WorldWideScience

Sample records for geoloogia eriala nitel

 1. Sotsiaaltöö eriala üliõpilaste tagasivaade vaimse koolikiusamise kogemusele / Elin Kütt ; juhendaja Pille Kriisa

  Index Scriptorium Estoniae

  Kütt, Elin

  2013-01-01

  Kokkuvõte Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala üliõpilase lõputööst, mille eesmärgiks oli uurida üliõpilaste koolikiusamise kogemusi ja kogemuse mõju praegusele elule ning seoseid kiusamiskogemuse ja sotsiaaltöö eriala valiku vahel

 2. Konserveerimise-restaureerimise eriala ja praktiseerimise kompetentsid Euroopa Kvalifikatsiooniraamistikus / Tannar Ruuben

  Index Scriptorium Estoniae

  Ruuben, Tannar

  2011-01-01

  E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations) on koostöös ENCoRE-ga (The European Network for Conservation-Restoration Education) välja töötanud konserveerimise-restaureerimise eriala kompetentside kogumikku tasemete 6, 7 ja 8 (Bachelor, Master and PhD) jaoks

 3. ESLi sisearhitektuuri eriala lõpetanute uuringust = On the study conducted by the ESL concerning graduates of interior architecture programmes / Eero Jürgenson

  Index Scriptorium Estoniae

  Jürgenson, Eero, 1960-

  2015-01-01

  Ülevaade sisearhitektuuri erialal õppimise võimalustest Eestis ja Eesti Sisearhitektide Liidu poolt korraldatud selle eriala lõpetanute uuringu tulemused. Uuringu eesmärk oli välja selgitada noorte sisearhitektide edasist käekäiku ning nende hinnanguid koolituse ja eriala arendamise vajaduste osas

 4. Yabancılara Türkçe Öğretenlerin Hâl Eklerinin Öğretimine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma The Views Of Instructors That Teach Turkish To Foreigners On Teaching Case-Endings: A Qualitative Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deniz MELANLIOĞLU

  2012-12-01

  ğretimi sırasında öğrencilerin ne gibi zorluklar yaşadığını tespite yöneliktir. Bu çalışmada ise yabancılara hâl eklerinin öğretimi sırasında öğretmenlerin yaşadığı problemleri ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada yabancılara Türkçe öğretenlerin konuya ilişkin görüş ve deneyimlerini tespit etmek için nitel araştırma metotlarından biri olan fenomografi kullanılmıştır. Fenomenografi çevremizdeki fenomenler hakkında insanların deneyimlerini, algılarındaki farklılıkları açığa çıkarmaya odaklanan ampirik bir çalışmadır. Çalışma Gazi Üniversitesi TÖMER’de dil bilgisi derslerini yürüten 5 okutman ile yürütülmüştür. Veriler, araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yüz yüze toplanmıştır. Araştırma sonucunda görüşlerine başvurulan okutmanların, hâl eklerinin öğretimi sırasında doğru uygulamaların yanı sıra yanlış uygulamalara da yer verdikleri belirlenmiştir. Buna bağlı olarak araştırma sonucunda şu önerilere yer verilmiştir: Soyut nitelik taşıyan hâl eklerinin öğretiminde somutlaşt��rmadan mutlaka yararlanılmalıdır. Hâl eklerinin hangi sıra ile öğrenciye sunulacağı ve kazandırılacağı noktasında literatürde birlik sağlanmalıdır. Yabancılara Türkçe öğretenler, bu eklerin kullanımını pekiştirmek için uygulama sayısını çoğaltmalıdır. Hâl eklerinin öğretimi sırasında sadece hedef dilin bir başka ifadeyle Türkçenin imkânlarından yararlanılmalıdır. Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretenlerin hâl eklerine ilişkin deneyimlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yapılan çalışmalarda öğrenme alanlarına ilişkin deneyimlerin açığa çıkarılması sağlanabilir.

 5. Raamat, milleta ma oma eriala ette ei kujuta / Tõnu Kollo

  Index Scriptorium Estoniae

  Kollo, Tõnu, 1948-

  2014-01-01

  Raamatututvustus: Perelman, Jakov. Elav matemaatika : lugusid matemaatikast ja nuputamisülesandeid. Tallinn, 1989. Anderson, Theodore W. An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. Wiley, 2003

 6. TLÜ esimeses rahvusvahelises magistriprogrammis õpivad oma eriala professionaalid : magistriõpe / Krista Männa

  Index Scriptorium Estoniae

  Männa, Krista

  2005-01-01

  16.-20. novembril toimus Tallinna Ülikooli esimese rahvusvahelise magistriõppekava "European Perspectives on Social Inclusion" (eesti keeles "Sotsiaalse kaasamise Euroopa perspektiivid") esimene õppesessioon

 7. Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini eriala magistritööde kaitsmised 3. juulil...

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  Kaitsmisele tulevad tööd: Liis Ira "Säästev tootearendus ja tekstiilide recycling" (juh. Tiina Laurila); Ruth-Helene Kaasiku "Energiasäästmisvõimalused välisvalgustuses" (juh. Arvo Pärenson); Maria Pukk'i "Linnainventari kohereerumine vahelduvates maastikes" - "Green Way" (juh. A. Pärenson).

 8. Tartu ülikool asus maali eriala päästma / Maris Meiessaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Meiessaar, Maris

  2011-01-01

  Tartu Ülikool jätkab tudengite vastuvõttu maali erialale, raha leitakse oma vahenditest. Filosoofiateaduskond peab augustis esitama TÜ nõukogule kaunite kunstide üldist tulevikuvisiooni ja täpset tegevuskava sisaldava projekti

 9. 1995. aastal TPÜ infoteaduste eriala lõpetanute diplomitööd : [nimestik koos annotatsioonidega] / koostaja Taimi Niine

  Index Scriptorium Estoniae

  Niine, Taimi

  1995-01-01

  Kirjanduse alalt: Ajaots, Merle. Kirjandusarvustus ajakirjades 'Looming' ja 'Vikerkaar' a. 1986-1994 / Juh. prof. M. Aasmets; Hüva, Aulike. Rudolf Põldmäe personaalnimestik / Juh. prof. M. Aasmets; Kindel, Kristi. Eesti raamatukogutegelane Mall Jürma (1901-1984) / Juh. prof. M. Aasmets; Ristmägi, Ruth. Otto Aleksander Webermanni elu ja tegevus / Juhendaja kirjandusteadlane E. Teder; Ruuben, Liis. Prantsuse kirjandus eesti keeles / Juh. magistrand I. Vaaro; Zimmermann, Rita. Pagulastrükis ja selle ilmumise kajastamine aastatel 1944-1946 pagulasajalehtedes / Juh. V. Kelder

 10. Millist eriala soovitate keskkoolilõpetajatele edasiõppimiseks? / Karmel Eikner, Reet Hääl, Agu Laanemets, Jaanus Laugus

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  Küsimusele vastavad ettevõtja, Powered by Karmeli brändijuht Karmel Eikner, MTÜ Eesti Liisingühingute Liidu tegevdirektor Reet Hääl, OÜ Kvintessents juhatuse liige Agu Laanemets ja OÜ Uus Maa Kinnisvaragrupi juhatuse esimees Jaanus Laugus

 11. Milliseid erialaseid teadmisi ja oskusi olete kasutanud oma praeguses ametis? : vastavad infoteaduse eriala vilistlased / interv. Hela Ojasaar, Margot Mahlapuu

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Vastavad: EV Presidendi Kantselei direktori asetäitja, üldosakonna juhataja Riina Roomet, Mahtra Talurahvamuuseumi direktor Tiia-Helle Schmitte, EBS-i raamatukogu juhataja Eda Pihu, Euroopa Liidu asjade komisjoni nõunik (Riigikogu) Külli Kask, Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Meeli Veskus, Võrumaa Keskraamatukogu direktor Inga Kuljus, Lääne Maakonna Keskraamatukogu direktor Ilme Sepp, Riigiarhiivi direktor Marge Tiidus, kirjastuse Pilgrim juht Tiina Ristimets, Tallinna Keskraamatukogu direktor Kaie Holm, Eesti ENIC/NARIC Keskuse infospetsialist Liia Tüür, Eesti Rahvusraamatukogu direktor Tiiu Valm, Tartu Ülikooli Raamatukogu teenindusdirektor Mare-Nelli Ilus, Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduste osakonna juhataja Ilmar Vaaro

 12. Üstün Yetenekli Dijital Yerlilerin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Nitel Bir Çalışma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İbrahim Şamil Köroğlu

  2015-08-01

  Full Text Available Ağ neslinin yeni medya teknolojilerine ilişkin algısına ve teknolojiyi kullanma motivasyonuna ilişkin yapılan nicel çalışmalar dijital antropoloji alanına ilgi duyanlar için ufuk açıcı niteliktedir. Ağ neslinin özellikli bir grubunu teşkil eden üstün yetenekli dijital yerliler ise interneti ve mobil iletişim teknolojilerini bir dil gibi kullanabilen, içerik üretimi ve paylaşımı konusunda katılımcı, bilgi edinme, eğlenme ve sosyalleşme amacıyla birincil kaynak olarak sanal ortamı gören üstün yetenekli çocuklardır. Üstün yetenekli dijital yerlilerin sosyal medya kullanım motivasyonlarını Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı ile inceleyen bu çalışma, betimsel nitelikli tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırma grubu, 2012-2013 eğitim yılında İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi, Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi ve Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören 401 üstün yetenekli öğrencidir. Grupta yer alan üstün yeteneklilerin 231’i (%57,6 9–11; 148’i (%36,9 12–14; 22’si (%5,5 ise 15–17 yaş grubundadır. Araştırmaya katılan üstün yeteneklilerin 247’si erkek (%61,6; 154’ü (%38,4 kız öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışmada üstün yetenekli dijital yerlilerin sosyal medya kullanım sıklıkları; internet kullanım amaçları ile sosyal medya kullanım amaçları ve sık kullandıkları sosyal medya sitelerinin hangileri olduğu incelenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular üstün yetenekli dijital yerlilerin sosyal medya kullanım sıklığının akranlarına oranla Türkiye ortalamasının altında kaldığını; internet kullanım amaçlarıyla sosyal medya kullanım amaçlarının örtüştüğünü, ayrıca YouTube, Facebook ve Twitter’ın üstün yetenekli dijital yerlilerin en sık kullandıkları sosyal medya siteleri olduğunu ortaya koymaktadır.

 13. Ergenlerin Kimlik Oluşumunun Facebook Üzerinden İncelenmesi: Nitel Araştırma Örneği

  OpenAIRE

  EKŞİ, Halil; ERDEN, Nurdan; ERDOĞAN, F. Hilal; YILMAZ, Emre

  2015-01-01

  With each passing day, people are spending much more time on social networks, trying to meet the real life needs of their own and forming new identities. Within many researches being conducted, Facebook appears to be the most popular social network. Via Facebook, new friendships are formed, marriage decisions are made, social and political groups are organized and social media are formed with a kind of instant share system. In statistics and research conducted in our country, it is seen that ...

 14. Tartu Kunstimuuseumis anti 6. VI Tartu ülikooli maalikunsti eriala bakalaureusetööde kaitsmisel välja...

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Lembit Rändi nimelise stipendiumi pälvis Peeter Ora, kelle lõputöö "Charles I elu ja surm" (juhendaja Lauri Sillak) on kostüümimaalide seeria kui postmodernistlik lavastus luksuslikes kuldraamides. Ergutusstipendiumi sai Peeter Krosmann

 15. Eesti kivimid aitasid lahendada iidse jääaja mõistatust / Tiit Kändler

  Index Scriptorium Estoniae

  Kändler, Tiit, 1948-

  2010-01-01

  Ajakirjas Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology ilmunud artiklist, milles lahatakse jääaja tekkimise põhjusi. Autorite seas on ka USA Indiana ülikooli teadlane Seth Young ja Dimitri Kaljo TTÜ geoloogia instituudist

 16. Filmid kolivad mobiiltelefoni / Marta Vasarik

  Index Scriptorium Estoniae

  Vasarik, Marta

  2007-01-01

  Pimedate Ööde Filmifestivali alafestivalist MOFF, millel linastuvad mobiiltelefoni kaameraga salvestatud filmid. Sisaldab EBSi avaliku halduse eriala üliõpilase Martin Lepa, TÜ ajakirjanduse eriala magistrandi Martin Šmutovi, TLÜ interaktiivse meedia ja teadmuskeskkondade eriala magistrandi Ivo Kivioru ning TÜ semiootika eriala vilistlase Tristan Priimäe kommentaari

 17. İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Türkçe Derslerinde Drama Yönteminin Kullanımı Üzerine Nitel Bir Çalışma

  OpenAIRE

  Güven, Ahmet

  2012-01-01

  Drama provides learning through ways of role playing and problem solving. It is a mustthat drama, which is intertwined with life, is used in the field of education, especially inTurkish teaching. In this study, the aim was to determine thoughts of primary schoolteachers of fourth and fifth grade on using drama method in Turkish lessons. The study wascarried out on 12 classroom teachers working in schools which are under the Ministry ofEducation of Menderes district of city, Izmir. The data we...

 18. Selgusid uued Microsofti partnertudengid

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Microsofti partnertudengite (Microsoft Student Partner, MSP) programmist, millega liitusid TÜ informaatika eriala üliõpilased Siim Karus, Jaana Metsamaa, TLÜ informaatika erialat Ilja Šmorgun, TTÜ arvuti- ja süsteemitehnika eriala tudeng Mark Baranin

 19. İnovasyon Süreci Performansı Ölçüm Kriterlerini Nitel Bir Araştırma İle Belirleme: Bilişim Sektöründen Bulgular - Defining Innovation Process Performance Measurement Criteria with a Qualitative Research: Findings from IT Sector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yunus Emre TAŞGİT

  2016-06-01

  Full Text Available The aim of this study is to define innovation performance measurement criteria for firms and measure their performance through these criteria. IT firms in technoparks at TR42 East Marmara Region are included in the study and qualitative research method is used. Data are collected through the interviews conducted with managers of IT firms and are analyzed with descriptive and content analysis techniques. After the analysis, some measurement criteria are introduced to measure the innovation performance. Results show that “Idea Generation” stage is not taken seriously by these firms. Performances of “Beta Version Development” and “Full Version Development” stages are high. Firms have to analyze “Sale” stage carefully.

 20. Jaani kiriku terrakotaskulptuuride näitus

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  Tartu Linnakodaniku muuseumis avatakse näitus Tartu Jaani kiriku fassaadi terrakotaskulptuuride originaalidest ja koopiatest. Koopiad modelleeris Prahas skulptuurirestaureerimise eriala omandanud Isabel Aaso

 1. Jaani kiriku terrakotapeade näitus

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  Tartu Linnakodaniku muuseumis avatakse näitus Tartu Jaani kiriku fassaadi terrakotaskulptuuride originaalidest ja koopiatest. Koopiad modelleeris Prahas skulptuurirestaureerimise eriala omandanud Isabel Aaso

 2. Kino taandub uhke kultuurikompleksi ees / Anzori Barkalaja, Tonio Tamra ; interv. Rannar Raba

  Index Scriptorium Estoniae

  Barkalaja, Anzori, 1968-

  2007-01-01

  Viljandi Kultuuriakadeemia direktor ja haldusdirektor selgitavad oma plaane seoses Rubiini kino asemele kavandatava kultuurikompleksiga, kuhu leiavad koha lavakunstide eriala tudengid, kohvik, kinosaal ja loomemajanduse inkubatsioonikeskus

 3. Midagi on valesti / Marge Monko

  Index Scriptorium Estoniae

  Monko, Marge, 1976-

  2007-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia fotograafia eriala tudengite näitus "Midagi on valesti" 28. septembrist kuni 21. oktoobrini Tallinnas Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis, Põhja puiestee 35. Kuraator Marco Laimre

 4. YouthCaN 2001 / Sirje Janikson

  Index Scriptorium Estoniae

  Janikson, Sirje

  2001-01-01

  Aprillis 2001 toimus keskkonnateemaline õpilaskonverents YouthCaN 2001 Ameerika Loodusajaloo Muuseumis New Yorkìs. 35 seminarist ühe viis läbi Tartu Noorte Loodusmaja geoloogia ja keskkonnaringi esindus, tutvustati loodusmaja keskkonnaprojekte ja räägiti keskkonnaalaste veebilehtede koostamise kogemustest. YouthCaN (Youth Communicating and Networking) on rahvusvaheline noorte organisatsioon, mis vahendab kogemusi ja uusi ideid elukeskkonnast huvitatud noorte hulgas

 5. J. Käis, science ja technology / Aivo Saar

  Index Scriptorium Estoniae

  Saar, Aivo

  1992-01-01

  Science ja tehnology on õppeainetena mitme riigi koolide tunniplaanides. TPÜ matemaatika-füüsikateaduskonas avati 1991.a. science e. loodusõppe eriala, 1992.a. avatakse technology e. tehnikaõpetuse eriala. Loodusainete õpetamist propageeris omal ajal ka J. Käis

 6. Abiturientide karjääriplaneerimine ja kutsevalikut mõjutavad tegurid / Heidi Antons ; juhendaja N. Randver

  Index Scriptorium Estoniae

  Antons, Heidi

  2010-01-01

  Kokkuvõte Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala üliõpilase lõputööst, mis uuris, millised on Lääne-Virumaa nelja gümnaasiumi abiturientide tulevikuplaanid ja eriala valikut mõjutavad faktorid

 7. Kurt tüdruk täitis medaliunistuse / Ann Hiiemaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Hiiemaa, Ann

  2007-01-01

  IT Kolledži IT süsteemide administreerimise eriala üliõpilase Kairit Olenko ja tema treeneri, 2003. a. mister Estonia tiitli võitnud Tallinna Ülikooli kehakultuuri eriala üliõpilase Timo Tõnisma koostööviljadest: kuldmedalitest ja maailmarekordist 100 meetri tõkkejooksus Sofias toimunud kurtide kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel

 8. Inimroti askeldused elegantses paberlabürindis / Silvia Soro

  Index Scriptorium Estoniae

  Soro, Silvia

  2005-01-01

  27. nov. esietendus Viljandi Kultuuriakadeemia black box'is Tallinna Ülikooli koreograafi-lavastaja eriala magistrandi H. Ehrenbuschi ja Kunstiakadeemia graafika eriala magistrantide J. Samma, A. Teeääre ja K. Ehala (paberlõige, lavakujundus) koostöös sündinud lavastus "!"

 9. 1 = 3 õige või vale / Tiia-Triin Truusa

  Index Scriptorium Estoniae

  Truusa, Tiia-Triin

  2001-01-01

  1. märtsil 2001 esietendus Tartu Teatrilaboris Zuga ja teatrilabori ühisprojekt tantsuetendus "1=3 õige või vale". Etenduse lavastaja on Tallinna Pedagoogikaülikooli kultuuriteaduskonna koreograafia eriala lõpetaja Jarmo Karing. Tantsivad TPÜ koreograafia eriala üliõpilased Annika Üprus, Tiina Mölder, Katrin Essenson ja Taavet Jansen

 10. Kristiina Nurk: ilus võib olla, aga mugav peab olema / Kristiina Nurk ; intervjueerinud Tiiu Laks

  Index Scriptorium Estoniae

  Nurk, Kristiina, 1982-

  2009-01-01

  Intervjuu Kristiina Nurgaga, kes õpib Eesti Kunstiakadeemias disaini ja rakenduskunsti eriala nahakunsti suuna magistrantuuris, on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli reklaamikunsti eriala, soovib saada kingadisaineriks, pälvis Prantsusmaal Saint Rémy-lès-Chevreuse'is toimunud rahvusvahelisel köitekunsti biennaalil ühe peapreemiatest. Kristiina Nurga eluloolisi andmeid, pälvitud preemiad

 11. Vilistlastest kutseõpetajad Tartu kutsekoolidest / Jaan Sakson, Toomas Lepik, Margit Tennosaar, Kairi Partsioja

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Küsimustele vastavad metalliala kutseõpetaja Jaan Sakson, CISCO labori instruktor Toomas Lepik, veebidisaini ja e-kaubanduse kutseõpetaja Margit Tennosaar ja kelneri eriala õpilane Kairi Partsioja

 12. Euroopa ühes vanimas ülikoolis suvetarkusi kogumas

  Index Scriptorium Estoniae

  2014-01-01

  Viie Tallinna Ülikooli eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri eriala üliõpilase osalemisest EL programmi Erasmus+ poolt korraldataval suvekursusel Saksamaal Greifswaldis Ernst-Moritz-Arndt-Universität Ülikoolis

 13. Kunstile pakub huvi nii alasti kui riides inimene : Tartu Kunstimaja avas kolm näitust / Raimu Hanson

  Index Scriptorium Estoniae

  Hanson, Raimu, 1957-

  2010-01-01

  Andrus Joonase ja Sirami näitus "Inimarengu aruanne", Tartu aktifoto seltsi Aktiiv näitus "Alastika", TÜ maalikunsti eriala magistrandid Piret Kullerkupp, Evelin Kuusik ja Katrin Paomets näituse "Ooteruum"

 14. Hiina haridusinnovatsioon neljaks tunniks Eestis / Mikk Kasesalk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kasesalk, Mikk

  2016-01-01

  Shanghai on Hiina haridussüsteemi edulugu. Sealsete õppeasutuste esindajatega on võimalik kohtuda 13. mail Tallinna ülikoolis toimuval Shanghai haridusmessil. Tallinna ülikoolis on võimalik õppida Aasia uuringute eriala

 15. Haldusjuhtimise vilistlane pälvis Euroopas parima lõputöö auhinna

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Tallinna Ülikooli haldusjuhtimise eriala vilistlane Maria Kerise bakalaureusetöö "The role patterns of ministers' personal advisors: comparative case study of two Estonian ministries" võitis NISPAcee konverentsil parima lõputöö konkursi

 16. Jaani kirikus paigaldati esimesed terrakotade koopiad

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Tartu Jaani kiriku käärkambri fassaadile paigutatud terrakotaskulptuuride koopiad valmistas Praha Kaunite Kunstide Akadeemia skulptuurirestaureerimise eriala lõpetanud Isabel Aaso. 14. sajandist pärit originaalid eksponeeritakse kiriku siseruumis

 17. Uued tulijad tutvustavad end diplomilavastustega / Ülle Jantson

  Index Scriptorium Estoniae

  Jantson, Ülle

  2007-01-01

  Janusz Glowacki "Fortinbras jõi end täis" Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti eriala 6. lennu esituses (lavastaja Kalju Komissarov ja Sven Heiberg) ja Anton Tshehhovi "Kolm õde" Endla küünis (lavastaja-koreograaf Oleg Titov)

 18. Tsikuraat = Ziggurat / Saari Sildos

  Index Scriptorium Estoniae

  Sildos, Saari, 1992-

  2016-01-01

  Puidust varjualune "Tsikuraat" Pedaspeal, idee autor Saari Sildos. Ehitasid Eesti Kunstiakadeemia 1. kursuse Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala üliõpilased. Eesti Arhitektide Liidu preemia "Väike 2013-2015" nominent

 19. Tavasti stipendium = Tavast scholarship

  Index Scriptorium Estoniae

  2014-01-01

  Ennesõjaaegse Eesti tuntuima juveelitöösturi Roman Tavasti poja Raul-Roman Tavasti 1998. aastal asutatud stipendium professionaalse ehtekunsti järelkasvu toetamiseks EKA ehtekunsti eriala üliõpilastele

 20. Teadusfilosoofilisi vaatenurki / Kate-Riin Kont

  Index Scriptorium Estoniae

  Kont, Kate-Riin, 1971-

  2008-01-01

  Autor üritab tõestada, et raamatukogus kui raamatukogunduse ja infoteaduse eriala esindavas peamises institutsioonis on töövaldkonnad ja -spetsiifika ning metodoloogiad ja paradigmad, mida võib nimetada teaduseks

 1. Erivajadus ei takistanud saamast diplomiga raamatukoguhoidjaks / Aliine Matisen

  Index Scriptorium Estoniae

  Matisen, Aliine

  2015-01-01

  Õppimisest Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, hiljem Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi haridus- ja sotsiaalteaduskonnas (raamatukogunduse ja infokeskkondade eriala viidi Viljandist Tartusse üle)

 2. Prantslastelt õppimas / Marve Koppel, Heli Leppik

  Index Scriptorium Estoniae

  Koppel, Marve

  2005-01-01

  Kuressaare ametikoolis järgmisel õppeaastal rakenduvast majutuskorralduse eriala õppekavast, mille koostamisel on eeskujuks võetud Prantsuse hotellikooli Lycee d'Hotellerie et de Tourisme Saint-Quentin-en-Yvelines õppekava

 3. Vootele Vaher enne teeb ja siis mõtleb / Vootele Vaher ; küsitles Tiiu Laks

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaher, Vootele

  2007-01-01

  Vootele Vaher on töötanud aastaid Lõuna-Euroopa professionaalsetes rändtsirkustes, on lõpetamas Tallinna Ülikoolis koreograafia eriala, teeb tantsuetendusi. Tema diplomitööst "Circo barabellum"

 4. 6.-15. X on EKA galeriis...

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  Keraamika eriala magistrantide näitus "Argilla neljale". Eksponeeritakse Reeli Haameri, Kadri Kivi, Annika Vilippuse ja Matthew Graziano magistriõppe meistriklassi raames valminud töid koos tehnikaid tutvustavate tekstidega

 5. 9. VI avati Y-galeriis TÜ kunstide osakonna II kursuse maalinäitus "Teised välja!"

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Kuraator Anne Parmasto. Näitusel esinevad maalikunsti eriala põhiõppe üliõpilased Marie Kõljalg ja Riho Pärn ning teiste erialade üliõpilased Andrus Raag, Janek Ruus, Eva Lobotkin ja Mait Metspalu

 6. EKA lõputööd / Maarin Ektermann, Elnara Taidre

  Index Scriptorium Estoniae

  Ektermann, Maarin

  2004-01-01

  Näitus ja kaitsmised Rotermanni soolalaos 28. V-4. VI. Vaatluse all: maal, graafika, skulptuur, Academia Grata, stsenograafia, keraamika, ehte- ja sepakunst, tekstiil ja moekunst, Rakenduskunsti kolledzhi tekstiili ja moe eriala, arhitektuuriteaduskonna tööd jm.

 7. Nanotehnoloogia astub üle kooliläve / Maarika Lukk

  Index Scriptorium Estoniae

  Lukk, Maarika

  2014-01-01

  Osalemisvõimalustest Euroopa Liidu elukestva õppe projektis „Quantum Spin-Off – kõrgtasemel teaduse ja ettevõtluse viimine koolidesse”, mille eesmärk on inspireerida noori valima teaduse ja tehnoloogiaga seotud eriala

 8. Anu Lamp / [vestelnud Kalju Orro

  Index Scriptorium Estoniae

  Lamp, Anu, 1958-

  2007-01-01

  Lavakunstikooli sisseastumisest, õppimisest, õpetajatest ja õpetamisest. Anu Lamp õppis Lavakunstikoolis 10. lennus (1978-1982). Osalenud samas lavakõne õppejõuna 18.-23. lennu ja erialaõppejõuna 20. lennu töös

 9. Sandra Pihlak - kõik või mitte midagi / Joanna Hoffmann

  Index Scriptorium Estoniae

  Hoffmann, Joanna

  2016-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia vilistlane ja Londoni Püha Martini kunsti- ja disainikolledži (Central Saint Matrins College of Art and Design - CSM) magistrant Sandra Pihlak tekstiilidisaini bakalaureuseõpingutest Eestis ja tulevikumaterjalide eriala magistriõpingutest Londonis

 10. Teine nahk ehk Ornament ja meie / Hanno Soans

  Index Scriptorium Estoniae

  Soans, Hanno, 1974-

  2003-01-01

  Arhitekt Adolf Loosi suhtumine ornamenti ja nahakaunistustesse, tattoo tagasitulek käibesse läänes XX sajandi II poolel. EKA nahakunsti eriala diplomandi Kerstin Raidma lõputööst, mis sisaldas seeria levinumaid tätoveeringupiirkondi katvaid nahast ehteid, lühidalt sama eriala lõpetaja Agnetha Kurusoni lõputööst "Kest" ja lõputööde hinnetest

 11. Author Details

  African Journals Online (AJOL)

  Entrepreneurship Development: A People Change Approach To Self Actualization And Sustainability Abstract · Vol 10, No 3 (2012) - Articles Refections of an Industrial Sociologist on the Failed Attempts to Privatise the Nigrian Telecommunications (NITEL) Abstract · Vol 11, No 1 (2013) - Articles Leadership and productivity ...

 12. Refections of an Industrial Sociologist on the Failed Attempts to ...

  African Journals Online (AJOL)

  Locating privatisation within the theoretical context of neo-liberalism, this paper reflects on the causes of the failed attempt to privatise NITEL as well as the reasons for dismal performances of most public enterprises in Nigeria. Reflecting on the utility or otherwise of privatising state-owned enterprises in Nigeria, the paper ...

 13. A Hidden Markov model-based approach in brandswitching (A case ...

  African Journals Online (AJOL)

  In this work, we considered a Hidden Markov Model for the Telecommunication Industry in Nigeria. There are five major mobile service providers presently in Nigeria: MTN, AIRTEL, GLOBACOM, ETISALAT and NITEL. We proposed a model for decision making in this sector by examining the rationale behind customers' ...

 14. Ekhosuehi. et al

  African Journals Online (AJOL)

  PUBLICATIONS1

  ABSTRACT. In this work, we considered a Hidden Markov Model for the Telecommunication Industry in. Nigeria. There are five major mobile service providers presently in Nigeria: MTN, AIRTEL,. GLOBACOM, ETISALAT and NITEL. We proposed a model for decision making in this sector by examining the rationale behind ...

 15. International Journal of Science and Technology (STECH) Bahir Dar ...

  African Journals Online (AJOL)

  Nneka Umera-Okeke

  The management corruption and inefficiency are still the order of the day. The paper was of the opinion .... owned by NITEL for the stay of its managing Director in NICON Hilton Hotel (The. Sun Newspaper of 10th ... to establish infrastructures that will generate technological development programmes that will provide certain ...

 16. Araabia keeles on 1 + 1 alati 2 / Raivo Kaer

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaer, Raivo

  2016-01-01

  Sisaldab tutvustust: Kätlin Hommik-Mrabte. Araabia keele vestmik-sõnastik. Ka araabia keele õppest Tallinna ülikoolis, kus seda on võimalik eraldi erialana õppida. Arabistika eriala õpetavad TLÜ-s professor Otto Jastrow ja lektor Helen Geršman

 17. Puutööhuvilisele oma raamat

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  2006. a. novembris ilmuvast Albert Jacksoni ja David Day "Puutöömeistri käsiraamatust". Albert Jackson ja David Day omandasid magistrikraadi mööblidisaini alal Londoni Kuninglikus Kunstikolledzhis. Raamatut on aidanud eesti lugejateni tuua Uku Velbri, kes 1991. a. lõpetas Tallinna Tehnikaülikoolis puidutöötlemise eriala

 18. Erinevate GPS-funktsiooniga seadmete võrdlus metsanduses / Mikko Buht

  Index Scriptorium Estoniae

  Buht, Mikko

  2014-01-01

  2014. aastal kaitstud metsanduse eriala lõputöö põhjal. Töös kasutati kolme GPS-seadet: Garmin Oregon GPSMAP 60CSX, Magellan eXplorist 510 ja Garmin Oregon 600, samuti nutitelefoni Samsung Galaxy SII Plus ja tahvelarvutit Samsung Galaxy Note 10.1

 19. Jim Ashilevi kirjutas näidendi inimese jõust ja jõuetusest paratamatuse ees : auhind / Krista Männa

  Index Scriptorium Estoniae

  Männa, Krista

  2005-01-01

  Kõrvuti Jaan Unduski ja Tõnu Kaalepiga võitis Tallinna Ülikooli filmi ja video eriala 3. kursuse tudeng Jim Ashilevi näidendiga "Nagu poisid vihma käes" Eesti Näitemänguagentuuri näidendivõistluse olulisima auhinna

 20. Tiit Elenurme meistriklass : uute juhtimisideede ajutrust / küsitlenud Tuuli Stewart

  Index Scriptorium Estoniae

  Elenurm, Tiit, 1952-

  2003-01-01

  Vestlus EBS-i õppejõuga tema poolt juhitavast nelja kõrgkooli majandusjuhtimise eriala üliõpilasi koondavast meistriklassist, mille eesmärgiks on arendada uute juhtimisideede otsinguks ja kriitiliseks analüüsiks vajalikke kompetentse

 1. Malcolm Payne : sotsiaaltöös on kõik kõigega seotud / Signe Väljataga

  Index Scriptorium Estoniae

  Väljataga, Signe, 1930-

  1998-01-01

  27. märtsil 1998.a. toimus TPÜ sotsiaaltöö eriala üliõpilaste ja magistrandide konverents. Külalisena tervitas konverentsist osavõtjaid Essexi krahvkonna sotsiaalmänedzer George Lane, üldloengu pidas professor Malcolm Stuart Payne Manchesteri ülikoolist

 2. Köögitehnika? Võta vabalt! / Lylian Meister

  Index Scriptorium Estoniae

  Meister, Lylian, 1966-

  2007-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini eriala üliõpilaste projektist "Future in Solingen" (juhendaja Martin Pärn) 27.-29. IV toimuval messil "Interjöör". Pliit, mille saab riputada varna (disainerid Triin Voss, Andri Laidre), diivanilauaga ühendatud külmkapp "Mae" (disainerid Kätlin Kangur, Pent Talvet)

 3. Võbinad, arpedžod ja videomängud / Siim Nestor

  Index Scriptorium Estoniae

  Nestor, Siim, 1974-

  2013-01-01

  Mord Fustang, pärisnimega Rauno Roosnurm, on eesti electro house’i ja dubstep‘i produtsent. Ta on sündinud 21. veebruaril 1991 ning lõpetanud 2006.aastal Kose Muusikakoolis klaveri eriala (õp. Maarja Laas) ning Kose Gümnaasiumi 2010. aastal

 4. Uusi maalijaid Tartust

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Tartu Ülikooli maalikunsti eriala lõpetajate Veiko Klemmeri, Helen Kikkase ja Margit Lõhmuse tööde näitus Tartu Kunstimuuseumis ning Ronald Baumanni, Nadezhda Tshernobai ja Jäppe Johansoni näitus Tartu Kunstimajas

 5. Ulmekas Eesti moodi / Dagne Hanschmidt

  Index Scriptorium Estoniae

  Hanschmidt, Dagne

  2005-01-01

  Ulmelise lühimängufilmi "Kärbseudu" võtted Põlvamaal Ottenis. Režissöör, üks stsenariste ja produtsent on Tallinna Ülikooli filmi ja video eriala viimase kursuse tudeng Janek Karakatsh, näitlejaiks Raine Loo, Aapo Ilves, Igor Maasik (Onu Bella)

 6. Abiturientide karjääriplaneerimine ja kutsevalikut mõjutavad tegurid / Anu Varep ; juhendaja Nelly Randver

  Index Scriptorium Estoniae

  Varep, Anu

  2012-01-01

  Kokkuvõte Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala üliõpilase lõputööst, mis uuris sisemisi ja välimisi faktoreid, mis mõjutavad abiturientide otsustamist ning karjäärivalikuid. Küsitleti kolme Lääne-Virumaa gümnaasiumi õpilasi

 7. Mengel, Auser ja Nikopensius tabasid HI-viiruse teolt / Lilian Mengel, Geitti Auser, Kristiina Nikopensius ; intervjueerinud Riho Laurisaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Mengel, Lilian

  2009-01-01

  Tartu Kõrgema Kunstikooli meedia- ja reklaamikunsti eriala lõpetanud Lilian Mengel, Geitti Auser ja Kristiina Nikopensius oma diplomitööna valminud Eesti esimesest 4D-animafilmist "Ärka üles", mis näitab HI-viiruse teekonda kehas. Kolmekesi moodustatud reklaamiagentuurist Control Disain

 8. Viljandi paugutab kolme esietendusega / Andres Keil

  Index Scriptorium Estoniae

  Keil, Andres, 1974-

  2007-01-01

  Janusz Glowacki "Fortinbras jõi end täis" Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti eriala 6. lennu esituses, lavastaja Kalju Komissarov ja Sven Heiberg ; Ott Aardami "Börs ja börsitar" ja Henrik Ibseni "Nora/Maja", lavastaja Helen Rekkor

 9. Viljandi kultuuriakadeemia tudengid lajatasid kolme tükiga / Andres Keil

  Index Scriptorium Estoniae

  Keil, Andres, 1974-

  2007-01-01

  Janusz Glowacki "Fortinbras jõi end täis" Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti eriala 6. lennu esituses, lavastaja Kalju Komissarov ja Sven Heiberg ; Ott Aardami "Börs ja börsitar" ja Henrik Ibseni "Nora/Maja", lavastaja Helen Rekkor

 10. Sotsiaal-majanduslik staatus tervise tausttegurina / Margo Kikas, Ene Lausvee

  Index Scriptorium Estoniae

  Kikas, Margo

  2008-01-01

  Uuringust seoste kohta Eesti inimeste tunnetatud tervise ning sotsiaal-majandusliku ja psühhosotsiaalse seisundi vahel. Uuring tugineb Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala üliõpilaste poolt aastatel 2001-2002 tehtud anonüümsel ankeetküsitlusel põhiliselt toimetulekuraskuste, krooniliste haiguste, puudega või riskikäitumisega isikute seas

 11. Tallinna Tehnikakõrgkooli Arhitektuuri Instituudi rahvusvaheline töötuba 10.-14. november 2008

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Õpikoja "Uus elu vanas kestas" juhendajad: arhitektuuriteadlane Anke Zalivako (Saksamaa), arhitekt Irina Raud. Osalesid 3. kursuse arhitektuuri eriala tudengid. Tuli leida uus kasutusfunktsioon endisele gaasihoidlale Tallinnas Põhja puiesteel ja veetornile Ülemiste City-s, võimalus Nõmmel Nurme t. 40 asuva villa (arhitekt E. J. Kuusik, 1935) taastamiseks esialgselt kavandatud kujul

 12. Käsitöötund ja õpilaste loovus / Kai Malmstein

  Index Scriptorium Estoniae

  Malmstein, Kai

  2001-01-01

  TPÜ käsitöö ja kodunduse eriala diplomand Lemme Kurvits viis 2000.a. läbi uuringu, et selgitada õpilaste arvamust oma loovatest võimetest ja suhtumist käsitöötundidesse. Küsimustele vastas 250 8.-9. klassi õpilast kaheksast koolist ning nende koolide käsitööõpetajad

 13. Kunstiülikool on nagu pioneeride palee kunstiring / Vilen Künnapu, Meeli Truu, Eerik Olle...[jt.] ; interv. Gea Velthut-Sokka

  Index Scriptorium Estoniae

  1999-01-01

  Arhitektid V. Künnapu ja M. Truu, sisearhitektid I.-E. Schneider, E. Olle ja M. Peri ning kinnisvaraarendaja A. Aavik vastavad küsimustele, millises ülikoolis nad omandaksid eriala, kui nad oleksi praegu tudengid, Eestis saadava hariduse konkurentsivõimelisuse kohta maailmas, mida nad tahaksid praegu enda täiendamiseks õppida?

 14. NL-aegne diplom näitab haridustaset / Lea Michelson

  Index Scriptorium Estoniae

  Michelson, Lea

  1999-01-01

  Rahvusvaheline töögrupp töötas välja dokumendi "Diploma Supplement", ingliskeelse kõrgkooli diplomiga kaasneva lisa informatsiooni andmiseks omandatud kvalifikatsiooni, eriala, õppekava, kasutatud hindamissüsteemi, õpingute jätkamise õiguse ja muu kohta

 15. Eesti üliõpilane võitis köitmisvõistluse preemia

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia nahakunsti eriala magistrant Kristiina Nurk pälvis Prantsusmaal Saint Rémy-lès-Chevreuse'is toimunud rahvusvahelisel köitekunsti biennaalil ühe peapreemiatest - 2000 euro suuruse Euroopa Liidu auhinna. Tuli köita Pierre Beaumarchais' teos "Figaro pulm"

 16. Nord-galerii näitab noori kunstnikke / Teele Tammeorg

  Index Scriptorium Estoniae

  Tammeorg, Teele

  2010-01-01

  20. mail avati Akadeemia Nord ruumides Nord Galerii (Siili 14, Tallinn) TÜ maalikunsti eriala lõpetanud Veiko Klemmeri ja Andrus Raagi ning nende lõputööde juhendaja ja galerii ühe rajaja Jaan Elkeni maalinäitusega "Võru-Tartu-Tallinn". Galerii pakub noortele kunstnikele võimalust oma töid tasuta eksponeerida

 17. Eesti Kunstiakadeemia lõpetajad : 2000. aasta

  Index Scriptorium Estoniae

  2000-01-01

  Bakalaureused: kunstiteadus 2, maalikunst 9, strenograafia 5, graafika 7, skulptuur 2, keraamika 4, klaasikunst 3, metallikunst 1, tekstiil 5, moekunst 5, nahakunst 8, sisearhitektuur 16, graafiline disain 6, tootedisain 8, kunstiteadus 6. Arhitektuuri kutsemagistrid 11. Magistrid: kunst 4, arhitektuur 2, disain 3, kunstiteadus 2, õpetaja eriala 8.

 18. Anneteparaad / Karin Paulus

  Index Scriptorium Estoniae

  Paulus, Karin, 1975-

  2008-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri eriala magistri- ja bakalaureuseõppe lõputööd: 1. Koit Ojaliivi kompleks vaimupuuetega inimestele; 2.Katrin Tääkeri "Eakate Kodu" Seewaldis; 3. Hermas Lilleoru sümbioos kirikust ja kontserdimajast; 4. Paco Ulmani nägemus Lasnamäe seni väljaehitamata osa hoonestamiseks

 19. Kas sinul on juba pääsukesed kõhus? / Maris Meiessaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Meiessaar, Maris

  2007-01-01

  Tallinna Ülikooli reklaami ja imagoloogia eriala tudengid osalesid projektis The Pitch, et leida ideed Eesti toidu ja seda tähistava pääsukese logo reklaamimiseks. Võistluse võitis projekt "Kõhu tunne", autoriteks Birgit Jõgeva, Mariliis Lill, Liina Karo, Helen Kask ja Markko Toppi. Võistlust kommenteerib TLÜ reklaami ja meedia osakonna juhataja Tiina Hiob

 20. Ruumi elustamine: metamorfoosid ja ruumilised muutumised = Re-vitalization of space: metamorphoses and spatial transformations / Tüüne-Kristin Vaikla

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaikla, Tüüne-Kristin, 1961-

  2015-01-01

  Artikkel käsitleb vanade majade olemust ja lähenemisviise nende ümbermõtestamisele, tuginedes loomingulisele praktikale ning mitmesuguste erialaüleste töötubade kogemusele. Vaadeldakse Royal Melbourne Institute of Technology arhitektuuri- ja disainikooli sisearhitektuuri tudengite workshopi käigus toimunud katset elustada hüljatud paiku

 1. Kas noorus on hukas? / Kaido Soorsk

  Index Scriptorium Estoniae

  Soorsk, Kaido, 1973-

  2008-01-01

  Suurbritannia Mehaanikainseneride Ühingu (Institution of Mechanical Engineers) korraldataval iga-aastasel tootearendusvõistlusel masinaehituse- ning autotehnika eriala tudengitele saavutas Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengite ehitatud vormelauto 2007. a. klassis III 4. koha, 2008. a. klassis I parima uustulnuka tiitli ja 13. koha. Festo 8-st. Juhendasid õppejõud Risto Kõiv ja Janek Luppin

 2. Pedagoogiline praktika õpetajakoolituses / Eve Eisenschmidt

  Index Scriptorium Estoniae

  Eisenschmidt, Eve, 1963-

  2003-01-01

  Lahendused pedagoogilise praktika tõhustamiseks. Pedagoogilise praktika osatähtsuse hindamiseks üliõpilaste professionaalse enesekontseptsiooni kujunemisel ja juhendaja rolli väljaselgitamisel küsitleti Haapsalu Kolledži III kursuse klassiõpetaja eriala üliõpilasi, kes viibisid I kooliastme viienädalasel praktikal 2002.a. veebruaris-märtsis

 3. Mait Agu nimelise stipendiumi pälvivad aastal 2013 Eliisa Sokk ja Ene Jakobson

  Index Scriptorium Estoniae

  2013-01-01

  Tallinna Ülikooli koreograafia osakond annab Mait Agu nimelist stipendiumi välja viieteistkümnendat korda. Stipendiumi saavad TLÜ koreograafia osakonna 3. kursuse tudeng Eliisa Sokk ja TLÜ koreograafia eriala 2. lennu lõpetaja, tantsuansambli "Sõleke" looja ning juht Ene Jakobson

 4. Viru tunnel saab uue ilme urbanistliku grafiti abil / Ilmar Kahro

  Index Scriptorium Estoniae

  Kahro, Ilmar

  2011-01-01

  MTÜ Linnalabor koostöös Tallinn 2011 SA-ga viis läbi Tallinnas Gonsiori ja Laikmaa tänava ristmiku all paikneva Viru tunneli kujunduskonkursi "Viru tunnel kunstigaleriiks". EKA skulptuuri eriala tudengi Eldar Jakubovi võidutööst "Avame linna"

 5. Õppivale õpetajale saaks leida asendaja väljastpoolt kooli / Krista Noorkõiv

  Index Scriptorium Estoniae

  Noorkõiv, Krista

  2001-01-01

  27. sept.̀2001 peeti Brüsselis konverents "Learning Economy and Jobrotation". Arutati täiendusõppe sellist süsteemi, kus õppima suunatud inimese asemel teeb tema töö ära asendustöötaja (leitud sageli sama eriala töötute hulgast)

 6. Liikumisharrastusega tegeleb piisavalt 39 protsenti eestimaalastest

  Index Scriptorium Estoniae

  2013-01-01

  Eesti Olümpiakomitee korraldatud liikumisharrastuse uuringust 2013. a. sügisel. Selgitusi jagab Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juht ja Tallinna Ülikooli sotsioloogia eriala doktorant, uuringu välja töötanud Peeter Lusmägi

 7. 200 varju uurib sel nädalal tudengielu / Agne Narusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Narusk, Agne, 1971-

  2010-01-01

  Sel nädalal toimub Tallinna Ülikoolis ning TLÜ Rakvere ja Haapsalu kolledžites tudengivarju nädal, mis pakub abiturientidele võimaluse osaleda ühe päeva vältel end huvitava eriala õppetöös

 8. Kultuuriakadeemias lavastub ökomuusikal / Margus Haav

  Index Scriptorium Estoniae

  Haav, Margus

  2006-01-01

  Viljandi kultuuriakadeemia mustas saalis etendub second-hand-muusikal "Pinipulst, kassiraisk ja latsõtükk", mis on Kadri Karu butafoori-dekoraatori eriala lõputöö. Lavastus toetub täies mahus second-hand-filosoofiale ning teostuslikust seisukohast propageerib ökobutafooriat

 9. Kool õpetas sotsiaalpedagoogilist mõtteviisi / Svetlana Põdder

  Index Scriptorium Estoniae

  Põdder, Svetlana

  2017-01-01

  Tallinna Ülikooli Rakvere kolledžis sotsiaalpedagoogika eriala bakalaureuseõppe lõpetanud, erialaseid õpinguid Tallinna Ülikooli magistriõppes jätkanud sotsiaalpedagoogina töötava artikli autori hinnangud õpingutele kolledžis ja sotsiaalpedagoogika professioonile Eestis

 10. Nash tshelovek v Milane / Ksenia Repson

  Index Scriptorium Estoniae

  Repson, Ksenia

  2006-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia tööstusdisaini eriala III kursuse tudeng Pavel Sidorenko sai I koha ja kursusekaaslane Anna-Maria Einla II koha noorte disainerite konkursil Massimo Martini Design Award Milanos. Konkursi korraldusest, Sidorenko ja Einla konkursitöödest

 11. Täna kell 16.30 algab EKA aulas...

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna konverents "EKA uus maja". Arutelu toimub Andres Alveri ja Tiit Trummali arhitektuurikonkursi võidutöö "ERKI laiendamiseks senisel krundil" (1989), Markus Kaasiku, Andres Ojari ja Ilmar Valduri juhendamisel tehtud EKA arhitektuuri eriala III kursuse tööde (2004-2005) jms. taustal

 12. Materjalid muudavad maailma = Materials change the world / Jaak Kikas

  Index Scriptorium Estoniae

  Kikas, Jaak

  2005-01-01

  Jaak Kikas TÜ materjaliteaduse instituudist mõnedest olulistest tendentsidest ja suundumustest uute materjalide otsingutel ning nendega kaasnevatest probleemidest. Materjaliteaduse artikli kommentaariks tutvustavad Kalle Komissarov (intervjueerija) ja Martin Pärn EKA disaini- ja tekstiilikateedri projekti "Arukate toodete disain - tuleviku eriala", millele saadi toetust SA Innove europrojektide raames

 13. MIMO sümpoosion "Kunst noorsootöös" / Kai Valtna

  Index Scriptorium Estoniae

  Valtna, Kai

  2013-01-01

  Sümpoosioni eesmärgiks oli tutvustada MIMO projekti tegevusi noorsootöötajatele, üldhariduskoolide õpetajatele ja huvijuhtidele ning arutleda erialaülese koostöö võimalusi kunstnike ja noorsootöötajate vahel

 14. Õpilaskodu lapse sotsiaalse arengu toetajana / Maie Klaas ; juhendaja Kaja Altermann

  Index Scriptorium Estoniae

  Klaas, Maie

  2012-01-01

  Kokkuvõte Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala üliõpilase lõputööst, mis uuris sotsiaalprobleemsete perede 11-17-aastaste laste arvamusi õpilaskodus elamise ja nende sotsiaalses arengus toimunud muutuste kohta

 15. 27. V kell 16 avatakse Niguliste kirikus...

  Index Scriptorium Estoniae

  2002-01-01

  EKA interdistsiplinaarsete kunstide eriala magistritööde näitus "Nagu aamen kirikus". Eksponeeritud Kristin Kalamehe lühimängufilm "Igavene tuli", Mirja-Mari Smidti video ja maaliseeria "Kaaluta olek", Allan Tõnissoo videoskulptuur "Kristus", Avangardi (Sandra Jõgeva, Margus Tamm) fotoseeria ja video "Sõda ja rahu". Avamisel Avangardi performance

 16. Kinomaja näitab esimeste filmitudengite töid

  Index Scriptorium Estoniae

  2012-01-01

  Tallinna Kinomajas näidatakse filmiprogrammi "20 aastat filmiharidust Eestis". Vaadata saab 1992. a. Arvo Iho käe all õpinguid alustanud Tallinna Pedagoogikaülikooli filmi ja video eriala esimesse lendu kuulunud Rainer Sarneti ja René Vilbre koolifilme

 17. Tallinna Tehnikakõrgkooli Arhitektuuri Instituudi rahvusvaheline töötuba 8.-12. september 2008

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Töötoa "Linnamaastik / Roheline Tallinn" teemad: "Tuukri park", "Vanalinna bastionite rohevöönd", "Teatriväljak", juhendajad: maastikuarhitekt Günter Nagel (Saksamaa), arhitektid Irina Raud ja Katrin Vannas, maastikuarhitekt Tiina Tuulik . Osalesid 4. kursuse arhitektuuri eriala tudengid

 18. Kas te magate koos või eraldi? / Tarmo Teder

  Index Scriptorium Estoniae

  Teder, Tarmo, 1958-

  2004-01-01

  Dokumentaalfilm "Võõras" : stsenarist, režissöör, üks produtsentidest ja operaatoritest Kert Grünberg : Ruut Pictures 2004. Film on Audentese-Concordia rahvusvahelise ülikooli meedia eriala diplomitöö ( juhendaja Arvo Iho)

 19. Kuidas mõõta teenuste kvaliteeti mereagentuuris / Age Laanemets

  Index Scriptorium Estoniae

  Laanemets, Age

  2005-01-01

  Kokkuvõte Age Laanemetsa Tehnikakõrgkooli lõputööst " Teenuste kvaliteedi tõstmise võimalusi mereagentuuris CF&S Agentide AS". Kommenteerib CF&S Agentide juhatuse liige Ants Ratas. Lisa: Lõputööde teemad aastal 2005: Tallinna Tehnikakõrgkooli transpordi ja logistika diplomiõpe, Tallinna Tehnikaülikooli logistika eriala

 20. TEMPUS Joint European Project CD-JEP-25227-2004 "Health promotion and nurses' guidance skills" / Tiina Juhansoo, Mare Tupits, Riina Shor

  Index Scriptorium Estoniae

  Juhansoo, Tiina

  2008-01-01

  Rahvusvahelisest projektist, mille eesmärk oli ette valmistada õppekavad õendus- ja ämmaemanduse eriala üliõpilastele ning töötavatele õdedele kroonilise haiguse puhuse tervisedenduse ja haigusega toimetuleku õpetamiseks nii haigele kui tema pereliikmele

 1. 3-päevane üliõpilastöö - "Roheline lava" = 3-day student project - "Green stage"

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Tutvustatakse Tallinna Tehnikakõrgkooli Arhitektuuri õppetooli õpitoa "Intelligentsed konstruktsioonid" raames 4. kursuse arhitektuuri ja ehituse eriala üliõpilaste kavandatud 11 "Rohelise lava" lahendust Tallinna lauluväljaku maa-alale. Üliõpilasi juhendasid Irina Raud ja Stefan Polonyi (Saksamaa)

 2. Lusikas nomaadidele / Riho Tiivel ; interv. Inna-Katrin Hein

  Index Scriptorium Estoniae

  Tiivel, Riho

  2005-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini eriala üliõpilane Riho Tiivel võitis Itaalias toimunud disainikonkursi ReAL 13 "Eating Anywhere" peapreemia oma alumiiniumist lusikaga "Spoon Container". Riho Tiivel on lõpetanud Tartu Kunstikooli mööblirestaureerijana

 3. Moeloojad võtavad modelliks unarusse jäetud inimesi / Anneli Aasmäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Aasmäe, Anneli, 1973-

  2011-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia ja Turu Novia ülikooli ühisprojektist "Fashion Empowerment", mille raames kavatsevad tudengid pühenduda mingile spetsiifilise vajadusega inimgrupile sobivate riiete ja jalatsite tegemisele. Projekti juhib moedisainer Lilli Jahilo. Ratastoolikasutajatele hakkab jalatseid disainima nahakunsti eriala tudeng Mari Maripuu

 4. Väikeelamine suureks - normaalpere konteinersüsteemis = Small living space made bigger - container system for a typical family

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Tutvustatakse Tallinna Tehnikakõrgkooli Arhitektuuri Instituudi arhitektuuri eriala üliõpilaste töid teemal "Väikeelamine suureks - normaalpere konteinersüsteemis". Idee: rahuldada ühesuuruste "konteinerite" baasil ehitatud torn- või ridamajadega väikekorterite nõudlust. Juhendaja: sisearhitekt Mait Summatavet (lk. 60 andmeid M. Summataveti elu ja loomingu kohta)

 5. Noor, ambitsioonikas, haritud... ning pokaaliga pildid Facebookis?! : töö otsimisel muutub Facebook üha tähtsamaks. Mõned nipid noorele tööotsijale / Kadri Eisenschmidt

  Index Scriptorium Estoniae

  Eisenschmidt, Kadri

  2013-01-01

  Tallinna Ülikooli sotsioloogia eriala lõpetanud Kadri Eisenschmidti artikkel annab ülevaate tema bakalaureusetööst, mille eesmärk oli selgitada, kas ja kuidas mõjutavad sotsiaalvõrgustikud noorte võimalusi töökoha leidmisel

 6. Kunstiakadeemia arhitektuuritudengid Pariisis / Artur Staškevitš, Laura Linsi, Roland Reemaa ... [jt.] ; üles kirjutanud Margit Mutso

  Index Scriptorium Estoniae

  2011-01-01

  Eesti Kunstialadeemia arhitektuuri eriala tudengite muljeid Pariisist ja osalemisest Pariisi Belleville'i arhitektuurikõrgkoolis (Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Belleville) toimunud töötoas. Tuli kavandada üliõpilaselamu elitaarsesse Marais' piirkonda, leida üliõpilaselamise mudel

 7. Adele Reindorff - 100 / Endel Valk-Falk

  Index Scriptorium Estoniae

  Valk-Falk, Endel, 1932-

  2001-01-01

  36 aastat nahkehistöö kateedrit juhatanud Adele Reindorffist, tema loomingust, õpilasi. Eriala rajamisest Riigi Kunsttööstuskoolis. A. Reindorffi 100. sünniaastapäevale pühendatud eesti köidete näituskonkursi tööd on väljas EAR-is.

 8. 6. VI avati Tartu Kunstimuuseumi Kivisilla pildigaleriis...

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Tartu Ülikooli 2005. a. maalikunsti eriala bakalaureuseõppe lõpetajate näitus. Tartu Kunstimuuseumis on eksponeeritud Irina Krivonogova, tänavuse Lembit Rändi stipendiumi laureaadi Peeter Ora, Piret Vapajeva ja Kristi Soe ning Tartu Kunstimajas Peeter Krossmani, Priit Petrovi, Gerli Pihlaku ja Raivo Välli bakalaureusetööd. Nimetatud ka juhendajad

 9. Sotsiaalteaduskonna 8. aastapäev / Kristel Marmor

  Index Scriptorium Estoniae

  Marmor, Kristel

  2001-01-01

  Sotsiaalteaduskonna parimatest parima tiitli said M. Heidmets, L. Kästik, A. Levin, M. Märtsin, K. Niglas, T. Niit, E. Põder ja A. Toots. Parim üliõpilastöö - L. Kästik (psühholoogia eriala BA töö) ja E. Põder (psühholoogia eriala MA töö). Edukaim juhendaja - psühholoogia osakonna dots. T. Niit. Sisukaim õppevahend - riigiteaduste osakonna õppejõud H. Leht ja J. Laffrangue ning nende õppevahend "Euroopa Liidu õigus". Tudengite lemmik - M. Märtsin. Meediafiguur - riigiteaduste osakonna dots. A. Toots. Tudengid valisid üliõpilaste lemmikuks professor M. Heidmetsa. Dekaan valis edukaima asjaajamisega osakonnaks sotsioloogia osakonna. Sotsiaalteaduskonna nõukogu andis välja kaks preemiat - A. Levin (sotsiaalse dimensiooni preemia), K. Niglas (TPÜ tegija)

 10. Leonardo da Vinci õpiränne

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Leonardo da Vinci programmi raames viibisid välispraktikal Hollandis 2008. a. sügisel Kuressaare ametikooli 4. kursuse paadiehituse õpilased Keiti Kangur ja Kaspar Nõgu ning 2009. a. kevadel 3. kursuse paadiehituse õpilased Kaspar Kõiv, Karl Truutsi ja Martin Müürisepp. 2009 a. kevadel sooritasid praktika Küprosel toitlustusteeninduse eriala õpilased: Heldur Hillak, Rain Rohumägi ja Karel Raudsepp

 11. Pingelised päevad / Albina Heider, Kairi Kaldoja, Marina Talisainen ; vahendas Merike Määrits

  Index Scriptorium Estoniae

  Heider, Albina

  2001-01-01

  Albina Heider, Kairi Kaldoja ja Marina Talisainen on TPÜ filoloogiateaduskonna üliõpilastuutorid. Üliõpilastuutor pedagoogikaülikoolis on eriala vanema astme üliõpilane, kes peale vastava koolituse saamist omab õigust oma kompetentsi piires abistada uusi üliõpilasi info ja nõuannetega. Mida küsitakse esimestel ülikoolipäevadel üliõpilastuutorilt kõige enam

 12. Algkoolilapse elukvaliteet tänapäeva Eestis / Leida Talts

  Index Scriptorium Estoniae

  Talts, Leida

  2001-01-01

  Kirjutis tugineb artikli autori - TPÜ kasvatusteaduste teaduskonna algõpetuse õppetooli professori Leida Taltsi ja algõpetuse eriala üliõpilaste poolt 1998-2000.a. kogutud lapse kasvukeskkonda puudutavatel materjalidel. 10-13-aastaste õpilaste arenguvõimaluste võrdleval analüüsimisel kasutati 1999.a. läbi viidud üle-eestilist ankeetküsitlust. Analüüsis käsitleti õpilaste hinnanguid oma kasvukeskkonna tingimustele perekonnas, koolis ja mujal

 13. Linnadisaini lõpp(eesmärgid) / Michael Sorokin

  Index Scriptorium Estoniae

  Sorokin, Michael

  2008-01-01

  Autori arvates on linnadisain (urban design) jõudnud tupikusse. Ta on järjest vähem võimeline leidma leidlikke lahendusi linnade ja linnakodanike morfoloogilistele, funktsionaalsetele ja inimlikele vajadustele. Samal ajal kui ülesanded muutuvad keerukamaks ja pakilisemaks, on eriala peavoolustunud, muutudes potensiaalselt laiast ja lootusrikkast kontseptuaalsest kategooriast järjest enam paindumatuks, piiravaks ja igavaks vanade tavade järgimiseks

 14. Kuidas EMTA osakonnad lähevad vastu kooli 100. tegevusaastale? / Ivari Ilja, Peeter Paemurru, Nadia Kurem...[jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Klaveriosakonna juhataja I. Ilja, keelpilliosak. juh. P. Paemurru, lauluosak. juh. N. Kurem, dirigeerimisosak. juh. T. Kapten, kammermuusikaosak. juh. H. Kapten, kompositsiooniosak. juh. T. Tulev, muusikateaduse osak. juh. U. Lippus, interpretatsioonipedagoogika instituudi juh. T. Reimann, koolimuusika inst. juh. K. Kiilu, jazzmuusika osak. juh. J. Sooäär, lavakunstikooli juh. I. Normet, kultuurikorralduse ja humanitaarainete osak. juh. G. Birnkraut, Tartu filiaali juh. K. Leivategija, pärimusmuusika eriala lektor ja koordinaator T. Bartosik oma osakondade tööst

 15. Telefon asendab töövihikut / Madiken Kütt ; kommenteerinud Chernice Keenan, Carl Oskar Kvalųysęter, Kristiina Veevo

  Index Scriptorium Estoniae

  Kütt, Madiken

  2013-01-01

  Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži klassiõpetaja eriala õppekavast seotakse sügisest kuni kolmandik haridustehnoloogiaga ehk laste õpetamisel tehnoloogia kasutamisega. Selgitusi jagavad kolleži arendusjuht Liina Põld ja uue õppekava looja Piret Lehiste. Erasmuse intensiivprogrammist "IKT hariduses: interaktiivne õpe meediakasutuse kaudu" Haapsalu kolledžis. Koolituse läbinud tudengite kommentaarid ning intervjuu neid juhendanud õppejõu Jonathan Audainiga

 16. Kohtuarstiteadus / Marika Väli, Üllar Lanno, Hendrik Kaing, Anu Adams ... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Eriala definitsioon, ekspertiisi liigid, struktuur, kohtuarstiteaduse ajaloo lühiülevaade, kohtuarst õigussüsteemis, isikute kohtuarstlikud ekspertiisid (tervisekahjustuse ja -seisundi määramine, seksuaalse enesemääramise vastased süüteod), kohtuarstlik tanatoloogia (surmajärgsed muutused), kohtumeditsiiniline traumatoloogia (liiklustraumad, tömpide või teravate esemetega tekitatud vigastused, laskevigastused), asfüksia, uppumine, väliskeskkonna tegurite toime, kohtukeemia, kohtutoksikoloogia, kohtuantropoloogilised ekspertiisid, DNA ekspertiisid

 17. Välistudengite tuutorist Euroopa Komisjoni praktikale / Jörgen Talkop ; küsitlenud Eero Loonurm

  Index Scriptorium Estoniae

  Talkop, Jörgen

  2009-01-01

  Vestlus Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse eriala lõpetanud Jörgen Talkopiga, kes oli International Clubis välistudengite tuutor ja tegi kaasa Erasmus Student Network Tallinna tegemistes. Pärast ülikooli lõpetamist läks ESN Tallinna kandidaadina Euroopa Vabatahtliku Teenistuse kohale Brüsselisse, kus aitas kaasa ESN Internationali juhatuse tööle. Nüüd on ta praktikal Euroopa Komisjonis

 18. Maia Laul / Maia Laul ; interv. Ene Ammer

  Index Scriptorium Estoniae

  Laul, Maia, 1921-2009

  1998-01-01

  Maia Laul eriala omandamisest, õppejõududest. Lõpetas 1949. a. Tallinna Riikliku Tarbekunsti Instituudi. Alar Kotli käealusena "Estonia" teatri taastamisprojekti juures. Peeter Tarvase ja August Volbergiga ENSV paviljponi kujundamas Moskvas VDNHs. Töötamisest ARSis. Sisearhitektuur ja monumentaalkunst (koostöö Eva Jänesega). Esinemistest näitustel "Ruum ja vorm". Ühiskondlike hoonete sisekujundustest. Vanaturu apteek (klaasigraafika Tiit Jürna)

 19. "Leonardo da Vinci" projekt kutsehariduses / Piret Kärtner

  Index Scriptorium Estoniae

  Kärtner, Piret

  2001-01-01

  14.-25. mainì2001 viibisid seitse Eesti kutsekoolide inglise keele õpetajat ja kaks Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse esindajat Leonardo da Vinci projekti raames Rootsis Malmös, et tutvuda rootslaste ja hollandlaste koostöös välja töötatud programmi TENTEC - Teaching English for Technical Purposes rakendusvõimalustega, innovatiivsete võõrkeeleõppemeetoditega, eriala- ja keeleõppe integreeritud õpetusega, õppematerjalidega, mis põhinevad IT võimalustel

 20. Miks hakkavad tublid ülikoolilõpetajad niru palgaga õpetajateks? / Maris Sander

  Index Scriptorium Estoniae

  Sander, Maris

  2009-01-01

  Programmist "Noored kooli". Hiljuti USA Princetoni ülikooli lõpetanud Liisa Ringo töötab inglise keele õpetajana Ülenurme Gümnaasiumis ja tema abikaasa Genfi Rahvusvahelise ülikooli magistratuuri ja Tartu Ülikooli politoloogia eriala lõpetanud Marko Ringo töötab Nõo Põhikoolis ja Raatuse Gümnaasiumis ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajana

 1. HONDA stipendiumifond tulevikutehnoloogiate inseneridele / Maris Lehtmets

  Index Scriptorium Estoniae

  Lehtmets, Maris

  2006-01-01

  Tallinna Tehnikaülikooli ja Honda Motor Europe Ltd ühisüritusel andis Honda TTÜ-le 120 000 kroonise stipendiumifondi alternatiivenergeetika ja mehhatroonika eriala edukate noorteadlaste motiveerimiseks. Üritus oli suunatud Tallinna Tehnikaülikoolis ja Honda teaduslaborites läbiviidava alternatiivenergeetika ja -kütuste ning robotitehnika alase teadus- ja arendustöö tulemuste esitlemiseks

 2. Kuni 3. X on Frankfurdi lennujaamas (terminal 2)...

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Kaasaegse ehtekunsti noorima põlvkonna ehtete väljapanek. Näitusele valiti kahe EKA ehtekunsti eriala lõpetaja tööd. Maarja Niinemäe käevõrud pälvisid III preemia, Anni Kagovere mokume gane tehnikas hõbevaagnad äramärkimise. Septembris sai Maarja Niinemägi Leipzigi Midora messil ajakirja "GZ (Goldschmiede Zeitung) preemia "Best Graduate"

 3. Aastapäevaaktusel tõsteti esile parimaid

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Tallinna Tehnikaülikooli rektor Peep Sürje autasustas Eesti Vabariigi 88. aastapäeva puhul tänukirjaga ning premeeris 10000 krooniga järgmisi ülikooli töötajaid ja ülikooliga seotud inimesi : Malle Krunks - materjaliteaduse instituudi uurija-professor, Vello Kukk - siduteooria ja -disaini õppetooli juhataja, professor, Mart Min - mõõtelektroonika õppetooli juhataja, professor, Ingo Valgma - maavarade kaevandamise õppetooli dotsent, Mikk Pahapill - tööstus- ja tsiviilehituse eriala kolmanda aasta üliõpilane, Peeter Perents - TTÜ Akadeemilise Meeskoori ja TTÜ Kammerkoori peadirigent ning TTÜ Akadeemiline Meeskoor

 4. "Olen õppinud piirangutest lugu pidama, ettetulevaid takistusi eelisteks pöörama" / Noam Ben-Jacov ; interv. Silja Saarepuu ja Villu Plink

  Index Scriptorium Estoniae

  Ben-Jacov, Noam, 1952-

  2006-01-01

  Iisraeli päritolu hollandi ehte- ja installatsioonikunstnik Noam Ben-Jacovist, kes juhendas Eesti Kunstiakadeemias ehte- ja sepakunsti eriala üliõpilaste meistriklassi. N. Ben-Jacov nimetab oma töid kehaskulptuurideks (body-sculpture, body-related objects), mida ta esitleb performance'ites. Osaga nädala jooksul valminud töödest saab kuni 12. XI tutvuda Põhja puiestee 27a asuvas endise Tallinna elektrijaama katlamaja ruumides. Kadri Mälk Noam Ben-Jacovist

 5. Kool kui kasvukeskkond 10-13-aastaste õpilaste hinnanguis / Leida Talts

  Index Scriptorium Estoniae

  Talts, Leida

  2001-01-01

  Kirjutis tugineb artikli autori - TPÜ kasvatusteaduste teaduskonna algõpetuse õppetooli professori Leida Taltsi ja algõpetuse eriala üliõpilaste poolt 1998-2000.a. kogutud lapse kasvukeskkonda puudutavatel materjalidel. Artikli eesmärgiks on analüüsida 10-13-aastaste hinnanguid koolile ja iseendale kui õpilasele. Analüüs tugineb 1999.a. 10-13-aastaste õpilaste arenguvõimaluste võrdlevaks analüüsimiseks korraldatud üle-eestilisel ankeetküsitlusel, milles käsitleti õpilaste hinnanguid oma kasvukeskkonna tingimustele perekonnas, koolis ja mujal. Küsitluse üheks tervikplokiks oli kool kui kasvukeskkond

 6. 14. IX peeti EKA galeriis konverents teemal "Kultuuri ruum ja ruumikultuur"

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Konverents võttis kokku EKA galeriis väljas olnud kaks näitust: EKA arhitektuuri eriala III aasta kursusetööd "EKA uus hoone" (juhendaja AB 3+1) ja Delfti ülikooli arhitektuuriosakonnas tehtud Tallinna kesklinna käsitlevad lõputööd. Esitleti kevadel eksponeeritud töödest koostatud raamatut ja Delfti ülikoolis Klaske Haviku juhendamisel tehtud Talllinna käsitlevaid diplomitöid koondavat raamatut

 7. Eesti disaini uudised / Kai Lobjakas

  Index Scriptorium Estoniae

  Lobjakas, Kai, 1975-

  2006-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia üliõpilaste Kadri Kruus-Laurimaa kott-jope, Riho Tiiveli lusikas "Spoon container" ja Ülle Jehe sisustuspadjad "Roll it!" valiti Prantsusmaal toimunud rahvusvahelisel kunsti-ja disainikõrgkoolide võrgustiku CUMULUS konkursil "European Ways of Life" nominentide hulka. EKA sisearhitektuuri eriala üliõpilaste toolide hindamisest. Mari Adamsoni nimelise noore tekstiilikunstniku preemia pälvis Kadri Klampe. Eesti Ajaloomuuseumis Maarjamäe lossis avatud moenäitusest "Paula, sul on poisipea!", mille koostas Helle Avila, konsulteeris Anu Ojavee, kujundasid Krista Lepland ja Malle Jürgenson büroost Laika, Belka ja Strelka

 8. Protsessid, mitte objekid : arhitektuurilõpetajad'07 / Mait Väljas

  Index Scriptorium Estoniae

  Väljas, Mait

  2007-01-01

  2007. a. Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala magistritöödest (Rene Sauemägi kavandatud Tallinna uus raekoda Admiraliteedi basseini ääres, Villu Scheleri kavandatud TÜ tehnoloogialinnakus Tartus, Kai Kuusiku "Valglinna avalik ruum", Ülo-Tarmo Stööri "Võimaluste linn", Hannes Koppeli Keilasse planeeritavat uut maanteelahendust vaatlev töö, Pelle-Sten Viiburgi "Tabasalu planeering", Sander Aasa "Pakri saare koloniseerimine", Margit Kärneri "Meremaastikud. Mereplaneerimisest ja inimtegevuse võimalikkusest veel")

 9. Muusika : Stephan Oliva kvartett Eestis. Yamaha stipendium Hando Nahkurile. Eespere neljas autoriplaat. Uus rahvamuusikafestival. Uus orel uude kirikusse! Valga klaveriansamblite festival. Rahvusooperi poistekoor kutsub / Marje Laugen

  Index Scriptorium Estoniae

  Laugen, Marje

  2002-01-01

  Prantsuse dzhässpianist Stephan Oliva annab oma kvartetiga Eestis 6 kontserti. Yamaha konkursi stipendiumi võitis EMA I kursuse klaveri eriala üliõpilane Hando Nahkur. Rene Eespere neljanda autoriplaadi "Skulptuuri hommik" esitletakse EMA suures kammersaalis. 7.-9. märtsini saavad Tartus ja Tallinnas teoks muusikapäevad "MAA ja ILM". Kontserdisarjas "Orel kirikusse!" teeb järjekordse panuse Tallinna Metodisti kiriku oreli heaks Raekoja kammerkoor oma kontserdiga. 16. ja 17. veebr. Valga muusikakoolis toimunud VII rahvusvahelisest laste- ja noorte klaveriansamblite festivalist. Rahvusooperi poistekoor kutsub oma ridadesse uusi lauljaid

 10. Tallinna Pedagoogikaülikooli magistreid 2004 / Katrin Aava, Toomas Liiv, Helle Metslang

  Index Scriptorium Estoniae

  Aava, Katrin, 1963-

  2005-01-01

  Eesti keele, soome keele ja kommunikatsiooni eriala magistritöödest. Ka viis kirjandusteaduslikku tööd: Kerli Linnati "The vision of history of E. L. Doctorow in English and in Estonian: a comarative study of "Ragtime" and "Look Lake" and their translations", Anneli Niitsoo "Postmodern play with power and masculinity in Jeanette Winterson's Novels", Pille Riismaa "Gümnaasiumi kirjandusõpik "Eelmise sajandi eesti kirjandus"", Anneli Kõvamehe "Baltisakslased Jaan Krossi "Kolmandates mägedes", "Keisri hullus" ja Rakvere romaanis"", Jaak Urmeti "Kultuuri eest ja religiooni vastu. Max Laossoni usuvastasest paljastustööst ajakirjas "Ratsionalist" (1932-1933)"

 11. Selgusid aasta parimad ja populaarsemad õppejõud

  Index Scriptorium Estoniae

  2002-01-01

  22.02.02. anti kätte TPÜ iga-aastaste konkursside võitjate autasud ning teenetemärgid ja tänukirjad. Konkurss "Aasta parimad õppejõud" - kunstiosakonna prof U. Viik. "Aasta populaarseimad õppejõud"- psühholoogia osakonna prof A. Pulver. "Silmapaistvaim publikatsioon, õpik ja loominguline projekt": parim monograafia- kultuuri osakonna prof R. Pullat, parim humanitaarteadustealane artikkel - filoloogiateaduskonna dekaan H. Metslang, parim kasvatusteadustealane artikkel- koolipedagoogika osakonna prof M. Veisson, parim loodusteadustealane artikkel- TPÜ ökoloogia instituudi direktor J.-M. Punning ja ökoloogia eriala doktorant A. Kratovits, parim täppisteadustealane artikkel- ökoloogia eriala doktorant S. Jevrejeva, parim kõrgkooli õpik - eesti filoloogia osakonna assistent K. Kerge, parim üldhariduskooli õpik- matemaatika osakonna prof R. Kolde ja endine kasvatusteaduste osakonna ja Haapsalu Kolledži dots E. Noor, parim kunstialane projekt - kunstiosakonna lektor S. Arsas ja kunstiosakonna õpetaja L. Mosolainen. TPÜ teenetemärgi said prof M. Arvisto, prof R. Maran, prof J. Orn, TPÜ ökoloogia instituudi direktor prof J.-M. Punning ja prof emer. A. Telgmaa. TPÜ tänukirja said dots A. Adusk, prof A.-R. Hausenberg, vanemteadur T. Koff, prof R. Kolde, dots K.-K. Kuiv, teadur K. Liik, õppeprodekaan K. Marmor, dekaani abi H. Meri, dots I. Moissejenko, dots T. Pau, prof V.-R. Ruus ja dots A. Tiko

 12. Yerel Girişimcilik Dinamikleri : Adapazarı'nda Mobilyacılık Sektörünün Sözlü Tarih Yöntemiyle Anlaşılması

  OpenAIRE

  Bayraktaroğlu, Serkan; Özdemir, Yasemin

  2010-01-01

  Ekonomik yapı içinde oldukça önemli bir yere sahip olan küçük işletmeler ve yerel girişimcilik giderek daha fazla incelenen bir konu haline gelmiştir. Bu konudaki çalışmalarda özellikle girişimcileri etkileyen ‘itici ve çekici’ faktörler belirlenmeye çalışılmış ve imalat sektörü öncelikli olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada da Sakarya ilindeki mobilyacılık sektöründeki yerel girişimcilerin, nasıl başladıkları ve daha sonra nasıl bir örgütlenme süreci izlediklerinin nitel ...

 13. Mormon Kilisesinde Eğitim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yıldız Kızılabdullah- Şahin Kızılabdullah

  2015-11-01

  Full Text Available Bu makalede, Mormonizm hareketinin doğusu, kurucusu, Mormon Kilisesi ve Mormonizmin temeldoktrinleri hakkında genel bilgilere yer verilmis, Mormon Kilisesi’nde yapılan eğitim ve misyonerlik faaliyetleri ele alınmıstır. Bu faaliyetler, temel eğitim, genc bayanlar eğitimi, genc erkekler eğitimi ve misyonerlik olmak uzere dort baslık halinde incelenmis ve nitel arastırma yontemi ile veri analizi gerceklestirilmistir. Bu analizler neticesinde Mormon Kilisesinde eğitimin ve misyonerliğin cok onemli ve organize birer hareket olarak gorulduğu sonucuna varılmıstır

 14. Totaalne disainiring Tallinnas / Tanel Veenre

  Index Scriptorium Estoniae

  Veenre, Tanel, 1977-

  2009-01-01

  Rotermanni kvartali elevaatoris näitus "Disaini elevaator", Prooviveskis võistluse "Eesti disain ja elukeskkond 2009" nominentide tööde väljapanek ja rahvusvaheline näitus "BIO esitleb: BIO disainiparemik" (töid Sloveenia tööstusdisaini biennaalilt), jahulao aatriumis näitus "Polish Design. The Essence" 11. okt.-ni. A-Galeriis Maria Valdma näitus "Tolm" 12. okt.-ni. Galeriis Hop tekstiilikunstnik Lylian Meistri ja Katarina Meistri näitus "Erailu" 6. okt.-ni. Galeriis Galerii Kaks tekstiilikunstnik Liivi Leppiku ruumiliste tekstiilipannoode näitus 14. okt.-ni. Eesti Kunstiakadeemia galeriis Eesti Kunstiakadeemia tekstiilikunsti eriala üliõpilaste näitus "Glamuurselt kodutu" 6. okt.-ni

 15. 7. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ STUFFLEBEAM’İN BAĞLAM-GİRDİ-SÜREÇ-ÜRÜN (CIPP) MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

  OpenAIRE

  Dinçer, Beste; Saracaloğlu, Asuman Seda

  2017-01-01

  Bu araştırmanın temel amacı, 2007-2008 öğretim yılındanitibaren kademeli olarak uygulamaya konulan 7.sınıf İngilizce öğretim programınıStufflebeam’in Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün (CIPP) Modeline göre öğretmen ve öğrencigörüşleri açısından değerlendirmektir. Nitel araştırma kapsamında alt-orta-üstolmak üzere üç farklı sosyal ekonomik bölgeyi temsil eden okullar arasındanmaksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 30 İngilizce öğretmenive 30 7.sınıf öğrencisi araştırmanın çalışma grubunu...

 16. ABD’deki Kadın Okul Bölgesi Müdürlerinin Yaşadığı Cinsiyet Ayrımcılığına Dayalı Sorunlar, Üstesinden Gelme Yolları ve Öneriler

  OpenAIRE

  Babaoğlan, Emine

  2017-01-01

  Araştırmanın amacı, ABD’deki okul bölgesi müdürlerinin cinsiyet ayrımcılığına dayalı yaşadıkları sorunları, nedenlerini, üstesinden gelme yollarını ve önerilerini belirlemektir. Araştırma 15 kadın okul bölgesi müdürünün görüşlerine dayanan nitel araştırmadır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada, kadın müdürlerin çoğunluğunun cinsiyet ayrımcılığı yaşadığı belirlenmiştir. Yaşanan sorunlar erkeklerin müdür olarak tercih edilirken kadınların edilmemesi; kadınların yöne...

 17. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinlerken Not Alma Stilleri / Turkish Language Teacher Candidates’ Note-Taking Styles while Listening

  OpenAIRE

  Gürkan TABAK; Adnan KARADÜZ

  2016-01-01

  Bu araştırma, Türkçe öğretmeni adaylarının dinlerken not alma stillerinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada temel nitel çalışma deseni uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, 2013–2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe öğretmenliği bölümü üçüncü sınıfa devam eden 22 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmuştur. Katılımcıların belirlenmesinde kolay ulaşılabilir durum ve maksimum çeşitlilik örneklemelerinde...

 18. Prospective Information Technologies Teachers' Reflective Thinking Levels in Their Blogs / "Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bloglarında Kullandıkları Yansıtıcı Düşünme Düzeyleri"

  OpenAIRE

  ÇİĞDEM, Harun; KURT, Adile Aşkım

  2014-01-01

  Nitel araĢtırma yöntemlerinin kullanıldığı bu çalıĢmanın amacı BiliĢim Teknolojileri öğretmen adaylarının blog gönderilerinde hangi yansıtıcı düĢünme düzeylerini kullandıklarını belirlemektir. AraĢtırmaya 2010- 2011 eğitim öğretim yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğrenim gören ve Öğretmenlik Uygulaması dersine kayıtlı 20 öğretmen adayı katılmıĢtır. Öğretmen adayları, Öğretmenlik Uygulaması dersi etkinlik raporları i...

 19. ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ ÖZ YETERLİKLERİ: ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BÜTÜNCÜL BİR ANALİZ

  OpenAIRE

  Sezgin, Ferudun; Erdoğan, Onur; Has Erdoğan, Bilge

  2017-01-01

  Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin teknolojiye yönelik öz yeterliklerini öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre karşılaştırmalı olarak incelemektir. Araştırma kapsamında Ankara ili merkez ilçelerinden ölçüt örnekleme yoluyla seçilen 209 öğretmenden nicel, 10 öğretmen ve 15 öğrenciden nitel veriler toplanmıştır. Öğretmenlerin teknolojiye yönelik öz yeterlik algılarını ölçmek amacıyla Ropp (1999) tarafından geliştirilen ve Gençtürk, Gökçek ve Güneş (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “Teknoloji Y...

 20. Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Küresel Isınma Konusundaki Zihinsel Modelleri

  OpenAIRE

  EMLİ, Zübeyir; AFACAN, Özlem

  2018-01-01

  Bu çalışma, yedinci sınıf öğrencilerinin küreselısınmaya ilişkin sahip oldukları zihinsel modellerini belirleme amacıylagerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Aortaokulu 7. sınıflarında öğrenim gören 185 öğrenci oluşturmaktadır.Araştırmanın verileri “Küresel Isınma Anket Formu” (KIAF) ile toplanmıştır.Öğrencilere uygulanan anket formunda küresel ısınma konusu ile ilgili açık uçlusorulara yer verilmiştir. Bu araştırmada, nitel araştırma desenlerinden durumçalış...

 1. Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisi The Effect Of Teaching Applications Based On Multiple Intelligence Theory On Students’ Reading Comprehension Skills

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cahit EPÇAÇAN

  2013-03-01

  alışmanın amacı, İlköğretimde Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisini belirlemektir. Araştırmada kontrol gruplu ön test–son test deneysel modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Siirt ili Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Sancaklar İlköğretim Okulundaki ikinci kademe 7. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Bu öğrencilerden deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Araştırmanın amaçlarını gerçekleştirmek için Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarına uygun ders etkinlikleri hazırlanmıştır. Bu etkinlikler öğrencilerin gelişim ve öğrenme düzeylerine göre uygulanmıştır. Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerine etkisini belirlemek için hem nicel hem de nitel veri toplama araçlarından yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri, Türkçe dersi hazırbulunuşluk testi ve okuduğunu anlama testinin uygulanmasıyla elde edilmiştir. Araştırmanın nitel verileri ise, Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulama ve etkinlikleri ile öğrenme – öğretme süreci hakkında öğretmen ve öğrenci görüşlerini saptamaya yönelik görüşme formunun uygulanmasıyla toplanmıştır. Nicel ve nitel verilerden elde edilen sonuçlara göre, İlköğretimde Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının öğrencilerin okuduğunu anlama düzeylerinin artmasında daha etkili olduğu saptanmıştır. Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının öğrencilerin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesine ilişkin olarak; hem araştırmanın nicel bulgularının, hem öğretmen ve öğrenci görüşlerine dayalı nitel bulguların hem de çoklu zekâ kuramının öğretimdeki etkililiğine ilişkin daha önceden yapılmış araştırma sonuçlarının örtüştüğü saptanmıştır.

 2. Eesti kunsti superego, ego ja id / Andri Ksenofontov

  Index Scriptorium Estoniae

  Ksenofontov, Andri, 1962-

  2007-01-01

  Graafikanäitus "Kohanemised" Rahvusraamatukogus. JP Kaljoneni (sünd. 1976, Soome) fotonäitus "Integrations" Draakoni galeriis. Jevgeni Klimovi (1946-1996) fotonäitus Venemaa saatkonna galeriis. Nikolai Kormashovi portree-etüüdide väljapanek Haus galeriis. Jaan Elkeni popmuusikast inspireeritud maalinäitus Hobusepea galeriis. Näitus "Skulptuur räägib : võim ja vabadus" Tallinna Kunstihoones. Tanja Muravskaja video ja fotoseeria "Positsioonid" ning Kristina Normani videoinstallatsioon "Monoliit. Eternal Mix" Noorte kunstnike biennaalil Rüütelkonna hoones. Kaido Ole väljapanek "Hümn" Vaal-galeriis. Anu Pennaneni video "Sõprus" Kumus. Flo Kasearu video "Mulgi reisid" ja näitus ArtDepoo Galeriis. Eeva Käsperi klaasinäitus "Õrn. Salvestatud mõjutused" Hop galeriis. EKA metallikunsti ja skulptuuri eriala üliõpilaste kollektiivse alateadvusliku joonistamise näitus "Entroopia" Pikk t. 42 ja muud

 3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`nde Okutulan Kıbrıs Tarihi Ders Kitaplarındaki “Tarih Öncesi Çağlar” Ünitelerinin İçerik Analizi / Content Analysis of Units on "Prehistoric Ages" of Cyprus History Course Books in Turkish Republic of Northern Cyprus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Efdal Özkul

  2017-04-01

  Full Text Available Abstract This study is based on the content analysis of the units on pre-historic periods of Cyprus History, Book 1 used in secondary schools between 2004 and 2009 and of Turkish Cypriot History, 6th Grade Books used for the secondary schools between 2009 and 2016. Mixed research methods, which compromises qualitative and quantitative research method, was used in this study. The qualitative part of the study includes the examination of the units on prehistoric ages in the textbooks according to criteria such as concepts, skills and visuals. In the quantitative part of the study, it has been consulted 67 teachers who are able to give a history lesson in secondary schools. According to the findings obtained from the study, it is possible to say that the opinions of the teachers with regard to the Cyprus History, Book I between 2004-2009 are more positive than 6th Grade Books of Cyprus History between 2009-2016. Additionally, it was seen that there were missing points in the units on pre-historic periods of the said course books in terms of concepts, skills and visuals.  Öz Çalışmada 2004-2009 yılları arasında orta dereceli okullarda okutulan Kıbrıs Tarihi 1. Kitap ile 2009-2016 yılları arasında orta dereceli okullarda okutulan Kıbrıs Türk Tarihi 6. Sınıf ders kitaplarının tarih öncesi devirlerini içeren ünitelerinin içerik açısından değerlendirilmesi esas alınmıştır. Çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerini içerisine alan karma araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışmanın nitel bölümünde ders kitapları içerisinde yer alan tarih öncesi çağları içeren ünitelerin kavramlar, beceriler ve görseller gibi kriterler doğrultusunda incelenmesi yer almaktadır. Araştırmanın nicel bölümünde ise orta dereceli okullarda tarih dersi verebilecek niteliklere sahip 67 öğretmenin görüşüne başvurulmuştur. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre 2004-2009 Kıbrıs Tarihi 1

 4. Postmortem Kanda LC-MS MS ile Yasadışı Madde Taraması 62 Postmortem Adli Olguda Uygulanması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Serap Annette Akgür

  2007-04-01

  Full Text Available Biyolojik örneklerdeki yasadışı madde taraması adli olaylarda büyük bir öneme sahiptir. Kan veya plazma, madde derişim-leri ile bu maddelerin farmakolojik etkileri arasında iyi bir korelasyonun bulunması nedeniyle genellikle tercih edilen materyallerdir. Yasadışı madde analizinde, birçok laboratuar immunoassay yöntemleri ile tarama ve Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS ile doğrulama şeklinde bir uygulama yapmaktadır. Bununla birlikte, sıvı kromatografi tekniklerinin gelişmesiyle birlikte Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (LC-MS ve tandem LC-MS (LC-MS/MS birleştirilmiş tekniklerinde özellikle polar ve ısıya dayanıksız olan maddelerin nitel ve nicel analiz amaçlı olarak kullanımı zamanla artmaktadır. Bu çalışmada, LC-ESI (Electrospray İonisation-MS/MS de morfin, (±-amfetamin, (+-metamfetamin, kokain, benzolekgonin, kokaetilen ve (--ll-nor-9-karboksi-t9-THC maddeleri taranmış ve tayin edilmiştir. Sonuç olarak, postmortem kanda uygulanabilecek, türevlendirme işlemine gerek duymayan, duyarlı ve seçimli olarak, çok düşük düzeylerdeki maddelerin doğru ve kesin olarak saptanmasını sağlayacak, LC-MS/MS yöntemi geliştirilmiş ve 62 postmortem adli olguya başarıyla uygulanmıştır. Anahtar kelimeler: Yasadışı madde, tarama, LC/MS/MS, postmortem kan

 5. İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zeynep YILMAZ

  2014-09-01

  Full Text Available Araştırmanın ilk aşamasında ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri ile birinci ve ikinci kademe branş öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algı düzeyleri ve algı düzeyleri ile cinsiyet, yaş, mesleki deneyim ve branş gibi değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının belirlenmesi amaçlamıştır. İkinci aşamada ise branş öğretmenleri arasındaki farklılaşmanın nedenleri incelendmiştir. Nicel ve nitel veri toplama yöntemlerinin birlikte kullanıldığı araştırmada; nicel veriler Delson (1982 tarafından geliştirilen (Classroom Management Scale, Yalçınkaya ve Tonbul (2002 tarafından Türkçe’ye uyarlanan ve Babaoğlan ve Korkut tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan “Sınıf Yönetimi Ölçeği” ile nitel veriler ise araştırmacılar tarafından geliştirilen “görüşme formu” ile toplanmıştır. Çalışma, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Hakkari il merkezinde bulunan toplam 19 ilköğretim okulunda görev yapan 367 öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 15 matematik ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin görüşleri alınmıştır. Araştırmanın nicel verilerinin analizinde t-testi ve tek yönlü varyans analizinden;  nitel verilerinin analizinde ise betimsel analiz ve içerik analizinden yararlanılmıştır.  Elde edilen bulgular doğrultusunda, öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algı düzeylerinin iyi düzeyde olduğu, bu algı düzeylerinin cinsiyet, yaş ve mesleki deneyimlerine göre farklılaşmadığı; branş değişkenine göre ise matematik ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin sınıf yönetimi beceri algılarının diğer branşlardaki öğretmenlere göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.  Matematik ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine uygulanan görüşme formlarının analizi sonucunda dokuz farklı tema elde

 6. Magistritöö kaitsmine

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  18.06.2001 kaitsevad TPÜ kultuuriajaloo magistritööde kaitsmise nõukogus magistritöid Igor Tõnurist "Pillid ja pillimäng eesti külaelus", Tatjana Tšervova "Vene kogukonna ühiskondlikust ja kultuurielust Tallinnas aastatel 1880-1905".19.06. TPÜ sotsiaaltöö magistritööde kaitsmise nõukogus Katrin Raamat "Keskealiste meeste stress tänases Eestis"; Andres Siplane "Bioloogiliste sidemete katkemise seostest hälbiva käitumisega"; Astrid Ojasoon "Kriminaalhooldusaluste sotsiaalteenuste vajadused ja nende rahuldamise võimalused"; Anneli Niinemets "Sotsiaaltöö eriala TPÜs : õppetöö kvaliteet ja lõpetanute kutsekindlus"; Galina Kilk "Kriminaalhooldus ja sotsiaaltöö : alaealiste sotsiaalse rehabilitatsiooni võimalusi"; Orest Kormašov TPÜ kunstiteaduste magistritööde kaitsmise nõukogus "17. saj. ikonostaasid Püha Nikolai kirikus Tallinnas". 20.06. TPÜ organisatsioonikäitumise magistritööde kaitsmise nõukogus Reet Runge "Organisatsiooni radikaalne ümberkorraldamine - protsessid, struktuur, inimesed (AS Eesti Telefon allüksuse televõrgud täiustustegevuse põhjal)"; Tarmo Toiger "Managing knowledge in organizations : creating, gathering and mobilizing knowledge in Estonian Company" (Teadmiste juhtimine organisatsioonis : teadmiste loomine, kogumine ning edastamine Eesti ettevõtetes); Janika Kuusk "Inimressursi juhtimise tulemuslikkuse hindamise meetodid". 20.06. Jaanika Vassiljeva TPÜ kasvatusteaduste (kutseõpetuse ja reaalainete didaktika) magistritööde kaitsmise nõukogus "Eesti keskkooliõpilaste ja üliõpilaste keskkonnateadvus (1989 ja 1999 a. võrdlus). 21.06. Maile Meius TPÜ bioloogia magistritööde kaitsmise nõukogus "Trajektoormeetodi kasutamise võimalused meteoroloogias ja aerobioloogias"

 7. Türk Dili Edebiyatı ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sözcük Dağarcıklarının Değerlendirilmesi ve Günlük Yaşamlarına Yansımaları Evaluation of Turkish Literature and Turkish Language Teaching Majors’ Vocabulary Knowledge and Its Effect on Their Daily Life

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatma SUSAR KIRMIZI

  2012-12-01

  özcük kadar kendini ifade etme şansına sahiptir. Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sözcük dağarcıklarının yeterliliğini değerlendirmek ve sözcük dağarcıklarının günlük yaşamlarını nasıl etkilediğini tespit etmektir. Bu çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Araştırma Denizli‟de, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümlerinde, 3. ve 4. sınıflarda gerçekleştirilmiştir (n=204. Örneklemin belirlenmesinde nitel araştırmada sıkça başvurulan “kolay ulaşılabilir durum örneklemesinden” yararlanılmıştır. Öğrencilerin Cumhuriyet dönemi edebiyatına ilişkin sözcük dağarcığını belirlemek için beş metinden yararlanılmıştır. Metinlerde geçen ve öğrencilerin bilmesi gerektiği düşünülen sözcüklere ilişkin bir sözcük havuzu oluşturulmuş daha sonra öğrencilerin bu sözcüklerden ne kadarını bilip bilmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun dışında öğrencilerin sözcük dağarcıklarının günlük yaşamlarına etkilerini belirlemek için araştırmacılar tarafından geliştirilen “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Öğrencilerin görüşlerini içeren yazılı formlar nitel veri seti olarak değerlendirilmeye alınmıştır. Bu araştırma kapsamında öğrencilerin en çok bilemediği üç sözcük, şekva, müstevlî ve müsavattır. Genel olarak Eğitim Fakültesi öğrencileri sözcük dağarcığının statü kazandırmada etkili olduğunu ifade etmektedir. Öğrenciler öğrendikleri yeni sözcükleri şiir, düz yazı, sınavlar ya da yazı çalışmalarının farklı bir türünde hatta internet yazılarında bile kullanmaktadır.

 8. USE OF METACOGNITION STRATEGIES IN MEASUREMENT AND EVALUATION STUDIES ORIENTED WITH LISTENING SKILLS DİNLEME BECERİSİNE YÖNELİK ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINDA ÜSTBİLİŞ STRATEJİLERİNİN KULLANIMI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deniz MELANLIOĞLU

  2012-01-01

  Full Text Available The goal of this study is to put forth that the metacognitionstrategies which make it possible for the student to be aware of his/her own learning process and have his/her self evaluation can be an alternative tool of measurement and evaluation in listening education. The study is a qualitative research. In the study, Primary Turkish Teaching Programme and Guideline (6th, 7th, 8th Grades, the measurement and evaluation methods, and metacognition methodhave been analyzed in terms of listening skills. The data collected at the end of the analysis have been subject to descriptive analysis. In the light of this information, it has been tried to describe how metacognition strategies can be applied in measurement and evaluation studies oriented with listening skills. Bu çalışmanın amacı öğrencinin kendi öğrenme sürecinin farkında olması ve kendini değerlendirmesini sağlayan üstbiliş stratejilerinin, dinleme eğitiminde sürecin esas alındığı ölçme değerlendirme çalışmalarında kullanılması gerekliliğini ortaya koymaktır. Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Çalışmada Ġlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu ile alan yazındaki ölçme değerlendirme yöntemleri ve üstbiliş stratejileri dinleme becerisi bakımından incelenmiştir. İnceleme sonucunda elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Bu bilgiler ışığında üstbiliş stratejilerinin dinleme becerisine yönelik ölçme değerlendirme çalışmalarında nasıl kullanabileceği betimlenmeye çalışılmıştır.

 9. AN EVALUATION OF TURKISH EDUCATION PROGRAMS IN TERMS OF LISTENING SKILLS TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DİNLEME BECERİSİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murat ÖZBAY

  2012-01-01

  Full Text Available The aim of the present study is to determine the extent to which listening skills, usually neglected in the literature, are covered in the primary and secondary school Turkish curricula from the beginning of the Republic. It is of qualitative design. In the present study the extent to which listening skills are covered in the primary and secondary level Turkish education programs is examined. In the evaluation, it has been determined that listening is "an ignored skill" as in the west; however with the 1968 program, this skill was considered within the scope of Turkish education; although the significance of listening has been recognized it is still neglected when compared with other skills. Bu çalışmanın amacı, literatürde ihmal edilmiş beceri şeklinde nitelenen dinlemeye, cumhuriyetin ilanından bugüne ilköğretim birinci ve ikinci kademede yürütülen Türkçe derslerine yönelik hazırlanan öğretim programlarında ne ölçüde yer verildiğini tespit etmektedir. Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Çalışmada yürürlüğe konan birinci ve ikinci kademe Türkçe öğretim programlarında dinleme becerisine ne oranda yer verildiği incelenmiştir. Değerlendirmede batıda söylendiği gibi ülkemizde de dinlemenin “ihmal edilen bir beceri” olduğu ancak 1968 yılındaki programla becerinin, Türkçe eğitim ve öğretimi içinde düşünüldüğü; dinlemenin günümüzde öneminin anlaşılmasına rağmen diğer beceriler göz önüne alındığında hâlen göz ardı edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

 10. S-41: Kadın Futbolcuların Bedenlerine İlişkin Algılarının ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Osman Göde

  2017-03-01

  Full Text Available Araştırmanın amacı; bir üniversitede futbol takımında amatör düzeyde futbol oynayan kadınların bedenlerine ilişkin algılarının ve yaptıkları spora ilişkin toplumsal cinsiyet rollerinin incelenmesidir. Araştırmaya 2014–2015 öğretim yılında Denizli Pamukkale Üniversitesi Kadın futbol takımında oynayan 8 sporcu dâhil edilmiştir. Araştırmanın amacına ulaşabilmek için nitel veri toplama yöntemleri kullanılmıştır. Veriler, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan kadın futbolcuların toplumsal cinsiyet rollerini anlayabilmek için sporculara “toplumun bir kadın olarak futbol oynamanıza yaklaşımı nasıldır?” sorusu sorulmuş ve cevaplar iki tema altında incelenmiştir. (a Erkeklerin cinsiyetçi bakış açısı (b toplumda kadının yeri. Bununla birlikte, araştırmaya katılan kadın futbolcular genel olarak kendi bedenlerinden memnun olduklarını ve dış görünüşleriyle ilgili tercihleri yaparken “rahat olmayı” ön plana koyduklarını belirtmişler ve örnek aldıkları futbolcuların çoğunlukla erkek olduğunu ve bu durumun dış görünüşlerini etkileyebiliyor olabileceğini de ifade etmişlerdir.

 11. RELATIONSHIP BETWEEN MIGRATION AND CULTURAL IDENTITY IN BOSNIAN IMMIGRANTS: THE EXAMPLES OF“FEVZIYE MAHALLESI” BOŞNAK GÖÇMENLERDE GÖÇ VE KÜLTÜREL KİMLİK İLİŞKİSİ: FEVZİYE KÖYÜ ÖRNEĞİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tuğça POYRAZ TACOĞLU

  2012-01-01

  Full Text Available In this study was aimed to determine the factors that make up Bosnians’ cultural identity living in the Fevziye Mahallesi loyal Ankara Yenimahalle municipilty. In this contex, the cultural identity of the Bosnians are discussed in terms of migration and immigration, Bosnian, Europeanness, Islam, Bosnian identity, Turkishness, its traditions, dress, food and lifestyles. Because the migrations change quickly the identity-related definitions, the relations between migration phenomena and identity were analyzed in this study. The concept of identity has been accepted as repeatedly reproduced phenomenon rather defined one time-item than in contex of time, space and interaction tamplates. In the study, qualitative data collection techniques, depth interview technique and descriptive data analysis technique were used. Çalışmada Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı Fevziye Mahallesi’nde yaşayan Boşnakların kültürel kimliklerini oluşturan unsurların saptanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Boşnakların kültürel kimliği; göç ve göçmenlik, Boşnakça, Avrupalılık, Müslümanlık, Boşnaklık, Türklük, örf ve âdetler, giyim tarzı, yemekler ve yaşam tarzları açısından ele alınmıştır. Göçler kimlikle ilgili yapılan tanımları hızlı bir şekilde değiştirdiği için, göç olgusu ile kimlik inşası arasındaki ilişkiler de analiz edilmiştir. Kimlik kavramı, bir kereye mahsus tanımlanmış öğelerden çok, zaman, mekân ve etkileşim kalıpları bağlamında yeniden ve yeniden üretilen bir olgu olarak kabul edilmiştir. Çalışmada nitel veri toplama tekniklerinden derinlemesine görüşme tekniği kullanılmış ve veriler betimsel analiz tekniğiyle analiz edilmiştir.

 12. Ortaöğretim Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar / Secondary School Students’ Metaphors about the History Concept

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmet Sait Candan

  2017-04-01

  Full Text Available Abstract A metaphor is a figure of speech that refers to one thing by mentioning another thing via comparison, fictionalizing and expression.  This study is revealing, in terms of metaphor concept, what the perceptions of the secondary school students with relate to “History” term are. Accordingly, comments of 160 students who are educating in secondary schools in Karabük city center are referred. In this research, the secondary school students’ perceptions about “History” term are tried to be determined via metaphors. The obtained data were analyzed with content analysis method by using the phenomenological pattern in terms of qualitative research method. As a result of this analysis, it has been revealed that metaphor is an effective factor in determining and expressing the perceptions of the secondary education students about “History” term. Öz Metafor bir şeyi başka bir şey ile benzetmeye, kurgulamaya, anlatmaya yarayan mecazlardır. Bu çalışma ortaöğretim öğrencilerinin “Tarih” kavramına ilişkin algılarının neler olduğunu metaforlar bağlamında ortaya koymaya yöneliktir. Bu doğrultuda Karabük il merkezinde bulunan ortaöğretim okullarında öğrenim gören 160 öğrencinin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmada çalışma grubundaki öğrencilerin “Tarih” kavramına yönelik algıları metaforlar üzerinden belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler, nitel araştırma yöntemi bağlamında olgubilim deseni kullanılarak içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda, ortaöğretim öğrencilerinin “Tarih” kavramına ilişkin sahip oldukları algıları belirlemede ve açıklamada metaforların etkin bir araç olduğu ortaya çıkmıştır.

 13. Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle İstanbul'da Bütünleşik Bisiklet Ağı Kümelerinin Önceliklendirilmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dilek Çol Yılmaz

  2014-06-01

  Full Text Available Bu çalışmada motorsuz ulaşım ve toplu taşıma entegrasyonunun yüksek seviyede hareketliliğe etkisi değerlendirilmiştir. Önemli bir ulaşım türü olan bisikletin motorsuz ulaşımdaki rolü, sürdürülebilir yolculuk hedefine katkıları ele alınmıştır. Çalışmada İstanbul metropoliten alanında toplu taşıma sistemi ile bütünleşik bisiklet ulaşım ağının aşamalı olarak gerçekleştirilmesi için bir karar destek modeli kurulmuştur. Model oluşturulurken 2023 yılı için planlanmış olan toplu taşıma hatları, aktarma merkezi noktaları, bu noktalara ait yolcu sayıları, yeniden düzenlenen bisiklet ağı gibi veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS ortamında geliştirilen haritaya altlık olarak kullanılmıştır. Çok Ölçütlü Karar Verme yöntemlerinden nitel ve nicel değerlendirmeye olanak veren Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHY kullanılarak ulaşım planlaması konusunda uzmanların değerlendirmeleri doğrultusunda, İstanbul metropoliten alanında toplu taşıma ile bütünleşik bisiklet ağı kümelerinin öncelikleri belirlenmiştir.

 14. Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin “Öğretmen” Kavramı İle İlgili Algılarının Metaforik İncelenmesi Metaphoric Examination Of Perception Of Teachers Working In Multigrade Classrooms About “Teacher” Concept

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Serkan ASLAN

  2013-07-01

  Full Text Available In this research, the aim was to reveal perceptions of classroomteachers working in multigrade classroom about teacher concept by themeans of metaphor. In this research, qualitative research pattern of thephenomenological research pattern has been used to determineperceptions of teachers working in multigrade classroom about theconcept of being a teacher. The study group of the research consists of47 teachers who work in multigrade classrooms in the province ofElazıg in the 2012-2013 academic year. The sample selection wasundertaken using the convenience sampling method. In the research,there was an effort to answer followings: what metaphors do teachershave about teacher concept and in which conceptual categories couldthese metaphors be classified according to their common points.Data of the study has gathered from teacher’s completion ofTeacher is like …. because …. sentence. Content analysis, one of thequalitative analysis, have been used in the analysis of the data. Theteachers working in multigrade classrooms produced 29 metaphorsabout concept of being a teacher. The first three metaphors were: 1.Gardener (13.63%, 2. Parental (13.63%; 3. Sun (9.18%. Teacherslikened 18 of the metaphors to living beings while they likened 11 tonon-living things. Metaphors, created by the teachers, were classifiedinto 5 different conceptual categories, highlighting common points.According to the results, multigrade classroom teachers considerteacher concept as information provider, shaper-formative, supporter ofindividual growth, directive and guiding, example of patience. Bu araştırmada, birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin öğretmen kavramına ilişkin algılarını metafor yoluyla ortaya çıkarma amaçlanmıştır. Araştırma, sosyal olguları bağlı bulundukları çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön plana alan nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanmış olup olgubilim deseni kullan

 15. ÖĞRENCİLERİN TARİH OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE DAYALI NİTEL BİR ARAŞTIRMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bahri Ata

  2014-10-01

  Full Text Available Tarih konularının öğretiminde tarihsel kaynak ve kanıtlara ulaşma yollarını bilen, ulaştığı kaynakları sorgulayan, eleştiren, değerlendiren, tarihsel olayları nedensellik, kronolojik düşünme, tarihsel empati gibi beceriler çerçevesinde inceleyen öğrenciler yetiştirme amacının olması, tarih okuryazarlığı dairesinde hareket edildiğini göstermektedir. Bu çalışmada öğrencilerin tarih okuryazarlığı düzeylerine etki eden unsurlar ve bunların nedenleri öğretmen görüşlerine dayalı olarak tartışılmıştır. Nitel araştırma yöntemine göre hareket edilen çalışma kapsamında “ölçüt örnekleme” yöntemi ile belirlenen 12 sosyal bilgiler öğretmeni ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Ulaşılan bulgulara göre katılımcıların, öğrencilerin tarih okuryazarlığı düzeylerinin düşük olma nedenleri ve çözüm önerilerine yönelik çeşitli görüşler öne sürdükleri gözlenmiştir. Öğrencilerin tarih okuryazarlığı düzeylerinin düşük olma nedenleri arasında sosyal bilgiler öğretim programının, öğrenci velilerinin, sosyal bilgiler öğretmenlerin, sosyal bilgiler ders kitaplarının gerekçe gösterildiği tespit edilmiştir. Ayrıca televizyonda yayınlanan tarih programlarının öğrenci seviyesine uygun olmadığı ve tarihsel belgesellerde de donuk bir anlatımın olması nedeniyle öğrencilerin ilgisini çekmediği belirtilmiştir.Anahtar Kelimeler: Tarih Okuryazarlığı, Öğretmen Görüşleri, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Nitel Araştırma THE ELEMENTS AFFECTING STUDENTS' HISTORICAL LITERACY LEVELS: A QUALITATIVE RESEARCH BASED on TEACHERS’ OPINIONSAbstract: History teaching is aim to educate students which is knowing the ways to access historical sources and evidence, resources to reach questioning, criticizing, evaluating, also such as causality

 16. 6, 7 ve 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TARİHSEL BİLGİYE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ersin TOPÇU

  2016-05-01

  Full Text Available Bu çalışma, 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinde “tarihsel bilginin nasıl algılandığını” ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Karma yöntemin tercih edildiği çalışmada, amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik kullanılmıştır. Çalışmanın uygulama safhası, 2008-2009 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın nicel boyutunu oluşturan anket, İstanbul ve Manisa illerinde toplam 21 ilköğretim okulundan 450, 6,7 ve 8. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Nitel boyutunu oluşturan yarı yapılandırılmış görüşme formu ise aynı gruptan random yöntemle belirlenmiş 12 öğrenciye uygulanmıştır. Bu amaçla nicel verilerin analizinde, tek yönlü varyans analizi (One Way Anova, Tukey ve Tamhane testleri kullanılmıştır. Nitel veriler ise betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin, genel tarih/tarihsel bilgiyi, öğretmenlerinin derste anlattığı tarih/tarihsel bilgi ile büyük oranda aynı şekilde değerlendirdikleri görülmüştür. Bununla birlikte öğrencilerin, tarih/tarihsel bilginin oluşumu yapısı niteliği hususunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları, nesnellik konusunda anket verilerindeki kararsızlığın, görüşme formunda neredeyse tamamen olumluya döndüğü görülmektedir. Anket verilerinde tarih/tarihsel bilginin gerçekliği hususunda öğrencilerin yaklaşık 1/3’ü olumlu ifadeler kullanmışken, görüşme formunda bu oran oldukça artmıştır. Bu bilgi türünün faydalı olduğu hususu ise her iki ölçme aracından da elde edilen ortak bir sonuçtur. Ayrıca sınıf seviyesi yükseldikçe çıktıkça katılımcı ifadelerindeki genel belirsizliğin azaldığı görülmektedir.Anahtar Kelimeler: Tarih, Tarihsel Bilgi, Tarihsel Algı, Sosyal Bilgiler Öğretmeni, 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencisi THE ANALYSIS of PERCEPTION CONCERNING HISTORICAL KNOWLEDGE of

 17. Research of Middle School Pre-Service Mathematics Teachers’ Mathematical Literacy on PISA Items [Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlık Becerilerinin PISA Soruları Üzerinden İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tangül Kabael

  2016-08-01

  Full Text Available This study aims to investigate development of middle school pre-service mathematics teachers’ mathematical literacy through teacher education program on some PISA items. Participants of this qualitative study were 22 pre-service teachers who were at fourth or sixth term. In first section, a test consisted of 5 PISA items was carried out with participants. In second section, clinical interviews with same PISA items lasted approximately ninety minutes were conducted with selected five participants via criterion sampling from 22 graduated participants. Data from test and clinical interviews were analysed by qualitative methods. According to the results of first section, participants had difficulties in mathematization, especially making relations between variables in the problem, interpreting graphics and participants’ mathematical literacy was not desirable. Participants could not progress in mathematical literacy from fourth term to graduation, had still difficulties in mathematization. Besides, participants assessed aims of items in the context of concept knowledge, mathematical abilities related to items not in the context of attaching importance to mathematical literacy. Participants could assess appropriateness of items for middle grades except difficult items for them. [Bu çalışmada ortaokul matematik öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlıklarının matematik öğretmenliği lisans programındaki gelişiminin bazı PISA soruları üzerinden incelenmesi amaçlanmaktadır. Nitel olarak desenlenen çalışmanın katılımcılarını dördüncü ya da altıncı yarıyılında olan 22 öğretmen adayı oluşturmaktadır. İki aşamadan oluşan çalışmanın ilk aşamasında 22 katılımcının matematik okuryazarlıkları beş PISA sorusundan oluşan test ile incelenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise bu katılımcılardan ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilen beş katılımcı ile mezun olduklarında, ilk a

 18. Qualitative Study on Education of Philosophy for Children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nihan Akkocaoğlu Çayır

  2016-04-01

  Full Text Available Philosophy for children (P4C is that children discuss the philosophical concepts such as knowledge, trueness, reality, and justice in an adult guidance by starting from a text, a story or a case study. This study was carried out in order to determine how education of philosophy for children has affected the 3rd grade students in the primary schools in the cognitive, affective and social areas by being used the qualitative research method for a total of 28 hours and 14 weeks.  At the end of the process, in the cognitive domain, it has been observed some changes in students, such as understanding the philosophy, the questions of philosophy and the features of philosophers, establishing relations between concepts, associating the concepts with everyday life, cognizing the thinking errors, orientation to think, and thinking from different angles. Enjoying the philosophy and awareness of the concepts have been also mentioned by the philosophers in the affective domain. Also, in the social domain, some changes occurred in students’ problem-solving and knowing each other. Philosophy for children can be integrated with the programs of many courses at different age levels from pre-school to high school or be taught as a separate course.Keywords: Philosophy for children, primary school students, thinking skills.Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi Üzerine Nitel Bir AraştırmaÖzÇocuklar için felsefe çocukların, bir metin, öykü ya da örnek olaydan yola çıkarak bilgi, doğru, gerçek, güzel, adalet gibi felsefi kavramları bir yetişkin rehberliğinde tartışmalarıdır. Bu araştırma çocuklar için felsefe eğitiminin, ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerini bilişsel, duyuşsal ve sosyal alanlarda nasıl etkilediğini tespit etmek amacıyla on dört hafta toplam yirmi sekiz saat sürecinde nitel araştırma yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Çocuklarla felsefe yapmak üzere hazırlanan ders planları iki ayrı sınıfta, k

 19. Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkisi: Bir Eylem Araştırması To Develop The Speech Skills Brainstorm Of The Effect: An Action Research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Havva YAMAN

  2012-12-01

  ılmıştır. Beyin fırtınası, akıldan geçen her türlü fikrin rahatlıkla açıklanması temeline dayanan, katılımcılara eleştiriye kapalı ve eğlenceli bir ortam sunan, bireylerin yaratıcılık yeteneklerini geliştirebilen, onlara başarı hazzını yaşatarak derse karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olan, öğrenci merkezli bir problem çözme tekniğidir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması kullanılmış, beyin fırtınası tekniğinin merkezde olduğu dersler kamera ile kayıt altına alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, maksimum çeşitlilik örneklemesi yoluyla İstanbul’daki bir ilköğretim okulundan seçilmiş öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerden elde edilen verilerin çözümlenmesinde nitel içerik çözümlemesi ve eleştirel söylem analizi kullanılmıştır. Araştırma sonunda beyin fırtınası tekniğinin konuşma eğitiminde kullanımının, öğrencilerin konuşma becerilerinin gelişimine olumlu etkisinin olduğu görülmüştür. Beyin fırtınası tekniğiyle işlenen derslerde öğrencilerin konuşma becerilerinin bilişsel ve duyuşsal anlamda geliştirilebildiği belirlenmiştir. Ayrıca tekniğin İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan birtakım kazanımların gerçekleşmesine yardımcı olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Beyin fırtınası tekniği sağladığı eğlenceli ortamla öğrencilerin konuşma ve yazma alanlarındaki becerilerini geliştirmeyi hedeflerken, beynin sol yarım küresine; hayal kurmayı, yeniliklere açık olmayı ve yaratıcı düşünmeyi teşvik ederek de sağ yarım küresine hitap etmektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, ilgili alanyazın bağlamında yorumlanmış, öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek için beyin fırtınası tekniğinin kullanımıyla ilgili birtakım önerilerde bulunulmuştur.

 20. SINIF-ALTI: KURAMSAL TARTIŞMALAR VE İSTANBUL TARİHİ YARIMADA’YA UYGULANMA İMKÂNLARI - UNDERCLASS: THEORETICAL DISCUSSIONS AND POSSIBILITIES OF APPLICATION TO İSTANBUL HISTORICAL PENINSULA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alev ERKİLET

  2012-11-01

  Full Text Available Özet:Bu çalışmada, Batı’da 1960’lardan sonra gündemegelen sınıf-altı tartışmalarının kuramsal arka planı ve bukavramın İstanbul’a özellikle de Tarihi Yarımada’yauygulanma imkânları üzerinde durulmuştur. Çalışmanınbirinci kısmında sınıf-altı tartışmalarının 19. yüzyıl sosyaldüşüncesindeki izleri, kavramın sınırları, tanımlama zorluklarıve kuramsal yaklaşımlar ele alınmıştır. İkinci kısımda ise 2007yılında, odak grup toplantısı, derinlemesine mülakat vekatılımlı gözlem teknikleriyle yapılan bir nitel araştırmanınverilerinden hareket edilerek sınıf-altı kavramsallaştırmasınınİstanbul Tarihi Yarımada’daki yoksulluğu anlamak veaçıklamak için uygun bir araç olup olmadığı tartışılmıştır.Varılan sonuç, İstanbul Tarihi Yarımada’da yoksulluğun,sınıf-altı oluşumlarını önlemeye muktedir tamponmekanizmalarla birlikte bulunduğudur. Bu nedenle, beledikentsel müdahaleler bu mekanizmaları yok etmediği sürece,sınıf-altının olumsuz davranış kalıplarının bölgedeyerleşmeyeceği düşünülmektedir.Abstract:In this article, we tried to assert the theoreticalbackground of underclass discussions which became a currentissue after 1960’s and its’ application possibilities to İstanbul,especially to Historical Peninsula. In the first part of thearticle, we handled the traces of the underclass discussion in19th century European social thought, the limits of theconcept, definition problems and theoretical approaches to thephenomena; in the second part, we tried to discuss ifunderclass is an appropriate conceptual tool for understandingand explaining poverty in Istanbul Historical Peninsula by thehelp of data gathered in 2007 by using focus group meeting,in-depth interview and participatory observation techniques.The result we arrived is that, poverty in Historical Peninsulacoexists with buffer mechanism which is able to preventunder

 1. Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP Ev Uygulamasının Bir Çocukla İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yeşim Güleç-Aslan

  2009-01-01

  Full Text Available Yoğun davranışsal eğitim, otizm tanılı çocuklar üzerindeki etkileri bilimsel araştırma bulgularıyla desteklenmiş bir uygulamadır. Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP Türkiye’de bu tür eğitim sunmak üzere geliştirilen öncü programlar arasında yer almaktadır. Bu araştırmada OÇİDEP ev uygulamasının bir çocukla yürütülme süreci incelenmiştir. Araştırma, program uygulama sürecinin incelenmesi amacıyla yürütülen, nicel veri toplama ve analiz tekniklerini de içeren bir nitel araştırmadır. Araştırmanın katılımcısı dokuz yaşında, otizm tanılı bir erkek çocuktur. Bulgular; (a OÇİDEP ev uygulamasının planlama aşamasında belirlenen genel ilkelerde değişiklikler ya da uyarlamalar yapılarak yürütülebildiğini, (b uygulama boyunca çeşitli davranış ve öğretim sorunları yaşandığını ve bu sorunlara yönelik uygun önlemler alınarak yürütmenin sürdürüldüğünü, (c uygulama süresince OÇİDEP ekip üyelerinin bilgi ve becerilerinde artışlar olduğunu, (d OÇİDEP ev uygulaması katılımcısında program içinde ve dışında çeşitli gelişmeler görüldüğünü, (e ekip üyelerinin ve ailenin OÇİDEP’in çocukların gelişimine önemli katkılarda bulunan, ancak, belirli unsurlara dikkat edilerek uygulanması gereken bir program olduğu yönünde görüşleri olduğunu göstermiştir. Intensive Behavioral Intervention (IBI is an evidence-based practice for children with autism. Intensive Behavioral Home Intervention Program called OCIDEP is one of the first IBI-type programs in Turkey. The purpose of the present study was to investigate the implementation process of the OCIDEP home program with one nine-years- old boy with autism. During the study both qualitative and quantitative data collection and analysis methods were systematically utilized on a regular basis. Findings of the study were as follows: (a some of the guidelines did not

 2. Diminishing the Undesirable Effects of the Computer Games with the Kinect Sensors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ömür Akdemir

  2015-04-01

  ını oynamalarının etkileri karşılaştırılmıştır. Araştırma sorularını cevaplamak için karma araştırma deseni kullanılmıştır. Oyun motivasyon ölçeği, bireysel kas aktivite bildirim şekli ve yapılandırılmış görüşme soruları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. t-testin yanında, nitel ve nicel verilerin betimsel değerlendirmeleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara Kinect sensör ile oyun oynamanın bireylerin motivasyonunu ve kas aktivitesini artırdığını ortaya koymuştur. Ayrıca, Kinect sensörü ile oyun oynayan bireylerin oyunlara karşı fikirleri değişmiştir. İleride yapılacak olan araştırmalar Kinect sensör kullanımının bilgisayar oyunlarını oynayanların üzerindeki motivasyon ve duygusal etkilerinin korelasyonunu incelemelidir. Anahtar Sözcükler: Kinect, bilgisayar oyunları, motivasyon ölçeği, fiziksel aktivite

 3. Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımının Film Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet BOYACI

  2016-08-01

  Full Text Available Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de yaygın bir biçimde uygulanan ve hakkında araştırmalar yapılan bir terapi yaklaşımıdır. BDT depresyonun tedavisiyle başlayan ve günümüzde uyku bozukluğundan, saldırganlığa kadar birçok psikolojik sorunun tedavisinde uygulanan bir yaklaşımdır. Bu çalışmanın temel amacı; Aaron Temkin Beck tarafından geliştirilen BDT yaklaşımının temel felsefesini incelemek ve film analizi yardımıyla kuramın temel kavramlarına ve uygulamasına örneklendirme oluşturmaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmada 1997 yapımı en iyi senaryo ödülü dâhil olmak üzere iki dalda Oscar ödülünü kazanmış Can Dostum/Good Will Hunting filmi BDT yaklaşımı açısından incelenmiştir. Filmde saldırgan davranış problemi olan üstün yetenekli ancak okulu bırakmış bir genç olan Will ve terapisti Sean arasındaki ilişki anlatılmaktadır. Filmdeki olaylar ve diyaloglar üzerinden BDT’nin temel kavramları somut bir biçimde örneklendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca filmdeki roller üzerinden terapist danışan ilişkisi de ele alınmıştır. Sonuç bölümünde yapılan bütün analizler alanyazın doğrultusunda tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Bilişsel Davranışçı Terapi, film analizi, psikolojik yardım arama, saldırganlık, doküman analizi.

 4. Öğretmen Adaylarının “Matematik Öğretmeni”, “Matematik” ve “Matematik Dersi” Kavramlarına İlişkin Sahip Oldukları Metaforik Algılar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Baki ŞAHİN

  2013-04-01

  Full Text Available Bu araştırmanın amacı Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan öğretmen adaylarının “Matematik Öğretmeni”, Matematik” ve “Matematik” dersi kavramlarına yönelik algılarını oluşturan metaforları belirlemektir. Araştırmaya anket maddelerinin oluşturulma sürecinde iki branştan toplam  76 ve oluşturulan anket maddelerini cevaplandırmak için de  dokuz farklı branştan toplam 1185 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada nitel ve nicel ölçme araçları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre üç kavramda da öğrencilerin algılarının branşlara göre farklılaştığı görülmüştür. “Matematik Öğretmeni” kavramı en çok “Bilgili” ve “Otoriter” metaforlarıyla algılanmaktadır. “Matematik Öğretmeni” kavramı, ilköğretim matematik öğretmeni ve lise matematik öğretmeni olarak iki farklı şekilde düşünüldüğünde, algılanan metaforların da değiştiği fark edilmiştir. “Matematik” kavramı “Zeka”, “Zevkli”, “Gerekli”, “Yetenek”, “Zor”, “Başarı” metaforlarıyla ilişkilendirilmiştir. En az tercih edilen metaforlar ise, “Gereksiz”, “Kolay” ve “Otorite” olmuştur. Matematik Derslerini algılama metaforları açısından anabilim dalları öğrencilerinin üç gruba ayrıldığını göstermektedir. Fen, Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenli öğrencileri “Matematik Dersi” kavramını olumlu metaforlarla ilişkilendirmekte; Almanca, İngilizce ve Türkçe Öğretmenliği öğrencileri kısmen olumlu, özellikle lise yıllarında olumsuz algı oluştururken;  Müzik, Resim ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencileri en olumsuz, özellikle de lise yıllarında matematik dersini olumsuz algılamışlardır.

 5. İlköğretim Öğretmen Adaylarının Tarım Kaynaklı Güncel Kavramlar Hakkındaki Farkındalıklarının Tespiti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan AKGUL

  2011-12-01

  Full Text Available Yapılan araştırma ile öğretmen adaylarının son yıllarda ortaya çıkan tarımsal kaynaklı güncel sorunlar hakkındaki farkındalıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Özellikle küresel ısınma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kuş gribi ve kanamalı kırım Kongo ateşi hastalığı ve hayvanlara tekniğine uygun olamayan yem hazırlanması sonucu ortaya çıkan deli dana hastalığı konusunda 383 öğretmen adayına anket soruları sorulmuştur. Araştırma nicel ve nitel tekniklerin birlikte kullanıldığı bir tarama çalışmasıdır. Anket sonuçları SPSS 15,0 istatistik programına göre değerlendirilmiştir. Sonuçta ilköğretim öğretmen adaylarının küresel ısınmanın etkileri konusunda bilgi sahibi olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının hemen hepsi deli dana hastalığı ve ortaya çıkardığı sonuçlar ile kuş gribi hastalığının tanım ve sonuçları konusunda doğru bilgiye sahiptirler. Bununla birlikte adayların çoğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına sebep olan kenelerin kuş gribine bağlı tavuk itlafı ile çoğaldıklarını düşünmektedirler ve kanamalı kırım Kongo ateşi hastalığına neden olan kenelerin çoğalmasının küresel ısınma ile ilgili olmadığı konusunda yanlış bir yargıya sahip oldukları belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: tarımsal kavramlar, küresel ısınma, kanamalı kırım Kongo ateşi, deli dana, kuş gribi, tarımsal farkındalık

 6. S-31: Aynı Kronolojik Yaştaki Adolesan Erkek Futbolcularda Relatif Yaşın Psikolojik Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raziye Dut

  2017-03-01

  Full Text Available GİRİŞ: Futbol gibi fiziksel performansa dayalı takım sporunda özel yaş grupları vardır. İlk milli takım seçmelerinin yapıldığı U-14 yaş kategorisi bunlardan biridir. Özellikle adolesanlarda aynı kronolojik yaş grubundaki futbolcular fiziksel ve psikolojik olarak belirgin farklılıklar gösterebilirler.AMAÇ: Relatif yaşın bilinen fiziksel olgunluk ve atletik performans etkisine ek olarak psikolojik etkilerini değerlendirmeyi hedefledik.Gereç ve YÖNTEMLER: Çalışmaya 2017 yılında U-14 yaş kategorisinde milli takım seçmelerine davet edilen 286 erkek futbolcu dahil edildi. Prospektif olarak antrenör eşliğinde bilgilendirme yapılarak sporculara demografik bilgi formu, sporda güdülenme ölçeği (SGÖ, çocukluk çağı depresyon anketi (CDI, çocuklarda anksiyete bulguları tarama ölçeği (ÇATÖ doldurtuldu.Nitel veriler n ve %, nicel veriler ortanca ve Inter Quartile Rate (IQR ile özetlendi. Gruplar arası farklılıkların saptanmasında chi-square, likelihood ratio, Mann-Whitney, ANOVA, post hoc Tukey testleri kullanıldı. P0,05. 172 (%60.1 futbolcuda CDI puanı patolojik bulundu. Yılın ilk çeyreğinde doğanların diğerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı daha fazla CDI patolojik puana sahip olduğu saptandı (p=0,029. Ortalama ÇATÖ puanı 20,63±10,65 olarak tespit edildi ve yaş çeyreklerine göre istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p=0,904. Forvet oyun pozisyonunda oynayanların ÇATÖ puanı diğer oyun pozisyonlarına göre daha düşük bulundu (p<0,05.SONUÇ: Yetenek seçimlerinde ve yeteneğin geliştirilmesinde fiziksel olgunluk performans gibi faktörler ile birlikte psikolojik gelişim de değerlendirilmeli ve desteklenerek takip edilmesi elit futbolcu yetiştirilmesine fayda sağlayacaktır. Bu süreçte relatif yaşın etkileri de gözönünde bulundurulmalıdır.

 7. S-33: Atletik Performans Testleri U-14 Yaş Erkek Futbolcuların Elit Düzeye Kabülündeki Seçme Faktörlerinden Biri Olabilir Mi?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernard Tahirbegolli

  2017-03-01

  Full Text Available GİRİŞ: Son yıllarda sporda yetenek seçimi ve geliştirme programları gündemdedir. Futbolda da yeteneğin seçilmesinde, geliştirilmesinde pratik uygulamada kabul gören tek bir rehber yoktur. Fakat tercih edilen erken dönem futbola başlanması, yeteneğin ortaya çıkarılması ve antreman programlarıyla geliştirilmesidir. Bu adolesan dönemde kolay görülmemektedir. Aynı yaş gruplarındaki fiziksel farklılıklar, performans test kriterleri, adolesan sporcunun potensiyelinin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır.AMAÇ: U-14 yaş erkek futbolculardan milli takım seçmelerine davet edilen ve sonrasında milli takıma seçilen ve seçilmeyenler arasında lig maçlarındaki durumları ile atletik performans test sonuçlarının seçim kriterleri olarak kullanılabilirliğini değerlendirmek.GEREÇ-YÖNTEM: 2015-2016 sezonunun U-14 milli takım seçme kampına davet edilen ve 2016-2017 sezonun ilk yarısında aktif futbol oynayan sporcuların maç, toplam dakika, sarı/kırmızı kart, gol sayısı ve sporcuların kamp esnasında ölçülen MaxV02, agility test, atlama, sürat ve YOYO IRT1 dayanıklılık testleri ile karşılaştırıldı. Nitel veriler % olarak özetlendi. Gruplar arası farklılıkların saptanmasında Mann-Whitney testi kullanıldı. P0,20.SONUÇ: Büyüme ve gelişmenin, yetenek gelişim programlarını ve gelecekteki performansı etkilediği dönem adolesan dönemdir. Adolesan futbolcularda müsabaka için performans göstergeleri olarak değerlendirilebilen oynadıkları maç sayısı, toplam oyunda kaldığı dakika, sarı/kırmızı kart sayılarında anlamlı fark saptamadık. Bu yaş grubundaki futbolcuların elit düzeye kabulünde atletik performans test sonuçlarının daha etkin bir gösterge olabileceği düşünülmektedir.

 8. POPÜLER ÇEVİRİ ÇOCUK ROMANLARININ İÇERİK BAKIMINDAN İNCELENMESİ / AN EXAMINATION OF POPULAR TRANSLATED NOVELS FOR CHILDREN IN TERMS OF CONTENT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Derya YILDIZ

  2016-12-01

  Full Text Available Çocuk ve gençlik edebiyatı, dil gelişimi ve anlama düzeyine uygun olarak hedef kitlenin duygu ve düşünce dünyalarını zenginleştiren ürünleri kapsamaktadır. Bir geçiş sürecinde olan çocuk ya da genç, çocuk ve gençlik yazını ürünlerinden yararlanarak okuma alışkanlığı kazanır, yazınsal duyarlığını geliştirir ve kimlik gelişimine katkı sağlar. Çeviri kitaplar sayesinde de farklı kültürlerdeki karakterlerle karşılaşarak yeni yaşantılar kazanır ve bu sayede duygu ve düşünce zenginliği edinir. Bu çalışmada Konya’nın merkez ilçeleri olan Karatay, Meram ve Selçuklu’da üç okul belirlenmiş ve her bir okuldan kırk olmak üzere toplamda yüz yirmi 8. sınıf öğrencisine en son okudukları çeviri kitaplar sorulmuştur. Klasik kitaplar çıkarıldığında en fazla okunan ilk iki kitabın “Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı” ile “Gölgelerin Efendisi: Gorlan Harabeleri” olduğu belirlenmiştir. Araştırmada bu kitaplar içerik unsurları olan; konu, tema, kahramanlar, plan, dil ve üslup bakımından incelenmiştir. Veriler nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılarak elde edilmiş ve içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Bulgulara göre popüler çeviri çocuk romanlarının, macera ve fantastik türde seri kitaplar olduğu ve bölümlerden oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca kitaplarda ana kahramanın çocuk olduğu ancak olağanüstü varlıkların da yer aldığı, kötülerle mücadelenin işlendiği ve çocukların hayatlarından unsurlara yer verildiği tespit edilmiştir.

 9. Eğitim Sendika Yönetici ve Üyelerinin MEB İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Türkan ARGON

  2014-04-01

  Full Text Available Bu çalışmanın amacı, eğitim sendikaları yönetici ve üyelerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY uygulamalarına ilişkin görüşlerini belirleyerek, amaç ve işlevlerinin sendikaların savundukları değerlerle ne ölçüde uyuştuğunu saptamaktır.  Araştırma betimsel olarak ele alınmış nitel bir çalışmadır. Çalışmada olgubilim deseni kullanılmış, katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile saptanmıştır. Katılımcılar, Kayseri’de görevli 12 sendika üyesinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, veriler betimsel analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmada katılımcı görüşleri doğrultusunda ulaşılan sonuçlar şu şekildedir: MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, planlama ve seçme işlemlerini bilimsel verileri göz önüne almadan, kamu personeli seçme sınavı sonuçları doğrultusunda yapmaktadır.  İnsan kaynaklarını geliştirme uygulamaları hizmet içi eğitim faaliyetleri etrafında toplanmaktadır. Değerlendirme ve ücret ödemede kriterler bulunmamaktadır. Sağlık ve sosyal güvenlik uygulamaları yetersiz olup ödenen ücretle sağlanan hizmet denk değildir. Bütünleştirme ve iş ilişkilerinde özellikle atama ve yer değiştirme konusunda çok sık mevzuat değişikliği yapılmış, bu durum aile bütünlüğü ve iş yerinde çalışma barışına zarar verip yönetici atamalarında sorunları beraberinde getirmiştir. İşten ayrılma ve sonrasına yönelik özel bir uygulama olmayıp, emekli olan personel takip edilmemektedir. Ulaşılan genel sonuç, ilgili müdürlüğün amacına uygun hizmet etmeyip, işlevsel olması için geliştirilmesi gerekmektedir.

 10. OPINIONS OF PRIMARY EDUCATION SEVENTH GRADE STUDENTS ABOUT TEACHING OF HISTORY TOPICS IN SOCIAL SCIENCES AND SIGNIFICANCE OF HISTORY İLKÖĞRETİM YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE TARİH KONULARININ İŞLENİŞİ VE TARİHİN DEĞERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramazan KAYA

  2012-06-01

  Full Text Available This study aims at determining primary education seventh grade students’ opinions on teaching of history topics in social science cources and significance of history in their lives. The population of the study comprises of 20 pieces seventh grade classes in 4 primary schools with medium socio-economic levels in the city center of Erzurum. As the sample of the study, a total of 200 students (10 students from each class were chosen via random sampling from seventh grade classes of these schools according to the appropriate sampling method. Required data for this qualitative research was acquired by a 4-item questionnaire comprising of open-ended questions. Content analysis method was adopted in analysis of the obtained data in this study. Findings shows that methods in line with constructivist approach remain limited in teaching of the topics; students like methods in which they are more active; such as drama and acting they like learning history, and, in general, they think that learning history makes a great contribution to their lives. Bu araştırmanın amacı, İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde tarih konularının işlenişi ve tarihin yaşamlarındaki değeri ile ilgili görüşlerini tespit edebilmektir.Araştırmanın evrenini, Erzurum merkezde sosyo-ekonomik bakımdan orta düzeyde 4 ilköğretim okulundaki toplam 20 tane yedinci sınıf şubesi oluşturmaktadır. Örneklem olarak uygun örnekleme yöntemine göre seçilen bu okulların yedinci sınıflarından tesadüfî örneklem yoluyla her sınıftan 10’ar öğrenci olmak üzere toplam 200 öğrenci seçilmiştir. Nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen bu araştırma için gerekli olan veriler, 4 adet açık uçlu sorudan oluşan bir anket vasıtasıyla edinilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi benimsenmiştir. Elde edilen bulgulara göre derslerin işlenişinde yap

 11. Otizmli Çocuğa Sahip Olan Ebeveynlerin Görüşleri: Otizm Tanımlamaları ve Otizmin Nedenleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gökhan Töret

  2014-04-01

  Full Text Available Bu araştırmada, otizmli çocuğa sahip olan ebeveynlerin, otizmin nedenlerine ilişkin algıları, otizm tanımlamaları ve çocuklarının otizmin yaygın tanımı ile uyumlu olduğunu veya olmadığını düşündükleri özelliklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, otizmli çocuğa sahip olan birincil bakım veren durumundaki 50 ebeveyn ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ebeveyn görüşlerinin yazıya dökülmesi ile ebeveyn görüşlerini yansıtan ön temaların oluşturulması sonrası temalar üzerinden yapılan betimsel analiz sonucunda, otizm ile ilişkili olarak ebeveynlerin çoğunluğunun çocuklarının sahip olduğu otizmin nedeni konusunda bilinmezlik yaşadıkları, otizmi, sosyal-iletişimsel davranışlarda bozukluk olarak tanımladıkları, otizmin tanımı ile uyumlu olduğunu düşündükleri en sık problemin, çocuklarında gözledikleri dil-konuşma ve iletişim bozukluğu olduğu ve çocuklarında otizmin tanımı ile uyumlu olmayan bir öğrenme veya davranış özelliği gözlemedikleri belirlenmiştir. Bu araştırmada ilgili temalar altında derinlemesine elde edilen ebeveyn görüşleri, ilgili nitel araştırmalar doğrultusunda tartışılmış ve gelecekte yapılacak araştırmalara ve uygulamalara yönelik önerilere yer verilmiştir. The purpose of this study was to examine the opinions of parents of children with autism about their perception and definition of autism, characteristics of their children whether they are congruent with the common definition of autism or not. Semi-structured interviews were conducted with 50 parents who were the primary caregivers of children with autism. Following the completion of interviews with the parents, the interviews were transcribed without making any corrections; the expressions of parents were written verbatim as they were heard by the researchers. The results of this study showed that

 12. The Examination of Teacher Candidates’ Level of Proficiency in Technopedagogical Education [Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliliklerinin İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berna Aygün

  2016-08-01

  Full Text Available The purpose of this study is to investigate preservice elementary mathematics teachers` techno pedagogical knowledge competencies and performance indicators defining these competencies. In this qualitative study, teaching practices which was prepared in learning domain such as numbers and operations, algebra, geometry and measurement, statistics and probability and with different dynamic mathematical software (GeoGebra, Cabri3D and Tinkerplots by 24 prospective mathematics teachers’ candidates were investigated. Data of study was collected through video records and lesson plans filled out by the prospective teachers after their teaching sessions. Data were analyzed within executing the teaching process and problem solving competency fields of technopedagogical education. Findings indicate that technology is used as an explorative tool for the first time in teaching the subject, technology based activities are prepared to prevent misconception; however, they were forced to use technology in assessment evaluation process. [Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının Teknopedagojik eğitim yeterliklerinin ve performans göstergelerinin incelenmesidir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının sayılar ve işlemler, cebir, geometri ve ölçme, veri işleme ve olasılık öğrenme alanlarında GeoGebra, Cabri3D ve Tinkerplots gibi farklı dinamik matematik yazılımları kullanılarak hazırlanılan teknoloji destekli ders anlatımları incelenmiştir. 2013- 2014 güz ve bahar yarıyıllarında Karadeniz Bölgesi’nde bir devlet üniversitesinde ilköğretim matematik öğretmenliği 3. sınıfında öğrenim gören 24 öğretmen adayı ile yürütülen bu çalışmada nitel araştırma yöntemi ile desenlenmiştir. Öğretmen adaylarının ders anlatımlarının video kaydı alınmış ve çözümlemesi yapılmıştır. Video kayıtlarının çözümlenmesi ve adayların ders planlarından elde edilen veriler

 13. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Sınavına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selçuk DEMİR

  2014-04-01

  Full Text Available Bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının 2013 yılından itibaren uygulamaya konulan alan sınavına yönelik öğretmen adaylarının görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada ortaya çıkan bulgular yeni sistemdeki eksiklikleri tespit edilmesi yönünden önem arz etmektedir. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmada katılımcılar; amaçlı örnekleme (Patton, 2014 yöntemlerinden homojen örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırma Sivas ili Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu eğitim fakültesi öğrencisi olan 3’ü erkek 3’ü bayan olmak üzere 6 kişiden oluşmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı Yarı Yapılandırılmış Mülakat Formu’dur. Araştırma sürecinde tüm mülakatlar ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Araştırma kapsamında 140 dakikalık mülakat yapılmış, ses kayıtları herhangi bir elemeye tabi tutulmadan, ham veri olarak Microsoft Word programına aktarılmıştır. Araştırmada her bir transkript, satır-satır analiz yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Mülakat verilerinin yorumlanması sürecinde endüktif betimsel analiz, içerik analizi ve sürekli karşılaştırma tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucu: 1. alan sınavına ve içeriğine yönelik bulgular ve 2. alan sınavının geçerlik ve güvenirliğine yönelik bulgular olmak üzere iki tema belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: alan sınavı, kpss, öabt, öğretmen seçimi, öğretmen atamaları.

 14. An Investigation of Model Creation Skills to Proof of Prospective Mathematics Teachers about the Sum of Successive Odd Numbers [Matematik Öğretmeni Adaylarının Ardışık Tek Sayıların Toplamının İspatına Yönelik Model Oluşturma Becerilerinin İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gürsel Güler

  2015-12-01

  Full Text Available This study aims to look into secondary education prospective mathematics teachers’ model creation skills regarding proof of the rule providing the sum of successive odd numbers. The study takes case study method, a qualitative research approach, as the basis to reflect the current situation, and focus group discussions were held in classroom environment to collect data. The study was conducted on twenty prospective math teachers studying pedagogical formation. Focus group discussions held with twenty prospective teachers selected on voluntary basis voluntarily were recorded, put on paper and analyzed descriptively. According to the results derived from the study, it is observed that the prospective teachers used verbal, algebraic and formal models as three model types during the proof of the rule providing the sum of successive odd numbers and created six different proofs along with these models.[Bu çalışmada, orta öğretim matematik öğretmeni adaylarının ardışık tek sayıların toplamını veren kuralın ispatına yönelik model oluşturma becerilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Nitel araştırma yaklaşımlarından mevcut durumu yansıtmayı amaçlayan durum çalışması yönteminin esas alındığı çalışmanın verileri sınıf ortamında gerçekleştirilen odak grup görüşmesi yardımıyla toplanmıştır. Çalışma pedagojik formasyon eğitimi programına devam eden yirmi matematik öğretmeni adayı ile yürütülmüştür. Gönüllük esasına göre seçilen yirmi öğretmen adayı ile yapılan odak grup görüşmesi kaydedilmiş ve daha sonra yazıya dökülerek betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının ardışık tek sayıların toplamını veren kuralın ispatında sözel, cebirsel ve şekilsel olmak üzere üç farklı model türü kullandıkları ve bu modeller doğrultusunda altı farklı ispat oluşturdukları görülmüştür.

 15. Ortaöğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması: Türkiye, Almanya ve Kanada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İsmail Güzel

  2010-12-01

  Full Text Available Bu araştırmanın amacı; Türkiye, Almanya ve Kanada'da uygulanan ortaöğretim matematik öğretim programlarını içerik, eğitim felsefeleri ve amaçları ve ölçme değerlendirme yaklaşımları boyutlarında karşılaştırarak programların benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma modellerinden tarama modeli, yaklaşım olarak karşılaştırmalı eğitim yaklaşımlarından yatay yaklaşım ve veri analiz yöntemi olarak da doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler, öğretim programlarının felsefeleri ve amaçları, içerikleri ve ölçme ve değerlendirme yaklaşımları açılarından değerlendirilerek karşılaştırmalar yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda; Almanya ve Kanada programında istatistik alt öğrenme alanı yer alırken Türkiye programında istatistik alt öğrenme alanı bulunmadığı, Türkiye programında yer alan karmaşık sayılar alt öğrenme alanı Kanada programında yer almadığı, Almanya programında ise seçmeli olarak bulunduğu belirlenmiştir. Matematik öğretiminde bilgisayar ve hesap makinesi kullanımının Kanada ve Almanya programlarında yer aldığı, Türkiye programında ise tavsiye seviyesinde kaldığı belirlenen diğer bir durumdur. Bunun yanı sıra her üç ülkenin ölçme değerlendirme yaklaşımlarının birbirinden farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı eğitim, ortaöğretim matematik programı, matematik eğitimi

 16. ZEHİRLİ GAZ SALDIRILARINA KARŞI HALKIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMDEKİ YANSIMASI: GAZDAN KORUNMA DERSİ (1931-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sena COŞĞUN KANDAL

  2016-10-01

  Full Text Available 19. yüzyılın ortalarına doğru gelişen kimya sanâyisi savaşların seyrini değiştirecek kadar önemli buluşlar ortaya çıkarmıştır. Kuşkusuz bu buluşların başında zehirli gazlar gelir. I. Dünya Savaşı boyunca kullanılan zehirli gazların yarattığı tehlike, savaş sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde göz ardı edilmemiştir. Bu sebeple Maarif Vekâleti, Millî Savunma Vekâleti ve Kızılay işbirliği ile lise/muallim mektepleri ve ortaokul müfredât programlarına gazdan korunma dersi eklenmiş, öğrenciler ve memurlar için gazdan korunma kursları açılmış, yurtdışından, özellikle Almanya’dan uzmanlar getirilerek gerçekleşebilecek bir taarruzu en az zararla atlatmak için önlemler alınmıştır.Bu makalede “Gazdan Korunma Dersi” nin ortaya çıkışı ve gelişimi, Millî Talîm ve Terbiye Dâiresi ile Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgeleri, dönemin gazeteleri ve ders kitaplarında bulunan bilgiler ışığında nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme kullanılarak ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler: Gaz Taarruzu, Gaz Saldırısı, Atatürk Dönemi Müfredât Programları, Kimya Dersi RAISE AWARENESS of PUBLIC AGAINST POISON GAS and its REFLECTIONS on EDUCATION: PROTECTION from GAS ATTACKS (1931-1940Abstract: The developing chemistry industry towards the middle of the 19th century provided significant inventions which had even the power to change course of events at war. Certainly, one of the main inventions was toxic gases. The toxic gases, which had been used during the World War I, and not neglected by the post-war government; Turkish Republic. For these reasons, by courtesy of The Board of Education, The Ministry of Defense and Red Crescent Society, “Protection from Gas Attacks” courses were added to the curriculum of high/teacher and mid school, gas protections courses were opened for students and officers, and from abroad; especially from Germany

 17. Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Yazışmalarındaki Yazım ve Noktalama Yanlışlarının Sebepleri: Whatsapp Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatih

  2017-06-01

  Full Text Available Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmen adaylarının sosyal medya yazışmalarındaki yazım ve noktalama yanlışlarını bulmak ve bu yanlışları yapma sebeplerini tespit etmeye yöneliktir. Araştırma durum çalışması modelinde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 30 Türkçe öğretmen adayının bulunduğu WhatsApp yazışma grubu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak WhatsApp yazışmaları ve odak görüşmesine ait kayıtlar kullanılmıştır. WhatsApp grubundaki yazışmalar word belgesine aktarılmış ve yazışmalardaki yazım ve noktalama yanlışları tespit edilmiştir. Tespit edilen yanlışlara yönelik odak görüşmesi yapılmıştır. Veriler Nvivo 11 nitel veri analizi programına yüklenerek içerik analizi yapılmıştır. Oluşturulan kodlar araştırma soruları altında temalaştırılmıştır. Bulguların daha anlaşılır olması için Nvivo 11 programının grafik ve tablo özelliklerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda WhatsApp yazışmalarında yapılan yazım ve noktalama yanlışların yazılı anlatıma oranla daha fazla olduğu, çok az kullanıldığı için farklı anlamlara gelebilecek kadar başkalaştığı; yazım ve noktalama yanlışlarının eğitim sisteminin yapısı, yazım ve noktalama kurallarına önem verilmeyişi, tembellik, teknolojik ortamın rahatlığı, teknolojinin doğası gereği hızlı yazma eğilimi, programın yapısından kaynaklı ve bilgi eksikliği gibi sebeplerden kaynaklandığı görülmüştür.

 18. Instagram’dan Alışveriş Yapan Tüketicilerin Satın Alma Davranışları: Keşifsel Bir Çalışma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY

  2017-07-01

  Full Text Available Teknolojinin gelişmesi, tüketicilerin satın alma davranışlarında değişikliklerin yaşanmasına nedenolmuştur. Tüketiciler, diğer geleneksel mecraların yanı sıra, internet ve sosyal medya gibi mecralardanda alışveriş yapmaya başlamışlardır. Bu yeni mecralardan birisi de Instagram’dır. Instagram, birçok tüketiciiçin yeni bir mecra olmasına rağmen, Instagram’dan alışveriş yapan tüketicilerin sayısı gün geçtikçeartmaktadır. Bu nedenle, bu araştırmanın amacı, Instagram’dan alışveriş yapan tüketicilerin profillerinive satın alma davranışlarını ortaya çıkartmaktır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerindenbiri olan derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmıştır. Adana’da oturan 22 katılımcı ile derinlemesinegörüşmeler yapılmıştır. Bu katılımcılara, kartopu örneklem yöntemi vasıtasıyla ulaşılmıştır. Araştırmasonuçlarına göre, Instagram’dan alışveriş yapan tüketicilerin büyük çoğunluğu kadındır. Katılımcılarınyarısı 2 yıldır Instagram hesabına sahiptir ve gün içerisinde 10-15 defa Instagram hesabınabakmaktadırlar. Katılımcıların hepsi öncelikle, işletme ve işletmenin ürünleri hakkında bilgi sahibi olmakiçin hesapları takip etmekte ve genellikle Instagram’dan kıyafet, ayakkabı, takı ve saat almaktadırlar.Katılımcılar sırasıyla kapıda ödeme kolaylığı, ürün çeşitliliği, fiyatının uygun olması gibi özelliklerindendolayı Instagram’dan alışveriş yapmayı tercih etmektedirler. Katılımcıların yaklaşık yarısıürünün altında fiyatının yazmasını istemektedir.

 19. “AS A SOCIAL STUDIES TEACHER WHO AM I?” ANALYZING IN SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ PERCEPTION OF SOCIAL STUDIES TEACHER VIA METAPHORS “SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ OLARAK, BEN KİMİM?” SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ KİMLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Banu ÇULHA ÖZBAŞ

  2012-06-01

  Full Text Available The aim of this study was to explore in-service social studies teachers’ perception of their professional identity through analysis of metaphors. Data were gathered from 63 in-service social studies teachers. Participants were asked to complete the sentences in writing such as “The social studies teacher like… Because…” with metaphors they choose. Data were analyzed using qualitative (content and descriptive analysis techniques. According to the results, 23 valid metaphors used by teachers were defined. These metaphors were grouped under 6 main categories. Namely; “social studies teacher as a guider”, “social studies teacher as a nurturer”, “social studies teacher as a transporter of unchangeable information”, “social studies teachers as a molder”, “social studies teacher as tools provider”, “social studies teacher as a community changer and an active participant of the community”. The research results showed that social studies teachers in this study used common teachers’ metaphors rather than specific metaphors to describe social studies teachers. Additionally, social studies teachers’ working experiences, gender, schools and departments they graduated and were determined as effective factors in their choose of metaphors Bu çalışmanın amacı, görev başındaki sosyal bilgiler öğretmenlerinin mesleki kimliklerine ilişkin görüşlerini metafor analizi yoluyla incelemektir. Araştırma verileri 63 sosyal bilgiler öğretmeninden toplanmıştır. Katılımcılardan “Sosyal bilgiler öğretmeni …… gibidir. Çünkü…..” ifadesini metafor kullanarak doldurmaları istenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler cinsiyet, kıdem, mezun olunan fakülte türü ve mezun olunan program değişkenleri açısından değerlendirilmiştir. Veriler nitel (içerik ve betimsel analiz veri çözümleme teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin, öncelikle sosyal

 20. Eleştirel Okuma-Yazma Eğitimi Programının Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Dersini Planlama Ve Uygulama Sürecine Etkisi The Effects Of Critical Reading-Writing Training On Turkish Language Teacher Candidates’ Turkish Course Planning And Practice Skills

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayşegül KARABAY

  2013-09-01

  ınıf ortamında uygulayabilmektedir. Hizmet öncesi eğitim programında yer alan öğretmenlik uygulaması dersinin teori ile uygulama arasında köprü olması göz önüne alındığında bu dersin akademik başarısının hem mesleki hem de alan bilgi ve becerilerinin başarınısını yansıtması açısından değerli görülmüş ve bu çalışmada, eleştirel okuma-yazma eğitiminin Türkçe Öğretmenliği dördüncü sınıf “Öğretmenlik Uygulaması” dersinde öğretmen adaylarının eleştirel okuma-yazma becerisine yönelik hazırlanan Türkçe dersini planlama ve uygulama sürecine etkisi olup olmadığı sınanmaya çalışılmıştır. Araştırma, 2009-2010 ve 2010-2011 Öğretim yıllarında, Adana İli sınırları içinde yer alan Çukurova Üniversitesinde Türkçe Eğitimi Bölümünde dördüncü sınıfta okuyan 41 öğretmen adayı üzerinde yapılmıştır. Araştırma bir deney ve bir kontrol grubunda yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak “Eleştirel Okuma- Yazma Becerisi Temele Alınan Ders Planı Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen üçlü likert tipinde hazırlanan bu form “Kazanımlar”, “Öğretim Yöntem ve Teknikleri”, “Konu”, “Süre”, “Materyal”, “Dikkat Çekme ve Güdüleme”, “Dersin İşlenişi” ve “Değerlendirme” olmak üzere sekiz bölümden oluşmaktadır. Ayrıca deney grubunda yer alan öğretmen adaylarından gönüllü olan yedisinin hazırladıkları ders planının uygulaması sınıf içinde gözlemlenmiş ve video ile kaydedilmiştir. Araştırmada nicel veriler üzerinde kovaryans analizi yapılmış, analizlerde anlamlılık düzeyi p<.05 olarak alınmıştır. Nitel verilerin analizinde ise içerik analiz kullanılmıştır. Araştırmada, değerlendirme formundan elde edilen öntest puanları kontrol altına alındığında sontest puan ortalamaları açısından deney grubu ile kontrol grubu arasında deney grubu lehine anlaml

 1. Examination of Services Provided for the Hearing Impaired in Republic of Kosovo: From Diagnosis to Education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murat Doğan

  2016-04-01

  şitme Engelli Çocuklara Yönelik Düzenlemelerin İncelenmesiÖzBağımsızlığını 2008’de tek taraflı ilan etmesinin ardından Kosova Cumhuriyeti diğer tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bunun bir yansıması olarak Kosova Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında yapılan bir protokol çerçevesinde gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı, Kosova’daki işitme engelli çocukların tanı, değerlendirme ve eğitimlerine yönelik düzenlemelerin incelenmesi yoluyla sorun ve gereksinimlerin ortaya konmasıdır. Karma yöntem araştırmalarından eşzamanlı çeşitleme deseniyle ve toplam 92 katılımcıyla yürütülen çalışmada Kosova’daki işitme engelli çocukların ailelerine (n = 34, öğretmenlerine (n = 28 ve sağlık personeline (n = 20 anket uygulanmış, ayrıca bir grup aile (n = 4 ve öğretmenle (n = 6 yarı-yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Nicel bir araç olan anket ve nitel bir teknik olan yarı-yapılandırılmış görüşmelerin betimsel analizi iki temel alanda ciddi sorunlara işaret etmiştir: (a tanı, değerlendirme ve müdahale ve (b eğitimsel düzenlemeler. İlk grupta öne çıkan sorunlar işitme kaybının tanılanması, değerlendirilmesi, çocuğun cihazlandırılması, tanı sonrası aileye destek hizmetleri ve okul öncesi eğitim alanlarında belirgin yoksunluk ya da yetersizliklerdir. İkinci gruptaki sorunlar ise ailelerin istediği iletişim yaklaşımı ile okullarda kullanılanın örtüşmemesi, öğretmen sayı ve niteliğinin, eğitim ortamındaki fiziksel düzenlemelerin, öğretim planlanması ve uygulanmasının ve kaynaştırma uygulamalarının ciddi derecede sorgulanabilir olmasıdır. Araştırma, anılan problem alanlarında ciddi yapısal düzenlemelerin acil olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini açık biçimde ortaya koymuştur. Anahtar Sözcükler: İşitme engelli çocuklar, Kosova

 2. MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustafa Halid Karaarslan

  2017-01-01

  Full Text Available Öz Eğitimli gençlerin mesleki kariyerlerini ne şekilde devam ettirecekleri ülkelerin geleceklerini şekillendirmede önemli bir veridir. Gençlerin kendi işlerini kurmaları, maaşlı işleri seçmelerine göre ülkenin gelişimini hızlandırmaya ve istihdamı artırmaya daha çok katkı sağlar. Bu çalışma ile mühendislik fakültesinde okuyan öğrencilerin kariyer tercihlerini etkileyen kriterler ve ağırlıkları tespit edilmiştir. Üç farklı nitel çalışma ile öğrencilerin kariyer tercihleri ile ilgili 130 farklı ifadeye ulaşılmıştır. Bu ifadeler 6 kritere ve 20 alt kritere dönüştürülmüştür. Analitik Hiyerarşi Süreci (Analytic hierarchy process, AHP kullanılarak öğrencilerin her bir kritere ve kariyer seçeneğine verdikleri ağırlıklar hesaplanmış ve duyarlılık analizleri yapılmıştır. Öğrencilerin kariyer seçiminde en çok dikkate aldıkları kriterler iş güvencesi ve istikrar, çalışma koşulları ve kariyer imkânları olmuştur. Kariyer seçeneklerinden kendi işini kurmak en yüksek ağırlığa sahipken onu kamu kurumlarında çalışmak ve özel sektörde çalışmak takip etmiştir. Ayrıca, cinsiyet, bölüm, anne veya babanın girişimci olup olmaması, kişinin girişimcilik yetenek ve becerilerine güvenip güvenmemesi ve kişinin girişimci olma ihtimalini yüksek görüp görmemesine göre kariyer seçiminin nasıl ağırlıklandırıldığına bakılmıştır. Kariyer tercihlerine yönelik çıkarımlarda bulunulmuş ve öneriler sunulmuştur. Abstract How to keep professional career of trained young people, is important data in shaping the future of their country. Establishing their own business instead of preferring a salaried job, contribute more to increase employment and development of countries. In this study, the criterion affecting career preferences and their weights are identified. 130 different expressions related to students’ career preferences are determined

 3. YAZILI BASINDA ADVERTORIAL: “GAZETECİLER İÇİN ŞEYTANIN TA KENDİSİ”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elif KORAP ÖZEL

  2015-01-01

  Full Text Available ÖZ: Reklamların hedef kitleler üzerindeki etkisinin azaldığına yönelik endişe, halkla ilişkiler uzmanlarını ve reklamcıları yeni arayışlara yöneltmiştir. Bunun sonucunda advertorial olarak adlandırılan haber görünümündeki reklam içerikleri, gazetelerde sıkça kullanılır hale gelmiştir. Advertorialin hedef kitleler üzerindeki etkisiyle ilgili çok sayıda çalışma bulunmasına karşın konu gazetecilik mesleği açısından ele alınmamıştır. Öte yandan advertorialler, reklamdan kesin sınırlarla ayrılması gereken haberin inandırıcılığını tehdit etme potansiyelini taşımaktadır. Bu çalışma, gazetecilerin advertoriallere bakışını ve bunların gazetecilik mesleğine etkisini ortaya koymayı amaçlamıştır. Verilerin elde edilmesinde nitel bir araştırma yöntemi olan derinlemesine görüşme kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Mayıs 2014’te Hürriyet, Sabah, Habertürk, Zaman ve Posta gazetelerinde görev yapan 15 gazeteciyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda advertoriallerin, gazetecilik mesleğine yönelik olumsuz etkilerinin altı kategoride toplandığı tespit edilmiştir. Bunlar; haber ile reklam arasındaki sınırın belirsizliği, gazeteciliğin güvenilirliğinin zedelenmesi, okurun kandırılması, metinlerin haber niteliği taşımaması, gazetecilerin reklam yazarı olarak kullanılması, reklam gelirlerine etkisidir. Anahtar Kelimeler: Advertorial, Haber, Gazetecilik, Halkla İlişkiler, Reklamcılık. ABSTRACT: Concerns about the decreasing impact of advertisements on target audiences have led public relations professionals and advertisers to search for new ideas. As a result, advertisement content in the form of news, called advertorial, has become commonly used in newspapers. Although there have been many studies on the effects of advertorials on target audiences, this issue has not been addressed in terms of the profession of

 4. ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARIHI GÖRSELLERI ANALIZ DÜZEYLERİ / TEACHER CANDIDATES’ ANALYSIS LEVELS of HISTORICAL IMAGES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Turan, I.

  2015-10-01

  Full Text Available Görsel kaynaklar tarih araştırmalarında ve öğretiminde büyük bir öneme sahiptir. Tarih eğitiminde görsel kaynaklar doğası gereği soyut olan tarihi bilgiyi somutlaştırarak onu yeni kuşaklar için daha anlaşılır bir hale getirmekte aynı zamanda öğrencilerin yaratıcı düşünce ve hayal gücünün gelişmesinde yardımcı olmaktadır (Smirnova ve Romanov, 2007: 1. Öğrencilerin görsel analiz becerilerini geliştirmek sadece tarih derslerindeki kavrama ve başarı düzeyleri açısından değil aynı zamanda yaşam boyu öğrenme becerilerinin gelişimi açısından da önemlidir. Çünkü bu alanda iyi olan bir kişi, çevresinde gördüğü eylemlerin, objelerin ve sembollerin farklılığını anlayabilmekte ve onları daha doğru yorumlayabilmektedir (Alpan, 2008: 76-77. Öğrencilerin görsel analiz becerilerinin gelişiminde en önemli unsur tabi öğretmenlerdir. Görsellerin öğretmenler tarafından tarih derslerinde doğru kullanımı öğrencilerin görsel analiz ve görsel okuryazarlık becerilerini olumlu yönde etkileyecektir. Bu araştırmanın amacı tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görsel analiz düzeylerini tespit etmektir. Çalışmada nitel durum araştırması yöntemi ve iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır. Çalışma grubuna Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi son sınıf öğrencileri dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Görsel Analiz Düzeyi” çalışma kâğıdı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun tarihsel görselleri analiz ederken tanımlama düzeyindeki görevlerde dahi zorlandıkları, görseller hakkında derinlemesine ve detaylı analizler yapamadıkları, genellikle kısa ifadeler ve açıklamalar kullandıkları, akademik bir tavır sergileyemeyerek kaynağa duygusal bir bak

 5. İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Rize İli Örneği Study of Bullying Circumstances Between 4th and 5th Grade Students of Primary Education According to Various Variables (Rize Province Example

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yücel ÖKSÜZ

  2012-09-01

  şkin (2002 tarafından geliştirilen “Akran Zorbalığı Anketi” kullanılmıştır. Ayrıca derinlemesine inceleme yapabilmek için 10 öğrenci ile araştırmacılar tarafından geliştirilen 3 açık uçlu soru kullanılarak mülakat yapılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler ve Kay-kare testi kullanılmıştır. Mülakatlardan elde edilen veriler ise nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin büyük çoğunluğunun zorbalık uyguladığı ya da kendilerinin zorba davranışlara maruz kaldığı belirlenmiştir. Öğrencilerin en sık karşılaştıkları zorbalık türünün sözel zorbalık sonrasında fiziksel zorbalık olduğu, hem okul içinde hem de okul dışında daha çok “bir erkek öğrenci” ya da “bir grup erkek öğrenci” ve kendilerinden daha büyük olanlar tarafından zorbalığa maruz kaldıkları, zorbalık olaylarıyla karşılaştıklarında özelikle bir yetişkinden yardım istedikleri veya bu duruma karşılık verdikleri ve “bedensel ve zihinsel jimnastik” ve “bilimsel farkındalık” kategorisindeki sosyal kulüplerin daha çok zorba kurban öğrenciler tarafından tercih edildiği tespit edilmiştir.

 6. THE EFFECT OF PROBLEM BASED LEARNING PROCESS ON STUDENT MOTIVATION PROBLEME DAYALI ÖĞRENME SÜRECİNİN ÖĞRENCİ MOTİVASYONUNA ETKİSİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esen ERSOY

  2010-10-01

  ını kapsayan bir senaryo uygulanmıştır. Senaryo uygulamalarından önce öğrencilere süreci açıklamak amacıyla iki ders saati sunum yapılmış ve öğrenciler Probleme Dayalı Öğrenme yöntemi hakkında bilgilendirilmiştir. Probleme Dayalı Öğrenme sürecini işleme koyduktan sonra, süreç bitiminde öğrencilerin derse yönelik motivasyonlarında bir değişim olup olmadığı ortaya konulmak istenmiştir. Bunun için araştırmacılar tarafından “Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Motivasyona Yönelik Öğrenci Görüşme Formu” hazırlanmıştır. Hazırlanan görüşme formu uzmanların görüşleri alındıktan sonra son halini almıştır. Senaryo uygulamalarından sonra rast gele olarak seçilen 16 öğrenci ile motivasyona yönelik görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeye katılan öğrencilerden 9’u kız, 7’si erkek öğrenci olarak seçilmiştir. Çalışmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmış ve değerlendirilmiştir. Böylece, elde edilen tüm görüşler değerlendirilerek Probleme Dayalı Öğrenme sürecinin sonunda öğrencilerin motivasyonunu ne yönde etkilediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonunda Probleme Dayalı Öğrenme sürecinin öğrencilerin motivasyonlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.

 7. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Riskli Oyunlara Yönelik Görüş ve Algıları

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. İpek Güler

  2016-08-01

  Full Text Available Çocukların oyunlarında heyecan aramak için yaptıkları ve fiziksel olarak yaralanma riski olan oyunlar riskli oyun kavramı altında tartışılmaktadır. Bu çalışmada, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin çocukların riskli oyunlarına yönelik görüş ve algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma nitel araştırma yaklaşımıyla açımlayıcı bir araştırma olarak yürütülmüştür. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Ankara ilindeki altı farklı okul öncesi eğitim kurumunda görev yapan toplam 25 öğretmen çalışma grubunu oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen bir görüşme formu kullanılarak ve birebir görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmelerin dökümü ile elde edilen dokümanlar üzerinde belge tarama yapılmış ve öğretmen görüşlerinin sıklık dağılımları üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, çalışma grubunda bulunan öğretmenlerin riskli oyunlara karşı temkinli yaklaştıkları belirlenmiştir. Çocukların fiziksel sağlıklarına verilen önem onların risk almalarının önünde bir engel olarak görülmektedir. Bunun, risk kavramının tehlikeli ve zarar verici olarak algılanmasından kaynaklanabileceği gözlemlenmiştir. Diğer taraftan velilerin ve idarecilerin öğretmenler ve oyunlara yönelik tutumlarının, ayrıca fiziksel altyapı sorunlarının da riskli oyunları engelleyen diğer etkenler arasında olabileceği görülmüştür. The concept of risky play is discussed under the name of play, which seeks excitement and involves a risk of physical injury. In this study, it was aimed to examine the pre-school teachers’ opinions and perceptions toward risky play. This study was conducted as a basic and exploratory research according to the qualitative approach Totally 25 pre-school teachers working at six different schools at 2015-2016 term dates in Ankara

 8. Türkiye ve Avusturya Müzik Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması A Comparative Study Of The Music Teacher Training Programs Of Turkey And Austria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elvan GÜN DURU

  2013-03-01

  Full Text Available This study aims at presenting the comparative study of the musicteacher training programs of Turkey and Austria in deference to the education policies that reserve an important place in the process ofglobal progression. Different data gathering tools will be utilized,including: music education programs in effect: both Mehmet Akif ErsoyUniversity in Turkey and Graz University in Austria. The study hadbeen limited with one university of two countries, because the systemis not central in Austria. The studies made before, had been regardedwhile making comparison. Coupled with the study of relevantdissertations, papers, journals and books. As parameters of comparisonthe program includes constructional adjustments and major areacourses of music.This program will consider various teaching practices in detail. Inview of the findings obtained from the existing research, similarities anddifferences are identified. These similarities and differences existbetween Turkey and Austria for the study of Music at theundergraduate level. The current study will take the existing changesand developments into consideration. It proposes to bring intoprominence researches with regard to the feasibility of national andinternational education policies. It is anticipated that such researchesshall contribute to the improvement of music teacher trainingprograms. Bu çalışmada, küresel gelişim süreci içerisinde önemli bir yer alaneğitim politikalarına bağlı olarak Türkiye ve Avusturya’dauygulanmakta olan müzik öğretmeni yetiştirme programlarınınbenzerlik ve farklılıklarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın,bu konuda yapılacak yeni çalışmalara ışık tutması ve yeni programhazırlama çalışmalarına bir alternatif model sunması açısından önemlive yararlı olacağı düşünülmektedir. Çalışma, konusu gereğikarşılaştırmalı bir eğitim araştırması olup, nitel bir çalışmadır.Doküman analizi ile elde edilen

 9. Zülfü Livaneli’nin Mutluluk Romanı Karakterlerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi / Analysis of the Fictitious Characters of Zülfü Livaneli’s Novel “Bliss” in Terms of Gender

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Özlem HASKAN AVCI

  2016-04-01

  Full Text Available Toplum ve bireylerin hayatında her zaman var olmuş ve var olmaya devam edecek olan edebiyat ve edebi eserler, topluma özgü kültürel öğelerin anlatıldığı, ifade edildiği alanlardır. Bir edebi eser türü olarak romanlar, birçok açıdan toplumun ve o toplumdaki bireylerin özelliklerini yansıtmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’deki farklı erkeklik ve kadınlık hallerini resmeden Zülfü Livaneli’nin mutluluk romanında yer alan karakterlerin, toplumsal cinsiyet rolleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bir nitel araştırma yöntemi olan kültürel analiz kapsamında söylem analizi yapılmıştır. Romanda, amcası tarafından tecavüze uğrayan Meryem’in “töre” anlayışından ötürü öldürülmesinin gerektiği ve yine bu anlayıştan ötürü bu görevin, Meryem’in amcasının oğlu olan Cemal’e uygun görülmesi anlatılmaktadır. Türkiye’de kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığını resmeden, kadının namus abidesi ve erkeğin de namus bekçisi haline getirilişini anlatan romanda, toplumsal cinsiyet rollerinin kadın ve erkek üzerinde nasıl baskı oluşturduğu yansıtılmaktadır. Bu çalışma sonucunda, romanın toplumsal cinsiyet konusuyla ilgili, özellikle Türkiye’de kadının konumu ve namus algısı ile ilgili derinlemesine bir kültürel görünüm sunduğu anlaşılmıştır. Çalışma ile Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rolleri ele alınarak, başta bu konular ile ilgilenenler olmak üzere sosyal bilimlere ilgi duyanların, edebiyatseverlerin ve en genelde toplumun duyarlılığının artırılması amaçlanmıştır. / Literature and literary, has always been and always will continue to be in the lives of individuals and community and it’s an area for expressing intensively about community specific cultural elements. Novel, in many ways reflects individual’s and society’s characteristics as a literary work. In this study, representative of

 10. Temel İşlevi Bilim İnsanı Yetiştirmek Olan Bazı Bölümlerde Kopya Cheating at Some Department Whose Basic Function is to Train Academician

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esra LÜLE MERT

  2012-09-01

  katkı sağlamaları imkânsızlaşmaktadır. Bu bağlamda kopyayı engellemek, öğrencileri bu eylemden uzaklaştırmak eğitim sisteminin görevlerinden olmalıdır. Amacı, temel işlevi bilim insanı yetiştirmek olan fen -edebiyat fakülteleri öğrencilerinin kopya çekme ve diğer dürüst olmayan davranışlara eğilimlerinin nedenlerini ortaya çıkarmak olan çalışmanın problem tümcesi, “fen-edebiyat fakültelerindeki öğrencilerin kopya ile ilgili düşünceleri, kopya çekme biçimleri ve kopya çekme/ çekmeme nedenleri nedir?” olarak belirlenmiştir. Araştırma niteldir. Çalışma 2011- 2012 yılı bahar döneminin sonunda, İnönü Üniversitesi Fen -Edebiyat Fakültesi’ne devam eden Türk Dili ve Edebiyatı (TDE, Sosyoloji (S, Matematik (M ve Biyoloji (B bölümlerinin son sınıf öğrencilerinden 140 öğrenciyi kapsamaktadır. Veriler nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Tüm öğrencilerin yazılı kâğıtları numaralandırıldıktan sonra bu fiilleri yapanlar ve yapmayanlar olarak ikiye ayrılmış daha sonra kendi aralarında ne yaptıkları, nasıl yaptıkları, neden yaptıkları veya neden yapmadıklarını içeren açıklamaları kategorilere ve alt kategorilere ayrılarak diğer öğrencilerle ortak temaların oluşturulması amacıyla sürekli olarak karşılaştırılmıştır. Uygulamaya katılan 140 öğrencinin %71’i kopya çektiğini, %29’u kopya çekmediğini belirtmişlerdir. Araştırmada kopya çekme biçimleri ve kopya çekme nedenleri 10 ana temada toplanmıştır. Kopya çekmeme nedenleri ise 7 ana temada toplanmıştır.

 11. İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimlerinde Bilgisayar Destekli Kelime Öğretim Materyali Kullanımının İncelenmesi(Examination of the Use of Computer Aided Word Teaching Material for the Education of Students with Hearing Impairment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hacer Keser

  2018-03-01

  Full Text Available Bu çalışmada, işitme yetersizliği olan öğrenciler için Mayer’in (2001 Türetimci Çoklu Ortam Öğrenme Kuramı’na dayalı bilgisayar destekli bir kelime öğretim materyalinin geliştirilmesi, uygulanması ve materyalin öğrencilere katkısının öğretmen görüşleriyle incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında öğretmenlerden alınan görüşlerle işitme engelli okullarında yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. Çalışma, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir İşitme Engelliler Ortaokulu’nda öğrenim gören 27 öğrenci ve okulda görev yapan 14 öğretmen ile yürütülmüştür. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji yöntemi kullanılmıştır. Geliştirilen kelime öğretim materyali sınıflarda akıllı tahta aracılığıyla ve öğretmen gözetiminde sekiz hafta boyunca haftada bir ders saati olarak öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, geliştirilen kelime öğretim materyalinin öğrencilerin kelime bilgisini ve derse katılımını arttırdığı, okuduğunu anlamasını ve bilgiye ulaşmasını kolaylaştırdığı gibi olumlu sonuçlar ortaya çıkmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda, öğrencilerin kelime öğrenmede yaşadıkları güçlüklerin çözümüne yönelik olarak bilişim teknolojilerinden yararlanılarak hazırlanacak görsel yönden zengin ve etkileşimli materyallerin kullanımı önerilmektedir. In this study, it was aimed to develop and apply a vocabulary teaching material based on Mayer's Cognitive Theory of Multimedia Learning for the students with hearing impairment and to examine the effect of the material on the students via the observations of the teachers. In addition to this, considering the opinions of the teachers, the problems experienced in the schools for the students with hearing impairment and the solutions for these problems are presented. The study was

 12. Sözlü Tarihin Ortaöğretim Öğrencileri Üzerindeki Yansımaları (Tunceli Merkez Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yusuf Arslan

  2012-12-01

  Full Text Available Bu araştırmada Tunceli merkez ortaöğretim son sınıf öğrencilerine ailesi ve içinde bulunduğu sosyal ortam tarafından nakledilen sözlü kültüre dayalı tarihsel bilgilerin etkileri ortaya konulmuştur. Araştırma, nitel araştırma yöntemi ile yapılmış olup case study (durum çalışması desenine göre yapılandırılmıştır. Araştırmada odak grup tartışması, yarı yapılandırılmış mülakat, gözlem ve açık uçlu soru formu gibi araştırma teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Tunceli’deki sözlü tarih ile resmȋ tarihin bazı konularda birbirinden farklı bazı konularda da birbirine rakip anlatılara sahip olduğu görülmüştür. Sözlü tarihin, resmȋ tarih anlatısını önemli oranda absorbe ederek etkisizleştirdiği saptanmıştır. Bununla birlikte çalışma grubundaki öğrencilerin çoğunluğunun sözlü tarihlerini “atalarının geçmişteki sesi” olarak kabul edip, sözlü tarih anlatısını sorgulamadan ya da farklı ek bilgilere ulaşmaya çalışmadan doğrudan içselleştirdikleri ortaya çıkmıştır. Yine bu araştırma sonucunda çalışma grubundaki öğrencilerin sözlü tarihlerini daha çok “büyükbaba ve büyükanne”lerinden öğrendikleri, anne ve babaların sözlü tarih aktarımında yeterince istekli olmadıkları anlaşılmıştır. Bununla birlikte, sözlü kültüre dayalı tarihsel bilgilerin ortaöğretim tarih derslerine ve ders kitaplarına konu edilmiyor oluşu öğrencilerin tarih derslerini ve tarih ders kitaplarını objektif, tarafsız bulmamalarına yol açtığı belirlenmiştir. Tarih dersinde ve ders kitaplarında yerel ve sözlü tarihe yer verilmesinin Tunceli merkez ortaöğretim öğrencilerinin tarih derslerine olan sevgisini, ilgisini arttıracağı  tespit edilmiştir.Anahtar kelimeler: Yerel tarih, sözlü tarih, resmȋ tarih, tarih öğretimi, Alevilik. The Reflections of Oral History on Secondary School Students (An Example

 13. Qualities of Ideal Teacher Educators

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nihal Tunca

  2015-04-01

  principles and social responsibilities’. Keywords: Ideal teacher educator, teacher candidates, qualities of teacherÖz Dünyada öğretmen eğitimcilerinin niteliği ile öğretmen yetiştirmenin kalitesi arasındaki ilişki yeterli düzeyde tartışılmamaktadır. Bununla birlikte, Batı alan yazınında eğitim fakültelerindeki öğretim üyelerinin özelliklerini inceleyen çeşitli araştırmalara rastlanmaktadır. Öğretmen eğitimcilerinin öğretmen adayları üzerindeki etkilerinin bilinmediği Türkiye’de ise eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarıyla ilgili sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Çoğu nicel araştırma yaklaşımıyla desenlenen bu çalışmalarda, öğretmen eğitimcilerinin bazı özellikleri açısından değerlendirildikleri dikkat çekmektedir. Öğretmen eğitimcilerinin, bir bütün olarak hangi özelliklere sahip olmaları gerektiği ise araştırma konusu olmamıştır. Oysa sahip olması gereken özellikler açısından sürekli tartışma konusu olan öğretmenler kadar öğretmen eğitimcileri de araştırma konusu olmalıdır. Bu gerekçeden hareketle araştırmada, geleceğin öğretmenleri olan eğitim fakültesi öğrencilerinin bakış açısıyla ideal bir öğretim üyesinin sahip olması gereken niteliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, olgu bilim (fenomonoloji deseninde nitel bir araştırmadır. Araştırmanın katılımcılarını,  Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği programlarında, üçüncü ve dördüncü sınıflarda öğrenim gören toplam 214 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri, yapılandırılmış görüşme tekniklerinden açık uçlu anket ile (29 Nisan-18 Mayıs 2013 toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, NVivo8.0. Paket Programı kullanılarak içerik analizi yaklaşımına göre analiz edilmiştir. Araştırmada

 14. Ortaokulda Doğrudan Kazandırılacak Değerlerin Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Kitabına Yansıma Düzeyleri Reflection Levels Of The Values Attained Explicitly In Secondary Schools In The Citizenship And Democracy Textbook

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tekin ÇELİKKAYA

  2013-09-01

  Full Text Available In imparting values, as well as the preparation of a effectiveprogram have an important place in textbooks. The study conducted todetermine the state of including values in secondary school Citizenshipand Democracy textbook was carried out with document analysis, oneof the qualitative research methods. For this purpose, directly gainvalues to be determined which took place in the unit tried to determinehow often and in what way in 8 Citizenship and Democracy EducationInstructor program. In this study, for review were discussed in teacher'sbook, textbooks and workbooks that used Citizenship and DemocracyEducation Course in the academic year 2012-2013. This study arebased on the remaining value of 17.Because of education programstargeted gain curve over 19 will gain in value in the unit values of selfesteemand altruism are not included within the values .As a result, allof the units mentioned in considering the value of the maximum liability(129, respectively, it is a national, to be sensitive to the spiritual anduniversal values (98 and equality (77, while the values, the values ofpatriotism dealt with at least (4, respectively, it is charity (9 and share(13 followed by values. Değerlerin kazandırılmasında etkili bir programın hazırlanmasının yanı sıra ders kitapları da önemli bir yer tutmaktadır. Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersinde, öğretmenlerin ve öğrencilerin birincil kaynak olarak kullandıkları ve takip ettikleri ders kitaplarında bu değerlerin hangilerinin yer aldığı, değerlere ne kadar yer verildiği, hangilerinin daha sık vurgulandığı büyük bir önem taşımaktadır. Ortaokul 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi kitaplarında değerlere yer verilme durumunu belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden döküman incelemesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda; 8. sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi

 15. Dokuzuncu Sınıf Tarih Ders Kitabında Yer Alan Görseller Hakkında Öğretmen Görüşleri: Trabzon Örneği Perceptions of History Teachers about Visual Materials of Ninth Grade History Textbook

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ebru DEMİRCİOĞLU

  2013-09-01

  ında yer alan görseller hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışmanın evrenini Trabzon ilinde bulunan tarih öğretmenleri oluştururken, araştırmanın örneklemini Trabzon il merkezi ve sahil şeridindeki ilçelerde görev yapan deneyimli Tarih öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma nitel bir anlayışla gerçekleştirilmiş olup, örneklem seçiminde amaçlı örneklem kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak açık-uçlu sorulardan oluşan bir anket ve yarı-yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Bu veri toplama araçlarıyla derinlemesine bilgi elde edilmeye çalışılmıştır.Açık-uçlu anket çalışmasına kırk dokuz tarih öğretmeni katılırken, mülakatlar sekiz öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Her iki veri toplama aracıyla elde edilen veriler, kendi içinde kategorilere ayrılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin ışığı altında, araştırmaya katılan tarih öğretmenlerinin, dokuzuncu sınıf tarih ders kitabında bulunan görsellerin nasıl kullanılması gerektiği konusunda yeterli eğitim ve bilgilerinin olmadığı anlaşılmaktadır. Buna ek olarak, öğretmenlere göre dokuzuncu sınıf tarih ders kitabında yer alan görsellerin bir kısmının metinlerle uyumlu olmadığı, bazı görsellerin açık ve net olmamasının yanında anlaşılır olmadığı görülmektedir.

 16. ENVIRONMENTAL AWARENESS AND SENSITIVITY IN AYTÜL AKAL’S CHILD BOOKS AYTÜL AKAL’IN ÇOCUK KİTAPLARINDA ÇEVRE BİLİNCİ VE DUYARLIĞI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hülya YAZICI OKUYAN

  2012-06-01

  olan aileden, eğitimcilere, yerel yönetimlerden vatandaşlara kadar toplumun her kesiminden ve her yaştan insana çok büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Çevre eğitimi sürecinde çocuk kitaplarının önemi yadsınamaz; çünkü yazılı ve görsel öğeleri, anlatım dilinin olanaklarıyla çocuğa göre olan bir kurgu içinde sunma başarısı gösteren çocuk kitaplarının en önemli yazınsaleğitsel işlevlerinden biri de çocuklara yaşam ve insan gerçekliğinin sezdirilmesidir. Bu çalışmada, Aytül Akal’ın ilköğretim dönemine yönelik çocuk kitaplarında, çevre eğitiminin önemli bir konusu olan çevre sorunlarına ne düzeyde yer verildiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi tercih edilmiş olup Aytül Akal’ın 4 çocuk romanı ve 31 masal kitabında bulunan toplam 64 çocuk masalı içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Yazarın incelenen kitaplarında hava, su, toprak ve gürültü kirliliğine yönelik çevre sorunlarına yer verdiği belirlenmiştir. Buna karşın kitaplarda flora-faunanın bozulmasına ve kültürel çevre sorunlarına yönelik bir ifadeye rastlanmamıştır.

 17. Views of Elementary School Pre-Service Teachers About the Use of Educational Mathematics Games in Mathematics Teaching [Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Matematik Öğretiminde Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının Kullanımına Yönelik Görüşleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan Topçu

  2014-08-01

  Full Text Available The aim of this study was to reveal the opinions of elementary school pre-service teachers about the usage of educational mathematics games in elementary mathematics teaching. In this study, case study that, one of qualitative research methods, was used. Data were collected by utilizing a semi-structured interview form to these elementary school pre-service teachers and analyzed using by content analysis method. A total of 10 junior pre-service teachers enrolled in undergraduate programs of elementary teaching attended to this research. In conclusion, these pre-service teachers indicated that educational computer games would provide benefits such as making students’ learning more permanent, visualizing concepts, making students love mathematics, learning by entertaining, reinforcing what has been learnt and developing thinking skills. Nevertheless, these elementary school pre-service teachers stated the limitations about educational computer games such as causing addiction and physical damages, being time-consuming, requiring special equipment and software and making class management difficult. Besides, it was revealed that the pre-service teachers demonstrated positive attitudes towards the use of games in courses while that they did not feel themselves competent in terms of application. [Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının ilköğretim matematik öğretiminde eğitsel bilgisayar oyunlarının kullanımına yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmaya üçüncü sınıfta öğrenim görmekte olan 10 sınıf öğretmeni adayı katılmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiş ve bu veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının eğitsel bilgisayar oyunlarının öğrencilere matematik dersini sevdirme, öğrencilerin

 18. DETERMINATION OF FUNCTIONALITY OF TURKISH STUDENT STUDY BOOKS IN TEACHING TURKISH PRIMARY SECOND STAGE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEMEDE KULLANILAN TÜRKÇE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARININ İŞLEVSELLİĞİNİN BELİRLENMESİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali GÖÇER

  2010-10-01

  Full Text Available The main mission of educational institutions to provide to the students the necessary information. More importantly, students learned skills into their knowledge to show the way. Students' learning skills into their knowledge one of effective ways: student workbooks, and native place of the events when the time is to work. The purpose of this study, second grade elementary school students in Turkish lessons in a workbook activities carried been realized to determine the status. This motion, the student workbook is to determine the status of being used as functional.In this research, qualitative research approach in the context of document analysis methods and scanning techniques used. Collection of student work books will be reviewed in Kayseri for primary schools and among the strata must be determined via sampling. A total of 54 Turkish students study books were collected in school. In each grade level as an elective to a required four themes were selected. The themes identified in the student workbooks have been investigated the level of realization of activities. According to the data obtained, activities undertaken with students more than activities that are not made at all, but in general, student workbooks are not used functionally. Eğitim kurumlarının temel görevi öğrencilere gerekli bilgileri öğretmekten öte, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri beceriye dönüştürebilmelerinin yollarını göstermektir. Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri beceriye dönüştürebilmelerinin etkili yollarından biri öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin zamanında ve yerli yerince işlenmesidir. Bu çalışmanın amacı, ilköğretim ikinci kademede Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin gerçekleştirilme durumunu inceleyerek bu kitapların işlevsel olarak kullanılıp kullanılmadığını belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde doküman inceleme yöntemi ve

 19. VIEWS OF LECTURERS ON COMPLEMENTARY METHODS OF MEASUREMENT AND EVALUATION THAT CAN BE USED IN BASIC ENGLISH TEACHING AT UNIVERSITY LEVEL ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDEKİ TEMEL İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE KULLANILABİLECEK TAMAMLAYICI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayşenur DÖNDER

  2012-01-01

  ıcı ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki fikir ve görüşlerini belirlemek ve sonuçlar kapsamında olası öneriler sunmaktır. Bu araştırma nitel araştırma modellerinden durum çalışması olarak planlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmanın evreni, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulları’nda görev yapan İngilizce öğretimi alanında çalışmalar yürüten toplam 75 öğretim elemanından oluşmaktadır. Örneklem ise bu evrenden ulaşılabilen 53 öğretim elemanıdır. Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen Likert türü anket aracılığıyla elde edilmiştir. Öğretim elemanlarının tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanımlarına ilişkin görüşleri, bu teknikler üzerindeki bilgi ve kullanım seviyeleri ve bu sürece ilişkin genel görüşleri, cinsiyet değişkeni dikkate alınmaksızın, frekansları ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırmanın sonunda çalışmaya katılan öğretim elemanlarının tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri konusunda bilgili olmalarına ve bu tekniklerin etkinliklerine inanmalarına karşın, sınıflarında çoğunlukla klasik olarak tanımlanabilecek kâğıt-kalem tekniğinden faydalandıkları ortaya konmuştur. Tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme tekniklerinin kullanımına ilişkin sorunların başında kalabalık sınıflar ve kısıtlı zaman gösterilmiştir. Öğrenci isteksizliği, hizmet içi eğitim eksikliği, öğrencilerin bu tekniklere yabancı olmaları ise diğer sorunlardır.

 20. Türkiye ve Bulgaristan’da İlkokuma Yazma Sürecinde Öğrencilerin Ürettikleri Yazıların Okunaklılık Bakımından İncelenmesi Investigation of Manuscript Legibility Produced by students in the Process of Early Writing-Reading in Turkey and Bulgaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İbrahim COŞKUN

  2013-09-01

  reliability coefficient was calculated as .87. Analysis results are expressed in terms of percentage and frequency used for the quantification of qualitative data and direct extracts from the writings of students interpreted. Text examples of straight-line placement of text, the space between words, letter-spacing, letter format, suitable to produce, including six main categories of contiguity and the curvature examined. The findings of the study, the writing researchers, reading and writing documents and material authors,designers, classroom teachers and classroom teacher candidates will contribute important. Duygu ve düşüncelerin başarılı bir şekilde aktarılmasını sağlayankonuşma ve yazma becerileri, bir takım bilgi ve becerilerin birikiminigerektirmektedir. Bu bilgi ve becerilerin birikiminin temelleri iseilkokullarda atılmaktadır. İfade edici dil becerilerinden yazma becerisibireyin akademik, kültürel ve sosyal hayatında en çok kullandığıbecerilerdendir. Çocuklar, gelişim sürecinde olmakla birlikte, alıcı dilbecerilerinden dinlemeyi ve ifade edici dil becerilerinden konuşmayıokul öncesi dönemde, alıcı dil becerilerinden okuma ve ifade edici dilbecerilerinden yazmayı ise ilkokul döneminde kazanmaktadır. İlkokulbirinci sınıfta başlayan okuma yazma öğretim süreci şifreleme ve şifreyiçözme etkinliklerinden oluşmaktadır. Okunaklılığın kişiden kişiyedeğişmeyen evrensel kriterleri vardır. Bir yazı hangi dilde üretilmişolursa olsun bu kriterlere uyduğu sürece yazı hakkında “okunaklı”hükmü verilebilir. Buradan hareketle bu çalışmada Türkçe ve Bulgarcaokuma yazma öğretim sürecinde ilkokul birinci sınıf çocuklarınınürettiği yazıların okunaklılık kriterlerine incelenmesi amaçlanmıştır.Nitel araştırma modelinin durum çalışması tekniğine göre desenlenenbu araştırmada Türkiye’deki veriler 2012-2013 Öğretim Yılında Edirneilinde ilkokul birinci sınıfa devam eden 15 (9 erkek

 1. Almanca Öğretiminde Yazınsal Metin Çevirisinin Yeri Literary Text In German Teaching

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayşe UYANIK

  2013-07-01

  ğrenilen konuya uygun seçilirse, öğretim sürecini olumlu etkileyebilir. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu çalışmanın amacı, ders ortamında yazınsal metin çevirisi yaparak, kaynak dil ve erek dilde yapısal ve kullanımsal dil bilinci oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, Aha (1B adlı ders kitabında emir kipinin işlendiği bölüm seçilerek, Uwe Timm’in “Erziehung” adlı şiiri ders kitabının yanında ders ortamına çeviri alıştırması olarak getirilmiştir. Şiir, Almancadan Türkçeye çevrilmiş, yapısal ve kullanımsal özellikleri saptanmıştır. Çalışmada, Yabancı dil öğretiminde yazınsal metinlerden yapılan eğitsel çeviri alıştırmalarının öğretim aracı olarak kullanılmasının ne gibi katkılar sağlayacağı araştırılmıştır. Kafkas Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü 3. Sınıf öğrencileri ile yapılan uygulamalı ders etkinlikleri sonunda, Almanca öğretiminde yazınsal metinlerden yapılan çeviri alıştırmalarının öğrenenlerin kelime dağarcığını zenginleştirdiği ve metinde geçen kelimelerin konu bağlamındaki anlamlarının daha kolay öğrenildiği gözlenmiştir. Yazınsal metin çevirisi aracılığı ile öğrenenler, her iki dilin ortak ve farklı özelliklerini tespit edebilmiştir. Saptanan bu özellikler vasıtasıyla karşılıklı dillerde yapısal bilincin oluştuğu görülmüştür. Bu bilinç öğrenenlerin erek dildeki kullanım becerilerini olumlu yönde geliştirmiştir.

 2. "The Foreign Language Classroom is Like an Airplane" Metaphorical Conceptualizations of Teachers’ Beliefs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Volkan İnceçay

  2015-04-01

  üzerinde bir etkisinin olup olmadığı da ayrıca incelenmiştir. Bu yapılırken, katılımcılardan çalışma boyunca belirttikleri metaforlar üzerinde yansıtıcı bir şekilde düşünmeleri istenmiştir. Araştırmada veriler metafor tamamlama, yarı-yapılandırılmış görüşme ve takip amaçlı gönderilen elektronik postalarla toplanmıştır. Elde edilen verilerin nitel analizinin sonucunda hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin mesleğe başlamadan önce tabula rasa olmadıkları ve metafor kullanımının örtülü bilgilerin gün yüzüne çıkarılmasında etkili bir yöntem olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra gerçek sınıf ortamında elde edilen öğretim tecrübesinin çalışmada yer alan hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin okul deneyimi başlamadan önce ifade ettikleri metaforlar üzerinde bir derece etkili olduğu belirtilebilir. Anahtar Sözcükler: Hizmet öncesi öğretmen eğitimi, pedagojik formasyon programları, okul deneyimi, metafor analizi, var olan inançlar, örtülü bilgi

 3. İşbirliği İle Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Süreci: Durum Çalışması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sezgin Vuran

  2017-07-01

  Full Text Available Bu çalışmanın amacı Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı öğretmen adaylarının Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Hazırlanması ve Öğretimin Bireyselleştirilmesi dersinde, işbirliği ile Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP geliştirmeleri ve bir ekiple birlikte çalışma becerilerini kazanmaları sürecinin ve sonuçlarının betimlenmesidir. Çalışma nitel araştırma yöntemi olan durum çalışması olarak yürütülmüştür. Çalışmaya toplam 100 öğretmen adayı ve üç öğretim elemanı katılmıştır. Çalışmada veriler; katılımcı gözlem, saha notları, öğretmen adayı ödevleri, öğretmen adayı günlükleri ve öğretim elemanı görüşleri kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yapılarak analiz edilmiştir. Çalışmada uygulama sürecinde işbirliği ile öğretim ve öğrenme yaklaşımları benimsenmiştir. İşbirliği ile öğrenme yolu ile ekip üyelerinin BEP hazırlama becerilerin gelişmesinin yanı sıra BEP’in önemli gerekliliklerinden biri olan ekiple çalışma becerileri de gelişmiştir. Ayrıca dersin işbirliği ile öğretim yolu ile yürütülmesi öğretmen adaylarına işbirliği ile çalışmaya iyi bir model oluşturmuştur. Bu çalışma sonucunda öğretmen adayları hem bireysel hem grup olarak BEP hazırlama aşamalarını izleyerek özel gereksinimi olan bir öğrencinin gereksinimlerine uygun bir BEP hazırlamışlar ve öğretim uyarlamaları yapmışlardır. Ek olarak, işbirliği ile BEP hazırlama sürecinde öğretmen adaylarının birbirleriyle etkili bir iletişim kurdukları ve oldukça hevesli şekilde derse katıldıkları gözlenmiştir. Bu çalışmanın bulguları öğretmen adaylarının ileride yaşayabilecekleri zorluklarla baş etmeleri ve sürece hazırlanmaları için öğretmenlere yardımcı olacaktır. The purpose of this study is to reveal the process and the results of the development of an

 4. Ekonomik Büyüme ve Çevresel Vergilerin Emisyon Miktarına Etkileri / The Effect of Economic Growth and Environmental Taxes On Quantity of Emissions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hakan Akar

  2012-12-01

  Full Text Available Bu çalışmada, daha müreffeh bir hayat yaşama gayesiyle gerçekleştirilen sınırsız üretim ve tüketim faaliyetlerinin, çevre tahribatı yoluyla tam aksi yönde etki yapıp yapmadığı incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın temel amacı, üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevreye zarar vermesi durumunda, çevresel vergilerin bu tahribatı azaltmada etkili bir çözüm olup olamayacağı hakkında çıkarımda bulunmaktır. Çalışmanın problemi genelde çevresel bozulma, özelde de emisyondur. Öncelikle çevre ekonomisi başlığı altında çevre ile ekonomi arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmış, sonrasında analizimize hazırlık olması mahiyetinde emisyon, çevresel vergiler, GSYİH, kişi başına düşen milli gelir hakkında bilgi verilmiştir. İktisadi büyüme süreciyle çevresel bozulma arasındaki etkileşimi açıklarken Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE ve Kirlilik Sığınağı Hipotezi veya Kirlilik Cenneti’nden faydalanılmıştır. Türkiye’nin de ÇKE ile uyumlu olduğu ve milli geliri reel olarak 4090 dolardan sonra çevreye verilen zararların azalacağı tespit edilmiştir. Ayrıca milli gelir hesaplamalarında da çevresel maliyetlerin hesaba katılması zaruretine değinilmiştir. Çevresel bozulmayla çevre vergileri arasındaki ilişki de çevresel vergi gelirlerinin toplam vergi gelirlerine oranlanarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Nitel analizlerimize temel teşkil edecek veriler Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankası’nın internet sitelerinden elde edilmiş, AB ve OECD ülkelerinin iktisadi büyüme, çevresel vergi ve emisyon hacimlerine ilişkin veriler arasındaki ilişki gözlemlenmeye çalışılmıştır. Buna göre; iktisadi büyüme, farklı gelişmişlik düzeylerine göre ülkeden ülkeye farklı çevre tahribatı sonuçları vermektedir. Çevresel vergilerin etkin bir şekilde vergi sistemlerinde bulunan ülkelerde ise, emisyon

 5. Konuşma Becerisinin Türkçe Öğretmenleri Tarafından Kullanılabilirliğine İlişkin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi An Investigation Of Speaking Skills Of Turkish Teachers From The Viewpoint Of The Preservice Turkish Teaching Teachers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Onur ER

  2013-03-01

  Full Text Available The main purpose of this qualitative study is to investigate fourthgrade Turkish Teaching Department Students’ (both normal andevening education views regarding Turkish Teachers’ speaking skills.Convenient sampling method was used for qualitative data. Prospectiveteachers’ views on Turkish teachers’ using speaking skills were exploredusing a semi-structured interview form. Target population of the studyis fourth grade students enrolling Turkish Teaching department atKafkas University. In the qualitative dimension of the study, 39volunteer students were conducted a semi-structured interview form.When semi-structured interview form was prepared, bodylanguage, appeal, the content of speech and texture and pattern ofspeech were considered by us. The qualitative data were analyzedcreating codes and themes using content analysis methods.As a result of this study, the majority of Turkish teachercandidates agree with the idea that Turkish teacher's appeal is good.Also, students reported that teachers have trouble due to lack ofsufficient words. In addition to the content analysis of the vocabulary offailure showed some negative codes such as; limited vocabulary, localdialects, words again, not being competent, not reading books,sufficiency of words in the book, coming to class unprepared, textbookscommitment, ineffective narration, uneven narration, according to theteacher book narration, indiscipline. Bu araştırmanın temel amacı, normal ve ikinci öğretimde okuyan Türkçe öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencilerinin, staj okullarındaki Türkçe öğretmenlerinin konuşma becerilerine ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırma nitel yönteme göre desenlenmiştir. Araştırmada olasılık dışı (amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Türkçe öğretmeni adaylarının, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile staj okullarındaki T

 6. UNDESIRABLE STUDENT BEHAVIORS FACED BY CLASSROOM TEACHERS AND WAYS OF COPING WITH THIS BEHAVIORS SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARLA BAŞA ÇIKMA YOLLARI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İbrahim ÇANKAYA

  2011-06-01

  Full Text Available The aim of this research is to determine the undesirable student behaviors faced by the classroom teachers and the solutions they apply to these behaviors. The population of the research comprises of the class teachers who worked in the Elazığ Province Central Elementary Schools during the 2010-2011 fall semester. The sample of the research was carried out on the 60 class teachers who were selected randomly among the population and who were interviewed face to face. The data written in the interview forms which were answered by the 38 teachers among the teachers who were interviewed face to face was evaluated with the “Nvivo 7” qualitative data analysis program. “Being irrelevant to the course”, “cheating”, “physical or verbal violence”, “being disrespectful to the teacher”, refusing responsibility”, “disturbing the order in the class” and “grouping” are among the undesirable student behaviors frequently faced by the teachers. The short or long run solution suggestions such as “guidance-counseling”, “confrontation”, “responsibility training”, “punishing”, “rewarding” and “providing social support” are among the solutions to which the teachers appeal against the undesirable behaviors Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlara karşı uyguladıkları çözüm yollarını tespit etmektir. Araştırmanın çalışma evrenini 2010-2011 yılı eğitim-öğretim yılı güz döneminde Elazığ İli Merkez İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, çalışma evreni içerisinden tesadüfî olarak belirlenen ve yüz yüze görüşülen 60 sınıf öğretmeni üzerinden yürütülmüştür. Yüz yüze görüşülen öğretmenlerden 38 öğretmenin cevapladığı görüşme formlarındaki yazılı veriler “Nvivo 7” nitel veri analizi program

 7. İlkokul 2, 3 ve 4. Sınıf Türkçe Ders Kitapları Bütüncesinin Kelime Hazinesini Geliştirme Eğitimi Açısından İncelenmesi Examining Corpus Of 2. 3. and 4. Grades’ Turkish Language Texbooks In Terms Of Vocabulary Teaching

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tahir GÜR

  2013-03-01

  çlamaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması şeklinde desenlenmiştir. Durum çalışmaları var olan durumun derinlemesine analizini gerektirmektedir. Araştırmada ilkokullarda okutulan özel yayınevlerince basılan kitaplardaki metinler Microsoft Office Word dosyaları haline getirilip Text Master programında ön analizi yapılmıştır. Bu analizde elde edilen kelime listeleri Microsoft Office Excel dosyası haline getirilip içindeki özel isimler ve sayılar ayıklanmıştır. Sonra kelimelerin yapım ve çekim ekleri incelenmiştir. Bu şekilde elde edilen bütüncenin Text Master programında son analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda sınıflara göre farklı kelime sayılarının belirli bir oranda arttığı görülse de farklı sınıflarda tekrar edilen kelimeler yüzünden toplamın düştüğü; incelenen kitapların öğrencileri yeni kelimelerle karşılaştırmada, yapım ekleri ile farklı anlamlar oluşturma imkanı olan kök kelime vermede yetersiz oldukları bulunmuş; kelime hazinesinin geliştirilmesi ve yeni kelime öğretimi konusunda önerilerde bulunulmuştur.

 8. İlkokuma Yazma Öğretimi Sürecinde Bitişik Eğik Yazı Ve Dik Temel Harflerle Yapılan Eğitimin Öğretmen Görüşlerine Göre Karşılaştırılması A Comparison Of Cursive Italic Writing And Basic Vertical Letters While Teaching Basal Reading And Writing Based On Teachers’ Views

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatma SUSAR KIRMIZI

  2013-09-01

  Full Text Available This study aimed to identify teachers’ views with regard toteaching basal reading and writing with cursive italic writing and basicvertical letters. Action research that is one of the qualitative researchmethods was employed. The population of the study was consisted ofelementary 1st and 2nd graders’ teachers working in Denizli and itsdistricts. Using criterion sampling, 68 elementary teachers were askedfor their opinions. As for the data gathering instrument a survey ofopen-ended six questions developed by the researchers were used in thestudy. Open-coding method was used for data analysis. As a result ofthe analysis, it was seen that the teachers found teaching with basicvertical letters easier both in preparing students for reading and writingand in teaching writing. Furthermore, they argued that with basicvertical letters, students write more beautiful and legible. Most of theteachers participated in the study preferred basic vertical letters justbecause they found cursive italic writing more difficult in teaching basalreading and writing. A comprehensive training related to cursive italicwriting should be provided to teachers. Wider scale studies focusing onwhether teachers prefer cursive italic writing or basic vertical letters inteaching basal reading and writing. Bu araştırma ile öğretmenlerin ilkokuma yazma öğretimi sürecinde bitişik eğik yazı ve dik temel harflerle yapılan eğitim hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sürecinde nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması deseni benimsenmiştir. Çalışmanın evreni Denizli il ve ilçelerindeki ilkokullarda görev yapan 1. ve 2. sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır. Araştırmada ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen 63 kişiden oluşan 1. ve 2. sınıf öğretmeninin görüşüne başvurulmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgiler formu ve 6 açık u

 9. Examining Middle School Mathematics Teachers’ Use of Information and Communication Technologies and Psychomotor Skills [Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alattin Ural

  2015-04-01

  , hangi sınıfta, ne şekilde kullanıldığını ve bunların kullanımına yönelik öğretmen görüşlerini araştırmaktır. Yazışma tekniği kullanılarak, Burdur merkezde bulunan 7 ortaokuldaki 25 matematik öğretmeninin 22’ sine açık uçlu sorulardan oluşan bir soru formu elden dağıtılmış ve aynı yolla yanıtlar yazılı olarak alınmıştır. Araştırma tarama modelinde olup nitel bir çalışmadır. Öğretmenlerin yanıtları betimsel analiz yöntemiyle incelenmiş, doğrudan alıntılara yer verilerek kategorik olarak sunulmuştur. Psikomotor beceriler açısından sırasıyla; geometride pergel-cetvel-iletki, noktalı–izometrik-milimetrik kâğıt, kâğıt kesme-katlama; cebirde ise kesir şeritleri ve cebir karoları kullanıldığı belirlenmiştir. Kullanılan sınıflar ise sırasıyla 5, 6, 7 ve 8 şeklindedir. BİT kullanımı açısından sırasıyla; Morpa ve MEB Vitamin (geometride görsellik gerektiren konularda, PowerPoint sunusu (katı cisimler, fraktallarda ve internetteki animasyon ve videolar (katı cisimler, üçgenler, fraktalar, örüntü ve süslemeler, denklemler, simetri konularında kullanıldığı görülmüştür. Kullanılan sınıflar ise sırasıyla 8, 7, 6 ve 5’ dir. Öğretmenler, BİT ve psikomotor kapsamındaki faaliyetlerin yapılamamasının gerekçesi olarak, yeterince zaman olmamasını, bilgisayarların yetersizliğini, sınıf mevcutlarının çok olmasını ve beklentilerin sınavlara hazırlık olmasını başlıca neden olarak ifade etmiştir.

 10. Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Halise Şerefoğlu Henkoğlu

  2015-01-01

  Full Text Available Bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin bilgi kaynağı olarak internete yaklaşımlarının, bilgi arama sürecinde internetin sunduğu üstünlüklere ilişkin düşüncelerinin, internet ortamında bilgi ararken karşılaştıkları problemlerin ve elde ettikleri bilgiyi kullanma sürecinde kaynak gösterme özelliklerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiş nitel bir çalışmadır. Çalışmanın amacını gerçekleştirmek için ortaokul beşinci ve altıncı sınıf öğrencileri seçilmiştir. Araştırmanın gerçekleştirildiği ortaokulda öğrenim gören öğrencilerden çalışmaya katılmayı kabul eden 165 öğrenciye 10 adet açık uçlu sorudan oluşan bir form uygulanmış ve elde edilen veriler içerik analizi tekniğinden yararlanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda; öğrencilerin interneti bir bilgi kaynağı olarak nasıl değerlendirdikleri, bilgiye erişiminde internetin sunduğu üstünlükler ve karşılaşılan problemler, öğrencilerin bilgi arama sürecinde internette tercih ettikleri öncelikli kaynaklar ve öğrencilerin kaynak gösterme özellikleri ve kaynak gösterme konusundaki farkındalıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular öğrencilerin bilgiye erişimde interneti öncelikli olarak tercih ettiklerini; interneti kolay ulaşılabilen, bilgiye daha hızlı ve rahat bir şekilde erişim olanağı sağlayan ve aranan her türlü bilginin bulunabileceği bir ortam olarak algıladıklarını; internetin sunduğu üstünlüklerin yanı sıra bilgiye erişimde bireyden ve ortamdan kaynaklanan birtakım problemleri de beraberinde getirdiğini ve öğrencilerin internetten bulunan bilgileri ödevlerinde kullanırken kaynak belirtme konusunda yeterli bilince sahip olmadıklarını ortaya koymaktadır.Anahtar Sözcükler: İnternet, bilgi arama, bilgi okuryazarlığı, ortaokul öğrencileri, arama motoruApproaches of Middle School Students to Internet as an

 11. Examination of Students’ Perceptions about Computer Lessons Carried out with Gamification [Oyunlaştırma Yöntemi ile İşlenen Bilgisayar Derslerinin Etkililiğine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayhan Sarı

  2016-12-01

  Full Text Available This study aimed to examine high school students’ views about effects of gamification on their interests, motivation towards and participation in to lessons. Case study designation within qualitative research approach was adopted in the study. The study was carried out in a Vocational and Technical Anatolian High School with 27 students who attend to Information Technologies Department at that school. “Number Systems” and “Logical Gate Circuits” topics were instructed by the teacher for 4 weeks and some gamification elements were included in the lessons. Formerly module was taught by using traditional teaching methods but this time some of the gamification elements such as based on students’ performances some materials (stars, badges, league tables etc., and electronic result graphs were shared with students both in the class and on the Internet vis social media. Within the process students’ actions in the class were observed and recorded through semi-structured observation forms. At the end of 4 weeks randomly selected 7 participated students were interviewed about the learning activities which included gamification. According to data analysis results it is found that gamification elements increases students’ interests and motivation towards computer lessons and makes them more active in terms of participating into lessons. At the end of the study some recommendations about effective use of gamification in lessons were made for researchers and teachers. [Bu çalışmada, oyunlaştırma unsurlarının öğretim etkinliklerine dahil edilmesinin, öğrencilerin derslere karşı ilgi, motivasyon ve ders katılımı üzerindeki etkileri hakkında öğrenci görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel yaklaşım benimsenmiş olup, araştırma durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bilişim Teknolojileri Bölümünün ikinci s

 12. EXAMINATION OF TEXTS AT MEB 6, 7 AND 8. GRADE TURKISH COURSE TEXTBOOKS ACCORDING TO VALUE TRANSMISSION MEB 6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN METİNLERİN DEĞER İLETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esra EKİNCİ ÇELİKPAZU

  2011-06-01

  ürüst bireylerin yetiştirilmesi için etkili bir değer eğitimine ihtiyaç vardır. Okullar, ulusal ve evrensel değerlerin iletimini sağlayarak toplumların devamlılığını sağlayan kurumlardır. Eğitim öğretim sürecinin vazgeçilmez bir parçası olan ders kitaplarının değer iletimi konusunda önemli bir rolü vardır. Öğrenciler, ders kitaplarında yer alan ve ana dilinin her türlü imkânından ve söz varlığı zenginliğinden yararlanılarak oluşturulan edebî eserler yoluyla millî ve evrensel değerleri kazanmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevine ait İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan okuma metinlerinin hangi ulusal ve evrensel değerleri ilettiğini / sezdirdiğini tespit etmek ve iletilen / sezdirilen değerlerin 6, 7 ve 8. sınıf ders kitaplarındaki dağılımını belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri örneklemini, MEB yayınevine ait 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. Ders kitaplarında yer alan okuma metinleri, “Değerler Tespit Formu (DTF”na göre incelenerek hangi ulusal ve evrensel değerlerin metinler aracılığıyla iletildiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmada MEB 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin değerlerin iletimini istenen düzeyde gerçekleştirmediği ve 6. sınıfta değer iletiminin daha yoğun olduğu, 7 ve 8. sınıfta ise azaldığı görülmüştür.

 13. DİVANÜ LÜGATİ’T- TÜRK’TE YER ALAN TÜRK HALK KÜLTÜRÜ ÖGELERİNİN İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARINDA İŞLENİŞİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Namık ÇENCEN

  2016-05-01

  Full Text Available 1074 yılında Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınan Divan-ı Lûgati't Türk, XI. yüzyıl Türk dünyasının sağlam bir dil ve kültür mirasıdır. Kaşgarlı Mahmut bu değerli eseri ile Türk milletinin kalbinde olduğu kadar Türk dil ve kültür tarihine de adını altın harflerle yazdırmaya hak kazanmış üstün değerlerimizden biridir. Türk kültür mirasının korunmasında ve yaşatılmasında ders programları ve kitaplarının önemli işlevleri bulunmaktadır.Bu makalede Divanü Lügati’t Türk’te yer alan yüksek Türk kültürünün öğeleri (yemek adetleri, doğum, düğün, ölüm adetlerinden, oyun ve eğlencesine vb… ele alınarak bunların “İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programlarında işlenişi ve bu kültür öğeleriyle ilgili genel amaçlar, kazanımlar vurgulanarak, programdaki işlenişi ve oranı üzerinde durulmaktadır. Bu çalışma nitel bir araştırma olup veriler doküman incelemesi kullanılarak toplanmıştır. 4. sınıf Sosyal Bilgiler öğretim programında yer alan sekiz ünite içerisinde Divanü Lügati’t Türk’te yer alan Türk Kültür öğeleri yalnızca iki ünite içerisinde ele alınmaktadır. 5.sınıf Sosyal Bilgiler öğretim programında, sekiz ünite içerisinde Divanü Lügati’t Türk’te yer alan Türk Kültür öğeleri yalnızca bir ünite içerisinde ele alınmaktadır. Kültür aktarımına yardımcı olduğu düşünülen; öğrencileri kültürel değerler bakımından besleyici ve duyarlılığı yüksek bireyler olarak yetiştirmeye yönelik bir ders olan Sosyal Bilgiler dersinin öğretim programında Türk halk kültürü öğelerinin daha fazla yer alması gerektiği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Programı, Divanü Lügati’t Türk, Ders Programı, Değerler,  Kazanımlar TEACHING TURKISH FOLKLOR ELEMENTS FROM DİVANÜ LÜGATİ’T- TURK in 4TH AND 5TH GRADE SOCIAL SCIENCES CURRICULUMAbstract: Divan

 14. Devrim Sonrası İran Ortaokul Tarih Ders Kitaplarında Türklere İlişkin Söylemlerin Analizi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hülya ÇELİK

  2015-10-01

  Full Text Available Türklerin İranlılar ile ilişkileri oldukça eskiye dayanmaktadır. İran kaynaklarında ilk Türk-İran ilişkilerinin İskitler zamanında olduğu belirtilmiştir. Geçmişte Gazneliler, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde olduğu gibi günümüz Türkiye Cumhuriyeti’nde de bu ilişkiler çok çeşitli boyutlarda devam etmektedir. Türk-İran ilişkilerinin iki ülke halklarını siyasi yönden olduğu kadar toplumsal ve kültürel yönden de etkilediği bilinmektedir. Bu etkilerin en önemli yansımalarından biri eğitim alanında yaşanmaktadır. Özellikle geçmişten günümüze yaşanan ilişkilerin ders kitaplarında ele alınış biçimleri iki ülke halklarının birbirlerine karşı bakış açılarını doğrudan etkilemektedir.İran tarih ders kitaplarında Türklere ilişkin söylemlerin nasıl olduğunu belirlemeyi amaçlayan bu araştırmanın kapsamını 1384 hş. (2007 yılında basılan orta 1, orta 2, orta 3. sınıf tarih kitapları oluşturmaktadır. Betimsel modele dayanan araştırmada elde edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanması amacıyla doküman incelemesi yapılmıştır. Doküman incelemesi sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: İran’ın sınırları dışındaki Türkler özellikle de Osmanlılar Şii inanç çerçevesinde ötekileştirilirken hatta bir tehdit olarak değerlendirilirken, İran’daki yönetici Türk hanedanlardan övgüyle söz edilmiştir. Türklere ilişkin anlatımların bir kısmının tarihi araştırmaların bulgularıyla örtüşmediği de tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler: İran İslam Cumhuriyeti, Tarih Ders Kitapları, İmge, Türkler, Ötekileştirme ANALYSIS of THE EXPRESSIONS RELATED to the TURKS in the MIDDLE SCHOOL HISTORY TEXTBOOKS in POST-REVOLUTIONARY IRANAbstract: The Turkish-Iranian relations have come back to ancient period. In the Iranian sources it is stated that the

 15. Maailmakirjanduse mõõtmisest meil ja mujal / Conceptualizations of World Literature in Estonia and Elsewhere

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liina Lukas

  2016-12-01

  Full Text Available Teesid: Artikkel käsitleb maailmakirjanduse mõiste mahu ja sisu muutumist alates selle esilekerkimisest 19. sajandi algupoolel kuni tänapäeva käsitlusviisideni ja dilemmadeni, mille ees seisab võrdlev kirjandusteadus – distsipliin, mis peab maailmakirjandust oma uurimisobjektiks. Juttu tuleb ka väikese kirjanduse spetsiifilisest suhestumisest maailmakirjandusega ning maailmakirjanduse uurimisest ja õpetamisest Tartu ülikoolis alates selle rajamisest 1632 kuni eriala institutsionaliseerumiseni taasiseseisvunud Eestis – maailmakirjanduse õppetoolina.   In the current era of globalization when the borders of national literature have become exceedingly vulnerable, cultural identities more and more hybrid and the term world literature is applied to global translations into English, a comparative literary scholar might ask a question: would it be possible to perceive of a literary world analogously to the world of music? Would it be possible that as Bach does not need to be interpreted within the context of German music or Pärt within the context of Estonian music, works of literature relate to each other within the global field of literature and are no longer related to their linguistic and cultural contexts? In order to come to a „bigger picture“, to achieve a more extensive level of generalization, might it be possible to give up the linguistic, historical and cultural contextualization of works of literature? What would a small literature win or lose in such situation? In the present article the concept of world literature and its’ historical conditions – as an object of comparative literary studies – will be explained using the example of Estonian literature. In order to do so, an overview of the history of comparative literary studies at the University of Tartu will be provided. At the University of Tartu, the study of comparative literature was initiated much earlier than systematic study of Estonian literature or its

 16. Öğretmen Adaylarının Tarihi Görselleri Analiz Düzeyleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İbrahim TURAN

  2015-10-01

  Full Text Available Görsel kaynaklar tarih araştırmalarında ve öğretiminde büyük bir öneme sahiptir. Tarih eğitiminde görsel kaynaklar doğası gereği soyut olan tarihi bilgiyi somutlaştırarak onu yeni kuşaklar için daha anlaşılır bir hale getirmekte aynı zamanda öğrencilerin yaratıcı düşünce ve hayal gücünün gelişmesinde yardımcı olmaktadır (Smirnova ve Romanov, 2007:  1. Öğrencilerin görsel analiz becerilerini geliştirmek sadece tarih derslerindeki kavrama ve başarı düzeyleri açısından değil aynı zamanda yaşam boyu öğrenme becerilerinin gelişimi açısından da önemlidir. Çünkü bu alanda iyi olan bir kişi, çevresinde gördüğü eylemlerin, objelerin ve sembollerin farklılığını anlayabilmekte ve onları daha doğru yorumlayabilmektedir (Alpan, 2008: 76-77. Öğrencilerin görsel analiz becerilerinin gelişiminde en önemli unsur tabi öğretmenlerdir. Görsellerin öğretmenler tarafından tarih derslerinde doğru kullanımı öğrencilerin görsel analiz ve görsel okuryazarlık becerilerini olumlu yönde etkileyecektir. Bu araştırmanın amacı tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görsel analiz düzeylerini tespit etmektir. Çalışmada nitel durum araştırması yöntemi ve iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır. Çalışma grubuna Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi son sınıf öğrencileri dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Görsel Analiz Düzeyi” çalışma kâğıdı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun tarihsel görselleri analiz ederken tanımlama düzeyindeki görevlerde dahi zorlandıkları, görseller hakkında derinlemesine ve detaylı analizler yapamadıkları, genellikle kısa ifadeler ve açıklamalar kullandıkları, akademik bir tavır sergileyemeyerek kaynağa duygusal bir

 17. Akademisyenlerin Meslek Ahlakına Aykırı Olan Davranışlara İlişkin Algıları (Çomü Eğitim Fakültesi Örneği Academicians’ Perceptions Of Behaviours Against Occupational Ethics (A Case In Comu, Faculty Of Education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İlknur MAYA

  2013-07-01

  aninstitutional infrastructure, ethic values of an institution, questioningone’s conscience, values education and character education, andregular supervision. It was found that academicians experienced ethicaldilemmas between educational activities and research activities,between their work at university and willingness to work in privatesector, and between administrators’ pressures and their personal valuesin fulfilling their duties; respectively. Araştırmada, akademisyenlerin gerçekleştirdikleri eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet gibi etkinliklerde meslek ahlakına aykırı olarak algıladıkları davranışların neler olduğunun, nedenlerinin ve nasıl önlenebileceğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca çalışmada, akademisyenlerin yaşadıkları etik ikilemlerin neler olduğunun saptanmasına çalışılmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan yüz akademisyenden kartopu örnekleme yoluyla seçilmiş elli kişi oluşturmaktadır. Verilerin analizinde, içerik analizi türlerinden tümevarımcı analiz kullanılmıştır. Akademisyenlerin meslek ahlakına aykırı olarak algıladıkları davranışlar, en çok eğitim-öğretim işleri daha sonra araştırma işlerinde görülmektedir. Akademisyenler, eğitim-öğretim işleri bakımından en çok mazeretsiz ders yapmamak, mazeretsiz derse geç girmek / dersten erken çıkmak, dersi etkili ve nitelikli olarak yürütmemek, üniversite dışında çalışma nedeniyle üniversitedeki sorumluluklarını yerine getirmemek ve öğrencilere eşit / adil davranmamak davranışlarını meslek ahlakına aykırı bulmaktadır. Akademisyenler, araştırma işleri bakımından en çok araştırmada alıntı ve kaynakları doğru vermemek, nitelikli ve özgün araştırmalar yapmamak ve araştırma verileri üzerinde oynamak

 18. Öğretmen Adaylarının İş Birlikli Öğrenme Uygulamalarına İlişkin Görüşleri Prospective Teachers’ Opinions On Cooperative Learning Practices

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2013-09-01

  , the exams don’t cause stress on thestudents due to the cooperative method used as a learning tool. İş birlikli öğrenme yöntemi, öğretim etkinliklerinde uygulama kolaylığı sağlaması, her yaş ve gruba uygulanabilir ve ekonomik olması yönüyle dikkat çeken bir yöntemdir. Öğrenci merkezli, yaparak yaşayarak öğrenmeyi ön plana çıkaran bu yöntem gelişmiş ülkelerde 1960’lı yıllardan beri kullanılmaktadır. Son yıllarda ülkemizde de kullanılmaya başlanan bu yöntem, sağladığı avantajlar ve verdiği olumlu sonuçlarla dikkat çekmektedir.Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının iş birlikli öğrenme uygulamalarına ilişkin bakış açılarını belirlemektir. Nitel araştırma metodolijisinin kullanıldığı bu araştırmanın çalışma grubunu 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf ikinci öğretim programında eğitim gören 25 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak standartlaştırılmış görüşme (mülakat formu kullanılmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda 7 açık uçlu sorudan oluşturulan form 14 haftalık iş birlikli öğrenme uygulamalarından sonra öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Mülakat formuyla elde edilen verilerin değerlendirilmesinde tematik içerik analizi kullanılmıştır.Analiz sonuçları, öğretmen adaylarının çok büyük çoğunluğunun iş birlikli öğrenme uygulamalarına yönelik olumlu bakış açısına sahip olduğunu göstermiştir. Buna göre öğretmen adayları; iş birlikli öğrenmenin kendilerini sosyal yaşama hazırladığını; çalışmada aktif roller üstlenerek sorumluluklarını yerine getirdiklerini, iş birlikli öğrenmeyi zevkli ve öğretici bulduklarını, bu yöntemin diğer derslerde de kullanılması gerektiğini, derslerdeki motivasyonlarını yüksek tuttuğunu; geleneksel yönteme nazaran i

 19. Müzik Öğretmeni Adaylarinin Bireysel Çalgi Öğretimi Yeterlik Düzeyleri İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi Examination Of Music Teacher Candidates’ Opinions On Their Individual Instrument Teaching Competence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Şehriban KOCA

  2013-09-01

  for instrument teaching rather than instrument learning,respective literature be introduced to the candidate teachers and theybe informed about measurement –evaluation which is the mostimportant part of education-teaching. Bu araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı öğretimi yeterlik düzeyleri ile ilgili görüşlerinin incelenerek mevcut durumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2012-2013 eğitim yılı bahar yarıyılında İç Anadolu bölgesinde bulunan bir Üniversitenin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Anabilim dalı 4. sınıfında öğrenim gören müzik öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının seçiminde, adayların bireysel çalgı öğretimine yönelik “bireysel çalgı öğretimi” dersini almış ve bireysel çalgı eğitimlerini tamamlamış olan Müzik Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi olmaları temel ölçüt olarak belirlenmiştir. Araştırmaya 4. sınıf öğrencisi olan öğretmen adaylarının tamamı katılmışlardır.Araştırma betimsel bir çalışma olup, nicel ve nitel araştırma teknikleri kullanılarak desenlenmiştir.Araştırmada veri toplama aracı olarak “kişisel bilgi formu” ve açık uçlu sorular kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre müzik öğretmeni adaylarının büyük bir kısmının (%73.3 Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi mezunu oldukları görülmüştür. 8 yıllık eğitimleri sonucu öğretmen adaylarının yarısı almış oldukları çalgı eğitimini meslek yaşantılarında öğretecek kadar yeterli bulduklarını, etüt seçiminde bilgi sahibi olduklarını, öğrencilerinin karşılaşabilecekleri güçlüklere yönelik uygulamalar yapabileceklerini ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının kendilerini yetersiz buldukları konular ise; çalgı

 20. Tarih Öğretmen Adaylarının Bölümü Tercih Etme Nedenleri İle Bölümden Beklentilerine İlişkin Görüşleri (Atatürk Üniversitesi Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramazan Kaya

  2013-07-01

  Full Text Available Bu çalışmanın amacı Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı 1. sınıf öğretmen adaylarının Tarih Öğretmenliği bölümünü seçme nedenleri ile bölümden beklentilerine yönelik görüşlerini araştırmaktır. Çalışmada ayrıca öğretmen adaylarının tarihe ilgi durumları ile tarih öğretiminin amaçları hakkındaki görüşleri de tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun nedeni çalışmanın boylamsal bir araştırmanın ilk aşaması olup aynı çalışma grubu ile 5 yıllık öğrenim süreçlerinde yürütülecek olmasıdır. Böylelikle bu boylamsal araştırmanın sonunda tarih öğretmen adaylarının tarihe ilgi durumlarının, tarih öğretiminin amaçları hakkındaki görüşlerinin ve bölümden memnuniyet durumları ile ileriye yönelik bölümden beklentilerinin ne yönde ve nasıl bir değişim izlediği ortaya konulmaya çalışılacaktır. Araştırmanın çalışma grubu Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı 1. sınıf öğretmen adaylarının tamamıdır. Bu öğretmen adaylarının 20’si erkek, 19’u ise kızdır. Araştırmanın ilk aşamasında nitel bir yaklaşım benimsenmiş olup veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiş ve elde edilen bulgular frekans, yüzde ve doğrudan alıntılarla birlikte tablo haline getirilip yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre tarih öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu tarih öğretiminin amacını geçmişten tecrübe edinerek bugüne ve geleceğe yön verme olarak görmüşlerdir. Öğretmen adaylarının çok büyük bir bölümü tarihe ilgi duymakta ve bu ilginin en önemli kaynağını da ilköğretim ve ortaöğretimdeki öğretmenleri oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının tarih öğretmenliği bölümünü seçme nedenleri arasında ise tarihe duydukları ilgi ve iş kayg

 1. Hayriyye-i Nābī’de Aktarılan Değerler The Transferred Values In Hayriyye-i Nābī

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan ŞENER

  2013-03-01

  neticesinde de bazı değerlerin önemini yitirdiği açıkça gözlenmektedir. Nabi yaşadığı dönemde bu değer erozyonuna şahit olmuş olacak ki toplumun sahip olduğu değerleri gençlere tekrar hatırlatma ihtiyacı hissetmiş ve Hayriyye isimli eserini kaleme almıştır. Nabi’nin Hayriyye isimli eserinde aktarılan değerlerin tespitine yönelik olan bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile yapılmıştır.

 2. Öğretmenlerin Basılı Sayfa ve Ekrandan Okuma Tercihleri İle Eğitimde Elektronik Metin Kullanımına Yönelik Görüşleri On-Printed Page And Screen Reading Preferences Of Teachers’ With Their Views On The Use Of Electronic Text In Education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdullah DAĞTAŞ

  2013-03-01

  majority of teachers generallyprefer to read on-printed page rather than a text is read on-screen. Inaddition, teachers in education for the use of electronic text have bothpositive and negative opinions. Günümüzde bilişim teknolojilerinin oldukça hızlı ilerlemesi,hayatımızın bütün alanlarını etkilemektedir. Günlük hayattakidavranışlarımızdan düşünce dünyamıza kadar her türlü işlem, bilişimteknolojilerinin insanlara sunduğu dijital araç-gereçlerinkullanılmasıyla geleneksel kalıplardan dijital kalıplara doğrudeğişmektedir. Bu değişimin en önemli olduğu alanlardan biri de insanhayatının dünyayı anlamlandırma sürecinde en önemli becerilerindenolan okuryazarlık becerileridir. Bilişim teknolojileri bilgisayar ortamındaüretilen veya bu ortamda elektronik şekle getirilen metinsel içeriği,baskı tabanlı materyallerdeki biçiminden oldukça farklı bir şekildeinsanlara sunmaktadır. Metinsel içeriğin bu sunum şeklinin değişmesi,başta okuryazarlık ve buna bağlı olarak da yerleşmiş okumaanlayışında değişikliklere neden olmuş ve ekranın, kâğıdın yerini aldığıekrandan okuma denilen yeni bir okuma türünü ortaya çıkarmıştır.Bilgi çağında bireylerin birincil okuma ortamı olarak ekran tabanlımetinleri okumaları, baskı tabanlı metinleri okumalarından çok dahaönemli hâle gelmiştir.Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin basılı sayfa ve ekrandanokuma tercihleri ile eğitimde elektronik metin kullanımına yönelikgörüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma 16 öğretmenin katılımıylagerçekleştirilmiştir. Araştırma betimsel bir araştırma niteliğitaşımaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomenolojideseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri öğretmenlere uygulanan yarıyapılandırılmış mülâkat formu ile elde edilmiştir. Mülâkat formlarındakiöğretmen cevaplarının çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmış,

 3. An Evaluation of the Difficulties Classroom Teachers Experience While Giving Primary Reading and Writing Education Within the 4+4+4 Education System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Okay Demir

  2016-01-01

  , disadvantages of audio-based teaching, and problems arising from italic inscription; School-oriented problems such as the lack of educational materials, playgrounds, etc., inapt structure of the desks, boards, toilets, and sinks for younger students (due to teaching primary and secondary school students in the same building, overcrowded classrooms, lack of classrooms, and the injustices in administrative issues and student distributions; Teacher-oriented problems such as the inability of teachers to adapt to the new system, the tendency to follow the previous curriculum, the lack of an understanding of class distributions in the same school, the differences between the levels of perception among students, the needless haste in teaching reading and writing, and the inability of teachers to use italic inscriptions. At the end of the research, several suggestions have been provided related to these issues.Keywords: Elementary school programmes, classroom teachers, teachers' opinions4+4+4 Eğitim Sistemi Kapsamında Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma ve Yazma Eğitiminde Yaşadıkları Güçlüklerin DeğerlendirilmesiÖzBu çalışmada, 4+4+4 eğitim yasası değişikliği kapsamında ilkokuma ve yazma eğitiminde, uygulama sahasında yer alan birinci sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları sorunların tespit edilerek öğretmen görüşlerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden “fenomenoloji” deseninden yararlanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden, “ölçüt örnekleme” yöntemiyle belirlenen 29 sınıf öğretmeni, araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 2013-2014 eğitim-öğretim yılında yarı yapılandırılmış görüşme formu ile, 2015-2016 eğitim öğretim yılının güz döneminde ise, ilkokuma ve yazmaya ilişkin öğrenci dokümanları ve yapılandırılmamış gözlemler ile toplanmış, verilerin analizinde betimsel analiz ile birlikte içerik analizi

 4. 2011 Yılı Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeği’nin İçeriğine ve Puanlama Ölçütlerine İlişkin Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi Investigation of Manager Opinions on the Content and Scoring Criteria of the 2011 Manager Appointment and Rotation Regulations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selçuk Beşir DEMİR

  2013-07-01

  ğiştirme Yönetmeliği’ne, yönetmelikte yer alan puanlama ölçütlerine ve yönetmeliğin uygulanışı sürecinde yaşanan aksaklıklara ilişkin kurum yöneticilerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemleriyle, olgubilim desenine uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmada, katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi ile belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu; (rumuz ilinde görev yapan 8 yöneticiden oluşmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak; yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sürecinde tüm görüşmeler ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Araştırma kapsamında 240 dakikalık görüşme yapılmış, ses kayıtları herhangi bir elemeye tabi tutulmadan, ham veri olarak Microsoft Word programına aktarılmıştır. Araştırmada her bir transkrip, satır-satır analiz (line by line analysis yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Görüşme verilerinin yorumlanması sürecinde endüktif (inductive betimsel analiz, içerik analizi ve sürekli karşılaştırma tekniği (constant comparison kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucu; 1. Yönetici atama ve yer değiştirme sürecine ilişkin değerlendirmeler, 2. Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin içeriğine ve puanlama esaslarına ilişkin değerlendirmeler, 3. Zorunlu yer değiştirme (rotasyon uygulamasına ilişkin değerlendirmeler olmak üzere üç ana tema ortaya çıkmıştır.

 5. Biyoloji Öğretmen Adaylarının “Bakteri” Konusundaki Bilişsel Yapılarının Ve Alternatif Kavramlarının Belirlenmesi Determining Biology Student Teachers’ Cognitive Structure And Alternative Concepts On The Concept Of “Bacteria”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hakan KURT

  2013-09-01

  ; Mills, Shaw, Van Horne, Zhang ve Boughman, 2008. Bu yaklaşıma göre önceki deneyimlerle yapılan ilişkilendirmeler nedeniyle zihindeki mevcut bilişsel yapılar bireylerin yeni olayları algılamalarını ve yeni oluşturacakları bilişsel yapıları etkilemektedir. Zayıf bir bilişsel yapının, yeni bilgilerin zihinde yapılandırılma sürecini olumsuz etkilemesi ve böylece yeni bilginin anlamlı olarak yapılanamamasını olumsuz etkilemesi söz konusu olabilmektedir (Tsai ve Huang 2002; Vosniadou, Ioannides, Dimitrakopoulou ve Papademetriou, 2001.Bu kapsamda araştırmacılar öğrencilerin sadece sahip oldukları bilgileri değil; öğrencilerin sahip oldukları farklı bilgi ve kavramlar arasındaki ilişkilerini ve bilişsel yapılarını ölçen tekniklere yönelmişlerdir (Vance, Miller ve Hand, 1995. Bahar (2003, bu stratejiler, kelime ilişkilendirme, yapılandırılmış grid, dallanmış ağaç, kavram haritaları, kavramsal değişim metinleri, analoji, tahmin-gözlem-açıklama şeklinde sıralanabilir. Öğrencilerin bilişsel yapısını inceleyen bu tekniklerden en genel ve en eski olanı, aynı zamanda bu araştırmada da kullanılmış olan teknik kelime ilişkilendirme tekniğidir (Bahar, Johnstone ve Sutcliffe, 1999; Hovardas ve Korfiatis, 2006; Özatlı ve Bahar, 2010; White ve Gunstone, 2000. Bu çalışmanın amacı biyoloji öğretmen adaylarının “bakteri” kavramı konusundaki bilişsel yapılarını incelemektir. Konuyla ilgili literatür taramasında bağımsız kelime ilişkilendirme testi ve çizme-yazma tekniğinin birlikte kullanılarak biyoloji öğretmen adaylarının bakteriyle ilgili kavramsal yapılarını araştıran herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2006. Veriler toplam 44 öğretmen adayının katılımıyla toplanmıştır. Verilerin toplanmasında bağımsız kelime ilişkilendirmetesti ve çizme-yazma tekni

 6. Dergilerden Özetler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mete Korkut Gülmen

  1997-10-01

  olmuştur. Ebeveynden yaşayan asemptomatik iyileşen kız kardeşin alınması için adli makamları ikna eden bu çalışmalar sonuçlandığında teşhis kuvvetlenmiştir. AİLE İÇİ ŞİDDET: ADLİ HEKİMLERİN ROLÜ VAR MI? Domestic violence: Do forensic physicians have a role? MM Stark, DJ Jones, J Howitt J Clinical Forensic Med 1997;4:59-63. Güney Londra’da altı ayı aşkın bir sürede aile içi şiddete uğrayan olgularda adli hekimin rolü incelenmiştir. Çalışmanın amacı aile içi şiddetin karakteristik özelliklerini belirlemek, kişilerin öncelikli olarak koruyucu hekimlik birimleri veya diğer benzer organizasyonlarla bağlantılarını sağlamanın ve adli hekim ile kişinin rutin takibini yapan pratisyen hekim arasında doğrudan iletişim kurmanın önemini vurgulamaktır. Çalışmanın sonuç kısmında adli hekimin kişinin iznini alarak kurban ve saldırgandaki (her nekadar pek çoğunda minör yaralanmalar olsa da yaralanmaları belgelemesinin vazgeçilmez rolü, tıbbi tedavide gerekli bilgileri vererek ve koruyucu hekimlik görevini de üstlenerek destek üniteler konusunda gerekli yönlendirmeyi sağlamadaki önemi belirtilmiştir. İŞKENCE MAĞDURLARINDA KRONİK AĞRI Chronic Pain in Torture Survivors AB Thomsen, JB Madsen, KS Nielsen, EJ Eriksen Torture 1997;7(4:118-21. İşkence, yaşamı pek çok farklı şekilde zorlayan ağır sekeller ile ilişkili olabilir. Ağrı işkence kurbanlarında çoğunlukla işkenceden pek çok yıl sonra etkinlik kazanan ve sıkça görülen bir şikayettir. Seçilmiş işkence kurbanlarından oluşan bir grupta titiz bir ağrı analizi hastalarda çeşitli lokalizasyonlarda ağrı şikayetleri olduğunu göstermiştir. Ağrı nosiseptif, vis- eral veya nöropatik olarak tanımlanmıştır. Çalışmadaki bütün hastalar işkence kurbanlarında görülene çok benzer teşhis edilemeyen nöropatik ağrılardan yakınmaktadır. Bu ağrılar ile fiziksel şiddetin dört tipinde ortak olarak