WorldWideScience

Sample records for gornykh rek karpat

 1. İmmobilize Hücrelerle Sürekli Etanol Fermentasyonu

  Özçelik, Filiz; Dönmez, Sedat

  1988-01-01

  Fermentasyon yoluyla etanol üretiminde klasik kesikli üretim yöntemlerinin yeterince ekonomik olmaması nedeniyle, sürekli üretim yöntemleri geliştirmek üzere yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında son 15 yıl içerisinde immobilize hücre teknolojisiyle gerçekleştirilen sürekli etanol fermentasyonu, klasik etanol fermentasyonuna göre çeşitli üstünlükler göstermektedir.

 2. Temporal radiative heat flux estimation and alteration mapping of Tendürek volcano (eastern Turkey) using ASTER imagery

  Ulusoy, İnan

  2016-11-01

  Tendürek volcano is a polygenetic, basaltic shield volcano formed by successive alkaline basalt flows. It is one of the youngest volcanoes of Turkey; both historical and Holocene activities have been reported for the volcano. Continuous hydrothermal and fumarole activity has been observed on the twin summit craters located 4.5 km apart. ASTER daytime and nighttime satellite imagery acquired between 2001 and 2014 are used to calculate surface temperature, surface temperature anomaly and relative radiative heat flux from the craters to determine a base value for the current thermal emission. Surface temperature and surface temperature anomaly calculations yield a heat flux between 14.4 and 35.5 W/m2 at the western crater and between 7.72 and 28.3 W/m2 at the eastern crater. These values are well-correlated with other known low-level activity volcanoes. The annual and long term consistency of the thermal pattern is investigated. The location and extent of surficial hydrothermal alteration within and surrounding the Tendürek craters is identified by band ratioing and indexing using ASTER visible through shortwave infrared bands. Spectral identification of gypsum, hydroxides, sulfates, hydrated sulfates and clay mineralisation indicates pervasive acid-sulfate alteration due to the activity of fumarole vents around Tendürek craters.

 3. Tiamina i jej pochodne w regulacji metabolizmu komórek

  Adam Tylicki

  2011-07-01

  regulacji metabolizmu komórek przez ich funkcję koenzymatyczną i niekoenzymatyczną.

 4. Insights into the 3D architecture of an active caldera ring-fault at Tendürek volcano through modeling of geodetic data

  Vasyura-Bathke, Hannes

  2015-04-28

  The three-dimensional assessment of ring-fault geometries and kinematics at active caldera volcanoes is typically limited by sparse field, geodetic or seismological data, or by only partial ring-fault rupture or slip. Here we use a novel combination of spatially dense InSAR time-series data, numerical models and sand-box experiments to determine the three-dimensional geometry and kinematics of a sub-surface ring-fault at Tendürek volcano in Turkey. The InSAR data reveal that the area within the ring-fault not only subsides, but also shows substantial westward-directed lateral movement. The models and experiments explain this as a consequence of a ‘sliding-trapdoor’ ring-fault architecture that is mostly composed of outward-inclined reverse segments, most markedly so on the volcano\\'s western flanks but includes inward-inclined normal segments on its eastern flanks. Furthermore, the model ring-fault exhibits dextral and sinistral strike-slip components that are roughly bilaterally distributed onto its northern and southern segments, respectively. Our more complex numerical model describes the deformation at Tendürek better than an analytical solution for a single rectangular dislocation in a half-space. Comparison to ring-faults defined at Glen Coe, Fernandina and Bárðarbunga calderas suggests that ‘sliding-trapdoor’ ring-fault geometries may be common in nature and should therefore be considered in geological and geophysical interpretations of ring-faults at different scales worldwide.

 5. Anjiyotensin II reseptör antagonistleri içeren farmasötik preparatlardaki etkin maddelerin spektral olarak ''Sürekli dalgacık dönüşüm'' yöntemleriyle miktar tayinleri

  ÜSTÜNDAĞ, Özgür

  2009-01-01

  Hazırlamış olduğumuz bu doktora tezinin esas amacı anjiyotensin II reseptör antagonistleri içeren ticari farmasötik preparatlardaki etkin maddelerin hiçbir kimyasal ön ayırma işlemi gerektirmeden aynı anda miktar tayinleri için yeni sinyal işleme yöntemleri geliştirmektir. Bu kapsamda, IRB-HCT, CAN-HCT ve LOS-HCT kombinasyonlarının analizi Sürekli Dalgacık Dönüşüm-Sıfır Kesim ve Spektrum Oranları-Sürekli Dalgacık Dönüşüm yönemleri kullanılarak yapılmıştır.Numunelerdeki IR...

 6. Investigation of variations in terms of decision making and trait anxiety level of football refereesFutbol hakemlerinin karar verme ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

  İlimdar Yalçın

  2016-12-01

  Full Text Available This study has been done in the purpose of investigation the decision making and trait anxiety level of football referees under some variations. Study has been applied to 72 football referees out of 89 (%80.8, regional and national referees, whom work from East and South Easter Anatolian region in 8th and 13th sections. In the study, Mann et al. (1998, “Melbourne Decision Making Scale” adapted by Deniz (2004 and Turkish “Trait Anxiety Inventory” adapted by Türker, Öner and Le Compte (1983 developed by Spielberger and friends. SPSS 22 package program was used to analyze the data obtained in the study and the level of significance was taken as p <0.05. T-test and One-Way Anova were used in the study. As the result of the analysis, in decision making process, the education of self-respect and high attention favors the referees. Those whom has worked more, thus have more experience, tend to have a higher level of decision making. It has been determined that as the age progresses at the level of trait anxiety, there is a regular decrease in trait anxiety level. It has been determined that the level of trait anxiety of the referees who have graduate education level is lower than that of the referees who have undergraduate and graduate degrees.   Özet Bu çalışma, bölgesel ve ulusal futbol hakemlerin karar verme ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelemesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 8. ve 13. Bölge’de bulunan bölgesel ve ulusal futbol hakemi olan toplam 89 hakemden 72 (% 80,8 hakeme uygulanmıştır. Çalışmada, Mann ve Ark. (1998 tarafından geliştirilmiş olup, Deniz (2004 tarafından Türkçeye uyarlanan ''Melbourne Karar Verme Ölçeği'' ve Spielberger ve arkadaşları (1970 tarafından geliştirilen Öner ve Le Compte (1983 tarafından Türkçeye uyarlanan ''Sürekli Kaygı Envanteri'' kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verileri

 7. Mehmet Harmancı’nın Küçürek Öykülerindegündelik Kuşatma Altındaki İnsanın Varoluş Görüngüleri Existence Perspectives Of An Individual Under Daily Blockage In The Short Short Stories Of Mehmet Harmancı

  Mutlu DEVECİ

  2013-03-01

  şme sürecinde değerlerini/ özünü koruyarak geleceğe taşınmalıdır. Diğerleri gibi kalmak, bireyleşememek, şey’ler dünyasında yitip gitmektir. İnsan gerçeğini tarihsel boyutuyla ele alan Mehmet Harmancı, öykülerinde, bireyin kendi oluşuna göndermede yapar. Anlam arayışı içerisindeki insanların; ölüm, aşk ve yalnızlık izlekleri etrafında eylem ve eylemsizliklerini dile getirir.Mehmet Harmancı Muhtemel Menkıbeler adlı eserinde yer alan küçürek öykülerinde, yaşamın anlamına yönelik sorgulamalarda bulunur. Türler arası geçişkenliğin dikkat çektiği bu eserde yazar, menkıbe türünün imkânlarını aşarak küçürek öykü türüne özgü bir anlatım yolu seçer. Öykülerde, şimdi’yi vareden değerler, geçmişin izdüşümünde kurulur ve gündelik kuşatma altındaki insanın varoluş görüngüleri sergilenir.Mehmet Harmancı, geleneğin izdüşümünde kurduğu Muhtemel Menkıbeler’inde moderniteyi ıskalamadan geleneği de modern olana ezdirmeden yol alır. Yazar, değerlerini yok sayarak medeniyet kurmaya çalışanlara karşı geleneği, modern dünyanın fenomenolojik temeli sayar. Bu açıdan modernite olarak kabul ettirilmeye çalışılan dünya/ yaşam yerine, temeli geleneğe dayalı bir modern dünya arzusu taşır. Muhtemel Menkıbeler’deki öykülerin pek çoğu böylesi bir ruh dünyasına aittir.Muhtemel Menkıbeler’deki öykülerde, geleneğin deneyimsel, kültürel ve nesneler belleğini başat değer olarak kabul eden yazar, yaşamın anlam arayışına yönelik sorgulamaları ile yol göstericilik özelliğini ön plana çıkarır.Çalışmada, Mehmet Harmancı’nın Muhtemel Menkıbeler adlı eserinde yer alan öyküleri analiz edilirken, menkıbe ile küçürek öykü türleri arasındaki ilişkiye dikkat çekilerek; gelenek ile modernite arasındaki insan görüngülerine yer verildi.

 8. Necip Fazıl Kısakürek’in Yunus Emre Adlı Tiyatro Eseri Üzerine Bir İnceleme A Study About Yunus Emre, A Theatre Work Written By Necip Fazıl Kısakürek

  Turan GÜLER

  2012-09-01

  Full Text Available Yunus Emre who lived between the XII- XIV centuries is one of the prominent figures of Islamic thought history. The effect of him has endured in different fields until today, and now he is handled in a play (theatre work ya da presentation. Necip Fazıl Kısakürek who attaches great importance to theatre in all literary genre in his play, Yunus Emre, appointed Yunus Emre as the protagonist of the play. In this work, Necip Fazıl Kısakürek's play “Yunus Emre” is going to be analyzed in respect to its structural components such as identity analysis, subject, plot, personality analysis, and place and scene analysis. The tale- based life of Yunus Emre who has a prominent place in Turkish-Islamic history is pictured in this monument. In this table, on one hand Yunus Emre's adventure beginning with his coming to Anatolia is told, and on the other hand his mystical travel that he experienced by means of his poems is narrated. In the play, references are made to some social and political events that took place at time of Yunus Emre in Anatolia. Issues such as Mongol attacks and Mongol domination in Anatolia, the last situation of State of the Seljuks, the conflicts among the Principalities, the despair of the public, the various roles that the sects undertook during that chaos also take place in that play. In our survey, beside the structural elements, also such kind of thematic cases are mentioned. In this way, the sophisticated identity of Yunus Emre is aimed to be manifested. Ultimately, an important matter for yunus Emre, „Great Jihad‟ that is to say self-discipline, which is also the main subject of the thesis is pointed out. Yunus Emre, XIII.-XIV. Yüzyıllarda yaşayan, Türk – İslam düşünce tarihinin önemli isimlerinden biridir. Şiirleri aracılığı ile yayılma imkânı bulan düşüncelerinin etkisi günümüze kadar farklı alanlarda sürmüş olan Yunus Emre, bu defa bir tiyatro oyunu içinde ele alınmıştır. Edebi t

 9. Turkish adaptation of the physical education trait anxiety scale: The validity and reliability studyBeden eğitimi sürekli kaygı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

  Yaprak Kalemoğlu Varol

  2014-02-01

  Full Text Available The aim of this study is to adapt the Physical Education Trait Anxiety Scale developed by Barkoukis, Rodafinos, Koidou and Tsorbatzoudis (2012 in Turkish. Being in English originally, this scale consists of 18 items and 3 dimensions. First of all, the original scale was translated into Turkish for adaptation study. It was aimed to determine whether the Turkish form and English form had the same meaning in the practice, the original and then the translated form of the scale were applied two weeks apart on a group of high school students. Pearson Product-Moment Correlation Coefficient was considered to test the consistency between scores obtained from the both scales and it was found to be .995. Accordingly, high-level, positive and significant relationship was found between Turkish and English scales. The scale with lingual equivalence was applied on a total of 190 high-school students. Internal consistency coefficient of the whole scale was found to be .94 and test-retest reliability of the scale was found to be .96. Internal consistency coefficient was found to be .93 for the first sub-dimension "Cognitive Processes"; .97 for the second sub-dimension "Somatic Anxiety" and .98 for the third sub-dimension "Worry". Factor analysis was conducted to determine the construct validity of the scale. To this end, confirmatory factor analysis (CFA was applied to test the three-factor construct of the scale. According to the validity and reliability analyses, it was found that this scale is a reliable and valid scale to be used to determine the trait anxiety levels of high school students towards physical education in Turkey. ÖzetBu çalışmanın amacı, Barkoukis, Rodafinos, Koidou ve Tsorbatzoudis (2012 tarafından geliştirilen Beden Eğitimi Sürekli Kaygı Ölçeğini Türkçeye uyarlamaktır. Özgün formu İngilizce olan ölçek, 3 alt faktör ve 18 maddeden oluşmaktadır. Uyarlama çalışması için öncelikle özgün ölçeğin Türkçeye

 10. Ee-ees-ti rek-laam-film!!! / Maria Mang

  Mang, Maria

  2008-01-01

  Eesti Ajaloomuuseumi näituse "Raha paneb rattad käima. Eesti Reklaamfilm 40" kuraator räägib ERF-ist ehk 1967. aastal käima lükatud asutusest Eesti Reklaamfilm. Lisaks "Reklaamiklubi", "Läänelik vorm, sostsialistlik sisu" ja "Reklaam - toode, mida tarbiti"

 11. A case study on the state–trait anxiety levels, general self-efficacy, and stress-control skills of undergraduate students having music educationMüzik eğitimi alan üniversite öğrencilerinin durumluk-sürekli kaygı düzeyleri, genel öz yeterlik ve stres kontrolü becerileri üzerine bir durum çalışması

  Emre Üstün

  2016-08-01

  üzeylerine etkisini belirlemek üzere deneysel bir çalışma yapılarak ön test son test modeli tercih edilmiştir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Yüksekokulu 2015–2016 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 8 sınıftan ve 242 öğrenciden oluşan çalışma grubu ikiye bölünerek deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. 12 haftalık müzik eğitimi sonucunda elde edilen veriler uygun spss programları ile tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda müzik eğitimi alan bireylerin durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin müzik dersi almayan bireylere göre daha düşük olduğu, bireylerin öz yeterlik ve stres yönetim becerilerinde müzik eğitimi almalarının pozitif yönde bir etkisi olduğu ve bu becerilerinde artış olduğu görülmüştür. Durumluk ve sürekli kaygının azalması, öz yeterlik ve stres yönetim becerilerinin artmasında müzik eğitimin önemli bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

 12. The Etiopathogenesis of Autoimmune Bullous Diseases Sürekli Eğitim

  2011-01-01

  which are mediated by pathogenic autoantibodies against target antigens whose function is adhesion within the epidermis or adhesion of epidermis to dermis. The pathogenesis of these disorders has been extensively investigated with advanced techniques in recent years. This review focuses on the etiopathogenesis of main autoimmune bullous disorders including pemphigus, bullous pemphigoid, anti-p200 pemphigoid, cicatricial pemphigoid, pemphigoid gestationis, dermatitis herpetiformis, linear IgA ...

 13. Treatment of Subepidermal Autoimmune Bullous Diseases Sürekli Eğitim

  Ekin Şavk

  2011-06-01

  Full Text Available The common therapeutic goal for all subepidermal bullous diseases is to prevent inflammation and production of pathogenic autoantibodies and/or to facilitate the elimination of these antibodies. Diseases included in this group are the pemphigoids, linear IgA dermatosis, epidermolysis bullosa acquisita, dermatitis herpetiformis and bullous systemic erythematosus. Corticosteroids are the most commonly used systemic medication. Other alternatives include dapsone, various antibiotics and nicotinamide, azathioprine, cyclophosphamide, methotrexate, cycloporine, mycophenolate mofetil, IV immunoglobulins and plasmapheresis. Rapid reepithelialization and prevention of secondary infections are provided by local hygenic measures including antiseptic baths and wound care. (Turkderm 2011; 45 Suppl 1: 54-8

 14. The Clinical Diagnosis of Autoimmune Bullous Diseases Sürekli Eğitim

  Rıfkiye Küçükoğlu

  2011-06-01

  Full Text Available The autoimmune bullous diseases were diagnosed on the clinical and histopathological basis, before the introduction of the immunological assays. However, not the clinical features, but the classification of the diseases has recently changed during the immunological development. According to this new classification, pemphigus group diseases include, pemphigus vulgaris, pemphigus vegetans, pemphigus foliaceus, pemphigus erythematosus, endemic pemphigus, IgA pemphigus, pemphigus herpetiformis, paraneoplastic pemphigus, and drug-induced pemphigus. The subepidermal bullous diseases are classified as pemphigoid group diseases, epidermolysis bullosa acquisita, dermatitis herpetiformis, and linear IgA bullous dermatosis. The pemphigoid-group diseases consist of bullous pemphigoid, childhood bullous pemphigoid, localised bullous pemphigoid, drug-induced pemphigoid, anti p200 pemphigoid, pemphigoid gestationes, pemphigoid nodularis, and cicatricial pemphigoid. In this review, the clinical features of the autoimmune bullous diseases are discussed according to the above mentioned classification. (Turkderm 2010; 45 Suppl 1: 16-25

 15. The Etiopathogenesis of Autoimmune Bullous Diseases Sürekli Eğitim

  Şebnem Aktan

  2011-06-01

  Full Text Available which are mediated by pathogenic autoantibodies against target antigens whose function is adhesion within the epidermis or adhesion of epidermis to dermis. The pathogenesis of these disorders has been extensively investigated with advanced techniques in recent years. This review focuses on the etiopathogenesis of main autoimmune bullous disorders including pemphigus, bullous pemphigoid, anti-p200 pemphigoid, cicatricial pemphigoid, pemphigoid gestationis, dermatitis herpetiformis, linear IgA bullous dermatosis and epidermolysis bullosa acquisita. (Turkderm 2011; 45 Suppl 1: 8-15

 16. Treatment of Intraepidermal Autoimmune Bullous Diseases Sürekli Eğitim

  Tamer İrfan Kaya

  2011-06-01

  Full Text Available Pemfigus is an autoimmune bullous skin disease, characterized by intraepidermal blisters. It is a severe and potentially life-threatening chronic disease with blisters and erosions on the mucosae and the skin. Treatment options do not differ for two most common types of pemphigus, pemphigus vulgaris and pemphigus foliaceus, except that the latter is usually less resistant to treatment and corticosteroids can often be started at lower doses. Systemic corticosteroids are still the most widely used drugs in the treatment of pemphigus and continue to be the mainstay of therapy for this disease. Adjuvant drugs are commonly used in combination with the aims of increasing efficacy and of having a steroid-sparing action, thereby allowing reduced corticosteroid side-effects. Mortality and complete remission rates have improved since the introduction of adjuvant drugs to pemphigus. Adjuvant drugs include immunoadsorbtion, corticosteroid pulse therapy, intravenous immunoglobulin (IVIG, immunosuppressive agents such as azathioprine, cyclophosphamide, mycophenolate mofetil and and anti-CD20 monoclonal antibody (rituximab. The lack of consensus in the published literature about the treatment of this disorder is responsible for different treatment strategies. Treatments need to be chosen after careful consideration of the potential benefits and side effects according to the patients’ medical condition. Here, both conventional therapies and novel treatment regimens for pemphigus are discussed. (Turkderm 2011; 45 Suppl 1: 44-53

 17. Epidemiology of Autoimmune Bullous Diseases Sürekli Eğitim

  Erkan Alpsoy

  2011-06-01

  Full Text Available We have very limited knowledge about aotuimmune bullous disesases which are important causes of morbidity and mortality. They are generally rare disases in population. The yearly over all incidences of pemphigus and bullous pemhigoid are between 0.5 to 16.1/million and 2.5 to 42.8/million, respectively. Pemphigus vulgaris is the major type of pemphigus and it is most prevalent between ages of 40 and 50. Bullous pemphigoid is tpypically most prevalent in ages of over 70. In this review the results obtained from the studies which are especially about epidemiology of pemphigus and bullous pemphigoid were analised according to geographic regions. (Turkderm 2011; 45 Suppl 1: 3-7

 18. Ultrastructure of Lobosphaera reniformis (Watanabe) Komárek et Fott (Chlorellales) from King George Island, South Shetland Islands, Antarctica

  A. Massalski; T. Mrozińska; Olech, M.

  2014-01-01

  Lobosphaera reniformis (Wat.) Kom. et Fott (=Chlorella reniformis Wat.) so far known only from Japan, and Papua Island, was for the first time found in Antarctica (King George Island, South Shetland Islands). In laboratory cultures a complete life cycle was obtained, and most of its stages were followed by the electron microscopy. Reproduction is by morphologically different autospores. In some large vegetative cells two Golgi apparatuses lying side by side were observed.

 19. Ultrastructure of Lobosphaera reniformis (Watanabe Komárek et Fott (Chlorellales from King George Island, South Shetland Islands, Antarctica

  A. Massalski

  2014-01-01

  Full Text Available Lobosphaera reniformis (Wat. Kom. et Fott (=Chlorella reniformis Wat. so far known only from Japan, and Papua Island, was for the first time found in Antarctica (King George Island, South Shetland Islands. In laboratory cultures a complete life cycle was obtained, and most of its stages were followed by the electron microscopy. Reproduction is by morphologically different autospores. In some large vegetative cells two Golgi apparatuses lying side by side were observed.

 20. Opfyldelsesværnetinget for løsørekøb i europæisk ret

  Steensgaard, Kasper

  2012-01-01

  Med indførelsen af Bruxelles I-forordningen skete der et afgørende skift i reguleringen og fortolkningen af opfyldelsesværneting i europæisk procesret. I køb af løsøre og tjenesteydelser skal stedet for opfyldelse i procesretlig henseende nu fastlægges efter en autonom EU-retlig regel. Efter en...... årrække med usikkerhed om, hvilken retsstilling den nye regel medførte, har EU-domstolen med afgørelsen i Car Trim v KeySafety Systems forsøgt at komme med en afklaring - det er imidlertid kun lykkedes delvist....

 1. SPIRITUALISM BY AHMET HAMDİ TANPINAR, ENİS BEHİÇ KORYÜREK AND PEYAMİ SAFA

  Abdullah ACEHAN

  2011-12-01

  Full Text Available One of the well known authorsof Turkish Literature Ahmet Hamdi Tanpınar’s “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, Enis Behiç Koryürek’s “Varidat-ı Süleyman Çelebi”, Peyami Safa’s “Matmazel Norolya’nın Koltuğu” are considered in the view of spritualism and metaphysics. Before dwelling into the subject, terms like sipritualism, metapsychic and metaphysics are handled and people were informed. Before dealing with the main subject, some information is given about development of metaphysical way of thinking in our country. While talking about the historical development of this subject, some Works named “Muhayyelat” of Giritli Aziz Efendi, “Çengi” of Ahmet Mithat, “Gulyabani” of Ahmet Hamdi Tanpınar and “Perili Köşk” of Ömer Seyfettin are mentioned. The first work of the subject is “Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Rüyalar” of Ahmet Hamdi Tanpınar. Then the subject was proceeded with Enis Behçet Koryurek’s “Varidat-ı Süleyman” and Peyami Safa’s “Matmazel Noralya’nın Koltuğu”. Works are set in this order because the writers names are chronologically followed each other. When the books were handled, first, the plot of the book afterwards the elements expressing metaphysical thought in the book were arranged in sections. Then, some certain quotation about these boks were mentioned. In the end, a resources part was added.

 2. Co-occurrence of Cylindrospermopsis raciborskii (Woloszynska Seenaya & Subba Raju and Microcystis panniformis Komárek et al. in Mundaú reservoir, a semiarid Brazilian ecosystem

  Ariadne do Nascimento Moura

  2015-09-01

  Full Text Available Abstract The influence of temperature and nutrients on the co-occurrence of Cylindrospermopsis raciborskii and Microcystis panniformis in Mundaú reservoir was investigated. Samples were collected bimonthly from September 2008 to March 2009 with a Van Dorn bottle at two depths (surface and bottom (n = 16. Water temperature was greater than 22.50 °C; pH values ranged from 6.09 to 8.42; and nitrogen-phosphorus ratios were low (0.11-1.46. The low N:P ratios indicated high phosphorus input, and an eutrophic to hypereutrophic condition in the reservoir. A significant positive correlation of spatial and temporal distribution of C. raciborskii with M. panniformis was observed. Canonical correlation analysis (CCA results revealed significant association of the biomass of most cyanobacterial species with temperature and nutrients concentration. However, these factors did not explain the co-occurrence of C. raciborskii and M. panniformis. On the other hand, morphological and physiological adaptations such as the possession of aerotopes and production of mucilage, and co-operation between the two species permitted niche overlap, and consequently the co-occurrence of C. raciborskii and M. panniformis in Mundaú reservoir.

 3. Hikâyet-i Nil-i Mübârek Üzerine The Story Of The Holy Nile

  Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ

  2012-12-01

  Full Text Available Turkish literature came into a close contact with the Arab and Persian cultural circles, after the Turks adopted Islamic civilization. That contact became efficient especially in the fields of language and literature. During this period of cultural interaction which was improved by translation and adaptation studies, numerous works of religious-moral-didactic characteristics appeared in Turkish literature. We find the mentioned works prominently in a religious and moral character, pursuing the principles of ideal individual and ideal society.Some of the works of this type are stories. Recounting a curiosity for thesource of the Nile and a religious-fantastic adventurous journeyexperienced to satisfy this curiosity, “Abdulmecid’s Story”, a work thatcovers the characteristics of the mentioned type, will be the topic of ourstudy. What was said in the name of wonder and curiosity of theunknown or execution eliminate those, around them, not necessarilyreligious, magic, mystical telescopingly may result in processing.“Abdulmecid’s Story”, the search for the source of the Nile RiverAbdülmecid forensic work of the people of Paradise, Gabriel reflects theperception of being religious issues as well as consecrated Kevser, theNile, the Zamzam water as a resource, such as an origin of the holy isconnected again to the world of values noteworthy aspect-oriented. Inour study, the River Nile, the Euphrates, such as "Blessed" sublimatedwith the title and Islam must be counted as the river. This adjective,Egypt and the district of the river as a natural human life in allagricultural life, as well as marking the lifeblood of the river, the sourceseems to be in for quite a long period of time determined that theinability of the mystery of the source of the Nile River, a theme that isquite old and often processed in the need to express. İslâm medeniyeti dairesine dâhil olduktan sonraki süreçte, Türk Edebiyatı, Arap ve Fars kültür muhiti ile yakın temasa geçmiştir. Bu temas, öncelikle dil ve edebiyat sahasında etkili olmuştur. Tercüme ve adaptasyon faaliyetleri ile ivme kazanan bu kültürel etkileşim döneminde, dini-ahlâki-didaktik nitelikte pek çok eser, Türk Edebiyatı sahasında bu suretle var olabilmiştir. Bahsi geçen eserlerin ana hatlarıyla ideal insan, ideal toplum prensibi ekseninde, ağırlıklı olarak dini ve ahlâki içerikli bir kimlik ile karşımıza çıktığı ifade edilebilir ki bu türden eserlerden bir bölümünü de kıssalar oluşturur. Nîl Nehri���nin kaynağına duyulan merak ve bu merakın giderilmesi adına başlatılan dini-fantastik içerikli maceralı yolculuğu anlatan “Hikâye-i Abdülmecid” adlı kıssa da bahsi geçen türün özelliklerini barındıran bir eser olmakla çalışmamızın genel çerçevesini oluşturmaktadır. Bilinmeyene duyulan merak ve bu merakın giderilmesi adına söylenenler veya icra edilenler, ister istemez etraflarında dini, sihri, mistik olağanüstülüklerin iç içe geçerek işlenmesi sonucunu doğurabilir. “Hikâye-i Abdülmecid” adlı eserde, Abdülmecid’in Nil Nehri’nin kaynağını arayışı, halkın Cennet, Cebrail gibi dini konulardaki algısını yansıtıyor olmanın yanında, Kevser, Nil, Zemzem gibi suların kaynak olarak kutsal bir kökene nasıl bağlanmış olduğuna da işaret etmektedir. Nil Nehri, Fırat Nehri gibi “Mübarek” sıfatı ile yüceltilmiş ve İslâm nehri olarak sayılmıştır. Bu sıfat, nehrin Mısır ve havalisindeki bütün zirai hayatın doğal olarak da insan hayatının can damarı olması münasebetiyle olabileceği gibi, nehrin kaynağının oldukça uzun bir süre tespit edilememesiyle de ilgili olsa gerektir ki Nîl Nehri’nin kaynağının gizeminin oldukça eski ve sık işlenmiş bir tema olduğunu da burada ifade etmek gerekecektir.

 4. First report of microcystin production in Microcystis smithii Komárek and Anagnostidis (Cyanobacteria) from a water bloom in Eastern China

  Yang Liu; Wenhua Tan; Xingqiang Wu; Zhongxing Wu; Gongliang Yu; Renhui Li

  2011-01-01

  A water bloom sample collected from Lake Dishui in Shanghai was characterized. The morphological identification showed that Micorcystis wesenbergii and Micorcystis smithii were the main component of the bloom. Five strains of M. smithii were successfully isolated. Their 16S rRNA gene sequences based phylogenetic tree showed that the five strains of M. smithii intermixed with strains of other morphospecies in Microcystis. A fragment of mcy gene encoding for microcystin synthetase was detected in one of the five M. smithii strains (CHAB 2183), indicating its potential of microcystin production. High performance liquid chromatography analysis confirmed M. smithii CHAB 2183 to produce microcystin-RR as 1550 μg per gram dry weight cells. The present investigation, for the first time, reported the isolated strains of M. smithii and microcystin production from M. smithii.

 5. Basic phenomena and methods for forecasting floor heave in coal seams in the Donbass on the basis of geologic prospecting and mining. Osnovnye faktory proyavleniya i metody prognozirovaniya pucheniya porod pochvy ugol'nykh plastov Donbassa po dannym geologorazvedochnykh i gornykh rabot

  Kucherenko, M.T.; Sokol' skaya, Kh.V.; Shestakov, G.P. (DO Institut Mineral' nykh Resursov (USSR))

  1988-01-01

  Evaluates factors that influence floor heave in mine roadways of the Donbass. The following factors are analyzed: coal dip angle, mining depth, lithology of rock strata in the floor, content of clay particles, stratification (layers of clay, aleurites and sandstones), thickness of rock layers prone to swelling, coal seam thickness, mineral content and stratification of surrounding strata, sulfur content in coal, moisture content in coal and rock strata, water influx rates, chemical composition of mine water, dimensions of a mine roadway, roof type (stable, unstable, relatively stable, easy to break down, difficult to break down), roadway position in relation to working faces in overlying or underlying strata, face advance rate and face dimensions, types of strata control in mine roadways (coal pillars left along a mine roadway, roadside packs etc.), equipment used for strata control at working faces as well as mining equipment. Methods for forecasting floor heave considering the main factors that influence rock swelling are comparatively evaluated. Recommendations for floor heave control are made. 22 refs.

 6. Analýza využitelnosti účetních závěrek pro rozhodování investorů

  Čermák, Martin

  2014-01-01

  The aim of this diploma thesis is to cover the problem of usefulness of financial statements and accompanying notes in relation to the most important users and their investment decision making. First part of the thesis describes substantial principles of financial statements and notes and forms theoretic basis for subsequent practical analysis. The role of annual accounts information in the decision-making process is further determined. General usefulness of financial statements is covered to...

 7. Kontrola a ověřování účetních závěrek účetních jednotek veřejného sektoru

  2012-01-01

  This bachelor thesis deals with checking and verification of financial statements of public sector entities. Theoretical part is concerned with characterization of public sector entities and with defining the rules of management and financial reporting of local self-governing units and state-funded institutions. This part is also focused on village and state-funded institutions supervision. Practical part of thesis is dedicated to financial statements analysis of Krystofovo Udoli village and ...

 8. The genus Sphaerocavum and the dominance of S. brasiliense and Microcystis wesenbergii (Microcystaceae, Cyanophyceae in the algae bloom of Huacachina lagoon, Peru

  Leonardo H. Mendoza-Carbajal

  2016-05-01

  Full Text Available The present work registers for the first time the cyanobacteria Sphaerocavum brasiliense Azevedo y Sant’Anna and Microcystis wesenbergii (Komárek Komárek in Kondrateva (Microcystaceae, Cyanophyceae in an algal bloom on Huacachina lagoon (Ica, including the first report of Sphaerocavum for Peru. We suggest the necessity of monitoring these bloom-forming cyanobacteria.

 9. The relationship between colour and pH in cold-stored quail breast muscle / Zależność między barwą a pH w mięśniach piersiowych przepiórek przechowywanych w warunkach chłodniczych

  Tadeusz Karamucki; Józefa Gardzielewska; Małgorzata Jakubowska; Kinga Rybak; Justyna Garczewska

  2013-01-01

  The purpose of this study was to analyse the colour of the breast muscles of Japanese Pharaoh quail on the first day after slaughter and again after further six days of cold storage, in relation to their muscle pH...

 10. Self-consistent implementation of ensemble density functional theory method for multiple strongly correlated electron pairs

  Filatov, Michael; Liu, Fang; Kim, Kwang S.; Martínez, Todd J.

  2016-12-01

  The spin-restricted ensemble-referenced Kohn-Sham (REKS) method is based on an ensemble representation of the density and is capable of correctly describing the non-dynamic electron correlation stemming from (near-)degeneracy of several electronic configurations. The existing REKS methodology describes systems with two electrons in two fractionally occupied orbitals. In this work, the REKS methodology is extended to treat systems with four fractionally occupied orbitals accommodating four electrons and self-consistent implementation of the REKS(4,4) method with simultaneous optimization of the orbitals and their fractional occupation numbers is reported. The new method is applied to a number of molecular systems where simultaneous dissociation of several chemical bonds takes place, as well as to the singlet ground states of organic tetraradicals 2,4-didehydrometaxylylene and 1,4,6,9-spiro[4.4]nonatetrayl.

 11. UniProt search blastx result: AK287696 [KOME

  Full Text Available AK287696 J065129N03 Q5REK0|FMO2_PONPY Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 2 (EC 1.14.13.8) (Pulm...onary flavin-containing monooxygenase 2) (FMO 2) (Dimethylaniline oxidase 2) (FMO 1B1) - Pongo pygmaeus (Orangutan) 8.00E-14 ...

 12. UniProt search blastx result: AK287578 [KOME

  Full Text Available AK287578 J065038J02 Q5REK0|FMO2_PONPY Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 2 (EC 1.14.13.8) (Pulm...onary flavin-containing monooxygenase 2) (FMO 2) (Dimethylaniline oxidase 2) (FMO 1B1) - Pongo pygmaeus (Orangutan) 1.00E-14 ...

 13. Türgi luule. Kahekümnenda sajandi esimene pool : [järelsõna] / Andres Ehin

  Ehin, Andres, 1940-2011

  1997-01-01

  Autorid: Ahmet Hasim, Nazim Hikmet Ran, Ercüment Behzat Lav, Cahit Sitki Taranci, Necip Fazil Kisakürek, Fazil Hüsnü Daglarca, Orhan Veli Kanik, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday, Cahit Kulebi, Ahmet Arif, Turgut Uyar

 14. 78 FR 69755 - International Product and Price Changes

  2013-11-21

  ... Hungary Israel Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malaysia Malta Netherlands New Zealand Portugal Singapore... Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malaysia Malta Netherlands New Zealand Portugal Singapore Spain... Iceland REK 15 India DEL 14 Indonesia JKT 18 Iraq BGW 19 Ireland DUB 13 Israel TLV 13 Italy MIL 7...

 15. AcEST: DK963392 [AcEST

  Full Text Available =... 32 2.6 sp|P23009|POL2_BPMV RNA2 polyprotein OS=Bean-pod mottle virus (s... 31 3.4 sp|Q6ZM86|GRD2I_DANRE...REK 263 >sp|P23009|POL2_BPMV RNA2 polyprotein OS=Bean-pod mottle virus (strain Ke

 16. Türgi luule. Kahekümnenda sajandi esimene pool : [järelsõna] / Andres Ehin

  Ehin, Andres, 1940-2011

  1997-01-01

  Autorid: Ahmet Hasim, Nazim Hikmet Ran, Ercüment Behzat Lav, Cahit Sitki Taranci, Necip Fazil Kisakürek, Fazil Hüsnü Daglarca, Orhan Veli Kanik, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday, Cahit Kulebi, Ahmet Arif, Turgut Uyar

 17. Kesikli, Doğrusal “Vidale-Wolfe Reklam Modeli”Nin Elde Edilmesi

  EROL, Yalçın

  2013-01-01

  Doğrusal olmayan sistemlerin çözümü genellikle zordur. Bu türden sistemleri temsil edebilen doğrusal sistemleri elde etmek kolaylıklar sağlar. Bu çalışmada, sürekli-zamanlı, doğrusal olmayan Vidale-Wolfe reklam modelinden, doğrusal, kesikli-zamanlı Vidale-Wolfe reklam modeli elde edilmektedir.

 18. Classification of Respiratory Sounds by Using An Artificial Neural Network

  2007-11-02

  CLASSIFICATION OF RESPIRATORY SOUNDS BY USING AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK M.C. Sezgin, Z. Dokur, T. Ölmez, M. Korürek Department of Electronics and...successfully classified by the GAL network. Keywords-Respiratory Sounds, Classification of Biomedical Signals, Artificial Neural Network . I. INTRODUCTION...process, feature extraction, and classification by the artificial neural network . At first, the RS signal obtained from a real-time measurement equipment is

 19. Toward a Trust Evaluation Mechanism in the Social Internet of Things.

  Truong, Nguyen Binh; Lee, Hyunwoo; Askwith, Bob; Lee, Gyu Myoung

  2017-06-09

  In the blooming era of the Internet of Things (IoT), trust has been accepted as a vital factor for provisioning secure, reliable, seamless communications and services. However, a large number of challenges still remain unsolved due to the ambiguity of the concept of trust as well as the variety of divergent trust models in different contexts. In this research, we augment the trust concept, the trust definition and provide a general conceptual model in the context of the Social IoT (SIoT) environment by breaking down all attributes influencing trust. Then, we propose a trust evaluation model called REK, comprised of the triad of trust indicators (TIs) Reputation, Experience and Knowledge. The REK model covers multi-dimensional aspects of trust by incorporating heterogeneous information from direct observation (as Knowledge TI), personal experiences (as Experience TI) to global opinions (as Reputation TI). The associated evaluation models for the three TIs are also proposed and provisioned. We then come up with an aggregation mechanism for deriving trust values as the final outcome of the REK evaluation model. We believe this article offers better understandings on trust as well as provides several prospective approaches for the trust evaluation in the SIoT environment.

 20. Toward a Trust Evaluation Mechanism in the Social Internet of Things

  Nguyen Binh Truong

  2017-06-01

  Full Text Available In the blooming era of the Internet of Things (IoT, trust has been accepted as a vital factor for provisioning secure, reliable, seamless communications and services. However, a large number of challenges still remain unsolved due to the ambiguity of the concept of trust as well as the variety of divergent trust models in different contexts. In this research, we augment the trust concept, the trust definition and provide a general conceptual model in the context of the Social IoT (SIoT environment by breaking down all attributes influencing trust. Then, we propose a trust evaluation model called REK, comprised of the triad of trust indicators (TIs Reputation, Experience and Knowledge. The REK model covers multi-dimensional aspects of trust by incorporating heterogeneous information from direct observation (as Knowledge TI, personal experiences (as Experience TI to global opinions (as Reputation TI. The associated evaluation models for the three TIs are also proposed and provisioned. We then come up with an aggregation mechanism for deriving trust values as the final outcome of the REK evaluation model. We believe this article offers better understandings on trust as well as provides several prospective approaches for the trust evaluation in the SIoT environment.

 1. Levantamento das Cianobactérias Psâmicas em Sedimentos Superficiais Marginais da Lagoa Azul, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro.

  Loreine Hermida da Silva e Silva

  2008-05-01

  Full Text Available The coastal area of the Rio de Janeiro State presents a series of lagoons, dune fi elds and strand plains, which are the result of thepaleogeographical evolution during Neogene. The lagoa Azul is situated at 22o56’52”S and 42o04’62”W in the Arraial do Cabo, locatedabout 160 km far the city of Rio de Janeiro. It is a natural hypersaline coastal aquatic body which, parallel to Atlantic Ocean. The presentwork focused on the identifi cation of psammic cyanobacteria in the surface sediments of the lagoa Azul. The samples were obtained byusing plastic tubes and were later aconditiones in opaque plastic containers and conserved in a 4% solution of formaldehyde. With thematerial obtained, permanent slides were prepared so as to characterize them phycologically. Qualitative analysis showed the presenceof 14 species and the occurrence of the families Chroococcaceae Nägeli 1849 (5 sp., Phormidiaceae Anagnostidis & Komárek 1988(4 sp., Synechococcaceae Komárek & Anagnostidis 1995 (2 sp., Nostocaceae Kützing 1843 (1 sp., Oscillatoriaceae Gomont 1892(1 sp. and Pseudanabaenaceae Anagnostidis & Komárek 1988 (1 sp.. The incidence of these species is also recorded in other lagoons(Araruama, Pernambuco, Pitanguinha and Vermelha in the northeast of Rio de Janeiro coast, such as the frequency of cyanobacteriais justifi ed by the harsh environment, without predation, with high salinity, elevated temperature and low concentration of oxygen.

 2. Toward a Trust Evaluation Mechanism in the Social Internet of Things

  Truong, Nguyen Binh; Lee, Hyunwoo; Askwith, Bob; Lee, Gyu Myoung

  2017-01-01

  In the blooming era of the Internet of Things (IoT), trust has been accepted as a vital factor for provisioning secure, reliable, seamless communications and services. However, a large number of challenges still remain unsolved due to the ambiguity of the concept of trust as well as the variety of divergent trust models in different contexts. In this research, we augment the trust concept, the trust definition and provide a general conceptual model in the context of the Social IoT (SIoT) environment by breaking down all attributes influencing trust. Then, we propose a trust evaluation model called REK, comprised of the triad of trust indicators (TIs) Reputation, Experience and Knowledge. The REK model covers multi-dimensional aspects of trust by incorporating heterogeneous information from direct observation (as Knowledge TI), personal experiences (as Experience TI) to global opinions (as Reputation TI). The associated evaluation models for the three TIs are also proposed and provisioned. We then come up with an aggregation mechanism for deriving trust values as the final outcome of the REK evaluation model. We believe this article offers better understandings on trust as well as provides several prospective approaches for the trust evaluation in the SIoT environment. PMID:28598401

 3. Tapetes Microbianos Lisos Estratificados do Brejo do Espinho, RJ, Brasil.

  Loreine Hermida da Silva e Silva

  2007-07-01

  Full Text Available Bogs are ecosystems found mainly in lower zones that separates inner and outer sandy terraces, and rivers and streams from valleys. These environments are always flooded or suffer seasonal flooding or can stay dry in a extended dry season. Its shallow waters increase the role of the sediment in the maintenance of such ecosystem. The Brejo do Espinho (22º56’ S and 42º14’W is a coastal body of water located 108 km from Rio de Janeiro city where are observed the development of thick microbial mats (about 2-4 cm in thickness. Aiming the characterization of the microbial mats, was made monthly collections in five collects in stations located in the bog borders. Microbial mats samples were taken using a spatula, deposited into plastics vials and later fixed with 4% formaldeid solution. For identification of the cyanobacterias, fresh and permanent slides were made. Smooth layered microbial mats present in subtidal and intertida regions are composed by thin layers with different colors: green, red and brown, who show also distinct cyanobacterialcomposition. These structures show stratus of cohesive lamina with low lithification. Analysis revealed 27 species of cyanobacterias. Chroococcaceae Nägeli 1849 family was the main family found with 37% of the total frequency followed by Phormidiaceae Anagnostidis & Komárek 1988 family with 18,5%, Synechococcaceae Komárek & Anagnostidis 1995 family with 11,1%, Pseudanabaenaceae Anagnostidis & Komárek 1988 family with 11,1%, Entophysalidaceae Geitler1925 family with 7,4%, Schizothricaceae Elenkin 1934 family with 7,4% and Oscillatoriaceae Gomont 1892 family with 7,4%. The domain of cyanobacterias in the Brejo do Espinho reflects its general plasticity that allows them to adapt to hostile conditions of the environment.

 4. Çocukluktaki olumsuz düşünceleri değerlendirme ölçeği geçerlik-güvenilirlik çalışması

  COŞKUN, Ayşen; ŞİŞMANLAR, Şahika G; KARAKAYA, Işık; AĞAOĞLU, Belma; MEMİK, Nursu, Çakın; ARSLAN, Halime; ÖÇ, Özlem, Yıldız

  2007-01-01

  ... olarak belirlenmiş 538 öğrenci ile çalışma tamamlanmıştır. Öğrencilere Çocukluktaki Olumsuz Düşünceleri Değerlendirme Ölçeği (ÇODDÖ), Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ), Çocuklar için Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (ÇDSKE) ve Coopersmith Benlik...

 5. Barn og unge i det nye medielandskapet

  Basmadjian, Elias

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven tar for seg hvordan den digitale utviklingen fører til utfordringer i samfunnet. Gjennom å drøfte begrepet mediedanning tar den for seg hvordan denne utviklingen fører til at dagens barn og unge som blir født inn og vokser opp i et samfunn som er grunnleggende annerledes enn for bare noen år siden. Ettersom tilgangen på digitale nyvinninger og sosiale medier er «allestedsnærværende» stiller dette også krav til deres evne til å forstå og bruke denne teknologien på en bærek...

 6. Kranial Nevraljilerde Tedavi

  GÜLDOĞUŞ, Dr. Fuat; KELSAKA, Dr. Ebru

  2009-01-01

  Nevraljiform ağrılar şiddetli ve tekrarlayan ağrılardır. Ağrı kontrolü için sürekli ve düzenli bir tedavi gerekir. Farmakolojik tedavi yanında radyofrekans ve cerrahi tedavi uygulanabilir. Radyofrekans sıklıkla kullanılan riski düşük, etkisi yüksek, minimal invaziv bir tekniktir Treatment of Cranial Neuralgias Neuralgic pains are severe and intermittant. A regular and continuous treatment is needed to keep the pain under control. Radiofrequency and surgical treatment is applied as wel...

 7. INDIVIDUALNE METODE ZA PREMAGOVANJE STRESA

  Soldat, Daniel

  2016-01-01

  Življenje si lahko predstavljamo kot čolniček, ki pluje po vodi in življenjske dogodke kot valove, ki lahko zamajejo človekovo ravnotežje. Čoln včasih pluje mirno, spet drugič se na obzorju pojavijo nevihte, iz oblakov se trgajo strele in visoki valovi čoln močno zamajejo. Takrat bi lahko rekli, da je posameznik v stresu. Sodoben način življenja prinaša mnogo preglavic, frustracij in takšnih ali drugačnih zahtev, ki lahko posameznika spravljajo v stres. Od vsakega posameznika je odvisno, ...

 8. Zakład Medycyny Sądowej w Bielsku-Białej

  Jerzy Brzyski

  2014-10-01

  Full Text Available Zakład Medycyny Sądowej w Bielsku-Białej został utworzony w 1978 roku. Podstawą dla jego utworzenia i wpisania w strukturę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego były wytyczne Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15.06.1978 roku w sprawie organizacji i zadań komórek medycyny sądowej (Dz.U. MZiOS Nr 11, poz 28.

 9. Säkerhetsöverlåtelse - pant eller omsättningsköp?

  Lindskoug, Patrik

  2015-01-01

  I det nyligen publicerade betänkandet SOU 2015:18, Lösöreköp och registerpant, föreslås att traditionsprincipen ska avskaffas och att borgenärsskydd ska tillerkännas en förvärvare redan vid avtal om köp av lösöre respektive en panthavare vid registrering av panträtt i lösöre, i båda fallen oavsett...

 10. Kurumsal İletişim Sürecinde Reklam ve İmaj Yönetiminin Bütünleşik Konumu

  TOSUN, Nurhan Babür

  2014-01-01

  Kurumsal iletişimin yararlandığı önemli ortamlardan olan sanal mecralar, bütünleşik yapı göstermeleri, sürekli yayında bulunmaları ve güncellenmeleri sebebiyle kurumsal çizginin aktarılmasında profesyonel çalışmaları zorunlu kılmakta, kurumsal imaj ve itibarın destekleyicisi olmaktadır.

 11. VEDENJE SLOVENSKIH POTROŠNIKOV PRI SPLETNEM NAKUPOVANJU

  Kos, Jasmina

  2015-01-01

  Težko bi rekli, da bo spletno nakupovanje izpodrinilo klasično nakupovanje v fizičnih trgovinah in trgovskih centrih, vendar pa kljub temu lahko rečemo, da pričakujemo v naslednjih letih na spletu še več trgovin in povečano rast spletnih potrošnikov. Spletne trgovine imajo namreč mnogo prednosti, saj lahko udobno iz naslonjača kadarkoli in kjerkoli (dokler imamo internetno povezavo) kupimo izdelek, ki ga želimo, brez vsiljevanja prodajalčevega mnenja, čakanja na blagajni, iskanja parkirnega p...

 12. VODNI POTENCIAL ČRNE GORE IN MOŽNOSTI IZGRADNJE MHE NA POTOKU OĐZAČKO VRELO

  Softić, Edis

  2012-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljen hidrometeorološki potencial Črne gore, izkoriščanje vodnih virov črnogorskih rek za proizvodnjo električne energije. Podrobneje je obravnavan severni del Črne gore, majhni vodotoki na področju občine Pljevlja. Poseben poudarek je na potoku Ođzačko vrelo. Na podlagi meritev pretoka na vodotoku Ođzačko vrelo je načrtovana mala hidroelektrarna. Poleg samega načrtovanja majhne hidroelektrarne so opisani tudi pogoji za izgradnjo tovrstnih hidroelektrarn v Črni go...

 13. Selected Translations on the Status of Psychology in Czechoslovakia.

  2007-11-02

  No 4, PragueTTSoTr, pages5I4- -ŕ The greatest educational problems facing the nur- series, kindergartens and children’s tees axe connected with...chair, turn around to the front, bend over, let go of its shirt if it was playing with it, etc. All the children reacted to a given signal in a...Health Year Program. tee Dr 2l^tr^ A*1??11 °f the ^^tion commit- Slovak Psv^W^w. 2f ?r; RekS°r reP^esented the Csecho- «i S? u y„ atrlc Society

 14. UGOTAVLJANJE STALIŠČ DO INDUSTRIJSKE KONOPLJE IN DO IZDELKOV IZ INDUSTRIJSKE KONOPLJE

  Golob, Kaja

  2017-01-01

  Obstaja rek »raste kot konoplja«. In res je tako. Industrijska konoplja je nezahtevna, za rast ne potrebuje posebnih pogojev in je izredno donosna. Uporabimo lahko prav vsak del te rastline. Nekateri izkoriščajo njeno uporabnost, drugi ne. So posamezniki, ki imajo negativna ali pozitivna stališča o tej rastlini. Domnevamo, da ljudje premalo vedo o industrijski konoplji. Potrebno bi bilo ozaveščanje, informiranje in vzpodbuda za vpeljevanje industrijske konoplje v uporabo. Po eni strani se nek...

 15. [Gene polymorphism and dyslipidemias].

  Czajka, Magdalena; Rachubik, Patrycja; Rzeszutek, Justyna; Matysiak, Magdalena; Kruszewski, Marcin; Kapka-Skrzypczak, Lucyna

  2015-12-15

  Dyslipidemie to szerokie spektrum zaburzeń, charakteryzujące się nieprawidłowym stężeniem i/lub składem lipoprotein w surowicy krwi. Objawy te mogą towarzyszyć wtórnie innym chorobom, ale najczęściej mamy do czynienia z dyslipidemiami pierwotnymi, będącymi wynikiem interakcji czynników środowiskowych oraz predyspozycji genetycznych. W opracowaniu dokonano podsumowania stanu wiedzy na temat genetycznego podłoża dyslipidemii. Dotychczas polimorfizmy genowe skutkujące zaburzeniami lipidowymi opisano dla genów kodujących apolipoproteiny, białka receptorowe odpowiedzialne za transport lipoprotein do komórek, białka transportujące cholesterol z komórek obwodowych, białka transportujące estry cholesterolu i enzymy szlaku syntezy cholesterolu. W pracy przedstawiona została krótka charakterystyka tych genów i kodowanych przez nie białek oraz ich związek ze stężeniem lipidów we krwi.

 16. Remote sensing of thermal state of volcanoes in Turkey and neighbouring countries using ASTER nighttime images

  Ulusoy, İnan; Diker, Caner

  2016-04-01

  Ongoing studies are increasingly revealing that Holocene and historical activity has been reported for many of the Anatolian volcanoes. So far, hydrothermal activity have been observed on Nemrut, Tendürek, Aǧrı (Ararat), Hasan daǧ and Kula. Fumaroles, steam vents, steam/gas emission and zones of hot grounds have been reported. Thermal state of Anatolian volcanoes have been investigated using ASTER nighttime satellite imagery. We have analyzed the nighttime thermal images of Aǧrı, Akça, Çandarlı, Erciyes, Gölcük, Göllüdaǧ, Hasandaǧ, Kula, Meydan, Nemrut, Süphan and Tendürek volcanoes in Turkey and Demavand and Nisyros volcanoes in the neighboring countries. In order to quantify the current thermal state of the volcanos studied, we have used ASTER Thermal Infrared spectra. Several ASTER nighttime images have been used to calculate land surface temperature, surface thermal anomaly and relative radiative heat flux on the volcanoes. Following the atmospheric correction of thermal images, temperature and emissivity have been separated and then land surface temperature have been calculated from 5 thermal bands. Surface temperature images have been topographically corrected. Relative radiative heat flux have been calculated using corrected surface temperature data, emissivity, vapor pressure and height-dependent air temperature values. These values have been correlated with ongoing activity observed on active Indonesian volcanoes Sinabung, Semeru and Bromo Tengger. (This study have been financially supported by TUBITAK project no: 113Y032).

 17. A test for Io's magma ocean: Modeling tidal dissipation with a partially molten mantle

  Bierson, C. J.; Nimmo, F.

  2016-11-01

  Magnetic induction measurements and astrometry provide constraints on the internal structure of Io, a volcanically active moon of Jupiter. We model the tidal response of a partially molten Io using an Andrade rheology which is supported by silicate deformation experiments. This model uses material properties similar to the Earth's mantle and includes feedbacks between partial melting, tidal heat production, and melt transport. We are able to satisfy constraints provided by the measured imaginary part of the tidal Love number Im(k2), the inferred depth and melt fraction of a near-surface partially molten layer, and the observed equatorial concentration of volcanic landforms. We predict a value for the real part of the tidal Love number of Re(k2) = 0.09 ± 0.02, much smaller than the value of Re(k2)≈0.5 predicted for an Io with a fluid magma ocean. Future spacecraft observations should be able to measure this value and test which model is correct.

 18. Characteristics of a streak disturbance induced by an isolated roughness element

  Bade, Kyle; Naguib, Ahmed

  2012-11-01

  A detailed description of a streak disturbance introduced in a Blasius boundary layer by an isolated roughness element will be presented. This work is motivated by the desire to understand the dependence of the evolution/instability of streamwise-oriented streaks (which play a key role in bypass transition) on the method by which they are generated. The proper scaling of the streamwise evolution of the streak disturbance energy is examined. This expands upon established Rek2scaling (White et al., Physics of Fluids, 2005) of streak disturbances induced by spanwise-periodic roughness element arrays. Examining different roughness heights, k, and employing a method that accounts for the streamwise growth of the streak's wall-normal and spanwise scales, it is found that the streak energy density scales with Rek7/ 3 , in the case of an isolated roughness element. The data used in the analysis are acquired using hotwire anemometry throughout a three-dimensional domain located downstream of a single cylindrical roughness element. These measurements are complemented by smokewire visualizations, which capture clearly three distinct disturbance states, dependent upon roughness element height; namely, stable streaks, streaks with intermittent turbulent bursts, and turbulent disturbances. Correspondence is established between these states and the streamwise evolution of the streak energy and the cross-stream disturbance profiles. NSF Grant: CMMI 0932546.

 19. Metformina – mechanizmy działania i zastosowanie w terapii cukrzycy typu 2[i][/i

  Marzena Grzybowska

  2011-01-01

  Full Text Available Metformina jest obecnie najczęściej zalecanym lekiem w terapii cukrzycy typu 2. Mimo iż ta pochodna biguanidu jest stosowana od ponad 50 lat, mechanizm jej działania nie został dokładnie poznany. W pracy przedstawiono najnowsze doniesienia o mechanizmach antyhiperglikemicznego działania metforminy. Obejmują one: zmniejszenie wchłaniania glukozy w jelicie cienkim, zwiększony transport glukozy do komórek, obniżenie osoczowego stężenia wolnych kwasów tłuszczowych oraz hamowanie glukoneogenezy. Szczególną rolę w tych procesach odgrywa aktywacja kinazy białkowej aktywowanej przez AMP. Najnowsze odkrycia umożliwiły poznanie mechanizmów działania przeciwmiażdżycowego, hipotensyjnego i przeciwnowotworowego metforminy oraz jej wpływu na czynność śródbłonka naczyń. Plejotropowe działanie metforminy obejmuje wpływ na profil lipidowy osocza, zmniejszenie stresu oksydacyjnego, a także zwiększenie aktywności fibrynolitycznej osocza. Mimo że metformina nie jest metabolizowana, najnowsze badania wykazały, że jest aktywnie transportowana do hepatocytów, a także do komórek nabłonka kanalików nerkowych, odpowiednio przez OCT1 (organic cation transporter 1, kodowany przez gen SLC22A1 oraz OCT2 (kodowany przez [i]SLC22A2[/i]. Z kolei transporter MATE1 (multidrug and toxin extrusion 1 protein, kodowany przez gen [i]SLC47A1[/i] umożliwia wydzielanie metforminy z tych komórek do żółci lub moczu. Polimorfizm genów transporterów metforminy może się przyczynić do istotnych różnic w reakcji na lek.

 20. Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na kondycję płodu

  Merklinger-Gruchała, Anna; Kapiszewska, Maria

  2011-01-01

  Praca recenzowana / peer-reviewed paper Epidemiologia i biologia reprodukcyjna dostarczają wielu dowodów wskazujących na większą wrażliwość płodów i noworodków na toksyny środowiskowe w porównaniu z osobami dorosłymi. Do najbardziej wrażliwych okresów w życiu rozwijającego się organizmu zalicza się okres ciąży między innymi ze względu na szybkość proliferujących komórek i zmiany w metabolizmie hormonalnym. Zaobserwowano negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza, takich jak dwutlenek siarki...

 1. Türkiye’de memurların sendikal hakları çerçevesinde grev hakkı

  Ünal, Emel

  2012-01-01

     Devletin asli ve sürekli kamu hizmetlerini yerine getiren memurların örgütlenmeleri ve örgütlenmeleri neticesinde doğan hakları, sahip oldukları ayrıcalıklı statü sebebiyle birçok alanda tartışmaya konu olmuştur.

     Yapılan çalışmada Türkiye’de memurların sendikal hakları çerçevesinde grev hakkı ele alın...

 2. Comparative SAXS and DSC study on stratum corneum structural organization in an epidermal cell culture model (ROC)

  Kuntsche, Judith; Herre, Angela; Fahr, Alfred

  2013-01-01

  Cell cultured skin equivalents present an alternative for dermatological in vitro evaluations of drugs and excipients as they provide the advantage of availability, lower variability and higher assay robustness compared to native skin. For penetration/permeation studies, an adequate stratum corneum...... barrier similar to that of human stratum corneum is, however, a prerequisite. In this study, the stratum corneum lipid organization in an epidermal cell culture model based on rat epidermal keratinocytes (REK organotypic culture, ROC) was investigated by small-angle X-ray scattering (SAXS) in dependence...... of ROC SC obtained at different cultivation times (7, 14 and 21days at the air-liquid interface) was connected with an increase in structural order of the SC lipids in SAXS measurements: Already cultivation for 14days at the air-liquid interface resulted overall in a competent SC permeability barrier...

 3. Production of ceramics from coal fly ash

  Angjusheva Biljana

  2012-01-01

  Full Text Available Dense ceramics are produced from fly ash from REK Bitola, Republic of Macedonia. Four types of fly ash from electro filters and one from the collected zone with particles < 0.063 mm were the subject of this research. Consolidation was achieved by pressing (P= 133 MPa and sintering (950, 1000, 1050 and 11000C and heating rates of 3 and 100/min. Densification was realized by liquid phase sintering and solid state reaction where diopside [Ca(Mg,Al(Si,Al2O6] was formed. Ceramics with optimal properties (porosity 2.96±0.5%, bending strength - 47.01±2 MPa, compressive strength - 170 ±5 MPa was produced at 1100ºC using the heating rate of 10ºC/min.

 4. Hizmet kalitesi ölçülebilir mi?

  Bulgan, Uğur; Gürdal, Gültekin

  2005-01-01

  Küreselleşme ve bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi hizmet sektöründe yer alan firmaları derinden etkilemektedir. Firmalar birbirine karşı rekabet avantajı sağlayabilmek, etkinliklerini artırabilmek için yoğun çaba göstermektedirler. Hizmet sektörü kendi içinde sürekli gelişme gösterirken, imalat sektörü içinde de hizmet, rekabet avantajı getiren önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Hizmet kalitesinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmaların ...

 5. Enflasyon Ortamında Mamul Fiyatlandırması

  Güneş, Recep

  2013-01-01

  Fiyatlandırma konusu farklı bilim dallarında farklı varsayımlaradayandırılarak açıklanmaya çalışılırken, uygulama alanındamaliyet artı metodunun önemli bir yer tuttuğu yapılan saha çalışmalarındaortaya konulmuştur. Maliyet artı kar metodunun genelolarak enflasyonun olmadığı ortamlarda kolayca uygulanabilirken,maliyetlerin sürekli değiştiği enflasyon ortamında fiyatlandırmadaha da karmaşık bir görünüm arz etmektedir. Bu çalışmada,enflasyon ortamında maliyet artı kar metodunun uygulanabilirliği...

 6. Premedikasyonda Midazolam, Diazepam ve Plasebonun Anksiyolitik Etkilerinin Karşılaştırılması

  1995-01-01

  Premedikasyonda kullanılan midazolam, diazepam ve plasebonun anksiyeteyi gidermedeki etkilerini karşılaştırdığımız, /AS/ l-ll grubundan genel cerrahi operasyonuna alınacak 45 hasta çalışmaya alındı. Tüm olgulara bazal anksiete skorunu tespit etmek amacı ile "durumsal-sürekli anksiyete ölçeğini (State-Trait Anxiety Inventory-STAI) uyguladık. Tedavi öncesi anksiyeteyi belirlemek için de "Hamilton Anxiety Test (HAT)" ve Anksiyetenin Vizüel Analog Skalasını (AVAS) uygul...

 7. Med 3. styrmand på Danmark-Ekspeditionen

  Trolles Legat har i samarbejde med Det grønlandske Selskab valgt at udgive en dagbog, der skildrer hverdagen gennem de to år. Det er 3. styrmand på ekspeditionsskibet ”Danmark” Christian Bendix Thostrups dagbøger, der tegner fine skildringer af det hårde liv i Nordøstgrønland fra en tid, hvor...... Nordøstgrønland. De er begge praktisk anlagt og har et overblik, der får stor betydning for ekspeditionen, da Mylius-Erichsens slædehold omkommer i Nordøstgrønland i 1907. Men inden da har Bendix sit hyr med at få tingene til at glide mellem den unge, ærekære skibschef Alf Trolle og den temperamentsfulde...

 8. Hormogonales (Cyanophyta de la laguna El Guanaco (la pampa, Argentina

  Susana B. Alvarez

  2000-01-01

  Full Text Available Alvarez, S. B., Bazán, G. I. & Wenzel, M. T. 2000. Hormogonales (Cyanophyta de lalaguna El Guanaco (La Pampa, Argentina. Darwiniana 38(3-4: 279-284.Se identificaron 34 taxones de Cyanophyta de aguas continentales incluidas en las familiasOscillatoriaceae, Nostocaceae, Microchaetaceae, Scytonemataceae y Rivulariaceae. Seis especies,Arthrospira gomontiana Setch., Oscillatoria acuta Brühl et Biswas, Phormidium truncatum Lemmerm.,Scytonema schmidtii Gomont, Homoeothrix gracilis (Hansg. Komárek et Kovácik, Gloeotrichiarabenhorstii Bornet y una forma Oscillatoria salina Biswas f. mayor Desikachary, se describen e ilustranpor primera vez para Argentina. Entre los taxones restantes, siete especies se reportan por primera vezpara la provincia de La Pampa. Se incluyen observaciones ecológicas sobre el hábitat y la distribucióngeográfica

 9. Isparta İlinde Radon Yoğunluk Ölçümleri

  Özkorucuklu, Suat; AKYILDIRIM, Hakan; Veli ÇAPALI

  2009-01-01

  Radon, kayaçlardaki ve topraktaki Uranyum–238 bozunmasıyla olusan radyoaktif bir asal gazdır. radon hakkındaki ilk çalısmalar 1956 yılında Isviçre'de baslamıs ve özellikle 1980 sonrasında yapılan arastırmalarla radon gazının çevresel radyasyon üzerindeki katkısı ve ortama yayılma mekanizması anlasılmıstır. Kayaçlardaki 238U bozunması sonucu üretilen radon gazı difüzyon yoluyla topraga, oradan da atmosfere veya ortama yayılmaktadır. Günlük hayatta sürekli maruz kaldıgımız radyasyonun %54&...

 10. Orman Yangınları ve Orman Amenajman Planları

  BAYSAL, İsmail; BİLGİLİ, Ertuğrul; BAŞKENT, Emin Zeki

  2016-01-01

  Bu çalışma orman yangınlarının orman amenajmanı planlamalarına entegrasyonunu temel düzeyde ele almaktadır. Orman ekosistemleri sürekli bir değişim ve gelişim içindedir. Yangın, böcek ve fırtına gibi doğal afetler ile planlı ve plansız insan müdahaleleri, orman ekosistemlerinde meydana gelen bu değişimin ve gelişimin en önemli belirleyici unsurlarıdır. Nerede, ne zaman çıkacağı ve ne kadar bir alanda etkili olacağı bilinemeyen orman yangınları, planlamalardaki en önemli risk ve belirsizlik ka...

 11. A comparison of the antioxidant property of five Ayurvedic formulations commonly used in the management of vata vyadhis

  C V Sruthi

  2012-01-01

  Full Text Available Background :The five kashayams (kwaths - decoctions Manjishtadi kashayam (MK, Rasna erandadi kashayam (REK, Sahacharadhi kashayam (SK, Maharasnadi (or Rasna dwiguna bhagam kashayam (MRK and Dhanwantharam kashayam (DK are widely used in the management of diseases manifested due to vitiation of vata and vatarakta (mostly diseases of connective tissues, bones, joints and nervous system. Free radicals are generated subsequent to the inflammatory changes in such conditions, and these cytotoxic reactive oxygen species cause oxidative damage to the cells. Phenolic compounds are the most common water soluble antioxidant compounds in plants. Objective : The present study aims at evaluating the phenolic content and antioxidant properties of these five kashayams and their probable protective role in the management of vata vyadhis. Materials and Method : The total phenolic contents of these five Ayurvedic decoctions were determined using Folin-Ciocalteu method and the antioxidant properties were estimated by DPPH (2′2-diphenyl-1-picryl hydrazine radical scavenging activity. Result : MK exhibited higher property (total phenolic content-15.61 ± 0.006 mg/g wt, EC50-7.2μg/ml when compared to other kashayams. DK with phenolic content 12.056 ± 0.004 mg/g wt and 22 μg/ml effective concentration for 50% inhibition comes next in the present study. REK, SK and MRK show almost similar phenolic content and antioxidant property. Conclusion : From the observations, it is seen that the total phenolic content and the antioxidant property of the products justify the protective and corrective effects produced by the products in vata and vatarakta disorders.

 12. Impact of climate change on the relict tropical fish fauna of central sahara: threat for the survival of adrar mountains fishes, mauritania.

  Trape, Sébastien

  2009-01-01

  Four central Sahara mountainous massifs provide habitats for relict populations of fish. In the Adrar of Mauritania all available data on the presence and distribution of fish come from pre-1960 surveys where five fish species were reported: Barbus pobeguini, Barbus macrops, Barbus mirei, Sarotherodon galilaeus, and Clarias anguillaris. Since 1970, drought has had a severe impact in the Adrar where rainfall decreased by 35%. To investigate whether the relict populations of fish have survived the continuing drought, a study was carried out from 2004 to 2008. An inventory of perennial bodies of water was drawn up using a literature review and analysis of topographical and hydrological maps. Field surveys were carried out in order to locate the bodies of water described in the literature, identify the presence of fish, determine which species were present and estimate their abundance. The thirteen sites where the presence of fish was observed in the 1950s -Ksar Torchane, Ilij, Molomhar, Agueni, Tachot, Hamdoun, Terjit, Toungad, El Berbera, Timagazine, Dâyet el Mbârek, Dâyet et-Tefla, Nkedeï- were located and surveyed. The Ksar Torchane spring -type locality and the only known locality of B. mirei- has dried up at the height of the drought in 1984, and any fish populations have since become extinct there. The Timagazine, Dâyet el Mbârek and Dâyet et-Tefla pools have become ephemeral. The Hamdoun guelta appears to be highly endangered. The fish populations at the other sites remain unchanged. Four perennial pools which are home to populations of B. pobeguini are newly recorded. The tropical relict fish populations of the Adrar mountains of Mauritania appear to be highly endangered. Of thirteen previously recorded populations, four have become extinct since the beginning of the drought period. New fish population extinctions may occur should low levels of annual rainfall be repeated.

 13. Impact of climate change on the relict tropical fish fauna of central sahara: threat for the survival of adrar mountains fishes, mauritania.

  Sébastien Trape

  Full Text Available BACKGROUND: Four central Sahara mountainous massifs provide habitats for relict populations of fish. In the Adrar of Mauritania all available data on the presence and distribution of fish come from pre-1960 surveys where five fish species were reported: Barbus pobeguini, Barbus macrops, Barbus mirei, Sarotherodon galilaeus, and Clarias anguillaris. Since 1970, drought has had a severe impact in the Adrar where rainfall decreased by 35%. To investigate whether the relict populations of fish have survived the continuing drought, a study was carried out from 2004 to 2008. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: An inventory of perennial bodies of water was drawn up using a literature review and analysis of topographical and hydrological maps. Field surveys were carried out in order to locate the bodies of water described in the literature, identify the presence of fish, determine which species were present and estimate their abundance. The thirteen sites where the presence of fish was observed in the 1950s -Ksar Torchane, Ilij, Molomhar, Agueni, Tachot, Hamdoun, Terjit, Toungad, El Berbera, Timagazine, Dâyet el Mbârek, Dâyet et-Tefla, Nkedeï- were located and surveyed. The Ksar Torchane spring -type locality and the only known locality of B. mirei- has dried up at the height of the drought in 1984, and any fish populations have since become extinct there. The Timagazine, Dâyet el Mbârek and Dâyet et-Tefla pools have become ephemeral. The Hamdoun guelta appears to be highly endangered. The fish populations at the other sites remain unchanged. Four perennial pools which are home to populations of B. pobeguini are newly recorded. CONCLUSION/SIGNIFICANCE: The tropical relict fish populations of the Adrar mountains of Mauritania appear to be highly endangered. Of thirteen previously recorded populations, four have become extinct since the beginning of the drought period. New fish population extinctions may occur should low levels of annual rainfall be

 14. Classifier Subset Selection for the Stacked Generalization Method Applied to Emotion Recognition in Speech.

  Álvarez, Aitor; Sierra, Basilio; Arruti, Andoni; López-Gil, Juan-Miguel; Garay-Vitoria, Nestor

  2015-12-25

  In this paper, a new supervised classification paradigm, called classifier subset selection for stacked generalization (CSS stacking), is presented to deal with speech emotion recognition. The new approach consists of an improvement of a bi-level multi-classifier system known as stacking generalization by means of an integration of an estimation of distribution algorithm (EDA) in the first layer to select the optimal subset from the standard base classifiers. The good performance of the proposed new paradigm was demonstrated over different configurations and datasets. First, several CSS stacking classifiers were constructed on the RekEmozio dataset, using some specific standard base classifiers and a total of 123 spectral, quality and prosodic features computed using in-house feature extraction algorithms. These initial CSS stacking classifiers were compared to other multi-classifier systems and the employed standard classifiers built on the same set of speech features. Then, new CSS stacking classifiers were built on RekEmozio using a different set of both acoustic parameters (extended version of the Geneva Minimalistic Acoustic Parameter Set (eGeMAPS)) and standard classifiers and employing the best meta-classifier of the initial experiments. The performance of these two CSS stacking classifiers was evaluated and compared. Finally, the new paradigm was tested on the well-known Berlin Emotional Speech database. We compared the performance of single, standard stacking and CSS stacking systems using the same parametrization of the second phase. All of the classifications were performed at the categorical level, including the six primary emotions plus the neutral one.

 15. Classifier Subset Selection for the Stacked Generalization Method Applied to Emotion Recognition in Speech

  Álvarez, Aitor; Sierra, Basilio; Arruti, Andoni; López-Gil, Juan-Miguel; Garay-Vitoria, Nestor

  2015-01-01

  In this paper, a new supervised classification paradigm, called classifier subset selection for stacked generalization (CSS stacking), is presented to deal with speech emotion recognition. The new approach consists of an improvement of a bi-level multi-classifier system known as stacking generalization by means of an integration of an estimation of distribution algorithm (EDA) in the first layer to select the optimal subset from the standard base classifiers. The good performance of the proposed new paradigm was demonstrated over different configurations and datasets. First, several CSS stacking classifiers were constructed on the RekEmozio dataset, using some specific standard base classifiers and a total of 123 spectral, quality and prosodic features computed using in-house feature extraction algorithms. These initial CSS stacking classifiers were compared to other multi-classifier systems and the employed standard classifiers built on the same set of speech features. Then, new CSS stacking classifiers were built on RekEmozio using a different set of both acoustic parameters (extended version of the Geneva Minimalistic Acoustic Parameter Set (eGeMAPS)) and standard classifiers and employing the best meta-classifier of the initial experiments. The performance of these two CSS stacking classifiers was evaluated and compared. Finally, the new paradigm was tested on the well-known Berlin Emotional Speech database. We compared the performance of single, standard stacking and CSS stacking systems using the same parametrization of the second phase. All of the classifications were performed at the categorical level, including the six primary emotions plus the neutral one. PMID:26712757

 16. Coleção de microalgas de ambientes dulciaquícolas naturais da Bahia, Brasil, como potencial fonte para a produção de biocombustíveis: uma abordagem taxonômica Collection of microalgae from natural freshwater environments of Bahia, Brazil, as a potential source for biofuel production: a taxonomic approach

  Maria Cristina de Queiroz Mendes

  2012-09-01

  Full Text Available O presente trabalho envolveu a identificação taxonômica de espécies nativas de microalgas (isoladas de ecossistemas dulciaquícolas localizados nos arredores de Salvador, Bahia integrantes da Coleção de Microalgas dulciaquícolas do LABIOMAR/IB/UFBA, visando estudos taxonômicos mais aprofundados (ultraestruturais e moleculares e experimentos que possam avaliar sua capacidade para suprir cadeias produtivas de biocombustíveis. As coletas foram realizadas nos arredores de Salvador, Bahia, Brasil. A identificação das espécies foi efetuada com base em caracteres morfológicos. Foram identificados 19 táxons, 12 em nível de espécie e nove em nível de gênero, sendo 14 Chlorophyceae (Chlamydomonas sp1, Chlamydomonas sp2, Chlamydomonas sp3, Chlamydocapsa bacillus (Teiling Fott, Chlorococcum sp1, Chlorococcum sp2, Coelastrum indicum Turn.. Coelastrum microporum Nägeli, Desmodesmus brasiliensis (Bohl. Hegew, Scenedesmum obliquus (Turpin Kütz, Ankistrodesmus falcatus (Corda Ralfs, Ankistrodesmus fusiformis Corda, Kirchneriella lunaris (Kirchner. Möbius, Pseudokirchneriella subcapitata (Korshikov F. Hindák, três Trebouxiophyceae (Botryococcus braunii Kütz., Botryococcus terribilis Komárek et Marvan e Chlorella vulgaris Beijerinck, uma Bacillariophyceae (Nitzschia sp. e uma Cyanobacteria (Synechocystis sp..This study identified native species of microalgae (maintained at LABIOMAR/IB/UFBA Collection of Freshwater Microalgae to indicate their potential to supply the biofuel production chain. Samples were collected in freshwater ecosystems around Salvador, Bahia, Brazil. Species identification was based in morphological characteristics. Nineteen species were isolated and identified, 12 at the level of species and nine at the level of genus: 14 Chlorophyceae (Chlamydomonas sp1, Chlamydomonas sp2, Chlamydomonas sp3, Chlamydocapsa bacillus (Teiling Fott, Chlorococcum sp1, Chlorococcum sp2, Coelastrum indicum Turn. Coelastrum microporum N

 17. Bakır biyosorpsiyon işlemine Yapay Sinir Ağı (ANN yaklaşımı

  Deniz Bingöl

  2016-12-01

  Full Text Available Bu makale, çörek otu kullanılarak bakır biyosorpsiyon işleminin değerlendirilmesi için yapay sinir ağı (ANN modelinin kullanımını göstermektedir. Deneysel değişkenler (sıcaklık, biyosorbent kütlesi, başlangıç bakır derişimi, başlangıç pH’ı çıkış olarak, herhangi bir zamanda adsorplanan bakır miktarını tahmin etmek için kurulan sinir ağında girdi olarak kullanılmıştır. Ağ tahmini ve ilgili deneysel veriler arasındaki yüksek R2-değerleri, eğitim ve test veri setleri için sırasıyla 0,89 ve 0,93, yapay nöron ağını kullanarak biyosorpsiyon işleminin modellemede yeterli bir yöntem olduğunu kanıtlamaktadır. Gibbs serbest enerji (ΔG°, entalpi (AH° ve sorpsiyonun entropi değişimi (ΔS° gibi termodinamik parametreler de değerlendirildi. Biyosorpsiyon işleminin gerçekte kendiliğinden, istemli ve ekzotermik olduğu bulunmuştur. Bakır iyonunun denge sorpsiyonu, Langmuir denklemine göre belirlenmiştir ve 293 K’de 16,13 mg/g olarak bulunmuştur. Model sonuçları ve deneysel veriler arasındaki karşılalaştırma çörek otu kullanılarak bakırın giderilebileceğini göstermektedir.

 18. Experimental Study on Fluid Characteristics in Narrow Annuli%窄环形通道流体特性的实验研究

  孙月秋; 仪登利; 闫郡庭

  2011-01-01

  Heat exchanger of sleeve type was used in the experiment with hot water inside of tube and cold water outside of tube, For ring gap of 0,50 - 2.50 mm, Reynolds number ranging from 0 to 5000, the heat transfer and friction characteristics of the fluid of narrow annular channel were tested and studied in experiments. According to the result of the experiment, heat transfer coefficient and Reynolds number of function relation curve of Re-K were fitted. It was found that narrow ring channel has the remarkable strengthening effect with compact structure. As the narrow gap dimension decreases, the heat transfer coefficient increases.%采用套管式换热器,热水走管程,冷水走壳程,对间隙为0.50~2.50mm,Re=0~5000窄环形流道的流体进行了传热和阻力特性的实验研究。拟合出传热系数与雷诺数Re-K曲线。结果表明,窄环形流道结构紧凑,具有显著的强化传热效果,而且随着窄环形间隙尺寸的减小,传热系数增大。

 19. Psychometric properties of the Norwegian version of the Evidence-Based Practice Attitude Scale (EBPAS): to measure implementation readiness.

  Egeland, Karina M; Ruud, Torleif; Ogden, Terje; Lindstrøm, Jonas Christoffer; Heiervang, Kristin Sverdvik

  2016-06-17

  Attitudes can be a precursor to the decision of whether or not to try a new practice. In order to tailor the implementation of evidence-based practices (EBPs) in mental health settings, we must first consider practitioner attitudes towards EBP adoption. To assess these attitudes, the Evidence-Based Practice Attitude Scale (EBPAS) was developed. The purpose of this study was to investigate the psychometric properties of the Norwegian version of the EBPAS, and to examine differences in attitudes towards implementing EBPs among mental health practitioners. The EBPAS was translated into Norwegian and administered to 294 practitioners from seven primary and 22 specialized mental care units within a defined geographical area of Norway. The EBPAS showed good psychometric properties. The less clinical experience the practitioner had, the more positive their attitude toward EBPs. Primary care practitioners reported more positive attitudes towards implementing EBPs that were required of them than specialized care practitioners. The Norwegian version of the EBPAS is a promising tool for measuring implementation readiness in mental health services, and can be used in clinical practice to tailor implementation efforts. The study was approved by the regional committees for medical and health research ethics [ REK 2013/2035 ] on 25(th) of May, 2014.

 20. Televīzijas reklāmas kritiskā diskursa analīze. Latvijas Neatkarīgās Televīzijas piemērs

  2009-01-01

  Darba temats ir Televīzijas reklāmas kritiskā diskursa analīze. Latvijas Neatkarīgās Televīzijas piemērs. Darba mērķis ir apskatīt reklāmu, apvienojot kritiskā diskursa pieeju un metodi, par piemēru ņemot izvētās LNT reklāmas. Pētījuma mērķis ir analizēt četrus LNT 2008. gadā raidītos reklāmas klipus pēc Fērklova kritiskā diskursa analīzes. Pētījuma problēma - kādas varas attiecības tiek veidotas, reproducētas un komunicētas ar reklāmas palīdzību. Pētījumā noskaidrojās, ka TV rek...

 1. Advanced Composite Cost Estimating Manual. Volume II. Appendix

  1976-08-01

  0~~~~~~; - -m- O1 .,a 0 j in N j "s w f 0 0 Av .s 00 4 164 "i’ 3. -%’ 1*4*J. - N w 0-uo 16 fo moNi o w w -Q * * 0 h" v 0 a rq)E 4.1 w 0 -0 S p4 4 4...REkMOVE CHAIS 0.00J32 06COC43 I I 34 OPIN LC-OR 0*01402 o.ci’r2 I 31 PELEA *. 1.L. L JAO4 000035 22 36 RILtLA5E VAC. LINES 0.0031 !I kfMOVF lPAIk Ptk OVL...0 - NO 1- YES Ia YES INSERTS: 0 - NO 1 - YES 59 a *1 ACCEM-S COST PROJECTION CAM I UNIT MNER~aJboo~ AVE , LOT SIZiTYPE OF ESTIMATE UNIT COST aL. 21

 2. Stratejik Yönetim

  Nezahat GÜÇLÜ

  2014-01-01

  Stratejik yönetim sürekli değişim içinde olan çevreyi kontrol edebilecek ve bu değişime uyum sağlayabilecek örgütlere ihtiyaç olduğunu ileri sürer. Stratejik yönetim örgütün operasyonel çevresi için hedef belirler. Bu sırf tepkisel yönden bir hedef belirlemekten öte, bilinçli, planlanmış yöntemlerle olmalıdır. Günümüzde stratejik yönetim her ne kadar geniş çaptaki karar mekanizması ve planlama yöntemleri ile tanınmış olsa da, son zamanlarda bu konu üzerine sosyolojik yaklaşımlar önem kaz...

 3. 4-Piridinetiyonamid ile Zn(II kompleksinin spektroskopik özelliklerinin deneysel ve teorik olarak incelenmesi

  Hatice Vural

  2016-12-01

  Full Text Available Zn(II iyonunun yeni bir kompleksi olan [ZnCl2(peta2] [peta: 4-Pyridinethioamide] sentezledi. Yapısı tek kristal X-ışınları kırınım yöntemi ve FT-IR spektroskopisi kullanılarak aydınlatıldı. Zn(II merkezi etrafındaki geometrinin bozulmuş tetrahedron olduğu belirlendi. Moleküller arası N–H∙∙∙Cl, N–H∙∙∙S ve C–H∙∙∙S hidrojen bağlarının kristal paketlenmeyi dengelediği görüldü. Yapının moleküler modellemesi Hartree-Fock (HF ve yoğunluk fonksiyonel teorisi (YFT ile 6-311++G (d, p baz seti kullanarak yapıldı. Deneysel olarak elde edilmiş titreşim frekansları teorik olarak hesaplanan değerlerle karşılaştırıldı. Çözücü ortamındaki elektronik geçiler zamana bağlı yoğunluk fonksiyonel teorisine sürekli polarizasyon modeli (IEF-PCM uygulanarak hesaplandı.

 4. SAKARYA İLİNDE 17 AGUSTOS 1999 DEPREMiNDE HASAR GÖREN Y APlLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Fatih İLÇİ

  2003-08-01

  Full Text Available Doğal afetler aras ı nda , yapılara en büyük zararı depremler venniş ti r. Bunun için, her an deprem olacakmış gibi h az ı r olun ınalıdır. Ya p ı yapma fikri( daha y e ni ohışına aşan1asında i ken , inşaat sektörü ile ilgili tünı meslek grupları s ürekli bir ko o rd in asy on n ç i nde çalışnıalıdır. Bu ko ordi ne l i çalışnıa neticesinde; 17 Ağustos 1999 d epremini n türrı ol ums uz sonuçlan iyi bir şekilde anl aşılıp, dcpreme karşı nas ı l dayanıklı yapı yapabili rim. Fikri benimsenmelidir.

 5. Design of RKE system based on PIC16 F877 controller%基于PIC16F877A控制器的RKE系统的设计

  王东; 刘琪; 郭兆正

  2014-01-01

  研究了一类基于PIC16F877A单片机控制器RKE控制系统问题,提出了系统的软硬件设计方法。采用了PIC16F877A、MAX1479/1471为核心器件,搭配相应的外围电路,设计一款基于ASK/OOK超外差射频的RKE控制系统。该系统具有外围电路简单、可靠性好、成本低等优点,因此它具有很好的市场推行价值。%Problems of a class of REK control system based on PIC16F877A were studied in the paper.The hardware and software design methods were proposed.The PIC16F877A, MAX1479/1471 were adopted as the core device in the system.With the corresponding peripheral circuits, the RKE control system of superheterodyne radio frequency based on ASK/baton was designed.The system has simple peripheral circuit, good reliability, low cost and good market value.

 6. Ensemble DFT Approach to Excited States of Strongly Correlated Molecular Systems.

  Filatov, Michael

  2016-01-01

  Ensemble density functional theory (DFT) is a novel time-independent formalism for obtaining excitation energies of many-body fermionic systems. A considerable advantage of ensemble DFT over the more common Kohn-Sham (KS) DFT and time-dependent DFT formalisms is that it enables one to account for strong non-dynamic electron correlation in the ground and excited states of molecular systems in a transparent and accurate fashion. Despite its positive aspects, ensemble DFT has not so far found its way into the repertoire of methods of modern computational chemistry, probably because of the perceived lack of practically affordable implementations of the theory. The spin-restricted ensemble-referenced KS (REKS) method is perhaps the first computationally feasible implementation of the ideas behind ensemble DFT which enables one to describe accurately electronic transitions in a wide class of molecular systems, including strongly correlated molecules (biradicals, molecules undergoing bond breaking/formation), extended π-conjugated systems, donor-acceptor charge transfer adducts, etc.

 7. DÜNYADA SOSYAL GÜVENLİKTE ALTERNATİF REFORM ARAYIŞLARI

  HÜSEYİN AKYILDIZ

  2013-05-01

  Full Text Available Dünyada gelişmiş ülkelerde dahi sosyal güvenlik kuruluşları finansman krizi içerisindedir. Ülke ekonomilerinde yaşanan kriz, nüfusun gittikçe yaşlanması, sağlık hizmetlerinin fiyatlarında yaşanan sürekli artış ve toplanan fonların etkin değerlendirilememesi gibi olgular sosyal güvenliğin finansman krizinin başlıca nedenlerini teşkil etmektedir. Ayrıca mevcut sistemler, sosyal güvenlik hizmetinin üretimi açısından da etkinlik problemiyle karşı karşıyadırlar. Bu nedenle sosyal güvenlikte alternatif çözümler önerilmektedir. Bu bağlamda 1970’li yılların ortalarından itibaren dünya konjonktürüne hakim olan liberal düşünce ortamı, “bireysel sorumluluk” a öncelik veren reform alternatiflerini ön plana geçirmektedir. Ancak bu süreç ile sosyal devletin iç dinamikleri çelişmektedir.

 8. ZİZEK ÜZERİNDEN BİR OKUMA DENEMESİ

  YÜKSEL, Nilgün

  2014-01-01

  Zizek’i birçok referansla okumak olasıdır. Zizek okumak bazen algının dönüşümü anlamına gelir. Zizek bize algımızın sınırlarını gösterir, görüntüyü, algıyı ters yüz eder, gerçeklikle ilişkimizi sorgularken bizi gerçekliğe yeniden bakmaya davet eder, onun soruları açık uçludur, konuyu sorular için araçsallaştırır. Zizek bir kültür eleştirmeni ve felsefeci olarak sürekli arar. Bu makale Zizek’in makalelerini referans alarak algıya ya da algının başkalaşmasına odaklanmaktadır....

 9. Feature selection for speech emotion recognition in Spanish and Basque: on the use of machine learning to improve human-computer interaction.

  Andoni Arruti

  Full Text Available Study of emotions in human-computer interaction is a growing research area. This paper shows an attempt to select the most significant features for emotion recognition in spoken Basque and Spanish Languages using different methods for feature selection. RekEmozio database was used as the experimental data set. Several Machine Learning paradigms were used for the emotion classification task. Experiments were executed in three phases, using different sets of features as classification variables in each phase. Moreover, feature subset selection was applied at each phase in order to seek for the most relevant feature subset. The three phases approach was selected to check the validity of the proposed approach. Achieved results show that an instance-based learning algorithm using feature subset selection techniques based on evolutionary algorithms is the best Machine Learning paradigm in automatic emotion recognition, with all different feature sets, obtaining a mean of 80,05% emotion recognition rate in Basque and a 74,82% in Spanish. In order to check the goodness of the proposed process, a greedy searching approach (FSS-Forward has been applied and a comparison between them is provided. Based on achieved results, a set of most relevant non-speaker dependent features is proposed for both languages and new perspectives are suggested.

 10. Feature selection for speech emotion recognition in Spanish and Basque: on the use of machine learning to improve human-computer interaction.

  Arruti, Andoni; Cearreta, Idoia; Alvarez, Aitor; Lazkano, Elena; Sierra, Basilio

  2014-01-01

  Study of emotions in human-computer interaction is a growing research area. This paper shows an attempt to select the most significant features for emotion recognition in spoken Basque and Spanish Languages using different methods for feature selection. RekEmozio database was used as the experimental data set. Several Machine Learning paradigms were used for the emotion classification task. Experiments were executed in three phases, using different sets of features as classification variables in each phase. Moreover, feature subset selection was applied at each phase in order to seek for the most relevant feature subset. The three phases approach was selected to check the validity of the proposed approach. Achieved results show that an instance-based learning algorithm using feature subset selection techniques based on evolutionary algorithms is the best Machine Learning paradigm in automatic emotion recognition, with all different feature sets, obtaining a mean of 80,05% emotion recognition rate in Basque and a 74,82% in Spanish. In order to check the goodness of the proposed process, a greedy searching approach (FSS-Forward) has been applied and a comparison between them is provided. Based on achieved results, a set of most relevant non-speaker dependent features is proposed for both languages and new perspectives are suggested.

 11. The Properties of (Pb0.97Ba0.03[(Zr0.98Ti0.021-zSnz]O3 Ceramics with 0 < z < 0.08

  Brzezińska D.

  2013-12-01

  Full Text Available Przedstawiono wyniki badań ceramiki (Pb1-x Bax ((Zr1-yTiy 1-zSnz O3 (PBZTS dla stałych wartości parametrów ,v =0,03 i y =0,02 oraz z =0, 0,02, 0,04, 0,06 i 0,08. Badane składy PBZTS znajdują się w pobliżu granicy fazowej między fazami o romboedrycznej i ortorombowej deformacji komórek elementarnych. Ceramiczne próbki PBZTS zostały otrzymane z prostych tlenków PbO, ZrOo, TiCb. SnOo i węglanu baru BaCO;,. Proszki po kalcynacji zostały rozdrobnione, a następnie uformowano z nich wypraski i zagęszczono metodą swobodnego spiekania (FS. Dla otrzymanych próbek PBZT/PBZTS przeprowadzono badania EDS, XRD, badania mikrostruktury przełamów, badania podstawowych właściwości dielektrycznych, badania pętli histerezy w różnych temperaturach.

 12. N. DERECELI GERILIM TRANSFER FONKSIYONLARI SENTEZINE PRATlK YAKLAŞlMLAR

  YAVUZ SARI; RAŞİT KÖKER; ABDULLAH FERİKOĞLU

  2002-01-01

  Ilk ortaya çıktığı günden bugüne akım taşıyıcılara ilgi zamanla sürekli olarak artmış ve bu elemanlar kullanılarak büyük bir kısmını ikinci dereceden filtreterin olu şturduğu birçok devre gerçekleştirilmiştir. Akım taşıyıcı elemanı ilk olarak 1968 yılında, Sedra ve Smith tarafından ortaya atılmış, 1970 yılında aynı kişiler tarafı ndan çok daha verimli bir yapı, ikinci kuşak akım taşıyıcı elemanı olarak ileri sürülmüş ve aktif filtre dizaynında çok yönlü bir aktif eleman olduğu da ispatlanmışt...

 13. Det forførende medie - om autokommunikation i markedsføringen

  Lars Thøger Christensen

  2004-09-01

  Full Text Available Artiklen præsenterer forskellige aspekter af markedskommunikation set som autokommunikation – det vil sige kommunikation om og til af- sender selv. Moderne marketing er grundlagt på ideen om, at virksom- heder kun overlever i længden, hvis de er opmærksomme på marke- dets ønsker og behov, og branchen arbejder ud fra en ideel forståelse om responsivitet og dialog med kunder og omverden. Artiklen påpeger imidlertid, at den moderne forbruger – eller modtager – oftest forholder sig blasert eller ligegyldigt til reklamens budskaber, hvorimod både rek- lamebureauerne og deres kunder er højinvolverede i at omsætte bud- skaberne til symbolsk værdiskabelse inden for virksomhedernes egne rammer. I et ledelsesperspektiv betyder det for det første, at visioner og holdninger bliver forlenet med en særlig autoritet og forpligtelse for virksomheden, når disse visioner kommunikeres offentligt gennem et eksternt medie. Intern kommunikation får simpelthen en større gennem- slagskraft, når den sendes ud af huset, og artiklen viser med en række eksempler, hvorledes reklamer kan anspore medarbejderne til korps- ånd og hensigtsmæssig adfærd i ’sandhedens øjeblik’ – mødet med kunden.

 14. 中国鱼腥藻属的两个新记录种%Two newly recorded species of Anabaena(Nostocales, Cyanobacteria) in China

  李守淳; 柴文波; 郑洪萍; 耿军灵; 李仁辉

  2012-01-01

  迄今为止,全球范围共报道出100多种鱼腥藻,中国记录报道的仅有50余种,但有些种类的描述仍较模糊.最近在福建、浙江等地进行野外调查时,发现了多种丝状蓝藻.其中就有2种鱼腥藻在中国尚未报道:威格鱼腥藻( Anabaena viguieri Denis et Frémy 1923)和史密斯鱼腥藻(Anabaena smithii( Komárek)Watanabe 1992).%So far, more than 100 species of genus Anabaena have been recorded in the world, and about 50 taxa were described in China. During our recent field investigations for water-bloom forming cyanobacteria in China, several filamentous cyanobacterial species were examined in the samples. In this study, we demonstrated that two Anabaena species as Anabaena viguieri Denis et Fremy 1923 and Anabaena smithii (Komdrek) Watanabe 1992, had never been reported in China, and they are newly described and discussed in the present study.

 15. N. DERECELI GERILIM TRANSFER FONKSIYONLARI SENTEZINE PRATlK YAKLAŞlMLAR

  YAVUZ SARI

  2002-06-01

  Full Text Available Ilk ortaya çıktığı günden bugüne akım taşıyıcılara ilgi zamanla sürekli olarak artmış ve bu elemanlar kullanılarak büyük bir kısmını ikinci dereceden filtreterin olu şturduğu birçok devre gerçekleştirilmiştir. Akım taşıyıcı elemanı ilk olarak 1968 yılında, Sedra ve Smith tarafından ortaya atılmış, 1970 yılında aynı kişiler tarafı ndan çok daha verimli bir yapı, ikinci kuşak akım taşıyıcı elemanı olarak ileri sürülmüş ve aktif filtre dizaynında çok yönlü bir aktif eleman olduğu da ispatlanmıştı r.{l-3

 16. Optical-Near Infrared Color Gradients of Elliptical Galaxies and Their Environmental Dependence

  Ko, J; Ko, Jongwan; Im, Myungshin

  2005-01-01

  We have studied the environmental effect on optical-NIR color gradients of 273 nearby elliptical galaxies. Color gradient is a good tool to study the evolutionary history of elliptical galaxies, since the steepness of the color gradient reflects merging history of early types. When an elliptical galaxy goes through many merging events, the color gradient can be get less steep or reversed due to mixing of stars. One simple way to measure color gradient is to compare half-light radii in different bands. We have compared the optical and near infrared half-light radii of 273 early-type galaxies from Pahre(1999). Not surprisingly, we find that r$_{e}$(V)s (half-light radii measured in V-band) are in general larger than r$_{e}$(K)s (half-light radii measured in K-band). However, when divided into different environments, we find that elliptical galaxies in the denser environment have gentler color gradients than those in the less dense environment. Our finding suggests that elliptical galaxies in the dense environme...

 17. Isolation and characterization of a new reported cyanobacterium Leptolyngbya bijugata coproducing odorous geosmin and 2-methylisoborneol.

  Wang, Zhongjie; Xiao, Peng; Song, Gaofei; Li, Yeguang; Li, Renhui

  2015-08-01

  The earthy-musty compounds geosmin and 2-methylisoborneol (MIB) produced by cyanobacteria are considered as the main biological causes of off-flavor events, especially in aquatic ecosystems. More than 50 filamentous cyanobacteria species have been documented as geosmin or MIB producers; however, little is known about the species coproducing these two metabolites. In this study, an epiphytic sample was collected from a river in Hubei, China. Three isolated strains (A2, B2, and B4) producing earthy odors were successfully isolated and identified as the cyanobacterium Leptolyngbya bijugata Anagnostidis et Komárek 1988 based on morphology and 16S rDNA sequences. Gas chromatography analysis confirmed that the isolated L. bijugata strains were geosmin and MIB coproducers, with accumulation ranging from 13.6 to 22.4 and 12.3 to 57.5 μg L(-1), respectively. The partial fragments of geosmin and MIB synthesis genes in the L. bijugata strains were cloned and sequenced. Further sequences and phylogenetic analysis indicated the high conservation and a common origin of these genes in cyanobacteria. This study is the first to report and characterize the coproduction of geosmin and MIB by L. bijugata, representing a new source for potential risk of off-flavor events.

 18. Metodologija za ugotavljanje upravičenosti izvedbe krožnega križišča

  Tomaž Tollazzi

  2005-01-01

  Full Text Available V nekaj manj kot dvajsetih letih so krožna križišča v Sloveniji postala zelo priljubljena, zadnjih nekaj let pa zanje velja, lahko bi rekli, že kar evforija. Trenutno imamo v Sloveniji eno krožno križišče na vsakih 68 km državnih cest, pričakovan pa je še nadaljnji porast njihovega števila. Glede na to, da so se v zadnjem času pričele pojavljati tudi posamezne neupravičene zahteve za izvedbo krožnih križišč in zahteve za izvedbo krožnih križišč na krajih, kjer njihova izvedba ni smiselna, se je pokazala potreba po umirjanju položaja. V prispevku je prikazana metodologija za ugotavljanje upravičenosti izvedbe krožnega križišča v urbanem okolju in v realnih okoliščinah, v katerih naj bi to stalo.

 19. Parcacik fizigi en kücügü kesfetme macerasi

  Sekmen, Sezen

  2015-01-01

  Elinizdeki bu kitap biraz yukarı kuark, biraz aşağı kuark ve bir miktar da elektron namlı leptondan yapılmıştır. Bunlara ulaşmak için kitap çok büyük bir teknolojiyle çok küçük parçlara ayrıştırılabilir. Dahası, elde edilen kuark ve leptonlar farklı şekillerde bir araya getirilip kitap çilekli dondurmaya, fötr şapkaya ya da uzay gemisi motoruna da çevrilebilir. Çünkü kuarklar, leptonlar ve bir kısım diğerleri temel parçacıklardır yani evrendeki herşeyin nihai yapıtaşları. Öte yandan eğer kitabı daha faydalı ve ilginç şeylere dönüştürmek yerine okumak tercih edilirse içeriğinde evrenimizi doğumundan bugüne şenlendiren temel parçacıkların ve onları yakalamak için sürekli uğraşan meraklı fizikçilerin heyecanlı hikayesi bulunabilir.

 20. BÜYÜSÜ BOZULMUŞ DÜNYAYI BÜYÜLEMEK / CORRUPTED MAGIC TO ENCHANT THE WORLD

  Döne AYHAN

  2015-12-01

  Full Text Available Bu çalışmada George Ritzer tarafından kaleme alınan "Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek" isimli kitap tanıtılmıştır. Modern dönemde tüketim merkezli bir yaşam ekseni kitabın genel konusunu oluşturmaktadır. Tüketim toplumu içerisinde yaşadığımızı söyleyen yazara göre devam eden bir tüketim döngüsü içerisinde bulunmaktayız. Toplumsal yaşamın her anında tüketime yönelik bir ortam oluşturulmaktadır. Yeni tüketim araçlarıyla toplumun sürekli bir tüketime çekilmesi söz konusudur. Moda, marka, reklam ve lüks unsurlarla tüketim her dönem canlı tutulmaktadır.     

 1. LDA - Measurements of Transitional Flows Induced by a Square Rib

  Becker, S.; Durst, F.; Stoots, Carl Marcel; Condie, Keith Glenn; McEligot, Donald Marinus

  2002-03-01

  New fundamental measurements are presented for the transition process in flat plate boundary layers downstream of two-dimensional square ribs. By use of laser Doppler anemometry (LDA) and a large Matched-Index-of-Refraction (MIR) flow system, data for wall-normal fluctuations and Reynolds stresses were obtained in the near wall region to y+<0.1 in addition to the usual mean streamwise velocity component and its fluctuation. By varying velocity and rib height, the experiment investigated the following range of conditions: k+ = 5.5 to 21, 0.3Rek<740, 6×104

 2. Diş Boyutu Uyuşmazlığının Angle Sınıflamasına Göre İncelenmesi

  2013-01-01

  ÖZETBu araştırmada Nötral ve Angle I. sınıf; II. sınıf I. bölüm, II. sınıf II. bölüm; III. sınıf kapanışlı bireylerde üst ve alt sürekli dişlerin mezio-distal boyutları arasındaki ilişki incelenmiştir. Sonuç olarak Angle I. sınıf; II. sınıf I. bölüm, ve III. sımf kapanışlı vak'aların mezio-distal diş boyutları arasında nötral kapanışlı bireylerdekine çok yakın bir uyum olduğu, sadece Angle II. sınıf II. bolüm, vak'alarda diş boyutu uyumunun bozulduğu belirlenmiştir....

 3. Competitive sorption of atenolol, trimetoprim, carbamazepine and sulfamethoxazole in three soil types

  Kočárek, Martin; Kodešová, Radka; Klement, Aleš; Golovko, Oksana; Fér, Miroslav; Nikodem, Antonín; Vondráčková, Lenka; Jakšík, Ondřej; Grabic, Roman

  2016-04-01

  al., 2015). While sorption affinities of atenolol, trimethoprim and carbamazepine due to compound competition decrease, sorption affinity of sulfamethoxazole increased. Pearson product moment correlation coefficient and p-value were used to evaluate relationships between sorption coefficients and soil properties. Kodešová, R., Grabic, R., Kočárek, M., Klement, A., Golovko, O., Fér, M., Nikodem, A., Jakšík, O. (2015a): Pharmaceuticals' sorptions relative to properties of thirteen different soils. Science of the Total Environment, 511, 435-443. Kodešová, R., Kočárek, M., Klement, A., Golovko, O., Koba, O., Fér, M., Nikodem, A., Vondráčková, L., Jakšík, O., Grabic, R. (2016): An analysis of the dissipation of pharmaceuticals under thirteen different soil conditions. Science of the Total Environment, 544, 369-381.

 4. MANYETİK YATAK SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Gürcan SAMTAŞ

  2007-02-01

  Full Text Available Manyetik yatak, mil ve ekseni etrafında boşlukta asılı kalarak serbest bir şekilde dönen bir yatak sistemidir. Hiçbir şekilde mekaniksel sürtünme ve yağlanmaya maruz kalmadıklarından dolayı, sessiz çalışma ve temizlik gibi birçok avantajlara sahiptirler. Yataklarda oluşan manyetik etkiler, sisteme eklenen stator tarafından sürekli olarak etki altına alınmakta ve bu sayede şaftın boşluk içersinde merkezde tutulması ve radyal olarak havada asılı kalması sağlanmaktadır. Statorun mili manyetik olarak çekme ve itmesi ile meydana gelen elektromanyetik alanın düzenlenmesini ve döngüyü sağlayan elektronik servo devresi kapalı konumdayken bile mil normal durumda eksenel olarak dengede tutulabilmektedir. Rotor ağırlıkları, 1–45400 gr. arasında olabilmektedir. 1985'de yapılan ilk manyetik yatak sadece gaz kompresörleri ve diğer kompresör türlerinde kullanılmaktaydı. Günümüzde ise tıp, ulaşım, makine takım endüstrisi, uzay sanayii, temizlik alanları vb. gibi birçok uygulama alanlarında kullanılmaktadır.

 5. Čisti život

  Sanja Cimer

  2016-06-01

  Full Text Available Ne, kažem.Znam, kad kažem „ne“, to je to s nama, čist račun, rekli smo, karte na stolu, vino, keksi, humor – presuhi; klima, poljupci, zemlja za cvijeće – prevlažni. Dogovori umjesto sapunica kao kod drugih. Ne gubimo vrijeme na stvari koje nikoga ne zanimaju, čak ih ni na televiziji ne gledamo, nemamo televizor, imamo pametnijeg posla, i zabavljamo se jer znamo da se svijet ne može spasiti, mi smo spašeni samo privremeno, vremena je malo i nikada ne bismo skočili, ali osjećali smo se tako živima dok su nam se noge klatile preko ograde na terasi zgrade. Gledala sam vrhove svojih tenisica, stražnja svjetla automobila koji su se tamo dolje redali jedan za drugim poput crvenih mrava, gurali se u kolonama kroz uske ulice, noge mi još nikada nisu djelovale toliko kratko.Kao na moru na madracu na napuhavanje, rekla sam i ugrizla se za jezik, koji je viski razvezao jer nisi izgledao kao da imaš madrac na napuhavanje.Samo te voda nosi kad padneš, objasnio si, zrak te ne nosi, a ipak si bio tako siguran u sebe, nikad nisi pogledao dolje, nikad se osvrnuo da pogledaš zabavu koju ostavljaš za sobom, nisi ništa propustio niti se ičega bojao, pa ni neoprezna tapšanja po leđima.

 6. Pantanalinema gen. nov. and Alkalinema gen. nov.: novel pseudanabaenacean genera (Cyanobacteria) isolated from saline-alkaline lakes.

  Vieira Vaz, Marcelo Gomes Marçal; Genuário, Diego Bonaldo; Andreote, Ana Paula Dini; Malone, Camila Francieli Silva; Sant'Anna, Célia Leite; Barbiero, Laurent; Fiore, Marli Fátima

  2015-01-01

  The genus Leptolyngbya Anagnostidis & Komárek (1988) was described from a set of strains identified as 'LPP-group B'. The morphology within this group is not particularly informative and underestimates the group's genetic diversity. In the present study, two new pseudanabaenacean genera related to Leptolyngbya morphotypes, Pantanalinema gen. nov. and Alkalinema gen. nov., are described under the provisions of the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants, based on a polyphasic approach. Pantanalinema gen. nov. (type species Pantanalinema rosaneae sp. nov.) has sheaths and trichomes with slight gliding motility, which distinguish this genus from Alkalinema gen. nov. (type species Alkalinema pantanalense sp. nov.), which possesses trichomes arranged in an ornate (interwoven) pattern. 16S rRNA gene sequences of strains of Pantanalinema and Alkalinema exhibited low identity to each other (≤91.6 %) and to other sequences from known pseudanabaenacean genera (≤94.3 and 93.7 %, respectively). In a phylogenetic reconstruction, six sequences from strains of Pantanalinema and four from strains of Alkalinema formed two separate and robust clades (99 % bootstrap value), with the genera Oculatella and Phormidesmis, respectively, as the closest related groups. 16S-23S rRNA intergenic spacer sequences and secondary structures of strains of Pantanalinema and Alkalinema did not correspond to any previous descriptions. The strains of Pantanalinema and Alkalinema were able to survive and produce biomass at a range of pH (pH 4-11) and were also able to alter the culture medium to pH values ranging from pH 8.4 to 9.9. These data indicate that cyanobacterial communities in underexplored environments, such as the Pantanal wetlands, are promising sources of novel taxa.

 7. Rat epidermal keratinocyte organotypic culture (ROC) as a model for chemically induced skin irritation testing.

  Pappinen, Sari; Pasonen-Seppänen, Sanna; Suhonen, Marjukka; Tammi, Raija; Urtti, Arto

  2005-11-01

  The potential of rat epidermal keratinocyte (REK) organotypic culture (ROC) with proper stratum corneum barrier as a model for screening skin irritants was evaluated. The test chemicals were selected from ECETOC database (1995) and the observed in vitro irritation potential was compared to ECETOC in vivo primary irritation index (PII), to EU risk phrases, and to the harmonized OECD criteria. Chemicals were applied onto the stratum corneum surface of ROC for 30 min and samples were taken from the underlying medium at 4 and 8 h after exposure. Cell membrane integrity (determined by LDH assay) and pro-inflammatory effect (determined by IL-1alpha release) were verified at both time points and correlated to PII values. The best correlation (R(2) = 0.831) was seen with LDH leakage test. Based on obtained data, chemicals were classified according to criteria defined by EU and OECD. From 12 chemicals, only two were incorrectly classified according to OECD criteria when using LDH leakage and IL-1alpha release as irritation markers. At the end of experiment, chemical-treated ROC cultures were fixed and histological changes were assessed. Typical signs for irritation were lightly stained cytoplasm, condensed nuclei, cellular vacuolization, eosinophilic cytoplasms, and blebbing. These irritation effects of chemicals were graded visually into four classes (A-D). The extent of morphological perturbations of the cultures mostly correlated with PII. The present results indicate the validity of the ROC model in predicting skin irritation potential of chemicals and show that the use of set of irritation markers with different mechanistic responses gives more information on irritation than if only one marker was used.

 8. Comparative SAXS and DSC study on stratum corneum structural organization in an epidermal cell culture model (ROC): impact of cultivation time.

  Kuntsche, Judith; Herre, Angela; Fahr, Alfred; Funari, Sérgio S; Garidel, Patrick

  2013-12-18

  Cell cultured skin equivalents present an alternative for dermatological in vitro evaluations of drugs and excipients as they provide the advantage of availability, lower variability and higher assay robustness compared to native skin. For penetration/permeation studies, an adequate stratum corneum barrier similar to that of human stratum corneum is, however, a prerequisite. In this study, the stratum corneum lipid organization in an epidermal cell culture model based on rat epidermal keratinocytes (REK organotypic culture, ROC) was investigated by small-angle X-ray scattering (SAXS) in dependence on ROC cultivation time and in comparison to native human and rat stratum cornea. In addition, the thermal phase behavior was studied by differential scanning calorimetry (DSC) and barrier properties were checked by measurements of the permeability of tritiated water. The development of the barrier of ROC SC obtained at different cultivation times (7, 14 and 21 days at the air-liquid interface) was connected with an increase in structural order of the SC lipids in SAXS measurements: Already cultivation for 14 days at the air-liquid interface resulted overall in a competent SC permeability barrier and SC lipid organization. Cultivation for 21 days resulted in further minor changes in the structural organization of ROC SC. The SAXS patterns of ROC SC had overall large similarities with that of human SC and point to the presence of a long periodicity phase with a repeat distance of about 122Å, e.g. slightly smaller than that determined for human SC in the present study (127Å). Moreover, SAXS results also indicate the presence of covalently bound ceramides, which are crucial for a proper SC barrier, although the corresponding thermal transitions were not clearly detectable by DSC. Due to the competent SC barrier properties and high structural and organizational similarity to that of native human SC, ROC presents a promising alternative for in vitro studies, particularly as

 9. Drożdże jako model w badaniach chorób neurodegeneracyjnych

  Donata Wawrzycka

  2011-06-01

  Full Text Available Drożdże piekarnicze Saccharomyces cerevisiae są najlepiej poznanymi na poziomie genetyki i fizjologii komórki organizmami eukariotycznymi. Konserwatyzm molekularnych mechanizmów komórkowych między drożdżami a człowiekiem pozwala na użycie komórek S. cerevisiae jako modelu do badań mechanizmów doprowadzających do różnych chorób człowieka. Obecnie drożdże, choć pozbawione układu nerwowego, z powodzeniem używane są do badań schorzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona czy choroba Huntingtona. Szeroki warsztat metod biologii molekularnej umożliwia zarówno badanie homologów ludzkich genów w komórkach drożdży, jak i heterologiczną ekspresję ludzkich białek. Przyczyny patologicznych zmian w ukształtowaniu białka, mutacje powodujące zmianę funkcji lub tworzenie toksycznych agregatów – wszystkie te aspekty mogą i z powodzeniem są badane z użyciem modelu drożdżowego. W pracy przedstawiono obecny stan wykorzystania modelu drożdżowego w badaniach nad wyjaśnieniem mechanizmów doprowadzających do schorzeń neurodegeneracyjnych.

 10. Open-End Rotor İplik Özelliklerine Etki Eden Faktörler

  Gözde BUHARALI

  2013-12-01

  Full Text Available İlk olarak 1960’lı yılların sonlarına doğru ticari olarak kullanılmaya başlanılan open-end rotor iplikçiliği, günümüzde konvansiyonel ring iplikçiliği ile birçok yönden boy ölçüşebilecek seviyeye gelmiştir. Open-end rotor iplik makinelerinin otomasyona çok uygun olmaları ve yüksek üretim hızları sayesinde kullanımları sürekli olarak artış göstermiş ve open-end rotor iplikçiliği bugün için dünyada yaklaşık %30 civarında bir paya sahip olmuştur. Open-end rotor iplikçiliğinde elde edilen iplik özellikleri ve üretim başlıca üç grupta toplanan parametrelerden etkilenmektedir. Bu gruplar; hammadde ile ilgili parametreler, şerit hazırlama işlemleri ile ilgili parametreler ve makina parametreleri şeklindedir. Çok yüksek hızlarda üretim yapan ve yüksek bir teknoloji kullanan bu sistemde, iyi kalite değerlerine sahip iplik üretimini yüksek performansla birlikte sağlamak için parametrelerin dikkatli bir şekilde seçilmesi gerekmektedir.

 11. Gross alpha and beta radioactivity concentration in water, soil and sediment of the Bendimahi River and Van Lake (Turkey).

  Selçuk Zorer, Ozlem; Ceylan, Hasan; Doğru, Mahmut

  2009-01-01

  The concentrations of the natural radioactivity in water, soil and sediment samples collected from Bendimahi River which originates near the Tendürek Mountain (Van, Turkey), its tributaries and Van Lake (Turkey) were measured. The gross-alpha and gross-beta radioactivity concentrations were investigated in May and August in 2005. Determination of the gross-alpha and gross-beta radioactivity of river water, soil and sediment samples was obtained by using gas-flow proportional counter, PIC-MPC 9604-alpha/beta counter. In water samples, the obtained results show that in May; gross-alpha and gross-beta activity concentrations varied between 0.063-0.782 and 0.021-0.816 Bq l(-1) and in August the values were 0.009-0.037 and 0.081-3.116 Bq l(-1), respectively. The gross-alpha and gross-beta activity concentrations in soil samples ranged from 0.800 to 4.277 Bq g(-1) and 0.951 to 11.773 Bq g(-1) in May and 0.686 to 4.713 Bq g(-1) and 0.073 to 9.524 Bq g(-1) in August, respectively. Concentrations ranging from 0.782 to 4.596 Bq g(-1) and from 0.482 to 10.372 Bq g(-1) in May and from 0.580 to 5.824 Bq g(-1) and from 0.303 to 9.702 Bq g(-1) in August for gross-alpha and gross-beta radioactivity were observed in sediments, respectively.

 12. WORKING UNDER THE LIGHT OF PURIFICATION TURKISH LANGUAGE INSTITUTION PURIFICATION GUIDE ÖZLEŞTİRME ÇALIŞMALARI IŞIĞINDA TÜRK DİL KURUMU ÖZLEŞTİRME KILAVUZU

  Osman ERCİYAS

  2010-07-01

  Full Text Available The study, published in 1978 by the Turkish Language Assocaion considers Purification Guide purification works in Turkey during the ongoing debate as ‘origins of the purificated words’ is aimed to provide data regarding the problem. For this purpose, the origin of all words in the manual review is done and the results, based on numerical data were presented in tables. Also, different opinions and studies about purification by examining some important findings have been reached, and evaluations were made. Çalışmada, 1978 yılında Türk Dil Kurumunca yayımlanan Özleştirme Kılavuzu ele alınarak Türkiye’deki özleştirme çalışmaları sırasında sürekli tartışma konusu olan ‘özleştirilen kelimelerin kökenleri’ sorununa yönelik veri sağlanması hedeflenmiştir. Bu amaçla, Kılavuz’daki tüm kelimelerin köken incelemesi yapılmış ve çıkan sonuç, sayısal verilere dayalı tablolar halinde ortaya konulmuştur. Ayrıca, özleştirmeyle ilgili değişik görüş ve çalışmaların incelenmesi sonucunda dikkat çekici bulgulara ulaşılmış ve bazı değerlendirmelere gidilmiştir.

 13. Mikroarray Teknolojisi ve Bitkilerde Uygulama Alanları

  M Şahin-Çevik

  2009-04-01

  Full Text Available Son zamanlarda moleküler biyoloji alanındaki gelişmeler organizmaların genomlarının DNA baz dizilerinin belirlenmesi projelerini hızlandırmış ve aralarında model bitki Arabidopsis thaliana ve ekonomik öneme sahip pirinç (Oryza sativa bitkilerinin de bulunduğu birçok organizmanın genomlarının DNA baz dizileri tamamlanmıştır. Veri tabanlarında yer alan ve sürekli artış gösteren bu DNA baz dizisi bilgilerinin fonksiyonel olarak genom düzeyinde analizleri için birtakım metotlara ihtiyaç duyulmaktadır. Mikroarray teknolojisi günümüzde bu amaçla en yaygın olarak kullanılan son derece etkili bir metottur. Bu teknoloji birçok organizmaya ait genom DNA baz dizilerinin tümünü veya bir kısmını içeren genlerin ekspresyon zamanlarını, miktarlarını ve profillerini belirlemek için kullanılmaktadır. Bitkilerde mikroarray teknolojisi abiyotik ve biyotik stresler, meyve olgunlaşması, sirkadian saati, fitokrom A sinyallemesi, tohum gelişmesi ve nitrat asimilasyonunda rol oynayan genlerin ekspresyon analizlerinde kullanılmaktadır.

 14. Sıcak Presleme Yöntemi Kullanılarak Kompozit Malzemelerin Üretilebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme

  Engin Nas, ,

  2013-12-01

  Full Text Available Araştırmacılar, endüstriyel malzemelerin dayanım özelliklerini, gün geçtikçe artan endüstriyel beklentileri karşılamak amacıyla, sürekli geliştirme çalışmalarına devam etmektedirler. Bu çalışmaların birçoğu; kompozit malzemelerin (KM geliştirilmesi üzerinedir. Bu malzemeler, günümüzde geleneksel malzemelerden ayrı düşünülemez bir malzeme grubunu oluşturmaktadır. Kompozit; metal, seramik, plastik ve refrakter gibi geleneksel malzeme gruplarına, çoğunlukla fiber, kılcal kristal, pulcuk, parçacık vd., formlarda takviye elemanı ilavesiyle elde edilen karma yapılı bir malzemedir. Kompozit malzemelerin genel üretim yöntemleri, ana fazın hal durumuna bağlı olarak sıvı, katı ve katı~sıvı hal olmak üzere üç ana grupta toplanır. Günümüzde, katı hal üretim tekniklerinden toz metalürjisi (TM kompozitlerin üretiminde yaygın kullanım alanına sahiptir. Bu çalışmada, toz metalürji üretim tekniğinde kullanılan sıcak presleme (SP yönteminin, kompozit malzemelerin üretilebilirliği üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.

 15. Isparta İlinde Radon Yoğunluk Ölçümleri

  Suat ÖZKORUCUKLU

  2009-04-01

  Full Text Available Radon, kayaçlardaki ve topraktaki Uranyum–238 bozunmasıyla olusan radyoaktif bir asal gazdır. radon hakkındaki ilk çalısmalar 1956 yılında Isviçre'de baslamıs ve özellikle 1980 sonrasında yapılan arastırmalarla radon gazının çevresel radyasyon üzerindeki katkısı ve ortama yayılma mekanizması anlasılmıstır. Kayaçlardaki 238U bozunması sonucu üretilen radon gazı difüzyon yoluyla topraga, oradan da atmosfere veya ortama yayılmaktadır. Günlük hayatta sürekli maruz kaldıgımız radyasyonun %54'nün Radon izotoplarından, özellikle de 222Rn'den kaynaklandıgı bulunmustur. Türkiye'de, TAEK kritik radon yogunluk degerlerini meskenler için 400 Bq/m3, sanayi ve isyerleri için ise 1000 Bq/m3 olarak belirlemistir. Yüksek dozlarda maruz kalındıgında özellikle akciger kanseri riskini artırdıgı ileri sürülen radon, yogunlugu fazla olan yerlesme birimlerinde tehlike yaratmaktadır. Bu çalısmada, Isparta ili sınırları içinde belirlenen bazı kapalı mekanlarda AlphaGUARD radon detektörü kullanılarak radon yogunlukları ölçülmüs ve veriler irdelenmistir.

 16. Social Dynamism and Sports / Toplumsal Dinamizm ve Spor

  Ahmet Gökhan YAZICI

  2014-03-01

  Full Text Available Society is a living organism. It involves some dynamics on the basis of individual, group and society. Sports are one of the fundamental segments of social dynamism. Sports have a very important role in raising a healthy generation, in supporting social development, in the assurance of social justice, and in the establishment of a clean environment. Some factors that threaten the future of sports: a Doping b Rigged game c Violence The future of sports depends on the clearance of these handicaps. This is not impossible; however, it requires a rigid international collaboration and a constant campaign. Toplum yaşayan bir örgenliktir. Fert, grup ve toplum bazında bazı dinamiklere sahiptir. Toplumsal dinamiğin en temel sektörlerinden birisi de spordur. Spor sağlıklı bir neslin yetiştirilmesinde, toplumsal kalkınmanın desteklenmesinde, sosyal adaletin temininde, temiz bir çevrenin tesisinde çok önemli bir role sahiptir. Sporun geleceğini tehdit eden bazı faktörler bulunmaktadır. Bunlar; a. Doping b. Şike c. Şiddettir. Sporun geleceği bu handikaplardan kendisini temizlemesine bağlıdır. Bu imkânsız değildir. Fakat bu toleranssız, uluslararası işbirliği ve sürekli bir mücadeleyi gerektirmektedir.

 17. An investigation of the relationship between childhood trauma experince of adolescents and the anger expression styles, self -esteem, life satisfactionErgenlerde çocukluk örselenme yaşantıları ve öfke ifade tarzları ile benlik saygısı ve yaşam doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi

  Ayşe Rezan Çeçen Eroğul

  2013-05-01

  Full Text Available The aim of study is to investigate the relationship between childhood traumatic experience of adolescents and the anger expression styles, self-esteem and life satisfaction. The study conducted on 9th, 10th, 11th and 12th grade students, the age range 14-18. The sample consisted of 210 female (46%, 240 male (53% total 450 adolescents. To collect data “Childhood Trauma Questionnaire”, “State-Trait Anger Expression Inventory”, “Rosenberg Self Esteem Scale”  “Satisfaction of Life Scale” have been applied to the students. The analysis data One Way ANOVA and Pearson Product Momentum Coefficient have been calculated. The results of the study revealed that according to gender there is significant differentiation on emotional and sexual abuse but not physical abuse. In addition the results of the study have been shown that the students who have experienced physical, emotional and sexual abuse significantly differentiated on trait anger and anger expression scales (anger in, anger out, anger control, self esteem and satisfaction of life scales scores. All variables correlations coefficiants were significantly correlated at p<.001 significant level as expected direction. ÖzetBu araştırmanın amacı ergenlerde çocukluk örselenme yaşantıları ve öfke ifade biçimleri ile benlik saygısı ve yaşam doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırma 9, 10,11 ve 12. sınıfa devam eden 14-18 yaş aralığındaki 210 kız (%46,  240 erkek (%53 toplam 450 ergen üzerinde yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında “Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği Ergen Formu”, “Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzları Ölçeği”, “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” ile “Yaşam Doyumu” ölçme araçları kullanılmıştır. Verilerin analizinde “Tek Yönlü Varyans Analizi” ve “Pearson Korelasyon Katsayısı” istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları fiziksel istismar

 18. New type of ponds? Changing of quantity and function of water bodies in rural built-up areas (Pilsen Region, Czechia

  Kopp Jan

  2017-03-01

  Full Text Available Studie je zaměřena na změny vodních ploch ve vybraných sídlech Plzeňského kraje (Česko. Zkoumali jsme různé typy venkovských sídel a tři časová období s pomocí historických map, ortofotomap a nástrojů GIS. Abychom mohli diskutovat vliv polohy v rámci sídelního systému, vybrali jsme 15 sídel ze čtyř kategorií území (vnitřní suburbánní, vnější suburbánní, venkovské, venkovské periferní podle vztahu k jádru plzeňské aglomerace. Mezi prvním sledovaným obdobím (1838-1839 a druhým obdobím (1957-1963 není významná změna vodních ploch ve vybraných sídlech. Třetí období, zachycující aktuální stav (2013-2015, se ovšem vyznačuje vznikem velkého počtu drobných vodních ploch - zahradních bazénů a jezírek. Na základě našeho šetření byl v některých sídlech identifikován upadající význam veřejných vodních ploch. Zajímavý je podíl rozlohy zahradních jezírek v některých sídlech, kde mají větší ekologický význam než vodní plochy bazénů. Podíl vodních ploch zahrad (krytých i nekrytých bazénů a jezírek na celkové rozloze vodních ploch intravilánu venkovských sídel je ve většině případů menší než 20%, v suburbánních sídlech až 100%. Podprůměrný podíl těchto nových vodních ploch vykazují sídla periferní oblasti. Rozdíl mezi počtem bazénů v jednotlivých sídlech souvisí s podílem nově vybudovaných domů. Ve vesnických sídlech je sice nižší relativní počet bazénů, ovšem vlivem změny životního stylu na venkově a rekreační funkce některých vesnic, není rozdíl oproti suburbánním sídlům výrazný. Vliv bazénů na spotřebu vody je závislý na individuální technologii výměny vody v bazénech. Rozhodující položkou je napouštění vody do bazénu před začátkem sezóny, což může přetěžovat kapacitu místního vodovodu.

 19. BUTİK HASTANELERDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ

  Ayşen NARİNÇ SALMAN

  2011-01-01

  Full Text Available MARKETING STRATEGIES IN BUTIQUE HOSPITAL’SAbstract: Due to today's competitive environment, hospitals providing health services, physicians and the others endeavor for finding continuous better services and providing better level of these services. As a new trend "Boutique Hospitals" provide representing one or several health services and high level hotel hood to their clients, and consist of patients who are willing to pay most. In this context, activities such as determination of the target population, type of service delivery, decision of quotation, physical environment, participants, process management and promotion are addressed individually. Presentation of boutique health, intended for demanding people who can pay for the best service.Keywords: Hospitals, Boutique Hospital, Properties of Boutique Hospital, Health Services, Marketing Mix. BUTİK HASTANELERDE PAZARLAMA STRATEJİLERİÖzet: Günümüz rekabetçi ortamı nedeniyle, sağlık hizmeti sunan hastaneler, hekimler ve diğerleri sürekli daha iyi ürünler bulmak ve bu ürünleri daha iyi düzeyde sağlamak için çabalamaktadır. Yeni bir trend olan “Butik Hastaneler” de hastalığına, bir ya da birkaç branşta sağlık hizmeti sunumu, yüksek kalitede otelcilik hizmetinin verildiği hastanelerdir. En çok ödemeyi yapma isteğinde olan hastalardan oluşmaktadır. Hedef kitlenin belirlenmesi, hizmetin sunum şekli, fiyatlandırma kararı, dağıtım, fiziksel çevre, katılımcılar, süreç yönetimi ve tutundurma işlevleri ayrı ayrı ele alınmıştır. Butik sağlık sunumu, en iyisinin bedelini ödeyebilecek az sayıda talepkar bireylere yöneliktir.

 20. Environmental factors that determine the occurrence and seasonal dynamics of Aphanizomenon flos-aquae

  Yoshimasa YAMAMOTO

  2009-02-01

  Full Text Available This study investigated the seasonal dynamics of two populations of Aphanizomenon flos-aquae Ralfs ex Bornet & Flahault var. flos-aquae and four populations of A. flos-aquae var. klebahnii Elenkin in eutrophic water bodies over 1 year from February 2006 to January 2007. The growth of A. flos-aquae var. flos-aquae was promoted at high temperatures even if in one case the biomass development was very low when other co-occurring cyanoprokaryotes (Anabaena spp. and Microcystis spp. were abundant. In contrast, the highest density of the other population of A. flos-aquae var. flos-aquae was observed in August when the population density of M. aeruginosa (Kützing Kützing reached an annual peak. A. flos-aquae var. flos-aquae usually bloomed in summer but could also tolerate low temperatures in the winter, and was present in relatively high densities. The populations of A. flos-aquae var. klebahnii observed in this study can be divided into three groups based on preferred temperature; three populations increased in winter, and the other increased in summer. Large biomasses of the low-temperature-adapted A. flos-aquae were observed mainly during winter when population densities of co-occurring cyanoprokaryotes (Anabaena spp., Microcystis spp. and Planktothrix raciborskii (Woloszynska Anagnostidis & Komárek were relatively low or almost absent. The increase in or existence of cooccurring cyanoprokaryotes during the summer resulted in a decrease of the A. flos-aquae population density. It was revealed that high temperatures (20-25 °C are suitable for maintaining A. flos-aquae var. klebahnii strains isolated from the study ponds, implying that low-temperature-adapted A. flos-aquae can grow over a wide range of water temperatures. The high-temperatureadapted A. flos-aquae var. klebahnii co-existed with M. aeruginosa during summer; however, its peak population density was significantly lower than those in previous years when M. aeruginosa was absent

 1. Circadian phase resetting by a single short-duration light exposure

  Rahman, Shadab A.; St. Hilaire, Melissa A.; Chang, Anne-Marie; Santhi, Nayantara; Duffy, Jeanne F.; Kronauer, Richard E.; Czeisler, Charles A.; Lockley, Steven W.; Klerman, Elizabeth B.

  2017-01-01

  BACKGROUND. In humans, a single light exposure of 12 minutes and multiple-millisecond light exposures can shift the phase of the circadian pacemaker. We investigated the response of the human circadian pacemaker to a single 15-second or 2-minute light pulse administered during the biological night. METHODS. Twenty-six healthy individuals participated in a 9-day inpatient protocol that included assessment of dim light melatonin onset time (DLMO time) before and after exposure to a single 15-second (n = 8) or 2-minute (n = 12) pulse of bright light (9,500 lux; 4,100 K fluorescent) or control background dim light (lux; n = 6). Phase shifts were calculated as the difference in clock time between the two phase estimates. RESULTS. Both 15-second and 2-minute exposures induced phase delay shifts [median (± SD)] of –34.8 ± 47.2 minutes and –45.4 ± 28.4 minutes, respectively, that were significantly (P = 0.04) greater than the control condition (advance shift: +22.3 ± 51.3 minutes) but were not significantly different from each other. Comparisons with historic data collected under the same conditions confirmed a nonlinear relationship between exposure duration and the magnitude of phase shift. CONCLUSIONS. Our results underscore the exquisite sensitivity of the human pacemaker to even short-duration single exposures to light. These findings may have real-world implications for circadian disruption induced by exposure to brief light stimuli at night. TRIAL REGISTRATION. The study was registered as a clinical trial on www.clinicaltrials.org, NCT #01330992. FUNDING. Funding for this study was provided by NSBRI HFP02802 and NIH P01-AG09975, R01-HL114088 (EBK), RC2-HL101340-0 (EBK, SWL, SAR, REK), K02-HD045459 (EBK), K24-HL105664 (EBK), T32-HL07901 (MSH, SAR), HL094654 (CAC), and AG044416 (JFD). The project described was supported by NIH grant 1UL1 TR001102-01, 8UL1TR000170-05, UL1 RR 025758, Harvard Clinical and Translational Science Center, from the National Center for

 2. Kurumsal Yönetimin Finansal Raporlama Kalitesindeki Rolü: Borsa İstanbul Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama (The Role Of Corporate Governance On The Quality Of Financial Reporting: A Comparative Study On Borsa Istanbul

  Mahmut KARĞIN

  2015-12-01

  Full Text Available Corporate governance is sum of the principles to manage businesses by an understanding that assure all of the stakeholders’ rights. The theoretical expectation is that financial reporting quality of businesses that follow the corporate governance principles increases. The purpose of this study is to investigate the impact of corporate governance on the financial reporting quality. Therefore the quality of financial reports of listed and non-listed firms in Borsa Istanbul Corporate Governance Index (XKURY is compared with each other in terms of earnings persistence. As a result of the study, it’s seen that earnings of firms traded in XKURY are more persistent than others. It is concluded that their financial reports are more qualified. Kurumsal yönetim, işletmelerin tüm paydaşlarının haklarının korunduğu bir anlayışla yönetilmesine dayalı ilkeler bütünüdür. Kurumsal yönetim ilkelerine uyan işletmelerde finansal raporların kalitesinin artması, teorik olarak beklenen bir durumdur. Bu çalışmanın amacı, kurumsal yönetimin finansal raporlama kalitesi üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla çalışmada Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY’nde işlem gören firmalar ile bu endekste yer almayan firmaların finansal raporlama kaliteleri, karların sürekliliği açısından karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda, teorik beklentilere uygun olarak XKURY’de işlem gören firmaların karlarının daha sürekli olduğu dolayısıyla finansal raporlarının daha kaliteli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 3. -AGAn /-GAn AND -ICI SUFFIXES IN TURKISH AND THEIR USAGE IN SÛDÎ’S ANNOTATION TÜRKÇEDE -AGAn /-GAn VE -ICI EKLERİ VE SÛDÎ ŞERHİNDEKİ KULLANIMLARI

  Mevlüt ERDEM

  2010-07-01

  Full Text Available The suffixes of -AGAn / -GAn used unfrequently in Modern Turkish exhibit some important features in the development of Turkish. In Karakhanid Turkic, the habitual meaning of the verb is formed with -GAn participle and in some cases with -AGAn. This usage increases gradually in Old Anatolian Turkish and Sudi’s annotation. Sudi utilizes the derivation of -AGAn/-GAn used in his time productively in word formation in order to translate the exact meaning of the Persian words into Turkish, which were called sıfat-ı müşebbehe (an adjective formed from a verb. In these derivations, although the habitual meaning of the verbs is stressed, some of them function as participles. On the other hand, Sudi uses Turkish -IcI suffix in order to substitute Persian agent nouns (ism-i fail. The suffix functions as non-finite verbs in some constructions like -AGAn /-GAn suffixes. Türkiye Türkçesinde işlek olmayan -AGAn/-GAn eki Türkçenin gelişiminde önemli özellikler sergiler. Karahanlı Türkçesinde fiildeki süreklilik anlamı -GAn sıfat-fiiliyle birlikte az da olsa -AGAn ekiyle de sağlanır. Bu kullanım EAT eserlerinde ve Sûdî şerhinde artarak devam eder. Sûdî, döneminde hâlâ işlek olarak kullanıldığını anladığımız -AGAn / -GAn’lı türetimleri Farsça sıfat-ı müşebbehe olan kelimelerin Türkçedeki anlamlarını tam olarak vermek için kullanır. Bu türetimlerde fiilin sürekli yapıldığı vurgulansa da bunların bir kısmı sıfat-fiil işleyişindedir. Sûdî, şerhinde ism-i failleri karşılamak için ise -IcI ekinden yararlanır. Bu ek de -AGAn/-GAn ekleri gibi bazı kullanımlarda bitimsiz fiil işleyişindedir.

 4. Phytoplankton dynamic and bioindication in the Kondopoga Bay, Lake Onego (Northern Russia

  Sophia Barinova

  2014-03-01

  Full Text Available On the basis of our collected material and historical information we assess phytoplankton dynamics in Kondopoga Bay, the Lake Onego in 1993-2011. The summer communities from continuously studied sampling stations contain 100 species belonging to eight divisions: Bacillariophyta, 40; Chlorophyta, 25; Cyanobacteria, 13; Chrysophyta, 12; Euglenophyta, 2; Dinophyta, 4; Cryptophyta, 3; and Xanthophyta, 1. Sample richness varied between 16 and 54 species, with a negative overall trend during the study period, but increases in Cyanobacteria and Dinophyta. Bioindication analysis shows that water acidification slowly rising from 1993 to 2011 with organic pollution (Index saprobity S and the number of species with heterotrophic ability. In 1990s, the total abundance and biomass were on average 1.5 times higher than in 2000-2011, having similar fluctuation ranges (Pearson 0.74, with peaks in 1996 and 2006. At the same time, species richness decreased, showing a depletion of algal communities. Two critically impacted periods are revealed with the Shannon index in 1996 and 2007 and on the basis of the Aquatic Ecosystem State Index (WESI calculation in 1995 and 2007, related to Kondopoga industrial wastewater influx enriched in nutrients and other contaminants. As a whole, the WESI was extremely high, reflecting a high self-purification capacity in respect to phosphate concentration in the bay. The canonical corresponded analysis (CCA shows two different sets of taxa, those stimulated by temperature and nitric nitrogen (Anabaena scheremetievii Elenkin, Dolichospermum lemmermannii (Ricter P.Wacklin, L.Hoffmann & J.Komárek, and Aulacoseira alpigena (Grunow Krammer, and sensitive autotroph species inhabiting cool to temperate clear waters (Aulacoseira distans (Ehrenberg Simonsen, Ankistrodesmus fusiformis Corda ex Korshikov, Mucidosphaerium pulchellum (H.C.Wood C.Bock, Proschold & Krienitz. The comparative statistics with GRAPS program revealed two cores of

 5. Stres oksydacyjny w patogenezie stwardnienia rozsianego. Nowe możliwości terapeutyczne

  Agata Karpińska

  2016-09-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane to choroba zapalno-demielinizacyjna ośrodkowego układu nerwowego o dotychczas nieznanej przyczynie. W przebiegu stwardnienia rozsianego następuje uszkodzenie osłonki mielinowej komórek nerwowych oraz śmierć neuronów i  oligodendrocytów. W  ostatnich latach zwrócono uwagę, że ogniwem łączącym proces zapalny z neurodegeneracją może być stres oksydacyjny, czyli przewaga tworzenia wolnych rodników nad ich eliminacją przez systemy antyoksydacyjne komórki. Udowodniono, iż stres oksydacyjny ma związek z  patogenezą wielu chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Parkinsona czy choroby Alzheimera. Wykazano także jego udział w patogenezie stwardnienia rozsianego. W związku z tym zwalczanie stresu oksydacyjnego stało się jednym z nowych celów terapeutycznych. W badaniach przedklinicznych i klinicznych oceniano skuteczność różnych substancji o właściwościach antyoksydacyjnych, m.in. polifenoli, witamin, kwasu α-liponowego czy ekstraktów z Ginkgo biloba, jako potencjalnych leków na stwardnienie rozsiane. Ich skuteczność w modelach zwierzęcych rzadko znajduje odzwierciedlenie w wynikach badań klinicznych, ale wybrane związki są obecnie w trakcie oceny klinicznej. W badaniach zarówno przedklinicznych, jak i klinicznych skuteczny okazał się fumaran dimetylu, zarejestrowany w 2013 roku do leczenia stwardnienia rozsianego. Mechanizm działania tego związku nie został jeszcze w pełni poznany. Wiadomo jednak, że pobudza on naturalny szlak antyoksydacyjny związany z czynnikiem transkrypcyjnym Nrf2, co prowadzi do redukcji nasilenia stresu oksydacyjnego.

 6. Oksydacyjne uszkodzenia DNA w chorobie Alzheimera i Creutzfeldta-Jakoba

  Sylwia M. Grešner

  2011-04-01

  Full Text Available Wspólną cechą choroby Alzheimera (AD i Creutzfeldta-Jakoba (CJD jest utrata komórek nerwowych oraz gromadzenie się w mózgu złogów nieprawidłowo zwiniętych białek. Pomimo coraz szerszej wiedzy na temat patogenezy chorób neurodegeneracyjnych precyzyjne mechanizmy molekularne procesów patologicznych w tej grupie chorób wciąż nie zostały jednoznacznie wyjaśnione. W ostatnich latach wzrosła liczba dowodów na to, że stres oksydacyjny odgrywa waż- ną rolę w rozwoju tych chorób neurodegeneracyjnych. Proponuje się związek pomiędzy odkładaniem nieprawidłowych form białek a wzrostem produkcji reaktywnych form tlenu, zarówno w przypadku AD, jak i CJD. W świetle licznych dowodów występowania uszkodzeń DNA wywołanych działaniem stresu oksydacyjnego postuluje się zaangażowanie genów naprawy DNA w patogenezę tych chorób. Produkty genów naprawy OGG1, APE1, XRCC1 są zaangażowane w usuwanie oksydacyjnych uszkodzeń DNA i ochronę komórki przed zgubnymi skutkami stresu oksydacyjnego, włącznie ze śmiercią komórkową. Enzymy systemu naprawy uszkodzeń DNA odgrywają istotną rolę w utrzymaniu integracji genomu. W przypadku ich całkowitego braku lub uszkodzeń w komórkach dochodzi do gromadzenia błędów, które prowadzą do śmierci komórki.

 7. Mechanizmy patogenetyczne stwardnienia bocznego zanikowego

  Joanna Iłżecka

  2012-12-01

  Full Text Available Stwardnienie boczne zanikowe (SLA jest chorobą neurozwyrodnieniową, w której dochodzi do uszkodzenia neuronów ruchowych. Patogeneza SLA jest prawdopodobnie wieloczynnikowa, kompleksowa i nie do końca poznana. Mogą w niej uczestniczyć takie mechanizmy, jak: stres oksydacyjny, toksyczność kwasu glutaminowego, dysfunkcja mitochondriów, stres siateczki wewnątrzplazmatycznej, agregacja białek, dysfunkcja cytoszkieletu, zaburzenia transportu aksonalnego, udział komórek glejowych, neurozapalenie, dyskrazja kwasu mlekowego, czynniki genetyczne. Istotną przyczyną stresu oksydacyjnego w SLA są mutacje genu dysmutazy nadtlenkowej 1 (SOD1 prowadzące do zmienionej aktywno- ści enzymu i jego toksyczności. Zmutowany enzym SOD1 bierze udział w reakcjach zapalnych aktywowanych astrocytów i mikrogleju w rdzeniu kręgowym chorych na SLA. Mechanizmy stresu oksydacyjnego i toksyczności glutaminianu są ze sobą sprzężone. Śmierć motoneuronów następuje wskutek aktywacji kaspaz i drogi apoptozy, a uszkodzenie funkcji mitochondriów uczestniczy w tym procesie. Zmiany patomorfologiczne w obrębie siateczki wewnątrzplazmatycznej występują już we wczesnej fazie choroby i wskazują, że stres tej struktury odgrywa istotną rolę w mechanizmie neurodegeneracji w SLA. W chorobie tej występują także nieprawidłowości cytoszkieletu dotyczące neurofilamentów. Zgodnie z hipotezą dyskrazji kwasu mlekowego dysregulacja kanału mięśniowo-neuronalnego kwasu mlekowego prowadzi do stresu komórkowego, toksyczności i postępującego zwyrodnienia. Istotną funkcję w patogenezie SLA mogą także pełnić mutacje genetyczne innych białek niż SOD1.

 8. A LOST CIVILIZATION:NOGAYS AND SELECTIONS FROM THE WORKS OF FOLK LITERATURE YİTİK BİR TOPLUM: NOGAYLAR VE HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDEN (MASAL SEÇMELER

  Birol AZAR

  2009-12-01

  Full Text Available Nogays who are a Turkish community, have been living in a wide geography dispersedly. Nogays who were known as having an effective political position In the ages when they had been powerful, they have not been not able to preserve their unity and been exposed to political and cultural erosion within the historical period. Problems in social and political fields have reflected to cultural products and impressed them deeply. Tales which are known in Nogay Turkish as “ erteği”, are not long texts as those of Anatolian and their formulas are simple and short also consist of playful formulas. In the texts of tales, starting/transition formulas have not been used either. In this writing these differences are to be tried to be displayed and the reasons are to be examined. Bir Türk topluluğu olan Nogaylar, bugün geniş bir coğrafyada dağınık olarak yaşamaktadırlar. Güçlü oldukları devrelerde bölgelerinde etkin bir siyasi konuma sahip bulundukları bilinen Nogaylar tarihi süreç içerisinde birliklerini koruyamamış sürekli göçlerle siyasi ve kültürel erozyona uğramışlardır. Sosyal ve siyasal alandaki sıkıntılar kültürel ürünlerine de yansımış ve derin izler bırakmıştır. Nogay Türkçesinde “erteği” olarak bilinen masallar Anadolu masalları kadar uzun metinler değillerdir, formelleri, sade, kısa ve tekerlemelerden oluşmaktadır. Masal metinleri içerisinde başlangıç/geçiş formelleri de pek kullanılmamıştır. Bu yazıda bu değişiklikler gözönüne serilmeye çalışılacak ve sebepleri irdelenecekir.

 9. Regionalisation of statistical model outputs creating gridded data sets for Germany

  Höpp, Simona Andrea; Rauthe, Monika; Deutschländer, Thomas

  2016-04-01

  The goal of the German research program ReKliEs-De (regional climate projection ensembles for Germany, http://.reklies.hlug.de) is to distribute robust information about the range and the extremes of future climate for Germany and its neighbouring river catchment areas. This joint research project is supported by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) and was initiated by the German Federal States. The Project results are meant to support the development of adaptation strategies to mitigate the impacts of future climate change. The aim of our part of the project is to adapt and transfer the regionalisation methods of the gridded hydrological data set (HYRAS) from daily station data to the station based statistical regional climate model output of WETTREG (regionalisation method based on weather patterns). The WETTREG model output covers the period of 1951 to 2100 with a daily temporal resolution. For this, we generate a gridded data set of the WETTREG output for precipitation, air temperature and relative humidity with a spatial resolution of 12.5 km x 12.5 km, which is common for regional climate models. Thus, this regionalisation allows comparing statistical to dynamical climate model outputs. The HYRAS data set was developed by the German Meteorological Service within the German research program KLIWAS (www.kliwas.de) and consists of daily gridded data for Germany and its neighbouring river catchment areas. It has a spatial resolution of 5 km x 5 km for the entire domain for the hydro-meteorological elements precipitation, air temperature and relative humidity and covers the period of 1951 to 2006. After conservative remapping the HYRAS data set is also convenient for the validation of climate models. The presentation will consist of two parts to present the actual state of the adaptation of the HYRAS regionalisation methods to the statistical regional climate model WETTREG: First, an overview of the HYRAS data set and the regionalisation

 10. Shinji Ishii: PAPAGAJEVA MESNICA / S japanskog preveo Marko Balen

  Shinji Ishii

  2012-06-01

  Full Text Available Papagajeva mesnica nalazila se na prašnjavoj cesti na kraju grada. S betonske prizemnice visio je zahrđali željezni znak. Izdaleka se doimala poput autobusne stanice ili skladišta punog praznih boca, tako nešto. Ali kad biste se polako približili, nema toga tko gromki glas koji je punio radnju ne bi pripisao njezinu vlasniku. “Govedinu ste rekli? Od goveda imam ovo. Muuuuuu! Ih, što ne zvuči dobro? Da vam pravo kažem, i ovo je meso dobro mukalo! Muuuuuu! Muuuuuu!“To je bila jedina mesnica u gradu i bila je otvorena od jutra do mraka. Pred vratima su čest prizor bile žene s košarama. Na putu u školu uvijek smo mogli čuti mesarovo glasanje (tim smo putem išli i u osnovnu i srednju školu. Svaki put kad bismo u prolazu bacili pogled na njega, bucmasti bi se mesar oglasio, crvenih očiju i podbuhlih obraza. Žene u mesnici namignule bi jedna drugoj i smiješile se. Još više od prodaje mesa, barem je to tako izgledalo u očima nas djece, mesar je bio posvećeniji oponašanju domaćih životinja.Njegove su izvedbe bile doista sjajne. Da je kojim slučajem neki stranac prošao onuda, vjerojatno bi stekao dojam da se radi o staji u sklopu neke velike farme. Krave, svinje, ovce, kokoši... U rijetkom slučaju kad bi kroz ulaz dopiralo rzanje, kućanicama u prolazu smjesta bi bilo jasno da je u mesnicu došla svježa konjetina. Mesar bi si na ruke nataknuo prazne limenke i drvene kutijice i oponašao topot kopita. Zahvalio bi im na potpori i protresao limenku u kojoj je zveckao sitniš.

 11. Öğrenme Etkili Erken/Geç Tamamlanma Çizelgeleme Problemleri İçin bir Literatür Araştırması

  Mesut Cemil İŞLER

  2009-02-01

  Full Text Available Bir görev veya iş sürekli yapıldığı takdirde belirli bir alışkanlık ve öğrenme olur ve ilerleyen zamanlarda bu işi tamamlamak için gerekli kaynaklara olan (işgücü, malzeme, vb. ihtiyaç azalır. Bu "Öğrenme Eğrisi" ile ilk kez Wright tarafından tanımlanmıştır. Wright uçakların üretiminde üretilen uçak sayısı artarken direk işçilik maliyetlerinde nasıl bir azalma olduğunu tespit etmiştir. Bu gözlemin doğruluğu uçak üreticileri tarafından da tutarlı bulunmuştur. "Öğrenme Etkisi" ise; aynı veya benzer işlerin tekrarlanmasıyla üretim sürecinde işlerin tekrar sayısı nispetinde daha kısa sürede yapılmasını ifade eden etkidir. Günümüzde klasik üretim sistemlerine yeni yaklaşımlarla çağın gereklerine daha uygun sistemler uyarlanmıştır. Tam Zamanında Üretim Sistemi (TZÜ felsefesi de en önemli modern üretim felsefelerinden biridir. Stoksuz üretim veya "0" envanter gibi isimlerle de bilinen TZÜ, tüm üretim kaynaklarının optimum kullanımı ilkesine dayanır. Tam zamanında çizelgeleme olarak ta nitelendirebileceğimiz Erken(Earliness/Geç(Tardiness tamamlanma cezalarının minimizasyonu problemi TZÜ felsefesinden esinlenerek ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada çizelgelemede erken/geç tamamlanma performans kriteri ve öğrenme etkili işleme özelliğinin dikkate alındığı yayınlara yönelik literatür taraması ve sonucunda literatüre yönelik bazı tespitler yapılmıştır.

 12. The importance of organizing activities of the Turkish Cypriot Community in the process of becoming a state (1957-1960

  Mevlüt Koyuncu

  2016-10-01

  Full Text Available In this study, organization process of the Turkish Cypriot Community between 1957 and 1960 was examined. This study claims that this process was important, because it formed the basis of Turkish Cypriots’ becoming a state. It can be said that there are two main views about organization process of Turkish Cypriots in researches which were examined for this study. Researchers such as Ahmet An and Niyazi Kızılyürek allege that this process was Turco-British collusion to divide Turkish and Greek Cypriots who had lived together peacefully for centuries. According to researchers such as Ahmet C. Gazioğlu and Ulvi Keser; Turkish Cypriots started an organization process to protect themselves from Greek Cypriots’ hostility and attacks.  However, it seems that the relationship between organization process of the Turkish Cypriot Community and Turks’ becoming a state has not been handled yet. After the Great Britain took over the rule of Cyprus from the Ottoman Empire by the Cyprus Convention in 1878, the British established a Legislative Council. Greek Cypriots who desired to realize enosis (union with Greece made attempts to pass enosis memorandums in the Council. On the contrary, Turkish Cypriots who saw union with Greece as a threat to their safety avoided these attempts with help of the British. Moreover, Turks published various newspapers and journals to voice their objections to enosis. Both these efforts and anti-Turkish feelings caused Greek Cypriots’ attacking Turkish Cypriots. In order to protect themselves from these attacks and conduct effective struggle against enosis, Turkish Cypriots set up assemblies, political parties, farmer and trade unions, social associations and armed organizations from 1918 to 1957. However, it was 1957 when these organization activities became continuous process. Hence the Turkish Cypriot Community was organized in terms of, military, administration, economy and culture during the period between 1957

 13. Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w etiopatogenezie i leczeniu zaburzeń psychicznych

  Tomasz Pawełczyk

  2010-12-01

  Full Text Available Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WKT omega-3 są niezbędne do prawidłowego rozwoju i funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Stanowią istotny element strukturalny neuronalnych błon komórkowych oraz są źródłem aktywnych biologicznie substancji, które pełnią złożone funkcje sygnałowe oraz uczestniczą w przekazywaniu informacji wewnątrz komórek. Zaburzenia metabolizmu lipidów i WKT obserwuje się w przebiegu wielu zaburzeń i chorób psychicznych: schizofrenii, zaburzeń afektywnych, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, autyzmu i innych. Dysfunkcje te mają podłoże genetyczne i wraz z innymi nieprawidłowościami przyczyniają się do zwiększenia podatności na wystąpienie objawów psychopatologicznych danego zaburzenia. Ponadto dieta mieszkańców większości krajów europejskich nie zapewnia wystarczającej ilości WKT omega-3, które należą do substancji egzogennych, tj. niesyntetyzowanych w wystarczającej ilości w organizmie ludzkim. Co więcej, w przebiegu wielu zaburzeń psychicznych dochodzi do nadmiernej utraty długołańcuchowych WKT za pośrednictwem procesów ekscytotoksyczności i stresu oksydacyjnego, co dalej przyczynia się do uszczuplenia dostępnej puli WKT. W przypadku schizofrenii liczne badania eksperymentalne i kliniczne doprowadziły badaczy do sformułowania hipotezy wyjaśniającej rozwój tej choroby w oparciu o występowanie dysfunkcji metabolizmu lipidów. W pracy przedstawiono przegląd aktualnego piśmiennictwa oraz wyniki oryginalnych badań przeprowadzonych przez autorów zajmujących się problematyką zaburzeń metabolizmu WKT u chorych z wymienionymi wyżej zaburzeniami psychicznymi.

 14. 阿氏浮丝藻mcyT基因序列多样性研究%PHYLOGENETIC STUDY BASED ONMCYT GENE OFPLANKTOTHRIX AGARDHIIFROM CHINA

  潘倩倩; 朱梦灵; 刘洋; 林燊; 李仁辉

  2014-01-01

  为研究我国浮丝藻(PlanktothrixAnagnostidis et Komárek)的毒素相关基因,选取分离自我国不同省份水体的13株阿氏浮丝藻,通过PCR检测其微囊藻毒素合成酶基因mcyA、mcyE及mcyT研究其毒素基因特性。PCR 结果表明除 mcyT 之外其他引物检测均无扩增产物,说明这13株浮丝藻不具备产微囊藻毒素的能力。通过克隆测序得到mcyT序列,并进行分子系统分析,构建了关于mcyT序列的Neighbor-Joining系统树,结果表明mcyT序列可以将产毒与不产毒浮丝藻分为两大独立的分支,两个分支之间的最低序列相似度分别为98.5%和99.1%。研究结果可为后续研究我国浮丝藻的微囊藻毒素合成相关基因的多样性以及分子监测提供参考。%In this study, thirteen strains ofPlanktothrix agardhiifrom the freshwaters in different provinces were exa-mined to detect the sequences of the synthetase genes of microcystins,includingmcyA,mcyEandmcyT. The PCR re-sults showed that onlymcyT gene was amplified in these strains, indicating that these strains are not microcystin pro-ducers. The phylogenetic analysis based on the mcyTgene demonstrated that thePlanktothrix strains were divided into two clades in the Neighbor-Joining tree, well corresponding to the non-toxic and toxic strains, and the minimum simi-larity of the two clades were 98.5% and 99.1%. The results provided a new insight into the molecular divergence be-tween toxic and non-toxic Planktothrixstrains.

 15. The efficacy of the semi-blind approach of transversus abdominis plane block on postoperative analgesia in patients undergoing inguinal hernia repair: a prospective randomized double-blind study

  Salman AE

  2013-01-01

  Full Text Available A Ebru Salman,1 Fahri Yetisir,2 Banu Yürekli,3 Mustafa Aksoy,1 Murat Yildirim,2 Mehmet Kiliç21Anesthesiology and Reanimation Department, 2General Surgery Department, Atatürk Research and Training Hospital, Ankara, Turkey; 3Endocrinology Department, Bozyaka Research and Training Hospital, Izmir, TurkeyPurpose: In this prospective, randomized, double-blind study, our aim was to compare the analgesic efficacy of the semi-blind approach of transversus abdominis plane (TAP block with a placebo block in patients undergoing unilateral inguinal hernia repair.Methods: After receiving hospital ethical committee approval and informed patient consents, American Society of Anesthesiologists (ASA I–III patients aged 18–80 were enrolled in the study. Standard anesthesia monitoring was applied to all patients. After premedication, spinal anesthesia was administered to all patients with 3.5 mL heavy bupivacaine at the L3-L4 subarachnoid space. Patients were randomly allocated into 2 groups. Group I (n = 32 received a placebo block with 20 mL saline, Group II (n = 32 received semi-blind TAP block with 0.25% bupivacaine in 20 mL with a blunt regional anesthesia needle into the neurofascial plane via the lumbar triangle of Petit near the midaxillary line before fascial closure. At the end of the operation, intravenous (IV dexketoprofen was given to all patients. The verbal analog scale (VAS was recorded at 2, 4, 6, 12, and 24 hours postoperatively. Paracetamol IV was given to patients if their VAS score > 3. A rescue analgesic of 0.05 mg/kg morphine IV was applied if VAS > 3. Total analgesic consumption and morphine requirement in 24 hours were recorded.Results: TAP block reduced VAS scores at all postoperative time points (P < 0.001. Postoperative analgesic and morphine requirement in 24 hours was significantly lower in group II (P < 0.01.Conclusion: Semi-blind TAP block provided effective analgesia, reducing total 24-hour postoperative analgesic

 16. Ugye melyik szabály alól ne találnánk kivételt? Az ugye partikula előfordulása kiegészítendő kérdésekben

  Molnár, Cecília Sarolta

  2016-12-01

  Full Text Available There is an exception to every rule, isn’t there? The distribution of the Hungarian particle ugye in wh-questions *** This paper is concerned with the distribution of the Hungarian discourse particle ugye in wh-interrogatives on the basis of data from the BUSZI-2 corpus. The aim of the study is to get closer to answering the question of whether it is possible to provide a unified interpretation for the particle. I review the formal properties of sentences containing ugye, and then turn to issues of interpretation. I conclude that wh-interrogatives containing ugye express assertions, and ugye has the role of a context marker in them, which parallels its use in declaratives. *** A tanulmány az ugye partikula kiegészítendő kérdésekben való előfordulásával foglalkozik a BUSZI-2-ben talált adatok alapján. A vizsgálat célja, hogy ennek a marginális használatnak a leírásával közelebb kerüljünk annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy adható-e egységes interpretáció az ugye partikulának. A tanulmányban áttekintem az ugyé-t tartalmazó mondatok formai tulajdonságait, majd rátérek az interpretáció problémáira. Az ugyé-t tartalmazó kiegészítendő kérdő mondatokkal kapcsolatban megállapítom, hogy azok állító beszédaktusokat valósítanak meg, és hogy azokban a partikula kontextusjelölő szerepű, így a kijelentő mondatbeli használatokkal rokon.

 17. Köprüçay Nehri (Antalya su kalitesinin epilitik diyotomlarla belirlenmesi

  Nezire Lerzan Çiçek

  2016-01-01

  Full Text Available Şubat 2008-Ocak 2009 tarihleri arasında Köprüçay Nehri’nde seçilen 7 örnekyerindan alınan aylık örneklerle akarsuyun fizikokimyasal özellikleri ile epilitik diyatomelerinin mevsimsel dağılımları ve gelişimleri incelenmiş, fizikokimyasal veriler ile diyatomeler arasındaki ilişki belirlenmiştir. Fizikokimyasal parametrelerin ortalama değerleri; sıcaklık 13,94 oC, pH 8,09, E.C 501,08 μS/cm, bulanıklık 26,95 NTU, bikarbonat (HCO-3 197,99 mg/L,  karbonat (CO-3 5,74 mg/L, klorür (Cl- 68,52 mg/L, amonyum azotu (NH4-N 0,09 mg/L, nitrit azotu (NO-2-N 0,005 mg/L, nitrat azotu (NO-3-N 0,42 mg/L, orta fosfat fosforu (PO4-3-P 0,12 mg/L, çözünmüş oksijen 8,92 mg/L, organik madde 1,25 mg/L, biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ5 3,10 mg/L, toplam sertlik 223,54 CaCO3 mg/L, sülfat (SO42- 27,39 mg/L,  kalsiyum (Ca+2 57,35 mg/L, magnezyum (Mg+2 19,93 mg/L, tuzluluk 0,25ppt olarak tepit edilmiştir. Köprüçay Nehri’nde epilitik olarak Bacillariophyta’dan 119 takson saptanmıştır. Navicula, Nitzschia, Cymbella, Gomphonema en çok tür sayısına sahip takson olmuş, akarsuda sürekli gözlemlenen bentik türler örnekyerleri ve mevsimlere göre farklılık göstermiş, ancak Achnanthidium minutissimum, Cymbella affinis, Cocconeis placentula, Diatoma vulgaris, Ulnaria ulna sürekli olarak gözlenmiştir. Nitszchia en çok tür sayısı ile temsil edilen takson olmuştur. Fizikokimyasal değerlere ve alglere göre su kalitesi değerlendirmesi yapılarak birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Köprüçay Nehri su kalitesinin diyatomelere göre belirlenmesi için Saprobi İndeksi (SI, Trophi Diyatom İndeksi (TDI kullanılmış, 1., 2., 3., 4., 5., ve 6. örnekyerlerinin organik olarak az kirli, 7. örnekyerinin ise organik olarak kirli olduğu belirlenmiştir. Fizikokimyasal değişkenler Klee (1991’nin metoduna göre değerlendirilmiş, ilk altı örnekyerinin organik olarak çok az kirli, 7. örnekyerinin az kirli oldu

 18. Periodontoloji kliniğine başvuran hastalarda anksiyetenin değerlendirilmesi

  Mehmet Ertuğrul Çiftçi

  2012-10-01

  ğerlendirme yoluyla başarılı bir periodontal tedavi için doğru hasta yaklaşımını belirlemektir.

  Gereç ve Yöntem: Çalışma, Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’na başvuran 365 hastanın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sosyodemografik bilgiler kaydedildikten sonra anksiyete değerlerini ölçen Spielberger’in Durumluluk–Sürekli Anksiyete Envanteri (STAI tedavi için bekleyen katılımcılara uygulandı. Tedavi öncesi periodontal parametreler ve hasta şikayetleri kaydedildi.

  Bulgular: Durumluluk anksiyete değerleri üzerinde cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, medeni durum, gelir durumu, ikamet edilen yerleşim birimi, sigara kullanımı, periodontal durum, fırçalama alışkanlığı, diş eksikliği ve hasta şikayetleri (dişetlerinde kanama, ağız kokusu, dişlerde mobilite, estetik sorunlar’nin etkili olmadığı saptanmıştır. Çalışma parametreleri arasında durumluluk anksiyete değerlerine etki eden tek parametre ağızda periodontal apse varlığı idi. Sürekli anksiyete değerleri üzerine ise bu parametrelerden yalnızca öğrenim durumu, medeni durum ve ikamet edilen yerleşim merkezi etkiliydi.

  Sonuç: Periodontal tedavi için bekleyen bireylerin durumluluk anksiyetesi üzerine cinsiyet, yaş, sosyoekonomik ve periodontal durumunun etkisi sınırlı olmaktadır. Yalnızca periodontal apse varlığının, bireylerin durumluluk anksiyetesini olumsuz yönde etkilediği gözlenmektedir. Dental tedavilerin başarısında hastaya bağlı faktörlerin özellikle anksiyetenin rolünün klinisyenler tarafından daha iyi anlaşılıp hasta yaklaşımlarının bu yönde şekillendirilmesi gerekmektedir.

 19. Dunaliella salina (Dunal Teodoresco (Chlorophyceae Büyümesi Üzerine Tuz Derişimlerinin Etkileri.

  Yaşar Durmaz

  2015-12-01

  Full Text Available Dunaliella salina, yüksek tuzluluk, yüksek ışık şiddeti ve azot eksikliği gibi bazı stres koşulları altında kültüre edildiğinde hücre içinde β-karoten biriktirebilen Chlorophyceae sınıfına ait bir alg türüdür. Yüksek tuzlulukları tolere edebilen D. salina gibi türler belli bir bölgeye ve çevre koşullarına adapte olmuş halde yaşar. Bu araştırma kapsamında Konya Tuz Gölü’nde yapılan incelemelerde, tuz parsellerinde kırmızılıklar şeklinde görülen alanlardan alınan örneklerdeki alg hücrelerinin mikroskopta tür tanımı yapıldıktan sonra D. salina olarak tanımlanan hücreler seyreltme yöntemi ile izole edilerek kültüre alınmıştır. Laboratuvarda NaCl ilave edilerek, 0.62M, 0.85M, 1.28M ve 1.71M tuz derişimleri hazırlanmış, 500 ml’lik erlenlerde, AS100 ortamında, 100 µmol foton m-2s-1 ışık şiddetinde sürekli aydınlatma ile 20±1°C sıcaklıkta kültürleri yapıldı. D. salina’nın yüksek tuzluluk konsantrasyonlarında gelişimini sürdürebildikleri gözlendi. En yüksek hücre konsantrasyonu 1.71 M NaCl’de 5.87x106 hücre ml-1 ulaştı. 1.71M NaCl konsantrasyonında yapılan kültürlerden alınan örneklerde toplam karoten 9.80±0.25 mg g-1 kuru ağırlık tespit edildi. Bu araştırmada Tuz Gölünden izole edilen D.salina türünün yüksek tuzluluk konsantrasyonlarına dayanıklı olduğu ve hatta gelişimini sürdürebilği tespit edildi

 20. On Knowledge Organization = Bilginin Düzenlenmesi Üzerine

  Gilchrist, Alan

  2012-01-01

  çin yapılır; modeller ise ayni zamanda çalışma ortamlarında sürekli olarak denenmeli ve yenilenmelidir.Bilginin Düzenlenmesi sonucunda elde edilen verilerin sınanması, genelde bilgi bilimciler tarafından bilgiye erişimi sağlama sürecinde gerçekleşir; Bilginin Simgelenmesi sonucunda elde edilen veriler her ne kadar Bilginin Düzenlenmesi temeline dayansa da; bir noktaya kadar bunların kendi kendilerini sınadıkları kabul edilir. Bunun bir sonucu olarak denebilir ki, Bilginin Düzenlenmesi, Bilginin Simgelenmesi ve bilgiyle ilgili değişik alanlarda çalışan ve kullanıcılara bilgi sağlayan değişik bilgibilim uzmanları arasında daha yakın işbirliği olmalıdır.

 1. STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ANLAYIŞI IŞIĞINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRMENİN ROLÜ, İŞLEVLERİ VE BİR ÖRNEK OLAY - THE ROLE AND FUNCTIONS OF THE TRAINING AND DEVELOPMENT UNDER THE PERSPECTIVE OF STRATEGIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND A CASE STUDY

  Ebru YILDIZ

  2014-01-01

  Full Text Available ÖzetKüreselleşme ve yoğunlaşan rekabet ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, işletmelerin anlayış ve uygulamalarında önemli değişikliklere neden olmaktadır. Bu değişim, İnsan Kaynakları Yönetiminde de yaşanmaktadır. Geleneksel anlayış, hızla yerini Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi olarak ifade edilen daha kapsamlı bir kavrama bırakmaktadır.Bu anlayış, bilginin kazandığı önemle birlikte, tüm çalışanların sürekli olarak bilgiyi paylaşan, kullanan ve bu konuda proaktif davranışlar geliştiren insan kaynaklarının varlığını gerektirmektedir.Bu gereksinimi karşılayan en önemli insan kaynakları stratejisi, eğitim ve geliştirmedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, bu stratejiye de yeni boyutlar eklemlemiştir. Yetişkin eğitimi, yaşam boyu öğrenme, interaktif öğrenme teknik ve materyalleri, eğitim ve geliştirme stratejisinde dikkate alınması gereken önemli konulardır. Makalede, bu çerçevede kavramsal bir değerlendirme amaçlandığı gibi, klasik öğrenme ve yaşayarak öğrenme yöntemlerinin bir işletmede uygulama sonuçlarına da yer verilmektedir.AbstractBesides globalization and hidden competition, the improvements in the information and communication technologies cause important changes in the approaches and implementation of the strategies of the businesses. This development is also seen in the human resource management concept. Strategic Human Resource Management as a broader term takes place of traditional approach. This new and comprehensive concept needs human resources have the capacityand capabilities in sharing and using the knowledge and developing proactive behaviors as aconsequence of the importance of the knowledge in business management.The most important strategy supplied this need is training and development. The improvementin the information and communication technologies articulate new dimensions to thestrategy

 2. COSO MODELİ: İÇ KONTROL YAPISI - COSO MODEL: INTERNAL CONTROL STRUCTURE

  Hasan TÜREDİ

  2014-07-01

  Full Text Available Özetİktisadi ve teknolojik gelişmeler; zaman içinde çok sayıda faaliyetin çok sayıda kişi ve uzun süreçlerleyürütüldüğü, hiyerarşik örgütsel düzenlerin sürekli geliştiği, karmaşık işletme yapılarının ortaya çıkmasınaneden olmuştur. Bunun sonucunda işletmelerin faaliyetleri basit kontrol yöntemleriyle izlenemeyecek halegelmiştir. Amerika’da beş bağımsız meslek kuruluşundan oluşan COSO (The Committe of SponsoringOrganizations, iç kontrolün işletmelerde standartlaşan bir yapı hale gelmesinde öncülük etmiştir. COSOiç kontrol modeli; iç kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izlemefaaliyetlerinden oluşan; işletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği, mali raporların güvenilirliği veyürürlükteki kanun ve düzenlemelerle uyum amaçları etrafında şekillenmiş çok boyutlu bir yapıdır.İç kontrol yapısının başlıca hedefleri; faaliyetlerin etkinlik ve verimliliği, karlılık hedefine ulaşmak vevarlıkların korunması, kamuya açıklanan mali tablolar, geçici ve özet mali raporları da dâhil olmak üzerehazırlanan tüm mali tabloların güvenilirliğinin sağlanması ve tabi olunan kanun ve düzenlemelerle uyumunsağlanmasıdır. Bu çalışmada; COSO’nun iç kontrol yapısına ilişkin geliştirdiği model ve bu modelin beşbileşeni olan kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme faaliyetleriaracılığı ile bu bileşenlerin hem işletme hedefleri hem de işletme yapısı içindeki etkileşimi açıklanmayaçalışılmıştır.AbstractDevelopments in economy and technology have caused enterprises to have sophisticated structuresaffected by developing hierarchical structuring along with the significant number of activities performed via significant number of process and individuals. COSO (The Committee of Sponsoring Organizationshas established a common internal control

 3. Sulak Alan Siliyatları (Protozoa: Ciliophora ve Morfolojik Farkları.

  Sırma Çapar

  2015-12-01

  Full Text Available Farklı derecelerde ve sürekli olarak sucul ve karasal koşulların birbiri ile yer değişmesinin etkisi altında kalan taşkın zonları siliyatlar için özel bir habitattır. Bu çalışma kapsamında, farklı habitatlarda yapılmış olan araştırmalar ele alınarak taşkın zonda yaşayan siliyat türleri, morfolojik özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Türlerin tespitine yönelik olarak kültür ve izolasyon için petri kabı yöntemi kullanılmış; morfolojisi canlı inceleme ve protargol boyama metodu ile DIC ataşmanlı ışık mikroskobu kullanılarak çalışılmıştır. Canlı çizimler, inceleme esnasında ve kayıt görüntüler yardımıyla, fotoğraf ve ölçümler ise dijital kamera kullanılarak, IM50 görüntü analiz sistemi ve Q-win ölçüm programıyla yapılmıştır. Çalışma sonucunda tespiti yapılan türlerin boy-en oranı 3:1 10:1 arasında değişirken vücutları iğ şeklinde, uzun elipsoidal, veya mızrak şeklinde değişmekte ve yüksek oranda esnekliğe sahip türlerden oluşmaktadır. Çoğu türde sillenme azalmış ya da sadece ventral yüzde harekete yardımcı sir grupları şeklini almıştır. Tespiti yapılan türlerde ortaya çıkan, belirli bir ortamda değişen koşullara karşı yapışık durabilme ve o ortamda sürtünme özelliği, sillenmede azalmaya yol açarken, yassılaşmayı da arttırmaktadır. Vücut şeklinde meydana gelen değişmeler, dorsoventral yassılaşma, sillenmede azalma ve esneklik, toprak porları arasına rahatça tutunabilmeyi ve ince su tabakası boyunca daha rahat hareket edebilmeyi sağlamaktadır. Bu özellikler toprak partiküllerinin sınırlayıcı etkisine ve su miktarındaki ani değişimlerde hareket yeteneğini kaybetmemeye yönelik önemli uyumlardır

 4. Składniki tworzyw sztucznych zaburzające funkcje układu nerwowego

  Konrad Andrzej Szychowski

  2013-05-01

  Full Text Available Rozwój przemysłu chemicznego spowodował opracowywanie nowych związków chemicznych niewystępujących w środowisku naturalnym. Substancje te spełniają różnorodne funkcje, takie jak obniżenie palności, zwiększenie plastyczności czy poprawienie rozpuszczalności innych substancji. Wiele związków wchodzących w skład tworzyw sztucznych, kosmetyków nowej generacji, aparatury medycznej, opakowań spożywczych oraz innych produktów codziennego użytku, z łatwością uwalniają się do środowiska naturalnego. Liczne badania wykazały, że substancje, takie jak: ftalany, BPA, TBBPA oraz PCB charakteryzują się znaczną lipofilnością dzięki czemu w łatwy sposób wnikają do żywych komórek oraz akumulują się w tkankach i narządach. Niesie to za sobą zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Wymienione związki, ze względu na swoją budowę chemiczną, są zdolne do naśladowania endogennych hormonów np. estradiolu, zaburzając hormonalną homeostazę organizmu. Co więcej substancje te z łatwością pokonują barierę łożyskową oraz barierę krew-mózg i dlatego, jak wykazały liczne badania, zaburzają prawidłowe działanie układu nerwowego już od najwcześniejszych chwil życia. Udowodniono, że związki te wpływają na proces neurogenezy oraz transmisję synaptyczną, a w konsekwencji zaburzają proces kształtowania się płci mózgu, a także procesy uczenia, pamięci, zachowania. Ponadto ich cytotoksyczne i proapoptotyczne działanie może być przyczyną powstawania chorób neurodegeneracyjnych. Praca przedstawia aktualny stan wiedzy na temat oddziaływania ftalanów, BPA, TBBPA, oraz PCB na układ nerwowy.

 5. E-Book Technology and Its Use E-Kitap Teknolojisi ve Kullanımı

  Fatih Rukancı

  2003-06-01

  Full Text Available The book industry that showed extraordinary development with the invention of printing machine by Johann Gutenberg during the 1450's is constantly changing along with new telecommunication and information technologies. The most recent evolution in the book and publishing industry is electronic books. E-book technology supported by hardware, software and standart protocols and some of its advantage and disadvantages had produced e-book readers that became unseparable part of our academic and daily life. E-books, in recent years, has became more widespread in the areas of publishing, education and information services and are reaching larger user groups. It is expected that this new technology will change our way of information acquisition and dissemination. This seems unavoidable despite the views of those who argue that e-books cannot be an alternative to printed books. Widespread of e-books will be added a new dimension to technical and user services in information centers. 1450'li yıllarda Johann Gutenberg'in matbca makinesini icat etmesiyle oldukça büyük bir gelişim gösteren kitap endüstrisi, iletişim ve bilgi teknolojilerine paralel olarak sürekli bir değişim içindedir. Bu değişimin son halkasını kitap endüstrisinde ve yayıncılık sektöründe devrimsel bir nitelik taşıyan elektronik kitaplar oluşturmaktadır. Yazılım, donanım, standart ve protokol bileşenlerinden oluşan e-kitap teknolojisi, bir takım avantaj ve dezavantajlarıyla beraber birçok yeni ekitap okuma cihazının akademik ve gündelik yaşantımıza girmesine neden olmuştur. E-kitaplar, günümüzde yayıncılık, eğitim ve bilgi hizmetleri alanlarında gelişme göstermekte, gün geçtikçe artan sayılarıyla daha geniş kullanıcı kitlelerine hitap etmektedir. Basılı kitaplara alternatif olabileceği tartışılmakta olan bu teknolojinin zamanla bilgi edinme ve bilgiyi yayma yöntemlerimizi değiştirmesi kaçınılmazdır. E-kitapların yayg

 6. Lateral periodontal kist görünümlü radiküler kistin ve eksternal kök rezorpsiyonunun tedavisi

  Hakan Bayindir

  2012-01-01

  edilmektedir. LPK’ in ayırıcı tanısında ilgili dişin vital olması önem kazanmaktadır. Radyolojik inceleme klinik teşhislerde önemli bir kaynaktır ancak yetersiz radyolojik incelemeye bağlı olarak yanlış teşhis, dişin çekimine, gerekli olmayan periodontal tedaviye ve lezyonun rekürrensine neden olabilmektedir. Bu olgu raporunda daha önceden yapılmış başarısız kök kanal tedavisi nedeni ile oluşmuş; lateral periodontal kist görünümlü geniş periradiküler lezyonun ve eksternal kök rezorbsiyonun Erbiyum, Krom: Yittriyum-Scandiyum-Galyum-Garnet (Er,Cr:YSGG lazer ve mineral trioksit agregat (MTA kullanılarak yapılan cerrahi endodontik tedavisi sunulmaktadır.

  Anahtar kelimeler: Lateral periodonatal kist, radiküler kist, eksternal kök rezorbsiyonu, Er,Cr:YSGG laser, MTA.

 7. 5E Öğrenme Modeline Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Akademik Başarılarına Etkisi

  Nurhan ÖZTÜRK GEREN

  2014-12-01

  Full Text Available Bu çalışmanın amacı, 6.sınıf ışık ve ses ünitesinde 5E öğrenme modeline dayalı etkinliklerin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve akademik başarıları üzerindeki etkisini belirlemek ve bu etkinliklerin derste kullanımına yönelik öğrenci görüşlerini tespit etmektir. Bu amaca hizmet etmesi açısından 5E öğrenme modeline dayalı olarak rehber etkinlik seti geliştirilmiş ve setin süreçte etkililiği değerlendirilmiştir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Sinop ili merkez ilçesinde bir ilköğretim okulunda altıncı sınıfa devam eden 25 deney ve 17 kontrol grubu öğrencisi ile gerçekleştirilen bu araştırmada karma yöntemler araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın nicel bölümünde, ön test son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın deney grubu öğrencileri ile gerçekleştirilen nitel bölümünde ise durum çalışması (casestudy yöntemi kullanılmıştır. Araştırma süresince elde edilen nicel verilerin analizleri SPSS 15.0 istatistik paket programı ile nitel verilerin analizi ise içerik analizi ve sürekli karşılaştırılmalı veri analizi yöntemleri birlikte kullanılarak NVivo 8.0 Nitel Veri Analizi Programı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 5E öğrenme modeline uygun hazırlanan rehber etkinlikleri ile desteklenen dersin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve akademik başarıları üzerinde anlamlı ve olumlu etkisi olmuştur.

 8. Autophagy – molecular mechanism, apoptosis and cancer 

  Joanna Polewska

  2012-11-01

  Full Text Available Autofagia jest procesem degradacji wielkocząsteczkowych składników cytoplazmy, zwłaszcza białek o długim okresie półtrwania oraz całych organelli. W komórkach eukariotycznych, spośród trzech postaci autofagii, najlepiej poznana jest makroautofagia. W czasie makroautofagii (zwanej dalej autofagią fragment cytoplazmy zostaje otoczony przez formującą się podwójną błonę tworzącego się pęcherzyka, zwanego autofagosomem. Następnie zawartość autofagosomu po jego połączeniu się z lizosomem ulega degradacji.Proces autofagii odpowiedzialny jest za utrzymanie wewnątrzkomórkowej homeostazy i umożliwia przeżycie komórkom w warunkach stresowych. Autofagia odgrywa również rolę w patogenezie wielu chorób, w tym w procesie nowotworzenia. W komórkach nowotworowych autofagia może pełnić dwojaką rolę, jako proces zaangażowany w przeżycie lub śmierć komórki. W większości przypadków, autofagia indukowana terapią w komórkach nowotworowych umożliwia im przeżycie, promując rozwój nowotworu i potencjalnie prowadząc do występowania oporności na leczenie. Autofagia może również pełnić rolę supresora transformacji nowotworowej i wywołując apoptozę, może zwiększać skuteczność leczenia. Dla powodzenia terapii przeciwnowotworowej istotne jest, aby określić typ komórek nowotworowych podatnych na autofagię w odpowiedzi na podjęty rodzaj leczenia oraz aby określić, czy w danym przypadku autofagia przyczynia się do skuteczności zastosowanej terapii, czy raczej do oporności na nią.W pracy omówiono molekularny mechanizm autofagii oraz najważniejsze szlaki sygnałowe uczestniczące w regulacji przebiegu tego procesu w komórkach nowotworowych. Omówiona została również dwojaka rola autofagii w procesie nowotworzenia oraz skutki zarówno indukcji, jak i inhibicji autofagii w terapii przeciwnowotworowej. 

 9. Liponerv – nowe możliwości pomocy chorym z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi

  Bernard Dżumaga

  2017-03-01

  Full Text Available Łagodne zaburzenia poznawcze to stan kliniczny określany jako pośredni między normalnym funkcjonowaniem a pierwszym etapem otępienia. Dochodzi w nim do osłabienia pamięci lub innych obszarów kognitywnych. U części pacjentów z czasem rozwija się otępienie o typie choroby Alzheimera. Wraz ze starzeniem się społeczeństw częstość występowania takich objawów prawdopodobnie będzie dynamicznie wzrastać. Wiele obserwacji wskazuje na istotną rolę wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w ograniczaniu postępu zmian mózgowych – kwasy te wywierają bowiem wpływ na procesy patologiczne w przebiegu neurodegeneracji, takie jak odkładanie beta-amyloidu, przewlekły stan zapalny, stres oksydacyjny i przyspieszona apoptoza. W ostatnich latach opisano wiele mechanizmów ochronnego działania kwasów tłuszczowych, w tym wielokierunkowe hamowanie toksyczności beta-amyloidu, działanie przeciwzapalne i neuroprotekcyjne ich metabolitów, zmniejszenie uszkodzenia komórkowego w odpowiedzi na stres oksydacyjny, pobudzanie wzrostu i różnicowania komórek nerwowych. Kwas alfa-liponowy jest silnym przeciwutleniaczem, który może pomagać w protekcji wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i dodatkowo hamować uszkodzenie neuronalne. Liponerv to nowy preparat, zawierający zarówno kwasy tłuszczowe DHA (kwas dokozaheksaenowy, EPA (kwas eikozapentaenowy, jak i kwas alfa-liponowy. Kombinacja tych składników była przedmiotem oceny w pilotowym badaniu klinicznym, w którym wykazano poprawę funkcji poznawczych i instrumentalnych aktywności życia codziennego u chorych z rozpoznaną chorobą Alzheimera. Wyniki szeregu badań wskazują, że długotrwałe podawanie takiej kombinacji może mieć korzystny wpływ na kondycję tkanki mózgowej u osób bez otępienia, które odczuwają pogorszenie zdolności poznawczych. Liponerv może być interesującą opcją terapeutyczną jako uzupełniający element w całościowym post

 10. Rola leptyny w regulacji metabolizmu lipidów i węglowodanów

  Patrycja Gogga*

  2011-01-01

  Full Text Available Leptyna jest białkiem wydzielanym głównie przez tkankę tłuszczową, a jej stężenie we krwi jest ściśle związane z ilością zapasów energetycznych zgromadzonych w adipocytach. Jako hormon leptyna ma niezwykle szeroki zakres działania. Białko to bezpośrednio lub za pośrednictwem układu współczulnego bierze udział w regulacji metabolizmu energetycznego. Leptyna hamuje biosyntezę triacylogliceroli w wątrobie i tkance tłuszczowej, a także w mięśniach szkieletowych, obniżając tym samym ilość odkładanych w nich lipidów. W adipocytach leptyna zmniejsza ekspresję genów kodujących syntazę kwasów tłuszczowych (FAS i karboksylazę acetylo-CoA (ACC – główne enzymy szlaku biosyntezy kwasów tłuszczowych. Zwiększa z kolei ekspresję genu kodującego lipazę zależną od hormonów (HSL, co stymuluje hydrolizę triacylogliceroli w tkance tłuszczowej. Ponadto leptyna wzmaga utlenianie kwasów tłuszczowych w adipocytach, mięśniach szkieletowych oraz w mięśniu sercowym, wywołując wzrost ekspresji genów kodujących podstawowe dla tego procesu enzymy, palmitoilotransferazę karnitynową 1 (CPT1 i dehydrogenazę acylo-CoA o średniej długości łańcucha (MCAD. Wykazano również, że hormon ten zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę i poprawia tolerancję glukozy – pod wpływem leptyny wzrasta transport glukozy do komórek oraz intensywność glikolizy.Wiadomo, że leptyna bierze udział w długoterminowej regulacji pobierania pokarmu, jednak coraz więcej badań wskazuje, że ma ona również wpływ na przemiany substratów energetycznych w tkankach obwodowych. Leptyna może zatem kontrolować homeostaz�� energetyczną organizmu wywołując zmiany metabolizmu lipidów i węglowodanów, przede wszystkim w tkance tłuszczowej i w mięśniach.

 11. Neuroprotekcyjne właściwości związków pochodzenia roślinnego: triterpeny pentacykliczne

  Monika Orłowska-Majdak

  2014-12-01

  Full Text Available Ludzki mózg to struktura wykazująca ogromną zmienność w ciągu życia osobniczego. W pierwszym okresie zmiany budowy i czynności spowodowane są procesami rozwoju i dojrzewania. Następnie, dzięki niezwykłej plastyczności synaptycznej, poszczególne ośrodki mózgu przystosowują się do wymagań środowiska, w jakim człowiek funkcjonuje, i do stylu jego życia. Po 40. roku życia włącza się proces zaprogramowanej śmierci neuronów, czyli apoptozy, a w stanie choroby neurony mogą ginąć w procesie nekrozy lub aponekrozy. Neurogeneza na bazie miejscowych albo transplantowanych komórek macierzystych mózgu pełni funkcję naprawczą w powstałych uszkodzeniach, ale może także mieć związek z chorobami psychicznymi i neurologicznymi. U podstaw neuroprotekcji leżą procesy antyoksydacyjne, przeciwzapalne, antyapoptotyczne i przeciwdziałające destrukcyjnemu działaniu jonów wapnia. Wspierającą funkcję w działaniu neuroprotekcyjnym mogą mieć związki pochodzenia roślinnego, podawane w ramach fitoterapii. W ostatnich latach zwrócono uwagę na neuroprotekcyjne właściwości pentacyklicznych triterpenów i ich pochodnych. W pracy omówiono właściwości neuroprotekcyjne kwasu ursolowego, oleanolowego, maslinowego, asjatowego, betulinowego, bosweliowego oraz saponin triterpenowych pozyskiwanych z roślin Bupleurum i Panax ginseng. Saponiny ginseng dodatkowo nasilają neurogenezę w mózgu. Sugeruje się potencjał stosowania wymienionych związków w terapii wielu chorób neurologicznych i psychicznych – z kilkoma zastrzeżeniami: 1 kierunek działania może zależeć od dawki; 2 związki te mogą różnie działać na neurony różnych rodzajów; 3 mogą istnieć niekorzystne interakcje z innymi lekami stosowanymi równocześnie. Większość doświadczeń z użyciem triterpenów wykonano na zwierzętach bądź w hodowlach komórkowych, zagadnienie wymaga więc dalszych badań na ludziach.

 12. Understanding the Budget Process Bütçe Sürecini Anlamak

  Madeline J. Daubert

  2000-03-01

  ütçesi yardımıyla nakitin giriş ve çıkışını dikkatli bir şekilde planlanması da oldukça önemlidir. Bütçe süreci boyunca bir kurum, gerekli fonların ayrılacağı programları ve aktiviteleri seçer. Kütüphane, kurum içindeki diğer ünitelerle birlikte, taleplerini haklı çıkarmak durumundadır. Bütçe sürecinin döngüsel doğası yüzünden, sürekli bir şekilde bilgi toplamak, alternatifleri değerlendirmek, gelecek bütçe periyodu göz önüne alınarak mümkündür. Böylece kütüphane, müşterilerine verebileceği maksimum hizmet potansiyeline ulaşabilir.

 13. KADIN TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ ve BİR PİLOT ARAŞTIRMA - DETERMINATION OF FEMALE CONSUMERS’ SHOPPING MALL CHOICES AND A PILOT RESEARCH

  Ahmet ŞEKERKAYA

  2010-07-01

  Full Text Available Özet:İşletmelerin pazarlama stratejileri oluşturmasında,pazarı daha iyi tanımlayarak kendileri için en uygun pazarıhedef olarak seçmelerinin temeli pazarı bölümlendirmektengeçmektedir. Hedef pazarı oluşturan tüketicilerin çeşitliözelliklerini tanımayan ve buna uygun tanımlamalarıyapamayan işletmelerin doğru pazarlama stratejisiuygulayamamasının yanı sıra günümüz rekabet şartlarıiçerisinde kaynakları etkin ve verimli kullandığındanbahsetmek mümkün değildir.Ülkelerin gelişmişlik düzeylerindeki artış ile beraber kadıntüketicilerin satınalma kararları üzerindeki etkilerinin artışıpek çok çalışmada incelenmiştir. Bu gerçekten hareketlepazarlama profesyonelleri de pazarlama stratejilerinioluştururlarken kadın tüketicileri daha fazla etkileyebilmeninyollarını aramaya başlamıştır.Bu çalışmada kadın tüketicilerin AVM tercih nedenlerine görekümelenmesi ve AVM’lerin kadın tüketiciler tarafından tercihnedenleri belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırmasonucunda kadınların AVM tercihlerine göre üç gruptakümelendikleri ortaya çıkarılarak bu kümeler sahip olduklarınitelikler itibariyle potansiyeller, aktifler ve duyarsızlar olarakadlandırılmıştır.Abstract:Market segmentation is one of the suitablemarketing tool for businesses to understand and target market.It is impossible to mention that the enterprises which have notacknowledged various features of consumers do not apply thecorrect marketing strategy and use the sources effectively andefficiently considering the competition circumstances of today.The increase in development levels of countries and its effecton female consumers’ decisions of purchase are analyzed inmany studies. By taking this reality into consideration,marketing professionals have started to search for the ways ofattracting the female consumers more as they decide theirmarketing strategies.In this study female consumers are

 14. Analysis of travel motivations of tourists in terms of their demographical characteristics: The case of AnkaraYabancı turistlerin seyahat motivasyonlarının demografik özellikleri açısından analizi: Ankara örneği

  İrfan Yazıcıoğlu

  2016-08-01

  Full Text Available The fact that tourists have different desires and expectations and those’ve always changed as well, the studies that focus on understanding the components motivate tourists to buy, have been important more and more. This study aims to reveal travel motivation of foreign tourists who visited Ankara city and to determine if tourists’ motivations vary according to demographical characteristics (gender, marial status, income, education, employment, age, nationality. As an implementation area for this study; Ankara is chosen and 390 foreign tourists visiting Ankara are applied. As data collection instrument, survey forms are used within the scope of this study and in analysis of collected data, t test and Anova are used.  As a result of the analyses done; it is determined that their common motivations show a significant difference according to their gender and nationality, but doesn’t show a significant difference according to their marial status, income, education, employment, age. When it is analyzed in terms of dimensions;  it is determined that the motivations of “knowledge” and “relaxation” show a significant difference according to their gender and nationality;  the motivation of “entertainment” shows a significant difference according to their gender, marial status, income, employment, and finally the motivation of “prestige” shows only a significant difference according to their nationality.   Özet Turistlerin farklı istek ve beklentilere sahip olmaları ve bu isteklerin sürekli değişmesi nedeniyle turistleri satın almaya motive eden unsurları anlamaya yönelik çalışmalar önem kazanmıştır. Bu araştırmanın amacı, yabancı turistlerin seyahat motivasyonlarının belirlenmesi ve seyahat motivasyonlarının demografik özelliklere (cinsiyet, medeni durum, gelir, eğitim, çalışma durumu, yaş ve milliyet göre farklılık gösterip göstermediğinin ortaya konmasıdır. Bu amaç do

 15. Orta Ölçekli Bir İşletmenin Enerji İzleme Sisteminin Tasarlanması

  Erdal Irmak

  2012-02-01

  Full Text Available Bu uygulamada, orta ölçekli bir işletmenin gerçek zamanlı ve geçmişe yönelik enerji takibinin bilgisayar ara yüzünden izlenmesi gerçekleştirilmiştir. Enerjinin ölçülmesi için akım ve gerilim bilgilerini Programlanabilir Lojik Kontrolörün ( PLC algılayacağı seviyeye getiren bir kart tasarlanmıştır. Bu karttan alınan akım ve gerilim bilgileri, PLC'nin analog kanalları ile okunmaktadır. Sistemin güç katsayısının algılanması için, bir sıfır geçiş detektörü tasarlanmıştır. Sıfır geçiş detektöründen elde edilen sinyaller arasındaki zaman farkı FM 350-1 sayıcı modül kullanılarak ölçülmüştür. Alınan bilgiler, PLC tarafından RS485/RS232 dönüştürme protokolü kullanarak, bilgisayarın seri iletişim kanalı aracılığı ile veritabanına aktarılmaktadır. Elde edilen veriler, C# programlama dili kullanılarak tasarlanan bir arayüz ile anlık takip edilebilmektedir. Elde edilen veriler sürekli olarak kaydedilerek geçmişe yönelik enerji analizleri yapma olanağı sağlanmıştır. Böylece, istenildiğinde belirlenen zaman aralığında kullanılan aktif, reaktif ve görünür güçler gözlemlenebilmektedir. Geçmişe yönelik enerji izleme sistemi kullanılarak işletmelerin fazla enerji harcadığı zamanlar tespit edilebilmektedir. Böylece, yoğun çalışma saatleri enerjinin ucuz olduğu zamanlara kaydırılarak kullanılan enerjinin işletmeye olan maliyetinin azaltılması gibi olanaklar sağlanmaktadır.

 16. Miocene to Recent Magmatism and Geodynamics of Eastern Turkey

  Keskin, M.; Sharkov, E. V.; Lebedev, V. A.; Chugaev, A. V.; Oyan, V.; Genc, S. C.; Unal, E.; Aysal, N.

  2012-04-01

  Eastern Turkey has been an active continental collision zone for the last 15 My between the African and Eurasian continents. The collision started at around 15 Ma after the total consumption of oceanic lithosphere of the southern branch of the Neotethys Ocean beneath E Anatolia and is still going on, as Africa still converges to E Anatolia with a velocity of ~2.5 cm/y. The overriding Anatolian plate, resided below the sea level till the collision, was subjected to a major block uplift event around 10 Ma, emerging as a widespread plateau ~2 km above the sea level, which has been roughened by later erosion and volcanic activities. The aforementioned plateau is considered as part of a regional dome structure with ~1000 km diameter extending from E Anatolia up to Azerbaijan. Immediately after the collision, a widespread volcanism emerged on the Eastern Anatolian Plateau, whose products covered almost over half of the region. Characteristically, all these products contain a distinct subduction component. The volcanism in the collision zone continued to the historical times and is considered to be still active. The region includes some of the largest volcanic centers (e.g. Ararat, Nemrut, Tendürek and Süphan volcanoes) and plateaus (e.g. The Erzurum-Kars Plateau) around the circum-Mediterranean region. The collision-related volcanic province is not only confined into Anatolia but also continues into the neighboring countries through Georgia, Armenia, Iran and up to Russia, spanning ~1000 km. In contrast, the underthrusting Arabian platform was subjected to both crustal-scale east-west folding close to the thrust front and extensional deformations perpendicular to the suture zone. Along these extensional fractures, within-plate lavas with no subduction component erupted. This intraplate volcanism focused on the Karacadağ volcanic complex, covering an area ~10,000 km2. Early Stage volcanism of Karacadağ was dominated by magmas derived from a shallower (litospheric

 17. İSLAM FETHİNDEN IRAK SELÇUKLULARININ YIKILIŞINA KADAR KAZVÎN’İN SİYASÎ TARİHİ / POLITICAL THE POLITICAL HISTORY OF QAZVIN FROM ISLAMIC CONQUESTS TO COLLAPSE OF THE SELJUKS OF IRAQ

  Akif RENÇBER

  2012-04-01

  Full Text Available Sasaniler döneminde Taberistan bölgesinde yaşayan Deylemlilerin akınlarına karşı garnizon kenti olarak kurulan Kazvîn şehri, bu görevini İslam fethinden sonra da devam ettirmiştir. Hz. Ömer döneminden Selçuklu hâkimiyetine kadar Kazvîn sürekli Deylemlilerin tehdidi altında kalmıştır. Selçuklu döneminde ise şehrin potansiyel tehdit unsuru İsmailîler olmuştur. Kazvîn şehri civarında Abbâsîler döneminde Musa ve Mubarekiyye adı altında iki şehir daha kurulmuştur. Şehir İslam döneminde Hz. Ömer ile beraber Emevîler, Abbâsîler, Tahirîler, Zeydîler, Sacoğulları, Samanoğulları, Ziyarîler, Büveyhîler, Gazneliler ve Selçukluların hâkimiyeti altında kalmıştır. Zaman zaman Selçuklu saltanat mücadelelerine ev sahipliği yapmanın yanında Sünnî-Şiî hâkimiyet mücadelesinin de yoğunlukta yaşandığı şehir, Elburz dağlarının eteklerinde, bol ormanlık alana sahip ve Deylem bölgesine sınırdır. İslam coğrafyacıları Kazvîn’i Cibal bölgesinde tasnife tabi tutmakta ve şehirden övgülerle bahsetmektedirler.AbstractThe Qazvin city that was founded to against the attack of Daylam living in Tabaristan in the period of the Seljuks maintained its task after Islamic conquest. The Qazvin was threaten by the Daylam from the period of Caliph Omar to domination of Seljuk. As for the period of the Seljuk, Ismailies became potentially threat of city. Two cities also called as Musa and Mubarakiyah were founded nearby the Qazvin city in the period of the Abbasids. The city was governed firstly by Caliph Omar and then in turn by Umayyads, Abbasids, Tahirids, Zaidis, Sajids, Samanids, Ziyarids, Buwayhids, Ghaznavids and Seljuks in the period of İslam. Occasionally, fight of sultanete of Seljuks and of Sunni and Shiities took place in that city. That city was located in the slope of the mountains of Elbourz and it had many of jungle area and border of Daylam. Muslim geographers accept that city

 18. The use of patient education Roy Adaptation Model haemodialysisRoy Adaptasyon Modelinin hemodiyaliz hasta eğitiminde kullanımı

  Ayşe Kacaroğlu Vicdan

  2014-07-01

  Full Text Available Chronic diseases are pathological changes which are non-healing, rapidly progressive, often causing disabilities and deficiencies, and individual to experience physical, psychological, social, economical limitations and pain, requiring long-term special care and control. For these reasons, chronic patients are a primary or secondary  stressor for the individual, family and society. Thus, the application of professional nursing models and selection of the accurate model are very important in the treatment of such diseases as they enable the compliance to treatment. The reason for selecting the Roy Adaptation Model as a nursing application in the treatment of patients with chronic renal failure is that this model handles the patient with an “integrated” approach. Because patients with CRF are exposed to a number of physical, psychological and social changes. Hemodialysis that is applied in the treatment of this disease affects the physiological needs, self-concepts, moods, social relations, roles and working lives of individuals. The Adaptation Model that was developed by Roy is a model that was prepared by considering all these needs. This article was written in an attempt to show the benefits of using the Roy Adaptation Model in the hemodialysis patient training. ÖzetKronik hastalıklar tam olarak iyileşmeyen, sürekli ilerleyen, çoğu kez kalıcı sakatlıklara yol açan, bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal, ekonomik sınırlılıklar ve ağrı yaşamasına neden olan, uzun süreli özel bakım ve kontrol gerektiren geriye dönüşsüz patolojik değişikliklerdir. Kronik hastalıklar birey, aile ve toplum için primer ya da sekonder bir stresördür. Bu nedenle, bu tür hastalıkların tedavisinde profesyonel hemşirelik modellerinin uygulanması hastalığa uyumu kolaylaştırdığı için doğru modelin seçilmesi son derece önemlidir. Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisinde bir hemşirelik uygulaması olarak

 19. A qualitative study on specifying the customer-based brand equity in sport marketing: 9th International ÖGER Antalya Marathon (Runtalya caseSpor pazarlamasında tüketici temelli marka değerini belirlemeye yönelik nitel bir araştırma: 9.Uluslararası ÖGER Antalya Maratonu (Runtalya örneği

  Ömer Kürşad Tüfekci

  2014-10-01

  Maratonu (Runtalya’nda nitel bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen görüşmeler MAXQDA© paket programı ile değerlendirilmiştir. Değerlendirmede tüketici temelli marka değerine ilişkin kodlamalar yapılmıştır. Yapılan kodlamalara göre sürekli satın alma niyeti, marka bilinirliği ve olumlu tüketici tutumlarına vurgu yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.  

 20. MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNU ÇALIŞANLARIN MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

  Dilek K. MORKOÇ

  2014-12-01

  Full Text Available Bir mesleğin tercihi ve o meslekte başarılı olunmasında eğitim, çok önemli bir etkendir. Özellikle sürekli değişen ve gelişen iş dünyasında, sürdürülebilir bir başarı sağlamak, eğitimin yeterliliği ve kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Çalışan insanların, almış oldukları eğitime ilişkin değerlendirmeleri, mesleki eğitimin kalitesi ve iş yaşamının ihtiyaçlarına uygunluğu hakkında önemli bir geribildirim sağlar. Bu çalışma, meslek yüksekokulu düzeyindeki eğitim sistemini, çalışan mezunlar ve onların iş yaşamındaki perspektifleri üzerinden değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı ile Ezine Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programlarından mezun olmuş çalışanlarla yürütülmüştür. Çalışma, mesleki eğitimin, farklı programlardan mezun olmuş, farklı sektörlerde çalışanlar üzerinden, karşılaştırmalı analiz edilmesini sağlamıştır. Araştırmada, bir işyerinde tam zamanlı olarak çalışan 203 mezuna, facebook aracılığıyla ulaşılarak, mesleki eğitim, iş ve kariyer yaşamını değerlendiren bir anket uygulanmıştır. Bulgulara göre, mesleki eğitimin kalitesi genel olarak yeterli ancak yabancı dil ve uygulamalı eğitim becerisi, oldukça yetersiz görülmektedir.

 1. YAVAŞ KUM FİLTRELERİNİN TASARIM VE İŞLETME PARAMETRELERİ ÜZERİNE REGRASYON MODELLERİ

  Mehmet Emin AYDIN

  1996-03-01

  Full Text Available Bu çalışmada yavaş kum filtrelerinin dizayn ve işletme parametreleri, giriş suyu kalitesi ile çıkış suyu kalitesi arasındaki bağıntıyı ifade eden bir regrasyon modeli geliştirmek amaçlanmıştır. Gerekli verileri sistematik ve karşılaştırılabilir şartlar için elde etmek üzere laboratuvar ölçeğinde üç yavaş kum filtresi yapılmıştır. Filtreler iki yılı aşkın bir zaman sürekli olarak çalıştırılmıştır. Her bir filtre değişik etkin dane çaplı kum yatağına sahiptir. Filtreler üç değişik sabit sıcaklıkta ve herbir sıcaklık için 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ve 0.5 m/h olmak üzere beş ayrı filtrasyon hızında çalıştırılmıştır. Filtrelere beslenen dere suyuna az miktarlarda çökelmiş atıksu karıştırılmıştır. Çalışma sırasında üç ayrı kum yatağına sahip filtrelerden elde edilen veriler kullanılarak giriş suyu kalitesi, arıtma hızı ve çalışma sıcaklıklarının filtre çıkış suyu kalitesine etkilerini ifade etmek üzere incelenen dört kalite parametresi için 72 regrasyon modeli geliştirilmiştir. Kum etkin dane çapı, arıtma hızı, yatak derinliği, sıcaklık ve giriş suyu kalitesinin filtre çıkış susyu kalitesine olan etkilerini ifade etmek üzere bir regrasyon modeli geliştirilmek istenmişse de verilerde görülen süreksizlik buna imkan vermemiştir. Ancak geliştirilen regrasyon modellerinden 9 tanesi yavaş kum filtrelerinin tasarımında kullanılabilir. İncelenen kalite parametrelerinin hepsindede bütün sıcaklık ve hızlarda etkin bir iyileşme görülmüştür ancak 5 o C deki yüksek arıtma hızlarında indikatör organizma giderimi relatif olarak düşmüştür. Etkin kum dane çapının filtre çıkış suyu kalitesine önemli bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Yeni başlatılan yavaş kum filtrelerinin olgunlaşmasının bir hafta içerisinde tamamlandığı gözlenmiştir.

 2. Necip Fazıl Kısakürek’in “Kaldırımlar” Şiiri Üzerine Dil Bilimsel Bir Çözümleme A Linguistic Analysis On Necip Fazıl Kısakurek’s Poem Called As ‘Kaldırımlar’

  Yusuf TEPELİ

  2013-03-01

  Full Text Available Language is the basic material of poetry as it is for any otherliterary types and in terms of this view, it has a big share on thepermenance of the poetry. As the poetry can not be considered apart fromthe language, critization of poetry can not be practiced apart from thelanguage, either. Instead of transferring the feelings which poetry gives,the atmosphere which poetry makes readers feel to the readers with a setof subjective considerations, explaining with a scientific method whichdepends on the core of the poetry was influential on the coming out of thisstudy. The poet's creating original images with variations andtransferrings, utilization of literal elements and the easy goingconverzation which is given by the spoken language has an influence onthe choice of the poem of Necip Fazıl Kısaku rek for this study. The poetput down on paper mystic poems which he transferred his intense internalfeud, the reflections of the turbulents of his soul with the reality of theouter world. The poem "Kaldırımlar" serves us ideal language materials interms of all those facilities inside it.In this work, the poem of Necip Fazıl Kısaku rek which is namedKaldırımlar is tried to be analyzed with a linguistic view. In order to dothis, Dog an Aksan's method of poet examination which is shown ondifferent poems is practiced on a text while his work named "S iir Dili veTu rk S iir Dili" is taken as base.In the first chapter of the study which is composed by two chapters,it is basically dwelled on the types on the words; in the second chapter, thesemantical and semiological examination of the words which composes thetext was made and the findings were transferred with tabulating. Thewords mentioned in the text were examined in terms of kind, meaningdirection, literal elements with analysing the degree of the value of thefeelings, frequency and the setting of the relations among them. Dil, diğer edebi türler gibi şiirin de temel malzemesidir ve bu y

 3. Chemical signatures of life in modern stromatolites from Lake Alchichica, Mexico. Applications for the search of life on Mars

  Navarro, Karina F.; Navarro-Gonzalez, Rafael; Alcocer, Javier; Escobar, Elva; Morales, Pedro; Cienfuegos, Edith; Coll, Patrice; Raulin, Francois; Stalport, Fabien; Cabane, Michel; Person, Alain; McKay, Chris

  hyposaline (8.5-10 g l-1 ) and alkaline (pH 8.9-9.1 and alkalinity of 37 meq l-1 ) with sodium and chloride being the dominant ions but also with bicarbonate and carbonate ions. These conditions are favorable for active carbonate deposition that results in the formation of distinctive stromatolite structures in the littoral region of the lake. These structures generate extended submerged carbonaceous platforms down to a depth of 15 m that slope steeply to the bottom of the lake where soft sediments prevail (Escobar-Briones et al., 1998). The lake is populated by 18 species of cyanobacteria (Tavera and Komárek, 1996) which are the primary producers in the food web a of the lake fixing not only carbon (Escobar-Briones et al., 1998) but also nitrogen (Falcón eto al, 2002). The stromatolite samples were freeze-dried and then were finely grounded with an agate mor-tar mill for analyses. The mineral composition of the sample is essentially hydromagnesite (Mg5 (CO3 )4 (OH)2 , 4 H2 O)) with traces of quartz (SiO2 ) as determined by X-rays diffraction. This is also consistent with differential thermal analysis and thermal gravimetry of the sample. Analysis of the sample by TV-mass spectrometry (MS) using the Phoenix Lander Protocol (Navarro-González et al., 2009) indicates that the major volatile released is carbon dioxide a from 350 C to 1000° C with broad peaks centered at 400° C and 600° C. Organics are also re-° leased from 380° C to 750° C as monitored by a characteristic organic fragment with m/z=41 and that is attributed to the allyl cation: [CH2 CHCH2 ]+ . Analysis of the sample by TV-gas chromatography (GC)-MS using the Viking Lander Protocol but at 750° C (Navarro-González a et al., 2009) demonstrates that a complex suite of organics are released such as 1,3-butadiene, furan, propanal, 2-propenenitrile, 1,3 cyclopentadiene, 2-methyl-1,3-butadiene, propanenitrile, methylfuran, butanal, benzene, 1-methyl-cyclohexene, 1-H-pyrrole, pyridine, methylbenzene, 2

 4. Siyasal Liderlerin Haber Fotoğraflarında Görsel Çerçeveleme Yanlılığı: 2014 Türkiye Yerel Seçim Kampanyası ve Gazete Haberciliğinin Karşılaştırmalı Çözümlemesi

  İlker ERDOĞAN

  2015-01-01

  Full Text Available Bu çalışma, 2014 yılının Mart ayındaki Türkiye yerel seçim kampanyası örneğinde, siyasal liderlerin (iktidar partisi lideri ve ana muhalefet partisi lideri haber fotoğraflarındaki görsel çerçeveleme yanlılığını incelemektedir. Bu çalışmanın üç temel amacı bulunmaktadır. Birincisi, gazete haberciliğindeki yanlılığın sürekliliğinin nedenini açıklamak için siyasal taraflılığı deşifre etmektir. İkincisi, gazete haberciliğinde, siyasal liderlerin haber fotoğraflarındaki görsel çerçevelemenin, siyasal liderlerden ve danışmanlarından ziyade, gazetecilerin ve editörlerin kontrolü altında olduğunu göstermektir. Üçüncüsü, gazete haberciliğinde, siyasal liderlerin haber fotoğraflarındaki görsel çerçeveleme yanlılığını ölçmek için metodolojik bir yaklaşım sunmaktır. Ayrıca, bu çalışma, üç nedenle, çeşitli medya türlerindeki görsel yanlılık yerine yalnızca gazete içeriğindeki görsel yanlılığı araştırmaktadır. Birincisi, görsel haberleri ele alan pek çok araştırma televizyona odaklanmaktadır. İkincisi, izler kitlesini sürekli olarak görsellere maruz bırakan televizyonun aksine gazete içeriğinde birkaç fotoğraf yer almakta ve bu durum, potansiyel olarak herhangi bir fotoğrafın önemini artırmaktadır. Üçüncüsü, haber içeriği ve haberciliğin siyasal atmosferi arasındaki ilişkiyi incelemek, gazete söz konusu olduğunda televizyondan daha kolaydır. Bu çalışma, Türkiye’deki farklı medya gruplarından seçilen altı gazeteyi (Hürriyet, Sabah, Zaman, Radikal, Yeni Şafak ve Cumhuriyet çözümlemekte ve haber fotoğraflarını incelemek için bir yöntem olarak hem nicel içerik çözümlemesi hem de görsel çerçeveleme çözümlemesi yöntemini kullanmaktadır. Siyasal liderlerin haber fotoğraflarındaki görsel haber çerçevelerini tanımlayan ve çözümleyen bir görsel çerçeveleme modeli sunmaktadır. Bununla

 5. Liderlikte post-modern bir paradigma: dönüşümcü liderlik

  Levent Eraslan

  2006-12-01

  Full Text Available Heraklitos’un “Her şey akıştadır ve hiçbir şey duruşta değildir.” deyişi  ile insanlığın değişimi anlama, algılama ve ona uyum sağlama sürecinin başladığı kabul edilir. Değişim denen bu karmaşık  olgu, günümüzde bütün sosyal sistemlerin yaşama ilişkin kültürlerini ve yönetim biçimlerini hızlı bilgi artışı, hızlı gelişme ve hızlı iletişim ile birlikte derinden etkilemektedir. Bu değişim sürecinin  yükümlülüğü oluşturmak ve bunu başarmak için “liderlik” olgusu önemli bir rol oynamaktadır. Dönüşümü sağlamada geleneksel liderlik anlayışının yeterli olmadığının bilinmesi de, değişimin etkisinin yoğun olarak hissedildiği günümüzde, değişim temelli bir liderlik anlayışının yapılandırılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu  liderlik anlayışının da "Dönüşümcü Liderlik" olduğu ileri sürülmektedir. Aralıksız devam eden değişim sürecinde, dönüşümcü liderliğin tüm sektörlerde önemi gittikçe artmaktadır. Dönüşümcü liderler, vizyon yaratarak ve bu vizyonu paylaşarak izleyenleri ile sürekli iletişim kuran, güvenilir, saygı duyulan sosyal mimarlardır. Yeni zorlukların yaşanacağı  yeni çağda; "dönüşümcü liderlik"  bu zorlukların aşılmasında en iyi çözüm yolu olarak kabul edilmektedir. Tarihsel sürece baktığımızda ise Dönüşümcü liderliğe verilecek en büyük örneğin Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu M.Kemal Atatürk olduğunu görmekteyiz. Büyük Lider Atatürk dönüşümcü liderliğin  bütün karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Yıkılmış bir imparatorluktan, her şeyi ile yeni bir devlet kurarak, yönetsel,sosyal,ekonomik ve kültürel yaşamda köklü bir dönüşüm süreci gerçekleştirmiştir. Atatürk’te Dönüşümcü liderliğin başat özelliklerinden;  Ortak Vizyon Oluşturma ve Paylaşma, Zihinsel Uyarım ve Yaratıcı olma, Karizmatik Etkiye Sahip

 6. Öğretmen Adaylarının Meslek Öncesi Tükenmişlik Düzeyleri The Prevocational Burnout Levels of Teacher Candidates

  İbrahim ÇANKAYA

  2012-09-01

  meslek öncesi süreçte yer alan öğretmen adaylarında tükenmişliğin azaltılması onların kişisel başarılarının artırılmasına, yöneticilerin onlara sosyal destek sağlamasına, sürekli öğrenmeyi teşvik etmesine ve takım çalışmasını özendirmesine bağlıdır. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının meslek öncesi tükenmişlik düzeyine ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubu 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Uşak Üniversitesi Halil Kaya Gedik Eğitim Fakültesinde öğrenim gören matematik, türkçe, fen bilgisi, sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenliği son sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmada Tümkaya, Çam ve Çavuşoğlu tarafından geliştirilen tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 10 maddeden oluşan tek faktörlü 5’li likert tipi bir ölçektir (tablo 2. Araştırmada ölçeğe doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiştir. Çalışma grubunda bulunan 373 öğretmen adayından geriye dönen 176 ölçek değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının genel olarak “nadiren” düzeyinde tükenmişlik yaşadıkları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının tükenmişlik düzeyleri arasında cinsiyet ve ailevi durum değişkeni açısından anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

 7. Klasik Türk Şiirinde Ceres (Çan/Çıngırak Ceres (Bell/Rattle in the Classical Turkish Poem

  Bahir SELÇUK

  2012-09-01

  ında irtibat sağlayan bir araç olmuş; hazırlanma, yola çıkma, kafileyi bir arada tutma gibi fonksiyonlar icra etmiştir. Bunun yanında avcı kuşları takip edebilmek amacıyla ayaklarına çıngıraklar takılmıştır. Gündelik hayata ait unsurlara çeşitli gerekçelerle yer verilen Klâsik şiirde, çan ve çıngırak göstergeleri daha çok yukarıda bahsedilen kullanım alanlarıyla şairlerin ilgisini çekmiştir. Zaman zaman şiirde kilise çanını ifade etmek için de ceres kelimesi kullanılmıştır. Fakat ceres göstergesi daha çok kervancılığın sembolü hâline gelen deve çanı için kullanılmıştır. Biçimi, içinin boş olması, baş aşağı durması, hassas olması, gayriihtiyariliği, sürekli ses çıkarması, uzaklardan duyulması, sesini engellemek amacıyla içine ot tıkılması gibi özellikleri ile ceres, şairlere ilham kaynağı olmuştur. Bunun yanında ceresle ilgili beyitlerde yol ve yolculuk teması dikkat çekmektedir. Farklı durumları ifade eden bu yolculuklarda, yol boyunca çekilen sıkıntılardan doğan feryat ve figanlar, âh edip ağlamalar hep ceres göstergesi ile ifade edilmiştir. Şairler, bu özelliklerden hareketle ceres kavramı etrafında zengin ve renkli imajlar oluşturmuşlardır. Bu çalışmada, divanlar taranarak ceres (derâ, zil vb. kelimesinin geçtiği beyitler tespit edilmiş; ceresin, edebî metne yansıyış şekli ve ceres etrafında oluşturulan hayal unsurları üzerinde durulmuştur.

 8. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Nevşehir’de Bankacılık Faaliyetleri; Nevşehir Bankası T.A.Ş ve Ürgüp Zürra ve Tüccar Bankası T.A.Ş Banking Activities In The Early Years Of The Republic Of Turkey In Nevşehir; Nevşehir Bank And Ürgüp Zürra And Tüccar Bank

  Emin ÖZDEMİR

  2013-07-01

  Full Text Available The Ottoman economy, which was opened to the World Tradewith the Industrial Revolution incomparably to the previous periods,expanded with economic processes, such as foreign trade foreigninvestment, and as a result of this natural processes, banking activitieshave started up. Istanbul Bank was the first bank to be established byGalata bankers in 1847 in Ottoman State. After the Ottoman Bank wasfounded in 1856 by the British capital, Midhat Pasha’s initiative asagricultural credit cooperatives which started as an attempt to fundactivities led to the establishment of the first state bank, Ziraat Bank.More foreign capital in the banking sector controlled by the OttomanEmpire was changed in the II Constitutional Period. During this period,the nationalist government policies that affected the Party of Union andProgress Party also had an impact on economic life. However, the partyrulers believing that national economy survives with national capitalcompanies has become a pioneer in the establishment of local banksacross the country. Experience gained during II Constitutional Periodregarding as local banking sector contributes to economic life inRepublican Period. In accordance with the decisions made at the İzmirEconomy Congress, local banks were established which provided withnecessary capital so as to enable economic progress. In this respect,Bank of Nevsehir TAS in Nevsehir and Bank of Urgup Zurra and ZurraTAS in Urgup were founded. With the help of these banks set up to givecredits for local community, the target is to make public participate infinancial markets and to increase savings. Sanayi İnkılâbı ile birlikte dünya ticaretine açılan, dış ticaret ve yabancı yatırımlar gibi iktisadi süreçlerle sürekli genişleyen Osmanlı ekonomisinde bu sürecin doğal bir sonucu olarak bankacılık faaliyetleri de başladı. İstanbul Bankası (Banque de Constantinople Osmanlı Devleti’nde 1847’de Galata Bankerleri tarafından kurulan

 9. Especially for High School Teachers

  Howell, J. Emory

  2000-05-01

  JCE Classroom Activity: #27. How Does Your Garden Grow? Investigating the "Magic Salt Crystal Garden", edited by Nancy S. Gettys and Erica K. Jacobsen, p 624A. Some Articles of Interest photos by Jerrold J. Jacobsen and Nancy S. Gettys This month's issue covers a wide variety of topics, from historical notes to the latest software from JCE. Gas burners are such familiar items in the laboratory that little thought is given to their development. An interesting article by Kathryn Williams (pp 558-559) explains how these humble devices came into being, beginning with Robert Bunsen's invention in 1857, through their adaptation in the United States in the 1930s to burn natural gas. Bunsen, in collaboration with Gustav Kirchhoff, used his invention in constructing an emission spectrometer that could be used in chemical analysis. A drawing of the instrument appears in the Williams article. The spectrometer is described in more detail in an article titled "A Brief History of Atomic Emission Spectrochemical Analysis, 1666-1950". Author Richard Jarrell traces the history of this important and lasting method of analysis from Isaac Newton's discovery of the visible spectrum to the development of the powerful analytical instruments that were in use in the 1950s. For readers who have a deeper interest in atomic emission spectroscopy, Jarrell's article is the first of five that are based on a symposium conducted in 1999 (pp 573-607). Visualizing the structure of ionic crystals is the topic of articles by Keenan Dungey (pp 618-619), Bruce Mattson (pp 622-623), and J. Kamenícek and M. Melichárek (pp 623-624). The ionic crystal theme is also carried out in JCE Classroom Activity #27 (pp 624A-B) and a demonstration on the preparation of sodium iodide, written by Zelek Herman (pp 619-621). Together, the five articles provide an interesting combination of ideas for investigating and describing both the macroscopic and the submicroscopic views of ionic crystals. Is It the "Write" Time

 10. Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde Kullanılan Farklı Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarına İlişkin Bir İnceleme An Examination on Various Measurement and Evaluation Methods Used in Online Distance Education

  Yunus BALTA

  2013-03-01

  ılmıştır.Uzaktan eğitim, geleneksel eğitimin özelliklerinden dolayı eğitimseviyesini arttırmak ve hayat boyu öğrenmeyi gerçekleştirmek içinönemli bir alternatiftir. Yüz yüze ve çevrimiçi derslerde öğrenmesonuçlarını değerlendirmek için çeşitli yöntemler kullanılır, ancakaralarında bazı farklılıklar vardır. Çevrimiçi ölçme değerlendirmeyaparken bu farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Buçalışmamızda, uzaktan eğitim uygulamalarında kullanılan ölçme vedeğerlendirme yöntemlerine ilişkin kapsamlı bir literatür taramasıyapılması amaçlanmıştır. Farklı ölçme-değerlendirme yöntemlerinintanıtılması ve kullanımlarına ilişkin avantaj ve dezavantajlarınsistematik bir şekilde ortaya konulmasının, gerek uzaktan eğitim verenkurumlar gerekse bu kurumlarda ders veren öğretim elemanlarıaçısından önemli bir eksikliği gidereceği öngörülmektedir. Öğrenmeyeterliliklerini bireylere kazandırabilmenin ve teknolojiyi öğretim amaçlıkullanabilmenin önemi teknolojinin gelişimiyle oldukça artmıştır. Bu ikidurum, öğretim stratejilerinden tekniğe, planlamadan değerlendirmeyekadar birçok alanda farklı yaklaşımların sergilenmesi gerekliliğiniortaya çıkarmaktadır. Çevrimiçi eğitimde sürekli değerlendirmeyapılması; geri dönüt, öğrenciden öğrenciye farklılık gösteren öğrenmehızının kontrolü ve değerlendirme süreci sonunda elde edilecek öğrenmekalitesi açısından önemlidir. Bu çalışma ile ortaya konacak farklı ölçmeve değerlendirme yöntem/yaklaşımlarının bir sonraki adımda planlananöğretmenlerin çevrimiçi ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarıhakkındaki bilgi, yeterlilik ve görüşlerinin incelenmesine yönelikçalışma içinde bir temel oluşturması amaçlanmaktadır.

 11. Social work; neoliberalism; precarious workSosyal hizmet; neoliberalism; güvencesiz çalışma

  Emre Özcan

  2017-02-01

  Full Text Available Precarious work is a form of work that is widespread today with the influence of neoliberal policies. This form of work includes the lack of job security and some social rights, as well as the fear of dismissal an ongoing job, even if the employee has a job. In recent years, precarious work has begun to be seen in the field of social work as well as being seen in every area with the contraction of the role of the public in working life. The purpose of this research is to evaluate the insecurity that has become widespread in the field of social work in recent years, in the eyes of the social workers, working in this field. For this purpose, in-depth interviews were conducted with 14 social workers who were working without precautions. Interviews were subject to content analysis by the authors and gathered under three subtopics. As a result of the research, it has been seen that precarious social workers feel themselves in an ambiguity on the individual level and on the social level they are away from working for the benefit of the client. The effects of precarious work are not only effect on an individual level, but Precarious work has also affected the social dimension, and it has preventing services for individuals. It is necessary to investigate more precisely the effects of precarious work on employees and clients, and to prevent the loss of rights in social services.   Özet Güvencesiz çalışma, neoliberal politikaların etkisiyle günümüzde yaygın olarak görülen bir çalışma biçimidir. Bu çalışma biçimi, iş güvencesinden ve bazı sosyal haklardan yoksun çalışmayı içerdiği gibi aynı zamanda çalışanın bir işe sahip olsa bile sürekli bir işten çıkarılma korkusu yaşamasını da ifade etmektedir. Son yıllarda güvencesiz çalışma olgusu kamunun rolünün daralmasıyla her alanda görülmekle birlikte sosyal hizmet alanında da görülmeye başlanmıştır. Bu araştırmanın amacı da son yıllarda sosyal

 12. Filmler Yoluyla Zihniyet Tarihimizde Adaleti Arama Denemesi

  Hülya Doğan

  2016-01-01

  Full Text Available Adalet arayışının, tarihli toplumların varlığıyla paralel olarak günümüze ulaşan izlerine yazılı ve yazısız kaynaklarda rastlamak mümkündür. Zihniyet tarihi çalışmalarının izinden giden ve günümüzden yola çıkarak hukuk kültürümüze ve onun görsel kültürle etkileşimine eleştirel bir bakış atan çalışma, “adalet” kavrayışının farklı kimlikler söz konusu olduğunda nasıl şekillendiğini problem edinmektedir. Geçmişten bugüne pek çok düzenlemeye konu olsa da, farklı kimliklerin adalet algısı, adaleti sağlaması beklenen kurumlarla ilişkisi göz önüne alındığında “adalet” arayışının ideolojiyi de barındıran bir hukuk kültürü içinde şekillendiğini söyleyebiliriz. Toplumsal tarih ve antropolojiyi biraraya getiren bir çerçeveye, bir yıllık bir kesitte (2010, 2011 seyirciyle buluşan ve adli vakaları konu alan popüler sinema filmleri yerleştirilmiş (Av Mevsimi, Atlıkarınca, Behzat Ç Seni Kalbime Gömdüm, böylelikle, bugünden geriye adalet algısını şekillendiren zihinsel dünyayı ortaya çıkarmayı amaçlayan bir basamak oluşturulmaya çalışılmıştır. Geçmişi anlamadan bugünü anlamak kadar bugünden yola çıkmadan geçmişi anlamanın da boşa kürek çekmek olduğunu belirten zihniyet tarihçilerinin amaçlarıyla da örtüşen bu yaklaşım, sosyal bilimler alanında kesişmeler yaratarak daha fazlasını “anlama” potansiyeli taşımaktadır. Görsel kültürün adalet algısıyla etkileşimine göz atan çalışma bu bağlamda, çerçevesi ve yöntemiyle antropolojinin sınırlarını genişletmeyi de hedeflemektedir. Kültürün nötr olmadığı, çatışan söylemlerin bazılarının normalmiş izlenimi yaratma amacına hizmet eden araçlara sahip olduğu göz ardı edilmeden, incelenen dünyanın iktidar ilişkileriyle, hâkim ideolojiyle ve egemen kültürle olan bağlantılarını vurgulamaya da özen gösterilmiştir. Elbette

 13. HANDICRAFTS MOTIFS’ REFLECTION IN FOLKSAY IN KONYA REGION KONYA YÖRESİ EL SANATLARINDA ANLAM YÜKLÜ MOTİFLERİN HALK DİLİNE YANSIMASI

  Emine NAS

  2012-01-01

  Full Text Available Turkish folk culture which incorporates material and spiritual concepts like history, belief, language, philosophy, art which continually has a continually developing dynamic structure. Language which enables social and cultural communication within this structure is a living treasure which feeds on customs and traditions of the people’s lifestyle and reaches to literary relish, thinking and eloquence and which symbolically lives in varieties local handicrafts. When Turkish handicraft history is reviewed, Konya region stands out with its rich accumulation and cultural structure. Knitting and embroidery which can be regarded among Konya folk plastic arts includes a rich vocabulary about the motifs which people coined with regard to three main periods shaping human life; birth, marriage and death. This vocabulary treasure preserving its functions as consolidator of harmony, unity and solidarity in the society is a product of folklore and functions as transmitters of culture which maintain tradition in communication only among women. This study aims to document some of samples in this rich vocabulary which were coined in relation to motifs and thus contribute to database on Turkish cultural history. Türk halk kültürü; tarih, inanç, dil, felsefe, sanat gibi maddimanevi kavramlar bütününü bünyesinde barındıran ve sürekli gelişim gösteren dinamik bir yapıya sahiptir. Bu sistem içinde sosyal ve kültürel iletişimi sağlayan dil; halkın yaşam biçiminde gelenek ve göreneklerden beslenerek, edebî zevk, düşünce ve anlatım gücüne ulaşan varlığı ile yöresel el sanatı çeşitlerinde de sembolik olarak yaşayan bir hazinedir. Türk el sanatları geçmişine bakıldığında Konya yöresi, tarihi birikimi ve kültürel yapısı ile önem taşımaktadır. Konya halk plastik sanatları içinde değerlendirilebilecek; örücülük ve işlemecilik alanlarında; doğum, evlenme ve ölüm gibi insan yaşamını şekillendiren

 14. Toplumsal ve Ferdi Düşüncenin Dile Yansımaları (Dil Düşünce İlişkisi The Reflections of Social and Individual Thoughts to Language (Relationship between Language and Thought

  Nadir İLHAN

  2012-09-01

  örülmektedir. Milleti meydana getiren, millî kimliği ayakta tutan en önemli unsur olan dil sayesinde kişi en özel duygularını ifade edebildiği gibi yine dil sayesinde sosyalleşmekte, toplumun-milletin bir bireyi olmaktadır. Dil düşüncenin evi olduğuna göre insan diliyle düşünmekte, diliyle yaşamaktadır. Toplumsal değerlerin taşıyıcısı olan dile sahip çıkılmadığı zaman değerlere yabancılaşma ortaya çıkacak; değerlere yabancılaşma da millî kimliğe yabancılaşmayı millî kimliği kaybetmeyi beraberinde getirecektir. Kelimelerin kullanımı sırasında onlara yüklenen anlamlara, sanatlı anlatımlara bağlı olarak farklı şekillerde karşımıza çıkan dil,. Günlük işlerimizde kullandığımız konuşma dili ile ilmî çalışmalarda kullanılan terimlerle yüklü bilimsel dil veya kişilerin duygularını, heyecanlarını anlatırken kullandıkları edebî dil şeklinde birbirinden farklı şekillerde nitelendirilebilmektedir. Dil sistemi içerisinde kelimeler, kullanılışı, onlara yüklenen anlamlar ve ifade şekilleri açısından farklılıklar göstermektedir. Dil düşüncenin evi olduğuna göre insan diliyle düşünmekte, diliyle yaşamaktadır. İnsan düşündüğünü ve düşüncelerini ifade edebildiği müddetçe insandır. Toplumsal alandaki herşey dilde de anlatım bulduğu için onu sürekli değişken kılmaktadır. Kısaca “Evrende değişmeyen tek şey herşeyin değiştiğidir” kuralı toplum ve dil ilişkisinde de değişmez bir gerçektir. İsanlık var olduğu sürece geilşim değişim içeisnde olacak bu deiğişimler de dile yansıyacaktır.

 15. Tüketim Toplumlarında Kentsel Dönüşüm Projelerinin ve Çevre-Toplum Anlayışının Sosyolojik Analizi

  Alı Fatih UYSAL

  2012-12-01

  Full Text Available Özetİnsanoğlu var olduğundan bu yana sürekli olarak doğal çevre ile etkileşim içerisinde olmuştur. İlk dönemlerde insanlar çevrenin bir parçası olan insan, daha sonra onu kirletir hale gelmiştir. Son zamanlarda çevreyle ilgili artan sorunları giderebilmek için sürdürülebilir kalkınma/gelişme adı altında birçok proje geliştirilmesine rağmen, çalışmaların yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Bunun en önemli nedeni ise insan-doğa ilişkilerinin pazar mekanizması içerisinde düzenlenmesi, arazi kullanmada verimlilik-sosyal adalet-çevre korunması üçlüsündeki bilinen çelişkiyi doğurmasıdır. Örneğin, Türkiye’de kentsel alanları şekillendiren 3194 sayılı imar kanunu ile ortak amaçları olan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda, belediyelerin kentsel fiziki kalitenin yüksek değerlerde olmasına yönelik çalışmalar yapması gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda günümüzde yoğun gündem konusu olan kentsel dönüşümün vadettiği kentsel çevre ile mevcut olan sosyal-kültürel değişim karşılaştırılmalı olarak ele alınmıştır. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, insan-çevre ilişkilerinin kısa bir tarihi, bu ilişkilerin geliştiği kavramsal çerçeveyi kapsamaktadır. İkinci bölümde, sosyolojik analizlerde ortaya çıkan, insan ve toplum üzerine çevre etmenlerinin etkisinin de vurgulanmaya başlamasını sağlayan geleneksel “insan merkezli çevre anlayışından”, “doğa merkezli çevre anlayışına” geçiş süreci üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, kamuoyunda çokça konuşulan kentsel dönüşüm projelerinin, çevreye duyarlı bir medeniyet inşası sürecinde, merkezi idare ve yerel idarelerin insanların en büyük tüketim mekânı olan kentsel alan yapılanmalarıyla birlikte ekonomik kalkınma modellerinde göz ardı edilen ve “kayıp halka” olarak tanımladığımız çevre ve toplum ilişkisi analiz

 16. The effect on sleep quality of music in older people in rest homeHuzurevinde yaşayan yaşlılarda müziğin uyku kalitesine etkisi

  Şebnem Çınar Yücel

  2016-10-01

  gruplu çalışma  bir çalışmadır. Yöntem: Araştırma, Kasım 2010 – Şubat 2012 tarihleri arasında İzmir’de bir huzurevinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini,  araştırma örneklem seçim kriterlerine uyan 18’i Türk Sanat Müziği (TSM, 17’si Klasik Batı Müziği (KBM grubu olmak üzere toplam 35 yaşlı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, Yaşlı Tanıtım Formu, Durumluk-Sürekli Anksiyete Ölçeği, Geriatrik Depresyon Ölçeği, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi, Günlük Uyku Kayıt Formu ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi uygulanarak toplanmıştır. TSM ve KBM grubundaki yaşlılar üç hafta süresince takip edilmiştir. Yaşlılara, yatma saatinden önce 30 dakika süreyle müzik dinletilmiştir. Yaşlıların uyku kalitesi, müzik uygulanmadan önceki bir hafta ve müziğin dinletildiği üç hafta PUKİ ile ölçüldü. Verilerin analizinde ki-kare, tekrarlayan ölçümlerde varyans analizi, Mann Whitney U testi ve LSD (Least-Significant difference testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma bulgularına göre; her iki gruptaki yaşlılarda, müziğin dinletildiği haftalardaki PUKİ toplam puan ortalamaları müziğin uygulanmadığı haftaya göre daha düşüktü (p<0.05. Müziğin, TSM ve KBM gruplarındaki yaşlıların uyku kalitesini arttırdığı bulundu. Bu çalışmanın bulguları, müziğin uyku kalitesini iyileştirmede pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Sonuç: Sonuç olarak, huzurevinde yaşayan yaşlılarda iki farklı müzik türünün uyku kalitesinde anlamlı bir değişiklik meydana getirmesi nedeniyle bu yöntemin hemşireler tarafından uygulanması önerilmektedir.

 17. TEACHING OF LINGUISTICS AND TURKISH IN THEPROCESS OF EDUCATION OF THE TEACHERS OF TURKISH AND TURKISH LANGUAGE AND LITERATURETÜRK DİLİ EDEBİYATI VE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN YETİSTİRİLMESİ SÜRECİNDE DİLBİLİM VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

  Assoc. Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ

  2009-05-01

  üzenlenmesi birzorunluluktur. Dil ve edebiyat eğitiminin dayanmasıgereken alan, öncelikle dil bilimidir. Dil bilimçalısmalarının uygulamaya yöneldiği ve öncelikle dillerinöğrenilmesini ve öğretilmesini kolaylastırmayı sağlayacakkuramların gelistirilmesini hedeflediği günümüzdeTürkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminin bu disiplindenyoksun olması sürekli sikâyet edilen durumların devametmesine yol açacaktır.Türkçe öğretmenlerinden öncelikle öğrencilerindebir dil bilinci olusturmaları, onlara dil konusunda olumlututum ve davranıslar kazandırmaları, okuma alıskanlığıile düsünebilme ve düsündüklerini yazılı ve/veya sözlüolarak ifade edebilme becerisi kazandırmalarıbeklenmektedir. Kendi eğitim süreçlerinde bu bilgi vebecerileri kazanmamıs, dile bilimsel yaklasımla bakmayıöğrenmemis öğretmenlerin bu beklentileri karsılamalarıçok zordur. Bunun için de Türkçe ve edebiyat eğitimimutlaka uygulamalı olmalı; bilgiyi, sorgulayarakolusturmayı amaçlayan bilimsel anlayıslagerçeklestirilmelidir.Bu çalısmada Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçeöğretmenlerinin yetisme süreçlerinde edinmeleri gerektiğidüsünülen bilimsel yaklasımlar, geleneksel yaklasımlarlakarsılastırılarak örneklendirilmeye çalısılacaktır.

 18. Türk Millî Arşiv Belgelerinde Millî Kültür Ve Türkler National Culture And Turks In The Documents Of Turkish National Archives

  Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU

  2013-09-01

  incelenmiştir.Bütün bu çalışmalar, başarı ile sonuçlanmış ve böylece muharebeleryapılırken gazetedeki yazılar vasıtasıyla millî ruhla dolan Türk halkıMillî Mücadele’de sürekli zaferler kazanmıştır. Böylece bu yazılarvasıtasıyla halka millî bilinç kazandırılmıştır. Gazetedeki yazılarOsmanlı harfleri ile yayınlanmış ve belki de bu nedenle bu gazetehakkında çok fazla bilgi sahibi olunamamıştır. Bu çalışmada, Türkkültür ve edebiyatı ile ilgili olan bu belgeler hakkında tanıtıcı bilgilervermek ve bu arşiv belgelerine dikkat çekmek istiyorum.Türk kültürü ve edebiyatı ile ilgili birçok belgeye Osmanlıarşivlerinde ulaşabilmek mümkündür. Bu belgeler Hakimiyet-iMilliye’de düzenli aralıklarla yayımlanır. Çeşitli resimler, hikâyeler veedebî yazılar bu belgelerde yer alır. Türk kültür ve edebiyatınınaraştırılması yönüyle bu gazete nüshaları önem taşımaktadır. Bu yazıdagazetedeki bazı edebî ve kültürel yazılar incelenmiştir.

 19. Aslı Erdoğan'ın Anlatılarında Ontolojik Sorunlar Ontological Problems in Aslı Erdoğan's Narratives

  Mehmet ÖZGER

  2012-12-01

  üvenlerine bir de iç dünyalar��ndaki serüvenleri eşlik eder. Başkişi konumundaki anlatı kahramanların hemen hemen hepsinin yalnız, tutunamayan, geçmişleri ve kendileriyle çatışan, sürekli bir boşluk ve hiçlik duygusu yaşayan, hayatlarındaki eksikliğe yahut parçalanmışlığa karşı bir anlam arayışı içinde olan kahramanlar oldukları görülmektedir. Bu bağlamda anlatılarda iç konuşmalar ve sorgulamaların yoğunluk kazandığı olay örgüsünden ziyade varoluşçu izlek ve kavramların ön plana çıktığı görülür. İnsanoğlunun varlığı ve hayat karşısındaki tavrını belirginleştiren durum ve ayrıntıların yoğunlukta olduğu eserlerde varoluşa ilişkin pek çok sorun dikkati çekmektedir. Anlatı kahramanlarının yaşadıkları en temel sorun yabancılaşmadır ve anlatılarda varlığını gördüğümüz diğer varoluşsal sorunlar da yabancılaşmayla birlikte görünür hale gelen durumlardır. Anlatı kahramanların başta kendilerine olmak üzere çevrelerine, topluma karşı büyük bir yabancılaşma yaşadıkları görülmektedir. Bu doğrultuda anlatılarda yabancılaşma, yabancılaşmanın bir türü olarak bireysel anomi ve buna bağlı olarak yalnızlık, hiçlik/boşluk, kaçış/sürgünlük, ölüm ve intihar vb. izlekler öne çıkmaktadır. Bu izlekler anlatı kahramanlarının psikolojik dünyalarını ortaya koymak bakımından önemli olduğu gibi yazarın da sahip olduğu psikolojiyi ortaya koymaları bakımından önemlidir.

 20. Dede Korkut Hikâyelerinde Savaşçı Eğitimi Warrior Training In Dede Korkut Stories

  Lütfü Kerem BAŞAR

  2012-12-01

  ı, devamlı hareket ve mücadeleye dayanır. Bu mücadeleler ise, sadece tabiat ve çevre şartlarıyla değil, aynı zamanda düşmana karşı da verilmiştir. Bu nedenle kuvvet ve savaşçılık, böyle bir hayat tarzını devam ettiren asıl unsurlar olmuştur. Doğa şartlarının sertliği, avcılıkla uğraşma ve çevredeki toplumlarla sürekli mücadele gibi faktörler, göçebe insana savaşçı ve mücadeleci bir kimlik kazandırmada birinci derecede etkili olmuştur. Mücadelelere dayalı olan Dede Korkut Hikâyeleri’nde, savaşçı bir kimliğe sahip olması beklenen kahramanın yetiştirildiğini gösteren sahneler çokça yer almaktadır. Kuvvetli insana dayanan göçebe toplumlarda da, erkek çocuğa büyük bir değer verilmiştir. Bu nedenle özellikle erkek çocuklar, hem boylar arasındaki mücadelede, hem zor durumdaki ve tutsak olan aile bireylerini kurtarmada, hem de avlanma amacıyla yapılan vahşi hayvanlarla mücadelede âdeta özel bir savaş eğitimine tâbi tutulmuştur. Bu çalışmada, Dede Korkut Hikâyelerindeki kahramanların savaşçı bir kimlik kazanmada geçirdiği aşamalar ve hikâyelerin, savaşçı eğitimiyle ilgili olarak vermiş olduğu mesajlar tespit edilmeye çalışılmıştır.

 1. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikalarının İdeolojik Temelleri Ideologic Basics Of Educational Policies In Republican Period

  Ufuk ŞİMŞEK

  2012-12-01

  Full Text Available States having nationalistic ideology, employed education as an instrument in the process of nation building. States use instrument such as education and ideology to make their existence and legality perennial on social base. Political government transmits its principles to society through the ideology. Education provides institutional ground this transmission. The education and the ideology is phenomena which is articulated. Founders of the republic used all of resources of the states (education, family, law, army, police, and communication, transportation so on to actualize the desired reconstruction. Education is one of the most critic elements. Because, education provides people consisting of state to be comprehended the ideological structure, which is the basic component of states and seemed legal. Therefore, Turkish Republic benefits from the education component, as other new states, in the systematic process of changing and regenerating of present constitution. In this study, it was sought to answer that if contemporary ideology was adopted? What content of the adopted ideology was? Descriptive method was used. Descriptive research tries explaining what events, objects, existences, institutions are (Kaptan, 1998:59. As a result of this study, it was seen that ideology of republic was understood in the context of that time. At the time of Mustapha Kemal (Ataturk pragmatic and consistent educational policy aiming progress, integration, nationalism, secularization was adopted. 19 ve 20’nci yüzyıllarda ulusçuluk ideolojisine sahip devletler, ulus-inşa sürecinde eğitimi bir araç olarak kullanmışlardır. Devletler kendi varlıklarını ve meşruiyet ilkelerini toplumsal zeminde sürekli kılmak için ideoloji ve eğitim gibi araçları kullanır. İdeoloji aracılığıyla siyasal iktidar kendi ilkelerini topluma aktarır. Eğitim ise bu aktarımın kurumsal zeminini sağlar. Eğitim ve ideoloji bu anlamda birbirine eklemlenmiş ikili

 2. Magmatism and Geodynamics of Eastern Turkey

  Keskin, Mehmet; Oyan, Vural; Sharkov, Evgenii V.; Chugaev, Andrey V.; Genç, Ş. Can; Ünal, Esin; Aysal, Namık; Duru, Olgun; Kavak, Orhan

  2013-04-01

  from the Afar plume reached beneath Eastern Anatolian by a mantle convection cell. We argue that both the uplift and the widespread volcanism across the region share a common reason: a major "slab-steepening and breakoff event beneath the large Eastern Anatolian Accretionary Complex". We argue that the older intermediate calc-alkaline volcanic products displaying a distinct subduction signature were possibly derived from the mantle wedge that opened out due to the steepening of the slab after the continental collision. Being unsupported by the subduction, the slab started to be steepened beneath the region, possibly resulting in widening, invasion and upwelling of the mantle wedge beneath E Anatolian accretionary complex. This possibly created a sucking effect on the asthenosphere, creating a mantle flow from the Pontides in the north to the south. The inferred asthenospheric flow perhaps pulled a portion of the asthenosphere that once had resided beneath the Pontide arc. Therefore, the subduction component was inherited from the previous Pontide arc magmatism. The widespread decompressional melting generated voluminous magmas with the aforementioned inherited subduction signature in a period from 15 to 10 Ma. The slab broke off beneath the region, creating a slab window at around 10 Ma. This caused the enriched asthenospheric mantle with no subduction component beneath the Arabian continent to flow to the north through a slab-window. As a result, the subduction-modified E Anatolian and the enriched Arabian asthenospheric mantles started to mix into each other. We interpret the eruption of the first alkaline lavas in the region at around 10 Ma (e.g. tephrites and alkaline basalts in the N of Lake Van) as the indication of the formation of the slab-window beneath the region due to tearing of the slab. The volcanism in the collision zone continued till the historical times. The region includes some of the largest volcanic centers (e.g. Ararat, Nemrut, Tendürek and S

 3. The place of affect and emotion in the theories of first language acquisitionİlk dil edinim kuramlarında duygulanım ve duygu olgularının yeri

  Yunus Pınar

  2015-08-01

  Full Text Available In the basic theories of first-language acquisition that attempt to explain how infants learn their primary languages children are treated some- times as a ‘black box’, at times as a ‘universal grammarian”, and at times almost as a ‘processor’, and they are seen as objects in a laboratory where emotional factors are ignored.  This article is the outcome of a thorough survey of literature and primarily it aims to present the most widely accepted language acquisition theories. In addition, we shall try to describe the restrained position of first language acquisition theories towards the impact of affects and emotional factors on the acquisition process.  Apart from that, our study aims to find out whether or not the classical and popular theories of language acquisition have empirical or theoretical answers as to the effect variables like joy, happiness, worry, anxiety, introversion, aggression or loneliness have on linguistic development.  In the centre of the research are the most widely accepted first-language acquisition theories. In this article, behaviorist (Burrhus F. Skinner, nativist (Noam Chomsky, interactionist (Jerome Brunner, usage-based (Michael Tomasello and linear (William O’Grady theories of first-language acquisition will be generally examined and the connection of affect and emotion with linguistic development will be discussed in detail as to the place it occupies in the literature.   Özet Çocukların anadillerini nasıl öğrendiklerini açıklamaya çalışan temel ilk dil edinim kuramlarında çocuklar kimi zaman: “kara kutu”, kimi zaman: “evrensel bir gramerci”, bazen de adeta bir: “işlemci” olarak ele alınmış ve duygusal faktörlerin sürekli göz ardı edildiği bir laboratuvar objesi olarak görülmüşlerdir.  Elinizdeki bu makale, derinlemesine bir alan yazın taramasının ürünüdür ve herşeyden önce en çok kabul görmüş/gören dil edinim kuramlarını ana hatlar

 4. Ermeni Papaz Estefan Yarbuzelyan’ın Mektubu The Armenian Priest Estefan Yarbuzelyan’s Letter

  Ahmet GEÇER

  2013-07-01

  Full Text Available In the years of Armenian events, for the most of Armenian people, being an Armenian in Ottoman State meant being an enemy to country and the State, constantly demanding reform and land. However, there were ordinary Armenian people who were loyal to the State. There wereleading and spiritual leading Armenians. These people were on the sideof the State. They didn’t participate in low-minded actions. They tried torestrain the events by telling on the participants. The only purpose ofthese people was to prevent social unrest and ensure the permanence oftheir country. But factious Armenians didn’t want these things.Because of this reason, factious Armenians excluded the Armenianswho tried to restrain them. They accused these Armenians by castingaspersions upon them. They stigmatized the other Armenians as“traitors” in the minds of Armenians all throughout the world. EstefanYarbuzelyan, a member of Protestantism, an Ottoman citizen, the priestof Protestantism in Yoğunoluk village which is a district in Süveydiye ofAntakya in Halep is a priest who is loyal to the state and persecuted byfactious Armenians. On 4 April 1901, according to the letter arrived atForeign Affairs Ministry, Estefan Yarbuzelyan working in the region sixyear ago was attempted to murder by denigrating that he attempted toprevent the Armenians who were members of Hınçak mischiefcommunity. Aftewards, he went to America for his education with hisfour-year-old daughter. He was blamed for being a betrayer as a resultof the cooperative actions of the Armenians in America and Europe andhis daughter was dispossessed and he was imprisoned. EstefanYarbuzelyan requested for further action to be rescued by describingthis circumstance with a detailed letter to Ottoman State. Ermeni olaylarının yaşandığı yıllarda, Ermeni halkının çoğunluğu için Osmanlı toprağında Ermeni olmak demek devlete, hükümete düşman olmak; sürekli ıslahat ve toprak talep etmek demektir

 5. Islah Çalışmalarından İlgasına Medreselere İslamcı Bir Bakış; Sebilürreşad’da Tevhid-i Tedrisad Kanunu ve Uygulamaları An Islamist View, From The Reforms To The Abolishment Of Medresahs: The Law Of Unification Of Education And Its Practices In Sebilürreşad

  Emin ÖZDEMİR

  2013-03-01

  Sebilürreşad” magazine. Ders verilen yer anlamına gelen medrese, İslam dünyasının en önemlieğitim-öğretim kurumlarından birisidir. Orta Çağ’da İslammedeniyetinin zirveye ulaşmasında büyük pay sahibi olan bu kurumlar,19. yüzyıldan itibaren İslam dünyasının, Batı karşısında gerilemesininsebebi olarak görülür ve tartışılmaya başlanır. Tanzimat’tan itibarenaçılan Batı tarzı eğitim kurumları karşısında sürekli güç kaybedenmedreselerin ıslahına yönelik, Osmanlı’nın son döneminde gelişendüşünce hareketleri çerçevesinde, farklı çözüm önerileri ortaya konulur.Medreselerin işlevini kaybettiklerini, dolayısıyla kapatılması gerektiğinidüşünen Batıcı aydınların sekülarist kanadına karşın, İslamcı aydınlarüzerinde yapılacak ıslah girişimleriyle bu kurumların çağın şartlarınauygun hale getirilebileceğini belirtirler. Cumhuriyet Türkiye’sinde Batıcıfikirler ekseninde gerçekleştirilen köklü yenilik hareketlerindenmedreseler de etkilenir. Bu kurumlar, Maarif Vekili Vasıf Bey’in Tevhid-iTedrisat Kanunu’na istinaden 11 Mart 1924’te yayınladığı bir genelgeylekapatılır. Medreseler kapatıldıktan sonraki gelişmeler, İslamcıçevrelerde endişe yaratır ve tepkiye yol açar. Bu gelişmelerin bazılarışunlardır; Lağvedilen medreselerde çalışan müderrislerin bir kısmınınişsiz kalması, medrese vakıflarının satılma ya da kiralama yoluylauygunsuz amaçlar için kullanılacağı endişesi, medreselerin yerinekurulan İmam-Hatip Mektepleri ve İlahiyat Fakültelerininmüfredatlarının beklentileri karşılayamaması dolayısıyla din eğitimininakim kalacağı düşüncesidir. Yapmış olduğumuz bu çalışma ilemedreselerin kaldırılması ve bundan mütevellid olumsuz gelişmelere,İslamcı akımın muhalefetini, Sebilürreşad dergisi örneğindeinceleyeceğiz.

 6. Ali Emirî'nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası Ali Emiri's Ottoman History And Literature Periodicals

  Seher ERDOĞAN ÇELTİK

  2013-03-01

  î Efendi'nin de "Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası" ile "Tarih ve Edebiyat Mecmuası" adında birbirinin devamı niteliğinde olan iki dergisi vardır. Dergilerden Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası 31, Tarih ve Edebiyat Mecmuası 5 sayı olmak üzere toplam 36 sayı olarak yayınlanır. Yayınlandığı dönemde dergiler etrafında oluşan edebî atmosfer gençleri edebî faaliyetlerinde teşvik edici bir misyon üstlenmiştir.Bu çalışmada Ali Emirî Efendi'nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası ile Tarih ve Edebiyat Mecmuası adlı dergileri kısaca tanıtılmış; bu dergilerin tarih, edebiyat ve kültür hayatımıza yaptığı katkılara yer verilmiştir.Ali Emirî Efendi, "Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası" ile "Tarih ve Edebiyat Mecmuası"nı öncelikle vatan ve milletine faydalı olmak gayesi ile çıkarır. Daha sonra Osmanlı tarih ve edebiyatına ışık tutacak bilgileri ortaya çıkarmayı ve bilgi-belge yanlışlıklarını düzeltmeyi hedefler. Yazar dergi vasıtasıyla kendi aleyhinde çıkan yazılara da cevap vermek istemiş, başta Mehmet Fuat Köprülü olmak üzere pek çok kişi ve kuruma yönelik tenkitlerde bulunmuştur.Divanu Lügati't-Türk'ü Türk dünyasına kazandıran Ali Emirî Efendi, görevi gereği çeşitli yerlere seyahatlerde bulunmuş ve buralarda sürekli bilgi ve belge toplamıştır. Bu bilgileri, zaman zaman dergi vasıtasıyla okuyucuya sunmuştur.

 7. 不同海岸梯度上短枝木麻黄小枝金属元素含量及其再吸收率动态%Contents of Some Mineral Elements and Their Resorption Efficiencies in Casuarina equisetifolia Branchlets Across a Coastal Gradient

  吴锡麟; 叶功富; 张尚炬; 林益明; 张立华

  2011-01-01

  Contents of some mineral elements and their resorption efficiencies in Casuarina equisetifolia branchlcts across a coastal gradient were studied at the Chishan Forestry Center of Dongshan County, Fujian Province, China. The results showed that the distance to coast had a significant effect on the contents of mineral elements and their resorption efficiencies. Resorption efficiencies of K element (REK) were all positive across the coastal gradient, with the lowest value found at the coastline sampling site, while Fc and Zn resorption efficiencies (REFe and REZn) were all negative across the coastal gradient. Ca, Mg and Na resorption efficiencies (RECs, REMg and RENa), which were contrary to Mn (REMn), were negative in seaward plantations and positive in inland plantations. It was suggested that the resorption efficiencies of the mineral nutrients significantly decreased with severer environmental stresses. There were also significant positive correlations between the K and Mg content and their resorption efficiencies in mature branchlets while the correlations between the Na and Fe content and their resorption efficiencies were significantly negative. In senescent branchlels, the content of all the elements and their resorption efficiencies except for K were negatively correlated. In addition, the correlation was positive between REZn and REMn, while negative between REZn and resorption efficiencies of other elements. No correlation was found between REMn and resorption efficiencies of other elements. These results showed that nutrient conditions in branchlets had different effects on their resoption efficiencies for different mineral nutrients. Tab 5, Ref 42%对福建东山赤山林场不同海岸梯度上短技木麻黄小枝中的钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、钠(Na)、铁(Fe)、锰(Mt)和锌(Zn)元素含量及其再吸收率动态进行了研究.结果表明,海岸梯度对短枝木麻黄小枝中各元素含量及其再吸收率均具有显著影响.在各海

 8. ON THE GOKTURK INSCRIPTIONS DISCOVERED IN KAZAKHSTAN/KAZAKİSTAN’DA BULUNAN GÖKTÜRK YAZITLARI HAKKINDA

  Napil BAZILHAN

  2014-06-01

  ştur. Dil çalışmaları açısından Türk dilinin en eski dönemini temsil eden Eski Türkçe dönemi yazılı eserleri bu coğrafya da sıkça görülmektedir. Daha çok Göktürkler döneminde yazıldığı tahmin edilen bu yazılar genellikle kayalar üzerine damga harfler şeklinde görülmektedir. Özellikle son yıllarda bu kapsamda yapılan inceleme gezilerinde 9 adet yeni yazılı metin bulunmuştur. Bunlar Tañbalı, Koytubek, Akterek, Kuljabası I, Kuljabası II, Kemer ve Kotır II, Bayanjürek ve Karatöbe yazılı metinleridir. Çalışmamaızda Kazakistan’da yeni bulunan Göktürk yazılı metinleri tanıtılırken bir yandan da daha önceki okumalardan farklı yeni okuma teklifleri üzerinde durulacaktır.

 9. SUFISM AT ELİF ŞAFAK’S NOVEL LOVE ELİF ŞAFAK’IN AŞK ROMANINDA TASAVVUF

  Mehmet Bakır ŞENGÜL

  2010-04-01

  Full Text Available Sufism has always been on the focus of arguments in terms of its source, improvement and approach. Searching for the reflection of the creator in everything, Sufism has a tradition focused on love and tolerance. The attractiveness of mystical objects throughout the process of mankind’s improvement has also effects on Sufism and the transformation power of this effect raises people’s curiosity whether they are interested in Sufism or not. One of the lately important names of Turkish novelists -Elif Şafak’s latest novel ‘Love’ (2009 has a plot which gives love and personal freedom priority on the basis of sufistic thought. The novel has two different plots, one takes place in the 13th century and the other is in the 21st century. The story of Ella’s loneliness, searches and pursuit of love is handled together with Mevlana and Shams’ companionship through the pursuit of sufistic love in the 13th century. With its independent content, the plot in 13th century continues its existance by affecting and sometimes by transforming the other plot.The novel presents Sufism and tolerance to the readers through the agency of Mevlana. Stages of Sufism, its effects on personal improvement and transformation, its desire to create a language that gathers crowds together are the headlines Elif Şafak highlights about Sufism in Aşk. Before all else, the novelist is devoted to Sufistic literature and tries to present the language features in the era of Mevlana. In this work, the way of Sufistic elements’ presentation, effects of these elements on characters and the handling of Sufistic love in Mev¬lana’s era are studied. Tasavvuf; kaynağı, gelişimi ve yaklaşım biçimi itiba¬riyle sürekli olarak tartışmaların odağında olmuştur. Her şeyde yaratıcının yansımasını arayan tasavvuf, sevgi ve hoşgörü odaklı bir geleneğe sahiptir. İnsanlığın gelişim sürecinde gizemli unsurların ilgi çekiciliği, tasavvufta da kendisini g

 10. The Traces of Tradition in Asaf Halet Çelebi’s Poem / Asaf Halet Çelebi’nin Şiirinde Geleneğin İzleri

  Mustafa AYDEMİR

  2014-03-01

  Full Text Available Tradition which means continuing the items put forward before, is a result of a culture’s reflex of defending itself and continuing its existence with the consciousness of innovation continuously. From the Tanzimat reforms till Republic era, tradition was left. But after the Republic, it was seen that the poets who get inspired by the traditions appeared and our old culture experience which was refused started to be used again. In Turkish poem, the years 1940-1960 were an era when radical changes and new formations were observed. One of those who wrote the poems of tradition was Asaf Halet Çelebi. He is famous for his mystic and legendary expressions and the words which aren’t known by everyone and sentences which belong to different languages. In the introduction part, the definition of the tradition is given and the reasons why it came out and the poet’s relation with the tradition has been studied. In the part ‘The Magic World of Legends in Poems’, the images, expressions and rhymes have been told. Because tales he listened in his childhood were the elements of his poems. In the ‘Mysticism’ part, mystic emotions which he got from his family are mentioned although in real life he doesn’t give importance to mysticism or Sufism. Most of his poems are about how inviting to Nirvana or how to reach Nirvana. In the part ‘Quotations and Harmony Transfer’ quotations the poet applied to create atmosphere and the words whose meanings aren’t known everyone and the usage method of sentences of different languages have been mentioned. Önceden ortaya konulanları devam ettirme anlamına gelen gelenek, toplumun kendi kültürünü koruma refleksinin ve varlığını sürekli bir yenileşme bilinciyle devam ettirmesinin bir sonucudur. Tanzimat’tan Cumhuriyet dönemine kadar büyük ölçüde gelenekten bir kopuşun olduğu görülür. Ancak Cumhuriyet’ten sonra gelenekten beslenen şairlerin ortaya çıktığı ve reddedilen eski k

 11. Using of Out Budget Financial Resources in University Libraries and Proposal for an Alternative Financing Model in Turkey Üniversite Kütüphanelerinde Bütçe Dışı Finans Kaynaklarının Kullanımı ve Türkiye'deki Üniversite Kütüphaneleri İçin Alternatif Finansman Modeli Önerisi

  Mesut Kurulgan

  2007-12-01

  ştirmek ve kullanıcılarına kaliteli hizmeti sürekli olarak sunmak çabasında olan üniversite kütüphaneleri yeni açılımlar geliştirmek zorundadır. Bu konuda literatürde yer bulan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin uygulamaları incelenmiştir. Böylece Türkiye'nin uluslararası uygulamalar bakımından konumu belirlenerek alternatif öneri geliştirilmeye çalışılmıştır. En dikkate değer katkının bağış fonları aracılığı ile sağlanacağı öngörülmektedir. Özellikle ABD de yaygın biçimde uygulama alanı bulan bağış fonları ve bu uygulamanın gerçekleştirilmesinde belirleyici unsur olarak kütüphanelerde bütçe dışı finans kaynakları temininde uzman kişilerin istihdamı üniversite kütüphanelerinin gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak görülmektedir.

 12. Üniversite öğrencilerinde madde kullanımı, şiddet ve bazı psikolojik özellikler

  Cahit Özer

  2011-06-01

  Full Text Available ÖzetAmaç: Madde bağımlılığı günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinde sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımının yaygınlığını ve bunu etkileyen faktörleri araştırmak amacı ile yapıldı. Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırmada veriler, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Reyhanlı Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden elde edildi.  Her fakülte ya da yüksek okuldan bir, iki, üç ve dördüncü sınıflardan birer şube seçildi ve sınıflarda ½ sistematik örneklem ile de öğrenciler seçildi. Çalışmaya toplam 396 öğrenci katıldı. Araştırmaya katılmayı kabul edenlere gözlem altında soru kağıdı uygulandı. Bulgular: Katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.9±2.3 ve %55.1’i erkektir.  Yaşam boyu sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı sırasıyla %73.2, %56.6 ve %9.6 idi. Erkeklerde sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı daha yüksek bulundu. Babasında ve kardeşinde sigara ve alkol kullanımı öyküsü olanlarda sigara ve alkol kullanımı daha yüksek saptandı.  Yakın akrabalarında uyuşturucu madde kullanımı bildirenlerde, uyuşturucu madde kullanımı daha fazla bulundu. Sigara kullananlarda şiddete uğrama ve şiddet uygulama, sigara içmeyenlere göre daha yüksek idi (pSonuç: Sigara içme, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı Hatay’da üniversite öğrencilerinde yaygındır. Bulgularımız uçucu madde kullanımı ile yüksek sürekli kaygı ve düşük sosyal destek arasında ilişki olduğunu desteklemektedir.Anahtar Kelimeler: Madde kullanımı, üniversite öğrencileri, özsaygı, özgüven, kaygı, şiddetAbstractAim: Substance abuse is an important public health problem. This study examined the prevalence of cigarette smoking, alcohol and substance use among the university students, as well as factors associated with the use of addictive

 13. Examination of Students’ Perceptions about Computer Lessons Carried out with Gamification [Oyunlaştırma Yöntemi ile İşlenen Bilgisayar Derslerinin Etkililiğine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi

  Ayhan Sarı

  2016-12-01

  ınıfında (10. Sınıf öğrenim gören toplam 27 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada “Sayı Sistemleri” ve “Mantıksal Kapı Devreleri” konuları 4 hafta boyunca dersin öğretmeni tarafından öğrencilerle işlenmiştir. Daha önceleri geleneksel öğretim yöntemleri ile yürütülen ders içerisine, çeşitli oyunlaştırma etkinlikleri dahil edilmiştir. Oyunlaştırma süreçlerinde öğrencilerin verilen görevleri yerine getirmelerine bağlı olarak sergilemiş oldukları performanslar, sınıf içinde çeşitli materyallerle (yıldız, rozet, lig tablosu gibi ve sınıf dışında elektronik grafiksel sunumlar halinde sosyal medya aracılığıyla kendileriyle sürekli paylaşılmıştır. Bu süreçte öğrenciler, yarı yapılandırılmış gözlem formlarıyla gözlenmiş ve performansları kayıt altına alınmıştır. Ek olarak 4 haftalık uygulama sonunda rastgele seçilen 7 öğrenci ile bire-bir mülakatlar yapılmış ve oyunlaştırma ile işlenen dersler hakkındaki görüşleri alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre, oyunlaştırma unsurlarının katıldığı derslerde öğrencilerin derslere karşı ilgi ve motivasyonlarının yükseldiği ve derse katılımları konusundaki isteklerinin arttığı bulgularına ulaşılmıştır. Çalışma sonunda öğretmenlere ve araştırmacılara oyunlaştırma uygulamalarının derslerde etkin kullanılmasına yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.

 14. Manisa merkez yarı kentsel bölgede bir aile sağlığı birimine kayıtlı kadınlarda bazı birinci basamak sağlık hizmet özelliklerinin değerlendirilmesi

  Ozan Çetin

  2011-03-01

  Full Text Available Özet                       Amaç: Birinci basamak sağlık hizmet özellikleri kaynakça doğrultusunda bilimsel olarak ölçülebilir niteliktedir ve ilk başvuru, süreklilik, kapsayıcılık ve koordinasyon gibi temel hizmet özellikleri üzerinden değerlendirilir. Yöntem: Örnek seçiminde çok aşamalı küme örnekleme yöntemi kullanılmış, veriler yüz yüze görüşme tekniğine göre yapılandırılmış anketle toplanmıştır. Araştırma bölgesindeki toplam hane sayısı 870’tir. Küme örnekleme yöntemi ile 376 haneden 318 kadına ulaşılmıştır. Araştırmanın ulaşılabilirlik oranı % 84.6’dır. Araştırmanın bağımlı değişkenleri; İlk başvuru, Süreklilik, Kapsayıcılık ve OHS (Olağan Hizmet Sürekliliği gibi hizmet özellikleridir. Bağımsız değişkenler ise kadının ve eşinin yaşı, kadın ve eşinin eğitimi, medeni hal, kadının çalışma durumu, sosyal sınıf (eşin işine göre, gelir algısı, bölgede yaşama yılı, göç edilen bölge, sağlık güvencesi, aile tipi, beş yaşından küçük çocuk varlığı ve hanedeki çocuk sayısı kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 38.3±15.3’tür. Bir sağlık sorunu nedeniyle aile hekimine başvurma % 61.0, ondan bir önceki sağlık sorununda AH’ne (Aile Hekimi başvuru %55,2 oranındadır. Bu soruların her ikisine de “aynı aile hekimine başvururum” cevabını verenlerin (OHS oranı  %40.1 olmuştur. Aile Sağlığı Birimini yakın, normal mesafe bulanların oranı %93.1’dir. Aile hekiminin ismini bilme %84, ebenin ismini bilme %36.2, her türlü sorununuzla sürekli ilgilenen bir hekim veya sağlık kuruluşuna kayıtlı olduğunu söyleyenlerin %74.5’tir. Son bir yılda evime ebe ziyareti aldım diyenler %40.6 oranındadır. Sonuç: Araştırmanın yapıldığı ASB’de geçen bir yıllık ilk AH uygulama döneminde sosyalleştirme dönemiyle karşıla

 15. Ebu’l-Hasan El-Harakânî’de Kur’an Kültürünün Yansımaları The Effection/Reflection Of Qur’an’s Culture In Accordance With Kharakani’s Idea

  Ahmet Emin SEYHAN

  2013-07-01

  him. For thatreason it is very very necessary to know why, where, when and to whomhe told his speeches to know Kharakani well. If not it may be possiblefor somebody making commends by only looking at the apparentmeaning of traditional speeches to be faced to some wrong results. Bu makalede el-Harakânî’nin düşüncelerini ifade ederken Kur’an’ı nasıl anladığı ve yorumladığı konusu ele alınmıştır. Zira el-Harakânî’nin okuma-yazma bilmediği ve İslâmî ilimlerden habersiz olduğu iddia edilmektedir. Ancak araştırmalarımız neticesinde onun ümmî olmadığı, tam tersine Kur’an’ı çok iyi bildiği ve görüşlerini temellendirirken ayetlerden faydalandığı sonucuna ulaşılmıştır. Çünkü el-Harakânî iyi bir dinî eğitim almış, Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’i çok iyi öğrenmiş ve tasavvufî konularda derinleşmiş bir İslam mütefekkiridir. Onun sözleri incelendiğinde düşüncelerinin kaynağının Kur’an-ı Kerim olduğu görülmektedir. Kur’an ayetlerinin kaynaklık ettiği düşüncelerin değer kazandığı ve bu fikirlerin çağlara hitap eden bir öğretiye dönüştüğü malumdur. Bu itibarla el-Harakânî, Kur’an’ı kendine kaynak edinmesi nedeniyle asırlar sonra bile hatırlanmayı ve üzerinde tefekkür edilmeyi hak eden sözler söylemiştir. Onun çağları aşan fikirlerinin arkasında Kur’an ayetlerinin olduğu anlaşılmaktadır. Zira Kur’an-ı Kerim, kendisini rehber edinenleri her zaman iyiye, güzele ve doğruya ulaştırır.El-Harakânî, sürekli halkın içinde olması, toplumdan uzak münzevî bir hayat yaşamaması, dergâhında ziyaretleri kabul etmesi, civanmertlerinin eğitimiyle meşgul olması gibi faaliyetleri esnasında zaman zaman iddialı ve dikkat çekici sözler söylemiş, bu nedenle de kendisiyle boy ölçüşmek isteyen bazı âlimler ile sûfîlerin menfi yaklaşımlarıyla karşılaşmıştır. İşte bu tür durumlarda böyle kimselere verdiği cevaplar, onun din

 16. EXAMINATION OF TEACHERS’ ORGANIZATIONAL IMAGE PERCEPTIONS ABOUT THEIR SCHOOLS IN TERMS OF SOME VARIABLES

  Celal Teyyar UĞURLU

  2013-06-01

  obtained from people who are affined with this organization (Cerit, 2006. In this sense, because of image perceptions of teachers obliged to give education service in high schools as thought their perceptions about institution where they serve thinkable as important, organizational image levels of high schools were tried to determine according to teachers’ opinions. Purpose: This study aims to examine the level of organizational image perceived by teachers concerning schools they serve in. Also to test whether there is any relationship between some valuables (gender, age, branch and school type and organizational image level of schools. For this purpose questions below are tried to be answered: What is the level of teachers’ organizational image perceptions concerning their schools? Is there any relationship between teachers’ organizational image perceptions concerning their schools and demographic variables (gender, age, branch and school type? Methodology: Quantitative research method and survey strategy were used in this research. Survey model is an approach aims to determine existence of a current or impermanent condition. Subject of research is tried to describe in conditions of individual or object (Karasar, 2006. In the research, relationships between teachers’ organizational image perceptions concerning their schools and gender, age, branch and school type examined respectively. Workgroup of the research consists of 190 teachers who serve in Anatolian high schools randomly selected from city centre of Sivas in school year 2011/12. Data collection tool was developed by Polat, Abat and Tezyürek (2010 based on survey developed by Kazoleas, Kim and Moffitt (2001 to measure the image of higher education institutions. This 5 point Likert scale consists of five dimensions; organizational image, quality image, program image, background image, social image and appearance image. Alpha reliability coefficient of the scale is .92. Alpha reliability coefficient of

 17. Spatial relationships of life and death at The Foothills of Süphan during The Iron AgesDemir Çağları’nda, Süphan Dağı eteklerinde yaşam ve ölümün mekânsal ilişkileri

  Hanifi Biber

  2016-08-01

  results of the piece pottery periodical analysis is understood in the Iron Age. Muş province, Malazgirt in the borders, had Belliahır location of the settlements and tombs, Civikan settlement and tombs and Kaşıkcı Plateau settlement and tombs have a special case.   Özet Bu makalede, Muş İli, Malazgirt İlçesi sınırları içerisinde, Süphan Dağı eteklerinde yer alan ve tarafımızdan Erken ve Orta Demir Çağlarına (yaklaşık M.Ö. 1300-600 tarihlendirilen Belliahır Mevkii Yerleşme ve Mezarları, Civikan Yerleşim ve Mezarları ile Kaşıkçı Yaylası Yerleşim ve Mezarları’nın yerleşim düzeni, diğer bir deyişle mekan ve mezarların birbiriyle konumsal ilişkileri değerlendirilmektedir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleriyle, 2010 ve 2011 yıllarında yaptığımız yüzey araştırmalarında tespit edilen söz konusu merkezler yerinde incelenerek, fotoğrafları çekilmiş, mimari çizimler yapılmış ve izinlerimiz kapsamında arkeolojik materyal toplanmıştır. Daha sonra laboratuarlarımızda ekibimiz tarafından yapılan çalışmalar ve değerlendirmelerle çalışma tamamlanmıştır. Yaşam ve ölüm insanoğlunun hayatında hep var olagelmiş iki olgudur. İnsanlar doğar, belli bir süre yaşar ve er geç bu süreç biter ve ölüm denilen gerçekle yüzleşilir. Bu iki olgunun yeryüzüyle ilişkisi doğaldır ki mekânlarla sağlanmaktadır. Yani hayat yaşam alanlarında sürerken ölüm mezarlarla bağlantılıdır. İnsanoğlunun var olduğu andan itibaren bu iki farklı dünya sürekli olarak birbiriyle ilişkili olmuştur. Ancak mekânsal kurguları zamana ve toplumlara göre değişkenlik göstermiştir. İnsanlar kimi zaman ölülerini yaşadıkları mekânların içine, evlerin tabanı veya sekilerin altına, kimi zaman da yaşam alanlarının dışında oluşturdukları, gömü geleneklerine göre değişiklik gösteren farklı tiplerdeki mezarlara gömmüşlerdir. Makaleye konu arkeolojik merkezlerde de

 18. Annan Planı Referandumu Sürecinde Rauf Denktaş’ın Ötekileştirilmesi: Yeni Düzen Gazetesi Örneği

  Ümmü Bayraktar

  2016-10-01

  Full Text Available Annan Planı Referandumu Sürecinde Rauf Denktaş’ın Ötekileştirilmesi: Yeni Düzen Gazetesi ÖrneğiDr. Ümmü Altan Bayraktar[1]Özet24 Nisan 2004’te gerçekleştirilen Annan Planı Referendumu, Kıbrıs’ın siyasal yapısında ve Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin atılan adımlar üzerinde etkisi halen süren önemli izdüşümler oluşturmuştur. Bu süreçte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY, Türkiye ve Yunanistan’da farklı siyasi anlayışların iktidara gelmesi, Kıbrıs sorunu ile ilgili gelişmelerin seyrini de etkilemiş, K.K.T.C ve Türkiye’de bir iç politika anlaşmazlığı niteliği kazanmıştır. Türkiye’de AK Parti iktidarı, K.K.T.C’de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP ve Demokrat Parti koalisyonu, Türk tarafının Kıbrıs politikasını şekillendiren belirleyici etken olmuştur. Türkiye’deki iktidar ve uluslararası konjöktürün dinamiklerine göre değişiklik gösteren Rauf Denktaş ve Ankara ilişkileri, AK Parti dönemine kadar çoğu zaman Ankara’nın tam desteğiyle ilerlemiş; Kıbrıs meselesi, Türkiye dış politikasında ‘milli dava’ olarak ele alınmıştır. Kıbrıs siyasetinin milli dava ekseninden kaydığı iddia edilen dönemde Kuzey Kıbrıs’ta statükoyu temsil eden ve kendi ifadesiyle ‘çözümsüzlük çözümdür’ siyasetiyle; Kıbrıs’ta Türk milliyetçiliğinin sözcülüğünü yapan Rauf Denktaş, muhalif kesim için ‘öteki’ olmuş, referandum sürecinde plana hayır diyen tarafta olması nedeniyle, evet diyen taraflarca dışlanmış ve geçmişten beri uzlaşmayı reddeden taraf olduğu gerekçesiyle de sürekli eleştirilmiştir. Araştırma konusunun odaklandığı dönemde siyasi iktidarın büyük ortağı CTP’nin yayın organı ve yüksek tirajlı gazetelerden biri olması, çözümden yana, statükoya muhalif sol basını temsil etmesi nedeniyle seçilen Yeni Düzen gazetesi’nde referandum

 19. Teachers’ views on professional image and influential factorsÖğretmenlerin mesleki imajlarina ilişkin görüşleri ve mesleki imaja etki eden faktörler

  Serkan Ünsal

  2016-09-01

  Full Text Available Nowadays, it is essential for teachers to renew themselves, change and continually pursue excellence. Thus, the core purpose of this study was to determine public and private school teachers’ views on professional image and influential factors. Within this framework, the overall objective of this study was to reveal teachers’ views on professional image, factors influencing this image, teaching profession status, profession dignity, teacher qualification and personal image. The study was based on a qualitative research design. In order to reveal different dimensions of the problem and give voice to different views, the research group was formed by 25 participants on the basis of maximum variation sampling. A semi-structured interview was conducted in the study. The data obtained from interviews were analyzed with descriptive analysis in accordance with semi-structured interview technique. The responses given by participants to each of the questions in interviews were analyzed and grouped in terms of similar and different characteristics. The views obtained from participants are presented in frequency (f and percentage (% on related tables, and their explanatory and indicative views were directly included into the findings. Teacher views based on factors influencing professional image were identified under the sub-theme of political figures as teachers are neglected by the government, and their profession is under-valued. On the other hand, the value and roles appointed to teachers by the Ministry, inconsistencies in education policies, ignorance of teacher views in studies, and forcing teachers into a passive position by over-vindication of students and parents are under the sub-theme of Ministry of National Education (MNE. From the interviews, the participants found teacher qualifications inadequate and considered the status as well as the prestige of the teaching profession to be low.   Özet Bu çalışmanın amacı: sürekli

 20. A study about strategic management at internal security and governors together with the leadership obstaclesİç güvenlikte stratejik yönetim ve liderlik kısıtlılığı ile mülki amirlerin durumuna dair bir çalışma

  Cemal Öztürk

  2016-11-01

  to see the opportunities and dangers by making the strategic plan. There are some obstacles in front of the governors and district governors to be strategic leaders that make easy to show strategic approaches. Even though they have leadership qualities and features, for these obstacles it appears that the governors and district governors were also deprived of the benefits of strategic management.     Özet Stratejik yönetim, çevresel faktörlerin de değerlendirilerek örgütün amaç ve hedeflerine ulaşması için yapılan yol haritası, bir örgütün amaçlarına ulaşmak için izleyeceği yol ve yöntemlerdir ve Stratejik Planlamanın uygulanmasıdır. Stratejik planlama bir örgütün günlük faaliyetlerine yön ve anlam sağlayan bir araçtır. Örgütün değerlerini, mevcut durumunu ve çevresini değerlendirip bu faktörleri örgütün arzulanan gelecek durumu ile ilişkilendirir. Stratejik yönetimde hedef; organizasyonun misyon ve vizyonuna sürekli bir bağlılık oluşturmak, misyon ve vizyonu destekleyen ve tanımlayan bir anlayışı devam ettirmektir, ayrıca eylemler ve karar süreçleri açısından örgütün stratejik işlevine dair açık bir odaklanma oluşturmaktır. Kamusal veya özel tüm diğer örgütlerin varlıkları ve devamları iç güvenlik örgütlerinin varlık ve başarısına bağlıdır, çünkü iç güvenlik örgütlerinin yönetimi diğer tüm kurumların çevresel faktörlerini etkilemektedir. Bu nedenle her örgüt ile iç güvenlik yönetimi birbirleriyle ilişkilidir. Son dönem kamu yönetimi yaklaşımları stratejik güvenlik yönetiminin önem kazandığını göstermektedir. Stratejik Yönetimin başlatıcısı olan, Stratejik Planların yapım ve uygulanma aşamasında illerde her bakanlığın tek tek temsilcisi olan valiler anahtar rol oynamaktadırlar. Vali ve kaymakamların İl İdaresi Kanunu başta olmak üzere mevzuattan ve fiili durumdan kaynaklanan mevcut etkin konumları gereği illerde Stratejik

 1. Geodynamic and Magmatic Evolution of the Eastern Anatolian-Arabian Collision Zone, Turkey

  Keskin, Mehmet

  2014-05-01

  The Eastern Anatolian-Arabian Collision Zone represents a crucial site within the Tethyan domain where a subduction system involving a volcanic arc (i.e. Cretaceous to Oligocene Pontide volcanic arc in the north) associated with a large subduction-accretion complex (i.e. Cretaceous to Oligocene Eastern Anatolian Accretionary Complex i.e. "EAAC" in the south) turned later into a major continental collision zone that experienced a series of geodynamic events including lithospheric delamination, slab-steepening & breakoff, regional domal uplift, widespread volcanism and tectonic escape via strike slip fault systems. The region includes some of the largest volcanic centers (e.g. Karacadaǧ, Aǧırkaya caldera, Ararat, Nemrut, Tendürek and Süphan volcanoes) and plateaus (e.g. The Erzurum-Kars Plateau) as well as the largest transform fault zones in the Mediterranean region. A recent geodynamic modeling study (Faccenna et al., 2013) has suggested that both the closure of the Tethys Ocean and the resultant collision were driven by a large scale and northerly directed asthenospheric mantle flow named the "Tethyan convection cell". This convection cell initiated around 25 Ma by combined effects of mantle upwelling of the Afar super plume located in the south, around 3,000 km away from the collision zone and the slab-pull of the Tethyan oceanic lithosphere beneath Anatolia in the north. The aforementioned mantle flow dragged Arabia to the north towards Eastern Anatolia with an average velocity of 2 cm/y for the last 20 My, twice as fast as the convergence of the African continent (i.e. 1 cm/y) with western and Central Turkey. This 1 cm/y difference resulted in the formation of the left lateral Dead Sea Strike Slip Fault between the African and Arabian plates. Not only did this mantle flow result in the formation of a positive dynamic topography in the west of Arabian block, but also created a dynamic tilting toward the Persian Gulf (Faccenna et al., 2013). Another

 2. Evaluation of historical thinking skills of 8th grade students’ opinions on the steps towards modernization in Turkey8. sınıf öğrencilerinin Türkiye’de çağdaşlaşmaya yönelik adımlar konusundaki görüşlerinin tarihsel düşünme becerisi açısından değerlendirilmesi

  Alev Çelik

  2013-10-01

  rkiye ve dünya ülkeleri bağlamında, karşılaştırmalı bir bakış açısına ve tarihsel akıl yürütme becerisine yeterince sahip olmadıkları ancak kavramsal düzeyde, çağdaşlaşmayı bir gereklilik, ilerlemeye dönük bir adım ve sürekli devam eden bir süreç olarak gördükleri belirlenmiştir. Bu bulgular, tarih öğretiminin açık ve örtük eğitim programları aracılığıyla tarihsel düşünme ve akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini hatırlatmaktadır.

 3. Qualities of Ideal Teacher Educators

  Nihal Tunca

  2015-04-01

  principles and social responsibilities’. Keywords: Ideal teacher educator, teacher candidates, qualities of teacherÖz Dünyada öğretmen eğitimcilerinin niteliği ile öğretmen yetiştirmenin kalitesi arasındaki ilişki yeterli düzeyde tartışılmamaktadır. Bununla birlikte, Batı alan yazınında eğitim fakültelerindeki öğretim üyelerinin özelliklerini inceleyen çeşitli araştırmalara rastlanmaktadır. Öğretmen eğitimcilerinin öğretmen adayları üzerindeki etkilerinin bilinmediği Türkiye’de ise eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarıyla ilgili sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Çoğu nicel araştırma yaklaşımıyla desenlenen bu çalışmalarda, öğretmen eğitimcilerinin bazı özellikleri açısından değerlendirildikleri dikkat çekmektedir. Öğretmen eğitimcilerinin, bir bütün olarak hangi özelliklere sahip olmaları gerektiği ise araştırma konusu olmamıştır. Oysa sahip olması gereken özellikler açısından sürekli tartışma konusu olan öğretmenler kadar öğretmen eğitimcileri de araştırma konusu olmalıdır. Bu gerekçeden hareketle araştırmada, geleceğin öğretmenleri olan eğitim fakültesi öğrencilerinin bakış açısıyla ideal bir öğretim üyesinin sahip olması gereken niteliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, olgu bilim (fenomonoloji deseninde nitel bir araştırmadır. Araştırmanın katılımcılarını,  Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği programlarında, üçüncü ve dördüncü sınıflarda öğrenim gören toplam 214 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri, yapılandırılmış görüşme tekniklerinden açık uçlu anket ile (29 Nisan-18 Mayıs 2013 toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, NVivo8.0. Paket Programı kullanılarak içerik analizi yaklaşımına göre analiz edilmiştir. Araştırmada

 4. THE MIDDLE EAST AND SYRIA POLICY OF TURKEY FROM PAST TO PRESENT DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’NİN SURİYE VE ORTADOĞU POLİTİKASI

  Şerif DEMİR

  2011-09-01

  between the two countries. In 1980s, the terrorist and water problem appeared between Turkey and Syria. The feud continued until 1998. A new page in the relations between the two countries opened as a result of fact that Syria gave up supporting terrorism and Bashar al-Assad supplanted the Syrian President Hafez Assad. Today, Turkey and Syria brought their friendship relations to an unprecedented level in history by the mutual gestures. Osmanlı Devleti‟nin yıkılmasıyla birlikte yerine pek çok devlet kuruldu. Osmanlı‟nın devamı olan Türkiye ile Osmanlı‟nın mirasçılarından Suriye aynı coğrafyada uzun süreden beri komşuluk yapıyorlardı. Fakat Türkiye ile Suriye ilişkileri hiçbir zaman sağlıklı bir temel üzerine inşa edilmemiş, uzun süreli bir dostluk düzeyine ulaşmamıştı. Söz konusu ilişkilerde sürekli gerginlik, çatışma ve karşılıklı güvensizlik hâkim oldu. Türkiye I. Dünya Savaşı sonrası, verdiği ulusal mücadele ile bağımsızlığını kazanırken Suriye uzun bir süre Fransız Mandası altında kaldı. Suriyeliler bir yandan bağımsızlıkları için çaba gösterirken diğer taraftan toprak bütünlüğü için büyük bir gayret içine girdiler. I. Dünya Savaşı‟nda Arapların İngilizlerle işbirliği yapmasını Türkiye, 1939‟da Hatay‟ın Türkiye‟ye katılmasını ise Suriye kabullenemedi. Bu olaylar Türkiye ile Suriye ilişkilerinde ki güvensizlik ortamının zeminini oluşturdu. II. Dünya Savaşı sonrası uluslararası gelişmeler, Türkiye ile Suriye‟yi tekrar karşı karşıya getirdi. Türkiye ABD‟nin öncülüğünü yaptığı Batı dünyasıyla ilişkiler kurarak bunları geliştirirken, Suriye Sovyetler Birliği‟ne yakın politikalar izledi. Türkiye Bağdat Paktı‟na öncülük ederek Ortadoğu‟da bir ittifak kurmaya çalışırken, Suriye Mısır‟ın öncülüğünde alternatif bir ittifak oluşturma gayretine girdi. Türkiye ve Suriye ilişkileri o kadar bozuldu ki

 5. Sur l’adjectif possessif en slave et en tokharien

  Milan Grošelj

  1955-02-01

  communs unissent, on le sait, le tokh. Au grec, au thraco-phrygien et au slave. Pour en rester au slave, on citera le suffixe v. sl. –ynja, lit. –unè en regard de tokh. –une; en face de v. sl. rekQ, rešti “dire”, on a tokh. A rake, B reki “mot” (Porzig, Die Gliederung des idg. Sprachgebiets, 1954, 183 s.. Si on cosidère la parenté du tokh. avec des groups de langues, c’est le groupe constitué par le balte, le germanique et le slave, qui offer des coincidences: l’adj. i.-e. en –lo- est devenu en v. sl. Le participle passé act. Et, en tokh., l’adj. verbal; le suffixe –sko- a été élargi dans les deux lagues par –io- pour former des adj. poss.: v. sl. –ište (selon quelques auteurs( en regard de tokh. A –si, B –sse (ibid. 186. Il est donc probable que le tokh. s’est assimilé l’emploi de l’adj. poss., tel qu’on l’y connaît, à une époque où le tokh. était encore dans le voisinage du slave. Puisque les Slaves ont étendu leur territoire en partant de la region de la Mer Noire, et que les Tokhariens ont émigré vers l’Est, le point de contact des deux langues ne peut avoir été que la region entre les Karpathes Orientales et la Mer Noire. Or on sait que ladite region est riche en couches de langues non i.-e- Ces langues ont laissé des traces nombreuses dans le vocabulaire et dans la structure des langues i.-e. P. Kretschmer, Glotta 32 (1953, 16 ss. a relié le suffixe fréquent dans l’onomastique grecque, au suffixe lake –ssa qui sert à former des adjectifs et des participes. Le gén. sg. hittite en -aš remonte, selon le même savant, à un adj. poss. chattique (Glotta 21, 94 s.. — C'est aussd vers le Caucase que converge l'emploi du genre grammatical selon \\W. Schmidt, Rassen und Völker in Vorgeschichte und Geschiclite des Abendlandes II (Luzern 1946, 259 s. On est tenté d'expliquer d'une maniere analogue l'emploi de l'adj. poss. en slave et en tokh. W. Brandenstein dit en effet (PWRE Supplbd.V 1 col. 170

 6. 2011 Yılı Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeği’nin İçeriğine ve Puanlama Ölçütlerine İlişkin Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi Investigation of Manager Opinions on the Content and Scoring Criteria of the 2011 Manager Appointment and Rotation Regulations

  Selçuk Beşir DEMİR

  2013-07-01

  ğiştirme Yönetmeliği’ne, yönetmelikte yer alan puanlama ölçütlerine ve yönetmeliğin uygulanışı sürecinde yaşanan aksaklıklara ilişkin kurum yöneticilerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemleriyle, olgubilim desenine uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmada, katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi ile belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu; (rumuz ilinde görev yapan 8 yöneticiden oluşmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak; yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sürecinde tüm görüşmeler ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Araştırma kapsamında 240 dakikalık görüşme yapılmış, ses kayıtları herhangi bir elemeye tabi tutulmadan, ham veri olarak Microsoft Word programına aktarılmıştır. Araştırmada her bir transkrip, satır-satır analiz (line by line analysis yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Görüşme verilerinin yorumlanması sürecinde endüktif (inductive betimsel analiz, içerik analizi ve sürekli karşılaştırma tekniği (constant comparison kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucu; 1. Yönetici atama ve yer değiştirme sürecine ilişkin değerlendirmeler, 2. Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin içeriğine ve puanlama esaslarına ilişkin değerlendirmeler, 3. Zorunlu yer değiştirme (rotasyon uygulamasına ilişkin değerlendirmeler olmak üzere üç ana tema ortaya çıkmıştır.

 7. Future Events

  Adli Tıp Uzmanları Derneği ATUD

  2005-04-01

  letişim: Nurçin Yürekli Eğitim Mah. Muratpaşa Sok. Nurtaş İş Merkezi, No: 1/1 34722 Ziverbey - Kadıköy - İstanbul E-Posta: nyurekli@symcon.com.tr IV. Uluslararası Ruhsal Travma Sempozyumu 1-4 Aralık 2005. İstanbul “İnsan eliyle oluşturulan travmalar” ve “Zorunlu göç” The Marmara Otel, Taksim-İstanbul İletişim: Doç. Dr. A. Tamer Aker, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Ruhsal Travma Merkezi (RTM E-Posta: www.ruhsaltravma2005.org 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005, İstanbul Hilton Convention Center, İstanbul İletişim: Türk Nöroloji Derneği Meşrutiyet cad. 48/7 Kızılay-ANKARA Tel: (+90 312 435 59 92 E-Posta: norokongre2005@flaptour.com.tr “Çocuğun Ruhsal Dünyasının Projektif Testlerle Değerlendirilmesi” 17-\t18 Aralık 2005, İstanbul Dedeman Oteli, Gayrettepe İstanbul Héléne Suarez-Labat, Marianne Baudin, Tevfika Tunaboylu-İkiz E-Posta: tevfikaikiz@superonline.com 43rd Annual Meeting Academy of Criminal Justice Sciences February 28-March 4 2006 Baltimore, USA. Further information: Laura Monaco, Academy of Criminal Justice Sciences, 7319 Hanover Parkway, Suite C, Greenbelt, MA 20770, USA. Phone: 1-301-4466300, Fax: 1-301-4462819; E-mail: lmonaco@acjs.org, http://www.acjs.org

 8. Prof Dr Zeki Soysal’a Saygi ile

  Sermet Koç

  2006-12-01

  Full Text Available Dr. Sermet KOÇ Zeki Hoca’mızın kim olduğunu, neler yapıp; neler bıraktığını anlatmayacağım, gerek te yok, çoğumuz biliyor. Ama bilmeyenler var ise, internette bir tuşla öğrenebilirler. Seni yitirmemizin üzerinden aylar geçti, yokluğuna alışamadık Zeki Hocam! Her gün anabilim dalının kapısından girince sanki birden yine karşılaşacağımızı ve o içten ‘abi’ sesinle yine “Günaydın, nasılsın Sermet?" diye sesleneceğini sanıyorum. Sadece ben mi? Bu her gün küçülen çatımızda çalışmaya devam eden diğer arkadaşların da, eminim aynı hisse sık sık kapılmaktalar. Onun kapısı, tabir caiz ise, gerçek bir “Mevlana kapısı" idi. Bu kapının konuğu hiç eksik olmazdı ve Zeki Ahi’miz her defasında herkesi ayakta aynı içtenlikle karşılar, uzun uzun sohbet etmek, sorunlarını paylaşmak isterdi. Odasında, masalar üzerinde elle yazılmış veya bilgisayar çıktısı rulo rulo kağıtlardan; onun yeni bir kitap üzerinde çalıştığını anlamak hiç de zor olmazdı ve her çalışmasına bir çok kişiyi ortak etmeyi (çoğu kez gerekmese de bir hoca olarak görevi gibi kabul ederdi. Yine arka odasındaki sürekli kaynayan çaydanlığın sesi ve tezgahta dizili çay ve kahve bardakları, o gün gelecek konuklarını beklerdi. Şimdi bize, Adli Tıbbın mazisi ile ilgili sıra dışı anılar, öyküler anlatacak pek de kimse kalmadı. Zeki Hoca’nın Adli Tıptaki ilk yılları.. Şemsi Hoca ile bir kaç doktor ve teknisyen ile akşamlara kadar yapılan otopsiler; gecelere kadar yapılan dosyalar ve sonrasında kurulan sofralar; daha sonra araya giren Malta günleri, Kadın-Doğum Kliniği’nde geçen asistanlık yılları; sonra tekrar yuvaya dönüş,.. öğrenci, asistan ve mesai arkadaşları ile paylaşılan sayısız anı. Hastalığının birkaç yıl öncesinde çok sevdiği kızı ve eşi ile birlikte Şile’de yazlık almışlardı da; ama o yine tatilinin

 9. Kongre İzlenimleri

  Yasemin Balcı

  2007-12-01

  yapılacağı tartışılıp karar verilecekti. Daha doğrusu bu tartışmadan ziyade ciddi bir yarıştı. Bu aşamada Türkiye’den kongreye katılan tüm arkadaşlar böyle bir kongreye ev sahipliği yapabileceğimiz, bunun ülkemizdeki adli tıp ve adli bilimlerin gelişimine katkısı olacağı, ülkemizin en üst düzeyde tanıtımına destek olacağı inancına sahiptik. Aslında demek olarak bir uluslar arası kongreye ev sahipliği yapmamızın; önemli bir zorunluluk olduğu, en az 10 yıldır gündemde idi. Başta Prof Dr Serpil Salaçin olmak üzere, hocalarımız da bizleri teşvik etmek için sürekli uyarıda bulunuyorlardı. Bu nedenle 2004 İstanbul kongresinden başlayarak; Gaziantep’e kadar giderek artan sayıda yabancı konukla ve giderek artan bir ivme ile ciddi deneyim kazanıldı. Kocaeli’ndeki kongrenin de yabancı ortaklı yapılması ve uluslararası kongre için ön deneyim olması kararlaştırıldı. Bu nedenle, Porto’ya giderken bu kongreyi ülkemize getirmeye aday olmak açısından, ruhen ve fiziksel olarak hazırdık. ATUD Meslekte Yeterlilik Kurulu’nun 4 üyesi ile ATUD başkan yardımcısı da kongrede hazırdı. Tüm ATUD üyeleri ve Adli Bilimler camiasından meslektaşlarımız gibi, diğer ATUD Yönetim Kurulu ve Meslekte Yeterlilik Kurulu üyesi meslektaşlarımızın da kalplerinin bizimle olduğunu biliyorduk. Bu güçle, ülkemiz adına kongreye ev sahipliği yapmak için aday olduk. Diğer aday ülke de İspanya idi. Onlar Granada’yı, biz de Antalya’yı gösterdik. Bu aşamada, kongre başkanlığı önerimizi kabul eden, ATUD MYK Başkanı Prof Dr Mete Gülmen hoca’nın başkanlığında, katılan tüm Türk üyelerin olağan üstü bir çabası başladı (TÜRK TİMİ. Aday ülkeler arasında karar verecek ve bunları etkileyebilecek uluslararası üne sahip meslektaşlarımızla (örn; Prof. Anthony Busuttil, ECLM Başkanı Prof. Pekka Saukko, IALM Başkanı Prof. Nuno Vieira, MAFS Başkan Yard