WorldWideScience

Sample records for gornykh rek karpat

 1. Possibilities for stabilization of fly ash from REK 'Bitola' dump

  International Nuclear Information System (INIS)

  Petrushevska, Ljubica; Ivanovska, Pavlina; Ilievski, Zlatko; Peeva, Liljana

  2002-01-01

  The Coal Power Plants environmental problems, mainly, arise from deposited fly ash-solid particles which, under the influence of the wind, heavily pollute the atmospheric air. Prevention of the environmental problems, coming from spraying from the energetic dumps, is achieved with technical and biological stabilization of dumped fly ash. The choice of the stabilization means and methods depends on the physical-chemical properties of the ash. Therefore, the stabilization possibilities of REK 'Bitola' fly ash were investigated. (Original)

 2. Regulation of hippocampal synaptic plasticity by the tyrosine kinase receptor, REK7/EphA5, and its ligand, AL-1/Ephrin-A5.

  Science.gov (United States)

  Gao, W Q; Shinsky, N; Armanini, M P; Moran, P; Zheng, J L; Mendoza-Ramirez, J L; Phillips, H S; Winslow, J W; Caras, I W

  1998-08-01

  The Eph-related tyrosine kinase receptor, REK7/EphA5, mediates the effects of AL-1/Ephrin-A5 and related ligands and is involved in the guidance of retinal, cortical, and hippocampal axons during development. The continued expression of REK7/EphA5 in the adult brain, in particular in areas associated with a high degree of synaptic plasticity such as the hippocampus, raises the question of its function in the mature nervous system. In this report we examined the role of REK7/EphA5 in synaptic remodeling by asking if agents that either block or activate REK7/EphA5 affect synaptic strength in hippocampal slices from adult mouse brain. We show that a REK7/EphA5 antagonist, soluble REK7/EphA5-IgG, impairs the induction of long-term potentiation (LTP) without affecting other synaptic parameters such as normal synaptic transmission or paired-pulse facilitation. In contrast, perfusion with AL-1/Ephrin-A5-IgG, an activator of REK7/EphA5, induces a sustained increase in normal synaptic transmission that partially mimics LTP. The sustained elevation of normal synaptic transmission could be attributable to a long-lasting binding of the AL-1/Ephrin-A5-IgG to the endogenous REK7/EphA5 receptor, as revealed by immunohistochemistry. Furthermore, maximal electrical induction of LTP occludes the potentiating effects of subsequent treatment with AL-1/Ephrin-A5-IgG. Taken together these results implicate REK7/EphA5 in the regulation of synaptic plasticity in the mature hippocampus and suggest that REK7/EphA5 activation is recruited in the LTP induced by tetanization. Copyright 1998 Academic Press.

 3. Utilization of water resources in Pelagonija region to meet the needs of REK 'Bitola'

  International Nuclear Information System (INIS)

  Madzharoski, Atanas; Cvetkovska, Bisera

  2001-01-01

  In this report a complex use of the water resources for water supplying of one the biggest industrial objects in Republic of Macedonia - the thermal power plants at REK-Bitola is shown. Water, beside the coal represents a basic raw material in the technological process for electric power production at the TPP. Three systems are built for water supplying with raw water, that are composed in one part and there is a possibility for them to be enlarged. The way of use and distribution of waters from the systems in accordance with the needs of the company is shown, taking care for rational and economical use of the water. An enlargement is performed on the systems with what safety in water supply is greater the functionality of the systems is better, and with that a rationality and economical effects are obtained. (Original)

 4. MoREK: The learning media to improve students understanding about electrical circuit in informatics

  Science.gov (United States)

  Indrianto; Nur Indah Susanti, Meilia; Arianto, Rakhmat

  2018-03-01

  The needs for labor in the world is already increasing especially in Indonesia. According to the World Bank, Indonesia is a country that ranks 9th in the world’s largest economic growth. To meet that needs, Indonesia needs 55 million workers who are experts in the field of electricity. Therefore, it takes a lot of human resources and has been equipped with knowledge and expertise in the field of electricity. To be able to meet these needs, it takes a better method of learning to increase knowledge and expertise in the field of electricity since college, especially in the field of informatics. Prototype of Electrical Module (The MoREK) requires a Prototype method for the Practicum Module to be created as desired. This method is often used in the real world or it could be said Prototype method is part of the product that expresses the logic and physical external interface that is displayed. For data retrieval is used Pre-experimental method where students will be given pre-test and post-test. The Design of Electrical Module has a purpose to improve the students understanding of Electric Circuit Engineering Courses with the creation of The MoREK so that students are more competent to the course and can meet the needs of manpower or Human Resources (SDM) in the field of electricity. By using The Morek, the score of student learning outcomes increased by 7.8% and informatics students who conduct research in the field of electricity increased to 21%.

 5. WYSTĘPOWANIE ROŚLIN INWAZYJNYCH W OBRĘBIE BUDOWLI I POWIERZCHNI UTWARDZONYCH W DOLINACH RZECZNYCH KARPAT I KOTLINY SANDOMIERSKIEJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominik WRÓBEL

  Full Text Available Badania terenowe, prowadzone w latach 2010-2016, w dolinach rzecznych polskiej części Karpat oraz w Kotlinie Sandomierskiej i w przylegającym do niej odcinku doliny Wisły, miały za zadanie uzupełnić, wiedzę o występowaniu inwazyjnych gatunków roślin (inwaderów w najsilniej przekształconych dolinach rzecznych, a w szczególności określić typy zabudowy dolin rzecznych, sprzyjające rozprzestrzenianiu się tych gatunków. Przeanalizowano 118 transektów zlokalizowanych zarówno w regionach górskich, podgórskich i nizinnych, w odcinkach uregulowanych jak i nieuregulowanych dolin rzecznych, cieków o różnej wielkości. Wyodrębniono główne typy/kategorie zabudowy, łączące w sobie: obiekty hydrotechniczne i przeciwpowodziowe, w tym obwałowania, umocnienia brzegowe i ostrogi korytowe (I, mieszkalną i usługową zabudowę śródmiejską (II, drogowe i kolejowe linie komunikacyjne, w tym mosty (III, wyrobiska górnicze, zabudowę produkcyjną, wydobywczą, magazynową i towarzyszącą (IV, zabudowę rozproszoną, ogródki działkowe (V oraz odrębne place, parkingi i składowiska (VI. Na częściach transektów, obejmujących różne formy zabudowy, najczęściej zanotowano występowanie Solidago gigantea / S. canadensis (46, Impatiens glandulifera (30, Echinocystis lobata (22, Robinia pseudoacacia (17, Helianthus tuberosus (15 i Impatiens parviflora (15. Największa liczba stanowisk gatunków inwazyjnych w relacji do wszystkich ich stwierdzeń została zanotowana na różnego rodzaju budowlach hydrotechnicznych, w tym na umocnieniach brzegowych różnego typu. Obserwacje prowadzone w zakresie wpływu inwestycji regulacyjnych na szatę roślinną wskazują, że nie ma istotnych różnic co do zastosowanych sposobów zabudowy umocnieniowej brzegów, które można byłoby uznać za bardziej przyjazne środowisku. W każdym przypadku następuje pozostawianie odkrytego podłoża i promowanie wkraczania inwaderów.

 6. Insights into the 3D architecture of an active caldera ring-fault at Tendürek volcano through modeling of geodetic data

  KAUST Repository

  Vasyura-Bathke, Hannes; Nikkhoo, M.; Holohan, E.P.; Walter, T.R.

  2015-01-01

  of spatially dense InSAR time-series data, numerical models and sand-box experiments to determine the three-dimensional geometry and kinematics of a sub-surface ring-fault at Tendürek volcano in Turkey. The InSAR data reveal that the area within the ring

 7. Insights into the 3D architecture of an active caldera ring-fault at Tendürek volcano through modeling of geodetic data

  KAUST Repository

  Vasyura-Bathke, Hannes

  2015-04-28

  The three-dimensional assessment of ring-fault geometries and kinematics at active caldera volcanoes is typically limited by sparse field, geodetic or seismological data, or by only partial ring-fault rupture or slip. Here we use a novel combination of spatially dense InSAR time-series data, numerical models and sand-box experiments to determine the three-dimensional geometry and kinematics of a sub-surface ring-fault at Tendürek volcano in Turkey. The InSAR data reveal that the area within the ring-fault not only subsides, but also shows substantial westward-directed lateral movement. The models and experiments explain this as a consequence of a ‘sliding-trapdoor’ ring-fault architecture that is mostly composed of outward-inclined reverse segments, most markedly so on the volcano\\'s western flanks but includes inward-inclined normal segments on its eastern flanks. Furthermore, the model ring-fault exhibits dextral and sinistral strike-slip components that are roughly bilaterally distributed onto its northern and southern segments, respectively. Our more complex numerical model describes the deformation at Tendürek better than an analytical solution for a single rectangular dislocation in a half-space. Comparison to ring-faults defined at Glen Coe, Fernandina and Bárðarbunga calderas suggests that ‘sliding-trapdoor’ ring-fault geometries may be common in nature and should therefore be considered in geological and geophysical interpretations of ring-faults at different scales worldwide.

 8. Święta wojna w Al-Ándalus. Przeobrażenia aktywności dżihadystycznych komórek terrorystycznych w Hiszpanii w latach 1995–2012

  OpenAIRE

  Kosmynka, Stanisław

  2015-01-01

  Europa Zachodnia i Południowa od lat jest jedną ze scen aktywności ekstremizmu dżihadystycznego, zarówno jako obszar przedsięwzięć logistycznych, jak i cel operacji terrorystycznych. Analiza rozwoju tego ruchu na Starym Kontynencie pozwala dostrzec wiele istotnych prawidłowości obrazujących jego ewolucję, sieciowość oraz złożone mechanizmy funkcjonowania. Hiszpania jest w tym kontekście przypadkiem szczególnym, stanowiącym interesujące studium badawcze przeobrażeń komórek terrorystycznych. W ...

 9. Collapse of rocks by blasting. Razrusheniye gornykh porod Vzryvom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sukhanov, A F; Kutuzov, B N

  1983-01-01

  Information is provided about drilling boreholes and wells, explosives and the means for initiating them, storage, transporting and calculation of the explosive materials. Physical essence of the destructive, scientific and air effect of the blast are presented, principles of arrangement and calculation of the charges, reasons for malfunctions and methods of eliminating them, measures for protecting the surrounding objects from harmful effect of the industrial blast. Questions are examined of planning, organization and safety of the blasting operations. The second edition (first edition 1967) has been revised with regard for changes that occurred in the field of blasting operations.

 10. Farklı Su Sıcaklıklarında Tutulan Pullu Sazan (Cyprinus carpio’da Çörek Otu (Nigella sativa Yağının Oksidatif Stres ve Bazı Antioksidan Parametrelere Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Serpil Mişe Yonar

  2017-09-01

  Full Text Available Bu çalışmada; farklı su sıcaklıkları uygulanmış pullu sazan (Cyprinus carpio’da malaondialdehit (MDA ve glutatyon (GSH düzeyi ile glutatyon-S-transferaz (GST enzim aktivitesine çörek otu yağının etkisi araştırılmıştır. 20, 24 ve 28°C’ de tutulan balıklara çörek otu yağı (10 mg/kg yem uygulanmıştır. Kontrol grubu olarak 24°C’de tutulan balıklar seçilmiştir. Uygulama 10 gün devam etmiş ve bu sürenin sonunda balıklardan karaciğer ve böbrek örnekleri alınmıştır. Çalışma sonucuna göre 20°C ve 28°C’deki balıkların MDA düzeyinin önemli oranda arttığı, GSH düzeyi ile GST aktivitesinin düştüğü tespit edilmiştir. Bu gruplarda çörek otu yağı uygulamasıyla MDA düzeyinin istatistiksel olarak önemli düzeyde düştüğü, GSH düzeyi ile GST aktivitesinin önemli oranda yükseldiği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, balıklarda sıcaklık farklılıklarından kaynaklanan strese karşı çörek otu yağı antioksidan olarak kullanılabilir.

 11. Niewirusowy transfer genów do komórek skóry – wybrane metody = Non-viral gene transfer into skin cells – selected methods

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Wędrowska

  2016-01-01

  3Department of Pathobiochemistry and Clinical Chemistry, Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum, Bydgoszcz, Poland       Streszczenie   Wprowadzenie: Skóra jako największy i najłatwiej dostępny narząd stanowi atrakcyjny cel dla terapii genowej, która od wielu lat budzi ogromne nadzieje środowiska naukowego. Jednakże, próby terapii przeprowadzone z wykorzystaniem wektorów wirusowych wykazały szereg wad i ograniczeń m.in. obserwowano indukcję odpowiedzi immunologicznej, losową integrację transgenu z genomem gospodarza i/lub niską wydajność jego ekspresji. Dlatego, wciąż poszukuje się alternatywnych, skuteczniejszych i jednocześnie bezpieczniejszych metod transferu genów. Atrakcyjnej alternatywy upatruje się w metodach niewirusowych. Cel pracy: Przedstawienie wybranych metod niewirusowego transferu genów wykorzystywanych w terapii genowej chorób skóry. Skrócony opis stanu wiedzy: Terapia genowa chorób skóry obejmuje wykorzystanie wektorów plazmidowych jako nośnika genów terapeutycznych, a także metod ich dostarczania do komórek takich jak: elektroporacja, mikroiniekcja, sonikacja, wykorzystanie nośników lipidowych i polimerów kationowych. Podsumowanie: Niewirusowe metody transferu genów oferują pewne zalety włączając niską toksyczność, brak infekcyjności oraz łatwość i niskie koszty produkcji w porównaniu z technikami wirusowymi. Niewirusowe metody wydają się być obiecującym narzędziem terapii genowej chorób skóry w szczególności nowotworów tego narządu.   Słowa kluczowe: plazmid, transfer genów, skóra, wirus, terapia genowa.     Summary Introduction: Skin, the largest and most accessible organ of the human body is considered as an ideal gene therapy target. However, various types of viral vectors used in classical gene therapy have a number of disadvantages, such as possibility of immune response induction, random integration of inserts into the host genome or low expression efficiency

 12. Sağlıklı genç olgularda yüksek yoğunluklu intervalli aerobik egzersiz eğitimi ile submaksimal sürekli aerobik egzersiz eğitiminin solunum fonksiyonları, egzersiz kapasitesi, stres düzeyi ve benlik saygısı üzerine etkilerinin karşılaştırılması

  OpenAIRE

  Yalman, Ali

  2016-01-01

  Bu çalışma iki farklı aerobik egzersiz eğitiminin (yüksek yoğunluklu interval egzersiz ve sürekli submaksimal egzersiz) solunum fonksiyonları, egzersiz kapasitesi, benlik saygısı ve stres düzeyi üzerine etkilerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya yaş ortalaması 20,83±0,97 yıl olan, 36 sağlıklı katılımcı dahil edildi. Katılımcılar yüksek yoğunluklu interval egzersiz eğitimi (YYİE) grubu (n=19 %52,8) ve sürekli submaksimal egzersiz eğitimi grubu (SSE) (n=17 %47,2) olmak üzer...

 13. Mehmet Harmancı’nın Küçürek Öykülerindegündelik Kuşatma Altındaki İnsanın Varoluş Görüngüleri Existence Perspectives Of An Individual Under Daily Blockage In The Short Short Stories Of Mehmet Harmancı

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mutlu DEVECİ

  2013-03-01

  şme sürecinde değerlerini/ özünü koruyarak geleceğe taşınmalıdır. Diğerleri gibi kalmak, bireyleşememek, şey’ler dünyasında yitip gitmektir. İnsan gerçeğini tarihsel boyutuyla ele alan Mehmet Harmancı, öykülerinde, bireyin kendi oluşuna göndermede yapar. Anlam arayışı içerisindeki insanların; ölüm, aşk ve yalnızlık izlekleri etrafında eylem ve eylemsizliklerini dile getirir.Mehmet Harmancı Muhtemel Menkıbeler adlı eserinde yer alan küçürek öykülerinde, yaşamın anlamına yönelik sorgulamalarda bulunur. Türler arası geçişkenliğin dikkat çektiği bu eserde yazar, menkıbe türünün imkânlarını aşarak küçürek öykü türüne özgü bir anlatım yolu seçer. Öykülerde, şimdi’yi vareden değerler, geçmişin izdüşümünde kurulur ve gündelik kuşatma altındaki insanın varoluş görüngüleri sergilenir.Mehmet Harmancı, geleneğin izdüşümünde kurduğu Muhtemel Menkıbeler’inde moderniteyi ıskalamadan geleneği de modern olana ezdirmeden yol alır. Yazar, değerlerini yok sayarak medeniyet kurmaya çalışanlara karşı geleneği, modern dünyanın fenomenolojik temeli sayar. Bu açıdan modernite olarak kabul ettirilmeye çalışılan dünya/ yaşam yerine, temeli geleneğe dayalı bir modern dünya arzusu taşır. Muhtemel Menkıbeler’deki öykülerin pek çoğu böylesi bir ruh dünyasına aittir.Muhtemel Menkıbeler’deki öykülerde, geleneğin deneyimsel, kültürel ve nesneler belleğini başat değer olarak kabul eden yazar, yaşamın anlam arayışına yönelik sorgulamaları ile yol göstericilik özelliğini ön plana çıkarır.Çalışmada, Mehmet Harmancı’nın Muhtemel Menkıbeler adlı eserinde yer alan öyküleri analiz edilirken, menkıbe ile küçürek öykü türleri arasındaki ilişkiye dikkat çekilerek; gelenek ile modernite arasındaki insan görüngülerine yer verildi.

 14. Górnojurajsko-dolnokredowe skaly macierzyste w zachodniej czesci Karpat fliszovych

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Golonka, J.; Matyasik, I.; Skupien, P.; Wieclaw, D.; Waśkowska; Oliwa, A.; Krobicki, M.; Strzeboński, P.; Vašíček, Zdeněk

  2008-01-01

  Roč. 34, 3/1 (2008), s. 73-81 ISSN 0138-0974 Grant - others:GA ČR(CZ) GA205/07/1365; GA Mšk(CZ) MSM6198910019 Program:GA Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : Outer Carpathians * hydrocarbons * source rocks Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy

 15. Ee-ees-ti rek-laam-film!!! / Maria Mang

  Index Scriptorium Estoniae

  Mang, Maria

  2008-01-01

  Eesti Ajaloomuuseumi näituse "Raha paneb rattad käima. Eesti Reklaamfilm 40" kuraator räägib ERF-ist ehk 1967. aastal käima lükatud asutusest Eesti Reklaamfilm. Lisaks "Reklaamiklubi", "Läänelik vorm, sostsialistlik sisu" ja "Reklaam - toode, mida tarbiti"

 16. Glówne elementy paleogeograficzne Zachodnich Karpat Zewnetrznych v późnej jurze i wczesnej kredzie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Golonka, J.; Krobicki, M.; Waśkowska; Oliwa, A.; Vašíček, Zdeněk; Skupien, P.

  2008-01-01

  Roč. 34, 3/1 (2008), s. 61-72 ISSN 0138-0974 Grant - others:GA ČR(CZ) GA205/07/1365 Program:GA Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : Outer Carpathians * paleogeography * plate tectonics Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy

 17. Abrasiveness and hardness of rocks of Cretaceous deposits of Chechen-Ingushetiya. Ob abrazivnosti i tverdosti gornykh porod melovykh otlozhenii Checheno-Ingushetii

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Trofimenko, Yu.P.

  1981-01-01

  Presented are results of studies of the abrasiveness and hardness of core material taken from Upper Cretaceous deposits in the process of drilling deep boreholes in the areas of Chechen-Ingushetiya. Based on the studies it is established that the abrasiveness of rock is mainly influenced by the coarseness of the mineral grains in the rock, their mineralogical composition, and the composition of the cement. Given is a system of clasification of the investigated core material with respect to abrasiveness and hardness.

 18. İbrahim ÇELİKYÜREK 1,*, Emre ÖNAL 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İbrahim Çelikyürek

  2016-10-01

  Full Text Available The AZ91T5 Mg alloy was bonded by friction welding process. The welding process was carried out by continuous drive friction welding machine. The friction load, time and speed are used as friction welding parameters, and the effects of these parameters on the microstructure and mechanical properties of the welding interface were investigated. Characterization of welding interface microstructure and fractured surfaces of joints was carried out by optical microscopy and scanning electron microscopy. Microstructural investigations revealed that the welding interfaces have a smooth and continues morphology. The micro hardness and shear strength of matrix and the welding interfaces were measured in order to determine the mechanical properties of joints. The results showed that the welding interfaces have higher hardness than the matrix and the shear strengths of welding interfaces increase with increasing pressure and speed while time has different effect.

 19. Treatment of Intraepidermal Autoimmune Bullous Diseases Sürekli Eğitim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tamer İrfan Kaya

  2011-06-01

  Full Text Available Pemfigus is an autoimmune bullous skin disease, characterized by intraepidermal blisters. It is a severe and potentially life-threatening chronic disease with blisters and erosions on the mucosae and the skin. Treatment options do not differ for two most common types of pemphigus, pemphigus vulgaris and pemphigus foliaceus, except that the latter is usually less resistant to treatment and corticosteroids can often be started at lower doses. Systemic corticosteroids are still the most widely used drugs in the treatment of pemphigus and continue to be the mainstay of therapy for this disease. Adjuvant drugs are commonly used in combination with the aims of increasing efficacy and of having a steroid-sparing action, thereby allowing reduced corticosteroid side-effects. Mortality and complete remission rates have improved since the introduction of adjuvant drugs to pemphigus. Adjuvant drugs include immunoadsorbtion, corticosteroid pulse therapy, intravenous immunoglobulin (IVIG, immunosuppressive agents such as azathioprine, cyclophosphamide, mycophenolate mofetil and and anti-CD20 monoclonal antibody (rituximab. The lack of consensus in the published literature about the treatment of this disorder is responsible for different treatment strategies. Treatments need to be chosen after careful consideration of the potential benefits and side effects according to the patients’ medical condition. Here, both conventional therapies and novel treatment regimens for pemphigus are discussed. (Turkderm 2011; 45 Suppl 1: 44-53

 20. rek z pouti. Na okraj poutní kultury

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kafka, Luboš

  2011-01-01

  Roč. 29, č. 1 (2011), s. 8-29 ISSN 0862-2043 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90580513 Keywords : pilgrimage * folk religiousness * folk art * folk craft Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 1. Litostratygrafia osadów górnej jury i dolnej kredy zachodniej cześci Karpat Zewnetrznych (propozycja do dyskusji)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Golonka, J.; Vašíček, Zdeněk; Skupien, P.; Waśkowska; Oliwa, A.; Krobicki, M.; Cieszkowski, M.; Ślaczka, A.; Slomka, T.

  2008-01-01

  Roč. 34, 3/1 (2008), s. 9-31 ISSN 0138-0974 Grant - others:GA ČR(CZ) GA205/07/1365 Program:GA Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : Outer Carpathians * lithostratigraphy * sedimentary basins Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy

 2. Bezkontaktní systém pro kalibrace koncových měrek

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dvořáčková, Š.; Dvořáček, F.; Konečný, P.; Kůr, J.; Buchta, Zdeněk; Čížek, Martin; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Hucl, Václav; Pikálek, Tomáš; Lazar, Josef; Číp, Ondřej

  -, č. 4 (2016), s. 2-6 ISSN 1210-3543 Institutional support: RVO:68081731 Keywords : laser interferometry * low-coherence interferometry * gauge block * metrology Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering

 3. Automatický systém pro bezkontaktní kalibraci koncových měrek

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Buchta, Zdeněk; Čížek, Martin; Řeřucha, Šimon; Šarbort, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Konečný, P.; Kůr, J.; Wíttek, R.

  2012-01-01

  Roč. 57, č. 10 (2012), s. 289-291 ISSN 0447-6441 R&D Projects: GA ČR GP102/09/P293; GA ČR GAP102/10/1813; GA MPO 2A-1TP1/127; GA MŠk ED0017/01/01; GA MŠk(CZ) LC06007; GA ČR GPP102/11/P819 Institutional support: RVO:68081731 Keywords : Gold Medal on International Engineering Fair Brno 2012 * Institute of Scientific Instruments of Academy of Sciences of the Czech Republic * Mesing spol. s r.o. * contactless gauge blocks calibration * HeNe laser Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering

 4. Opfyldelsesværnetinget for løsørekøb i europæisk ret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steensgaard, Kasper

  2012-01-01

  Med indførelsen af Bruxelles I-forordningen skete der et afgørende skift i reguleringen og fortolkningen af opfyldelsesværneting i europæisk procesret. I køb af løsøre og tjenesteydelser skal stedet for opfyldelse i procesretlig henseende nu fastlægges efter en autonom EU-retlig regel. Efter en...... årrække med usikkerhed om, hvilken retsstilling den nye regel medførte, har EU-domstolen med afgørelsen i Car Trim v KeySafety Systems forsøgt at komme med en afklaring - det er imidlertid kun lykkedes delvist....

 5. Rychlé a šetrné měření délky koncových měrek

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dvořáčková, Š.; Dvořáček, F.; Konečný, P.; Buchta, Zdeněk; Čížek, Martin; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Hucl, Václav; Pikálek, Tomáš; Lazar, Josef; Číp, Ondřej

  -, prosinec (2016), s. 10-11 ISSN 1804-5413 R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA03010663 Institutional support: RVO:68081731 Keywords : laser interferometry * low-coherence interferometry * gauge block * metrology Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering

 6. Jak měřit délky koncových měrek - nové možnosti

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dvořáčková, Š.; Dvořáček, F.; Konečný, P.; Buchta, Zdeněk; Čížek, Martin; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Hucl, Václav; Pikálek, Tomáš; Lazar, Josef; Číp, Ondřej

  2016-01-01

  Roč. 64, č. 23 (2016), s. 38 ISSN 0040-1064 Institutional support: RVO:68081731 Keywords : laser interferometry * low-coherence interferometry * gauge block * metrology Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering

 7. Čeština známá i neznámá - zemče, čugárek, strboulí.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ireinová, Martina

  Č. 10 (2017), s. 8-8 Institutional support: RVO:68378092 Keywords : Czech Linguistic Atlas * dialectology * Czech dialects * Dictionary of Czech Dialects Subject RIV: AI - Linguistics OBOR OECD: Linguistics www.brno-komín.cz/kominsky.zpravodaj

 8. Hikâyet-i Nil-i Mübârek Üzerine The Story Of The Holy Nile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ

  2012-12-01

  Full Text Available Turkish literature came into a close contact with the Arab and Persian cultural circles, after the Turks adopted Islamic civilization. That contact became efficient especially in the fields of language and literature. During this period of cultural interaction which was improved by translation and adaptation studies, numerous works of religious-moral-didactic characteristics appeared in Turkish literature. We find the mentioned works prominently in a religious and moral character, pursuing the principles of ideal individual and ideal society.Some of the works of this type are stories. Recounting a curiosity for thesource of the Nile and a religious-fantastic adventurous journeyexperienced to satisfy this curiosity, “Abdulmecid’s Story”, a work thatcovers the characteristics of the mentioned type, will be the topic of ourstudy. What was said in the name of wonder and curiosity of theunknown or execution eliminate those, around them, not necessarilyreligious, magic, mystical telescopingly may result in processing.“Abdulmecid’s Story”, the search for the source of the Nile RiverAbdülmecid forensic work of the people of Paradise, Gabriel reflects theperception of being religious issues as well as consecrated Kevser, theNile, the Zamzam water as a resource, such as an origin of the holy isconnected again to the world of values noteworthy aspect-oriented. Inour study, the River Nile, the Euphrates, such as "Blessed" sublimatedwith the title and Islam must be counted as the river. This adjective,Egypt and the district of the river as a natural human life in allagricultural life, as well as marking the lifeblood of the river, the sourceseems to be in for quite a long period of time determined that theinability of the mystery of the source of the Nile River, a theme that isquite old and often processed in the need to express. İslâm medeniyeti dairesine dâhil olduktan sonraki süreçte, Türk Edebiyatı, Arap ve Fars kültür muhiti ile yakın temasa geçmiştir. Bu temas, öncelikle dil ve edebiyat sahasında etkili olmuştur. Tercüme ve adaptasyon faaliyetleri ile ivme kazanan bu kültürel etkileşim döneminde, dini-ahlâki-didaktik nitelikte pek çok eser, Türk Edebiyatı sahasında bu suretle var olabilmiştir. Bahsi geçen eserlerin ana hatlarıyla ideal insan, ideal toplum prensibi ekseninde, ağırlıklı olarak dini ve ahlâki içerikli bir kimlik ile karşımıza çıktığı ifade edilebilir ki bu türden eserlerden bir bölümünü de kıssalar oluşturur. Nîl Nehri���nin kaynağına duyulan merak ve bu merakın giderilmesi adına başlatılan dini-fantastik içerikli maceralı yolculuğu anlatan “Hikâye-i Abdülmecid” adlı kıssa da bahsi geçen türün özelliklerini barındıran bir eser olmakla çalışmamızın genel çerçevesini oluşturmaktadır. Bilinmeyene duyulan merak ve bu merakın giderilmesi adına söylenenler veya icra edilenler, ister istemez etraflarında dini, sihri, mistik olağanüstülüklerin iç içe geçerek işlenmesi sonucunu doğurabilir. “Hikâye-i Abdülmecid” adlı eserde, Abdülmecid’in Nil Nehri’nin kaynağını arayışı, halkın Cennet, Cebrail gibi dini konulardaki algısını yansıtıyor olmanın yanında, Kevser, Nil, Zemzem gibi suların kaynak olarak kutsal bir kökene nasıl bağlanmış olduğuna da işaret etmektedir. Nil Nehri, Fırat Nehri gibi “Mübarek” sıfatı ile yüceltilmiş ve İslâm nehri olarak sayılmıştır. Bu sıfat, nehrin Mısır ve havalisindeki bütün zirai hayatın doğal olarak da insan hayatının can damarı olması münasebetiyle olabileceği gibi, nehrin kaynağının oldukça uzun bir süre tespit edilememesiyle de ilgili olsa gerektir ki Nîl Nehri’nin kaynağının gizeminin oldukça eski ve sık işlenmiş bir tema olduğunu da burada ifade etmek gerekecektir.

 9. Jabůrek, Groeben, von Petr - Hrdinové prusko-rakouské války na pomezí fikce a metareality

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kessler, Vojtěch

  2017-01-01

  Roč. 62, 3-4 (2017), s. 31-36 ISSN 2570-6861 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-11309S Institutional support: RVO:67985963 Keywords : Austro-Prussian War * literary fiction * the Battery of the Dead * commemoration * heroes Subject RIV: AB - History OBOR OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 10. OBOSNOVANIYe RAZRABOTKI MOBIL'NOGO MNOGOFUNKTSIONAL'NOGO GORNOSPASATEL'NOGO KOMPLEKSA S ELEMENTAMI ROBOTIZATSII DLYA LIKVIDATSII POSLEDSTVIY AVARIY V GORNYKH VYRABOTKAKH SHAKHT I RUDNIKOV [RATIONALE FOR THE DEVELOPMENT OF A MOBILE MULTIFUNCTIONAL MINE RESCUE COMPLEX, WITH ELEMENTS OF ROBOTICS, FOR THE ELIMINATION OF THE CONSEQUENCES OF ACCIDENTS IN MINE WORKINGS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yarosh A.S.

  2017-09-01

  Full Text Available The article provides an overview of accidents in the Kuzbass mines in the last 16 years related to the collapse of the rubble and excavations. A modern state of the performance of rescue operations in case of caving and blockages is described. Scientific research in the field of mine rescue work, in particular the availability of effective means of mechanization to eliminate blockages in overseas coal mines, has not given positive results, except for information that in this case, the light, portable machines with manual drive. The concept of creating a mobile multifunctional equipment (device for mechanization of disassembly and elimination of blockages is outlined. The requirements for the creation of mobile multifunctional equipment are formulated. A device (mine-rescue complex is proposed, which can be the basis for the development of new means of mechanization of mine rescue work in the event of the elimination of debris. It is noted that the creation of the complex will allow: to shorten the time for the search and release of people from the dam, to provide them with the first medical aid and to ensure people's escape from the obstruction; ensure the safety of mine rescue work and the safety of life and health of mine rescuers; reduce or completely eliminate heavy manual labor; in a short time to eliminate blockages and caving in order to restore the life support of the enterprise; increase the prestige of the profession of a mine rescuer, - reduce social tension in emergency situations. The name of the new development "Creation of a mobile multifunctional mine rescue complex with robotic elements (MMGSK" is defined. An opinion on a possible performer on the creation of this innovative work is presented.

 11. Malí gratulanti: k podobě a úloze sbírek veršovaných přání v 19. století

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vítová, Andrea

  2016-01-01

  Roč. 48, R. 2016 (2016), s. 158-175 ISSN 0231-5904 Institutional support: RVO:68378068 Keywords : Nineteenth century * literature for children and young adults * congratulations Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision OBOR OECD: Specific literatures

 12. ŞiiRSEL BiR DEKOR OLARAK "NESNEL KARŞILIK" KAVRAMI VE NECiP FAZIL KISAKÜREK'iN "BACALAR" ŞiiRiNDE YANSIMALARI

  OpenAIRE

  Çobanoğlu, Şaban

  2010-01-01

  Bu çalışmanın amacı, T. S. Eliot'ın "Hamlet And His Problems" (Hamlet ve Problemleri) başlıklı makalesinde ele aldığı "objective correlative" (nesnel karşılık) kavramının tanımını yaparak bazı yazarlarımız tarafından Türkçeye nasıl tercüme edildiğini belirtmek, ardından bizce doğru olduğunu düşündüğümüz tercihi ortaya koyarak kavramı tartışan şair ve yazarlarımızın konu ile ilgili görüşlerine yer vermektir. Makalenin son bölümünde ise, kavramı daha net bir şekilde açı...

 13. Hemşirelerde Benlik Saygısı İle Durumluk ve Sürekli Kaygı Arasındaki İlişki: Bir Üniversite Hastanesi Örneği

  OpenAIRE

  KUTANİS, Prof. Dr. Rana ÖZEN

  2013-01-01

  Abstract The purpose of this study is to examine the relationships between self-esteem, state and trait anxiety at a university hospital sample. Study questionnaires were distributed to 145 nurses. In this study, the participation was on a voluntary basis and a total of 128 participants returned the questionnaires. Survey return rate was 88.28%. Study results demonstrated that there were significant relationships between self-esteem, state and trait anxiety. Additionally, there were signific...

 14. Analýza využitelnosti účetních závěrek pro rozhodování investorů

  OpenAIRE

  Čermák, Martin

  2014-01-01

  The aim of this diploma thesis is to cover the problem of usefulness of financial statements and accompanying notes in relation to the most important users and their investment decision making. First part of the thesis describes substantial principles of financial statements and notes and forms theoretic basis for subsequent practical analysis. The role of annual accounts information in the decision-making process is further determined. General usefulness of financial statements is covered to...

 15. Rejstříkování zákonných údajů ročních závěrek firem

  OpenAIRE

  KALÍŠKOVÁ, Anna

  2016-01-01

  My thesis is focused on the Business Register of Financial Statements of Companies. This thesis is divided into two parts. Firstly, the basic characters of Financial Statements are described, for example the balance sheet, the income statements, the statement of cash flow, audit of the financial statement. Companies must publish their financial statements in the business register. The practical part is focused on the analysis of this obligation. In the end this thesis has been evaluated situa...

 16. Kan basıncı ölçüm aletlerimiz ne kadar doğru ölçüyor: kurumsal sürekli bakım programı

  OpenAIRE

  Ek, Rauf Onur; Dişcigil, Güzel; Başak, Okay; Kaplan, Hülya; Çeçen, Serpil; Bozkaya, Ayfer

  2006-01-01

  Amaç: Sfigmomanometre fizik muayenenin önemli bir parçasıdır ve kan basıncı kontrolünün temel taslarından birisidir. Sfigmomanometrelerin dogru ölçüm yapabilmesi için kalibrasyonlarının ve bakımlarının yapılması gerekmektedir. Bu çalısma, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kullanımda olan sfigmomanometrelerin degerlendirmesini yapmak ve aletlerin düzenli aralıklarla kontrolünü saglayabilmek için bir program olusturabilmek mevcut sorunları saptamak amacıyla yapılmıstır. ...

 17. Excursion Guide-Book: International Symposium: Time Frequency and Dating in Geomorphology Held in Czechoslovakia on 16-21 June 1992,

  Science.gov (United States)

  1992-06-21

  travertine blocks in Spi~sk hrad castle /in Slovak/. Mineralia Slovaca. Bratislava, 17.1.: pp. 15-24. 14.GROSS, P., et al.: Geologia vychodnej dasti...1na geologia Zap. Karpat, 21- SprAvy o vyskumoch GODA, GOD9, Bratislava 1986, pp. 167-175. 24.HALOUZKA, R.: Nove poznatky o kvartdrnej stratigraf ii...dlenenie neovulkanitov stredneho Slovenska. Zapadne Karpaty, seria geologia 9, GODS, Bratislava 1983, pp. 1-203. 38.KANT0R, J., WIEGEROVA, V.: Radiometric

 18. Reconfigurable Optical Elements Based on Single and Coupled Microdisk Resonators with Quantum Dot Active Media

  Science.gov (United States)

  2009-08-31

  nO * nd * R * BesselY [m - 2 , ReK * nO * R] - 2 * (m * nO + nd 2 * m * nd) * BesselY [m - 1, ReK* nO * R] ) + (4 * mA2 * (nO - nd) + ReKA2 *nO...m*nO + k* mA2 *nd + ReKA3 * nO * ndA2 * RA2) * BesselJ[m, ReK* nd * R]) * BesselY[m, k * nO * R]) ; A- 7 startRe= ReK; startlm = ImK / glmK , If

 19. Fotografie ze sbírek Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., a Archivu města Brna v knize vzpomínek „Měla jsem moc krásné dětství“. Tematika a kontexty výběru

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nosková, Jana; Čermáková, J.

  2014-01-01

  Roč. 13, č. 2 (2014), s. 14-27. ISBN 80-86712-30-3. ISSN 1213-399X Institutional support: RVO:68378076 Keywords : Brno * photo collections * Germans * family photographs * 1920´s-1940´s * photography Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 20. An Effective Key Management Approach to Differential Access Control in Dynamic Environments

  OpenAIRE

  Yogesh Karandikar; Xukai Zou; Yuanshun Dai

  2006-01-01

  Applications like e-newspaper or interactive online gaming have more than one resource and a large number of users. There is a many-to-many relationship between users and resources; each user can access multiple resources and multiple users can access each resource. The resources are independent and each resource needs to be encrypted by a different Resource Encryption Key (REK). Each REK needs to be distributed to all subscribers of the resource and each subscriber must get all the REKs he/s...

 1. Breakthrough of Oscillatoria limnetica and microcystin toxins into ...

  African Journals Online (AJOL)

  2016-01-01

  Jan 1, 2016 ... and recently regular field observations revealed heavy growth of this species in ... are 100–120 m offshore and located at 8–10 m depth in the. Nile River. ... light microscope based on taxonomic publications such as. Komárek .... eters including the type of chlorine compound, the concentra- tion used, pH ...

 2. Co-constructing referential space in multimodal narratives

  NARCIS (Netherlands)

  Stec, Kashmiri; Huiskes, Mike

  Meaning-making is a situated, multimodal process. Although most research has focused on conceptualization in individuals, recent work points to the way dynamic processes can affect both conceptualization and expression in multiple individuals (e.g. Özyürek 2002; Fusaroli and Tylén 2012; Narayan

 3. [ADMAdda5]-microcystins in Planktothrix agardhii strain PH-123 (cyanobacteria) -  importance for monitoring of microcystins in the environment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laub, J.; Henriksen, P.; Brittain, S.M.

  2002-01-01

  Two major and two minor microcystins (MCYST) were isolated from a hepatotoxic Danish strain of Planktothrix agardhii (Gomont) Anagnostidis et Komárek by reversed-phase high-performance liquid chromatography. The microcystins were characterized by UV spectroscopy, amino acid analysis, fast atom bo...... in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI 10.1002/tox.10042...

 4. Türgi luule. Kahekümnenda sajandi esimene pool : [järelsõna] / Andres Ehin

  Index Scriptorium Estoniae

  Ehin, Andres, 1940-2011

  1997-01-01

  Autorid: Ahmet Hasim, Nazim Hikmet Ran, Ercüment Behzat Lav, Cahit Sitki Taranci, Necip Fazil Kisakürek, Fazil Hüsnü Daglarca, Orhan Veli Kanik, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday, Cahit Kulebi, Ahmet Arif, Turgut Uyar

 5. Komórki Th17 w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Paradowska-Gorycka

  2010-10-01

  Full Text Available Dzikie komórki CD4+, stymulowane przez komórki prezentująceantygen (APCs i szereg cytokin, ulegają aktywacji i różnicowaniudo wielu subpopulacji limfocytów pomocniczych (Th odgrywającychgłówną rolę w modulowaniu odpowiedzi układu immunologicznego.Komórki Th1 i Th2 uczestniczą w regulacji odpowiedzikomórkowej i humoralnej, komórki Th17 zostały zaś zidentyfikowanejako subpopulacja komórek Th regulujących procesy zapalnepoprzez produkcję odrębnych cytokin, takich jak IL-17. Głównącechą tej subpopulacji komórek jest udział w odpowiedzi skierowanejprzeciwko drobnoustrojom oraz w patogenezie choróbautoimmunologicznych i alergicznych. Znaczenie komórek Th17oraz IL-17 w regulacji poszczególnych etapów procesu zapalnegotoczącego się w reumatoidalnym stawie nadal nie jest w pełnipoznane i stanowi ostatnio cel wielu badań. W prezentowanej pracyomówiono najnowsze doniesienia dotyczące fenotypu, różnicowaniaoraz najważniejszych funkcji biologicznych ludzkich komórekTh17, a także przedstawiono ich rolę w patogeneziereumatoidalnego zapalenia stawów.

 6. BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ VİDEO PAYLAŞIM SİTELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

  OpenAIRE

  ELÇİÇEK, Mithat; BAHÇECİ, Ferhat

  2018-01-01

  Yeni nesil teknolojilerin hızla yaygınlaştığı günümüz bilgi toplumunda, internet ve web teknolojilerine olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Artan ihtiyaçlar doğrultusunda web teknolojilerinin kullanım alanları genişlemekte ve bu alanlara erişim yolları yeni teknolojilerle sürekli geliştirilmektedir. Hayatın her alanında yaşanan bu gelişmeler şüphesiz ki eğitim alanında da yeni arayışları beraberinde getirmektedir. Eğitim teknolojilerinin etkin kullanılması ve bu teknolojilerin web tabanlı siste...

 7. Il "caso Stamina" nella prospettiva della sociologia medica

  OpenAIRE

  Campa, Riccardo

  2014-01-01

  Debata związana z terapeutycznym zastosowaniem komórek macierzystych, od dość dawna prowadzona w atmosferze sporów, w ostatnich jednak dwóch latach skoncentrowała się wokół tzw. "przypadku Stamina", włoskiego zjawiska, które przybrało wymiar światowy. Władze i autorytety włoskie dokonały autoryzacji terapii bazującej na wstrzykiwaniu mezenchymalnych komórek macierzystych, która w uznaniu międzynarodowej społeczności naukowej miałaby być "pozbawioną podstaw naukowych". Ta wyjątkowa sytuacja pr...

 8. An Adaptive, Multi-Rate Linear Quadratic Regulator for a Shipboard MVDC Distribution System with Constant Power Loads

  Science.gov (United States)

  2017-09-01

  investigation into the factors which most strongly influence ROA size would be instructive. The genetic algorithm could be modified to assess ROA size and an...DISTRIBUTION SYSTEM WITH CONSTANT POWER LOADS 5. FUNDING NUMBERS REL95 REK4K 6. AUTHOR(S) Adam J. Mills 7. PERFORMING ORGANIZATION NAME(S) AND ADDRESS...ES) Naval Postgraduate School Monterey, CA 93943-5000 8. PERFORMING ORGANIZATION REPORT NUMBER 9. SPONSORING /MONITORING AGENCY NAME(S) AND

 9. Colacium Minimum (Euglenophyta, A New Epiphytic Species For Asia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wołowski Konrad

  2015-12-01

  Full Text Available Colacium minimum Fott & Komárek, known so far from a few localities in Central Europe (Czech Republic, is reported here for the first time from Asia (Thailand. This epiphytic species was found growing on eight taxa of loricated euglenoids. The process of surface colonization of Trachelomonas Ehrenb. and Strombomonas Deflandre taxa by C. minimum in natural populations is briefly discussed and originally documented using LM and SEM.

 10. Levantamento das Cianobactérias Psâmicas em Sedimentos Superficiais Marginais da Lagoa Azul, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Loreine Hermida da Silva e Silva

  2008-05-01

  Full Text Available The coastal area of the Rio de Janeiro State presents a series of lagoons, dune fi elds and strand plains, which are the result of thepaleogeographical evolution during Neogene. The lagoa Azul is situated at 22o56’52”S and 42o04’62”W in the Arraial do Cabo, locatedabout 160 km far the city of Rio de Janeiro. It is a natural hypersaline coastal aquatic body which, parallel to Atlantic Ocean. The presentwork focused on the identifi cation of psammic cyanobacteria in the surface sediments of the lagoa Azul. The samples were obtained byusing plastic tubes and were later aconditiones in opaque plastic containers and conserved in a 4% solution of formaldehyde. With thematerial obtained, permanent slides were prepared so as to characterize them phycologically. Qualitative analysis showed the presenceof 14 species and the occurrence of the families Chroococcaceae Nägeli 1849 (5 sp., Phormidiaceae Anagnostidis & Komárek 1988(4 sp., Synechococcaceae Komárek & Anagnostidis 1995 (2 sp., Nostocaceae Kützing 1843 (1 sp., Oscillatoriaceae Gomont 1892(1 sp. and Pseudanabaenaceae Anagnostidis & Komárek 1988 (1 sp.. The incidence of these species is also recorded in other lagoons(Araruama, Pernambuco, Pitanguinha and Vermelha in the northeast of Rio de Janeiro coast, such as the frequency of cyanobacteriais justifi ed by the harsh environment, without predation, with high salinity, elevated temperature and low concentration of oxygen.

 11. Toward a Trust Evaluation Mechanism in the Social Internet of Things.

  Science.gov (United States)

  Truong, Nguyen Binh; Lee, Hyunwoo; Askwith, Bob; Lee, Gyu Myoung

  2017-06-09

  In the blooming era of the Internet of Things (IoT), trust has been accepted as a vital factor for provisioning secure, reliable, seamless communications and services. However, a large number of challenges still remain unsolved due to the ambiguity of the concept of trust as well as the variety of divergent trust models in different contexts. In this research, we augment the trust concept, the trust definition and provide a general conceptual model in the context of the Social IoT (SIoT) environment by breaking down all attributes influencing trust. Then, we propose a trust evaluation model called REK, comprised of the triad of trust indicators (TIs) Reputation, Experience and Knowledge. The REK model covers multi-dimensional aspects of trust by incorporating heterogeneous information from direct observation (as Knowledge TI), personal experiences (as Experience TI) to global opinions (as Reputation TI). The associated evaluation models for the three TIs are also proposed and provisioned. We then come up with an aggregation mechanism for deriving trust values as the final outcome of the REK evaluation model. We believe this article offers better understandings on trust as well as provides several prospective approaches for the trust evaluation in the SIoT environment.

 12. Toward a Trust Evaluation Mechanism in the Social Internet of Things

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nguyen Binh Truong

  2017-06-01

  Full Text Available In the blooming era of the Internet of Things (IoT, trust has been accepted as a vital factor for provisioning secure, reliable, seamless communications and services. However, a large number of challenges still remain unsolved due to the ambiguity of the concept of trust as well as the variety of divergent trust models in different contexts. In this research, we augment the trust concept, the trust definition and provide a general conceptual model in the context of the Social IoT (SIoT environment by breaking down all attributes influencing trust. Then, we propose a trust evaluation model called REK, comprised of the triad of trust indicators (TIs Reputation, Experience and Knowledge. The REK model covers multi-dimensional aspects of trust by incorporating heterogeneous information from direct observation (as Knowledge TI, personal experiences (as Experience TI to global opinions (as Reputation TI. The associated evaluation models for the three TIs are also proposed and provisioned. We then come up with an aggregation mechanism for deriving trust values as the final outcome of the REK evaluation model. We believe this article offers better understandings on trust as well as provides several prospective approaches for the trust evaluation in the SIoT environment.

 13. Tapetes Microbianos Lisos Estratificados do Brejo do Espinho, RJ, Brasil.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Loreine Hermida da Silva e Silva

  2007-07-01

  Full Text Available Bogs are ecosystems found mainly in lower zones that separates inner and outer sandy terraces, and rivers and streams from valleys. These environments are always flooded or suffer seasonal flooding or can stay dry in a extended dry season. Its shallow waters increase the role of the sediment in the maintenance of such ecosystem. The Brejo do Espinho (22º56’ S and 42º14’W is a coastal body of water located 108 km from Rio de Janeiro city where are observed the development of thick microbial mats (about 2-4 cm in thickness. Aiming the characterization of the microbial mats, was made monthly collections in five collects in stations located in the bog borders. Microbial mats samples were taken using a spatula, deposited into plastics vials and later fixed with 4% formaldeid solution. For identification of the cyanobacterias, fresh and permanent slides were made. Smooth layered microbial mats present in subtidal and intertida regions are composed by thin layers with different colors: green, red and brown, who show also distinct cyanobacterialcomposition. These structures show stratus of cohesive lamina with low lithification. Analysis revealed 27 species of cyanobacterias. Chroococcaceae Nägeli 1849 family was the main family found with 37% of the total frequency followed by Phormidiaceae Anagnostidis & Komárek 1988 family with 18,5%, Synechococcaceae Komárek & Anagnostidis 1995 family with 11,1%, Pseudanabaenaceae Anagnostidis & Komárek 1988 family with 11,1%, Entophysalidaceae Geitler1925 family with 7,4%, Schizothricaceae Elenkin 1934 family with 7,4% and Oscillatoriaceae Gomont 1892 family with 7,4%. The domain of cyanobacterias in the Brejo do Espinho reflects its general plasticity that allows them to adapt to hostile conditions of the environment.

 14. Editor-in-Chief

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Yavuz COŞKUN

  2013-06-01

  Full Text Available Andrejs Geske (University of Latvia, Latvia B. N. Ghosh (Eastern Med. Univ. North Cyprus Bayram Ürekli (University of Selçuk, Türkiye Erdinç Didar (American University, Bulgaria Ercan Tatlıdil (University of Ege, Türkiye Erman Artun (University of Çukurova, Türkiye Hikmet Y. Celkan (University of Gaziantep, Türkiye Hüseyin Bağcı (METU, Türkiye Jean Crombois (American University, Bulgaria Kemal Silay (Indiana University, USA Lelio Iapadre (University of L'Aquila, Italy Michael Goldman (University of Minnesota, USA

 15. Vzpomínky prof. Arnošta Klímy na Mezinárodní kongres historiků ve Stockholmu v roce 1960 (Fragment z dosud nepublikovaných vzpomínek historika)

  OpenAIRE

  Myška, Milan

  2013-01-01

  The edition of the fragment of the reminiscences of the Czech economic historian Prof. Arnošt Klíma about the participation of Czech and Slovak historians at the World Economic History Congress in Stockholm in 1960. Within the frame of the so-called great themes, an only major report entrusted to East European historians was presented by Macůrek and Klíma – a report about the transition from feudalism to capitalism. On the eve of the congress was held the first international meeting of econom...

 16. Tulevaisuuden rekrytointimenetelmät

  OpenAIRE

  Tuomi, Janna; Lehtonen, Linda

  2014-01-01

  Rekrytointiala muuttuu vauhdilla ja näin ollen uusia keinoja saavuttaa potentiaaliset työnhakijat tulee koko ajan lisää. Internetin sekä sosiaalisen median käytön lisääntyessä uusille rekrytointikanaville aukeaa koko ajan uusia mahdollisuuksia. Uudet ja vanhat kanavat tasapainottelevat keskenään, tavoitteenaan saada irti se hyöty, mitä uudet mahdollisuudet tuovat mukanaan Opinnäytetyössä tutkittiin erilaisia rekrytointikeinoja ja pyrittiin saamaan kokonaisvaltainen kuva siitä mitä rek...

 17. Zakład Medycyny Sądowej w Bielsku-Białej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerzy Brzyski

  2014-10-01

  Full Text Available Zakład Medycyny Sądowej w Bielsku-Białej został utworzony w 1978 roku. Podstawą dla jego utworzenia i wpisania w strukturę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego były wytyczne Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15.06.1978 roku w sprawie organizacji i zadań komórek medycyny sądowej (Dz.U. MZiOS Nr 11, poz 28.

 18. INDIVIDUALNE METODE ZA PREMAGOVANJE STRESA

  OpenAIRE

  Soldat, Daniel

  2016-01-01

  Življenje si lahko predstavljamo kot čolniček, ki pluje po vodi in življenjske dogodke kot valove, ki lahko zamajejo človekovo ravnotežje. Čoln včasih pluje mirno, spet drugič se na obzorju pojavijo nevihte, iz oblakov se trgajo strele in visoki valovi čoln močno zamajejo. Takrat bi lahko rekli, da je posameznik v stresu. Sodoben način življenja prinaša mnogo preglavic, frustracij in takšnih ali drugačnih zahtev, ki lahko posameznika spravljajo v stres. Od vsakega posameznika je odvisno, ...

 19. Ještě ke slovu ještě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nejedlý, Petr

  2016-01-01

  Roč. 8, č. 3 (2016), s. 38-48 ISSN 1803-876X. [Jazykovědný strukturalismus na počátku 21. století. Olomouc, 24.04.2014-24.04.2014] R&D Projects: GA ČR GAP406/10/1153 Institutional support: RVO:68378092 Keywords : Miroslav Komárek * lexical unit ještě (= still, yet) * grammatical analysis * lexicological analysis * lexical meaning Subject RIV: AI - Linguistics OBOR OECD: Linguistics

 20. Geneza reumatoidalnego zapalenia stawów a możliwości terapii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefan H. Mackiewicz

  2010-02-01

  Full Text Available Reumatoidalne zapalenie stawów należy do najbardziejzłożonych pod względem patogenetycznym chorób autoimmunologicznych.Czynniki (czynnik DR-β1 genetyczne i środowiskowestanowią o wrażliwości na chorobę. Nieznany mechanizm indukującypowoduje aktywację układu immunologicznego. Zakreszmian w różnych populacjach komórek i produkcja prozapalnychmediatorów chemicznych stwarza stan pewnego ,,chaosu biologicznego”.Kluczowe znaczenie ma derepresja genów w komórkachi przepływ sygnałów wewnątrz- i międzykomórkowych.Chorobę charakteryzuje bardzo indywidualny przebieg i nieprzewidywalnaodpowiedź na różne metody leczenia. Stosowane lekidziałają plejotropowo (metrotreksat – hamując proliferację aktywowanychkomórek bądź selektywnie na poszczególne elementyłańcucha patogenetycznego (antycytokiny.

 1. RUSÇUK VE ÇEVRESİNDE CEREHORLAR (1694-1698)

  OpenAIRE

  Çolak, Kamil

  2018-01-01

  Osmanlı Devleti’nde ücret karşılığı geçici olarak geri hizmetlerde kullanılan askerlere cerehor adı verilmiştir. Cerehorlar genellikle kale tamiri, yol, köprü, gemi, tabya inşası, maden ocakları, bataklık temizleme, siper kazma, gemilerde kürek çekme gibi işlerde çalıştırılmışlardır. Bu arada devlete ait bazı işlerin yapılması durumunda cerehorluktan muaf olunabilmiştir. Rusçuk şehri Tuna Nehri kıyısında yer aldığından buradan temin edilen cerehorlar büyük ölçüde gemilerde kürek çekmişlerdir....

 2. Donava in Sava pri Strabonu in v napisih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marjeta Šašel Kos

  2010-12-01

  Full Text Available V članku so zbrana in komentirana tista mesta v Strabonovi 7. knjigi, kjer piše o Donavi in Savi. Že Herodot je Donavo opredelil kot najpomembnejšo njemu znano reko; pri grških piscih se je zanjo uveljavilo tračansko ime Istros, ki se je tudi pozneje uporabljalo za spodnji tok Donave. Zgornji tok se je imenoval Danuvius/Danubius, ime je verjetno keltsko. Kot božanstvu so Danuviju postavljali oltarje; blizu sotočja Drave in Donave so skupaj z njim počastili tudi boga Drava. Savo je poosebljal bog Savus, ki so ga častili ob zgornjem, nevarnejšem toku reke do Siscije. Skupaj z Adsaluto sta imela svetišče nad brzicami pri Podkraju nasproti Hrastnika, blizu območja nevarnih slapov. Strabon poleg drugih rek dvakrat omenja sicer neznani Noar, ki so ga enačili s celo vrsto rek, med drugim tudi z Odro, vendar je natančna analiza Strabonovega besedila pokazala, da gre lahko le za spodnji tok Save. Izviri Save Dolinke v Zelencih pri Podkorenu so bili sveti kraj, kjer so častili Saverkno.

 3. Metformina – mechanizmy działania i zastosowanie w terapii cukrzycy typu 2[i][/i

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Grzybowska

  2011-01-01

  Full Text Available Metformina jest obecnie najczęściej zalecanym lekiem w terapii cukrzycy typu 2. Mimo iż ta pochodna biguanidu jest stosowana od ponad 50 lat, mechanizm jej działania nie został dokładnie poznany. W pracy przedstawiono najnowsze doniesienia o mechanizmach antyhiperglikemicznego działania metforminy. Obejmują one: zmniejszenie wchłaniania glukozy w jelicie cienkim, zwiększony transport glukozy do komórek, obniżenie osoczowego stężenia wolnych kwasów tłuszczowych oraz hamowanie glukoneogenezy. Szczególną rolę w tych procesach odgrywa aktywacja kinazy białkowej aktywowanej przez AMP. Najnowsze odkrycia umożliwiły poznanie mechanizmów działania przeciwmiażdżycowego, hipotensyjnego i przeciwnowotworowego metforminy oraz jej wpływu na czynność śródbłonka naczyń. Plejotropowe działanie metforminy obejmuje wpływ na profil lipidowy osocza, zmniejszenie stresu oksydacyjnego, a także zwiększenie aktywności fibrynolitycznej osocza. Mimo że metformina nie jest metabolizowana, najnowsze badania wykazały, że jest aktywnie transportowana do hepatocytów, a także do komórek nabłonka kanalików nerkowych, odpowiednio przez OCT1 (organic cation transporter 1, kodowany przez gen SLC22A1 oraz OCT2 (kodowany przez [i]SLC22A2[/i]. Z kolei transporter MATE1 (multidrug and toxin extrusion 1 protein, kodowany przez gen [i]SLC47A1[/i] umożliwia wydzielanie metforminy z tych komórek do żółci lub moczu. Polimorfizm genów transporterów metforminy może się przyczynić do istotnych różnic w reakcji na lek.

 4. Mechanizm działania fingolimodu w terapii stwardnienia rozsianego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Turniak

  2017-08-01

  Full Text Available Fingolimod jest pierwszym zarejestrowanym doustnym lekiem stosowanym w terapii stwardnienia rozsianego. Jego aktywny metabolit – fosforan fingolimodu poprzez działanie na receptory S1PR reguluje uwalnianie limfocytów z tkanek limfoidalnych do krążenia, wykazując efekt immunosupresyjny. Najnowsze badania dowodzą jednak, że na korzystny efekt działania fingolimodu składa się również wielopłaszczyznowe działanie neuroprotekcyjne. Fingolimod przenika przez barierę krew–mózg i wpływa na wykazujące ekspresję receptorów S1PR komórki ośrodkowego układu nerwowego: astrocyty, progenitory oligodendrocytów, mikroglej, a także neurony. Fingolimod pobudza produkcję czynników neurotroficznych oraz hamuje produkcję tlenku azotu przez komórki astrogleju, zmniejszając nasilenie proceu neurodegeneracji. Co więcej, zmniejsza ekspresję prozapalnych cytokin indukowanych przez TNF w astrocytach, zmniejszając ich potencjał prozapalny. Pobudza zarówno migrację, jak i  proliferację komórek progenitorowych oligodendrocytów, będących źródłem oligodendrocytów  – jedynych komórek ośrodkowego układu nerwowego zdolnych do syntezy mieliny. Leczenie fingolimodem znacząco nasila mechanizmy regeneracyjne w przebiegu autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego. Ponadto zmniejsza reaktywność mikrogleju i spowalnia związany z odpowiedzią zapalną proces nuerodegeneracji. Długotrwała aplikacja fingolimodu redukuje wrażliwość komórek nerwowych na czynniki neurotoksyczne, sugeruje bezpośrednie działanie neuroprotekcyjne. Obecnie w różnych fazach badań klinicznych znajdują się selektywne inhibitory poszczególnych podtypów receptorów dla S1P, pozbawione charakterystycznych dla fingolimodu działań niepożądanych oraz posiadające korzystniejsze właściwości farmakokinetyczne. Należą do nich: siponimod, ponesimod oraz ozanimod.

 5. TOPLAM HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

  OpenAIRE

  YÜCEL, Mustafa

  2014-01-01

  Öz Malın hizmet olduğu bankacılık sektöründe hizmetin müşteriler tarafından nasıl algılandığının bilinmesi çok önemlidir. Bu yüzden de bankaların müşteri memnuniyetini sürekli ölçerek memnuniyetsizliğin ortaya çıktığı hizmetlerde iyileştirmelere gitmeleri kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmektedir. Bu çalışmada hizmet kalitesinin ölçümüne yönelik olarak, Parasuraman, Zeithhaml ve Berry tarafından geliştirilen Servqual hizmet kalitesi ölçüm modeli incelenmektedir. Model, hizmete iliş...

 6. Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Yavuz Coşkun

  2011-06-01

  Full Text Available Andrejs Geske University of Latvia, Latvia B. N.Ghosh (Eastern Med.Univ. North Cyprus Bayram Ürekli (University of Selçuk, Türkiye Erdinç Didar (American University, Bulgaria Ercan Tatlıdil (University of Ege, Türkiye Erman Artun (University of Çukurova, Türkiye Hikmet Y.Celkan (University of Gaziantep, Türkiye Hüseyin Bağcı (METU, Türkiye Jean Crombois (American University, Bulgaria Kemal Silay (Indiana University, USA Lelio Iapadre (University of L'Aquila, Italy Michael Goldman (University of Minnesota, USA Bilgehan Pamuk (University of Gaziantep, Türkiye

 7. Overview of hydraulic ash and slag transport in the Power Plantt 'Oslomej': Macedonia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cvetanoski Radomir K.

  2017-01-01

  Full Text Available AD ELEM Skopje Subsidiary REK 'Oslomej' s. Oslomej is a part of the energy system with an installed power of 125 MW and the net average annual production of 500 GWh of electricity. The basic fuel is coal with an average of 7600 KJ/kg. Coal from the mine is provided Oslomej - west and old mine (Oslomej-east wherein 2009. excavated 1.156.709 t. The main aim of the project is solving environmental problems in Power Plant Oslomej and its surrounding area that creates the existing system of transport and disposal of ash and slag (transport of moist ash by conveyor belt at an open landfill, so the main task of this Project is introducing new technologies of transport and disposal of ash and slag in the form of hydro mixtures.

 8. Sanat Yapıtı Sergileme ve Sunum Çeşitlerine Örnekler Eşliğinde Bir Bakış

  OpenAIRE

  AYAN ERGEN, Burcu

  2014-01-01

  Sergi, sahip olunanları gerek göstermek gerekse ticaret amacıyla başkalarına sunmak için oluşturulan bir düzendir. Sergilemek eski kullanımıyla teşhir etmek anlamına gelir. Sergileme ve sunum yöntemleri, gereksinimlerin ve teknolojinin zaman içinde geçirdiği evrime bağlı olarak sürekli değişen ve yenilenen bir biçim alır. Günümüzde müze ve galerilerde sergileme çeşitleri üzerinde durulacak ve sergilerin oluşturulma düşüncesi ile nasıl oluşturulduğunun inceleneceği bu bildiride, örnekler üzeri...

 9. Thermal power plants and environment

  International Nuclear Information System (INIS)

  1997-01-01

  Recent versions of the air quality models which are reviewed and approved from the Environmental Protection Agency (EPA) are analysed in favour of their application in simple and complex terrain, different meteorological conditions and modifications in the sources of pollutant emissions. Improvement of the standard methods for analysis of the risks affecting the environment from different energy sources has been carried out. The application of the newly introduced model enabled (lead to performing) risk analysis of the coal power plants compared to other types of energy sources. Detailed investigation of the risk assessment and perception from coal power plants, has been performed and applied to the Macedonian coal power plants. Introducing the concept of 'psychological pollution', a modification of the standard models and programs for risk assessment from various energy sources has been suggested (proposed). The model has been applied to REK Bitola, where statistically relevant differences in relation to the control groups have been obtained. (Original)

 10. BELEDİYELERİN ÖZGELİRLERİNİN ARTIRILMASINDA VERGİLENDİRME YETKİSİ: ÜLKELER ARASI BİR KARŞILAŞTIRMA

  OpenAIRE

  Topal, A. Kadir

  2010-01-01

  Özet: Türkiye'de belediyelerin mali yapılarının büyük ölçüde merkezebağımlı olduğu, dolayısıyla belediyelerin hızlı kentleşmenin ortaya çıkardığıhizmet gereklerini karşılayabilmek için merkezden sürekli kaynak talep ettikleribilinmektedir. Buna bağlı olarak, genel bütçenin durumu gözönüne alındığında,belediyelere daha fazla kaynak aktarımının m&am...

 11. Comparing DNS and Experiments of Subcritical Flow Past an Isolated Surface Roughness Element

  Science.gov (United States)

  Doolittle, Charles; Goldstein, David

  2009-11-01

  Results are presented from computational and experimental studies of subcritical roughness within a Blasius boundary layer. This work stems from discrepancies presented by Stephani and Goldstein (AIAA Paper 2009-585) where DNS results did not agree with hot-wire measurements. The near wake regions of cylindrical surface roughness elements corresponding to roughness-based Reynolds numbers Rek of about 202 are of specific concern. Laser-Doppler anemometry and flow visualization in water, as well as the same spectral DNS code used by Stephani and Goldstein are used to obtain both quantitative and qualitative comparisons with previous results. Conclusions regarding previous studies will be presented alongside discussion of current work including grid resolution studies and an examination of vorticity dynamics.

 12. Enflasyon Ortamında Mamul Fiyatlandırması

  OpenAIRE

  GÜNEŞ, Recep

  2013-01-01

  Fiyatlandırma konusu farklı bilim dallarında farklı varsayımlaradayandırılarak açıklanmaya çalışılırken, uygulama alanındamaliyet artı metodunun önemli bir yer tuttuğu yapılan saha çalışmalarındaortaya konulmuştur. Maliyet artı kar metodunun genelolarak enflasyonun olmadığı ortamlarda kolayca uygulanabilirken,maliyetlerin sürekli değiştiği enflasyon ortamında fiyatlandırmadaha da karmaşık bir görünüm arz etmektedir. Bu çalışmada,enflasyon ortamında maliyet artı kar metodunun uygulanabilirliği...

 13. Comparative SAXS and DSC study on stratum corneum structural organization in an epidermal cell culture model (ROC)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kuntsche, Judith; Herre, Angela; Fahr, Alfred

  2013-01-01

  barrier similar to that of human stratum corneum is, however, a prerequisite. In this study, the stratum corneum lipid organization in an epidermal cell culture model based on rat epidermal keratinocytes (REK organotypic culture, ROC) was investigated by small-angle X-ray scattering (SAXS) in dependence......Cell cultured skin equivalents present an alternative for dermatological in vitro evaluations of drugs and excipients as they provide the advantage of availability, lower variability and higher assay robustness compared to native skin. For penetration/permeation studies, an adequate stratum corneum...... and SC lipid organization. Cultivation for 21days resulted in further minor changes in the structural organization of ROC SC. The SAXS patterns of ROC SC had overall large similarities with that of human SC and point to the presence of a long periodicity phase with a repeat distance of about 122Å, e...

 14. Astma w badaniach spirometrycznych

  OpenAIRE

  Iwona Grzelewska-Rzymowska; Joanna Mikołajczyk; Jadwiga Kroczyńska-Bednarek

  2010-01-01

  Astma i POChP to choroby charakteryzujące się zmiennym zwężeniem dróg oddechowych określanym jako „obturacja oskrzeli". Obturacja wywołana jest przez zapalenie błony śluzowej i przebudowę, które wynikają z napływu komórek zapalnych oraz działania różnorodnych mediatorów i cytokin. W procesie zapalnym zaangażowane są różne struktury i procesy określane jako „jednostka nabłonkowo-mezenchymalna". Rozpoznanie astmy opiera się na wywiadzie, badaniu alergologicznym i ocenie wskaźników s...

 15. Zespół nakładania astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

  OpenAIRE

  Jadwiga Kroczyńska-Bednarek; Paweł Górski; Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2011-01-01

  Astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to zapalne choroby dróg oddechowych, które łączy obecność ograniczenia przepływu powierza przez drogi oddechowe podkreślane w ich definicji. Zapalenie, które leży u podłoża obu chorób, różni się jakościowo rodzajem przeważających komórek i głównych mediatorów zapalnych. Inna jest też na ogół odpowiedź na leki rozszerzające oskrzela w astmie i POChP. Pomimo tych różnic i znaczących odrębności naturalnego przebiegu, rokowania i pat...

 16. Doğal Kaynaklardan Sodyum Kabonat Üretimi Yöntemleri

  OpenAIRE

  AKBOĞA, Salih; GİRGİN, İsmail

  1987-01-01

  Solvay yöntemi ile yapay soda üretiminin daha pahalı olması nedeniyle piyasada, doğal kaynaklardan üretilen soda miktarında sürekli bir artış olduğu gözlenmektedir. Son yıllarda, doğal soda yataklarına çözelti madenciliği tekniklerinin uygulanması çok önem kazanmış ve bu yöntemlerle, klasik madencilik uygulamalarına oranla, daha başarılı sonuçlar elde edildiği anlaşılmıştır. Ülkemizde de, Etibank tarafından, Beypa­zarı trona yatakları ile ilgili olarak yeraltı madenciliği ve çözelti madencili...

 17. Reumatoidalne zapalenie stawów – aspekty immunobiologiczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefan Mackiewicz

  2011-08-01

  Full Text Available W trakcie ewolucji następują zmiany, których konsekwencją jestpowstanie wielu układów molekularnych determinujących przebiegchoroby. Pojawienie się reumatoidalnego zapalenia stawów(RZS jest uwarunkowane licznymi genami wrażliwości na chorobę.Czynniki środowiskowe modyfikują genom i stanowią impulsdo inicjacji choroby. Proces zapalny w RZS jest bardzo złożonyw wyniku interakcji komórki–geny–cząsteczki. Powstającyw przepływie sygnałów „chaos biologiczny” prowadzi do przekroczeniagranicy homeostazy i następstw patologicznych (ryc. 1.Mechanizmy obrony są słabo wykształcone. Dotychczasoweleczenie modyfikujące wpływa na obniżenie reaktywności biologicznejaktywnych komórek.

 18. Production of ceramics from coal fly ash

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angjusheva Biljana

  2012-01-01

  Full Text Available Dense ceramics are produced from fly ash from REK Bitola, Republic of Macedonia. Four types of fly ash from electro filters and one from the collected zone with particles < 0.063 mm were the subject of this research. Consolidation was achieved by pressing (P= 133 MPa and sintering (950, 1000, 1050 and 11000C and heating rates of 3 and 100/min. Densification was realized by liquid phase sintering and solid state reaction where diopside [Ca(Mg,Al(Si,Al2O6] was formed. Ceramics with optimal properties (porosity 2.96±0.5%, bending strength - 47.01±2 MPa, compressive strength - 170 ±5 MPa was produced at 1100ºC using the heating rate of 10ºC/min.

 19. Antep Fıstığı İşleme Tekniği ve Muhafazasının Kalite Üzerine Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yekta Gezginç

  2015-02-01

  Full Text Available Antep fıstığı; Pistacia vera L. türüne ait sert kabuklu meyvelerdir. Ülkemizin en önemli ihraç ürünlerinden olan antep fıstığı, kuruyemiş, pastacılık, et sektöründe yoğun olarak  kullanılmaktadır. Antep fıstığının iç ve dış pazarlarda sürekli alıcı bulabilir hale gelmesi nedeniyle; kalitesinin iyileştirilmesi, işleme tekniği ve muhafazasının iyi yapılması ile gerçekleştirilebilir. Antep fıstığının hasat, kurutma, depolama, işleme ve pazarlama sırasında kalite parametrelerinde oluşabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi çok önemlidir. İnsan sağlığı ve ülkenin ekonomik potansiyelinin korunması, artırılması bu kalite parametrelerinin iyileştirilmesi ve sürekli korunması ile sağlanabilir. Bu çalışmada; antep fıstığının günümüz normlarındaki gıda kalite ve güvencesiyle üretilmesi ele alınacaktır.

 20. A comparison of the antioxidant property of five Ayurvedic formulations commonly used in the management of vata vyadhis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C V Sruthi

  2012-01-01

  Full Text Available Background :The five kashayams (kwaths - decoctions Manjishtadi kashayam (MK, Rasna erandadi kashayam (REK, Sahacharadhi kashayam (SK, Maharasnadi (or Rasna dwiguna bhagam kashayam (MRK and Dhanwantharam kashayam (DK are widely used in the management of diseases manifested due to vitiation of vata and vatarakta (mostly diseases of connective tissues, bones, joints and nervous system. Free radicals are generated subsequent to the inflammatory changes in such conditions, and these cytotoxic reactive oxygen species cause oxidative damage to the cells. Phenolic compounds are the most common water soluble antioxidant compounds in plants. Objective : The present study aims at evaluating the phenolic content and antioxidant properties of these five kashayams and their probable protective role in the management of vata vyadhis. Materials and Method : The total phenolic contents of these five Ayurvedic decoctions were determined using Folin-Ciocalteu method and the antioxidant properties were estimated by DPPH (2′2-diphenyl-1-picryl hydrazine radical scavenging activity. Result : MK exhibited higher property (total phenolic content-15.61 ± 0.006 mg/g wt, EC50-7.2μg/ml when compared to other kashayams. DK with phenolic content 12.056 ± 0.004 mg/g wt and 22 μg/ml effective concentration for 50% inhibition comes next in the present study. REK, SK and MRK show almost similar phenolic content and antioxidant property. Conclusion : From the observations, it is seen that the total phenolic content and the antioxidant property of the products justify the protective and corrective effects produced by the products in vata and vatarakta disorders.

 1. Aktywność fizyczna w terapii otyłości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Zapolska

  2009-03-01

  Full Text Available Otyłość jest chorobą określaną jako patologiczne zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej, która w nadmiernej ilości wpływa negatywnie na stan zdrowia, długość życia i sprawność psychofizyczną. Osoby z nadmierną masą ciała, w której zawartość tłuszczu stanowi proporcjonalnie wysoki odsetek, w porównaniu z osobami o niższej masie ciała są fizjologicznie mniej wydolni, a ich potencjał motoryczny jest niższy. W otyłości u osób dorosłych dochodzi przede wszystkim do zwiększenia rozmiarów komórek tłuszczowych. W przypadku dzieci obserwujemy przyrost liczby komórek tłuszczowych, które mogą się przyczynić do rozwoju otyłości w wieku dorosłym, gdyż zwiększenie liczby komórek jest procesem nieodwracalnym. Często rodzice aż do momentu wystąpienia znacznej otyłości nie postrzegają nadmiernej masy ciała dziecka w kategoriach problemu zdrowotnego. Istotna staje się więc rola służby zdrowia w prowadzeniu działań prewencyjnych, skierowanych na działania np. fitness clubów odpowiednio przygotowanych do podejmowania tego typu zadań. Ogólnie przyjęte zasady dawkowania ćwiczeń w treningu zdrowotnym fitness osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży są podobne. Różnią się czasem trwania, częstotliwością podejmowania aktywności oraz stosowanymi obciążeniami. Treningi fitness obejmują głównie wytrzymałościowe formy ćwiczeń, takie jak ćwiczenia aerobowe na urządzeniach typu cardio mające za zadanie przede wszystkim uaktywnić i zredukować nadmiar tkanki tłuszczowej. Inną formą zajęć usprawniających powinny być ćwiczenia oporowe uwzględniające stosowanie urządzeń izotonicznych. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na dobór ćwiczeń, obciążenie oraz kontrolę postępów. Równocześnie zaleca się stosowanie monitoringu zakresów HR każdej sesji treningu aerobowego i oporowego. Jako uzupełnienie proponowane są ćwiczenia gibkościowe wykonywane jako

 2. Coleção de microalgas de ambientes dulciaquícolas naturais da Bahia, Brasil, como potencial fonte para a produção de biocombustíveis: uma abordagem taxonômica Collection of microalgae from natural freshwater environments of Bahia, Brazil, as a potential source for biofuel production: a taxonomic approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Cristina de Queiroz Mendes

  2012-09-01

  Full Text Available O presente trabalho envolveu a identificação taxonômica de espécies nativas de microalgas (isoladas de ecossistemas dulciaquícolas localizados nos arredores de Salvador, Bahia integrantes da Coleção de Microalgas dulciaquícolas do LABIOMAR/IB/UFBA, visando estudos taxonômicos mais aprofundados (ultraestruturais e moleculares e experimentos que possam avaliar sua capacidade para suprir cadeias produtivas de biocombustíveis. As coletas foram realizadas nos arredores de Salvador, Bahia, Brasil. A identificação das espécies foi efetuada com base em caracteres morfológicos. Foram identificados 19 táxons, 12 em nível de espécie e nove em nível de gênero, sendo 14 Chlorophyceae (Chlamydomonas sp1, Chlamydomonas sp2, Chlamydomonas sp3, Chlamydocapsa bacillus (Teiling Fott, Chlorococcum sp1, Chlorococcum sp2, Coelastrum indicum Turn.. Coelastrum microporum Nägeli, Desmodesmus brasiliensis (Bohl. Hegew, Scenedesmum obliquus (Turpin Kütz, Ankistrodesmus falcatus (Corda Ralfs, Ankistrodesmus fusiformis Corda, Kirchneriella lunaris (Kirchner. Möbius, Pseudokirchneriella subcapitata (Korshikov F. Hindák, três Trebouxiophyceae (Botryococcus braunii Kütz., Botryococcus terribilis Komárek et Marvan e Chlorella vulgaris Beijerinck, uma Bacillariophyceae (Nitzschia sp. e uma Cyanobacteria (Synechocystis sp..This study identified native species of microalgae (maintained at LABIOMAR/IB/UFBA Collection of Freshwater Microalgae to indicate their potential to supply the biofuel production chain. Samples were collected in freshwater ecosystems around Salvador, Bahia, Brazil. Species identification was based in morphological characteristics. Nineteen species were isolated and identified, 12 at the level of species and nine at the level of genus: 14 Chlorophyceae (Chlamydomonas sp1, Chlamydomonas sp2, Chlamydomonas sp3, Chlamydocapsa bacillus (Teiling Fott, Chlorococcum sp1, Chlorococcum sp2, Coelastrum indicum Turn. Coelastrum microporum N

 3. Aktualne spojrzenie na rehabilitację w chorobie Parkinsona – wybrane zagadnienia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarosław Pasek

  2010-06-01

  Full Text Available Choroba Parkinsona (Parkinson’s disease, PD jest schorzeniem neurodegeneracyjnym ośrodkowego układu nerwowego, które charakteryzuje się klinicznie podstępnym początkiem i powolnym postępem objawów, zaś patomorfologicznie – zwyrodnieniem komórek części zbitej istoty czarnej zawierających barwnik neuromelaninę. Klinicznie objawy pojawiają się po zniszczeniu około 50% komórek istoty czarnej i spadku produkcji dopaminy. Choroba ta należy do chorób układu pozapiramidowego, w których stosuje się leczenie objawowe (farmakoterapia, rehabilitacja, co pozwala wydłużyć i utrzymać aktualną kondycję fizyczną. Stosuje się także leczenie operacyjne – neurochirurgiczne, którego celem jest poprawa jakości życia pacjentów (quality of life. Kompleksowa rehabilitacja powinna być wdrażana na każdym etapie choroby i prowadzona w sposób ciągły, nie tylko w warunkach szpitalnych, ale także ambulatoryjnie. Wykorzystanie różnych możliwości i metod terapeutycznych w znaczący sposób przyspiesza powrót pacjenta do optymalnej sprawności funkcjonalnej w zależności od stopnia zaawansowania choroby, a to z kolei jest podstawą sukcesu usprawniania. Rehabilitacja w chorobach neurologicznych stanowi bardzo ważne i szerokie zagadnienie. Jednocześnie jest jednym z najważniejszych elementów w procesie leczenia tych chorych. Autorzy w pracy przeglądowej przedstawili wybrane formy i metody ćwiczeń ruchowych, zabiegów fizykalnych oraz niektóre zasady postępowania rehabilitacyjnego pacjentów z chorobą Parkinsona, które powinny być realizowane w ramach kompleksowego leczenia.

 4. Can the Spatial Point Patterns of Animal Distributions Be Detected Using Sparse Samples? A Case Study of Four Soricomorpha (Mammalia Species in Poland / Czy Przestrzenny Wzorzec Rozkładu Punktów W Dystrybucji Zwierząt Może Zostać Określony Na Podstawie Rzadkiego Próbkowania? Studium Przypadku Na Czterech Gatunkach Soricomorpha (Mammalia Występujących W Polsce.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chen Youhua

  2014-12-01

  Full Text Available W niniejszej pracy użyto funkcji K.-Ridley’a oraz alternatywnych modeli przestrzennego rozkładu punktów dla wyliczenia i porównania mieszanych danych o dystrybucji czterech gatunków ssaków występujących w Polsce, należących do Soricomorpha (Talpa europaea, Sorex araneus, Sorex minutus i Neomys fodiens na podstawie prób o różnej wielkości. Następujące modele zostały dopasowane i porównane: homogeniczny proces Poissona (HPP z niehomogenicznym procesem Poissona (1PP. Dla modeli 1PP zmiennymi wyjaśniającymi (kowariantami przebieg trendu były współrzędne geograficzne. Modele procesów przestrzennych i rzeczy- wisty status rozmieszczenia (z użyciem funkcji K. badanych gatunków był też szacowany na podstawie pełnych danych pochodzących z obserwacji w celu sprawdzenia jak wiele komórek sieci jest wymagane do próbkowania, aby oddało ono rzeczywisty wzorzec rozmieszczenia punktowego. Rozważano próbkowanie z wielkością próby: 5, 10, 30, 60 i 100 elementów. Dla każdej wielkości próby wykonano 500 powtórzeń w celu utrzymania spójności i redukcji nieokreśloności modelu. Wykazano, żc bazując na pełnych danych pochodzących z obserwacji modele 1PP są dużo lepsze od zerowego modelu HPP w wyjaśnieniu wzorców dystrybucji gatunków Soricomorpha na całym obszarze Polski. Dla każdej wielkości próby rzeczywisty status koncentracji gatunku jest powiązany z modelami przestrzennymi rozkładu punktów jego występowania na analizowanym obszarze i może być precyzyjnie określony na podstawie ograniczonej liczby prób. Na bazie otrzymanych rezultatów zostało stwierdzone, żc około 20% komórek sieci powinno być użyte jako minimalna, progowa liczba do dokładnego określenia rzeczywistego wzorca przestrzennego rozkładu punktów.

 5. Gaziantep Ekonomisinin Ortadoğu Açısından Önemi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Recep Ulusoy

  2016-06-01

  Full Text Available Gaziantep tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Türkiye’nin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir. Sahip olduğu ticaret potansiyeli ve girişimcilik ruhuyla dünya piyasalarına entegre olmuştur. Türkiye’nin güney sınır komşularıyla yakın ticari ve ekonomik ilişkiler geliştire­rek bölgede sanayi ve ticaret merkezi olmayı başarmıştır. Komşu ülkelerle sınır ticaretini geliştirerek, kendine ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamıştır. Bölgenin en gelişmiş ili olan Gaziantep, Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan en önemli ticaret kapısıdır. Ortadoğu ülkeleriyle geliştirdiği ikili iliş­kiler ekonomik kalkınmayı daha da hızlandırmıştır. Ayrıca Ortadoğu ülkeleri ile Batı ve Asya bloğu arasında mal transferlerinde aracı konumdadır. Ortadoğu bölgesinin sürekli hareketli olması ve bölgede eksik olmayan savaş, ekonomik düzeni bozmakta ve yaşanan olumsuzluklar ihracat ve ithalatı olum­suz etkilemektedir. Gaziantep ekonomisi giderek gelişmekte ve Ortadoğu ihracatına kısmi azalmalarla birlikte katkısı devam etmektedir. Bu makalede kent ile ilgili literatür taranmış, tablo ve grafikler yardımıyla avantaj ve deza­vantajlar analiz edilmiş ve Gaziantep ekonomisinin hem Türkiye hem de Ortadoğu açısından önemi vurgulanmış ve bazı öneriler sunulmuştur.

 6. KIRSAL KESİMDE “YAŞLI KADIN” OLMAK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zuhal GÜLER

  2016-12-01

  Full Text Available kalmaktadır. Şöyle ki, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK İstatistiklerle Yaşlılar 2014 verilerine göre2008 yılında kırsal alanda yaşayan yaşlı nüfusun oranı %10,2 iken, bu 2014’te %14,6’yayükselmiştir. Kentsel alanda ise toplam nüfus içindeki yaşlı nüfus oranı 2008’de 5,7 iken, 2014yılında 7,4’e çıkmıştır. Dolayısıyla kentsel alanda da yaşlı nüfus oranı artmakla birlikte, oransalolarak kırsal alandaki yaşlı nüfus, kentsel alana göre çok daha yüksektir. Çalışmanın konusunu yazkışsürekli olarak kırsal alanda yaşayan yaşlı nüfustan, kadın nüfus oluşturmaktadır.Hem kadın hem de yaşlı kadın olmak, dezavantajlı konumu pekiştirmektedir. Konu ile ilgililiteratür de incelendiğinde yaşlı kadınların yaşlı erkeklere göre yoksul ve yalnız yaşama olasılığıdaha fazla olmaktadır. Çalışmanın amacını kırsal kesimde yaşayan kadın yaşlıların öncelikli sorunve müdahale alanlarının ortaya konulmasıdır.Çalışmanın örneklemini Sivas ili Zara ilçesinin 20 köyünde yaz-kış sürekli yaşayan 65 yaş ve üzeri83 kadın oluşturmaktadır. Veriler doğrudan görüşme yolu ile soru formu uygulanarak derlenmiştir.

 7. Numerical analysis of the impact of permeability on trailing-edge noise

  Science.gov (United States)

  Koh, Seong Ryong; Meinke, Matthias; Schröder, Wolfgang

  2018-05-01

  The impact of porous surfaces on the near-wall turbulent structures and the generated trailing-edge noise is analyzed for several trailing-edge shapes of finite thickness using a high resolution large-eddy simulation (LES)/computational aeroacoustics (CAA) method. The porous surface of the trailing edge is defined by the porosity and the viscous permeability determined by the solution of a turbulent flat plate boundary layer at a Reynolds number 1280 based on the displacement thickness in the inflow cross section. The volume-averaged approach for the homogeneous porous medium shows that the porous impedance scales linearly with the porosity and exponentially with the mean structure size of a porous medium. The drag induced by the porous surface changes the friction velocity and the permeability Reynolds number ReK which determines the porous impedance Rs scaled by ReK-2/3. The trailing-edge noise is analyzed for three solid and three porous trailing edges. The effect of a finite span is investigated by the spanwise correlation model based on the measured coherence distribution. The acoustic prediction shows a good agreement with measurements of the broadband spectrum and the strong tone generated by a finite trailing-edge thickness. The pressure gradient inside the porous media is redistributed by the Darcy drag defined by the viscous permeability and the porosity. The mean pressure increases in the upstream direction inside the porous medium such that the flow acceleration involved in the acoustic generation is reduced inside the porous medium. The noise reduction by a porous medium reaches 11 dB for the trailing-edge shape which possesses a sharp corner for the solid surface. The porous surface applied to a semi-circular trailing edge achieves a 4 dB noise reduction. The directivity pattern for individual components of the acoustic spectrum shows that the massive noise reduction is determined at the tone. Enhanced wave diffraction by the thick flat plate changes

 8. Phatic Communication Politness of Greating Arek Culture on Account Instagram: Pragmatic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karina Sofiananda Armaza Faraba

  2018-05-01

  Full Text Available Language politeness is the starting point of acceptance in speech events (Sumarlam., 2017:181. There are good intentions are meant or delivered in unfavorable or impolite ways, both in terms of word choice and external factors (intonation, mimic, pantomimic, etc. will be interpreted differently. The data in this research is oral speech in the form of caption or writing contains cultural greetings Arek. It can be seen from the classification of data posting in account instagram @aslisuroboyo. Phatic communication of the Arek culture society consists of rek, arek, ndasmu, koen, cok, ndeng, a, gaes, lur, jembuk, bez. It uses the scale of language politeness from Brown and Levinson skala the speaker and hearer relative power (the scale of social status ratings between speakers and speech partners or commonly referred to as the rank scale of power or power rating and the philanthropic scope of Robin Lakoff is the politeness scale of equality or kesekawanan refers to a friendly attitude and always maintain friendship between one person to another in order to be polite.

 9. İÇSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: KAMU-ÖZEL HASTANE KARŞILAŞTIRMASI

  OpenAIRE

  ERGÜN, Zührem

  2013-01-01

  Son yıllarda hizmet sektöründeki hızlı gelişmeler, sektör içinde hizmet konusuna verilen önemin bir göstergesidir. İşletmeler sürekli olarak değişen ve gelişen çevre koşullarına uyum sağlayabilmek konusunda çeşitli hizmetlerden yararlanmaktadır. Sektörel farklılık nedeniyle, hizmetlerde sektörlere göre değişim göstermektedir. Her alanda hizmete olan talep gibi, sağlık kuruluşları alanında da giderek artan bir talep söz konusudur. Sağlık kuruluşlarında da önemi giderek artan hizmetin içsel paz...

 10. FRANCHISING SİSTEMİNİN GİRİŞİMCİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  OpenAIRE

  ULAŞ, Dilber

  2006-01-01

  Franchising, işe başlamanın popüler yollarından birisidir. İşletme sistemi franchising, franchise verenin kendi ticari markası ve adı altında ürünlerini satması için franchise alanları reklam, eğitim programları, yönetim, toplu indirimlerden bütün bir paket olarak yararlandırdığı, önceden eğitimi olmayan bir kişinin işte başarılı olması ve işi idare etmesi için sürekli yardım ve gerekli tüm unsurları sağladığı bir lisans verme şeklidir. Franchise veren, diğer bir işletmeci (franchisee) ile...

 11. Otel İşletmelerinde Müşteri Şikayetlerinin Değerlendirilmesi ve Hizmet Kalitesi Algısının Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi

  OpenAIRE

  KILIÇ, Burhan; OK, Serap; SOP, Serhat Adem

  2013-01-01

  Hizmet işletmeleri sürekli değişim gösteren çevre şartlarına ve müşteri beklentilerine uyum sağlayabildiği sürece rekabet edebilirliğini korumaktadır.Sunduğu hizmet ile müşterilerini tatmin edemeyen bir işletmede, müşteri şikayetlerinin olduğu ve hizmetin kalitesine yönelik olumsuz algıların ortaya çıktığı gözlenmektedir. Dolayısıyla, işletmelerin şikayetleri değerlendirmeye alması, çözümler üretmeye dönük çabalarda bulunması müşterilerin hizmet kalitesi algısı düzeyini olumlu yönde arttırmas...

 12. İŞYERİNDE MOBBİNG: ÇALIŞANLAR ÜZERİNE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nihat GÜLTEKİN

  2016-10-01

  Full Text Available İşyerinde Mobbing (Psikolojik Taciz, bir işçinin diğer çalışanlar veya işveren tarafından kasıtlı olarak sürekli olarak ve sistematik bir şekilde duygusal saldırı yoluyla yıpratılması anlamını taşımaktadır. İşyerinde Mobbing (Psikolojik Taciz, tüm kültürlerde ve tüm ülkelerde cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi, dış görünüş, kıdem, hiyerarşik konum farkı gözetilmeksizin çalışan herkesin başına gelebilecek bir işyeri sorunudur. Bu çalışmada, öncelikle mobbing’e genel bir teorik çerçeve oluşturulduktan sonra, işyerinde psikolojik taciz (mobbing üzerine yapılan araştırmanın sonuçlarına yer verilmiştir.

 13. Sosyal Kurumlarda Din Hizmetleri Ve Sosyal Zekâ İlişkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Remziye Ege

  2013-06-01

  Full Text Available Bu makale sosyal zekâ çerçevesinde din hizmetleri uygulamalarının yeniden düşünülmesi konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. İlahiyat alanındaki mesleki uygulamalara odaklanarak bu uygulamalar içinde sosyal zekânın yeri tartışılmıştır. Bu bağlamda, makalede önce sosyal zekânın ne olduğu sorusu İyi Yürekli Samaryalı Meseli (Luka 10:25-37 ile ilgili bir araştırma özelinde ele alınmakta, daha sonra ise sosyal zekânın din hizmetleri uygulamaları alanındaki etkisi değerlendirilmektedir. Makalenin son bölümünde sosyal zekâyı geliştirme yolunda bazı öneriler sunulmuştur

 14. YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL YARDIMLARIN BİR KAMU YÖNETİMİ POLİTİKASI OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

  OpenAIRE

  GÜNEŞ, Mehmet

  2012-01-01

  Yoksulluk tüm ülkelerin en çok zorlandığı konuların başında yer almaktadır. Çünkü yoksulluk şekil ve tür değiştirerek sürekli yayılmaktadır. Ayrıca yoksul olmanın kriterleri de değişmektedir. Bu yüzden kamu yönetimleri için yoksullukla mücadele gittikçe daha zor şartlarda yürütülmektedir. Yoksullukla mücadelede kamu yönetimlerinin kullandığı politikalardan biri olan sosyal yardımlarla, yoksul kesimlerin bu durumdan kurtulmaları hedeflenmektedir. Ancak sosyal yardımların her geçen gün artan ma...

 15. Near-field flow structures about subcritical surface roughness

  Science.gov (United States)

  Doolittle, Charles J.; Drews, Scott D.; Goldstein, David B.

  2014-12-01

  Laminar flow over a periodic array of cylindrical surface roughness elements is simulated with an immersed boundary spectral method both to validate the method for subsequent studies and to examine how persistent streamwise vortices are introduced by a low Reynolds number roughness element. Direct comparisons are made with prior studies at a roughness-based Reynolds number Rek (=U(k) k/ν) of 205 and a diameter to spanwise spacing ratio d/λ of 1/3. Downstream velocity contours match present and past experiments very well. The shear layer developed over the top of the roughness element produces the downstream velocity deficit. Upstream of the roughness element, the vortex topology is found to be consistent with juncture flow experiments, creating three cores along the recirculation line. Streamtraces stemming from these upstream cores, however, have unexpectedly little effect on the downstream flowfield as lateral divergence of the boundary layer quickly dissipates their vorticity. Long physical relaxation time of the recirculating wake behind the roughness remains a prominent issue for simulating this type of flowfield.

 16. Balıkta Avlanma Sonrası Meydana Gelen Biyokimyasal Değişmeler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayla Soyer

  2015-02-01

  Full Text Available Balık, et kalitesinin ve besin değerinin yüksekliğinden dolayı sevilen bir gıdadır. Balıktaki lipidler, proteinler ve protein olmayan bileşikler ölüm sonrası oluşan ortam nedeniyle biyokimyasal reaksiyonlara maruz kalmaktadırlar. Balıktaki temel enerji kaynakları olan adenozin trifosfat (ATP ve kas glikojeni, ölüm sonrası sürekli üretimin durması sonucu süratle harcanmaktadır. ATP’nin harcanması ve membran bütünlüğünün bozulması sonucu aktin ve miyosin köprüleri geri dönüşsüz olarak oluşmaktadır (rigor-mortis. ATP’nin hipoksantine parçalanması, oluşan anaerobik ortamda glikoliz yoluyla kas glikojeninden laktik asit oluşması, trimetilamin oksitten trimetilamin oluşması ortamdaki enzimler ve mikroorganizmaların varlığında ileri düzeyde biyokimyasal reaksiyonlara neden olmakta, lipidler ve proteinlerde meydana gelen değişmeler balık tat, koku ve tekstüründe değişmelere yol açmaktadır.

 17. The right place? Users and professionals' constructions of the place's influence on personal recovery in community mental health services.

  Science.gov (United States)

  Femdal, Ingrid

  2018-01-01

  Current mental health policy emphasizes the importance of community-based service delivery for people with mental health problems to encompass personal recovery. The aim of this study is to explore how users and professionals construct the place's influence on personal recovery in community mental health services. This is a qualitative, interpretive study based on ten individual, semi-structured interviews with users and professionals, respectively. A discourse analysis inspired by the work of Foucault was used to analyze the interviews. The findings show how place can be constructed as a potential for and as a barrier against recovery. Constructions of the aim of the services matter when choosing a place for the services. Further, constructions of user-professional relationships and flexibility are important in the constructions of an appropriate place for the services. The aim of the service, the user-professional relationship, and flexibility in choosing place were essential in the participants' constructions. To find "the right place" for mental health services was constructed as context-sensitive and complex processes of assessment and co-determination. Trial registration The study is approved by the Regional Committee for Medical Research Ethics, Norway (REK-Midt 2011/2057).

 18. İSTANBUL’DA YER ALAN YEŞİL RESTORAN İŞLETMELERİ HİZMET KALİTESİNİN GRSERV MODELİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  OpenAIRE

  Kurnaz, Alper; Özdoğan, Osman Nuri

  2017-01-01

  İnsanların çevreye ve sağlıklı ürüne olanilgileri sürekli artmaktadır. Bu artış ile birlikte dışarıda yeme içme ihtiyacısonucu yiyecek içecek işletmelerinde sunulan hizmetin kalitesi önemkazanmaktadır. Yeşil restoranların sürdürülebilir ürünler kullanması ve çevreyeduyarlı hizmetleri tercih etmesi müşteriler tarafından talep edilenuygulamalardır. Bu bağlamda yeşil restoranların sunmuş olduğu hizmetin niteliğive bunun ölçülmesi ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyaç hizmet kalitesikavramını ön p...

 19. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Meşruiyet Sorunu ve İlk Kaynaklara Yansıması

  OpenAIRE

  CİDE, Ömer

  2015-01-01

  Her toplumun kendine ait değerleri vardır. Bu değerler, dinamik bir yapıya sahip olan insanın ürünü olduğu için sürekli değişim hâlindedir. Bundan ötürü oluşturulan değerler zaman içerisinde farklılık arz edebilir. İnsanların meydana getirdikleri en büyük teşkilatlardan birisi de devlettir. Ayrı zaman ve mekânlarda birçok devlet kurulmuştur. Devlete, kurulmuş olduğu dönemin geçerli olan değerlerine göre felsefî bir anlam yüklenmiştir. Bu, geçmişle sınırlı olmayıp yaşadığımız zaman diliminde d...

 20. Recent advances in preimplantation genetic diagnosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kahraman S

  2015-04-01

  Full Text Available Semra Kahraman, Çağri Beyazyürek, Hüseyin Avni Taç, Caroline Pirkevi, Murat Cetinkaya, Neşe Gülüm IVF and Reproductive Genetics Center, Istanbul Memorial Hospital, Istanbul, Turkey Abstract: Preimplantation genetic diagnosis (PGD is an important method for the identification chromosomal abnormalities and genes responsible for genetic defects in embryos that are created through in vitro fertilization before pregnancy. As the list of conditions and indications for PGD testing is continuing to extend enormously, novel in vitro fertilization techniques and newly established genetic analysis techniques have been implemented in clinical settings in the recent years. Blastocyst-stage biopsy, vitrification techniques, time-lapse imaging, whole-genome amplification, array-based diagnostic techniques, and next-generation sequencing techniques are promising techniques for the accurate diagnosis of diverse genetic conditions and also for the selection of the best embryo that has the highest implantation capacity. The timing and technique used for biopsy, the amplification techniques, the genetic diagnosis techniques, and appropriate genetic counseling play important roles in establishing a successful PGD. In this review, those key points of PGD will be reviewed in detail. Keywords: preimplantation genetic diagnosis, array comparative genomic hybridization, single-nucleotide polymorphism arrays, next-generation sequencing, monogenic disorders, aneuploidy testing 

 1. ORTA ASYA’DA ARTAN SİLAHLANMA YARIŞI VE SEBEPLERİ

  OpenAIRE

  Yegenov, Shatlyk

  2018-01-01

  Dünyada her ülke istisnasız bir şekilde silahlanmaktadır.Çünkü silahlanma güvenlik ile yakından ilişkili kavramdır. Ama silahlanma aynıanda savaş kavramı ile de yakından ilişkilidir. Yani silahlanma sadece güvenlikiçin bir araç olarak kalmamakta aynı anda savaşların da bir aracı olmaktadır.1991 yılında bağımsızlığını kazanan Orta Asya ülkeleri de kendilerine özgüsebepler ve olaylardan dolayı silahlanmaktadırlar. Bölgenin askeri alanda engelişmiş ülkesi Kazakistan, 1995 yılından beri sürekli s...

 2. İNGİLİZCENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLDİĞİ SINIFLARDA BİRİ BİZİ GÖZETLİYOR: ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA YETENEKLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN KAMERA SİSTEMİ PROJESİ

  OpenAIRE

  AKALIN, Suna

  2009-01-01

  Bu makale öğrencinin konuşma becerilerini desteklememek için hazırlanmış bir projeyi açıklamak için yazılmıştır. Kamera sistemi ile bir sınıfta İngilizce’nin sürekli kullanımının sağlanması hedeflenmiştir. Öğrenciler hafta içi her gün öğleden sonar bu sınıfta kameraların kontrolü altında çeşitli aktiviteler sürdürmüşlerdir.sınıfta kameraların olması, öğretmenin olmasından daha etkili bulunmuştur. Bu proje Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Dil Eğitimi Bölümünde uygulanmıştır...

 3. Çevirimiçi Alışverişteki Engeller: Cinsiyet ve Internet Güvenliğinin Etkileri

  OpenAIRE

  GENİS-GRUBER, AHU; GÖNÜL, M. SİNAN; TAŞ, BEDRİ KAMİL ONUR

  2012-01-01

  Güncel teknoloji çağında, internetin yaygın kullanımı bireylerin sürekli etkileşim içindeolmasını sağlamış ve farklı alışveriş davranışlarına yol açmıştır. Literatürdekiçalışmalar, bu alandaki önemli etkileri ortaya çıkarmaya odaklanmıştır. Bu bağlamda,çevrimiçi yapılan alışverişi etkileyen unsurlar arasında iki önemli engel göze çarpmaktadır: i) Cinsiyet algısına bağlı teknolojiyi kabul etme ve kullanma eğilimi ve ii) İnternetteki güvenlik sorunları. Bu çalışma, göze çarpan bu iki unsurun e-...

 4. Novel toxic effects associated with a tropical Limnothrix/Geitlerinema-like cyanobacterium.

  Science.gov (United States)

  Bernard, Catherine; Froscio, Suzanne; Campbell, Rebecca; Monis, Paul; Humpage, Andrew; Fabbro, Larelle

  2011-06-01

  The presence of a toxic strain of a fine filamentous cyanobacterium belonging to the Oscillatorialean family Pseudanabaenacea was detected during a survey of cyanobacterial taxa associated with the presence of cylindrospermopsin in dams in Central Queensland (Australia). The strain, AC0243, was isolated and cultured, its genomic DNA extracted and 16S RNA gene sequenced. Phylogenetic analysis placed AC0243 with Limnothrix species, although this genus appears polyphyletic. Moreover, not all morphological characters are consistent with this genus but more closely fit the description of Geitlerinema unigranulatum (R.N. Singh) Komárek and Azevedo. The potential toxic effects of AC0243 extract were assessed chemically and biologically. Cell free protein synthesis was inhibited by the extract. Exposure of Vero cells to the extract resulted in a significant reduction in cellular ATP levels following 24-72 h incubation. The presence of cylindrospermopsin was excluded based on the nature of responses obtained in cell and cell-free assays; in addition, (i) it could not be detected by HPLC, LC-MS, or immunological assay, and (ii) no genes currently associated with the production of cylindrospermopsin were found in the genome. Other known cyanobacterial toxins were not detected. The apparent novelty of this toxin is discussed. Copyright © 2009 Wiley Periodicals, Inc.

 5. GEITLERINEMA SPECIES (OSCILLATORIALES, CYANOBACTERIA) REVEALED BY CELLULAR MORPHOLOGY, ULTRASTRUCTURE, AND DNA SEQUENCING(1).

  Science.gov (United States)

  Do Carmo Bittencourt-Oliveira, Maria; Do Nascimento Moura, Ariadne; De Oliveira, Mariana Cabral; Sidnei Massola, Nelson

  2009-06-01

  Geitlerinema amphibium (C. Agardh ex Gomont) Anagn. and G. unigranulatum (Rama N. Singh) Komárek et M. T. P. Azevedo are morphologically close species with characteristics frequently overlapping. Ten strains of Geitlerinema (six of G. amphibium and four of G. unigranulatum) were analyzed by DNA sequencing and transmission electronic and optical microscopy. Among the investigated strains, the two species were not separated with respect to cellular dimensions, and cellular width was the most varying characteristic. The number and localization of granules, as well as other ultrastructural characteristics, did not provide a means to discriminate between the two species. The two species were not separated either by geography or environment. These results were further corroborated by the analysis of the cpcB-cpcA intergenic spacer (PC-IGS) sequences. Given the fact that morphology is very uniform, plus the coexistence of these populations in the same habitat, it would be nearly impossible to distinguish between them in nature. On the other hand, two of the analyzed strains were distinct from all others based on the PC-IGS sequences, in spite of their morphological similarity. PC-IGS sequences indicate that these two strains could be a different species of Geitlerinema. Using morphology, cell ultrastructure, and PC-IGS sequences, it is not possible to distinguish G. amphibium and G. unigranulatum. Therefore, they should be treated as one species, G. unigranulatum as a synonym of G. amphibium. © 2009 Phycological Society of America.

 6. Parcacik fizigi en kücügü kesfetme macerasi

  CERN Document Server

  Sekmen, Sezen

  2015-01-01

  Elinizdeki bu kitap biraz yukarı kuark, biraz aşağı kuark ve bir miktar da elektron namlı leptondan yapılmıştır. Bunlara ulaşmak için kitap çok büyük bir teknolojiyle çok küçük parçlara ayrıştırılabilir. Dahası, elde edilen kuark ve leptonlar farklı şekillerde bir araya getirilip kitap çilekli dondurmaya, fötr şapkaya ya da uzay gemisi motoruna da çevrilebilir. Çünkü kuarklar, leptonlar ve bir kısım diğerleri temel parçacıklardır yani evrendeki herşeyin nihai yapıtaşları. Öte yandan eğer kitabı daha faydalı ve ilginç şeylere dönüştürmek yerine okumak tercih edilirse içeriğinde evrenimizi doğumundan bugüne şenlendiren temel parçacıkların ve onları yakalamak için sürekli uğraşan meraklı fizikçilerin heyecanlı hikayesi bulunabilir.

 7. BÜYÜSÜ BOZULMUŞ DÜNYAYI BÜYÜLEMEK / CORRUPTED MAGIC TO ENCHANT THE WORLD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Döne AYHAN

  2015-12-01

  Full Text Available Bu çalışmada George Ritzer tarafından kaleme alınan "Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek" isimli kitap tanıtılmıştır. Modern dönemde tüketim merkezli bir yaşam ekseni kitabın genel konusunu oluşturmaktadır. Tüketim toplumu içerisinde yaşadığımızı söyleyen yazara göre devam eden bir tüketim döngüsü içerisinde bulunmaktayız. Toplumsal yaşamın her anında tüketime yönelik bir ortam oluşturulmaktadır. Yeni tüketim araçlarıyla toplumun sürekli bir tüketime çekilmesi söz konusudur. Moda, marka, reklam ve lüks unsurlarla tüketim her dönem canlı tutulmaktadır.     

 8. DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK VE DEĞİŞİMDE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK PARADİGMASI

  OpenAIRE

  Aksaraylı, Muhammed Fatih

  2015-01-01

  İçinde bulunduğumuz sürekli değişim çağında; çevresel değişimleri fırsatlara çevirebilen liderlik biçimi olarak ifade edilen dönüştürücü liderlik tarzına sahip yönetim anlayışının tüm kurumlarda önemi gittikçe artmaktadır. Dönüştürücü liderlik, çevresel faktörlerin değerlendirilip fırsata dönüştürülmesini, işletmelere rekabet üstünlüğü ve geleceğe dönük vizyoner bir bakış açısının kazandırılmasını amaçlamaktadır. Dönüştürücü liderlik tarzına sahip kurumlar, işletme süreçlerini iyileştirerek, ...

 9. Characterization of hydrocortisone bioconversion and 16S RNA gene in Synechococcus nidulans cultures.

  Science.gov (United States)

  Rasoul-Amini, S; Ghasemi, Y; Morowvat, M H; Ghoshoon, M B; Raee, M J; Mosavi-Azam, S B; Montazeri-Najafabady, N; Nouri, F; Parvizi, R; Negintaji, N; Khoubani, S

  2010-01-01

  A unicellular cyanobacterium, Synechococcus nidulans (Pringsheim) Komárek, was isolated from paddy-fields and applied in the biotransformation experiment of hydrocortisone (1). This strain has not been previously tested for steroid bioconversion. Fermentation was carried out in BG-11 medium supplemented with 0.05% substrate at 25 degrees C for 14 days of incubation. The obtained products were chromatographically purified followed by their characterization using spectroscopic methods. 11beta,17beta-dihydroxyandrost-4-en-3-one (2), 11beta-hydroxyandrost-4-en-3,17-dione (3), and androst-4-ene-3,17-dione (4) were the main bioproducts in the hydrocortisone bioconversion. The observed bioreaction characteristics were the side chain degradation of the substrate to prepare compounds (2) and (3) following the 11beta-dehydroxylation for accumulation of the compound (4). Time course study showed the accumulation of the product (2) from the second day of the fermentation and compounds (3) and (4) from the third day. All the metabolites reached their maximum concentration in seven days. Cyanobacterial 16S rRNA gene was also amplified by PCR. Sequences were amplified using the universal prokaryotic primers which amplify a approximately 400-bp region of the 16S rRNA gene. PCR products were sequenced to confirm their authenticity as 16S rRNA gene of cyanobacteria. The result of PCR blasted with other sequenced cyanobacteria in NCBI showed 99% identity to the 16S small subunit rRNA of seven Synechococcus species.

 10. Wpływ leptyny i adiponektyny na procesy chondrogenezy i osteoblastogenezy – znaczenie w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Urszula Skalska

  2011-04-01

  Full Text Available Leptyna i adiponektyna to klasyczne adipokiny produkowane przezbiałą tkankę tłuszczową. Mają one działanie plejotropowe; ich rolębada się w takich chorobach, jak reumatoidalne zapalenie stawówczy choroba zwyrodnieniowa stawów. Dotąd nie wiadomo, jakidokładnie wpływ wywierają one na procesy chondrogenezyi osteoblastogenezy. Te dwa procesy są bardzo istotne z punktuwidzenia reumatoidalnego zapalenia stawów, gdyż w chorobie tejdochodzi do destrukcji chrząstki i kości stawowej. Istotne jestokreślenie, jaką rolę odgrywają adipokiny w reumatoidalnymzapaleniu stawów oraz w jaki sposób wpływają na różnicowaniekomórek mezenchymalnych. W niniejszej pracy przedstawionoobecną wiedzę na temat roli adiponektyny i leptyny w procesachosteogenezy i chondrogenezy (tab. I i II.

 11. Türkiye'de gülmenin dönüşümü: 1970 ve 2000'li yıllarda gülmenin dönüşümü - Komedi filmlerinin karşılaştırmalı bir analizi

  OpenAIRE

  Şahinalp, Saliha Deniz

  2010-01-01

  152 pages Gülme, insanlık tarihinin her döneminde temel insan edimi olarak var olmuştur. İnsanın ilk defa ne zaman ve neden güldüğünü bilmesek de; gülmenin, insanın çevresine anlam atfetme aracı olan kültürün bir parçası olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda Gülme edimini direk olarak kültürel bağlamda düşünebiliriz. Gülmenin kendisi hiç değişmese de, insanoğlunun neye güldüğü çağdan çağa ve kültürden kültüre hatta aynı kültür içinde on yıldan on yıla, sürekli değişim halindedir. Burdan hareketl...

 12. Penentuan Tipologi Pengembangan Industri Batik dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Pamekasan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wilda Al Aluf

  2015-12-01

  Full Text Available Abstrak—Industri batik merupakan potensi lokal Kabupaten Pamekasan yang dapat menjadi penggerak perekonomian untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Pamekasan memiliki permasalahan pada aspek sistem produksi, infrastruktur dan kelembagaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan tipologi industri batik di Kabupaten Pamekasan. Metode analisis yang digunakan adalah Confirmatory Factor Analysis (CFA untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan industri batik berdasarkan preferensi pengrajin dan analisis Hierarchical Cluster untuk mengetahui tipologi industri batik di Kabupaten Pamekasan. Hasil akhir penelitian menunjukkan terdapat 3 tipologi industri batik, yaitu 1 Tipologi 1 terdiri dari Desa Klampar, Toket, Larangan Badung dan Angsanah dengan penghambat perkembangan industri adalah variabel pada faktor kelembagaan; 2 Tipologi 2 terdiri dari Desa Candi Burung, Panaan, Kowel, Waru Barat, dengan  penghambat perkembangan industri batik adalah variabel pada faktor kelembagaan dan sistem produksi; 3 Tipologi 3 terdiri dari Desa Rang Perang Daya, Rek Kerek, Banyupelle, Pagendingan dan Pegantenan, dimana penghambat perkembangan industri adalah variabel pada faktor sistem produksi, infrastruktur dan kelembagaan

 13. TÜRKİYE’DE HALKLA İLİŞKİLER AKADEMİSYENLERİ NE ÇALIŞIYOR? “HALKLA İLİŞKİLER” MAKALELERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME

  OpenAIRE

  MADEN, Deniz; Bitirim OKMEYDAN, Selin

  2017-01-01

  Sanayi Devrimi ile birlikte doğan halkla ilişkiler (Hİ),tarihsel gelişim süreci içerisinde sürekli değişim göstererek günümüzde kamu veözel sektörde geniş bir kullanım alanına sahip modern bir bilim dalı ve yönetselbir fonksiyon olarak kabul edilmektedir. Küreselleşen iş dünyasının hızla değişendinamik özelliklerine yanıt verecek şekilde gelişen ve hem kamuda hem de özelsektördeki önemini kanıtlayan halkla ilişkiler, iletişim sektöründekiakademisyenlerin başat ilgi alanlarının içerisinde yer ...

 14. DOĞAL ÇEVRE FELAKETLERİNİN SUÇA ETKİSİ

  OpenAIRE

  AKKUŞ, Zafer; EFE, Tamer

  2016-01-01

  Doğalçevrenin değişik zamanlarda maruz kaldığı felaketler, binlerce/milyonlarcacanlının ölmesine ve/veya yaralanmasına neden olurken beraberinde yaşamortamlarında bulunan her türlü yapı/yapılara geçici/sürekli tahribatlarbırakmıştır/bırakmaktadır. İnsanoğlunun doğal çevreye bilinçli/bilinçsizmüdahaleleri ile dünya gittikçe savunmasız bir hale dönüşmeye başlamıştır.Kendini koruma olgusundan insan faktörü ile uzaklaşan dünya, tarihsel süreçiçerisinde birçok doğal felaketin yaşandığı gezegen olm...

 15. SAKARYA İLİNDE 17 AGUSTOS 1999 DEPREMiNDE HASAR GÖREN Y APlLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatih İLÇİ

  2003-08-01

  Full Text Available Doğal afetler aras ı nda , yapılara en büyük zararı depremler venniş ti r. Bunun için, her an deprem olacakmış gibi h az ı r olun ınalıdır. Ya p ı yapma fikri( daha y e ni ohışına aşan1asında i ken , inşaat sektörü ile ilgili tünı meslek grupları s ürekli bir ko o rd in asy on n ç i nde çalışnıalıdır. Bu ko ordi ne l i çalışnıa neticesinde; 17 Ağustos 1999 d epremini n türrı ol ums uz sonuçlan iyi bir şekilde anl aşılıp, dcpreme karşı nas ı l dayanıklı yapı yapabili rim. Fikri benimsenmelidir.

 16. Öğretimsel Düzenlemeler Modelinin Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Kullanılması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cevriye Ergül

  2009-01-01

  Full Text Available Özel gereksinimli çocukların hedeflenen beceri ve davranışlarda gösterdikleri gelişimin sürekli ve sistematik bir şekilde değerlendirilmesi ve elde edilen verilerin öğretimsel uygulamaları düzenlemede kullanılması, erken çocukluk özel eğitimin en önemli yapıtaşlarından biri olmasına rağmen, öğretmenlerin çoğunlukla sistematik veri toplamadıkları, öğretimsel kararlar alırken sezgilerine ve sistematik olmayan gözlemlerine dayandıkları bildirilmiştir. Buna karşın, basit bir yönerge modeli olan Öğretimsel Düzenlemeler Modeli (ÖDM ile yapılandırılmış bir süreç içinde öğretmenlerin verileri sistematik değerlendirmelerinin sağlandığı durumlarda, çocukların hedeflenen becerilerin kazanımında daha başarılı olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada, ÖDM modelinin bir erken müdahale programında uygulanması anlatılmıştır. Üç basamaktan oluşan bu model, özel gereksinimli çocukların hedeflenen beceri ve davranışlarında gösterdikleri gelişimin sürekli ve sistematik bir şekilde değerlendirilmesini, verilerin grafikleştirilmesini ve verilerin öğretimsel kararlar almak için yorumlanmasını içermektedir. Makalede, bahsedilen basamakların ayrıntılı değerlendirilmesi sunulmuştur. Although a critical component of early childhood special education is continuous monitoring children’s progress and using data to modify instruction, special education teachers engage in data collection activities only rarely or not at all. Instead, they tend to rely on their intuition or informal observations of children when they make instructional decisions. However, when teachers use a structured method embedded in the Instructional Adaptations Model (IAM to evaluate data and make instructional changes, their students demonstrate superior performance in the acquisition of targeted skills in comparison to their peers. In the article, implementation of IAM in early intervention programs is

 17. YENİDEN KULLANILABİLİR YAZILIM BİLEŞENLERİNE WEB ÜZERİNDEN ERİŞİM İÇİN CORBA TEMELLİ BİR MİMARİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Cenk ERDUR

  2003-01-01

  Full Text Available Bilgisayar ağları teknolojilerinin gelişimi ve İnternet'in sürekli büyümesi sonucunda, İnternet, yakın bir gelecekte yeniden kullanıma dayalı yazılım geliştiren kişi veya kuruluşların ortak yazılım bileşeni deposu durumuna gelecektir. Bu yazılım deposunda bulunan yeniden kullanılabilir kodlar, analizler, tasarımlar, tasarım desenleri (design patterns gibi bileşenlerin yeni yazılım geliştirme süreçlerinde de kullanılabilmesi için, söz konusu bileşenlerin İnternet üzerinden aranabilmesini sağlayan ortamlara gerek duyulmaktadır. Bu ortamlar; kullanıcıların sorgu girebilmelerini sağlayan arayüzler, bileşen kütüphanelerine erişimi sağlayan bağlayıcı (wrapper programlar, kullanıcı isteklerini ilgili bileşen kütüphanelerine ileten koordinatör programlar gibi temel elemanlardan oluşmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak bu tür bir ortam için CORBA temelli bir mimari ortaya konmaktadır. Daha sonra, aynı ortam için Java 2 platformu teknolojileri kullanımına dayanan alternatif bir mimari verilmekte ve önerilen CORBA temelli mimari ile karşılaştırılmaktadır.

 18. GIDA ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN YÜKSEK HİDROSTATİK BASINÇ SİSTEMLERİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yahya TÜLEK

  2006-02-01

  Full Text Available Gıda muhafazası, gıda maddelerinin mikrobiyal bozulmalara karşı korunması veya gıda güvenliğini tehdit edici unsurlara karşı korunması için yapılan sürekli bir mücadeledir. Daha besleyici, yüksek duyusal kalitede daha taze gıda ürünlerine artan müşteri talebinin karşılanması ve kabul edilebilir bir raf ömrü elde edebilmek için yapılan çalışmalar, son on yıllık dönemde, özellikle ısıl işlem içermeyen (non-thermal inaktivasyon teknikleri üzerine yoğunlaşmıştır. Yapılan çalışmalarda; iyonize radyasyon, yüksek hidrostatik basınç (YHB, vurgulu elektrik alanı, yüksek basınç homejenizasyonu, UV ışınlama vb. inaktivasyon teknikleri incelenmektedir. Araştırmaların çoğu, YHB sistemleri ve uygulamaları üzerine yoğunlaşmış olup, bu makalede YHB sistemlerinin detaylı bir incelemesi yapılmıştır.

 19. BİLEZİKLİ ASENKRON MAKİNELERDE ANLIK YÜKSEK MOMENT VE HIZ DENETİMİ İÇİN ROTOR DEVRESİNE BULANIK MANTIK TABANLI GÜÇ ENJEKSİYONU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selami KESLER

  2009-01-01

  Full Text Available Büyük güç gerektiren uygulamalarda yüksek moment üretimi ve rüzgâr santrallerinde sabit frekanslı sabit güç üretimi için kullanılan bilezikli asenkron makinelerde rotor devresi güç akışı farklı yöntemlerle denetlenir. Denetimli yüksek moment üretmek, en uygun güç katsayısı elde etmek ve hız denetimi için rotor devresine bilezikler üzerinden kayma frekanslı gerilim uygulanabilir. Bu çalışmada, öncelikle bilezikli bir asenkron makinede rotor sargılarına bilezikler üzerinden gerilim uygulanmasının dinamik etkileri araştırılmış ve yöntemin sakıncalı yönleri uygulama desteğiyle ortaya konulmuştur. Daha sonra bu dinamik etkileri iyileştirmek üzere, makinenin anlık zorlanmalarda yüksek moment üretimini denetlemek ve hızını ayarlamak için rotor tarafında bulanık mantık denetleyicili bir evirici modeli önerilmiştir. Sürekli çalışma durumunda stator sargıları doğrudan şebekeye bağlı olan sistemin benzetim modeli için C/C++ programı geliştirilmiş ve farklı yük şartları için elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.

 20. AÇIK KESİTLİ BİR KİRİŞTE SÜREKLİ DALGACIK DÖNÜŞÜMÜYLE YAPISAL HASAR TEŞHİSİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hakan GÖKDAĞ

  2008-01-01

  Full Text Available Bu çalışmada açık kesitli bir kirişin temel mod şekli sürekli dalgacık dönüşümü ile analiz edilerek hasar yeri ve derecesi belirlenmiştir. Hasar elastisite modülündeki azalma olarak modellenmiş, hasarlı kirişin mod şeklini belirlemek için sonlu elemanlar metodu kullanılmıştır. Seçilen hasar durumlarında frekans veya eğrilik değişimlerine dayalı klasik modal analiz metotlarının yetersizliği vurgulanmıştır. Özellikle gürültülü veriyi işlemede dalgacık analizinin eğrilikten daha başarılı olduğu gösterilmiştir. Böyle bir kirişte kesit simetrik olmadığından ölçülecek mod şekli ölçme elemanının kiriş eni doğrultusundaki konumuna büyük ölçüde bağlıdır. Dolayısıyla elde edilecek dalgacık katsayılarının hasara duyarlılığı da farklı olur. Bu çalışmada hasara daha duyarlı katsayıları elde etmek için doğru ölçüm noktaları örnek bir kiriş üzerinde gösterilmiştir.

 1. Shape of Multireference, Equation-of-Motion Coupled-Cluster, and Density Functional Theory Potential Energy Surfaces at a Conical Intersection.

  Science.gov (United States)

  Gozem, Samer; Melaccio, Federico; Valentini, Alessio; Filatov, Michael; Huix-Rotllant, Miquel; Ferré, Nicolas; Frutos, Luis Manuel; Angeli, Celestino; Krylov, Anna I; Granovsky, Alexander A; Lindh, Roland; Olivucci, Massimo

  2014-08-12

  We report and characterize ground-state and excited-state potential energy profiles using a variety of electronic structure methods along a loop lying on the branching plane associated with a conical intersection (CI) of a reduced retinal model, the penta-2,4-dieniminium cation (PSB3). Whereas the performance of the equation-of-motion coupled-cluster, density functional theory, and multireference methods had been tested along the excited- and ground-state paths of PSB3 in our earlier work, the ability of these methods to correctly describe the potential energy surface shape along a CI branching plane has not yet been investigated. This is the focus of the present contribution. We find, in agreement with earlier studies by others, that standard time-dependent DFT (TDDFT) does not yield the correct two-dimensional (i.e., conical) crossing along the branching plane but rather a one-dimensional (i.e., linear) crossing along the same plane. The same type of behavior is found for SS-CASPT2(IPEA=0), SS-CASPT2(IPEA=0.25), spin-projected SF-TDDFT, EOM-SF-CCSD, and, finally, for the reference MRCISD+Q method. In contrast, we found that MRCISD, CASSCF, MS-CASPT2(IPEA=0), MS-CASPT2(IPEA=0.25), XMCQDPT2, QD-NEVPT2, non-spin-projected SF-TDDFT, and SI-SA-REKS yield the expected conical crossing. To assess the effect of the different crossing topologies (i.e., linear or conical) on the PSB3 photoisomerization efficiency, we discuss the results of 100 semiclassical trajectories computed by CASSCF and SS-CASPT2(IPEA=0.25) for a PSB3 derivative. We show that for the same initial conditions, the two methods yield similar dynamics leading to isomerization quantum yields that differ by only a few percent.

 2. Planowanie partycypacyjne a przepływy informacji w controllingu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Dyczkowski

  2016-09-01

  Full Text Available W niniejszym artykule autorzy badają relacje między dwoma podejściami do planowania – partycypa-cyjnym i odgórnym – a przepływami informacji zarządczych w przedsiębiorstwach w ramach controllin-gu. W uzupełnieniu dotychczasowych rozważań teoretycznych i badań empirycznych prezentowanych w literaturze zwracają oni uwagę na partycypacyjność planowania nie tylko w ujęciu operacyjnym, ale też strategicznym. Wyniki prezentowane w artykule odnoszą się do dwóch badań prowadzonych w okre-sach od listopada 2010 r. do stycznia 2012 r. oraz od listopada 2013 r. do stycznia 2014 r. Badania prze-prowadzono w Polsce odpowiednio w 397 i 179 przedsiębiorstwach. Autorzy sformułowali dwie hipote-zy łączące planowanie partycypacyjne z przepływami informacyjnymi inicjowanymi odgórnie i oddolnie. Wartykule zastosowano podejście ilościowe, w tym analizę korelacji rang oraz aglomerację metodą Warda, które pozwoliły na analizy porównawcze nie tylko w odniesieniu do różnych podgrup organizacjiujętych w obu próbkach badawczych, ale także na porównania w czasie. Uzyskane wyniki potwierdziły pozytywny wpływ planowania partycypacyjnego na przepływy informacji zarządczych, zarówno te inicjowane odgórnie, jak i oddolnie. W szczególności planowanie partycypacyjne pozwala ograniczyć asymetrię informacyjną między kierownictwem naczelnym a pracownikami poszczególnych komórek funkcjonalnych.

 3. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w przypadku ziarniniaka grzybiastego rozpoznanego wstępnie jako actinic reticuloid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Sokołowska-Wojdyło

  2010-07-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Ziarniniak grzybiasty (mycosis fungoides – MF to chłoniako niskiej złośliwości, wywodzący się z obwodowych komórek T,pierwotnie zajmujący skórę. Cel pracy: Przedstawienie trudności diagnostycznych i terapeutycznychw MF. Opis przypadku: Przedstawiono przypadek dotyczący 72-letniejpacjentki z MF, objętej opieką przez Klinikę od października 2007 dowrześnia 2009 roku. Zmiany skórne miały cechy melanoerytrodermii,a obraz histopatologiczny wycinków ze zmian nie upoważniał do rozpoznaniarozrostu złośliwego. Początkowo rozpoznawano osutkępolekową oraz actinic reticuloid. Rozpoznanie MF ustalono dopiero po19 miesiącach obserwacji. Na skórze chorej wystąpiły zmiany rumieniowo-naciekowe, które w badaniu histopatologicznym miały cechyMF. Dwa miesiące później chora zmarła, mimo leczenia cytostatycznegoi naświetlań szybkimi elektronami. Wnioski: Przedstawiony przypadek potwierdza trudności diagnostycznewynikające z podobieństwa wczesnych okresów chłoniaka dodermatoz o podłożu zapalnym. Wyjątkowo niepomyślny przebieg choroby– pacjentka zmarła po 2 latach od momentu ustalenia rozpoznania– uzmysławia także ograniczenia możliwości terapeutycznych,szczególnie w zaawansowanych stadiach MF.

 4. Harnessing cellular differentiation to improve ALA-based photodynamic therapy in an artificial skin model

  Science.gov (United States)

  Maytin, Edward; Anand, Sanjay; Sato, Nobuyuki; Mack, Judith; Ortel, Bernhard

  2005-04-01

  During ALA-based photodynamic therapy (PDT), a pro-drug (aminolevulinic acid; ALA) is taken up by tumor cells and metabolically converted to a photosensitizing intermediate (protoporphyrin IX; PpIX). ALA-based PDT, while an emerging treatment modality, remains suboptimal for most cancers (e.g. squamous cell carcinoma of the skin). Many treatment failures may be largely due to insufficient conversion of ALA to PpIX within cells. We discovered a novel way to increase the conversion of ALA to PpIX, by administering agents that can drive terminal differentiation (i.e., accelerate cellular maturation). Terminally-differentiated epithelial cells show higher levels of intracellular PpIX, apparently via increased levels of a rate-limiting enzyme, coproporphyrinogen oxidase (CPO). To study these mechanisms in a three-dimensional tissue, we developed an organotypic model that mimics true epidermal physiology in a majority of respects. A line of rat epidermal keratinocytes (REKs), when grown in raft cultures, displays all the features of a fully-differentiated epidermis. Addition of ALA to the culture medium results in ALA uptake and PpIX synthesis, with subsequent death of keratinocytes upon exposure to blue light. Using this model, we can manipulate cellular differentiation via three different approaches. (1) Vitamin D, a hormone that enhances keratinocyte differentiation; (2) Hoxb13, a nuclear transcription factor that affects the genetically-controlled differentiation program of stratifying cells (3) Hyaluronan, an abundant extracellular matrix molecule that regulates epidermal differentiation. Because the raft cultures contain only a single cell type (no blood, fibroblasts, etc.) the effects of terminal differentiation upon CPO, PpIX, and keratinocyte cell death can be specifically defined.

 5. Gemi Kazalarına Neden Olan Köprü Üstü Kaynaklı Eksikliklerin İstatistiksel Açıdan İncelemesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tuba KEÇECİ

  2014-06-01

  Full Text Available Denizcilik sektörü için en önemli konulardan biri, insana, çevreye ve eşyaya gelebilecek zararların en aza indirilmesi amaçlanarak, ileride meydana gelecek kazaların önlenmesine çalışılmasıdır. Deniz kazalarının incelenmesi ve gemide emniyeti etkileyen faktörlerin belirlenmesi, bu amaca ulaşmada en önemli adımı oluşturmaktadır. Gemilerin emniyetli şekilde işletilmesi ve yönetilmesi için, gemilerin uluslararası standartlara uygunluğu sürekli olarak bayrak devleti ve liman devleti yetkililerince denetlenmektedir. Tanker şirketleri bu denetimlere ek olarak, yük taşıtan petrol ve kimyasal endüstrisi tarafından da denetime tabi tutulmaktadır. Bu çalışmada, Türk tanker şirketlerinin SIRE (Ship Inspection Report Programme ve CDI (Chemical Distribution Institute kapsamında gerçekleştirilen denetim sonuçları incelenerek, bulunan eksikliklerin ve bunlara ait kök sebeplerin araştırılmasına çalışılmıştır. En sık görülen hatalardan biri olan köprü üstü kaynaklı eksiklikler istatistiksel olarak ortaya konularak, bu hataların oluşmasında rol oynayan kök sebepler tartışılmıştır.

 6. Impact of body weight, low energy diet and gastric bypass on drug bioavailability, cardiovascular risk factors and metabolic biomarkers: protocol for an open, non-randomised, three-armed single centre study (COCKTAIL).

  Science.gov (United States)

  Hjelmesæth, Jøran; Åsberg, Anders; Andersson, Shalini; Sandbu, Rune; Robertsen, Ida; Johnson, Line Kristin; Angeles, Philip Carlo; Hertel, Jens Kristoffer; Skovlund, Eva; Heijer, Maria; Ek, Anna-Lena; Krogstad, Veronica; Karlsen, Tor-Ivar; Christensen, Hege; Andersson, Tommy B; Karlsson, Cecilia

  2018-05-29

  Roux-en-Y gastric bypass (GBP) is associated with changes in cardiometabolic risk factors and bioavailability of drugs, but whether these changes are induced by calorie restriction, the weight loss or surgery per se, remains uncertain. The COCKTAIL study was designed to disentangle the short-term (6 weeks) metabolic and pharmacokinetic effects of GBP and a very low energy diet (VLED) by inducing a similar weight loss in the two groups. This open, non-randomised, three-armed, single-centre study is performed at a tertiary care centre in Norway. It aims to compare the short-term (6 weeks) and long-term (2 years) effects of GBP and VLED on, first, bioavailability and pharmacokinetics (24 hours) of probe drugs and biomarkers and, second, their effects on metabolism, cardiometabolic risk factors and biomarkers. The primary outcomes will be measured as changes in: (1) all six probe drugs by absolute bioavailability area under the curve (AUC oral /AUC iv ) of midazolam (CYP3A4 probe), systemic exposure (AUC oral ) of digoxin and rosuvastatin and drug:metabolite ratios for omeprazole, losartan and caffeine, levels of endogenous CYP3A biomarkers and genotypic variation, changes in the expression and activity data of the drug-metabolising, drug transport and drug regulatory proteins in biopsies from various organs and (2) body composition, cardiometabolic risk factors and metabolic biomarkers. The COCKTAIL protocol was reviewed and approved by the Regional Committee for Medical and Health Research Ethics (Ref: 2013/2379/REK sørøst A). The results will be disseminated to academic and health professional audiences and the public via presentations at conferences, publications in peer-reviewed journals and press releases and provided to all participants. NCT02386917. © Article author(s) (or their employer(s) unless otherwise stated in the text of the article) 2018. All rights reserved. No commercial use is permitted unless otherwise expressly granted.

 7. Süt ve Ürünlerinde CO2 Uygulamaları – II: Çiğ ve Pastörize Süt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enes Dertli

  2015-02-01

  Full Text Available Ürünlerin üretiminde hammaddeden kaynaklanan başlangıç bakteriyel yükün azaltılması, pastörizasyon sisteminin geliştirilmesi ve üretim işlemlerinden önceki kontaminasyonun önlenmesi gibi uygulamalar raf ömrünün uzatılmasında etkilidir. Karbon dioksit doğal olarak meydana gelen bir süt bileşenidir ve kesin mekanizması henüz anlaşılamamasına rağmen, ürünlerde bazı bozulma oluşturan mikroorganizmalara karşı inhibitör etkilidir. Uygulamada kullanılan yeni CO2 teknolojileri çiğ ve pastörize sütü içeren sütçülük ürünlerinde farklılığın artırılması, raf ömrünün ve kalitenin yükseltilmesi amacıyla sürekli geliştirilmektedir. Bu çalışmada CO2 kullanılarak çiğ ve pastörize sütün kalitesinin geliştirilmesi konusunda geçmişteki ve günümüzdeki araştırmalar detaylı olarak irdelenmiştir.

 8. Znaczenie witaminy D w występowaniu wybranych schorzeń = The importance of vitamin D in the presence of selected diseases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malwina Respondek

  2016-09-01

    Znaczenie witaminy D w występowaniu wybranych schorzeń The importance of vitamin D in the presence of selected diseases   Malwina Respondek1, Hanna Pudło1   1Katedra Dietetyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 1Department of Dietetics, School of Public Health, Medical University of Silesia in Katowice   Słowa kluczowe MESH: Vitamin D, metabolism, supplementation   Słowa kluczowe: witamina D, metabolizm, suplementacja   Streszczenie W ostatnich latach istotnie zmieniło się postrzeganie roli witaminy D w organizmie, której  przypisywano głównie udział w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz zapobieganie krzywicy u dzieci i osteoporozie u dorosłych. Obecnie witaminę D postrzega się bardziej jako hormon steroidowy niż substancję o działaniu witaminowym. Odkrycie receptora VDR (Vitamin D Receptor w większości komórek pozaszkieletowych oraz kolejne badania epidemiologiczne potwierdzają oddziaływanie witaminy D na funkcjonowanie wielu układów w organizmie tj. utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego, układu immunologicznego, w profilaktyce przeciwnowotworowej i cukrzycy.       Summary   In recent years significantly changed perception of the role of vitamin D in the body, which was attributed mainly involved in the regulation of calcium –phosphate and the prevention of rickets in children and osteoporosis in adults. Currently, vitamin D is seen more as a steroid hormone than a substance with vitamin . The discovery of VDR (Vitamin D Receptor receptor in most cells and further epidemiological studies confirmed the impact of vitamin D on the functioning of many body systems it means role of vitamin D in cardiovascular health, immune system, diabetes and cancer prevention.

 9. Isparta İlinde Radon Yoğunluk Ölçümleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suat ÖZKORUCUKLU

  2009-04-01

  Full Text Available Radon, kayaçlardaki ve topraktaki Uranyum–238 bozunmasıyla olusan radyoaktif bir asal gazdır. radon hakkındaki ilk çalısmalar 1956 yılında Isviçre'de baslamıs ve özellikle 1980 sonrasında yapılan arastırmalarla radon gazının çevresel radyasyon üzerindeki katkısı ve ortama yayılma mekanizması anlasılmıstır. Kayaçlardaki 238U bozunması sonucu üretilen radon gazı difüzyon yoluyla topraga, oradan da atmosfere veya ortama yayılmaktadır. Günlük hayatta sürekli maruz kaldıgımız radyasyonun %54'nün Radon izotoplarından, özellikle de 222Rn'den kaynaklandıgı bulunmustur. Türkiye'de, TAEK kritik radon yogunluk degerlerini meskenler için 400 Bq/m3, sanayi ve isyerleri için ise 1000 Bq/m3 olarak belirlemistir. Yüksek dozlarda maruz kalındıgında özellikle akciger kanseri riskini artırdıgı ileri sürülen radon, yogunlugu fazla olan yerlesme birimlerinde tehlike yaratmaktadır. Bu çalısmada, Isparta ili sınırları içinde belirlenen bazı kapalı mekanlarda AlphaGUARD radon detektörü kullanılarak radon yogunlukları ölçülmüs ve veriler irdelenmistir.

 10. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE GÜÇ İLİŞKİSİNİN STRATEJİK BOYUTU VE TEDARİKÇİ TATMİNİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hande AKGÜNLÜ

  2015-09-01

  Full Text Available ÖzetAlıcı-tedarikçi ilişkilerinde tedarikçi tatmini üzerine yapılan çalışma, kavramsal bir çalışmadır. Buçalışmadaki amaçlardan biri; bilimsel olarak tedarik zinciri gücünün tedarikçi tatmini üzerindeki etkisiniölçmektir. Tedarikçi tatminindeki faktörler üzerinde gücün etkilerini araştırmak, tedarik zinciri ilişkilerindekigü.-tatmin bağlantısını anlamada kilit bir rol üstlenmektedir. Bu çalışma alıcı-tedarikçi ilişkisinintedarikçi tatminini nasıl etkilediğini göstermektedir. Çalışmada ü. amaç sözkonusudur; farklı gü. unsurlarınınsatış yapan firmalarda tatmini nasıl etkilediğini kanıtlamak, gücü düzenleyen ilişkilerin tedarikçitatminini nasıl etkilediğini araştırmak ve gü. etkilerinin otomobil sekt.ründeki tedarikçi tatmininde nasıletkili olduğunu ölçmek. Modelde; performans ve tatminin sürekli olarak anlamsız çıkmasına rağmen,belirgin pozitif etkiye sahip olmak hem performans hem de tatmin üzerinde gü.-etkilenen alıcı-tedarikçiilişkisi bulunmuştur.

 11. Čisti život

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sanja Cimer

  2016-06-01

  Full Text Available Ne, kažem.Znam, kad kažem „ne“, to je to s nama, čist račun, rekli smo, karte na stolu, vino, keksi, humor – presuhi; klima, poljupci, zemlja za cvijeće – prevlažni. Dogovori umjesto sapunica kao kod drugih. Ne gubimo vrijeme na stvari koje nikoga ne zanimaju, čak ih ni na televiziji ne gledamo, nemamo televizor, imamo pametnijeg posla, i zabavljamo se jer znamo da se svijet ne može spasiti, mi smo spašeni samo privremeno, vremena je malo i nikada ne bismo skočili, ali osjećali smo se tako živima dok su nam se noge klatile preko ograde na terasi zgrade. Gledala sam vrhove svojih tenisica, stražnja svjetla automobila koji su se tamo dolje redali jedan za drugim poput crvenih mrava, gurali se u kolonama kroz uske ulice, noge mi još nikada nisu djelovale toliko kratko.Kao na moru na madracu na napuhavanje, rekla sam i ugrizla se za jezik, koji je viski razvezao jer nisi izgledao kao da imaš madrac na napuhavanje.Samo te voda nosi kad padneš, objasnio si, zrak te ne nosi, a ipak si bio tako siguran u sebe, nikad nisi pogledao dolje, nikad se osvrnuo da pogledaš zabavu koju ostavljaš za sobom, nisi ništa propustio niti se ičega bojao, pa ni neoprezna tapšanja po leđima.

 12. Kopuły historyczne a metody konserwacji drewna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Misztal

  2018-04-01

  Full Text Available W artykule zestawiono różne rozwiązania systemów konstrukcyjnych historycznych kopuł z drewna litego układając je w typologiczny szereg obejmujący kopuły o rozpiętości od kilku do 67,0 metrów średnicy rzutu poziomego. Wiele z nich uległo zniszczeniu w pożarach wywołanych wojnami lub przez ludzką ignorancję. O trwałości drewna w konstrukcji decydują również metody konserwacji, w które coraz częściej wkraczają współczesne materiały i technologie. Wykorzystując analogię budowy drewna do kompozytów włóknistych omówiono zmniejszenie nośności ściskanych prętów z drewna z powodu uszkodzenia komórek miękiszowych (jako lepko-sprężystej matrycy na skutek zastosowania niewłaściwych metod i preparatów w konserwacji. Sformułowano kryterium wyboru materiałów termoizolacyjnych wbudowywanych w bliskim sąsiedztwie drewna. Zarekomendowano materiały o stałym współczynniku  w przedziale naturalnych zmian wilgotności stropów i dachów. Materiały o pełnych, nie nasiąkliwych włóknach, takie jak wełna mineralna i wata szklana nie spełniają tego kryterium.

 13. Üniversite öğrencilerinde madde kullanımı, şiddet ve bazı psikolojik özellikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ebru Turhan

  2011-06-01

  Full Text Available ÖzetAmaç: Madde bağımlılığı günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinde sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımının yaygınlığını ve bunu etkileyen faktörleri araştırmak amacı ile yapıldı. Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırmada veriler, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Reyhanlı Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden elde edildi.  Her fakülte ya da yüksek okuldan bir, iki, üç ve dördüncü sınıflardan birer şube seçildi ve sınıflarda ½ sistematik örneklem ile de öğrenciler seçildi. Çalışmaya toplam 396 öğrenci katıldı. Araştırmaya katılmayı kabul edenlere gözlem altında soru kağıdı uygulandı. Bulgular: Katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.9±2.3 ve %55.1’i erkektir.  Yaşam boyu sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı sırasıyla %73.2, %56.6 ve %9.6 idi. Erkeklerde sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı daha yüksek bulundu. Babasında ve kardeşinde sigara ve alkol kullanımı öyküsü olanlarda sigara ve alkol kullanımı daha yüksek saptandı.  Yakın akrabalarında uyuşturucu madde kullanımı bildirenlerde, uyuşturucu madde kullanımı daha fazla bulundu. Sigara kullananlarda şiddete uğrama ve şiddet uygulama, sigara içmeyenlere göre daha yüksek idi (p<0.001. Hayat boyu şiddete uğrayanların özgüven ve sosyal destek skorları düşük, sürekli kaygı puanları yüksek bulundu (p<0.01. Uçucu madde kullananlarda sürekli kaygı puanı yüksek (p<0.05, sosyal destek puanı düşük idi (p<0.05. Sonuç: Sigara içme, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı Hatay’da üniversite öğrencilerinde yaygındır. Bulgularımız uçucu madde kullanımı ile yüksek sürekli kaygı ve düşük sosyal destek arasında ilişki olduğunu desteklemektedir.Anahtar Kelimeler: Madde kullanımı, üniversite öğrencileri, özsaygı, özgüven, kaygı,

 14. Environmental Implications of Radioactive Waste Disposal as Related to Stream Environments; Incidences du Milieu sur l'Elimination des Dechets Radioactifs dans le Voisinage des Cours d'Eau; 0412 041b 0418 042f 0414 ; Efectos de la Evacuacion de Desechos Radiactivos en las Corrientes Fluviales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Straub, Conrad P.; Goldin, Abraham S.; Friend, Albert G.; Taft, Robert A. [Sanitary Engineering Center, US Department of Health, Education and Welfare, Cincinnati, OH (United States)

  1960-07-01

  'zovat'sja dlja mnozhestva celej, naprimer, ih vody ispol'zujutsja dlja pit'ja, dlja promyshlennyh celej, dlja provedenija otdyha, rybolovstva, irrigacii i navigacii, dejstvie sbrosa othodov na kazhduju iz perechislennyh celej dolzhno byt' tshhatel'no izucheno. Nastojashhij kriterij ne obespechivaet polnyh dannyh dlja opredelenija dopustimogo, urovnja radioaktivnyh veshhestv do teh por, poka ne budet imet'sja informacija o kolichestvah special'nyh radioaktivnyh izotopov, uzhe imejushhihsja v rekah, i kakovo polozhenie s temi zhe samymi izotopami v uslovijah rechnogo techenija. Dopustimoe prisutstvie radioizotopov dolzhno izmenjat'sja v sootvetstvii s vysheukazannoj informaciej i, v osobennosti, s uchetom, kak ispol'zuetsja voda vniz po techeniju rek. Sleduet ustanovit', gde mozhno razreshit' na dannom techenii reki neskol'ko istochnikov udalenija othodov i raspredelenie maksimal'nogo kolichestva special'nyh radioaktivnyh izotopov v. sootvetstvii s toj opasnost'ju, kotoraja mozhet ugrozhat' naseleniju ot pol'zovanija vodoj rek vdol' ego techenija, uchityvaja vse istochniki popadanija othodov. Dano opisanie neskol'kih predlozhennyh podhodov k razresheniju problemy, kak postupat' s othodami pri sbrasyvanii ih vniz po techeniju rek i rassmatrivajutsja nekotorye trudnye momenty, svjazannye s primeneniem kazhdogo podhoda k jetoj probleme. (author)

 15. Lipid Bazlı Biyoaktif Bileşikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet Bayaz

  2015-02-01

  Full Text Available Yağ tüketiminin sağlığı olumsuz yönde etkilediği görüşü bütün dünyada yaygındır. Bu görüş; beslenme uzmanları, sağlık kuruluşları, basın-yayın organları ve tüketici örgütlerinin, yağ tüketimi ile çeşitli kronik hastalıklar arasında kurulan yakın ilişki nedeniyle diyetteki yağ miktarının azaltılması gerektiği yönünde yaptıkları sürekli uyarılar sonucu oluşmuştur. Birtakım araştırmacılar yağ tüketimi üzerinde yürütülen bu olumsuz kampanyayı bir yanılgı olarak değerlendirmektedir. Bu araştırmacılar, diyetle dengeli miktarlarda alınan yağın sağlık üzerinde birçok yararlı etkilere sahip olduğunu vurgulamaktadırlar. Yağların kalitesi geçmişte tat, koku ve renk gibi duyusal karakteristikler ile belirlenirken, günümüzde çoklu doymamış yağ asitleri, orta zincir uzunluğuna sahip trigliseritler, tokoferoller ve tokotrienoller, bitkisel steroller, fenolik bileşikler, fosfolipidler ve squalen gibi biyoaktif bileşiklerin varlığı ile ilişkilendirilmektedir. Geleneksel rafinasyon işlemi yemeklik yağların besin değerini düşürebilmektedir. Ancak yeni geliştirilen bazı rafinasyon teknikleriyle yada geleneksel yöntemlerin bazı parametreleri üzerinde yapılan modifikasyonlarla, bu bileşiklerin yağlarda daha fazla alıkonması sağlanmaktadır.

 16. TOPLUM VE SİYASET İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA AZERBAYCAN SİNEMA TARİHİ - THE HISTORY OF THE AZERBAIJAN MOVIES IN THE CONTEXT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIETY AND POLITICS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Murat KIRIK

  2014-03-01

  Full Text Available ÖzetÇağımızda sinema 7.sanat olarak adlandırılmaktadır. Görsel bir sanat dalı olan sinema gerçeğin aynası durumundadır. Bununla birlikte sinema, toplum ve siyaset ile sürekli bir ilişki içerisindedir. Azerbaycan sinemasında bu ilişki derinden hissedilmektedir. Bu çalışmada Azerbaycan Sineması 3 dönem altında incelenmektedir. Propaganda ve siyaset her dönem Azerbaycan Sineması’nda var olmuştur. Günümüzde ise milliyetçiliği ön plana çıkaran filmler üretilmektedir. Çalışmada Azerbaycan Sineması’nın geldiği nokta tespit edilmeye çalışılmış, toplum-siyaset-sinema ilişkisi irdelenmiştir. Çalışmanın sonucunda Azerbaycan Sineması’nın gelişimine yönelik farklı çıkarımlarda bulunulmuştur.AbstractIn our age, cinema is called 7th art. A visual art which is called cinema is the mirror of reality. However, the cinema is in a steady relationship with society and politics. This relationship is deeply felt in Azerbaijan Movies. Azerbaijan Movies are examined in three periods. These are the period of pre-Soviet, Soviet and post-Soviet Azerbaijan Cinema. Each period, propaganda and politics have been around for Azerbaijan Cinema. Today, nationalism is highlighted in Azerbaijan Cinema. In this study, Azerbaijan Movies coming point is tried to identify and the relationship between society, cinema and politics are examined. As a result of the study, different recommendations presented for Azerbaijan Cinema.

 17. Environmental factors that determine the occurrence and seasonal dynamics of Aphanizomenon flos-aquae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yoshimasa YAMAMOTO

  2009-02-01

  Full Text Available This study investigated the seasonal dynamics of two populations of Aphanizomenon flos-aquae Ralfs ex Bornet & Flahault var. flos-aquae and four populations of A. flos-aquae var. klebahnii Elenkin in eutrophic water bodies over 1 year from February 2006 to January 2007. The growth of A. flos-aquae var. flos-aquae was promoted at high temperatures even if in one case the biomass development was very low when other co-occurring cyanoprokaryotes (Anabaena spp. and Microcystis spp. were abundant. In contrast, the highest density of the other population of A. flos-aquae var. flos-aquae was observed in August when the population density of M. aeruginosa (Kützing Kützing reached an annual peak. A. flos-aquae var. flos-aquae usually bloomed in summer but could also tolerate low temperatures in the winter, and was present in relatively high densities. The populations of A. flos-aquae var. klebahnii observed in this study can be divided into three groups based on preferred temperature; three populations increased in winter, and the other increased in summer. Large biomasses of the low-temperature-adapted A. flos-aquae were observed mainly during winter when population densities of co-occurring cyanoprokaryotes (Anabaena spp., Microcystis spp. and Planktothrix raciborskii (Woloszynska Anagnostidis & Komárek were relatively low or almost absent. The increase in or existence of cooccurring cyanoprokaryotes during the summer resulted in a decrease of the A. flos-aquae population density. It was revealed that high temperatures (20-25 °C are suitable for maintaining A. flos-aquae var. klebahnii strains isolated from the study ponds, implying that low-temperature-adapted A. flos-aquae can grow over a wide range of water temperatures. The high-temperatureadapted A. flos-aquae var. klebahnii co-existed with M. aeruginosa during summer; however, its peak population density was significantly lower than those in previous years when M. aeruginosa was absent

 18. Bazı Dondurma Karışımlarının Isıl İletkenliklerinin Sıcaklıkla Değişiminin Belirlenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seher Kumcuoğlu

  2015-02-01

  Full Text Available Bu çalışmada geleneksel ürünlerimizden olan ve modern bir işletmede sürekli sistemde üretilen Maraş usulü ve kaymaklı dondurma karışımlarının  -30 °C ile +30°C sıcaklık aralığındaki  ısıl iletkenlik değerleri çizgisel ısı kaynaklı prob yöntemi kullanılarak deneysel olarak belirlenmiştir. Kalibrasyon materyali olarak % 0.3 agar içeren saf su  kullanılmıştır. Optimum ölçüm koşulları; değişik elektriksel akım, işlem süreleri ve örnek boyutları kullanılarak tespit edilmiştir. Örneklerin donmuş durumlarındaki ısıl iletkenlik değerlerinin donmamış durumlarına ait ısıl iletkenlik değerlerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  Maraş usulü dondurma karışımının ısıl iletkenliği 25 °C’de 0.494 W/m.K, –30 °C’de 1.051 W/m.K; kaymaklı dondurma karışımının ısıl iletkenliği ise 25 °C’de 0.452 W/m.K, –30 °C’de 0.993 W/m.K  olarak ölçülmüştür. Örneklerin ısıl iletkenlik değerlerinin bileşim ve sıcaklıkla değişim gösterdiği saptanmıştır.

 19. Bir Su Ürünleri İşleme Tesisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi Uygulaması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Servet Atayeter

  2015-02-01

  Full Text Available Bu çalışmada, Bodrum’da bulunan bir su ürünleri işleme ve paketleme tesisinde TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi çerçevesinde pilot bir risk analizi uygulaması gerçekleştirilerek sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışanların kendilerini güvende hissetme gereksinimi ile doğrudan ilgili olan iş sağlığı ve güvenliği konusu, günümüzde tüm sektörlerde olduğu gibi su ürünleri işletmeleri için de rekabet edilebilirlik, verimlilik, sosyal sorumluluk ve ülke ekonomisi açılarından üzerinde önemle durulması gereken bir konu haline gelmiştir. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi bir işletmede insan sağlığı ve güvenliğini sağlamaya, can ve mal kayıplarını önlemeye, bu konudaki riskleri azaltmaya odaklı dinamik ve esnek bir sistemin kurulmasını amaçlar. Sistemin amaç ve hedeflerine ulaşılması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilebilmesi ise gerçekçi bir risk analizinin yapılmasına bağlıdır. Risk analizinin sonuçları değerlendirilerek, işletmede can güvenliği ve maddi kayıpların önlenmesine yönelik önleyici tedbirlerin alınması yönünde önemli bir adım atılmış olmakta, böylelikle faaliyetlerle ilgili risklerin azaltılması ve ortadan kaldırılması olanaklı hale gelmektedir.

 20. Effects of Baku-Tbilisi-Ceyhan crude oil pipeline on the water quality in Yumurtalık Coast of the Iskenderun Bay.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet Aksu

  2015-12-01

  Full Text Available Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı (BTCOP Hazar Denizi petrolünü Türkiye’nin Ceyhan Limanına, oradan da Avrupa pazarına ulaştırmak için inşa edilmiştir. Projenin amacı petrolün güvenli ve ekonomik olarak ulaştırılmasıdır. Bu çalışmanın amacı ise, BTC boru hattının ulaştığı Yumurtalık kıyılarında yer alan Ceyhan Deniz Terminalinin su kalitesi üzerindeki etkilerinin izlenmesidir. Bu amaçla, Temmuz 2007, Ağustos 2009 ve Temmuz 2011’de ikisi referans istasyonu olmak üzere dört istasyondan örneklemeler yapılmıştır. Tuzluluk, sıcaklık ve yoğunluğun derinliğe bağlı değişimleri CTD cihazı ile ölçülmüştür. Ayrıca su kolonunda pH, berraklık, çözünmüş oksijen (DO, besleyici elementler (nitrit+nitrat-azotu, amonyum-azotu, fosfat fosforu ve silis ve klorofil a değerleri ölçülmüştür. Sonuç olarak, çalışma alanında ötrofikasyon riski görülmemiştir. Fosfat limitleyici besleyici elementtir. Söz konusu alanda BTCOP faaliyetlerinin su kalitesi üzerinde önemli bir etkisi yoktur. Bununla birlikte, su kalitesinde meydana gelebilecek bozulmanın fark edilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için sürekli izlemenin yararı büyüktür

 1. The efficacy of the semi-blind approach of transversus abdominis plane block on postoperative analgesia in patients undergoing inguinal hernia repair: a prospective randomized double-blind study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Salman AE

  2013-01-01

  Full Text Available A Ebru Salman,1 Fahri Yetisir,2 Banu Yürekli,3 Mustafa Aksoy,1 Murat Yildirim,2 Mehmet Kiliç21Anesthesiology and Reanimation Department, 2General Surgery Department, Atatürk Research and Training Hospital, Ankara, Turkey; 3Endocrinology Department, Bozyaka Research and Training Hospital, Izmir, TurkeyPurpose: In this prospective, randomized, double-blind study, our aim was to compare the analgesic efficacy of the semi-blind approach of transversus abdominis plane (TAP block with a placebo block in patients undergoing unilateral inguinal hernia repair.Methods: After receiving hospital ethical committee approval and informed patient consents, American Society of Anesthesiologists (ASA I–III patients aged 18–80 were enrolled in the study. Standard anesthesia monitoring was applied to all patients. After premedication, spinal anesthesia was administered to all patients with 3.5 mL heavy bupivacaine at the L3-L4 subarachnoid space. Patients were randomly allocated into 2 groups. Group I (n = 32 received a placebo block with 20 mL saline, Group II (n = 32 received semi-blind TAP block with 0.25% bupivacaine in 20 mL with a blunt regional anesthesia needle into the neurofascial plane via the lumbar triangle of Petit near the midaxillary line before fascial closure. At the end of the operation, intravenous (IV dexketoprofen was given to all patients. The verbal analog scale (VAS was recorded at 2, 4, 6, 12, and 24 hours postoperatively. Paracetamol IV was given to patients if their VAS score > 3. A rescue analgesic of 0.05 mg/kg morphine IV was applied if VAS > 3. Total analgesic consumption and morphine requirement in 24 hours were recorded.Results: TAP block reduced VAS scores at all postoperative time points (P < 0.001. Postoperative analgesic and morphine requirement in 24 hours was significantly lower in group II (P < 0.01.Conclusion: Semi-blind TAP block provided effective analgesia, reducing total 24-hour postoperative analgesic

 2. PAIR'14 / PAIR'15 STUDENT CONFERENCES ON PLANNING IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Editorial Foreword

  2015-12-01

  independent multi–agent planning in contrast to vision–based planning and routing optimization.The format of the conference proves to be very vital and interesting for the young researchers community. In this year, we have got an international attendance, great opportunity to host RoboTour workshop, and very positive feedback and interest of international young research community. We would like thank to Jan Najvárek for his interesting invited talk on the topic of RoboAuto.We believe the PAIR tradition will continue to the third year with increasing interest and growing community. We thank all the authors for high quality presentations and final versions of the articles presented in this proceedings.Thank you all,J. Faigl and J. VokřínekEditors

 3. Zespół nakładania astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jadwiga Kroczyńska-Bednarek

  2011-07-01

  Full Text Available Astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP to zapalne choroby dróg oddechowych, które łączy obecność ograniczenia przepływu powierza przez drogi oddechowe podkreślane w ich definicji. Zapalenie, które leży u podłoża obu chorób, różni się jakościowo rodzajem przeważających komórek i głównych mediatorów zapalnych. Inna jest też na ogół odpowiedź na leki rozszerzające oskrzela w astmie i POChP. Pomimo tych różnic i znaczących odrębności naturalnego przebiegu, rokowania i patogenezy właściwe rozpoznanie obu chorób w praktyce jest trudne, a niekiedy nawet niemożliwe z powodu nakładania się cech astmy i POChP u tego samego pacjenta. Wraz z upływem lat u części chorych na astmę dochodzi do utrwalenia się obturacji, a wielu pacjentów z POChP wykazuje istotną reaktywność oskrzeli i częściową odwracalność obturacji. Nawet profil zapalenia w ciężkiej astmie może zmieniać się na podobny do obserwowanego w POChP, a zaostrzenie POChP przebiega niejednokrotnie z większym udziałem eozynofilów. Głównej przyczyny takiego współwystępowania obu schorzeń (zespołu nakładania upatruje się we wspólnych czynnikach ryzyka i fakcie, że sama astma może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia POChP. Powszechność zjawiska zmusza do wypracowania skutecznych metod zapobiegania rozwojowi zespołu nakładania, lepszego różnicowania obu chorób, a w przypadku ich współistnienia – do poszukiwania optymalnych sposobów postępowania i leczenia.

 4. Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w etiopatogenezie i leczeniu zaburzeń psychicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Pawełczyk

  2010-12-01

  Full Text Available Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WKT omega-3 są niezbędne do prawidłowego rozwoju i funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Stanowią istotny element strukturalny neuronalnych błon komórkowych oraz są źródłem aktywnych biologicznie substancji, które pełnią złożone funkcje sygnałowe oraz uczestniczą w przekazywaniu informacji wewnątrz komórek. Zaburzenia metabolizmu lipidów i WKT obserwuje się w przebiegu wielu zaburzeń i chorób psychicznych: schizofrenii, zaburzeń afektywnych, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, autyzmu i innych. Dysfunkcje te mają podłoże genetyczne i wraz z innymi nieprawidłowościami przyczyniają się do zwiększenia podatności na wystąpienie objawów psychopatologicznych danego zaburzenia. Ponadto dieta mieszkańców większości krajów europejskich nie zapewnia wystarczającej ilości WKT omega-3, które należą do substancji egzogennych, tj. niesyntetyzowanych w wystarczającej ilości w organizmie ludzkim. Co więcej, w przebiegu wielu zaburzeń psychicznych dochodzi do nadmiernej utraty długołańcuchowych WKT za pośrednictwem procesów ekscytotoksyczności i stresu oksydacyjnego, co dalej przyczynia się do uszczuplenia dostępnej puli WKT. W przypadku schizofrenii liczne badania eksperymentalne i kliniczne doprowadziły badaczy do sformułowania hipotezy wyjaśniającej rozwój tej choroby w oparciu o występowanie dysfunkcji metabolizmu lipidów. W pracy przedstawiono przegląd aktualnego piśmiennictwa oraz wyniki oryginalnych badań przeprowadzonych przez autorów zajmujących się problematyką zaburzeń metabolizmu WKT u chorych z wymienionymi wyżej zaburzeniami psychicznymi.

 5. Hamburgerlerin bazı Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerine Donmuş Depolama Sıcaklığı ve Depolama Süresinin Etkisi Üzerinde Araştırma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Hamdi Ertaş

  2015-02-01

  Full Text Available Ticari amaçla üretilen hamburgerler, -8 oC ve –26 oC’de 85 gün süre ile depolanmışlar ve depolama sıcaklığının ve süresinin hamburgerlerin bazı fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Fiziksel kriterler olarak su tutma kapasitesi (STK, pişirme kaybı (PK ve büzülme derecesi (BD; kimyasal kriterler olarak rutubet, protein, yağ miktarları ile pH değeri ve tiyobarbütirik asit (TBA sayısı; mikrobiyolojik kriterler olarak ise toplam mezofil aerob bakteri (TMAB sayısı, psikrofil bakteri (PB sayısı ve koliform grubu bakteri (KGB sayısı dikkate alınmıştır. Depolama sıcaklığı ve depolama süresinin rutubet, protein, yağ miktarları, STK, PK ve BD üzerine etkisinin olmadığı, pH değeri üzerine p<0.01 düzeyinde etkisinin olduğu, TBA-sayısı üzerine depolama sıcaklığının p<0.01 düzeyinde depolama süresinin p<0.05 düzeyinde etkisi olduğu belirlenmiştir. –8 oC de depolama, hamburgerlerin pH değerlerini ve TBA-sayılarını önemli düzeyde artırırken, -26 oC de depolamada artış daha az düzeyde olmuştur. TMAB, PB ve KGB sayılarına, depolama sıcaklığının ve depolama süresinin etkisi görülmüş (p<0.01; -8 oC’de, depolama süresine bağlı olarak TMAB, PB ve KGB sayılarında sürekli bir artış görülürken –26 oC’de depolamada azalma olmuştur.

 6. Kurumsal Yönetimin Finansal Raporlama Kalitesindeki Rolü: Borsa İstanbul Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama (The Role Of Corporate Governance On The Quality Of Financial Reporting: A Comparative Study On Borsa Istanbul

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mahmut KARĞIN

  2015-12-01

  Full Text Available Corporate governance is sum of the principles to manage businesses by an understanding that assure all of the stakeholders’ rights. The theoretical expectation is that financial reporting quality of businesses that follow the corporate governance principles increases. The purpose of this study is to investigate the impact of corporate governance on the financial reporting quality. Therefore the quality of financial reports of listed and non-listed firms in Borsa Istanbul Corporate Governance Index (XKURY is compared with each other in terms of earnings persistence. As a result of the study, it’s seen that earnings of firms traded in XKURY are more persistent than others. It is concluded that their financial reports are more qualified. Kurumsal yönetim, işletmelerin tüm paydaşlarının haklarının korunduğu bir anlayışla yönetilmesine dayalı ilkeler bütünüdür. Kurumsal yönetim ilkelerine uyan işletmelerde finansal raporların kalitesinin artması, teorik olarak beklenen bir durumdur. Bu çalışmanın amacı, kurumsal yönetimin finansal raporlama kalitesi üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla çalışmada Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY’nde işlem gören firmalar ile bu endekste yer almayan firmaların finansal raporlama kaliteleri, karların sürekliliği açısından karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda, teorik beklentilere uygun olarak XKURY’de işlem gören firmaların karlarının daha sürekli olduğu dolayısıyla finansal raporlarının daha kaliteli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 7. BUTİK HASTANELERDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayşen NARİNÇ SALMAN

  2012-11-01

  Full Text Available MARKETING STRATEGIES IN BUTIQUE HOSPITAL’SAbstract: Due to today's competitive environment, hospitals providing health services, physicians and the others endeavor for finding continuous better services and providing better level of these services. As a new trend "Boutique Hospitals" provide representing one or several health services and high level  hotel hood to their clients, and consist of patients who are willing to pay most.  In this context, activities such as determination of the target population, type of service delivery, decision of quotation, physical environment, participants, process management and promotion are addressed individually. Presentation of boutique health, intended for demanding people who can pay for the best service.Keywords:                Hospitals, Boutique Hospital, Properties of Boutique Hospital, Health Services, Marketing Mix. BUTİK HASTANELERDE PAZARLAMA STRATEJİLERİÖzet: Günümüz rekabetçi ortamı nedeniyle, sağlık hizmeti sunan hastaneler, hekimler ve diğerleri sürekli daha iyi ürünler bulmak ve bu ürünleri daha iyi düzeyde sağlamak için çabalamaktadır. Yeni bir trend olan “Butik Hastaneler” de hastalığına, bir ya da birkaç branşta sağlık hizmeti sunumu, yüksek kalitede otelcilik hizmetinin verildiği hastanelerdir. En çok ödemeyi yapma isteğinde olan hastalardan oluşmaktadır. Hedef kitlenin belirlenmesi, hizmetin sunum şekli, fiyatlandırma kararı, dağıtım, fiziksel çevre, katılımcılar, süreç yönetimi ve tutundurma  işlevleri ayrı ayrı ele alınmıştır. Butik sağlık sunumu, en iyisinin bedelini ödeyebilecek az sayıda talepkar bireylere yöneliktir.

 8. Effects of a community-based multicomponent rehabilitation programme for patients with fibromyalgia: protocol for a randomised controlled trial.

  Science.gov (United States)

  Haugmark, Trond; Hagen, Kåre Birger; Provan, Sella Aarrestad; Bærheim, Elisebeth; Zangi, Heidi A

  2018-06-04

  People with fibromyalgia (FM) suffer from symptoms such as widespread pain, non-refreshing sleep, fatigue and reduced quality of life. Effects of pharmacological treatment are questionable and non-pharmacological treatments are recommended as first-line therapy. To date the majority of patients with FM in Norway are not offered any targeted treatment. The aim of this randomised controlled trial is to investigate the effects of a community-based multicomponent rehabilitation programme comprising an acceptance-based and mindfulness-based group intervention, the Vitality Training Programme (VTP), followed by tailored physical activity counselling. General practitioners refer potential participants to a rheumatologist in specialist healthcare for diagnostic clarification and assessment of comorbidities. Inclusion criteria are widespread pain/FM ≥3 months, age 20-50 and work participation (minimum part-time) within the last 2 years. The intervention group attends the VTP comprising 10 weekly 4 hour group sessions plus a booster session after 6 months. Thereafter, they receive 12 weeks of individually tailored physical exercise counselled by physiotherapists at community-based Healthy Life Centers. The control group follows treatment as usual. The primary outcome is Patient Global Impression of Change. Secondary outcomes include self-reported pain, fatigue and sleep quality, psychological distress, mindfulness, health-related quality of life, physical activity, work ability and exercise beliefs and habits. To achieve a power of 80% and allow for 10% dropout, 70 participants are needed in each arm. All analyses will be conducted on intention-to-treat bases and measured as differences between groups at 12 months follow-up. The study is approved and granted by the Norwegian South-Eastern Regional Health Authority (reference 2016015). Ethics approval was obtained from Regional Committee for Medical and Health Research Ethics (reference 2015/2447/REK sør-øst A

 9. ÇEVRESEL GÜVENLİK YAKLAŞIMININ SİLAHLI KUVVETLERE ETKİSİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tarık AK

  2015-04-01

  Full Text Available ÖZ: Soğuk Savaş döneminde askeri güvenliği temel alan bir güvenlik ortamının olması ve rakip devletlerin askeri güç unsurunu ana tehdit sayması, konvansiyonel muharebe eden orduların varlığını sürekli desteklemiştir. Ancak tek güvenlik tehdidinin askeri güç kabul edilmediği son yıllardaki gelişmeler, silahlı kuvvetlerin çevre gibi çeşitlenen güvenlik yaklaşımlarına uyum sağlamasını zorunlu kılmıştır. Bu kapsamda çalışmamız; çevresel güvenlik yaklaşımının silahlı kuvvetlerde hangi alanlarda etkili olabileceğine odaklanmış, bu konunun önümüzdeki dönemde kurumsal açıdan ihtiyaç duyulabilecek yapısal değişikliklerin belirlenmesinde fayda sağlayacağı değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Çevresel Güvenlik, Askeri Güvenlik, Ulusal Güvenlik, Silahlı Kuvvetler. ABSTRACT: The security environment based on military security during the Cold War and the main threats thought military power elements by rival states supported presence of conventional armies combated massive way continuously. But developments in recent years military force has not been acceptable the only security threat, the armed forces has been obliged to adapt to the diverse security approaches, such as environment. In this context, our study is focused in what areas in the armed forces environmental security approach can be effective, thereof it is evaluated to provide benefits to be identified institutional aspects of the structural changes that might be needed in the coming period. Keywords: Environmental Security, Military Security, National Security, Armed Forces.

 10. -AGAn /-GAn AND -ICI SUFFIXES IN TURKISH AND THEIR USAGE IN SÛDÎ’S ANNOTATION TÜRKÇEDE -AGAn /-GAn VE -ICI EKLERİ VE SÛDÎ ŞERHİNDEKİ KULLANIMLARI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mevlüt ERDEM

  2010-07-01

  Full Text Available The suffixes of -AGAn / -GAn used unfrequently in Modern Turkish exhibit some important features in the development of Turkish. In Karakhanid Turkic, the habitual meaning of the verb is formed with -GAn participle and in some cases with -AGAn. This usage increases gradually in Old Anatolian Turkish and Sudi’s annotation. Sudi utilizes the derivation of -AGAn/-GAn used in his time productively in word formation in order to translate the exact meaning of the Persian words into Turkish, which were called sıfat-ı müşebbehe (an adjective formed from a verb. In these derivations, although the habitual meaning of the verbs is stressed, some of them function as participles. On the other hand, Sudi uses Turkish -IcI suffix in order to substitute Persian agent nouns (ism-i fail. The suffix functions as non-finite verbs in some constructions like -AGAn /-GAn suffixes. Türkiye Türkçesinde işlek olmayan -AGAn/-GAn eki Türkçenin gelişiminde önemli özellikler sergiler. Karahanlı Türkçesinde fiildeki süreklilik anlamı -GAn sıfat-fiiliyle birlikte az da olsa -AGAn ekiyle de sağlanır. Bu kullanım EAT eserlerinde ve Sûdî şerhinde artarak devam eder. Sûdî, döneminde hâlâ işlek olarak kullanıldığını anladığımız -AGAn / -GAn’lı türetimleri Farsça sıfat-ı müşebbehe olan kelimelerin Türkçedeki anlamlarını tam olarak vermek için kullanır. Bu türetimlerde fiilin sürekli yapıldığı vurgulansa da bunların bir kısmı sıfat-fiil işleyişindedir. Sûdî, şerhinde ism-i failleri karşılamak için ise -IcI ekinden yararlanır. Bu ek de -AGAn/-GAn ekleri gibi bazı kullanımlarda bitimsiz fiil işleyişindedir.

 11. The effects of EDTA (Ethylenediaminetetraacetate on the growth of Thalassiosira weissflogii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selin Sayın

  2015-12-01

  Full Text Available Demir (Fe biyolojik olaylarda görev yapan önemli bir eser metaldir ve pek çok organizma için hayatidir. Fe’in biyolojik olaylarda hala tam olarak bilinmeyen işlevleri, sudaki kullanılabilir formları ve alımını etkileyen faktörlerin belirlenmesi konularına katkıda bulunmak amacıyla yürütülen çalışmada, 10 nM demir (Fe içeren modifiye F/2 ortamında, suni ligand EDTA (Ethylenediaminetetraacetate (100µM nın, Thalassiosira weissflogii’nin büyümesine etkileri araştırılmıştır. Denemenin yürütüldüğü ortamda, 18 ± 2 °C sıcaklık ve 80µmol m-2 s-1 aydınlanma şiddeti sürekli olacak şekilde sağlanmıştır. Denemede kullanılan deniz suyu, makro besleyiciler ve EDTA, Chelex-100 reçinesinden geçirilmiş, kullanılan bütün malzemeler ise asit ile yıkanarak eser metallerinden arındırılmıştır. Denemenin sonunda, EDTA nın, T. weissflogii kültürlerinde, hücre yoğunluğu, klorofil-a miktarı, büyüme hızı ve büyümeye paralel olarak artan pH değerlerini etkilemediği (p>0.05 saptanırken hücresel Fe miktarları arasında farklılık olduğu (p

 12. Aktualne poglądy na temat roli witaminy D w patogenezie stwardnienia rozsianego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Antczak

  2013-04-01

  Full Text Available Witamina D jest powszechnie znana ze swojej roli w gospodarce wapniowo-fosforanowej, ale wzrastająca ilość danych wskazuje na jej działania plejotropowe. Zaobserwowano pozytywną korelację między niedoborem witaminy D a występowaniem chorób autoimmunologicznych, w tym stwardnienia rozsianego, reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego układowego itp. Receptory witaminy D są obecne w szeregu tkanek i narządów, w tym w kościach, mięśniach, narządach rozrodczych, sercu, mózgu oraz w obrębie układu odporno- ściowego. Coraz lepiej poznawane działanie immunomodulujące witaminy D obejmuje wpływ zarówno na mechanizmy odporności wrodzonej, jak i adaptacyjnej, poprzez hamowanie proliferacji i cytotoksyczności limfocytów T, promowanie różnicowania limfocytów T regulatorowych oraz modulowanie działania makrofagów i komórek dendrytycznych. Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM jest chorobą autoimmunologiczną ośrodkowego układu nerwowego spowodowaną przez skomplikowane i w dużej mierze nieznane interakcje między predyspozycjami genetycznymi i czynnikami środowiskowymi. Badania epidemiologiczne wskazują, że ekspozycja na promieniowanie słoneczne i związany z nią poziom witaminy D są ważnymi czynnikami mogącymi wyjaśniać zróżnicowanie geograficzne częstości zachorowań na SM. Wyniki niektórych wstępnych obserwacji sugerują, że suplementacja witaminy D może zmniejszać ryzyko zachorowania na SM oraz modulować przebieg choroby i zmniejszać częstość jej nawrotów u pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią SM. Wyniki te skłoniły do podjęcia prób włączenia witaminy D jako składnika wspomagającego terapię SM. Obserwacje te wymagają dalszego potwierdzenia i badań klinicznych.

 13. Probiotyki i prebiotyki w chorobach przewodu pokarmowego u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leokadia Bąk-Romaniszyn

  2009-06-01

  Full Text Available Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które po spożyciu w odpowiedniej dawce wywierają korzystne działanie na organizm gospodarza. Najczęściej jako probiotyki stosowane są bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus i Bifidobacterium oraz wybrane szczepy Streptococcus, Bacillus, jak również drożdże Saccharomyces boulardii. Zależnie od szczepu i dawki bakterie probiotyczne przywracają naturalny, właściwie funkcjonujący układ mikroflory jelitowej, hamują rozwój wielu mikroorganizmów chorobotwórczych, łagodzą przebieg oraz skracają czas trwania niektórych biegunek bakteryjnych i wirusowych, zapobiegają wystą- pieniu lub łagodzą przebieg biegunek poantybiotykowych, likwidują lub zmniejszają objawy nietolerancji laktozy, a także normalizują zaburzenia motoryki jelit. Prebiotyki to substancje zawarte w żywności (bądź do niej dodawane, które selektywnie pobudzają wzrost i/lub aktywność wybranych szczepów bakterii probiotycznych obecnych w przewodzie pokarmowym. Prebiotyki przez stymulację i tworzenie warunków dla wzrostu szczepów probiotycznych poprawiają skład biocenozy jelitowej, motorykę jelit, powodują ustąpienie klinicznych objawów chorób zapalnych jelit oraz wpływają korzystnie na odżywienie komórek nabłonka jelitowego. Probiotyki, prebiotyki, jak również ich połączenie – synbiotyki, w sposób naturalny, przez wielokierunkowe oddziaływanie lecznicze żywych kultur baterii, poprawiają stan naszego zdrowia, wspomagają terapie farmakologiczne i mają coraz większe znaczenie w nowoczesnej medycynie. W pracy omówiono udział probiotyków i prebiotyków w kształtowaniu się biocenozy przewodu pokarmowego oraz ich zastosowanie w profilaktyce i leczeniu wybranych chorób przewodu pokarmowego.

 14. JEOTERMAL MERKEZİ ISITMA AÇISINDAN KONUT ÖZELLİKLERİ VE DENİZLİ'NİN JEOTERMAL ENERJİYE BAKIŞI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Halil KARAHAN

  1996-01-01

  Full Text Available Hava kirliliği sorununa etkili bir çözüm olarak yaklaşık on yıldır, Kızıldere Jotermal sahasından elde edilen jeotermal akışkanın Denizli'nin merkezi ısıtılmasında kullanımı sürekli gündemde bulunmasına rağmen bu güne kadar konut sayıları, konut alanları, ısınma türü, konut başına kömür tüketimi, ısı yalıtımı, mevcut binaların ne kadarının kaloriferli olduğu gibi projenin maliyetini doğrudan etkileyecek veriler ya keyfi olarak seçilmiş, ya da Denizli' ye göre yerleşim alanı ve nüfusu çok küçük olan yerler esas alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılacak projenin istenilen amaca hizmet edebilmesi için Denizli' ye ait değerlerin elde edilmesi, fizibilite ve projelendirme aşamalarında bu değerlerin kullanılması gerekir. Bu amaçla Denizli şehir merkezinde, değişik gelir gruplarını ve konut özelliklerini temsil eden yaklaşık 15000 bağımsız birime (konut, işyeri ekte verilen anket formu dağıtılmış ve anket formları bilgisayar aracılığıyla değerlendirilmiş ve sonuçlar grafik olarak sunulmuştur.

 15. Üç Pestisitin Parazitoit Itoplectis maculator (Fabricius, 1775 (Hymenoptera:Ichneumonıdae Üzerine Toksisitesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mitat AYDOĞDU

  2017-01-01

  Full Text Available Tarım alanlarında kullanılan pestisitler, sadece doğadaki zararları organizmaları değil aynı zamanda doğrudan veya dolaylı olarak parazitoid arılar gibi yararlı canlıları da etkilerler. İnsektisitlerin sürekli ve aşırı doz kullanımı zararlı organizmaların yok edilmesinde önem arz eden yararlı canlıların da doğal ortamdan elemine edilmesine neden olmaktadır. Tarım alanlarına büyük zararı olan Avrupa yaprak bükeni Archips rosana larvaları çeşitli meyve ağaçları üzerinden toplanmış ve laboratuvar ortamında Itoplectis maculator erginleri elde edilmiştir. Tarımda yoğun olarak kullanılan Dichlorvos, Diazinon ve Deltamethrin pestisitlerinin önerilen ve sulandırılarak seyreltilmiş dozları 12 ve 24 saat süreyle örnekler ile muamele edilmiş ve örneklere ait ölüm yüzdeleri hesaplanmıştır. Sonuçlara göre 12 ve 24 saatlik ölüm yüzdeleri pestisitlere göre sırasıyla Dichlorvos>Diazinon>Deltamethrin şeklinde belirlenmiştir. Tarımsal alanlarda zararlı olan A. rosana üzerinde etkili olan yararlı böcek I. maculator’ un sayısının uygulanan dozlar ile anlamlı derecede azaldığı ortaya çıkmıştır. Tüm bu bilgiler tarım alanlarında zararlılar ile mücadelenin en etkili ve modern yöntemi olan biyolojik mücadele için katkılar sağlayacaktır.

 16. Türkiye'de Sürdürülebilir Orman Kaynakları Yönetimi, İlkeleri, Göstergeleri ve Uygulamaları

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. AKYOL

  2009-04-01

  Full Text Available Sürdürülebilir orman yönetimi kavramı Dünya gündemine girdiği 1990'lı yıllardan bugüne önemini sürekli korumuştur. Kavramın temelinde, ormanların yönetiminde bugünkü kuşakların ihtiyaçlarının karşılanması kadar, gelecek kuşakların ihtiyaçlarının da karşılanması yatmaktadır. Ülkemiz uluslararası alanda yapılan toplantı ve tartışmalara katılarak kavramı desteklediğini göstermiştir. Çünkü ülkemizde ormanların sürdürülebilir yönetimi eski bir gelenektir. Ülkemiz, yakın doğu süreci olarak Gıda ve Tarım Teşkilatı işbirliğinde uygulanan bir projede, yedi ölçüt ve 65 gösterge ile orman kaynaklarının durumunu ortaya koyacak verileri toplamaya başlamıştır. Bu veriler Orman Genel Müdürlüğü tarafından, 2000 yılından beri orman işletme müdürlüğü düzeyinde toplanmaktadır. Bu çalışma, sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve göstergelerine göre Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü'nün durumunu belirlemek için ele alınmıştır.

 17. The effects of vitamin B12 supplementation in pregnancy and postpartum on growth and neurodevelopment in early childhood: Study Protocol for a Randomized Placebo Controlled Trial.

  Science.gov (United States)

  Chandyo, Ram K; Ulak, Manjeswori; Kvestad, Ingrid; Shrestha, Merina; Ranjitkar, Suman; Basnet, Sudha; Hysing, Mari; Shrestha, Laxman; Strand, Tor A

  2017-08-29

  Vitamin B 12 is crucial for normal cell division and differentiation, and necessary for the development and myelination of the central nervous system. Pregnant mothers in resource poor settings are at risk for poor vitamin B 12 status. Poor vitamin B 12 status in infancy is linked to poor growth and neurodevelopment. Brain development starts from conception, and pregnancy is a period of rapid growth and development for the brain. The study is an individually randomised double-blind placebo controlled trial in 800 pregnant Nepalese women randomised in a 1:1 ratio. A daily dose of 50 µg of vitamin B 12 or placebo is given to women from early pregnancy, not later than week 15, until 6 months after birth. Weekly visits are conducted in order to record compliance, growth and morbidity. The primary outcomes are scores on the cognitive, language and motor subscales of the Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, measured at 6 and 12 months of age, and growth (length and weight) measured at 6 and 12 months of age. National Health and Research Council, Nepal (NHRC 253/2016) and Regional Committee for Medical and Health Research Ethics of Western Norway (2016/1620/REK vest) have approved the study. Investigators who have contributed to the conceptualising, conducting, as well as being involved in the data analyses and manuscript writing will be eligible for authorship and be responsible to share outcomes with different stakeholders through publications and workshops. The results from this study may support new dietary guidelines for Nepalese and possibly South Asian pregnant women that can lead to improved pregnancy outcomes, neurodevelopment and cognitive functioning in children. Universal Trial Number: U1111-1183-4093. clinicaltrials.gov: NCT03071666. Protocol date: version 1.2, 1 June 2017. © Article author(s) (or their employer(s) unless otherwise stated in the text of the article) 2017. All rights reserved. No commercial use is permitted

 18. Etiologia, objawy i leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia według aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Adamska-Wełnicka

  2013-04-01

  Full Text Available Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW cechuje niejednorodny obraz kliniczny, z pogranicza przewlekłych, nie‑ sprecyzowanych chorób infekcyjnych, autoimmunologicznych, reumatologicznych oraz nowotworowych. Szybka diagnostyka i włączenie leczenia celowanego IZW są konieczne z uwagi na poważne rokowanie i bez‑ pośrednie zagrożenie życia pacjenta. W procesie IZW w obrębie zastawek serca tworzą się konglomeraty bak‑ terii, komórek zapalnych, płytek krwi i włóknika, zwane wegetacjami. Dotyczą najczęściej zastawek lewej strony serca. Wegetacje doprowadzają do miejscowej destrukcji wsierdzia oraz stanowią źródło zatorowości obwo‑ dowej. Najczęstszym objawem IZW jest gorączka, natomiast w badaniu przedmiotowym zwraca uwagę nowy szmer wysłuchiwany nad sercem, świadczący o uszkodzeniu zastawek lub nici ścięgnistych. Zdarza się, że pierwszym symptomem choroby są zaburzenia neurologiczne spowodowane udarem mózgu powstałym w mechanizmie zatorowym. W ostatnim czasie wzrasta liczba zachorowań na IZW związanych ze stosowa‑ nymi procedurami inwazyjnymi wewnątrzsercowymi z implantacją sztucznych zastawek oraz elektrod. Szczególną grupę chorych stanowią również narkomani, u których najczęściej dochodzi do zajęcia zastawek prawej strony serca. Głównym czynnikiem etiologicznym zapalenia wsierdzia są bakterie, wśród nich obecnie dominują zakażenia gronkowcowe. Rozpoznanie choroby opiera się na danych klinicznych, obrazie echokar‑ diograficznym oraz badaniach bakteriologicznych krwi. Leczeniem przyczynowym IZW jest antybiotykotera‑ pia wielolekowa prowadzona w warunkach szpitalnych. Konieczne jest ścisłe monitorowanie choroby i roz‑ ważenie wskazań do leczenia kardiochirurgicznego. Istotnym zagadnieniem są również metody zapobiegania zakażeniom wsierdzia. Zasady profilaktyki IZW na przestrzeni ostatnich lat uległy znacznym modyfikacjom. Infekcyjne zapalenie wsierdzia wciąż pozostaje

 19. Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin SBS’de Yapılan Değişikliklerle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MUSTAFA UZOĞLU

  2013-09-01

  Full Text Available Bu çalışma fen ve teknoloji öğretmenlerinin SBS’nin kaldırılması hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu anketten yararlanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2012-2013 öğretim yılında Giresun İlinde görev yapan 51 fen ve teknoloji öğretmeni oluşturmaktadır. Açık uçlu anket formundan elde edilen sonuçlarda çalışmaya katılan fen ve teknoloji öğretmenlerinin birçoğu söz konusu sınavın kaldırılmasına karşı çıkmışlardır. Ayrıca öğretmenler sınav kaldırıldığında öğrencilerin yerleştirilmesinde sıkıntıların çıkabileceğini ifade etmişlerdir. Diğer yandan fen ve teknoloji öğretmenlerinin ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek için yapılan sınavların sayısının ve şeklinin sürekli değişmesinden dolayı endişelendikleri dikkati çekmektedir. Fen ve teknoloji öğretmenleri bu durumun öğrencilerde güven kaybına, motivasyon düşüklüğüne, karamsarlığa bıkkınlığa, gelecek endişesine, adaptasyon sorununa neden olabileceğini ifade etmişlerdir.

 20. Farklı Eğim Açılarındaki Fotovoltaik Panellerin Elektriksel Ölçümlerinin Raspberry Pi ile İzlenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harun ÖZBAY

  2016-03-01

  Full Text Available Güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etmek için fotovoltaik (FV paneller kullanılmaktadır. FV panellerden elde edilen enerji, panellerin kurulduğu coğrafi konuma, mevsimsel değişimlere ve çevre koşullarına göre sürekli olarak değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla FV panellerden maksimum güç elde edilmesi amacıyla panellerin optimum eğim açısının aylık, mevsimsel ve yıllık olarak değiştirilmesi gerekir. Bu çalışmada, farklı açılarda yerleştirilen FV paneller ile Bilecik ilinde güneş enerjisinden elde edilecek maksimum gücün hangi eğim açılarında gerçekleştiğinin tespiti için verilerin toplanması, kayıt altına alınması ve analiz çalışmaları Raspberry Pi (RPi üzerine kurulu web sunucu aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda FV panellerin gerilimleri gün boyunca ölçülmektedir. Ölçülen veriler analog-dijital dönüştürücü (mikrodenetleyici ile sayısal bilgiye çevrilmektedir. RPi ile sayısal bilgilerin her 10 dakikada bir ortalaması alınarak kendi hafıza ortamında saklama işlemi gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda RPi’ye kurulan Linux temelli Raspbian işletim sisteminde oluşturulan betik yardımıyla ve web ara yüzünden aynalama işlemi yapılarak verilerin bilgisayar ortamına kaydedilmesi ile yedekleme işlemi gerçekleştirilmektedir. Farklı eğim açılarındaki FV panellerden elde edilen elektriksel ölçümler RPi üzerine kurulu web sunucu aracılığıyla günün her saatinde canlı olarak izlenebilmektedir. Ayrıca elektriksel veriler aylık ve yıllık olarak tarih ve zaman bilgileri ile kayıt altına alınmaktadır. Geliştirilen sistemin kullanıcı ara yüzüne http://solar.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

 1. İZMİR MEDİKAL TURİZM KÜMELENME POTANSİYELİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nesibe MİRZA

  2017-10-01

  Full Text Available Öz Küreselleşme ile birlikte mesafelerin kısalması, teknolojinin gelişmesi ve kaliteli yaşam bilincinin artması sürekli değişen ve farklı deneyimler edinmek isteyen bir turizm talebini oluşturmuştur. Bu doğrultuda değişen talebe uyum gösteren turistik ürünler sektörden pay almak isteyen destinasyonlar için giderek önem kazanmaktadır. Destinasyonların rekabet gücü; sahip oldukları turistik ürün, var olan işletmelerin performansı ve yenilik yapma kapasiteleri, paydaşlar arası işbirliğinin sağlanması gibi unsurlara dayanmaktadır. Bu doğrultuda, destinasyonların, kendilerini ve rakiplerini iyi analiz ederek rekabet stratejileri belirlemeleri gerekmektedir. Literatürde birçok destinasyon rekabet gücü stratejisi mevcuttur. Kullanılan rekabet gücü stratejilerinden biri de kümelenme yaklaşımıdır. Bu çalışma; son yıllarda uluslararası boyutta önem kazanan bir turistik ürün olan medikal turizmde kümelenme yönlü bir planlamaya ilgili tüm aktörlerin yaklaşımını incelemektedir. Böylelikle İzmir’de medikal turizm kümelenmesinin uygulanabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla İzmir’de olası bir medikal turizm kümelenmesinde yer alacak ve şu anda sektörde faaliyet gösteren paydaş temsilcileriyle odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre sonuç ve önerilere yer verilmiştir. Abstract Demands on tourism, which are constantly changing and seeking new experiences, have emanated as an outcome of globalization, which brings along the ease of transportation, the development of technology and an increase in the awareness of a high quality life with it. Accordingly, the touristic products adjusting these alterations are gradually gaining importance for the destinations which want to get a share from this sector. The competitive capacity of destinations is based on some factors such as the products they have, the performance of the existing businesses and

 2. 5E Öğrenme Modeline Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Akademik Başarılarına Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurhan ÖZTÜRK GEREN

  2014-12-01

  Full Text Available Bu çalışmanın amacı, 6.sınıf ışık ve ses ünitesinde 5E öğrenme modeline dayalı etkinliklerin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve akademik başarıları üzerindeki etkisini belirlemek ve bu etkinliklerin derste kullanımına yönelik öğrenci görüşlerini tespit etmektir. Bu amaca hizmet etmesi açısından 5E öğrenme modeline dayalı olarak rehber etkinlik seti geliştirilmiş ve setin süreçte etkililiği değerlendirilmiştir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Sinop ili merkez ilçesinde bir ilköğretim okulunda altıncı sınıfa devam eden 25 deney ve 17 kontrol grubu öğrencisi ile gerçekleştirilen bu araştırmada karma yöntemler araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın nicel bölümünde, ön test son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın deney grubu öğrencileri ile gerçekleştirilen nitel bölümünde ise durum çalışması (casestudy yöntemi kullanılmıştır. Araştırma süresince elde edilen nicel verilerin analizleri SPSS 15.0 istatistik paket programı ile nitel verilerin analizi ise içerik analizi ve sürekli karşılaştırılmalı veri analizi yöntemleri birlikte kullanılarak NVivo 8.0 Nitel Veri Analizi Programı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 5E öğrenme modeline uygun hazırlanan rehber etkinlikleri ile desteklenen dersin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve akademik başarıları üzerinde anlamlı ve olumlu etkisi olmuştur.

 3. Understanding the Budget Process Bütçe Sürecini Anlamak

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Madeline J. Daubert

  2000-03-01

  ütçesi yardımıyla nakitin giriş ve çıkışını dikkatli bir şekilde planlanması da oldukça önemlidir. Bütçe süreci boyunca bir kurum, gerekli fonların ayrılacağı programları ve aktiviteleri seçer. Kütüphane, kurum içindeki diğer ünitelerle birlikte, taleplerini haklı çıkarmak durumundadır. Bütçe sürecinin döngüsel doğası yüzünden, sürekli bir şekilde bilgi toplamak, alternatifleri değerlendirmek, gelecek bütçe periyodu göz önüne alınarak mümkündür. Böylece kütüphane, müşterilerine verebileceği maksimum hizmet potansiyeline ulaşabilir.

 4. STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ANLAYIŞI IŞIĞINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRMENİN ROLÜ, İŞLEVLERİ VE BİR ÖRNEK OLAY - THE ROLE AND FUNCTIONS OF THE TRAINING AND DEVELOPMENT UNDER THE PERSPECTIVE OF STRATEGIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND A CASE STUDY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ebru YILDIZ

  2014-03-01

  Full Text Available ÖzetKüreselleşme ve yoğunlaşan rekabet ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, işletmelerin anlayış ve uygulamalarında önemli değişikliklere neden olmaktadır. Bu değişim, İnsan Kaynakları Yönetiminde de yaşanmaktadır. Geleneksel anlayış, hızla yerini Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi olarak ifade edilen daha kapsamlı bir kavrama bırakmaktadır.Bu anlayış, bilginin kazandığı önemle birlikte, tüm çalışanların sürekli olarak bilgiyi paylaşan, kullanan ve bu konuda proaktif davranışlar geliştiren insan kaynaklarının varlığını gerektirmektedir.Bu gereksinimi karşılayan en önemli insan kaynakları stratejisi, eğitim ve geliştirmedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, bu stratejiye de yeni boyutlar eklemlemiştir. Yetişkin eğitimi, yaşam boyu öğrenme, interaktif öğrenme teknik ve materyalleri, eğitim ve geliştirme stratejisinde dikkate alınması gereken önemli konulardır. Makalede, bu çerçevede kavramsal bir değerlendirme amaçlandığı gibi, klasik öğrenme ve yaşayarak öğrenme yöntemlerinin bir işletmede uygulama sonuçlarına da yer verilmektedir.AbstractBesides globalization and hidden competition, the improvements in the information and communication technologies cause important changes in the approaches and implementation of the strategies of the businesses. This development is also seen in the human resource management concept. Strategic Human Resource Management as a broader term takes place of traditional approach. This new and comprehensive concept needs human resources have the capacityand capabilities in sharing and using the knowledge and developing proactive behaviors as aconsequence of the importance of the knowledge in business management.The most important strategy supplied this need is training and development. The improvementin the information and communication technologies articulate new dimensions to thestrategy

 5. Neuroprotekcyjne właściwości związków pochodzenia roślinnego: triterpeny pentacykliczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Orłowska-Majdak

  2014-12-01

  Full Text Available Ludzki mózg to struktura wykazująca ogromną zmienność w ciągu życia osobniczego. W pierwszym okresie zmiany budowy i czynności spowodowane są procesami rozwoju i dojrzewania. Następnie, dzięki niezwykłej plastyczności synaptycznej, poszczególne ośrodki mózgu przystosowują się do wymagań środowiska, w jakim człowiek funkcjonuje, i do stylu jego życia. Po 40. roku życia włącza się proces zaprogramowanej śmierci neuronów, czyli apoptozy, a w stanie choroby neurony mogą ginąć w procesie nekrozy lub aponekrozy. Neurogeneza na bazie miejscowych albo transplantowanych komórek macierzystych mózgu pełni funkcję naprawczą w powstałych uszkodzeniach, ale może także mieć związek z chorobami psychicznymi i neurologicznymi. U podstaw neuroprotekcji leżą procesy antyoksydacyjne, przeciwzapalne, antyapoptotyczne i przeciwdziałające destrukcyjnemu działaniu jonów wapnia. Wspierającą funkcję w działaniu neuroprotekcyjnym mogą mieć związki pochodzenia roślinnego, podawane w ramach fitoterapii. W ostatnich latach zwrócono uwagę na neuroprotekcyjne właściwości pentacyklicznych triterpenów i ich pochodnych. W pracy omówiono właściwości neuroprotekcyjne kwasu ursolowego, oleanolowego, maslinowego, asjatowego, betulinowego, bosweliowego oraz saponin triterpenowych pozyskiwanych z roślin Bupleurum i Panax ginseng. Saponiny ginseng dodatkowo nasilają neurogenezę w mózgu. Sugeruje się potencjał stosowania wymienionych związków w terapii wielu chorób neurologicznych i psychicznych – z kilkoma zastrzeżeniami: 1 kierunek działania może zależeć od dawki; 2 związki te mogą różnie działać na neurony różnych rodzajów; 3 mogą istnieć niekorzystne interakcje z innymi lekami stosowanymi równocześnie. Większość doświadczeń z użyciem triterpenów wykonano na zwierzętach bądź w hodowlach komórkowych, zagadnienie wymaga więc dalszych badań na ludziach.

 6. COSO MODELİ: İÇ KONTROL YAPISI - COSO MODEL: INTERNAL CONTROL STRUCTURE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan TÜREDİ

  2014-08-01

  Full Text Available Özetİktisadi ve teknolojik gelişmeler; zaman içinde çok sayıda faaliyetin çok sayıda kişi ve uzun süreçlerleyürütüldüğü, hiyerarşik örgütsel düzenlerin sürekli geliştiği, karmaşık işletme yapılarının ortaya çıkmasınaneden olmuştur. Bunun sonucunda işletmelerin faaliyetleri basit kontrol yöntemleriyle izlenemeyecek halegelmiştir. Amerika’da beş bağımsız meslek kuruluşundan oluşan COSO (The Committe of SponsoringOrganizations, iç kontrolün işletmelerde standartlaşan bir yapı hale gelmesinde öncülük etmiştir. COSOiç kontrol modeli; iç kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izlemefaaliyetlerinden oluşan; işletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği, mali raporların güvenilirliği veyürürlükteki kanun ve düzenlemelerle uyum amaçları etrafında şekillenmiş çok boyutlu bir yapıdır.İç kontrol yapısının başlıca hedefleri; faaliyetlerin etkinlik ve verimliliği, karlılık hedefine ulaşmak vevarlıkların korunması, kamuya açıklanan mali tablolar, geçici ve özet mali raporları da dâhil olmak üzerehazırlanan tüm mali tabloların güvenilirliğinin sağlanması ve tabi olunan kanun ve düzenlemelerle uyumunsağlanmasıdır. Bu çalışmada; COSO’nun iç kontrol yapısına ilişkin geliştirdiği model ve bu modelin beşbileşeni olan kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme faaliyetleriaracılığı ile bu bileşenlerin hem işletme hedefleri hem de işletme yapısı içindeki etkileşimi açıklanmayaçalışılmıştır.AbstractDevelopments in economy and technology have caused enterprises to have sophisticated structuresaffected by developing hierarchical structuring along with the significant number of activities performed via significant number of process and individuals. COSO (The Committee of Sponsoring Organizationshas established a common internal control

 7. E-Book Technology and Its Use E-Kitap Teknolojisi ve Kullanımı

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatih Rukancı

  2003-06-01

  Full Text Available The book industry that showed extraordinary development with the invention of printing machine by Johann Gutenberg during the 1450's is constantly changing along with new telecommunication and information technologies. The most recent evolution in the book and publishing industry is electronic books. E-book technology supported by hardware, software and standart protocols and some of its advantage and disadvantages had produced e-book readers that became unseparable part of our academic and daily life. E-books, in recent years, has became more widespread in the areas of publishing, education and information services and are reaching larger user groups. It is expected that this new technology will change our way of information acquisition and dissemination. This seems unavoidable despite the views of those who argue that e-books cannot be an alternative to printed books. Widespread of e-books will be added a new dimension to technical and user services in information centers. 1450'li yıllarda Johann Gutenberg'in matbca makinesini icat etmesiyle oldukça büyük bir gelişim gösteren kitap endüstrisi, iletişim ve bilgi teknolojilerine paralel olarak sürekli bir değişim içindedir. Bu değişimin son halkasını kitap endüstrisinde ve yayıncılık sektöründe devrimsel bir nitelik taşıyan elektronik kitaplar oluşturmaktadır. Yazılım, donanım, standart ve protokol bileşenlerinden oluşan e-kitap teknolojisi, bir takım avantaj ve dezavantajlarıyla beraber birçok yeni ekitap okuma cihazının akademik ve gündelik yaşantımıza girmesine neden olmuştur. E-kitaplar, günümüzde yayıncılık, eğitim ve bilgi hizmetleri alanlarında gelişme göstermekte, gün geçtikçe artan sayılarıyla daha geniş kullanıcı kitlelerine hitap etmektedir. Basılı kitaplara alternatif olabileceği tartışılmakta olan bu teknolojinin zamanla bilgi edinme ve bilgiyi yayma yöntemlerimizi değiştirmesi kaçınılmazdır. E-kitapların yayg

 8. “İhtiyaç” Kavramı Ekseninde Sosyal Koruma: Temel İhtiyaçlar Yaklaşımı / Social Protection on the Base of “Needs”: Basic Needs Approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Doğa Başar SARIİPEK

  2017-05-01

  Full Text Available İhtiyaç, somutlaştırılması ve tanımlanması güç bir kavramdır. Bu bağlamda, ihtiyaçların hangi ölçütlere göre belirleneceği, temel ve ileri ihtiyaçların neler olduğu, ihtiyaç içinde olanlarla olmayanların neye göre ve nasıl kesin olarak ayrılacağı gibi sorular sosyal refah ve koruma politikaları tasarlanırken sürekli sorulan ve tartışılan sorulardır. İhtiyaç temelli yaklaşım bu sorulara cevap olarak geliştirilmiş bir sosyal koruma yaklaşımıdır. Ancak genel anlamda ihtiyaç kavramının özünde bulunan sübjektif nitelikler ve içerdiği belirsizlikler nedeniyle, uygulaması kolay bir yöntem değildir. Bu nedenle, uygulamada herkesi kapsayabilmek adına “temel ihtiyaçlar” şeklinde bir daraltmaya gidilmiştir. Temel ihtiyaçlar yaklaşımının amacı, bireyin tam gelişimi için gereken fırsatları sağlamak ve bu amaçla belli gruplar için belli kaynakları tahsis etmektir. Temel ihtiyaçlar yaklaşımının özü, gerçek yaşam düzeyiyle ihtiyaçlar arasındaki boşluğun diğer alternatif yaklaşımlara göre çok daha kısa sürede ve mümkün olan en az miktarda kaynak kullanılarak doldurulmasıdır. Ancak bu yaklaşım, teoriden kaynaklanan ciddi eksiklikleri nedeniyle hak temelli yaklaşımın sağladığı sosyal koruma güvence düzeyini sağlamaktan uzak görünmektedir. / Needs are not easy to define. In this sense, the questions of which criteria are applied to determine needs, what the basic and further needs are, how the ones who are in need are distinguished from the others etc. are constantly asked while designing policies of social welfare and protection. Needs based approach is a social protection mechanism which was introduced as a response for these questions. Yet, it is not an easy measure to take due to the subjective features and uncertainties in the very nature of the concept of need itself. Therefore, a conceptual restriction, in the form of “basic needs”, was

 9. Süt ve Rekonstitüe Sütün Ohmik Isıtılmasının İncelenmesi: Reolojik Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Filiz İçier

  2015-02-01

  Full Text Available Bu çalışmada, eşdeğer yağ ve kuru madde içeriğine sahip tam yağlı süt ve rekonstititüe süt örneklerinin ohmik ısıtılmasının reolojik özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Örnekler 30 V/cm voltaj gradyanında 20 °C’den 80 °C’e kadar ohmik olarak ısıtılmışlardır. Kontrol amaçlı olarak eşdeğer ısıl geçmişe sahip su banyosunda ısıtma işlemi de gerçekleştirilmiştir. Her iki ısıtma yöntemi sırasında, kıvam özelliklerinin değişimi eş merkezli silindirik tip viskometre kullanılarak belirlenmiştir. Uygulanan ısıtma yönteminin ve örnek çeşidinin viskozite değerlerindeki değişim üzerine etkisinin istatistiksel olarak önemli düzeyde olduğu saptanmıştır. Viskozitenin, rekonstitüe süt örnekleri için ohmik ısıtma, süt örnekleri için ise geleneksel ısıtma sırasındaki sıcaklık artışına daha hassas olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada elde edilen veriler kurulacak pilot ve endüstriyel çaptaki sürekli ohmik ısıtma sistemlerinin tasarımında, özellikle pompalama gereksinimi ve ohmik ısıtma ünitesi içinde akış profillerinin değişimi açısından dikkate alınmalıdır. Ohmik ısıtıcı içinde oluşacak hız profillerindeki kararlılığın sağlanabilmesi homojen ısıtma için kaçınılmazdır.

 10. KADIN TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ ve BİR PİLOT ARAŞTIRMA - DETERMINATION OF FEMALE CONSUMERS’ SHOPPING MALL CHOICES AND A PILOT RESEARCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmet ŞEKERKAYA

  2012-11-01

  Full Text Available Özet:İşletmelerin pazarlama stratejileri oluşturmasında,pazarı daha iyi tanımlayarak kendileri için en uygun pazarıhedef olarak seçmelerinin temeli pazarı bölümlendirmektengeçmektedir. Hedef pazarı oluşturan tüketicilerin çeşitliözelliklerini tanımayan ve buna uygun tanımlamalarıyapamayan işletmelerin doğru pazarlama stratejisiuygulayamamasının yanı sıra günümüz rekabet şartlarıiçerisinde kaynakları etkin ve verimli kullandığındanbahsetmek mümkün değildir.Ülkelerin gelişmişlik düzeylerindeki artış ile beraber kadıntüketicilerin satınalma kararları üzerindeki etkilerinin artışıpek çok çalışmada incelenmiştir. Bu gerçekten hareketlepazarlama profesyonelleri de pazarlama stratejilerinioluştururlarken kadın tüketicileri daha fazla etkileyebilmeninyollarını aramaya başlamıştır.Bu çalışmada kadın tüketicilerin AVM tercih nedenlerine görekümelenmesi ve AVM’lerin kadın tüketiciler tarafından tercihnedenleri belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırmasonucunda kadınların AVM tercihlerine göre üç gruptakümelendikleri ortaya çıkarılarak bu kümeler sahip olduklarınitelikler itibariyle potansiyeller, aktifler ve duyarsızlar olarakadlandırılmıştır.Abstract:Market segmentation is one of the suitablemarketing tool for businesses to understand and target market.It is impossible to mention that the enterprises which have notacknowledged various features of consumers do not apply thecorrect marketing strategy and use the sources effectively andefficiently considering the competition circumstances of today.The increase in development levels of countries and its effecton female consumers’ decisions of purchase are analyzed inmany studies. By taking this reality into consideration,marketing professionals have started to search for the ways ofattracting the female consumers more as they decide theirmarketing strategies.In this study female consumers are

 11. Astma w badaniach spirometrycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2010-06-01

  Full Text Available Astma i POChP to choroby charakteryzujące się zmiennym zwężeniem dróg oddechowych określanym jako „obturacja oskrzeli". Obturacja wywołana jest przez zapalenie błony śluzowej i przebudowę, które wynikają z napływu komórek zapalnych oraz działania różnorodnych mediatorów i cytokin. W procesie zapalnym zaangażowane są różne struktury i procesy określane jako „jednostka nabłonkowo-mezenchymalna". Rozpoznanie astmy opiera się na wywiadzie, badaniu alergologicznym i ocenie wskaźników spirometrycznych. Do podstawowych wskaźników stosowanych do właściwej interpretacji czynności płuc należą: FVC, FEV! i stosunek FEN^ do FVC. Stopień ciężkości zaburzeń wentylacji opiera się na ocenie wartości odsetka FEV! w stosunku do wartości należnej. Charakterystyczną cechą astmy jest zmienność objawów klinicznych i wskaźników spirometrycznych. Najważniejszym wskaźnikiem charakteryzującym obturację jest FEV1/FVC. Typowe wskaźniki spirometryczne to: prawidłowa FVC, obniżone FEV! i FEV1/FVC. Czasami FVC i FEV! są jednocześnie obniżone, a FEV1/FVC pozostaje w normie lub prawie w normie. Częścią badań funkcji płuc jest test odwracalności obturacji. Wzrost FEV! i/lub FVC >12% w stosunku do wartości wyjściowej i >200 ml stanowi dodatnią odpowiedź bronchodylatacyjną. Celem tego testu jest określenie, czy czynność płuc może poprawić się po wziewaniu 400 ^g salbutamolu lub po 2-8-tygodniowym leczeniu wziewnymi glikokortykosteroidami. Wskaźniki spirometryczne pozwalają ocenić ciężkość choroby i możliwość interwencji terapeutycznej. W celu diagnozowania astmy i oceny leczenia należy również dokonywać pomiaru nadreaktywności oskrzeli dróg oddechowych. Nadreaktywność oskrzeli jest bardzo czułym, lecz nieswoistym narzędziem dla celów diagnostycznych. Ujemny wynik testu wziewnego z metacholiną pozwala wykluczyć astmę, dodatni wynik testu potwierdza rozpoznanie astmy w w

 12. Rola leptyny w regulacji metabolizmu lipidów i węglowodanów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrycja Gogga*

  2011-01-01

  Full Text Available Leptyna jest białkiem wydzielanym głównie przez tkankę tłuszczową, a jej stężenie we krwi jest ściśle związane z ilością zapasów energetycznych zgromadzonych w adipocytach. Jako hormon leptyna ma niezwykle szeroki zakres działania. Białko to bezpośrednio lub za pośrednictwem układu współczulnego bierze udział w regulacji metabolizmu energetycznego. Leptyna hamuje biosyntezę triacylogliceroli w wątrobie i tkance tłuszczowej, a także w mięśniach szkieletowych, obniżając tym samym ilość odkładanych w nich lipidów. W adipocytach leptyna zmniejsza ekspresję genów kodujących syntazę kwasów tłuszczowych (FAS i karboksylazę acetylo-CoA (ACC – główne enzymy szlaku biosyntezy kwasów tłuszczowych. Zwiększa z kolei ekspresję genu kodującego lipazę zależną od hormonów (HSL, co stymuluje hydrolizę triacylogliceroli w tkance tłuszczowej. Ponadto leptyna wzmaga utlenianie kwasów tłuszczowych w adipocytach, mięśniach szkieletowych oraz w mięśniu sercowym, wywołując wzrost ekspresji genów kodujących podstawowe dla tego procesu enzymy, palmitoilotransferazę karnitynową 1 (CPT1 i dehydrogenazę acylo-CoA o średniej długości łańcucha (MCAD. Wykazano również, że hormon ten zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę i poprawia tolerancję glukozy – pod wpływem leptyny wzrasta transport glukozy do komórek oraz intensywność glikolizy.Wiadomo, że leptyna bierze udział w długoterminowej regulacji pobierania pokarmu, jednak coraz więcej badań wskazuje, że ma ona również wpływ na przemiany substratów energetycznych w tkankach obwodowych. Leptyna może zatem kontrolować homeostaz�� energetyczną organizmu wywołując zmiany metabolizmu lipidów i węglowodanów, przede wszystkim w tkance tłuszczowej i w mięśniach.

 13. STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ANLAYIŞI IŞIĞINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRMENİN ROLÜ, İŞLEVLERİ VE BİR ÖRNEK OLAY - THE ROLE AND FUNCTIONS OF THE TRAINING AND DEVELOPMENT UNDER THE PERSPECTIVE OF STRATEGIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND A CASE STUDY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ebru YILDIZ

  2014-01-01

  Full Text Available ÖzetKüreselleşme ve yoğunlaşan rekabet ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, işletmelerin anlayış ve uygulamalarında önemli değişikliklere neden olmaktadır. Bu değişim, İnsan Kaynakları Yönetiminde de yaşanmaktadır. Geleneksel anlayış, hızla yerini Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi olarak ifade edilen daha kapsamlı bir kavrama bırakmaktadır.Bu anlayış, bilginin kazandığı önemle birlikte, tüm çalışanların sürekli olarak bilgiyi paylaşan, kullanan ve bu konuda proaktif davranışlar geliştiren insan kaynaklarının varlığını gerektirmektedir.Bu gereksinimi karşılayan en önemli insan kaynakları stratejisi, eğitim ve geliştirmedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, bu stratejiye de yeni boyutlar eklemlemiştir. Yetişkin eğitimi, yaşam boyu öğrenme, interaktif öğrenme teknik ve materyalleri, eğitim ve geliştirme stratejisinde dikkate alınması gereken önemli konulardır. Makalede, bu çerçevede kavramsal bir değerlendirme amaçlandığı gibi, klasik öğrenme ve yaşayarak öğrenme yöntemlerinin bir işletmede uygulama sonuçlarına da yer verilmektedir.AbstractBesides globalization and hidden competition, the improvements in the information and communication technologies cause important changes in the approaches and implementation of the strategies of the businesses. This development is also seen in the human resource management concept. Strategic Human Resource Management as a broader term takes place of traditional approach. This new and comprehensive concept needs human resources have the capacityand capabilities in sharing and using the knowledge and developing proactive behaviors as aconsequence of the importance of the knowledge in business management.The most important strategy supplied this need is training and development. The improvementin the information and communication technologies articulate new dimensions to thestrategy

 14. Martwica kości szczęk związana ze stosowaniem bifosfonianów. Opis przypadków

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Leśniak

  2013-06-01

  Full Text Available Bifosfoniany należą do silnych inhibitorów osteoklastów. Znajdują szerokie zastosowanie w leczeniu chorób przebiegających ze wzmożoną resorpcją kości: osteoporozy, choroby Pageta i osteogenesis imperfecta. Leki te zmniejszają adhezję komórek nowotworowych do kości, ograniczają osteolizę wywołaną nowotworem i hiper‑ kalcemię. Zmniejszają dolegliwości bólowe w szpiczaku mnogim i w przerzutach do kości. Powszechnie panu‑ jące przekonanie o bezpieczeństwie spowodowało rozszerzenie wskazań do ich stosowania. Pacjenci onkolo‑ giczni przyjmujący bifosfoniany dożylnie, w wysokich dawkach są bardziej narażeni na działania niepożądane terapii niż pacjenci przyjmujący je doustnie. Jednym z najpoważniejszych powikłań jest martwica kości szczęk. W 2003 roku opisano po raz pierwszy związek pomiędzy terapią bifosfonianami a martwicą kości szczęk. W piśmiennictwie znajdujemy coraz więcej przykładów tego działania niepożądanego, także po stosowaniu leków doustnie. Mogą pojawiać się ból, obrzęk, owrzodzenie, odsłonięcie kości, przetoki, złamania patologiczne, uciążliwe dla pacjenta i obniżające jakość życia. Leczenie martwicy kości szczęk jest trudne i rzadko przynosi spodziewany efekt. Główną rolę odgrywa leczenie zachowawcze i redukcja objawów. Odstawienie bifosfonia‑ nów nie ma bezpośredniego wpływu na przebieg martwicy kości szczęk, ze względu na kumulację leku w kości. Istotne jest przygotowanie pacjenta przed rozpoczęciem podawania bifosfonianów, wymagające stałej współ‑ pracy pomiędzy lekarzami onkologami, ortopedami i chirurgami szczękowo-twarzowymi. Higiena jamy ustnej i leczenie chorób współistniejących stanowi ważny element postępowania. Celem pracy jest przedstawienie trzech przypadków martwicy kości szczęk u pacjentów poddanych leczeniu bifosfonianami.

 15. YEREL YÖNETİMLERDE ÖZELLEŞTİRME YÖNTEMLERİ VE HUKUKSAL ALTYAPI-METHODS OF PRIVATIZATION AND LEGAL İNFRASTRUCTURE ON LOCAL GOVERNMENTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Burak Hamza ERYİĞİT

  2012-07-01

  Full Text Available Yerel kamusal mal ve hizmetlerin en önemli üretici birimleri olan yerel yönetimlerin bu mal ve hizmetleri üretirken kullandıkları yöntemler, dünyada meydana gelen siyasi, ekonomik, idari, sosyal ve teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli bir dönüşüm göstermektedir.  Böylelikle önceleri bizzat yerel yönetimler tarafından üretilen birçok mal ve hizmet, dünyada bahsi geçen değişim ve dönüşüme paralel bir biçimde farklı alternatif yöntemlerin kullanılmasını beraberinde getirmiştir.Bu çalışmanın amacı dünyada alternatif hizmet üretme yöntemlerindeki değişim ve dönüşüm ışığında Türk Yerel Yönetim Sistemi için de uygulamaya koyulan özelleştirme yöntemlerinin hukuksal altyapısını değerlendirmeye tabi tutmak; böylelikle literatürde birbirine karıştırılan bazı yöntemler ile, uygulamada kullanıldığı halde literatürde üzerinde durulmamış yöntemlere vurgu yapmaktır. Bu bağlamda bu çalışmada “kiralama yöntemi” ile “kiraya verme yöntemi” ve “intifa hakkının devri yöntemi” özellikle ele alınmış ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur.-Methods which are used production for goods and services of Local administrations which are the most important producer units for local public goods and services, throughout Political, economic, administrative, social and technologic developments which occur in the world show in parallel continuous transformation. Thus, many goods and services formerly produced by the local authorities themselves has brought world changes and transformations in parallel as using alternative methods. The purpose of the study, methods of producing alternatives in the world in the light of change and transformation practice for Turkish Local Administration System laid the legal infrastructure privatization methods to be subjected to evaluation; it made emphasizes both some methods which are mixed with each other in the literature and the

 16. Składniki tworzyw sztucznych zaburzające funkcje układu nerwowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konrad Andrzej Szychowski

  2013-05-01

  Full Text Available Rozwój przemysłu chemicznego spowodował opracowywanie nowych związków chemicznych niewystępujących w środowisku naturalnym. Substancje te spełniają różnorodne funkcje, takie jak obniżenie palności, zwiększenie plastyczności czy poprawienie rozpuszczalności innych substancji. Wiele związków wchodzących w skład tworzyw sztucznych, kosmetyków nowej generacji, aparatury medycznej, opakowań spożywczych oraz innych produktów codziennego użytku, z łatwością uwalniają się do środowiska naturalnego. Liczne badania wykazały, że substancje, takie jak: ftalany, BPA, TBBPA oraz PCB charakteryzują się znaczną lipofilnością dzięki czemu w łatwy sposób wnikają do żywych komórek oraz akumulują się w tkankach i narządach. Niesie to za sobą zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Wymienione związki, ze względu na swoją budowę chemiczną, są zdolne do naśladowania endogennych hormonów np. estradiolu, zaburzając hormonalną homeostazę organizmu. Co więcej substancje te z łatwością pokonują barierę łożyskową oraz barierę krew-mózg i dlatego, jak wykazały liczne badania, zaburzają prawidłowe działanie układu nerwowego już od najwcześniejszych chwil życia. Udowodniono, że związki te wpływają na proces neurogenezy oraz transmisję synaptyczną, a w konsekwencji zaburzają proces kształtowania się płci mózgu, a także procesy uczenia, pamięci, zachowania. Ponadto ich cytotoksyczne i proapoptotyczne działanie może być przyczyną powstawania chorób neurodegeneracyjnych. Praca przedstawia aktualny stan wiedzy na temat oddziaływania ftalanów, BPA, TBBPA, oraz PCB na układ nerwowy.

 17. Nadwrażliwość na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Wyróżnia się dwa rodzaje nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy (ASA: oskrzelowy i pokrzywkowy. Rodzaj pierwszy dotyczy chorych na astmę, u których ASA wywołuje napady duszności i objawy pozaoskrzelowe, takie jak wodnisty katar nosa, zaczerwienienie twarzy, szyi i klatki piersiowej, łzawienie. Opisano także obrzęk krtani, spadek ciśnienia tętniczego krwi, a nawet zgony. Pokrzywkowa postać nadwrażliwości na ASA dotyczy głównie chorych na przewlekłą pokrzywkę. ASA-astma i ASA-pokrzywka występują w każdym wieku, ale głównie dotyczą kobiet (70% badanych w wieku 30-50 lat. U części tych chorych występują cechy atopii. Charakterys­‑ tyczną cechą ASA-astmy są polipy nosa, często powiązane w przewlekłym zapaleniem zatok. Stwierdza się je u około 80% chorych na ASA-astmę. Polipy nosa mają charakter nawrotowy. Błona śluzowa nosa chorych na ASA-astmę jest nacieczona T-limfocytami, eozynofilami, komórkami tucznymi i makrofagami, większość komórek wykazuje ekspresję mRNA dla IL-5. Błona śluzowa oskrzeli również jest nacieczona eozynofilami będącymi bogatym źródłem leukotrienu C4, który prawdopodobnie bierze udział w patomechanizmie nadreaktywności na ASA. Przebieg kliniczny ASA-astmy u większości chorych jest ciężki, ale kontrolę astmy można uzyskać dzięki stosowaniu wziewnych glikokortykosteroidów i długo działających β2-agonistów. Objawy nadwrażliwości wywołuje większość niesteroidowych leków przeciwzapalnych. U chorych na astmę jest to duszność, a u chorych na pokrzywkę – wysiewy skórne. Objawy te są wywoływane przez indometacynę, kwas mefenamowy i flufenamowy, ibuprofen, fenylbutazon, naproksen, diflunisal i zomepirak. Natomiast dobrze tolerowane przez chorych na ASA-astmę są paracetamol, chlorochina, benzydamina, kwas salicylowy i dekstropropoksyfen. Nadwrażliwość na ASA ujawnia się na podstawie wywiadu i doustnych testów prowokacyjnych ze wzrastaj

 18. Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği / Reading Habit of University Students: The Model of Ankara University

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hüseyin Odabaş, Z. Canan Odabaş ve Coşkun Polat

  2008-10-01

  Full Text Available [Turkish abstract]Okuma alışkanlığı, okuma eyleminin sürekli, düzenli ve eleştirel olarak sürdürülmesidir. Okuma alışkanlığının özünde sürdürülebilirlik yaklaşımı bulunmaktadır. Sürdürülebilir okuma alışkanlığı, bireyin yaşamının her döneminde okuma eylemini kalıcı ve düzenli olarak devam ettirmesini ifade eder. Türkiye’de okuma kültürünün gelişmiş ülke ortalamalarının oldukça altında olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan çalışmanın temel amacı Türkiye’nin genel yapısında gözlemlenen bu olumsuz tablonun üniversite öğrencileri üzerine ne düzeyde yansıdığına ilişkin durum saptamasıdır. Çalışmada ilk olarak okuma alışkanlığı kavramsal olarak irdelenmekte, daha sonra Türkiye’de okuma alışkanlığının durumu ortaya konmakta ve son olarak da Ankara Üniversitesi lisans öğrencileri üzerinde yapılan anket uygulamasının sonuçları değerlendirilmektedir. Çıkan sonuçlar yüksek öğrenim boyunca öğrencilerin okuma becerisinde gelişme olduğunu, buna karşın yeterli okuma alışkanlığına sahip olmadıklarını göstermektedir. [English abstract] Reading habit is the realization of reading activity in a continuous, systematic and critical way. In the essence of this habit, the marking approach is sustainability. Sustainable reading habit is that an individual continues with his/her reading activity at every of his/her life’s phases, and in a permanent and proper form. It is known that, reading habit as a cultural attitude in Turkey is on the average lower than those being exercised in developed countries. This study aims at examining effects of this negative situation on university students. In the first part of the paper, conceptual analysis of reading habit is made and then, the intensity of the reading habit in Turkey is examined. Finally, the results of survey study conducted among Ankara University students are evaluated. Results reveal that

 19. Hydrogeological Modelling of Some Geothermal Waters of Ivrindi, Havran and Gönen in the Province Capital of Balikesir, Western Anatolia, Turkey

  Science.gov (United States)

  Özgür, Nevzat; Ugurlu, Zehra; Memis, Ümit; Aydemir, Eda

  2017-12-01

  Miocene to Pliocene Yürekli formation consists of dacites and rhyodacites. Upper Miocene to Pliocene Soma formation is composed of clayey limestone, marl, siltstone, intercalations of sandstone, agglomerate and andesitic gravels and blocks cemented by tuffs. Quaternary alluvium is the youngest formation. The samples of geothermal waters in the area of Havran can be considered as Na-Ca-(SO4)-HCO3, Na-(SO4)-HCO3 and Na-SO4 type waters. In comparison, the geothermal waters in Gönen are of Na-(SO4)-HCO3 and Na-HCO3 type waters. The geothermal waters of Ivrindi are considered as Na-Ca-HCO3 type waters. In the area, a groundwater sample is of Ca-Mg-HCO3 type water. The geothermal waters belong to the cations of Na+K>Ca>Mg in Havran, Gönen and Ivrindi and to the anions of SO4>HCO3>Cl in Havran, HCO3>SO4>Cl in Gönen and SO4>HCO3>Cl in Ivrindi. In the diagram of Na-K-Mg1/2, the geothermal waters in Havran, Gönen and Ivrindi of the province capital of Balıkesir can be classified as immature waters.

 20. Różnorodność manifestacji klinicznych zakażeń Mycoplasma pneumoniae. Obserwacje kliniczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Lipińska-Opałka

  2013-12-01

  Full Text Available Zakażenie Mycoplasma pneumoniae stanowi złożony problem kliniczny. Jego najczęstszą manifestacją jest tzw. aty‑ powe zapalenie płuc, charakteryzujące się łagodnym przebiegiem, umiarkowanie podwyższoną temperaturą ciała oraz obecnością niewielkich zmian osłuchowych nad polami płucnymi. Nasilenie objawów zależne jest od wieku pacjenta. U starszych dzieci choroba może przebiegać pod postacią śródmiąższowego lub płatowego zapalenia płuc, czasem z zapaleniem opłucnej, a stany gorączkowe mogą osiągać wyższe wartości. Wspólnym i najbardziej charakterystycznym objawem zakażenia jest suchy, męczący kaszel, utrzymujący się od 4 do 6 tygodni. Poza ukła‑ dem oddechowym zakażenie M. pneumoniae może manifestować się objawami z niemal każdego narządu ludzkiego organizmu. Obserwuje się powikłania neurologiczne, sercowo-naczyniowe, ze strony przewodu pokarmowego, kostno-stawowe i skórne. Mnogość manifestacji klinicznych wynika z faktu, że obok bezpośredniego uszkadzania komórek nabłonkowych bakteria ma zdolność do stymulowania procesów autoimmunologicznych i prozakrzepowych. Diagnostyka zakażenia opiera się głównie na metodach serologicznych. W leczeniu stosuje się makrolidy, a czas trwania terapii wynosi minimum 2 tygodnie. W artykule przedstawiliśmy dwa przypadki zakażenia M. pneumoniae, znacznie różniące się przebiegiem klinicznym. U pierwszego pacjenta główną manifestacją zakażenia było zapale‑ nie płuc, które długo przebiegało z wysoką gorączką, zapaleniem opłucnej oraz obecnością licznych zmian osłu‑ chowych nad polami płucnymi. Dodatkowo występowały objawy ze strony przewodu pokarmowego pod postacią wymiotów i intensywnych bólów brzucha. Z kolei u drugiego pacjenta w przebiegu świeżego zakażenia M. pneumoniae i w obecności innych czynników ryzyka doszło do rozwoju masywnej zakrzepicy żył głębokich.

 1. Rostock bioenergy forum. Future technologies for bioenergy. Proceedings; 4. Rostocker Bioenergieforum. Zukunftstechnologien fuer Bioenergie. Tagungsband

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-07-01

  diesel engines (Beate Richter); (19) The EU-Interreg project Baltic biogas bus (Petra Seidenberg); (20) Rearrangement of the local traffic on biogas within the scope of REK 'Natuerlich Ruegen' - Full power (Sarah Gehrig); (21) Biogas in Poland - actual condition and perspective of development (Krzystof Biernat); (22) Impact of regional factors on the universal validity of ecologically assessed evaluations of biogas (Daniela Dressler); (23) Comparison of solid/wet fermentation within the scope of biogas measurement program II (Britt Schumacher); (24) Sweet clover - an ecologically and economically attractive supplement to silage maize? (Ines Bull); (25) Near-IR spectroscopy for the evaluation of plant biomass for the use in biogas generation (Andrea Kraeft); (26) Investigation of internal power requirement of biogas plants using the research biogas plant Unterer Lindenhof as an example (Falk Baumgartner); (27) Research biogas plant Gut Huelsenberg (Dirk Banemann); (28) Investigation of the acid pattern and other important parameter in the fermenter during start up (Andreas Gurgel); (28) Significance of process engineering parameters for the yield of biogas and potential of residual gas (Gerd Reinhold); (29) Online investigation in NaWaRo biogas plants by eans of NIRS (Andreas Stockl); (30) Utilization of residues from pig farming for production of bioenergy in Cuba (Mathias Schlegel); (31) Ensiling of sugar beets as a substrate for biogas generation (Friedrich Weissbach); (32) Liquid fuels from biomass (Andreas Busch); (33) Digestion of lignocellulose for biogas generation (Dominik da Rocha); (34) Distribution of macronutrients and micronutrients after partly processing of fermentation residues by means of separation (Adam Feher); (35) How much energy is in the organics of municipal wastes from rural areas? (Andrea Schuech).

 2. Orta Ölçekli Bir İşletmenin Enerji İzleme Sisteminin Tasarlanması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erdal Irmak

  2012-02-01

  Full Text Available Bu uygulamada, orta ölçekli bir işletmenin gerçek zamanlı ve geçmişe yönelik enerji takibinin bilgisayar ara yüzünden izlenmesi gerçekleştirilmiştir. Enerjinin ölçülmesi için akım ve gerilim bilgilerini Programlanabilir Lojik Kontrolörün ( PLC algılayacağı seviyeye getiren bir kart tasarlanmıştır. Bu karttan alınan akım ve gerilim bilgileri, PLC'nin analog kanalları ile okunmaktadır. Sistemin güç katsayısının algılanması için, bir sıfır geçiş detektörü tasarlanmıştır. Sıfır geçiş detektöründen elde edilen sinyaller arasındaki zaman farkı FM 350-1 sayıcı modül kullanılarak ölçülmüştür. Alınan bilgiler, PLC tarafından RS485/RS232 dönüştürme protokolü kullanarak, bilgisayarın seri iletişim kanalı aracılığı ile veritabanına aktarılmaktadır. Elde edilen veriler, C# programlama dili kullanılarak tasarlanan bir arayüz ile anlık takip edilebilmektedir. Elde edilen veriler sürekli olarak kaydedilerek geçmişe yönelik enerji analizleri yapma olanağı sağlanmıştır. Böylece, istenildiğinde belirlenen zaman aralığında kullanılan aktif, reaktif ve görünür güçler gözlemlenebilmektedir. Geçmişe yönelik enerji izleme sistemi kullanılarak işletmelerin fazla enerji harcadığı zamanlar tespit edilebilmektedir. Böylece, yoğun çalışma saatleri enerjinin ucuz olduğu zamanlara kaydırılarak kullanılan enerjinin işletmeye olan maliyetinin azaltılması gibi olanaklar sağlanmaktadır.

 3. Ekspresja kinazy Jak3 i aktywacja białka Stat3 u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i spondyloartropatie zapalne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Steciwko

  2010-08-01

  Full Text Available Wstęp: Układ przekaźnikowy Jak/Stat (kinaza tyrozynowaJanus/sygnał transdukcji i aktywacji transkrypcji jest wykorzystywanyprzez wiele cytokin, czynników wzrostu i hormonów regulującychmechanizmy transkrypcji genów oraz aktywacji, proliferacji,różnicowania i apoptozy komórek. Wyniki dotychczasowych badańwskazują, że kinaza Jak3 odgrywa istotną rolę w patogeneziereumatoidalnego zapalenia stawów (RZS. Cel pracy: Ocena ekspresji Jak3 oraz aktywacji Stat3 w leukocytachkrwi obwodowej (LKO i komórkach płynu stawowego (KPSu chorych na RZS i spondyloartropatie zapalne (SpaZ oraz analizazwiązku badanych parametrów ze wskaźnikami aktywności chorobyużywanymi w praktyce klinicznej. Ponadto analizie poddanozależności między ekspresją Jak3 a aktywacją Stat3. Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 19 chorych na RZSoraz 22 chorych na SpaZ (zesztywniające zapalenie stawów, łuszczycowezapalenie stawów, spondyloartropatia niezróżnico wana.Grupę kontrolną stanowiły 23 zdrowe osoby. W badanych grupachw LKO metodą immunocytochemiczną oznaczono ekspresję kinazyJak3 i aktywację białka Stat3. Tą samą metodą oznaczono ekspresjęJak3 i aktywację Stat3 u 11 chorych na RZS i u 12 chorych na SpaZw KPS. U chorych zostały oznaczone warto ści parametrów stanuzapalnego oraz wskaźników aktywności choroby DAS28 i BASDAI.Wykonano rentgenogramy stawów zajętych procesem chorobowym. Wyniki: Ekspresja Jak3 oraz aktywacja Stat3 były znacząco wyższeu chorych na RZS i SpaZ w porównaniu z grupą kontrolną. War to -ści te były wyższe w KPS niż w LKO. U chorych na RZS zaobserwowanododatnią korelację między aktywnością Stat3 w KPSa wartością CRP. Nie wykazano korelacji między ekspresją Jak3a aktywacją Stat3. Wnioski: Funkcja Jak3 i Stat3 jest związana z procesem immunolo -gicznym w przebiegu RZS i SpaZ. Wydaje się, że zablokowanie ichfunkcji może stanowić cel terapeutyczny w obydwu grupach chorych.

 4. Immunomodulacyjne właściwości makrolidów – zastosowanie w leczeniu chorób układu oddechowego u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolesław Kalicki

  2012-11-01

  Full Text Available Odmienności budowy i czynności układu oddechowego u dzieci predysponują do częstszego występowania zakażeń. Podstawą działania antybiotyków makrolidowych są ich właściwości bakteriostatyczne wynikające z blokowania podjednostki 50s i 23s rRNA. Makrolidy wykazują szereg dodatkowych działań pozarybosomalnych. Działanie to obejmuje wpływ na komórki układu odpornościowego, odpowiedź cytoki‑ nową, układ oddechowy i metabolizm glikokortykosteroidów. W pracy przedstawiono aktualną wiedzę doty‑ czącą mechanizmów działania tej grupy antybiotyków. Makrolidy zmniejszają ilość neutrofilów w miejscu zapalenia poprzez hamowanie wydzielania czynników chemotaktycznych, blokowanie cząsteczek powierzch‑ niowych biorących udział w procesie migracji oraz kierowanie komórek zapalnych na drogę apoptozy. Wielo‑ kierunkowy wpływ antybiotyków makrolidowych na odpowiedź cytokinową sprowadza się głównie do obni‑ żania wydzielania cytokin prozapalnych i hamowania syntezy tlenku azotu. Ponadto zapobiegają one kolonizacji dróg oddechowych przez P. aeruginosa, co wynika z faktu blokowania przez makrolidy produkcji składników biofilmu, elementów układu quorum sensing (umożliwiającego komunikację się bakterii i hamo‑ wania produkcji czynników zjadliwości. Stosowanie makrolidów zmniejsza również produkcję śluzu w ukła‑ dzie oddechowym i poprawia klirens rzęskowy. Cytowane w opracowaniu badania dowodzą skuteczności makrolidów w zmniejszaniu nadprodukcji śluzu w drogach oddechowych i zapobieganiu kolonizacji przez P. aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą. Ponadto zmniejszają one częstość zaostrzeń i poprawiają jakość życia tych chorych. Nie zaobserwowano jednak istotnej poprawy parametrów spirometrycznych. W przebiegu zakażenia RSV zastosowanie makrolidów powoduje ograniczenie nasilonej reakcji przeciwzapalnej, nadreak‑ tywności oskrzeli i hipersekrecji śluzu, co skutkuje

 5. COSO MODELİ: İÇ KONTROL YAPISI - COSO MODEL: INTERNAL CONTROL STRUCTURE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan TÜREDİ

  2014-07-01

  Full Text Available Özetİktisadi ve teknolojik gelişmeler; zaman içinde çok sayıda faaliyetin çok sayıda kişi ve uzun süreçlerleyürütüldüğü, hiyerarşik örgütsel düzenlerin sürekli geliştiği, karmaşık işletme yapılarının ortaya çıkmasınaneden olmuştur. Bunun sonucunda işletmelerin faaliyetleri basit kontrol yöntemleriyle izlenemeyecek halegelmiştir. Amerika’da beş bağımsız meslek kuruluşundan oluşan COSO (The Committe of SponsoringOrganizations, iç kontrolün işletmelerde standartlaşan bir yapı hale gelmesinde öncülük etmiştir. COSOiç kontrol modeli; iç kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izlemefaaliyetlerinden oluşan; işletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği, mali raporların güvenilirliği veyürürlükteki kanun ve düzenlemelerle uyum amaçları etrafında şekillenmiş çok boyutlu bir yapıdır.İç kontrol yapısının başlıca hedefleri; faaliyetlerin etkinlik ve verimliliği, karlılık hedefine ulaşmak vevarlıkların korunması, kamuya açıklanan mali tablolar, geçici ve özet mali raporları da dâhil olmak üzerehazırlanan tüm mali tabloların güvenilirliğinin sağlanması ve tabi olunan kanun ve düzenlemelerle uyumunsağlanmasıdır. Bu çalışmada; COSO’nun iç kontrol yapısına ilişkin geliştirdiği model ve bu modelin beşbileşeni olan kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme faaliyetleriaracılığı ile bu bileşenlerin hem işletme hedefleri hem de işletme yapısı içindeki etkileşimi açıklanmayaçalışılmıştır.AbstractDevelopments in economy and technology have caused enterprises to have sophisticated structuresaffected by developing hierarchical structuring along with the significant number of activities performed via significant number of process and individuals. COSO (The Committee of Sponsoring Organizationshas established a common internal control

 6. Chemical signatures of life in modern stromatolites from Lake Alchichica, Mexico. Applications for the search of life on Mars

  Science.gov (United States)

  Navarro, Karina F.; Navarro-Gonzalez, Rafael; Alcocer, Javier; Escobar, Elva; Morales, Pedro; Cienfuegos, Edith; Coll, Patrice; Raulin, Francois; Stalport, Fabien; Cabane, Michel; Person, Alain; McKay, Chris

  hyposaline (8.5-10 g l-1 ) and alkaline (pH 8.9-9.1 and alkalinity of 37 meq l-1 ) with sodium and chloride being the dominant ions but also with bicarbonate and carbonate ions. These conditions are favorable for active carbonate deposition that results in the formation of distinctive stromatolite structures in the littoral region of the lake. These structures generate extended submerged carbonaceous platforms down to a depth of 15 m that slope steeply to the bottom of the lake where soft sediments prevail (Escobar-Briones et al., 1998). The lake is populated by 18 species of cyanobacteria (Tavera and Komárek, 1996) which are the primary producers in the food web a of the lake fixing not only carbon (Escobar-Briones et al., 1998) but also nitrogen (Falcón eto al, 2002). The stromatolite samples were freeze-dried and then were finely grounded with an agate mor-tar mill for analyses. The mineral composition of the sample is essentially hydromagnesite (Mg5 (CO3 )4 (OH)2 , 4 H2 O)) with traces of quartz (SiO2 ) as determined by X-rays diffraction. This is also consistent with differential thermal analysis and thermal gravimetry of the sample. Analysis of the sample by TV-mass spectrometry (MS) using the Phoenix Lander Protocol (Navarro-González et al., 2009) indicates that the major volatile released is carbon dioxide a from 350 C to 1000° C with broad peaks centered at 400° C and 600° C. Organics are also re-° leased from 380° C to 750° C as monitored by a characteristic organic fragment with m/z=41 and that is attributed to the allyl cation: [CH2 CHCH2 ]+ . Analysis of the sample by TV-gas chromatography (GC)-MS using the Viking Lander Protocol but at 750° C (Navarro-González a et al., 2009) demonstrates that a complex suite of organics are released such as 1,3-butadiene, furan, propanal, 2-propenenitrile, 1,3 cyclopentadiene, 2-methyl-1,3-butadiene, propanenitrile, methylfuran, butanal, benzene, 1-methyl-cyclohexene, 1-H-pyrrole, pyridine, methylbenzene, 2

 7. Necip Fazıl Kısakürek’in “Kaldırımlar” Şiiri Üzerine Dil Bilimsel Bir Çözümleme A Linguistic Analysis On Necip Fazıl Kısakurek’s Poem Called As ‘Kaldırımlar’

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yusuf TEPELİ

  2013-03-01

  Full Text Available Language is the basic material of poetry as it is for any otherliterary types and in terms of this view, it has a big share on thepermenance of the poetry. As the poetry can not be considered apart fromthe language, critization of poetry can not be practiced apart from thelanguage, either. Instead of transferring the feelings which poetry gives,the atmosphere which poetry makes readers feel to the readers with a setof subjective considerations, explaining with a scientific method whichdepends on the core of the poetry was influential on the coming out of thisstudy. The poet's creating original images with variations andtransferrings, utilization of literal elements and the easy goingconverzation which is given by the spoken language has an influence onthe choice of the poem of Necip Fazıl Kısaku rek for this study. The poetput down on paper mystic poems which he transferred his intense internalfeud, the reflections of the turbulents of his soul with the reality of theouter world. The poem "Kaldırımlar" serves us ideal language materials interms of all those facilities inside it.In this work, the poem of Necip Fazıl Kısaku rek which is namedKaldırımlar is tried to be analyzed with a linguistic view. In order to dothis, Dog an Aksan's method of poet examination which is shown ondifferent poems is practiced on a text while his work named "S iir Dili veTu rk S iir Dili" is taken as base.In the first chapter of the study which is composed by two chapters,it is basically dwelled on the types on the words; in the second chapter, thesemantical and semiological examination of the words which composes thetext was made and the findings were transferred with tabulating. Thewords mentioned in the text were examined in terms of kind, meaningdirection, literal elements with analysing the degree of the value of thefeelings, frequency and the setting of the relations among them. Dil, diğer edebi türler gibi şiirin de temel malzemesidir ve bu y

 8. Using of Out Budget Financial Resources in University Libraries and Proposal for an Alternative Financing Model in Turkey Üniversite Kütüphanelerinde Bütçe Dışı Finans Kaynaklarının Kullanımı ve Türkiye'deki Üniversite Kütüphaneleri İçin Alternatif Finansman Modeli Önerisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mesut Kurulgan

  2007-12-01

  ştirmek ve kullanıcılarına kaliteli hizmeti sürekli olarak sunmak çabasında olan üniversite kütüphaneleri yeni açılımlar geliştirmek zorundadır. Bu konuda literatürde yer bulan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin uygulamaları incelenmiştir. Böylece Türkiye'nin uluslararası uygulamalar bakımından konumu belirlenerek alternatif öneri geliştirilmeye çalışılmıştır. En dikkate değer katkının bağış fonları aracılığı ile sağlanacağı öngörülmektedir. Özellikle ABD de yaygın biçimde uygulama alanı bulan bağış fonları ve bu uygulamanın gerçekleştirilmesinde belirleyici unsur olarak kütüphanelerde bütçe dışı finans kaynakları temininde uzman kişilerin istihdamı üniversite kütüphanelerinin gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak görülmektedir.

 9. Türk Millî Arşiv Belgelerinde Millî Kültür Ve Türkler National Culture And Turks In The Documents Of Turkish National Archives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU

  2013-09-01

  incelenmiştir.Bütün bu çalışmalar, başarı ile sonuçlanmış ve böylece muharebeleryapılırken gazetedeki yazılar vasıtasıyla millî ruhla dolan Türk halkıMillî Mücadele’de sürekli zaferler kazanmıştır. Böylece bu yazılarvasıtasıyla halka millî bilinç kazandırılmıştır. Gazetedeki yazılarOsmanlı harfleri ile yayınlanmış ve belki de bu nedenle bu gazetehakkında çok fazla bilgi sahibi olunamamıştır. Bu çalışmada, Türkkültür ve edebiyatı ile ilgili olan bu belgeler hakkında tanıtıcı bilgilervermek ve bu arşiv belgelerine dikkat çekmek istiyorum.Türk kültürü ve edebiyatı ile ilgili birçok belgeye Osmanlıarşivlerinde ulaşabilmek mümkündür. Bu belgeler Hakimiyet-iMilliye’de düzenli aralıklarla yayımlanır. Çeşitli resimler, hikâyeler veedebî yazılar bu belgelerde yer alır. Türk kültür ve edebiyatınınaraştırılması yönüyle bu gazete nüshaları önem taşımaktadır. Bu yazıdagazetedeki bazı edebî ve kültürel yazılar incelenmiştir.

 10. HANDICRAFTS MOTIFS’ REFLECTION IN FOLKSAY IN KONYA REGION KONYA YÖRESİ EL SANATLARINDA ANLAM YÜKLÜ MOTİFLERİN HALK DİLİNE YANSIMASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emine NAS

  2012-01-01

  Full Text Available Turkish folk culture which incorporates material and spiritual concepts like history, belief, language, philosophy, art which continually has a continually developing dynamic structure. Language which enables social and cultural communication within this structure is a living treasure which feeds on customs and traditions of the people’s lifestyle and reaches to literary relish, thinking and eloquence and which symbolically lives in varieties local handicrafts. When Turkish handicraft history is reviewed, Konya region stands out with its rich accumulation and cultural structure. Knitting and embroidery which can be regarded among Konya folk plastic arts includes a rich vocabulary about the motifs which people coined with regard to three main periods shaping human life; birth, marriage and death. This vocabulary treasure preserving its functions as consolidator of harmony, unity and solidarity in the society is a product of folklore and functions as transmitters of culture which maintain tradition in communication only among women. This study aims to document some of samples in this rich vocabulary which were coined in relation to motifs and thus contribute to database on Turkish cultural history. Türk halk kültürü; tarih, inanç, dil, felsefe, sanat gibi maddimanevi kavramlar bütününü bünyesinde barındıran ve sürekli gelişim gösteren dinamik bir yapıya sahiptir. Bu sistem içinde sosyal ve kültürel iletişimi sağlayan dil; halkın yaşam biçiminde gelenek ve göreneklerden beslenerek, edebî zevk, düşünce ve anlatım gücüne ulaşan varlığı ile yöresel el sanatı çeşitlerinde de sembolik olarak yaşayan bir hazinedir. Türk el sanatları geçmişine bakıldığında Konya yöresi, tarihi birikimi ve kültürel yapısı ile önem taşımaktadır. Konya halk plastik sanatları içinde değerlendirilebilecek; örücülük ve işlemecilik alanlarında; doğum, evlenme ve ölüm gibi insan yaşamını şekillendiren

 11. P-16: Takım Sporu Yapan Bireylerde Görülen Sakatlık Türleri ve Bu Sakatlıkların Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Bursa Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İlker Kirişci

  2017-03-01

  Full Text Available u araştırma; Voleybol, basketbol, futbol, hentbol branşlarında 16 – 28 yaş aralığındaki erkek sporcuların sakatlıklarla ilgili bilgi düzeylerini tespit etmek ve branşlar arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır.Araştırma kapsamındaki ankette Bursa il sınırlarında voleybol, basketbol, futbol, hentbol branşlarındaki lisanslı erkek sporcuların karşılaştıkları sakatlıkların ve sakatlıklardan korunma konusundaki bilgi düzeylerinin, bu parametrelerin branşlara göre farklılıkları ortaya konulmuştur. Uygulama, çalışmanın uygulandığı süre içerisinde ulaşılan toplam 250 sporcu üzerinde yapılmıştır. Yaş ortalaması 19,2±2,79 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizi bilgisayarda SPSS 16.0 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sürekli değişkenlerin karşılaştırılmasında T testi ve ANOVA kullanılmıştır. Kategorik veriler ise çapraz tablolar, ki kare testi ve Pearson Korelasyon Testi kullanılarak analiz edilmiştir.Yapılan çalışmada kas sakatlıkları, bağ ve menisküs sakatlıkları ve burkulma olayları daha sık görülmektedir. Sakatlıkları en az önemseyenler basketbolcular, daha çok önemseyenler ise voleybolcular olmuştur. Büyük bölümü sakatlanmaya karşı özel bir önlem almaya gerek duymamışlardır. 250 sporcunun 216’sı en az 1 kez sakatlanmış ve 156’sı futbolu daha riskli görmektedir. Futbol, basketbol ve hentbolda en çok rakibin darbesiyle sakatlanma yaşanmakta, voleybolda ise yetersiz ısınma sakatlığa neden olmaktadır. Sporcuların çoğu sakatlıklar karşısında doktora gitmeyi tercih etmektedir. Yarısından fazlası ise (%53,2 sağlık kontrolünden geçmemişler ve sakatlıklar en çok kullanılan uzuvlar üzerinde oluşmaktadır. Futbolda alt ekstremite sakatlıkları çok beklenirken üst ekstremite sakatlıkları daha sık görülmüştür. Bunun sebebi; düşme tekniğini yanlış uygulama

 12. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikalarının İdeolojik Temelleri Ideologic Basics Of Educational Policies In Republican Period

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ufuk ŞİMŞEK

  2012-12-01

  Full Text Available States having nationalistic ideology, employed education as an instrument in the process of nation building. States use instrument such as education and ideology to make their existence and legality perennial on social base. Political government transmits its principles to society through the ideology. Education provides institutional ground this transmission. The education and the ideology is phenomena which is articulated. Founders of the republic used all of resources of the states (education, family, law, army, police, and communication, transportation so on to actualize the desired reconstruction. Education is one of the most critic elements. Because, education provides people consisting of state to be comprehended the ideological structure, which is the basic component of states and seemed legal. Therefore, Turkish Republic benefits from the education component, as other new states, in the systematic process of changing and regenerating of present constitution. In this study, it was sought to answer that if contemporary ideology was adopted? What content of the adopted ideology was? Descriptive method was used. Descriptive research tries explaining what events, objects, existences, institutions are (Kaptan, 1998:59. As a result of this study, it was seen that ideology of republic was understood in the context of that time. At the time of Mustapha Kemal (Ataturk pragmatic and consistent educational policy aiming progress, integration, nationalism, secularization was adopted. 19 ve 20’nci yüzyıllarda ulusçuluk ideolojisine sahip devletler, ulus-inşa sürecinde eğitimi bir araç olarak kullanmışlardır. Devletler kendi varlıklarını ve meşruiyet ilkelerini toplumsal zeminde sürekli kılmak için ideoloji ve eğitim gibi araçları kullanır. İdeoloji aracılığıyla siyasal iktidar kendi ilkelerini topluma aktarır. Eğitim ise bu aktarımın kurumsal zeminini sağlar. Eğitim ve ideoloji bu anlamda birbirine eklemlenmiş ikili

 13. Türk Lehçeleri Arasında Benzer Kelimelerin Eş Değerlik Durumu On The Equivalence of The Similar Words İn Turkic Languages

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustafa UĞURLU

  2012-12-01

  Genel Türkçe” düzeyinde birbiriyle benzeşir. Ancak “benzer” kelimelerin kavram alanı bakımın-dan örtüşmesi, yani “eş değer” olması ise özü itibariyle benzeşmeye bağlı değildir.Bu çalışmada, Türk lehçelerinden seçilmiş örnekler çerçevesinde benzer olan kelimelerin eş değerlik durumları incelenmiştir. Buna göre; Türk lehçeleri arasında benzer olan bazı kelimeler, “bire bir” veya “bire çok” eş değer olabilir. Diğer taraftan bazı benzer olanlar ise eş değer ol-mayabilir.Türk lehçelerinin kelime hazinelerinin benzeşmesinde ve örtüşmesinde, kaynak bakımından aynı gruba girmenin yanı sıra, tarih boyunca toplulukların kendi aralarındaki göç ve karışmaların; kurdukları iktisadî, kültürel münasebetlerin; dinî, siyasî yönlerden maruz kaldıkları yabancı etkilerin de önemli rolü vardır. Bu hususta Türkçe, dünyanın sayılı dillerindendir. Çünkü şimdiye kadar Türklerin yaşadığı hayat tarzlarının, coğrafî sahaların ve tarihî sürecin bir gereği olarak hem kendi içinde hem de diğer birçok dille değişik yoğunluklarda sürekli ilişki içinde olagelmiştir. Meselâ, kaynak bakımından aynı temel lehçeye dayanmayan Türkiye ve Özbek Türkçelerinin benzeşme ve örtüşme oranını, tarihî ve sosyal sebeplerle kelime hazinelerinde bulunan Arapça ve Farsça unsurlar yükseltmiştir. Yine, bir kültür muhiti olan Kazan ile İstanbul arasında Sovyetler Birliği öncesi dönemlerde gerçekleşen yoğun ilişkiler, Kazan-Tatar Türkçesine birçok “Osmanlı unsuru”nun girmesini sağlamış; bu durum, iki lehçenin birbirine benzeme oranını arttırmıştır. Ayrıca, Rus Çarlığı’nın ve Sov-yetler Birliği’nin siyasî hâkimiyeti altında yaşamış Türk topluluklarının lehçelerinde bulunan Rusça unsurlar, bir miktar benzerlik sağlamakta-dır.

 14. Examination of Students’ Perceptions about Computer Lessons Carried out with Gamification [Oyunlaştırma Yöntemi ile İşlenen Bilgisayar Derslerinin Etkililiğine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayhan Sarı

  2016-12-01

  ınıfında (10. Sınıf öğrenim gören toplam 27 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada “Sayı Sistemleri” ve “Mantıksal Kapı Devreleri” konuları 4 hafta boyunca dersin öğretmeni tarafından öğrencilerle işlenmiştir. Daha önceleri geleneksel öğretim yöntemleri ile yürütülen ders içerisine, çeşitli oyunlaştırma etkinlikleri dahil edilmiştir. Oyunlaştırma süreçlerinde öğrencilerin verilen görevleri yerine getirmelerine bağlı olarak sergilemiş oldukları performanslar, sınıf içinde çeşitli materyallerle (yıldız, rozet, lig tablosu gibi ve sınıf dışında elektronik grafiksel sunumlar halinde sosyal medya aracılığıyla kendileriyle sürekli paylaşılmıştır. Bu süreçte öğrenciler, yarı yapılandırılmış gözlem formlarıyla gözlenmiş ve performansları kayıt altına alınmıştır. Ek olarak 4 haftalık uygulama sonunda rastgele seçilen 7 öğrenci ile bire-bir mülakatlar yapılmış ve oyunlaştırma ile işlenen dersler hakkındaki görüşleri alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre, oyunlaştırma unsurlarının katıldığı derslerde öğrencilerin derslere karşı ilgi ve motivasyonlarının yükseldiği ve derse katılımları konusundaki isteklerinin arttığı bulgularına ulaşılmıştır. Çalışma sonunda öğretmenlere ve araştırmacılara oyunlaştırma uygulamalarının derslerde etkin kullanılmasına yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.

 15. Tüketim Toplumlarında Kentsel Dönüşüm Projelerinin ve Çevre-Toplum Anlayışının Sosyolojik Analizi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alı Fatih UYSAL

  2012-12-01

  Full Text Available Özetİnsanoğlu var olduğundan bu yana sürekli olarak doğal çevre ile etkileşim içerisinde olmuştur. İlk dönemlerde insanlar çevrenin bir parçası olan insan, daha sonra onu kirletir hale gelmiştir. Son zamanlarda çevreyle ilgili artan sorunları giderebilmek için sürdürülebilir kalkınma/gelişme adı altında birçok proje geliştirilmesine rağmen, çalışmaların yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Bunun en önemli nedeni ise insan-doğa ilişkilerinin pazar mekanizması içerisinde düzenlenmesi, arazi kullanmada verimlilik-sosyal adalet-çevre korunması üçlüsündeki bilinen çelişkiyi doğurmasıdır. Örneğin, Türkiye’de kentsel alanları şekillendiren 3194 sayılı imar kanunu ile ortak amaçları olan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda, belediyelerin kentsel fiziki kalitenin yüksek değerlerde olmasına yönelik çalışmalar yapması gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda günümüzde yoğun gündem konusu olan kentsel dönüşümün vadettiği kentsel çevre ile mevcut olan sosyal-kültürel değişim karşılaştırılmalı olarak ele alınmıştır. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, insan-çevre ilişkilerinin kısa bir tarihi, bu ilişkilerin geliştiği kavramsal çerçeveyi kapsamaktadır. İkinci bölümde, sosyolojik analizlerde ortaya çıkan, insan ve toplum üzerine çevre etmenlerinin etkisinin de vurgulanmaya başlamasını sağlayan geleneksel “insan merkezli çevre anlayışından”, “doğa merkezli çevre anlayışına” geçiş süreci üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, kamuoyunda çokça konuşulan kentsel dönüşüm projelerinin, çevreye duyarlı bir medeniyet inşası sürecinde, merkezi idare ve yerel idarelerin insanların en büyük tüketim mekânı olan kentsel alan yapılanmalarıyla birlikte ekonomik kalkınma modellerinde göz ardı edilen ve “kayıp halka” olarak tanımladığımız çevre ve toplum ilişkisi analiz

 16. 15th and 16th Centuries Blue-White Ceramics: Comparison Of Ottoman, Safavid and Chinese Samples In The Style Context / 15 ve 16. Yüzyıl Mavi-Beyaz Seramikleri: Osmanlı, Safevi ve Çin Hanedanlığı Örneklerinin Üslup Bağlamında Karşılaştırılması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sevcan ÖLÇER

  2018-04-01

  üzyıllarda Anadolu, Orta Asya ve Uzak Doğu’da hüküm süren bu devletler, politik veya sosyo-ekonomik nedenlerle birbirleriyle sürekli temas halinde olmuşlardır. Bu nedenleri kısaca savaş ganimetleri, diplomatik hediyeler, sanatçı alışverişi ve İpek Yolu aracılığıyla gerçekleşen ticari hareketler olarak sıralayabiliriz. Söz konusu medeniyetler arasında çeşitli sebeplerle gerçekleşen sanatsal etkileşimler, dokuma, maden, ahşap, cam ve seramik gibi küçük el sanatlarında karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı, Safevi ve Çin Hanedanlıkları arasındaki sanatsal etkileşimler ve üsluplar, özellikle mavi-beyaz seramiklerde dikkate değer örnekleri içermektedir. 14. yüzyıldan beri Çin’de gelişmeye başlayan mavi-beyaz seramikler Safeviler ve Osmanlılar tarafından oldukça beğenilmiştir. Bunun yanında her iki ülke de 15 ve 16. yüzyıllarda bulundukları bölgelerde, kendilerinden önce var olan kültür birikimlerinden faydalanarak yerli ve yabancı üslupları birleştirmiştir. Çalışmamızda, öncelikle Safevilerin kuruluşundan itibaren ürettiği mavi-beyaz seramikler ve üretim merkezleri üzerinde durulmuş, merkezler arası üslup farklılıkları açıklanmıştır. Ardından, kırmızı hamurlu Milet işi ve beyaz hamurlu mavi-beyaz ilk devir Osmanlı seramikleri hakkında bilgi verilerek, örnekler üzerinden İran ve Çin kaynaklı gelişen bezeme üslupları irdelenmiştir. Ayrıca, ustalar ve eserler aracılığıyla gelişen bezeme kompozisyonları Çin, Safevi ve Osmanlı ekseninde birbirleriyle karşılaştırılmıştır.

 17. Araştırma Görevlilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerileri ve Eğitim Gereksinimleri: Ankara Üniversitesi Örneği=Information Literacy Skills of Research Assistants and Their Educational Needs: Sample of Ankara University

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nevzat Özel

  2014-06-01

  Full Text Available Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sürekli gelişimi, bilgi edinme ve öğrenme ortamlarının, bu ortamlar için kullanılan araçların, uygulamaların ve hizmetlerin yapısını yeniden şekillendirmektedir. Bu durum, yaşam boyu öğrenme kapsamında bireylerin bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Belirtilen becerilerin bireylere kazandırılmasında kütüphaneler tarafından düzenlenecek eğitim etkinliklerinin önemli katkıları bulunmaktadır. Bu araştırmada, Ankara Üniversitesi araştırma görevlilerinin kütüphanelerden yararlanma durumları ile bilgi ve iletişim teknolojileri bağlamında bilgi okuryazarlığı beceri düzeylerini belirlemek ve bu konulara yönelik olarak eğitim beklentilerini saptamak amaçlanmıştır. Ankara Üniversitesi’nde görev yapan toplam 1028 araştırma görevlisinden çalışmaya katılan 556 kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırmada betimleme yöntemi kullanılmış, veri toplama tekniği olarak anketten yararlanılmıştır. Veriler, PASW (Predictive Analytics SoftWare adlı yazılım yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Ankara Üniversitesi araştırma görevlilerinin araştırma süreçlerinin tüm aşamalarında zorlandıkları ve kütüphaneler tarafından hazırlanacak bilgi okuryazarlığı eğitim etkinliklerine gereksinim duydukları saptanmıştır./The continuous development in information and communication technologies has directly affected the environment for acquisition of information and learning as well as reshaping the structure of this environment. Thus the resources, tools, applications and services applied in this environment have also changed and they have been digitally presented. These innovations have made individuals adapt to the new environments in the context of lifelong learning. In other words, it becomes necessary for people to be equipped with “information literacy skills” including

 18. Islah Çalışmalarından İlgasına Medreselere İslamcı Bir Bakış; Sebilürreşad’da Tevhid-i Tedrisad Kanunu ve Uygulamaları An Islamist View, From The Reforms To The Abolishment Of Medresahs: The Law Of Unification Of Education And Its Practices In Sebilürreşad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emin ÖZDEMİR

  2013-03-01

  Sebilürreşad” magazine. Ders verilen yer anlamına gelen medrese, İslam dünyasının en önemlieğitim-öğretim kurumlarından birisidir. Orta Çağ’da İslammedeniyetinin zirveye ulaşmasında büyük pay sahibi olan bu kurumlar,19. yüzyıldan itibaren İslam dünyasının, Batı karşısında gerilemesininsebebi olarak görülür ve tartışılmaya başlanır. Tanzimat’tan itibarenaçılan Batı tarzı eğitim kurumları karşısında sürekli güç kaybedenmedreselerin ıslahına yönelik, Osmanlı’nın son döneminde gelişendüşünce hareketleri çerçevesinde, farklı çözüm önerileri ortaya konulur.Medreselerin işlevini kaybettiklerini, dolayısıyla kapatılması gerektiğinidüşünen Batıcı aydınların sekülarist kanadına karşın, İslamcı aydınlarüzerinde yapılacak ıslah girişimleriyle bu kurumların çağın şartlarınauygun hale getirilebileceğini belirtirler. Cumhuriyet Türkiye’sinde Batıcıfikirler ekseninde gerçekleştirilen köklü yenilik hareketlerindenmedreseler de etkilenir. Bu kurumlar, Maarif Vekili Vasıf Bey’in Tevhid-iTedrisat Kanunu’na istinaden 11 Mart 1924’te yayınladığı bir genelgeylekapatılır. Medreseler kapatıldıktan sonraki gelişmeler, İslamcıçevrelerde endişe yaratır ve tepkiye yol açar. Bu gelişmelerin bazılarışunlardır; Lağvedilen medreselerde çalışan müderrislerin bir kısmınınişsiz kalması, medrese vakıflarının satılma ya da kiralama yoluylauygunsuz amaçlar için kullanılacağı endişesi, medreselerin yerinekurulan İmam-Hatip Mektepleri ve İlahiyat Fakültelerininmüfredatlarının beklentileri karşılayamaması dolayısıyla din eğitimininakim kalacağı düşüncesidir. Yapmış olduğumuz bu çalışma ilemedreselerin kaldırılması ve bundan mütevellid olumsuz gelişmelere,İslamcı akımın muhalefetini, Sebilürreşad dergisi örneğindeinceleyeceğiz.

 19. 25-27 Kasım 2015 Adli Toksikoloji Kursu Advances Updated in Forensic Toxicology Ardından

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nebile Dağlıoğlu

  2015-12-01

  Katılımcı ve verimli geçen kursun sonuç bildirgesinde; Adli toksikoloji, alkol ve uyuşturucu etkisiyle sürüş testleri ile işyeri uyuşturucu tarama testlerini kapsamaktadır. Adli Toksikoloji Laboratuvarı Kurallarını kapsayan kılavuz Uluslar Arası Adli Toksikoloji Derneği (SOFT/TIAFT ve Amerika Adli Bilimler Akademisi (AAFS Toksikoloji Bölümü tarafından adli toksikoloji uygulamalarında kullanılmak üzere hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Hazırlanan kılavuzda yer alan kurallar, The Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMSHA kuralları ile karşılaştırılabilir olmakla beraber adli toksikoloji alanında kullanıma daha uygundur. Birleşmiş Milletler’in  narkotik ilaçlar bölümü de çeşitli temel cihaz ve ekipmanların ve bu konuda çalışacak personelin yeterlik ve yetkinliği konusunda yönerge yayınlamıştır.  Laboratuvar çalışmalarının bir çoğunda olduğu gibi adli toksikoloji çalışmalarında da adli toksikoloji konusunda faaliyet gösteren uluslararası toplulukların belirlediği ve kabul ettiği asgari standartlara uygun şekilde analizler yapılması gerekliliği kursta vurgulanmıştır.  Türkiye’de yürütülen sağlık eğitimi müfredatında analitik toksikoloji konusunda yeterli eğitim verilmemektedir.  Buna bağlı olarak uyuşturucu testi yapan laboratuvarlarda elde edilen sonuçları doğru yorumlayabilecek eğitime sahip laboratuvar personeli bulunmayacaktır. Analitik, adli ve klinik toksikoloji dinamik bilim alanlarıdır. Analitik, adli ve klinik toksikoloji alanlarında çalışan profesyonel personel için temel eğitimin yanında sürekli eğitim ve öğretim bir ihtiyaçtır. Yukarıdaki bahsedilen bilgilere bağlı olarak ve yayınlanan kılavuzlar ışığında analitik toksikoloji konusunda uzmanlık en az 4 yıllık lisans eğitimi ve lisansüstü tam zamanlı çalışma gerektirir. Bahsedilen nedenlerle, yapılacak olan adli toksikoloji (ölüm, suç ve i

 20. Zeytinli Ada İnsan İskeletlerinde Diş Varyasyonları

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet Sabri BEKMEZ

  2015-07-01

  Full Text Available Özet. Balıkesir ili Erdek sınırları içerisinde yer alan Zeytinli ada, M.Ö 2 yy. ve M.S 12 yy. arasında kültür varlığının sürdüğü Helen-Roma-Bizans ve Osmanlı yapılarıyla mozaik bir oluşuma sahip önemli bir arkeolojik buluntu yeridir. Türkiye’de ilk ada müzesi olması bakımından oldukça önem taşımaktadır.Zeytinli Ada’da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ele geçen insan iskeletlerinin paleodemografik dağılımına bakıldığında, toplam 126 bireyin 5’i bebek, 6’sı çocuk, 18’i kadın, 35’i erkek bireyler ve 62’sinin yeterli cinsiyet kriteri bulunmadığı için cinsiyetini belirleyeceğimiz bireyler oluşturmaktadır. Bu çalışmada, incelenen topluma ait bireylerin çene ve dişlerinde non-metrik yani ölçülemeyen karakter (varyasyonlar araştırılmış, buna göre bireylerde diş sıkışıklığı (% 4,35, winging (% 13,33, kürek biçimli dişler (% 87,5, carabelli tüberkülü (% 1,05, parasitilid (% 1,05, fleksiyon (% 15,98, dilaserasyon (% 1.98, pozisyon sapması (% 28,82, mine uzantıları (% 9,15, diş eksikliği – hypodontia M3’e göre (% 26,47, diş eksikliği – hypodontia M3 ve I2’ye göre (% 22,73 ve kök varyasyonu (% 11,73 gibi oluşumlar belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, Anadolu’da aynı dönemde ve farklı dönemlerde yaşamış toplumlardan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmış, aralarında benzerlikler ve farklılıklar saptanmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Zeytinli Ada (Erdek-Balıkesir, Paleodemografi, Diş Varyasyonları Abstract. Zeytinli island which is located within the boundaries of Erdek, city of Balıkesir. The island has a mosaic formation in terms of having cultures of Hellenistic-Roman-Byzantine and Ottoman between B.C 2nd century and A.D 12th century with important archaeological findings. As a result of archeological excavations in Zeytinli island, it was examined the Paleodemographic distribution of the human

 1. Temel İşlevi Bilim İnsanı Yetiştirmek Olan Bazı Bölümlerde Kopya Cheating at Some Department Whose Basic Function is to Train Academician

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esra LÜLE MERT

  2012-09-01

  katkı sağlamaları imkânsızlaşmaktadır. Bu bağlamda kopyayı engellemek, öğrencileri bu eylemden uzaklaştırmak eğitim sisteminin görevlerinden olmalıdır. Amacı, temel işlevi bilim insanı yetiştirmek olan fen -edebiyat fakülteleri öğrencilerinin kopya çekme ve diğer dürüst olmayan davranışlara eğilimlerinin nedenlerini ortaya çıkarmak olan çalışmanın problem tümcesi, “fen-edebiyat fakültelerindeki öğrencilerin kopya ile ilgili düşünceleri, kopya çekme biçimleri ve kopya çekme/ çekmeme nedenleri nedir?” olarak belirlenmiştir. Araştırma niteldir. Çalışma 2011- 2012 yılı bahar döneminin sonunda, İnönü Üniversitesi Fen -Edebiyat Fakültesi’ne devam eden Türk Dili ve Edebiyatı (TDE, Sosyoloji (S, Matematik (M ve Biyoloji (B bölümlerinin son sınıf öğrencilerinden 140 öğrenciyi kapsamaktadır. Veriler nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Tüm öğrencilerin yazılı kâğıtları numaralandırıldıktan sonra bu fiilleri yapanlar ve yapmayanlar olarak ikiye ayrılmış daha sonra kendi aralarında ne yaptıkları, nasıl yaptıkları, neden yaptıkları veya neden yapmadıklarını içeren açıklamaları kategorilere ve alt kategorilere ayrılarak diğer öğrencilerle ortak temaların oluşturulması amacıyla sürekli olarak karşılaştırılmıştır. Uygulamaya katılan 140 öğrencinin %71’i kopya çektiğini, %29’u kopya çekmediğini belirtmişlerdir. Araştırmada kopya çekme biçimleri ve kopya çekme nedenleri 10 ana temada toplanmıştır. Kopya çekmeme nedenleri ise 7 ana temada toplanmıştır.

 2. Czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-α jako potencjalny osoczowy marker przebiegu stwardnienia rozsianego – badania wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Justyna Kacperska

  2014-07-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM zaliczane jest do częstych przewlekłych chorób ośrodkowego układu nerwowego wiążących się z postępującą niepełnosprawnością. Dotyczy zwykle osób pomiędzy 20. a 40.rokiem życia, przy czym dwukrotnie częściej chorują kobiety. Mimo wieloletnich badań nadal bardzo mało wiemy na temat patogenezy tej choroby. Klinicznie można wyróżnić cztery jej postaci, do najczęściej występujących należą postać rzutowo-remisyjna, wtórnie postępująca oraz pierwotnie postępująca. Patogeneza SM jest procesem bardzo skomplikowanym, biorą w nim udział m.in.: uszkodzenie bariery krew–mózg oraz bariery krew – płyn mózgowo-rdzeniowy, wtórny przerost astrogleju, toczący się proces zapalny i szeroko pojęta neurodegeneracja. Szczególną rolę w rozwoju SM, głównie na jego wczesnym etapie, odgrywa proces zapalny, w którym biorą udział różne subpopulacje komórek zapalnych. Dotychczasowe badania wskazują na szczególny udział w tym procesie czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-α zaliczanego do cytokin prozapalnych. Cel badania: Celem niniejszej pracy była analiza stężenia TNF-α w osoczu pacjentów z SM w rzucie i remisji choroby oraz jego korelacja z parametrami klinicznymi przebiegu choroby w celu oceny roli TNF-α jako potencjalnego markera zaawansowania SM. Poszukując najważniejszych producentów TNF-α we krwi chorych z SM, analizowano również związek pomiędzy stężeniem TNF-α w osoczu i liczebnością leukocytów we krwi oraz ich subpopulacji. Materiał i metodyka: W badaniu wzięło udział 37 pacjentów z grup badanych (20 w grupie z rzutem i 17 w grupie z remisją choroby oraz 30 osób z grupy kontrolnej. Od pacjentów pobrano do odpowiednich probówek krew żylną w ilości 4 ml. Wirowano ją (5000 rpm, 20 min, 23ºC, a następnie ostrożnie usuwano górną warstwę z osoczem, zabezpieczano i przechowywano w temperaturze –80ºC do czasu

 3. Aile hekimliği uygulamalarının Doğankent Sağlık, Eğitim ve Araştırma Bölgesindeki durumu/The condition of family medicine practices in the Doğankent Health, Training and Research Region

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ferdi Tanır

  2014-08-01

  Full Text Available ÖzetAmaç: Sağlık hizmetlerinin temel amacı, kişilerin ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesidir. Bunları sağlayacak en önemli araç, sağlık hizmeti sunumudur. Bu amaçla Türkiye’deki temel sağlık hizmetleri, aile hekimliği uygulamaları temelinde yeniden düzenlenmiştir. Bu çalışma, Adana ili kırsalında, aile hekimliği uygulamalarını hizmeti alanlar ve sunanlar açısından değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Veriler, Adana ili Doğankent sağlık, eğitim ve araştırma bölgesindeki kırsal alanda birinci basamak sağlık hizmetinden yararlanan 543 erişkin ile hizmeti sunan 43 sağlık personelinden Nisan-Eylül 2011 tarihlerinde yüz yüze görüşmeyle toplanmıştır. Bulgular: Hizmeti alanlar %44.0 muayene, %43.5 reçete yazdırmak için başvurduklarını bildirmişlerdir. Sürekli aynı kişilerden hizmet almalarını, her ilacı reçeteye yazdırabilmelerini, her eczaneden ilaç alımını ve sevksiz her yere gidebilmelerini avantaj, mesai dışı hizmet alamamalarını ise dezavantaj olarak nitelemişlerdir. ASM çalışanları çalışma ortamı ve ücretlerinden büyük oranda memnun oldukları belirtmiş, bunun yanında çalışma koşulları ile ilgili bazı yakınmalarda bulunmuşlardır. TSM çalışanlarının %77’si, genel olarak bu yeni sistemde kendilerine değer verilmediğinden yakınmışlardır. Sonuç: Sağlık hizmeti kullanıcıları, mesai dışı sağlık hizmeti alamamakta ve her muayenede para ödemektedir. Birinci basamak sağlık hizmetleri, kesintisiz ve tamamen ücretsiz olarak sunulmalıdır.Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, temel sağlık hizmeti, memnuniyet, aile sağlığı merkezi, kırsal bölgeAbstract Objective: The primary objective of health care services is to protect and improve the health of individuals and populations. The most important facility ensuring this objective is provided by healthcare services. For this objective, basic

 4. Ali Emirî'nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası Ali Emiri's Ottoman History And Literature Periodicals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seher ERDOĞAN ÇELTİK

  2013-03-01

  î Efendi'nin de "Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası" ile "Tarih ve Edebiyat Mecmuası" adında birbirinin devamı niteliğinde olan iki dergisi vardır. Dergilerden Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası 31, Tarih ve Edebiyat Mecmuası 5 sayı olmak üzere toplam 36 sayı olarak yayınlanır. Yayınlandığı dönemde dergiler etrafında oluşan edebî atmosfer gençleri edebî faaliyetlerinde teşvik edici bir misyon üstlenmiştir.Bu çalışmada Ali Emirî Efendi'nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası ile Tarih ve Edebiyat Mecmuası adlı dergileri kısaca tanıtılmış; bu dergilerin tarih, edebiyat ve kültür hayatımıza yaptığı katkılara yer verilmiştir.Ali Emirî Efendi, "Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası" ile "Tarih ve Edebiyat Mecmuası"nı öncelikle vatan ve milletine faydalı olmak gayesi ile çıkarır. Daha sonra Osmanlı tarih ve edebiyatına ışık tutacak bilgileri ortaya çıkarmayı ve bilgi-belge yanlışlıklarını düzeltmeyi hedefler. Yazar dergi vasıtasıyla kendi aleyhinde çıkan yazılara da cevap vermek istemiş, başta Mehmet Fuat Köprülü olmak üzere pek çok kişi ve kuruma yönelik tenkitlerde bulunmuştur.Divanu Lügati't-Türk'ü Türk dünyasına kazandıran Ali Emirî Efendi, görevi gereği çeşitli yerlere seyahatlerde bulunmuş ve buralarda sürekli bilgi ve belge toplamıştır. Bu bilgileri, zaman zaman dergi vasıtasıyla okuyucuya sunmuştur.

 5. Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde Kullanılan Farklı Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarına İlişkin Bir İnceleme An Examination on Various Measurement and Evaluation Methods Used in Online Distance Education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yunus BALTA

  2013-03-01

  ılmıştır.Uzaktan eğitim, geleneksel eğitimin özelliklerinden dolayı eğitimseviyesini arttırmak ve hayat boyu öğrenmeyi gerçekleştirmek içinönemli bir alternatiftir. Yüz yüze ve çevrimiçi derslerde öğrenmesonuçlarını değerlendirmek için çeşitli yöntemler kullanılır, ancakaralarında bazı farklılıklar vardır. Çevrimiçi ölçme değerlendirmeyaparken bu farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Buçalışmamızda, uzaktan eğitim uygulamalarında kullanılan ölçme vedeğerlendirme yöntemlerine ilişkin kapsamlı bir literatür taramasıyapılması amaçlanmıştır. Farklı ölçme-değerlendirme yöntemlerinintanıtılması ve kullanımlarına ilişkin avantaj ve dezavantajlarınsistematik bir şekilde ortaya konulmasının, gerek uzaktan eğitim verenkurumlar gerekse bu kurumlarda ders veren öğretim elemanlarıaçısından önemli bir eksikliği gidereceği öngörülmektedir. Öğrenmeyeterliliklerini bireylere kazandırabilmenin ve teknolojiyi öğretim amaçlıkullanabilmenin önemi teknolojinin gelişimiyle oldukça artmıştır. Bu ikidurum, öğretim stratejilerinden tekniğe, planlamadan değerlendirmeyekadar birçok alanda farklı yaklaşımların sergilenmesi gerekliliğiniortaya çıkarmaktadır. Çevrimiçi eğitimde sürekli değerlendirmeyapılması; geri dönüt, öğrenciden öğrenciye farklılık gösteren öğrenmehızının kontrolü ve değerlendirme süreci sonunda elde edilecek öğrenmekalitesi açısından önemlidir. Bu çalışma ile ortaya konacak farklı ölçmeve değerlendirme yöntem/yaklaşımlarının bir sonraki adımda planlananöğretmenlerin çevrimiçi ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarıhakkındaki bilgi, yeterlilik ve görüşlerinin incelenmesine yönelikçalışma içinde bir temel oluşturması amaçlanmaktadır.

 6. Wpływ wykształcenia oraz aktywności fizycznej rodziców na poziom rozwoju zdolności szybkościowych dziewcząt wiejskich w młodszym wieku szkolnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarosław Fugiel

  2009-06-01

  Full Text Available Wstęp: Proces rozwoju motorycznego kształtowany jest przez czynniki biogeograficzne, społeczno-ekonomiczne oraz tryb życia, wynika również ze stanu zaawansowania rozwoju somatycznego. Znaczącą rolę przypisuje się zwłaszcza aktywności fizycznej, której poziom różnicowany jest głównie przez takie czynniki jak płeć, wiek,miejsce zamieszkania czy wykształcenie. Poziom aktywności fizycznej znacznie różni się w środowisku miejskim i wiejskim. Sytuacja ta w dużym stopniu wynika z odmiennych warunków socjalno-bytowych, różnic w ilości i dostępności do bazy sportowej oraz niższej świadomości dotyczącej promocji zdrowia. Również wykształcenie rodziców, które wpływa na poziom świadomości dotyczącej kształtowania rozwoju fizycznego potomstwa, jest niższe na wsi w porównaniu do populacji miejskiej. Czynniki te mogą decydować o poziomie i charakterze aktywności fizycznej oraz mogą wpływać na sprawność motoryczną dzieci i młodzieży wiejskiej. Celem pracy była ocena wpływu wykształcenia oraz aktywności fizycznej rodziców na poziom sprawności motorycznej dziewcząt wiejskich z Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego. Materiał i metody: Materiał do pracy zgromadzono w 1998 r. na terenie Zagłębia Miedziowego. Zbadano 69 dziewcząt w wieku 9 lat z wiejskich szkół okolic Legnicy i Głogowa. Zmierzono wysokość i masę ciała oraz przeprowadzono testy sprawności fizycznej: skok w dal z miejsca, rzut 1 kg piłką lekarską, bieg wahadłowy 10x5m i stukanie w krążki. Informacje na temat wykształcenia rodziców oraz ich aktywności fizycznej w zakresie uprawiania sportu uzyskano za pomocą ankiety. W analizie wykorzystano podstawowe obliczenia statystyczne oraz obliczono test t-Studenta dla grup niezależnych. Wyniki i wnioski: 1. Wykształcenie średnie lub wyższe ojca i matki wpływa na uzyskanie wyższego poziomu rozwoju somatycznego córek. Dziewczęta z tych grup uzyskują r

 7. Dede Korkut Hikâyelerinde Savaşçı Eğitimi Warrior Training In Dede Korkut Stories

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lütfü Kerem BAŞAR

  2012-12-01

  ı, devamlı hareket ve mücadeleye dayanır. Bu mücadeleler ise, sadece tabiat ve çevre şartlarıyla değil, aynı zamanda düşmana karşı da verilmiştir. Bu nedenle kuvvet ve savaşçılık, böyle bir hayat tarzını devam ettiren asıl unsurlar olmuştur. Doğa şartlarının sertliği, avcılıkla uğraşma ve çevredeki toplumlarla sürekli mücadele gibi faktörler, göçebe insana savaşçı ve mücadeleci bir kimlik kazandırmada birinci derecede etkili olmuştur. Mücadelelere dayalı olan Dede Korkut Hikâyeleri’nde, savaşçı bir kimliğe sahip olması beklenen kahramanın yetiştirildiğini gösteren sahneler çokça yer almaktadır. Kuvvetli insana dayanan göçebe toplumlarda da, erkek çocuğa büyük bir değer verilmiştir. Bu nedenle özellikle erkek çocuklar, hem boylar arasındaki mücadelede, hem zor durumdaki ve tutsak olan aile bireylerini kurtarmada, hem de avlanma amacıyla yapılan vahşi hayvanlarla mücadelede âdeta özel bir savaş eğitimine tâbi tutulmuştur. Bu çalışmada, Dede Korkut Hikâyelerindeki kahramanların savaşçı bir kimlik kazanmada geçirdiği aşamalar ve hikâyelerin, savaşçı eğitimiyle ilgili olarak vermiş olduğu mesajlar tespit edilmeye çalışılmıştır.

 8. Especially for High School Teachers

  Science.gov (United States)

  Howell, J. Emory

  2000-05-01

  JCE Classroom Activity: #27. How Does Your Garden Grow? Investigating the "Magic Salt Crystal Garden", edited by Nancy S. Gettys and Erica K. Jacobsen, p 624A. Some Articles of Interest photos by Jerrold J. Jacobsen and Nancy S. Gettys This month's issue covers a wide variety of topics, from historical notes to the latest software from JCE. Gas burners are such familiar items in the laboratory that little thought is given to their development. An interesting article by Kathryn Williams (pp 558-559) explains how these humble devices came into being, beginning with Robert Bunsen's invention in 1857, through their adaptation in the United States in the 1930s to burn natural gas. Bunsen, in collaboration with Gustav Kirchhoff, used his invention in constructing an emission spectrometer that could be used in chemical analysis. A drawing of the instrument appears in the Williams article. The spectrometer is described in more detail in an article titled "A Brief History of Atomic Emission Spectrochemical Analysis, 1666-1950". Author Richard Jarrell traces the history of this important and lasting method of analysis from Isaac Newton's discovery of the visible spectrum to the development of the powerful analytical instruments that were in use in the 1950s. For readers who have a deeper interest in atomic emission spectroscopy, Jarrell's article is the first of five that are based on a symposium conducted in 1999 (pp 573-607). Visualizing the structure of ionic crystals is the topic of articles by Keenan Dungey (pp 618-619), Bruce Mattson (pp 622-623), and J. Kamenícek and M. Melichárek (pp 623-624). The ionic crystal theme is also carried out in JCE Classroom Activity #27 (pp 624A-B) and a demonstration on the preparation of sodium iodide, written by Zelek Herman (pp 619-621). Together, the five articles provide an interesting combination of ideas for investigating and describing both the macroscopic and the submicroscopic views of ionic crystals. Is It the "Write" Time

 9. Aslı Erdoğan'ın Anlatılarında Ontolojik Sorunlar Ontological Problems in Aslı Erdoğan's Narratives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet ÖZGER

  2012-12-01

  üvenlerine bir de iç dünyalar��ndaki serüvenleri eşlik eder. Başkişi konumundaki anlatı kahramanların hemen hemen hepsinin yalnız, tutunamayan, geçmişleri ve kendileriyle çatışan, sürekli bir boşluk ve hiçlik duygusu yaşayan, hayatlarındaki eksikliğe yahut parçalanmışlığa karşı bir anlam arayışı içinde olan kahramanlar oldukları görülmektedir. Bu bağlamda anlatılarda iç konuşmalar ve sorgulamaların yoğunluk kazandığı olay örgüsünden ziyade varoluşçu izlek ve kavramların ön plana çıktığı görülür. İnsanoğlunun varlığı ve hayat karşısındaki tavrını belirginleştiren durum ve ayrıntıların yoğunlukta olduğu eserlerde varoluşa ilişkin pek çok sorun dikkati çekmektedir. Anlatı kahramanlarının yaşadıkları en temel sorun yabancılaşmadır ve anlatılarda varlığını gördüğümüz diğer varoluşsal sorunlar da yabancılaşmayla birlikte görünür hale gelen durumlardır. Anlatı kahramanların başta kendilerine olmak üzere çevrelerine, topluma karşı büyük bir yabancılaşma yaşadıkları görülmektedir. Bu doğrultuda anlatılarda yabancılaşma, yabancılaşmanın bir türü olarak bireysel anomi ve buna bağlı olarak yalnızlık, hiçlik/boşluk, kaçış/sürgünlük, ölüm ve intihar vb. izlekler öne çıkmaktadır. Bu izlekler anlatı kahramanlarının psikolojik dünyalarını ortaya koymak bakımından önemli olduğu gibi yazarın da sahip olduğu psikolojiyi ortaya koymaları bakımından önemlidir.

 10. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Nevşehir’de Bankacılık Faaliyetleri; Nevşehir Bankası T.A.Ş ve Ürgüp Zürra ve Tüccar Bankası T.A.Ş Banking Activities In The Early Years Of The Republic Of Turkey In Nevşehir; Nevşehir Bank And Ürgüp Zürra And Tüccar Bank

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emin ÖZDEMİR

  2013-07-01

  Full Text Available The Ottoman economy, which was opened to the World Tradewith the Industrial Revolution incomparably to the previous periods,expanded with economic processes, such as foreign trade foreigninvestment, and as a result of this natural processes, banking activitieshave started up. Istanbul Bank was the first bank to be established byGalata bankers in 1847 in Ottoman State. After the Ottoman Bank wasfounded in 1856 by the British capital, Midhat Pasha’s initiative asagricultural credit cooperatives which started as an attempt to fundactivities led to the establishment of the first state bank, Ziraat Bank.More foreign capital in the banking sector controlled by the OttomanEmpire was changed in the II Constitutional Period. During this period,the nationalist government policies that affected the Party of Union andProgress Party also had an impact on economic life. However, the partyrulers believing that national economy survives with national capitalcompanies has become a pioneer in the establishment of local banksacross the country. Experience gained during II Constitutional Periodregarding as local banking sector contributes to economic life inRepublican Period. In accordance with the decisions made at the İzmirEconomy Congress, local banks were established which provided withnecessary capital so as to enable economic progress. In this respect,Bank of Nevsehir TAS in Nevsehir and Bank of Urgup Zurra and ZurraTAS in Urgup were founded. With the help of these banks set up to givecredits for local community, the target is to make public participate infinancial markets and to increase savings. Sanayi İnkılâbı ile birlikte dünya ticaretine açılan, dış ticaret ve yabancı yatırımlar gibi iktisadi süreçlerle sürekli genişleyen Osmanlı ekonomisinde bu sürecin doğal bir sonucu olarak bankacılık faaliyetleri de başladı. İstanbul Bankası (Banque de Constantinople Osmanlı Devleti’nde 1847’de Galata Bankerleri tarafından kurulan

 11. Programowanie żywieniowe - wpływ odżywiania kobiet w ciąży na zdrowie dziecka = Nutritional programming - the impact of nutrition of pregnant women on the health of their children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Pudło

  2016-08-01

  1 Department of Dietetics, School of Public Health, Medical University of Silesia in Katowice   Słowa kluczowe: ciąża, dieta, programowanie żywieniowe, hipoteza Barkera, przewlekłe choroby niezakaźne.   Programowanie żywieniowe to istotna zależność między odżywianiem się kobiet w ciąży, a jakością życia dziecka w przyszłości. Nieprawidłowy bilans energetyczny oraz ilość składników odżywczych w całodziennej racji pokarmowej mogą znacząco wpłynąć na rozwój płodu. Długofalowe badania epidemiologiczne potwierdzają występowanie tzw. “krytycznych okresów” w trakcie rozwoju wewnątrzmacicznego, w których żywienie odgrywa znaczącą rolę. David Barker jako pierwszy opisał zjawisko programowania metabolizmu płodu analizując związek między niską masą urodzeniową a występowaniem chorób sercowo-naczyniowych, insulinooporności, otyłości i cukrzycy typu 2 w wieku dorosłym. Aby wytłumaczyć tą zależność powstało kilka hipotez m.in. “oszczędnego fenotypu” (z ang. thrifty phenotype, która tłumaczy wpływ niedożywienia w okresie ciąży na występowanie zaburzeń funkcjonalnych i strukturalnych komórek beta wysp trzustkowych, nefronów oraz kardiomiocytów. Oporność na insulinę i zaburzenia tolerancji glukozy mogą być programowane podczas tzw.  “ratowania płodu” (z ang. fetal salvage. Długotrwały niedobór energii i składników odżywczych prowadzi do zmian adaptacyjnych, które mają na celu dostarczenie glukozy do mózgu kosztem innych organów. Niska masa urodzeniowa postnatalnie doprowadza  do wzrastania kompensacyjnego w pierwszych dwóch latach życia, co tłumaczy hipoteza „dogonić wzrost” (z ang. catch-up growth. Natomiast niedobór kwasu foliowego zwiększa ryzyko występowania wad cewy nerwowej u dziecka. Dobrze zbilansowana dieta kobiety ciężarnej może zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób i poprawić jakość życia dziecka. Wskazane jest opracowanie programów edukacyjnych

 12. Investigation of Self-Sustained Oscillations Along Perforated Surfaces which have Different Hole Sizes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Coşkun ÖZALP

  2016-11-01

  Full Text Available Abstract. The shear flow of a fully turbulent boundary layer along a perforated plate, which is bounded by a closed cavity on its backside, can give rise to highly coherent, self-sustained oscillations. These oscillations are characterized in terms of velocity fluctuations and quantitative images of the instantaneous and averaged flow structure using a technique of high-image-density particle image velocimetry (PIV. Variations of the effective length L of the perforated plate show nearly invariant values of dimensionless frequency fL/U; in which f is the predominant frequency of oscillation and U is the freestream velocity. In fact, this relationship holds even when the diameter of the hole pattern is altered. Variation of the hole diameter D does, however, strongly influence the amplitude and degree of organization of the self-sustained oscillation. Four different plates were employed, with whole diameters of D = 6.4 mm, 12.7mm, 19.1mm and 25.4mm. The plate was maintained constant thickness at t =11mm for all experiments. The freestream velocity was maintained at a value U = 240 mm/s and the momentum thickness of the turbulent boundary layer was q =7.5 mm.  [The Reynolds number based on q was Req = 1800.]   It is demonstrated that, as the hole diameter becomes larger relative to the inflow boundary layer thickness, the amplitude of the predominant spectral peak is substantially attenuated and, in a limiting case, undetectable.Keywords: Self-sustained oscillations, Perforated plate, PIV, velocity spectra  Özet. Kapalı bir kavite üzerine yerleştirilmiş gözenekli bir levha boyunca oluşmuş tam türbülanslı sınır tabaka içerisinde kendiliğinden sürekli salınımlar oluşur. Bu çalışmada parçacık görüntülemeli (PIV hız ölçme metodu kullanılarak anlık ve ortalama hız değerleri, girdap çizgileri, Reynolds gerilmeleri ve levha boyunca belli bir zaman aralığında ölçülen hız değerleri ile bu salınımlara ait

 13. Wpływ terapii BEMER na wybrane wskaźniki krwi w ramach procesu odnowy biologicznej po wysiłku wytrzymałościowym. Studium przypadku = Effect of BEMER therapy on selected indicators of blood in the process of wellness after exercise endurance. Case study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirosław Mrozkowiak

  2015-04-01

  Instytut Kultury Fizycznej, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska     Słowa kluczowe: terapia BEMER, wskaźniki krwi, odnowa biologiczna, wysiłek wytrzymałościowy, studium przypadku.   Keywords: BEMER therapy, blood indicators, wellness, exercise endurance, case study.   Streszczenie   Zasadniczymi naczyniami tworzącymi mikrokrążenie są naczynia włosowate. Pojedyncze naczynie włosowate ma średnicę około 6 p.m, sumaryczna powierzchnia przekroju naczyń włosowatych wynosi około 3000 cm2. Na każdy milimetr sześcienny ciała ludzkiego przypada średnio 600 naczyń włosowatych. Terapia systemem BEMR przy zastosowaniu kompleksowym lub uzupełniającym doskonali podstawowe procesy fizjologiczne, angiokinezę mikrokrążenia, doprowadzenie składników odżywczych i tlenu do komórek mięśniowych. Dzięki określonej modulacji biorytmicznej uzyskuje się synergiczny wpływ również na pierwotne i wtórne, nieco większe naczynia krwionośne. Materiał i metody. Badany mężczyzna realizujący zdrowy styl życia poddał się dwukrotnie pomiarowi wybranych wskaźników krwi i układu naczyniowego: po wysiłku wytrzymałościowym w czasie restytucji fizjologicznej oraz odnowie wspomaganej terapią BEMER. Uzyskane wyniki. Najbardziej znaczące zmiany w wybranych wskaźnikach krwi po wysiłku wytrzymałościowym zaobserwowano w: całkowitej ilości hemoglobiny najmniejsze w stężeniu jonów wodorowęglowych. Znamienne zmiany wystąpiły w okresie wczesnej odnowy we wskaźnikach: cząstkowym ciśnieniu tlenu (PO2, nasyceniu krwi tętniczej tlenem (SO2 (c, oksyhemoglobinie (O2Hb, karboksyhemoglobinie (HbCO, methemoglobinie (MeHb i hydroksyhemoglobinie (HHb.         Wnioski. Zastosowana metodyka i profil sygnału BEMER wpływa zróżnicowanie na wielkość wybranych cech krwi. Zastosowanie stymulacji BEMER w odnowie biologicznej po wysiłkach wytrzymałościowych u mężczyzn w 5

 14. İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nın ‘Duygular’ Temasında Yer Alan Okuma Metinlerine Metindilbilimsel Bir Yaklaşım A Linguistic Approach to Reading Texts Reviewed Within the Context of Emotions, in the Turkish Textbooks of the Eighth Grade of Primary Education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İlker AYDIN

  2012-09-01

  alan „Nerede İnsan Varsa Orada Umut Vardır‟, „Kedi Ağaca Çıktı‟ ve „Hazır Olun Fırtına Geliyor‟ adlı kısa öyküler metindilbilimsel bir bakış açısıyla incelenmeye çalışılmıştır. Metnin temel konusu ve alt konularının belirlenmesi; metnin görünen, anlaşılan kısmının, yani yüzey yapısının yanında, metnin derin yapısının, yani metnin arka planının ortaya konması ancak metindilbilimsel bir yaklaşımla mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda, öncelikle metnin küçük ölçekli yapısını oluşturan artgönderim, öngönderim, eksiltili yapı, yineleme, bağıntı öğeleri, eşdizimsel örüntü gibi dilbilgisel ve sözcüksel bağlaşıklık düzenekleri ele alınmış, daha sonra öykülerden alınan örneklerle konuya açıklık kazandırılmıştır. Metnin büyük ölçekli yapısı bağlamında, anı türündeki „Hazır Olun Fırtına Geliyor‟, deneme türündeki „Nerede İnsan Varsa Orada Umut Vardır‟ ve mizah türündeki „Kedi Ağaca Çıktı‟ adlı metinler yorumlanmış, aynı kavram alanından sözcüklerin oluşturduğu örüntü ve bağlaşıklık düzeneklerine dayanarak anlamsal büyük yapıya ulaşılmaya çalışılmıştır. Metnin büyük ölçekli yapısını oluşturan küçük ölçekli yapı taşları, metnin diğer ögeleriyle metin örüntüsünü gerçekleştirerek metni anlamlı kılmaktadır. Metin çözümlemelerinde, küçük ölçekli yapıdan büyük ölçekli yapıya, büyük ölçekli yapıdan da üst yapı kategorilerine ulaşılmaya çalışılmalıdır. Metindilbilimin amacı, metinlerin yapılarını, yani dilbilgisel ve içeriksel kurgulanma biçimlerini ve bildirişimsel işlevlerini ortaya çıkarmak ve uygulamalı örneklerle göstermektir. Çalışma, metnin sıralı tümceler dizisi değil, izlek ve yapı yönünden tutarlı ve sürekli bir bütün olduğu gerçeğini öyküler üzerinden bize sunmaktadır.

 15. Qualities of Ideal Teacher Educators

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nihal Tunca

  2015-04-01

  principles and social responsibilities’. Keywords: Ideal teacher educator, teacher candidates, qualities of teacherÖz Dünyada öğretmen eğitimcilerinin niteliği ile öğretmen yetiştirmenin kalitesi arasındaki ilişki yeterli düzeyde tartışılmamaktadır. Bununla birlikte, Batı alan yazınında eğitim fakültelerindeki öğretim üyelerinin özelliklerini inceleyen çeşitli araştırmalara rastlanmaktadır. Öğretmen eğitimcilerinin öğretmen adayları üzerindeki etkilerinin bilinmediği Türkiye’de ise eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarıyla ilgili sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Çoğu nicel araştırma yaklaşımıyla desenlenen bu çalışmalarda, öğretmen eğitimcilerinin bazı özellikleri açısından değerlendirildikleri dikkat çekmektedir. Öğretmen eğitimcilerinin, bir bütün olarak hangi özelliklere sahip olmaları gerektiği ise araştırma konusu olmamıştır. Oysa sahip olması gereken özellikler açısından sürekli tartışma konusu olan öğretmenler kadar öğretmen eğitimcileri de araştırma konusu olmalıdır. Bu gerekçeden hareketle araştırmada, geleceğin öğretmenleri olan eğitim fakültesi öğrencilerinin bakış açısıyla ideal bir öğretim üyesinin sahip olması gereken niteliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, olgu bilim (fenomonoloji deseninde nitel bir araştırmadır. Araştırmanın katılımcılarını,  Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği programlarında, üçüncü ve dördüncü sınıflarda öğrenim gören toplam 214 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri, yapılandırılmış görüşme tekniklerinden açık uçlu anket ile (29 Nisan-18 Mayıs 2013 toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, NVivo8.0. Paket Programı kullanılarak içerik analizi yaklaşımına göre analiz edilmiştir. Araştırmada

 16. Alltagskulturen von Türken und Deutschen: Ähnlichkeiten und Unterschiede im Vergleich Daily Cultures of Turks and Germans: Similarities and Differences in Comparison

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2013-09-01

  einige Beispiele verglichen, die die türkischen und deutschen Alltagskulturen reflektieren; Ähnlichkeiten und Unterschiede werden mit dem Zweck diskutiert, die zwischen den türkischen und deutschen Individuen höchstwahrscheinlich entstehenden Kommunikationshindernisse zu verringern und eine interkulturelle Kompetenz zu erwerben. Günümüzde ülkeler arasındaki sınırlar kalkmış, mesafelerkısalmış ve çok farklı toplumlara mensup bireylerin birbirleriyleetkileşimleri yoğunlık ve sıklık kazanmıştır. Bununla birlikteuluslararası ilişkilere, ülkeler arası göçlere ve iletişime gün geçtikçefarklı boyutlar kazandıran toplumsal gelişmeler nedeniyle pek çok farklıkültürün de karşılaşması kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir.Hızla globalleşen modern dünyada kültürlerin karşılaşması,kaynaşması söz konusu olduğunda anlatılmak istenen şüphesiz insanunsurundan bağımsız oluşturulmuş yapay sistemlerin değil, insanlarınkarşılaşması ve kaynaşmasıdır. İnsanlar içinde bulundukları toplumunyapısı ve özelliklerine bağlı olarak edindikleri, dolayısıyla hemkendilerinden hem de ait oldukları toplumdan izler taşıyan değerleri,alışkanlıkları ve yaşam biçimleriyle iletişim kurmak ve birbirleriyleanlaşmak durumudadırlar. Bu etkileşim sırasında insan ilişkilerinianlamlandırmada göz ardı edilemeyecek „gündelik kültürleri“ ile varolurlar. İnsanlar arasında gerçekleşen iletişimin başarılı bir şekildeamacına ulaşması, iletişim dilini doğru bir şekilde kullanabilmenin yanısıra bireylerin kendi kültürlerinden oldukça farklı unsurlar barındıran,yabancısı olunan toplumların söz konusu gündelik kültürlerine açıkolunması, bunların anlaşılması ve doğru yorumlanmasına sıkı sıkıyabağlıdır. Dünyanın globalleşmesi, teknolojinin hızla ilerlemesi de,sürekli birbirleriyle karşılaşma durumunda kalan farklı gündelikkültürlerin yol açabileceği yanl

 17. Manisa merkez yarı kentsel bölgede bir aile sağlığı birimine kayıtlı kadınlarda bazı birinci basamak sağlık hizmet özelliklerinin değerlendirilmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Öznur Özkan Bambal

  2011-03-01

  Full Text Available Özet                       Amaç: Birinci basamak sağlık hizmet özellikleri kaynakça doğrultusunda bilimsel olarak ölçülebilir niteliktedir ve ilk başvuru, süreklilik, kapsayıcılık ve koordinasyon gibi temel hizmet özellikleri üzerinden değerlendirilir. Yöntem: Örnek seçiminde çok aşamalı küme örnekleme yöntemi kullanılmış, veriler yüz yüze görüşme tekniğine göre yapılandırılmış anketle toplanmıştır. Araştırma bölgesindeki toplam hane sayısı 870’tir. Küme örnekleme yöntemi ile 376 haneden 318 kadına ulaşılmıştır. Araştırmanın ulaşılabilirlik oranı % 84.6’dır. Araştırmanın bağımlı değişkenleri; İlk başvuru, Süreklilik, Kapsayıcılık ve OHS (Olağan Hizmet Sürekliliği gibi hizmet özellikleridir. Bağımsız değişkenler ise kadının ve eşinin yaşı, kadın ve eşinin eğitimi, medeni hal, kadının çalışma durumu, sosyal sınıf (eşin işine göre, gelir algısı, bölgede yaşama yılı, göç edilen bölge, sağlık güvencesi, aile tipi, beş yaşından küçük çocuk varlığı ve hanedeki çocuk sayısı kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 38.3±15.3’tür. Bir sağlık sorunu nedeniyle aile hekimine başvurma % 61.0, ondan bir önceki sağlık sorununda AH’ne (Aile Hekimi başvuru %55,2 oranındadır. Bu soruların her ikisine de “aynı aile hekimine başvururum” cevabını verenlerin (OHS oranı  %40.1 olmuştur. Aile Sağlığı Birimini yakın, normal mesafe bulanların oranı %93.1’dir. Aile hekiminin ismini bilme %84, ebenin ismini bilme %36.2, her türlü sorununuzla sürekli ilgilenen bir hekim veya sağlık kuruluşuna kayıtlı olduğunu söyleyenlerin %74.5’tir. Son bir yılda evime ebe ziyareti aldım diyenler %40.6 oranındadır. Sonuç: Araştırmanın yapıldığı ASB’de geçen bir yıllık ilk AH uygulama döneminde sosyalleştirme dönemiyle karşıla

 18. Geodynamic and Magmatic Evolution of the Eastern Anatolian-Arabian Collision Zone, Turkey

  Science.gov (United States)

  Keskin, Mehmet

  2014-05-01

  The Eastern Anatolian-Arabian Collision Zone represents a crucial site within the Tethyan domain where a subduction system involving a volcanic arc (i.e. Cretaceous to Oligocene Pontide volcanic arc in the north) associated with a large subduction-accretion complex (i.e. Cretaceous to Oligocene Eastern Anatolian Accretionary Complex i.e. "EAAC" in the south) turned later into a major continental collision zone that experienced a series of geodynamic events including lithospheric delamination, slab-steepening & breakoff, regional domal uplift, widespread volcanism and tectonic escape via strike slip fault systems. The region includes some of the largest volcanic centers (e.g. Karacadaǧ, Aǧırkaya caldera, Ararat, Nemrut, Tendürek and Süphan volcanoes) and plateaus (e.g. The Erzurum-Kars Plateau) as well as the largest transform fault zones in the Mediterranean region. A recent geodynamic modeling study (Faccenna et al., 2013) has suggested that both the closure of the Tethys Ocean and the resultant collision were driven by a large scale and northerly directed asthenospheric mantle flow named the "Tethyan convection cell". This convection cell initiated around 25 Ma by combined effects of mantle upwelling of the Afar super plume located in the south, around 3,000 km away from the collision zone and the slab-pull of the Tethyan oceanic lithosphere beneath Anatolia in the north. The aforementioned mantle flow dragged Arabia to the north towards Eastern Anatolia with an average velocity of 2 cm/y for the last 20 My, twice as fast as the convergence of the African continent (i.e. 1 cm/y) with western and Central Turkey. This 1 cm/y difference resulted in the formation of the left lateral Dead Sea Strike Slip Fault between the African and Arabian plates. Not only did this mantle flow result in the formation of a positive dynamic topography in the west of Arabian block, but also created a dynamic tilting toward the Persian Gulf (Faccenna et al., 2013). Another

 19. Annan Planı Referandumu Sürecinde Rauf Denktaş’ın Ötekileştirilmesi: Yeni Düzen Gazetesi Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ümmü Bayraktar

  2016-10-01

  Full Text Available Annan Planı Referandumu Sürecinde Rauf Denktaş’ın Ötekileştirilmesi: Yeni Düzen Gazetesi ÖrneğiDr. Ümmü Altan Bayraktar[1]Özet24 Nisan 2004’te gerçekleştirilen Annan Planı Referendumu, Kıbrıs’ın siyasal yapısında ve Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin atılan adımlar üzerinde etkisi halen süren önemli izdüşümler oluşturmuştur. Bu süreçte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY, Türkiye ve Yunanistan’da farklı siyasi anlayışların iktidara gelmesi, Kıbrıs sorunu ile ilgili gelişmelerin seyrini de etkilemiş, K.K.T.C ve Türkiye’de bir iç politika anlaşmazlığı niteliği kazanmıştır. Türkiye’de AK Parti iktidarı, K.K.T.C’de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP ve Demokrat Parti koalisyonu, Türk tarafının Kıbrıs politikasını şekillendiren belirleyici etken olmuştur. Türkiye’deki iktidar ve uluslararası konjöktürün dinamiklerine göre değişiklik gösteren Rauf Denktaş ve Ankara ilişkileri, AK Parti dönemine kadar çoğu zaman Ankara’nın tam desteğiyle ilerlemiş; Kıbrıs meselesi, Türkiye dış politikasında ‘milli dava’ olarak ele alınmıştır. Kıbrıs siyasetinin milli dava ekseninden kaydığı iddia edilen dönemde Kuzey Kıbrıs’ta statükoyu temsil eden ve kendi ifadesiyle ‘çözümsüzlük çözümdür’ siyasetiyle; Kıbrıs’ta Türk milliyetçiliğinin sözcülüğünü yapan Rauf Denktaş, muhalif kesim için ‘öteki’ olmuş, referandum sürecinde plana hayır diyen tarafta olması nedeniyle, evet diyen taraflarca dışlanmış ve geçmişten beri uzlaşmayı reddeden taraf olduğu gerekçesiyle de sürekli eleştirilmiştir. Araştırma konusunun odaklandığı dönemde siyasi iktidarın büyük ortağı CTP’nin yayın organı ve yüksek tirajlı gazetelerden biri olması, çözümden yana, statükoya muhalif sol basını temsil etmesi nedeniyle seçilen Yeni Düzen gazetesi’nde referandum

 20. Tüketim Toplumlarında Kentsel Dönüşüm Projelerinin ve Çevre-Toplum Anlayışının Sosyolojik Analizi / A Sociological Analysis of the Urban Transformation Projects and the Perception of the Environment and Society in the Consumption Societies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ALI FATIH UYSAL

  2012-12-01

  Full Text Available İnsanoğlu var olduğundan bu yana sürekli olarak doğal çevre ile etkileşim içerisinde olmuştur. İlk dönemlerde insanlar çevrenin bir parçası olan insan, daha sonra onu kirletir hale gelmiştir. Son zamanlarda çevreyle ilgili artan sorunları giderebilmek için sürdürülebilir kalkınma/gelişme adı altında birçok proje geliştirilmesine rağmen, çalışmaların yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Bunun en önemli nedeni ise insan-doğa ilişkilerinin pazar mekanizması içerisinde düzenlenmesi, arazi kullanmada verimlilik-sosyal adalet-çevre korunması üçlüsündeki bilinen çelişkiyi doğurmasıdır. Örneğin, Türkiye’de kentsel alanları şekillendiren 3194 sayılı imar kanunu ile ortak amaçları olan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda, belediyelerin kentsel fiziki kalitenin yüksek değerlerde olmasına yönelik çalışmalar yapması gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda günümüzde yoğun gündem konusu olan kentsel dönüşümün vadettiği kentsel çevre ile mevcut olan sosyal-kültürel değişim karşılaştırılmalı olarak ele alınmıştır. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, insan-çevre ilişkilerinin kısa bir tarihi, bu ilişkilerin geliştiği kavramsal çerçeveyi kapsamaktadır. İkinci bölümde, sosyolojik analizlerde ortaya çıkan, insan ve toplum üzerine çevre etmenlerinin etkisinin de vurgulanmaya başlamasını sağlayan geleneksel “insan merkezli çevre anlayışından”, “doğa merkezli çevre anlayışına” geçiş süreci üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, kamuoyunda çokça konuşulan kentsel dönüşüm projelerinin, çevreye duyarlı bir medeniyet inşası sürecinde, merkezi idare ve yerel idarelerin insanların en büyük tüketim mekânı olan kentsel alan yapılanmalarıyla birlikte ekonomik kalkınma modellerinde göz ardı edilen ve “kayıp halka” olarak tanımladığımız çevre ve toplum ilişkisi analiz edilmi

 1. The Effects of the Sleep Quality of 112 Emergency Health Workers in Kayseri, Turkey on Their Professional Life

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vesile SENOL

  2014-12-01

  hem günlük yaşam düzenini hem de ciddi düzeyde yorgunluk, dikkat-konsantrasyon kaybı, motivasyon, performans ve verim düşüklüğü yaratarak mesleki yaşamı sürekli olumsuz etkilemektedir. Key words: 112 Emergency Health Workers, professional life, sleep quality, Anahtar sözcükler: 112 Acil Sağlık Çalışanları, mesleki yaşam, uyku kalitesi

 2. 2011 Yılı Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeği’nin İçeriğine ve Puanlama Ölçütlerine İlişkin Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi Investigation of Manager Opinions on the Content and Scoring Criteria of the 2011 Manager Appointment and Rotation Regulations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selçuk Beşir DEMİR

  2013-07-01

  ğiştirme Yönetmeliği’ne, yönetmelikte yer alan puanlama ölçütlerine ve yönetmeliğin uygulanışı sürecinde yaşanan aksaklıklara ilişkin kurum yöneticilerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemleriyle, olgubilim desenine uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmada, katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi ile belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu; (rumuz ilinde görev yapan 8 yöneticiden oluşmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak; yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sürecinde tüm görüşmeler ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Araştırma kapsamında 240 dakikalık görüşme yapılmış, ses kayıtları herhangi bir elemeye tabi tutulmadan, ham veri olarak Microsoft Word programına aktarılmıştır. Araştırmada her bir transkrip, satır-satır analiz (line by line analysis yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Görüşme verilerinin yorumlanması sürecinde endüktif (inductive betimsel analiz, içerik analizi ve sürekli karşılaştırma tekniği (constant comparison kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucu; 1. Yönetici atama ve yer değiştirme sürecine ilişkin değerlendirmeler, 2. Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin içeriğine ve puanlama esaslarına ilişkin değerlendirmeler, 3. Zorunlu yer değiştirme (rotasyon uygulamasına ilişkin değerlendirmeler olmak üzere üç ana tema ortaya çıkmıştır.

 3. Bilimsel Toplantı Duyuruları

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adli Tıp Uzmanları Derneği ATUD

  2005-04-01

  letişim: Nurçin Yürekli Eğitim Mah. Muratpaşa Sok. Nurtaş İş Merkezi, No: 1/1 34722 Ziverbey - Kadıköy - İstanbul E-Posta: nyurekli@symcon.com.tr IV. Uluslararası Ruhsal Travma Sempozyumu 1-4 Aralık 2005. İstanbul “İnsan eliyle oluşturulan travmalar” ve “Zorunlu göç” The Marmara Otel, Taksim-İstanbul İletişim: Doç. Dr. A. Tamer Aker, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Ruhsal Travma Merkezi (RTM E-Posta: www.ruhsaltravma2005.org 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005, İstanbul Hilton Convention Center, İstanbul İletişim: Türk Nöroloji Derneği Meşrutiyet cad. 48/7 Kızılay-ANKARA Tel: (+90 312 435 59 92 E-Posta: norokongre2005@flaptour.com.tr “Çocuğun Ruhsal Dünyasının Projektif Testlerle Değerlendirilmesi” 17-\t18 Aralık 2005, İstanbul Dedeman Oteli, Gayrettepe İstanbul Héléne Suarez-Labat, Marianne Baudin, Tevfika Tunaboylu-İkiz E-Posta: tevfikaikiz@superonline.com 43rd Annual Meeting Academy of Criminal Justice Sciences February 28-March 4 2006 Baltimore, USA. Further information: Laura Monaco, Academy of Criminal Justice Sciences, 7319 Hanover Parkway, Suite C, Greenbelt, MA 20770, USA. Phone: 1-301-4466300, Fax: 1-301-4462819; E-mail: lmonaco@acjs.org, http://www.acjs.org

 4. Uzm Dr Sebahattin Okumuş 05-09-1937 - 14-03-2003

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Veli Özdemir

  2003-12-01

  Full Text Available 1993 yılının Temmuz ayında tanıştık. Otopsisi ertesi güne kalan bir cenazenin başında beklerken, Fatih Adli Tabibi olduğunu anladığım iriyarı ve göbekli bir kişi kendine has yürüyüşüyle cenaze başına geldi. Daha tanışamadan elindeki dörde katlanmış ve “A4” olduğu belli olan kağıda hızlı bir biçimde not almaya başladı. Çevresiyle bağını koparmış, dış muayeneye ve elindeki kağıda konsantre olmuştu; birşey soranları “dur şimdi zamanı değil!” biçiminde geri çeviriyordu. Bu cümlenin, kendisinin her zaman kullandığı bir deyim olduğunu tanıyanlar bilir. Sonunda muayene bitti ve tanıştık; Dr. Sebahattin Okumuş imiş. “Sebahattin” olan adının “Sabahattin” olarak telaffuz edilmesine ve yazılmasına çok kızardı. Bunu ilk tanıştığımız gün anladım. Daha soma kendisiyle sık sık görüşmemizin dışmda, 1998-1999 yıllarında Fatih Adli Tabipliğinde çok yakından tanımamı sağlayacak 1 yıl kadar birlikte çalıştık... Kendi sağlığına pek dikkat etmez ve hele KOAH'lı (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastahğı olmasına karşın ilaçlarım düzenli almaz ve bir hekim olmasına karşın doktor korkusundan dolayı kontrole gitmekten çekinirdi. Hastalığmın alevlendiği dönemlerde, ölü muayenesi için 1 kat merdiven çıkmak zorunda kalacağı için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin morguna gitmek istemezdi. 1999 yılı itibariyle 15 yıllık KOAH'lı olması ve tam konulduğu gün 20 yıh aşkın süre boyunca günde 2-3 paket kullandığı sigarayı birden bırakması (zorunda kalması dışında sağhğma pek dikkat etmemesi bildiğim en kötü yanıydı... Evine sürekli bir şeyler taşıması, oğlunun üzerine titremesi, eşi ve oğlu ile telefondaki diyaloglarından kendisinin evine pek düşkün olduğu, iyi bir “aile babası” ve “aile reisi” olduğu anlaşılıyordu. Evi ve işi dışında zaman geçirdiği tek yer Cengiz Ağabeyin (Uz

 5. Šport in humanistika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jože Vogrinc

  2012-07-01

  vgrajena oba, le da deluje z nekoliko drugačnimi režimi na različnih območjih in pri različnih načinih proizvodnje presežne vrednosti. Vse to seveda niso niti samo filozofska niti zgolj obča vprašanja. Zastavljajo se zlasti v zvezi z etiko tistih ved, ki skušajo učinkovito pomagati športnikom in športnicam k vrhunskim dosežkom ali pa »navadnim ljudem« pri njihovi skrbi za krepko, privlačno in zdravo telesnost, in s tem ustvarjajo priporočene režime odkrivanja talentov, treniranja discipline, primerne koncentracije, pa tudi za igrivost potrebne sproščenosti. Danes so tako kot drugod tudi v športnih vedah etična vprašanja o lastnem ravnanju, tako kot tudi etična vprašljivost športnih dejavnosti samih, izrazito v ospredju. Lahko bi rekli, da šport postaja etično tembolj vprašljiv, čim bolj je ukvarjanje z njim namenjeno predvsem proizvajanju privlačnosti teles in dogodkov, ki poganjajo različne športno-kapitalske sisteme, ter mnogo manj izvirni igrivosti in tekmovalnosti. Vendar tako kot pri umetnostih, ki so vedno krasile in tudi danes krasijo javni videz najrazličnejših političnih in ekonomskih režimov in vladavin, tudi pri športu velja, da brez igrivosti in tekmovalnosti, ki prepričata s svojo pristnostjo, šport ne bi mogel ohranjati in v zadnjih desetletjih tako postoteriti svoje privlačnosti, gledanosti in tudi množičnosti. Ko bi izgubil to lastno značilnost, bi postal tudi za vse druge cilje in smotre neuporaben, tako kot kak zastarel način proizvodnje, ki ga je treba opustiti v prid novim načinom. Potreba po športnem razvedrilu, aktivnem ali pasivnem, ni posledica vsega, kar lahko danes kritičnega povemo o športnih ustvarjalnih industrijah, ampak njihov vzrok in pogoj. Model sodobnega športa sprejema in se uravnava po sodobnih načinih alienacije, manipulacije in ideologije, vendar jim hkrati ves čas uhaja prav zato, ker so le po tem, da si ga ne morejo do konca podrediti in obvladati, lahko tudi uspešne. V tem

 6. Prof Dr Zeki Soysal’a Saygı İle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sermet Koç

  2006-12-01

  Full Text Available Dr. Sermet KOÇ Zeki Hoca’mızın kim olduğunu, neler yapıp; neler bıraktığını anlatmayacağım, gerek te yok, çoğumuz biliyor. Ama bilmeyenler var ise, internette bir tuşla öğrenebilirler. Seni yitirmemizin üzerinden aylar geçti, yokluğuna alışamadık Zeki Hocam! Her gün anabilim dalının kapısından girince sanki birden yine karşılaşacağımızı ve o içten ‘abi’ sesinle yine “Günaydın, nasılsın Sermet?" diye sesleneceğini sanıyorum. Sadece ben mi? Bu her gün küçülen çatımızda çalışmaya devam eden diğer arkadaşların da, eminim aynı hisse sık sık kapılmaktalar. Onun kapısı, tabir caiz ise, gerçek bir “Mevlana kapısı" idi. Bu kapının konuğu hiç eksik olmazdı ve Zeki Ahi’miz her defasında herkesi ayakta aynı içtenlikle karşılar, uzun uzun sohbet etmek, sorunlarını paylaşmak isterdi. Odasında, masalar üzerinde elle yazılmış veya bilgisayar çıktısı rulo rulo kağıtlardan; onun yeni bir kitap üzerinde çalıştığını anlamak hiç de zor olmazdı ve her çalışmasına bir çok kişiyi ortak etmeyi (çoğu kez gerekmese de bir hoca olarak görevi gibi kabul ederdi. Yine arka odasındaki sürekli kaynayan çaydanlığın sesi ve tezgahta dizili çay ve kahve bardakları, o gün gelecek konuklarını beklerdi. Şimdi bize, Adli Tıbbın mazisi ile ilgili sıra dışı anılar, öyküler anlatacak pek de kimse kalmadı. Zeki Hoca’nın Adli Tıptaki ilk yılları.. Şemsi Hoca ile bir kaç doktor ve teknisyen ile akşamlara kadar yapılan otopsiler; gecelere kadar yapılan dosyalar ve sonrasında kurulan sofralar; daha sonra araya giren Malta günleri, Kadın-Doğum Kliniği’nde geçen asistanlık yılları; sonra tekrar yuvaya dönüş,.. öğrenci, asistan ve mesai arkadaşları ile paylaşılan sayısız anı. Hastalığının birkaç yıl öncesinde çok sevdiği kızı ve eşi ile birlikte Şile’de yazlık almışlardı da; ama o yine tatilinin

 7. Editörden Veda

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Serpil Salaçin

  2000-04-01

  ştirenler. Kendine göre oıtak düşünce ve yürek ürünü olan dergiyi asılsız ve haksız yorumlayanlar. Ama tüm zorlukların üstesinden gelindiğini düşünüyorum. Bu nedenle benim kişisel olarak baştan beri üstlenmeyi düşündüğüm görevimin tamamlandığını düşünüyorum. Aşağıda bir kaç gün önce derneğimiz başkanlığına gönderdiğim görevden affım ile ilgili mektubu bu derneğin üyeleri olarak sizlerin de öğrenmeye hakkınız olduğunu düşünerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanlığına, Sayın Prof. Dr. Gürsel Çetin, 26.03.2001 Derneğimizin kuruluşundan bu yana meslektaşlarımızın özverileri ile üretilenlere katkıda bulunmak hepimiz için görev olarak algılanıp yerine getirilmeye çalışıldı. Bu etkinlikler içinde bu alanın bilimsel üretimlerini paylaşabileceği, danışmanlı olarak çalışabilecek bir derginin oluşturulması fikri de derneğimizin bir etkinliğinde sizin de bildiğiniz koşullarda ortaya atıldı. Benimsendi. Bu üretimin gerçekleştirilmesinde görev verilenlerden de biri de bendim. Çıkarılacak derginin editörlük görevini bana vermiştiniz. Bana duyulan güvene ve verilmiş olan bu göreve teşekkür ediyorum. Adli Tıp Bülteni, ismi ile eldeki sınırlı olanaklarla rengi, kapağı, amblemi, formatı ile bir grup özverili arkadaşımızla birlikte doğdu. (ISSN 1300-865X kaydını aldı. Ben bu görevi bir meslek misyonu olarak gerçekleştirmeye çalıştım. Ulusal ve uluslar arası danışma kurulunun oluşturulmasında edindiğim uluslararası ilişkileri devreye sokarak bu kurulların zenginleştirilmesine çalıştım. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın her birinin özverileri ile dergi yazım kuralları, gelen makalelerin kaydı, danışmanlara gönderilmesi, danışman ve yazar arasındaki yazışmaların gerçekleştirilmesi, her sayının içeriği ve makale dışı yazı düzenlemeleri, sîzlerin de yakından bildiği bir

 8. Kongre İzlenimleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yasemin Balcı

  2007-12-01

  yapılacağı tartışılıp karar verilecekti. Daha doğrusu bu tartışmadan ziyade ciddi bir yarıştı. Bu aşamada Türkiye’den kongreye katılan tüm arkadaşlar böyle bir kongreye ev sahipliği yapabileceğimiz, bunun ülkemizdeki adli tıp ve adli bilimlerin gelişimine katkısı olacağı, ülkemizin en üst düzeyde tanıtımına destek olacağı inancına sahiptik. Aslında demek olarak bir uluslar arası kongreye ev sahipliği yapmamızın; önemli bir zorunluluk olduğu, en az 10 yıldır gündemde idi. Başta Prof Dr Serpil Salaçin olmak üzere, hocalarımız da bizleri teşvik etmek için sürekli uyarıda bulunuyorlardı. Bu nedenle 2004 İstanbul kongresinden başlayarak; Gaziantep’e kadar giderek artan sayıda yabancı konukla ve giderek artan bir ivme ile ciddi deneyim kazanıldı. Kocaeli’ndeki kongrenin de yabancı ortaklı yapılması ve uluslararası kongre için ön deneyim olması kararlaştırıldı. Bu nedenle, Porto’ya giderken bu kongreyi ülkemize getirmeye aday olmak açısından, ruhen ve fiziksel olarak hazırdık. ATUD Meslekte Yeterlilik Kurulu’nun 4 üyesi ile ATUD başkan yardımcısı da kongrede hazırdı. Tüm ATUD üyeleri ve Adli Bilimler camiasından meslektaşlarımız gibi, diğer ATUD Yönetim Kurulu ve Meslekte Yeterlilik Kurulu üyesi meslektaşlarımızın da kalplerinin bizimle olduğunu biliyorduk. Bu güçle, ülkemiz adına kongreye ev sahipliği yapmak için aday olduk. Diğer aday ülke de İspanya idi. Onlar Granada’yı, biz de Antalya’yı gösterdik. Bu aşamada, kongre başkanlığı önerimizi kabul eden, ATUD MYK Başkanı Prof Dr Mete Gülmen hoca’nın başkanlığında, katılan tüm Türk üyelerin olağan üstü bir çabası başladı (TÜRK TİMİ. Aday ülkeler arasında karar verecek ve bunları etkileyebilecek uluslararası üne sahip meslektaşlarımızla (örn; Prof. Anthony Busuttil, ECLM Başkanı Prof. Pekka Saukko, IALM Başkanı Prof. Nuno Vieira, MAFS Başkan Yard

 9. Dergilerden Özetler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zeki Kır

  2006-04-01

  ın mağdurlara oranla daha gençtiler. Erkek mağdurlar yaş itibariyle ya çok genç ya da çok yaşlı olmaktaydılar. En genç mağdur 2 aylık erkek bir bebekken en yaşlı mağdur ise 95 yaşındaki bir kadındı. Her bir vakada erkek faillerin oranı kadın faillere oranla 1,4 kat daha fazlaydı. Kadınların çoğunda ısırık izleri göğüs üzerinde bulunmakla beraber yaşlı erkeklerde en fazla kollar üzerinde bulunmaktaydı. Veriler bize ısırık izlerinin lokalizasyonunun suçun cinsi ve mağdurun yaşı ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu. KISMEN BİLİNEN ÇEVRE KOŞULLARI İLE ISI ÖLÇÜMLERİNE DAYANAN ÖLÜM ZAMANI TESPİTİ IntJ Legal Med. 2005;119(4:185-94 Temperature-based death time estimation with only partially known environmental conditions Vücut ısısı ölçümlerine dayanarak yapılan ölüm zamanı tahmini rektal ısı ölçümlerinin matematiksel modeller üzerinde kullanılması esasma dayanır. Bütün matematiksel modellerde çevre ısısının bilinmesi tahminde bulunmak için şarttır. Ancak adli tıp pratiğinde olay yeri incelemelerinde her zaman çevre şartları hesaba katılarak incelemeler yapılmadığından, ölüm zamanı tahmininde bu metodun kullanılması doğru sonuçlar vermeyebilir. Çalışmamızda Henssge metodu kullanarak 35 vakadan rektal ısı ölçümleri yaptık. Bütün vakalarda ölüm zamanı kesin olarak biliniyordu. Adli Tıp Enstitüsünden gerekli izinleri aldıktan sonra vakalar çevre ortamına bırakıldı. 12-36 saatlik zaman dilimlerinde sürekli rektal ısı ölçümleri yapıldı. Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi çevre şartları bilinmeden yapıldı. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildi. Çevre ısısı bilinmeden Henssge modeli kullanılarak yapılan ölçüm sonuçları değerlendirildiğinde %95 oranında + 4 saatlik yanılma paylarıyla doğruluk sağlandığı görüldü. Bu metot olay yeri incelemeleri esnasında rektal ve çevre ısı

 10. Dergilerden Özetler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mete Korkut Gülmen

  1996-10-01

  Elektron Microscobu ile elde edilebimektedir. Mineralize diş dokularının yapısal organizasyon bilgisine dayanılarak, fiziksel ve kimyasal değişimlerin farklı teşhisleri yapılabilir. Adli diş hekimliğinin mine ve dentine, dişte ve onarıcı dental materyallerin yapısında dişteki pozisyonuna göre birkaç yıl içinde ortaya çıkabilecek tortu bırakan (deposit farklı travmalar gösteren bir referans materyaller toplamına tanınmasında işbirliği içinde olması önerilmektedir. Bu çalışmada, dört farklı olgu sunulmuştur. KÖPEKLERDE TATLI VE TUZLU SOĞUK SUDA BOĞULMA ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A canine study of cold water drowning in fresh versus salt water. Conn AW, Miyasaka K, Katayama M. et al. Crit Care Med. 1995; 23/12: 2029-2037. Amaç: Yaşama kabiliyeti ile ilgili soğuk tatlı su ve soğuk tuzlu su içinde suda boğulma sırasında oluşan patofizyolojik değişikliklerin karşılaştırılması. Plan: Randomize edilmiş, prospektif, karşılaştırılan iki sıvıda kontrollü olarak suya batırma deneyleri. Deney yeri: Tıbbi bir kuruluşla yakın ilişkisi bulunan büyük bir üniversitenin laboratuarı. Denekler: onüç adet sağlıklı, anestezi altındaki değişik cinste köpekler. Üç köpek kontrollü olarak çalışıldı, su içinde idiler (immersiyon ama su altında kalmadılar (submersiyon. Geri kalanlar 4°C'deki soğuk tatlı ve tuzlu su içinde kaldılar. Girişim: Femoral artere, sağ carotid artere ve sağ internal jugular vene katater yerleştirildi. Elektrokardi- yogram, pnömogram ve rektal sıcaklıklar su içinde/sıı altında kalmada sürekli olarak ölçüldü. Ölçümler ve ana sonuçlar: Soğuk suda (submersiyon boğulmada, carotid arter sıcaklığında başlangıçta büyük bir azalma oldu (ilk 2 dakikada ~ 7.5°C, su içinde kalmada (im- mersiyon azalma diğerine oranla çok azdır (0,8°C. Tatlı su ile tuzlu su arasında sıcaklık azalma hızı açısından önemli bir farklılık tespit edilmedi. So