WorldWideScience

Sample records for gilah leder volume

 1. Ledere, der taler - Taler, der leder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen illustrerer og diskuterer den moderne ledertale – og betragter ledertalen som et led i organisationens strategiske kommunikation. Gennem sin brede tilgang til stoffet fra både udøvende ledere, erfarne konsulenter, dygtige taleskrivere og etablerede forskere i retorik og organisationsteori p...

 2. Europas ledere må gøre op med ' folkets vilje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Centerleder og professor Marlene Wind insisterer i dagens Politiken i debatindlægget: "Europas ledere må gøre op med ' folkets vilje'", at verdens ledere må stå fast ved de principper, der har været bærende for vores samfund siden anden verdenskrig. Domstolenes politiske uafhængighed, menneskeret...

 3. Bliver man en bedre leder af at være på lederuddannelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Peter

  2018-01-01

  Det globale marked for uddannelser og kurser til offentlige og private ledere er en milliardforretning. Men på trods af de meget store investeringer ved både danske og internationale forskere ganske lidt om, hvordan de mange kurser og uddannelser egentlig påvirker de ledere, der går på uddannelse...... eller kursus. Artiklen formidler resultatet af en undersøgelse i fem danske kommuner. Konklusionen på undersøgelsen er, at man på de kommunale arbejdspladser forholdsvis nemt kan forbedre vilkårene for, at ledere under uddannelse kan forbedre vilkårene for at anvende ny viden i praksis....

 4. Kognitiv profil hos eldre ledere

  OpenAIRE

  Holth, Torill

  2006-01-01

  Når lederen beveger seg inn i senyrkesfasen ser det ut til at svært mange velger å tre ut av lederstillingen sin. Dette har både personlige og organisasjonsmessige konsekvenser. En liten gruppe ledere over 55 år er studert med hensyn til deres kognitive profil som består av kognitiv kompleksitet, feltuavhengighet, visdom og læringshistorie. De eldste lederne hadde flere av disse egenskapene. Ett felles trekk for samtlige deltakere viste seg å være deres subjektive mestringsforventning. ...

 5. Proactive Review som læringsrum for online-ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolbæk, Ditte

  2017-01-01

  . Kapitlet undersøger, hvordan online lederen kan lære af erfaringer skabt i hans/hendes online team. Kapitlet tager udgangspunkt i Engeströms virksomhedsteori og Proactive Review som praksisser for, hvordan ledere konkret kan lære sammen med deres team (Kolbæk 2011). Kapitlet udvikler en model for lederens...... læring på basis af ovenstående teorier. Da læring og kommunikation i teamet foregår online, er det nærliggende at benytte netnografi som metodisk tilgang. Kapitlet undersøger online lederens læringsrum i en global IT virksomhed, hvor Proactive Reviews er implementeret i flere end 40 lande......, at medarbejdere og ledere opholder sig i forskellige lande, og at de kun sjældent eller måske aldrig mødes fysisk, men altid samarbejder og kommunikerer online. Kapitlet kalder det online teams og online ledelse. Dette kapitel fokuserer på lederens læring i et læringsrum, hvor ledelse og samarbejde foregår online...

 6. Derfor går ledere og strategier i hver sin retning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Obed Madsen, Søren

  2012-01-01

  En strategi behandles normalt som en plan, der skaber fælles retning i en organisation. Det er dog langt fra altid virkeligheden, at strategien oversættes ens blandt ledere i organisationen. Løsningen er ikke at lave en bedre strategi for organisationen, men at være mere opmærksom på, hvordan den...

 7. Pedagogiske lederes erfaringer med og forebygging av begynnende mobbeatferd i barnehagen.

  OpenAIRE

  Alfsvåg, Anna

  2017-01-01

  Master's thesis in Special education Studiens tema er barns begynnende mobbeatferd, og hvordan dette erfares og forebygges av fire pedagogiske ledere i barnehager. Teoretiske perspektiver som belyser temaets perspektiver og kompleksitet er begrepene vold eller mobbing (Isdal, Andreassen & Thilesen, 2003), mobbing i barnehagen (Falck, 2013 og Størksen, 2013), aggresjonsperspektivet (Roland, 2011 og Olweus, 1993), ulike tiltak som kan iverksettes som tidlig innsats (Tremblay, 2010), verdien ...

 8. Med sjefen på Facebook: En studie av ledere som er "venner" med sine ansatte

  OpenAIRE

  Jensen, Anita

  2014-01-01

  MR690 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - utdanningsledelse Formålet med studien er å belyse hvordan aktiv bruk av sosiale medier, i dette tilfellet Facebook, påvirker relasjoner mellom mennesker. Hva skjer når en tar i bruk en websjanger som i utgangspunktet er umiddelbar og uformell, til jobbrelatert og mer formell kommunikasjon? Er det sjangeren eller relasjonen som endres? Søkelyset rettes mot ledere som er “venner” med sine medarbeidere, og problemstillingen er...

 9. Hvordan erfarer ledere åpne spørsmål, dekonstruktive tilbakemeldinger og gjensidige relasjoner? : innspill til innhold i coachende ledelse med tilbakemelding som hverdagsdialog

  OpenAIRE

  Wulff, Charlotte

  2016-01-01

  Jeg har gjennomført en studie i et mellomstort konsern med verdiene åpen, modig og ansvarlig. Bedriften fokuserer på tankesett for vekst og styrkebasert positiv psykologi i sitt lederutviklingsprogram. De har et lederløfte om å se sine ansatte, og et kollegaløfte om å gi hverandre gode tilbakemeldinger. Bedriften ser på seg selv som en pionér, og ønsker å fortsette å bidra til utvikling og innovasjon. Jeg jobber i denne bedriften og ble nysgjerrig på hva mine ledere og kollegaer la i «gode» t...

 10. Arbejdsrapport fra KLEO-projektets første runde 2018 Hvad skal bevares og hvad skal ændres? Rapport til KLEO-konsulenter og KLEO-ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Lea

  2018-01-01

  således et arbejdsredskab til konsulen-terne og lederne, hvorfor alle data er medtaget og desuden med plads til noter ind imellem og til slut, samt til slut en opsummering af de gentagne pointer udtrykt af både leder, lærere og konsulenter. Denne rapport viser således ikke, hvordan lærerne har arbejdet...... med deres ak-tioner og hvad de har erfaret herved. Denne indsigt foreligger i ’Tegn på lærer-udvikling – Rapport 1. En evaluering af KLEO-projektets første runde 2018’ (Lund, 2018), hvor man også kan læse mere om det teoretiske afsæt bag projektet.......: Grenaa gymnasium: HF, Randers HF & VUC: AVU, SOSU Herning: SO-SU og Silkeborg Business College: HHX. Denne afrapporterings formål er lavet med henblik på at sikre at tilrettelæggelsen af det videre forløb på de nye skoler og på Skive College, bliver justeret ud fra lærernes oplevelser. Rapporten er...

 11. Lederudvikling med mål og retning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brix, Jacob

  2010-01-01

  Altid et behov for udvikling Vi stopper aldrig med at udvikle os; og hvis vi gør, så fortsætter samfundet sin udvikling. At være leder i år 2010 er ikke det samme som at være leder i 1954, og ledelse i år 2025 er helt sikkert ikke det samme som ledelse i dag. Henry Mintzberg, en meget anerkendt...... canadisk organisations og ledelsesforsker, er kendt for at sige: "you can't create a leader in a classroom!" - som frit tolket betyder: man bliver ikke leder på skolebænken. Mintzberg mener at en rigtig leder først skabes, når vedkommende har praksiserfaring og derefter søger videreuddannelse. For én ting...

 12. Employment Practices of Multinational Companies in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Navrbjerg, Steen Erik; Minbaeva, Dana

  Globaliseringen er en udfordring for såvel ledere som ansatte i multinationale selskaber. En analyse af ledere og medarbejderes relationer er afgørende for at forstå ledelse, forretningsforhold og arbejdsmarkedsrelationer i Danmark. Tilstedeværelsen af multinationale selskaber (Multinational Comp...

 13. 4 trin til succesfuld samskabelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hald Larsen, Stine

  2014-01-01

  Samskabelsesprojekter mellem offentlige, frivillige og private organisationer er en vigtig kilde til innovation. Som leder af samskabelse skal du tage initiativ til og facilitere forhandlingsprocesser, så alle parter får noget ud af samarbejdet. Læs her, hvordan du leder en forhandlingsproces i f...

 14. Hvad f er meningen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rydén, Pernille; Ringberg, Torsten; Wilke, Ricky

  En forskningsrapport fra CBS om danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Rapporten er udarbejdet i regi af Service Platform.......En forskningsrapport fra CBS om danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Rapporten er udarbejdet i regi af Service Platform....

 15. Future competence needs in public libraries

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konrad, Ingelise

  2010-01-01

  Fremtidens biblioteker har behov for ledere, der løbende kan arbejde med forandrings- og udviklingsprocesser i samspil med organisationen og dens omverden samt for medarbejdere, der kan tage ledelse på sig i forhold til projekter mv. Det forudsætter medarbejdere og ledere med stærke metakompetencer...

 16. Førstelinjelederroller under forandring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voxted, Søren; Hagedorn-Rasmussen, Peter; Kristensen, Catharina Juul

  Et paper der præsenterer arketyper for offentlige førstelinje ledere. Udarbejdet på materiale fra projekt i regi af Væksthus for Ledelse......Et paper der præsenterer arketyper for offentlige førstelinje ledere. Udarbejdet på materiale fra projekt i regi af Væksthus for Ledelse...

 17. Hvad leder vi efter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Luth, Edda Merete

  2010-01-01

  administration continuously interferes and changes decisions made on a lower level. This type of management creates pressure and makes prioritizing difficult for heads in the public sector, but it also potentially leads to more development. Evidence-based science is important in the development of social work...... analysis is to make it possible to understand the relations, positions, battles and institutional conditions constituting management in social work. The theoretical construct will set out explicitly the position of the researcher in the field and the researcher's focus on his/her own assumptions during...... a specific discoursive practice can help establishing certain values as a definition of truth concerning the field 'social work'. The heads of social work departments, who participated in the survey, generally found their work both interesting, challenging and demanding. Finally the process concentrates...

 18. Hvad stresser offentlige ledere?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løkke Nielsen, Ann-Kristina; Madsen, Henning

  2007-01-01

  Arbejdsbetinget stress har gennem mange år været et tilbagevendende tema i den offentlige debat, bl.a. som resultat af ønsket om både reduktioner i arbejdstiden og en stigning i effektiviteten. Denne artikel har ikke til hensigt at definere begrebet stress men derimod at fokusere på en række forh...

 19. Er jeres ledere 'likeable'?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Rikke Kristine

  2013-01-01

  Færdigheder: Oftest er lederne langtfra de første til at kaste sig over ny teknologi. It-kundskaberne på chefgangen trænger til en opgradering.......Færdigheder: Oftest er lederne langtfra de første til at kaste sig over ny teknologi. It-kundskaberne på chefgangen trænger til en opgradering....

 20. Interne eller eksterne ledere?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boyd, Britta; Royer, Susanne

  2013-01-01

  built on previous research that developed the contingency model of family business succession in order to understand when family successors are preferred because of their family-specific experiential knowledge. A case study analysis from the German-Danish border region explores how a family firm has...

 1. Alfred Hansen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis, Ib; Wind, Peter; Pedersen, Henrik Ærenlund

  2008-01-01

  Nekrolog over botanikeren Alfred Hansen, leder af Dansk Herbarium på Botanisk Museum, Københavns Universitet, med gennemgang af hans videnskabelige og formidlende publikationer og indsats som samler af videnskabeligt materiale.......Nekrolog over botanikeren Alfred Hansen, leder af Dansk Herbarium på Botanisk Museum, Københavns Universitet, med gennemgang af hans videnskabelige og formidlende publikationer og indsats som samler af videnskabeligt materiale....

 2. Training and education of environmental managers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sinding, Knud; Ulhøi, John Parm; Madsen, Henning

  1997-01-01

  En undersøgelse af miljølederes uddannelsesmæssige baggrund i en række miljømæssigt fremtrædende europæiske virksomheder afslører, at disse ledere har brug for en meget bred baggrund. Samtidigt viser det sig imidlertidigt, at der kun er et begrænset udbud af uddannelsesmuligheder for denne meget ...

 3. Mod i ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mellon, Karsten

  2016-01-01

  Mod i ledelse er en efterspurgt vare i offentligt regi som modsvar på stigende kompleksitet og pres. Men hvad er ’mod i ledelse’ – og er du selv en modig leder?......Mod i ledelse er en efterspurgt vare i offentligt regi som modsvar på stigende kompleksitet og pres. Men hvad er ’mod i ledelse’ – og er du selv en modig leder?...

 4. Diskursive dilemmaer i ledelse og organisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frimann, Søren

  2016-01-01

  Kapitlet diskuterer de forskellige og ofte modstridende opfattelser af ledelse i organisationer og i ledelsesteorier. Forskellige diskurser om ledelse og organisation giver ofte udfordringer og dilemmaer i teori og i organisationers praksis samt mellem konsulentydelser, lederuddannelser og den...... praktiske virkelighed i organisationer. Dilemmaer viser sig ofte i konkret sprogbrug som semantiske modsætningspar, for eksempel udvikling-drift, management-leadership, individ-gruppe, forandring-stabilitet, kontrol-tillid, resultater-relationer, produkt-proces, direktiv leder-leder som facilitator....../coach/konsulent. Målet med dette kapitel er at skabe et overblik på et metaplan over forskellige paradigmer inden for organisation, kommunikation og ledelse, som ofte udgør den klangbund, dilemmaer og modsætninger udspringer af i teori og praksis.Først introduceres en case og empiriske eksempler fra lederes dilemmaer og...

 5. Helikopter efterlyses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brink, Tove; Neville, Mette

  2018-01-01

  Drift og brandslukning står i vejen for lederes ambition om at skabe vækst og udvikling i små og mellemstore virksomheder. Alle kan se det, men kun få kan ved egen hjælp komme ud af den "trædemølle", der rammer alle SMV-ledere før eller siden. I et stort forskningsprojekt har vi undersøgt, hvilke...

 6. Leadership pipeline i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Kristian Aagaard; Molly-Søholm, Thorkil

  en rejse ind i hjertet af offentlig ledelse med fokus på lederniveauerne: topchef, funktionel chef, leder af ledere og leder af medarbejdere. Med afsæt i righoldige eksempler og fortællinger fra virkeligheden introduceres læseren for ledelsesteorien den Offentlige Leadership Pipeline, som giver...... enkelte lederniveauer og udvikle ledertalenter. Teorien byder på et detaljeret ledelsesgrundlag, hvorudfra den offentlige organisation kan bygge en professionel værdikæde for ledelse ved at forme lederprofiler, -rekruttering, -uddannelse, -evaluering m.m. Leadership Pipeline i den offentlige sektor er...... baseret på et treårigt dansk praksisorienteret forskningsprojekt med deltagelse af 15 offentlige organisationer, som repræsenterer kommunerne, regionerne og staten. Projektet har videreudviklet en af de sidste 10 års mest indflydelsesrige ledelseteorier i de største private organisationer, Leadership...

 7. Fire sejre til Xi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørup Sørensen, Camilla Tenna

  2017-01-01

  Den 19. Partikongres etablerede Xi Jinping som den stærkeste kinesiske leder siden Mao. Og Trumps besøg i dagene derefter bekræftede billedet af, at magten i Østasien tipper i retning af Kina......Den 19. Partikongres etablerede Xi Jinping som den stærkeste kinesiske leder siden Mao. Og Trumps besøg i dagene derefter bekræftede billedet af, at magten i Østasien tipper i retning af Kina...

 8. Ledelsesretten - om styringssproget i dialogens skygge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Lone

  2017-01-01

  I denne artikel giver offentlige ledere til kende, at ledelsesretten i hverdagens kommunikation opfattes som "gammeldags" og en "falliterklæring". At trække ledelsesrets-kortet er en nødudgang, når alle dialogmuligheder er udspillet. Ledelsesretten støder dermed mod idealer om ledelse, der gør de...... Max Weber som refleksionsmakker i sin analyse af offentlige lederes kommunikation om og med ledelsesret samt diskuterer faldgruber, når ledelsesrettens styringssprog skal omsættes til praksis...

 9. Centralisering af FM organisationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Susanne Balslev

  2016-01-01

  Centralisering af FM organisationer kan let føre til mange frustrerende arbejds- dage for medarbejdere og deres ledere. Denne artikel giver et bud på hvad kom- muner og andre kan gøre for at komme bedre igennem en omorganisering.......Centralisering af FM organisationer kan let føre til mange frustrerende arbejds- dage for medarbejdere og deres ledere. Denne artikel giver et bud på hvad kom- muner og andre kan gøre for at komme bedre igennem en omorganisering....

 10. Counterstatement to Article Entitled "A Framework for Evaluation of Marine Spatial Data Geoportals Using Case Studies"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seip Christian

  2015-12-01

  Full Text Available In December 2014 in volume 60 issue 4 a paper was published entitled “A Framework for Evaluation of Marine Spatial Data Geoportals Using Case Studies” by Marina Tavra, Vlado Cetl and Tea Duplancic Leder which is suspected to constitute academic misconduct. This comment reasons that the core of the paper was taken from another source and thus does not offer new and original scientific work and therefore does not add knowledge to the body of science. Furthermore it argues that apart from the plagiarism the paper shows major weaknesses and thus should have not been published even it was not plagiarized.

 11. En introduktion til New Nordic Leadership

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter

  2015-01-01

  Interessen for det nordiske kan udbrede en ledelsesstil, der bygger på tillid, retfærdighed og involvering og som understøtter bæredygtige forandringer. Læs hvordan den nordiske ledelsesstil kan hjælpe organisationer og ledere med at udvikle og implementere strategier.......Interessen for det nordiske kan udbrede en ledelsesstil, der bygger på tillid, retfærdighed og involvering og som understøtter bæredygtige forandringer. Læs hvordan den nordiske ledelsesstil kan hjælpe organisationer og ledere med at udvikle og implementere strategier....

 12. Lannister som statsminister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2014-01-01

  Der er fuld skrue på intriger, sex og død i Game of Thrones. Det er stærkt underholdende og kan også ses som et billede på de moderne politiske spil. Hvem er seriens Putin? Og hvilken politisk leder ligner Prins Joffrey?......Der er fuld skrue på intriger, sex og død i Game of Thrones. Det er stærkt underholdende og kan også ses som et billede på de moderne politiske spil. Hvem er seriens Putin? Og hvilken politisk leder ligner Prins Joffrey?...

 13. Enhedsskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  2012-01-01

  Leder: "At dele eller ikke dele …" Artikler: "Den lange vej til enhedsskolen". Af Lars Olsen "Enhedsskolen til tælling – en fortælling". Af Jens Rasmussen "Stupid styring eller ”deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter” i folkeskolen". Af Verner C. Petersen "Reduktion af presset på specialun......Leder: "At dele eller ikke dele …" Artikler: "Den lange vej til enhedsskolen". Af Lars Olsen "Enhedsskolen til tælling – en fortælling". Af Jens Rasmussen "Stupid styring eller ”deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter” i folkeskolen". Af Verner C. Petersen "Reduktion af presset på...

 14. Præstationsledelse - potentiale og faldgruber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elmholdt, Claus Westergård

  2015-01-01

  Performance management-maskinen buldrer derudaf i danske virksomheder, men hvornår skal KPI’er, bonusmål og resultatmålinger give anledning til begejstring – og hvornår bekymring? Her er et bud på, hvad du skal være opmærksom på som leder.......Performance management-maskinen buldrer derudaf i danske virksomheder, men hvornår skal KPI’er, bonusmål og resultatmålinger give anledning til begejstring – og hvornår bekymring? Her er et bud på, hvad du skal være opmærksom på som leder....

 15. Coaching - fokus på samtalen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Coaching – fokus på samtalen præsenterer forskellige filosofiske og teoretiske perspektiver på coachingsamtalen og indeholder desuden analyser af autentiske coachingsamtaler, som finder sted i en organisatorisk kontekst. Bogens kapitler beskæftiger sig med forskellige tilgange til coaching, som de...... i coachingsamtalen. Coaching – fokus på samtalen er den tredje bog i serien om Organisatorisk Coaching. Den er skrevet af konsulenter, ledere og forskere, som arbejder med coaching i private og offentlige organisationer. Coaching – fokus på samtalen kan bruges på mellemlange og videregående...... uddannelser og henvender sig samtidig til ledere, konsulenter og andre forandringsagenter, der arbejder med coaching i en organisatorisk praksis....

 16. En rask eller lang og kronglete vei til topps? Næringslivslederes karriereforløp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trygve Gulbrandsen

  2018-01-01

  Full Text Available Det er mange studier av den sosiale bakgrunnen til toppledere i næringslivet. Et tema som har fått mindre oppmerksomhet, er hvor lang tid det tok for lederne å nå til topps. En skulle forvente at ledere med bakgrunn fra alminnelige kår brukte lenger tid opp til sine topposisjoner enn kolleger fra de øverste sosiale lag. Analysene i denne artikkelen viser imidlertid at dette ikke stemmer. Toppledere i norsk næringsliv med fedre hjemmehørende i arbeiderklassen trengte ikke flere år på å bli toppledere enn ledere med fedre som tilhørte overklassen. Derimot viser det seg at jo høyere utdanning mor hadde, desto raskere karriere hadde topplederne.

 17. Kommunernes administrative personaleforbrug 2010-2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Sune Welling; Houlberg, Kurt

  KORA har undersøgt kommunernes administrative personaleforbrug i perioden fra 2010 til 2012. Resultaterne viser, at antallet af administrative medarbejdere og personaleudgifterne er faldet over tidsperioden, og at reduktionen i antallet af medarbejdere overvejende har fundet sted blandt...... administrative chefer, særligt decentrale ledere. Antallet af medarbejdere med myndighedsopgaver er derimod steget. Fra 2010 til 2012 har kommunerne gennemsnitligt reduceret antallet af administrative medarbejdere med halvanden til to procent årligt, opgjort i antallet af medarbejdere per 1.000 indbyggere. Det...... viser beregninger baseret på personale- og løndata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Reduktionen har overvejende fundet sted blandt administrative chefer, særligt decentrale ledere, mens antallet af medarbejdere med myndighedsopgaver omvendt er steget. Undersøgelsen viser også...

 18. Mõnitav kõverpeegel Estonia hukust / Heino Levald

  Index Scriptorium Estoniae

  Levald, Heino, 1930-

  2003-01-01

  Saksa poliitiline põnevusfilm "Balti torm" ("Baltic Storm"), mis kujutab parvlaev "Estonia" hukku : stsenarist, produtsent Jutta Rabe : režissöör Reuben Leder. Mereakadeemia professori hinnang filmi sõnumile

 19. Parom "Estonija" utopili rossiskije spetssluzhbõ? / Viktor Baranets, Natalia Gratshova

  Index Scriptorium Estoniae

  Baranets, Viktor

  2003-01-01

  13. oktoobril esilinastus Berliinis poliitiline põnevik "Balti torm" Estonia parvlaeva hukust, režissöör Reuben Leder. Filmi konteptsioonist, mille autoriks on põhiliselt saksa ajakirjanik Jutta Rabe. Lisatud erupolkovnik Vladimir Klimovi eksperthinnang

 20. Small-Volume Injections: Evaluation of Volume Administration Deviation From Intended Injection Volumes.

  Science.gov (United States)

  Muffly, Matthew K; Chen, Michael I; Claure, Rebecca E; Drover, David R; Efron, Bradley; Fitch, William L; Hammer, Gregory B

  2017-10-01

  In the perioperative period, anesthesiologists and postanesthesia care unit (PACU) nurses routinely prepare and administer small-volume IV injections, yet the accuracy of delivered medication volumes in this setting has not been described. In this ex vivo study, we sought to characterize the degree to which small-volume injections (≤0.5 mL) deviated from the intended injection volumes among a group of pediatric anesthesiologists and pediatric postanesthesia care unit (PACU) nurses. We hypothesized that as the intended injection volumes decreased, the deviation from those intended injection volumes would increase. Ten attending pediatric anesthesiologists and 10 pediatric PACU nurses each performed a series of 10 injections into a simulated patient IV setup. Practitioners used separate 1-mL tuberculin syringes with removable 18-gauge needles (Becton-Dickinson & Company, Franklin Lakes, NJ) to aspirate 5 different volumes (0.025, 0.05, 0.1, 0.25, and 0.5 mL) of 0.25 mM Lucifer Yellow (LY) fluorescent dye constituted in saline (Sigma Aldrich, St. Louis, MO) from a rubber-stoppered vial. Each participant then injected the specified volume of LY fluorescent dye via a 3-way stopcock into IV tubing with free-flowing 0.9% sodium chloride (10 mL/min). The injected volume of LY fluorescent dye and 0.9% sodium chloride then drained into a collection vial for laboratory analysis. Microplate fluorescence wavelength detection (Infinite M1000; Tecan, Mannedorf, Switzerland) was used to measure the fluorescence of the collected fluid. Administered injection volumes were calculated based on the fluorescence of the collected fluid using a calibration curve of known LY volumes and associated fluorescence.To determine whether deviation of the administered volumes from the intended injection volumes increased at lower injection volumes, we compared the proportional injection volume error (loge [administered volume/intended volume]) for each of the 5 injection volumes using a linear

 1. Hvad er inklusion, og hvordan leder man det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben; Qvortrup, Lars

  2014-01-01

  En fundamental forudsætning for at inklusion både kan gøres til et centralt tema og at medarbejdernes kompetencer kan styrkes, er, at alle medarbejdere ved, hvad man snakker om, og at man har en fælles, operationaliserbar forståelse af, hvad inklusion er. Der skal formuleres en definition af...... definition, som både er bredt, præcist og operationaliserbart. Derefter fremlægges forslag til, hvad man kan gøre som ledelse for at få inklusionsindsatsen til at lykkes....... inklusion i det enkelte dagtilbud, der både kan anerkendes af alle, så den gøres til et fælles anliggende, og kan operationaliseres, så alle kan se, hvad de skal gøre for at få indsatsen til at lykkes. Artiklen indledes med at diskutere de gængse definitioner af inklusion og præsentere et nyt forslag til en...

 2. [Antjekathrin Grassmann. Zu den wirtschaftlichen und persönlichen Beziehungen Lübecks ins Baltikum im Lichte einer unbeachteten mittelalterlichen Quellegruppe]/ Dennis Hortmuth

  Index Scriptorium Estoniae

  Hormuth, Dennis

  2012-01-01

  Arvustus: Antjekathrin Grassmann. Zu den wirtschaftlichen und persönlichen Beziehungen Lübecks ins Baltikum im Lichte einer unbeachteten mittelalterlichen Quellegruppe. In: Leder ist Brot. Beiträge zur norddeutschen Landes- und Archivgeseten. Schwerin 2011. S. 125-135

 3. Leadership Pipeline i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molly-Søholm, Thorkil; Dahl, Kristian Aagaard

  2013-01-01

  Teorien Leadership Pipeline er de seneste ca. ti år vundet kraftigt frem som en deskriptiv ramme for ledelse og som et styrende paradigme for store internationale koncerners ledelsesinfrastruktur (Kaiser, 2011). Teorien beskriver bl.a. hvilke færdigheder, prioriteter og arbejdsværdier, der skal til...... for at løse ledelsesopgaven for ledere på hvert enkelt ledelsesniveau, og forbindes oftest med Charan, Drotter og Noel (2001), men trækker reelt på en bred tradition inden for organisationsteori og ledelsesteori. Denne artikel formidler resultaterne af et kvalitativt forskningsprojekt, der undersøgte, om...... Leadership pipelineteoriens Gennem en række kvalitative fokusgruppeinterviews med 100 ledere fra forskellige lederniveauer blev der arbejdet med disse spørgsmål. Analysen af dataene indikerer, at teorien skal suppleres af otte kompetencefelter. Afslutningsvist diskuteres begrænsninger i forskningsdesignet...

 4. [Target volume margins for lung cancer: internal target volume/clinical target volume].

  Science.gov (United States)

  Jouin, A; Pourel, N

  2013-10-01

  The aim of this study was to carry out a review of margins that should be used for the delineation of target volumes in lung cancer, with a focus on margins from gross tumour volume (GTV) to clinical target volume (CTV) and internal target volume (ITV) delineation. Our review was based on a PubMed literature search with, as a cornerstone, the 2010 European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) recommandations by De Ruysscher et al. The keywords used for the search were: radiotherapy, lung cancer, clinical target volume, internal target volume. The relevant information was categorized under the following headings: gross tumour volume definition (GTV), CTV-GTV margin (first tumoural CTV then nodal CTV definition), in field versus elective nodal irradiation, metabolic imaging role through the input of the PET scanner for tumour target volume and limitations of PET-CT imaging for nodal target volume definition, postoperative radiotherapy target volume definition, delineation of target volumes after induction chemotherapy; then the internal target volume is specified as well as tumoural mobility for lung cancer and respiratory gating techniques. Finally, a chapter is dedicated to planning target volume definition and another to small cell lung cancer. For each heading, the most relevant and recent clinical trials and publications are mentioned. Copyright © 2013. Published by Elsevier SAS.

 5. Udveksling gav motivation og interkulturel kompetence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svarstad, Lone Krogsgaard

  2013-01-01

  Artiklen omhandler et Comenius Regio projekt Personalisation and Innovative Pedagogies fra 2009-2011, som var et partnerskab mellem Professionshøjskolen Metropol, Gentofte kommune og International Learning and Research Center, UK. Projektet var unikt, da partnerskabet involverede strategiske ledere...

 6. Ledelse af ledelse i udviklingssamtaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryberg, Birgit

  2012-01-01

  Hvem sætter dagsorden for udvikling? Udviklingssamtaler er præget af forskellige ledende interessser, der ikke blot konkurrerer om at vinde indflydelse, men også skaber tvetydigheder og doublebind, som ledere og medarbejdere må forholde sig til....

 7. Disease: H00237 [KEGG MEDICUS

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Alter BP, Sheth S, Ramenghi U, Meerpohl J, Karlsson S, Liu JM, Leblanc T, Paley C, Kang EM, Leder EJ, Atsidaft..., Niewiadomska E, Matysiak M, Glader B, Atsidaftos E, Lipton JM, Beggs AH, Gleizes PE, Gazda HT ... TITLE ...

 8. Organisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Poul Bitsch

  2013-01-01

  Organiseringsanalyse er den væsentligste af samtidens analysemetode for ledere og alle der er engagerede i organisationer og erhvervsaktivitet. Her fremlægges organiseringsanalysens baggrund i den amerikanske pragmatisme, og hvorledes den netop udfylder en plads i den mikrosociologiske tradition...

 9. New Nordic Leadership

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter; Vestergaard, Bo; Guarani, Michele

  2014-01-01

  Denne artikel indkredser nogle centrale kendetegn ved skandinavisk eller nordisk ledelse og lancerer et forskningsbaseret og praksisorienteret bud på og koncept for, hvordan den nordiske ledelsestilgang kan hjælpe virksomheder og ledere med at udvikle og implementere strategier. Artiklen kombiner...

 10. Top–down and Bottom–up: Front to Back

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nadal, Marcos; Skov, Martin

  2017-01-01

  Refers to: Matthew Pelowski, Patrick S. Markey, Michael Forster, Gernot Gerger, Helmut Leder: Move me, astonish me… delight my eyes and brain: The Vienna Integrated Model of top-down and bottom-up processes in Art Perception (VIMAP) and corresponding affective, evaluative, and neurophysiological...

 11. Estonia hukk jõuab suvel kinodesse / Tarmo Michelson

  Index Scriptorium Estoniae

  Michelson, Tarmo, 1975-

  2002-01-01

  Nädal tagasi alustati Berliinis poliitilise põnevusfilmi "Baltic Storm" võtetega, mis kujutab parvlaev "Estonia" hukku venelaste vandenõu tulemusena. Produtsendid on Jutta Rabe ja Kaj Holmberg, režissöör Reuben Leder, peaosades Greta Scacchi ja Jürgen Prochnow

 12. Torm Balti merel / Märt Treier ; interv. Inge Pitsner

  Index Scriptorium Estoniae

  Treier, Märt, 1975-

  2004-01-01

  TV3 näitab saksa poliitilist põnevusfilmi "Balti torm" ("Baltic Storm"), mis kujutab parvlaev "Estonia" hukku : stsenarist, produtsent Jutta Rabe : režissöör Reuben Leder. Filmi eel on teles Märt Treieri saade "Tormist sündinud tormid"

 13. Lenin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Kurt

  Om den sovjetiske leder Vladimir Iljitj Lenins (1870-1924) opvækst, liv og politiske karriere. Hvordan han ofrer alt på den revolulionære sags alter og hvordan Stalin senere udnyttede Lenins mytiske eftermæle til at sikre sig magten....

 14. Denitrification, greenhousegas emission and solute transport in reactive drainage filters (Subsurface flow constructed wetlands)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruun, Jacob Druedahl

  2016-01-01

  Kvælstofudvaskning fra landbrugsjord til overfladevand fører til eutrofiering og dermed en forringelse af vandkvaliteten, samt tab af biodiversitet. Underjordiske dræn leder nitratrigt drænvand direkte og hurtigt til overfladevand, hvilket resulterer i en ineffektiv rensningseffektivitet som eksi...

 15. De 9 P’er

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rennison, Betina Wolfgang

  2017-01-01

  Ledere skal i dag selv skabe deres eget rum til ledelse, men hvad er med til at sætte det, hvilke betingelser og udfordringer er der, og hvordan kan lederne skabe sig selv i et hav af forventninger? Dette katalog inviterer til refleksion herom....

 16. Branding og designmanagement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

    Præsentation af en brand management model, der viser, hvordan integration af design og brand management gennem hele produktudviklingsprocessen fremmer udviklingen af en konsistent brandoplevelse. Modellen er udviklet på baggrund af dybdeinterview med 37 ledere af spanske virksomheder, der er...

 17. X-ray attenuation around K-edge of Zr, Nb, Mo and Pd: A ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  of 155 eV at 5.9 keV and had a 0.025 mm thick berillium window. The measuring ... A Linux-based FREEDOM software. [28], developed ..... Base (1999). [27] C M Lederer and V S Shirly, Table of isotopes (Wiley Interscience, New York, 1978).

 18. Portfolio, refleksion og feedback

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jens Jørgen; Qvortrup, Ane; Christensen, Inger-Marie F.

  2017-01-01

  Denne leder definerer indledningsvist begrebet portfolio og gør rede for anvendelsesmuligheder i en uddannelseskontekst. Dernæst behandles portfoliometodens kvalitet og effekt for læring og undervisning og de centrale begreber refleksion, progression og feedback præsenteres og diskuteres. Herefter...

 19. PERSONLIGHEDENS PRØVERUM

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Jørn

  2007-01-01

  Artiklen analyserer, hvordan det aktuelle fænomen religiøs individualisme kan fortolkes på baggrund af Emile Durkheims kollektive psykologi. I den forbindelse fokuseres der på, hvorledes der i forbindelse med personlig udvikling for ledere opbygges et forestillet rum omkring deltagerne, hvor...

 20. Baltic Storm'i tagasihoidlik edu / Jürgen-Friedrich Laulik

  Index Scriptorium Estoniae

  Laulik, Jürgen-Friedrich

  2003-01-01

  Saksa ajakirjanduse vastukajasid Berliinis esilinastunud poliitilisele põnevusfilmile "Balti torm" ("Baltic Storm"), mis kujutab parvlaev "Estonia" hukku. Režissöör ja üks stsenariste on Reuben Leder, peaosades Greta Scacchi ja Jürgen Prochnow. Kaasa teeb ka Donald Sutherland USA kindrali rollis

 1. Beslutningsadfærd og medarbejderengagement under forandringsprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kjeld; Pedersen, Louise Møller; Nielsen, Peter

  Kapitlets problemstilling er: På hvilken måde kan ledere inddrage de ansatte i beslutninger vedrørende forandringsprocesser, således at medarbejdernes engagement fremmes? Og hvilke faktorer spiller afgørende ind på processen? Hypoteser til belysning af problemstillingerne: 1. Direkte deltagelse a...

 2. En ansats til en teori om Situationel Dialektisk Ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dakwar, Julia Rytter; Lorentzen, Anne-Christine Rosfeldt; Smedegaard, Flemming

  2015-01-01

  typer af organisations-medlemmer, bl.a. Helle Heins arketypeteori, Thomas Højrups livsformsteori og Helle Petersens cen-lok teori om forandringskommunikation. I en ramme af et dialektisk mindset samles tankerne i artiklens afsluttende afsnit, hvor der skitseres en række krav, som ledelse og ledere i...

 3. Teema endiselt õhus / Andres Laasik

  Index Scriptorium Estoniae

  Laasik, Andres, 1960-2016

  2003-01-01

  Saksa poliitiline põnevusfilm "Balti torm" ("Baltic Storm"), mis kujutab parvlaev "Estonia" hukku : stsenarist, produtsent Jutta Rabe : režissöör Reuben Leder. Filmi Tallinna esilinastusel viibinud ajalehe Washington Times Balti korrespondendi Drew Wilsoni ja filmi stsenaristi ja kaasprodutsendi Kaj Holmbergi ütlusi teema kohta

 4. Landsbyer i bevægelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Ulla; Schulz, Anette

  Dette materiale henvender til frivillige og ledere i foreninger samt til alle ildsjæle, der ønsker at bidrage til øget sundhed og udvikling i lokalområdet. Materialet er et resultat af udviklingsprojektet ”Landsbyer i bevægelse”, gennemført i 2007/2008 med støtte fra LEADER+ samt Landdistriktspul......Dette materiale henvender til frivillige og ledere i foreninger samt til alle ildsjæle, der ønsker at bidrage til øget sundhed og udvikling i lokalområdet. Materialet er et resultat af udviklingsprojektet ”Landsbyer i bevægelse”, gennemført i 2007/2008 med støtte fra LEADER+ samt...... Landdistriktspuljen v. Indenrigsministeriet og er tænkt som inspiration til igangsættelse af sundhedsfremmende udviklingsinitiativer i lokalområderne. Materialet indeholder en præsentation af projektet; en beskrivelse af de lokale udviklingsinitiativer, der blev igangsat i løbet af projektperioden; en præsentation af...

 5. Lederen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Torben Vestergaard

  1998-09-01

  Full Text Available Som en tilkendegivelse af redaktionens meninger og holdninger er lederen en væsentlig avisgenre - ikke blot for avisen selv, men også for mange af dens læsere. Ikke desto mindre er lederen relativt ubeskrevet i medieforsk- ningen. Artiklen vil råde bod på denne mangel ved at beskrive lederens særlige tekstuelle træk. Til dette formål belyses forskellene mellem leder of nyhedsartikel, hvorefter lederens struktur og kommunikative formål be- handles udfra teksttype- og genreteori. Dette giver mulighed for af analy- sere de teksttyper og det inventar af argumentationsformer, som den kon- krete leder kan benytte sig af, når der skal vurderes, fortolkes, anbefales, opfordres ect. Afslutningsvis diskuteres, om den gængse opdeling af avis- stoffet mellem det neutralt rapporterende og partisk kommenterende egent- lig er så vandtæt, som det idealtypisk antages.

 6. Strukturreformens succes afhænger af de offentlige ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, John Storm

  2005-01-01

  Bliver strukturreformen en succes eller fiasko? Det afhænger af ledernes evner og muligheder for at omstille driften i den offentlige sektors mange institutiner.......Bliver strukturreformen en succes eller fiasko? Det afhænger af ledernes evner og muligheder for at omstille driften i den offentlige sektors mange institutiner....

 7. Kravene til lederskab og business excellence for fremtidens ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahlgaard, Jens Jørn; Larsen, Heine Zahll; Nørgaard, Anders

  1997-01-01

  Total Quality Management, Business Process Reengineering, Lærende organisationer og Human Resource Management er begreber, som i de senere år har været omtalt meget i ledelsesmæssige sammenhænge. Alle giver de deres forskellige bud på, hvilke strategiske perspektiver virksomheder bør have, når man...

 8. It-baseret inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer i folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voldborg, Hanne; Sorensen, Elsebeth Korsgaard; De Lopez, Kristine M. Jensen

  med ADHD); Kristian Andreasen (spiludvikler og direktør i firmaet Kanda; udvikler af læringsspillet Runerod); Rune Gråbæk (pædagogisk konsulent, Ringsted kommune) samt Henrik Grum (pædagogisk leder, CSV Sydfyn; tidligere medarbejder på projektet). Projektledelsen og projektmedarbejderne vil derudover...

 9. Atelier Bow-Wow DELIGHTS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kajita, Masashi

  2011-01-01

  Atelier Bow-Wow bruger det engelske ord 'delights' til at beskrive en arkitektonisk kvalitet, der dækker over fornøjelse, nydelse og glæde. Interviewet med Yoshiharu Tskukamoto, der sammen med Momoyo Kaijima leder Atelier Bow-Wow, udforsker baggrunden for begrebet 'delights', hvordan det spiller...

 10. Udvikling af arbejdet i callcentre - sådan gik det

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wiegman, Inger-Marie; Møller, Niels

  Et treårigt projekt om arbejdet i callcentre blev afsluttet i 2006. Projektet startede i 2003 og gennemførte udvikling af arbejdet, organisationen og kompetencerne i tre store danske virksomheder. Det var Nykredit, Danske Bank og TDC, som har deres egne callcentre. 700 medarbejdere og ledere deltog...

 11. Desalinated water in urban water supplies – a systems approach to identify optimal drinking water composition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rygaard, Martin

  Afsaltet vand i byers vandforsyninger – en systemanalyse Internationale og nationale kriterier for drikkevandskvalitet er i høj grad baseret på traditioner og pragmatisme og leder ikke nødvendigvis til den bedste vandkvalitet. For eksempel hævdes det ofte, at Danmark har verdens bedste drikkevand...

 12. New ways in public innovation?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter

  Offentlige ledere oplever en stigende efterspørgsel på innovation. En af de lovende tilgange til innovation er emergente strategisk ledelse. Ifølge litteraturen formes de institutionelle drivkræfter og barrierer bag de emergente strategiske mønstre af de to dominerende modeller for offentlig lede...

 13. When high-volume PCI operators in high-volume hospitals move to lower volume hospitals-Do they still maintain high volume and quality of outcomes?

  Science.gov (United States)

  Lu, Tsung-Hsueh; Li, Sheng-Tun; Liang, Fu-Wen; Lee, Jo-Chi; Yin, Wei-Hsian

  2017-10-31

  The aim of this quasi-experimental study was to examine whether high-volume percutaneous coronary intervention (PCI) operators still maintain high volume and quality of outcomes when they moved to lower volume hospitals. Systematic reviews have indicated that high-volume PCI operators and hospitals have higher quality outcomes. However, little is known on whether high PCI volume and high quality outcomes are mainly due to operator characteristics (i.e., skill and experience) and is portable across organizations or whether it is due to hospital characteristics (i.e., equipment, team, and management system) and is less portable. We used Taiwan National Health Insurance claims data 2000-2012 to identify 98 high-volume PCI operators, 10 of whom moved from one hospital to another during the study period. We compared the PCI volume, risk-adjusted mortality ratio, and major adverse cardiovascular event (MACE) ratio before and after moving. Of the 10 high-volume operators who moved, 6 moved from high- to moderate- or low-volume hospitals, with median annual PCI volumes (interquartile range) of 130 (117-165) in prior hospitals and 54 (46-84) in subsequent hospitals (the hospital the operator moved to), and the remaining 4 moved from high to high-volume hospitals, with median annual PCI volumes (interquartile range) of 151 (133-162) in prior hospitals and 193 (178-239) in subsequent hospitals. No significant differences were observed in the risk-adjusted mortality ratios and MACE ratios between high-volume operators and matched controls before and after moving. High-volume operators cannot maintain high volume when they moved from high to moderate or low-volume hospitals; however, the quality of care is maintained. High PCI volume and high-quality outcomes are less portable and more hospital bound. © 2017 Wiley Periodicals, Inc.

 14. Ledelse i følelsesladede situationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryberg, Birgit

  2012-01-01

  Hvad gør ledelsen, når usikkerhed og afmagt allerede leder i organisationen? Afsnittet beskriver episoder, hvor ledelsen har meget på spil, det vil sige udsigten til at vinde eller tabe, hvad enten det gælder selveledelsesmuligheden, engagement i ledelsesprocessen eller tilliden til sig selv som ...

 15. Estonia huku filmi eesmärk : alustada tuleb uut uurimist / Tarmo Michelson

  Index Scriptorium Estoniae

  Michelson, Tarmo, 1975-

  2002-01-01

  Saksamaa toimuvad poliitilise põnevusfilmi "Baltic Storm" võtted. Film mis kujutab parvlaev "Estonia" hukku venelaste vandenõu tulemusena. Produtsendid on Jutta Rabe ja Kaj Holmberg, režissöör Reuben Leder, peaosades Greta Scacchi ja Jürgen Prochnow. Filmivõtetest räägib assistent Helje Kaskel

 16. Vandenõu Läänemerel / Katrin Laur

  Index Scriptorium Estoniae

  Laur, Katrin

  2003-01-01

  Saksamaal esilinastus poliitiline põnevusfilm "Balti torm" ("Baltic Storm"), mis kujutab parvlaev "Estonia" hukku venelaste vandenõu tulemusena. Produtsendid on Jutta Rabe, Kaj Holmberg ja Birgit Stein, režissöör ja üks stsenariste Reuben Leder, peaosades Greta Scacchi ja Jürgen Prochnow. Filmi vaieldavast konteptsioonist ja vastukajadest

 17. Kommunikation skaber din organisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Heidi

  KOMMUNIKATION skaber din ORGANISATION tager udgangspunkt i en narrativ tilgang til kommunikation, hvor organisationen skabes i mødet mellem ledere, medarbejdere, organisation og omverden. Historier hjælper os med at skabe mening, og er derfor vigtige både som et udviklingsværktøj i organisationen...

 18. COPEWORK - COPESTRESS Workplace Study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladegaard, Yun Katrine; Netterstrøm, Bo; Langer, Roy

  2012-01-01

  "COPEWORK – COPESTRESS Workplace Study" er en undersøgelse af hvad der sker på arbejdspladser, når en medarbejder sygemeldes med stress. I undersøgelsen indgik 64 ledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra fra 38 danske arbejdspladser. Alle arbejdspladser havde haft minimum én stresssygemeldt...

 19. Team Danmarks støttekoncept

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  Evaluering af Team Danmarks støttekoncept 2005-2008 med omfattende analyser af Team Danmarks virke, dets støttekoncept og de samarbejdsrelationer med specialforbund, udøvere, politisk valgte ledere, trænere mv., som udmøntningen af støttekonceptet forudsætter. Herunder analyse af...

 20. Markedsorientering giver for lidt indtjening: virksomheder bør oprette en efterretningstjeneste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Hans Eibe

  2007-01-01

  Danske ledere af fremstillingsvirksomheder skal i højere grad anerkende værdien af informationer om kunder, konkurrenter og markeder. Marketing skal ikke stå alene med markedsorienteringen, virksomheden skal være markedsorienteret. Marketing bør også tænkes som en efterretningsenhed, der skal vær...

 1. Saksa press käsitleb Estonia huku filmi blufina

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  Saksamaal esilinastus poliitiline põnevusfilm "Balti torm" ("Baltic Storm"), mis kujutab parvlaev "Estonia" hukku venelaste vandenõu tulemusena. Produtsendid on Jutta Rabe, Kaj Holmberg ja Birgit Stein, režissöör ja üks stsenariste Reuben Leder. Filmi vaieldavast konteptsioonist ja vastukajadest Saksa ajakirjanduses. Ka Eesti suursaadiku Riina Kionka arvamus

 2. Bænken på kanten. Social kapital, lokalsamfund og lokalt forankrede kulturbærende institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lolle, Anna Kristine E. L.

  dens operationalisering diskuteres i afhandlingen, og diskussionen leder op til et forslag om at inddrage et nyt aspekt, når man undersøger social kapital i lokalsamfund. Et aspekt som mine data viste var et vigtigt element i dannelsen af de sociale netværk, tilliden og reciprociteten, nemlig et...

 3. Forført af hjernen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lieberoth, Andreas

  2013-01-01

  Blandingen af offentlig interesse, gode mediehistorier og smarte sælgere har ført til sejlivede neuromyter, der ikke bare distraherer almindelige mennesker, men også fører til udbredte misforståelser blandt professionelle som lærere og plejepersonale. I bedste fald leder neuromyter til spild af t...

 4. Hjelmkamera som opmærksomhedsunderstøttende teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøhm, Mikkel; Hagedorn-Rasmussen, Peter; Nickelsen, Niels Christian

  2016-01-01

  Anvendelsen af en relativt simpel teknologi i form af et hjelmkamera kan understøtte og ændre opmærksomhed under og efter håndteringen af en operativ indsats. Hjelmkameraet er fastgjort til den overordnede leder fra brandvæsenet (indsatslederen). Gennem hjelmkameraet er det muligt at opnå indsigt...

 5. Altitude Acclimatization and Blood Volume: Effects of Exogenous Erythrocyte Volume Expansion

  National Research Council Canada - National Science Library

  Sawka, M

  1996-01-01

  ...: (a) altitude acclimatization effects on erythrocyte volume and plasma volume; (b) if exogenous erythrocyte volume expansion alters subsequent erythrocyte volume and plasma volume adaptations; (c...

 6. Performance management i en krisetid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elmholdt, Claus Westergård; Hoffmann Birk, Rasmus; Børgesen, Kenneth

  2015-01-01

  Denne artikel undersøger, om ’performance management’ – eller på dansk præstationsledelse – er et effektivt svar på de udfordringer, som organisationer står overfor i krisetider. I tiden efter finanskrisen i september 2008 er det blevet endnu mere relevant for ledere at kunne navigere i en...

 7. José Bernardo : kas nahakunst on olemas? / Maarja Undusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Undusk, Maarja

  1998-01-01

  Augustis Eestis viibinud mehhiko nahakunstnikust José Maria Bernardo Sappiast, tema loomingust. Nahakunstist maailmas. Eesti nahakunstnike rahvusvahelisse naha-ellu lülitumise võimalustest. Nahaeriala entusiastidest maailmas: portugaallasest Franklin Pereirast, kes alustas ajakirja "The Leather Times" väljaandmist ja Hamburgis tegutsevast Rene Berendsist, Karu galerii omanikust, kes andis välja kataloogi "Leder Gilde"

 8. Er HR ude i tovene?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulfelt, Flemming

  2015-01-01

  HR: Er der behov for nytænkning i HR-land? Artikler i Harvard Business Review - bakket op af en dansk undersøgelse - konkluderer, at HR stadig mangler gennemslagskraft i virksomhederne. Er HR ude i tovene? ... For i undersøgelsen "Ny Dansk Ledelse" (maj 2015), som er baseret på danske lederes...

 9. En fortælling om AMU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Villy Hovard; Andresen, Susanne; Lassen, Morten

  bedre muligheder for et aktivt arbejdsliv på et omskifteligt arbejdsmarked. Det er også historien om et skolesystem med nogle meget engage­rede medarbejdere og ledere, der igennem årene har arbejdet for at tilrettelægge og gennemføre uddannelser, der giver mening for både kursister og virksomheder. Og...

 10. Refinansieringsrisiko, DONG og Bankunionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bechmann, Ken L.

  2014-01-01

  Denne leder indeholder primært redaktørens refleksioner og kommentarer i forlængelse af artiklerne om regulering af refinansieringsrisiko og om salget af aktier i DONG. Endvidere knyttes en række kommentarer til artiklen med Morningstars kritik af ”Om dygtighed, held og stjerner”, der blev bragt ...... Finans/Invest 1/14....

 11. Fra transfer til transformativ læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bottrup, Pernille; Jørgensen, Christian Helms; Roepstorff, Lisbet

  Samspillet mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner om praksisnær kompetenceudvikling er en udfordring, som optager mange i disse år. Hæftet illustrerer gennem cases, hvordan både lærere, konsulenter og ledere daglig står overfor en række udfordringer, som kan håndteres på forskellig vis. ...

 12. Estonia purjetab filmiturule / Jüri Laulik

  Index Scriptorium Estoniae

  Laulik, Jüri, 1959-

  2003-01-01

  Saksamaal Berliinis esilinastub pidulikult 13. oktoobril poliitiline põnevusfilm "Balti torm" ("Baltic Storm"), mis kujutab parvlaev "Estonia" hukku. Režissöör ja üks stsenariste on Reuben Leder, peaosades Greta Scacchi ja Jürgen Prochnow. Kaasa teeb ka Donald Sutherland USA kindrali rollis. Eesti näitlejaist teeb kaasa Rein Oja

 13. Sparse PDF Volumes for Consistent Multi-Resolution Volume Rendering

  KAUST Repository

  Sicat, Ronell Barrera

  2014-12-31

  This paper presents a new multi-resolution volume representation called sparse pdf volumes, which enables consistent multi-resolution volume rendering based on probability density functions (pdfs) of voxel neighborhoods. These pdfs are defined in the 4D domain jointly comprising the 3D volume and its 1D intensity range. Crucially, the computation of sparse pdf volumes exploits data coherence in 4D, resulting in a sparse representation with surprisingly low storage requirements. At run time, we dynamically apply transfer functions to the pdfs using simple and fast convolutions. Whereas standard low-pass filtering and down-sampling incur visible differences between resolution levels, the use of pdfs facilitates consistent results independent of the resolution level used. We describe the efficient out-of-core computation of large-scale sparse pdf volumes, using a novel iterative simplification procedure of a mixture of 4D Gaussians. Finally, our data structure is optimized to facilitate interactive multi-resolution volume rendering on GPUs.

 14. Sparse PDF Volumes for Consistent Multi-Resolution Volume Rendering

  KAUST Repository

  Sicat, Ronell Barrera; Kruger, Jens; Moller, Torsten; Hadwiger, Markus

  2014-01-01

  This paper presents a new multi-resolution volume representation called sparse pdf volumes, which enables consistent multi-resolution volume rendering based on probability density functions (pdfs) of voxel neighborhoods. These pdfs are defined

 15. Ledelsesbaseret coaching

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molly-Søholm, Thorkil; Storch, Jacob; Juhl, Andreas

  Hvordan coacher man som leder? Når jeg sidder i kursuslokalet og træner spørgeteknikker, går det fint, men når jeg skal bruge det hjemme i min organisation, fungerer det slet ikke. Skal coaching kunne fungere som et ledelsesværktøj, må det tilpasses de spilleregler, der gælder for arbejdskonteksten...... - det er udgangspunktet for denne bog. Forfatternes argument er, at der er sket en kortslutning i den måde, coaching er overført fra idrættens og terapiens verden til den organisatoriske hverdag. I denne bog giver forfatterne indgående beskrivelser af coachingværktøjer omsat til en ledelsesmæssig...... kontekst, og de byder på en række praktiske anvisninger til, hvordan man tilegner sig en coachende ledelsesstil. Ledelsesbaseret coaching henvender sig til ledere på alle niveauer, der ønsker at bringe coaching et skridt videre ind i organisationerne som en ledelsesform, der rummer stort potentiale...

 16. Empowerment som frihedsgode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2005-01-01

  Forholdet mellem leder og medarbejder bliver stadig mere personligt og følelsesmæssigt involverende. Men kan man lede en virksomhed med følelser? Asterisk har talt med sociolog Poul Poder, forfatter til ph.d.-afhandlingen ?Magtens følelser og følelsernes magt: At håndtere følelser under organisat...

 17. Hvad er selvledelsesværdien ved det åbne kontorlandskab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amhøj, Christa Breum

  2008-01-01

  Artiklen handler om det åbne kontorlandskab og hvordan dette kan føre til at medarbejderne leder sig selv. En gennemgående pointe i artiklen er at de forskellige måder hvorpå virksomheden vælger at iagttage og tale om det åbne kontorlandskab, skaber værdierne for forholdet mellem organisation/led...

 18. 6 principper for opfindsomhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tanggaard, Lene

  2014-01-01

  Alle er opfindsomme under de rette rammer. Det kræver, at lederen anviser retning og styring af opfindsomheden, så det ikke bliver ufokuseret og meningsløst. Læs om de seks principper for opfindsomhed, og få inspiration til, hvordan du som leder kan blive bedre til at få dine medarbejders opfinds...

 19. Mindfulness

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger Nielsen, Jeppe; Nielsen, Charlotte Agger

  2013-01-01

  Mindfulness har de senere år budt sig til som effektiv hjælp til selvhjælp for fortravlede ledere og professionelle. Men er meditationsøvelser og forsøg på at finde indre ”zen”-ro overhovedet lederens anstrengelser værd? Denne artikel diskuterer effekterne af mindfulness og giver ordet til såvel...

 20. Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gitz-Johansen, Thomas; Andersen, Camilla Eline; Engen, Thor Ola

  I denne rapporten presenteres resultater fra en surveyundersøkelse gjennomført i barnehager i rurale strøk i sju fylker høsten 2009. 525 pedagogiske ledere og 288 styrere svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen har hatt som mål å innhente kunnskaper om hva som kjennetegner flerkulturelle barnehage...

 1. Sound Art. Klang als Medium der Kunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forskningsformidling på udstilling om lydkunst på ZKM i Karlsruhe. Lavet i samarbejde med Mats Lindström, leder af elektronmusikstudiet EMS (Stockholm). Udstillingen er en del af Morten Søndergaards (AAU) præsentation af skandinavisk lydkunst under titlen 'Unheard Avantgarde', der igen er en del ...... den store udstilling 'Sound as a Medium of Art'....

 2. Lønsomheds- eller rentabilitetsmodeller: hvilke modeller findes, og hvad er forudsætningerne for et godt udgangspunkt? - når økonomistyringen skal analyseres baglæns for at planlægge fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  2005-01-01

  rentabilitetsanalyser af det forgangne år. Ja, ledere og andres løn afhænger ofte af denne opgørelse. Men også i relation til ABC udviklede Kaplan m.fl. hierarkiske modeller - også kaldet Activity-based Costing Profitability Analysis (ABPA), hvor analysen foregår på styk, serie, produkttype og overordnet niveau. Ikke...

 3. God skolestart på erhvervsuddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Michael Svendsen; Bach Hulgård, Ulla

  Hæftet ”God skolestart på erhvervsuddannelserne” giver nogle bud på en god skolestart i erhvervsuddannelsen. Den bygger på interviews med ledere, lærere og elever på to tekniske skoler, to handelsskoler og én SOSU-skole om deres modeller for en god skolestart. Hver model bliver beskrevet således...

 4. The Voronoi volume and molecular representation of molar volume: equilibrium simple fluids.

  Science.gov (United States)

  Hunjan, Jagtar Singh; Eu, Byung Chan

  2010-04-07

  The Voronoi volume of simple fluids was previously made use of in connection with volume transport phenomena in nonequilibrium simple fluids. To investigate volume transport phenomena, it is important to develop a method to compute the Voronoi volume of fluids in nonequilibrium. In this work, as a first step to this goal, we investigate the equilibrium limit of the nonequilibrium Voronoi volume together with its attendant related molar (molal) and specific volumes. It is proved that the equilibrium Voronoi volume is equivalent to the molar (molal) volume. The latter, in turn, is proved equivalent to the specific volume. This chain of equivalences provides an alternative procedure of computing the equilibrium Voronoi volume from the molar volume/specific volume. We also show approximate methods of computing the Voronoi and molar volumes from the information on the pair correlation function. These methods may be employed for their quick estimation, but also provide some aspects of the fluid structure and its relation to the Voronoi volume. The Voronoi volume obtained from computer simulations is fitted to a function of temperature and pressure in the region above the triple point but below the critical point. Since the fitting function is given in terms of reduced variables for the Lennard-Jones (LJ) model and the kindred volumes (i.e., specific and molar volumes) are in essence equivalent to the equation of state, the formula obtained is a reduced equation state for simple fluids obeying the LJ model potential in the range of temperature and pressure examined and hence can be used for other simple fluids.

 5. Prehospital tidal volume influences hospital tidal volume: A cohort study.

  Science.gov (United States)

  Stoltze, Andrew J; Wong, Terrence S; Harland, Karisa K; Ahmed, Azeemuddin; Fuller, Brian M; Mohr, Nicholas M

  2015-06-01

  The purposes of the study are to describe current practice of ventilation in a modern air medical system and to measure the association of ventilation strategy with subsequent ventilator care and acute respiratory distress syndrome (ARDS). Retrospective observational cohort study of intubated adult patients (n = 235) transported by a university-affiliated air medical transport service to a 711-bed tertiary academic center between July 2011 and May 2013. Low tidal volume ventilation was defined as tidal volumes less than or equal to 8 mL/kg predicted body weight. Multivariable regression was used to measure the association between prehospital tidal volume, hospital ventilation strategy, and ARDS. Most patients (57%) were ventilated solely with bag valve ventilation during transport. Mean tidal volume of mechanically ventilated patients was 8.6 mL/kg predicted body weight (SD, 0.2 mL/kg). Low tidal volume ventilation was used in 13% of patients. Patients receiving low tidal volume ventilation during air medical transport were more likely to receive low tidal volume ventilation in the emergency department (P tidal volume (P = .840). Low tidal volume ventilation was rare during air medical transport. Air transport ventilation strategy influenced subsequent ventilation but was not associated with ARDS. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 6. [Evaluation of tidal volume delivered by ventilators during volume-controlled ventilation].

  Science.gov (United States)

  Zhou, Juan; Yan, Yong; Cao, Desen

  2014-12-01

  To study the ways which ensure the delivery of enough tidal volume to patients under various conditions close to the demand of the physician. The volume control ventilation model was chosen, and the simulation lung type was active servo lung ASL 5000 or Michigan lung 1601. The air resistance, air compliance and lung type in simulation lungs were set. The tidal volume was obtained from flow analyzer PF 300. At the same tidal volume, the displaying values of tidal volume of E5, Servo i, Evital 4, and Evital XL ventilators with different lung types of patient, compliance of gas piping, leakage, gas types, etc. were evaluated. With the same setting tidal volume of a same ventilator, the tidal volume delivered to patients was different with different lung types of patient, compliance of gas piping, leakage, gas types, etc. Reducing compliance and increasing resistance of the patient lungs caused high peak airway pressure, the tidal volume was lost in gas piping, and the tidal volume be delivered to the patient lungs was decreased. If the ventilator did not compensate to leakage, the tidal volume delivered to the patient lungs was decreased. When the setting gas type of ventilator did not coincide with that applying to the patient, the tidal volume be delivered to the patient lungs might be different with the setting tidal volume of ventilator. To ensure the delivery of enough tidal volume to patients close to the demand of the physician, containable factors such as the compliance of gas piping, leakage, and gas types should be controlled.

 7. Volume and Surface-Enhanced Volume Negative Ion Sources

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stockli, M P

  2013-01-01

  H - volume sources and, especially, caesiated H - volume sources are important ion sources for generating high-intensity proton beams, which then in turn generate large quantities of other particles. This chapter discusses the physics and technology of the volume production and the caesium-enhanced (surface) production of H - ions. Starting with Bacal's discovery of the H - volume production, the chapter briefly recounts the development of some H - sources, which capitalized on this process to significantly increase the production of H - beams. Another significant increase was achieved in the 1990s by adding caesiated surfaces to supplement the volume-produced ions with surface-produced ions, as illustrated with other H - sources. Finally, the focus turns to some of the experience gained when such a source was successfully ramped up in H - output and in duty factor to support the generation of 1 MW proton beams for the Spallation Neutron Source. (author)

 8. Development of Automatic Visceral Fat Volume Calculation Software for CT Volume Data

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mitsutaka Nemoto

  2014-01-01

  Full Text Available Objective. To develop automatic visceral fat volume calculation software for computed tomography (CT volume data and to evaluate its feasibility. Methods. A total of 24 sets of whole-body CT volume data and anthropometric measurements were obtained, with three sets for each of four BMI categories (under 20, 20 to 25, 25 to 30, and over 30 in both sexes. True visceral fat volumes were defined on the basis of manual segmentation of the whole-body CT volume data by an experienced radiologist. Software to automatically calculate visceral fat volumes was developed using a region segmentation technique based on morphological analysis with CT value threshold. Automatically calculated visceral fat volumes were evaluated in terms of the correlation coefficient with the true volumes and the error relative to the true volume. Results. Automatic visceral fat volume calculation results of all 24 data sets were obtained successfully and the average calculation time was 252.7 seconds/case. The correlation coefficients between the true visceral fat volume and the automatically calculated visceral fat volume were over 0.999. Conclusions. The newly developed software is feasible for calculating visceral fat volumes in a reasonable time and was proved to have high accuracy.

 9. Estimation of lung volume and pulmonary blood volume from radioisotopic images

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kanazawa, Minoru

  1989-01-01

  Lung volume and pulmonary blood volume in man were estimated from the radioisotopic image using single photon emission computed tomography (SPECT). Six healthy volunteers were studied in a supine position with normal and altered lung volumes by applying continuous negative body-surface pressure (CNP) and by positive end-expiratory pressure (PEEP). 99m Tc labeled human serum albumin was administered as an aerosol to image the lungs. The CNP caused the diaphragm to be lowered and it increased the mean lung tissue volume obtained by SPECT from 3.09±0.49 l for baseline to 3.67±0.62 l for 10 cmH 2 O (p 2 O (p 2 O), respectively. The PEEP also increased the lung tissue volume to 3.68±0.68 l for 10 cmH 2 O as compared with the baseline (p 2 O PEEP. The lung tissue volume obtained by SPECT showed a positive correlation with functional residual capacity measured by the He dilution method (r=0.91, p 99m Tc-labeled red blood cells. The L/H ratio decreased after either the CNP or PEEP, suggesting a decrease in the blood volume per unit lung volume. However, it was suggested that the total pulmonary blood volume increased slightly either on the CNP (+7.4% for 10 cmH 2 O, p 2 O,p<0.05) when we extrapolated the L/H ratio to the whole lungs by multiplying the lung tissue volume obtained by SPECT. We concluded that SPECT could offer access to the estimation of lung volume and pulmonary blood volume in vivo. (author)

 10. Cross-correlations in volume space: Differences between buy and sell volumes

  Science.gov (United States)

  Lee, Sun Young; Hwang, Dong Il; Kim, Min Jae; Koh, In Gyu; Kim, Soo Yong

  2011-03-01

  We study the cross-correlations of buy and sell volumes on the Korean stock market in high frequency. We observe that the pulling effects of volumes are as small as that of returns. The properties of the correlations of buy and sell volumes differ. They are explained by the degree of synchronization of stock volumes. Further, the pulling effects on the minimal spanning tree are studied. In minimal spanning trees with directed links, the large pulling effects are clustered at the center, not uniformly distributed. The Epps effect of buy and sell volumes are observed. The reversal of the cross-correlations of buy and sell volumes is also detected.

 11. Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elling, Rasmus Christian

  2016-01-01

  Gang på gang har Iran som stat og folk fremkaldt misforståelser, fascination og fordømmelser. Kritikere forkaster landets religiøse ledere og politiske undertrykkelse; kendere lovpriser landets dybe kulturhistorie og mangfoldighed. Men hvorfor er særligt Iran genstand for så blandede opfattelser......? Er Iran noget helt særligt – eller ganske almindelig?...

 12. Role of Crk Adaptor Proteins in Cellular Migration and Invasion in Human Breast Cancer

  Science.gov (United States)

  2008-03-01

  Ali, S.M., Harvey , H.A., Lipton, A. (2003). Clin Orthop Relat Res. 415 (Suppl): S132-7. 1 2 1 2 sh C rk p Su p er MDA-231TR A B C D...research 2005;14(6):919-40. 27. Weinstein EJ, Leder P. The extracellular region of heregulin is sufficient to promote mammary gland proliferation and

 13. THAILAND - Hvad foregår der?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Johannes Dragsbæk

  2010-01-01

  Efter flere måneders uroligheder mellem opposition og regeringsstyrker, stormede militæret i går de besatte områder i Bangkok. Flere af demonstranternes – de såkaldte ”Rødskjorter”s – ledere blev anholdt; spørgsmålet er, om det vil resultere i en afslutning af kampene? RÆSON har spurgt Johannes D...

 14. Grænsekrydsende ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elmholdt, Claus Westergård; Ingerslev, Karen

  2013-01-01

  interessere sig for, hvordan de tænker, taler og handler på grænser. Ledere er, qua deres organisatoriske position, i særlig grad ansvarlige for at etablere grænsepraktikker, hvor grænser bliver til ’broer’ og ikke ’barrierer’ for samarbejde og innovation. Lykkes det ikke at gøre grænser til udviklingsforkant...

 15. At spille en krimi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandvik, Kjetil

  2008-01-01

  væsentlige forskel at vi her ikke længere er læsere eller seere, men aktive medspillere i selve opklaringsarbejdet som ledere af eller deltagere i et efterforskningshold. Denne artikel ser nærmere på den interaktive krimi som performativ fortælling, dvs. en fortælling som bliver til i kraft af at den spilles...

 16. Estonia ujub Saksamaa kinodesse / Andres Laasik, Heiki Suurkask

  Index Scriptorium Estoniae

  Laasik, Andres, 1960-2016

  2003-01-01

  Saksamaal Berliinis esilinastub pidulikult 13. oktoobril poliitiline põnevusfilm "Balti torm" ("Baltic Storm"), mis kujutab parvlaev "Estonia" hukku. Režissöör ja üks stsenariste on Reuben Leder, peaosades Greta Scacchi ja Jürgen Prochnow. Kaasa teeb ka Donald Sutherland USA kindrali rollis. Eesti näitlejaist teeb kaasa Rein Oja. Põhjamaades on filmi linastamine kahtluse all

 17. Blood volume studies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lewis, S.M.; Yin, J.A.L.

  1986-01-01

  The use of dilution analysis with such radioisotopes as 51 Cr, 32 P, sup(99m)Tc and sup(113m)In for measuring red cell volume is reviewed briefly. The use of 125 I and 131 I for plasma volume studies is also considered and the subsequent determination of total blood volume discussed, together with the role of the splenic red cell volume. Substantial bibliography. (UK)

 18. Is orbital volume associated with eyeball and visual cortex volume in humans?

  Science.gov (United States)

  Pearce, Eiluned; Bridge, Holly

  2013-01-01

  In humans orbital volume increases linearly with absolute latitude. Scaling across mammals between visual system components suggests that these larger orbits should translate into larger eyes and visual cortices in high latitude humans. Larger eyes at high latitudes may be required to maintain adequate visual acuity and enhance visual sensitivity under lower light levels. To test the assumption that orbital volume can accurately index eyeball and visual cortex volumes specifically in humans. Structural Magnetic Resonance Imaging (MRI) techniques are employed to measure eye and orbit (n = 88) and brain and visual cortex (n = 99) volumes in living humans. Facial dimensions and foramen magnum area (a proxy for body mass) were also measured. A significant positive linear relationship was found between (i) orbital and eyeball volumes, (ii) eyeball and visual cortex grey matter volumes and (iii) different visual cortical areas, independently of overall brain volume. In humans the components of the visual system scale from orbit to eye to visual cortex volume independently of overall brain size. These findings indicate that orbit volume can index eye and visual cortex volume in humans, suggesting that larger high latitude orbits do translate into larger visual cortices.

 19. Correlation of ultrasound estimated placental volume and umbilical cord blood volume in term pregnancy.

  Science.gov (United States)

  Pannopnut, Papinwit; Kitporntheranunt, Maethaphan; Paritakul, Panwara; Kongsomboon, Kittipong

  2015-01-01

  To investigate the correlation between ultrasound measured placental volume and collected umbilical cord blood (UCB) volume in term pregnancy. An observational cross-sectional study of term singleton pregnant women in the labor ward at Maha Chakri Sirindhorn Medical Center was conducted. Placental thickness, height, and width were measured using two-dimensional (2D) ultrasound and calculated for placental volume using the volumetric mathematic model. After the delivery of the baby, UCB was collected and measured for its volume immediately. Then, birth weight, placental weight, and the actual placental volume were analyzed. The Pearson's correlation was used to determine the correlation between each two variables. A total of 35 pregnant women were eligible for the study. The mean and standard deviation of estimated placental volume and actual placental volume were 534±180 mL and 575±118 mL, respectively. The median UCB volume was 140 mL (range 98-220 mL). The UCB volume did not have a statistically significant correlation with the estimated placental volume (correlation coefficient 0.15; p=0.37). However, the UCB volume was significantly correlated with the actual placental volume (correlation coefficient 0.62; pcorrelation coefficient 0.38; p=0.02). The estimated placental volume by 2D ultrasound was not significantly correlated with the UCB volume. Further studies to establish the correlation between the UCB volume and the estimated placental volume using other types of placental imaging may be needed.

 20. Foderstater för ökad konsumtion av vallfoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hetta, M.; Lund, Peter; Tahir, M.N.

  2011-01-01

  nedbrytningen från våmmen till tunntarmen. Nedbrytning av stärkelse i tunntarmen leder till högre energieffektivitet i ämnesomsättningen. Stärkelse hos korn (Hordeum Vulgare, L) anses i litteraturen ha en snabb omsättning i våmmen och stärkelse hos majs (Zea Mays, L) anses ha en långsam nedbrytning (Mills et al...

 1. Lean på sygehuset - del I: Introduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Martin Lindgaard; Gertsen, Frank

  2009-01-01

  Dette workpaper introducerer et forskningsprojekt baseret på case studier af Lean principper anvendt på et sygehus. Operationelle udfordringer i sygehusets arbejdsgange illustreres gennem et observeret patientforløb. Disse udfordringer, et oprids af sygehusenes vilkår, og gennemgang af tidligere...... tiltag omkring forbedringer på sygehusene leder frem til projektets problemstilling og tilgang i form af afprøvning af Lean principper....

 2. Valmis film parvlaev Estonia katastroofist / Imre Kaas

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaas, Imre

  2003-01-01

  Saksamaal on valminud poliitiline põnevusfilm "Balti torm" ("Baltic Storm"), mis kujutab parvlaev "Estonia" hukku venelaste vandenõu tulemusena. Film jõuab Eestis linale novembri alul. Produtsent ja esialgse stsenaariumi autor koosHenning Wittega on Jutta Rabe, režissöör ja üks stsenariste Reuben Leder. Kaasa teeb ka Donald Sutherland USA kindrali rollis. Eesti näitlejaist teeb kaasa Rein Oja

 3. Bare-Hand Volume Cracker for Raw Volume Data Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bireswar Laha

  2016-09-01

  Full Text Available Analysis of raw volume data generated from different scanning technologies faces a variety of challenges, related to search, pattern recognition, spatial understanding, quantitative estimation, and shape description. In a previous study, we found that the Volume Cracker (VC 3D interaction (3DI technique mitigated some of these problems, but this result was from a tethered glove-based system with users analyzing simulated data. Here, we redesigned the VC by using untethered bare-hand interaction with real volume datasets, with a broader aim of adoption of this technique in research labs. We developed symmetric and asymmetric interfaces for the Bare-Hand Volume Cracker (BHVC through design iterations with a biomechanics scientist. We evaluated our asymmetric BHVC technique against standard 2D and widely used 3D interaction techniques with experts analyzing scanned beetle datasets. We found that our BHVC design significantly outperformed the other two techniques. This study contributes a practical 3DI design for scientists, documents lessons learned while redesigning for bare-hand trackers, and provides evidence suggesting that 3D interaction could improve volume data analysis for a variety of visual analysis tasks. Our contribution is in the realm of 3D user interfaces tightly integrated with visualization, for improving the effectiveness of visual analysis of volume datasets. Based on our experience, we also provide some insights into hardware-agnostic principles for design of effective interaction techniques.

 4. Volume Regulated Channels

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Thomas Kjær

  of volume perturbations evolution have developed system of channels and transporters to tightly control volume homeostasis. In the past decades evidence has been mounting, that the importance of these volume regulated channels and transporters are not restricted to the defense of cellular volume...... but are also essential for a number of physiological processes such as proliferation, controlled cell death, migration and endocrinology. The thesis have been focusing on two Channels, namely the swelling activated Cl- channel (ICl, swell) and the transient receptor potential Vanilloid (TRPV4) channel. I: Cl......- serves a multitude of functions in the mammalian cell, regulating the membrane potential (Em), cell volume, protein activity and the driving force for facilitated transporters giving Cl- and Cl- channels a major potential of regulating cellular function. These functions include control of the cell cycle...

 5. Volume-Dependent Overestimation of Spontaneous Intracerebral Hematoma Volume by the ABC/2 Formula

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chih-Wei Wang; Chun-Jung Juan; Hsian-He Hsu; Hua-Shan Liu; Cheng-Yu Chen; Chun-Jen Hsueh; Hung-Wen Kao; Guo-Shu Huang; Yi-Jui Liu; Chung-Ping Lo

  2009-01-01

  Background: Although the ABC/2 formula has been widely used to estimate the volume of intracerebral hematoma (ICH), the formula tends to overestimate hematoma volume. The volume-related imprecision of the ABC/2 formula has not been documented quantitatively. Purpose: To investigate the volume-dependent overestimation of the ABC/2 formula by comparing it with computer-assisted volumetric analysis (CAVA). Material and Methods: Forty patients who had suffered spontaneous ICH and who had undergone non-enhanced brain computed tomography scans were enrolled in this study. The ICH volume was estimated based on the ABC/2 formula and also calculated by CAVA. Based on the ICH volume calculated by the CAVA method, the patients were divided into three groups: group 1 consisted of 17 patients with an ICH volume of less than 20 ml; group 2 comprised 13 patients with an ICH volume of 20 to 40 ml; and group 3 was composed of 10 patients with an ICH volume larger than 40 ml. Results: The mean estimated hematoma volume was 43.6 ml when using the ABC/2 formula, compared with 33.8 ml when using the CAVA method. The mean estimated difference was 1.3 ml, 4.4 ml, and 31.4 ml for groups 1, 2, and 3, respectively, corresponding to an estimation error of 9.9%, 16.7%, and 37.1% by the ABC/2 formula (P<0.05). Conclusion: The ABC/2 formula significantly overestimates the volume of ICH. A positive association between the estimation error and the volume of ICH is demonstrated

 6. Do new anesthesia ventilators deliver small tidal volumes accurately during volume-controlled ventilation?

  Science.gov (United States)

  Bachiller, Patricia R; McDonough, Joseph M; Feldman, Jeffrey M

  2008-05-01

  During mechanical ventilation of infants and neonates, small changes in tidal volume may lead to hypo- or hyperventilation, barotrauma, or volutrauma. Partly because breathing circuit compliance and fresh gas flow affect tidal volume delivery by traditional anesthesia ventilators in volume-controlled ventilation (VCV) mode, pressure-controlled ventilation (PCV) using a circle breathing system has become a common approach to minimizing the risk of mechanical ventilation for small patients, although delivered tidal volume is not assured during PCV. A new generation of anesthesia machine ventilators addresses the problems of VCV by adjusting for fresh gas flow and for the compliance of the breathing circuit. In this study, we evaluated the accuracy of new anesthesia ventilators to deliver small tidal volumes. Four anesthesia ventilator systems were evaluated to determine the accuracy of volume delivery to the airway during VCV at tidal volume settings of 100, 200, and 500 mL under different conditions of breathing circuit compliance (fully extended and fully contracted circuits) and lung compliance. A mechanical test lung (adult and infant) was used to simulate lung compliances ranging from 0.0025 to 0.03 L/cm H(2)O. Volumes and pressures were measured using a calibrated screen pneumotachograph and custom software. We tested the Smartvent 7900, Avance, and Aisys anesthesia ventilator systems (GE Healthcare, Madison, WI) and the Apollo anesthesia ventilator (Draeger Medical, Telford, PA). The Smartvent 7900 and Avance ventilators use inspiratory flow sensors to control the volume delivered, whereas the Aisys and Apollo ventilators compensate for the compliance of the circuit. We found that the anesthesia ventilators that use compliance compensation (Aisys and Apollo) accurately delivered both large and small tidal volumes to the airway of the test lung under conditions of normal and low lung compliance during VCV (ranging from 95.5% to 106.2% of the set tidal volume

 7. Reachable volume RRT

  KAUST Repository

  McMahon, Troy

  2015-05-01

  © 2015 IEEE. Reachable volumes are a new technique that allows one to efficiently restrict sampling to feasible/reachable regions of the planning space even for high degree of freedom and highly constrained problems. However, they have so far only been applied to graph-based sampling-based planners. In this paper we develop the methodology to apply reachable volumes to tree-based planners such as Rapidly-Exploring Random Trees (RRTs). In particular, we propose a reachable volume RRT called RVRRT that can solve high degree of freedom problems and problems with constraints. To do so, we develop a reachable volume stepping function, a reachable volume expand function, and a distance metric based on these operations. We also present a reachable volume local planner to ensure that local paths satisfy constraints for methods such as PRMs. We show experimentally that RVRRTs can solve constrained problems with as many as 64 degrees of freedom and unconstrained problems with as many as 134 degrees of freedom. RVRRTs can solve problems more efficiently than existing methods, requiring fewer nodes and collision detection calls. We also show that it is capable of solving difficult problems that existing methods cannot.

 8. Reachable volume RRT

  KAUST Repository

  McMahon, Troy; Thomas, Shawna; Amato, Nancy M.

  2015-01-01

  © 2015 IEEE. Reachable volumes are a new technique that allows one to efficiently restrict sampling to feasible/reachable regions of the planning space even for high degree of freedom and highly constrained problems. However, they have so far only been applied to graph-based sampling-based planners. In this paper we develop the methodology to apply reachable volumes to tree-based planners such as Rapidly-Exploring Random Trees (RRTs). In particular, we propose a reachable volume RRT called RVRRT that can solve high degree of freedom problems and problems with constraints. To do so, we develop a reachable volume stepping function, a reachable volume expand function, and a distance metric based on these operations. We also present a reachable volume local planner to ensure that local paths satisfy constraints for methods such as PRMs. We show experimentally that RVRRTs can solve constrained problems with as many as 64 degrees of freedom and unconstrained problems with as many as 134 degrees of freedom. RVRRTs can solve problems more efficiently than existing methods, requiring fewer nodes and collision detection calls. We also show that it is capable of solving difficult problems that existing methods cannot.

 9. MRI volume measurement of basal ganglia volumes in patients with Tourette's syndrome

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lu Jie; Li Kuncheng; Cao Yanxiang; Zhang Miao; Sui Xin; Zhang Xiaohua

  2009-01-01

  Objective: To evaluate MRI measurement of basal ganglia volumes in patients with Tourette's syndrome. Methods: Ten patients with Tourette's syndrome (TS) and 10 healthy volunteers were studied. Volumes of bilateral caudate, putamen and pallidum were measured, and the results were analyzed using paired t test. The basal ganglia volume was normalized according to individual brain volume. The basal ganglia volumes of TS patients were compared with normal control group using independent-sample t test. Results: In 10 healthy volunteers, volumes of the left caudate, putamen, pallidum were significantly larger compared with those of the right side (P 0.05) in TS patients. After normalized processing, the volumes of the left caudate (7.06 ± 0.48) cm 3 , putamen (8.81±1.01) cm 3 , pallidum (2.64± 0.38) cm 3 were smaller than those of control group [caudate (11.05±1.86) cm 3 , putamen (9.97± 1.11) cm 3 , pallidum (3.04±0.37) cm 3 ] (t=-6.577, -2.457, -2.376, P 3 in TS patients was significantly smaller compared with the control group (9.81±1.83) cm 3 (t=-4.258, P 0.05). Conclusion: The basal ganglia volumes were significantly decreased in patients with TS. MRI volumetric measurement was an important tool for evaluating pathologic changes of TS. (authors)

 10. The Unavoidable Vision Failure

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2017-01-01

  Det er næsten umuligt for den militære professionelle at forudse, hvordan en hypotetisk fremtidig konflikt vil forløbe og ende. Når den ansvarlige militære rådgiver de politiske ledere vil det være naturligt at lægge vægt på de mulige forløb, som de forventer, at politikerne foretrækker, dvs. han...

 11. Fortid nr. 3/2006. Globalhistoriske utfordringer

  OpenAIRE

  2006-01-01

  Leder: Globalhistoriske utfordringer (s. 5) Korttekster: Middelalderreligiøsitet, pasifisme, arbeidsrett og afrikansk samarbeid - variert forskning fra IAKH. Av Inger Hilde Killerud (s. 6) Historietidsskrifter gratis på nett. Av Inger Hilde Killerud (s. 7) Et kvinneuniversitet i Norge anno 1793. Av Håkon Evju (s. 7-8) Tema: Globalhistoriske utfordringer Verdenshistorie - hvorfor og hvordan? Av Knut Kjeldstadli (s. 10-14) Globalhistorie i praksis. Av Jarle Simensen (s. 1...

 12. Volume regulation in epithelia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Erik Hviid; Hoffmann, Else Kay

  2016-01-01

  to amphibian skin and mammalian cortical collecting tubule of low and intermediate osmotic permeability. Crosstalk between entrance and exit mechanisms interferes with volume regulation both at aniso-osmotic and iso-osmotic volume perturbations. It has been proposed that cell volume regulation is an intrinsic...... regulation are cloned. The volume-regulated anion channel (VRAC) exhibiting specific electrophysiological characteristics seems exclusive to serve cell volume regulation. This is contrary to K+ channels as well as cotransporters and exchange mechanisms that may serve both transepithelial transport and cell...... volume regulation. In the same cell, these functions may be maintained by different ion pathways that are separately regulated. RVD is often preceded by increase in cytosolic free Ca2+, probably via influx through TRP channels, but Ca2+ release from intracellular stores has also been observed. Cell...

 13. Three-dimensional reconstruction volume: a novel method for volume measurement in kidney cancer.

  Science.gov (United States)

  Durso, Timothy A; Carnell, Jonathan; Turk, Thomas T; Gupta, Gopal N

  2014-06-01

  The role of volumetric estimation is becoming increasingly important in the staging, management, and prognostication of benign and cancerous conditions of the kidney. We evaluated the use of three-dimensional reconstruction volume (3DV) in determining renal parenchymal volumes (RPV) and renal tumor volumes (RTV). We compared 3DV with the currently available methods of volume assessment and determined its interuser reliability. RPV and RTV were assessed in 28 patients who underwent robot-assisted laparoscopic partial nephrectomy for kidney cancer. Patients with a preoperative creatinine level of kidney pre- and postsurgery overestimated 3D reconstruction volumes by 15% to 102% and 12% to 101%, respectively. In addition, volumes obtained from 3DV displayed high interuser reliability regardless of experience. 3DV provides a highly reliable way of assessing kidney volumes. Given that 3DV takes into account visible anatomy, the differences observed using previously published methods can be attributed to the failure of geometry to accurately approximate kidney or tumor shape. 3DV provides a more accurate, reproducible, and clinically useful tool for urologists looking to improve patient care using analysis related to volume.

 14. Lad os lære af nutidens private ledere - ikke fortidens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Torfing, Jacob

  2017-01-01

  Hvis vi endelig skal lære af den private sektor en gang til, så lad os dog lære af de bedste i klassen i stedet for at kigge i bakspejlet og genopfinde ledelsestænkning fra 60’erne og 70’erne, skriver professor Jacob Torfing.......Hvis vi endelig skal lære af den private sektor en gang til, så lad os dog lære af de bedste i klassen i stedet for at kigge i bakspejlet og genopfinde ledelsestænkning fra 60’erne og 70’erne, skriver professor Jacob Torfing....

 15. Molecular representation of molar domain (volume), evolution equations, and linear constitutive relations for volume transport.

  Science.gov (United States)

  Eu, Byung Chan

  2008-09-07

  In the traditional theories of irreversible thermodynamics and fluid mechanics, the specific volume and molar volume have been interchangeably used for pure fluids, but in this work we show that they should be distinguished from each other and given distinctive statistical mechanical representations. In this paper, we present a general formula for the statistical mechanical representation of molecular domain (volume or space) by using the Voronoi volume and its mean value that may be regarded as molar domain (volume) and also the statistical mechanical representation of volume flux. By using their statistical mechanical formulas, the evolution equations of volume transport are derived from the generalized Boltzmann equation of fluids. Approximate solutions of the evolution equations of volume transport provides kinetic theory formulas for the molecular domain, the constitutive equations for molar domain (volume) and volume flux, and the dissipation of energy associated with volume transport. Together with the constitutive equation for the mean velocity of the fluid obtained in a previous paper, the evolution equations for volume transport not only shed a fresh light on, and insight into, irreversible phenomena in fluids but also can be applied to study fluid flow problems in a manner hitherto unavailable in fluid dynamics and irreversible thermodynamics. Their roles in the generalized hydrodynamics will be considered in the sequel.

 16. Limiting volume with modern ventilators.

  Science.gov (United States)

  Wing, Thomas J; Haan, Lutana; Ashworth, Lonny J; Anderson, Jeff

  2015-06-01

  The acute respiratory distress syndrome (ARDS) network low tidal-volume study comparing tidal volumes of 12 ml/kg versus 6 ml/kg was published in 2000. The study was stopped early as data revealed a 22% relative reduction in mortality rate when using 6 ml/kg tidal volume. The current generation of critical care ventilators allows the tidal volume to be set during volume-targeted, assist/control (volume A/C); however, some ventilators include options that may prevent the tidal volume from being controlled. The purpose of this bench study was to evaluate the delivered tidal volume, when these options are active, in a spontaneously breathing lung model using an electronic breathing simulator. Four ventilators were evaluated: CareFusion AVEA (AVEA), Dräger Evita® XL (Evita XL), Covidien Puritan Bennett® 840(TM) (PB 840), and Maquet SERVO-i (SERVO-i). Each ventilator was connected to the Hans Rudolph Electronic Breathing Simulator at an amplitude of 0 cm H2O and then 10 cm H2O. All four ventilators were set to deliver volume A/C, tidal volume 400 ml, respiratory rate 20 bpm, positive end-expiratory pressure 5 cm H2O, peak flowrate 60 L/min. The displayed tidal volume was recorded for each ventilator at the above settings with additional options OFF and then ON. The AVEA has two options in volume A/C: demand breaths and V-sync. When activated, these options allow the patient to exceed the set tidal volume. When using the Evita XL, the option AutoFlow can be turned ON or OFF, and when this option is ON, the tidal volume may vary. The PB 840 does not have any additional options that affect volume delivery, and it maintains the set tidal volume regardless of patient effort. The SERVO-i's demand valve allows additional flow if the patient's inspiratory flowrate exceeds the set flowrate, increasing the delivered tidal volume; this option can be turned OFF with the latest software upgrade. Modern ventilators have an increasing number of optional settings. These settings may

 17. Estimating traffic volume on Wyoming low volume roads using linear and logistic regression methods

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dick Apronti

  2016-12-01

  Full Text Available Traffic volume is an important parameter in most transportation planning applications. Low volume roads make up about 69% of road miles in the United States. Estimating traffic on the low volume roads is a cost-effective alternative to taking traffic counts. This is because traditional traffic counts are expensive and impractical for low priority roads. The purpose of this paper is to present the development of two alternative means of cost-effectively estimating traffic volumes for low volume roads in Wyoming and to make recommendations for their implementation. The study methodology involves reviewing existing studies, identifying data sources, and carrying out the model development. The utility of the models developed were then verified by comparing actual traffic volumes to those predicted by the model. The study resulted in two regression models that are inexpensive and easy to implement. The first regression model was a linear regression model that utilized pavement type, access to highways, predominant land use types, and population to estimate traffic volume. In verifying the model, an R2 value of 0.64 and a root mean square error of 73.4% were obtained. The second model was a logistic regression model that identified the level of traffic on roads using five thresholds or levels. The logistic regression model was verified by estimating traffic volume thresholds and determining the percentage of roads that were accurately classified as belonging to the given thresholds. For the five thresholds, the percentage of roads classified correctly ranged from 79% to 88%. In conclusion, the verification of the models indicated both model types to be useful for accurate and cost-effective estimation of traffic volumes for low volume Wyoming roads. The models developed were recommended for use in traffic volume estimations for low volume roads in pavement management and environmental impact assessment studies.

 18. Radiographic determination of urinary bladder volume and residual urine volume

  International Nuclear Information System (INIS)

  Klumair, J.

  1977-01-01

  In the course of a long study the author has tested most of the methods for determination of urinary bladder volume. A radiographic method which can state bladder volume exactly in cc's is attainable only with great time and effort. In the author's experience, however, it is possible, by means of a pattern in connection with a IVP, to estimate residual urine volume from a post-void picture of the bladder with sufficient accuracy for practical purposes. An account is given of the production of this pattern and of two relatively simple calculations for residual volume based on AP and lateral views of circular- and ellipsoid-shaped bladders. Also discussed is the radiation exposure which varies with the radiographic methods used. In male patients, the radiation exposure appears to be negligible, especially when the testicles are protected by a radiation shield. In female patients - which make up only a small fraction of all patients -, radiation exposure is higher but must be accepted. (orig./MG) [de

 19. Radiocardiographic determination of the stroke volume and of the heart minute volume in athletes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sattler, R; Stoll, W [Friedrich-Schiller-Universitaet, Jena (German Democratic Republic). Radiologische Klinik

  1981-11-01

  Radiocardiography, a novel radioisotope method for the problemless determination of many cardiodynamic parameters which can be applied also at given physical exercise is presented. On the basis of stroke volume and heart minute volume values from 35 athletes practising different sports and of a comparison with normal values reported in the literature, differences in the cardiac adaptation and the function of athletic hearts and so-called normal hearts are pointed out. The stroke volume of endurance-trained athletes exceeds that of untrained individuals by 30-40 ml. Under exercise the increase of the stroke volume is considerably greater in endurance athletes than in individuals practising other sports or in untrained subjects. At rest the values of the heart minute volume are almost the same in athletes and untrained individuals. Under exercise the heart minute volume of endurance athletes (40 l/min) is nearly twice that of untrained individuals (volume reserve of the athlete).

 20. Radiocardiographic determination of the stroke volume and of the heart minute volume in athletes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sattler, R.; Stoll, W.

  1981-01-01

  Radiocardiography, a novel radioisotope method for the problemless determination of many cardiodynamic parameters which can be applied also at given physical exercise is presented. On the basis of stroke volume and heart minute volume values from 35 athletes practising different sports and of a comparison with normal values reported in the literature, differences in the cardiac adaptation and the function of athletic hearts and so-called normal hearts are pointed out. The stroke volume of endurance-trained athetes exceed that of untrained individuals by 30-40 ml. Under exercise the increase of the stroke volume is considerably greater in endurance athletes than in individuals practising other sports or in untrained subjects. At rest the values of the heart minute volume are almost the same in athletes and untrained individuals. Under exercise the heart minute volume of endurance athletes (40 l/min) is nearly twice that of untrained individuals (volume reserve of the athlete). (author)

 1. Mean nuclear volume

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, O.; Sørensen, Flemming Brandt; Bichel, P.

  1999-01-01

  We evaluated the following nine parameters with respect to their prognostic value in females with endometrial cancer: four stereologic parameters [mean nuclear volume (MNV), nuclear volume fraction, nuclear index and mitotic index], the immunohistochemical expression of cancer antigen (CA125...

 2. Research Studies Index. Authors and Subjects. Volume 1 through Volume 43 (1929-1975).

  Science.gov (United States)

  Drazan, Joseph, Comp.; Scott, Paula, Comp.

  This volume contains author and subject indexes for volumes 1 through 43 (1929-1975) of "Research Studies," a scholarly, multi-disciplinary quarterly published at Washington State University. Each author index entry includes the title, volume, and inclusive pagination of the article. The subject index is a keyword-out-of-context…

 3. Effect of volume expansion on systemic hemodynamics and central and arterial blood volume in cirrhosis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, S; Bendtsen, F; Henriksen, Jens Henrik Sahl

  1995-01-01

  , and arterial pressure were determined before and during a volume expansion induced by infusion of a hyperosmotic galactose solution. RESULTS: During volume expansion, the central and arterial blood volume increased significantly in patients with class A and controls, whereas no significant change was found...... in patients with either class B or class C. Conversely, the noncentral blood volume increased in patients with class B and C. In both patients and controls, the cardiac output increased and the systemic vascular resistance decreased, whereas the mean arterial blood pressure did not change significantly......BACKGROUND & AIMS: Systemic vasodilatation in cirrhosis may lead to hemodynamic alterations with reduced effective blood volume and decreased arterial blood pressure. This study investigates the response of acute volume expansion on hemodynamics and regional blood volumes in patients with cirrhosis...

 4. Aperiodic Volume Optics

  Science.gov (United States)

  Gerke, Tim D.

  Presented in this thesis is an investigation into aperiodic volume optical devices. The three main topics of research and discussion are the aperiodic volume optical devices that we call computer-generated volume holograms (CGVH), defects within periodic 3D photonic crystals, and non-periodic, but ordered 3D quasicrystals. The first of these devices, CGVHs, are designed and investigated numerically and experimentally. We study the performance of multi-layered amplitude computer-generated volume holograms in terms of efficiency and angular/frequency selectivity. Simulation results show that such aperiodic devices can increase diffraction efficiency relative to periodic amplitude volume holograms while maintaining angular and wavelength selectivity. CGVHs are also designed as voxelated volumes using a new projection optimization algorithm. They are investigated using a volumetric diffraction simulation and a standard 3D beam propagation technique as well as experimentally. Both simulation and experiment verify that the structures function according to their design. These represent the first diffractive structures that have the capacity for generating arbitrary transmission and reflection wave fronts and that provide the ability for multiplexing arbitrary functionality given different illumination conditions. Also investigated and discussed in this thesis are 3D photonic crystals and quasicrystals. We demonstrate that these devices can be fabricated using a femtosecond laser direct writing system that is particularly appropriate for fabrication of such arbitrary 3D structures. We also show that these devices can provide 3D partial bandgaps which could become complete bandgaps if fabricated using high index materials or by coating lower index materials with high index metals. Our fabrication method is particularly suited to the fabrication of engineered defects within the periodic or quasi-periodic systems. We demonstrate the potential for fabricating defects within

 5. Understanding the heterogeneity in volume overload and fluid distribution in decompensated heart failure is key to optimal volume management: role for blood volume quantitation.

  Science.gov (United States)

  Miller, Wayne L; Mullan, Brian P

  2014-06-01

  This study sought to quantitate total blood volume (TBV) in patients hospitalized for decompensated chronic heart failure (DCHF) and to determine the extent of volume overload, and the magnitude and distribution of blood volume and body water changes following diuretic therapy. The accurate assessment and management of volume overload in patients with DCHF remains problematic. TBV was measured by a radiolabeled-albumin dilution technique with intravascular volume, pre-to-post-diuretic therapy, evaluated at hospital admission and at discharge. Change in body weight in relation to quantitated TBV was used to determine interstitial volume contribution to total fluid loss. Twenty-six patients were prospectively evaluated. Two patients had normal TBV at admission. Twenty-four patients were hypervolemic with TBV (7.4 ± 1.6 liters) increased by +39 ± 22% (range, +9.5% to +107%) above the expected normal volume. With diuresis, TBV decreased marginally (+30 ± 16%). Body weight declined by 6.9 ± 5.2 kg, and fluid intake/fluid output was a net negative 8.4 ± 5.2 liters. Interstitial compartment fluid loss was calculated at 6.2 ± 4.0 liters, accounting for 85 ± 15% of the total fluid reduction. TBV analysis demonstrated a wide range in the extent of intravascular overload. Dismissal measurements revealed marginally reduced intravascular volume post-diuretic therapy despite large reductions in body weight. Mobilization of interstitial fluid to the intravascular compartment with diuresis accounted for this disparity. Intravascular volume, however, remained increased at dismissal. The extent, composition, and distribution of volume overload are highly variable in DCHF, and this variability needs to be taken into account in the approach to individualized therapy. TBV quantitation, particularly serial measurements, can facilitate informed volume management with respect to a goal of treating to euvolemia. Copyright © 2014 American College of Cardiology Foundation. Published

 6. Long-term, low-level radwaste volume-reduction strategies. Volume 4. Waste disposal costs. Final report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sutherland, A.A.; Adam, J.A.; Rogers, V.C.; Merrell, G.B.

  1984-11-01

  Volume 4 establishes pricing levels at new shallow land burial grounds. The following conclusions can be drawn from the analyses described in the preceding chapters: Application of volume reduction techniques by utilities can have a significant impact on the volumes of wastes going to low-level radioactive waste disposal sites. Using the relative waste stream volumes in NRC81 and the maximum volume reduction ratios provided by Burns and Roe, Inc., it was calculated that if all utilities use maximum volume reduction the rate of waste receipt at disposal sites will be reduced by 40 percent. When a disposal site receives a lower volume of waste its total cost of operation does not decrease by the same proportion. Therefore the average cost for a unit volume of waste received goes up. Whether the disposal site operator knows in advance that he will receive a smaller amount of waste has little influence on the average unit cost ($/ft) of the waste disposed. For the pricing algorithm postulated, the average disposal cost to utilities that volume reduce is relatively independent of whether all utilities practice volume reduction or only a few volume reduce. The general effect of volume reduction by utilities is to reduce their average disposal site costs by a factor of between 1.5 to 2.5. This factor is generally independent of the size of the disposal site. The largest absolute savings in disposal site costs when utilities volume reduce occurs when small disposal sites are involved. This results from the fact that unit costs are higher at small sites. Including in the pricing algorithm a factor that penalizes waste generators who contribute larger amounts of the mobile nuclides 3 H, 14 C, 99 Tc, and 129 I, which may be the subject of site inventory limits, lowers unit disposal costs for utility wastes that contain only small amounts of the nuclides and raises unit costs for other utility wastes

 7. The volume of a soliton

  International Nuclear Information System (INIS)

  Adam, C.; Haberichter, M.; Wereszczynski, A.

  2016-01-01

  There exists, in general, no unique definition of the size (volume, area, etc., depending on dimension) of a soliton. Here we demonstrate that the geometric volume (area etc.) of a soliton is singled out in the sense that it exactly coincides with the thermodynamical or continuum-mechanical volume. In addition, this volume may be defined uniquely for rather arbitrary solitons in arbitrary dimensions.

 8. The volume of a soliton

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Adam, C., E-mail: adam@fpaxp1.usc.es [Departamento de Física de Partículas, Universidad de Santiago de Compostela and Instituto Galego de Física de Altas Enerxias (IGFAE), E-15782 Santiago de Compostela (Spain); Haberichter, M. [School of Mathematics, Statistics and Actuarial Science, University of Kent, Canterbury, CT2 7NF (United Kingdom); Wereszczynski, A. [Institute of Physics, Jagiellonian University, Lojasiewicza 11, Kraków (Poland)

  2016-03-10

  There exists, in general, no unique definition of the size (volume, area, etc., depending on dimension) of a soliton. Here we demonstrate that the geometric volume (area etc.) of a soliton is singled out in the sense that it exactly coincides with the thermodynamical or continuum-mechanical volume. In addition, this volume may be defined uniquely for rather arbitrary solitons in arbitrary dimensions.

 9. Postoperative volume balance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frost, H; Mortensen, C.R.; Secher, Niels H.

  2017-01-01

  In healthy humans, stroke volume (SV) and cardiac output (CO) do not increase with expansion of the central blood volume by head-down tilt or administration of fluid. Here, we exposed 85 patients to Trendelenburg's position about one hour after surgery while cardiovascular variables were determin...

 10. Ovarian volume throughout life

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kelsey, Thomas W; Dodwell, Sarah K; Wilkinson, A Graham

  2013-01-01

  conception to 82 years of age. This model shows that 69% of the variation in ovarian volume is due to age alone. We have shown that in the average case ovarian volume rises from 0.7 mL (95% CI 0.4-1.1 mL) at 2 years of age to a peak of 7.7 mL (95% CI 6.5-9.2 mL) at 20 years of age with a subsequent decline...... to about 2.8 mL (95% CI 2.7-2.9 mL) at the menopause and smaller volumes thereafter. Our model allows us to generate normal values and ranges for ovarian volume throughout life. This is the first validated normative model of ovarian volume from conception to old age; it will be of use in the diagnosis......The measurement of ovarian volume has been shown to be a useful indirect indicator of the ovarian reserve in women of reproductive age, in the diagnosis and management of a number of disorders of puberty and adult reproductive function, and is under investigation as a screening tool for ovarian...

 11. Environmental report 1995. Volume 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Harrach, R.J.; Failor, R.A.; Gallegos, G.M.

  1996-09-01

  This is Volume 2 of the Lawrence Livermore National Laboratory's (LLNL's) annual Environmental Report 1995. This volume is intended to support summary data from Volume 1 and is essentially a detailed data report that provides additional data points, where applicable. Some summary data are also included in Volume 2, and more detailed accounts are given of sample collection and analytical methods. Volume 2 includes information in eight chapters on monitoring of air, air effluent, sewage, surface water, ground water, soil and sediment, vegetation and foodstuff, and environmental radiation, as well as three chapters on ground water protection, compliance self-monitoring and quality assurance

 12. Variable volume combustor

  Science.gov (United States)

  Ostebee, Heath Michael; Ziminsky, Willy Steve; Johnson, Thomas Edward; Keener, Christopher Paul

  2017-01-17

  The present application provides a variable volume combustor for use with a gas turbine engine. The variable volume combustor may include a liner, a number of micro-mixer fuel nozzles positioned within the liner, and a linear actuator so as to maneuver the micro-mixer fuel nozzles axially along the liner.

 13. Bulk-volume behavior of pressure-densified amorphous polymers and free-volume behavior by positron annihilation lifetime measurement

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hagiwara, K.; Ougizawa, T.; Inoue, T.; Hirata, K.; Kobayashi, Y.

  2001-01-01

  In order to study the nature of amorphous polymers, the free volume contribution on the bulk volume change was investigated on the basis of the relationship between the bulk volume behavior by PVT (pressure-volume-temperature) measurement and the free volume behavior by PALS (positron annihilation lifetime spectroscopy) measurement. A densified glass, prepared by cooling at constant rate from the melt state temperature to room temperature under 200 MPa, showed smaller bulk volume and free volume than non-densified glass. And the densified glass showed not only the same glass transition temperature (Tg) as non-densified glass but also another transition at lower temperature around (Tg-30 C). In this glass-glass transition, both the bulk volume and free volume of densified glass recovered to those of non-densified glass. Moreover the densified glass showed different thermal behavior from the glass which was enthalpy-relaxed under atmospheric pressure. From those results, it was considered that the free volume behavior largely related to the behavior of amorphous polymers. (orig.)

 14. Volume definition system for treatment planning

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alakuijala, Jyrki; Pekkarinen, Ari; Puurunen, Harri

  1997-01-01

  Purpose: Volume definition is a difficult and time consuming task in 3D treatment planning. We have studied a systems approach for constructing an efficient and reliable set of tools for volume definition. Our intent is to automate body outline, air cavities and bone volume definition and accelerate definition of other anatomical structures. An additional focus is on assisting in definition of CTV and PTV. The primary goals of this work are to cut down the time used in contouring and to improve the accuracy of volume definition. Methods: We used the following tool categories: manual, semi-automatic, automatic, structure management, target volume definition, and visualization tools. The manual tools include mouse contouring tools with contour editing possibilities and painting tools with a scaleable circular brush and an intelligent brush. The intelligent brush adapts its shape to CT value boundaries. The semi-automatic tools consist of edge point chaining, classical 3D region growing of single segment and competitive volume growing of multiple segments. We tuned the volume growing function to take into account both local and global region image values, local volume homogeneity, and distance. Heuristic seeding followed with competitive volume growing finds the body outline, couch and air automatically. The structure management tool stores ICD-O coded structures in a database. The codes have predefined volume growing parameters and thus are able to accommodate the volume growing dissimilarity function for different volume types. The target definition tools include elliptical 3D automargin for CTV to PTV transformation and target volume interpolation and extrapolation by distance transform. Both the CTV and the PTV can overlap with anatomical structures. Visualization tools show the volumes as contours or color wash overlaid on an image and displays voxel rendering or translucent triangle mesh rendering in 3D. Results: The competitive volume growing speeds up the

 15. Environmental Report 1996, Volume 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harrach, R.J.

  1996-01-01

  This is Volume 2 of the Lawrence Livermore National Laboratory`s (LLNL`s) annual Environmental Report 1996, prepared for the US Department of Energy. Volume 2 supports Volume 1 summary data and is essentially a detailed data report that provides individual data points, where applicable. Volume 2 includes information on monitoring of air, air effluents, sewerable water, surface water, ground water, soil and sediment, vegetation and foodstuff, environmental radiation, and quality assurance.

 16. 7 film om lærerjobbet

  DEFF Research Database (Denmark)

  2010-01-01

  ”Inden man når at få blinket med øjnene, er det faktisk allerede fredag.” Sådan siger Helle Larsen om sit job som lærer nu på. tredje år. I syv små film fortæller lærere, ledere og lærerstuderende om at arbejde i folkeskolen og om at læse til lærer. I filmene beskrives lærerjobbet som værende...

 17. Blockchain to be - Bitcoin not to be?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bechmann, Ken L.

  2018-01-01

  Parallelt med meget store stigninger og fald i kursen på Bitcoin har der været meget opmærksomhed rettet mod anvendelsesmuligheder af kryptovalutaer og den underliggende blockchain-teknologi. Dette nummer af Finans/Invest bidrager til denne diskussion gennem flere artikler. Denne leder drister sig....... Omvendt synes der at være så mange mulige anvendelser af blockchain-teknologien, at vi her nok kun så småt er begyndt at se toppen af isbjerget....

 18. Increased intracranial volume in Parkinson's disease

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krabbe, Katja; Karlsborg, Merete; Hansen, Andreas

  2005-01-01

  segmentation and outlining of regions in order to identify regional volume changes that might be useful in the diagnosis of the two diseases. RESULTS: Patients with PD had significantly larger intracranial volumes (ICVs) and significantly smaller putaminal and sustantia nigra volumes than controls. MSA...... patients had significantly smaller substantia nigra and caudate volumes than controls but normal intracranial volume. In both patient groups there was a further trend towards smaller amygdala volumes. DISCUSSION: Increased ICV in PD patients is a new finding that may be explained by genetic factors...

 19. Volume calculations of coarse woody debris; evaluation of coarse woody debris volume calculations and consequences for coarse woody debris volume estimates in forest reserves

  NARCIS (Netherlands)

  Wijdeven, S.M.J.; Vaessen, O.H.B.; Hees, van A.F.M.; Olsthoorn, A.F.M.

  2005-01-01

  Dead wood is recognized as one of the key indicators for sustainable forest management and biodiversity. Accurate assessments of dead wood volume are thus necessary. In this study New volume models were designed based on actual volume measurements of coarse woody debris. The New generic model

 20. Modeling Approach for Estimating Co-Produced Water Volumes and Saltwater Disposal Volumes in Oklahoma

  Science.gov (United States)

  Murray, K. E.

  2016-12-01

  Management of produced fluids has become an important issue in Oklahoma because large volumes of saltwater are co-produced with oil and gas, and disposed into saltwater disposal wells at high rates. Petroleum production increased from 2009-2015, especially in central and north-central Oklahoma where the Mississippian and Hunton zones were redeveloped using horizontal wells and dewatering techniques that have led to a disproportional increase in produced water volumes. Improved management of co-produced water, including desalination for beneficial reuse and decreased saltwater disposal volumes, is only possible if spatial and temporal trends can be defined and related to the producing zones. It is challenging to quantify the volumes of co-produced water by region or production zone because co-produced water volumes are generally not reported. Therefore, the goal of this research is to estimate co-produced water volumes for 2008-present with an approach that can be replicated as petroleum production shifts to other regions. Oil and gas production rates from subsurface zones were multiplied by ratios of H2O:oil and H2O:gas for the respective zones. Initial H2O:oil and H2O:gas ratios were adjusted/calibrated, by zone, to maximize correlation of county-scale produced H2O estimates versus saltwater disposal volumes from 2013-2015. These calibrated ratios were then used to compute saltwater disposal volumes from 2008-2012 because of apparent data gaps in reported saltwater disposal volumes during that timeframe. This research can be used to identify regions that have the greatest need for produced water treatment systems. The next step in management of produced fluids is to explore optimal energy-efficient strategies that reduce deleterious effects.

 1. Some aspects of the relation between the volume of prostate carcinoma and its interstitial BT volume

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zivanovic, A; Babic, J; Erak, M.; Dabic, K.; Donat, D.; Kuzmanovic, Z.; Savic, D.

  1996-01-01

  It is a fact that the volume achieved by the interstitial procedure during the brachy treatment of prostate carcinoma is several times smaller than the one we get in, so called, external beam therapy. Furthermore, interstitial brachytherapy offers the possibility to apply large dose into the small volume. However, both dose and volume are at the same time the factors that limit the therapy and the main technical offenders in case of therapy failure. We tried, through a strong individual approach, to compare the volume obtained mathematically and the volume obtained by planning (TPS). By means of clinical examinations and CT scans we conceived a prostate as half of the volume of ellipsoid under one condition only: the magnification of the prostate has to be a symmetrical one. Finally, we applied the following formula: V prostate=(1(2)) ellipsoid=2.09·a/2·e/2·b where a=(1(2)) of sagittal diameter b=prostate height (from apex to base) c=(1(2)) of transversal diameter Each volume obtained in the this way has been taken into account during the application of interstitial needles which in their own way and in accordance to a routine planning, form an active therapeutic interstitial volume. The obtained data showed differences between these two types of volumes. From the statistical point of view, mathematically obtained volume of CV was 16.6% while interstitial volume was 14.9%. T-test was 3.9. On average, mathematical volume is lower and this balance is a desirable one because it means a smaller possibility for potential positive biopsy as a result of a 'rest' tumour. If on the other hand, positive biopsy is a result of the 'rest' tumour and our interpretation has been a contradictory one, precious time with disappointing results will be lost. At the end we achieved: a) double checked control of the embraced volumes, b) stronger fulcrum for the next step: dose-fraction balance

 2. 36 CFR 223.36 - Volume determination.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 36 Parks, Forests, and Public Property 2 2010-07-01 2010-07-01 false Volume determination. 223.36... Volume determination. (a) Timber sale contracts may provide for volume determination by scaling... the contract or permit provides for the determination of volume by tree measurement and the timber has...

 3. Effect of large volume paracentesis on plasma volume--a cause of hypovolemia

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kao, H.W.; Rakov, N.E.; Savage, E.; Reynolds, T.B.

  1985-01-01

  Large volume paracentesis, while effectively relieving symptoms in patients with tense ascites, has been generally avoided due to reports of complications attributed to an acute reduction in intravascular volume. Measurements of plasma volume in these subjects have been by indirect methods and have not uniformly confirmed hypovolemia. We have prospectively evaluated 18 patients (20 paracenteses) with tense ascites and peripheral edema due to chronic liver disease undergoing 5 liter paracentesis for relief of symptoms. Plasma volume pre- and postparacentesis was assessed by a 125 I-labeled human serum albumin dilution technique as well as by the change in hematocrit and postural blood pressure difference. No significant change in serum sodium, urea nitrogen, hematocrit or postural systolic blood pressure difference was noted at 24 or 48 hr after paracentesis. Serum creatinine at 24 hr after paracentesis was unchanged but a small but statistically significant increase in serum creatinine was noted at 48 hr postparacentesis. Plasma volume changed -2.7% (n = 6, not statistically significant) during the first 24 hr and -2.8% (n = 12, not statistically significant) during the 0- to 48-hr period. No complications from paracentesis were noted. These results suggest that 5 liter paracentesis for relief of symptoms is safe in patients with tense ascites and peripheral edema from chronic liver disease

 4. Bench test evaluation of volume delivered by modern ICU ventilators during volume-controlled ventilation.

  Science.gov (United States)

  Lyazidi, Aissam; Thille, Arnaud W; Carteaux, Guillaume; Galia, Fabrice; Brochard, Laurent; Richard, Jean-Christophe M

  2010-12-01

  During volume-controlled ventilation, part of the volume delivered is compressed into the circuit. To correct for this phenomenon, modern ventilators use compensation algorithms. Humidity and temperature also influence the delivered volume. In a bench study at a research laboratory in a university hospital, we compared nine ICU ventilators equipped with compensation algorithms, one with a proximal pneumotachograph and one without compensation. Each ventilator was evaluated under normal, obstructive, and restrictive conditions of respiratory mechanics. For each condition, three tidal volumes (V (T)) were set (300, 500, and 800 ml), with and without an inspiratory pause. The insufflated volume and the volume delivered at the Y-piece were measured independently, without a humidification device, under ambient temperature and pressure and dry gas conditions. We computed the actually delivered V (T) to the lung under body temperature and pressure and saturated water vapour conditions (BTPS). For target V (T) values of 300, 500, and 800 ml, actually delivered V (T) under BTPS conditions ranged from 261 to 396 ml (-13 to +32%), from 437 to 622 ml (-13 to +24%), and from 681 to 953 ml (-15 to +19%), respectively (p ventilators.

 5. Leder und Pelz am Ende des Mittelalters und zu Beginn der Neuzeit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Atzbach, Rainer

  In the center of the former imperial town Kempten thousands of everyday objects had been discovered. The thesis analyzes the leather and fur finds, which had been concealed between the late 15th and the late 16th century in blind floors and between the walls of a group of late medieval citizen...

 6. Cell volume regulation: physiology and pathophysiology

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lambert, I H; Hoffmann, E K; Pedersen, Stine Helene Falsig

  2008-01-01

  are sensed are still far from clear, significant progress has been made with respect to the nature of the sensors, transducers and effectors that convert a change in cell volume into a physiological response. In the present review, we summarize recent major developments in the field, and emphasize......Cell volume perturbation initiates a wide array of intracellular signalling cascades, leading to protective and adaptive events and, in most cases, activation of volume-regulatory osmolyte transport, water loss, and hence restoration of cell volume and cellular function. Cell volume is challenged....../hypernatremia. On the other hand, it has recently become clear that an increase or reduction in cell volume can also serve as a specific signal in the regulation of physiological processes such as transepithelial transport, cell migration, proliferation and death. Although the mechanisms by which cell volume perturbations...

 7. Early changes in volume and non-enhanced volume of acoustic neurinoma after stereotactic gamma-radiosurgery

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oyama, Hirofumi; Kobayashi, Tatsuya; Kida, Yoshihisa; Tanaka, Takayuki; Mori, Yoshimasa; Iwakoshi, Takayasu; Niwa, Masahiro; Kai, Osamu; Hirose, Mitsuhiko [Komaki City Hospital, Aichi (Japan)

  1994-09-01

  The effectiveness of stereotactic gamma-radiosurgery for treating acoustic neurinoma was evaluated by measuring the volumes of the tumor, non-enhanced tumor, and cerebellar edema in 13 patients with acoustic neurinoma who were followed up for 9 to 15 months (median 12.7 mos) after treatment. The tumor volume and non-enhanced volume tended to reach a maximum after 6 months, and cerebellar edema volume after 9 months, then decreased gradually thereafter. Hearing loss tended to increase gradually, but involvement of the facial nerve was transient. (author).

 8. Wave energy devices with compressible volumes.

  Science.gov (United States)

  Kurniawan, Adi; Greaves, Deborah; Chaplin, John

  2014-12-08

  We present an analysis of wave energy devices with air-filled compressible submerged volumes, where variability of volume is achieved by means of a horizontal surface free to move up and down relative to the body. An analysis of bodies without power take-off (PTO) systems is first presented to demonstrate the positive effects a compressible volume could have on the body response. Subsequently, two compressible device variations are analysed. In the first variation, the compressible volume is connected to a fixed volume via an air turbine for PTO. In the second variation, a water column separates the compressible volume from another volume, which is fitted with an air turbine open to the atmosphere. Both floating and bottom-fixed, axisymmetric, configurations are considered, and linear analysis is employed throughout. Advantages and disadvantages of each device are examined in detail. Some configurations with displaced volumes less than 2000 m 3 and with constant turbine coefficients are shown to be capable of achieving 80% of the theoretical maximum absorbed power over a wave period range of about 4 s.

 9. REFLECTION AND REFRACTION, VOLUME 2.

  Science.gov (United States)

  KLAUS, DAVID J.; AND OTHERS

  THIS VOLUME 2 OF A TWO-VOLUME SET PROVIDES AUTOINSTRUCTION IN PHYSICS. THE UNITS COVERED IN THIS VOLUME ARE (1) REFLECTION OF LIGHT, (2) PHOTOMETRY, (3) POLARIZATION, (4) REFRACTION OF LIGHT, (5) SNELL'S LAW, (6) LENSES, FOCUS, AND FOCAL POINTS, (7) IMAGE FORMATION, AND (8) ABERRATIONS, THE EYE, AND MAGNIFICATION. THE INTRODUCTION AND UNITS ON…

 10. ANDRA - Referential Materials. Volume 1: Context and scope; Volume 2: Argillaceous materials; Volume 3: Cementitious materials; Volume 4: The corrosion of metallic materials

  International Nuclear Information System (INIS)

  2001-01-01

  This huge document gathers four volumes. The first volume presents some generalities about materials used in the storage of radioactive materials (definition, design principle, current choices and corresponding storage components, general properties of materials and functions of the corresponding storage components, physical and chemical solicitations experienced by materials in a storage), and the structure and content of the other documents. The second volume addresses argillaceous materials. It presents some generalities about these materials in the context of a deep geological storage, and about their design. It presents and comments the crystalline and chemical, and physical and chemical characteristics of swelling argillaceous materials and minerals, describes how these swelling argillaceous materials are shaped and set up, presents and comments physical properties (hydraulic, mechanical and thermal properties) of these materials, comments and discusses the modelling of the geo-chemical behaviour, and their behaviour in terms of containment and transport of radionuclides. The third volume addresses cementitious materials. It presents some generalities about these materials in the context of a deep geological storage, and about their definition and specifications. It presents some more detailed generalities (cement definition and composition, hydration, microstructure of hydrated cements, adjuvants), presents and comments their physical properties (fresh concrete structure and influence of composition, main aimed properties in the hardened status, transfer, mechanical, and thermal properties, shaping and setting up of these materials, technical solutions for hydraulic works). The fourth volume addresses the corrosion of metallic materials. It presents some generalities about these materials in the context of a deep geological storage of radioactive materials. It presents metallic materials and discusses their corrosion behaviour. It describes the peculiarities

 11. Projektlederen ogvirksomhedens strategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mikkelsen, Hans; Riis, Jens Ove

  2008-01-01

  Ledere af udviklingsprojekter må i stigende grad bruge tid og kræfter på udadvendt ledelse. For udviklingsprojekter skal gennemføres i komplekse og dynamiske omgivelser, hvor formulerede strategier og handlingsplaner ikke entydigt definerer mål og rammer for udviklingsprojekter. Projekterne under...... bevågenhed, mange, mindre forbedringstiltag i dagligdagen udført af Kaizen-grupper og kvalitetsscirkler - og en midtergruppe af enkeltstående udviklingsprojekter, som er afdelingsskabte og konkurrerer om ressourcer og opmærksomhed. Udgivelsesdato: Februar...

 12. Bokföringsbrott : Ett resultat av oaktsamhet i bokföring?

  OpenAIRE

  Abdlwafa, Lezan; Balci, Anita; Safari, Awat

  2013-01-01

  Datum: 29 maj, 2013 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, ESTMälardalens Högskola Författare: Lezan Abdlwafa, Anita Balci & Awat Safari Titel: Bokföringsbrott – Ett resultat av oaktsamhet i bokföring? Handledare: Ulla Pettersson Nyckelord: Bokföringsbrott, oaktsamhet, bokföringsskyldighet, god redovisningssed, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, konkursförvaltare Frågeställning: På vilket sätt leder näringsidkarens oaktsamhe...

 13. Comparison of actual tidal volume in neonatal lung model volume control ventilation using three ventilators.

  Science.gov (United States)

  Toyama, H; Endo, Y; Ejima, Y; Matsubara, M; Kurosawa, S

  2011-07-01

  In neonates, small changes in tidal volumes (V(T)) may lead to complications. Previous studies have shown a significant difference between ventilator-measured tidal volume and tidal volume delivered (actual V(T)). We evaluated the accuracy of three different ventilators to deliver small V(T) during volume-controlled ventilation. We tested Servo 300, 840 ventilator and Evita 4 Neoflow ventilators with lung models simulating normal and injured neonatal lung compliance models. Gas volume delivered from the ventilator into the test circuit (V(TV)) and actual V(T) to the test lung were measured using Ventrak respiration monitors at set V(T) (30 ml). The gas volume increase of the breathing circuit was then calculated. Tidal volumes of the SV300 and PB840 in both lung models were similar to the set V(T) and the actual tidal volumes in the injured model (20.7 ml and 19.8 ml, respectively) were significantly less than that in the normal model (27.4 ml and 23.4 ml). PB840 with circuit compliance compensation could not improve the actual V(T). V(TV) of the EV4N in the normal and the injured models (37.8 ml and 46.6 ml) were markedly increased compared with set V(T), and actual V(T) were similar to set V(T) in the normal and injured model (30.2 ml and 31.9 ml, respectively). EV4N measuring V(T) close to the lung could match actual V(T) to almost the same value as the set V(T) however the gas volume of the breathing circuit was increased. If an accurate value for the patient's actual V(T) is needed, this V(T) must be measured by a sensor located between the Y-piece and the tracheal tube.

 14. Structure-volume relationships: singular volume effects produced by cupric ion-globular protein interaction.

  Science.gov (United States)

  Katz, S; Shinaberry, G; Heck, E L; Squire, W

  1980-08-05

  The nature of the volume isotherms produced by the coordination of Cu(II) with ovalbumin and bovine serum albumin differs substantially from the adsorption isotherms produced by these systems. Whereas there was increased binding of Cu(II) associated with a pH increase from pH 5.3 to pH 7.4, the volume isotherms for these systems did not exhibit this type of pH dependence. The volume changes were determined at 30.0 +/- 0.001 degrees C with microdilatometers which could be read to 0.01 muL. The binding isotherms for ovalbumin at pH 5.3 and 7.4 and for bovine serum albumin at pH 5.3 was resolved by a Scatchard plot to yield the appropriate thermodynamic parameters. An algorithm was derived to calculate the distribution of the individual PMi complexes, i.e., PMi-1 + M in equilibrium (Ki) PMi where i equals 1, 2, 3, ..., n moles of cation, M, bound per mole of protein, P, for the above systems. The volume isotherms were then resolved in terms of the constituent delta Vi terms, i.e., the volume change produced by the formation of the individual PMi complexes. These values were verified by an independent graphical differentiation procedure. The coordination of Cu(II) to BSA at pH 7.4 produced a cooperative adsorption isotherm which was not amenable to a Scatchard analysis. The resultant anomalous volume isotherm was resolved into a component related to Cu(II)-site interaction and a negative volume effect attributable to a conformational change induced by complex formation. This structural transition which occurs at physiological pH may constitute a control mechanism for regulating the serum level of Cu(II) and possibly other divalent ions.

 15. Colloid volume loading does not mitigate decreases in central blood volume during simulated hemorrhage while heat stressed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Crandall, Craig G; Wilson, Thad E; Marving, Jens

  2012-01-01

  attenuates the reduction in regional blood volumes during a simulated hemorrhagic challenge imposed via lower-body negative pressure (LBNP). Seven subjects underwent 30 mmHg LBNP while normothermic, during passive heat stress (increased internal temperature ~1°C), and while continuing to be heated after...... intravenous colloid volume loading (11 ml/kg). Relative changes in torso and regional blood volumes were determined by gamma camera imaging with technetium-99m labeled erythrocytes. Heat stress reduced blood volume in all regions (ranging from 7 to 16%), while subsequent volume loading returned those values...... to normothermic levels. While normothermic, LBNP reduced blood volume in all regions (torso: 22±8%; heart: 18±6%; spleen: 15±8%). During LBNP while heat stressed, the reductions in blood volume in each region were markedly greater when compared to LBNP while normothermic (torso: 73±2%; heart: 72±3%; spleen: 72...

 16. Effects of uncertainty in model predictions of individual tree volume on large area volume estimates

  Science.gov (United States)

  Ronald E. McRoberts; James A. Westfall

  2014-01-01

  Forest inventory estimates of tree volume for large areas are typically calculated by adding model predictions of volumes for individual trees. However, the uncertainty in the model predictions is generally ignored with the result that the precision of the large area volume estimates is overestimated. The primary study objective was to estimate the effects of model...

 17. Volume dose of organs at risk in the irradiated volume

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hishikawa, Yoshio; Tanaka, Shinichi; Miura, Takashi

  1984-01-01

  Absorbed dose of organs at risk in the 50% irradiated volume needs to be carefully monitored because there is high risk of radiation injury. This paper reports on the histogram of threedimensional volume dose of organs at risk, which is obtained by computer calculation of CT scans. In order to obtain this histogram, CT is first performed in the irradiation field. The dose in each pixel is then examined by the computer as to each slice. After the pixels of all slices in the organ at risk of the irradiated field are classified according to the doses, the number of pixels in the same dose class is counted. The result is expressed in a histogram. The histogram can show the differences of influence to organs at risk given by various radiation treatment techniques. Total volume dose of organs at risk after radiotherapy can also be obtained by integration of each dose of different treatment techniques. (author)

 18. Troglitazone treatment increases bone marrow adipose tissue volume but does not affect trabecular bone volume in mice

  DEFF Research Database (Denmark)

  Erikstrup, Lise Tornvig; Mosekilde, Leif; Justesen, J

  2001-01-01

  proliferator activated receptor-gamma (PPARgamma). Histomorphometric analysis of proximal tibia was performed in order to quantitate the amount of trabecular bone volume per total volume (BV/TV %), adipose tissue volume per total volume (AV/TV %), and hematopoietic marrow volume per total volume (HV......Aging is associated with decreased trabecular bone mass and increased adipocyte formation in bone marrow. As osteoblasts and adipocytes share common precursor cells present in the bone marrow stroma, it has been proposed that an inverse relationship exists between adipocyte and osteoblast....../TV %) using the point-counting technique. Bone size did not differ between the two groups. In troglitazone-treated mice, AV/TV was significantly higher than in control mice (4.7+/-2.1% vs. 0.2+/-0.3%, respectively, mean +/- SD, P

 19. Natural look in volume restoration.

  Science.gov (United States)

  Lupo, Mary P

  2008-09-01

  Filling and volumizing injection procedures are currently widely used for facial augmentation and re-establishing a youthful appearance. Aesthetic physicians have advanced from the practice of treating single lines and wrinkles towards filling large facial areas to globally restore natural facial contours and meet patient demand for nonsurgical rejuvenation. This review describes the different categories of fillers and volumizers based on their duration of action and ability to create a natural looking effect; they can be broadly classified as temporary or long-lasting biodegradable agents, or permanent nonbiodegradable agents. Temporary fillers are effective to correct lines and wrinkles, but may not adequately meet the need for global facial rejuvenation and volume replacement in a long-term, cost-efficient manner. Permanent fillers for global restoration pose the issue of long-term safety, and may not be compatible with changes in facial architecture with continued aging. Longer lasting volumizers provide patients with a durable, effective option for the restoration of facial volume and the re-establishment of youthful facial contours. Temporary fillers and volumizers may also be used in combination to provide a wide source of options for the global restoration and rejuvenation of the face.

 20. Basic Quechua. Volume I: Quechua Reader. Volume II: Quechua Grammar and Dictionary.

  Science.gov (United States)

  Aitken-Soux, Percy G.; Crapo, Richley H.

  Volume I, the reader, has 86 lessons consisting of short passages and vocabulary lists. The language and the stories presented were learned and collected at the Indian community and Hacienda of Cayara near Potosi, Bolivia. Translations of the passages are provided in a separate section. The second volume presents the grammar and phonology of the…

 1. Correlation between metabolic tumor volume and pathologic tumor volume in squamous cell carcinoma of the oral cavity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Murphy, James D.; Chisholm, Karen M.; Daly, Megan E.; Wiegner, Ellen A.; Truong, Daniel; Iagaru, Andrei; Maxim, Peter G.; Loo, Billy W.; Graves, Edward E.; Kaplan, Michael J.; Kong, Christina; Le, Quynh-Thu

  2011-01-01

  Purpose: To explore the relationship between pathologic tumor volume and volume estimated from different tumor segmentation techniques on 18 F-fluorodeoxyglucose (FDG) positron emission tomography (PET) in oral cavity cancer. Materials and methods: Twenty-three patients with squamous cell carcinoma of the oral tongue had PET–CT scans before definitive surgery. Pathologic tumor volume was estimated from surgical specimens. Metabolic tumor volume (MTV) was defined from PET–CT scans as the volume of tumor above a given SUV threshold. Multiple SUV thresholds were explored including absolute SUV thresholds, relative SUV thresholds, and gradient-based techniques. Results: Multiple MTV’s were associated with pathologic tumor volume; however the correlation was poor (R 2 range 0.29–0.58). The ideal SUV threshold, defined as the SUV that generates an MTV equal to pathologic tumor volume, was independently associated with maximum SUV (p = 0.0005) and tumor grade (p = 0.024). MTV defined as a function of maximum SUV and tumor grade improved the prediction of pathologic tumor volume (R 2 = 0.63). Conclusions: Common SUV thresholds fail to predict pathologic tumor volume in head and neck cancer. The optimal technique that allows for integration of PET–CT with radiation treatment planning remains to be defined. Future investigation should incorporate biomarkers such as tumor grade into definitions of MTV.

 2. On the volume of cremated remains

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harvig, Lise Lock; Lynnerup, Niels

  2013-01-01

  Harvig, L., Lynnerup, N. 2013. On the effective volume of prehistoric cremains - a comparative study of cremated bone volume measured manually and assessed by Computed Tomography. Journal of Archaeological Science 40, p. 2713–2722.......Harvig, L., Lynnerup, N. 2013. On the effective volume of prehistoric cremains - a comparative study of cremated bone volume measured manually and assessed by Computed Tomography. Journal of Archaeological Science 40, p. 2713–2722....

 3. Effect of high and low ultrafiltration volume during hemodialysis on relative blood volume

  NARCIS (Netherlands)

  Dasselaar, JJ; de Jong, PE; Huisman, RM; Franssen, CFM

  2006-01-01

  Achieving an optimal posthemodialysis hydration status may be difficult because objective criteria for dry weight are lacking. Both relative blood volume changes (Delta RBV) at the end of hemodialysis and Delta RBV normalized for ultrafiltration volume (Delta RBV/UF ratio) have been reported to

 4. Data collection system. Volume 1, Overview and operators manual; Volume 2, Maintenance manual; Appendices

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Caudell, R.B.; Bauder, M.E.; Boyer, W.B.; French, R.E.; Isidoro, R.J.; Kaestner, P.C.; Perkins, W.G.

  1993-09-01

  Sandia National Laboratories (SNL) Instrumentation Development Department was tasked by the Defense Nuclear Agency (DNA) to record data on Tektronix RTD720 Digitizers on the HUNTERS TROPHY field test conducted at the Nevada Test Site (NTS) on September 18, 1992. This report contains a overview and description of the computer hardware and software that was used to acquire, reduce, and display the data. The document is divided into two volumes: an overview and operators manual (Volume 1) and a maintenance manual (Volume 2).

 5. Lung volumes: measurement, clinical use, and coding.

  Science.gov (United States)

  Flesch, Judd D; Dine, C Jessica

  2012-08-01

  Measurement of lung volumes is an integral part of complete pulmonary function testing. Some lung volumes can be measured during spirometry; however, measurement of the residual volume (RV), functional residual capacity (FRC), and total lung capacity (TLC) requires special techniques. FRC is typically measured by one of three methods. Body plethysmography uses Boyle's Law to determine lung volumes, whereas inert gas dilution and nitrogen washout use dilution properties of gases. After determination of FRC, expiratory reserve volume and inspiratory vital capacity are measured, which allows the calculation of the RV and TLC. Lung volumes are commonly used for the diagnosis of restriction. In obstructive lung disease, they are used to assess for hyperinflation. Changes in lung volumes can also be seen in a number of other clinical conditions. Reimbursement for measurement of lung volumes requires knowledge of current procedural terminology (CPT) codes, relevant indications, and an appropriate level of physician supervision. Because of recent efforts to eliminate payment inefficiencies, the 10 previous CPT codes for lung volumes, airway resistance, and diffusing capacity have been bundled into four new CPT codes.

 6. Petroleum supply annual 1994. Volume 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  1995-01-01

  The Petroleum Supply Annual (PSA) contains information on the supply and disposition of crude oil and petroleum products. The publication reflects data that were collected from the petroleum industry during 1994 through annual and monthly surveys. The PSA is divided into two volumes. This first volume contains four sections: Summary Statistics, Detailed Statistics, Refinery Capacity, and Oxygenate Capacity each with final annual data. The second volume contains final statistics for each month of 1994, and replaces data previously published in the Petroleum Supply Monthly (PSM). The tables in Volumes 1 and 2 are similarly numbered to facilitate comparison between them. Below is a description of each section in Volume 1 of the PSA

 7. Cerebellar volume in patients with dementia Volume cerebelar em pacientes com demência

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonardo Baldaçara

  2011-01-01

  Full Text Available OBJECTIVE: The aim of this study was to examine the cerebellar volume of subjects at different stages of Alzheimer's disease and to investigate whether volume reductions in this structure are related to cognitive decline. METHOD: Ninety-six subjects from an epidemiological study were submitted to a magnetic resonance imaging scan and evaluated using the Mini-Mental State Examination and the Functional Activities Questionnaire. Subjects were divided into five groups according to the Clinical Dementia Rating scale. Twenty-six subjects from the original group who had no dementia diagnosis at baseline were re-evaluated for the onset of dementia after two years. RESULTS: The volumes of the cerebellar hemispheres, posterior cerebellar lobe, vermis and temporal lobe were found to be reduced as a function of the severity of the disease. There were significant positive correlations between the volume of the temporal lobe and cerebellum and the language, attention, and total scores in the Mini-Mental State Examination and the Functional Activities Questionnaire. A logistic regression analysis demonstrated that reduced temporal lobe, posterior cerebellar lobe and vermal volume at baseline is a risk factor for the onset of dementia. CONCLUSION: This is the first study demonstrating that reduced cerebellar volume is already apparent at the predementia stage. The results of this study support the involvement of the cerebellum in the progression of dementia. Whereas the cerebellum might not be directly associated with the origin of Alzheimer's disease, it may provide useful information related to its prognosis.OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi examinar o volume cerebelar em indivíduos em diferentes fases da doença de Alzheimer e investigar se sua redução estaria relacionada com o declínio cognitivo. MÉTODO: Noventa e seis indivíduos de um estudo epidemiológico foram submetidos à ressonância magnética e avaliados por meio do Mini Exame do Estado

 8. Cerebellar volume in patients with dementia Volume cerebelar em pacientes com demência

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonardo Baldaçara

  2011-06-01

  Full Text Available OBJECTIVE: The aim of this study was to examine the cerebellar volume of subjects at different stages of Alzheimer's disease and to investigate whether volume reductions in this structure are related to cognitive decline. METHOD: Ninety-six subjects from an epidemiological study were submitted to a magnetic resonance imaging scan and evaluated using the Mini-Mental State Examination and the Functional Activities Questionnaire. Subjects were divided into five groups according to the Clinical Dementia Rating scale. Twenty-six subjects from the original group who had no dementia diagnosis at baseline were re-evaluated for the onset of dementia after two years. RESULTS: The volumes of the cerebellar hemispheres, posterior cerebellar lobe, vermis and temporal lobe were found to be reduced as a function of the severity of the disease. There were significant positive correlations between the volume of the temporal lobe and cerebellum and the language, attention, and total scores in the Mini-Mental State Examination and the Functional Activities Questionnaire. A logistic regression analysis demonstrated that reduced temporal lobe, posterior cerebellar lobe and vermal volume at baseline is a risk factor for the onset of dementia. CONCLUSION: This is the first study demonstrating that reduced cerebellar volume is already apparent at the predementia stage. The results of this study support the involvement of the cerebellum in the progression of dementia. Whereas the cerebellum might not be directly associated with the origin of Alzheimer's disease, it may provide useful information related to its prognosis.OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi examinar o volume cerebelar em indivíduos em diferentes fases da doença de Alzheimer e investigar se sua redução estaria relacionada com o declínio cognitivo. MÉTODO: Noventa e seis indivíduos de um estudo epidemiológico foram submetidos à ressonância magnética e avaliados por meio do Mini Exame do Estado

 9. Prostate volume measurement by TRUS using heights obtained by transaxial and midsagittal scaning: comparison with specimen volume following radical prostatectomy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Park, Bung Bin; Kim, Jae Kyun; Choi, Sung Hoon; Noh, Han Na; Ji, Eun Kyung; Cho, Kyoung Sik

  2000-01-01

  The purpose of this study was to determine, when measuring prostate volume by TRUS, whether height is more accurately determined by transaxial or midsagittal scanning. Sixteen patients who between March 1995 and March 1998 underwent both preoperative TRUS and radical prostatectomy for prostate cancer were included in this study. Using prolate ellipse volume calculation (height x length x width x π/6), TRUS prostate volume was determined, and was compared with the measured volume of the specimen. Prostate volume measured by TRUS, regardless of whether height was determined transaxially or midsagittally, correlated closely with real specimen volume. When height was measured in one of these planes, a paired t test revealed no significant difference between TRUS prostate volume and real specimen volume (p = .411 and p = .740, respectively), nor were there significant differences between the findings of transaxial and midsagittal scanning (p = .570). A paired sample test, however, indicated that TRUS prostate volumes determined transaxially showed a higher correlation coefficient (0.833) and a lower standard deviation (9.04) than those determined midsagittally (0.714 and 11.48, respectively). Prostate volume measured by TRUS closely correlates with real prostate volume. Furthermore, we suggest that when measuring prostate volume in this way, height is more accurately determined by transaxial than by midsagittal scanning

 10. Recurrence interval analysis of trading volumes.

  Science.gov (United States)

  Ren, Fei; Zhou, Wei-Xing

  2010-06-01

  We study the statistical properties of the recurrence intervals τ between successive trading volumes exceeding a certain threshold q. The recurrence interval analysis is carried out for the 20 liquid Chinese stocks covering a period from January 2000 to May 2009, and two Chinese indices from January 2003 to April 2009. Similar to the recurrence interval distribution of the price returns, the tail of the recurrence interval distribution of the trading volumes follows a power-law scaling, and the results are verified by the goodness-of-fit tests using the Kolmogorov-Smirnov (KS) statistic, the weighted KS statistic and the Cramér-von Mises criterion. The measurements of the conditional probability distribution and the detrended fluctuation function show that both short-term and long-term memory effects exist in the recurrence intervals between trading volumes. We further study the relationship between trading volumes and price returns based on the recurrence interval analysis method. It is found that large trading volumes are more likely to occur following large price returns, and the comovement between trading volumes and price returns is more pronounced for large trading volumes.

 11. Surface Plasmon Absorption in MoS2 and Graphene-MoS2 Micro-Gratings and the Impact of a Liquid Crystal Substrate (Postprint)

  Science.gov (United States)

  2018-04-27

  was partially supported by EOARD Grant 15IOE011. 1 L. Ju, B. Geng, J. Horng, C. Girit, M. Martin , Z. Hao, H. A. Bechtel, X. Liang, A. Zettl, Y. R... Martin -Moreno, and A. Yu. Nikitin, J. Opt. 15, 114008 (2013). 7 R. Alaee, M. Farhat, C. Rockstuhl, and F. Lederer, Opt. Express 20, 28017 (2012). 8 Y...Chaves, J. D. Caldwell, A. Kumar, N. X. Fang, P. Avouris, T. F. Heinz, F. Guinea, L. Martin -Moreno, and F. Koppens, Nature Materials 16, 182 (2017

 12. Estonia hukk jõuab kinolinale / Anari Koppel

  Index Scriptorium Estoniae

  Koppel, Anari

  2003-01-01

  Saksamaal esilinastub 2. oktoobril poliitiline põnevusfilm "Balti torm" ("Baltic Storm"), mis kujutab parvlaev "Estonia" hukku venelaste vandenõu tulemusena. Film jõuab Eestis linale novembri alul. Produtsendid on Jutta Rabe ja Kaj Holmberg, režissöör ja üks stsenariste Reuben Leder, peaosades Greta Scacchi ja Jürgen Prochnow. Kaasa teeb ka Donald Sutherland USA kindrali rollis. Eesti näitlejaist teevad kaasa Rein Oja ja väikeses rollis Urmas Alenderi lesk Helje Kaskel. Kõlab ka U. Alenderi laul

 13. A note on stereological estimation of the volume-weighted second moment of particle volume

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, E B; Sørensen, Flemming Brandt

  1991-01-01

  It is shown that for a variety of biological particle shapes, the volume-weighted second moment of particle volume can be estimated stereologically using only the areas of particle transects, which can be estimated manually by point-counting....

 14. The parallel volume at large distances

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kampf, Jürgen

  In this paper we examine the asymptotic behavior of the parallel volume of planar non-convex bodies as the distance tends to infinity. We show that the difference between the parallel volume of the convex hull of a body and the parallel volume of the body itself tends to . This yields a new proof...... for the fact that a planar body can only have polynomial parallel volume, if it is convex. Extensions to Minkowski spaces and random sets are also discussed....

 15. The parallel volume at large distances

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kampf, Jürgen

  In this paper we examine the asymptotic behavior of the parallel volume of planar non-convex bodies as the distance tends to infinity. We show that the difference between the parallel volume of the convex hull of a body and the parallel volume of the body itself tends to 0. This yields a new proof...... for the fact that a planar body can only have polynomial parallel volume, if it is convex. Extensions to Minkowski spaces and random sets are also discussed....

 16. Method and apparatus for imaging volume data

  International Nuclear Information System (INIS)

  Drebin, R.; Carpenter, L.C.

  1987-01-01

  An imaging system projects a two dimensional representation of three dimensional volumes where surface boundaries and objects internal to the volumes are readily shown, and hidden surfaces and the surface boundaries themselves are accurately rendered by determining volume elements or voxels. An image volume representing a volume object or data structure is written into memory. A color and opacity is assigned to each voxel within the volume and stored as a red (R), green (G), blue (B), and opacity (A) component, three dimensional data volume. The RGBA assignment for each voxel is determined based on the percentage component composition of the materials represented in the volume, and thus, the percentage of color and transparency associated with those materials. The voxels in the RGBA volume are used as mathematical filters such that each successive voxel filter is overlayed over a prior background voxel filter. Through a linear interpolation, a new background filter is determined and generated. The interpolation is successively performed for all voxels up to the front most voxel for the plane of view. The method is repeated until all display voxels are determined for the plane of view. (author)

 17. Comparison of Hippocampal Volume in Dementia Subtypes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vijayakumar, Avinash; Vijayakumar, Abhishek

  2012-01-01

  Aims. To examine the relationship between different types of dementia and hippocampal volume. Methods. Hippocampal volume was measured using FL3D sequence magnetic resonance imaging in 26 Alzheimer's, vascular dementia, mixed dementia, and normal pressure hydrocephalus patients and 15 healthy controls and also hippocampal ratio, analyzed. Minimental scale was used to stratify patients on cognitive function impairments. Results. Hippocampal volume and ratio was reduced by 25% in Alzheimer's disease, 21% in mixed dementia, 11% in vascular dementia and 5% in normal pressure hydrocephalus in comparison to control. Also an asymmetrical decrease in volume of left hippocampus was noted. The severity of dementia increased in accordance to decreasing hippocampal volume. Conclusion. Measurement in hippocampal volume may facilitate in differentiating different types of dementia and in disease progression. There was a correlation between hippocampal volume and severity of cognitive impairment

 18. Comparing Volumes of Prisms and Pyramids

  Science.gov (United States)

  Vinogradova, Natalya

  2012-01-01

  Students' experience in using formulas for volumes is often limited to substituting numbers into given formulas. An activity presented in this article may help students make connections between the formulas for volumes of prisms and volumes of pyramids. In addition, some interesting facts from number theory arise, demonstrating strong connections…

 19. Quantifying Uncertainty in Soil Volume Estimates

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roos, A.D.; Hays, D.C.; Johnson, R.L.; Durham, L.A.; Winters, M.

  2009-01-01

  Proper planning and design for remediating contaminated environmental media require an adequate understanding of the types of contaminants and the lateral and vertical extent of contamination. In the case of contaminated soils, this generally takes the form of volume estimates that are prepared as part of a Feasibility Study for Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) sites and/or as part of the remedial design. These estimates are typically single values representing what is believed to be the most likely volume of contaminated soil present at the site. These single-value estimates, however, do not convey the level of confidence associated with the estimates. Unfortunately, the experience has been that pre-remediation soil volume estimates often significantly underestimate the actual volume of contaminated soils that are encountered during the course of remediation. This underestimation has significant implications, both technically (e.g., inappropriate remedial designs) and programmatically (e.g., establishing technically defensible budget and schedule baselines). Argonne National Laboratory (Argonne) has developed a joint Bayesian/geostatistical methodology for estimating contaminated soil volumes based on sampling results, that also provides upper and lower probabilistic bounds on those volumes. This paper evaluates the performance of this method in a retrospective study that compares volume estimates derived using this technique with actual excavated soil volumes for select Formerly Utilized Sites Remedial Action Program (FUSRAP) Maywood properties that have completed remedial action by the U.S. Army Corps of Engineers (USACE) New York District. (authors)

 20. Drusen Volume and Retinal Pigment Epithelium Abnormal Thinning Volume Predict 2-Year Progression of Age-Related Macular Degeneration.

  Science.gov (United States)

  Folgar, Francisco A; Yuan, Eric L; Sevilla, Monica B; Chiu, Stephanie J; Farsiu, Sina; Chew, Emily Y; Toth, Cynthia A

  2016-01-01

  To analyze the value of novel measures of retinal pigment epithelium-drusen complex (RPEDC) volume to predict 2-year disease progression of intermediate age-related macular degeneration (AMD). Prospective, observational study. Three hundred forty-five AMD and 122 non-AMD participants enrolled in the Age Related Eye Disease Study 2 Ancillary Spectral-Domain (SD) Optical Coherence Tomography (OCT) study. High-density SD OCT macular volumes were obtained at yearly study visits. The RPEDC abnormal thickening (henceforth, OCT drusen) and RPEDC abnormal thinning (RAT) volumes were generated by semiautomated segmentation of total RPEDC within a 5-mm-diameter macular field. Volume change and odds ratio (OR) with 95% confidence intervals (CI) for progression to advanced AMD with choroidal neovascularization (CNV) or central geographic atrophy (GA). Complete volumes were obtained in 265 and 266 AMD eyes and in 115 and 97 control eyes at baseline and at year 2, respectively. In AMD eyes, mean (standard deviation) OCT drusen volume increased from 0.08 mm(3) (0.16 mm(3)) to 0.10 mm(3) (0.23 mm(3); P < 0.001), and RAT volume increased from 8.3 × 10(-4) mm(3) (20.8 × 10(-4) mm(3)) to 18.4 × 10(-4) mm(3) (46.6 × 10(-4) mm(3); P < 0.001). Greater baseline OCT drusen volume was associated with 2-year progression to CNV (P = 0.002). Odds of developing CNV increased by 31% for every 0.1-mm(3) increase in baseline OCT drusen volume (OR, 1.31; 95% CI, 1.06-1.63; P = 0.013). Greater baseline RAT volume was associated with significant 2-year increase in RAT volume (P < 0.001), noncentral GA (P < 0.001), and progression to central GA (P < 0.001). Odds of developing central GA increased by 32% for every 0.001-mm(3) increase in baseline RAT volume (OR, 1.32; 95% CI, 1.14-1.53; P < 0.001). In non-AMD eyes, all volumes were significantly lower than AMD eyes and showed no significant 2-year change. Macular OCT drusen and RAT volumes increased significantly in AMD eyes over 2 years

 1. Geometry of lengths, areas, and volumes two-dimensional spaces, volume 1

  CERN Document Server

  Cannon, James W

  2017-01-01

  This is the first of a three volume collection devoted to the geometry, topology, and curvature of 2-dimensional spaces. The collection provides a guided tour through a wide range of topics by one of the twentieth century's masters of geometric topology. The books are accessible to college and graduate students and provide perspective and insight to mathematicians at all levels who are interested in geometry and topology. The first volume begins with length measurement as dominated by the Pythagorean Theorem (three proofs) with application to number theory; areas measured by slicing and scaling, where Archimedes uses the physical weights and balances to calculate spherical volume and is led to the invention of calculus; areas by cut and paste, leading to the Bolyai-Gerwien theorem on squaring polygons; areas by counting, leading to the theory of continued fractions, the efficient rational approximation of real numbers, and Minkowski's theorem on convex bodies; straight-edge and compass constructions, giving c...

 2. Delivered volumes of enteral nutrition exceed prescribed volumes.

  Science.gov (United States)

  Walker, Renee Nichole; Utech, Anne; Velez, Maria Eugenia; Schwartz, Katie

  2014-10-01

  Enteral nutrition (EN) provisions are typically calculated based on a 24-hour infusion period. However, feedings are often interrupted for daily activities, procedures, or gastrointestinal intolerance. The study's objective was to determine the delivered EN quantities provided to stable hospitalized patients, using cellular time and measured volumes to verify our EN calculation adjustment. A supply of consecutively numbered ready-to-hang (RTH) EN product was delivered to the bedside of 26 inpatients with established EN tolerance at goal rates on various types of nursing units. The dietitian weighed the volume remaining in the infusing product and recorded the measurement time. On the following days, the dietitian continued to weigh the infusing RTH product and the empty RTH bottles saved by nursing. The primary outcome was the difference between the prescribed and delivered EN provisions, which was calculated with a paired t test. Patients received significantly more calories in the delivered enteral feeding (mean [SD], 1678 [385] kcal) than prescribed calories in the EN order (1489 [246 kcal]; t = 3.736, P = .001), adjusting for observed time. No significant differences were found between nursing units, product, and rate. EN delivered may actually exceed ordered amounts by 5%–21% (mean, 12%) with feeding pump inaccuracy as the primary contributing factor. This differs from what others have found. Our findings support using a volume-based ordering system vs a rate-based ordering system for more accurate EN delivery.

 3. Human gallbladder pressure and volume

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borly, L; Højgaard, L; Grønvall, S

  1996-01-01

  volume with only slight changes in intraluminal pressure (n = 4). Except for the zero drift, this piece of equipment seemed to fulfil the requirements of being able to measure pressure in the GB. In vivo measurements showed a good clinical reproducibility of the method, and also that respiration...... influenced by respiration (n = 8) and the pressure seems to be higher in the sitting position than in the supine position (n = 5). Cystic duct opening pressure was 10.4, 11.2 and 16.8 mmHg (n = 3). Pressure-volume responses showed that the GB up to a certain volume could accommodate increases in intraluminal...... and patient posture influenced the pressure measurements. Further, a GB pressure-volume relationship was demonstrated, and the possibility of a cystic duct opening pressure was described....

 4. VOLUMNECT: measuring volumes with Kinect

  Science.gov (United States)

  Quintino Ferreira, Beatriz; Griné, Miguel; Gameiro, Duarte; Costeira, João. Paulo; Sousa Santos, Beatriz

  2014-03-01

  This article presents a solution to volume measurement object packing using 3D cameras (such as the Microsoft KinectTM). We target application scenarios, such as warehouses or distribution and logistics companies, where it is important to promptly compute package volumes, yet high accuracy is not pivotal. Our application auto- matically detects cuboid objects using the depth camera data and computes their volume and sorting it allowing space optimization. The proposed methodology applies to a point cloud simple computer vision and image processing methods, as connected components, morphological operations and Harris corner detector, producing encouraging results, namely an accuracy in volume measurement of 8mm. Aspects that can be further improved are identified; nevertheless, the current solution is already promising turning out to be cost effective for the envisaged scenarios.

 5. CONTAMINATED SOIL VOLUME ESTIMATE TRACKING METHODOLOGY

  International Nuclear Information System (INIS)

  Durham, L.A.; Johnson, R.L.; Rieman, C.; Kenna, T.; Pilon, R.

  2003-01-01

  The U.S. Army Corps of Engineers (USACE) is conducting a cleanup of radiologically contaminated properties under the Formerly Utilized Sites Remedial Action Program (FUSRAP). The largest cost element for most of the FUSRAP sites is the transportation and disposal of contaminated soil. Project managers and engineers need an estimate of the volume of contaminated soil to determine project costs and schedule. Once excavation activities begin and additional remedial action data are collected, the actual quantity of contaminated soil often deviates from the original estimate, resulting in cost and schedule impacts to the project. The project costs and schedule need to be frequently updated by tracking the actual quantities of excavated soil and contaminated soil remaining during the life of a remedial action project. A soil volume estimate tracking methodology was developed to provide a mechanism for project managers and engineers to create better project controls of costs and schedule. For the FUSRAP Linde site, an estimate of the initial volume of in situ soil above the specified cleanup guidelines was calculated on the basis of discrete soil sample data and other relevant data using indicator geostatistical techniques combined with Bayesian analysis. During the remedial action, updated volume estimates of remaining in situ soils requiring excavation were calculated on a periodic basis. In addition to taking into account the volume of soil that had been excavated, the updated volume estimates incorporated both new gamma walkover surveys and discrete sample data collected as part of the remedial action. A civil survey company provided periodic estimates of actual in situ excavated soil volumes. By using the results from the civil survey of actual in situ volumes excavated and the updated estimate of the remaining volume of contaminated soil requiring excavation, the USACE Buffalo District was able to forecast and update project costs and schedule. The soil volume

 6. Volume holographic memory

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cornelia Denz

  2000-05-01

  Full Text Available Volume holography represents a promising alternative to existing storage technologies. Its parallel data storage leads to high capacities combined with short access times and high transfer rates. The design and realization of a compact volume holographic storage demonstrator is presented. The technique of phase-coded multiplexing implemented to superimpose many data pages in a single location enables to store up to 480 holograms per storage location without any moving parts. Results of analog and digital data storage are shown and real time optical image processing is demonstrated.

 7. Radiographic heart-volume estimation in normal cats

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ahlberg, N.E.; Hansson, K.; Svensson, L.; Iwarsson, K.

  1989-01-01

  Heart volume mensuration was evaluated on conventional radiographs from eight normal cats in different body positions using computed tomography (CT). Heart volumes were calculated from orthogonal thoracic radiographs in ventral and dorsal recumbency and from radiographs exposed with a vertical X-ray beam in dorsal and lateral recumbency using the formula for an ellipsoid body. Heart volumes were also estimated with CT in ventral, dorsal, right lateral and left lateral recumbency. No differences between heart volumes from CT in ventral recumbency and those from CT in right and left lateral recumbency were seen. In dorsal recumbency, however, significantly lower heart volumes were obtained. Heart volumes from CT in ventral recumbency were similar to those from radiographs in ventral and dorsal recumbency and dorsal/left lateral recumbency. Close correlation was also demonstrated between heart volumes from radiographs in dorsal/ left lateral recumbency and body weights of the eight cats

 8. Plasma volume changes during hypoglycaemia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hilsted, J; Bendtsen, F; Christensen, N J

  1990-01-01

  To investigate whether previously reported changes in venous blood volume and composition induced by acute hypoglycaemia in humans are representative for the entire body we measured erythrocyte 51Cr content, haematocrit, plasma volume, intravascular albumin content and transcapillary escape rate...... of albumin in arterial and venous blood in seven healthy subjects before and during insulin-induced hypoglycaemia. In both vascular sites blood 51Cr content and the haematocrit increased, plasma volume and intravascular albumin content decreased and the transcapillary escape rate of albumin increased during...

 9. HARNESSING BIG DATA VOLUMES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bogdan DINU

  2014-04-01

  Full Text Available Big Data can revolutionize humanity. Hidden within the huge amounts and variety of the data we are creating we may find information, facts, social insights and benchmarks that were once virtually impossible to find or were simply inexistent. Large volumes of data allow organizations to tap in real time the full potential of all the internal or external information they possess. Big data calls for quick decisions and innovative ways to assist customers and the society as a whole. Big data platforms and product portfolio will help customers harness to the full the value of big data volumes. This paper deals with technical and technological issues related to handling big data volumes in the Big Data environment.

 10. The relative volume growth of minimal submanifolds

  DEFF Research Database (Denmark)

  Markvorsen, Steen; Palmer, V.

  2002-01-01

  The volume growth of certain well-defined subsets of minimal submanifolds in riemannian spaces are compared with the volume growth of balls and spheres ill space forms of constant curvature.......The volume growth of certain well-defined subsets of minimal submanifolds in riemannian spaces are compared with the volume growth of balls and spheres ill space forms of constant curvature....

 11. Control volume based hydrocephalus research

  Science.gov (United States)

  Cohen, Benjamin; Voorhees, Abram; Wei, Timothy

  2008-11-01

  Hydrocephalus is a disease involving excess amounts of cerebral spinal fluid (CSF) in the brain. Recent research has shown correlations to pulsatility of blood flow through the brain. However, the problem to date has presented as too complex for much more than statistical analysis and understanding. This talk will highlight progress on developing a fundamental control volume approach to studying hydrocephalus. The specific goals are to select physiologically control volume(s), develop conservation equations along with the experimental capabilities to accurately quantify terms in those equations. To this end, an in vitro phantom is used as a simplified model of the human brain. The phantom's design consists of a rigid container filled with a compressible gel. The gel has a hollow spherical cavity representing a ventricle and a cylindrical passage representing the aquaducts. A computer controlled piston pump supplies pulsatile volume fluctuations into and out of the flow phantom. MRI is used to measure fluid velocity, and volume change as functions of time. Independent pressure measurements and flow rate measurements are used to calibrate the MRI data. These data are used as a framework for future work with live patients.

 12. Petroleum supply annual 1998: Volume 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1999-06-01

  The ``Petroleum Supply Annual`` (PSA) contains information on the supply and disposition of crude oil and petroleum products. The publication reflects data that were collected from the petroleum industry during 1998 through annual and monthly surveys. The PSA is divided into two volumes. This first volume contains three sections: Summary Statistics, Detailed Statistics, and Refinery Statistics; each with final annual data. The second volume contains final statistics for each month of 1998, and replaces data previously published in the PSA. The tables in Volumes 1 and 2 are similarly numbered to facilitate comparison between them. 16 figs., 59 tabs.

 13. Petroleum supply annual, 1997. Volume 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-06-01

  The Petroleum Supply Annual (PSA) contains information on the supply and disposition of crude oil and petroleum products. The publication reflects data that were collected from the petroleum industry during 1997 through annual and monthly surveys. The PSA is divided into two volumes. This first volume contains three sections: Summary Statistics, Detailed Statistics, and Refinery Statistics; each with final annual data. The second volume contains final statistics for each month of 1997, and replaces data previously published in the Petroleum Supply Monthly (PSM). The tables in Volumes 1 and 2 are similarly numbered to facilitate comparison between them. 16 figs., 48 tabs.

 14. Petroleum supply annual 1992: Volume 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  1993-01-01

  The Petroleum Supply Annual (PSA) contains information on the supply and disposition of crude oil and petroleum products. The publication reflects data that were collected from the petroleum industry during 1992 through annual and monthly surveys. The PSA is divided into two volumes. This first volume contains four sections: Summary Statistics, Detailed Statistics, Refinery Capacity and Oxygenate Capacity each with final annual data. The second volume contains final statistics for each month of 1992, and replaces data previously published in the Petroleum Supply Monthly (PSM). The tables in Volumes 1 and 2 are similarly numbered to facilitate comparison between them

 15. Petroleum supply annual 1998: Volume 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  1999-06-01

  The ''Petroleum Supply Annual'' (PSA) contains information on the supply and disposition of crude oil and petroleum products. The publication reflects data that were collected from the petroleum industry during 1998 through annual and monthly surveys. The PSA is divided into two volumes. This first volume contains three sections: Summary Statistics, Detailed Statistics, and Refinery Statistics; each with final annual data. The second volume contains final statistics for each month of 1998, and replaces data previously published in the PSA. The tables in Volumes 1 and 2 are similarly numbered to facilitate comparison between them. 16 figs., 59 tabs

 16. Petroleum supply annual, 1997. Volume 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  1998-06-01

  The Petroleum Supply Annual (PSA) contains information on the supply and disposition of crude oil and petroleum products. The publication reflects data that were collected from the petroleum industry during 1997 through annual and monthly surveys. The PSA is divided into two volumes. This first volume contains three sections: Summary Statistics, Detailed Statistics, and Refinery Statistics; each with final annual data. The second volume contains final statistics for each month of 1997, and replaces data previously published in the Petroleum Supply Monthly (PSM). The tables in Volumes 1 and 2 are similarly numbered to facilitate comparison between them. 16 figs., 48 tabs

 17. An experimental study on the excitation of large volume airguns in a small volume body of water

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang, Baoshan; Yang, Wei; Yuan, Songyong; Ge, Hongkui; Chen, Yong; Guo, Shijun; Xu, Ping

  2010-01-01

  A large volume airgun array is effective in generating seismic waves, which is extensively used in large volume bodies of water such as oceans, lakes and reservoirs. So far, the application of large volume airguns is subject to the distribution of large volume bodies of water. This paper reports an attempt to utilize large volume airguns in a small body of water as a seismic source for seismotectonic studies. We carried out a field experiment in Mapaoquan pond, Fangshan district, Beijing, during the period 25–30 May 2009. Bolt LL1500 airguns, each with volumes of 2000 in 3 , the largest commercial airguns available today, were used in this experiment. We tested the excitation of the airgun array with one or two guns. The airgun array was placed 7–11 m below the water's surface. The near- and far-field seismic motions induced by the airgun source were recorded by a 100 km long seismic profile composed of 16 portable seismometers and a 100 m long strong motion seismograph profile, respectively. The following conclusions can be drawn from this experiment. First, it is feasible to excite large volume airguns in a small volume body of water. Second, seismic signals from a single shot of one airgun can be recognized at the offset up to 15 km. Taking advantage of high source repeatability, we stacked records from 128 shots to enhance the signal-to-noise ratio, and direct P-waves can be easily identified at the offset ∼50 km in stacked records. Third, no detectable damage to fish or near-field constructions was caused by the airgun shots. Those results suggest that large volume airguns excited in small bodies of water can be used as a routinely operated seismic source for mid-scale (tens of kilometres) subsurface explorations and monitoring under various running conditions

 18. Finite Volumes for Complex Applications VII

  CERN Document Server

  Ohlberger, Mario; Rohde, Christian

  2014-01-01

  The methods considered in the 7th conference on "Finite Volumes for Complex Applications" (Berlin, June 2014) have properties which offer distinct advantages for a number of applications. The second volume of the proceedings covers reviewed contributions reporting successful applications in the fields of fluid dynamics, magnetohydrodynamics, structural analysis, nuclear physics, semiconductor theory and other topics. The finite volume method in its various forms is a space discretization technique for partial differential equations based on the fundamental physical principle of conservation. Recent decades have brought significant success in the theoretical understanding of the method. Many finite volume methods preserve further qualitative or asymptotic properties, including maximum principles, dissipativity, monotone decay of free energy, and asymptotic stability. Due to these properties, finite volume methods belong to the wider class of compatible discretization methods, which preserve qualitative propert...

 19. The volume of the human knee joint.

  Science.gov (United States)

  Matziolis, Georg; Roehner, Eric; Windisch, Christoph; Wagner, Andreas

  2015-10-01

  Despite its clinical relevance, particularly in septic knee surgery, the volume of the human knee joint has not been established to date. Therefore, the objective of this study was to determine knee joint volume and whether or not it is dependent on sex or body height. Sixty-one consecutive patients (joints) who were due to undergo endoprosthetic joint replacement were enrolled in this prospective study. During the operation, the joint volume was determined by injecting saline solution until a pressure of 200 mmHg was achieved in the joint. The average volume of all knee joints was 131 ± 53 (40-290) ml. The volume was not found to be dependent on sex, but it was dependent on the patients' height (R = 0.312, p = 0.014). This enabled an estimation of the joint volume according to V = 1.6 height - 135. The considerable inter-individual variance of the knee joint volume would suggest that it should be determined or at least estimated according to body height if the joint volume has consequences for the diagnostics or therapy of knee disorders.

 20. Gross tumor volume and clinical target volume: soft-tissue sarcoma of the extremities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lartigau, E.; Kantor, G.; Lagarde, P.; Taieb, S.; Ceugnart, L.; Vilain, M.O.; Penel, N.; Depadt, G.

  2001-01-01

  Soft tissue sarcomas of the extremities are currently treated with more conservative and functional approaches, combining surgery, radiotherapy and chemotherapy. The role of external beam radiotherapy and brachytherapy has been defined through randomized studies performed in the 80's and 90's. However, the ubiquity of tumour location for these tumours makes difficult a systematic definition of local treatments. Tumour volume definition is based on pre and post surgical imaging (MRI) and on described pathological report. The clinical target volume will take into account quality of the resection and anatomical barriers and will be based on an anatomy and not only on safety margins around the tumour bed. General rules for this irradiation (doses, volumes) and principal results will be presented. (authors)

 1. Specification of volume and dose in radiotherapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Levernes, S.

  1997-01-01

  As a result of a questionnaire about dose and volume specifications in radiotherapy in the Nordic countries, a group has been set up to propose common recommendations for these countries. The proposal is partly based on ICRU 50, but with major extensions. These extensions fall into three areas: patient geometry, treatment geometry, and dose specifications. For patient geometry and set-up one need alignment markings and anatomical reference points, the latter can be divided into internal and external reference points. These points are necessary to get relationships between coordinate systems related to patient and to treatment unit. For treatment geometry the main volume will be an anatomical target volume which just encompass the clinical target volume with all its variations and movements. This anatomical volume are the most suitable volume for prescription, optimization and reporting dose. A set-up margin should be added to the beam periphery in beams-eye-view to get the minimum size and shape of the beam. For dose specification the most important parameter for homogeneous dose distributions is the arithmetic mean of dose to the anatomical target volume together with its standard deviation. In addition the dose to the ICRU reference point should be reported for intercomparison, together with minimum and maximum doses or dose volume histograms for the anatomical target volume. (author)

 2. The Oxford History of English Lexicography. Volume I: General ...

  African Journals Online (AJOL)

  A.P. Cowie (Editor). The Oxford History of English Lexicography. Volume I: General-purpose Dictionaries. Volume II: Specialized Dictionaries. 2009. Volume I: xviii + 467 pp., Volume II: xix + 551 pp. ISBN Volume I–II: 978-0-19-928562-4. Volume I: 978-0-19-928560-0. Volume II: 978-0-19-928561-7. Oxford: Oxford University ...

 3. Finding related functional neuroimaging volumes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Finn Årup; Hansen, Lars Kai

  2004-01-01

  We describe a content-based image retrieval technique for finding related functional neuroimaging experiments by voxelization of sets of stereotactic coordinates in Talairach space, comparing the volumes and reporting related volumes in a sorted list. Voxelization is accomplished by convolving ea...

 4. Formula-derived prostate volume determination

  NARCIS (Netherlands)

  Aarnink, R. G.; de la Rosette, J. J.; Debruyne, F. M.; Wijkstra, H.

  1996-01-01

  OBJECTIVES: Despite disadvantages such as time-consuming and tedious to the user, planimetric volumetry is considered to be the most accurate method for prostate volume determination. This study investigates the possibilities of formula-derived volume determination and reveals the best alternative

 5. Treatment plan evaluation using dose-volume histogram (DVH) and spatial dose-volume histogram (zDVH)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cheng, C.-W.; Das, Indra J.

  1999-01-01

  Objective: The dose-volume histogram (DVH) has been accepted as a tool for treatment-plan evaluation. However, DVH lacks spatial information. A new concept, the z-dependent dose-volume histogram (zDVH), is presented as a supplement to the DVH in three-dimensional (3D) treatment planning to provide the spatial variation, as well as the size and magnitude of the different dose regions within a region of interest. Materials and Methods: Three-dimensional dose calculations were carried out with various plans for three disease sites: lung, breast, and prostate. DVHs were calculated for the entire volume. A zDVH is defined as a differential dose-volume histogram with respect to a computed tomographic (CT) slice position. In this study, zDVHs were calculated for each CT slice in the treatment field. DVHs and zDVHs were compared. Results: In the irradiation of lung, DVH calculation indicated that the treatment plan satisfied the dose-volume constraint placed on the lung and zDVH of the lung revealed that a sizable fraction of the lung centered about the central axis (CAX) received a significant dose, a situation that warranted a modification of the treatment plan due to the removal of one lung. In the irradiation of breast with tangential fields, the DVH showed that about 7% of the breast volume received at least 110% of the prescribed dose (PD) and about 11% of the breast received less than 98% PD. However, the zDVHs of the breast volume in each of seven planes showed the existence of high-dose regions of 34% and 15%, respectively, of the volume in the two caudal-most planes and cold spots of about 40% in the two cephalic planes. In the treatment planning of prostate, DVHs showed that about 15% of the bladder and 40% of the rectum received 102% PD, whereas about 30% of the bladder and 50% of the rectum received the full dose. Taking into account the hollow structure of both the bladder and the rectum, the dose-surface histograms (DSH) showed larger hot-spot volume, about

 6. Quantitative prediction of respiratory tidal volume based on the external torso volume change: a potential volumetric surrogate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li Guang; Arora, Naveen C; Xie Huchen; Ning, Holly; Citrin, Deborah; Kaushal, Aradhana; Zach, Leor; Camphausen, Kevin; Miller, Robert W; Lu Wei; Low, Daniel

  2009-01-01

  An external respiratory surrogate that not only highly correlates with but also quantitatively predicts internal tidal volume should be useful in guiding four-dimensional computed tomography (4DCT), as well as 4D radiation therapy (4DRT). A volumetric surrogate should have advantages over external fiducial point(s) for monitoring respiration-induced motion of the torso, which deforms in synchronization with a patient-specific breathing pattern. This study establishes a linear relationship between the external torso volume change (TVC) and lung air volume change (AVC) by validating a proposed volume conservation hypothesis (TVC = AVC) throughout the respiratory cycle using 4DCT and spirometry. Fourteen patients' torso 4DCT images and corresponding spirometric tidal volumes were acquired to examine this hypothesis. The 4DCT images were acquired using dual surrogates in cine mode and amplitude-based binning in 12 respiratory stages, minimizing residual motion artifacts. Torso and lung volumes were calculated using threshold-based segmentation algorithms and volume changes were calculated relative to the full-exhalation stage. The TVC and AVC, as functions of respiratory stages, were compared, showing a high correlation (r = 0.992 ± 0.005, p 2 = 0.980) without phase shift. The AVC was also compared to the spirometric tidal volumes, showing a similar linearity (slope = 1.030 ± 0.092, R 2 = 0.947). In contrast, the thoracic and abdominal heights measured from 4DCT showed relatively low correlation (0.28 ± 0.44 and 0.82 ± 0.30, respectively) and location-dependent phase shifts. This novel approach establishes the foundation for developing an external volumetric respiratory surrogate.

 7. Delivery of tidal volume from four anaesthesia ventilators during volume-controlled ventilation: a bench study.

  Science.gov (United States)

  Wallon, G; Bonnet, A; Guérin, C

  2013-06-01

  Tidal volume (V(T)) must be accurately delivered by anaesthesia ventilators in the volume-controlled ventilation mode in order for lung protective ventilation to be effective. However, the impact of fresh gas flow (FGF) and lung mechanics on delivery of V(T) by the newest anaesthesia ventilators has not been reported. We measured delivered V(T) (V(TI)) from four anaesthesia ventilators (Aisys™, Flow-i™, Primus™, and Zeus™) on a pneumatic test lung set with three combinations of lung compliance (C, ml cm H2O(-1)) and resistance (R, cm H2O litre(-1) s(-2)): C60R5, C30R5, C60R20. For each CR, three FGF rates (0.5, 3, 10 litre min(-1)) were investigated at three set V(T)s (300, 500, 800 ml) and two values of PEEP (0 and 10 cm H2O). The volume error = [(V(TI) - V(Tset))/V(Tset)] ×100 was computed in body temperature and pressure-saturated conditions and compared using analysis of variance. For each CR and each set V(T), the absolute value of the volume error significantly declined from Aisys™ to Flow-i™, Zeus™, and Primus™. For C60R5, these values were 12.5% for Aisys™, 5% for Flow-i™ and Zeus™, and 0% for Primus™. With an increase in FGF, absolute values of the volume error increased only for Aisys™ and Zeus™. However, in C30R5, the volume error was minimal at mid-FGF for Aisys™. The results were similar at PEEP 10 cm H2O. Under experimental conditions, the volume error differed significantly between the four new anaesthesia ventilators tested and was influenced by FGF, although this effect may not be clinically relevant.

 8. Measurement of synovial fluid volume using urea.

  Science.gov (United States)

  Kraus, V B; Stabler, T V; Kong, S Y; Varju, G; McDaniel, G

  2007-10-01

  To examine the utility of using urea concentrations for determining Synovial Fluid (SF) joint volume in effused and non-effused joints. Knee joint SF was aspirated from 159 human study participants with symptomatic osteoarthritis of at least one knee either directly (165 knees) or by lavage (110 knees). Serum was obtained immediately prior to SF aspiration. Participants were asked to rate individual knee pain, aching or stiffness. SF and serum urea levels were determined using a specific enzymatic method run on an automated CMA600 analyzer. Cell counts were performed on direct SF aspirates when volume permitted. The formula for calculating SF joint volume was as follows: V(j)=C(D)(V(I))/(C-C(D)) with V(j)=volume of SF in entire joint, C(D)=concentration of urea in diluted (lavage) SF, V(I)=volume of saline injected into joint, and C=concentration of urea in undiluted (neat) SF derived below where C=0.897(C(S)) and C(s)=concentration of urea in serum. There was an excellent correlation (r(2)=0.8588) between SF and serum urea in the direct aspirates with a ratio of 0.897 (SF/serum). Neither urea levels nor the SF/serum ratio showed any correlation with Kellgren Lawrence (KL) grade, or cell count. While urea levels increased with age there was no change in the ratio. Intraarticular SF volumes calculated for the lavaged knees ranged from 0.555 to 71.71ml with a median volume of 3.048ml. There was no correlation of SF volume to KL grade but there was a positive correlation (P=0.001) between SF volume and self-reported individual knee pain. Our urea results for direct aspirates indicate an equilibrium state between serum and SF with regard to the water fraction. This equilibrium exists regardless of disease status (KL grade), inflammation (cell count), or age, making it possible to calculate intraarticular volume of lavaged joints based upon this urea method. Most of the joint volumes we calculated fell within the previously reported range for normal knees of 0.5-4.0ml

 9. Physiology of cell volume regulation in vertebrates

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Else K; Lambert, Ian H; Pedersen, Stine F

  2009-01-01

  and their regulation by, e.g., membrane deformation, ionic strength, Ca(2+), protein kinases and phosphatases, cytoskeletal elements, GTP binding proteins, lipid mediators, and reactive oxygen species, upon changes in cell volume. We also discuss the nature of the upstream elements in volume sensing in vertebrate...... organisms. Importantly, cell volume impacts on a wide array of physiological processes, including transepithelial transport; cell migration, proliferation, and death; and changes in cell volume function as specific signals regulating these processes. A discussion of this issue concludes the review.......The ability to control cell volume is pivotal for cell function. Cell volume perturbation elicits a wide array of signaling events, leading to protective (e.g., cytoskeletal rearrangement) and adaptive (e.g., altered expression of osmolyte transporters and heat shock proteins) measures and, in most...

 10. The relationships between breast volume, breast dense volume and volumetric breast density with body mass index, body fat mass and ethnicity

  Science.gov (United States)

  Zakariyah, N.; Pathy, N. B.; Taib, N. A. M.; Rahmat, K.; Judy, C. W.; Fadzil, F.; Lau, S.; Ng, K. H.

  2016-03-01

  It has been shown that breast density and obesity are related to breast cancer risk. The aim of this study is to investigate the relationships of breast volume, breast dense volume and volumetric breast density (VBD) with body mass index (BMI) and body fat mass (BFM) for the three ethnic groups (Chinese, Malay and Indian) in Malaysia. We collected raw digital mammograms from 2450 women acquired on three digital mammography systems. The mammograms were analysed using Volpara software to obtain breast volume, breast dense volume and VBD. Body weight, BMI and BFM of the women were measured using a body composition analyser. Multivariable logistic regression was used to determine the independent predictors of increased overall breast volume, breast dense volume and VBD. Indians have highest breast volume and breast dense volume followed by Malays and Chinese. While Chinese are highest in VBD, followed by Malay and Indian. Multivariable analysis showed that increasing BMI and BFM were independent predictors of increased overall breast volume and dense volume. Moreover, BMI and BFM were independently and inversely related to VBD.

 11. The GABRB1 gene is associated with thalamus volume and modulates the association between thalamus volume and intelligence.

  Science.gov (United States)

  Zhu, Bi; Chen, Chuansheng; Xue, Gui; Lei, Xuemei; Li, Jin; Moyzis, Robert K; Dong, Qi; Lin, Chongde

  2014-11-15

  The GABRB1 gene encodes the beta 1 subunit of the gamma-aminobutyric acid A receptor (GABA A receptor), which is responsible for mediating inhibitory neurotransmission in the thalamus. Potential relationships between the GABRB1 gene, thalamus volume, and intelligence have been suggested by previous clinical studies, but have not been directly examined among nonclinical samples. The current study collected structural MRI, genetic, and behavioral data from 316 healthy Chinese adults (including 187 females and 129 males), and examined associations between GABRB1 variants, thalamus volume, and intelligence (measured by the Wechsler Adult Intelligence Scale Revised). After controlling for intracranial volume, sex, and age, GABRB1 genetic polymorphism at the SNP rs7435958 had the strongest association with thalamus volume (p = 0.002 and 0.00008 for left and right thalamus volumes, respectively), with GG homozygotes having smaller bilateral thalamus volumes than the other genotypes. Furthermore, there were positive correlations between bilateral thalamus volumes and intelligence, especially for GABRB1 rs7435958 GG female homozygotes (r's = 0.31 and 0.29, p intelligence with left and right thalamus volumes, respectively). This study provides the first evidence for the involvement of the GABRB1 gene in the thalamus structure and their interactive effects on intelligence. Future studies of the thalamus-intelligence associations should consider genetic factors as potential moderators. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 12. Graphical calculus of volume, inverse volume and Hamiltonian operators in loop quantum gravity

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yang, Jinsong [Guizhou University, Department of Physics, Guiyang (China); Academia Sinica, Institute of Physics, Taipei (China); Ma, Yongge [Beijing Normal University, Department of Physics, Beijing (China)

  2017-04-15

  To adopt a practical method to calculate the action of geometrical operators on quantum states is a crucial task in loop quantum gravity. In this paper, the graphical calculus based on the original Brink graphical method is applied to loop quantum gravity along the line of previous work. The graphical method provides a very powerful technique for simplifying complicated calculations. The closed formula of the volume operator and the actions of the Euclidean Hamiltonian constraint operator and the so-called inverse volume operator on spin-network states with trivalent vertices are derived via the graphical method. By employing suitable and non-ambiguous graphs to represent the action of operators as well as the spin-network states, we use the simple rules of transforming graphs to obtain the resulting formula. Comparing with the complicated algebraic derivation in some literature, our procedure is more concise, intuitive and visual. The resulting matrix elements of the volume operator is compact and uniform, fitting for both gauge-invariant and gauge-variant spin-network states. Our results indicate some corrections to the existing results for the Hamiltonian operator and inverse volume operator in the literature. (orig.)

 13. A new electric method for non-invasive continuous monitoring of stroke volume and ventricular volume-time curves

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konings Maurits K

  2012-08-01

  Full Text Available Abstract Background In this paper a new non-invasive, operator-free, continuous ventricular stroke volume monitoring device (Hemodynamic Cardiac Profiler, HCP is presented, that measures the average stroke volume (SV for each period of 20 seconds, as well as ventricular volume-time curves for each cardiac cycle, using a new electric method (Ventricular Field Recognition with six independent electrode pairs distributed over the frontal thoracic skin. In contrast to existing non-invasive electric methods, our method does not use the algorithms of impedance or bioreactance cardiography. Instead, our method is based on specific 2D spatial patterns on the thoracic skin, representing the distribution, over the thorax, of changes in the applied current field caused by cardiac volume changes during the cardiac cycle. Since total heart volume variation during the cardiac cycle is a poor indicator for ventricular stroke volume, our HCP separates atrial filling effects from ventricular filling effects, and retrieves the volume changes of only the ventricles. Methods ex-vivo experiments on a post-mortem human heart have been performed to measure the effects of increasing the blood volume inside the ventricles in isolation, leaving the atrial volume invariant (which can not be done in-vivo. These effects have been measured as a specific 2D pattern of voltage changes on the thoracic skin. Furthermore, a working prototype of the HCP has been developed that uses these ex-vivo results in an algorithm to decompose voltage changes, that were measured in-vivo by the HCP on the thoracic skin of a human volunteer, into an atrial component and a ventricular component, in almost real-time (with a delay of maximally 39 seconds. The HCP prototype has been tested in-vivo on 7 human volunteers, using G-suit inflation and deflation to provoke stroke volume changes, and LVot Doppler as a reference technique. Results The ex-vivo measurements showed that ventricular filling

 14. MPCV Exercise Operational Volume Analysis

  Science.gov (United States)

  Godfrey, A.; Humphreys, B.; Funk, J.; Perusek, G.; Lewandowski, B. E.

  2017-01-01

  In order to minimize the loss of bone and muscle mass during spaceflight, the Multi-purpose Crew Vehicle (MPCV) will include an exercise device and enough free space within the cabin for astronauts to use the device effectively. The NASA Digital Astronaut Project (DAP) has been tasked with using computational modeling to aid in determining whether or not the available operational volume is sufficient for in-flight exercise.Motion capture data was acquired using a 12-camera Smart DX system (BTS Bioengineering, Brooklyn, NY), while exercisers performed 9 resistive exercises without volume restrictions in a 1g environment. Data were collected from two male subjects, one being in the 99th percentile of height and the other in the 50th percentile of height, using between 25 and 60 motion capture markers. Motion capture data was also recorded as a third subject, also near the 50th percentile in height, performed aerobic rowing during a parabolic flight. A motion capture system and algorithms developed previously and presented at last years HRP-IWS were utilized to collect and process the data from the parabolic flight [1]. These motions were applied to a scaled version of a biomechanical model within the biomechanical modeling software OpenSim [2], and the volume sweeps of the motions were visually assessed against an imported CAD model of the operational volume. Further numerical analysis was performed using Matlab (Mathworks, Natick, MA) and the OpenSim API. This analysis determined the location of every marker in space over the duration of the exercise motion, and the distance of each marker to the nearest surface of the volume. Containment of the exercise motions within the operational volume was determined on a per-exercise and per-subject basis. The orientation of the exerciser and the angle of the footplate were two important factors upon which containment was dependent. Regions where the exercise motion exceeds the bounds of the operational volume have been

 15. Jihadhybriden: Fra hellig oprørskamp til toneangivende al-Qaeda-filial

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David

  2015-01-01

  I Jihadhybriden: Fra hellig oprørskamp til toneangivende al-Qaeda- filial sporres oprindelsen tilbage til den sovjetiske intervention i Afghanistan og udviklingen mellem direkte -og indirekte jihad personificeret ved henholdsvis ISIS’s idegrundlægger Abu Musab al-Zarqawi og den tidligere al-Qaeda......-Qaeda-leder Osama Bin Laden. Kapitlet beskriver, hvorledes den nuværende bevægelse og organisation har udviklet sig til en såkaldt jihadhybrid på baggrund af dels den mujahedinske frihedskamp i 1980ernes Afghanistan, dels al-Qaedas internationale og antivestlige strategi....

 16. Overlevelsesgenet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Christian; Kristiansen, Kristian Brøndum; Laursen, Frans G.

  2016-01-01

  I længere tid har forretningsmodelforskerne fra Business Model Design Center arbejdet med hvordan man forbedrer virksomheder, ikke kun i finansiel forstand, men også i forhold til forretningsudvikling, samt hvordan det er at være ansat eller leder der. Igennem vores erhvervsmæssige virke kunne vi...... virksomheder og for at se, om de virksomheder, der klarer sig særligt godt, har særlige kendetegn. Disse resultater er mundet ud i en bog med titlen: ”Kickass Companies – En manual for virksomheder der vil sparke røv!”....

 17. Aktiv kontra passiv forvaltning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bechmann, Ken L.; Pedersen, Lasse Heje

  2017-01-01

  Fordele og ulemper ved aktiv og passiv forvaltning har fået fornyet opmærksomhed blandt andet i forbindelse med den forestående implementering af MiFID II. Som bidrag til denne diskussion indeholder dette nummer af Finans/Invest tre artikler, der behandler aktiv og passiv forvaltning fra...... forskellige vinkler. Denne leder forklarer, hvorfor valget mellem aktiv og passiv forvaltning er mere kompliceret, end hvad man kunne tro ved første øjekast, og konkluderer, at der vil være plads til - og behov for - begge typer forvaltning....

 18. Web-Enabled Training-Development Tool for Pre-Deployment and Deployed Training

  Science.gov (United States)

  2006-11-01

  ACKNOWLEDGEMENT We gratefully acknowledge the 8upport of the US Army National Training Center Broncos Team, especially Lieutenant Colonel Rock Marcone...apply the ROE to this situation with the perso•mel in the area? El Am I still able to accomplish my original missioUo Model a Thinldng Enemy You got 50... El A d dress ri4)hl:f/-w~.La~ta.com/dbAO plip~aowldn1lthrspstact=previestnep=backgrou-rd US Ary Leder’rainig Assstan FeEdt V~eW FaltsTcrOE Fk~p__

 19. Hva er dine venner verdt? : om ledernes bruk av sosial kapital hos håndverkerbedrifter i Lillestrøm.

  OpenAIRE

  Stornes, Stein Marius

  2015-01-01

  I denne oppgaven har jeg valgt Sosial Kapital som tema. Jeg har undersøkt hvordan ledere av håndverksbedrifter i Lillestrøm stiller seg til bruk av sitt sosiale nettverk. Her var det viktig for meg å finne ut hvordan de bruker nettverket, hva de kan hente gjennom nettverket og hvilken betydning det har for bedriften. Sosial kapital er et begrep som har ulike definisjoner, men jeg har fokusert på sosial kapital som verdien av sosiale nettverk og relasjoner. Sosial kapital er et begrep som...

 20. Top-down and bottom-up: Front to back. Comment on "Move me, astonish me... delight my eyes and brain: The Vienna Integrated Model of top-down and bottom-up processes in Art Perception (VIMAP) and corresponding affective, evaluative, and neurophysiological correlates" by Matthew Pelowski et al.

  Science.gov (United States)

  Nadal, Marcos; Skov, Martin

  2017-07-01

  The model presented here [1] is the latest in an evolving series of psychological models aimed at explaining the experience of art, first proposed by Leder and colleagues [2]. The aim of this new version is to ;explicitly connect early bottom-up, artwork-derived processing sequence and outputs to top-down, viewer-derived contribution to the processing sequence; [1, p. 5f & 6]. The ;meeting; of these two processing sequences, the authors contend, is crucial to the understanding of people's responses to art [sections 3.6ff & 4], and therefore the new model's principal motivation.

 1. Radio listening in a life-historical perspective

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blaakilde, Anne Leonora

  are interpreted as material-semiotic interactions, as well as the embodied and subjective experiences and memories in time and space are interpreted in a postphenomenological perspective. Encompassing these rather different theories is the notion of soundscape (Schafer) which, in a newer reading inspired by John...... things matter. UCL Press, London. Pink, Sarah and Mackley, Kerstin Leder 2013. Saturated and situated: expanding the meaning of media in the routines of everyday life. Media Culture Society, vol. 35, no. 6: 677-691. Schafer, R. Murray 1994. The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning...

 2. Ledelse af Organisationens Kreativitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedemann, Lars

  2008-01-01

  forskel, så er man som leder nødt til at arbejde mere målrettet med de medarbejdere som forventes at præstere et kreativt udbytte. Inspireret af analyseværktøjet "KEYS, Assessing the Work Environment for Creativity" udviklet af den amerikanske psykolog og ledelsesforsker ved Harvard University, Teresa...... Amabile, blev en undersøgelse derfor gennemført i udviklingsafdelingerne, Idéland og Idélab hos Bang og Olufsen, for at få et indblik i anvendeligheden af KEYS som inspirationskilde for succesfuld ledelse af organisationens kreativitet....

 3. Organ volume estimation using SPECT

  CERN Document Server

  Zaidi, H

  1996-01-01

  Knowledge of in vivo thyroid volume has both diagnostic and therapeutic importance and could lead to a more precise quantification of absolute activity contained in the thyroid gland. In order to improve single-photon emission computed tomography (SPECT) quantitation, attenuation correction was performed according to Chang's algorithm. The dual-window method was used for scatter subtraction. We used a Monte Carlo simulation of the SPECT system to accurately determine the scatter multiplier factor k. Volume estimation using SPECT was performed by summing up the volume elements (voxels) lying within the contour of the object, determined by a fixed threshold and the gray level histogram (GLH) method. Thyroid phantom and patient studies were performed and the influence of 1) fixed thresholding, 2) automatic thresholding, 3) attenuation, 4) scatter, and 5) reconstruction filter were investigated. This study shows that accurate volume estimation of the thyroid gland is feasible when accurate corrections are perform...

 4. Activation volume and interaction of metal particulate media

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tetsukawa, Hiroki [Sony Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001 (Japan)]. E-mail: tetsukaw@arc.sony.co.jp; Kondo, Hirofumi [Sony Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001 (Japan)

  2005-09-15

  We have investigated the activation volume (V{sub ac}) and magnetostatic interaction of metal particulate (MP) media. The activation volume of MP media decreases with the decrease of physical volume (V{sub phy}) of metal particles. The activation volume and the ratio of V{sub phy}/V{sub ac} of advanced metal particles are 6x10{sup -24}m{sup 3} and 1.5, respectively. It can be predicted that the physical volume of metal particle is about 3x10{sup -24}m{sup 3} when the physical volume is equal to the activation volume. This value is agreement with the practical lower limit of physical volume of metal particle predicted by Sharrock. The negative interaction (demagnetization effect) in MP media decreases with low saturation magnetization of the metal particles, a thin magnetic layer, a high orientation of MP media, and a low packing fraction of metal particles in the MP media. The activation volume of the MP media decreased as the negative interactions decreased. In advanced MP media with low M{sub r}.t (M{sub r}=remanent magnetization and t=thickness), the influence of interaction on the activation volume is reduced.

 5. Activation volume and interaction of metal particulate media

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tetsukawa, Hiroki; Kondo, Hirofumi

  2005-01-01

  We have investigated the activation volume (V ac ) and magnetostatic interaction of metal particulate (MP) media. The activation volume of MP media decreases with the decrease of physical volume (V phy ) of metal particles. The activation volume and the ratio of V phy /V ac of advanced metal particles are 6x10 -24 m 3 and 1.5, respectively. It can be predicted that the physical volume of metal particle is about 3x10 -24 m 3 when the physical volume is equal to the activation volume. This value is agreement with the practical lower limit of physical volume of metal particle predicted by Sharrock. The negative interaction (demagnetization effect) in MP media decreases with low saturation magnetization of the metal particles, a thin magnetic layer, a high orientation of MP media, and a low packing fraction of metal particles in the MP media. The activation volume of the MP media decreased as the negative interactions decreased. In advanced MP media with low M r .t (M r =remanent magnetization and t=thickness), the influence of interaction on the activation volume is reduced

 6. Point defect relaxation volumes for copper

  International Nuclear Information System (INIS)

  Miller, K.M.

  1979-11-01

  The methods used for the determination of point defect relaxation volumes are discussed and it is shown that a previous interatomic potential derived for copper is inaccurate and results obtained using it are invalid. A new interatomic potential has been produced for copper and a computer simulation of point and planar defects carried out. A vacancy relaxation volume of -0.33 atomic volumes has been found with interstitial values in the range 1.7 to 2.0 atomic volumes. It is shown that these values in current theories of irradiation induced swelling lead to an anomalously high value for dislocation bias compared with that determined experimentally. (author)

 7. Determination of clothing microclimate volume

  NARCIS (Netherlands)

  Daanen, Hein; Hatcher, Kent; Havenith, George

  2005-01-01

  The average air layer thickness between human skin and clothing is an important factor in heat transfer. The trapped volume between skin and clothing is an estimator for everage air layer thickness. Several techniques are available to determine trapped volume. This study investigates the reliability

 8. International Nuclear Model. Volume 3. Program description

  International Nuclear Information System (INIS)

  Andress, D.

  1985-01-01

  This is Volume 3 of three volumes of documentation of the International Nuclear Model (INM). This volume presents the Program Description of the International Nuclear Model, which was developed for the Nuclear and Alternate Fuels Division (NAFD), Office of Coal, Nuclear, Electric and Alternate Fuels, Energy Information Administration (EIA), US Department of Energy (DOE). The International Nuclear Model (INM) is a comprehensive model of the commercial nuclear power industry. It simulates economic decisions for reactor deployment and fuel management decision based on an input set of technical economic and scenario parameters. The technical parameters include reactor operating characteristics, fuel cycle timing and mass loss factors, and enrichment tails assays. Economic parameters include fuel cycle costs, financial data, and tax alternatives. INM has a broad range of scenario options covering, for example, process constraints, interregional activities, reprocessing, and fuel management selection. INM reports reactor deployment schedules, electricity generation, and fuel cycle requirements and costs. It also has specialized reports for extended burnup and permanent disposal. Companion volumes to Volume 3 are: Volume 1 - Model Overview, and Volume 2 - Data Base Relationships

 9. Can body volume be determined by PET?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hentschel, Michael; Paul, Dominik; Mix, Michael; Moser, Ernst; Brink, Ingo; Korsten-Reck, Ulrike; Mueller, Frank; Merk, Stefan

  2005-01-01

  To avoid dependence on body weight, the standardised uptake value (SUV) in positron emission tomography (PET) can instead be normalised to the lean body mass (LBM), which can be determined from body volume and mass. This study was designed to answer the following questions: Firstly, can the total body volume in principle be determined using PET? Secondly, is the precision of this measurement comparable to that achieved using an established standard method. Ten patients were examined during oncological whole-body PET examinations. The whole-body volume of the patients was determined from the transmission scan in PET. Air displacement plethysmography with BOD POD was used for comparison as the standard method of volume determination. In all patients, the whole-body volumes could be determined using PET and the standard method. Bland and Altman [23] analysis for agreement between the volumes determined by the two methods (presentation of differences vs means) revealed a very small difference of -0.14 l. With a mean patient volume of 71.81±15.93 l, the relative systematic error is only LBM ). (orig.)

 10. Provider volume and outcomes for oncological procedures.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Killeen, S D

  2012-02-03

  BACKGROUND: Oncological procedures may have better outcomes if performed by high-volume providers. METHODS: A review of the English language literature incorporating searches of the Medline, Embase and Cochrane collaboration databases was performed. Studies were included if they involved a patient cohort from 1984 onwards, were community or population based, and assessed health outcome as a dependent variable and volume as an independent variable. The studies were also scored quantifiably to assess generalizability with respect to any observed volume-outcome relationship and analysed according to organ system; numbers needed to treat were estimated where possible. RESULTS: Sixty-eight relevant studies were identified and a total of 41 were included, of which 13 were based on clinical data. All showed either an inverse relationship, of variable magnitude, between provider volume and mortality, or no volume-outcome effect. All but two clinical reports revealed a statistically significant positive relationship between volume and outcome; none demonstrated the opposite. CONCLUSION: High-volume providers have a significantly better outcome for complex cancer surgery, specifically for pancreatectomy, oesphagectomy, gastrectomy and rectal resection.

 11. Quantitative prediction of respiratory tidal volume based on the external torso volume change: a potential volumetric surrogate

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Li Guang; Arora, Naveen C; Xie Huchen; Ning, Holly; Citrin, Deborah; Kaushal, Aradhana; Zach, Leor; Camphausen, Kevin; Miller, Robert W [Radiation Oncology Branch, National Cancer Institute, National Institutes of Health, Bethesda, MD 20892 (United States); Lu Wei; Low, Daniel [Department of Radiation Oncology, Washington University School of Medicine, St Louis, MO 63110 (United States)], E-mail: ligeorge@mail.nih.gov

  2009-04-07

  An external respiratory surrogate that not only highly correlates with but also quantitatively predicts internal tidal volume should be useful in guiding four-dimensional computed tomography (4DCT), as well as 4D radiation therapy (4DRT). A volumetric surrogate should have advantages over external fiducial point(s) for monitoring respiration-induced motion of the torso, which deforms in synchronization with a patient-specific breathing pattern. This study establishes a linear relationship between the external torso volume change (TVC) and lung air volume change (AVC) by validating a proposed volume conservation hypothesis (TVC = AVC) throughout the respiratory cycle using 4DCT and spirometry. Fourteen patients' torso 4DCT images and corresponding spirometric tidal volumes were acquired to examine this hypothesis. The 4DCT images were acquired using dual surrogates in cine mode and amplitude-based binning in 12 respiratory stages, minimizing residual motion artifacts. Torso and lung volumes were calculated using threshold-based segmentation algorithms and volume changes were calculated relative to the full-exhalation stage. The TVC and AVC, as functions of respiratory stages, were compared, showing a high correlation (r = 0.992 {+-} 0.005, p < 0.0001) as well as a linear relationship (slope = 1.027 {+-} 0.061, R{sup 2} = 0.980) without phase shift. The AVC was also compared to the spirometric tidal volumes, showing a similar linearity (slope = 1.030 {+-} 0.092, R{sup 2} = 0.947). In contrast, the thoracic and abdominal heights measured from 4DCT showed relatively low correlation (0.28 {+-} 0.44 and 0.82 {+-} 0.30, respectively) and location-dependent phase shifts. This novel approach establishes the foundation for developing an external volumetric respiratory surrogate.

 12. Hippocampal and Amygdalar Volumes in Dissociative Identity Disorder

  Science.gov (United States)

  Vermetten, Eric; Schmahl, Christian; Lindner, Sanneke; Loewenstein, Richard J.; Bremner, J. Douglas

  2011-01-01

  Objective Smaller hippocampal volume has been reported in several stress-related psychiatric disorders, including posttraumatic stress disorder (PTSD), borderline personality disorder with early abuse, and depression with early abuse. Patients with borderline personality disorder and early abuse have also been found to have smaller amygdalar volume. The authors examined hippocampal and amygdalar volumes in patients with dissociative identity disorder, a disorder that has been associated with a history of severe childhood trauma. Method The authors used magnetic resonance imaging to measure the volumes of the hippocampus and amygdala in 15 female patients with dissociative identity disorder and 23 female subjects without dissociative identity disorder or any other psychiatric disorder. The volumetric measurements for the two groups were compared. Results Hippocampal volume was 19.2% smaller and amygdalar volume was 31.6% smaller in the patients with dissociative identity disorder, compared to the healthy subjects. The ratio of hippocampal volume to amygdalar volume was significantly different between groups. Conclusions The findings are consistent with the presence of smaller hippocampal and amygdalar volumes in patients with dissociative identity disorder, compared with healthy subjects. PMID:16585437

 13. Hippocampal and amygdalar volumes in dissociative identity disorder.

  Science.gov (United States)

  Vermetten, Eric; Schmahl, Christian; Lindner, Sanneke; Loewenstein, Richard J; Bremner, J Douglas

  2006-04-01

  Smaller hippocampal volume has been reported in several stress-related psychiatric disorders, including posttraumatic stress disorder (PTSD), borderline personality disorder with early abuse, and depression with early abuse. Patients with borderline personality disorder and early abuse have also been found to have smaller amygdalar volume. The authors examined hippocampal and amygdalar volumes in patients with dissociative identity disorder, a disorder that has been associated with a history of severe childhood trauma. The authors used magnetic resonance imaging to measure the volumes of the hippocampus and amygdala in 15 female patients with dissociative identity disorder and 23 female subjects without dissociative identity disorder or any other psychiatric disorder. The volumetric measurements for the two groups were compared. Hippocampal volume was 19.2% smaller and amygdalar volume was 31.6% smaller in the patients with dissociative identity disorder, compared to the healthy subjects. The ratio of hippocampal volume to amygdalar volume was significantly different between groups. The findings are consistent with the presence of smaller hippocampal and amygdalar volumes in patients with dissociative identity disorder, compared with healthy subjects.

 14. The effects of intracranial volume adjustment approaches on multiple regional MRI volumes in healthy aging and Alzheimer’s disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga eVoevodskaya

  2014-10-01

  Full Text Available In neurodegeneration research, normalization of regional volumes by intracranial volume (ICV is important to estimate the extent of disease-driven atrophy. There is little agreement as to whether raw volumes, volume-to-ICV fractions or regional volumes from which the ICV factor has been regressed out should be used for volumetric brain imaging studies. Using multiple regional cortical and subcortical volumetric measures generated by Freesurfer (51 in total, the main aim of this study was to elucidate the implications of these adjustment approaches. Magnetic resonance imaging (MRI data were analyzed from two large cohorts, the population-based PIVUS cohort (N=406, all subjects age 75 and the Alzheimer disease Neuroimaging Initiative (ADNI cohort (N=724. Further, we studied whether the chosen ICV normalization approach influenced the relationship between hippocampus and cognition in the three diagnostic groups of the ADNI cohort (Alzheimer’s disease, mild cognitive impairment and healthy individuals. The ability of raw vs adjusted hippocampal volumes to predict diagnostic status was also assessed. In both cohorts raw volumes correlate positively with ICV, but do not scale directly proportionally with it. The correlation direction is reversed for all volume-to-ICV fractions, except the lateral and third ventricles. Most grey matter fractions are larger in females, while lateral ventricle fractions are greater in males. Residual correction effectively eliminated the correlation between the regional volumes and ICV and removed gender differences. The association between hippocampal volumes and cognition was not altered by ICV normalization. Comparing prediction of diagnostic status using the different approaches, small but significant differences were found. The choice of normalization approach should be carefully considered when designing a volumetric brain imaging study.

 15. Volume sums of polar Blaschke–Minkowski homomorphisms

  Indian Academy of Sciences (India)

  In this article, we establish Minkowski and Aleksandrov–Fenchel type inequalities for the volume sum of polars of Blaschke–Minkowski homomorphisms. Keywords. Blaschke–Minkowski homomorphism; volume differences; volume sum; projection body operator. 2010 Mathematics Subject Classification. 52A40, 52A30. 1.

 16. Electroanalytical chemistry. Volume 14

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bard, A.J.

  1986-01-01

  This volume is part of a series aimed at authoritative reviews of electroanalytical techniques and related areas of investigation. Volume 14 clearly maintains the high standards and proven usefulness of the series. Topics covered include conformation change and isomerization associated with electrode reactions, infrared vibrational spectroscopy of the electrode-solution interface, and precision in linear sweep and cyclic voltametry. A short history of electrochemical techniques which include the term square wave is provided

 17. Determination of pulmonary volume by CT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kakinuma, Ryutaro

  1984-01-01

  The pulmonary volume overlapping the shadows of the mediastinum and the hilus pulmonis in frontal chest films was determined by means of CT. The pulmonary volume, between the levels of the aortic arch and just above the right diaphragm, overlapping the shadows of the mediastinum and the hilus, was one fourth of the entire pulmonary volume between the same levels. When the lungs overlapping the mediastinum and the hilus were divided into a region overlapping the spine and the aorta (region A) and another region (region B), the ratio of the volume of region A to that of region B was 1:3. CT is useful for quantitative roentgenological anatomy of the lungs. (author)

 18. Three-body unitarity in the finite volume

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mai, M. [The George Washington University, Washington, DC (United States); Doering, M. [The George Washington University, Washington, DC (United States); Thomas Jefferson National Accelerator Facility, Newport News, VA (United States)

  2017-12-15

  The physical interpretation of lattice QCD simulations, performed in a small volume, requires an extrapolation to the infinite volume. A method is proposed to perform such an extrapolation for three interacting particles at energies above threshold. For this, a recently formulated relativistic 3 → 3 amplitude based on the isobar formulation is adapted to the finite volume. The guiding principle is two- and three-body unitarity that imposes the imaginary parts of the amplitude in the infinite volume. In turn, these imaginary parts dictate the leading power-law finite-volume effects. It is demonstrated that finite-volume poles arising from the singular interaction, from the external two-body sub-amplitudes, and from the disconnected topology cancel exactly leaving only the genuine three-body eigenvalues. The corresponding quantization condition is derived for the case of three identical scalar-isoscalar particles and its numerical implementation is demonstrated. (orig.)

 19. Effects of the volume and shape of voxels on the measurement of phantom volume using three-dimensional magnetic resonance imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mori, Koichi; Tonami, Syuichi; Nakamura, Mamoru; Kuranishi, Makoto; Hagino, Hirofumi; Saitou, Osamu; Yotsutsuji, Takashi

  2002-01-01

  Recently, an increasing number of volumetric studies of the human brain have been reported, using three-dimensional magnetic resonance imaging (3D-MRI). To our knowledge, however, there are few investigations on the relation of the volume and shape of voxels which constitute and MR image to the accuracy in volume measurement of an imaged object. The purpose of this study was to evaluate the effect of a different shape of voxel, that is, isotropic or anisotropic, as well as the volume of a voxel on the volume measurement based on the original image data and multiplanar reconstruction (MPR) data, respectively. In the experiment, we repeatedly acquired contiguous sagittal images of a single globe phantom with a known volume under the condition in which the volume and shape of voxels varied, on a 1.5 T MR scanner. We used a gradient echo sequence (3D FLASH). The volume of the globe phantom from both original images and MPR ones was measured on workstations employing a semi-automated local thresholding technique. As a result, the smaller volume of voxels tended to give us the more correct measurement, and an isotropic voxel reduced measurement errors as compared to an anisotropic one. Therefore, it is concluded that the setting of voxel with both an isotropic shape and small volume, e.g., a voxel of 1 mm x 1 mm x 1 mm at present, is recommended in order to get a precise volume measurement using 3D-MRI. (author)

 20. [Effects of the volume and shape of voxels on the measurement of phantom volume using three-dimensional magnetic resonance imaging].

  Science.gov (United States)

  Mori, Koichi; Hagino, Hirofumi; Saitou, Osamu; Yotsutsuji, Takashi; Tonami, Syuichi; Nakamura, Mamoru; Kuranishi, Makoto

  2002-01-01

  Recently, an increasing number of volumetric studies of the human brain have been reported, using three-dimensional magnetic resonance imaging (3D-MRI). To our knowledge, however, there are few investigations on the relation of the volume and shape of voxels which constitute an MR image to the accuracy in volume measurement of an imaged object. The purpose of this study was to evaluate the effect of a different shape of voxel, that is, isotropic or anisotropic, as well as the volume of a voxel on the volume measurement based on the original image data and multiplanar reconstruction (MPR) data, respectively. In the experiment, we repeatedly acquired contiguous sagittal images of a single globe phantom with a known volume under the condition in which the volume and shape of voxels varied, on a 1.5T MR scanner. We used a gradient echo sequence (3D FLASH). The volume of the globe phantom from both original images and MPR ones was measured on workstations employing a semi-automated local thresholding technique. As a result, the smaller volume of voxels tended to give us the more correct measurement, and an isotropic voxel reduced measurement errors as compared to an anisotropic one. Therefore, it is concluded that the setting of voxel with both an isotropic shape and small volume, e.g., a voxel of 1 mm x 1 mm x 1 mm at present, is recommended in order to get a precise volume measurement using 3D-MRI.

 1. Testicular Volume: Size Does Matter

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reyes Lobo, Alexander; Segovia Fuentes, Javier; Cerpa Reyes, Edgar

  2011-01-01

  Testicular volume is critical for semen production and, consequently, for fertility. Hence the importance of knowing the normal size ranges and the different methods for calculating size, in order to classify patients at risk and refer them for appropriate management. Ultrasound is the first-line diagnostic method for the evaluation of testicular pathology, and it is also the best tool for estimating the volume of both testicles, bearing in mind that a testicular volume below 15 cc results in fertility problems. Although there are many causes of infertility, varicocele is undoubtedly the most important of all, because of its frequency and because it is amenable to curative surgical treatment.

 2. Plasma volume changes during hypoglycaemia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hilsted, J; Frandsen, Henrik Lund; Christensen, N J

  1991-01-01

  -induced hypoglycaemia with total autonomic blockade (alpha-adrenoceptor blockade combined with beta-adrenoceptor blockade and atropine); and insulin-induced hypoglycaemia without any autonomic blockade. In the experiments without autonomic blockade the peripheral venous hematocrit increased, plasma volume decreased......, intravascular albumin content decreased and the transcapillary escape rate of albumin increased. In both experiments with autonomic blockade the increase in venous haematocrit was abolished, yet plasma volume decreased, intravascular albumin content decreased and the transcapillary escape rate of albumin...... increased in these experiments. Thus, the changes in plasma volume and composition in response to hypoglycaemia are due to the combined actions of adrenaline and of insulin....

 3. Comparison of Statistically Modeled Contaminated Soil Volume Estimates and Actual Excavation Volumes at the Maywood FUSRAP Site - 13555

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moore, James [U.S. Army Corps of Engineers - New York District 26 Federal Plaza, New York, New York 10278 (United States); Hays, David [U.S. Army Corps of Engineers - Kansas City District 601 E. 12th Street, Kansas City, Missouri 64106 (United States); Quinn, John; Johnson, Robert; Durham, Lisa [Argonne National Laboratory, Environmental Science Division 9700 S. Cass Ave., Argonne, Illinois 60439 (United States)

  2013-07-01

  As part of the ongoing remediation process at the Maywood Formerly Utilized Sites Remedial Action Program (FUSRAP) properties, Argonne National Laboratory (Argonne) assisted the U.S. Army Corps of Engineers (USACE) New York District by providing contaminated soil volume estimates for the main site area, much of which is fully or partially remediated. As part of the volume estimation process, an initial conceptual site model (ICSM) was prepared for the entire site that captured existing information (with the exception of soil sampling results) pertinent to the possible location of surface and subsurface contamination above cleanup requirements. This ICSM was based on historical anecdotal information, aerial photographs, and the logs from several hundred soil cores that identified the depth of fill material and the depth to bedrock under the site. Specialized geostatistical software developed by Argonne was used to update the ICSM with historical sampling results and down-hole gamma survey information for hundreds of soil core locations. The updating process yielded both a best guess estimate of contamination volumes and a conservative upper bound on the volume estimate that reflected the estimate's uncertainty. Comparison of model results to actual removed soil volumes was conducted on a parcel-by-parcel basis. Where sampling data density was adequate, the actual volume matched the model's average or best guess results. Where contamination was un-characterized and unknown to the model, the actual volume exceeded the model's conservative estimate. Factors affecting volume estimation were identified to assist in planning further excavations. (authors)

 4. Flow rate measurement in a volume

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Galvez, Cristhian

  2018-04-17

  A system for measuring flow rate within a volume includes one or more transmission devices that transmit one or more signals through fluid contained within the volume. The volume may be bounded, at least in part, by an outer structure and by an object at least partially contained within the outer structure. A transmission device located at a first location of the outer structure transmits a first signal to a second location of the outer structure. A second signal is transmitted through the fluid from the second location to a third location of the outer structure. The flow rate of the fluid within the volume may be determined based, at least in part, on the time of flight of both the first signal and the second signal.

 5. Physical correlates of radiologic heart volume

  International Nuclear Information System (INIS)

  Christie, D.

  1978-01-01

  Radiologic heart volume was calculated on a 10 per cent random sample of subjects examined in the London Civil Service Health Survey. Data were available for 1 188 men over the age of 40, and the importance of correcting radiologic heart volume for body size, age and heart rate was demonstrated. After these variables were taken into account, the most important association found was with blood pressure. Radiologic heart volume has potential value in cardiovascular screening programmes. (Auth.)

 6. Brain volume measurement using three-dimensional magnetic resonance images

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ishimaru, Yoshihiro

  1996-01-01

  This study was designed to validate accurate measurement method of human brain volume using three dimensional (3D) MRI data on a workstation, and to establish optimal correcting method of human brain volume on diagnosis of brain atrophy. 3D MRI data were acquired by fast SPGR sequence using 1.5 T MR imager. 3D MRI data were segmented by region growing method and 3D image was displayed by surface rendering method on the workstation. Brain volume was measured by the volume measurement function of the workstation. In order to validate the accurate measurement method, phantoms and a specimen of human brain were examined. Phantom volume was measured by changing the lower level of threshold value. At the appropriate threshold value, percentage of error of phantoms and the specimen were within 0.6% and 0.08%, respectively. To establish the optimal correcting method, 130 normal volunteers were examined. Brain volumes corrected with height weight, body surface area, and alternative skull volume were evaluated. Brain volume index, which is defined as dividing brain volume by alternative skull volume, had the best correlation with age (r=0.624, p<0.05). No gender differences was observed in brain volume index in contrast to in brain volume. The clinical usefulness of this correcting method for brain atrophy diagnosis was evaluated in 85 patients. Diagnosis by 2D spin echo MR images was compared with brain volume index. Diagnosis of brain atrophy by 2D MR image was concordant with the evaluation by brain volume index. These results indicated that this measurement method had high accuracy, and it was important to set the appropriate threshold value. Brain volume index was the appropriate indication for evaluation of human brain volume, and was considered to be useful for the diagnosis of brain atrophy. (author)

 7. Volume of a laser-induced microjet

  Science.gov (United States)

  Kawamoto, Sennosuke; Hayasaka, Keisuke; Noguchi, Yuto; Tagawa, Yoshiyuki

  2015-11-01

  Needle-free injection systems are of great importance for medical treatments. In spite of their great potential, these systems are not commonly used. One of the common problems is strong pain caused by diffusion shape of the jet. To solve this problem, the usage of a high-speed highly-focused microjet as needle-free injection system is expected. It is thus crucial to control important indicators such as ejected volume of the jet for its safe application. We conduct experiments to reveal which parameter influences mostly the ejected volume. In the experiments, we use a glass tube of an inner diameter of 500 micro-meter, which is filled with the liquid. One end is connected to a syringe and the other end is opened. Radiating the pulse laser instantaneously vapors the liquid, followed by the generation of a shockwave. We find that the maximum volume of a laser-induced bubble is approximately proportional to the ejected volume. It is also found that the occurrence of cavitation does not affect the ejected volume while it changes the jet velocity.

 8. X-ray volume imaging in bladder radiotherapy verification

  International Nuclear Information System (INIS)

  Henry, Ann M.; Stratford, Julia; McCarthy, Claire; Davies, Julie; Sykes, Jonathan R.; Amer, Ali; Marchant, Tom; Cowan, Richard; Wylie, James; Logue, John; Livsey, Jacqueline; Khoo, Vincent S.; Moore, Chris; Price, Pat

  2006-01-01

  Purpose: To assess the clinical utility of X-ray volume imaging (XVI) for verification of bladder radiotherapy and to quantify geometric error in bladder radiotherapy delivery. Methods and Materials: Twenty subjects undergoing conformal bladder radiotherapy were recruited. X-ray volume images and electronic portal images (EPIs) were acquired for the first 5 fractions and then once weekly. X-ray volume images were co-registered with the planning computed tomography scan and clinical target volume coverage assessed in three dimensions (3D). Interfraction bladder volume change was described by quantifying changes in bladder volume with time. Bony setup errors were compared from both XVI and EPI. Results: The bladder boundary was clearly visible on coronal XVI views in nearly all images, allowing accurate 3D treatment verification. In 93.5% of imaged fractions, the clinical target volume was within the planning target volume. Most subjects displayed consistent bladder volumes, but 25% displayed changes that could be predicted from the first three XVIs. Bony setup errors were similar whether calculated from XVI or EPI. Conclusions: Coronal XVI can be used to verify 3D bladder radiotherapy delivery. Image-guided interventions to reduce geographic miss and normal tissue toxicity are feasible with this technology

 9. Stroke infarct volume estimation in fixed tissue

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bay, Vibeke; Kjølby, Birgitte F; Iversen, Nina K

  2018-01-01

  be investigated in fixed tissue and therefore allows a more direct comparison between lesion volumes from MRI and histology. Additionally, the larger MKT infarct lesion indicates that MKT do provide increased sensitivity to microstructural changes in the lesion area compared to MD....... and prepared. The infarct was clearly visible in both MD and MKT maps. The MKT lesion volume was roughly 31% larger than the MD lesion volume. Subsequent histological analysis (hematoxylin) revealed similar lesion volumes to MD. Our study shows that structural components underlying the MD/MKT mismatch can...

 10. Ion Channels Involved in Cell Volume Regulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Else Kay

  2011-01-01

  regulatory ion channels involved, and the mechanisms (cellular signalling pathways) that regulate these channels. Finally, I shall also briefly review current investigations in these two cell lines that focuses on how changes in cell volume can regulate cell functions such as cell migration, proliferation......This mini review outlines studies of cell volume regulation in two closely related mammalian cell lines: nonadherent Ehrlich ascites tumour cells (EATC) and adherent Ehrlich Lettre ascites (ELA) cells. Focus is on the regulatory volume decrease (RVD) that occurs after cell swelling, the volume...

 11. History of CERN. Volume 3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Krige, J.

  1996-01-01

  The present volume continues the story of the history of the European Organization for Nuclear Research (CERN) in Geneva, Switzerland, concentrating on the years between the mid 1960s and the late 1970s. Whereas the first two volumes were the product of a team of historians, this book is rather a collection of studies by authors with very different professional backgrounds and institutional locations. It also differs from the predecessor volumes in the fact that it consists of distinct case studies dealing with a number of issues deemed important. The first part of this volume, containing contributions by historians of science, perceives the laboratory as being at the node of a complex of interconnected relationships between scientists and science managers on the staff, the users in the member states, and the governments which were called upon to finance the laboratory. In part 2 the physical results, obtained at CERN, are surveyed, while in part 3 two chapters are presented, one on engineering and technology, and the other on the research and development of electronic position detectors

 12. BP volume reduction equipment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kitamura, Yoshinori; Muroo, Yoji; Hamanaka, Isao

  2003-01-01

  A new type of burnable poison (BP) volume reduction system is currently being developed. Many BP rods, a subcomponent of spent fuel assemblies are discharged from nuclear power reactors. This new system reduces the overall volume of BP rods. The main system consists of BP rod cutting equipment, equipment for the recovery of BP cut pieces, and special transport equipment for the cut rods. The equipment is all operated by hydraulic press cylinders in water to reduce operator exposure to radioactivity. (author)

 13. Volumizing effects of a smooth, highly cohesive, viscous 20-mg/mL hyaluronic acid volumizing filler: prospective European study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hoffmann Klaus

  2009-08-01

  Full Text Available Abstract Background Facial volume loss contributes significantly to facial aging. The 20-mg/mL hyaluronic acid (HA formulation used in this study is a smooth, highly cohesive, viscous, fully reversible, volumizing filler indicated to restore facial volume. This first prospective study evaluated use in current aesthetic clinical practice. Methods A pan-European evaluation conducted under guidelines of the World Association of Opinion and Marketing Research, the trial comprised a baseline visit (visit 1 and a follow-up (visit 2 at 14 ± 7 days posttreatment. Physicians photographed patients at each visit. Each patient was treated with the 20-mg/mL HA volumizing filler as supplied in standard packaging. Procedural details, aesthetic outcomes, safety, and physician and patient ratings of their experience were recorded. Results Fifteen physicians and 70 patients (91% female; mean age: 50 years participated. Mean volume loss at baseline was 3.7 (moderate on the Facial Volume Loss Scale. Local anesthesia was used in 64.3% of cases. Most injections (85% were administered with needles rather than cannulas. Of the 208 injections, 59% were in the malar region, primarily above the periosteum. Subcutaneous injections were most common for other sites. The mean total injection volume per patient was 4.6 mL. The mean volume loss score declined significantly (P Conclusion The 20-mg/mL smooth, highly cohesive, viscous, volumizing HA filler was effective, well tolerated, and easy to use in current clinical practice. Participants were very likely to recommend this product to colleagues and friends, and patients would be very or quite likely to request this product for future treatments.

 14. Lighting design for globally illuminated volume rendering.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Yubo; Ma, Kwan-Liu

  2013-12-01

  With the evolution of graphics hardware, high quality global illumination becomes available for real-time volume rendering. Compared to local illumination, global illumination can produce realistic shading effects which are closer to real world scenes, and has proven useful for enhancing volume data visualization to enable better depth and shape perception. However, setting up optimal lighting could be a nontrivial task for average users. There were lighting design works for volume visualization but they did not consider global light transportation. In this paper, we present a lighting design method for volume visualization employing global illumination. The resulting system takes into account view and transfer-function dependent content of the volume data to automatically generate an optimized three-point lighting environment. Our method fully exploits the back light which is not used by previous volume visualization systems. By also including global shadow and multiple scattering, our lighting system can effectively enhance the depth and shape perception of volumetric features of interest. In addition, we propose an automatic tone mapping operator which recovers visual details from overexposed areas while maintaining sufficient contrast in the dark areas. We show that our method is effective for visualizing volume datasets with complex structures. The structural information is more clearly and correctly presented under the automatically generated light sources.

 15. Reduced volume of Heschl's gyrus in tinnitus.

  Science.gov (United States)

  Schneider, Peter; Andermann, Martin; Wengenroth, Martina; Goebel, Rainer; Flor, Herta; Rupp, André; Diesch, Eugen

  2009-04-15

  The neural basis of tinnitus is unknown. Recent neuroimaging studies point towards involvement of several cortical and subcortical regions. Here we demonstrate that tinnitus may be associated with structural changes in the auditory cortex. Using individual morphological segmentation, the medial partition of Heschl's gyrus (mHG) was studied in individuals with and without chronic tinnitus using magnetic resonance imaging. Both the tinnitus and the non-tinnitus group included musicians and non-musicians. Patients exhibited significantly smaller mHG gray matter volumes than controls. In unilateral tinnitus, this effect was almost exclusively seen in the hemisphere ipsilateral to the affected ear. In bilateral tinnitus, mHG volume was substantially reduced in both hemispheres. The tinnitus-related volume reduction was found across the full extent of mHG, not only in the high-frequency part usually most affected by hearing loss-induced deafferentation. However, there was also evidence for a relationship between volume reduction and hearing loss. Correlations between volume and hearing level depended on the subject group as well as the asymmetry of the hearing loss. The volume changes observed may represent antecedents or consequences of tinnitus and tinnitus-associated hearing loss and also raise the possibility that small cortical volume constitutes a vulnerability factor.

 16. Volume dependence of N-body bound states

  Science.gov (United States)

  König, Sebastian; Lee, Dean

  2018-04-01

  We derive the finite-volume correction to the binding energy of an N-particle quantum bound state in a cubic periodic volume. Our results are applicable to bound states with arbitrary composition and total angular momentum, and in any number of spatial dimensions. The only assumptions are that the interactions have finite range. The finite-volume correction is a sum of contributions from all possible breakup channels. In the case where the separation is into two bound clusters, our result gives the leading volume dependence up to exponentially small corrections. If the separation is into three or more clusters, there is a power-law factor that is beyond the scope of this work, however our result again determines the leading exponential dependence. We also present two independent methods that use finite-volume data to determine asymptotic normalization coefficients. The coefficients are useful to determine low-energy capture reactions into weakly bound states relevant for nuclear astrophysics. Using the techniques introduced here, one can even extract the infinite-volume energy limit using data from a single-volume calculation. The derived relations are tested using several exactly solvable systems and numerical examples. We anticipate immediate applications to lattice calculations of hadronic, nuclear, and cold atomic systems.

 17. World-volumes and string target spaces

  International Nuclear Information System (INIS)

  Green, M.B.

  1996-01-01

  String duality suggests a fascinating juxtoposition of world-volume and target-space dynamics. This is particularly apparent in the D-brane description of stringy solitons that forms a major focus of this article (which is not intended to be a comprehensive review of this extensive and sophisticated subject). The article is divided into four sections: the oligarchy of string world-sheets; p-branes and world-volumes; world-sheets for world-volumes; boundary states. D-branes and space-time supersymmetry (orig.)

 18. Radiotherapy volume delineation using 18F-FDG-PET/CT modifies gross node volume in patients with oesophageal cancer.

  Science.gov (United States)

  Jimenez-Jimenez, E; Mateos, P; Aymar, N; Roncero, R; Ortiz, I; Gimenez, M; Pardo, J; Salinas, J; Sabater, S

  2018-05-02

  Evidence supporting the use of 18F-FDG-PET/CT in the segmentation process of oesophageal cancer for radiotherapy planning is limited. Our aim was to compare the volumes and tumour lengths defined by fused PET/CT vs. CT simulation. Twenty-nine patients were analyzed. All patients underwent a single PET/CT simulation scan. Two separate GTVs were defined: one based on CT data alone and another based on fused PET/CT data. Volume sizes for both data sets were compared and the spatial overlap was assessed by the Dice similarity coefficient (DSC). The gross tumour volume (GTVtumour) and maximum tumour diameter were greater by PET/CT, and length of primary tumour was greater by CT, but differences were not statistically significant. However, the gross node volume (GTVnode) was significantly greater by PET/CT. The DSC analysis showed excellent agreement for GTVtumour, 0.72, but was very low for GTVnode, 0.25. Our study shows that the volume definition by PET/CT and CT data differs. CT simulation, without taking into account PET/CT information, might leave cancer-involved nodes out of the radiotherapy-delineated volumes.

 19. Pragmatics & Language Learning. Volume 14

  Science.gov (United States)

  Bardovi-Harlig, Kathleen, Ed.; Félix-Brasdefer, J. César, Ed.

  2016-01-01

  This volume contains a selection of papers presented at the 2014 International Conference of Pragmatics and Language Learning at Indiana University. It includes fourteen papers on a variety of topics, with a diversity of first and second languages, and a wide range of methods used to collect pragmatic data in L2 and FL settings. This volume is…

 20. Real-time bladder volume monitoring by the application of a new implantable bladder volume sensor for a small animal model

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dong Sup Lee

  2011-04-01

  Full Text Available Although real-time monitoring of bladder volume together with intravesical pressure can provide more information for understanding the functional changes of the urinary bladder, it still entails difficulties in the accurate prediction of real-time bladder volume in urodynamic studies with small animal models. We studied a new implantable bladder volume monitoring device with eight rats. During cystometry, microelectrodes prepared by the microelectromechanical systems process were placed symmetrically on both lateral walls of the bladder, and the expanded bladder volume was calculated. Immunohistological study was done after 1 week and after 4 weeks to evaluate the biocompatibility of the microelectrode. From the point that infused saline volume into the bladder was higher than 0.6 mL, estimated bladder volume was statistically correlated with the volume of saline injected (p<0.01. Additionally, the microelectromechanical system microelectrodes used in this study showed reliable biocompatibility. Therefore, the device can be used to evaluate changes in bladder volume in studies with small animals, and it may help to provide more information about functional changes in the bladder in laboratory studies. Furthermore, owing to its biocompatibility, the device could be chronically implanted in conscious ambulating animals, thus allowing a novel longitudinal study to be performed for a specific purpose.

 1. Site Environmental Report for 2005 Volume I and Volume II

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ruggieri, Michael

  2006-07-07

  Each year, Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory prepares an integrated report on its environmental programs to satisfy the requirements of United States Department of Energy Order 231.1A, ''Environment, Safety, and Health Reporting''. The ''Site Environmental Report for 2005'' summarizes Berkeley Lab's environmental management performance, presents environmental monitoring results, and describes significant programs for calendar year 2005. (Throughout this report, Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory is referred to as ''Berkeley Lab'', ''the Laboratory'', ''Lawrence Berkeley National Laboratory'', and ''LBNL''.) The report is separated into two volumes. Volume I contains an overview of the Laboratory, the status of environmental programs, and summarized results from surveillance and monitoring activities. This year's Volume I text body is organized into an executive summary followed by six chapters. The report's structure has been reorganized this year, and it now includes a chapter devoted to environmental management system topics. Volume II contains individual data results from surveillance and monitoring activities. The ''Site Environmental Report'' is distributed by releasing it on the Web from the Berkeley Lab Environmental Services Group (ESG) home page, which is located at http://www.lbl.gov/ehs/esg/. Many of the documents cited in this report also are accessible from the ESG Web page. CD and printed copies of this Site Environmental Report are available upon request. The report follows the Laboratory's policy of using the International System of Units (SI), also known as the metric system of measurements. Whenever possible, results are also reported using the more conventional (non-SI) system of measurements, because the non-SI system is referenced by several current

 2. Channeling, volume reflection, and volume capture study of electrons in a bent silicon crystal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. N. Wistisen

  2016-07-01

  Full Text Available We present the experimental data and analysis of experiments conducted at SLAC National Accelerator Laboratory investigating the processes of channeling, volume-reflection and volume-capture along the (111 plane in a strongly bent quasimosaic silicon crystal. These phenomena were investigated at 5 energies: 3.35, 4.2, 6.3, 10.5, and 14.0 GeV with a crystal with bending radius of 0.15 m, corresponding to curvatures of 0.053, 0.066, 0.099, 0.16, and 0.22 times the critical curvature, respectively. Based on the parameters of fitting functions we have extracted important parameters describing the channeling process such as the dechanneling length, the angle of volume reflection, the surface transmission, and the widths of the distribution of channeled particles parallel and orthogonal to the plane.

 3. The estimated volume of the fibroid uterus: a comparison of ultrasound and bimanual examination versus volume at MRI or hysterectomy

  NARCIS (Netherlands)

  Stoelinga, Barbara; Huirne, Judith; Heymans, Martijn W.; Reekers, Jim A.; Ankum, Willem M.; Hehenkamp, Wouter J. K.

  2015-01-01

  The volume of a fibroid uterus before performing hysterectomy is typically estimated through bimanual examination and confirmed by ultrasonography. This study compares estimated volumes by bimanual examination and ultrasound examination with MRI and actual volumes obtained from histopathology, as

 4. Fluctuations of trading volume in a stock market

  Science.gov (United States)

  Hong, Byoung Hee; Lee, Kyoung Eun; Hwang, Jun Kyung; Lee, Jae Woo

  2009-03-01

  We consider the probability distribution function of the trading volume and the volume changes in the Korean stock market. The probability distribution function of the trading volume shows double peaks and follows a power law, P(V/)∼( at the tail part of the distribution with α=4.15(4) for the KOSPI (Korea composite Stock Price Index) and α=4.22(2) for the KOSDAQ (Korea Securities Dealers Automated Quotations), where V is the trading volume and is the monthly average value of the trading volume. The second peaks originate from the increasing trends of the average volume. The probability distribution function of the volume changes also follows a power law, P(Vr)∼Vr-β, where Vr=V(t)-V(t-T) and T is a time lag. The exponents β depend on the time lag T. We observe that the exponents β for the KOSDAQ are larger than those for the KOSPI.

 5. Sandia Software Guidelines, Volume 2. Documentation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-09-01

  This volume is one in a series of Sandia Software Guidelines intended for use in producing quality software within Sandia National Laboratories. In consonance with the IEEE Standards for software documentation, this volume provides guidance in the selection of an adequate document set for a software project and example formats for many types of software documentation. A tutorial on life cycle documentation is also provided. Extended document thematic outlines and working examples of software documents are available on electronic media as an extension of this volume.

 6. On volumes of subregions in holography and complexity

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ben-Ami, Omer [Raymond and Beverly Sackler Faculty of Exact Sciences School of Physics and Astronomy,Tel-Aviv University, Ramat-Aviv, 69978 (Israel); Carmi, Dean [Raymond and Beverly Sackler Faculty of Exact Sciences School of Physics and Astronomy,Tel-Aviv University, Ramat-Aviv, 69978 (Israel); Perimeter Institute for Theoretical Physics,31 Caroline Street North, ON, N2L 2Y5 (Canada)

  2016-11-22

  The volume of the region inside the bulk Ryu-Takayanagi surface is a codimension-one object, and a natural generalization of holographic complexity to the case of subregions in the boundary QFT. We focus on time-independent geometries, and study the properties of this volume in various circumstances. We derive a formula for computing the volume for a strip entangling surface and a general asymptotically AdS bulk geometry. For an AdS black hole geometry, the volume exhibits non-monotonic behaviour as a function of the size of the entangling region (unlike the behaviour of the entanglement entropy in this setup, which is monotonic). For setups in which the holographic entanglement entropy exhibits transitions in the bulk, such as global AdS black hole, geometries dual to confining theories and disjoint entangling surfaces, the corresponding volume exhibits a discontinuous finite jump at the transition point (and so do the volumes of the corresponding entanglement wedges). We compute this volume discontinuity in several examples. Lastly, we compute the codim-zero volume and the bulk action of the entanglement wedge for the case of a sphere entangling surface and pure AdS geometry.

 7. Language and Brain Volumes in Children with Epilepsy

  Science.gov (United States)

  Caplan, Rochelle; Levitt, Jennifer; Siddarth, Prabha; Wu, Keng Nei; Gurbani, Suresh; Shields, W. Donald; Sankar, Raman

  2010-01-01

  This study compared the relationship of language skill with fronto-temporal volumes in 69 medically treated epilepsy subjects and 34 healthy children, aged 6.1-16.6 years. It also determined if the patients with linguistic deficits had abnormal volumes and atypical associations between volumes and language skills in these brain regions. The children underwent language testing and magnetic resonance imaging scans at 1.5 Tesla. Brain tissue was segmented and fronto-temporal volumes were computed. Higher mean language scores were significantly associated with larger inferior frontal gyrus, temporal lobe, and posterior superior temporal gyrus gray matter volumes in the epilepsy group and in the children with epilepsy with average language scores. Increased total brain and dorsolateral prefrontal gray and white matter volumes, however, were associated with higher language scores in the healthy controls. Within the epilepsy group, linguistic deficits were related to smaller anterior superior temporal gyrus gray matter volumes and a negative association between language scores and dorsolateral prefrontal gray matter volumes. These findings demonstrate abnormal development of language related brain regions, and imply differential reorganization of brain regions subserving language in children with epilepsy with normal linguistic skills and in those with impaired language. PMID:20149755

 8. Effect of volume loading on the Frank-Starling relation during reductions in central blood volume in heat-stressed humans

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundgaard-Nielsen, Morten; Wilson, T E; Seifert, Thomas

  2010-01-01

  During reductions in central blood volume while heat stressed, a greater decrease in stroke volume (SV) for a similar decrease in ventricular filling pressure, compared to normothermia, suggests that the heart is operating on a steeper portion of a Frank-Starling curve. If so, volume loading...... of heat-stressed individuals would shift the operating point to a flatter portion of the heat stress Frank-Starling curve thereby attenuating the reduction in SV during subsequent decreases in central blood volume. To investigate this hypothesis, right heart catheterization was performed in eight males...... from whom pulmonary capillary wedge pressure (PCWP), central venous pressure and SV (via thermodilution) were obtained while central blood volume was reduced via lower-body negative pressure (LBNP) during normothermia, whole-body heating (increase in blood temperature 1 degrees C), and during whole...

 9. SU-E-J-79: Internal Tumor Volume Motion and Volume Size Assessment Using 4D CT Lung Data

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jurkovic, I [University of Texas Health Science Center at San Antonio, San Antonio, TX (United States); Stathakis, S; Li, Y; Patel, A; Vincent, J; Papanikolaou, N; Mavroidis, P [Cancer Therapy and Research Center University of Texas Health Sciences Center at San Antonio, San Antonio, TX (United States)

  2014-06-01

  Purpose: To assess internal tumor volume change through breathing cycle and associated tumor motion using the 4DCT data. Methods: Respiration induced volume change through breathing cycle and associated motion was analyzed for nine patients that were scanned during the different respiratory phases. The examined datasets were the maximum and average intensity projections (MIP and AIP) and the 10 phases of the respiratory cycle. The internal target volume (ITV) was delineated on each of the phases and the planning target volume (PTV) was then created by adding setup margins to the ITV. Tumor motion through the phases was assessed using the acquired 4DCT dataset, which was then used to determine if the margins used for the ITV creation successfully encompassed the tumor in three dimensions. Results: Results showed that GTV motion along the superior inferior axes was the largest in all the cases independent of the tumor location and/or size or the use of abdomen compression. The extent of the tumor motion was found to be connected with the size of the GTV. The smallest GTVs exhibited largest motion vector independent of the tumor location. The motion vector size varied through the phases depending on the tumor size and location and it was smallest for phases 20 and 30. The smaller the volume of the delineated GTV, the greater its volume difference through the different respiratory phases was. The average GTV volume change was largest for the phases 60 and 70. Conclusion: Even if GTV is delineated using both AIP and MIP datasets, its motion extent will exceed the used margins especially for the very small GTV volumes. When the GTV size is less than 10 cc it is recommended to use fusion of the GTVs through all the phases to create the planning ITV.

 10. Chemical Method of Urine Volume Measurement

  Science.gov (United States)

  Petrack, P.

  1967-01-01

  A system has been developed and qualified as flight hardware for the measurement of micturition volumes voided by crewmen during Gemini missions. This Chemical Urine Volume Measurement System (CUVMS) is used for obtaining samples of each micturition for post-flight volume determination and laboratory analysis for chemical constituents of physiological interest. The system is versatile with respect to volumes measured, with a capacity beyond the largest micturition expected to be encountered, and with respect to mission duration of inherently indefinite length. The urine sample is used for the measurement of total micturition volume by a tracer dilution technique, in which a fixed, predetermined amount of tritiated water is introduced and mixed into the voided urine, and the resulting concentration of the tracer in the sample is determined with a liquid scintillation spectrometer. The tracer employed does not interfere with the analysis for the chemical constituents of the urine. The CUVMS hardware consists of a four-way selector valve in which an automatically operated tracer metering pump is incorporated, a collection/mixing bag, and tracer storage accumulators. The assembled system interfaces with a urine receiver at the selector valve inlet, sample bags which connect to the side of the selector valve, and a flexible hose which carries the excess urine to the overboard drain connection. Results of testing have demonstrated system volume measurement accuracy within the specification limits of +/-5%, and operating reliability suitable for system use aboard the GT-7 mission, in which it was first used.

 11. Transform coding for hardware-accelerated volume rendering.

  Science.gov (United States)

  Fout, Nathaniel; Ma, Kwan-Liu

  2007-01-01

  Hardware-accelerated volume rendering using the GPU is now the standard approach for real-time volume rendering, although limited graphics memory can present a problem when rendering large volume data sets. Volumetric compression in which the decompression is coupled to rendering has been shown to be an effective solution to this problem; however, most existing techniques were developed in the context of software volume rendering, and all but the simplest approaches are prohibitive in a real-time hardware-accelerated volume rendering context. In this paper we present a novel block-based transform coding scheme designed specifically with real-time volume rendering in mind, such that the decompression is fast without sacrificing compression quality. This is made possible by consolidating the inverse transform with dequantization in such a way as to allow most of the reprojection to be precomputed. Furthermore, we take advantage of the freedom afforded by off-line compression in order to optimize the encoding as much as possible while hiding this complexity from the decoder. In this context we develop a new block classification scheme which allows us to preserve perceptually important features in the compression. The result of this work is an asymmetric transform coding scheme that allows very large volumes to be compressed and then decompressed in real-time while rendering on the GPU.

 12. Petroleum supply annual 1998: Volume 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1999-06-01

  The Petroleum Supply Annual (PSA) contains information on the supply and disposition of crude oil and petroleum products. The publication reflects data that were collected from the petroleum industry during 1998 through monthly surveys. The PSA is divided into two volumes. The first volume contains three sections: Summary Statistics, Detailed Statistics, and Refinery Statistics; each with final annual data. This second volume contains final statistics for each month of 1998, and replaces data previously published in the Petroleum Supply Monthly (PSM). The tables in Volumes 1 and 2 are similarly numbered to facilitate comparison between them. Explanatory Notes, located at the end of this publication, present information describing data collection, sources, estimation methodology, data quality control procedures, modifications to reporting requirements and interpretation of tables. Industry terminology and product definitions are listed alphabetically in the Glossary. 35 tabs.

 13. Petroleum supply annual, 1997. Volume 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  1998-06-01

  The Petroleum Supply Annual (PSA) contains information on the supply and disposition of crude oil and petroleum products. The publication reflects data that were collected from the petroleum industry during 1997 through monthly surveys. The PSA is divided into two volumes. The first volume contains three sections: Summary Statistics, Detailed Statistics, and Refinery Statistics; each with final annual data. The second volume contains final statistics for each month of 1997, and replaces data previously published in the Petroleum Supply Monthly (PSM). The tables in Volumes 1 and 2 are similarly numbered to facilitate comparison between them. Explanatory Notes, located at the end of this publication, present information describing data collection, sources, estimation methodology, data quality control procedures, modifications to reporting requirements and interpretation of tables. Industry terminology and product definitions are listed alphabetically in the Glossary. 35 tabs

 14. Petroleum supply annual 1996: Volume 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-06-01

  The Petroleum Supply Annual (PSA) contains information on the supply and disposition of crude oil and petroleum products. The publication reflects data that were collected from the petroleum industry during 1996 through monthly surveys. The PSA is divided into two volumes. The first volume contains three sections: Summary Statistics, Detailed Statistics, and Refinery Capacity; each with final annual data. The second volume contains final statistics for each month of 1996, and replaces data previously published in the Petroleum Supply Monthly (PSM). The tables in Volumes 1 and 2 are similarly numbered to facilitate comparison between them. Explanatory Notes, located at the end of this publication, present information describing data collection, sources, estimation methodology, data quality control procedures, modifications to reporting requirements and interpretation of tables. Industry terminology and product definitions are listed alphabetically in the Glossary. 35 tabs.

 15. Petroleum supply annual, 1997. Volume 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-06-01

  The Petroleum Supply Annual (PSA) contains information on the supply and disposition of crude oil and petroleum products. The publication reflects data that were collected from the petroleum industry during 1997 through monthly surveys. The PSA is divided into two volumes. The first volume contains three sections: Summary Statistics, Detailed Statistics, and Refinery Statistics; each with final annual data. The second volume contains final statistics for each month of 1997, and replaces data previously published in the Petroleum Supply Monthly (PSM). The tables in Volumes 1 and 2 are similarly numbered to facilitate comparison between them. Explanatory Notes, located at the end of this publication, present information describing data collection, sources, estimation methodology, data quality control procedures, modifications to reporting requirements and interpretation of tables. Industry terminology and product definitions are listed alphabetically in the Glossary. 35 tabs.

 16. Petroleum supply annual 1994, Volume 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  1995-06-01

  The Petroleum Supply Annual (PSA) contains information on the supply and disposition of crude oil and petroleum products. The publication reflects data that were collected from the petroleum industry during 1994 through annual and monthly surveys. The PSA is divided into two volumes. This first volume contains four sections: Summary Statistics, Detailed Statistics, Refinery Capacity, and Oxygenate Capacity each with final annual data. The second volume contains final statistics for each month of 1994, and replaces data previously published in the Petroleum Supply Monthly (PSM). The tables in Volumes 1 and 2 are similarly numbered to facilitate comparison between them. Explanatory Notes, located at the end of this publication, present information describing data collection, sources, estimation methodology, data quality control procedures, modifications to reporting requirements and interpretation of tables. Industry terminology and product definitions are listed alphabetically in the Glossary

 17. Petroleum supply annual 1996: Volume 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  1997-06-01

  The Petroleum Supply Annual (PSA) contains information on the supply and disposition of crude oil and petroleum products. The publication reflects data that were collected from the petroleum industry during 1996 through monthly surveys. The PSA is divided into two volumes. The first volume contains three sections: Summary Statistics, Detailed Statistics, and Refinery Capacity; each with final annual data. The second volume contains final statistics for each month of 1996, and replaces data previously published in the Petroleum Supply Monthly (PSM). The tables in Volumes 1 and 2 are similarly numbered to facilitate comparison between them. Explanatory Notes, located at the end of this publication, present information describing data collection, sources, estimation methodology, data quality control procedures, modifications to reporting requirements and interpretation of tables. Industry terminology and product definitions are listed alphabetically in the Glossary. 35 tabs

 18. Petroleum supply annual 1995: Volume 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  1996-06-01

  The Petroleum Supply Annual (PSA) contains information on the supply and disposition of crude oil and petroleum products. The publication reflects data that were collected from the petroleum industry during 1995 through monthly surveys. The PSA is divided into two volumes. This first volume contains three sections: Summary Statistics, Detailed Statistics, and selected Refinery Statistics each with final annual data. The second volume contains final statistics for each month of 1995, and replaces data previously published in the Petroleum Supply Monthly (PSM). The tables in Volumes 1 and 2 are similarly numbered to facilitate comparison between them. Explanatory Notes, located at the end of this publication, present information describing data collection, sources, estimation methodology, data quality control procedures, modifications to reporting requirements and interpretation of tables. Industry terminology and product definitions are listed alphabetically in the Glossary

 19. Petroleum supply annual 1998. Volume 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  1999-06-01

  The Petroleum Supply Annual (PSA) contains information on the supply and disposition of crude oil and petroleum products. The publication reflects data that were collected from the petroleum industry during 1998 through monthly surveys. The PSA is divided into two volumes. The first volume contains three sections: Summary Statistics, Detailed Statistics, and Refinery Statistics; each with final annual data. This second volume contains final statistics for each month of 1998, and replaces data previously published in the Petroleum Supply Monthly (PSM). The tables in Volumes 1 and 2 are similarly numbered to facilitate comparison between them. Explanatory Notes, located at the end of this publication, present information describing data collection, sources, estimation methodology, data quality control procedures, modifications to reporting requirements and interpretation of tables. Industry terminology and product definitions are listed alphabetically in the Glossary. 35 tabs

 20. Volume independence in large Nc QCD-like gauge theories

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kovtun, Pavel; Uensal, Mithat; Yaffe, Laurence G.

  2007-01-01

  Volume independence in large N c gauge theories may be viewed as a generalized orbifold equivalence. The reduction to zero volume (or Eguchi-Kawai reduction) is a special case of this equivalence. So is temperature independence in confining phases. A natural generalization concerns volume independence in 'theory space' of quiver gauge theories. In pure Yang-Mills theory, the failure of volume independence for sufficiently small volumes (at weak coupling) due to spontaneous breaking of center symmetry, together with its validity above a critical size, nicely illustrate the symmetry realization conditions which are both necessary and sufficient for large N c orbifold equivalence. The existence of a minimal size below which volume independence fails also applies to Yang-Mills theory with antisymmetric representation fermions [QCD(AS)]. However, in Yang-Mills theory with adjoint representation fermions [QCD(Adj)], endowed with periodic boundary conditions, volume independence remains valid down to arbitrarily small size. In sufficiently large volumes, QCD(Adj) and QCD(AS) have a large N c ''orientifold'' equivalence, provided charge conjugation symmetry is unbroken in the latter theory. Therefore, via a combined orbifold-orientifold mapping, a well-defined large N c equivalence exists between QCD(AS) in large, or infinite, volume and QCD(Adj) in arbitrarily small volume. Since asymptotically free gauge theories, such as QCD(Adj), are much easier to study (analytically or numerically) in small volume, this equivalence should allow greater understanding of large N c QCD in infinite volume

 1. Finite-volume scheme for anisotropic diffusion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Es, Bram van, E-mail: bramiozo@gmail.com [Centrum Wiskunde & Informatica, P.O. Box 94079, 1090GB Amsterdam (Netherlands); FOM Institute DIFFER, Dutch Institute for Fundamental Energy Research, The Netherlands" 1 (Netherlands); Koren, Barry [Eindhoven University of Technology (Netherlands); Blank, Hugo J. de [FOM Institute DIFFER, Dutch Institute for Fundamental Energy Research, The Netherlands" 1 (Netherlands)

  2016-02-01

  In this paper, we apply a special finite-volume scheme, limited to smooth temperature distributions and Cartesian grids, to test the importance of connectivity of the finite volumes. The area of application is nuclear fusion plasma with field line aligned temperature gradients and extreme anisotropy. We apply the scheme to the anisotropic heat-conduction equation, and compare its results with those of existing finite-volume schemes for anisotropic diffusion. Also, we introduce a general model adaptation of the steady diffusion equation for extremely anisotropic diffusion problems with closed field lines.

 2. Metodik til studiet af strategiske ledelsesprocesser i organisationer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Gulddahl Rasmussen

  2010-10-01

  Full Text Available Denne artikel handler om at skabe viden om en hverdagspraksis, der sjældent er sat ord på. Den behandler de ledelsesprocesser, der i virksomheder producerer strategi og omsætter sådanne strategier i produktive handlinger. Det er processer, der i små og mellemstore virksomheder er præget af intuition og af meget uformelle samspil mellem virksomhedsledere og medarbejdere. Metodikken er en videreudvikling af de metoder til produktion af kvalitative data, som FIRM-gruppen har eksperimenteret med gennem nogle år. Artiklen kan ses som en afrapportering af et flerårigt metodeudviklingsarbejde. Da erfaringer fra sådanne virksomheder viser, at strategiske processer i høj grad udvikler sig gennem uformel kommunikation, og at lederes intuition spiller en meget stor rolle, arbejder metodikken med en struktureret udviklingsdialog mellem et mindre antal virksomhedsledere med strategiske opgaver og forskere. Denne udviklingsdialog har til formål at følge og forstå de processer, der skaber ledernes egne praksisrelaterede ”teorier” for strategisk handling. Efter en præsentation af temaet gennemgås metodikkens praktiske fremgangsmåde med undersøgelser i en række virksomheder, opbygning af cases i samarbejde med ledere fra disse virksomheder, diskussion af disse og foreløbige konklusioner hen mod de næste trin i metodikken. Artiklen er skrevet samtidigt med arbejdet på et igangværende forskningsprojekt og vil derfor både være en præsentation og en udvikling af muligheder og vanskeligheder i metodikken.

 3. Evaluation of right ventricular volumes measured by magnetic resonance imaging

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møgelvang, J; Stubgaard, M; Thomsen, C

  1988-01-01

  stroke volume was calculated as the difference between end-diastolic and end-systolic volume and compared to left ventricular stroke volume and to stroke volume determined simultaneously by a classical indicator dilution technique. There was good agreement between right ventricular stroke volume......Right ventricular volumes were determined in 12 patients with different levels of right and left ventricular function by magnetic resonance imaging (MRI) using an ECG gated multisection technique in planes perpendicular to the diastolic position of the interventricular septum. Right ventricular...... determined by MRI and by the indicator dilution method and between right and left ventricular stroke volume determined by MRI. Thus, MRI gives reliable values not only for left ventricular volumes, but also for right ventricular volumes. By MRI it is possible to obtain volumes from both ventricles...

 4. Sampling-based motion planning with reachable volumes: Theoretical foundations

  KAUST Repository

  McMahon, Troy

  2014-05-01

  © 2014 IEEE. We introduce a new concept, reachable volumes, that denotes the set of points that the end effector of a chain or linkage can reach. We show that the reachable volume of a chain is equivalent to the Minkowski sum of the reachable volumes of its links, and give an efficient method for computing reachable volumes. We present a method for generating configurations using reachable volumes that is applicable to various types of robots including open and closed chain robots, tree-like robots, and complex robots including both loops and branches. We also describe how to apply constraints (both on end effectors and internal joints) using reachable volumes. Unlike previous methods, reachable volumes work for spherical and prismatic joints as well as planar joints. Visualizations of reachable volumes can allow an operator to see what positions the robot can reach and can guide robot design. We present visualizations of reachable volumes for representative robots including closed chains and graspers as well as for examples with joint and end effector constraints.

 5. Sampling-based motion planning with reachable volumes: Theoretical foundations

  KAUST Repository

  McMahon, Troy; Thomas, Shawna; Amato, Nancy M.

  2014-01-01

  © 2014 IEEE. We introduce a new concept, reachable volumes, that denotes the set of points that the end effector of a chain or linkage can reach. We show that the reachable volume of a chain is equivalent to the Minkowski sum of the reachable volumes of its links, and give an efficient method for computing reachable volumes. We present a method for generating configurations using reachable volumes that is applicable to various types of robots including open and closed chain robots, tree-like robots, and complex robots including both loops and branches. We also describe how to apply constraints (both on end effectors and internal joints) using reachable volumes. Unlike previous methods, reachable volumes work for spherical and prismatic joints as well as planar joints. Visualizations of reachable volumes can allow an operator to see what positions the robot can reach and can guide robot design. We present visualizations of reachable volumes for representative robots including closed chains and graspers as well as for examples with joint and end effector constraints.

 6. Scintigraphic And Ultrasonic Determinations of Thyroid Volume

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sarsono; Ismanto; Kunto, W; Hayati, N; Irma, S H

  1996-01-01

  A study has been done on the determination of thyroid volume by scintigraphic method in comparison to ultrasonographic technique, which involved a healthy woman volunteer, 5 women patients and a man patient with thyroid diseases. Scintigraphic examination upon the patient's thyroid was performed using a gamma camera 20 minutes following the injection of 55.5 Mbq (1.5 mCi) Tc-99m pertechnetate. A computer, with a dedicated program, coupled to the gamma camera was employed in the calculation of thyroid volume based on the scintigraphic data. Subsequent to the scintigraphic study, ultrasonographic determination of thyroid volume was then carried out. Correlation test that was applied to the outcome of the two methods of thyroid volume determination resulted in an excellent coefficient of correlation, R, which was 0.99. This showed a very good correlation between these two different techniques of thyroid volume determination

 7. Volume determination of organs using NMR-CT images

  International Nuclear Information System (INIS)

  Matsumoto, Kunihiko; Hyodo, Kazuyuki; Ikehira, Hiroo; Fukuda, Nobuo; Tateno, Yukio.

  1986-01-01

  Water phantoms with the volume of 10, 50, 100, 200 and 300 ml surrounded by salad oil were made. The basic experiments were achieved with these phantoms to investigate the accuracy of volume determination and the influence of RF pulse series. NMR - CT employed was Asahi Mark - J. The magnetic field was 0.1T (conductive magnet). The slice thickness were 15 mm. The contour of the phantoms was determined manually using truck - ball and/or automatically by a computer program developed by us. The volume was calculated by the summation of contour area multiplied by the slice pitch. At volumes < 50 ml the error is quite significant but at larger volumes greater than 300 ml the error is reduced to ± 10 %. The volumes of the liver and spleen were measured using both coronal and transverse scans. The error in volume measurement between the scans taken in different planes was found to be 7.0 ± 4.1 % for the liver and 12.4 ± 4.65 % for the spleen. (author)

 8. International Linear Collider Technical Design Report (Volumes 1 through 4)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harrison M.

  2013-03-27

  The design report consists of four volumes: Volume 1, Executive Summary; Volume 2, Physics; Volume 3, Accelerator (Part I, R and D in the Technical Design Phase, and Part II, Baseline Design); and Volume 4, Detectors.

 9. Drishti: a volume exploration and presentation tool

  Science.gov (United States)

  Limaye, Ajay

  2012-10-01

  Among several rendering techniques for volumetric data, direct volume rendering is a powerful visualization tool for a wide variety of applications. This paper describes the major features of hardware based volume exploration and presentation tool - Drishti. The word, Drishti, stands for vision or insight in Sanskrit, an ancient Indian language. Drishti is a cross-platform open-source volume rendering system that delivers high quality, state of the art renderings. The features in Drishti include, though not limited to, production quality rendering, volume sculpting, multi-resolution zooming, transfer function blending, profile generation, measurement tools, mesh generation, stereo/anaglyph/crosseye renderings. Ultimately, Drishti provides an intuitive and powerful interface for choreographing animations.

 10. Stereological analysis of nuclear volume in recurrent meningiomas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, C; Schrøder, H D

  1994-01-01

  A stereological estimation of nuclear volume in recurrent and non-recurrent meningiomas was made. The aim was to investigate whether this method could discriminate between these two groups. We found that the mean nuclear volumes in recurrent meningiomas were all larger at debut than in any...... of the control tumors. The mean nuclear volume of the individual recurrent tumors appeared to change with time, showing a tendency to diminish. A relationship between large nuclear volume at presentation and number of or time interval between recurrences was not found. We conclude that measurement of mean...... nuclear volume in meningiomas might help identify a group at risk of recurrence....

 11. NPR hazards review: (Phase 1, Production only appendixes). Volume 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Miller, N.R.; Trumble, R.E.

  1962-08-15

  The NPR Hazards Review is being issued in a series of volumes. Volume 1, which has already been published, was of the nature of an expanded summary. It included the results of hazards analyses with some explanatory material to put the results in context. Volume 2 presents results of reviews made after the preparation of Volume 1. It also contains supporting material and details not included in Volume 1. Volumes 1 and 2 together provide a nearly complete ``Design Hazards Review of the NPR.`` However, certain remaining problems still exist and are to be the subject of a continuing R&D program. These problems and programs are discussed in Appendix H. Neither Volume 1 nor Volume 2 treat operational aspects of reactor hazards in detail. This area of concern will be the primary subject of a third volume of the NPR Hazards Review. This third volume, to be prepared and issued at a later date, may also contain information supplementing Volumes 1 and 2.

 12. On pressure: volume relations in hemodialysis

  NARCIS (Netherlands)

  E.H.Y. Ie (Eric)

  2005-01-01

  textabstractChapter 1 is a brief introduction to several aspects of cardiovascular pressure-volume relations in dialysis patients. The aims of the thesis are presented. In Chapter 2, an overview is presented of circulatory physiology in hemodialysis (HD) patients. Volume withdrawal by

 13. Use of ultrasound for gastric volume evaluation after ingestion of different volumes of isotonic solution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flora Margarida Barra Bisinotto

  2017-07-01

  Full Text Available Background and objectives: The current preoperative fasting guidelines allow fluid intake up to 2 h before surgery. The aim of this study was to evaluate the gastric volume of volunteers after an overnight fast and compare it with the gastric volume 2 h after ingestion of 200 and 500 mL of isotonic solution, by means of ultrasound assessment. Method: Eighty volunteers underwent gastric ultrasound at three times: after 8 h of fasting; 2 h after ingestion of 200 mL isotonic saline, followed by the first scan; and on another day, 2 h after ingestion of 500 mL of the same solution after an overnight fast. The evaluation was quantitative (antrum area and gastric volume, and the ratio of participants’ gastric volume/weight and qualitative (absence or presence of gastric contents on right lateral decubitus and supine positions. A p-value  0.05. Five volunteers (6.25% had a volume/weight over 1.5 mL kg−1 at fasting and 2 h after ingestion of 200 mL and 6 (7.5% after 500 mL. Qualitatively, the presence of gastric fluid occurred in more volunteers after fluid ingestion, especially 500 mL (18.7%, although not statistically significant. Conclusion: Ultrasound assessment of gastric volume showed no significant difference, both qualitative and quantitative, 2 h after ingestion of 200 mL or 500 mL of isotonic solution compared to fasting, although gastric fluid content has been identified in more volunteers, especially after ingestion of 500 mL isotonic solution. Resumo: Justificativa e objetivos: As diretrizes recentes de jejum pré-operatório permitem a ingestão de líquidos até 2 horas antes da cirurgia. O objetivo do presente estudo foi, por meio de ultrassonografia gástrica, avaliar o volume gástrico de voluntários após jejum noturno e comparar com o volume gástrico duas horas após a ingestão de 200 e 500 ml de solução isotônica. Método: Foram submetidos à ultrassonografia gástrica 80 voluntários em três momentos

 14. A theoretical approach to the problem of dose-volume constraint estimation and their impact on the dose-volume histogram selection

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schinkel, Colleen; Stavrev, Pavel; Stavreva, Nadia; Fallone, B. Gino

  2006-01-01

  This paper outlines a theoretical approach to the problem of estimating and choosing dose-volume constraints. Following this approach, a method of choosing dose-volume constraints based on biological criteria is proposed. This method is called ''reverse normal tissue complication probability (NTCP) mapping into dose-volume space'' and may be used as a general guidance to the problem of dose-volume constraint estimation. Dose-volume histograms (DVHs) are randomly simulated, and those resulting in clinically acceptable levels of complication, such as NTCP of 5±0.5%, are selected and averaged producing a mean DVH that is proven to result in the same level of NTCP. The points from the averaged DVH are proposed to serve as physical dose-volume constraints. The population-based critical volume and Lyman NTCP models with parameter sets taken from literature sources were used for the NTCP estimation. The impact of the prescribed value of the maximum dose to the organ, D max , on the averaged DVH and the dose-volume constraint points is investigated. Constraint points for 16 organs are calculated. The impact of the number of constraints to be fulfilled based on the likelihood that a DVH satisfying them will result in an acceptable NTCP is also investigated. It is theoretically proven that the radiation treatment optimization based on physical objective functions can sufficiently well restrict the dose to the organs at risk, resulting in sufficiently low NTCP values through the employment of several appropriate dose-volume constraints. At the same time, the pure physical approach to optimization is self-restrictive due to the preassignment of acceptable NTCP levels thus excluding possible better solutions to the problem

 15. Efeito do exercício físico sobre o volume nasal Effects of physical exercise in nasal volume

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marconi Teixeira Fonseca

  2006-04-01

  Full Text Available A variação da permeabilidade nasal tem sido demonstrada usando-se várias técnicas de exame. As estruturas nasais geram uma resistência que representa cerca de 50% da resistência respiratória total. O exercício físico é um dos fatores que pode causar um efeito vasoconstritor sobre a mucosa nasal. OBJETIVO: O objetivo deste estudo é avaliar o grau de mudança do volume nasal após exercício físico e o tempo de retorno aos níveis basais. MATERIAIS E MÉTODOS: Dezenove indivíduos foram submetidos à realização de teste físico em bicicleta ergométrica. O volume nasal foi obtido através da rinometria acústica, realizada em repouso, após o fim do exercício físico, e nos minutos décimo e vigésimo de seu final. RESULTADOS: Os resultados rinométricos mostram um aumento estatisticamente significativo do volume nasal (p The nasal permeability has been demonstrated using several exams. Nasal structures produces a resistance to the nasal air flux that represents over 50% of the total respiratory resistance. Physical exercises is a factor that brings a vasoconstrictor effect over nasal mucosa. AINS: Evaluate the improvement degree of nasal volume after aerobic physical exercises and time to return to previous levels. SUBJECTS AND METHODS: Nineteen heathly subjects were submitted to aerobic exercise in ergometric bike. The nasal volume was obtained by Acoustic Rhinometry perfomed in rest, after aerobic exercise, 10o and 20o minutes after the aerobic exercise. RESULTS: Rhynometrics results shows a statically and significant increase of nasal volume (p<0,001. The nasal volume, in twenty minutes, returns nearby the rest levels. CONCLUSIONS: Aerobic exercises, generally, increases the nasal volume. However, the increase of nasal volume was transitory, and occurs a major reduction of increase in the first ten minutes after the exercises ends, and perform a greater vasoconstrictor effect over nasal mucosa, Twenty minutes after the physical

 16. Lung lobar volume in patients with chronic interstitial pneumonia

  International Nuclear Information System (INIS)

  Harada, Hisao; Koba, Hiroyuki; Saitoh, Tsukasa; Abe, Shosaku.

  1997-01-01

  We measured lung lobar volume by using helical computed tomography (HCT) in 23 patients with idiopathic interstitial pneumonia (IIP), 7 patients with chronic interstitial pneumonia associated with collagen vascular disease (CVD-IP), and 5 healthy volunteers HCT scanning was done at the maximal inspiratory level and the resting end-expiratory level. To measure lung lobar volume, we traced the lobar margin on HCT images with a digitizer and calculated the lobar volume with a personal computer. The lower lobar volume and several factors influencing it in chronic interstitial pneumonia were studied. At the maximal inspiratory level, the lower lobar volume as a percent of the whole lung volume was 46.8±4.13% (mean ± SD) in the volunteers, 39.5±6.19% in the patients with IIP, and 27.7±7. 86% in the patients with CVD-IP. The lower lobar volumes in the patients were significantly lower than in the volunteers. Patients with IIP in whom autoantibody tests were positive had lower lobar volumes that were very low and were similar to those of patients with CVD-IP. These data suggest that collagen vascular disease may develop in patients with interstitial pneumonia. The patients with IIP who had emphysematous changes on the CT scans had smaller decreases in total lung capacity and lower ratios of forced expiratory volume in one second to forced vital capacity than did those who had no emphysematous changes, those two groups did not differ in the ratio of lower lobar volume to whole lung volume. This suggests that emphysematous change is not factor influencing lower lobar volume in patients with chronic interstitial pneumonia. We conclude that chronic interstitial pneumonia together with very low values for lower lobar volume may be a pulmonary manifestation of collagen vascular disease. (author)

 17. Customized Computed Tomography-Based Boost Volumes in Breast-Conserving Therapy: Use of Three-Dimensional Histologic Information for Clinical Target Volume Margins

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hanbeukers, Bianca; Borger, Jacques; Ende, Piet van den; Ent, Fred van der; Houben, Ruud; Jager, Jos; Keymeulen, Kristien; Murrer, Lars; Sastrowijoto, Suprapto; Vijver, Koen van de; Boersma, Liesbeth

  2009-01-01

  Purpose: To determine the difference in size between computed tomography (CT)-based irradiated boost volumes and simulator-based irradiated volumes in patients treated with breast-conserving therapy and to analyze whether the use of anisotropic three-dimensional clinical target volume (CTV) margins using the histologically determined free resection margins allows for a significant reduction of the CT-based boost volumes. Patients and Methods: The CT data from 49 patients were used to delineate a planning target volume (PTV) with isotropic CTV margins and to delineate a PTV sim that mimicked the PTV as delineated in the era of conventional simulation. For 17 patients, a PTV with anisotropic CTV margins was defined by applying customized three-dimensional CTV margins, according to the free excision margins in six directions. Boost treatment plans consisted of conformal portals for the CT-based PTVs and rectangular fields for the PTV sim . Results: The irradiated volume (volume receiving ≥95% of the prescribed dose [V 95 ]) for the PTV with isotropic CTV margins was 1.6 times greater than that for the PTV sim : 228 cm 3 vs. 147 cm 3 (p 95 was similar to the V 95 for the PTV sim (190 cm 3 vs. 162 cm 3 ; p = NS). The main determinant for the irradiated volume was the size of the excision cavity (p < .001), which was mainly related to the interval between surgery and the planning CT scan (p = .029). Conclusion: CT-based PTVs with isotropic margins for the CTV yield much greater irradiated volumes than fluoroscopically based PTVs. Applying individualized anisotropic CTV margins allowed for a significant reduction of the irradiated boost volume.

 18. The accuracy of MRI-determined synovial membrane and joint effusion volumes in arthritis. A comparison of pre- and post-aspiration volumes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Mikkel; Stoltenberg, M; Henriksen, O

  1995-01-01

  Magnetic resonance imaging (MRI) of 18 knees of patients with arthritis was performed before and immediately after arthrocentesis. Pre- and post-aspiration volumes were calculated by adding the outlined areas of synovium/effusion from a continuous series of gadolinium-DTPA-enhanced 5 mm transversal...... T1-weighted MR-images. The difference between MRI-determined and syringe-determined volumes of aspirated joint fluid was 0-7 ml, median 2 ml, corresponding to 0-18%, median 7%, of the pre-aspiration effusion volume. Synovial membrane volumes, determined before and after arthrocentesis varied 0-10 ml......, median 3 ml (0-17%, median 7%). No significant systematic misinterpretation of the borderline between joint fluid and synovium was found. We conclude that effusion volumes and in all probability also synovial membrane volumes, can be determined by MRI with a maximal analytical error of approximately 20...

 19. Mean platelet volume and mean platelet volume/platelet count ratio

  African Journals Online (AJOL)

  Amira M. Elsayed

  2016-03-30

  Mar 30, 2016 ... The aim of this study was to compare the MPV and mean platelet volume/platelet count ... brain stroke, both in the acute phase and long after disease.17 ... males, while the healthy controls comprised 12 females and 8.

 20. Volume and outcome of organ transplantation

  NARCIS (Netherlands)

  Banta, H.D.; Engel, G.L.; Schersten, T.

  1992-01-01

  In general, technically demanding medical procedures are associated with better outcomes when they are carried out in institutions and by physicians with higher volumes of practice. This paper examines the evidence for a volume-outcome relationship in the case of organ transplantation. Although few

 1. 1991 SOLAR WORLD CONGRESS - VOLUME 1, PART I

  Science.gov (United States)

  The four-volume proceedings document the 1991 Solar World Congress (the biennial congress of the International Solar Energy Society) in Denver, CO, August 19-23, 1991. Volume 1 is dedicated to solar electricity, biofuels, and renewable resources. Volume 2 contains papers on activ...

 2. Volume and mass measurements of liquids

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zander, M.

  1987-12-01

  The report comprises the 10 lectures given at the 74th PTB seminar, which represent the state of the art in the field of liquid flow measurement. The lectures deal with the overflow-pipette as the primary volume standard of PTB, gas elimination devices (compulsory in measuring assemblies with volume meters), measuring assemblies for the reception of milk, electromagnetic flowmeters, vortex-shedding meters, indirect mass measurement from volume and density, direct mass measurement (coriolis flowmeters), pipeline-measurements, level measurement at storage tanks with conventional and optical methods and a development aid project for the set up of test rigs in India. (orig.) [de

 3. Reduced central blood volume in cirrhosis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendtsen, F; Henriksen, Jens Henrik Sahl; Sørensen, T I

  1989-01-01

  than 0.0001). The lowest values (18 ml/kg) were found in patients with gross ascites and a reduced systemic vascular resistance. In patients with cirrhosis central blood volume was inversely correlated to the hepatic venous pressure gradient (r = -0.41, p less than 0.01), and the total blood volume...... was inversely correlated to the systemic vascular resistance (r = -0.49, p less than 0.001), the latter being significantly reduced in the patient group. Patients with cirrhosis apparently are unable to maintain a normal central blood volume. This may be due to arteriolar vasodilation, portosystemic collateral...

 4. Mechanisms underlying KCNQ1channel cell volume sensitivity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hammami, Sofia

  Cells are constantly exposed to changes in cell volume during cell metabolism, nutrient uptake, cell proliferation, cell migration and salt and water transport. In order to cope with these perturbations, potassium channels in line with chloride channels have been shown to be likely contributors...... to the process of cell volume adjustments. A great diversity of potassium channels being members of either the 6TM, 4 TM or 2 TM K+ channel gene family have been shown to be strictly regulated by small, fast changes in cell volume. However, the precise mechanism underlying the K+ channel sensitivity to cell...... volume alterations is not yet fully understood. The KCNQ1 channel belonging to the voltage gated KCNQ family is considered a precise sensor of volume changes. The goal of this thesis was to elucidate the mechanism that induces cell volume sensitivity. Until now, a number of investigators have implicitly...

 5. Changes of pituitary gland volume in Kennedy disease.

  Science.gov (United States)

  Pieper, C C; Teismann, I K; Konrad, C; Heindel, W L; Schiffbauer, H

  2013-12-01

  Kennedy disease is a rare X-linked neurodegenerative disorder caused by a CAG repeat expansion in the first exon of the androgen-receptor gene. Apart from neurologic signs, this mutation can cause a partial androgen insensitivity syndrome with typical alterations of gonadotropic hormones produced by the pituitary gland. The aim of the present study was therefore to evaluate the impact of Kennedy disease on pituitary gland volume under the hypothesis that endocrinologic changes caused by partial androgen insensitivity may lead to morphologic changes (ie, hypertrophy) of the pituitary gland. Pituitary gland volume was measured in sagittal sections of 3D T1-weighted 3T-MR imaging data of 8 patients with genetically proven Kennedy disease and compared with 16 healthy age-matched control subjects by use of Multitracer by a blinded, experienced radiologist. The results were analyzed by a univariant ANOVA with total brain volume as a covariant. Furthermore, correlation and linear regression analyses were performed for pituitary volume, patient age, disease duration, and CAG repeat expansion length. Intraobserver reliability was evaluated by means of the Pearson correlation coefficient. Pituitary volume was significantly larger in patients with Kennedy disease (636 [±90] mm(3)) than in healthy control subjects (534 [±91] mm(3)) (P = .041). There was no significant difference in total brain volume (P = .379). Control subjects showed a significant decrease in volume with age (r = -0.712, P = .002), whereas there was a trend to increasing gland volume in patients with Kennedy disease (r = 0.443, P = .272). Gland volume correlated with CAG repeat expansion length in patients (r = 0.630, P = .047). The correlation coefficient for intraobserver reliability was 0.94 (P pituitary volume that correlated with the CAG repeat expansion length. This could reflect hypertrophy as the result of elevated gonadotropic hormone secretion caused by the androgen receptor mutation with partial

 6. The Real Thing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt Larsen, Henrik

  2017-01-01

  Mangfoldighed, retfærdighed og inklusion var de tre temaer, som blev foldet ud ved et AOM-besøg i Coca- Colas hovedsæde i Atlanta. I alt ca. 12 ledere, der er centralt placeret i f.t. virksomhedens enorme satsning på mangfoldighed og inklusion, præsenterede og diskuterede indbyrdes, hvori denne...... indsats består, hvorfor og hvordan den harmonerer med virksomhedens vision og ledelsesgrundlag, og hvordan den knytter virksomheden til det omliggende samfund, ikke blot i USA i de mange lande, hvor Coca-Colas drikke produceres og sælges....

 7. Miljøledelse i danske virksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henning; Ulhøi, John Parm

  1997-01-01

  vil indgå som en del af forskningsprocessen omkring temaet miljøledelse, med det formål at bidrage til udviklingen af dette nye ledelsesområde, såvel på nationalt som internationalt plan, samt danne basis for en målrettet tilpasning og formidling heraf til kommende ledere i det danske erhvervsliv. I...... den forbindelse blev der i efteråret 1995 gennemført en stikprøvebaseret spørgeskemaundersøgelse blandt danske erhvervsvirksomheder. I de følgende afsnit vil der kort blive redegjort for undersøgelsens omfang og resultater....

 8. Det ligger i luften

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitmøller, Anders; Lauring, Jakob; Jonsen, Karsten

  2011-01-01

  Multikulturelle virtuelle teams er en udbredt samarbejdsform i større danske virksomheder, specielt til løsning af videns intensive og kreative opgaver. Som leder kan man umiddelbart opnå fleksibilitet og besparelser ved brug af virtuelle teams, men desværre bliver disse fordele ofte spoleret af ......’ medier, såsom telefon og videokonference, ikke altid er effektive til kreative opgaver, da sproglig og kulturel friktion kan forøges ved brug af disse. De forskningsmæssige implikationer af studiet diskuteres, og ledelsestiltag, som imødegår disse udefordringer udfordringer, belyses....

 9. Hvorfor er F-ordet så farligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Muhr, Sara Louise

  2017-01-01

  Dette essay dokumenterer den fortsat svigtende ligestilling mellem kønnene, noterer sig de allestedsnærværende og begrænsende kønsstereotyper og den på én gang usynlige og ganske bastante hverdagsdiskrimination overfor kvindelige ledere. Vi gøres klogere på feminismens fire former og der agiteres...... for, at et feministisk syn på organisationer og ledelse kan gøre en forskel på mindst fire fundamentale områder. Essayet er et lettere redigeret talepapir præsenteret til Copenhagen Science Slam, Folkemødet på Bornholm 16.06.2017....

 10. Retrospektiv undersökning av främre korsbandsskada hos fotbollsspelande damer på liganivå i Finland

  OpenAIRE

  Widjeskog, Maria

  2013-01-01

  Främre korsbandsskador är en av de vanligaste allvarliga skadorna bland kvinnliga fotbollsspelare och leder till minst 6 månaders uppehåll från tävlingssammanhang. En hel del studier har gjorts inom området. Den här studien försöker få fram riskfaktorer för skada, i hurudana situationer skadan sker, förebyggande möjligheter samt olikheter i rehabilitering. Studien är retrospektiv och 19 spelare deltog. Deltagarna är damfotbollsspelare som spelat ligafotboll i Finland något år mellan åren ...

 11. Cerebrospinal fluid volume measurements in hydrocephalic rats.

  Science.gov (United States)

  Basati, Sukhraaj; Desai, Bhargav; Alaraj, Ali; Charbel, Fady; Linninger, Andreas

  2012-10-01

  Object Experimental data about the evolution of intracranial volume and pressure in cases of hydrocephalus are limited due to the lack of available monitoring techniques. In this study, the authors validate intracranial CSF volume measurements within the lateral ventricle, while simultaneously using impedance sensors and pressure transducers in hydrocephalic animals. Methods A volume sensor was fabricated and connected to a catheter that was used as a shunt to withdraw CSF. In vitro bench-top calibration experiments were created to provide data for the animal experiments and to validate the sensors. To validate the measurement technique in a physiological system, hydrocephalus was induced in weanling rats by kaolin injection into the cisterna magna. At 28 days after induction, the sensor was implanted into the lateral ventricles. After sealing the skull using dental cement, an acute CSF drainage/infusion protocol consisting of 4 sequential phases was performed with a pump. Implant location was confirmed via radiography using intraventricular iohexol contrast administration. Results Controlled CSF shunting in vivo with hydrocephalic rats resulted in precise and accurate sensor measurements (r = 0.98). Shunting resulted in a 17.3% maximum measurement error between measured volume and actual volume as assessed by a Bland-Altman plot. A secondary outcome confirmed that both ventricular volume and intracranial pressure decreased during CSF shunting and increased during infusion. Ventricular enlargement consistent with successful hydrocephalus induction was confirmed using imaging, as well as postmortem. These results indicate that volume monitoring is feasible for clinical cases of hydrocephalus. Conclusions This work marks a departure from traditional shunting systems currently used to treat hydrocephalus. The overall clinical application is to provide alternative monitoring and treatment options for patients. Future work includes development and testing of a chronic

 12. Dose-volume considerations in stereotaxic brain radiation therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Houdek, P.V.; Schwade, J.G.; Pisciotta, V.J.; Medina, A.J.; Lewin, A.A.; Abitbol, A.A.; Serago, C.F.

  1988-01-01

  Although brain radiation therapy experience suggests that a gain in the therapeutic ratio may be achieved by optimizing the dose-volume relationship, no practical system for quantitative assessment of dose-volume data has been developed. This presentation describes the rationale for using the integral dose function for this purpose and demonstrates that with the use of a conventional treatment planning computer and a series of computed tomographic scans, first-order optimization of the dose-volume function can be accomplished in two steps: first, high-dose volume is minimized by selecting an appropriate treatment technique and tumor margin, and then dosage is maximized by calculating the brain tolerance dose as a function of the irradiated volume

 13. Hippocampus and amygdala volumes in patients with vaginismus.

  Science.gov (United States)

  Atmaca, Murad; Baykara, Sema; Ozer, Omer; Korkmaz, Sevda; Akaslan, Unsal; Yildirim, Hanefi

  2016-06-22

  To compare hippocampus and amygdala volumes of patients with vaginismus with those of healthy control subjects. Magnetic resonance imaging was performed on ten patients with vaginismus and ten control subjects matched for age and gender. Volumes of the hippocampus and amygdala were blindly measured. We found that the mean right amygdala volume of patients with vaginismus were smaller than that of the healthy controls. With regard to hippocampus volumes, the mean left and right hippocampus volumes were smaller than those of the healthy controls. Our present findings suggest that there have been hippocampus and amygdala structural abnormalities in patients with vaginismus. These changes provide the notion that vaginismus may be a fear-related condition.

 14. Environmental Pollution: Noise Pollution - Sonic Boom. Volume I.

  Science.gov (United States)

  Defense Documentation Center, Alexandria, VA.

  The unclassified, annotated bibliography is Volume I of a two-volume set on Noise Pollution - Sonic Boom in a series of scheduled bibliographies on Environmental Pollution. Volume II is Confidential. Corporate author-monitoring agency, subject, title, contract, and report number indexes are included. (Author/JR)

 15. Volume correction factor in time dose relationships in brachytherapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Supe, S.J.; Sasane, J.B.

  1987-01-01

  Paterson's clinical data about the maximum tolerance doses for various volumes of interstitial implants with Ra-226 delivered in seven days was made use of in deriving volume correction factors for TDF and CRE concepts respectively for brachytherapy. The derived volume correction factors for TDF and for CRE differ fromthe one assumed for CRE by Kirk et al. and implied for TDF by Goitein. A normalising volume of 70 cc has been suggested for both CRE and TDF concepts for brachytherapy. A table showing the volume corrected TDF is presented for various volumes and dose rates for continuous irradiation. The use of this table is illustrated with examples. (orig.) [de

 16. Gravimetric gas determinations for volume calibration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gibbs, P.W.

  1991-01-01

  Gravimetric measurements of gases is one of the methods available for calibrating gas volumes. By inputting a known quantity of gas and measuring the resulting pressure and temperature, the system volume can be calculated using gas law principles. Historically, this method has been less accurate due to the difficulty in the mass determination. This difficulty comes from several sources. Two examples are the large tare weight of the gas container relative to the weight of gas and the external volume of the gas container relative to the standards. The application of a gravimetric gas determination to tank volume calibrations at the savannah River Site is discussed. Mass determinations on a 25,00 gram gas container were such that a 1500 gram quantity of gas was routinely determined to within ±0.2 gram at the 99% confidence level. In this paper the weighting design and the methods used to address the difficulties of the mass determination are detailed

 17. Lung volume recruitment in multiple sclerosis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nadim Srour

  Full Text Available INTRODUCTION: Pulmonary function abnormalities have been described in multiple sclerosis including reductions in forced vital capacity (FVC and cough but the time course of this impairment is unknown. Peak cough flow (PCF is an important parameter for patients with respiratory muscle weakness and a reduced PCF has a direct impact on airway clearance and may therefore increase the risk of respiratory tract infections. Lung volume recruitment is a technique that improves PCF by inflating the lungs to their maximal insufflation capacity. OBJECTIVES: Our goals were to describe the rate of decline of pulmonary function and PCF in patients with multiple sclerosis and describe the use of lung volume recruitment in this population. METHODS: We reviewed all patients with multiple sclerosis referred to a respiratory neuromuscular rehabilitation clinic from February 1999 until December 2010. Lung volume recruitment was attempted in patients with FVC <80% predicted. Regular twice daily lung volume recruitment was prescribed if it resulted in a significant improvement in the laboratory. RESULTS: There were 79 patients included, 35 of whom were seen more than once. A baseline FVC <80% predicted was present in 82% of patients and 80% of patients had a PCF insufficient for airway clearance. There was a significant decline in FVC (122.6 mL/y, 95% CI 54.9-190.3 and PCF (192 mL/s/y, 95% 72-311 over a median follow-up time of 13.4 months. Lung volume recruitment was associated with a slower decline in FVC (p<0.0001 and PCF (p = 0.042. CONCLUSION: Pulmonary function and cough decline significantly over time in selected patients with multiple sclerosis and lung volume recruitment is associated with a slower rate of decline in lung function and peak cough flow. Given design limitations, additional studies are needed to assess the role of lung volume recruitment in patients with multiple sclerosis.

 18. Double-pass quantum volume hologram

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vasilyev, Denis V.; Sokolov, Ivan V.

  2011-01-01

  We propose a scheme for parallel, spatially multimode quantum memory for light. The scheme is based on the propagation in different directions of a quantum signal wave and strong classical reference wave, like in a classical volume hologram and the previously proposed quantum volume hologram [D. V. Vasilyev et al., Phys. Rev. A 81, 020302(R) (2010)]. The medium for the hologram consists of a spatially extended ensemble of cold spin-polarized atoms. In the absence of the collective spin rotation during the interaction, two passes of light for both storage and retrieval are required, and therefore the present scheme can be called a double-pass quantum volume hologram. The scheme is less sensitive to diffraction and therefore is capable of achieving a higher density of storage of spatial modes as compared to the previously proposed thin quantum hologram [D. V. Vasilyev et al., Phys. Rev. A 77, 020302(R) (2008)], which also requires two passes of light for both storage and retrieval. However, the present scheme allows one to achieve a good memory performance with a lower optical depth of the atomic sample as compared to the quantum volume hologram. A quantum hologram capable of storing entangled images can become an important ingredient in quantum information processing and quantum imaging.

 19. Clinically significant change in stroke volume in pulmonary hypertension.

  Science.gov (United States)

  van Wolferen, Serge A; van de Veerdonk, Marielle C; Mauritz, Gert-Jan; Jacobs, Wouter; Marcus, J Tim; Marques, Koen M J; Bronzwaer, Jean G F; Heymans, Martijn W; Boonstra, Anco; Postmus, Pieter E; Westerhof, Nico; Vonk Noordegraaf, Anton

  2011-05-01

  Stroke volume is probably the best hemodynamic parameter because it reflects therapeutic changes and contains prognostic information in pulmonary hypertension (PH). Stroke volume directly reflects right ventricular function in response to its load, without the correction of compensatory increased heart rate as is the case for cardiac output. For this reason, stroke volume, which can be measured noninvasively, is an important hemodynamic parameter to monitor during treatment. However, the extent of change in stroke volume that constitutes a clinically significant change is unknown. The aim of this study was to determine the minimal important difference (MID) in stroke volume in PH. One hundred eleven patients were evaluated at baseline and after 1 year of follow-up with a 6-min walk test (6MWT) and cardiac MRI. Using the anchor-based method with 6MWT as the anchor, and the distribution-based method, the MID of stroke volume change could be determined. After 1 year of treatment, there was, on average, a significant increase in stroke volume and 6MWT. The change in stroke volume was related to the change in 6MWT. Using the anchor-based method, an MID of 10 mL in stroke volume was calculated. The distribution-based method resulted in an MID of 8 to 12 mL. Both methods showed that a 10-mL change in stroke volume during follow-up should be considered as clinically relevant. This value can be used to interpret changes in stroke volume during clinical follow-up in PH.

 20. Defense Language Institute Russian Basic Course. Volumes XXVIII, Lessons 131-140. Volume XXX, Lessons 151-159.

  Science.gov (United States)

  Defense Language Inst., Washington, DC.

  The 19 lessons in these two volumes are intended for the advanced phase of a 159-lesson intensive audiolingual basic Russian course developed recently by the Defense Language Institute to train native speakers of English to a Level 3 second language proficiency. These third and fifth volumes contain such features as (1) texts on the Russian Civil…

 1. Rectal cancer surgery: volume-outcome analysis.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Nugent, Emmeline

  2010-12-01

  There is strong evidence supporting the importance of the volume-outcome relationship with respect to lung and pancreatic cancers. This relationship for rectal cancer surgery however remains unclear. We review the currently available literature to assess the evidence base for volume outcome in relation to rectal cancer surgery.

 2. Cell swelling and volume regulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Else Kay

  1992-01-01

  The extracellular space in the brain is typically 20% of the tissue volume and is reduced to at least half its size under conditions of neural insult. Whether there is a minimum size to the extracellular space was discussed. A general model for cell volume regulation was presented, followed...... by a discussion on how many of the generally involved mechanisms are identified in neural cells and (or) in astrocytes. There seems to be clear evidence suggesting that parallel K+ and Cl- channels mediate regulatory volume decrease in primary cultures of astrocytes, and a stretch-activated cation channel has...... been reported. The role of the different channels was discussed. A taurine leak pathway is clearly activated after cell swelling both in astrocytes and in neurones. The relations between the effect of glutamate and cell swelling were discussed. Discussion on the clearance of potassium from...

 3. Dictionary Based Segmentation in Volumes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Emerson, Monica Jane; Jespersen, Kristine Munk; Jørgensen, Peter Stanley

  2015-01-01

  We present a method for supervised volumetric segmentation based on a dictionary of small cubes composed of pairs of intensity and label cubes. Intensity cubes are small image volumes where each voxel contains an image intensity. Label cubes are volumes with voxelwise probabilities for a given...... label. The segmentation process is done by matching a cube from the volume, of the same size as the dictionary intensity cubes, to the most similar intensity dictionary cube, and from the associated label cube we get voxel-wise label probabilities. Probabilities from overlapping cubes are averaged...... and hereby we obtain a robust label probability encoding. The dictionary is computed from labeled volumetric image data based on weighted clustering. We experimentally demonstrate our method using two data sets from material science – a phantom data set of a solid oxide fuel cell simulation for detecting...

 4. Free Volume Considerations in Thermoplastic and Thermosetting Resins

  Science.gov (United States)

  Landel, R. F.; Gupta, A.; Moacanin, J.; Hong, D.; Tsay, F. D.; Chen, S.; Chung, S.; Fedors, R. F.; Cigmecioglu, M.

  1984-01-01

  The direct measurement of physical aging and of the volume changes which go on during the course of this aging is discussed. Data on PMMA showing its physical aging as measured by its stress relaxation response and the accompanying volume changes are presented. An indication of how one can measure the free volume both directly from the volume change itself and relatively directly via a new technique is given. The application of this new technique (electron spin resonance spectroscopy) to other polymer systems is demonstrated.

 5. Excess molar volumes and partial molar volumes for (propionitrile + an alkanol) at T = 298.15 K and p = 0.1 MPa

  International Nuclear Information System (INIS)

  Deenadayalu, N.; Bhujrajh, P.

  2006-01-01

  The excess molar volumes and the partial molar volumes for (propionitrile + an alkanol) at T = 298.15 K and at atmospheric pressure are reported. The hydrogen bonding between the OH133;NC groups are discussed in terms of the chain length of the alkanol. The alkanols studied are (methanol, ethanol, 1-propanol, 2-propanol, 1-butanol, and 1-pentanol). The excess molar volume data was fitted to the Redlich-Kister equation The partial molar volumes were calculated from the Redlich-Kister coefficients

 6. No Correlation Between Work-Hours and Operative Volumes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Jane; Sillesen, Martin; Beier-Holgersen, Randi

  2016-01-01

  OBJECTIVE: Since 2003, United States residents have been limited to an 80-hour workweek. This has prompted concerns of reduced educational quality, especially inadequate operating exposure. In contrast, the Danish surgical specialty-training program mandates a cap on working hours of 37 per week....... We hypothesize that there is no direct correlation between work-hours and operative volume achieved during surgical residency. To test the hypothesis, we compare Danish and US operative volumes achieved during surgical residency training. DESIGN: Retrospective comparative study. PARTICIPANTS...... find no difference in overall surgical volumes between Danes and US residents during their surgical training. When time in training was accounted for, differences between weekly surgical volumes achieved were minor, indicating a lack of direct correlation between weekly work-hours and operative volumes...

 7. Peripheral blood volume influenced by various external factors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ittner, A; Scheibe, J; Stoll, W [Friedrich-Schiller-Universitaet, Jena (German Democratic Republic). Bereich Medizin

  1982-01-01

  The dependence of the peripheral blood volume upon various exogenous factors was studied in male sports students using /sup 113m/InCl. The results obtained revealed that whole-body exertions and local muscular activity produce an increase of the blood volume in the lower extremities associated with increased blood circulation. The passive measures applied caused also an increase of the blood volume, but not in all of the subjects examined. Isometric concentrations led to a highly significant reduction of the peripheral blood volume. The scintigraphic method for the visualization of the blood volume in peripheral regions of the body can be regarded as suitable for the study of hemodynamics and for the substantiation of the efficiency of measures promoting restoration.

 8. Juvenile wood volume and its proportion to stem volume vs. selected biometric features of Scots pine (Pinus sylvestris L. trees

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arkadiusz Tomczak

  2011-01-01

  Full Text Available The aim of the study was to determine whether there is a correlation between breast height diameter, tree height and stem total volume of Scots pines, on the one hand, and volume and proportion of juvenile wood, on the other. The investigations comprised pure pine stands of the IInd, IIIrd, IVth and Vth age classes developed in conditions of fresh mixed coniferous forest. A distinct curvilinear correlation was found between volume and proportion of juvenile wood in tree stems and breast height diameter, height and stem total volume. Because of high values of determination coefficients (R2, which characterised the above-mentioned correlations, it seems appropriate to use these regularities to assess the quality of the timber raw material regarding the proportions of its volume and juvenile wood in stems of Scots pine trees.

 9. Target volumes in gastric cancer radiation therapy; Les volumes-cibles de la radiotherapie des adenocarcinomes gastriques

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Caudry, M.; Maire, J.P. [Hopital Saint Andre, Service de Cancerologie, 33 - Bordeaux (France); Ratoanina, J.L.; Escarmant, P. [Hopital Clarac, Service de Radiotherapie et de Cancerologie, 97 - Fort de France (France)

  2001-10-01

  The spread of gastric adenocarcinoma may follow three main patterns: hemato-genic, lymphatic and intraperitoneal. A GTV should be considered in preoperative or exclusive radiation therapy. After non-radical surgery, a 'residual GTV' will be defined with the help of the surgeon. The CTV encompasses three intricated volumes. a) A 'tumor bed' volume. After radical surgery, local recurrences appear as frequent as distant metastases. The risk depends upon the depth of parietal invasion and the nodal status. Parietal infiltration may extend beyond macroscopic limits of the tumor, especially in dinitis plastica. Therefore this volume will include: the tumor and the remaining stomach or their 'bed of resection', a part of the transverse colon, the duodenum, the pancreas and the troncus of the portal vein. In postoperative RT, this CTV also includes the jejuno-gastric or jejuno-esophageal anastomosis. b) A peritoneal volume. For practical purposes, two degrees of spread must be considered: (1) contiguous microscopic extension from deeply invasive T3 and T4 tumors, that remain amenable to local sterilization with doses of 45-50 Gy, delivered in a CTV including the peritoneal cavity at the level of the gastric bed, and under the parietal incision; (2) true 'peritoneal carcinomatosis', with widespread seeds, where chemotherapy (systemic or intraperitoneal) is more appropriate. c) A lymphatic volume including the lymph node groups 1 to 16 of the Japanese classification. This volume must encompass the hepatic pedicle and the splenic hilum. In proximal tumors, it is possible to restrict the lover part of the CTV to the lymphatic volume, and therefore to avoid irradiation of large intestinal and renal volumes. In distal and proximal tumors, involvement of resection margins is of poor prognosis -a radiation boost must be delivered at this level. The CTV in tumors of the cardia should encompass the lover part of the thoracic esophagus and the

 10. Weapon container catalog. Volumes 1 & 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brown, L.A.; Higuera, M.C.

  1998-02-01

  The Weapon Container Catalog describes H-gear (shipping and storage containers, bomb hand trucks and the ancillary equipment required for loading) used for weapon programs and for special use containers. When completed, the catalog will contain five volumes. Volume 1 for enduring stockpile programs (B53, B61, B83, W62, W76, W78, W80, W84, W87, and W88) and Volume 2, Special Use Containers, are being released. The catalog is intended as a source of information for weapon program engineers and also provides historical information. The catalog also will be published on the SNL Internal Web and will undergo periodic updates.

 11. Waste isolation in the U.S., technical programs and public education. Volume 2 - low level waste, volume reduction methodologies and economics. Vol. 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Post, R.G.

  1984-01-01

  This volume presents information regarding low-level waste, volume reduction methodologies and economics. Topics include: public education on nuclear waste; economics of low-level waste management systems; operating experience with advanced volume reduction techniques; solidification of waste; operating experience with advanced volume reduction techniques--incineration; regional plans for the disposal of low-level waste; radwaste system modifications at nuclear power plants; operating experience with advanced volume reduction techniques--operations and on-site storage issues; and economic impact of 10CFR61

 12. INTRODUCTION AND STATIC ELECTRICITY, VOLUME 1.

  Science.gov (United States)

  KLAUS, DAVID J.; AND OTHERS

  THIS VOLUME, PART OF A TWO-VOLUME SET, PROVIDES AUTOINSTRUCTION IN PHYSICS. THE MATERIAL COVERS UNITS ON (1) STATIC ELECTRICITY AND ELECTRICAL CHARGES, (2) COULOMB'S LAW, (3) DISTRIBUTION OF CHARGE AND FLOW OF CURRENT, (4) DIFFERENCE OF POTENTIAL, (5) BATTERIES AND CIRCUITS, (6) RESISTANCE AND RESISTORS, (7) POTENTIAL DIVIDER AND WHEATSTONE…

 13. Expressing intrinsic volumes as rotational integrals

  DEFF Research Database (Denmark)

  Auneau, Jeremy Michel; Jensen, Eva Bjørn Vedel

  2010-01-01

  A new rotational formula of Crofton type is derived for intrinsic volumes of a compact subset of positive reach. The formula provides a functional defined on the section of X with a j-dimensional linear subspace with rotational average equal to the intrinsic volumes of X. Simplified forms of the ...

 14. Measurable inhomogeneities in stock trading volume flow

  Science.gov (United States)

  Cortines, A. A. G.; Riera, R.; Anteneodo, C.

  2008-08-01

  We investigate the statistics of volumes of shares traded in stock markets. We show that the stochastic process of trading volumes can be understood on the basis of a mixed Poisson process at the microscopic time level. The beta distribution of the second kind (also known as q-gamma distribution), that has been proposed to describe empirical volume histograms, naturally results from our analysis. In particular, the shape of the distribution at small volumes is governed by the degree of granularity in the trading process, while the exponent controlling the tail is a measure of the inhomogeneities in market activity. Furthermore, the present case furnishes empirical evidence of how power law probability distributions can arise as a consequence of a fluctuating intrinsic parameter.

 15. Critical evaluation of blood volume measurements during hemodialysis.

  Science.gov (United States)

  Dasselaar, Judith J; van der Sande, Frank M; Franssen, Casper F M

  2012-01-01

  Devices that continuously measure relative blood volume (RBV) changes during hemodialysis (HD) are increasingly used for the prevention of dialysis hypotension and fine-tuning of dry weight. However, RBV measurements are subject to various limitations. First, RBV devices provide information on relative blood volume changes but not on absolute blood volume. Since blood volume varies with the hydration status, identical reductions of RBV may result in very different absolute blood volumes at the end of HD. Second, RBV changes underestimate the change of total blood volume due to translocation of lower-hematocrit blood from the microcirculation to the central circulation. Third, changes in posture before and during HD, food intake, exercise, and administration of intravenous fluids may influence the validity of the RBV measurement. Fourth, results obtained by various RBV devices show large interdevice differences. Finally, although a fall in blood volume is an important factor in dialysis hypotension, frank dialysis hypotension only occurs when the cardiovascular compensatory mechanisms can no longer compensate for the reduction in blood volume. Therefore, the dialysis staff should not exclusively focus on RBV, but also search for opportunities in the dialysis prescription to facilitate cardiovascular compensatory mechanisms, e.g. by lowering dialysate temperature. In the opinion of the authors, routine RBV monitoring should be used with caution until the major conceptual and methodological problems that are inherent to the indirect RBV estimation are clarified. Copyright © 2012 S. Karger AG, Basel.

 16. Intravascular volume in cirrhosis. Reassessment using improved methodology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rector, W.G. Jr.; Ibarra, F.

  1988-01-01

  Previous studies of blood volume (BV) in cirrhosis have either not adjusted BV properly for body size; determined plasma volume from the dilution of labeled albumin 10-20 min postinjection, when some extravascular redistribution has already occurred; and/or not used the correct whole body-peripheral hematocrit ratio (0.82) in calculating whole BV from plasma volume and the peripheral hematocrit. We measured BV with attention to these considerations in 19 patients with cirrhosis and reexamined the determinants of vascular volume and the relationship between vascular volume and sodium retention. BV was calculated as plasma volume (determined from extrapolated plasma activity of intravenously injected [ 131 I]+albumin at time 0) divided by (peripheral hematocrit X 0.82). The result was expressed per kilogram dry body weight, determined by subtracting the mass of ascites (measured by isotope dilution; 1 liter = 1 kg) from the actual body weight of nonedematous patients. Measured and expressed in this way, BV correlated strongly with esophageal variceal size (r = 0.87, P less than 0.05), although not with net portal, right atrial, inferior vena caval, or arterial pressure, and was significantly greater in patients with sodium retention as compared to patients without sodium retention. The principal modifier of vascular volume in cirrhosis is vascular capacity, which is probably mainly determined by the extent of the portasystemic collateral circulation. Increased vascular volume in patients with sodium retention as compared to patients without sodium retention supports the overflow theory of ascites formation

 17. Sectional analysis for volume determination and selection of volume equations for the Tapajos Nacional Forest

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renato Bezerra da Silva Ribeiro

  2014-12-01

  Full Text Available The aim of this study was to analyze different sections lengths for volume determination, fitting of volumetric models for timber production estimation in an area of forest management in the Tapajós National Forest (FNT. Six treatments for sectioning were tested in 152 logs of 12 commercial species. The obtained volumes were statistically compared by analysis of variance (ANOVA for the choice of the best method of sectioning and calculating the actual volume of 2,094 sample trees in different diameter commercial classes. Ten mathematical models were fitted to the whole data and to the species Manilkara huberi (Ducke Chevalier (maçaranduba Lecythis lurida (Miers Samori (jarana and Hymenaea courbaril L. (Jatobá. The criteria to choose the best model were adjusted coefficient of determination in percentage (R2adj%, standard error of estimate in percentage (Syx%, significance of the parameters, normality of residuals, Variance Inflation Factor (VIF and residuals graphic distribution. There was no statistical difference between the methods of sectioning and thus the total length of the logs was more operational in the field. The models in logarithmic form of Schumacher and Hall and Spurr were the best to estimate the volume for the species and for the whole sample set.

 18. Trading volume and the number of trades

  OpenAIRE

  Marwan Izzeldin

  2007-01-01

  Trading volume and the number of trades are both used as proxies for market activity, with disagreement as to which is the better proxy for market activity. This paper investigates this issue using high frequency data for Cisco and Intel in 1997. A number of econometric methods are used, including GARCH augmented with lagged trading volume and number of trades, tests based on moment restrictions, regression analysis of volatility on volume and trades, normality of returns when standardized by...

 19. Topologically-based visualization of large-scale volume data

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takeshima, Y.; Tokunaga, M.; Fujishiro, I.; Takahashi, S.

  2004-01-01

  Due to the recent progress in the performance of computing/measurement environments and the advent of ITBL environments, volume datasets have become larger and more complicated. Although computer visualization is one of the tools to analyze such datasets effectively, it is almost impossible to adjust the visualization parameter value by trial and error without taking the feature of a given volume dataset into consideration. In this article, we introduce a scheme of topologically-based volume visualization, which is intended to choose appropriate visualization parameter values automatically through topological volume skeletonization. (author)

 20. Assessment of tidal volume and thoracoabdominal motion using volume and flow-oriented incentive spirometers in healthy subjects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V.F. Parreira

  2005-07-01

  Full Text Available The objective of the present study was to evaluate incentive spirometers using volume- (Coach and Voldyne and flow-oriented (Triflo II and Respirex devices. Sixteen healthy subjects, 24 ± 4 years, 62 ± 12 kg, were studied. Respiratory variables were obtained by respiratory inductive plethysmography, with subjects in a semi-reclined position (45º. Tidal volume, respiratory frequency, minute ventilation, inspiratory duty cycle, mean inspiratory flow, and thoracoabdominal motion were measured. Statistical analysis was performed with Kolmogorov-Smirnov test, t-test and ANOVA. Comparison between the Coach and Voldyne devices showed that larger values of tidal volume (1035 ± 268 vs 947 ± 268 ml, P = 0.02 and minute ventilation (9.07 ± 3.61 vs 7.49 ± 2.58 l/min, P = 0.01 were reached with Voldyne, whereas no significant differences in respiratory frequency were observed (7.85 ± 1.24 vs 8.57 ± 1.89 bpm. Comparison between flow-oriented devices showed larger values of inspiratory duty cycle and lower mean inspiratory flow with Triflo II (0.35 ± 0.05 vs 0.32 ± 0.05 ml/s, P = 0.00, and 531 ± 137 vs 606 ± 167 ml/s, P = 0.00, respectively. Abdominal motion was larger (P < 0.05 during the use of volume-oriented devices compared to flow-oriented devices (52 ± 11% for Coach and 50 ± 9% for Voldyne; 43 ± 13% for Triflo II and 44 ± 14% for Respirex. We observed that significantly higher tidal volume associated with low respiratory frequency was reached with Voldyne, and that there was a larger abdominal displacement with volume-oriented devices.

 1. Tissue hepatic blood volume and liver function

  International Nuclear Information System (INIS)

  Masuyama, Mamoru

  1997-01-01

  Positron emission tomography (PET) scan has an advantage that it can measure regional organ blood flow and volume not only quantitatively but also non-invasively. In order to estimate the liver function, tissue hepatic blood volume was measured using C 15 O inhalation in conjunction with positron emission tomography. PET scans of the liver were performed after the single breath inhalation of 20 mCi of high specific activity 15 O-labeled carbon monoxide in 105 patients which were classified 3 groups; normal, chronic hepatitis, and cirrhosis. They consist of 61, 14, and 30 patients, respectively. Significant differences between normal and cirrhotic patients were noted in tissue hepatic blood volume (mean 20.4, 18.2, 16.0 ml/100 g, respectively). Tissue hepatic blood volume (tHBV) correlated with the reaction of the peripheral reticuloendothelial compartment and protein synthesis, because there was a potent correlation between tHBV and hepatic fibrosis. In normal livers, we were able to demonstrate significant differences in tissue hepatic blood volume among liver segments. (author)

 2. Volume and biomass for curlleaf cercocarpus in Nevada

  Science.gov (United States)

  David C. Chojnacky

  1984-01-01

  Volume and biomass equations were developed for curlleaf cercocarpus (Cercocarpus ledifolius Nutt.) in the Egan and Schell Mountains near Ely, NV. The equations predict cubic foot volume of wood and bark for variable minimum branch diameters. Wood density factors are given to convert volume predictions to pounds of fiber biomass. The reliability of...

 3. A comparison of volume control and pressure-regulated volume control ventilation in acute respiratory failure

  OpenAIRE

  Guldager, Henrik; Nielsen, Soeren L; Carl, Peder; Soerensen, Mogens B

  1997-01-01

  Background: The aim of this study was to test the hypothesis that a new mode of ventilation (pressure-regulated volume control; PRVC) is associated with improvements in respiratory mechanics and outcome when compared with conventional volume control (VC) ventilation in patients with acute respiratory failure. We conducted a randomised, prospective, open, cross over trial on 44 patients with acute respiratory failure in the general intensive care unit of a university hospital. After a stabiliz...

 4. Developmental Physical Education Accountability; Volume I.

  Science.gov (United States)

  Guarnieri, Barbara; Sandeen, Cecile

  Presented in the first of a two volume series is a developmental physical education checklist which provides teachers of trainable mentally retarded students with a permanent and accountable record of pupil progress and needs. The checklist is intended to be used with the accompanying volume of curricular activities in a nongraded enviroment for…

 5. Partial volume effect in MRI

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maeda, Munehiro; Yoshiya, Kazuhiko; Suzuki, Eiji

  1989-01-01

  According to the direction and the thickness of the imaging slice in tomography, the border between the tissues becomes unclear (partial volume effect). In the present MRI experiment, we examined border area between fat and water components using phantom in order to investigate the partial volume effect in MRI. In spin echo sequences, the intensity of the border area showed a linear relationship with composition of fat and water. Whereas, in inversion recovery and field echo sequences, we found the parameters to produce an extremely low intensity area at the border region between fat and water. This low intensity area was explained by cancellation of NMR signals from fat and water due to the difference in the direction of magnetic vectors. Clinically, partial volume effect can cause of mis-evaluation of walls, small nodules, tumor capsules and the tumor invasion in the use of inversion recovery and field echo sequences. (author)

 6. Control volume based hydrocephalus research; analysis of human data

  Science.gov (United States)

  Cohen, Benjamin; Wei, Timothy; Voorhees, Abram; Madsen, Joseph; Anor, Tomer

  2010-11-01

  Hydrocephalus is a neuropathophysiological disorder primarily diagnosed by increased cerebrospinal fluid volume and pressure within the brain. To date, utilization of clinical measurements have been limited to understanding of the relative amplitude and timing of flow, volume and pressure waveforms; qualitative approaches without a clear framework for meaningful quantitative comparison. Pressure volume models and electric circuit analogs enforce volume conservation principles in terms of pressure. Control volume analysis, through the integral mass and momentum conservation equations, ensures that pressure and volume are accounted for using first principles fluid physics. This approach is able to directly incorporate the diverse measurements obtained by clinicians into a simple, direct and robust mechanics based framework. Clinical data obtained for analysis are discussed along with data processing techniques used to extract terms in the conservation equation. Control volume analysis provides a non-invasive, physics-based approach to extracting pressure information from magnetic resonance velocity data that cannot be measured directly by pressure instrumentation.

 7. Pituitary volumes are changed in patients with conversion disorder.

  Science.gov (United States)

  Atmaca, Murad; Baykara, Sema; Mermi, Osman; Yildirim, Hanefi; Akaslan, Unsal

  2016-03-01

  Our study group previously measured pituitary volumes and found a relationship between somatoform disoders and pituitary volumes. Therefore, in conversion disorder, another somatoform disorder, we hypothesized that pituitary gland volumes would be reduced. Twenty female patients and healthy controls were recruited to the present investigation. The volumes of the pituitary gland were determined by using a 1.5 Tesla magnetic resonance scanner. We found that the pituitary gland volumes of the patients with conversion disorder were significantly smaller than those of healthy control subjects. In the patients with conversion disorder but not in the healthy control group, a significant negative correlation between the duration of illness and pituitary gland volume was determined. In summary, in the present study, we suggest that the patients with conversion disorder have smaller pituitary volumes compared to those of healthy control subjects. Further studies should confirm our data and ascertain whether volumetric alterations determined in the patients with conversion disorder can be changed with treatment or if they change over time.

 8. Revised tephra volumes for Cascade Range volcanoes

  Science.gov (United States)

  Nathenson, Manuel

  2017-01-01

  Isopach maps from tephra eruptions from Mount St. Helens were reported in Carey et al. (1995) and for tephra eruptions from Glacier Peak in Gardner et al. (1998). For exponential thinning, the isopach data only define a single slope on a log thickness versus square root of area plot. Carey et al. (1995) proposed a model that was used to estimate a second slope, and volumes were presented in both studies using this model. A study by Sulpizio (2005) for estimating the second slope and square root of area where the lines intersect involves a systematic analysis of many eruptions to provide correlation equations. The purpose of this paper is to recalculate the volumes of Cascades eruptions and compare results from the two methods. In order to gain some perspective on the methods for estimating the second slope, we use data for thickness versus distance beyond the last isopach that are available for some of the larger eruptions in the Cascades. The thickness versus square root of area method is extended to thickness versus distance by developing an approximate relation between the two assuming elliptical isopachs with the source at one of the foci. Based on the comparisons made between the Carey et al. (1995) and Sulpizio (2005) methods, it is felt that the later method provides a better estimate of the second slope. For Mount St. Helens, the estimates of total volume using the Sulpizio (2005) method are generally smaller than those using the Carey et al. (1995) method. For the volume estimates of Carey et al. (1995), the volume of the May 18, 1980, eruption of Mount St. Helens is smaller than six of the eight previous eruptions. With the new volumes using the Sulpizio (2005) method, the 1980 eruption is smaller in volume than the upper end of the range for only three of the layers (Wn, Ye, and Yn) and is the same size as layer We. Thus the 1980 eruption becomes representative of the mid-range of volumes rather than being in the lower range.

 9. Pediatric blood volumes: a one-page reference guide.

  Science.gov (United States)

  Smiley, J; Reitan, J

  1998-10-01

  At our institution, a multidisciplinary team met to work out a blood volume policy for our pediatric patients' laboratory testing. Because we are a cancer center, many of our patients are on protocols and/or are in the hospital for an extended period of time. These factors result in multiple blood draws. It is important to manage the volumes used so that we do not compromise the hematological status of our pediatric patients. The concerns of nurses and laboratory technologists were discussed and a three-tiered system was designed consisting of adult volumes, volumes for inflexibility to verify or add to the original order without resticking the patient increase at each tier. It is imperative to the overall quality of care for all patients that discretion is used when following these guidelines. When it is medically prudent to restrict the blood volumes taken from any patient, it should be done. However, when it is not medically necessary, the increased costs and potential decrease in the quality of laboratory service outweighs the desire to use smaller blood volumes.

 10. Striatal volume predicts level of video game skill acquisition.

  Science.gov (United States)

  Erickson, Kirk I; Boot, Walter R; Basak, Chandramallika; Neider, Mark B; Prakash, Ruchika S; Voss, Michelle W; Graybiel, Ann M; Simons, Daniel J; Fabiani, Monica; Gratton, Gabriele; Kramer, Arthur F

  2010-11-01

  Video game skills transfer to other tasks, but individual differences in performance and in learning and transfer rates make it difficult to identify the source of transfer benefits. We asked whether variability in initial acquisition and of improvement in performance on a demanding video game, the Space Fortress game, could be predicted by variations in the pretraining volume of either of 2 key brain regions implicated in learning and memory: the striatum, implicated in procedural learning and cognitive flexibility, and the hippocampus, implicated in declarative memory. We found that hippocampal volumes did not predict learning improvement but that striatal volumes did. Moreover, for the striatum, the volumes of the dorsal striatum predicted improvement in performance but the volumes of the ventral striatum did not. Both ventral and dorsal striatal volumes predicted early acquisition rates. Furthermore, this early-stage correlation between striatal volumes and learning held regardless of the cognitive flexibility demands of the game versions, whereas the predictive power of the dorsal striatal volumes held selectively for performance improvements in a game version emphasizing cognitive flexibility. These findings suggest a neuroanatomical basis for the superiority of training strategies that promote cognitive flexibility and transfer to untrained tasks.

 11. Time varying, multivariate volume data reduction

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ahrens, James P [Los Alamos National Laboratory; Fout, Nathaniel [UC DAVIS; Ma, Kwan - Liu [UC DAVIS

  2010-01-01

  Large-scale supercomputing is revolutionizing the way science is conducted. A growing challenge, however, is understanding the massive quantities of data produced by large-scale simulations. The data, typically time-varying, multivariate, and volumetric, can occupy from hundreds of gigabytes to several terabytes of storage space. Transferring and processing volume data of such sizes is prohibitively expensive and resource intensive. Although it may not be possible to entirely alleviate these problems, data compression should be considered as part of a viable solution, especially when the primary means of data analysis is volume rendering. In this paper we present our study of multivariate compression, which exploits correlations among related variables, for volume rendering. Two configurations for multidimensional compression based on vector quantization are examined. We emphasize quality reconstruction and interactive rendering, which leads us to a solution using graphics hardware to perform on-the-fly decompression during rendering. In this paper we present a solution which addresses the need for data reduction in large supercomputing environments where data resulting from simulations occupies tremendous amounts of storage. Our solution employs a lossy encoding scheme to acrueve data reduction with several options in terms of rate-distortion behavior. We focus on encoding of multiple variables together, with optional compression in space and time. The compressed volumes can be rendered directly with commodity graphics cards at interactive frame rates and rendering quality similar to that of static volume renderers. Compression results using a multivariate time-varying data set indicate that encoding multiple variables results in acceptable performance in the case of spatial and temporal encoding as compared to independent compression of variables. The relative performance of spatial vs. temporal compression is data dependent, although temporal compression has the

 12. Nuttall Oak Volume and Weight Tables

  Science.gov (United States)

  Bryce E. Schlaegel; Regan B. Willson

  1983-01-01

  Volume and weight tables were constructed from a 62-tree sample of Nuttall oak (Quercus nuttallii Palmer) taken in the Mississippi Delta. The tables present volume, green weight, and dry weight of bole wood, bole wood plus bark, and total tree above a one-foot stump as predicted from the nonlinear model Y = 0Db

 13. Effective orbital volume and eyeball position: an MRI study.

  Science.gov (United States)

  Detorakis, Efstathios T; Drakonaki, Eleni; Papadaki, Efrosini; Pallikaris, Ioannis G; Tsilimbaris, Miltiadis K

  2010-10-01

  Previous studies have examined factors affecting the position of the eyeball to the orbit. This study examined the role of effective orbital volume (EOV), defined as the difference between orbital and eyeball volume, as a determinant of eyeball position, using MRI scans. Forty-six patients were recruited from the Department of Ophthalmology of the University Hospital of Heraklion, Crete Greece. Patients with a history of orbital disease were excluded. Distances between eyeball poles and orbital landmarks were measured in T1 weighted transverse, sagittal and coronal orbital images. The protrusion of the eyeball in the sagittal and transverse planes was recorded. The volume of the eyeball and bony orbit, the EOV, the volume of the extraocular muscles as well as clinical information (age, gender, Hertel exophthalmometry) were also recorded. EOV was significantly associated with orbital volume but not with eyeball volume. EOV was also significantly associated with transverse and sagittal globe protrusions. Females displayed significantly lower orbital and eyeball volumes as well as EOV than males but higher transverse globe protrusion than males. Variations in EOV are associated with orbital volume rather than with eyeball volume. EOV is associated with globe protrusion and may be taken into account in the planning of various procedures, including orbital decompression, treatment of enophthalmos or the size of orbital implants following enucleation.

 14. Activation volume of martensitic ODS steel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, D. W.; Noh, S.; Kim, T. K. [Korea Atomic Energy Research Institute, Daejeon (Korea, Republic of)

  2016-10-15

  Apparent activation volume as a function of temperature is 86b{sup 3}-42b{sup 3}. Activation volume decreases with increasing temperature. Activation volume changes scarcely with decreasing strain rate. Strain rate sensitivity increases with increasing temperature and decreasing strain rate. Nano-sized oxide dispersion strengthened (ODS) martensitic steel has a high strength, low thermal expansion coefficient, high thermal conductivity, and a good swelling resistance. Martensitic ODS steel is a candidate material for fuel cladding of sodium cooled fast breeder reactor (SFR). The plastic flow stress is determined through the interaction of dislocations with the obstacles encountered inside lattice. Dislocation movement through the lattice or past an obstacle requires surmounting of the energy barrier by a combination of applied stress and thermal activation. The plastic deformation of materials is a thermally activated process dependent upon time, temperature, and strain rate. Characterization of the rate controlling mechanism for plastic deformation due to dislocation motion in crystalline materials is done by the assessment of activation volume based on thermal activation analysis.

 15. Change in brain and lesion volumes after CEE therapies

  Science.gov (United States)

  Espeland, Mark A.; Hogan, Patricia E.; Resnick, Susan M.; Bryan, R. Nick; Robinson, Jennifer G.; Goveas, Joseph S.; Davatzikos, Christos; Kuller, Lewis H.; Williamson, Jeff D.; Bushnell, Cheryl D.; Shumaker, Sally A.

  2014-01-01

  Objectives: To determine whether smaller brain volumes in older women who had completed Women's Health Initiative (WHI)-assigned conjugated equine estrogen–based hormone therapy (HT), reported by WHI Memory Study (WHIMS)-MRI, correspond to a continuing increased rate of atrophy an average of 6.1 to 7.7 years later in WHIMS-MRI2. Methods: A total of 1,230 WHI participants were contacted: 797 (64.8%) consented, and 729 (59%) were rescanned an average of 4.7 years after the initial MRI scan. Mean annual rates of change in total brain volume, the primary outcome, and rates of change in ischemic lesion volumes, the secondary outcome, were compared between treatment groups using mixed-effect models with adjustment for trial, clinical site, age, intracranial volumes, and time between MRI measures. Results: Total brain volume decreased an average of 3.22 cm3/y in the active arm and 3.07 cm3/y in the placebo arm (p = 0.53). Total ischemic lesion volumes increased in both arms at a rate of 0.12 cm3/y (p = 0.88). Conclusions: Conjugated equine estrogen–based postmenopausal HT, previously assigned at WHI baseline, did not affect rates of decline in brain volumes or increases in brain lesion volumes during the 4.7 years between the initial and follow-up WHIMS-MRI studies. Smaller frontal lobe volumes were observed as persistent group differences among women assigned to active HT compared with placebo. Women with a history of cardiovascular disease treated with active HT, compared with placebo, had higher rates of accumulation in white matter lesion volume and total brain lesion volume. Further study may elucidate mechanisms that explain these findings. PMID:24384646

 16. 2016 Billion-Ton Report: Environmental Sustainability Effects of Select Scenarios from Volume 1 (Volume 2)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Efroymson, R. A. [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States); Langholtz, M. H. [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States); Johnson, K. E. [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States); Stokes, B. J. [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States)

  2017-01-13

  On behalf of all the authors and contributors, it is a great privilege to present the 2016 Billion-Ton Report (BT16), volume 2: Environmental Sustainability Effects of Select Scenarios from volume 1. This report represents the culmination of several years of collaborative effort among national laboratories, government agencies, academic institutions, and industry. BT16 was developed to support the U.S. Department of Energy’s efforts towards national goals of energy security and associated quality of life.

 17. Volume of the adrenal and pituitary glands in depression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kessing, Lars Vedel; Willer, Inge Stoel; Knorr, Ulla

  2011-01-01

  Numerous studies have shown that the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis is hyperactive in some depressed patients. It is unclear whether such hyperactivity results in changed volumes of the adrenal glands, pituitary gland and hypothalamus. We systematically reviewed all controlled studies...... on the adrenal or pituitary glands or hypothalamus volume in unipolar depressive disorder published in PubMed 1966 to December 2009. We identified three studies that investigated the volume of the adrenal glands and eight studies that examined the volume of the pituitary gland, but no studies on hypothalamus...... were found. Two out of three studies found a statistically significant increase in adrenal volume in patients compared to controls. Four out of eight studies found a statistically significant increase in pituitary volume in patients compared to controls. Different methodological problems were...

 18. Stereological estimation of nuclear mean volume in invasive meningiomas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, C; Schrøder, H D

  1996-01-01

  A stereological estimation of nuclear mean volume in bone and brain invasive meningiomas was made. For comparison the nuclear mean volume of benign meningiomas was estimated. The aim was to investigate whether this method could discriminate between these groups. We found that the nuclear mean...... volume in the bone and brain invasive meningiomas was larger than in the benign tumors. The difference was significant and moreover it was seen that there was no overlap between the two groups. In the bone invasive meningiomas the nuclear mean volume appeared to be larger inside than outside the bone....... No significant difference in nuclear mean volume was found between brain and bone invasive meningiomas. The results demonstrate that invasive meningiomas differ from benign meningiomas by an objective stereological estimation of nuclear mean volume (p

 19. Community biomass handbook volume 4: enterprise development for integrated wood manufacturing

  Science.gov (United States)

  Eini Lowell; D.R. Becker; D. Smith; M. Kauffman; D. Bihn

  2017-01-01

  The Community Biomass Handbook Volume 4: Enterprise Development for Integrated Wood Manufacturing is a guide for creating sustainable business enterprises using small diameter logs and biomass. This fourth volume is a companion to three Community Biomass Handbook volumes: Volume 1: Thermal Wood Energy; Volume 2: Alaska, Where Woody Biomass Can Work; and Volume 3: How...

 20. Large volume cryogenic silicon detectors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Braggio, C.; Boscardin, M.; Bressi, G.; Carugno, G.; Corti, D.; Galeazzi, G.; Zorzi, N.

  2009-01-01

  We present preliminary measurements for the development of a large volume silicon detector to detect low energy and low rate energy depositions. The tested detector is a one cm-thick silicon PIN diode with an active volume of 31 cm 3 , cooled to the liquid helium temperature to obtain depletion from thermally-generated free carriers. A thorough study has been done to show that effects of charge trapping during drift disappears at a bias field value of the order of 100V/cm.

 1. Energy and Environment : volume 1

  OpenAIRE

  ANDRE, Michel; SAMARAS, Zissis; JACOB, Bernard

  2016-01-01

  This book is part of a set of six books called the 'Research for Innovative Transports' set. This collection presents an update of the latest academic and applied research, case studies, best practices and user perspectives on transport carried out in Europe and worldwide. The volumes are made up of a selection of the best papers presented at TRA2014. In this volume 1, recent research works are reported around the triptych : 'transport, energy and environment', which demonstrates that vehicl...

 2. Microstructure-Aided Digital Volume Correlation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hild F.

  2010-06-01

  Full Text Available This paper describes how volumic images of a composite material could be used to measure 3D displacement fields, and assess mechanical properties. The exemple of a tensile test performed on a sample made of an energetic material is chosen. Different tools are used, namely, X-ray microtomography of an in situ experiment, image acquisition and processing, volume correlation to measure 3D displacement fields. The principle of an integrated approach is finally introduced.

 3. Stereological quantification of tumor volume, mean nuclear volume and total number of melanoma cells correlated with morbidity and mortality

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bønnelykke-Behrndtz, Marie Louise; Sørensen, Flemming Brandt; Damsgaard, Tine Engberg

  2008-01-01

  potential indicators of prognosis. Sixty patients who underwent surgery at the Department of Plastic Surgery, Aarhus University Hospital, from 1991 to 1994 were included in the study. Total tumor volume was estimated by the Cavalieri technique, total number of tumor cells by the optical dissector principle...... showed a significant impact on both disease-free survival (p=0.001) and mortality (p=0.009). In conclusion, tumor volume and total number of cancer cells were highly reproducible but did not add additional, independent prognostic information regarding the study population.......Stereological quantification of tumor volume, total number of tumor cells and mean nuclear volume provides unbiased data, regardless of the three-dimensional shape of the melanocytic lesion. The aim of the present study was to investigate whether these variables are reproducible and may represent...

 4. Quantifying normal ankle joint volume: An anatomic study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Draeger Reid

  2009-01-01

  Full Text Available Background: Many therapeutic and diagnostic modalities such as intraarticular injections, arthrography and ankle arthroscopy require introduction of fluid into the ankle joint. Little data are currently available in the literature regarding the maximal volume of normal, nonpathologic, human ankle joints. The purpose of this study was to measure the volume of normal human ankle joints. Materials and Methods: A fluoroscopic guided needle was passed into nine cadaveric adult ankle joints. The needle was connected to an intracompartmental pressure measurement device. A radiopaque dye was introduced into the joint in 2 mL boluses, while pressure measurements were recorded. Fluid was injected into the joint until three consecutive pressure measurements were similar, signifying a maximal joint volume. Results: The mean maximum ankle joint volume was 20.9 ± 4.9 mL (range, 16-30 mL. The mean ankle joint pressure at maximum volume was 142.2 ± 13.8 mm Hg (range, 122-166 mm Hg. Two of the nine samples showed evidence of fluid tracking into the synovial sheath of the flexor hallucis longus tendon. Conclusion: Maximal normal ankle joint volume was found to vary between 16-30 mL. This study ascertains the communication between the ankle joint and the flexor hallucis longus tendon sheath. Exceeding maximal ankle joint volume suggested by this study during therapeutic injections, arthrography, or arthroscopy could potentially damage the joint.

 5. Effects of buffer ionization in protein transition volumes.

  Science.gov (United States)

  Lee, Soyoung; Heerklotz, Heiko; Chalikian, Tigran V

  2010-05-01

  Protein denaturation events are generally associated with a change in the state of ionization of abnormally titrating groups and, therefore, are coupled with changes in buffer ionization/neutralization equilibria. Consequently, buffer ionization should influence the measured change in volume accompanying protein denaturation. Changes in volume accompanying protein denaturation reflect the differential packing and hydration of polypeptide chains in their native and denatured conformations while also describing the pressure stability of proteins. A characteristic feature of conformational transitions of globular proteins is a near zero change in volume that is comparable in magnitude with the volume of ionization of biologically relevant buffers. Thus, the impact of buffer ionization on the volume of protein denaturation could be very significant with the potential to affect not only its magnitude but also its sign. To investigate this point quantitatively, we performed pressure perturbation calorimetric (PPC) studies of lysozyme and ribonuclease A at pH 3.0 in four buffers differing in their ionization volumes. Our results identify buffer ionization as an important determinant of protein transition volume that needs to be carefully taken into account. We emphasize that the importance of our results is not limited to PPC measurements but is more general and applies to all volumetric investigations, in particular, extending to the derivation of the pressure-temperature phase diagram of protein stability.

 6. Volume-based characterization of postocclusion surge.

  Science.gov (United States)

  Zacharias, Jaime; Zacharias, Sergio

  2005-10-01

  To propose an alternative method to characterize postocclusion surge using a collapsible artificial anterior chamber to replace the currently used rigid anterior chamber model. Fundación Oftamológica Los Andes, Santiago, Chile. The distal end of a phacoemulsification handpiece was placed inside a compliant artificial anterior chamber. Digital recordings of chamber pressure, chamber volume, inflow, and outflow were performed during occlusion break of the phacoemulsification tip. The occlusion break profile of 2 different consoles was compared. Occlusion break while using a rigid anterior chamber model produced a simultaneous increase of chamber inflow and outflow. In the rigid chamber model, pressure decreased sharply, reaching negative pressure values. Alternatively, with the collapsible chamber model, a delay was observed in the inflow that occurs to compensate the outflow surge. Also, the chamber pressure drop was smaller in magnitude, never undershooting below atmospheric pressure into negative values. Using 500 mm Hg as vacuum limit, the Infiniti System (Alcon) performed better that the Legacy (Alcon), showing an 18% reduction in peak volume variation. The collapsible anterior chamber model provides a more realistic representation of the postocclusion surge events that occur in the real eye during cataract surgery. Peak volume fluctuation (mL), half volume recovery time(s), and volume fluctuation integral value (mL x s) are proposed as realistic indicators to characterize the postocclusion surge performance. These indicators show that the Infiniti System has a better postocclusion surge behavior than the Legacy System.

 7. Residual limb fluid volume change and volume accommodation: Relationships to activity and self-report outcomes in people with trans-tibial amputation.

  Science.gov (United States)

  Sanders, Joan E; Youngblood, Robert T; Hafner, Brian J; Ciol, Marcia A; Allyn, Katheryn J; Gardner, David; Cagle, John C; Redd, Christian B; Dietrich, Colin R

  2018-02-01

  Fluctuations in limb volume degrade prosthesis fit and require users to accommodate changes using management strategies, such as donning and doffing prosthetic socks. To examine how activities and self-report outcomes relate to daily changes in residual limb fluid volume and volume accommodation. Standardized, two-part laboratory protocol with an interim observational period. Participants were classified as "accommodators" or "non-accommodators," based on self-report prosthetic sock use. Participants' residual limb fluid volume change was measured using a custom bioimpedance analyzer and a standardized in-laboratory activity protocol. Self-report health outcomes were assessed with the Socket Comfort Score and Prosthesis Evaluation Questionnaire. Activity was monitored while participants left the laboratory for at least 3 h. They then returned to repeat the bioimpedance test protocol. Twenty-nine people were enrolled. Morning-to-afternoon percent limb fluid volume change per hour was not strongly correlated to percent time weight-bearing or to self-report outcomes. As a group, non-accommodators ( n = 15) spent more time with their prosthesis doffed and reported better outcomes than accommodators. Factors other than time weight-bearing may contribute to morning-to-afternoon limb fluid volume changes and reported satisfaction with the prosthesis among trans-tibial prosthesis users. Temporary doffing may be a more effective and satisfying accommodation method than sock addition. Clinical relevance Practitioners should be mindful that daily limb fluid volume change and prosthesis satisfaction are not dictated exclusively by activity. Temporarily doffing the prosthesis may slow daily limb fluid volume loss and should be investigated as an alternative strategy to sock addition.

 8. Ultrasound automated volume calculation in reproduction and in pregnancy.

  Science.gov (United States)

  Ata, Baris; Tulandi, Togas

  2011-06-01

  To review studies assessing the application of ultrasound automated volume calculation in reproductive medicine. We performed a literature search using the keywords "SonoAVC, sonography-based automated volume calculation, automated ultrasound, 3D ultrasound, antral follicle, follicle volume, follicle monitoring, follicle tracking, in vitro fertilization, controlled ovarian hyperstimulation, embryo volume, embryonic volume, gestational sac, and fetal volume" and conducted the search in PubMed, Medline, EMBASE, and the Cochrane Database of Systematic Reviews. Reference lists of identified reports were manually searched for other relevant publications. Automated volume measurements are in very good agreement with actual volumes of the assessed structures or with other validated measurement methods. The technique seems to provide reliable and highly reproducible results under a variety of conditions. Automated measurements take less time than manual measurements. Ultrasound automated volume calculation is a promising new technology which is already used in daily practice especially for assisted reproduction. Improvements to the technology will undoubtedly render it more effective and increase its use. Copyright © 2011 American Society for Reproductive Medicine. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 9. Memorial volume for Y. Nambu

  CERN Document Server

  Chang, Lay Nam; Han, Moo-Young; Phua, Kok Khoo

  2016-01-01

  We have lost one of the giants of the twentieth century physics when Yoichiro Nambu passed away in July, 2015, at the age of 94. Today's Standard Model, though still incomplete in many respects, is the culmination of the most successful theory of the Universe to date, and it is built upon foundations provided by discoveries made by Nambu in the 1960s: the mechanism of spontaneously broken symmetry in Nature (with G Jona-Lasinio) and the hidden new SU(3) symmetry of quarks and gluons (with M-Y Han). In this volume honoring Nambu's memory, World Scientific Publishing presents a unique collection of papers written by his former colleagues, collaborating researchers and former students and associates, not only citing Nambu's great contributions in physics but also many personal and private reminiscences, some never told before. This volume also contains the very last scientific writing by Professor Nambu himself, discussing the development of particle physics. This book is a volume for all who benefited not on...

 10. Brain volume reductions in adolescent heavy drinkers.

  Science.gov (United States)

  Squeglia, Lindsay M; Rinker, Daniel A; Bartsch, Hauke; Castro, Norma; Chung, Yoonho; Dale, Anders M; Jernigan, Terry L; Tapert, Susan F

  2014-07-01

  Brain abnormalities in adolescent heavy drinkers may result from alcohol exposure, or stem from pre-existing neural features. This longitudinal morphometric study investigated 40 healthy adolescents, ages 12-17 at study entry, half of whom (n=20) initiated heavy drinking over the 3-year follow-up. Both assessments included high-resolution magnetic resonance imaging. FreeSurfer was used to segment brain volumes, which were measured longitudinally using the newly developed quantitative anatomic regional change analysis (QUARC) tool. At baseline, participants who later transitioned into heavy drinking showed smaller left cingulate, pars triangularis, and rostral anterior cingulate volume, and less right cerebellar white matter volumes (pteens. Over time, participants who initiated heavy drinking showed significantly greater volume reduction in the left ventral diencephalon, left inferior and middle temporal gyrus, and left caudate and brain stem, compared to substance-naïve youth (pbrain regions in future drinkers and greater brain volume reduction in subcortical and temporal regions after alcohol use was initiated. This is consistent with literature showing pre-existing cognitive deficits on tasks recruited by frontal regions, as well as post-drinking consequences on brain regions involved in language and spatial tasks. Published by Elsevier Ltd.

 11. MANAGING HIGH-END, HIGH-VOLUME INNOVATIVE PRODUCTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gembong Baskoro

  2008-01-01

  Full Text Available This paper discuses the concept of managing high-end, high-volume innovative products. High-end, high-volume consumer products are products that have considerable influence to the way of life. Characteristic of High-end, high-volume consumer products are (1 short cycle time, (2 quick obsolete time, and (3 rapid price erosion. Beside the disadvantages that they are high risk for manufacturers, if manufacturers are able to understand precisely the consumer needs then they have the potential benefit or success to be the market leader. High innovation implies to high utilization of the user, therefore these products can influence indirectly to the way of people life. The objective of managing them is to achieve sustainability of the products development and innovation. This paper observes the behavior of these products in companies operated in high-end, high-volume consumer product.

 12. Rectangular maximum-volume submatrices and their applications

  KAUST Repository

  Mikhalev, Aleksandr; Oseledets, I.V.

  2017-01-01

  We introduce a definition of the volume of a general rectangular matrix, which is equivalent to an absolute value of the determinant for square matrices. We generalize results of square maximum-volume submatrices to the rectangular case, show a connection of the rectangular volume with an optimal experimental design and provide estimates for a growth of coefficients and an approximation error in spectral and Chebyshev norms. Three promising applications of such submatrices are presented: recommender systems, finding maximal elements in low-rank matrices and preconditioning of overdetermined linear systems. The code is available online.

 13. Quantum mechanics two volumes bound as one

  CERN Document Server

  Messiah, Albert

  2014-01-01

  ""Strongly recommended"" by the American Journal of Physics, this volume serves as a text for advanced undergraduates and graduate students of physics as well as a reference for professionals. Clear in its presentation and scrupulous in its attention to detail, the treatment originally appeared in a two-volume French edition. This convenient single-volume translation begins with formalism and its interpretation, starting with the origins of quantum theory and examinations of matter waves and the Schrödinger equation, one-dimensional quantized systems, the uncertainty relations, and the mathema

 14. Rectangular maximum-volume submatrices and their applications

  KAUST Repository

  Mikhalev, Aleksandr

  2017-10-18

  We introduce a definition of the volume of a general rectangular matrix, which is equivalent to an absolute value of the determinant for square matrices. We generalize results of square maximum-volume submatrices to the rectangular case, show a connection of the rectangular volume with an optimal experimental design and provide estimates for a growth of coefficients and an approximation error in spectral and Chebyshev norms. Three promising applications of such submatrices are presented: recommender systems, finding maximal elements in low-rank matrices and preconditioning of overdetermined linear systems. The code is available online.

 15. Site Environmental Report for 1998 Volume II

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ruggieri, Michael

  1999-01-01

  Volume II of the Site Environment Report for 1998 is provided by Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory as a supplemental appendix to the report printed in volume I. Volume II contains the environmental monitoring and sampling data used to generate summary results in the main report for routine and non routine activities at the Laboratory (except for groundwater sampling data, which may be found in the reports referred to in chapter 6). Data presented in the tables are given in International System of Units (SI) units of measure

 16. Volume reduction equipment for low-level radwastes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hofmann, J.; Schlich, E.

  1982-01-01

  Volume reduction of low-level radwaste has been used for years in Germany to reduce the on-site storage capacity which is required until an ultimate disposal site is available. The incineration of trash is a well established cost effective method for dry active waste volume reduction and now liquid radwaste treatment is gaining the operational experience which establishes it as a routine procedure. Resin pyrolysis is a promising new development which when successfully implemented will augment the other systems by safely volume reducing a radwaste which is of increasing concern

 17. Beneficiation-hydroretort processing of US oil shales: Volume 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  1989-01-01

  This report has been divided into three volumes. Volume I describes the MRI beneficiation work. In addition, Volume I presents the results of joint beneficiation-hydroretorting studies and provides an economic analysis of the combined beneficiation-hydroretorting approach for processing Eastern oil shales. Volume II presents detailed results of hydroretorting tests made by HYCRUDE/IGT on raw and beneficiated oil shales prepared by MRI. Volume III comprises detailed engineering design drawings and supporting data developed by the Roberts and Schaefer Company, Engineers and Contractors, Salt Lake City, Utah, in support of the capital and operating costs for a conceptual beneficiation plant processing an Alabama oil shale.

 18. Disc volume reduction with percutaneous nucleoplasty in an animal model.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Richard Kasch

  Full Text Available STUDY DESIGN: We assessed volume following nucleoplasty disc decompression in lower lumbar spines from cadaveric pigs using 7.1Tesla magnetic resonance imaging (MRI. PURPOSE: To investigate coblation-induced volume reductions as a possible mechanism underlying nucleoplasty. METHODS: We assessed volume following nucleoplastic disc decompression in pig spines using 7.1-Tesla MRI. Volumetry was performed in lumbar discs of 21 postmortem pigs. A preoperative image data set was obtained, volume was determined, and either disc decompression or placebo therapy was performed in a randomized manner. Group 1 (nucleoplasty group was treated according to the usual nucleoplasty protocol with coblation current applied to 6 channels for 10 seconds each in an application field of 360°; in group 2 (placebo group the same procedure was performed but without coblation current. After the procedure, a second data set was generated and volumes calculated and matched with the preoperative measurements in a blinded manner. To analyze the effectiveness of nucleoplasty, volumes between treatment and placebo groups were compared. RESULTS: The average preoperative nucleus volume was 0.994 ml (SD: 0.298 ml. In the nucleoplasty group (n = 21 volume was reduced by an average of 0.087 ml (SD: 0.110 ml or 7.14%. In the placebo group (n = 21 volume was increased by an average of 0.075 ml (SD: 0.075 ml or 8.94%. The average nucleoplasty-induced volume reduction was 0.162 ml (SD: 0.124 ml or 16.08%. Volume reduction in lumbar discs was significant in favor of the nucleoplasty group (p<0.0001. CONCLUSIONS: Our study demonstrates that nucleoplasty has a volume-reducing effect on the lumbar nucleus pulposus in an animal model. Furthermore, we show the volume reduction to be a coblation effect of nucleoplasty in porcine discs.

 19. Weapons-grade plutonium dispositioning. Volume 1: Executive summary

  International Nuclear Information System (INIS)

  Parks, D.L.; Sauerbrun, T.J.

  1993-06-01

  The Secretary of Energy requested the National Academy of Sciences (NAS) Committee on International Security and Arms Control to evaluate dispositioning options for weapons-grade plutonium. The Idaho National Engineering Laboratory (INEL) assisted NAS in this evaluation by investigating the technical aspects of the dispositioning options and their capability for achieving plutonium annihilation levels greater than 90%. Additionally, the INEL investigated the feasibility of using plutonium fuels (without uranium) for disposal in existing light water reactors and provided a preconceptual analysis for a reactor specifically designed for destruction of weapons-grade plutonium. This four-volume report was prepared for NAS to document the findings of these studies. Volume 2 evaluates 12 plutonium dispositioning options. Volume 3 considers a concept for a low-temperature, low-pressure, low-power-density, low-coolant-flow-rate light water reactor that quickly destroys plutonium without using uranium or thorium. This reactor concept does not produce electricity and has no other mission than the destruction of plutonium. Volume 4 addresses neutronic performance, fabrication technology, and fuel performance and compatibility issues for zirconium-plutonium oxide fuels and aluminum-plutonium metallic fuels. This volumes gives summaries of Volumes 2--4

 20. Large volume cryogenic silicon detectors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Braggio, C. [Dipartimento di Fisica, Universita di Padova, via Marzolo 8, 35131 Padova (Italy); Boscardin, M. [Fondazione Bruno Kessler (FBK), via Sommarive 18, I-38100 Povo (Italy); Bressi, G. [INFN sez. di Pavia, via Bassi 6, 27100 Pavia (Italy); Carugno, G.; Corti, D. [INFN sez. di Padova, via Marzolo 8, 35131 Padova (Italy); Galeazzi, G. [INFN lab. naz. Legnaro, viale dell' Universita 2, 35020 Legnaro (Italy); Zorzi, N. [Fondazione Bruno Kessler (FBK), via Sommarive 18, I-38100 Povo (Italy)

  2009-12-15

  We present preliminary measurements for the development of a large volume silicon detector to detect low energy and low rate energy depositions. The tested detector is a one cm-thick silicon PIN diode with an active volume of 31 cm{sup 3}, cooled to the liquid helium temperature to obtain depletion from thermally-generated free carriers. A thorough study has been done to show that effects of charge trapping during drift disappears at a bias field value of the order of 100V/cm.

 1. Areas and Volumes in Pre-Calculus

  Science.gov (United States)

  Jarrett, Joscelyn A.

  2008-01-01

  This article suggests the introduction of the concepts of areas bounded by plane curves and the volumes of solids of revolution in Pre-calculus. It builds on the basic knowledge that students bring to a pre-calculus class, derives a few more formulas, and gives examples of some problems on plane areas and the volumes of solids of revolution that…

 2. Relative blood volume changes underestimate total blood volume changes during hemodialysis

  NARCIS (Netherlands)

  Dasselaar, Judith J.; Lub-de Hooge, Marjolijn N.; Pruim, Jan; Nijnuis, Hugo; Wiersum, Anneke; de Jong, Paul E.; Huisman, Roel M.; Franssen, Casper F. M.

  Background: Measurements of relative blood volume changes (ARBV) during hemodialysis (HD) are based on hemoconcentration and assume uniform mixing of erythrocytes and plasma throughout the circulation. However, whole-body hematocrit (Ht) is lower than systemic Ht. During HD, a change in the ratio

 3. Blood volume studies in chronic renal failure using radioactive 51Cr

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chadda, V.S.; Mehta, S.R.; Mathur, D.

  1975-01-01

  Estimation of blood volume was carried out in 20 healthy subjects and in 25 patients suffering from chronic renal failure using radioactive 51 Cr. A detailed history, physical examination and investigations were also undertaken. On statistical evaluation, the red cell volume was diminished significantly in males and females but rise in blood volume was insignificant. Plasma volume was raised significantly in females but was insignificant in males. The reduction in red cell volume is due to reduced red cell mass because of chronic renal disease. Plasma volume may be elevated in order to compensate for decreased red cell volume. The variability in these two parameters results in variable blood volume. (author)

 4. Whole-lung volume and density in spirometrically-gated inspiratory and expiratory CT in systemic sclerosis: correlation with static volumes at pulmonary function tests.

  Science.gov (United States)

  Camiciottoli, G; Diciotti, S; Bartolucci, M; Orlandi, I; Bigazzi, F; Matucci-Cerinic, M; Pistolesi, M; Mascalchi, M

  2013-03-01

  Spiral low-dose computed tomography (LDCT) permits to measure whole-lung volume and density in a single breath-hold. To evaluate the agreement between static lung volumes measured with LDCT and pulmonary function test (PFT) and the correlation between the LDCT volumes and lung density in restrictive lung disease. Patients with Systemic Sclerosis (SSc) with (n = 24) and without (n = 16) pulmonary involvement on sequential thin-section CT and patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)(n = 29) underwent spirometrically-gated LDCT at 90% and 10% of vital capacity to measure inspiratory and expiratory lung volumes and mean lung attenuation (MLA). Total lung capacity and residual volume were measured the same day of CT. Inspiratory [95% limits of agreement (95% LoA)--43.8% and 39.2%] and expiratory (95% LoA -45.8% and 37.1%) lung volumes measured on LDCT and PFT showed poor agreement in SSc patients with pulmonary involvement, whereas they were in substantial agreement (inspiratory 95% LoA -14.1% and 16.1%; expiratory 95% LoA -13.5% and 23%) in SSc patients without pulmonary involvement and in inspiratory scans only (95% LoA -23.1% and 20.9%) of COPD patients. Inspiratory and expiratory LDCT volumes, MLA and their deltas differentiated both SSc patients with or without pulmonary involvement from COPD patients. LDCT lung volumes and density were not correlated in SSc patients with pulmonary involvement, whereas they did correlate in SSc without pulmonary involvement and in COPD patients. In restrictive lung disease due to SSc there is poor agreement between static lung volumes measured using LDCT and PFT and the relationship between volume and density values on CT is altered.

 5. Free volume from positron lifetime and pressure-volume-temperature experiments in relation to structural relaxation of van der Waals molecular glass-forming liquids.

  Science.gov (United States)

  Dlubek, G; Shaikh, M Q; Rätzke, K; Paluch, M; Faupel, F

  2010-06-16

  Positron annihilation lifetime spectroscopy (PALS) is employed to characterize the temperature dependence of the free volume in two van der Waals liquids: 1, 1'-bis(p-methoxyphenyl)cyclohexane (BMPC) and 1, 1'-di(4-methoxy-5-methylphenyl)cyclohexane (BMMPC). From the PALS spectra analysed with the routine LifeTime9.0, the size (volume) distribution of local free volumes (subnanometer size holes), its mean, [v(h)], and mean dispersion, σ(h), were calculated. A comparison with the macroscopic volume from pressure-volume-temperature (PV T) experiments delivered the hole density and the specific hole free volume and a complete characterization of the free volume microstructure in that sense. These data are used in correlation with structural (α) relaxation data from broad-band dielectric spectroscopy (BDS) in terms of the Cohen-Grest and Cohen-Turnbull free volume models. An extension of the latter model allows us to quantify deviations between experiments and theory and an attempt to systematize these in terms of T(g) or of the fragility. The experimental data for several fragile and less fragile glass formers are involved in the final discussion. It was concluded that, for large differences in the fragility of different glass formers, the positron lifetime mirrors clearly the different character of these materials. For small differences in the fragility, additional properties like the character of bonds and chemical structure of the material may affect size, distribution and thermal behaviour of the free volume.

 6. Free volume from positron lifetime and pressure-volume-temperature experiments in relation to structural relaxation of van der Waals molecular glass-forming liquids

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dlubek, G [ITA Institute for Innovative Technologies, Koethen/Halle, Wiesenring 4, D-06120 Lieskau (Germany); Shaikh, M Q; Raetzke, K; Faupel, F [Faculty of Engineering, Institute for Materials Science, Christian-Albrechts University of Kiel, Kaiserstrasse 2, D-24143 Kiel (Germany); Paluch, M, E-mail: guenter.dlubek@gmx.d [Institute of Physics, Silesian University, Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice (Poland)

  2010-06-16

  Positron annihilation lifetime spectroscopy (PALS) is employed to characterize the temperature dependence of the free volume in two van der Waals liquids: 1, 1'-bis(p-methoxyphenyl)cyclohexane (BMPC) and 1, 1'-di(4-methoxy-5-methylphenyl)cyclohexane (BMMPC). From the PALS spectra analysed with the routine LifeTime9.0, the size (volume) distribution of local free volumes (subnanometer size holes), its mean, (v{sub h}), and mean dispersion, {sigma}{sub h}, were calculated. A comparison with the macroscopic volume from pressure-volume-temperature (PV T) experiments delivered the hole density and the specific hole free volume and a complete characterization of the free volume microstructure in that sense. These data are used in correlation with structural ({alpha}) relaxation data from broad-band dielectric spectroscopy (BDS) in terms of the Cohen-Grest and Cohen-Turnbull free volume models. An extension of the latter model allows us to quantify deviations between experiments and theory and an attempt to systematize these in terms of T{sub g} or of the fragility. The experimental data for several fragile and less fragile glass formers are involved in the final discussion. It was concluded that, for large differences in the fragility of different glass formers, the positron lifetime mirrors clearly the different character of these materials. For small differences in the fragility, additional properties like the character of bonds and chemical structure of the material may affect size, distribution and thermal behaviour of the free volume.

 7. Possible Factors that Affect Testis Volume in Varicocele Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ozay Demiray

  2015-06-01

  Conclusion: Left varicocele degree is associated with decrease in testis volume. There was no relationship between testis volume and body mass index or smoking habit. Early varicocele diagnosis is important to protect testis volume. [Cukurova Med J 2015; 40(2.000: 233-238

 8. MEAN PLATELET VOLUME AND RISK OF THROMBOTIC STROKE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prasantha Kumar Thankappan

  2017-07-01

  Full Text Available BACKGROUND Stroke is a major cause of long term morbidity and mortality. Several factors are known to increase the liability to stroke. Platelets play a crucial role in the pathogenesis of atherosclerotic complications, contributing to thrombus formation. Platelet size (mean platelet volume, MPV is a marker and possible determinant of platelet function, large platelets being potentially more reactive. Hence an attempt has-been made to study the association if any between mean platelet volume and thrombotic stroke. The aim of this study was to determine whether an association exists between Mean Platelet Volume (MPV and thrombotic stroke. MATERIALS AND METHODS The study is a case control study and data was collected at Government Medical College Hospital, Kottayam, Kerala a tertiary care referral centre. The study was carried out among fifty patients diagnosed with thrombotic stroke and presenting to the hospital within forty eight hours of onset of symptoms. Fifty age group and sex matched controls were also recruited. Mean platelet volume was obtained using a SYSMEX automated analyser. RESULTS This study has shown a statistically significant relation between mean platelet volume and risk of thrombotic stroke but no statistically significant correlation between clinical severity of stroke and mean platelet volume. CONCLUSION This study has shown an elevation of MPV in acute phase of thrombotic stroke. Platelet mass was found to be more or less a constant. This study did not find a statistically significant correlation between clinical severity of stroke and mean platelet volume.

 9. Brain Volume Estimation Enhancement by Morphological Image Processing Tools

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zeinali R.

  2017-12-01

  Full Text Available Background: Volume estimation of brain is important for many neurological applications. It is necessary in measuring brain growth and changes in brain in normal/ abnormal patients. Thus, accurate brain volume measurement is very important. Magnetic resonance imaging (MRI is the method of choice for volume quantification due to excellent levels of image resolution and between-tissue contrast. Stereology method is a good method for estimating volume but it requires to segment enough MRI slices and have a good resolution. In this study, it is desired to enhance stereology method for volume estimation of brain using less MRI slices with less resolution. Methods: In this study, a program for calculating volume using stereology method has been introduced. After morphologic method, dilation was applied and the stereology method enhanced. For the evaluation of this method, we used T1-wighted MR images from digital phantom in BrainWeb which had ground truth. Results: The volume of 20 normal brain extracted from BrainWeb, was calculated. The volumes of white matter, gray matter and cerebrospinal fluid with given dimension were estimated correctly. Volume calculation from Stereology method in different cases was made. In three cases, Root Mean Square Error (RMSE was measured. Case I with T=5, d=5, Case II with T=10, D=10 and Case III with T=20, d=20 (T=slice thickness, d=resolution as stereology parameters. By comparing these results of two methods, it is obvious that RMSE values for our proposed method are smaller than Stereology method. Conclusion: Using morphological operation, dilation allows to enhance the estimation volume method, Stereology. In the case with less MRI slices and less test points, this method works much better compared to Stereology method.

 10. Assessment of left atrial volume and function

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kühl, J Tobias; Lønborg, Jacob; Fuchs, Andreas

  2012-01-01

  dynamic LA volume changes. Conversely, cardiac magnetic resonance imaging (CMR) and multi-slice computed tomography (MSCT) appears more appropriate for such measures. We sought to determine the relationship between LA size assessed with TTE and LA size and function assessed with CMR and MSCT. Fifty......-four patients were examined 3 months post myocardial infarction with echocardiography, CMR and MSCT. Left atrial volumes and LA reservoir function were assessed by TTE. LA time-volume curves were determined and LA reservoir function (cyclic change and fractional change), passive emptying function (reservoir...... between CMR and MSCT, with a small to moderate bias in LA(max) (4.9 ± 10.4 ml), CC (3.1 ± 9.1 ml) and reservoir volume (3.4 ± 9.1 ml). TTE underestimates LA(max) with up to 32% compared with CMR and MSCT (P ...

 11. Quantum volume hologram

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vasilyev, Denis V.; Sokolov, Ivan V.; Polzik, Eugene S.

  2010-01-01

  We propose a scheme for parallel spatially multimode quantum memory for light. The scheme is based on a counterpropagating quantum signal wave and a strong classical reference wave as in a classical volume hologram and therefore can be called a quantum volume hologram. The medium for the hologram consists of a spatially extended ensemble of atoms placed in a magnetic field. The write-in and readout of this quantum hologram is as simple as that of its classical counterpart and consists of a single-pass illumination. In addition, we show that the present scheme for a quantum hologram is less sensitive to diffraction and therefore is capable of achieving a higher density of storage of spatial modes as compared to previous proposals. We present a feasibility study and show that experimental implementation is possible with available cold atomic samples. A quantum hologram capable of storing entangled images can become an important ingredient in quantum information processing and quantum imaging.

 12. Assessment of liver volume with spiral computerized tomography scanning: predicting liver volume by age and height

  OpenAIRE

  Madhu Sharma; Abhishek Singh; Shewtank Goel; Setu Satani; Kavita Mudgil

  2016-01-01

  Background: Estimation of liver size has critical clinical implication. Precise knowledge of liver dimensions and volume is prerequisite for clinical assessment of liver disorders. Liver span as measured by palpation and USG is prone to inter-observer variability and poor repeatability. The aim was to assess the normal liver volume of healthy adults using spiral computed tomography scans and to observe its relationship with various body indices. Methods: In this prospective study, all the...

 13. Plasma Volume Expansion Resulting from Intravenous Glucose Tolerance Test

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert G. Hahn

  2011-01-01

  Full Text Available Objective. To quantify the degree of plasma volume expansion that occurs during an intravenous glucose tolerance test (IVGTT. Methods. Twenty healthy volunteers (mean age, 28 years underwent IVGTTs in which 0.3 g/kg of glucose 30% was injected as a bolus over 1 min. Twelve blood samples were collected over 75 min. The plasma glucose and blood hemoglobin concentrations were used to calculate the volume distribution (Vd and the clearance (CL of both the exogenous glucose and the injected fluid volume. Results. The IVGTT caused a virtually instant plasma volume expansion of 10%. The half-life of the glucose averaged 15 min and the plasma volume expansion 16 min. Correction of the fluid kinetic model for osmotic effects after injection reduced CL for the infused volume by 85%, which illustrates the strength of osmosis in allocating fluid back to the intracellular fluid space. Simulations indicated that plasma volume expansion can be reduced to 60% by increasing the injection time from 1 to 5 min and reducing the glucose load from 0.3 to 0.2 g/kg. Conclusion. A regular IVGTT induced an acute plasma volume expansion that peaked at 10% despite the fact that only 50–80 mL of fluid were administered.

 14. Influence of calcium acetate on rye bread volume

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katharina FUCKERER

  2016-01-01

  Full Text Available Abstract The positive accepted savoury taste of rye bread is dependent on acetate concentration in the dough of such breads. In order to study how calcium acetate influences rye bread properties, the pH of rye doughs fortified with calcium acetate and the resulting volume of the breads were measured. Furthermore, CO2 formation of yeast with added calcium acetate and yeast with different pH levels (4, 7, 9 were measured. Thereby, it was determined that the addition of calcium acetate increased the pH of dough from 4.42 to 5.29 and significantly reduced the volume of the breads from 1235.19 mL to 885.52 mL. It could be proven that bread volume was affected by a 30.9% lower CO2 amount production of yeast, although bread volume was not affected by changing pH levels. Due to reduced bread volume, high concentrations of calcium acetate additions are not recommended for improving rye bread taste.

 15. Independent verification of tank volume measurements by pressure-volume authentication

  International Nuclear Information System (INIS)

  Suda, S.C.; Keisch, B.

  1992-01-01

  Brookhaven National Laboratory has developed a portable pressure-volume authenticator** as a standard and means of checking the functionality and quality of bubbler-probe volumetric devices. The pressure-volume authenticator (PVA) consists of an automated electromanometer system that is controlled by a laptop computer, and a transportable volumetric artifact. A portable pressure gage is connected, via a scanivalve, to the operator's bubbler-probe system and independently measures all bubbler probes. The transportable volumetric artifact is a one-meter high vessel equipped with bubble-probes, computer controlled air-purge rotameters, and platinum resistance (RTD) thermometer. High quality measurements are obtained by use of a fast sampling technique and sophisticated software developed under this program. The computer software performs the following functions: (a) instrument control, (b) data acquisition, (c) on-line graphical and numerical display of measurement data, and (d) detailed data analysis. The device also may provide hands-on training for inspectors and plant operators in high quality volumetric data collection and analysis. A field demonstration of the automated electromanometer system was conducted on the PETRA input accountancy tank, JRC-Ispra in November 1991

 16. Gender dimorphism of brain reward system volumes in alcoholism.

  Science.gov (United States)

  Sawyer, Kayle S; Oscar-Berman, Marlene; Barthelemy, Olivier J; Papadimitriou, George M; Harris, Gordon J; Makris, Nikos

  2017-05-30

  The brain's reward network has been reported to be smaller in alcoholic men compared to nonalcoholic men, but little is known about the volumes of reward regions in alcoholic women. Morphometric analyses were performed on magnetic resonance brain scans of 60 long-term chronic alcoholics (ALC; 30 men) and 60 nonalcoholic controls (NC; 29 men). We derived volumes of total brain, and cortical and subcortical reward-related structures including the dorsolateral prefrontal (DLPFC), orbitofrontal, and cingulate cortices, and the temporal pole, insula, amygdala, hippocampus, nucleus accumbens septi (NAc), and ventral diencephalon (VDC). We examined the relationships of the volumetric findings to drinking history. Analyses revealed a significant gender interaction for the association between alcoholism and total reward network volumes, with ALC men having smaller reward volumes than NC men and ALC women having larger reward volumes than NC women. Analyses of a priori subregions revealed a similar pattern of reward volume differences with significant gender interactions for DLPFC and VDC. Overall, the volume of the cerebral ventricles in ALC participants was negatively associated with duration of abstinence, suggesting decline in atrophy with greater length of sobriety. Copyright © 2017 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 17. The relationship between brain volumes and intelligence in bipolar disorder.

  Science.gov (United States)

  Vreeker, Annabel; Abramovic, Lucija; Boks, Marco P M; Verkooijen, Sanne; van Bergen, Annet H; Ophoff, Roel A; Kahn, René S; van Haren, Neeltje E M

  2017-12-01

  Bipolar disorder type-I (BD-I) patients show a lower Intelligence Quotient (IQ) and smaller brain volumes as compared with healthy controls. Considering that in healthy individuals lower IQ is related to smaller total brain volume, it is of interest to investigate whether IQ deficits in BD-I patients are related to smaller brain volumes and to what extent smaller brain volumes can explain differences between premorbid IQ estimates and IQ after a diagnosis of BD-I. Magnetic resonance imaging brain scans, IQ and premorbid IQ scores were obtained from 195 BDI patients and 160 controls. We studied the relationship of (global, cortical and subcortical) brain volumes with IQ and IQ change. Additionally, we investigated the relationship between childhood trauma, lithium- and antipsychotic use and IQ. Total brain volume and IQ were positively correlated in the entire sample. This correlation did not differ between patients and controls. Although brain volumes mediated the relationship between BD-I and IQ in part, the direct relationship between the diagnosis and IQ remained significant. Childhood trauma and use of lithium and antipsychotic medication did not affect the relationship between brain volumes and IQ. However, current lithium use was related to lower IQ in patients. Our data suggest a similar relationship between brain volume and IQ in BD-I patients and controls. Smaller brain volumes only partially explain IQ deficits in patients. Therefore, our findings indicate that in addition to brain volumes and lithium use other disease factors play a role in IQ deficits in BD-I patients. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 18. SPORT AND EXERCISE PHYSIOLOGY TESTING Volume one: Sport Testing Volume two: Exercise and Clinical Testing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edward M. Winter

  2007-03-01

  Full Text Available DESCRIPTION The objective of the book is to discuss the theoretical and practical aspects of physiological testing in exercise and sports which is essential to evaluate and monitor developing exercise performance for athletes and public health, and improving quality of life for patients.A board of leading sport and exercise physiologists and scientists are gathered to discuss physiological assessments that have proven validity and reliability, both in sport and health relevant issues. Incidentally, it updates the reader about the current subjects of physiological exertion testing in both research and clinical procedures. Both volumes individually cover the increasing number of available research and review publications, and theoretical explanations are supported by practical examples. A step-by-step and/or checklist method is used in appropriate sections which make the guides more user-friendly than most. PURPOSE The first volume is designed to help readers develop an understanding of the essential concepts of sport specific testing whereas the second volume aims at making the exercise and clinical specific testing comprehensible, dealing with both technical terms and the theories underlying the importance of these tests. AUDIENCE As Guidelines books of the British Association of Sport and Exercise Sciences, it will be of interest to a wide range of students, researchers and practitioners in the sport and exercise disciplines whether they work in the laboratory or in the field. FEATURES The first volume features immediate practical requirements particularly in sport testing. It is composed of five parts with detailed sub-sections in all of them. The topics of the parts are: i general principles, ii methodological issues, iii general procedures, iv sport specific procedures, v special populations.The second volume is also presented in five parts, again with sub-sections in all of them, but considering the requirements in clinical and exercise

 19. Multicomponent diffusivities from the free volume theory

  NARCIS (Netherlands)

  Wesselingh, J.A; Bollen, A.M

  In this paper the free volume theory of diffusion is extended to multicomponent mixtures. The free volume is taken to be accessible for any component according to its surface. fraction. The resulting equations predict multicomponent (Maxwell-Stefan) diffusivities in simple liquid mixtures from pure

 20. Gross tumor volume (GTV) and clinical target volume (CTV) for radiation therapy of benign skull base tumours

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maire, J.P.; Liguoro, D.; San Galli, F.

  2001-01-01

  Skull base tumours represent a out 35 to 40% of all intracranial tumours. There are now many reports in the literature confirming the fact that about 80 to 90% of such tumours are controlled with fractionated radiotherapy. Stereotactic and 3-dimensional treatment planning techniques increase local control and central nervous system tolerance. Definition of the gross tumor volume (GTV) is generally easy with currently available medical imaging systems and computers for 3-dimensional dosimetry. The definition of the clinical target volume (CTV) is more difficult to appreciate: it is defined from the CTV plus a margin, which depends on the histology and anterior therapeutic history of the tumour. It is important to take into account the visible tumour and its possible extension pathways (adjacent bone, holes at the base of skull) and/or an anatomic region (sella turcica + adjacent cavernous sinus). It is necessary to evaluate these volumes with CT Scan and MRI to appreciate tumor extension in a 3-dimensional approach, in order to reduce the risk of marginal recurrences. The aim of this paper is to discuss volume definition as a function of tumour site and tumour type to be irradiated. (authors)

 1. 21 CFR 876.1800 - Urine flow or volume measuring system.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... volume measuring system. (a) Identification. A urine flow or volume measuring system is a device that measures directly or indirectly the volume or flow of urine from a patient, either during the course of... 21 Food and Drugs 8 2010-04-01 2010-04-01 false Urine flow or volume measuring system. 876.1800...

 2. Increased putamen volume in adults with autism spectrum disorder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wataru eSato

  2014-11-01

  Full Text Available Basal ganglia (BG abnormalities are implicated in the pathophysiology of autism spectrum disorder (ASD. However, studies measuring the volume of the entire BG in individuals with ASD have reported discrepant findings, and no study conducted volume measurement of the entire substructures of the BG (the caudate, putamen, nucleus accumbens, and globus pallidus in individuals with ASD. We delineated the BG substructures and measured their volumes in 29 adults with ASD without intellectual disabilities and 29 age- and gender-matched typically developed adult controls. We acquired T1-weighted anatomical images and performed semi-automated delineation and volume measurements of the above-mentioned subregions. Total cerebral volumes, sex, and ages were partialed out. Compared with controls, the putamen was significantly larger in the ASD group. The increased volume of the putamen found in high-functioning adults with ASD suggests that structural or histological abnormalities of the putamen may underlie the pathologies of ASD such as repetitive and stereotyped behaviors and impaired social interactions.

 3. Measurement of Crystalline Lens Volume During Accommodation in a Lens Stretcher.

  Science.gov (United States)

  Marussich, Lauren; Manns, Fabrice; Nankivil, Derek; Maceo Heilman, Bianca; Yao, Yue; Arrieta-Quintero, Esdras; Ho, Arthur; Augusteyn, Robert; Parel, Jean-Marie

  2015-07-01

  To determine if the lens volume changes during accommodation. The study used data acquired on 36 cynomolgus monkey lenses that were stretched in a stepwise fashion to simulate disaccommodation. At each step, stretching force and dioptric power were measured and a cross-sectional image of the lens was acquired using an optical coherence tomography system. Images were corrected for refractive distortions and lens volume was calculated assuming rotational symmetry. The average change in lens volume was calculated and the relation between volume change and power change, and between volume change and stretching force, were quantified. Linear regressions of volume-power and volume-force plots were calculated. The mean (± SD) volume in the unstretched (accommodated) state was 97 ± 8 mm3. On average, there was a small but statistically significant (P = 0.002) increase in measured lens volume with stretching. The mean change in lens volume was +0.8 ± 1.3 mm3. The mean volume-power and volume-load slopes were -0.018 ± 0.058 mm3/D and +0.16 ± 0.40 mm3/g. Lens volume remains effectively constant during accommodation, with changes that are less than 1% on average. This result supports a hypothesis that the change in lens shape with accommodation is accompanied by a redistribution of tissue within the capsular bag without significant compression of the lens contents or fluid exchange through the capsule.

 4. Frontal and temporal volumes in Childhood Absence Epilepsy.

  Science.gov (United States)

  Caplan, Rochelle; Levitt, Jennifer; Siddarth, Prabha; Wu, Keng Nei; Gurbani, Suresh; Sankar, Raman; Shields, W Donald

  2009-11-01

  This study compared frontotemporal brain volumes in children with childhood absence epilepsy (CAE) to age- and gender-matched children without epilepsy. It also examined the association of these volumes with seizure, demographic, perinatal, intelligence quotient (IQ), and psychopathology variables. Twenty-six children with CAE, aged 7.5-11.8 years, and 37 children without epilepsy underwent brain magnetic resonance imaging (MRI) scans at 1.5 Tesla. Tissue was segmented, and total brain, frontal lobe, frontal parcellations, and temporal lobe volumes were computed. All children had IQ testing and structured psychiatric interviews. Parents provided seizure, perinatal, and behavioral information on each child. The CAE group had significantly smaller gray matter volumes of the left orbital frontal gyrus as well as both left and right temporal lobes compared to the age- and gender-matched children without epilepsy. In the CAE group these volumes were related to age, gender, ethnicity, and pregnancy complications but not to seizure, IQ, and psychopathology variables. In the group of children without epilepsy, however, the volumes were related to IQ. These findings suggest that CAE impacts brain development in regions implicated in behavior, cognition, and language. In addition to supporting the cortical focus theory of CAE, these findings also imply that CAE is not a benign disorder.

 5. Cortisol, Cytokines, and Hippocampal Volume in the Elderly

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keith Daniel Sudheimer

  2014-07-01

  Full Text Available Separate bodies of literature report that elevated pro-inflammatory cytokines and cortisol negatively affect hippocampal structure and cognitive functioning, particularly in older adults. Although interactions between cytokines and cortisol occur through a variety of known mechanisms, few studies consider how their interactions affect brain structure. In this preliminary study, we assess the impact of interactions between circulating levels of IL-1Beta, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-alpha, and waking cortisol on hippocampal volume. Twenty-eight community-dwelling older adults underwent blood draws for quantification of circulating cytokines and saliva collections to quantify the cortisol awakening response. Hippocampal volume measurements were made using structural magnetic resonance imaging. Elevated levels of waking cortisol in conjunction with higher concentrations of IL-6 and TNF-alpha were associated with smaller hippocampal volumes. In addition, independent of cortisol, higher levels of IL-1beta and TNF-alpha were also associated with smaller hippocampal volumes. These data provide preliminary evidence that higher cortisol, in conjunction with higher IL-6 and TNF-alpha, are associated with smaller hippocampal volume in older adults. We suggest that the dynamic balance between the hypothalamic-pituitary adrenal axis and inflammation processes may explain hippocampal volume reductions in older adults better than either set of measures do in isolation.

 6. Determination of blood volume by pulse CO-oximetry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lalande, S; Kelsey, J W; Joyner, M J; Johnson, B D

  2012-01-01

  The objective of this study was to determine whether changes in carboxyhaemoglobin (COHb) saturation following carbon monoxide (CO) rebreathing can be accurately detected by pulse CO-oximetry in order to determine blood volume. Noninvasive measurements of carboxyhaemoglobin saturation (SpCO) were continuously monitored by pulse CO-oximetry before, during and following 2 min of CO rebreathing. Reproducibility and accuracy of noninvasive blood volume measurements were determined in 16 healthy non-smoking individuals (15 males, age: 28 ± 2 years, body mass index: 25.4 ± 0.6 kg m −2 ) through comparison with blood volume measurements calculated from invasive measurements of COHb saturation. The coefficient of variation for noninvasive blood volume measurements performed on separate days was 15.1% which decreases to 9.1% when measurements were performed on the same day. Changes in COHb saturation and SpCO following CO rebreathing were strongly correlated (r = 0.90, p < 0.01), resulting in a significant correlation between invasive and noninvasive blood volume measurements (r = 0.83, p = 0.02). Changes in SpCO following CO rebreathing can be accurately detected by pulse CO-oximetry, which could potentially provide a simplified, convenient and reproducible method to rapidly determine blood volume in healthy individuals

 7. Guidelines for upgrading of low volume roads

  CSIR Research Space (South Africa)

  Division of Roads

  1993-03-01

  Full Text Available The purpose of this manual is to provide guidelines on the upgrading of gravel low volume roads to roads and maintenance personnel of road authorities of all sizes. Low volume is, for the purpose of this document, defined to be less than 500...

 8. Survey of Biomass Gasification, Volume II: Principles of Gasification

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reed, T.B. (comp.)

  1979-07-01

  Biomass can be converted by gasification into a clean-burning gaseous fuel that can be used to retrofit existing gas/oil boilers, to power engines, to generate electricity, and as a base for synthesis of methanol, gasoline, ammonia, or methane. This survey describes biomass gasification, associated technologies, and issues in three volumes. Volume I contains the synopsis and executive summary, giving highlights of the findings of the other volumes. In Volume II the technical background necessary for understanding the science, engineering, and commercialization of biomass is presented. In Volume III the present status of gasification processes is described in detail, followed by chapters on economics, gas conditioning, fuel synthesis, the institutional role to be played by the federal government, and recommendations for future research and development.

 9. The peripheral blood volume influenced by various external factors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ittner, A.; Scheibe, J.; Stoll, W.

  1982-01-01

  The dependence of the peripheral blood volume upon various exogenous factors was studied in male sports students using /sup 113m/InCl. The results obtained revealed that whole-body exertions and local muscular activity produce an increase of the blood volume in the lower extremities associated with increased blood circulation. The passive measures applied caused also an increase of the blood volume, but not in all of the subjects examined. Isometric concentrations led to a highly significant reduction of the peripheral blood volume. The scintigraphic method for the visualization of the blood volume in peripheral regions of the body can be regarded as suitable for the study of hemodynamics and for the substantiation of the efficiency of measures promoting restoration. (author)

 10. SLSF loop handling system. Volume I. Structural analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ahmed, H.; Cowie, A.; Ma, D.

  1978-10-01

  SLSF loop handling system was analyzed for deadweight and postulated dynamic loading conditions, identified in Chapters II and III in Volume I of this report, using a linear elastic static equivalent method of stress analysis. Stress analysis of the loop handling machine is presented in Volume I of this report. Chapter VII in Volume I of this report is a contribution by EG and G Co., who performed the work under ANL supervision

 11. Circuiti ad impulsi e digitali volume di aggiornamento

  CERN Document Server

  Millman, Jacob

  1967-01-01

  Questo terzo volume "Circuiti ad impulsi e digitali" contiene la traduzione di parte degli argomenti trattati nel volume "Pulse, digital and switching waveforms" degli autori J. Millman e H. Taub edito dalla Mc Graw-Hill Book Company nel 1965. Gli autori nella presentazione del volume inglese dichiarano di averlo originariamente previsto come una seconda edizione di "Pulse and digital circuits" di cui i primi due volumi delle Edizioni Bizzarri sono la traduzione.

 12. Site Environmental Report for 1999 - Volume 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ruggieri, M

  2000-08-12

  Each year, Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory prepares an integrated report on its environmental programs to satisfy the requirements of United States Department of Energy Order 231.1. The Site Environmental Report for 1999 is intended to summarize Berkeley Lab's compliance with environmental standards and requirements, characterize environmental management efforts through surveillance and monitoring activities, and highlight significant programs and efforts for calendar year 1999. The report is separated into two volumes. Volume I contains a general overview of the Laboratory, the status of environmental programs, and summary results from surveillance and monitoring activities. Each chapter in Volume I begins with an outline of the sections that follow, including any tables or figures found in the chapter. Readers should use section numbers (e.g., {section}1.5) as navigational tools to find topics of interest in either the printed or the electronic version of the report. Volume II contains the individual data results from monitoring programs.

 13. Novel genetic loci associated with hippocampal volume.

  Science.gov (United States)

  Hibar, Derrek P; Adams, Hieab H H; Jahanshad, Neda; Chauhan, Ganesh; Stein, Jason L; Hofer, Edith; Renteria, Miguel E; Bis, Joshua C; Arias-Vasquez, Alejandro; Ikram, M Kamran; Desrivières, Sylvane; Vernooij, Meike W; Abramovic, Lucija; Alhusaini, Saud; Amin, Najaf; Andersson, Micael; Arfanakis, Konstantinos; Aribisala, Benjamin S; Armstrong, Nicola J; Athanasiu, Lavinia; Axelsson, Tomas; Beecham, Ashley H; Beiser, Alexa; Bernard, Manon; Blanton, Susan H; Bohlken, Marc M; Boks, Marco P; Bralten, Janita; Brickman, Adam M; Carmichael, Owen; Chakravarty, M Mallar; Chen, Qiang; Ching, Christopher R K; Chouraki, Vincent; Cuellar-Partida, Gabriel; Crivello, Fabrice; Den Braber, Anouk; Doan, Nhat Trung; Ehrlich, Stefan; Giddaluru, Sudheer; Goldman, Aaron L; Gottesman, Rebecca F; Grimm, Oliver; Griswold, Michael E; Guadalupe, Tulio; Gutman, Boris A; Hass, Johanna; Haukvik, Unn K; Hoehn, David; Holmes, Avram J; Hoogman, Martine; Janowitz, Deborah; Jia, Tianye; Jørgensen, Kjetil N; Karbalai, Nazanin; Kasperaviciute, Dalia; Kim, Sungeun; Klein, Marieke; Kraemer, Bernd; Lee, Phil H; Liewald, David C M; Lopez, Lorna M; Luciano, Michelle; Macare, Christine; Marquand, Andre F; Matarin, Mar; Mather, Karen A; Mattheisen, Manuel; McKay, David R; Milaneschi, Yuri; Muñoz Maniega, Susana; Nho, Kwangsik; Nugent, Allison C; Nyquist, Paul; Loohuis, Loes M Olde; Oosterlaan, Jaap; Papmeyer, Martina; Pirpamer, Lukas; Pütz, Benno; Ramasamy, Adaikalavan; Richards, Jennifer S; Risacher, Shannon L; Roiz-Santiañez, Roberto; Rommelse, Nanda; Ropele, Stefan; Rose, Emma J; Royle, Natalie A; Rundek, Tatjana; Sämann, Philipp G; Saremi, Arvin; Satizabal, Claudia L; Schmaal, Lianne; Schork, Andrew J; Shen, Li; Shin, Jean; Shumskaya, Elena; Smith, Albert V; Sprooten, Emma; Strike, Lachlan T; Teumer, Alexander; Tordesillas-Gutierrez, Diana; Toro, Roberto; Trabzuni, Daniah; Trompet, Stella; Vaidya, Dhananjay; Van der Grond, Jeroen; Van der Lee, Sven J; Van der Meer, Dennis; Van Donkelaar, Marjolein M J; Van Eijk, Kristel R; Van Erp, Theo G M; Van Rooij, Daan; Walton, Esther; Westlye, Lars T; Whelan, Christopher D; Windham, Beverly G; Winkler, Anderson M; Wittfeld, Katharina; Woldehawariat, Girma; Wolf, Christiane; Wolfers, Thomas; Yanek, Lisa R; Yang, Jingyun; Zijdenbos, Alex; Zwiers, Marcel P; Agartz, Ingrid; Almasy, Laura; Ames, David; Amouyel, Philippe; Andreassen, Ole A; Arepalli, Sampath; Assareh, Amelia A; Barral, Sandra; Bastin, Mark E; Becker, Diane M; Becker, James T; Bennett, David A; Blangero, John; van Bokhoven, Hans; Boomsma, Dorret I; Brodaty, Henry; Brouwer, Rachel M; Brunner, Han G; Buckner, Randy L; Buitelaar, Jan K; Bulayeva, Kazima B; Cahn, Wiepke; Calhoun, Vince D; Cannon, Dara M; Cavalleri, Gianpiero L; Cheng, Ching-Yu; Cichon, Sven; Cookson, Mark R; Corvin, Aiden; Crespo-Facorro, Benedicto; Curran, Joanne E; Czisch, Michael; Dale, Anders M; Davies, Gareth E; De Craen, Anton J M; De Geus, Eco J C; De Jager, Philip L; De Zubicaray, Greig I; Deary, Ian J; Debette, Stéphanie; DeCarli, Charles; Delanty, Norman; Depondt, Chantal; DeStefano, Anita; Dillman, Allissa; Djurovic, Srdjan; Donohoe, Gary; Drevets, Wayne C; Duggirala, Ravi; Dyer, Thomas D; Enzinger, Christian; Erk, Susanne; Espeseth, Thomas; Fedko, Iryna O; Fernández, Guillén; Ferrucci, Luigi; Fisher, Simon E; Fleischman, Debra A; Ford, Ian; Fornage, Myriam; Foroud, Tatiana M; Fox, Peter T; Francks, Clyde; Fukunaga, Masaki; Gibbs, J Raphael; Glahn, David C; Gollub, Randy L; Göring, Harald H H; Green, Robert C; Gruber, Oliver; Gudnason, Vilmundur; Guelfi, Sebastian; Håberg, Asta K; Hansell, Narelle K; Hardy, John; Hartman, Catharina A; Hashimoto, Ryota; Hegenscheid, Katrin; Heinz, Andreas; Le Hellard, Stephanie; Hernandez, Dena G; Heslenfeld, Dirk J; Ho, Beng-Choon; Hoekstra, Pieter J; Hoffmann, Wolfgang; Hofman, Albert; Holsboer, Florian; Homuth, Georg; Hosten, Norbert; Hottenga, Jouke-Jan; Huentelman, Matthew; Hulshoff Pol, Hilleke E; Ikeda, Masashi; Jack, Clifford R; Jenkinson, Mark; Johnson, Robert; Jönsson, Erik G; Jukema, J Wouter; Kahn, René S; Kanai, Ryota; Kloszewska, Iwona; Knopman, David S; Kochunov, Peter; Kwok, John B; Lawrie, Stephen M; Lemaître, Hervé; Liu, Xinmin; Longo, Dan L; Lopez, Oscar L; Lovestone, Simon; Martinez, Oliver; Martinot, Jean-Luc; Mattay, Venkata S; McDonald, Colm; McIntosh, Andrew M; McMahon, Francis J; McMahon, Katie L; Mecocci, Patrizia; Melle, Ingrid; Meyer-Lindenberg, Andreas; Mohnke, Sebastian; Montgomery, Grant W; Morris, Derek W; Mosley, Thomas H; Mühleisen, Thomas W; Müller-Myhsok, Bertram; Nalls, Michael A; Nauck, Matthias; Nichols, Thomas E; Niessen, Wiro J; Nöthen, Markus M; Nyberg, Lars; Ohi, Kazutaka; Olvera, Rene L; Ophoff, Roel A; Pandolfo, Massimo; Paus, Tomas; Pausova, Zdenka; Penninx, Brenda W J H; Pike, G Bruce; Potkin, Steven G; Psaty, Bruce M; Reppermund, Simone; Rietschel, Marcella; Roffman, Joshua L; Romanczuk-Seiferth, Nina; Rotter, Jerome I; Ryten, Mina; Sacco, Ralph L; Sachdev, Perminder S; Saykin, Andrew J; Schmidt, Reinhold; Schmidt, Helena; Schofield, Peter R; Sigursson, Sigurdur; Simmons, Andrew; Singleton, Andrew; Sisodiya, Sanjay M; Smith, Colin; Smoller, Jordan W; Soininen, Hilkka; Steen, Vidar M; Stott, David J; Sussmann, Jessika E; Thalamuthu, Anbupalam; Toga, Arthur W; Traynor, Bryan J; Troncoso, Juan; Tsolaki, Magda; Tzourio, Christophe; Uitterlinden, Andre G; Hernández, Maria C Valdés; Van der Brug, Marcel; van der Lugt, Aad; van der Wee, Nic J A; Van Haren, Neeltje E M; van 't Ent, Dennis; Van Tol, Marie-Jose; Vardarajan, Badri N; Vellas, Bruno; Veltman, Dick J; Völzke, Henry; Walter, Henrik; Wardlaw, Joanna M; Wassink, Thomas H; Weale, Michael E; Weinberger, Daniel R; Weiner, Michael W; Wen, Wei; Westman, Eric; White, Tonya; Wong, Tien Y; Wright, Clinton B; Zielke, Ronald H; Zonderman, Alan B; Martin, Nicholas G; Van Duijn, Cornelia M; Wright, Margaret J; Longstreth, W T; Schumann, Gunter; Grabe, Hans J; Franke, Barbara; Launer, Lenore J; Medland, Sarah E; Seshadri, Sudha; Thompson, Paul M; Ikram, M Arfan

  2017-01-18

  The hippocampal formation is a brain structure integrally involved in episodic memory, spatial navigation, cognition and stress responsiveness. Structural abnormalities in hippocampal volume and shape are found in several common neuropsychiatric disorders. To identify the genetic underpinnings of hippocampal structure here we perform a genome-wide association study (GWAS) of 33,536 individuals and discover six independent loci significantly associated with hippocampal volume, four of them novel. Of the novel loci, three lie within genes (ASTN2, DPP4 and MAST4) and one is found 200 kb upstream of SHH. A hippocampal subfield analysis shows that a locus within the MSRB3 gene shows evidence of a localized effect along the dentate gyrus, subiculum, CA1 and fissure. Further, we show that genetic variants associated with decreased hippocampal volume are also associated with increased risk for Alzheimer's disease (r g =-0.155). Our findings suggest novel biological pathways through which human genetic variation influences hippocampal volume and risk for neuropsychiatric illness.

 14. Volume of hydration in terminal cancer patients.

  Science.gov (United States)

  Bruera, E; Belzile, M; Watanabe, S; Fainsinger, R L

  1996-03-01

  In this retrospective study we reviewed the volume and modality of hydration of consecutive series of terminal cancer patients in two different settings. In a palliative care unit 203/290 admitted patients received subcutaneous hydration for 12 +/- 8 days at a daily volume of 1015 +/- 135 ml/day. At the cancer center, 30 consecutive similar patients received intravenous hydration for 11.5 +/- 5 days (P > 0.2) but at a daily volume of 2080 +/- 720 ml/day (P palliative care unit patients required discontinuation of hydration because of complications. Hypodermoclysis was administered mainly as a continuous infusion, an overnight infusion, or in one to three 1-h boluses in 62 (31%), 98 (48%) and 43 (21%) patients, respectively. Our findings suggest that, in some settings, patients may be receiving excessive volumes of hydration by less comfortable routes such as the intravenous route. Increased education and research in this area are badly needed.

 15. Activation of ion transport systems during cell volume regulation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Eveloff, J.L.; Warnock, D.G.

  1987-01-01

  This review discusses the activation of transport pathways during volume regulation, including their characteristics, the possible biochemical pathways that may mediate the activation of transport pathways, and the relations between volume regulation and transepithelial transport in renal cells. Many cells regulate their volume when exposed to an anisotonic medium. The changes in cell volume are caused by activation of ion transport pathways, plus the accompanying osmotically driven water movement such that cell volume returns toward normal levels. The swelling of hypertonically shrunken cells is termed regulatory volume increase (RVI) and involves an influx of NaCl into the cell via either activation of Na-Cl, Na-K-2Cl cotransport systems, or Na + -H + and Cl - -HCO 3 - exchangers. The reshrinking of hypotonically swollen cells is termed regulatory volume decrease (RVD) and involves an efflux of KCl and water from the cell by activation of either separate K + and Cl - conductances, a K-Cl cotransport system, or parallel K + -H + and Cl - -HCO 3 - exchangers. The biochemical mechanisms involved in the activation of transport systems are largely unknown, however, the phosphoinositide pathway may be implicated in RVI; phorbol esters, cGMP, and Ca 2+ affect the process of volume regulation. Renal tubular cells, as well as the blood cells that transverse the medulla, are subjected to increasing osmotic gradients from the corticomedullary junction to the papillary tip, as well as changing interstitial and tubule fluid osmolarity, depending on the diuretic state of the animal. Medullary cells from the loop of Henle and the papilla can volume regulate by activating Na-K-2Cl cotransport or Na + -H + and Cl - -HCO 3 - exchange systems

 16. Finite volume form factors in the presence of integrable defects

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bajnok, Z.; Buccheri, F.; Hollo, L.; Konczer, J.; Takacs, G.

  2014-01-01

  We developed the theory of finite volume form factors in the presence of integrable defects. These finite volume form factors are expressed in terms of the infinite volume form factors and the finite volume density of states and incorporate all polynomial corrections in the inverse of the volume. We tested our results, in the defect Lee–Yang model, against numerical data obtained by truncated conformal space approach (TCSA), which we improved by renormalization group methods adopted to the defect case. To perform these checks we determined the infinite volume defect form factors in the Lee–Yang model exactly, including their vacuum expectation values. We used these data to calculate the two point functions, which we compared, at short distance, to defect CFT. We also derived explicit expressions for the exact finite volume one point functions, which we checked numerically. In all of these comparisons excellent agreement was found

 17. Comparison of different volume markers in peritoneal dialysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  De Paepe, M.; Belpaire, F.; Schelstraete, K.; Lameire, N.

  1988-01-01

  Four peritoneal volume markers (carbon 14 -labeled dextran, dextran blue, radioactive albumin, and hemoglobin) were compared. In six rabbits 14 C-dextran was compared with dextran blue during a 4-hour dwell with a 4.25% dextrose solution. The recovery of 14 C-dextran at the end of the dwell was 71% +/- 3% vs. 92% +/- 1% for dextran blue (P less than 0.001). In six other rabbits, radioactive albumin (RISA) was compared with dextran blue. The recovery of RISA was 78% +/- 4%, compared with 85% +/- 2% for dextran blue (P less than 0.05). The calculated peritoneal volumes, uncorrected for disappearance of the markers, were consistently higher than when correction was made. After correction, the calculated end volumes were similar to actually measured end volumes. In six patients with chronic ambulatory peritoneal dialysis, the intraperitoneal volume during a single dwell of 6 hours was estimated in paired observations with lactated Ringer's solution and 1.5% dextrose dialysate, using simultaneously autologous hemoglobin and RISA. In eight additional patients, a single dwell with 4.25% dextrose dialysate was studied. The recoveries of both markers were related to the osmotic strength of the dialysate. Recoveries were 66.7% +/- 2.3% and 69.6% +/- 0.9% in lactated Ringer's solution, and increased to 81% +/- 3% and 82% +/- 2% in 4.25% dextrose for hemoglobin and RISA, respectively. With each dialysate, after correction for disappearance of the marker, no differences in volume profiles or between calculated or measured end volumes could be found with either hemoglobin or RISA

 18. [Hospitals failing minimum volumes in 2004: reasons and consequences].

  Science.gov (United States)

  Geraedts, M; Kühnen, C; Cruppé, W de; Blum, K; Ohmann, C

  2008-02-01

  In 2004 Germany introduced annual minimum volumes nationwide on five surgical procedures: kidney, liver, stem cell transplantation, complex oesophageal, and pancreatic interventions. Hospitals that fail to reach the minimum volumes are no longer allowed to perform the respective procedures unless they raise one of eight legally accepted exceptions. The goal of our study was to investigate how many hospitals fell short of the minimum volumes in 2004, whether and how this was justified, and whether hospitals that failed the requirements experienced any consequences. We analysed data on meeting the minimum volume requirements in 2004 that all German hospitals were obliged to publish as part of their biannual structured quality reports. We performed telephone interviews: a) with all hospitals not achieving the minimum volumes for complex oesophageal, and pancreatic interventions, and b) with the national umbrella organisations of all German sickness funds. In 2004, one quarter of all German acute care hospitals (N=485) performed 23,128 procedures where minimum volumes applied. 197 hospitals (41%) did not meet at least one of the minimum volumes. These hospitals performed N=715 procedures (3.1%) where the minimum volumes were not met. In 43% of these cases the hospitals raised legally accepted exceptions. In 33% of the cases the hospitals argued using reasons that were not legally acknowledged. 69% of those hospitals that failed to achieve the minimum volumes for complex oesophageal and pancreatic interventions did not experience any consequences from the sickness funds. However, one third of those hospitals reported that the sickness funds addressed the issue and partially announced consequences for the future. The sickness funds' umbrella organisations stated that there were only sparse activities related to the minimum volumes and that neither uniform registrations nor uniform proceedings in case of infringements of the standards had been agreed upon. In spite of the

 19. Does Preinterventional Flat-Panel Computer Tomography Pooled Blood Volume Mapping Predict Final Infarct Volume After Mechanical Thrombectomy in Acute Cerebral Artery Occlusion?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wagner, Marlies; Kyriakou, Yiannis; Mesnil de Rochemont, Richard du; Singer, Oliver C.; Berkefeld, Joachim

  2013-01-01

  PurposeDecreased cerebral blood volume is known to be a predictor for final infarct volume in acute cerebral artery occlusion. To evaluate the predictability of final infarct volume in patients with acute occlusion of the middle cerebral artery (MCA) or the distal internal carotid artery (ICA) and successful endovascular recanalization, pooled blood volume (PBV) was measured using flat-panel detector computed tomography (FPD CT).Materials and MethodsTwenty patients with acute unilateral occlusion of the MCA or distal ACI without demarcated infarction, as proven by CT at admission, and successful Thrombolysis in cerebral infarction score (TICI 2b or 3) endovascular thrombectomy were included. Cerebral PBV maps were acquired from each patient immediately before endovascular thrombectomy. Twenty-four hours after recanalization, each patient underwent multislice CT to visualize final infarct volume. Extent of the areas of decreased PBV was compared with the final infarct volume proven by follow-up CT the next day.ResultsIn 15 of 20 patients, areas of distinct PBV decrease corresponded to final infarct volume. In 5 patients, areas of decreased PBV overestimated final extension of ischemia probably due to inappropriate timing of data acquisition and misery perfusion.ConclusionPBV mapping using FPD CT is a promising tool to predict areas of irrecoverable brain parenchyma in acute thromboembolic stroke. Further validation is necessary before routine use for decision making for interventional thrombectomy

 20. Two new genera and three new species of Epipaschiinae Meyrick from China (Lepidoptera, Pyralidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mingqiang Wang

  2017-12-01

  Full Text Available Two new genera of Epipaschiinae are described. The genus Arcanusa Wang, Chen & Wu, gen. n. is established for Ar. apexiarcanusa Wang, Chen & Wu, sp. n. and Ar. sinuosa (Moore, 1888, comb. n., described in Scopocera Moore, 1888 (junior synonym of Stericta Lederer, 1863. The female genitalia of Ar. sinuosa (Moore, 1888, comb. n. are described for the first time. Androconia Wang, Chen & Wu, gen. n. is erected, including two new species, An. rallusa Wang, Chen & Wu, sp. n. and An. morulusa Wang, Chen & Wu, sp. n. Illustrations of all adults and their genitalia, and a key to the two new genera are provided.

 1. USA og Kina lægger med forskellig strategi an til forhandlinger med Nordkorea

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørup Sørensen, Camilla Tenna

  2017-01-01

  Der har de seneste uger været en massiv dækning i danske medier af Nordkorea og det lukkede lands bestræbelser på at udvikle langtrækkende missiler og atomvåben. Der har ikke været mangel på dommedagsscenarier og fremstillinger af den nordkoreanske leder Kim Jong-Un som en irrationel og uberegnel......, er også gået lige ind hjulpet ekstra på vej af USA’s angreb i Syrien, som foregik, mens Trump havde den kinesiske præsident Xi Jinping til middag i Florida. Men er der egentlig så meget nyt?...

 2. Blockchain to be - Bitcoin not to be?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bechmann, Ken L.

  2018-01-01

  Parallelt med meget store stigninger og fald i kursen på Bitcoin har der været meget opmærksomhed rettet mod anvendelsesmuligheder af kryptovalutaer og den underliggende blockchain-teknologi. Dette nummer af Finans/Invest bidrager til denne diskussion gennem flere artikler. Denne leder drister sig...... til at komme med en konklusion. Kursudviklingen i Bitcoin synes primært at være drevet af spekulation, og det virker sandsynligt, at en anden - måske endnu ikke eksisterende kryptovaluta - vil vinde kapløbet om at være løsningen på de udfordringer, som ønsket om en kryptovaluta er et udtryk for...

 3. Rummelighed i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt, Helle; Mehlsen, Line

  ansættelser af personer i fleksjob – skal etableres på en måde, så det kommer både arbejdspladserne og de inkluderede til gode. Undersøgelsen er baseret på dybdegående interview i tre kommuner og på ni arbejdspladser. Der er udført interview med direktioner, HR-afdelinger, jobcentermedarbejdere......, tillidsrepræsentanter, lokale ledere, kommunalt ansatte samt personer, der har været i fx virksomhedspraktik, i et løntilskudsforløb, eller som er blevet ansat i et fleksjob på en kommunal arbejdsplads. Undersøgelsen er igangsat og finansieret af Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfælleskabet....

 4. Stát a společnost pohledem Emila Lederera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Jáchymová Královcová

  2017-10-01

  Full Text Available The purpose of this article is to introduce czech readers to the two most important sociological writings of emil lederer. lederer’s contributions, especially in the field of political sociology, are particularly impressive. after being almost completely forgotten, the works of this social scientist are finally being rediscovered. I will first give a short introduction to lederer’s life, then present two of his texts: On the Sociology of World War (1915 and The State of the Masses (1939. Both of these texts contain a surprisingly unbiased and unique analysis of the situation leading up to both World War I and World War II.

 5. Succesfulde virksomheder ledes af mænd - Ikke succesfulde af kvinder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mona Toft; Madsen, Henning; Neergaard, Helle

  fra amerikanske og britiske undersøgelser (Schein, 1973, 75, 96; Ryan et al., 2005a) ved at teste dem i et kulturelt miljø karakteriseret af mere feminine ledertræk (Hofstede, 1991). Undersøgelsen tager udgangspunkt i et sæt af person-karakteristika, der er blevet anvendt til at undersøge sammenfald...... mellem mandlige karakteristika og succesfuld ledelse (Schein, 1973, 75, 96). På lige fod med nyere britiske undersøgelser (Ryan et al. 2005a), er den aktuelle undersøgelse imidlertid udvidet til også at omhandle lederes perceptioner i forhold til ledelse i virksomheder uden succes. Resultaterne viser...

 6. Bæredygtig transport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haas, Henning de; Søndergaard, Mads

  2009-01-01

  I denne artikel sættes fokus på bæredygtighed og transport. Baggrunden for artiklen er en undersøgelse af status for bæredygtig transport i et antal danske virksomheder i samarbejde med DHL. Indledningen giver en baggrund for fokus på bæredygtighed, efterfølgende sættes der fokus på "Green SCM......" for at afklare hvad det indeholder, definitioner mv. Dette er udgangspunktet for en præsentation af resultaterne fra undersøgelsen af bæredygtig transport. Undersøgelsen opsummeres og leder frem til en række implikationer for henholdsvis kunder (transportkøberne) og transportleverandørerne....

 7. Uranium in US surface, ground, and domestic waters. Volume 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Drury, J.S.; Reynolds, S.; Owen, P.T.; Ross, R.H.; Ensminger, J.T.

  1981-04-01

  The report Uranium in US Surface, Ground, and Domestic Waters comprises four volumes. Volumes 2, 3, and 4 contain data characterizing the location, sampling date, type, use, and uranium conentrations of 89,994 individual samples presented in tabular form. The tabular data in volumes 2, 3, and 4 are summarized in volume 1 in narrative form and with maps and histograms

 8. Mars power system concept definition study. Volume 2: Appendices

  Science.gov (United States)

  Littman, Franklin D.

  1994-01-01

  This report documents the work performed by Rockwell International's Rocketdyne Division on NASA Contract No. NAS3-25808 (Task Order No. 16) entitled 'Mars Power System Definition Study'. This work was performed for NASA's Lewis Research Center (LeRC). The report is divided into two volumes as follows: Volume 1 - Study Results; and Volume 2 - Appendices. The results of the power system characterization studies, operations studies, and technology evaluations are summarized in Volume 1. The appendices include complete, standalone technology development plans for each candidate power system that was investigated.

 9. Quadrennial Review of Military Compensation (6th). Executive Summary. Volumes 1 thru 1C, and Volumes 2 thru 3

  Science.gov (United States)

  1988-08-01

  CIVILIAN EARNINGS PROFILE: ENLISTED SOURCE: SYLLOGISTICS 2-24 6th ORNC Esport -Volum 11 participation and higher than that of civilian counterparts in...7-26 6th QRNC esport - Volume I m Eliminate the existing 80 percent limiltation onmeai/entertairment deductions incurred in connection with the

 10. Clinical significance of measurement of hepatic volume by computed tomography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sato, Hiroyuki; Matsuda, Yoshiro; Takada, Akira

  1984-01-01

  Hepatic volumes were measured by computed tomography (CT) in 91 patients with chronic liver diseases. Mean hepatic volume in alcoholic liver disease was significantly larger than that in non-alcoholic liver disease. Hepatic volumes in the majority of decompensated liver cirrhosis were significantly smaller than those of compensated liver cirrhosis. In liver cirrhosis, significant correlations between hepatic volume and various hepatic tests which reflect the total functioning hepatic cell masses were found. Combinations of hepatic volume with ICG maximum removal rate and with serum cholinesterase activity were most useful for the assessment of prognosis in liver cirrhosis. These results indicated that estimation of hepatic volume by CT is useful for analysis of pathophysiology and prognosis of chronic liver diseases, and for diagnosis of alcoholic liver diseases. (author)

 11. Combined low-volume polyethylene glycol solution plus stimulant laxatives versus standard-volume polyethylene glycol solution: A prospective, randomized study of colon cleansing before colonoscopy

  Science.gov (United States)

  Hookey, Lawrence C; Depew, William T; Vanner, Stephen J

  2006-01-01

  INTRODUCTION The effectiveness of polyethylene glycol solutions (PEG) for colon cleansing is often limited by the inability of patients to drink adequate portions of the 4 L solution. The aim of the present study was to determine whether a reduced volume of PEG combined with stimulant laxatives would be better tolerated and as or more effective than the standard dose. METHODS Patients undergoing outpatient colonoscopy were randomly assigned to receive either low-volume PEG plus sennosides (120 mg oral sennosides syrup followed by 2 L PEG) or the standard volume preparation (4 L PEG). The subjects rated the tolerability of the preparations and their symptoms. Colonoscopists were blind to the colonic cleansing preparation and graded the cleansing efficacy using a validated tool (the Ottawa scale). RESULTS The low-volume PEG plus sennosides preparation was significantly better tolerated than the standard large volume PEG (Psennosides preparation was better tolerated, it was not as effective as standard large-volume PEG. However, in view of the significant difference in tolerance, further research investigating possible improvements in the reduced-volume regimen seems warranted. PMID:16482236

 12. A meta-analysis of randomized controlled trials of low-volume polyethylene glycol plus ascorbic acid versus standard-volume polyethylene glycol solution as bowel preparations for colonoscopy.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qingsong Xie

  Full Text Available BACKGROUND: Standard-volume polyethylene glycol (PEG gut lavage solutions are safe and effective, but they require the consumption of large volumes of fluid. A new lower-volume solution of PEG plus ascorbic acid has been used recently as a preparation for colonoscopy. AIM: A meta-analysis was performed to compare the performance of low-volume PEG plus ascorbic acid with standard-volume PEG as bowel preparation for colonoscopy. STUDY: Electronic and manual searches were performed to identify randomized controlled trials (RCTs that compared the performance of low-volume PEG plus ascorbic acid with standard-volume PEG as bowel preparation for colonoscopy. After a methodological quality assessment and data extraction, the pooled estimates of bowel preparation efficacy during bowel cleansing, compliance with preparation, willingness to repeat the same preparation, and the side effects were calculated. We calculated pooled estimates of odds ratios (OR by fixed- and/or random-effects models. We also assessed heterogeneity among studies and the publication bias. RESULTS: Eleven RCTs were identified for analysis. The pooled OR for preparation efficacy during bowel cleansing and for compliance with preparation for low-volume PEG plus ascorbic acid were 1.08 (95% CI = 0.98-1.28, P = 0.34 and 2.23 (95% CI = 1.67-2.98, P<0.00001, respectively, compared with those for standard-volume PEG. The side effects of vomiting and nausea for low-volume PEG plus ascorbic acid were reduced relative to standard-volume PEG. There was no significant publication bias, according to a funnel plot. CONCLUSIONS: Low-volume PEG plus ascorbic acid gut lavage achieved non-inferior efficacy for bowel cleansing, is more acceptable to patients, and has fewer side effects than standard-volume PEG as a bowel preparation method for colonoscopy.

 13. Measurement of liver volume by emission computed tomography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kan, M.K.; Hopkins, G.B.

  1979-01-01

  In 22 volunteers without clinical or laboratory evidence of liver disease, liver volume was determined using single-photon emission computed tomography (ECT). This technique provided excellent object contrast between the liver and its surroundings and permitted calculation of liver volume without geometric assumptions about the liver's configuration. Reproducibility of results was satisfactory, with a root-mean-square error of less than 6% between duplicate measurements in 15 individuals. The volume measurements were validated by the use of phantoms

 14. Planimetric determination of lung volume

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bieber, M.; Maurer, H.J.

  1984-01-01

  The total volume of the lungs was determined by digital planimetry in 102 patients with emphysema and 33 normal controls aged between 30 and 79 years. The results were compared with the findings obtained from spirometric measurements. Mean values showed a significant relationship to age, body size and body surface. Planimetrically determined lung volume did not show a linear relationship with age, but increased after 60 years. Beyong 60 years, spirometric findings were lower because of an increase in the number of patients with emphysema. The results have shown that digital planimetry is a useful addition to spirometry. (orig.) [de

 15. Flow dynamics of volume-heated boiling pools

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ginsberg, T.; Jones, O.C.; Chen, J.C.

  1979-01-01

  Safety analyses of fast breeder reactors require understanding of the two-phase fluid dynamic and heat transfer characteristics of volume-heated boiling pool systems. Design of direct contact three-phase boilers, of practical interest in the chemical industries also requires understanding of the fundamental two-phase flow and heat transfer behavior of volume boiling systems. Several experiments have been recently reported relevant to the boundary heat-loss mechanisms of boiling pool systems. Considerably less is known about the two-phase fluid dynamic behavior of such systems. This paper describes an experimental investigation of the steady-state flow dynamics of volume-heated boiling pool systems

 16. Target volumes in gastric cancer radiation therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Caudry, M.; Maire, J.P.; Ratoanina, J.L.; Escarmant, P.

  2001-01-01

  The spread of gastric adenocarcinoma may follow three main patterns: hemato-genic, lymphatic and intraperitoneal. A GTV should be considered in preoperative or exclusive radiation therapy. After non-radical surgery, a 'residual GTV' will be defined with the help of the surgeon. The CTV encompasses three intricated volumes. a) A 'tumor bed' volume. After radical surgery, local recurrences appear as frequent as distant metastases. The risk depends upon the depth of parietal invasion and the nodal status. Parietal infiltration may extend beyond macroscopic limits of the tumor, especially in dinitis plastica. Therefore this volume will include: the tumor and the remaining stomach or their 'bed of resection', a part of the transverse colon, the duodenum, the pancreas and the troncus of the portal vein. In postoperative RT, this CTV also includes the jejuno-gastric or jejuno-esophageal anastomosis. b) A peritoneal volume. For practical purposes, two degrees of spread must be considered: (1) contiguous microscopic extension from deeply invasive T3 and T4 tumors, that remain amenable to local sterilization with doses of 45-50 Gy, delivered in a CTV including the peritoneal cavity at the level of the gastric bed, and under the parietal incision; (2) true 'peritoneal carcinomatosis', with widespread seeds, where chemotherapy (systemic or intraperitoneal) is more appropriate. c) A lymphatic volume including the lymph node groups 1 to 16 of the Japanese classification. This volume must encompass the hepatic pedicle and the splenic hilum. In proximal tumors, it is possible to restrict the lover part of the CTV to the lymphatic volume, and therefore to avoid irradiation of large intestinal and renal volumes. In distal and proximal tumors, involvement of resection margins is of poor prognosis -a radiation boost must be delivered at this level. The CTV in tumors of the cardia should encompass the lover part of the thoracic esophagus and the corresponding posterior mediastinum. In

 17. Individual Global Navigation Satellite Systems in the Space Service Volume

  Science.gov (United States)

  Force, Dale A.

  2015-01-01

  Besides providing position, navigation, and timing (PNT) to terrestrial users, GPS is currently used to provide for precision orbit determination, precise time synchronization, real-time spacecraft navigation, and three-axis control of Earth orbiting satellites. With additional Global Navigation Satellite Systems (GNSS) coming into service (GLONASS, Beidou, and Galileo), it will be possible to provide these services by using other GNSS constellations. The paper, "GPS in the Space Service Volume," presented at the ION GNSS 19th International Technical Meeting in 2006 (Ref. 1), defined the Space Service Volume, and analyzed the performance of GPS out to 70,000 km. This paper will report a similar analysis of the performance of each of the additional GNSS and compare them with GPS alone. The Space Service Volume, defined as the volume between 3,000 km altitude and geosynchronous altitude, as compared with the Terrestrial Service Volume between the surface and 3,000 km. In the Terrestrial Service Volume, GNSS performance will be similar to performance on the Earth's surface. The GPS system has established signal requirements for the Space Service Volume. A separate paper presented at the conference covers the use of multiple GNSS in the Space Service Volume.

 18. Relaxation volumes of self-interstitial-atoms and vacancies in metals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ehrhart, P.

  1983-01-01

  Experimental results for the relaxation volumes of self-interstitial-atoms and vacancies as obtained after low temperature irradiation of different metals are reviewed. For fcc metals the relaxation volumes of the SIA's are very similar: ΔVsup(rel) = 1.6 +- 0.3 atomic volumes. This value is valid as well for the pure fcc metals (Al, Cu, Ni) as for different alloys. Vacancy relaxation volumes are small and vary between: ΔVsup(rel) = -0.05 and -0.25 atomic volumes. For bcc metals (Fe, Mo) the relaxation volume of the SIA is significantly smaller: ΔVsup(rel) = 1.1 +- 0.2 atomic volumes. In spite of the obvious similarity of the close-packed fcc and hcp structures, the SIA parameters for hcp metals are much different: ΔVsup(rel) = 3.5 for Zn, ΔVsup(rel) = 1.5 for Co and ΔVsup(rel) = 0.6 at. vol. for Zr. Vacancy relaxation volumes seem to be small as in cubic metals. The influence of lattice nonharmonicity on the validity of an extrapolation of the values determined at 6 K to higher temperatures is discussed. (author)

 19. Viability Assessment Volume 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  1998-01-01

  This volume describes the major design features of the Monitored Geologic Repository. This document is not intended to provide an exhaustive, detailed description of the repository design. Rather, this document summarizes the major systems and primary elements of the design that are radiologically significant, and references the specific technical documents and design analyses wherein the details can be found. Not all portions of the design are at the same level of completeness. Highest priority has been given to assigning resources to advance the design of the Monitored Geologic Repository features that are important to radiological safety and/or waste isolation and for which there is no NRC licensing precedent. Those features that are important to radiological safety and/or waste isolation, but for which there is an NRC precedent, receive second priority. Systems and features that have no impact on radiological safety or waste isolation receive the lowest priority. This prioritization process, referred to as binning, is discussed in more detail in Section 2.3. Not every subject discussed in this volume is given equal treatment with regard to the level of detail provided. For example, less detail is provided for the surface facility design than for the subsurface and waste package designs. This different level of detail is intentional. Greater detail is provided for those functions, structures, systems, and components that play key roles with regard to protecting radiological health and safety and that are not common to existing nuclear facilities already licensed by NRC. A number of radiological subjects are not addressed in the VA, (e.g., environmental qualification of equipment). Environmental qualification of equipment and other radiological safety considerations will be addressed in the LA. Non-radiological safety considerations such as silica dust control and other occupational safety considerations are considered equally important but are not addressed in

 20. Radiological evaluation of lung volume among Koreans with silicosis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rhee, Byung Chull

  1975-01-01

  1. Radiological evaluation of lung volumes was carried out thirty Korean males patients with silicosis, and following results were obtained. 2. The mean radiological lung volume among those patients was 7,587 ml. 3. When compared with the group of normal Korean male adults ranging from 31 to 55 years of age, the mean lung volume was increased by 2,346 ml. 4. The lung volume of these patients was even slightly larger than that of the group of Korean athletes of all ages. 5. On the other hand, the vital capacity in patients with silicosis was markedly diminished, the mean vital capacity being 2,909 ml. 6. The patients with silicosis also revealed emphysematous changes in the lung as well as increased residual volumes. The vital capacity was smallest in the latest stage.

 1. Subcortical intelligence: caudate volume predicts IQ in healthy adults.

  Science.gov (United States)

  Grazioplene, Rachael G; G Ryman, Sephira; Gray, Jeremy R; Rustichini, Aldo; Jung, Rex E; DeYoung, Colin G

  2015-04-01

  This study examined the association between size of the caudate nuclei and intelligence. Based on the central role of the caudate in learning, as well as neuroimaging studies linking greater caudate volume to better attentional function, verbal ability, and dopamine receptor availability, we hypothesized the existence of a positive association between intelligence and caudate volume in three large independent samples of healthy adults (total N = 517). Regression of IQ onto bilateral caudate volume controlling for age, sex, and total brain volume indicated a significant positive correlation between caudate volume and intelligence, with a comparable magnitude of effect across each of the three samples. No other subcortical structures were independently associated with IQ, suggesting a specific biological link between caudate morphology and intelligence. © 2014 Wiley Periodicals, Inc.

 2. Measurement of lung volumes : usefulness of spiral CT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kang, Ho Yeong; Kwak, Byung Kook; Lee, Sang Yoon; Kim, Soo Ran; Lee, Shin Hyung; Lee, Chang Joon; Park, In Won

  1996-01-01

  To evaluate the usefulness of spiral CT in the measurement of lung volumes. Fifteen healthy volunteers were studied by both spirometer and spiral CT at full inspiration and expiration in order to correlated their results, including total lung capacity (TLC), vital capacity (VC) and residual volume (RV). 3-D images were reconstructed from spiral CT, and we measured lung volumes at a corresponding CT window range ; their volumes were compared with the pulmonary function test (paired t-test). The window range corresponding to TLC was from -1000HU to -150HU (p=0.279, r=0.986), and for VC from -910HU to -800HU (p=0.366, r=0.954) in full-inspiratory CT. The optimal window range for RV in full-expiratory CT was from -1000HU to -450HU (p=0.757, r=0.777), and TLC-VC in full-inspiratory CT was also calculated (p=0.843, r=0.847). Spiral CT at full inspiration can used to lung volumes such as TLC, VC and RV

 3. Inner volume leakage during integrated leakage rate testing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Glover, J.P.

  1987-01-01

  During an integrated leak rate test (ILRT), the containment structure is maintained at test pressure with most penetrations isolated. Since penetrations typically employ dual isolation, the possibility exists for the inner isolation to leak while the outer holds. In this case, the ILRT instrumentation system would indicate containment out-leakage when, in fact, only the inner volume between closures is being pressurized. The problem is compounded because this false leakage is not readily observable outside of containment by standard leak inspection techniques. The inner volume leakage eventually subsides after the affected volumes reach test pressure. Depending on the magnitude of leakage and the size of the volumes, equalization could occur prior to the end of the pretest stabilization period, or significant false leakages may persist throughout the entire test. Two simple analyses were performed to quantify the effects of inside volume leakages. First, a lower bound for the equalization time was found. A second analysis was performed to find an approximate upper bound for the stabilization time. The results of both analyses are shown

 4. Volume arc therapy of gynaecological tumours: target volume coverage improvement without dose increase for critical organs; Arctherapie volumique des tumeurs gynecologiques: amelioration de la couverture du volume cible sans augmentation de la dose aux organes critiques

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ducteil, A.; Kerr, C.; Idri, K.; Fenoglietto, P.; Vieillot, S.; Ailleres, N.; Dubois, J.B.; Azria, D. [CRLC Val-d' Aurelle, Montpellier (France)

  2011-10-15

  The authors report the assessment of the application of conventional intensity-modulated conformational radiotherapy (IMRT) and volume arc-therapy (RapidArc) for the treatment of cervical cancers, with respect to conventional radiotherapy. Dosimetric plans associated with each of these techniques have been compared. Dose-volume histograms of these three plans have also been compared for the previsional target volume (PTV), organs at risk, and sane tissue. IMCT techniques are equivalent in terms of sparing of organs at risk, and improve target volume coverage with respect to conventional radiotherapy. Arc-therapy reduces significantly treatment duration. Short communication

 5. Lung volume reduction in chronic obstructive pulmonary disease ...

  African Journals Online (AJOL)

  Lung volume reduction in chronic obstructive pulmonary disease. ... loss to improve pulmonary mechanics and compliance, thereby reducing the work of breathing. ... of obtaining similar functional advantages to surgical lung volume reduction, ...

 6. Impact of Case Volume on Outcomes of Ureteroscopy for Ureteral Stones

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kandasami, Sangam V; Mamoulakis, Charalampos; El-Nahas, Ahmed R

  2014-01-01

  of case volume on the outcomes of URS for ureteral stones. DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS: The URS Global Study collected prospective data on consecutive patients with urinary stones treated with URS at 114 centres worldwide for 1 yr. Centres were identified as low or high volume based on the median...... overall annual case volume. OUTCOME MEASUREMENTS AND STATISTICAL ANALYSIS: Pre- and intraoperative characteristics, and postoperative outcomes in patients at low- and high-volume centres were compared. The relationships between case volume and stone-free rate (SFR), stone burden, complications...... SFR was 91.9% and 86.3% at high- and low-volume centres, respectively (pstone-free outcome increased with increasing case volume (p

 7. An Independent Scientific Assessment of Well Stimulation in California Volume II

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Long, Jane C.S. [California Council on Science and Technology, Sacramento, CA (United States); Feinstein, Laura C. [California Council on Science and Technology, Sacramento, CA (United States); Bachmann, Corinne E. [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Birkholzer, Jens T. [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Camarillo, Mary Kay [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Domen, Jeremy K. [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Foxall, William [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Houseworth, James [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Jin, Ling [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Jordan, Preston D. [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Maddalena, Randy L. [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); McKone, Thomas E. [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Millstein, Dev E. [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Reagan, Matthew T. [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Sandelin, Whitney L. [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Stringfellow, William T. [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Varadharajan, Charuleka [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Cooley, Heather [Pacific Inst., Oakland, CA (United States); Donnelly, Kristina [Pacific Inst., Oakland, CA (United States); Heberger, Matthew G. [Pacific Inst., Oakland, CA (United States); Hays, Jake [PSE Healthy Energy, Berkeley, CA (United States); Shonkoff, Seth B.C. [PSE Healthy Energy, Berkeley, CA (United States); Brandt, Adam [Stanford Univ., CA (United States); Englander, Jacob G. [Stanford Univ., CA (United States); Hamdoun, Amro [Univ. of California of San Diego, La Jolla, CA (United States); Nicklisch, Sascha C.T. [Univ. of California of San Diego, La Jolla, CA (United States); Harrison, Robert J. [Univ. of California, San Francisco, CA (United States); Wettstein, Zachary S. [Univ. of California, San Francisco, CA (United States); Banbury, Jenner [California State Univ. Stanislaus, Turlock, CA (United States); Cypher, Brian L. [California State Univ. Stanislaus, Turlock, CA (United States); Phillips, Scott E. [California State Univ. Stanislaus, Turlock, CA (United States)

  2015-07-01

  This study is issued in three volumes. Volume I, issued in January 2015, describes how well stimulation technologies work, how and where operators deploy these technologies for oil and gas production in California, and where they might enable production in the future. Volume II, the present volume, discusses how well stimulation could affect water, atmosphere, seismic activity, wildlife and vegetation, and human health. Volume II reviews available data, and identifies knowledge gaps and alternative practices that could avoid or mitigate these possible impacts. Volume III, also issued in July 2015, presents case studies that assess environmental issues and qualitative risks for specific geographic regions. A final Summary Report summarizes key findings, conclusions and recommendations of all three volumes.

 8. An Independent Scientific Assessment of Well Stimulation in California Volume III

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Long, Jane C.S. [California Council on Science and Technology, Sacramento, CA (United States); Feinstein, Laura C. [California Council on Science and Technology, Sacramento, CA (United States); Birkholzer, Jens [California Council on Science and Technology, Sacramento, CA (United States); Foxall, William [California Council on Science and Technology, Sacramento, CA (United States); Houseworth, James [California Council on Science and Technology, Sacramento, CA (United States); Jordan, Preston [California Council on Science and Technology, Sacramento, CA (United States); Lindsey, Nathaniel [California Council on Science and Technology, Sacramento, CA (United States); Maddalena, Randy [California Council on Science and Technology, Sacramento, CA (United States); McKone, Thomas [California Council on Science and Technology, Sacramento, CA (United States); Stringfellow, William [California Council on Science and Technology, Sacramento, CA (United States); Ulrich, Craig [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Heberger, Matthew [Pacific Inst., Oakland, CA (United States); Shonkoff, Seth [PSE Healthy Energy, Berkeley, CA (United States); Brandt, Adam [Stanford Univ., CA (United States); Ferrar, Kyle [The FracTracker Alliance, Oakland, CA (United States); Gautier, Donald [DonGautier LLC., Palo Alto, CA (United States); Phillips, Scott [California State Univ. Stanislaus, Turlock, CA (United States); Greenfield, Ben [Univ. of California, Berkeley, CA (United States); Jerrett, Michael L.B. [Univ. of California, Los Angeles, CA (United States)

  2015-07-01

  This study is issued in three volumes. Volume I, issued in January 2015, describes how well stimulation technologies work, how and where operators deploy these technologies for oil and gas production in California, and where they might enable production in the future. Volume II, issued in July 2015, discusses how well stimulation could affect water, atmosphere, seismic activity, wildlife and vegetation, and human health. Volume II reviews available data, and identifies knowledge gaps and alternative practices that could avoid or mitigate these possible impacts. Volume III, this volume, presents case studies that assess environmental issues and qualitative risks for specific geographic regions. The Summary Report summarizes key findings, conclusions and recommendations of all three volumes.

 9. Volume 9 Number 1

  African Journals Online (AJOL)

  OLUWOLE

  Agro-Science Journal of Tropical Agriculture, Food, Environment and Extension. Volume 9 Number 1 ... of persistent dumping of cheap subsidized food imports from developed ... independence of the inefficiency effects in the two estimation ...

 10. Effect of volume loading on the Frank-Starling relation during reductions in central blood volume in heat-stressed humans

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundgaard-Nielsen, Morten; Wilson, T E; Seifert, Thomas

  2010-01-01

  -body heating after intravascular volume expansion. Volume expansion was accomplished by administration of a combination of a synthetic colloid (HES 130/0.4, Voluven) and saline. Before LBNP, SV was not affected by heating (122 +/- 30 ml; mean +/- s.d.) compared to normothermia (110 +/- 20 ml; P = 0...

 11. Study on the High Volume Reduction of Radioactive Wastes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Ki Hong; Sik, Kang Il; Seok, Hong Dae [Korea Atomic Energy Research Institute, Daejeon (Korea, Republic of); Ho, Jeon Gil [RADIN Co. Ltd., Daejeon (Korea, Republic of)

  2013-10-15

  The solidification of radioactive wastes by the mixing method always increases their volume due to the limitation of incorporation ratio (waste/solidification agent). But if the powdered wastes can be compacted as the high density pellets and also the pellets can be filled up in a waste drum as much as possible while solidifying them with a very sticky solidification agent including a void formed in the filling step of pellets, it might be more desirable to reduce the waste volume as compared with the mixing method. So in this study, we designed and manufactured a high volume reduction machine which has the special size and shape of a pellet pocket, which the pellets can be extracted from easily and filled up in a large amount in drum, a pressurizing device to press 2 rolls, and the uniform feeding device of powder to the roll tyre. Some operational parameters which affect the formation of pellets from a powder were investigated, and then the volume reduction of a powder was evaluated. The briquetting machine, popular in general industry, was modified to apply for the volume reduction of the powered radioactive wastes (dried concentrate, sludge, spent ion-exchange resin, ash, depleted uranium powder, and etc.). In this developed high volume reduction machine, the capacity was 25 ∼ 62.5 kg/h at the optimum conditions, and the estimated volume reduction was about 2.95 (2.74/0.93) on the basis of between a powder (bulk density = 0.93 g/cm{sup 3}) and the pellet (2.74 g/cm{sup 3}). But on the basis of 200L drum, the calculated volume reduction was about 1.34 in consideration of a void volume originated in the filling step of the pellets.

 12. Change in Seroma Volume During Whole-Breast Radiation Therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sharma, Rajiv; Spierer, Marnee; Mutyala, Subhakar; Thawani, Nitika; Cohen, Hillel W.; Hong, Linda; Garg, Madhur K.; Kalnicki, Shalom

  2009-01-01

  Purpose: After breast-conserving surgery, a seroma often forms in the surgical cavity. If not drained, it may affect the volume of tumor bed requiring a boost after whole-breast radiation therapy (WBRT). Our objective was to evaluate the change in seroma volume that occurs during WBRT, before boost planning. Methods and Materials: A retrospective review was performed of women receiving breast-conserving therapy with evidence of seroma at the time of WBRT planning. Computed tomography (CT) simulation was performed before WBRT and before the tumor bed boost. All patients received either a hypofractionated (42.4 Gy/16 fraction + 9.6 Gy/4 fraction boost) or standard fractionated (50.4 Gy/28 fraction + 10 Gy/5 fraction boost) regimen. Seroma volumes were contoured and compared on CT at the time of WBRT simulation and tumor bed boost planning. Results: Twenty-four patients with evidence of seroma were identified and all patients received WBRT without drainage of the seroma. Mean seroma volume before WBRT and at boost planning were significantly different at 65.7 cm 3 (SD, 50.5 cm 3 ) and 35.6 cm 3 (SD, 24.8 cm 3 ), respectively (p < 0.001). Mean and median reduction in seroma volume during radiation were 39.6% (SD, 23.8%) and 46.2% (range, 10.7-76.7%), respectively. Fractionation schedule was not correlated with change in seroma volume. Length of time from surgery to start of radiation therapy showed an inverse correlation with change in seroma volume (Pearson correlation r = -0.53, p < 0.01). Conclusions: The volume of seroma changes significantly during WBRT. Consequently, the accuracy of breast boost planning is likely affected, as is the volume of normal breast tissue irradiated. CT-based boost planning before boost irradiation is suggested to ensure appropriate coverage.

 13. The dependence of prostate postimplant dosimetric quality on CT volume determination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Merrick, Gregory S.; Butler, Wayne M.; Dorsey, Anthony T.; Lief, Jonathan H.

  1999-01-01

  Purpose: The postoperative evaluation of permanent prostate brachytherapy requires a subjective determination of the implant volume. This work investigates the magnitude of the effect that various methods of treatment volume delineation have on dosimetric quality parameters for a treatment planning philosophy that defines a target volume as the prostate with a periprostatic margin. Methods and Materials: Eight consecutive prostate brachytherapy patients with a prescribed dose of 145 Gy from 125 I as monotherapy comprised the study population. The prostate ultrasound volume was enlarged to a planning volume by an average factor of 1.8 to encompass probable extracapsular extension in the periprostatic region. For this cohort, the mean pretreatment parameters were 30.3 cm 3 ultrasound volume, 51.8 cm 3 planning volume, 131 seeds per patient, and 42.9 mCi total activity. On CT study sets obtained less than 2 hours postoperatively, target volumes were drawn using three methods: prostate plus a periprostatic margin, prostate only which excluded the puborectalis muscles, the periprostatic fat and the periprostatic venous plexus, and the preplanning ultrasound magnified to conform to the magnification factor of the postimplant CT scan. Three sets of 5 dosimetric quality parameters corresponding to the different volumetric approaches were calculated: V100, V150, and V200 which are the fractions of the target volume covered by 100, 150, and 200% of the prescribed dose, and D90 and D100, which are the minimal doses covering 90 and 100% of the target volume. Results: The postoperative CT volume utilizing the prostate plus margin technique was comparable to the initial planning volume (mean 55.5 cm 3 vs. 51.8 cm 3 , respectively) whereas those determined via superimposing the preplan ultrasound resulted in volumes nearly identical to the initial ultrasound evaluation (mean 32.4 cm 3 vs. 30.3 cm 3 ). The prostate only approach resulted in volumes approximately 25% larger than

 14. Estimation of standard liver volume in Chinese adult living donors.

  Science.gov (United States)

  Fu-Gui, L; Lu-Nan, Y; Bo, L; Yong, Z; Tian-Fu, W; Ming-Qing, X; Wen-Tao, W; Zhe-Yu, C

  2009-12-01

  To determine a formula predicting the standard liver volume based on body surface area (BSA) or body weight in Chinese adults. A total of 115 consecutive right-lobe living donors not including the middle hepatic vein underwent right hemi-hepatectomy. No organs were used from prisoners, and no subjects were prisoners. Donor anthropometric data including age, gender, body weight, and body height were recorded prospectively. The weights and volumes of the right lobe liver grafts were measured at the back table. Liver weights and volumes were calculated from the right lobe graft weight and volume obtained at the back table, divided by the proportion of the right lobe on computed tomography. By simple linear regression analysis and stepwise multiple linear regression analysis, we correlated calculated liver volume and body height, body weight, or body surface area. The subjects had a mean age of 35.97 +/- 9.6 years, and a female-to-male ratio of 60:55. The mean volume of the right lobe was 727.47 +/- 136.17 mL, occupying 55.59% +/- 6.70% of the whole liver by computed tomography. The volume of the right lobe was 581.73 +/- 96.137 mL, and the estimated liver volume was 1053.08 +/- 167.56 mL. Females of the same body weight showed a slightly lower liver weight. By simple linear regression analysis and stepwise multiple linear regression analysis, a formula was derived based on body weight. All formulae except the Hong Kong formula overestimated liver volume compared to this formula. The formula of standard liver volume, SLV (mL) = 11.508 x body weight (kg) + 334.024, may be applied to estimate liver volumes in Chinese adults.

 15. Micro CT based truth estimation of nodule volume

  Science.gov (United States)

  Kinnard, L. M.; Gavrielides, M. A.; Myers, K. J.; Zeng, R.; Whiting, B.; Lin-Gibson, S.; Petrick, N.

  2010-03-01

  With the advent of high-resolution CT, three-dimensional (3D) methods for nodule volumetry have been introduced, with the hope that such methods will be more accurate and consistent than currently used planar measures of size. However, the error associated with volume estimation methods still needs to be quantified. Volume estimation error is multi-faceted in the sense that there is variability associated with the patient, the software tool and the CT system. A primary goal of our current research efforts is to quantify the various sources of measurement error and, when possible, minimize their effects. In order to assess the bias of an estimate, the actual value, or "truth," must be known. In this work we investigate the reliability of micro CT to determine the "true" volume of synthetic nodules. The advantage of micro CT over other truthing methods is that it can provide both absolute volume and shape information in a single measurement. In the current study we compare micro CT volume truth to weight-density truth for spherical, elliptical, spiculated and lobulated nodules with diameters from 5 to 40 mm, and densities of -630 and +100 HU. The percent differences between micro CT and weight-density volume for -630 HU nodules range from [-21.7%, -0.6%] (mean= -11.9%) and the differences for +100 HU nodules range from [-0.9%, 3.0%] (mean=1.7%).

 16. Volume effect on the radiation injury of rat kidney

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lo, Y.-C.; Kutcher, Gerald J.; Ling, Clifton C.

  1996-01-01

  Purpose: To minimize the likelihood of radiation-induced kidney injury in treating tumors, the relationship of tolerance dose and irradiated volume of kidney should be known. We have used a rat model to determine the dose-response relationship when various volumes of the kidney are irradiated. Methods and Materials: Anesthetized adult male rats (CD, 10-12 week old) were irradiated with 250 KV x-rays. The kidney was exteriorized and placed in a jig designed to shield all other tissues. Graded single doses were delivered to each of four volumes: 1/4V (half of one kidney), 1/2V (one whole kidney, or half of each kidney), 3/4V (one and a half kidneys) and 1V, where V is the volume of both kidneys. In addition, to compare radiation injury and surgery, partial nephrectomy was performed for 1/4V, 1/2V and 3/4V. Four to sixteen rats were used for each dose-volume point. The rats have been followed up for 540 days. The endpoints for the damage were: lethality, anemia, glomerular filtration rate, effective renal flow, and histology. Results: We found that: (1) There was a threshold volume for radiation damage; injury did not occur if the volume irradiated was ≤ 1/2V, depending on the endpoints. (2) Median survival times did not depend on the dose when a small volume (i.e., 1/4V or 1/2V) was irradiated. (3) The LD 50 (and the 95% confidence limits) at 450 days were 11.35 (8.08 to 12.13) Gy for 1V, 12.38 (11.08 to 13.40) Gy for 3/4V, 21.16 (17.21 to 26.56) Gy for 1/2V, and 28.80 (21.11 to 65.00) Gy for 1/4V. (4) The ED 50 for animals with hematocrit level ≤0.36 at 365 days was 10.98 (4.96 to 13.67) Gy for 1.0V, and 13.82 (6.16 to 17.97) Gy for 3/4V. For 1/2V, only the 80% confidence limits could be derived, giving ED 50 +40.14 (27.98 to ∞) Gy. (5) The results for all other endpoints were similar to those for hematocrit. (6) The dose response was the same whether to half of each kidney or one whole kidney was irradiated. (7) While the threshold volume for radiation injury

 17. Effect of routine preoperative fasting on residual gastric volume and ...

  African Journals Online (AJOL)

  2016-02-10

  Feb 10, 2016 ... Key words: Fasting, myomectomy, pH, residual gastric volume. Date of Acceptance: ... gastric volume and acid in patients undergoing myomectomy. Niger J Clin ..... of gastric residual volume: A simulated, controlled study.

 18. MANAJEMEN KULTUR ROTIFER DENGAN TANGKI VOLUME KECIL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Philip Teguh Imanto

  2009-04-01

  Full Text Available Keberhasilan pembenihan ikan sangat dipengaruhi keberhasilan produksi jasad pakan rotifer secara tepat dan efisien. Penelitian kultur rotifer dengan tangki volume kecil bertujuan untuk mendapatkan efisiensi produksi yang paling optimal dan memenuhi prinsip dasar akuakultur low volume high density. Penelitian menggunakan tangki polyethylene dengan volume 500 L dan volume media awal 100 L, padat tebar awal 200 ind. rotifer per mL dengan sediaan pakan dasar fitoplankton Nannocloropsis occulata, ragi roti (0,05 g/mio.rot./feeding dan suplemen Scott emulsion (0,005 g/mio.rot./feeding. Penelitian dilakukan secara bertahap; tahap pertama (I tanpa penambahan air laut, peningkatan volume hanya dari penambahan 15 L Nannochloropsis tiap hari sampai hari kelima, tahap kedua (II dengan penambahan alga 40 L dan air laut 40 L; serta tahap ketiga (III dengan menggandakan pemberian ragi roti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada percobaan tahap I: total produksi rata-rata 122,37 x 106 ind. rotifer, pada tahap II: 97,67 x 106 ind. rotifer, dan pada tahap III: dicapai rata-rata total produksi tertinggi dengan 187,17 x 106 ind. rotifer per tanki kultur 500 L. Pengelolaan kultur pada tahap III memberikan hasil terbaik dengan simpangan terkecil antar tangki kultur ulangan, dan membuktikan sebagai pengelolaan terbaik untuk kultur rotifer dengan tangki volume kecil.  Success of marine seed production is highly influenced by effective and efficient production performance of life food rotifer. Observation on rotifer culture using small volume tank was aimed to get the optimum production and efficiency, to fulfill the basic principle of aquaculture “low volume high density”. Polyethylene tanks of 500 L. were used as culture container, with initial 100 liter sea water as culture medium and initial density of 200 ind. rotifer per mL. N. occulata, baker yeast (0.05 g/mio.rotifer/feeding and Scott emulsion (0.005 g/mio.rotifer/feeding were used as basic feed, and

 19. Comparison of the outcomes for laparoscopic gastrectomy performed by the same surgeon between a low-volume hospital and a high-volume center.

  Science.gov (United States)

  Kim, Min Gyu; Kwon, Sung Joon

  2014-05-01

  The volume-outcome relationship in laparoscopic surgery is controversial. This study was designed to identify differences in laparoscopic gastrectomy outcomes between a low-volume hospital and a high-volume center and to provide guidelines for overcoming the problems associated with a low-volume hospital. From April 2009 to November 2012, one surgeon performed 134 totally laparoscopic distal gastrectomies (TLDGs) at a high-volume center (HVC; ASAN Medical Center) and at a low-volume hospital (LVH; Hanyang University Guri Hospital). All laparoscopically assisted gastrectomies were excluded from this study. During the early period of laparoscopic gastrectomy at the low-volume hospital, TLDG with Roux-en-Y gastrojejunostomy (RYGJ) was performed according to the surgeon's choice. The reconstruction method was classified as gastroduodenostomy (GD) or RYGJ. Early surgical outcomes achieved at the LVH were investigated and compared with those obtained at the HVC. The early surgical outcomes differed significantly between the two hospitals. In particular, the postoperative complication rate for the patients who underwent TLDG RYGJ at the LVH was higher than at the HVC (LVH 15.4 % vs. HVC 0 %; p = 0.037). Furthermore, significant differences were observed in the mean operation time (TLDG GD: LVH 141.0 min vs. HVC 117.4 min, p = 0.001; TLDG RYGJ: LVH 186.3 min vs. HVC 134.6 min, p = 0.009) and length of hospital stay (TLDG GD: LVH 8.1 days vs. HVC 7.2 days, p = 0.044; TLDG RYGJ: LVH 11.5 day vs. HVC 6.8 day, p = 0.009). Although all the operations were performed by one experienced surgeon, the early surgical outcomes differed significantly between the low- and high-volume hospitals. Low-volume hospitals often lack well-trained surgical professionals such as first assistants and scrub nurses. Therefore, the authors recommend that a surgeon who works at an LVH should assess potential personnel shortages and find a solution before operating.

 20. Determination of the autonomously functioning volume of the thyroid

  International Nuclear Information System (INIS)

  Emrich, D.; Erlenmaier, U.; Pohl, M.; Luig, H.

  1993-01-01

  The aim of this work was to determine the autonomously functioning volume in euthyroid and hyperthyroid goitres for prognostic and therapeutic pruposes. To this end, various groups of patients were selected: Individuals without evidence of thyroid disease, euthyroid patients with diffuse goitre of normal structure and function, euthyroid patients with evidence of autonomy and patients with hyperthyroidism due to autonomy. In all of them the thyroid uptake of Technetium-99m was determined under exogeneous suppression (TcU s ) in the euthyroid state and under endogenous suppression (TcU) in the hyperthyroid state. It was demonstrated that: 1. In patients with unifocal autonomy the TcU s and TcU correlated linearly with the autonomous volume delineated and measured by sonography. 2. A nearly identical result was obtained if the mean autonomous volume in individuals without thyroid disease of 2.2±1.1 ml calculated by TcU s /TcU x total thyroid volume was used as a basis. 3. The critical autonomous volume, i.e. the volume at which hyperthryroidism will occur, was found to be 16 ml at a cumulated sensitivity and specificity of >0.9. The method can be used to select patients for definitive treatment before hyperthryroidism occurs and to measure the autonomously functioning volume independent of its distribution within the thyroid for treatment with radioiodine. The method is easy to perform and is also an example of how a relative parameter of a function can be converted into an absolute parameter of a functioning volume. (orig.)

 1. Reinforced soil structures. Volume II, Summary of research and systems information

  Science.gov (United States)

  1989-11-01

  Volume II was essentially prepared as an Appendix of supporting information for Volume I. This volume contains much of the supporting theory and a summary of the research used to verify the design approach contained in Volume I, as well as general in...

 2. Epidural anesthesia, hypotension, and changes in intravascular volume

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holte, Kathrine; Foss, Nicolai B; Svensén, Christer

  2004-01-01

  receiving hydroxyethyl starch. RESULTS: Plasma volume did not change per se after thoracic epidural anesthesia despite a decrease in blood pressure. Plasma volume increased with fluid administration but remained unchanged with vasopressors despite that both treatments had similar hemodynamic effects...... constant was 56 ml/min. CONCLUSIONS: Thoracic epidural anesthesia per se does not lead to changes in blood volumes despite a reduction in blood pressure. When fluid is infused, there is a dilution, and the fluid initially seems to be located centrally. Because administration of hydroxyethyl starch......BACKGROUND: The most common side effect of epidural or spinal anesthesia is hypotension with functional hypovolemia prompting fluid infusions or administration of vasopressors. Short-term studies (20 min) in patients undergoing lumbar epidural anesthesia suggest that plasma volume may increase when...

 3. Intraarticular volume and clearance in human synovial effusions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wallis, W.J.; Simkin, P.A.; Nelp, W.B.; Foster, D.M.

  1985-01-01

  Intraarticular volumes were measured by radiolabeled albumin (RISA) distribution in chronic knee effusions from 11 rheumatoid arthritis patients and 9 osteoarthritis patients. Volumes of synovial fluid obtained at joint aspiration were substantially less than those found by RISA dilution. Up to 24 hours was needed for full distribution of RISA throughout the intraarticular compartment. Measured 123I and RISA radioactivity over the knee described monoexponential rate constants, lambda (minute-1). The clearance of 123I and RISA from synovial effusions was derived by the formulation volume (ml) X lambda (minute-1) = clearance (ml/minute). RISA clearance in rheumatoid effusions was significantly greater than that found in osteoarthritis effusions. Intraarticular volume and isotope clearance were easily quantified and provide measures for further evaluating the microvascular physiology of synovial effusions

 4. Residual volume in vials of antibiotics used in pediatrics.

  Science.gov (United States)

  Chaves, Caroline Magna Pessoa; Bezerra, Carolina Martins; Lima, Francisca Elisângela Teixeira; Cardoso, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão; Fonseca, Said Gonçalves da Cruz; Silva, Viviane Martins da

  2017-06-12

  Quantifying residual volume contained in vials of antibiotics used in pediatrics. This is an experiment involving samples from vials of antibiotics used in a pediatric hospital. Residual volume was identified by calculating the difference in weight measurement before and after the vials were washed. Evaluation of the residual volume difference in the vials was determined by the Wilcoxon non-parametric test for a sample and established at a significance level of 5%. 105 samples of antibiotics were selected. The correct use of the antibiotics oxacillin (88.57%) and ceftriaxone (94.28%) predominated with low residual values. The same did not occur for procaine benzylpenicillin + potassium benzylpenicillin, since a greater residual volume was discarded in 74.28% of the vials. We highlight the need for improvements in managing antibiotics in the institution under study, so that the excess volume of the antibiotics in the vials is used within the acceptable stable time. It is also necessary that the disposal of the residual volume be adequately disposed, since it presents a risk to public health and the environment. Quantificar o volume residual contido em frascos-ampola de antibióticos utilizados na pediatria. Trata-se de um experimento com amostras de frascos-ampola de antibióticos utilizados em hospital pediátrico. O volume residual foi identificado calculando-se a diferença da aferição do peso antes e após a lavagem do frasco-ampola. A avaliação da diferença dos volumes residuais nos frascos-ampola foi determinada pelo teste não paramétrico de Wilcoxon para uma amostra e estabelecido o nível de significância de 5%. Foram selecionadas 105 amostras de antibióticos. Predominou o correto aproveitamento dos antibióticos oxacilina (88,57%) e ceftriaxona (94,28%), com baixos valores residuais. O mesmo não ocorreu com a benzilpenicilina procaína + potássica, pois em 74,28% dos frascos houve descarte de volume residual superior. Destaca-se a necessidade de

 5. Phantom study of PET/CT guided delineation of radiation therapy volume

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lin Lin; Zheng Rong; Wang Yibin; Geng Jianhua; Wu Ning; Zhao Ping

  2012-01-01

  Objective: To propose a model-based method for calculating the threshold in GTV determination by 18 F-FDG PET in a phantom study. Methods: A phantom was constructed of a 9 L cylindrical tank.Glass spheres with volumes ranging from 0.5 to 16 ml (0.5, 1, 2, 4, 8 and 16 ml) were suspended within the tank. The six spheres were filled with an identical concentration of FDG (203.5 MBq/L) and suspended within 3 different background baths of FDG (6.179, 16.021, 0 MBq/L) solutions, creating 3 target-to-background ratios of 32.96 : 1, 12.69 : 1 and target to zero background. A linear regressive function was constructed which represented the relationship between the threshold and the average activity concentration of the target. A 40% of maximum intensity threshold and the linear regressive function method were applied to define the spheres filled with 18 F-FDG. The volume differences between the two methods and the true volumes of the spheres were compared with t-test. Results: The linear regressive function model was derived as:threshold =(mean target concentration + 2.6227)/1.9752. The results indicated that a smaller deviation occurred when the function was utilized to estimate the volumes of the phantoms as compared to the 40% of maximum intensity threshold method, but there were no significant differences between them (t=0.306, P>0.05). The effect of the linear regressive function on volume was such that when the phantom sphere volumes were ≥ 1 ml, the average deviation between the defined volumes and the true volumes of phantoms was 1.01%; but when the phantom sphere volume was 0.5 ml, the average deviation was 9.53%. When the 40% of maximum intensity threshold method was applied to define the phantom spheres of volume ≥2 ml, the average deviation between the defined volumes and the true volumes of phantoms was -4.62%; but, the average deviation of that was 19.9% when the volumes of spheres were 0.5 and 1 ml. When the linear regressive function was applied to

 6. Volume measurement study for large scale input accountancy tank

  International Nuclear Information System (INIS)

  Uchikoshi, Seiji; Watanabe, Yuichi; Tsujino, Takeshi

  1999-01-01

  Large Scale Tank Calibration (LASTAC) facility, including an experimental tank which has the same volume and structure as the input accountancy tank of Rokkasho Reprocessing Plant (RRP) was constructed in Nuclear Material Control Center of Japan. Demonstration experiments have been carried out to evaluate a precision of solution volume measurement and to establish the procedure of highly accurate pressure measurement for a large scale tank with dip-tube bubbler probe system to be applied to the input accountancy tank of RRP. Solution volume in a tank is determined from substitution the solution level for the calibration function obtained in advance, which express a relation between the solution level and its volume in the tank. Therefore, precise solution volume measurement needs a precise calibration function that is determined carefully. The LASTAC calibration experiments using pure water showed good result in reproducibility. (J.P.N.)

 7. Post-mortem virtual estimation of free abdominal blood volume

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ampanozi, Garyfalia; Hatch, Gary M.; Ruder, Thomas D.; Flach, Patricia M.; Germerott, Tanja; Thali, Michael J.; Ebert, Lars C.

  2012-01-01

  Purpose: The purpose of this retrospective study was to examine the reliability of virtually estimated abdominal blood volume using segmentation from postmortem computed tomography (PMCT) data. Materials and methods: Twenty-one cases with free abdominal blood were investigated by PMCT and autopsy. The volume of the blood was estimated using a manual segmentation technique (Amira, Visage Imaging, Germany) and the results were compared to autopsy data. Six of 21 cases had undergone additional post-mortem computed tomographic angiography (PMCTA). Results: The virtually estimated abdominal blood volumes did not differ significantly from those measured at autopsy. Additional PMCTA did not bias data significantly. Conclusion: Virtual estimation of abdominal blood volume is a reliable technique. The virtual blood volume estimation is a useful tool to deliver additional information in cases where autopsy is not performed or in cases where a postmortem angiography is performed

 8. Calculated Atomic Volumes of the Actinide Metals

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skriver, H.; Andersen, O. K.; Johansson, B.

  1979-01-01

  The equilibrium atomic volume is calculated for the actinide metals. It is possible to account for the localization of the 5f electrons taking place in americium.......The equilibrium atomic volume is calculated for the actinide metals. It is possible to account for the localization of the 5f electrons taking place in americium....

 9. CT-guided intracavitary radiotherapy for cervical cancer: Comparison of conventional point A plan with clinical target volume-based three-dimensional plan using dose-volume parameters

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shin, Kyung Hwan; Kim, Tae Hyun; Cho, Jung Keun; Kim, Joo-Young; Park, Sung Yong; Park, Sang-Yoon; Kim, Dae Yong; Chie, Eui Kyu; Pyo, Hong Ryull; Cho, Kwan Ho

  2006-01-01

  Purpose: To perform an intracavitary radiotherapy (ICR) plan comparison between the conventional point A plan (conventional plan) and computed tomography (CT)-guided clinical target volume-based plan (CTV plan) by analysis of the quantitative dose-volume parameters and irradiated volumes of organs at risk in patients with cervical cancer. Methods and Materials: Thirty plans for 192 Ir high-dose-rate ICR after 30-40-Gy external beam radiotherapy were investigated. CT images were acquired at the first ICR session with artifact-free applicators in place. The gross tumor volume, clinical target volume (CTV), point A, and International Commission on Radiation Units and Measurements Report 38 rectal and bladder points were defined on reconstructed CT images. A fractional 100% dose was prescribed to point A in the conventional plan and to the outermost point to cover all CTVs in the CTV plan. The reference volume receiving 100% of the prescribed dose (V ref ), and the dose-volume parameters of the coverage index, conformal index, and external volume index were calculated from the dose-volume histogram. The bladder, rectal point doses, and percentage of volumes receiving 50%, 80%, and 100% of the prescribed dose were also analyzed. Results: Conventional plans were performed, and patients were categorized on the basis of whether the 100% isodose line of point A prescription dose fully encompassed the CTV (Group 1, n = 20) or not (Group 2, n = 10). The mean gross tumor volume (11.6 cm 3 ) and CTV (24.9 cm 3 ) of Group 1 were smaller than the corresponding values (23.7 and 44.7 cm 3 , respectively) for Group 2 (p = 0.003). The mean V ref for all patients was 129.6 cm 3 for the conventional plan and 97.0 cm 3 for the CTV plan (p = 0.003). The mean V ref in Group 1 decreased markedly with the CTV plan (p < 0.001). For the conventional and CTV plans in all patients, the mean coverage index, conformal index, and external volume index were 0.98 and 1.0, 0.23 and 0.34, and 3.86 and

 10. Scan-based volume animation driven by locally adaptive articulated registrations.

  Science.gov (United States)

  Rhee, Taehyun; Lewis, J P; Neumann, Ulrich; Nayak, Krishna S

  2011-03-01

  This paper describes a complete system to create anatomically accurate example-based volume deformation and animation of articulated body regions, starting from multiple in vivo volume scans of a specific individual. In order to solve the correspondence problem across volume scans, a template volume is registered to each sample. The wide range of pose variations is first approximated by volume blend deformation (VBD), providing proper initialization of the articulated subject in different poses. A novel registration method is presented to efficiently reduce the computation cost while avoiding strong local minima inherent in complex articulated body volume registration. The algorithm highly constrains the degrees of freedom and search space involved in the nonlinear optimization, using hierarchical volume structures and locally constrained deformation based on the biharmonic clamped spline. Our registration step establishes a correspondence across scans, allowing a data-driven deformation approach in the volume domain. The results provide an occlusion-free person-specific 3D human body model, asymptotically accurate inner tissue deformations, and realistic volume animation of articulated movements driven by standard joint control estimated from the actual skeleton. Our approach also addresses the practical issues arising in using scans from living subjects. The robustness of our algorithms is tested by their applications on the hand, probably the most complex articulated region in the body, and the knee, a frequent subject area for medical imaging due to injuries. © 2011 IEEE

 11. Volume of Home and Community Based Services and...

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — Volume of Home- and Community-Based Services and Time to Nursing-Home Placement The purpose of this study was to determine whether the volume of Home and Community...

 12. Variability of Arthroscopy Case Volume in Orthopaedic Surgery Residency.

  Science.gov (United States)

  Gil, Joseph A; Waryasz, Gregory R; Owens, Brett D; Daniels, Alan H

  2016-05-01

  To examine orthopaedic surgery case logs for arthroscopy case volume during residency training and to evaluate trends in case volume and variability over time. Publicly available Accreditation Council for Graduate Medical Education surgical case logs from 2007 to 2013 for orthopaedic surgery residency were assessed for variability and case volume trends in shoulder, elbow, wrist, hip, knee, and ankle arthroscopy. The national average number of procedures performed in each arthroscopy category reported was directly compared from 2009 to 2013. The 10th and 90th percentile arthroscopy case volume was compared between 2007 and 2013 for shoulder and knee arthroscopy procedures. Subsequently, the difference between the 10th and 90th percentile arthroscopy case volume in each category in 2007 was compared with the difference between the 10th and 90th percentile arthroscopy case volume in each category in 2013. From 2007 to 2013, shoulder arthroscopy procedures performed per resident increased by 43.1% (P = .0001); elbow arthroscopy procedures increased by 28.0% (P = .00612); wrist arthroscopy procedures increased by 8.6% (P = .05); hip arthroscopy procedures, which were first reported in 2012, increased by 588.9%; knee arthroscopy procedures increased by 8.5% (P = .0435); ankle arthroscopy increased by 27.6% (P = .00149). The difference in knee and shoulder arthroscopy volume between residents in the 10th and 90th percentile in 2007 and residents in the 10th and 90th percentile in 2013 was not significant (P > .05). There was a 3.66-fold difference in knee arthroscopy volume between residents in the 10th and 90th percentile in 2007, whereas the difference was 3.36-fold in 2013 (P = .70). There was a 5.86-fold difference in shoulder arthroscopy case volume between residents in the 10th and 90th percentile in 2007, whereas the difference was 4.96-fold in 2013 (P = .29). The volume of arthroscopy cases performed by graduating orthopaedic surgery residents has

 13. Partial molar volumes of proteins: amino acid side-chain contributions derived from the partial molar volumes of some tripeptides over the temperature range 10-90 degrees C.

  Science.gov (United States)

  Häckel, M; Hinz, H J; Hedwig, G R

  1999-11-15

  The partial molar volumes of tripeptides of sequence glycyl-X-glycine, where X is one of the amino acids alanine, leucine, threonine, glutamine, phenylalanine, histidine, cysteine, proline, glutamic acid, and arginine, have been determined in aqueous solution over the temperature range 10-90 degrees C using differential scanning densitometry . These data, together with those reported previously, have been used to derive the partial molar volumes of the side-chains of all 20 amino acids. The side-chain volumes are critically compared with literature values derived using partial molar volumes for alternative model compounds. The new amino acid side-chain volumes, along with that for the backbone glycyl group, were used to calculate the partial specific volumes of several proteins in aqueous solution. The results obtained are compared with those observed experimentally. The new side-chain volumes have also been used to re-determine residue volume changes upon protein folding.

 14. The KamLAND full-volume calibration system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berger, B E [Department of Physics, Colorado State University, Fort Collins, Colorado 80523 (United States); Busenitz, J; Classen, T; Keefer, G; McKee, D; Piepke, A [Department of Physics and Astronomy, University of Alabama, Tuscaloosa, Alabama 35487 (United States); Decowski, M P; Elor, G; Frank, A; Freedman, S J; Fujikawa, B K; Galloway, M; Gray, F; Hsu, L; Ichimura, K; Kadel, R; Lendvai, C; O' Donnell, T [Physics Department, University of California, Berkeley and Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California 94720 (United States); Dwyer, D A [W. K. Kellogg Radiation Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, California 91125 (United States); Heeger, K M [Department of Physics, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin 53706 (United States)] (and others)

  2009-04-15

  We have successfully built and operated a source deployment system for the KamLAND detector. This system was used to position radioactive sources throughout the delicate 1-kton liquid scintillator volume, while meeting stringent material cleanliness, material compatibility, and safety requirements. The calibration data obtained with this device were used to fully characterize detector position and energy reconstruction biases. As a result, the uncertainty in the size of the detector fiducial volume was reduced by a factor of two. Prior to calibration with this system, the fiducial volume was the largest source of systematic uncertainty in measuring the number of antineutrinos detected by KamLAND. This paper describes the design, operation and performance of this unique calibration system.

 15. The KamLAND Full-Volume Calibration System

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  KamLAND Collaboration; Berger, B. E.; Busenitz, J.; Classen, T.; Decowski, M. P.; Dwyer, D. A.; Elor, G.; Frank, A.; Freedman, S. J.; Fujikawa, B. K.; Galloway, M.; Gray, F.; Heeger, K. M.; Hsu, L.; Ichimura, K.; Kadel, R.; Keefer, G.; Lendvai, C.; McKee, D.; O' Donnell, T.; Piepke, A.; Steiner, H. M.; Syversrud, D.; Wallig, J.; Winslow, L. A.; Ebihara, T.; Enomoto, S.; Furuno, K.; Gando, Y.; Ikeda, H.; Inoue, K.; Kibe, Y.; Kishimoto, Y.; Koga, M.; Minekawa, Y.; Mitsui, T.; Nakajima, K.; Nakajima, K.; Nakamura, K.; Owada, K.; Shimizu, I.; Shimizu, Y.; Shirai, J.; Suekane, F.; Suzuki, A.; Tamae, K.; Yoshida, S.; Kozlov, A.; Murayama, H.; Grant, C.; Leonard, D. S.; Luk, K.-B.; Jillings, C.; Mauger, C.; McKeown, R. D.; Zhang, C.; Lane, C. E.; Maricic, J.; Miletic, T.; Batygov, M.; Learned, J. G.; Matsuno, S.; Pakvasa, S.; Foster, J.; Horton-Smith, G. A.; Tang, A.; Dazeley, S.; Downum, K. E.; Gratta, G.; Tolich, K.; Bugg, W.; Efremenko, Y.; Kamyshkov, Y.; Perevozchikov, O.; Karwowski, H. J.; Markoff, D. M.; Tornow, W.; Piquemal, F.; Ricol, J.-S.

  2009-03-05

  We have successfully built and operated a source deployment system for the KamLAND detector. This system was used to position radioactive sources throughout the delicate 1-kton liquid scintillator volume, while meeting stringent material cleanliness, material compatibility, and safety requirements. The calibration data obtained with this device were used to fully characterize detector position and energy reconstruction biases. As a result, the uncertainty in the size of the detector fiducial volume was reduced by a factor of two. Prior to calibration with this system, the fiducial volume was the largest source of systematic uncertainty in measuring the number of antineutrinos detected by KamLAND. This paper describes the design, operation and performance of this unique calibration system.

 16. High call volume at poison control centers: identification and implications for communication.

  Science.gov (United States)

  Caravati, E M; Latimer, S; Reblin, M; Bennett, H K W; Cummins, M R; Crouch, B I; Ellington, L

  2012-09-01

  High volume surges in health care are uncommon and unpredictable events. Their impact on health system performance and capacity is difficult to study. To identify time periods that exhibited very busy conditions at a poison control center and to determine whether cases and communication during high volume call periods are different from cases during low volume periods. Call data from a US poison control center over twelve consecutive months was collected via a call logger and an electronic case database (Toxicall®).Variables evaluated for high call volume conditions were: (1) call duration; (2) number of cases; and (3) number of calls per staff member per 30 minute period. Statistical analyses identified peak periods as busier than 99% of all other 30 minute time periods and low volume periods as slower than 70% of all other 30 minute periods. Case and communication characteristics of high volume and low volume calls were compared using logistic regression. A total of 65,364 incoming calls occurred over 12 months. One hundred high call volume and 4885 low call volume 30 minute periods were identified. High volume periods were more common between 1500 and 2300 hours and during the winter months. Coded verbal communication data were evaluated for 42 high volume and 296 low volume calls. The mean (standard deviation) call length of these calls during high volume and low volume periods was 3 minutes 27 seconds (1 minute 46 seconds) and 3 minutes 57 seconds (2 minutes 11 seconds), respectively. Regression analyses revealed a trend for fewer overall verbal statements and fewer staff questions during peak periods, but no other significant differences for staff-caller communication behaviors were found. Peak activity for poison center call volume can be identified by statistical modeling. Calls during high volume periods were similar to low volume calls. Communication was more concise yet staff was able to maintain a good rapport with callers during busy call periods

 17. Lung volume reduction for emphysema.

  Science.gov (United States)

  Shah, Pallav L; Herth, Felix J; van Geffen, Wouter H; Deslee, Gaetan; Slebos, Dirk-Jan

  2017-02-01

  Advanced emphysema is a lung disease in which alveolar capillary units are destroyed and supporting tissue is lost. The combined effect of reduced gas exchange and changes in airway dynamics impairs expiratory airflow and leads to progressive air trapping. Pharmacological therapies have limited effects. Surgical resection of the most destroyed sections of the lung can improve pulmonary function and exercise capacity but its benefit is tempered by significant morbidity. This issue stimulated a search for novel approaches to lung volume reduction. Alternative minimally invasive approaches using bronchoscopic techniques including valves, coils, vapour thermal ablation, and sclerosant agents have been at the forefront of these developments. Insertion of endobronchial valves in selected patients could have benefits that are comparable with lung volume reduction surgery. Endobronchial coils might have a role in the treatment of patients with emphysema with severe hyperinflation and less parenchymal destruction. Use of vapour thermal energy or a sclerosant might allow focal treatment but the unpredictability of the inflammatory response limits their current use. In this Review, we aim to summarise clinical trial evidence on lung volume reduction and provide guidance on patient selection for available therapies. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 18. A Local Net Volume Equation for Iowa

  Science.gov (United States)

  Jerold T. Hahn

  1976-01-01

  As a part of the 1974 Forest Survey of Iowa, the Station''s Forst Resources Evaluatioin Research Staff developed a merchantable tree volume equation and tables of coefficients for Iowa. They were developed for both board-foot (International ?-inch rule) and cubic foot volumes, for several species and species groups of growing-stock trees. The equation and...

 19. Small volume target for F-18 production

  Science.gov (United States)

  Pellicioli, M.; Schuler, J.; Marchand, P.; Brasse, D.

  2017-05-01

  In order to reduce the volume of O-18 enriched water used for each F-18 production for research a small volume target of 1 ml has been designed at IPHC. The designed is derived from ACSI 3.8ml F-18 target and uses both water and Helium cooling. After one year of use production yield is reported.

 20. Color-coded volume rendering for three-dimensional reconstructions of CT data

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rieker, O.; Mildenberger, P.; Thelen, M.

  1999-01-01

  Purpose: To evaluate a technique of colored three-dimensional reconstructions without segmentation. Material and methods: Color-coded volume rendered images were reconstructed from the volume data of 25 thoracic, abdominal, musculoskeletal, and vascular helical CT scans using commercial software. The CT volume rendered voxels were encoded with color in the following manner. Opacity, hue, lightness, and chroma were assigned to each of four classes defined by CT number. Color-coded reconstructions were compared to the corresponding grey-scale coded reconstructions. Results: Color-coded volume rendering enabled realistic visualization of pathologic findings when there was sufficient difference in CT density. Segmentation was necessary in some cases to demonstrate small details in a complex volume. Conclusion: Color-coded volume rendering allowed lifelike visualisation of CT volumes without the need of segmentation in most cases. (orig.) [de