WorldWideScience

Sample records for handleiding bevat twee

 1. Handleiding benchmark VO

  Blank, j.l.t.

  2008-01-01

  OnderzoeksrapportenArchiefTechniek, Bestuur en Management> Over faculteit> Afdelingen> Innovation Systems> IPSE> Onderzoek> Publicaties> Onderzoeksrapporten> Handleiding benchmark VO Handleiding benchmark VO 25 november 2008 door IPSE Studies Door J.L.T. Blank. Handleiding voor het lezen van de i

 2. Handleiding goed koolstofbeheer

  Rietberg, P.; Luske, B.; Visser, A.

  2013-01-01

  In deze handleiding staan maatregelen beschreven die akkerbouwers en veehouders kunnen nemen om het koolstofgehalte van hun grond op peil te houden. Daarnaast wordt ingegaan op het belang van goed beheer van organische stof in de bodem.

 3. Dit programma bevat product placement: Effecten van sponsorvermeldingen in televisieprogramma's

  Boerman, S.C.; van Reijmersdal, E.A.; Neijens, P.C.; Bronner, A. E.; Dekker, P.; de Leeuw, E.; Paas, L.J.; de Ruyter, K.; Smidts, A.; Wieringa, J.E.

  2015-01-01

  Europese richtlijnen vereisen dat brand placement in televisieprogramma’s wordt kenbaar gemaakt door een tekst zoals "Dit programma bevat product placement" of door een PP (product placement) logo. Deze sponsorvermeldingen hebben als doel de televisiekijker te informeren over merken of producten die

 4. CO2 Rekentool voor Tuinbouw: Handleiding

  Hiller, S.R.C.H.; Danse, M.G.

  2009-01-01

  Dit document is een handleiding bij de online CO2 Rekentool voor Tuinbouw Ketens. De CO2 tool is mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van Productschap Tuinbouw en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De tool is ontwikkeld door het onderzoeksconsortium WUR, BMA en AI

 5. Handleiding Fytobac, Biofilter en Heliosec : werking, constructie en het gebruik voor afvalwater verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen

  Werd, de H.A.E.; Looij, J.H.

  2013-01-01

  Deze handleiding geeft aan hoe biologische zuivering en gebruik van verdampingsbakken gebruikt kan worden om water verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen te reinigen. Schoonmaken van de spuit op een perceel waarop de middelen toegepast zijn, is altijd toegestaan, als afspoeling naar oppervlakte

 6. Handleiding Fytobac, Biofilter en Heliosec : werking, constructie en het gebruik voor afvalwater verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen

  Werd, de H.A.E.; Looij, J.H.

  2013-01-01

  Deze handleiding geeft aan hoe biologische zuivering en gebruik van verdampingsbakken gebruikt kan worden om water verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen te reinigen. Schoonmaken van de spuit op een perceel waarop de middelen toegepast zijn, is altijd toegestaan, als afspoeling naar

 7. Twee weten meer dan een : Eindrapportage

  Schober, B.M.; Wertheim-Heck, S.C.O.; Oosterkamp, E.B.; Velzen, van V.N.H.; Gerretsen, J.J.A.

  2005-01-01

  Het AKK project Twee Weten Meer Dan Een wil de belangrijkste kennisthema’s en bijbehorende doelgroepen in biologische afzetketens identificeren en nagaan welke kennisverspreidingsactiviteiten, zowel binnen de projecten als binnen de biologische keten het meeste effect hebben. Behoefte en interesse v

 8. Acclimatie van twee militairen als preparatie voor uitzending naar Afhanistan

  Vrijkotte, S.; Daanen, H.A.M.

  2008-01-01

  Als voorbereiding op uitzending naar Uruzgan, een gebied in Afghanistan met in de zomermaanden zeer hoge omgevingstemperaturen, zijn twee miliairen onderworpen aan een acclimatieprogramma van 5 dagen in klimaatkamers van TNO Defensie & Veiligheid: een man van 41 jaar; 67 kg en een vrouw van 28 jaar;

 9. Mini wind turbines for the built environment; Miniwindturbines voor de bebouwde omgeving. Handleiding plaatsing windturbines bebouwde omgeving

  Mertens, S. [Ingreenious, Voorburg (Netherlands)

  2010-10-15

  The manual, described in this article, will be used to instigate certification of small wind turbines in the Netherlands. It describes the starting points for assessment of small wind turbines, the required measurements in the unbuilt and built environment, provides a protocol for the processing of the measurements and a presentation of the processed measurement results. [Dutch] De handleiding, beschreven in dit artikel, zal gebruikt worden als eerste aanzet tot certificering van kleine windturbines in Nederland. Het beschrijft de uitgangspunten voor de beoordeling van kleine windturbines, de vereiste metingen in de ongebouwde en gebouwde omgeving, geeft een protocol voor de verwerking van de metingen en presentatie van de verwerkte meetresultaten.

 10. ‘n Vergelykende histomorfologiese assessering van die testis van twee Clarias spesies van die Okavango Delta, Botswana

  M.L. Mokae

  2012-03-01

  Full Text Available Die testis van twee Clarias species wat in die Okavango Delta voorkom, is histomorfologiesgeassesseer om die verskil in struktuur te beskryf, omdat die twee spesies se testiskleur verskilmet die Clarias ngamensis ‘n swart testis en die Clarias gariepinus ‘n roomkleurige testis.

 11. Metateks ('n Vakfilosofiese vergelyking van twee analises van ‘Droogte’ van Leon Strydom

  J. Swanepoel

  1984-05-01

  Full Text Available In hierdie artikel sal twee analises van Leon Strydom se gedig “Droogte” uit ’n vakfilosofiese hoek met mekaar vergelyk word. Die analises is uitgevoer deur dr. G.F.T. Kuschke en prof. Ina Grähe, albei opgeleide literatore, maar wetenskaplikes wal die literatuur uit verskillende denkraamwerke benader.

 12. Vertaling en validatie van twee vragenlijsten: Self-efficacy en self-directed learning

  Van Meeuwen, Ludo; Brand-Gruwel, Saskia; Kirschner, Paul A.; De Bock, Jeano; Van Merriënboer, Jeroen

  2012-01-01

  Van Meeuwen, L. W., Brand-Gruwel, S., Kirschner, P. A., De Bock, J. J. P. R., & Van Merriënboer, J. J. G. (2012, June). Vertaling en validatie van twee vragenlijsten: Self-efficacy en self-directed learning [Translation and validation of two questionnaires: Self-efficacy and self-directed learning].

 13. Geluidimmissie van Thalys en Ansaldo V250 treinen op het HSL spoor bij twee woningen in Kaag en Braassem

  Hof, J. van 't; Staats, F.; Graafland, F.; Prevo, R.

  2014-01-01

  TNO heeft in opdracht van ProRail de geluidimmissieniveaus gemeten van de Ansaldo V250 en de Thalys hogesnelheidstreinen die op het spoor van de HSL-Zuid met hoge snelheid rijden, bij twee woningen in de gemeente Kaag en Braassem. Tijdens dit onderzoek rijden er treinen van het type Ansaldo V250, Th

 14. Beoordelen en selecteren van informatie op Internet: twee onderwijsmethodes vergeleken [Evaluating and selecting information on the Internet: two educational methods compared

  Walraven, Amber; Brand-Gruwel, Saskia; Boshuizen, Els

  2009-01-01

  Walraven, A., Brand-Gruwel, S., & Boshuizen, E. (2008). Beoordelen en selecteren van informatie op Internet: twee onderwijsmethodes vergeleken [Evaluating and selecting information on the Internet: two educational methods compared]. OnderwijsInnovatie, 10(1), 17-25.

 15. Handleiding CAR Parking

  Gofferje D; LLO

  1997-01-01

  The CAR-Parking computer program, for which this manual has been written, was developed for calculating the air quality in the vicinity of parking garages and for testing the concentration of benzene against the standards for this compound. The model calculates the emission of benzene from cars insi

 16. Onderzoek naar de bruikbaarheid van twee enzym immuno assay spottests, als screeningsmethode voor de bepaling van aflatoxine B1 in samengestelde mengvoeders

  Trijp, van J.M.P.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1989-01-01

  Twee enzym immunoassay spottest zijn vergeleken met een HPLC methode voor het bepalen van aflatoxine B1. De opzet was na te gaan in hoeverre de spottests gebruikt kunnen worden als screeningsmethode van samengestelde mengvoeders bij een tolerantieniveau van10ug/kg. De testen zijn daarbij bekeken op

 17. Roberto Dagnino, Twee leeuwen, één kruis. De rol van katholieke culturele kringen in e Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900

  Tine Van Osselaer

  2015-12-01

  Full Text Available Roberto Dagnino, Twee leeuwen, één kruis. De rol van katholieke culturele kringen in de Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900 (Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen 2013; Hilversum: Verloren, 2015, 399 pp., isbn 978 90 8704 434 3.

 18. Een vergelijking van twee bosprofiel-tekenmethodes (Experiment 82/14) : een beschouwing van bosstructuren binnen Expt. 67/9A

  Gelens, M.F.

  1982-01-01

  In het kader van een serie proeven om een verbeterde dunningsmethode in secundair regenwoud in Suriname te vinden (om hogere houtproduktie te bereiken) worden twee methoden om de ruimtelijke verdeling van biomassa in een bos te registreren met elkaar vergeleken: de verbeterde methode Lindeman en de

 19. Twee jaar speuren naar leven op Mars: Robotwagen Curiosity veilig geland op Mars en klaar voor zijn missie (article by Jesse van Regenmortel)

  Kate, I.L. ten

  2012-01-01

  Na een ruimtereis van meer dan acht maanden is de robotwagen Curiosity gisterochtend vroeg veilig en wel geland op Mars. In het controlecentrum van NASA heerste euforie toen het nieuws bevestigd werd. Want elke misstap had de ruimtevaartorganisatie twee miljard euro kunnen kosten.

 20. Gesondheidsvoorligting - Twee Kulture

  Elsje J Hall

  1985-09-01

  Full Text Available Daily exposure of Blacks to the Western culture has been brought about by their urbanisation. This causes involuntary adaptations and changes at all levels, including in the field of health. In order to investigate the effects of exposure to the Western culture on the knowledge and practices of Blacks regarding health services the Institute for Communication Research of the HSRC undertook a study in Atteridgeville near Pretoria. It was determined that most residents had great trust in the medical practitioner and the nurse. The mother was the family member who supported fellow members of the family most during illness. Parents of younger respondents appeared to be their most important source of information about the doctor, hospital and pharmacist while their friends took this part regarding the nyaka, isangoma and moprofeta. Although the Western system of health care has an influence on the urban Black, it appears that the Black non-Western health system is still functioning.

 1. Exodus 3 : 1-14

  Anonymous, [No Value

  2006-01-01

  Seow hoofdtuk 19. Dit bestand bevat de tekst van Exodus 3:1-14. De tekst wordt tweemaal gelezen, de eerste maal in een normaal voorleestempo, de tweede maal met tussenpozen tussen twee of drie woorden

 2. Application of Two- and Four-Mutation Carcinogenesis Models to UV induced Skin Tumours in Mice

  Venema LB; Leenhouts HP; LSO

  1995-01-01

  Dit rapport bevat de resultaten van de analyse van de incidentie van huidtumoren bij muizen na blootstelling aan ultra-violette straling (UV). Twee soorten modellen, gebaseerd op het meerstadiumkarakter van het carcinogenese proces, werden gebruikt om de incidentie te beschrijven: een twee-mutat

 3. Protocol for the building construction process with regard to the implementation trajectory protocols EWN and EUN. Manual for commissioners, contractors, building management offices and energy efficiency standard advisors; Handleiding opnameprotocollen EWN en EUN. Voor opdrachtgevers, aannemers, bouwmanagementbureaus en EPN-adviseurs

  Neeleman, J. [DWA installatie- en energieadvies, Duitslandweg 4, Postbus 274, 2410 AG Bodegraven (Netherlands)

  2013-04-15

  In the year 2012 it was foreseen to base the energy label for new buildings on the Energy Efficiency Coefficient (EPC in Dutch). This is a protocol for residential and utility buildings, with the aim to check whether and to what extent buildings were constructed according the EPC and to determine the realized EPC. In order to gain experience with the new protocols and the voluntary ventilation test the Protocol for the Energy Label for New Houses (EWN in Dutch) and the Protocol for the Energy Label for New Utility Buildings (EUN in Dutch) were conducted in 12 newly built housing projects and 5 projects in the utility building sector. With this manual you can realize energy efficient houses and/or utility buildings that meet the standards [Dutch] In het jaar 2012 was voorzien om het nieuwbouwlabel te baseren op de EPC (Energie Prestatie Coefficient). Hiervoor is een opnameprotocol opgesteld voor de woningbouw en de utiliteitsbouw, met als doel te controleren of en in hoeverre conform de EPC is gebouwd en om de gerealiseerde EPC te bepalen. Om ervaring op te doen met de nieuwe opnameprotocollen en de vrijwillige ventilatietoets werden het Opnameprotocol Energielabel Woningen Nieuwbouw (EWN) en Opnameprotocol Energielabel Utiliteitsgebouwen Nieuwbouw (EUN) uitgevoerd bij 12 nieuwbouwprojecten in de woningbouw en 5 projecten in de utiliteitsbouw. Met deze handleiding realiseert u energiezuinige woningen en/of utiliteitsgebouwen die aan de verwachtingen voldoen.

 4. Functional description of PreSRM v1.3. Technical manual for use of PreSRM (Preprocessor Standard Calculation Methods); Functionele omschrijving PreSRM v1.3. Technische handleiding voor gebruik van PreSRM (Preprocessor Standaard RekenMethoden)

  Vermeulen, A.T. [ECN Environment and Energy Engineering, Petten (Netherlands)

  2013-07-15

  The PreSRM software library is prescribed in The Netherlands by the government to be used in the dispersion modeling of air pollution when evaluating air quality guidelines in outside air. The code is maintained by ECN and needs to be updated annually. This technical manual describes the use of PreSRM by programmers and documents the update for the current year 2013, including all updated meteorological and air quality background information for the year 2012 [Dutch] PreSRM is een software bibliotheek voor rekenmodellen gebruikt bij de beoordeling van luchtkwaliteit. In Nederland schrijft de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit (RBL) voor onder welke condities welke rekenmethodes gebruikt moeten worden om aan de luchtkwaliteitsnormen te toetsen. In de RBL worden drie Standaard RekenMethodes (SRM's) beschreven. Tevens wordt daarin vastgesteld welke invoergegevens gebruikt moeten worden voor emissies, achtergrondconcentraties, meteorologie en terreinruwheid. Deze gegevens worden jaarlijks geactualiseerd. Dit rapport is een technische handleiding voor de programmeurs en ontwikkelaars van de implementaties van standaard rekenmethoden en systeembeheerders van gebruikers en beschrijft aanpassingen in de huidige versie van de bibliotheek.

 5. Twee patienten met de bof

  Brummelen, S E van; Vries, E de; Schneeberger, P M; Binnendijk, R S van; Lestrade, P; Wever, P C

  2006-01-01

  Two patients, men aged 17 and 19 years respectively, were admitted with parotitis epidemica and orchitis caused by mumps. The second patient also had meningitis. PCR analysis revealed that, in both cases, the causative agentwas a mumps virus that was genetically related to a wild-type virus responsi

 6. Job Oriented Training: Handleiding Serious Gaming (Job Oriented Training: Handleiding (Handbook) Serious Gaming)

  2008-09-01

  beschikbaar, zoals Uruzgan, Irak en Afrika. Er zijn woestijngebieden zonder enige dekking, berggebieden, dichte bosgebieden en oorden waarin burgers...vuur- en luchtsteun, IED’s, OVG, 3 block war zijn allemaal aspecten die hierin kunnen worden meegenomen. Scenario’s kunnen een grootschalig conflict

 7. Stimulering van ziektewering in de bodem door toevoegen van reststromen : 'Cash from trash' : eindrapport SKB-Duurzame ontwikkeling ondergrond project 2031

  Postma, J.; Schilder, M.T.; Hanse, B.; Hendrickx, W.; Venhuizen, A.

  2013-01-01

  Dit rapport bevat de resultaten van twee jaar onderzoek naar praktijktoepasbare methoden om de ziektewering in de bodem tegen Rhizoctonia solani, een belangrijke gewasbelager, te verhogen. Het huidige SKB project is gestart om goedkope effectieve reststoffen te identificeren en te zoeken naar een vo

 8. Samuel Jessurun de Mesquita : leerstelligheid versus werken in trance

  Es, Jonieke Barbara van

  2010-01-01

  Dit proefschrift bestaat uit twee delen: een monografie (verschenen in 2005) en een essay. De monografie vormt eerst en vooral een bronnenboek: zij bevat een biografie van de kunstenaar, geeft een beeld van de context waarin Jessurun de Mesquita leefde, zijn werk ontstond en werd ontvangen, en besch

 9. Toezicht op seksuele geweldplegers na invrijheidstelling : Safe reintegration of sexual offenders

  Leuw, Ed.; Motiuk, L.L.; Marle, H.J.C. van

  2000-01-01

  Toezicht op bekende plegers van (pedo)seksuele geweldsdelicten is een onderwerp dat velen bezighoudt. Op dit moment bestaan plannen om in Nederland de wettelijke mogelijkheden voor toezicht op 'gevaarlijke' ex-delinquenten te verruimen. Deze bundel bevat twee bijdragen die inzicht geven in de bestaa

 10. Nieuwe autochtone herkomsten van fladderiep en boskers op de Rassenlijst Bomen

  Buiteveld, J.; Vries, de S.M.G.

  2010-01-01

  De aanbevelende Rassenlijst Bomen bevat twee nieuwe herkomsten van fladderiep (Ulmus laevis) en een nieuwe herkomst van boskers (Prunus avium). De Raad voor plantenrassen en het Bosschap maakten dit bekend. Het gaat in alle drie de gevallen om genenbankmateriaal dat is opgenomen in de categorie 'naa

 11. Eén buurttuin, twee gemeenschappen

  Veen, E.J.; Derkzen, P.H.M.; Bock, B.B.; Visser, A.J.; Wiskerke, J.S.C.

  2016-01-01

  One community garden, two communities: a case study
  Community gardens are associated with a variety of societal benefits. They are considered to create social cohesion and contribute to community building. In this paper we show that the communities that are being created or strengthened on such

 12. Twee reliëfs herenigd

  van Haarlem, W.

  2016-01-01

  Recently, the Museum acquired a new relief from the tomb of Saiempetref (reign of Seti I), belonging to a piece which was already in the collection. It has three registers; the upper one is showing the Solar Boat, the middle one the deceased and his wife offering to Osiris, and the third register

 13. Besinning oor die twee ryke-leer

  J. H. van Wyk

  1988-01-01

  Full Text Available Reflections on the theory of the two kingdoms The question concerning the so-called two kingdoms, the kingdom of God/heaven and the kingdom of the devil/earth is as old as the history of humanity itself. Does not Christ himself refer to what belongs to Ceasar and what belongs to God (Matt 22: 21? In this article the author first of all tries to summarise the six great theological models, with modifications, and thereafter briefly researches the South African context. He comes to the conclusion that there is only one King, one kingdom, one Word and one life; distinctions may be drawn but divisions are confusing.

 14. Twee Bybelse Verhale van Abraham H. De Vries

  P. van der Merwe

  1986-05-01

  Full Text Available Abraham de Vries is not so much known as the author of Biblical stories, but two stories can be pointed out very clearly as belonging to this category. These stories are "Skoenmaker diepe water" from Volmoed se gasie and "Die verdeling van die kind” from Vliegoog.The first story, "Skoenmaker diepe water”, refers to Matthew 14:22 - 32 in which Jesus walks on water. In this story the fairy tale given appears at the first level, and the religious motif on the second level. The main character, Vel Binneman, is clearly depicted in the story as being the true believer. “Die verdeling van die kind” also has a Biblical background, and then Herod's infanticide in Bethlehem of which we read in Matthew 2:16 as well as the crucifixion of Christ. In the story It is not only the Biblical motif that is dealt with, but there is a strong Palestinian and New Testament aura. "Die verdeling van die kind” can, with the data at our disposal, be interpreted as a new crucifixion, and the story in fact does become an illustration of God’s redeeming grace.

 15. Groepshaat en individuele identiteit: Bernstein en Baschwitz: twee verschillende visies

  Boers, M.

  2009-01-01

  Peretz Bernstein had verrassend hedendaagse inzichten over groepsdenken, blijkt uit de recente heruitgave van 'The Social Roots of Discrimination: the case of the Jews'. Zijn tijdgenoot en tegenpool Siegfried Kurt Baschwitz vult aan.

 16. Stedelijk beleid en sociale cohesie in twee herstructureringswijken

  Marissing, E. van

  2004-01-01

  In many Dutch post-WWII neighbourhoods, a considerable difference could ensue if corporate actors such as housing association personnel, welfare organizations, and local government authorities were more aware of the consequences of the way in which they shape governance processes. We contend that th

 17. Over twee nieuwe soorten van Visschen, Amphacanthus Vulpinus en Puellus

  Schlegel, H.

  1852-01-01

  In het overzigt gegeven door ons en Dr. S. MÜLLER , in de Verhandelingen over de Nederl. Overzeesche bezittingen, Zoologie, Visschen, blz. 9 en verv., hebben wij dertien aan ons bekende soorten van het geslacht Amphacanthus, uit den Indischen Archipel afkomstig, opgeteld. Onder deze was reeds de een

 18. Aanvullend radiumonderzoek op twee met woningen bebouwde havenspeciepolders

  Stoop P; Hiemstra YS; Lembrechts JFMM; LSO

  1995-01-01

  Dit rapport beschrijft een onderzoek naar radiumgehalten dat uitgevoerd is voor de locaties Steendijkpolder-zuid, Maassluis (STPZ) en Woudhoek-noord, Schiedam (WH). Het doel van het onderzoek is, voor een met havenspecie opgespoten polder zonder afdeklaag (STPZ), te bepalen of de variatie in het

 19. Stedelijk beleid en sociale cohesie in twee herstructureringswijken

  Marissing, E. van

  2004-01-01

  In many Dutch post-WWII neighbourhoods, a considerable difference could ensue if corporate actors such as housing association personnel, welfare organizations, and local government authorities were more aware of the consequences of the way in which they shape governance processes. We contend that

 20. CIJNS en TIJNS, één belasting twee termen

  Pieter van Reenen

  2014-12-01

  Full Text Available CIJNS and TIJNS, one tax two terms. Origin and reciprocal influence, and the complex relation between CIJNS and ASSIJS Dutch has two terms, CIJNS and TIJNS, for one type of tax. A third term, ACCIJNS, which in older Middle Dutch is ASSIJS denotes another type of tax. CIJNS is written with dozens of spellings, for instance cense, chens, cins, tsins, sise, tseys, cyes, whereas the spelling of TIJNS is more or less stable, as can be established on the basis of 13th and 14th century Middle Dutch corpora. It is argued that CIJNS and TIJNS come from Latin CENSUS without intervention of Romance, CIJNS, the southern form in Middle Dutch, via Old French C(HENS; TIJNS, the northern form of Middle Dutch, via Low German TINS and High German ZINS, the T having originated in Low German; the many spelling variations of CIJNS are due to the vowel of TIJNS which has influenced the vowel of CIJNS, for instance cens > cins; ASSIJS which in one area has temporarily lead to the loss of the n in CIJNS, for instance sinse > sise, cijns > cijs; later in the same and an adjacent area the opposite trend has led to ACCIJNS, in which CIJNS has become a derivation; the absorption of the [n] by the preceding vowel of Old French CENS resulting in pronunciations such as [sẽ:s] or [sẽjs], sometimes perceived by Flemish speakers without nasality as for instance [sejs] noted seys; the begin group of Old French C(HENS reproduced in Dutch as for instance c, ch, ts, cs, tz, s and pronounced as [ts], [tʃ], [s], [ʃ].

 1. Job Oriented Training Handleiding voor Luchtdoelartillerie (Job Oriented Training: Instructors Manual Air Defense)

  2008-11-01

  integrale taken uit te voeren die het werk van de professional karakteriseren. Echt begrip kan dan ook alleen ontstaan door te doen. door te ervaren...gesteld- en niet in termen van ontwikkeling van part - task naar full-task training. 4.1.3 Leren in een relevante realiteit Leren vindt binnen JOT...increase in complexity. There is no part -task training: from the very beginning the students perform the integral tasks; i.e. they first analyze their

 2. De trek van kruiden van volgroeid wortelmateriaal : handleiding van A tot Z in beknopte vorm

  Wijk, van C.A.P.

  2005-01-01

  Deze teelthandleiding richt zich op de trek van vooral dragon, krulpeterselie, rucola en munt, uitgaande van wortelmateriaal dat in de vollegrond wordt geteeld. Deze forcering richt zich zowel op aanbod van kruiden in potjes als de meermalige oogst van het gesneden product in een kas of een trekruim

 3. Social return on investment in MKB-INFRA bedrijven. Handleiding en praktijkvoorbeelden

  Anonymous

  2012-01-01

  Social return is het maken van (al dan niet dwingende) afspraken door gemeenten met bedrijven met betrekking tot een bijdrage aan werk(ervaring) voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en/of andere maatschappelijke doelen van de gemeente, bij inkoop/ aanbesteding van met name diensten en we

 4. Toolbox Wind Energy. Manual for site selection for wind turbines; Toolbox Windenergie. Handleiding plaatsingstrajecten windturbines

  NONE

  2011-01-15

  For the year 2015 the Dutch province of Zuid-Holland has set a target of 350 MW wind energy capacity and for the longer term (2020) 1000 MW. In this toolbox some practical tips are given for municipalities to realize the targets in their policies with regard to wind power. [Dutch] Voor het jaar 2015 is als doel gesteld om 350 MW wind energie vermogen in bedrijf te hebben en voor de langere termijn (2020) 1000 MW. In deze Toolbox bieden we als provinciebestuur enkele praktische handvatten waarmee gemeenten hun windenergiebeleid kracht kunnen bijzetten.

 5. Een kwaliteitszorgsysteem voor verkeersveiligheid in het wegontwerp en -beheer : bouwstenen voor een handleiding.

  Mesken, J. Louwerse, W.J.R. Veen, M.W. van der & Beenker, N.J.

  2011-01-01

  A quality assurance system for road safety in road design and road management; Materials for a manual. This report describes a proposal for a quality assurance system for road safety in road design and management. The report is the result of various SWOV activities in the field of quality care in th

 6. Handleiding voor het simuleren, calibreren, optimaliseren in TIPS-Z. AGROBIOKON

  Jansen, D.M.

  2002-01-01

  Dit rapport beschrijft de systematiek van de onderliggende software van TIPS-Z en de benodigde en geproduceerde data. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt getoond hoe gebruik gemaakt kan worden van de verschillende functionaliteiten van TIPS-Z. TIPS-Z is een software-pakket, waarmee een gebr

 7. Handleiding voor het implementeren van Salsa: een interculturele intervisiemethodiek voor verzorgenden in een thuiszorgorganisatie.

  Graaff, F.M. de; Redmond, R.; Francke, A.L.

  2004-01-01

  De Salsa-intervisiemethode ter ondersteuning van verzorgenden in de thuiszorg bij hun zorg voor allochtone cliënten, blijkt goed aan te sluiten bij de behoeften en leermogelijkheden van verzorgenden. Via Salsa leren zij de zorgvraag van allochtone cliënten in kaart te brengen en hun zorgaanbod bewu

 8. De weg naar een succesvolle CRM-implementatie! TNO CRM Clusterplan Handleiding CRM-implementatie

  Kardol, H.; Loon, J. van; Oerlemans, K.

  2006-01-01

  Natuurlijk proberen CRM leveranciers u als klant hierin zo goed mogelijk te ondersteunen maar dan nog is het lastig om voor de betrokken partijen een gezamenlijk referentiekader te creëren. Hierdoor komt het nog regelmatig voor dat de verwachtingen bij de afnemer niet waargemaakt worden waardoor de

 9. Eetprofielen van cliënten van verpleeg- en verzorgingshuizen: handleiding en vragenlijst.

  Peeters, J.M.; Francke, A.L.; Beek, A.P.A. van; Friele, R.D.

  2006-01-01

  Het NIVEL heeft in opdracht van de landelijke cateraar Albron onderzoek gedaan naar de voorkeuren van cliënten van verpleeg- en verzorgingshuizen op het gebied van eten en drinken en ambiance. Dit onderzoek heeft geleid tot een indeling in vijf typen eters én tot de ontwikkeling van een vragenlijst

 10. Handleiding voor het Maken van de Submisson Argreement en Order Agreement

  A. de Jong (Annemieke); B. Delaney (Beth)

  2013-01-01

  textabstractThis Manual offers a series of general guidelines for the identification and definition of agreements and arrangements on ingest, storage, access and preservation services for audiovisual materials and collections, that are offered to the Digital Archive of the NISV by its data producers

 11. Beweging en veiligheid in de wijk - Handleiding 'bewegingsbevorderende en veilige wijken'

  Alleman TA; Storm I; Penris MJE; VTV

  2005-01-01

  In many Dutch municipalities new residential areas are emerging or old ones are being regenerated. The residential area plays an important role in stimulating physical activity and healthy practices. Fundamental aspects of the residential area in this regard are the possibilities offered for physica

 12. Practical application of mini-windturbines. Manual for municipalities; Praktische toepassing van mini-windturbines. Handleiding voor gemeenten

  Cace, J. [RenCom, Ouderkerk a/d Amstel (Netherlands)

  2010-08-15

  A number of Dutch municipalities conducted pilot projects with mini wind turbines in the period 2007-2010. The knowledge and experience gained from these pilot projects can be used by municipalities who have not yet gained such experience. [Dutch] Een aantal Nederlandse gemeenten heeft in de periode 2007-2010 pilotprojecten met enkele miniturbines uitgevoerd. De kennis en ervaring die is opgedaan met deze pilotprojecten kan worden gebruikt door gemeenten die hier nog geen ervaring mee hebben.

 13. Handleiding Qualidem : Een meetinstrument Kwaliteit van Leven bij mensen met dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen, versie 1

  Ettema, T.; Lange, J. de; Dröes, R.; Mellenbergh, D.; Ribbe, M.

  2005-01-01

  Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw verschijnen er steeds vaker publicaties over kwaliteit van leven bij mensen met dementie. Maar wat bedoelen we precies met Kwaliteit van Leven? Voor de een zal het een gelukkig huwelijk zijn, voor de ander een goede gezondheid of een prettige jeugd voor de

 14. Het gedrag van het herbicide ATRAZINE in kolommen met twee onverzadigde Nederlandse bodemprofielen

  Loch; J.P.G.; Gestel; C.A.M.van; Lagas; P.; Wegman; R.C.C.

  1985-01-01

  Het gedrag van atrazine en metabolieten in de bodem is onderzocht m.b.v. 110 cm lange grondkolommen. De kolommen bevatten profielen van een kamppodzol- en een enkeerdgrond, met een grondwaterspiegel op 1 m diepte. Atrazine werd in de bovenste 2 cm van elke kolom ingemengd. Beregening van de kol

 15. Van tweeën een : bicultureel-tweetalige socialisatie van Griekse leerlingen in Nederland

  Dialektopoulos, Athanasios

  2003-01-01

  If we assume that culture is not a static phenomenon, but one which develops in line with concrete political, social, economic and cultural circumstances, then we must assume that that the Greeks in the Netherlands, who live and work in circumstances which are different to those of the Greek inhabit

 16. Witte lupine voor kalkrijke bodems : onderzoek over twee jaar naar perspectiefvolle lijnen

  Nuijten, H.A.C.P.; Prins, U.

  2014-01-01

  Lupine (Lupinus spp) kan interessant zijn voor zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunnen echter alleen op kalkarme (zand‐)grond geteeld

 17. Dwingelderveld en Drentsche Aa : vergelijkend onderzoek naar aspecten van leefbaarheid in twee Nationale Parken

  Blok, S.; Kornmann, G.J.

  2003-01-01

  Om een landelijk gebied te ontwikkelen, maakt het ministerie van LNV gebruik van het viersporenmodel. De sporen die het ministerie gebruikt zijn ecologische duurzaamheid (inzet op natuurwaarden), economische concurrentiekracht (inzet op productiviteitvan het gebied, bijvoorbeeld landbouw of opbrengs

 18. Promotie vrijwillig gebruik van fietshelmen in de Bollenstreek : de resultaten van een project bij twee basisscholen.

  Steenbakkers, M. Goldenbeld, C. Dijkman, A. & Venema, A.

  1996-01-01

  Together with local and national organisations the Consumer Safety Institute developed in 1995 a project to encourage the use of bicycle helmets on a voluntary basis among children. In two municipalities, Noordwijkerhout and Leiderdorp, the project is carried out with children of two governmental

 19. Hybrid condenser connects both worlds; De hybride condensor verenigt twee werelden

  Huizinga, H.T. [Heat Transfer Holland, Zuidwolde (Netherlands)

  2003-11-01

  Most condensers are designed as dry coolers. For high outside temperatures large units are needed. Wet systems, using spray water, do not have such large dimensions. However, in wintertime they are apt to freeze over. In this article a hybrid system is discussed, in which the advantages of dry and wet cooling are combined. [Dutch] De meeste condensors worden uitgevoerd als droge koelers. Bij hoge buitentemperaturen zijn dan grote eenheden nodig. Koeltorens met natte koeling door middel van water indruppelvorm zijn compacter maar hebben als nadeel invriesgevaar. In dit artikel wordt hybride koeling voorgesteld waarin de voordelen van beide systemen zijn verenigd.

 20. Diversiteit in de opsporing en vervolging van economische uitbuiting : De interpretatieruimte onderzocht in twee kwalitatieve onderzoeksprojecten

  Debacker, Jolynn; Loyens, Kim

  2014-01-01

  Since 2005, the Belgian human exploitation law explicitly includes the exploitation of labour force. In the revised law, an act is considered exploitative when a person is employed in conditions which are against human dignity. What this means in practice, is however unclear. Neither the law, nor

 1. Refleksie op twee pastorale modelle, Deel 2: Die pastor as luisteraar - die storiemodel

  Yolanda Drever

  2000-01-01

  Full Text Available Reflection on two pastoral models, Part 2: The pastor as listener - the narrative model. This study focuses on pastoral interaction with women. Pastoral care and counselling with women takes place within hierarchical societal and church structures. In such societies those higher up in the hierarchy exercise power over others. The male perspective has been the dominant one. This article is a critical description and evaluation of Julian Miiller's narrative model for pastoral counselling. The premise of this model is that identity and story are related. This forms part of what is known in a broader context as the hermeneutics of conversation. In pastoral interaction the life stories of people are associated or disassociated with stories in the Bible. The article pleads for symmetrical interaction in pastoral counselling. This means that women should not be sold out to patriarchal narratives in the Bible that devalue them. Contra-narratives in the Bible according to which women have equal access to God could play an important role in pastoral interaction.

 2. Refleksie op twee pastorale modelle, Deel 1: Die pastor as vertolker - die ontmoetingsmodel

  Yolanda Dreyer

  1999-01-01

  Full Text Available Relection on two models in pastoral theology, Part 1: The pas-tor as interpreter - a model of encountering. This article focuses on models for pastoral care. Two aspects of the so-called "model of encountering" are discussed, namely the role of the pastor in pastoral interaction, and Scripture as the basis for pastoral care and counselling. The article concludes with a critical reflection on pastoral care in a postmodern society. The method known as the hermeneutical model ("vertolkingsmodel" is evaluated in the light of pastoral care and counselling with women. Daniel J Louw's "Pastoraat asontmoeing: Ontwerp vir 'n basis teorie, antropologie, metode en terapie", is used as basis for this reflection.

 3. Twee versoenbare konstrukte in resente historiese Jesus-navorsing, Deel II: Andries van Aarde1

  D. J.C. van Wyk

  2000-01-01

  Full Text Available Two compatible constructs in current historical Jesus re-search, Part II: Andries van Aarde. In Part I, John Dominic Crossan's proile of the historical Jesus was discussed. This article focuses on Andries van Aarde's view. According to Van Aarde, Joseph the father of Jesus should historically be seen as a legendary figure and that Jesus grew up fatherless. The stories of Jesus, virginal conception are myths. However, they reflected an historical context of the separation between the post-Easter synogogical movement and the Jesus movement. The article also discusses Van Aarde's view on the resurrection narratives, the contininuity and discontininuity between Jesus, and earliest Christianity and his view on canon and dogma. It concludes with a comparison between Corssan,s and Van Aarde's perspectives.

 4. Twee vroeë reaksies van Gereformeerde kant op Karl Barth

  B. J. Engelbrecht

  1986-06-01

  Full Text Available In 1919 het die eerste uitgawe van die epogmakende “Romerbrief” van Karl Barth verskyn. Van die tweede druk in 1922 sê hy dat “kein Stein mehr auf dem andem” gelaat is nie. So opspraakwekkend was hierdie boek dat in 1929 die 5de druk van die tweede, radikaal-hersiene uitgawe verskyn het. Intussen het nog ander werke van Barth en selfs oor Barth verskyn. 0ns noem o.a. sy Der Christ in der Gesellschaft (1920; Das Wort Gottes und die Theologie (1924; Vom Christlichen Leben (1926; Auferstehung der Toten (2. Aufl. 1927, sy preke saam met Eduard Thurneysen Komm Schopfer Geist, (Dritt Aufl., 7-9 Tausend(! 1926. Maar 1927 was veral belangrik vanweë die verskyning van Barth se eerste Dogmatiekboek: “Die Christliche Dogmatik im Entwurf. 1 Die Lehre vom Worte Gottes. Prolegomena zur Christlichen Dogmatik” . Voor dié datum het dwarsoor die wêreld, maar ook in Nederland wye reaksie op sy teologie ontstaan. In 1926 skryf Max Strauch sy “Theologie Karl Barth’s”, terwyl Haitjema in Nederland ook in 1926 sy Barth boek die lig laat sien (Prof. dr. Th. L. Haitjema, Karl Barth, Wageningen 1926. Ander Nederlanders wat gereageer het, was drr. A. H. de Hartog, V. Hepp, Ph. Kohnstamm en di. D. Tromp en 0. Noordmans.

 5. Twee databanken onder één dak : gewasbescherming op het Web.

  Veerman, I.V.

  1998-01-01

  Vanuit het elektronische archief van het College voor Toelating van Bestrijdingsmiddelen ontstond in september 1996 in samenwerking met Pudoc-DLO de Bestrijdingsmiddelendatabank op WWW, toen nog onder de naam Gele Bank, waarin alle collegebesluiten vanaf 1994 werden opgenomen als HTML-bestanden. Dez

 6. Diversiteit in de opsporing en vervolging van economische uitbuiting : De interpretatieruimte onderzocht in twee kwalitatieve onderzoeksprojecten

  Debacker, Jolynn; Loyens, Kim

  2014-01-01

  Since 2005, the Belgian human exploitation law explicitly includes the exploitation of labour force. In the revised law, an act is considered exploitative when a person is employed in conditions which are against human dignity. What this means in practice, is however unclear. Neither the law, nor th

 7. Natuurlijk sturen in Limburg : een kijkgedrag- en snelheidsonderzoek en een verkeerskundige analyse van twee aangepaste wegen.

  Vlakveld, W.P. Boele, M.J. Aarts, L.T. & Schermers, G.

  2013-01-01

  Natural traffic calming in the Dutch Province of Limburg : pilot study of two adapted roads. The continuous search for infrastructural measures to further improve road safety motivated and stimulated a number of regions to use more ‘natural’ measures and territorial characteristics. These natural

 8. Twee jaar MOT : En evaluatie van de uitvoering van de Wet melding ongebruikelijke transacties

  Terlouw, G.J.; Aron, U.

  1996-01-01

  De Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT), die op 1 februari 1994 van kracht werd, verplicht financiële instellingen (onder andere banken, wisselkantoren, casino's en creditcardorganisaties) ongebruikelijke transacties te melden aan het onafhankelijke Meldpunt ongebruikelijke transacties

 9. Promotie vrijwillig gebruik van fietshelmen in de Bollenstreek : de resultaten van een project bij twee basisscholen.

  Steenbakkers, M. Goldenbeld, C. Dijkman, A. & Venema, A.

  1996-01-01

  Together with local and national organisations the Consumer Safety Institute developed in 1995 a project to encourage the use of bicycle helmets on a voluntary basis among children. In two municipalities, Noordwijkerhout and Leiderdorp, the project is carried out with children of two governmental sc

 10. Van tweeën een : Bicultureel-tweetalige socialisatie van Griekse leerlingen in Nederland

  Dialektopoulos, Th.

  2003-01-01

  If we assume that culture is not a static phenomenon, but one which develops in line with concrete political, social, economic and cultural circumstances, then we must assume that that the Greeks in the Netherlands, who live and work in circumstances which are different to those of the Greek inhabit

 11. Productie en bestemming van melk in Nederland 2. : een confrontatie van twee studies

  Sevenster, J.

  1953-01-01

  Milk production is a very important part of Dutch agriculture. From the great interest in the factors that affect milk production and milk marketing, various important studies ensued about 1950. Sevenster compared the results of these studies. He gave some estimates for the milk consumption and prod

 12. Promotie vrijwillig gebruik van fietshelmen in de Bollenstreek : de resultaten van een project bij twee basisscholen.

  Steenbakkers, M. Goldenbeld, C. Dijkman, A. & Venema, A.

  1996-01-01

  Together with local and national organisations the Consumer Safety Institute developed in 1995 a project to encourage the use of bicycle helmets on a voluntary basis among children. In two municipalities, Noordwijkerhout and Leiderdorp, the project is carried out with children of two governmental sc

 13. Bij gebruik van buffer en aquifer kan aardgasverbruik met 50% omlaag : Binnen twee jaar praktijktoepassing Fresnelkas

  Kierkels, T.; Sonneveld, P.J.

  2009-01-01

  Metingen in een Venlokas met Fresnellenzen leert dat de kas jaarlijks 29 kWh elektriciteit oplevert per m2 lensoppervlak. Tevens resulteert er 144 kWh aan warmte. Bij gebruik van een buffer en aquifer kan hierdoor het aardgasverbruik met de helft omlaag. Verdere verbetering is mogelijk. De terugverd

 14. Het gedrag van het herbicide ATRAZINE in kolommen met twee onverzadigde Nederlandse bodemprofielen

  Loch; J.P.G.; Gestel; C.A.M.van; Lagas; P.; Wegman; R.C.C.

  1985-01-01

  Het gedrag van atrazine en metabolieten in de bodem is onderzocht m.b.v. 110 cm lange grondkolommen. De kolommen bevatten profielen van een kamppodzol- en een enkeerdgrond, met een grondwaterspiegel op 1 m diepte. Atrazine werd in de bovenste 2 cm van elke kolom ingemengd. Beregening van de

 15. Arbeid als zwakste schakel : vaste werkzaamheden vragen tussen twee en zeven uur per duizend kilo melk

  Booij, A.

  2005-01-01

  Signalering van het probleem van een hoge arbeidsdruk in de melkveehouderij, doordat de arbeidsreserve is opgeraakt, waardoor het belang van een ver doorgevoerde efficiëntie nog meer op de voorgrond komt

 16. De invloed van automassa op het letselrisico bij botsingen tussen twee personenauto's : een kwantitatieve analyse.

  Berends, E.M.

  2009-01-01

  On European roads, the dispersion of vehicle mass as well as the average vehicle mass are increasing. This has road safety consequences. Drivers in light cars have higher injury and death rates. This means that they have a higher risk of being injured or killed in a crash with a heavier vehicle. The

 17. De invloed van automassa op het letselrisico bij botsingen tussen twee personenauto's : een kwantitatieve analyse.

  Berends, E.M.

  2009-01-01

  On European roads, the dispersion of vehicle mass as well as the average vehicle mass are increasing. This has road safety consequences. Drivers in light cars have higher injury and death rates. This means that they have a higher risk of being injured or killed in a crash with a heavier vehicle. The research literature shows that large differences in vehicle mass are not only a threat for the safety of individual drivers, but also for the total number of casualties. A larger dispersion of mas...

 18. Is het mogelijk om twee dingen goed te doen? : verkenning van sociale factoren in verbrede bedrijfsontwikkeling.

  Ploeg, van der B.; Spierings, C.J.M.

  1999-01-01

  Bij Nieuwe Verbreding gaat het om nieuwe taken voor boeren in het verzorgen en benutten van bijzondere plattelandskwaliteiten (natuur, rust en ruimte). Naast ecologische verbreding - het bedrijfsmatig onderhouden van milieu, natuur en landschap - is er sociale verbreding waarbij boeren werk maken va

 19. Op Griekse lier: Vroeë Griekse liriese poësie, vertaal en toegelig

  J.C. Thom

  2012-03-01

  Full Text Available Enige boekpublikasie in Afrikaans oor die Klassieke letterkunde is ’n besondere gebeurtenis. Vanweë die beperkte leserspubliek is skrywers én uitgewers huiwerig om in Afrikaans te publiseer. ’n Boek oor die Griekse liriese poësie — in vele opsigte die stiefkind van die antieke Griekse letterkunde — is des te meer ’n waagstuk. As daar egter iemand is wat so ’n projek met vrymoedigheid kan aandurf, is dit Henderson, ’n emeritusprofessor in Griekse en Latynse Studies aan die Universiteit van Johannesburg, wat hom oor verskeie dekades al as ’n wydgerespekteerde kenner van die vroeë Griekse digkuns bewys het. Die basis vir die huidige publikasie is inderdaad reeds bykans 20 jaar gelede gelê in twee uitstaande boeke oor die Griekse digkuns wat Henderson in 1986 en 1988 saam met J H Barkhuizen en C A van Rooy gepubliseer het (Kalliope I en II; Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. My enigste wesenlike kritiek oor daardie twee boeke was dat dit nie vertalings van die Griekse gedigte bevat het nie (kyk my resensies in Akroterion 32[1] en 34[3-4], ’n leemte wat deur die huidige publikasie ruimskoots reggestel word.

 20. Twee botsproeven op de slipform STEP-barrier : verslag van twee botsproeven, een personenauto bij 100 km/uur en een bus bij 70 km/uur, uitgevoerd door testinstituut LIER in Frankrijk.

  Pol, W.H.M. van de

  1996-01-01

  An aim of collision trials on actual scale is to assess whether the developed slipform STEP barrier meets the `higher containment level' H2. The trials required for assessment are TB 11 and TB 51. TB 11 is a test using a light passenger car with a mass of 900 kg, travelling at a speed of 100 km/h an

 1. Handleiding voor natuurondernemen : het ontwikkelen van verdienmodellen voor natuurbehoud en natuurontwikkeling : product van het WURKS project Natuurondernemerschap en Toerisme binnen het Groene Onderwijs (NatureToGo)

  Felder, M.; Pellis, A.

  2013-01-01

  Natuurbeschermingsorganisaties kijken naar nieuwe vormen van ondernemerschap om natuurbehoud ook in de toekomst te kunnen blijven financieren. Natuur wordt daarnaast meer naar voren geschoven als economische drager van gebieden die kampen met drastische economische en demografische veranderingen. De

 2. Content zijn met de vermogenspositie. Een handleiding bij het bepalen van een goede uitgangspositie van het vermogen van de Stichting Catent

  Lubbers, F.T.

  2009-01-01

  Catent is een stichting voor primair onderwijs. De 32 scholen van de stichting liggen verspreid over vier provincies binnen de driehoek Steggerda (Friesland), Weiteveen (Zuid-Oost Drenthe) en Ermelo (Gelderland). Sinds 2006 wordt het primair onderwijs gefinancierd volgens de lumpsum systematiek.

 3. Nieuwe uitbreidingen Center for Biobased Economy in het verschiet: 'Komende twee jaar starten met alle nieuwe vakken en minors'

  Wijffels, R.H.

  2013-01-01

  Het Nederlandse onderwijslandschap heeft haar keuze gemaakt. De biobased economy vergt geen nieuwe opleidingen, maar de integratie van biobased bouwstenen in bestaande opleidingen. Op die manier worden geen generalisten, maar biobased specialisten gecreëerd. Onder de vlag van het Center for Biobased

 4. Merdeka en Pride De rol van twee Japanse oorlogsfilms in de historiografische controverse rondom de Tweede Wereldoorlog

  Rommelse, Gijs

  2014-01-01

  abstractDit artikel schetst welke rol de films Merdeka en Pride spelen in de controverse rondom de historiografie. Eerst zal gekeken worden naar beide films, waarna aandacht wordt besteed aan de aard van de historische polemiek. Voor heel wat mensen is de interpretatie van de Tweede Wereldoorlog, zo

 5. Wanneer een twee word: ’n Perspektief op resente gebeure in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika

  Wim A. Dreyer

  2014-05-01

  Full Text Available When one becomes two: A perspective on recent events in the Netherdutch Reformed Church of Africa. On 28 July 2013 13 congregations of the Netherdutch Reformed Church of Africa (Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika declared themselves independent and constituted as the ‘Geloofsbond van Hervormde Gemeentes’. This contribution examines the recent historical background to this event as well as several contributing factors such as the role of the media, the role of organisations, differences in theology as well as ideological differences. The conclusion is reached that a tension-filled discourse between confessional and critical theology, linked to clear ideological views, were the main contributing factors to divisions in the church. The contribution concludes with a discussion of some implications of these events from the perspective of church polity.

 6. Nederlandse consumptie en energiegebruik in 2030, een verkennende basis van twee lange termijn scenario's

  Vringer K; Aalbers TG; Drissen E; Hoevenagel R; Bertens CAW; Rood GA; Ros JPM; Annema JA; LAE

  2001-01-01

  In de agenda van het vierde Nationale Milieu Beleidsplan (NMP4) (VROM, 1999) staat duurzaamheid en kwaliteit van leven centraal. Kwaliteit van leven wordt beinvloed door consumptie, maar ook door de daaruit volgende milieudruk. De milieudruk die wordt veroorzaakt door de consumptie van personen

 7. Aan de poort van de sociale werkvoorziening : een studie over besluitvorming en marginalisering als twee kanten van de toetreding

  Terpstra, J.

  1985-01-01

  In 1980 about 75.000 people in the Netherlands had a job in the Social Employment (sociale werkvoorziening), comparable with sheltered workshops for disabled persons. The Social Employment offers work under adapted circumstances. This facility is executed on the basis of the Social

 8. Grense tussen kerk en staat vir die reëling van die predikantsdiens: gesien vanuit twee kerkregtradisies

  J. Smit

  2009-07-01

  Full Text Available Boundaries for church and state regarding the regulation of the ministry of the Word: seen from two church polity traditions This article focuses on the boundaries for church and state with regard to the regulation of the ministry of the Word – seen from two independent church polity traditions. Until now the South African courts have not given an indication of how these boun- daries should be understood or how these apply within the South African context. The purpose of this article is not to make a judicial comparison. The purpose is to show that two indepen- dent church polity traditions, namely the German and the reformed, developed general principles for the boundaries of church and state with regard to the regulation of a minister’s position in law. In both traditions church polity is regarded sui generis, and recognises the church’s right to regulate a minister of religion’s position independently from the state. In conclusion it is found that the boundaries between church and state for the ministry of the Word are primarily determined by the principle that church and state should not in any way influence or interfere with one another's separate mandates or duties. The ministry of the Word is the responsibility of the church and not the state. Therefore the state does not have the competency to regulate the ministry of the Word.

 9. Twee leeuwen, een kruis : De rol van katholieke culturele kringen in de Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900)

  Dagnino, R.

  2013-01-01

  Which were the cultural borders of the Dutch-speaking Catholicism between 1830 and the end of the nineteenth century? To what extent were the Netherlands situated within the ‘mental space’ of the Flemish Catholics and, vice versa, how much was Flanders a part of the cultural horizons of the Dutch Ca

 10. Twee leeuwen, een kruis : de rol van katholieke culturele kringen in de Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900)

  Dagnino, Roberto

  2013-01-01

  Which were the cultural borders of the Dutch-speaking Catholicism between 1830 and the end of the nineteenth century? To what extent were the Netherlands situated within the ‘mental space’ of the Flemish Catholics and, vice versa, how much was Flanders a part of the cultural horizons of the Dutch Ca

 11. Twee eeuwen Friese geschiedschrijving. Opkomst, bloei en verval van de Friese historiografie in de zestiende en zeventiende eeuw

  Waterbolk, Edzo Hendrik

  1952-01-01

  This study deals with the Frisian historians of the 16th and 17th centuries. Part I, in three chapters, contains a description of the causes which led them to historical reflection: part II, also in three chapters, dealing with the same period and persons as the three chapters of part I, considers t

 12. Die histologie en ultrastruktuur van die hepatopankreas van die bloukurper Oreochromis mossambicus

  M. M. Nel

  1990-07-01

  Full Text Available Die histologie en ultrastruktuur van die hepatopankreas van die bloukurper Oreochromis mossambicus word beskryf. ’n Dun bindweefselkapsel omring die lewer. Die hepatosietrangskikking vertoon as lobules, met die koorde van hepatosiete wat vanaf ’n sentrale vene uitradieer en met mekaar anastomaseer. Indiwiduele lewerlohules vertoon nie duidelike grense nie, maar enkele duidelike triades word wel in die lewer van O. mossambicus aangetref. Die hepatosiete bevat ’n enkele ronde kern met ’n duidelike nukleolus en die growwe endoplasmiese retikula kom in twee of meer rye om die kerne en teen die selgrense van die hepatosiete voor. Die ander sitoplasmiese organelle kom verspreid in die hepatosietsitoplasma voor. Die eksokriene pankreasselle is om die portale venes gesetel. Die kerne van hierdie selle is rond en is hasaal in die kubies- tot silindervormige selle gelee. ’n Goedontwikkelde growwe endoplasmiese retikulum — vesikulêr, tubulêr en sirkulêr in vorm — en sektretoriese granules wat apikaal in die sel gelee is, kom voor.

 13. Die hebsugtige seekoei en Rooikappie: Die groteske in sprokies

  Dineke van der Walt

  2012-11-01

  Full Text Available Hierdie artikel bied ’n vergelykende lees van twee volksverhale wat ook as kinderverhale getipeer kan word (een vanuit Venda-folklore en die ander ’n populêre Europese narratief met die oog daarop om spesifieke ooreenkomste uit te lig – soos die eet van mensvleis, goedgelowige mense wat deur ‘n maskerspel om die bos gelei word en ander ‘onetiese’ en ‘immorele’ aktiwiteite. In Die hebsugtige seekoei boots die monster byvoorbeeld die stem van die jong seun na om sy suster te flous en toegang tot hulle hut te verkry, terwyl die wolf in Rooikappie op sy beurt die ouma flous om die huis te kan betree sodat hy later ook vir Rooikappie kan mislei. In albei stories word die jong meisies (asook Rooikappie se ouma deur ’n seekoei óf ’n wolf opgeëet. Soos gewoonlik in sprokies, word die slagoffers gered of ontsnap en die verhale het ’n gelukkige einde. Alhoewel dit absurd mag voorkom dat kinderverhale elemente van die groteske bevat, argumenteer ek dat dit inderdaad ’n bruikbare doel dien. Hierdie verhale betrek kinders nie net op ’n emosionele vlak nie (as gevolg van die skokwaarde van die groteske; die groteske dien ook as objek van fassinasie. Sodoende word die waarskuwingsboodskap in die verhale beter oorgedra en onthou deur die kinders.

 14. Signs of Transition; Tekens van Transitie

  Van Leenders, C.; Baidenmann, J.

  2010-05-15

  This book contains 14 inspiring experiences with making the energy system more sustainable that make clear that the energy transition is progressing. Two examples are provided for each of the seven themes: (1) Sustainable electricity (Agriport A7, Wind park Prinses Amalia); (2) Energy in the built environment (passive houses, conceptual building); (3) Chain efficiency (searching for CO2, process intensification); (4) New gas (biogas from manure, High efficiency boiler); (5) Sustainable mobility (electric driving, bus on biogas); (6) greenhouse as source of energy (closing the greenhouses, tomatoes on geothermal heat); and (7) green resources (biorefinery of grass, pyrolisis of biomass) [Dutch] Dit boek bevat veertien inspirerende ervaringen met verduurzaming van de energiehuishouding die duidelijk maken dat er voortgang zit in energietransitie. Er worden twee voorbeelden gegeven voor elk van de zeven thema's: (1) Duurzame Elektriciteit (Agriport A7, Windpark Prinses Amalia); (2) Energie in de Gebouwde Omgeving (Passiefhuizen, Conceptueel Bouwen); (3) Keten-Efficiency (Op zoek naar CO2, Procesintensificatie); (4) Nieuw Gas (Biogas uit mest, HR-e ketel); (5) Duurzame Mobiliteit (Elektrisch rijden, Bus op biogas); (6) Kas als Energiebron (De kassen sluiten, Tomaten op aardwarmte); en (7) Groene Grondstoffen (Bioraffinage van gras, Pyrolyse van biomassa)

 15. Industrial Psychology: An Identity Crisis And Future Direction1

  Mike L. Watkins

  2001-04-01

  Full Text Available The ontological and epistemological dimensions of Industrial Psychology originated from disparate psychology theories and multi-disciplinary attempts at solving problems related to employee satisfaction and productivity. From these developments, two notional clusters of competencies emerged to represent Personnel Psychology and Organisational Psychology. Industrial Psychology teaching, however, includes conflicting psychological theories which may potentially create something akin to an identity crisis among academics and practitioners. Educational strategies and the Industrial Psychologist’s role in industry, should therefore be revised. Against the scenario of this background, the article offers guidelines which allude to competency based training; the influence of information technology on Industrial Psychology teaching; and a new anticipated role for the Industrial Psychologist. Opsomming Die ontologiese en epistemologiese dimensies van die Bedryfsielkunde vind sy oorsprong in uiteenlopende sielkundige teorieë en multi-dissiplinêre pogings om probleme m.b.t. werknemertevredenheid en produktiwiteit op te los. Vanuit hierdie ontwikkelings het twee hoofgroeperings van bevoegdhede ontvou wat Personeelsielkunde en Organisasie-sielkunde verteenwoording. Bedryfsielkundige opleiding bevat egter teenoorstaande sielkundige teorieë wat potensieel ‘n identiteitskrisis onder akademici en praktisyns kan skep. Opleidingstrategieë en die rol van die Bedryfsielkundige in die bedryf vra dus om hersiening. Teen die agtergrond van hierdie scenario, bied die artikel riglyne m.b.t. bevoegdheidsgebaseerd

 16. WINE : een computerprogramma voor de simulatie van het verloop van het peil en de bemaling van een polder

  Zwietering, F.W.

  1982-01-01

  In het onderzoek naar de perspectieven voor toepassing van windenergie bij polderbemaling bleek een computerprogramma gewenst te zijn om het bemalingsproces te kunnen simuleren. Deze nota is bedoeld als handleiding bij het gebruik van het programma WINE

 17. Interventions to promote psychiatric patients' compliance to mental ...

  2014-11-21

  Nov 21, 2014 ... American Dietetic Association se handleiding. Die sistemiese .... databases that were accessible were thoroughly searched;. SA-Nexus (National ...... University, Potchefstroom Campus for financial support, as well as the ...

 18. Het gezin tussen verleden en toekomst : een sociologisch onderzoek in twee verstedelijkende plattelandsgemeenten voor en na de jaren zestig : beschrijving, analyse en beschouwingen

  Douma, W.H.

  1975-01-01

  This study comprises the results of two investigations, the second of which was carried out more than a decade after the first. The initial project was done in 1960. The motive for starting it at the time were the strains on family life, caused by the profound economic and social changes t

 19. Het gezin tussen verleden en toekomst : een sociologisch onderzoek in twee verstedelijkende plattelandsgemeenten voor en na de jaren zestig : beschrijving, analyse en beschouwingen

  Douma, W.H.

  1975-01-01

  This study comprises the results of two investigations, the second of which was carried out more than a decade after the first. The initial project was done in 1960. The motive for starting it at the time were the strains on family life, caused by the profound economic and social changes

 20. Simulation of two field tests on the leeching of metalaxyl with the pestla model. Simulatie van twee veldexperimenten naar de uitspoeling van metalaxyl met het model pestla

  Balm, A.C.; van der Linden, A.M.A.

  1992-01-01

  Model calculations with the simulation model PESTLA (PESTicide Leaching and Accumulation) have been performed for the application of metalaxyl on strawberry fields. For these calculations specific field and climate data on the one hand and general information on metalaxyl on the other hand were used as input to the model. The results of the calculations are compared with measured data on the concentration of metalaxyl in the soil profile and in the ground water. These measured data have been obtained from Ligtermoet Chemie B.V. Residues in the soil profile and amounts leaching to ground water were in the range calculated by the model. In one field (field with a higher clay content) metalaxyl appeared in the groundwater sooner than calculated. Possibly this can be attributed to preferential flow of soil moisture through cracks.

 1. Fysisch - chemische en sensorische vleeskwaliteitsparameters van twee soorten varkens- en rundvlees = Physical, chemical and sensoric meat quality parameters of two kinds of pork and beef

  Wal, van der P.G.; Walstra, P.; Mateman, G.

  1988-01-01

  In het kader van een onderzoek naar de consumentenbeoordeling van vers vlees werden vleeskwaliteitsmetingen en -beoordelingen uitgevoerd aan 2 spieren van 48 varkens en 48 koeien. De verzameling van het monstermateriaal geschiedde op meerdere dagen op verschillende slachterijen. Bij de varkens werde

 2. Sien (en hoor! is glo: ’n voorlopige verkenning van ikonisiteit as retoriese strategie aan die hand van twee kort gedigte

  B. J. Odendaal

  1991-05-01

  Full Text Available Rhetorical text description is aimed at exposing the persuasive strategies employed in a text. It entails a description of the selection of topic, but in particular a stylistic analysis. In this article the researcher explores the necessity of interpreting iconic signification in poetry as a rhetorical strategy, mainly on the grounds of the ‘poetic faith’ aroused in the reader by the code-orientated or demonstrative nature of poetry. The icon, the most ‘seductive’ of sign types on account of its resemblant relation to the denotated object, is seen to function as a ‘hidden persuader’ in poetic communication, valorizing the message of the poetic utterance. After analysing two short Afrikaans poems (Ernst van Heerden’s "Voëlverskrikker" and T.T. Cloete’s "God die digter" within this theoretical framework, the researcher concludes that iconicity, at the core of the poetic function in its aspiration towards minimizing the arbitrariness of signification, must be seen as a rhetorical strategy.

 3. Je kunt een rivier niet twee keer oversteken ... : Intreerede aan de Haagse Hogeschool voor het lectoraat Financial Inclusion and New Entrepreneurship, 24-5-2013

  Molenaar, Klaas

  2013-01-01

  Om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving, moet iemand toegang hebben tot financiële diensten. Onze samenleving wordt steeds meer divers, mobiliteit en sociale media beiden nieuwe kansen voor ondernemende mensen. Ondernemers zijn niet meer plaats gebonden en kennen geen grenzen als zij markte

 4. Het gezin tussen verleden en toekomst : een sociologisch onderzoek in twee verstedelijkende plattelandsgemeenten voor en na de jaren zestig : beschrijving, analyse en beschouwingen

  Douma, W.H.

  1975-01-01

  This study comprises the results of two investigations, the second of which was carried out more than a decade after the first. The initial project was done in 1960. The motive for starting it at the time were the strains on family life, caused by the profound economic and social changes taking plac

 5. “Poëtische avonturen”: over de verhouding tussen narratieve structuren en poëtische aspecten in twee lange gedichten

  D. Willockx

  2010-07-01

  Full Text Available “Poetic adventures”: on the relation between narrative structures and poetic elements in two Dutch long poems Studying two totally different poems, this article investigates the possible interaction between narrative structures and lyric aspects in the specific genre of the long poem. The analyses concentrate on the identifiable appearance of narrative elements and on the impact of lyrical and poetical aspects on the narration. The investigation results in some conclusions on verse and story in long poems.

 6. “Poëtische avonturen”: over de verhouding tussen narratieve structuren en poëtische aspecten in twee lange gedichten

  D. Willockx

  2010-01-01

  “Poetic adventures”: on the relation between narrative structures and poetic elements in two Dutch long poems Studying two totally different poems, this article investigates the possible interaction between narrative structures and lyric aspects in the specific genre of the long poem. The analyses concentrate on the identifiable appearance of narrative elements and on the impact of lyrical and poetical aspects on the narration. The investigation results in some conclusions on verse and story ...

 7. Michael Faraday en die letterlike lesing van twee ‘boeke’ van God: 'n Gevallestudie oor verhouding tussen geloof en wetenskap1

  M. Elaine Botha

  1993-03-01

  Full Text Available The cognitive historical approach to the history of science provides a methodological approach which makes it possible to take into account most of the factors which were constitutive in the formation of scientific meaning in scientific concept formation. In this article this approach is linked with a methodology of metaphorical hermeneutics in order to determine the role played by religious factors in the meaning of scientific concepts. Contrary to traditional approaches in which religious factors are primarily seen as confessional in nature, the term religious is utilized here to identify those absolute presuppositions which fulfil a controlling or regulative function in scientific concept formation and theorizing. 'This approach is applied to a case study of the relationship of faith and science in the work of the nineteenth century British physicist, Michael Faraday. This approach provides an analysis of the change in conceptual structure which the concept of force undergoes in a transition from a mechanistic to a dynamistic metaphysical framework. In this analysis attention is also given to the distinction between confessional religious factors, metaphysical frameworks, meta-scientific principles and theories.

 8. The Two-Store Model of Memory: Past Criticisms, Current Status, and Future Directions (Het Twee-Stadia Model van het Geheugen: Terugblik, Huidige Status en Toekomstige Ontwikkelingen)

  1990-06-01

  by the processing in STS. The Atkinson - Shiffrin model quickly became quite popular and for a number of years dominated the field of memory research. In... Shiffrin (1975, 1976). Atkinson and Shiffrin (1968) originally proposed a division of memory into three stores: the sensory registers, short-term store...University Press. Atkinson , R.C. & Shiffrin , R.M. (1965). Mathematical models for memory and learning. Technical report 79. Institute for mathematical

 9. Resultaten ringtest 2005 zware metalen en arseen in twee monsters zuiveringsslib in het kader van de regeling "Bemonstering en Analyse Overige Organische Meststoffen" (BOOM)

  Driessen, J.J.M.; Oostrom, van J.J.; Polanen, van A.

  2005-01-01

  In The Netherlands a large quantity of domestic, agricultural and industrial organic wastes is produced. After purification or composting processes these substances can be partly re-used as organic fertilisers on the condition that this does not lead to contamination of the environment. In the so

 10. Remembering the Book : Nostalgia and Intermediality in Two Contemporary Experimental Novels / Herinneringen aan het Boek : Nostalgie en intermedialiteit in twee hedendaagse experimentele romans

  Tanderup, Sara

  2015-01-01

  This article discusses a ‘material turn’ in contemporary literature in relation to two recent works: Anne Carson’s NOX (2009) and Oscar K’s Af Olafur Kjartanssons optegnelser om den skjulte skrift (2011). Both works experiment with the medium of the book and modes of writing and print...

 11. Ultraviolet and infrared spectrophotometry : some applications

  Koornneef, Jan

  1976-01-01

  De inhoud van dit proefschrift valt uiteen in twee delen doordat waarnerningen gepresenteerd en geinterpreteerd worden in twee ver uiteenliggende gedeelten van het electromagnetisch spectrum ... Zie: Samenvating

 12. Antimicrobiële eiwitten in speeksel

  W. van 't Hof; E.C.I. Veerman

  2014-01-01

  Speeksel bevat verschillende eiwitten en peptiden met antimicrobiële eigenschappen. In kwantitatief opzicht de belangrijkste zijn: Daarnaast bevat speeksel ook bacteriebindende eiwitten, onder andere immuunglobulinen, die hun kolonisatie in de mond remmen. Lysozym: breekt mureïne in de celwand af en

 13. Ontwikkeling van een toets ter bepaling van sublethale effecten van chemische stoffen op regenwormen. III Deelname aan een Duitse ringtoets en vergelijking van twee methoden voor de bepaling van sublethale effecten bij regenwormen

  Gestel CAM van; Emans HJB; Janssen JAM

  1989-01-01

  Zowel door de Biologische Bundesanstalt (BBA) in Duitsland als door het RIVM is, uitgaande van de bestaande acute toxiciteitstoets, een toets ontwikkeld ter bepaling van sublethale effecten bij regenwormen. Het betreft effecten op overleving, groei, coconproduktie en aantal juvenielen/cocon. Het

 14. Socio-culturele structuur en innovatie : een structuur-vergelijkend onderzoek naar adoptie van family planning in de periode 1969 - 1973 door Sundanese echtparen in twee rurale gemeenschappen op West-Java

  Norren, van B.

  1985-01-01

  This publication contains a comparative study of socio- cultural influences on the process of family planning adoption during the period 1969-1973 in two rural communities in the regency of Bandung, West Java, Indonesia. One community, to be called Cianyar, is a ward in an agrarian village

 15. Een twee-trajectenmodel voor de ontwikkeling van anti-sociaal gedrag bij kinderen met ADHD. / A two-track model for the development of antisocial behavior in children with ADHD

  P.J.M. Prins; E. Gebhardt

  1997-01-01

  Describes a model based on 2 developmental pathways which both result in the comorbidity of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and conduct disorder (CD). It is suggested that disruptive behavior in preschool children can be differentiated according to aggressive and non-aggressive probl

 16. Socio-culturele structuur en innovatie : een structuur-vergelijkend onderzoek naar adoptie van family planning in de periode 1969 - 1973 door Sundanese echtparen in twee rurale gemeenschappen op West-Java

  Norren, van B.

  1985-01-01

  This publication contains a comparative study of socio- cultural influences on the process of family planning adoption during the period 1969-1973 in two rural communities in the regency of Bandung, West Java, Indonesia. One community, to be called Cianyar, is a ward in an agrarian

 17. Analise van diesel-monsters deur middel van omvattende twee-dimensionele gaschromatografie (GCXGC/TOFMS om die smeerbaarheid van hierdie brandstof fundamenteel-chemies beter te probeer verstaan

  Elize Smit

  2011-09-01

  Full Text Available Smeerbaarheid is die vermoë van ’n vloeistof om skawing te voorkom in ’n sisteem waar tweemetaaloppervlakke in noue kontak is. Die smeerbaarheid van diesel is baie belangrik, aangesien die brandstofinspuitsisteem slegs deur die diesel gesmeer word.

 18. Milieugerichte levenscyclusanalyse van kiemremmingsmiddelen voor aardappelen. Vergelijking van twee kiemremmingsmiddelen gedurende de gehele levensloop van productie van grondstoffen tot eindgebruik : het 'chemische' middel (C)IPC en Carvon, gewonnen uit k

  Kerstholt, R.

  1995-01-01

  In dit onderzoek is een vergelijking gemaakt van de milieueffecten van kiemremmingsmidde- len voor aardappelen in het kader van een mogelijke vervanging van bestaande chemische kiemremmingsmiddelen door een nieuw biologisch produkt, dat agrarisch geproduceerd wordt. E‚n van de manieren om milieueffe

 19. Onderzoek naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de scintillatievloeistoffen minisolve en safe fluor, ten behoeve van B-radioaktiviteitsmetingen

  Bruchem, van G.D.; Schilt, R.

  1987-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de testresultaten van het onderzoek naar toepasbaarheid en bruikbaarheid van twee scintillatievloeistoffen (commercieel verkrijgbaar), Minisolve en Safe Fluor. Van deze twee scintillatievloeistoffen wordt Minisolve al 3 jaar op het RIKILT toegeast bij B - radioakt

 20. Marketing Planning en Strategische Beleidsvorming bij Nederlandse Bedrijven

  B. Wierenga (Berend); J.B. Vollering; R. Amsterdam; C.J. Poederbach

  1986-01-01

  textabstractMarketing-management en strategische beleidsvorming zijn twee belangrijke aandachtsvelden bij de bestudering van ondernemingen en andere organisaties. Hoewel beide gebieden duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn, kan een scheiding tussen deze twee voor een onderneming alleen maar des

 1. Proeven van tekstkritiek. Een onderzoek betreffende de tekstgeschiedenis van de Renout van Montalbaen en de Perceval

  Hogenhout-Mulder, Maaike Janna

  1984-01-01

  In dit proefschrift wordt een poging gedaan de tekstgeschiedenis te achterhalen van twee Middelnederlandse tekstfragmenten: een gedeelte uit de RENOUT VAN MONTALBAEN en een gedeelte uit de PERCEVAL. ... Zie: Twee tekstfragmenten als object van onderzoek

 2. Quality control of peroxisome function in Penicillium chrysogenum

  Bartoszewska, Magdalena Diana

  2012-01-01

  Aile levende organismen zijn opgebouvvd uit functionele, structurele eenheden die cellen genoemd worden. Cellen versehillen in samenstelling en morfologie, en zijn onderverdeeld in twee hoofd eategorieen; de prokaryoten (bacterien) en de eukaryoten. Belangrijkste kenmerken \\\\aarin de twee groepen

 3. Het testen van de Celos waterrem en het bepalen van het aftakasvermogen en het branstofverbruik van de landbouwtrekker MF-165 Mark 3

  Jacobi, B.

  1969-01-01

  Bestand met verslagen van vier onderzoeksprojecten uitgevoerd door centrum voor landbouwkundig onderzoek in Suriname. De onderzoeken hebben betrekking op mechanische landbouwwerktuigen. In twee projecten worden landbouwwerktuigen getest. De andere twee projecten kijken specifieker naar het oogsten v

 4. A Multilingual, Multicultural and Explanatory Music Education Dictionary for South Africa --- Using Wiegand's Metalexicography to Establish its Purposes, Functions and Nature

  Maria Smit

  2012-09-01

  en verklarende opvoedkundige musiekwoordeboek vir Suid-Afrika te bepaal. Spesifieke tipes woordeboeke het spesifieke doelstellings. Vakwoordeboeke behoort die doelstelling te hê om inligting oor kennis in vakgebiede oor te dra. Hulle behoort ook kommunikasiekonflikte op te los. Die ware doelstellings van vakwoordeboeke is, volgens Wiegand, om óf linguistiese inligting oor terme oor te dra, óf ensiklopediese inligting, of albei. Die behoeftes van die gebruikers moet in ag geneem word wanneer die funksies van 'n woordeboek bepaal word. Wanneer nagedink word oor die funksies van 'n woordeboek wat musiekterme uit Suid-Afrika bevat, moet ook sosiale faktore in die Suid-Afrikaanse musiekopvoeding in ag geneem word. Die beplande woordeboek sal 'n linguistiese en 'n kommunikatiewe funksie hê. Dit sal ook 'n kognitiewe en wetenskaplike funksie hê om in 'n opvoedkundige behoefte te voorsien. Wat die aard van die woordeboek betref, sal dit elemente van verskillende tipes woordeboeke moet bevat, soos verklarende woordeboeke, vertalende woordeboeke en aanleerderswoordeboeke. 'n Tematiese rangskikking sal gevolg word, aangevul deur 'n alfabetiese indeks. Twee weergawes van die woordeboek sal gepubliseer moet word, naamlik 'n meer akademiese weergawe vir spesialiste, met meer tipes inligting, en 'n meer populêre weergawe vir niespesialiste.

  Sleutelwoorde: multikulturele woordeboek; veeltalige woordeboek; verklarende woordeboek; vakwoordeboek; wiegand; doelstellings van woordeboeke; funksies van woordeboeke; ensiklopediese inligting; linguistiese inligting; woordeboekgebruik; protokolle; aanleerdersleksikografie

   

 5. Tijdstip van MH-bespuiting in uien en effect van stikstof op kale uien : proeven 2007/2008

  Brink, van den L.

  2008-01-01

  In 2007 zijn in Lelystad, als vervolg op de literatuurstudie “Het optreden van spruitvorming en kale uien tijdens de bewaring” twee veldproeven uitgevoerd: 1) een proef waarin bij twee rassen en bij twee verschillende stikstofbemestingsniveaus op verschillende momenten met MH is gespoten.

 6. A Two-Mutation Model of Carcinogenesis: Application to Ra-226 Induced Osteosarcoma Prevalence in Beagles

  Venema LB; Leenhouts HP; LSO

  1994-01-01

  Dit rapport is een aanvulling op het RIVM-rapport (nr. 749251001) van Leenhouts en Chadwick en is bedoeld als achtergrond-document voor het twee-mutatie-carcinogenese model en voor zijn implementatie. Het twee-mutatie-carcinogenese model is gebaseerd op een gemodificeerd twee-stappen model van

 7. Tijdstip van MH-bespuiting in uien en effect van stikstof op kale uien : proeven 2007/2008

  Brink, van den L.

  2008-01-01

  In 2007 zijn in Lelystad, als vervolg op de literatuurstudie “Het optreden van spruitvorming en kale uien tijdens de bewaring” twee veldproeven uitgevoerd: 1) een proef waarin bij twee rassen en bij twee verschillende stikstofbemestingsniveaus op verschillende momenten met MH is gespoten. Tegelijker

 8. Recht zonder grenzen | Recht ohne Grenzen

  Denissen-Visscher, Y.M. (Yvonne); Grotefels, S.; Grüner, J.; Hof, van den G.J.J. (John); Huck, S.; Porsche, J.; Schoen, H.; Schwanekamp, D. (Daniël); Schürings, U.

  2012-01-01

  Praktische handleiding voor iedereen die te maken krijgt met procedures voor een ruimtelijk plan of project in het Nederlands-Duitse grensgebied. Dit kunnen burgers in de grensstreek zijn die zich geconfronteerd zien met een ruimtelijk plan of project aan de andere kant van de grens en die willen we

 9. Tendering by municipalities of wind turbines; Aanbesteding door gemeenten van windmolens

  NONE

  2013-04-15

  This manual provides municipalities answers to the questions of how the municipality must do the tendering for wind turbines and what choices they have [Dutch] Deze handleiding biedt gemeenten antwoorden op de vragen hoe de gemeente moet aanbesteden en welke keuzes zij daarin heeft.

 10. Social return bij inkoop door gemeenten

  Brouwer, P.; Smit, A.

  2011-01-01

  Social return is sterk in opkomst. De rijksoverheid heeft besloten om met ingang van 1 juli 2011 bij inkopen en aanbestedingen ‘social return’ als contractvoorwaarde op te nemen. Het Brabants Expertisecentrum Socialer Ondernemen (BESO) bracht in dezelfde periode de handleiding ‘Social return bij ink

 11. Lineaire algebra: deel 1

  Pipekaru, T.

  1975-01-01

  Deze handleiding, geschreven in opdracht van het bestuur van de Afdeling der Algemene Wetenschappen van de T.H. te Delft, is bedoeld als collegedictaat Lineaire Algebra voor het eerste studiejaar van vrijwel alle technische afdelingen. Hopelijk wordt hiermee voorzien in een behoefte die is ontstaan

 12. The doctrine on God, as demonstrated and confessed in the Heidelberg Catechism

  Carel F.C. Coetzee

  2013-06-01

  Full Text Available Although the Heidelberg Catechism (HC does not deal with a systematic doctrine on God and although there are not many sources available on the specific subject, it is a most important subject when dealing with the theology of the HC (W. van ’t Spijker. Due to the prescribed length of the article, it only focuses on two aspects of the doctrine on God, namely the Trinity and the relationship between God and the cosmos (reality. Futhermore, today there is an emphasis on a new concept of God, known as Panentheism. In this concept, God and his creation are identified with each other. In the South African context, the article deals very shortly with the viewpoints of Spangenberg, Van Aarde and Müller in this regard. The God confessed in the HC is the triune God: Father, Son and Holy Spirit. In the closest and most logical coherence with this, the HC confesses the deity of Christ and of the Holy Spirit. The HC also proceeds from the premise of the historical, bodily resurrection of Christ from the dead. As far as the relationship between God and creation is concerned, the HC, in agreement with the church of the first centuries, confesses and teaches a personal God, the Father of Jesus Christ, who for the sake of Christ is the Father of the elect. This God is the almighty creator of heaven and earth. He lives in a covenant relationship with his creation, which he sustains and governs at every moment. He is both transcendent and immanent.Alhoewel die Heidelbergse Kategismus (HK nie ’n sistematiese Godsleer bevat soos sommige van die ander belydenisskrifte nie en bronne oor die spesifieke onderwerp betreklik skaars is, is dit tog een van die belangrikste onderwerpe wanneer daar oor die teologie van die HK gehandel word (W. van ’t Spijker. Vanweë die voorgeskrewe lengte, word daar in hierdie artikel slegs op twee aspekte van die Godsleer gefokus, naamlik die Drie-eenheid en die verhouding van God tot die kosmos (werklikheid. Hierdie twee aspekte is

 13. Prestaties op peil houden tijdens 'sustained operations': de rol van groepsprocessen [How to keep performance 'up to the mark' during sustained operations: the role of group processes

  Hoeksema-van Orden, C.Y.D.; Gaillard, A.W.K.

  1998-01-01

  Dit artikel bevat een overzicht van de 24-uurs experimenten zoals die de laatste jaren in ons lab zijn uitgevoerd. Aangetoond wordt dat vermoeidheidseffecten deels kunnen worden tegengegaan door mensen in een groep als individu aan te spreken.

 14. Invoering van algemene vaardigheden: mogelijkheden van een vakoverstijgende aanpak

  Leenders, F.J.

  2003-01-01

  Centrale vraag: Het onderzoek richtte zich op de implementatie van vakoverstijgend vaardighedenonderwijs in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Belangrijkste conclusies: De brochure bevat onder meer een beschrijving van vijf scholen waar op verschillende wijze vaardighedenonderwijs

 15. Jaarrapportage 2005 : WOT-04-385 : milieuplanbureaufunctie

  WOT Natuur & Milieu,

  2007-01-01

  LNV en Stichting DLO zijn eind 2004 een uitvoeringsovereenkomst WOT Natuur & Milieu aangegaan. Dit werkdocument bevat de jaarrapportage van één van de vier onderdelen, namelijk de Milieuplanbureaufunctie

 16. De interpretatie van CBCT-beelden [Bespreking van: S.M. Gonzalez Interpretation basics of cone beam computed tomography

  van der Stelt, P.F.

  2014-01-01

  Dit handzame boek is verplichte stof voor iedere gebruiker van een CBCT-toestel. Het bevat ook waardevolle informatie voor algemeen practici die zich een beeld willen vormen van de diagnostische mogelijkheden van deze techniek.

 17. Veiligheidsrapport voor de PIV-goot in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica

  Hofland, B.

  2002-01-01

  Bevat een veiligheidsvoorschrift voor de PIV (particle-image velocimetry) goot. Het rapport is vooral gericht op het gebruik van de krachtige Nd: YAG laser (veiligheidsklasse 4) die gebruikt wordt voor de PIV techniek.

 18. Replacement of meat and dairy by more sustainable protein sources in the Netherlands : Quality of the diet

  Tijhuis MJ; Ezendam J; Westenbrink S; van Rossum C; Temme L; CVG; vgc

  2012-01-01

  Een voeding die minder vlees en zuivel bevat en meer duurzame plantaardige voedingsmiddelen kan voldoende eiwitten, mineralen en vitaminen leveren. Daarvoor is het wel nodig gevarieerd te kiezen uit plantaardige producten. De belangrijkste bronnen van plantaardige eiwitbronnen zijn noten, peulvrucht

 19. Massawaan is de roes die het geweten sust: Peretz Bernstein, Kurt Baschwitz en hun vergeten levenswerken over groepsdenken en massapsychologie [Bespreking van: P.F. Bernstein The social roots of discrimination

  Boers, M.

  2009-01-01

  Het boek ‘The Social Roots of Discrimination’ van Peretz Bernstein uit 1923 bevat verbluffend hedendaagse inzichten over groepsdenken, blijkt uit een heruitgave. Hoog tijd om ook het werk van tegenstrever Kurt Baschwitz boven tafel te halen.

 20. Modellen en beslisregels voor variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen op basis van variatie in bodem en gewas

  Kempenaar, C.; Heijting, S.; Kessel, G.J.T.; Michielsen, J.G.P.; Wijnholds, K.H.

  2013-01-01

  Dit rapport bevat kennis en ervaring die nodig is voor brede introductie van variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw. De resultaten komen uit Programma Precisielandbouwproject (PPL). Variabel doseren betekent het automatische aanpassen en toedienen van dose

 1. Leasing and legal culture : towards consistent behaviour in tax treatment in civil law and common law jurisdictions

  Mosquera Valderrama, Irma Johanna

  2007-01-01

  Dit proefschrift bevat een historisch rechtsvergelijkende studie naar het fenomeen leasing als een 'commmon law' concept ontwikkeld in de Verenigde Staten dat is getransplanteerd naar de 'civil law' landen Colombia, Frankrijk en Nederland. Bovendien verschaft dit proefschrift aanbevelingen met betre

 2. The Contribution of cocoa additive to cigarette smoking addiction

  Rambali B; van Andel I; Schenk E; Wolterink G; van de Werken G; Stevenson H; Vleeming W; TOX; SIR; LVM; PZO

  2003-01-01

  In dit rapport wordt de mogelijke bijdrage van cacao aan rookverslaving beschreven. Cacao wordt aan tabak toegevoegd om de smaak te verbeteren. Daarnaast bevat cacao tal van psychoactieve stoffen die mogelijk bijdragen aan rookverslaving Dit literatuuronderzoek beschrijft de blootstelling,

 3. Duurzaam concurreren in de Nederlandse melkveehouderij: een eerste verkennende analyse

  Bergevoet, R.H.M.; Calker, van K.J.; Goddijn, S.T.

  2006-01-01

  Dit rapport bevat het resultaat van een eerste verkennende analyse van de positie op het gebied van duurzaamheid van de Nederlandse melkveehouderij. Onderzocht zijn maatschappelijke en ecologische duurzaamheid van de Nederlandse melkveehouderij in vergelijking met de duurzaamheid van de melkveehoude

 4. Barometer gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 2014 : Gemeenten in beweging

  Tjeerdsma, Annette; Veuger, Jan

  2014-01-01

  Dit artikel bevat de resultaten van het onderzoek Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2014. Het onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed van het Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen.

 5. Exploring climate regimes for differentiation of commitments to achieve the EU climate target

  Elzen den MGJ; Berk MM; Lucas P; Eickhout B; Vuuren van DP; KMD

  2003-01-01

  Dit rapport bevat een kwantitatieve verkenning van verschillende regimes voor lastenverdeling in het internationale klimaatbeleid op basis van mondiale emissieplafonds in overeenstemming met de EU lange termijn klimaatdoelstelling om de mondiaal gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot 2 g

 6. Application of a mathematical function for a temperature optimum curve to establish differences in growth between isolates of a fungus.

  Keen, A.; Smits, T.F.C.

  1989-01-01

  Een functie is voorgesteld die de groeisnelheid van de imperfecte schimmel Sphaeropsis sapinea in relatie tot de temperatuur beschrijft. De functie bevat drie vrije parameters, die de maximale groeisnelheid, de optimum temperatuur en de vorm van de curve representeren

 7. Van SCHEP naar VEP, het voederwaarderingssysteem voor paarden

  Bruin, G.; Knaap, J.; Smolders, E.A.A.; Spek, van der M.C.

  1997-01-01

  Veel voedermiddelen zijn geschikt voor paarden en pony's, maar niet ieder voedermiddel bevat evenveel energie, en niet ieder paard heeft een gelijke energiebehoefte. Dit gegeven houdt de vraag actueel hoeveel voer een paard dagelijks nodig heeft.

 8. Landbouwbeleid geen dikmaker : een verkenning naar de relatie tussen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de volksgezondheid

  Berkhout, P.; Roza, P.

  2007-01-01

  Dit rapport bevat een verkennende studie naar de relatie tussen (de instrumenten van) het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de volksgezondheid. Aanleiding is de veronderstelde negatieve relatie tussen GLB en volksgezondheid. De verkenning vangt aan met een literatuuronderzoek, gevolgd door e

 9. Ruimte voor de Rivier en beleving

  Jacobs, M.H.; Kuijer, G.A.H.J.

  2007-01-01

  Het rapport gaat om de belevingswerelden van betrokkenen bij de concretisering van Ruimte voor de Rivier beleid en hoe met deze belevingswerelden kan worden omgegaan in planprocessen. Het rapport bevat een literatuurstudie over landschapsbelevingsonderzoek, waarbij wordt stilgestaan bij verschillend

 10. The Contribution of cocoa additive to cigarette smoking addiction

  Rambali B; van Andel I; Schenk E; Wolterink G; van de Werken G; Stevenson H; Vleeming W; TOX; SIR; LVM; PZO

  2003-01-01

  In dit rapport wordt de mogelijke bijdrage van cacao aan rookverslaving beschreven. Cacao wordt aan tabak toegevoegd om de smaak te verbeteren. Daarnaast bevat cacao tal van psychoactieve stoffen die mogelijk bijdragen aan rookverslaving Dit literatuuronderzoek beschrijft de blootstelling, farmaco

 11. Immigration and Social Systems : Collected Essays of Michael Bommes

  2012-01-01

  Michael Bommes (hoogleraar Sociologie en Migratieonderzoek) was een van de meest briljante en originele geleerden in zijn vakgebied. Deze postume bundel bevat een selectie van zijn belangrijkste werk over immigratie en de verzorgingsstaat, de integratie van immigranten, discriminatie, illegale

 12. Epidemiologie en basisgezondheidszorg : analyse van volksgezondheid door basisgezondheidsdiensten

  Davidse, W.; Ginneken, J.K.S. van; Water, H.P.A. van de

  1989-01-01

  Dit boekje bevat de bijdragen aan het symposium, dat op 30 september 1988 werd georganiseerd door de sector Gezondheidszorg en Epidemiologie van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg/TNO te Leiden.

 13. Industriele grondwaterwinningen en de Kaderrichtlijn Water

  Wuijts S; Lieste R; LER; mev

  2011-01-01

  De Europese Kaderrichtlijn Water bevat doelstellingen om bronnen van water voor menselijke consumptie veilig te stellen. Deze doelstellingen gelden niet alleen voor de openbare drinkwatervoorziening, maar voor alle toepassingen waarbij het onttrokken water direct voor consumptie wordt gebruikt. Voor

 14. Twee jaar Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens RVV 1990 en Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer BABW : een terugblik naar aanleiding van de applicatiedagen RVV 1990/BABW in oktober 1993 door het Politie Verkeersinstituut PVI te Apeldoorn gegeven. In opdracht van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.

  Vis, A.A.

  1994-01-01

  On November, 1, 1991, the revised Traffic Regulations and Road Traffic Signs Code (RVV 1990) and a new Administrative Provisions for Road Traffic Order (BABW) were introduced in the Netherlands. About 350 persons working in the field of the RVV 1990 and BABW had participated in the refresher courses

 15. Overcoming resistance to innovation: Suggestions for encouraging change in language teaching

  Albert Weideman

  2011-08-01

  Full Text Available As in many other countries, communicative language teaching (CLT became the orthodoxy in second language teaching in many sub-Saharan African education systems in the last two decades of the previous century. There is enough evidence, however, to indicate that it has not been adopted by a critical mass of language teachers in their day-to-day classroom practice, as distinct from their professed adherence to its main tenets. There may be many reasons for this resistance. Markee’s (1993 discussion of these indeed picks up a number of points that may be worth following up. This paper looks at three instructional tools that may assist teachers in overcoming resistance and adopting a communicative approach. The first is an instrument developed by Shaalukeni (2000 for use in her own work as an advisory teacher in northern Namibia. The paper discusses the employment of this instrument in her action research study into stimulating the use of pair work tasks in English second language classes. The second and third instruments help teachers to articulate their beliefs about language learning, as well as to examine whether these beliefs are in harmony with what we know about language learning, and aligned with what the teachers themselves profess. Such strategies are not sufficient to bring about change, but they may be the beginning of overcoming resistance to what is new.   Gedurende die laaste twee dekades van die twintigste eeu het kommunikatiewe taalonderrig, soos elders ook die geval is, tweedetaalonderrig in talle onderwyssisteme van Afrika-lande suid van die Sahara oorheers. Daar is egter meer as genoeg bewyse dat ’n kritieke massa onderwysers hierdie aanpak nog nie in hul daaglikse onderwyspraktyk geïmplimenteer het nie, alhoewel hierdie onderwysers tog te kenne gee dat hulle die aanpak oor die algemeen professioneel aanvaarbaar vind. Daar kan seker vele redes aangevoer word vir hierdie weerstand. Markee (1993 se uiteensetting van moontlike

 16. Karakterisering van het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA

  Fons Moerdijk

  2011-10-01

  Full Text Available

  Samenvatting: Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheener in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek vanAfrikaans (EWA. Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk vanBoshoff en Nienaber is vrijwel alleen toegankelijk voor specialisten en niet specifiek bedoeld vooreen breed publiek. EWA is juist allereerst bestemd voor de leek die zich interesseert voor de oorsprongen de geschiedenis van de eigen taal. Daarnaast biedt het ook de etymoloog en historischtaalkundige een hoop gegevens en inspiratie voor nader onderzoek. Als etymologisch woordenboekbezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaalddoor het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woordendie in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals afleidingen,samenstellingen, neologismen en gemeenzame spreektaalwoorden. De artikelstructuurwordt gekenmerkt door een hoge graad van uniformiteit en consistentie. Het accent ligt op dezogenaamde etymologia proxima, de etymologie waarbij men één stap teruggaat en de meestdirecte herkomst van het woord biedt. Voorts is speciale aandacht besteed aan polysemie: nietalleen de herkomst van de dominante betekenis van een woord wordt gegeven, maar ook die vanzijn eventuele andere betekenis(sen. Benoemingsmotieven komen ook veelvuldig aan bod. In eeneventuele tweede druk zouden opvallende verschillen in vorm of betekenis altijd verklaard of inieder geval besproken moeten worden. Dat blijft nu nogal eens achterwege. Ook zou voorafgaandaan zo'n volgende editie meer onderzoek naar woordhistorisch materiaal uit primaire bronnenvoor met name de 17de–19de eeuw verricht moeten worden. Het zou mooi zijn als deze eersteuitgave van EWA de aanleiding tot een dergelijk onderzoek zou vormen.

  Sleutelwoorden: BENOEMINGSMOTIEF, ETYMOLOGIA PROXIMA

 17. Improved energy efficiency by means of reduced oil consumption for an ammonia refrigeration system; Verbeterde energie-efficiency door lager olieverbruik bij ammoniakkoeling

  Lobregt, S. [TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie TNO-MEP, Apeldoorn (Netherlands)

  2002-12-01

  reduceren. Ten eerste vindt er een oliewissel plaats met een zogeheten 'hydrotreated' minerale olie, die uit een fractie bestaat en een lage dampdruk heeft. Vergeleken met de oorspronkelijke minerale olie gaat het olieverbruik met gemiddeld 29% omlaag. De olie heeft een goed waterafscheidend vermogen en bevat een lage hoeveelheid slijtagedeeltjes. Bovendien vervangt F en F de bestaande olieafscheiders van de zuigercompressor door een verbeterd type met een hoger vangstrendement. Deze afscheider is in staat om zeer kleine druppels en aerosolen af te vangen door het principe van coagulatie. Hierdoor treedt een additionele oliereductie op van 73,5%. De combinatie van de twee maatregelen leidt tot een totale reductie van 81% op het oorspronkelijke olieverbruik. Aangezien de ammoniak minder olie meesleept, wordt voorkomen dat de olie zich afzet op de verdampers. Hierdoor neemt de warmteoverdracht toe, waardoor de invriestijd afneemt en het energiegebruik omlaag gaat. Ook neemt de olie minder ammoniak op waardoor het aftappen van olie veiliger wordt en minder tijd in beslag neemt. Het dragen van een persluchtmasker is niet langer noodzakelijk. Vanwege de besparing op de inkoop van olie zijn de investeringskosten binnen circa 3 jaar terug te verdienen. Met een aanvullende verwachte besparing van 7% op het energiegebruik komt de terugverdientijd op een half jaar.

 18. ’n Eeu van Gereformeerde jeugbeweging (1888–1988: ’n Histories-evaluerende verkenning

  Bennie J. van der Walt

  2015-03-01

  Full Text Available Vir ’n eeu (1888–1988 het daar ’n groeiende en florerende Gereformeerde jeugbeweging, die Jongeliedeverenigings op Gereformeerde grondslag (afgekort as JV, in Suid-Afrika bestaan. Hierdie min of meer onafhanklike beweging het ’n belangrike rol gespeel om by jongmense ’n Christelike lewensvisie tuis te bring en hulle daardeur te inspireer. Hierdie artikel beginmet ’n motivering, waarna dit ’n kort historiese skets oor die ontstaan en ontwikkeling van die beweging bied gevolg deur ’n oorsig oor die bronne wat nog beskikbaar is en hieroor geraadpleeg kan word. Die volgende gedeelte van die artikel bevat twee gevallestudies. Die eerste bied ’n oorsig oor die breë spektrum van aktiwiteite van ’n spesifieke JV (nl. JV Gideon. Die spesifieke aktiwiteite van hierdie JV het dit in staat gestel om sy lede met ’n wye koninkryksperspektief toe te rus. In die tweede geval toon die bedrywighede van die Transvaalse Bond van JV’s (bv. deur sy leierskampe en verdere publikasies dieselfde omvattende formatiewe waarde. In die lig van die voorafgaande gegewens, kan die besluit van die sinode (1988 van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA om finaal die jeugwerk van die JV’s te termineer en met kerklike jeugsorg te vervang, bevraagteken word. Die skrywer van hierdie artikel is van mening dat sowel kerklike jeugsorg as selfstandige jeugwerk elkeen ’n eie, unieke bydrae tot die vorming van Christelike jongmense kan maak en dus langs mekaar mag bestaan. In die lig van die steeds groeiende sekularisasie in die land word ten slotte die dringende noodsaaklikheid van iets soortgelyks aan die destydse JV’s vir vandag beklemtoon.A century of Reformed youth movement (1888–1988: A historical-evaluative reconnaissance. For a century (1888–1988 a growing and flourishing Reformed youth movement, called the ‘Jongeliedeverenigings op Gereformeerde grondslag’ (abbreviated as JV existed in South Africa. This more or less independent

 19. Five brave pagan women in the work of Tertullian

  Marianne R. Dircksen

  2014-02-01

  Full Text Available Historical exempla have been employed as a rhetorical stratagem since the 8th century BCE. The Christian apologist Tertullian, who received thorough training in rhetoric, was familiar with this device. Lucretia, Cleopatra, Dido, ‘the wife of Hasdrubal’ and Leaena also appear in the works of Roman authors as typical examples of bravery. In his Ad Martyres (4, Tertullian groups together all five as fine examples of bravery when facing death. Four of the examples appear in his Ad Nationes (1.18 and two in the Liber Apologeticus (50. Both the Ad Nationes and the Liber Apologeticus were written in defence of the Christians. In Tertullian’s De exhortatione castitatis (13.3 and the De Monogamia (17, Lucretia and Dido are referred to as exempla of chastity and monogamy. The first four paragraphs preceding the analysis of these texts provide the context and contain background information on the Christian apologists, a short biography of Tertullian,a few remarks on the use of history as a rhetorical tool and a discussion on the place of these women in ancient pagan literature. The investigation of Tertullian’s use of the exempla to bolster his argument reveals how he adapted these stock examples of pagan women to fit the Christian context, and illustrates how and why ancient rhetoric became part of Christian literary tradition.Vyf dapper heidense vroue in die werk van Tertullianus. Historiese exempla word al sedertdie agtste eeu v.C. as ’n retoriese strategie benut. Die Christen apologeet, Tertullianus, wat ’n grondige opleiding in retoriek ontvang het, was vertroud met hierdie tegniek. Lucretia, Cleopatra, Dido, ‘Hasdrubal se vrou’ en Leaena kom ook in die werke van Romeinse outeurs voor as tipiese voorbeelde van dapperheid. In sy Ad Martyres (4 groepeer Tertullianus al vyf saam as goeie voorbeelde van dapperheid in die aangesig van die dood. Vier van die voorbeelde kom in die Ad Nationes (1.18 voor en twee in sy Liber Apologeticus (50

 20. Functional foods : verbindende schakel tussen food en farma?

  Stijnen, D.; Dagevos, H.

  2001-01-01

  Argumenten voor het met vereende krachten betreden van de markt voor functional foods. De resultaten van een gezamenlijke studie door ATO en het LEI zijn vastgelegd in het rapport: "De wereld van functional foods: op het raakvlak van twee ketens". In twee artikelen wordt dit rapport behandeld

 1. Onderzoek naar de mogelijke inductie van leuco-myelo-encephalopathie door inhalatoire blootstelling van een aap aan pyrolisaat van versneden heroine

  van der Laan JW; Timmerman A; Marra M; Wolters EC; Loeber JG; Dormans JAMA; Schipper MEI; Boot R

  1986-01-01

  Nadat vanaf 1980 enige tientallen personen het slachtoffer zijn geworden van een heroine-leuko-encephalopathie als gevolg van het "chinezen" van vnl. heroine zijn gedurende twee jaar geen slachtoffers gemeld. Twee slachtoffers in 1984, die bovendien een grote hoeveelheid heroine in het b

 2. Richard Immink": 'Van tulp en lelie weten we nog steeds heel weinig'

  Dwarswaard, A.

  2014-01-01

  Bijna twee jaar geleden werd prof. dr. ir. Richard Immink voor een dag in de week benoemd tot “bollenprof”. Samen met twee assistenten-in-opleiding voert hij fundamenteel onderzoek uit aan tulp en lelie. Tijd voor een tussenbalans in drie afleveringen. In deze eerste aflevering legt Richard Immink u

 3. Effects of soil management practice on soil physical conditions affecting root growth

  Goss, M.J.; Ehlers, W.; Boone, F.R.; White, I.; Howse, K.R.

  1984-01-01

  Onderzoek naar de invloed van diverse bewerkingsmethoden op de makroporien (> 50 micrometer) in de grond en de invloed van deze porien op de wortelgroei in veldproeven, waarbij konventionele landbouwwerktuigen werden gebruikt. Twee experimenten werden opgezet op het vasteland van Europa, twee in Eng

 4. De waarde van lokale (veer)verbindingen: het voorbeeld van de Bergsche Maasveren

  Jaarsma, C.F.; Heijman, W.J.M.

  2004-01-01

  De aanleg van de Bergsche Maas aan het eind van de 19e eeuw splitste het Land van Heusden en Altena in tweeën. Ter compensatie werden een aantal veren in de vaart gebracht, waarmee de bewoners 'eeuwendurend kosteloos' konden oversteken. Ondertussen zijn er twee brugverbiningen (bij Heusden en Keizer

 5. Dertig jaar gratis kranten in Nederland – voorlopers, opkomst en neergang

  Bakker, Piet

  2015-01-01

  abstractIn 1999 werden de gratis kranten Metro en Spits in Nederland gelanceerd. Behalve die twee titels werden ook zes andere gratis dagbladen in Nederland gestart tussen 2000 en 2008. In 2007 bereikte de totale gratis oplage een hoogtepunt van bijna twee miljoen per dag. In dit artikel wordt de ge

 6. Gezond computeren bij elfjarige kinderen

  Kraker, H. de; Formanoy, M.A.G.; Korte, E.M. de

  2009-01-01

  Het doel van deze studie was het bepalen van de invloed van een lespakket gericht op het aanleren van gezond computergedrag bij kinderen. Vier groepen 7, twee interventie- en twee controlegroepen vulden vooafgaand aan en na de interventie een vragenlijst in met items over computeren, attitude, kenni

 7. Steltlopen door de tijd. Over geheugen en geschiedenis in de moderne Franse literatuur

  van Montfrans, M.

  2014-01-01

  De twintigste eeuw wordt als de roerigste eeuw uit de moderne Europese geschiedenis beschouwd en is zeker ook aan Frankrijk niet ongemerkt voorbijgegaan. Twee wereldoorlogen, twee dekolonisatie-oorlogen (Vietnam en Algerije), de culturele revolutie van Mei ’68 en snelle economische en technologische

 8. In de boksring van de vrijheid : Den Uyl vs. Hayek

  Oudenampsen, M.; Cuperus, René; Hurenkamp, Menno

  2015-01-01

  De één zijn vrijheid is de ander zijn gebondenheid. In het naoorlogse poilitieke conflict tussen links en rechts staan twee concepties van vrijheid centraal: een socialistisch en een neoliberaal vrijheidsidee. Het zijn twee tegengestelde ideaaltypes waar de huidige politiek nog immer op teert, zij

 9. Dertig jaar gratis kranten in Nederland. Voorlopers, opkomst en neergang.

  Bakker, Piet

  2015-01-01

  In 1999 werden de gratis kranten Metro en Spits in Nederland gelanceerd. Behalve die twee titels werden ook zes andere gratis dagbladen in Nederland gestart tussen 2000 en 2008. In 2007 bereikte de totale gratis oplage een hoogtepunt van bijna twee miljoen per dag. In dit artikel wordt de geschieden

 10. Water- en mineralenbalans bij anjer geteeld op een zandbed in recirculatie

  Moolenbroek, van J.

  1996-01-01

  Twee jaar onderzoek is verricht naar de water- en mineralenstromen op een bedrijf, waar anjers geteeld werden op zandbedden met hergebruik van drainwater. Dit bedrijf was 5962 m2 groot en bestond uit twee afdelingen. Geteeld werden de rassen Annelies (1994), Ilona (1994 en 1995) en Lekanita (1995).

 11. Functional foods : verbindende schakel tussen food en farma?

  Stijnen, D.; Dagevos, H.

  2001-01-01

  Argumenten voor het met vereende krachten betreden van de markt voor functional foods. De resultaten van een gezamenlijke studie door ATO en het LEI zijn vastgelegd in het rapport: "De wereld van functional foods: op het raakvlak van twee ketens". In twee artikelen wordt dit rapport behandeld

 12. Analysis of effects of Herbabolus on milk quality

  Groot, M.J.; Alewijn, M.; Driessen-van Lankveld, W.D.M.; Lommen, A.; Stoopen, G.M.; Venema, D.P.; Pikkemaat, M.G.; Rijk, de T.C.

  2015-01-01

  De Herbabolus bestaat uit een mengsel van plantcomponenten op een drager. De bolus is bedoeld om de gezondheid van de koe in de transitieperiode te ondersteunen. De bolus bevat o.a. knoflook (Garlicine), oregano en yucca. De effecten van de bolus op de melkkwaliteit is onderzocht. De resultaten staa

 13. Meetinstrument Samen Werken

  Langezaal, G.; Nauta, A.; Schie, J. van

  2002-01-01

  Dit document bevat het Meetinstrument Samen Werken. De vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega’s binnen het eigen team; Module 2: De samenwerking tussen medewerkers en hun leidinggevende; Module 3: De samenwerking tussen medewerkers en collega’s

 14. Milieu- en Natuureffecten Nota Ruimte

  Kuiper R; Niet de R (eds); RIM; Stichting DLO

  2004-01-01

  In april 2004 is de Nota Ruimte van het Ministerie van VROM verschenen. Deze nota bevat het nationaal ruimtelijk beleid tot aan 2030. Het ministerie van VROM heeft aan de vier planbureaus (CPB, SCP, RPB en MNP) gevraagd om te bepalen wat de effecten van deze nieuwe nota zijn. In de evaluatie-ra

 15. Steenkolenwinning in Nederland

  Voncken, J.H.L.; De Jong, T.P.R.

  2012-01-01

  Deze publicatie bevat een gedetailleerd historisch overzicht van de voormalige kolenmijnen die Zuid-Limburg domineerden van het begin van de 20ste eeuw tot halverwege de jaren zeventig. Het mijnbouwgebied was gelocaliseerd in het zuiden van Nederland, grenzend aan Duitsland en België.

 16. Supplement to the methodology for risk evaluation: Emission Scenario Document for Product Type 2: Private and public health area disinfectants and other biocidal products (sanitary and medical sector)

  Poel P van der; CSR

  2001-01-01

  Dit rapport is een aangepaste versie van RIVM rapport 601450 002. Herziening vond plaats in het kader van het project "Verzameling, herziening en ontwikkeling van biocide emissie scenario's voor het milieu" (werkgroep EUBEES). Het rapport bevat een beschrijving van de behandelde t

 17. Drugsverslaafde justitiabelen : resultaten uit onderzoek naar behandelingsprogramma's

  Meyboom, M.L.

  1982-01-01

  Dit rapport bevat een inventarisatie van behandelingsresultaten bij aan harddrugs, voornamelijk heroïne, verslaafde justitiabelen. Daarbij is gekozen voor een invalshoek waarin de volgende vragen centraal staan: (1) Wat zijn de effecten van verschillende wijzen waarop aan heroïne verslaafde justitia

 18. Waarom de crisis hier langer duurde. Over de Nederlandse economische ontwikkeling in de jaren dertig.

  Drukker, Jan Willem

  1990-01-01

  Dit boek bevat een nieuwe visie op de economische ontwikkeling van ons land in de crisisjaren na 1929. Dat ons land heftiger en langduriger door de crisis van de jaren dertig werd getroffen, wordt - in navolging van Keesing - doorgaans verklaard uit het handhaven van de gouden standaard tot in de he

 19. Portretten van EVC-praktijken

  Schlusmans, Kathleen; Klink, Marcel; Rutjens, Marjo van der; Stalmeier, Marjo; Joosten-ten Brinke, Desirée; Dinther, Mart van

  2006-01-01

  Met deze publicatie wordt beoogd gevarieerde en praktische informatie te bieden die behulpzaam kan zijn bij het ontwerpen en exploiteren van EVC-praktijken. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van een 9-tal EVC-praktijken in het Nederlands hoger onderwijs.

 20. Methane as a greenhouse gas: a simulation model of the atmospheric chemistry of the Ch-4-CO-OH cycle

  Rotmans J; Eggink E

  1988-01-01

  In deze studie wordt de rol van methaan (CH-4) als broeikasgas onderzocht. Hiervoor is een simulatiemodel ontwikkeld, wat naast CH-4 ook koolmonixide (CO) en hydroxyl (OH) bevat. Dit model vormt een onafhankelijke module binnen IMAGE. In de betreffende methaanmodule worden, aan de hand van vier

 1. THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops

  Niesink, R.J.M.

  2000-01-01

  Centraal in dit onderzoek stond de vraag hoe hoog de THC-concentraties zijn in de cannabisproducten die verkocht worden in Nederlandse coffeeshops. Daarnaast zijn de in Nederland gekweekte producten vergeleken met uit het buitenland afkomstige softdrugs. Nederwiet bevat significant meer THC (8,6

 2. Grondwatereffecten aan de oppervlakte (gebracht): Onderzoek naar effecten van stopzetting grondwaterontrekking DSM Delft - Technisch rapport

  Roelofsen, F.; Goorden, N.

  2008-01-01

  Deze rapportage bevat de beschrijving van de afzonderlijke modellen en is om die reden opgebouwd uit 5 delen. Deel I beschrijft de totstandkoming van de geo(hydro)logie van de ondergrond. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen Pleistoceen en Holoceen waarbij het Holoceen zowel regionaal als ook in

 3. De MMPI-2 Restructured Form: Een nieuwe standaard in de psychologische diagnostiek?

  Heijden, P.T. van der; Egger, J.I.M.; Derksen, J.J.L.

  2009-01-01

  De MMPI-2- Restructured Form (MMPI-2-RF) is een kortere versie van de bekende MMPI-2. De MMPI-2-RF is in de VS al in gebruik en zal in de loop van volgend jaar ook beschikbaar komen voor het Nederlands taalgebied. De test is op een geheel nieuwe wijze vormgegeven en bevat eengroot aantal nieuwe

 4. State, Society and International Relations in Asia

  2010-01-01

  Deze studie bevat artikelen over een aantal moderne Aziatische post-koloniale staten en samenlevingen. Dit deel van de wereld bevindt zich in een overgangsfase en staat op het punt het kloppende hart van de globale economie en politiek te worden. Casestudies behandelen belangrijke politieke thema's

 5. THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops

  Niesink, R.J.M.

  2000-01-01

  Centraal in dit onderzoek stond de vraag hoe hoog de THC-concentraties zijn in de cannabisproducten die verkocht worden in Nederlandse coffeeshops. Daarnaast zijn de in Nederland gekweekte producten vergeleken met uit het buitenland afkomstige softdrugs. Nederwiet bevat significant meer THC (8,6 pro

 6. Vergelijking van drie soja-eiwitten (Soycomil P, HP300 en LodeStar ProFa) in biggenvoeders

  Rodenburg, T.B.; Krimpen, van M.M.; Binnendijk, G.P.; Bruininx, E.M.A.M.; Mulder, A.

  2004-01-01

  Sojaschroot bevat bepaalde antinutritionele factoren (ANF's), waardoor men deze grondstof beperkt kan opnemen in voeders voor jonge biggen. Door ontvette sojaflakes een specifieke behandeling te geven is het mogelijk het ANF-gehalte te verlagen of de effecten van ANF's te verminderen, zodat een

 7. Media en democratisering in Zuidelijk Afrika

  Bos, B.; Kessel, van W.M.J.

  1997-01-01

  Dit cahier bevat bijdragen van verschillende auteurs. Na een algemene inleiding over democratiseringsprocessen en de rol van de media in Afrika, volgt een aantal landenoverzichten die met name aandacht besteden aan de recente ontwikkelingen binnen pers, radio en televisie, persvrijheid en

 8. Ciguatera fish poisoning: a review

  Fouw JC de; Egmond HP van; Speijers GJA; CSR

  2001-01-01

  Het overzicht van ciguatera visvergiftiging bevat informatie over de ciguatera vergiftigingen en de veroorzakers (CTXs) en gambiertoxine-4b (GTX-4 B), van welke CTX-1 de belangrijkste component is aan het eind van de voedsel keten (roofvissen). Gegevens over chemische structuren, detectie method

 9. Optimalisatie bemesting Van Strien : voortgang 2013

  Hospers-Brands, A.J.T.M.; Strien, van J.

  2014-01-01

  Dit rapport bevat de resultaten van het derde jaar van het project “Bedrijfsinterne Optimalisatie”, en wel van het deelproject “Van Strien”. Op diverse percelen zijn metingen uitgevoerd aan de bodem om de stikstof werking van maaimeststoffen in beeld te krijgen.

 10. Quality control of raw cows' milk by headspace analysis : a new approach to mastitis diagnosis

  Hettinga, K.A.

  2009-01-01

  In de levensmiddelenindustrie wordt veelvuldig de kwaliteit van levensmiddelen getest met behulp van apparaten die aan het voedsel ruiken. Dit is ook op melk toegepast. Hierbij bleek dat melk van goede kwaliteit slechts zeven verschillende geurstoffen bevat (ter vergelijking, in kaas worden meer dan

 11. Designing atmospheres : research and design for thermal comfort in Dutch urban squares

  Lenzholzer, S.

  2010-01-01

  Onderzoek naar de inrichting en verblijfskwaliteit van stadspleinen. Het onderzoek omvat een empirisch gedeelte waarin metingen en interviews op Nederlandse stadspleinen zijn verricht. Daarnaast bevat de studie een ‘ontwerpend onderzoek’ . Dit hield in dat verschillende alternatieven voor een optima

 12. Huisverkoop van biologisch vlees : handboek

  Heijden, van der C.H.T.M.

  2005-01-01

  Voor biologische boeren die willen beginnen met de verkoop van biologisch vlees aan huis, is het 'Handboek Huisverkoop Biologisch Vlees' samengesteld. Het handboek bevat o.a. marketingtips en een overzicht van de wet- en regelgeving. Het is opgesteld door Wageningen UR in samenwerking met Biologica

 13. Waarnemingen over de stofwisseling van broomsulfaleïne in het bijzonder bij de ziekte van Dubin-Sprinz

  Fraiture, Wilhelmus Hermanus de

  1960-01-01

  Hoofdstuk I bevat een literatuuroverzicht over de ziekte van DCBINSPRINZE. Er werden tot nu toe 70 patiënten beschreven. Bij het bestuderen van de ziektegeschiedenissen bleek ons, dat het voorkomen van klachten tengevolge van deze aandoening kleiner was, dan door DCBIN (1958) beschreven werd, wannee

 14. Scholeksters en hun voedsel in de Waddenzee

  Rappoldt, C.; Ens, B.J.; Bult, T.P.; Dijkman, E.M.

  2003-01-01

  Dit rapport bevat een analyse van de voedselsituatie van scholeksters gedurende de negentiger jarenin de Waddenzee. Het aantal overwinterende scholeksters is afgenomen van 266 000 in de jaren tachtig tot 170 000 aan het eind van de jaren negentig. De oorzaak is een tekort aan voedsel dat in de eerst

 15. De hand van Huizinga

  Huizinga, Johan

  2009-01-01

  De hand van Huizinga bevat een nieuwe selectie van de belangrijkste essays uit het omvangrijke oeuvre van de wereldberoemde Nederlandse historicus Johan Huizinga. Deze essays en studies zijn geselecteerd op basis van de diverse disciplines waarmee Huizinga zich bezighield - van de Middeleeuwen tot

 16. Waarnemingen over de stofwisseling van broomsulfaleïne in het bijzonder bij de ziekte van Dubin-Sprinz

  Fraiture, Wilhelmus Hermanus de

  1960-01-01

  Hoofdstuk I bevat een literatuuroverzicht over de ziekte van DCBINSPRINZE. Er werden tot nu toe 70 patiënten beschreven. Bij het bestuderen van de ziektegeschiedenissen bleek ons, dat het voorkomen van klachten tengevolge van deze aandoening kleiner was, dan door DCBIN (1958) beschreven werd,

 17. Innovatieve governance voor het groene domein Governance-arrangementen voor vermaatschappelijking van het natuurbeleid en verduurzaming van de koffieketen

  Arnouts, R.C.M.; Kamphorst, D.A.; Arts, B.J.M.; Tatenhove, van J.

  2012-01-01

  Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft advies aan de rijksoverheid over sturing van het groene domein. De laatste tijd wordt hierbij steeds meer aandacht gevraagd voor governance. Dit werkdocument bevat een verslag van onderzoek naar innovatieve governance-arrangementen die op de thema’s vermaats

 18. Intrinsic factor van castle en resorptie van vitamine B12 : een klinisch en experimenteel onderzoek met behulp van radioaktieve vitamine B12.

  Abels, Johannes

  1959-01-01

  Hoofdstuk I bevat enkele opmerkingen over de werking van vit.B12 met radioactieve kobalt isolopen. Bij toediening aan de mens geven wij voorkeur aan Co56 en Co58 op grond van hun relatief korte haveringstijden t.o.v. Co60. De vier gangbare metoden voor het meten van de resorptie van radioaktieve vit

 19. Biologische melk onderscheidend door meer gezonde vetzuren

  Wit, de J.

  2011-01-01

  Biologische melk bevat meer goede vetzuren als CLA en omega-3 dan gangbare melk. Eerder onderzoek van het Louis Bolk Instituut toonde dit aan. Zuivelverwerkers hebben deze metingen gebruikt om teksten als ‘is rijk aan gezonde vetzuren’ op hun verpakkingen te plaatsen. De onderscheidendheid van biolo

 20. Verhogen van gezonde vetzuren in biologische melk

  Keulen, van H.

  2008-01-01

  Biologische melk bevat meer CLA en omega-3 vetzuren dan gangbare melk. Aan deze meervoudige onverzadigde vetzuren worden allerlei positieve effecten op de gezondheid toegeschreven. De gehaltes van deze gezonde vetzuren variëren echter sterk. Via de samenstelling van het rantsoen kunt u sturen op de

 1. Town and countryside in a Dutch perspective

  Kooij, P.

  2010-01-01

  Op 1 februari 2010 nam prof. dr. Pim Kooij afscheid als hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor deze gelegenheid stelde hij het boek Town and countryside in a Dutch perspective samen, dat in de Historia Agriculturae reeks verscheen. Het bevat onder meer zijn afscheidsrede 'The Tiger and

 2. Latent variables in linear stochastic models

  Dijkstra, Taeke Klaas

  1981-01-01

  Deel 1 van dit proefschrift bevat drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk zijn diverse aspecten van Lisrel besproken. In het volgende hoofdstuk is getracht de logica van PLS te verklaren door ondermeer asymptomische eigenschappen van die methode te achterhalen: convergentie van de algorithmes, wa

 3. Verkenning haalbaarheid glutenvrije keten : focus op graansoorten amaranth, quinoa en teff

  Janssens, S.R.M.; Berg, van den I.; Leeuwen, van M.A.E.; Jukema, N.J.

  2008-01-01

  Verkenning haalbaarheid glutenvrije keten Focus op graansoorten amaranth, quinoa en teff Dit rapport bevat een verkenning naar de haalbaarheid van glutenvrije ketens. In de verkenning staan de granen amaranth, quinoa en teff centraal. Naast de mogelijkheden voor de teelt van deze oergranen in Nederl

 4. Best Practices Gewasbescherming. Champignon

  Baar, J.; Haan, de J.J.

  2004-01-01

  De PPO-serie 'Best practices Gewasbescherming', overzichten van maatregelen, bevat in totaal 6 uitgaven. Dit rapport beschrijft de sector paddestoelen. De volgende onderwerpen komen aan de orde: de gevolgde werkwijze; een algemene beschrijving van geïntegreerde gewasbescherming; de belangrijkste

 5. Tax accounting - IFRS IAS 12: Voor accountants, controllers en fiscalisten

  Naarding, E.W.J.; Langendijk, H.P.A.J.

  2010-01-01

  Deel 7 van de reeks 'Tax Assurance in beeld' is een werkboek dat vraagstukken bevat om de technische aspecten van IAS 12 Income Taxes van de International Accounting Standards Board (IASB) te oefenen. Het boek is bedoeld voor accountants, controllers en fiscalisten die zich willen bekwamen in de tec

 6. The value of personalized approaches to improve pharmacotherapy in renal disease

  Vegter, Stefan

  2012-01-01

  Nierziekten verlagen de levensverwachting en kwaliteit van leven en zijn erg duur. Om de farmacotherapie te verbeteren worden personalized approaches, behandelingen toegespitst op de individuele patiënt, steeds belangrijker. Het werk in dit proefschrift bevat een checklist voor doelmatigheids-onderz

 7. Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2010 : national inventory report 2012

  Coenen, P.W.H.G.; Maas, C.W.M.; Zijlema, P.J.; Baas, K.; Berghe, van den A.C.W.M.; Biesebeek, te J.D.; Brandt, A.T.; Geilenkirchen, G.; Hoek, van der K.W.; Molder, te R.; Dröge, R.; Montfoort, J.A.; Peek, C.J.; Vonk, J.; Wyngaert, van den I.J.J.

  2012-01-01

  Rapportage van de jaarlijkse inventarisatie van broeikasgasemissies die het RIVM op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft opgesteld. De inventarisatie bevat verder trendanalyses om ontwikkelingen in de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2010 te verklaren, en

 8. Meetinstrument Samen Werken

  Langezaal, G.; Nauta, A.; Schie, J. van

  2002-01-01

  Dit document bevat het Meetinstrument Samen Werken. De vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega’s binnen het eigen team; Module 2: De samenwerking tussen medewerkers en hun leidinggevende; Module 3: De samenwerking tussen medewerkers en collega’s

 9. Clostridium perfringens associated with food borne disease : final report

  Wijnands LM; van der Mey-Florijn A; Delfgou-van Asch EHM; LZO

  2011-01-01

  Mensen die voedsel eten dat de bacterie Clostridium perfringens bevat, kunnen daar diarree van krijgen. Deze bacterie komt vooral voor in producten die vlees bevatten, zoals soepen en stoofschotels, maar ook in kruiden en specerijen. Mensen worden voornamelijk ziek na het eten van vleesbevattende pr

 10. The first record of the watermite Arrenurus berolinensis from the Netherlands, with the first description of the female (Acari: Hydrachnidia)

  Smit, H.; Didderen, K.; Wiggers, R.

  2007-01-01

  Dit artikel bevat een eerste beschrijving van het vrouwtje van de watermijt Arrenurus berolinensis; een zeer zeldzame watermijt, voor het eerst gevonden in 2006 (in een petgat in de Wieden)The very rare water mite Arrenurus berolinensis is reported for the first time for the Netherlands. The species

 11. Dierenwelzijn in de markt : een drieluik van consumenten, retailers en belangenorganisaties in Europa

  Ingenbleek, P.T.M.; Binnekamp, M.H.A.; Trijp, van J.C.M.; Vlieger, de J.J.

  2004-01-01

  Dit rapport bevat in het eerste deel het resultaat van een studie naar de opvattingen van con-sumenten over dierenwelzijn en de rol die dit aspect speelt bij hun koopbeslissingen. In het tweede deel wordt ingegaan op de strategieën van detaillisten en de rol die dierenwelzijn in Nederlandse en Europ

 12. De acute arsine-intoxicatie. Richtlijnen voor opvang door EHBO'ers, ambulance-personeel en (bedrijfs)arts van slachtoffers van expositie aan arsine

  Remmert HP; Cremers PMA

  1987-01-01

  De gevaren verbonden aan de expositie aan arsine maken het wenselijk dat een protocol beschikbaar is waarbij minimaal de hoofdlijnen zijn aangegeven hoe bij dergelijke ongevallen te handelen. Dit document bevat een voorstel daartoe, waarin vooral aandacht is besteed aan de medische aspecten bij

 13. 136 --7 Dec 2009.indd [FINAL VERSION].indd

  7 Des 2009 ... Die Ou Testament bevat aanduidings van teregstelling op die. Oosterse manier ...... How to interpret the Bible: A do-it-yourself manual, pp. 127–142 ... The new international dictionary of the New Testament theology, vol. 1, pp.

 14. Galactosyl hydrolases from Bifidobacterium adolescentis and Bifidobacterium longum

  Hinz, S.W.A.

  2005-01-01

  De menselijke darm bevat veel verschillende bacteriën, waaronder bifidobacteriën. Deze kunnen een positieve invloed hebben op de gezondheid. De hoeveelheid darmbacteriën kan beïnvloed worden door hun groei te stimuleren, b.v. door het eten van voedingsvezels (prebiotica genaamd). Darmbacteriën kunne

 15. QR-codes maken entree in de bibliotheek: barcode nieuwe stijl

  Braak, P.

  2010-01-01

  QR (Quick Response) codes zijn barcodes die je met een mobiele telefoon kunt lezen. Ze zijn steeds vaker te vinden op posters, advertenties en andere producten. Meestal bevat een QR-code een URL. Na het scannen opent op de telefoon direct een (mobiele) website met aanvullende informatie over hetgeen

 16. Smart Grids: naar een gedifferentieerd distributiestelsel

  Buist, G.; Pront-van Bommel, S.

  2010-01-01

  Deze notitie beschrijft de diverse concepten, bevat een selectie van de meest sprekende kenmerken en functies die aan smart grids worden toegekend, en laat zien welke plaats deze systemen toekomt binnen een sterk veranderende energiesector. Deze notitie gaat vooral uit van het zogeheten ‘Smart

 17. Meer dan een digi-dokter : nieuw kennissysteem sinds april 'on line'

  Blijswijk, M. van; Kuilenburg, B. van; Schaafsma, T.

  2005-01-01

  STECR lanceerde voorjaar 2005 de pilot van Laboretum, een kennissysteem voor bedrijfsartsen en andere bij verzuim en reïntegratie betrokken arboprofessionals. Het bevat informatie over diagnostiek, behandeling, reïntegratie en verzuimreferentieduren. Tevens geeft het een overzicht van de mogelijke

 18. Voorbeelde en ooradressering in tweetalige woordeboeke Examples and Overaddressing in Bilingual Dictionaries.

  Herman L. Beyer

  2012-01-01

  Opsomming: Adresseringsekwivalensie geld in 'n woordeboekartikel wanneer al die vertaalekwivalente in die vertaalekwivalentparadigma neerslag vind in die doeltaalvoorbeelde in die koteksafdeling en elke doeltaalvoorbeeld 'n vertaalekwivalent bevat wat in die vertaalekwivalentparadigma voorkom. Die versteuring van hierdie ekwivalensie vind plaas deur prosedures van onderadressering (wanneer nie al die vertaalekwivalente in die vertaalekwivalentp...

 19. Vitamine D inname van zuigelingen op basis van huidige voedselverrijking en suppletie-advies : Scenario-analyses

  Verkaik-Kloosterman J; Beukers MH; Jansen-van der Vliet M; Dekkers ALM; P& V; RIO; V& Z

  2013-01-01

  Dit rapport bevat een gewijzigd rapport in het kort en abstract.

  In dit rapport worden scenario-analyses gepresenteerd van de vitamine D inname van zuigelingen. In het 'rapport in het kort' is helaas onvoldoende duidelijk dat het om scenarioberekeningen op basis van vo

 20. De acute arsine-intoxicatie. Richtlijnen voor opvang door EHBO'ers, ambulance-personeel en (bedrijfs)arts van slachtoffers van expositie aan arsine

  Remmert HP; Cremers PMA

  1987-01-01

  De gevaren verbonden aan de expositie aan arsine maken het wenselijk dat een protocol beschikbaar is waarbij minimaal de hoofdlijnen zijn aangegeven hoe bij dergelijke ongevallen te handelen. Dit document bevat een voorstel daartoe, waarin vooral aandacht is besteed aan de medische aspecten bij

 1. Continue morbiditeits registratie peilstations Nederland 1993.

  Bartelds, A.I.M.

  1994-01-01

  Het jaarverslag 1993 van de CRM-Peilstations bevat een beschrijving van de methodiek van deze sinds 1970 bestaande registratie en de uitkomsten voor het jaar 1993. Gegevens zijn verzameld over influenza(-achtige aandoeningen), het maken van een uitstrijkje van de baarmoedermond door de huisarts, de

 2. Welke gassen zitten in stallucht?

  Klooster, van 't K.

  1993-01-01

  Stallucht bevat ondermeer een aantal gassen. De belangrijkste, althans meest bekende, gassen in stallucht zijn ammoniak, kooldioxide, zuurstof en waterdamp. Op het Varkensproefbedrijf in Raalte wordt in een dekstal ongeveer 100 m3/dier/uur aan stallucht gerecirculeerd met het BB-Air recyclingsysteem

 3. Blijvend vlakke wegen effect van variaties in de ondergrond op de voorspelling van langsvlakheid

  Gruijters, S.

  2009-01-01

  Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek dat door Deltares TNO is uitgevoerd in de periode 2007-2009 binnen het Delft Cluster onderzoek Blijvend Vlakke Wegen. Het onderzoek is gericht op het opzetten van een methodiek om variaties in de ondergrond te vertalen naar te verwachten restzettings

 4. De logistiek van biomassa voor de biobased economy

  Annevelink, E.

  2013-01-01

  Deze literatuurstudie bevat scenario’s voor de analyse van biomassaketens in de biobased economy (Hoofdstuk 2), het aanbod van biomassa (Hoofdstuk 3), de vraag naar biomassa (Hoofdstuk 4), de logistieke componenten van biomassaketens (Hoofdstuk 5), overwegingen bij het vormen van biomassaketens (Hoo

 5. Inverse disjuncties

  Malepaard, J.

  2007-01-01

  Balansschikkingen (of negatief gebonden of-constructies) zijn volgens de in dit artikel ontwikkelde hypothese inverse disjuncties (id's). Het zijn tweeledige zinnen waarvan het eerste lid een verplichte negatieve of minimaliserende constituent bevat en het tweede lid met of begint. Evenals

 6. Gezondheidsclaims voor kruidenpreparaten op basis van Ginkgo biloba

  Pelgrom SMGJ; Fransen HP; Rompelberg CJM; de Rooij EK; Pronk MEJ; Baars AJ; de Kaste D; Verhagen H; SIR; CVG; KCF

  2007-01-01

  Er is onvoldoende bewijs voor drie geclaimde gezondheidseffecten bij het gebruik van kruidenpreparaten op basis van de Japanse notenboom Ginkgo biloba. Ook toont een analyse van 29 Ginkgo-preparaten aan dat het merendeel niet bevat wat op het etiket vermeld staat. Daarnaast kan bij de aanbevolen d

 7. Teken: pak ze voor ze jou pakken! Theorie voor gemengde leerweg: een kennismaking met de teek en de ziekte van Lyme

  Vliet, van A.J.H.; Gassner, F.; Schouten, K.; Mulder, S.; Bron, W.A.

  2012-01-01

  Dit lesmateriaal bevat de belangrijkste feiten over teken en de ziekte van Lyme en over hoe je tekenbeten kunt voorkomen (preventie). Het lesmateriaal is samengesteld door biologen van Wageningen Universiteit in het kader van het Natuurkalender programma (www.natuurkalender.nl)

 8. Verspanen van moeilijk bewerkbare materialen

  Hoogstrate, A.M.; Oosterling, J.A.J.

  2011-01-01

  Hier vindt u het boek over het verspanen van moeilijk bewerkbare materialen. Het is het resultaat van het TNO kennisoverdrachtproject “Verspanen van moeilijk bewerkbare materialen” Het bevat zowel achtergrondkennis als praktisch toepasbare richtlijnen en gegevens. Het is een introductie in dit onder

 9. Beschermde gebiedenregister : technische documentatie, Status A

  Schuiling, C.; Schmidt, A.M.; Rivière, la I.J.; Smidt, R.A.

  2017-01-01

  Dit document bevat een beschrijving van de technische omgeving, hulpmiddelen en modellen die van belangzijn om het beschermde gebiedenregister te beheren. Het is bedoeld om de processen en procedures vast teleggen. Het verkrijgen van kwaliteitsstatus A is hierbij geen doel op zich maar is wel de

 10. PR Software: Warm Water Energie met grafieken

  Kanis, J.; Verstappen-Boerekamp, J.

  1999-01-01

  Het computerprogramma Warm Water Energie (WWE) berekent het verbruik van (warm) water, energie en reinigingsmiddelen bij de melkwinning. De nieuwste versie bevat grafieken die in één oogopslag de productie en het verbruik van warm water weergeven. In de overzichtelijke rapportage staan nu ook de sub

 11. Description of EDGAR Version 2.0: A set of global emission inventories of greenhouse gases and ozone-depleting substances for all anthropogenic and most natural sources on a per country basis and on 1 degree x 1 degree grid

  Olivier JGJ; Bouwman AF; van der Maas CWM; Berdowski JJM; Veldt C; Bloos JPJ; Visschedijk AJH; Zandveld PYJ; Haverlag JL; LAE; TNO-MEP

  1996-01-01

  RIVM en TNO hebben gezamenlijk een mondiale emissiedatabase EDGAR (Emission Database for Global Atmospheric Research) geconstrueerd ten behoeve van beleidsondersteuning, atmosferisch-chemici en klimaat-modelleurs. De EDGAR-database bevat voor het basisjaar 1990 per sector de emissies van directe en

 12. Radium in baggerspecie van 1994 en 1995 uit het Rijnmondgebied - Metingen en dosisberekeningen

  Stoop P; Lembrechts J; LSO

  1996-01-01

  Baggerspecie uit de havens en vaarwegen van het Rijnmondgebied bevat een verhoogd gehalte aan van nature voorkomende radioactieve stoffen. De te beschouwen wijzen waarop de bevolking aan deze stoffen blootgesteld zou kunnen worden en daarmee de berekeningswijze van het risico, stonden de afgelop

 13. Engels in commercials op de Nederlandse televisie: Frequentie, uitspraak, attitude en begrip

  Gerritsen, M.; Korzilius, H.P.L.M.; Meurs, W.F.J. van; Gijsbers, I.

  1999-01-01

  In dit artikel tonen we aan dat 1/3e van de commercials op de Nederland 1 Engels bevat, dat er Nederlands Engels naar Amerikaans model in wordt gesproken en dat het Engels vooral om imago en financiële redenen wordt gebruikt. Op basis van een onderzoek onder 60 Nederlanders gelijkelijk verdeeld over

 14. Lilian van den Aarsen in de Havikerpoort; schakelen tussen de regio en de wereld van Den Haag

  Hazeleger, B.; Vos, C.C.

  2006-01-01

  Op pad in haar favoriete landschap bij Middachten schetst Lilian van Aaarsen (LNV) met veel overtuiging hoe ze schakelend achtjes draait tussen de concrete inrichting in de regio en het Haagse Tweede-Kamer-Land. Het artikel bevat uitleg over de Havikerpoort: de ecologische verbinding tussen Veluwe e

 15. Amsterdamse economische verkenningen: voorjaar 2006

  van der Vegt, C.; Korteweg, J.A.; Lieshout, R.

  2006-01-01

  De achttiende jaargang van de Amsterdamse Economische Verkenningen nu beschikbaar! Deze AEV bevat voorspellingen voor de korte termijn van de economie van de regio Amsterdam: ditmaal voor 2006 en 2007. De eerste Amsterdamse Economische Verkenningen verschenen in 1989. Aan de basis is niet getornd in

 16. Noot onder HR 23 mei 2014, 13/02198 (Music/Staat)

  S.D. Lindenbergh (Siewert)

  2014-01-01

  markdownabstractDeze beslissing bevat drie oordelen. Voor de onrechtmatigheid van het handelen van de Staat (Bureau Bibob), dat onafhankelijk moet worden beoordeeld van het op basis daarvan door de gemeente genomen besluit, geldt ‘gewoon’ de maatschappelijke zorgvuldigheid, en geen hogere drempel,

 17. Privacy beleving op het internet in Nederland

  Roosendaal, A.P.C.; Nieuwenhuis, O.A.; Ooms, M.; Bouman-Eijs, J.M.; Huijboom, N.M.

  2015-01-01

  Dit rapport bevat de bevindingen van een survey onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking over de beleving van privacy op het internet. Deze beleving hebben we onderzocht aan de hand van een zevental factoren: persoonskenmerken, ervaringen, feitelijk gedrag, context, technolo

 18. ProMeV - Proactief Meten van Verkeersveiligheid : inzicht in onveiligheid vóórdat er slachtoffers vallen.

  Aarts, L.T. Dijkstra, A. & Bax, C.A.

  2014-01-01

  ProMeV helpt beleidsmakers keuzen te maken voor de inrichting van hun wegen en wegennetwerk zonder daarbij afhankelijk te zijn van gegevens over ongevallen. ProMeV is een proactief instrument dat is ontwikkeld in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Het bevat vooralsnog de volgende metho

 19. Arbeidsongevallen in Nederland 2011

  Venema, A.; Besten, H. den; Klauw, M. van den; Ybema, J.F.

  2013-01-01

  De brochure ‘Arbeidsongevallen in Nederland 2011’ kijkt terug op 10 jaar monitoring van arbeidsongevallen. De brochure bevat een beknopt overzicht van de cijfers over arbeidsongevallen in Nederland in 2011 en de afgelopen tien jaar. Het gaat om aantallen en trends, risicogroepen, werkkenmerken, toed

 20. Een ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride in water

  Beld WA van den; Cleven RFMJ; Neele J; LAC

  1998-01-01

  Dit rapport bevat resultaten van het onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerde ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride, acetaat en formiaat in diverse waterige milieu's. Het onderzoek heeft geresulteerd in een betrouwbare, selectieve en gevoelige methode vo

 1. Amnesic shellfish poisoning: A review

  Apeldoorn ME van; Egmond HP van; Speijers GJA; CSR; ARO; CSR

  1999-01-01

  Deze literatuurstudie bevat informatie betreffende het 'amnesic shellfish poisoning' (ASP) syndroom en de veroorzakende ASP toxines, van welke "domoic acid" de belangrijkste component is. Chemische structuren en detectie-methodes van ASP toxines, de bronnen voor ASP toxines,

 2. Noordzee: systeemdynamiek, klimaatverandering, natuurtypen en benthos : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

  Hal, van R.; Bos, O.G.; Jak, R.G.

  2011-01-01

  Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Aan de hand van vier ‘kijkrichtingen’ wordt in de Natuurverkenning geschetst hoe de natuur er in Nederland over 30 jaar uit zal komen te zien wanneer een bepaald beleid zou worden gevolgd, zowel voor het land als voor zee. Dit document bevat basisinformatie ove

 3. Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen

  Haan, de J.J.; Geel, van W.C.A.

  2013-01-01

  De ‘Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen’ bevat adviezen voor de bemesting met hoofd- en sporenelementen. De adviezen zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt. De adviesbasis is bedoeld voor zowel intermediairen (o.a.

 4. Aangifteplichtige schaaldierziekten, deel 2: White Spot Syndrome of White Spot Disease

  Haenen, O.L.M.; Engelsma, M.Y.

  2008-01-01

  De nieuwe aquacultuurrichtlijn 2006/88/EG, die in de herfst van 2006 is goedgekeurd door het Europese Parlement bevat een lijst van aangifteplichtige vis-, schaal en schelpdierziekten. In deze aflevering gaan we in op een virale ziekte van schaaldieren die op delijst van niet-exotische ziekten staat

 5. Boerinnen en tuindersvrouwen in Nederland

  Loeffen, G.M.J.

  1984-01-01

  Dit rapport bevat de resultaten van een in 1982 gehouden onderzoek naar de positie van boerinnen en tuindersvrouwen in Nederland. De resultaten zijn gebaseerd op een enquete onder 446 echtgenotes van boeren en tuinders. Centraal staan hun taken op het agrarisch bedrijf, de daaraan bestede tijd en de

 6. Tax accounting - IFRS IAS 12 : Voor accountants, controllers en fiscalisten

  Naarding, E.; Langendijk, H.P.A.J.

  2010-01-01

  Deel 7 van de reeks 'Tax Assurance in beeld' is een werkboek dat vraagstukken bevat om de technische aspecten van IAS 12 Income Taxes van de International Accounting Standards Board (IASB) te oefenen. Het boek is bedoeld voor accountants, controllers en fiscalisten die zich willen bekwamen in de tec

 7. Immigration and Social Systems : Collected Essays of Michael Bommes

  2012-01-01

  Popular science Michael Bommes (hoogleraar Sociologie en Migratieonderzoek) was een van de meest briljante en originele geleerden in zijn vakgebied. Deze postume bundel bevat een selectie van zijn belangrijkste werk over immigratie en de verzorgingsstaat, de integratie van immigranten, discriminatie, illegale migratie, migrantennetwerken en migratiebeleidsonderzoek. Deze bundel laat zien hoe Bommes' inzichten en deskundigheid een fundamentele bijdrage hebben geleverd aan immigratiestudies....

 8. Verkenning van mogelijkheden voor onderzoek naar blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen bij omwonenden

  Bogers RP; Schram-Bijkerk HE; Devilee JLA; Knol AB; Breugelmans ORP; M& G; M& V

  2014-01-01

  De Gezondheidsraad heeft recent geadviseerd om te onderzoeken in welke mate mensen die in Nederland rond velden met bollen- of fruitteelt wonen, blootstaan aan gewasbeschermingsmiddelen. De huidige toelatingsprocedure bevat geen aparte beoordeling van de gezondheidsrisico's voor omwonenden en

 9. Designing atmospheres : research and design for thermal comfort in Dutch urban squares

  Lenzholzer, S.

  2010-01-01

  Onderzoek naar de inrichting en verblijfskwaliteit van stadspleinen. Het onderzoek omvat een empirisch gedeelte waarin metingen en interviews op Nederlandse stadspleinen zijn verricht. Daarnaast bevat de studie een ‘ontwerpend onderzoek’ . Dit hield in dat verschillende alternatieven voor een optima

 10. Best Practices Gewasbescherming. Champignon

  Baar, J.; Haan, de J.J.

  2004-01-01

  De PPO-serie 'Best practices Gewasbescherming', overzichten van maatregelen, bevat in totaal 6 uitgaven. Dit rapport beschrijft de sector paddestoelen. De volgende onderwerpen komen aan de orde: de gevolgde werkwijze; een algemene beschrijving van geïntegreerde gewasbescherming; de belangrijkste geï

 11. Social loafing under fatigue

  Hoeksema-van Orden, C.Y.D.; Gaillard, A.W.K.; Buunk, A.P.

  1998-01-01

  In twee 24-uurs experimenten is aangetoond dat naarmate mensen vermoeid raken, ze meer de neiging hebben om er in een groep 'de kantjes van af te lopen'. Een individuele bonus of individuele feedback kan dit deels voorkomen.

 12. General survey and conclusions with regard to the connection of water quantity and water quality studies of surface waters

  Rijtema, P.E.

  1979-01-01

  Publikatie die bestaat uit twee delen: 1. General survey of the relation between water quantity and water quality; 2. Conclusions with regard to the connection of water quantity and water quality studies of surface waters

 13. The potential of Digitaria eriantha Steud. as summer pasture crop for ...

  1997-07-19

  Jul 19, 1997 ... performance recorded during the trial leads to the conclusion that Smuts finger ... twee grondvorms teen verskillende veeladings en verskillende bemestingspeile. ... latter option is to alleviate the pressure on the veld, specifi-.

 14. Nonclassical ligands for the thyrotropin receptor: functional studies on thyrostimulin and Graves’ disease immunoglobulins

  van Zeijl, C.J.J.

  2011-01-01

  Clementine van Zeijl onderzocht twee liganden (verbindingsmoleculen) voor TSHR, de receptor voor schildklierstimulerend hormoon (TSH). Ze bestudeerde bij muizen de rol van thyrostimuline (een recentelijk ontdekt TSHR-stimulerend glycoproteïnehormoon) in de hypothalamus-hypofyse-schildklieras (HPT)

 15. Registratiesysteem chemische produkten/gevaarlijke stoffen - definitiestudie

  Cleij P; Blitterswijk H van; Broek HH van den; Nagtegaal NW; LOC

  1996-01-01

  In het kader van sectorplan 1994 is het bestaande registratiesysteem voor chemicalien geinventariseerd. Deze inventarisatie leverde een beschrijving op van negen systemen, twee handmatige en zeven geautomatiseerde. Vervolgens is een nieuwe opzet voor de registratie van chemische produkten

 16. The time constant of the somatogravic illusion

  Correia Grácio, B.J.; Winkel, K.N. de; Groen, E.L.; Wentink, M.; Bos, J.E.

  2013-01-01

  Met desdemona hebben we gevonden dat de tijd constante van de somatografische illusie rond twee seconden is. Dit resultaat verschilt van wat was gevonden in ander onderzoek dat gebruikt maakt van een gewone centrifuge

 17. Ontwikkeling van de beverpopulaties in Nederland van 2000-2004

  Niewold, F.J.J.

  2004-01-01

  Dit rapport beschrijft de aantalsontwikkeling van de beverpopulaties in Nederland in de periode 2000-2004. Van twee populaties (Gelderse Poort en Flevoland) werden, mede met hulp van vrijwilligers, ook gegevens verzameld over voortplanting, sterfte, dispersie, bijplaatsingen, verstoringen, vraatscha

 18. Second collaborative study on analysis of bacteriophages in bathing waters

  Mooijman KA; Ghameshlou Z; Bahar M; Havelaar AH; MGB

  1999-01-01

  Het tweede internationale ringonderzoek met bacteriofagen in zwemwater werd in maart 1998 georganiseerd. Vijftien Europese laboratoria (inclusief het organiserende laboratorium) namen deel aan de studie. De studie bestond uit twee delen: (1) Analyse van natuurlijk besmette standaard monsters for d

 19. Occupational health care in high-demand jobs: the usefulness of job-specific workers’ health surveillance for fire fighters

  Plat, M.C.J.

  2011-01-01

  Marie-Christine Plat onderzocht of een beroepsspecifiek Preventief Medisch Onderzoek (PMO) bij zware beroepen, zoals bij brandweerlieden, relevant en bruikbaar is in de praktijk. Twee nieuwe beroepsspecifieke fysieke testen bleken betrouwbaar en valide. Bij zowel beroeps als vrijwillige

 20. Effects of ultraviolet-B exposure on the resistance to Listeria monocytogenes in the rat

  Goettsch W; Garssen J; de Klerk A; Herremans MMPT; Dortant P; de Gruijl FR; van Loveren H; LPI; VIR; UU

  1996-01-01

  Een Listeria monocytogenes infectiemodel in de rat werd gebruikt om de immuunsuppressieve activiteit van ultraviolet-B straling (UVB) te onderzoeken. Ratten werden dagelijks blootgesteld aan suberythemale hoeveelheden UVB straling gedurende 5 of 7 opeenvolgende dagen. Twee verschillende UV bronnen

 1. Preventie van Congenitale Syfilis ; economische evaluatie met cijfers van de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid

  Gruteke P; Postma MJ; Grosheide PM; Jager JC; Conyn-van Spaendonck MAE; Loeber JG; VTV; LIS

  1995-01-01

  Doel: Vaststellen van de programmakosten, monetaire baten en gewonnen levensjaren, verbonden aan het screeningsprogramma van zwangeren op syfilis, gebruik makend van gegevens over serologische testresultaten in de Streeklaboratoria. Data & Methode: We gebruiken twee typen gegevens: (i) Aantalle

 2. Een DWARS perspectief op mentoring in Rotterdam. : Een verkenning van de bijdrage van de mentor methodiek aan het bereik en de toerusting van allochtone (risico)jongeren

  Outmany, Fouzia; Peters, Dorothee; Lub, Vasco; Walraven, Guido

  2011-01-01

  Om de brug te kunnen slaan tussen onderzoek en praktijk hebben twee ministeries academische werkplaatsen opgericht. Een academische werkplaats is een samenwerkingsverband tussen een praktijkinstelling en een hogeschool of universiteit. De praktijkinstelling krijgt toegang tot onderzoeksresultaten en

 3. Microbiologisch onderzoek destructoren 1996

  Tilburg JJHC; in ' t Veld PH; van de Giessen AW; MGB

  1997-01-01

  Bij de twee Nederlandse destructiebedrijven werd in 1996 onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de autoclaveringsprocessen en de microbiologische gesteldheid van eindproducten. Daartoe werden monsters halfproduct, genomen direct na autoclaveren, onderzocht op sporen van Clostridium

 4. Toeristisch beleid blijft voorlopig in publieke handen; stoelendans met projectontwikkelaars.

  Philipsen, J.F.B.

  1989-01-01

  Het toeristisch-recreatieve beleid van de Nederlandse overheid wordt de laatste jaren gekenmerkt door twee (mogelijk) tegenstrijdige doelstellingen. De eerste impliceert dat de diversiteit en kwaliteit van recreatievoorzieningen gewaarborgd moeten worden en dat kansarme groepen aandacht moeten krijg

 5. Verticillium-verwelkingsziekte in bomen: detectie, voorspelling van aantasting en beheersing van de ziekte

  Goud, J.C.

  2004-01-01

  Resultaten van promotie-onderzoek, waarbij in twee veldproeven de relatie werd vastgesteld tussen verwelkingsziekte in Noorse esdoorn (Acer platanoides) en trompetboom (Catalpa bignonioides) en besmettingsgraad van de bodem. Tevens werd de effectiviteit van biologische grondontsmetting onderzocht al

 6. Toeristisch beleid blijft voorlopig in publieke handen; stoelendans met projectontwikkelaars.

  Philipsen, J.F.B.

  1989-01-01

  Het toeristisch-recreatieve beleid van de Nederlandse overheid wordt de laatste jaren gekenmerkt door twee (mogelijk) tegenstrijdige doelstellingen. De eerste impliceert dat de diversiteit en kwaliteit van recreatievoorzieningen gewaarborgd moeten worden en dat kansarme groepen aandacht moeten

 7. Quantum rekenen: Quantumcomputers en qubits

  Hensen, B.J.; Hanson, R.

  2013-01-01

  De quantum computer is een computer gebaseerd op quantum bits, kortweg qubits. Dat zijn bits die fysiek gemaakt zijn van quantum systemen, met de speciale eigenschap dat ze in een superpositie tussen twee toestanden kunnen zijn.

 8. Gasfonteinen, pockmarks en habitatype 1180: aanvullende beschermde gebieden op de Noordzee

  Bemmelen, van R.S.A.; Bos, O.G.

  2010-01-01

  In Annex I van de habitatrichtlijn (1992) worden een aantal beschermde habitattypes beschreven, waaronder habitattype H1180: permanent onder water staande structuren gevormd door weglekkende gassen. Er zijn binnen dit habitattype twee subtypes te onderscheiden namelijk bubbling reefs en carbonaatstr

 9. Wondgenezing en tissue engineering

  Gibbs, S.; Blok, C.S.; van den Broek, L.J.; Weijers, E.M.; Bergers, L.I.J.C.; Limandjaja, G.C.; Niessen, F.B.; van Montfrans, C.; de Boer, E.M.

  2015-01-01

  Wij beschrijven onze recente vorderingen in de ontwikkeling van huidconstructen voor geavanceerde wondbehandelingen en voor gebruik als alternatief voor dierproeven als in-vitroassays. Voor de behandeling van diepe brandwonden en voor therapieresistente ulcera zijn twee sterk verschillende

 10. Geïntegreerde bestrijding van rozenschildluis Aulacapsis rosae in roos

  Pijnakker, J.; Leman, A.; Hennekam, M.

  2013-01-01

  In dit project is gekeken naar de bestrijdingsmogelijkheden van de rozenschildluis Aulacaspis rosae met insecticiden en met natuurlijke vijanden. Daarnaast werd de ontwikkeling van de plaag in de praktijk nauwkeurig vervolgd. Bij telers zijn twee spontaan optredende sluipwespen gevonden: Arrhenophag

 11. De nieuwe bestuurder

  Martens, Rob

  2016-01-01

  Veel protesten tegen onderwijsvernieuwingen zijn volgens Martens eigenlijk protesten tegen onderwijsbestuurders. Hij onderscheidt daarin twee archetypes: de neoliberale autist en de gevangenbewaarder. Ook schetst Martens een oplossing: "Zorg dat je als baas binding met de werkvloer hebt en weet wat

 12. Preaching Christ from Genesis : foundations for expository sermons, Sidney Greidanus : book review

  Van Rooy, H.F

  2007-01-01

  Hierdie werk is die derde boek wat Sidney Greidanus oor prediking skryf. Die vorige twee, The modern preacher and the ancient text en Preaching Christ from the Old Testament, het sekere basiese beginsels oor prediking vasgelê...

 13. Het Nieuwe Telen Potplanten: Meer licht toelaten bij wijdere temperatuurgrenzen bij een hogere luchtvochtigheid

  Noort, van F.R.; Kempkes, F.L.K.; Zwart, de H.F.

  2011-01-01

  Door in de potplantenteelt de luchtvochtigheid te beheersen, kan meer zonlicht en daarmee warmte worden toegelaten. Hierdoor is forse energiebesparing mogelijk. Dit neemt verder toe naarmate er wijdere temperatuur grenzen worden gebruikt. Wageningen UR Glastuinbouw heeft twee energiezuinige teeltcon

 14. The meta-IMAGE 2.1 model: an interactive tool to assess global climate change

  Elzen MGJ den; CIM

  1998-01-01

  De afgelopen 5 jaar zijn binnen het RIVM rond geintegreerd, op simulatiemodellen gebaseerd internationaal milieu-onderzoek, twee geintegreerde assessment-modellen ontwikkeld, namelijk: IMAGE 2 en TARGETS. Beide modellen simuleren verschillende aspecten van mondiale veranderingen. In 1997 ging he

 15. Toxische effecten van zink op de worm Eisenia andrei; resultaten proefveldexperimenten Amsterdam 1995 en 1996

  Bakker J; Posthuma L; Baerselman R; ECO/EEB

  1997-01-01

  De toxische effecten van zink voor de compostworm Eisenia andrei werden bestudeerd in twee proefveldexperimenten, om de veldrelevantie van laboratorium-toxiciteitsgegevens te onderzoeken indien blootstellingscondities op natuurlijke wijze fluctueren. Coconproductie werd hierbij gebruikt als subleth

 16. Tarwe bijvoeren aan vleeskuikens: invloed tarweras op resultaten

  Harn, van J.

  1996-01-01

  Eén van de vragen bij het bijvoeren van tarwe aan vleeskuikens is welke invloed het tarweras heeft. Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) heeft twee veel gebruikte tarwerassen, Ritmo en Vivant, vergeleken.

 17. Herziening van de status van quarantaine organismen : zijn Liriomyza trifolii en Liriomyza huidobrensis nog wel quarantainewaardig?

  Westerman, E.; Boertjes, B.C.; Oude Lansink, A.G.J.M.; Balk-Theuws, L.W.

  2005-01-01

  Overheid en bedrijfsleven willen voor twee specifieke organismen, Lyriomyza trifolii (Floridamineervlieg) en Lyriomyza huidobrensis (Nerfmineervlieg) een duidelijk beeld krijgen van de quarantainewaardigheid en de consequenties van het voorkomen op de quarantainelijst. Hiertoe is een Pest Risk Analy

 18. Vitamine B12, D, foliumzuur en leeftijdgerelateerde aandoeningen

  Brouwer, E.M.; Wijngaarden, van J.P.

  2011-01-01

  Dat vitaminen en mineralen een positieve invloed uit kunnen oefenen op specifieke lichaamsprocessen is bekend. Twee promovendi van Wageningen Universiteit richten zich op het mogelijke verband tussen vitamine B12, foliumzuur en vitamine D en verschillende leeftijdgerelateerde aandoeningen. De associ

 19. Risks associated with the lay use of 'over-the-counter' medical devices. Study on infrared thermometers and wound care products

  Hollestelle ML; Hilbers ESM; van Drongelen AW; BMT

  2007-01-01

  Uit de beoordeling van dossiers van twee soorten 'over-the-counter' medische hulpmiddelen (infraroodthermometers en wondverzorgingsproducten) kwamen substantiele tekortkomingen naar voren in de risicoanalyses, de gebruikersinformatie en de post-market surveillance procedures. Deze drie on

 20. Population genetics and disease ecology of European wild boar

  Goedbloed, D.J.

  2013-01-01

  Welke factoren beïnvloeden de frequentie van de ziekten in wilde populaties? Het promotieonderzoek van Daniel Goedbloed beoordeelde de invloed van demografische, genetische en omgevingsfactoren op de frequentie van twee infectieziekten in Noordwest-Europese wilde zwijnen populaties.

 1. Effectiviteit van koudeverneveling bij de toepassing van kiemremming in de aardappelbewaring

  Spits, H.G.; Wustman, R.

  2011-01-01

  In dit onderzoek zijn gedurende twee bewaarseizoenen drie koude vernevelingstechnieken vergeleken met één warmte vernevelingstechniek. Het onderzoek was met name gericht op de effectiviteit van kiemremming door de verschillende vernevelingstechnieken.

 2. Hoezo Waardering? Het waarderen van ketenpartners in kwaliteitsgerichte ketens

  Ingenbleek, P.T.M.

  2004-01-01

  Het waarderen van ketenpartners is essentieel in kwaliteitsgerichte ketens. Via gesprekken met toeleveranciers over hoe de consument beter zou kunnen worden bediend, werden toeleveranciers van twee bedrijven steeds meer betrokken bij de productontwikkeling en kwaliteitsverbetering. De wijze waarop b

 3. Typeringen van bodemecosystemen- Duurzaam bodemgebruik met referenties voor biologische bodemkwaliteit

  Rutgers M; Mulder C; Schouten AJ; Bogte JJ; Breure AM; Bloem J; Jagers op Akkerhuis GAJM; Faber JH; van Eekeren N; Smeding FW; Keidel H; de Goede RGM; Brussaard L; LER

  2006-01-01

  Twee kwaliteitsreferenties voor een 'gezonde' bodem werden opgesteld, als onderdeel van het raamwerk voor duurzaam bodemgebruik, namelijk voor melkveehouderij op zandgrond en voor halfnatuurlijk grasland op zandgrond. De referenties bestaan uit getalswaarden voor chemische, fysische, biol

 4. Cytotoxiciteitsanalyse van glans/ontspanningsmiddelen

  Geffen MF van; Orzechowski TJH; Machielsen JCA; Asten JAAM van; LGM

  1994-01-01

  Twee cytotoxiciteitstesten, gevalideerd voor de bepaling van de biocompatibiliteit van medische hulpmiddel extracten, zijn toegepast op glans/ontspanningsmiddelen. Glans/ontspanningsmiddelen ("instrumenten-melk") worden gebruikt bij de laatste processtap voor het reinigen van chirurgis

 5. Biologische teelt en afzetbevordering van (kas)asperge

  Bartels, C.; Hulst, van der P.

  2004-01-01

  Dit onderzoek bestond uit twee onderdelen, in de eerste plaats is met behulp van enquêtes de bestaande teelt en afzet van biologische asperges onderzocht, in de tweede plaats zijn er teeltproeven met biologische kasasperges gedaan.

 6. Opfok van stierkalveren met kalverkorrels of stierenbrok met of zonder romensin

  Harmsen, H.E.

  1983-01-01

  Op de Waiboerhoeve zijn twee proeven uitgevoerd om na te gaan of de gebruikelijke kalverkorrel, verstrekt tijdens de opfokperiode van de stierkalveren, vervangen kan worden door stierenbrok die aan de vleesstieren wordt gevoerd.

 7. Women from Traditional Islamic Educational Institutions in Indonesia : Negotiating Public Spaces

  Srimulyani, Eka

  2012-01-01

  Dit is de eerste Engelstalige publicatie over vrouwen in traditionele islamitische onderwijsinstellingen in Indonesië, de zogenaamde 'pesantren'. Deze vrouwen spelen een belangrijke rol de genderproblematiek in de Indonesische moslimgemeenschap. Deze informatieve en inzichtelijke studie dient twee g

 8. Russische kersenonderstam mogelijk bruikbaar in Nederland

  Balkhoven-Baart, J.M.T.; Maas, F.M.

  2008-01-01

  Tussen 2002 en 2007 toetste PPO in Randwijk twee Russische onderstammen, de VSL-2 en de LC-52 op bruikbaarheid voor de teelt van zoete kers in Nederland, waarvan de LC-52 wellicht bruikbaar is in Nederland

 9. Nulmeting recidive ASP, LEMA en EMG : Achtergrondkenmerken en strafrechtelijke recidive van personen uit de doelgroep van drie verkeersgedragsmaatregelen

  Blom, M.

  2012-01-01

  In deze rapportage worden de volgende twee onderzoeksvragen beantwoord: Wat zijn de achtergrondkenmerken van personen in de vergelijkingsgroep voor het Alcoholslotprogramma (ASP), de Lichte Educatieve Maatregel Verkeer (LEMA) en de Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG) en welke ontwikkelingen

 10. Preventie van Congenitale Syfilis ; economische evaluatie met cijfers van de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid

  Gruteke P; Postma MJ; Grosheide PM; Jager JC; Conyn-van Spaendonck MAE; Loeber JG; VTV; LIS

  1995-01-01

  Doel: Vaststellen van de programmakosten, monetaire baten en gewonnen levensjaren, verbonden aan het screeningsprogramma van zwangeren op syfilis, gebruik makend van gegevens over serologische testresultaten in de Streeklaboratoria. Data & Methode: We gebruiken twee typen gegevens: (i) Aantalle

 11. Steady state and time resolved spectroscopy of photoswitchable systems

  Hou, Lili

  2013-01-01

  Steady state en time resolved spectroscopie zijn twee fundamentele methodes voor het bestuderen van fotochemische processen. In dit proefschrift zijn drie zelf-opgezette spectroscopische systemen beschreven, waarmee samen met andere spectroscopische methoden verscheidende met licht schakelbare syste

 12. EDSC: data voor Erasmus

  P.J. Plaatsman (Paul); J.G. Gulpers (Judith)

  2011-01-01

  textabstractIn de vorige aflevering van deze serie kwam de functie van de Data Librarian aan de orde. In dit nummer beschrijven twee medewerkers van het Erasmus Data Service Centre hoe de datadienstverlening daar vorm heeft gekregen.

 13. Zaadbehandeling met additieven

  Derkx, M.P.M.

  2013-01-01

  Voor het eerst is er onderzoek gedaan naar het effect van additieven op het zaad van de onderstam Rosa corymbifera 'Laxa'. Voor één beuken- en twee naaldbomensoorten ligt er inmiddels een onderzoeksvoorstel klaar.

 14. Productivity and sick leave. Couple with building simulation; Productiviteit en ziekteverzuim. Koppelen aan gebouwsimulatie

  Wijsman, A.; Kok, V.; Plokker, W. [Vabi Software, Delft (Netherlands)

  2008-11-15

  The indoor environment has a clear effect on the productivity and sick leave of office workers, as is demonstrated by the ISSO/REHVA handbook on productivity in offices (ISSO/Rehva 901 'Binnenmilieu en productiviteit in kantoren' or 'Indoor environment and productivity in office buildings'). Information from this handbook has been connected to information obtained from the building simulation program VA114. This makes it possible to draw conclusions about the effects of measures, taken to improve the indoor environment, on energy consumption and productivity, both being expressed as costs. The purpose of this article is to demonstrate the possibilities of this coupling, rather than to deduce or offer guidelines. [Dutch] Het Binnenmilieu heeft duidelijk invloed op de productiviteit en het ziekteverzuim van de medewerkers. De ISSO/ REHVA-handleiding 901 'Binnenmilieu en productiviteit in kantoren' laat dit zien. Informatie uit de handleiding is gekoppeld aan informatie uit het gebouwsimulatieprogramma VA114. Hiermee kunnen uitspraken worden gedaan over de effecten van genomen maatregelen voor het binnenmilieu op het energiegebruik en op de productiviteit, beide ook uitgedrukt in kosten. Doel van dit artikel is om de mogelijkheden van deze uitbreiding te demonstreren, niet het afleiden of geven van richtlijnen.

 15. Personality and psychopathology in Flemish referred children: five perspectives of continuity.

  De Bolle, Marleen; De Clercq, Barbara; Van Leeuwen, Karla; Decuyper, Mieke; Rosseel, Yves; De Fruyt, Filip

  2009-06-01

  The present study investigates five types of continuity of personality and internalizing and externalizing problems (i.e., structural, differential, mean-level, individual-level and ipsative continuity) in a sample of referred children and adolescents (N = 114) with a broad variety of psychological problems. Mothers were administered a child personality and psychopathology measure, i.e., the Hierarchical Personality Inventory for Children [Handleiding hiërarchische persoonlijkheidsvragenlijst voor kinderen (manual hierarchical personality inventory for children). Ghent University, Department of Developmental, Personality, and Social Psychology, Ghent, 2005] and the Child Behavior Checklist [Handleiding voor de cbcl/4-18: (Manual of the CBCL/4-18), Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Erasmus Universiteit Rotterdam, The Netherlands, 1996] at two measurement occasions, with a 26-months interval. Personality was substantially stable, paralleling findings for non-referred peers. Internalizing and Externalizing Problem Behavior were almost as stable as personality traits, suggesting that childhood psychopathology is more persistent than generally assumed. Strengths and limitations of the present study and implications for further research are discussed.

 16. Inventory of data, monitoring and model requirements for reporting for the EU Nitrates Directive in 2008; Inventarisatie van de gegevens-, monitor- en modelbehoefte voor de EU-Nitraatrichtlijnrapportage 2008

  Fraters, B.; Doze, J. [Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA, Lelystad (Netherlands); Hotsma, P.H. [Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit LNV, Den Haag (netherlands); Langenberg, V.T. [Rijksinstituut voor Kust en Zee RIKZ, Den Haag (Netherlands); Van Leeuwen, T.C. [WUR Landbouw Economisch Instituut LEI, Wageningen (Netherlands); Olsthoorn, C.S.M. [Centraal Bureau voor de Statistiek CBS, Voorburg/Heerlen (Netherlands); Willems, W.J. [Milieu- en Natuur Planbureau MNP, Bilthoven (Netherlands); Zwart, M.H. [Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2007-07-01

  RIVM has drawn up a manual in order to report the amount of nitrate in surface water and shallow groundwater. The Netherlands have to report this, like all other EU-countries, every four years, in accordance with the European Nitrate Directive. The next report is due in 2008. The manual contains a survey of the tasks and actions that must be followed up to round up all available information from the different parties in time and as a whole. Goal of this report is to facilitate a fast and efficient reporting process. [Dutch] Het RIVM heeft een handleiding opgesteld voor de rapportage over de hoeveelheid nitraat in oppervlaktewater en de bovenste grondwaterlaag. Nederland moet daarover, net als alle andere EU-lidstaten, elke vier jaar verslag uitbrengen, conform de Europese Nitraatrichtlijn. De volgende rapportage vindt in 2008 plaats. In de handleiding staan de taken en acties beschreven die betrokken partijen moeten uitvoeren om de beschikbare informatie tijdig aan te leveren, af te stemmen en tot een geheel te smeden. Het doel is een snel en efficient rapportagetraject mogelijk te maken.

 17. Terpenes removal from biogas; Terpenenverwijdering uit biogas

  Schulze, P.; Holstein, J.; De Haan, HR.; Vlap, H. [DNV KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2013-06-15

  carbon) as well as the ability to convert oxygen present in biogas into ozone and remove it. However, the influence of other biogas components, such as H2O and CO2 on the efficiency of the process (and the costs still have to be investigated for real-life situations. The deployment of gas scrubbing is also an option for the removal of limonene. The efficiency of the process was lower than for the other techniques (up to 73%), but it is expected that significant improvements could be achieved by increasing the contact time and surface. The scrubbing process is technically more difficult than the photo-oxidation because more equipment and process control is necessary as well as a residue that must be handled. At this stage, there is still too little information to estimate costs of this process. Further research on this technique could focus on alternative additives, the recoverability of the additives as well as the limonene, and the disposal of the residue. It is recommended that further research is carried out in order to demonstrate the adequacy and effectiveness of the two analyzed removal techniques (photo-oxidation and scrubbing) in a biogas environment. This allows for a qualitative and quantitative assessment of the influence of various biogas components (CO2, H2O, H2S, etc.). The techniques should be tested on site on pilot scale (up to 1 Nm{sup 3}/h) [Dutch] Biogas kan ongewenste en schadelijke componenten bevatten, waaronder aromatische koolwaterstoffen zoals terpenen. Deze terpenen (aromatische olien) zijn aanwezig in schillen van citrusvruchten en coniferen, waardoor vooral ruw biogas uit vergistingsinstallaties, die huishoudelijke afvalstromen en GFT gebruiken, hoge concentraties aan terpenen bevat. Als terpenen in groengas terecht komen, bestaat er een risico dat plastics (PE-leidingen) hun eigenschappen verliezen door geabsorbeerde vloeistoffen of extractie van etherische weekmakers. Dit kan tot verbrossing leiden die de betrouwbaarheid van de leidingen

 18. 50 DUBO tips. Fifty practical tips for healthier and environment consciousness building, housing, working and living; 50 DUBO tips. Vijftig praktische tips om gezonder en milieubewuster te bouwen, wonen, werken en te leven

  Haas, M.; Cassiers, B.; Weichler, I.; Vermeulen, M.; Bellens, G.; Thoelen, P. (eds.)

  2003-07-01

  Fifty tips with respect to energy conservation, sustainability and health are presented for builders and consumers who plan to build or retrofit houses. [Dutch] Dit boekje bevat 50 DUBO-tips voor bouwprofessionals en consumenten die gaan (ver)bouwen. Op beknopte wijze wordt per thema een serie tips gegeven die een gezonde, milieuvriendelijke en kostenbesparende woning garanderen. De thema's die aan bod komen zijn; de initiatief- en ontwerpfase, gezondheid, ruimte en omgeving, materialen, energie en water.

 19. Plan of action for quality improvement of ventilation systems; Actieplan Kwaliteitsverbetering Ventilatievoorzieningen

  Atsma, J. [Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM, Den Haag (Netherlands); Calon, M. [Aedes vereniging van woningcorporaties, Den Haag (Netherlands); Schoorl, F.J. [Bond Nederlandse Architecten BNA, Amsterdam (Netherlands); Van Tuinen, J.L. [Bouwend Nederland, Zoetermeer (Netherlands); Bodewes, W.J. [Vereniging van Nederlandse projectontwikkeling Maatschappijen Neprom, Voorburg (Netherlands); Goossens, J.H. [Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers NVB, Voorburg (Netherlands); Polman, E.J.M. [Stichting Waarborgfonds Koopwoningen SWK, Rotterdam (Netherlands); Engels, M. [Uneto-VNI, Zoetermeer (Netherlands); Werner-van Beek, H. J. [VACpunt Wonen, Utrecht (Netherlands); Mulder, R.J. [Vereniging Eigen Huis VEH, Amersfoort (Netherlands); Rook, G. [Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten VLA, Zoetermeer (Netherlands); Van Noord, P. [Woningborg, Gouda (Netherlands); Paping, R.H.M. [De Nederlandse Woonbond, Amsterdam (Netherlands)

  2012-06-15

  The action plan comprises the agreements made by the Ministry of Infrastructure and Environment and the Ministry of Internal Affairs in the Netherlands with representatives of building organizations to improve the quality of ventilation systems in newly built houses [Dutch] Het actieplan bevat de afspraken die het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Binnenlandse Zaken met de bouwpartijen hebben gemaakt om de kwaliteit van de ventilatievoorzieningen van nieuwbouwwoningen te verbeteren.

 20. Ciguatera fish poisoning: a review

  Fouw JC de; Egmond HP van; Speijers GJA; CSR

  2001-01-01

  Het overzicht van ciguatera visvergiftiging bevat informatie over de ciguatera vergiftigingen en de veroorzakers (CTXs) en gambiertoxine-4b (GTX-4 B), van welke CTX-1 de belangrijkste component is aan het eind van de voedsel keten (roofvissen). Gegevens over chemische structuren, detectie methoden van ciguatoxinen (CTX), bronnen van CTX, marine organismen die worden geassocieerd met CTX, de toxiciteit van CTX in mens en dier, mogelijke preventieve maatregelen tegen ciguatera vergiftiging, rap...

 1. Plaats en functie van het orthopedagogisch ervaringshuis in Apeldoorn.

  Veer, A.J.E. de; Kerkstra, A.

  1998-01-01

  In Apeldoorn staat een uniek instituut ter behandeling van kinderen met psychosociale klachten: het Orthopedagogisch Ervaringshuis. Dit instituut is onderdeel van het Ziekenhuiscentrum Apeldoorn, Lucaslocatie. Kinderen met kennelijk psychosociale klachten worden door de kinderarts naar het Ervaringscentrum verwezen, vaak op instigatie van de huisarts of de school-/jeugdarts. Het Ervaringshuis bevat een groot aantal speelmogelijkheden binnenshuis en in een omringende tuin. Men werkt er met gro...

 2. Invasieve Arthropoda in Nederland: een eerste inventarisatie

  Reemer, M.

  2003-01-01

  Invasieve Arthropoda in Nederland: een eerste inventarisatie Hieronder worden soorten verstaan die zich sinds 1950 in Nederland gevestigd hebben en zich sterk hebben uitgebreid. Het overzicht kwam tot stand via een enquête onder circa 50 specialisten en beperkt zich tot de soorten waarvan het invasieve karakter duidelijk en gedocumenteerd is. De totale lijst bevat 104 invasieve soorten Arthropoda en geeft basale informatie over het voorkomen in Nederland, biologie, ecologie en relevante liter...

 3. Jeugdige ongeschoolden : een sociologische beschouwing over een aantal factoren die de mogelijkheid tot sociale en culturele integratie van jeugdige ongeschoolden uit het sociaal zwakke milieu belemmeren

  Feitsma, Hendrik

  1960-01-01

  In het kader van de beperkingen, die ik mij in deze studie gesteld heb,werd in dit hoofdstuk ter beantwoording van de in de probleemsteIling genoemde vragen, ruim aandacht geschonken aan de gezinssituatie en de gezinsfuncties. Bij de beschouwing van de gezinsfuncties kwamen twee punten steeds weer n

 4. Is Wim slim?: Samen een biogas netwerk gebruiken?

  prof. dr. Wim van Gemert; prof. dr. A.A. Broekhuis; Drs. E.J. Hengeveld; Ir. J. Bekkering

  2014-01-01

  berekening van kosten voor biogas transport in een biogas verzamel netwerk; twee layouts worden vergeleken: de ster-layout en de visgraat-layout. Investeringen en operationele kosten, inclusief compressiekosten worden in een contante waarde berekening meegenomen. Flexigas symposium 8 december 2014

 5. An investment in knowIedge always pays the best interest

  Pieters, Jules

  2001-01-01

  An investment in knowIedge always pays the best interest, schreef Benjamin Franklin twee eeuwen geleden. Zijn uitspraak heeft nog niets aan belang en kracht ingeboet. Ook al wordt beweerd dat kennissen nog meer macht dan kennis opleveren, een investering in kennis kent een zeer aantrekkelijk perspec

 6. Prosodic processes in language and music

  Schreuder, Maartje Johanneke

  2006-01-01

  In dit proefschrift vergelijken we taal en muziek. Zoals componist Lerdahl en taalkundige Jackendoff laten zien in hun boek ‘A Generative Theory of Tonal Music’, hebben deze twee cognitieve kanten van ons gedrag overeenkomsten, zoals hiërarchische structuur, waarin prominente elementen worden onders

 7. De kunst van publieken: ruimte maken voor misverstand

  J. Boomgaard; S. Doruff

  2012-01-01

  In deze teksten kijken de kunsttheoretici Jeroen Boomgaard en Sher Doruff op tweeledige wijze door een ‘dingpolitieke’ lens naar de kunstpraktijk in de publieke ruimte. Langs twee aparte lijnen, de ene speculatief en de andere meer praktisch, onderzoeken en ‘transduceren’ zij de huidige situatie van

 8. Biologische beheersing wortelvlieg (Psila rosae) in 2009

  Broek, van den R.C.F.M.; Gruppen, R.; Kamstra, J.H.

  2010-01-01

  Vanaf 2007 wordt nagegaan of de wortelvlieg in het veld te beheersen is door het toepassen van twee verschillende sterk geurende oliën. De volwassen wortelvlieg vindt een peenperceel met behulp van de geuren die de planten afscheiden. De vraag is of de geur van zo’n peenperceel gemaskeerd kan worden

 9. SimpleBox 2.0: a nested multimedia fate model for evaluating the environmental fate of chemicals

  Brandes LJ; den Hollander H; van de Meent D; ECO

  1996-01-01

  Technische details worden gegeven van SimpleBox 2.0, een 'genest' multimedia boxmodel van het 'Mackay type'. Het milieu is gemodelleerd als een verzameling goed gemengde, homogene compartimenten (lucht, zoet water, zee water, sedimenten, drie bodemcompartimenten en twee vegetat

 10. Bronteksten Historische Pedagogiek: Capita Selecta

  Thoomes, D.T.

  2000-01-01

  De wording van de moderne pedagogiek ging in de afgelopen twee eeuwen niet altijd even vanzelfsprekend en vloeiend. Er zijn diverse ontwikkelingslijnen en tradities herkenbaar. Voor een overzicht daarvan bestaan er, anno 2000, goede hand- en leerboeken, bijvoorbeeld: S.Miedema (red.), 'Pedagogiek in

 11. Veeneiken - sleutel tot het verleden landschap en klimaat?

  Sass, U.G.W.

  2003-01-01

  Veeneiken zijn (veen)restanten van eiken uit moerasbossen op laagveen. Ze vormen interessant materiaal voor dendrochronologisch onderzoek. Er is voor deze eiken inmiddels een chronologie opgebouwd over de jaren 3600 BC tot 563 AD. Onderzoek aan veeneiken in Nederland en Noordwest-Europa en aan twee

 12. Meer groen op het schoolplein: een interventiestudie

  Vries, de S.; Langers, F.; Donders, J.L.M.; Willeboer, M.T.; Berg, van den A.E.

  2013-01-01

  Op vier basisscholen, gelegen in Rotterdamse aandachtswijken, is het effect van het groen herinrichten van het schoolplein op de kinderen onderzocht. Een vijfde school fungeerde als controleschool. Het onderzoek bestond uit een voormeting en twee nametingen, waarvan de eerste direct na de herinricht

 13. Onderzoek compost in de akkerbouw op PPO-locatie Vredepeel

  Wijnholds, K.H.; Meuffels, G.J.H.M.

  2012-01-01

  In een meerjarige proef wordt een bemesting met compost aangevuld met organische mest vergeleken met twee gangbare toepassingen. Namelijk een bemesting met organische mest, aangevuld met kunstmest en daarnaast een bemesting met compost aangevuld met kunstmest. Het betreft proeven met de gewassen: wa

 14. Notitie over het uitplanten van korstmossen

  Geraerdts, W.H.J.M.; Ketner-Oostra, H.G.M.

  2006-01-01

  In de voormalige tuin van Wim Geraedts (Wijchen, Gelderland) blijkt het uitplanten van korstmossen een sukses te zijn. Het gaat om enkele Cladonia-soorten, een Cladina- en twee Peltigera-soorten. Het biotoop waarin ze uitgezet zijn, ligt op een wal van heideplaggen om een kunstmatig hoogveentje met

 15. Xylene and alkane mono-oxygenases from Pseudomonas putida : genetics, regulated expression and utilization in the synthesis of optically active synthons

  Wubbolts, Marcel Gerhardus

  1994-01-01

  Chiraliteit Louis Pasteur ontdekte in het jaar 1848 dat kristallen van wijnsteenzuur in verschillende vormen voorkomen en dat de geometrie van twee kristalsoorten elkaars spiegelbeeld was. Hij was in staat deze vormen met behulp van een microscoop en een pincet (!) van elkaar te scheiden en constate

 16. Sociale Moestuin Sliedrecht : een tuin voor en door Sliedrechters

  Kruit, J.; Janssens, S.R.M.; Lent, van M.

  2012-01-01

  De oprichting van een Sociale Moestuin Sliedrecht is voortgekomen uit een burgerinitiatief in de gemeente Sliedrecht in 2010. Binnen amper twee jaar tijd werd het idee voor een Sociale Moestuin medio 2012 werkelijkheid. Gaande de rit werd de Wetenschapswinkel Wageningen UR gevraagd om te helpen bij

 17. Analytisch-psychologische conceptualisatie van het symbolische bij C.G. Jung : Onderzoek van het statuut daarvan in een bekend Westers esoterisch genootschap: de Vrijmetselarij

  M.M.J. Journee

  1999-01-01

  textabstractDe Analytische Psychologie en de Vrijmetselarij zijn twee relatief onbekende fenomenen. Dit proefschrift onderzoekt of de symbolen, riten en mythen van de Vrijmetselarij verklaard kunnen worden vanuit de Analytische Psychologie van Carl Gustav Jung. "Symbolen, riten en mythen noemen we h

 18. Over Dicaeum sanguinolentum sanguinolentum Temm. en Dicaeum sanguinolentum ablutum Rob. & Kloss van West- en Oost-Java

  Hoogerwerf, A.

  1947-01-01

  In 1923 splitsten Robinson en Kloss voor Oost-Java de ondersoort ablutum af naar aanleiding van twee huidjes verkregen nabij het langs het Idjen-gebergte gelegen Tamansari (Journ. Fed. Mal. States Mus., vol. II, 1923. P. 57), waarbij de volgende diagnose werd gepubliceerd. „Male. Like D. s. sanguino

 19. Risico’s van introductie van exotische plantensoorten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia L., via import van zaden voor met name veevoer en vogelvoer

  Denderen, van Daniël P.D.; Tamis, Wil L.M.; Valkenburg, van Johan L.C.H.

  2010-01-01

  Import van landbouwproducten, in het bijzonder zaden, zijn een belangrijke bron voor de introductie van exotische plantensoorten. In dit artikel wordt ingegaan op twee studies naar het voorkomen van exotische planten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia, in geïmporteerde partijen zaden. Met n

 20. PREZIES: PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance. Deelcomponent postoperatieve wondinfecties II, 1997-1998

  Geubbels ELPE; Dieten HEM van; Mintjes-de Groot AJ; Boer AS de; Kalmeijer D; Berg JMJ van den; CIE

  1999-01-01

  De resultaten van de eerste twee surveillance-jaren voor postoperatieve wondinfecties in het PREZIES-project worden beschreven. Infectiepercentages worden gegeven voor 52 afzonderlijke ingrepen. Het effect van surveillance na ontslag wordt beschreven en voor 10 ingrepen worden de infectiepercen

 1. Beeldenstorm 3 : Close-ups van kunst uit Nederlandse musea

  Os, van Henk; Tromp, Thijs; ; Middag, Ineke

  2003-01-01

  Na het succes van de vorige twee delen in de reeks Beeldenstorm presenteert Amsterdam University Press deze zomer een nieuwe collectie pakkende en heldere beschouwingen van Henk van Os over kunstvoorwerpen uit Nederlandse musea. Opnieuw zijn Van Os' aansprekende televisiecolumns gebundeld tot veerti

 2. Kalktolerante lupinerassen: tweejarige test van lupinelijnen (blauw, wit) op kalkrijke zavelgrond in Zeeland

  Nuijten, H.A.C.P.; Prins, U.

  2014-01-01

  In 2012 en 2013 zijn veldproeven opgezet waarin lijnen van witte lupine en rassen van blauwe lupine zijn vergeleken. De witte lupine lijnen komen van twee veredelaars uit Nederland en Denemarken, de blauwe lupine rassen komen van zaadbedrijven uit Denemarken, Duitsland en Polen. Deze lijnen en

 3. Inleiding bij Themasessie LLL over EVC, HG 18 april 2011

  Lieshout, Harm van

  2011-01-01

  Publiek onderwijs heeft twee kerntaken: 1) Erkenning van competenties (diplomering) 2) Verzorgen van onderwijs. In de meeste gevallen gaat dat gelijk op: een gediplomeerd schoolverlater van havo of vwo meldt schrijft zich in als student en behaalt na (ruim) vier jaar zijn diploma. Er zijn echter va

 4. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in 2003 en 2004

  Meijden, van der Ruud; Holverda, Wout J.

  2006-01-01

  Vanuit Europees gezichtspunt was de ontdekking van twee nieuwe vindplaatsen van Apium repens en drie van Liparis loeselii belangrijk nieuws. De ontdekking van Gagea minima was verbazend. Na meer dan een eeuw kon de melding van Peucedanum officinale bevestigd worden door zijn herontdekking. Nieuw is

 5. Ventilatie en koeling in de zomerperiode

  Ellen, H.H.

  1997-01-01

  Na twee zomers met hoge buitentemperaturen over lange(re) periodes is er veel aandacht voor koelinstallaties in de vleeskuikensector. Deze installaties maken gebruik van het koelende effect van het verdampen van water door het water te vernevelen in de stal. In dit artikel wordt ingegaan op de mogel

 6. Succes voor biologisch geteelde bijzondere paddestoelen vergroot

  Baar, J.; Amsing, J.G.M.

  2005-01-01

  Momenteel heerst aan het begin van de keten grote onzekerneid over afzetmogelijkheden en prijsvorming van bijzondere paddestoelen zoals Shii-take, Kruisdisteloesterzwam, Piopino, Maitake en Ridderzwam. PPO-Paddestoelen heeft twee aspecten onderzocht om de afzet en de teelt van bijzondere paddestoele

 7. Projecten komen tot leven in het innovatiecafé

  Poot, E.H.; PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving,

  2004-01-01

  Verslag van een project om nieuwe plannen voor de glastuinbouw te ontwikkelen. Projectleider Eric Poot van het project Toekomstbeelden legt uit dat deze avond een vervolg is van een bijeenkomst in 2003 waarbij deelnemers wensbeelden van de toekomst hebben geformuleerd. Twee beelden sprongen eruit:

 8. De otter terug in Nederland; eerste fase van de herintroductie in Nationaal Park De Weerribben in 2002

  Niewold, F.J.J.; Lammertsma, D.R.; Jansman, H.A.H.; Kuiters, A.T.

  2003-01-01

  In 2002 is een vijfjarig herintroductieprogramma van de otter van start gegaan. In twee lichtingen zijn in totaal 15 otters uitgezet in het Nationaal Park de Weerribben. De otters waren voor een deel (11 stuks) afkomstig van populaties uit Letland en Wit-Rusland. De overige dieren kwamen uit gevange

 9. Vroeg boontjes proeven maakt nog geen groenteliefhebber

  Barends, C.

  2015-01-01

  Baby’s die groente als eerste vast voedsel krijgen, eten hier als ze twee zijn, niet meer van dan andere kinderen. Op korte termijn zorgt gewenning wel voor meer groenteconsumptie. Dit concludeert Coraline Barends in haar proefschrift dat ze dinsdag 30 juni 2015 verdedigde.

 10. Het individualiteitsconcept in Sartres filosofie

  Fretz, Leo Christophorus

  1984-01-01

  De studie die hier voorligt bestaat uit drie delen. Daarin wordt een antwoord gezocht op de volgende twee vragen: (1) Welk individualiteitsconcept ligt aan Sartres filosofie ten grondslag in de verschillende fasen van zijn werk? (2) Welke zijn de consequenties van het door Sartre gehanteerde individ

 11. Snelheidslimieten op het fabrieksterrein van DSM te Geleen : advies uitgebracht aan de Begeleidingscommissie Projekt Verkeersgedrag.

  Schreuder, D.A.

  2012-01-01

  De aan de SWOV gestelde vraag luidt: welke snelheidslimiet is voor de twee locaties van DSM in Geleen optimaal? De praktijk leert dat het uitsluitend instellen van een snelheidslimiet er niet toe leidt dat weggebruikers zich aan zo'n limiet zullen houden. Daarom dient te worden toegevoegd de vraag

 12. Usability evaluation of healthcare information systems: comparison of methods and classification of usability problems

  Khajouei, R.

  2011-01-01

  In ziekenhuizen wordt steeds meer gebruik gemaakt van informatiesystemen, maar de usability laat vaak te wensen over. Reza Khajouei testte twee methodes om de usability te beoordelen. Hij constateert dat beide methoden ongeveer evenveel, maar verschillende problemen aan het licht brengen. Uit een en

 13. The Situated Self: identity in a world of ambient intelligence

  B. van den Berg (Bibi)

  2009-01-01

  textabstractDe centrale onderzoeksvraag van deze dissertatie is ‘Heeft Ambient Intelligence invloed op menselijke identiteit, en als dat zo is, waar bestaat die invloed dan uit?’ Deze onderzoeksvraag roept onmiddellijk twee andere vragen op: ‘wat is Ambient Intelligence?’, en ‘wat versta je onder ‘m

 14. Graverij van bevers in rivierdijken in de Gelderse Poort : een onderzoek naar risicofactoren en preventieve maatregelen

  Niewold, F.J.J.

  2007-01-01

  Naar aanleiding van graverij door bevers op twee plaatsen in een rivierdijk van de Gelderse Poort, is onderzoek gedaan naar risicofactoren en naar mogelijke maatregelen om dit soort schade in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. In mei 2007 zijn 54 voor graverij mogelijk kwetsbare dijktracés o

 15. Kader 2. Functionele biodiversiteit in boomgaarden

  Winkler, K.; Helsen, H.H.M.; Wackers, F.

  2007-01-01

  Anders dan akkerbouwgewassen, die meestal (minder dan) een, hooguit twee, jaar op het land staan, worden fruitbomen voor een langere periode geplant. Samen met de rijststroken en de omgevende windhagen vormen fruitbomen een meerjarige ecosysteem, waarvan ook veel insecten- en spinnensoorten deel uit

 16. Oriënterend onderzoek naar de samenstelling van verpakte saté

  Stouten, P.; Elenbaas, H.L.

  1983-01-01

  Begin 1982 zijn drie monsters varkenssaté en twee monsters kipsaté uit de handel op de chemische samenstelling van het vlees en de saus afzonderlijk onderzocht. Tevens zijn de hoeveelheden vlees en saus bepaald. Tenslotte werd het vlees nog microscopisch beoordeeld op de aanwezigheid van

 17. Van maakbare samenleving naar maakbare mens?

  Dunk, H.W. von der

  2000-01-01

  In Hindoetempels op Bali staan bij de ingang links en rechts twee godheden opgesteld: Vishnu, de god van het goede en Shiva die het kwaad representeert als godheid van de destructie. Helemaal zo eenvoudig ligt het eigenlijk niet. Het A en O van alle historische wijsheid is trouwens 'dat het nooit zo

 18. Medulloblastoma

  W.M.H. Eykenboom (Wilhelmina)

  1976-01-01

  textabstractVan alle intracraniële tumoren bij kinderen blijkt 20% een medullablastoma te zijn. 80% van alle medullablastoma's komt voor onder de leeftijd van 15 jaar en wel twee maal zoveel bij jongens als bij meisjes. Het medullablastoma is een embryonale tumor, behorend tot de groep van neuro-epi

 19. Xylene and alkane mono-oxygenases from Pseudomonas putida : genetics, regulated expression and utilization in the synthesis of optically active synthons

  Wubbolts, Marcel Gerhardus

  1994-01-01

  Chiraliteit Louis Pasteur ontdekte in het jaar 1848 dat kristallen van wijnsteenzuur in verschillende vormen voorkomen en dat de geometrie van twee kristalsoorten elkaars spiegelbeeld was. Hij was in staat deze vormen met behulp van een microscoop en een pincet (!) van elkaar te scheiden en

 20. Cementation in adhesive dentistry: the weakest link

  Jongsma, L.A.

  2012-01-01

  Het succesvol bevestigen van tandrestauraties is een belangrijke en veeleisende procedure. Met behulp van cement wordt het restauratiemateriaal aan de tandstructuur verbonden. Op die manier worden twee hechtvlakken gecreëerd: het raakvlak tussen tand en cement, en het raakvlak tussen cement en resta

 1. Bij jongvee-opfok is een goed begin het halve werk

  Boxem, Tj.

  1997-01-01

  Een combinatie van goed verervende stieren bij eveneens goed verervende moederdieren geeft kalveren met een hoge verwachtingswaarde. Als je ergens veel van verwacht, ben je er meestal ook erg zuinig op. Dat moet zeker gelden voor pasgeboren vaarskalveren. Deze dieren maken namelijk na twee jaar opfo

 2. Coherence, correlation and coincidences in multiple electron capture by highly charged ions

  Posthumus, Jan Henk

  1992-01-01

  De reacties die in dit proefschrift worden beschreven, zijn bedoeld om twee- en meervoudige elektroneninvangst te onderzoeken. Hiertoe wordt een bundel hooggeladen ionen op een gasvormig doelwit gericht. Indien zo'n ion elektronen van een gasdeeltje invangt, blijken deze na de invangst in eerste ins

 3. Het sluitstuk van de laparotomie : een prospectief, gerandomiseerd, multicentre onderzoek naar de resultaten van fasciesluiting

  J.C. Wissing

  1988-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft de resultaten van een perspectief gerandcmiseerd multicentre onderzoek bij 1539 patienten naar de wondgenezing na een mediane laparotamie en dan met nane de genezing van de fascie, waarbij de invloed van diverse hechtmaterialen en van twee verschillende hechtt

 4. Boeren in een nieuwbouwwijk Agromere

  Jansma, J.E.; Visser, A.J.

  2008-01-01

  Op een afgelegen kantoor even buiten Lelystad werkt ir. Jan Eelco Jansma geïnspireerd aan spannende plannen om boerenbedrijven integraal deel uit te laten maken van een nieuwe stadswijk in Almere. Hij doet dat samen met zijn collega dr. Andries Visser. Twee wetenschappelijke medewerkers bij Praktijk

 5. De uitdaging bij Business Continuity Management

  Manchem, P.J.; Hoogstra, J.; Velthoen, R.A.L.

  2004-01-01

  Ruim tweeënhalf jaar na de aanslagen in Amerika, anderhalf jaar na de brand bij de Universiteit Twente in Enschede en de bommeldingen bij IKEA zou men verwachten dat veel organisaties hun Business Continuity Management (BCM) op orde zouden hebben. Voor de IT-auditors zou dit dan betekenen dat zij he

 6. Uit de mest- en mineralenprogramma's : Geleide bemesting in de boomteelt: hoe zinvol is het meten van N-min?

  Guiking, F.C.T.

  2004-01-01

  Boomgewassen staan twee tot drie jaar op hetzelfde veld. Organische mest wordt in de praktijk doorgaans opgebracht voorafgaand aan het planten. Wat betekent dit voor de stikstofvoorziening? En wat is een goede maatstaf voor de hoeveelheid stikstof die beschikbaar is voor het gewas?

 7. Bemesting in de biologische akker- en tuinbouw bij bodems met een hoge fosfaattoestand

  Bokhorst, J.G.

  2010-01-01

  De bemesting met stikstof en fosfaat wordt in de Nederlandse landbouw begrensd. Dit heeft ook consequenties voor de biologische teelt. Om inzicht in deze consequenties te krijgen zijn bouwplan en bemesting op twee akkerbouwbedrijven en drie tuinbouwbedrijven geanalyseerd, zijn meerdere deskundigen g

 8. Women with recurrent urinary tract infections: antibiotic resistance and non-antibiotic prophylaxis

  Beerepoot, M.A.J.

  2013-01-01

  Niet-antibiotische middelen, zoals lactobacillen, kunnen een aanvaardbaar alternatief zijn voor antibiotica om urineweginfecties te voorkomen. Dit concludeert Mariëlle Beerepoot naar aanleiding van twee grote landelijke studies waarin ze onderzoekt of cranberry’s (veenbessen) en lactobacillen (melkz

 9. Zwangerschap, gynaecologie en schildklier

  Bol, Jacob Johannes

  1960-01-01

  In het klinisch gedeelte van het proefschrift worden 2 groepen van patienten behandeld, waarbij geringe afwijkingen in de schildklierfunctie gevonden zijn 1. Bij het zoeken van een oorzaak voor het herhaaldelijk mislukken van een zwangerschap (twee maal of meer) viel het op, dat een groep van de

 10. Verspreiding van aantasting van Fusarium foetens in recirculerende teeltsystemen van begonia : onderzoek naar ontwikkeling en bestrijding/beheersing van Fusarium foetens in Begonia

  Wubben, J.P.; Bosker, A.I.; Lanser, C.J.

  2003-01-01

  Sinds twee jaar wordt in de begoniateelt uitval gevonden veroorzaakt door een nieuwe Fusarium vaatschimmel welke recentelijk de naam Fusarium foetens gekregen heeft. Uitval op verschillende bedrijven is aanzienlijk en aantasting is moeilijk te beheersen en te bestrijden. In dit korte verslag worden

 11. IBD en adherentie. Onderzoek onder patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa naar factoren die de adherentie beïnvloeden.

  Carla Bieze, [No Value

  2010-01-01

  Samenvatting Er worden twee ziektebeelden tot de Inflammatory Bowel Disease (IBD) gerekend, namelijk de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Het zijn chronische darmontstekingen waarvan de ziekteactiviteit wisselt en zich niet laat voorspellen. Er is sprake van een hoog percentage non-adherentie (h

 12. Informatiestroomversnelling. Arbo digitaal: van arpa naar app (2)

  Gallis, R.; Noort, A.

  2012-01-01

  De nieuwe media van vandaag kunnen morgen al achterhaald zijn. Kun je als arboprofessional wel een goede keuze maken uit al die media? In deze serie van drie artikelen geven we een schets van enkele ontwikkelingen rond nieuwe media en arbeidsomstandigheden. In deel twee bekijken we wat er tegenwoord

 13. Atopic dermatitis: epidemiology & off-label therapy

  Schram, M.E.

  2011-01-01

  Eczeem komt vaker voor in steden dan op het platteland. Dit resultaat van het onderzoek van Mandy Schram is een bevestiging van de zogeheten hygiëne-hypothese. Ze vergeleek ook twee middelen methotrexaat en azathioprine voor de behandeling van ernstig eczeem. Beide zijn even effectief en veilig. Bij

 14. Legitimacy in European nature conservation policy : case-studies in multilevel governance

  Keulartz, Jozef; Leistra, G.R.

  2008-01-01

  Natura 2000 was tot voor kort vorral een ecologisch-bestuurlijk project, maar de invoering roept ook kritiek en verzet op vanwege belangrijke sociale implicaties. Natura 2000 lijkt een legitimiteitsprobleem te hebben. De twee peilers onder de legitimiteit zijn de overheid (nationaal en die van de Un

 15. Huisartsenzorg in cijfers: het E-consult: hoe vaak en met wie?

  Verheij, R.; Ton, C.; Tates, K.

  2008-01-01

  Een consult per e-mail kan een normaal bezoek aan de huisarts vervangen. In 2006 werden op bijna twee miljoen consulten binnen de praktijken van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) 1159 e-mailconsulten gedeclareerd. In ongeveer 30% van de 100 LINH-praktijken is in 2006 minstens éé

 16. Coherence, correlation and coincidences in multiple electron capture by highly charged ions

  Posthumus, Jan Henk

  1992-01-01

  De reacties die in dit proefschrift worden beschreven, zijn bedoeld om twee- en meervoudige elektroneninvangst te onderzoeken. Hiertoe wordt een bundel hooggeladen ionen op een gasvormig doelwit gericht. Indien zo'n ion elektronen van een gasdeeltje invangt, blijken deze na de invangst in eerste ins

 17. Inelastic processes in atomic collisions involving ground state and laser-prepared atoms

  Planje, Willem Gilles

  2001-01-01

  In dit proefschrift worden experimenten beschreven waarbij ionen of atomen met een bepaalde snelheid op een ensemble van doelwitatomen worden gericht. Wanneer twee deeltjes elkaar voldoende genaderd hebben, vindt er wissel- werking plaats waarbij allerlei processen kunnen optreden. Deze processen re

 18. Geometry of strings and branes

  Halbersma, Reinder Simon

  2002-01-01

  De elementaire-deeltjesfysica probeert de fundamentele bouwstenen van de Natuur en hun onderlinge wisselwerkingen te beschrijven. Uit experimenten is gebleken dat de elementaire deeltjes in twee klassen zijn onder te brengen: de leptonen, waaronder het elektron en het neutron; en de quarks, de bouws

 19. Structure and mechanism of action of two bacterial enzymes : MltE from Escherichia coli and AspB from Bacillus sp. YM55-1

  Fibriansah, Guntur

  2012-01-01

  Het proefschrift beschrijft de kristalstructuren en reactiemechanismen van twee verschillende bacteriële enzymen, de lytische transglycosylase MltE uit Escherichia coli en de aspartase AspB uit Bacillus sp. YM55-1. MltE verbreekt de beta-1,4-glycosidische binding tussen N-acetylmuraminezuur and

 20. Tijdstip van MH-bespuiting in uien en effect van stikstof op kale uien; proeven 2009/2010 en eindrapportage 2007-2010

  Brink, van den L.

  2011-01-01

  In 2009 is zowel het onderzoek naar het optimale moment van MH(maleïnehydrazide)-bespuiting als het onderzoek naar het effect van stikstofbemesting op het optreden van kale uien voorgezet. Evenals in 2008 zijn in 2009 twee proeven in Lelystad uitgevoerd. Een proef waarin bij zes rassen op

 1. Tijdstip van MH-bespuiting in uien en het effect van stikstof en oogsttijdstip op kale uien

  Brink, van den L.; Broek, van den R.C.F.M.

  2011-01-01

  In de praktijk zijn er in de bewaring regelmatig problemen met spruitlustige en kale uien. In 2007 heeft PPO-agv in Lelystad twee proeven uitgevoerd: een proef waarin op verschillende tijdstippen MH is gespoten met als doel om na te gaan wat het optimale moment van MH-toediening is; een proef waarin

 2. De aansturing van casemanagers en uitvoeringskantoren bij re-integratie. Position paper

  Koning, P.W.C.; Heyma, A.O.J.

  2008-01-01

  Onderzoek in opdracht van UWV Amsterdam. Sturing op een zo effectief mogelijk re-integratiebeleid omvat een breed pallet aan methoden, waarbij twee sturingsmechanismen kunnen worden onderscheiden: nadruk op de werkwijze van casemanagers of nadruk op prestatie-indicatoren. Het eerste gebruikt

 3. Diversiteit stimuleert vitaliteit bij voetbal-clubs

  Bas van Nierop; Stijn Verhagen

  2015-01-01

  Hoofdstuk 5 in Vitale clubs voor sport en samenleving: kennis-bron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen. Over Nederlandse sportverenigingen bestaan twee verhalen. Het eerste verhaal gaat over de kracht van het verenigingsleven. Het aantal vrijwilligers behoort tot het hoogste in

 4. Kwaliteit van Expertsystemen: Algoritmen voor Integriteits-Controle (Quality of Expert Systems: Algorithms for Integrity Control)

  1990-03-01

  gelegd kan worden tussen de gebanteerde ontwikkelmetbode en algoritmen voor integriteitscontrole. In concreto komt dit neer op: * Evaluatie van...feiten) te bepalen am de beperkingsregels te kunnen lacaliseren die getvalueeiti moeten warden. In concreto moeten twee feitenverzamelingen warden...gebanteerd worden. Consistentie bij Suwa komt in concreto neer op bet detecteren van drie soorten ’potentible fouten’ in de kennisbank: tegenstrijdigbeid

 5. Bitcoins: virtueel geld, beslag op gebakken lucht?

  Jongbloed, A.W.

  2015-01-01

  In het Delta Lloyd magazine april 2015, p. 32, wordt aandacht besteed aan Martijn Wismeijer (43 jaar). Hij liet onlangs twee chips onder zijn huid implanteren, een voor bitcoins en een voor de honderden wachtwoorden die hij voor digitale toepassingen gebruikt. 1 Het is een feit dat we in het huidige

 6. Duplicaat 24-uurs voedingen 1994 - ijzerinname -

  Ooik A van; Burg-van Essen G van den; Ritsema R; Loon JW van; Vaessen HAMG; LAC

  1996-01-01

  Beschreven worden de resultaten van het onderzoek naar de dagelijkse ijzerinname met de voeding, inclusief drank en drinkwater. Hiervoor zijn 123 duplicaten van 24-uurs voedingen verzameld in de regio Utrecht waarbij twee groepen vrijwilligers zijn geselecteerd die, sociaal en qua leeftijd, een

 7. Het individualiteitsconcept in Sartres filosofie

  Fretz, Leo Christophorus

  1984-01-01

  De studie die hier voorligt bestaat uit drie delen. Daarin wordt een antwoord gezocht op de volgende twee vragen: (1) Welk individualiteitsconcept ligt aan Sartres filosofie ten grondslag in de verschillende fasen van zijn werk? (2) Welke zijn de consequenties van het door Sartre gehanteerde

 8. Veranderingen in bodem en vegetatie van het Speulderbos

  Hommel, P.W.F.M.; Leeters, E.E.J.M.; Vrielink, J.G.

  1991-01-01

  Door vergelijking van twee vegetatiekaarten van het Speulderbos wordt een beeld gegeven van de vegetatie-veranderingen gedurende de periode 1958-1988. De vegetatie-veranderingen worden beschreven in termen van verandering van trofie-niveau. Eveneens door middel van kaartvergelijking zijn relaties on

 9. Diffusion tensor imaging in the early phase of schizophrenia

  Peters, B.D.

  2010-01-01

  Bart Peters gebruikte diffusie-MRI, een relatief nieuwe beeldvormende techniek, om de witte stof in de hersenen te onderzoeken bij twee groepen: jonge schizofreniepatiënten die net een eerste psychose hebben doorgemaakt, en jonge patiënten met lichte psychotische symptomen. Van deze laatste groep he

 10. Brain markers of psychosis and autism: the brain in concert

  Bloemen, O.J.N.

  2011-01-01

  Mensen met een ultra hoog risico (UHR) voor het ontwikkelen van een psychose hebben een kans van tien tot veertig procent om binnen twee jaar psychotisch te worden, meestal vanwege hun schizofrenie. Autisme spectrum stoornissen (ASS) zijn eveneens geassocieerd met een verhoogd risico op een psychose

 11. Biodivers : natuur functioneel inzetten in open teelten

  Alebeek, van F.A.N.; Kamstra, J.H.; Visser, A.J.

  2005-01-01

  Het project Biodivers wil aantonen dat meerjarige akkerranden kunnen bijdragen aan de natuurlijke onderdrukking van insectenplagen. Dit rapport beschrijft de doelen, opzet en aanpak van dit onderzoek op twee biologische bedrijfssystemen van elk zes gewassen op 10 hectare kleigrond in Nagele (Flevola

 12. Heredity nonpolyposis colorectal cancer : studies on tumor development and preventive strategies

  Rijcken, Fleur Elise Marie

  2006-01-01

  HNPCC is een relatief vaak voorkomend erfelijk kankersyndroom. Fleur Rijcken onderzocht de ontstaanswijze van de twee meest voorkomende HNPCC-tumoren, dikkedarm- en baarmoederkanker. Zij toonde aan dat de voorlopers van darmkanker, de dysplastische poliepen, vooral in het rechter deel van de darm zi

 13. Bladschade bij potanthurium

  Warmenhoven, M.G.; Garcia Victoria, N.; Noort, van F.R.

  2012-01-01

  Bladschade bij gevoelige potanthurium cultivars verlaagt de sier-en marktwaarde van het product. De kosten voor de sector bedragen naar schatting 7500 € per ha per jaar. Daarom is met financiering van PT van november 2011 tot mei 2012 onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke oorzaken van twee vormen

 14. Breaking barriers : Early events in chikungunya and dengue virus infections

  Hoornweg, Tabitha Elina

  2016-01-01

  Breaking Barriers – early events in chikungunya and dengue virus infections Chikungunya en dengue zijn twee door muggen overdraagbare virussen die voornamelijk voorkomen in (sub)tropische gebieden. Sinds 2006 verspreidt het chikungunyavirus zich in een razend tempo over de wereld. Miljoenen mensen r

 15. Wijkverpleegkundige richtlijnen

  W. Geense; R. van den Sande; E. Koppelaar; Dr. H. Rosendal; M. de Bont

  2013-01-01

  Met subsidie van Actiz is een projectgroep november 2012 van start gegaan met het project 'wijkverpleegkundige richtlijnen'. In de eerste faste van dit project is onderzocht welke ondersteunende richtlijnen er al zijn voor wijkverpleegkundigen en aan welke richtlijnen nog behoefte is. Er zijn twee

 16. Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: labproef karakterisering van olievernevelaars (druppelgrootte en snelheid) = Measures to reduce fine dust emission from poultry houses : laboratory study: characterizing oil spraying nozzles (droplet size and velocity)

  Aarnink, A.J.A.; Hattum, van T.G.

  2009-01-01

  Twee vernevelaars zijn onderzocht ten aanzien van druppelgrootte en uittredesnelheid van vernevelde koolzaadolie. Bij de vernevelaar met een wijd en rond sproeibeeld moet de luchtdruk lager zijn dan de oliedruk en wel in de range van 1,5 tot 2,5 bar. Voor de vlakstraal vernevelaar is de variatie in

 17. Het effect van suikervrije (functionele) kauwgom op plaque en gingivitis

  Keukenmeester, R.S.; Slot, D.E.; van der Weijden, G.A.

  2013-01-01

  Het doel van twee systematische literatuuronderzoeken was het onderzoeken van het effect van suikervrije (functionele) kauwgom op plaque en klinische parameters van gingivitis. Studie 1 onderzocht het effect op plaque en gingivitis van suikervrije kauwgom ten opzichte van geen kauwgomgebruik. Studie

 18. Supersimmetriese kwantummeganika

  H. Fiedeldey

  1992-07-01

  Full Text Available 'n Oorsig van die nierelatiwistiese supersimmetriese kwantummeganika word gegee. Suksesvolle toepassings in die geval van Pauli-verbode toestande wat voorkom in die semimikroskopiese Resonantegroep-model vir die verstrooiing van twee trosse word bespreek. Vervolgens word neutron-deuteron-verstrooiing in die eksakte teorie van Faddeev en die Efimov-effek bespreek. Ander interessante toepassings word ook kortliks vermeld.

 19. Complicated Coeliac Disease : Diagnosis and Management

  Al-Toma, A.

  2007-01-01

  Dit proefschrift geeft een gedetailleerd overzicht van het management van gecompliceerde vormen van coeliakie, met name refractaire coeliakie, met de huidige onderverdeling in twee categorieën (RCD type I en II), en enteropathie geassocieerd T-cel lymfoom (EATL).

 20. Jeugdige ongeschoolden : een sociologische beschouwing over een aantal factoren die de mogelijkheid tot sociale en culturele integratie van jeugdige ongeschoolden uit het sociaal zwakke milieu belemmeren

  Feitsma, Hendrik

  1960-01-01

  In het kader van de beperkingen, die ik mij in deze studie gesteld heb,werd in dit hoofdstuk ter beantwoording van de in de probleemsteIling genoemde vragen, ruim aandacht geschonken aan de gezinssituatie en de gezinsfuncties. Bij de beschouwing van de gezinsfuncties kwamen twee punten steeds weer

 1. Anmerkungen zu Goethe : eine psychoanalytische Untersuchung über Goethe als Repräsentant deutscher Kultur

  Kaus, Rainer J.

  1994-01-01

  De oorspronkelijke aanleiding tot dit onderzoek was de invloedrijke psychoanalytische studie in twee delen van K.R. Eissler, Goethe: A Psychoanalytic Study 1775-1786, oorspronkelijk verschenen in de Verenigde Staten (Detroit: Wayne State UP, 1963), in Duitse vertaling bij uitgeverij Stroemfeld/Roter

 2. Allergische consument is tevreden met Santana

  Maas, van der M.P.; Schenk, M.F.

  2008-01-01

  Nederland had twee jaar geleden de primeur: Santana, een hyperallergeen appelras voor mensen met appelallergie. Wageningen UR heeft de ervaringen van de consumenten over 2006 en 2007 onderzocht. De vermindering van de allergische reactie is ongeveer volgens verwachting en de tevredenheid blijkt hoog

 3. Opgelegde bescherming aan de AvA: de dominee en de koopman in Boek 2BW. De ontwikkeling van de dwingendrechtelijke bevoegdheden van de AvA in de NV en BV

  A.G.H. Klaassen (Ageeth)

  2010-01-01

  textabstractInleiding: De twee belangrijkste organen in een naamloze of besloten vennootschap (hierna: NV of BV) zijn de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna: AvA) en het bestuur. Bovendien kan een vennootschap een raad van commissarissen (hierna: RvC) instellen, dit orgaan is echter niet

 4. Wiley, J. & Voss, J. F. . Constructing arguments from multiple sources : tasks that promote understanding and not just memory for text

  Steenhagen, Gerard

  2012-01-01

  In dit artikel worden de uitkomsten van twee experimenten beschreven, waarin in het eerste experiment gekeken werd naar de effecten van verschillende schrijftaken, met en zonder de bestudering van historische bronnen, op het leren van geschiedenis. In een tweede experiment werd onderzocht of het een

 5. Teeltonderzoek Teff (Eragrostis tef) 2003

  Mheen, van der H.J.C.J.

  2004-01-01

  Vanwege de late(over-)zaai, in combinatie met het warme, droge weer tijdens de pluimvorming, bloei en zaadzetting zijn de Teff teeltproeven in het seizoen 2003 weinig succesvol verlopen. Drie van de zes proeven zijn in het geheel niet geoogst, en de gegevens van de twee bemestingsproeven die wel (of

 6. Beknopte samenvatting van het onderzoek van monomeren met diverse mutageniteitsonderzoekingen verricht door het RIVM

  Voogd CE; Kramers PGN; Knaap AGAC

  1989-01-01

  De resultaten van mutageniteitsonderzoekingen in 35 rapporten van het RIVM worden globaal besproken. Hierbij werden monomeren in twee of meer van de volgende testsystemen onderzocht: fluctuatietest met Klebsiella pneumoniae, Ames test met diverse Salmonella typhimurium stammen waaronder TA100 en TA

 7. Quasiperiodic breathers in systems of weakly coupled pendulums : applications of KAM theory to classical and statistical mechanics

  Jong, Hans Hielke de

  1999-01-01

  De motivatie voor het onderzoek van dit proefschrift vindt haar oorsprong in de wisselwerking tussen de twee vakgebieden dynamische systemen en statistische mechanica. Terwijl het eerste vakgebied systemen bestudeert die zich ontwikkelen in de tijd, probeert het tweede het macroscopische gedrag van

 8. Van kansarme jongere tot kok : de truc is om oplossingen te vinden

  Eekert, P. van; Cremer, R.

  2006-01-01

  In restaurant Fifteen, Amsterdam worden jaarlijks 15 tot 20 kansarmejongeren opgeleid tot kok, van de eerste twee lichtingen is vrijwel iedereen aan het werk. Verbonden met het restaurant is de Stichting Kookdroom die de opleiding verzorgt en financiert, deels uit de opbrengst van het restaurant,

 9. Immunologische afweer in speeksel

  Brand, H.S.; Veerman, E.C.I.; Vissink, A.

  2014-01-01

  De immuunglobulinen in speeksel behoren voornamelijk tot de IgA-klasse en zijn vooral als secretie-IgA aanwezig (s-IgA): een complex van twee IgA-moleculen, een J-keten en een secretory component. Van de IgA-moleculen in speeksel wordt 98% in de speekselklieren gesproduceerd, slechts 2% is afkomstig

 10. Natuur- en milieu-educatie, tussen beleven en overleven : een cultuurpedagogisch vraagstuk

  Praamsma, J.M.

  1993-01-01

  Er zijn in de natuur- en milieu-educatie twee wegen te onderkennen. De eerste weg vertrekt vanuit de beleving van de natuur, de andere vanuit de wetenschappelijk-technische oplossing van milieuproblemen. In mijn bijdrage wil ik duidelijk maken dat binnen de natuur- en milieu-educatie deze beide bena

 11. Deskstudie naar de mogelijkheden voor het aanwijzen van fosfaatarme gronden op basis van P-PAE

  Ehlert, P.A.I.; Burgers, S.L.G.E.; Bussink, D.W.; Temminghoff, E.J.M.; Erp, P.J.; Riemsdijk, van W.H.

  2007-01-01

  Het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek hanteert sinds twee jaar het onderzoekspakket Plant Available Elements (PAE). In dit pakket is fosfaat opgenomen (P-PAE). P-PAE is niet opgenomen in het protocol voor het aanwijzen van landbouwpercelen die in aanmerking komen voor een verhoogde

 12. The routed inventory pooling problem

  Bouma, Harmen Willem

  2013-01-01

  In supply chains vloeit een groot deel van de kosten voort uit voorraden en transport. Om deze reden wordt veel onderzoek gedaan naar technieken en concepten die de voorraad- en transportkosten helpen te verlagen. Twee populaire onderzoeksgebieden zijn Inventory Routing, waarbij het doel is optimale

 13. Extension of the range of the bryozoans Tricellaria inopinata and Bugula simplex in the North-east Atlantic Ocean (Bryozoa: Cheilostomatida)

  Blauwe, de H.; Faasse, M.A.

  2001-01-01

  Uitbreiding van het areaal van de mosdiertjes Tricellaria inopinata en Bugula simplex in het noordoosten van de Atlantische Oceaan (Bryozoa: Cheilostomatida) In 2000 werd het mosdiertje Tricellaria inopinata op twee plaatsen bij Goes (Zeeland) aangetroffen. De soort is in 1985 beschreven aan de hand

 14. De psychologische aspekten van reumatoide artritis

  Ploeg, Francesco Antonius Everardus van der

  1980-01-01

  In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven naar de psygologische aspekten van reumatoïde artritis (ra). Er werden twee vraagstellingen onderzocht. Ten eerste, bestaan er bepaalde typerende persoonlijkheidskenmerken van patiënten lijdende aan reumatoïde artritis? Ten tweede, wat is het verban

 15. De psychologische aspekten van reumatoide artritis

  Ploeg, Francesco Antonius Everardus van der

  1980-01-01

  In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven naar de psygologische aspekten van reumatoïde artritis (ra). Er werden twee vraagstellingen onderzocht. Ten eerste, bestaan er bepaalde typerende persoonlijkheidskenmerken van patiënten lijdende aan reumatoïde artritis? Ten tweede, wat is het verband tussen het verloop van reumatoïde artritis en psychologische variabelen? ... Zie: Samenvatting

 16. Anmerkungen zu Goethe : eine psychoanalytische Untersuchung über Goethe als Repräsentant deutscher Kultur

  Kaus, Rainer J.

  1994-01-01

  De oorspronkelijke aanleiding tot dit onderzoek was de invloedrijke psychoanalytische studie in twee delen van K.R. Eissler, Goethe: A Psychoanalytic Study 1775-1786, oorspronkelijk verschenen in de Verenigde Staten (Detroit: Wayne State UP, 1963), in Duitse vertaling bij uitgeverij Stroemfeld/Roter

 17. Rederijkersdromen en schildersdaden. De Italiaanse Levens in het Schilder-boeck van Karel van Mander

  Willner, S.G.

  2016-01-01

  Het Schilder-boeck (1604) van Karel van Mander is één van de voornaamste bronnen voor de kunstgeschiedenis van de vroegmoderne tijd. Toch zijn de zes tekstdelen van het boek niet in gelijke mate onderzocht. Tot nu toe bepaalden inzichten over twee delen, de Grondt en de Nederlandse Levens, het begri

 18. Biologische efficiëntie substraatverbruik bij champignon : een genetische analyse

  Baars, J.J.P.; Sonnenberg, A.S.M.

  2014-01-01

  In 2013 is de tweede stap gezet in het project om tot een efficienter substraatgebruik te komen in de champignonteelt. Deze stap heeft twee doelen: Het bepalen van de breeding value (hoe gedragen de stammen zich in kruisingen en welke waarde hebben ze dus in de veredeling) Welke lijnen zijn geschikt

 19. Lofar Agro : gewasmonitoring en microklimaatmodellering ten behoeve van plaatsspecifieke beheersing van Phytophthora infestans : microklimaat en Phytophthora infectierisico's

  Kessel, G.J.T.

  2009-01-01

  In de zomer van 2008 is het microklimaat in aardappel op twee plaatsen in Nederland zeer gedetailleerd gemeten. Deze meetsessies hebben unieke datasets opgeleverd m.b.t. het microklimaat in een aardappelgewas en de invloed daarop van de hoeveelheid loofmassa, de plaats en de hoogte in het gewas

 20. E-books bij de RUG : Een update

  Bijker, Alie; van Laarhoven, Peter

  2011-01-01

  Twee jaar gelden schreven we op deze plaats: “E-books bij de RUG: dat zijn er al meer dan je denkt...”. Inmiddels hebben we nog veel méér e-books in de bibliotheekcollectie, is het aanbod uitgebreid en heeft de iPad de wereld veroverd. Tijd voor een update.

 1. Enkele interessante Nederlandse crustacea

  Holthuis, L.B.

  1969-01-01

  In de laatste jaren heeft het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie enkele vermeldenswaardige Crustacea ontvangen, die uit de Nederlandse wateren en uit de zuidelijke Noordzee afkomstig zijn. Twee van deze bleken tot soorten te behoren die nog niet eerder uit ons land vermeld waren, te weten de

 2. Potenties van groen! : de invloed van groen in en om de stad op overgewicht bij kinderen en op het binden van huishoudens met midden- en hoge inkomens aan de stad

  Vreke, J.; Donders, J.L.M.; Langers, F.; Salverda, I.E.; Veeneklaas, F.R.

  2006-01-01

  Generieke effecten van groen in en om de stad zijn in kaart gebracht. Voor twee van deze effecten zijn relevante aspecten beschreven en analyses uitgevoerd. Een statistische analyse, waarbij is gecorrigeerd voor etniciteit en sociaal-economische status, naar prevalentie van overgewicht bij kinderen

 3. Microenvironment and anti-CD20 based therapies in CLL

  Jak, M.

  2012-01-01

  Chronische lymfatische leukemie (CLL) kenmerkt zich door een ophoping van kwaadaardige B-lymfocyten (witte bloedcellen) in bloed, lymfeklieren, milt en beenmerg. Het is niet te genezen omdat CLL-cellen resistent worden tegen behandeling. Margot Jak onderzocht twee typen anti-CD20-antilichamen. Antil

 4. Application of PC-CREAM in the Netherlands - Dose impact due to atmospheric releases

  Eleveld H; Twenhofel CJW; Pruppers MJM; LSO

  1999-01-01

  CREAM, een model om de radiologische consequenties van reguliere lozingen te bepalen, is ontwikkeld door National Radiological Protection Board (UK). PC-CREAM, de PC-implementatie van het model, is vergeleken met de Nederlandse richtlijn. Voor twee specifieke referentiesituaties en elf natuurlijk

 5. Prognostic aspects of hepatocellular carcinoma

  Kusano, Hironori

  2013-01-01

  Onderzoek naar vooruitzichten van leverkanker Hepatocellulair carcinoom (HCC), een kwaadaardige tumor die uitgaat van de levercellen, wordt vaak pas in een laat stadium vastgesteld. Hironori Kusano onderzocht in zijn promotieonderzoek twee factoren die de vooruitzichten van patiënten beïnvloeden, mi

 6. Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel

  van Meeteren-Schram MT; Baan CA; PZO

  2007-01-01

  Mensen met diabetes hebben twee keer zo vaak last van depressies als mensen zonder diabetes. Een betere herkenning en behandeling van depressies kan de complicaties van diabetes helpen voorkomen. Herziening van de diabeteszorg is nodig, omdat de huidige zorg deze gecombineerde problematiek te

 7. Notes on Dutch Cryptophagidae (Coleoptera).

  Vorst, O.; Johnson, C.

  2008-01-01

  Aantekeningen over Nederlandse Cryptophagidae (Coleoptera) Zeven soorten cryptophagiden worden hier voor het eerst gemeld voor de Nederlandse fauna. Van twee soorten is duidelijk dat ze hier al geruime tijd voorkomen. Zo werd het enige Nederlandse exemplaar van Atomaria atra al in 1949 verzameld,

 8. Carcinogenicity study with epichlorohydrin (CEP) by gavage in rats

  Wester; P.W.; Heijden; C.A.van der; Bisschop; A.; Esch; G.J.van

  1984-01-01

  Aan Wistar ratten werd 5x per week gedurende minimaal twee jaar per maagsonde 0,2 resp. 10 mg/kg epichloorhydrine toegediend, waarbij naast lichaamsgewicht en sterfte vooral gelet werd op het ontstaan van tumoren. De voornaamste, aan de behandeling toegeschreven bevinding was het ontstaan van vo

 9. Bestrijdingsmiddelen in duplicaat 24-uursvoedingen (deelrapport 2: carbaryl, carbofuran en propoxur)

  Goewie CE; Hogendoorn EA

  1987-01-01

  Twee series duplicaat 24-uursvoedingen, verzameld in respectievelijk oktober 1984 (52 monsters) en maart 1985 (53 monsters), werden onderzocht op de N-methylcarbamaten carbaryl, carbofuran en propoxur. Ten behoeve van dit onderzoek werd een nieuwe analysemethode ontwikkeld, gebaseerd op een aut

 10. Emissies van bestrijdingsmiddelen en nutriënten in de bloembollenteelt; metingen van bestrijdingsmiddelen in regenwater, drainwater en waterlopen

  Pas, van der L.J.T.; Boesten, J.J.T.I.; Gerritsen, R.; Leistra, M.

  1995-01-01

  In twee bollenteeltgebieden is regenwater, drainwater en slootwater geanalyseerd op bestrijdingsmiddelen. In een beperkt aantal regenwatermonsters werden concentraties van 0,1 tot 0,35 Šg/l gemeten. Chloridazon en carbendazim spoelden uit via drainwater, zoals verwacht op basis van laboratoriumgegev

 11. Wortellesieaaltjes in amaryllis (Hippeastrum) : invloed van de temperatuur op de vermeerdering : populatieontwikkeling en schadelijkheid

  Stapel, L.H.M.

  2005-01-01

  In de teelt van amaryllis kunnen twee soorten wortellesieaaltjes wortelrot veroorzaken. In bestaande kennis is geen informatie beschikbaar over de invloed van de temperatuur op de vermeerdering op de waardplant amaryllis op deze aaltjes, in welke mate deze aaltjes zich in de loop van de teelt kunnen

 12. Broeikasgassen melkveehouderij : op zoek naar het stuur

  Goselink, R.M.A.; Sebek, L.B.

  2012-01-01

  In het project Koeien & Kansen wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke stikstof- en fosfaatkringloop en sinds twee jaar ook aan het thema ‘gasvormige emissies’. Binnen laatstgenoemde thema wordt verkend welke maatregelen melkveehouders kunnen treffen om de broeikasgas- en ammoniakemissie

 13. The epidemiology of HPV and HIV among high-risk women and steady couples in Kigali, Rwanda

  Veldhuijzen, N.J.

  2011-01-01

  Nienke Veldhuijzen beschrijft de epidemiologie van het humaan papillomavirus (HPV) en het hiv-virus bij twee verschillende bevolkingsgroepen in Kigali, Rwanda. Hoog-risico(HR)-HPV kan baarmoederhalskanker veroorzaken. Laag-risico(LR)-HPV wordt in verband gebracht met onder andere genitale wratten. H

 14. Genetic disorders of HDL metabolism: from model to mechanism

  Holleboom, A.G.

  2011-01-01

  Mensen met een hoog HDL-cholesterol in het bloed lopen minder kans op hart- en vaatziekten. Onno Holleboom ontdekte twee enzymen, LCAT en ppGaINAc-T2, die een belangrijke rol spelen in het HDL-metabolisme. Zij vormen daardoor potentiële aangrijpingspunten voor toekomstige therapieën.

 15. Epigenetic regulation of normal and malignant hematopoiesis

  Klauke, Karin

  2013-01-01

  Stamcellen zijn nodig voor de vorming van alle cellen in ons lichaam gedurende ons hele leven. In bijna ieder orgaan zijn stamcellen ontdekt. Stamcellen hebben de unieke eigenschap om, relatief ongelimiteerd, zichzelf te vernieuwen, waardoor vanuit één stamcel twee stamcellen ontstaan. Hierdoor blij

 16. Behandeling, controle en metabole instelling van patiënten met diabetes mellitus type II en de prevalentie van late complicaties bij deze patiënten

  S. Verhoeven (Simon)

  1989-01-01

  textabstractDiabetes mellitus is een frequent voorkomende stofwisselingsaandoening, die in minstens twee afzonderlijke ziekten uiteenvalt. Dit zijn het type I diabetes mellitus, de insuline-afhankelijke vorm en het type ll diabetes mellitus, de niet primair insuline-afhankelijke vorm. Beide typen he

 17. Aard, funksie en invloed van die Literatuur

  J. van der Elst

  1981-05-01

  Full Text Available Binne die raam werk van die tema van hierdie simposium gaan dit om twee komponente:die Literatuur, meer bepaald die letterkundige werk of woordkunswerk met sy drie genres endie gemeenskap, die onlvangers of belewers van die Literatuur of doodgewoon die lesers.

 18. Effectief scouten in roos : waarnemen de basis voor geïntegreerde bestrijding

  Pijnakker, J.; Ramakers, P.M.J.; Knaap, van der E.; Beerling, E.A.M.

  2008-01-01

  Goed scouten vergroot de slagingskans van de geïntegreerde bestrijding. Het optreden en verloop van ziekten en plagen is immers maar beperkt voorspelbaar. De plaagsituatie is ook nooit twee jaren achter elkaar identiek door het wisselende weer. Verder zijn er verschillen tussen regio’s en zelfs tuss

 19. Melkweg haarscherp in kaart door stabiele meetsystemen TNO

  Gielesen, W.L.M.

  2014-01-01

  Sinds enkele maanden draait de Ga¡a-satel]¡et van Esa op anderhalf miljoen kilometer van de aarde. Doel is om een zeer nauwkeurige driedimensionale kaart te maken van ongeveer een miljard sterren in ons Melkwegstetsel. Aan boord zijn twee meetsystemen, door TNO ontwikketd en gebouwd,

 20. Het monitoren van kwantiteit en kwaliteit van afvalwater van pangasiusvijvers in Vietnam

  Heijden, van der P.G.M.; Poelman, M.; Bosma, R.

  2011-01-01

  In 2010 hebben twee Vietnamese onderzoeksinstituten onder begeleiding van Wageningen UR het inkomende water en het water dat de vijvers van vier pangasiuskwekerijen verlaat, maandelijks bemonsterd en de gemonitord. Doel was om een simpele methode te vinden om hoeveelheid en kwaliteit van het afvalwa

 1. Het sluiten van een huurovereenkomst door middel van nieuwe telecommunicatiemiddelen

  Deli, D.E.J.A.

  2001-01-01

  In 2000 werden twee nieuwe wettelijke regelingen in België ingevoerd om uitwerking te geven aan de Europese Richtlijn 1999/93/EG van 13 december 1999 'betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen' (Publ.L EG 19 januari 2000, afl. 13, 12-20). In dit artikel worden de gevo

 2. Innovatienetwerk Nieuwe Energiesystemen - Gelderland- INES-Gelderland

  Balendonck, J.; Helsloot, F.

  2013-01-01

  Binnen het “Innovatie netwerk Nieuwe Energie Systemen in Gelderland” hebben 22 glastuinders gedurende twee jaar kennis gemaakt met nieuwe duurzame technologieën voor energiegebruik en -opwekking. Zij hebben een aantal innovatieve Nederlandse tuinbouwbedrijven bezocht en presentaties bijgewoond van e

 3. Van Sappho tot De Sade : momenten in de geschiedenis van de seksualiteit

  Bremmer, J.

  1988-01-01

  Waarom werd in het oude Griekenland een homoseksuele verhouding tussen twee volwassenen niet geaccepteerd? Waarom reikte in de middeleeuwen het verbod van incest tot aan de grenzen der verwantschap? Waarom was de negentiende eeuw doodsbenauwd voor masturbatie? Waarom zijn de bordelen met hun hoerenm

 4. Het ontstaan der hersenbloedingen

  Westerman, Willem Marten

  1931-01-01

  Wanneer wij nog eens de verschillende theorieën overzien, die opgesteld zijn om de hersenbloeding te verklaren, dan is het gebleken, dat wij deze in twee groote groepen kunnen verdeelen. ... Zie: Samenvatting Tot de eerste groep rekenen wij die theorieën, die de rhexis - de ruptuur van een vat dus -

 5. The Expansion of Tolerance : Religion in Dutch Brazil (1624-1654)

  Israel, Jonathan; Schwartz, Stuart; Inleiding door; Michiel van Groesen,

  2007-01-01

  Voor het eerst richten twee internationaal zeer vooraanstaande historici zich specifiek op vraagstukken van religie en tolerantie in Nederlands-Brazilië in de zeventiende eeuw. Jonathan Israel betoogt in zijn bijdrage dat de veelgeprezen Nederlandse tolerantie in de zeventiende eeuw nergens ruimer

 6. Kalanchoë staat ook 's nachts open voor CO2

  Noort, van F.R.

  2005-01-01

  kalanchoë is een plant die 's nachts CO2 kan opnemen om het overdag te gebruiken. Onderzoek maakt duidelijk dat het raadzaam is de eerste twee weken en de laatste fase van de teelt 's nachts CO2 toe te dienen. Van week 3 tot en met 9 moet overdag CO2 gedoseerd worden

 7. Precisie plaatsing van drijfmest in maïs : veldproeven met precieze plaatsing van mest ten opzichte van de maïsrij bij bemesten en zaaien in aparte werkgangen en het effect op bodemdichtheid en mineralenbenutting

  Schans, van der D.A.; Meuffels, G.J.H.M.; Schoot, van der J.R.; Dijk, van W.; Vermeulen, G.D.

  2011-01-01

  In 2009 is er ter oriëntatie een proefveld aangelegd om na te gaan of rijenbemesting met drijfmest in snijmaïs op zandgrond met behulp van RTK GPS tractor besturing in twee afzonderlijke werkgangen realiseerbaar is. Naast afstemming van de verschillende werkzaamheden is toen ook onderzocht of het be

 8. The vagus nerve as a modulator of intestinal inflammation

  van der Zanden, E.P.M.

  2011-01-01

  De hersenzenuw nervus vagus heeft een ontstekingsremmend effect. Esmerij van der Zanden onderzocht hoe deze zenuw ontstekingen in de darm onderdrukt. Acetylcholine, het boodschapperstofje van de nervus vagus, blijkt darmmacrofagen (ontstekingscellen) op twee verschillende manieren te beïnvloeden. He

 9. Een boekje open over Open Source ERP

  Sneller, A.C.W.(L.)

  2009-01-01

  Er zijn vele ERP-systemen die met behulp van open source worden ontwikkeld. Organisaties die open source ERP willen implementeren staan voor twee strategische keuzes: hoe zit het met de continuïteit en wie gaat het systeem onderhouden?

 10. Bladbemesting bij hyacint

  Pronk, A.A.; Dam, van A.M.

  2006-01-01

  Het doel van deze proef was om na te gaan of de stikstof die met een bladbemesting gegeven wordt aan hyacint (Hyacinthus Orientalis) ook daadwerkelijk door het blad opgenomen wordt. Dit onderzoek is uitgevoerd bij twee cultivars van hyacint: Anna Marie en Pink Pearl

 11. Melkveehouderij in Australië

  Calker, van K.J.

  2003-01-01

  Eens per twee jaar organiseert de International Farm Management Association (IFMA) een congres. Dit jaar presenteerde Perth (West-Australië) zich aan ongeveer 250 deelnemers uit 29 landen. De melkveehouderij in West Australië produceert slechts 4 % van de totale melkproductie in Australië. Op dit mo

 12. DLK1 and the Notch pathway in the liver

  Falix, F.A.

  2012-01-01

  Het is onduidelijk waarom bij sommige kinderen een kwaadaardige vorm van leverkanker ontstaat. Farah Falix onderzocht de rol van twee eiwitten, DLK1 en Notch2, tijdens de leverontwikkeling. Het DLK1-eiwit is normaal alleen aanwezig in de embryonale lever. Het verschijnt ook bij een hepatoblastoom (k

 13. Kwaliteit verbeteren met de Kwaliteit Productie Index. Extra aandacht voor peen en aardappelen

  Kloen, H.; Visser, R.

  1999-01-01

  De KPI is ontwikkeld in het Innovatieproject Ecologische Akkerbouw en Groenteteelt in Flevoland en combineert twee effecten van productkwaliteit, namelijk de vermarktbare opbrengst en de gerealiseerde prijs. Voor een aantal gewassen op tien innovatiebedrijven is de KPI berekend en nagegaan welke

 14. Design and optimization of electrochemical detectors for HPLC and flow analysis systems

  Brunt, Kommer

  1980-01-01

  In dit proefschrift worden twee nieuwe electrochemische detectoren beschreven. De differentiële amperometrische detector is speciaal ontworpen voor de hoge druk vloeistof chromatografie, terwijl de amperometrische detector die berust op het principe van een roterende " wall - jet " electrode ook zee

 15. Aanzuursystemen voor rundveedrijfmest in stallen

  Melse, R.W.; Starmans, D.A.J.; Ogink, N.W.M.

  2015-01-01

  Door drijfmestmest aan te zuren in de mestkelder onder de stal, kan de emissie van ammoniak gereduceerd worden. Dit aanzuren kan op twee manieren plaatsvinden: 1) Aanzuren met zwavelzuur; 2) Biologisch aanzuren, dat wil zeggen dat er zure componenten worden geproduceerd door bacteriën in de mest. Op

 16. Effect van grondstoffensamenstelling en aminozuurgehalte op technische resultaten van beren, borgen en zeugjes = Influence of diet composition and level of amino acids on performance of boars, barrows and gilts

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Straathof, S.B.; Binnendijk, G.P.; Diepen, van J.T.M.

  2012-01-01

  Op VIC Sterksel is in twee vleesvarkensproeven onderzocht wat de effecten zijn op de technische resultaten van beren, borgen en zeugjes van: 1) het op elkaar afstemmen van de grondstoffensamenstelling in startvoer, tussenvoer en eindvoer; 2) het op elkaar afstemmen van de grondstoffensamenstelling +

 17. The first record of the watermite Arrenurus beolinensis from the Netherlands, with the first description of the female (Acari: Hydrachnidia).

  Smit, H.; Didderen, K.; Wiggers, R.

  2007-01-01

  De watermijt Arrenurus berolinensis in Nederland, met de eerste beschrijving van het vrouwtje (Acari: Hydrachnidia) De zeer zeldzame watermijt Arrenurus berolinensis is in 2006 voor het eerst in Nederland gevonden, in een petgat in de Wieden (Overijssel). Tot nu toe was deze soort slechts twee keer

 18. Theological education in a multi-ethnic society : the United Theological College of the West Indies and its four antecedent colleges (1841-1966)

  Davis, Edmund

  1998-01-01

  Deze studie analyseert en evalueert de ontwikkeling van het theologisch onderwijs op Jamaïca van 1841 tot 1966. Ze valt in twee delen uiteen. Het eerste deel bepaalt de historische, socio-culturele en zendingscontext waarin ambtsonderricht in deze periode zijn intrede deed in het land. Het

 19. Endolaryngeale superolateralisatie bij tweezijdige stembandverlamming : techniek, evaluatiemethoden en resultaten

  K.H. Pauw (Kong Hwa)

  1981-01-01

  textabstractBij een tweezijdige stemband verlamming met stilstand van beide stembanden in mediane of paramediane stand is de glottis sterk verkleind, waardoor de luchtwegweerstand is toegenomen. Hierdoor krijgt de patient dyspnoeklachten die zich op twee manieren kunnen manifesteren: in de vorm van

 20. Legitimacy in European nature conservation policy : case-studies in multilevel governance

  Keulartz, Jozef; Leistra, G.R.

  2008-01-01

  Natura 2000 was tot voor kort vorral een ecologisch-bestuurlijk project, maar de invoering roept ook kritiek en verzet op vanwege belangrijke sociale implicaties. Natura 2000 lijkt een legitimiteitsprobleem te hebben. De twee peilers onder de legitimiteit zijn de overheid (nationaal en die van de Un

 1. Vier tipes of modelle vir evangelisasie

  M. Nel

  1981-08-01

  Full Text Available Evangelisasie word op meer as een manier bedryf. Die gevaar is nie denkbeeldig nie dat sekere metodes verabsoluteer word en dat �n gemeente byna vasval in een of twee maniere. Wat hier volg, is slegs 'n bekendstelling van vier moontlike wyses van evangelisasie sonder dat die modelle beoordeel word - lg. deels as gevolg van 'n gebrek aan ruimte.

 2. De Wet BOB Titels IVa en V in de praktijk : besluitvorming over bijzondere opsporingsbevoegdheden in de aanpak van georganiseerde criminaliteit

  Krommendijk, M.; Terpstra, J.; Kempen, P.H. van

  2009-01-01

  De Wet BOB biedt twee grondslagen voor de bevoegdheid gebruik te maken van bijzondere opsporingsmethoden, zoals bijv. tappen, inkijkoperaties en infiltratie. Ten eerste kunnen deze bevoegdheden worden toegepast op basis van een verdenking van een concreet strafbaar feit. Er is dan sprake van een 'tr

 3. Bestrijdingsmiddelen in duplicaat 24-uurs voedingen. (deelrapport I: organochloorbestrijdingsmiddelen)

  Greve; P.A.; Harten; D.C. van; Heusinkveld; H.A.G.; Janssen; G.E.; Verschraagen; C.; Tonkelaar; E.M. den

  1987-01-01

  Twee series duplicaat 24-uursvoedingen, verzameld in resp. oktober 1984 en maart 1985, werden onderzocht op hexachloorbenzeen (HCB), alfa-, beta- en gamma-hexachloorcyclohexaan (HCH's), heptachloor en Beta- epoxide (HEPO), aldrin/dieldrin en het DDT-complex (p,p'-DDE, o,p'-DDT, TD

 4. Energiezuinig klimaat in bioteelt en gewone teelt - proef 2009

  Gelder, de A.; Weel, van P.A.; Nederhoff, E.M.

  2011-01-01

  De peiler voor energiebesparing is gebruik van sterk isolerende schermen. Het probleem bij schermen is dat er veel minder condensatie van vocht tegen het koude kasdek plaatsvindt, waardoor de luchtvochtigheid zeker te hoog oploopt. De twee gangbare methoden om vocht te beheersen, vochtafvoeren via e

 5. Perceptie onderzoek veilig internet

  Huveneers, S.G.; Geers, J.M.E

  2009-01-01

  Het programma Digivaardig & Digibewust stimuleert veilig internetgebruik onder haar doelgroepen. Dit onderzoek bestaat uit twee delen. Enerzijds is gekeken wat we weten over de veiligheid van het internet. Met welke dreigingen worden de doelgroep geconfronteerd en welke risico’s lopen zij bij het

 6. Ontwikkelen van methoden voor de bepaling van diverse bestrijdingsmiddelen en overige organische stoffen in grond; herz. versie

  Traag, W.A.; Harmsen, J.; v.d. Spreng, P.; Boekestein, A.

  1996-01-01

  Er zijn twee methoden ontwikkeld om bestrijdingsmiddelen en organische stoffen in de bodem op te sporen. De eerste methode beschrijft de bepaling van matig vluchtige componenten na extractie met een organisch oplosmiddel. De tweede beschrijft de bepaling van vluchtige stoffen met een purge-and-trapt

 7. Voorspellen van het uitbetalingsgewicht van zetmeelaardappelen uit stikstofmetingen tijdens het groeiseizoen

  Akkermans, L.M.W.; Haren, van R.J.F.

  2002-01-01

  Dit onderzoek gaat over de relatie tussen de opbrengst van zetmeelaardappelen en stikstofmetingen tijdens het groeiseizoen. De bedoeling is een instrument te ontwikkelen waarmee tijdens het groeiseizoen kan worden beslist of er al dan niet moet worden bijgemest. De stikstofwaarden zijn op twee

 8. Physics of one-dimensional hybrids based on carbon nanotubes

  Gao, Jia

  2011-01-01

  In dit proefschrift concentreren we ons op twee soorten op SWNTs gebaseerde eendimensionale organisch-anorganische hybriden. We hebben gepoogd hun fundamentele eigenschappen te begrijpen en toepassingen in opto-elektronische apparaten te vinden. In dit werk worden “peapods” [erwtenpeulen] gezien als

 9. Ontmoetingen met Verlichtingspedagogen in Wolfenbüttel

  Thoomes, D.T.

  1999-01-01

  Wie de Duitse stad Wolfenbüttel (in Niedersachsen) bezoekt, zal vermoedeljk allereerst getroffen worden door twee imposante bouwwerken: de Herzog August Bibliothek en het nabijgelegen Lessinghaus. De veelzijdige geleerde Lessing is wel de beroemdste inwoner geweest van Wolfenbüttel en de stad siert

 10. Ruminal and postruminal digestion of dietary protein and starch in ...

  Vierkante. In die eerste proef is 'n energie-inhoud van 10.0 MJ ME/kg DM teen twee .... Table 1 Design of experiment interms of energy (ME), .... Analyser II. ..... 13, 136. SAS, 1985. SAS User's Guide, Institute Inc. Raleigh, North. Carolina.

 11. Rozenkwekers kiezen klanten

  Hack, M.D.; Graaff, de R.J.M.; van der Ham, (PT) E.; Verhoeven, A.T.M.

  1998-01-01

  Marktkundig onderzoek gericht op verbetering van de concurrentieposite van de Nederlandse rozensector. In dit onderzoek zijn de afnemerseisen op twee belangrijke afzetmarkten in beeld gebracht. Ten tweede is de kracht van de concurrenten in beeld gebracht. Op basis van deze informatie is een Busines

 12. Kunstvlees voor vleesverlaters

  Vereijken, J.M.

  2010-01-01

  Het nieuwste project van Johan Vereijken van Wageningen UR Food and Biobased Research gaat over insecteneiwit. ‘Strikt genomen is dat geen vleesvervanger’, bekent de biochemicus. ‘Maar insecten produceren eiwitten ongeveer twee keer zo efficiënt als kippen. Dus kijken we sinds november 2009 met coll

 13. Simplified Multi-Stage and Per Capita Convergence: an analysis of two climate regimes for differentiation of commitments

  Elzen MGJ den; Berk MM; Lucas P; KMD

  2004-01-01

  Dit rapport beschrijft een analyse van twee post-Kyoto regimes voor lastenverdeling in het internationale klimaatbeleid: 1. de Multi-stage benadering, waarbij landen op grond van hoofdelijk inkomen en emissies worden ingedeeld in groepen met verschillende typen van doelstellingen (stadia). 2. de

 14. Omvang en samenstelling van de beroepsgroep van sociaal-geneeskundigen.

  Wiegers, T.A.; Hingstman, L.

  1999-01-01

  De medische sector is in drie hoofdgroepen te verdelen: de huisartsgeneeskunde, de klinisch-medische specialismen en de sociale geneeskunde. In verhouding tot de andere twee sectoren is over de sector sociale geneeskunde weinig bekend. In het kader van de jaarlijkse Rapportage Arbeidsmarkt Zorgsecto

 15. Een eerste inschatting van het Urban Heat Island effect voor Rotterdam en omgeving – een modelstudie

  Steeneveld, G.J.; Hove, van L.W.A.

  2010-01-01

  Tot nu toe is weinig bekend over het warmte-eiland effect in Nederland. Het doel van deze studie is om door middel van een modelstudie een eerste inschatting te maken van het warmte-eiland effect van de stad Rotterdam en naastgelegen omgeving, voor twee episodes in een hittegolf (in 2003, en 2006).

 16. Die wêreld en ons

  D. W. Kruger

  1950-03-01

  Full Text Available Gedurende die jaar 1949 het Sowjet-Rusland twee groot suksesse behaal, n.l. die oorwinning van die Komniunisnie in China en die vervaardiging van die atoombom, albei gebeurtenisse wat vir sy westerse teenstanders ’n groot ontngtering was.

 17. Speekselmucinen

  Veerman, E.C.I.; van Nieuw Amerongen, A.; Veerman, E.C.I.; Vissink, A.

  2014-01-01

  Kenmerkend voor humaan totaalspeeksel is de aanwezigheid van twee soorten mucinen: het hoogmoleculaire (MUC5B = MG-1- ) en het laagmoleculaire (MUC7 = MG-2- )mucine. MUC5B is afkomstig uit alle (sero)mukeuze speekselklieren. MUC7 lijkt niet in alle personen aanwezig te zijn in palatinaal speeksel. B

 18. The vagus nerve as a modulator of intestinal inflammation

  van der Zanden, E.P.M.

  2011-01-01

  De hersenzenuw nervus vagus heeft een ontstekingsremmend effect. Esmerij van der Zanden onderzocht hoe deze zenuw ontstekingen in de darm onderdrukt. Acetylcholine, het boodschapperstofje van de nervus vagus, blijkt darmmacrofagen (ontstekingscellen) op twee verschillende manieren te beïnvloeden. He

 19. MVO-prestatiemeting bij agrafood-ondernemingen; Keuzen, alternatieven en consequenties

  Pierick, ten E.; Boone, J.A.

  2005-01-01

  In dit rapport wordt ingegaan op diverse keuzevraagstukken bij de ontwikkeling van een prestatiemeetsysteem op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de vraagstukken tijdens de eerste twee fasen van het ontwikkelingsproces: de defini

 20. NRL Salmonella ringonderzoek VI/VII voor bacteriologische detectie Salmonella en pilot ringonderzoeken I/II voor bacteriologische detectie Campylobacter

  Voogt N; Dam-Deisz C; MGB

  2001-01-01

  In 2000 werden er twee bacteriologische ringonderzoeken voor de detectie van Salmonella in aanwezigheid van stoorflora georganiseerd door het Nationaal Referentie Laboratorium (NRL) voor Salmonella, waaraan werd deelgenomen door 23 laboratoria die betrokken zijn bij het plan van aanpak Salmonella en

 1. EU Interlaboratory comparison study veterinary XI : Bacteriological detection of Salmonella in chicken faeces

  Kuijpers AFA; Veenman C; Mooijman KA; LZO

  2009-01-01

  Alle 32 Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) waren in 2008 in staat hoge en lage concentraties Salmonella in kippenmest aan te tonen. Hiervan behaalden 28 laboratoria direct het gewenste niveau. Twee laboratoria hadden een herkansing nodig. Bij een NRL was het CRL-Salmonella aanwezig

 2. Monovergisting varkensmest op boerderijschaal = Fermenting pig manure on farm scale

  Kasper, G.J.; Peters, B.

  2012-01-01

  Technische en economische berekeningen van vergisting van varkensmest zonder en met glycerine zijn weergegeven na praktijkproeven op boerderijschaal op VIC Sterksel met twee monovergisters, een mini-WKK (MAN, 60 kW) en een minigasturbine (Capstone, 60 kW). De Microferm van HoSt en de UDR-fermenter

 3. Data-alignment bij de groothandel. Winstgevender door ketentransparantie

  Ploos van Amstel, W.

  2013-01-01

  Als één van de belangrijkste sectoren van de Nederlandse economie staat de groothandel voor de uitdaging haar competitief vermogen te vergroten. Dit rapport schetst een beeld van de gevolgen die dit voor deze bedrijfstak heeft en is het resultaat van twee jaar onderzoek. Dit onderzoek is verricht do

 4. The best of both worlds

  Carola Simon; Lotte Vermeij; Anja Steenbekkers

  2007-01-01

  Original title: Het beste van twee werelden. In the eyes of many rural dwellers, the Dutch countryside combines the best of both worlds. They enjoy the peace and quiet, space and landscape around them every day and are happy to live in an environment where people still have time and attention

 5. Het voorkomen van aflatoxine M1 in babyvoedingsmiddelen bereid op basis van melk(producten) ; Nederlandse monsters getrokken in 1989 en 1994

  Sizoo EA; Egmond HP van; ARO

  1997-01-01

  Twee series babyvoedingsmiddelen bereid op basis van melkproducten werden onderzocht op het voorkomen van aflatoxine M1. 46 monsters waren verzameld in de maand september 1989 en 34 monsters waren verzameld in de periode februari - maart 1994. Een nieuwe HPLC analysemethode, waarin extracten

 6. Results of the SIR-C/X-SAR 1994 campaign - test site Flevoland

  Broek, A.C. van den; Groot, J.S.

  1996-01-01

  In dit rapport wordt de analyse van SIR-C/X-SAR gegevens met betrekking tot Flevoland beschreven. Deze zijn verzameld tijdens twee missies van de space shuttle Endeavour in april en oktober 1994. We evalueren de calibratie nauwkeurigheid. Verder zijn de data bekeken met betrekking tot landbouwvelden

 7. Mesostructured sillicate-based materials : studies on mild detemplation methods and advanced characterization

  Zhang, Zheng

  2014-01-01

  De focus van dit proefschrift ligt in het ontwikkelen van een betere detemplatie methode om geordende mesoporeuze materialen (OMM) te verkrijgen met een verbeterde porositeit en stabiliteit. Er is begonnen met een systematische onderzoek naar een twee staps detemplatie methode voor SBA-15 (Hoofdstuk

 8. E-books bij de RUG : Een update

  Bijker, Alie; van Laarhoven, Peter

  2011-01-01

  Twee jaar gelden schreven we op deze plaats: “E-books bij de RUG: dat zijn er al meer dan je denkt...”. Inmiddels hebben we nog veel méér e-books in de bibliotheekcollectie, is het aanbod uitgebreid en heeft de iPad de wereld veroverd. Tijd voor een update.

 9. Pyrolyse van acetyleenethers

  Rosebeek, Barthelomeus

  1961-01-01

  In het eerste hoofdstuk wordt nader ingegaan op de pyrolyse van acetyleenethers, terwijl er ook de reactie van acetyleenethers met keteen in besproken wordt. Het tweede hoofdstuk handelt over de bereiding van de uitgangsstoffen, de volgende twee hoofdstukken geven de resultaten van de pyrolysereacti

 10. Teeltbegeleiding semi-gesloten Phalaenopsis

  Raaphorst, M.G.M.; Garcia Victoria, N.; Kromwijk, J.A.M.; Kempkes, F.L.K.

  2011-01-01

  Vier Phalaenopsisbedrijven met een semi-gesloten kas met warmtepomp zijn gedurende twee jaar gemonitord en begeleid op het gebied van teelt, klimaat en energiegebruik. Een warmtepomp in een semi-gesloten kas is energiezuiniger dan een koelmachine, omdat de vrijkomende warmte in een Phalaenopsisteelt

 11. Interactie darmbacteriën en gastheer onderzoeken

  Vos, de W.M.

  2010-01-01

  Begin dit jaar honoreerde de European Research Council een onderzoeksvoorstel van prof. Willem de Vos. De subsidie maakt onderzoek mogelijk naar activiteiten in de darm van Lactobacillus rhamnosus GG en Akkermansia muciniphila, twee micro-organismen die interacties hebben met mucus in de darm. ‘De k

 12. Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma.

  Verbakel, N. J.

  2007-01-01

  Een onderzoek naar stigmatisering, sociale steun en kwaliteit van leven Het onderwerp van dit onderzoek is stigmatisering, sociale steun en kwaliteit van leven bij mensen met het Chronische Vermoeidheidssyndroom (CVS), Fibromyalgie en Reuma. De eerste twee aandoeningen worden ook wel Medisch Moeilij

 13. Dode bijen geven hun geheimen prijs

  Cornelissen, B.

  2010-01-01

  Al jaren sturen bijenhouders ons monsters van dode bijen en bijenbroed. We kijken deze monsters na op ziekten om de doodsoorzaak na te gaan. De laatste twee jaar hebben we actief bekendheid gegeven aan deze (gratis) service, waardoor het aantal ingezonden monsters gigantisch is toegenomen. Dat lever

 14. Kwaliteit van binnenuit en van buiten

  Berendsen, Gerard; Kemenade, Everard van; Bobbink, Henk; Pieters, Ineke

  2013-01-01

  Accreditatie en certificatie zijn twee begrippen met identieke betekenis1. De context kan evenwel verschillen. In Nederland gebruikt het onderwijsveld voornamelijk het begrip accreditatie, terwijl in het bedrijfsleven het begrip certificatie de boventoon voert. Omdat beide begrippen naar ons idee ge

 15. Manuscripten van H.J. Schoemaker uit de periode 1946-1971: Deel C: Getijden, Getij-reproductie en Getij-analyse

  Schoemaker, H.J.

  1971-01-01

  C1: Getijstromen in zee (1962) C2: Roterende coördinatiesystemen; centrifugale kracht en Coriolis-kracht1 (1958) C3: Invloed van aardrotatie bij waterloopkundig onderzoek² (1958) C4: Roterende cylinder in een parallelstroom tussen twee evenwijdige wanden (1958) C5: Reproduction of geostrophic effect

 16. Luchtdoorlatendheid van woningen (deel 1)

  Entrop, A.G.

  2015-01-01

  Het zogenaamde luchtdicht bouwen krijgt steeds meer aandacht. Er zijn in het verleden door het toenmalige SenterNovem in kader van het E’novatie programma al veel luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd. Na circa twee decennia zijn het nu steeds vaker de opdrachtgevende en uitvoerende partijen zelf die o

 17. Luchtdoorlatendheid van woningen (deel2)

  Entrop, A.G.; Loomans, Marcel; Hensen, Jan

  2015-01-01

  Het zogenaamde luchtdicht bouwen krijgt steeds meer aandacht. Er zijn in het verleden door het toenmalige SenterNovem in het kader van het E’novatie programma al veel luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd. Na circa twee decennia zijn het nu steeds vaker de opdrachtgevende en uitvoerende partijen zelf d

 18. Behandeling, controle en metabole instelling van patiënten met diabetes mellitus type II en de prevalentie van late complicaties bij deze patiënten

  S. Verhoeven (Simon)

  1989-01-01

  textabstractDiabetes mellitus is een frequent voorkomende stofwisselingsaandoening, die in minstens twee afzonderlijke ziekten uiteenvalt. Dit zijn het type I diabetes mellitus, de insuline-afhankelijke vorm en het type ll diabetes mellitus, de niet primair insuline-afhankelijke vorm. Beide

 19. Melkweg haarscherp in kaart door stabiele meetsystemen TNO

  Gielesen, W.L.M.

  2014-01-01

  Sinds enkele maanden draait de Ga¡a-satel]¡et van Esa op anderhalf miljoen kilometer van de aarde. Doel is om een zeer nauwkeurige driedimensionale kaart te maken van ongeveer een miljard sterren in ons Melkwegstetsel. Aan boord zijn twee meetsystemen, door TNO ontwikketd en gebouwd, verantwoordelij

 20. Slimme oplossing voor te weinig, te veel en te vuil water

  Kwakernaak, C.; Jansen, P.C.; Kempen, M.; Smolders, F.; Rheenen, van H.

  2015-01-01

  Water Matters is het kenniskatern van H2O. Het verschijnt twee keer per jaar, als bijlage bij Vakblad H2O. De uitgave van Water Matters (een initiatief van Koninklijk Nederlands Waternetwerk) wordt mogelijk gemaakt door: Alterra Wageningen UR, ARCADIS, KWR Watercycle Research Institute, Royal Haskon

 1. Energy efficiency in China: measurement and policy

  Jiang, Lei

  2015-01-01

  China loopt tegen twee belangrijke problemen aan in haar recente economische ontwikkeling, namelijk: energie schaarste en milieuvervuiling. De voornaamste oorzaak hiervan is de ongeëvenaarde energieconsumptie die nodig is voor het behoud van de economische groei, industrialisatie en urbanisatie. Ver

 2. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde pla

 3. The protection pyramid approach : A contribution to the protection of internally displaced persons by combining bottom up coping mechanisms and top down protection strategies into a partnership approach to protection

  Janssen, Laura

  2017-01-01

  In het huidige debat over de bescherming van Intern Ontheemde Mensen (IDPs) spelen twee groepen actoren een rol. Enerzijds de ontheemden zelf (Bottom Up actoren genoemd), anderzijds de Staat, niet-Statelijke actoren en andere hulpverleners (Top Down actoren). Van oudsher wordt er meer aandacht

 4. Riding the wave: high prices, big business? : the role of multinationals in the international grain markets

  Meijerink, G.W.; Danse, M.G.

  2009-01-01

  In 2007-2008 zijn wereldmarktprijzen voor granen en inputs sterk gestegen. Tegelijkertijd groeit de marktconcentratie van deze sectoren. Er is een groeiende zorg bij maatschappelijke organisaties over de potentiële gevolgen van deze twee trends. Dit rapport geeft een overzicht van de internationale

 5. IPv6 Monitoring in Nederland : De Nulmeting

  Boen-Leo, M.; Holtzer, A.; Tijmes, M.R.; Smets, R.

  2010-01-01

  In dit document wordt de mate van uitrol van IPv6 in Nederland per april 2010 beschreven. De 'nulmeting' is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Ecnomische Zaken en is de eerste van twee metingen die in 2010 worden uitgevoerd. Allereerst wordt een korte uitleg gegeven over IPv6 en het belan

 6. Natural transformation and recombination in Helicobacter pylori

  Smeets, L.C.

  2007-01-01

  Bacteriën kennen geen geslachtelijke voortplanting, ze hebben altijd één “ouder” in plaats van twee. Ze kunnen dus tijdens de voortplanting niet kruisen. Om toch erfelijke eigenschappen te kunnen uitwisselen hebben ze andere methoden. De maagbacterie Helicobacter pylori kan dit bijvoorbeeld doen doo

 7. Bloeibehandeling Bromelia: Orienterend onderzoek naar mogelijkheden om: a. ongewenste spontane bloei te belemmeren b. de bloeibehandeling te verbeteren

  Slootweg, G.; Garcia Victoria, N.

  2007-01-01

  De bloei van Bromelia wordt kunstmatig geïnduceerd met ethyleen of ethyleenachtige verbindingen. In de praktijk kunnen twee problemen optreden: spontane bloei van enkele planten uit een partij (vóórbloeiers) en onvolledige inductie van alle planten uit een partij. In dit onderzoek zijn tegen deze pr

 8. Optimalisatie belichting en bemesting bij Bromelia

  Warmenhoven, M.G.; Garcia Victoria, N.

  2010-01-01

  Als vervolg op onderzoek uit 2007-2008 waaruit de optimale belichtingsniveaus in combinatie met voeding voor drie verschillende Bromelia waren vastgesteld, is tussen september 2008 en december 2009 in twee parallel lopende proeven verder gewerkt aan optimalisatie van bemesting in combinatie met beli

 9. Differentiated practice and specialization in community nursing = Verticale en horizontale functiedifferentiatie in de wijkverpleging.

  Jansen, P.G.M.

  1996-01-01

  In het proefschrift worden de resultaten van twee onderzoeken naar horizontale en vertikale functiedifferentiatie beschreven. Het betreft een inventarisatie van de stand van zaken en een effectstudie (quasi-experimenteel, pretest-posttest, experimentele en controle groep). Het werk van de wijkverple

 10. Profielsites: Een onderzoek naar jongeren en social networking sites

  Wijngaards, Guus; Jong, Jermo de; Rooijen, Olga van

  2007-01-01

  Steeds meer ouderen lijken te worstelen met de integratie van twee aparte werelden, de echte en de virtuele, want zij zien de voordelen van nieuwe communicatiemiddelen en willen de aansluiting met de moderne wereld niet missen. Hedendaagse jongeren staan anders in het leven: voor hen is er maar één

 11. 250 jaar Copijn in het groen : tentoonstelling 4 april 2014 t/m 1 augustus 2014

  Dijkstra, A.G.; Karssen-Schüürmann, J.

  2014-01-01

  Twee en een halve eeuw al zijn de leden van de familie Copijn werkzaam in het groen. Een onafgebroken traditie die begon toen Hendrik Copijn zich in 1763 in Groenekan vestigde. Nog steeds is hier Copijn Groenekan boomkwekerij en tuinarchitectuur gevestigd, alsmede ontwerp- en adviesbureau Copijn Bru

 12. Longitudinale studie naar de aanwezigheid van legionella en amoeben in drinkwaterinstallaties

  Schalk JAC; Redeker S; Docters van Leeuwen AE; Lodder WJ; de Roda Husman AM; LZO; cib

  2012-01-01

  In Nederland wordt bij prioritaire instellingen met collectieve leidingwaterinstallaties, zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, twee keer per jaar gecontroleerd of legionella in de waterleidingen aanwezig is. De concentratie legionellabacteriën in het water moet wettelijk lager zijn dan 100 kol

 13. Beeldenstorm 3 : Close-ups van kunst uit Nederlandse musea

  Os, van Henk; Tromp, Thijs; ; Middag, Ineke

  2003-01-01

  Na het succes van de vorige twee delen in de reeks Beeldenstorm presenteert Amsterdam University Press deze zomer een nieuwe collectie pakkende en heldere beschouwingen van Henk van Os over kunstvoorwerpen uit Nederlandse musea. Opnieuw zijn Van Os' aansprekende televisiecolumns gebundeld tot

 14. Bepaling van lasalocid-natrium door middel van HPLC

  Beek, W.M.J.; Buizer, F.G.

  1981-01-01

  Lasalocid-natrium is volgens methode EEG doc. 1089/VI/81-E onderzocht in twee mengvoeders. De storende invloed van monensin, salinomycine en narasin werd eveneens bekeken. Lasalocid-natrium wordt als coccidiostaticum toegepast voor het gebruik van kippen op een doseringsniveau van 75-150 ppm. De voo

 15. Ontwikkeling bepalingsmethode voor monensin, narasin en salinomycine in kippe-matrices : voederexperimenten met slachtkuikens

  Weterings, P.H.M.; Aerts, M.M.L.

  1987-01-01

  Het doel van dit onderzoek bestond uit twee delen. Allereerst het ontwikkelen van een screeningsprocedure voor monensin, narasin en salinomycine in diverse kippe-matrices. Dit analytisch-chemisch onderzoek vond plaats op de afdeling Diergeneesmiddelen van het RIKILT. Vervolgens werd een dierexperime

 16. Benchmarking Universiteitsvastgoed: Managementinformatie bij vastgoedbeslissingen

  Den Heijer, A.C.; De Vries, J.C.

  2004-01-01

  Voor u ligt het eindrapport van het onderzoek "Benchmarking universiteitsvastgoed". Dit rapport is de samenvoeging van twee deel producten: het theorierapport (verschenen in december 2003) en het praktijkrapport (verschenen in januari 2004). Onderwerpen in het theoriedeel zijn de analyse van andere

 17. De eerste ervaringen van mensen met lichamelijke beperkingen met de Wmo.

  Klerk, M. de; Marangos, A.M.; Cardol, M.

  2009-01-01

  Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deed het SCP onderzoek naar de Wmo. Dit onderzoek bestaat uit twee sporen: onderzoek naar de effecten van de Wmo voor mensen met beperkingen en onderzoek naar gemeentelijk beleid. Onlangs verscheen een tussenrapport.

 18. Navalisme nekt onderzeeboot : de invloed van internationale zeestrategieën op de Nederlandse zeestrategie voor de defensie van Nederlands-Indië, 1912-1942

  Anten, Jaap

  2011-01-01

  Tot twee keer toe geraakte de Nederlandse marinestrategie tussen 1912 en 1942 in de ban van een ideologie, het navalisme. Navalisme ziet maritieme expansie als noodzakelijk voor het voortbestaan van een mogendheid. De eerste keer, vanaf 1912, vielen de gevolgen mee. De tweede keer, vanaf 1936, waren

 19. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland : Verslagjaar 2013

  van Lier EA; Oomen PJ; Mulder M; Conyn-van Spaendonck MAE; Drijfhout IH; de Hoogh PAAM; de Melker HE; RVP; I& V

  2013-01-01

  Net als in voorgaande jaren is in verslagjaar 2013 de gemiddelde deelname aan alle vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met 92 tot 99 procent hoog. Uitzondering hierop vormt de deelname aan de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker, die met 58 procent twee procent gestegen is ten op

 20. Vroeg boontjes proeven maakt nog geen groenteliefhebber

  Barends, C.

  2015-01-01

  Baby’s die groente als eerste vast voedsel krijgen, eten hier als ze twee zijn, niet meer van dan andere kinderen. Op korte termijn zorgt gewenning wel voor meer groenteconsumptie. Dit concludeert Coraline Barends in haar proefschrift dat ze dinsdag 30 juni 2015 verdedigde.