to selectively seal off and open different sets of ports. In another embodiment, a single chamber is used without a barrier. In this embodiment, vertical sluice gates are used which may be activated automatically by pressures acting on the sluice gates as a result of ingested and expelled water.

 20. Health as foreign policy: harnessing globalization for health.

  Science.gov (United States)

  Fidler, David P

  2006-12-01

  This paper explores the importance for health promotion of the rise of public health as a foreign policy issue. Although health promotion encompassed foreign policy as part of 'healthy public policy', mainstream foreign policy neglected public health and health promotion's role in it. Globalization forces health promotion, however, to address directly the relationship between public health and foreign policy. The need for 'health as foreign policy' is apparent from the prominence public health now has in all the basic governance functions served by foreign policy. The Secretary-General's United Nations (UN) reform proposals demonstrate the importance of foreign policy to health promotion as a core component of public health because the proposals embed public health in each element of the Secretary-General's vision for the UN in the 21st century. The emergence of health as foreign policy presents opportunities and risks for health promotion that can be managed by emphasizing that public health constitutes an integrated public good that benefits all governance tasks served by foreign policy. Any effort to harness globalization for public health will have to make health as foreign policy a centerpiece of its ambitions, and this task is now health promotion's burden and opportunity.

 1. Weakly supervised visual dictionary learning by harnessing image attributes.

  Science.gov (United States)

  Gao, Yue; Ji, Rongrong; Liu, Wei; Dai, Qionghai; Hua, Gang

  2014-12-01

  Bag-of-features (BoFs) representation has been extensively applied to deal with various computer vision applications. To extract discriminative and descriptive BoF, one important step is to learn a good dictionary to minimize the quantization loss between local features and codewords. While most existing visual dictionary learning approaches are engaged with unsupervised feature quantization, the latest trend has turned to supervised learning by harnessing the semantic labels of images or regions. However, such labels are typically too expensive to acquire, which restricts the scalability of supervised dictionary learning approaches. In this paper, we propose to leverage image attributes to weakly supervise the dictionary learning procedure without requiring any actual labels. As a key contribution, our approach establishes a generative hidden Markov random field (HMRF), which models the quantized codewords as the observed states and the image attributes as the hidden states, respectively. Dictionary learning is then performed by supervised grouping the observed states, where the supervised information is stemmed from the hidden states of the HMRF. In such a way, the proposed dictionary learning approach incorporates the image attributes to learn a semantic-preserving BoF representation without any genuine supervision. Experiments in large-scale image retrieval and classification tasks corroborate that our approach significantly outperforms the state-of-the-art unsupervised dictionary learning approaches.

 2. The globalization of health research: harnessing the scientific diaspora.

  Science.gov (United States)

  Anand, Nalini P; Hofman, Karen J; Glass, Roger I

  2009-04-01

  The scientific diaspora is a unique resource for U.S. universities. By drawing on the expertise, experience, and catalytic potential of diaspora scientists, universities can capitalize more fully on their diverse intellectual resources to make lasting contributions to global health. This article examines the unique contributions of the diaspora in international research collaborations, advantages of harnessing the diaspora and benefits to U.S. universities of fostering these collaborations, challenges faced by scientists who want to work with their home countries, examples of scientists engaging with their home countries, and specific strategies U.S. universities and donors can implement to catalyze these collaborations. The contributions of the diaspora to the United States are immense: International students enrolled in academic year 2007-2008 contributed an estimated $15 billion to the U.S. economy. As scientific research becomes increasingly global, the percentage of scientific publications with authors from foreign countries has grown from 8% in 1988 to 20% in 2005. Diaspora scientists can help build trusting relationships with scientists abroad, and international collaborations may improve the health of underserved populations at home. Although opportunities for diaspora networks are increasing, most home countries often lack enabling policies, infrastructure, and resources to effectively utilize their diaspora communities abroad. This article examines how some governments have successfully mobilized their scientific diaspora to become increasingly engaged in their national research agendas. Recommendations include specific strategies, including those that encourage U.S. universities to promote mini-sabbaticals and provide seed funding and flexible time frames.

 3. Flow Control in Wells Turbines for Harnessing Maximum Wave Power.

  Science.gov (United States)

  Lekube, Jon; Garrido, Aitor J; Garrido, Izaskun; Otaola, Erlantz; Maseda, Javier

  2018-02-10

  Oceans, and particularly waves, offer a huge potential for energy harnessing all over the world. Nevertheless, the performance of current energy converters does not yet allow us to use the wave energy efficiently. However, new control techniques can improve the efficiency of energy converters. In this sense, the plant sensors play a key role within the control scheme, as necessary tools for parameter measuring and monitoring that are then used as control input variables to the feedback loop. Therefore, the aim of this work is to manage the rotational speed control loop in order to optimize the output power. With the help of outward looking sensors, a Maximum Power Point Tracking (MPPT) technique is employed to maximize the system efficiency. Then, the control decisions are based on the pressure drop measured by pressure sensors located along the turbine. A complete wave-to-wire model is developed so as to validate the performance of the proposed control method. For this purpose, a novel sensor-based flow controller is implemented based on the different measured signals. Thus, the performance of the proposed controller has been analyzed and compared with a case of uncontrolled plant. The simulations demonstrate that the flow control-based MPPT strategy is able to increase the output power, and they confirm both the viability and goodness.

 4. Harnessing high-dimensional hyperentanglement through a biphoton frequency comb

  Science.gov (United States)

  Xie, Zhenda; Zhong, Tian; Shrestha, Sajan; Xu, Xinan; Liang, Junlin; Gong, Yan-Xiao; Bienfang, Joshua C.; Restelli, Alessandro; Shapiro, Jeffrey H.; Wong, Franco N. C.; Wei Wong, Chee

  2015-08-01

  Quantum entanglement is a fundamental resource for secure information processing and communications, and hyperentanglement or high-dimensional entanglement has been separately proposed for its high data capacity and error resilience. The continuous-variable nature of the energy-time entanglement makes it an ideal candidate for efficient high-dimensional coding with minimal limitations. Here, we demonstrate the first simultaneous high-dimensional hyperentanglement using a biphoton frequency comb to harness the full potential in both the energy and time domain. Long-postulated Hong-Ou-Mandel quantum revival is exhibited, with up to 19 time-bins and 96.5% visibilities. We further witness the high-dimensional energy-time entanglement through Franson revivals, observed periodically at integer time-bins, with 97.8% visibility. This qudit state is observed to simultaneously violate the generalized Bell inequality by up to 10.95 standard deviations while observing recurrent Clauser-Horne-Shimony-Holt S-parameters up to 2.76. Our biphoton frequency comb provides a platform for photon-efficient quantum communications towards the ultimate channel capacity through energy-time-polarization high-dimensional encoding.

 5. En analyse av prestasjonsbasert belønning og hvilken effekt den har i Flytoget

  OpenAIRE

  Stousland, Kine

  2013-01-01

  Prestasjonsbasert belønning har vært i vinden de siste årene, og stadig flere bedrifter har tatt i bruk denne lønnsmetoden for å motivere ansatte til høyere effektivitet og bedre prestasjoner. Flytoget har kastet seg på denne bølgen og laget en medarbeiderbonus med samme kriterier for hele bedriften. Bonusen blir utbetalt en gang per år, og for å få full bonus må Flytoget oppnå 97% kundetilfredshet og fastsatt budsjett. Flytoget er en relativt liten bedrift med 334 ansatte. Hovedoppgaven t...

 6. Harnessing the Ocean's Power : Energy from Waves and Currents (Part I)

  OpenAIRE

  Yukihisa, Washio; Japan Marine Science and Technology Center

  1985-01-01

  The oceans are a potential source of renewable and pollution-free energy of particular importance to Japan. In this Issue we look at current development work to harness wave energy for power generation.

 7. Me, Myself and My Team : How communications teams can harness the power of online impression management

  OpenAIRE

  Fieseler, Christian; Meckel, Miriam; Ranzini, Giulia

  2012-01-01

  The article is a short piece based on our EACD survey on the identity management practices of marketing and communication professeionals on how communications teams can harness the power of online impression management

 8. Harnessing Mobile Phones for Prevention of Mother-to-Child HIV ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Harnessing Mobile Phones for Prevention of Mother-to-Child HIV Transmission. Mobile phone technology, driven by local market forces rather than foreign assistance, ... IDRC invites applications for the IDRC Research Awards 2019. IDRC is ...

 9. Harnessing light: optical science and engineering for the 21st century

  National Research Council Canada - National Science Library

  Committee on Optical Science and Engineering, National Research Council

  .... Harnessing Light surveys this multitude of applications, as well as the status of the optics industry and of research and education in optics, and identifies actions that could enhance the field's...

 10. Integration of a Copper-Containing Biohybrid (CuHARS with Cellulose for Subsequent Degradation and Biomedical Control

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anik Karan

  2018-04-01

  Full Text Available We previously described the novel synthesis of a copper high-aspect ratio structure (CuHARS biohybrid material using cystine. While extremely stable in water, CuHARS is completely (but slowly degradable in cellular media. Here, integration of the CuHARS into cellulose matrices was carried out to provide added control for CuHARS degradation. Synthesized CuHARS was concentrated by centrifugation and then dried. The weighed mass was re-suspended in water. CuHARS was stable in water for months without degradation. In contrast, 25 μg/mL of the CuHARS in complete cell culture media was completely degraded (slowly in 18 days under physiological conditions. Stable integration of CuHARS into cellulose matrices was achieved through assembly by mixing cellulose micro- and nano-fibers and CuHARS in an aqueous (pulp mixture phase, followed by drying. Additional materials were integrated to make the hybrids magnetically susceptible. The cellulose-CuHARS composite films could be transferred, weighed, and cut into usable pieces; they maintained their form after rehydration in water for at least 7 days and were compatible with cell culture studies using brain tumor (glioma cells. These studies demonstrate utility of a CuHARS-cellulose biohybrid for applied applications including: (1 a platform for biomedical tracking and (2 integration into a 2D/3D matrix using natural products (cellulose.

 11. Hvorfor skal Adam betale børnepenge, når Eva har bedraget ham?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Thomas Søbirk

  2016-01-01

  Juridisk abort bør være en mulighed for mænd, der er blevet bedraget, bestjålet eller som har brugt prævention, der ikke virker efter hensigten.......Juridisk abort bør være en mulighed for mænd, der er blevet bedraget, bestjålet eller som har brugt prævention, der ikke virker efter hensigten....

 12. AUTOMATIC RECOGNITION OF FALLS IN GAIT-SLIP: A HARNESS LOAD CELL BASED CRITERION

  OpenAIRE

  Yang, Feng; Pai, Yi-Chung

  2011-01-01

  Over-head-harness systems, equipped with load cell sensors, are essential to the participants’ safety and to the outcome assessment in perturbation training. The purpose of this study was to first develop an automatic outcome recognition criterion among young adults for gait-slip training and then verify such criterion among older adults. Each of 39 young and 71 older subjects, all protected by safety harness, experienced 8 unannounced, repeated slips, while walking on a 7-m walkway. Each tri...

 13. Molecular mapping of a sunflower rust resistance gene from HAR6.

  Science.gov (United States)

  Bulos, Mariano; Ramos, María L; Altieri, Emiliano; Sala, Carlos A

  2013-03-01

  Sunflower rust, caused by Puccinia helianthi Schw., can result in significant yield losses in cultivated sunflower (Helianthus annuus L. var. macrocarpus Ckll.). HAR6 is a germplasm population resistant to most predominant rust races. The objectives of this study were to map the resistance factor present in HAR6 (R HAR6 ), and to provide and validate molecular tools for the identification of this gene for marker assisted selection purposes. Virulence reaction of seedlings for the F2 population and F2:3 families suggested that a single dominant gene confers rust resistance in HAR6-1, a selected rust resistance line from the original population. Genetic mapping with eight markers covered 97.4 cM of genetic distance on linkage group 13 of the sunflower consensus map. A co-dominant marker ZVG61 is the closest marker distal to R HAR6 at a genetic distance of 0.7 cM, while ORS581, a dominant marker linked in the coupling phase, is proximal to R HAR6 at a genetic distance of 1.5 cM. Validation of these markers was assessed by converting a susceptible line into a rust resistant isoline by means of marker assisted backcrossing. The application of these results to assist the breeding process and to design new strategies for rust control in sunflower is discussed.

 14. Hello, world: Harnessing social media for the Rosetta mission

  Science.gov (United States)

  Baldwin, Emily; Mignone, Claudia; O'Flaherty, Karen; Homfeld, Anne-Mareike; Bauer, Markus; McCaughrean, Mark

  2015-04-01

  The European Space Agency's (ESA) comet-chasing Rosetta mission was launched in 2004, before social media became a popular tool for mainstream communication. By harnessing a range of platforms for communicating the key messages of this unprecedented mission as it reached its destination ten years later, new audiences were reached and a global impact was achieved. Rosetta-specific social media accounts - @ESA_Rosetta on Twitter, the Rosetta Mission Facebook page and the rosettamission Instagram account - were developed during 2013/14 and used alongside the traditional reporting line of the main ESA website and the Rosetta blog to build awareness about the mission. Coordinated with ESA's existing social media channels (Flickr, YouTube, G+, Twitter, Facebook and Livestream) and with the support of ESA's country desks and Rosetta partner agency accounts (including @philae2014), information could be shared in a number of European languages, ensuring a wide reach across Europe - and the world. We discuss the roles of the various social media accounts in supporting and promoting the competitions and social media campaigns that were built around the key mission milestones of 2014: waking up from deep space hibernation (January), arriving at Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko (August) and naming the landing site for Philae ahead of the landing event in November. We discuss the different approach to each channel, such as the first person twitter accounts, the dialogue with and between blog users, and the discussions held live via G+ Hangouts with leading scientists and spacecraft operators. We compare and contrast the audiences, the interaction we had with them and how challenges were overcome. We also use the science-fiction-meets-science-fact Ambition short movie, and its "undercover" dissemination on social media, as an example of how the profile of the Rosetta mission was raised in a unique way. By using a variety of social media platforms to target different audiences with

 15. Interaktivitet - moteord eller passord til fremtidens pedagogikk?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morten Søby

  2001-01-01

  Full Text Available Will interactive digital media promote the construction of intelligent communities in which our social and learning potential can be mutually developed and enhanced? The author points out that trendy phrases are like metaphors captured in a time capsule. In particular he looks at several definitions of interactivity, which he points out is a synthesis of several complex relations between man and digital medias. The paper questions whether interactivity phrases are generated by information technologyıs development prior to learning theoriesı development. He draws on Castellıs use of the word interactivity. He builds further on Engelbartıs definition of how interactive technology can be understood as an intellectual prosthesis as well as Levyıs development of Engelbartıs view of the relationship between knowledge and technology. Time will show whether the term was a password to a new interdisciplinary field for digitalisation and learning or whether we end up in an alley called Hype.

 16. Fremtidens forbrugere vil spidse ører

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graakjær, Nicolai Jørgensgaard

  2011-01-01

  Forbrugerne bliver mere kritiske over for markedskommunikation, mere vant til at bestemme selv og mere indstillet på co-creation – også når det handler om ørerne.......Forbrugerne bliver mere kritiske over for markedskommunikation, mere vant til at bestemme selv og mere indstillet på co-creation – også når det handler om ørerne....

 17. Fremtidens bibliotek i en digital tidsalder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sass, Birgitte; Zurcher, Sacha

  library, to get an overall picture of students' information search strategies in relation to their studies. Our conclusion is based on 12 semi-structured interviews with first and second year students from the three bachelor programmes at Roskilde University; Bachelor of Arts, Science and Social Science...

 18. The future cooling tower; Fremtidens koeletaarn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ibsen, C.H. (Vestas Aircoil A/S, Lem St. (Denmark)); Schneider, P. (Teknologisk Institut, AArhus (Denmark)); Haaning, N. (Ramboell A/S, Copenhagen (Denmark)); Lund, K. (Nyrup Plast A/S, Nyrup (Denmark)); Soerensen, Ole (MultiWing A/S, Vedbaek (Denmark)); Dalsgaard, T. (Silhorko A/S, Skanderborg (Denmark)); Pedersen, Michael (Skive Kommune, Skive (Denmark))

  2011-03-15

  This project has designed and built a pilot-scale cooling tower with an output of up to 100 kW for which good correlation has been ascertained between measured and calculated values for output and pressure loss. The new cooling tower will save approximately 15% of electricity consumption compared with the widespread dry coolers. The pilot tower uses rainwater so that both water consumption and electricity consumption are saved in softening plants. On the basis of this cooling tower, models have been made and these have been implemented in PackCalc II in order to calculate electricity and other operating savings. (Energy 11)

 19. Fremtidens Biodiesel: Kom fedtaffald i tanken!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Anders Theilgaard; Taarning, Esben; Christensen, Claus Hviid

  2009-01-01

  Mange tror måske, at det er svært for menigmand at lave biobrændstof. Det er faktisk forkert, fordi biodiesel nemt kan laves af kemikalier, der er ret almindelige i laboratorier og hos købmanden og materialisten. Det kræver blot en såkaldt om-estring af planteolie eller fedt med methanol, samt...

 20. Fremtidens by- og landskabsudvikling omkring motorvejen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peder Pedersen, Claus; Carbone, Claudia

  2008-01-01

  connecting well defined cities. This planning has to some extend inspired by the theories of car based urbanism from the sixties such as "Man-Made America, Chaos or control" by Christopher Tunnard & Boris Pushkarev, 1963, "The View from the Road" by Donald Appleyard, Kevin Lynch & John Myer, 1964...... or the Danish "Motorveje i Landskabet" ("Highways in the landscape) by Michael Varming, 1970. It might be necessary to develop new theories today in order to deal with the changing relations between the highway and its surroundings. There is a need for negotiating the viewpoints of national planning authorities...... theories where it is used to describe the quality of diverse elements brought forcefully together. Allen and Koolhaas are seeking planning strategies that are able to deal with unpredictable future events. Similar strategies might be useful in order to deal with the difficult field conditions surrounding...

 1. Ledernetværk i fremtidens kommuner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Egon

  2008-01-01

  Ledernetværk er udbredt i den offentlige sektor. 71 pct. af lederne indgår i formaliserede ledernetværksgrupper. Ledernetværk er siden 2007 sat på den personalepolitiske dagsorden i den såkaldte kvalitetsreform inden for offentlig virksomhed. Men, ledernetværkene er overraskende nok ikke koblet......". Ledernetværk er ikke en styreform, der erstatter den klassiske hierarkiske styreform i kommunerne, men er en form, der kan "agere hurtigt og fleksibelt" i forhold til skiftende behov. Ledernetværk kan tjene flere formål. Det mest almindelige formål er at professionalisere ledelse, dvs. styrke den enkelte...

 2. Bioproduktion - fremtidens miljøvenlige fabrikker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sønderberg Petersen, L.; Ryde, Marianne Vang

  2000-01-01

  Planten som fabrik bliver et centralt forskningsområde for det nye Risø. De genteknologiske landvindinger gør det muligt at sætte gener ind i planter, så de kan fungere som en fabrik hvor man direkte og på miljøvenlig vis ved hjælp af solenergi kanfremstille plast, biobrændstof, sukkerstoffer og...

 3. Afrika. Fremtidens økologiske kontinent?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Egelyng, Henrik; Vaarst, Mette; Hermansen, John Erik

  2008-01-01

  'sidegevinster' af naturværdier, biologisk og kulturel mangfoldighed, grundvandskvalitet, landskabsværdier og sparede forureningsomkostninger. Samspillet mellem stat, civilsamfund og marked førte i Europa til et fælles EU-certificeringsmærke, som i dag udgør en operationel model for et tilstræbt miljømæssigt...

 4. Profylakse--hvad vil fremtiden bringe?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bygbjerg, Ib Christian

  2005-01-01

  World Millennium Development Goals to be attained by 2015, most relate indirectly to human health, while three relate directly to the prevention and fighting of diseases. Reduction of the child mortality rate and control of major infectious diseases are among the most important goals. In endemic areas...... of poverty and deficient infrastructure, children risk being infected primarily by diarrhoeal diseases, hepatitis A, polio, measles and other respiratory infections, and vector-borne diseases such as dengue and malaria, as well as, increasingly, blood/sexually transmitted diseases such as HIV, hepatitis B......Travellers to areas where poverty and pollution prevail may be exposed to the same health risks as are the local populations. In the future, prophylaxis for travellers will therefore rely upon advances in prevention being distributed equally to people in both rich and poor societies. Of the eight...

 5. Anmeldelse: Funktionel sproglig analyse - en metode til læsning i fagene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mulvad, Ruth

  2011-01-01

  Bogen handler om arbejdet med sprog og læsning i skolens fag. I USA er der nemlig - som så mange andre steder verden over - alt for mange elever, som ikke kan læse de komplicerede tekster, som de møder i skolen. Der er også alt for mange lærere, der ikke ved, hvad de skal gribe og gøre i....

 6. National Strategies to Harness Information Technology Seeking Transformation in Singapore, Finland, the Philippines, and South Africa

  CERN Document Server

  Knight, Peter

  2012-01-01

  The ability to harness Information Communication Technologies (ICTs) is increasingly at the heart of competitiveness and sustainable growth. As countries engage in an increasingly competitive global economy, they are trying to weave ICT into their development strategies, in the same way enterprises have learned to use ICT to transform their business models and strategies. This integration offers a new path to development that is responsive to the challenges of our times.  In National Strategies to Harness Information Technology, Nagy Hanna and Peter Knight provide a framework for assessing the opportunities, challenges, and prospects for “e-transformation” and for analyzing the options and innovations adopted to manage the e-transformation process.  They ask hard questions: what does it take to harness ICT to transform an economy?  Why some countries accelerate their development journey with ICT while others fail?  How did successful countries balance the need for strategic leadership with bottom up ...

 7. Use of isotopic tools to delimit areas of harnessing for drinking water supply - Final report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gourcy, L.; Petelet-Giraud, E.

  2011-03-01

  Within the frame of an action of the ONEMA-BRGM convention (Methodological approaches and tools for the protection of drinking water harnessing against diffuse pollutions), this study aims at developing a synthesis of isotopic geochemical tools to obtain the information required for the delimitation of harnessing supply areas. The report first describes the conventional tools: water molecule steady isotopes, radioactive isotopes, water dating tools, tools developed for another use, and artificial tracers. It presents the possible uses of natural and artificial tracers to determine parameters like flow directions, water residence duration, exchanges between aquifers and water sheet-river interactions. It gives an overview of knowledge on the use of isotopic methods to determine the origin of contaminants. It proposes a brief overview of a previous study of water sheets-rivers relationships. It finally discusses the use of geochemical and isotopic tools when delimiting supply areas for harnessing aimed at drinking water supply

 8. Science har fundet løsning på CURIS-registrering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørch, Frede

  2012-01-01

  Fakultetsbibliotekar Frede Mørch fortæller her om den løsning, som Science har indført for at sikre at alle forskningspublikationer bliver registreret i databasen, CURIS, uden at forskerne skal spilde tid på det.......Fakultetsbibliotekar Frede Mørch fortæller her om den løsning, som Science har indført for at sikre at alle forskningspublikationer bliver registreret i databasen, CURIS, uden at forskerne skal spilde tid på det....

 9. Fem sociale medier har »uindskrænket ret« til at misbruge alt dit indhold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jøren Ullits Olai

  2016-01-01

  Ved du, hvor meget kontrol du har over dit indhold på Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram og Twitter? Her giver en juraforsker dig det forkromede overblik.......Ved du, hvor meget kontrol du har over dit indhold på Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram og Twitter? Her giver en juraforsker dig det forkromede overblik....

 10. Warming Up to Trade? Harnessing International Trade to Support Climate Change Objectives

  OpenAIRE

  World Bank

  2007-01-01

  This study on harnessing international trade to support climate change objectives assesses the following: 1) What are the main policy prescriptions for reducing greenhouse gases that are employed by OECD countries and how do they impact the competitiveness of their energy-intensive industries? 2) On account of the impact on competitiveness, is there is leakage of energy intensive industrie...

 11. Secondary geochemical reactions in hydrothermal energy harnessing; Geochemische Folgereaktionen bei der hydrogeothermalen Energiegewinnung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuehn, M.

  1996-12-01

  This thesis is in six parts: description of geothermal energy harnessing, analytics, geochemical-thermodynamic modellings, experimental investigations, discussion of results, summary. (HW) [Deutsch] Die vorliegende Dissertationsschrift gliedert sich in 6 Teile: - Beschreibung der geothermischen Energienutzung - Analytik - geochemische-thermodynamische Modellierungen - experimentelle Untersuchungen - Diskussion der Ergebnisse - Zusammenfassung. (HW)

 12. Taso Mähar : maali ümber ehitatud maja / Gitte Hint

  Index Scriptorium Estoniae

  Hint, Gitte

  2003-01-01

  220-ruutmeetrise ühekorde eramu sisekujundus. Arhitekt Emil Urbel. Sisearhitekt Taso Mähar, tema kommentaarid. Köögimööbel on T. Mähari projekteeritud. Elutoas mööblifirma T&T Mang pehme mööbel, seinal Lemming Nageli maal "Punane joon all - Burn Out". Ill.: plaan, 17 värv. vaadet

 13. Universities plan revolution in research; Four institutes will harness top brains

  CERN Multimedia

  Buie, E

  2003-01-01

  "Scotland is on the brink of revolutionising its approach to university research by creating four institutions that would harness the country's top brains to work together in specific areas. The move to create pan-academic institutes in physics, life-sciences, economics and creative arts has won the backing of the principals of every higher education institution in Scotland..." (1 page).

 14. The Facebook-in-Action: Challenging, Harnessing and Enhancing Students Class Assignments and Projects

  Science.gov (United States)

  Saifudin, Adam Mohd; Yacob, Aizan; Saad, Rohaizah

  2016-01-01

  Issues of universities students harnessing and capitalizing the usage of Facebook for their own learning capabilities and effective thinking is always the focus of education scholars, in assessing the quality class assignments and projects produced by them. Therefore, Facebook is now becoming unbearable influence since the internet activation in…

 15. Unge er en flok egoistiske individualister, der har nok i sig selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofod, Anne

  2005-01-01

   Nutidens unge har som oftest en tvetydig identitet: På én og samme tid søger de sammen i sociale fællesskaber og gør alt for at skille sig ud som individualister.   Udgivelsesdato: 27. september...

 16. Harnessing the plurality of actor frames in social-ecological systems : Ecological sanitation in Bolivia

  NARCIS (Netherlands)

  Eelderink, M.; Vervoort, J.; Snel, D.; de Castro, F.

  2017-01-01

  This article uses a case study on ecological sanitation as a basis for lessons on identifying and harnessing the plurality of actor frames in social-ecological systems, thereby moving beyond the advocacy positions often taken by implementing NGOs. The study aimed to explore how perspectives between

 17. Harnessing the power of big data: infusing the scientific method with machine learning to transform ecology

  Science.gov (United States)

  Most efforts to harness the power of big data for ecology and environmental sciences focus on data and metadata sharing, standardization, and accuracy. However, many scientists have not accepted the data deluge as an integral part of their research because the current scientific method is not scalab...

 18. Danske 4. klasseelever er bedre end gennemsnittet til matematik og natur/teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Middelboe, Vibe Abildtrup

  2016-01-01

  En ny undersøgelse af 4. klasseelevers præstationer i fagene matematik og natur/teknologi viser, at danske elever klarer sig godt internationalt set, og at vi i Danmark har mange elever, der er meget dygtige til matematik. Men den negative sociale arv er fortsat stærk, og lærerne oplever mere stø...

 19. Automatic recognition of falls in gait-slip training: Harness load cell based criteria.

  Science.gov (United States)

  Yang, Feng; Pai, Yi-Chung

  2011-08-11

  Over-head-harness systems, equipped with load cell sensors, are essential to the participants' safety and to the outcome assessment in perturbation training. The purpose of this study was to first develop an automatic outcome recognition criterion among young adults for gait-slip training and then verify such criterion among older adults. Each of 39 young and 71 older subjects, all protected by safety harness, experienced 8 unannounced, repeated slips, while walking on a 7m walkway. Each trial was monitored with a motion capture system, bilateral ground reaction force (GRF), harness force, and video recording. The fall trials were first unambiguously indentified with careful visual inspection of all video records. The recoveries without balance loss (in which subjects' trailing foot landed anteriorly to the slipping foot) were also first fully recognized from motion and GRF analyses. These analyses then set the gold standard for the outcome recognition with load cell measurements. Logistic regression analyses based on young subjects' data revealed that the peak load cell force was the best predictor of falls (with 100% accuracy) at the threshold of 30% body weight. On the other hand, the peak moving average force of load cell across 1s period, was the best predictor (with 100% accuracy) separating recoveries with backward balance loss (in which the recovery step landed posterior to slipping foot) from harness assistance at the threshold of 4.5% body weight. These threshold values were fully verified using the data from older adults (100% accuracy in recognizing falls). Because of the increasing popularity in the perturbation training coupling with the protective over-head-harness system, this new criterion could have far reaching implications in automatic outcome recognition during the movement therapy. Copyright © 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. AUTOMATIC RECOGNITION OF FALLS IN GAIT-SLIP: A HARNESS LOAD CELL BASED CRITERION

  Science.gov (United States)

  Yang, Feng; Pai, Yi-Chung

  2012-01-01

  Over-head-harness systems, equipped with load cell sensors, are essential to the participants’ safety and to the outcome assessment in perturbation training. The purpose of this study was to first develop an automatic outcome recognition criterion among young adults for gait-slip training and then verify such criterion among older adults. Each of 39 young and 71 older subjects, all protected by safety harness, experienced 8 unannounced, repeated slips, while walking on a 7-m walkway. Each trial was monitored with a motion capture system, bilateral ground reaction force (GRF), harness force and video recording. The fall trials were first unambiguously indentified with careful visual inspection of all video records. The recoveries without balance loss (in which subjects’ trailing foot landed anteriorly to the slipping foot) were also first fully recognized from motion and GRF analyses. These analyses then set the gold standard for the outcome recognition with load cell measurements. Logistic regression analyses based on young subjects’ data revealed that peak load cell force was the best predictor of falls (with 100% accuracy) at the threshold of 30% body weight. On the other hand, the peak moving average force of load cell across 1-s period, was the best predictor (with 100% accuracy) separating recoveries with backward balance loss (in which the recovery step landed posterior to slipping foot) from harness assistance at the threshold of 4.5% body weight. These threshold values were fully verified using the data from older adults (100% accuracy in recognizing falls). Because of the increasing popularity in the perturbation training coupling with the protective over-head-harness system, this new criterion could have far reaching implications in automatic outcome recognition during the movement therapy. PMID:21696744

 1. The effect of spatial confinement on the noble-gas HArF molecule: structure and electric properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kozłowska, Justyna; Bartkowiak, Wojciech

  2014-01-01

  Highlights: • The structure and electrical properties of HArF in spatial confinement are analyzed. • Orbital compression leads to decrease of bond lengths in the HArF molecule. • Spatial restriction causes a drop of the molecular (hyper)polarizabilities. • Spatial confinement reduces the electron correlation contribution to μ, α and β. - Abstract: A systematic study on the dipole moment and (hyper)polarizabilities of argon fluorohydride under spatial restriction was performed. Detailed analysis of the confinement induced changes in the structure of HArF is also presented. In order to render the influence of chemical compression on the properties in question a two-dimensional harmonic oscillator potential, mimicking a cylindrical confinement, was applied. Through the comparison of the results obtained for HArF with those of HF the effect of Ar insertion on the above properties was discussed. A hierarchy of ab initio methods including HF, MP2, CCSD and CCSD(T), has been employed to investigate the effect of orbital compression on the electron correlation contribution to the studied electric properties. It was observed that the external confining potential modifies the electronic contributions to the dipole moment and (hyper)polarizabilities of HArF. In particular, the first hyperpolarizability of HArF is remarkably smaller than that of the unconfined HArF molecule

 2. The effect of spatial confinement on the noble-gas HArF molecule: structure and electric properties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kozłowska, Justyna; Bartkowiak, Wojciech, E-mail: wojciech.bartkowiak@pwr.edu.pl

  2014-09-30

  Highlights: • The structure and electrical properties of HArF in spatial confinement are analyzed. • Orbital compression leads to decrease of bond lengths in the HArF molecule. • Spatial restriction causes a drop of the molecular (hyper)polarizabilities. • Spatial confinement reduces the electron correlation contribution to μ, α and β. - Abstract: A systematic study on the dipole moment and (hyper)polarizabilities of argon fluorohydride under spatial restriction was performed. Detailed analysis of the confinement induced changes in the structure of HArF is also presented. In order to render the influence of chemical compression on the properties in question a two-dimensional harmonic oscillator potential, mimicking a cylindrical confinement, was applied. Through the comparison of the results obtained for HArF with those of HF the effect of Ar insertion on the above properties was discussed. A hierarchy of ab initio methods including HF, MP2, CCSD and CCSD(T), has been employed to investigate the effect of orbital compression on the electron correlation contribution to the studied electric properties. It was observed that the external confining potential modifies the electronic contributions to the dipole moment and (hyper)polarizabilities of HArF. In particular, the first hyperpolarizability of HArF is remarkably smaller than that of the unconfined HArF molecule.

 3. Research on engineering-oriented constraints conflict detection in collaborative design of wire harness technology

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  LIU Xiaoping; HE Honglin; XU Benzhu

  2012-01-01

  Engineering-oriented constraint of harness technology has much information and project information presents progressive changes along with the design. Therefore, how to handle conflict resolution quickly is a problem to be solved. Process model of con- flict detection is put forward according to characteristics of harness technology design engineering-oriented constraint, and then two problems of how to conduct conflict positioning and judgment of constraint rules are introduced in this paper. Afterwards in this pa- per, constraint information directed acyclic graph is established by classified project constraint information to solve the conflict posi- tioning problem; solution of constraint satisfaction problem is applied to realize judgment problem of constraint rules. Finally, exam- ple is used to analyze the method in this paper to further verify the correctness and effectiveness of this method.

 4. A Comparative Study of Harnessing Cattle - An Important Chapter in the History of European Ethnology

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Woitsch, Jiří

  2017-01-01

  Roč. 38, č. 2017 (2017), s. 59-89 ISSN 1335-4116 R&D Projects: GA ČR GA15-03754S Institutional support: RVO:68378076 Keywords : harnessing cattle * European ethnology * history of ethnology Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology OBOR OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 5. The relevance of netnography to the harness of Romanian health care electronic word-of-mouth.

  Science.gov (United States)

  Bratucu, R; Gheorghe, I R; Radu, A; Purcarea, V L

  2014-09-15

  Nowadays, consumers use the computer mediated communication to make purchase decisions on a large variety of products and services. Since health care services are archetypal by nature, consumers in this field are one of the most encountered users of electronic word-of-mouth. The objective of this paper is to explain and support the necessity of adopting a different qualitative method when electronic word of mouth is harnessed on health care dedicated forums, that is, netnography.

 6. A novel approach for harnessing biofilm communities in moving bed biofilm reactors for industrial wastewater treatment

  OpenAIRE

  Joe A. Lemire; Marc A. Demeter; Iain George; Howard Ceri; Raymond J. Turner

  2015-01-01

  Moving bed biofilm reactors (MBBRs) are an effective biotechnology for treating industrial wastewater. Biomass retention on moving bed biofilm reactor (MBBR) carriers (biofilm support materials), allows for the ease-of-operation and high treatment capacity of MBBR systems. Optimization of MBBR systems has largely focused on aspects of carrier design, while little attention has been paid to enhancing strategies for harnessing microbial biomass. Previously, our research group demonstrated that ...

 7. Følelser, fiktion – og Facebook - har erobret den politiske arena

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter

  2016-01-01

  Er der ét træk de nye politiske bevægelser – fra Trump til Alternativet – har til fælles, er det evnen til at fortælle historier, vælgerne kan koble sig på som medfortællere. Historier om håb og frelse, fornedrelse og fortabelse. Det bringer drømmene og magien tilbage i politik. Derfor vinder de ...

 8. Failed Pavlik harness treatment for DDH as a risk factor for avascular necrosis.

  Science.gov (United States)

  Tiruveedhula, Madhu; Reading, Isabel C; Clarke, Nicholas M P

  2015-03-01

  Avascular necrosis (AVN) of the femoral head is an irreversible complication seen in the treatment of developmental dysplasia of hip (DDH) with the Pavlik harness. Its incidence is reported to be low after successful reduction of the hip but high if the hip is not concentrically relocated. We aim to investigate its incidence after failed Pavlik harness treatment. We prospectively followed up a group of children who failed Pavlik harness treatment for DDH treated at our institution by the senior author between 1988 and 2001 and compared their rates of AVN with a group of children who presented late and hence were treated surgically. AVN was graded as described by Kalamchi and MacEwen and only grade 2 to 4 AVN was considered significant and included in the analysis. Thirty-seven hips were included in the failed Pavlik group (group 1) and 86 hips in the no Pavlik group (group 2). Ten hips in group 1 developed AVN (27%), whereas only 7 hips in group 2 (8%) developed AVN; the odds of developing AVN after failed Pavlik treatment was 4.7 (95% confidence interval, 1.3-14.1) (P=0.009) with a relative risk of 3.32 (range, 1.37 to 8.05). There was no statistically significant association observed with duration of splintage and severity of AVN (Spearman's correlation, -0.46; P=0.18). However, there was a positive correlation noted with age at presentation and severity of AVN. Therefore, we advise close monitoring of hips in the Pavlik harness and discontinue its use if the hips are not reduced within 3 weeks. Level III.

 9. Hvorfor har vi lønforskelle mellem kvinder og mænd?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Deding, Mette; Holt, Helle

  De seneste 10 år har den gennemsnitlige lønforskel mellem kvinder og mænd ligget på ca. 20 pct. I denne antologi stiller SFI skarpt på lønforskellene mellem kvinder og mænd og på de bagvedliggende årsager. Antologien er skrevet af en række fagpersoner, der alle bidrager med en specifik vinkel på ...

 10. Riding Horse Harness (Based on Materials from the Chulkovo Burial Ground

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grishakov Valeriy V.

  2013-12-01

  Full Text Available The items of riding horse harness (bits with psalia, stirrups, buckles, decorations of bridles are analyzed in the article on the basis of the materials from the Chulkovo (Murom burial ground site of the 8th-10th centuries, located on right bank of the Oka river. It has been established that the use of horse harness items by the Muroma culture population, which had left the Chulkovo burial ground, is in full correspondence with the general traditions of the Finno-Ugric peoples of the Volga river region characteristic of the 8th-10th centuries. The shapes of the bits correspond to both the steppe (bits with S-shaped and straight psalia and the local traditions (bits with two and three moving rings. A tendency to uniformity is observed in the tradition of stirrups production. The main differences of the Muroma burial grounds from the neighboring Mordovian ones consist in the presence of horse burials (not known among the Mordovians, and, on the other hand, in a practically complete lack of horse harness in the funeral set of human burials. It can be assumed that the importance of cavalry with the Muromа was lower than with the Mordovians who were living next to the steppe world.

 11. Hospitalslys

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johnsen, Kjeld; Markvart, Jakob; Frandsen, Anne Kathrine

  2015-01-01

  Nærværende projekt er et forprojekt, der har til formål at: realisere et afgørende nationalt projekt, der sikrer at fremtidens sygehuse udnytter det helt væsentlige potentiale lys har for at blive en aktiv del af helbredelsesprocessen i hospitalssektoren til glæde og gavn for såvel patienter som ...

 12. Technical note: A simple back-mounted harness for grazing dairy cows to facilitate the sulfur hexafluoride tracer gas technique.

  Science.gov (United States)

  van Wyngaard, Josef D V; Meeske, Robin; Erasmus, Lourens J

  2018-03-01

  We describe here a cattle harness to attach a gas collection vessel to facilitate the sulfur hexafluoride (SF 6 ) tracer gas technique. The harness consists of 2 major components: (1) a lightweight, robust body fabricated from an equine surcingle or lunge roller with padded thoracic trapezius pressure points, a bespoke shaping shaft for spine support, and adjustable buckles on both sides; and (2) an elastic flank-strap to prevent the harness from dislodging. The spine support consists of stainless steel laminated with carbon fiber. This support minimizes the contact area with the animal's skin, relieves the spine area of pressure, and creates free flow of ambient air below the platform, reducing sweat accumulation and hence preventing skin lesions. The harness weighs approximately 1.2 kg, allows for attachment of 2 gas collection vessels (animal and background sample), and is cost effective. Copyright © 2018 American Dairy Science Association. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 13. The Belem Framework for Action: Harnessing the Power and Potential of Adult Learning and Education for a Viable Future

  Science.gov (United States)

  Adult Learning, 2012

  2012-01-01

  This article presents the Belem Framework for Action. This framework focuses on harnessing the power and potential of adult learning and education for a viable future. This framework begins with a preamble on adult education and towards lifelong learning.

 14. Brug af video og peer-feedback i færdighedstræningen på Klinisk Biomekanik - hvad har de studerende lært?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauridsen, Henrik Hein; Toftgård, Rie Castella; Nørgaard, Cita

  Learning outcome of activity: Formålet med brug af video og peer-feedback i færdighedstræningen var at: • Udvikle nye didaktiske undervisningsmetoder ved undervisning i færdighedstræning • Fremme synkron og asynkron feedback på de studerendes færdighedstræning • Facilitere de studerendes studieak......Learning outcome of activity: Formålet med brug af video og peer-feedback i færdighedstræningen var at: • Udvikle nye didaktiske undervisningsmetoder ved undervisning i færdighedstræning • Fremme synkron og asynkron feedback på de studerendes færdighedstræning • Facilitere de studerendes...... studieaktiviteter før, under og efter undervisningen • Styrke ’just-in-time’ instruktioner til de studerendes individuelle behov • Udnytte lærerressourcerne i tilstedeværelsestimerne mere hensigtsmæssigt Description of your teaching activity: Brug af video og peer-feedback blev implementeret i færdighedstræningen...... (supervision). Reflective description of experiences with activity as to how your practice can be inspirational/transferable to others (subjects, students, institutions,...) Fagene blev efterfølgende evalueret med et elektronisk spørgeskema udviklet til at evaluere brug af video og peer-feedback i...

 15. A novel approach for harnessing biofilm communities in moving bed biofilm reactors for industrial wastewater treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joe A. Lemire

  2015-10-01

  Full Text Available Moving bed biofilm reactors (MBBRs are an effective biotechnology for treating industrial wastewater. Biomass retention on moving bed biofilm reactor (MBBR carriers (biofilm support materials, allows for the ease-of-operation and high treatment capacity of MBBR systems. Optimization of MBBR systems has largely focused on aspects of carrier design, while little attention has been paid to enhancing strategies for harnessing microbial biomass. Previously, our research group demonstrated that mixed-species biofilms can be harvested from an industrial wastewater inoculum [oil sands process water (OSPW] using the Calgary Biofilm Device (CBD. Moreover, the resultant biofilm communities had the capacity to degrade organic toxins (naphthenic acids—NAs that are found in OSPW. Therefore, we hypothesized that harnessing microbial communities from industrial wastewater, as biofilms, on MBBR carriers may be an effective method to bioremediate industrial wastewater.Here, we detail our methodology adapting the workflow employed for using the CBD, to generate inoculant carriers to seed an MBBR.In this study, OSPW-derived biofilm communities were successfully grown, and their efficacy evaluated, on commercially available MBBR carriers affixed within a modified CBD system. The resultant biofilms demonstrated the capacity to transfer biomass to recipient carriers within a scaled MBBR. Moreover, MBBR systems inoculated in this manner were fully active 2 days post-inoculation, and readily degraded a select population of NAs. Together, these findings suggest that harnessing microbial communities on carriers affixed within a modified CBD system may represent a facile and rapid method for obtaining functional inoculants for use in wastewater MBBR treatment systems.

 16. Enhanced Harnessing of the Graviola Bioactive Components Using a Neoteric Sonication Cum Microwave Coadjuvant Extraction Protocol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Se Chul Chun

  2018-02-01

  Full Text Available Graviola is one of the most accomplished natural anticancer therapists gaining popularity in recent times. Harnessing the full benefit from tapping all of its rich bioactive reservoirs is absolutely worthy and mandatory. It is in this regard that a well optimized extraction methodology gains paramount importance. In case of Graviola, no sophistication in terms of extraction methods is reported. A neoteric sonication cum microwave combined extraction technology was introduced that maximized the extraction process and minimized (7 min the extraction time. The extraction efficiency was validated based on the significant enrichment of bioactive ingredients in Graviola extracts following the sonication cum microwave combined protocol.

 17. Harnessing collaborative technology to accelerate achievement of chronic disease management objectives for Canada.

  Science.gov (United States)

  Thompson, Leslee J; Healey, Lindsay; Falk, Will

  2007-01-01

  Morgan and colleagues put forth a call to action for the transformation of the Canadian healthcare system through the adoption of a national chronic disease prevention and management (CDPM) strategy. They offer examples of best practices and national solutions including investment in clinical information technologies to help support improved care and outcomes. Although we acknowledge that the authors propose CDPM solutions that are headed in the right direction, more rapid deployment of solutions that harness the potential of advanced collaborative technologies is required. We provide examples of how technologies that exist today can help to accelerate the achievement of some key CDPM objectives.

 18. Classical conditioning of proboscis extension in harnessed Africanized honey bee queens (Apis mellifera L.).

  Science.gov (United States)

  Aquino, Italo S; Abramson, Charles I; Soares, Ademilson E E; Fernandes, Andrea Cardoso; Benbassat, Danny

  2004-06-01

  Experiments are reported on learning in virgin Africanized honey bee queens (Apis mellifera L.). Queens restrained in a "Pavlovian harness" received a pairing of hexanal odor with a 1.8-M feeding of sucrose solution. Compared to explicitly unpaired controls, acquisition was rapid in reaching about 90%. Acquisition was also rapid in queens receiving an unconditioned stimulus of "bee candy" or an unconditioned stimulus administered by worker bees. During extinction the conditioned response declines. The steepest decline was observed in queens receiving an unconditioned stimulus of bee candy. These findings extend previous work on learning of Afrianized honey bee workers to a population of queen bees.

 19. Deaf Workers in Restaurant, Retail, and Hospitality Sector Employment: Harnessing Research to Promote Advocacy.

  Science.gov (United States)

  Stokar, Hayley

  2017-01-01

  A quarter-century after the passage of the Americans with Disabilities Act (ADA, 1990 ), workplace accommodation is still a struggle for deaf employees and their managers. Many challenges are the result of communication barriers that can be overcome through much needed-although often absent-advocacy and training. This article highlights the literature on the employment of deaf individuals in the United States service industries of food service, retail, and hospitality conducted from 2000 to 2016. Exploring dimensions of both hiring and active workplace accommodation, suggestions are made for how social work advocates can harness information and strengthen their approaches for educating managers and supporting workers.

 20. Kvote 2 optagelse og akademiske præstationer: Hvor stor betydning har det adgangsgivende eksamenssnit?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lotte Dyhrberg ONeill

  2013-03-01

  Full Text Available Kvote 2 optagelse (optagelsesprøver til medicinstudiet har vist sig at have virket beskyttende på tidligt studiefrafald sammenlignet med kvote 1 optagelse på Syddansk Universitet. Dette prospektive kohorte studie af de samme kohorter viser, at de lavere adgangsgivende karakterer i kvote 2 gruppen samtidigt kun var forbundet med lidt lavere bachelor karaktergennemsnit. Admission testing appears to be protective against early dropout compared to grade-based admission for undergraduate medical students at the University of Southern Denmark. This prospective cohort study shows that the lower entry grades of the admission tested students were simultaneously associated with obtaining only slightly lower medical school grades.

 1. Wearing a safety harness during treadmill walking influences lower extremity kinematics mainly through changes in ankle regularity and local stability

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Decker Leslie M

  2012-02-01

  Full Text Available Abstract Background Wearing a harness during treadmill walking ensures the subject's safety and is common practice in biomedical engineering research. However, the extent to which such practice influences gait is unknown. This study investigated harness-related changes in gait patterns, as evaluated from lower extremity kinematics during treadmill walking. Findings Healthy subjects (n = 10 walked on a treadmill at their preferred speed for 3 minutes with and without wearing a harness (LiteGait®, Mobility Research, Inc.. In the former condition, no weight support was provided to the subjects. Lower extremity kinematics was assessed in the sagittal plane from the mean (meanRoM, standard deviation (SDRoM and coefficient of variation (CoVRoM of the hip, knee, and ankle ranges of motion (RoM, as well as from the sample entropy (SampEn and the largest Lyapunov exponent (LyE of the joints' angles. Wearing the harness increased the meanRoM of the hip, the SDRoM and the CoVRoM of the knee, and the SampEn and the LyE of the ankle. In particular, the harness effect sizes for both the SampEn and the LyE of the ankle were large, likely reflecting a meaningful decline in the neuromuscular stabilizing control of this joint. Conclusions Wearing a harness during treadmill walking marginally influences lower extremity kinematics, resulting in more or less subtle changes in certain kinematic variables. However, in cases where differences in gait patterns would be expressed through modifications in these variables, having subjects walk with a harness may mask or reinforce such differences.

 2. Effects of harness transmitters on behavior and reproduction of wild mallards

  Science.gov (United States)

  Pietz, Pamela J.; Krapu, Gary L.; Greenwood, Raymond J.; Lokemoen, John T.

  1993-01-01

  Radio telemetry has been an important research tool in waterfowl studies for >20 years, yet little effort has been made to evaluate potential effects of transmitters on the birds that carry them. As part of a 4-year mallard (Anas platyrhynchos) study in the prairie pothole region of North Dakota and Minnesota, we compared radio-marked and unmarked female mallards in terms of percent time observed feeding, resting, and preening; nest initiation date; and clutch size and egg volume. Radio-marked females carried a 23-g back-mounted transmitter attached with a 2-loop harness (Dwyer 1972). On average, radio-marked females tended to feed less, rest and preen more, initiate nests later, and lay smaller clutches and eggs than unmarked females. Thus, behavioral and reproductive data from ducks marked with back-mounted harness-attached transmitters may be biased. We recommend that new designs of radio packages be field tested and caution that effects may be masked under extreme environmental conditions.

 3. Analytical assessments on the potential of harnessing tidal currents for electricity generation in Malaysia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lim, Yun Seng; Koh, Siong Lee [Department of Physical Science, Electrical and Electronic Engineering, Tunku Abdul Rahman University (Malaysia)

  2010-05-15

  Malaysia is heavily dependent on fossil fuel for electricity generation. With the rapidly diminishing of its fuel reserve and the increasingly negative effects of fossil fuels to the environment, the government has begun to utilise bio-fuel and solar radiation for electricity generation. However, the potential of harnessing other renewable sources, particular ocean energy, in Malaysia has not been fully realised. Therefore, studies were carried out to identify the potential of harnessing ocean energy for electricity generation. The Princeton Ocean Model was used to create a three-dimensional numerical ocean model for Malaysia which was calibrated against measurement by a means of adjoint data assimilation approach. A set of reliable tidal speed and tidal elevation data was therefore generated to determine the types of tides available in Malaysia, the potential areas of installing marine current turbines (MCTs), the total amount of electricity to be generated by MCT, the economical viability and the environmental benefits of using MCT in Malaysia. This paper presents the findings on the studies, encompassing the technical, economical and environmental aspects of installing MCT in Malaysia. The results are critical to policy makers and the potential investors on tidal energy in Malaysia for decision making. It may also help the neighboring countries to realize the possible potential of their ocean energy for electricity generation. (author)

 4. Research on the Statistical Characteristics of Crosstalk in Naval Ships Wiring Harness Based on Polynomial Chaos Expansion Method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chi Yaodan

  2017-08-01

  Full Text Available Crosstalk in wiring harness has been studied extensively for its importance in the naval ships electromagnetic compatibility field. An effective and high-efficiency method is proposed in this paper for analyzing Statistical Characteristics of crosstalk in wiring harness with random variation of position based on Polynomial Chaos Expansion (PCE. A typical 14-cable wiring harness was simulated as the object of research. Distance among interfering cable, affected cable and GND is synthesized and analyzed in both frequency domain and time domain. The model of naval ships wiring harness distribution parameter was established by utilizing Legendre orthogonal polynomials as basis functions along with prediction model of statistical characters. Detailed mean value, mean square error, probability density function and reasonable varying range of crosstalk in naval ships wiring harness are described in both time domain and frequency domain. Numerical experiment proves that the method proposed in this paper, not only has good consistency with the MC method can be applied in the naval ships EMC research field to provide theoretical support for guaranteeing safety, but also has better time-efficiency than the MC method. Therefore, the Polynomial Chaos Expansion method.

 5. Elements for harnessing participatory action research to strengthen health managers' capacity: a critical interpretative synthesis.

  Science.gov (United States)

  Tetui, Moses; Zulu, Joseph Mumba; Hurtig, Anna-Karin; Ekirapa-Kiracho, Elizabeth; Kiwanuka, Suzanne N; Coe, Anna-Britt

  2018-04-19

  Health managers play a key role in ensuring that health services are responsive to the needs of the population. Participatory action research (PAR) is one of the approaches that have been used to strengthen managers' capacity. However, collated knowledge on elements for harnessing PAR to strengthen managers' capacity is missing. This paper bridges this gap by reviewing existing literature on the subject matter. A critical interpretive synthesis method was used to interrogate eight selected articles. These articles reported the use of PAR to strengthen health managers' capacity. The critical interpretive synthesis method's approach to analysis guided the synthesis. Here, the authors interpretively made connections and linkages between different elements identified in the literature. Finally, the Atun et al. (Heal Pol Plann, 25:104-111, 2010) framework on integration was used to model the elements synthesised in the literature into five main domains. Five elements with intricate bi-directional interactions were identified in the literature reviewed. These included a shared purpose, skilled facilitation and psychological safety, activity integration into organisational procedures, organisational support, and external supportive monitoring. A shared purpose of the managers' capacity strengthening initiative created commitment and motivation to learn. This purpose was built upon a set of facilitation skills that included promoting participation, self-efficacy and reflection, thereby creating a safe psychological space within which the managers interacted and learnt from each other and their actions. Additionally, an integrated intervention strengthened local capacity and harnessed organisational support for learning. Finally, supportive monitoring from external partners, such as researchers, ensured quality, building of local capacity and professional safety networks essential for continued learning. The five elements identified in this synthesis provide a basis upon

 6. Trump har droppet fløjlshandskerne, nu da han er slået tilbage til start

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella

  2016-01-01

  Donald Trump vandt primærvalget ved hjælp af personangreb. I præsidentvalgkampens slutspurt har han nu taget den strategi op igen, selvom alle dømte den ude – og det er måske slet ikke så dumt, for det er det, Trump kan......Donald Trump vandt primærvalget ved hjælp af personangreb. I præsidentvalgkampens slutspurt har han nu taget den strategi op igen, selvom alle dømte den ude – og det er måske slet ikke så dumt, for det er det, Trump kan...

 7. Harnessing Invariant NKT Cells to Improve Influenza Vaccines: A Pig Perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guan Yang

  2017-12-01

  Full Text Available Invariant natural killer T (iNKT cells are an “innate-like” T cell lineage that recognize glycolipid rather than peptide antigens by their semi-invariant T cell receptors. Because iNKT cells can stimulate an extensive array of immune responses, there is considerable interest in targeting these cells to enhance human vaccines against a wide range of microbial pathogens. However, long overlooked is the potential to harness iNKT cell antigens as vaccine adjuvants for domestic animal species that express the iNKT cell–CD1d system. In this review, we discuss the prospect of targeting porcine iNKT cells as a strategy to enhance the efficiency of swine influenza vaccines. In addition, we compare the phenotype and tissue distribution of porcine iNKT cells. Finally, we discuss the challenges that must be overcome before iNKT cell agonists can be contemplated for veterinary use in livestock.

 8. Harnessing type I and type III CRISPR-Cas systems for genome editing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Li, Yingjun; Pan, Saifu; Zhang, Yan

  2016-01-01

  CRISPR-Cas (clustered regularly interspaced short palindromic repeats-CRISPR-associated) systems are widespread in archaea and bacteria, and research on their molecular mechanisms has led to the development of genome-editing techniques based on a few Type II systems. However, there has not been any...... report on harnessing a Type I or Type III system for genome editing. Here, a method was developed to repurpose both CRISPR-Cas systems for genetic manipulation in Sulfolobus islandicus, a thermophilic archaeon. A novel type of genome-editing plasmid (pGE) was constructed, carrying an artificial mini-CRISPR...... and selectively retained as transformants. Using this strategy, different types of mutation were generated, including deletion, insertion and point mutations. We envision this method is readily applicable to different bacteria and archaea that carry an active CRISPR-Cas system of DNA interference provided...

 9. Harnessing complexity: taking advantage of context and relationships in dissemination of school-based interventions.

  Science.gov (United States)

  Butler, Helen; Bowes, Glenn; Drew, Sarah; Glover, Sara; Godfrey, Celia; Patton, George; Trafford, Lea; Bond, Lyndal

  2010-03-01

  Schools and school systems are increasingly asked to use evidence-based strategies to promote the health and well-being of students. The dissemination of school-based health promotion research, however, offers particular challenges to conventional approaches to dissemination. Schools and education systems are multifaceted organizations that sit within constantly shifting broader contexts. This article argues that health promotion dissemination needs to be rethought for school communities as complex systems and that this requires understanding and harnessing the dynamic ecology of the sociopolitical context. In developing this argument, the authors draw on their experience of the dissemination process of a multilevel school-based intervention in a complex educational context. Building on this experience, they argue for the need to move beyond conventional dissemination strategies to a focus on active partnerships between developers and users of school-based intervention research and offer a conceptual tool for planning dissemination.

 10. Let Our Powers Combine! Harnessing NASA's Earth Observatory Natural Event Tracker (EONET) in Worldview

  Science.gov (United States)

  Wong, Min Minnie; Ward, Kevin; Boller, Ryan; Gunnoe, Taylor; Baynes, Kathleen; King, Benjamin

  2016-01-01

  Constellations of NASA Earth Observing System (EOS) satellites orbit the earth to collect images and data about the planet in near real-time. Within hours of satellite overpass, you can discover where the latest wildfires, severe storms, volcanic eruptions, and dust and haze events are occurring using NASA's Worldview web application. By harnessing a repository of curated natural event metadata from NASA Earth Observatory's Natural Event Tracker (EONET), Worldview has moved natural event discovery to the forefront and allows users to select events-of-interest from a curated list, zooms to the area, and adds the most relevant imagery layers for that type of natural event. This poster will highlight NASA Worldviews new natural event feed functionality.

 11. ITER: A unique international collaboration to harness the power of stars

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bigot, B.

  2017-01-01

  Harnessing the energy of thermonuclear fusion reactions is one of the greatest challenges of our time. Fusion, the nuclear reaction that powers the sun and stars would provide mankind with a safe, environmentally benign, and virtually limitless source of energy. Fusion can be tamed in machines called tokamaks. The ITER tokamak is the largest scientific cooperation project ever established, bringing together 35 nations representing more than half of the world's population and 85% of the planet's gross domestic product. In the summer of 2010, the building construction began in earnest. Seven years later, the progress accomplished, both on the construction site in France at Saint-Paul-les-Durance and in factories throughout the world, is spectacular. On the construction site, 2,000 workers are busy erecting and equipping the installation's 39 permanent buildings. The ITER tokamak is planned to enter into operation in 2025

 12. Wind turbine blades for harnessing energy from Malaysian low speed wind - manufacturing technique

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abas Abd Wahab; Azmin Shakrine

  2000-01-01

  Blades for wind turbine to harness energy in the Malaysia low speed winds have been designed. During wind tunnel testing, wind turbine model using this type of blades has cut in speed of 1.5 m/s and turned at 450 rpm at 4 m/s wind. The blades, due to their critical dimensions of 1.2 m length, 5 cm thickness, tapered and 15 degree twist, were difficult to produce especially in large number. Several production methods have been studied but for economical mass production, fibreglass blades using CNC cutting mould were chosen. The blade and mould designs and the manufacturing processes are briefly outlined in this paper. (Author)

 13. Harnessing Vehicle Automation for Public Mobility -- An Overview of Ongoing Efforts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Young, Stanley E.

  2015-11-05

  This presentation takes a look at the efforts to harness automated vehicle technology for public transport. The European CityMobil2 is the leading demonstration project in which automated shuttles were, or are planned to be, demonstrated in several cities and regions. The presentation provides a brief overview of the demonstrations at Oristano, Italy (July 2014), LaRochelle, France (Dec 2014), Lausanne, Switzerland (Apr 2015), Vantaa, Finland (July 2015), and Trikala, Greece (Sept 2015). In addition to technology exposition, the objectives included generating a legal framework for operation in each location and gaging the reaction of the public to unmanned shuttles, both of which were successfully achieved. Several such demonstrations are planned throughout the world, including efforts in North America in conjunction with the GoMentum Station in California. These early demonstration with low-speed automated shuttles provide a glimpse of the possible with a fully automated fleet of driverless vehicle providing a public transit service.

 14. Antiviral Goes Viral: Harnessing CRISPR/Cas9 to Combat Viruses in Humans.

  Science.gov (United States)

  Soppe, Jasper Adriaan; Lebbink, Robert Jan

  2017-10-01

  The clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR) and CRISPR-associated (Cas) systems are RNA-guided sequence-specific prokaryotic antiviral immune systems. In prokaryotes, small RNA molecules guide Cas effector endonucleases to invading foreign genetic elements in a sequence-dependent manner, resulting in DNA cleavage by the endonuclease upon target binding. A rewired CRISPR/Cas9 system can be used for targeted and precise genome editing in eukaryotic cells. CRISPR/Cas has also been harnessed to target human pathogenic viruses as a potential new antiviral strategy. Here, we review recent CRISPR/Cas9-based approaches to combat specific human viruses in humans and discuss challenges that need to be overcome before CRISPR/Cas9 may be used in the clinic as an antiviral strategy. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 15. Hvornår har 1.000 landbrug 90 pct. af landbrugsjorden?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2017-01-01

  relativt lige i forhold til resten af EU. De 1.000 største landbrug driver ca. 22 pct. af landbrugsjorden, og andelen er stigende. Selv om strukturudviklingen ser ud til at fortsætte upåvirket af de økonomiske og markedsmæssige forhold, kan man identificere en række forhold, som er drivkræfter bag...... strukturudviklingen. De senere års liberalisering af landbrugsloven har sandsynligvis været med til fremme strukturudviklingen yderligere, og også fjernelsen af EU‘s mælkekvoter ser ud til at have genskabt den hidtidige udvikling. Om strukturudviklingen er en fordel eller en ulempe kan ikke afgøres entydigt, idet...

 16. Opportunities for high aspect ratio micro-electro-magnetic-mechanical systems (HAR-MEMMS) at Lawrence Berkeley Laboratory

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hunter, S.

  1993-10-01

  This report contains viewgraphs on the following topics: Opportunities for HAR-MEMMS at LBL; Industrial Needs and Opportunities; Deep Etch X-ray Lithography; MEMS Activities at BSAC; DNA Amplification with Microfabricated Reaction Chamber; Electrochemistry Research at LBL; MEMS Activities at LLNL; Space Microsensors and Microinstruments; The Advanced Light Source; Institute for Micromaching; IBM MEMS Interests; and Technology Transfer Opportunities at LBL

 17. Harnessing the Potential of ICTs: Literacy and Numeracy Programmes Using Radio, TV, Mobile Phones, Tablets and Computers. 2nd Edition

  Science.gov (United States)

  Hanemann, Ulrike, Ed.; Scarpino, Cassandra, Ed.

  2016-01-01

  The UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) has published a second edition of "Harnessing the Potential of ICTs: Literacy and Numeracy Programmes Using Radio, TV, Mobile Phones, Tablets and Computers." This compilation of case studies from all world regions presents promising literacy and numeracy programmes that use information and…

 18. Transition through co-optation: Harnessing carbon democracy for clean energy

  Science.gov (United States)

  Meng, Kathryn-Louise

  This dissertation explores barriers to a clean energy transition in the United States. Clean energy is demonstrably viable, yet the pace of clean energy adoption in the U.S. is slow, particularly given the immediate threat of global climate change. The purpose of this dissertation is to examine the factors inhibiting a domestic energy transition and to propose pragmatic approaches to catalyzing a transition. The first article examines the current political-economic and socio-technical energy landscape in the U.S. Fossil fuels are central to the functioning of the American economy. Given this centrality, constellations of power have been constructed around the reliable and affordable access of fossil fuels. The fossil fuel energy regime is comprised of: political-economic networks with vested interests in continued fossil fuel reliance, and fixed infrastructure that is minimally compatible with distributed generation. A transition to clean energy threatens the profitability of fossil fuel regime actors. Harnessing structural critiques from political ecology and process and function-oriented socio-technical systems frameworks, I present a multi-level approach to identifying pragmatic means to catalyzing an energy transition. High-level solutions confront the existing structure, mid-level solutions harness synergy with the existing structure, and low-level solutions lie outside of the energy system or foster the TIS. This is exemplified using a case study of solar development in Massachusetts. Article two presents a case study of the clean energy technological innovation system (TIS) in Massachusetts. I examine the actors and institutions that support cleantech development. Further, I scrutinize the actors and institutions that help sustain the TIS support system. The concept of a catalyst is presented; a catalyst is an actor that serves to propel TIS functions. Catalysts are critical to facilitating anchoring. Strategic corporate partners are identified as powerful

 19. Some estimated effects of the planned harnessing of the Ounasjoki river on reindeer husbandry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pirkko Nieminen

  1983-05-01

  Full Text Available The harnessing of waterways for electrical power has caused permanent pasture losses and prevented the free movement of the reindeer herds in Finland. Many great changes occurred after construction of the two large artificial lakes of Lokka and Porttipahta (total 630 km2 in the Lappi reindeer herders association in the 1960s. The planned harnessing of the Ounasjoki river consists of 10 power plants and 2 big and 12 smaller artificial lakes (total 270 km2. The plan will have effects on the income of 1070 owners in 7 reindeer herders associations. The losses in reindeer husbandry estimated by three different methods were maximally 476, 2824 and 9900 reindeer (value of meat production 0.12 to 2.5 million FIM/year, 64 jobs and various herding buildings (value 3.9 million FIM. Two new reindeer farmes would become unusuable (0.5 million FIM and in addition hay production from seasonally flooded fields (approx. 25 000 - 30 000 FIM/year would be lost. The building of new forces in the reindeer herders association areas of Ounasjoki river would require 6.2 million FIM.Ounasjoen rakentamissuunnitelman mahdolliset vaikutukset porotalouteen.Abstract in Finnsish / Yhteenveto: Vesistojen valjastaminen såhkontuottoon on tuhonnut porolaitumia ja vaikcuttanut porojen vapaata liikkumista Suomessa. Tasta on hyvånå esimerkkinå Lokan ja Portipahdan tekoaltaiden (yhteenså 630 km2 rakentaminen Lapin paliskunnassa 1960-luvulta alkacn. Ounasjoen rakentamissuunnitelma kåsittåå 10 voimalaitosta ja 2 isoa ja 12 picnempåå tekoallasta (yhteenså 270 km2. Rakennussuunnitelma vaikuttaa 1070 poronomistajan talouteen 7 cri paliskunnassa. Kolmella eri mcnetelmallå laskien jouduttaisiin enimmillåån våhentåmåån 476, 2824 ja 9900 lukuporoa (lihantuotto 0,12-2,5 milj. mk/vuosi sekå menetettåisim 64 ympårivuotista tyopaikkaa ja kocttaisiin useita eri rakennevahinkoja (arvoltaan noin 3,9 milj. mk. Kaksi uutta porotilaa jåisi kåyttokclvottomiksi (0,5 milj. mk ja

 20. Preliminary investigation of the potential of harnessing tidal energy for electricity generation in Malaysia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lee, K.S.; Seng, L.Y. [Tunku Abdul Rahman Univ. (Malaysia). Dept. of Electrical and Electronic Engineering

  2008-07-01

  Malaysia relies heavily on fossil fuels to meet its energy demands. However, Malaysia has started to explore the use of other forms of renewable energy such as solar energy, biofuels and tidal power. This paper focused on the potential of harnessing tidal energy in Malaysia for electricity production. There are several sites with great potential for tidal energy conversion, which could supplement the energy needs of Malaysia while reducing greenhouse gas emissions. Illustrations were included to show the amplitude of the main harmonic component of the tidal range around Malaysia. The main harmonic component found in the region has a maximum amplitude of 1.4 m, confirming the potential of tidal energy in Malaysia's Ocean. Since the tidal cycle is highly predictable, it has the potential to be a very reliable renewable energy source. Two main approaches are being researched internationally to harness the energy from tides, notably the barrage approach and the tidal stream approach. For the barrage approach, a physical barrier is created within the sea, and a sluice gate controls the flow of sea water. In the tidal stream approach, horizontal axis turbines are placed in the path of tidal currents to generate electricity, similar to the operation of wind turbines. This paper described the flow velocity, power output, availability of power supply and monthly yield of turbines using both the barrage and tidal stream approaches. The study showed that for the barrage approach, there are 6 sites in Malaysia where 14,970 kWH of energy can be generated monthly with a single turbine with a 5 m long blade. The tidal stream approach showed equally promising results at 2 sites. It was concluded that tidal energy is a promising form of renewable energy because of its cyclic, reliable and predictable nature and the vast energy contained within it. According to United Kingdom Department of Trade and Industry, 10 per cent of the United Kingdom's electricity needs could be

 1. Harnessing Cerebrospinal Fluid Biomarkers in Clinical Trials for Treating Alzheimer's and Parkinson's Diseases: Potential and Challenges.

  Science.gov (United States)

  Kim, Dana; Kim, Young Sam; Shin, Dong Wun; Park, Chang Shin; Kang, Ju Hee

  2016-10-01

  No disease-modifying therapies (DMT) for neurodegenerative diseases (NDs) have been established, particularly for Alzheimer's disease (AD) and Parkinson's disease (PD). It is unclear why candidate drugs that successfully demonstrate therapeutic effects in animal models fail to show disease-modifying effects in clinical trials. To overcome this hurdle, patients with homogeneous pathologies should be detected as early as possible. The early detection of AD patients using sufficiently tested biomarkers could demonstrate the potential usefulness of combining biomarkers with clinical measures as a diagnostic tool. Cerebrospinal fluid (CSF) biomarkers for NDs are being incorporated in clinical trials designed with the aim of detecting patients earlier, evaluating target engagement, collecting homogeneous patients, facilitating prevention trials, and testing the potential of surrogate markers relative to clinical measures. In this review we summarize the latest information on CSF biomarkers in NDs, particularly AD and PD, and their use in clinical trials. The large number of issues related to CSF biomarker measurements and applications has resulted in relatively few clinical trials on CSF biomarkers being conducted. However, the available CSF biomarker data obtained in clinical trials support the advantages of incorporating CSF biomarkers in clinical trials, even though the data have mostly been obtained in AD trials. We describe the current issues with and ongoing efforts for the use of CSF biomarkers in clinical trials and the plans to harness CSF biomarkers for the development of DMT and clinical routines. This effort requires nationwide, global, and multidisciplinary efforts in academia, industry, and regulatory agencies to facilitate a new era.

 2. Deep Unconventional Geothermal Resources: a major opportunity to harness new sources of sustainable energy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fridleifsson, G.O.; Albertsson, A.; Stefansson, B.; Gunnlaugsson, E.; Adalsteinsson, H.

  2007-07-01

  The Iceland Deep Drilling Project (IDDP) is a long-term program to improve the efficiency and economics of geothermal energy by harnessing Deep Unconventional Geothermal Resources (DUGR). Its aim is to produce electricity from natural supercritical hydrous fluids from drillable depths. Producing supercritical fluids will require drilling wells and sampling fluids and rocks to depths of 3.5 to 5 km, and at temperatures of 450-600{sup o}C. The long-term plan is to drill and test a series of such deep boreholes in Iceland at the Krafla, the Hengill, and the Reykjanes high temperature geothermal systems. Beneath these three developed drill fields temperatures should exceed 550-650{sup o}C, and the occurrence of frequent seismic activity below 5 km, indicates that the rocks are brittle and therefore likely to be permeable. Modeling indicates that if the wellhead enthalpy is to exceed that of conventionally produced geothermal steam, the reservoir temperature must be higher than 450{sup o}C. A deep well producing 0.67 m3/sec steam ({approx}2400 m3/h) from a reservoir with a temperature significantly above 450{sup o}C could yield enough high-enthalpy steam to generate 40-50 MW of electric power. This exceeds by an order of magnitude the power typically obtained from conventional geothermal wells. (auth)

 3. LncRNAWiki: harnessing community knowledge in collaborative curation of human long non-coding RNAs

  KAUST Repository

  Ma, L.

  2014-11-15

  Long non-coding RNAs (lncRNAs) perform a diversity of functions in numerous important biological processes and are implicated in many human diseases. In this report we present lncRNAWiki (http://lncrna.big.ac.cn), a wiki-based platform that is open-content and publicly editable and aimed at community-based curation and collection of information on human lncRNAs. Current related databases are dependent primarily on curation by experts, making it laborious to annotate the exponentially accumulated information on lncRNAs, which inevitably requires collective efforts in community-based curation of lncRNAs. Unlike existing databases, lncRNAWiki features comprehensive integration of information on human lncRNAs obtained from multiple different resources and allows not only existing lncRNAs to be edited, updated and curated by different users but also the addition of newly identified lncRNAs by any user. It harnesses community collective knowledge in collecting, editing and annotating human lncRNAs and rewards community-curated efforts by providing explicit authorship based on quantified contributions. LncRNAWiki relies on the underling knowledge of scientific community for collective and collaborative curation of human lncRNAs and thus has the potential to serve as an up-to-date and comprehensive knowledgebase for human lncRNAs.

 4. Biotechnology to harness the benefits of dietary phenolics; focus on Lamiaceae.

  Science.gov (United States)

  Shetty, K

  1997-09-01

  Phytochemicals from herbs and fermented legumes are excellent dietary sources of phenolic metabolites. These phenolics have importance not only as food preservatives but increasingly have therapeutic and pharmaceutical applications. The long-term research objecitves of the food biotechnology program at the University of Massachusetts are to elucidate the molecular and physiological mechanisms associated with synthesis of important health-related, therapeutic phenolic metabolites in food-related plants and fermented plant foods. Current efforts focus on elucidation of the role of the proline-linked pentose phosphate pathway in regulating the synthesis of anti-inflammatory compound, rosmarinic acid (RA). Specific aims of the current research efforts are: (i) To develop novel tissue culture-based selection techniques to isolate high RA-producing, shoot-based clonal lines from genetically heterogeneous, cross-pollinating species in the family Lamiaceae; (ii) To target genetically uniform, regenerated shoot-based clonal lines for: (a) preliminary characterization of key enzymes associated with the pentose phosphate pathway and linked to RA synthesis; (b) development of genetic transformation techniques for subsequent engineering of metabolic pathways associated with RA synthesis. These research objectives have substantial implications for harnessing the genetic and biochemical potential of genetically heterogeneous, food-related medicinal plant species. The success of this research also provides novel methods and strategies to gain access to metabolic pathways of pharmaceutically important metabolites from ginger, curcuma, chili peppers, melon or other food-related species with novel phenolics.

 5. MRI Evaluation of Spinal Length and Vertebral Body Angle During Loading with a Spinal Compression Harness

  Science.gov (United States)

  Campbell, James A.; Hargens, Alan R.; Murthy, G.; Ballard, R. E.; Watenpaugh, D. E.; Hargens, Alan, R.; Sanchez, E.; Yang, C.; Mitsui, I.; Schwandt, D.; hide

  1998-01-01

  Weight bearing by the spinal column during upright posture often plays a role in the common problem of low back pain. Therefore, we developed a non-ferromagnetic spinal compression harness to enable MRI investigations of the spinal column during axial loading. Human subjects were fitted with a Nest and a footplate which were connected by adjustable straps to an analog load cell. MRI scans of human subjects (5 males and 1 female with age range of 27-53 yrs) during loaded and unloaded conditions were accomplished with a 1.5 Tesla GE Signa scanner. Studies of two subjects undergoing sequentially increasing spinal loads revealed significant decreases (r(sup 2) = 0.852) in spinal length between T4 and L5 culminating in a 1.5 to 2% length decrease during loading with 75% body weight. Sagittal vertebral body angles of four subjects placed under a constant 50% body weight load for one hour demonstrated increased lordotic and kyphotic curvatures. In the lumbar spine, the L2 vertebral body experienced the greatest angular change (-3 deg. to -5 deg.) in most subjects while in the thoracic spine, T4 angles increased from the unloaded state by +2 deg. to +9 deg. Overall, our studies demonstrate: 1) a progressive, although surprisingly small, decrease in spinal length with increasing load and 2) relatively large changes in spinal column angulation with 50% body weight.

 6. Harnessing CRISPR/Cas systems for programmable transcriptional and post-transcriptional regulation

  KAUST Repository

  Mahas, Ahmed

  2017-11-29

  Genome editing has enabled broad advances and novel approaches in studies of gene function and structure; now, emerging methods aim to precisely engineer post-transcriptional processes. Developing precise, efficient molecular tools to alter the transcriptome holds great promise for biotechnology and synthetic biology applications. Different approaches have been employed for targeted degradation of RNA species in eukaryotes, but they lack programmability and versatility, thereby limiting their utility for diverse applications. The CRISPR/Cas9 system has been harnessed for genome editing in many eukaryotic species and, using a catalytically inactive Cas9 variant, the CRISPR/dCas9 system has been repurposed for transcriptional regulation. Recent studies have used other CRISPR/Cas systems for targeted RNA degradation and RNA-based manipulations. For example, Cas13a, a Type VI-A endonuclease, has been identified as an RNA-guided RNA ribonuclease and used for manipulation of RNA. Here, we discuss different modalities for targeted RNA interference with an emphasis on the potential applications of CRISPR/Cas systems as programmable transcriptional regulators for broad uses, including functional biology, biotechnology, and synthetic biology applications.

 7. A new technology for harnessing the dye polluted water and dye collection in the chemical factory

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2001-01-01

  A new technology for harnessing the dye polluted water and dyecollection was developed. It is based on the enhanced evaporation by using solar, wind, and air temperature energy and additional heat-electric energy. It consists of four parts: (1) evaporation carrier system (evaporation carrier and frame for evaporation carrier) for polluted water; (2) polluted water circulating system (pumping-spraying-collecting); (3) heating system; (4) workshop with polluted water reservoir-tanks and rainfall prevention roof. The polluted water was (heated in case necessary) sprayed to the evaporation carrier system and the water was evaporated when it moved in the space and downward along the carrier mainly by using natural (solar, wind, and air temperature energy). In case, when there is no roof for the carrier system, thepolluted water can be stored in the reservoirs (storage volume for about 20 days). The first 10-25 mm rainfall also need to be stored in the reservoirs to meet the state standard for discharging wastewater. The dye may be collected at the surface in the reservoir-tanks and the crystallized salt may be collected at the bottom plate. The black-color wastewater released by the factory is no more discharged to the surface water system of Taihu Lake Basin. About 2 kg dye and 200 kg industrial salt may be collected from each tone of the polluted water. The non-pollution production of dye may be realized by using this technology with environmental, economical and social benefits.

 8. Harnessing happiness? Uncontrollable positive emotion in bipolar disorder, major depression, and healthy adults.

  Science.gov (United States)

  Kang, Yoona; Gruber, June

  2013-04-01

  The ability to adaptively exert control over negative emotions is associated with beneficial mental health outcomes. Less is known about the associated emotional sequelae surrounding controllable versus uncontrollable positive emotional experiences. The ability to harness positive emotions is of particular importance in populations involving disrupted positive emotion functioning. In the present study, participants engaged in a relived memory task in which they recalled either a controllable or uncontrollable past positive emotional experience in counterbalanced order, while concurrent experiential and autonomic responses were measured. Participants included adults with bipolar I disorder (BD; n = 32), major depression (MDD; n = 32), and or nonpsychiatric controls (CTLs; n = 31). Across all participants, reliving a controllable positive emotion experience was associated with exhibited increased respiratory sinus arrhythmia, an autonomic marker of regulatory control. Interestingly, only the MDD group reported increased positive emotion and decreased cardiovascular arousal when reliving an event involving uncontrollable positive emotion, compared to the BD and CTL groups. No other group differences emerged. These findings suggest that although controllable positive emotion experiences may be adaptive for most, individuals with a history of restricted affect and depressed mood may actually derive more pleasure from times of unharnessed happiness. PsycINFO Database Record (c) 2013 APA, all rights reserved.

 9. Harnessing the immune system through programmed death-1 blockade in the management of Hodgkin lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oncale MB

  2017-02-01

  Full Text Available Melody B Oncale, Hossein Maymani, Loretta J Nastoupil Department of Lymphoma and Myeloma, Division of Cancer Medicine, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA Abstract: Immunotherapy is a rapidly evolving therapeutic option in the treatment of lymphoma. Neoplastic cells evade immune recognition through the programmed death (PD-1/PD-ligand immune checkpoint pathway. Several novel agents have been developed to restore the immune system’s ability to recognize and destroy cancer cells. Nivolumab and pembrolizumab are two anti-PD-1 antibodies that have demonstrated success in the treatment of refractory Hodgkin lymphoma. Harnessing the immune system’s ability to target neoplastic cells, ideally without the use of cytotoxic chemotherapeutic agents, is one way in which these novel agents are changing the therapeutic landscape in the treatment of lymphomas. Here, we review the emerging data regarding checkpoint inhibitors in the management of Hodgkin lymphoma, the unique adverse effects encountered with the use of these agents, and a practical approach to the management of these adverse effects. Additionally, we discuss upcoming trials that will further assess the promising future developments of checkpoint inhibition in the treatment of not only Hodgkin lymphoma but also other B cell lymphomas and myeloma. These agents offer immense promise of a future where many lymphomas can be treated without the toxic effects of chemotherapeutic agents. Keywords: Hodgkin lymphoma, programmed death-1, nivolumab, pembrolizumab, lymphoma

 10. Harnessing CRISPR/Cas systems for programmable transcriptional and post-transcriptional regulation

  KAUST Repository

  Mahas, Ahmed; Neal Stewart, C.; Mahfouz, Magdy M.

  2017-01-01

  Genome editing has enabled broad advances and novel approaches in studies of gene function and structure; now, emerging methods aim to precisely engineer post-transcriptional processes. Developing precise, efficient molecular tools to alter the transcriptome holds great promise for biotechnology and synthetic biology applications. Different approaches have been employed for targeted degradation of RNA species in eukaryotes, but they lack programmability and versatility, thereby limiting their utility for diverse applications. The CRISPR/Cas9 system has been harnessed for genome editing in many eukaryotic species and, using a catalytically inactive Cas9 variant, the CRISPR/dCas9 system has been repurposed for transcriptional regulation. Recent studies have used other CRISPR/Cas systems for targeted RNA degradation and RNA-based manipulations. For example, Cas13a, a Type VI-A endonuclease, has been identified as an RNA-guided RNA ribonuclease and used for manipulation of RNA. Here, we discuss different modalities for targeted RNA interference with an emphasis on the potential applications of CRISPR/Cas systems as programmable transcriptional regulators for broad uses, including functional biology, biotechnology, and synthetic biology applications.

 11. Harnessing Wind Power in Moving Reference Frames with Application to Vehicles

  Science.gov (United States)

  Goushcha, Oleg; Felicissimo, Robert; Danesh-Yazdi, Amir; Andreopoulos, Yiannis

  2017-11-01

  The extraction of wind power from unique configurations embedded in moving vehicles by using micro-turbine devices has been investigated. In such moving environments, the specific power of the air motion is much greater and less intermittent than in stationary wind turbines anchored to the ground in open atmospheric conditions. In a translational frame of reference, the rate of work done by the drag force acting on the wind harnessing device due the relative motion of air should be taken into account in the overall performance evaluation through an energy balance. A device with a venting tube has been tested that connects a high-pressure stagnating flow region in the front of the vehicle with a low-pressure region at its rear. Our analysis identified two key areas to focus on for potentially significant rewards: (1) Vehicles with high energy conversion efficiency which require a high mass flow rate through the venting duct, and (2) low efficiency vehicles with wakes, which will be globally affected by the introduction of the venting duct device in a manner that reduces their drag so that there is a net gain in power generation.

 12. Energy-Looping Nanoparticles: Harnessing Excited-State Absorption for Deep-Tissue Imaging.

  Science.gov (United States)

  Levy, Elizabeth S; Tajon, Cheryl A; Bischof, Thomas S; Iafrati, Jillian; Fernandez-Bravo, Angel; Garfield, David J; Chamanzar, Maysamreza; Maharbiz, Michel M; Sohal, Vikaas S; Schuck, P James; Cohen, Bruce E; Chan, Emory M

  2016-09-27

  Near infrared (NIR) microscopy enables noninvasive imaging in tissue, particularly in the NIR-II spectral range (1000-1400 nm) where attenuation due to tissue scattering and absorption is minimized. Lanthanide-doped upconverting nanocrystals are promising deep-tissue imaging probes due to their photostable emission in the visible and NIR, but these materials are not efficiently excited at NIR-II wavelengths due to the dearth of lanthanide ground-state absorption transitions in this window. Here, we develop a class of lanthanide-doped imaging probes that harness an energy-looping mechanism that facilitates excitation at NIR-II wavelengths, such as 1064 nm, that are resonant with excited-state absorption transitions but not ground-state absorption. Using computational methods and combinatorial screening, we have identified Tm(3+)-doped NaYF4 nanoparticles as efficient looping systems that emit at 800 nm under continuous-wave excitation at 1064 nm. Using this benign excitation with standard confocal microscopy, energy-looping nanoparticles (ELNPs) are imaged in cultured mammalian cells and through brain tissue without autofluorescence. The 1 mm imaging depths and 2 μm feature sizes are comparable to those demonstrated by state-of-the-art multiphoton techniques, illustrating that ELNPs are a promising class of NIR probes for high-fidelity visualization in cells and tissue.

 13. A breeding strategy to harness flavor diversity of Saccharomyces interspecific hybrids and minimize hydrogen sulfide production.

  Science.gov (United States)

  Bizaj, Etjen; Cordente, Antonio G; Bellon, Jennifer R; Raspor, Peter; Curtin, Chris D; Pretorius, Isak S

  2012-06-01

  Industrial food-grade yeast strains are selected for traits that enhance their application in quality production processes. Wine yeasts are required to survive in the harsh environment of fermenting grape must, while at the same time contributing to wine quality by producing desirable aromas and flavors. For this reason, there are hundreds of wine yeasts available, exhibiting characteristics that make them suitable for different fermentation conditions and winemaking practices. As wine styles evolve and technical winemaking requirements change, however, it becomes necessary to improve existing strains. This becomes a laborious and costly process when the targets for improvement involve flavor compound production. Here, we demonstrate a new approach harnessing preexisting industrial yeast strains that carry desirable flavor phenotypes - low hydrogen sulfide (H(2) S) production and high ester production. A low-H(2) S Saccharomyces cerevisiae strain previously generated by chemical mutagenesis was hybridized independently with two ester-producing natural interspecies hybrids of S. cerevisiae and Saccharomyces kudriavzevii. Deficiencies in sporulation frequency and spore viability were overcome through use of complementary selectable traits, allowing successful isolation of several novel hybrids exhibiting both desired traits in a single round of selection. © 2012 Federation of European Microbiological Societies. Published by Blackwell Publishing Ltd. All rights reserved.

 14. A New 3D Printing Strategy by Harnessing Deformation, Instability, and Fracture of Viscoelastic Inks.

  Science.gov (United States)

  Yuk, Hyunwoo; Zhao, Xuanhe

  2018-02-01

  Direct ink writing (DIW) has demonstrated great potential as a multimaterial multifunctional fabrication method in areas as diverse as electronics, structural materials, tissue engineering, and soft robotics. During DIW, viscoelastic inks are extruded out of a 3D printer's nozzle as printed fibers, which are deposited into patterns when the nozzle moves. Hence, the resolution of printed fibers is commonly limited by the nozzle's diameter, and the printed pattern is limited by the motion paths. These limits have severely hampered innovations and applications of DIW 3D printing. Here, a new strategy to exceed the limits of DIW 3D printing by harnessing deformation, instability, and fracture of viscoelastic inks is reported. It is shown that a single nozzle can print fibers with resolution much finer than the nozzle diameter by stretching the extruded ink, and print various thickened or curved patterns with straight nozzle motions by accumulating the ink. A quantitative phase diagram is constructed to rationally select parameters for the new strategy. Further, applications including structures with tunable stiffening, 3D structures with gradient and programmable swelling properties, all printed with a single nozzle are demonstrated. The current work demonstrates that the mechanics of inks plays a critical role in developing 3D printing technology. © 2017 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 15. Harnessing real world data from wearables and self-monitoring devices: feasibility, confounders and ethical considerations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Uttam Barick

  2016-07-01

  Full Text Available The increasing usage of smart phones has compelled mobile technology to become a universal part of everyday life. From wearable gadgets to sophisticated implantable medical devices, the advent of mobile technology has completely transformed the healthcare delivery scenario. Self-report measures enabled by mobile technology are increasingly becoming a more time and cost efficient method of assessing real world health outcomes. But, amidst all the optimism, there are concerns also on adopting this technology as regulations and ethical considerations on privacy legislations of end users are unclear. In general, the healthcare industry functions on some stringent regulations and compliances to ensure the safety and protection of patient information. A couple of the most common regulations are Health Insurance Portability Accountability Act (HIPPA and Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH. To harness the true potential of mobile technology to empower stakeholders and provide them a common platform which seamlessly integrates healthcare delivery and research, it is imperative that challenges and drawbacks in the sphere are identified and addressed. In this age of information and technology, no stones should be left unturned to ensure that the human race has access to the best healthcare services without an intrusion into his/her confidentiality. This article is an overview of the role of tracking and self-monitoring devices in data collection for real world evidence/observational studies in context to feasibility, confounders and ethical considerations.

 16. Harnessing scientific literature reports for pharmacovigilance. Prototype software analytical tool development and usability testing.

  Science.gov (United States)

  Sorbello, Alfred; Ripple, Anna; Tonning, Joseph; Munoz, Monica; Hasan, Rashedul; Ly, Thomas; Francis, Henry; Bodenreider, Olivier

  2017-03-22

  We seek to develop a prototype software analytical tool to augment FDA regulatory reviewers' capacity to harness scientific literature reports in PubMed/MEDLINE for pharmacovigilance and adverse drug event (ADE) safety signal detection. We also aim to gather feedback through usability testing to assess design, performance, and user satisfaction with the tool. A prototype, open source, web-based, software analytical tool generated statistical disproportionality data mining signal scores and dynamic visual analytics for ADE safety signal detection and management. We leveraged Medical Subject Heading (MeSH) indexing terms assigned to published citations in PubMed/MEDLINE to generate candidate drug-adverse event pairs for quantitative data mining. Six FDA regulatory reviewers participated in usability testing by employing the tool as part of their ongoing real-life pharmacovigilance activities to provide subjective feedback on its practical impact, added value, and fitness for use. All usability test participants cited the tool's ease of learning, ease of use, and generation of quantitative ADE safety signals, some of which corresponded to known established adverse drug reactions. Potential concerns included the comparability of the tool's automated literature search relative to a manual 'all fields' PubMed search, missing drugs and adverse event terms, interpretation of signal scores, and integration with existing computer-based analytical tools. Usability testing demonstrated that this novel tool can automate the detection of ADE safety signals from published literature reports. Various mitigation strategies are described to foster improvements in design, productivity, and end user satisfaction.

 17. Hvis du ikke har plads ved bordet – så tag en stol med dig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte Orr

  2017-01-01

  Sådan lød opfordringen fra sygeplejersker i høje politiske positioner på ministerie- og NGO-niveau til deltagerne på ICN 2017 kongressen i Barcelona. Hovedbudskabet var, at vi som sygeplejersker skal bruge vores faglighed, viden og magt til at skabe mere sundhed for alle verdens borgere. Sygeplej......Sådan lød opfordringen fra sygeplejersker i høje politiske positioner på ministerie- og NGO-niveau til deltagerne på ICN 2017 kongressen i Barcelona. Hovedbudskabet var, at vi som sygeplejersker skal bruge vores faglighed, viden og magt til at skabe mere sundhed for alle verdens borgere....... Sygeplejersker har både viden og faglighed til at skabe forandring og flytte sundhed på det lokale og globale plan. Desværre tager al for få sygeplejersker magten og skaber sig en plads ved det bord, hvor de store sundhedspolitiske beslutninger tages....

 18. Harnessing structural darkness in the visible and infrared wavelengths for a new source of light

  KAUST Repository

  Huang, Jianfeng

  2015-10-19

  Engineering broadband light absorbers is crucial to many applications, including energy-harvesting devices and optical interconnects. The performances of an ideal absorber are that of a black body, a dark material that absorbs radiation at all angles and polarizations. Despite advances in micrometre-thick films, the absorbers available to date are still far from an ideal black body. Here, we describe a disordered nanostructured material that shows an almost ideal black-body absorption of 98-99% between 400 and 1,400 nm that is insensitive to the angle and polarization of the incident light. The material comprises nanoparticles composed of a nanorod with a nanosphere of 30 nm diameter attached. When diluted into liquids, a small concentration of nanoparticles absorbs on average 26% more than carbon nanotubes, the darkest material available to date. By pumping a dye optical amplifier with nanosecond pulses of 100 mW power, we harness the structural darkness of the material and create a new type of light source, which generates monochromatic emission (5 nm wide) without the need for any resonance. This is achieved through the dynamics of light condensation in which all absorbed electromagnetic energy spontaneously generates single-colour energy pulses. © 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved.

 19. Harnessing cell-to-cell variations to probe bacterial structure and biophysics

  Science.gov (United States)

  Cass, Julie A.

  Advances in microscopy and biotechnology have given us novel insights into cellular biology and physics. While bacteria were long considered to be relatively unstructured, the development of fluorescence microscopy techniques, and spatially and temporally resolved high-throughput quantitative studies, have uncovered that the bacterial cell is highly organized, and its structure rigorously maintained. In this thesis I will describe our gateTool software, designed to harness cell-to-cell variations to probe bacterial structure, and discuss two exciting aspects of structure that we have employed gateTool to investigate: (i) chromosome organization and the cellular mechanisms for controlling DNA dynamics, and (ii) the study of cell wall synthesis, and how the genes in the synthesis pathway impact cellular shape. In the first project, we develop a spatial and temporal mapping of cell-cycle-dependent chromosomal organization, and use this quantitative map to discover that chromosomal loci segregate from midcell with universal dynamics. In the second project, I describe preliminary time- lapse and snapshot imaging analysis suggesting phentoypical coherence across peptidoglycan synthesis pathways.

 20. Harnessing the Flexibility of Thermostatic Loads in Microgrids with Solar Power Generation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosa Morales González

  2016-07-01

  Full Text Available This paper presents a demand response (DR framework that intertwines thermodynamic building models with a genetic algorithm (GA-based optimization method. The framework optimizes heating/cooling schedules of end-users inside a business park microgrid with local distributed generation from renewable energy sources (DG-RES based on two separate objectives: net load minimization and electricity cost minimization. DG-RES is treated as a curtailable resource in anticipation of future scenarios where the infeed of DG-RES to the regional distribution network could be limited. We test the DR framework with a case study of a refrigerated warehouse and an office building located in a business park with local PV generation. Results show the technical potential of the DR framework in harnessing the flexibility of the thermal masses from end-user sites in order to: (1 reduce the energy exchange at the point of connection; (2 reduce the cost of electricity for the microgrid end-users; and (3 increase the local utilization of DG-RES in cases where DG-RES exports to the grid are restricted. The results of this work can aid end-users and distribution network operators to reduce energy costs and energy consumption.

 1. Building mechanical Greenberger-Horne-Zeilinger and cluster states by harnessing optomechanical quantum steerable correlations

  Science.gov (United States)

  Tan, Huatang; Wei, Yanghua; Li, Gaoxiang

  2017-11-01

  Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ) and cluster states are two typical kinds of multipartite entangled states and can respectively be used for realizing quantum networks and one-way computation. We propose a feasible scheme for generating Gaussian GHZ and cluster states of multiple mechanical oscillators by pulsed cavity optomechanics. In our scheme, each optomechanical cavity is driven by a blue-detuned pulse to establish quantum steerable correlations between the cavity output field and the mechanical oscillator, and the cavity outputs are combined at a beam-splitter array with given transmissivity and reflectivity for each beam splitter. We show that by harnessing the light-mechanical steerable correlations, the mechanical GHZ and cluster states can be realized via homodyne detection on the amplitude and phase quadratures of the output fields from the beam-splitter array. These achieved mechanical entangled states can be viewed as the output states of an effective mechanical beam-splitter array with the mechanical inputs prepared in squeezed states with the light-mechanical steering. The effects of detection efficiency and thermal noise on the achieved mechanical states are investigated. The present scheme does not require externally injected squeezing and it can also be applicable to other systems such as light-atomic-ensemble interface, apart from optomechanical systems.

 2. Harnessing the opportunities of austerity: a detailed mapping of the Greek transportation sector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iraklis Stamos

  2016-12-01

  Full Text Available Since 2009, shortly after the global economic crisis of 2008, Greece has entered into a deep recession phase. The multifaceted presence of austerity is experienced in an increasing number of sectors of the country. The Greek transportation sector is not immune to this state of affairs. The ongoing crisis had a significant impact on its economic (investment, employment, exports-imports turnover as well as its operational (transportation intensity, throughput, performance aspects and capabilities. In this paper, a detailed mapping of these impacts is laid out, correlating transport-related characteristics, trends and estimations with the respective economic ones. Specifically, the paper presents analyses of the Greek passenger and freight transportation, following a data-driven approach over several areas. Findings show a substantial decrease of activities overall. Paradoxically, however, austerity can also be said to offer opportunities, such as the development of innovative, cost-effective and outward-looking business schemes, for handling transportation-related issues. In the face of these opportunities, authorities and stakeholders have recently turned their attention to ways of harnessing them as they may arise. The paper conducts a detailed analysis of these efforts to discover prospects for development in the midst of austerity, and highlights the steps currently being taken in that direction.

 3. Harnessing solar pressure to slew and point large infrared space telescopes

  Science.gov (United States)

  Errico, Simona; Angel, Roger P.; Calvert, Paul D.; Woof, Neville

  2003-03-01

  Large astronomical Gossamer telescopes in space will need to employ large solar shields to safeguard the optics from solar radiation. These types of telescopes demand accurate controls to maintain telescope pointing over long integration periods. We propose an active solar shield system that harnesses radiation pressure to accurately slew and acquire new targets without the need for reaction wheels or thrusters. To provide the required torques, the solar shield is configured as an inverted, 4-sided pyramidal roof. The sloped roof interior surfaces are covered with hinged “tiles” made from piezoelectric film bimorphs with specular metallized surfaces. Nominally, the tiles lie flat against the roof and the sunlight is reflected outward equally from all sloped surfaces. However, when the tiles on one roof pitch are raised, the pressure balance is upset and the sunshade is pushed to one side. By judicious selection of the tiles and control of their lift angle, the solar pressure can be harvested to stabilize the spacecraft orientation or to change its angular momentum. A first order conceptual design performance analysis and the results from the experimental design, fabrication and testing of piezoelectric bimorph hinge elements will be presented. Next phase challenges in engineering design, materials technology, and systems testing will be discussed.

 4. Harnessing Big Data to Represent 30-meter Spatial Heterogeneity in Earth System Models

  Science.gov (United States)

  Chaney, N.; Shevliakova, E.; Malyshev, S.; Van Huijgevoort, M.; Milly, C.; Sulman, B. N.

  2016-12-01

  Terrestrial land surface processes play a critical role in the Earth system; they have a profound impact on the global climate, food and energy production, freshwater resources, and biodiversity. One of the most fascinating yet challenging aspects of characterizing terrestrial ecosystems is their field-scale (˜30 m) spatial heterogeneity. It has been observed repeatedly that the water, energy, and biogeochemical cycles at multiple temporal and spatial scales have deep ties to an ecosystem's spatial structure. Current Earth system models largely disregard this important relationship leading to an inadequate representation of ecosystem dynamics. In this presentation, we will show how existing global environmental datasets can be harnessed to explicitly represent field-scale spatial heterogeneity in Earth system models. For each macroscale grid cell, these environmental data are clustered according to their field-scale soil and topographic attributes to define unique sub-grid tiles. The state-of-the-art Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL) land model is then used to simulate these tiles and their spatial interactions via the exchange of water, energy, and nutrients along explicit topographic gradients. Using historical simulations over the contiguous United States, we will show how a robust representation of field-scale spatial heterogeneity impacts modeled ecosystem dynamics including the water, energy, and biogeochemical cycles as well as vegetation composition and distribution.

 5. Harnessing the power of reputation: strengths and limits for promoting cooperative behaviors.

  Science.gov (United States)

  Barclay, Pat

  2012-12-20

  Evolutionary approaches have done much to identify the pressures that select for cooperative sentiment. This helps us understand when and why cooperation will arise, and applied research shows how these pressures can be harnessed to promote various types of cooperation. In particular, recent evidence shows how opportunities to acquire a good reputation can promote cooperation in laboratory and applied settings. Cooperation can be promoted by tapping into forces like indirect reciprocity, costly signaling, and competitive altruism. When individuals help others, they receive reputational benefits (or avoid reputational costs), and this gives people an incentive to help. Such findings can be applied to promote many kinds of helping and cooperation, including charitable donations, tax compliance, sustainable and pro-environmental behaviors, risky heroism, and more. Despite the potential advantages of using reputation to promote positive behaviors, there are several risks and limits. Under some circumstances, opportunities for reputation will be ineffective or promote harmful behaviors. By better understanding the dynamics of reputation and the circumstances under which cooperation can evolve, we can better design social systems to increase the rate of cooperation and reduce conflict.

 6. Har du ikke en bra feed på Insta, så har du ikke orden på livet ditt!” Unge jenter sin opplevelse av andres selvrepresentasjon i bildedelingstjenester.

  OpenAIRE

  Magnussen, Andrea Bergum

  2017-01-01

  Mastergradsoppgave i digital kommunikasjon og kultur, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017 Norsk: Denne oppgaven undersøker unge jenters opplevelse av selvrepresentasjonen på bildedelingstjenestene Instagram og Snapchat. Funnene er basert på individuelle intervjuer og et fokusgruppeintervju av fem jenter på 14 år. Intervjupersonene har i hovedsak uttrykt seg om deres opplevelse knyttet til kjendiser og influencers sin selvrepresentasjon. Oppgaven ta...

 7. Modeling H-ARS using hematological parameters: a comparison between the non-human primate and mini-pig

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bolduc, David L.; Buenger, Rolf; Moroni, Maria; Blakely, William F.

  2016-01-01

  Multiple hematological biomarkers (i.e. complete blood counts and serum chemistry parameters) were used in a multivariate linear-regression fit to create predictive algorithms for estimating the severity of hematopoietic acute radiation syndrome (H-ARS) using two different species (i.e. Goettingen Mini-pig and non-human primate (NHP) (Macacca mulatta)). Biomarker data were analyzed prior to irradiation and between 1-60 days (mini-pig) and 1-30 days (NHP) after irradiation exposures of 1.6-3.5 Gy (mini-pig) and 6.5 Gy (NHP) 60 Co gamma ray doses at 0.5-0.6 Gy min -1 and 0.4 Gy min -1 , respectively. Fitted radiation risk and injury categorization (RRIC) values and RRIC prediction percent accuracies were compared between the two models. Both models estimated H-ARS severity with over 80% overall predictive power and with receiver operating characteristic curve area values of 0.884 and 0.825. These results based on two animal radiation models support the concept for the use of a hematopoietic-based algorithm for predicting the risk of H-ARS in humans. (authors)

 8. The Ismailis’ « War » against Qat in Harâz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peer Gatter

  2007-03-01

  Full Text Available La « guerre » des ismaeiliens contre le qat dans le Haraz.Entre mobilisation communautaire et contraintes politico-économiquesEn 1999, la communauté ismaélienne des Bohra, du massif du .Harâz a lancé une campagne pour remplacer la culture du qat par d’autres activités économiques. Fortement motivée sur le plan religieux, cette campagne visait aussi à la suppression de la consommation du qat. Plus de 200 000 arbustes de qat ont étés arrachés, auxquels on a substitué des caféiers et des manguiers. Les moyens pour générer les revenus alternatifs incluaient aussi l’élevage, l’apiculture, la planification du développement d’artisanat, à quoi s’ajoutaient des projets d’irrigation, des programmes éducatifs et des prêts sans intérêt pour les investissements dans d’autres secteurs économiques. Bien que cette campagne ait été entravée dès le début par une sécheresse sévère ainsi que par l’absence d’aide gouvernementale, il a abouti d’une part à une réduction réelle de la culture et de la consommation du qat, et à la diversification importante de l’activité économique des fermiers. Mais le projet a aussi entrainé une migration accrue de la campagne vers les villes et l’abandon de nombreuses terres cultivées. Cependant, malgré ces limites, ce projet, unique au Yémen par son haut niveau de la mobilisation sociale, apporte des leçons précieuses concernant les contraintes politiques et économiques qui pèsent sur toute tentative de développer une agriculture sans qat dans les montagnes du Yémen.In 1999, the Ismailî   Bohra Community in Yemen’s Harâz mountains launched a drug substitution programme in order to replace the cultivation of qat with other economic and social activities. Motivated by religious concern, this campaign aimed at suppressing the consumption of qat. Over 200,000 qat trees were uprooted and coffee and mango trees planted instead. Alternative means of income

 9. Harnessing Sun’s Energy with Quantum Dots Based Next Generation Solar Cell

  Science.gov (United States)

  Halim, Mohammad A.

  2012-01-01

  Our energy consumption relies heavily on the three components of fossil fuels (oil, natural gas and coal) and nearly 83% of our current energy is consumed from those sources. The use of fossil fuels, however, has been viewed as a major environmental threat because of their substantial contribution to greenhouse gases which are responsible for increasing the global average temperature. Last four decades, scientists have been searching for alternative sources of energy which need to be environmentally clean, efficient, cost-effective, renewable, and sustainable. One of the promising sustainable sources of energy can be achieved by harnessing sun energy through silicon wafer, organic polymer, inorganic dye, and quantum dots based solar cells. Among them, quantum dots have an exceptional property in that they can excite multiple electrons using only one photon. These dots can easily be synthesized, processed in solution, and incorporated into solar cell application. Interestingly, the quantum dots solar cells can exceed the Shockley-Queisser limit; however, it is a great challenge for other solar cell materials to exceed the limit. Theoretically, the quantum dots solar cell can boost the power conversion efficiency up to 66% and even higher to 80%. Moreover, in changing the size of the quantum dots one can utilize the Sun’s broad spectrum of visible and infrared ranges. This review briefly overviews the present performance of different materials-based solar cells including silicon wafer, dye-sensitized, and organic solar cells. In addition, recent advances of the quantum dots based solar cells which utilize cadmium sulfide/selenide, lead sulfide/selenide, and new carbon dots as light harvesting materials has been reviewed. A future outlook is sketched as to how one could improve the efficiency up to 10% from the current highest efficiency of 6.6%. PMID:28348320

 10. Harnessing Sun's Energy with Quantum Dots Based Next Generation Solar Cell.

  Science.gov (United States)

  Halim, Mohammad A

  2012-12-27

  Our energy consumption relies heavily on the three components of fossil fuels (oil, natural gas and coal) and nearly 83% of our current energy is consumed from those sources. The use of fossil fuels, however, has been viewed as a major environmental threat because of their substantial contribution to greenhouse gases which are responsible for increasing the global average temperature. Last four decades, scientists have been searching for alternative sources of energy which need to be environmentally clean, efficient, cost-effective, renewable, and sustainable. One of the promising sustainable sources of energy can be achieved by harnessing sun energy through silicon wafer, organic polymer, inorganic dye, and quantum dots based solar cells. Among them, quantum dots have an exceptional property in that they can excite multiple electrons using only one photon. These dots can easily be synthesized, processed in solution, and incorporated into solar cell application. Interestingly, the quantum dots solar cells can exceed the Shockley - Queisser limit; however, it is a great challenge for other solar cell materials to exceed the limit. Theoretically, the quantum dots solar cell can boost the power conversion efficiency up to 66% and even higher to 80%. Moreover, in changing the size of the quantum dots one can utilize the Sun's broad spectrum of visible and infrared ranges. This review briefly overviews the present performance of different materials-based solar cells including silicon wafer, dye-sensitized, and organic solar cells. In addition, recent advances of the quantum dots based solar cells which utilize cadmium sulfide/selenide, lead sulfide/selenide, and new carbon dots as light harvesting materials has been reviewed. A future outlook is sketched as to how one could improve the efficiency up to 10% from the current highest efficiency of 6.6%.

 11. Harnessing diversity towards the reconstructing of large scale gene regulatory networks.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Takeshi Hase

  Full Text Available Elucidating gene regulatory network (GRN from large scale experimental data remains a central challenge in systems biology. Recently, numerous techniques, particularly consensus driven approaches combining different algorithms, have become a potentially promising strategy to infer accurate GRNs. Here, we develop a novel consensus inference algorithm, TopkNet that can integrate multiple algorithms to infer GRNs. Comprehensive performance benchmarking on a cloud computing framework demonstrated that (i a simple strategy to combine many algorithms does not always lead to performance improvement compared to the cost of consensus and (ii TopkNet integrating only high-performance algorithms provide significant performance improvement compared to the best individual algorithms and community prediction. These results suggest that a priori determination of high-performance algorithms is a key to reconstruct an unknown regulatory network. Similarity among gene-expression datasets can be useful to determine potential optimal algorithms for reconstruction of unknown regulatory networks, i.e., if expression-data associated with known regulatory network is similar to that with unknown regulatory network, optimal algorithms determined for the known regulatory network can be repurposed to infer the unknown regulatory network. Based on this observation, we developed a quantitative measure of similarity among gene-expression datasets and demonstrated that, if similarity between the two expression datasets is high, TopkNet integrating algorithms that are optimal for known dataset perform well on the unknown dataset. The consensus framework, TopkNet, together with the similarity measure proposed in this study provides a powerful strategy towards harnessing the wisdom of the crowds in reconstruction of unknown regulatory networks.

 12. Microbes from mined sites: Harnessing their potential for reclamation of derelict mine sites

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thavamani, Palanisami; Samkumar, R. Amos; Satheesh, Viswanathan; Subashchandrabose, Suresh R.; Ramadass, Kavitha; Naidu, Ravi; Venkateswarlu, Kadiyala; Megharaj, Mallavarapu

  2017-01-01

  Derelict mines pose potential risks to environmental health. Several factors such as soil structure, organic matter, and nutrient content are the greatly affected qualities in mined soils. Soil microbial communities are an important element for successful reclamation because of their major role in nutrient cycling, plant establishment, geochemical transformations, and soil formation. Yet, microorganisms generally remain an undervalued asset in mined sites. The microbial diversity in derelict mine sites consists of diverse species belonging to four key phyla: Proteobacteria, Acidobacteria, Firmicutes, and Bacteroidetes. The activity of plant symbiotic microorganisms including root-colonizing rhizobacteria and ectomycorrhizal fungi of existing vegetation in the mined sites is very high since most of these microbes are extremophiles. This review outlines the importance of microorganisms to soil health and the rehabilitation of derelict mines and how microbial activity and diversity can be exploited to better plan the soil rehabilitation. Besides highlighting the major breakthroughs in the application of microorganisms for mined site reclamation, we provide a critical view on plant−microbiome interactions to improve revegetation at the mined sites. Also, the need has been emphasized for deciphering the molecular mechanisms of adaptation and resistance of rhizosphere and non-rhizosphere microbes in abandoned mine sites, understanding their role in remediation, and subsequent harnessing of their potential to pave the way in future rehabilitation strategies for mined sites. - Highlights: • Abandoned mines pose potential risks to human and environmental health. • Re-establishment of a self-sustaining vegetative cover at derelict mines is a major challenge. • Soil microbial communities are very important for successful reclamation of mined sites. • Role of microorganisms in soil function in derelict mines needs to be understood.

 13. Harnessing Petaflop-Scale Multi-Core Supercomputing for Problems in Space Science

  Science.gov (United States)

  Albright, B. J.; Yin, L.; Bowers, K. J.; Daughton, W.; Bergen, B.; Kwan, T. J.

  2008-12-01

  The particle-in-cell kinetic plasma code VPIC has been migrated successfully to the world's fastest supercomputer, Roadrunner, a hybrid multi-core platform built by IBM for the Los Alamos National Laboratory. How this was achieved will be described and examples of state-of-the-art calculations in space science, in particular, the study of magnetic reconnection, will be presented. With VPIC on Roadrunner, we have performed, for the first time, plasma PIC calculations with over one trillion particles, >100× larger than calculations considered "heroic" by community standards. This allows examination of physics at unprecedented scale and fidelity. Roadrunner is an example of an emerging paradigm in supercomputing: the trend toward multi-core systems with deep hierarchies and where memory bandwidth optimization is vital to achieving high performance. Getting VPIC to perform well on such systems is a formidable challenge: the core algorithm is memory bandwidth limited with low compute-to-data ratio and requires random access to memory in its inner loop. That we were able to get VPIC to perform and scale well, achieving >0.374 Pflop/s and linear weak scaling on real physics problems on up to the full 12240-core Roadrunner machine, bodes well for harnessing these machines for our community's needs in the future. Many of the design considerations encountered commute to other multi-core and accelerated (e.g., via GPU) platforms and we modified VPIC with flexibility in mind. These will be summarized and strategies for how one might adapt a code for such platforms will be shared. Work performed under the auspices of the U.S. DOE by the LANS LLC Los Alamos National Laboratory. Dr. Bowers is a LANL Guest Scientist; he is presently at D. E. Shaw Research LLC, 120 W 45th Street, 39th Floor, New York, NY 10036.

 14. Harnessing Science and Technology for preservation and conservation of cultural heritage in Malaysia

  International Nuclear Information System (INIS)

  Adi Taha

  2005-04-01

  Malaysia's heritage is extraordinarily rich. Heritage links people, places and things from our history to the present and to the future. Department of Muzeums and Antiquities work diligently at collecting and preserving the artifacts, written records, oral traditions, special places and lands that make up the Malaysia's history. Over the years our concept of cultural heritage and its role as a central part of the experience of our communities has expanded from a focus on objects and monuments to include our social structures, ways of life, beliefs and systems of knowledge. We seek answers in our attempts to promote the understanding and unity among people that have made our country a nation regardless of ethnic origins and religious affiliations, and to prolong the life essence of our rich heritage. We found a simple but yet, a meaningful answer; Harnessing Science and Technology for Preservation and Conservation of Cultural Heritage in Malaysia. Conservation has gained an increasing importance world over, as there is greater awareness and a sense of urgency about the need to conserve and preserve cultural heritages. Recent years are witnessing unprecedented growth in various fields of science and technology in Malaysia, such as materials technology, medical sciences, biotechnology, information and communications technology. Whichever perspective is used, it is clear that science forms an integral part of Malaysia's culture, in the past as well as now. Fulfilling a vital function as a carrier of knowledge and methodology, sciences places on our shoulders a strong obligation towards future generations. As Malaysians, we have been formed by our cultural heritage. Clearly, we must protect that heritage and continue to enrich and develop it, incorporating new knowledge, new insights, new ideas and new experience. (Author)

 15. Harnessing landscape heterogeneity for managing future disturbance risks in forest ecosystems

  Science.gov (United States)

  Seidl, Rupert; Albrich, Katharina; Thom, Dominik; Rammer, Werner

  2018-01-01

  In order to prevent irreversible impacts of climate change on the biosphere it is imperative to phase out the use of fossil fuels. Consequently, the provisioning of renewable resources such as timber and biomass from forests is an ecosystem service of increasing importance. However, risk factors such as changing disturbance regimes are challenging the continuous provisioning of ecosystem services, and are thus a key concern in forest management. We here used simulation modeling to study different risk management strategies in the context of timber production under changing climate and disturbance regimes, focusing on a 8127 ha forest landscape in the Northern Front Range of the Alps in Austria. We show that under a continuation of historical management, disturbances from wind and bark beetles increase by +39.5% on average over 200 years in response to future climate change. Promoting mixed forests and climate-adapted tree species as well as increasing management intensity effectively reduced future disturbance risk. Analyzing the spatial patterns of disturbance on the landscape, we found a highly uneven distribution of risk among stands (Gini coefficients up to 0.466), but also a spatially variable effectiveness of silvicultural risk reduction measures. This spatial variability in the contribution to and control of risk can be used to inform disturbance management: Stands which have a high leverage on overall risk and for which risks can effectively be reduced (24.4% of the stands in our simulations) should be a priority for risk mitigation measures. In contrast, management should embrace natural disturbances for their beneficial effects on biodiversity in areas which neither contribute strongly to landscape-scale risk nor respond positively to risk mitigation measures (16.9% of stands). We here illustrate how spatial heterogeneity in forest landscapes can be harnessed to address both positive and negative effects of changing natural disturbance regimes in

 16. Harnessing Geographic Information Systems (GIS) to enable community-oriented primary care.

  Science.gov (United States)

  Bazemore, Andrew; Phillips, Robert L; Miyoshi, Thomas

  2010-01-01

  settings, particularly if the hurdles of cost and technological expertise are overcome by harnessing new advances in web-based mapping technology.

 17. Epidemiology of musculoskeletal injuries in a population of harness Standardbred racehorses in training

  Science.gov (United States)

  2014-01-01

  Background There is a substantial paucity of studies concerning musculoskeletal injuries in harness Standardbred racehorses. Specifically, little is known about the epidemiology of exercise-related musculoskeletal injuries. Most studies on this subject involve Thoroughbred racehorses, whose biomechanics and racing speed differ from Standardbred, making comparisons difficult. Here, a population of Standardbred racehorses trained at the same racecourse was studied over four years and a classification system for exercise-related musculoskeletal injuries was designed. The incidence rates of musculoskeletal injuries causing horses’ withdrawal from training for 15 days or longer were investigated. A mixed-effects Poisson regression model was used to estimate musculoskeletal injury rates and to describe significance of selected risk factors for exercise-related injuries in this population. Results A total of 356 trotter racehorses from 10 different stables contributed 8961 months at risk of musculoskeletal injuries. Four-hundred-and-twenty-nine injuries were reported and classified into 16 categories, based on their aetiology and anatomical localisation. The overall exercise-related injury rate was 4.79 per 100 horse months. When considering risk factors one by one in separate univariable analyses, we obtained the following results: rates did not differ significantly between genders and classes of age, whereas one driver seemed to cause fewer injuries than the others. Racing speed and racing intensity, as well as recent medical history, seemed to be significant risk factors (p fracture are lower in Standardbreds compared to Thoroughbreds, whereas the opposite is true for tendon and suspensory ligament injuries. In addition to identification of risk factors for musculoskeletal injuries among Standardbred racehorses, results suggest that racing intensity seems to be a protective predictor of risk and recent medical history could be used to identify horses at risk of

 18. The HARNESS Workbench: Unified and Adaptive Access to Diverse HPC Platforms

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sunderam, Vaidy S.

  2012-03-20

  The primary goal of the Harness WorkBench (HWB) project is to investigate innovative software environments that will help enhance the overall productivity of applications science on diverse HPC platforms. Two complementary frameworks were designed: one, a virtualized command toolkit for application building, deployment, and execution, that provides a common view across diverse HPC systems, in particular the DOE leadership computing platforms (Cray, IBM, SGI, and clusters); and two, a unified runtime environment that consolidates access to runtime services via an adaptive framework for execution-time and post processing activities. A prototype of the first was developed based on the concept of a 'system-call virtual machine' (SCVM), to enhance portability of the HPC application deployment process across heterogeneous high-end machines. The SCVM approach to portable builds is based on the insertion of toolkit-interpretable directives into original application build scripts. Modifications resulting from these directives preserve the semantics of the original build instruction flow. The execution of the build script is controlled by our toolkit that intercepts build script commands in a manner transparent to the end-user. We have applied this approach to a scientific production code (Gamess-US) on the Cray-XT5 machine. The second facet, termed Unibus, aims to facilitate provisioning and aggregation of multifaceted resources from resource providers and end-users perspectives. To achieve that, Unibus proposes a Capability Model and mediators (resource drivers) to virtualize access to diverse resources, and soft and successive conditioning to enable automatic and user-transparent resource provisioning. A proof of concept implementation has demonstrated the viability of this approach on high end machines, grid systems and computing clouds.

 19. Teknologisk roadmap viser vej til vækstteknologier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ricard, Lykke Margot

  2013-01-01

  Hvilke teknologier er fremtidens vækstteknologier, som skal begunstiges med offentlige investeringer? Det har de nye EU-roadmap 2020-processer vist sig overlegne til at udpege – ikke mindst i forhold til den tidligere udskældte picking the winners-strategi. I roadmap-processerne kortlægges koordi...

 20. Klima, apokalypse og en topos om sted

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Esben Bjerggaard

  2013-01-01

  Klimadebatten er fuld af forudsigelser om fremtiden og lurende katastrofe. Al Gore har eksempelvis gjort brug af en apokalyptisk fortælling i sin klimaretorik. Tid er en vigtig topos i denne type retorik. Forfatteren viser her, hvordan skiftet til en topos om Sted forandrer den klassiske...

 1. Future competence needs in public libraries

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konrad, Ingelise

  2010-01-01

  Fremtidens biblioteker har behov for ledere, der løbende kan arbejde med forandrings- og udviklingsprocesser i samspil med organisationen og dens omverden samt for medarbejdere, der kan tage ledelse på sig i forhold til projekter mv. Det forudsætter medarbejdere og ledere med stærke metakompetencer...

 2. Danskernes forventninger til pension

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amilon, Anna

  Det danske pensionssystem har i de seneste årtier undergået store forandringer. Fra primært at være dækket af et skattefinansieret pensionssystem vil en stigende andel danskere i fremtiden få suppleret folkepensionen med arbejdsmarkedspensioner og privattegnede ordninger. Det betyder en større va...

 3. Fremstilling af CO2-neutral benzin og diesel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stummann, Magnus Zingler; Høj, Martin; Jensen, Peter Arendt

  2018-01-01

  Siden 1965 er verdens energiforbrug mere end femdoblet og forbruget forventes at fortsætte med at stige i fremtiden. Imens mindskes reserverne af fossilt brændstof hastigt og CO2-udledningen fra forbrændingen af fossile brændstoffer medfører global opvarmning. Vi har derfor brug for hurtigt at fi...

 4. Nye militære trends i den syriske borgerkrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engen, Torben Toftgaard; Kjellund, Jon

  2018-01-01

  I den flerårige syriske borgerkrig har der fundet tre nye militære trends sted, der peger imod, at fremtidens landmilitære kampplads vil være væsensforskellig fra indsatserne i Irak og Afghanistan. Denne rapport analyserer de tre trends inden for digitaliseringen af den hybride krigsførelse og ka...

 5. Turistkort som geografisk kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Christian

  2009-01-01

    Kort har længe spillet en central rolle i turisters ferieplanlægning og aktiviteter på feriestedet, og forventes at gøre det i fremtiden, suppleret med andre kilder til geografisk information. Men først i forbindelse med introduktionen af GIS og mobile applikationer som telefon og GPS er den...

 6. Revolution eller evolution?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaarsted, Thomas

  2009-01-01

  Digital Natives, Google Generationen, Dot Net-generationen. Mens forskerne søger efter den rigtige term søger bibliotekerne at lægge strategier for fremtiden. Et bredt anlagt forskningsprojekt giver et bud på udviklingen og har en udløber til forskningsbibliotekerne. Kritikerne mener projektet...

 7. Neomillenial Learning Styles og Mønsterbrydere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levinsen, Karin

  2008-01-01

  forudsætninger for at imødegå fremtidens udfordringer. Baby Boomers har tilegnet sig det meste af deres kompetencer indenfor Informations- og Kommunikations Teknologi (IKT) som voksne, mens de yngre Millennials er såkaldte digitale indfødte (digital natives) for hvem trådløse net og mobil teknologi er dagligdags...

 8. Facebook samtaler og visionsformuleringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Anders Koed; Munk, Anders Kristian

  I forbindelse med Aalborg Kommunes visionsproces for fremtidens folkeskole har forfatterne mellem september 2014 og januar 2015 indsamlet og analyseret visionsrelevante indlæg på skoleforvaltningens facebookside. Analysen falder i to dele: 1. En struktureret analyse og indeksering af de visioner,...

 9. Fremtidens Kunstmuseum. En museologisk undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tøndborg, Britta; Christian, Gether,; Stine, Høholt,

  2010-01-01

  Christian Gether, Britta Tøndborg, Sattrup, Helveg, Marie Laurberg, Høholt, Papsøe Weber. ARKEN Museum for ModerneKunst, 2010.......Christian Gether, Britta Tøndborg, Sattrup, Helveg, Marie Laurberg, Høholt, Papsøe Weber. ARKEN Museum for ModerneKunst, 2010....

 10. Fremtidens produktion - på mikro og nano niveau

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hans Nørgaard

  Der tales seriøst om nanoteknologi som et nyt segment hos produktionsvirksomhederne, og alle kan se, at chip-topologien når nano-dimensioner i løbet af 2003 - 2005. Det er en stor udfordring at skabe det operationelle grundlag for en industriel produktion af mikro-teknologiske produkter. Efterhån......Der tales seriøst om nanoteknologi som et nyt segment hos produktionsvirksomhederne, og alle kan se, at chip-topologien når nano-dimensioner i løbet af 2003 - 2005. Det er en stor udfordring at skabe det operationelle grundlag for en industriel produktion af mikro-teknologiske produkter...

 11. På sporet af fremtidens forsyningskæde: Agile Logistics?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Charles

  2001-01-01

  PRODUKTION OG LOGISTIK. På en lang række områder er vilkårene for industriel produktion dramatisk forandret. Nye teknologier står på spring til at ændre kendte forudsætninger på afgørende områder. Det vi ser er fremkomsten af nye forretningskoncepter, hvor behovet for hurtig udvikling og leveranc...... af kundetilpassede og individualiserede produkter og services sætter hidtil uhørte høje krav til effektiviteten og fleksibiliteten af både produktions- og logistiksystemerne....

 12. Harnessing electro driven separation technique for the separation of selected agrochemicals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wan Aini Wan Ibrahim; Alam, S.M. Monjurul; Azli Sulaiman

  2008-01-01

  Electro driven separation techniques offer a different approach to the analysis of complex mixtures than do traditional pressure-driven chromatographic system; it may rely on electrophoresis, the transport of charged species through a medium by an applied field or may rely on electro driven mobile phase to provide a true chromatographic separation. In the current work the potential of an electro driven separation technique viz. Micellar electrokinetic chromatography (MEKC), is harnessed for the separation of selected agrochemicals (organophosphorus pesticides, OPPs) widely used in the agriculture sector in Malaysia. The current study compares the use of MEKC in normal mode (NM) and reverse mode (RM) for the separation of the selected OPPS. This study also highlights the difference in separations produced by performing separations in normal mode-MEKC (NM-MEKC) and reverse mode-MEKC (RM-MEKC) for the selected OPPs. In RM-MEKC, separation is conducted at acidic pH (pH 2.5 in the current work) where the electro osmotic flow (EOF) is weak whereas in NM-MEKC, the separation is carried out under basic pH (9.3 in this work) where the EOF is strong. A reverse migration order of the OPPs was observed under RM-MEKC. Separation under NM-MEKC was found to be superior to those of RM- MEKC. A comparison is also made between separations performed under sweeping-NM-MEKC and sweeping-RM-MEKC. In sweeping, the OPPs are prepared in the same background solution (BGS) minus the micelles and is adjusted to the same conductivity as the BGS. The study showed that NM-MEKC is more sensitive than RM-MEKC but sweeping-RM-MEKC is superior to sweeping-NM-MEKC. However, sweeping-RM-MEKC only separates two of the OPPs in a single run whereas sweeping-NM-MEKC separates four OPPs in a single run. The better choice of separation mode would be sweeping-NM- MEKC for more OPPs separation in a single run. (author)

 13. A method to harness global crowd-sourced data to understand travel behavior in avalanche terrain.

  Science.gov (United States)

  Hendrikx, J.; Johnson, J.

  2015-12-01

  To date, most studies of the human dimensions of decision making in avalanche terrain has focused on two areas - post-accident analysis using accident reports/interviews and, the development of tools as decision forcing aids. We present an alternate method using crowd-sourced citizen science, for understanding decision-making in avalanche terrain. Our project combines real-time GPS tracking via a smartphone application, with internet based surveys of winter backcountry users as a method to describe and quantify travel practices in concert with group decision-making dynamics, and demographic data of participants during excursions. Effectively, we use the recorded GPS track taken within the landscape as an expression of the decision making processes and terrain usage by the group. Preliminary data analysis shows that individual experience levels, gender, avalanche hazard, and group composition all influence the ways in which people travel in avalanche terrain. Our results provide the first analysis of coupled real-time GPS tracking of the crowd while moving in avalanche terrain combined with psychographic and demographic correlates. This research will lead to an improved understanding of real-time decision making in avalanche terrain. In this paper we will specifically focus on the presentation of the methods used to solicit, and then harness the crowd to obtain data in a unique and innovative application of citizen science where the movements within the terrain are the desired output data (Figure 1). Figure 1: Example GPS tracks sourced from backcountry winter users in the Teton Pass area (Wyoming), from the 2014-15 winter season, where tracks in red represent those recorded as self-assessed experts (as per our survey), and where tracks in blue represent those recorded as self-assessed intermediates. All tracks shown were obtained under similar avalanche conditions. Statistical analysis of terrain metrics showed that the experts used steeper terrain than the

 14. Nuclear desalination: harnessing the seas for development of coastal areas of Pakistan

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ayub, M.S.; Butt, W.M.

  2005-01-01

  Pakistan has a population of 140 million with more than 30% of the population living in cities and towns. Karachi, the major port city of the country, is the most densely populated with a population crossing the 11 million mark. The city receives 435 MGD of drinking water from the River Indus and other sources. However, the net demand for the year 2000 was 594 MGD thus there is a gap of 159 MGD in demand and supply. Statistics show that the water demand in Karachi is increasing at the rate of 100 MGD every five years. The coastal belt of the country extends to 1046 sq. km. Of this, 930 km is from the Karachi to Gwader region in the province of Baluchistan. Most of the coastal areas lie outside the monsoon system of weather and therefore the climate is extremely dry. The annual rainfall in this belt is about 15 cms. Therefore, fresh water availability is a major factor for development of the coastal belt of Pakistan. In the wake of the looming water crisis it is becoming increasingly clear that all available and appropriate technologies, including nuclear and related technologies, have to be used for the sustainable development and management of freshwater resources in Pakistan. One particular approach is the desalination of seawater, and countries are increasing their capacity to harness the seas for tapping fresh water. The prospects of using nuclear energy for seawater desalination on a large scale are attractive since desalination is an energy intensive process. Pakistan Atomic Energy Commission (PAEC) is planning to actively participate in the activities of IAEA in the field of nuclear desalination by offering one of its nuclear power plants for coupling a demonstration nuclear desalination plant. Karachi Nuclear Power Plant (KANUPP), which is the country's first nuclear plant has been successfully operating for the last 30 years. This plant is proposed to be used as a potential site for installation of a demonstration nuclear desalination plant. KANUPP is

 15. Harnessing the power of mobile technologies for collaborating, crowdsourcing, and creating

  Science.gov (United States)

  Crompton, H.

  2015-12-01

  Today's digital technologies can have a powerful influence on teaching and learning. M-learning and u-learning in particular are changing pedagogical practice. Sub categories are rapidly emerging, such as context-aware ubiquitous learning, that involve students learning subject content while immersed in authentic and relevant surroundings. Learning cultures are a nebulous blend of traditions, values, beliefs, and rituals built up over time. For a long time, education has long been conceived as classroom-based and predominantly sedentary (Merchant, 2012). Recent mobile technologies are disrupting this culture in favor of learning that is contextualized, personalized, on demand, and ubiquitous (Crompton, 2013). 21st century students are a different breed than past generations (Prensky, 2001). These students have grown up in a time that has not only altered their perceptions and practices but modified the wiring of the brain through neuroplasticity (Crompton, 2012). Students now cognitively receive information quickly through non-linear methods (Gross, 2003, Oblinger & Oblinger, 2005). They think differently. They also seem to be attached to mobile devices 24/7, although the content of the lesson does not match what they seem to be doing on the mobile devices. This presentation will showcase how to get your students to harness the power of mobile devices for educational purposes. For example, students in your classes will be using devices to collaborate on activities with Google Forms, crowdsourcing the best class questions in Slido, and screencasting thoughts and ideas to share with others with Educreations. These are examples of free apps or Web 2.0 tools that can be used on all the major mobile platforms. Crompton, H. (2013). Mobile learning: New approach, new theory. In Z. L. Berge & L. Y. Muilenburg (Eds.), Handbook of mobile learning (pp. 47-57). Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. Mcb University Press, 9(5). Oblinger, D., & Oblinger, J

 16. Harnessing the Power of T Cells: The Promising Hope for a Universal Influenza Vaccine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Bridie Clemens

  2018-03-01

  . Current pandemic vaccine preparedness measures and ongoing clinical trials under-utilise T cell-inducing vaccines, reflecting the myriad questions that remain about how, when, where, and which T cells are needed to fight influenza virus infection. This review aims to bring together basic fundamentals of T cell biology with human clinical data, which need to be considered for the implementation of a universal vaccine against influenza that harnesses the power of T cells.

 17. Determining Damping Trends from a Range of Cable Harness Assemblies on a Launch Vehicle Panel from Test Measurements

  Science.gov (United States)

  Smith, Andrew; Davis, R. Ben; LaVerde, Bruce; Jones, Douglas

  2012-01-01

  The team of authors at Marshall Space Flight Center (MSFC) has been investigating estimating techniques for the vibration response of launch vehicle panels excited by acoustics and/or aero-fluctuating pressures. Validation of the approaches used to estimate these environments based on ground tests of flight like hardware is of major importance to new vehicle programs. The team at MSFC has recently expanded upon the first series of ground test cases completed in December 2010. The follow on tests recently completed are intended to illustrate differences in damping that might be expected when cable harnesses are added to the configurations under test. This validation study examines the effect on vibroacoustic response resulting from the installation of cable bundles on a curved orthogrid panel. Of interest is the level of damping provided by the installation of the cable bundles and whether this damping could be potentially leveraged in launch vehicle design. The results of this test are compared with baseline acoustic response tests without cables. Damping estimates from the measured response data are made using a new software tool that employs a finite element model (FEM) of the panel in conjunction with advanced optimization techniques. This paper will report on the \\damping trend differences. observed from response measurements for several different configurations of cable harnesses. The data should assist vibroacoustics engineers to make more informed damping assumptions when calculating vibration response estimates when using model based analysis approach. Achieving conservative estimates that have more flight like accuracy is desired. The paper may also assist analysts in determining how ground test data may relate to expected flight response levels. Empirical response estimates may also need to be adjusted if the measured response used as an input to the study came from a test article without flight like cable harnesses.

 18. Letting Off Steam and Getting Into Hot Water - Harnessing the Geothermal Energy Potential of Heavy Oil Reservoirs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Teodoriu, Catalin; Falcone, Gioia; Espinel, Arnaldo

  2007-07-01

  The oil industry is turning its attention to the more complex development of heavy oil fields in order to meet the ever increasing demands of the manufacturing sector. The current thermal recovery techniques of heavy oil developments provide an opportunity to benefit from the geothermal energy created during the heavy oil production process. There is scope to improve the current recovery factors of heavy oil reservoirs, and there is a need to investigate the associated geothermal energy potential that has been historically neglected. This paper presents a new concept of harnessing the geothermal energy potential of heavy oil reservoirs with the co-production of incremental reserves. (auth)

 19. Harnessing the Risk-Related Data Supply Chain: An Information Architecture Approach to Enriching Human System Research and Operations Knowledge

  Science.gov (United States)

  Buquo, Lynn E.; Johnson-Throop, Kathy A.

  2011-01-01

  An Information Architecture facilitates the understanding and, hence, harnessing of the human system risk-related data supply chain which enhances the ability to securely collect, integrate, and share data assets that improve human system research and operations. By mapping the risk-related data flow from raw data to useable information and knowledge (think of it as a data supply chain), the Human Research Program (HRP) and Space Life Science Directorate (SLSD) are building an information architecture plan to leverage their existing, and often shared, IT infrastructure.

 20. "Harnessing genomics to improve health in Africa" – an executive course to support genomics policy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Singer Peter A

  2005-01-01

  Full Text Available Abstract Background Africa in the twenty-first century is faced with a heavy burden of disease, combined with ill-equipped medical systems and underdeveloped technological capacity. A major challenge for the international community is to bring scientific and technological advances like genomics to bear on the health priorities of poorer countries. The New Partnership for Africa's Development has identified science and technology as a key platform for Africa's renewal. Recognizing the timeliness of this issue, the African Centre for Technology Studies and the University of Toronto Joint Centre for Bioethics co-organized a course on Genomics and Public Health Policy in Nairobi, Kenya, the first of a series of similar courses to take place in the developing world. This article presents the findings and recommendations that emerged from this process, recommendations which suggest that a regional approach to developing sound science and technology policies is the key to harnessing genome-related biotechnology to improve health and contribute to human development in Africa. Methods The objectives of the course were to familiarize participants with the current status and implications of genomics for health in Africa; to provide frameworks for analyzing and debating the policy and ethical questions; and to begin developing a network across different sectors by sharing perspectives and building relationships. To achieve these goals the course brought together a diverse group of stakeholders from academic research centres, the media, non-governmental, voluntary and legal organizations to stimulate multi-sectoral debate around issues of policy. Topics included scientific advances in genomics innovation systems and business models, international regulatory frameworks, as well as ethical and legal issues. Results Seven main recommendations emerged: establish a network for sustained dialogue among participants; identify champions among politicians; use the

 1. Harness That S.O.B.: Distributing Remote Sensing Analysis in a Small Office/Business

  Science.gov (United States)

  Kramer, J.; Combe, J.; McCord, T. B.

  2009-12-01

  Researchers in a small office/business (SOB) operate with limited funding, equipment, and software availability. To mitigate these issues, we developed a distributed computing framework that: 1) leverages open source software to implement functionality otherwise reliant on proprietary software and 2) harnesses the unused power of (semi-)idle office computers with mixed operating systems (OSes). This abstract outlines some reasons for the effort, its conceptual basis and implementation, and provides brief speedup results. The Multiple-Endmember Linear Spectral Unmixing Model (MELSUM)1 processes remote-sensing (hyper-)spectral images. The algorithm is computationally expensive, sometimes taking a full week or more for a 1 million pixel/100 wavelength image. Analysis of pixels is independent, so a large benefit can be gained from parallel processing techniques. Job concurrency is limited by the number of active processing units. MELSUM was originally written in the Interactive Data Language (IDL). Despite its multi-threading capabilities, an IDL instance executes on a single machine, and so concurrency is limited by the machine's number of central processing units (CPUs). Network distribution can access more CPUs to provide a greater speedup, while also taking advantage of (often) underutilized extant equipment. appropriately integrating open source software magnifies the impact by avoiding the purchase of additional licenses. Our method of distribution breaks into four conceptual parts: 1) the top- or task-level user interface; 2) a mid-level program that manages hosts and jobs, called the distribution server; 3) a low-level executable for individual pixel calculations; and 4) a control program to synchronize sequential sub-tasks. Each part is a separate OS process, passing information via shell commands and/or temporary files. While the control and low-level executables are short-lived, the top-level program and distribution server run (at least) for the entirety of

 2. The assessment of global thermo-energy performances of existing district heating systems optimized by harnessing renewable energy sources

  Science.gov (United States)

  Şoimoşan, Teodora M.; Danku, Gelu; Felseghi, Raluca A.

  2017-12-01

  Within the thermo-energy optimization process of an existing heating system, the increase of the system's energy efficiency and speeding-up the transition to green energy use are pursued. The concept of multi-energy district heating system, with high harnessing levels of the renewable energy sources (RES) in order to produce heat, is expected to be the key-element in the future urban energy infrastructure, due to the important role it can have in the strategies of optimizing and decarbonizing the existing district heating systems. The issues that arise are related to the efficient integration of different technologies of harnessing renewable energy sources in the energy mix and to the increase of the participation levels of RES, respectively. For the holistic modeling of the district heating system, the concept of the energy hub was used, where the synergy of different primary forms of entered energy provides the system a high degree energy security and flexibility in operation. The optimization of energy flows within the energy hub allows the optimization of the thermo-energy district system in order to approach the dual concept of smart city & smart energy.

 3. Identifiering av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv : Har branschtillhörigheten någon betydelse?

  OpenAIRE

  Barhanko, Daniella; Lindholm, Linus; Örtenvik, Mikael

  2013-01-01

  Bakgrund: Identifiering av immateriella tillgångar har visat sig vara ett problemfyllt område både för företagen och andra utövare. Tidigare studier har visat på att en stor del av köpeskillingen fördelats till goodwill vilket delvis kan vara ett resultat av immateriella tillgångar inte identifieras i tillräcklig utsträckning. Det har även påpekats att det finns ett stort svängrum inom regelverket som tillåter mycket individuella bedömningar.   Syfte: Syftet är att undersöka om det finns skil...

 4. Den koreanske bølgen - En kulturvitenskapelig studie av sørkoreansk populærkultur, og hvordan den har nådd Vesten

  OpenAIRE

  Kvinge, Kristin Øyvindsdatter

  2016-01-01

  Hensikten med denne oppgaven er å se på den koreanske bølgen, som ofte refereres til som Hallyu. Den tar for seg både Hallyu som innhold og Hallyu som fenomen. Den koreanske bølgen har spredd seg hurtig i løpet av de siste 20 årene, noe som har bidratt til å gjøre Korea til en av de hurtigst økende økonomiene i den moderne tid. Denne oppgaven forsøker å se nærmere på hvordan Hallyu har nådd Vesten, med fokus på Europa og Norge. Før analysen vil oppgaven se nærmere på hv...

 5. The effect of a 3-point harness restraint and car seat in whiplash-type lateral impacts.

  Science.gov (United States)

  Kumar, Shrawan; Ferrari, Robert; Narayan, Yogesh; Jones, Troy

  2006-01-01

  Seventeen healthy volunteers were subjected to right and left lateral impacts 5.0, 6.8, 9.2, and 16.8 m/s acceleration while positioned in a Volvo car seat with lap and shoulder seat belt restraint in laboratory setting. The purpose of this study was to determine the effect of using a standard 3-point lap and shoulder seat belt and Volvo car seat on the response of the cervical muscles to increasing low-velocity lateral impacts. A previous study of lateral impacts in a 5-point harness restraint with head and trunk in neutral posture suggests that the burden of impact is borne primarily by the splenius capitis muscle contralateral to the direction of impact. That study, however, used a nonstandard harness for automobiles, and other studies suggest that a lap-and-shoulder seat belt may increase the risk of whiplash injury. Triaxial accelerometers recorded the acceleration of the 1) sled, 2) torso at the shoulder level, and 3) head of the participant, while bilateral electromyograms of the sternocleidomastoids, trapezii, and splenii capitis were also recorded. For participants experiencing a right or left lateral impact, the muscle responses increased with increasing levels of acceleration (P trend to progressively decrease with increasing levels of acceleration. The peak head accelerations relative to the sled ranged from 2.5 to 10.6 m/s. When the impact was a right lateral impact, at the highest sled acceleration, the left splenius capitis generated 47% of its maximal voluntary contraction (MVC), and the left trapezius also 46% of its MVC; the left and right sternocleidomastoid, right splenius capitis, and right trapezius generated 29% or less of their MVC. For the highest level of acceleration in a left lateral impact, the right splenius capitis generated 48% of its MVC and the right trapezius 57% of the MVC, the left and right sternocleidomastoid, left splenius capitis, and left trapezius generated 29% or less of their MVC. In both directions of impact, the

 6. Study of Green Shipping Technologies - Harnessing Wind, Waves and Solar Power in New Generation Marine Propulsion Systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Rutkowski

  2016-12-01

  Full Text Available The purpose and scope of this paper is to describe the complexity of the new generation marine propulsion technologies implemented in the shipping industry to promote green ships concept and change the view of sea transportation to a more ecological and environment-friendly. Harnessing wind, waves and solar power in shipping industry can help the ship’s owners reduce the operational costs. Reducing fuel consumption results in producing less emissions and provides a clean source of renewable energy. Green shipping technologies can also effectively increase the operating range of vessels and help drive sea transportation towards a greener future and contribute to the global reduction of harmful gas emissions from the world's shipping fleets.

 7. Införandet av IAS 41 : Hur har kapitalfördelningen mellan intressenter i den norska laxodlingsbranschen utvecklats?

  OpenAIRE

  Dahlén, Jonas; Josefsson, Carl

  2013-01-01

  Införandet av IAS 41 medförde att redovisningsprinciperna för värderingen av ett företags biologiska tillgångar förändrades. Det finns forskning på hur införandet av IAS 41 påverkat olika aktörer inom skogsindustrin men lite är skrivet om dess påverkan på laxodlingsindustrin. Denna uppsats ämnar undersöka hur kapitalfördelningen till intressenter utvecklats sedan införandet av IAS 41. Studien fokuserar på intressenterna ägare och anställda. Vi har tillämpat en kvantitativ metod där vår empiri...

 8. Harnessing the hydropower potential in Africa: What should be the place and role of Grand Inga hydropower project?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fall, Latsoucabe

  2010-09-15

  Harnessing Africa's huge hydropower potential should be made a priority for the sustainable development of the Continent. Particularly, Grand Inga hydropower project in DRC, due to its gigantic size (40,000 MW) and favourable natural characteristics, could be 'Africa's flagship Project of the 21st Century' offering enormous comparative advantages and opportunities for the benefits of the entire African Continent. Nevertheless, to make it a feasible and palpable 'Model Project', capable of producing clean and affordable energy, the paper tries to respond to key questions on the several daunting challenges to address for its sustainable, cost-effective and timely development and operation.

 9. Harşit Vadisi’nin (Türkiye) Caligonellid Akarları (Acari: Raphignathoidea: Caligonellidae)

  OpenAIRE

  DOĞAN, Sibel; DOĞAN, Salih; ERMAN, Orhan

  2018-01-01

  Bu çalışmada, Harşit Vadisi’nden (Türkiye) toplanancaligonellid akarların (Acari: Caligonellidae) iki cinsine ait toplam dört türtespit edildi. Türlerden üçü, Caligonellahumilis (Koch), Neognathusspectabilis (Summers ve Schlinger) ve N.terrestris (Summers ve Schlinger), çalışma alanından ilk defa kaydedildi.Bu türlerin, çeşitli organlarının şekilleri çizildi, ölçümleri alındı vetanımları yapıldı. Ayrıca Türkiye’de ve dünyada yayılışları üzerinde duruldu....

 10. [Social marketers' lack of success in using CSM discipline to harness commercial resources and increase contraceptive prevalence].

  Science.gov (United States)

  Davies, J

  1984-01-01

  Social marketers have certainly shown that the CSM discipline can quickly and cost-effectively harness commercial resources to increase contraceptive prevalence. But why hasn't the social marketing idea caught on in more countries? According to Social Marketing Forum, only a tiny number of countries have active programs after more than a decade of effort. The most likely reason for this lack of success is doubt and fear on the part of both developing countries' officials and donor agencies about allowing marketing enthusiasts--with our very noticeable advertising methods--to join the family planning fight. And what has our answer been? Usually, a head-on retort such as, "But look at all the condoms we've sold]" And that gets us nowhere, because the successful peddling of 1 not-so-impressive method doesn't begin to balance the fears of a possible backlash that brash condom promotions could bring down on official heads. The lesson we should be learning is that social marketers possess to narrow an outlook and promote a small range of products that don't enthuse decisionmakers. Hence, we are often perceived as condom salesmen--and not much more. What should we be doing? We should be selling the idea of using private sector experience to assist national development. That means social development, particularly improved health, family planning and women's education. These 3 activities have proven effective in reducing fertility and would add up to a marketing opportunity--a longterm challenge that should enthuse dicisionmakers, private sector entrepreneurs and donor agencies alike. Further, our model--the commercial sector--is renowned for branching out and secceeding in a broad range of endeavors. As an example, Procter and Gamble uses separate divisions to market different products. Initiatives already exist in many countries to harness the private sector as a development tool. Social marketers should be leading the initiative--and benefitting from it, too. full text

 11. Microbes at Surface-Air Interfaces: The Metabolic Harnessing of Relative Humidity, Surface Hygroscopicity, and Oligotrophy for Resilience

  Science.gov (United States)

  Stone, Wendy; Kroukamp, Otini; Korber, Darren R.; McKelvie, Jennifer; Wolfaardt, Gideon M.

  2016-01-01

  The human environment is predominantly not aqueous, and microbes are ubiquitous at the surface-air interfaces with which we interact. Yet microbial studies at surface-air interfaces are largely survival-oriented, whilst microbial metabolism has overwhelmingly been investigated from the perspective of liquid saturation. This study explored microbial survival and metabolism under desiccation, particularly the influence of relative humidity (RH), surface hygroscopicity, and nutrient availability on the interchange between these two phenomena. The combination of a hygroscopic matrix (i.e., clay or 4,000 MW polyethylene glycol) and high RH resulted in persistent measurable microbial metabolism during desiccation. In contrast, no microbial metabolism was detected at (a) hygroscopic interfaces at low RH, and (b) less hygroscopic interfaces (i.e., sand and plastic/glass) at high or low RH. Cell survival was conversely inhibited at high RH and promoted at low RH, irrespective of surface hygroscopicity. Based on this demonstration of metabolic persistence and survival inhibition at high RH, it was proposed that biofilm metabolic rates might inversely influence whole-biofilm resilience, with ‘resilience’ defined in this study as a biofilm’s capacity to recover from desiccation. The concept of whole-biofilm resilience being promoted by oligotrophy was supported in desiccation-tolerant Arthrobacter spp. biofilms, but not in desiccation-sensitive Pseudomonas aeruginosa biofilms. The ability of microbes to interact with surfaces to harness water vapor during desiccation was demonstrated, and potentially to harness oligotrophy (the most ubiquitous natural condition facing microbes) for adaptation to desiccation. PMID:27746774

 12. Harness: Heterogeneous Adaptable Reconfigurable Networked Systems -- U.S. Department of Energy Grant DE-FG02-99ER25379 Final Project Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vaidy Sunderam

  2003-07-02

  Issues in reconfigurability and adaptability in heterogeneous distributed systems for high-performance computing are the focus of the work funded by this grant. Our efforts are part of an ongoing research project in metacomputing and are a follow on to the DOE funded PVM system that has witnessed over a decade of use at numerous institutions worldwide. The current project, termed Harness, investigates novel methodologies and tools for distributed metacomputing, focusing on dynamically reconfigurable software frameworks. During the first phase, we defined the metacomputing architecture embodied in Harness and developed prototype subsystems as proof of concept exercises. Subsequently, we designed and developed a complete software framework manifesting the Harness architecture, and also developed several tools and subsystems that demonstrated the viability and effectiveness of our proposed model for next generation metacomputing. We then used this substrate to emulate multiple programming environments on Harness, and conducted performance evaluation and tuning exercises. The main research results from these efforts include the establishment of software metacomputing systems as viable and cost-effective alternatives to MPPs; the demonstration of dynamic and reconfigurable platforms as effective methods of tailoring parallel computing environments; the development of methodologies to construct plugin modules for component-based distributed systems; contributions to performance modeling and optimization in emulated software environments; and software architectures for multi- and mixed-paradigm parallel distributed computing. Details and specifics on these and other results have been reported in numerous publications, and are manifested in software systems, all of which may be accessed at or via the website http://www.mathcs.emory.edu/harness/

 13. Harnessing genomics to improve health in the Eastern Mediterranean Region – an executive course in genomics policy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Singer Peter A

  2005-01-01

  Full Text Available Abstract Background While innovations in medicine, science and technology have resulted in improved health and quality of life for many people, the benefits of modern medicine continue to elude millions of people in many parts of the world. To assess the potential of genomics to address health needs in EMR, the World Health Organization's Eastern Mediterranean Regional Office and the University of Toronto Joint Centre for Bioethics jointly organized a Genomics and Public Health Policy Executive Course, held September 20th–23rd, 2003, in Muscat, Oman. The 4-day course was sponsored by WHO-EMRO with additional support from the Canadian Program in Genomics and Global Health. The overall objective of the course was to collectively explore how to best harness genomics to improve health in the region. This article presents the course findings and recommendations for genomics policy in EMR. Methods The course brought together senior representatives from academia, biotechnology companies, regulatory bodies, media, voluntary, and legal organizations to engage in discussion. Topics covered included scientific advances in genomics, followed by innovations in business models, public sector perspectives, ethics, legal issues and national innovation systems. Results A set of recommendations, summarized below, was formulated for the Regional Office, the Member States and for individuals. • Advocacy for genomics and biotechnology for political leadership; • Networking between member states to share information, expertise, training, and regional cooperation in biotechnology; coordination of national surveys for assessment of health biotechnology innovation systems, science capacity, government policies, legislation and regulations, intellectual property policies, private sector activity; • Creation in each member country of an effective National Body on genomics, biotechnology and health to: - formulate national biotechnology strategies - raise

 14. Ilfeld abduction orthosis is an effective second-line treatment after failure of Pavlik harness for infants with developmental dysplasia of the hip.

  Science.gov (United States)

  Sankar, Wudbhav N; Nduaguba, Afamefuna; Flynn, John M

  2015-02-18

  Closed reduction and spica casting is the most commonly recommended choice for infants with developmental dysplasia of the hip (DDH) for whom Pavlik harness treatment has failed, but it requires general anesthesia in addition to the challenges of spica cast care. The purposes of this study were to evaluate the effectiveness of Ilfeld bracing for infants for whom Pavlik harness treatment is unsuccessful and to compare these results with those for a similar cohort of patients directly undergoing closed reduction and spica casting. We reviewed the cases of a consecutive series of children with DDH who had failure of Pavlik harness treatment and were subsequently managed with Ilfeld bracing (the BR cohort) and compared this cohort with a similar historical group of infants who had failure of Pavlik harness treatment but had standard closed reduction and spica casting (the CR cohort). The cohorts were compared with respect to clinical and ultrasonographic data at the time of Pavlik discontinuation. At one year, the hip stability and acetabular index were assessed; the presence of osteonecrosis was graded according to the criteria described by Salter et al. Twenty-eight hips (nineteen infants) made up the BR cohort and twenty-two hips (sixteen infants) made up the CR cohort. Ultrasonographic indices (including the alpha angle and the percentage of femoral head coverage) were comparable between the two cohorts (p=0.66 and 0.19, respectively). Following treatment, a stable reduction was achieved in twenty-three (82%) of twenty-eight hips in the BR cohort compared with twenty (91%) of twenty-two hips in the CR cohort. At one year, acetabular indices were similar between both cohorts (mean and standard deviation, 27°±6° for the BR cohort versus 27°±5° for the CR cohort; p=0.62); however, osteonecrosis developed in three hips in the CR cohort compared with none in the BR cohort. In our series of infants with DDH for whom Pavlik harness treatment had failed, Ilfeld

 15. Harnessing the power of communities: career networking strategies for bioscience PhD students and postdoctoral researchers.

  Science.gov (United States)

  Blackford, Sarah

  2018-04-01

  With an ever more competitive global labour market, coupled with an ever-increasing population of PhD-qualified graduates, the ability to communicate effectively and build strategic connections with others can be advantageous in the job-search process. Whether in pursuit of a tenure-track or non-academic position, many postdoctoral researchers and PhD students will benefit from networking as early as possible to enhance their career prospects. Sometimes viewed cynically as 'using people' or dismissed as 'the old boy network,' the ability to make meaningful connections and build relationships can be more valuable than other job-related skills in order to gain entry to, and progress within, many professions. This mini-review highlights the positive influence of networking and how bioscience PhD students and postdoctoral researchers can harness the power of communities to achieve career success. It is argued that those who make connections and promote personal patronage through networking can gain an advantage over their contemporaries. A summary of key theories and research studies that underpin the practice of networking provides credence to these assertions, which are further substantiated with examples pertinent to the academic community. Although primarily focussed on the biosciences, much of the content is applicable to other scientists at a similar career stage.

 16. Upgrading Wood-Based Industries: Harnessing the Social Network of Small-Scale Furniture Producers and Their Institutions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Melati ,

  2011-05-01

  Full Text Available Furniture is a major export commodity in Indonesia with a total value of USD 1.96 million in 2007.  Jepara District is one of the key location for wood furniture production with 15,271 furniture related business units employing 176,469 workers.  However, inefficiencies and power imbalances throughout the furniture value chain have resulted in overharvesting and uneven distribution of gains among the industry’s actors.  In contrast to price-setting international furniture retailers, small-scale producers enjoy the least value from their products.  In order to increase added value and competitiveness, small-scale furniture producers have made efforts to upgrade by harnessing their social network and institutions.  This paper describes small-scale furniture producers’ efforts to upgrade by utilising their social network and institutions in Jepara.  Data was collected through in-depth interviews with members of the small-scale furniture producers’ association.  The research provides insight into the nature of social networks and information flow and develops future scenarios to upgrade.  The scenarios will not only benefit the furniture industry in Jepara, but may also be adopted for similar industries throughout Indonesia and the world, and potentially improve many people’s economies and livelihoods.Keywords: wood-based industry, furniture, small-scale, social network, institution

 17. Harnessing the private health sector by using prices as a policy instrument: Lessons learned from South Africa.

  Science.gov (United States)

  Barber, Sarah L; Kumar, Ankit; Roubal, Tomas; Colombo, Francesca; Lorenzoni, Luca

  2018-05-01

  Governments frequently draw upon the private health care sector to promote sustainability, optimal use of resources, and increased choice. In doing so, policy-makers face the challenge of harnessing resources while grappling with the market failures and equity concerns associated with private financing of health care. The growth of the private health sector in South Africa has fundamentally changed the structure of health care delivery. A mutually reinforcing ecosystem of private health insurers, private hospitals and specialists has grown to account for almost half of the country's spending on health care, despite only serving 16% of the population with the capacity to pay. Following years of consolidation among private hospital groups and insurance schemes, and after successive failures at establishing credible price benchmarks, South Africa's private hospitals charge prices comparable with countries that are considerably richer. This compromises the affordability of a broad-based expansion in health care for the population. The South African example demonstrates that prices can be part of a structure that perpetuates inequalities in access to health care resources. The lesson for other countries is the importance of norms and institutions that uphold price schedules in high-income countries. Efforts to compromise or liberalize price setting should be undertaken with a healthy degree of caution. Copyright © 2018 Elsevier B.V. All rights reserved.

 18. An isotropic suspension system for a biaxial accelerometer using electroplated thick metal with a HAR SU-8 mold

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Jin Seung; Lee, Seung S

  2008-01-01

  In this paper, a novel approach is developed to design an isotropic suspension system using thick metal freestanding micro-structures combining bulk micro-machining with electroplating based on a HAR SU-8 mold. An omega-shape isotropic suspension system composed of circular curved beams that have free switching of imaginary boundary conditions is proposed. This novel isotropic suspension design is not affected by geometric dimensional parameters and always achieves matching stiffness along the principle axes of elasticity. Using the finite element method, the isotropic suspension system was compared with an S-shaped meandering suspension system. In order to realize the suggested isotropic suspension system, a cost-effective fabrication process using electroplating with the SU-8 mold was developed to avoid expensive equipment and materials such as deep reactive-ion etching (DRIE) or a silicon-on-insulator (SOI) wafer. The fabricated isotropic suspension system was verified by electromagnetic actuation experiments. Finally, a biaxial accelerometer with isotropic suspension system was realized and tested using a vibration generator system. The proposed isotropic suspension system and the modified surface micro-machining technique based on electroplating with an SU-8 mold can contribute towards minimizing the system size, simplifying the system configuration, reducing the system price of and facilitating mass production of various types of low-cost sensors and actuators

 19. Harnessing mode-selective nonlinear optics for on-chip multi-channel all-optical signal processing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ming Ma

  2016-11-01

  Full Text Available All-optical signal processing based on nonlinear optical effects allows for the realization of important functions in telecommunications including wavelength conversion, optical multiplexing/demultiplexing, Fourier transformation, and regeneration, amongst others, on ultrafast time scales to support high data rate transmission. In integrated photonic subsystems, the majority of all-optical signal processing systems demonstrated to date typically process only a single channel at a time or perform a single processing function, which imposes a serious limitation on the functionality of integrated solutions. Here, we demonstrate how nonlinear optical effects can be harnessed in a mode-selective manner to perform simultaneous multi-channel (two and multi-functional optical signal processing (i.e., regenerative wavelength conversion in an integrated silicon photonic device. This approach, which can be scaled to a higher number of channels, opens up a new degree of freedom for performing a broad range of multi-channel nonlinear optical signal processing functions using a single integrated photonic device.

 20. Inspiration in the harness of daily labor. Darwin, botany, and the triumph of evolution, 1859-1868.

  Science.gov (United States)

  Bellon, Richard

  2011-09-01

  Charles Darwin hoped that a large body of working naturalists would embrace evolution after the Origin of Species appeared in late 1859. He was disappointed. His evolutionary ideas at first made painfully little progress in the scientific community. But by 1863 the tide had turned dramatically, and within five years evolution became scientific orthodoxy in Britain. The Origin's reception followed this peculiar trajectory because Darwin had not initially tied its theory to productive original scientific investigation, which left him vulnerable to charges of reckless speculation. The debate changed with his successful application of evolution to original problems, most notably orchid fertilization, the subject of a well-received book in 1862. Most of Darwin's colleagues found the argument of the Origin convincing when they realized that it functioned productively in the day-to-day work of science-and not before. The conceptual force of the Origin, however outwardly persuasive, acquired full scientific legitimacy only when placed "in the harness of daily labour".

 1. Sea floor topography and backscatter intensity of the Historic Area Remediation Site (HARS), offshore of New York, based on multibeam surveys conducted in 1996, 1998, and 2000

  Science.gov (United States)

  Butman, Bradford; Danforth, W.W.; Knowles, S.C.; May, Brian; Serrett, Laurie

  2000-01-01

  An area offshore of Sandy Hook, New Jersey, has been used extensively for disposal of dredged and other materials, derived from the New York/New Jersey Harbor and surrounding areas, since the late 1800's (Figure 1). Between 1976 and 1995, the New York Bight Dredged Material Disposal Site, also known as the Mud Dump Site (Figure 2), received on average about 6 million cubic yards of material each year from federal and private maintenance dredging and from harbor deepening activities (Massa and others, 1996). In September 1997 the Mud Dump Site (MDS) was closed as an official ocean disposal site by the U.S. Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov/), and the MDS and surrounding areas were designated as the Historic Area Remediation Site (HARS). The HARS is subdivided into a Primary Remediation Area (PRA, subdivided into 9 cells), a Buffer Zone, and a No-Discharge Zone (Figure 2). The sea floor of the HARS, approximately 9 square nautical miles in area, is being remediated by placing at least a one-meter cap of Category I (clean) dredged material on top of the existing surface sediments that exhibit varying degrees of degradation. (See http://www.nan.usace.army.mil/business/prjlinks/dmmp/benefic/hars.htm)(Category I sediments have no potential short or long-term impacts and are acceptable for unrestricted ocean disposal (EPA, 1996)). About 1.1 million cubic yards of dredged material for remediation was placed in the HARS in 1999, and 2.5 million cubic yards in 2000. Three multibeam echosounder surveys were carried out to map the topography and surficial geology of the HARS. The surveys were conducted November 23 - December 3, 1996, October 26 - November 11, 1998, and April 6 - 30, 2000. The surveys were carried out as part of a larger survey of the Hudson Shelf Valley and adjacent shelf (Butman and others, 1998, (http://pubs.usgs.gov/openfile/of98-616/). This report presents maps showing topography, shaded relief, and backscatter intensity (a measure of sea

 2. Så galt går det når du ikke har styr på din SEO-partner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2014-01-01

  Interflora UK lå nummer et på Google på flere søgeord, men fra den ene dag til den anden havde Google fjernet dem. Så spørgsmålet er nu om Interflora UK ikke har styr på, hvad deres SEO partner foretager sig, om de var for grådige eller om de bare er blevet uretfærdig behandlet af Google....

 3. Intuitiv musik og grafisk notation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergstrøm-Nielsen, Carl

  Beskrivelser af fagene, som har eksisteret på Aalborg Universitet siden midten af firserne. I intuitiv musik trænes fri improvisation gennem bla. gruppedynamiske øvelser, opmærksomhedsøvelser og parameterøvelser. Desuden skaber de studerende selv åbne kompositioner. Faget grafisk notation træner...... det at skabe lyttepartiturer over en given musik. Studerendes arbejder citeres. Forfatteren diskuterer fagenes teoretiske kontekst og argumentererfor mere teoretisk opmærksomhed på musikken som det medium, musikterapien foregår i og peger bla. på sprogteori og Jakobson. NB: beskrivelsen af fagene er i...... skrivende stund, 2011, ikke længere aktuel. Intuitiv musik lægger mindre vægt på komposition og mere vægt på brug af hovedinstrument i intuitiv sammenhæng. Grafisk notation er integreret ind i et større fag (også varetaget af undertegnede) der tillige omfatter andre metoder til beskrivelse og tolkning....

 4. Harnessing Online Peer Education (HOPE): integrating C-POL and social media to train peer leaders in HIV prevention.

  Science.gov (United States)

  Jaganath, Devan; Gill, Harkiran K; Cohen, Adam Carl; Young, Sean D

  2012-01-01

  Novel methods, such as Internet-based interventions, are needed to combat the spread of HIV. While past initiatives have used the Internet to promote HIV prevention, the growing popularity, decreasing digital divide, and multi-functionality of social networking sites, such as Facebook, make this an ideal time to develop innovative ways to use online social networking sites to scale HIV prevention interventions among high-risk groups. The UCLA Harnessing Online Peer Education study is a longitudinal experimental study to evaluate the feasibility, acceptability, and preliminary effectiveness of using social media for peer-led HIV prevention, specifically among African American and Latino Men who have Sex with Men (MSM). No curriculum currently exists to train peer leaders in delivering culturally aware HIV prevention messages using social media. Training was created that adapted the Community Popular Opinion Leader (C-POL) model, for use on social networking sites. Peer leaders are recruited who represent the target population and have experience with both social media and community outreach. The curriculum contains the following elements: discussion and role playing exercises to integrate basic knowledge of HIV/AIDS, awareness of sociocultural HIV/AIDS issues in the age of technology, and communication methods for training peer leaders in effective, interactive social media-based HIV prevention. Ethical issues related to Facebook and health interventions are integrated throughout the sessions. Training outcomes have been developed for long-term assessment of retention and efficacy. This is the first C-POL curriculum that has been adapted for use on social networking websites. Although this curriculum has been used to target African-American and Latino MSM, it has been created to allow generalization to other high-risk groups.

 5. Harnessing the Risk-Related Data Supply Chain: An Information Architecture Approach to Enriching Human System Research and Operations Knowledge

  Science.gov (United States)

  Buquo, Lynn; Johnson-Throop, Kathy

  2010-01-01

  NASA's Human Research Program (HRP) and Space Life Sciences Directorate (SLSD), not unlike many NASA organizations today, struggle with the inherent inefficiencies caused by dependencies on heterogeneous data systems and silos of data and information spread across decentralized discipline domains. The capture of operational and research-based data/information (both in-flight and ground-based) in disparate IT systems impedes the extent to which that data/information can be efficiently and securely shared, analyzed, and enriched into knowledge that directly and more rapidly supports HRP's research-focused human system risk mitigation efforts and SLSD s operationally oriented risk management efforts. As a result, an integrated effort is underway to more fully understand and document how specific sets of risk-related data/information are generated and used and in what IT systems that data/information currently resides. By mapping the risk-related data flow from raw data to useable information and knowledge (think of it as the data supply chain), HRP and SLSD are building an information architecture plan to leverage their existing, shared IT infrastructure. In addition, it is important to create a centralized structured tool to represent risks including attributes such as likelihood, consequence, contributing factors, and the evidence supporting the information in all these fields. Representing the risks in this way enables reasoning about the risks, e.g. revisiting a risk assessment when a mitigation strategy is unavailable, updating a risk assessment when new information becomes available, etc. Such a system also provides a concise way to communicate the risks both within the organization as well as with collaborators. Understanding and, hence, harnessing the human system risk-related data supply chain enhances both organizations' abilities to securely collect, integrate, and share data assets that improve human system research and operations.

 6. Differential sensitivity of light-harnessing photosynthetic events in wheat and sunflower to exogenously applied ionic and nanoparticulate silver.

  Science.gov (United States)

  Pardha-Saradhi, P; Shabnam, Nisha; Sharmila, P; Ganguli, Ashok K; Kim, Hyunook

  2018-03-01

  Potential impacts of inevitable leaks of silver nanoparticles (AgNPs) into environment on human beings need attention. Owing to the vitality of photosynthesis in maintaining life and ecosystem functioning, impacts of exogenously applied nanoparticulate and Ag + on photosystem (PS)II function, which governs overall photosynthesis, in wheat and sunflower were evaluated. PSII efficiency and related Chl a fluorescence kinetics of these two plants remained unaffected by AgNPs. However, Ag + caused a significant decline in the PSII activity and related fluorescence steps in wheat, but not in sunflower. Electron flow between Q A and PQ pool was found most sensitive to Ag + . Number of active reaction centers, electron transport, trapping of absorbed light for photochemistry, and performance index declined, while dissipation of absorbed light energy as heat significantly increased in wheat exposed to Ag + . Total antioxidant activity in sunflower was least affected by both Ag and AgNPs. In contrast, in the case of wheat, the antioxidant activity was declined by Ag + but not by AgNPs. Further, the amount of silver absorbed by plants exposed to Ag + was higher than that absorbed by plants exposed to AgNPs. While wheat retained majority of Ag in its roots, sunflower showed major Ag accumulation in stem. Photosynthetic events in sunflower, unlike wheat, were least affected as no detectable Ag levels was recorded in their leaves. Our findings revealed that AgNPs seemed non/less-toxic to light harnessing photosynthetic machinery of wheat, compared to Ag + . Photosynthetic events in sunflower were not affected by Ag + , either, as its translocation to leaves was restricted. Copyright © 2017. Published by Elsevier Ltd.

 7. Harnessing sensor and information/communication technologies to revolutionize how environmental data are collected and integrated to protect public health

  International Nuclear Information System (INIS)

  MacDonell, Margaret M.; Raymond, Michelle; Chang, Young-Soo; Armbruster, Walter J.

  2013-01-01

  Monitoring the levels of pollutants in ambient air has long been the responsibility of environmental agencies, and traditional programs have relied on a relatively small number of fixed stations that are expensive to install and operate. The spatial coverage of pollutant data ranges from limited in many urban areas to very sparse in smaller suburban and rural areas. Increasingly, the latter are being affected by new pollutant sources such as backyard drilling systems for energy development, and concentrated animal feeding operations and biodiesel production facilities on former agricultural lands. Regional measurement stations are not able to inform local communities about the types and concentrations of pollutants in their ambient and indoor air. Meanwhile, epidemiology studies and clinical data continue to indicate a link between air pollutants and adverse health effects, including respiratory and cardiovascular disease. With asthma on the rise and heart disease among the leading killers, the public has become increasingly concerned about knowing what their personal exposure levels are so they can determine appropriate measures to protect their health. To address this long-standing need, the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) has embarked upon an innovative program to improve the understanding of air pollution at the community and neighborhood scales. This program harnesses striking advances in sensor technology, mobile applications, and environmental informatics, with citizens playing a key role. The goal is to facilitate the development and widespread use of inexpensive mobile sensors, for widespread collection and integration of air quality data by citizens across the nation (and world), to help guide environmental health protection programs. (orig.)

 8. Harnessing sensor and information/communication technologies to revolutionize how environmental data are collected and integrated to protect public health

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  MacDonell, Margaret M.; Raymond, Michelle; Chang, Young-Soo [Argonne National Laboratory, Lemont, IL (United States); Armbruster, Walter J. [Farm Foundation, Darien, IL (United States)

  2013-07-01

  Monitoring the levels of pollutants in ambient air has long been the responsibility of environmental agencies, and traditional programs have relied on a relatively small number of fixed stations that are expensive to install and operate. The spatial coverage of pollutant data ranges from limited in many urban areas to very sparse in smaller suburban and rural areas. Increasingly, the latter are being affected by new pollutant sources such as backyard drilling systems for energy development, and concentrated animal feeding operations and biodiesel production facilities on former agricultural lands. Regional measurement stations are not able to inform local communities about the types and concentrations of pollutants in their ambient and indoor air. Meanwhile, epidemiology studies and clinical data continue to indicate a link between air pollutants and adverse health effects, including respiratory and cardiovascular disease. With asthma on the rise and heart disease among the leading killers, the public has become increasingly concerned about knowing what their personal exposure levels are so they can determine appropriate measures to protect their health. To address this long-standing need, the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) has embarked upon an innovative program to improve the understanding of air pollution at the community and neighborhood scales. This program harnesses striking advances in sensor technology, mobile applications, and environmental informatics, with citizens playing a key role. The goal is to facilitate the development and widespread use of inexpensive mobile sensors, for widespread collection and integration of air quality data by citizens across the nation (and world), to help guide environmental health protection programs. (orig.)

 9. Harnessing the atom

  International Nuclear Information System (INIS)

  1999-01-01

  Splitting the atom has had a major impact on the history of the latter part of the 20th century. This film depicts the many benefits - and also drawbacks - of nuclear technology, and describes how the International Atomic Energy Agency performs its various tasks. It touches on challenges such as the choice between major energy sources, growing concerns about the global climate, and prospects for nuclear arms control and disarmament

 10. Harnessing natural ventilation benefits.

  Science.gov (United States)

  O'Leary, John

  2013-04-01

  Making sure that a healthcare establishment has a good supply of clean fresh air is an important factor in keeping patients, staff, and visitors, free from the negative effects of CO2 and other contaminants. John O'Leary of Trend Controls, a major international supplier of building energy management solutions (BEMS), examines the growing use of natural ventilation, and the health, energy-saving, and financial benefits, that it offers.

 11. Harnessing greenhouse effect

  International Nuclear Information System (INIS)

  Meunier, F.; Rivet, P.; Terrier, M.F.

  2005-01-01

  This book considers the energy and greenhouse effect questions in a global way. It presents the different methods of fight against the increase of the greenhouse effect (energy saving, carbon sinks, cogeneration,..), describes the main alternative energy sources to fossil fuels (biomass, wind power, solar, nuclear,..), and shows that, even worrying, the future is not so dark as it seems to be and that technical solutions exist which will allow to answer the worldwide growing up energy needs and to slow down the climatic drift. (J.S.)

 12. The harnessing of electricity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Valencia Giraldo, Asdrubal

  1992-01-01

  A brief summary is presented on the evolution of electricity knowledge from antiquity to our days. At the same time the growth of its practical applications, i. e. the electrical industry, is described, as well as its technical, scientific, economic and social consequences

 13. Harnessing maize biodiversity

  Science.gov (United States)

  Maize is a remarkably diverse species, adapted to a wide range of climatic conditions and farming practices. The latitudinal range of maize is immense, ranging from 54°N in Alberta, Canada, to 45°S in the province of Chubut, Argentina. In terms of altitude, maize is cultivated from sea level to 4000...

 14. 5. Sexual Har

  African Journals Online (AJOL)

  students who perceived a lot of sexual harassment to be occurring at UNZA. ... form of social control by men to 'keep women in. 1 ... workplace and 20-30% of all college women have. 7 .... percentage (3%) did not indicate their answer and.

 15. Har vi en aftale?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Hanne

  Skole og familie skal samarbejde mere og bedre. Det er alle enige om. Alligevel går det ikke altid sådan. Forældre bliver ofte skuffede over det, der opleves som skolens manglende lydhørhed.  Og lærere ser forældresamarbejdet som præget af forældrenes manglende engagement, egocentriske fokus på...

 16. Hvad skal vi med Etisk Råd?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ploug, Thomas; Gjerris, Mickey

  2012-01-01

  Det Etiske Råd har for os at se en væsentlig rolle at spille i et åbent og demokratisk samfund som det danske. Vi skal være med til at skabe grobund for de værdidiskussioner, som skal forme fremtidens samfund. Etik er at være i dialog – ikke at kaste med mudder.......Det Etiske Råd har for os at se en væsentlig rolle at spille i et åbent og demokratisk samfund som det danske. Vi skal være med til at skabe grobund for de værdidiskussioner, som skal forme fremtidens samfund. Etik er at være i dialog – ikke at kaste med mudder....

 17. Harnessing a methane-fueled, sediment-free mixed microbial community for utilization of distributed sources of natural gas.

  Science.gov (United States)

  Marlow, Jeffrey J; Kumar, Amit; Enalls, Brandon C; Reynard, Linda M; Tuross, Noreen; Stephanopoulos, Gregory; Girguis, Peter

  2018-06-01

  Harnessing the metabolic potential of uncultured microbial communities is a compelling opportunity for the biotechnology industry, an approach that would vastly expand the portfolio of usable feedstocks. Methane is particularly promising because it is abundant and energy-rich, yet the most efficient methane-activating metabolic pathways involve mixed communities of anaerobic methanotrophic archaea and sulfate reducing bacteria. These communities oxidize methane at high catabolic efficiency and produce chemically reduced by-products at a comparable rate and in near-stoichiometric proportion to methane consumption. These reduced compounds can be used for feedstock and downstream chemical production, and at the production rates observed in situ they are an appealing, cost-effective prospect. Notably, the microbial constituents responsible for this bioconversion are most prominent in select deep-sea sediments, and while they can be kept active at surface pressures, they have not yet been cultured in the lab. In an industrial capacity, deep-sea sediments could be periodically recovered and replenished, but the associated technical challenges and substantial costs make this an untenable approach for full-scale operations. In this study, we present a novel method for incorporating methanotrophic communities into bioindustrial processes through abstraction onto low mass, easily transportable carbon cloth artificial substrates. Using Gulf of Mexico methane seep sediment as inoculum, optimal physicochemical parameters were established for methane-oxidizing, sulfide-generating mesocosm incubations. Metabolic activity required >∼40% seawater salinity, peaking at 100% salinity and 35 °C. Microbial communities were successfully transferred to a carbon cloth substrate, and rates of methane-dependent sulfide production increased more than threefold per unit volume. Phylogenetic analyses indicated that carbon cloth-based communities were substantially streamlined and were

 18. Geografisk information gennem tiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Esben Munk

  2004-01-01

  At lave kort hænger sammen med et behov for at kommunikere geografisk information. Der har gennem historien altid været en tidstypisk sammenhæng mellem dette behov, den tilgængelige teknologi til formålet og så den pågældende datamodel. Helt tilbage fra den yngste kartografi og til fremtidens bru...

 19. De internationale markeder for dansk svinekød

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Asger

  2005-01-01

  En af de parametre, som har størst betydning for, om efterspørgselen efter dansk svinekød kan opretholdes eller øges i de kommende år er, hvordan ønsker og behov hos de endelige forbrugere udvikler sig i fremtiden. Det kan vi af gode grunde ikke vide præcist, men vi kan med udgangspunkt i blandt ...

 20. Lys og Energi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Jens; Hansen, Ellen Kathrine; Hilberth, Thomas

  2004-01-01

  En vigtig målsætning i projektet ”Transparente solceller – fremtidens energiproducerende solafskærmning” er at beskrive hvordan PEC cellen kan og bør indgå i byggeriet. For at skabe et bredt og solid fundament i dette arbejdet, har projektet i to omgange gået i aktiv dialog med de studerende ved ...

 1. Klima og turisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ren, Carina Bregnholm

  2014-01-01

  Denne artikel præsenterer en række koblinger mellem klima og turisme med det formål at pege på, hvorledes klima og turisme i fremtiden kan tænkes. Jeg beskriver, hvorledes man i turismeforskningen har fokuseret på at blotlægge særligt to kausale forbindelser mellem klima og turisme, nemlig hvorda...

 2. En procesorienteret miljøvurdering af F&U

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyhne, Ivar

  Miljøperformance af fremtidens energiteknologier defineres i høj grad i de tidlige F&U aktiviteter. Energinet.dk har i flere år miljøvurderet ForskEL-programmet og i dette projekt forbedres systemets nytte ved at muliggøre øgede krav til programmets samlede performance og følge op på projekternes...

 3. som Ungarn har fremsendt giver anledning til kommentarer eller ændringer i den risikovurdering som Danmark har gennemført i forbindelse med tilladelsen til markedsføring af majslinien MON810. " Zea mays (MON810), Indsigelse fra Ungarn vedr. nye oplysninger der påvirker risikovurderingen. Modtaget 20

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2005-01-01

  "DMU vurderer at det præsenterede undersøgelsesmateriale fra Ungarn ikke giver nogen videnskabelig velbegrundet formodning om at den ovennævnte MON810-majs udgør en risiko for miljøet. Ungarn har således for nærværende ingen videnskabeligt baseret grund til at forbyde dyrkning og salg af såsæd in...

 4. Att veta när man ska göra det man vet att man ska göra : om barn med ADHD, uppfattning av tid och att komma ihåg att göra det man har planerat

  OpenAIRE

  Hillertz, Anna

  2005-01-01

  I den här studien undersöks om det är bristande tidsuppfattning som orsakar sämre prospektivt minne hos barn med diagnos ADHD. Studien syftar även till att utreda vad prospektivt minne har för relation till arbetsminne och exekutiva funktioner. Studien har genomförts genom att två grupper, en grupp barn med diagnos ADHD och en kontrollgrupp, har utfört uppgifter som ger mått på prospektivt minne, tidsuppfattning, arbetsminne och exekutiva funktioner. Barnen i ADHD-gruppen har även deltagit i ...

 5. Heat radiation approach for harnessing heat of the cook stove to generate electricity for lighting system and charging of mobile phone

  Science.gov (United States)

  Muñoz, Rodrigo C., Jr.; Manansala, Chad Deo G.

  2018-01-01

  This study is based on the potential of thermoelectric coupling such as the thermoelectric cooler module. A thermoelectric cooler converts the heat coming from the cook stove into electricity and store in a battery. A dc-dc boost converter will be used to produce enough voltage to light a minimum house dwelling or charge phone battery. This device will be helpful to those that faces a problem on electricity especially in the isolated areas. The study aims (1) to harness heat from the cook stove up to 110 °C (2) To automatically cool-off the system to protect the thermoelectric cooler from damage due to excessive heat using an electronic solenoid; (3) To store energy harnessed in the battery; (4) To amplify the output voltages of the battery using DC to DC boost converter for lighting system and charging of mobile phone battery. From various tests conducted, it can fully charge a mobile phone in 3 hours observing the unit’s battery voltage drop from 4.06V to 3.98V. In the testing it used different orientation of steel rod by conduction to transfer heat and by radiation through tubular steel with its different dimensions. Most recent testing proved that the 2x2x9 tubular steel by radiation had the best result. The temperature reached more than a hundred degree Celsius that met the objective. The test resulted of boosting the voltage of the battery output from 3.7V to 4.96V on the average. The boosted voltage decrease as the system’s cool-off mechanism operated when the temperature reached above 110 degree Celsius decreasing output voltage to 0.8V resulting the boosted voltage to drop to zero. Therefore, the proponents concluded that heat waste can be converted to electrical energy by harnessing heat through radiation, with the help of TEC that generates voltage for lighting and can be boosted to be used for mobile charging. Furthermore, the study proved that the excess heat can damaged the TEC which was prevented by using of cooling-off mechanism, making it more

 6. Drivhusgasser - kilder, opgørelsesmetoder og internationale forpligtelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ole-Kenneth; Thomsen, Marianne; Lyck, Erik

  Denne bog giver historien om drivhusgasser en hidtil udset dybde. Klimaændringerne har åbnet verdens øjne for disse gassers store betydning, og mange lande har forpligtet sig til at nedsætte udledningen af dem. Det kræver imidlertid, at man ved, hvor gasserne kommer fra, kan følge udledningernes......, hvor store udledningerne er i dag, var i fortiden og må forventes at blive i fremtiden.- Et klart overblik over de mange nationale og internationale institutioner og organisationer, der er med til at regulere drivhusgasudledningerne herhjemme og globalt.- Et godt grundlag, hvis man vil forstå den...

 7. Engelsk som tredjespråk: Har lærere kompetanse til å støtte flerspråklighet?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Dahl

  2016-01-01

  Full Text Available Denne artikkelen handler om norske engelsklæreres kompetanse i å arbeide med barn som har et annet morsmål enn norsk, og som lærer engelsk som fremmedspråk. Problemstillingene er "Hva slags utdanning og kunnskap innen flerspråklighet har engelsklærere i Norge?," "I hvilken grad føler engelsklærere i Norge seg forberedt på å undervise i flerkulturelle og flerspråklige klasserom?" og "Hvilken type kunnskap, ferdigheter og ressurser føler de behov for?". Vi presenterer resultater fra en nasjonal spørreundersøkelse hvor i alt 176 engelsklærere deltok. I tillegg presenterer vi resultater fra fokusintervjuer med i alt fire lærere fra to skoler. Resultatene viser at selv om engelsklærerne til en viss grad føler seg forberedt på arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål, har svært få av dem utdanning som fokuserer på flerspråklighet. Svarene fra spørreundersøkelsen og fra intervjuene viser at engelsklærerne gjerne vil ha mer kompetanse på dette området. Vi vil derfor understreke betydningen av utdanning i teori og praksis om flerspråklig utvikling og flerkulturell utdanningsteori, og ikke minst betydningen av tilgang til faglig utvikling som fokuserer på flerspråklighet i skolen og i samfunnet for engelsklærere i Norge.Nøkkelord: engelsklærere, kompetanse, språkpedagogisk kunnskap,flerspråklighet, lærerutdanningAbstractThis paper examines the extent to which English teachers in Norway are prepared to work with children whose mother tongue is not Norwegian, and who are acquiring English as a foreign language. The research questions are “What type of education and knowledge in the area of multilingualism do English teachers in Norway have?,” To what extent do English teachers in Norway feel they are prepared to teach in a multicultural and multilingual classroom?,” and “What kinds of knowledge, skills and resources do they feel a need for?” We present the results of a national survey completed by 176

 8. Characterization of the biomass of a hybrid anaerobic reactor (HAR with two types of support material during the treatment of the coffee wastewater

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vivian Galdino da Silva

  2013-06-01

  Full Text Available This study investigated the microbiology of a hybrid anaerobic reactor (HAR in the removal of pollutant loads. This reactor had the same physical structure of an UASB reactor, however with minifilters inside containing two types of support material: expanded clay and gravel. Two hydraulic retention times (HRT of 24h and 18h were evaluated at steady-state conditions, resulting in organic loading rates (OLR of 0.032 and 0.018 kgDBO5m-3d-1 and biological organic loading rates (BOLR of 0,0015 and 0.001 kgDBO5kgSVT- 1d¹, respectively. The decrease in concentration of organic matter in the influent resulted an endogenous state of the biomass in the reactor. The expanded clay was the best support material for biofilm attachment.

 9. Probabilistic Modeling of High-Temperature Material Properties of a 5-Harness 0/90 Sylramic Fiber/ CVI-SiC/ MI-SiC Woven Composite

  Science.gov (United States)

  Nagpal, Vinod K.; Tong, Michael; Murthy, P. L. N.; Mital, Subodh

  1998-01-01

  An integrated probabilistic approach has been developed to assess composites for high temperature applications. This approach was used to determine thermal and mechanical properties and their probabilistic distributions of a 5-harness 0/90 Sylramic fiber/CVI-SiC/Mi-SiC woven Ceramic Matrix Composite (CMC) at high temperatures. The purpose of developing this approach was to generate quantitative probabilistic information on this CMC to help complete the evaluation for its potential application for HSCT combustor liner. This approach quantified the influences of uncertainties inherent in constituent properties called primitive variables on selected key response variables of the CMC at 2200 F. The quantitative information is presented in the form of Cumulative Density Functions (CDFs). Probability Density Functions (PDFS) and primitive variable sensitivities on response. Results indicate that the scatters in response variables were reduced by 30-50% when the uncertainties in the primitive variables, which showed the most influence, were reduced by 50%.

 10. Harnessing Omics Big Data in Nine Vertebrate Species by Genome-Wide Prioritization of Sequence Variants with the Highest Predicted Deleterious Effect on Protein Function.

  Science.gov (United States)

  Rozman, Vita; Kunej, Tanja

  2018-05-10

  Harnessing the genomics big data requires innovation in how we extract and interpret biologically relevant variants. Currently, there is no established catalog of prioritized missense variants associated with deleterious protein function phenotypes. We report in this study, to the best of our knowledge, the first genome-wide prioritization of sequence variants with the most deleterious effect on protein function (potentially deleterious variants [pDelVars]) in nine vertebrate species: human, cattle, horse, sheep, pig, dog, rat, mouse, and zebrafish. The analysis was conducted using the Ensembl/BioMart tool. Genes comprising pDelVars in the highest number of examined species were identified using a Python script. Multiple genomic alignments of the selected genes were built to identify interspecies orthologous potentially deleterious variants, which we defined as the "ortho-pDelVars." Genome-wide prioritization revealed that in humans, 0.12% of the known variants are predicted to be deleterious. In seven out of nine examined vertebrate species, the genes encoding the multiple PDZ domain crumbs cell polarity complex component (MPDZ) and the transforming acidic coiled-coil containing protein 2 (TACC2) comprise pDelVars. Five interspecies ortho-pDelVars were identified in three genes. These findings offer new ways to harness genomics big data by facilitating the identification of functional polymorphisms in humans and animal models and thus provide a future basis for optimization of protocols for whole genome prioritization of pDelVars and screening of orthologous sequence variants. The approach presented here can inform various postgenomic applications such as personalized medicine and multiomics study of health interventions (iatromics).

 11. Multiple Sclerosis and the LIF/IL-6 Axis: Use of Nanotechnology to Harness the Tolerogenic and Reparative Properties of LIF

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Su M. Metcalfe

  2015-05-01

  Full Text Available Leukaemia inhibitory factor (LIF plays a critical role in “stemness” versus “differentiation”, a property that underpins the core value of LIF as a therapeutic for both the treatment of autoimmune disease and for promoting tissue repair. This value can be realized using nano-engineering technology, where a new generation of tools can, with unprecedented ability, manipulate biological functions. One striking example is the treatment of multiple sclerosis (MS. The underpinning biology is the newly identified LIF/IL-6 axis in T lymphocytes, which can tilt the behaviour between immune tolerance versus immune attack. This LIF/IL-6 axis is ideally suited to nanotherapeutic manipulation, given its inherent mechanistic simplicity of two mutually opposing feed-forward loops that determine either tolerogenic (LIF or inflammatory (IL-6 immunity. Using LIF that is formulated in biodegradable nanoparticles (LIF-NP and targeted to CD4+ T cells, the axis is harnessed towards immune tolerance. This has implications for the treatment of autoimmune diseases, where the clinical burden is immense. It encompasses more than 100 diseases and, in the USA alone, costs more than $100 billion in direct health care costs annually. Other properties of LIF include the promotion of healthy neuro-glial interactions within the central nervous system (CNS, where, in addition to MS, LIF-NP therapy is relevant to inflammatory neurodegenerative diseases that represent a large and increasing need within aging populations. Thirdly, LIF is a reparative growth factor that can maintain genomic plasticity. LIF-NP supports the use of stem cell-based therapies in regenerative medicine plus augment therapeutic benefits within the patient. These core properties of LIF are greatly amplified in value by the advantage of being formulated as nanoparticles, namely (i targeted delivery, (ii exploitation of endogenous regulatory pathways and (iii creation of surrogate micro-stromal niches

 12. To Twitter to Woo: Harnessing the power of social media (SoMe) in nurse education to enhance the student's experience.

  Science.gov (United States)

  Sinclair, Wendy; McLoughlin, Moira; Warne, Tony

  2015-11-01

  This paper explores some of the difficulties, challenges and rewards for student nurses and nurse academics when harnessing social media (SoMe) as part of the overall learning experience. The paper draws upon data in the form of student voices, captured through an online planned Twitter chat. This data analysis provides the basis of a case study on the student experience in practice placements. A planned 1 h Twitter chat took place in June 2013, specifically aimed at student nurses. What transpired was an illuminating debate, eliciting responses from around the globe about learning in practice, mentors, and student support that lasted over 3 h. More importantly, the Twitter chat also included qualified nurses and mentors, listening and responding in real time, offering thoughts and solutions to how support and mentoring could be improved. This was in contrast to how students, locally, currently use a paper based questionnaire to give feedback in isolation. The authenticity of this feedback is often compromised by university link lecturers' who often provide a more sanitised version of this feedback to clinical placement. This paper explores whether it is possible to facilitate a realignment and capture the zeitgeist in order to provide the opportunity for enhancing learning in practice. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 13. Future biogas plants. New systems and their economic potential; Fremtidens biogasfaellesanlaeg. Nye anlaegskoncepter og oekonomisk potentiale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Christensen, Johannes; Hjort-Gregersen, K.; Uellendahl, H.; Ahring, B.K.; Lau Baggesen, D.; Stockmarr, A.; Moeller, Henrik B.; Birkmose, T.

  2007-06-15

  The main objective of the project was the identification and analysis of new technical concepts for centralized biogas plants, which would make them less dependant on organic waste supplies, and thus be economically self sustained mainly on manure supplies. The analyses have been carried out as system analyses, where plant concepts have been evaluated in connection with agricultural areas. 8 scenarios where analyzed, of which 2 were reference scenarios. (au)

 14. Future offshore sites for wind turbines - 2025; Denmark; Fremtidens havmoelleplaceringer - 2025

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2007-04-15

  The committee has analysed 23 concrete siting possibilities at 7 main areas. The committee recommends that any extension of ocean wind farms is decided according to cost priorities. The selected sites for establishing offshore wind farms are: Djursland-Anholt in Kattegat, Horns Rev, Jammerbugten and off Ringkoebing in the North Sea, Store Middelgrund in Kattegat, and Kriegers Flak and Roenne Banke in the Baltic Sea. Wind data and power potential are presented for each of the selected sites. (ln)

 15. Efficient district heating in the future energy system. Final report; Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2009-07-01

  The purpose of this project is to illustrate how district heating can develop its role in the future Danish energy system, for example by reducing energy losses and the dynamic use of common technologies such as cogeneration and heat storage, and less widespread technologies such as heat pumps, geothermal heating, and cooling. The aim is also to analyse how electricity and district heating can interact more effectively, and to point out how framework conditions are important for district heating's continued development and efficiency. In the project, a linear optimization model is developed and applied as to analyse the interaction between district heating supply on the one hand, and energy savings, CO{sub 2} targets, wind power and the international electricity market on the other hand. Furthermore, more close-case operational analyses of district heating systems have been made in Ringkoebing and the metropolitan area, based on data from the district heating companies. Finally, a wide range of challenges for district heating in the long term were discussed and analysed during meetings with the project's reference group, including the need for development and demonstration projects. (ln)

 16. Insekter - Fremtidens fødevare?: Insects - Food of the future?

  OpenAIRE

  Schelbli, Mia Vest; Dam-Amby, Nicole; Birch, Maia; Nørtoft, Jeppe Nothlev; Kinnerup, Kenneth; Kühnel, Andreas; Thorsen, Kasper

  2014-01-01

  This paper investigates the cultural and psychological factors, which is applicable to the Danish view of entomophagy and how to enable the practice of entomophagy on a private basis. Based on essential theories from countries who have already integrated entomophagy as a lifestyle and an alternative source to protein, this paper explores in greater depth not only the importance of using insects as an alternative to meat but also as a resolution to better the environment using this sustainable...

 17. Future biogas plants. New plant outlines and economic potential; Fremtidens biogasfaellesanlaeg. Nye anlaegskoncepter og oekonomisk potentiale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Christensen, Johannes (ed.)

  2006-06-16

  The Working Paper is the first joint reporting from a project aiming at identifying new outlines for joint biogas plants with profitable operation mainly based on slurry. So far a pre-requisition for profitable operation has been supply of 20-25% organic waste as supplement to the slurry, partly because organic waste increases gas production, and partly to collect recipient fee. The new outlines, which are analysed, represent different combinations of technology for separation, pre-treatment and re-circulation, including separation at each separate farm and separation of degassed slurry. Simultaneously with an increased gas yield, a number of synergy effects are achieved, which can contribute to ensure an environmentally friendly distribution and use of the nutrients, especially in areas with large concentrations of animal husbandry. (BA)

 18. Smart grid strategy - the future intelligent energy system. [Denmark]; Smart grid-strategi - fremtidens intelligente energisystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-04-15

  The Government's Smart Grid Strategy brings Danish consumers a big step closer to managing their own energy consumption. The strategy, combines electricity meters read on an hourly basis with variable tariffs and a data hub. It will make it possible for consumers to use the power when it is least expensive. ''Today we set the course for developing a smart energy network that will reduce the cost of converting to sustainable energy, cut electricity bills and create brand new products consumers will welcome,'' says Minister of Climate, Energy and Building Martin Lidegaard. Encouraging consumers to use energy more efficiently is a key aspect of the strategy. The remote-read electricity meters are crucial if consumers are to play a role in optimising the flexible energy network. (LN)

 19. Virksomhedsorienteret teknologisk fremsyn. Rapport fra forprojektet Teknologi og Virksomhed i Fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Per Dannemand; Borch, Kristian; Pedersen, J.O.

  2001-01-01

  implementation of the general results in selected firms. This can be done trough a tradi-tional scenario processlinked to the firm's strategy process. Such a phase is seldom included in traditional national foresight programmes, but is perceived as of paramount importance in an industry oriented foresight......The main outcome of this preparatory project is a detailed project description for a firm oriented technology foresight project in Denmark. The overall aim of the suggested project is to contribute to the competitive advantage of companies based ontechnology and science. Furthermore, the project...... aims at strengthening the societal interest for technology. The suggested project has three parts. Part one is a technology foresight in each of the three sectors: cooling/refrigerating, food ingredientsand plastic. The suggested process for each of these foresight processes has five phases: 1) Initial...

 20. Hvordan fungerer samvirke mellom landbaserte nødetater og maritime ressurser ved ulykker i umiddelbar nærhet til land? Et kvalitativt blikk på redningsarbeidet etter helikopterulykken ved Turøy.

  OpenAIRE

  Haugen, Eirik Solheim; Løvskogen, Tom Arild; Røstgård, Synne Elise

  2017-01-01

  Bacheloroppgave i beredskap og krisehåndtering 2017 Vi har valgt samvirke, og konkret samvirke mellom landbaserte nødetater og maritime ressurser, som tema for vår oppgave. Utfordringer knyttet til samordning og koordinering har vært tilbakevendende i flere av fagene i studiet, noe som gjør at vi synes dette både er interessant og aktuelt å se nærmere på. Vi mener også at det kan finnes en slags gråsone i grensesnittet mellom land og sjø, og håper derfor at vår avhandling kan være med på å...

 1. Pas på? Science kom...?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kinnerup, Lars Bo

  2012-01-01

  tværgående, projektorienteret undervisning indenfor rammerne af de eksisterende fag, herunder også fx historie og samfundsfag. Denne artikel er hverken for eller imod science. Jeg vil i stedet forsøge, at tegne et billede af nogle muligheder for at positionere geografi anderledes end det er i dag, bl.a. ved......Der har i de senere år været sagt og skrevet en del om en eventuel indførelse af et science-fag i folkeskolen – og dermed også på læreruddannelsen. I Geografisk Orientering 2012/2 er Geografforbundets ståsted således klargjort i en tydelig afvisning af science-faget sammen med et forslag om mere...... at se på hvordan fagene ser ud i lande, der har science gennem hele skoleforløbet....

 2. Når skolens behov blir viktigere enn formell kompetanse: Hvordan veilede nyutdannede lærere til å undervise i skolefag de ikke har?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Merete Føinum

  2016-04-01

  Full Text Available Studien undersøker veiledning av nyutdannede lærere ved en norsk ungdomsskole. Artikkelen problematiserer de ekstra krevende arbeidsbetingelsene som disse nye lærerne møtte i sitt første år, da de ble satt til å undervise i skolefag de ikke hadde studert. Forskningsspørsmålet er: Hvordan fremstiller nyutdannede ungdomsskolelærere sine opplevelser med å undervise i skolefag de ikke selv er formelt kvalifisert i, og på hvilke måter kan veiledning bidra med støtte? Artikkelen presenterer utdrag fra veiledningssamtaler som eksemplifiserer to nye læreres fremstilling av eget arbeid med elevvurdering når de mangler formell kvalifikasjon i faget. De nyutdannedes perspektiv, og mentorens, fremheves som et samspill gjennom inter­aksjonsanalyse. Artikkelens teoretiske bidrag er analysebegrepene – «psykologisk-emosjonell mentorstøtte» og «faglig-profesjonell mentorstøtte» – som brukes for å identifisere ulike varianter av mentorstøtte i veiledningssamtaler. Innenfor hovedtypen «faglig-profesjonell mentorstøtte» utdypes distinksjonen videre når det skilles analytisk mellom mentor-bidrag som vektlegger spisset drøfting av skolefag (faglig og mentor-innspill av pedagogisk eller mer generell didaktisk karakter (profesjonell. Dermed bidrar studien til å vise hvordan ulike kvaliteter i faglig-profesjonell lærerveiledning kan gjenkjennes i praksis. Funnene viser hvor avgjørende det er at mentor har kompetanse i det skolefaget det skal veiledes i, såfremt skoler ønsker å tilby nyutdannede lærere spisset veiledning i skolefag. Funnene har implikasjoner for skolelederes/-eieres tilrettelegging av arbeidsforhold og organiseringen av veilednings­støtte for nyutdannede lærere.Nøkkelord: nyutdannede (førsteårslærere, mentor(ing, veiledning, undervisningskompe­tanse, skolefag, ungdomsskolen, lærerutdanningAbstract Research on teachers’ professional development establishes the first year of teaching as a vulnerable phase

 3. Human Behavior and Environmental Sustainability: promoting a pro-environmental behavior by harnessing the social, psychological and physical influences of the built environment

  Science.gov (United States)

  Abusafieh, Shaden; Razem, Maiss

  2017-11-01

  Recently, technological advancements in the sustainable design field have allowed us to reduce the ecological impact of the built environment, to reduce consumption of non-renewable resources, to create healthy environments and in some cases may even rehabilitate the ecosystem. Nevertheless, several studies have been carried out showing that sustainable technology does not automatically lead to environmentally friendly behaviors in its users. Various environmental problems threaten environmental sustainability and many of these problems are rooted in human behavior. Unfortunately, there is a lack in studies which take into consideration the human behavior influences within a sustainable built environment. We believe that the built environment should be used to support human goals and requirements, but at the same time we should consider it as a context in which human values and behaviors are cultivated. This research aimed to help in promoting environmental sustainability by using architectural design in changing relevant human behavior toward an environmentally friendly behavior. In order to achieve this, the research adopted Environment-centered Approach to gain more acute perspective into the relationship between the physical environment and human behavior, focusing on social, psychological and physical influences of the built environment. It appears that environmental psychology's merits have high potential in changing behavior within the built environment. The research provides a systematic approach for selecting, assessing, evaluating the behaviors to be changed and the factors that determine them. Furthermore, this approach helps in choosing the best interventions that could be applied in built environment to encourage such a sustainable behavior. This study tried to construct an agenda for further researches to find particular architectural design elements and strategies that we can harness to develop a pro-environment human behavior.

 4. HARNESSING INTELLECTUAL PROPERTY FOR DEVELOPMENT ...

  African Journals Online (AJOL)

  10332324

  THOUGHTS ON AN APPROPRIATE THEORETICAL FRAMEWORK ..... Helfer 2007 UC Davis LR 1018; Chapman 2002 Journal of International .... "freedom to receive or impart information or ideas; freedom of artistic creativity; and ... on the state to adequately fund research.64 However, Davis is of the view that such.

 5. Harnessing the power of demand

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sheffrin, Anjali; Yoshimura, Henry; LaPlante, David; Neenan, Bernard

  2008-03-15

  Demand response can provide a series of economic services to the market and also provide ''insurance value'' under low-likelihood, but high-impact circumstances in which grid reliablity is enhanced. Here is how ISOs and RTOs are fostering demand response within wholesale electricity markets. (author)

 6. Harnessing science for environmental regulation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Graham, J.D.

  1991-01-01

  An introductory chapter by Graham frames the issues to be discussed; then the following three chapters describe the formation and character of three organizations. These chapters are written by authors who have each had an active management role in the organization they are writing about: Terry F. Yosie, now at the American Petroleum Institute, who staffed the SAB (Science Advisory Board) while he was at EPA; Robert A. Neal, who headed CIIT (Chemical Industry Institute of Toxicology) before leaving for a position at Vanderbilt University; and Thomas P. Grumbly, former executive director of HEI (Health Effects Institute) now president of Clean Sites, Inc. While these chapters are well written and make a vital contribution to the overall development of the book's themes, the most valuable and enjoyable parts of the book are the succeeding five chapters, which present case studies dealing with EPA's regulatory efforts on unleaded gasoline, perchloroethylene, formaldehyde, nitrates in drinking water, and carbon monoxide. Each of these case studies, nominally historical accounts of how one or more of these (three) organizations participated in the regulatory controversy, offer insight into the broader issues of dealing with, and incorporating into regulations scientific information that has high uncertainty. One of the richest aspects of the five case studies is the extensive use of referenced interviews with identified participants from all aspects of the regulatory process. This material illuminates the motivation, emotions, and goals of the different players, helping the reader to understand their positions and other issues, such as why industry pursues, and EPA and the environmental movement appear to resist, good science; what underlies EPA's preferences for one regulatory option over another; and why scientists are histant to give yes-or-no answers in accord with the real time needs of the regulatory agency

 7. Solar Radiation: Harnessing the Power

  Science.gov (United States)

  Rowland, Teri; Chambers, Lin; Holzer, Missy; Moore, Susan

  2009-01-01

  My NASA Data (Chambers et al. 2008) is a teaching tool available on NASA's website that offers microsets of real data in an easily accessible, user-friendly format. In this article, the authors describe a lesson plan based on an activity from My NASA Data, in which students explore parts of the United States where they would want to live if they…

 8. Autotootjad vahetavad edetabelikohti / Harli Uljas

  Index Scriptorium Estoniae

  Uljas, Harli

  2005-01-01

  Toyota autode turuosa üha suureneb, samuti suureneb Nissani, Honda ja Hyundai turuosa ja kasum. General Motorsi turuosa väheneb. Aasia autode osakaal ületas USA-s esmakordselt 30%. Lisa: Autofirmade omavahelised sidemed

 9. Klimaforandringerne har allerede ramt os

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2009-01-01

  Træernes pollensæson starter i dag flere uger tidligere end for 20 år siden, og mængden af pollen fra fx el og birk er øget markant. Planternes vækstsæson er blevet længere, og det markerer en historisk ændring af naturens tilstand. En ændring, der drives frem af de globale klimaforandringer. Også...

 10. Auxin: Harnessing a loose cannon

  NARCIS (Netherlands)

  Weijers, D.

  2015-01-01

  The auxin receptor TIR1 is an F-box protein functioning in a ubiquitin ligase complex to target repressors for degradation. It is itself an unstable protein, but newly identified mutations protect both TIR1 and its substrates from degradation. These mutations could help in identifying the substrates

 11. Udenlandsk ejerskab har sine fordele

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2011-01-01

  Det er formentlig rigtigt, at multinationale selskaber er mindre sentimentale med hensyn til at nedlægge danske selskaber, men der er også fordele ved at være en del af en udenlandsk koncern, for eksempel med hensyn til finansiering og markedsadgang....

 12. Har dansk handyrsproduktion en fremtid?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Johnny Michael

  2013-01-01

  Lønsomheden i den danske handyrproduktion var lav i 2011. Nettooverskuddet pr. produceret handyr var således negativt for samtlige størrelsesgrupper. Der var dog et positivt dækningsbidrag for de fleste grupper, som indikerer, at det er hensigtsmæssigt at opretholde produktionen på kort sigt, men....... producerede handyr forbliver dog negativt for samtlige størrelsesgrupper....

 13. Alstom helps harness the Yangtze

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Guinivan, D.

  2007-06-15

  The Three Gorges hydropower plant on China's Yangtze River is the world's largest hydropower project. Alstom is supplying nearly half of the turbines and generators for the project. The Three Gorges dam was constructed for several reasons, including regulating the flow of the Yangtze River which was notorious for flooding; rendering the river navigable into the center of China; and, generating electricity. The hydropower plant is expected to create as much electricity as 18 nuclear power plants. It will provide about 10 per cent of the country's energy and replace 40 to 50 million tons of raw coal combustion annually. The width of the Three Gorges is 2.4 km. As such, the greatest challenge facing the project was its sheer size. The runners for the hydro turbine were a massive 10.6 meters in diameter with a height of 5 meters, far larger than any other Alstom had ever produced. They were manufactured in a specially constructed workshop in the south of France and transported by sea to Shanghai. Six riverboats were then used to transport the draft tube elbow to the power plant. It was noted that although the United States has the largest hydropower capacity, China is the fastest growing market, where increased electrical capacity is greatly needed. This article described how the runner of the gravity dam operates. Equipment for the right bank of the Three Gorges was specifically designed to be fish friendly. Orkot plastic bearings were used due to their excellent friction characteristics without the use of grease. The bearings are produced at the Busak and Shamban associated manufacturing company Trelleborg Sealing Systems Rotherham. They are also manufactured for the American market. 4 figs.

 14. Harnessing Theories for Tool Support

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liu, Zhiming; Mencl, Vladimir; Ravn, Anders Peter

  2006-01-01

  quality of such add-ins is to base them on sound formal foundations. In order to know where such add-ins will fit, we investigate the use of an existing successful commercial tool and identify suitable places for adding formally supported checking, transformation and generation modules. The paper...

 15. harnessing_ai_20180319.pptx

  OpenAIRE

  Johnson, Matthew

  2018-01-01

  There have been great strides made in Artificial Intelligence in recent years, but it is often not clear how to apply these recent advances to new problems. In this talk I propose one method of thinking about problems in the sciences and how to find the right AI techniques to aid in research.

 16. Materials in harnessing solar power

  Indian Academy of Sciences (India)

  2018-04-06

  Apr 6, 2018 ... design should be in such a way that it can provide a balance among specific .... In India, manufacturing of solar PV modules has been on swift rise but primarily it is ... Si wafers. Therefore, the need to promote Si production and ...... ing mirrors and receiving tubes can be manufactured in India. This will not ...

 17. Harness the Energy of Collaboration

  Science.gov (United States)

  Lieberman, Ann; Miller, Lynne

  2016-01-01

  As they write about the Learning Communities standard in "Reach the Highest Standard in Professional Learning: Learning Communities," authors Ann Lieberman and Lynne Miller consider why communities have gained widespread attention and support and summarize the established research base about them. They also describe three contexts in…

 18. Harnessing motivation to alleviate neglect

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Charlotte eRussell

  2013-06-01

  Full Text Available The syndrome of spatial neglect results from the combination of a number of deficits in attention, with patients demonstrating both spatially lateralised and non-lateralised impairments. Previous reports have hinted that there may be a motivational component to neglect and that modulating this might alleviate some of the debilitating symptoms. Additionally, recent work on the effects of reward on attention in healthy participants has revealed improvements across a number of paradigms. As the primary deficit in neglect has been associated with attention, this evidence for reward’s effects is potentially important. However, until very recently there have been few empirical studies addressing this potential therapeutic avenue. Here we review the growing body of evidence that attentional impairments in neglect can be reduced by motivation, for example in the form of preferred music or anticipated monetary reward, and discuss the implications of this for treatments for these patients. Crucially these effects of positive motivation are not observed in all patients with neglect, suggesting that the consequences of motivation may relate to individual lesion anatomy. Given the key role of dopaminergic systems in motivational processes, we suggest that motivational stimulation might act as a surrogate for dopaminergic stimulation. In addition, we consider the relationship between clinical post stroke apathy and lack of response to motivation.

 19. Arbejdsulykker! Alle har en historie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Richter, Anne; Pedersen, Elsebet Frydendal

  in a trade school and in three carpentry companies in relation to five construction sites. The project draws on organizational culture theories of symbolic interactionism and on practice based learning i communities of practice. The methodological approach is primarily ethnographic. Four different cultures...

 20. Lithium: for harnessing renewable energy

  Science.gov (United States)

  Bradley, Dwight; Jaskula, Brian W.

  2014-01-01

  Lithium, which has the chemical symbol Li and an atomic number of 3, is the first metal in the periodic table. Lithium has many uses, the most prominent being in batteries for cell phones, laptops, and electric and hybrid vehicles. Worldwide sources of lithium are broken down by ore-deposit type as follows: closed-basin brines, 58%; pegmatites and related granites, 26%; lithium-enriched clays, 7%; oilfield brines, 3%; geothermal brines, 3%; and lithium-enriched zeolites, 3% (2013 statistics). There are over 39 million tons of lithium resources worldwide. Of this resource, the USGS estimates there to be approximately 13 million tons of current economically recoverable lithium reserves. To help predict where future lithium supplies might be located, USGS scientists study how and where identified resources are concentrated in the Earth’s crust, and they use that knowledge to assess the likelihood that undiscovered resources also exist.

 1. Harnessing migraines for neural regeneration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jonathan M Borkum

  2018-01-01

  Full Text Available The success of naturalistic or therapeutic neuroregeneration likely depends on an internal milieu that facilitates the survival, proliferation, migration, and differentiation of stem cells and their assimilation into neural networks. Migraine attacks are an integrated sequence of physiological processes that may protect the brain from oxidative stress by releasing growth factors, suppressing apoptosis, stimulating neurogenesis, encouraging mitochondrial biogenesis, reducing the production of oxidants, and upregulating antioxidant defenses. Thus, the migraine attack may constitute a physiologic environment conducive to stem cells. In this paper, key components of migraine are reviewed – neurogenic inflammation with release of calcitonin gene-related peptide (CGRP and substance P, plasma protein extravasation, platelet activation, release of serotonin by platelets and likely by the dorsal raphe nucleus, activation of endothelial nitric oxide synthase (eNOS, production of brain-derived neurotrophic factor (BDNF and, in migraine aura, cortical spreading depression – along with their potential neurorestorative aspects. The possibility is considered of using these components to facilitate successful stem cell transplantation. Potential methods for doing so are discussed, including chemical stimulation of the TRPA1 ion channel, conjoint activation of a subset of migraine components, invasive and noninvasive deep brain stimulation of the dorsal raphe nucleus, transcranial focused ultrasound, and stimulation of the Zusanli (ST36 acupuncture point.

 2. Re-Harnessing the Genie

  Science.gov (United States)

  Lagowski, J. J.

  1996-06-01

  Fifty years ago Vannevar Bush, with the aid of the Federal Government, released the academic research genie. It was argued at the time, and it still may be true, that only academic laboratories could provide the research and trained personnel needed to sustain American's scientific and technological needs. As history has shown, Bush's instinctive distrust of industrial laboratories as a potential training ground was basically correct. In those days, the country's needs were associated with warfare-the end of WWII and the collective hostile activities historically described as the "cold war." Today the country's needs derive from attempts to stay globally competitive. The government's decision to have universities turning out the bulk of the nation's basic research and to use those universities as a venue for developing research talent has created a network of more than 100 research-intensive universities, the output of which is the envy of the world. But, now there is another growing national need-improving the quality of science, mathematics, engineering, and technology (SMET) education throughout the educational system. The genie released 50 years ago, either has to go back into the bottle, or it needs to be re-purposed. The former is highly unlikely, which leaves only the latter as a viable strategy. Indeed, the National Science Foundation, which could be described as the master of the genie, is attempting to do just that. In the past several years, the budget for NSF's suite of "undergraduate" programs has grown to the point where the Foundation currently spends about $180 million on such projects. These programs represent initiatives at the pre-college and undergraduate college levels that are focused on instructional activities (teacher preparation, curriculum development, faculty enhancement, etc.) and research-oriented activities to compliment undergraduate education in a variety of traditional nonresearch environments. These programs are an attempt by NSF to start redressing the imbalance between research and teaching that the Foundation has actively promoted during most of its 50 years of existence. Now, the NSF strategy is to tell the scientists it has supported in the past, and those who will be supported in the future, that what they do in the classroom is as important as what they do in the laboratory; indeed, some would argue it is the most important activity that NSF has to sustain in the current environment. Since NSF is part of the problem, it has an obligation to be part of the solution, which is the essence of a report of an advisory panel. The draft report also has suggestions to universities on how to revise their approach to SMET teaching. It recommends that departments should set goals for what their students should learn, hold faculty members accountable for students' performance, change the academic reward system to incorporate good teaching, and give science faculty members a bigger role in the education of K-12 teachers. The basic problem is that 65% of all undergraduates, including many who will become the nation's precollege teachers, do not attend the more than 100 research intensive institutions that are so heavily supported by NSF's research efforts. In effect, those students have no access to SMET education in a world of growing technical complexity. The report suggests that NSF would do well to redress this imbalance by shifting more of its resources into undergraduate and precollege programs that focus on teaching. This point of view grows out of a 1986 review which centered on how NSF could help science majors. Now, the Foundation is being asked to address the SMET-related problems of all undergraduate students. Clearly, there is danger in attempting to use a system, the relatively meager resources of which have been aimed at about 10% of the population of undergraduates, to serve the entire population. Still, NSF can send a clear message that teaching is important in research-intensive universities. A message that might have a catalytic effect on all institutions. JJL

 3. Harnessing Knowledge on Very Important Pharmacogenes CYP2C9 and CYP2C19 Variation for Precision Medicine in Resource-Limited Global Conflict Zones.

  Science.gov (United States)

  Barlas, İbrahim Ömer; Sezgin, Orhan; Dandara, Collet; Türköz, Gözde; Yengel, Emre; Cindi, Zinhle; Ankaralı, Handan; Şardaş, Semra

  2016-10-01

  Pharmacogenomics harnesses the utility of a patient's genome (n = 1) in decisions on which therapeutic drugs and in what amounts should be administered. Often, patients with shared ancestry present with comparable genetic profiles that predict drug response. However, populations are not static, thus, often, population mobility through migration, especially enmasse as is seen for refugees, changes the pharmacogenetic profiles of resultant populations and therefore observed responses to commonly used therapeutic drugs. For example, in the aftermath of the Syrian civil war since 2011, millions have fled their homes to neighboring countries in the Middle East. The growing permanence of refugees and mass migrations is a call to shift our focus in the life sciences community from old models of pharmaceutical innovation. These seismic social changes demand faster decisions for "population-to-population bridging," whereby novel drugs developed in or for particular regions/countries can meet with rational regulatory decisions/approval in world regions impacted by migrant/refugee populations whose profiles are dynamic, such as in the Eastern Mediterranean region at present. Thus, it is important to characterize and report on the prevalence of pharmacogenes that affect commonly used medications and predict if population changes may call for attention to particular differences that may impact health of patients. Thus, we report here on four single-nucleotide polymorphism (SNP) variations in CYP2C9 and CYP2C19 genes among Mersin-Turkish healthy volunteers in the Mersin Province in the Eastern Mediterranean region that is currently hosting a vast number of migrant populations from Syria. Both CYP2C9 and CYP2C19 are very important pharmacogene molecular targets. We compare and report here on the observed SNP genetic variation in our sample with data on 12 world populations from dbSNP and discuss the feasibility of forecasting the pharmacokinetics of drugs utilized by migrant

 4. Improving the Photo-Oxidative Performance of Bi2MoO6 by Harnessing the Synergy between Spatial Charge Separation and Rational Co-Catalyst Deposition.

  Science.gov (United States)

  Wu, Xuelian; Hart, Judy N; Wen, Xiaoming; Wang, Liang; Du, Yi; Dou, Shi Xue; Ng, Yun Hau; Amal, Rose; Scott, Jason

  2018-03-21

  It has been reported that photogenerated electrons and holes can be directed toward specific crystal facets of a semiconductor particle, which is believed to arise from the differences in their surface electronic structures, suggesting that different facets can act as either photoreduction or photo-oxidation sites. This study examines the propensity for this effect to occur in faceted, plate-like bismuth molybdate (Bi 2 MoO 6 ), which is a useful photocatalyst for water oxidation. Photoexcited electrons and holes are shown to be spatially separated toward the {100} and {001}/{010} facets of Bi 2 MoO 6 , respectively, by facet-dependent photodeposition of noble metals (Pt, Au, and Ag) and metal oxides (PbO 2 , MnO x , and CoO x ). Theoretical calculations revealed that differences in energy levels between the conduction bands and valence bands of the {100} and {001}/{010} facets can contribute to electrons and holes being drawn to different surfaces of the plate-like Bi 2 MoO 6 . Utilizing this knowledge, the photo-oxidative capability of Bi 2 MoO 6 was improved by adding an efficient water oxidation co-catalyst, CoO x , to the system, whereby the extent of enhancement was shown to be governed by the co-catalyst location. A greater oxygen evolution occurred when CoO x was selectively deposited on the hole-rich {001}/{010} facets of Bi 2 MoO 6 compared to when CoO x was randomly located across all of the facets. The elevated performance exhibited for the selectively loaded CoO x /Bi 2 MoO 6 was ascribed to the greater opportunity for hole trapping by the co-catalyst being accentuated over other potentially detrimental effects, such as the co-catalyst acting as a recombination medium and/or covering reactive sites. The results indicate that harnessing the synergy between the spatial charge separation and the co-catalyst location on the appropriate facets of plate-like Bi 2 MoO 6 can promote its photocatalytic activity.

 5. Spatial variability and its main controlling factors of the permafrost soil-moisture on the northern-slope of Bayan Har Mountains in Qinghai-Tibet Plateau

  Science.gov (United States)

  Cao, W.; Sheng, Y.

  2017-12-01

  The soil moisture movement is an important carrier of material cycle and energy flow among the various geo-spheres in the cold regions. It is very critical to protect the alpine ecology and hydrologic cycle in Qinghai-Tibet Plateau. Especially, it becomes one of the key problems to reveal the spatial-temporal variability of soil moisture movement and its main influence factors in earth system science. Thus, this research takes the north slope of Bayan Har Mountains in Qinghai-Tibet Plateau as a case study. The present study firstly investigates the change of permafrost moisture in different slope positions and depths. Based on this investigation, this article attempts to investigate the spatial variability of permafrost moisture and identifies the key influence factors in different terrain conditions. The method of classification and regression tree (CART) is adopted to identify the main controlling factors influencing the soil moisture movement. And the relationships between soil moisture and environmental factors are revealed by the use of the method of canonical correspondence analysis (CCA). The results show that: 1) the change of the soil moisture on the permafrost slope is divided into 4 stages, including the freezing stability phase, the rapid thawing phase, the thawing stability phase and the fast freezing phase; 2) this greatly enhances the horizontal flow in the freezing period due to the terrain slope and the freezing-thawing process. Vertical migration is the mainly form of the soil moisture movement. It leads to that the soil-moisture content in the up-slope is higher than that in the down-slope. On the contrary, the soil-moisture content in the up-slope is lower than that in the down-slope during the melting period; 3) the main environmental factors which affect the slope-permafrost soil-moisture are elevation, soil texture, soil temperature and vegetation coverage. But there are differences in the impact factors of the soil moisture in different

 6. Farklı Miktarlarda Üzüm Çekirdeği Tozu İlave Edilmiş Kaplama Harçlarının Reolojik Özellikleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Özge Süfer

  2015-02-01

  Full Text Available Bu çalışmada, üzüm çekirdeği tozu ilavesi yapılmış kaplama harçlarının reolojik özellikleri incelenmiştir. Kaplama harçları; su, buğday unu, mısır unu, tuz, kabartma tozu ve hidroksipropilmetilselülozdan (HPMC oluşan karışıma farklı oranlarda üzüm çekirdeği tozu ilavesi yapılarak üretilmiştir. Örneklerin görünür viskoziteleri sabit sıcaklıkta (15 °C eşmerkezli silindirik tip viskozimetre ile belirlenmiştir. Kaplama harçlarının kıvam katsayıları ve akış davranış indeksleri Üssel Model ile hesaplanmıştır. Bütün örnekler Newton tipi olmayan pseudoplastik tipi akış davranışı sergilemiş ve görünür viskozite değerleri artan kayma hızı ile azalmıştır. Örneklerin görünür viskozite değerleri, artan üzüm çekirdeği konsantrasyonu ile birlikte azalmıştır. Kaplama harçlarının akış davranış indeksi ve kıvam katsayısı değerleri sırasıyla 0.516-0.596 ve 8.994-14.722 Pa.s aralığında bulunmuştur.

 7. Emotiv Kunstig Intelligens - Den etiske forpligtigelse

  OpenAIRE

  Beinkamp, Line; Aalbæk Jensen, Sandra

  2013-01-01

  Under emnet Kunstig Intelligens har vi valgt at arbejde med et scenarie som diskuterer hvad der i fremtiden ville ske hvis man var i stand til at fremstille robotter, eller nærmere betegnet Cyborgs, med menneskelige kognitive egenskaber. Derpå vil dette projekt blive udarbejdet som et tankeeksperiment, også på engelsk kaldet en ”Intuition Pump”, som vil undersøge hvordan vi burde handle, hvis skabelsen af kunstig intelligens faktisk burde anses for en realistisk mulighed. Med dette i mente vi...

 8. Koldkrigere, medløbere og røde lejesvende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Farbøl, Rosanna

  afhandlingen inden for forskningsfeltet memory studies. De efterfølgende kapitler udvikler metodiske refleksioner over, hvordan man kan undersøge relationer og interaktioner mellem fortid og nutid. Ud fra en antagelse af, at den danske koldkrigsdebat ikke, som det ofte fremstilles, er en simpel højrefløj...... og traditioner; fortiden har også magt over nutiden. Det er endvidere ikke bare forskellige tolkninger af den specifikke koldkrigsfortid, der støder sammen, det er også et sammenstød mellem forskellige store fortællinger og visioner for fremtiden. Nogle gange støder konkrete historiebrug og...

 9. Offentlige og private samarbejder om innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brogaard, Lena; Garsdal, Gunhild Sander

  2014-01-01

  Hvordan kan vi skabe bedre og mere velfærd til borgerne for skattekronerne? Det er et centralt spørgsmål på den offentlige sektors dagsorden i disse år. Et stigende pres på de offentlige ressourcer og en udsigt til flere ældre og færre erhvervsaktive i fremtiden har sat fokus på, hvordan man kan ...... udvikle de offentlige serviceydelser - for eksempel ved at inddrage den private sektor mere og på nye måder...

 10. Professorportrætter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Som professor er han hovedansvarlig for uddannelsen af komponister og leder af konservatoriets festival for ny musik, PULSAR. Peter Bruun møder Niels Rosing-Schow til en samtale om hvordan man kan ruste fremtidens komponister til deres virke. Og om......, hvordan man som professor i komposition har mulighed for at påvirke udviklingen af musiklivet. Lars Ole Bonde er professor i Musikterapi på Aalborg Universitet og klinisk musikterapeut og forsker på Musikterapiklinikken v. Aalborg Psykiatriske Sygehus. Nina Gram har mødt Lars Ole Bonde til en snak om bl...... teknologier i lyddesign til computerspil. Mads Walther-Hansen har interviewet ham om forskningsmiljøet i Danmark, om studiet af lyd som et interdisciplinært felt, og om hans definition af lyd som ”emergent perception”....

 11. Vilka typer av nyheter har drivit stora prisförändringar hos börsnoterade europeiska fotbollsklubbar? : Är prisförändringarna ekonomiskt rationella?

  OpenAIRE

  Dagberg, Michael; Yap, Daniel

  2016-01-01

  Bakgrund: Det som skiljer fotbollsbranschen från övriga företag är att framgång i inte enbart mäts i ökade marknadsandelar eller intäkter utan även utifrån sportsliga framgångar. Traditionell finansteori med utgångspunkt i ekonomisk rationalitet kontrasterar en känslobaserad beteendeekonomi för att förklara vad som driver fotbollsklubbars aktiepriser. Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera och kartlägga vilka typer av nyheter som har drivit stora prisförändringar och analysera om det ...

 12. Case-baseret undervisning – et overset værktøj for klassiske humanistiske fag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caroline Schaffalitzky de Muckadell

  2013-03-01

  Full Text Available Casebaseret undervisning er blevet udbredt, fordi den er velegnet til at træne analyse af problemer med henblik på at foreslå løsninger. Denne artikel argumenterer for, at klassiske humanistiske fag også bør tage metoden til sig, selvom fagene typisk ikke har problemløsning som afgørende målsætning. Udviklingen skal dog hjælpes på vej.Case-based teaching has gained currency because of its beneficial effect on skills and competences aimed at problem solving. This article argues that traditional subjects within the humanities can benefit from case-based teaching even if the subject is not essentially concerned with problem solving. However, the implementation needs to be supported in several ways.

 13. Robust and sustainable bioenergy: Biomass in the future Danish energy system; Robust og baeredygtig bioenergi: Biomasse i fremtidens danske energisystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skoett, T.

  2012-09-15

  The publication is a collection of articles about new, exciting technologies for the production of bioenergy, which received support from Danish research programmes. The green technologies must be sustainable so that future generations' opportunities for bioenergy use is not restricted, and the solutions must be robust in relation to security of supply, costs and energy economy. In this context, research plays a crucial role. Research is especially carried out within the use of residues as bio-waste, straw, wood and manure for energy purposes, but there are also projects on energy crops, as well as research into how algae from the sea can increase the production of biomass. (LN)

 14. Fremtidens biogasfællesanlæg – nye anlægskoncepter og økonomisk potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Johannes; Hjort-Gregersen, K.; Uellendahl, Hinrich

  phosphorous balance in the area is obtained. 1b. Conventional centralized biogas plant, post separation and recycling most of the fiber fraction. Export of fiber fraction till phosphorus balance in the area is obtained. 2. On farm separation of major parts of pig manure. Fiber fraction supplied to the biogas......The main objective of the project was the identification and analysis of new technical concepts for centralized biogas plants, which would make them less dependant on organic waste supplies, and thus be economically self sustained mainly on manure supplies. The analyses have been carried out...... as system analyses, where plant concepts have been evaluated in connection with agricultural areas. 8 scenarios where analyzed, of which 2 were reference scenarios. One without a biogas plant, but with on-farm separation in order to reach phosphorous balance in the area by exporting fiber fraction (Scenario...

 15. The future of clean energy, from vision to a real alternative; Fremtidens rene energisystem, fra visjon til reelt alternativ

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  Research on environment-protecting and renewable energy has been a high national priority in recent years. Research in this field for the first time were brought together in one program when RENERGI was established in 2004. For nearly 10 years, RENERGI has been central to the public funding of energy research and, not least, helped a good structuring of competence building.(eb)

 16. Drømmen om transfaglighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2013-01-01

  Fagene er under pres. Tidens krav om grænseløse kompetencer truer med at rive faggrænserne ned for at slå porten op til transfaglighedens forjættede land. Men der findes ingen genvej bagom fagene, for selvom fagene er kunstige grænser i en grænseløs, moderne verden, kan vi ikke undvære dem. Hans...

 17. Harnessing genomics for delineating conservation units.

  Science.gov (United States)

  Funk, W Chris; McKay, John K; Hohenlohe, Paul A; Allendorf, Fred W

  2012-09-01

  Genomic data have the potential to revolutionize the delineation of conservation units (CUs) by allowing the detection of adaptive genetic variation, which is otherwise difficult for rare, endangered species. In contrast to previous recommendations, we propose that the use of neutral versus adaptive markers should not be viewed as alternatives. Rather, neutral and adaptive markers provide different types of information that should be combined to make optimal management decisions. Genetic patterns at neutral markers reflect the interaction of gene flow and genetic drift that affects genome-wide variation within and among populations. This population genetic structure is what natural selection operates on to cause adaptive divergence. Here, we provide a new framework to integrate data on neutral and adaptive markers to protect biodiversity. Copyright © 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 18. Harnessing Artificial Intelligence the European Way

  OpenAIRE

  Djeffal, Christian

  2018-01-01

  Will 10 April 2018 be remembered by many as the day of Mark Zuckerberg’s testimony before the US Senate? The hearing was covered by the media in all aspects down to the tie he was wearing. But that was not the only important event taking place on that day, and maybe not even the most important one: I am talking about the Declaration on Cooperation in Artificial Intelligence, signed on the same day but hardly noticed. And yet its impact in the long term might exceed that of the current scandal...

 19. Harnessing the Power of Intellectual Capital.

  Science.gov (United States)

  Bassi, Laurie J.

  1997-01-01

  Describes intellectual capital--employees' brainpower, know-how, knowledge, and processes--and knowledge management--the processes by which a company creates and leverages intellectual capital--as the primary sources of competitive advantage in many industries. Offers ways to measure intellectual capital, a glossary, and additional resources. (JOW)

 20. Harnessing Flexibility from Hot and Cold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiviluoma, Juha; Heinen, Steve; Qazi, Hassan

  2017-01-01

  As has been often reported, electricity systems with high levels of variable wind and solar power generation would benefit from demand flexibility. What is not as often mentioned is that electrification of the transport and heat sectors could exacerbate the need for flexibility, if they are imple...

 1. Harnessing the Power of Scientific Data Warehouses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kevin Deeb

  2005-04-01

  Full Text Available Data warehousing architecture should generally protect the confidentiality of data before it can be published, provide sufficient granularity to enable scientists to variously manipulate data, support robust metadata services, and define standardized spatial components. Data can then be transformed into information that would make them readily available in a common format that is easily accessible, fast, and bridges the islands of dispersed information. The benefits of the warehouse can be further enhanced by adding a spatial component so that the data can be brought to life, overlapping layers of information in a format that is easily grasped by management, enabling them to tease out trends in their areas of expertise.

 2. Taso Mähar : galerii / Gitte Hint

  Index Scriptorium Estoniae

  Hint, Gitte

  2003-01-01

  Taso Mähari projekteeritud töödest. 1997. a. valminud restorani Exit sisekujundusest, mis pälvis Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia. Metallist ja ühest tükist väljapainutatud toolist ja samas laadis tehtud diivanist aastast 1989, mis leidsid 1992. a. aastauudistena äramärkimist ajakirjas Abitare. T. Mähari kommentaarid. 3 värv. ill

 3. Harnessing Endogenous Systems for Cancer Therapy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klauber, Thomas Christopher Bogh

  on the diseased cells and minimal effect on the healthy ones. This thesis regards the investigation of important mechanistic aspects of gene silencing mediated by delivery of small interfering RNA (siRNA) using synthetic vectors (Project I) as well as the development of a delivery platform for targeted......RNA-containing particles. Project I aims to provide new mechanistic understanding of intracellular processing and vector interaction with target cells by investigating siRNA delivery using branched polyethyleneimine (bPEI), which is a well-known synthetic vector for DNA delivery, and comparing the properties of b...... of the targeted cells and increased potency of the agonist. While the described platform targets selected immune cells in the blood and not in itself targets the tumor tissue, we believe that because tumor associated inflammation has been shown to recruit monocytes and DCs to the tumor tissues, our strategy could...

 4. Harnessing the Deep Web: Present and Future

  OpenAIRE

  Madhavan, Jayant; Afanasiev, Loredana; Antova, Lyublena; Halevy, Alon

  2009-01-01

  Over the past few years, we have built a system that has exposed large volumes of Deep-Web content to Google.com users. The content that our system exposes contributes to more than 1000 search queries per-second and spans over 50 languages and hundreds of domains. The Deep Web has long been acknowledged to be a major source of structured data on the web, and hence accessing Deep-Web content has long been a problem of interest in the data management community. In this paper, we report on where...

 5. HARNESSING VALUES TO PROMOTE MOTIVATION IN EDUCATION.

  Science.gov (United States)

  Harackiewicz, Judith M; Tibbetts, Yoi; Canning, Elizabeth; Hyde, Janet S

  2014-01-01

  We review the interventions that promote motivation in academic contexts, with a focus on two primary questions: How can we motivate students to take more STEM courses? Once in those STEM courses, how can we keep students motivated and promote their academic achievement? We have approached these two motivational questions from several perspectives, examining the theoretical issues with basic laboratory research, conducting longitudinal questionnaire studies in classrooms, and developing interventions implemented in different STEM contexts. Our research is grounded in three theories that we believe are complementary: expectancy-value theory (Eccles & Wigfield, 2002), interest theory (Hidi & Renninger, 2006), and self-affirmation theory (Steele, 1988). As social psychologists, we have focused on motivational theory and used experimental methods, with an emphasis on values - students' perceptions of the value of academic tasks and students' personal values that shape their experiences in academic contexts. We review the experimental field studies in high-school science and college psychology classes, in which utility-value interventions promoted interest and performance for high-school students in science classes and for undergraduate students in psychology courses. We also review a randomized intervention in which parents received information about the utility value of math and science for their teens in high school; this intervention led students to take nearly one semester more of science and mathematics, compared with the control group. Finally, we review an experimental study of values affirmation in a college biology course and found that the intervention improved performance and retention for first-generation college students, closing the social-class achievement gap by 50%. We conclude by discussing the mechanisms through which these interventions work. These interventions are exciting for their broad applicability in improving students' academic choices and performance, they are also exciting regarding their potential for contributions to basic science. The combination of laboratory experiments and field experiments is advancing our understanding of the motivational principles and almost certainly will continue to do so. At the same time, interventions may benefit from becoming increasingly targeted at specific motivational processes that are effective with particular groups or in particular contexts.

 6. Harnessing molecular excited states with Lanczos chains

  Science.gov (United States)

  Baroni, Stefano; Gebauer, Ralph; Bariş Malcioğlu, O.; Saad, Yousef; Umari, Paolo; Xian, Jiawei

  2010-02-01

  The recursion method of Haydock, Heine and Kelly is a powerful tool for calculating diagonal matrix elements of the resolvent of quantum-mechanical Hamiltonian operators by elegantly expressing them in terms of continued fractions. In this paper we extend the recursion method to off-diagonal matrix elements of general (possibly non-Hermitian) operators and apply it to the simulation of molecular optical absorption and photoemission spectra within time-dependent density-functional and many-body perturbation theories, respectively. This method is demonstrated with a couple of applications to the optical absorption and photoemission spectra of the caffeine molecule.

 7. Harnessing the power of microbial autotrophy

  NARCIS (Netherlands)

  Claassens, Nico J.; Machado de Sousa, Diana; Martins dos Santos, Vitor; Vos, de Willem M.; Oost, van der John

  2016-01-01

  Autotrophic microorganisms convert CO2 into biomass by deriving energy from light or inorganic electron donors. These CO2-fixing microorganisms have a large, but so far only partially realized, potential for the sustainable production of chemicals and biofuels.

 8. Harnessing Whole Genome Sequencing in Medical Mycology.

  Science.gov (United States)

  Cuomo, Christina A

  2017-01-01

  Comparative genome sequencing studies of human fungal pathogens enable identification of genes and variants associated with virulence and drug resistance. This review describes current approaches, resources, and advances in applying whole genome sequencing to study clinically important fungal pathogens. Genomes for some important fungal pathogens were only recently assembled, revealing gene family expansions in many species and extreme gene loss in one obligate species. The scale and scope of species sequenced is rapidly expanding, leveraging technological advances to assemble and annotate genomes with higher precision. By using iteratively improved reference assemblies or those generated de novo for new species, recent studies have compared the sequence of isolates representing populations or clinical cohorts. Whole genome approaches provide the resolution necessary for comparison of closely related isolates, for example, in the analysis of outbreaks or sampled across time within a single host. Genomic analysis of fungal pathogens has enabled both basic research and diagnostic studies. The increased scale of sequencing can be applied across populations, and new metagenomic methods allow direct analysis of complex samples.

 9. "Jeg har altid haft nemt ved tingene"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Annette; Rasmussen, Palle

  Rapporten analyserer talentundervisningen på 8. og 9. klassetrin i Hjørring Kommune i skoleåret 2006-2007. Der var tale om ekstraundervisning uden for normal skoletid. Det faglige indhold lå inden for fysik, kemi, biologi, matematik og engelsk, og både folkeskolelærere og gymnasielærere medvirked...

 10. How Effective Leaders Harness the Future.

  Science.gov (United States)

  Souba, Wiley; Souba, Matthew

  2018-02-01

  Human beings are fundamentally future oriented. Most of our decisions and undertakings are for the sake of a future to which we are committed or obligated. This future orientation is essential to effective leadership in health care, especially during this time of significant reform, when people are at risk of becoming cynical and disengaged. Conventional thinking holds that our effectiveness as leaders is primarily a function of what we have learned in the past-our knowledge, expertise, and experience. In contrast, the emerging model contends that our effectiveness is also a function of how the future (outcome) of our leadership challenges "shows up" for us. If, despite daunting circumstances, we can "see" an aspired future ahead, we are more likely to commit and engage. Our story of the future becomes the "narrative frame" through which we see and tackle leadership challenges today. Because organizations are fundamentally networks of conversations, an organization's ability to create new language practices is tantamount to its ability to evolve. What makes the future compelling is the embodiment of our deepest convictions and ideals in our image of the future. Because health care reform has challenged the medical profession along the entire spectrum of its traditional values and roles, working toward a unifying vision of the future has been difficult. To enroll others in creating a better future, effective leaders must underscore the purpose and importance of their work and motivate them with inspiring stories.

 11. Harnessing research to protect Botswana's wildlife | IDRC ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Wildlife of all kinds freely cross the borders of Angola, Botswana, Namibia, Zambia, and Zimbabwe, but is the research data needed to protect them as mobile? Monica Morrison, a PhD candidate at Stellenbosch University and a 2014 Research Award recipient, sought to find out if the extensive research on this vital ...

 12. Tidal power harnessing energy from water currents

  CERN Document Server

  Lyatkher, Victor

  2014-01-01

  As the global supply of conventional energy sources, such as fossil fuels, dwindles and becomes more and more expensive, unconventional and renewable sources of energy, such as power generation from water sources, is becoming more and more important.  Hydropower has been around for decades, but this book suggests new methods that are more cost-effective and less intrusive to the environment for creating power sources from rivers, the tides, and other sources of water.   The energy available from water currents is potentially much greater than society's needs.  Presenting a detailed discussi

 13. 'Trump' har allerede vundet i Guatemala

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gelardi, Maiken; Restrup, Anne Katrine

  2016-01-01

  En karismatisk tv-stjerne uden politisk erfaring og en tidligere førstedame med mange års erfaring havde også hovedrollerne i Guatemalas præsidentvalg. Men problemerne er begyndt at vise sig - for kan man være systemkritiker og præsident på samme tid?......En karismatisk tv-stjerne uden politisk erfaring og en tidligere førstedame med mange års erfaring havde også hovedrollerne i Guatemalas præsidentvalg. Men problemerne er begyndt at vise sig - for kan man være systemkritiker og præsident på samme tid?...

 14. Gamifying quantum research: harnessing human intuition

  Science.gov (United States)

  Sherson, Jacob

  In the emerging field of citizen science ordinary citizens have already contributed to research in as diverse fields as astronomy, protein and RNA folding, and neuron mapping by playing online games. In the www.scienceathome.org project, we have extended this democratized research to the realm of quantum physics by gamifying a class of challenges related to optimization of gate operations in a quantum computer. The games have been played by more than 150,000 players and perhaps surprisingly we observe that a large fraction of the players outperform state-of-the-art optimization algorithms. With a palette of additional games within cognitive science, behavioral economics, and corporate innovation we investigate the general features of individual and collaborative problem solving to shed additional light on the process of human intuition and innovation and potentially develop novel models of artificial intelligence. We have also developed and tested in classrooms educational games within classical and quantum physics and mathematics at high-school and university level. The games provide individualized learning and enhance motivation for the core curriculum by actively creating links to modern research challenges, see eg. Finally, we have recently launched our new democratic lab: an easily accessible remote interface for our ultra-cold atoms experiment allowing amateur scientists, students, and research institutions world-wide to perform state-of-the-art quantum experimentation. In first tests, nearly a thousand players helped optimize the production of our BEC and discovered novel efficient strategies.

 15. Jaapanlastele teeb muret stress / Harli Uljas

  Index Scriptorium Estoniae

  Uljas, Harli

  2002-01-01

  Jaapani tervishoiuministeeriumi andmetel oli möödunud aastal 143 karoshi juhtumit - kõrgeim tase alates 1987. aastast, mil probleemi esimest korda teadvustati. Karoshi - äkksurm ületöötamise tõttu

 16. Harnessing natural diversity to probe metabolic pathways.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oliver R Homann

  2005-12-01

  Full Text Available Analyses of cellular processes in the yeast Saccharomyces cerevisiae rely primarily upon a small number of highly domesticated laboratory strains, leaving the extensive natural genetic diversity of the model organism largely unexplored and unexploited. We asked if this diversity could be used to enrich our understanding of basic biological processes. As a test case, we examined a simple trait: the utilization of di/tripeptides as nitrogen sources. The capacity to import small peptides is likely to be under opposing selective pressures (nutrient utilization versus toxin vulnerability and may therefore be sculpted by diverse pathways and strategies. Hitherto, dipeptide utilization in S. cerevisiae was solely ascribed to the activity of a single protein, the Ptr2p transporter. Using high-throughput phenotyping and several genetically diverse strains, we identified previously unknown cellular activities that contribute to this trait. We find that the Dal5p allantoate/ureidosuccinate permease is also capable of facilitating di/tripeptide transport. Moreover, even in the absence of Dal5p and Ptr2p, an additional activity--almost certainly the periplasmic asparaginase II Asp3p--facilitates the utilization of dipeptides with C-terminal asparagine residues by a different strategy. Another, as-yet-unidentified activity enables the utilization of dipeptides with C-terminal arginine residues. The relative contributions of these activities to the utilization of di/tripeptides vary among the strains analyzed, as does the vulnerability of these strains to a toxic dipeptide. Only by sampling the genetic diversity of multiple strains were we able to uncover several previously unrecognized layers of complexity in this metabolic pathway. High-throughput phenotyping facilitates the rapid exploration of the molecular basis of biological complexity, allowing for future detailed investigation of the selective pressures that drive microbial evolution.

 17. The Harnessed Atom: Nuclear Energy & Electricity.

  Science.gov (United States)

  Department of Energy, Washington, DC. Nuclear Energy Office.

  This document is part of a nuclear energy curriculum designed for grades six through eight. The complete kit includes a written text, review exercises, activities for the students, and a teachers guide. The 19 lessons in the curriculum are divided into four units including: (1) "Energy and Electricity"; (2) "Understanding Atoms and Radiation"; (3)…

 18. Har vi sat retssikkerheden til salg?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Annette; Hartz, Emily; Gottrup, Rikke

  2014-01-01

  Den offentlige forvaltning er i højere grad end tidligere underlagt økonomisk styring og økonomiske målsætninger. Det skal dokumenteres, hvad borgernes skattepenge bruges til, og der stilles krav om løbende effektivisering. I artiklen diskuteres de mulige indirekte konsekvenser dette økonomiske f...

 19. Harnessing Product Complexity: An Integrative Approach

  OpenAIRE

  Orfi, Nihal Mohamed Sherif

  2011-01-01

  In today's market, companies are faced with pressure to increase variety in product offerings. While increasing variety can help increase market share and sales growth, the costs of doing so can be significant. Ultimately, variety causes complexity in products and processes to soar, which negatively impacts product development, quality, production scheduling, efficiency and more. Product variety is just one common cause of product complexity, a topic that several researchers have tackled with...

 20. Valminud on uuring õpetajaametist Euroopas / Marilin Harring

  Index Scriptorium Estoniae

  Harring, Marilin

  2002-01-01

  Hariduse infovõrgustik Eurydice koostas 30 Euroopa riigi andmestiku põhjal uuringu õpetajaametist Euroopas. Materjal ilmub Eurydice Key Topics seerias pealkirjaga "The teaching profession in Europe : profile, trends and concerns. Key Topics, Volume 3"

 1. Harnessing VLSI System Design with EDA Tools

  CERN Document Server

  Kamat, Rajanish K; Gaikwad, Pawan K; Guhilot, Hansraj

  2012-01-01

  This book explores various dimensions of EDA technologies for achieving different goals in VLSI system design. Although the scope of EDA is very broad and comprises diversified hardware and software tools to accomplish different phases of VLSI system design, such as design, layout, simulation, testability, prototyping and implementation, this book focuses only on demystifying the code, a.k.a. firmware development and its implementation with FPGAs. Since there are a variety of languages for system design, this book covers various issues related to VHDL, Verilog and System C synergized with EDA tools, using a variety of case studies such as testability, verification and power consumption. * Covers aspects of VHDL, Verilog and Handel C in one text; * Enables designers to judge the appropriateness of each EDA tool for relevant applications; * Omits discussion of design platforms and focuses on design case studies; * Uses design case studies from diversified application domains such as network on chip, hospital on...

 2. Harnessing the Power of Wind Technology

  Science.gov (United States)

  Dotson, Tawny M.

  2009-01-01

  "Where the wind comes sweepin' down the plain" is more than just a song lyric for Oklahoma's career and technical education community. It's the acknowledgement of an untapped natural resource that has the potential to translate into both energy independence for the country and jobs for the state. Statewide, technology center instructors…

 3. Harnessing Green IT Principles and Practices

  CERN Document Server

  Murugesan, San

  2012-01-01

  “Ultimately, this is a remarkable book, a practical testimonial, and a comprehensive bibliography rolled into one. It is a single, bright sword cut across the various murky green IT topics. And if my mistakes and lessons learned through the green IT journey are any indication, this book will be used every day by folks interested in greening IT.”— Simon Y. Liu, Ph.D. & Ed.D., Editor-in-Chief, IT Professional Magazine, IEEE Computer Society, Director, U.S. National Agricultural Library This book presents a holistic perspective onGreen IT by discussing its vario

 4. Neuromarkers for Mental Disorders: Harnessing Population Neuroscience

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lee Jollans

  2018-06-01

  Full Text Available Despite abundant research into the neurobiology of mental disorders, to date neurobiological insights have had very little impact on psychiatric diagnosis or treatment. In this review, we contend that the search for neuroimaging biomarkers—neuromarkers—of mental disorders is a highly promising avenue toward improved psychiatric healthcare. However, many of the traditional tools used for psychiatric neuroimaging are inadequate for the identification of neuromarkers. Specifically, we highlight the need for larger samples and for multivariate analysis. Approaches such as machine learning are likely to be beneficial for interrogating high-dimensional neuroimaging data. We suggest that broad, population-based study designs will be important for developing neuromarkers of mental disorders, and will facilitate a move away from a phenomenological definition of mental disorder categories and toward psychiatric nosology based on biological evidence. We provide an outline of how the development of neuromarkers should occur, emphasizing the need for tests of external and construct validity, and for collaborative research efforts. Finally, we highlight some concerns regarding the development, and use of, neuromarkers in psychiatric healthcare.

 5. The earliest horse harnessing and milking.

  Science.gov (United States)

  Outram, Alan K; Stear, Natalie A; Bendrey, Robin; Olsen, Sandra; Kasparov, Alexei; Zaibert, Victor; Thorpe, Nick; Evershed, Richard P

  2009-03-06

  Horse domestication revolutionized transport, communications, and warfare in prehistory, yet the identification of early domestication processes has been problematic. Here, we present three independent lines of evidence demonstrating domestication in the Eneolithic Botai Culture of Kazakhstan, dating to about 3500 B.C.E. Metrical analysis of horse metacarpals shows that Botai horses resemble Bronze Age domestic horses rather than Paleolithic wild horses from the same region. Pathological characteristics indicate that some Botai horses were bridled, perhaps ridden. Organic residue analysis, using delta13C and deltaD values of fatty acids, reveals processing of mare's milk and carcass products in ceramics, indicating a developed domestic economy encompassing secondary products.

 6. Hvor mange betydninger har et ord?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Toftgaard Madsen, Jens August

  2017-01-01

  Titlen på vores foredrag kan ses som en gentagelse af Louw (1995): ”How Many Meanings to a Word?” Louw går ud fra den traditionelle lingvistiske opfattelse, at man kan og bør skelne mellem kontekstuelle og leksikalske betydningen. Kun den sidste betydningstype er, mener Louw, relevant for leksiko...

 7. Vi har selv designet naturens love

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, Martin Mose

  2014-01-01

  ForskerZonenNaturlovene er universelt gyldige i de flestes øjne. De gælder altid, uanset hvad vi tænker. Men dette billede står ikke uimodsagt i videnskabsfilosofien, og der er meget, der tyder på, at det ikke er specielt empirisk korrekt...

 8. Harnessing transcription for bioproduction in cyanobacteria

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stensjö, Karin; Vavitsas, Konstantinos; Tyystjärvi, Taina

  2018-01-01

  Sustainable production of biofuels and other valuable compounds is one of our future challenges. One tempting possibility is to use photosynthetic cyanobacteria as production factories. Currently, tools for genetic engineering of cyanobacteria are yet not good enough to exploit the full potential...... of cyanobacteria. A wide variety of expression systems will be required to adjust both the expression of heterologous enzyme(s) and metabolic routes to the best possible balance, allowing the optimal production of a particular substance. In bacteria, transcription, especially the initiation of transcription, has...

 9. Harnessing Disorder in Compression Based Nanofabrication

  Science.gov (United States)

  Engel, Clifford John

  The future of nanotechnologies depends on the successful development of versatile, low-cost techniques for patterning micro- and nanoarchitectures. While most approaches to nanofabrication have focused primarily on making periodic structures at ever smaller length scales with an ultimate goal of massively scaling their production, I have focused on introducing control into relatively disordered nanofabrication systems. Well-ordered patterns are increasingly unnecessary for a growing range of applications, from anti-biofouling coatings to light trapping to omniphobic surfaces. The ability to manipulate disorder, at will and over multiple length scales, starting with the nanoscale, can open new prospects for textured substrates and unconventional applications. Taking advantage of previously considered defects; I have been able to develop nanofabrication techniques with potential for massive scalability and the incorporation into a wide range of potential application. This thesis first describes the manipulation of the non-Newtonian properties of liquid Ga and Ga alloys to confine the metal and metal alloys in gratings with sub-wavelength periodicities. Through a solid to liquid phase change, I was able to access the superior plasmonic properties of liquid Ga for the generation of surface plasmon polaritons (SPP). The switching contract between solid and liquid Ga confine in the nanogratings allowed for reversible manipulation of SPP properties through heating and cooling around the relatively low melting temperature of Ga (29.8 °C). The remaining chapters focus on the development and characterization of an all polymer wrinkle material system. Wrinkles, spontaneous disordered features that are produced in response to compressive force, are an ideal for a growing number of applications where fine feature control is no longer the main motivation. However the mechanical limitations of many wrinkle systems have restricted the potential applications of wrinkled surfaces. We developed a wrinkle material system that could be both tuned in feature size from as small as 30 nm up 10 ?m while maximizing the wrinkle amplitude at all wavelengths. By charactering the material properties of both the skin and substrate, we were able to generate wrinkle patterns with fine control over periodicity, amplitude, and orientation. The final chapters of this thesis focuses on the transfer of the wrinkle structure into functional materials aimed at manipulating biological adhesion of cells, optical absorption of solar cells, and sensor sensitivity of Raman substrates. The success of these applications was directly relative to the capabilities of our wrinkle system in controlling the surface chemistry, tuning the periodicity, and maximizing the amplitude for each application.

 10. Notch Signaling: Piercing a Harness of Simplicity

  NARCIS (Netherlands)

  Helbig, Christina; Amsen, Derk

  2015-01-01

  The Notch pathway is an attractive therapeutic target for treatment of cancer and T cell-mediated pathology, but Notch inhibition leads to many side effects. Pinnell et al. (2015) demonstrate that oncogenic functions can be separated biochemically from other functions of Notch, opening new options

 11. Hvordan har jeg det i dag?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kappelgaard, Lisbeth

  stress. En central problemstilling er her at stress er ’vanskeligt at tage i opløbet’. Med afsæt i denne problemstilling udvikles metoden Ecological Momentary storytelling (EMS) - en metode, der ved hjælp af ’ecological momentary assessments’ og refleksive dialoger anvendes til at ’spore’ stressorer i...

 12. Harnessing wind power with sustained policy support

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meera, L. [BITS-Pilani. Dept. of Economics, Hyderabad (India)

  2012-07-01

  The development of wind power in India began in the 1990s, and has significantly increased in the last few years. The ''Indian Wind Turbine Manufacturers Association (IWTMA)'' has played a leading role in promoting wind energy in India. Although a relative newcomer to the wind industry compared with Denmark or the US, a combination of domestic policy support for wind power and the rise of Suzlon (a leading global wind turbine manufacturer) have led India to become the country with the fifth largest installed wind power capacity in the world. Wind power accounts for 6% of India's total installed power capacity, and it generates 1.6% of the country's power. (Author)

 13. Media Literacy Education: Harnessing the Technological Imaginary

  Science.gov (United States)

  Fry, Katherine G.

  2011-01-01

  An important challenge for media literacy education in the next decade will be to cultivate a commanding voice in the cultural conversation about new and emerging communication media. To really have a stake in the social, economic and educational developments that emerge around new digital media in the U.S. and globally, media literacy educators…

 14. Harnessing Psychoanalytical Methods for a Phenomenological Neuroscience

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amir eRaz

  2014-04-01

  Full Text Available Analysis may offer valuable methods for bridging the gap between first-person and third-person accounts of the mind. Using both systematic observational approaches and unstructured narrative interactions, psychoanalysts help patients articulate their experience and bring unconscious mental contents into awareness. Similar to seasoned meditators or phenomenologists, individuals who have undergone analysis are experts in discerning and describing their subjective experience, making them ideal neurophenomenology participants. Moreover, analytic techniques may provide a means of guiding untrained experimental participants to greater awareness of their mental continuum, as well as gathering subjective reports about fundamental yet elusive aspects of experience including selfhood, temporality, and inter-subjectivity. Mining psychoanlysis for its methodological innovations would offer a fresh turn for neuropsychoanalysis and cognitive science as a whole – showcasing the integrity of analysis alongside the irreducibility of human experience.

 15. Managing and Harnessing Volatile Oil Windfalls

  NARCIS (Netherlands)

  van den Bremer, T.S.; van der Ploeg, F.

  2013-01-01

  Three funds are necessary to manage an oil windfall: intergenerational, liquidity, and investment funds. The optimal liquidity fund is bigger if the windfall lasts longer and oil price volatility, prudence, and the GDP share of oil rents are high and productivity growth is low. The paper applies the

 16. Harnessing biomechanics to develop cartilage regeneration strategies.

  Science.gov (United States)

  Athanasiou, Kyriacos A; Responte, Donald J; Brown, Wendy E; Hu, Jerry C

  2015-02-01

  As this review was prepared specifically for the American Society of Mechanical Engineers H.R. Lissner Medal, it primarily discusses work toward cartilage regeneration performed in Dr. Kyriacos A. Athanasiou's laboratory over the past 25 years. The prevalence and severity of degeneration of articular cartilage, a tissue whose main function is largely biomechanical, have motivated the development of cartilage tissue engineering approaches informed by biomechanics. This article provides a review of important steps toward regeneration of articular cartilage with suitable biomechanical properties. As a first step, biomechanical and biochemical characterization studies at the tissue level were used to provide design criteria for engineering neotissues. Extending this work to the single cell and subcellular levels has helped to develop biochemical and mechanical stimuli for tissue engineering studies. This strong mechanobiological foundation guided studies on regenerating hyaline articular cartilage, the knee meniscus, and temporomandibular joint (TMJ) fibrocartilage. Initial tissue engineering efforts centered on developing biodegradable scaffolds for cartilage regeneration. After many years of studying scaffold-based cartilage engineering, scaffoldless approaches were developed to address deficiencies of scaffold-based systems, resulting in the self-assembling process. This process was further improved by employing exogenous stimuli, such as hydrostatic pressure, growth factors, and matrix-modifying and catabolic agents, both singly and in synergistic combination to enhance neocartilage functional properties. Due to the high cell needs for tissue engineering and the limited supply of native articular chondrocytes, costochondral cells are emerging as a suitable cell source. Looking forward, additional cell sources are investigated to render these technologies more translatable. For example, dermis isolated adult stem (DIAS) cells show potential as a source of chondrogenic cells. The challenging problem of enhanced integration of engineered cartilage with native cartilage is approached with both familiar and novel methods, such as lysyl oxidase (LOX). These diverse tissue engineering strategies all aim to build upon thorough biomechanical characterizations to produce functional neotissue that ultimately will help combat the pressing problem of cartilage degeneration. As our prior research is reviewed, we look to establish new pathways to comprehensively and effectively address the complex problems of musculoskeletal cartilage regeneration.

 17. HARNESSING VALUES TO PROMOTE MOTIVATION IN EDUCATION

  Science.gov (United States)

  Harackiewicz, Judith M.; Tibbetts, Yoi; Canning, Elizabeth; Hyde, Janet S.

  2017-01-01

  Purpose We review the interventions that promote motivation in academic contexts, with a focus on two primary questions: How can we motivate students to take more STEM courses? Once in those STEM courses, how can we keep students motivated and promote their academic achievement? Design/methodology/approach We have approached these two motivational questions from several perspectives, examining the theoretical issues with basic laboratory research, conducting longitudinal questionnaire studies in classrooms, and developing interventions implemented in different STEM contexts. Our research is grounded in three theories that we believe are complementary: expectancy-value theory (Eccles & Wigfield, 2002), interest theory (Hidi & Renninger, 2006), and self-affirmation theory (Steele, 1988). As social psychologists, we have focused on motivational theory and used experimental methods, with an emphasis on values – students’ perceptions of the value of academic tasks and students’ personal values that shape their experiences in academic contexts. Findings We review the experimental field studies in high-school science and college psychology classes, in which utility-value interventions promoted interest and performance for high-school students in science classes and for undergraduate students in psychology courses. We also review a randomized intervention in which parents received information about the utility value of math and science for their teens in high school; this intervention led students to take nearly one semester more of science and mathematics, compared with the control group. Finally, we review an experimental study of values affirmation in a college biology course and found that the intervention improved performance and retention for first-generation college students, closing the social-class achievement gap by 50%. We conclude by discussing the mechanisms through which these interventions work. Originality/value These interventions are exciting for their broad applicability in improving students’ academic choices and performance, they are also exciting regarding their potential for contributions to basic science. The combination of laboratory experiments and field experiments is advancing our understanding of the motivational principles and almost certainly will continue to do so. At the same time, interventions may benefit from becoming increasingly targeted at specific motivational processes that are effective with particular groups or in particular contexts. PMID:28890603

 18. Harnessing molecular excited states with Lanczos chains

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baroni, Stefano; Baris Malcioglu, O; Xian Jiawei [SISSA-Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, I-34151 Trieste (Italy); Gebauer, Ralph; Umari, Paolo [CNR DEMOCRITOS Theory-Elettra Group, c/o Sincrotrone Trieste, Area Science Park, I-34012 Basovizza, Trieste (Italy); Saad, Yousef [Department of Computer Science and Engineering, University of Minnesota, and Minnesota Supercomputing Institute, Minneapolis, MN 55455 (United States)

  2010-02-24

  The recursion method of Haydock, Heine and Kelly is a powerful tool for calculating diagonal matrix elements of the resolvent of quantum-mechanical Hamiltonian operators by elegantly expressing them in terms of continued fractions. In this paper we extend the recursion method to off-diagonal matrix elements of general (possibly non-Hermitian) operators and apply it to the simulation of molecular optical absorption and photoemission spectra within time-dependent density-functional and many-body perturbation theories, respectively. This method is demonstrated with a couple of applications to the optical absorption and photoemission spectra of the caffeine molecule.

 19. Harnessing molecular excited states with Lanczos chains.

  Science.gov (United States)

  Baroni, Stefano; Gebauer, Ralph; Bariş Malcioğlu, O; Saad, Yousef; Umari, Paolo; Xian, Jiawei

  2010-02-24

  The recursion method of Haydock, Heine and Kelly is a powerful tool for calculating diagonal matrix elements of the resolvent of quantum-mechanical Hamiltonian operators by elegantly expressing them in terms of continued fractions. In this paper we extend the recursion method to off-diagonal matrix elements of general (possibly non-Hermitian) operators and apply it to the simulation of molecular optical absorption and photoemission spectra within time-dependent density-functional and many-body perturbation theories, respectively. This method is demonstrated with a couple of applications to the optical absorption and photoemission spectra of the caffeine molecule.

 20. Harnessing molecular excited states with Lanczos chains

  International Nuclear Information System (INIS)

  Baroni, Stefano; Baris Malcioglu, O; Xian Jiawei; Gebauer, Ralph; Umari, Paolo; Saad, Yousef

  2010-01-01

  The recursion method of Haydock, Heine and Kelly is a powerful tool for calculating diagonal matrix elements of the resolvent of quantum-mechanical Hamiltonian operators by elegantly expressing them in terms of continued fractions. In this paper we extend the recursion method to off-diagonal matrix elements of general (possibly non-Hermitian) operators and apply it to the simulation of molecular optical absorption and photoemission spectra within time-dependent density-functional and many-body perturbation theories, respectively. This method is demonstrated with a couple of applications to the optical absorption and photoemission spectra of the caffeine molecule.

 1. Harnessing Context for Vandalism Detection in Wikipedia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lakshmish Ramaswamy

  2014-05-01

  Full Text Available The importance of collaborative social media (CSM applications such as Wikipedia to modern free societies can hardly be overemphasized. By allowing end users to freely create and edit content, Wikipedia has greatly facilitated democratization of information. However, over the past several years, Wikipedia has also become susceptible to vandalism, which has adversely affected its information quality. Traditional vandalism detection techniques that rely upon simple textual features such as spammy or abusive words have not been very effective in combating sophisticated vandal attacks that do not contain common vandalism markers. In this paper, we propose a context-based vandalism detection framework for Wikipedia. We first propose a contextenhanced finite state model for representing the context evolution ofWikipedia articles. This paper identifies two distinct types of context that are potentially valuable for vandalism detection, namely content-context and contributor-context. The distinguishing powers of these contexts are discussed by providing empirical results. We design two novel metrics for measuring how well the content-context of an incoming edit fits into the topic and the existing content of a Wikipedia article. We outline machine learning-based vandalism identification schemes that utilize these metrics. Our experiments indicate that utilizing context can substantially improve vandalism detection accuracy.

 2. Harnessing Homophily to Improve Climate Change Education

  Science.gov (United States)

  Monroe, Martha C.; Plate, Richard R.; Adams, Damian C.; Wojcik, Deborah J.

  2015-01-01

  The Cooperative Extension Service (Extension) in the United States is well positioned to educate the public, particularly farmers and foresters, about climate change and to encourage responsible adoption of adaptation and mitigation strategies. However, the climate change attitudes and perceptions of Extension professionals have limited…

 3. Harnessing placebo effects by targeting expectancies

  NARCIS (Netherlands)

  Peerdeman, K.J.

  2018-01-01

  Placebo effects are health improvements, for example pain reduction, due to an inert treatment. These effects are typically ascribed to a person’s expectations about the beneficial outcomes of the placebo. The literature and experimental research in the current dissertation shows that

 4. Harnessing Big Data for Systems Pharmacology.

  Science.gov (United States)

  Xie, Lei; Draizen, Eli J; Bourne, Philip E

  2017-01-06

  Systems pharmacology aims to holistically understand mechanisms of drug actions to support drug discovery and clinical practice. Systems pharmacology modeling (SPM) is data driven. It integrates an exponentially growing amount of data at multiple scales (genetic, molecular, cellular, organismal, and environmental). The goal of SPM is to develop mechanistic or predictive multiscale models that are interpretable and actionable. The current explosions in genomics and other omics data, as well as the tremendous advances in big data technologies, have already enabled biologists to generate novel hypotheses and gain new knowledge through computational models of genome-wide, heterogeneous, and dynamic data sets. More work is needed to interpret and predict a drug response phenotype, which is dependent on many known and unknown factors. To gain a comprehensive understanding of drug actions, SPM requires close collaborations between domain experts from diverse fields and integration of heterogeneous models from biophysics, mathematics, statistics, machine learning, and semantic webs. This creates challenges in model management, model integration, model translation, and knowledge integration. In this review, we discuss several emergent issues in SPM and potential solutions using big data technology and analytics. The concurrent development of high-throughput techniques, cloud computing, data science, and the semantic web will likely allow SPM to be findable, accessible, interoperable, reusable, reliable, interpretable, and actionable.

 5. HARNESSING THE CHEMISTRY OF CO2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Louie, Janis

  2010-05-11

  Our research program is broadly focused on activating CO{sub 2} through the use of organic and organometallic based catalysts. Some of our methods have centered on annulation reactions of unsaturated hydrocarbons (and carbonyl substrates) to provide a diverse array of carbocycles and heterocycles. We use a combination of catalyst discovery and optimization in conjunction with classical physical organic chemistry to elucidate the key mechanistic features of the cycloaddition reactions such that the next big advances in catalyst development can be made. Key to all of our cycloaddition reactions is the use of a sterically hindered, electron donating N heterocyclic carbene (NHC) ligand, namely IPr (or SIPr), in conjunction with a low valent nickel pre-catalyst. The efficacy of this ligand is two-fold: (1) the high {delta}-donating ability of the NHC increases the nucleophilicity of the metal center which thereby facilitates interaction with the electrophilic carbonyl and (2) the steric hindrance prevents an otherwise competitive side reaction involving only the alkyne substrate. Such a system has allowed for the facile cycloaddition to prepare highly functionalized pyrones, pyridones, pyrans, as well as novel carbocycles. Importantly, all reactions proceed under extremely mild conditions (room temperature, atmospheric pressures, and short reaction times), require only catalytic amounts of Ni/NHC and readily available starting materials, and afford annulated products in excellent yields. Our current focus revolves around understanding the fundamental processes that govern these cycloadditions such that the next big advance in the cyclization chemistry of CO{sub 2} can be made. Concurrent to our annulation chemistry is our investigation of the potential for imidazolylidenes to function as thermally-actuated CO{sub 2} sequestering and delivery agents.

 6. Taba trende enne teisi / Harli Uljas

  Index Scriptorium Estoniae

  Uljas, Harli

  2005-01-01

  Autor tutvustab maailmakuulsa innovatsiooniteoreetiku Clayton M. Christenseni innovatsiooniteooriat ning selle kasutamist võimalike turumuutuste ennustamisel. Kommenteerib konsultatsioonifirma Ajutrust konsultant Tiit Jürimäe. Vt. samas: Kopp ees; Zara tabab trende klubidest; Kui suureks peab kasvama lennujaam?; Kuidas jaotab kliente maailmakuulus trendipüüdja Anne-Lise Kjaer

 7. Harnessing the Helminth Secretome for Therapeutic Immunomodulators

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dana Ditgen

  2014-01-01

  Full Text Available Helminths are the largest and most complex pathogens to invade and live within the human body. Since they are not able to outpace the immune system by rapid antigen variation or faster cell division or retreat into protective niches not accessible to immune effector mechanisms, their long-term survival depends on influencing and regulating the immune responses away from the mode of action most damaging to them. Immunologists have focused on the excretory and secretory products that are released by the helminths, since they can change the host environment by modulating the immune system. Here we give a brief overview of the helminth-associated immune response and the currently available helminth secretome data. We introduce some major secretome-derived immunomodulatory molecules and describe their potential mode of action. Finally, the applicability of helminth-derived therapeutic proteins in the treatment of allergic and autoimmune inflammatory disease is discussed.

 8. Skolens lys

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skindbjerg Kristensen, L.; Bülow, K.H.

  2000-01-01

  Artiklen vurderer belysningen i konkurrenceprojekter fra konkurrencen RumFormFunktion i folkeskolen og diskuterer skolens lys i fremtiden.......Artiklen vurderer belysningen i konkurrenceprojekter fra konkurrencen RumFormFunktion i folkeskolen og diskuterer skolens lys i fremtiden....

 9. 'Call Eric'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dickson, Thomas

  1999-01-01

  Fremtidens telefoner kan forklædes som øreringe og brillestel, og er styret af brugernes stemme.......Fremtidens telefoner kan forklædes som øreringe og brillestel, og er styret af brugernes stemme....

 10. Design is an Attitude

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Kaare Riise

  2005-01-01

  Arttiklen beskriver den mexicanske designer Rafael Davidsons arbejder gennem en menneskealder, samt hans visioner for mexicansk design i fremtiden.......Arttiklen beskriver den mexicanske designer Rafael Davidsons arbejder gennem en menneskealder, samt hans visioner for mexicansk design i fremtiden....

 11. İnternet ve Tuğla-Harç Mağazalarına İlişkin Müşteri Düşünceleri ve Değişen Müşteri Davranışları

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdolrazagh MADAHI

  2014-09-01

  Full Text Available Bu çalışma Malezya’da internette faaliyet gösteren tuğla harç mağazalarına ilişkin müşteri düşüncelerini ve müşterilerin değişen kanal eğilimlerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmaya ilişkin veriler Klang Vadisi ve Penang Bölgesi’nde 497 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anketlerin neticesinde elde edilmiştir. Çalışmada yapısal bağlamda PLS Modeli ve data analizi bağlamında ise SEM Modeli kullanılmıştır. Yapılan 497 anketin neticesinde, çalışmanın verileri, uygunluk ve zorluk bağlamında internetten tuğla ve harç mağazalara doğru değişen bir eğilim olduğunu göstermiştir. Bulgular benzer şekilde cinsiyet ve niyetin de müşterilerin kanal değiştirmesinde etkin unsurlar olduğunu ortaya koymuştur.

 12. Ørebetennelser hos barn – "alle har noen, men gutter har flest"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari J. Kværner

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGMellomørebetennelse, eller otitis media, er en infeksjons- eller inflammasjonsprosess i mellomøret somogså rammer de tilgrensende avsnitt av denne delen av øvre luftveier, dvs. tuba auditiva og mastoidcellene,selv om disse sjelden gir manifeste symptomer. OM er nesten alltid sekundært til en oppadstigendeslimhinnepatologi i nesen, epipharynx og tuba auditiva.Kværner KJ. Otitis media in children. Nor J Epidemiol 1999; 9 (2: 123-127. ENGLISH SUMMARYOtitis media refers to an infection or inflammation of the middle ear cavity that also affects the eustachiantube and the mastoid cells. Otitis media is almost always caused by an ascending pathology of theepithelial and subepithelial layers of the middle ear mucoperiostium. This paper firstly describes theclassification and distribution of otitis media. Next, using Norwegian data, host related risk factors forotitis media are discussed, particularly focusing on gender differences.

 13. Har du en skrift og en farve, har du et brand’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkvig, Henrik

  2016-01-01

  74 studerende deltog i quiz om genkendelse af brand gennem udvalgte bogstaver fra virksomheders identitetsskrifter.......74 studerende deltog i quiz om genkendelse af brand gennem udvalgte bogstaver fra virksomheders identitetsskrifter....

 14. De Kreative Erhverv - Glem Kunsten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, Lasse

  2014-01-01

  arbejdspladser skabes i brancher, der kan skaleres. HVOR LIGGER FREMTIDENS Apple, nye brand-guruer som Martin Lindstrøm eller morgendagens Jørn Utzon gemt. Aalborg Universitet uddanner tæt på 500 kandidater årligt inden for de kreative erhverv -ofte med en stærk teknologisk vinkel. Vi har dermed en mulighed...... erhverv i Nordjylland for ca. 11 mia. og beskæftigede 5500 personer. Heri gemmer sig en del engroshandel og produktionsvirksomhed, så skærer vi ind til kernen af de brancher, som er nævnt tidligere, er tallet noget mindre og tættere på fire mia. Det sidste er et mere reelt tal, når man skal se det reelle...

 15. Kollektiv intelligens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hallin, Carina Antonia; Jensen, Julian J. U.

  Dansk erhvervsliv er anerkendt som et af de mest innovative i verden, men i disse år møder dansk erhvervsliv nye store udfordringer. Danske virksomheder står overfor at tilpasse sig til den fjerde industrielle revolution, som bygger på den teknologiske udvikling og ikke mindst digitalisering...... (Erhvervs og Vækstministeriet, 2016). Samlet set vil den fjerde industrielle revolution medføre nye krav til virksomheder som vil blive udfordret på effektivitet, omkostning, kreativitet og innovation samt evnen til at forudsige nye markedstrends og operationelle ændringer bedre end konkurrenterne. Nyere...... forskningslitteratur påviser, at ”crowds” har kollektiv intelligens, der kan bidrage med nye kreative og innovative løsninger, og endda forudsige fremtiden for virksomheder ganske præcist (Hong & Page, 2001; 2004; Landemore, 2012; Surowiecki, 2004). Crowds såkaldte kollektive intelligens kan aggregeres i form af...

 16. «Wa-waṣalnā ‘alā barakat Allāh ilā Īgīlīz»: à propos de la localisation d’Īgīlīz-Des-Harġa, le Ḥiṣn du Mahdī Ibn Tūmart

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Van Staëvel, Jean-Pierre

  2006-06-01

  Full Text Available L’article se propose d’infirmer la proposition émise par Allen Fromherz dans l’une des dernières livraisons d’Al-Qanṭara d’identifier Īgīlīz-Des-Harġa, lieu de naissance d’Ibn Tūmart et premier foyer de la révolution almohade, avec la localité d’Īglī dans la vallée du Sous. Conjuguant étude de la documentation écrite, rappel historiographique des rares études savantes à avoir été consacrées à ce site méconnu, et premiers éléments d’une enquête de géographie historique et d’archéologie en cours, la présente contribution voudrait montrer : 1.º que la théorie de Fromherz est sous-tendue par des erreurs d’appréciation des matériaux historiques utilisés ; 2.º que le village natal d’Ibn Tūmart se situe non dans la vallée du Sous, mais dans l’Anti-Atlas central, comme l’avaient déjà bien montré en leur temps Huici Miranda et D. Jacques-Meunié ; 3.º que le site d’Īgīlīz-Des-Harġa, dont on avance ici une localisation précise, comprend notamment un lieu fortifié de hauteur qui a servi, lors des premiers affrontements contre les Almoravides, de refuge à Ibn Tūmart et aux membres de sa tribu. Une brève description archéologique des vestiges est enfin donnée de ce site jusqu’à ce jour inédit.

  El artículo se propone rebatir la propuesta que planteó Allen Fromherz en uno de los últimos números de Al-Qanṭara, al identificar Īgīlīz-Des-Harġa, lugar de nacimiento de Ibn Tūmart y primer foco de la revolución almohade, con la localidad de Īglī, ubicada en el valle del Sous. Al juntar el estudio de la documentación escrita, la evocación historiográfica de los pocos estudios eruditos dedicados a este yacimiento desconocido, con los primeros elementos de una encuesta de geografía histórica y arqueológica en curso, la presente contribución pretende demostrar : 1.º que la teoría de Fromherz adolece de errores de apreciación de los materiales

 17. Bogen om GIS og geodata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balstrøm, Thomas; Jacobi, Ole; Bodum, Lars

  OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med registeroplys......OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med...... kriterier osv. I systemerne findes der også værktøjer til beregning af korteste vej i vejnetværk og analyser på cellebaserede data som eksempelvis digitale højdemodeller. I denne første dansksprogede lærebog gives der en introduktion til de basale begreber i forståelsen af GIS eksemplificeret ved fokus på...... geodata i databaser, analysemetoder, kartografiske principper, metadata (data om data) og udvalgte eksempler på geodata til brug for den offentlige forvaltning, private virksomheder og borgere. Bogen afrundes med en perspektivering om mulighederne i fremtidens brug af GIS og geodata, som desværre ikke har...

 18. "Nogle vælger døden. Jeg vælger livet, drømmene og troen på fremtiden"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter

  2012-01-01

  activities in the community mobilization program Paamiut Asasara. The photos, their titles and narrative texts are analyzed, using the method of a close reading with a clear focus on the photos themselves, combined with a contextual analysis of the photos. Transparency into the step-by-step analysis is used...... to secure plausibility of the results. The study shows that the photographs present the following themes: (1) searching for strength; (2) moving forward (to be on the move); (3) the will to choose and to make changes; (4) a longing for close relationship; and (5) valuing love, i.e. to love and to be loved....... These themes are understood in the context of traditional Inuit story-telling and in the present situation of the young people in Paamiut as part of the Paamiut Asasara program....

 19. Report on the future planning of on-shore sites for wind power plants. [Denmark]; Rapport om fremtidens planlaegning for vindmoeller pae land

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-01

  A working group appointed by the Minister for the Environment has looked at a number of challenges with municipal planning for new onshore wind turbines. The reason was a desire to review the existing planning basis in order to assess the opportunities and constraints found in the current regulations, on which the wind turbine planning is based. The intention has been to look at whether municipalities have the right planning tools to help to ensure the government's objectives for the continued expansion of wind turbines onshore, and whether new planning tools can be identified. In addition, there has been a desire to bring attention to a good planning process with a positive citizen participation and a fact-based information effort, because there often in the context of local and municipal planning emerges local discussions about the proper placement of new wind turbines. With this report the working group make a number of recommendations to the Minister for the Environment. The recommendations deal with proposals for clarification of the rules (the wind turbine directive and the instructions to the directive), proposals for new planning tools, and proposals for new forms of cooperation and information efforts. The review of the current regulations shows that municipalities generally have the tools they need for planning for siting wind turbines, but there is a need for some adjustments and clarifications of the wind turbine directive. No proposed extensive changes in the laws are proposed, but the working group propose a change of the rural zone regulations. (LN)

 20. Application of phase-changing materials in future buildings. Improvement of energy efficiency and indoor climate; Anvendelse af faseskiftende materialer i fremtidens bygninger. Forbedring af energieffektivitet og indeklima

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rose, J. (Statens Byggeforskningsinstitut, Hoersholm (Denmark)); Lund Jensen, R.; Heiselberg, P. (Aalborg Univ. (Denmark)); Hansen, M.; Kjeldsen, A.M.; Dous, C. le (Teknologisk Institut, Taastrup (Denmark)); Uhre Christensen, N. (Ingenioerhoejskolen i AArhus (Denmark))

  2011-07-01

  The aim of the project was to establish the basis for using phase changing materials (PCM) to improve the temperature conditions during summer in future new buildings. With the implementation of the planned new building codes requiring very low energy consumption (passive houses), it will be necessary for buildings to be comfortable during summer without using extra power for ventilation and mechanical cooling. The project has developed a numerical method to calculate latent heat storage in constructions containing phase changing materials. The calculation method has been implemented in the BSim program. A functionality to include the effect PCMs has also been added to the Be10 calculation program. The project has shown that good energy savings can be achieved for cooling and heating, but the price of the materials means long pay-back periods. (LN)

 1. Et universitetsområde for fremtiden - Nygårdshøyden i Bergen. 1960-årenes ambisjoner, og ettertiden som tok dem ned

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siri Skjold Lexau

  2015-12-01

  Full Text Available The article investigates the development of a central area in the city of Bergen from the mid 1960s onwards, called Nygårdshøyden. Lying between two harbour areas, Puddefjorden and Vågen, this topographic ridge was pointed out for necessary university expansion. The architectural firm Andersson & Skjånes’ ambitious plans for a university campus which would totally eradicate the existing urban structure, was approved by the municipal government and the university administration.  New, effective and flexible building systems had been introduced at university campuses all over the world. In Bergen, some of the buildings originally planned as academic centres were erected according to the plan by Andersson & Skjånes. Others were modified and adapted to changing architectural ideals. The present situation shows clearly how the critique of huge-scale, late-modern architecture had an impact on further developments. Economic and aesthetic aspects combined with an increasing demand for the preservation of historical structures led to modifications of the huge master plans. The dynamics of inserting new architecture into historic neighbourhoods also represent advantages on different levels, creating a diversity of spaces and volumes. The proximity of the university area to the city centre and its urban features represents a quality for students and employees. In the end, large parts of the street pattern of the university area were kept, corresponding with the rest of the city’s building structure. A substantial part of the existing buildings of the area were transformed and adapted to university needs, and new buildings have been raised partly as infill and extension projects. In this way, the planning and development of Nygårdshøyden can tell us a lot about urban development and changing ideals through the last 50 years. In addition, as always when we are looking back, we see that priorities and criteria for preservation or demolition of existing urban structures change all the time.

 2. Vitenskapsteori og metodelære i sykepleierutdanningen. En studie av tilblivelsen av vitenskapsteori og metodelære i bachelorutdanningen i sykepleie, og fagenes fremtreden ved to sykepleieskoler gjennom fagplaner og intervju i 2010-2011 og studentenes bacheloroppgaver 2010, med avsett i Bourdieus teori- og begrepsgrunnlag som analytiske verktøy.

  OpenAIRE

  Sortland, Oddrunn Elin

  2011-01-01

  Scientific theory and research method emerged as a subject in nursing education by the change in the national curriculum for nursing education 2000. This study seeks, with deposition in Pierre Bourdieu's methodological approach and theory of social practice, to uncover the historical and contextual factors that lie behind this change, and how science subjects work at two nursing schools in Norway, with different historical origins and values. The empirical material in this study consists of t...

 3. Fagdidaktik og demokrati i skolens praktiske fag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haastrup, Lisbeth; Andersen, Lisa Monica

  2019-01-01

  ”almen” og ”boglig” linje. De praktiske fag er dermed på demokratisk vis blevet udbredt til alle. Med skolereformen år 2014 erstattes håndarbejde og sløjd af det nye fag håndværk og design, mens hjemkundskab skifter navn til madkundskab. Fagene har imidlertid langt færre timer end tidligere, og grænsen...... livsformer, bevægelser og partier politisk gennemslagskraft som understøtter nye demokratiforståelser og dannelsesmål i skolen. De praktiske fag blev fælles for alle elever på tværs af land og by 1956, på tværs af køn i 1975, og med enhedsskolen er der er ikke længere en formel opdeling mellem eleverne på...... mellem dem er blevet mere flydende. Den enkelte elevs praktiske-, æstetiske- og kropslige læreprocesser er i fokus ud fra et mere alment didaktisk, end fagdidaktisk perspektiv og de praktiske fags måde at bidrage til demokratiske dannelse er forandret til mål om samarbejde eleverne imellem og deltagelse...

 4. Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Håland

  2016-04-01

  Full Text Available Distinksjonen knyttet til generell og fagspesifikk lese- og skriveopplæring i fagene har fått fornyet interesse både i norsk og internasjonal sammenheng. Denne artikkelen diskuterer hva dette betyr i norskfagets begynneropplæring, og søker med dette å supplere litteraturen som finnes om lesing av skjønnlitteratur. Vi stiller spørsmålet: Hvordan posisjonerer elever på 1. trinn seg som litterære lesere? Spørsmålet utforskes gjennom klassesamtaler rundt to utvalgte bildebøker med innlagte lesestopp, basert på teorier om hva det vil si å lese skjønnlitteratur, og da særlig Judith Langers teorier (2005 om forestillingsverdener. Utdragene fra klassesamtalene viser at elevene er i stand til å posisjonere seg som litterære lesere og utforske tekster på en fagspesifikk måte.

 5. Scenarier for fødevareindustrien år 2010: Del 2: Fremtidige kompetencebehov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Birger Boutrup; Sonne, Anne-Mette; Harmsen, Hanne

  2004-01-01

  prøvet at nærme sig i projektet CRARNAFI (Competence Requirements and Research Needs Ahead in the Food Industry). Scenarierne og metoden, de er fremkommet på, er afrapporteret i MAPP working paper no. 80 "Scenarier for fødevareindustrien år 2010, Del 1: Scenariekonstruktion og scenarier", som kan...... organisationer i fødevareindustrien at klare sig succesfuldt i de forskellige versioner af fremtiden. I dette working paper har vi i samarbejde med en lang række aktører i fødevareindustrien nedfældet, hvilke kompetencer der kræves for at klare sig godt i de tre forskellige scenarier beskrevet i første del af...... projektet. Kompetencerne er udledt på workshops med repræsentanter fra de fire sektorer kød, mejeri, frugt & grønt, samt fisk. Med udgangspunkt i scenarierne, har vi udledt kompetencer og identificeret de største udfordringer for industrien ved at bevæge sig fra, hvor man er nu og til den skitserede...

 6. Harnessing color vision for visual oximetry in central cyanosis.

  Science.gov (United States)

  Changizi, Mark; Rio, Kevin

  2010-01-01

  Central cyanosis refers to a bluish discoloration of the skin, lips, tongue, nails, and mucous membranes, and is due to poor arterial oxygenation. Although skin color is one of its characteristic properties, it has long been realized that by the time skin color signs become visible, oxygen saturation is dangerously low. Here we investigate the visibility of cyanosis in light of recent discoveries on what color vision evolved for in primates. We elucidate why low arterial oxygenation is visible at all, why it is perceived as blue, and why it can be so difficult to perceive. With a better understanding of the relationship between color vision and blood physiology, we suggest two simple techniques for greatly enhancing the clinician's ability to detect cyanosis and other clinical color changes. The first is called "skin-tone adaptation", wherein sheets, gowns, walls and other materials near a patient have a color close to that of the patient's skin, thereby optimizing a color-normal viewer's ability to sense skin color modulations. The second technique is called "biosensor color tabs", wherein adhesive tabs with a color matching the patient's skin tone are placed in several spots on the skin, and subsequent skin color changes have the effect of making the initially-invisible tabs change color, their hue and saturation indicating the direction and magnitude of the skin color shift.

 7. Harnessing Technology to Assess Oral Communication in Business English

  Science.gov (United States)

  Levy, Tal; Gertler, Hedy

  2015-01-01

  Assessing oral skills in relatively large Business English classes seems a most formidable task for any teacher. How does one make sure to get multiple and valid assessments of each student? This action research paper provides supporting evidence for the correlation between the use of technology and students' engagement. This was achieved by…

 8. Oceans of Opportunity. Harnessing Europe's largest domestic energy resource

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fichaux, N.; Wilkes, J.

  2009-09-01

  Europe's offshore wind potential is enormous and able to power Europe seven times over. Over 100 GW of offshore wind projects are already in various stages of planning. If realised, these projects would produce 10% of the EU's electricity whilst avoiding 200 million tonnes of CO2 emissions each year. EWEA has a target of 40 GW of offshore wind in the EU by 2020, implying an average annual market growth of 28% over the coming 12 years. The EU market for onshore wind grew by an average 32% per year in the 12-year period from 1992-2004 - what the wind energy industry has achieved on land can be repeated at sea. EWEA's proposed offshore grid builds on the 11 offshore grids currently operating and 21 offshore grids currently being considered by the grid operators in the Baltic and North Seas to give Europe a truly pan-European electricity super highway. Strong political support and action from Europe's policy-makers will allow a new, multi-billion euro industry to be built. This new industry will deliver thousands of green collar jobs and a new renewable energy economy and establish Europe as world leader in offshore wind power technology. A single European electricity market with large amounts of wind power will bring affordable electricity to consumers, reduce import dependence, cut CO2 emissions and allow Europe to access its largest domestic energy source.

 9. OPEC suurendas sõja hirmus tootmiskvoote / Harli Uljas

  Index Scriptorium Estoniae

  Uljas, Harli

  2003-01-01

  Venezuela naftatootmise peatamisest tingitud nõudluse katmiseks suurendas OPEC 1,5 miljoni barreli võrra päevas tootmiskvoote. Autokütuste hindade ja Iraagi sõja ohu seosest. Tabel: OPEC: naftakvoodid

 10. Thermionic Power Cell To Harness Heat Energies for Geothermal Applications

  Science.gov (United States)

  Manohara, Harish; Mojarradi, Mohammad; Greer, Harold F.

  2011-01-01

  A unit thermionic power cell (TPC) concept has been developed that converts natural heat found in high-temperature environments (460 to 700 C) into electrical power for in situ instruments and electronics. Thermionic emission of electrons occurs when an emitter filament is heated to gwhite hot h temperatures (>1,000 C) allowing electrons to overcome the potential barrier and emit into the vacuum. These electrons are then collected by an anode, and transported to the external circuit for energy storage.

 11. Harnessing Photovoice for tuberculosis advocacy in Karachi, Pakistan.

  Science.gov (United States)

  Mohammed, Shama; Sajun, Sana Zehra; Khan, Faisal S

  2015-06-01

  In Pakistan, despite publically available free testing and treatment throughout the country, there were an estimated 58,000 deaths due to tuberculosis in 2010. Understanding the experiences of people affected by TB is essential in addressing barriers to effective treatment. The Indus Hospital used Photovoice to understand the experiences of people affected by TB in Karachi. Two hundred and thirty photographs and stories were collected from 55 people affected by TB. Five major themes and 12 sub-themes emerged from the data: the physical aspects of TB (weakness and the side effects of the medication), the social aspects of TB (loneliness, stigma, and the fear/guilt of infecting family members), the socio-economic aspects of TB (financial difficulties/poverty and poor living conditions), supportive factors during treatment (support from family and friends, support from welfare organizations, prayer, visiting peaceful places), and recovery (happiness about getting better). The photographs, stories, and a Call for Action were shared at a Gallery event with patients, practitioners, and policy-makers. This study provides a look at the complexities surrounding TB and emphasizes the need for holistic interventions for TB that address all aspects of the disease, including its social determinants. It also highlights the potential of Photovoice as an effective means to bring much-needed attention to this disease. © The Author (2013). Published by Oxford University Press. All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com.

 12. Non-communicable diseases – harnessing the current opportunities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Jane Brandt; Demaio, Alessandro Rhyll; Østergaard, Lise Rosendal

  2012-01-01

  Non-communicable diseases (NCDs) receive growing attention, which brings a unique opportunity to utilise solutions available to address them. These diseases are largely preventable; proven, cost-effective interventions are available; and when NCDs have emerged, means exist to treat them, prevent ...... complications, and to improve quality of life. Yet, there is a lack in progress in responding effectively to NCDs, and the current discussion and research focus predominantly on challenges rather than the opportunities, which this paper outlines....

 13. Harnessing biodiversity: the Malagasy Institute of Applied Research (IMRA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heys Jennifer

  2010-12-01

  Full Text Available Abstract Background Biopiracy – the use of a people’s long-established medical knowledge without acknowledgement or compensation – has been a disturbing historical reality and exacerbates the global rich-poor divide. Bioprospecting, however, describes the commercialization of indigenous medicines in a manner acceptable to the local populace. Challenges facing bioprospectors seeking to develop traditional medicines in a quality-controlled manner include a lack of skilled labor and high-tech infrastructure, adapting Northern R&D protocols to Southern settings, keeping products affordable for the local population, and managing the threat of biopiracy. The Malagasy Institute of Applied Research (IMRA has employed bioprospecting to develop new health treatments for conditions such as diabetes and burns. Because of its integration of Western science and Malagasy cultural traditions, IMRA may provide a useful example for African and other organizations interested in bioprospecting. Discussion IMRA’s approach to drug development and commercialization was adapted from the outset to Malagasy culture and Southern economic landscapes. It achieved a balance between employing Northern R&D practices and following local cultural norms through four guiding principles. First, IMRA’s researchers understood and respected local practices, and sought to use rather than resist them. Second, IMRA engaged the local community early in the drug development process, and ensured that local people had a stake in its success. Third, IMRA actively collaborated with local and international partners to increase its credibility and research capacity. Fourth, IMRA obtained foreign research funds targeting the “diseases of civilization” to cross-fund the development of drugs for conditions that affect the Malagasy population. These principles are illustrated in the development of IMRA products like Madeglucyl, a treatment for diabetes management that was developed from a traditional remedy. Summary By combining local and international research interests, IMRA has been able to keep its treatments affordable for the Malagasy population. Our analysis of IMRA’s history, strategy, and challenges suggests that other developing world institutions seeking to use bioprospecting to address issues of local access to medicines would be well-advised to treat traditional medical knowledge with respect and humility, share its benefits with the local community, and pursue strategic partnerships.

 14. Harnessing CRISPR-Cas systems for bacterial genome editing.

  Science.gov (United States)

  Selle, Kurt; Barrangou, Rodolphe

  2015-04-01

  Manipulation of genomic sequences facilitates the identification and characterization of key genetic determinants in the investigation of biological processes. Genome editing via clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)-CRISPR-associated (Cas) constitutes a next-generation method for programmable and high-throughput functional genomics. CRISPR-Cas systems are readily reprogrammed to induce sequence-specific DNA breaks at target loci, resulting in fixed mutations via host-dependent DNA repair mechanisms. Although bacterial genome editing is a relatively unexplored and underrepresented application of CRISPR-Cas systems, recent studies provide valuable insights for the widespread future implementation of this technology. This review summarizes recent progress in bacterial genome editing and identifies fundamental genetic and phenotypic outcomes of CRISPR targeting in bacteria, in the context of tool development, genome homeostasis, and DNA repair. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 15. Harnessing biofuels. A global Renaissance in energy production?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jegannathan, Kenthorai Raman; Chan, Eng-Seng; Ravindra, Pogaku [Centre of Materials and Minerals, School of Engineering and Information Technology, Universiti Malaysia Sabah, 88999 Kota Kinabalu, Sabah (Malaysia)

  2009-10-15

  Biofuel, peoples' long awaiting alternative fuel, is yet to struggle a long way to reach in retail outlet all over the world as an economical and environmental friendly fuel. Biofuels include bioethanol, biodiesel, biogas, bio-synthetic gas (bio-syngas), bio-oil, bio-char, Fischer-Tropsch liquids, and biohydrogen. Among these bioethanol, biodiesel, biogas are predominant which can be produced either using chemical catalyst or biocatalyst from biomass. At present, the conventional process involves the chemical catalyst while a rigorous research is focused on using a biocatalyst. This review brings out the advantages and disadvantages of using different type of catalyst in biofuel production and emphasis on new technologies as an alternative to conventional technologies. (author)

 16. Tjeklister har et potentiale i sundhedsvæsnet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rabøl, Louise Isager; Siemsen, Inger Margrethe; Trier, Hans

  2011-01-01

  . Preliminary results indicate a potential for patient safety. However, no evidence indicates that a checklist in itself is sufficient to obtain clinical results: training and motivating staff, supporting implementation, and conducting follow-up and evaluation are as important as the checklist itself to achieve...

 17. Harnessing the power of enterprise to reduce poverty and conflict ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  2011-01-26

  Jan 26, 2011 ... This article appears courtesy of the Richard Ivey School of Business ... the power of enterprise development in regions mired in poverty and conflict. ... to management education that meets the demands of today's complex ...

 18. Harnessing the power of enterprise to reduce poverty and conflict ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  This article appears courtesy of the Richard Ivey School of Business ... Sudan were key partners of the project, which received financial support from Canada's Department of ... La culture du pavot à opium : quelle politique pour l'Afghanistan ?

 19. Tjeklister har et potentiale i sundhedsvæsnet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rabøl, Louise Isager; Siemsen, Inger Margrethe; Trier, Hans

  2011-01-01

  A checklist is a cognitive tool specifying the actions necessary to complete a given task. It serves to improve the quality of care, support the memory of the user and it may serve to indicate the necessary communicative steps within a team. Checklists are used increasingly in health care....... Preliminary results indicate a potential for patient safety. However, no evidence indicates that a checklist in itself is sufficient to obtain clinical results: training and motivating staff, supporting implementation, and conducting follow-up and evaluation are as important as the checklist itself to achieve...

 20. Harnessing case isolation and ring vaccination to control Ebola.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chad Wells

  2015-05-01

  Full Text Available As a devastating Ebola outbreak in West Africa continues, non-pharmaceutical control measures including contact tracing, quarantine, and case isolation are being implemented. In addition, public health agencies are scaling up efforts to test and deploy candidate vaccines. Given the experimental nature and limited initial supplies of vaccines, a mass vaccination campaign might not be feasible. However, ring vaccination of likely case contacts could provide an effective alternative in distributing the vaccine. To evaluate ring vaccination as a strategy for eliminating Ebola, we developed a pair approximation model of Ebola transmission, parameterized by confirmed incidence data from June 2014 to January 2015 in Liberia and Sierra Leone. Our results suggest that if a combined intervention of case isolation and ring vaccination had been initiated in the early fall of 2014, up to an additional 126 cases in Liberia and 560 cases in Sierra Leone could have been averted beyond case isolation alone. The marginal benefit of ring vaccination is predicted to be greatest in settings where there are more contacts per individual, greater clustering among individuals, when contact tracing has low efficacy or vaccination confers post-exposure protection. In such settings, ring vaccination can avert up to an additional 8% of Ebola cases. Accordingly, ring vaccination is predicted to offer a moderately beneficial supplement to ongoing non-pharmaceutical Ebola control efforts.

 1. Harnessing case isolation and ring vaccination to control Ebola.

  Science.gov (United States)

  Wells, Chad; Yamin, Dan; Ndeffo-Mbah, Martial L; Wenzel, Natasha; Gaffney, Stephen G; Townsend, Jeffrey P; Meyers, Lauren Ancel; Fallah, Mosoka; Nyenswah, Tolbert G; Altice, Frederick L; Atkins, Katherine E; Galvani, Alison P

  2015-05-01

  As a devastating Ebola outbreak in West Africa continues, non-pharmaceutical control measures including contact tracing, quarantine, and case isolation are being implemented. In addition, public health agencies are scaling up efforts to test and deploy candidate vaccines. Given the experimental nature and limited initial supplies of vaccines, a mass vaccination campaign might not be feasible. However, ring vaccination of likely case contacts could provide an effective alternative in distributing the vaccine. To evaluate ring vaccination as a strategy for eliminating Ebola, we developed a pair approximation model of Ebola transmission, parameterized by confirmed incidence data from June 2014 to January 2015 in Liberia and Sierra Leone. Our results suggest that if a combined intervention of case isolation and ring vaccination had been initiated in the early fall of 2014, up to an additional 126 cases in Liberia and 560 cases in Sierra Leone could have been averted beyond case isolation alone. The marginal benefit of ring vaccination is predicted to be greatest in settings where there are more contacts per individual, greater clustering among individuals, when contact tracing has low efficacy or vaccination confers post-exposure protection. In such settings, ring vaccination can avert up to an additional 8% of Ebola cases. Accordingly, ring vaccination is predicted to offer a moderately beneficial supplement to ongoing non-pharmaceutical Ebola control efforts.

 2. Alfred Chandler viis äriajaloo massidesse / Harli Uljas

  Index Scriptorium Estoniae

  Uljas, Harli

  2007-01-01

  Majandusteadlane Alfred Chandler oli esimene, kes tõi kasutusse väite, et muutused strateegias saavad olla edukad vaid juhul, kui juhid suunavad ka ettevõtte toimima uutmoodi. Teda peetakse suurkorporatsiooni äriajaloo leiutajaks. Artikkel sisaldab loetelu A. Chandleri kirjutistest

 3. Harnessing the atoms, for a better future, for all

  International Nuclear Information System (INIS)

  Daud Mohamad; Rehir Dahalan; Md Shahid Ayub

  1995-01-01

  This article reviews some recent development and activities in nuclear technology research in Malaysia. It is covers all activities in utilization of radiations and radioisotopes in industry, medicine, agriculture, etc. The topics reviewed are tracer technology, nucleonic control system, nondestructive testing, radiation processing, radiotherapy, radiotherapeutics, radiopharmaceutical, single photon emission tomography and radiation sterilization of medical products

 4. Harnessing Neuroplasticity to Promote Rehabilitation: CI Therapy for TBI

  Science.gov (United States)

  2015-10-01

  the Tampa VAMC and San Antonio VAMC, which both host Polytrauma Rehabilitation Centers. In addition, we plan to work with the Alabama Brain Injury...sites with those funds, e.g., the Tampa VAMC and San Antonio VAMC, which both host Polytrauma Rehabilitation Centers. In addition, we are seeking

 5. Harnessing Private-Sector Innovation to Improve Health Insurance Exchanges.

  Science.gov (United States)

  Gresenz, Carole Roan; Hoch, Emily; Eibner, Christine; Rudin, Robert S; Mattke, Soeren

  2016-05-09

  Overhauling the individual health insurance market-including through the creation of health insurance exchanges-was a key component of the Patient Protection and Affordable Care Act's multidimensional approach to addressing the long-standing problem of the uninsured in the United States. Despite succeeding in enrolling millions of Americans, the exchanges still face several challenges, including poor consumer experience, high operational and development costs, and incomplete market penetration. In light of these challenges, analysts considered a different model for the exchanges-privately facilitated exchanges-which could address these challenges and deepen the Affordable Care Act's impact. In this model, the government retains control over sovereign exchange functions but allows the private sector to assume responsibility for more-peripheral exchange functions, such as developing and sustaining exchange websites. Although private-sector entities have already undertaken exchange-related functions on a limited basis, privately facilitated exchanges could conceivably relieve the government of its responsibility for front-end website operations and consumer decision-support functions entirely. A shift to privately facilitated exchanges could improve the consumer experience, increase enrollment, and lower costs for state and federal governments. A move to such a model requires, nonetheless, managing its risks, such as reduced consumer protection, increased consumer confusion, and the possible lack of a viable revenue base for privately facilitated exchanges, especially in less populous states. On net, the benefits are large enough and the risks sufficiently manageable to seriously consider such a shift. This paper provides background information and more detail on the analysts' assessment.

 6. Finanskrisen skyldes, at vi har privatiseret skabelsen af penge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerg, Ole

  2017-01-01

  Økonomen John Kenneth Galbraith sagde engang (og kun halvt i spøg), at få er de økonomer, der kan give et sammenhængende svar på spørgsmålet: Hvad er penge? ... Men hvad nu, hvis der gemmer sig en mere spidsfindig sandhed i Galbraiths bemærkning? Hvad nu, hvis manglen på sammenhæng er en iboende...

 7. Harnessing greenhouse effect; Domestiquer l'effet de serre

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meunier, F.; Rivet, P.; Terrier, M.F

  2005-07-01

  This book considers the energy and greenhouse effect questions in a global way. It presents the different methods of fight against the increase of the greenhouse effect (energy saving, carbon sinks, cogeneration,..), describes the main alternative energy sources to fossil fuels (biomass, wind power, solar, nuclear,..), and shows that, even worrying, the future is not so dark as it seems to be and that technical solutions exist which will allow to answer the worldwide growing up energy needs and to slow down the climatic drift. (J.S.)

 8. Harnessing International Relations Theory to Security Cooperation Program Design

  Science.gov (United States)

  2012-03-22

  behavior. One of the most famous Liberal theorists is the philosopher Immanuel Kant , whose theory of “Perpetual Peace” centered on a vision where “free...democratic states would retain their sovereignty while working together to avoid war.”17 Kant ‟s vision has repeatedly been channeled into a desire...Interdependence and Liberal Institutionalist thinkers share roots with Grotius and Kant , and believe that there is a larger civil society where interstate

 9. Reversible photocapture of a [2]rotaxane harnessing a barbiturate template.

  Science.gov (United States)

  Tron, Arnaud; Thornton, Peter J; Lincheneau, Christophe; Desvergne, Jean-Pierre; Spencer, Neil; Tucker, James H R; McClenaghan, Nathan D

  2015-01-16

  Photoirradiation of a hydrogen-bonded molecular complex comprising acyclic components, namely, a stoppered thread (1) with a central barbiturate motif and an optimized doubly anthracene-terminated acyclic Hamilton-like receptor (2b), leads to an interlocked architecture, which was isolated and fully characterized. The sole isolated interlocked photoproduct (Φ = 0.06) is a [2]rotaxane, with the dimerized anthracenes assuming a head-to-tail geometry, as evidenced by NMR spectroscopy and consistent with molecular modeling (PM6). A different behavior was observed on irradiating homologous molecular complexes 1⊂2a, 1⊂2b, and 1⊂2c, where the spacers of 2a, 2b, and 2c incorporated 3, 6, and 9 methylene units, respectively. While no evidence of interlocked structure formation was observed following irradiation of 1⊂2a, a kinetically labile rotaxane was obtained on irradiating the complex 1⊂2c, and ring slippage was revealed. A more stable [2]rotaxane was formed on irradiating 1⊂2b, whose capture is found to be fully reversible upon heating, thereby resetting the system, with some fatigue (38%) after four irradiation–thermal reversion cycles.

 10. Harnessing the Frontline Employee Sensing of Capabilities for Decision Support

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hallin, Carina Antonia; Andersen, Torben Juul; Tveterås, Sigbjørn

  2017-01-01

  The ability to sense developments in operational (steady-state) and dynamic (growth) capabilities provides early signals about how the firm adapts its operations to ongoing changes in the environment. Frontline employees engage in the daily transactions and sense the firm's operating conditions......, this article develops a sensing instrument an employee-sensed operational conduct (ESOC) index for updated information as an essential decision support mechanism. This sensing capacity is firm-specific and difficult to replicate once in place and thus can provide a basis for sustainable competitive advantage....

 11. HARNESSING THE CHEMISTRY OF CO{sub 2}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Louie, Janis

  2012-11-30

  Our research presents several strategies for addressing the challenges of activating CO2. In addition, our cycloaddition chemistry addresses several fundamental issues pertaining to catalysis as it applies to energy conservation. Topics addressed include: DEVELOPMENT OF A CYCLOADDITION CATALYST; INCREASING THE UTILITY OF THE NI CYCLOADDITION CATALYST; UNDERSTANDING THE MECHANISM OF NI-CATALYZED CYCLOADDITION; and METAL-FREE CO{sub 2} ACTIVATION.

 12. A unified initiative to harness Earth’s microbiomes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alivisatos, A Paul; Blaser, M. J.; Brodie, Eoin L.; Chun, Miyoung; Dangl, Jeffrey L.; Donohue, Timothy J.; Dorrestein, Pieter C.; Gilbert, Jack A.; Green, Jessica L.; Jansson, Janet K.; Knight, Rob; Maxon, Mary E.; McFall-Ngai, Margaret J.; Miller, Jeff; Pollard, Katherine S.; Ruby, Edward G.; Taha, Sharif A.

  2015-10-28

  Nearly three billion years ago, photosynthetic cyanobacteria transformed Earth’s atmosphere from oxygen-poor to oxygen-rich, enabling the evolution of complex life (1). Microbes shaped our evolutionary origins and their vast impact continues: they are essential constituents of animals and plants and are the most widespread, abundant, and diverse life forms on our planet. Microbial activities enable life but can also imperil it, through unwelcome effects like greenhouse gas production and disease. With a rapidly growing population, centuries of land use, and a changing climate, our planet faces extraordinary challenges. Given their fundamental roles in agriculture, energy production, and the health of our oceans, forests, and human population, understanding the collective activities of Earth’s microbes has never been more crucial.

 13. ATLAS@Home: Harnessing Volunteer Computing for HEP

  CERN Document Server

  Cameron, David; The ATLAS collaboration

  2015-01-01

  The ATLAS collaboration has setup a volunteer computing project called ATLAS@home. Volunteers running Monte-Carlo simulation on their personal computer provide significant computing resources, but also belong to a community potentially interested in HEP. Four types of contributors have been identified, whose questions range from advanced technical details to the reason why simulation is needed, how Computing is organized and how it relates to society. The creation of relevant outreach material for simulation, event visualization and distributed production will be described, as well as lessons learned while interacting with the BOINC volunteers community.

 14. ATLAS@Home: Harnessing Volunteer Computing for HEP

  International Nuclear Information System (INIS)

  Adam-Bourdarios, C; Cameron, D; Filipčič, A; Lancon, E; Wu, W

  2015-01-01

  A recent common theme among HEP computing is exploitation of opportunistic resources in order to provide the maximum statistics possible for Monte Carlo simulation. Volunteer computing has been used over the last few years in many other scientific fields and by CERN itself to run simulations of the LHC beams. The ATLAS@Home project was started to allow volunteers to run simulations of collisions in the ATLAS detector. So far many thousands of members of the public have signed up to contribute their spare CPU cycles for ATLAS, and there is potential for volunteer computing to provide a significant fraction of ATLAS computing resources. Here we describe the design of the project, the lessons learned so far and the future plans. (paper)

 15. ATLAS@Home: Harnessing Volunteer Computing for HEP

  CERN Document Server

  Bourdarios, Claire; Filipcic, Andrej; Lancon, Eric; Wu, Wenjing

  2015-01-01

  A recent common theme among HEP computing is exploitation of opportunistic resources in order to provide the maximum statistics possible for Monte-Carlo simulation. Volunteer computing has been used over the last few years in many other scientific fields and by CERN itself to run simulations of the LHC beams. The ATLAS@Home project was started to allow volunteers to run simulations of collisions in the ATLAS detector. So far many thousands of members of the public have signed up to contribute their spare CPU cycles for ATLAS, and there is potential for volunteer computing to provide a significant fraction of ATLAS computing resources. Here we describe the design of the project, the lessons learned so far and the future plans.

 16. Harnessing innovation in passenger transport research in Africa

  CSIR Research Space (South Africa)

  Mokonyama, Mathetha T

  2006-07-01

  Full Text Available flight paths in the aviation industry, in the light of the increased competitiveness and travel demand. Within the context of advancing initiatives such as the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) objectives, Ssamula and Del Mistro... Conference (SATC), Pretoria, pp. 439-447. [7] Krysman, S. Schmitz, P. 2005. The use of cellphone technology in activity and travel data collection, Proceedings of the 24th Southern African Transport Conference (SATC), Pretoria, pp. 696-705. [8...

 17. Harnessing the microbiome to reduce Fusarium head blight

  Science.gov (United States)

  Fusarium graminearum (Fg), the primary fungal pathogen responsible for Fusarium head blight (FHB), reduces crop yield and contaminates grain with trichothecene mycotoxins that are deleterious to plant, human and animal health. In this presentation, we will discuss two different research projects tha...

 18. Harnessing the soil microbiome for increased drought resistance

  Science.gov (United States)

  Dr. Manter is a Research Soil Scientist in the Soil Management and Sugar Beet Research Unit (SMSBRU) of the USDA-Agricultural Research Service in Fort Collins, Colorado. His research examines soil biology and plant-microbial interactions aimed at optimizing soil health. Research emphasis is on dev...

 19. The Memory Stack: New Technologies Harness Talking for Writing.

  Science.gov (United States)

  Gannon, Maureen T.

  In this paper, an elementary school teacher describes her experiences with the Memory Stack--a HyperCard based tool that can accommodate a voice recording, a graphic image, and a written text on the same card--which she designed to help her second and third grade students integrate their oral language fluency into the process of learning how to…

 20. Ethnophytotechnology: Harnessing the Power of Ethnobotany with Biotechnology.

  Science.gov (United States)

  de la Parra, John; Quave, Cassandra L

  2017-09-01

  Ethnobotany (the scientific study of traditional plant knowledge) has aided the discovery of important medicines. However, as single-molecule drugs or synergistic mixtures, these remedies have faced obstacles in production and analysis. Now, advances in bioreactor technology, metabolic engineering, and analytical instrumentation are improving the production, manipulation, and scientific understanding of such remedies. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 1. Dry Electrode Harness System For Wireless 12-LEAD ECG

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — Human spaceflight requires the ability to obtain diagnostic quality 12-lead electrocardiograms (ECGs). Current systems require significant upmass, volume, and crew...

 2. Harnessing big data to meet the Sustainable Development Goals ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  ... complement official statistics, and facilitate development in sectors such as health, ... It is being implemented by LIRNEasia, the African Institute of Mathematical Sciences, and ... IDRC invites applications for the IDRC Research Awards 2019.

 3. Harnessing Thin-Film Continuous-Flow Assembly Lines.

  Science.gov (United States)

  Britton, Joshua; Castle, Jared W; Weiss, Gregory A; Raston, Colin L

  2016-07-25

  Inspired by nature's ability to construct complex molecules through sequential synthetic transformations, an assembly line synthesis of α-aminophosphonates has been developed. In this approach, simple starting materials are continuously fed through a thin-film reactor where the intermediates accrue molecular complexity as they progress through the flow system. Flow chemistry allows rapid multistep transformations to occur via reaction compartmentalization, an approach not amenable to using conventional flasks. Thin film processing can also access facile in situ solvent exchange to drive reaction efficiency, and through this method, α-aminophosphonate synthesis requires only 443 s residence time to produce 3.22 g h(-1) . Assembly-line synthesis allows unprecedented reaction flexibility and processing efficiency. © 2016 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 4. Harnessing Solar Energy for the Production of Clean Fuel

  NARCIS (Netherlands)

  Pandit, A.; Holzwarth, A.; de Groot, H.J.M.

  2008-01-01

  The European Union and its member states are being urged by leading scientists to make a major multi million Euro commitment to solar driven production of environmentally clean electricity, hydrogen and other fuels, as the only sustainable long-term solution for global energy needs. The most

 5. Harnessing the mode mixing in optical fiber-tip cavities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Podoliak, Nina; Horak, Peter; Takahashi, Hiroki; Keller, Matthias

  2017-01-01

  We present a systematic numerical study of Fabry–Pérot optical cavities with Gaussian-shape mirrors formed between tips of optical fibers. Such cavities can be fabricated by laser machining of fiber tips and are promising systems for achieving strong coupling between atomic particles and an optical field as required for quantum information applications. Using a mode mixing matrix method, we analyze the cavity optical eigenmodes and corresponding losses depending on a range of cavity-shape parameters, such as mirror radius of curvature, indentation depth and cavity length. The Gaussian shape of the mirrors causes mixing of optical modes in the cavity. We investigate the effect of the mode mixing on the coherent atom-cavity coupling as well as the mode matching between the cavity and a single-mode optical fiber. While the mode mixing is associated with increased cavity losses, it can also lead to an enhancement of the local optical field. We demonstrate that around the resonance between the fundamental and 2nd order Laguerre–Gaussian modes of the cavity it is possible to obtain 50% enhancement of the atom-cavity coupling at the cavity center while still maintaining low cavity losses and high cavity-fiber optical coupling. (paper)

 6. Harnessing cell-material interaction to control cell fate: design ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Rajat K Das

  2017-10-26

  Oct 26, 2017 ... cytoplasmic domain is believed to be the crucial step for the activation of integrins and .... These gels can be degraded both via hydrolysis as well as enzymolysis. Thus, the ... tions.25,26 In one of the early examples of synthetic, proteolytically ... poly(ethylene glycol) (PEG) based gels with MMP degradable ...

 7. Harnessing Aptamers to Overcome Challenges in Gluten Detection

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rebeca Miranda-Castro

  2016-04-01

  Full Text Available Celiac disease is a lifelong autoimmune disorder triggered by foods containing gluten, the storage protein in wheat, rye, and barley. The rapidly escalating number of patients diagnosed with this disease poses a great challenge to both food industry and authorities to guarantee food safety for all. Therefore, intensive efforts are being made to establish minimal disease-eliciting doses of gluten and consequently to improve gluten-free labeling. These efforts depend to a high degree on the availability of methods capable of detecting the protein in food samples at levels as low as possible. Current analytical approaches rely on the use of antibodies as selective recognition elements. With limited sensitivity, these methods exhibit some deficiencies that compromise the accuracy of the obtained results. Aptamers provide an ideal alternative for designing biosensors for fast and selective measurement of gluten in foods. This article highlights the challenges in gluten detection, the current status of the use of aptamers for solving this problem, and what remains to be done to move these systems into commercial applications.

 8. Termite mounds harness diurnal temperature oscillations for ventilation.

  Science.gov (United States)

  King, Hunter; Ocko, Samuel; Mahadevan, L

  2015-09-15

  Many species of millimetric fungus-harvesting termites collectively build uninhabited, massive mound structures enclosing a network of broad tunnels that protrude from the ground meters above their subterranean nests. It is widely accepted that the purpose of these mounds is to give the colony a controlled microclimate in which to raise fungus and brood by managing heat, humidity, and respiratory gas exchange. Although different hypotheses such as steady and fluctuating external wind and internal metabolic heating have been proposed for ventilating the mound, the absence of direct in situ measurement of internal air flows has precluded a definitive mechanism for this critical physiological function. By measuring diurnal variations in flow through the surface conduits of the mounds of the species Odontotermes obesus, we show that a simple combination of geometry, heterogeneous thermal mass, and porosity allows the mounds to use diurnal ambient temperature oscillations for ventilation. In particular, the thin outer flutelike conduits heat up rapidly during the day relative to the deeper chimneys, pushing air up the flutes and down the chimney in a closed convection cell, with the converse situation at night. These cyclic flows in the mound flush out CO2 from the nest and ventilate the colony, in an unusual example of deriving useful work from thermal oscillations.

 9. Harnessing the power of advertising to prevent childhood obesity.

  Science.gov (United States)

  Bell, Andrew Colin; Wolfenden, Luke; Sutherland, Rachel; Coggan, Lucy; Young, Kylie; Fitzgerald, Michael; Hodder, Rebecca; Orr, Neil; Milat, Andrew J; Wiggers, John

  2013-10-04

  Social marketing integrates communication campaigns with behavioural and environmental change strategies. Childhood obesity programs could benefit significantly from social marketing but communication campaigns on this issue tend to be stand-alone. A large-scale multi-setting child obesity prevention program was implemented in the Hunter New England (HNE) region of New South Wales (NSW), Australia from 2005-2010. The program included a series of communication campaigns promoting the program and its key messages: drinking water; getting physically active and; eating more vegetables and fruit. Pre-post telephone surveys (n = 9) were undertaken to evaluate awareness of the campaigns among parents of children aged 2-15 years using repeat cross-sections of randomly selected cohorts. A total of 1,367 parents (HNE = 748, NSW = 619) participated. At each survey post baseline, HNE parents were significantly more likely to have seen, read or heard about the program and its messages in the media than parents in the remainder of the state (p awareness of the program and each of its messages over time in HNE compared to no change over time in NSW (p Awareness was significantly higher (p awareness levels were sustained for each campaign until the end of the program. At the end of the program participants without a tertiary education were significantly more likely (p = 0.04) to be aware of the brand campaign (31%) than those with (20%) but there were no other statistically significant socio-demographic differences in awareness. The Good for Kids communication campaigns increased and maintained awareness of childhood obesity prevention messages. Moreover, messages were delivered equitably to diverse socio-demographic groups within the region.

 10. Wind-energy harnessing - global, national and local considerations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Price, T.; Bunn, J.

  1996-01-01

  A review of the global issues of wind-energy capture and use is given, along with a case for developing the wind-energy potential of part of the Rhymney Valley, South Wales. Such an energy-supply project should be incorporated into an integrated energy and environmental strategy for the region. This would not only yield benefits with respect to the local, national and global environments, but also aid in enhancing the quality of life for the Rhymney Valley region and its inhabitants. (UK)

 11. Harnessing the privatisation of China's fragmented health-care delivery.

  Science.gov (United States)

  Yip, Winnie; Hsiao, William

  2014-08-30

  Although China's 2009 health-care reform has made impressive progress in expansion of insurance coverage, much work remains to improve its wasteful health-care delivery. Particularly, the Chinese health-care system faces substantial challenges in its transformation from a profit-driven public hospital-centred system to an integrated primary care-based delivery system that is cost effective and of better quality to respond to the changing population needs. An additional challenge is the government's latest strategy to promote private investment for hospitals. In this Review, we discuss how China's health-care system would perform if hospital privatisation combined with hospital-centred fragmented delivery were to prevail--population health outcomes would suffer; health-care expenditures would escalate, with patients bearing increasing costs; and a two-tiered system would emerge in which access and quality of care are decided by ability to pay. We then propose an alternative pathway that includes the reform of public hospitals to pursue the public interest and be more accountable, with public hospitals as the benchmarks against which private hospitals would have to compete, with performance-based purchasing, and with population-based capitation payment to catalyse coordinated care. Any decision to further expand the for-profit private hospital market should not be made without objective assessment of its effect on China's health-policy goals. Copyright © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 12. Harnessing Apoptotic Cell Clearance to Treat Autoimmune Arthritis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Philippe Saas

  2017-10-01

  Full Text Available Early-stage apoptotic cells possess immunomodulatory properties. Proper apoptotic cell clearance during homeostasis has been shown to limit subsequent immune responses. Based on these observations, early-stage apoptotic cell infusion has been used to prevent unwanted inflammatory responses in different experimental models of autoimmune diseases or transplantation. Moreover, this approach has been shown to be feasible without any toxicity in patients undergoing allogeneic hematopoietic cell transplantation to prevent graft-versus-host disease. However, whether early-stage apoptotic cell infusion can be used to treat ongoing inflammatory disorders has not been reported extensively. Recently, we have provided evidence that early-stage apoptotic cell infusion is able to control, at least transiently, ongoing collagen-induced arthritis. This beneficial therapeutic effect is associated with the modulation of antigen-presenting cell functions mainly of macrophages and plasmacytoid dendritic cells, as well as the induction of collagen-specific regulatory CD4+ T cells (Treg. Furthermore, the efficacy of this approach is not altered by the association with two standard treatments of rheumatoid arthritis (RA, methotrexate and tumor necrosis factor (TNF inhibition. Here, in the light of these observations and recent data of the literature, we discuss the mechanisms of early-stage apoptotic cell infusion and how this therapeutic approach can be transposed to patients with RA.

 13. Harnessing sorghum and millet biotechnology for food and health

  CSIR Research Space (South Africa)

  O'Kennedy, MM

  2006-11-01

  Full Text Available , the causal agent of rust disease, and the oomycete S. graminicola, causal agent of downy mildew, resulted in a significant reduction of disease symptoms in comparison to wild type control plants. The disease resistance of pearl millet was increased by up... of a wound-inducible promoter from a maize protease inhibitor gene (mpi) were produced via particle bombardment of shoot apices (Girijashankar et al., 2005). Although reductions in leaf damage (60%), larval mortality (40%) and larval weight (36...

 14. Harnessing the potential of biomaterials for brain repair after stroke

  Science.gov (United States)

  Tuladhar, Anup; Payne, Samantha L.; Shoichet, Molly S.

  2018-03-01

  Stroke is a devastating disease for which no clinical treatment exists to regenerate lost tissue. Strategies for brain repair in animal models of stroke include the delivery of drug or cell-based therapeutics; however, the complex anatomy and functional organization of the brain presents many challenges. Biomaterials may alleviate some of these challenges by providing a scaffold, localizing the therapy to the site of action, and/or modulating cues to brain cells. Here, the challenges associated with delivery of therapeutics to the brain and the biomaterial strategies used to overcome these challenges are described. For example, innovative hydrogel delivery systems have been designed to provide sustained trophic factor delivery for endogenous repair and to support transplanted cell survival and integration. Novel treatments, such as electrical stimulation of transplanted cells and the delivery of factors for the direct reprogramming of astrocytes into neurons, may be further enhanced by biomaterial delivery systems. Ultimately, improved clinical translation will be achieved by combining clinically relevant therapies with biomaterials strategies.

 15. The American farm: Harnessing the sun to fuel the world

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-03-01

  This NREL publication forecasts the future in energy crops. Tomorrow's farm will produce crops like corn, soybeans, rapeseed, sunflowers for food and fuel. Farmers will harvest switchgrass and then sell it for feed or to make ethanol. Aspects of planting trees that are beneficial to the environment such as filtering run-off water are discussed. Economic issues of energy crop growth are presented. The harvesting of trees for pulp, paper, and energy and corn for electricity, fuels, and chemicals are both emphasized. Tree harvesting research from breeding programs to high-tech harvesting techniques is presented

 16. ATM: The Key To Harnessing the Power of Networked Multimedia.

  Science.gov (United States)

  Gross, Rod

  1996-01-01

  ATM (Asynchronous Transfer Mode) network technology handles the real-time continuous traffic flow necessary to support desktop multimedia applications. Describes network applications already used: desktop video collaboration, distance learning, and broadcasting video delivery. Examines the architecture of ATM technology, video delivery and sound…

 17. Action Plan for Harnessing Science and Technology towards ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  LS SHASHIDHARA

  areas with enhanced capacity, so as to provide a constant stream of talent for ... 15-year Vision: Tranforming India from a Service economy to a Knowledge economy by ..... research institutes etc. such that it can organize high-quality training for.

 18. Har forhold under svangerskapet betydning for utviklingen av otitis media?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari J. Kværner

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGMed utgangspunkt i data fra et populasjonsbasert utvalg av 7 992 norske tvillinger ble sammenhengenmellom gjentatte ørebetennelser og forhold under svangerskapet studert. Som parametre på intrauterinevekstforhold ble informasjon om fødselsvekt og gestasjonsalder fra Medisinsk Fødselsregister benyttet.Informasjon om rapporterte øreinfeksjoner ble basert på spørreskjemaer som ble besvart av tvillingene ialderen 18–25 år. Først studerte vi individuelle effekter av fødselsvekt og gestasjonsalder på forekomsten avotitis media (OM. Rapportert fødselsvekt hos individer med OM var signifikant lavere enn hos kontrollene,med en gjennomsnittsforskjell på 86 gram. Hos de som rapporterte OM var gjennomsnittlig gestasjonsalder3 dager kortere enn i kontrollmaterialet. Deretter beregnet vi effekten av fødselsvekt ved bruk av co-twinkontroll metoden. Blant monozygote (MZ tvillingpar gjenspeiler fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparetintra-uterine miljøforskjeller. Blant dizygote (DZ par kan vektforskjellen være både genetiske ogmiljøbetinget. Ved sammenligning av fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparene er tvillingen som ikkehar gjentatte øreinfeksjoner en matchet kontroll blant OM diskordante par. Resultatene antyder at lavfødselsvekt er en risikofaktor for otitis media. Gjennomsnittlig vektforskjell blant par diskordante for OMvar 48 gram, og den av tvillingen som ikke rapporterte OM hadde signifikant høyere fødselsvekt.Kværner KJ, Tambs K, Harris J, Magnus P. Do pregnancy-related factors influence the development ofotitis media? Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 55-58.  ENGLISH SUMMARYThe association between intrauterine growth, as measured by weight and gestational age, and the occurrenceof recurrent ear infections was studied using data from a population based sample of 7992 Norwegian twins.Perinatal measures were collected from the Medical Birth Registry, and reports of recurrent ear infectionswere based on questionnaires completed when the twins were aged 18-25. First, the individual effects ofbirth weight and gestational age on the occurrence of otitis media (OM were estimated. Birth weight amongindividuals who reported OM was significantly lower than for controls, with a mean weight difference of 86grams. The average difference in gestational age was 3 days shorter among individuals with a positivehistory of OM. Next, the effect of birth weight was estimated using a co-twin control application. AmongMZ twins within pair differences in birth weight reflect environmental differences experienced in utero.Among DZ pairs birth weight differences may be due to genetic and environmental differences. Among OMdiscordant pairs, the co-twin without a history of OM is a matched control for comparisons of intra-pairdifferences in birth weight. When within pair birth weight differences were compared, the co-twin without ahistory of OM was used as the matched control. Results indicated that lower birth weight may be a riskfactor for OM. The average birth weight difference among OM discordant pairs was 48 grams, with thecontrol twin weighing significantly more than the twin with a history of OM.

 19. Harnessing Functional Genomics to Reverse Chemoresistance in Breast Cancer

  National Research Council Canada - National Science Library

  Bodemann, Brian

  2007-01-01

  .... An example of successful targeted therapy is trastuzumab, a humanized monoclonal antibody that binds to the extracellular domain of HER2, a receptor which is overexpressed in many breast cancers...

 20. Harnessing genomics to identify environmental determinants of heritable disease

  Science.gov (United States)

  Yauk, Carole Lyn; Argueso, J. Lucas; Auerbach, Scott S.; Awadalla, Philip; Davis, Sean R.; DeMarini, David M.; Douglas, George R.; Dubrova, Yuri E.; Elespuru, Rosalie K.; Glover, Thomas W.; Hales, Barbara F.; Hurles, Matthew E.; Klein, Catherine B.; Lupski, James R.; Manchester, David K.; Marchetti, Francesco; Montpetit, Alexandre; Mulvihill, John J.; Robaire, Bernard; Robbins, Wendie A.; Rouleau, Guy A.; Shaughnessy, Daniel T.; Somers, Christopher M.; Taylor, James G.; Trasler, Jacquetta; Waters, Michael D.; Wilson, Thomas E.; Witt, Kristine L.; Bishop, Jack B.

  2012-01-01

  Next-generation sequencing technologies can now be used to directly measure heritable de novo DNA sequence mutations in humans. However, these techniques have not been used to examine environmental factors that induce such mutations and their associated diseases. To address this issue, a working group on environmentally induced germline mutation analysis (ENIGMA) met in October 2011 to propose the necessary foundational studies, which include sequencing of parent–offspring trios from highly exposed human populations, and controlled dose–response experiments in animals. These studies will establish background levels of variability in germline mutation rates and identify environmental agents that influence these rates and heritable disease. Guidance for the types of exposures to examine come from rodent studies that have identified agents such as cancer chemotherapeutic drugs, ionizing radiation, cigarette smoke, and air pollution as germ-cell mutagens. Research is urgently needed to establish the health consequences of parental exposures on subsequent generations. PMID:22935230

 1. Harnessing biodiversity: the Malagasy Institute of Applied Research (IMRA).

  Science.gov (United States)

  Puri, Manveen; Masum, Hassan; Heys, Jennifer; Singer, Peter A

  2010-12-13

  Biopiracy - the use of a people's long-established medical knowledge without acknowledgement or compensation - has been a disturbing historical reality and exacerbates the global rich-poor divide. Bioprospecting, however, describes the commercialization of indigenous medicines in a manner acceptable to the local populace. Challenges facing bioprospectors seeking to develop traditional medicines in a quality-controlled manner include a lack of skilled labor and high-tech infrastructure, adapting Northern R&D protocols to Southern settings, keeping products affordable for the local population, and managing the threat of biopiracy. The Malagasy Institute of Applied Research (IMRA) has employed bioprospecting to develop new health treatments for conditions such as diabetes and burns. Because of its integration of Western science and Malagasy cultural traditions, IMRA may provide a useful example for African and other organizations interested in bioprospecting. IMRA's approach to drug development and commercialization was adapted from the outset to Malagasy culture and Southern economic landscapes. It achieved a balance between employing Northern R&D practices and following local cultural norms through four guiding principles. First, IMRA's researchers understood and respected local practices, and sought to use rather than resist them. Second, IMRA engaged the local community early in the drug development process, and ensured that local people had a stake in its success. Third, IMRA actively collaborated with local and international partners to increase its credibility and research capacity. Fourth, IMRA obtained foreign research funds targeting the "diseases of civilization" to cross-fund the development of drugs for conditions that affect the Malagasy population. These principles are illustrated in the development of IMRA products like Madeglucyl, a treatment for diabetes management that was developed from a traditional remedy. By combining local and international research interests, IMRA has been able to keep its treatments affordable for the Malagasy population. Our analysis of IMRA's history, strategy, and challenges suggests that other developing world institutions seeking to use bioprospecting to address issues of local access to medicines would be well-advised to treat traditional medical knowledge with respect and humility, share its benefits with the local community, and pursue strategic partnerships.

 2. Har du hørt om hearables?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bødker, Mads

  2017-01-01

  På en eller anden måde er hovedtelefoner blevet allestedsnærværende. På cykelstien, i supermarkedet, på arbejdspladsen, på gader og stræder og selv i bilerne ser man folk med det karakteristiske, ofte hvide, ledningsvedhæng. Ledningen ser vi nok ikke så meget til fremover, men udover at være blev...... trådløse, sker der en række nye ting med hovedtelefonen, som måske inden længe bliver en uundværlig ‘(w)earable’, der kan langt mere end bare spille musik....

 3. Harnessing ICTs to scale-up agricultural innovations | IDRC ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Information and communication technologies (ICTs) can play an important role in ... IDRC's Canadian International Food Security Research Fund (CIFSRF) and ... how to implement ICT-for-scale that consider partnerships, business models, ... its 2017 call for proposals to establish Cyber Policy Centres in the Global South.

 4. Harnessing hospital purchase power to design safe care delivery.

  Science.gov (United States)

  Ebben, Steven F; Gieras, Izabella A; Gosbee, Laura Lin

  2008-01-01

  Since the Institute of Medicine's well-publicized 1999 report To Err is Human, the healthcare patient safety movement has grown at an exponential pace. However, much more can be done to advance patient safety from a care process design vantage point-improving safety through effective care processes and technology integration. While progress is being made, the chasm between technology developers and caregivers remains a profound void. Why hasn't more been done to expand our view of patient safety to include technology design? Healthcare organizations have not consolidated their purchasing power to expect improved designs. This article will (1) provide an assessment of the present state of healthcare technology management and (2) provide recommendations for collaborative design of safe healthcare delivery systems.

 5. Efficient collective swimming by harnessing vortices through deep reinforcement learning.

  Science.gov (United States)

  Verma, Siddhartha; Novati, Guido; Koumoutsakos, Petros

  2018-06-05

  Fish in schooling formations navigate complex flow fields replete with mechanical energy in the vortex wakes of their companions. Their schooling behavior has been associated with evolutionary advantages including energy savings, yet the underlying physical mechanisms remain unknown. We show that fish can improve their sustained propulsive efficiency by placing themselves in appropriate locations in the wake of other swimmers and intercepting judiciously their shed vortices. This swimming strategy leads to collective energy savings and is revealed through a combination of high-fidelity flow simulations with a deep reinforcement learning (RL) algorithm. The RL algorithm relies on a policy defined by deep, recurrent neural nets, with long-short-term memory cells, that are essential for capturing the unsteadiness of the two-way interactions between the fish and the vortical flow field. Surprisingly, we find that swimming in-line with a leader is not associated with energetic benefits for the follower. Instead, "smart swimmer(s)" place themselves at off-center positions, with respect to the axis of the leader(s) and deform their body to synchronize with the momentum of the oncoming vortices, thus enhancing their swimming efficiency at no cost to the leader(s). The results confirm that fish may harvest energy deposited in vortices and support the conjecture that swimming in formation is energetically advantageous. Moreover, this study demonstrates that deep RL can produce navigation algorithms for complex unsteady and vortical flow fields, with promising implications for energy savings in autonomous robotic swarms.

 6. The interplay of immunotherapy and chemotherapy: harnessing potential synergies.

  Science.gov (United States)

  Emens, Leisha A; Middleton, Gary

  2015-05-01

  Although cancer chemotherapy has historically been considered immune suppressive, it is now accepted that certain chemotherapies can augment tumor immunity. The recent success of immune checkpoint inhibitors has renewed interest in immunotherapies, and in combining them with chemotherapy to achieve additive or synergistic clinical activity. Two major ways that chemotherapy promotes tumor immunity are by inducing immunogenic cell death as part of its intended therapeutic effect and by disrupting strategies that tumors use to evade immune recognition. This second strategy, in particular, is dependent on the drug, its dose, and the schedule of chemotherapy administration in relation to antigen exposure or release. In this Cancer Immunology at the Crossroads article, we focus on cancer vaccines and immune checkpoint blockade as a forum for reviewing preclinical and clinical data demonstrating the interplay between immunotherapy and chemotherapy. ©2015 American Association for Cancer Research.

 7. Harnessing Next-Generation Sequencing Capabilities for Microbial Forensics

  Science.gov (United States)

  2014-07-15

  2011 E. coli O104:H4 outbreak in Germany (Grad et al., 2012; Mellmann et al., 2011). Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) (Altschul, Gish...and other complications in this outbreak was unexpectedly high (Frank et al., 2011; Jansen & Kielstein, 2011). Importantly, the German and French ...forensic attribution, an enemy combatant or other violent actor will leave behind petri dishes inoculated with a pure culture of the agent being used as a

 8. Harnessing the metal-insulator transition for tunable metamaterials

  Science.gov (United States)

  Charipar, Nicholas A.; Charipar, Kristin M.; Kim, Heungsoo; Bingham, Nicholas S.; Suess, Ryan J.; Mathews, Scott A.; Auyeung, Raymond C. Y.; Piqué, Alberto

  2017-08-01

  The control of light-matter interaction through the use of subwavelength structures known as metamaterials has facilitated the ability to control electromagnetic radiation in ways not previously achievable. A plethora of passive metamaterials as well as examples of active or tunable metamaterials have been realized in recent years. However, the development of tunable metamaterials is still met with challenges due to lack of materials choices. To this end, materials that exhibit a metal-insulator transition are being explored as the active element for future metamaterials because of their characteristic abrupt change in electrical conductivity across their phase transition. The fast switching times (▵t < 100 fs) and a change in resistivity of four orders or more make vanadium dioxide (VO2) an ideal candidate for active metamaterials. It is known that the properties associated with thin film metal-insulator transition materials are strongly dependent on the growth conditions. For this work, we have studied how growth conditions (such as gas partial pressure) influence the metalinsulator transition in VO2 thin films made by pulsed laser deposition. In addition, strain engineering during the growth process has been investigated as a method to tune the metal-insulator transition temperature. Examples of both the optical and electrical transient dynamics facilitating the metal-insulator transition will be presented together with specific examples of thin film metamaterial devices.

 9. Har samfundstjeneste en præventiv effekt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Susanne

  2007-01-01

  Do Offenders Sentenced to Community Service Have Lower Rates of Recidivism than Offenders Sentenced to Imprisonment? The Community Service Programme (CS) was introduced in Denmark in 1982. The programme offers an alternative to incarceration in which offenders are sentenced to anywhere from 30...

 10. Harnessing the sharing economy in developing countries | IDRC ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Digital marketplace platforms like AirBnB and Uber, sometimes referred to as ... The project will support five in-depth case studies on the impact of the sharing economy in the developing world. The studies will be selected through an open call.

 11. Semantic acquisition games harnessing manpower for creating semantics

  CERN Document Server

  Šimko, Jakub

  2014-01-01

  A comprehensive and extensive review of state-of-the-art in semantics acquisition game (SAG) design A set of design patterns for SAG designers A set of case studies (real SAG projects) demonstrating the use of SAG design patterns

 12. Harnessing marketing automation for B2B content marketing

  OpenAIRE

  Järvinen, Joel; Taiminen, Heini

  2016-01-01

  The growing importance of the Internet to B2B customer purchasing decisions has motivated B2B sellers to create digital content that leads potential buyers to interact with their company. This trend has engendered a new paradigm referred to as ‘content marketing.’ This study investigates the organizational processes for developing valuable and timely content to meet customer needs and for integrating content marketing with B2B selling processes. The results of this single case study demonstra...

 13. Of Radicals and DREAMers: Harnessing Exceptionality to Challenge Immigration Control

  Science.gov (United States)

  Heredia, Luisa Laura

  2015-01-01

  This article contributes to the literature on undocumented youth activism and citizenship by assessing undocumented youth's challenges to a growing regime of migration control in the US. It uses Doug McAdam's tactical interaction as an analytical lens to explore two consecutive high-risk campaigns, ICE infiltrations and expulsion/re-entry. In this…

 14. Harnessing the Collective Power of Eyewitnesses for Improved Earthquake Information

  Science.gov (United States)

  Bossu, R.; Lefebvre, S.; Mazet-Roux, G.; Steed, R.

  2013-12-01

  The Euro-Med Seismological Centre (EMSC) operates the second global earthquake information website (www.emsc-csem.org) which attracts 2 million visits a month from about 200 different countries. We collect information about earthquakes' effects from eyewitnesses such as online questionnaires, geolocated pics to rapidly constrain impact scenario. At the beginning, the collection was purely intended to address a scientific issue: the rapid evaluation of earthquake's impact. However, it rapidly appears that the understanding of eyewitnesses' expectations and motivations in the immediate aftermath of an earthquake was essential to optimise this data collection. Crowdsourcing information on earthquake's effects does not apply to a pre-existing community. By definition, eyewitnesses only exist once the earthquake has struck. We developed a strategy on social networks (Facebook, Google+, Twitter...) to interface with spontaneously emerging online communities of eyewitnesses. The basic idea is to create a positive feedback loop: attract eyewitnesses and engage with them by providing expected earthquake information and services, collect their observations, collate them for improved earthquake information services to attract more witnesses. We will present recent examples to illustrate how important the use of social networks is to engage with eyewitnesses especially in regions of low seismic activity where people are unaware of existing Internet resources dealing with earthquakes. A second type of information collated in our information services is derived from the real time analysis of the traffic on our website in the first minutes following an earthquake occurrence, an approach named flashsourcing. We show, using the example of the Mineral, Virginia earthquake that the arrival times of eyewitnesses of our website follows the propagation of the generated seismic waves and then, that eyewitnesses can be considered as ground motion sensors. Flashsourcing discriminates felt earthquakes within, as an average 90s of their occurrence, and can map, in certain cases, the damaged areas. Thanks to the flashsourced and crowdsourced information, we developed an innovative Twitter earthquake information service (currently under test and to be open by November) which intends to offer notifications for earthquakes that matter for the public only. It provides timely information for felt and damaging earthquakes regardless their magnitude and heads-up for seismologists. In conclusion, the experience developed at the EMSC demonstrates the benefit of involving eyewitnesses in earthquake surveillance. The data collected directly and indirectly from eyewitnesses complement information derived from monitoring networks and contribute to improved services. By increasing interaction between science and society, it opens new opportunities for raising awareness on seismic hazard.

 15. HARNESSING BIG DATA FOR PRECISION MEDICINE: INFRASTRUCTURES AND APPLICATIONS.

  Science.gov (United States)

  Yu, Kun-Hsing; Hart, Steven N; Goldfeder, Rachel; Zhang, Qiangfeng Cliff; Parker, Stephen C J; Snyder, Michael

  2017-01-01

  Precision medicine is a health management approach that accounts for individual differences in genetic backgrounds and environmental exposures. With the recent advancements in high-throughput omics profiling technologies, collections of large study cohorts, and the developments of data mining algorithms, big data in biomedicine is expected to provide novel insights into health and disease states, which can be translated into personalized disease prevention and treatment plans. However, petabytes of biomedical data generated by multiple measurement modalities poses a significant challenge for data analysis, integration, storage, and result interpretation. In addition, patient privacy preservation, coordination between participating medical centers and data analysis working groups, as well as discrepancies in data sharing policies remain important topics of discussion. In this workshop, we invite experts in omics integration, biobank research, and data management to share their perspectives on leveraging big data to enable precision medicine.Workshop website: http://tinyurl.com/PSB17BigData; HashTag: #PSB17BigData.

 16. Harnessing social innovation for energy justice: a business model perspective

  OpenAIRE

  Hiteva, Ralitsa; Sovacool, Benjamin

  2017-01-01

  This paper uses a business model framework to discuss how principles of energy justice - in particular, equitable distribution of costs and benefits, affordability, due process and greater participation in decision-making - can be embedded in business model innovations for energy, through social innovation. The paper discusses four cases at different scales (local, subnational, regional and global) to highlight opportunities for introducing principles of energy justice into the core of busine...

 17. Big Mac arvestab raha ostujõudu / Harli Uljas

  Index Scriptorium Estoniae

  Uljas, Harli

  2005-01-01

  The Economist võrdleb maailma valuutade suhestamiseks Big Mac'i burgeri hindu 120 riigis, kuna see meetod võimaldab saada ülevaate riikide elanikkonna tegelikust ostujõust. Tabel: Hamburgeri standard

 18. Technological innovations in mental healthcare: harnessing the digital revolution.

  Science.gov (United States)

  Hollis, Chris; Morriss, Richard; Martin, Jennifer; Amani, Sarah; Cotton, Rebecca; Denis, Mike; Lewis, Shôn

  2015-04-01

  Digital technology has the potential to transform mental healthcare by connecting patients, services and health data in new ways. Digital online and mobile applications can offer patients greater access to information and services and enhance clinical management and early intervention through access to real-time patient data. However, substantial gaps exist in the evidence base underlying these technologies. Greater patient and clinician involvement is needed to evaluate digital technologies and ensure they target unmet needs, maintain public trust and improve clinical outcomes. Royal College of Psychiatrists.

 19. Army Social Media: Harnessing the Power of Networked Communications

  Science.gov (United States)

  2011-09-01

  Social Networking : – Facebook – MySpace – Friendster 9/1/2011 Content sharing: -You Tube -Flickr -Vimeo -Photobucket Collaborating/ knowledge...Americans use social media tools and Web sites monthly Social networking is now the #1 activity on the web • Twitter: 54 Million users • Facebook ...anyone you don’t know on Facebook or social networking platforms -Don’t post deployment information, when you’re going on vacation or when

 20. Eastern States Harness Clean Energy to Promote Air Quality

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2007-10-01

  States on the East Coast are including renewable energy and energy efficiency projects into their air quality plans that they submit to the EPA to address nonattainment for nitrogen oxides and other pollutants.

 1. Chelation: Harnessing and Enhancing Heavy Metal Detoxification—A Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margaret E. Sears

  2013-01-01

  Full Text Available Toxic metals such as arsenic, cadmium, lead, and mercury are ubiquitous, have no beneficial role in human homeostasis, and contribute to noncommunicable chronic diseases. While novel drug targets for chronic disease are eagerly sought, potentially helpful agents that aid in detoxification of toxic elements, chelators, have largely been restricted to overt acute poisoning. Chelation, that is multiple coordination bonds between organic molecules and metals, is very common in the body and at the heart of enzymes with a metal cofactor such as copper or zinc. Peptides glutathione and metallothionein chelate both essential and toxic elements as they are sequestered, transported, and excreted. Enhancing natural chelation detoxification pathways, as well as use of pharmaceutical chelators against heavy metals are reviewed. Historical adverse outcomes with chelators, lessons learned in the art of using them, and successes using chelation to ameliorate renal, cardiovascular, and neurological conditions highlight the need for renewed attention to simple, safe, inexpensive interventions that offer potential to stem the tide of debilitating, expensive chronic disease.

 2. Glukosetransporter 1-mangelsyndrom har et varieret klinisk billede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jan; Stubbings, Vibeke; Møller, Rikke Steensbjerre

  2014-01-01

  Glucose transporter-1 deficiency syndrome (GLUT1-DS) is caused by a decreased function of the glucose transporter GLUT1 protein, which is located in the blood brain barrier. This leads to inadequate glucose levels for brain metabolism and can cause various clinical symptoms including medically...... intractable epilepsy, developmental delay and complex movement disorders. Ketonic diet is the golden standard for treatment of GLUT1-DS. GLUT1-DS should be suspected in patients with early-onset intractable epilepsy with developmental delay or activity-induced movement disorders with or without epilepsy....

 3. Harnessing Cueing Training for Neuroplasticity in Parkinson Disease

  NARCIS (Netherlands)

  van Wegen, E.E.H.; Hirsch, M.A.; Huiskamp, M.; Kwakkel, G.

  2014-01-01

  Despite advances in pharmacologic management, deficits in gait and gait-related activities remain persistent in Parkinson disease (PD), resulting in reduced safety and ADL independence. Alternative rehabilitative allied health approaches to the management of these problems, such as physical therapy

 4. Danske PPV-stammer har ændret sig genetisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjulsager, Charlotte Kristiane; Krog, Jesper Schak; Larsen, Lars Erik

  2015-01-01

  I 2015 er der set en markant stigning i antallet af positive fund af porcin parvovirus (PPV) i indsendelser til undersogelse af svineaborter (Tabel 1). PPV forekommer udbredt i svinebesætninger og kan forårsage reproduktionsproblemer. Disse kan imidlertid kontrolleres med vacciner, der dog ikke...... forhindrer infektion og virusudskillelse fra soerne, men beskytter mod reproduktionsproblemerne. PPV-viruspartiklerne er meget modstandsdygtige overfor nedbrydelse i omgivelserne, så da virus formodentlig findes i de fleste besatninger, er det vigtigt med effektiv vaccination af alle avlsdyr for at beskytte...

 5. TerraFERMA: Harnessing Advanced Computational Libraries in Earth Science

  Science.gov (United States)

  Wilson, C. R.; Spiegelman, M.; van Keken, P.

  2012-12-01

  Many important problems in Earth sciences can be described by non-linear coupled systems of partial differential equations. These "multi-physics" problems include thermo-chemical convection in Earth and planetary interiors, interactions of fluids and magmas with the Earth's mantle and crust and coupled flow of water and ice. These problems are of interest to a large community of researchers but are complicated to model and understand. Much of this complexity stems from the nature of multi-physics where small changes in the coupling between variables or constitutive relations can lead to radical changes in behavior, which in turn affect critical computational choices such as discretizations, solvers and preconditioners. To make progress in understanding such coupled systems requires a computational framework where multi-physics problems can be described at a high-level while maintaining the flexibility to easily modify the solution algorithm. Fortunately, recent advances in computational science provide a basis for implementing such a framework. Here we present the Transparent Finite Element Rapid Model Assembler (TerraFERMA), which leverages several advanced open-source libraries for core functionality. FEniCS (fenicsproject.org) provides a high level language for describing the weak forms of coupled systems of equations, and an automatic code generator that produces finite element assembly code. PETSc (www.mcs.anl.gov/petsc) provides a wide range of scalable linear and non-linear solvers that can be composed into effective multi-physics preconditioners. SPuD (amcg.ese.ic.ac.uk/Spud) is an application neutral options system that provides both human and machine-readable interfaces based on a single xml schema. Our software integrates these libraries and provides the user with a framework for exploring multi-physics problems. A single options file fully describes the problem, including all equations, coefficients and solver options. Custom compiled applications are generated from this file but share an infrastructure for services common to all models, e.g. diagnostics, checkpointing and global non-linear convergence monitoring. This maximizes code reusability, reliability and longevity ensuring that scientific results and the methods used to acquire them are transparent and reproducible. TerraFERMA has been tested against many published geodynamic benchmarks including 2D/3D thermal convection problems, the subduction zone benchmarks and benchmarks for magmatic solitary waves. It is currently being used in the investigation of reactive cracking phenomena with applications to carbon sequestration, but we will principally discuss its use in modeling the migration of fluids in subduction zones. Subduction zones require an understanding of the highly nonlinear interactions of fluids with solids and thus provide an excellent scientific driver for the development of multi-physics software.

 6. Toward a superconducting quantum computer. Harnessing macroscopic quantum coherence.

  Science.gov (United States)

  Tsai, Jaw-Shen

  2010-01-01

  Intensive research on the construction of superconducting quantum computers has produced numerous important achievements. The quantum bit (qubit), based on the Josephson junction, is at the heart of this research. This macroscopic system has the ability to control quantum coherence. This article reviews the current state of quantum computing as well as its history, and discusses its future. Although progress has been rapid, the field remains beset with unsolved issues, and there are still many new research opportunities open to physicists and engineers.

 7. Microbial photosynthesis in the harnessing of solar energy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pirt, S J

  1982-01-01

  The shortage of fossil fuels restricts the world supply of reduced carbon compounds and energy sources. Biotechnology offers the most feasible route to renewing the supplies of reduced carbon compounds. This involves recycling of CO/sub 2/ through photosynthesis. Conventional agriculture has little or no potential for supplying biomass and its derivatives on sufficient scale to offer an alternative to the fossil fuels. The agricultural wastes, on the whole, are intractable to conversion into useful carbon and energy sources and in any case are not available in amounts to provide a significant alternative to the fossil fuels. In contrast, microbial photosynthesis, optimised in photobioreactors, has vast potential to provide organic matter on a scale to match the consumption of fossil fuels. The quantative study of microbial photosynthesis as a biotechnological route to biomass has been neglected. As a result there is a chaos of conflicting data on fundamental parameters, for example, the photosynthetic efficiency of biomass production. New photosynthetic biotechnology with fully controlled continuous-culture systems is providing unequivocal values for the parameters. For the scale-up of microbial photosynthesis a tubular-loop reactor is proposed. (Refs. 14).

 8. Cancer and autoimmunity: Harnessing longitudinal cohorts to probe the link.

  Science.gov (United States)

  Egiziano, Giordano; Bernatsky, Sasha; Shah, Ami A

  2016-02-01

  In many autoimmune rheumatic diseases, there is an increased risk of cancer compared to the general population. While reasons for this increased risk have not been elucidated, it has been hypothesized that the link between cancer and autoimmunity may be bidirectional. For instance, chronic inflammation and damage from the rheumatic disease or its therapies may trigger malignant transformation; conversely, antitumor immune responses targeting cancers may become cross-reactive resulting in autoimmunity. In rare rheumatic diseases, longitudinal observational studies can play a critical role in studying these complex relationships, thereby enabling investigators to quantify the extent of cancer risk, identify unique clinical phenotypes associated with cancer, investigate the biological link between these conditions, and define optimal strategies for screening and treatment of the underlying cancer. In this review, we discuss recent data on cancer in the rheumatic diseases and suggest a research agenda to address several gaps in our current knowledge base. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 9. Valgkampen har revolutionære rødder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorup, Mikkel; Mariegaard, Nicolai Von Eggers; Jessen, Mathias Hein

  2016-01-01

  Den generelle forståelse af forholdet mellem individ og regering, frihed og slaveri fra Den Amerikanske Revolution kan genfindes i nutidig amerikansk politik og i den aktuelle valgkamp.......Den generelle forståelse af forholdet mellem individ og regering, frihed og slaveri fra Den Amerikanske Revolution kan genfindes i nutidig amerikansk politik og i den aktuelle valgkamp....

 10. Providing truly patient-centred care: Harnessing the pragmatic ...

  African Journals Online (AJOL)

  Healthcare professionals in South Africa have to improvise when treating patients who do not speak their language – generally by using ad-hoc interpreters, ... The workshop participants (who could not understand French or Lingala, the languages spoken by the refugee client and the refugee interpreter) commented on the ...

 11. Heat shock proteins and cancer: How can nanomedicine be harnessed?

  Science.gov (United States)

  Sauvage, Félix; Messaoudi, Samir; Fattal, Elias; Barratt, Gillian; Vergnaud-Gauduchon, Juliette

  2017-02-28

  Heat shock protein (hsp90) is an interesting target for cancer therapy because it is involved in the folding and stabilization of numerous proteins, including many that contribute to the development of cancer. It is part of the chaperone machinery that includes other heat shock proteins (hsp70, hsp27, hsp40) and is mainly localized in the cytosol, although many analogues or isoforms can be found in mitochondrion, endoplasmic reticulum and the cell membrane. Many potential inhibitors of hsp90 have been tested for cancer therapy but their usefulness is limited by their poor solubility in water and their ability to reach the target cells and the correct intracellular compartment. Nanomedicine, the incorporation of active molecules into an appropriate delivery system, could provide a solution to these drawbacks. In this review, we explain the rationale for using nanomedicine for this sort of cancer therapy, considering the properties of the chaperone machinery and of the different hsp90 analogues. We present some results that have already been obtained and put forward some strategies for delivery of hsp90 analogues to specific organelles. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 12. Endel Siff alustab infotehnoloogiaäriga / Harli Uljas

  Index Scriptorium Estoniae

  Uljas, Harli

  2000-01-01

  Maailma suurim infohaldustarkvara firma Oracle ja naftaärimees Endel Siffi äriinfo haldusfirma NT-Exchange.com sõlmisid tarkvara ostulepingu, mille abil hakatakse Eesti ettevõtetele pakkuma infohaldusteenuseid

 13. Mere end hver tiende har symptomer på vinterdepression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Helle Østergaard; Dam, Ole Henrik; Hageman, Ida

  2011-01-01

  ranges from 1% to 10% in Scandinavian populations. Reduced light exposure, melatonergic and serotonergic disturbances are suggested pathogenetic factors. Light therapy offers convincing effect with minimal adverse effects and remains first-line treatment along with selective serotonin reuptake inhibitors....

 14. Harnessing the market: The opportunities and challenges of privatization

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-01-01

  The decision to privatize comes from a policy determination that the Government no longer needs particular assets or no longer needs to be in control of all the means by which products or services are obtained or delivered. Most broadly defined, privatization substitutes, in whole or in part, private market mechanisms for the traditional Government role as employer, financier, owner, operator, and/or regulator of a product or service. This definition admits a wide variety of actions, from innovative contractual arrangements to outright divestiture of activities or assets. But all of these actions share common objectives: to remove the agency from those activities that are not inherently governmental functions or core business lines; to improve the management of remaining activities; to reduce the costs of doing business; and to shift greater performance and financial risk to the private sector. This report by the Privatization Working Group provides an indepth analysis of the major issues that surround privatization within the Department of Energy (DOE). The report divides privatization initiatives at the DOE into three major types: divestiture of functions, contracting out, and asset transfers. It includes the results of a survey of the entire DOE system that identifies more than 200 potential privatization opportunities. The report also includes 13 case studies that explore actual DOE privatization efforts over the past 2 years. Additionally, it summarizes the key legal authorities that govern each of the three types of privatization opportunities in the DOE. The report makes a series of recommendations and outlines accompanying actions that will help the DOE seize the opportunities presented by privatization and confront its challenges.

 15. Harnessing the Gender Dividend to Boost Economic Growth in ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Taking advantage of the gender dividend to accelerate economic growth in ECOWAS. This project aims to analyze the gender dividend in West Africa. The gender dividend is the increase in national production per head attributable to more equality between women and men in the labour market. Declining birth rates can ...

 16. Harnessing the International Treaty on Plant Genetic Resources for ...

  African Journals Online (AJOL)

  Nekky Umera

  used to promote benefit sharing and conversation of plant genetic resources particularly in ... and Government at the World Food Summit agreed on a global plan of action ... the sustainable use of plant genetic resources by providing a flexible.

 17. Ülesande lahendamise eest saab miljon dollarit / Harli Uljas

  Index Scriptorium Estoniae

  Uljas, Harli

  2000-01-01

  Maailma tippmatemaatikutele pakutakse seitset miljonit dollarit seitsme raske võrduse lahendamise eest. Clay Mathematics Institute pani probleemi üles oma internetileheküljele ja teatas sellest Pariisis toimunud konverentsil. Princetoni ülikooli matemaatikaprofessori Andrew Wilesi sõnul on need seitse matemaatilist probleemi selle ala kõige suuremad lahendamata väljakutsed

 18. Väikesed muutused annavad kokku suure / Harli Uljas

  Index Scriptorium Estoniae

  Uljas, Harli

  2006-01-01

  Palgatõusust tingitud muudatuste vajalikkusest ettevõtluses. Kommenteerivad ASi Tarkon tegevjuht Ove Carlsson, PTA Grupp ASi juhatuse esimees Peeter Larin, Deloitte Advisory ASi juhatuse esimees Jari Kukkonen

 19. Beyond bibliometrics harnessing multidimensional indicators of scholarly impact

  CERN Document Server

  Sugimoto, Cassidy R

  2014-01-01

  Bibliometrics has moved well beyond the mere tracking of bibliographic citations. The web enables new ways to measure scholarly productivity and impact, making available tools and data that can reveal patterns of intellectual activity and impact that were previously invisible: mentions, acknowledgments, endorsements, downloads, recommendations, blog posts, tweets. This book describes recent theoretical and practical advances in metrics-based research, examining a variety of alternative metrics -- or "altmetrics" -- while also considering the ethical and cultural consequences of relying on metrics to assess the quality of scholarship. Once the domain of information scientists and mathematicians, bibliometrics is now a fast-growing, multidisciplinary field that ranges from webometrics to scientometrics to influmetrics. The contributors to Beyond Bibliometrics discuss the changing environment of scholarly publishing, the effects of open access and Web 2.0 on genres of discourse, novel analytic methods, and the e...

 20. Annotating images by harnessing worldwide user-tagged photos

  NARCIS (Netherlands)

  Li, X.; Snoek, C.G.M.; Worring, M.

  2009-01-01

  Automatic image tagging is important yet challenging due to the semantic gap and the lack of learning examples to model a tag's visual diversity. Meanwhile, social user tagging is creating rich multimedia content on the Web. In this paper, we propose to combine the two tagging approaches in a