WorldWideScience

Sample records for gesellschaft fr biologische

 1. Biologisch uitgangsmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Bulk, van den R.W.; Groot, S.P.C.

  2005-01-01

  Dit biologisch onderzoekbericht laat enkele resultaten en plannen zien van het onderzoeksprogramma Biologisch uitgangsmateriaal, dat van 2005 tot en met 2007 loopt. Een Zweedse sauna om zaad te ontsmetten of een bad met thijmolie lijken succesvol.Het programma gaat in nauwe samenwerking met de

 2. [Das Bild und die Wahrnehmung der Stadt und der städtischen Gesellschaft im Hanseraum im Mittelalter und in der frühen Neuzeit] / Juhan Kreem

  Index Scriptorium Estoniae

  Kreem, Juhan

  2009-01-01

  Arvustus: Das Bild und die Wahrnehmung der Stadt und der städtischen Gesellschaft im Hanseraum im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. hrsg. v. Roman Czaja. Torun, 2004. Torunis 2002. aastal toimunud konverentsi materjalid. Projekti "Pilt ja linn" raames ilmunud publikatsioonide loendit saab näha aadressil http://www.historiaurbium.org/english/attivita_images_en.html.

 3. Biologische cranberryteelt biedt perspectief

  OpenAIRE

  Jukema, N.J.

  2007-01-01

  De perspectieven voor de teelt van biologische cranberry’s in Nederland zijn gunstig. Verse biologische cranberry’s passen in de trend van gezond en natuurlijk eten. Daarom heeft de teelt van cranberry’s in Nederland groeipotentie. Voor een rendabele teelt is wel een oppervlakte van minstens 5 hectare cranberry’s nodig. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen UR samen met partijen uit het bedrijfsleven naar de ontwikkeling van een keten voor biologische cranberry’s in Nederland.

 4. Biologische cranberryteelt biedt perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Jukema, N.J.

  2007-01-01

  De perspectieven voor de teelt van biologische cranberry’s in Nederland zijn gunstig. Verse biologische cranberry’s passen in de trend van gezond en natuurlijk eten. Daarom heeft de teelt van cranberry’s in Nederland groeipotentie. Voor een rendabele teelt is wel een oppervlakte van minstens 5

 5. Certificering van biologische restaurants

  NARCIS (Netherlands)

  Soethoudt, J.M.

  2006-01-01

  In Nederland zijn meer dan 100 restaurants, die zichzelf als biologisch restaurant presenteren. Echter, de betekenis van 'biologisch restaurant' is niet gedefinieerd, zodat de consument niet weet waar hij op kan rekenen. Het idee, ontstaan bij Eric van Veluwen van Kasteel Rhederoord, tot verkenning

 6. Borging veiligheid biologisch varkensvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Kijlstra, A.; Mul, M.F.; Wolters, G.

  2004-01-01

  Eerder onderzoek vanuit Wageningen UR naar toxoplasmose bij biologische en scharrelvarkens bevestigde het vermoeden dat omschakeling naar diervriendelijke houderijsystemen gepaard zou gaan met een beperkte herintrede van toxoplasmose. Opmerkelijk was dat een groot aantal bedrijven wel in staat was

 7. Kringlopen in de biologische landbouw: best belangrijk

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, J.F.F.P.; Wit, de J.

  2004-01-01

  In het meerjarige onderzoeksprogramma 'Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw' wordt gezocht naar concepten voor samenwerking, met als doel kringlopen binnen biologische landbouwsystemen beter te sluiten. De huidige kringloop binnen de Nederlandse biologische landbouw kan

 8. Biologische cranberry heeft toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Jukema, N.J.

  2007-01-01

  De markt voor verse cranberry's en andere cranberryproducten is snel groeiende. Het aandeel van de biologische cranberry neemt sterk toe. Dat gecombineerd met het positieve imago bij de Nederlandse consument van producten van eigen bodem, levert vanuit de markt bekeken een veelbelovende

 9. Consumentenonderzoek biologische cranberry's

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, van den I.; Jukema, N.J.; Zimmermann, K.L.

  2007-01-01

  Het doel van het consumentenonderzoek was inzicht verkrijgen in de gebruiken en wensen van de Nederlandse consument gericht op de biologische Nederlandse cranberry om deze inzichten vervolgens te kunnen toepassen bij de ontwikkeling van een marketingplan. Uit een literatuurstudie en uit discussie in

 10. Classificatie van biologische agentia

  NARCIS (Netherlands)

  Klein MR; LIS; cib

  2012-01-01

  Deze rapportage omvat een inventarisatie van de problematiek rond de classificatie van biologische agentia, die ziekte bij de mens kunnen veroorzaken.

  De constatering is dat de Europese lijst met classificaties verouderd is en geactualiseerd en uitgebreid zou moeten worden. De lijst bevat

 11. Professionele marketing voor biologische producten

  NARCIS (Netherlands)

  Meeusen, M.J.G.

  2011-01-01

  Biologische producten breken door bij het grote publiek. Eén van de redenen van het succes is een betere kennis bij bedrijven over hoe je biologisch het best onder de aandacht kunt brengen en hoe je aansluiting bij consumenten vindt. Onderzoek heeft bijgedragen aan de toegenomen kennis in het

 12. Uienrassenkeuze 2004 - rassenonderzoek biologische zaaiuien

  NARCIS (Netherlands)

  Lammerts Van Bueren, E.

  2004-01-01

  Gegevens over het aanbod van biologisch uitgangsmateriaal voor ui in 2004, en de resultaten van het rassenonderzoek biologische zaaiuien teelt 2001 en 2002 en bewaring 2002 en 2003. Voor belangrijke gewas- en bewaareigenschappen lijkt de rasvolgorde niet te veranderen wanneer uien gangbaar of

 13. Zicht op dierlijke biologische ketens

  NARCIS (Netherlands)

  Meeusen-van Onna, M.J.G.; Wijnands, J.H.M.; Kijlstra, A.; Boekhoff, M.

  2005-01-01

  De studie vormt een onderdeel van het project 'Visies op biologische landbouw: een systeemanalyse'. Dit project is gefinancierd door Wageningen Universiteit en Researchcentrum uit middelen voor Strategische Expertise Ontwikkeling. In dit project worden mensbeelden onderscheiden om de visies te

 14. Monitoring onkruid op biologische bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Teenstra, E.D.; Riemens, M.M.

  2005-01-01

  De beheersing van onkruiden op biologische bedrijven houdt niet op bij de bestrijding in het gewas. Ook gewaskeuze, teeltsysteem en vruchtopvolging hebben een grote invloed op de onkruiddruk en op de onkruidontwikkeling op het bedrijf. Telers van het praktijknetwerk BIOM gaven aan behoefte te hebben

 15. Eindrapportage 'Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland'

  NARCIS (Netherlands)

  Jukema, N.J.

  2007-01-01

  Dit rapport bevat de resultaten van een anderhalf jaar durend onderzoek naar de teelt- en marktperspectieven van biologische cranberry’s in Nederland, uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. en het Landbouw Economisch Instituut, in samenwerking met ketenpartijen .

 16. Zicht op de plantaardige biologische keten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnands, J.H.M.; Meeusen-van Onna, M.J.G.; Hoorweg, M.J.; Kik, C.; Rossing, W.A.H.; Scholten, O.M.

  2005-01-01

  De studie vormt een onderdeel van het project 'Visies op biologische landbouw: een systeem analyse'. Dit project is gefinancierd door Wageningen Universiteit en Researchcentrum uit middelen voor Strategische Expertise Ontwikkeling. In dit project worden mensbeelden onderscheiden om de visies te

 17. Biologische bestrijdingsmiddelen kunnen imago ernstig schaden

  NARCIS (Netherlands)

  Sukkel, W.

  1999-01-01

  In Nederland zijn zijn voor de akkerbouw en de vollegrondsgroententeelt slechts vier biologische (niet-synthetische) middelen toegestaan: Bacillus thuringiensis, pyretrine + piperonylbutoxide, koperoxychloride en zwavel. Een opsomming van de tot nu toe bekende eigenschappen (doelorganismen;

 18. Biologische beheersing bodemgebonden schimmels soms interessant alternatief

  NARCIS (Netherlands)

  Westerdijk, C.E.

  1999-01-01

  Op het PAV wordt door het programmateam Schimmels veel aandacht besteed aan de biologische beheersing van bodemgebonden schimmels. Getracht wordt de plantparasitaire schimmels te onderdrukken door gebruik te maken van hun natuurlijke vijanden (antagonisten)

 19. Bewaaronderzoek biologische cranberry's : onderdeel van project "Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland"

  OpenAIRE

  Verschoor, J.A.; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

  2007-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van het onderzoek naar bewaring van biologisch geteelde cranberry’s. Het doel van het onderzoek is het optimaliseren van de bewaarbaarheid van Nederlandse biologisch geteelde cranberry’s (Vaccinium macrocarpon), zodat vermarkting van kwalitatief hoge bessen tot en met de Kerst haalbaar wordt.

 20. Bewaaronderzoek biologische cranberry's : onderdeel van project "Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland"

  NARCIS (Netherlands)

  Verschoor, J.A.; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

  2007-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van het onderzoek naar bewaring van biologisch geteelde cranberry’s. Het doel van het onderzoek is het optimaliseren van de bewaarbaarheid van Nederlandse biologisch geteelde cranberry’s (Vaccinium macrocarpon), zodat vermarkting van kwalitatief hoge bessen

 1. Gesellschaft & Arbeit: Untersuchungen zur Arbeitslosigkeit

  OpenAIRE

  Grisold, Andrea; Miklautz, Elfie; Mikl-Horke, Gertraude; Resch, Andreas (Hg.)

  2014-01-01

  Die Schriftenreihe "Wirtschaft und Kultur" versammelt Beiträge zu aktuellen Fragen sozioökonomischer Forschung. Im Rahmen von 3 Bänden präsentieren Studierende des Masterstudiums "Sozioökonomie" ihre Abschlussarbeiten der Forschungspraktika zum Thema "Gesellschaft und Arbeit". Die ausgewählten Beiträge aus den Studienjahren 2012 - 2014 sind thematisch wie folgt zusammengefasst: Band 14 zum Thema Pflege, Band 15 zum Thema Arbeitslosigkeit, Band 16 zum Thema Organisationsklima in Non-Profit-Org...

 2. Assortiment-kanaalmatch voor biologische fair tradeproducten

  NARCIS (Netherlands)

  LEI,

  2008-01-01

  Stichting FairBites ontwikkelt middels een innovatief organisatiemodel biologische en fair trade voedingsproducten voor de out-of-home (OOH) markt. Deze producten zijn zeer beperkt beschikbaar in dit marktsegment dat ± 35% van de voedingsmarkt vertegenwoordigd. FairBites richt zich op jong

 3. Perspectief innovatieve onkruidbestrijdingsmethoden in de biologische landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Spruijt, J.; Bleeker, P.O.; Schans, van der D.A.; Zuilichem, van J.A.A.; Wekken, van der J.W.

  2005-01-01

  In deze publicatie van het Onderzoeksprogramma Systeeminnovaties geïntegreerde en biologische open teelten zijn de economische perspectieven beoordeeld van nieuwe beschikbare technologie die kan worden toegepast om tot een effectievere onkruidbestrijding te komen. Bij de nieuwe technieken die worden

 4. De invloed van bodemreiniging op de biologische beschikbaarheid van metalen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM*; Boer JLM de; Gestel CAM van; Jong P de*

  1987-01-01

  Er werd onderzoek uitgevoerd met als doel het uitlooggedrag en de biologische beschikbaarheid van metalen in verontreinigde gronden voor en na reiniging te bepalen. Dit (deel)rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de biologische beschikbaarheid. Op zes locaties in Nederland

 5. The German Interlinguistics Society Gesellschaft fur Interlinguistik.

  Science.gov (United States)

  O Riain, Sean

  2003-01-01

  Describes the German interlinguistics society Gesellschaft fur Interlinguistik (GIL), which was founded to bring together interlinguistics and esperantology scholars. Highlights GIL's principal fields of activity and discusses its role in the fields of international linguistic communication, language planning, esperantolgy, and the teaching of…

 6. Marktonderzoek biologische cranberry's in Nederland : onderdeel van project 'Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Jukema, N.J.; Prins, H.; Netjes, A.; Zimmermann, K.L.

  2006-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van deel 1 van een projectmatig onderzoek naar de ontwikkeling van een keten van biologische cranberry’s in Nederland: het marktonderzoek. Gekeken werd naar de productie van cranberry's wereldwijd en in Nederland, toepassing van cranberry’s door de consument ,

 7. Sortimentsverbreding van biologische zomerbloemen in de volle grond : eindverslag

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2007-01-01

  De handel in biologische zomerbloemen heeft behoefte aan uitbreiding van het sortiment. In overleg met verschillende partners uit de keten zijn 5 verschillende gewassen beproefd en enkele planten gedemonstreerd: Amaranthus (amarant), Carthamus (safloer), Eryngium (kruisdistel), Helenium en Tagetes

 8. Marktonderzoek biologische cranberry's in Nederland : onderdeel van project 'Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland

  OpenAIRE

  Jukema, N.J.; Prins, H.; Netjes, A.; Zimmermann, K.L.

  2006-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van deel 1 van een projectmatig onderzoek naar de ontwikkeling van een keten van biologische cranberry’s in Nederland: het marktonderzoek. Gekeken werd naar de productie van cranberry's wereldwijd en in Nederland, toepassing van cranberry’s door de consument , de spelers in de markt , prijzen, bewaring, kwaliteit en verpakking, en promotie, de distributiekanalen (retail en foodservice) in Nederland, de West-Europese markten en gezondheidsaspecten en -cl...

 9. Sortiment biologische laanbomen en sierheesters onder het vergrootglas : interview met Margareth Hop

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, R.; Hop, M.E.C.M.

  2010-01-01

  In tegenstelling tot de traditionele boomkwekerijgewassen is binnen de Nederlandse boomkwekerijsector de markt voor biologische boomkwekerijproducten nog steeds uiterst bescheiden. Telers horen vaak van afnemers dat het nog beperkte sortiment dat biologisch leverbaar is, hier mee te maken heeft.

 10. 50. Annual meeting of the Deutsche Gesellschaft fuer Neuroradiologie. Abstracts

  International Nuclear Information System (INIS)

  2015-01-01

  The volume on the 50th annual meeting of the Deutsche Gesellschaft fuer Neuroradiologie includes the abstracts concerning the following issues: infectious central nervous system diseases, neurodegenerations, infarction, petrosal bone pathology, neurointerventions.

 11. Reductie van het nitrietgebruik bij de biologische vleeswarenbereiding

  NARCIS (Netherlands)

  Stegeman, D.; Jansen, W.W.J.T.; Zegveld, A.; Verkleij, T.J.; Stekelenburg, F.K.

  2006-01-01

  Bij de productie van veel soorten vleeswaren wordt nitriet gebruikt voor het verkrijgen van een door de consument gewenste stabiele roze kleur, voor de smaak en voor de microbiologische stabiliteit. Over de toepassing van nitriet bij de bereiding van biologische vleeswaren bestaat al jaren een

 12. De stroom van grondstoffen en reststoffen in de biologische champignonteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Straatsma, G.

  2003-01-01

  Rapport over de positie van de biologische paddestoelenteelt op intersectoraal en (inter)-regionaal niveau. Het overzicht in tabel- en schemavorm van de stromen grondstoffen en producten verduidelijkt de intersectorale positie van de champignonteelt. Dit kan een aanzet zijn bij het signaleren en

 13. Biologische bestrijding van varroa met behulp van schimmels

  NARCIS (Netherlands)

  Gerritsen, L.J.M.; Cornelissen, B.

  2006-01-01

  Sinds enkele jaren wordt er volop onderzoek gedaan naar de bestrijding van de varroamijt. Doordat de varroamijt steeds resistenter wordt tegen chemische middelen, wordt er steeds vaker gekeken naar biologische manieren om deze te bestrijden. PPO-Bijen deed een onderzoek naar bestrijding door middel

 14. Biologische bestrijding van schurft : kiemingsproef 2011 : klimaatproef peer 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Vlas, de M.J.; Jong, de P.F.

  2012-01-01

  In de biologische perenteelt is er behoefte aan meer middelen met een werking tegen schurft. In 2011 zijn twee kiemingsexperimenten uitgevoerd in het laboratorium. Daaruit bleek dat naast captan en zwavel, ook Cocana en Yucca een goede werking hadden tegen de kieming van Venturia inaequalis. In 2011

 15. Biologische effectiviteit van bespuitingen: effecten van druppelgrootte en waterkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Zande, van de J.C.; Schans, van der D.A.; Koster, A.T.J.

  2004-01-01

  Deze rapportage beschrijft de invloed van watervolume, druppelgrootte en kwaliteit van het tankmengsel op de biologische effectiviteit van bespuitingen. Onder kwaliteit van het tankmengsel wordt in dit verband verstaan: temperatuur, hardheid, pH en zoutgehalte (chloor en ijzerzouten) van de

 16. Glaube in der multireligiösen Gesellschaft: Zur Bildungskompetenz ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  Anrede zu verweigern, “weil sie dies als Frauen nicht verdienten”. 3. Konflikte und Spannungen dieser Art sind an den Schulen Österreichs und. Deutschlands schon lange kein Einzelfall mehr. Sie resultieren aus einer zunehmenden religiösen und kulturellen Pluralisierung unserer Gesellschaft. Deren Ursachen sind ...

 17. Krisenkommunikation und Soziale Medien in der vernetzten Gesellschaft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz, Friederike; Utz, Sonja

  2013-01-01

  Krisen erschüttern die legitimierte soziale Ordnung und drücken strukturelle und normative Wandlungsprozesse der Gesellschaft aus. Diese Wandlungsprozesse beruhen unter anderem auf der Verbreitung neuer Kommunikationstechnologien wie sozialer Medien (Twitter, Facebook, Blogs, etc.), welche die Ko...

 18. Cost accounting in Kernforschungsanlage Juelich Gesellschaft mit beschraenkter Haftung (KFA)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Seidel, G.; Schilling, H.

  1979-01-01

  The paper gives an overview about the organization and the research program of the Kernforschungsanalage Juelich Gesellschaft mit beschraenkter Haftung (KFA). The cost accounting system is discussed in detail, cost categories, cost centers, units of production and the data flow of the cost accounting are described. The distribution of the resulting management accounting reports and all sorts of EDP-result listings of the cost accounting system is described. (A.N.)

 19. Effectief in vijf stappen: wat sociale media kunnen betekenen voor een biologisch bedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Vijn, M.P.

  2012-01-01

  Anno 2012 zijn sociale media een veelgebruikt marketingtool, waarmee bedrijven gemakkelijk veel klanten kunnen bereiken. Ook biologische bedrijven mogen deze boot niet missen. Om je zichtbaar te maken, nieuwe klanten binnen te halen, of samenwerking aan te gaan.

 20. Analyse en biologisch beheer van het watersysteem in het Vogelpark Avifauna

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, M.G.D.; Weber, A.; Blankendaal, V.G.

  2003-01-01

  In het kader van het “Helder water” project van TNO wordt gekeken naar biologische oplossingen voor waterkwaliteitsproblemen. Het vogelpark Avifauna kampt in de zomermaanden in de pelikanenvijver met algenproblemen en in de rest van het watersysteem, wat doorstroomd wordt met water uit de Rijn, is

 1. CO2 dosering in de biologische glastuinbouw: Onderzoek naar alternatieve bronnen - Toepassingen in gangbare tuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeulen, P.C.M.; Lans, van der C.J.M.

  2011-01-01

  In dit onderzoek is uitgewerkt wat de behoefte aan CO2 is op glastuinbouw bedrijven en hoe deze behoefte op biologische bedrijven ingevuld wordt. Factoren die de CO2 behoefte beïnvloeden zijn de gewasopname, de aangehouden concentratie in de kas en de ventilatie. Als CO2 bron zorgt de ingebrachte

 2. Kennis, hét knelpunt in de biologische teelt van blauwe bessen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Peppelman, G.; Balkhoven, J.M.T.

  2000-01-01

  Vanuit de markt wordt de vraag naar biologisch geteeltde producten steeds groter. Daarnaast is men op zoek naar teeltmethoden die minder bestrijdingsmiddelen toepassen, omdat bij steeds meer middelen de gebruikstoestemming in blauwe besen op het etiket verdwijnt. Daarom is een verkenning gedaan naar

 3. Biological dynamic lighting in an office building; Biologisch dynamische verlichting in een kantoorgebouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Visser, R. [Professional Lighting Designers' Association PLDA, Guetersloh (Germany)

  2011-12-15

  The aim of so-called biodynamic lighting systems is to influence human biological rhythms such that productivity, alertness, wellbeing and health are improved. In the office building of Grontmij in Amersfoort, Netherlands, experiments were carried out with biodynamic lighting systems. [Dutch] In de afgelopen jaren hebben verschillende fabrikanten biologisch dynamische verlichtingssystemen op de markt gebracht. Uitgangspunt voor dergelijke systemen is om biologische ritmen van de mens zodanig te beinvloeden dat productiviteit, alertheid, welbevinden en ook de gezondheid in meer of mindere mate verbeteren. Om ervaring in de kantooromgeving op te doen, is een aantal van deze systemen op diverse locaties in het gebouw van de Grontmij in Amersfoort aangebracht. Vervolgens is onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheden en eigenschappen ervan in de praktijk.

 4. Gesellschaft fuer Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS). Annual report 2010/2011; Gesellschaft fuer Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS). Jahresbericht 2010/2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-07-01

  The annual report 2010/11 of the Gesellschaft fuer Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) covers the following topics: organization, corporate development and public relations; reactor accident in Fukushima; Projects and work priorities (reactor safety; waste management; radiation and environmental protection; international projects); project management and project support; equity participations and subsidiaries (RISKAUDIT IRSN/GRS International; institute for safety technologies (ISTec), European Nuclear Safety Training and Tutoring Institute (ENSTTI)).

 5. Is soortenrijkdom in open teelten functioneel? : biologische landbouw en natuur en de vraag wat dit teelttechnisch oplevert

  NARCIS (Netherlands)

  Venhorst, B.

  2002-01-01

  Natuur en agrarisch natuurbeheer kunnen een functie vervullen voor een positief imago van de biologische landbouw. Als natuur ook nog eens bijdraagt aan een rendabele bedrijfsvoering door het bevorderen van natuurlijke vijanden van plagen worden twee vliegen in één klap geslagen. In het project

 6. LCA analyse aardappel en pompoen : vergelijking duurzaamheid & milieuvriendelijkheid van biologische aardappel en pompoen: Nederlandse teelt & bewaring versus import

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Stilma, E.S.C.

  2011-01-01

  Voor een goed ketenbeheer in de biologische landbouw is het voor de sector van belang te weten welke optie het meest duurzaam en milieuvriendelijk is: in Nederland geteeld product met bewaring of import product ? Daarvoor zijn levenscyclusanalyses (LCA’s) uitgevoerd naar de duurzaamheid en

 7. Positivliste 2018 - Dünger, Erden, Pflanzenschutzmittel und Nützlinge für biologische Kleingärten

  OpenAIRE

  Speiser, Bernhard; Tamm, Lucius; Roggli, Martin

  2018-01-01

  Die «Positivliste – Betriebsmittelliste für biologische Kleingärten» führt Produkte auf, welche in biologischen Kleingärten der Schweiz, insbesondere von Grün Stadt Zürich eingesetzt werden dürfen.

 8. 2015 Annual Meeting of the German Gesellschaft für Arbeitswissenschaft

  CERN Document Server

  Stock, Patricia; Bruder, Ralph; Schlick, Christopher

  2016-01-01

  These proceedings summarize the best papers in each research area represented at the 2015 Annual Meeting of the German Gesellschaft für Arbeitswissenschaft, held at Karlsruhe Institute of Technology (KIT) from February 26-28. The meeting featured more than 160 presentations and 30 posters reflecting the diversity of subject matter in the field of human and industrial engineering.

 9. Kanadas Gesellschaft im Spiegel des Familiendramas - ein kulturwissenschaftlicher Beitrag zum anglo-kanadischen Theater der Gegenwart

  OpenAIRE

  Wagner, Iris

  2006-01-01

  Seit dem aufsehenerregenden Aufschwung des anglo-kanadischen Theaters in den 60er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts hat das sozialkritische Drama in seinen zahlreichen Facetten die Kulturlandschaft in Kanada entscheidend geprägt. "Fragen persönlicher Identität in Familie, Gesellschaft und Kultur", erläutert die Kritikerin Judith Rudakoff, "wurden von einer Gruppe ganz unterschiedlicher Dramatiker miteinander verbunden. Ihre in Form und Inhalt individuellen Aussagen wirkten zusammen und führ...

 10. Alfred Rosenberg und die Nordische Gesellschaft – Der „nordische Gedanke“ in Theorie und Praxis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitta Almgren; Jan Hecker-Stampehl; Ernst Piper

  2008-12-01

  Full Text Available This contribution traces the emergence, Gleichschaltung, expansion and demise of the Nordische Gesellschaft [Nordic Society] with a special focus on its leading protagonist Alfred Rosenberg. In the beginning of the article, the history of ideas and the organisa-tional foundations of the society are being set as a background. In the main part of the text the Nordische Gesellschaft’s activity during the “Third Reich” and under Rosenberg’s auspices is being analysed. Sources used comprise both archival material as well as the NG’s own publications

 11. 48. Annual meeting of the Deutsche Gesellschaft fuer Neuroradiologie. Joint annual meeting of the DGNR and OeGNR. Abstracts; 48. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fuer Neuroradiologie. Gemeinsame Jahrestagung der DGNR und OeGNR. Abstracts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-09-15

  The conference proceedings of the 48. Annual meeting of the Deutsche Gesellschaft fuer Neuroradiologie contain abstracts on the following issues: neuro-oncological imaging, multimodal imaging concepts, subcranial imaging, spinal codes, interventional neuroradiology, innovative techniques like high-field MRT and hybrid imaging methods, inflammable and metabolic central nervous system diseases and epilepsy.

 12. Biologische vleeskuikenhouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Rodenburg, T.B.; Harn, van J.

  2005-01-01

  In this research the available knowledge on organic broiler husbandry was combined and possible problems were identified. The research shows that there are opportunities for research on food safety, coccidiosis, 100% organic food, mobile housing, the structure of the outdoor run and the type of bird

 13. Ein „Untergrund-Kodex“ in der deutschen multilingualen Gesellschaft: Kanak Sprak

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elcio Loureiro Cornelsen

  2017-04-01

  Full Text Available Unser Beitrag fokussiert auf ein sprachliches Phänomen in der gegenwärtigen Gesellschaft in Deutschland, das auch im kulturellen Bereich Folgen hat: die sogenannte „Kanak Sprak“. In ihrer Beziehung zur deutschen Sprache wäre die Kanak Sprak, also die Sprache des Kanaken, ein Ethnolekt, wie Martin Schramm sie in einem Artikel Verhunztes Deutsch oder Sprachkultur? aus dem Jahr 2011 definiert. Nach der Meinung des Journalisten und türkisch-deutschen Schriftstellers Feridun Zaimoğlu wäre Kanake übrigens „ein Etikett, das nach mehr als 30 Jahren Immigrationsgeschichte von Türken nicht nur Schimpfwort ist, sondern auch ein Name, den ‚Gastarbeiterkinder’ der zweiten und vor allem der dritten Generation mit stolzem Trotz führen“ (2007: 9. In diesem Sinne zielt unsere Studie darauf ab, diesen „Untergrund-Kodex“ (2007: 13, wie Feridun Zaimoğlu ihn bezeichnet, in den folgenden Werken von Zaimoğlu zu untersuchen: Kanak Sprak – 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft (Erstauflage 1995; 2007 und Kopf und Kragen – Kanak-Kultur-Kompendium (Erstauflage 2001; 2006. Schließlich soll darauf hingewiesen werden, dass solche Werke als „Konternarrative der Nation“ (Bhabha 1990: 149 interpretiert werden können. Our contribution focuses on a linguistic phenomenon in contemporary society in Germany, which has as well consequences in the cultural field: the so-called kanak sprak. In their relationship with the German language reflects the kanak sprak, the language of the kanaks, an “ethnolect”, as Martin Schramm would define it. According to the journalist and Turkish-German author/writer Feridun Zaimoğlu would kanake be defined as “a label that not only is a dirty word for more than 30 years history of immigration of Turks, but also a name that the children of the Gastarbeiter of especially the second and the third generation lead with proud defiance” (2007: 9. In this sense, our study aims to analyze this “underground Code

 14. Taiwans multi-ethnische Gesellschaft und die postkoloniale Situation der Ureinwohner am Beispiel ihrer zeitgenössischen Rituale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rudolph, Michael

  2012-01-01

  In diesem Beitrag wird das Phänomen postkolonialer Identitätskonstruktion am Beispiel der Restaurierung und Re-Interpretation der rituellen Traditionen von Taiwans Ureinwohnern nachgezeichnet. Es wird argumentiert, dass sich Taiwans Gesellschaft heute insgesamt in einer Phase postkolonialer Ident...

 15. The Anatomische Gesellschaft and National Socialism - A preliminary analysis based on the society proceedings.

  Science.gov (United States)

  Winkelmann, Andreas

  2012-06-01

  The Anatomische Gesellschaft (AG) is an international society for the anatomical sciences and at the same time the main organising body for German anatomists. This study analyses how the AG went through the years of National Socialism. As the society does not possess archival material from that time, the analysis is mainly based on the society proceedings (Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft) published annually after each meeting from 1934 to 1939 and again in 1950. During the period of National Socialism, the AG kept its international status against demands to make it a purely German society. It did not introduce anti-Jewish regulations or the Führer principle into its bylaws. The membership directories reveal that it was at least possible for members whose career was disrupted by Nazi policies to remain on the membership lists throughout the Nazi period. However, in contrast to later assumptions that no persecuted member of the AG was ever struck from its register, 17 of 57 persecuted members left the society between 1933 and 1939. The membership of six of these members was cancelled, officially for unpaid fees. However, other members with much longer arrears were not cancelled. To date, no additional historical information is available to assess the circumstances of these cancellations. In general, it remains remarkable that, in contrast to many other societies, the AG did not follow the path of preemptive obedience towards the new rulers. More archival sources need to be uncovered to elucidate the external influences and internal negotiations behind the published documents. Copyright © 2012. Published by Elsevier GmbH.

 16. Alternatieven voor zoutzuur in pekelbaden voor de bereiding van biologische Goudse kaas = Alternatives for hydrochloric acid in brine baths for the production of organic Gouda cheese

  NARCIS (Netherlands)

  Slaghuis, B.A.

  2008-01-01

  Binnen de biologische wetgeving is het gebruik van zoutzuur om pekelbaden op een goede pH te houden verboden. In een workshop is met deskundigen gesproken over mogelijke alternatieven. Twee alternatieven voor het gebruik van zoutzuur in pekelbaden hebben uiteindelijk de voorkeur. Het eerste is

 17. Behaviour at landfills of waste having undergone mechanic-biological and thermal conditioning; Deponieverhalten mechanisch-biologisch und thermisch behandelten Restabfalls

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Danhamer, H.; Dach, J.; Jager, J. [Institut WAR, Darmstadt (Germany). FG Abfalltechnik

  1998-12-31

  The work studies, in landfill test reactors, water, gas and heat transport as well as gas and leachate formation in waste having undergone mechanical-biological and thermal conditioning. (orig.) [Deutsch] Es wurde der Wasser-, Gas- und Waermetransport, sowie die Gasbildung- und Sickerwasserbelastung mechanisch-biologisch und thermisch vorbehandelter Abfaelle in Deponieversuchsreaktoren untersucht. (orig.)

 18. [Gunnar Meyer. "Besitzende Bürger" und "Elende Sieche". Lübecks Gesellschaft im Spiegel ihrer Testamente 1400-1449] / Dennis Hortmuth

  Index Scriptorium Estoniae

  Hormuth, Dennis

  2012-01-01

  Arvustus: Gunnar Meyer. "Besitzende Bürger" und "Elende Sieche". Lübecks Gesellschaft im Spiegel ihrer Testamente 1400-1449. (Verhöffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck. B. 48). (Lübeck, 2010)

 19. Die Deutsche Statistische Gesellschaft in der Weimarer Republik und während der Nazidiktatur

  Science.gov (United States)

  Wilke, Jürgen

  Nach anfänglichen Schwierigkeiten durch den 1. Weltkrieg erlangte die Deutsche Statistische Gesellschaft (DStatG) unter dem renommierten Statistiker und Vorsitzenden der DStatG, Friedrich Zahn, durch eine Vielzahl von Aktivitäten hohes Ansehen. Es gab Bestrebungen, Statistiker aus allen Arbeitsfeldern der Statistik in die DStatG zu integrieren, wobei die "Mathematische Statistik" nur zögerlich akzeptiert wurde (Konjunkturforschung, Zeitreihenanalyse). Nach der Machtübernahme 1933 durch Adolf Hitler geriet die DStatG in das Fahrwasser nationalsozialistischer Ideologie und Politik (Führerprinzip, Gleichschaltung des Vereinswesens). Damit war eine personelle Umstrukturierung in der DStatG verbunden. Politisch Missliebige und rassisch Verfolgte mussten die DStatG verlassen (Bernstein, Freudenberg, Gumbel u.a.). Unter den Statistikern gab es alle Abstufungen im Verhalten zum Regime von Ablehnung und zwangsweiser Anpassung über bereitwilliges Mitläufertum bis zu bewusster Täterschaft. Besonders die Bevölkerungsstatistik wurde durch die NS- Rassenpolitik auf lange Sicht diskreditiert. Im Rahmen von Wirtschaftsplanung und Aufrüstung wurden neue zukunftsträchtige statistische Modelle (Grünig, Bramstedt, Leisse) entwickelt.

 20. Comments to the German society's for radiation protection (Gesellschaft fur Strahlenschutz) proposed principles for radiation protection

  International Nuclear Information System (INIS)

  Persson, L.

  2002-01-01

  The German Society for Radiation Protection (in German Gesellschaft fur Strahlenschutz) is a separate society for radiation protection in Germany in addition to the leading society named Association of German and Swiss Radiation Protection Specialists (in German Fachverband fur Strahlenschutz). The Society is an international professional society. There are several hundreds members of the German Society for Radiation Protection. The German Society for Radiation Protection is not a member of IRPA (the International Radiation Protection Society). The IRPA member is the Association of German and Swiss Radiation Protection Specialists. According to information given on the web site of the Society for Radiation Protection (www.gfstrahlenschutz.de) the Society was founded in 1990 because in the opinion of the founding members the older professional societies and associations have not adequately considered and implemented the present knowledge of radiation risks and radiation protection. In accordance with its statutes the society pursues besides other aims the best possible protection of humans and the environment from the detrimental action of ionising and non-ionising radiation. The dealing with ionising and non-ionising radiation can according to the Society only be justified on the basis of biological and medical state of the art knowledge

 1. The Anatomische Gesellschaft and National Socialism: an analysis based on newly available archival material.

  Science.gov (United States)

  Winkelmann, Andreas

  2015-09-01

  The newly available scientific estate of Heinrich von Eggeling (1869-1954), long-time secretary of the Anatomische Gesellschaft (AG), allows a more profound analysis of how this scientific association went through the period of the "Third Reich". At the first meeting under the new rulers in 1934, von Eggeling and Siegfried Mollier prevented their board colleague Martin Heidenhain from giving an introductory talk because they (not unjustly) feared anti-Jewish protests, but also because many anatomy professors, like other German scholars, were fervent nationalists who welcomed Hitler and largely accepted the expulsion of Jewish and other colleagues as 'inevitable' for national renewal. Many persecuted members nevertheless remained on the membership lists and the AG never officially introduced anti-Jewish bylaws. Eggeling and his like-minded colleagues successfully defended the international status of the AG, though not so much against the Nazi authorities but against a younger generation of anatomists who were willing to benefit from the new political situation and strived for their own German anatomical association. The available archival material suggests that the motivation of the established leading members of the AG to take this specific path was not rooted in opposition to the new rulers but rather in defence of their traditional status of reputed professors running a time-honoured, world leading society. This made international reputation an important guideline for many decisions. While they did ward off attempts by the younger generation to politicise the AG, their post-war calls for an apolitical science remain ambivalent, as their own stance had not always been apolitical. Copyright © 2015 Elsevier GmbH. All rights reserved.

 2. Safe and peaceful use of nuclear energy - an IAEA perspective. Address. Deutsche Gesellschaft fuer Auswaertige Politik, Bonn, 17 April 1998

  International Nuclear Information System (INIS)

  ElBaradei, M.

  1998-01-01

  The document reproduces the text of the conference given by the Director General of the IAEA at the Deutsche Gesellschaft fuer Auswaertige Politik in Bonn on 17 April 1998. After a presentation of the Agency's role in the safe and peaceful use of nuclear energy, the conference gives an overview of the main issues facing nuclear energy in the following three major areas: the contribution of nuclear energy to economic and social development, nuclear safety, and verification. In the last part, the Director General makes some comments about the future

 3. Normalizing the Supernormal: The Formation of the “Gesellschaft Für Psychologische Forschung” (“Society for Psychological Research”), c. 1886–1890

  Science.gov (United States)

  Sommer, Andreas

  2013-01-01

  This paper traces the formation of the German “Gesellschaft für psychologische Forschung” (“Society for Psychological Research”), whose constitutive branches in Munich and Berlin were originally founded as inlets for alternatives to Wundtian experimental psychology from France and England, that is, experimental researches into hypnotism and alleged supernormal phenomena. By utilizing the career trajectories of Max Dessoir and Albert von Schrenck-Notzing as founding members of the “Gesellschaft,” this paper aims to open up novel perspectives regarding extra-scientific factors involved in historically determining the epistemological and methodological boundaries of nascent psychology in Germany. PMID:23169462

 4. 7 Thesen zum Weißbuch 2016 unter dem Blickwinkel von Naturwissenschaft und Technik im Hinblick auf ihre Implikationen für Gesellschaft und Bundeswehr

  OpenAIRE

  Wiemken, Uwe

  2015-01-01

  Uwe Wiemken, ehemaliger Institutsleiter am Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen (INT), formuliert im Nachgang zum Weißbuch-Workshop „Perspektiven Bundeswehr in der Gesellschaft“ sieben Thesen aus der Sicht von Naturwissenschaft und Technik mit Blick auf ihre Implikationen für Gesellschaft und Bundeswehr.

 5. Mechanical-biological waste treatment and anaerobic processes. 59. information meeting, Neuwied, October 1999; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung und Anaerobverfahren. 59. Informationsgespraech in Neuwied im Oktober 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O.; Euler, H.; Leonhardt, H.W. [comps.

  1999-10-01

  This proceedings volume discusses the specifications for and cost of mechanical-biological waste treatment, the optimisation of economic efficiency and pollutant emissons, the combination of mechanical-biological and thermal waste treatment processes, the value of mechanical-biological waste treatment, waste management concepts, process engineering and practical experience, and the eco-balance of the process. [German] Themen dieses Proceedingsbandes sind: Anforderungen und Kosten der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung; Optimierung der Wirtschaftlichkeit und Emissionssituation; Kombination von mechanisch-biologischer und thermischer Muellbehandlung; Bewertung der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung, Abfallwirtschaftskonzepte, Verfahrenstechnik und Betriebserfahrungen; Oekobilanz. (SR)

 6. Germany needs nuclear power also in the future. Position paper by the Kerntechnische Gesellschaft e.V

  International Nuclear Information System (INIS)

  2002-01-01

  The prosperity to date, and the international rank of Germany have been based on the country's leadership in science and technology; nuclear technology has contributed importantly to this achievement. The know-how and the scientific and technical competence in the nuclear field built up over a period of four decades in Germany, and acknowledged worldwide, are highly jeopardized as a result of the current political attitude of the German federal government. The expert competence in many areas of nuclear technology required for current and possible future decisions can be maintained or expanded only if the appropriate boundary conditions are preserved. Consequently, the preservation of competence continues to require intense work on nuclear technology in research and teaching, especially in the areas of safety research, research into repositories, and future reactor concepts, both on a national basis and in international cooperation. The Kerntechnische Gesellschaft therefore requests the next German federal government to embark on an energy policy oriented towards the future and including all economic ecological, and social aspects. An energy policy with a long-term orientation is a precondition for Germany to again become a leading, competent center of high technology industry. Like the World Energy Council, KTG maintains that 'all energy options must be kept open'. (orig.) [de

 7. [Consensus of the Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC) on Autologous Fat Grafting].

  Science.gov (United States)

  Giunta, R E; Horch, R E; Prantl, L; Baur, E M; Herold, C; Kamolz, L; Lehnhardt, M; Noah, E M; Rennekampff, O; Richter, D; Schaefer, D J; Ueberreiter, K

  2016-12-01

  On occasion of the Munich Plastic Symposium in Munich the board of the Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC) together with a group of experts who were also involved in the preparation of the recently published S2K guideline "Autologous Fat Grafting", prepared a consensus statement from a plastic-surgical point of view so to evaluate current spects and taking into account the current legal framework: 1. Autologous Fat Grafting is a long established treatment in plastic surgery and does not differ from other tissue grafts. 2. Mechanical processing of autologous fat does not provide any substantial change tot he tissue. 3. If other treatment methods to enrich progenitor cells of autolous fat i. e. by an enzymatic process have evidence that autologous adipose tissue or cells were substantially changed, classification as a drug could come in question under current german law (application of AMG/ATMP). © Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York.

 8. Critical review of the >>Stellungnahme zur 'deutschen Risikostudie' der Gesellschaft fuer Reaktorsicherheit (GRS)<< by the Bremer Arbeits- und Umweltschutz-Zentrum

  International Nuclear Information System (INIS)

  Danzmann, H.J.

  1981-08-01

  In August 1979, the German Risk Study was presented to the public by the Federal Minister of Research and Technology. The main contractor to prepare the German Risk Study is the Gesellschaft fuer Reaktorsicherheit (GRS). The objective of the Study is to investigate the collective risk involved in accidents at nuclear power plants. The essential results and statements of the Study are comprised in a Summary submitted to the public in August 1979, too. In September 1979, the 'Bremer Arbeits- und Umweltschutz-Zentrum' ('BAUZ') published a 'Stellungnahme zur 'deutschen Risikostudie' der Gesellschaft fuer Reaktorsicherheit (GRS)' (Review of the German Risk Study of the Gesellschaft fuer Reaktorsicherheit), dealing only with the summary of this study, however. The BAUZ review is extremely critical of the German Risk Study and ends in condemning the peaceful utilization of nuclear energy as well as the competent authorities. The GRS review critique in hand scrutinizes the BAUZ paper according to the run of the text. Deliberately, one has renounced a comment in such cases where the reproaches slip in the political or ideological field. The object of the BAUZ review as well as of the GRS critique is the matter to be investigated, aim and methods of the investigations and the results of the German Risk Study. The revision of the review acknowledges that in some cases the tendency of criticism is justified. Often, however, the critique is only a sharpened repetition of what the GRS itself has identified as restrictions of accuracy and inherent significance of the results. In most items, however, the critique is rejected as to be wrong or not proof. (orig./HP) [de

 9. 31st Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V., Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

  CERN Document Server

  Burkhardt, Hans; Schmidt-Thieme, Lars; Decker, Reinhold

  2008-01-01

  Data analysis and machine learning are research areas at the intersection of computer science, artificial intelligence, mathematics and statistics. They cover general methods and techniques that can be applied to a vast set of applications such as web and text mining, marketing, medical science, bioinformatics and business intelligence. This volume contains the revised versions of selected papers in the field of data analysis, machine learning and applications presented during the 31st Annual Conference of the German Classification Society (Gesellschaft für Klassifikation - GfKl). The conference was held at the Albert-Ludwigs-University in Freiburg, Germany, in March 2007.

 10. Biologischer Anbau von Strauchbeeren

  OpenAIRE

  Schmid, Andi

  2004-01-01

  Das Merkblatt enthält auf Österreich angepasste, praxisnahe Informationen zur Produktion von hochwertigen Strauchbeeren wie Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren und Heidelbeeren. Weiterhin: übersichtliche Hinweise zur Planung, Standortwahl, Sortenauswahl, Bodenvorbereitung und Pflanzung, Bewässerung, Nährstoffversorgung, Witterungsschutz, Beikrautregulierung, Ernte und Lagerung. (Diese Publikation enthält spezifische Informationen für Österreich)

 11. Biological prevention and/or treatment strategies for radiation myelopathy. Discussion of a new perspective; Biologische Praeventions- und/oder Therapiemoeglichkeiten der Strahlenmyelopathie. Eine Diskussion neuer Perspektiven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nieder, C.; Ataman, F. [Texas Univ., Houston (United States). Dept. of Experimental Radiation Oncology; Price, R.E. [Texas Univ., Houston (United States). Dept. of Veterinary Medicine and Surgery; Kian Ang, K. [Texas Univ., Houston (United States). Dept. of Radiation Oncology

  1999-09-01

  Entwicklung der Oligodendroglia, der interzellulaeren Signaluebertragungsmechanismen und des Myelinisierungsvorgangs. Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, dass eine Zytokintherapie die Proliferation von oligodendroglialen Progenitorzellen, deren Differenzierung und die Myelinsynthese positiv beeinflussen und so eine Markscheidenregeneration im Zentralnervensystem Erwachsener foerdern koennte. Auch andere Substanzen koennten das Fortschreiten der pathogenetischen Vorgaenge, die letztlich im Bild einer Strahlenmyelopathie enden, beeinflussen. Hieraus ergeben sich mehrere denkbare biologische Praeventions- und/oder Therapiemoeglichkeiten, die derzeit im Tiermodell untersucht werden. Schlussfolgerung: Vorrangig sollten technische Moeglichkeiten und die Optimierung von Fraktionierungsparametern zur Reduktion der iatrogenen Neurotoxizitaet eingesetzt werden. Darueber hinaus koennten rationale biologische Ansaetze fuer zahlreiche Patienten neue Perspektiven eroeffnen. (orig.)

 12. Ilse von zur Mühlen. Glanz und Elend. Mythos und Wirklichkeit der Herrenhäuser im Baltikum. Begleitpublikation zur gleichnahmigen Ausstellung des Ostpreußischen Landesmuseums und der Carl-Schirren-Gesellschaft e.V. / Anja Wilhelmi

  Index Scriptorium Estoniae

  Wilhelmi, Anja, 1966-

  2014-01-01

  Arvustus: Mühlen, Ilse von zur. Glanz und Elend. Mythos und Wirklichkeit der Herrenhäuser im Baltikum. Begleitpublikation zur gleichnahmigen Ausstellung des Ostpreußischen Landesmuseums und der Carl-Schirren-Gesellschaft e.V. (1. Dezember 2012 bis 14. April 2013), Lindenberg i. Allgäu 2012

 13. Musik-Stadt. Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen, XIV. mezinárodní kongres Gesellschaft für Musikforschung, Lipsko 28. září - 3. října 2008

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bajgarová, Jitka

  2008-01-01

  Roč. 45, 3-4 (2008), s. 401-403 ISSN 0018-7003. [ Musik -Stadt. Traditionen und Perspektiven urbaner Musik kulturen. XIV. internationaler Kongress der Gesellschaft für Musik forschung. Leipzig, 28.09.2008-03.10.2008] Institutional research plan: CEZ:AV0Z90580513 Keywords : music in the cities Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 14. Mechanical-biological waste conditioning with controlled venting - the Meisenheim mechanical-biological waste conditioning plant; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung nach dem Kaminzugverfahren - MBRA Meisenheim

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O. [Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach, Bad Kreuznach (Germany)

  1998-12-31

  The decision of the rural district of Bad Kreuznach to propose creating facilities for mechanical-biological waste conditioning at the new northern Meisenheim landfill was consistent and correct. It will ensure that the material deposited at this new, state-of-the-art landfill is organically `lean` and can be deposited with a high density. Preliminary sifting of the material prior to depositing safeguards that no improper components are inadvertently included. Three years of operation warrant the statement that waste components that cannot be appropriately biologically conditioned should be eliminated prior to rotting. (orig.) [Deutsch] Die Entscheidung des Landkreises Bad Kreuznach, der neu eingerichteten Norddeponie Meisenheim eine MBRA vorzuschlaten, war auf jeden Fall konsequent und richtig. Es ist damit sicher gestellt, dass in diesem neuen nach dem Stand der Technik eingerichteten Deponiebereich von Anfang an ein Material eingelagert wird, das `organisch abgemagert` ist und mit hoher Einbaudichte eingebaut werden kann. Die Sichtung des gesamten Deponie-Inputs in der Vorsortierhalle gibt ein Stueck Sicherheit, dass keine nicht zugelassenen Stoffe verdeckt dem Ablagerungsbereich der Deponie zugefuehrt werden. Nach mehr als 3 Jahren Betriebszeit kann festgestellt werden, dass biologisch nicht sinnvoll behandelbare Abfallbestandteile vor dem Rotteprozess abgetrennt werden sollten. (orig.)

 15. Ela 1.0--a framework for life-cycle impact assessment developed by the Fraunhofer-Gesellschaft. Part A: The conceptual framework.

  Science.gov (United States)

  Herrchen, M; Keller, D; Lepper, P; Mangelsdorf, I; Wahnschaffe, U

  1997-12-01

  The Fraunhofer-Gesellschaft has sponsored the development of a conceptual and flexible, computer aided tool to perform the impact assessment within LCA (life cycle assessment) for technical products and processes. The developed general framework "Ela 1.0" (environmental loads analysis) consists of four elements: the selection of appropriate impact categories, the categorization of emissions and wastes leaving the systems as well as of resource and energy consumption, the characterization and an analysis of the results of the impact assessment. The latter compares the product-based emissions with the total of emissions of a region such as Germany, the EU or OECD countries. The framework Ela 1.0 considers the environmental categories: global warming, ozone depletion, resource and energy consumption, wastes, eutrophication (including COD and BOD as measured parameters), acidification, ecotoxicity, ozone formation and human toxicity. The latter categories are handled by listing of precursors for ozone formation, and by listing of emissions scored according to their human hazard potential. The options, possibilities and limitations of the conceptual framework are presented in part A of a series of publications.

 16. Open Access Policy White Paper der Max Planck Gesellschaft für eine grundlegende Änderung des bestehenden Publikationssystems. 10 Fragen von Bruno Bauer an Ralf Schimmer, Stellvertretender Leiter der Max Planck Digital Library

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ralf Schimmer

  2015-01-01

  Full Text Available Ralf Schimmer beantwortet Fragen über die Positionierung der Max Planck Gesellschaft zu Open Access und spricht auch über Motive und Zeitpunkt der Veröffentlichung der programmatischen Schrift „Disrupting the subscription journals' business model for the necessary large-scale transformation to open access: A Max Planck Digital Library Open Access Policy White Paper”. Thematisiert werden auch die verschiedenen Wege und die Finanzierung von Open Access sowie die Frage nach der künftigen Aufgabe für Bibliotheken, wenn Open Access das klassische Modell der subskriptions- und lizenzbasierten Zeitschrift abgelöst hat.

 17. Evaluation of combustion experiments conducted during the research and development project ``Mechanical-biological waste conditioning in combination with thermal processing of partial waste fractions``; Auswertung der Verbrennungsversuche zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ``mechanisch-biologische Restmuellbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen``

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jager, J.; Lohf, A.; Herr, C. [Institut WAR, Darmstadt (Germany)

  1998-12-31

  The technical code on municipal waste makes specific demands on waste to be deposited at landfills which can only be met if mechanical-biological conditioning of waste as well as thermal processing of partial waste fractions are continued also in the future. But waste that has undergone mechanical or mechanical-biological conditioning presents different combustion properties from those of unconditioned waste. In this second stage of the research project, the thermal processability of waste having undergone mechanical or mechanical-biological conditioning was studied. Together with the results from the first project stage, where the throughput represented exclusively mechanically conditioned material, the results of the latter measuring campaigns comprehensively demonstrate possibilities for the thermal processing of partial waste fractions having undergone biological-mechanical conditioning, and inform on changes in plant performance. (orig.) [Deutsch] Um die in der TA-Siedlungsabfall an den abzulagernden Restmuell gestellten Deponieeingangsbedingungen zu erfuellen, muss neben einer mechanisch-biologischen Aufbereitung bei Teilfraktionen auch weiterhin eine thermische Behandlung eingeplant werden. Die Verbrennungseigenschaften von mechanisch oder mechanisch-biologisch vorbehandeltem Restmuell weichen allerdings von denen von unbehandeltem Restmuell ab. In dieser zweiten Projektphase des Forschungsvorhabens wurde eine Untersuchung bezueglich der thermischen Behandelbarkeit von mechanisch und auch biologisch vorbehandeltem Muell durchgefuehrt. Die Ergebnisse der Messkampagnen bilden zusammen mit den Ergebnissen der ersten Projektphase, in der ausschliesslich mechanisch vorbehandeltes Material durchgesetzt wurde, eine umfassende Darstellung ueber Moeglichkeiten und veraenderte Anlagenverhalten bei der thermischen Behandlung von Teilfraktionen aus der biologisch-mechanisch Vorbehandlung. (orig.)

 18. Tartu fotograafid ja Õpetatud Eesti Seltsi muuseumi fotokogu 19. sajandil / Tartuer Fotografen und die Fotosammlung des Museums der Gelehrten Estnischen Gesellschaft im 19. Jahrhundert

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tõnis Liibek

  2011-01-01

  Full Text Available Im Jahre 1951 gelangte der größte Teil der Fotosammlung des vormaligen Museums der Gelehrten Estnischen Gesellschaft (GEG ins Estnische Historische Museum, wo er bis heute aufbewahrt wird. Im Artikel ist beschrieben, wie diese Fotosammlung im 19. Jahrhundert zu Stande gekommen ist. Daneben werden die damaligen Fotografen in Tartu vorgestellt.Es ist bekannt, dass erste Wanderfotografen das Gebiet des heutigen Estlands im Jahre 1843 erreichten, erste Nachrichten von Fotografen in Tartu stammen aus dem Jahr 1844. Dennoch hat die GEG erst in der Mitte der 1850er Jahren angefangen, Fotografien oder Lichtbilder gezielt zu sammeln. In den 1850er Jahren sind insgesamt nur drei Fotos aufgenommen worden; und Anfang der 1870er Jahre besaß das Museum der GEG dann nur etwa 30 Fotografien. Von diesen sind von den Tartuer Fotografen selbst mehr als 20 Fotos dem Museum gestiftet worden. Auch in den folgenden Jahrzehnten sind nur einzelne Fotos vom Museum gesammelt worden. Obwohl die Mitglieder der GEG sich mehrfach dafür aussprachen, dass man die lokale Kultur auch fotografisch festhalten sollte, folgten von Seiten der GEG keine bemerkenswerten Unternehmungen in dieser Sache.Heute sind die meisten der im 19. Jahrhundert gesammelten und aus dem Museum der GEG stammenden Fotos im Estnischen Historischen Museum gut erhalten. Insgesamt sind es mehr als 1600 Fotos, die aus dem Museum der GEG ins Estnische Historische Museum übernommen wurden, darunter auch Aufnahmen aus dem 20. Jahrhundert. Den größten Anteil machen Fotos von Lehrkräften der Tartuer Universität aus, so etwa 300 Stück, ca. 20 Fotos gibt es von Tartuer Studenten. An die 300 Aufnahmen zeigen die Stadt Tartu – einzelne Gebäude oder Straßen- und Stadtansichten. Dazu gibt es etwa 50 Fotos von Burgen, 30 Fotos von Kirchen und Aufnahmen von anderen estnischen Städten. Einen größeren Bestand machen die Postkarten aus dem Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts aus; drei Fotoalbumen sind

 19. Measurement of biological relevant UV exposure. Investigations in a dental practice; Messung der biologisch relevanten UV-Strahlenbelastung. Untersuchungen in einer Zahnarztpraxis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Braches, J.M.H.

  2001-07-01

  -B-Bereich des Spektrums (280-400 nm). Fuer beide Leuchten wurde die Bestimmung der biologisch relevanten Bestrahlung mit dem DLR-Biofilm durchgefuehrt. Die Ergebnisse zeigen fuer die Polymerisationsleuchte bei einem Abstand von 0,2 cm nur bei unrealistisch langen Expositionszeiten (bis zu 30 min) einen Effekt, der allerdings nur auf eine Waermeeinwirkung zurueckgefuehrt werden konnte. Fuer die Behandlungsleuchte konnte eine dosisabhaengige inaktivierung des DLR-Biofilms gezeigt werden, wobei eine Minderung des Effekts durch verschiedene Materialien (Mylarfolie, OP-Handschuhe) erzielt werden konnte. Aus diesen Experimenten liess sich die UV-Strahlenbelastung fuer den Patienten an der Mundschleimhaut mit 3,163 Jm{sup -2} Biofilm / h (0,045 MED/h) und fuer den Behandler im Handgelenkbereich mit 0,145 Jm{sup -2} Biofilm / h (0,002 MED/h) bestimmen. Die Ergebnisse zeigen, dass durch Lichtquellen in der Zahnarztpraxis fuer Patient und Behandler nur eine aeusserst geringe UV-Belastung besteht. (orig.)

 20. Biologische Groente met Meer Waarde

  NARCIS (Netherlands)

  Weening, K.

  2005-01-01

  Purpose of the project is to develop an added value concept of tomato and cucumber, through integrating various areas of expertise. Five companies (two growers, a wholesaler, a retailer and a health shop supplier) cooperate with two institutes (PPO glasshouse and A&F). The project consists of

 1. Eifersucht und Frauenlist: Boccaccios Decameron und seine Rezeption in der frühen Neuzeit am Beispiel von Hans Sachsens Fastnachtspiel Der gross Eyferer, der sein Weib Beicht höret

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marija Javor Briški

  2014-12-01

  Full Text Available Auf der Grundlage des sog. Zainer- (um 1476 und des Cammerlander-Druckes (1535 wird die produktive Rezeption der fünften Novelle des siebten Tages von Boccaccios Decameron in Hans Sachsens Fastnachtspiel Der gross Eiferer, der sein Weib Beicht höret untersucht. Im Fokus des kontrastiven Vergleichs zwischen der Novelle und dem Fastnachtspiel stehen der Affekt der Eifersucht und das Motiv der List. Die Gründe für die Transformationen im Dramentext von Hans Sachs sind u. a. die Dekontextualisierung der Novelle und ihre Instrumentalisierung als pragmatische Unterweisung der frühbürgerlichen protestantischen Gesellschaft im Bereich der ehelichen Ordnung.

 2. 32nd Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V., Joint Conference with the British Classification Society (BCS) and the Dutch/Flemish Classification Society (VOC), Helmut-Schmidt-University

  CERN Document Server

  Lausen, Berthold; Seidel, Wilfried; Ultsch, Alfred

  2010-01-01

  Data Analysis, Data Handling and Business Intelligence are research areas at the intersection of computer science, artificial intelligence, mathematics, and statistics. They cover general methods and techniques that can be applied to a vast set of applications such as in marketing, finance, economics, engineering, linguistics, archaeology, musicology, medical science, and biology. This volume contains the revised versions of selected papers presented during the 32nd Annual Conference of the German Classification Society (Gesellschaft für Klassifikation, GfKl). The conference, which was organized in cooperation with the British Classification Society (BCS) and the Dutch/Flemish Classification Society (VOC), was hosted by Helmut-Schmidt-University, Hamburg, Germany, in July 2008.

 3. City - society - environment - traffic and transport. Pt. 1. FOVUS - university research into traffic and transport; Stadt - Gesellschaft - Umwelt - Verkehr. T. 1. FOVUS - die Universitaet stellt sich der Zukunftsaufgabe Verkehr

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bargende, M. [Stuttgart Univ. (Germany). Inst. fuer Verbrennungsmotoren und Kraftfahrwesen; Baumbach, G. [Stuttgart Univ. (Germany). Inst. fuer Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen; Dobeschinsky, H. [Stuttgart Univ. (Germany). Forschungsschwerpunkt Verkehr; Englmann, F.C. [Stuttgart Univ. (Germany). Abt. Volkswirtschaftslehre; Heimerl, G.; Treuner, P.; Umbach, U.; Vogt, W.; Wacker, M. [Stuttgart Univ. (Germany). Inst. fuer Eisenbahn- und Verkehrswesen; Jessen, J.; Pesch, F.; Ribbeck, E. [Stuttgart Univ. (Germany). Staedtebauliches Inst.; Kaule, G. [Stuttgart Univ. (Germany). Inst. fuer Landschaftsplanung und Oekologie; Kuehne, R. [Stuttgart Univ. (Germany). Inst. fuer Strassen- und Verkehrswesen; Lenz, B. [Stuttgart Univ. (Germany). Geographisches Inst.

  1999-09-01

  Taking environmental harm out of mobility is one of the great challenges in society today. The following issues are examples of the problems and conflicts we are facing as individuals and as society: continuing motorisation for mobility, greater difficulty to reach central facilities, workplaces and shopping facilities all of which negatively affect people and economy, increasing awareness of environmental problems, increased environmental awareness, high quality expectations in traffic and transport.(orig.) [German] Die umweltvertraegliche Gestaltung der Mobilitaet ist eine der grossen Herausforderungen unserer Gesellschaft: Weiter steigende motorisierte Mobilitaet, verminderte Erreichbarkeit von zentralen Einrichtungen, von Arbeitsplaetzen und Einkaufsstaetten verbunden mit der Gefahr negativer struktureller Wirkungen fuer Bewohner und Wirtschaft, Verlust an Lebensqualitaet in den Staedten als Folge des Verkehrs, wachsende Erkenntnisse ueber Umweltprobleme und gestiegenes Umweltbewusstsein, hoher Anspruch an Qualitaetsstandards im Verkehr als Grundlage wirtschaftlichen und individuellen Handelns - diese Stichworte kennzeichnen beispielhaft die vielfaeltigen Zielkonflikte und Probleme. (orig.)

 4. Cleaning of process and excess water from organic waste fermentation with a combination of biological treatment stage and microfiltration; Reinigung von Prozess- und Ueberschusswaessern aus der Bioabfallvergaerung durch Kombination aus biologischer Stufe und Mikrofiltration

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buer, T.; Schumacher, J. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Lehrstuhl und Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft

  1999-07-01

  Within the framework of an R and D project sponsored by the Deutsche Bundesstiftung Umwelt, cleaning of process and excess water from organic waste fermentation plants was studied at the Institute for Siedlungswasserwirtschaft of Aachen Technical University RWTH. The focus in studying these waste waters was on the adaptation and optimization of the ZenoGem {sup trademark} process - a biological cleaning technique with an integrated microfiltration membrane. The use of this technology had the following objectives: to safeguard compliance with the limiting values for direct or indirect discharge of excess water and to reduce the heavy metal freight of circulating process water reentering the fermentation process for mashing raw organic waste. Thus the pollutant content of the fermentation residue was to be cut down. (orig.) [German] Im Rahmen eines von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefoerderten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens wurde am Institut fuer Siedlungswasserwirtschaft der RWTH Aachen die Prozess- und Ueberschusswasserreinigung von Bioabfallvergaerungsanlagen untersucht. Dabei stellte die Adaption und Optimierung des ZenoGem {sup trademark} -Verfahrens - ein biologisches Reinigungsverfahren mit integrierter Mikrofiltrationsmembran - fuer diese Abwaesser den Untersuchungsschwerpunkt dar. Ziel war es, mit dieser Technologie zum einen die Grenzwerte fuer eine direkte oder indirekte Einleitung des Ueberschusswassers zu gewaehrleisten und zum anderen die zirkulierenden Prozesswaesser, die in den Vergaerungsprozess zum Anmaischen der Roh-Bioabfaelle zurueckgefuehrt werden, an Schwermetallen zu entfrachten. Hierdurch sollte eine Schadstoffreduktion im Gaerreststoff erzielt werden. (orig.)

 5. Report on the FR Germany: US technical workshop on near-real-time material accounting for reprocessing plants

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weh, R.; Hakkila, E.A.; Canty, M.J.

  1986-01-01

  A technical workshop on the subject of near-real-time material accounting in an industrial scale reprocessing plant was held. Organized within the context of the US DOE - FR German Ministry of Research and Technology (BMFT) agreement in the field of international safeguards, the workshop was initiated by the Deutsche Gesellschaft fur Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen, responsible for the construction and operation of a planned industrial scale reprocessing plant in the FR Germany. The workshop's objective was to establish the current state of the art for near-real-time accounting and to bring out a common understanding and consensus among experts from both countries which seve as a basis for the definition of problems still to be solved. A summary of the workshop presentations, preliminary conclusions drawn by the experts attending as well as some implications for the application of dynamic balancing are given

 6. Report: Ordine del sentire e apertura al mondo. Filosofia delle emozioni e processo di individuazione della persona XIII Convegno internazionale della Max-Scheler-Gesellschaft Università di Verona 27-30 Maggio 2015

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Teresa Speranza

  2015-06-01

  Full Text Available An interesting debate on the issue of personal identity and its ethical implications has animated the days of the XIII International Congress of Max Scheler‐Gesellschaft. A large program of work has garnered numerous perspectives on the philosophy of person and the phenomenology of otherness, investigating in particular the role of emotions in the formation of person process. The main topic of conference was the Max Scheler’s phenomenology of emotions, which is an important turning point in the philosophy of twentieth century. The formation of ordo amoris, or rather order of feeling, generates the self‐transcendence of the immediate feeling in virtue, in which the person realizes her singularity. The emotion, therefore, doesn’t remain confined in a state of mind and inner private but acts in the world, creating the emotional breakthrough (emotioneller Durchbruch that makes me exist in a new way in the world, which allows me to act according to my ordo amoris.

 7. Unterstützung des Grünen Weges zu Open Access an der Max-Planck-Gesellschaft / Support of the Green Road to Open Access within the Max Planck Society

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lengenfelder, Anja

  2009-06-01

  Full Text Available The Max Planck Society (Max-Planck-Gesellschaft; MPG with equal weight supports both the Golden and Green Road to Open Access in practice and politically in a sustainable way.In the context of the Green Road it runs with eDoc a central institutional repository for the MPG. The software of the same name is an in-house development. Based on the experiences and wishes of the users, currently, a new application (PubMan which is built upon the eSciDoc framework is introduced within the institutes. eSciDoc is a co-operation with the FIZ Karlsruhe and is funded until 2009 by the BMBF. All applications and services are Open Source and can therefore be re-used and be further developed. Apart from the development and maintenance of technical infrastructures, the Green Road within the MPG is furthered via direct and indirect personal support for scientists during the publication process. In this regard the close exchange between single Max Planck Institutes, the Max Planck Digital Library and other national and international partners plays an important role. With the Berlin Declaration in 2003 and currently in the Priority Initiative “Digital Information” of the Alliance of the German Research Organizations this commitment for Open Access is also politically represented.In this article are introduced and explained both eDoc and PubMan respectively as well as the Open Access Policy of the MPG with a special focus on the activities within the Green Road.

 8. Documentation of the 40th scientific symposium of the Society for Environmental Law e.V., Leipzig 2016; Dokumentation zur 40. wissenschaftlichen Fachtagung der Gesellschaft fuer Umweltrecht e.V. Leipzig 2016

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2017-11-01

  The documentation for the 40th scientific symposium of the Society for Environmental Law (GfU) in November 2016 in Leipzig offers illuminating insights into the state of discussions among German environmental law experts. TThe following focal points were at the centre of the jurisprudence debate: Four decades of immission control law (Prof. Dr. Alexander Schink, Bonn) - Legal problems of change approval (Prof. Dr. Olaf Reidt, Berlin) - Species protection law in the project approval (Judge at the BVerwG Dr. Dr. Ulrike Bick, Leipzig, Dr. Katrin Wulfert, Bochum) - Over-planning of infrastructure on the example of energy route planning (Dr. Tom Pleiner, Berlin) - The Nagoya Protocol and its implementation in the EU and Germany - Background and possible consequences for legal practice (Thomas Ebben, LL.M., Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety, Bonn). The conference proceedings contain these articles of the symposium, the summary of the subsequent discussions as well as the contributions of the GfU-Forum, which is aimed especially at young environmental lawyers. [German] Die Dokumentation zur 40. wissenschaftlichen Fachtagung der Gesellschaft fuer Umweltrecht (GfU) im November 2016 in Leipzig bietet aufschlussreiche Einblicke in den Diskussionsstand unter deutschen Umweltrechtsexperten. Im Zentrum der rechtswissenschaftlichen Auseinandersetzung standen folgende Schwerpunkte: Vier Jahrzehnte Immissionsschutzrecht (RA Prof. Dr. Alexander Schink, Bonn) Rechtsprobleme der Aenderungsgenehmigung (RA Prof. Dr. Olaf Reidt, Berlin) Artenschutzrecht in der Vorhabenzulassung (Richterin am BVerwG Dr. Ulrike Bick, Leipzig; Dr.-Ing. Katrin Wulfert, Bochum) Ueberplanung von Infrastruktur am Beispiel energiewirtschaftlicher Streckenplanungen (Dr. Tom Pleiner, Berlin) Das Nagoya-Protokoll und seine Umsetzung in der EU und Deutschland - Hintergruende und moegliche Folgen fuer die Rechtspraxis (Thomas Ebben, LL.M., Bundesministerium fuer

 9. Philipp Ther: In der Mitte der Gesellschaft.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gabrielová, Jarmila

  2008-01-01

  Roč. 45, 1–2 (2008), s. 200-203 ISSN 0018-7003 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90580513 Keywords : opera houses * Central Europe * 1815–1914 Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 10. Bedrijfseconomische analyse biologische cranberry in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Netjes, A.; Jukema, N.J.

  2007-01-01

  Met de gemiddelde prijs van 1,50 per kg en een opbrengst van 16.000 kg per hectare vanaf het tiende jaar zien de perspectieven voor de teelt van cranberry's er zonnig uit bij een bedrijfsoppervlakte van minstens 5 ha. blijkt uit het bedrijfseconomisch onderzoek. De perspectieven voor cranberry’s

 11. Kunnen biologische herkauwers zonder synthetische vitaminen

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.; Kan, C.A.

  2004-01-01

  Uit berekeningen blijkt dat er voor koeien in de stalperiode soms een tekort dreigt aan vitamine D en E. Voor vitamine A geldt dat alleen in rantsoenen met uitsluitende hooi. Gehalten van vitamine A in voordroogkuilen van gras/klaver op Bioveembedrijven komen redelijk overeen met literatuurgegevens.

 12. Papers of the Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft. Vol. LIX; Abhandlungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft. Bd. LIX

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheier, Claus-Artur (ed.)

  2008-07-01

  The topic of this symposium is global change and biological invasion. Looking back on earth history to get a rule for the dynamic of changes to be watched today. The science history with contributions on Leibnitz, Euler and Moses Mendelsohn is also presented, and finally presented are contributions on theology and cognition theory. (orig./GL)

 13. Teelthandleiding van biologische cranberry (Vaccinium macrocarpon) : onderdeel van project "Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland"

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.; Balkhoven-Baart, J.M.T.

  2006-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van het teelttechnische onderzoek aan cranberry's. Behandeld worden: het gewas (botanische aspecten, groei en ontwikkeling, optimale groeiomstandigheden en inhoudstoffen/gezondheidsaspecten), markt (productie in Nederland en wereldwijd, telersprijzen,

 14. De groothandel en verwerking van biologische produkten : de mogelijkheden van het gangbare naast het biologische kanaal

  NARCIS (Netherlands)

  Hack, M.D.; Wijngaarden, G.; Borgstein, M.H.

  1993-01-01

  Qualitative research on the bottle -necks in the marketing and processing of biological products in the conventional and biological wholesale trade en processing industries, and on the conditions for (further) introduction of biological products in The Netherlands

 15. Criterions for recognition of soil contamination for testing of soil extracts by means of biological testing - determination of ``baseline responses`` of noncontaminated soils; Kriterien zur Erkennung von Bodenkontaminationen bei der Testung von Bodenextrakten mit Hilfe biologischer Wirktests - Ermittlung der ``Grundlevel-Antworten`` unkontaminierter Boeden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schuphan, I.; Gaipl, S.; Herlitz, E.; Schreiner, J.; Tietz, U. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Lehrstuhl fuer Biologie 5

  1997-07-01

  One way to discover contaminations of soil in future is to use biological testing of soil extracts. For this purpose the baseline responses of the biological test systems have to be determined as a basis to distinguish between effects of natural soil components and those of contaminates. These basic level responses have been collected using water and organic extracts of 15 `uncontaminated` soils from different areas of Germany. The use of extracts for testing requires references between the soil extract, the soil itself and the test system. Starting values and the window of competence for testing are proposed. The starting value 1 SE is realized by equivalence of extract aliqouts of a defined soil amount (gramm soil equivalent, g SE) and the amount of test-(cultur)medium in g. The effect limits should be at least the double standard deviation of the blank (extract without soil components). In some test systems higher effect levels have to be fixed according to screening values of `uncontaminated` soils. If no relation can be found to the test-(culture)medium the so called window of competence has to be defined. This is necessary e.g. for the Salmonella mutagenicity test using agar as test medium. In this case screening results of `uncontaminated` soil extracts lead to a gramm Se range, the window of competence, inbetween which no natural response will be found. Extracts giving a mutation ratio (number of revertant colonies from sample extracts/number colonies from the blank) of {>=}2 were considered positively mutagenic. (orig.) [Deutsch] Es sollen kuenftig Bodenkontaminationen durch Testung der entsprechenden Bodenextrakte mit biologischen Wirktests aufgedeckt werden. Dazu muss als Voraussetzung der Grundlevel biologischer Antworten `unbelasteter` Boeden in Testsystemen bestimmt werden. Dieser wurde mit waessrigen und organischen Extrakten von ueber 15 `unbelasteten` Boeden aus verschiedenen Gegenden Deutschlands ermittelt. Die Verwendung von Extrakten fuer die

 16. Die Zukunft der ärztlichen Weiterbildung in Deutschland – Positionspapier des Ausschusses Weiterbildung der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung (GMA [The future of graduate medical education in Germany – Position paper of the committee on graduate medical education of the Society for Medical Education (GMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Weih, Markus

  2013-05-01

  Full Text Available [english] The German graduate medical education system is going through an important phase of changes. Besides the ongoing reform of the national guidelines for graduate medical education (Musterweiterbildungsordnung, other factors like societal and demographic changes, health and research policy reforms also play a central role for the future and competitiveness of graduate medical education.With this position paper, the committee on graduate medical education of the Society for Medical Education (GMA would like to point out some central questions for this process and support the current discourse.As an interprofessional and interdisciplinary scientific society, the GMA has the resources to contribute in a meaningful way to an evidence-based and future-oriented graduate medical education strategy.In this position paper, we use four key questions with regards to educational goals, quality assurance, teaching competence and policy requirements to address the core issues for the future of graduate medical education in Germany. The GMA sees its task in contributing to the necessary reform processes as the only German speaking scientific society in the field of medical education.[german] Die ärztliche Weiterbildung in Deutschland befindet sich im Umbruch. Neben der aktuellen Reform der Musterweiterbildungsordnung spielen gesellschaftliche, demographische, gesundheits- und forschungspolitische Faktoren eine wichtige Rolle für die Zukunft und Konkurrenzfähigkeit der ärztlichen Weiterbildung.Der Ausschuss für Weiterbildung der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung (GMA möchte mit diesem Positionspapier auf zentrale Fragen in diesem Prozess aufmerksam machen und Impulse für den aktuellen Diskurs geben.Dabei kann die GMA als interdisziplinäre und interprofessionelle Fachgesellschaft wichtige Beiträge zu einer evidenzbasierten und zukunftsorientierten Weiterbildungsstrategie liefern.Im vorliegenden Papier werden anhand von vier Leitfragen zu

 17. Laudatio für Herrn Dr. Lars Krogmann : anlässlich der Verleihung des Förderpreises der Ingrid Weiss / Horst Wiehe Stiftung durch der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie am 27. Februar 2007 in Innsbruck

  OpenAIRE

  Peters, Ralph

  2008-01-01

  Lars Krogmann wurde 1976 geboren in Norderstedt bei Hamburg. Schon früh entwickelte er eine Leidenschaft für Insekten, insbesondere für Tagschmetterlinge. Der Legende nach soll er bereits als Heranwachsender stets „Entomologe“ als Berufsziel ausgegeben haben. Folgerichtig begann er nach dem Abitur und Zivildienst im Jahr 1996 ein Studium der Biologie in Hamburg. Im Studium belegte er jeden Kurs, der entomologische Inhalte hatte, und er arbeitete als studentische Hilfskraft in der Entomologisc...

 18. 30th congress of Deutsche Gesellschaft fuer Pneumologie und Tuberkulose

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ferlinz, R.; Steppling, H.; Wolfart, W.

  1983-01-01

  The proceedings volume contains 196 papers on the following subjects: 1. Tuberculosis, 2. sarcoidosis, 3. the lung in the borderline area between health and disease, 4. biochemical aspects of bronchopulmonary diseases, 5. topical diagnostics, 6. current therapy, 7. physiotherapy, 8. thoracic surgery, 9. carcinoma research, 10. free papers. Radiological and nuclear diagnostic methods are discussed. (MG) [de

 19. Parliamentary democracy and pluralist society; Parlamentarische Demokratie und pluralistische Gesellschaft

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schneider, Horst

  2010-10-15

  The Federal Republic of Germany is a democracy: The people expresses its political will in general, direct, free, equal and secret elections, in this way appointing its representatives at federal, state and local levels. The persons elected assemble in parliaments, deciding mainly on laws (legislative). Majorities are opposed to minorities in this process, the former constituting and supporting a government while the latter, as the opposition, exercise parliamentary control over the former. The political structure of a parliamentary democracy is matched by society, which continuously forms its political opinions and is able also to express them. In addition, the media exercise both political control and the function of forming public opinion. These personal and societal freedoms of action and expression are effective in a pluralist society not bound by one standard opinion and able to re-form itself continuously. The rights set out in the Basic Law and the structures in place constitute a balanced framework for political and societal reality. In what way this framework is filled depends decisively on political culture in general and on the political style of personal contact in individual cases. The past few months, and their debate about operating life extensions for the nuclear power plants in Germany, can be judged in the light of both the constitutional structure of a parliamentary democracy and the political style and political culture in our pluralist society. Intellectual objectivity has never harmed a society, while a loss of political culture can quickly lead to instabilities and political decisions with negative consequences for the future. (Constitutional) law alone is not always able to direct this development in a positive sense. (orig.)

 20. Glaube in der multireligiösen Gesellschaft: Zur Bildungskompetenz ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  ),. Multikulturalität im vereinten Europa: Historische und juristische Aspekte, Göttingen 2003, S. 145-162, bes S 149f. A Grünschloß, Der eigene und der fremde Glaube. Studien zur interreligiösen Fremdwahrnehmung in Islam, Hinduismus, ...

 1. 20. meeting of the Gesellschaft fuer Paediatrische Radiologie

  International Nuclear Information System (INIS)

  The 54 papers presented at the meeting deal with the methods, reliability and specific problems of paediatric radiology. Sonography is given particular attention. Apart from conventional radiological techniques, also CT and nuclear techniques are reviewed. (MG) [de

 2. Glaube in der multireligiösen Gesellschaft: Zur Bildungskompetenz ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  Dabei soll es um den. Beitrag der Theologie für einen toleranten Umgang mit der multikulturellen. Situation der Gegenwart gehen. Die These, welche ich hierbei vorstellen möchte, lautet, dass mit dem evangelischen Glaubensverständnis ein reflektierter Umgang mit religiösen und kulturellen Unterschieden verbunden ist.

 3. Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft fuer Synchrotronstrahlung (BESSY). Annual report 1993

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gaupp, A.; Jung, C.

  1994-01-01

  The first part of the report presents general information on the organisational structure of the BESSY institution and explains the experimental devices and user activities at the BESSY I department, followed by an overview of achievements and developments relating to machines and experiments, including the BESSY II project. The main reporting part summarizes the activities and achievements of the Lithography Laboratory of the Fraunhofer Institute for Silicon Technology, (ISIT) and of the Radiometry Laboratory of PTB, and the basic research activities, arranged according to subject areas. The machine developments are reported, placing emphasis on the developments in the BESSY II project. There is a list of events held at BESSY and of visitors, followed by a bibliography of publications and theses based on research work carried out at BESSY. (orig./HP) [de

 4. Glaube in der multireligiösen Gesellschaft: Zur Bildungskompetenz ...

  African Journals Online (AJOL)

  An evangelical understanding of religion: The establishment of sensible communication within religious and cultural pluralities The article argues that when different religions and cultures live together in modern societies, it will result in a great deal of conflict. It is also true of Systematic Theology driven by confessions if ...

 5. Teadus ja ühiskond = Wissenschaft und Gesellschaft / Eero Loone

  Index Scriptorium Estoniae

  Loone, Eero, 1935-

  2005-01-01

  Teaduspoliitika peab autori hinnangul olema teadust säilitav, kasvatav ja arendav ning ühendama teaduse kõrgharidusega. Vt. ka Carl Friedrich Gethmann'i kommentaari lk. 144-151,405-411 ja Jüri Engelbrechti kommentaari lk. 152-154,412-414

 6. 87. meeting of the Deutsche Gesellschaft fuer Innere Medizin

  International Nuclear Information System (INIS)

  1981-01-01

  The book contains abstracts on: 1) Pathogenesis, course and therapy of diabetes mellitus; 2) recent developments in the treatment of infectious diseases; 3) chronic bronchitis; 4) pathogenesis, prevention and therapy of arteriosclerosis, 5) present problems in thyroid diseases. Papers were read on the subjects of cardiology, angiology, clinical immunology, heamatology, metabolism, rheumatology endocrinology, gastroenterology, psychosomatics, intensive care, diabetology, haemostasiology, infectious diseases, hepatology, pneumology, nephrology, clinical pharmacology, hypertension, and oncology. 3 further symposia were held on haemorheology and internal medicine, artificial organs in internal medicine, and substrate metabolism of human tissues. (MG) [de

 7. 30th congress of Deutsche Gesellschaft fuer Pneumologie und Tuberkulose. 30. Kongress, Deutsche Gesellschaft fuer Pneumologie und Tuberkulose

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ferlinz, R.; Steppling, H.; Wolfart, W.

  1983-01-01

  The proceedings volume contains 196 papers on the following subjects: 1. Tuberculosis, 2. sarcoidosis, 3. the lung in the borderline area between health and disease, 4. biochemical aspects of bronchopulmonary diseases, 5. topical diagnostics, 6. current therapy, 7. physiotherapy, 8. thoracic surgery, 9. carcinoma research, 10. free papers. Radiological and nuclear diagnostic methods are discussed.

 8. Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen - 2015

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2014-01-01

  Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is in 1992 gestart met de uitvoering van het monitoringprogramma “Monitoring Zoete Rijkswateren”. Dit vormt een onderdeel van de “Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands” (MWTL). Doelstellingen van de metingen zijn: - het

 9. Emissies uit de biologische veehouderij : processen en factoren

  NARCIS (Netherlands)

  Mosquera Losada, J.; Hol, J.M.G.; Groenestein, C.M.

  2012-01-01

  Organic farming places greater demands on animal welfare, for example by requiring the use of straw and more space available to the animals in the animal house as well as outdoors. There is still little known on the environmental impacts of the organic livestock production. The aim of this research

 10. Winkelkeuze van biologische kopers : onderzoek onder consumenten en ondernemers

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders, M.J.; Ronteltap, A.; Berg, van den I.; Jager, L.C.; Wijk, van E.E.C.; Winter, de M.A.; Tacken, G.M.L.

  2009-01-01

  This study describes how health food stores can reinforce their market position and reveal further growth potential within this retail channel. Through a qualitative and quantitative study among consumers, we looked at purches pattern and motives of heavy users and light users of organic products

 11. Het gezonde van biologisch voedsel: de beleving van consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van E.E.C.; Ronteltap, A.; Jager, L.C.

  2009-01-01

  On the basis of a literature study, group interviews and an online questionnaire, an investigation was carried out into what light users - people who occasionally buy organic products - believe makes food in general - and organic food in particular - healthy

 12. Positionerings-strategieën voor biologische voedingsmiddelen.

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, P.; Oude Ophuis, P.A.M.

  1993-01-01

  Qualitative interviews were conducted with 25 users and 24 non-users of ecological foods to investigate cognitive schemata concerning ideal, regular and ecological foods. Data were collected and results analyzed from the perspectives of means-end chain theory and the theory of universal value

 13. Reductie van nitrietgebruik bij biologische vleeswarenbereiding : een literatuuroverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Stegeman, D.; Verkleij, T.J.; Stekelenburg, F.K.

  2005-01-01

  Nitrite is a commonly used additive in the production of meat products like cold meats. It is used as a preservative and gives the product the well known pink colour and flavour. In organic meat products, nitrite is defined an undesirable additive. In the present literature survey, an overview of

 14. Waardering van de duurzaamheidsprestaties van de biologische landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Meeusen, M.J.G.; Reinhard, A.J.; Bos, E.J.

  2008-01-01

  New insights into the contribution of organic agriculture to a sustainable society form the background to a study aimed at re-evaluating the social effects of the organic sector. This study compares the social costs and benefi ts of organic agriculture with those of regular agriculture. The focus is

 15. Opfok van biologische leghennen in verschillende Europese landen

  NARCIS (Netherlands)

  Bestman, M.W.P.

  2008-01-01

  At EU-level there are no specific regulations for organic rearing hens. Therefore the different countries use different interpretations of the rules that do exist. However, not only the rules vary per country, but also the way the rearing is being organised in the different countries. From a study

 16. Die Künstlerin als Arbeiterin (an der Gesellschaft. Lu Märtens zeitgemässe Betrachtungen zur Ökonomie der namenlosen Genialität The Woman Artist at Work. Lu Märten’s up-to-date Reflections on the Economy of the Nameless Genius

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Verena Kuni

  2002-03-01

  Full Text Available In einem Reprint der Originalausgabe von 1919 endlich wieder zugänglich gemacht, empfiehlt sich Lu Märtens kleine Schrift Die Künstlerin nicht nur als Beitrag zur Vor- und Frühgeschichte der feministischen Kunstwissenschaft. Als historisch-kritische Analyse der Ökonomie künstlerischer Arbeit unter besonderer Berücksichtigung der Geschlechterdifferenz kann das Büchlein auch für aktuelle Debatten wichtige Denkanstösse liefern.Lu Märten’s essay, Die Künstlerin, now available as a reprint of the first edition published in 1919, is to be recommended not only as an important contribution to feminist art history avant la lettre. Moreover, the historical-critical analysis of the economy of artistic production which pays special attention to gender differences offers plenty of inspiration for current debates and reflections.

 17. 75 FR 5320 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2010-02-02

  ..., identified by FR 4004, FR MSD-4, FR MSD-5, FR G-FIN, or FR G-FINW, by any of the following methods: Agency... form number: FR MSD-4 and FR MSD-5. OMB control number: 7100-0100 and 7100-0101. Frequency: On occasion... dealers. Estimated annual reporting hours: FR MSD-4, 48 hours; and FR MSD-5, 36 hours. Estimated average...

 18. 78 FR 44251 - Regulatory Agenda

  Science.gov (United States)

  2013-07-23

  ... encourages federal agencies to develop balanced regulations through a process that ``allows for public...- free'' diet. Timetable: Action Date FR Cite NPRM 01/23/07 72 FR 2795 NPRM Comment Period End 04/23/07...

 19. 75 FR 12564 - Issuance of Permits

  Science.gov (United States)

  2010-03-16

  ... Hollywood Animals, Inc... 74 FR 47821; September January 15, 2010 17, 2009. 060472 Hollywood Animals, Inc... 74 FR 47821; September January 15, 2010 17, 2009. 060473 Hollywood Animals, Inc... 74 FR 47821... Promise, doing 74 FR 46222; September February 19, 2010 business as Fossil Rim 8, 2009. Wildlife Center...

 20. 77 FR 26777 - Endangered Species; Marine Mammals; Issuance of Permits

  Science.gov (United States)

  2012-05-07

  ...; January March 23, 2012. Doorly Zoo. 17, 2012. 826561 Hill Country 77 FR 3493; January March 9, 2012....... 77 FR 6816; March 12, 2012. February 9, 2012. 63868A Cedar Hill Birds... 77 FR 6816; March 12, 2012.... 64652A Kent Creek Ranch 77 FR 6816; March 14, 2012. Inc. February 9, 2012. 64653A Kent Creek Ranch 77 FR...

 1. 78 FR 56922 - Endangered Species; Issuance of Permits

  Science.gov (United States)

  2013-09-16

  ........ 78 FR 25296; April June 17, 2013. 30, 2013. 03577B Patterson Energy Of 78 FR 25296; April June 17, 2013. Texas, LLC. 30, 2013. 71533A Patterson Energy Of 78 FR 25296; April June 17, 2013. Texas, LLC. 30... 78 FR 34118; June 6, July 18, 2013. Unlimited, Inc. 2013. 05648B Blue Sky Aviaries LLC 78 FR 34118...

 2. Trends and Characteristics of Tourism Development in Slovenia. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft|Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft - Band 157 157|

  OpenAIRE

  Gosar, Anton; Cigale, Dejan

  2016-01-01

  The paper discusses geographical characteristics of Slovenia from the perspective of tourism development and presents main processes that have marked it in the last decades. Tourism has significantly affected the appearance as well as economic and social structure of many Slovenian regions. The paper focuses on the role of various factors, which influenced tourist attraction of Slovenia and its regions, as well as on changes in tourism supply and demand in the last decades and their relation ...

 3. Biologische bestrijding van Duponchelia : bestrijding van Duponchelia fovealis met bodempredatoren en biologische middelen, met aandacht voor invloeden van gewas, teeltsubstraat en toedieningstechniek

  NARCIS (Netherlands)

  Messelink, G.J.; Haaring, M.A.; Holstein, van R.; Wensveen, van W.

  2005-01-01

  De vlinder Duponchelia fovealis is een opkomend plaagorganisme dat zich in de jaren negentig heeft gevestigd in de Nederlandse kassen. Schade wordt vooral ondervonden in potplanten door vraat van rupsen aan plantendelen. Deze rupsen leven over het algemeen goed verscholen bij de plantvoet, waardoor

 4. Retourstromen van nutriënten en organische stof naar de biologische landbouw = Reststromen van organische stof en nutriënten naar de biologische landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, P.H.M.; Bus, C.B.; Geel, van W.C.A.

  2009-01-01

  From the nutrients and organic matter that are removed from the farms by the harvested produce just a small part flows back to organic agriculture. To close the circle of nutrients and to diminish the dependence of the conventional agriculture and the use of not renewable resources research is

 5. 78 FR 24745 - Agency Information Collection Activities: Announcement of Board Approval Under Delegated...

  Science.gov (United States)

  2013-04-26

  ... Securities Dealer. Agency form number: FR MSD-4; FR MSD-5. OMB control number: 7100-0100; 7100-0101... are municipal securities dealers. Estimated annual reporting hours: FR MSD-4, 20 hours; FR MSD-5, 13 hours. Estimated average hours per response: FR MSD-4, 1 hour; FR MSD-5, 0.25 hours. Number of...

 6. 75 FR 19973 - Agency Information Collection Activities: Announcement of Board Approval Under Delegated...

  Science.gov (United States)

  2010-04-16

  ... Municipal Securities Dealer. Agency form number: FR MSD-4 and FR MSD-5. OMB control number: 7100-0100 and... activities as municipal securities dealers. Estimated annual reporting hours: FR MSD-4, 48 hours; and FR MSD-5, 36 hours. Estimated average hours per response: FR MSD-4, 1 hour; and FR MSD- 5, 0.25 hours...

 7. 76 FR 78888 - Final Results of Expedited Sunset Review: Ferrovanadium and Nitrided Vanadium From Russia

  Science.gov (United States)

  2011-12-20

  ...- bearing raw materials, such as slag, boiler residues, fly ash, and vanadium oxides. The products subject... or recurrence of dumping at the following weighted- average percentage margins: Margin Exporter/Manufacturer Percentage Galt Alloys, Inc 3.75 Gesellschaft f[uuml]r Elektrometallurgie m.b.H. (and its 11.72...

 8. 77 FR 27054 - Wolbachia pipientis;

  Science.gov (United States)

  2012-05-08

  ...., Washington, DC 20460-0001. FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Shanaz Bacchus, Biopesticides and Pollution..., Director, Biopesticides and Pollution Prevention Division, Office of Pesticide Programs. [FR Doc. 2012...

 9. 75 FR 2560 - Issuance of Permits

  Science.gov (United States)

  2010-01-15

  .... Pylman....... 74 FR 58977; November December 23, 2009 16, 2009. 231522 Robert B. Spencer...... 74 FR..., 2009 PH.D, Department of 16, 2009. Cardiology Children's Hospital. Dated: January 8, 2010. Brenda Tapia...

 10. Wandel hoch drei - Beratung für Jugendliche in einer verunsichernden Gesellschaft

  OpenAIRE

  Vossler, Andreas

  2004-01-01

  Die Bedingungen des Aufwachsens für junge Menschen haben sich im Zuge gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse spürbar gewandelt. Jugendliche finden sich in zunehmend komplexen und widersprüchlichen Lebenswelten wieder, die ihnen mehr Handlungsoptionen bieten, ihnen aber auch mehr Selbstorganisation und Entscheidungsprozesse unter Ungewissheitsbedingungen abverlangen. An den veränderten Lern- und Entwicklungsaufgaben drohen vor allem die Jugendlichen zu scheitern, denen der Zugang zu erford...

 11. Wandel hoch drei - Beratung für Jugendliche in einer verunsichernden Gesellschaft

  OpenAIRE

  Vossler, Andreas

  2004-01-01

  Die Bedingungen des Aufwachsens für junge Menschen haben sich im Zuge gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse spürbar gewandelt. Jugendliche finden sich in zunehmend komplexen und widersprüchlichen Lebenswelten wieder, die ihnen mehr Handlungsoptionen bieten, ihnen aber auch mehr Selbstorganisation und Entscheidungsprozesse unter Ungewissheitsbedingungen abverlangen. An den veränderten Lern- und Entwicklungsaufgaben drohen vor allem die Jugendlichen zu scheitern, denen der Zugang z...

 12. Religion und Religionsunterricht in einer pluralen Gesellschaft. Empirische Perspektiven, entwickelt und kommentiert aus protestantischer Perspektive.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans-Günter Heimbrock

  2014-07-01

  Full Text Available ENGLISH: Sociology of religion assumes that the gap between personal believing and people`s belonging to religious groups in contemporary European societies is still growing. At the same time theologians often summon the idea of an overall decline of personal truth convictions anyhow. The article evaluates the empirical data from selected German schools looking for teacher`s personal adoption of religious orientation in subject-related ways. It evaluates the interplay between personal position-taking of teachers, their classroom practice and its constitutive factors (pupils, contexts of school and schooling etc.. DEUTSCH: Wie gehen Religionslehrkräfte an öffentlichen Schulen unter Bedingungen gesellschaftlicher Pluralisierung mit der eigenen religiösen Position um? Passt die Bezugnahme auf die eigene Glaubensüberzeugung noch in die Gegenwart? Der Beitrag skizziert Problemhorizonte dieser Frage, umreißt zentrale religionspädagogische Herausforderungen und entwickelt Antworten auf der Basis einer regionalen empirischen Untersuchung. Daraus ergibt sich eine neue Perspektive für den Konfessionsbezug des Religionsunterrichts.

 13. 34th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V.

  CERN Document Server

  Geyer-Schulz, Andreas; Schmidt-Thieme, Lars; Kunze, Jonas

  2012-01-01

  This volume provides approaches and solutions to challenging problems occurring at the interface of research fields such as data analysis, computer science, operations research, and statistics. It includes theoretically oriented contributions as well as papers from various application areas, where knowledge from different research directions is needed to find an adequate analysis and interpretation of the observed data that match optimally the underlying practical situations. Beside traditional classification research, the book focuses also on current interests in fields such as the analysis of network data, graphs, and social relationships as well as on statistical musicology.

 14. Writing History in Swiss Design: A review of Gestaltung. Werk. Gesellschaft. 100 Jahre Schweizerischer Werkbund SWB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sarah M. Schlachetzki

  2014-04-01

  Full Text Available  In Switzerland, where high production costs create a need to market quality design as both a label and an end in itself, industrial design has played a central role in the country’s economic identity. The early protagonists of the Schweizerischer Werkbund (SWB, Swiss Association of Craftsmen were conscious of this fact when negotiating the entanglements of industrial production and artistic creation. With its foundation in 1913, the SWB was to serve as a platform to discuss the potential and limitations of connections between the two fields. New forms of mass production had become a pressing issue for entrepreneurs, architects, designers, and artists alike. Amidst a cacophony of voices calling for radical change or mourning waning tradition, the SWB realized that joining forces would be to the benefit of everyone. Evoking names such as Max Bill or Lucius Burckhardt, as well as keywords such as Stuttgart Weissenhof or 'Die gute Form', the SWB mirrors the history of design and architecture in Switzerland. It has been pivotal in debates on how to shape modernity and how to foster ‘good design’ — from the smallest scale of product design to ideological struggles in regional planning.

 15. Annual report 1992 of the Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft fuer Synchrotronstrahlung (BESSY)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gaupp, A.

  1993-01-01

  The annual report is arranged as usual, giving general information on the organizational structure of the institution and the measuring services and facilities for users of the synchrotron in the period under review, continuing with the machine report summarizing the design improvements of components of the synchrotron, and with the survey of experiments and activities. The comprehensive original report section presents the reports of the lithography laboratory of the Fraunhofer institute of silicon technology (ISIT) and the report of the radiometry laboratory of the PTB, together with the list of current basic research projects performed by and for users, as of January 1993, followed by the status report of the facilities BESSY I and BESSY II. The list of publications that are based on experimental work performed at the BESSY synchrotron sources does not claim to be comprehensive. (orig./DG) [de

 16. The Work of Rural Professionals: Doing the Gemeinshaft-Gesellschaft Gavotte

  Science.gov (United States)

  Mellow, Muriel

  2005-01-01

  This paper considers how rurality affects the work of professionals. Sociologists have paid little attention to possible rural-urban differences in work styles and no study exists which compares the rural experience of those in different professions. I review the literature describing the work of various rural professionals and examine interview…

 17. 9th scientific meeting of the Deutsche Gesellschaft fuer Medizinische Physik e.V

  International Nuclear Information System (INIS)

  1978-01-01

  Contributions to the radiation protection problem, taking into account the radiation protection ordinance, recently developed radiographic methods in medical diagnostics, especially with regard to automation of the imaging technique, and contributions to radiation therapy with regard to apparatus and equipment are discussed. (VJ) [de

 18. Katharina II und die Gesellschaft in den Ostseeprovinzen im Jahre 1764 / Guzel Ibneeva

  Index Scriptorium Estoniae

  Ibneeva, Guzel

  2004-01-01

  Katariina II ringreisist Läänemere provintsides 1764. aastal. Tema vastuvõtust Tallinnas, Pärnus ja Riias. Katariina rõhutatult Vene tsarinnalikust käitumisest. Katariina kohtumisest Kuramaa hertsog Bironiga. Selle reisiga pandi nurgakivi imperialistliku poliitika põhimõttele, et poliitiline lojaalsus on ülem etnilisest ja religioossest kuuluvusest

 19. GesprächsStoff Farbe Beiträge aus Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft

  CERN Document Server

  Karliczek, Andre

  2017-01-01

  Die Gegenwart eröffnet eine völlig neue Bedeutung und Funktionsaufladung von Farbe. Diese hat in zahlreiche Lebensbereiche Einzug gehalten und reagiert ebenso intelligent auf individuelle Kommunikations- und Unterhaltungsbedürfnisse wie auf hochspezialisierte technologische Anforderungen in Gefahrensituationen. Farbe präsentiert sich als Partner der Energiegewinnung wie als künstlerisches, gestaltendes, gar therapeutisches Medium. Im Rahmen des interdisziplinären Forschungsprojekts „Farbe als Akteur und Speicher“ (FARBAKS) haben in Rückbindung an den Verlauf der Farbgeschichte der vergangenen 200 Jahre zahlreiche Geistes- und Naturwissenschaftler sowie Künstlerinnen und Künstlern den fundamentalen Wandel, dem Farbe seit Beginn der Industrialisierung durch neue technologische Produktions- und Anwendungsformen, durch theoretisch-wissenschaftliche Bewertung und durch neue Bedeutungszuweisungen unterworfen wurde, in den Blick genommen. Der reich bebilderte Band präsentiert Analysen und Ergebnisse un...

 20. 77 FR 50102 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2012-08-20

  ... in securities lending, cash collateral received in conduit securities lending transactions... Issues (FR 2004SI), Daily Report of Specific Issues (FR 2004SD), Supplement to the Daily Report of Specific Issues (FR 2004SD ad hoc), and Daily Report of Dealer Activity in Treasury Financing (FR 2004WI...

 1. Kreutzwald Faelhlmanni biograafina / Kristi Metste

  Index Scriptorium Estoniae

  Metste, Kristi

  2003-01-01

  Kreutzwald, Fr. R. Dr. Friedrich Fählmann's Leben // Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat. Bd. 2, H. 4. - Dorpat, 1852. - Lk. 4-50. Sama: Dr. Friedrich Robert Faehlmanni elu // Maailm ja mõnda. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1953. - Lk. 11-55

 2. Biological effects of low-dose ionizing radiation exposure; Biologische Wirkungen niedriger Dosen ionisierender Strahlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reinoehl-Kompa, Sabine; Baldauf, Daniela; Heller, Horst (comps.)

  2009-07-01

  The report on the meeting of the Strahlenschutzkommission 2007 concerning biological effects of low-dose ionizing radiation exposure includes the following contributions: Adaptive response. The importance of DNA damage mechanisms for the biological efficiency of low-energy photons. Radiation effects in mammography: the relative biological radiation effects of low-energy photons. Radiation-induced cataracts. Carcinomas following prenatal radiation exposure. Intercellular apoptosis induction and low-dose irradiation: possible consequences for the oncogenesis control. Mechanistic models for the carcinogenesis with radiation-induced cell inactivation: application to all solid tumors in the Japanese atomic bomb survivors. Microarrays at low radiation doses. Mouse models for the analysis of biological effects of low-dose ionizing radiation. The bystander effect: observations, mechanisms and implications. Lung carcinoma risk of Majak workers - modeling of carcinogenesis and the bystander effect. Microbeam studies in radiation biology - an overview. Carcinogenesis models with radiation-induced genomic instability. Application to two epidemiological cohorts.

 3. Biological Determinants of Depression: An epidemiological approach : Biologische kenmerken bij depressive: een epidemiologishe benadering

  NARCIS (Netherlands)

  N. Direk (Nese)

  2017-01-01

  markdownabstractUnderstanding the biology behind depression has a long history in research. To date, no unique marker or specific etiological factor was detected. However, we know more about the possible mechanisms that predispose depression or affect clinical presentation and prognosis of

 4. Medische en biologische gevolgen van kernrampen: medische stralingsrisico's overdreven; psychologische risico's onderschat

  NARCIS (Netherlands)

  Stalpers, Lukas J. A.; van Dullemen, Simon; Franken, N. A. P. Klaas

  2012-01-01

  Medical risks of radiation exaggerated; psychological risks underestimated. The discussion about atomic energy has become topical again following the nuclear accident in Fukushima. There is some argument about the gravity of medical and biological consequences of prolonged exposure to radiation. The

 5. Versterking markt en ketensamenwerking biologische wijnbouw : Groesbeekse wijngaarden op de (wijn)kaart

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, F.M.

  2008-01-01

  Viticulture in the Netherlands is gaining ground. Recently several enterprising pioneers have demonstrated that the introduction of new wine grape varieties, which are tolerant to fungal diseases and mature early, made it possible to grow wine grapes and produce wines of good quality in most parts

 6. Holographische Abbildung nicht-kristalliner organischer und biologischer Makromoleküle mit Elektronenpunktquellen

  OpenAIRE

  Jäger, Barbara Maria

  2001-01-01

  In dieser Arbeit wurde an der Weiterentwicklung einer neuen Methode zur Strukturaufklärung von Makromolekülen gearbeitet. Holographie mit niederenergetischen Elektronen ist eine Mikroskopietechnik, die ohne Linsen und aus Linsen resultierenden Fehlern arbeitet. Hologramme können mit einer nominellen Vergößerung von M > 106 aufgenommen werden. Eine ultrascharfe Wolframspitze liefert dabei die zur Holographie benötigte kohärente Strahlung. Die Elektronenquelle wird in einem Elektronen-Projektio...

 7. Verteerbaarheid van biologisch geteelde veevoedergrondstoffen bij leghennen = Digestibility of organic processed feed ingredients in laying hens

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Diepen, van J.T.M.; Reuvekamp, B.F.J.; Harn, van J.

  2011-01-01

  In two experiments, digestibility and nutritive value for laying hens of organically-grown feed raw materials was assessed. Digestibility and metabolisable energy content of the products differed considerably compared to those listed in the CVB Feedstuff Table.

 8. Tussentijdse resultaten van proef met 100% biologisch voer: Eigewicht goed te sturen

  NARCIS (Netherlands)

  Fiks-van Niekerk, T.G.C.M.

  2006-01-01

  Finland sterk in funtional food - Finland is maar een klein pluimveelandje, maar stelt toch wel wat voor. Roel Mulder van consultancybureau Spelderholt Poultry: 'Verwerkende bedrijven lopen voorop in het tot waarde brengen van producten. Finland heeft op dat gebied echt iets te betekenen'. Een

 9. Von Donuts und Zucker: Mit Neutronen biologische Makromoleküle erforschen

  Science.gov (United States)

  May, Roland P.

  2003-05-01

  Für die Erforschung von Biomolekülen bieten Neutronen einzigartige Eigenschaften. Vor allem ihre unterschiedliche Wechselwirkung mit dem natürlichen Wasserstoff und seinem schweren Isotop Deuterium ermöglicht tiefe Einblicke in Struktur, Funktion und Dynamik von Proteinen, Nukleinsäuren und Biomembranen. Bei vielen Fragestellungen zur Strukturaufklärung gibt es kaum oder keine Alternative zum Neutron. Das Institut Laue-Langevin trägt Bahnbrechendes zum Erfolg der Neutronen-Methoden in der Biologie bei.

 10. Food & Fun op de boerderij : consumentenpercepties - hoe beleven consumenten multifunctionele 'biologische' landbouw

  OpenAIRE

  Jong, de, D.; Kamstra, J.H.; Roest, A.E.; Winter, de, M.A.

  2009-01-01

  Consumers of Food and Fun farms are questioned via group interviews on their perception when doing activities of buying products. Consumers like to visit these farms because they get a good feeling. However, consumers do have own perceptions of what the farm is

 11. Biologische grondontsmetting bij de teelt van trekheesters: Implementatie van een alternatieve ontsmettingsmerhode in de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Ludeking, D.J.W.; Hamelink, R.; Bloemhard, C.M.J.; Slooten, van M.A.

  2011-01-01

  This report is about biological soil disinfestation with an organic product named Herbie 7022. The effect has been investigated against Verticillium dahliae, Meloidogyne incognita and larvae of Serica brunnea. All larvae of Serica brunnea are killed after application of a period of anaerobic

 12. Controlling and culturing diversity: experimental zoology before World War II and Vienna's Biologische Versuchsanstalt.

  Science.gov (United States)

  Logan, Cheryl A; Brauckmann, Sabine

  2015-04-01

  Founded in Vienna in 1903, the Institute for Experimental Biology pioneered the application of experimental methods to living organisms maintained for sustained periods in captivity. Its Director, the zoologist Hans Przibram, oversaw until 1938, the attempt to integrate ontogeny with studies of inheritance using precise and controlled measurements of the impact of environmental influences on the emergence of form and function. In the early years, these efforts paralleled and even fostered the emergence of experimental biology in America. But fate intervened. Though the Institute served an international community, most of its resident scientists and staff were of Jewish ancestry. Well before the Nazis entered Austria in 1938, these men and women were being fired and driven out; some, including Przibram, were eventually killed. We describe the unprecedented facilities built and the topics addressed by the several departments that made up this Institute, stressing those most relevant to the establishment and success of the Journal of Experimental Zoology, which was founded just a year later. The Institute's diaspora left an important legacy in North America, perhaps best embodied by the career of the developmental neuroscientist Paul Weiss. © 2015 Wiley Periodicals, Inc.

 13. Biological characteristics of fungi in Japanese buildings; Untersuchung biologischer Eigenschaften von Pilzen in japanischen Wohnungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tanaka, T.; Kimura, C. [Ochanomizu Univ., Tokyo (Japan); Takatori, K. [Landwirtschaftliche und Technische Univ. Tokyo (Japan)

  2002-09-01

  Fungi in buildings are closely connected with allergic diseases and deterioration of the building substance. They affect humans and the environment. Countermeasures require an analysis of the conditions which favour the spread of fungi. [German] Pilze in Wohnungen sind u.a. eng verbunden mit allergischen Krankheiten und der Verschlechterung der Gebaeudesubstanz. Sie schaden dem Menschen und verseuchen die Umwelt. Um Gegenmassnahmen ergreifen zu koennen, ist es wichtig, herauszufinden, unter welchen Bedingungen sich Pilze vermehren. (orig.)

 14. Process development for biological cleaning of industrial waste water; Prozessentwicklung fuer die biologische Reinigung industrieller Abwaesser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hempel, D.C. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Bioverfahrenstechnik; Noertemann, B. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Bioverfahrenstechnik

  1997-09-01

  Surface water, and drinking water obtained from surface water, should be largely free of organic compounds. This applies particularly to substances that are not or poorly degradable in the environment. Pollution of surface water with poorly degradable toxic substances - especially from industrial applications - can be avoided or at least largely reduced by means of specially adapted biological waste water cleaning techniques. The compound ethylene diamine tetraacetate (EDTA), which has multiple technical applications and is used in large amounts, demonstrates that even contaminants considered to be unsuitable for biological treatment can be eliminated from waste water by means of certain biological processes employing specially enriched bacterial cultures. (orig.) [Deutsch] Oberflaechengewaesser und daraus gewonnenes Trinkwasser sollen moeglichst frei von organischen Verbindungen sein. Dies gilt insbesondere fuer Substanzen, die in der Umwelt nicht oder nur sehr langsam abbaubar sind. Eine Belastung von Oberflaechengewaessern mit schwer abbaubaren `Problemstoffen` - insbesondere aus industriellen Anwendungsbereichen - kann unter anderem mit Hilfe speziell angepasster Verfahren zur biologischen Abwasserreinigung vermieden beziehungsweise weitestgehend reduziert werden. Am Beispiel der technisch sehr vielfaeltig und in grossen Mengen eingesetzten Verbindung EDTA (Ethylendiamintetraacetat) laesst sich erkennen, dass durch bestimmte bioverfahrenstechnische Massnahmen mit Hilfe speziell angereicherter Bakterienkulturen auch als `biologieunfaehig` eingestufte Problemstoffe aus Abwaessern eliminiert werden koennen. (orig.)

 15. Ulocladium atrum 385: Een veelbelovende kandidaat voor de biologische bestrijding van Botrytis cinerea

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Molhoek, W.M.L.

  2002-01-01

  De schimmel Ulocladium atrum is geselecteerd als een antagonist van Botrytis cinerea. De ecologische eigenschappen van deze antagonist en de toepassingen op bovengrondse plantendelen worden in dit artikel beschreven. Gegevens bij de bijgaande figuren: 1) Effect van Ucladium atrum op de grauwe

 16. Biologische bestrijding van de Boisduval schildluis Diaspis boisduvalii op Cymbidium : kasproef 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Boertjes, B.C.

  2003-01-01

  Uit eerder onderzoek op kleine schaal, in insectenkooien, in 2001 is bekend dat de roofkever Rhyzobius lophanthae en de sluipwesp Aphytis lignanensis een significante bestrijding van de schildluis Diaspis boisduvalii op cymbidium kunnen geven. Er werden toen geen nakomelingen van de roofkever

 17. Strategisch marketingplan voor de afzet van biologische levensmiddelen : werken aan een groeimarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Zimmermann, K.L.; Borgstein, M.H.

  1993-01-01

  The goal of this strategic marketing plan is to determine and to describe strategies that have to lead in the medium term to a market share for organic products of 5-10% of th Dutch food market. A number of critical factors are mentioned for the whole organic chain.

 18. Uit de mest- en mineralenprogramma's : Stikstofstromen bij melkkoeien die weiden op (biologisch) grasklaver

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, de M.

  2003-01-01

  De stikstofovermaat (N) in het rantsoen van melkkoeien wordt voornamelijk via de urine uitgescheiden. De urine-N van weidende dieren is een bron van N-verliezen naar het milieu (in de vorm van nitraatuitspoeling). Onder de maatregelen die genomen worden tot vermindering van deze verliezen neemt

 19. Onderzoekingen over de biologische overdracht van een non-persistent virus

  NARCIS (Netherlands)

  Hoof, van H.A.

  1958-01-01

  To clarify the mechanism of transmission by aphids of a non-persistent virus, some aspects of this transmission were studied. The structure of the stylets was examined by optical and electron-microscope. Unknown ridges were observed near the apices of the maxillary and mandibulary stylets. The path

 20. Product-Carbon-Footprint von Lebensmitteln in Österreich: biologisch und konventionell im Vergleich

  OpenAIRE

  Theurl, M.C.; Markut, T.; Hörtenhuber, S.; Lindenthal, T.

  2011-01-01

  The aim of this broad conceived study was to analyse greenhouse gas emissions (GHGE) of more than 130 foodstuffs from two organic agricultural production methods (Organic premium brand and Organic EU-standard) as compared to conventional farming in Austria. The system boundaries of the life-cycle study ranged from agriculture and its upstream supply chain to the retailer, including changes in soil organic carbon (humus) and land use change. In conclusion, all organic products in both organic ...

 1. Update welzijnsprestaties biologische veehouderij = Update animal welfare status of organic farming in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Ruis, M.A.W.; Pinxterhuis, J.B.; Vrolijk, M.

  2010-01-01

  Organic farming intends to farm in a socially responsible manner, with attention for, among others, environment, climate, nature and landscape, food quality, income and animal welfare. This report focuses on animal welfare, as one of the sustainability themes. The existing knowledge about the

 2. Biologische bestrijding van spint en trips in anjer : selectieproef met 6 soorten roofmijten

  NARCIS (Netherlands)

  Scholte-Wassink, G.M.; Berg, van den D.

  2005-01-01

  In de anjerteelt zijn de anjerspintmijt (Tetranychus cinnabarinus) en de californische trips (Frankliniella occi-dentalis) de twee belangrijkste plagen. Vanwege de gewasopbouw van anjer en de levenswijze van spint en trips zijn deze plagen met een bespuiting moeilijk te bestrijden. De ervaring tot

 3. Biologische spintbestrijding in roos : ontwikkeling van de inheemse roofmijt Amblyseius andersoni

  NARCIS (Netherlands)

  Linden, van der A.

  2004-01-01

  Spint behoort tot de belangrijkste plagen in roos. In de meeste gevallen gaat het om bonespintmijt Tetranychus uticae Koch (Acari: Tetranychidae), maar in mindere mate kan ook fruitspint Panonychus ulmi (Koch) (Acari: Tetranychidae) optreden. Bonespint overwintert als bevruchte vrouwtjes door vanaf

 4. Biologische Ansätze zum Verhältnis von Literatur und Emotionen

  OpenAIRE

  Mellmann, Katja

  2010-01-01

  Als eine Möglichkeit, emotionale Wirkungen von Literatur zu beschreiben, wird eine evolutionspsychologische Heuristik vorgeschlagen. Während der rein textwissenschaftliche Ansatz nur die Darstellung von Emotionen in Texten untersuchen kann, ermöglicht der literaturpsychologische Ansatz ein Inbeziehungsetzen von Werkstruktur und Leserpsyche und damit hypothetische Aussagen über emotionale Wirkungsphänomene. Die Evolutionspsychologie eröffnet einen Zugang insbesondere zu einigen sehr basalen Wi...

 5. Sturende factoren voor verhoging van vet- en eiwit gehalten in biologische melk : een eerste verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Bont, J.; Magendans, D.; Nes, van H.; Oude Lenferink, K.; Spit, J.J.; Verkuijl, M.; Louis Bolk,

  2009-01-01

  The fat content in organic dairy goat's milk is significantly lower than milk of regular dairy goats. The difference in protein content between organic and regular goat farms is minimal. Statistical analysis shows that the fat content in the organic goat milk fluctuates more in relation to protein.

 6. 78 FR 49403 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; Pennsylvania; Determination of...

  Science.gov (United States)

  2013-08-14

  ... attainment of the PM-10 standard in Coso Junction, California); (75 FR 6571, February 10, 2010), (71 FR 6352...) (Miami, Arizona area); (75 FR 27944, May 19, 2010) (Coso Junction, California area). Thus EPA has...); 75 FR 13710 and 75 FR 27944 (proposed and final determination of attainment for Coso Junction...

 7. 78 FR 44070 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; Pennsylvania; Determinations of...

  Science.gov (United States)

  2013-07-23

  ... standard in Coso Junction, California); (75 FR 6571, February 10, 2010), (71 FR 6352, February 8, 2006...) (Miami, Arizona Area); (75 FR 27944, May 19, 2010) (Coso Junction, California Area). Thus EPA has...); 75 FR 13710 and 75 FR 27944 (proposed and final determination of attainment for Coso Junction...

 8. 77 FR 12056 - Agency Information Collection Activities: Announcement of Board Approval Under Delegated...

  Science.gov (United States)

  2012-02-28

  ... require an OMB control number: Automobile Finance Terms (FR 2005) and the Passenger Auto Contract Collection Trends (FR 2012). The Federal Reserve will combine FR 2005 and the FR 2012 into one reporting form, the Automobile Finance Company Report (FR 2512) with no changes to the data items reported. Agency...

 9. f(R Theories

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio De Felice

  2010-06-01

  Full Text Available Over the past decade, f(R theories have been extensively studied as one of the simplest modifications to General Relativity. In this article we review various applications of f(R theories to cosmology and gravity – such as inflation, dark energy, local gravity constraints, cosmological perturbations, and spherically symmetric solutions in weak and strong gravitational backgrounds. We present a number of ways to distinguish those theories from General Relativity observationally and experimentally. We also discuss the extension to other modified gravity theories such as Brans–Dicke theory and Gauss–Bonnet gravity, and address models that can satisfy both cosmological and local gravity constraints.

 10. Fast Reactor Knowledge Organization System (FR-KOS)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Costantini, Livio

  2013-01-01

  FR-KOS Web-portal general concepts: FR-KOS web-portal is an integrated and unique solution for knowledge preservation, retrieval and management in fast reactor (FR) knowledge domain; The exploitation of the FR-KOS provides an effective and flexible tool to access FR knowledge repositories. The dynamic and interactive process of searching information is guided by structures that are based on the FR Taxonomy; FR-KOS can be extended to other types of reactor and technologies, such as PWR, WWER, BWR, CANDU, etc. In addition can also be utilized in other information management process such as the preservation of nuclear accidents knowledg;. FR-KOS addresses needs in non-structured knowledge preservation for both embarking countries and countries with established nuclear power; FR-KOS repositories contain more that 50.000 samples of technical and scientific publications, including full text documents in different languages (English, German, French and eventually in Russian)

 11. 75 FR 30781 - Manufacturing Council

  Science.gov (United States)

  2010-06-02

  ... Commerce's International Trade Administration published a notice in the Federal Register (75 FR 12507... DEPARTMENT OF COMMERCE International Trade Administration Manufacturing Council AGENCY: International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. ACTION: Notice of Reopening of the Application...

 12. 77 FR 66179 - Manufacturing Council

  Science.gov (United States)

  2012-11-02

  ... Commerce's International Trade Administration published a notice in the Federal Register (77 FR 56811... DEPARTMENT OF COMMERCE International Trade Administration Manufacturing Council AGENCY: International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. ACTION: Notice of extension of the application...

 13. FR/HR Sewing Thread

  Science.gov (United States)

  2015-09-01

  TECHNICAL REPORT AD ________________ NATICK/TR-15/029 FR/HR SEWING THREAD...SUBTITLE FR/HR SEWING THREAD 5a. CONTRACT NUMBER W911QY-14-P-0290 5b. GRANT NUMBER 5c. PROGRAM ELEMENT NUMBER 6. AUTHOR(S) Vasanth Narayanan...Soldier Research, Development and Engineering Center ATTN: RDNS- SEW -TDT (D. Querim) 10 General Greene Avenue, Natick, MA 01760-5000 11. SPONSOR

 14. The Discrete Fr\\'echet Gap

  OpenAIRE

  Filtser, Omrit; Katz, Matthew J.

  2015-01-01

  We introduce the discrete Fr\\'echet gap and its variants as an alternative measure of similarity between polygonal curves. We believe that for some applications the new measure (and its variants) may better reflect our intuitive notion of similarity than the discrete Fr\\'echet distance (and its variants), since the latter measure is indifferent to (matched) pairs of points that are relatively close to each other. Referring to the frogs analogy by which the discrete Fr\\'echet distance is often...

 15. 78 FR 40778 - Notice of Meeting

  Science.gov (United States)

  2013-07-08

  ... information. ADDRESSES: Mayflower Renaissance Hotel Washington, 1127 Connecticut Ave. NW., Washington DC 20036..., 2013. Diane Janosek, Chief Legal Officer, Privacy and Civil Liberties Oversight Board. [FR Doc. 2013...

 16. 77 FR 58912 - Additional Designations, Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

  Science.gov (United States)

  2012-09-24

  ...) (individual) Linked To: CONSTRUCTORA FR DE VENEZUELA, C.A. Entity: 2. CONSTRUCTORA FR DE VENEZUELA, C.A. (a.k.a. CONSTRUCTORA F.R. DE VENEZUELA, C.A.), Calle Paez, Edf. Gisage PB, Ofic 1, Chacao, Caracas...

 17. 7 CFR 29.3068 - Tannish-red color (FR).

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 2 2010-01-01 2010-01-01 false Tannish-red color (FR). 29.3068 Section 29.3068 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture AGRICULTURAL MARKETING SERVICE (Standards... Type 93) § 29.3068 Tannish-red color (FR). A light red shaded toward tan. [24 FR 8771, Oct. 29, 1959...

 18. 78 FR 30327 - Endangered Species; Marine Mammals; Issuance of Permits

  Science.gov (United States)

  2013-05-22

  .... Applicant Federal Register notice Permit issuance date Endangered Species 65816A Lewis Henderson........ 77... FR 24510; April 24, June 1, 2012. 2012. 69106A Lewis Henderson........ 77 FR 24510; April 24, June 1... 11, 2012. 2012. 213382 Virginia Safari Park & 77 FR 26779; May 7, July 21, 2012. Preservation Center...

 19. 78 FR 19356 - Notice of Schedule Information Submission Deadline for O'Hare International Airport, San...

  Science.gov (United States)

  2013-03-29

  ... International Airport, 73 FR 3510 (Jan. 18, 2008) as amended 76 FR 18620 (Apr. 4, 2011); Operating Limitations at Newark Liberty International Airport, 73 FR 29550 (May 21, 2008) as amended 76 FR 18618 (Apr. 4... Central Time (1300 to 0300 UTC), at SFO from 0600 to 2300 Pacific Time (1400 to 0700 UTC), and at EWR and...

 20. 77 FR 19410 - Notice of Schedule Information Submission Deadline for O'Hare International Airport, San...

  Science.gov (United States)

  2012-03-30

  ... Airport, 73 FR 3510 (Jan. 18, 2008) as amended 76 FR 18620 (Apr. 4, 2011); Operating Limitations at Newark Liberty International Airport, 73 FR 29550 (May 21, 2008) as amended 76 FR 18618 (Apr. 4, 2011). The FAA... (1300 to 0300 UTC), at SFO from 0600 to 2300 Pacific Time (1400 to 0700 UTC), and at EWR and JFK from...

 1. 77 FR 20295 - Payment of Premiums

  Science.gov (United States)

  2012-04-04

  ... PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION 29 CFR Part 4007 Payment of Premiums CFR Correction In Title 29 of the Code of Federal Regulations, Part 1927 to End, revised as of July 1, 2011, on page 933, Sec... with the PBGC. [68 FR 61352, Oct. 28, 2003] [FR Doc. 2012-8185 Filed 4-3-12; 8:45 am] BILLING CODE 1505...

 2. 78 FR 61348 - Electricity Advisory Committee

  Science.gov (United States)

  2013-10-03

  ... DEPARTMENT OF ENERGY Electricity Advisory Committee AGENCY: Department of Energy. ACTION: Notice of Cancellation of Open Meeting. SUMMARY: On September 11, 2013, in FR Doc. 2013-22119, on pages... October 2-3, 2013 of the Electricity Advisory Committee (78 FR 55692). This notice announces the...

 3. Joint conference of the International Society of Environmental Medicine and the Gesellschaft fuer Hygiene und Umweltmedizin. Abstracts; Gemeinsame Konferenz der International Society of Environmental Medicine und der Gesellschaft fuer Hygiene und Umweltmedizin. Kurzfassungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  2004-07-01

  88 Papers and 48 posters were presented during the meeting. The headings were as follows: Water hygiene and infectiology, water hygiene in hospitals, clinical studies concerning environmental medicine, consumer protection, environmental toxicology, indoor hygiene and toxicology, sources of infections in hospitals, risks and prevention of infections due to minimum invasive surgery, disinfection and sterilization.

 4. Die Macht des Bürgertums im 19. Jahrhundert – Auswirkungen des bürgerlichen Wertesystems auf die Gesellschaft

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katharina Thielen

  2011-11-01

  Full Text Available Katharina Thielen highlights the structures of the 19th century societey. While carrying out her research she maintains a socio-historical perspective and furthermore focuses on the so-called social class of the 'Bürgertum' (bourgeoisie. As a new factor of power within the German Empire this diverse social group, consisting of civil servants, scholars, freelancers and merchants, had a decisive influence on the structural developments and social rearrangement of the contemporary time. A basic element in this process is represented through the genuine social norms and values of the bourgeoisie. These values expressed an universal validity. However, in the social realitiy these values could often not be realized. As a consequence, the concrete behaviour of members of the bourgeoisie diverted quite often from those given principles and norms of behaviour. The reasons for this ambivalence as well as the question wether the norms and values were at least in part enforced and live on in society to the present day are reviewed via the theories of Pierre Bourdieu. The habitus-concept of Bourdieu serves as the foundation of analysis of the culture of the bourgeoisie. The culture as such worked in a twofold way; excluding and unifying at the same time and therefore standing in harsh contrast to the actual values and norms. The value of education will serve as an example while showing the ambivalence of this concept. The approach to the new and universal „human education“ was significantly determined by the capital. Nevertheless, exactly this paradoxon was crucial when it came to achieving a position of power, which allowed the burgeoisie, as a social class, to realize its genuine social values and norms in society.

 5. Cost prices and partially fixed factor proportions in energy substitution. Institut fuer Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften der Universitaet Bonn. Bericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Conrad, K.

  1980-06-01

  The objective of this paper is to propose an approach in production economics which incroporates the aspect of substitutability in the neoclassical theory as well as the aspect of partially fixed factor proportions in the Walras-Leontief approach. The crucial idea is to decompose the input quantity in a component bound by the use of other inputs and in a component unbound or free for substitution. From the cost side this partitioning implies that the effective price of a factor consists of the own price as well as of weighted prices of the other inputs with weights indicating which inputs are bound in which order of magnitude to the use of a unit of the corresponding factor of production.

 6. 22. Annual meeting of the German Radiation Oncology Society. Abstracts; 22. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fuer Radioonkologie. Abstractband

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2016-06-15

  The volume on the 22th annual meeting of the German Radiation Oncology Society includes abstracts on the following issues: Brain/ central nervous system, biology, oligo-metastases, head and neck tumors, mammary carcinoma, physics, innovations, life quality, high individual doses, lung tumors, colorectal tumors, clinical studies, young DEGRO, translational research, prostate, brachytherapy. The poster abstracts cover the following issues: prostate, mammary glands, lungs, head and neck, colorectum, brain - central nervous system, innovations concerning percutaneous and interventional radiotherapy, radiotherapy with high single doses, radioimmunotherapy, knowledge-based radiotherapy, life quality, demand planning.

 7. Gesellschaft fuer angewandte Mathematik und Mechanik, Scientific Annual Meeting, Krakow Technical University, Poland, Apr. 1-5, 1991, Reports

  Science.gov (United States)

  Various papers on applied mathematics are presented. The topics addressed include: multidisciplinary modeling and optimization in design processes, controlled enumeration with constraints variation in structural optimization, programming language for scientific/engineering computation, axisymmetric problems of thermoelasticity by the BEM, multibody systems and finite element formulations, finite volume solution of the inviscid compressible fluid flow, optimal axially-symmetric plates subject to brittle creep rupture, nonshape optimal design of trusses subject to a nonlinear buckling constraint, sensitivity and optimal layout of complex shell structures, algorithms of nondifferentiable optimization in discrete optimum structural design, efficiency of different methods in the stochastic structural optimization, approximation and derivatives of probabilities in structural design, inverse problems of the linear nonstationary heat transfer equation.

 8. Teadmistepõhise ühiskonna võimalikkusest = Chancen einer wissensbasierten Gesellschaft / Jüri Engelbrecht

  Index Scriptorium Estoniae

  Engelbrecht, Jüri, 1939-

  2005-01-01

  Autori hinnangul haarab teaduse roll arenenud riikides üldist teadmiste kasvu kui alust heale haridusele, konkurentsivõimelisele majandusele, kultuurile selle laiemas tähenduses ning riigi kodanike teadlikkusele

 9. 2011 annual meeting of the Deutsche Gesellschaft fuer Zerstoerungsfreie Pruefung (DGZfP). NDE in research, development and application

  International Nuclear Information System (INIS)

  2011-01-01

  This CD-ROM proceedings publication contains the papers and posters of the DGZfP annual meeting 2011, at Bremen, Germany, both in full text and as PowerPoint presentations. The following issues were discussed: Radiographic inspection, ultrasonic inspection, computerized tomography, and thermography. Ten papers were recorded as separate entries in the ENERGY database. [de

 10. Die Institution der Sonnenjungfrauen bei den Inkas : ihre Rolle in der Religion und der Gesellschaft / Tarmo Kulmar

  Index Scriptorium Estoniae

  Kulmar, Tarmo, 1950-

  2003-01-01

  Ettekanne sümpoosionilt: Gemeinsames Symposium der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tartu, der Estnischen Studiengesellschaft für Morgenlandkunde und der Deutschen Religionsgeschichtlichen Studiengesellschaft. Tartu, 2001

 11. 4th Meeting of the Austrian Society of Nuclear Medicine. Abstracts; 4. Kongress der Oesterreichischen Gesellschaft fuer Nuklearmedizin. Abstracts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  2001-02-01

  This issue of the journal contains the abstracts of all thirty papers and 16 posters presented at the meeting. The headings were as follows: Osteology, thyroid, oncology, positron computed tomography, infectious diseases, radiopharmaceuticals, cardiology, neurology, endocrinology, pediatrics. (MG)

 12. In der Gegenwart der Anderen. Norbert Elias über Leben und Sterben in der modernen Gesellschaft

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata BOGACZYK-VORMAYR

  2013-12-01

  Full Text Available This article addresses Norbert Elias’s essay The Loneliness of the Dying (1982. In the first part the author reviews Elias’s ideas on how the contemporary social structure has produced characteristic problems for dying. In our age, the phenomena and the reality of death are pushed behind the scenes of social life. The second part presents one of the most important theses in this paper, i.e. the idea of anamnestic reason. The author gives her reflection on the Eliasian concepts of communication, engagement, and balance of power. This We-I-Balance as a learning process should lead to rebalancing and redefinition of anamnestic reason / collective memory. In the third part the author briefly illustrates some similarities between Elias’ category of death and two other ideas: nihilism by T. Różewicz and biopolitics by G. Agamben.

 13. Swisswoodhouse -a building for the 2000-Watt Society; Swisswoodhouse - ein Gebaeude fuer die 2000-Watt-Gesellschaft - Synthesebericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Menz, T.; Wallbaum, H.; Hardziewski, R.; Graf, S.; Trachsel-Gerber, N.; Koschenz, M.; Guentert, P.

  2009-05-15

  This report deals with a building conceived to meet the requirements of the Swiss '2000-Watt Society' concept. The aims of the project are discussed which feature the demonstration of a forward-looking architectural layout, comfortable and healthy living, environmentally compatible and low resource consumption, standardisation and cost reduction. The report contains seven sections: Basics of the '2000-Watt Society' concept, optimisation of the whole building system, investor-orientated rating, use-oriented monitoring system, the development of the building, standardised building technology and, finally, a description of this pilot project.

 14. Wallfahrtsorte als Marken. Place Branding durch Volksfrömmigkeit in einer postsäkularen Gesellschaft

  Science.gov (United States)

  Hilpert, Markus

  2017-12-01

  Perhaps, pilgrimage sites are one of the oldest examples of controlled place branding, but they are still an interesting teaching tool for this subject because they are characterized by lower complexity and functionality compared to cities and regions. They are also smaller in size and they usually occupy very specific positions of popular piety. This makes the transferability of the branding concept easier than in other urban or rurality areas. Against this background, this essay examines the question how popular piety can still contribute to place branding of pilgrimages sites.

 15. 46. Annual meeting of the German Society for Medical Physics. Abstracts; 46. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fuer Medizinische Physik. Abstractband

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fiebich, Martin [Technische Hochschule Mittelhessen, Giessen (Germany). Inst. fuer Medizinische Physik und Strahlenschutz; Zink, Klemens (ed.) [Technische Hochschule Mittelhessen, Giessen (Germany). Inst. fuer Medizinische Physik und Strahlenschutz; Universitaetsklinikum Giessen-Marburg, Marburg (Germany). Klinik fuer Strahlentherapie und Radioonkologie

  2015-07-01

  The abstracts volume of the 46th annual meeting of the German Society for Medical Physics includes abstracts on the following issues: audiology; particle therapy: dosimetric and biological aspects; functional and molecular imaging; computerized tomography; dosimetry: 2D dosimetry and clinical dosimetry; MR imaging: cardio and lungs imaging; quality assurance in radiation therapy; brachytherapy/IORT; irradiation planning; functional and molecular imaging: methodic principles; dosimetry: dosimetric base data and Monte Carlo; adaptive and guided radiation therapy; irradiation planning; laser accelerated protons; brachytherapy/IORT: dosimetry; particle therapy: irradiation planning and imaging; stereotaxis and radiosurgery; radiation protection; dosimetry: detectors and small photon fields; MRT and MRS - neuroimaging; particle therapy: in vivo verification.

 16. Sustainable development in city districts: BaLaLuZ project - Society; Schlussbericht 'Gesellschaft' - Phase 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arend, M.

  2004-07-01

  This final report for the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) is one of a series of reports concerning municipal development in various cities in Switzerland. The four city districts involved include Basel (Gundeldinger Feld), Lausanne (Bellevaux), Lucerne (Basel-/Bernstrasse) and Zurich (Werdwies). This paper takes a look at society aspects in the four districts and examines the factors that influence the sustainable development of the districts. Topics discussed include basic residential needs, safety, health, and supply along with culture and education. Also examined are the possible topics equality and fairness and participation along with geographical reference and neighbourhood relations. A project for this area of investigation is suggested.

 17. Caritas in Veritate – die Bedeutung von Liebe und Wahrheit für eine gute Gesellschaft

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Józef Młyński

  2014-04-01

  Full Text Available Love and truth are the two attributes of a well-functioning society. Unfortunately, these two basic values are often being devalued in the modern world. The reason for this is the lack of a sense of justice. Especially because in the social and cultural context the truth is often relativized. In this context it is worth analysing the Pope Benedict XVI’s encyclical Caritas in Veritate , in which one should pay attention to a construction of the society in which today’s human person lives. Love and truth are the two attributes of a good society in with each human is equipped. From the very beginning, the human person is called to be directed by love and truth. He or she is called to this truth by his or her Christian life and ontic dimension of his or her nature. Society without love and truth will be threatened with agony, because it will not only stop developing but also its wrongly understood economical status will become a road to nowhere. That is why we should definitely accept the thesis that homo economicus must convert into homo religiosus in the name of love and truth, so that society will be good. Let love in truth leads to a good society, which the whole world is for us.

 18. 21. Annual meeting of the German radiation Oncology Society. Abstracts; 21. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fuer Radioonkologie. Abstractband

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2015-06-15

  The volume includes the abstracts o the 21. annual meeting of the German radiation oncology society covering the following topics: gastrointestinal carcinoma; prostate carcinoma; supportive therapies, quality assurance and benign lesions; innovative therapy concepts; dosimetry, irradiation technology and planning; NSCLC, SCLC; radiation biology; head and neck carcinoma, particle therapy; brain carcinoma and metastases, mamma carcinoma and gynecologic tumors.

 19. Sven Lewandowski: Die Pornographie der Gesellschaft. Beobachtungen eines populärkulturellen Phänomens. Bielefeld: transcript Verlag 2012.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nina Schumacher

  2013-05-01

  Full Text Available Sven Lewandowski versucht mittels der ungewöhnlichen Kombination von Psychoanalyse und Systemtheorie der Relevanz pornographischer Inhalte innerhalb der Gegenwartsgesellschaft nachzuspüren. Neben dem Internetphänomen der Amateurpornographie untersucht er dabei aus soziologischer und medienanalytisch informierter Perspektive Geschlechterverhältnisse, ‚Perversionen‘ und andere Erscheinungen des Pornographischen. Lewandowski wagt sich damit unter Zuhilfenahme einer der abstraktesten Theorien der Wissenschaftslandschaft an eines ihrer emotionalisiertesten und randständigsten Themen. Hierdurch gelingt es ihm, einen gehörigen Abstand zwischen das Alltagsphänomen Porno und dessen theoretische Betrachtung zu bringen, er entfernt sich damit aber gleichzeitig in gewisser Weise von seinem Gegenstand.Using the rather extraordinary combination of psychoanalysis and systems theory, Sven Lewandowski tries to trace the relevance of pornographic contents within contemporary society. In addition to the Internet phenomenon of amateur pornography, he also analyzes gender relations, ‘perversions,’ as well as other aspects of pornography from a sociological and media-analytical perspective. In doing so, Lewandowski dares to explore one of the most emotionalized and marginalized topics of science using one of its most abstract theories. He thus manages to bring quite some distance between the everyday phenomenon of pornography and its theoretical consideration. However, at the same time, he also detaches himself from his object of study to a certain degree.

 20. 78 FR 46256 - Privacy Act

  Science.gov (United States)

  2013-07-31

  ... FEDERAL ELECTION COMMISSION 11 CFR Part 1 Privacy Act CFR Correction In Title 11 of the Code of Federal Regulations, revised as of January 1, 2012, on page 5, in Sec. 1.2, the words ``95 and 96 of the Internal Revenue Code of 1954.'' are added at the end of the definition of Act. [FR Doc. 2013-18535 Filed 7...

 1. 75 FR 22689 - Fiscal Service

  Science.gov (United States)

  2010-04-29

  ... the U.S. Department of the Treasury, Financial Management Service, Financial Accounting and Services..., 2010. Sandra Paylor-Sanders, Acting Director, Financial Accounting and Services Division. [FR Doc. 2010... Bonding Company AGENCY: Financial Management Service, Fiscal Service, Department of the Treasury. ACTION...

 2. 77 FR 32178 - Fiscal Service

  Science.gov (United States)

  2012-05-31

  ... of the Treasury, Financial Management Service, Financial Accounting and Services Division, Surety... Carrico, Director, Financial Accounting and Services Division. [FR Doc. 2012-13044 Filed 5-30-12; 8:45 am...: Alterra Reinsurance USA, Inc. AGENCY: Financial Management Service, Fiscal Service, Department of the...

 3. 78 FR 1574 - Regulatory Agenda

  Science.gov (United States)

  2013-01-08

  ... Standard Menu Items in Restaurants and Similar Retail Food Establishments (Reg Plan Seq No. 41). References... advancements in technology. Timetable: Action Date FR Cite NPRM 12/00/12 Regulatory Flexibility Analysis... and Accessible Medical Technology Specialist, Department of Health and Human Services, Food and Drug...

 4. 75 FR 10692 - Maritime Communications

  Science.gov (United States)

  2010-03-09

  ... maritime safety, maximize effective and efficient use of the spectrum available for maritime communications...] Maritime Communications ACTION: Final rule; correction. SUMMARY: The Federal Communications Commission published in the Federal Register of February 2, 2010 (75 FR 5241), a document in the Maritime Radio...

 5. 77 FR 16175 - Station Blackout

  Science.gov (United States)

  2012-03-20

  ...-level agency task force to conduct a methodical and systematic review of the NRC's processes and... (76 FR 58165) as a way to address SBO mitigation. The approach for SBO mitigation put forth by the... power, (2) establish the equipment, procedures, and training necessary to implement an ``extended loss...

 6. 75 FR 39200 - Periodic Reporting

  Science.gov (United States)

  2010-07-08

  ...-6820. SUPPLEMENTARY INFORMATION: Regulatory History, 75 FR 7426 (Feb. 19, 2010). On June 25, 2010, the... the Postal Service proposes to test in Proposal Two-B would define a sample frame unit as a ``delivery unit.'' According to the Postal Service, delivery units would include ``city and rural carriers, box...

 7. 75 FR 34040 - Bacillus thuringiensis

  Science.gov (United States)

  2010-06-16

  ... on migrant workers after exposure to Bt pesticides (Ref. 1). Exposure via residential or lawn use to... Supply, Distribution, or Use (66 FR 28355, May 22, 2001), or Executive Order 13045, entitled Protection... the relationships or distribution of power and responsibilities established by Congress in the...

 8. Levenscyclusanalyse van vaste rundermest, runderdrijfmest, digestaat, GFT-compost en kunstmest bij gebruik in de biologische en gangbare landbouw = Levenscyclusanalyse meststoffen bij gebruik in de gangbare en biologische landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, P.H.M.; Stilma, E.S.C.; Geel, van W.C.A.; Kool, A.

  2009-01-01

  A life cycle analysis has been carried out to compare with each other solid manure of cows, slurry of cows, digestate, effluent and solid fraction of separated digestate, GFT-compost and fertilizers (CAN, Triple super phosphate and K60) in the phase of production of the manure and transport to the

 9. 75 FR 81349 - Change to the Reporting Date for Certain Data Elements Required Under the Mandatory Reporting of...

  Science.gov (United States)

  2010-12-27

  ... facilities. Electricity Generation 221112 Fossil-fuel fired electric generating units, including units owned... 11-24- 2010. Electricity Generation........ D 74 FR 56260, Revised 11-24- 2010. Adipic Acid... Acid Production.... Z 74 FR 56260, 75 FR 66434. Pulp and Paper Manufacturing.. AA 74 FR 56260, Revised...

 10. Relationship among FR-I, FR-II(Q) and FR-II(G) Radio Galaxies R. S. ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  )/log(νR/νV). 2. Results. The average values of the K-correcting radio and optical luminosities are as follows: For FR-I, log νL178 MHz. R. = 40.92±1.05 erg s. −1. , log νL0.54 μm. V. = 43.92±0.36 erg s. −1 . For FR-II(G), log νL178 MHz. R.

 11. Raapzaadeiwitconcentraat en erwteneiwitconcentraat in biologisch biggenvoer = Canola protein concentrate and pea protein concentratrate in diets for organically housed piglets

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Binnendijk, G.P.; Diepen, van J.T.M.

  2011-01-01

  At the Experimental Farm Raalte it was investigated whether canola protein concentrate and pea protein concentrate are suitable protein-rich feedstuffs for organically housed piglets. It is concluded that both protein concentrates are suitable protein-rich feedstuffs for piglets. Feed intake and

 12. Treatment of biological waste and residues V. Biological - mechanical - thermal processes; Bio- und Restabfallbehandlung V. Biologisch - mechanisch - thermisch

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wiemer, K.; Kern, M. (eds.); Weber-Wied, R. (comp.)

  2001-07-01

  From 2005, the TA Siedlungsabfall (Waste Management Regulation) will come into force, and European legislation will overrule national legislation. Dumping of untreated waste in landfills will be prohibited, i.e. incinerators for thermal waste treatment must be constructed. In view of the rigid specifications for emissions and residues and the demand for Europe-wide invitations for tender, time is running short. The book outlines the options for action of the German states and of some applicant states for EC membership. The German government already issued an Ordinance for Power Generation from Biomass. Independent of this, also secondary fuels are gaining ground, and several contributions of the conference discussed quality assurance and utilization of secondary fuels. Composting and sewage sludge utilization are further current issues. Air pollution, soil and groundwater protection, job security and energy potential are gone into, and an outline of the current situation of waste management is attempted. [German] Die aktuelle abfallwirtschaftliche Situation wird in besonderem Masse gepraegt durch das nahende Jahr 2005 sowie die zunehmende Abhaengigkeit nationalstaatlicher Handlungsspielraeume von den Vorgaben europaeischer Rahmenrichtlinien. Hierbei wird der Handlungsdruck spuerbar, spaetestens ab dem Jahr 2005 der TA Siedlungsabfall Rechnung tragen zu muessen. Die verbleibenden Zeitraeume sind daher eng bemessen, beruecksichtigt man insbesondere die langen Genehmigungs- und Errichtungszeitraeume fuer thermische Behandlungsanlagen. Vor dem Hintergrund der europaweiten Ausschreibungspflicht wird die gegenwaertige technische Diskussion zur MBA sehr stark durch die nunmehr von der Bundesregierung konkretisierten Emissions- und Ablagerungsanforderungen gepraegt. Der vorliegende Band soll aufzeigen, welche Handlungsspielraeume sich hierbei aus Sicht der verschiedenen Bundeslaender ergeben. Ein Blick ueber die Grenzen hinaus zu einigen zukuenftigen EU-Betrittslaendern vervollstaendigt dieses Bild. Die vom Bundeskabinett beschlossene Verordnung zur Energieerzeugung aus Biomasse greift in eine Reihe von Massnahmen der Abfallwirtschaft und deren strategische Ausrichtung ein. Unabhaengig hiervon gewinnen aber auch die Sekundaerbrennstoffe, deren Guetesicherung sowie deren Verwertung in zunehmendem Masse an Gewicht, worauf in verschiedenen Fachbeitraegen eingegangen wird. Wie in den vergangenen Jahren nehmen die Kompostierung und die Klaerschlammentsorgung einen besonderen Stellenwert ein. Beide Technologien stehen derzeit im Mittelpunkt einer Diskussion, die sich hauptsaechlich um den zukuenftigen Umgang mit Biomasse dreht. Hierbei werden Klimaschutz, Boden- und Grundwassergefaehrdung, Arbeitsplatzsicherheit und Energiepotenziale unter einem anderen Blickwinkel als in der Vergangenheit beleuchtet. Der vorliegende Band dient dem Ziel, die aktuelle Situation in der Abfallwirtschaft darzustellen und hierdurch sowohl die fachspezifische Diskussion zu beleben, als auch anstehende Investitionsentscheidungen zu erleichtern. (orig.)

 13. Geschikte onderstammen voor biologisch geteelde komkommers, tomaten en paprika's in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) - Resultaten onderzoek 2006-2010

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.; Slooten, van M.A.; Wurff, van der A.W.G.

  2011-01-01

  During 5 years, Wageningen UR Greenhouse Horticulture did research to find a rootstock with high resistance against the most important root knot nematodes or Meloidogyne species in greenhouses in the Netherlands, M. incognita, M. hapla and M. javanica. Rootstocks should combine resistance with good

 14. Biological test methods for the ecotoxicological characterization of wastes. Final report; Biologische Testerverfahren zur oekotoxikologischen Charakterisierung von Abfaellen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Becker, Roland [Bundesanstalt fuer Materialforschung, Berlin (Germany); Donnevert, Gerhild [Fachhochschule Giessen-Friedberg (Germany). FB MNI; Roembke, Joerg [ECT Oekotoxikologie GmbH, Floersheim am Main (Germany)

  2007-11-15

  The ecotoxicological characterization of waste is part of their assessment as hazardous or non-hazardous according to the European Waste List. Despite its transfer into national law in the waste list ordnance 2001 no methodological recommendations have been provided to cover the hazard criterion (H14 ''ecotoxicity'') which was taken over from the legislation on dangerous substances. Based on the recommendations of CEN guideline 14735 (2005), an international ring test was organised by BAM, FH Giessen-Friedberg and ECT GmbH. In total, 67 laboratories from 15 countries participated in the ring test. It was performed with three representative waste types: an ash from an incineration plant mainly contaminated with heavy metals, a soil containing high concentrations of organic contaminants (PAHs) and a preserved wood waste contaminated with copper and other heavy metals. Samples were prepared by BAM (e.g. inter alia dried, sieved and homogenised) and distributed. Parallel to the biological testing the eluates and solid samples were chemically characterized. The basic test battery used in the ring test consisted of three aquatic (Algae test, Daphnia acute test and Microtox test) and three terrestrial (earthworm acute and plant test with two species (oat, rape)) tests. In addition, data were submitted for ten additional tests (five aquatic (including a genotoxicity test) and five terrestrial ones). Almost all tests were performed according to ISO guidelines, providing EC50 values as measurement of toxicity. Data evaluation was done following recent recommendations made by ISO (2002) and Environment Canada (2005). Besides a high number of reference test data, 634 data sets were produced in the basic test battery and 204 data sets in the additional tests. Only few data sets were not acceptable (e.g. due to lack of reference data) and even less results were identified as statistical or biological outliers. For example, in the case of the basic test battery the acceptance rate varied between 74.1% (Algae test) and 92.6% (Daphnia test). Methodologically, no problems occurred but further guidance on moisture determination in the terrestrial tests as well as details concerning reference testing and data evaluation for several tests are needed. Independently which test system is considered, SOI always caused the lowest effects and WOO was most toxic, while the EC50 values of INC show an intermediate toxicity. Among the aquatic tests, daphnids and one algal species were the most sensitive ones, while plants were always more sensitive than earthworms in the solid waste samples. Based on the test results from additional tests proposals for the modification of the existing basic test battery could be made. For example, the earthworm acute test could be replaced by another soil invertebrate test with higher sensitivity. Further work performed in parallel to the ring test improves waste testing considerably (e.g. the use of artificial soil as control substrate). A comparison of the ring test results with literature data published so far revealed a good agreement. The results of this ring test support confirm that a combination of a battery of biological tests and chemical residue analysis is needed for an ecotoxicological characterization of wastes. With small modifications proposed in this report the basic test battery is considered to be well suitable for the hazard and risk assessment of wastes. Further, probably multi-variate evaluation of the ring test results will improve the identification of those tests most qualified for the ecotoxicological characterization of wastes. Finally, the experiences made in the ring test support also the proposals made in CEN guideline 14735 (2005) concerning the performance of such tests. (orig.)

 15. Status seminar: rapidly biodegradable lubricants and working agents; Statusseminar: Biologisch schnell abbaubare Schmier- und Verfahrensstoffe. Guelzower Fachgespraeche

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-07-01

  Lubricants and hydraulic fluids based on vegetable oils have many advantages over mineral oils. They are biodegradable, have excellent tribological, wear and lubricating properties. The topics of the status seminar were: field test with biodegradable hydraulic fluids, chemical modification, additives, wear resistance, tribology. Examples of biodegradable oils were sunflower oil, rape oil and sunthetic esters.

 16. Biologische bestrijding van de glimslak (zonitoides arboreus) in potorchidee : Effect van koper-ionen op de glimslakken

  NARCIS (Netherlands)

  Staaij, van der M.; Visser, de W.

  2015-01-01

  Growers of orchids know how noxious this small species of snail (Zonitiodes arboreus) is. The snail is only approximately 0,5 cm in diameter. They spent most of their lives in growing media like bark and coco. They eat from the roots. This causes damage of the orchids. In the trails the snails were

 17. Enkele polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAH) en stikstofhoudende analoga (N-PAH) in levensmiddelen en ander biologisch materiaal

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen; H.A.M.G.; Wilbers; A.A.M.M.; Jekel; A.A..nf

  1986-01-01

  Beschreven worden de resultaten van het onderzoek van margarine en halvarine (N=28), rundernieren (N=6), maiskiemen (N=1), "vet" uit overstortputjes (N=1), spinazie (N=5), boerenkool (N=8), mosselen (N=10), brood (N=4) en duplicaten van 24-uurs voeding (N=6) op gehalte aan

 18. Onderzoek naar en ontwikkeling van een nieuw bacterieel biopesticide voor de biologische bestrijding van trips en spint

  NARCIS (Netherlands)

  Kogel, de W.J.; Ravensberg, W.J.

  2004-01-01

  In dit project worden enkele veelbelovende bacteriestammen gescreend op hun parasitaire werking tegen trips (Frankliniella occidentalis) en spint (Tetranychus urticae). In de loop van het onderzoek zijn verschillende bacterie-isolaten onderzocht en steeds is getoetst of deze isolaten qua werking en

 19. Bevorderen van natuurlijke vijanden in de boomkwekerij : demonstratie van natuurlijk en biologische bestrijding op kwekerijen, 2006 t/m 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, de J.J.; Helsen, H.H.M.; Nouwens, F.H.C.; Linden, van der A.

  2009-01-01

  Met het project ‘Bevorderen van natuurlijke vijanden in de boomkwekerij 2003-2005’ was een begin gemaakt om natuurlijke vijanden te bevorderen met als doel plagen te onderdrukken. Dat project heeft informatie opgeleverd over de natuurlijke vijanden die spontaan optreden en de mogelijkheid om

 20. Components for real-time state monitoring of biological sewage treatment plants; Komponenten zur Echtzeit-Zustandserfassung biologischer Klaeranlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Obenaus, F.; Rosenwinkel, K.H. [Hannover Univ. (Germany). Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik

  1999-07-01

  Described is a method for the acquision of comprehensive state monitoring data from a sewage treatment plant's biological stage. The focus is on the measuring point in the effluent from preliminary cleaning. This is the most critical point of the system, its function being safeguarded only if the pollution load induced by the inflow to the biological stage can be exactly monitored. (orig.) [German] Beschrieben wurde eine Methode zum Erhalt umfassender Zustandsinformationen aus der biologischen Reinigungsstufe einer Klaeranlage, wobei der Schwerpunkt der Ausfuehrungen sich der Messstelle im Ablauf der Vorklaerung als kritischstem Punkt des Systems widmete, dessen Funktion nur bei genauer Erfassung der durch den Zulauf zur biologischen Stufe induzierten Belastung gewaehrleistet ist. (orig.)

 1. Zuivere en toegepaste wetenschap in de tropen : biologisch onderzoek aan particuliere proefstations in Nederlands-Indië 1870-1940

  Science.gov (United States)

  van der Schoor, W. J.

  2012-04-01

  Most experiment stations originated from the cooperation between entrepreneurs and the government. From the 1890s onwards, the government, together with the well organised colonial entrepreneurs, established research departments for several plantation crops at the Botanical Gardens at Buitenzorg (now Bogor), that eventually became independent experiment stations in the first decades of the twentieth century. By the 1920s, the ‘proefstationswezen’ (experiment station system) numbered some fifteen private experiment stations or sub-stations. After the war, the private experiment stations together with the government experiment stations at Buitenzorg were to provide the backbone of Indonesian agricultural science. Dutch biologists in particular, made a striking plea for pursuing the natural sciences in the tropical colonies. First, they pointed out the scientific importance of the tropics. Secondly, they stressed the role of the natural sciences, in particular biology, as a natural ally of colonial agriculture. Pure science was seen as a leading force for technical and social progress. The third motive was the cultural value of science for the Netherlands and its colonies. The cultivation of science in the colonies gave international prestige and strengthened self-confidence in the imperial struggle around 1900. Science had a civilising effect; scientific research, however, was to remain in the hands of western, colonial scientists. From the 1880s and 1890s onward, the experiment stations in the Indies were characterised by their strategic aims and scientific orientation. Up to 1910, the ‘academic’ views of biologists like Treub and Went concerning science and practice were predominant, and research was considered to be the central aim. From 1910 onwards, advice became more central and special extension services were established at the experiment stations. Due to diverging views of science, tasks and aims became a battlefield for discussions in the next decades. In the background of these debates were the rise of Wageningen Agricultural College, the rise and institutionalisation of applied agricultural sciences and the increasing competition between Wageningen and university trained scientist. Genetics and breeding in particular were at the core of the research programmes. The practical aim of the breeding work, however, did not leave too much opportunity for more fundamental investigations. The impetus for pure research came from individual researchers. In tobacco and sugar cane breeding, new scientific theories provided inspiration, but to a large extent the practical breeding work built on nineteenth-century breeding techniques. In many respects, plant breeding and university genetics became separate disciplines. Circa one in six Dutch biologist worked for at least some time in the colony. The colonial experiment stations instilled a practical and pragmatic attitude to Dutch science into quite a number of biologists. Besides, the experiment stations system provided Dutch biologists with an extensive network and international contacts with fellow scientists, entrepreneurs and captains of industry. The scientific nationalism of Treub and Went, the bloom of the experiment stations and the ambitions of the Indies colonial elite did not result in the establishment of an independent, ‘Indische’ scientific community. Essentially, the Dutch East Indies were an exploitation province of Dutch science

 2. 77 FR 22200 - Rescission of Rules

  Science.gov (United States)

  2012-04-13

  ... Furnishers of Information to Consumer Reporting Agencies, 16 CFR part 660; Affiliate Marketing, 16 CFR part... Practices--Advertising The MAP-Ad Rule prohibits deceptive marketing of mortgage loans.\\23\\ \\23\\ 76 FR 43826...

 3. 75 FR 72815 - Procurement List Proposed Additions

  Science.gov (United States)

  2010-11-26

  ... Executive Office for Simulation, Training and Instrumentation (PEO STRI), 12350 Research Parkway, Orlando... Orlando, Orlando, FL. Patricia Briscoe, Deputy Director, Business Operations. [FR Doc. 2010-29753 Filed 11...

 4. 78 FR 56951 - Notice of Hearing

  Science.gov (United States)

  2013-09-16

  ...:30 p.m. (Eastern Time) on Friday, October 4, 2013. Place: Mayflower Renaissance Hotel Washington...: September 10, 2013. Diane Janosek, Chief Legal Officer, Privacy and Civil Liberties Oversight Board. [FR Doc...

 5. 78 FR 64037 - Notice of Hearing

  Science.gov (United States)

  2013-10-25

  ... information. ADDRESSES: Mayflower Renaissance Hotel Washington, 1127 Connecticut Ave. NW., Washington DC 20036..., Chief Legal Officer, Privacy and Civil Liberties Oversight Board. [FR Doc. 2013-25103 Filed 10-24-13; 8...

 6. 75 FR 7150 - Sunshine Act Meetings

  Science.gov (United States)

  2010-02-17

  ....3, 515.21, and 520.3--Request for Extension of Time. Contact Person for More Information: Rachel Dickon, Assistant Secretary, (202) 523-5725. Rachel Dickon, Assistant Secretary. [FR Doc. 2010-3063 Filed...

 7. 78 FR 39280 - Integrated System Power Rates

  Science.gov (United States)

  2013-07-01

  ... in Southwestern's offices, Room 1460, Williams Center Tower I, One West Third Street, Tulsa, Oklahoma.... Christopher M. Turner, Administrator . [FR Doc. 2013-15685 Filed 6-28-13; 8:45 am] BILLING CODE 6450-01-P ...

 8. 77 FR 39452 - Substantial Business Activities; Correction

  Science.gov (United States)

  2012-07-03

  ... Regulations Branch, Legal Processing Division, Associate Chief Counsel (Procedure and Administration). [FR Doc... Substantial Business Activities; Correction AGENCY: Internal Revenue Service (IRS), Treasury. ACTION... whether a foreign corporation has substantial business activities in a foreign country. FOR FURTHER...

 9. 76 FR 17459 - Sunshine Act Meeting

  Science.gov (United States)

  2011-03-29

  ... available in alternate formats to accommodate visual and hearing impairments. Individuals who have a disability and need an accommodation to attend the meeting may notify Katherine Ward, at (202) 295-1500 or FR...

 10. 77 FR 4887 - DOE Patent Licensing Regulations

  Science.gov (United States)

  2012-02-01

  ... promulgation of new regulations, section 3(a) of E.O. 12988, ``Civil Justice Reform'' (61 FR 4729, February 7... law or that have federalism implications. Agencies are required to examine the constitutional and...

 11. 78 FR 69749 - American Education Week, 2013

  Science.gov (United States)

  2013-11-20

  ... willing to work for it. My Administration is committed to reining in college costs and reducing the burden... Independence of the United States of America the two hundred and thirty- eighth. (Presidential Sig.) [FR Doc...

 12. 77 FR 64947 - Amateur Service Rules

  Science.gov (United States)

  2012-10-24

  ... operator license may only transmit a CW emission using the international Morse code or phone emissions J3E... individual elements of an examination. * * * * * [FR Doc. 2012-26201 Filed 10-23-12; 8:45 am] BILLING CODE...

 13. 75 FR 4383 - Pesticide Products: Registration Applications

  Science.gov (United States)

  2010-01-27

  ..., Biopesticides and Pollution Prevention Division (7511P), Office of Pesticide Programs, Environmental Protection..., Biopesticides and Pollution Prevention Division, Office of Pesticide Programs. [FR Doc. 2010-1582 Filed 1-26-10...

 14. 76 FR 5805 - Pesticide Products; Registration Applications

  Science.gov (United States)

  2011-02-02

  ... File symbol Susanne Cerrelli (703) 308-8077 Biopesticides and 70051-RNT, 70051-RNI. cerrelli.susanne..., Biopesticides Pollution Prevention Division, Office of Pesticide Programs. [FR Doc. 2011-2156 Filed 2-1-11; 8:45...

 15. 78 FR 31890 - Antidisruptive Practices Authority

  Science.gov (United States)

  2013-05-28

  ... orderly fashion in the time periods prior to and during the closing period.\\18\\ The Proposed Order also...) submitting or cancelling multiple bids or offers to create an appearance of false market depth. 76 FR at...

 16. Nuclear Data Sheets for 225Fr

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baglin, Coral M.

  2005-05-16

  Nuclear structure data pertaining to {sup 225}Fr have been evaluated, and incorporated into the ENSDF data file. This evaluation includes literature available by 16 May 2005 and supersedes the previous publication for {sup 225}Fr (Y.A. Akovali, ''Nuclear Data Sheets 60, 617 (1990)'', literature cutoff date 1 June 1989). Data have been incorporated from the following references: 1987Co19, 1997BuO3 and 2003AuO3.

 17. Unimodular mimetic F(R) inflation

  Science.gov (United States)

  Odintsov, S. D.; Oikonomou, V. K.

  2016-07-01

  We propose the unimodular-mimetic F(R) gravity theory, to resolve cosmological constant problem and dark matter problem in a unified geometric manner. We demonstrate that such a theory naturally admits accelerating universe evolution. Furthermore, we construct unimodular-mimetic F(R) inflationary cosmological scenarios compatible with the Planck and BICEP2/Keck-Array observational data. We also address the graceful exit issue, which is guaranteed by the existence of unstable de Sitter vacua.

 18. Wormhole solutions in f(R) gravity satisfying energy conditions

  Science.gov (United States)

  Mazharimousavi, S. Habib; Halilsoy, M.

  2016-10-01

  Without reference to exotic sources construction of viable wormholes in Einstein’s general relativity remained ever a myth. With the advent of modified theories, however, specifically the f(R) theory, new hopes arose for the possibility of such objects. From this token, we construct traversable wormholes in f(R) theory supported by a fluid source which respects at least the weak energy conditions. We provide an example (Example 1) of asymptotically flat wormhole in f(R) gravity without ghosts.

 19. 76 FR 12271 - Human Reliability Program: Identification of Reviewing Official

  Science.gov (United States)

  2011-03-07

  ... federalism implications. Agencies are required to examine the constitutional and statutory authority...) of Executive Order 12988, ``Civil Justice Reform'' (61 FR 4729, February 7, 1996), imposes on Federal...

 20. Fast Fr\\'echet Distance Between Curves With Long Edges

  OpenAIRE

  Gudmundsson, Joachim; Mirzanezhad, Majid; Mohades, Ali; Wenk, Carola

  2017-01-01

  Computing Fr\\'echet distance between two curves takes roughly quadratic time. In this paper, we show that for curves with long edges the Fr\\'echet distance computations become easier. Let $P$ and $Q$ be two polygonal curves in $\\mathbb{R}^d$ with $n$ and $m$ vertices, respectively. We prove four main results for the case when all edges of both curves are long compared to the Fr\\'echet distance between them: (1) a linear-time algorithm for deciding the Fr\\'echet distance between two curves, (2...

 1. 75 FR 13066 - Hazardous Waste Technical Corrections and Clarifications Rule

  Science.gov (United States)

  2010-03-18

  ... requirements, Water pollution control, Water supply. Dated: March 10, 2010. Lisa P. Jackson, Administrator. [FR... containers, Reporting and recordkeeping requirements, Security measures, Surety bonds, Water supply. 40 CFR...

 2. f(R) gravity solutions for evolving wormholes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bhattacharya, Subhra [Presidency University, Department of Mathematics, Kolkata (India); Chakraborty, Subenoy [Jadavpur University, Department of Mathematics, Kolkata (India)

  2017-08-15

  The scalar-tensor f(R) theory of gravity is considered in the framework of a simple inhomogeneous space-time model. In this research we use the reconstruction technique to look for possible evolving wormhole solutions within viable f(R) gravity formalism. These f(R) models are then constrained so that they are consistent with existing experimental data. Energy conditions related to the matter threading the wormhole are analyzed graphically and are in general found to obey the null energy conditions (NEC) in regions around the throat, while in the limit f(R) = R, NEC can be violated at large in regions around the throat. (orig.)

 3. 78 FR 45135 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; Ohio; Redesignation of the Dayton...

  Science.gov (United States)

  2013-07-26

  ... requirements of subpart 4. See ``Determination of Attainment for Coso Junction Nonattainment Area,'' (75 FR 27944, May 19, 2010). See also Coso Junction proposed PM 10 redesignation, (75 FR 36023, 36027, June 24...

 4. 78 FR 20856 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; Indiana; Redesignation of the...

  Science.gov (United States)

  2013-04-08

  ... of subpart 4. See ``Determination of Attainment for Coso Junction Nonattainment Area,'' (75 FR 27944, May 19, 2010). See also Coso Junction proposed PM 10 redesignation, (75 FR 36023, 36027, June 24, 2010...

 5. 78 FR 40655 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; West Virginia; Redesignation of...

  Science.gov (United States)

  2013-07-08

  ... of subpart 4. See ``Determination of Attainment for Coso Junction Nonattainment Area,'' (75 FR 27944, May 19, 2010). See also Coso Junction proposed PM 10 redesignation, (75 FR 36023, 36027, June 24, 2010...

 6. 78 FR 38247 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; Ohio; Redesignation of the Ohio...

  Science.gov (United States)

  2013-06-26

  ... requirements of subpart 4. See ``Determination of Attainment for Coso Junction Nonattainment Area,'' (75 FR 27944, May 19, 2010). See also Coso Junction proposed PM 10 redesignation, (75 FR 36023, 36027, June 24...

 7. 78 FR 41752 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; Ohio; Redesignation of the Ohio...

  Science.gov (United States)

  2013-07-11

  ... requirements of subpart 4. See ``Determination of Attainment for Coso Junction Nonattainment Area,'' (75 FR 27944, May 19, 2010). See also Coso Junction proposed PM 10 redesignation, (75 FR 36023, 36027, June 24...

 8. 78 FR 38256 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; Ohio; Redesignation of the Ohio...

  Science.gov (United States)

  2013-06-26

  .... See ``Determination of Attainment for Coso Junction Nonattainment Area,'' (75 FR 27944, May 19, 2010). See also Coso Junction proposed PM 10 redesignation, (75 FR 36023, 36027, June 24, 2010); Proposed and...

 9. 78 FR 41735 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; Indiana; Redesignation of the...

  Science.gov (United States)

  2013-07-11

  ... requirements of subpart 4. See ``Determination of Attainment for Coso Junction Nonattainment Area,'' (75 FR 27944, May 19, 2010). See also Coso Junction proposed PM 10 redesignation, (75 FR 36023, 36027, June 24...

 10. 78 FR 39654 - Approval, and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; Michigan; Redesignation of the...

  Science.gov (United States)

  2013-07-02

  .... See ``Determination of Attainment for Coso Junction Nonattainment Area,'' (75 FR 27944, May 19, 2010). See also Coso Junction proposed PM 10 redesignation, (75 FR 36023, 36027, June 24, 2010); Proposed and...

 11. 78 FR 38648 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; State of New Jersey; Redesignation...

  Science.gov (United States)

  2013-06-27

  .... See ``Determination of Attainment for Coso Junction Nonattainment Area,'' (75 FR 27944, May 19, 2010). See also Coso Junction proposed PM 10 redesignation, (75 FR 36023, 36027, June 24, 2010); Proposed and...

 12. 76 FR 64017 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; South Carolina; Update to...

  Science.gov (United States)

  2011-10-17

  .... Part R Manufacture of 2/25/1983 10/31/1983 48 FR 50078 Pneumatic Rubber Tires. * * * * * * * Part T... FR 68767 * * * * * * * Standard No. 4 Emissions From Process Industries. * * * * * * * Section IX...

 13. 76 FR 33305 - Public Information Collection Requirements Submitted to the Office of Management and Budget (OMB...

  Science.gov (United States)

  2011-06-08

  ... FR Doc. 2011-13458 of June 1, 2011 (76 FR 31613), page 31614, in the third column, in between the first and second paragraphs, the language is corrected to read as follows: To obtain copies of the...

 14. FR Cnc revisited: photometry, polarimetry and spectroscopy

  Science.gov (United States)

  Golovin, A.; Gálvez-Ortiz, M. C.; Hernán-Obispo, M.; Andreev, M.; Barnes, J. R.; Montes, D.; Pavlenko, E.; Pandey, J. C.; Martínez-Arnáiz, R.; Medhi, B. J.; Parihar, P. S.; Henden, A.; Sergeev, A.; Zaitsev, S. V.; Karpov, N.

  2012-03-01

  This paper is part of a multiwavelength study aimed at using complementary photometric, polarimetric and spectroscopic data to achieve an understanding of the activity process in late-type stars. Here, we present the study of FR Cnc, a young, active and spotted star. We performed analysis of All Sky Automated Survey 3 (ASAS-3) data for the years 2002-08 and amended the value of the rotational period to be 0.826518 d. The amplitude of photometric variations decreased abruptly in the year 2005, while the mean brightness remained the same, which was interpreted as a quick redistribution of spots. BVRC and IC broad-band photometric calibration was performed for 166 stars in FR Cnc vicinity. The photometry at Terskol Observatory shows two brightening episodes, one of which occurred at the same phase as the flare of 2006 November 23. Polarimetric BVR observations indicate the probable presence of a supplementary source of polarization. We monitored FR Cnc spectroscopically during the years 2004-08. We concluded that the radial velocity changes cannot be explained by the binary nature of FR Cnc. We determined the spectral type of FR Cnc as K7V. Calculated galactic space-velocity components (U, V, W) indicate that FR Cnc belongs to the young disc population and might also belong to the IC 2391 moving group. Based on Li Iλ6707.8 measurement, we estimated the age of FR Cnc to be between 10 and 120 Myr. Doppler tomography was applied to create a starspot image of FR Cnc. We optimized the goodness of fit to the deconvolved profiles for axial inclination, equivalent width and v sin i, finding v sin i=46.2 km s-1 and i= 55°. We also generated a synthetic V-band light curve based on Doppler imaging that makes simultaneous use of spectroscopic and photometric data. This synthetic light curve displays the same morphology and amplitude as the observed one. The starspot distribution of FR Cnc is also of interest since it is one of the latest spectral types to have been imaged. No

 15. 78 FR 69753 - Agency Information Collection Activities; Notice of Office of Management and Budget Approval of...

  Science.gov (United States)

  2013-11-21

  ... Amendments to 78 FR 6855 3170-0025 04/11/13 the Real Estate Settlement Procedures Act (Regulation X)--12 CFR... for Higher-Risk Mortgage Loans 78 FR 10367 3170-0026 04/18/13 Amendment (Regulation Z)--12 CFR part... Credit Opportunity Act (Regulation 78 FR 7215 3170-0013 04/10/13 B)--12 CFR 1002. Electronic Fund...

 16. 75 FR 58305 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; Indiana; Revised Format for...

  Science.gov (United States)

  2010-09-24

  ... monoxide, Hydrocarbons, Incorporation by reference, Intergovernmental relations, Lead, Nitrogen dioxide... 60735 Sec. 6. 7/31/2009 11/20/2009, 74 FR 60197 Sec. 3. 1-2 Definitions 9/26/1980 11/5/1981, 46 FR 54943.../2009, 74 FR 52891.... Paragraph (c). and Marion Cos. 2009 Chicago Hydrocarbon Control Strategy..... 8...

 17. 78 FR 56633 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; New York; Determination of Clean...

  Science.gov (United States)

  2013-09-13

  ... standard in Coso Junction, California), and 75 FR 6571 (February 10, 2010) (the determination of attainment..., 2007) (Miami, Arizona area); 75 FR 27944 (May 19, 2010) (Coso Junction, California area); and 76 FR... Coso Junction areas in California, make clear that the same reasoning applies to the PM 10 provisions...

 18. 77 FR 44544 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; Utah; Determination of Clean Data...

  Science.gov (United States)

  2012-07-30

  ... Coso Junction, California, and 75 FR 6571 (February 10, 2010), the determination of attainment of the 1..., 2007) (Miami, Arizona area); 75 FR 27944 (May 19, 2010) (Coso Junction, California area); and 76 FR... , e.g., for the San Joaquin Valley and Coso Junction areas in California, make clear that the same...

 19. 77 FR 67007 - Federal Reserve Bank Services Private Sector Adjustment Factor

  Science.gov (United States)

  2012-11-08

  ... target return on equity capital (ROE) is estimated based on the capital asset pricing model (CAPM... reviewing the PSAF methodology: (1) Providing a conceptually sound basis for efficient pricing in the market... target ROE.\\8\\ \\5\\ 74 FR 15481 (Apr. 6, 2009). \\6\\ 76 FR 64250 (Oct. 18, 2011). \\7\\ 74 FR at 15484. \\8...

 20. 78 FR 34120 - Endangered Species; Marine Mammals; Issuance of Permits

  Science.gov (United States)

  2013-06-06

  ..., 2012 October 22, 2012. 73893A A.C. Ranch 77 FR 46514; August 3, September 27, 2012. 2012. 75535A Dub...; August 3, September 27, 2012. 2012. 75592A Dub Wallace Ranch LLC..... 77 FR 46514; August 3, September 27...

 1. 76 FR 76730 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2011-12-08

  ... Information and Regulatory Affairs, Office of Management and Budget, New Executive Office Building, Room 10235..., maintenance, and purchase of services to provide information. Proposals To Approve Under OMB Delegated...: Automobile Finance Terms (FR 2005) and the Passenger Auto Contract Collection Trends (FR 2012). The Federal...

 2. 77 FR 41934 - Airworthiness Directives; The Boeing Company Airplanes

  Science.gov (United States)

  2012-07-17

  ... Previous NPRM (73 FR 32245, June 6, 2008) Japan Airlines (JAL) requested that we withdraw the previous NPRM... up of manufacturer representatives (typically maintenance, design, and safety engineering personnel... Regulatory Policies and Procedures (44 FR 11034, February 26, 1979), (3) Will not affect intrastate aviation...

 3. 76 FR 1409 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2011-01-10

  ... Accounting Service records notice T7332, Defense Debt Management System (February 19, 2009, 74 FR 7665). [FR... number and/ Regulatory Information Number (RIN) and title, by any of the following methods: Federal...: Federal Docket Management System Office, Room 3C843, 1160 Defense Pentagon, Washington, DC 20301-1160...

 4. 78 FR 14279 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2013-03-05

  ... Logistics Agency, ATTN: DGA, 8725 John J. Kingman Road, Suite 1644, Fort Belvoir, VA 22060-6221, or by phone... Fire and Emergency Services Program Records (May 7, 2010; 75 FR 25213) S600.30 System name: Safety, Health, Injury, and Accident Records (February 5, 2010; 75 FR 5997) Reason: DLA is currently using and...

 5. Rindler Type Acceleration in f(R) Gravity

  Science.gov (United States)

  Mazharimousavi, S. Habib; Halilsoy, M.

  2013-06-01

  By choosing a fluid source in f(R) gravity, defined by f(R) = R-12aξ ln|R|, where a (Rindler acceleration) and ξ are both constants, the field equations correctly yield the Rindler acceleration term in the metric. We identify domains in which the weak energy conditions (WEC) and the strong energy conditions (SEC) are satisfied.

 6. 76 FR 17026 - New Animal Drugs; Arsanilate Sodium; Sulfaethoxypyridazine

  Science.gov (United States)

  2011-03-28

  ... effective March 28, 2011. FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: George K. Haibel, Center for Veterinary Medicine... restriction to ``for sale by or on the order of a licensed veterinarian'' (33 FR 627 at 628, January 18, 1968... veterinarian'' (34 FR 20272, December 25, 1969). In a 1976 reorganization of certain food additive regulations...

 7. 77 FR 32881 - Supervised Securities Holding Company Registration

  Science.gov (United States)

  2012-06-04

  ...), The Report of Foreign Banking Organizations (FR Y-7), The Consolidated Financial Statements for Bank... Y-9ES), The Supplement to the Consolidated Financial Statements for Bank Holding Companies (FR Y-9CS... comprehensive consolidated supervision by a foreign regulator, a nonbank financial company supervised by the...

 8. 75 FR 81607 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2010-12-28

  .... Reporters: Financial and nonfinancial businesses (banknote equipment manufacturers, or global wholesale bank.... The FR 3054c would be a semi-annual survey to determine depository institutions' and Banknote... banknote handling equipment. The FR 3054d data collected from BEMs would be used as input for future...

 9. 77 FR 22840 - Petition for Waiver of Compliance

  Science.gov (United States)

  2012-04-17

  ... System by Light Rail and Conventional Equipment, 65 FR 42529 (July 10, 2000); see also Joint Statement of... Railroads and Light Rail Transit Systems, 65 FR 42626 (July 10, 2000).) Specifically, in April 2007, FRA... Pennsauken siding) along its River Line [[Page 22841

 10. 76 FR 65653 - New Source Performance Standards (NSPS) Review

  Science.gov (United States)

  2011-10-24

  ... Facilities... SSS 10/03/1988 (53FR38892) 02/12/1999 (64FR7467) Metal Coil Surface Coating......... TT 11/01... numerous years. For example, industries that rely on metal and mineral raw materials have tended to move...

 11. f(R) gravity and chameleon theories

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brax, Philippe; Bruck, Carsten van de; Davis, Anne-Christine; Shaw, Douglas J.

  2008-01-01

  We analyze f(R) modifications of Einstein's gravity as dark energy models in the light of their connection with chameleon theories. Formulated as scalar-tensor theories, the f(R) theories imply the existence of a strong coupling of the scalar field to matter. This would violate all experimental gravitational tests on deviations from Newton's law. Fortunately, the existence of a matter dependent mass and a thin-shell effect allows one to alleviate these constraints. The thin-shell condition also implies strong restrictions on the cosmological dynamics of the f(R) theories. As a consequence, we find that the equation of state of dark energy is constrained to be extremely close to -1 in the recent past. We also examine the potential effects of f(R) theories in the context of the Eoet-wash experiments. We show that the requirement of a thin shell for the test bodies is not enough to guarantee a null result on deviations from Newton's law. As long as dark energy accounts for a sizeable fraction of the total energy density of the Universe, the constraints that we deduce also forbid any measurable deviation of the dark energy equation of state from -1. All in all, we find that both cosmological and laboratory tests imply that f(R) models are almost coincident with a ΛCDM model at the background level.

 12. Spectroscopy of high spin states in sup(211,212,213)Fr

  International Nuclear Information System (INIS)

  Byrne, A.P.; Dracoulis, G.D.; Fahlander, C.; Hubel, H.; Poletti, A.R.; Stuchbery, A.E.; Gerl, J.; Davie, R.F.; Poletti, S.J.

  1985-08-01

  The level structures of 211 Fr, 212 Fr and 213 Fr have been observed to high spins, approx. 28(h/2π) (and excitation energies approx. 8 MeV) using a variety of gamma-ray spectroscopic techniques. The structure of these nuclides is discussed in terms of couplings of single particle states through empirical shell model calculations. Good agreement with experiment is obtained. In 212 Fr and 213 Fr core-excited configurations are required to explain the properties of the highest states. A number of long lived states were observed in each nucleus some of which decay by by enhanced E3 transitions. The E3 transition strengths are discussed

 13. The nuclear structure of $^{227}$Fr

  CERN Document Server

  Kurcewicz, W; Gulda, K; Aas, A J; Billowes, J; García-Borge, M J; Burke, D G; Butler, P A; Cocks, J F C; Fogelberg, B; Freeman, S J; Jones, G D; Hagebø, E; Hoff, P; Hønsi, J; Lindroth, A; Løvhøiden, G; Mach, H; Martínez, T; Naumann, R A; Nybø, K; Nyman, G H; Ravn, H L; Rubio, B; Simpson, J; Smith, A G; Smith, J F; Steffensen, K; Taín, J L; Tengblad, O; Thorsteinsen, T F

  1997-01-01

  The $\\gamma$-rays following the $\\beta^{-}$-decay of $^{227}$Rn have been investigated by means of $\\gamma$-ray singles and $\\gamma\\gamma$-coincidence measurements using an array of 12 Compton-suppressed Ge detectors. The fast timing $\\beta\\gamma\\gamma$(t) method has been used to measure six level lifetimes. Multipolarities of 32 transitions in $^{227}$Fr have been established by measuring conversion electrons with a mini--orange electron spectrometer. Most of the observed transitions have been placed in a level scheme comprising 38 excited states of $^{227}$Fr. The low-lying levels are interpreted in terms of seven rotational bands. The observed E1 strengths for two transitions connecting the K$^{\\pi}$=3/2 bands are consistent with the transitional character of $^{227}$Fr, and confirm the presence of octupole correlations in this nucleus.

 14. Multidimensional evaluation on FR cycle systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nakai, Ryodai; Fujii, Sumio; Takakuma, Katsuyuki; Katoh, Atsushi; Ono, Kiyoshi; Ohtaki, Akira; Shiotani, Hiroki

  2004-01-01

  This report explains some results of the multidimensional evaluation on various fast reactor cycle system concepts from an interim report of the 2nd phase of ''Feasibility Study on Commercialized FR Cycle System''. This method is designed to give more objective and more quantitative evaluations to clarify commercialized system candidate concepts. Here we brief current evaluation method from the five viewpoints of safety, economy, environment, resource and non-proliferation, with some trial evaluation results for some cycles consist of promising technologies in reactor, core and fuel, reprocessing and fuel manufacture. Moreover, we describe FR cycle deployment scenarios which describe advantages and disadvantages of the cycles from the viewpoints of uranium resource and radioactive waste based on long-term nuclear material mass flow analyses and advantages of the deployment of FR cycle itself from the viewpoints of the comparison with alternative power supplies as well as cost and benefit. (author)

 15. FRIICAT: A FIRST catalog of FR II radio galaxies

  Science.gov (United States)

  Capetti, A.; Massaro, F.; Baldi, R. D.

  2017-05-01

  Aims: We built a catalog of 122 FR II radio galaxies, called FRIICAT, selected from a published sample obtained by combining observations from the NVSS, FIRST, and SDSS surveys. The catalog includes sources with redshift ≤ 0.15, an edge-brightened radio morphology, and those with at least one of the emission peaks located at radius r larger than 30 kpc from the center of the host. Methods: The radio luminosity at 1.4 GHz of the FRIICAT sources covers the range L1.4 1039.5-1042.5erg s-1. The FRIICAT catalog has 90% of low and 10% of high excitation galaxies (LEGs and HEGs), respectively. The properties of these two classes are significantly different. The FRIICAT LEGs are mostly luminous (-20 ≳ Mr ≳ -24), red early-type galaxies with black hole masses in the range 108 ≲ MBH ≲ 109M⊙; they are essentially indistinguishable from the FR Is belonging to the FRICAT. The HEG FR IIs are associated with optically bluer and mid-IR redder hosts than the LEG FR IIs and to galaxies and black holes that are smaller, on average, by a factor 2. Results: FR IIs have a factor 3 higher average radio luminosity than FR Is. Nonetheless, most ( 90%) of the selected FR IIs have a radio power that is lower, by as much as a factor of 100, than the transition value between FR Is and FR IIs found in the 3C sample. The correspondence between the morphological classification of FR I and FR II and the separation in radio power disappears when including sources selected at low radio flux thresholds, which is in line with previous results. In conclusion, a radio source produced by a low power jet can be edge brightened or edge darkened, and the outcome is not related to differences in the optical properties of the host galaxy. Table 1 is only available at the CDS via anonymous ftp to http://cdsarc.u-strasbg.fr (http://130.79.128.5) or via http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/qcat?J/A+A/601/A81

 16. Frøavl af Chrysanthemum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Deleuran, Lise Christina; Boelt, Birte

  1998-01-01

  Chrysanthemum carinatum - okseøje og Chrysanthemum coronarium - urtechrysanthemum er som frø forholdsvis store eksportvarer i Danmark. Særligt urtechrysanthemum eksporteres til Fjernøsten, hvor bladene anvendes som grønsag. Frø af okseøje avles ofte i farveblandinger, bestående af blomster i gule......, hvide og røde nuancer. Hos urtechrysanthemum er blomsterne gule eller hvidgule. Denne Grøn Viden er en generel dyrkningsvejledning for Chrysanthemum, med speciel vægt på kvælstofniveauet til okseøje og fosfor/kalium niveauet til urtechrysanthemum...

 17. Fr\\'echet Distance Revisited and Extended

  OpenAIRE

  Har-Peled, Sariel; Raichel, Benjamin

  2012-01-01

  Given two simplicial complexes in R^d, and start and end vertices in each complex, we show how to compute curves (in each complex) between these vertices, such that the Fr\\'echet distance between these curves is minimized. As a polygonal curve is a complex, this generalizes the regular notion of weak Fr\\'echet distance between curves. We also generalize the algorithm to handle an input of k simplicial complexes. Using this new algorithm we can solve a slew of new problems, from computing a me...

 18. 78 FR 8185 - Endangered and Threatened Wildlife and Plants; Initiation of 5-Year Status Reviews of 44 Species...

  Science.gov (United States)

  2013-02-05

  .... 04/1994. Haha Cyanea Endangered U.S.A (HI)....... 59 FR 10305; 03/ hamatiflora ssp. 04/1994. carlsonii. Haha Cyanea shipmanii. Endangered U.S.A (HI)....... 59 FR 10305; 03/ 04/1994. Asplenium-leaved...

 19. Fifty shades of grey : variability in metric-based assessment of surface waters using macroinvertebrates

  NARCIS (Netherlands)

  Keizer-Vlek, H.E.

  2014-01-01

  Biologische beoordeling van oppervlaktewateren wordt vaak gebaseerd op gegevens over de aanwezige macrofaunagemeenschap. In de huidige situatie ontbreekt echter inzicht in de betrouwbaarheid en precisie van gegevens die voortkomen uit biologische monitoring. Het belangrijkste doel van dit

 20. Genotypische diversiteit en rhizosfeerkolonisatie van DAPG-producerende Pseudomonas spp.

  NARCIS (Netherlands)

  Bergsma-Vlami, M.

  2009-01-01

  Het antibioticum 2,4-diacetylphloroglucinol (DAPG) speelt een belangrijke rol in biologische bestrijding van verschillende plantenpathogenen door fluorescerende Pseudomonas-soorten. DAPG-producerende Pseudomonas-stammen zijn effectief in biologische bestrijding, maar hun saprofytisch vermogen is

 1. Forekomst af visnesyge og andre svampesygdomme i spinat til frø med fokus på infektion af henholdsvis jord og frø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Merete Halkjær; Deleuran, Lise Christina

  2012-01-01

  V. dahliae i frøpartier er forøget de senere år. I Holland blev der i 1973 påvist V. dahliae i 20 ud af 34 testede frøpartier. I amerikanske undersøgelser blev der i 2003 påvist V. dahliae i 57 ud af 62 partier. Denne høje infektionsgrad bekræfter behovet for øget kontrol af frøpartier. Ved AU....... dahliae. I samme forsøg undersøges forskellige frø og jordbehandlinger, som potentielle mulige metoder til reduktion af smittetrykket i jorden og på frøet. I 2009 blev der observeret en reduktion i infektionsniveauet af V. dahliae på det høstede frø, når de anvendte stamfrø var behandlet med Thiram....

 2. 75 FR 71726 - Endangered and Threatened Wildlife and Plants; 5-Year Status Reviews of 58 Species in Washington...

  Science.gov (United States)

  2010-11-24

  ...).... 59 FR 14482; 3/28/1994. (=Rollandia) crispa. Haha Cyanea Endangered U.S.A. (HI).... 61 FR 53089; 10/10/1996. acuminata. Haha Cyanea Endangered U.S.A. (HI).... 61 FR 53089; 10/10/1996. koolauensis. Pu...

 3. 77 FR 13248 - Endangered and Threatened Wildlife and Plants; 5-Year Status Reviews of 46 Species in Idaho...

  Science.gov (United States)

  2012-03-06

  ... Cenchrus Endangered........ U.S.A. (HI)....... 61 FR 53123; 10/10/ agrimonioides. 1996. Haha Cyanea dunbarii... Endangered........ U.S.A. (HI)....... 61 FR 53137; 10/10/ 1996. Haha Cyanea hamatiflora Endangered........ U.S.A. (HI)....... 64 FR 48323; 9/3/ ssp. hamatiflora. 1999. Haha Cyanea lobata...

 4. 76 FR 41698 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; New Mexico; Section 110(a)(2...

  Science.gov (United States)

  2011-07-15

  .../1997, 62 FR 50514 Equipment. Part 12 Cement Kilns......... 11/30/1995 9/26/1997, 62 FR 50514 Part 13...- Particulate Matter. Part 20 Lime Manufacturing 11/30/1995 9/26/1997, 62 FR 50514 Plants-Particulate Matter...

 5. f(R) gravity cosmology in scalar degree of freedom

  International Nuclear Information System (INIS)

  Goswami, Umananda Dev; Deka, Kabita

  2014-01-01

  The models of f(R) gravity belong to an important class of modified gravity models where the late time cosmic accelerated expansion is considered as the manifestation of the large scale modification of the force of gravity. f(R) gravity models can be expressed in terms of a scalar degree of freedom by explicit redefinition of model's variable. Here we report about the study of the features of cosmological parameters and hence the cosmological evolution using the scalar degree of freedom of the f(R) = ξR n gravity model in the Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW) background

 6. 76 FR 71026 - Proposed Settlement Agreement

  Science.gov (United States)

  2011-11-16

  ... Rule, EPA proposed but did not finalize Subpart II ``Industrial Wastewater Treatment'' of the 2009 Rule... of Greenhouse Gases from Magnesium Production, Underground Coal Mines, Industrial Wastewater Treatment, and Industrial Waste Landfills'', published at 75 FR 39,736 (July 12, 2010). Under the terms of...

 7. 78 FR 17868 - Noncompensatory Partnership Options; Correction

  Science.gov (United States)

  2013-03-25

  ... 35. * * * (ii) * * * K L M Tax Book Tax Book Tax Book Initial capital account $10,000 $10,000 $10,000..., 2013 (78 FR 7997) relating to the tax treatment of noncompensatory options and convertible instruments... clarification. List of Subjects in 26 CFR Part 1 Income taxes, Reporting and recordkeeping requirements...

 8. 77 FR 27007 - Inland Waterways Navigation Regulations

  Science.gov (United States)

  2012-05-08

  ... inches, suitable for copying and electronic filing. If you submit them by mail and would like to know... to limit wake damage to vessels and shore structures (see 60 FR 35701-01). Because the Detroit River... that limiting speed south of the D33 stationary light is not necessary to prevent wake damage or to...

 9. 76 FR 54196 - Sunshine Act Notice

  Science.gov (United States)

  2011-08-31

  ... COMMISSION ON CIVIL RIGHTS Sunshine Act Notice AGENCY: United States Commission on Civil Rights... Discovery Plan. IV. Management and Operations: Staff Director's report. Discussion of the 2013 Budget... business days before the scheduled date of the meeting. Kimberly A. Tolhurst, Senior Attorney-Advisor. [FR...

 10. 78 FR 48334 - Advisory Committees (RRR)

  Science.gov (United States)

  2013-08-08

  ... Advisory Committee Act of 1972 (FACA) (Pub. L. 92-463; 5 U.S.C. App. 2). The FACA formalizes a process for... Order 1120.3B (Sept. 23, 1993). \\7\\ Exec. Order No. 12,024 (Dec. 1, 1977). The Reorganization Plan of... National Highway Safety Board (NHSB); 36 FR 431 (January 13, 1971) (updating part 95 to reflect the...

 11. 75 FR 41551 - Meetings of Humanities Panel

  Science.gov (United States)

  2010-07-16

  ...., Washington, DC 20506. FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Michael P. McDonald, Advisory Committee Management... applications for Ancient and Classical Studies in Fellowships, submitted to the Division of Research Programs..., Advisory Committee, Management Officer. [FR Doc. 2010-17408 Filed 7-15-10; 8:45 am] BILLING CODE 7536-01-P ...

 12. 76 FR 79057 - Appliance Labeling Rule

  Science.gov (United States)

  2011-12-21

  ... separate Federal Register Notices involving: (1) Light bulbs (75 FR 41696 (July 19, 2010)), and (2... light bulbs amendments will not become effective until January 1, 2012.\\1\\ As a result, two amendatory instructions in the earlier light bulb notice are not consistent with the Rule's current language as amended by...

 13. 76 FR 28675 - Spirotetramat; Pesticide Tolerances

  Science.gov (United States)

  2011-05-18

  ... in the 2-generation reproduction study. iv. There are no residual uncertainties identified in the... byproducts of hog and poultry, and revise the tolerances on meat byproducts of cattle, goat, horse, and sheep... byproducts 0.02 Sheep, fat 0.02 Sheep, meat 0.02 Sheep, meat byproducts 0.20 * * * * * [FR Doc. 2011-11937...

 14. 75 FR 81832 - Technical Service Provider Assistance

  Science.gov (United States)

  2010-12-29

  ... DEPARTMENT OF AGRICULTURE Natural Resources Conservation Service 7 CFR Part 652 Technical Service... as of Jan. 1, 2010, on page 565, in Sec. 652.2, the first definition for ``Technical service'' is removed. [FR Doc. 2010-32945 Filed 12-28-10; 8:45 am] BILLING CODE 1505-01-D ...

 15. 76 FR 63325 - National Indian Gaming Commission

  Science.gov (United States)

  2011-10-12

  ...-63326] [FR Doc No: 2011-25932] DEPARTMENT OF THE INTERIOR National Indian Gaming Commission AGENCY: National Indian Gaming Commission. ACTION: Notice of no action. SUMMARY: On November 18, 2010, the National Indian Gaming Commission (NIGC) issued a Notice of Inquiry and Notice of Consultation advising the public...

 16. 78 FR 69086 - Sunshine Act Meeting

  Science.gov (United States)

  2013-11-18

  ... FEDERAL ELECTION COMMISSION Sunshine Act Meeting AGENCY: Federal Election Commission. Federal Register CITATION OF PREVIOUS ANNOUNCMENT: 78 FR 68444 (November 14, 2013) DATE AND TIME: Tuesday, November... proceedings or arbitration. Information the premature disclosure of which would be likely to have a...

 17. 77 FR 45285 - Definition of Troubled Condition

  Science.gov (United States)

  2012-07-31

  .... You may inspect paper copies of comments in NCUA's law library at 1775 Duke Street, Alexandria... Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act, Public Law 101-73, 103 Stat. 183 (1989), amended the Federal...'' for corporate credit unions in order to conform to the Corporate Risk Information System (CRIS). 64 FR...

 18. 75 FR 4006 - Emergency Restoration Plan (ERP)

  Science.gov (United States)

  2010-01-26

  ... CFR Part 1730 RIN 0572-ZA00 Emergency Restoration Plan (ERP) AGENCY: Rural Utilities Service, USDA... October 12, 2004, at 69 FR 60541 requiring all borrowers to maintain an Emergency Response Plan (ERP) that... major natural or manmade disaster or other causes. This ERP requirement was not entirely new to the...

 19. 75 FR 63033 - Leif Erikson Day, 2010

  Science.gov (United States)

  2010-10-13

  ... Erikson Day in honor of the first European known to set foot on North American soil more than a millennium.... (Presidential Sig.) [FR Doc. 2010-25967 Filed 10-12-10; 11:15 am] Billing code 3195-W1-P ...

 20. 76 FR 40229 - Psychiatric Evaluation and Treatment

  Science.gov (United States)

  2011-07-08

  ... the proposed rule published on June 16, 2008 (73 FR 33957), with minor changes for clarity. Executive... psychiatric medications. 549.43 Transfer for psychiatric or psychological examination. 549.44 Voluntary... this subpart. Sec. 549.43 Transfer for psychiatric or psychological examination. The Bureau may...

 1. 76 FR 53903 - Delegation of Authorities

  Science.gov (United States)

  2011-08-30

  ... DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Delegation of Authorities Notice is hereby given that I... the Affordable Care Act, including Title XXVII of the Public Health Service Act insofar as such parts... Delegations of Authority, last published at 55 FR 9363 (March 13, 1990). Title I--Quality, Affordable Health...

 2. 77 FR 39724 - Land Acquisitions: 19 Pueblos

  Science.gov (United States)

  2012-07-05

  ...] [FR Doc No: 2012-16412] DEPARTMENT OF THE INTERIOR Bureau of Indian Affairs Land Acquisitions: 19... acquisition is mandatory under 25 U.S.C. 2216(c); Title I-- Albuquerque Indian School Act, Public Law 110-453... Affairs that this is a mandatory acquisition is final for the Department and can only be appealed to the...

 3. 75 FR 78675 - Sunshine Act Notice

  Science.gov (United States)

  2010-12-16

  ... business meeting to be held on Friday, December 17, 2010 at the Commission's headquarters. On December 13, 2010 (75 FR 77613), the Commission submitted an amended announcement of the same business meeting to be... projects. Cy Pres. Disparate Impact in School Discipline Policies. Gender and the Wage Gap. Title IX--Sex...

 4. 77 FR 34783 - Highly Pathogenic Avian Influenza

  Science.gov (United States)

  2012-06-12

  ... Avian Influenza AGENCY: Animal and Plant Health Inspection Service, USDA. ACTION: Interim rule... importation of bird and poultry products from regions where any subtype of highly pathogenic avian influenza... avian influenza (HPAI). On January 24, 2011, we published in the Federal Register (76 FR 4046-4056...

 5. 75 FR 75187 - Sunshine Act Meeting

  Science.gov (United States)

  2010-12-02

  ... SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Sunshine Act Meeting Notice is hereby given, pursuant to the provisions of the Government in the Sunshine Act, Public Law 94-409, that the Securities and Exchange.... Elizabeth M. Murphy, Secretary. [FR Doc. 2010-30407 Filed 11-30-10; 4:15 pm] BILLING CODE 8011-01-P ...

 6. 75 FR 16579 - Electronic Fund Transfers

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... consumer as a gift. In addition, gift cards can be received through a loyalty, award, or promotional... visit the store or for customer retention purposes, such as through a frequent buyer program. Merchants... gift card or gift certificate and loyalty, award, and promotional gift cards. \\7\\ 74 FR 60986 (Nov. 20...

 7. 77 FR 16484 - Annual Stress Test

  Science.gov (United States)

  2012-03-21

  ... public comment to implement the requirements in Section 165(i)(2) of the Dodd-Frank Wall Street Reform... to conduct annual stress tests. \\1\\ Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Public... your comments using only one method. \\2\\ See 77 FR 3166 (January 23, 2012). FOR FURTHER INFORMATION...

 8. 76 FR 6110 - Mine Safety Disclosure

  Science.gov (United States)

  2011-02-03

  ... the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. [Release No. 33-9164; 75 FR 80374... Exchange Commission, 100 F Street, NE., Washington, DC 20549-1090. All submissions should refer to File... process and review your comments more efficiently, please use only one method. The Commission will post...

 9. 76 FR 38143 - Proposed Agency Information Collection

  Science.gov (United States)

  2011-06-29

  ..., Solar Energy Technologies Program, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. [FR Doc. 2011-16307... DEPARTMENT OF ENERGY Office of Energy Efficiency and Renewable Energy Proposed Agency Information Collection AGENCY: U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. ACTION...

 10. 77 FR 16894 - Financial Research Advisory Committee

  Science.gov (United States)

  2012-03-22

  .... Members will be selected by the Department from persons that are recognized experts in the fields of... authorities. Members should also have experience as a widely-recognized academic or research expert in a field..., DC 20220. Cyrus Amir-Mokri, Assistant Secretary for Financial Institutions. [FR Doc. 2012-6941 Filed...

 11. 78 FR 3041 - Proposed Collection; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2013-01-15

  ... marital relationships. The circumstances requiring an applicant to submit documentary evidence of marriage are prescribed in 20 CFR 219.30. In the absence of documentary evidence, the RRB needs to determine if..., Chief of Information Resources Management. [FR Doc. 2013-00613 Filed 1-14-13; 8:45 am] BILLING CODE 7905...

 12. 75 FR 26738 - Sunshine Act Meeting Notice

  Science.gov (United States)

  2010-05-12

  ... (``Cantor'') The Expendables domestic box office receipt futures contract could be used for risk management...] [FR Doc No: 2010-11395] COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION Sunshine Act Meeting Notice Agency Holding the Meeting: Commodity Futures Trading Commission. Date and Time: May 19, 2010 at 9:30 a.m. Place...

 13. 75 FR 80746 - Interpretation of Rest Requirements

  Science.gov (United States)

  2010-12-23

  ... methods: Federal eRulemaking Portal: Go to http://www.regulations.gov and follow the online instructions... Government Printing Office's Web page at http://www.gpoaccess.gov/fr/index.html . ] You can also get a copy....A.A., 291 F.3d 49 (DC Cir. 2002) (upholding the validity of the Whitlow Letter). See, e.g., Mar. 18...

 14. 78 FR 45168 - Acquisition Regulations: Export Control

  Science.gov (United States)

  2013-07-26

  ... DEPARTMENT OF ENERGY 48 CFR Parts 925, 952 and 970 RIN 1991-AB99 Acquisition Regulations: Export... (78 FR 35195) to amend the Department of Energy Acquisition Regulation (DEAR) to add export control... ``DEAR: Export Control and RIN 1991-AB99,'' by any of the following methods: Federal eRulemaking Portal...

 15. 76 FR 37291 - Representation Case Procedures

  Science.gov (United States)

  2011-06-27

  ... BOARD 29 CFR Parts 101, 102, 103 RIN 3142-AAO8 Representation Case Procedures AGENCY: National Labor... amendments to the Board's rules governing representation case procedures, published at 76 FR 15307 (June 22, 2011) and make other proposals for improving representation case procedures. DATES: The meeting will be...

 16. 77 FR 10782 - Proposed Collection; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2012-02-23

  ... NATIONAL FOUNDATION ON THE ARTS AND HUMANITIES Proposed Collection; Comment Request AGENCY: National Endowment for the Humanities, National Foundation on the Arts and Humanities. ACTION: Notice.... Carole M. Watson, Deputy Chairman, National Endowment for the Humanities. [FR Doc. 2012-4255 Filed 2-22...

 17. 76 FR 6498 - Proposed Collection; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2011-02-04

  ... NATIONAL FOUNDATION ON THE ARTS AND HUMANITIES Proposed Collection; Comment Request AGENCY: National Endowment for the Humanities. ACTION: Notice. SUMMARY: The National Endowment for the Humanities... public record. Carole Watson, Deputy Chairman. [FR Doc. 2011-2517 Filed 2-3-11; 8:45 am] BILLING CODE...

 18. 77 FR 17034 - Procurement List; Addition

  Science.gov (United States)

  2012-03-23

  ...: Base Supply Center, National Maritime Intelligence Center/Office of Naval Intelligence, 4251 Suitland... Activity: Dept. of the Navy, Office Of Naval Intelligence, Washington, DC. Barry S. Lineback, Director, Business Operations. [FR Doc. 2012-7006 Filed 3-22-12; 8:45 am] BILLING CODE 6353-01-P ...

 19. 78 FR 38227 - Connect America Fund

  Science.gov (United States)

  2013-06-26

  ... released the USF/ICC Transformation Order, 76 FR 73830, November 29, 2011, which comprehensively reformed... the USF/ICC Transformation Order, however, only a subset of unserved locations was originally eligible... served from a copper-fed digital subscriber line access multiplexer (DSLAM) and are shown on the National...

 20. 77 FR 66149 - Retirement of FASTforward Technology

  Science.gov (United States)

  2012-11-02

  ... FASTforward Technology AGENCY: Postal Service TM . ACTION: Final rule. SUMMARY: The Postal Service will revise... terminate the use of FASTforward TM technology as a Move Update option for commercial First-Class Mail... proposed rule in the Federal Register (77 FR 53830) to retire FASTforward technology. We received no formal...

 1. 76 FR 18348 - Required Scale Tests

  Science.gov (United States)

  2011-04-04

  ... Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration 9 CFR Part 201 RIN 0580-AB10 Required Scale... Register on January 20, 2011 (76 FR 3485), defining required scale tests. That document incorrectly defined... read as follows: Sec. 201.72 Scales; testing of. (a) * * * Except that if scales are used on a limited...

 2. 78 FR 16753 - Service Delivery Plan; Correction

  Science.gov (United States)

  2013-03-18

  ... SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION [Docket No. SSA-2012-0048] Service Delivery Plan; Correction AGENCY: Social Security Administration. ACTION: Notice; request for comments; Correction. SUMMARY: The Social Security Administration published a document in the Federal Register of March 12, 2013, in FR Doc. 2013...

 3. 78 FR 55635 - Prometryn; Pesticide Tolerances

  Science.gov (United States)

  2013-09-11

  ... neurotoxicity in the subchronic study. In the immunotoxicity study, there was a decreased humoral response in... Register of December 18, 2009 (74 FR 67104) (FRL-8801-8), immunotoxicity (OCSPP Guideline 870.7800) and... endpoints selected for assessing the dietary risks of concern. In the immunotoxicity study, although there...

 4. 78 FR 73504 - Procurement List; Proposed Additions

  Science.gov (United States)

  2013-12-06

  ... Logistics Support Detachment, Undisclosed Location*, Ft. Belvoir, VA. NPA: MVLE, Inc., Springfield, VA. Contracting Activity: Directorate of Contracting Procurement Logistics Support Detachment, Fort Belvoir, VA.... Lineback, Director, Business Operations. [FR Doc. 2013-29139 Filed 12-5-13; 8:45 am] BILLING CODE 6353-01-P ...

 5. 78 FR 68480 - National Science Board

  Science.gov (United States)

  2013-11-14

  ... business, as follows: Date and Time: Monday, November 18, 2013 at 11:00 a.m. EST. Subject Matter: Consideration of nominations for honorary awards. Status: Closed. This meeting will be held by teleconference... 22230. Telephone: (703) 292-7000. Ann Bushmiller, NSB Senior Legal Counsel. [FR Doc. 2013-27199 Filed 11...

 6. 76 FR 12412 - Release of Waybill Data

  Science.gov (United States)

  2011-03-07

  ...-TFGen 01 01 (WB11-021), for permission to use certain data from the Board's 2008 and 2009 Carload... should file their objections with the Director of the Board's Office of Economics within 14 calendar days.... Contact: Scott Decker, (202) 245-0330. Andrea Pope-Matheson, Clearance Clerk. [FR Doc. 2011-5015 Filed 3-4...

 7. 76 FR 9073 - Release of Waybill Data

  Science.gov (United States)

  2011-02-16

  ... (WB461-17--01/25/ 11) for permission to use certain data from the Board's 1999 through 2009 Carload... should file their objections with the Director of the Board's Office of Economics within 14 calendar days.... Contact: Scott Decker, (202) 245-0330. Andrea Pope-Matheson, Clearance Clerk. [FR Doc. 2011-3411 Filed 2...

 8. 76 FR 2192 - Release of Waybill Data

  Science.gov (United States)

  2011-01-12

  .../20/10) for permission to use certain data from the Board's 2009 Carload Waybill Sample. A copy of... objections with the Director of the Board's Office of Economics within 14 calendar days of the date of this...) 245-0330 Andrea Pope-Matheson, Clearance Clerk. [FR Doc. 2011-450 Filed 1-11-11; 8:45 am] BILLING CODE...

 9. 78 FR 41183 - Federal Aviation Administration

  Science.gov (United States)

  2013-07-09

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Aviation Administration Meeting: RTCA Program Management Committee AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), U.S. Department of Transportation (DOT). ACTION... Operations Group, Federal Aviation Administration. [FR Doc. 2013-16464 Filed 7-8-13; 8:45 am] BILLING CODE...

 10. 78 FR 69133 - Drug Enforcement Administration

  Science.gov (United States)

  2013-11-18

  ... DEPARTMENT OF JUSTICE Drug Enforcement Administration Manufacturer of Controlled Substances..., California 94085, made application by renewal to the Drug Enforcement Administration (DEA) to be registered... Diversion Control, Drug Enforcement Administration. [FR Doc. 2013-27486 Filed 11-15-13; 8:45 am] BILLING...

 11. 77 FR 64837 - Federal Aviation Administration

  Science.gov (United States)

  2012-10-23

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Aviation Administration Fourth Meeting: RTCA Special Committee 227, Standards of Navigation Performance AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), U.S... Operations Group, Federal Aviation Administration. [FR Doc. 2012-26034 Filed 10-22-12; 8:45 am] BILLING CODE...

 12. Smaakvolle producten voor een betere afzet

  NARCIS (Netherlands)

  Verkerke, W.

  2009-01-01

  De biologische sector wil gezonde en lekkere producten leveren die op duurzame wijze zijn geproduceerd. Wetenschappelijk onderzoek naar smaak kan de biologische keten helpen om dit doel te bereiken. Welke mogelijkheden zijn er om de smaak van biologische producten te verbeteren? Hoe scheid je het

 13. Effective Dark Matter Halo Catalog in f(R) Gravity.

  Science.gov (United States)

  He, Jian-Hua; Hawken, Adam J; Li, Baojiu; Guzzo, Luigi

  2015-08-14

  We introduce the idea of an effective dark matter halo catalog in f(R) gravity, which is built using the effective density field. Using a suite of high resolution N-body simulations, we find that the dynamical properties of halos, such as the distribution of density, velocity dispersion, specific angular momentum and spin, in the effective catalog of f(R) gravity closely mimic those in the cold dark matter model with a cosmological constant (ΛCDM). Thus, when using effective halos, an f(R) model can be viewed as a ΛCDM model. This effective catalog therefore provides a convenient way for studying the baryonic physics, the galaxy halo occupation distribution and even semianalytical galaxy formation in f(R) cosmologies.

 14. 75 FR 67145 - Sunshine Notice: Board of Directors Meeting

  Science.gov (United States)

  2010-11-01

  ... public 10:15 a.m.) 1. Reports 2. Finance Project--Democratic Republic of Congo 3. Approval of September.... Connie M. Downs, Corporate Secretary, Overseas Private Investment Corporation. [FR Doc. 2010-27632 Filed...

 15. 78 FR 54669 - Exxon Valdez Oil Spill Public Advisory Committee

  Science.gov (United States)

  2013-09-05

  .... ADDRESSES: First floor conference room, Glenn Olds Hall, 4210 University Drive, Anchorage, Alaska. FOR... public. Willie R. Taylor, Director, Office of Environmental Policy and Compliance. [FR Doc. 2013-21569...

 16. New Flexible FR Polyurethane Foams for Energy Absorption Applications Project

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — Development of new polyurethane (PU) insulation foams through a non-toxic environmentally friendly composite approach. Target FR foams will exhibit high heat flow...

 17. 75 FR 25850 - Agency Information Collection Activities OMB Responses

  Science.gov (United States)

  2010-05-10

  ...; Mandatory Reporting of Greenhouse Gases (Proposed Rule for Injection and Geological Sequestration of Carbon..., 2010. John Moses, Director, Collections Strategies Division. [FR Doc. 2010-10999 Filed 5-7-10; 8:45 am...

 18. Clustering of galaxies with f(R) gravity

  Science.gov (United States)

  Capozziello, Salvatore; Faizal, Mir; Hameeda, Mir; Pourhassan, Behnam; Salzano, Vincenzo; Upadhyay, Sudhaker

  2018-02-01

  Based on thermodynamics, we discuss the galactic clustering of expanding Universe by assuming the gravitational interaction through the modified Newton's potential given by f(R) gravity. We compute the corrected N-particle partition function analytically. The corrected partition function leads to more exact equations of state of the system. By assuming that the system follows quasi-equilibrium, we derive the exact distribution function that exhibits the f(R) correction. Moreover, we evaluate the critical temperature and discuss the stability of the system. We observe the effects of correction of f(R) gravity on the power-law behaviour of particle-particle correlation function also. In order to check the feasibility of an f(R) gravity approach to the clustering of galaxies, we compare our results with an observational galaxy cluster catalogue.

 19. 77 FR 26008 - Ocean Transportation Intermediary License; Applicants

  Science.gov (United States)

  2012-05-02

  ... N, Suite G, Manalapan, NJ 07726, Officers: Rachel Micari, Manager (Qualifying Individual), Pavel... 27, 2012. Rachel E. Dickon, Assistant Secretary. [FR Doc. 2012-10604 Filed 5-1-12; 8:45 am] BILLING...

 20. 78 FR 67441 - Petition for Exemption; Summary of Petition Received

  Science.gov (United States)

  2013-11-12

  ... commercial experience requirements in applying for a pilot school certificate as an authorized instructor in an FAA approved part 141 airline transport pilot certification training program. [FR Doc. 2013-26979...

 1. 78 FR 60306 - Aquatic Nuisance Species Task Force Meeting

  Science.gov (United States)

  2013-10-01

  ... Snakehead and Lionfish Management Plans. Biocontrol Programs. National Invasive Species Awareness Week..., Assistant Director--Fish and Aquatic Conservation. [FR Doc. 2013-23907 Filed 9-30-13; 8:45 am] BILLING CODE...

 2. 77 FR 62231 - DOE/Advanced Scientific Computing Advisory Committee

  Science.gov (United States)

  2012-10-12

  ... Impact on Theory and Experiment (INCITE). Public Comment (10-minute rule). Public Participation: The... R. Butler, Acting Deputy Committee Management Officer. [FR Doc. 2012-25144 Filed 10-11-12; 8:45 am...

 3. 78 FR 6087 - Advanced Scientific Computing Advisory Committee

  Science.gov (United States)

  2013-01-29

  ... Theory and Experiment (INCITE) Public Comment (10-minute rule) Public Participation: The meeting is open.... Butler, Deputy Committee Management Officer. [FR Doc. 2013-01838 Filed 1-28-13; 8:45 am] BILLING CODE...

 4. 77 FR 50986 - Submission for OMB Review; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2012-08-23

  ... importance of U.S. coastal areas, the U.S. Congress passed the Coastal Zone Management Act of 1972 (CZMA), 16...: August 17, 2012. Gwellnar Banks, Management Analyst, Office of the Chief Information Officer. [FR Doc...

 5. 77 FR 63707 - General Pulaski Memorial Day, 2012

  Science.gov (United States)

  2012-10-16

  ... the courage and bravery he displayed in defense of his country's freedom.'' Though the soil he fought... America the two hundred and thirty-seventh. (Presidential Sig.) [FR Doc. 2012-25611 Filed 10-15-12; 11:15...

 6. 77 FR 54798 - Airworthiness Directives; The Boeing Company Airplanes

  Science.gov (United States)

  2012-09-06

  ... NPRM (76 FR 62667, October 11, 2011): Conflict With Aircraft Maintenance Manual (AMM) UPS also stated..., October 11, 2011) would put the UPS mechanics in an untenable situation. Mechanics following AMM...

 7. 76 FR 56304 - Hazardous Materials: Minor Editorial Corrections and Clarifications

  Science.gov (United States)

  2011-09-13

  ... Number RSPA-2002-12064 (HM-232) [68 FR 14510], entitled ``Security Requirements for Offerors and...-617-770- 3000, http://www.nfpa.org : * * * * * * * * * * * * 0 20. In Sec. 171.16, paragraph (b)(1) is...

 8. 78 FR 56132 - Human Reliability Program: Technical Amendments

  Science.gov (United States)

  2013-09-12

  ... law or that have federalism implications. Agencies are required to examine the constitutional and...) of Executive Order 12988, ``Civil Justice Reform'' (61 FR 4729, February 7, 1996), imposes on Federal...

 9. 78 FR 52389 - Hearing Officer and Administrative Judge

  Science.gov (United States)

  2013-08-23

  ... required to examine the constitutional and statutory authority supporting any action that would limit the... promulgation of new regulations, section 3(a) of Executive Order 12988, ``Civil Justice Reform'' (61 FR 4729...

 10. 76 FR 10008 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2011-02-23

  ... Blood Donor Files (February 22, 1993, 58 FR 10227). Reason: Washington Headquarters Services (WHS... destroyed in accordance with NARA authorized records schedule (destroy when three years old). WHS no longer...

 11. 77 FR 66442 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2012-11-05

  ... Defense. DELETION: DWHS P48 Biographies of OSD, WHS, and JS Officials (August 23, 2004, 69 FR 51813). Reason: Based on a recent review of DWHS P48, Biographies of OSD, WHS, and JS Officials, it has been...

 12. 75 FR 58283 - National Hispanic-Serving Institutions Week, 2010

  Science.gov (United States)

  2010-09-23

  ... Administration has set a goal to have the highest proportion of college graduates in the world by 2020. Enhancing... Independence of the United States of America the two hundred and thirty-fifth. (Presidential Sig.) [FR Doc...

 13. 76 FR 54230 - Product Cancellation Order for Certain Pesticide Registrations

  Science.gov (United States)

  2011-08-31

  .... Johnson & Son Inc., 1525 Howe St., Racine, WI 53403. 7364 GLB Pool & Spa (An Arch Chemicals, Inc. Business.... Peter Caulkins, Acting Director, Pesticide Re-evaluation Division, Office of Pesticide Programs. [FR Doc...

 14. 76 FR 30881 - Federal and Indian Coal Valuation

  Science.gov (United States)

  2011-05-27

  ... primarily to the Federal Black Lung Excise Taxes, abandoned mine lands (AML) fees, state and local severance... to Federal Black Lung Excise Taxes, AML fees, state and local severance taxes (55 FR 35427, August 30...

 15. 76 FR 37069 - Procurement List; Proposed Additions and Deletion

  Science.gov (United States)

  2011-06-24

  ...-398-2682--8\\1/2\\ x 11 , Neon Green. NPA: Louisiana Association for the Blind, Shreveport, LA... Logistics Agency Troop Support, Philadelphia, PA. Barry S. Lineback, Director, Business Operations. [FR Doc...

 16. 78 FR 76190 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2013-12-16

  ... Pennington, Chief Financial Officer. [FR Doc. 2013-29769 Filed 12-13-13; 8:45 am] BILLING CODE 4910-06-P ... transportation pathways and the important role these sectors of transportation play in the overall national...

 17. 78 FR 77553 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2013-12-23

  ...-3520. Issued in Washington, DC, on December 3, 2013. Rebecca Pennington, Chief Financial Officer. [FR... role these sectors of transportation play in the overall national economy, FRA is requesting OMB to...

 18. 78 FR 37565 - Endangered Species; Issuance of Permits

  Science.gov (United States)

  2013-06-21

  ..., 2013. LP. 18, 2013. 93748A Surprise Spring 78 FR 4162; January February 27, 2013. Foundation. 18, 2013..., subject to the requirements of the Privacy Act and Freedom of Information Act, by any party who submits a...

 19. 78 FR 59316 - Rail Vehicles Access Advisory Committee Meetings

  Science.gov (United States)

  2013-09-26

  ... transportation vehicles that operate on fixed guideway systems (e.g., rapid rail, light rail, commuter rail... systems (e.g., rapid rail, light rail, commuter rail, intercity rail, and high speed rail). See 78 FR...

 20. 78 FR 62592 - 36(b)(1) Arms Sales Notification

  Science.gov (United States)

  2013-10-22

  ... equipment and support will not alter the basic military balance in the region. The principal contractor will... considered mature and available in other industrial nation's comparable performance thresholds. [FR Doc. 2013...

 1. Holographic dark energy and f(R) gravity

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aghamohammadi, A [Faculty of Science, Islamic Azad University of Sanandaj, Sanandaj (Iran, Islamic Republic of); Saaidi, Kh, E-mail: ksaaidi@uok.ac.ir, E-mail: agha35484@yahoo.com [Department of Physics, Faculty of Science, University of Kurdistan, Sanandaj (Iran, Islamic Republic of)

  2011-02-15

  We investigate the corresponding relation between f(R) gravity and holographic dark energy. We introduce a type of energy density from f(R) that has the same role as holographic dark energy. We obtain the differential equation that specifies the evolution of the introduced energy density parameter based on a varying gravitational constant. We discover the relation for the equation of state parameter for low redshifts that contains varying G correction.

 2. Possible antigravity regions in F(R) theory?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bamba, Kazuharu, E-mail: bamba@kmi.nagoya-u.ac.jp [Kobayashi-Maskawa Institute for the Origin of Particles and the Universe, Nagoya University, Nagoya 464-8602 (Japan); Nojiri, Shin' ichi, E-mail: nojiri@phys.nagoya-u.ac.jp [Kobayashi-Maskawa Institute for the Origin of Particles and the Universe, Nagoya University, Nagoya 464-8602 (Japan); Department of Physics, Nagoya University, Nagoya 464-8602 (Japan); Odintsov, Sergei D., E-mail: odintsov@ieec.uab.es [Department of Physics, Nagoya University, Nagoya 464-8602 (Japan); Instituciò Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), Barcelona (Spain); Institut de Ciencies de l' Espai (CSIC-IEEC), Campus UAB, Facultat de Ciencies, Torre C5-Par-2a pl, E-08193 Bellaterra (Barcelona) (Spain); Tomsk State Pedagogical University, Kievskaya Avenue, 60, 634061, Tomsk (Russian Federation); Sáez-Gómez, Diego, E-mail: diego.saezgomez@uct.ac.za [Astrophysics, Cosmology and Gravity Centre (ACGC) and Department of Mathematics and Applied Mathematics, University of Cape Town, Rondebosch 7701, Cape Town (South Africa); Fisika Teorikoaren eta Zientziaren Historia Saila, Zientzia eta Teknologia Fakultatea, Euskal Herriko Unibertsitatea, 644 Posta Kutxatila, 48080 Bilbao (Spain)

  2014-03-07

  We construct an F(R) gravity theory corresponding to the Weyl invariant two scalar field theory. We investigate whether such F(R) gravity can have the antigravity regions where the Weyl curvature invariant does not diverge at the Big Bang and Big Crunch singularities. It is revealed that the divergence cannot be evaded completely but can be much milder than that in the original Weyl invariant two scalar field theory.

 3. Possible antigravity regions in F(R) theory?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bamba, Kazuharu; Nojiri, Shin'ichi; Odintsov, Sergei D.; Sáez-Gómez, Diego

  2014-01-01

  We construct an F(R) gravity theory corresponding to the Weyl invariant two scalar field theory. We investigate whether such F(R) gravity can have the antigravity regions where the Weyl curvature invariant does not diverge at the Big Bang and Big Crunch singularities. It is revealed that the divergence cannot be evaded completely but can be much milder than that in the original Weyl invariant two scalar field theory.

 4. 75 FR 6112 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; Georgia: Update to Materials...

  Science.gov (United States)

  2010-02-08

  ... Environmental protection, Air pollution control, Carbon monoxide, Incorporation by reference, Intergovernmental... FR 46780 Coil Coating. 391-3-1-.02(2)(w) VOC Emissions from 1/9/91 10/13/92, 57 FR 46780 Paper... 20186 Cleaning. 391-3-1-.02(2)(gg) Kraft Pulp Mills.... 6/3/88 9/30/88, 53 FR 38290 391-3-1-.02(2)(hh...

 5. 78 FR 74012 - Approval and Promulgation of Implementation Plans; State of Oregon; Revised Format for Materials...

  Science.gov (United States)

  2013-12-10

  .... Requirements. Spray Paint 242-0700 Applicability...... 10/14/1999 1/22/2003, 68 FR 2891. 242-0710 Definitions........ 10/14/1999 1/22/2003, 68 FR 2891. 242-0720 Spray Paint 10/14/1999 1/22/2003, 68 FR Standards and 2891... Conditions. 2891. Neutral Sulfite Semi-Chemical (NSSC) Pulp Mills 234-0300 Applicability...... 10/14/1999 1...

 6. 78 FR 17108 - Approval and Promulgation of Implementation Plans; State of Washington; Revised Format for...

  Science.gov (United States)

  2013-03-20

  .../26/96 5/19/97, 62 FR 27204........ 493-200-030..... Spray Paint Standards & Exemptions 05/26/96 5/19... 27204........ and Use of Spray Paint. 493-200-050..... Recordkeeping & Reporting 05/26/96 5/19/97, 62 FR... Spray-Coating Operations 7/12/01 8/31/04, 69 FR 53007 9.20 Maintenance of Equipment 6/9/88 8/29/94, 59...

 7. 76 FR 73607 - Agency Information Collection Activities: Submission for OMB Review; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2011-11-29

  ... physical or virtual disruption of the operation of any critical infrastructure. DATES: Comments regarding.... Hoffman, Assistant Secretary of Energy, Office of Electricity Delivery and Energy Reliability. [FR Doc...

 8. 78 FR 62417 - Regulatory Capital Rules: Regulatory Capital, Implementation of Basel III, Capital Adequacy...

  Science.gov (United States)

  2013-10-22

  ... Capital, Implementation of Basel III, Capital Adequacy, Transition Provisions, Prompt Corrective Action..., 2013 (78 FR 55340), regarding Regulatory Capital Rules: Regulatory Capital, Implementation of Basel III...

 9. 75 FR 34201 - Meeting Notice-Federal Interagency Committee on Emergency Medical Services

  Science.gov (United States)

  2010-06-16

  ... House Conference Center, 726 Jackson Place, Washington, DC. FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Drew Dawson... 11, 2010. Jeffrey P. Michael, Associate Administrator for Research and Program Development. [FR Doc...

 10. 75 FR 12792 - National Register of Historic Places; Notification of Pending Nominations and Related Actions

  Science.gov (United States)

  2010-03-17

  ...., 209 & 301 W. Pierce, & 524 & 600 Huntington, Council Bluffs, 10000160 MASSACHUSETTS Franklin County... following resources: WEST VIRGINIA Jefferson County Beverley, 1 Burns Farm Rd., Charles Town, 87000486 [FR...

 11. 77 FR 66616 - Office of Federal High-Performance Green Buildings; Green Building Advisory Committee...

  Science.gov (United States)

  2012-11-06

  ... ( www.FMI.gov ). Knowledge Network. 30 minute public comment period for individuals pre- registered per... Associate Administrator, Office of Asset and Transportation Management, General Services Administration. [FR...

 12. 75 FR 26889 - Airworthiness Directives; Arrow Falcon Exporters, Inc. (previously Utah State University) et al...

  Science.gov (United States)

  2010-05-13

  ....; Southwest Florida Aviation International, Inc. (previously Jamie R. Hill and Southwest Florida Aviation..., 2010. Mark R. Schilling, Acting Manager, Rotorcraft Directorate, Aircraft Certification Service. [FR...

 13. 78 FR 67925 - Transfer of Real Property at Defense Nuclear Facilities for Economic Development

  Science.gov (United States)

  2013-11-13

  ... have federalism implications. Agencies are required to examine the constitutional and statutory...) of Executive Order 12988, ``Civil Justice Reform'' (61 FR 4729, February 7, 1996), imposes on Federal...

 14. 78 FR 69703 - 10-Day Notice of Proposed Information Collection: Generic Customer Satisfaction Surveys; Physical...

  Science.gov (United States)

  2013-11-20

  ... DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT [Docket No. FR-5683-N-102] 10-Day Notice of Proposed Information Collection: Generic Customer Satisfaction Surveys; Physical Inspection Pilot Program...

 15. Computing the Fr\\'{e}chet distance with shortcuts is NP-hard

  OpenAIRE

  Buchin, Maike; Driemel, Anne; Speckmann, Bettina

  2013-01-01

  We study the shortcut Fr\\'{e}chet distance, a natural variant of the Fr\\'{e}chet distance, that allows us to take shortcuts from and to any point along one of the curves. The classic Fr\\'echet distance is a bottle-neck distance measure and hence quite sensitive to outliers. The shortcut Fr\\'{e}chet distance allows us to cut across outliers and hence produces significantly more meaningful results when dealing with real world data. Driemel and Har-Peled recently described approximation algorith...

 16. Dirac Quasinormal Modes of Static f(R) de Sitter Black Holes

  Science.gov (United States)

  Ma, Hong

  2018-02-01

  Quasinormal modes (QNMs) for Dirac perturbations of f(R) black holes (BHs) are described in this paper, involving two types of f(R) solution: f(R) (Schwarzschild) BHs and f(R) (Maxwell) BHs. With the finite difference method, the stability of the f(R) black holes (BHs) is analysed and the threshold range of f(R) (Schwarzschild) BHs and f(R) (Maxwell) BHs is defined respectively. The results show that due to the presence of the correction factor R0, the damping rate of Dirac field decreases. Meanwhile, the influence of angular quantum number values |k| on the f(R) BHs is investigated. The results indicate that the QNMs oscillation becomes tenser and damping speed slowly decreases with |k| increasing. Furthermore, under the Dirac perturbation, the stability of f(R) solutions can be reflected in the manner of Dirac QNMs. The relationships between the QNMs and the parameters (|k|, charge Q and mass m) are discussed in massless, and massive cases, by contrast to the classical BHs. Supported by FAPESP No. 2012/08934-0, National Natural Science Foundation of China under Grant Nos. 11205254, 11178018, 11375279, 11605015, and the Natural Science Foundation Project of CQ CSTC 2011BB0052, and the Fundamental Research Funds for the Central Universities 106112016CDJXY300002 and CDJRC10300003

 17. 76 FR 3135 - Pesticide Experimental Use Permit; Receipt of Extension Application;

  Science.gov (United States)

  2011-01-19

  ... Mendelsohn, Biopesticides and Pollution Prevention Division (7511P), Office of Pesticide Programs..., Acting Director, Biopesticides and Pollution Prevention Division, Office of Pesticide Programs. [FR Doc...

 18. 75 FR 1772 - Pesticide Experimental Use Permits; Receipt of Applications; Comment Requests

  Science.gov (United States)

  2010-01-13

  ... Mendelsohn, Biopesticides and Pollution Prevention Division (7511P), Office of Pesticide Programs..., Acting Director, Biopesticides and Pollution Prevention Division, Office of Pesticide Programs. [FR Doc...

 19. 77 FR 2539 - Pesticide Experimental Use Permit; Receipt of Application; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2012-01-18

  ... INFORMATION CONTACT: Denise Greenway, Biopesticides and Pollution Prevention Division (7511P), Office of..., Acting Director, Biopesticides and Pollution Prevention Division, Office of Pesticide Programs. [FR Doc...

 20. Chronische Polyarthritis (Früharthritis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Machold K

  2005-01-01

  Full Text Available Die Akkumulation von Knorpel- und Knochenschäden, wie sie für chronisch-destruktive Arthritisformen typisch ist, kann durch frühzeitige Intervention mit wirksamen Medikamenten verzögert oder verhindert werden. Voraussetzung ist die rechtzeitige Übernahme der Betreuung gefährdeter Patienten durch einen in der speziellen rheumatologischen Diagnostik und Therapie bewanderten Arzt. Dieser muß das gesamte Repertoire der Arthritistherapie (Medikamente, ergotherapeutische und physiotherapeutische Maßnahmen, Patientenaufklärung etc. entsprechend dem „State of the Art“ beherrschen. In den letzten Jahren erfolgte in vielen Ländern die Etablierung von Spezialeinrichtungen für Patienten mit früher Arthritis. Die an diesen Patienten gewonnenen Erkenntnisse deuten darauf hin, daß die „kritische Periode“, innerhalb derer eine chronische Arthritis möglicherweise reversibel ist, bei 6 bis 12 Wochen liegt.

 1. f(R) constant-roll inflation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Motohashi, Hayato [Universidad de Valencia-CSIC, Instituto de Fisica Corpuscular (IFIC), Valencia (Spain); Starobinsky, Alexei A. [L.D. Landau Institute for Theoretical Physics, RAS, Moscow (Russian Federation); National Research University Higher School of Economics, Moscow (Russian Federation)

  2017-08-15

  The previously introduced class of two-parametric phenomenological inflationary models in general relativity in which the slow-roll assumption is replaced by the more general, constant-roll condition is generalized to the case of f(R) gravity. A simple constant-roll condition is defined in the original Jordan frame, and exact expressions for a scalaron potential in the Einstein frame, for a function f(R) (in the parametric form) and for inflationary dynamics are obtained. The region of the model parameters permitted by the latest observational constraints on the scalar spectral index and the tensor-to-scalar ratio of primordial metric perturbations generated during inflation is determined. (orig.)

 2. 77 FR 56815 - Sunshine Act Notice

  Science.gov (United States)

  2012-09-14

  ..., September 19, 2012, 10:00-11:30 a.m. PLACE: The Washington Hilton Hotel, 1919 Connecticut Avenue NW... accommodation should notify Ida Green at [email protected] or 202- 606-6861 by 5 p.m., September 14, 2012. CONTACT.... Valerie Green, General Counsel. [FR Doc. 2012-22839 Filed 9-12-12; 4:15 pm] BILLING CODE 6050-$$-P ...

 3. Development of Streptomyces sp. FR-008 as an emerging chassis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qian Liu

  2016-09-01

  Full Text Available Microbial-derived natural products are important in both the pharmaceutical industry and academic research. As the metabolic potential of original producer especially Streptomyces is often limited by slow growth rate, complicated cultivation profile, and unfeasible genetic manipulation, so exploring a Streptomyces as a super industrial chassis is valuable and urgent. Streptomyces sp. FR-008 is a fast-growing microorganism and can also produce a considerable amount of macrolide candicidin via modular polyketide synthase. In this study, we evaluated Streptomyces sp. FR-008 as a potential industrial-production chassis. First, PacBio sequencing and transcriptome analyses indicated that the Streptomyces sp. FR-008 genome size is 7.26 Mb, which represents one of the smallest of currently sequenced Streptomyces genomes. In addition, we simplified the conjugation procedure without heat-shock and pre-germination treatments but with high conjugation efficiency, suggesting it is inherently capable of accepting heterologous DNA. In addition, a series of promoters selected from literatures was assessed based on GusA activity in Streptomyces sp. FR-008. Compared with the common used promoter ermE*-p, the strength of these promoters comprise a library with a constitutive range of 60–860%, thus providing the useful regulatory elements for future genetic engineering purpose. In order to minimum the genome, we also target deleted three endogenous polyketide synthase (PKS gene clusters to generate a mutant LQ3. LQ3 is thus an “updated” version of Streptomyces sp. FR-008, producing fewer secondary metabolites profiles than Streptomyces sp. FR-008. We believe this work could facilitate further development of Streptomyces sp. FR-008 for use in biotechnological applications.

 4. Religiöse Toleranz und wirtschfatlicher Aufschwung: Die Brünner Evangelischen und der Wandel der Gesellschaft 1781-1815

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bolom-Kotari, Sixtus

  2016-01-01

  Roč. 56, č. 1 (2016), s. 88-121 ISSN 0523-8587 Institutional support: RVO:67985963 Keywords : Religious Toleration * Protestantism * late Enlightenment * German-Czech relations * Brno * Moravia * Moravian Manchester Subject RIV: AB - History

 5. Site selection for deep geologic repositories - Consequences for society, economy and environment; was kommt auf die regionen zu? Auswirkungen geologischer tiefenlager auf gesellschaft, wirtschaft und lebensraum

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-03-15

  In a few years, Switzerland will make the decision regarding site selection for geological underground repositories for the storage of radioactive wastes. Besides the safety issue, many citizens are interested in how such a repository will affect environment, economy and society in the selected site's region. This brochure summarizes the results of many studies on the socio-economic impacts of nuclear waste repositories. Radioactive wastes must be stored in such a way that mankind and environment are safely protected for a long period of time. How this goal may be achieved, is already known: geologic deep repositories warrant long-term safety. For the oncoming years in Switzerland the question is where the repository will be built. The search for an appropriate site for a repository in the proposed regions will launch discussions. Within the participative framework the regions may bring their requests. The demonstration of the safety of potential repository sites has the highest priority in the selection process. In the third procedural step additional rock investigations will be made. The socio-economic studies and the experience with existing plants show that radioactive waste management plants can be built and operated in good agreement with environmental requirements. The radioactive wastes in a deep underground repository are stored many hundred meters below the Earth's surface. There, they are isolated from our vital space. Technical barriers and the surrounding dense rock confinement prevent the release of radioactive materials into the environment. A deep repository has positive consequences for the regional economy. It increases trade and value creation and creates work places. The socio-economic impacts practically extend over one century, but strongly vary with time; they are the largest during the building period. High life quality and a positive population development in the selected site region are compatible with a deep repository. A fair and transparent unrolling of the site selection process is the basis for that

 6. A report on the fourth symposium on neutron dosimetry, 1st - 5th June 1981, G.S.F. [Gesellschaft fuer Strahlen und Umweltforschung] Munich - Neuherberg

  International Nuclear Information System (INIS)

  Harvey, J.R.

  1982-01-01

  At this international conference, papers were presented on neutron dosimetry applied to the fields of radiotherapy, radiobiology and radiological protection. Papers relating to: quantities and units, radiotherapy, microdosimetry, radiobiology, quality factors, doses in nuclear power stations, instrumentation, sources and fields are discussed. It is concluded that there is a growing awareness of the importance of neutron dosimetry, particularly in the USA. A paper presented by the author, describing the present status of a proposed international filtered team project is given as an Appendix in the form in which it will appear in the Proceedings. (author)

 7. Planning geological underground repositories - Communicating with society; Sachplan geologische Tiefenlager - Forschungsprojekt 'Kommunikation mit der Gesellschaft': Wissenschaftlicher Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schenkel, W. [synergo, Mobilitaet-Politik-Raum, Zuerich (Switzerland); Gallego Carrera, D.; Renn, O.; Dreyer, M. [Dialogik gemeinnuetzige GmbH, Kommunikations- und Kooperationsforschung, Stuttgart (Germany)

  2009-06-15

  The project 'Planning geological underground repositories: Communicating with society', financed by the Swiss Federal Office for Energy, aimed at identifying basic principles for an appropriate information and communication strategy in the process of finding an underground site to store radioactive wastes. The topic concerns an issue increasingly discussed in modern societies: How to improve the dialogue between science, infrastructure operators, public authorities, groups in civil society and the population to answer complex problems? Against this background, in the project the following questions were taken into account: (i) How can the dialogue between science, politics, economy, and the (non-)organised public be arranged appropriately? Which principles are to be considered in organising this process? How can distrust within the population be reduced and confidence in authorities and scientific expertise be increased? (ii) How can society be integrated in the process of decision-making so that this process is perceived as comprehensible, acceptable and legitimate? To answer these questions, an analysis method based on scientific theory and methodology was developed, which compares national participation and communication processes in finding underground storage sites in selected countries. Case studies have been carried out in Germany, Sweden, Belgium, and Switzerland. By using specific criteria to evaluate communication processes, the strong points as well as the drawbacks of the country-specific concepts of information, communication and participation have been analysed in a comparing dimension. By taking into account the outcomes, prototypical scenarios have been deduced that can serve as a basis for compiling a reference catalogue of measures, which is meant to support the Swiss communication strategy in the finding of an appropriate site for a nuclear waste repository. Following conclusions can be drawn from the international comparison: (i) Open and transparent communication builds-up trust: information must be accessible to everyone; experts have to be understandable for everyone. (ii) Actor roles have to be communicated: too many communicators and/or not clearly defined roles diminish credibility. - Communication on regional and local levels has priority: communicators are persons, not anonymous organisations; however, do not forget national communication. (iii) Best communication is public participation: it builds up expertise and ability to judge. (iv) Communication needs sufficient and fair distributed resources. The empirical results of this research project have been translated into a separate brochure with guidelines for the communication throughout the oncoming site selection process in Switzerland. (authors)

 8. Der Generalobere der Gesellschaft Jesu Franz Retz und die Einführung der Bussmissionen in den bohmischen Ländern

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Svatoš, Martin

  2008-01-01

  Roč. 48, č. 1 (2008), s. 130-157 ISSN 0523-8587 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514 Keywords : Society of Jesus * superior general SJ Franz Retz * 18th century Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 9. DEGRO 2001. 17. annual congress of the German Radiation Oncology Society. Abstracts; DEGRO 2011. 17. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft fuer Radioonkologie. Kurzfassungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  2011-06-15

  The volume includes lectures and posters on the following topics: protons and heavy ions - first treatment results; complementary medicine; lung carcinomas; radio-oncology management and centers; benign diseases; IMRT, IGRT. what will be routine? palliative radiotherapy - the role of radio-oncologists; biology and clinics of head-neck-ear tumors; free issues; radiation physics - dosimetric indicators in therapy planning; reduction of treatment regimes - risk or chances in radiotherapy? pancreas carcinomas; prostate carcinomas; individualization in radio-oncology; experimental radiotherapy - new molecular targets; pitfalls of oncological imaging and therapy planning; from cells to patients - the successful history of the ERGF receptor.

 10. 46. annual meeting of the Deutsche Geophysikalische Gesellschaft e.V. Joint symposium of the ILP/SFB 108 on the continental lithosphere - structure, composition and processes

  International Nuclear Information System (INIS)

  1986-01-01

  198 papers were read on continental lithosphere investigations. Physical, and especially seismic methods were given particular attention. Geothermal exploration, safety studies on salt strata, and the identification of nuclear weapons tests were gone into. Separate records are available for 22 papers. (PW) [de

 11. Spannungen im Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft = Pinged teaduse ja ühiskonna suhetes / Paul Hoyningen-Huene

  Index Scriptorium Estoniae

  Hoyningen-Huene, Paul

  2005-01-01

  Teadussüsteemi distsiplinaarsest süsteemist, teaduse konfliktidest moraalsete barjääridega, ajude äravoolu tõttu tekkinud probleemidest teaduslikult vähem arenenud maades. Vt. ka Carl Friedrich Gethmann'i kommentaari lk. 144-151,405-411 ja Jüri Engelbrechti kommentaari lk. 152-154,412-414

 12. Principles of business management as exemplified by the Salzach Coal Mining Society. [Austria]. Akzente einer Unternehmensfuehrung am Beispiel der Salzach-Kohlenbergbau-Gesellschaft

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pirklbauer, S.M.

  1983-01-01

  The special activities of the SAKOG management are outlined. While the daily struggle with difficult deposits and the efforts in prolonging the working life of an enterprise by further successful coal mining are the most important aspects of technology, it is the main task of the commercial side to meet the financial requirements of the enterprise by securing optimal proceeds. The reliable organizational structure of an easily controllable enterprise which is not too large and the proved availability of all components have led to the successes of the past 35 years. Maintaining the continuity of this development means marching at the top of progress also in the future.

 13. Zpráva z "Jahrestagugng der Gesellschaft für arabisches und islamisches Recht e.V." 21.-22. 10. 2011, Berlin

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bezoušková, Lenka

  2012-01-01

  Roč. 151, č. 4 (2012), s. 436-439 ISSN 0231-6625 Institutional support: RVO:68378122 Keywords : Islamic Law * Arabic Law * the German Society for Arabic and Islamic Law Subject RIV: AG - Legal Sciences

 14. 76 FR 2572 - Amendment of Class E Airspace; Kwajalein Island, Marshall Islands, RMI

  Science.gov (United States)

  2011-01-14

  ... Island, Marshall Islands, RMI AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), DOT. ACTION: Final rule... part 71 by amending Class E airspace; Kwajalein Island, Marshall Islands, RMI (75 FR 61993... Kwajalein Island, Marshall Islands, RMI, as published in the Federal ] Register on October 7, 2010, FR Doc...

 15. 75 FR 38151 - Governors' Designees Receiving Advance Notification of Transportation of Nuclear Waste

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... Transportation of Nuclear Waste On January 6, 1982 (47 FR 596 and 47 FR 600), the U.S. Nuclear Regulatory... their designees by NRC licensees prior to transportation of certain shipments of nuclear waste and spent... notification for Part 71 is for large quantity shipments of radioactive waste (and of spent nuclear reactor...

 16. 75 FR 14470 - Enforcement Proceeding; In the Matter of Certain Liquid Crystal Display Devices and Products...

  Science.gov (United States)

  2010-03-25

  ... Electronics Co., Ltd. (``Samsung'') of Korea. 74 FR 67248. The complaint alleges violations of the limited... Electronics Corporation of Mahwah, New Jersey; and Sharp Electronics Manufacturing, Company of America, Inc.... [FR Doc. 2010-6620 Filed 3-24-10; 8:45 am] BILLING CODE 7020-02-P ...

 17. 77 FR 1501 - Special Purpose Permit Application; Draft Environmental Assessment; Hawaii-Based Shallow-Set...

  Science.gov (United States)

  2012-01-10

  ...). The migratory birds incidentally taken in the fishery are predominantly Laysan and Black-footed... requiring the use of measures to avoid and minimize the injury and death of seabirds (67 FR 34408, 69 FR... 2010, the fishery has taken (killed or injured) an estimated total of 332 Laysan and 118 Black-footed...

 18. TWG-FR Activity Report for the Period May 2011 – May 2012

  International Nuclear Information System (INIS)

  Monti, Stefano

  2012-01-01

  Recent Recommendations of the TWG-FR & implementation: ⇨ Increase the efforts to make more countries participating in its activities → Sweden became full member of TWG-FR this year. ⇨ Concentrate all research and technical activities related to FR under the TWG-FR umbrella. An efficient and effective interface between INPRO and TWG-FR should be established to avoid duplication/overlapping of activities → done. ⇨ Closer cooperation links should be established with FR-related activities implemented within the framework of other international programmes (e.g. GIF, INPRO, OECD/NEA, ESNII) → systematic collaboration with INPRO, interface with GIF, participation to NEA-TF on SFR, member of External Advisory Committee of some Euratom projects. ⇨ Continue to secure training and education in the field of Fast Neutron System Physics, Technology and Applications, and respective Schools/Seminars should be held on a regular basis → 4 events: 2 in 2011 and 2 in 2012 (Trieste, Bariloche). ⇨ Launch new CRPs in the field of safety of FR with special emphasis on severe accidents → launch of EBR-II CRP + 4 related Workshops/TMs. ⇨ The IAEA, with technical inputs from the TWG-FR, should produce international safety standards relevant to fast reactors → Initiated discussion with Department of Nuclear Safety and Security + INPRO/GIF for SFR Safety Design Criteria

 19. 77 FR 56842 - Agency Information Collection Activities: Announcement of Board Approval Under Delegated...

  Science.gov (United States)

  2012-09-14

  ... Organizational Structure, Annual Report of Bank Holding Companies, and Annual Report of Foreign Banking... supplement to the FR Y-10) a one-time verification of each SLHC's organizational structure. After considering... the Report of Changes in Organizational Structure. Agency form number: FR Y-10E. OMB control number...

 20. 76 FR 41705 - Approval and Promulgation of Implementation Plans; New York; Revised Format of Materials Being...

  Science.gov (United States)

  2011-07-15

  ... Executive Order 12630 (53 FR 8859, March 15, 1998) by examining the takings implications of the rule in... Foundries. Part 214, By-Product Coke Oven 9/22/94 7/20/06, 71 FR 41163 Batteries. Part 215, Open Fires 6/16...

 1. 75 FR 47475 - Acetamiprid, Mepiquat; Order Denying NRDC’s Objections on Remand: Environmental Protection Agency

  Science.gov (United States)

  2010-08-06

  ... and meat byproducts of cattle, goats, hogs, horses and sheep. (67 FR 3113 (January, 23, 2002)). Given... (developmental study in rats; 2-generation reproduction study in rats). (Ref. 5 at 2). Further, even in the third... reproduction study. (67 FR at 14655). EPA concluded, however, that these concerns were offset by other...

 2. 76 FR 5363 - Intent To Compromise Claim Against the State of Oklahoma Department of Education

  Science.gov (United States)

  2011-01-31

  ... Document Format (PDF) on the Internet at the following site: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/leaving.cgi?from=leavingFR.html&log=linklog&to=http://www.ed.gov/legislation/FedRegister . To use PDF, you...://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/leaving.cgi?from=leavingFR.html&log=linklog&to=http://www.access.gop.gov...

 3. 75 FR 47737 - Proposed Revocation of Colored Federal Airway G-4; AK

  Science.gov (United States)

  2010-08-09

  ...-0453; Airspace Docket No. 10-AAL-14] RIN 2120-AA66 Proposed Revocation of Colored Federal Airway G-4... Register on June 8, 2010 (75 FR 32317). In that action, the FAA proposed to remove Federal Airway Green (G... NPRM proposing to remove Federal Airway G-4 (75 FR 32317), Docket No. FAA- 2010-0453. A review of...

 4. 78 FR 27888 - Approval and Promulgation of State Implementation Plans; State of North Dakota; Interstate...

  Science.gov (United States)

  2013-05-13

  .... Court of Appeals for the DC Circuit issued a decision to vacate CSAPR. See EME Homer City Generation, L... of CAIR and CSAPR. \\2\\ See NO X SIP Call, 63 FR 57371 (October 27, 1998); CAIR, 70 FR 25172 (May 12...) for the 2006 PM 2.5 NAAQS. We continue to believe it is appropriate to rely on the modeling done...

 5. 78 FR 33986 - Indiana: Final Authorization of State Hazardous Waste Management Program Revision

  Science.gov (United States)

  2013-06-06

  ...: Final Authorization of State Hazardous Waste Management Program Revision AGENCY: Environmental..., effective January 31, 1986 (51 FR 3955) to implement the RCRA hazardous waste management program. We granted... Waste Combustors-Corrections, Checklist 202, December 19, 2002 (67 FR 77687); Hazardous Waste Management...

 6. 76 FR 2618 - Minnesota: Final Authorization of State Hazardous Waste Management Program Revision

  Science.gov (United States)

  2011-01-14

  ...: Final Authorization of State Hazardous Waste Management Program Revision AGENCY: Environmental... February 11, 1985 (50 FR 3756) to implement the RCRA hazardous waste management program. We granted... 113.2. Hazardous Waste Management October 15, 1992, MR System; Identification and 57 FR 47376. 7045...

 7. 75 FR 66349 - Initiation of Antidumping and Countervailing Duty Administrative Reviews

  Science.gov (United States)

  2010-10-28

  ... Pvt Ltd. Super Impex Swati Growth Funds Ltd. V & M Yash Laminates The People's Republic of China... Sales at Less Than Fair Value: Sparklers From the People's Republic of China, 56 FR 20588 (May 6, 1991...'s Republic of China, 59 FR 22585 (May 2, 1994). In accordance with the separate-rates criteria, the...

 8. 77 FR 65858 - Initiation of Antidumping and Countervailing Duty Administrative Reviews and Request for...

  Science.gov (United States)

  2012-10-31

  ... Sales at Less Than Fair Value: Sparklers From the People's Republic of China, 56 FR 20588 (May 6, 1991...'s Republic of China, 59 FR 22585 (May 2, 1994). In accordance with the separate rates criteria, the... Swati Growth Funds Ltd. Swift Freight (India) Pvt. Ltd. Ultra Engineers V&M Yash Laminates Xylem...

 9. 76 FR 67133 - Initiation of Antidumping and Countervailing Duty Administrative Reviews and Request for...

  Science.gov (United States)

  2011-10-31

  ... Sales at Less Than Fair Value: Sparklers from the People's Republic of China, 56 FR 20588 (May 6, 1991...'s Republic of China, 59 FR 22585 (May 2, 1994). In accordance with the separate-rates criteria, the... Soham Udyog Sonal Printers Pvt. Ltd. Super Impex Swati Growth Funds Ltd. Swift Freight (India) Pvt. Ltd...

 10. 75 FR 69653 - Energy Conservation Program for Consumer Products: Decision and Order Granting a Waiver to...

  Science.gov (United States)

  2010-11-15

  ... feet. On June 22, 2010 and July 20, 2010, General Electric Company (GE) and Samsung Electronics America, Inc. (Samsung), respectively, filed very similar petitions for waiver and applications for interim... Samsung's interim waivers on September 16, 2010. (75 FR 57915; 75 FR 57937). Table 5.1 of Appendix J1...

 11. Vækstregulering med Moddus i spinat til frø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Deleuran, Lise Christina; Boelt, Birte

  2012-01-01

  Der er til dato ikke publiceret forsøg vedrørende anvendelsen af vækstregulering i frøproduktion af spinat, men ved tidlig anvendelse forventes et middel som Moddus at stimulere rodudviklingen, og ved anvendelse i den reproduktive udvikling forventes det, at frøstandens længde afkortes. Orientere...

 12. 77 FR 64144 - Affirmative Decisions on Petitions for Modification Granted in Whole or in Part

  Science.gov (United States)

  2012-10-18

  ... safety standard. ADDRESSES: Copies of the final decisions are posted on MSHA's Web Site at http://www..., 3301 Point Lick Drive, Charleston, West Virginia 25306. Mine: Blue Creek No. 1 Deep Mine, MSHA I.D. No... wells). Docket Number: M-2011-041-C. FR Notice: 77 FR 811 (1/6/2012). Petitioner: D & F Deep Mine, 15...

 13. Dependence of the half-life of 221Fr on the implantation environment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olaizola, B.; Fraile, L.M.; Riisager, Karsten

  2010-01-01

  The possible dependence of the half-life of 221Fr on the solid-state environment has been investigated by the simultaneous measurement of implanted 221Fr ions in an insulator (Si) and a metallic substrate (Au) at the ISOLDE facility at CERN. Our results indicate that, if existing, the difference ...

 14. Al- and am-spaces of integrable scalar functions with respect to a fr& ...

  African Journals Online (AJOL)

  We study the question of determining conditions for the space of R-valued integrable functions with respect to a vector measure taking its values in a real Fréchet space to be an AL- or an AM-space*. Keywords: Fréchet lattice, generalized AL-spaces, generalized AM-spaces, Köthe sequences spaces. Quaestiones ...

 15. 78 FR 35359 - Surety Companies Acceptable on Federal Bonds: Amendment-Liberty Mutual Insurance Company

  Science.gov (United States)

  2013-06-12

  .... Department of the Treasury, Bureau of the Fiscal Service, Financial Accounting and Services Division, Surety... McIntyre, Acting Director, Financial Accounting and Services Division. [FR Doc. 2013-13921 Filed 6-11-13; 8... Revision, published July 2, 2012, at 77 FR 39322. FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Surety Bond Branch at...

 16. 78 FR 71660 - Zizhuang Li, M.D.; Decision and Order

  Science.gov (United States)

  2013-11-29

  ...) (quoting Mullane v. Central Hanover Bank & Trust Co., 339 U.S. 306, 314 (1950)); see also Emilio Luna, 77... FR 17673, 17689 (2011) (quoting Paul J. Caragine, Jr., 63 FR 51592, 51601 (1998)) (``Just because misconduct is unintentional, innocent or devoid of improper motivation, [it] does not preclude revocation or...

 17. 77 FR 32970 - Agency Information Collection Activities: Announcement of Board Approval Under Delegated...

  Science.gov (United States)

  2012-06-04

  ... more granular data reported in the FR Y-14Q and the FR Y-14M schedules for their Consolidated Financial... collections of information. Copies of the Paperwork Reduction Act Submission, supporting statements and... nonbank financial companies supervised by the Federal Reserve are subject to enhanced risk-based and...

 18. 75 FR 81337 - Interim Final Regulation Deferring the Reporting Date for Certain Data Elements Required Under...

  Science.gov (United States)

  2010-12-27

  ... Fruit and vegetable canning facilities. Electricity Generation 221112 Fossil-fuel fired electric..., Combustion Sources. Revised 11-24- 2010. Electricity Generation........ D 74 FR 56260, Revised 11-24- 2010... Refineries Y 74 FR 56260, Revised 11-24- 2010. [[Page 81341

 19. 76 FR 13188 - Agency Information Collection Activities: Announcement of Board Approval Under Delegated...

  Science.gov (United States)

  2011-03-10

  ... ownership or control of a commercial lending company in the United States; or to change the status of any... control number: 7100-0332. Frequency: Annual, semi-annual, and on occasion. Reporters: Financial and... 3054b, FR 3054c, and FR 3054d will be sent to financial and nonfinancial businesses. The Federal Reserve...

 20. 78 FR 45842 - Airworthiness Directives; CFM International, S. A. Turbofan Engines

  Science.gov (United States)

  2013-07-30

  ..., call 781-238-7125. Examining the AD Docket You may examine the AD docket on the Internet at http://www... NPRM (78 FR 2644, January 14, 2013) and does not foresee being impacted by this AD now or in the future. Request To Include Minimum Threshold for TS-1 Fuel Usage Seven commenters requested that the NPRM (78 FR...

 1. 75 FR 14449 - Statement of Organization, Functions, and Delegations of Authority

  Science.gov (United States)

  2010-03-25

  ... DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Centers for Disease Control and Prevention Statement of... Human Services (45 FR 67772-76, dated October 14, 1980, and corrected at 45 FR 69296, October 20, 1980... strengthening and development of policy capacity and talent within CDC, as well as within the larger public...

 2. 77 FR 23193 - Medicare and Medicaid Programs; Electronic Health Record Incentive Program-Stage 2; Corrections

  Science.gov (United States)

  2012-04-18

  ... preamble. The phrase ``has enabled the functionality'' is replaced with ``has enabled and implemented the functionality''. III. Correction of Errors In FR Doc. 2012-4443 of March 7, 2012 (77 FR 13698), make the....'' and ends `` Population & Public Health.'' is corrected to read as follows: `` Patient & Family...

 3. 75 FR 7244 - Narrow Woven Ribbons with Woven Selvedge from the People's Republic of China: Preliminary...

  Science.gov (United States)

  2010-02-18

  ... the United States at less than fair value (``LTFV''), as provided in section 733 of the Tariff Act of... Determination of Sales at Less Than Fair Value: Certain Softwood Lumber Products From Canada, 67 FR 15539 (April...: Preliminary Determination of Sales at Less Than Fair Value and Postponement of Final Determination, 73 FR...

 4. 77 FR 25024 - Certification of Compliance With Meal Requirements for the National School Lunch Program Under...

  Science.gov (United States)

  2012-04-27

  ... Standards in the National School Lunch and School Breakfast Programs (76 FR 2494), which proposed to update... National School Lunch and School Breakfast Programs, (77 FR 4088) (hereafter referred to in this preamble... by eliminating School Meals Initiative (SMI) reviews and revising the Performance Standard 2 portion...

 5. 77 FR 9655 - Mobility Fund Phase I Auction Updated List of Potentially Eligible Census Blocks

  Science.gov (United States)

  2012-02-17

  ... FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION [AU Docket No. 12-25; DA 12-187] Mobility Fund Phase I Auction.... DATES: Pursuant to the Auction 901 (Mobility Fund Phase I) Comment Public Notice, 77 FR 7152, February... 9, 2012. ADDRESSES: Pursuant to the Auction 901 (Mobility Fund Phase I) Comment Public Notice, 77 FR...

 6. 75 FR 4728 - Occupational Injury and Illness Recording and Reporting Requirements

  Science.gov (United States)

  2010-01-29

  ... workers experienced (68 FR at 38605). The column for hearing loss was added to the log in 2003 (67 FR at... included some non-MSD cases, such as occupational hearing loss. In the preamble to the 2001 Recordkeeping...). Based on this, OSHA concluded there was a need to create a separate column for occupational hearing loss...

 7. 76 FR 22817 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; South Carolina; Update to...

  Science.gov (United States)

  2011-04-25

  ... Not in the Trading Program;'' i. Moving ``Standard No. 5.2--Control of Oxides of Nitrogen (NO X.../1990 2/4/1992 57 FR 4158 Coils. Part C Surface Coating of 9/18/1990 2/4/1992 57 FR 4158 Paper, Vinyl...

 8. 75 FR 24575 - Certain Potassium Phosphate Salts from the People's Republic of China: Preliminary Affirmative...

  Science.gov (United States)

  2010-05-05

  ...; and Discount Loans for Export Oriented Industries. See Preliminary Determination, 75 FR at 10469. In... Determination of Critical Circumstances: Glycine from Japan, 72 FR 67271, 67274 (November 28, 2007) (Glycine from Japan). In the Preliminary Determination, the subsidies determined to be countervailable included...

 9. 75 FR 23667 - Antidumping Duty Orders: Polyethylene Retail Carrier Bags from Indonesia, Taiwan, and the...

  Science.gov (United States)

  2010-05-04

  ... Polyethylene Retail Carrier Bags from Taiwan: Final Determination of Sales at Less Than Fair Value, 75 FR 14569... Value, 75 FR 16431 (April 1, 2010), and Polyethylene Retail Carrier Bags From the Socialist Republic of... Antidumping Duty Orders: Polyethylene Retail Carrier Bags from Indonesia, Taiwan, and the Socialist Republic...

 10. 77 FR 4890 - Damage Tolerance and Fatigue Evaluation for Composite Rotorcraft Structures, and Damage Tolerance...

  Science.gov (United States)

  2012-02-01

  ... Fatigue Evaluation for Composite Rotorcraft Structures, and Damage Tolerance and Fatigue Evaluation for... Composite Rotorcraft Structures'' (76 FR 74655), published December 1, 2011, and ``Damage Tolerance and Fatigue Evaluation for Metallic Structures'' (76 FR 75435), published December 2, 2011. In the ``Composite...

 11. The role and participation of a technical advisory organization in safety assessments and reviews for regulatory purposes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Franzen, L.F.

  1979-01-01

  To ensure effective regulation of the utilization of nuclear power, the legal prerequisites and the organizational framework have to be supplemented by technical expertise to achieve efficient implementation of the necessary reviews and assessments. This body should be structured to comprise groups dealing with inspection, development of rules and standards where appropriate and with administrative aspects. In the Federal Republic of Germany, the German Reactor Safety Company (Gesellschaft fuer Reaktorsicherheit GRS) is the technical advisory organization which puts into practice the general IAEA recommendations. (NEA) [fr

 12. Experimental Uncertainty Associated with Traveling Wave Excitation

  Science.gov (United States)

  2014-09-15

  dimensional scenes. As discussed in [15] ambient light was used, along with photosensitive film , to capture an object’s three dimensional presence. Figure...stripe pattern for rapid structured light range imaging,” 2004. [94] GOM mbH - Gesellschaft fr Optische Messtechnik, ATOS Triple Scan - Revolution- ary...EimFnk] + 2(1 − µ) a b HimKkn (B.64) and for the case when mn = ik: C(ik)ik = b a 4i + a3 b3 4k + 2µ a b EiiFkk + 2(1 − µ) a b HiiKkk (B.65) There

 13. Curing singularities in cosmological evolution of F(R) gravity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Appleby, Stephen A.; Battye, Richard A.; Starobinsky, Alexei A.

  2010-01-01

  We study F(R) modified gravity models which are capable of driving the accelerating epoch of the Universe at the present time whilst not destroying the standard Big Bang and inflationary cosmology. Recent studies have shown that a weak curvature singularity with |R| → ∞ can arise generically in viable F(R) models of present dark energy (DE) signaling an internal incompleteness of these models. In this work we study how this problem is cured by adding a quadratic correction with a sufficiently small coefficient to the F(R) function at large curvatures. At the same time, this correction eliminates two more serious problems of previously constructed viable F(R) DE models: unboundedness of the mass of a scalar particle (scalaron) arising in F(R) gravity and the scalaron overabundance problem. Such carefully constructed models can also yield both an early time inflationary epoch and a late time de Sitter phase with vastly different values of R. The reheating epoch in these combined models of primordial and present dark energy is completely different from that of the old R+R 2 /6M 2 inflationary model, mainly due to the fact that values of the effective gravitational constant at low and intermediate curvatures are different for positive and negative R. This changes the number of e-folds during the observable part of inflation that results in a different value of the primordial power spectrum index

 14. Verteerbaarheid en voederwaarde van eiwitrijke grondstoffen bij biologische biggen = Digestibility and nutritive value of protein-rich raw materials in organically housed piglets

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Binnendijk, G.P.; Diepen, van J.T.M.

  2011-01-01

  At the Experimental Farm Raalte, the nutrient composition, digestibiltiy and energy value of canola protein concentrate, pea protein concentrate, wheat gluten meal and vicia faba protein concentrate were investigated in organically housed piglets. The results are described in this report.

 15. Biological effects of a flue gas desulfurization gypsum produced by the limestone process. Die biologische Wirkung eines Rauchgasentschwefelungsgipses nach dem Kalksteinverfahren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bartmann, C.

  1986-06-26

  'Flue gas gypsum', which will be produced in large amounts in the future, high-efficiency desulfurisation processes must be investigated with a view to its effects on human health, especially the potentially toxic effect on the lungs. All animals in the experiment were given a single intratracheal dose of 25 mg dust in 0.5 ml isotonic sodium chloride solution. The animals were examined at intervals of one day or one to 18 months. No dust was discovered in the light microscope after 24 h, and no clearly pathological reaction was found within a period of 18 months. None of the histological preparations showed signs of incipient gramuloma of fibrosis of the lungs. A chemical analysis using flameless atomic absorption spectrometry showed no increased concentrations of Al, Cr, and Ni in the parenchymatons organs (lungs, kidneys, livers). Lead was rapidly accumulated in the fermur at the onset of the experiments and was eliminated in the course of 18 months. A mutagenicity test according to Ames proved the applied dust to be clearly non-metagenic. The dust used in the experiment can thus be assumed to be largely inert. Still, it should not be considered completely safe, as the risk of permanent or intermittent exposure was left out of account in the experiment. (orig./MG)

 16. Medizinisch-Biologische Fachbibliothek Innsbruck – die bibliothekarische Situation in Innsbruck / Medical-Biological Library Innsbruck – the library situation in Innsbruck

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Breitschopf, Marion

  2009-09-01

  Full Text Available After the devision oft the two universities, the University and Regional Library of Tyrol is responsible for the Leopold-Franzens-University and the Medical University Innsbruck. In the main library medical books and medical textbooks are available. Founded in 1979, the Medical-Biological Library offers periodicals and a growing collection of textbooks in medicine. In both libraries there are places for learning and PC-workstations. The supply of electronic journals, electronic books and databases for the two universities is coordinated by the university library.

 17. Research on the power consumption of the biological stages of wastewater treatment plant; Untersuchung ueber den Stromverbrauch biologischer Reinigungsverfahren auf Klaeranlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kempf, S.; Sigel, O.

  2006-07-01

  The largest electricity consumption in municipal sewage treatment plants occurs during biological treatment. This fact has been the motivation for a closer look at the electricity consumption of three biological treatment processes that will be applied more frequently in the future. The wastewater treatment plants in Lyss (Fixed Bed Biological Reactor), Wohlen (Moving Bed Biological Reactor), and Waedenswil (Membrane Biological Reactor submerged in an activated sludge process) provided the basis for this analysis, which was done both in absolute terms as well as in relation to each plant's loading. The specific energy consumption of the Fixed Bed Reactor, averaging 20 - 25 kWh/p.e. per annum (p.e. = person equivalent), is comparable to the one of a conventional activated sludge process (benchmark/standard value = 23 kWh/p.e. per annum; optimal value 18 kWh/p.e. per annum). The Moving Bed Reactor uses less than 30 kWh/p.e per annum when working at or close to full capacity, and more than 40 kWh/p.e. per annum at low fill. The Membrane Biological Reactor submerged in an activated sludge process shows the highest specific energy consumption values (> 40 kWh/p.e. per annum). In order to be able to run the biological treatment at optimal electricity consumption levels, the plants should be designed in such a way as to automatically run on partial or intermittent mode in times of low waste load. Further implementation of these new biological purification processes will lead to an increase in electricity consumption unless the significant energy savings potential wastewater treatment plants still offer is tapped. In order to be able to exploit this potential, electricity consumption has to be considered as of equal relevance as treated effluent quality. (author)

 18. In vitro studie naar de invloed van intrinsiek en microbieel fytase op de afbraak van fytinezuur in biologische geteelde grondstoffen voor de dierhouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Jonge, L.H.; Wikselaar, van P.G.; Bikker, P.; Krimpen, van M.M.

  2017-01-01

  In this study, the usefulness of intrinsic phytase of plant ingredients for degrading phytate was investigated. The enzymatic conversion from phytate to soluble inorganic phosphate was determined in vitro with and without addition of microbial phytase. Phytate degradation was measured in mixtures in

 19. Mechanical-biological waste treatment with thermal processing of partial fractions; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-12-31

  Technologies for mechanical-biological treatment of waste in the Land of Hessen were compared including thermal processes like combustion and gasification. The new and more rigid limiting values specified in the Technical Guide for Municipal Waste Treatment (Technische Anleitung Siedlungsabfall - TASI) get a special mention. [Deutsch] Verschiedene Technologien der mechanisch-biologischen Restabfallbehandlung im Raum Hessen wurden unter Einbezug thermischer Verfahren (Verbrennung, Vergasung) miteinander verglichen. Dabei wurden besonders auf die verschaerften Grenzwerte der Technischen Anleitung Siedlungsabfall (TASI) eingegangen. (ABI)

 20. Diergezondheid en management op biologische boerderijen die geen antibiotica gebruiken = Animal health and farm management on organic farms with no antibiotics

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.

  2007-01-01

  On nine milk cattle companies with cows, two with goats and one with sheep, which none of them do not or hardly uses antibiotics, animal health and management have been examined. Reasons not to use antibiotics have to do with resistance, residues, healthier livestock, less stress and economic

 1. Onderstammen voor de biologische teelt van vruchtgroenten : inventarisatie van resistente onderstammen van komkommer en paprika voor Meiloidogyne spp. en Verticillium dahliae

  NARCIS (Netherlands)

  Labrie, C.W.

  2008-01-01

  A literature study has been carried out about resistance and tolerance of cucumber and sweet pepper rootstocks to Meloidogyne spp. and Verticillium dahliae. This study offers an overview of research in practice and international scientific literature. For cucumber no rootstocks are known that are

 2. Biological production of hydrogen from agricultural raw materials and residues with a subsequent methanisation step; Biologische Wasserstoffproduktion aus landwirtschaftlichen Roh- und Reststoffen mit nachfolgender Methanstufe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meyer, M.; Stegmann, R. [Technische Univ. Hamburg-Harburg, Hamburg (Germany). Inst. fuer AbfallRessourcenWirtschaft

  2007-07-01

  In order to examine the thermophile fermentative production from biohydrogen, discontinuous attempts were accomplished at a temperature of 60 C. As an inoculum, heat-treated sewage sludge was used. Glucose was used as a substrate. The fermenting residues of the hydrogen attempts were used as a substrate in a methane reactor in order to examine a two-stage system. The hydrogen attempts in the anaerobic test system were operated with a hydraulic retention time by 3.3 days and were performed during a period of 300 days. The optimal space load amounts to 5 g (l*d). The production rate at hydrogen amounts to 1.2 Nl/(l{sub R}*d). The yields amount to between 200 and 250 Nml/g oTS. In the case of an overloading of the system with substrate, the hydrogen production decreases drastically due to poor yields. Biological hydrogen production by fermentation possesses the potential to become a component for a lasting emission-free power supply. The thermophile approach ensures a simultaneous hygienization. As a fermenting remainder treatment a downstream methanation stage is possible.

 3. Toxoplasma gondii infecties in de varkenshouderij : verslag van een inventariserende telefonische enquête betreffende de aanwezigheid van risicofactoren bij biologische en scharrelvarkenshouders

  NARCIS (Netherlands)

  Kijlstra, A.

  2001-01-01

  Per telefoon is navraag gedaan naar het voorkomen van risicofactoren als katten op het bedrijf, muizen en ratten, oppervlaktewater als drinkwater, mogelijkheden voor besmetting via het voer, en mogelijkheden voor besmetting via de uitloop van varkens.

 4. Status of the GAMMA-FR code validation - TES pipe rupture accident of HCCR TBS

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jin, Hyung Gon; Lee, Dong Won; Lee, Eo Hwak; Yoon, Jae Sung; Kim, Suk Kwon; Merrill, Brad J.; Ahn, Mu-Young; Cho, Seungyon

  2015-01-01

  GAMMA-FR code to code validation is conducted and it shows reasonable agreement, however, near wall effect on the effective thermal conductivity needs to be investigated for better results. The GAMMA-FR code was scheduled for validation during the next two years under UCLA-NFRI collaboration. Through this research, GAMMA-FR will be validated with representative fusion experiments and reference accident cases. The GAMMA-FR (Gas Multicomponent Mixture Transient Analysis for Fusion Reactors) code is an in-house system analysis code to predict the thermal hydraulic and chemical reaction phenomena expected to occur during the thermo-fluid transients in a nuclear fusion system. A safety analysis of the Korea TBS (Test Blanket System) for ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) is underway using this code. This paper describes validation strategy of GAMMA-FR and current status of the validation study with respect to 'TES pipe rupture accident of ITER TBM'

 5. Wormhole geometry and Noether symmetry in f(R) gravity

  Science.gov (United States)

  Sharif, M.; Nawazish, Iqra

  2018-02-01

  This paper investigates the geometry of static traversable wormhole through Noether symmetry approach in f(R) gravity. We take perfect fluid distribution and formulate symmetry generators with associated conserved quantities corresponding to general form, power-law and exponential f(R) models. In each case, we evaluate wormhole solutions using constant and variable red-shift functions. We analyze the behavior of shape function, viability of constructed f(R) model and stability of wormhole solutions graphically. The physical existence of wormhole solutions can be examined through null/weak energy conditions of perfect fluid and null energy condition of the effective energy-momentum tensor. The graphical interpretation of constructed wormhole solutions ensures the existence of physically viable and traversable wormholes for all models. It is concluded that the constructed wormholes are found to be stable in most of the cases.

 6. A viable logarithmic f(R) model for inflation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Amin, M.; Khalil, S.; Salah, M.

  2016-01-01

  Inflation in the framework of f(R) modified gravity is revisited. We study the conditions that f(R) should satisfy in order to lead to a viable inflationary model in the original form and in the Einstein frame. Based on these criteria we propose a new logarithmic model as a potential candidate for f(R) theories aiming to describe inflation consistent with observations from Planck satellite (2015). The model predicts scalar spectral index 0.9615

 7. A viable logarithmic f(R) model for inflation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Amin, M.; Khalil, S. [Center for Fundamental Physics, Zewail City of Science and Technology,6 October City, Giza (Egypt); Salah, M. [Center for Fundamental Physics, Zewail City of Science and Technology,6 October City, Giza (Egypt); Department of Mathematics, Faculty of Science, Cairo University,Giza (Egypt)

  2016-08-18

  Inflation in the framework of f(R) modified gravity is revisited. We study the conditions that f(R) should satisfy in order to lead to a viable inflationary model in the original form and in the Einstein frame. Based on these criteria we propose a new logarithmic model as a potential candidate for f(R) theories aiming to describe inflation consistent with observations from Planck satellite (2015). The model predicts scalar spectral index 0.9615

 8. 77 FR 37319 - Safety Zone for Fifth Coast Guard District Fireworks Display Pasquotank River; Elizabeth City, NC

  Science.gov (United States)

  2012-06-21

  ... FR Federal Register NPRM Notice of Proposed Rulemaking A. Regulatory History and Information This... stations and area newspapers so mariners can adjust their plans accordingly. Additionally, this rulemaking...

 9. Screening and characterization of microorganisms with FR901379 acylase activity.

  Science.gov (United States)

  Ueda, Satoshi; Sakamoto, Kazunori; Oohata, Nobutaka; Tsuboi, Masaru; Yamashita, Michio; Hino, Motohiro; Yamada, Masato; Hashimoto, Seiji

  2010-02-01

  A simple and rapid screen was performed for microorganisms producing cyclic lipopeptide acylase, an enzyme that deacylates the acyl side chain of FR901379 to yield a cyclic peptide, FR179642, which is an important intermediate in producing micafungin. Among approximately 3800 newly isolated strains from soil samples, 5 microorganisms expressing high acylase activity were selected and classified, 3 as Streptomyces spp. and 2 as filamentous fungi. This is the first time that these strains have been identified as cyclic lipopeptide acylase producers. Both fungi and streptomycetes showed differing optimum pH and temperature profiles for acylase activity.

 10. Necessary conditions for having wormholes in f(R) gravity

  Science.gov (United States)

  Mazharimousavi, S. Habib; Halilsoy, M.

  2016-11-01

  For a generic f(R) which admits a polynomial expansion, we find the near-throat wormhole solution. Necessary conditions for the existence of wormholes in such f(R) theories are derived for both zero and nonzero matter sources. For vanishing external sources, we show that the energy conditions are violated. A particular choice of energy-momentum reveals that the wormhole geometry satisfies the weak energy condition (WEC). For a range of parameters, even the strong energy condition (SEC) is shown to be satisfied.

 11. Computing the Fr\\'echet Distance with a Retractable Leash

  OpenAIRE

  Buchin, Kevin; Buchin, Maike; van Leusden, Rolf; Meulemans, Wouter; Mulzer, Wolfgang

  2013-01-01

  All known algorithms for the Fréchet distance between curves proceed in two steps: first, they construct an efficient oracle for the decision version; second, they use this oracle to find the optimum from a finite set of critical values. We present a novel approach that avoids the detour through the decision version. This gives the first quadratic time algorithm for the Fréchet distance between polygonal curves in (Formula presented.) under polyhedral distance functions (e.g., (Formula presen...

 12. Früherkennung und Vorbeugung postpartal auftretender psychischer Erkrankungen

  OpenAIRE

  Klier CM; Hohlagschwandtner M

  2002-01-01

  In Österreich sind jährlich ca 10.000 Mütter von psychischer Erkrankung in Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt betroffen. Deshalb sind Früherkennung und Vorbeugung post- partal auftretender psychischer Erkrankungen vorrangige Ziele der perinatalen Psychiatrie, einem neuen multidisziplinäres Fachgebiet: Für das geburtshilfliche Team ist es bei einer kontinuierlichen Betreuung während der Schwangerschaft möglich, im Bereich Früherkennung aktiv zu werden. Es bieten sich die Zeitpunkte ...

 13. Spacetime entanglement with f(R) gravity

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pourhasan, Razieh [Perimeter Institute for Theoretical Physics,31 Caroline St. N., Waterloo, ON, N2L 2Y5 (Canada); Department of Physics & Astronomy, University of Waterloo,200 University Ave. W., Waterloo, ON, N2L 3G1 (Canada)

  2014-06-03

  We study the entanglement entropy of a general region in a theory of induced gravity using holographic calculations. In particular we use holographic entanglement entropy prescription of Ryu-Takayanagi in the context of the Randall-Sundrum 2 model while considering general f(R) gravity in the bulk. Showing the leading term is given by the usual Bekenstein-Hawking formula, we confirm the conjecture by Bianchi and Myers for this theory. Moreover, we calculate the first subleading term to entanglement entropy and show they agree with the Wald entropy up to extrinsic curvature terms.

 14. Renal artery intervention using a virtual 4.5-Fr guiding catheter.

  Science.gov (United States)

  Takeshita, Satoshi; Matsumi, Junya; Saito, Shigeru

  2013-05-01

  A 6.5-Fr guiding catheter (Parent Plus 45, Medikit, Tokyo, Japan), composed of a hydrophilic sheathless guiding catheter and a dilator, has recently been developed for the treatment of renal artery stenosis. Because of its unique sheathless configuration, its outer diameter is comparable to that of a conventional 4.5-Fr introducer sheath, with the inner diameter being close in size to a 6.5-Fr guiding catheter. These features allow this sheathless system to be used as the sole guiding catheter while the arterial damage at the puncture site remains equivalent to that of a 4.5-Fr introducer sheath. We thus call this novel sheathless guiding catheter a virtual 4.5-Fr system. To demonstrate the potential of this virtual 4.5-Fr system, we report a case of renal artery stenosis successfully treated via the transradial route. This virtual 4.5-Fr system may become a viable alternative to conventional guiding catheters, and provide a favorable impact upon vascular access complications and patient morbidity. Copyright © 2012 Wiley Periodicals, Inc.

 15. Earthquakes and aseismatic design standard for nuclear power stations in F.R. Germany

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ide, Akira

  1976-01-01

  Brief history of the earthquakes in F.R. Germany for the period from 1000 to 1969 is reviewed, and comparison of the aseismatic design of nuclear power stations between F.R. Germany and Japan is made. Earthquakes of intensity 7 (maximum acceleration value of 70 to 220 gal) and 8 (that of 150 to 300 gal) could be expected to occur in F.R. Germany, according to European seismic committee. The definitions of safety earthquake (Sicherheitserdbeben) and design earthquake (Auslegungserdbeben) are compared with the Japanese terms, S-2 (maximum possible earthquake giving the strongest vibration to site base) and S-1 (maximum probable earthquake giving the strongest vibration to site base). The total area of F.R. Germany is classified into four zones according to dangerousness. Aseismatic design in F.R. Germany is classified into two classes, whereas that in Japan into three or four classes. In F.R. Germany, either dynamic analysis, simple analysis, or omission of analysis is employed. F.R. Germany employs the waves of E1-centro, Taft, etc. of USA as standard, referring to U.S.N.R.C. 1.60 and Housner's equation. The attenuation coefficient and the allowable stress are also compared. A power plant to be exported to Iran is designed at SE of 500 gal and AE of 250 gal, which are approximately equal to the maximum earthquake acceleration for design in Japan. (Iwakiri, K.)

 16. [Fortieth Annual] Meeting of the Technical Working Group on Fast Reactors (TWG-FR). Working Material

  International Nuclear Information System (INIS)

  2008-01-01

  The objectives of the meeting were to: - Exchange information on the national programmes on Fast Reactors (FR) and Accelerator Driven Systems (ADS); - Review the progress since the 39th TWG-FR Annual Meeting, including the status of the actions; - Consider meeting arrangements for 2007, 2008 and 2009; - Review the Agency’s ongoing information exchange and co-ordinated research activities in the technical fields relevant to the TWG-FR (FRs and ADS), as well as coordination of the TWG-FR’s activities with other organizations; - Discuss future joint activities in view of the Agency’s Programme and Budget Cycle 2008–2009 (and beyond)

 17. Jaywalking your Dog - Computing the Fr\\'echet Distance with Shortcuts

  OpenAIRE

  Driemel, Anne; Har-Peled, Sariel

  2011-01-01

  The similarity of two polygonal curves can be measured using the Fr\\'echet distance. We introduce the notion of a more robust Fr\\'echet distance, where one is allowed to shortcut between vertices of one of the curves. This is a natural approach for handling noise, in particular batched outliers. We compute a (3+\\eps)-approximation to the minimum Fr\\'echet distance over all possible such shortcuts, in near linear time, if the curve is c-packed and the number of shortcuts is either small or unb...

 18. Successful Intravascular Ultrasound-Guided Transradial Coronary Intervention with a 4Fr Guiding Catheter.

  Science.gov (United States)

  Nakano, Yasuhiro; Sadamatsu, Kenji

  2016-01-01

  Minimizing the catheter size can reduce vascular access complications and contrast dye usage in coronary angiography. The small diameter of the 4Fr guiding catheter has limited the use of several angioplasty devices such as intravascular ultrasound (IVUS) in the past. However, the combination of a novel IVUS catheter and a 0.010 guidewire makes it possible to perform IVUS-guided percutaneous coronary intervention (PCI) with a 4Fr guiding catheter. We herein report the case of a 51-year-old man with silent myocardial ischemia who underwent IVUS-guided transradial PCI with a 4Fr guiding catheter.

 19. Calcul de la fréquence de résonance de MilliNewton

  OpenAIRE

  Maeder, Thomas

  2003-01-01

  Estimation théorique de la fréquence de résonance du capteur de force MilliNewton. Ce document donne un calcul approximatif de la fréquence de résonance de MilliNewton – et sert de base pour le calcul d'autres capteurs de type cantilever. Les fréquences propres des capteurs MilliNewton sont élevées, en raison de la très petite taille de la poutre.

 20. Reconstructing an f(R) model from holographic dark energy: using the observational evidence

  International Nuclear Information System (INIS)

  Saaidi, Kh; Aghamohammadi, A

  2012-01-01

  We investigate the correspondence relation between f(R) gravity and an interacting holographic dark energy (HDE). By obtaining the conditions needed for some observational evidence such as positive acceleration expansion of the Universe, crossing the phantom divide line and validity of the thermodynamics second law in an interacting HDE model and corresponding it with the f(R) model of gravity, we find a viable f(R) model that can explain the present Universe. We also obtain the explicit evolutionary forms of the corresponding scalar field, potential and scale factor of the Universe. (paper)

 1. 75 FR 52308 - Submission for OMB Review; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2010-08-25

  ... submit to the Office of Management and Budget (OMB) for clearance the following proposal for collection... Administration's Tourism Industries Office offers trade fair guidance and assistance to trade fair organizers... 20, 2010. Gwellnar Banks, Management Analyst, Office of the Chief Information Officer. [FR Doc. 2010...

 2. 77 FR 33554 - Qualification of Drivers; Exemption Applications; Diabetes Mellitus

  Science.gov (United States)

  2012-06-06

  .... Docket: For access to the docket to read background documents or comments, go to http://www.regulations... Federal Register on January 17, 2008 (73 FR 3316), or you may visit http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf... loss of consciousness, requiring the assistance of another person, or resulting in impaired cognitive...

 3. 77 FR 27842 - Qualification of Drivers; Exemption Applications; Diabetes Mellitus

  Science.gov (United States)

  2012-05-11

  .... Docket: For access to the docket to read background documents or comments, go to http://www.regulations... Federal Register on January 17, 2008 (73 FR 3316), or you may visit http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf... reactions resulting in loss of consciousness, requiring the assistance of another person, or resulting in...

 4. 76 FR 17478 - Qualification of Drivers; Exemption Applications; Diabetes Mellitus

  Science.gov (United States)

  2011-03-29

  ... Act heading below for further information. Docket: For access to the docket to read background..., 2008 (73 FR 3316), or you may visit http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/E8-785.pdf . FOR FURTHER... 2010 and certified that he has had no severe hypoglycemic reactions resulting in loss of consciousness...

 5. 77 FR 33551 - Qualification of Drivers; Exemption Applications; Diabetes Mellitus

  Science.gov (United States)

  2012-06-06

  ... provided. Please see the Privacy Act heading below for further information. Docket: For access to the... on January 17, 2008 (73 FR 3316), or you may visit http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/E8-785.pdf... consciousness, requiring the assistance of another person, or resulting in impaired cognitive function that...

 6. 78 FR 69292 - TWIC Not Evidence of Resident Alien Status

  Science.gov (United States)

  2013-11-19

  .... Technical Standards M. Environment I. Abbreviations APA Administrative Procedure Act FR Federal Register I-9... change is unnecessary because such comments cannot affect, influence, or inform any Coast Guard action in... that employers know as soon as possible that they must verify a potential employees' immigration status...

 7. 77 FR 16669 - Establishment of Class E Airspace; Bellefonte, PA

  Science.gov (United States)

  2012-03-22

  ...-1337; Airspace Docket No. 11-AEA-23] Establishment of Class E Airspace; Bellefonte, PA AGENCY: Federal... at Bellefonte, PA, to accommodate new Area Navigation (RNAV) Global Positioning System (GPS) Standard... Bellefonte, PA (76 FR 79564). Interested parties were invited to participate in this rulemaking effort by...

 8. 78 FR 26243 - Amendment of Class E Airspace; Easton, PA

  Science.gov (United States)

  2013-05-06

  ...-0394; Airspace Docket No. 12-AEA-8] Amendment of Class E Airspace; Easton, PA AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), DOT. ACTION: Final rule. SUMMARY: This action amends Class E Airspace at Easton, PA, as the... (NPRM) to amend Class E airspace at Easton, PA (78 FR 5152) Docket No. FAA-2012-0394. Interested parties...

 9. 76 FR 59503 - Establishment of Class E Airspace; Lebanon, PA

  Science.gov (United States)

  2011-09-27

  ...-0558; Airspace Docket No. 11-AEA-13] Establishment of Class E Airspace; Lebanon, PA AGENCY: Federal... at Lebanon, PA, to accommodate new Standard Instrument Approach Procedures that have been developed... amend Class E airspace 700 feet above the surface, at Lebanon, PA (76 FR 39038). Subsequent to...

 10. 77 FR 45240 - Establishment of Class E Airspace; Quakertown, PA

  Science.gov (United States)

  2012-07-31

  ...-0386; Airspace Docket No. 12-AEA-6] Establishment of Class E Airspace; Quakertown, PA AGENCY: Federal... at Quakertown, PA, to accommodate the new Area Navigation (RNAV) Global Positioning System (GPS... Class E airspace at Quakertown, PA (77 FR 30438) Docket No. FAA-2012-0386. Interested parties were...

 11. 76 FR 64234 - Establishment of Class E Airspace; Palmyra, PA

  Science.gov (United States)

  2011-10-18

  ...-0707; Airspace Docket No. 11-AEA-17] Establishment of Class E Airspace; Palmyra, PA AGENCY: Federal... at Palmyra, PA, to accommodate new Area Navigation (RNAV) Global Positioning System (GPS) Standard... (NPRM) to amend Class E airspace 700 feet above the surface, at Palmyra, PA (76 FR 49390). Interested...

 12. 78 FR 48297 - Amendment of Class E Airspace; Bedford, PA

  Science.gov (United States)

  2013-08-08

  ...-0359; Airspace Docket No. 13-AEA-7] Amendment of Class E Airspace; Bedford, PA AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), DOT. ACTION: Final rule. SUMMARY: This action amends Class E Airspace at Bedford, PA, as...) to amend Class E airspace at Bedford County Airport, Bedford, PA. (78 FR 32213). Interested parties...

 13. 78 FR 48296 - Amendment of Class E Airspace; Factoryville, PA

  Science.gov (United States)

  2013-08-08

  ...-0345; Airspace Docket No. 13-AEA-6] Amendment of Class E Airspace; Factoryville, PA AGENCY: Federal... Factoryville, PA, as the Lake Henry VORTAC has been decommissioned and new standard instrument approach..., Factoryville, PA, (78 FR, 32212). Interested parties were invited to participate in this rulemaking effort by...

 14. 77 FR 17004 - Child Nutrition Programs-Income Eligibility Guidelines

  Science.gov (United States)

  2012-03-23

  ... received twice monthly (24 payments per year), income received every two weeks (26 payments per year) and...; income received every two weeks is calculated by dividing annual income by 26; and weekly income is...: March 19, 2012. Jeffrey J. Tribiano, Acting Administrator. [FR Doc. 2012-7036 Filed 3-22-12; 8:45 am...

 15. 76 FR 78216 - Organ Procurement and Transplantation Network

  Science.gov (United States)

  2011-12-16

  ... organs covered by section 301 of NOTA. (73 FR 11420.) HRSA also sought feedback on the optimal way to... of the organ relating to the organ's utility for reconstruction, repair, or replacement--examples of... replacement or supplementation of a recipient's organ with an organ that performs the same basic function or...

 16. 76 FR 1889 - Risk-Based Capital Guidelines: Market Risk

  Science.gov (United States)

  2011-01-11

  ... individual countries as the basis for national consultation and implementation. The New Accord sets forth a... incremental risk capital requirement to capture default and credit quality migration risk for non... Condition and Income (Call Report) or to the FR Y-9C Consolidated Financial Statements for Bank Holding...

 17. 75 FR 28242 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2010-05-20

  ...-Free Workplace Program Records (August 27, 1999; 64 FR 46889). CHANGES: SYSTEM IDENTIFIER: Delete entry... MAINTENANCE OF THE SYSTEM: Delete entry and replace with ``E.O. 12564, Drug-Free Federal Workplace; Public Law... inquiries to the Privacy Office, Headquarters, Defense Logistics Agency, ATTN: DGA, 8725 John J. Kingman...

 18. 76 FR 14424 - Endangered Species Recovery Permit Applications

  Science.gov (United States)

  2011-03-16

  ..., 76 FR 7577) to take (harass by survey and monitor nests) the southwestern willow flycatcher... applicant requests a permit to take (harass by survey, monitor nests, and use cameras) the California least..., Ventura, California. The applicant requests apermit to take (harass by survey, locate, and monitor nests...

 19. 77 FR 34384 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2012-06-11

  ... Changes in Organizational Structure, Annual Report of Bank Holding Companies, and Annual Report of Foreign... (SLHCs), securities holding companies (SHCs), nonbank financial companies, and designated financial market utilities (DFMUs); FR Y-6: Top-tier BHCs and nonqualifying FBOs, SLHCs, SHCs, nonbank financial...

 20. 78 FR 58322 - National Cancer Institute; Amended Notice of Meeting

  Science.gov (United States)

  2013-09-23

  ... Institute Special Emphasis Panel, November 06, 2013, 06:30 p.m. to November 07, 2013, 04:00 p.m., Hilton... August 16, 2013, 78 FR 50065. The meeting notice is amended to change the location from the Hilton...

 1. 78 FR 25591 - Radio Broadcasting Services; Crownpoint, New Mexico

  Science.gov (United States)

  2013-05-02

  ... Broadcasting Services; Crownpoint, New Mexico AGENCY: Federal Communications Commission. ACTION: Final rule... Crownpoint, New Mexico. (The symbol ``[dagger]'' will be used to denote a channel reserved as a Tribal... Allotments under New Mexico, is amended by adding Crownpoint, Channel [dagger]297A. [FR Doc. 2013-10310 Filed...

 2. 78 FR 76241 - Rescission of Quarterly Financial Reporting Requirements

  Science.gov (United States)

  2013-12-17

  .... SUMMARY: FMCSA eliminates the quarterly financial reporting requirements for certain for-hire motor... prepare plans for reviewing existing rules. The rule eliminates the quarterly financial reporting... Federal Register (73 FR 3316). Background Annual Financial Reporting Requirements Section 14123 of title...

 3. 78 FR 14273 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2013-03-05

  ...: Training and Employee Development Record System (August 11, 2010, 75 FR 48655) Reason: The Defense Logistics Agency (DLA) systems of records notice, S335.01, Training and Employee Development Record System..., identified by docket number and title, by any of the following methods: * Federal Rulemaking Portal: http...

 4. 75 FR 61386 - Emergency Escape Breathing Apparatus Standards

  Science.gov (United States)

  2010-10-05

  ... carry out a series of programs for the following purposes: Selection, procurement, and provision of the... eastbound train was leaving the main line to enter a parallel siding. The accident occurred at the west end... closed circuit respirators. See 73 FR 75207, December 10, 2008, re Docket No. HHS-OS-2009-0025 at http...

 5. 76 FR 2799 - Amendment of Jet Route J-93; CA

  Science.gov (United States)

  2011-01-18

  ...; Airspace Docket No. 10-AWP-4] RIN 2120-AA66 Amendment of Jet Route J-93; CA AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), DOT. ACTION: Final rule. SUMMARY: This action amends Jet Route J-93 in California between...) to amend J-93, (75 FR 66344). Interested parties were invited to participate in this rulemaking...

 6. 75 FR 66739 - Technology Innovation Program (TIP) Seeks White Papers

  Science.gov (United States)

  2010-10-29

  ... Performance Excellence Program. [FR Doc. 2010-27435 Filed 10-28-10; 8:45 am] BILLING CODE 3510-13-P ... Meaningfully Promote Excellence in Technology, Education, and Science (COMPETES) Act, Public Law 110-69 (August... negatively affect the overall function and quality of life of the nation, and as such, justifies government...

 7. 75 FR 62567 - Notice of Lodging of Settlement Agreement

  Science.gov (United States)

  2010-10-12

  ....; Sunoco, Inc. (R&M); Atlantic Refining and Marketing Corp.; Sunoco Partners Marketing and Terminals, LP... settlement agreement. Comments should be addressed to the Assistant Attorney General, Environment and Natural..., Environment and Natural Resources Division. [FR Doc. 2010-25492 Filed 10-8-10; 8:45 am] BILLING CODE 4410-15-P ...

 8. 76 FR 39390 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2011-07-06

  ...: Labor Management Relations Records System (May 19, 2009, 74 FR 23396) Changes: * * * * * System location: Delete entry and replace with ``Human Resources, Labor and Employee Relations Policy (J-13), Headquarters... Management Relations Records System. System location: Human Resources, Labor and Employee Relations Policy (J...

 9. 76 FR 73602 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2011-11-29

  ...: Employee Relations under Negotiated Grievance Procedures (August 7, 2009, 74 FR 39649). Changes..., Suite 1644, Fort Belvoir, VA 22060-6221.'' * * * * * S375.20 System name: Employee Relations under... connection with employee appeals from adverse actions and formal discrimination complaints...

 10. 75 FR 57274 - Financial Management and Assurance; Government Auditing Standards

  Science.gov (United States)

  2010-09-20

  ... GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE Financial Management and Assurance; Government Auditing Standards.... Dalkin, Director, Financial Management and Assurance. [FR Doc. 2010-23374 Filed 9-17-10; 8:45 am] BILLING... financial and performance auditing drawn from all levels of government, private enterprise, public...

 11. 78 FR 54246 - Agency Emergency Information Collection Reinstatement

  Science.gov (United States)

  2013-09-03

  ..., Architecture and E-Government, Office of the Chief Information Officer. [FR Doc. 2013-21344 Filed 8-30-13; 8:45... . FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: TheAnne E. Gordon, Associate CIO for IT Planning, Architecture, and E-Government, Office of the Chief Information Officer, U.S. Department of Energy, 1000 Independence Ave. SW...

 12. 78 FR 2407 - Medicare Payment Advisory Commission Nomination Letters

  Science.gov (United States)

  2013-01-11

  ... GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE Medicare Payment Advisory Commission Nomination Letters AGENCY... Act of 1997 established the Medicare Payment Advisory Commission (MedPAC) and gave the Comptroller... General of the United States. [FR Doc. 2013-00335 Filed 1-10-13; 8:45 am] BILLING CODE 1610-02-M ...

 13. 76 FR 81503 - Medicare Payment Advisory Commission Nomination Letters

  Science.gov (United States)

  2011-12-28

  ... GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE Medicare Payment Advisory Commission Nomination Letters AGENCY... Act of 1997 established the Medicare Payment Advisory Commission (MedPAC) and gave the Comptroller... the United States. [FR Doc. 2011-33226 Filed 12-27-11; 8:45 am] BILLING CODE 1610-02-M ...

 14. 78 FR 58556 - Silicomanganese From India, Kazakhstan, and Venezuela

  Science.gov (United States)

  2013-09-24

  ... From India, Kazakhstan, and Venezuela Determination On the basis of the record \\1\\ developed in the... antidumping duty orders on imports of silicomanganese from India, Kazakhstan, and Venezuela would be likely to... Venezuela. Background The Commission instituted these reviews on October 1, 2012 (77 FR 59970) and...

 15. 75 FR 16821 - Housing Finance Agency Risk-Sharing Program

  Science.gov (United States)

  2010-04-02

  ... DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT [Docket No. FR-5376-N-21] Housing Finance Agency Risk... Housing Finance Agencies (HFAs) to underwrite and process loans. HUD provides full mortgage insurance on.... This notice also lists the following information: Title of Proposal: Housing Finance Agency Risk...

 16. 76 FR 43851 - Large Trader Reporting for Physical Commodity Swaps

  Science.gov (United States)

  2011-07-22

  ...,'' 75 FR 80174, December 21, 2010. With regard to the definition of ``reporting entity,'' FIA and the... reporting entities by limiting the set of reportable swaps, the Commission has amended the definition to... regulations, Better Markets suggested additional reporting fields, arguing that reporting entities should be...

 17. 77 FR 38782 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2012-06-29

  ... Responsibilities for Maintaining Records About Individuals,'' dated February 8, 1996 (February 20, 1996, 61 FR 6427... Corps Active and Reserve military members, civilian employees, and contractors and civilians assigned to..., cell telephone phone, email address, bank or credit union name, city, state, and zip code, ABA routing...

 18. 77 FR 76078 - Regular Board of Directors Sunshine Act Meeting

  Science.gov (United States)

  2012-12-26

  ..., DC 20005. STATUS: Open. CONTACT PERSON FOR MORE INFORMATION: Erica Hall, Assistant Corporate... Regular Board of Directors Meeting Minutes IV. Approval of the Finance, Budget & Program Committee Meeting... Corporate Secretary. [FR Doc. 2012-31163 Filed 12-21-12; 4:15 pm] BILLING CODE 7570-02-P ...

 19. 78 FR 31989 - Government In the Sunshine Meeting Notice

  Science.gov (United States)

  2013-05-28

  ... Be Considered (Closed to the Public 10:15 a.m.) 1. Finance Project--Chile 2. Finance Project--Chile 3. Finance Project--Malaysia 4. Finance Project--Uruguay 5. Minutes of the Closed Session of the March 21..., 2013. Connie M. Downs, Corporate Secretary, Overseas Private Investment Corporation. [FR Doc. 2013...

 20. 75 FR 9613 - Importer of Controlled Substances; Notice of Registration

  Science.gov (United States)

  2010-03-03

  ... 23, 2009, and published in the Federal Register on December 2, 2009 (74 FR 63156), ISP Freetown Fine....S.C. 823(a) and 952(a), and determined that the registration of ISP Freetown Fine Chemicals to... this time. DEA has investigated ISP Freetown Fine Chemicals to ensure that the company's registration...