WorldWideScience

Sample records for hansbergiga majandusministeeriumi vanemspetsialisti

 1. Questions arise over government reforms

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Läti Majandusministeeriumi reformist. Regionaalarengu ja kohalike omavalitsuste minister Edgars Zalansi ettepanekud edaspidisteks reformideks ministeeriumides. Riigikontrolör Inguna Sudraba leiab, et need on pealiskaudsed

 2. Plaanitav tollimaks viiks Hiina jalatsite hinna üles / Kaire Uusen

  Index Scriptorium Estoniae

  Uusen, Kaire

  2006-01-01

  Vt. ka Postimees : na russkom jazõke 2. okt. lk. 8. Euroopa Liidu riigid peavad otsustama, kas Hiina ja Vietnami odavatele nahkjalatsitele tuleks kehtestada kõrged tollimaksud. Majandusministeeriumi teatel ei toeta Eesti tollimaksu kehtestamist

 3. Lithuania : corporate spying a threat to national security

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Leedu majandusministeeriumi poolt avaldatud majandusliku turvalisuse arendamise programmi järgi on tööstusspionaaž Leedule suurimaks ohuks. Samuti on majanduslikult ohtlik sõltumine Venemaa energiaturust ning Skandinaavia riikide investeeringute suur osakaal panganduses

 4. Rail Baltic trügib Nabalasse / Ulvar Käärt

  Index Scriptorium Estoniae

  Käärt, Ulvar, 1982-

  2013-01-01

  Majandusministeeriumi plaanitava kiirrongiühenduse Rail Balticu võimalikud kulgemisteed läbivad keskkonnaministeeriumis kavandatavat Nabala karstiala maastikukaitseala, samuti pole trassivariantide koostamisel arvesse võetud metsloomade liikumist

 5. Margus Leivo parim relv on hea meeskond / Margus Leivo ; interv. Anu Jänes

  Index Scriptorium Estoniae

  Leivo, Margus, 1954-

  2003-01-01

  Ilmunud ka: Vestnik : Gazeta Narodnogo Sojuza Estonii juuni, nr. 4, lk. 5. Intervjuu siseminister Margus Leivoga tööst maavanemana ja majandusministeeriumi kantslerina, siseministeeriumi ülesannetest

 6. GAZ - slishkom vremennaja alternativa / Roman Vikulov

  Index Scriptorium Estoniae

  Vikulov, Roman

  2005-01-01

  Narva linna küttekomisjoni poolt organiseeritud seminarist, kus osales ka Põhjamaade juhtivasse energeetikakompaniisse kuuluva kontserni Fortum Termest arengudirektor Kaido-Paul Bõstrov ja Vene Föderatsiooni majandusministeeriumi riiklik ekspert, akadeemik Vladimir Borovkov

 7. Inimestel kulla väärtus / Inga Jagomäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Jagomäe, Inga

  2004-01-01

  Väljavõte autori magistritööst "Teadmusjuhtimise rakendamise võimalustest Eesti Vabariigi majandusministeeriumi näitel". Töös tehtud järeldused ning ettepanekud organisatsiooni töökorralduse parandamiseks

 8. Via Baltica Pärnu ümbersõidu trassivalik kulges vaevaliselt / Ester Vilgats

  Index Scriptorium Estoniae

  Vilgats, Ester

  2008-01-01

  Via Baltica Pärnu ümbersõidu trassivaliku probleeme käsitlevast kohtumisest võtsid osa majandusministeeriumi transpordi asekantsler Eero Pärgmäe, rahandusministri nõunik Riho Sõrmus ja sama ameti europrogrammide osakonna juhataja Urmas Konsap

 9. Edgar Savisaar : Ignalina on arvestatav projekt / Edgar Savisaar ; interv. Mikk Salu

  Index Scriptorium Estoniae

  Savisaar, Edgar, 1950-

  2006-01-01

  Majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar vastab küsimustele, mis puudutavad poliitilist protsessi Ignalina uue tuumajaama ehitamise küsimuses, poliitiliste otsuste ajakava ja vormi, majandusministeeriumi koostööd Läti ja Leedu kolleegidega selles küsimuses, energeetilist sõltumatust ja lobitööd tuuleenergia teemal

 10. ELi abi ettevõtjale lükkub osaliselt edasi / Silva Männik

  Index Scriptorium Estoniae

  Männik, Silva, 1974-

  2004-01-01

  Eesti ettevõtjatele lubatud Euroopa Liidu tõukefondide raha taotlemine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses viibib majandusministeeriumis vastuvõtmata määruste tõttu. Diagrammid: Struktuurifondidest saadava abi kõrval peab Eesti liikmemaksu tasuma; EAS plaanis jagada tänavu ligi 800 miljonit krooni struktuurifondide raha. Nimekiri: Põhiosa euroabist läheb töötajate arengusse ja transporti. 5 prioriteeti. Vt. samas: Raha venimine kõige hullem. AS-i E-Arsenal juht Jüri Tümanok rahade viibimisest

 11. Economy Ministry's recovery plan offers no immediate solutions

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Läti majandusministeeriumis töötati välja majanduse taastamisplaan, mille eesmärkideks on saavutada aastatel 2013-2015 5-protsendilise SKP kasv ja vähendada tööpuudust 8% võrra. Ministeeriumi majandusprognoosist. Tööpuuduse määr on tõusnud 13,3 protsendini, kusjuures peaaegu iga teine Läti töötu ei ole ennast töötuna arvele võtnud

 12. Taskurätt või Viagra ehk Kellele jätkub tuleviku Eestis tööd? / Riho Laurisaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Laurisaar, Riho

  2008-01-01

  Majandusministeeriumi tööhõive prognoos 2014. aastani näeb ette töökohtade hulga kasvu, samal ajal näitavad Eesti vähene tootlikkus ning odava tööjõu puudumine aga vastupidist tendentsi. Diagramm: Meie maal kõik tööd on head. Graafik: Töötuskindlustushüvitise saajad; Mõne ala keskmised brutopalgad. Lisad: Millest elada ümberõppe ajal?; Paratamatus või sundkäik?; Mis on tegelik Eesti keskmine palk? Tublidus on tööl suhteline