WorldWideScience

Sample records for handleiding bevat twee

 1. Handleiding MEBOT gewasbeschermings module : MEBOT onderwijs 2.0 : milieutechnisch, economisch bedrijfsmodel open teelten

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, V.J.C.; Spruijt, J.

  2010-01-01

  In deze handleiding staat een korte toelichting over de milieu indicatoren die MEBOT berekend en de rekenregels die MEBOT hanteert. Daarnaast is er een uitleg over het invoeren in de deelmodule en het maken van rapportages. Het Milieutechnisch, Economisch Bedrijfsmodel Open Teelten (MEBOT) is

 2. Handleiding MEBOT onderwijs 2.03 : MEBOT onderwijs 2.0 : milieutechnisch, economisch bedrijfsmodel open teelten

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, V.J.C.; Reeuwijk, van P.

  2010-01-01

  In deze handleiding staat informatie over het installeren van MEBOT en een algemene uitleg van het programma. Daarnaast staat hierin informatie over het invoeren van gegevens in MEBOT en hoe rapportages gemaakt kunnen worden. Het Milieutechnisch, Economie Bedrijfsmodel Open Teelten (MEBOT) is

 3. Twee kwesties naar aanleiding van het vonnis tegen Mohammed B.

  NARCIS (Netherlands)

  van Hattum, W.F.; de Jong, D.H.

  2006-01-01

  Aan de hand van twee kwesties rond de berechting van Mohammed B. willen wij laten zien dat een enge interpretatie van het strafprocesrecht - bijvoorbeeld een opvatting die voornamelijk uitgaat van het verdedigingsbelang - tekort kan doen aan het doel van het strafproces. In dat proces is ook plaats

 4. Vergelyking van twee metodes vir die bepaling van vitamien A ...

  African Journals Online (AJOL)

  Vergelyking van twee metodes vir die bepaling van vitamien A. J.J. Erasmus. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT · AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers · for Librarians · for Authors · FAQ's ...

 5. Twee afdelings van een fakulteit 1934−1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.P. Oberholzer

  2010-09-01

  Full Text Available Die Universiteit benoem op voordrag van die Nederduitsch Hervormde of Gereformeerde Kerk vir dominee G.M. Pellisier in die pos Godsdienswetenskap wat deur die bedanking van professor Macmillan vakant gelaat is. Dit word die begin van ‘n ontwikkeling van twee feitlik selfstandige afdelings binne die Fakulteit Teologie. Die toetrede van H.P. Wolmarans as vierde dosent vanweë die Nederduitsch Hervormde Kerk bring nuwe teologiese aksente. Die verhouding tussen die Nederduitsch Hervormde Kerk en die Universiteit kry beslag in ‘n skriftelike kontrak. In 1937 word dit gevolg deur ‘n tweede kontrak waarin die ruimte geskep word vir die bestaan van twee fakulteitsafdelings. Vanaf 1938 funksioneer die twee afdelings naas mekaar met gelykluidende kontrakte. Hierdie kroniek volg dan verder die gang van Afdeling A, die afdeling beman deur ampsdraers van die Nederduitsch Hervormde Kerk. Die benoeming as lektore van A. van Selms in 1938 en C.H. Rautenbach in 1939 verhoog die akademiese kwaliteit van die afdeling verder.

 6. Twee aardbewings of een? Die assosiasie van literêre motiewe in ...

  African Journals Online (AJOL)

  Net soos in die Matteus-evangeiie self, is hier geen duidelike aanduiding van 'n on- derlinge verband tussen die aardbewing en die ander verskynsels wat vermeld word nie. Sintaktiese merkers ontbreek, want die passasie bevat bloot vier frases wat asindeties op mekaar volg, plus een frase wat met 'n neweskikkende Kai ...

 7. Phalonidia manniana, een complex van twee soorten: Ph. manniana en Ph. udana (Lepidoptera: Tortricidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Groenen, F.; Huisman, K.J.; Doorenweerd, C.

  2013-01-01

  Tijdens het project om van alle Noord-Europese vlinders de DNA-barcode te bepalen, zijn bij Phalonidia manniana, in voornamelijk Scandinavisch materiaal, twee clusters gevonden. Bij verder morfologisch onderzoek zijn constante verschillen gevonden in het uiterlijk en de mannelijke en vrouwelijke

 8. Duurzame inzetbaarheid van ouderen: resultaten van de eerste twee metingen van STREAM

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel, S. van den; Ybema, J.F; Leijten, F.; Wind, A. de

  2013-01-01

  In deze notitie richten we ons op voorspellers van duurzame inzetbaarheid, waarbij we gebruik maken van de resultaten van de eerste twee metingen van STREAM en van een interviewstudie bij deelnemers aan STREAM. Meer specifiek gaan we na hoe personen met gezondheidsproblemen toch productief kunnen

 9. Vertaling en validatie van twee vragenlijsten: Self-efficacy en self-directed learning

  NARCIS (Netherlands)

  Van Meeuwen, Ludo; Brand-Gruwel, Saskia; Kirschner, Paul A.; De Bock, Jeano; Van Merriënboer, Jeroen

  2012-01-01

  Van Meeuwen, L. W., Brand-Gruwel, S., Kirschner, P. A., De Bock, J. J. P. R., & Van Merriënboer, J. J. G. (2012, June). Vertaling en validatie van twee vragenlijsten: Self-efficacy en self-directed learning [Translation and validation of two questionnaires: Self-efficacy and self-directed learning].

 10. Life cycle analysis. The ISO-standards elaborated in a practical manual; Levenscyclusanalyse. De ISO-normen uitgewerkt in een praktijkgerichte Handleiding

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Guinee, J.B. (ed.) (and others)

  2002-04-01

  including all characterisation factors and associated normalisation factors for the world, Europe or the Netherlands is available through http://www.leidenuniv.nl/ cml/lca2/index.html. [Dutch] Doel van het milieubeleid is duurzame productie en consumptie. Dat beleid krijgt vorm op verschillende manieren en op verschillende niveaus. Overheid, instellingen en bedrijven zijn voortdurend bezig product- en procesverbeteringen aan te brengen. Kennis van de milieueffecten van hun keuzen zijn daarbij onontbeerlijk. De meest gebruikte integrale beoordelingsmethodiek van milieueffecten is de Levenscyclusanalyse (LCA). Dit rapport is de nieuwe Nederlandse handleiding LCA die de oude uit 1992 vervangt. Wereldwijde ontwikkelingen in de LCA methodiek zijn opgenomen en hebben bijgedragen aan een vernieuwde consistente methode. Deze handleiding geeft aan welke procedures gevolgd zouden moeten worden om tot adequate, relevante en geaccepteerde resultaten te komen. Door het onderscheid te maken tussen een gedetailleerde en een eenvoudige LCA, is deze handleiding breder toepasbaar geworden. De handleiding LCA is daarmee een nuttige gereedschapskist voor maatregelen richting duurzame productie en consumptie.

 11. Naar een bemonsteringsmethodiek voor Xanthomonas fragariae in aardbei : verdeling van Xanthomonas fragariae in twee natuurlijk-besmette vermeerderingsgewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Been, T.H.; Kastelein, P.; Wolf, van der J.M.

  2008-01-01

  In november 2007 werden twee percelen met aardbeivoortkwekingsmateriaal, natuurlijk geïnfecteerd met X. fragariae, systematisch bemonsterd. Op een plot met een oppervlakte van ca. 100 m2 werden van ca. 120 planten rond een symptomatische plant, de (negen) samengestelde bladeren geanalyseerd op

 12. Nitraatconcentraties in het bovenste grondwater in een bufferstrook en aangrenzende akker; resultaten van twee jaar experimenteel ondezoek aan een grasbufferstrook op zandgrond op akkerbouwbedrijf Vredepeel

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, C.L.; Heinen, M.; Clevering, O.A.; Kleef, van J.

  2005-01-01

  Gedurende twee uitspoelseizoenen zijn hydrologische en chemische bepalingen uitgevoerd in een grasbufferstrook en in de aangrenzende akker op een akkerbouwbedrijf op zandgrond. Nitraatconcentraties in het (bovenste) grondwater waren lager onder de bufferstrook dan onder de akker. Stabiele

 13. Roberto Dagnino, Twee leeuwen, één kruis. De rol van katholieke culturele kringen in e Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Van Osselaer

  2015-12-01

  Full Text Available Roberto Dagnino, Twee leeuwen, één kruis. De rol van katholieke culturele kringen in de Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900 (Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen 2013; Hilversum: Verloren, 2015, 399 pp., isbn 978 90 8704 434 3.

 14. Twee Fischers, twee dramas: Die geheime Bloemfontein ...

  African Journals Online (AJOL)

  Two Fischers, two plays: Die geheime Bloemfontein-konferensie [The secret Bloemfontein conference] (1938) and Die Bram Fischer waltz (2011). There is no better example within Afrikaner history where different generations of the same family played such extraordinary roles in the course of important historical events for ...

 15. Gesondheidsvoorligting - Twee Kulture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elsje J Hall

  1985-09-01

  Full Text Available Daily exposure of Blacks to the Western culture has been brought about by their urbanisation. This causes involuntary adaptations and changes at all levels, including in the field of health. In order to investigate the effects of exposure to the Western culture on the knowledge and practices of Blacks regarding health services the Institute for Communication Research of the HSRC undertook a study in Atteridgeville near Pretoria. It was determined that most residents had great trust in the medical practitioner and the nurse. The mother was the family member who supported fellow members of the family most during illness. Parents of younger respondents appeared to be their most important source of information about the doctor, hospital and pharmacist while their friends took this part regarding the nyaka, isangoma and moprofeta. Although the Western system of health care has an influence on the urban Black, it appears that the Black non-Western health system is still functioning.

 16. Equisetum ×ascendens Lubienski & Bennert: de eerste triploïde paardenstaartbastaard in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Winter, de Wim; Lubienski, Marcus

  2012-01-01

  De triploïde hybride Equisetum ×ascendens Lubienski & Bennert, die twee genomen bevat van Schaafstro, E. hyemale L., en één van de Vertakte paardenstaart, E. ramosissimum Desf., is op twee locaties in Nederland gevonden. Het is de eerste keer dat deze hybride buiten het Duits-Franse Rijndal is

 17. Functional description of PreSRM v1.3. Technical manual for use of PreSRM (Preprocessor Standard Calculation Methods); Functionele omschrijving PreSRM v1.3. Technische handleiding voor gebruik van PreSRM (Preprocessor Standaard RekenMethoden)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vermeulen, A.T. [ECN Environment and Energy Engineering, Petten (Netherlands)

  2013-07-15

  The PreSRM software library is prescribed in The Netherlands by the government to be used in the dispersion modeling of air pollution when evaluating air quality guidelines in outside air. The code is maintained by ECN and needs to be updated annually. This technical manual describes the use of PreSRM by programmers and documents the update for the current year 2013, including all updated meteorological and air quality background information for the year 2012 [Dutch] PreSRM is een software bibliotheek voor rekenmodellen gebruikt bij de beoordeling van luchtkwaliteit. In Nederland schrijft de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit (RBL) voor onder welke condities welke rekenmethodes gebruikt moeten worden om aan de luchtkwaliteitsnormen te toetsen. In de RBL worden drie Standaard RekenMethodes (SRM's) beschreven. Tevens wordt daarin vastgesteld welke invoergegevens gebruikt moeten worden voor emissies, achtergrondconcentraties, meteorologie en terreinruwheid. Deze gegevens worden jaarlijks geactualiseerd. Dit rapport is een technische handleiding voor de programmeurs en ontwikkelaars van de implementaties van standaard rekenmethoden en systeembeheerders van gebruikers en beschrijft aanpassingen in de huidige versie van de bibliotheek.

 18. Protocol for the building construction process with regard to the implementation trajectory protocols EWN and EUN. Manual for commissioners, contractors, building management offices and energy efficiency standard advisors; Handleiding opnameprotocollen EWN en EUN. Voor opdrachtgevers, aannemers, bouwmanagementbureaus en EPN-adviseurs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Neeleman, J. [DWA installatie- en energieadvies, Duitslandweg 4, Postbus 274, 2410 AG Bodegraven (Netherlands)

  2013-04-15

  In the year 2012 it was foreseen to base the energy label for new buildings on the Energy Efficiency Coefficient (EPC in Dutch). This is a protocol for residential and utility buildings, with the aim to check whether and to what extent buildings were constructed according the EPC and to determine the realized EPC. In order to gain experience with the new protocols and the voluntary ventilation test the Protocol for the Energy Label for New Houses (EWN in Dutch) and the Protocol for the Energy Label for New Utility Buildings (EUN in Dutch) were conducted in 12 newly built housing projects and 5 projects in the utility building sector. With this manual you can realize energy efficient houses and/or utility buildings that meet the standards [Dutch] In het jaar 2012 was voorzien om het nieuwbouwlabel te baseren op de EPC (Energie Prestatie Coefficient). Hiervoor is een opnameprotocol opgesteld voor de woningbouw en de utiliteitsbouw, met als doel te controleren of en in hoeverre conform de EPC is gebouwd en om de gerealiseerde EPC te bepalen. Om ervaring op te doen met de nieuwe opnameprotocollen en de vrijwillige ventilatietoets werden het Opnameprotocol Energielabel Woningen Nieuwbouw (EWN) en Opnameprotocol Energielabel Utiliteitsgebouwen Nieuwbouw (EUN) uitgevoerd bij 12 nieuwbouwprojecten in de woningbouw en 5 projecten in de utiliteitsbouw. Met deze handleiding realiseert u energiezuinige woningen en/of utiliteitsgebouwen die aan de verwachtingen voldoen.

 19. Onderzoek doen met vragenlijsten : Een praktische handleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, Wil; Ongena, Yfke; Loosveldt, Geert

  Bij onderzoek naar meningen, opvattingen en verwachtingen van mensen, of naar gedragingen en gebeurtenissen uit het verleden, ligt het voor de hand om mensen daarnaar te vragen. Het is dan ook weinig verwonderlijk dat het ondervragen van personen de meest gangbare methode is om gegevens te

 20. Twee voor Nederland nieuwe Tijmen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema, F.

  1968-01-01

  Thymus humifusus Bernh. ex Rchb. is mentioned as a new species for the Netherlands flora; it was found near Gulpen (prov. Limburg). Moreover the putative hybrid Th. humifusus X Th. pulegioides (Th. X schulzei Ronn. ex Machule) was found there. Th. humifusus may be distinguished from the two other

 1. Behavior practices in transition. The behavior practices method tested in two cases. Sustainable living and sustainable tourist's mobility; Gedragspraktijken in Transitie. De Gedragspraktijkenbenadering getoetst in twee gevallen. Duurzaam wonen en Duurzame toeristische mobiliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Spaargaren, G.; Beckers, T.; Martens, S.; Bargeman, B.; Van Es, T.

  2002-07-01

  A cooperative of social-scientific researchers form the universities of Tilburg and Wageningen (both in the Netherlands) developed an analytical framework based on which environmental policy experts can develop favourable strategies and stimulate sustainable consumption. In chapter 1 an overview is given of existing models and results of previous studies. In chapter 2 the behavior practices method is explained, while in chapter 3 the research questions are formulated. In chapter 4 attention is paid to the results of the title case studies. [Dutch] In een samenwerkingsverband van Tilburgse en Wageningse sociaal-wetenschappelijke onderzoekers is sinds 1999 gewerkt aan de ontwikkeling van een analytisch, conceptueel kader, dat betrokkenen bij het milieubeleid in staat moet stellen kansrijke strategieen te ontwikkelen om duurzame consumptie te bevorderen. Na een kritische analyse van bestaande verklaringsmodellen werd gepleit voor een sociologisering van het wetenschappelijk en beleidsmatig benaderen van burger-consumenten, geinspireerd door het werk van Anthony Giddens en Ulrich Beck. In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de voornaamste resultaten van de eerdere studies en wordt de opzet van dit onderzoek uiteengezet. In hoofdstuk 2 wordt de Gedragspraktijkenbenadering nader toegelicht. Hoofdstuk 3 bevat de algemene onderzoeksvragen. Hoofdstuk 4 is een samenvatting van de resultaten van de casestudies 'Duurzame toeristische mobiliteit' en 'Duurzaam wonen'. In hoofdstuk 5 komen de conclusies ten behoeve van het milieubeleid aan bod.

 2. Job Oriented Training: Handleiding Serious Gaming (Job Oriented Training: Handleiding (Handbook) Serious Gaming)

  Science.gov (United States)

  2008-09-01

  bijvoorbeeld de toekomstige uitzendgebieden in zich heeft. De praktijk gaat hierbij vooraf aan de theorie , de benodigde theoretische kennis wordt niet vooraf...rapportnummer TNO-DV 2008 A340 Opdrachtnummer Datum September 2008 Auteur (s) dr. A.H. van der Hulst ir. T.J. Muller maj C.L. Roos Rubricering rapport...Oriented Training toegepast. Dit betekent in essentie dat de leerlingen vanaf dag een, integrale missies uitvoeren en niet eerst de theorie wordt

 3. Boekaankondiging

  NARCIS (Netherlands)

  NN,

  1966-01-01

  STELLA ROSS-CRAIG, Drawings of British Plants, parts XXIII & XXIV. Ed. G. Bell & Sons Ltd., London 1966 & 1967. Van deze serie, die ik reeds eerder in Gorteria aankondigde, verschenen intussen weer twee afleveringen. Aflevering 23 bevat de in het voorafgaande nummer nog niet behandelde geslachten

 4. Toezicht op seksuele geweldplegers na invrijheidstelling : Safe reintegration of sexual offenders

  NARCIS (Netherlands)

  Leuw, Ed.; Motiuk, L.L.; Marle, H.J.C. van

  2000-01-01

  Toezicht op bekende plegers van (pedo)seksuele geweldsdelicten is een onderwerp dat velen bezighoudt. Op dit moment bestaan plannen om in Nederland de wettelijke mogelijkheden voor toezicht op 'gevaarlijke' ex-delinquenten te verruimen. Deze bundel bevat twee bijdragen die inzicht geven in de

 5. Handleiding Evaluatie van geesteswetenschappelijk onderzoek volgens het SEP

  NARCIS (Netherlands)

  Vree, van Frank; Prins, Ad; Spaapen, Jack; van Leeuwen, Thed; Duindam, David; Boekhout, Martin

  2017-01-01

  Quality and Relevance in the Humanities (QRiH) is an instrument for describing, systematically, quality and relevance in humanities research in the Netherlands. It takes the form of a narrative that describes research efforts and results in relation to one another, in accordance with the humanities

 6. Technische Documentatie en Handleiding voor MEI 2.0

  NARCIS (Netherlands)

  Oorschot MMP van; Linders D; LAE

  2001-01-01

  The main purpose of this technical documentation is to clearly establish the key ideas and methods used during development of the MEI-model. This document introduces in this way the technical set-up of the model for application developers and administrators. In describing how MEI (version 2) works

 7. Prestatieladder Socialer Ondernemen: Handleiding versie 1.4

  NARCIS (Netherlands)

  Hazelzet, A.M.

  2016-01-01

  TNO heeft samen met bedrijven en Stichting PSO-Nederland de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontwikkeld: een instrument om de bijdragen van organisaties aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te meten en zicht-baar te maken. Het resultaat staat beschreven

 8. Prestatieladder Socialer Ondernemen Handleiding versie 1.0

  NARCIS (Netherlands)

  Bongers, P.M.

  2012-01-01

  De PSO is het eerste objectieve meetinstrument dat de sociale bijdragen van bedrijven in kaart brengt. Aukje Smit, projectleider PSO bij TNO: “Met een PSO-erkenning kunnen de bedrijven die er echt werk van maken zich nu onderscheiden van de concurrent. Voor gemeenten en UWV is de PSO ook interessant

 9. Prestatieladder Socialer Ondernemen Handleiding versie 1.3

  NARCIS (Netherlands)

  Hazelzet, A.M.

  2015-01-01

  TNO heeft samen met bedrijven en Stichting PSO-Nederland de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontwikkeld: een instrument om de bijdragen van organisaties aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te meten en zicht-baar te maken. Het resultaat van de eerste

 10. Twee Nederlandse reizigers uit Thailand met cholera

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, A. A.; Kuijper, E. J.; Schultz, M. J.; Wieling, W.; Speelman, P.

  1994-01-01

  Cholera is a disease rarely imported in the Netherlands. Recently a 34-year-old woman who had returned from a trip through Thailand was admitted to our hospital with complaints of vomiting, watery stools and moderate dehydration. Vibrio cholerae OI serotype Ogawa biotype El Tor was isolated from the

 11. Eén buurttuin, twee gemeenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  Veen, E.J.; Derkzen, P.H.M.; Bock, B.B.; Visser, A.J.; Wiskerke, J.S.C.

  2016-01-01

  One community garden, two communities: a case study
  Community gardens are associated with a variety of societal benefits. They are considered to create social cohesion and contribute to community building. In this paper we show that the communities that are being created or strengthened on such

 12. 130EREGEWERE UIT TWEE VRYHEIUSOORL( E

  African Journals Online (AJOL)

  van 'n bobbejaan in die lug staan. Die papier- patroon word van agter gelaai en die swart- kruitlading word deur 'n slagdoppie, wat deur die haan aan die buitekant van die geweer af-. 19 geslaan word, ontbrand. Die meer konserwa- tiewe burgers kon hierdie geweer ook as 'n voorlaaier gebruik deur slegs 'n metaalprop-.

 13. Twee witte en drie rode poinsettia's veelbelovend

  NARCIS (Netherlands)

  Kersten, M.

  2005-01-01

  Conclusie: de kwaliteit in het gebruikswaarde-onderzoek poinsettia was over het algemeen minder dan voorgaande jaren. Euroglory Red en Christmas Spirit in potmaten 10,5 en 13 cm waren goed in de teelt en scoorden goed op houdbaarheid. In potmaat 13 cm bleek ook Alreddy Red een goed te telen cultivar

 14. Geslagsrypheid en reproduksievermo€ van Karakoelooie in twee ...

  African Journals Online (AJOL)

  SD) age at sexual maturity of ewe lambs (pen and veld nutrition) born during summer, winter and spring showed a season ... birth and nutrition with ewe age and body mass at first conception. The average (t SD) body mass at sexual ... Keane (1975) het gevind dat ooilammers wat teen 'n vin- niger tempo groei, by 'n jonger ...

 15. TWEE (7) DUITSE VLIEGTUIE VAN DUALA

  African Journals Online (AJOL)

  leer German Monoplanes from Duala, aanwesig onder die dokumente in die Mili- fer-Historiese en Argivale Dienste, Pretoria, meer besonderhede verstrek. 1 Die Unieregering all1lvaardie aanbod: Dr. Weston se hulp ingerocp. Op 16 Desember 1914 stuur die Sekretaris van die Britse Departement van Kolonies 'n telegram ...

 16. Energiebesparing met een aangepaste minimumbuisregeling: Praktijkonderzoek bij twee komkommerbedrijven en twee tomatenebdrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Graaf, de R.; Lagas, P.; Blok, C.

  2005-01-01

  Dit verslag betreft praktijkproeven in 2000:2002. De situatie in april 2005 is dat de in dit verslag aanbevolen regeling van de minimumbuis op de luchtvochtigheid bij de plant (RV:plant) redelijk bekend is. De toepassing blijft echter achter. Er wordt nog veel geregeld op RV:kas en waar een RV:plant

 17. Pilotstudie verkeersveiligheidsfinanciering en -beleid : veranderde patronen in twee provincies en twee daarin liggende gemeenten.

  NARCIS (Netherlands)

  Jagtman, H.M. Wijnen, W. & Bax, C.A.

  2011-01-01

  Pilot study into road safety financing and policy; Changed patterns in two Dutch provinces and two municipalities in those provinces. This report discusses a pilot study of a research project into the changing patterns in the financing of road safety and in road safety policy. The study is intended

 18. Data Warehouse Emissieregistratie. A new tool to sustainability; Data Warehouse Emissieregistratie. Een nieuw instrument op weg naar duurzaamheid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Grootveld, G. [VROM-Inpsectie, Den Haag (Netherlands); Op den Kamp, A. [OpdenKamp Adviesgroep, Den Haag (Netherlands)

  2002-12-01

  An overview is given of the possibilities to use and search the title database which contains data on emission of pollution sources in different sectors in the Netherlands. [Dutch] De voorliggende publicatie illustreert de kracht van het Data Warehouse aan de hand van zeven voorbeelden in de hoofdstukken 3 tot en met 9. Daarbij wordt telkens ook een doorkijk naar duurzame ontwikkeling gegeven.In hoofdstuk 10 worden twee cases met een korte handleiding behandeld. In hoofdstuk 1 staat achtergrondinformatie over de milieubeleidketen en de plaats die monitoring daarin neemt. In hoofdstuk 2 worden kort de drie dimensies van het Data Warehouse en de mogelijkheden die het Data Warehouse biedt beschreven (www.emissieregistratie.nl)

 19. CIJNS en TIJNS, één belasting twee termen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pieter van Reenen

  2014-12-01

  Full Text Available CIJNS and TIJNS, one tax two terms. Origin and reciprocal influence, and the complex relation between CIJNS and ASSIJS Dutch has two terms, CIJNS and TIJNS, for one type of tax. A third term, ACCIJNS, which in older Middle Dutch is ASSIJS denotes another type of tax. CIJNS is written with dozens of spellings, for instance cense, chens, cins, tsins, sise, tseys, cyes, whereas the spelling of TIJNS is more or less stable, as can be established on the basis of 13th and 14th century Middle Dutch corpora. It is argued that CIJNS and TIJNS come from Latin CENSUS without intervention of Romance, CIJNS, the southern form in Middle Dutch, via Old French C(HENS; TIJNS, the northern form of Middle Dutch, via Low German TINS and High German ZINS, the T having originated in Low German; the many spelling variations of CIJNS are due to the vowel of TIJNS which has influenced the vowel of CIJNS, for instance cens > cins; ASSIJS which in one area has temporarily lead to the loss of the n in CIJNS, for instance sinse > sise, cijns > cijs; later in the same and an adjacent area the opposite trend has led to ACCIJNS, in which CIJNS has become a derivation; the absorption of the [n] by the preceding vowel of Old French CENS resulting in pronunciations such as [sẽ:s] or [sẽjs], sometimes perceived by Flemish speakers without nasality as for instance [sejs] noted seys; the begin group of Old French C(HENS reproduced in Dutch as for instance c, ch, ts, cs, tz, s and pronounced as [ts], [tʃ], [s], [ʃ].

 20. Boere gewere uit twee vrydheidsooloë | Otto | Scientia Militaria ...

  African Journals Online (AJOL)

  Hulle is oud. Hulle dae van glorie is verby. Sommige van hulle is verroes en vol oorlogslidtekens. Tog hou hulle vir die leek en vir die kenner 'n bykans mistieke skoonheid, 'n onweerstaanbare bekoring in. Hulle word deur sommige vertroetel, deur sommige bestudeer en deur sommige uitgestal sodat ander kan deel in ...

 1. Klimaat, energieverbruik en bloem temperatuur bij twee Gerbera telers

  NARCIS (Netherlands)

  Vanthoor, B.H.E.; Tsafaras, I.

  2018-01-01

  This report provides an overview of the Gerbera companies -Holstein Flowers and Zuijderwijk Witzier. Both growers have a blackout screen, energy screen and an illumination system. Holstein Flowers dehumidifies the greenhouse air by means of blowing in heated outside air (using air ducts) and

 2. Praktijkervaringen met verlichtingsautomaten bij twee bedrijven in de gemeente Dordrecht.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  1992-01-01

  In October and November 1989, a publicity campaign for using daytime running lights was conducted in the Dutch municipality of Dordrecht. At the same time, the vehicles of both the Regional Energy Company in Dordrecht (RED) and of the Municipal Transport Company of Dordrecht (GVB) were equipped with

 3. Moroccorp: tien miljoen woorden uit twee Marokkaans- Nederlandse ...

  African Journals Online (AJOL)

  beperkt tot Genk en ook straattaal (Appel 1999) is regiogebonden. Maar een goed begrip van deze variëteiten kan .... werd het eerste chatkanaal gelogd, en van juli tot en met september werd het tweede chatkanaal gelogd. Onze logactiviteiten .... is marked by certain contact phenomena". Die definities zien er op het eerste.

 4. Laat-Victoriaanse invloed op die interieurinrigting van twee van ...

  African Journals Online (AJOL)

  The Victorian style period or era is named after Queen Victoria, who was on the British throne from 1837 to 1901. This style also influenced other countries, for example South Africa. The Victorian era is usually divided into the Early Victorian, Mid Victorian and Late Victorian periods, each with its own characteristics and style ...

 5. Over de twee ondersoorten van Festuca rubra L. in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Wilde-Duyfjes, de B.E.E.

  1973-01-01

  A survey is given of the literature concerning Festuca rubra L. s.l. as it occurs along the European coasts. For the Netherlands two subspecies are distinguished, viz. subsp. rubra and subsp. arenaria (Osb.) Richt. This is in accordance with the findings of FREIJSEN & HEERES (1972).

 6. De weg naar een succesvolle CRM-implementatie! TNO CRM Clusterplan Handleiding CRM-implementatie

  NARCIS (Netherlands)

  Kardol, H.; Loon, J. van; Oerlemans, K.

  2006-01-01

  Natuurlijk proberen CRM leveranciers u als klant hierin zo goed mogelijk te ondersteunen maar dan nog is het lastig om voor de betrokken partijen een gezamenlijk referentiekader te creëren. Hierdoor komt het nog regelmatig voor dat de verwachtingen bij de afnemer niet waargemaakt worden waardoor de

 7. De trek van kruiden van volgroeid wortelmateriaal : handleiding van A tot Z in beknopte vorm

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2005-01-01

  Deze teelthandleiding richt zich op de trek van vooral dragon, krulpeterselie, rucola en munt, uitgaande van wortelmateriaal dat in de vollegrond wordt geteeld. Deze forcering richt zich zowel op aanbod van kruiden in potjes als de meermalige oogst van het gesneden product in een kas of een

 8. Job Oriented Training Handleiding voor Luchtdoelartillerie (Job Oriented Training: Instructors Manual Air Defense)

  Science.gov (United States)

  2008-11-01

  luchtdoelartillerie Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31 346 35 62 11 F +31 346 35 39 77 lnfo-DenV@tno.nl Datum Auteur (s...een hoger begripsniveau getild. Theorie wordt niet van te voren aangeboden door middel van kennisover- dracht, maar wordt gaandeweg opgedaan. De...346 35 39 77 lnfo-DenV@tno.nl TNO-rapportnummer TNO-DV 2008 A394 Opdrachtnummer 851.2116.0152.11 Datum november 2008 Auteur (s) ir. T.J

 9. Praktische handleiding PubMed : hét boek om snel en doeltreffend te zoeken in PubMed

  NARCIS (Netherlands)

  Etten-Jamaludin, van F.; Deurenberg, H.W.J.

  2010-01-01

  Praktische handleidng PubMed is de eerste Nederlandstalige gids die op overzichtelijke wijze op de uitgebreide mogelijkheden van PubMed ingaat. PubMed (www.pubmed.gov) biedt gratis toegang tot MEDLINE en is de meest gebruikte medische zoekmachine. In deze geheel herziene derde editie van Praktisch

 10. Neerkijken en rondzien: Twee reizigers uit Nederland portretteren en presenteren Harlem.

  NARCIS (Netherlands)

  Boter, B.; Geerlings, A.J.M.

  2016-01-01

  Looking down and looking around: Two travelers portray and present Harlem In the 1930s and 1950s two white Dutch writers, Mary Pos (1904-87) and Rosey Pool (1905-71), visited the New York neighborhood of Harlem. They reported on these journeys in letters, newspaper articles, monographs, and

 11. Inclusief onderwijs en remedial teaching...twee geloven op één kussen?

  NARCIS (Netherlands)

  MA Ed SEN Anja Timmermans-van Schijndel

  2005-01-01

  Hoe verhoudt zich inclusief onderwijs, waarbij we alle kinderen zonder uitzondering, een plekje toebedelen in het regulier onderwijs, tot remedial teaching, waarbij we kinderen een min of meer exclusieve, op maat gesneden begeleiding geven?

 12. Twee aardbewings of een? Die assosiasie van literêre motiewe in ...

  African Journals Online (AJOL)

  Two earthquakes or one? The association of literary motifs in the exegesis of Matthew 27:51-54 & 28:2-4. By means of a detailed analysis of the association of literary themes, the development of a motif of Matthew 27:51 and 28:2 is traced through diverse Patristic and Byzantine authors. This is done in order to illustrate how ...

 13. Nederlandse consumptie en energiegebruik in 2030, een verkennende basis van twee lange termijn scenario's

  NARCIS (Netherlands)

  Vringer K; Aalbers TG; Drissen E; Hoevenagel R; Bertens CAW; Rood GA; Ros JPM; Annema JA; LAE

  2001-01-01

  Major issues in the Dutch fourth National Environmental Policy Plan are sustainability and quality of life. The energy requirement for consumption tripled between 1948 and 1996. In this period no significant trends towards a lower energy intensity were found and there is no indication of

 14. Mammal and bird road mortalities on the Upington to Twee Rivieren ...

  African Journals Online (AJOL)

  A mammal hotspot was identified along the 91 km of road that traversed the Gordonia duneveld. Since the nine roadside traffic warning signs erected on the R360 road had no measurable impact on road mortalities, it is recommend that three rumble strip sections with accompanying signage be erected in the hotspot to ...

 15. Vooruitgang en ondergang: historiese dialektiek in twee tekste van Hans Magnus Enzensberger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.P.C. van den Berg

  2006-07-01

  Full Text Available Progress and decline: historical dialect in two texts by Hans Magnus Enzensberger The interpretation of history as a process of dialectical development has been one of the most important ideas of Marxist philosophy. Whereas earlier Marxists optimistically considered this process as steering inevitably towards a sociopolitical utopia, subsequent thinkers in the Marxist tradition, especially those identified as Neo-Marxists (like Theodor Adorno, had a more pessimistic interpretation of dialectics. Influenced especially by Adorno, German poet and social commentator Hans Magnus Enzensberger uses the concept of “historical dialectics” as a seminal theme in two of his literary works: “Mausoleum: siebenunddreißig Balladen aus der Geschichte des Fortschritts” and “Der Untergang der Titanic”. In these two texts the representation of the ambiguity of “Fortschritt” or historical development presupposes a more pessimistic account of the historical process. This ambiguity is present both in a bird’s-eye view of the historical process (“Mausoleum”, and in the focus on one specific historical incident (“Der Untergang der Titanic”. Enzensberger subsequently continues to consider the role of art within this dialectical context. In this article, both Enzensberger’s literary use of the philosophical concept of historical dialectics and its artistic implications (as identified by him are examined.

 16. De invloed van automassa op het letselrisico bij botsingen tussen twee personenauto's : een kwantitatieve analyse.

  OpenAIRE

  Berends, E.M.

  2009-01-01

  On European roads, the dispersion of vehicle mass as well as the average vehicle mass are increasing. This has road safety consequences. Drivers in light cars have higher injury and death rates. This means that they have a higher risk of being injured or killed in a crash with a heavier vehicle. The research literature shows that large differences in vehicle mass are not only a threat for the safety of individual drivers, but also for the total number of casualties. A larger dispersion of mas...

 17. De invloed van automassa op het letselrisico bij botsingen tussen twee personenauto's : een kwantitatieve analyse.

  NARCIS (Netherlands)

  Berends, E.M.

  2009-01-01

  On European roads, the dispersion of vehicle mass as well as the average vehicle mass are increasing. This has road safety consequences. Drivers in light cars have higher injury and death rates. This means that they have a higher risk of being injured or killed in a crash with a heavier vehicle. The

 18. Diversiteit in de opsporing en vervolging van economische uitbuiting : De interpretatieruimte onderzocht in twee kwalitatieve onderzoeksprojecten

  NARCIS (Netherlands)

  Debacker, Jolynn; Loyens, Kim

  2014-01-01

  Since 2005, the Belgian human exploitation law explicitly includes the exploitation of labour force. In the revised law, an act is considered exploitative when a person is employed in conditions which are against human dignity. What this means in practice, is however unclear. Neither the law, nor

 19. Refleksie op twee pastorale modelle, Deel 2: Die pastor as luisteraar - die storiemodel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yolanda Drever

  2000-12-01

  Full Text Available Reflection on two pastoral models, Part 2: The pastor as listener - the narrative model. This study focuses on pastoral interaction with women. Pastoral care and counselling with women takes place within hierarchical societal and church structures. In such societies those higher up in the hierarchy exercise power over others. The male perspective has been the dominant one. This article is a critical description and evaluation of Julian Miiller's narrative model for pastoral counselling. The premise of this model is that identity and story are related. This forms part of what is known in a broader context as the hermeneutics of conversation. In pastoral interaction the life stories of people are associated or disassociated with stories in the Bible. The article pleads for symmetrical interaction in pastoral counselling. This means that women should not be sold out to patriarchal narratives in the Bible that devalue them. Contra-narratives in the Bible according to which women have equal access to God could play an important role in pastoral interaction.

 20. Grondwaterkwaliteit in stedelijk gebied en op locaties met oeverinfiltratie ; twee selecties uit het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Absil LLM; LBG

  1997-01-01

  The Dutch National and Provincial Groundwater Quality Network (LMG/PMG) have been designed to keep track of the shallow groundwater quality (well screens at 10 and 25 m below surface). The average monitoring site density is 1 per 100 km2. Since 1984 samples have been collected yearly and analysed

 1. Grondwaterkwaliteit in stedelijk gebied en op locaties met oeverinfiltratie ; twee selecties uit het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Absil LLM; LBG

  1997-01-01

  Binnen het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) en de Provinciale Meetnetten Grondwaterkwaliteit (PMG) worden jaarlijks monsters genomen in enkele honderden grondwaterstandsbuizen over heel Nederland. De putten hebben filters op ca. 10 en 25 m-mv. Het doel van dit onderzoek is een beeld

 2. De invloed van de temperatuur op de ademhaling van twee verwante zeegrondels,

  NARCIS (Netherlands)

  Veldhuis, C.

  1975-01-01

  Oxygen consumption of two Gobius species in relation to temperature was measured for resting fish and during forced swimming, before feeding and after feeding. The results of these measurements of respiration were described.

 3. Twee patiënten met acute hepatitis B uit dezelfde piercingsalon

  NARCIS (Netherlands)

  de Man, R A; Bosman, A; Stevens-Schretzmeijer, M; Niesters, H G

  1999-01-01

  Hepatitis B was diagnosed in two homosexual men aged 41 and 31 years. Both had undergone piercing on the same day in the same saloon. The word piercing means application of decorations in the skin which is pierced for the purpose. The breeching of the skin combined with the conditions under which

 4. Twee vroeë reaksies van Gereformeerde kant op Karl Barth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. J. Engelbrecht

  1986-06-01

  Full Text Available In 1919 het die eerste uitgawe van die epogmakende “Romerbrief” van Karl Barth verskyn. Van die tweede druk in 1922 sê hy dat “kein Stein mehr auf dem andem” gelaat is nie. So opspraakwekkend was hierdie boek dat in 1929 die 5de druk van die tweede, radikaal-hersiene uitgawe verskyn het. Intussen het nog ander werke van Barth en selfs oor Barth verskyn. 0ns noem o.a. sy Der Christ in der Gesellschaft (1920; Das Wort Gottes und die Theologie (1924; Vom Christlichen Leben (1926; Auferstehung der Toten (2. Aufl. 1927, sy preke saam met Eduard Thurneysen Komm Schopfer Geist, (Dritt Aufl., 7-9 Tausend(! 1926. Maar 1927 was veral belangrik vanweë die verskyning van Barth se eerste Dogmatiekboek: “Die Christliche Dogmatik im Entwurf. 1 Die Lehre vom Worte Gottes. Prolegomena zur Christlichen Dogmatik” . Voor dié datum het dwarsoor die wêreld, maar ook in Nederland wye reaksie op sy teologie ontstaan. In 1926 skryf Max Strauch sy “Theologie Karl Barth’s”, terwyl Haitjema in Nederland ook in 1926 sy Barth boek die lig laat sien (Prof. dr. Th. L. Haitjema, Karl Barth, Wageningen 1926. Ander Nederlanders wat gereageer het, was drr. A. H. de Hartog, V. Hepp, Ph. Kohnstamm en di. D. Tromp en 0. Noordmans.

 5. De opdeling van Centraal-Afrika, 1875-1885 : een analyse van twee territoriale conflicten

  NARCIS (Netherlands)

  Foeken, D.W.J.

  1992-01-01

  Deze studie beschrijft een politiek-historisch proces en vormt een bijdrage aan de systematische studie van internationale territoriale conflicten vanuit het gezichtspunt van de politieke geografie. Tevens worden aspecten van het Europese imperialisme van de late 19e eeuw nader verklaard. De

 6. Promotie vrijwillig gebruik van fietshelmen in de Bollenstreek : de resultaten van een project bij twee basisscholen.

  NARCIS (Netherlands)

  Steenbakkers, M. Goldenbeld, C. Dijkman, A. & Venema, A.

  1996-01-01

  Together with local and national organisations the Consumer Safety Institute developed in 1995 a project to encourage the use of bicycle helmets on a voluntary basis among children. In two municipalities, Noordwijkerhout and Leiderdorp, the project is carried out with children of two governmental

 7. Detectie van Meloidogyne spp. in grondmonsters - een vergelijking van twee technieken

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhuizen, P.T.M.; Schoemakers, N.; Vos, J.; Versteegen, F.; Landeweert, R.; Karssen, G.

  2007-01-01

  Hier volgen de samenvattingen van de bijeenkomst van 20 maart 2007 van de KNPV-werkgroep Meloidogyne. 1) Kwantitatieve multiplexdetectie van aaltjes; 2). Meloidogyne chitwoodi en M. fallax: vergelijking visuele beoordeling en Taqman-PCR aan pootaardappelen; 3) Detectie van Meloidogyne spp. in

 8. BEG IN SE LSVANBYBE LV ERTA LIN G * „Vertaal beteken twee ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  RoSENZWEtG, wat tesame met MARTIN BuBER 'n uiters merkwaardige. *Lesing gehou ... Dit het ook LuTHER, die Bybelvertaler vir die Duitse volk, wel goed ...... king en die kleur van die oorspronklike behou word selfs al sou daar mee aan ...

 9. Twee versoenbare konstrukte in resente historiese Jesus-navorsing, Deel II: Andries van Aarde1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J.C. van Wyk

  2000-12-01

  Full Text Available Two compatible constructs in current historical Jesus re-search, Part II: Andries van Aarde. In Part I, John Dominic Crossan's proile of the historical Jesus was discussed. This article focuses on Andries van Aarde's view. According to Van Aarde, Joseph the father of Jesus should historically be seen as a legendary figure and that Jesus grew up fatherless. The stories of Jesus, virginal conception are myths. However, they reflected an historical context of the separation between the post-Easter synogogical movement and the Jesus movement. The article also discusses Van Aarde's view on the resurrection narratives, the contininuity and discontininuity between Jesus, and earliest Christianity and his view on canon and dogma. It concludes with a comparison between Corssan,s and Van Aarde's perspectives.

 10. Twee patiënten met lactaatacidose en hypoglykemie als uiting van een lymfoom

  NARCIS (Netherlands)

  Juffermans, N. P.; Rijneveld, A. W.; Zweegman, S.; Spijkstra, J. J.

  2006-01-01

  A 32-year-old man who had undergone kidney transplantation presented with malaise, severe diarrhoea, nausea and vomiting, productive cough and shortness of breath. A 42-year-old woman with no relevant medical history presented with fever, weight loss and abdominal pain. Both patients had lactic

 11. Guide for the calculation of heating capacity and heating coils for deep tanks / Handleiding bij de berekening van verwarmingskapasiteit en spiraallengte voor dieptanks

  NARCIS (Netherlands)

  Heeden, D.J. van der; Koppenol, A.D.

  1972-01-01

  This report deals with a method for calculating the heating capacity and the length of heating coils, required for deep tanks in dry cargo ships. It is based on the theory of natural convection and on experiments, carried out on tanks loaded with mineral oils. The calculating method is set up for

 12. Handleiding voor natuurondernemen : het ontwikkelen van verdienmodellen voor natuurbehoud en natuurontwikkeling : product van het WURKS project Natuurondernemerschap en Toerisme binnen het Groene Onderwijs (NatureToGo)

  NARCIS (Netherlands)

  Felder, M.; Pellis, A.

  2013-01-01

  Natuurbeschermingsorganisaties kijken naar nieuwe vormen van ondernemerschap om natuurbehoud ook in de toekomst te kunnen blijven financieren. Natuur wordt daarnaast meer naar voren geschoven als economische drager van gebieden die kampen met drastische economische en demografische veranderingen. De

 13. Twee botsproeven op de slipform STEP-barrier : verslag van twee botsproeven, een personenauto bij 100 km/uur en een bus bij 70 km/uur, uitgevoerd door testinstituut LIER in Frankrijk.

  NARCIS (Netherlands)

  Pol, W.H.M. van de

  1996-01-01

  An aim of collision trials on actual scale is to assess whether the developed slipform STEP barrier meets the `higher containment level' H2. The trials required for assessment are TB 11 and TB 51. TB 11 is a test using a light passenger car with a mass of 900 kg, travelling at a speed of 100 km/h

 14. Aan de poort van de sociale werkvoorziening : een studie over besluitvorming en marginalisering als twee kanten van de toetreding

  NARCIS (Netherlands)

  Terpstra, J.

  1985-01-01

  In 1980 about 75.000 people in the Netherlands had a job in the Social Employment (sociale werkvoorziening), comparable with sheltered workshops for disabled persons. The Social Employment offers work under adapted circumstances. This facility is executed on the basis of the Social Employment

 15. Grense tussen kerk en staat vir die reëling van die predikantsdiens: gesien vanuit twee kerkregtradisies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Smit

  2009-07-01

  Full Text Available Boundaries for church and state regarding the regulation of the ministry of the Word: seen from two church polity traditions This article focuses on the boundaries for church and state with regard to the regulation of the ministry of the Word – seen from two independent church polity traditions. Until now the South African courts have not given an indication of how these boun- daries should be understood or how these apply within the South African context. The purpose of this article is not to make a judicial comparison. The purpose is to show that two indepen- dent church polity traditions, namely the German and the reformed, developed general principles for the boundaries of church and state with regard to the regulation of a minister’s position in law. In both traditions church polity is regarded sui generis, and recognises the church’s right to regulate a minister of religion’s position independently from the state. In conclusion it is found that the boundaries between church and state for the ministry of the Word are primarily determined by the principle that church and state should not in any way influence or interfere with one another's separate mandates or duties. The ministry of the Word is the responsibility of the church and not the state. Therefore the state does not have the competency to regulate the ministry of the Word.

 16. Tussen uitspraak en detentie : Een verklaring voor het verschil tussen twee methoden om de behoefte aan sanctiecapaciteit te meten

  NARCIS (Netherlands)

  Moolenaar, D.E.G.

  2001-01-01

  Het WODC maakt regelmatig prognoses van de behoefte aan sanctiecapaciteit. Bij de strafrechtelijke sanctiecapaciteit van het gevangeniswezen voor meerderjarigen laten verschillende bronnen echter een uiteenlopend beeld zien. Het gaat hiet om verschillende modellen gehanteerd door het WODC en de

 17. Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679) : twee remonstrantse theologen op de bres voor godsdienstige verdraagzaamheid

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, S.J.

  2011-01-01

  In deze intellectuele dubbel biografie van Samuel en Johannes Naeranus staat de strijd voor religieuze verdraagzaamheid centraal. Visser laat zien hoe vader en zoon, leden van een bekend zeventiende-eeuws remonstrants predikantenge¬slacht, handen en voeten gaven aan hun streven naar tole¬rantie,

 18. Twee eeuwen Friese geschiedschrijving. Opkomst, bloei en verval van de Friese historiografie in de zestiende en zeventiende eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Waterbolk, Edzo Hendrik

  1952-01-01

  This study deals with the Frisian historians of the 16th and 17th centuries. Part I, in three chapters, contains a description of the causes which led them to historical reflection: part II, also in three chapters, dealing with the same period and persons as the three chapters of part I, considers

 19. Wanneer een twee word: ’n Perspektief op resente gebeure in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wim A. Dreyer

  2014-02-01

  Full Text Available When one becomes two: A perspective on recent events in the Netherdutch Reformed Church of Africa. On 28 July 2013 13 congregations of the Netherdutch Reformed Church of Africa (Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika declared themselves independent and constituted as the ‘Geloofsbond van Hervormde Gemeentes’. This contribution examines the recent historical background to this event as well as several contributing factors such as the role of the media, the role of organisations, differences in theology as well as ideological differences. The conclusion is reached that a tension-filled discourse between confessional and critical theology, linked to clear ideological views, were the main contributing factors to divisions in the church. The contribution concludes with a discussion of some implications of these events from the perspective of church polity.

 20. Wanneer een twee word: ’n Perspektief op resente gebeure in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wim A. Dreyer

  2014-05-01

  Full Text Available When one becomes two: A perspective on recent events in the Netherdutch Reformed Church of Africa. On 28 July 2013 13 congregations of the Netherdutch Reformed Church of Africa (Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika declared themselves independent and constituted as the ‘Geloofsbond van Hervormde Gemeentes’. This contribution examines the recent historical background to this event as well as several contributing factors such as the role of the media, the role of organisations, differences in theology as well as ideological differences. The conclusion is reached that a tension-filled discourse between confessional and critical theology, linked to clear ideological views, were the main contributing factors to divisions in the church. The contribution concludes with a discussion of some implications of these events from the perspective of church polity.

 1. Twee leeuwen, een kruis : De rol van katholieke culturele kringen in de Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900)

  NARCIS (Netherlands)

  Dagnino, R.

  2013-01-01

  Which were the cultural borders of the Dutch-speaking Catholicism between 1830 and the end of the nineteenth century? To what extent were the Netherlands situated within the ‘mental space’ of the Flemish Catholics and, vice versa, how much was Flanders a part of the cultural horizons of the Dutch

 2. Keelpijn bij reumatoïde artritis: twee patiënten met cricoarytenoïd-artritis

  NARCIS (Netherlands)

  Jol, J. A.; van Deelen, G. W.; Dinant, H. J.

  1997-01-01

  In two patients with chronic rheumatoid arthritis, a woman aged 65 and a man aged 56 years, cricoarytenoid arthritis was diagnosed. The symptoms were hoarseness, sore throat and stridor. In both patients a narrowed glottic fissure was found. In one patient tracheostomy was necessary to guarantee a

 3. Die histologie en ultrastruktuur van die hepatopankreas van die bloukurper Oreochromis mossambicus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. M. Nel

  1990-07-01

  Full Text Available Die histologie en ultrastruktuur van die hepatopankreas van die bloukurper Oreochromis mossambicus word beskryf. ’n Dun bindweefselkapsel omring die lewer. Die hepatosietrangskikking vertoon as lobules, met die koorde van hepatosiete wat vanaf ’n sentrale vene uitradieer en met mekaar anastomaseer. Indiwiduele lewerlohules vertoon nie duidelike grense nie, maar enkele duidelike triades word wel in die lewer van O. mossambicus aangetref. Die hepatosiete bevat ’n enkele ronde kern met ’n duidelike nukleolus en die growwe endoplasmiese retikula kom in twee of meer rye om die kerne en teen die selgrense van die hepatosiete voor. Die ander sitoplasmiese organelle kom verspreid in die hepatosietsitoplasma voor. Die eksokriene pankreasselle is om die portale venes gesetel. Die kerne van hierdie selle is rond en is hasaal in die kubies- tot silindervormige selle gelee. ’n Goedontwikkelde growwe endoplasmiese retikulum — vesikulêr, tubulêr en sirkulêr in vorm — en sektretoriese granules wat apikaal in die sel gelee is, kom voor.

 4. Signs of Transition; Tekens van Transitie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Leenders, C.; Baidenmann, J.

  2010-05-15

  This book contains 14 inspiring experiences with making the energy system more sustainable that make clear that the energy transition is progressing. Two examples are provided for each of the seven themes: (1) Sustainable electricity (Agriport A7, Wind park Prinses Amalia); (2) Energy in the built environment (passive houses, conceptual building); (3) Chain efficiency (searching for CO2, process intensification); (4) New gas (biogas from manure, High efficiency boiler); (5) Sustainable mobility (electric driving, bus on biogas); (6) greenhouse as source of energy (closing the greenhouses, tomatoes on geothermal heat); and (7) green resources (biorefinery of grass, pyrolisis of biomass) [Dutch] Dit boek bevat veertien inspirerende ervaringen met verduurzaming van de energiehuishouding die duidelijk maken dat er voortgang zit in energietransitie. Er worden twee voorbeelden gegeven voor elk van de zeven thema's: (1) Duurzame Elektriciteit (Agriport A7, Windpark Prinses Amalia); (2) Energie in de Gebouwde Omgeving (Passiefhuizen, Conceptueel Bouwen); (3) Keten-Efficiency (Op zoek naar CO2, Procesintensificatie); (4) Nieuw Gas (Biogas uit mest, HR-e ketel); (5) Duurzame Mobiliteit (Elektrisch rijden, Bus op biogas); (6) Kas als Energiebron (De kassen sluiten, Tomaten op aardwarmte); en (7) Groene Grondstoffen (Bioraffinage van gras, Pyrolyse van biomassa)

 5. Refugees’ perceptions regarding HIV and AIDS in Ba-Phalaborwa Municipality in Limpopo Province

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elizabeth Nkwinika

  2014-10-01

  Doelwitte: Die navorsing het ten doel gehad om vlugtelinge te Humulani dorpie in Ba-Phalaborwa munisipaliteit, Limpopo provinsie, se persepsies oor MIV en vigs te ondersoek en beskryf. Die doelwitte het die bepaling van geslagspersepsies oor MIV en vigs ingesluit, asook om aanbevelings te bied vir maniere om die vlugtelinge ’n beter begrip van MIV en vigs te gee. Metode: ’n Kwantitatiewe benadering tot hierdie navorsing is gevolg. Die teikenpopulasie van die studie was al die vlugtelinge te Humulani dorpie. Die steekproef het uit beide manlike (n = 78 en vroulike (n = 122 deelnemers bestaan wat vraelyste voltooi het. Die steekproef vlugtelinge was van verskillende etniese groepe afkomstig: Mosambiek, Nigerië, Ghana en Zimbabwe. Die vraelys het twee afdelings gehad: Afdeling A het die biografiese data bevat en Afdeling B het die vlugtelinge se kennis van MIV ondersoek. Resultate: Die bevindinge van die studie het onthul dat die deelnemers oor lae kennisvlakke rakende MIV beskik – dit kan toegeskryf word aan hul geloof in die mites aangaande MIV en vigs. Gevolgtrekking: Die populasie van MIV-besmette vlugtelinge in Limpopo mag steeds groei indien daar nie aandag geskenk word aan die unieke behoeftes van die vlugtelinge nie, soos die versterking van voortplantingsgesondheidsdienste, gesinsbeplanning, en moeder- en kindersorg, asook die verbetering van hul opvoedkundige en sosio-ekonomiese welstand.

 6. Beschrijving van een verdampings-condensatie aerosol generator voor de produktie van submicron aerosol

  NARCIS (Netherlands)

  Feijt; A.*; Meulen; A.van der

  1985-01-01

  Dit rapport is een handleiding voor een bedrijfszeker, routinematig gebruik van een zgn. Evaporation-Condensation aerosol Conditioner. Met deze aerosol generatie apparatuur kunnen op stabiele, reproduceerbare manier zeer hoge concentraties (tot 1 miljoen deeltjes per cc) monodispers submicron

 7. Ultraviolet and infrared spectrophotometry : some applications

  NARCIS (Netherlands)

  Koornneef, Jan

  1976-01-01

  De inhoud van dit proefschrift valt uiteen in twee delen doordat waarnerningen gepresenteerd en geinterpreteerd worden in twee ver uiteenliggende gedeelten van het electromagnetisch spectrum ... Zie: Samenvating

 8. Metingen aan twee luchtwassystemen in een vleeskuikenstal met conditionering van ingaande ventilatielucht = Measurements on two air scrubbing systems on broiler houses with heat exchanger for inlet ventilation air

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.; Hattum, van T.G.; Huis in 'T Veld, J.W.H.; Gerrits, F.A.

  2012-01-01

  The performance of two experimental air scrubber was investigated during 9 months on two broiler houses. The inlet ventilation air of the houses is led through a subsoil heat exchanger. In this report the removal efficiencies of the scrubber are reported for ammonia, odour and fine dust (PM10 and

 9. Resultaten ringtest 2005 zware metalen en arseen in twee monsters zuiveringsslib in het kader van de regeling "Bemonstering en Analyse Overige Organische Meststoffen" (BOOM)

  NARCIS (Netherlands)

  Driessen, J.J.M.; Oostrom, van J.J.; Polanen, van A.

  2005-01-01

  In The Netherlands a large quantity of domestic, agricultural and industrial organic wastes is produced. After purification or composting processes these substances can be partly re-used as organic fertilisers on the condition that this does not lead to contamination of the environment. In the so

 10. De betekenis van consulieachtige verschijnselen in de eerste twee levensjaren [mportance of convulsion-like signs during the first two years of life

  NARCIS (Netherlands)

  Reerink, J.D.; Herngreen, W.P.; Peters, A.C.B.; Ouden, A.L. den; Verloove-Vanhorick, S.P.; Ruys, J.H.

  1994-01-01

  Objective. Assessment of the prevalence of convulsion-like symptoms in 1854 children of Dutch-speaking mothers of a population-based birth cohort. Method. At each child health clinic (CHC) visit mothers were asked whether they had noted any of the following signs: loss of consciousness, involuntary

 11. Het gezin tussen verleden en toekomst : een sociologisch onderzoek in twee verstedelijkende plattelandsgemeenten voor en na de jaren zestig : beschrijving, analyse en beschouwingen

  NARCIS (Netherlands)

  Douma, W.H.

  1975-01-01

  This study comprises the results of two investigations, the second of which was carried out more than a decade after the first. The initial project was done in 1960. The motive for starting it at the time were the strains on family life, caused by the profound economic and social changes taking

 12. The Two-Store Model of Memory: Past Criticisms, Current Status, and Future Directions (Het Twee-Stadia Model van het Geheugen: Terugblik, Huidige Status en Toekomstige Ontwikkelingen)

  Science.gov (United States)

  1990-06-01

  levels -of- processing " ( Craik & Lockhart , 1972) en de "working memory" (Baddeley & Hitch, 1974) benaderingen deze verschijnselen beter...of storing information in LTS. 2.2 The levels -of- processing framework Craik and Lockhart (1972), in a very influential paper, proposed what they...Cognitive theory. (Vol. 1). (pp. 151-171). Hillsdale, N.J.: Erlbaum. Craik , F.l.M & Lockhart , R.S. (1972). Levels of processing : A frame- work

 13. Remembering the Book : Nostalgia and Intermediality in Two Contemporary Experimental Novels / Herinneringen aan het Boek : Nostalgie en intermedialiteit in twee hedendaagse experimentele romans

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tanderup, Sara

  2015-01-01

  This article discusses a ‘material turn’ in contemporary literature in relation to two recent works: Anne Carson’s NOX (2009) and Oscar K’s Af Olafur Kjartanssons optegnelser om den skjulte skrift (2011). Both works experiment with the medium of the book and modes of writing and print. They confr...

 14. Michael Faraday en die letterlike lesing van twee ‘boeke’ van God: 'n Gevallestudie oor verhouding tussen geloof en wetenskap1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Elaine Botha

  1993-03-01

  Full Text Available The cognitive historical approach to the history of science provides a methodological approach which makes it possible to take into account most of the factors which were constitutive in the formation of scientific meaning in scientific concept formation. In this article this approach is linked with a methodology of metaphorical hermeneutics in order to determine the role played by religious factors in the meaning of scientific concepts. Contrary to traditional approaches in which religious factors are primarily seen as confessional in nature, the term religious is utilized here to identify those absolute presuppositions which fulfil a controlling or regulative function in scientific concept formation and theorizing. 'This approach is applied to a case study of the relationship of faith and science in the work of the nineteenth century British physicist, Michael Faraday. This approach provides an analysis of the change in conceptual structure which the concept of force undergoes in a transition from a mechanistic to a dynamistic metaphysical framework. In this analysis attention is also given to the distinction between confessional religious factors, metaphysical frameworks, meta-scientific principles and theories.

 15. Twee botsproeven op de verankerde stalen STEP-barrier : verslag van twee botsproeven, een personenauto met 100 km/uur en 20 graden inrijhoek en een bus met 70 km/uur en 20 graden inrijhoek, op de verankerde STEP-barrier, uitgevoerd door testinstituut LIER in Frankrijk. In opdracht van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.

  NARCIS (Netherlands)

  Pol, W.H.M. van de

  1996-01-01

  An aim of collision trials on actual scale is to assess whether the developed anchored steel STEP barrier meets the `higher containment level' H2. The trials required for assessment are TB 11 and TB 51. TB 11 is a test using a light passenger car with a mass of 900 kg. TB 51 is a test using a bus

 16. Health benefits of soy beans and soy products: a review | Venter ...

  African Journals Online (AJOL)

  Heel sojabone bevat 40% proteïene, terwyl sojameel, sojaproteïenkonsentraat en geïsoleerde sojaproteïen respektiewelik 50%, 70% en 90% proteïen bevat. Verskeie nie-nutriëntbestanddele soos isoflavone, protease-inhibeerders, fitiensuur, saponiene en fitosterole kom in sojabone voor en is moontlik vir sekere van die ...

 17. NDOGM EN H IST OR IES OOG PU NT BESIEN . Die Apostoliese

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  ou kerkleraars oer die hiernamaals heidense bestanddele bevat het, waardeur die beskouing van die Roomse Kerk oor die nederdaiing be- invloed is. Rome leer dat die hiernamaals vyf verskillende plekke bevat. Christus het na een van daardie vyf plekke afgedaal. en wel na die verblyfplek van die gelowiges wat voor sy ...

 18. Tendering by municipalities of wind turbines; Aanbesteding door gemeenten van windmolens

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-04-15

  This manual provides municipalities answers to the questions of how the municipality must do the tendering for wind turbines and what choices they have [Dutch] Deze handleiding biedt gemeenten antwoorden op de vragen hoe de gemeente moet aanbesteden en welke keuzes zij daarin heeft.

 19. Determinants of the spatial distribution of tree species in a neotropical forest

  NARCIS (Netherlands)

  Garzon-López, Carol

  2013-01-01

  De mechanismen die de ruimtelijke verspreidingdeling van soorten bepalen zijn verdeeld in twee uitersten: deterministisch (soortspecifieke aanpassing aan de omgevingsomstandigheden) en stochastisch (dispersielimitatie en stochastische demografie). Verschillende onderzoeken kijken naar deze twee

 20. Improving the commanders' speed and agility in decision-making

  NARCIS (Netherlands)

  Huis in 't Veld, M.M.A.; Ven, J. van de; Essens, P.; Grand, N. Le; Huiskamp, W.; Voogd, J.M.

  2007-01-01

  In het project "Decision Support Tools" zijn twee typen beslisondersteuningsconcepten ontwikkeld en getest, een Simulatie tool (CFSim) en een Critical Thinking Tool (CTT). Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van de twee concepten, het experiment en de resultaten van het experiment.

 1. Ondersteuning van mobiele hulpverleners

  NARCIS (Netherlands)

  Huis in 't Veld, M.M.A.; Streefkerk, J.W.

  2007-01-01

  TNO onderzoekt hoe mobiele hulpverleners beter ondersteund kunnen worden. Wat is de visie van TNO? Twee praktijkvoorbeelden geven inzicht. In het project "Decision Support Tools" zijn twee typen beslisondersteuningsconcepten ontwikkeld en getest, een Simulatie tool (CFSim) en een Critical Thinking

 2. Proeven van tekstkritiek. Een onderzoek betreffende de tekstgeschiedenis van de Renout van Montalbaen en de Perceval

  NARCIS (Netherlands)

  Hogenhout-Mulder, Maaike Janna

  1984-01-01

  In dit proefschrift wordt een poging gedaan de tekstgeschiedenis te achterhalen van twee Middelnederlandse tekstfragmenten: een gedeelte uit de RENOUT VAN MONTALBAEN en een gedeelte uit de PERCEVAL. ... Zie: Twee tekstfragmenten als object van onderzoek

 3. A Multilingual, Multicultural and Explanatory Music Education Dictionary for South Africa --- Using Wiegand's Metalexicography to Establish its Purposes, Functions and Nature

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Smit

  2012-09-01

  en verklarende opvoedkundige musiekwoordeboek vir Suid-Afrika te bepaal. Spesifieke tipes woordeboeke het spesifieke doelstellings. Vakwoordeboeke behoort die doelstelling te hê om inligting oor kennis in vakgebiede oor te dra. Hulle behoort ook kommunikasiekonflikte op te los. Die ware doelstellings van vakwoordeboeke is, volgens Wiegand, om óf linguistiese inligting oor terme oor te dra, óf ensiklopediese inligting, of albei. Die behoeftes van die gebruikers moet in ag geneem word wanneer die funksies van 'n woordeboek bepaal word. Wanneer nagedink word oor die funksies van 'n woordeboek wat musiekterme uit Suid-Afrika bevat, moet ook sosiale faktore in die Suid-Afrikaanse musiekopvoeding in ag geneem word. Die beplande woordeboek sal 'n linguistiese en 'n kommunikatiewe funksie hê. Dit sal ook 'n kognitiewe en wetenskaplike funksie hê om in 'n opvoedkundige behoefte te voorsien. Wat die aard van die woordeboek betref, sal dit elemente van verskillende tipes woordeboeke moet bevat, soos verklarende woordeboeke, vertalende woordeboeke en aanleerderswoordeboeke. 'n Tematiese rangskikking sal gevolg word, aangevul deur 'n alfabetiese indeks. Twee weergawes van die woordeboek sal gepubliseer moet word, naamlik 'n meer akademiese weergawe vir spesialiste, met meer tipes inligting, en 'n meer populêre weergawe vir niespesialiste.

  Sleutelwoorde: multikulturele woordeboek; veeltalige woordeboek; verklarende woordeboek; vakwoordeboek; wiegand; doelstellings van woordeboeke; funksies van woordeboeke; ensiklopediese inligting; linguistiese inligting; woordeboekgebruik; protokolle; aanleerdersleksikografie

   

 4. Cognitieve organisatie van wegbeelden. Deel III: verslag van twee experimenten met het classificeren door weggebruikers van wegen binnen en buiten de bebouwde kom. In opdracht van Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.

  NARCIS (Netherlands)

  Gundy, C.M. Verkaik, R. & Groot, I.M. de

  1997-01-01

  For the two experiments described in this study, a stratified sample was taken of urban road sites within built-up areas. This was subdivided by seven road classes, three urbanisation levels, and by the presence or absence of an intersection in the immediate vicinity. In addition, for experiment I a

 5. Een twee-trajectenmodel voor de ontwikkeling van anti-sociaal gedrag bij kinderen met ADHD. / A two-track model for the development of antisocial behavior in children with ADHD

  NARCIS (Netherlands)

  Prins, P.J.M.; Gebhardt, E.

  1997-01-01

  Describes a model based on 2 developmental pathways which both result in the comorbidity of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and conduct disorder (CD). It is suggested that disruptive behavior in preschool children can be differentiated according to aggressive and non-aggressive

 6. Socio-culturele structuur en innovatie : een structuur-vergelijkend onderzoek naar adoptie van family planning in de periode 1969 - 1973 door Sundanese echtparen in twee rurale gemeenschappen op West-Java

  NARCIS (Netherlands)

  Norren, van B.

  1985-01-01

  This publication contains a comparative study of socio- cultural influences on the process of family planning adoption during the period 1969-1973 in two rural communities in the regency of Bandung, West Java, Indonesia. One community, to be called Cianyar, is a ward in an agrarian village, while

 7. Monitoring and evaluation pilots Energy Box and Energy vouchers. Measuring the success rate of two instruments for energy saving in households; Monitoring en evaluatie pilots Energiebox en Energiebon. Succesmeting van twee instrumenten voor energiebesparing bij huishoudens

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Groot, M.I.; Koot, M.C.M.; Schepers, B.L.; Wielders, L.M.L. [CE, Delft (Netherlands); Jungblut, P. [Blauw Research, Rotterdam (Netherlands)

  2007-06-15

  The Dutch government wants to incite energy saving behavior in households and increase the use of energy saving products. By means of the pilot projects of the Energy Box and the Energy Voucher the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment wants to examine if these instruments can contribute to changing behavior and the corresponding CO2 reduction. This final report describes the results of the monitoring and evaluation study of the pilots with the aim of establishing how the actions are values in real life, which products are actually used and what the direct and indirect effects are of these actions on energy saving, CO2 reduction and changing behavior [mk]. [Dutch] De overheid wil Nederlandse huishoudens aanzetten tot energiebesparend gedrag en gebruik van energiebesparende producten. Met de uitgevoerde pilotprojecten van de Energiebox en de Energiebon wil het Ministerie van VROM onderzoeken of met deze instrumenten een bijdrage kan worden geleverd aan gedragsverandering en de daarmee samenhangende CO2-reductie. In deze eindrapportage worden de resultaten van de monitoring en evaluatiestudie van de pilots beschreven met als doel: Bepalen hoe de acties in de praktijk gewaardeerd worden, welke producten daadwerkelijk worden gebruikt en welk directe en indirecte effecten de acties hebben op energiebesparing, CO2-reductie en gedragsverandering.

 8. Tijdstip van MH-bespuiting in uien en effect van stikstof op kale uien : proeven 2007/2008

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.

  2008-01-01

  In 2007 zijn in Lelystad, als vervolg op de literatuurstudie “Het optreden van spruitvorming en kale uien tijdens de bewaring” twee veldproeven uitgevoerd: 1) een proef waarin bij twee rassen en bij twee verschillende stikstofbemestingsniveaus op verschillende momenten met MH is gespoten.

 9. Algae culture on drainwater from greenhouse horticulture. Towards an algae culture pilot for greenhouse horticulture; Algencultuur op drainwater uit de glastuinbouw. Naar een pilot algenteelt voor de glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2009-09-15

  The agriculture sector is rapidly warming to the idea of algae culture. Arable farmers, livestock farmers and greenhouse growers are all interested. This report contains an elaborated plan for a pilot-scale practical test and three appendices. The two-year pilot is going to cost about EUR 1 million and will yield practical knowledge about using algae to purify drainwater from greenhouse horticulture. A partnership between numerous small algae growers in a sales cooperative should lead to a better market position. Appendix 1 gives a description of various algae systems and the different types of algae that can currently be cultivated. Chlorella and Arthrospira are the most suitable types for cultivation on greenhouse drainwater. The most economically viable choice appears to be a hybrid nursery with a photobioreactor for starter material and covered raceways for mass production. Appendix 2 gives specific options for combining greenhouse horticulture and algae culture, including the surface allocated to, respectively, algae culture and greenhouse horticulture. Appendix 3 gives the detailed findings of research conducted by Imares into algae on drainwater specifically for the oyster growing sector [Dutch] De belangstelling van het agrarisch bedrijfsleven voor de algenteelt groeit snel. Akkerbouwers, veehouders en glastuinders tonen interesse. Dit rapport bevat een uitwerking voor een praktijkproef op pilotschaal, en drie bijlagen. De praktijkproef van twee jaar gaat circa 1 miljoen euro kosten en levert kennis uit de praktijk op om afvalwater uit de glastuinbouw te zuiveren middels algen. Een samenwerkingsverband tussen tal van kleine algentelers in een afzetcoöperatie moet tot een betere marktpositie kunnen leiden. Bijlage 1 geeft een beschrijving van verschillende algensystemen en de verschillende types algen die op dit moment te kweken zijn. Chlorella en Arthrospira zijn de meest in aanmerking komende soorten om op drainwater uit de glastuinbouw te kweken. De

 10. The Contribution of cocoa additive to cigarette smoking addiction

  NARCIS (Netherlands)

  Rambali B; van Andel I; Schenk E; Wolterink G; van de Werken G; Stevenson H; Vleeming W; TOX; SIR; LVM; PZO

  2003-01-01

  In dit rapport wordt de mogelijke bijdrage van cacao aan rookverslaving beschreven. Cacao wordt aan tabak toegevoegd om de smaak te verbeteren. Daarnaast bevat cacao tal van psychoactieve stoffen die mogelijk bijdragen aan rookverslaving Dit literatuuronderzoek beschrijft de blootstelling,

 11. Exploring climate regimes for differentiation of commitments to achieve the EU climate target

  NARCIS (Netherlands)

  Elzen den MGJ; Berk MM; Lucas P; Eickhout B; Vuuren van DP; KMD

  2003-01-01

  Dit rapport bevat een kwantitatieve verkenning van verschillende regimes voor lastenverdeling in het internationale klimaatbeleid op basis van mondiale emissieplafonds in overeenstemming met de EU lange termijn klimaatdoelstelling om de mondiaal gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot 2

 12. Het verbonden winkelgebied : hoe collectieve digitale marketing kan bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstad

  NARCIS (Netherlands)

  Risselada, A.H.; Hagen, D.; Weltevreden, J.W.J.; Atzema, O.A.L.C.; Spierings, B.; Janssen, J.W.H.; Ghaus, F.

  2018-01-01

  Met het handboek ‘Het verbonden winkelgebied’ willen we inzichtelijk maken hoe collectieve digitale marketing kan bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstad. Het handboek bevat naast onderzoeksresultaten ook een toolkit met een plan van aanpak voor collectieve marketing. Collectieven,

 13. Medische begeleiding produktiepersoneel uit oogpunt van produktbescherming

  NARCIS (Netherlands)

  Boot R; Bremer VHP; Hannik CA; Middelkoop-Selman YB; van Steenis G

  1986-01-01

  Dit rapport bevat globale richtlijnen betreffende gezondheidsaspecten van personeel, binnen het RIVM betrokken bij de bereiding van biologische prudkten voor humane toepassing, gericht op bescherming van deze produkten. In het rapport : a) wordt het betreffende produktiepersoneel (PP) nader

 14. Invoering van algemene vaardigheden: mogelijkheden van een vakoverstijgende aanpak

  NARCIS (Netherlands)

  Leenders, F.J.

  2003-01-01

  Centrale vraag: Het onderzoek richtte zich op de implementatie van vakoverstijgend vaardighedenonderwijs in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Belangrijkste conclusies: De brochure bevat onder meer een beschrijving van vijf scholen waar op verschillende wijze vaardighedenonderwijs

 15. Karakterisering van het "Etimologiewoordeboek van Afrikaans" (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  Als etymologisch woordenboek bezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaald door het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woorden die in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals ...

 16. Neurotoxic shellfish poisoning: A review

  NARCIS (Netherlands)

  Apeldoorn ME van; Egmond HP van; Speijers GJA; CSR; ARO

  2001-01-01

  Dit literatuuroverzicht bevat informatie betreffende het "neurotoxic shellfish poisoning" (NSP) syndroom en de veroorzakende toxines, nl.de brevetoxines, welke geproduceerd worden door de dinoflagellaat Gymnodinium breve. Chemische structuren en detectie-methodes van de brevetoxines,

 17. Tussen de oren, voor paard en pony in praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin, G.; Knaap, J.; Smolders, E.A.A.; Spek, van der M.C.

  1997-01-01

  Dit boek is echter voor tussen de oren van de eigenaar, verzorger, ruiter of amazone. Het bevat praktische adviezen op het gebied van voeding, opfok, gezondheid, africhting, vruchtbaarheid, beweiding en bodems

 18. De interpretatie van CBCT-beelden [Bespreking van: S.M. Gonzalez Interpretation basics of cone beam computed tomography

  NARCIS (Netherlands)

  van der Stelt, P.F.

  2014-01-01

  Dit handzame boek is verplichte stof voor iedere gebruiker van een CBCT-toestel. Het bevat ook waardevolle informatie voor algemeen practici die zich een beeld willen vormen van de diagnostische mogelijkheden van deze techniek.

 19. Using election registration data to measure migration trends in ...

  African Journals Online (AJOL)

  the national census and household and labour surveys. Socio-economic data ... ekonomise data bevat in die algemeen nie veel migrasiedata nie. .... contributions of scholars such as ..... It is a large data ... provide a longitudinal perspective of.

 20. Swimming pool special; Zwembadspecial

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-05-15

  This issue includes a few articles and messages on the use of heat pump systems in swimming pools. [Dutch] Dit nummer bevat onder meer een paar artikelen over het gebruik van warmtepompsystemen in zwembaden.

 1. Sleutels voor personenvennootschapsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  C.M. Stokkermans (Christiaan)

  2017-01-01

  markdownabstractHet proefschrift is bedoeld als bijdrage aan de ontwikkeling van nieuw Nederlands personenvennootschapsrecht. Er worden aanbevelingen gedaan voor de typen personenvennootschap die kunnen worden voorzien en voor de belangrijkste eigenschappen van elk type. Het proefschrift bevat ook

 2. Veiligheidsrapport voor de PIV-goot in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica

  NARCIS (Netherlands)

  Hofland, B.

  2002-01-01

  Bevat een veiligheidsvoorschrift voor de PIV (particle-image velocimetry) goot. Het rapport is vooral gericht op het gebruik van de krachtige Nd: YAG laser (veiligheidsklasse 4) die gebruikt wordt voor de PIV techniek.

 3. Karakterisering van het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fons Moerdijk

  2011-10-01

  Full Text Available

  Samenvatting: Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheener in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek vanAfrikaans (EWA. Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk vanBoshoff en Nienaber is vrijwel alleen toegankelijk voor specialisten en niet specifiek bedoeld vooreen breed publiek. EWA is juist allereerst bestemd voor de leek die zich interesseert voor de oorsprongen de geschiedenis van de eigen taal. Daarnaast biedt het ook de etymoloog en historischtaalkundige een hoop gegevens en inspiratie voor nader onderzoek. Als etymologisch woordenboekbezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaalddoor het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woordendie in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals afleidingen,samenstellingen, neologismen en gemeenzame spreektaalwoorden. De artikelstructuurwordt gekenmerkt door een hoge graad van uniformiteit en consistentie. Het accent ligt op dezogenaamde etymologia proxima, de etymologie waarbij men één stap teruggaat en de meestdirecte herkomst van het woord biedt. Voorts is speciale aandacht besteed aan polysemie: nietalleen de herkomst van de dominante betekenis van een woord wordt gegeven, maar ook die vanzijn eventuele andere betekenis(sen. Benoemingsmotieven komen ook veelvuldig aan bod. In eeneventuele tweede druk zouden opvallende verschillen in vorm of betekenis altijd verklaard of inieder geval besproken moeten worden. Dat blijft nu nogal eens achterwege. Ook zou voorafgaandaan zo'n volgende editie meer onderzoek naar woordhistorisch materiaal uit primaire bronnenvoor met name de 17de–19de eeuw verricht moeten worden. Het zou mooi zijn als deze eersteuitgave van EWA de aanleiding tot een dergelijk onderzoek zou vormen.

  Sleutelwoorden: BENOEMINGSMOTIEF, ETYMOLOGIA PROXIMA

 4. Overcoming resistance to innovation: Suggestions for encouraging change in language teaching

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Weideman, Albert

  2002-12-01

  Full Text Available As in many other countries, communicative language teaching (CLT became the orthodoxy in second language teaching in many sub-Saharan African education systems in the last two decades of the previous century. There is enough evidence, however, to indicate that it has not been adopted by a critical mass of language teachers in their day-to-day classroom practice, as distinct from their professed adherence to its main tenets. There may be many reasons for this resistance. Markee’s (1993 discussion of these indeed picks up a number of points that may be worth following up. This paper looks at three instructional tools that may assist teachers in overcoming resistance and adopting a communicative approach. The first is an instrument developed by Shaalukeni (2000 for use in her own work as an advisory teacher in northern Namibia. The paper discusses the employment of this instrument in her action research study into stimulating the use of pair work tasks in English second language classes. The second and third instruments help teachers to articulate their beliefs about language learning, as well as to examine whether these beliefs are in harmony with what we know about language learning, and aligned with what the teachers themselves profess. Such strategies are not sufficient to bring about change, but they may be the beginning of overcoming resistance to what is new. Gedurende die laaste twee dekades van die twintigste eeu het kommunikatiewe taalonderrig, soos elders ook die geval is, tweedetaalonderrig in talle onderwyssisteme van Afrika-lande suid van die Sahara oorheers. Daar is egter meer as genoeg bewyse dat ’n kritieke massa onderwysers hierdie aanpak nog nie in hul daaglikse onderwyspraktyk geïmplimenteer het nie, alhoewel hierdie onderwysers tog te kenne gee dat hulle die aanpak oor die algemeen professioneel aanvaarbaar vind. Daar kan seker vele redes aangevoer word vir hierdie weerstand. Markee (1993 se uiteensetting van moontlike

 5. ’n Eeu van Gereformeerde jeugbeweging (1888–1988: ’n Histories-evaluerende verkenning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bennie J. van der Walt

  2015-08-01

  Full Text Available Vir ’n eeu (1888–1988 het daar ’n groeiende en florerende Gereformeerde jeugbeweging, die Jongeliedeverenigings op Gereformeerde grondslag (afgekort as JV, in Suid-Afrika bestaan. Hierdie min of meer onafhanklike beweging het ’n belangrike rol gespeel om by jongmense ’n Christelike lewensvisie tuis te bring en hulle daardeur te inspireer. Hierdie artikel beginmet ’n motivering, waarna dit ’n kort historiese skets oor die ontstaan en ontwikkeling van die beweging bied gevolg deur ’n oorsig oor die bronne wat nog beskikbaar is en hieroor geraadpleeg kan word. Die volgende gedeelte van die artikel bevat twee gevallestudies. Die eerste bied ’n oorsig oor die breë spektrum van aktiwiteite van ’n spesifieke JV (nl. JV Gideon. Die spesifieke aktiwiteite van hierdie JV het dit in staat gestel om sy lede met ’n wye koninkryksperspektief toe te rus. In die tweede geval toon die bedrywighede van die Transvaalse Bond van JV’s (bv. deur sy leierskampe en verdere publikasies dieselfde omvattende formatiewe waarde. In die lig van die voorafgaande gegewens, kan die besluit van die sinode (1988 van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA om finaal die jeugwerk van die JV’s te termineer en met kerklike jeugsorg te vervang, bevraagteken word. Die skrywer van hierdie artikel is van mening dat sowel kerklike jeugsorg as selfstandige jeugwerk elkeen ’n eie, unieke bydrae tot die vorming van Christelike jongmense kan maak en dus langs mekaar mag bestaan. In die lig van die steeds groeiende sekularisasie in die land word ten slotte die dringende noodsaaklikheid van iets soortgelyks aan die destydse JV’s vir vandag beklemtoon. A century of Reformed youth movement (1888–1988: A historical-evaluative reconnaissance. For a century (1888–1988 a growing and flourishing Reformed youth movement, called the ‘Jongeliedeverenigings op Gereformeerde grondslag’ (abbreviated as JV existed in South Africa. This more or less independent

 6. Phase change materials in betonvloeren- deel 1

  NARCIS (Netherlands)

  Entrop, A.G.; Reinders, A.H.M.E.

  2012-01-01

  Er is een experiment uitgevoerd met vier betonnen vloeren in een semiadiabatische omgeving. Twee vloeren bevatten PCMs en, ter referentie, twee vloeren geen PCMs. De opstelling moest op schaal een woning voorstellen met een raam op het zuiden. De omgevingscondities en de temperatuurontwikkelingen in

 7. Sturen op temperatuur- en vochtverschillen

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Balendonck, J.; Schoor, van der R.

  2010-01-01

  Wageningen UR Glastuinbouw heeft op twee groente- en twee sierteeltbedrijven een draadloos sensorsysteem uitgeprobeerd. Door met meerdere sensoren te werken krijg je meer informatie over horizontale en verticale verschillen in temperatuur en vochtigheid, dan wanneer je alleen op de meetbox afgaat.

 8. Functional foods : verbindende schakel tussen food en farma?

  NARCIS (Netherlands)

  Stijnen, D.; Dagevos, H.

  2001-01-01

  Argumenten voor het met vereende krachten betreden van de markt voor functional foods. De resultaten van een gezamenlijke studie door ATO en het LEI zijn vastgelegd in het rapport: "De wereld van functional foods: op het raakvlak van twee ketens". In twee artikelen wordt dit rapport behandeld

 9. Een geforceerde secularisatie werkt niet

  NARCIS (Netherlands)

  Ajouaou, M.

  Wat betekent het als de houder van het Franse restaurant Le Cenacle tegen twee gehoed doekte vrouwen roept: ‘Ik leef in een seculier land en ik heb recht op mijn mening’? De context laat zien dat de met ‘en’ verbonden twee zinnen feitelijk los van elkaar staan. De restauranthouder leeft in een

 10. De waterkever Yola bicarinata na meer dan honderd jaar weer aangetroffen in Nederland (Coleoptera: Dytiscidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Verdonschot, R.C.M.; Dekkers, T.B.M.; Cuppen, J.G.M.

  2011-01-01

  In een macrofaunamonster afkomstig van een duinplas in de Zeepeduinen, Schouwen-Duiveland, werden twee exemplaren van de waterkever Yola bicarinata aangetroffen. Deze soort, waarvan het zwaartepunt van de verspreiding in het westelijk Middellandse Zeegebied ligt, is eerder slechts op twee

 11. Wat is coaching en werkt het?

  NARCIS (Netherlands)

  Theeboom, T.; Beersma, B.; van Vianen, A.

  2013-01-01

  Coaching is in de afgelopen twee decennia explosief gegroeid als vakgebied. De International Coach Federation schat dat er jaarlijks zo'n twee miljard dollar omgaat in de wereldwijde coachingsindustrie (International Coach Federation, 2012). In Nederland zijn er zo'n 40.000 coaches werkzaam (Schats,

 12. Ekwivalentverhoudings in tweetalige woordeboeke: implikasies vir ...

  African Journals Online (AJOL)

  user

  twee maal homonimies en ook twee maal polisemies is nie — dit word ook nie van die gebruiker verwag nie. Die betekeniswaardes vir "lig" word dus nie soos in algemene tweetalige woordeboeke van getalle in boskrif voorsien om homo- nieme te onderskei nie, en ook nie van Romeinse syfers om polisemiese beteke-.

 13. Phosphoramidite ligands and artificial metalloenzymes in enantioselective rhodium-catalysis : old challenges and new frontiers

  NARCIS (Netherlands)

  Panella, Lavinia

  2006-01-01

  Sommige chemische moleculen bestaan in twee vormen die maar op één punt verschillen: ze zijn spiegelbeelden van elkaar. Het vinden van methoden om die verbindingen zo te maken dat er maar een van de twee spiegelbeelden wordt gevormd, is een van de grootste uitda­gingen in de hedendaagse organische

 14. Test of two heat-pump systems, Fre-Heater Type B and Fre-Heater Type C, made by Mueller. Installations for the cooling of milk and the heating of water on farms. Beproeving van twee warmtepompsystemen, type Fre-Heater, modellen B en C, fabrikaat Mueller. Installaties voor het koelen van melk en het verwarmen van water op de boerderij

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bouman, S; Verheij, C P; de Vries, J

  1980-01-01

  At the request of Meko Holland BV, Assen (the Netherlands), two heat-pump systems, Fre-Heater Type B and Fre-Heater Type C (FH-B and FH-C), were tested for their suitability for the simultaneous cooling of milk and heating of water on farms. The main purpose of the tests was to provide information about the technical properties of the systems, and about the possibilities they offer for the saving of energy. The test was carried out according to the directives laid down in the 'Beproevingsmethoden voor warmtepompsystemen ten behoeve van het verwarmen van water op de boerderij' (Test methods for heat-pump systems for the heating of water on farms), issued by the Netherlands Institute for Dairy Research, 1980. Both systems were compared with a conventional air-cooled refrigerated farm milk tank with a COPR (coefficient of performance of refrigeration) of 2.5. The FH-B was found to have a COPR of 2.25, and the FH-C a COPR of 2.52. The net savings of energy that could be achieved with the FH-B were 16.8 kWh per m3 cooled 'milk', and with the FH-C 17.2 kWh per m3 cooled 'milk'. Based on a pay-back period of five years and a price of electrical energy of Dfl 0.20 per kWh, the FH-B appeared to be economically justified at a farm with 38 cows and the FH-C at a farm with 48 cows (milk production 5.5 m3 per cow per year).

 15. Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit pluimveehouderij: validatie van een luchtwassysteem met water als wasvloeistof bij twee pluimveebedrijven = Measures to reduce fine dust emissions from poultry housings: validation of a scrubber system with water as scrubbing solution at two poultry farms

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.; Hol, J.M.G.; Dousma, F.; Nijeboer, G.M.; Huis in 'T Veld, J.W.H.

  2011-01-01

  In this study the removal efficiency for fine dust (PM10 and PM2.5) has been determined at two scrubbers located at two different poultry houses in addition, inlet and outlet concentrations were measured for ammonia, greenhouse gases and odour.

 16. Enkele opmerkings oor die intrinsieke waarde van die Latynse teks van Kodeks Bezae as herstelbron vir die Griekse teks van die Nuwe Testament

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. J.C. Jordaan

  1985-05-01

  Full Text Available Een van die belangrikste oud-Latynse vertalings word gevind in Kodeks Bezae, ’n vyfde-eeuse manuskrip van die vier Evangelies. Kodeks Bezae bevat ’n Griekse teks (D en ’n Latynse teks (d van die Evangelies langs mekaar, die Latynse teks in ’n lettertipe wat baie aan die Griekse majuskelskrif herinner. Wat hierdie dokument so merkwaardig maak, is die feit dat dit die enigste manuskrip is wat ’n Griekse Evangelie-teks uit die Westerse teksfamilie bevat.

 17. De arresten Laval en Viking en hun gevolgen

  NARCIS (Netherlands)

  van Peijpe, T.

  2008-01-01

  Het collectieve-actierecht van werknemers is uitdrukkelijk uitgesloten van de regelingsbevoegdheid van de EU (artikel 137, vijfde lid, EG). Waar de Europese regelgeving mogelijk met dat uitgangspunt in conflict zou kunnen komen bevat ze uitdrukkelijke waarschuwingen dat zulks niet de bedoeling is.

 18. Reductie van het kiemgetal van bacteriën op champignons : literatuuroverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.

  2006-01-01

  Dit rapport bevat een literatuurstudie waarin een overzicht wordt gegeven van de beschikbare literatuur m.b.t. hoogte van het kiemgetal van bacteriën op champignons en de grondstoffen voor de champignonteelt, aanwezigheid van pathogene bacteriën op champignons die in de retail worden aangeboden en

 19. Voortgangsrapportage van het WOT programma 406: Wettelijke Onderzoek Taken Visserijonderzoek voor LNV in 2004

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van F.A.

  2005-01-01

  Voortgangsrapportage van het WOT programma 406, Wettelijke Onderzoek Taken Visserijonderzoek van LNV in 2004. In het WOT-programma 406 worden Wettelijke Onderzoeks Taken uitgevoerd die betrekking hebben op het visserijonderzoek. Dit rapport bevat de rapportage en verantwoording van de activiteiten

 20. Voortgangsrapportage van het WOT programma 406: Wettelijke Onderzoek Taken Visserijonderzoek voor LNV in 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van F.A.

  2003-01-01

  Dit is de eerste jaarrapportage van WOT-programma 406. Het onderzoeksprogramma WOT 406 loopt gedurende de periode 2002-2005 en is de opvolger van WDT programma’s 212 en 339. Dit rapport bevat de rapportage en verantwoording van de activiteiten in 2002.

 1. DLO-programma 406 : Wettelijke Onderzoekstaken voor LNV, visserijonderzoek : voortgangsrapportage over 2006

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van F.A.

  2007-01-01

  In het WOT-programma 406 worden Wettelijke Onderzoeks Taken uitgevoerd die betrekking hebben op het beheer van de visserij en aquacultuur in Nederland. Het programma wordt uitgevoerd voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit rapport bevat de rapportage en verantwoording

 2. Voortgangsrapportage van het WOT programma 406: Wettelijke Onderzoek Taken Visserijonderzoek voor LNV in 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van F.A.

  2004-01-01

  Het WOT-programma 406 heeft betrekking op Wettelijke Onderzoeks Taken die betrekking hebben op het visserijonderzoek. Het onderzoeksprogramma WOT 406 loopt gedurende de periode 2002-2005 en is een voortzetting van WDT programma’s 212 en 339. Dit rapport bevat de rapportage en verantwoording van de

 3. A quantitative approach to assess the risk of skin sensitization from hair dye ingredients : A case study using p-phenylenediamine (PPD)

  NARCIS (Netherlands)

  Ezendam J; Park M; Salverda-Nijhof JGW; VTS; V&Z

  2013-01-01

  Methode om een veilige limiet voor allergie door haarverf vast te stellen
  Het gebruik van haarverf is in principe veilig. Wel bevat dit product stoffen die bij sommige mensen allergische reacties kunnen veroorzaken, zoals jeuk, roodheid en zwellingen van de huid. Zo reageert een klein percentage

 4. Continue morbiditeits registratie peilstations Nederland 1993.

  NARCIS (Netherlands)

  Bartelds, A.I.M.

  1994-01-01

  Het jaarverslag 1993 van de CRM-Peilstations bevat een beschrijving van de methodiek van deze sinds 1970 bestaande registratie en de uitkomsten voor het jaar 1993. Gegevens zijn verzameld over influenza(-achtige aandoeningen), het maken van een uitstrijkje van de baarmoedermond door de huisarts, de

 5. A Living Landscape : Bronze Age settlement sites in the Dutch river area (c. 2000-800 BC)

  NARCIS (Netherlands)

  Arnoldussen, Stijn

  2008-01-01

  "A Living Landscape. Bronze Age settlements in the Dutch river area (c. 2000-800 BC)" Academisch proefschrift over de aard en dynamiek van bronstijdnederzettingen in het rivierengebied. Het bevat een introductie op de geologische processen en de paleogeografie van de Nederlandse rivierdelta als

 6. Robot, Cyborg, Hubot: Arbeidsrecht in de ‘second machine age’

  NARCIS (Netherlands)

  Popma, J.R.

  2015-01-01

  Voor de komende jaren wordt een versnelde opmars van robots op de werkvloer voorzien. Deze bijdrage bevat enige bespiegelingen over de vragen die robotisering en het gebruik van artificieel intelligente systemen oproepen voor het arbeidsrecht. Zo wordt aandacht besteed aan het gebruik van

 7. Products of mitochondrial protein synthesis in neurospora crassa.

  NARCIS (Netherlands)

  Sant, Peter van 't

  1982-01-01

  Het onderzoek, dat in dit proefschrift wordt beschreven, omvat verschillende aspecten van de biogenese van de mitochondriën van de ascomyeet Neurospora crassa. Het eerste hoofdstuk bevat een overzicht van de huidige kennis van de verschillende processen, die betrokken zijn bij de opbouw en de

 8. Kolb in de klas: vijf docenten in het hoger onderwijs onderzoeken de waarde van Kolbs leerstijlen voor hun eigen onderwijspraktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Schoonenboom, J.; Van den Heuvel, W.; Leighton, R.; Dols, L.; Visser, W.; Van Steijn, S.

  2009-01-01

  Deze bundel bevat de resultaten van vijf kortlopende onderzoeken door deelnemers aan de masteropleiding Teaching in Higher Education, allen docenten in het hoger onderwijs, naar de waarde van de leerstijlen van Kolb voor hun eigen lespraktijk. Uit de onderzoeken komt naar voren dat het

 9. Monitoring effectiveness of the EU Nitrates Directive Action Programmes. Results of the international MonNO3 workshop in the Netherlands, 11-12 June 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Fraters B; Kovar K; Willems WJ; Stockmarr J; Grant R; LVM

  2005-01-01

  Dit rapport bevat de bijdragen van de deelnemers aan de MonNO3 workshop, georganiseerd door het RIVM, GEUS en DMU. De workshop is gehouden op 11 en 12 juni 2003 en vond plaats in Den Haag (Scheveningen). Het rapport geeft ook een synthese van deze bijdragen en de workshopdiscussies over de

 10. 'n Vergelyking tussen mielie en sorghumgraan as bronne

  African Journals Online (AJOL)

  drodmateriaal) is nagegaan. Die vervanging van mieliemeel met 50% nie- vodlbestande + 50% voelbestande graansorghum in die dieet is ook ondersoek. Die diete het nagenoeg 1170 ruproteien op'n vogvrye basis bevat. Ses groepe, van veer' tig agtien-maand-oud Simmentalerosse per groep, is gebruik. Die ses diijte is ...

 11. d ie penne st rydtu sse nd ie chr ist ene en he id eneg ed ur en ded ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  is so oud as die Christendom self. Die doel van hierdie artikel is om kortliks na te gaan waiter aanvalle die Christene gedurende die eerste drie eeue van die kant van die heidene geleerdes ondervind, en hoe hulle daarop reageer het. Die heidense letterkunde tot ongeveer die middel van die tweede eeu bevat besonder ...

 12. Die verwysing van hupër eléous in Romeine 15: 9

  African Journals Online (AJOL)

  So bevat die Romeinebrief vir Wilckens. (1978: 15) die sentrale inhoud van die evangelie wat Paulus aan die. Romeinse Christene voorlê. Die tema van hierdie sentrale voorlegging is dan 'die geregtigheid van God vir elkeen wat glo'. Paulus stel hom deur die brief aan die gemeente voor en vrae op aktuele probleme van.

 13. Doping. Een beetje vergif stimuleert.

  NARCIS (Netherlands)

  Scheer, van der H.; Blacquiere, T.

  2016-01-01

  Veel mensen nuttigen meerdere kopjes koffie per dag. Ze genieten van het giftige alkaloïde cafeïne, een natuurlijk insecticide en slakkengif dat planten aanmaken om zich te beschermen tegen vraat. Veel kopjes koffie per dag veroorzaken negatieve stemmingseffecten zoals angst. Een kopje koffie bevat

 14. Ciguatera fish poisoning: a review

  NARCIS (Netherlands)

  Fouw JC de; Egmond HP van; Speijers GJA; CSR

  2001-01-01

  Het overzicht van ciguatera visvergiftiging bevat informatie over de ciguatera vergiftigingen en de veroorzakers (CTXs) en gambiertoxine-4b (GTX-4 B), van welke CTX-1 de belangrijkste component is aan het eind van de voedsel keten (roofvissen). Gegevens over chemische structuren, detectie

 15. Het definitieve marketingplan : zonder keuze geen richting

  NARCIS (Netherlands)

  Santema, S.C.; Rijt, van de J.

  2004-01-01

  Dit praktische boekje gaat over het maken van een uitvoerbaar marketingplan. Het bevat niet alleen hulpmiddelen voor het schrijven van een plan, maar ook voor het naderhand implementeren en monitoren ervan. De auteurs hebben een uiterst praktisch boek geschreven over hoe een abstract doel met behulp

 16. Classificatie van biologische agentia

  NARCIS (Netherlands)

  Klein MR; LIS; cib

  2012-01-01

  Deze rapportage omvat een inventarisatie van de problematiek rond de classificatie van biologische agentia, die ziekte bij de mens kunnen veroorzaken.

  De constatering is dat de Europese lijst met classificaties verouderd is en geactualiseerd en uitgebreid zou moeten worden. De lijst bevat

 17. Classification of biological agents

  NARCIS (Netherlands)

  Klein MR; LIS; cib

  2012-01-01

  Deze rapportage omvat een inventarisatie van de problematiek rond de classificatie van biologische agentia, die ziekte bij de mens kunnen veroorzaken.

  De constatering is dat de Europese lijst met classificaties verouderd is en geactualiseerd en uitgebreid zou moeten worden. De lijst bevat

 18. Tweede externe audit van de Basisregistratie Kadaster

  NARCIS (Netherlands)

  Storm, M.H.; Meijer, M.; Knotters, M.

  2015-01-01

  De kadasterwet stelt dat er elke drie jaar een audit moet plaatsvinden op de kwaliteit van de authentieke gegevens van de Basisregistratie Kadaster In 2015 heeft Alterra voor de tweede maal deze audit uitgevoerd d.m.v. interviews en literatuurstudie. Dit rapport bevat de bevindingen en aanbevelingen

 19. HRM Cd-ROM

  NARCIS (Netherlands)

  drs. C.A.G. Huijsmans; ir. R.B. Opsteeg; drs. H.J.J.L. Seegers

  2006-01-01

  De cd-rom HRM biedt een compleet en actueel overzicht van het totale HRM-gebied. Het bevat een unieke verzameling informatie over personeelsmanagement en sociaal beleid. Deze cd-rom geeft richtlijnen, maatregelen en handige tips op het gebied van personeelsmanagement. Het is samen met het zakboek de

 20. Die 'postmoderne' stempel in die Nuwe-Testamentiese hermeneutiek

  African Journals Online (AJOL)

  georiënteerde teorie en kritiek wat volgens Moore opbou tot 'n herhaling binne. Bybelnavorsing. Dit het reeds by Immanuel Kant begin. Sedert Kant is dit proble- maties cm die objek van kennis te beskou as iets wat kennis objektief in sigself bevat. Objektiwisme is prys gegee. Dialektiek het in die plek daarvan gekom. Die.

 1. The fourteenth CRL-Salmonella workshop, 25 and 26 May 2009, Bilthoven, the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Mooijman KA; LZO; LIS; cib

  2010-01-01

  Dit rapport bevat verslagen van de presentaties die op 25 en 26 mei 2009 zijn gehouden tijdens de veertiende jaarlijkse workshop voor de Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) voor Salmonella. Het doel van de workshop is informatie uitwisselen over activiteiten van zowel de NRL's als van het

 2. Staat van zoönosen 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Graveland H; Roest HJ; Stenvers O; Valkenburgh S; Friesema I; van der Giessen J; Maassen K; D&V; I&V

  2013-01-01

  De 'Staat van zoönosen 2012' geeft een overzicht van de mate waarin diverse zoönosen in het verslagjaar voorkomen, gecombineerd met de langetermijntrends. Daarnaast bevat het verslag enkele opmerkelijke voorvallen uit 2012. Het jaarlijkse thema is deze keer de zoönosen die in Nederland voorkomen bij

 3. Beeldverwerking met de Micron Automatic Processor

  OpenAIRE

  Goyens, Frank

  2017-01-01

  Deze thesis is een onderzoek naar toepassingen binnen beeldverwerking op de Micron Automata Processor hardware. De hardware wordt vergeleken met populaire hedendaagse hardware. Ook bevat dit onderzoek nuttige informatie en strategieën voor het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Bevindingen in dit onderzoek omvatten proof of concept algoritmes en een praktische toepassing.

 4. Essays on the impact of financial education on financial behavior

  NARCIS (Netherlands)

  Supanantaroek, Suthinee

  2017-01-01

  De algemene doelstelling van dit proefschrift is om nieuw bewijs te leveren voor de invloed van financiële educatie op de financiële gedragingen van kinderen, vrouwelijk microkredietnemers, en universitaire studenten. Dit proefschrift bevat vier hoofdstukken, waarvan elk bijdraagt aan een

 5. The impact of politics on heritage and cultural tourism in South Africa ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die impak van politiek op erfenis- en kultuurtoerisme in Suid-Afrika: Hierdie artikel handel oor die verpolitisering van gedenktekens, monumente, museums en historiese terreine wat as toeristebesienswaardighede dien. Dit bevat eerstens 'n uiteensetting van die wisselwerking tussen kultuur, erfenis, toerisme en politiek en

 6. Blue Whiting Spawning Survey

  NARCIS (Netherlands)

  Dickey-Collas, M.; Couperus, A.S.; Ybema, M.S.; Bol, R.A.

  2004-01-01

  Dit rapport bevat de resultaten van een bemonsteringsreis, uitgevoerd van 9 t/m 29 maart 2004, met als doel een schatting te maken van de verspreiding en de bestandsgrootte van blauwe wijting d.m.v. echo-integratie. Er werden 6 vistrekken uitgevoerd. Hiervan zijn 5 monsters blauwe wijting (250

 7. Aan de slag met een arbeidshandicap : internationale ervaringen : samenvatting van de resultaten van fase 1 van het internationale onderzoeksproject Job retention and return to work strategies for disabled workers

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, E.L. de; Wevers, C.W.J.

  1998-01-01

  Dit rapport bevat capita selecta van resultaten van de internationale studie naar strategieën die werkhervatting bevorderen van werknemers met een arbeidshandicap. Aan NIA TNO is gevraagd vooral aandacht te besteden aan resultaten die van belang zijn voor de reïntegratiepraktijk in Nederland. Aan de

 8. Bitcoin: Informational Money en het Einde van Gewoon Geld

  NARCIS (Netherlands)

  Bergstra, J.A.

  2014-01-01

  Deze paper bevat een verkorte beschrijving van de Nakamoto architectuur voor informational money, een positionering van Bitcoin, een "money-like informational commodity", als een verschijningsvorm van iGoud, en een bespiegeling over de vraag hoe hoe informational money het einde van Gewoon Geld in

 9. Biobakkie koffie?

  NARCIS (Netherlands)

  Potting, J.M.B.

  2013-01-01

  Dit document bevat een populaire samenvatting van de resultaten van het project “Duurzame verbekering”. Het project heeft gelopen van najaar 2010 tot juni 2013, en is in gang gezet naar aanleiding van de wens van het Facilitair Bedrijf van Wageningen UR om het gebruik van wegwerpbekers door de eigen

 10. Genetics of clear cell renal cell carcinoma : new tumor suppressor genes and aberrant chromatin regulation

  NARCIS (Netherlands)

  Duns, Gerben

  2011-01-01

  De korte arm van chromosoom 3 bevat verschillende genen die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van de meest voorkomende soort nierkanker: heldercellige niercelcarcinomen (ccRCCs). Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Gerben Duns. Bij heldercellige niercelcarcinomen is de korte arm van

 11. On the effects of sampling, analysis and interpretation strategies for complex forensic DNA research with focus on sexual assault cases

  NARCIS (Netherlands)

  Benschop, C.C.G.

  2012-01-01

  Forensisch DNA-onderzoek kan een grote bijdrage leveren aan het oplossen van diverse soorten misdrijven. Dit DNA-onderzoek kan complex zijn, bijvoorbeeld als de hoeveelheid celmateriaal minimaal is of als het biologische spoor celmateriaal bevat van meerdere (aan elkaar verwante) donoren. Corina

 12. Grondwatereffecten aan de oppervlakte (gebracht) : Onderzoek naar effecten van stopzetting grondwaterontrekking DSM Delft - Technisch rapport

  NARCIS (Netherlands)

  Buma, J.; Van Gessel, S.; Goes, B.; De Lange, G.; Van Meerten, H.; Van Oostrom, N.; Oude Essink, G.; Weiland, F.S.; Veldkamp, H.; Vergroesen, T.; Verkaik, J.; Gehrels, H.; Roelofsen, F.; Goorden, N.

  2008-01-01

  Deze rapportage bevat de beschrijving van de afzonderlijke modellen en is om die reden opgebouwd uit 5 delen. Deel I beschrijft de totstandkoming van de geo(hydro)logie van de ondergrond. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen Pleistoceen en Holoceen waarbij het Holoceen zowel regionaal als ook in

 13. D IE H EID ELB ER G SE KATEG ISM USAS KERKLIK E SIM BO O L ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  maal en die tweede oor die Uitverkiesing. W at die Heidelbergse Kategismus aanbetref, dit is eers geleidelik n dertigtal jare na die ontstaan van die Nederlandse Geloofsbelydenis as kerklike simboliese geskrif beskou. Dit bevat nie leerstellings wat. 3) In Holland het die Chr. Gereformeerde Kerk meermale 'n handboek ...

 14. QR-codes maken entree in de bibliotheek: barcode nieuwe stijl

  NARCIS (Netherlands)

  Braak, P.

  2010-01-01

  QR (Quick Response) codes zijn barcodes die je met een mobiele telefoon kunt lezen. Ze zijn steeds vaker te vinden op posters, advertenties en andere producten. Meestal bevat een QR-code een URL. Na het scannen opent op de telefoon direct een (mobiele) website met aanvullende informatie over hetgeen

 15. Huisverkoop van biologisch vlees : handboek

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der C.H.T.M.

  2005-01-01

  Voor biologische boeren die willen beginnen met de verkoop van biologisch vlees aan huis, is het 'Handboek Huisverkoop Biologisch Vlees' samengesteld. Het handboek bevat o.a. marketingtips en een overzicht van de wet- en regelgeving. Het is opgesteld door Wageningen UR in samenwerking met Biologica

 16. Supplement to the methodology for risk evaluation: Emission Scenario Document for Product Type 2: Private and public health area disinfectants and other biocidal products (sanitary and medical sector)

  NARCIS (Netherlands)

  Poel P van der; CSR

  2001-01-01

  Dit rapport is een aangepaste versie van RIVM rapport 601450 002. Herziening vond plaats in het kader van het project "Verzameling, herziening en ontwikkeling van biocide emissie scenario's voor het milieu" (werkgroep EUBEES). Het rapport bevat een beschrijving van de behandelde

 17. Marketing marketing : rede, op samenvattende wijze gepresenteerd 29 november 2013 door Dr. Karel Jan Alsem ter gelegenheid van zijn installatie als Lector Marketing/Marktgericht Ondernemen aan de Hanzehogeschool Groningen

  NARCIS (Netherlands)

  Alsem, Karel Jan

  2013-01-01

  Deze publicatie bevat de rede die Karel Jan Alsem gehouden heeft bij zijn installatie op 29 november 2013 als Lector Marketing/Marktgericht Ondernemen aan de Hanzehogeschool Groningen. Hij betoogt dat marketing een grotere strategische rol in organisaties zou moeten krijgen. Want marketing is bij

 18. Auditor independence. An exploratory study on some core issues of accountants' ethics

  NARCIS (Netherlands)

  Schilder, Arnoldus

  1994-01-01

  Dit boek bevat een verkennend onderzoek inzake onafhankelijkheid van accountants. Onafhankelijkheid is één van de kernbegrippen van accountantsethiek, zowel nationaal als internationaal. De centrale onderzoeksvraag is als volgt te stellen: "Wat kunnen we leren vanuit de geschiedenis van het

 19. Tax accounting - IFRS IAS 12 : Voor accountants, controllers en fiscalisten

  NARCIS (Netherlands)

  Naarding, E.; Langendijk, H.P.A.J.

  2010-01-01

  Deel 7 van de reeks 'Tax Assurance in beeld' is een werkboek dat vraagstukken bevat om de technische aspecten van IAS 12 Income Taxes van de International Accounting Standards Board (IASB) te oefenen. Het boek is bedoeld voor accountants, controllers en fiscalisten die zich willen bekwamen in de

 20. Tax accounting - IFRS IAS 12: Voor accountants, controllers en fiscalisten

  NARCIS (Netherlands)

  Naarding, E.W.J.; Langendijk, H.P.A.J.

  2010-01-01

  Deel 7 van de reeks 'Tax Assurance in beeld' is een werkboek dat vraagstukken bevat om de technische aspecten van IAS 12 Income Taxes van de International Accounting Standards Board (IASB) te oefenen. Het boek is bedoeld voor accountants, controllers en fiscalisten die zich willen bekwamen in de

 1. Nieuwe technieken om spuiwater te zuiveren zijn veelbelovend (interview met o.a. Erik van Os)

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Os, van E.A.

  2012-01-01

  TNO en Wageningen UR Glastuinbouw hebben samen een proefproject gedaan met twee veelbelovende technieken om spuiwater te zuiveren: omgekeerde osmose en membraandestillatie. Deze test vond plaats bij Olij Rozen in De Kwakel. Technisch gezien voldoen beide technieken.

 2. Gesloten kringloop met omgekeerde osmose of membraandestilatie

  NARCIS (Netherlands)

  Stijger, H.; Os, van E.A.

  2011-01-01

  TNO heeft samen met Wageningen UR Glastuinbouw een inventarisatie uitgevoerd naar geschikte zuiveringstechnieken om de waterstroom op tuinbouwbedrijven gesloten te krijgen. Uit de haalbaarheidstudie komen twee veelbelovende technieken naar voren die op vrij korte termijn inzetbaar zijn: omgekeerde

 3. Sites and diffusion of probe atoms on surfaces. Measured after soft-landing ion deposition.

  NARCIS (Netherlands)

  Laurens, Christiaan Rudolf

  1997-01-01

  Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar het gedrag van geisoleerde atomen op metaaloppervlakken. Er zijn twee systemen bestudeerd: indiumatomen op een koperoppervlak en zilveratomen op een zilveroppervlak. De metingen zijn verricht met behulp van een vrij exotische meettechniek, namelijk

 4. Bestrijdingsmiddelen en teelten; een verkenning van de risico's van het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor waterorganismen binnen enkele landbouwkundige teelten

  NARCIS (Netherlands)

  Deneer, J.W.

  2003-01-01

  Voor de vijftien landbouwkundige gewassen met het grootste areaal in Nederland is geonventarisseerd tot welke toxische belasting de driftbelasting met bestrijdingsmiddelen zal leiden. Slechts bij twee van de vijftien onderzochte teelten bleeft de belasting van algen, kreeftachtigen en vissen beneden

 5. Risk assessment for scented products: a pre-study

  NARCIS (Netherlands)

  van der Zee Park M; Janssen PJCM; van Raaij MTM; SIR

  2007-01-01

  Er is weinig bekend over de risico's als gevolg van de blootstelling van consumenten aan geurstoffen uit consumentenproducten. Toevoeging van deze stoffen vindt plaats aan tal van consumentenproducten, varierend van wasmiddelen tot speelgoed. Passieve huiskamerparfums en spuitbusparfums zijn twee

 6. Ontwikkeling van een 11 Tesla Nb3Sn dipoolmagneet voor de LHC van CERN

  NARCIS (Netherlands)

  den Ouden, A.

  1996-01-01

  In synchrone deeltjesversnellers (kortweg synchrotrons) worden twee tegengesteld gerichte bundels geladen deltjes, zoals protonen of elektronen, in een cirkelvormige baan tot vrijwel de lichtsnelheid versneld... Het doel van dergelijke experimenten is om het karakter van deze samenstellende krachten

 7. Technieken voor biometrische identificatie: hoge eisen maken multi-modale biometrie noodzakelijk

  NARCIS (Netherlands)

  Bazen, A.M.

  2005-01-01

  Een biometrisch systeem vergelijkt twee metingen van persoonskenmerken. Hierbij worden opgeslagen kenmerken gematcht met een live meting. Voor verificatie, identificatie en vergelijking met een zwarte lijst wordt biometrie ingezet bij beveiliging, verhoogde effici

 8. Towards Self-Healing Organic Electronics

  NARCIS (Netherlands)

  Oostra, Antoon

  2016-01-01

  Om broeikasgassen te verminderen moet de energieconsumptie van onder andere verlichting verminderd worden en moet de duurzame energieopbrengst verhoogd worden. Organische lichtgevende diodes (OLEDs) en organische zonnecellen (OSCs) zijn twee technologische toevoegingen aan de huidige op kristallijne

 9. Inelastic processes in atomic collisions involving ground state and laser-prepared atoms

  NARCIS (Netherlands)

  Planje, Willem Gilles

  1999-01-01

  In dit proefschrift worden experimenten beschreven waarbij ionen of atomen met een bepaalde snelheid op een ensemble van doelwitatomen worden gericht. Wanneer twee deeltjes elkaar voldoende genaderd hebben, vindt er wissel- werking plaats waarbij allerlei processen kunnen optreden. Deze

 10. Toxische effecten van zink op de worm Eisenia andrei; resultaten proefveldexperimenten Amsterdam 1995 en 1996

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker J; Posthuma L; Baerselman R; ECO/EEB

  1997-01-01

  De toxische effecten van zink voor de compostworm Eisenia andrei werden bestudeerd in twee proefveldexperimenten, om de veldrelevantie van laboratorium-toxiciteitsgegevens te onderzoeken indien blootstellingscondities op natuurlijke wijze fluctueren. Coconproductie werd hierbij gebruikt als

 11. Structure development in polyketone and polyalcohol fibers

  NARCIS (Netherlands)

  Lommerts, Bert Jan

  1994-01-01

  Deze dissertatie beschrijft de structuurontwikkeling in vezels die gemaakt zijn van twee nieuwe flexibele polymeren, te weten het perfect alternerende etheenkoolmonoxide copolymeer (polyketon; POKC2) en een polyalcohol (PAI) gemaakt door reductie van het polyketon. Beide polymeren zijn opgebouwd uit

 12. Nonclassical ligands for the thyrotropin receptor: functional studies on thyrostimulin and Graves’ disease immunoglobulins

  NARCIS (Netherlands)

  van Zeijl, C.J.J.

  2011-01-01

  Clementine van Zeijl onderzocht twee liganden (verbindingsmoleculen) voor TSHR, de receptor voor schildklierstimulerend hormoon (TSH). Ze bestudeerde bij muizen de rol van thyrostimuline (een recentelijk ontdekt TSHR-stimulerend glycoproteïnehormoon) in de hypothalamus-hypofyse-schildklieras (HPT)

 13. EDSC: data voor Erasmus

  NARCIS (Netherlands)

  P.J. Plaatsman (Paul); J.G. Gulpers (Judith)

  2011-01-01

  textabstractIn de vorige aflevering van deze serie kwam de functie van de Data Librarian aan de orde. In dit nummer beschrijven twee medewerkers van het Erasmus Data Service Centre hoe de datadienstverlening daar vorm heeft gekregen.

 14. Bijensterfte (interview met T. Blacquière)

  NARCIS (Netherlands)

  Scharroo, J.; Blacquière, T.

  2009-01-01

  Bijenvolken stierven dit jaar weer bij bosjes. Is het een samenspel van factoren dat de insecten de das omdoet, of is er toch één hoofdschuldige? Bionieuws duikt dieper in twee belangrijke bedreigingen voor de Apis mellifera.

 15. Longitudinale studie naar de aanwezigheid van legionella en amoeben in drinkwaterinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Schalk JAC; Redeker S; Docters van Leeuwen AE; Lodder WJ; de Roda Husman AM; LZO; cib

  2012-01-01

  In Nederland wordt bij prioritaire instellingen met collectieve leidingwaterinstallaties, zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, twee keer per jaar gecontroleerd of legionella in de waterleidingen aanwezig is. De concentratie legionellabacteriën in het water moet wettelijk lager zijn dan 100

 16. Richtlijnen en denkwijzen: Een reactie op de Conceptrichtlijnen depressie en angststoornissen.

  NARCIS (Netherlands)

  Takens, R.J.

  2004-01-01

  Inleiding Voorjaar 2003 publiceerde het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO twee conceptrichtlijnen: een voor de behandeling van depressies en een voor de behandeling van angststoornissen. Deze richtlijnen bevatten landelijk geldende, vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg voor

 17. Bio-composiet : Thermoplastische kunsstof met natuurvezels

  NARCIS (Netherlands)

  Beurden, van K.M.M. (Karin); Goselink, E.A. (Erik)

  2013-01-01

  Een biocomposiet wordt samengesteld uit een vezel en een hars. In dit document worden twee verwerkingsvormen van biocomposieten behandeld: - Vezel/poeder versterkt kunststof (granulaat); - Kunststof plaatmateriaal versterkt met een weefsel (laminaat), ook wel Sizopreg® genoemd. Door een

 18. Effecten van bosbegrazing op het humusprofiel van arme zandgronden onder naaldbos

  NARCIS (Netherlands)

  Kemmers, R.H.; Mekkink, P.; Smit, A.; Sevink, J.

  1996-01-01

  In het veld zijn de effecten van bosbegrazing op strooiselvoorraden onderzocht. Biomassa, pH, organische-stofgehalte, elektrisch geleidingsvermogen, elementenvoorraden en stikstofmineralisatie van strooisellagen werden gemeten na nul, twee en vijf jaar begrazing. De ondergrondse en bovengrondse

 19. Tarwe bijvoeren aan vleeskuikens: invloed tarweras op resultaten

  NARCIS (Netherlands)

  Harn, van J.

  1996-01-01

  Eén van de vragen bij het bijvoeren van tarwe aan vleeskuikens is welke invloed het tarweras heeft. Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) heeft twee veel gebruikte tarwerassen, Ritmo en Vivant, vergeleken.

 20. Verteerbaarheid van (dood)duinriet of wilgetwijgen bij hamels = Digestibility of dead reedgrass and willow twigs for wethers

  NARCIS (Netherlands)

  Hindle, V.A.; Steg, A.

  1986-01-01

  Twee produkten, die in natuurgebieden soms als hoofdvoedsel voor herkauwers dienen: wilgetwijgen en dood duinriet, werden op verteerbaarheid bij hamels onderzocht. Het ruwe celstofgehalte van beide produkten was hoog, maar ondanks een celwandrijkere samenstelling verteerden wilgetwijgen beter dan

 1. Partition Functions for Supersymmetric Black Holes

  NARCIS (Netherlands)

  Manschot, Jan

  2008-01-01

  Dit proefschrift presenteert recente ontdekkingen voor partitiefuncties van vierdimensionale zwarte gaten. Deze partitiefuncties zijn belangrijke instrumenten om de entropie van zwarte gaten microscopisch te verklaren in snaartheorie en M-theorie. De resultaten zijn toegepast in twee centrale

 2. Herziening van de status van quarantaine organismen : zijn Liriomyza trifolii en Liriomyza huidobrensis nog wel quarantainewaardig?

  NARCIS (Netherlands)

  Westerman, E.; Boertjes, B.C.; Oude Lansink, A.G.J.M.; Balk-Theuws, L.W.

  2005-01-01

  Overheid en bedrijfsleven willen voor twee specifieke organismen, Lyriomyza trifolii (Floridamineervlieg) en Lyriomyza huidobrensis (Nerfmineervlieg) een duidelijk beeld krijgen van de quarantainewaardigheid en de consequenties van het voorkomen op de quarantainelijst. Hiertoe is een Pest Risk

 3. Awareness, knowledge, understanding and readiness to adopt

  African Journals Online (AJOL)

  user

  twee subrade het aan die opname deelgeneem. Hulle was lede van ..... Frequency of con- sumption of .... 'Little interest' and 'No interest' combined in the analysis due to the low cell numbers found .... Even though dietary fat consistently ranks.

 4. ␖Horsonality : a study on the personality of the horse

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, E.K.

  2002-01-01

  Onderzoek naar de persoonlijkheidsstructuur van paarden. Er waren twee doelen: 1: kijken of persoonlijkheidseigeschappen van jonge paarden gekwantificeerd en 2: of deze persoonlijkheidseigenschappen de springeigenschappen van een paard op 3-jarige leeftijd kunnen voorspellen

 5. Bepaling van de kwaliteit van reinigingsprocessen.

  NARCIS (Netherlands)

  Terpstra, P.M.J.

  1993-01-01

  Ingegaan wordt op de operationalisering van het begrip schoon voor verschillende toepassingen. Daarna worden twee recent ontwikkelde onderzoekmethoden gepresenteerd voor de meting van respectievelijk het reinigingseffect van textiel reinigen en het reinigen van harde vloeroppervlakken en enkele met

 6. Hoezo Waardering? Het waarderen van ketenpartners in kwaliteitsgerichte ketens

  NARCIS (Netherlands)

  Ingenbleek, P.T.M.

  2004-01-01

  Het waarderen van ketenpartners is essentieel in kwaliteitsgerichte ketens. Via gesprekken met toeleveranciers over hoe de consument beter zou kunnen worden bediend, werden toeleveranciers van twee bedrijven steeds meer betrokken bij de productontwikkeling en kwaliteitsverbetering. De wijze waarop

 7. Essays on the Dynamic Portfolio Choice

  NARCIS (Netherlands)

  A.B. Gutkowska

  2006-01-01

  textabstractHet onderwerp van dit proefschrift is dynamische portfoliokeuze. In de eerste twee hoofdstukken behandelen we het probleem dat vaak bij portfoliokeuze zonder beperkingen een rol speelt, namelijk afdekking (hedging) van ongunstige veranderingen in de toestandsvariabelen. In deze context

 8. Fysioverschillen bij poederschurft in aardappelen niet aangetoond

  NARCIS (Netherlands)

  Bus, C.B.; Boerma, M.

  2001-01-01

  Vijf aardappelrassen werden twee jaar lang (1998 en 1999) onderzocht op poederschurftaantasting (Spongospora subterranea) op vier verschillende locaties in het zetmeelaardappeltelend gebied in Noordoost-Nederland (Veenkoloniën). Dit om aan te tonen of er fysioverschillen zijn in

 9. Douchen in privé-huishoudens.

  NARCIS (Netherlands)

  Groot-Marcus, J.P.; Rond, F.; Leeuw, de E.

  1995-01-01

  Onderzocht is hoe groot het watergebruik bij het douchen thuis is en of twee meetmethoden verschillende resultaten opleveren. Ook is gekeken naar het verschil in gebruik van conventionele en spaardouchekoppen

 10. De toegevoegde waarde van de plural form in de apotheeksector

  NARCIS (Netherlands)

  Aldewereld-Duijvis, R.; Peelen, E.; Montfort, van K.; Commandeur, H.R.

  2007-01-01

  De ‘plural form’, het gelijktijdige gebruik van franchise- en eigendomsvestigingen door ketenorganisaties, is een actueel onderwerp in de Nederlandse apotheeksector. Op dit moment maken twee apotheekketens gebruik van een combinatie van franchise- en eigendomsvestigingen, terwijl andere ketens ook

 11. Ervaringen met camouflage- en afleidingstrategieën in Woonzorgcentra Flevoland : Een kwalitatief onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Dumisevic, S.; Mourits, P.M.C.; Schreuder, E.J.A.

  2012-01-01

  Woonzorgcentra Flevoland (verder WZF) is een zorginstelling die verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, dagverzorging en thuiszorg levert in Lelystad. Er zijn twee locaties, De Uiterton en Hanzeborg. Voor ouderen met dementie heeft WZF kleinschalige woongroepen gerealiseerd waarbij een open deuren

 12. Processing ruminal ingesta to release bacteria attached to feed ...

  African Journals Online (AJOL)

  Stomacher' en die 'Ultra-Turrax' behandeling, as vir die Minimum behandeling. Op die gemaalde hooi en ho€ konsentraat rantsoene was daar baie min verskil tussen die behandelings ten opsigte van tellings van die twee groepe bakterie€. Tellings ...

 13. Population genetics and disease ecology of European wild boar

  NARCIS (Netherlands)

  Goedbloed, D.J.

  2013-01-01

  Welke factoren beïnvloeden de frequentie van de ziekten in wilde populaties? Het promotieonderzoek van Daniel Goedbloed beoordeelde de invloed van demografische, genetische en omgevingsfactoren op de frequentie van twee infectieziekten in Noordwest-Europese wilde zwijnen populaties.

 14. Het Nieuwe Telen Potplanten: Meer licht toelaten bij wijdere temperatuurgrenzen bij een hogere luchtvochtigheid

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.; Kempkes, F.L.K.; Zwart, de H.F.

  2011-01-01

  Door in de potplantenteelt de luchtvochtigheid te beheersen, kan meer zonlicht en daarmee warmte worden toegelaten. Hierdoor is forse energiebesparing mogelijk. Dit neemt verder toe naarmate er wijdere temperatuur grenzen worden gebruikt. Wageningen UR Glastuinbouw heeft twee energiezuinige

 15. Categorization of road environments and driving speeds

  NARCIS (Netherlands)

  Kaptein, N.A.; Hattum, T. van; Horst, R.

  1998-01-01

  Het leren clasificeren van artifiële omgevingen en van wegomgevingen verloopt volgens vergelijkbare processen waarbij proefpersonen ten hoogste maar twee dimenties gebruiken. Bij het schatten van snelheden gebruiken proefpersonen vergelijkbare strategieën.

 16. Structure and evolution of Panulirus interruptus Hemocyanin.

  NARCIS (Netherlands)

  Bak, Hendrikus Jacobus

  1987-01-01

  Hemocyaninies een koperbevattend zuurstof transporterend eiwit, dat vrij opgelost in de hemolymfe (bloed) van geleedpotige (arthropodene) en weekdieren (mollusken) voorkomt. Het is een van de drie types zuurstoftransporteurs die in de natuur voorkomen. Van de twee andere ademhalingspigmenten,

 17. Kwaliteit van binnenuit en van buiten

  NARCIS (Netherlands)

  Ineke Pieters; Henk Bobbink; Everard van Kemenade; Gerard Berendsen

  2013-01-01

  Accreditatie en certificatie zijn twee begrippen met identieke betekenis1. De context kan evenwel verschillen. In Nederland gebruikt het onderwijsveld voornamelijk het begrip accreditatie, terwijl in het bedrijfsleven het begrip certificatie de boventoon voert. Omdat beide begrippen naar ons idee

 18. Burn-out

  OpenAIRE

  Patricia van Echtelt

  2014-01-01

  Deze publicatie is alleen elektronisch verkrijgbaar (downloaden van deze site) Burn-out (ofwel: emotionele uitputting) komt relatief vaak voor: ongeveer één op de acht werknemers in Nederland heeft er last van. Het wordt dan ook gezien als een serieus maatschappelijk probleem dat beleidsmatig aandacht vergt. Dit rapport presenteert de resultaten van twee specifieke analyses over burn-out. Ten eerste gaan we na wat het effect is van emotionele uitputting op de loopbaan van werknemers. Ten twee...

 19. Editorial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. van Wyk

  2000-08-01

  Full Text Available Terwyl in Europa aan die begin van die twintigste eeu ’n stemming van kultuuroptimisme geheers het, het aan die suidpunt van Afrika ’n verwoestende oorlog plaasgevind wat algemeen as die Tweede Anglo- Boereoolog (1899-1902 bekend staan. Binne die volgende halfeeu sou Europa egter self twee maal tot op sy fondamente geskud word deur die twee wêreldoorloë van 1914-1918 en 1939-1945.

 20. Ruminal and postruminal digestion of dietary protein and starch in ...

  African Journals Online (AJOL)

  H.H. Meissner*. Animal Nutrition and Animal Products Institute, Private Bag X2, lrene, 1675 Republic of South Africa. H.P.F. du Preez ... In die eerste proef is 'n energie-inhoud van 10.0 MJ ME/kg DM teen twee proteienkonsentrasies (105 en 125 g RP/kg DM), elk teen twee rumendegradeerbaarheidspeile. (60 en 70% RDP) ...

 1. Terpenes removal from biogas; Terpenenverwijdering uit biogas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schulze, P.; Holstein, J.; De Haan, HR.; Vlap, H. [DNV KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2013-06-15

  carbon) as well as the ability to convert oxygen present in biogas into ozone and remove it. However, the influence of other biogas components, such as H2O and CO2 on the efficiency of the process (and the costs still have to be investigated for real-life situations. The deployment of gas scrubbing is also an option for the removal of limonene. The efficiency of the process was lower than for the other techniques (up to 73%), but it is expected that significant improvements could be achieved by increasing the contact time and surface. The scrubbing process is technically more difficult than the photo-oxidation because more equipment and process control is necessary as well as a residue that must be handled. At this stage, there is still too little information to estimate costs of this process. Further research on this technique could focus on alternative additives, the recoverability of the additives as well as the limonene, and the disposal of the residue. It is recommended that further research is carried out in order to demonstrate the adequacy and effectiveness of the two analyzed removal techniques (photo-oxidation and scrubbing) in a biogas environment. This allows for a qualitative and quantitative assessment of the influence of various biogas components (CO2, H2O, H2S, etc.). The techniques should be tested on site on pilot scale (up to 1 Nm{sup 3}/h) [Dutch] Biogas kan ongewenste en schadelijke componenten bevatten, waaronder aromatische koolwaterstoffen zoals terpenen. Deze terpenen (aromatische olien) zijn aanwezig in schillen van citrusvruchten en coniferen, waardoor vooral ruw biogas uit vergistingsinstallaties, die huishoudelijke afvalstromen en GFT gebruiken, hoge concentraties aan terpenen bevat. Als terpenen in groengas terecht komen, bestaat er een risico dat plastics (PE-leidingen) hun eigenschappen verliezen door geabsorbeerde vloeistoffen of extractie van etherische weekmakers. Dit kan tot verbrossing leiden die de betrouwbaarheid van de leidingen

 2. Laconicae cuspidis instar. The Correspondence of Justus Lipsius: 1598. Critical Edition with Introduction, Annotations and Stylistic Study

  OpenAIRE

  Deneire, Tom

  2009-01-01

  Dit doctoraat met als titel “Laconicae cuspidis instar”. De corresponden tie van Justus Lipsius: 1598. Kritische editie met inleiding, commentaar en stilistische studie betreft de correspondentie van de Brabantse huma nist Justus Lipsius (Joost Lips, Overijse 1547 - Leuven 1606) bewaard vo or het jaar 1598, en bestaat uit drie grote delen: A – Inleiding; B – IL E 98 (Kritische editie met commentaar) en C – Stilistische studie. * Deel A bevat na een preliminair ad lectorem en de bibliograf...

 3. Plan of action for quality improvement of ventilation systems; Actieplan Kwaliteitsverbetering Ventilatievoorzieningen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Atsma, J. [Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM, Den Haag (Netherlands); Calon, M. [Aedes vereniging van woningcorporaties, Den Haag (Netherlands); Schoorl, F.J. [Bond Nederlandse Architecten BNA, Amsterdam (Netherlands); Van Tuinen, J.L. [Bouwend Nederland, Zoetermeer (Netherlands); Bodewes, W.J. [Vereniging van Nederlandse projectontwikkeling Maatschappijen Neprom, Voorburg (Netherlands); Goossens, J.H. [Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers NVB, Voorburg (Netherlands); Polman, E.J.M. [Stichting Waarborgfonds Koopwoningen SWK, Rotterdam (Netherlands); Engels, M. [Uneto-VNI, Zoetermeer (Netherlands); Werner-van Beek, H. J. [VACpunt Wonen, Utrecht (Netherlands); Mulder, R.J. [Vereniging Eigen Huis VEH, Amersfoort (Netherlands); Rook, G. [Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten VLA, Zoetermeer (Netherlands); Van Noord, P. [Woningborg, Gouda (Netherlands); Paping, R.H.M. [De Nederlandse Woonbond, Amsterdam (Netherlands)

  2012-06-15

  The action plan comprises the agreements made by the Ministry of Infrastructure and Environment and the Ministry of Internal Affairs in the Netherlands with representatives of building organizations to improve the quality of ventilation systems in newly built houses [Dutch] Het actieplan bevat de afspraken die het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Binnenlandse Zaken met de bouwpartijen hebben gemaakt om de kwaliteit van de ventilatievoorzieningen van nieuwbouwwoningen te verbeteren.

 4. Child and youth care workers: Profile, nutrition knowledge and food safety and hygiene practices

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hendrina H. Grobbelaar

  2014-08-01

  Doelwit: Die doel van hierdie beskrywende kwantitatiewe studie was om die profiel, voeding kennis en voedsel- veiligheid en higiëne van kinder-en jeugsorgwerkers te ondersoek in residensiële sorg instellings met die doel om ’n voedsel voorbereiding en voedings handleiding te ontwikkel. Metode: Die residensiële sorg instellings het bestaan uit drie ewekansig gekiesde kinderhuise in Durban. Die studie het bestaan uit kinder-en jeugsorgwerkers (N = 40 in permanente of deeltydse poste. ’n Doelgerigte steekproef van die kinder-en jeugsorgwerkers is onderneem. ’n Gestruktureerde self-geadministreerde vraelys, ontwikkel en getoets vir hierdie doel, is gebruik om inligting oor die profiel, voeding kennis, voedselveiligheid en higiëniese praktyke van die kinder- en jeugsorgwerkers in te samel. Die data is ontleed vir beskrywende statistieke. Resultate: Die meerderheid van die kinder- en jeugsorgwerkers was vroulik, tussen die ouderdomme van 18−34 jaar. Min het ‘n toepaslike tersiêre kwalifikasie gehad. Dit blyk uit die resultate dat die respondente se algemene voeding riglyne was aanvaarbaar. Die resultate het gedui op ’n gebrek aan kennis oor die aanbevole vrugte en groente inname, korrekte porsiegroottes en die belangrikheid van ’n verskeidenheid in die dieet. Die respondente het tot ’n mindere mate kennis oor voedselveiligheid en higiëne gehad. Gevolgtrekking: Die algemene bevindinge ondersteun die ontwikkeling van ’n omvattende voedsel voorbereiding en voedings handleiding vir kinder residensiële sorg instellings.

 5. Post-traumatic stress disorder and exposure to violence among Venda and northern Sotho adolescents

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K GF Esterhuyse

  2007-11-01

  Full Text Available In this study, two research questions were posed. In the first place, this study investigated the levels of exposure to violence among the adolescents as a total group (Venda- and Northern Sotho-speaking, as well as the exposure levels of the two ethnic groups. Opsomming Twee navorsingsvrae is in hierdie studie gestel. Eerstens het hierdie studie ondersoek ingestel na die vlakke van blootstelling aan geweld onder die groep adolessente as geheel (Venda- en Noord-Sotho-sprekers, asook na die blootstellingsvlakke van die twee etniese groepe. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 6. Clear requirements in standard house ventilation by Aedes. No more discussions on final quality definition; Heldere PvE's in standaardwoningventilatie van Aedes. Geen discussie meer over definitie eindkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boerstra, A.C. [BBA Binnenmilieu, Rotterdam (Netherlands)

  2012-10-15

  Ventilation systems in dwellings are performing sub-standard in practice. That is why Aedes has drafted two specifications for dwelling ventilation. These specifications for the two most frequently used ventilation systems have been published in a publicly available report: (1) mechanical supply and return air (balanced ventilation) [Dutch] In de praktijk blijkt dat ventilatiesystemen in gebouwen onder de maat presteren. Daarom zijn door Aedes twee PVE's (Programma van Eisen) opgesteld voor woningventilatie. De PVE's zijn voor de twee meest voorkomende typen ventilatiesystemen gepubliceerd in een openbaar rapport: (1) mechanische luchttoevoer en luchtafvoer met warmteterugwinning (balansventilatie); en (2) natuurlijke luchttoevoer met mechanische luchtafvoer (mechanische afzuiging)

 7. Die betekenis wat geld vir blankes en kleurlinge inhou

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. L. Visagie

  1978-11-01

  ‘n Oorsig van relevante literatuur dui daarop dat die betekenis van geld (wat 'n belangrike plek in sekere motiveringsteorieë inneem van persoon tot persoon kan verskil. Hierdie verskil kan hoofsaaklik aan persoonlike- en agtergrondsfaktore toegeskryf word. Wanneer die genoemde faktore binne groepsverband ooreenstem, ontwikkel en vorm daar unieke “groepsbetekenisse" wat aan sekere begrippe geheg word. Betekenismeting wat in hierdie ondersoek deur middel van die semantiese differensiaal op 128 Blanke- en 109 Kleurlingstudente uitgevoer is, toon egter oor die algemeen geen beduidende verskil ten opsigte van die begrip geld nie. Slegs ten opsigte van twee van 15 semantiese skale is beduidende verskille tussen die twee groepe gevind.

 8. Veeneiken - sleutel tot het verleden landschap en klimaat?

  NARCIS (Netherlands)

  Sass, U.G.W.

  2003-01-01

  Veeneiken zijn (veen)restanten van eiken uit moerasbossen op laagveen. Ze vormen interessant materiaal voor dendrochronologisch onderzoek. Er is voor deze eiken inmiddels een chronologie opgebouwd over de jaren 3600 BC tot 563 AD. Onderzoek aan veeneiken in Nederland en Noordwest-Europa en aan twee

 9. De verstrooide stad

  NARCIS (Netherlands)

  Colenbrander, B.J.F.

  1999-01-01

  Is de benaming 'stad' nog wel van toepassing op de hedendaagse stedelijke zones met uitdijende periferieën en omvangrijke suburbs? Het urbanisatieproces dat twee eeuwen geleden werd ingezet en voor brokkelige stedelijke structuren zorgde, heeft de lokale identiteit van de stad geleidelijk veranderd.

 10. Beeldenstorm 3 : Close-ups van kunst uit Nederlandse musea

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van Henk; Tromp, Thijs; ; Middag, Ineke

  2003-01-01

  Na het succes van de vorige twee delen in de reeks Beeldenstorm presenteert Amsterdam University Press deze zomer een nieuwe collectie pakkende en heldere beschouwingen van Henk van Os over kunstvoorwerpen uit Nederlandse musea. Opnieuw zijn Van Os' aansprekende televisiecolumns gebundeld tot

 11. Micellar Catalysis of the Hydrolysis of Arylsulfonylmethyl Sulfonates and p-Tolylsulfonylmethyl Perchlorate. Kinetics and Mechanism.

  NARCIS (Netherlands)

  Langkruis, Gerardus Bernardus van de

  1981-01-01

  In dit proefschrift wordt een analyse bechreven van het effect van micellen op de snelheden van twee organische reacties: (1) de nucleofiele reaktie van hydroxide ionen met arylsulfonylmethyl sulfonaten (la-1f, 2, 3) en (2) de algemeen base-gekatalyseerde hydrolyse van p-methylphenylsulfonylmethyl

 12. Teelthandleiding korrelmais en Corn Cob Mix (CCM) - bemesting

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.; Groten, J.A.M.

  2005-01-01

  De bemesting van korrelmaïs, CCM en MKS komt grotendeels overeen met die van snijmaïs. Voor de bemestingsadviezen wordt dan ook verwezen naar http://www.handboeksnijmais.nl/. Er zijn echter voor de situatie van twee of meer jaren achter elkaar telen van het gewas wel enkele aanpassingen nodig. Dit

 13. Ventilatie en koeling in de zomerperiode

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen, H.H.

  1997-01-01

  Na twee zomers met hoge buitentemperaturen over lange(re) periodes is er veel aandacht voor koelinstallaties in de vleeskuikensector. Deze installaties maken gebruik van het koelende effect van het verdampen van water door het water te vernevelen in de stal. In dit artikel wordt ingegaan op de

 14. Christus' offer bij Paulus vergeleken met de offeropvattingen van Philo

  NARCIS (Netherlands)

  Stelma, Juurd Hari

  1938-01-01

  Een vergelijking der offeropvattingen van Paulus en Philo brengt ons in aanraking met twee principieel verschillende voorstellingen aangaande het offer. Het offer van Christus is voor Paulus de gave Gods, waardoor de macht van de zonde en dood vernietigd en de schuld verzoend is. Door de

 15. Turkse en Marokkaanse Nederlanders thuis

  NARCIS (Netherlands)

  Dibbits, H.; Horst, van der H.M.

  2007-01-01

  Veel Nederlanders hebben misschien een Turkse waterpijp of Marokkaanse theeglaasjes in huis, maar de meeste mensen hebben er geen idee van hoe het er bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders thuis uitziet. Dit boek brengt hier verandering in. In twee rijk geïllustreerde en toegankelijk geschreven

 16. Teacher evaluation through observation : Application of classroom observation and student ratings to improve teaching effectiveness in classrooms

  NARCIS (Netherlands)

  van der Lans, Rikkert

  2017-01-01

  De ene les is de andere niet Meer en meer scholen voeren jaarlijks gesprekken met hun leraren over de kwaliteit van hun lessen. Deze evaluatiegesprekken zijn, als het goed is, gebaseerd op lesbezoeken. Vaak brengt alléén een teamleider één hooguit twee keer per jaar een lesbezoek aan de leraren. Dat

 17. Adverteren op Instagram, wat werkt?

  NARCIS (Netherlands)

  Heijting, D.; Ketelaar, P.E.

  2017-01-01

  Welke vorm van adverteren werkt op Instagram? In het afstudeeronderzoek van Dionne Heijting, uitgevoerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, staan twee soorten advertenties centraal. Hoe onderscheiden ze zich van elkaar? En leiden ze tot posititeve gevolgen voor het aangeprezen merk of product?

 18. Kwaliteit van Expertsystemen: Algoritmen voor Integriteits-Controle (Quality of Expert Systems: Algorithms for Integrity Control)

  Science.gov (United States)

  1990-03-01

  gelegd kan worden tussen de gebanteerde ontwikkelmetbode en algoritmen voor integriteitscontrole. In concreto komt dit neer op: * Evaluatie van...feiten) te bepalen am de beperkingsregels te kunnen lacaliseren die getvalueeiti moeten warden. In concreto moeten twee feitenverzamelingen warden...gebanteerd worden. Consistentie bij Suwa komt in concreto neer op bet detecteren van drie soorten ’potentible fouten’ in de kennisbank: tegenstrijdigbeid

 19. EEG- ringstudie van lasalocid-natrium in voeders

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, W.M.J.; Herben, P.J.; Buizer, F.G.; Broex, N.; Worp, van de H.

  1983-01-01

  Lasalocid-natrium is een coccidiostaticum dat gebruikt wordt bij kippen op een doseringsniveau tussen 75 en 125 mg/kg. De analyse van het produc in voeder kan zowel microbiologisch als analytisch chemisch geschieden. Door de Belgische EEG-delegatie werden twee monsters mengvoeder gezonden om de

 20. Die woordeboek vir meganiese ingenieurs: Vorderingsverslag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Editorial Office

  1990-07-01

  Full Text Available Die komitee van die Nasionale Vakterminologiediens (NVD wat ’n woordeboek vir meganiese ingenieurswese saamstel en in Januarie 1986 met sy werksaamhede begin het, maak goeie vordering. Die dag-tot-dag-werk word deur 'n redaksiekomitee behartig wat twee keer maandeliks vergader en uit verteenwoordigers van universiteite, SAVD, YSKOR, SABS en ander instansies bestaan.

 1. Verslag 20th Symposium on Housing and Fiseases of Rabbits, Furprovinding animals and Pet animals

  NARCIS (Netherlands)

  Rommers, J.M.

  2017-01-01

  Op 17 en 18 mei jl. werd in Celle (Duitsland) het Symposium on Housing
  and Diseases of Rabbits, Furproviding animals and Pet animals
  gehouden. Dit symposium wordt eenmaal per twee jaar georganiseerd
  door Duitsland. Er waren circa 60 deelnemers uit 12 verschillende
  landen, waaronder

 2. Voorstellen voor toekomstig europees landbouwbeleid uit Duitsland en Zwitserland : debat over het GLB na 2014 met nadruk op biodiversiteit en multifunctionele landbou

  NARCIS (Netherlands)

  Schröder, R.R.G.

  2011-01-01

  Het voormalige ministerie van LNV heeft in het voorjaar 2010 twee helpdeskvragen gesteld over het toekomstige Europese landbouwbeleid in de periode 2014 - 2020. Nederland heeft in 2008 het standpunt ingenomen dat het GLB meer gekoppeld dient te worden aan maatschappelijke waarden, zoals natuur en

 3. E-books bij de RUG : Een update

  NARCIS (Netherlands)

  Bijker, Alie; van Laarhoven, Peter

  2011-01-01

  Twee jaar gelden schreven we op deze plaats: “E-books bij de RUG: dat zijn er al meer dan je denkt...”. Inmiddels hebben we nog veel méér e-books in de bibliotheekcollectie, is het aanbod uitgebreid en heeft de iPad de wereld veroverd. Tijd voor een update.

 4. HIV/AIDS treatment in two Ghanaian hospitals: experiences of patients, nurses and doctors

  NARCIS (Netherlands)

  Dapaah, J.M.

  2012-01-01

  Jonathan Mensah Dapaah onderzocht de manier waarop hiv/aids wordt behandeld in Voluntary Counselling and Testing (VCT) centra en Anti Retroviral Therapy (ART) klinieken in twee Ghanese ziekenhuizen. Deze diensten worden steeds toegankelijker, maar het aantal mensen dat ervan gebruik maakt blijft

 5. Registratie van soa en HIV consulten bij GGD-en en soa-poliklinieken: Jaarverslag 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Laar MJW van de; Veen MG van; Coenen AJJ; CIE

  2003-01-01

  Bij de GGD-en en soa-poliklinieken wordt ten behoeve van de non-curatieve soa-bestrijding een registratie bijgehouden van de bezoekers met een soa-hulpvraag of HIV-testverzoek. In 2002 registreerden 37 GGD-en en twee soa-poliklinieken in totaal 23.353 consulten (stijging van 16% t.o.v. 2001),

 6. Selective sorption of gases in slurries of activated carbon in water.

  NARCIS (Netherlands)

  Tinge, Johan Thomas

  1987-01-01

  In de chemische industrie worden dagelijks grote hoeveelheden gassen gescheiden, onder andere voor het verwj.jderen van giftige en slecht riekende componenten. Hiertoe zijn vele processen ontwikkeld, gebaseerd op verschillen in eigenschappen van de te scheiden gassen. Twee op grote schaal toegepaste

 7. Whole maae versus ground matze in fattening diets for beef steers

  African Journals Online (AJOL)

  Beide groepe is vir 105 dae teen ad libitum peile gevoer. Geen statisties betekenisvolle verskille, in terme van groei- en doeltreffendheidsparameters, kon tussen die twee .... to that of the complete diet based on ground maue. The added advantage of savings in processing of the maizr, protein and roughage would therefore.

 8. Die binding van die konfessie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J. Coetzee

  1970-05-01

  Full Text Available Ons moet waak teen twee uiterstes. Aan die een kant het die dogma as onversoenlike vyand die dogmatisme en aan die ander kant die antidogmatisme — dit hou enersyds die gevaar in van verabsolutering (oorskatting, en ander- syds die gevaar van relativisme (onderskatting.

 9. Gedereguleerd

  NARCIS (Netherlands)

  Hinloopen, J.

  2010-01-01

  Twee minuten over zes in de ochtend. De trein vertrok stipt op tijd. Bij aankomst was het nog rustig op Schiphol. Inchecken via Internet was al gedaan. Het zelfbedieningsapparaat spuugde de boardingpassen uit. Soepeltjes gingen we door de douane. Bij de gate konden we meteen doorlopen. Even later

 10. Injection needles : Fact finding and risk assessment of excess adhesive

  NARCIS (Netherlands)

  de Kaste D; PRS; V&Z

  2015-01-01

  In opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het RIVM onderzocht of er overtollige lijm zit in twee typen injectienaalden van de firma Terumo (K-Pack II en Neolus). Het onderzoek toont aan dat in minder dan 1 procent van de Terumo naalden zichtbaar overtollige lijm is

 11. Onderzoekingen over de involutie van de puerperale uterus

  NARCIS (Netherlands)

  Hijmersma, Ebbel Hendrik

  1936-01-01

  In dit proefschrift zijn nagegaan de microscopische veranderingen van de baarmoederspier na de geboorte van het kind. Uit de literatuur blijkt, dat hieromtrent twee meeningen heerschen. 1. De cellen in een involveerende uterus krijgen uitsluitend door een atrophie hun normale grootte terug, waarbij

 12. 'Grip op licht' bij Phalaenopsis : Meer energie besparing bij Het Nieuwe Telen Potplanten met meer natuurlijk, diffuus licht en verbeterde monitoring

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.; Snel, J.F.H.; Warmenhoven, M.G.; Meinen, E.; Steenhuizen, J.W.; Kempkes, F.L.K.; Marcelis, L.F.M.

  2014-01-01

  Diffuus licht is gunstig voor plantgroei. Bovendien kan bij potplanten meer licht in de kas worden toegelaten als het diffuus is. In combinatie met Het Nieuwe Telen biedt dit mogelijkheden om zowel productie te verbeteren als energie te besparen. Er zijn proeven gedaan met twee Anthuriumrassen en

 13. ‘Grip op licht’ bij potanthurium en bromelia : Meer energie besparing bij Het Nieuwe Telen Potplanten met diffuus licht en verbeterde monitoring meer natuurlijk,

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.; Kromwijk, J.A.M.; Snel, J.F.H.; Warmenhoven, M.G.; Meinen, E.; Li, T.; Kempkes, F.L.K.; Marcelis, L.F.M.

  2013-01-01

  Diffuus licht is gunstig voor plantgroei. Bovendien kan bij potplanten meer licht in de kas worden toegelaten als het diffuus is. In combinatie met Het Nieuwe Telen biedt dit mogelijkheden om zowel productie te verbeteren als energie te besparen. Er zijn proeven gedaan met twee Anthuriumrassen en

 14. Bereiding proefcharges controlesera voor algemeen gebruik

  NARCIS (Netherlands)

  Koedam; J.C.; Dreumel; H.J.van; Ham; W.A.van den; Steentjes; G.M.; Terlingen; J.B.A.

  1984-01-01

  Beschreven wordt de produktie van twee experimentale batches paardeserum ter grootte van circa 1000 flesjes en drie batches humaan serum (1 x 1000, 2 x 300 flesjes). Zij onderscheiden zich van vroegere partijen door het veel grotere aantal toegevoegde componenten en door het gebruik van

 15. Controle van spectrofotometers in ziekenhuislaboratoria

  NARCIS (Netherlands)

  Ham; W.A.van den; Steentjes; G.M.; Buitenhuis; S.G.; Terlingen; J.B.A.

  1985-01-01

  In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek dat door twee medewerkers van het Laboratorium voor Klinische Chemie en Hematologie werd ingesteld naar de toestand van 22 fotometers in ziekenhuislaboratoria. Onderzocht werden: - juistheid van de golflengte-instelling - juistheid

 16. Bronstinductie bij schapen : vijf jaar onderzoek op de Waiboerhoeve = Oestrus induction with sheep : five years research on the Waiboerhoeve [Experimental Farm

  NARCIS (Netherlands)

  Ruiter, T.

  1983-01-01

  Vanaf augustus 1975 tot en met februari 1980 werden 8 proeven uitgevoerd met als doel een vruchtbare bronst op te wekken buiten het bronstseizoen. Daarmee is het mogelijk de ooien drie keer per twee jaar te laten aflammen. Het onderzoek werd zoveel mogelijk onder praktijkomstandigheden op de

 17. Epigenetic regulation of normal and malignant hematopoiesis

  NARCIS (Netherlands)

  Klauke, Karin

  2013-01-01

  Stamcellen zijn nodig voor de vorming van alle cellen in ons lichaam gedurende ons hele leven. In bijna ieder orgaan zijn stamcellen ontdekt. Stamcellen hebben de unieke eigenschap om, relatief ongelimiteerd, zichzelf te vernieuwen, waardoor vanuit één stamcel twee stamcellen ontstaan. Hierdoor

 18. Flora en fauna van 'Holt und Haar'; gegevens uit een Weichseliën-groeve gecombineerd

  NARCIS (Netherlands)

  van Geel, B.; van de Steeg, J.F.; Meijer, H.J.M.

  2006-01-01

  De paleontologische gegevens, in combinatie met de palynologische analyse van twee sedimentsmonsters uit de groeve Holt und Haar (Duits-Nederlands grensgebied; Weichseliën Midden-Pleniglaciaal) leiden tot een gedetailleerd beeld van landschap en vegetatie. De invloed van herbivoren op de

 19. Vertaling en/as abjeksie: Antjie Krog | Vosloo | Stellenbosch Papers ...

  African Journals Online (AJOL)

  Hierdie abjeksie funksioneer op twee vlakke: aan die een kant is Krog se teenwoordigheid binne die Engelse literêre veld ambivalent, onstabiel en uitdagend van 'n skoon, geordende sisteem; aan die ander kant ondermyn sy die majeurtaal deur haarself met subversiwiteit te vertaal. Die doel van die artikel is om die ...

 20. Landbouwontwikkelingsgebied De Ass, gemeente Cuijk. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop.

  NARCIS (Netherlands)

  Bekkers, L.C.J.; Broekmeyer, M.E.A.; Ouwerkerk, H.G.; Spapens-Reijnders, I.; Woerden, van R.A.M.

  2010-01-01

  De gemeente Cuijk stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) De Ass. Het bestemmingsplan wordt opgesteld voor de verplaatsing van twee ondernemers van de directe omgeving van de kern van Haps naar het LOG De Ass, de woningbouw op de te verlaten bedrijfslocaties en

 1. Value-based project management : een aanpak voor chaordische projecten vanuit het perspectief van het complexiteitsdenken

  NARCIS (Netherlands)

  Mulder, N.T.

  2012-01-01

  Hedendaags projectmanagement bevindt zich in een crisis. Al meer dan twee decennia op rij komt het aantal succesvolle ICT-projecten niet boven de 30%. Zes tot negen van de tien innovatieprojecten mislukken. Grote infrastructurele projecten overschrijden tijd- en geldrestricties met 50 tot 100%. En

 2. De psychologische aspekten van reumatoide artritis

  NARCIS (Netherlands)

  Ploeg, Francesco Antonius Everardus van der

  1980-01-01

  In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven naar de psygologische aspekten van reumatoïde artritis (ra). Er werden twee vraagstellingen onderzocht. Ten eerste, bestaan er bepaalde typerende persoonlijkheidskenmerken van patiënten lijdende aan reumatoïde artritis? Ten tweede, wat is het

 3. Determination of cortisol in two BCR reference sera by isotope dilution gas chromatography-mass spectrometry

  NARCIS (Netherlands)

  Derks; H.J.G.M.; Freudenthal; J.; Heiningen; A.van; Gramberg; L.G.; Klaasen; R.

  1984-01-01

  In dit rapport wordt een analytische methode voor de juiste en preciese bepaling van cortisol in humaan serum en zijn toepassing bij de certificatie van twee gevriesdroogde referentiesera van de BCR beschreven. De methode is gebaseerd op isotoopverdunnings gaschromatografie-massaspectrometrie

 4. Education and skills for development

  NARCIS (Netherlands)

  Tukundane, Cuthbert

  2014-01-01

  Deze studie gaat over onderwijs en beroepsvaardigheden voor voortijdig schoolverlaters in Oeganda. In de afgelopen twee decennia heeft Oeganda nationaal en internationaal onderwijsbeleid geïmplementeerd om de toegang tot onderwijs voor kinderen en jongeren te vergroten. Als gevolg daarvan heeft het

 5. Orienterend onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater bestemd voor de drinkwatervoorziening

  NARCIS (Netherlands)

  Hrubec J; Baumann RA; LWD

  1996-01-01

  In de jaren 1991-1994 werd een orienterend onderzoek uitgevoerd naar de omvang van de verontreiniging van twee innamepunten van Rijn- en Maaswater voor de drinkwatervoorziening door bestrijdingsmiddelen. Van de 35 geselecteerde bestrijdingsmiddelen en hun metabolieten werd alleen Diuron in het

 6. McGregor-Mayweather: het gevecht dat alle mediarecords zal verbreken

  NARCIS (Netherlands)

  René Foolen

  De roddel domineert al maandenlang het nieuws en de echte vechtsportliefhebbers raken er maar niet over uitgesproken: een gevecht tussen MMA-vechter Conor McGregor en bokser Floyd Mayweather. Totaal ondenkbaar, want twee verschillende gevechtsdisciplines, maar tegelijkertijd ook heel logisch. Want

 7. Nieuwe Erwinia-varianten vragen meer kennis en specifieke toetsen

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, van der J.M.

  2015-01-01

  Lange tijd kenden we in Nederland twee soorten Erwinia bacteriën namelijk Erwinia carotovora subsp. atroseptica en Erwinia chrysanthemi. Deze zijn/waren verantwoordelijk voor de aardappelziekten zwartbenigheid en stengelnatrot. De naamgeving van deze ziekteverwekkende bacteriën is echter op de schop

 8. Goed om uitgangsmateriaal op Erwinia te testen (interview met Jan van der Wolf)

  NARCIS (Netherlands)

  Dwarswaard, A.; Bovenkamp, van den G.; Wolf, van der J.M.

  2012-01-01

  Bloembollen en aardappelen. Ze hebben in ieder geval één ziekte gemeen: bacterierot, veroorzaakt door Erwinia. In beide teelten zorgen deze bacterieziekten voor veel schade. In het Deltaplan Erwinia werken de bloembollen- en aardappelwereld samen op onderzoeksgebied. In twee artikelen staat de vraag

 9. Katalekte. Breyten Breytenbach. Kaapstad: Human & Rousseau ...

  African Journals Online (AJOL)

  I. Katalekte vorm 'n drieluik met Breyten Brey- tenbach se vorige twee bundels, Die wind- vanger en Die beginsel van stof. Die woord- goëlaar en oëverblinderaar is hier aan die woord in 'n bundel wat die subtitel dra: “arte- fakte vir die stadige gebruike van doodgaan”. By Breytenbach is die ewige verbintenis tussen.

 10. De inzet van Facebook in het hoger onderwijs : Het gebruik van Facebook als communicatiemiddel binnen een onderwijsmodule op NHL Hogeschool

  NARCIS (Netherlands)

  Geert Jan van Dam; Renny Poelstra

  2013-01-01

  Traditionele digitale leeromgevingen in het hoger onderwijs sluiten niet meer goed aan bij de wensen van studenten en docenten. Twee onderzoekers van Sowijs deden in hun eigen onderwijspraktijk onderzoek naar het gebruik van Facebook in de klas. Hoe reageren studenten en docenten op het gebruik van

 11. Usus politicus evangelii

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  3. Die twee-ryke-leer bied nie enige kriteria vir 'n Christelike etiek nie, met die gevolg dat die ...... Atherstone, A., 2009, 'The implications of Semper reformanda', Anvil Journal of Theology and. Mission 26(1) ...... alcoran, 3 vols., Opirinus, Basel.

 12. Golfoploop en -reflectie van een lopende watersprong tegen een talud

  NARCIS (Netherlands)

  Fontijn, H.L.

  1985-01-01

  Golfoploop en -reflectie van een lopende watersprong tegen een talud zijn experimenteel onderzocht. De laboratoriumproeven zijn uitgevoerd in een goot; alleen loodrechte golfinval is beschouwd. Er zijn drie verschillende taludhellingen toegepast, t.w. twee flauwe (1:3, 1:2) en één steile (1:1).

 13. C hristian H artlich und W alter S achs, Der Ursprung des Mythos ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  I. F. Fries, gaan 'n stap verder. Die mite-teorie stel twee grondpro- bleme: eerstens die vraag na die verhouding tussen mite en historiese faktisiteit en tweedens die vraag na die moontlike bestaan van waarheid in die inadekwate mitiese uitdrukkingswyse. Die Wette beklemtoon veral die eerste probleem. Vir hom is mite ...

 14. Simplified Multi-Stage and Per Capita Convergence: an analysis of two climate regimes for differentiation of commitments

  NARCIS (Netherlands)

  Elzen MGJ den; Berk MM; Lucas P; KMD

  2004-01-01

  Dit rapport beschrijft een analyse van twee post-Kyoto regimes voor lastenverdeling in het internationale klimaatbeleid: 1. de Multi-stage benadering, waarbij landen op grond van hoofdelijk inkomen en emissies worden ingedeeld in groepen met verschillende typen van doelstellingen (stadia). 2. de

 15. Verbeter Hibiscus met voeding

  NARCIS (Netherlands)

  Aendekerk, T.G.L.

  2003-01-01

  Onderzoek naar de invloed van pH en de voedingsoplossing op groeiafwijkingen bij Hibiscus. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Gebruikte voedingsoplossingen (waarden in mmol/l); 2) Beoordeling bij gebruikte voedingsoplossingen; 3) Optimale voedingsoplossingen (waarden in mmol/l) in twee periodes; 4)

 16. Duplicaat 24-uurs voedingen 1994, inname aan zink

  NARCIS (Netherlands)

  Loon JW van; Ooik A van; Ritsema R; LAC

  1997-01-01

  Voor het onderzoek naar de dagelijkse inname aan zink via de voeding, inclusief drank en drinkwater werden 123 duplicaten van 24-uurs voedingen verzameld in de regio Utrecht. Twee groepen vrijwilligers werden geselecteerd die, sociaal en qua leeftijd, een zo getrouw mogelijk beeld vormden van de

 17. Quantitative methods for differentiation of vegetable and animal proteins in foods

  NARCIS (Netherlands)

  Elenbaas, H.L.

  1982-01-01

  Op verzoek van de nederlandse delegatie van het Codex Committee on vegetable proteins ( CXVP) hebben twee leden van de werkgroep MOVE in samenwerking met het CXVP (Van Gils) een working paper opgesteld over geschikte kwantitatieve methoden voor de differentiatie van plantaardige en dierlijke

 18. The best of both worlds

  NARCIS (Netherlands)

  Carola Simon; Lotte Vermeij; Anja Steenbekkers

  2007-01-01

  Original title: Het beste van twee werelden. In the eyes of many rural dwellers, the Dutch countryside combines the best of both worlds. They enjoy the peace and quiet, space and landscape around them every day and are happy to live in an environment where people still have time and attention

 19. Het meten van spontane en uitgelokte confabulaties: De Nijmegen-Venray Confabulatie Lijst-20 (NVCL-20)

  NARCIS (Netherlands)

  Rensen, Y.C.M.; Oosterman, J.M.; Eling, P.A.T.M.; Wester, A.J.; Kessels, R.P.C.

  2016-01-01

  Confabuleren kan voorkomen na hersenletsel, bijvoorbeeld bij patiënten met frontale laesies of patiënten met het korsakovsyndroom (KS). Vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee vormen van confabulatiegedrag: uitgelokt en spontaan. Op dit moment bestaan er alleen instrumenten die uitgelokte

 20. Heredity nonpolyposis colorectal cancer : studies on tumor development and preventive strategies

  NARCIS (Netherlands)

  Rijcken, Fleur Elise Marie

  2006-01-01

  HNPCC is een relatief vaak voorkomend erfelijk kankersyndroom. Fleur Rijcken onderzocht de ontstaanswijze van de twee meest voorkomende HNPCC-tumoren, dikkedarm- en baarmoederkanker. Zij toonde aan dat de voorlopers van darmkanker, de dysplastische poliepen, vooral in het rechter deel van de darm

 1. Rozenkwekers kiezen klanten

  NARCIS (Netherlands)

  Hack, M.D.; Graaff, de R.J.M.; (PT) van der Ham, E.; Verhoeven, A.T.M.

  1998-01-01

  Marktkundig onderzoek gericht op verbetering van de concurrentieposite van de Nederlandse rozensector. In dit onderzoek zijn de afnemerseisen op twee belangrijke afzetmarkten in beeld gebracht. Ten tweede is de kracht van de concurrenten in beeld gebracht. Op basis van deze informatie is een

 2. Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel

  NARCIS (Netherlands)

  van Meeteren-Schram MT; Baan CA; PZO

  2007-01-01

  Mensen met diabetes hebben twee keer zo vaak last van depressies als mensen zonder diabetes. Een betere herkenning en behandeling van depressies kan de complicaties van diabetes helpen voorkomen. Herziening van de diabeteszorg is nodig, omdat de huidige zorg deze gecombineerde problematiek te

 3. Stuurlicht bij anjer - Consultancy: Vergelijking van LED lampen en gloeilampen

  NARCIS (Netherlands)

  Helm, van der F.P.M.

  2013-01-01

  Als gevolg van nieuwe wetgeving zullen gloeilampen vervangen moeten worden. De kwekers moeten nu kiezen tussen de alternatieven; LED lampen of spaarlampen. In een onderzoek in de praktijk in 2012 zijn op twee bedrijven proeven aangelegd. Op 1 bedrijf bij 2 rassen en op een ander bedrijf met 2

 4. Informatiestroomversnelling. Arbo digitaal: van arpa naar app (2)

  OpenAIRE

  Gallis, R.; Noort, A.

  2012-01-01

  De nieuwe media van vandaag kunnen morgen al achterhaald zijn. Kun je als arboprofessional wel een goede keuze maken uit al die media? In deze serie van drie artikelen geven we een schets van enkele ontwikkelingen rond nieuwe media en arbeidsomstandigheden. In deel twee bekijken we wat er tegenwoordig aan digitale hulpmiddelen is en welke effecten die hebben op de arbowereld. Vakmedianet.

 5. e-Security en ICT infrastructuur als maatschappelijke basisvoorziening

  NARCIS (Netherlands)

  drs. Frans van den Reep

  2013-01-01

  1e alinea column: Op 3 december j.l. berichtte Nu.nl naar aanleiding van een gehouden onderzoek dat cyberaanvallen binnen twee jaar van nu als het grootste bedrijfsrisico in Nederland gezien moeten worden en als een groter risico dan economische onzekerheid.

 6. Effecten van geluid door wegverkeer op de slaap. Een systematische review van studies in de woonomgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Franssen AEM; Kwekkeboom JMI; MGO

  2003-01-01

  Als achtergrond bij een op korte termijn te starten veldstudie naar slaapverstoring en wegverkeer heeft het RIVM de beschikbare literatuur op het gebied van wegverkeersgeluid en slaapverstoring op een systematische wijze verzameld, beoordeeld en samengevat. Voor twee effecten 'ervaren

 7. Clinical investigations in the diagnosis and treatment of the dry and wet eye

  NARCIS (Netherlands)

  Mansour, Khaled

  2007-01-01

  Een verstoorde traanhuishouding kan leiden tot diverse klachten. UMCG-onderzoeker Khaled Mansour deed onderzoek naar de diagnose en behandeling van twee aandoeningen: het Sjögren-syndroom en Epiphora, waarbij het oog respectievelijk te droog en te vochtig wordt. Mansour ontwikkelde een nieuwe

 8. Analytisch-psychologische conceptualisatie van het symbolische bij C.G. Jung : Onderzoek van het statuut daarvan in een bekend Westers esoterisch genootschap: de Vrijmetselarij

  NARCIS (Netherlands)

  M.M.J. Journee

  1999-01-01

  textabstractDe Analytische Psychologie en de Vrijmetselarij zijn twee relatief onbekende fenomenen. Dit proefschrift onderzoekt of de symbolen, riten en mythen van de Vrijmetselarij verklaard kunnen worden vanuit de Analytische Psychologie van Carl Gustav Jung. "Symbolen, riten en mythen noemen we

 9. Linezolid in multidrug-resistant tuberculosis

  NARCIS (Netherlands)

  Bolhuis, Mathieu

  2015-01-01

  Tuberculose is een potentieel dodelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis. Een deel van de tuberculosepatiënten is besmet met multiresistente tuberculose. In het geval van multiresistente tuberculose is de bacterie resistent tegen de twee belangrijkste

 10. Predictors and stages of very young child EFL learners’ English development in China

  NARCIS (Netherlands)

  Sun, He

  2015-01-01

  Het aantal zeer jonge taalleerders is sterk toegenomen in de wereld, maar studies over deze populatie zijn er weinig. Het huidige proefschrift neemt Chinese kleuters die Engels leren in China als focus, en bestudeert hun gedragsontwikkeling in de klas (op basis van twee case studies) en de

 11. The Aetiology of Gastric Cancer: the inhibition of the formation of N-nitroso compounds

  NARCIS (Netherlands)

  Zondervan K; Bueno de Mesquita HB; CCM

  1994-01-01

  Tot voor kort was bij diegenen die aan kanker overleden maagkanker de belangrijkste doodsoorzaak, echter sinds de tweede wereldoorlog dalen in de gehele wereld de sterfte cijfers voor maagkanker. Er worden twee typen maagkanker onderscheiden, het diffuse en het intestinale type. Het ontstaan van

 12. Talent hebben of zijn: poging tot segmentatie

  NARCIS (Netherlands)

  R.C. (Ronald) Visser

  2011-01-01

  Een nadeel van de toegenomen populariteit van talentmanagement is de grote mate van conceptuele onduidelijkheid (Collings & Mellahi, 2009). Op hoofdlijnen zijn er twee brede stromingen te onderscheiden (Visser, 2002). Binnen de eerste stroming ligt het accent op talent als zijnde een eigenschap. De

 13. The epidemiology of HPV and HIV among high-risk women and steady couples in Kigali, Rwanda

  NARCIS (Netherlands)

  Veldhuijzen, N.J.

  2011-01-01

  Nienke Veldhuijzen beschrijft de epidemiologie van het humaan papillomavirus (HPV) en het hiv-virus bij twee verschillende bevolkingsgroepen in Kigali, Rwanda. Hoog-risico(HR)-HPV kan baarmoederhalskanker veroorzaken. Laag-risico(LR)-HPV wordt in verband gebracht met onder andere genitale wratten.

 14. Nieuwe buddleja's : aantrekkelijk voor consumenten en vlinders

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2007-01-01

  Van Buddleja zijn veel nieuwe rassen op de markt gekomen. Om nieuwe Buddleja- cultivars te onderzoeken, is in Boskoop de collectie Buddleja davidii aangeplant. Hierin worden nieuwe rassen vergeleken met het gangbare sortiment. Van elk van de 40 rassen in de proef zijn twee planten neergezet. PPO

 15. Evaluation of ecological risk limits for DDT and drins in soil : Assessment of direct toxicity and food chain transfer

  NARCIS (Netherlands)

  Smit CE; Verbruggen EMJ; MSP; M&V

  2015-01-01

  Het RIVM heeft onderzocht of de ecologische risicogrenzen in bodem voor twee groepen bestrijdingsmiddelen veilig zijn voor roofvogels. Dit betreft zogeheten drins (dieldrin, aldrin, endrin) en DDT, inclusief de bijbehorende afbraakproducten DDD en DDE. Voor endrin en het totaal aan DDT-verbindingen

 16. Bestrijdingsmiddelen in duplicaat 24-uurs voedingen. (deelrapport I: organochloorbestrijdingsmiddelen)

  NARCIS (Netherlands)

  Greve; P.A.; Harten; D.C. van; Heusinkveld; H.A.G.; Janssen; G.E.; Verschraagen; C.; Tonkelaar; E.M. den

  1987-01-01

  Twee series duplicaat 24-uursvoedingen, verzameld in resp. oktober 1984 en maart 1985, werden onderzocht op hexachloorbenzeen (HCB), alfa-, beta- en gamma-hexachloorcyclohexaan (HCH's), heptachloor en Beta- epoxide (HEPO), aldrin/dieldrin en het DDT-complex (p,p'-DDE, o,p'-DDT,

 17. die kasteel••de goede hoop" (1921.1923): die verhaal van in ...

  African Journals Online (AJOL)

  3. TWEE. KOMITEE-VERGADERINGS. BESLUITE a. Doel en samestelling van die komitee. Op 12 Desember 1921 stuur die Sekretans yap Verdediging uitnodigings aan sekere amptelike instansies en ander behingstd1endes waarin hy die redes vir die wenslikheid van 'n komitee en die werksaamhede uitecnsit en die ge-.

 18. Die funksie van die skeppingstradisie in die boek Jeremia

  African Journals Online (AJOL)

  gedeeites voor wat sterk ooreenkomste toon met die beskrywings van die skep pingsgebeure in die boek Jeremia. • Volgpns Von Rad (1957:144-146) het daar wel 'n groep bestaan wat belange ge- had liet by die oorlewering van die skeppingstradisies. Dit was waarskynlik die. Sadokitiese priesters wat om twee redes aan ...

 19. Geurrendement luchtwasser 90/95% ammoniakreductie Inno+ luchtwassysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Mosquera, J.; Hol, J.M.G.; Huis in 't Veld, J.W.H.; Nijeboer, G.M.

  2008-01-01

  Geurhinder in de landbouw wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door twee bronnen, namelijk het toedienen van dierlijke mest en het vrijkomen van geur uit de veehouderijgebouwen. Sinds 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) van toepassing als het om geuremissie gaat. Binnen deze wet is

 20. Biodiversiteit in theorie en praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Hengeveld, R.

  1995-01-01

  Biodiversiteit is een recent en nog slecht gedefinieerd begrip. Doorgaans wordt het op tweeërlij wijze opgevat en gemeten. De eerste betreft het loutere aantal soorten in een gebied, ongeacht hun identiteit of biologische eigenschappen. De tweede wijze betreft juist de biologische variatie in

 1. Preventive rehabilitation in patients treated with chemoradiation for advanced head and neck cancer

  NARCIS (Netherlands)

  van der Molen, L.

  2011-01-01

  Lisette van der Molen onderzocht twee preventieve slik- en kauwrevalidatiemethoden. Ze deed dit bij patiënten met een kwaadaardige tumor in het hoofd-halsgebied die worden behandeld met chemotherapie en bestraling. Een intensief programma van slik- en kauwspieroefeningen is goed uitvoerbaar en de

 2. Prosodic processes in language and music

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, Maartje Johanneke

  2006-01-01

  In dit proefschrift vergelijken we taal en muziek. Zoals componist Lerdahl en taalkundige Jackendoff laten zien in hun boek ‘A Generative Theory of Tonal Music’, hebben deze twee cognitieve kanten van ons gedrag overeenkomsten, zoals hiërarchische structuur, waarin prominente elementen worden

 3. Baseline studies North Sea wind farms: Lot 5 marine birds in and around the future sites Nearshore Windfarm (NSW) and Q7

  NARCIS (Netherlands)

  Leopold, M.F.; Camphuysen, C.J.; Braak, ter C.J.F.; Dijkman, E.M.; Kersting, K.; Lieshout, S.M.J.

  2004-01-01

  Dit rapport beschrijft de zeevogelgemeenschap die zich in de loop van het jaar bevindt in een zeegebied voor de Noord-Hollandse kust, waar in de nabije toekomst twee windmolenparken gebouwd zullen worden, de zogenaamde Nearshore Windfarm (NSW) en het windmolenpark Q7. Om deze ¿T-nul¿ situatie te

 4. R&D- en marketing-benadering van sensorisch onderzoek. Deel 2: Integratie.

  NARCIS (Netherlands)

  Schifferstein, H.N.J.; Trijp, van J.C.M.

  1994-01-01

  In deel 1 over dit onderwerp is ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen de twee genoemde benaderingen. Deel 2 gaat over de mogelijkheden en voordelen, alsmede over de problemen bij integratie. De literatuurverwijzingen zijn een selectie van een uitgebreide lijst. Deze kan worden

 5. Beheersing en bestrijding van Botrytis cinerea en van Penicillium in Euphorbia fulgens

  NARCIS (Netherlands)

  Wubben, J.P.; Hazendonk, A.; Bosker, I.; Slootweg, C.; Hoope, ten M.

  2002-01-01

  De bloeiwijze van Euphorbia fulgens kent twee belangrijke schimmelbelagers, die problemen in de teelt veroorzaken: Botrytis cinerea en Penicillium. B. cinerea geeft schade in de vorm van smet of pokken, die op de bloemblaadjes verschijnen. Dit zijn kleine donkerbruine/zwarte plekjes van ongeveer 1

 6. Praktijktest antifouling op touwen

  NARCIS (Netherlands)

  Kamermans, P.; Gool, van A.C.M.; Perdon, K.J.

  2003-01-01

  In een bassin op het RIVO is een praktijktest van 6 weken uitgevoerd ten behoeve van een kwantitatieve onderbouwing van de effectiviteit van antifouling op vezels voor viskooien. Er zijn twee typen antifouling (Netrex en Lago) en drie typen vezels getest. Gedurende de gehele proef vond geen aangroei

 7. Doc Immelman

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  Baarde, briewe en barmhartigheid (2013) verskyn as 'n laaste saluut aan die Namibiese skrywer,. Doc Immelman, ná sy dood in Maart 2013. Hierdie rubriekbundel is Immelman se twee- de versameling rubrieke ná Ruacana tot Rosh. Pinah (2011). Daniel Ferdinand (Doc) Immel- man was onder meer 'n rubriekskrywer, dig-.

 8. Selectie en genetische variatie in een fokprogramma

  NARCIS (Netherlands)

  Oldenbroek, Kor; Maurice - Van Eijndhoven, Myrthe

  2015-01-01

  In drie voorgaande artikelen in deze serie zijn achtereenvolgens het fokdoel, de registratie van gegevens en de basisprincipes van de erfelijkheid besproken. In dit laatste artikel wordt het belang van genetische variatie en de selectie van ouderdieren besproken. Twee belangrijke elementen in het

 9. crossbreeding wit}i africander dam as basis . 3. post-weaning ...

  African Journals Online (AJOL)

  'n stelsel van rntensiewe vetmesting, het laasgenoemde drie 8os taurus vaarras nageslaggroepe opvallend beter presteer as eersgenoemde twee Bos indicus vaarras nageslaggroepe. Onder ekstensiewe veldtoestande het alle krusgeteelde groepe egter die Afrikanerkontroles geklop. Die nageslag van beide Bos indicus ...

 10. Van Sappho tot De Sade : momenten in de geschiedenis van de seksualiteit

  NARCIS (Netherlands)

  Bremmer, J.

  1988-01-01

  Waarom werd in het oude Griekenland een homoseksuele verhouding tussen twee volwassenen niet geaccepteerd? Waarom reikte in de middeleeuwen het verbod van incest tot aan de grenzen der verwantschap? Waarom was de negentiende eeuw doodsbenauwd voor masturbatie? Waarom zijn de bordelen met hun

 11. HBO-I on tour in Silicon Valley

  NARCIS (Netherlands)

  Ir. Deny Smeets; Drs. Miranda W Valkenburg

  2005-01-01

  Wat is 'hot' en wat is 'not' in de ict? Dat was 'in a nutshell' de reden voor het HBO-I om een studiereis te maken naar het Mekka voor ict'ers: Silicon Valley. Voor VS-verhoudingen een klein gebied met relatief veel belangrijke ict-bedrijven: SUN, Intel, Oracle, Hewlett-Packard. En twee van de beste

 12. EU Interlaboratory comparison study veterinary XI : Bacteriological detection of Salmonella in chicken faeces

  NARCIS (Netherlands)

  Kuijpers AFA; Veenman C; Mooijman KA; LZO

  2009-01-01

  Alle 32 Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) waren in 2008 in staat hoge en lage concentraties Salmonella in kippenmest aan te tonen. Hiervan behaalden 28 laboratoria direct het gewenste niveau. Twee laboratoria hadden een herkansing nodig. Bij een NRL was het CRL-Salmonella aanwezig tijdens

 13. Sixteenth EURL-Salmonella interlaboratory comparison study on typing of Salmonella spp. : Zestiende EURL-Salmonella ringonderzoek voor de typering van Salmonella spp.

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs-Reitsma WF; Pol-Hofstad IE; Maas HME; de Pinna E; Mooijman KA; LZO; cib

  2012-01-01

  De 28 Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) van de 27 Europese lidstaten scoorden in 2011 goed bij de kwaliteitscontrole om Salmonella te typeren. Twee laboratoria hadden hiervoor een herkansing nodig. Alle NRL's samen konden gemiddeld genomen aan 97 procent van de geteste stammen de juiste naam

 14. Percutaneous needle fasciotomy for Dupuytren's disease : report on a randomized clinical trial and related research

  NARCIS (Netherlands)

  Rijssen, Annet Laura van

  2012-01-01

  Het onderzoek dat is verzameld in dit proefschrift is er vooral op gericht om op gerandomiseerde wijze de selectieve fasciëctomie (SF) en de percutane naald fasciotomie (PNF) te vergelijken als behandelingsmethoden voor de ziekte van Dupuytren. Het effect van deze twee behandelingen op het totale

 15. Neuroimaging in tremor and functional motor disorders

  NARCIS (Netherlands)

  Broersma, Marja

  2017-01-01

  In dit proefschrift worden twee verschillende aandoeningen behandeld die beide met beweging te maken hebben. Wat beide aandoeningen gemeen hebben is dat er iets mis is in het motorische systeem, vaak veroorzaakt door veranderingen in hersenfunctie. Bij de eerste aandoening is er sprake van te veel

 16. Gezondheidsrisico's van drinkwater bereid uit oppervlaktewater: een pilotstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Mons MN; de Nijs ACM; LWD

  1996-01-01

  De resultaten van een pilotstudie zijn beschreven waarin getracht is via een modelmatige ketenbenadering meer inzicht te geven in de gezondheidsrisico's van drinkwater dat bereid is uit oppervlaktewater. Van twee bestrijdingsmiddelen en het micro-organisme Cryptosporidium is met behulp van

 17. Inleiding bij Themasessie LLL over EVC, HG 18 april 2011

  NARCIS (Netherlands)

  dr. H.A.M. van Lieshout

  2011-01-01

  Publiek onderwijs heeft twee kerntaken: 1) Erkenning van competenties (diplomering) 2) Verzorgen van onderwijs. In de meeste gevallen gaat dat gelijk op: een gediplomeerd schoolverlater van havo of vwo meldt schrijft zich in als student en behaalt na (ruim) vier jaar zijn diploma. Er zijn echter

 18. Op het grensvlak van chemie en biotechnologie (interview met Harry Bitter)

  NARCIS (Netherlands)

  Gool, van J.; Bitter, J.H.

  2015-01-01

  Harry Bitter, sinds twee jaar hoogleraar Biobased Chemistry & Technology aan de Wageningen Universiteit, pleit voor meer chemie en katalyse in het onderzoek naar biobased producten. ‘Mijn onderzoeksfocus ligt op hoe je de omzettingen van biomassa naar product zo optimaal mogelijk kunt uitvoeren.

 19. Manuscripten van H.J. Schoemaker uit de periode 1946-1971 : Deel C: Getijden, Getij-reproductie en Getij-analyse

  NARCIS (Netherlands)

  Schoemaker, H.J.

  1971-01-01

  C1: Getijstromen in zee (1962) C2: Roterende coördinatiesystemen; centrifugale kracht en Coriolis-kracht1 (1958) C3: Invloed van aardrotatie bij waterloopkundig onderzoek² (1958) C4: Roterende cylinder in een parallelstroom tussen twee evenwijdige wanden (1958) C5: Reproduction of geostrophic

 20. Over Dicaeum sanguinolentum sanguinolentum Temm. en Dicaeum sanguinolentum ablutum Rob. & Kloss van West- en Oost-Java

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogerwerf, A.

  1947-01-01

  In 1923 splitsten Robinson en Kloss voor Oost-Java de ondersoort ablutum af naar aanleiding van twee huidjes verkregen nabij het langs het Idjen-gebergte gelegen Tamansari (Journ. Fed. Mal. States Mus., vol. II, 1923. P. 57), waarbij de volgende diagnose werd gepubliceerd. „Male. Like D. s.

 1. Afschermen belichte kassen aan grenzen gebonden: eerste resultaten project 'Bovenafscherming bij belichte teelten'

  NARCIS (Netherlands)

  Rijssel, van E.; Oostingh, C.

  2005-01-01

  Tijdens het belichtingsseizoen van 1 september tot en met 30 april is het onmogelijk het scherm alle belichte uren gesloten te houden. Dat blijkt uit onderzoek op twee rozenbedrijven en een tomatenbedrijf. De gevolgen van luchten boven het scherm, stoken bij gesloten scherm en 'kieren' voor het

 2. Thermo-elektrische materialen : Peltier energy harvesting

  NARCIS (Netherlands)

  Beurden, K.M.M. (Karin); Goselink, E.A. (Erik)

  2013-01-01

  Thermo-elektrische materialen zijn al sinds de 19e eeuw bekend. In 1834 ontdekte de Franse natuurkundige Jean Peltier dat er warmte wordt getransporteerd van de overgang tussen twee metalen wanneer er een elektrische stroom vloeit door het grensvlak. Het grote voordeel van Peltier elementen is dat

 3. IPv6 Monitoring in Nederland : De Nulmeting

  NARCIS (Netherlands)

  Boen-Leo, M.; Holtzer, A.; Tijmes, M.R.; Smets, R.

  2010-01-01

  In dit document wordt de mate van uitrol van IPv6 in Nederland per april 2010 beschreven. De 'nulmeting' is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Ecnomische Zaken en is de eerste van twee metingen die in 2010 worden uitgevoerd. Allereerst wordt een korte uitleg gegeven over IPv6 en het

 4. Bitcoins: virtueel geld, beslag op gebakken lucht?

  NARCIS (Netherlands)

  Jongbloed, A.W.

  In het Delta Lloyd magazine april 2015, p. 32, wordt aandacht besteed aan Martijn Wismeijer (43 jaar). Hij liet onlangs twee chips onder zijn huid implanteren, een voor bitcoins en een voor de honderden wachtwoorden die hij voor digitale toepassingen gebruikt. 1 Het is een feit dat we in het huidige

 5. Een nieuw voersysteem voor versgras : Netwerk: Vers en veilig in de pens

  NARCIS (Netherlands)

  Philipsen, A.P.; Duinkerken, van G.

  2006-01-01

  De melkveehouders binnen het netwerk 'Vers en veilig in de pens' staan voor het voeren van vers gras, willen dat graag blijven doen, maar willen liever niet twee maal per dag hoeven te voeren. Daarvoor moet het gras wel langer vers blijven. Nu kan het met een halve dag al warm worden door broei. Het

 6. Verspreiding van aantasting van Fusarium foetens in recirculerende teeltsystemen van begonia : onderzoek naar ontwikkeling en bestrijding/beheersing van Fusarium foetens in Begonia

  NARCIS (Netherlands)

  Wubben, J.P.; Bosker, A.I.; Lanser, C.J.

  2003-01-01

  Sinds twee jaar wordt in de begoniateelt uitval gevonden veroorzaakt door een nieuwe Fusarium vaatschimmel welke recentelijk de naam Fusarium foetens gekregen heeft. Uitval op verschillende bedrijven is aanzienlijk en aantasting is moeilijk te beheersen en te bestrijden. In dit korte verslag worden

 7. Effect van temperatuur op groei en sporulatie van Fusarium foetens : onderzoek naar ontwikkeling en bestrijding/beheersing Fusarium foetens in Begonia

  NARCIS (Netherlands)

  Wubben, J.P.; Bosker, I.; Lanser, C.

  2002-01-01

  Sinds twee jaar wordt in de begoniateelt uitval gevonden veroorzaakt door een nieuwe Fusarium vaatschimmel welke recentelijk de naam Fusarium foetens gekregen heeft. Uitval op verschillende bedrijven is aanzienlijk en aantasting is moeilijk te beheersen en te bestrijden. In dit verslag worden de

 8. Stereotype threat and differential item functioning : A critical assessment

  NARCIS (Netherlands)

  Flore, Paulette

  2018-01-01

  Verslechteren de prestaties van meisjes of vrouwen op wiskundetoetsen als ze geconfronteerd worden met gender stereotypen? Deze vraag hebben psychologen in binnen- en buitenland de afgelopen twee decennia geprobeerd te beantwoorden m.b.v. experimenten. In deze experimenten wordt een groep leerlingen

 9. Safety and immunogenicity of the RIVM hexavalent meningococcal B vesicle vaccine for Rotterdam children aged 2-3 and 7-8

  NARCIS (Netherlands)

  Labadie J; de Kleijn ED; Lafeber AB; Mees MMM; Booy K; de Groot R; van Omme GW; van Dijken H; Kuipers AJ; van den Dobbelsteen G; Juttmann RE; Wala M; van Alphen AJW; Rumke HC; LVO

  2000-01-01

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een gerandomiseerde gecontroleerd fase-II klinische studie naar de veiligheid en immunogeniciteit van het RIVM hexavalente MenB vesicle vaccin in 189 kinderen van 2-3 jaar en 168 kinderen van 7-8 jaar in de stad Rotterdam. Twee concentraties van het MenB

 10. Vloeren met mestscheiding in vrijloopstallen

  NARCIS (Netherlands)

  Houwers, H.W.J.; Galama, P.J.

  2015-01-01

  In dit document vindt u informatie over de doorlatende en de hellende vloeren. Van de doorlatende vloer zijn er twee types, de Weidevloer en de High Welfare Vloer, te onderscheiden. Van de hellende vloer wordt een type, de matrassenstal, beschreven. Ook vindt u informatie over het beoogde doel van

 11. Domotica in Noord Brabant in opmars (1)

  NARCIS (Netherlands)

  Mohammadi, M.

  2011-01-01

  In twee artikelen bespreekt dr. Ir. Masi Mohammadi aan de hand van een van de projecten van het Slimme Zorg Programma van de provincie Noord Brabant (onderzoeks)resultaten met betrekking tot de toegepaste technologie, effecten voor eindgebruikers en ervaringen van samenwerkende projectpartners. In

 12. Gouden ribzaad (Chaerophyllum aureum L.); onopgemerkt ingeburgerd

  NARCIS (Netherlands)

  Beringen, Ruud; Dirkse, Gerard M.; Moorsel, van René C.M.J.

  2005-01-01

  In 2005 is Gouden ribzaad (Chaerophyllum aureum) op drie verschillende locaties (in vier km-hokken) binnen Nederland vastgesteld. Gouden ribzaad is op twee plaatsen waarschijnlijk al 20 jaar aanwezig. Door de gelijkenis met Fluitenkruid (Anthriscus sylvestris), Knolribzaad (C. bulbosum) en Dolle

 13. De Smartcard van 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Hartel, Pieter H.; Jacobs, Bart

  2001-01-01

  Aan de universiteiten van Twente en Nijmegen zijn twee onderzoeksgroepen onder leiding van de auteurs intensief bezig met smartcards. Beide auteurs zijn eerder dit jaar betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe Europese onderzoeksagenda voor smartcards, binnen het zogenaamde zesde kader

 14. Vloeistof-vloeistof verdeling als onderzoekmethode bij de vergelijking van enige rassen van digitalis purpurea L.

  NARCIS (Netherlands)

  Henning, Gerardus Johannes

  1962-01-01

  De samenstelling van het glycosidenmengsel van drie rassen van Digitalis purpura L. werd in verschillende groeistadia onderzocht. Door extractie met chloroform van een waterige oplossing der in het gefermenteerde blad voorkomende glycosiden werden deze in twee groepen verdeeld, een in chloroform

 15. Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut deel 2

  NARCIS (Netherlands)

  P van Burken

  2004-01-01

  Deel twee sluit aan bij recente internationale ontwikkelingen binnen de (gezondheids)psychologie en vertaalt deze naar de praktijksituatie van de fysiotherapeut. Fysiotherapeuten kunnen hun psychologisch inzicht en handelen aan de hand van de volgende thema s verbreden: eerst wordt het herkennen

 16. Orienterend onderzoek naar de rol van bodemverzuring bij bosschade in Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  Breemen, van N.; Peek, G.J.W.C.; Poortinga, G.; Westeringh, van de W.

  1984-01-01

  Rapportage van een onderzoek in twee Friese bossen betreffende de relatie tussen waargenomen schade aan bossen en bodemverzuring. Dit rapport dient, naast een onderzoek van Staatsbosbeheer naar de vitaliteit van de Nederlandse bossen, als basis voor een inventarisatie van de in Nederland aanwezige

 17. A comparative study of education and development in Cambodia and Uganda from their civil wars to the present

  NARCIS (Netherlands)

  Un, L.

  2012-01-01

  Leang Un onderzocht de relatie tussen ontwikkelingen in het onderwijs en economische ontwikkelingen in twee landen die een periode van oorlog hebben meegemaakt: Cambodja en Oeganda. Ook onderzocht hij de rol van de overheid in de ontwikkeling van onderwijs in beide landen. Hoewel de economische

 18. Ontwikkelingen in het EU-recht: Uber een vervoersaanbieder

  NARCIS (Netherlands)

  de Vries-Stotijn, Anne

  2018-01-01

  In twee recente zaken voor het Hof van Justitie concludeert A-G Szpunar dat taxi-applicatie Uber kwalificeert als aanbieder van vervoersdiensten. (Asociación Profesional Elite Taxi Zaak C-434/15, conclusie 11 mei 2017 ECLI:EU:C:2017:364 en Uber/France SAS Zaak C-320/16, conclusie 4 juli 2017

 19. Minder bureaucratie dankzij Lean Six Sigma: Project in UMCG toont aan dat ook administratieve processen met LSS efficiënter worden

  NARCIS (Netherlands)

  van Rensen, M.; Kluter, L.; Does, R.; Trip, A.

  2008-01-01

  De Lean Six Sigma methode is toegepast voor een analyse van de procedure rond langdurig ziekteverzuim. De werkgever heeft de wettelijke plicht een langdurig zieke te helpen reïntegreren in het arbeidsproces. De eerste twee jaar blijft de zieke medewerker ook nog in dienst, zodat de werkgever

 20. Boomkwekerij op veen : bedrijfseconomische resultaten biologische boomkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Snoek, B.; Schuring, W.; Leijden, van J.P.H.

  2003-01-01

  Resultaten van een onderzoek op PPO-locatie Boskoop naar de bedrijfseconomische mogelijkheden van biologische boomteelt. Zes gewassen uit de gewasgroep siergewassen (Acer, Buxus, Magnolia, Mahonia, Prunus en Syringa) werden in twee jaar opgekweekt van plantgoed naar leverbaar materiaal. In tabellen

 1. die geskiedenis van die saw gedenkteken te fort klapperkop militere ...

  African Journals Online (AJOL)

  As gevolg van enige optrede, op enige plek, te enige tyd, deur enige vyand van die RSA of deur enige terroris(te), insurgent(e) of ander persoon of persone wat die RSA en sy volkere kwaadgesind is. h. Binne twee jaar (vyfhondred-en-dertig dae) nadat hy/sy met 'n ongeskiktheids- pensioen uit diens getree het agv siekte,.

 2. Kennis en hantering van slangbyte deur algemene praktisyns op die ...

  African Journals Online (AJOL)

  antiserum en boomslang-antiserum. Daar is egter twee nadelige en po- tensieel ernstige komplikasies ver- bonde aan die gebruik van antise- rum, naamlik akute anafilaktiese reaksie, a.g.v. allergiese reaksie tee- noor perdeserum (waaruit poliva- lente antiserum voorberei word), en serumsiekte a.g.v. 'n vertraagde hi-.

 3. die pers as bron oor die geskiedenis van die eerste vrydeidsoorlog

  African Journals Online (AJOL)

  dood agv wonde wat hy tydens die slag opgedoen het. Dit was vir die Britse volk onaanvaarbaar dat slegs twee Boere gedood is nadat daar tussen. 20 000 en 30 000 rondtes op die Boere afgevuur is. Die pers kon net nie die ware syfers publiseer nie, want dit sou na 'n onwaarheid Iyk. Het die. Britse volk egter die Boere ...

 4. Kwaliteit verbeteren met de Kwaliteit Productie Index. Extra aandacht voor peen en aardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Kloen, H.; Visser, R.

  1999-01-01

  De KPI is ontwikkeld in het Innovatieproject Ecologische Akkerbouw en Groenteteelt in Flevoland en combineert twee effecten van productkwaliteit, namelijk de vermarktbare opbrengst en de gerealiseerde prijs. Voor een aantal gewassen op tien innovatiebedrijven is de KPI berekend en nagegaan welke

 5. Over de behandeling van zwangeren met een gestoorde bloedsuikercurve en de resultaten ten aanzien van de fetal loss

  NARCIS (Netherlands)

  Omers, Roger

  1960-01-01

  Eerste gedeelte In hoofdstuk 1 wordt het probleem in zijn algemeenheid gesteld. In de literatuur konden twee perioden worden onderkend, een periode, die zich bezig houdt met de katamnestische onderzoekingen; een tweede periode. waarbij de glucose-tolerantietest een belangrijke plaats inneemt. In

 6. Die Subjektiewe en Objektiewe doelwitte van Arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. H. Veldsman

  1982-11-01

  Die artikel gee aandag aan die subjektiewe en objektiewe doelwitte van arbeid. Hul plek en funksie binne 'n voorgestelde geïntegreerde motiveringsmodel word eerstens aangedui. Vervolgens word die verwantskap tussen die twee doelwitte uitgelig, gevolg deur 'n bespreking van die aard van die objektiewe doel. Laastens word die invloed van moderne arbeid op hierdie doelwitte uitgestippel.

 7. Bloeibehandeling Bromelia: Orienterend onderzoek naar mogelijkheden om: a. ongewenste spontane bloei te belemmeren b. de bloeibehandeling te verbeteren

  NARCIS (Netherlands)

  Slootweg, G.; Garcia Victoria, N.

  2007-01-01

  De bloei van Bromelia wordt kunstmatig geïnduceerd met ethyleen of ethyleenachtige verbindingen. In de praktijk kunnen twee problemen optreden: spontane bloei van enkele planten uit een partij (vóórbloeiers) en onvolledige inductie van alle planten uit een partij. In dit onderzoek zijn tegen deze

 8. Optimalisatie belichting en bemesting bij Bromelia

  NARCIS (Netherlands)

  Warmenhoven, M.G.; Garcia Victoria, N.

  2010-01-01

  Als vervolg op onderzoek uit 2007-2008 waaruit de optimale belichtingsniveaus in combinatie met voeding voor drie verschillende Bromelia waren vastgesteld, is tussen september 2008 en december 2009 in twee parallel lopende proeven verder gewerkt aan optimalisatie van bemesting in combinatie met

 9. IN KRITIESE BESKOUING VAN INLEIDING TOT DIE SEMANTIEK

  African Journals Online (AJOL)

  Dit laat twee interpretasie- moontlikhede oop: "later" kan of beteken "later in Syntactic Structures. (Chomsky 1957)", of "tussen Syntactic Structures en Katz en Fodor (1963) se The Structure of a Semantic Theory". Laasgenoemde werk is naamlik die eerste wat deur De Klerk as deel van die tweede periode, "die aanloop tot.

 10. Naar nieuwe verdienmodellen : vanwege het provisieverbod: voor intermediairs in de financiële dienstverlening - Research verslag

  NARCIS (Netherlands)

  André Kloosterman

  2013-01-01

  Het intermediair in de financiële dienstverlening speelt een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. De verkoop van financiële producten zoals verzekeringen, hypotheken, pensioenen, financiële planningen, etc. vindt grofweg op twee verschillende manieren plaats: hetzij rechtstreeks via de

 11. Terugdringen zwarte spikkel bij tafelaardappelen in Groot Brittannië : rapportage bezoek aan BPC Sutton Bridge Experimental Unit op 22 juni 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Bus, C.B.; Wustman, R.

  2007-01-01

  Op 22 juni 2007 is door twee PPO-medewerkers een bezoek gebracht aan drie bedrijven in Groot Brittannië, met als doel informatie inwinnen over de wijze waarop men in het Verenigd Koninkrijk problemen met zwarte spikkel (Colletotrichum coccodes) voorkomt. Het bezoek bestond uit gesprekken met Dr.

 12. Najaarsteelt van leeuwebek (Antirrhinum)

  NARCIS (Netherlands)

  Krogt, van der T.M.

  1982-01-01

  Een sortiment handelsrassen dat ook in de voorjaarsteelt gebruikt wordt, is getoetst op de gebruiksmogelijkheden in het najaar. Met enkele kultivars is een temperatuurproef gedaan. In de twee daaropvolgende jaren is een gekombineerde zaaitijden-rassenproef genomen, waarbij gebruik werd gemaakt van

 13. Zwangerschap, gynaecologie en schildklier

  NARCIS (Netherlands)

  Bol, Jacob Johannes

  1960-01-01

  In het klinisch gedeelte van het proefschrift worden 2 groepen van patienten behandeld, waarbij geringe afwijkingen in de schildklierfunctie gevonden zijn 1. Bij het zoeken van een oorzaak voor het herhaaldelijk mislukken van een zwangerschap (twee maal of meer) viel het op, dat een groep van de

 14. Training van crisismanagement-teams [Training of emergency management teams

  NARCIS (Netherlands)

  Berlo, M.P.W. van; Stroomer, S.; Bosch, K. van den

  2003-01-01

  Een rampenplan of bedrijfsnoodplan bestaat veelal slechts uit een lijst met telefoonnummers, of het is een plan dat niet is geactualiseerd. Bovendien is het trainen van crisismanagement-teams lastig omdat crises vaak een onvoorspelbaar karakter hebben. in deze bijdrage worden twee methoden

 15. Het sluiten van een huurovereenkomst door middel van nieuwe telecommunicatiemiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Deli, D.E.J.A.

  2001-01-01

  In 2000 werden twee nieuwe wettelijke regelingen in België ingevoerd om uitwerking te geven aan de Europese Richtlijn 1999/93/EG van 13 december 1999 'betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen' (Publ.L EG 19 januari 2000, afl. 13, 12-20). In dit artikel worden de

 16. [)IE SUI[).AFRIKAA~SE LEERKOLLEGE

  African Journals Online (AJOL)

  van die gebou waarin die skool gehuisves is ondersoek word. Net na die verowering van Pretoria in 1900 het die Britse besettingsmagte. 'n soldate- kantien op die ou Markplein aan die Kerk- straatkant in Pretoria opgerig. In die twee jaar wat daarop gevolg het, is 'n wins van. £20000 gemaak en het lord Kitchener besluit.

 17. Arid ways : cultural understandings of insecurity in Fulbe society, Central Mali = Leven met droogte : culturele expressie van onzekerheid bij de Fulbe in Centraal - Mali

  NARCIS (Netherlands)

  Bruijn, de M.; Dijk, van H.

  1995-01-01


  You can obtain a copy of this thesis through your local bookstore or directly from:
  Thela Thesis, Prinseneiland 305, 1013 LP Amsterdam.
  E-mail: office@thelathesis.nl

  Deze studie is het verslag van bijna twee jaar veldwerk bij de Fulbe van Centraal Mali, meer in het bijzonder de Fulbe

 18. Risico’s van introductie van exotische plantensoorten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia L., via import van zaden voor met name veevoer en vogelvoer

  NARCIS (Netherlands)

  Denderen, van Daniël P.D.; Tamis, Wil L.M.; Valkenburg, van Johan L.C.H.

  2010-01-01

  Import van landbouwproducten, in het bijzonder zaden, zijn een belangrijke bron voor de introductie van exotische plantensoorten. In dit artikel wordt ingegaan op twee studies naar het voorkomen van exotische planten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia, in geïmporteerde partijen zaden. Met

 19. Case note: EHRM (57942/10: Rujak / Kroatië)

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuwenhuis, A.

  2013-01-01

  Klager vervulde in april 2004 zijn dienstplicht in het Kroatische leger. Tijdens een ruzie, gadegeslagen door een aantal soldaten, voegde hij twee andere rekruten toe: "I fuck your baptised mother!" Niet lang daarna antwoordde klager de korporaal, die kwam vragen waarom hij zich niet, zoals

 20. Social Media Empowerment (III)

  NARCIS (Netherlands)

  A. Cox

  2011-01-01

  full text via link. Synovate heeft de afgelopen twee jaar onderzoek verricht op dit terrein. Anita Cox, Emile Rikken en Stephan van Velthoven zetten op basis daarvan zaken op een rij in een serie van 5 artikelen, hier op Molblog te lezen. In dit artikel staat brand-building via social media

 1. The absence of an auditory-visual attentional blink is not due to echoic memory

  NARCIS (Netherlands)

  Burg, E. van der; Olivers, C.N.L.; Bronkhorst, A.W.; Koelewijn, T.; Theeuwes, J.

  2007-01-01

  Als binnen een halve seconde twee visuele items in een serieel aangeboden stroom moeten worden geselecteerd, is de prestatie voor het tweede item vaak relatief slecht (er treedt een “attentional blink” op); wanneer het eerste echter item auditief wordt aangeboden, verdwijnt de blink meestal. We

 2. Deon Meyer

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  of ten minste gekontekstualiseer, word. By die gastehuis, La Petite Margaux, is daar drie lyke met drie perfekte kopskote. Twee van die oorledenes is militêre tipes, oud-SAPD- lyfwagte wat as persoonlike sekuriteitswagte vir Jeanette Louw, besturende direkteur van. Body Armour (soos in Onsigbaar en 7 dae), ge- werk het.

 3. The protection pyramid approach : A contribution to the protection of internally displaced persons by combining bottom up coping mechanisms and top down protection strategies into a partnership approach to protection

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, Laura

  2017-01-01

  In het huidige debat over de bescherming van Intern Ontheemde Mensen (IDPs) spelen twee groepen actoren een rol. Enerzijds de ontheemden zelf (Bottom Up actoren genoemd), anderzijds de Staat, niet-Statelijke actoren en andere hulpverleners (Top Down actoren). Van oudsher wordt er meer aandacht

 4. De psychologische aspekten van reumatoide artritis

  OpenAIRE

  Ploeg, Francesco Antonius Everardus van der

  1980-01-01

  In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven naar de psygologische aspekten van reumatoïde artritis (ra). Er werden twee vraagstellingen onderzocht. Ten eerste, bestaan er bepaalde typerende persoonlijkheidskenmerken van patiënten lijdende aan reumatoïde artritis? Ten tweede, wat is het verband tussen het verloop van reumatoïde artritis en psychologische variabelen? ... Zie: Samenvatting

 5. Design and optimization of electrochemical detectors for HPLC and flow analysis systems

  NARCIS (Netherlands)

  Brunt, Kommer

  1980-01-01

  In dit proefschrift worden twee nieuwe electrochemische detectoren beschreven. De differentiële amperometrische detector is speciaal ontworpen voor de hoge druk vloeistof chromatografie, terwijl de amperometrische detector die berust op het principe van een roterende " wall - jet " electrode ook

 6. Grote Hotels in Amsterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeer, G.

  2014-01-01

  De reiziger die Amsterdam binnenkomt via het Centraal Station ziet rechts van het Damrak meteen een beknopte geschiedenis van de hotelbouw in Amsterdam. Op de hoek, om twee kleinere huisjes heen, staat het oudste deel van het Victoriahotel (nu Victoria Plaza Hotel), dat in 1890 zijn deuren opende.

 7. Verslag symposium 23 april: 'The best evidence for dental hygiene practice'

  NARCIS (Netherlands)

  van der Weijden, F.; Slot, D.E.

  2015-01-01

  De derde week van april 2015 was voor de sectie parodontologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) een feestelijke week. Er stonden twee promoties op de agenda: Martijn Rosema en Dagmar Else Slot, beiden onder supervisie van promotor Fridus van der Weijden. Om de feestvreugde

 8. Hoge kostprijs, maar concurrerend : 12,5 cent (grondhuisvesting) of 11,7 cent (volière) per biologisch ei

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeij, I.

  2006-01-01

  De Animal Sciences Group in Lelystad heeft de productiekosten op het biologisch legpluimveebedrijf berekend. Bij de berekening van de kostprijs is uitgegaan van twee modelbedrijven, een bedrijf met grondhuisvesting en een bedrijf met volièrehuisvesting. Uit dit onderzoek blijkt dat de

 9. Toepassing ICP-AES op het RIKILT

  NARCIS (Netherlands)

  Ruig, de W.G.

  1980-01-01

  Rapportage over de toepassing van ICP-AES op het RIKILT. Bij ICP-AES worden twee manieren van lichtemissie detectie toegepast nl. simultaan en sequentieel. De voor- en nadelen van ICP-AES t.o.v. AAS worden op een rij gezet.

 10. Randvoorwaarden ontwerp happy games voor ouderen met dementie

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. A.L. Cordia

  2014-01-01

  Deze publicatie is in twee fasen tot stand gekomen tijdens het In Touch onderzoek. De eerste fase had als doel de randvoorwaarden te bepalen voor het ontwerpen van drie nieuwe iPad spellen voor ouderen met dementie en betrof een beperkt literatuuronderzoek op gerelateerde onderwerpen, daar

 11. Community of Learners (2): samen met vakcollega's op zoek naar een betere introductie van telproblemen

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, Mark

  2014-01-01

  Sinds het schooljaar 2009-2010 wordt er op de Universiteit Twente in de vorm van een "Community of Learners" (CoL) gewerkt aan verbetering van het wiskundeonderwijs. Aan de hand van verscheidene praktijkonderzoeken is reeds duidelijk geworden dat we veel kunnen leren door gezamenlijk één of twee

 12. Herkomst - opplanting poinsettia 1994

  NARCIS (Netherlands)

  Brandts, A.

  1995-01-01

  Op twee praktijkbedrijven zijn drie belangrijke poinsettiarassen afkomstig van vijf of zes veredelaars/vermeerderaars opgezet. Beoordeeld zijn de planten van de verduisterde teelt tijdens het veilstadium op een aantal voor de kweker belangrijke plantkenmerken. De beoordeling is uitgevoerd door de

 13. Strategisch gedrag merkbaar in grondprijs

  NARCIS (Netherlands)

  Luijt, J.

  2007-01-01

  Een afwachtende houding van verkopers bij een verwachte grondprijsstijging en van kopers bij een verwachte grondprijsdaling heeft effect op de grondprijsontwikkeling. In de afgelopen decennia waren er twee perioden met een sterke stijging van de grondprijs die werden gevolgd door een substantiële

 14. Kwelders en schorren in de Kaderrichtlijn Water; ontwikkeling van potentiële referenties en van potentiële goede ecologische toestanden

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkema, K.S.; Jong, de D.J.; Vreeken-Buijs, M.J.; Duin, van W.E.

  2005-01-01

  Ten behoeve van maatlatontwikkeling worden in dit document twee parameters ontwikkeld voor de Nederlandse kwelders. En wel: een areaal-referentie (deze studie gaat uit van historische referenties over bedijkingen; soms is het huidige areaal als referentie of als goede ecologische toestand gebruikt)

 15. Tijdstip van MH-bespuiting in uien en effect van stikstof op kale uien; proeven 2009/2010 en eindrapportage 2007-2010

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.

  2011-01-01

  In 2009 is zowel het onderzoek naar het optimale moment van MH(maleïnehydrazide)-bespuiting als het onderzoek naar het effect van stikstofbemesting op het optreden van kale uien voorgezet. Evenals in 2008 zijn in 2009 twee proeven in Lelystad uitgevoerd. Een proef waarin bij zes rassen op

 16. Tijdstip van MH-bespuiting in uien en het effect van stikstof en oogsttijdstip op kale uien

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.; Broek, van den R.C.F.M.

  2011-01-01

  In de praktijk zijn er in de bewaring regelmatig problemen met spruitlustige en kale uien. In 2007 heeft PPO-agv in Lelystad twee proeven uitgevoerd: een proef waarin op verschillende tijdstippen MH is gespoten met als doel om na te gaan wat het optimale moment van MH-toediening is; een proef waarin

 17. Snelheidslimieten op het fabrieksterrein van DSM te Geleen : advies uitgebracht aan de Begeleidingscommissie Projekt Verkeersgedrag.

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, D.A.

  2012-01-01

  De aan de SWOV gestelde vraag luidt: welke snelheidslimiet is voor de twee locaties van DSM in Geleen optimaal? De praktijk leert dat het uitsluitend instellen van een snelheidslimiet er niet toe leidt dat weggebruikers zich aan zo'n limiet zullen houden. Daarom dient te worden toegevoegd de vraag

 18. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde

 19. Usability evaluation of healthcare information systems: comparison of methods and classification of usability problems

  NARCIS (Netherlands)

  Khajouei, R.

  2011-01-01

  In ziekenhuizen wordt steeds meer gebruik gemaakt van informatiesystemen, maar de usability laat vaak te wensen over. Reza Khajouei testte twee methodes om de usability te beoordelen. Hij constateert dat beide methoden ongeveer evenveel, maar verschillende problemen aan het licht brengen. Uit een

 20. Winnie Rust

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  Om te trek is om jou kortstondig in 'n liminale staat te bevind. Nóg by jou vertrekpunt, nóg by jou uiteindelike bestemming, sonder die geborgenheid wat hierdie twee vaste plekke kwansuis bied. In 'n hele aantal opsigte is Trek van Winnie Rust 'n beskrywing van verskil- lende liminale state. Dit is egter nie 'n reisverhaal met ...

 1. GAAN HUllE ERFENIS MOOI WEES?

  African Journals Online (AJOL)

  neer te 1~ wat rommelstrooiers twee maal sal laat dink voor n bierblik of papier sommer net wegge- gooi word. Praat help nie. Daar is reeds genoeg bewyse om ons daarvoor. SLEGS STRENG WETLIKE. MAATREELS GAAN DIE SAAK RED. Na n onlangse besoek oorsee is ek be'indruk deur die rommelvrye en netjiese ...

 2. woord beter aan hierdie doel nie, as die huidige uitgawe. A. S. G ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  ... twee van die vemaamste ondersoekers van die vonds, op spannende en onderhoudende wyse vertel. Een belangrike resultaat is dat die gnostiese Evangelium Veritatis wat nou vir die eerste maal onder die oë van die wetenskap kom, afhanklik is van die kanonieke vierde Evangelie en daarmee is vanselfsprekend alle.

 3. Die hormoonfabriek. Saskia Goldschmidt. Vertaal deur Daniel Hugo ...

  African Journals Online (AJOL)

  wat dan voortgaan met kommentaar op. “die skrywer” se boek. Die onderhawige teks, Die Hormoonfabriek, is Daniel Hugo se Afrikaanse vertaling uit Nederlands van Saskia Goldschmidt se gelyknamige debuutroman.Dit is dus, soos alle vertaalde romans, minstens twee maal geskryf: eers in Nederlands deur Goldschmidt, ...

 4. Tegn. Red.

  African Journals Online (AJOL)

  rbr

  gawe uit meer as twee maal soveel lemmas sal bestaan. Selfs tien duisend lem- mas sal geensins 'n volledige versameling "etimologiseerbare" Afrikaanse lemmas verteenwoordig nie, en dit is goed dat EWA geensins makrostruktu- rele volledigheid op die agenda het nie. Nogtans, hoewel daar in hierdie stadium niks oor ...

 5. "DE KAT"

  African Journals Online (AJOL)

  was die sivetkatte van besondere belang in ver- band met die vervaardiging van parfuum. Sivet- katte wat in gevangeskap aangehou is, kon twee maal per week van hulle reukstof ontdoen word.(14). Daar was dus, soos uit die vermelde besonder- hede duidelik blyk, geen verband tussen die eersgenoemde kat of cavalier ...

 6. Kalanchoë staat ook 's nachts open voor CO2

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.

  2005-01-01

  kalanchoë is een plant die 's nachts CO2 kan opnemen om het overdag te gebruiken. Onderzoek maakt duidelijk dat het raadzaam is de eerste twee weken en de laatste fase van de teelt 's nachts CO2 toe te dienen. Van week 3 tot en met 9 moet overdag CO2 gedoseerd worden

 7. Energy supplementation of yearling steers at different stocking rates ...

  African Journals Online (AJOL)

  (supplementering met 0, 1,2 of 4 kg mieliemeel/dag), elkeen teen een van twee veebeladings fligte veebelading .... (n - 32) and Simmentaler (n - 16)l after which they were ran- ... The following carcass measurements were taken in the sec-.

 8. Die skrywer. Esta Steyn. Kaapstad: Tafelberg, 2012. 214 pp. ISBN ...

  African Journals Online (AJOL)

  ningsromans in Duits, is die Christelike ele- mente en die humor. Die straatslim Anabella wat twee plaaswerkers aansê om nie die Here se naam te misbruik nie, toon kenmerke van die heldin in 'n Afrikaanse liefdesverhaal. Hierdie roman sal byval vind by lesers wat. Esta Steyn se vorige romans geniet het. Die humor in die ...

 9. Kenmerken en recidivecijfers van ex-terbeschikkinggestelden met een zedendelict

  NARCIS (Netherlands)

  Schönberger, H.J.M.; Kogel, C.H. de; Bregman, I.M.

  2012-01-01

  Dit rapport beschrijft de omvang, achtergrondkenmerken en recidivegegevens van tbs-gestelden met een zedendelict als indexdelict. Het indexdelict is het delict waarvoor de tbs-maatregel is opgelegd. Twee populaties zedendelinquenten komen aan de orde. De eerste populatie, de 'uitstroompopulatie',

 10. I ka wa mamua, ka wa mahope : De toekomst ligt in het verleden

  NARCIS (Netherlands)

  Pijnappels, S.; Duineveld, M.; Peters, K.B.M.

  2011-01-01

  In dit artikel beschrijven wij hoe de geschiedenis van Hawai'i geconstrueerd wordt door de wetenschap enerzijds en de toeristische industrie anderzijds. De analyse van de wetenschappelijke constructie is gebaseerd op publicaties van historici. De toeristische constructie is ontleend aan twee cases:

 11. Salicornia pusilla Woods (Eenbloemige zeekraal) na 25 jaar weer aangetroffen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Moorsel, van René C.M.J.; Janssen, John A.M.; Zonderland, Arjan

  2012-01-01

  Terschelling. Het areaal van deze soort is beperkt tot Noordwest-Europa (Ierland, Groot-Brittanië, Nederland, België en Noordwest-Frankrijk). In dit artikel worden eerdere vondsten van deze soort kort gememoreerd. De verschillen met de twee andere Nederlandse Zeekraal-soorten worden besproken,

 12. Wetenschappelijk kader nudging in de publieke gezondheidszorg

  NARCIS (Netherlands)

  de Ridder, D.T.D.|info:eu-repo/dai/nl/070706174; Gillebaart, M.|info:eu-repo/dai/nl/344390365

  2015-01-01

  Aan de hand van een systematisch literatuuronderzoek is een kennisdocument opgesteld over de potentie van nudging in de publieke gezondheidszorg. In dit document werd een negental vragen geïdentificeerd die zijn voorgelegd aan twee panels van deskundigen (wetenschappers en stakeholders in de

 13. Influence of casein and glucose or starch supplementation in the ...

  African Journals Online (AJOL)

  Thirdly, glucose or starch supplementation to the rumen or abomasum alone was not beneficial in terms of ADG, wool growth and N-retention. ... Kaseïen en glukose of stysel is deur die rumen- of abomasale kanule twee keer per dag in enkel dosisse toegedien, teen hoeveelhede wat tussen 30- en 80 g per dag gewissel ...

 14. P.J. Ie Roux·

  African Journals Online (AJOL)

  Ses groepe van 45 volwasse Karakoelooie is met 40 mg MAP sponse vir 15 dae behandel. Vyf van die groepe het 400 IE DMS twee dae voor sponsonttrekking ontvang. AI die ooie is gepaar 12 uur na aanvang van oestrus en weer 9 tot 10 uur later. ofkunsmatig. Of deur middel van natuurlike paring. Een van die groepe is ...

 15. SUPPLEMENTTNG SHEEP WITH PROTEIN AND PHOSPHORUS ...

  African Journals Online (AJOL)

  showing excessive quantities of saliva or contaminated with regurgitated material were discarded. Drinking ... However, a higher than normal prcciprtat ron was recorded in September 1971 while the early sunrnrcr ..... Ph. D. thesis, University of Stellenbosch. ENGEIS, E.A.N. & MALAN, A., 1978. De invloed van twee ...

 16. Dogmatiek en Christelike Etiek binne die Fakulteit Teologie (Afd A ...

  African Journals Online (AJOL)

  their influence on the study of Dogmatics and Ethics in the Department. The article concludes with a vision for ... heid door systematische ordening' (Berkhof 1982:14) aan die een kant en om diens aan die kerklike verkondiging aan die ander kant gaan, sal bogenoemde twee sake beslis nie uit die cog verloor kan word nie.

 17. Models of language: towards a practice-based account of information in natural language

  NARCIS (Netherlands)

  Andrade-Lotero, E.J.

  2012-01-01

  Edgar Andrade-Lotero onderzocht twee modellen van taalkundige informatie. Hij richt zich met name op de filosofische vooronderstellingen van deze modellen. Eén van deze modellen is afkomstig uit de formele semantiek; het andere model is gebaseerd op een specifiek onderzoek naar de rol van tekens in

 18. Invloed van waterconditioners en hulpstoffen op de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Zeeland, van M.G.

  2007-01-01

  In 2005 heeft de gebruikerscommissie naar aanleiding van de literatuurstudie over hulpstoffen drie aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd. In 2006 zijn twee daarvan in onderzoek genomen, namelijk: wordt door toevoegen van waterconditioners (Easi-mix, Intake, X-change) aan hard water de

 19. Chunks in L2 development : a usage-based perspective

  NARCIS (Netherlands)

  Smiskova-Gustafsson, Hana

  2013-01-01

  Dit proefschrift gaat over het leren van “chunks” in Engels als vreemde taal (T2-Engels) in twee condities: VWO leerlingen met veel input (tweetalig onderwijs) of weinig input (regulier onderwijs) . Chunks zijn uitdrukkingen die uit een relatief vaste combinatie van meerdere woorden bestaan zoals of

 20. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in 2003 en 2004

  NARCIS (Netherlands)

  Meijden, van der Ruud; Holverda, Wout J.

  2006-01-01

  Vanuit Europees gezichtspunt was de ontdekking van twee nieuwe vindplaatsen van Apium repens en drie van Liparis loeselii belangrijk nieuws. De ontdekking van Gagea minima was verbazend. Na meer dan een eeuw kon de melding van Peucedanum officinale bevestigd worden door zijn herontdekking. Nieuw is

 1. Een mvt-literatuurproject in de vernieuwde tweede fase : Deel 3, Commentez maintenant le titre

  NARCIS (Netherlands)

  Rentrop, J.

  2008-01-01

  In de eerste twee delen van de beschrijving van het literatuurproject in havo 5 heb ik uiteengezet hoe ik les 1 tot en met 5 heb vormgegeven. Hierin kwamen achtereenvolgens de lees brief, de opdracht bij Oscar et Ia dame rose van Eric-Emmanuel Schmitt, het promoten van recent uitgekomen Franse en

 2. Ervaringen met zorg in het buitenland positief.

  NARCIS (Netherlands)

  Bes, R.; Wendel, S.; Curfs, E.; Jong, J. de

  2013-01-01

  Grensbewoners gaan vaker voor zorg naar het buitenland dan mensen elders in het land. In twee jaar tijd gingen 157 van de 5772 leden van het verzekerdenpanel voor zorg naar het buitenland. De meeste mensen die zorg over de grens zoeken, gaan naar een medisch specialist of voor een operatie. De

 3. Stress !!!

  NARCIS (Netherlands)

  Fledderus, M.

  2012-01-01

  Twee op de vijf UT-studenten hebben last van ernstige studiestress, zo erg zelfs dat het ze in hun privéleven belemmert. Die cijfers komen overeen met het landelijk beeld van stress onder studenten. Samen met 14 andere universiteits- en hogeschoolbladen enquêteerde UT Nieuws bijna 5500 studenten.

 4. Studies on the histology of partial resistance in barley to leafrust, Puccinia hordei

  NARCIS (Netherlands)

  Niks, R.E.

  1983-01-01

  In de gerst (Hordeum vulgare) - dwergroest (Puccinia hordei) relatie zijn twee typen van resistentie te onderscheiden, namelijk overgevoeligheidsresistentie en partiële resistentie. Deze typen kunnen beschouwd worden als voorbeelden van Van der Plank's verticale en horizontale

 5. Enige aspecten van vrij en dwangmatig herhalen

  NARCIS (Netherlands)

  Kuijper, Siem

  1963-01-01

  Het doel van deze studie is geweest enige aspecten van het vrije en onvrije handelen te bestuderen door de veelheid van feiten in de eerste plaats descriptief te nemen. Langs deze weg werd getracht een nader inzicht te krijgen in het gemeenschappelijk wezen en in het onderscheid tussen deze twee

 6. Meten aan software: ook in het informatica-onderwijs [Measurement of Software: also in Computer Science Courses

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg, Klaas

  1995-01-01

  Software-metrieken worden gebruikt om de kwaliteit van software te kwantificeren, en wel van het software-produkt, het ontwikkelproces en van de benodigde middelen. Deze metrieken kunnen in het informatica-onderwijs door zowel de docent als de student worden benut. Twee voorbeelden van

 7. Natuur en landschap voor mensen : achtergronddocument bij Natuurbalans 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Vreke, J.; Donders, J.L.M.; Elands, B.H.M.; Goossen, C.M.; Langers, F.; Niet, de R.; Vries, de S.

  2007-01-01

  Dit WOT rapport analyseert twee aspecten. 1. ‘Mensen-voor-natuurbeleid’ dat erop is gericht om de houding en het gedrag van mensen ten opzichte van natuur te beïnvloeden, zodanig dat het draagvlak voor natuur en natuurbeleid toeneemt (zoals NME Natuur- en MilieuEducatie); 2.

 8. Jeugdige ongeschoolden : een sociologische beschouwing over een aantal factoren die de mogelijkheid tot sociale en culturele integratie van jeugdige ongeschoolden uit het sociaal zwakke milieu belemmeren

  NARCIS (Netherlands)

  Feitsma, Hendrik

  1960-01-01

  In het kader van de beperkingen, die ik mij in deze studie gesteld heb,werd in dit hoofdstuk ter beantwoording van de in de probleemsteIling genoemde vragen, ruim aandacht geschonken aan de gezinssituatie en de gezinsfuncties. Bij de beschouwing van de gezinsfuncties kwamen twee punten steeds weer

 9. Augustinus' geschrift 'De stad van God' (De ciuitate Dei): Een ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  7 juni 2011 ... als doctor litterarum sacrae scripturae. Twee mooie titels, maar voor wie goed leest en hoort zeggen ze in feite hetzelfde. Graag wil ik daarom van beide leraren nog veel leren. Inleiding. In het enorme œuvre van Augustinus wordt zijn geschrift De ciuitate Dei ofwel De stad van God, gewoonlijk samen met ...

 10. Monitoring chemische en ecologische kwaliteit oppervlaktewater op melkveebedrijven = Monitoring chemical and ecological quality surface water on dairy farms

  NARCIS (Netherlands)

  Hoving, I.E.; Boekhoff, M.; Knotters, M.; Schilder, H.; Wisse, J.S.P.

  2007-01-01

  In het project ‘Boeren met Kaderrichtlijn Water’ is gekeken welke methoden bestaan om de oppervlaktewaterkwaliteit op boerenbedrijven te beoordelen in het licht van de Europese Kaderrichtlijn Water. Twee methoden zijn nader getoetst, namelijk compliance monitoring waarbij het accent ligt op

 11. Anmerkungen zu Goethe : eine psychoanalytische Untersuchung über Goethe als Repräsentant deutscher Kultur

  NARCIS (Netherlands)

  Kaus, Rainer J.

  1994-01-01

  De oorspronkelijke aanleiding tot dit onderzoek was de invloedrijke psychoanalytische studie in twee delen van K.R. Eissler, Goethe: A Psychoanalytic Study 1775-1786, oorspronkelijk verschenen in de Verenigde Staten (Detroit: Wayne State UP, 1963), in Duitse vertaling bij uitgeverij Stroemfeld/Roter

 12. Stressgevoeligheid als onderliggend mechanisme voor angstproblemen? Bevindingen uit de TRAILS-studie. [Stress reactivity as an underlying mechanism of anxiety? Findings from the TRAILS study

  NARCIS (Netherlands)

  Greaves-Lord, K.; Verhulst, F.C.; Oldehinkel, A.J.; Ormel, J.; Huizink, A.C.

  2009-01-01

  Het recente Nederlandse trails-onderzoek richtte zich onder meer op de relatie tussen angst en de reactiviteit van twee belangrijke stresssystemen: het autonome zenuwstelsel en de hypofyse-bijnieras. Beide systemen bleken, wanneer men ze geïsoleerd onderzoekt, een bescheiden rol te spelen in het

 13. Manual licensing procedure co-fermentation of manure. Guideline for the initiator; Handboek vergunningverlening co-vergisting van mest. Wegwijzer voor de initiatiefnemer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-11-15

  This manual helps licensers assess the opportunities and possible bottlenecks in applying for a license for a co-digester. The manual contains elaborate information on the safety of the co-digester, the influence on the environment, the smell, the noise and the transport movements. Moreover, the licensing procedure is explained [Dutch] Dit handboek helpt vergunningverleners bij het inschatten van de kansen en mogelijke knelpunten bij de aanvraag voor een co-vergister. Het handboek bevat uitgebreide informatie over de veiligheid van de co-vergister, de invloed op de omgeving, de geur, het geluid en transportbewegingen. Daarnaast komt de procedure rond de vergunningverlening aan bod.

 14. Doping. Een beetje vergif stimuleert.

  OpenAIRE

  Scheer, van der, H.; Blacquiere, T.

  2016-01-01

  Veel mensen nuttigen meerdere kopjes koffie per dag. Ze genieten van het giftige alkaloïde cafeïne, een natuurlijk insecticide en slakkengif dat planten aanmaken om zich te beschermen tegen vraat. Veel kopjes koffie per dag veroorzaken negatieve stemmingseffecten zoals angst. Een kopje koffie bevat ongeveer het tachtigste deel van een hoeveelheid cafeïne die dodelijk is voor de helft van de koffiedrinkers (LD50). Gelukkig beperkt men zich met drinken en kan het lichaam cafeïne redelijk snel a...

 15. Investment in sustainable electricity production by Dutch banks. A case study for the Fair Bank Guide; Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking door Nederlandse banken. Een onderzoeksrapport voor de Eerlijke Bankwijzer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gelder, J.W.; Kouwenhoven, D.

  2010-05-15

  This report contains the results of the second case study commissioned by the Fair Bank Guide on the financing practices of twelve investigated banks in the Netherlands. It has been examined which part of the investments in electricity generation by Dutch banks involves electricity generation from sustainable sources (sustainable electricity generation) [Dutch] Dit rapport bevat de resultaten van het tweede onderzoek in opdracht van de Eerlijke Bankwijzer naar de financieringspraktijk van twaalf onderzochte banken in Nederland. Hiermee is in kaart gebracht welk deel van de investeringen in elektriciteitsopwekking door de Nederlandse banken, betrekking heeft op elektriciteitsopwekking met behulp van duurzame energiebronnen ('duurzame elektriciteitsopwekking')

 16. Landschapsbiografie van de Drentsche Aa & Landschapsvisie 2.0 Drentsche Aa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Renes

  2017-09-01

  Vergelijking van de oude met de nieuwe Landschapsvisie toont enerzijds veel overeenkomsten, maar laat anderzijds ook de verbeterde kennisstand zien. De nadruk ligt, net als in de oude Landschapsvisie, op de drie belangrijkste landschapseenheden: beekdalen, essen en velden. De visie biedt aanknopingspunten om die gebieden, die elk hun eigen kenmerken hebben, beter herkenbaar en beleefbaar te maken. Daar naast worden historische objecten beter ingepast en bevat de visie een groot aantal ideeën voor afzonderlijke plekken, soms ook voor rehabilitatie van plekken die aan eigen karakter hebben ingeboet.

 17. Psalm 151 — uit Septuaginta en Qumran*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. J. Smit

  1969-03-01

  Full Text Available Psalm 151? Nog nooit van gehoor nie? Daar is mos maar net presies 150 Psalms. So is ons dit al die jare al gewoond. Dit is natuurlik waar ook. Die Bybel bevat presies 150 kanonieke Psalms. Om dit anders te stel: in die kanon van die O.T. is daar 150 psalms in die boek Psalms opgeneem. Hierdie psalms kom ook in beryming voor soos ons dit tans in die kerk sing. Naas die psalms sing die Afrikaanse kerke ook „gesange” en „Skrifberymings”, maar ons sal dit nooit waag om een hiervan ook „psalm” te noem nie.

 18. 'n skoolgebaseerde sosiaal-emosionele program as strategie teen misdaad en geweld

  OpenAIRE

  Merwe, Petro Van Der

  2011-01-01

  Misdaad en geweld is 'n ernstige probleem in Suid-Afrikaanse skole. Die studie waarop hierdie artikel gebaseer is, het gepoog om te bepaal watter elemente 'n sosiaal-emosionele intervensieprogram by 'n skool behoort te bevat om die voorkoming van geweld en misdaad in die skool te verseker. Met die vertrekpunt dat emosionele-intelligensie-onderrigmetodes in die klaskamer van groot waarde kan wees wat geweld-intervensies by skole betref, het die studie dit ten doel gehad om vas te stel of emosi...

 19. Monitor Infrastructure and Space 2012. Baseline; Monitor Infrastructuur en Ruimte 2012. Nulmeting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuiper, R.; Van der Schuit, J. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2012-09-15

  What about the competitiveness of the Netherlands? Does the accessibility improve? Is the environment safe and sound? This Monitor shows the extent to which the goals of the Vision on Infrastructure and Spatial Planning (SVIR) are reached. The monitor contains indicators for thirteen national interests from the SVIR, the essential components of the Mobility Memorandum (2004) as included in the SVIR, and for some of the 'released' goals of the National Spatial Strategy (2006). This monitor contains the first measurement (baseline) of the indicators. The first follow-up survey is planned in 2014 [Dutch] Hoe staat het met de concurrentiekracht van Nederland? Verbetert de bereikbaarheid? Is de omgeving leefbaar en veilig? De Monitor Infrastructuur en Ruimte laat zien in hoeverre deze doelen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) worden bereikt. De monitor bevat indicatoren voor de dertien nationale belangen uit de SVIR, de essentiele onderdelen van de Nota Mobiliteit (2004) zoals opgenomen in de SVIR, en voor enkele van de 'losgelaten' doelen uit de Nota Ruimte (2006). Deze monitor bevat de eerste meting (nulmeting) van de indicatoren. De eerste vervolgmeting is gepland in 2014.

 20. Policy and jurisprudence aspects of climate adaptation; Beleids- en rechtswetenschappelijke aspecten van klimaatadaptatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Driessen, P.P.J.; De Gier, A.A.J.; Van Rijswick, H.F.M.W.; Schueler, B.J. [Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Meijerink, S.V. [Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen (Netherlands); Pot, W.D.; Termeer, C.J.A.M. [Wageningen UR, Wageningen (Netherlands); Reudink, M.A.; Tennekes, J. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2011-07-15

  Questions about the desirable and the most appropriate measures for adaptation of Dutch society to climate change are dealt with. By means of a test one can answer the question whether a proposed measure of climate adaptation is desirable and successful. The first part (A) contains an introductory essay (Towards a climate proof Netherlands, the institutional context). The second part (B) contains the description of the four key elements: Is it appropriate? Is it allowed? Does it fit in? Is it adaptive? This 'four-step test; is applied to three cases related to climate adaptation. [Dutch] Vragen over de wenselijke en de meest geschikte maatregelen voor adaptatie van de Nederlandse samenleving aan de klimaatverandering worden behandeld vanuit een geintegreerde wetenschappelijke benadering. Met behulp van een toets kan men de vraag beantwoorden of een voorgenomen maatregel van klimaatadaptatie wenselijk en succesvol kan zijn. Het eerste deel (A) bevat een inleidend essay (Op weg naar een klimaatbestendig Nederland, de institutionele context). Het tweede deel (B) bevat de beschrijving van de vier elementen van de toets: Hoort het? Mag het? Past het? Is het adaptief? Deze 'Vier-stappentoets' wordt toegepast op een drietal casussen die betrekking hebben op klimaatadaptatie.

 1. Energy Price Comparisons. Study on the quality of comparison sites for electricity and natural gas on the Internet; Energieprijsvergelijkers. Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boezaard, P.M.; Van Liere, M.M.; Van Steenpaal, D.F.J.M.

  2007-06-15

  Internet sites with comparisons of prices for electricity and natural gas appear to be important tools for consumers. On a regular basis the Dutch Office of Energy Regulation (DTe) carries out a study on the quality of such price comparison sites. In this report the results of the June 2007 study are summarized. [Dutch] Voor een goedwerkende markt is een goed geinformeerde consument van belang. Uit de Consumentenmonitor, kwalitatief onderzoek dat de NMa in 2006 heeft laten uitvoeren, is gebleken dat de consument bij een overstap vaak gebruik maakt van prijsvergelijkingssites. Het belang van dergelijke sites neemt alleen maar toe. Door een grotere differentiatie aan producten en meer variatie in prijsstelling wordt een goede vergelijking van energieleveranciers voor de gemiddelde consument steeds lastiger. Ook voor de prijsvergelijkingssites neemt de complexiteit toe. De Directie Toezicht Energie (DTe) van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) onderzoekt sinds 2004 jaarlijks de kwaliteit van (prijs)vergelijkingssites voor elektriciteit en gas. Gezien de groeiende complexiteit van de prijsvergelijkingen is het van belang dat de NMa dit onderzoek ook in 2007 uitvoert. In dit rapport worden de resultaten van dit jaar gepresenteerd. Daarnaast heeft de NMa voor het eerst een handleiding met tips voor de consument als bijlage bij dit rapport opgenomen.

 2. Deelnemende bestuur as funksie van bestuurders se selfkonsep en mensbeskouing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. P. Visser

  1997-06-01

  Opsomming Die literatuur toon 'n leemte aan navorsing betreffende individuele attribute wat 'n persoon tot deelnemende bestuur mag predisponeer. Met hierdie studie is ondersoek ingestel na die verband tussen twee suike attribute, naamlik selfkonsep en mensbeskouing enersyds, en gewilligheid tot deelnemende bestuur andersyds. 'n Instrument gebaseer op McGregor se teorie, is ontwikkel om mensbeskouing binne werkkonteks te meet. Met behulp van faktorontleding is twee faktore onttrek wat onderskeidelik intrinsieke en ekstrinsieke aspekte van 'n persoon se beskouing van ander se houding teenoor werk meet. 'n Gelykkansige steekproef uit 233 toesighouers van 'n openbare versorgingsonderneming het 196 bruikbare vraelyste opgelewer. 'n Beduidende verband tussen selfkonsep en mensbeskouing enersyds, en gewilligheid tot deelnemende bestuur andersyds, is met behulp van kanoniese korrelasie gevind (r =0,601; p < 0,01. Die bevinding bied steun vir McGregor se teorie dat 'n gunstige mensbeskouing tot 'n deelnemende bestuurstyl lei.

 3. Generation of stable lipid raft microdomains in the enterocyte brush border by selective endocytic removal of non-raft membrane

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danielsen, E Michael; Hansen, Gert H

  2013-01-01

  The small intestinal brush border has an unusually high proportion of glycolipids which promote the formation of lipid raft microdomains, stabilized by various cross-linking lectins. This unique membrane organization acts to provide physical and chemical stability to the membrane that faces...... functions to enrich the contents of lipid raft components in the brush border. The lipophilic fluorescent marker FM, taken up into early endosomes in the terminal web region (TWEEs), was absent from detergent resistant membranes (DRMs), implying an association with non-raft membrane. Furthermore, neither...... major lipid raft-associated brush border enzymes nor glycolipids were detected by immunofluorescence microscopy in subapical punctae resembling TWEEs. Finally, two model raft lipids, BODIPY-lactosylceramide and BODIPY-GM1, were not endocytosed except when cholera toxin subunit B (CTB) was present...

 4. Quickscan potential of heat pumps for energy conservation in cultivation with low energy consumption; Quickscan potentie van warmtepompen voor energiebesparing bij teelten met een laag energieverbruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Ruijter, J.A.F.

  2012-06-15

  In the title quick scan the use of a heat pump has been calculated for two low-energy crops: radish and the cold cultivation of pot plants. With model calculations two types of heat pump are calculated: an electric heat pump and a gas-engine-driven heat pump. The payback period of a heat pump in low-energy crops is too long considering the current market [Dutch] In de quickscan is het gebruik van een warmtepomp doorgerekend voor twee energiearme teelten: radijs en koude teelt van potplanten. Met modelberekeningen zijn twee types warmtepomp beoordeeld, een elektrische en een gasmotorgedreven warmtepomp. De terugverdientijd van een warmtepomp in energiearme teelten is onder de huidige marktomstandigheden te lang.

 5. Genetic analysis of Aspergillus niger

  OpenAIRE

  Debets, F.

  1990-01-01

  Dit proefschrift handelt over genetische analyse van de voor de biotechnologie belangrijke schimmel Aspergillusniger . A.niger is een imperfecte schimmel, met andere woorden A.niger heeft geen geslachtelijk stadium, en mist daardoor meiotische recombinatie. Toch is genetisch onderzoek aan imperfecte schimmels mogelijk en wel op basis van af en toe optredende mitotische recombinatie in heterozygote diploiden. Twee typen recombinanten zijn hierbij van belang. Ten eerste kunnen door opeenvolgend...

 6. Energy efficient and environment-friendly air-air heat pumps; Lucht-luchtwarmtepompen zeer zuinig en milieuvriendelijk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Trautwein, M. [Stulz, Amsterdam (Netherlands)

  2013-02-15

  In many buildings often two different systems are applied: a gas installation for heating and an airconditioning system for cooling. However, an air conditioner can also be used for heating. This can save on the gas installation and/or the central heating system [Dutch] In veel gebouwen worden vaak twee verschillende installaties gebruikt: een gasinstallatie voor verwarming en een airconditioninginstallatie voor koeling. Echter, met airconditioners kan men ook prima verwarmen. Daarmee kan worden bespaard op gasaansluiting en CV-installatie.

 7. Nieuwe buddleja's : aantrekkelijk voor consumenten en vlinders

  OpenAIRE

  Hop, M.E.C.M.

  2007-01-01

  Van Buddleja zijn veel nieuwe rassen op de markt gekomen. Om nieuwe Buddleja- cultivars te onderzoeken, is in Boskoop de collectie Buddleja davidii aangeplant. Hierin worden nieuwe rassen vergeleken met het gangbare sortiment. Van elk van de 40 rassen in de proef zijn twee planten neergezet. PPO onderzocht ze vier jaar lang in een opplanting. Met lijst van nieuwe Buddleja-cultivars en een lijst met bloeitijdstippen en bloemkleuren.

 8. Orthographic measures of language distances between the official South African languages.

  CSIR Research Space (South Africa)

  Zulu, PN

  2007-01-01

  Full Text Available tussen die amptelike Suid Afrikaanse tale Opsomming Twee metodes vir die bepaling van verwantskappe tussen die 11 amptelike tale van Suid Afrika word beskryf. Die eerste metode maak gebruik van n-gramme. Die verwarrings wat plaasvind in 'n... taalherkenningstelsel verskaf inligting oor die verhouding tussen die tale. N-gram statistieke word bepaal vanaf teksdokumente en word dan gebruik as kenmerke vir klassifikasie. Ons wys dat die uitsette van 'n bevestigingstoets gebruik kan word om te bepaal hoe naby...

 9. Paleontologie en die Suid-Afrikaanse samelewing vandag

  OpenAIRE

  Durand, JF

  2013-01-01

  Die huidige oënskynlike ondersteuning van paleontologie deur die regering en die insluiting en beklemtoning van evolusie in die skoolleerplan word bespreek in die lig van sekere politieke ontwikkelings wat oor die laaste twee dekades in Suid-Afrika plaasgevind het. Dit sluit die regering se ondersteuning van paleontologiese ontdekkings in die media, die ontwikkeling van fossielterreine en paleotoerisme in. Ondanks hierdie positiewe inisiatiewe gedy paleontologie nie in Suid-Afrika nie en is d...

 10. Een gedig is meer as een

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T.T. Cloete

  2012-11-01

  Full Text Available N.P. van Wyk Louw het ’n kort gedig van net twee verse geskryf. Sintakties is albei verse onvoltooid. Vers 1 is aan die begin van die gedig sintakties oop en vers 2 is aan die einde van die koeplet sintakties onvoltooi. Hierdie oop plekke aan die begin en einde van die koeplet laat die leser toe om die gedig in ’n haas eindelose aantal gedigte te vermenigvuldig.

 11. Reflectief Longitudinaal Onderzoek: Ondersteuning bij leerprocessen in organisaties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriël Anthonio

  2010-03-01

  Dit artikel beschrijft de kenmerken van Reflectief Longitudinaal Onderzoek (R.L.O., een vorm van sociaal-wetenschappelijk onderzoek die gedurende een langere periode wordt toegepast en waarin onderzoekers en de onderzochten samen discussiëren over het onderzoek en de resultaten ervan. De auteur presenteert twee cases om de waarde van R.L.O. voor organisaties en organisationele leerprocessen te bediscussiëren.

 12. De strijd om de richting van de Westerse cultuur

  OpenAIRE

  Schuurman, E.

  2010-01-01

  Herbert Marcuse is de belangrijkste vertegenwoordiger van de culturele revolutie van de twintigste eeuw. Hij vertegenwoordigt de weerstand in de Westerse cultuur tegen het wetenschappelijk-technisch ideaal van de Verlichting. Zijn vrijheidsideaal heeft niettemin dezelfde wortels. Sinds de Verlichting wordt de Westerse cultuur beheerst door de strijd tussen deze twee idealen. Om de strijd te verminderen en de spanning in de cultuur te laten afnemen, is een transformatie van de cultuur noodzake...

 13. Influence of first calving age and nutrition on the performance of ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die tweede groep (CN-verse) (n = 30) is op die veld gehou en op ongeveer 15 maande vir die eerste maal gepaar. Kalfpersentasies van onderskeidelik 73.3 en 75.9 is verkry, terwyl speenpersentasies onderskeidelik 66.7 en 69.0 vir die twee groepe was. Herbesetting was 83.3 en 78.3% vir die MN- en CN-groepe, ...

 14. Stress !!!

  OpenAIRE

  Fledderus, M.

  2012-01-01

  Twee op de vijf UT-studenten hebben last van ernstige studiestress, zo erg zelfs dat het ze in hun privéleven belemmert. Die cijfers komen overeen met het landelijk beeld van stress onder studenten. Samen met 14 andere universiteits- en hogeschoolbladen enquêteerde UT Nieuws bijna 5500 studenten. Opvallend is dat mannelijke studenten uit Twente zich veel minder druk lijken te maken over hun studie. Onder vrouwen ligt de stress juist erg hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

 15. PARETO OPTIMAL SOLUTIONS FOR MULTI-OBJECTIVE GENERALIZED ASSIGNMENT PROBLEM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Prakash

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: The Multi-Objective Generalized Assignment Problem (MGAP with two objectives, where one objective is linear and the other one is non-linear, has been considered, with the constraints that a job is assigned to only one worker – though he may be assigned more than one job, depending upon the time available to him. An algorithm is proposed to find the set of Pareto optimal solutions of the problem, determining assignments of jobs to workers with two objectives without setting priorities for them. The two objectives are to minimise the total cost of the assignment and to reduce the time taken to complete all the jobs.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: ‘n Multi-doelwit veralgemeende toekenningsprobleem (“multi-objective generalised assignment problem – MGAP” met twee doelwitte, waar die een lineêr en die ander nielineêr is nie, word bestudeer, met die randvoorwaarde dat ‘n taak slegs toegedeel word aan een werker – alhoewel meer as een taak aan hom toegedeel kan word sou die tyd beskikbaar wees. ‘n Algoritme word voorgestel om die stel Pareto-optimale oplossings te vind wat die taaktoedelings aan werkers onderhewig aan die twee doelwitte doen sonder dat prioriteite toegeken word. Die twee doelwitte is om die totale koste van die opdrag te minimiseer en om die tyd te verminder om al die take te voltooi.

 16. DataCenterCooling. Climatization for extreme low energy consumption. Part 1; DataCenterKoeling. Klimatisering voor extreem laag energiegebruik. Deel 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Havenaar, D.

  2012-12-15

  A data center (or computer center) for IT equipment (e.g. servers) has various amenities (e.g. air conditioning, fire alarm system and backup energy / power emergency supply). Additionally, a datacenter consist of fast Internet connections and physical security measures with access and camera control. Previously, each company had irs own server space with energy consuming comfort air conditioning systems in which their ICT equipment was placed [Dutch] Een datacenter (rekencentrum) voor bedrijfskritische ICT-apparatuur zoals servers, heeft diverse voorzieningen (klimaatbeheersing, brandmeldsysteem en back-up energie/noodstroomvoorziening. Daarnaast bevat een datacenter snelle internetverbindingen en is het voorzien van fysieke veiligheidsmaatregelen met toegangscontrole en camerabewaking. Voorheen hadden bedrijven ieder hun eigen serverruimte met energie verslindende comfort airco installaties) waarin hun ICT-apparatuur was geplaatst.

 17. DataCenterCooling. Climatization for extreme low energy consumption. Part 2; DataCenterKoeling. Klimatisering voor extreem laag energiegebruik. Deel 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Havenaar, D.

  2013-01-15

  A data center (or computer center) for IT equipment (e.g. servers) has various amenities (e.g. air conditioning, fire alarm system and backup energy / power emergency supply). Additionally, a datacenter consist of fast Internet connections and physical security measures with access and camera control. Previously, each company had irs own server space with energy consuming comfort air conditioning systems in which their ICT equipment was placed [Dutch] Een datacenter (rekencentrum) voor bedrijfskritische ICT-apparatuur zoals servers, heeft diverse voorzieningen (klimaatbeheersing, brandmeldsysteem en back-up energie/noodstroomvoorziening. Daarnaast bevat een datacenter snelle internetverbindingen en is het voorzien van fysieke veiligheidsmaatregelen met toegangscontrole en camerabewaking. Voorheen hadden bedrijven ieder hun eigen serverruimte met energie verslindende comfort airco installaties) waarin hun ICT-apparatuur was geplaatst.

 18. Inventory and Communication of Reduction Other Greenhouse Gases. Final report; Inventarisatie en Communicatie Reductie Overige Broeikasgassen. Eindrapportage

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Iepema, G.; Van der Vegt, L. [Projecten LTO Noord, Drachten (Netherlands)

  2011-06-15

  This report offers an overview of initiatives in the fields of research, raising awareness and knowledge dissemination related to the emission of nitrous oxide and methane at dairy farms. The information is divided in six transition pathways: (1) Digestion; (2) Fodder; (3) Animal Manure; (4) Soil and Fertilization; (5) Animal Housing Systems; and (6) Chain and Consumer. The database contains 76 ongoing and recently finished initiatives [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van initiatieven op het gebied van onderzoek, bewustwording en kennisverspreiding die te maken hebben met de emissie van lachgas en methaan op melkveehouderijbedrijven. De informatie is onderverdeeld in zes transitiepaden: (1) Vergisting, (2) Veevoer, (3) Dierlijke Mest, (4) Bodem en Bemesting, (5) Stalsystemen, (6) Keten en Consument. De database bevat 76 lopende en recent afgeronde initiatieven.

 19. Die chemiese en aminosuursamestelling van die komposwurm, Eisenia fetida (Oligochaeta as potensiële proteïenbron vir dierevoeding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. J. Reinecke

  1987-03-01

  Full Text Available Daar bestaan ’n toenemende behoefte aan proteïenryke grondstowwe vir die veevoerbedryf in Suid-Afrika. Die intensiewe veebedryf en abattoirs produseer jaarliks groot hoeveelhede organiese afvalmateriaal waarvan die proteïeninhoud nie benut word nie. Die komposwurm, Eisenia fetida, kan op groot skaal op die afval geteel word. Dit is dus potensieel moontlik om dierlike afvalproteïene te herwin indien E. fetida as proteïenbron in gebalanseerde veerantsoene aangewend kan word. Daarom is die proteïenwaarde van die erdwurmspesie ondersoek deur die algemene chemiese samestelling en aminosuursamestelling te bepaal. Erdwurmmeel bevat al tien essensiële aminosure vir pluimvee, in besonder gunstige verhoudings. Daarbenewens is die listen- en metionienbeskikbaarheid van erdwurmmeel hoër as die van vismeel.

 20. Study of the 'Clay of Boom' with regard to the storage of nuclear waste. Appendices; Onderzoek Klei van Boom in verband met eventuele opslag kernafval. Bijlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brugge, J.V.M.; Vrouwe, B.J. [T and A Survey, Amsterdam (Netherlands)

  2011-01-15

  The Dutch government aims to store nuclear waste in the Dutch soil. Geological research organization T and A Survey mapped the areas that match with the demands of the Dutch government regarding underground storage of nuclear waste. These are areas in which the Clay layer of Boom has a minimal thickness of 100 meters and the depth of the top of the clay formation is at least 500 meters. This report contains the appendices with (geological) maps and data. [Dutch] De Nederlandse overheid wil kernafval ondergronds opslaan in de Nederlandse bodem. Geologisch onderzoeksbureau T and A Survey brengt de gebieden in kaart, die voldoen aan de door de overheid gestelde eisen voor mogelijke ondergrondse opslag van kernafval. Het gaat om gebieden waar de Boomse kleilaag een minimale dikte van 100 meter heeft en de diepte van de top van de kleiformatie minimaal 500 meter bedraagt. Dit rapport bevat de bijlagen met (geologische) kaarten en gegevens.

 1. Energy efficient product development. 25 examples; Energiezuinige productontwikkeling. 25 voorbeelden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-10-15

  This report discusses a number of examples of applications of energy efficient product development. These examples featured on separate web pages of the website www.senternovem.nl/mja from 2006 to 2010. The section on 'explanation of energy benefits' is based on a rough calculation made by SenterNovem. The examples illustrate in which stage(s) of the chain the energy benefit is realized. [Dutch] Dit rapport bevat een aantal voorbeelden van de toepassing van energiezuinige productontwikkeling. Deze voorbeelden hebben van 2006 tot 2010 als afzonderlijke pagina's gestaan op de website www.senternovem.nl/mja. De paragraaf 'Toelichting energiewinst' bij de voorbeelden is gebaseerd op een globale berekening van SenterNovem. De voorbeelden geven aan in welke fase(s) in de keten de energiewinst wordt behaald.

 2. Die Plantfamilie Asteraceae: 4 Interessante groeivorme en ekonomies belangrike soorte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. P.J. Herman

  2002-09-01

  Full Text Available Die plantfamilie Asteraceae bevat ’n ryke verskeidenheid en interessante groeivorme soos eenjarige en meerjarige kruide, dwergstruike, struike, bome, slingerplante, sukkulente, waterplante, rosetplante, kussingplante, heide-agtige plante, platgroeiend, grasagtig  en doringrig. Die blare vertoon ook baie variasie in vorm en ander kenmerke byvoorbeeld afwisselend, teenoorstaande, saamgepak, sittend, gesteeld, enkelvoudig, gaafrandig, getand, gelob of diep verdeeld, saamgesteld, met drie tot vyf hoofare, gereduseer of heeltemal afwesig, glad of baie harig op die boonste of onderste oppervlakke. Soms is melksap teenwoordig en sommiges is aromaties. Sommige verteenwoordigers van die familie is ekonomies belangrik; sommiges is eetbaar of word vir medisyne gebruik terwyl ander giftig is, sommiges word as veevoer benut maar ander is onkruide en die hout van sommiges is in die verlede gebruik.

 3. Ou wyn in nuwe sakke: 'n Kritiese waardering van Bijbels lexicon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Nel Otto

  2011-10-01

  Full Text Available

  Opsomming: Bijbels lexicon is 'n Nederlandse leksikon wat woorde en uitdrukkings bevat wat aan die Bybel ontleen is en wat ná 1945 nog bekend was. Die teikengebruikers van hierdie leksikon is waarskynlik persone wat graag die Bybel lees en diegene wat belangstel in die oor-sprong en agtergrond van die Nederlandse taal. Die inleiding tot die leksikon bevat baie inligting, onder andere oor hoe die leksikon saamgestel is, 'n uiteensetting van tipes leksikale items en motivering vir lemmakeuses en tydvak wat gedek word, hoe om leksikale items na te slaan, ens. Selfs niegelowiges sal die leksikon kan gebruik, aangesien die inleiding ook agtergrondsinligting in blokvorm bevat, nl. 'n uiteensetting van die inhoud van die Bybel, en inligting oor Nederlandse Bybelvertalings, spreekwoordversamelings en Bybelse name. Die voordele van hierdie leksikon is dat dit slegs huidige gebruiksvoorbeelde bevat en daarom dus neologismes en veranderde betekenisse akkommodeer. Hoewel die outeurs in enkele gevalle afwyk van die terminologie vir verskillende tipes leksikale items, soos deur hulle self omskryf, is die hantering van woordeboekartikels oor die algemeen baie konsekwent en inligting is maklik toeganklik. Die waarde van die leksikon sou moontlik verder verhoog kon word deur die gebruik van meer kruisverwysings.

  Sleutelwoorde: BETEKENIS, BYBEL, EIENAAM, HEDENDAAGSE GEBRUIK, HER-KOMS, LEKSIKOGRAFIE, LEKSIKON, NEDERLANDS, NEOLOGISME, SITAAT, SPREEK-WOORD, VASTE UITDRUKKING

  Abstract: Old Wine in New Bottles: A Critical Appreciation of Bijbels lexicon. Bijbels lexicon is a Dutch lexicon which includes words and fixed expressions which have been borrowed from the Bible and which were still known after 1945. The target users of this lexicon are probably people who are fond of reading the Bible and those who are interested in the origin and background of the Dutch language. The introduction to the dictionary contains much information, inter alia on how

 4. Reference projection energy and emissions. 2012 Update. Energy and emissions for the years 2012, 2020 and 2030; Referentieraming energie en emissies. Actualisatie 2012. Energie en emissies in de jaren 2012, 2020 en 2030

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verdonk, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Wetzels, W. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2012-08-15

  This report contains estimates of greenhouse gas emissions and air pollutants and the use of renewable energy for the year 2020. An outlook is presented for the year 2030. This estimate is an update of the Reference Projection Energy and Emissions 2010-2020, published in 2010. The goal of the update is to provide insight into the progress in realizing the targets for Dutch policies with regard to climate, air and energy. [Dutch] Dit rapport bevat de ramingen van de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen en van het gebruik van hernieuwbare energie voor het jaar 2020. Voor het jaar 2030 wordt een doorkijk gegeven. Deze raming is een actualisatie van de Referentieraming energie en emissies 2010-2020 uit 2010. Het doel van de actualisatie is om inzicht te geven in de voortgang bij het realiseren van de Nederlandse doelstellingen voor klimaat, lucht en energie.

 5. Potential of sustainable energy with regard to engineering structures. WINN Energy from Water; Energieverbruik nationaal en regionaal waterbeheer. WINN Energie uit Water

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dahm, R.; Bruggers, M. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2009-12-15

  An overview is offered of the annual energy use of pumping stations, weirs and sluices in the Netherlands. This involves both the energy use of wet objects (pumping stations, weirs and sluices) in the main water system and the regional water systems. The reports has an annex containing the report 'Inventarisatie energieverbruik waterwerken' (Inventory of energy use by water works) published by Grontmij Netherlands [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van het jaarlijkse energieverbruik door gemalen, stuwen en sluizen in Nederland. Het gaat daarbij zowel om het energieverbruik van de natte objecten (gemalen, stuwen en sluizen) in het hoofdwatersysteem als om de regionale watersystemen. Het rapport bevat als bijlage het rapport 'Inventarisatie energieverbruik waterwerken' door Grontmij Nederland.

 6. Die verband tussen die sielkundige kontrak en organisasieverbondenheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. J. Stanz

  1999-06-01

  Full Text Available The relationship between the psychological contract and organisational commitment. The aim of this study is to design a measuring instrument with acceptable metric characteristics for the strength of the psychological contract within the South African context, and to determine empirically the relation between the strength of the psychological contract and organisational commitment. The Dhammanungune Model served as foundation for the design of the Strength of the Psychological Contract Questionnaire which consists of two scales namely, a needs expectation scale and a needs fulfilment expectation scale. The items of each scale have been formulated in the manner that ensures that the respondent reacts consecutively to two instructions namely, (a the level of the expectation and (b the importance of the expectation. This questionnaire was administered together with the Organisational Commitment Questionnaire to two population groups within the military environment. The Pearson Product Moment Correlation was calculated between the strength of the psychological contract and organisational commitment and the significance of the correlations was evaluated. Opsomming Die doel van die studie is om 'n meetinstrument met aanvaarbare metriese eienskappe vir die sterkte van die sielkundige kontrak vir Suid-Afrikaanse omstandighede te ontwerp en om empirics die verband tussen die sterkte van die sielkundige kontrak en organisasieverbondenheid te bepaal. Die sterkte van die sielkundige kontrak vraelys is op grond van die Dhammanungune-model ontwerp en het uit twee skale naamlik, die behoefteverwagting- en vervullingsverwagtingskale bestaan. Items vir eike skaal is sodanig geformuleer dat die respondent agteropeenvolgens op twee instruksies naamlik (a die vlak van die verwagting en (b die belangrikheid van die verwagting moet reageer. Die vraelys is saam met die organisasieverbondenheidsvraelys op twee populasies uit 'n militere omgewing toegepas. Die Pearson

 7. Broeigedrag en -sukses van tuinduiwe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pieter le Roux

  2013-02-01

  Full Text Available Broei-aktiwiteite van tuinduiwe (Columba livia in die Bloemfonteinse stadsgebied vind dwarsdeur die jaar plaas met ’n afname gedurende die laat somermaande wanneer seisoenale reënval in die streek ’n hoogtepunt bereik. Nesstrukture is relatief primitief en word gekenmerk deur ’n losse samestelling van nesmateriaal op opgehoopte, droë voëlmis. Broeisels van twee eiers is die mees algemene grootte en die eiers word gewoonlik binne twee dae ná mekaar gelê. Beide ouers is by die broeiproses van meer as twee weke betrokke, waartydens die eiers ’n progressiewe afname in massa ondergaan. Pas uitgebroeide neskuikens is met geel dons bedek en is grootliks hulpeloos. Egte vere begin eers ná die eerste week te voorskyn kom, en vanaf die derde week kan individue wankelrig rondbeweeg. Afgesien van die eerste paar dae na uitbroei, handhaaf neskuikens van seldsame enkeleier-broeisels deurgaans ’n laer liggaammassa as dié van normale broeisels. Die broeisukses van 247 broeipare vir hierdie studie is 34%. Eierverlies is hoër as die mortaliteitsyfer van neskuikens, en word veral deur klimaatsfaktore soos reënval geaffekteer. Predasie blyk die belangrikste faktor te wees wat die mortaliteitsyfer van neskuikens beïnvloed. Antagonistiese interaksie tussen krans- en tuinduiwe, asook moontlike intraspesie-aggressie, speel egter ook ’n beduidende rol.

 8. Omgewingsrapportering deur middel van koerante in Suid-Afrika: ’n Vergelykende studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriaan J. van der Walt

  2016-02-01

  Full Text Available Gedurende die laaste drie dekades van die 20ste eeu het die wêreld toenemend bewus geword van die globale omgewing en die impakte van menslike aktiwiteite op die omgewing. Vanuit ‘n omgewingsperspektief, het die massamedia bygedra tot die styging in omgewingsbewustheid en het, tereg of verkeerdelik, die fokus van die publiek gevestig op spesifieke omgewingskwessies. Hierdie belangrike bron van inligting (die massamedia vir die publiek kom voor in ’n groot verskeidenheid vorme: dit sluit die televisie, tydskrifte, koerante en pamflette in. In die algemeen is gevind dat koerante die oorheersende bron van inligting beskikbaar vir die publiek is. Dus fokus hierdie projek op die omgewingsrapportering in nasionale koerante in Suid-Afrika en die vraag of dié soort rapportering genoegsaam is om die publiek se omgewingsbewustheid op te skerp. Eksemplare van twee nasionale koerante, een Engels (Sunday Times en een Afrikaans (Rapport is verkry uit die hoofbiblioteek van Bloemfontein en is ontleed oor ’n tydperk van twee jaar, naamlik 2007 en 2008. Die doelwitte was om die getal omgewingsartikels te bepaal, die tipe of kategorie van artikels en die belangrikheid (bladsynommer van die artikels in beide nasionale koerante te bepaal. Die resultate in die twee nasionale koerante is vergelyk en toon ’n baie interessante vloei van inligting oor die omgewing: daar was ’n afname in die omgewingverwante artikels oor die jare, terwyl biodiversiteit die hoofkategorie van die omgewingsartikels was. Die Afrikaanse koerant het hoofsaaklik op die nasionale nuus gefokus, terwyl die Engelse koerant ’n eweredige verspreiding tussen die nasionale en internasionale omgewingsnuus toon.

 9. The internal career orientation of permanent and contracting information technology staff

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilda Havran

  2003-10-01

  Full Text Available The primary aim of the study was to investigate the relationship between types of employment (permanent or contracting for two variables: flow and career success orientation in an information technology environment. The study was performed in a sub-division of a large telecommunications company that focuses on software development and implementation. Two questionnaires measuring flow and career success orientation, were administered to groups of 150 permanent and 150 contracting staff respectively. Factor analyses indicated that the career success orientation questionnaire measured two dimensions labeled as ‘work focus’ and ‘self focus’, and the flow questionnaire measured ‘enjoyment’ and ‘control of consciousness’. Contracting and permanent employees were compared with regard to the four dimensions and it was found that contract workers experienced their work more optimally than the permanent workers did, because they obtained higher scores on the ‘control of consciousness scale’. Opsomming Die primêre doel van die ondersoek was om die verwantskap tussen tipes indiensneming (permanent en kontraktering te ondersoek vir twee veranderlikes: vloei en beroepsuksesoriëntasie in ’n inligtingstegnologieomgewing. Die ondersoek is uitgevoer in ’n onderafdeling van ’n groot telekommunikasiemaatskappy wat fokus op programmatuurontwikkeling en -implementering. Twee vraelyste wat vloei en beroepsuksesoriëntasie meet, is toegepas op 150 permanente werknemers en 150 kontrakteurs. Faktorontledings het aangedui dat die beroepsuksesoriënteringsvraelys twee dimensies gemeet het, naamlik ‘werkfokus’ en ‘selffokus’. Die vloei-vraelys het ‘werksgenot’ en ‘bewustsheidbeheer’ gemeet. Kontrakteurs en permanente werknemers is met mekaar vergelyk in terme van die vier dimensies en die uitslae van die bewustheids beheerskaal het aangedui dat kontrakteurs hul werk meer optimaal ervaar in teenstelling met permanente werkers.

 10. Die gebruik van parallelplaatreologie vir die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. C. Vorster

  2005-09-01

  Full Text Available Die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat word bemoeilik deur die feit dat daar tans slegs twee metodes in gebruik is. In die eerste metode word die bepaling deur middel van oplossingsviskometrie gedoen, maar die toksisiteit van die oplosmiddel, asook die tydperk wat dit neem om die bepaling te doen, is ’n probleem. Die tweede metode word beperk deur die kompleksiteit en beskikbaarheid van die apparatuur in Suid-Afrika. In hierdie studie word ’n alternatiewe metode, gebaseer op parallelplaatreologie, voorgestel wat albei hierdie probleme oorkom en die resultate sodoende verkry, word vergelyk met dié wat met bestaande metodes verkry is.

 11. Towards a future-proof energy system for the Netherlands; Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R.; Van Harmelen, T.; Gjaltema, J.; Jongeneel, S.; Manshanden, W.; Poliakov, E. [TNO Behavioural and Societal Sciences, Delft (Netherlands); Faaij, A.; Van den Broek, M.; Dengerink, J. [Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Londo, M.; Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  The analysis performed has two goals: (1) mapping of the most important opportunities and threats of the transition to a sustainable energy supply for the economy and society of the Netherlands, and (2) identify where significant gaps are in the knowledge that is required for a transition to a future-proof energy system for Netherlands [Dutch] De uitgevoerde analyse heeft twee doelen: (1) In beeld brengen van de belangrijkste kansen en bedreigingen van de transitie naar een duurzame energievoorziening voor economie en samenleving van Nederland; en (2) Nagaan waar belangrijke lacunes liggen in de benodigde kennis voor een transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem in Nederland.

 12. n Vergelykende ondersoek na die werksmotivering van blanke en swart vakmanne in 'n chemiese bedryf

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. L. Barnard

  1991-06-01

  Opsomming Die doel met hierdie ondersoek was om met behulp van Lawler en Porter se verwagtingsmodel, vas te stel in watter mate blanke en swart vakmanne, in 'n chemiese nywerheid, hul werksomgewing as toereikend motiverend van aard beskou. Die resultate dui aan dat daar vir beide groepe nie sprake is van 'n optimaal motiverende werksomgewing nie. Terwyl blanke vakmanne ekstrinsieke faktore meer beklemtoon het, het swart vakmanne beter gebalanseerde voorkeure met betrekking tot ekstrinsieke/intrinsieke faktore getoon. Die motiveringspatrone van die twee groepe het egter nie wesenlik van mekaar verskil nie.

 13. Energy efficiency in buildings. Manual for municipalities [in the Netherlands]; Energie prestatie gebouwen. Handboek gemeenten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  New buildings must meet requirements in terms of energy efficiency, expressed in the Energy Performance Coefficient (EPC). Municipalities must pre-test on the basis of calculations. There are two new tools, set up by the NL Agency, by means of which the tests can be performed: this handbook for municipalities and a software program [Dutch] Nieuwe gebouwen moeten aan eisen voldoen qua energiezuinigheid, uitgedrukt in de Energie Prestatie Coefficient (EPC). Gemeenten moeten vooraf toetsen aan de hand van berekeningen. Er zijn twee vernieuwde hulpmiddelen van het Agentschap.nl waarmee de toesting kan plaatsvinden: dit handboek voor gemeenten en een softwareprogramma.

 14. Can supercritical oxidation of sewage sludge be an alternative for supercritical gasification?; Kan superkritische oxidatie van zuiveringsslib een alternatief zijn voor superkritische vergassing?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rulkens, W. [Wageningen UR, Wageningen (Netherlands); Wentink, J. [Horizon Solutions, Leiden (Netherlands)

  2013-05-15

  In the context of the development of The Energy Factory a number of technologies has been identified that may be interesting to develop further. Two of these techniques relate to the conversion of sludge in supercritical water: supercritical gasification of sludge and supercritical oxidation of sludge [Dutch] In het kader van de ontwikkeling van De Energiefabriek is een aantal technologieen geidentificeerd die mogelijk interessant zijn om verder te ontwikkelen. Twee van deze technieken hebben betrekking op de conversie van slib in superkritisch water: superkritische slibvergassing en superkritische sliboxidatie.

 15. Decrease of concentrations after 2000 is mainly the result of economic recessions; Daling van concentraties deze eeuw vooral het gevolg van recessies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cats, G.

  2011-08-15

  The decrease in background concentrations of particulate matter after 2000 is mainly caused by three years of strong decrease, two of which coincided with decreased economic growth. Recessions are an effective source measure and may be necessary for timely compliance with the European standards. [Dutch] De daling in de achtergrondconcentraties van fijn stof na 2000 blijkt vooral terug te voeren tot drie jaren met sterke daling, waarvan er twee samenvielen met verminderde economische groei. Recessies zijn effectief als bronmaatregel en zijn misschien noodzakelijk om tijdig aan de Europese normen te kunnen voldoen.

 16. Dutch Energy Investment Allowance (EIA). Annual report 2011; Energie-Investeringsaftrek (EIA). Jaarverslag 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-15

  In this 2011 report some examples are given of companies that have made use of the Energy Investment Allowance (EIA). Two of these companies agreed upon a so-called 'Green Deal' with the Dutch government. The purpose of Green Deals is to support businesses, industrial associations and other parties in accelerating sustainable initiatives [Dutch] In dit verslag over 2011 staan enkele voorbeelden van bedrijven die in 2011 gebruik hebben gemaakt van de EIA. Twee van deze bedrijven hebben een Green Deal met de overheid afgesloten. Green Deals moeten bedrijven, brancheorganisaties en andere partijen helpen om duurzame initiatieven te versnellen.

 17. Werksbetrokkenheid: 'n Empiriese ondersoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. S. Engelbrecht

  1982-11-01

  Aangesien daar 'n komplekse verwantskap tussen werksbetrokkenheid, werkstevredenheid en werksprestasie is en teenstrydige resultate hieroor bestaan, is daar 'n behoefte aan verdere navorsing ten einde hierdie verwantskappe op te klaar. Benewens hierdie verwantskappe is geslagsverskille en moontlike verskille tussen vol- en halfdag vroulike werknemers in werksbetrokkenheid ook ondersoek. Twee vraelyste en 'n grafiese beoordelingskaal is aan 'n monster bestaande uit 164 klerklike personeellede geadministreer. Beduidende positiewe korrelasies is tussen werksbetrokkenheid en werksprestasie en tussen werksbetrokkenheid en die verskillende dimensies van werkstevredenheid gevind. Geen beduidende verskil is tussen mans en vrouens asook tussen vol- en halfdag vroulike werknemers ten opsigte van werksbetrokkenheid verkry nie.

 18. Ervaringen met zorg in het buitenland positief.

  OpenAIRE

  Bes, R.; Wendel, S.; Curfs, E.; Jong, J. de

  2013-01-01

  Grensbewoners gaan vaker voor zorg naar het buitenland dan mensen elders in het land. In twee jaar tijd gingen 157 van de 5772 leden van het verzekerdenpanel voor zorg naar het buitenland. De meeste mensen die zorg over de grens zoeken, gaan naar een medisch specialist of voor een operatie. De tevredenheid over de zorg in het buitenland is hoog. Alle Europese burgers hebben recht op behandeling in het buitenland. De kosten worden vergoed tot aan het bedrag dat voor dezelfde behandeling in eig...

 19. Generation of stable lipid raft microdomains in the enterocyte brush border by selective endocytic removal of non-raft membrane.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E Michael Danielsen

  Full Text Available The small intestinal brush border has an unusually high proportion of glycolipids which promote the formation of lipid raft microdomains, stabilized by various cross-linking lectins. This unique membrane organization acts to provide physical and chemical stability to the membrane that faces multiple deleterious agents present in the gut lumen, such as bile salts, digestive enzymes of the pancreas, and a plethora of pathogens. In the present work, we studied the constitutive endocytosis from the brush border of cultured jejunal explants of the pig, and the results indicate that this process functions to enrich the contents of lipid raft components in the brush border. The lipophilic fluorescent marker FM, taken up into early endosomes in the terminal web region (TWEEs, was absent from detergent resistant membranes (DRMs, implying an association with non-raft membrane. Furthermore, neither major lipid raft-associated brush border enzymes nor glycolipids were detected by immunofluorescence microscopy in subapical punctae resembling TWEEs. Finally, two model raft lipids, BODIPY-lactosylceramide and BODIPY-GM1, were not endocytosed except when cholera toxin subunit B (CTB was present. In conclusion, we propose that constitutive, selective endocytic removal of non-raft membrane acts as a sorting mechanism to enrich the brush border contents of lipid raft components, such as glycolipids and the major digestive enzymes. This sorting may be energetically driven by changes in membrane curvature when molecules move from a microvillar surface to an endocytic invagination.

 20. Generation of stable lipid raft microdomains in the enterocyte brush border by selective endocytic removal of non-raft membrane.

  Science.gov (United States)

  Danielsen, E Michael; Hansen, Gert H

  2013-01-01

  The small intestinal brush border has an unusually high proportion of glycolipids which promote the formation of lipid raft microdomains, stabilized by various cross-linking lectins. This unique membrane organization acts to provide physical and chemical stability to the membrane that faces multiple deleterious agents present in the gut lumen, such as bile salts, digestive enzymes of the pancreas, and a plethora of pathogens. In the present work, we studied the constitutive endocytosis from the brush border of cultured jejunal explants of the pig, and the results indicate that this process functions to enrich the contents of lipid raft components in the brush border. The lipophilic fluorescent marker FM, taken up into early endosomes in the terminal web region (TWEEs), was absent from detergent resistant membranes (DRMs), implying an association with non-raft membrane. Furthermore, neither major lipid raft-associated brush border enzymes nor glycolipids were detected by immunofluorescence microscopy in subapical punctae resembling TWEEs. Finally, two model raft lipids, BODIPY-lactosylceramide and BODIPY-GM1, were not endocytosed except when cholera toxin subunit B (CTB) was present. In conclusion, we propose that constitutive, selective endocytic removal of non-raft membrane acts as a sorting mechanism to enrich the brush border contents of lipid raft components, such as glycolipids and the major digestive enzymes. This sorting may be energetically driven by changes in membrane curvature when molecules move from a microvillar surface to an endocytic invagination.

 1. The construction of a normative instrument for the measurement of moral reasoning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. C. White

  2001-09-01

  Full Text Available The main aim of this study was to construct a normative instrument for the measurement of different levels of moral reasoning.The sample comprised 426 undergraduate students in Industrial Psychology and Personnel Management from two Afrikaans speaking universities. A questionnaire was developed to measure different levels of moral reasoning on a normative scale. A factor analysis on 90 items yielded two factors.These factors were interpreted as principled moral reasoning and prescriptive moral reasoning.The two scales were subjected to an item analysis and yielded reliability coeficients of 0,936 and 0,937.The implications of these findings are discussed. Opsomming Die hoofdoel van die studie was om’n normatiewe meetinstrument te konstrueer vir die meting van verskillende vlakke van morele redenering. Die steekproef het uit 426 voorgraadse students in Bedryfsielkunde en Personeelbestuur aan twee Afrikaanstalige universiteite bestaan. ’n Normatiewe skaal is ontwikkel om verskillende vlakke van morele redenering temeet.’n Faktorontleding van die 90 items in die skaal het twee faktore tot gevolg gehad, naamlik principiele morele redenering en voorskriftelikemorele redenering. Die skale is vervolgens aan’n itemontleding onderwerp en het betroubaarhede van 0,936 en 0,947, onderskeidelik, opgelewer. Die implikasies van die bevindinge word bespreek.

 2. Beats on the Table: Beat Writing in the Chicago Review and Big Table

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaap van der Bent

  2012-07-01

  Full Text Available Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Kleine literaire tijdschriften, zogenaamde little magazines, hebben een belangrijke rol gespeeld bij de doorbraak, in de loop van de jaren vijftig, van de Amerikaanse Beat Generation. Aangezien grotere uitgeverijen en de gevestigde tijdschriften lange tijd terugschrokken voor de zowel inhoudelijk als formeel van de norm afwijkende uitingen van de Beats, verscheen hun werk aanvankelijk vooral in kleinere tijdschriften als de twee waaraan in dit artikel aandacht wordt besteed: de Chicago Review en Big Table. Aan de hand van een beschrijving van de inhoud van deze twee tijdschriften wordt geprobeerd duidelijk te maken hoe het werk van de Beat Generation zich in deze tijdschriften gaandeweg een eigen plaats verwierf. Speciale aandacht wordt besteed aan de rol van de redacteuren Irving Rosenthal en Paul Carroll; door zijn uitgekiende strategie om voor het omstreden werk van Beat-auteur William S. Burroughs geleidelijk een steeds grotere plaats in te ruimen, bepaalde vooral Rosenthal het veranderende karakter van de Chicago Review. De veranderingen bij dat tijdschrift verliepen niet zonder slag of stoot en waren voor de eigenaar ervan, de University of Chicago, op een gegeven moment aanleiding om de Chicago Review aan censuur te onderwerpen. Ook deze censuur en de reactie erop, de oprichting van Big Table, worden in het artikel belicht.

 3. Comparison of calculation methods. PME and LTA; Vergelijking methoden energiebesparing. PME en MJA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verdonk, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Bilthoven (Netherlands); Boonekamp, P. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2009-11-15

  Various calculation methods are used to calculate the effects of energy conservation policy. This memo provides insight in the main differences between two frequently used methods, i.e. the second Long Term Agreements Energy Efficiency (LTA2) and the Protocol Monitoring Energy Saving (PME). These insights enable better fine-tuning between PME and the successor to LTA2 (LTA3). The memo starts with a brief characterization of the LTAs, the corresponding calculation methods and PME approach. Next the most striking differences are discussed, including the quantitative effect of the two calculation methods. [Dutch] Er zijn verschillende rekenmethoden in gebruik, waarmee de effecten van het energiebesparingsbeleid kunnen worden berekend. Deze notitie verschaft inzicht in de voornaamste verschillen tussen twee veel gebruikte methoden, namelijk de tweede Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA2) en het Protocol Monitoring Energiebesparing (PME). De inzichten maken een betere afstemming mogelijk tussen PME en de opvolger van MJA2 (MJA3). De notitie start met een korte typering van de MJA's, de bijbehorende rekenmethode en de PME aanpak. Vervolgens worden de meest opvallende verschillen belicht, inclusief het kwantitatieve effect van de twee rekenmethoden.

 4. A five-factor model perspective on psychopathy and comorbid Axis-II disorders in a forensic-psychiatric sample.

  Science.gov (United States)

  Decuyper, Mieke; De Fruyt, Filip; Buschman, Jos

  2008-01-01

  The validity of DSM-IV predictions [Widiger, T. A., Trull, T. J., Clarkin, J. F., Sanderson, C. J., & Costa, P. T., (2002). A description of the DSM-IV personality disorders with the five-factor model of personality. In Costa, P. T. & Widiger, T. A. (Eds.), Personality disorders and the five-factor model of personality (2nd ed.). Washington DC: American Psychological Association] concerning Antisocial Personality Disorder and the validity of the hypothesized associations between the Five-Factor Model and psychopathy were examined in 48 male forensic-psychiatric patients. Prevalence of psychopathy and comorbid personality pathology was also investigated, as well as the convergent validity of two Dutch personality disorder inventories. Patients provided self-descriptions on the NEO-PI-R [Costa, P. T., & McCrae, R. R., (1992b). Professional Manual: Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor-Inventory (NEO-FFI). Odessa, FL: Psychological Assessment Resources], and were administered the VKP [Duijsens, I. J., Haringsma, R., & EurelingsBontekoe, E. H. M., (1999). Handleiding VKP (Vragenlijst voor kenmerken van de persoonlijkheid). Gebaseerd op DSM-IV en ICD-10. Leiderdorp: Datec] and the ADP-IV [Schotte, C. K. W., & De Doncker, D. A. M., (1994). ADP-IV Questionnaire. Antwerp Belgium: University Hospital Antwerp] to assess personality pathology. Psychopathy was assessed using Hare's Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R; [Hare, R. D., (1990). The Hare Psychopathy Checklist Revised Manual. Toronto: Multi-Health Systems]) based on a semi-structured interview and file records of psychiatric and psychological evaluations and criminal history. Results underscored the validity of the FFM Antisocial PD associations, but the hypothesized correlations between the FFM and Psychopathy were less supported. Results supported the convergent validity of the ADP-IV and the VKP, both at the dimensional and categorical level. Around 55% met the diagnostic threshold of

 5. Facilitating nurses’ knowledge of the utilisation of reflexology in adults with chronic diseases to enable informed health education during comprehensive nursing care

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elna Steenkamp

  2012-05-01

  bepaalde insluitingskriteria was toegepas tydens die selekteringsproses. Die studie gehalte is nagegaan en beoordeel met toepaslike instrumente van die Critical Appraisal Skills Programme (CASP en die American Dietetic Association (ADA se Evidence analysis manual (n = 21. Bewys uitreksel, analisering en sintese van studies (n = 18 was gedoen deur die bewysklas gradering en vlak van bewysterkte soos beskryf in die handleidings van ADA en CASP. Bevindings dui op ‘n statisitese beduidenisvolle verlaging in die frekwensie van konvulsies by pasiënte met epilepsie, ‘n verbetering van sensoriese en urinêre simptome ge-assosieer met veelvuldige sklerose en ‘n kliniese beduidenisvolle afname in angstigheid en pyn by pasiënte met kanker en fibromialgiese sindroom. Hierdie bevindings kan deur verpleegkundiges gebruik word om pasiente met hierdie kroniese siektes in te lig omtrent alternatiewe maniere van behandeling.

 6. The old an the new: reconsidering eclecticism in language teaching

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Albert Weidemann

  2008-08-01

  Full Text Available A method of language teaching is a style of instruction that expresses the professionalcommitment of the teacher in support of an assumption of how language is learned. After theideological excesses of the audio-lingual method, it is understandable that teachers adopteda 'once bitten, twice shy' approach, which for many amounted to adopting eclecticism. Thisarticle considers five arguments against eclecticism, the inevitable continuities with the oldin what are paraded as innovative methodologies, and how one may handle professionallythe truly new in language teaching methods. Turning to arguments for eclecticism, the articlesuggests two main conditions for adopting it as professional stance, and gives three exampleswhere combinations of language teaching methods have in fact enriched our practice. Thearticle concludes with a set of explanations, with two examples from other African countries(Eritrea and Namibia that have emerged from recent studies (Tesfamariam 2000;Shaalukeni 2000, as to why the communicative approach to language teaching, even thoughit is regarded by teachers as the reigning orthodoxy in language teaching, has not beenadopted by teachers on our continent.'n Taalonderrigmetode is 'n onderrigstyl waarin uitdrukking gegee word aan die professionele toegewydheid van die opvoeder ter ondersteuning van 'n aanname oor hoe taal aangeleer word. Nil die ideologiese buitensporighede van die oudio-linguistiese metode, is dit verstaanbaar dat opvoeders 'n houding sal inneem van "n esel stamp nie sy kop twee maal teen dieselfde klip nie', wat vir baie op 'n aanvaarding van die eklektisisme gedui het. Hierdie artikel bekyk vyf argumente teen die eklektisisme, die onvermydelike verbintenisse van die oue met wat as vernuwende metodologiee voorgehou word, en hoe 'n mens die ware nuwighede in taalonderrigmetodes sou kon hanteer. Aan die ander kant bied die artikel in argumente ten gunste van die eklektisisme twee hoofvoorwaardes aan vir die

 7. Trend report on Market Process and Consumers' Trust in the Energy Market. Second half-year 2011; Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-03-15

  This report addresses the trends of knowledge indicators on the energy market for consumers. It offers a brief overview of the factual state of affairs. The report observes that the market share of the largest three energy companies is decreasing slightly; the potential saving by switching can be up to 480 euro; consumers indicate more interest in switching compared to the previous year (11% between 1 July 2011 - 1 July 2012); and the price threshold for consumers to switch has lowered [Dutch] Deze rapportage bevat trends van kernindicatoren over de energiemarkt voor consumenten. Het is een beknopte weergave van de feitelijke stand van zaken. In de rapportage wordt geconstateerd dat: het marktaandeel van de grootste drie energiebedrijven licht daalt; er de mogelijkheid is tot besparen bij een overstap tot 480 euro; consumenten aangeven meer interesse te hebben om te gaan overstappen; consumenten dat ook daadwerkelijk meer doen dan voorgaand jaar (11% tussen 1 juli 2011 - 1 juli 2012); en de prijsdrempel voor consumenten om over te stappen is gedaald.

 8. Trend report on Market Process and Consumers' Trust in the Energy Market. First half-year 2012; Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Eerste halfjaar 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-03-15

  This report addresses the trends of knowledge indicators on the energy market for consumers. It offers a brief overview of the factual state of affairs. The report observes that the market share of the largest three energy companies is decreasing slightly; the potential saving by switching can be up to 480 euro; consumers indicate more interest in switching compared to the previous year (11% between 1 July 2011 - 1 July 2012); and the price threshold for consumers to switch has lowered [Dutch] Deze rapportage bevat trends van kernindicatoren over de energiemarkt voor consumenten. Het is een beknopte weergave van de feitelijke stand van zaken. In de rapportage wordt geconstateerd dat (a) het marktaandeel van de grootste drie energiebedrijven licht daalt; (b) er de mogelijkheid is tot besparen bij een overstap: tot 480 euro; (c) consumenten aangeven meer interesse te hebben om te gaan overstappen; (d) consumenten dat ook daadwerkelijk meer doen dan voorgaand jaar (11% tussen 1 juli 2011 - 1 juli 2012); de prijsdrempel voor consumenten om over te stappen is gedaald.

 9. A NON-ZERO SAMPLING PLAN FOR THE MODERATION OF EXAMINATION PAPERS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.A. Van Wijk

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: The moderation of examination answer books is an area where quality assurance is essential, and should be employed to ensure that an examination paper’s standard, content and span, marking, etc. are fair and reasonable. A scientific procedure is given for finding the minimum number of answer books to moderate (sample size so that the statement – that no answer book in a set will contain more than a prespecified proportion of errors – can be made with a pre-specified confidence. The procedure is an extension and enhancement of previous research [7], and guarantees a statistical statement in all cases.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Gehalteversekering is belangrik by die moderering van eksamen antwoordstelle om te verseker dat die standaard, inhoud, omvang en akkuraatheid van eksaminering billik en volgens aanvaarbare norme verloop het. ’n Wetenskaplike prosedure word voorgestel waarvolgens die minimum getal antwoordstelle (steekproefgrootte vir moderering bepaal kan word sodat die stelling dat geen antwoordstel in ’n groep meer as ’n vooraf-gespesifiseerde aantal foute sal bevat nie met ‘n voorafgespesifiseerde vlak van vertroue gemaak kan word. Die prosedure is ’n uitbreiding en verfyning van vorige navorsing [7], en waarborg in alle gevalle ’n statistiese uitspraak.

 10. Towards energy-neutral offices. The UKP-NESK office buildings in the initiation phase; Naar energieneutrale kantoren. De UKP-NESK kantoren in de initiatiefase

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Prendergast, E.; Schuller, Y. [MoBius consult, Driebergen-Rijsenburg (Netherlands)

  2011-06-15

  This publication contains information and analysis from the initiation phase of the 7 NESK offices. NESK represents the tender scheme 'Towards zero energy schools and offices' in which 15 projects (8 schools and 7 offices) participate. The project addressed the people and their ambition, the process, technology, financing and judicial agreements. The 7 office projects were granted with a financial contribution because they stood out in terms of: CO2 emission reduction; Indoor environment quality; Innovation, quality and other sustainability issues; Cooperation and success rate; and The potential for upscaling and repetition. [Dutch] Deze publicatie bevat de informatie en analyse uit de initiatieffase van de 7 NESK-kantoren. NESK staat voor de tenderregeling 'Naar energieneutrale scholen en kantoren' waaraan 15 projecten (8 scholen en 7 kantoren) deelnemen. In het project is aandacht besteed de mensen en hun ambitie, het proces, de techniek, de financien en de juridische afspraken. De 7 kantorenprojecten zijn met een financiele bijdrage gehonoreerd omdat ze als beste uit de bus kwamen waar het gaat om: CO2-emissiereductie; Kwaliteit binnenklimaat; Innovatie, andere duurzaamheidaspecten en kwaliteitsborging; Samenwerking en slaagkans; en Herhalings- en opschalingspotentieel.

 11. Quality and Capacity Document 2011. Part 1; Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011. Deel 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-01-15

  In accordance with Article 21 of the Dutch Electricity Law 1998 this quality and capacity document was drafted. The document describes (a) the level of quality which is aimed at and the scores over the last years; (b) the quality management system; (c) the estimated results of the total need for transport for the period 2012-2021; (d) bottlenecks and solutions required to meet the demand for future transport capacity; and (e) measures to be taken for maintenance and replacements. This document comprises chapters 1-5. In parts 2, 3 and 4 you can find the rest of the chapters [Dutch] Conform artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998 is het titel document opgesteld. In dit document wordt en worden door TenneT (a) aangegeven welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd en wat de scores in de laatste drie jaar zijn geweest; (b) het kwaliteitbeheerssysteem beschreven; (c) de resultaten van de raming van de totale transportbehoefte beschreven voor de periode 2012-2021; (d) de knelpunten en oplossingen beschreven die nodig zijn om in de behoefte aan de toekomstige transportcapaciteit te kunnen voldoen; en (e) de maatregelen beschreven inzake vervanging en onderhoud. Dit document bevat de hoofdstukken 1-5. In de delen 2, 3 en 4 kunt u de overige hoofdstukken vinden.

 12. Greenhouse as energy source. Inspiring strategies for the horticulture; Kas als energiebron. Inspirerende strategieen voor de glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ruijgrok, W.J.A.; Braber, K.J. [KEMA sustainable energy, Arnhem (Netherlands)

  2002-09-01

  Several agricultural organizations in the Netherlands started a new initiative to develop a sustainable and efficient greenhouse culture industry. Several brainstorm sessions resulted in themes which need cooperative efforts to be realized. One of those themes is energy. Several experts in the field were asked to write an essay or note on the use of greenhouses as energy sources. In this report an essay is presented of the KEMA Sustainable Energy. KEMA analyzed several road maps which can lead to a future in which greenhouses not only use energy but can also produce energy. [Dutch] InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster en de Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) hebben het initiatief genomen om samen een ambitieus thema tot ontwikkeling te brengen: 'Glastuinbouw 2020: naar een vitale, duurzame en gerespecteerde glastuinbouw'. Na een eerste fase van toekomstverkenningen is gewerkt aan het opstellen van een concrete actieagenda. In verschillende brainstormsessies met opinion leaders uit het glastuinbouwcluster zijn thema's geinventariseerd die individuele spelers overstijgen en waarin gezamenlijk zou moeten worden geinvesteerd. Een van die thema's is energie. Aan verschillende personen is gevraagd het toekomstbeeld 'kas als energiebron' in een essay of startnotitie uit te werken. Deze rapportage bevat een essay van een groep van de KEMA sustainable energy. Zij hebben verschillende marsroutes die kunnen leiden tot het realiseren van het toekomstbeeld verkend en beschreven.

 13. The Swiss Energy Sector. Innovation landscape and chances for the Netherlands; De Zwitserse energiesector. Innovatielandschap en kansen voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Ewijk, S. [Innovatie Attache Netwerk, Ambassad Berlijn, Berlin (Netherlands)

  2012-08-15

  An overview is given of innovation in the Swiss energy sector and the following research question will be answered: what are the characteristics of the Swiss innovation landscape in the energy sector and what opportunities are there for the Dutch energy sector? The emphasis is on themes that occur in the Dutch top sector policy, such as natural gas and energy conservation. The aim is to encourage cooperation between the Netherlands and Switzerland in the field of energy and provide inspiration for investment, policy solutions and markets in the field of energy. Each chapter contains references to Swiss authorities for more information and further steps [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van innovatie in de Zwitserse energiesector en probeert de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: wat zijn de kenmerken van het Zwitserse innovatielandschap in de energiesector en welke kansen zijn er voor de Nederlandse energiesector? De nadruk ligt daarbij op thema's die ook in het Nederlandse topsectorbeleid voorkomen, zoals aardgas en energiebesparing. Het doel is om de samenwerking tussen Nederland en Zwitserland op energiegebied te stimuleren en informatie te bieden als inspiratie voor investeringen, beleidsoplossingen en afzetmarkten op energiegebied. Ieder hoofdstuk bevat verwijzingen naar Zwitserse instanties voor meer informatie en verdere stappen.

 14. Quality and Capacity Document 2011. Part 2; Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011. Deel 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-01-15

  In accordance with Article 21 of the Dutch Electricity Law 1998 this quality and capacity document was drafted. The document describes (a) the level of quality which is aimed at and the scores over the last years; (b) the quality management system; (c) the estimated results of the total need for transport for the period 2012-2021; (d) bottlenecks and solutions required to meet the demand for future transport capacity; and (e) measures to be taken for maintenance and replacements. This document comprises chapters 6-8. In parts 1, 3 and 4 you can find the rest of the chapters [Dutch] Conform artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998 is het titel document opgesteld. In dit document wordt en worden door TenneT (a) aangegeven welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd en wat de scores in de laatste drie jaar zijn geweest; (b) het kwaliteitbeheerssysteem beschreven; (c) de resultaten van de raming van de totale transportbehoefte beschreven voor de periode 2012-2021; (d) de knelpunten en oplossingen beschreven die nodig zijn om in de behoefte aan de toekomstige transportcapaciteit te kunnen voldoen; en (e) de maatregelen beschreven inzake vervanging en onderhoud. Dit document bevat de hoofdstukken 6-8. In de delen 1, 3 en 4 kunt u de overige hoofdstukken vinden.

 15. Update of the external cost for environmental damage (for Flanders) with regard to air pollution and climatic change; Actualisering van de externe milieuschadekosten (algemeen voor Vlaanderen) met betrekking tot luchtverontreiniging en klimaatverandering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Nocker, L.; Michiels, H.; Deutsch, F.; Lefebvre, W.; Buekers, J.; Torfs, R. [Unit Ruimtelijke Milieuaspecten, VITO, Mol (Belgium)

  2010-12-15

  This report contains a set of indicators for calculating external costs of air-polluting substances and greenhouse gases. The external costs of environmental damage relate to the damage to human health, eco systems, buildings and economy as a result of an activity. This leads to loss of welfare for inhabitants in Flanders and abroad for the current and future generations. The magnitude and evolution of the external or environmental damage cost resulting from air pollution is one of the indicators for the MIRA report that translates the state of the environment into consequences for man and economy. [Dutch] Dit rapport bevat een set van kengetallen voor de berekening van de externe kosten van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen. De externe kosten of milieuschadekosten hebben betrekking op de schade aan menselijke gezondheid, ecosystemen, gebouwen en economie als gevolg van een activiteit. Dit leidt tot een verlies aan welvaart voor inwoners in Vlaanderen en het buitenland, voor deze en toekomstige generaties. De omvang en evolutie van de externe of milieuschadekosten ten gevolge van luchtverontreiniging ia 1 van de indicatoren voor het MIRA rapport die de toestand van het milieu vertaalt naar gevolgen voor mens en economie.

 16. Fuel consumption of business passenger cars and plug-in vehicles; Praktijkverbruik van zakelijke personenauto's en plug-in voertuigen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ligterink, N.E.; Smokers, R.T.M.

  2013-05-15

  TNO investigates the use and fuel consumption of private cars since 2008. In this report the results for 2012 are presented. In part 1 the most recent results of statistical analyses of fuel card data, which are used by business-type drivers of passenger cars, are presented. The second part contains the results of an analysis of available fuel consumption data of so-called plug-in hybrid electric vehicles and range-extender electric vehicles that have entered the market in 2012 [Dutch] TNO doet al sinds 2008 onderzoek naar het praktijkverbruik van personenauto's. In dit rapport worden de resultaten over 2012 weergegeven. Het eerste deel presenteert de meest recente resultaten van statistische analyses van tankpasdata van door zakelijke rijders gebruikte personenvoertuigen. Het tweede deel bevat de resultaten van een analyse van beschikbare verbruiksgegevens van zogenoemde 'plug-in hybrides' en 'range-extender' elektrische voertuigen die in 2012 op de markt zijn gekomen.

 17. Travel and the ecological footprint in 2005. Environmental load of holidays by people in the Netherlands; Reizen op grote voet in 2005. De milieubelasting van vakanties van Nederlanders

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Bruijn, K.; Dirven, R. [NRIT Onderzoek, Breda (Netherlands); Eijgelaar, E.; Peeters, P. [NHTV Centre for Sustainable Tourism and Transport, Breda (Netherlands)

  2009-07-01

  This report presents the results of a study of the environmental load of Dutch people going on holiday. The environmental load is expressed as the 'ecological footprint', a measure for the environmental space and the carbon footprint, i.e. the CO2 emissions that are responsible for climatic change. The research shows that the holidays of Dutch people account for a share of 7.3% of the ecological footprint of the Netherlands and for 7.9% of all CO2 emissions. The differences between various kinds of travel are wide, though [mk]. [Dutch] Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de milieubelasting van de Nederlandse vakantieganger. De milieubelasting wordt uitgedrukt in de 'ecologische voetafdruk', een maat voor de milieugebruiksruimte, en de 'carbon footprint', ofwel de emissies van kooldioxide die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering. Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse vakantieganger verantwoordelijk is voor 7,3% van de ecologische voetafdruk van Nederland en 7,9% van de CO2-emissies. De verschillen tussen verschillende reizen zijn echter groot.

 18. Outline of Synchromodal Transportation System. Annex; Verkenning Synchromodaal Transportsysteem. Bijlage

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tavasszy, L.A.; Van der Lugt, L.M. [Erasmus Universiteit Rotterdam EUR, Rotterdam (Netherlands); Janssen, G.R.; Hagdorn-van der Meijden, E. [TNO, Delft (Netherlands)

  2010-11-15

  The bundling of freight flows from multiple shippers into a synchromodal network is the key to a competitive and sustainable European transport system. Synchromodal means that by 1 or more chain management centers for a larger group of companies it is determined which modality is the most appropriate at any time for any goods in the networking infrastructure: road transport, rail transport or transport over waterways? The main question in this study was: What practical actions are required from governments and businesses in the Netherlands to realize both growth and sustainability of freight transport in the coming years through a synchromodal transportation system? This annex comprises an analysis of the environment, a survey of the policies, example of synchromodality cases, a SWOT-analysis, and elaborated conditions for synchromodality. [Dutch] De bundeling van goederen-stromen van meerdere verladers in een synchromodaal netwerk is de sleutel tot een concurrerend en duurzaam Europees goederenvervoersysteem. Synchromodaal betekent dat via 1 of meerdere ketenregiecentra voor een grotere groep van bedrijven wordt bepaald welke modaliteit op welk moment voor welke goederenstroom in het infrastructurele netwerk het beste geschikt is: weg, water of spoor? De centrale vraagstelling is: Welke praktische acties zijn er nodig van overheden en bedrijven in Nederland om de dubbelslag van groei en duurzaamheid van het goederenvervoer in de komende jaren te verwezenlijken via een synchromodaal transportsysteem? Deze bijlage bevat een Omgevingsanalyse, Beleidsinventarisatie, Voorbeeld cases synchromodaliteit, een SWOT-analyse, en een Uitwerking voorwaarden synchromodaliteit.

 19. Quality and Capacity Document 2011. Part 4; Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011. Deel 4

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-01-15

  In accordance with Article 21 of the Dutch Electricity Law 1998 this quality and capacity document was drafted. The document describes (a) the level of quality which is aimed at and the scores over the last years; (b) the quality management system; (c) the estimated results of the total need for transport for the period 2012-2021; (d) bottlenecks and solutions required to meet the demand for future transport capacity; and (e) measures to be taken for maintenance and replacements. This document comprises chapters 10-12. In parts 1, 2 and 3 you can find the rest of the chapters [Dutch] Conform artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998 is het titel document opgesteld. In dit document wordt en worden door TenneT (a) aangegeven welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd en wat de scores in de laatste drie jaar zijn geweest; (b) het kwaliteitbeheerssysteem beschreven; (c) de resultaten van de raming van de totale transportbehoefte beschreven voor de periode 2012-2021; (d) de knelpunten en oplossingen beschreven die nodig zijn om in de behoefte aan de toekomstige transportcapaciteit te kunnen voldoen; en (e) de maatregelen beschreven inzake vervanging en onderhoud. Dit document bevat de hoofdstukken 10-12. In de delen 1, 2 en 3 kunt u de overige hoofdstukken vinden.

 20. Options for shallow geothermal energy for horticulture. Annexes; Kansen voor Ondiepe Geothermie voor de glastuinbouw. Bijlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellebrand, K. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Post, R.J. [DLV glas en energie, Naaldwijk (Netherlands); In ' t Groen, B. [KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-15

  Geothermal energy is too expensive to serve as energy supply for most horticultural entrepreneurs. Therefore, research has been carried out into options to use heat from more shallow layers (shallow geothermal energy). Unlike shallow geothermal energy deep geothermal energy can be applied on a smaller scale, possibly also for individual growers. It can be applied in combination with an existing heating system, but with a more sustainable outcome. Because drilling is done in shallow layers, drilling costs and financial risks are lower. This report comprises the annexes (A) Geologic Framework, and (B) Maps of the Netherlands (depth, thickness of sand layers, temperature and shallow geothermal energy potential [Dutch] Geothermie is voor de meeste tuinbouwondernemers teduur om als energievoorziening te dienen. Daarom is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om warmte te gebruiken uit ondiepere lagen (ondiepe geothermie). In tegenstelling tot diepe geothermie is ondiepe geothermie op kleinere schaal toepasbaar, mogelijk ook voor individuele kwekers. Het kan in combinatie met de bestaande verwarmingsinstallatie worden ingezet maar met een duurzamer resultaat. Omdat ondieper wordt geboord zijn de boorkosten en de financiele risico's lager. Dit rapport bevat de bijlagen: (A) Geologisch kader, en (B) B Kaarten Nederland (diepte, zandlaagdikte, temperatuur en ondiepe geothermie (OGT) potentie.

 1. Dutch wastes in figures. Data 2006-2010; Nederlands afval in cijfers. Gegevens 2006-2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  The progress of the implementation of the National Waste Management Plan 2009-2021 (LAP2) is presented in two separate reports: this monitoring report, with detailed justification of the numerical monitoring, and the progress report LAP, containing a representation of the implementation of the LAP and the state of affairs with regard to the policy objectives set out in the LAP [Dutch] De voortgang van de uitvoering van het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2) wordt gepresenteerd in twee afzonderlijke rapportages: deze monitoringrapportage, met in detail een verantwoording van de getalsmatige monitoring, en de voortgangsrapportage LAP, met daarin een weergave van de uitvoering van het LAP en de stand van zaken met betrekking tot de in het LAP gestelde beleidsdoelen.

 2. Software Energy Footprint Lab (SEFlab). Towards the use of energy efficient software applications; Software Energy Footprint Lab (SEFlab). Naar toepassing van energiezuinige softwareapplicaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merkus, B.; Hoekstra, E.; Van den Hoed, R. [Hogeschool van Amsterdam HvA, Amsterdam (Netherlands)

  2012-12-15

  The Energy Footprint Software Lab (SEFLab) allows researchers to give a detailed overview of the energy consumption of the hardware and software with a combination of advanced techniques in a controlled environment. The project comprised four main activities: (1) professionalization of measurement setup and test protocol; (2) Concrete calculation of two software applications as case studies; (3) an (internal) stakeholder analysis; and (4) dissemination of results [Dutch] Het Software Energy Footprint Lab (SEFLab) stelt onderzoekers in staat met een combinatie van geavanceerde technieken in een gecontroleerde omgeving een gedetailleerd beeld van het energieverbruik van de hardware n.a.v. software-gebruik te meten. Binnen het project stonden vier activiteiten centraal: (1) professionalisering van meetopstelling en testprotocol; (2) concrete doorrekening van twee softwareapplicaties als cases; (3) een (interne) stakeholder-analyse; en (4) disseminatie van resultaten.

 3. Die meting van neurolinguistiese programmering se verteenwoordigende stelsels: 'n Eksploratiewe studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. C. Bester

  2000-06-01

  Opsomming 'n Oorsig van die Sielkunde-literatuur wys daarop dat verskeie outeurs saamstem oor die bestaan van Neurolinguistiese Programmering (NLP se verteenwoordigende stelsels. Tot onlangs toe is geen studie oor die bestaan van n omvattende meetinstrument vir NLP se verteenwoordigende stelsels in die literatuur gerapporteer nie. Die hoofdoel van die onderhawige studie was om vas te stel of dit wenslik is om NLP se verteenwoordigende stelsels met 'n omvattende normatiewe vraelys te meet. Drie konstrukte is voorveronderstel en 'n "Vraelys oor Sensoriese Modaliteite", bestaande uit 84 items, is gekonstrueer. Hierdie vraelys is afgeneem op studente (N=338 van drie verskillende tersiere instellings. hTweede faktorontleding op die 18 subtellings van n eerste faktorontleding, het twee faktore opgelewer wat nie die drie verteenwoordigende stelsels suiwer weergee nie. Die implikasies van hierdie bevindinge word bespreek.

 4. Dimensies van onafhankelijkheid: de Surinaamse ervaring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Meel

  2002-01-01

  Full Text Available J. Trommelen, Dwars door Suriname. Drie Guyana's in een tegendraads portret H. Breeveld, Jopie Pengel 1916-1970. Leven en werk van een Surinaamse politicus J. Jansen van Galen, J.A. Jansen, Hetenachtsdroom. Suriname, erfenis van de slavernij J. Jansen van Galen, Het Suriname-syndroom. De PvdA tussen Den Haag en Paramaribo M. van Kessel, H. van der Vlist, Tussen twee huizen. Het leven van de Surinaamse Nederlander Jan Veldema G. Oostindie, I. Klinkers, Knellende koninkrijksbanden. Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000, I, 1940-1954, II, 1954-1975, III, 1975-2000 R. Tjin, C. Buma, J. Reichert, Suriname onafhankelijk. 25 November 1975. Srefidensi sranan = Suriname free. 25 November 1975

 5. Fish passage hydroelectric power plant Linne, Netherlands. Didson measurements; Vispassage waterkrachtcentrale Linne. Didson metingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Keeken, O.A.; Griffioen, A.B. [Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies IMARES, Wageningen UR, IJmuiden (Netherlands)

  2011-11-15

  The hydroelectric power plant in the Dutch Maas River near Linne has a fish deflection and passage system. For this study, two evenings in the months of August and September 2011 were dedicated to examining the extent to which fish approached and used the fish passage system. To establish the swimming behavior of the fish, a high-resolution sonar (DIDSON) was used, which generates moving images of fish in turbid waters, to study their behavior. [Dutch] Bij de waterkrachtcentrale in de Maas bij Linne is een visafweer- en geleidingssysteem aangelegd. In deze studie werd op twee avonden verdeeld over de maanden augustus en september 2011 gekeken in hoeverre vissen het visgeleidingssysteem benaderden en gebruikten. Voor het vaststellen van het zwemgedrag van de vissen is gebruik gemaakt van de DIDSON, een hoge resolutie sonar waarmee bewegende beelden kunnen worden gemaakt van vis in troebel water om het gedrag te bestuderen.

 6. Factsheet on Energy Neutral Housing Construction; Infoblad Energieneutrale woningbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-08-15

  A brief overview is given of all aspects of energy-neutral building and renovating homes. Besides technique, also attention is given to process, financing, management and maintenance. This factsheet is part of a series of three factsheets on energy neutral construction of houses and buildings. The other two are: 'Factsheet on Energy Neutral Building : Definition and ambition' and 'Factsheet Energy Neutral schools and offices' [Dutch] Een kort overzicht wordt gegeven van alle aspecten van energieneutraal bouwen en renoveren van woningen. Naast techniek komen ook proces, financiering en beheer en onderhoud aan de orde. Dit Infoblad maakt deel uit van een serie van drie Infobladen over energieneutraal bouwen voor woningen en gebouwen. De andere twee zijn: 'Infoblad Energieneutraal bouwen: definitie en ambitie' en 'Infoblad Energieneutrale scholen en kantoren'.

 7. Factsheet on Energy Neutral Housing Construction. Definition and Ambition; Infoblad Energieneutraal Bouwen. Definitie en ambitie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  This Factsheet describes the definition of nearly zero-energy building of houses and how ambitions to achieve zero energy housing can be determined. The factsheet is part of a series of three factsheets on energy neutral construction of houses and buildings. The other two are: 'Factsheet on Energy Neutral Building' and 'Factsheet Energy Neutral schools and offices' [Dutch] Dit Infoblad beschrijft de definitie van bijna-energieneutraal bouwen en hoe ambities om energieneutrale woningbouw te realiseren kunnen worden bepaald. Het Infoblad maakt deel uit van een serie van drie Infobladen over energieneutraal bouwen voor woningen en gebouwen. De andere twee zijn: 'Infoblad Energieneutrale Woningbouw' en 'Infoblad Energieneutrale scholen en kantoren'.

 8. Where the worlds of e-inclusion and evidence-based practice meet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Steyaert

  2010-12-01

  De beschikbaarheid van computers en internet wordt in de hedendaagse kennissamenleving gezien als een van de factoren die sociale inclusie (of exclusie kunnen versterken. Bijgevolg zijn er diverse initiatieven in het leven geroepen om digitale inclusie te stimuleren. Daarnaast is er sprake van een toenemende roep tot het toepassen van effectief bewezen interventies in sociale interventiepraktijken (evidence-based practice. Deze twee tendensen, samengevoegd, roepen de vraag op of interventies gericht op het stimuleren van digitale inclusie ook daadwerkelijk effectief zijn en digitale inclusie daadwerkelijk versterken. Het is een gewoonte om bewezen interventies als “goede praktijken” te beschouwen, maar de vraag is of er een beoordelingskader is waarmee classificaties als “goed” toegekend kunnen worden. Levert het een bijdrage aan sociale inclusie om burgers toegang tot computers en internet te verschaffen? Kunnen we verschillende interventies die hierop gericht zijn categoriseren en beoordelen op basis van hun effectiviteit? In dit artikel wordt antwoord gezocht op deze vragen.

 9. Factsheet on Energy Neutral School Buildings and Office Buildings; Infoblad Energieneutrale scholen en kantoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-15

  A brief overview is given of all aspects of energy-neutral building and renovating school and office buildings. Besides technique, also attention is given to process, financing, management and maintenance. This factsheet is part of a series of three factsheets on energy neutral construction of houses and buildings. The other two are: 'Factsheet on Energy Neutral Building : Definition and ambition' and 'Factsheet on Energy Neutral Building' [Dutch] Een kort overzicht wordt gegeven van alle aspecten van energieneutraal bouwen en renoveren van woningen. Naast techniek komen ook proces, financiering en beheer en onderhoud aan de orde. Dit Infoblad maakt deel uit van een serie van drie Infobladen over energieneutraal bouwen voor woningen en gebouwen. De andere twee zijn: 'Infoblad Energieneutraal bouwen: definitie en ambitie' en 'Infoblad Energieneutrale Woningbouw'.

 10. Die meting van die gelyktydige hantering van teenstrydige en dubbelsinnige inligting as kritieke eienskap in 'n verskeidenheid van Beroepe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. S. de Villiers

  1983-11-01

  Min informasie bestaan omtrent die hantering van teenstrydige en dubbelsinnige inligting as kritieke vermoë in vele werksituasies. Met hierdie ondersoek is daar gepoog om die konstruk te omlyn en aan 'n empiriese verifiering te onderwerp. ‘n Meetinstrument (posmandjie is ontwikkel om die hantering van teenstrydige en dubbelsinnige inligting te meet en is saam met ander meetinstrumente ter omlyning van die genoemde konstruk aan twee groepe proefpersone geadministreer. Daar is vasgestel dat hierdie vermoë verband hou met intellektuele vermoëns en sensories kognitiewe oordeel en nie met sekere persoonlikheids- en ander determinante van mens like gedrag nie en dat dit na alle waarskynlikheid dui op die bestaan van 'n afsonderlike werksvermoë of konstruk.

 11. The future of the city. Essays; De toekomst van de stad. Essays

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Uitermark, J.; Schinkel, W. [Erasmus Universiteit Rotterdam EUR, Rotterdam (Netherlands); Engelen, E. [Universiteit van Amsterdam UvA, Amsterdam (Netherlands); Raspe, O.; Hamers, D. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Janssen, J.; Beunen, R. [Wageningen University WUR, Wageningen (Netherlands); Schutten, I. [Studio Iris Schutten, Den Haag (Netherlands); Mommaas, H. [Universiteit Tilburg, Telos, Brabants Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, Tilburg (Netherlands); Tillie, N. [Landschapsarchitect en adviseur duurzaamheid, Technische Universiteit Delft TUD, Delft (Netherlands); Verheijen, M. [Hogeschool Rotterdam, Rotterdam (Netherlands); Schuilenburg, M. [Vrije Universiteit VU, Amsterdam (Netherlands); De Jong, J.D. [Rebond onderzoek en advies, Amsterdam (Netherlands); Van Steekelenburg, M. [Spatialplanning.com, Provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag (Netherlands); Vermeulen, P. [Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, Amsterdam (Netherlands); De Waal, M. [The Public Matters, Amsterdam (Netherlands); Mulder, B. [Mandorla Consultancy, Bussum (Netherlands); Soeterbroek, F. [De Ruimtemaker, Utrecht (Netherlands); Wijma, J. [Programmabureau Regio Groningen-Assen, Groningen (Netherlands)

  2012-08-15

  The essays discuss nine tasks for the city. Each problem will be approached from two angles. The focus is on the relationship between governments and the self-resolving power in the city, the capacity of individuals, groups and organizations to change. Where In what cases does the self-resolving power of the city hamper? When is government intervention required? What is the role of connections between tasks, policies and groups? [Dutch] De essays gaan in op negen opgaven voor de stad. Elke opgave wordt vanuit twee invalshoeken belicht. Centraal staat de verhouding tussen overheden en zelfoplossend vermogen in de stad, de 'veranderkracht' van individuen, groepen en organisaties. Waar hapert het zelfoplossend vermogen van de stad? Wanneer is overheidsinterventie gewenst? Welke rol spelen verbindingen tussen opgaven, beleidssectoren en groepen daarbij?.

 12. Final report development of a regional nitrogen ceiling; Eindrapportage ontwikkeling regionaal stikstofplafond

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bleeker, A.; Hensen, A. [ECN Environment and Energy Engineering, Petten (Netherlands); Rougoor, C. [Centrum voor Landbouw en Milieu CLM, Culemborg (Netherlands)

  2013-01-15

  The development of a methodology in which integrated nitrogen ceilings can be studied on a regional level is described. Next to the agricultural sector, also other sectors are taken into consideration (traffic, industry, etc.) with respect to the development of the nitrogen ceiling methodology. The study consists of two parts: the feasibility of a nitrogen ceiling system and the actual development of such a system [Dutch] Deze rapportage beschrijft de ontwikkeling van een methodiek waarbij integrale stikstofplafonds op gebiedsniveau kunnen worden bestudeerd. Dit onderzoek beschouwt, naast landbouw, ook andere sectoren (verkeer, industrie, etc.) voor het ontwikkelen van de stikstofplafond methodiek. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: bestuderen van de haalbaarheid van een stikstofplafond systematiek en het feitelijke ontwikkelen van een dergelijke systematiek.

 13. The future of the city. Essays; De toekomst van de stad. Essays

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Uitermark, J.; Schinkel, W. [Erasmus Universiteit Rotterdam EUR, Rotterdam (Netherlands); Engelen, E. [Universiteit van Amsterdam UvA, Amsterdam (Netherlands); Raspe, O.; Hamers, D. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Janssen, J.; Beunen, R. [Wageningen University WUR, Wageningen (Netherlands); Schutten, I. [Studio Iris Schutten, Den Haag (Netherlands); Mommaas, H. [Universiteit Tilburg, Telos, Brabants Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, Tilburg (Netherlands); Tillie, N. [Landschapsarchitect en adviseur duurzaamheid, Technische Universiteit Delft TUD, Delft (Netherlands); Verheijen, M. [Hogeschool Rotterdam, Rotterdam (Netherlands); Schuilenburg, M. [Vrije Universiteit VU, Amsterdam (Netherlands); De Jong, J. D. [Rebond onderzoek en advies, Amsterdam (Netherlands); Van Steekelenburg, M. [Spatialplanning.com, Provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag (Netherlands); Vermeulen, P. [Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, Amsterdam (Netherlands); De Waal, M. [The Public Matters, Amsterdam (Netherlands); Mulder, B. [Mandorla Consultancy, Bussum (Netherlands); Soeterbroek, F. [De Ruimtemaker, Utrecht (Netherlands); Wijma, J. [Programmabureau Regio Groningen-Assen, Groningen (Netherlands)

  2012-08-15

  The essays discuss nine tasks for the city. Each problem will be approached from two angles. The focus is on the relationship between governments and the self-resolving power in the city, the capacity of individuals, groups and organizations to change. Where In what cases does the self-resolving power of the city hamper? When is government intervention required? What is the role of connections between tasks, policies and groups? [Dutch] De essays gaan in op negen opgaven voor de stad. Elke opgave wordt vanuit twee invalshoeken belicht. Centraal staat de verhouding tussen overheden en zelfoplossend vermogen in de stad, de 'veranderkracht' van individuen, groepen en organisaties. Waar hapert het zelfoplossend vermogen van de stad? Wanneer is overheidsinterventie gewenst? Welke rol spelen verbindingen tussen opgaven, beleidssectoren en groepen daarbij?.

 14. Irritable bowel syndrome and psychological stress

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara S Bayne

  1999-10-01

  Die doel van die studie was tweeledig. Eerstens is daar gepoog om duidelikheid te kry oor die verband tussen sielkundige stres en Prikkelbare Dermsindroom (PDS, deur te bepaal of individue wat aan PDS ly geringe stres anders ervaar as gesonde individue in terme van gereeldheid of intensiteit. Die tweede doelwit was meer algemeen en spreek die kwessie van teorie ontwikkeling aan in 'n veld gevul met dubbelsinningheid en verwarring. Twee groepe, een bestaande uit PDS lyers en die ander 'n gesonde kontrolegroep, het die "Daily Stress Inventory'' en die "Occupational Stress Inventory" voltooi. Die vraelyste is ontwerp om onderskeidelik daaglikse stres en werkstres te meet. Die resultate dui daarop dat PDS lyers nie meer stres ervaar as die gesonde individue nie, maar dat hulle wel die stressors ervaar met groter intensiteit.

 15. Reference dwellings for newly built houses 2013; Referentiewoningen voor nieuwbouw 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-09-15

  Since December 1995, a calculation of the energie performance coefficient (EPC) must be added to the building application for new residential and utility buildings To demonstrate the effect of energy-saving measures, the market has a need for examples or reference houses. In this brochure six houses are listed that can be used as a reference: a terraced house, a corner house, a semi-detached house, a detached house, a gallery and an apartment complex [Dutch] Sinds december 1995 moet bij de bouwaanvraag van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen een berekening van de energieprestatiecoefficient (EPC) worden toegevoegd. Om het effect van energiebesparende maatregelen te kunnen tonen, heeft de markt behoefte aan voorbeeld- of referentiewoningen. In deze brochure heeft Agentschap NL zes woningen opgenomen die als referentie kunnen worden gebruikt: een tussenwoning, een hoekwoning, een twee-onder-een-kapwoning, een vrijstaande woning, een galerij complex en een appartementencomplex.

 16. Oorlewing van die skerpioen Opistophthalmus pugnax (Scorpionidae ná blootstelling aan ’n letale dosis SO2-gas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Willie J. van Aardt

  2013-02-01

  Full Text Available Skerpioene is bekend vir hul aanpasbaarheid by toestande in ’n droë habitat, min voedsel en radioaktiewe bestraling. Niks is bekend oor hul aanpasbaarheid by skadelike gasse nie. Resultate van hierdie eksperiment by Opistophthalmus pugnax bewys dat hulle ’n hoë dosis van 1000 dele per miljoen SO2 kan oorleef wat nie die geval is by die mens nie. Byvoorbeeld, die suurstofverbruikskoers neem eerder toe van 4.16 µmol/g-1 uur-1 na 7.69 µmol/g-1uur-1, een uur ná blootstelling aan SO2. Veertig minute na blootstelling was die ṀO2 steeds bykans twee keer hoër in vergelyking met die ṀO2 aan die begin. Hierdie bevinding moet deur verdere eksperimente nagevors word, veral wat die rol van spirakulumsluiting speel by blootstelling aan SO2.

 17. The Discriminant Validity Of The Culture Assessment Instrument: A Comparison Of Company Cultures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Willie Du Toit

  2003-11-01

  Die doel van die studie was om die diskriminante geldigheid van die ‘Culture Assessment Instrument’ (CAI te beoordeel; dit is om tussen gemiddelde kultuurtellings van verskillende ondernemings te onderskei. Die geleentheidsteekproef het bestaan uit 4066 respondente uit vyf verskillende ondernemings afkomstig uit verskeie industrieë. CAI-tellings van 56 items is op twee vlakke gefaktoranaliseer, gevolg deur iteratiewe itemontledings. Beduidende verskille tussen ondernemings se gemiddelde kultuurtellings is gevind, maar slegs ’n klein proporsie van die variansie in die tellings kon aan kultuurverskille toegeskryf word. Gebaseer op hierdie bevindinge, is daar tot die slotsom gekom dat die CAI in sy huidige vorm nie oor diskriminante geldigheid beskik nie. Daar is aanbeveel dat items gerig op dieper kultuurvlakke, gebaseer op Schein se drievlaktipologie, tot die instrument gevoeg word.

 18. USING A NEW SUPPLY CHAIN PLANNING METHODOLOGY TO IMPROVE SUPPLY CHAIN EFFICIENCY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.L.V. Raubenheimer

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: Effective supply chain planning and management has emerged as one of the most challenging opportunities for companies in the global economy during the last decade or two. This article reviews the evolution of Supply Chain Management and the traditional Supply Chain Solutions. It then introduces a new Supply Chain Planning methodology in which simulation modelling plays an important value-adding role to help organisations understand the dynamics of their Supply Chains.

  AFRIKAANSE OPSOMMING:Effektiewe voorsieningskettingbeplanning en –bestuur het gedurende die laaste twee dekades ontwikkel tot een van die mees uitdagende geleenthede vir ondernemings in die wêreldekonomie. Hierdie artikel hersien kortliks die ontwikkeling van voorsieningskettingbestuur en die tradisionele oplossings. ‘n Nuwe voorsieningskettingbeplanningsmetodologie word dan voorgestel en bespreek waarin simulasiemodellering ‘n belangrike rol speel om ondernemings te help om die dinamika van hul voorsieningskettings te begryp.

 19. ’n Murgtere saak: ’n Gendermatige lees van Boom van my lewe en Ad hominem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Louisemarié Combrink

  2012-11-01

  Full Text Available Hierdie artikel bied ontleed twee kunstenaarsboeke deur manlike kunstenaars wat aan die praktykgebaseerderde navorsingsprojek Oor die einders van die bladsy deelgeneem het. Die gekose kunstenaars spreek spesifiek die gedagte van manlike weerloosheid en verwonding aan en maak in die proses van ’n aantal sogenaamde manlike maar veral ook vroulike genderbetekenaars gebruik. Schutte se Boom van my lewe en Strydom en Burger se Ad hominem word ondersoek. Daar word aangevoer dat die gebruik van veral konvensioneel vroulike mediums tesame met temas wat sowel ’n manlike as vroulike karakter het, meewerk om die ervaring van manlike weerloosheid en verwonding op so ’n wyse te kommunikeer dat ’n ongewone manlike subjekposisie daargestel word. Hierdie subjekposisie bied ’n meer genuanseerde beskouing van manlikheid as wat konvensionele (heteronormatiewe en selfs ook sogenaamde ‘nuwe’ of alternatiewe manlike subjekposisies (soos transgender, homoseksueel en dies meer diskoerse bied.

 20. Leipoldt in 1980*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. M. Viljoen

  1980-03-01

  Full Text Available Oor Leipoldt se veelsydigheid hoef daar nie veel gésê te word nie. Hy was digter, dramaturg, romanskrywer, joemalis, geneesheer, kos- en wynkenner, filantroop, wêreldburger, maar bly tog vir ons in die eerste plek digter. Ons beeld van Leipoldt so oeuvre kan verander - daar is vanjaar al twee “nuwe” werke van hom ontdek - maar as daar iets van Leipoldt behoue sal bly, sal dit eerder sy poësie as sy drama, prosa, joemalistieke werk of kookboeke wees; so lyk dit altans op die oomblik. Daarom beperk ek my to t sy poësie en sal ek nie probeer om u totaalbeeld van sy ryk maar erg ongelyke oeuvre te gee nie.