WorldWideScience

Sample records for geoloogia eriala nitel

 1. Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli

  OpenAIRE

  Baltacı, Ali

  2018-01-01

  Buaraştırmada, nitel araştırmalarda kullanılan veri analizi yöntemlerindenMiles-Huberman modelinin kuramsal temelleri ve uygulamaya yönelik stratejileriele alınmıştır. Bu çalışma özünde nitelveri analizinde araştırmacıların sıklıkla yöntembilim eksikliklerinden doğanuygulama sorunlarına karşı kavramsal bir zemin oluşturmayı hedeflemiştir.Çalışma ile nitel araştırma verilerinin analizinde eksikliği hissedilen kavramsalzemin oluşturulacak ve uygulamaya dönük stratejiler üzerinde durulacaktır. B...

 2. Sotsiaaltöö eriala üliõpilaste tagasivaade vaimse koolikiusamise kogemusele / Elin Kütt ; juhendaja Pille Kriisa

  Index Scriptorium Estoniae

  Kütt, Elin

  2013-01-01

  Kokkuvõte Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala üliõpilase lõputööst, mille eesmärgiks oli uurida üliõpilaste koolikiusamise kogemusi ja kogemuse mõju praegusele elule ning seoseid kiusamiskogemuse ja sotsiaaltöö eriala valiku vahel

 3. Konserveerimise-restaureerimise eriala ja praktiseerimise kompetentsid Euroopa Kvalifikatsiooniraamistikus / Tannar Ruuben

  Index Scriptorium Estoniae

  Ruuben, Tannar

  2011-01-01

  E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations) on koostöös ENCoRE-ga (The European Network for Conservation-Restoration Education) välja töötanud konserveerimise-restaureerimise eriala kompetentside kogumikku tasemete 6, 7 ja 8 (Bachelor, Master and PhD) jaoks

 4. ESLi sisearhitektuuri eriala lõpetanute uuringust = On the study conducted by the ESL concerning graduates of interior architecture programmes / Eero Jürgenson

  Index Scriptorium Estoniae

  Jürgenson, Eero, 1960-

  2015-01-01

  Ülevaade sisearhitektuuri erialal õppimise võimalustest Eestis ja Eesti Sisearhitektide Liidu poolt korraldatud selle eriala lõpetanute uuringu tulemused. Uuringu eesmärk oli välja selgitada noorte sisearhitektide edasist käekäiku ning nende hinnanguid koolituse ja eriala arendamise vajaduste osas

 5. Lise öğrencilerinin atasözlerini kavrama düzeyleri üzerine nitel bir araştırma / A qualitative study on high school students’ proverbs comprehending levels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yusuf TEPELİ

  2012-12-01

  Full Text Available ÖZETBireylerin sahip oldukları dili ve kültürü edinebilmesi ve bunu etkili bir şekilde kullanabilmesi için öncelikle o dil ve kültürü tanıması gerekmektedir. Türk kültürünün en önemli unsurlarından biri atasözleridir. Atasözleri söyleyişi ve fikirleri kuvvetlendirme, birkaç cümle ile etkili metinler oluşturabilme açısından konuşma ve yazma eğitiminde; ilgi ve merak uyandırma açısından dinleme eğitiminde; metinleri daha anlamlı hâle getirip vurgu ve tonlamayı kolaylaştırma açısından okuma eğitiminde kullanılabilecek ürünlerdir. Bu yüzden dil öğretiminde ve değer aktarımında atasözlerinden yararlanmanın gerekliliği kabul edilmektedir. Bu çalışmada, Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım ders kitaplarında geçen atasözlerini öğrencilerin kavrama düzeyleri araştırılmış, atasözlerinin öğretiminde ortaya çıkan eksiklikler belirlenmeye çalışılmış ve bunlarla ilgili çözüm önerileri sunulmuştur. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda, Kütahya il merkezinde öğrenim gören dokuz öğrenci bulunmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma bulgulara göre, lise öğrencileri atasözlerinin öğüt verici yönüne dikkat çekmişlerdir. Öğrencilerin çoğu günlük konuşmalarda -yeri geldiğinde- atasözlerinden yararlandıklarını belirtmiştir.

 6. Raamat, milleta ma oma eriala ette ei kujuta / Tõnu Kollo

  Index Scriptorium Estoniae

  Kollo, Tõnu, 1948-

  2014-01-01

  Raamatututvustus: Perelman, Jakov. Elav matemaatika : lugusid matemaatikast ja nuputamisülesandeid. Tallinn, 1989. Anderson, Theodore W. An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. Wiley, 2003

 7. Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini eriala magistritööde kaitsmised 3. juulil...

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  Kaitsmisele tulevad tööd: Liis Ira "Säästev tootearendus ja tekstiilide recycling" (juh. Tiina Laurila); Ruth-Helene Kaasiku "Energiasäästmisvõimalused välisvalgustuses" (juh. Arvo Pärenson); Maria Pukk'i "Linnainventari kohereerumine vahelduvates maastikes" - "Green Way" (juh. A. Pärenson).

 8. TLÜ esimeses rahvusvahelises magistriprogrammis õpivad oma eriala professionaalid : magistriõpe / Krista Männa

  Index Scriptorium Estoniae

  Männa, Krista

  2005-01-01

  16.-20. novembril toimus Tallinna Ülikooli esimese rahvusvahelise magistriõppekava "European Perspectives on Social Inclusion" (eesti keeles "Sotsiaalse kaasamise Euroopa perspektiivid") esimene õppesessioon

 9. Millist eriala soovitate keskkoolilõpetajatele edasiõppimiseks? / Karmel Eikner, Reet Hääl, Agu Laanemets, Jaanus Laugus

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  Küsimusele vastavad ettevõtja, Powered by Karmeli brändijuht Karmel Eikner, MTÜ Eesti Liisingühingute Liidu tegevdirektor Reet Hääl, OÜ Kvintessents juhatuse liige Agu Laanemets ja OÜ Uus Maa Kinnisvaragrupi juhatuse esimees Jaanus Laugus

 10. Milliseid erialaseid teadmisi ja oskusi olete kasutanud oma praeguses ametis? : vastavad infoteaduse eriala vilistlased / interv. Hela Ojasaar, Margot Mahlapuu

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Vastavad: EV Presidendi Kantselei direktori asetäitja, üldosakonna juhataja Riina Roomet, Mahtra Talurahvamuuseumi direktor Tiia-Helle Schmitte, EBS-i raamatukogu juhataja Eda Pihu, Euroopa Liidu asjade komisjoni nõunik (Riigikogu) Külli Kask, Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Meeli Veskus, Võrumaa Keskraamatukogu direktor Inga Kuljus, Lääne Maakonna Keskraamatukogu direktor Ilme Sepp, Riigiarhiivi direktor Marge Tiidus, kirjastuse Pilgrim juht Tiina Ristimets, Tallinna Keskraamatukogu direktor Kaie Holm, Eesti ENIC/NARIC Keskuse infospetsialist Liia Tüür, Eesti Rahvusraamatukogu direktor Tiiu Valm, Tartu Ülikooli Raamatukogu teenindusdirektor Mare-Nelli Ilus, Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduste osakonna juhataja Ilmar Vaaro

 11. 1995. aastal TPÜ infoteaduste eriala lõpetanute diplomitööd : [nimestik koos annotatsioonidega] / koostaja Taimi Niine

  Index Scriptorium Estoniae

  Niine, Taimi

  1995-01-01

  Kirjanduse alalt: Ajaots, Merle. Kirjandusarvustus ajakirjades 'Looming' ja 'Vikerkaar' a. 1986-1994 / Juh. prof. M. Aasmets; Hüva, Aulike. Rudolf Põldmäe personaalnimestik / Juh. prof. M. Aasmets; Kindel, Kristi. Eesti raamatukogutegelane Mall Jürma (1901-1984) / Juh. prof. M. Aasmets; Ristmägi, Ruth. Otto Aleksander Webermanni elu ja tegevus / Juhendaja kirjandusteadlane E. Teder; Ruuben, Liis. Prantsuse kirjandus eesti keeles / Juh. magistrand I. Vaaro; Zimmermann, Rita. Pagulastrükis ja selle ilmumise kajastamine aastatel 1944-1946 pagulasajalehtedes / Juh. V. Kelder

 12. Ergenlerin Kimlik Oluşumunun Facebook Üzerinden İncelenmesi: Nitel Araştırma Örneği

  OpenAIRE

  EKŞİ, Halil; ERDEN, Nurdan; ERDOĞAN, F. Hilal; YILMAZ, Emre

  2013-01-01

  With each passing day, people are spending much more time on social networks, trying to meet the real life needs of their own and forming new identities. Within many researches being conducted, Facebook appears to be the most popular social network. Via Facebook, new friendships are formed, marriage decisions are made, social and political groups are organized and social media are formed with a kind of instant share system. In statistics and research conducted in our country, it is seen that ...

 13. Eesti kivimid aitasid lahendada iidse jääaja mõistatust / Tiit Kändler

  Index Scriptorium Estoniae

  Kändler, Tiit, 1948-

  2010-01-01

  Ajakirjas Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology ilmunud artiklist, milles lahatakse jääaja tekkimise põhjusi. Autorite seas on ka USA Indiana ülikooli teadlane Seth Young ja Dimitri Kaljo TTÜ geoloogia instituudist

 14. Filmid kolivad mobiiltelefoni / Marta Vasarik

  Index Scriptorium Estoniae

  Vasarik, Marta

  2007-01-01

  Pimedate Ööde Filmifestivali alafestivalist MOFF, millel linastuvad mobiiltelefoni kaameraga salvestatud filmid. Sisaldab EBSi avaliku halduse eriala üliõpilase Martin Lepa, TÜ ajakirjanduse eriala magistrandi Martin Šmutovi, TLÜ interaktiivse meedia ja teadmuskeskkondade eriala magistrandi Ivo Kivioru ning TÜ semiootika eriala vilistlase Tristan Priimäe kommentaari

 15. Selgusid uued Microsofti partnertudengid

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Microsofti partnertudengite (Microsoft Student Partner, MSP) programmist, millega liitusid TÜ informaatika eriala üliõpilased Siim Karus, Jaana Metsamaa, TLÜ informaatika erialat Ilja Šmorgun, TTÜ arvuti- ja süsteemitehnika eriala tudeng Mark Baranin

 16. Kuidas vormitakse meistreid? / Terje Jaksen, Kristi Tiido, Toivo Pärnapuu ; intervjueerinud Liina Liiv

  Index Scriptorium Estoniae

  Jaksen, Terje

  2014-01-01

  2.–5. oktoobrini toimusid Prantsusmaal Lille’i linnas Euroopa kutsemeistrivõistlused „EuroSkills 2014”. Oma mõtteid juhendamisest ja võistlemistest jagasid koka eriala ekspert Kristi Tiido Tallinna teeninduskoolist, ehitusviimistluse eriala ekspert Terje Jaksen Tallinna ehituskoolist ja infotehnoloogia eriala ekspert Toivo Pärnpuu Tallinna polütehnikumist. Veebidisainer Silver Mähar võitis EuroSkillsil kuldmedali

 17. İnovasyon Süreci Performansı Ölçüm Kriterlerini Nitel Bir Araştırma İle Belirleme: Bilişim Sektöründen Bulgular - Defining Innovation Process Performance Measurement Criteria with a Qualitative Research: Findings from IT Sector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yunus Emre TAŞGİT

  2016-06-01

  Full Text Available The aim of this study is to define innovation performance measurement criteria for firms and measure their performance through these criteria. IT firms in technoparks at TR42 East Marmara Region are included in the study and qualitative research method is used. Data are collected through the interviews conducted with managers of IT firms and are analyzed with descriptive and content analysis techniques. After the analysis, some measurement criteria are introduced to measure the innovation performance. Results show that “Idea Generation” stage is not taken seriously by these firms. Performances of “Beta Version Development” and “Full Version Development” stages are high. Firms have to analyze “Sale” stage carefully.

 18. The qualitative study on the assessment of career planning process among academician women in managementKadın yönetici akademisyenlerin bireysel kariyer planlama süreçlerinin değerlendirilmesine yönelik nitel çalışma

  OpenAIRE

  Kaya, Şerife Didem; Küçükşen, Kübra

  2016-01-01

  The Vocational Success and condition of person’s job satisfaction can be possible with career planning planned as active, improvable and manageable. Meeting in-depth interview with 11 women academician who are directrice in Konya Universities (still as directrice or having done), their individual career planning process was desired to evaluate. The study carried out using qualitative data collection techniques.   Participants were asked questions about themselves and their individual career p...

 19. Kino taandub uhke kultuurikompleksi ees / Anzori Barkalaja, Tonio Tamra ; interv. Rannar Raba

  Index Scriptorium Estoniae

  Barkalaja, Anzori, 1968-

  2007-01-01

  Viljandi Kultuuriakadeemia direktor ja haldusdirektor selgitavad oma plaane seoses Rubiini kino asemele kavandatava kultuurikompleksiga, kuhu leiavad koha lavakunstide eriala tudengid, kohvik, kinosaal ja loomemajanduse inkubatsioonikeskus

 20. YouthCaN 2001 / Sirje Janikson

  Index Scriptorium Estoniae

  Janikson, Sirje

  2001-01-01

  Aprillis 2001 toimus keskkonnateemaline õpilaskonverents YouthCaN 2001 Ameerika Loodusajaloo Muuseumis New Yorkìs. 35 seminarist ühe viis läbi Tartu Noorte Loodusmaja geoloogia ja keskkonnaringi esindus, tutvustati loodusmaja keskkonnaprojekte ja räägiti keskkonnaalaste veebilehtede koostamise kogemustest. YouthCaN (Youth Communicating and Networking) on rahvusvaheline noorte organisatsioon, mis vahendab kogemusi ja uusi ideid elukeskkonnast huvitatud noorte hulgas

 1. Abiturientide karjääriplaneerimine ja kutsevalikut mõjutavad tegurid / Heidi Antons ; juhendaja N. Randver

  Index Scriptorium Estoniae

  Antons, Heidi

  2010-01-01

  Kokkuvõte Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala üliõpilase lõputööst, mis uuris, millised on Lääne-Virumaa nelja gümnaasiumi abiturientide tulevikuplaanid ja eriala valikut mõjutavad faktorid

 2. J. Käis, science ja technology / Aivo Saar

  Index Scriptorium Estoniae

  Saar, Aivo

  1992-01-01

  Science ja tehnology on õppeainetena mitme riigi koolide tunniplaanides. TPÜ matemaatika-füüsikateaduskonas avati 1991.a. science e. loodusõppe eriala, 1992.a. avatakse technology e. tehnikaõpetuse eriala. Loodusainete õpetamist propageeris omal ajal ka J. Käis

 3. Inimroti askeldused elegantses paberlabürindis / Silvia Soro

  Index Scriptorium Estoniae

  Soro, Silvia

  2005-01-01

  27. nov. esietendus Viljandi Kultuuriakadeemia black box'is Tallinna Ülikooli koreograafi-lavastaja eriala magistrandi H. Ehrenbuschi ja Kunstiakadeemia graafika eriala magistrantide J. Samma, A. Teeääre ja K. Ehala (paberlõige, lavakujundus) koostöös sündinud lavastus "!"

 4. Kristiina Nurk: ilus võib olla, aga mugav peab olema / Kristiina Nurk ; intervjueerinud Tiiu Laks

  Index Scriptorium Estoniae

  Nurk, Kristiina, 1982-

  2009-01-01

  Intervjuu Kristiina Nurgaga, kes õpib Eesti Kunstiakadeemias disaini ja rakenduskunsti eriala nahakunsti suuna magistrantuuris, on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli reklaamikunsti eriala, soovib saada kingadisaineriks, pälvis Prantsusmaal Saint Rémy-lès-Chevreuse'is toimunud rahvusvahelisel köitekunsti biennaalil ühe peapreemiatest. Kristiina Nurga eluloolisi andmeid, pälvitud preemiad

 5. OmaMood / Laidi Sergejeva ; kommenteerivad Ave Matsin, Liina Laaneoja, Lee Reinula

  Index Scriptorium Estoniae

  Sergejeva, Laidi

  2016-01-01

  Moeetendusel OmaMood esitlevad TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala üliõpilased oma lõputöid ning erinevad tekstiilikunstnikud ja moeloojad tutvustavad pärimuslike sugemetega rõivakollektsioone

 6. Anu Lamp / [vestelnud Kalju Orro

  Index Scriptorium Estoniae

  Lamp, Anu, 1958-

  2007-01-01

  Lavakunstikooli sisseastumisest, õppimisest, õpetajatest ja õpetamisest. Anu Lamp õppis Lavakunstikoolis 10. lennus (1978-1982). Osalenud samas lavakõne õppejõuna 18.-23. lennu ja erialaõppejõuna 20. lennu töös

 7. Uued tulijad tutvustavad end diplomilavastustega / Ülle Jantson

  Index Scriptorium Estoniae

  Jantson, Ülle

  2007-01-01

  Janusz Glowacki "Fortinbras jõi end täis" Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti eriala 6. lennu esituses (lavastaja Kalju Komissarov ja Sven Heiberg) ja Anton Tshehhovi "Kolm õde" Endla küünis (lavastaja-koreograaf Oleg Titov)

 8. Preemiad

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia nahakunsti eriala üliõpilase Liis Raudsepa õppetööna valminud kombatav raamat "Juustujaht" sai Prantsusmaal Euroopa nägemispuudega laste pildiraamatute konkursil eripreemia

 9. Teadusfilosoofilisi vaatenurki / Kate-Riin Kont

  Index Scriptorium Estoniae

  Kont, Kate-Riin, 1971-

  2008-01-01

  Autor üritab tõestada, et raamatukogus kui raamatukogunduse ja infoteaduse eriala esindavas peamises institutsioonis on töövaldkonnad ja -spetsiifika ning metodoloogiad ja paradigmad, mida võib nimetada teaduseks

 10. EKKM, mis siis valesti on? : noor kunst / Anneli Porri

  Index Scriptorium Estoniae

  Porri, Anneli, 1980-

  2007-01-01

  Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis lõppenud näitusest "Midagi on valesti", kus esinesid Eesti Kunstiakadeemia fotograafia eriala III kursuse tudengid. Kuraator Marco Laimre. Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis 8. VIII toimunud ümarlauast "Mida teha?"

 11. Erivajadus ei takistanud saamast diplomiga raamatukoguhoidjaks / Aliine Matisen

  Index Scriptorium Estoniae

  Matisen, Aliine

  2015-01-01

  Õppimisest Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, hiljem Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi haridus- ja sotsiaalteaduskonnas (raamatukogunduse ja infokeskkondade eriala viidi Viljandist Tartusse üle)

 12. Kõik algab ad ovo / Rael Artel

  Index Scriptorium Estoniae

  Artel, Rael, 1980-

  1999-01-01

  Kunstiakadeemia graafika eriala diplomand Lembe Ruben eksponeerib oma diplomitööna valminud animatsiooni "Ideoloogiad" ning erinevate graafikatehnikate kombineerimisel sündinud kuut graafilist lehte näitusel "Linnu religioon" Raatuse galeriis 24. V-2. VI.

 13. Emotsionaalselt raske vabadus / Teeli Remmelg

  Index Scriptorium Estoniae

  Remmelg, Teeli

  2007-01-01

  Endine KPMG osakonnajuht ja tunnustatud maksuspetsialist Kadri Arula leiab, et uue töö leidmine pole sugugi nii lihtne, eriti kui tahetakse vahetada eriala. CV: Kadri Arula. Kommenteerivad Riina Rohelaan ja Mare Teichmann

 14. Nanotehnoloogia astub üle kooliläve / Maarika Lukk

  Index Scriptorium Estoniae

  Lukk, Maarika

  2014-01-01

  Osalemisvõimalustest Euroopa Liidu elukestva õppe projektis „Quantum Spin-Off – kõrgtasemel teaduse ja ettevõtluse viimine koolidesse”, mille eesmärk on inspireerida noori valima teaduse ja tehnoloogiaga seotud eriala

 15. Prantslastelt õppimas / Marve Koppel, Heli Leppik

  Index Scriptorium Estoniae

  Koppel, Marve

  2005-01-01

  Kuressaare ametikoolis järgmisel õppeaastal rakenduvast majutuskorralduse eriala õppekavast, mille koostamisel on eeskujuks võetud Prantsuse hotellikooli Lycee d'Hotellerie et de Tourisme Saint-Quentin-en-Yvelines õppekava

 16. Tänavuse Roman Tavasti nimelise stipendiumi... / Kadri Mälk

  Index Scriptorium Estoniae

  Mälk, Kadri, 1958-

  2008-01-01

  2007. aasta Roman Tavasti nimelise stipendiumi pälvis Eesti Kunstiakadeemia ehtekunsti eriala üliõpilane Linda al-Assi, kes on sündinud Alzheerias, kasvanud Pärnus. Linda al-Assi ehteseeriast teemal "Andestus"

 17. Hiina haridusinnovatsioon neljaks tunniks Eestis / Mikk Kasesalk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kasesalk, Mikk

  2016-01-01

  Shanghai on Hiina haridussüsteemi edulugu. Sealsete õppeasutuste esindajatega on võimalik kohtuda 13. mail Tallinna ülikoolis toimuval Shanghai haridusmessil. Tallinna ülikoolis on võimalik õppida Aasia uuringute eriala

 18. Anoreksii - net! / Irina Butjajeva

  Index Scriptorium Estoniae

  Butjajeva, Irina

  2008-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia disainitudengid Lauri Hirvesaare eestvedamisel riietasid Tallinna kesklinnas asuva Mare Mikofi skulptuuri ѕHämarikؤ, et avaldada meelt anoreksia vastu. Kleidi autoriks on Tallinna Tehnikakõrgkooli rõiva- ja tekstiiliala ressursikorralduse eriala esmakursuslane Teele Villem

 19. Vilistlastest kutseõpetajad Tartu kutsekoolidest / Jaan Sakson, Toomas Lepik, Margit Tennosaar, Kairi Partsioja

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Küsimustele vastavad metalliala kutseõpetaja Jaan Sakson, CISCO labori instruktor Toomas Lepik, veebidisaini ja e-kaubanduse kutseõpetaja Margit Tennosaar ja kelneri eriala õpilane Kairi Partsioja

 20. Paul Pinna ja Theodor Altermann täna Assauwe teatris

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  20. dets. kell 17 toimub Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis noorteõhtu, näha saab Th. Altermanni ja P. Pinnat. Etenduse toob vaatajateni Assauwe teater. Noorteõhtu on koostanud Viljandi Kultuuriakadeemia lavastaja eriala tudeng H. Rekkor

 1. Teater

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  20. dets. kell 17 toimub Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis noorteõhtu, näha saab Th. Altermanni ja P. Pinnat. Etenduse toob vaatajateni Assauwe teater. Noorteõhtu on koostanud Viljandi Kultuuriakadeemia lavastaja eriala tudeng H. Rekkor

 2. Haldusjuhtimise vilistlane pälvis Euroopas parima lõputöö auhinna

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Tallinna Ülikooli haldusjuhtimise eriala vilistlane Maria Kerise bakalaureusetöö "The role patterns of ministers' personal advisors: comparative case study of two Estonian ministries" võitis NISPAcee konverentsil parima lõputöö konkursi

 3. Motoorse võimekuse näitajad tantsuüliõpilastel / Inna Sulg, Mati Pääsuke, Jaan Ereline, Helena Gapejeva ; Helena Gapeyeva

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  Uuringust, milles Viljandi Kultuurikolledzi tantsueriala 19-22a. naisüliõpilaste motoorset võimekust võrreldi Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna liikumis- ja sporditeaduste eriala naisüliõpilaste motoorse võimekusega

 4. Tavasti stipendium = Tavast scholarship

  Index Scriptorium Estoniae

  2014-01-01

  Ennesõjaaegse Eesti tuntuima juveelitöösturi Roman Tavasti poja Raul-Roman Tavasti 1998. aastal asutatud stipendium professionaalse ehtekunsti järelkasvu toetamiseks EKA ehtekunsti eriala üliõpilastele

 5. 6.-15. X on EKA galeriis...

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  Keraamika eriala magistrantide näitus "Argilla neljale". Eksponeeritakse Reeli Haameri, Kadri Kivi, Annika Vilippuse ja Matthew Graziano magistriõppe meistriklassi raames valminud töid koos tehnikaid tutvustavate tekstidega

 6. Teine nahk ehk Ornament ja meie / Hanno Soans

  Index Scriptorium Estoniae

  Soans, Hanno, 1974-

  2003-01-01

  Arhitekt Adolf Loosi suhtumine ornamenti ja nahakaunistustesse, tattoo tagasitulek käibesse läänes XX sajandi II poolel. EKA nahakunsti eriala diplomandi Kerstin Raidma lõputööst, mis sisaldas seeria levinumaid tätoveeringupiirkondi katvaid nahast ehteid, lühidalt sama eriala lõpetaja Agnetha Kurusoni lõputööst "Kest" ja lõputööde hinnetest

 7. Ülehomme mälestatakse muusikaõppejõude / Silja Joon

  Index Scriptorium Estoniae

  Joon, Silja, 1966-

  2009-01-01

  EMTA mälestusküünalde projekti käigus mälestab Pärnu Muusikakooli pere 27. septembril Alevi kalmistul Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõude: tšello eriala professorit Raimond Bööcket (1871-1940), laulu eriala professorit Nikolai Sternberg-Gorskit (1856-1944) ja muusikateoreetiliste ainete õppejõudu Artur Uritamme (1901-1982)

 8. Получая образование в Эстонии, открываем для себя мир / Рейли Аргус

  Index Scriptorium Estoniae

  Аргус, Рейли, 1967-

  2011-01-01

  Tallinna Ülikoolis õpetatavast bakalaureusetaseme erialast eesti keel võõrkeelena ja eesti kultuur. Magistritasemel saab õppida eesti keele kui võõrkeele õpetajaks. Selle eriala Ida-Virumaalt pärit vilistlased ja üliõpilased Anna Šiškova, Maaja Orlova, Deniss Jegorov, Anna Pirk, Jekaterina Ozernova ja Anastassia Šmõreitšik selgitavad eriala valimise, õppimise, Tallinnas kohanemise ja enda edasise elu kohta.

 9. Meie enda kodune kõrgharidus ja järjest avaram maailm / Reili Argus

  Index Scriptorium Estoniae

  Argus, Reili, 1967-

  2011-01-01

  Tallinna Ülikoolis õpetatavast bakalaureusetaseme erialast eesti keel võõrkeelena ja eesti kultuur. Magistritasemel saab õppida eesti keele kui võõrkeele õpetajaks. Selle eriala Ida-Virumaalt pärit vilistlased ja üliõpilased Anna Šiškova, Maaja Orlova, Deniss Jegorov, Anna Pirk, Jekaterina Ozernova ja Anastassia Šmõreitšik selgitavad eriala valimise, õppimise, Tallinnas kohanemise ja enda edasise elu kohta

 10. Saaremaa Fond turgutab õppureid / Aare Laine

  Index Scriptorium Estoniae

  Laine, Aare, 1951-

  2012-01-01

  Saaremaa Fond andis kõrgkoolides häid õpitulemusi näidanud ja pere kõrvalt õppivatele tudengitele üle aastastipendiumid. Õppiva pere stipendium: Viljandi kultuuriakadeemias rahvuslikku käsitööd õppiv Alliki Oidekivi, Tallinna ülikoolis 2. kursusel kutsepedagoogikat õppiv Ahti Paju ning Tallinna ülikoolis magistriõppes haridustehnoloogiat õppiv Irena Sink. Peeter Palu nimeline stipendium: Eesti mereakadeemia tüürimehe eriala 2. kursuse tudengile Ott Kuusele. Tallinna Sadama nimelise stipendium: mereakadeemias tüürimehe eriala õppiv Dmitri Mišin

 11. Anneteparaad II / Harry Liivrand

  Index Scriptorium Estoniae

  Liivrand, Harry, 1961-

  2008-01-01

  Tutvustatakse Tartu Ülikooli maalikunsti eriala magistri- ja bakalaureuseõppe ning Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide osakonna magistriõppe lõputöid. Lühidalt Andrus Raagi, Katrin Paometsa, Eda Lõhmuse, Edith Karlsoni, Jass Kaselaane, Marge Monko, Maris Palgi, Maria Aderi, Randel Saarma, Natali Pahapilli, Helina Loid-Kudu, Riho Pärna lõputöödest. Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide osakonna magistrandide näitus Kumu Kunstimuuseumis. Tartu Ülikooli maalikunsti eriala magistri Eda Lõhmuse näitus Tartu Kunstimaja Monumentaalkunsti galeriis. Ülikooli maalibakalaureuste näitus Tartu Kunstimuuseumis ning Athena Keskuses

 12. Revisiting the Utility of Industrial Sociology in National Development ...

  African Journals Online (AJOL)

  Toshiba

  development issues and challenges in Nigeria, the utility of industrial sociology in national .... cent in 2011 (Brinkley, 2013; Ogunmupe, 2013; Williams, 2013). Nigeria lacks viable ..... Nigerian Telecommunication (NITEL), Power Holding Company of .... intervention raises the moral question of whether or not government.

 13. Mengel, Auser ja Nikopensius tabasid HI-viiruse teolt / Lilian Mengel, Geitti Auser, Kristiina Nikopensius ; intervjueerinud Riho Laurisaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Mengel, Lilian

  2009-01-01

  Tartu Kõrgema Kunstikooli meedia- ja reklaamikunsti eriala lõpetanud Lilian Mengel, Geitti Auser ja Kristiina Nikopensius oma diplomitööna valminud Eesti esimesest 4D-animafilmist "Ärka üles", mis näitab HI-viiruse teekonda kehas. Kolmekesi moodustatud reklaamiagentuurist Control Disain

 14. Regionaalpoliitika ja arhitektuur / Ülar Mark

  Index Scriptorium Estoniae

  Mark, Ülar

  1999-01-01

  Kagu-Eesti Regionaalarengu Programmi raames Eesti Kunstiakadeemia arhitektuurikateedri IV kursuse eriala valikaines 1998/99 tehtud tööst "HyperMobiilne Reaalsus & Kagu Eesti" (juhendajad Ralf Tamm, Ülar Mark). Ühises töös osalesid Tartu Ülikooli geograafiatudengid (juhendaja Rein Ahas). 4 illustratsiooni

 15. Noor, ambitsioonikas, haritud... ning pokaaliga pildid Facebookis?! : töö otsimisel muutub Facebook üha tähtsamaks. Mõned nipid noorele tööotsijale / Kadri Eisenschmidt

  Index Scriptorium Estoniae

  Eisenschmidt, Kadri

  2013-01-01

  Tallinna Ülikooli sotsioloogia eriala lõpetanud Kadri Eisenschmidti artikkel annab ülevaate tema bakalaureusetööst, mille eesmärk oli selgitada, kas ja kuidas mõjutavad sotsiaalvõrgustikud noorte võimalusi töökoha leidmisel

 16. 200 varju uurib sel nädalal tudengielu / Agne Narusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Narusk, Agne, 1971-

  2010-01-01

  Sel nädalal toimub Tallinna Ülikoolis ning TLÜ Rakvere ja Haapsalu kolledžites tudengivarju nädal, mis pakub abiturientidele võimaluse osaleda ühe päeva vältel end huvitava eriala õppetöös

 17. Pedagoogiline praktika õpetajakoolituses / Eve Eisenschmidt

  Index Scriptorium Estoniae

  Eisenschmidt, Eve, 1963-

  2003-01-01

  Lahendused pedagoogilise praktika tõhustamiseks. Pedagoogilise praktika osatähtsuse hindamiseks üliõpilaste professionaalse enesekontseptsiooni kujunemisel ja juhendaja rolli väljaselgitamisel küsitleti Haapsalu Kolledži III kursuse klassiõpetaja eriala üliõpilasi, kes viibisid I kooliastme viienädalasel praktikal 2002.a. veebruaris-märtsis

 18. Viljandi kultuuriakadeemia tudengid lajatasid kolme tükiga / Andres Keil

  Index Scriptorium Estoniae

  Keil, Andres, 1974-

  2007-01-01

  Janusz Glowacki "Fortinbras jõi end täis" Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti eriala 6. lennu esituses, lavastaja Kalju Komissarov ja Sven Heiberg ; Ott Aardami "Börs ja börsitar" ja Henrik Ibseni "Nora/Maja", lavastaja Helen Rekkor

 19. Viljandi paugutab kolme esietendusega / Andres Keil

  Index Scriptorium Estoniae

  Keil, Andres, 1974-

  2007-01-01

  Janusz Glowacki "Fortinbras jõi end täis" Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti eriala 6. lennu esituses, lavastaja Kalju Komissarov ja Sven Heiberg ; Ott Aardami "Börs ja börsitar" ja Henrik Ibseni "Nora/Maja", lavastaja Helen Rekkor

 20. Puutööhuvilisele oma raamat

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  2006. a. novembris ilmuvast Albert Jacksoni ja David Day "Puutöömeistri käsiraamatust". Albert Jackson ja David Day omandasid magistrikraadi mööblidisaini alal Londoni Kuninglikus Kunstikolledzhis. Raamatut on aidanud eesti lugejateni tuua Uku Velbri, kes 1991. a. lõpetas Tallinna Tehnikaülikoolis puidutöötlemise eriala

 1. Kunstiakadeemia arhitektuuritudengid Pariisis / Artur Staškevitš, Laura Linsi, Roland Reemaa ... [jt.] ; üles kirjutanud Margit Mutso

  Index Scriptorium Estoniae

  2011-01-01

  Eesti Kunstialadeemia arhitektuuri eriala tudengite muljeid Pariisist ja osalemisest Pariisi Belleville'i arhitektuurikõrgkoolis (Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Belleville) toimunud töötoas. Tuli kavandada üliõpilaselamu elitaarsesse Marais' piirkonda, leida üliõpilaselamise mudel

 2. Tiit Elenurme meistriklass : uute juhtimisideede ajutrust / küsitlenud Tuuli Stewart

  Index Scriptorium Estoniae

  Elenurm, Tiit, 1952-

  2003-01-01

  Vestlus EBS-i õppejõuga tema poolt juhitavast nelja kõrgkooli majandusjuhtimise eriala üliõpilasi koondavast meistriklassist, mille eesmärgiks on arendada uute juhtimisideede otsinguks ja kriitiliseks analüüsiks vajalikke kompetentse

 3. Kuidas suulise tõlke tudengid Vilniuses õppereisil käisid / Eero Loonurm

  Index Scriptorium Estoniae

  Loonurm, Eero

  2009-01-01

  Tallinna Ülikooli tõlkekoolituskeskus pakkus teise kursuse suulise tõlke eriala tudengitele ühe toreda praktikavõimaluse - kahepäevase õppereisi Vilniuse Ülikooli, kus toimus tõlkekonverents „Interpreting in the 21st Century“

 4. Ruumi elustamine: metamorfoosid ja ruumilised muutumised = Re-vitalization of space: metamorphoses and spatial transformations / Tüüne-Kristin Vaikla

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaikla, Tüüne-Kristin, 1961-

  2015-01-01

  Artikkel käsitleb vanade majade olemust ja lähenemisviise nende ümbermõtestamisele, tuginedes loomingulisele praktikale ning mitmesuguste erialaüleste töötubade kogemusele. Vaadeldakse Royal Melbourne Institute of Technology arhitektuuri- ja disainikooli sisearhitektuuri tudengite workshopi käigus toimunud katset elustada hüljatud paiku

 5. Vilistlasuuringu tulemustest / Maiken Niit

  Index Scriptorium Estoniae

  Niit, Maiken

  2013-01-01

  Magistritöö raames korraldatud uuringu eesmärgiks oli välja selgitada Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituudi infoteaduse eriala lõpetanute ametikohad, side lõpetatud erialaga ja analüüsida lõpetanute hajusust tööjõuturul

 6. Joonas Hellerma otsib teed vastuste juurde / Tiiu Laks

  Index Scriptorium Estoniae

  Laks, Tiiu

  2006-01-01

  Vestlusest 21-aastase Joonas Hellermaga, kes on lõpetanud Tallinna Ülikooli filmi ja video eriala ja on 2006. aastast Eesti Humanitaarinstituudi filosoofia magistrant, toimetab ETV kultuurisaadet "OP!", on kirjutanud kultuurilehes Sirp ja koolipõlves töötanud ka raadios

 7. Õppetoetuste semantikast / Eleene Sammler ; kommenteerinud Siim Kanne, Kerstin Kruusmaa, Maarja Mälberg, Mihkel Tedremaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Sammler, Eleene

  2009-01-01

  Õppetoetuste jagamisest suuremates Eesti ülikoolides. Kommenteerivad Tartu Ülikooli füüsika 1. kursuse üliõpilane Siim Kanne, EMÜ maastikuarhitektuuri 1. kursuse üliõpilane Kerstin Kruusmaa, Tallinna Ülikooli riigiteaduste eriala 2. kursuse üliõpilane Maarja Mälberg ja TTÜ mehhatroonika 1. kursuse üliõpilane Mihkel Tedremaa

 8. Kas te magate koos või eraldi? / Tarmo Teder

  Index Scriptorium Estoniae

  Teder, Tarmo, 1958-

  2004-01-01

  Dokumentaalfilm "Võõras" : stsenarist, režissöör, üks produtsentidest ja operaatoritest Kert Grünberg : Ruut Pictures 2004. Film on Audentese-Concordia rahvusvahelise ülikooli meedia eriala diplomitöö ( juhendaja Arvo Iho)

 9. Lusikas nomaadidele / Riho Tiivel ; interv. Inna-Katrin Hein

  Index Scriptorium Estoniae

  Tiivel, Riho

  2005-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini eriala üliõpilane Riho Tiivel võitis Itaalias toimunud disainikonkursi ReAL 13 "Eating Anywhere" peapreemia oma alumiiniumist lusikaga "Spoon Container". Riho Tiivel on lõpetanud Tartu Kunstikooli mööblirestaureerijana

 10. Väikeelamine suureks - normaalpere konteinersüsteemis = Small living space made bigger - container system for a typical family

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Tutvustatakse Tallinna Tehnikakõrgkooli Arhitektuuri Instituudi arhitektuuri eriala üliõpilaste töid teemal "Väikeelamine suureks - normaalpere konteinersüsteemis". Idee: rahuldada ühesuuruste "konteinerite" baasil ehitatud torn- või ridamajadega väikekorterite nõudlust. Juhendaja: sisearhitekt Mait Summatavet (lk. 60 andmeid M. Summataveti elu ja loomingu kohta)

 11. Nahast väljunud V.A.V.A. / Lii Pihl

  Index Scriptorium Estoniae

  Pihl, Lii

  2003-01-01

  EKA nahakunsti eriala üliõpilastest ja vilistlastest koosneva rühmituse V.A.V.A. (välja arvatud ja väga austatud) installatsiooninäitus "Nihe" (alapealkiri "21. sajandi köiteväljund") Kuressaare linnuses kuni 14. IX. Kuraator Reet Viira

 12. 27. V kell 16 avatakse Niguliste kirikus...

  Index Scriptorium Estoniae

  2002-01-01

  EKA interdistsiplinaarsete kunstide eriala magistritööde näitus "Nagu aamen kirikus". Eksponeeritud Kristin Kalamehe lühimängufilm "Igavene tuli", Mirja-Mari Smidti video ja maaliseeria "Kaaluta olek", Allan Tõnissoo videoskulptuur "Kristus", Avangardi (Sandra Jõgeva, Margus Tamm) fotoseeria ja video "Sõda ja rahu". Avamisel Avangardi performance

 13. Liikumisharrastusega tegeleb piisavalt 39 protsenti eestimaalastest

  Index Scriptorium Estoniae

  2013-01-01

  Eesti Olümpiakomitee korraldatud liikumisharrastuse uuringust 2013. a. sügisel. Selgitusi jagab Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juht ja Tallinna Ülikooli sotsioloogia eriala doktorant, uuringu välja töötanud Peeter Lusmägi

 14. Kultuuriakadeemias lavastub ökomuusikal / Margus Haav

  Index Scriptorium Estoniae

  Haav, Margus

  2006-01-01

  Viljandi kultuuriakadeemia mustas saalis etendub second-hand-muusikal "Pinipulst, kassiraisk ja latsõtükk", mis on Kadri Karu butafoori-dekoraatori eriala lõputöö. Lavastus toetub täies mahus second-hand-filosoofiale ning teostuslikust seisukohast propageerib ökobutafooriat

 15. Kuidas mõõta teenuste kvaliteeti mereagentuuris / Age Laanemets

  Index Scriptorium Estoniae

  Laanemets, Age

  2005-01-01

  Kokkuvõte Age Laanemetsa Tehnikakõrgkooli lõputööst " Teenuste kvaliteedi tõstmise võimalusi mereagentuuris CF&S Agentide AS". Kommenteerib CF&S Agentide juhatuse liige Ants Ratas. Lisa: Lõputööde teemad aastal 2005: Tallinna Tehnikakõrgkooli transpordi ja logistika diplomiõpe, Tallinna Tehnikaülikooli logistika eriala

 16. Jim Ashilevi kirjutas näidendi inimese jõust ja jõuetusest paratamatuse ees : auhind / Krista Männa

  Index Scriptorium Estoniae

  Männa, Krista

  2005-01-01

  Kõrvuti Jaan Unduski ja Tõnu Kaalepiga võitis Tallinna Ülikooli filmi ja video eriala 3. kursuse tudeng Jim Ashilevi näidendiga "Nagu poisid vihma käes" Eesti Näitemänguagentuuri näidendivõistluse olulisima auhinna

 17. Abiturientide karjääriplaneerimine ja kutsevalikut mõjutavad tegurid / Anu Varep ; juhendaja Nelly Randver

  Index Scriptorium Estoniae

  Varep, Anu

  2012-01-01

  Kokkuvõte Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala üliõpilase lõputööst, mis uuris sisemisi ja välimisi faktoreid, mis mõjutavad abiturientide otsustamist ning karjäärivalikuid. Küsitleti kolme Lääne-Virumaa gümnaasiumi õpilasi

 18. Nash tshelovek v Milane / Ksenia Repson

  Index Scriptorium Estoniae

  Repson, Ksenia

  2006-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia tööstusdisaini eriala III kursuse tudeng Pavel Sidorenko sai I koha ja kursusekaaslane Anna-Maria Einla II koha noorte disainerite konkursil Massimo Martini Design Award Milanos. Konkursi korraldusest, Sidorenko ja Einla konkursitöödest

 19. Käsitöötund ja õpilaste loovus / Kai Malmstein

  Index Scriptorium Estoniae

  Malmstein, Kai

  2001-01-01

  TPÜ käsitöö ja kodunduse eriala diplomand Lemme Kurvits viis 2000.a. läbi uuringu, et selgitada õpilaste arvamust oma loovatest võimetest ja suhtumist käsitöötundidesse. Küsimustele vastas 250 8.-9. klassi õpilast kaheksast koolist ning nende koolide käsitööõpetajad

 20. Moeloojad võtavad modelliks unarusse jäetud inimesi / Anneli Aasmäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Aasmäe, Anneli, 1973-

  2011-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia ja Turu Novia ülikooli ühisprojektist "Fashion Empowerment", mille raames kavatsevad tudengid pühenduda mingile spetsiifilise vajadusega inimgrupile sobivate riiete ja jalatsite tegemisele. Projekti juhib moedisainer Lilli Jahilo. Ratastoolikasutajatele hakkab jalatseid disainima nahakunsti eriala tudeng Mari Maripuu

 1. Kunstiülikool on nagu pioneeride palee kunstiring / Vilen Künnapu, Meeli Truu, Eerik Olle...[jt.] ; interv. Gea Velthut-Sokka

  Index Scriptorium Estoniae

  1999-01-01

  Arhitektid V. Künnapu ja M. Truu, sisearhitektid I.-E. Schneider, E. Olle ja M. Peri ning kinnisvaraarendaja A. Aavik vastavad küsimustele, millises ülikoolis nad omandaksid eriala, kui nad oleksi praegu tudengid, Eestis saadava hariduse konkurentsivõimelisuse kohta maailmas, mida nad tahaksid praegu enda täiendamiseks õppida?

 2. Noorte rõivakollektsioonid jõuavad lavalaudadele / Kertu Kula

  Index Scriptorium Estoniae

  Kula, Kertu, 1990-

  2016-01-01

  Kristliku põhikooli 9. klassi õpilane Karoliina Saarna ja Tartu ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala tudeng Eleen Laasner, on sügisest saadik käinud mitu korda nädalas koos Anne noortekeskuse õmblusringis, et teha moesõu MoeP.A.R.K. finaaliks päris oma kollektsioon

 3. Kas sinul on juba pääsukesed kõhus? / Maris Meiessaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Meiessaar, Maris

  2007-01-01

  Tallinna Ülikooli reklaami ja imagoloogia eriala tudengid osalesid projektis The Pitch, et leida ideed Eesti toidu ja seda tähistava pääsukese logo reklaamimiseks. Võistluse võitis projekt "Kõhu tunne", autoriteks Birgit Jõgeva, Mariliis Lill, Liina Karo, Helen Kask ja Markko Toppi. Võistlust kommenteerib TLÜ reklaami ja meedia osakonna juhataja Tiina Hiob

 4. Uusi maalijaid Tartust

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Tartu Ülikooli maalikunsti eriala lõpetajate Veiko Klemmeri, Helen Kikkase ja Margit Lõhmuse tööde näitus Tartu Kunstimuuseumis ning Ronald Baumanni, Nadezhda Tshernobai ja Jäppe Johansoni näitus Tartu Kunstimajas

 5. Materjalid muudavad maailma = Materials change the world / Jaak Kikas

  Index Scriptorium Estoniae

  Kikas, Jaak

  2005-01-01

  Jaak Kikas TÜ materjaliteaduse instituudist mõnedest olulistest tendentsidest ja suundumustest uute materjalide otsingutel ning nendega kaasnevatest probleemidest. Materjaliteaduse artikli kommentaariks tutvustavad Kalle Komissarov (intervjueerija) ja Martin Pärn EKA disaini- ja tekstiilikateedri projekti "Arukate toodete disain - tuleviku eriala", millele saadi toetust SA Innove europrojektide raames

 6. Kinomaja näitab esimeste filmitudengite töid

  Index Scriptorium Estoniae

  2012-01-01

  Tallinna Kinomajas näidatakse filmiprogrammi "20 aastat filmiharidust Eestis". Vaadata saab 1992. a. Arvo Iho käe all õpinguid alustanud Tallinna Pedagoogikaülikooli filmi ja video eriala esimesse lendu kuulunud Rainer Sarneti ja René Vilbre koolifilme

 7. Tavasti stipendium loomingulisele ühendusele Urmas Ott / Kadri Mälk

  Index Scriptorium Estoniae

  Mälk, Kadri, 1958-

  2011-01-01

  2010. a. Roman Tavasti nimelise stipendiumi pälvinud Eesti Kunstiakadeemia ehte ja sepakunsti eriala sepakunsti õppesuuna üliõpilaste Urmas Lüüsi ja Hans-Otto Ojaste (rühmitus Urmas-Ott) töödest, teistest stipendiumile kandideerinutest

 8. Viis sepapoissi näitavad raua tulist ilu / Tanel Veenre

  Index Scriptorium Estoniae

  Veenre, Tanel, 1977-

  2010-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia sepakunsti eriala tudengite Nils Hindi, Hans-Otto Ojaste, Urmas Lüüsi, Fred Truusi ja Jan Västeri näitus "Ferri canes" Dominiiklaste kloostri Mauritiuse Instituudis (Tallinn, Müürivahe 33) 30. juunini 2010

 9. Elus sepakunst / Heili Sõrmus

  Index Scriptorium Estoniae

  Sõrmus, Heili

  2010-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia sepakunsti eriala üliõpilaste Nils Hindi (animatsioon "Kratt" koostöös Rainer Kaasik-Aaslaviga), Hans-Otto Ojaste, Urmas Lüüsi, Fred Truusi ja Jan Västeri sepakunsti näitus "Ferri canes" Dominiiklaste kloostri Mauritiuse Instituudis (Tallinn, Müürivahe 33) 30. juulini 2010

 10. Tallinna Tehnikakõrgkooli Arhitektuuri Instituudi rahvusvaheline töötuba 8.-12. september 2008

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Töötoa "Linnamaastik / Roheline Tallinn" teemad: "Tuukri park", "Vanalinna bastionite rohevöönd", "Teatriväljak", juhendajad: maastikuarhitekt Günter Nagel (Saksamaa), arhitektid Irina Raud ja Katrin Vannas, maastikuarhitekt Tiina Tuulik . Osalesid 4. kursuse arhitektuuri eriala tudengid

 11. Noorte suitsidaalne käitumine - ennetus, märkamine ja sekkumine / Merike Sisask ; kommenteerinud Anita Rõbkina

  Index Scriptorium Estoniae

  Sisask, Merike, 1968-

  2015-01-01

  Kommentaaris Anita Rõbkina Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari noorsootöö eriala lõputööst, mille üks eesmärk oli uurida nootsootöötajate teadlikkust ja hinnanguid noorte suitsidaalse käitumise ennetamise võimalustest

 12. Nord-galerii näitab noori kunstnikke / Teele Tammeorg

  Index Scriptorium Estoniae

  Tammeorg, Teele

  2010-01-01

  20. mail avati Akadeemia Nord ruumides Nord Galerii (Siili 14, Tallinn) TÜ maalikunsti eriala lõpetanud Veiko Klemmeri ja Andrus Raagi ning nende lõputööde juhendaja ja galerii ühe rajaja Jaan Elkeni maalinäitusega "Võru-Tartu-Tallinn". Galerii pakub noortele kunstnikele võimalust oma töid tasuta eksponeerida

 13. Õppivale õpetajale saaks leida asendaja väljastpoolt kooli / Krista Noorkõiv

  Index Scriptorium Estoniae

  Noorkõiv, Krista

  2001-01-01

  27. sept.̀2001 peeti Brüsselis konverents "Learning Economy and Jobrotation". Arutati täiendusõppe sellist süsteemi, kus õppima suunatud inimese asemel teeb tema töö ära asendustöötaja (leitud sageli sama eriala töötute hulgast)

 14. Õpilaskodu lapse sotsiaalse arengu toetajana / Maie Klaas ; juhendaja Kaja Altermann

  Index Scriptorium Estoniae

  Klaas, Maie

  2012-01-01

  Kokkuvõte Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala üliõpilase lõputööst, mis uuris sotsiaalprobleemsete perede 11-17-aastaste laste arvamusi õpilaskodus elamise ja nende sotsiaalses arengus toimunud muutuste kohta

 15. Sotsiaal-majanduslik staatus tervise tausttegurina / Margo Kikas, Ene Lausvee

  Index Scriptorium Estoniae

  Kikas, Margo

  2008-01-01

  Uuringust seoste kohta Eesti inimeste tunnetatud tervise ning sotsiaal-majandusliku ja psühhosotsiaalse seisundi vahel. Uuring tugineb Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala üliõpilaste poolt aastatel 2001-2002 tehtud anonüümsel ankeetküsitlusel põhiliselt toimetulekuraskuste, krooniliste haiguste, puudega või riskikäitumisega isikute seas

 16. TEMPUS Joint European Project CD-JEP-25227-2004 "Health promotion and nurses' guidance skills" / Tiina Juhansoo, Mare Tupits, Riina Shor

  Index Scriptorium Estoniae

  Juhansoo, Tiina

  2008-01-01

  Rahvusvahelisest projektist, mille eesmärk oli ette valmistada õppekavad õendus- ja ämmaemanduse eriala üliõpilastele ning töötavatele õdedele kroonilise haiguse puhuse tervisedenduse ja haigusega toimetuleku õpetamiseks nii haigele kui tema pereliikmele

 17. Erinevate GPS-funktsiooniga seadmete võrdlus metsanduses / Mikko Buht

  Index Scriptorium Estoniae

  Buht, Mikko

  2014-01-01

  2014. aastal kaitstud metsanduse eriala lõputöö põhjal. Töös kasutati kolme GPS-seadet: Garmin Oregon GPSMAP 60CSX, Magellan eXplorist 510 ja Garmin Oregon 600, samuti nutitelefoni Samsung Galaxy SII Plus ja tahvelarvutit Samsung Galaxy Note 10.1

 18. Puitgiik kutsub kiikuma / Märt Riistop

  Index Scriptorium Estoniae

  Riistop, Märt

  2006-01-01

  Konkursile "Eesti parim puitehitis 2006" esitatud eksperimentaalne kiik-varjualune "Giik", mille mõtles välja Anu Arm ja ehitasid valmis Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri eriala I kursuse tudengid. Sobiva koha Pedaspeal pakkus välja Jaan Tiidemann. 6 värv. ill

 19. Kaarin Raid / [vestelnud Kalju Orro

  Index Scriptorium Estoniae

  Raid, Kaarin, 1942-2014

  2007-01-01

  Moskva GITIS-esse sisseastumisest, õppimisest, õpetajatest, Lavakunstikoolis õpetamisest. Kaarin Raid õppis Moskva GITIS-es režii erialal (1962-1967). Osalenud Lavakunstikoolis kursuse juhendajana 8. lennu ning erialaõppejõuna 7., 10., 12., 14. ja 15. lennu töös

 20. Viru tunnel saab uue ilme urbanistliku grafiti abil / Ilmar Kahro

  Index Scriptorium Estoniae

  Kahro, Ilmar

  2011-01-01

  MTÜ Linnalabor koostöös Tallinn 2011 SA-ga viis läbi Tallinnas Gonsiori ja Laikmaa tänava ristmiku all paikneva Viru tunneli kujunduskonkursi "Viru tunnel kunstigaleriiks". EKA skulptuuri eriala tudengi Eldar Jakubovi võidutööst "Avame linna"

 1. Ulmekas Eesti moodi / Dagne Hanschmidt

  Index Scriptorium Estoniae

  Hanschmidt, Dagne

  2005-01-01

  Ulmelise lühimängufilmi "Kärbseudu" võtted Põlvamaal Ottenis. Režissöör, üks stsenariste ja produtsent on Tallinna Ülikooli filmi ja video eriala viimase kursuse tudeng Janek Karakatsh, näitlejaiks Raine Loo, Aapo Ilves, Igor Maasik (Onu Bella)

 2. Kas noorus on hukas? / Kaido Soorsk

  Index Scriptorium Estoniae

  Soorsk, Kaido, 1973-

  2008-01-01

  Suurbritannia Mehaanikainseneride Ühingu (Institution of Mechanical Engineers) korraldataval iga-aastasel tootearendusvõistlusel masinaehituse- ning autotehnika eriala tudengitele saavutas Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengite ehitatud vormelauto 2007. a. klassis III 4. koha, 2008. a. klassis I parima uustulnuka tiitli ja 13. koha. Festo 8-st. Juhendasid õppejõud Risto Kõiv ja Janek Luppin

 3. Köögitehnika? Võta vabalt! / Lylian Meister

  Index Scriptorium Estoniae

  Meister, Lylian, 1966-

  2007-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini eriala üliõpilaste projektist "Future in Solingen" (juhendaja Martin Pärn) 27.-29. IV toimuval messil "Interjöör". Pliit, mille saab riputada varna (disainerid Triin Voss, Andri Laidre), diivanilauaga ühendatud külmkapp "Mae" (disainerid Kätlin Kangur, Pent Talvet)

 4. Pabernukud, poliitikud ja laulvad padjad / Marta Kisand ; intervjueerinud Liis Auväärt

  Index Scriptorium Estoniae

  Kisand, Marta, 1984-

  2009-01-01

  Noor tekstiilikunstnik oma disaineri kogemusest Saksa autotööstuses, osalemisest mitmetel näitustel ja omanäolistest katsetustest kasutada rahvusehete mustreid tekstiilikunstis. Mullu pälvis ta 2008. aasta noore tektiilikunstniku preemia eriala kõlapinda laiendava tegevuse eest

 5. Telefon asendab töövihikut / Madiken Kütt ; kommenteerinud Chernice Keenan, Carl Oskar Kvalųysęter, Kristiina Veevo

  Index Scriptorium Estoniae

  Kütt, Madiken

  2013-01-01

  Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži klassiõpetaja eriala õppekavast seotakse sügisest kuni kolmandik haridustehnoloogiaga ehk laste õpetamisel tehnoloogia kasutamisega. Selgitusi jagavad kolleži arendusjuht Liina Põld ja uue õppekava looja Piret Lehiste. Erasmuse intensiivprogrammist "IKT hariduses: interaktiivne õpe meediakasutuse kaudu" Haapsalu kolledžis. Koolituse läbinud tudengite kommentaarid ning intervjuu neid juhendanud õppejõu Jonathan Audainiga

 6. Kuidas EMTA osakonnad lähevad vastu kooli 100. tegevusaastale? / Ivari Ilja, Peeter Paemurru, Nadia Kurem...[jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Klaveriosakonna juhataja I. Ilja, keelpilliosak. juh. P. Paemurru, lauluosak. juh. N. Kurem, dirigeerimisosak. juh. T. Kapten, kammermuusikaosak. juh. H. Kapten, kompositsiooniosak. juh. T. Tulev, muusikateaduse osak. juh. U. Lippus, interpretatsioonipedagoogika instituudi juh. T. Reimann, koolimuusika inst. juh. K. Kiilu, jazzmuusika osak. juh. J. Sooäär, lavakunstikooli juh. I. Normet, kultuurikorralduse ja humanitaarainete osak. juh. G. Birnkraut, Tartu filiaali juh. K. Leivategija, pärimusmuusika eriala lektor ja koordinaator T. Bartosik oma osakondade tööst

 7. Ba-bah on tulnud / Liina Jänes

  Index Scriptorium Estoniae

  Jänes, Liina, 1977-

  2005-01-01

  Eesti noori disainereid-sisearhitekte ühendavast disainiagentuurist Ba-bah, selle eesmärgist. Agentuuri juhib Veiko Jääger. Mais 2005 Disaini- ja Arhitektuurigaleriis toimunud Ba-bahi avanäitusest, kus oli väljas töid EKA sisearhitektuuri, klaasi-, ehte- ja sepakunsti eriala üliõpilastelt ning metallmööbli valmistajalt Kalle Pruudenilt

 8. Maia Laul / Maia Laul ; interv. Ene Ammer

  Index Scriptorium Estoniae

  Laul, Maia, 1921-2009

  1998-01-01

  Maia Laul eriala omandamisest, õppejõududest. Lõpetas 1949. a. Tallinna Riikliku Tarbekunsti Instituudi. Alar Kotli käealusena "Estonia" teatri taastamisprojekti juures. Peeter Tarvase ja August Volbergiga ENSV paviljponi kujundamas Moskvas VDNHs. Töötamisest ARSis. Sisearhitektuur ja monumentaalkunst (koostöö Eva Jänesega). Esinemistest näitustel "Ruum ja vorm". Ühiskondlike hoonete sisekujundustest. Vanaturu apteek (klaasigraafika Tiit Jürna)

 9. Leonardo da Vinci õpiränne

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Leonardo da Vinci programmi raames viibisid välispraktikal Hollandis 2008. a. sügisel Kuressaare ametikooli 4. kursuse paadiehituse õpilased Keiti Kangur ja Kaspar Nõgu ning 2009. a. kevadel 3. kursuse paadiehituse õpilased Kaspar Kõiv, Karl Truutsi ja Martin Müürisepp. 2009 a. kevadel sooritasid praktika Küprosel toitlustusteeninduse eriala õpilased: Heldur Hillak, Rain Rohumägi ja Karel Raudsepp

 10. Välistudengite tuutorist Euroopa Komisjoni praktikale / Jörgen Talkop ; küsitlenud Eero Loonurm

  Index Scriptorium Estoniae

  Talkop, Jörgen

  2009-01-01

  Vestlus Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse eriala lõpetanud Jörgen Talkopiga, kes oli International Clubis välistudengite tuutor ja tegi kaasa Erasmus Student Network Tallinna tegemistes. Pärast ülikooli lõpetamist läks ESN Tallinna kandidaadina Euroopa Vabatahtliku Teenistuse kohale Brüsselisse, kus aitas kaasa ESN Internationali juhatuse tööle. Nüüd on ta praktikal Euroopa Komisjonis

 11. Algkoolilapse elukvaliteet tänapäeva Eestis / Leida Talts

  Index Scriptorium Estoniae

  Talts, Leida

  2001-01-01

  Kirjutis tugineb artikli autori - TPÜ kasvatusteaduste teaduskonna algõpetuse õppetooli professori Leida Taltsi ja algõpetuse eriala üliõpilaste poolt 1998-2000.a. kogutud lapse kasvukeskkonda puudutavatel materjalidel. 10-13-aastaste õpilaste arenguvõimaluste võrdleval analüüsimisel kasutati 1999.a. läbi viidud üle-eestilist ankeetküsitlust. Analüüsis käsitleti õpilaste hinnanguid oma kasvukeskkonna tingimustele perekonnas, koolis ja mujal

 12. Metshtõ o "Nokii" i proza zhizni / Eteri Kekelidze

  Index Scriptorium Estoniae

  Kekelidze, Eteri, 1944-

  2006-01-01

  TTÜ professor Väino Rajangu tehtud uuring näitab, et üsna paljud kõrgkooli lõpetanud omandavad teise eriala kutsekoolis ning põhikooli lõpetanud lähevad üha sagedamini õppima kutsekooli. Tema hinnangul erineb Eestis tööturg haridusturust ning põhimõte, et turg ise reguleerib, haridussüsteemi puhul ei tööta

 13. Linnadisaini lõpp(eesmärgid) / Michael Sorokin

  Index Scriptorium Estoniae

  Sorokin, Michael

  2008-01-01

  Autori arvates on linnadisain (urban design) jõudnud tupikusse. Ta on järjest vähem võimeline leidma leidlikke lahendusi linnade ja linnakodanike morfoloogilistele, funktsionaalsetele ja inimlikele vajadustele. Samal ajal kui ülesanded muutuvad keerukamaks ja pakilisemaks, on eriala peavoolustunud, muutudes potensiaalselt laiast ja lootusrikkast kontseptuaalsest kategooriast järjest enam paindumatuks, piiravaks ja igavaks vanade tavade järgimiseks

 14. Kuni 3. X on Frankfurdi lennujaamas (terminal 2)...

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Kaasaegse ehtekunsti noorima põlvkonna ehtete väljapanek. Näitusele valiti kahe EKA ehtekunsti eriala lõpetaja tööd. Maarja Niinemäe käevõrud pälvisid III preemia, Anni Kagovere mokume gane tehnikas hõbevaagnad äramärkimise. Septembris sai Maarja Niinemägi Leipzigi Midora messil ajakirja "GZ (Goldschmiede Zeitung) preemia "Best Graduate"

 15. HONDA stipendiumifond tulevikutehnoloogiate inseneridele / Maris Lehtmets

  Index Scriptorium Estoniae

  Lehtmets, Maris

  2006-01-01

  Tallinna Tehnikaülikooli ja Honda Motor Europe Ltd ühisüritusel andis Honda TTÜ-le 120 000 kroonise stipendiumifondi alternatiivenergeetika ja mehhatroonika eriala edukate noorteadlaste motiveerimiseks. Üritus oli suunatud Tallinna Tehnikaülikoolis ja Honda teaduslaborites läbiviidava alternatiivenergeetika ja -kütuste ning robotitehnika alase teadus- ja arendustöö tulemuste esitlemiseks

 16. "Leonardo da Vinci" projekt kutsehariduses / Piret Kärtner

  Index Scriptorium Estoniae

  Kärtner, Piret

  2001-01-01

  14.-25. mainì2001 viibisid seitse Eesti kutsekoolide inglise keele õpetajat ja kaks Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse esindajat Leonardo da Vinci projekti raames Rootsis Malmös, et tutvuda rootslaste ja hollandlaste koostöös välja töötatud programmi TENTEC - Teaching English for Technical Purposes rakendusvõimalustega, innovatiivsete võõrkeeleõppemeetoditega, eriala- ja keeleõppe integreeritud õpetusega, õppematerjalidega, mis põhinevad IT võimalustel

 17. Riskirühmad Eesti tööjõuturul / Kerstin Peterson

  Index Scriptorium Estoniae

  Peterson, Kerstin

  2005-01-01

  Sotsiaalministeeriumi tööturu osakonna peaspetsialisti väitel on Eestile iseloomulik struktuurne töötus, kus töötute haridus, eriala ning oskused ei vasta tööturu nõudmistele. Autor iseloomustab peamisi riskirühmi ning soovitab töötuid käsitleda mitte niivõrd probleemina vaid pigem võimalusena. Diagramm: Töötuse määr regiooniti 2005 II kvartal, %. Lisa: [Riskirühmad Eesti tööturul

 18. Tallinna Pedagoogikaülikooli magistreid 2004 / Katrin Aava, Toomas Liiv, Helle Metslang

  Index Scriptorium Estoniae

  Aava, Katrin, 1963-

  2005-01-01

  Eesti keele, soome keele ja kommunikatsiooni eriala magistritöödest. Ka viis kirjandusteaduslikku tööd: Kerli Linnati "The vision of history of E. L. Doctorow in English and in Estonian: a comarative study of "Ragtime" and "Look Lake" and their translations", Anneli Niitsoo "Postmodern play with power and masculinity in Jeanette Winterson's Novels", Pille Riismaa "Gümnaasiumi kirjandusõpik "Eelmise sajandi eesti kirjandus"", Anneli Kõvamehe "Baltisakslased Jaan Krossi "Kolmandates mägedes", "Keisri hullus" ja Rakvere romaanis"", Jaak Urmeti "Kultuuri eest ja religiooni vastu. Max Laossoni usuvastasest paljastustööst ajakirjas "Ratsionalist" (1932-1933)"

 19. Muusika : Stephan Oliva kvartett Eestis. Yamaha stipendium Hando Nahkurile. Eespere neljas autoriplaat. Uus rahvamuusikafestival. Uus orel uude kirikusse! Valga klaveriansamblite festival. Rahvusooperi poistekoor kutsub / Marje Laugen

  Index Scriptorium Estoniae

  Laugen, Marje

  2002-01-01

  Prantsuse dzhässpianist Stephan Oliva annab oma kvartetiga Eestis 6 kontserti. Yamaha konkursi stipendiumi võitis EMA I kursuse klaveri eriala üliõpilane Hando Nahkur. Rene Eespere neljanda autoriplaadi "Skulptuuri hommik" esitletakse EMA suures kammersaalis. 7.-9. märtsini saavad Tartus ja Tallinnas teoks muusikapäevad "MAA ja ILM". Kontserdisarjas "Orel kirikusse!" teeb järjekordse panuse Tallinna Metodisti kiriku oreli heaks Raekoja kammerkoor oma kontserdiga. 16. ja 17. veebr. Valga muusikakoolis toimunud VII rahvusvahelisest laste- ja noorte klaveriansamblite festivalist. Rahvusooperi poistekoor kutsub oma ridadesse uusi lauljaid

 20. Ehte järelkasv ja klassikud laegast täitmas / Ketli Tiitsar

  Index Scriptorium Estoniae

  Tiitsar, Ketli

  2004-01-01

  Ede Kurreli 95. sünniaastapäevale pühendatud Eesti Metallikunstnike Liidu ja Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti eriala ühisnäitus "Laegas" Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis kuni 17. X. Ede Kurreli, Arseni Möldri, Leili Kuldkepi, Kadri Mälgu, rühmituse ÕhuLoss, Birgit Marjundi, Risto Tali, Bruno Lillemetsa, Tõnis Bergi, Mart Reino, Adolfas Shaulyse, Mari Relo-Shaulyse, parima üliõpilastöö autori Kertu Tubergi ja 2004. a. Ede Kurreli preemia saanud Anneli Tammiku töödest, Maria Puki ja Ivar Lubjaku näitusekujundusest

 1. "Olen õppinud piirangutest lugu pidama, ettetulevaid takistusi eelisteks pöörama" / Noam Ben-Jacov ; interv. Silja Saarepuu ja Villu Plink

  Index Scriptorium Estoniae

  Ben-Jacov, Noam, 1952-

  2006-01-01

  Iisraeli päritolu hollandi ehte- ja installatsioonikunstnik Noam Ben-Jacovist, kes juhendas Eesti Kunstiakadeemias ehte- ja sepakunsti eriala üliõpilaste meistriklassi. N. Ben-Jacov nimetab oma töid kehaskulptuurideks (body-sculpture, body-related objects), mida ta esitleb performance'ites. Osaga nädala jooksul valminud töödest saab kuni 12. XI tutvuda Põhja puiestee 27a asuvas endise Tallinna elektrijaama katlamaja ruumides. Kadri Mälk Noam Ben-Jacovist

 2. Kool kui kasvukeskkond 10-13-aastaste õpilaste hinnanguis / Leida Talts

  Index Scriptorium Estoniae

  Talts, Leida

  2001-01-01

  Kirjutis tugineb artikli autori - TPÜ kasvatusteaduste teaduskonna algõpetuse õppetooli professori Leida Taltsi ja algõpetuse eriala üliõpilaste poolt 1998-2000.a. kogutud lapse kasvukeskkonda puudutavatel materjalidel. Artikli eesmärgiks on analüüsida 10-13-aastaste hinnanguid koolile ja iseendale kui õpilasele. Analüüs tugineb 1999.a. 10-13-aastaste õpilaste arenguvõimaluste võrdlevaks analüüsimiseks korraldatud üle-eestilisel ankeetküsitlusel, milles käsitleti õpilaste hinnanguid oma kasvukeskkonna tingimustele perekonnas, koolis ja mujal. Küsitluse üheks tervikplokiks oli kool kui kasvukeskkond

 3. Eesti disaini uudised / Kai Lobjakas

  Index Scriptorium Estoniae

  Lobjakas, Kai, 1975-

  2006-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia üliõpilaste Kadri Kruus-Laurimaa kott-jope, Riho Tiiveli lusikas "Spoon container" ja Ülle Jehe sisustuspadjad "Roll it!" valiti Prantsusmaal toimunud rahvusvahelisel kunsti-ja disainikõrgkoolide võrgustiku CUMULUS konkursil "European Ways of Life" nominentide hulka. EKA sisearhitektuuri eriala üliõpilaste toolide hindamisest. Mari Adamsoni nimelise noore tekstiilikunstniku preemia pälvis Kadri Klampe. Eesti Ajaloomuuseumis Maarjamäe lossis avatud moenäitusest "Paula, sul on poisipea!", mille koostas Helle Avila, konsulteeris Anu Ojavee, kujundasid Krista Lepland ja Malle Jürgenson büroost Laika, Belka ja Strelka

 4. Sosyal bilgiler dersinde branş derslik sistemi uygulamasının öğretmen, öğrenci ve idareci görüşlerine göre değerlendirilmesi

  OpenAIRE

  Sayar, Pınar

  2016-01-01

  Araştırmanın amacı, Sosyal bilgiler dersinde branş derslik sistemi uygulamasını öğretmen, öğrenci ve idareci görüşlerine göre değerlendirmektir. Araştırmada nicel ve nitel metotların birlikte kullanıldığı karma yöntemin yakınsayan paralel deseni kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda, tarama modeli; nitel boyutunda ise durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Bartın ilinde branş derslik sistemi uygulayan 27 ortaokul ve bu okullardaki...

 5. Selgusid aasta parimad ja populaarsemad õppejõud

  Index Scriptorium Estoniae

  2002-01-01

  22.02.02. anti kätte TPÜ iga-aastaste konkursside võitjate autasud ning teenetemärgid ja tänukirjad. Konkurss "Aasta parimad õppejõud" - kunstiosakonna prof U. Viik. "Aasta populaarseimad õppejõud"- psühholoogia osakonna prof A. Pulver. "Silmapaistvaim publikatsioon, õpik ja loominguline projekt": parim monograafia- kultuuri osakonna prof R. Pullat, parim humanitaarteadustealane artikkel - filoloogiateaduskonna dekaan H. Metslang, parim kasvatusteadustealane artikkel- koolipedagoogika osakonna prof M. Veisson, parim loodusteadustealane artikkel- TPÜ ökoloogia instituudi direktor J.-M. Punning ja ökoloogia eriala doktorant A. Kratovits, parim täppisteadustealane artikkel- ökoloogia eriala doktorant S. Jevrejeva, parim kõrgkooli õpik - eesti filoloogia osakonna assistent K. Kerge, parim üldhariduskooli õpik- matemaatika osakonna prof R. Kolde ja endine kasvatusteaduste osakonna ja Haapsalu Kolledži dots E. Noor, parim kunstialane projekt - kunstiosakonna lektor S. Arsas ja kunstiosakonna õpetaja L. Mosolainen. TPÜ teenetemärgi said prof M. Arvisto, prof R. Maran, prof J. Orn, TPÜ ökoloogia instituudi direktor prof J.-M. Punning ja prof emer. A. Telgmaa. TPÜ tänukirja said dots A. Adusk, prof A.-R. Hausenberg, vanemteadur T. Koff, prof R. Kolde, dots K.-K. Kuiv, teadur K. Liik, õppeprodekaan K. Marmor, dekaani abi H. Meri, dots I. Moissejenko, dots T. Pau, prof V.-R. Ruus ja dots A. Tiko

 6. Bazı Şekerlemeler ve Yapay Toz İçeceklerdeki Diazo Boyar Madde Olan Sunset Yellow FCF ile Tartrazin Miktar Tayinlerinin Voltametrik ve Spektrofotometrik Metod Karşılaştırması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nejat Altıniğne

  2015-02-01

  Full Text Available Bazı şekerlemeler ve toz içeceklere katımlı olan sunset yellow FCF ve tartrazin boyar maddelerin analizleri, voltametrik (DPP ve spektrofotometrik metotlarla yapılarak karşılaştırılmıştır. Şekerlemelerde ve sentetik toz içeceklerde boyar maddenin yalnız bir tanesi bulunduğunda, doğru, hassas ve güvenli sonuçlar elde edilebilmektedir. Uygulanan her iki metodun korelasyon sayısı r= 0.995 ve tayin sınıfları 0.8 mg/ml olarak saptanmıştır. Bu çalışma nitel ve nicel tayinlerin, spektrofotometrik metot yanında voltametri metoduyla da yapılabildiğini göstermiştir.

 7. Effective communications system for a national oil spill contingency plan in Nigeria

  International Nuclear Information System (INIS)

  Adeyemi-Wilson, O.A.

  1991-01-01

  This paper describes what constitute an Effective Communications System for a National Oil Spill Contingency Plan. It discusses the system available in Nigeria for the oil exploration and producing companies, the Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) and the only oil spill response cooperative, the Clean Nigeria Associates (CNA). The Emergency Communications System which the companies had in place for some time, but is no longer functioning because of bureaucratic problems, is mentioned. The paper also mentioned the need to integrate the various separate systems already in use to provide effective communication for proper oil spill response. It recognizes the need for support from the Ministry of Communications and the two government agencies, NITEL and NET which provide telephone services in Nigeria. A proposed Effective Communications System for Nigeria is described

 8. Duygusal ve Rasyonel Sosyal Reklam Mesajlarının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma

  OpenAIRE

  AYTEKİN, Pınar; YAKIN, Volkan

  2015-01-01

  Çalışmada, sosyal pazarlamanın tanımına ve uygulama alanlarına değinilmiş, sosyal pazarlamada kullanılan duygusal ve rasyonel çekiciliklerin ve hedef kitle üzerindeki etkilerinin belirlenmesi üzerine nitel ve nicel olmak üzere iki aşamalı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Türk Kızılay’ına ait iki reklam afişinden faydalanılmıştır. İlk aşamada reklamların mesaj içerikleri göstergebilimsel analiz yardımıyla analiz edilerek rasyonel/duygusal çekiciliklerden hangisine sahip olduklar...

 9. Mormon Kilisesinde Eğitim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yıldız Kızılabdullah- Şahin Kızılabdullah

  2015-11-01

  Full Text Available Bu makalede, Mormonizm hareketinin doğusu, kurucusu, Mormon Kilisesi ve Mormonizmin temeldoktrinleri hakkında genel bilgilere yer verilmis, Mormon Kilisesi’nde yapılan eğitim ve misyonerlik faaliyetleri ele alınmıstır. Bu faaliyetler, temel eğitim, genc bayanlar eğitimi, genc erkekler eğitimi ve misyonerlik olmak uzere dort baslık halinde incelenmis ve nitel arastırma yontemi ile veri analizi gerceklestirilmistir. Bu analizler neticesinde Mormon Kilisesinde eğitimin ve misyonerliğin cok onemli ve organize birer hareket olarak gorulduğu sonucuna varılmıstır

 10. Totaalne disainiring Tallinnas / Tanel Veenre

  Index Scriptorium Estoniae

  Veenre, Tanel, 1977-

  2009-01-01

  Rotermanni kvartali elevaatoris näitus "Disaini elevaator", Prooviveskis võistluse "Eesti disain ja elukeskkond 2009" nominentide tööde väljapanek ja rahvusvaheline näitus "BIO esitleb: BIO disainiparemik" (töid Sloveenia tööstusdisaini biennaalilt), jahulao aatriumis näitus "Polish Design. The Essence" 11. okt.-ni. A-Galeriis Maria Valdma näitus "Tolm" 12. okt.-ni. Galeriis Hop tekstiilikunstnik Lylian Meistri ja Katarina Meistri näitus "Erailu" 6. okt.-ni. Galeriis Galerii Kaks tekstiilikunstnik Liivi Leppiku ruumiliste tekstiilipannoode näitus 14. okt.-ni. Eesti Kunstiakadeemia galeriis Eesti Kunstiakadeemia tekstiilikunsti eriala üliõpilaste näitus "Glamuurselt kodutu" 6. okt.-ni

 11. 5E Öğrenme Modeline Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Akademik Başarılarına Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurhan ÖZTÜRK GEREN

  2014-12-01

  Full Text Available Bu çalışmanın amacı, 6.sınıf ışık ve ses ünitesinde 5E öğrenme modeline dayalı etkinliklerin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve akademik başarıları üzerindeki etkisini belirlemek ve bu etkinliklerin derste kullanımına yönelik öğrenci görüşlerini tespit etmektir. Bu amaca hizmet etmesi açısından 5E öğrenme modeline dayalı olarak rehber etkinlik seti geliştirilmiş ve setin süreçte etkililiği değerlendirilmiştir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Sinop ili merkez ilçesinde bir ilköğretim okulunda altıncı sınıfa devam eden 25 deney ve 17 kontrol grubu öğrencisi ile gerçekleştirilen bu araştırmada karma yöntemler araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın nicel bölümünde, ön test son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın deney grubu öğrencileri ile gerçekleştirilen nitel bölümünde ise durum çalışması (casestudy yöntemi kullanılmıştır. Araştırma süresince elde edilen nicel verilerin analizleri SPSS 15.0 istatistik paket programı ile nitel verilerin analizi ise içerik analizi ve sürekli karşılaştırılmalı veri analizi yöntemleri birlikte kullanılarak NVivo 8.0 Nitel Veri Analizi Programı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 5E öğrenme modeline uygun hazırlanan rehber etkinlikleri ile desteklenen dersin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve akademik başarıları üzerinde anlamlı ve olumlu etkisi olmuştur.

 12. ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ ÖZ YETERLİKLERİ: ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BÜTÜNCÜL BİR ANALİZ

  OpenAIRE

  Sezgin, Ferudun; Erdoğan, Onur; Has Erdoğan, Bilge

  2017-01-01

  Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin teknolojiye yönelik öz yeterliklerini öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre karşılaştırmalı olarak incelemektir. Araştırma kapsamında Ankara ili merkez ilçelerinden ölçüt örnekleme yoluyla seçilen 209 öğretmenden nicel, 10 öğretmen ve 15 öğrenciden nitel veriler toplanmıştır. Öğretmenlerin teknolojiye yönelik öz yeterlik algılarını ölçmek amacıyla Ropp (1999) tarafından geliştirilen ve Gençtürk, Gökçek ve Güneş (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “Teknoloji Y...

 13. Kruvaziyer turizmine yönelik tur uygulamalarında değer zinciri analizi

  OpenAIRE

  Öz, Mehmet Doğan

  2015-01-01

  Bu çalışma, değer zinciri yöntemini detaylı bir şekilde incelemenin yanı sıra, kruvaziyer turizmi tur organizasyonunda değer zincirinde yer alması gereken değişkenleri ortaya çıkarmak amacını taşımaktadır. Çalışma nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup, veri toplama aşamasında mülakat tekniği kullanılmıştır. Çalışmada, birincil kaynak olarak Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan kruvaziyer turizmi ile ilgili olan seyahat acentelerinden faydalanılmıştır. Bu şirketlerin Kuşadası liman...

 14. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri Hakkındaki Görüşleri

  OpenAIRE

  GÜVEN, Gülhan

  2013-01-01

  Araştırmanın amacı, MEB’e bağlı bağımsız anaokulu ve anasınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin öğretim yöntemleri hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma, nitel araştırma tekniklerinden biri olan olgubilim çalışmasıdır. Araştırma kapsamında veriler görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Araştırmada verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ve Ka...

 15. Kültürel Farklılıkların Yönetiminde İnsan Kaynakları Stratejilerinin Rolü : IKEA Örneği

  OpenAIRE

  Helvacıoğlu, Nuray; Özutku, Hatice

  2010-01-01

  Günümüzde işletmelerin küreselleşme eğilimleri, işgören çeşitliliğinin ve kültürel farklılıkların artmasına neden olmaktadır. İşletmelerin rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için kültürel farklılıkların etkin bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, kültürel farklılıkların yönetiminde insan kaynakları yönetiminin rolünün belirlenmesidir. Bu kapsamda, kültürel farklılıkların yönetiminde ön plana çıkan İsveç kökeni IKEA firmasını konu alan nitel bir araş...

 16. Origami ile Matematik Öğretimi/Teaching Mathematic With Origami

  OpenAIRE

  Polat, Seyat

  2013-01-01

  Özet Bu çalışmada; origami etkinliklerinin matematik dersinde kullanılması ile ilgili olarak, origaminin ilişkili olduğu konular, origami uygulamaları ile ilgili öğrenci görüşleri, origami yapılırken en çok zorlanılan şekiller ve origami uygulamaları sürecinde öğrenciler için görselleşen terimler incelenmiştir. Nitel olarak desenlenen çalışma ilköğretim 4 ve 5. sınıfa devam eden 17 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Elde edilen bulgu...

 17. ABD’deki Kadın Okul Bölgesi Müdürlerinin Yaşadığı Cinsiyet Ayrımcılığına Dayalı Sorunlar, Üstesinden Gelme Yolları ve Öneriler

  OpenAIRE

  Babaoğlan, Emine

  2017-01-01

  Araştırmanın amacı, ABD’deki okul bölgesi müdürlerinin cinsiyet ayrımcılığına dayalı yaşadıkları sorunları, nedenlerini, üstesinden gelme yollarını ve önerilerini belirlemektir. Araştırma 15 kadın okul bölgesi müdürünün görüşlerine dayanan nitel araştırmadır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada, kadın müdürlerin çoğunluğunun cinsiyet ayrımcılığı yaşadığı belirlenmiştir. Yaşanan sorunlar erkeklerin müdür olarak tercih edilirken kadınların edilmemesi; kadınların yöne...

 18. Kosova’daki Öğretmenlerin Gelişimi İçin Eylem Araştırması Geliştirilmesi

  OpenAIRE

  Vula, Eda; Saqipi, Blerim

  2015-01-01

  Bu araştırma, öğrenci öğretmenlerin araştırmacı rollerini algılamalarını ve profesyonel gelişimlerinde eylem araştırmaların etkisini incelemektedir. Araştırma, Priştine Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yüksek lisans düzeyinde olan öğrenci öğretmenleri kapsamaktadır. Öğrenciler tarafından yapılan yansıtıcı yazılar, açık uçlu soru formları ve araştırma raporlarından toplanan nitel veriler tümevarım yöntemi aracılığıyla incelenmiştir. Araştırma, öğretmen araştırmalarının, sadece öğretim uygulam...

 19. A Research on the Use of Problem Based Learning Approach: Teaching of Probability Sample [Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Kullanımına Yönelik Bir Araştırma: Olasılık Konularının Öğretimi Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murat Duran

  2015-08-01

  Full Text Available The purpose of this study is to reveal the variation in the perception of middle grade students for problem-based learning components in teaching process of probability topics and determine the attitudes of the students. The study makes use of the explanatory pattern of the mixed method, which enables using qualitative and quantitative data together. The sample of the study was composed of 32 students, selected by simple random sampling method, studying 8th grade of a middle state school in the fall semester of 2013-2014 academic terms in the province of Kars. Quantitave data of the study are tutor evaluation scale and learner’s self-evaluation scale developed by Dokuz Eylul University School of Medicine (2002 and scale of mathematical gains in problem-based learning developed by Biber (2012. Qualitative data of the study are tutor evaluation form, self-evaluation form and the form of evaluation of activity process developed by Eski (2011 and the scenarios developed by researchers. The quantitative data analysis of the study makes use of friedman test, wilcoxon signed rank test, one-way analysis of variance and dependent sample t-test. Qualitative data was analysed using descriptive analysis technique. Quantitative results of the study indicate significant change in learners’ evaluation towards themselves, to the tutor and the learning process. Qualitative results showed that the learners abandoned negative thoughts toward the class and achieved learning goals. [Bu araştırmanın amacı, olasılık konularının öğretimi sürecinde probleme dayalı öğrenme bileşenlerine yönelik öğrenci algılarındaki farklılaşmayı ortaya çıkarmak ve öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nicel ve nitel verileri bir arada kullanma imkânı veren karma yöntemin açıklayıcı deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 2013-2014 öğretim yılı güz döneminde Kars ilindeki bir devlet okulunun ortaokul 8.sınıfında

 20. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinlerken Not Alma Stilleri / Turkish Language Teacher Candidates’ Note-Taking Styles while Listening

  OpenAIRE

  Gürkan TABAK; Adnan KARADÜZ

  2016-01-01

  Bu araştırma, Türkçe öğretmeni adaylarının dinlerken not alma stillerinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada temel nitel çalışma deseni uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, 2013–2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe öğretmenliği bölümü üçüncü sınıfa devam eden 22 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmuştur. Katılımcıların belirlenmesinde kolay ulaşılabilir durum ve maksimum çeşitlilik örneklemelerinde...

 1. Ortaöğretim dokuzuncu sınıf matematik ders kitabına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri

  OpenAIRE

  Karaca Gün, Canan

  2009-01-01

  Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim okullarının 9. sınıflarında okutulan matematik ders kitabına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma evrenini, Aydın il merkezindeki toplam 19 ortaöğretim okulunda görev yapan matematik öğretmenleri ve bu okullarda öğrenim gören 9. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılarak, sayısal veriler sözel veriler ile desteklenmiştir. Örneklem seçimi iki farklı ...

 2. PRESENTEEISM: NEDENLERİ, YARATTIĞI ÖRGÜTSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ALANYAZIN TARAMASI

  OpenAIRE

  ÇOBAN, Ömer; HARMAN, Serhat

  2012-01-01

  Presenteeism, işgörenin rahatsızlığı bulunmasına rağmen işe gitmesini ve bu durumdan kaynaklanan verimlilik kayıplarını ifade etmektedir. Türkiye’de presenteeism ile ilgili görgül çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle, presenteeism kavramı ile ilgili daha önce yapılmış çalışmaların incelendiği alanyazın taraması niteliğinde nitel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Yapılan alanyazın taraması sonucunda 28 adet tam metin çalışmaya ulaşılmıştır. 28 adet çalışmanın incelenmesinin ardın...

 3. Pergel-Çizgeç ve Geogebra İnşaları Üzerine: Öğretmenlerin Geometrik İnşa Süreçleri ve Görüşleri

  OpenAIRE

  Öçal, Mehmet Fatih; Şimşek, Mertkan

  2017-01-01

  Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin farklı araçlar kullanarak (pergel-çizgeç çizimleri [PCÇ] ve dinamik geometri yazılımı olarak Geogebra çizimleri [GÇ]) temel geometrik çizim problemlerini çözme süreçlerini ve bu konudaki görüşlerini incelemektir. Çalışma nitel durum çalışması şeklinde olup katılımcıları dört ortaokul matematik öğretmeninden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Öklid’in Elementler kitabından yararlanılarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Temel Geometri Çizimleri Te...

 4. Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Küresel Isınma Konusundaki Zihinsel Modelleri

  OpenAIRE

  EMLİ, Zübeyir; AFACAN, Özlem

  2018-01-01

  Bu çalışma, yedinci sınıf öğrencilerinin küreselısınmaya ilişkin sahip oldukları zihinsel modellerini belirleme amacıylagerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Aortaokulu 7. sınıflarında öğrenim gören 185 öğrenci oluşturmaktadır.Araştırmanın verileri “Küresel Isınma Anket Formu” (KIAF) ile toplanmıştır.Öğrencilere uygulanan anket formunda küresel ısınma konusu ile ilgili açık uçlusorulara yer verilmiştir. Bu araştırmada, nitel araştırma desenlerinden durumçalış...

 5. Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisi The Effect Of Teaching Applications Based On Multiple Intelligence Theory On Students’ Reading Comprehension Skills

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cahit EPÇAÇAN

  2013-03-01

  alışmanın amacı, İlköğretimde Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisini belirlemektir. Araştırmada kontrol gruplu ön test–son test deneysel modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Siirt ili Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Sancaklar İlköğretim Okulundaki ikinci kademe 7. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Bu öğrencilerden deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Araştırmanın amaçlarını gerçekleştirmek için Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarına uygun ders etkinlikleri hazırlanmıştır. Bu etkinlikler öğrencilerin gelişim ve öğrenme düzeylerine göre uygulanmıştır. Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerine etkisini belirlemek için hem nicel hem de nitel veri toplama araçlarından yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri, Türkçe dersi hazırbulunuşluk testi ve okuduğunu anlama testinin uygulanmasıyla elde edilmiştir. Araştırmanın nitel verileri ise, Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulama ve etkinlikleri ile öğrenme – öğretme süreci hakkında öğretmen ve öğrenci görüşlerini saptamaya yönelik görüşme formunun uygulanmasıyla toplanmıştır. Nicel ve nitel verilerden elde edilen sonuçlara göre, İlköğretimde Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının öğrencilerin okuduğunu anlama düzeylerinin artmasında daha etkili olduğu saptanmıştır. Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının öğrencilerin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesine ilişkin olarak; hem araştırmanın nicel bulgularının, hem öğretmen ve öğrenci görüşlerine dayalı nitel bulguların hem de çoklu zekâ kuramının öğretimdeki etkililiğine ilişkin daha önceden yapılmış araştırma sonuçlarının örtüştüğü saptanmıştır.

 6. 80 aastat tagasi : Juuli-august 1927 / Mati Märtin

  Index Scriptorium Estoniae

  Märtin, Mati

  2007-01-01

  Muusikasündmustest 80 aastat tagasi: 3. juulil toimus laulupidu Rakveres, Koidu selts korraldas 2. ja 3. juulil Viljandis laulupeo ning Pauluse kirikus esitas Koidu segakoor ja orkester Haydni oratooriumi "Loomine", 10. juulil peeti laulupäev Võrus Kandle aias ja Laiuse laulupäev, laulupäevad toimusid juulis-augustis Jõhvis, Allikul, Pärnus, Jüris, Toilas, Uue-Saaluses, Tapal, Suure-Jaanis, Äksis ja Harglas, 11. juulil Tallinna Rootsi kirikus andis vaimuliku kontserdi laulja Georg Viinamägi (orelil Paul Pressnikoff), Pärnu Issandamuutmise kiriku pidustustest 10. juulil, Tallinna Konservatooriumi viiuli- ja oreli eriala õpilased esinesid Keila kirikus, 17. juulil laulis Helme kiriku koor Karl Tuvikese juhatusel Rõuges, 28. aug. laulsid Jõhvi Mihkli kirikus bariton Jaan Thomson (orelil Paul Pressnikoff), 3. aug. avati Tallinna Kaarli koguduse vanal kalmistul (Siselinna kalmistu) Peeter Süda mälestusbüst (autor kunstnik Ferdi Sannamees), kus laulis rahvaülikooli segakoor Tuudur Vettiku juhatusel, 19. aug. lõppesid 25. juulil alanud kooliõpetajate ja koorijuhtide laulu ja muusika suvekursused Tallinnas (kursuste juhendaja Viktor Krull), 18.-19. aug. oli Rakveres köster-organistide ühingu koosolek, Tallinna Jaani koguduse laulukoor Enn Võrgu juhatusel alustas Händeli oratooriumi "Messias"õppimist, Tallinna Kaarli lauluselts valmistus vaimulikuks kontserdiks Johannes Jürgensoni koorilauludest, Artur Kapp töötas oma oratooriumiga "Hiiob"

 7. Eesti kunsti superego, ego ja id / Andri Ksenofontov

  Index Scriptorium Estoniae

  Ksenofontov, Andri, 1962-

  2007-01-01

  Graafikanäitus "Kohanemised" Rahvusraamatukogus. JP Kaljoneni (sünd. 1976, Soome) fotonäitus "Integrations" Draakoni galeriis. Jevgeni Klimovi (1946-1996) fotonäitus Venemaa saatkonna galeriis. Nikolai Kormashovi portree-etüüdide väljapanek Haus galeriis. Jaan Elkeni popmuusikast inspireeritud maalinäitus Hobusepea galeriis. Näitus "Skulptuur räägib : võim ja vabadus" Tallinna Kunstihoones. Tanja Muravskaja video ja fotoseeria "Positsioonid" ning Kristina Normani videoinstallatsioon "Monoliit. Eternal Mix" Noorte kunstnike biennaalil Rüütelkonna hoones. Kaido Ole väljapanek "Hümn" Vaal-galeriis. Anu Pennaneni video "Sõprus" Kumus. Flo Kasearu video "Mulgi reisid" ja näitus ArtDepoo Galeriis. Eeva Käsperi klaasinäitus "Õrn. Salvestatud mõjutused" Hop galeriis. EKA metallikunsti ja skulptuuri eriala üliõpilaste kollektiivse alateadvusliku joonistamise näitus "Entroopia" Pikk t. 42 ja muud

 8. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN MARKA KİŞİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, İSTANBUL İLİNDE BİR UYGULAMA-COMPARISION on BRAND PERSONALITY of SHOPPINGCENTERS, A PRACTISE in ISTANBUL CITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Şakir ERDEM

  2012-06-01

  Full Text Available Perakendecilik sektöründe yer alan Galleria ve Akmerkez alışveriş merkezleri marka kişiliklerinin karşılaştırılmasını yapmak ve tüketicilerin alışveriş merkezi tercihlerinde alışveriş merkezlerine atfettiği kişilik boyutlarını ve özelliklerini ortaya çıkarılabilmek amacıyla J. Aaker’ın 1997’de geliştirdiği beş ana marka kişiliği boyutu ve bu boyutların altında toplanan kişilik özellikleri temel alınmıştır. Marka kişiliğine ilişkin literatür taraması yapılmış; araştırma yöntemi olarak nitel araştırma ve nicel araştırma yöntemlerinin birleşmesinden meydana gelen karma araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Nitel veri toplanma araçlarından olan odak grup görüşmesinden faydalanılarak, nicel araştırmanın anketlerinin oluşturulmasında yararlı olabilecek bilgiler ve nicel araştırma örneklem yapısı ve yöntemine ışık tutan bilgiler elde edilmesi sağlanmıştır.  Nicel araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi uygulanmış, analiz yapılmaya uygun 272 adet anket elde edilmiştir. Anket sonuçları SPSS programı yardımıyla kodlanmış, verilerin frekans ve yüzde dağılımları verilerek faktör analizleri, güvenirlik analizleri ve T-testi yapılmıştır.  Araştırma sonucunda, alışveriş merkezi sektöründe marka kişiliğine dair dört boyut elde edilebilmiş; elde edilen dört boyut Galeria ve Akmerkez alışveriş merkezleri arasında karşılaştırılmıştır.- The present research aims to compare brand personalities of Galeria and Akmerkez shopping centers and to examine the brand personality traits and dimensions that consumers refer on shopping centers preferences. Research based on J. Aaker’s five dimensions of brand personality and the traits. We looked over the literature of brand personality. This research included pluralistic methodology: First, focus groups method was used to take qualitative research’s survey, sampling

 9. Postmortem Kanda LC-MS MS ile Yasadışı Madde Taraması 62 Postmortem Adli Olguda Uygulanması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Serap Annette Akgür

  2007-04-01

  Full Text Available Biyolojik örneklerdeki yasadışı madde taraması adli olaylarda büyük bir öneme sahiptir. Kan veya plazma, madde derişim-leri ile bu maddelerin farmakolojik etkileri arasında iyi bir korelasyonun bulunması nedeniyle genellikle tercih edilen materyallerdir. Yasadışı madde analizinde, birçok laboratuar immunoassay yöntemleri ile tarama ve Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS ile doğrulama şeklinde bir uygulama yapmaktadır. Bununla birlikte, sıvı kromatografi tekniklerinin gelişmesiyle birlikte Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (LC-MS ve tandem LC-MS (LC-MS/MS birleştirilmiş tekniklerinde özellikle polar ve ısıya dayanıksız olan maddelerin nitel ve nicel analiz amaçlı olarak kullanımı zamanla artmaktadır. Bu çalışmada, LC-ESI (Electrospray İonisation-MS/MS de morfin, (±-amfetamin, (+-metamfetamin, kokain, benzolekgonin, kokaetilen ve (--ll-nor-9-karboksi-t9-THC maddeleri taranmış ve tayin edilmiştir. Sonuç olarak, postmortem kanda uygulanabilecek, türevlendirme işlemine gerek duymayan, duyarlı ve seçimli olarak, çok düşük düzeylerdeki maddelerin doğru ve kesin olarak saptanmasını sağlayacak, LC-MS/MS yöntemi geliştirilmiş ve 62 postmortem adli olguya başarıyla uygulanmıştır. Anahtar kelimeler: Yasadışı madde, tarama, LC/MS/MS, postmortem kan

 10. Lactobacillus ve Bifidobacterium Cinsi Bakterilerin Beta Galaktosidaz Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yasemin Kılıç

  2015-02-01

  Full Text Available Bu çalışmada, insan, gıda ve hayvan kaynaklı 39 Lactobacilllus cinsine ait ve yeni doğan gaitasından izole edilmiş 3 Bifidobacterium cinsine ait toplam 42 bakteri kullanılmıştır. O-nitrofenil-beta-D-galaktosit (o-NPG substrat olarak kullanılarak, kültürlerin β-galaktosidaz enzim ve spesifik aktiviteleri belirlenmiştir. Lactobacillus cinsine ait kültürlerden L. fermentum ZYN17 (2.468 U/mg, L. casei LB65 (1.116 U/mg, L. rhamnosus GD11 (1.034 U/mg ve L. acidophilus BAZ36 (0.947 U/mg suşlarının, Bifidobacterium cinsine ait kültürlerden de B. breve A26 (0.726 U/mg suşunun en yüksek spesifik aktivite yeteneğine sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, bakterilerin 5-brom-4-klor-3-indolil-β-D-galaktopiranosit (X-gal substrat bileşiğiyle de nitel olarak enzim aktivitesinin varlığı değerlendirilmiştir. Yüksek spesifik β-galaktozidaz aktivitesi gösteren ZYN17 suşuna ait β-galaktozidaz enziminin optimizasyonu yapılmıştır. β-galaktozidaz enziminin optimum pH’sı 6.8, optimum sıcaklığı 37 ºC ve optimum tamponun potasyum fosfat tamponu olduğu belirlenmiştir.

 11. Magistritöö kaitsmine

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  18.06.2001 kaitsevad TPÜ kultuuriajaloo magistritööde kaitsmise nõukogus magistritöid Igor Tõnurist "Pillid ja pillimäng eesti külaelus", Tatjana Tšervova "Vene kogukonna ühiskondlikust ja kultuurielust Tallinnas aastatel 1880-1905".19.06. TPÜ sotsiaaltöö magistritööde kaitsmise nõukogus Katrin Raamat "Keskealiste meeste stress tänases Eestis"; Andres Siplane "Bioloogiliste sidemete katkemise seostest hälbiva käitumisega"; Astrid Ojasoon "Kriminaalhooldusaluste sotsiaalteenuste vajadused ja nende rahuldamise võimalused"; Anneli Niinemets "Sotsiaaltöö eriala TPÜs : õppetöö kvaliteet ja lõpetanute kutsekindlus"; Galina Kilk "Kriminaalhooldus ja sotsiaaltöö : alaealiste sotsiaalse rehabilitatsiooni võimalusi"; Orest Kormašov TPÜ kunstiteaduste magistritööde kaitsmise nõukogus "17. saj. ikonostaasid Püha Nikolai kirikus Tallinnas". 20.06. TPÜ organisatsioonikäitumise magistritööde kaitsmise nõukogus Reet Runge "Organisatsiooni radikaalne ümberkorraldamine - protsessid, struktuur, inimesed (AS Eesti Telefon allüksuse televõrgud täiustustegevuse põhjal)"; Tarmo Toiger "Managing knowledge in organizations : creating, gathering and mobilizing knowledge in Estonian Company" (Teadmiste juhtimine organisatsioonis : teadmiste loomine, kogumine ning edastamine Eesti ettevõtetes); Janika Kuusk "Inimressursi juhtimise tulemuslikkuse hindamise meetodid". 20.06. Jaanika Vassiljeva TPÜ kasvatusteaduste (kutseõpetuse ja reaalainete didaktika) magistritööde kaitsmise nõukogus "Eesti keskkooliõpilaste ja üliõpilaste keskkonnateadvus (1989 ja 1999 a. võrdlus). 21.06. Maile Meius TPÜ bioloogia magistritööde kaitsmise nõukogus "Trajektoormeetodi kasutamise võimalused meteoroloogias ja aerobioloogias"

 12. Türk Dili Edebiyatı ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sözcük Dağarcıklarının Değerlendirilmesi ve Günlük Yaşamlarına Yansımaları Evaluation of Turkish Literature and Turkish Language Teaching Majors’ Vocabulary Knowledge and Its Effect on Their Daily Life

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatma SUSAR KIRMIZI

  2012-12-01

  özcük kadar kendini ifade etme şansına sahiptir. Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sözcük dağarcıklarının yeterliliğini değerlendirmek ve sözcük dağarcıklarının günlük yaşamlarını nasıl etkilediğini tespit etmektir. Bu çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Araştırma Denizli‟de, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümlerinde, 3. ve 4. sınıflarda gerçekleştirilmiştir (n=204. Örneklemin belirlenmesinde nitel araştırmada sıkça başvurulan “kolay ulaşılabilir durum örneklemesinden” yararlanılmıştır. Öğrencilerin Cumhuriyet dönemi edebiyatına ilişkin sözcük dağarcığını belirlemek için beş metinden yararlanılmıştır. Metinlerde geçen ve öğrencilerin bilmesi gerektiği düşünülen sözcüklere ilişkin bir sözcük havuzu oluşturulmuş daha sonra öğrencilerin bu sözcüklerden ne kadarını bilip bilmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun dışında öğrencilerin sözcük dağarcıklarının günlük yaşamlarına etkilerini belirlemek için araştırmacılar tarafından geliştirilen “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Öğrencilerin görüşlerini içeren yazılı formlar nitel veri seti olarak değerlendirilmeye alınmıştır. Bu araştırma kapsamında öğrencilerin en çok bilemediği üç sözcük, şekva, müstevlî ve müsavattır. Genel olarak Eğitim Fakültesi öğrencileri sözcük dağarcığının statü kazandırmada etkili olduğunu ifade etmektedir. Öğrenciler öğrendikleri yeni sözcükleri şiir, düz yazı, sınavlar ya da yazı çalışmalarının farklı bir türünde hatta internet yazılarında bile kullanmaktadır.

 13. Okul Müdürlerinin Öğretim Programlarının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sinan BOZKURT

  2014-10-01

  Full Text Available Günümüz eğitim sistemlerinde müdürlerin okul yönetiminde sergilediği liderlik rolleri önemli kabul edilmektedir. Eğitimde yeniden yapılanma çalışmalarında özellikle okul yöneticisinin öğretim liderliği rolü ve etkili okullar üzerinde durulmaktadır. Son yıllarda değişik biçimlerde ele alınan bu konu günümüzde fazla araştırma yapılan bir alan haline gelmiştir. Etkili okul araştırmaları ile okul yöneticilerinden etkili bir öğretim liderliği beklenmektedir. Bu araştırmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmış, 16 okul müdürü ile yüz yüze görüşme yapılarak araştırma konusuna ilişkin derinlemesine veri toplanması yoluna gidilmiştir. Araştırma bulgularına göre müdürlerin öğretim programlarının uygulanmasına ilişkin görüşleri; öğretim programlarının özellikleri ve okul çalışanlarının bilgi düzeyi olmak üzere iki ana tema altında toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda okul müdürlerinin öğretim liderliğinin bir alanı olan öğretim programlarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadığı görülmüştür.

 14. S-41: Kadın Futbolcuların Bedenlerine İlişkin Algılarının ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Osman Göde

  2017-03-01

  Full Text Available Araştırmanın amacı; bir üniversitede futbol takımında amatör düzeyde futbol oynayan kadınların bedenlerine ilişkin algılarının ve yaptıkları spora ilişkin toplumsal cinsiyet rollerinin incelenmesidir. Araştırmaya 2014–2015 öğretim yılında Denizli Pamukkale Üniversitesi Kadın futbol takımında oynayan 8 sporcu dâhil edilmiştir. Araştırmanın amacına ulaşabilmek için nitel veri toplama yöntemleri kullanılmıştır. Veriler, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan kadın futbolcuların toplumsal cinsiyet rollerini anlayabilmek için sporculara “toplumun bir kadın olarak futbol oynamanıza yaklaşımı nasıldır?” sorusu sorulmuş ve cevaplar iki tema altında incelenmiştir. (a Erkeklerin cinsiyetçi bakış açısı (b toplumda kadının yeri. Bununla birlikte, araştırmaya katılan kadın futbolcular genel olarak kendi bedenlerinden memnun olduklarını ve dış görünüşleriyle ilgili tercihleri yaparken “rahat olmayı” ön plana koyduklarını belirtmişler ve örnek aldıkları futbolcuların çoğunlukla erkek olduğunu ve bu durumun dış görünüşlerini etkileyebiliyor olabileceğini de ifade etmişlerdir.

 15. USE OF METACOGNITION STRATEGIES IN MEASUREMENT AND EVALUATION STUDIES ORIENTED WITH LISTENING SKILLS DİNLEME BECERİSİNE YÖNELİK ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINDA ÜSTBİLİŞ STRATEJİLERİNİN KULLANIMI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deniz MELANLIOĞLU

  2012-01-01

  Full Text Available The goal of this study is to put forth that the metacognitionstrategies which make it possible for the student to be aware of his/her own learning process and have his/her self evaluation can be an alternative tool of measurement and evaluation in listening education. The study is a qualitative research. In the study, Primary Turkish Teaching Programme and Guideline (6th, 7th, 8th Grades, the measurement and evaluation methods, and metacognition methodhave been analyzed in terms of listening skills. The data collected at the end of the analysis have been subject to descriptive analysis. In the light of this information, it has been tried to describe how metacognition strategies can be applied in measurement and evaluation studies oriented with listening skills. Bu çalışmanın amacı öğrencinin kendi öğrenme sürecinin farkında olması ve kendini değerlendirmesini sağlayan üstbiliş stratejilerinin, dinleme eğitiminde sürecin esas alındığı ölçme değerlendirme çalışmalarında kullanılması gerekliliğini ortaya koymaktır. Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Çalışmada Ġlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu ile alan yazındaki ölçme değerlendirme yöntemleri ve üstbiliş stratejileri dinleme becerisi bakımından incelenmiştir. İnceleme sonucunda elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Bu bilgiler ışığında üstbiliş stratejilerinin dinleme becerisine yönelik ölçme değerlendirme çalışmalarında nasıl kullanabileceği betimlenmeye çalışılmıştır.

 16. Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle İstanbul'da Bütünleşik Bisiklet Ağı Kümelerinin Önceliklendirilmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dilek Çol Yılmaz

  2014-06-01

  Full Text Available Bu çalışmada motorsuz ulaşım ve toplu taşıma entegrasyonunun yüksek seviyede hareketliliğe etkisi değerlendirilmiştir. Önemli bir ulaşım türü olan bisikletin motorsuz ulaşımdaki rolü, sürdürülebilir yolculuk hedefine katkıları ele alınmıştır. Çalışmada İstanbul metropoliten alanında toplu taşıma sistemi ile bütünleşik bisiklet ulaşım ağının aşamalı olarak gerçekleştirilmesi için bir karar destek modeli kurulmuştur. Model oluşturulurken 2023 yılı için planlanmış olan toplu taşıma hatları, aktarma merkezi noktaları, bu noktalara ait yolcu sayıları, yeniden düzenlenen bisiklet ağı gibi veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS ortamında geliştirilen haritaya altlık olarak kullanılmıştır. Çok Ölçütlü Karar Verme yöntemlerinden nitel ve nicel değerlendirmeye olanak veren Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHY kullanılarak ulaşım planlaması konusunda uzmanların değerlendirmeleri doğrultusunda, İstanbul metropoliten alanında toplu taşıma ile bütünleşik bisiklet ağı kümelerinin öncelikleri belirlenmiştir.

 17. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ SEÇİMİ İÇİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ BİR KARAR VERME YAKLAŞIMININ KULLANILMASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zehra KAMIŞLI ÖZTÜRK

  2014-02-01

  Full Text Available Bugün, dünya çapında çeşitli açık ve uzaktan eğitim (ODL sistemleri bulunmaktadır. Bu noktada, yaşam boyu öğrenme kapsamında kariyer yolundaki yeteneklerini geliştirmek isteyen bir öğrenen için bir ODL programını nasıl seçeceği önemli bir soru haline gelmektedir. Bu ise birbirine bağlı ölçütlerden oluşan karmaşık bir karar problemidir. Analitik Serim Süreci (ANP , bu bağlılıkları ele alan çok ölçütlü bir karar verme yöntemidir. ANP’deki serimler en iyi kararı vermek için hem nitel hem de nicel tüm faktör ve ölçütleri içermektedir. Bu çalışmada, ODL sistemlerini etkileyen ölçütleri araştırmak ve önceliklendirmek ile öğrenenlere bir ODL programı seçiminde yardımcı olmak amacıyla bir ANP modeli kurulmuştur. Çalışma sonucunda, lisans programları en çok tercih edilen ODL programı olmuştur. Ayrıca önerilen ANP modeli, her bir program türünün yürütülmesi için hangi ölçüt ve/veya ölçütlere dikkat edilmesi konusunda da uzaktan eğitim kurumlarına yardımcı olacaktır. Bu nedenle bu çalışma, ODL politikası geliştirme açısından da kurumlara destek verecektir.

 18. Qualitative Study on Education of Philosophy for Children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nihan Akkocaoğlu Çayır

  2016-04-01

  Full Text Available Philosophy for children (P4C is that children discuss the philosophical concepts such as knowledge, trueness, reality, and justice in an adult guidance by starting from a text, a story or a case study. This study was carried out in order to determine how education of philosophy for children has affected the 3rd grade students in the primary schools in the cognitive, affective and social areas by being used the qualitative research method for a total of 28 hours and 14 weeks.  At the end of the process, in the cognitive domain, it has been observed some changes in students, such as understanding the philosophy, the questions of philosophy and the features of philosophers, establishing relations between concepts, associating the concepts with everyday life, cognizing the thinking errors, orientation to think, and thinking from different angles. Enjoying the philosophy and awareness of the concepts have been also mentioned by the philosophers in the affective domain. Also, in the social domain, some changes occurred in students’ problem-solving and knowing each other. Philosophy for children can be integrated with the programs of many courses at different age levels from pre-school to high school or be taught as a separate course.Keywords: Philosophy for children, primary school students, thinking skills.Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi Üzerine Nitel Bir AraştırmaÖzÇocuklar için felsefe çocukların, bir metin, öykü ya da örnek olaydan yola çıkarak bilgi, doğru, gerçek, güzel, adalet gibi felsefi kavramları bir yetişkin rehberliğinde tartışmalarıdır. Bu araştırma çocuklar için felsefe eğitiminin, ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerini bilişsel, duyuşsal ve sosyal alanlarda nasıl etkilediğini tespit etmek amacıyla on dört hafta toplam yirmi sekiz saat sürecinde nitel araştırma yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Çocuklarla felsefe yapmak üzere hazırlanan ders planları iki ayrı sınıfta, k

 19. ÖĞRENCİLERİN TARİH OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE DAYALI NİTEL BİR ARAŞTIRMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bahri Ata

  2014-10-01

  Full Text Available Tarih konularının öğretiminde tarihsel kaynak ve kanıtlara ulaşma yollarını bilen, ulaştığı kaynakları sorgulayan, eleştiren, değerlendiren, tarihsel olayları nedensellik, kronolojik düşünme, tarihsel empati gibi beceriler çerçevesinde inceleyen öğrenciler yetiştirme amacının olması, tarih okuryazarlığı dairesinde hareket edildiğini göstermektedir. Bu çalışmada öğrencilerin tarih okuryazarlığı düzeylerine etki eden unsurlar ve bunların nedenleri öğretmen görüşlerine dayalı olarak tartışılmıştır. Nitel araştırma yöntemine göre hareket edilen çalışma kapsamında “ölçüt örnekleme” yöntemi ile belirlenen 12 sosyal bilgiler öğretmeni ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Ulaşılan bulgulara göre katılımcıların, öğrencilerin tarih okuryazarlığı düzeylerinin düşük olma nedenleri ve çözüm önerilerine yönelik çeşitli görüşler öne sürdükleri gözlenmiştir. Öğrencilerin tarih okuryazarlığı düzeylerinin düşük olma nedenleri arasında sosyal bilgiler öğretim programının, öğrenci velilerinin, sosyal bilgiler öğretmenlerin, sosyal bilgiler ders kitaplarının gerekçe gösterildiği tespit edilmiştir. Ayrıca televizyonda yayınlanan tarih programlarının öğrenci seviyesine uygun olmadığı ve tarihsel belgesellerde de donuk bir anlatımın olması nedeniyle öğrencilerin ilgisini çekmediği belirtilmiştir.Anahtar Kelimeler: Tarih Okuryazarlığı, Öğretmen Görüşleri, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Nitel Araştırma THE ELEMENTS AFFECTING STUDENTS' HISTORICAL LITERACY LEVELS: A QUALITATIVE RESEARCH BASED on TEACHERS’ OPINIONSAbstract: History teaching is aim to educate students which is knowing the ways to access historical sources and evidence, resources to reach questioning, criticizing, evaluating, also such as causality

 20. Pre-Service Elementary Mathematics Teachers’ Generalization Processes of Patterns: Strategies and Justifications [İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Örüntüleri Genelleme Süreçleri: Stratejiler ve Gerekçelendirmeler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yaşar Akkan

  2017-12-01

  Full Text Available The aim of this study is to investigate the generalizations created by pre-service elementary mathematic teachers, to explore the justifications predicted for their generalizations, and to determine any relationships between generalization and justification. We used phenomenology design from qualitative research methods in the study. The study was conducted by the 4th grade students/pre-service teachers who are studying in a department of Elementary Mathematics Teaching at a university located in the Eastern Black Sea region. Data collection tools are linear and quadratic pattern problems which are prepared with the support of literature and teaching staff and in which different solution strategies and justification types can be produced. Interviews were analyzed using the descriptive analysis technique within the conceptual framework of the research. The results show that the most common type of strategy used by pre-service teachers was functional strategy, contextual, recursive, guess-check and mixed strategies. While many of the pre-service teachers have justified their verification by numerical control, pre-service teachers who have justified through explanation and external knowledge sources have also been identified. [Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının farklı örüntü problemleri ile ilgili genelleme stratejilerini incelemek, genellemelerinin altında yatan gerekçelendirmeleri keşfetmek ve genelleme ile gerekçelendirmeleri arasındaki ilişkileri belirlemektir. Çalışma nitel araştırma desenlerinden olgubilim modeline göre tasarlanmıştır. Çalışma, Doğu Karadeniz Bölgesindeki bir üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği programında öğrenim gören 4. sınıf öğretmen adayları ile yürütülmüştür. Veri toplama araçları, hem literatür hem de öğretim üyesi desteğiyle hazırlanan ve farklı çözüm stratejilerinin ve gerekçelendirme çeşitlerinin

 1. Türkiye ve Almanya’daki Coğrafya Öğretim Programlarının Karşılaştırılması / Comparisons of Geography Teaching Programs in Turkey and Germany

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet Fatih KAYA

  2011-06-01

  Full Text Available Bu çalışmada; Türkiye’de 2005, Almanya’da ise 2004 yılından itibaren liselerde uygulanmaya başlanan Coğrafya Öğretim Programları karşılaştırılmıştır. Bu araştırma, lise Coğrafya Öğretim Programları’nın hedef, içerik, öğretme-öğrenme ve değerlendirme süreçlerini tespit etmeye yönelik bir araştırma şeklinde tasarlanmıştır. Araştırma nitel bir desene sahiptir. Araştırmanın evrenini Türkiye ve Almanya’da lise Coğrafya Öğretim Programları oluşturmaktadır. Örneklemini ise Türkiye’deki lise 9. sınıflar, Almanya’da ise nüfus miktarı ve yoğunluğu en fazla olan Nordhrhein-Westfalen eyaletindeki lise 9. sınıflar teşkil etmektedir. Coğrafya Öğretim Programları içerik analizine uygun olarak incelenmiş ve elde edilen bulgular doğrultusunda programlar; hedef, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme süreci açısından karşılaştırılmıştır. Yaptığımız araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır: Türkiye ve Almanya’daki Coğrafya Öğretim Programı’nın benzer ve farklılıkları nelerdir? Türkiye ve Almanya’daki Coğrafya Öğretim Programı’nın hedef, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme süreci açısından olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Her iki programın da benzerlik göstermekle birlikte birtakım farklılıkları da içerdiği tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında araştırmacılara, öğretmenlere ve program geliştirme uzmanlarına bazı önerilerde bulunulmuştur.

 2. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Filmlerin Kullanımı (Selvi Boylum Al Yazmalım Filmi Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adem İŞCAN

  2017-04-01

  Full Text Available Yabancı dillerin öğretimi alanında kullanılan filmlerin, hedef dilin kültürünü öğrencilere öğretmedeki etkisi dünya çapında bilinmektedir. Kültür öğretiminin, dili öğrencilerin ilgisine açacağı düşünüldüğünde çalışmanın Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanındaki önemi anlaşılacaktır. Bu araştırmanın amacı, Türkçenin yabancı dil öğretiminde filmlerin kullanılmasının, öğrencilerin Türk kültürel unsurlarını fark etmesine ortam hazırlama durumunu ölçmektir. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin sorulara verdiği yanıtlar, nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan doküman incelemesi ile analiz edilmiştir. Veri toplama sürecinde, literatür taraması sonucu araştırmacının hazırlamış olduğu sorular öğrencilere yöneltilmiştir. Elde edilen veriler, üç uygulama sonucunda analiz edilmiştir. İlk olarak her bir öğrencinin vermiş olduğu yanıtlar tasnif edilmiştir. Daha sonra her uygulama için verilen yanıtlar, Microsoft Office Excel 2013 programına aktarılmış, burada analize tabi tutulmuş ve son olarak da her bir soruya verilen cevaplar için ortaya çıkan sonuçlar yorumlanmıştır. Elde edilen veriler, öğretmen yönlendirmesi sonucunda Türk kültür ögelerinin, filmler kullanılarak, geleneksel olarak tabir edilen yöntemlerden çok daha verimli biçimde öğretilebildiğini göstermiştir. Filmlerin öğrenciler tarafından ilgi ile takip edilmesi, öğrenmedeki verimi arttırmış, görsel olarak sunulan kültürel unsurlar, kuru bilgiden çok daha öteye geçerek kalıcı hâle gelmiştir.

 3. EVALUATION OF THE READINESS LEVEL OF STUDENTS IN GEOGRAPHY LESSON IN REGARD TO TEACHERS’ VIEWS ÖĞRENCİLERİN COĞRAFYA DERSİNDE HAZIR BULUNUŞLULUK DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet Fatih KAYA

  2011-12-01

  Full Text Available In this study, it was aimed to reveal views of geography teachers aboutstudents’ readiness level’s influence on geography education process.A semi-structured interview technique as one of qualitative researchmethods was utilized in this study. Sample of the study consisted of 17geography teachers that work in schools of Gaziantep city centre. Frominterviews extracted data was analysed by descriptive and content analysis.As a result of the research it has been determined that, as studentreadiness level at Anatolian Highschools are at sufficient level, its counterpart onnormal and vocational high schools is lower then expected. The main reasons ofthe lowness of the student readiness level was determined as student, parent,environment, class, class size, tools and administration based reasons. From thepoint of the research there has been made some suggestions. Bu çalışmada; coğrafya öğretmenlerinin, öğrencilerin hazırbulunuşluluk düzeylerinin coğrafya eğitim-öğretim sürecinde ne tür bir etkiyesahip olduğu konusundaki görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden olan yarı-yapılandırılmışgörüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Gaziantep ilmerkezinde görev yapmakta olan 17 coğrafya öğretmeni oluşturmaktadır.Görüşme yoluyla elde edilen veriler betimsel ve içerik analiz yöntemlerikullanılarak analiz edilmiştir.Araştırma sonucunda öğrencilerinin hazır bulunuşluluklarının Anadoluliselerinde yeterli düzeyde olduğu, düz ve meslek lise türlerinde ise istenendüzeyden düşük olduğu saptanmıştır. Hazır bulunuşluluk düzeyinin yetersizliğinnedenleri; öğrenci, veli, çevre, sınıf, sınıf mevcudu, araç-gereç ve yöneticikaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarından hareketle bazıönerilerde bulunulmuştur.

 4. Otizmli Çocuğa Sahip Olan Ebeveynlerin Görüşleri: Otizm Tanımlamaları ve Otizmin Nedenleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gökhan Töret

  2014-04-01

  Full Text Available Bu araştırmada, otizmli çocuğa sahip olan ebeveynlerin, otizmin nedenlerine ilişkin algıları, otizm tanımlamaları ve çocuklarının otizmin yaygın tanımı ile uyumlu olduğunu veya olmadığını düşündükleri özelliklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, otizmli çocuğa sahip olan birincil bakım veren durumundaki 50 ebeveyn ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ebeveyn görüşlerinin yazıya dökülmesi ile ebeveyn görüşlerini yansıtan ön temaların oluşturulması sonrası temalar üzerinden yapılan betimsel analiz sonucunda, otizm ile ilişkili olarak ebeveynlerin çoğunluğunun çocuklarının sahip olduğu otizmin nedeni konusunda bilinmezlik yaşadıkları, otizmi, sosyal-iletişimsel davranışlarda bozukluk olarak tanımladıkları, otizmin tanımı ile uyumlu olduğunu düşündükleri en sık problemin, çocuklarında gözledikleri dil-konuşma ve iletişim bozukluğu olduğu ve çocuklarında otizmin tanımı ile uyumlu olmayan bir öğrenme veya davranış özelliği gözlemedikleri belirlenmiştir. Bu araştırmada ilgili temalar altında derinlemesine elde edilen ebeveyn görüşleri, ilgili nitel araştırmalar doğrultusunda tartışılmış ve gelecekte yapılacak araştırmalara ve uygulamalara yönelik önerilere yer verilmiştir. The purpose of this study was to examine the opinions of parents of children with autism about their perception and definition of autism, characteristics of their children whether they are congruent with the common definition of autism or not. Semi-structured interviews were conducted with 50 parents who were the primary caregivers of children with autism. Following the completion of interviews with the parents, the interviews were transcribed without making any corrections; the expressions of parents were written verbatim as they were heard by the researchers. The results of this study showed that

 5. S-33: Atletik Performans Testleri U-14 Yaş Erkek Futbolcuların Elit Düzeye Kabülündeki Seçme Faktörlerinden Biri Olabilir Mi?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernard Tahirbegolli

  2017-03-01

  Full Text Available GİRİŞ: Son yıllarda sporda yetenek seçimi ve geliştirme programları gündemdedir. Futbolda da yeteneğin seçilmesinde, geliştirilmesinde pratik uygulamada kabul gören tek bir rehber yoktur. Fakat tercih edilen erken dönem futbola başlanması, yeteneğin ortaya çıkarılması ve antreman programlarıyla geliştirilmesidir. Bu adolesan dönemde kolay görülmemektedir. Aynı yaş gruplarındaki fiziksel farklılıklar, performans test kriterleri, adolesan sporcunun potensiyelinin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır.AMAÇ: U-14 yaş erkek futbolculardan milli takım seçmelerine davet edilen ve sonrasında milli takıma seçilen ve seçilmeyenler arasında lig maçlarındaki durumları ile atletik performans test sonuçlarının seçim kriterleri olarak kullanılabilirliğini değerlendirmek.GEREÇ-YÖNTEM: 2015-2016 sezonunun U-14 milli takım seçme kampına davet edilen ve 2016-2017 sezonun ilk yarısında aktif futbol oynayan sporcuların maç, toplam dakika, sarı/kırmızı kart, gol sayısı ve sporcuların kamp esnasında ölçülen MaxV02, agility test, atlama, sürat ve YOYO IRT1 dayanıklılık testleri ile karşılaştırıldı. Nitel veriler % olarak özetlendi. Gruplar arası farklılıkların saptanmasında Mann-Whitney testi kullanıldı. P0,20.SONUÇ: Büyüme ve gelişmenin, yetenek gelişim programlarını ve gelecekteki performansı etkilediği dönem adolesan dönemdir. Adolesan futbolcularda müsabaka için performans göstergeleri olarak değerlendirilebilen oynadıkları maç sayısı, toplam oyunda kaldığı dakika, sarı/kırmızı kart sayılarında anlamlı fark saptamadık. Bu yaş grubundaki futbolcuların elit düzeye kabulünde atletik performans test sonuçlarının daha etkin bir gösterge olabileceği düşünülmektedir.

 6. S-31: Aynı Kronolojik Yaştaki Adolesan Erkek Futbolcularda Relatif Yaşın Psikolojik Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raziye Dut

  2017-03-01

  Full Text Available GİRİŞ: Futbol gibi fiziksel performansa dayalı takım sporunda özel yaş grupları vardır. İlk milli takım seçmelerinin yapıldığı U-14 yaş kategorisi bunlardan biridir. Özellikle adolesanlarda aynı kronolojik yaş grubundaki futbolcular fiziksel ve psikolojik olarak belirgin farklılıklar gösterebilirler.AMAÇ: Relatif yaşın bilinen fiziksel olgunluk ve atletik performans etkisine ek olarak psikolojik etkilerini değerlendirmeyi hedefledik.Gereç ve YÖNTEMLER: Çalışmaya 2017 yılında U-14 yaş kategorisinde milli takım seçmelerine davet edilen 286 erkek futbolcu dahil edildi. Prospektif olarak antrenör eşliğinde bilgilendirme yapılarak sporculara demografik bilgi formu, sporda güdülenme ölçeği (SGÖ, çocukluk çağı depresyon anketi (CDI, çocuklarda anksiyete bulguları tarama ölçeği (ÇATÖ doldurtuldu.Nitel veriler n ve %, nicel veriler ortanca ve Inter Quartile Rate (IQR ile özetlendi. Gruplar arası farklılıkların saptanmasında chi-square, likelihood ratio, Mann-Whitney, ANOVA, post hoc Tukey testleri kullanıldı. P0,05. 172 (%60.1 futbolcuda CDI puanı patolojik bulundu. Yılın ilk çeyreğinde doğanların diğerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı daha fazla CDI patolojik puana sahip olduğu saptandı (p=0,029. Ortalama ÇATÖ puanı 20,63±10,65 olarak tespit edildi ve yaş çeyreklerine göre istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p=0,904. Forvet oyun pozisyonunda oynayanların ÇATÖ puanı diğer oyun pozisyonlarına göre daha düşük bulundu (p<0,05.SONUÇ: Yetenek seçimlerinde ve yeteneğin geliştirilmesinde fiziksel olgunluk performans gibi faktörler ile birlikte psikolojik gelişim de değerlendirilmeli ve desteklenerek takip edilmesi elit futbolcu yetiştirilmesine fayda sağlayacaktır. Bu süreçte relatif yaşın etkileri de gözönünde bulundurulmalıdır.

 7. Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP Hazırlamaya İlişkin Görüşleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan Avcıoğlu

  2011-01-01

  Full Text Available Bu çalışmada, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEPnın öğrenilmesi, hazırlanması ve uygulamasına ilişkin zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemine göre belirlenmiş olan katılımcılar toplam 12 zihin engelliler sınıf öğretmeninden oluşturulmuştur. Verilerin toplanmasında yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ve toplam 17 sorudan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde, betimsel analiz yaklaşımından yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin BEP hazırlarken öğrencilerin aileleriyle oldukça az görüştükleri ailelerin ve öğrencilerin görüşlerinden yeterince yararlanmadıkları anlaşılmaktadır. BEP’te yer alması gereken kısımlar ve BEP’te belirlenen hedef davranışlara ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları da elde edilen bulgular arasındadır. Zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin BEP’i öğrenme yaşantıların da farklı olduğu, BEP’i hazırlama ve uygulamada da sorunlar yaşadıkları araştırmanın bulguları arasındadır. In this study determination of mental handicapped class teachers’ thoughts about learning, preparing and applying IEP was aimed. Participants who were determined according to aimed sampling method include mental handicapped class teachers. During collecting data, semi-structured interview technique and an interview form that consists of 17 questions were used. In the analysis of the data descriptive analysis concept was used. During determining questions, themes about teachers’ 1- Learning IEP experience, 2- Applying IEP experience, and 3- Thoughts about IEP were determined and findings were introduced according to them. It is understood from teachers’ expressions that

 8. Öğretmen Adaylarının “Matematik Öğretmeni”, “Matematik” ve “Matematik Dersi” Kavramlarına İlişkin Sahip Oldukları Metaforik Algılar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Baki ŞAHİN

  2013-04-01

  Full Text Available Bu araştırmanın amacı Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan öğretmen adaylarının “Matematik Öğretmeni”, Matematik” ve “Matematik” dersi kavramlarına yönelik algılarını oluşturan metaforları belirlemektir. Araştırmaya anket maddelerinin oluşturulma sürecinde iki branştan toplam  76 ve oluşturulan anket maddelerini cevaplandırmak için de  dokuz farklı branştan toplam 1185 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada nitel ve nicel ölçme araçları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre üç kavramda da öğrencilerin algılarının branşlara göre farklılaştığı görülmüştür. “Matematik Öğretmeni” kavramı en çok “Bilgili” ve “Otoriter” metaforlarıyla algılanmaktadır. “Matematik Öğretmeni” kavramı, ilköğretim matematik öğretmeni ve lise matematik öğretmeni olarak iki farklı şekilde düşünüldüğünde, algılanan metaforların da değiştiği fark edilmiştir. “Matematik” kavramı “Zeka”, “Zevkli”, “Gerekli”, “Yetenek”, “Zor”, “Başarı” metaforlarıyla ilişkilendirilmiştir. En az tercih edilen metaforlar ise, “Gereksiz”, “Kolay” ve “Otorite” olmuştur. Matematik Derslerini algılama metaforları açısından anabilim dalları öğrencilerinin üç gruba ayrıldığını göstermektedir. Fen, Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenli öğrencileri “Matematik Dersi” kavramını olumlu metaforlarla ilişkilendirmekte; Almanca, İngilizce ve Türkçe Öğretmenliği öğrencileri kısmen olumlu, özellikle lise yıllarında olumsuz algı oluştururken;  Müzik, Resim ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencileri en olumsuz, özellikle de lise yıllarında matematik dersini olumsuz algılamışlardır.

 9. ZEHİRLİ GAZ SALDIRILARINA KARŞI HALKIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMDEKİ YANSIMASI: GAZDAN KORUNMA DERSİ (1931-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sena COŞĞUN KANDAL

  2016-10-01

  Full Text Available 19. yüzyılın ortalarına doğru gelişen kimya sanâyisi savaşların seyrini değiştirecek kadar önemli buluşlar ortaya çıkarmıştır. Kuşkusuz bu buluşların başında zehirli gazlar gelir. I. Dünya Savaşı boyunca kullanılan zehirli gazların yarattığı tehlike, savaş sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde göz ardı edilmemiştir. Bu sebeple Maarif Vekâleti, Millî Savunma Vekâleti ve Kızılay işbirliği ile lise/muallim mektepleri ve ortaokul müfredât programlarına gazdan korunma dersi eklenmiş, öğrenciler ve memurlar için gazdan korunma kursları açılmış, yurtdışından, özellikle Almanya’dan uzmanlar getirilerek gerçekleşebilecek bir taarruzu en az zararla atlatmak için önlemler alınmıştır.Bu makalede “Gazdan Korunma Dersi” nin ortaya çıkışı ve gelişimi, Millî Talîm ve Terbiye Dâiresi ile Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgeleri, dönemin gazeteleri ve ders kitaplarında bulunan bilgiler ışığında nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme kullanılarak ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler: Gaz Taarruzu, Gaz Saldırısı, Atatürk Dönemi Müfredât Programları, Kimya Dersi RAISE AWARENESS of PUBLIC AGAINST POISON GAS and its REFLECTIONS on EDUCATION: PROTECTION from GAS ATTACKS (1931-1940Abstract: The developing chemistry industry towards the middle of the 19th century provided significant inventions which had even the power to change course of events at war. Certainly, one of the main inventions was toxic gases. The toxic gases, which had been used during the World War I, and not neglected by the post-war government; Turkish Republic. For these reasons, by courtesy of The Board of Education, The Ministry of Defense and Red Crescent Society, “Protection from Gas Attacks” courses were added to the curriculum of high/teacher and mid school, gas protections courses were opened for students and officers, and from abroad; especially from Germany

 10. Developing Action Research for Developing Teachers in Kosovo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eda Vula

  2015-10-01

  Full Text Available This study explores the perception of student teachers on their role as researchers and the impact of action research in their professional development. The study involves the master level student teachers of the Faculty of Education at the University of Prishtina in Kosovo. Qualitative data collected through reflective writing, open-ended questionnaires and research reports developed by student teachers were analyzed through the inductive method. The study suggests that teacher research has a major impact not only on the improvement of teaching practices and increasing student achievement, but also on increasing the collaboration among peers and fostering a new culture where teachers assume their responsibilities to apply action research in their own classrooms as a tool for classroom transformation. Teacher education and school context are crucial in this matter and the need arises to avoid viewing the development of teacher research as an isolated activity.Keywords: Action research, professional development, student teacher, environmentÖzBu araştırma, öğrenci öğretmenlerin araştırmacı rollerini algılamalarını ve profesyonel gelişimlerinde eylem araştırmaların etkisini incelemektedir. Araştırma, Priştine Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yüksek lisans düzeyinde olan öğrenci öğretmenleri kapsamaktadır. Öğrenciler tarafından yapılan yansıtıcı yazılar, açık uçlu soru formları ve araştırma raporlarından toplanan nitel veriler tümevarım yöntemi aracılığıyla incelenmiştir. Araştırma, öğretmen araştırmalarının, sadece öğretim uygulamalarının geliştirilmesine ve öğrenci başarısının yükseltilmesine değil, aynı zamanda yaşıtlar arası işbirliğini arttırma ve öğretmenlerin sınıfı dönüştürme aracı olarak kendi sınıflarında eylem araştırmasını uygulama sorumluluğunu yeni bir kültür olarak teşvik etmeye önemli bir etkisinin olduğunu ortaya koymaktad

 11. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ÖZERK ÖĞRENME BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGILARI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nesrin HARK SÖYLEMEZ

  2014-12-01

  Full Text Available Bu araştırma, lisansüstü eğitim gören öğrencilerin özerk öğrenme becerilerine ilişkin algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde lisansüstü eğitim gören 37 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmış ve veri toplama aracı olarak açık uçlu soru formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Veriler, formda yer alan sorular dikkate alınarak sunulmuştur. Ayrıca lisansüstü eğitim gören öğrencilerin görüşlerini yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara da yer verilmiştir.  Araştırmada elde edilen bulgulara göre; lisansüstü eğitim gören öğrencilerin özerk öğrenme becerilerine sahip oldukları belirlenmiştir. Bunun yanında öğrencilerin çoğunluğu; özerk öğrenme niteliklerinden biri olan ihtiyaç duydukları kaynak ve materyallere ulaşabildiklerini, öğrenme ihtiyaçlarını dikkate alarak hedef belirlediklerini, sıklıkla not alma stratejisini kullandıklarını, uygulama yaparak kendilerini değerlendirdiklerini ifade etmişlerdir. Araştırmada ulaşılan diğer bir önemli bulgu ise, öğrencilerin büyük bir bölümünün lisansüstü eğitim sürecinde yapmış oldukları araştırmaların özerk öğrenme becerilerine önemli ölçüde katkı sağladığını düşünmeleridir.Anahtar kelimeler: Özerk öğrenme, lisansüstü eğitim, öğrenme becerileri

 12. OPINIONS OF PRIMARY EDUCATION SEVENTH GRADE STUDENTS ABOUT TEACHING OF HISTORY TOPICS IN SOCIAL SCIENCES AND SIGNIFICANCE OF HISTORY İLKÖĞRETİM YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE TARİH KONULARININ İŞLENİŞİ VE TARİHİN DEĞERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramazan KAYA

  2012-06-01

  Full Text Available This study aims at determining primary education seventh grade students’ opinions on teaching of history topics in social science cources and significance of history in their lives. The population of the study comprises of 20 pieces seventh grade classes in 4 primary schools with medium socio-economic levels in the city center of Erzurum. As the sample of the study, a total of 200 students (10 students from each class were chosen via random sampling from seventh grade classes of these schools according to the appropriate sampling method. Required data for this qualitative research was acquired by a 4-item questionnaire comprising of open-ended questions. Content analysis method was adopted in analysis of the obtained data in this study. Findings shows that methods in line with constructivist approach remain limited in teaching of the topics; students like methods in which they are more active; such as drama and acting they like learning history, and, in general, they think that learning history makes a great contribution to their lives. Bu araştırmanın amacı, İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde tarih konularının işlenişi ve tarihin yaşamlarındaki değeri ile ilgili görüşlerini tespit edebilmektir.Araştırmanın evrenini, Erzurum merkezde sosyo-ekonomik bakımdan orta düzeyde 4 ilköğretim okulundaki toplam 20 tane yedinci sınıf şubesi oluşturmaktadır. Örneklem olarak uygun örnekleme yöntemine göre seçilen bu okulların yedinci sınıflarından tesadüfî örneklem yoluyla her sınıftan 10’ar öğrenci olmak üzere toplam 200 öğrenci seçilmiştir. Nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen bu araştırma için gerekli olan veriler, 4 adet açık uçlu sorudan oluşan bir anket vasıtasıyla edinilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi benimsenmiştir. Elde edilen bulgulara göre derslerin işlenişinde yap

 13. The Examination of Teacher Candidates’ Level of Proficiency in Technopedagogical Education [Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliliklerinin İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berna Aygün

  2016-08-01

  Full Text Available The purpose of this study is to investigate preservice elementary mathematics teachers` techno pedagogical knowledge competencies and performance indicators defining these competencies. In this qualitative study, teaching practices which was prepared in learning domain such as numbers and operations, algebra, geometry and measurement, statistics and probability and with different dynamic mathematical software (GeoGebra, Cabri3D and Tinkerplots by 24 prospective mathematics teachers’ candidates were investigated. Data of study was collected through video records and lesson plans filled out by the prospective teachers after their teaching sessions. Data were analyzed within executing the teaching process and problem solving competency fields of technopedagogical education. Findings indicate that technology is used as an explorative tool for the first time in teaching the subject, technology based activities are prepared to prevent misconception; however, they were forced to use technology in assessment evaluation process. [Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının Teknopedagojik eğitim yeterliklerinin ve performans göstergelerinin incelenmesidir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının sayılar ve işlemler, cebir, geometri ve ölçme, veri işleme ve olasılık öğrenme alanlarında GeoGebra, Cabri3D ve Tinkerplots gibi farklı dinamik matematik yazılımları kullanılarak hazırlanılan teknoloji destekli ders anlatımları incelenmiştir. 2013- 2014 güz ve bahar yarıyıllarında Karadeniz Bölgesi’nde bir devlet üniversitesinde ilköğretim matematik öğretmenliği 3. sınıfında öğrenim gören 24 öğretmen adayı ile yürütülen bu çalışmada nitel araştırma yöntemi ile desenlenmiştir. Öğretmen adaylarının ders anlatımlarının video kaydı alınmış ve çözümlemesi yapılmıştır. Video kayıtlarının çözümlenmesi ve adayların ders planlarından elde edilen veriler

 14. Klasiklerle Dil Bilgisi Öğretimi Küçük Prens Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Şahin ŞİMŞEK

  2017-12-01

  Full Text Available Dil bilgisi; sesleri, sözcükleri, cümleleri çeşitli yönleriyle inceler. Daha doğru, daha düzgün düşünmemize ve kendimizi bu şekilde ifade etmemize imkân tanır. Dil bilgisi olmadan düşüncelerin, duyguların doğru ve tam olarak anlatılması mümkün değildir. Dil bilgisi öğretimiyle öğrenciler, dilin imkânlarını, hudutlarını ve gizli ifade güçlerini ortaya çıkarırlar. Öğrenci düzeyine uygun, dikkat çekici metinlerle gerçekleştirilecek dil bilgisi öğretimi, öğrencilerin konulara daha çabuk ilgi göstermelerini sağlayabilir. Bu çalışmanın amacı, edebiyat dünyasında kendine önemli bir yer edinmiş klasik bir eserin, ilköğretim ikinci kademe Türkçe dil bilgisi konularının öğretiminde nasıl kullanılacağını ortaya koymaktır. Araştırmada veriler, nitel veri toplama yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yöntemiyle elde edilmiştir. Çalışmada Küçük Prens adlı eser, eş-zıt anlamlı ve eş sesli kelimelerin, isim ve sıfatlarla isim ve sıfat tamlamalarının öğretimi açılarından incelenmiştir. İncelenen eserde yer alan cümle ve pasajlardan okullara ders ve çalışma kitabı, yardımcı materyal, çalışma yaprakları, dil bilgisi etkinlikleri hazırlayanlar yararlanabilir. Resimleriyle, mesajıyla, filmiyle, yeni baskılarıyla gündemde olan klasik bir eserin dil bilgisi öğretiminde kullanılmasıyla hem öğrencinin ilgisi daha kolay çekilmiş olacak hem de öğrenci için edebî eserlerin kapısı aralanmış olacaktır. Dil bilgisi konularını öğrencilere sevdirmek ve dil bilgisi konularını onlar için yararlı bir hâle dönüştürmek gerekir. Dil bilgisi öğretiminde sıradan cümleler yerine klasik bir eserde geçen cümlelerin kullanılmasının öğrenciye olumlu etkisinin iki yönlü olacağı düşünülmektedir. Hem daha edebi cümlelerle karşılaşmış olacaklar hem de okumaya olan ilgilerini artıracaklardır.

 15. Bağlam temelli öğrenme ile lise fizik derslerinde kullanılabilecek günlük hayattan konular [Daily life subjects that can be used with context based learning in high school physics lessons

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali ÇETİN

  2014-04-01

  Full Text Available Bu çalışmanın amacı bağlam temelli öğrenme sırasında kullanılabilecek günlük hayattan konuların belirlenmesi, bu konuların sınıf seviyelerine ve cinsiyetlere göre sınıflandırmasının yapılmasıdır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri analizinde içerik analizi, yüzde ve frekans analizi gibi betimsel analizler kullanılmıştır. Bilgiler belirli kriterlere göre kategoriler halinde gruplandırılmış ve sayısal, yüzdesel ve oransal olarak görülme sıklığı ortaya konmuştur. Çalışmaya Ankara il sınırları içerisindeki bir okulun 9., 10. ve 11. sınıflarında okuyan 94 öğrenci katılmıştır ve günlük hayata ilişkin fizik konularında ayrı ayrı birer poster hazırlamaları istenmiştir. Toplanan posterler konu başlıklarına, sınıf seviyelerine ve cinsiyetlere göre sınıflandırılarak alt kategoriler oluşturulmuştur. Her alt kategoride hazırlanan poster sayıları kullanılarak, öğrencilerin bu alt başlığa olan ilgileri ortaya konmuştur. Başlıklar kullanılarak oluşturulan alt kategoride fizik dersindeki sekiz konu başlığı (mekanik, elektrik, uçan cisimler, astronomi ve uzay, gökyüzü, modern fizik, optik, dalgalar ortaya çıkmıştır. Sınıf seviyeleri kullanılarak oluşturulan alt kategoriye göre 9. sınıf öğrencilerinin en fazla gökyüzü, 10. sınıf öğrencilerinin en fazla astronomi ve uzay konularına ilgi duydukları ortaya çıkmıştır. Cinsiyete göre yapılan sınıflandırmada ise 9. sınıflarda sadece erkek öğrencilerin uçan cisimler konusunu seçtiği, mekanik, astronomi ve uzay konularında erkeklerin ilgilerinin kızlara göre daha yüksek olduğu, dalgalar konusunda ise kızların erkeklerden daha çok ilgi duydukları ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında ortaöğretim fizik programı ile öğrencilerin fizik derslerinde görmek istedikleri konuların benzerlik ve farklılıkları karşılaştırılmıştır.

 16. Williams Sendromu Olan Bireylerin Ailelerinin Deneyimlerinin ve Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deniz Tekin Ersan

  2016-12-01

  Full Text Available Williams Sendromu, belirli bir kromozomda silinme meydana gelmesi ile oluşan nörogelişimsel bir bozukluktur. Görülme sıklığı düşük olan Williams Sendromu ile ilgili yapılmış çalışmalar hem ülkemizde hem de dünyada son derece sınırlıdır. Bu araştırma ile Williams Sendromu olan bireylerin ailelerinin yaşadığı deneyimlerin ve güçlüklerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın modeli nitel araştırma yöntemidir. Araştırmaya beş Williams Sendromu olan bireyin ailesi katılmıştır. Araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile ve telefon aracılığı ile toplanmıştır. Veriler betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; katılımcıların tümünün Williams Sendromu olan bir çocuğa sahip olmayı zor bir deneyim olarak değerlendirdikleri, çocuklarının geleceğine yönelik kaygı taşıdıkları gözlenmiştir. Ailelerin yaşadıkları güçlüklere bakıldığında özellikle çocuklarının davranış problemlerine dair yaşanan güçlükler öne çıkmaktadır. Bunun yanında eğitim ve sağlık alanında uzmanların konu ile ilgili bilgisinin yetersizliği, sahip oldukları olumsuz tutumlar ve aynı zamanda verilen hizmetlerin yetersizliği ile ilgili görüşler öne çıkmaktadır. Ek olarak, kaynakların azlığı ve bilgiye ulaşmanın zorluğuna ilişkin bulgular da elde edilmiştir. Williams Syndrome is a neuro-developmental disorder, which is caused by a deletion in a certain chromosome. Prevalence of Williams Syndrome is low and there is limited number of studies on Williams Syndrome both in our country and abroad. The purpose of this study is to determine experiences and difficulties of parents who have children with Williams Syndrome. It is a qualitative study. Five parents of children with Williams Syndrome were participated in the study. Data collected through semi structured interview via phone calls. Data were analyzed

 17. Ölmekte Olan Türk Lehçelerini Koruma ve Yaşatma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murat AYDIN

  2017-09-01

  Full Text Available Türk lehçeleri Doğu Avrupa’dan Sibirya ve Çin’in batısına kadar yaklaşık 250 milyon kişi tarafından konuşulan geniş bir dil ailesidir. Bu çalışmamızda öncelikle dil ölümünü, dillerin ne zaman ve nerede tehlike altında olduğunu ve özellikle Türk lehçeleri üzerinde durulmuştur. Daha sonra Türkçenin 20 farklı yazı diline ayrışmasının doğal bir sürecin sonucu mu yoksa dil planlamalarının sonucu mu olduğunu, Türk lehçeleri üzerine uygulanan dil politikalarını ve tehlike altındaki Türk lehçelerini ele alınmıştır. . Bu çalışmanın amacı, ölmek üzere olan Türk lehçelerini korumak ve yaşatmaktır. Türk lehçelerine yönelik yapılan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma evreni olarak Tofa, Duha ve Pamir Kırgızcası incelenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda Türk lehçelerine baktığımızda çok farklı yazı dillerinin olması bilinçli bir şekilde uygulanan dil planlamalarının sonucu olduğu gerçeğini gözler önüne sermektedir. “Böl-parçala-yut” taktiğini uygulayan dış güçler emellerine ulaşmışlar ve Türk dil birliğini bozmuşlardır. Dil olmadan kültürün yaşatılması çok zordur. Türk lehçelerinin ve yazı dillerinin sayısının çok olması Türkçe adına bir zenginlik olmakla birlikte Türk dünyası birliği adına da bir engel teşkil etmektedir. Bazı Türk topluluklarının Arap alfabesi, bazılarının Latin, diğerlerinin de Kiril alfabesini kullanması bu ayrışmanın ve birbirini anlayamamanın en somut göstergesidir. Bu doğrultuda en azından birbirine yakın olan, aynı kolda ya da grupta olan lehçelerin ortak bir yazı diline geçmeleri hem kendileri adına hem de diğer lehçeler adına bir kazanç olacaktır.

 18. Medya İletilerinin Gerçeği Yansıtma Düzeylerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Tespiti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatih GÜNER

  2014-09-01

  Full Text Available Çocukların 12 yaşına kadar gerçek dünya ve medya dünyası arasında fark göremediği gerçeği göz önüne aldığında, ülkemizdeki 5. ve 6. sınıf öğrencilerine medya eğitiminin verilemiyor olması düşündürücüdür. Bu durum, ülkemizde seçimlik ders kapsamında medya okuryazarlığı eğitimi alan 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin, “gerçeklik” sorununu taşıdığı bilinen televizyon dizilerinin sıkı takipçileri oldukları gerçeği ile birleşince böyle bir çalışmanın ortaokul öğrencileri ile yapılma gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, medyadaki “gerçeklik” sorunundan hareketle öğrencilerin medya iletilerinin gerçeği yansıtma düzeylerine yönelik görüşlerini derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, 2013- 2014 öğretim yılında, Çanakkale’de 4 ortaokulda, toplam 20 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, tarama türünde nitel araştırma deseni kullanılmış, görüşmeler yoluyla veriler toplanmıştır. Çalışmada, katılımcıların en sık kullandıkları medya aracının televizyon, en güvenilir buldukları medya aracının gazete olduğu görülmektedir. Çalışmada medya dünyasının sahte, kurmaca bir dünya olduğunu ifade edemeyen katılımcılar çoğunluktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğunun, medya iletisi olan televizyon dizilerinin, gerçeği yansıttığına yönelik görüş bildirdikleri görülmektedir.

 19. Diminishing the Undesirable Effects of the Computer Games with the Kinect Sensors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ömür Akdemir

  2015-04-01

  ını oynamalarının etkileri karşılaştırılmıştır. Araştırma sorularını cevaplamak için karma araştırma deseni kullanılmıştır. Oyun motivasyon ölçeği, bireysel kas aktivite bildirim şekli ve yapılandırılmış görüşme soruları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. t-testin yanında, nitel ve nicel verilerin betimsel değerlendirmeleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara Kinect sensör ile oyun oynamanın bireylerin motivasyonunu ve kas aktivitesini artırdığını ortaya koymuştur. Ayrıca, Kinect sensörü ile oyun oynayan bireylerin oyunlara karşı fikirleri değişmiştir. İleride yapılacak olan araştırmalar Kinect sensör kullanımının bilgisayar oyunlarını oynayanların üzerindeki motivasyon ve duygusal etkilerinin korelasyonunu incelemelidir. Anahtar Sözcükler: Kinect, bilgisayar oyunları, motivasyon ölçeği, fiziksel aktivite

 20. İlköğretim Öğretmen Adaylarının Tarım Kaynaklı Güncel Kavramlar Hakkındaki Farkındalıklarının Tespiti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan AKGUL

  2011-12-01

  Full Text Available Yapılan araştırma ile öğretmen adaylarının son yıllarda ortaya çıkan tarımsal kaynaklı güncel sorunlar hakkındaki farkındalıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Özellikle küresel ısınma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kuş gribi ve kanamalı kırım Kongo ateşi hastalığı ve hayvanlara tekniğine uygun olamayan yem hazırlanması sonucu ortaya çıkan deli dana hastalığı konusunda 383 öğretmen adayına anket soruları sorulmuştur. Araştırma nicel ve nitel tekniklerin birlikte kullanıldığı bir tarama çalışmasıdır. Anket sonuçları SPSS 15,0 istatistik programına göre değerlendirilmiştir. Sonuçta ilköğretim öğretmen adaylarının küresel ısınmanın etkileri konusunda bilgi sahibi olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının hemen hepsi deli dana hastalığı ve ortaya çıkardığı sonuçlar ile kuş gribi hastalığının tanım ve sonuçları konusunda doğru bilgiye sahiptirler. Bununla birlikte adayların çoğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına sebep olan kenelerin kuş gribine bağlı tavuk itlafı ile çoğaldıklarını düşünmektedirler ve kanamalı kırım Kongo ateşi hastalığına neden olan kenelerin çoğalmasının küresel ısınma ile ilgili olmadığı konusunda yanlış bir yargıya sahip oldukları belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: tarımsal kavramlar, küresel ısınma, kanamalı kırım Kongo ateşi, deli dana, kuş gribi, tarımsal farkındalık

 1. Yazma Eğitimi Alanında Yapılan Akademik Çalışmaların Eğilimleri (2010 - 2014 Yılları

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet TOK

  2015-10-01

  Full Text Available Yazma becerisinin birçok bilişsel işlemleri içerisinde barındırması, süreç içermesi, öğrencinin psikolojik durumu, motivasyon ve tutumu, öğretmenlerin yazma alanındaki konumu vb. unsurlar yazma alanında birçok sorunun yaşanmasını beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, alan yazında yer alan birçok çalışmada, yazma sorunları doğrudan ele alınmış ya da sıkça bu sorunlara değinilmiştir. Yazma alanındaki sorunların çok olması, alanda yapılan çalışmaların önemini bir kat daha arttırmıştır. Bu çalışmada, yazma eğitimi konusunda 2010-2014 yılları arasında yapılan 126 yüksek lisans, 38 doktora tezinin yanı sıra düzenli bir şekilde yayınlanan 16 ulusal ve uluslararası bilimsel dergide yer alan 127 makale taranmıştır. Ele alınan akademik çalışmalar; hedef kitle, ilişkili olduğu alan, kullanılan yöntem ve yazma eğitimindeki eğilimleri bakımından değerlendirilmiştir. Araştırmada meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Yapılan araştırmalarda hedef kitle bakımından en fazla ortaokul öğrencilerinin seçildiği, yazmanın daha çok okuma ve ilk okuma ile ilişkilendirilerek ele alındığı, yöntem olarak nicel araştırmaların (f=152 nitel araştırmalardan (f=114 daha çok tercih edildiği görülmüştür. En çok kullanılan yöntem tarama modeli olurken doktora tezlerinde deneysel çalışmalar ön plana çıkmıştır. Yazma araştırmaları incelendiğinde araştırmacı eğilimlerinin, yazma yöntemleri ve farklı türlerde metin yazmaya yönelik olduğu görülmüştür.

 2. POPÜLER ÇEVİRİ ÇOCUK ROMANLARININ İÇERİK BAKIMINDAN İNCELENMESİ / AN EXAMINATION OF POPULAR TRANSLATED NOVELS FOR CHILDREN IN TERMS OF CONTENT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Derya YILDIZ

  2016-12-01

  Full Text Available Çocuk ve gençlik edebiyatı, dil gelişimi ve anlama düzeyine uygun olarak hedef kitlenin duygu ve düşünce dünyalarını zenginleştiren ürünleri kapsamaktadır. Bir geçiş sürecinde olan çocuk ya da genç, çocuk ve gençlik yazını ürünlerinden yararlanarak okuma alışkanlığı kazanır, yazınsal duyarlığını geliştirir ve kimlik gelişimine katkı sağlar. Çeviri kitaplar sayesinde de farklı kültürlerdeki karakterlerle karşılaşarak yeni yaşantılar kazanır ve bu sayede duygu ve düşünce zenginliği edinir. Bu çalışmada Konya’nın merkez ilçeleri olan Karatay, Meram ve Selçuklu’da üç okul belirlenmiş ve her bir okuldan kırk olmak üzere toplamda yüz yirmi 8. sınıf öğrencisine en son okudukları çeviri kitaplar sorulmuştur. Klasik kitaplar çıkarıldığında en fazla okunan ilk iki kitabın “Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı” ile “Gölgelerin Efendisi: Gorlan Harabeleri” olduğu belirlenmiştir. Araştırmada bu kitaplar içerik unsurları olan; konu, tema, kahramanlar, plan, dil ve üslup bakımından incelenmiştir. Veriler nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılarak elde edilmiş ve içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Bulgulara göre popüler çeviri çocuk romanlarının, macera ve fantastik türde seri kitaplar olduğu ve bölümlerden oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca kitaplarda ana kahramanın çocuk olduğu ancak olağanüstü varlıkların da yer aldığı, kötülerle mücadelenin işlendiği ve çocukların hayatlarından unsurlara yer verildiği tespit edilmiştir.

 3. Türkiye ve Bulgaristan’da İlkokuma Yazma Sürecinde Öğrencilerin Ürettikleri Yazıların Okunaklılık Bakımından İncelenmesi Investigation of Manuscript Legibility Produced by students in the Process of Early Writing-Reading in Turkey and Bulgaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İbrahim COŞKUN

  2013-09-01

  reliability coefficient was calculated as .87. Analysis results are expressed in terms of percentage and frequency used for the quantification of qualitative data and direct extracts from the writings of students interpreted. Text examples of straight-line placement of text, the space between words, letter-spacing, letter format, suitable to produce, including six main categories of contiguity and the curvature examined. The findings of the study, the writing researchers, reading and writing documents and material authors,designers, classroom teachers and classroom teacher candidates will contribute important. Duygu ve düşüncelerin başarılı bir şekilde aktarılmasını sağlayankonuşma ve yazma becerileri, bir takım bilgi ve becerilerin birikiminigerektirmektedir. Bu bilgi ve becerilerin birikiminin temelleri iseilkokullarda atılmaktadır. İfade edici dil becerilerinden yazma becerisibireyin akademik, kültürel ve sosyal hayatında en çok kullandığıbecerilerdendir. Çocuklar, gelişim sürecinde olmakla birlikte, alıcı dilbecerilerinden dinlemeyi ve ifade edici dil becerilerinden konuşmayıokul öncesi dönemde, alıcı dil becerilerinden okuma ve ifade edici dilbecerilerinden yazmayı ise ilkokul döneminde kazanmaktadır. İlkokulbirinci sınıfta başlayan okuma yazma öğretim süreci şifreleme ve şifreyiçözme etkinliklerinden oluşmaktadır. Okunaklılığın kişiden kişiyedeğişmeyen evrensel kriterleri vardır. Bir yazı hangi dilde üretilmişolursa olsun bu kriterlere uyduğu sürece yazı hakkında “okunaklı”hükmü verilebilir. Buradan hareketle bu çalışmada Türkçe ve Bulgarcaokuma yazma öğretim sürecinde ilkokul birinci sınıf çocuklarınınürettiği yazıların okunaklılık kriterlerine incelenmesi amaçlanmıştır.Nitel araştırma modelinin durum çalışması tekniğine göre desenlenenbu araştırmada Türkiye’deki veriler 2012-2013 Öğretim Yılında Edirneilinde ilkokul birinci sınıfa devam eden 15 (9 erkek

 4. Eleştirel Okuma-Yazma Eğitimi Programının Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Dersini Planlama Ve Uygulama Sürecine Etkisi The Effects Of Critical Reading-Writing Training On Turkish Language Teacher Candidates’ Turkish Course Planning And Practice Skills

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayşegül KARABAY

  2013-09-01

  ınıf ortamında uygulayabilmektedir. Hizmet öncesi eğitim programında yer alan öğretmenlik uygulaması dersinin teori ile uygulama arasında köprü olması göz önüne alındığında bu dersin akademik başarısının hem mesleki hem de alan bilgi ve becerilerinin başarınısını yansıtması açısından değerli görülmüş ve bu çalışmada, eleştirel okuma-yazma eğitiminin Türkçe Öğretmenliği dördüncü sınıf “Öğretmenlik Uygulaması” dersinde öğretmen adaylarının eleştirel okuma-yazma becerisine yönelik hazırlanan Türkçe dersini planlama ve uygulama sürecine etkisi olup olmadığı sınanmaya çalışılmıştır. Araştırma, 2009-2010 ve 2010-2011 Öğretim yıllarında, Adana İli sınırları içinde yer alan Çukurova Üniversitesinde Türkçe Eğitimi Bölümünde dördüncü sınıfta okuyan 41 öğretmen adayı üzerinde yapılmıştır. Araştırma bir deney ve bir kontrol grubunda yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak “Eleştirel Okuma- Yazma Becerisi Temele Alınan Ders Planı Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen üçlü likert tipinde hazırlanan bu form “Kazanımlar”, “Öğretim Yöntem ve Teknikleri”, “Konu”, “Süre”, “Materyal”, “Dikkat Çekme ve Güdüleme”, “Dersin İşlenişi” ve “Değerlendirme” olmak üzere sekiz bölümden oluşmaktadır. Ayrıca deney grubunda yer alan öğretmen adaylarından gönüllü olan yedisinin hazırladıkları ders planının uygulaması sınıf içinde gözlemlenmiş ve video ile kaydedilmiştir. Araştırmada nicel veriler üzerinde kovaryans analizi yapılmış, analizlerde anlamlılık düzeyi p<.05 olarak alınmıştır. Nitel verilerin analizinde ise içerik analiz kullanılmıştır. Araştırmada, değerlendirme formundan elde edilen öntest puanları kontrol altına alındığında sontest puan ortalamaları açısından deney grubu ile kontrol grubu arasında deney grubu lehine anlaml

 5. VIEWS OF LECTURERS ON COMPLEMENTARY METHODS OF MEASUREMENT AND EVALUATION THAT CAN BE USED IN BASIC ENGLISH TEACHING AT UNIVERSITY LEVEL ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDEKİ TEMEL İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE KULLANILABİLECEK TAMAMLAYICI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayşenur DÖNDER

  2012-01-01

  ıcı ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki fikir ve görüşlerini belirlemek ve sonuçlar kapsamında olası öneriler sunmaktır. Bu araştırma nitel araştırma modellerinden durum çalışması olarak planlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmanın evreni, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulları’nda görev yapan İngilizce öğretimi alanında çalışmalar yürüten toplam 75 öğretim elemanından oluşmaktadır. Örneklem ise bu evrenden ulaşılabilen 53 öğretim elemanıdır. Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen Likert türü anket aracılığıyla elde edilmiştir. Öğretim elemanlarının tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanımlarına ilişkin görüşleri, bu teknikler üzerindeki bilgi ve kullanım seviyeleri ve bu sürece ilişkin genel görüşleri, cinsiyet değişkeni dikkate alınmaksızın, frekansları ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırmanın sonunda çalışmaya katılan öğretim elemanlarının tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri konusunda bilgili olmalarına ve bu tekniklerin etkinliklerine inanmalarına karşın, sınıflarında çoğunlukla klasik olarak tanımlanabilecek kâğıt-kalem tekniğinden faydalandıkları ortaya konmuştur. Tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme tekniklerinin kullanımına ilişkin sorunların başında kalabalık sınıflar ve kısıtlı zaman gösterilmiştir. Öğrenci isteksizliği, hizmet içi eğitim eksikliği, öğrencilerin bu tekniklere yabancı olmaları ise diğer sorunlardır.

 6. Öğrenme-Öğretme Sürecinde Sosyal Medya Kullanımı

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fırat SARSAR

  2014-12-01

  Full Text Available Sosyal medya ortamlarından Blogger ve Facebook, kullanım kolaylığı ve ücretsiz olması nedeniyle yaygın şekilde kullanılmaktadır. Söz konusu ağların eğitimi desteklemek amacıyla kullanımı ve bu konudaki araştırmaların giderek arttığı dikkate alındığında söz konusu uygulamalara ilişkin bir örnek durumun incelenmesi ve öğrenen tepkilerinin ortaya çıkartılmaya çalışılması önemli görülmektedir.  Bu doğrultuda uygulaması 14 hafta süren araştırmanın amacı; öğrenenlerin öğretme-öğrenme sürecinde sosyal medya kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Tek desenli durum çalışması niteliğinde olan bu araştırma 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yürütülmekte olan Doktora Formasyon Programı kapsamındaki Gelişim ve Öğrenme dersinde yapılmıştır. Bu dönemde dersi alan ve farklı enstitülerde doktora programlarına kayıtlı 10 erkek ve 8 kadın olmak üzere toplam 18 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Araştırmada veriler anket yoluyla çevrimiçi olarak işlemden önce ve sonra olmak üzere iki aşamada toplanmıştır. Dersler sınıf ortamındaki paylaşımların yanı sıra sosyal medya ortamlarındaki etkinliklerle de yürütülmüştür. Verilerin analizinde nitel veriler için; temalar ve kodlar çalışmanın tasarlanmasından itibaren hem alanyazın, hem çalışmanın amaçları hem de elde edilen veriler doğrultusunda oluşturulmuştur. Elde edilen bulgulara göre beklentiler, sosyal ağlar, öğrenme ortamı, duyuşsal özellikler, öğrenen katkısı ve öğretim elemanı özellikleri ana temaları ortaya çıkmıştır. Bulgulara göre öğrenenlerin tamamının dersle ilgili beklentilerinin karşılandığı; ders etkinlikleri için Facebook kullanımının öğrenenlerin tamamı tarafından olumlu olarak değerlendirildiği; Blogger kullanımının ise öğrenenlerin yarısı tarafından olumlu

 7. İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Rize İli Örneği Study of Bullying Circumstances Between 4th and 5th Grade Students of Primary Education According to Various Variables (Rize Province Example

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yücel ÖKSÜZ

  2012-09-01

  şkin (2002 tarafından geliştirilen “Akran Zorbalığı Anketi” kullanılmıştır. Ayrıca derinlemesine inceleme yapabilmek için 10 öğrenci ile araştırmacılar tarafından geliştirilen 3 açık uçlu soru kullanılarak mülakat yapılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler ve Kay-kare testi kullanılmıştır. Mülakatlardan elde edilen veriler ise nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin büyük çoğunluğunun zorbalık uyguladığı ya da kendilerinin zorba davranışlara maruz kaldığı belirlenmiştir. Öğrencilerin en sık karşılaştıkları zorbalık türünün sözel zorbalık sonrasında fiziksel zorbalık olduğu, hem okul içinde hem de okul dışında daha çok “bir erkek öğrenci” ya da “bir grup erkek öğrenci” ve kendilerinden daha büyük olanlar tarafından zorbalığa maruz kaldıkları, zorbalık olaylarıyla karşılaştıklarında özelikle bir yetişkinden yardım istedikleri veya bu duruma karşılık verdikleri ve “bedensel ve zihinsel jimnastik” ve “bilimsel farkındalık” kategorisindeki sosyal kulüplerin daha çok zorba kurban öğrenciler tarafından tercih edildiği tespit edilmiştir.

 8. İşbirliği İle Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Süreci: Durum Çalışması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sezgin Vuran

  2017-07-01

  Full Text Available Bu çalışmanın amacı Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı öğretmen adaylarının Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Hazırlanması ve Öğretimin Bireyselleştirilmesi dersinde, işbirliği ile Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP geliştirmeleri ve bir ekiple birlikte çalışma becerilerini kazanmaları sürecinin ve sonuçlarının betimlenmesidir. Çalışma nitel araştırma yöntemi olan durum çalışması olarak yürütülmüştür. Çalışmaya toplam 100 öğretmen adayı ve üç öğretim elemanı katılmıştır. Çalışmada veriler; katılımcı gözlem, saha notları, öğretmen adayı ödevleri, öğretmen adayı günlükleri ve öğretim elemanı görüşleri kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yapılarak analiz edilmiştir. Çalışmada uygulama sürecinde işbirliği ile öğretim ve öğrenme yaklaşımları benimsenmiştir. İşbirliği ile öğrenme yolu ile ekip üyelerinin BEP hazırlama becerilerin gelişmesinin yanı sıra BEP’in önemli gerekliliklerinden biri olan ekiple çalışma becerileri de gelişmiştir. Ayrıca dersin işbirliği ile öğretim yolu ile yürütülmesi öğretmen adaylarına işbirliği ile çalışmaya iyi bir model oluşturmuştur. Bu çalışma sonucunda öğretmen adayları hem bireysel hem grup olarak BEP hazırlama aşamalarını izleyerek özel gereksinimi olan bir öğrencinin gereksinimlerine uygun bir BEP hazırlamışlar ve öğretim uyarlamaları yapmışlardır. Ek olarak, işbirliği ile BEP hazırlama sürecinde öğretmen adaylarının birbirleriyle etkili bir iletişim kurdukları ve oldukça hevesli şekilde derse katıldıkları gözlenmiştir. Bu çalışmanın bulguları öğretmen adaylarının ileride yaşayabilecekleri zorluklarla baş etmeleri ve sürece hazırlanmaları için öğretmenlere yardımcı olacaktır. The purpose of this study is to reveal the process and the results of the development of an

 9. Examination of Students’ Perceptions about Computer Lessons Carried out with Gamification [Oyunlaştırma Yöntemi ile İşlenen Bilgisayar Derslerinin Etkililiğine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayhan Sarı

  2016-12-01

  Full Text Available This study aimed to examine high school students’ views about effects of gamification on their interests, motivation towards and participation in to lessons. Case study designation within qualitative research approach was adopted in the study. The study was carried out in a Vocational and Technical Anatolian High School with 27 students who attend to Information Technologies Department at that school. “Number Systems” and “Logical Gate Circuits” topics were instructed by the teacher for 4 weeks and some gamification elements were included in the lessons. Formerly module was taught by using traditional teaching methods but this time some of the gamification elements such as based on students’ performances some materials (stars, badges, league tables etc., and electronic result graphs were shared with students both in the class and on the Internet vis social media. Within the process students’ actions in the class were observed and recorded through semi-structured observation forms. At the end of 4 weeks randomly selected 7 participated students were interviewed about the learning activities which included gamification. According to data analysis results it is found that gamification elements increases students’ interests and motivation towards computer lessons and makes them more active in terms of participating into lessons. At the end of the study some recommendations about effective use of gamification in lessons were made for researchers and teachers. [Bu çalışmada, oyunlaştırma unsurlarının öğretim etkinliklerine dahil edilmesinin, öğrencilerin derslere karşı ilgi, motivasyon ve ders katılımı üzerindeki etkileri hakkında öğrenci görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel yaklaşım benimsenmiş olup, araştırma durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bilişim Teknolojileri Bölümünün ikinci s

 10. ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARIHI GÖRSELLERI ANALIZ DÜZEYLERİ / TEACHER CANDIDATES’ ANALYSIS LEVELS of HISTORICAL IMAGES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Turan, I.

  2015-10-01

  Full Text Available Görsel kaynaklar tarih araştırmalarında ve öğretiminde büyük bir öneme sahiptir. Tarih eğitiminde görsel kaynaklar doğası gereği soyut olan tarihi bilgiyi somutlaştırarak onu yeni kuşaklar için daha anlaşılır bir hale getirmekte aynı zamanda öğrencilerin yaratıcı düşünce ve hayal gücünün gelişmesinde yardımcı olmaktadır (Smirnova ve Romanov, 2007: 1. Öğrencilerin görsel analiz becerilerini geliştirmek sadece tarih derslerindeki kavrama ve başarı düzeyleri açısından değil aynı zamanda yaşam boyu öğrenme becerilerinin gelişimi açısından da önemlidir. Çünkü bu alanda iyi olan bir kişi, çevresinde gördüğü eylemlerin, objelerin ve sembollerin farklılığını anlayabilmekte ve onları daha doğru yorumlayabilmektedir (Alpan, 2008: 76-77. Öğrencilerin görsel analiz becerilerinin gelişiminde en önemli unsur tabi öğretmenlerdir. Görsellerin öğretmenler tarafından tarih derslerinde doğru kullanımı öğrencilerin görsel analiz ve görsel okuryazarlık becerilerini olumlu yönde etkileyecektir. Bu araştırmanın amacı tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görsel analiz düzeylerini tespit etmektir. Çalışmada nitel durum araştırması yöntemi ve iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır. Çalışma grubuna Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi son sınıf öğrencileri dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Görsel Analiz Düzeyi” çalışma kâğıdı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun tarihsel görselleri analiz ederken tanımlama düzeyindeki görevlerde dahi zorlandıkları, görseller hakkında derinlemesine ve detaylı analizler yapamadıkları, genellikle kısa ifadeler ve açıklamalar kullandıkları, akademik bir tavır sergileyemeyerek kaynağa duygusal bir bak

 11. DİVANÜ LÜGATİ’T- TÜRK’TE YER ALAN TÜRK HALK KÜLTÜRÜ ÖGELERİNİN İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARINDA İŞLENİŞİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Namık ÇENCEN

  2016-05-01

  Full Text Available 1074 yılında Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınan Divan-ı Lûgati't Türk, XI. yüzyıl Türk dünyasının sağlam bir dil ve kültür mirasıdır. Kaşgarlı Mahmut bu değerli eseri ile Türk milletinin kalbinde olduğu kadar Türk dil ve kültür tarihine de adını altın harflerle yazdırmaya hak kazanmış üstün değerlerimizden biridir. Türk kültür mirasının korunmasında ve yaşatılmasında ders programları ve kitaplarının önemli işlevleri bulunmaktadır.Bu makalede Divanü Lügati’t Türk’te yer alan yüksek Türk kültürünün öğeleri (yemek adetleri, doğum, düğün, ölüm adetlerinden, oyun ve eğlencesine vb… ele alınarak bunların “İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programlarında işlenişi ve bu kültür öğeleriyle ilgili genel amaçlar, kazanımlar vurgulanarak, programdaki işlenişi ve oranı üzerinde durulmaktadır. Bu çalışma nitel bir araştırma olup veriler doküman incelemesi kullanılarak toplanmıştır. 4. sınıf Sosyal Bilgiler öğretim programında yer alan sekiz ünite içerisinde Divanü Lügati’t Türk’te yer alan Türk Kültür öğeleri yalnızca iki ünite içerisinde ele alınmaktadır. 5.sınıf Sosyal Bilgiler öğretim programında, sekiz ünite içerisinde Divanü Lügati’t Türk’te yer alan Türk Kültür öğeleri yalnızca bir ünite içerisinde ele alınmaktadır. Kültür aktarımına yardımcı olduğu düşünülen; öğrencileri kültürel değerler bakımından besleyici ve duyarlılığı yüksek bireyler olarak yetiştirmeye yönelik bir ders olan Sosyal Bilgiler dersinin öğretim programında Türk halk kültürü öğelerinin daha fazla yer alması gerektiği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Programı, Divanü Lügati’t Türk, Ders Programı, Değerler,  Kazanımlar TEACHING TURKISH FOLKLOR ELEMENTS FROM DİVANÜ LÜGATİ’T- TURK in 4TH AND 5TH GRADE SOCIAL SCIENCES CURRICULUMAbstract: Divan

 12. Türk Çocuk Dergileri İle İlgili Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi / The Determination of Student Views on Turkish Children's Magazines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erol Duran

  2018-03-01

  de, farklı sporları, yaşam biçimlerini, teknolojiyi, hayvanları veya coğrafi temaları ele alarak çocukların dünyalarına hitap etmeye çalışırlar. Eğlenceli bulmacaların olması, kısa ve net bilgiler sunması, şiirler bulunması, güncel olayların takip edilebilmesi, bilimsel çalışmalar doğrultusunda çocuğa deney yapma olanağı sunması ve içeriğine uygun olarak her sayfanın fotoğraf, karikatür veya resimlerle desteklenmesi, çocuk dergilerinin öne çıkan özellikleridir. Bu araştırma Türkiye’de yayınlanan çocuk dergilerinin etkinlikleri ve öğrenci görüşleri bakımından değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma kapsamında: “Çocuk dergilerinde ne tür etkinlikler bulunmaktadır?” ve “Çocuk dergileri ile ilgili öğrenci görüşleri nasıldır?” sorularına cevap aranmıştır. Bu araştırmada nitel model kullanılmıştır. Araştırmanın verileri doküman incelemesi ve görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Veriler içerik ve betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Bu çalışmanın verileri, Türkiye’de 2016-2017 yıllarında yayınlanan çocuk dergilerinin sayılarından toplanmıştır.  Dergilerde, bilmece ve yarışma etkinliklerine sınırlı sayıda ya da hiç yer verilmediği görülmektedir. Bulmaca, oyun, el-tasarım becerisini geliştirme, deney-gözlem etkinliklerine ve sizden gelenler bölümüne yer verilmesine özen gösterildiği görülmektedir.  Öğrencilerin, genel olarak bilimsel nitelik taşıyan dergileri tercih ettikleri görülmektedir. Öğrenciler dergilerde bilmece, bulmaca, deney, oyun vb. etkinliklerin artırılması gerektiğini belirtmektedirler.

 13. YAZILI BASINDA ADVERTORIAL: “GAZETECİLER İÇİN ŞEYTANIN TA KENDİSİ”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elif KORAP ÖZEL

  2015-01-01

  Full Text Available ÖZ: Reklamların hedef kitleler üzerindeki etkisinin azaldığına yönelik endişe, halkla ilişkiler uzmanlarını ve reklamcıları yeni arayışlara yöneltmiştir. Bunun sonucunda advertorial olarak adlandırılan haber görünümündeki reklam içerikleri, gazetelerde sıkça kullanılır hale gelmiştir. Advertorialin hedef kitleler üzerindeki etkisiyle ilgili çok sayıda çalışma bulunmasına karşın konu gazetecilik mesleği açısından ele alınmamıştır. Öte yandan advertorialler, reklamdan kesin sınırlarla ayrılması gereken haberin inandırıcılığını tehdit etme potansiyelini taşımaktadır. Bu çalışma, gazetecilerin advertoriallere bakışını ve bunların gazetecilik mesleğine etkisini ortaya koymayı amaçlamıştır. Verilerin elde edilmesinde nitel bir araştırma yöntemi olan derinlemesine görüşme kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Mayıs 2014’te Hürriyet, Sabah, Habertürk, Zaman ve Posta gazetelerinde görev yapan 15 gazeteciyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda advertoriallerin, gazetecilik mesleğine yönelik olumsuz etkilerinin altı kategoride toplandığı tespit edilmiştir. Bunlar; haber ile reklam arasındaki sınırın belirsizliği, gazeteciliğin güvenilirliğinin zedelenmesi, okurun kandırılması, metinlerin haber niteliği taşımaması, gazetecilerin reklam yazarı olarak kullanılması, reklam gelirlerine etkisidir. Anahtar Kelimeler: Advertorial, Haber, Gazetecilik, Halkla İlişkiler, Reklamcılık. ABSTRACT: Concerns about the decreasing impact of advertisements on target audiences have led public relations professionals and advertisers to search for new ideas. As a result, advertisement content in the form of news, called advertorial, has become commonly used in newspapers. Although there have been many studies on the effects of advertorials on target audiences, this issue has not been addressed in terms of the profession of

 14. 8. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afet ve Afet Eğitimi Kavramını Anlama Düzeyleri / The Understanding Levels on Natural Disasters and Disasters Education Concepts for 8th Grade Students Students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ufuk Karakuş

  2017-12-01

  ın zararlarının azaltılmasına yönelik çeşitli önlemler alabilirler. Doğal afetlerin meydana getireceği zararları azaltmak için ülkemizde özellikle 1999 Marmara depreminden sonra çalışmalara hız verilmiştir. Bu çalışmalar daha çok afetlerin oluşumu, afetlerden korunma yolları ve yasal düzenlemeler üzerine odaklanmıştır. Bu araştırma, 8. sınıf öğrencilerinin afet ve afet eğitimi kavramı hakkındaki anlama düzeylerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu Kütahya İli, Simav ilçesi Dört Eylül Ortaokulu 8. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 8. Sınıfta okuyan 28 ortaokul öğrencisi ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış anket uygulanmıştır. Çalışmanın verileri nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre; öğrencilerin afet deyince ilk olarak deprem afetine, enaz tsunami afetine yer verildiği bulgulardan anlaşılmıştır. Dolayısıyla çevre şartları sonucu etkilemiştir. Genel olarak bakıldığında cinsiyet değişkeni sonucu etkilememiştir. Fakat ailenin gelir durumu ve ailenin eğitim durumu arttıkça afet eğitimi cevaplarında farklılık vardır.

 15. EXAMINATION OF TEXTS AT MEB 6, 7 AND 8. GRADE TURKISH COURSE TEXTBOOKS ACCORDING TO VALUE TRANSMISSION MEB 6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN METİNLERİN DEĞER İLETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esra EKİNCİ ÇELİKPAZU

  2011-06-01

  ürüst bireylerin yetiştirilmesi için etkili bir değer eğitimine ihtiyaç vardır. Okullar, ulusal ve evrensel değerlerin iletimini sağlayarak toplumların devamlılığını sağlayan kurumlardır. Eğitim öğretim sürecinin vazgeçilmez bir parçası olan ders kitaplarının değer iletimi konusunda önemli bir rolü vardır. Öğrenciler, ders kitaplarında yer alan ve ana dilinin her türlü imkânından ve söz varlığı zenginliğinden yararlanılarak oluşturulan edebî eserler yoluyla millî ve evrensel değerleri kazanmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevine ait İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan okuma metinlerinin hangi ulusal ve evrensel değerleri ilettiğini / sezdirdiğini tespit etmek ve iletilen / sezdirilen değerlerin 6, 7 ve 8. sınıf ders kitaplarındaki dağılımını belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri örneklemini, MEB yayınevine ait 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. Ders kitaplarında yer alan okuma metinleri, “Değerler Tespit Formu (DTF”na göre incelenerek hangi ulusal ve evrensel değerlerin metinler aracılığıyla iletildiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmada MEB 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin değerlerin iletimini istenen düzeyde gerçekleştirmediği ve 6. sınıfta değer iletiminin daha yoğun olduğu, 7 ve 8. sınıfta ise azaldığı görülmüştür.

 16. Ortaokulda Doğrudan Kazandırılacak Değerlerin Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Kitabına Yansıma Düzeyleri Reflection Levels Of The Values Attained Explicitly In Secondary Schools In The Citizenship And Democracy Textbook

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tekin ÇELİKKAYA

  2013-09-01

  Full Text Available In imparting values, as well as the preparation of a effectiveprogram have an important place in textbooks. The study conducted todetermine the state of including values in secondary school Citizenshipand Democracy textbook was carried out with document analysis, oneof the qualitative research methods. For this purpose, directly gainvalues to be determined which took place in the unit tried to determinehow often and in what way in 8 Citizenship and Democracy EducationInstructor program. In this study, for review were discussed in teacher'sbook, textbooks and workbooks that used Citizenship and DemocracyEducation Course in the academic year 2012-2013. This study arebased on the remaining value of 17.Because of education programstargeted gain curve over 19 will gain in value in the unit values of selfesteemand altruism are not included within the values .As a result, allof the units mentioned in considering the value of the maximum liability(129, respectively, it is a national, to be sensitive to the spiritual anduniversal values (98 and equality (77, while the values, the values ofpatriotism dealt with at least (4, respectively, it is charity (9 and share(13 followed by values. Değerlerin kazandırılmasında etkili bir programın hazırlanmasının yanı sıra ders kitapları da önemli bir yer tutmaktadır. Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersinde, öğretmenlerin ve öğrencilerin birincil kaynak olarak kullandıkları ve takip ettikleri ders kitaplarında bu değerlerin hangilerinin yer aldığı, değerlere ne kadar yer verildiği, hangilerinin daha sık vurgulandığı büyük bir önem taşımaktadır. Ortaokul 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi kitaplarında değerlere yer verilme durumunu belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden döküman incelemesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda; 8. sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi

 17. Classroom Management Problems and Coping Strategies of Turkish Student EFL Teachers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Merç

  2015-01-01

  Full Text Available Classroom management (CM is one of the most cited problems of pre-service teachers. This study aims to have a closer look at the issue within a qualitative research design by eliciting problems, coping strategies, and the sources of those coping strategies related to CM during teaching practicum. The participants of the study were 12 student EFL teachers (eight female and four male completing their teaching practicum at Anadolu University, Faculty of Education, English Language Teacher Training Program. The participants were asked to keep diaries related to their CM problems throughout the 12-week teaching practicum. Semi-structured interviews conducted with each teacher candidate and field notes taken by the researchers were also used as the research data. The analyses of the data indicated that student teachers’ CM problems were mainly because of the pupils in the classroom. Student teachers themselves, teaching point and materials, and the cooperating teachers were also the sources of the CM problems. Various coping strategies were also elicited to deal with the problems mentioned. The methodology lessons they took, their cooperating teachers, and their previous teachers were cited by the student teachers as the sources of the coping strategies they employed. The findings are discussed along with the current literature on CM, and certain implications and suggestions are provided for a better teaching practice.Keywords: Classroom management, pre-service teachers, EFL teacher education, foreign language teaching İngilizce Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi ile İlgili Karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Sorunlarla Başa Çıkma Yöntemleri Öz Sınıf yönetimi öğretmen adaylarının öğretmenlik deneyimleri boyunca en sık karşılaştığı sorunlardan biridir. Bu çalışma nitel bir araştırma ile bu sorunları, çözüm yollarını ve bu çözüm yollarının kaynaklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Ara

 18. Examination of Services Provided for the Hearing Impaired in Republic of Kosovo: From Diagnosis to Education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murat Doğan

  2016-04-01

  şitme Engelli Çocuklara Yönelik Düzenlemelerin İncelenmesiÖzBağımsızlığını 2008’de tek taraflı ilan etmesinin ardından Kosova Cumhuriyeti diğer tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bunun bir yansıması olarak Kosova Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında yapılan bir protokol çerçevesinde gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı, Kosova’daki işitme engelli çocukların tanı, değerlendirme ve eğitimlerine yönelik düzenlemelerin incelenmesi yoluyla sorun ve gereksinimlerin ortaya konmasıdır. Karma yöntem araştırmalarından eşzamanlı çeşitleme deseniyle ve toplam 92 katılımcıyla yürütülen çalışmada Kosova’daki işitme engelli çocukların ailelerine (n = 34, öğretmenlerine (n = 28 ve sağlık personeline (n = 20 anket uygulanmış, ayrıca bir grup aile (n = 4 ve öğretmenle (n = 6 yarı-yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Nicel bir araç olan anket ve nitel bir teknik olan yarı-yapılandırılmış görüşmelerin betimsel analizi iki temel alanda ciddi sorunlara işaret etmiştir: (a tanı, değerlendirme ve müdahale ve (b eğitimsel düzenlemeler. İlk grupta öne çıkan sorunlar işitme kaybının tanılanması, değerlendirilmesi, çocuğun cihazlandırılması, tanı sonrası aileye destek hizmetleri ve okul öncesi eğitim alanlarında belirgin yoksunluk ya da yetersizliklerdir. İkinci gruptaki sorunlar ise ailelerin istediği iletişim yaklaşımı ile okullarda kullanılanın örtüşmemesi, öğretmen sayı ve niteliğinin, eğitim ortamındaki fiziksel düzenlemelerin, öğretim planlanması ve uygulanmasının ve kaynaştırma uygulamalarının ciddi derecede sorgulanabilir olmasıdır. Araştırma, anılan problem alanlarında ciddi yapısal düzenlemelerin acil olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini açık biçimde ortaya koymuştur. Anahtar Sözcükler: İşitme engelli çocuklar, Kosova

 19. A Teaching Experiment That Aims to Develop Pre-Service Mathematics Teachers’ Technological Pedagogical and Content Knowledge [Matematik Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Gelişimini Amaçlayan Bir Öğretim Deneyi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Melike Yiğit Koyunkaya

  2017-08-01

  tane 4. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışmada, nitel araştırma paradigması benimsenerek öğretim deneyi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem kullanılarak 16 hafta boyunca haftada 4 saat olmak üzere öğretmen adaylarına teknolojinin matematik eğitimine entegre edilmesi, çeşitli matematik/geometri yazılımlarının kullanılması, eğitimde kullanılan interaktif uygulamalar, web siteleri ve çeşitli teknolojik uygulamalar tanıtılmış ve çalışmanın verileri toplanarak, içerik ve doküman analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları, uygulanan öğretim ile öğretmen adaylarının teknoloji bilgilerinin, teknolojik pedagoji bilgilerinin, teknolojik alan bilgilerinin ve TPAB düzeylerinin geliştiğini göstermektedir. Tasarladıkları etkinlikler ve ders planları ve yazdıkları haftalık yansımalar ve serbest yazılar incelendiğinde, öğretmen adaylarının matematik öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırmak ve daha faydalı hale getirmek için teknolojiyi nerede ve nasıl kullanacaklarına dair becerilerinin geliştiği görülmüştür. Bu bağlamda, eğitim fakültelerindeki öğretmen yetiştirme programlarına teknoloji entegre edilmiş veya teknoloji tabanlı derslerin eklenmesinin veya bu derslerin içeriklerinin geliştirilerek arttırılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.

 20. Sözlü Tarihin Ortaöğretim Öğrencileri Üzerindeki Yansımaları (Tunceli Merkez Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yusuf Arslan

  2012-12-01

  Full Text Available Bu araştırmada Tunceli merkez ortaöğretim son sınıf öğrencilerine ailesi ve içinde bulunduğu sosyal ortam tarafından nakledilen sözlü kültüre dayalı tarihsel bilgilerin etkileri ortaya konulmuştur. Araştırma, nitel araştırma yöntemi ile yapılmış olup case study (durum çalışması desenine göre yapılandırılmıştır. Araştırmada odak grup tartışması, yarı yapılandırılmış mülakat, gözlem ve açık uçlu soru formu gibi araştırma teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Tunceli’deki sözlü tarih ile resmȋ tarihin bazı konularda birbirinden farklı bazı konularda da birbirine rakip anlatılara sahip olduğu görülmüştür. Sözlü tarihin, resmȋ tarih anlatısını önemli oranda absorbe ederek etkisizleştirdiği saptanmıştır. Bununla birlikte çalışma grubundaki öğrencilerin çoğunluğunun sözlü tarihlerini “atalarının geçmişteki sesi” olarak kabul edip, sözlü tarih anlatısını sorgulamadan ya da farklı ek bilgilere ulaşmaya çalışmadan doğrudan içselleştirdikleri ortaya çıkmıştır. Yine bu araştırma sonucunda çalışma grubundaki öğrencilerin sözlü tarihlerini daha çok “büyükbaba ve büyükanne”lerinden öğrendikleri, anne ve babaların sözlü tarih aktarımında yeterince istekli olmadıkları anlaşılmıştır. Bununla birlikte, sözlü kültüre dayalı tarihsel bilgilerin ortaöğretim tarih derslerine ve ders kitaplarına konu edilmiyor oluşu öğrencilerin tarih derslerini ve tarih ders kitaplarını objektif, tarafsız bulmamalarına yol açtığı belirlenmiştir. Tarih dersinde ve ders kitaplarında yerel ve sözlü tarihe yer verilmesinin Tunceli merkez ortaöğretim öğrencilerinin tarih derslerine olan sevgisini, ilgisini arttıracağı  tespit edilmiştir.Anahtar kelimeler: Yerel tarih, sözlü tarih, resmȋ tarih, tarih öğretimi, Alevilik. The Reflections of Oral History on Secondary School Students (An Example

 1. DETERMINATION OF FUNCTIONALITY OF TURKISH STUDENT STUDY BOOKS IN TEACHING TURKISH PRIMARY SECOND STAGE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEMEDE KULLANILAN TÜRKÇE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARININ İŞLEVSELLİĞİNİN BELİRLENMESİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali GÖÇER

  2010-10-01

  Full Text Available The main mission of educational institutions to provide to the students the necessary information. More importantly, students learned skills into their knowledge to show the way. Students' learning skills into their knowledge one of effective ways: student workbooks, and native place of the events when the time is to work. The purpose of this study, second grade elementary school students in Turkish lessons in a workbook activities carried been realized to determine the status. This motion, the student workbook is to determine the status of being used as functional.In this research, qualitative research approach in the context of document analysis methods and scanning techniques used. Collection of student work books will be reviewed in Kayseri for primary schools and among the strata must be determined via sampling. A total of 54 Turkish students study books were collected in school. In each grade level as an elective to a required four themes were selected. The themes identified in the student workbooks have been investigated the level of realization of activities. According to the data obtained, activities undertaken with students more than activities that are not made at all, but in general, student workbooks are not used functionally. Eğitim kurumlarının temel görevi öğrencilere gerekli bilgileri öğretmekten öte, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri beceriye dönüştürebilmelerinin yollarını göstermektir. Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri beceriye dönüştürebilmelerinin etkili yollarından biri öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin zamanında ve yerli yerince işlenmesidir. Bu çalışmanın amacı, ilköğretim ikinci kademede Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin gerçekleştirilme durumunu inceleyerek bu kitapların işlevsel olarak kullanılıp kullanılmadığını belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde doküman inceleme yöntemi ve

 2. Temel İşlevi Bilim İnsanı Yetiştirmek Olan Bazı Bölümlerde Kopya Cheating at Some Department Whose Basic Function is to Train Academician

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esra LÜLE MERT

  2012-09-01

  katkı sağlamaları imkânsızlaşmaktadır. Bu bağlamda kopyayı engellemek, öğrencileri bu eylemden uzaklaştırmak eğitim sisteminin görevlerinden olmalıdır. Amacı, temel işlevi bilim insanı yetiştirmek olan fen -edebiyat fakülteleri öğrencilerinin kopya çekme ve diğer dürüst olmayan davranışlara eğilimlerinin nedenlerini ortaya çıkarmak olan çalışmanın problem tümcesi, “fen-edebiyat fakültelerindeki öğrencilerin kopya ile ilgili düşünceleri, kopya çekme biçimleri ve kopya çekme/ çekmeme nedenleri nedir?” olarak belirlenmiştir. Araştırma niteldir. Çalışma 2011- 2012 yılı bahar döneminin sonunda, İnönü Üniversitesi Fen -Edebiyat Fakültesi’ne devam eden Türk Dili ve Edebiyatı (TDE, Sosyoloji (S, Matematik (M ve Biyoloji (B bölümlerinin son sınıf öğrencilerinden 140 öğrenciyi kapsamaktadır. Veriler nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Tüm öğrencilerin yazılı kâğıtları numaralandırıldıktan sonra bu fiilleri yapanlar ve yapmayanlar olarak ikiye ayrılmış daha sonra kendi aralarında ne yaptıkları, nasıl yaptıkları, neden yaptıkları veya neden yapmadıklarını içeren açıklamaları kategorilere ve alt kategorilere ayrılarak diğer öğrencilerle ortak temaların oluşturulması amacıyla sürekli olarak karşılaştırılmıştır. Uygulamaya katılan 140 öğrencinin %71’i kopya çektiğini, %29’u kopya çekmediğini belirtmişlerdir. Araştırmada kopya çekme biçimleri ve kopya çekme nedenleri 10 ana temada toplanmıştır. Kopya çekmeme nedenleri ise 7 ana temada toplanmıştır.

 3. Zülfü Livaneli’nin Mutluluk Romanı Karakterlerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi / Analysis of the Fictitious Characters of Zülfü Livaneli’s Novel “Bliss” in Terms of Gender

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Özlem HASKAN AVCI

  2016-04-01

  Full Text Available Toplum ve bireylerin hayatında her zaman var olmuş ve var olmaya devam edecek olan edebiyat ve edebi eserler, topluma özgü kültürel öğelerin anlatıldığı, ifade edildiği alanlardır. Bir edebi eser türü olarak romanlar, birçok açıdan toplumun ve o toplumdaki bireylerin özelliklerini yansıtmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’deki farklı erkeklik ve kadınlık hallerini resmeden Zülfü Livaneli’nin mutluluk romanında yer alan karakterlerin, toplumsal cinsiyet rolleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bir nitel araştırma yöntemi olan kültürel analiz kapsamında söylem analizi yapılmıştır. Romanda, amcası tarafından tecavüze uğrayan Meryem’in “töre” anlayışından ötürü öldürülmesinin gerektiği ve yine bu anlayıştan ötürü bu görevin, Meryem’in amcasının oğlu olan Cemal’e uygun görülmesi anlatılmaktadır. Türkiye’de kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığını resmeden, kadının namus abidesi ve erkeğin de namus bekçisi haline getirilişini anlatan romanda, toplumsal cinsiyet rollerinin kadın ve erkek üzerinde nasıl baskı oluşturduğu yansıtılmaktadır. Bu çalışma sonucunda, romanın toplumsal cinsiyet konusuyla ilgili, özellikle Türkiye’de kadının konumu ve namus algısı ile ilgili derinlemesine bir kültürel görünüm sunduğu anlaşılmıştır. Çalışma ile Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rolleri ele alınarak, başta bu konular ile ilgilenenler olmak üzere sosyal bilimlere ilgi duyanların, edebiyatseverlerin ve en genelde toplumun duyarlılığının artırılması amaçlanmıştır. / Literature and literary, has always been and always will continue to be in the lives of individuals and community and it’s an area for expressing intensively about community specific cultural elements. Novel, in many ways reflects individual’s and society’s characteristics as a literary work. In this study, representative of

 4. UNDESIRABLE STUDENT BEHAVIORS FACED BY CLASSROOM TEACHERS AND WAYS OF COPING WITH THIS BEHAVIORS SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARLA BAŞA ÇIKMA YOLLARI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İbrahim ÇANKAYA

  2011-06-01

  Full Text Available The aim of this research is to determine the undesirable student behaviors faced by the classroom teachers and the solutions they apply to these behaviors. The population of the research comprises of the class teachers who worked in the Elazığ Province Central Elementary Schools during the 2010-2011 fall semester. The sample of the research was carried out on the 60 class teachers who were selected randomly among the population and who were interviewed face to face. The data written in the interview forms which were answered by the 38 teachers among the teachers who were interviewed face to face was evaluated with the “Nvivo 7” qualitative data analysis program. “Being irrelevant to the course”, “cheating”, “physical or verbal violence”, “being disrespectful to the teacher”, refusing responsibility”, “disturbing the order in the class” and “grouping” are among the undesirable student behaviors frequently faced by the teachers. The short or long run solution suggestions such as “guidance-counseling”, “confrontation”, “responsibility training”, “punishing”, “rewarding” and “providing social support” are among the solutions to which the teachers appeal against the undesirable behaviors Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlara karşı uyguladıkları çözüm yollarını tespit etmektir. Araştırmanın çalışma evrenini 2010-2011 yılı eğitim-öğretim yılı güz döneminde Elazığ İli Merkez İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, çalışma evreni içerisinden tesadüfî olarak belirlenen ve yüz yüze görüşülen 60 sınıf öğretmeni üzerinden yürütülmüştür. Yüz yüze görüşülen öğretmenlerden 38 öğretmenin cevapladığı görüşme formlarındaki yazılı veriler “Nvivo 7” nitel veri analizi program

 5. Views of Elementary School Pre-Service Teachers About the Use of Educational Mathematics Games in Mathematics Teaching [Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Matematik Öğretiminde Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının Kullanımına Yönelik Görüşleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan Topçu

  2014-08-01

  Full Text Available The aim of this study was to reveal the opinions of elementary school pre-service teachers about the usage of educational mathematics games in elementary mathematics teaching. In this study, case study that, one of qualitative research methods, was used. Data were collected by utilizing a semi-structured interview form to these elementary school pre-service teachers and analyzed using by content analysis method. A total of 10 junior pre-service teachers enrolled in undergraduate programs of elementary teaching attended to this research. In conclusion, these pre-service teachers indicated that educational computer games would provide benefits such as making students’ learning more permanent, visualizing concepts, making students love mathematics, learning by entertaining, reinforcing what has been learnt and developing thinking skills. Nevertheless, these elementary school pre-service teachers stated the limitations about educational computer games such as causing addiction and physical damages, being time-consuming, requiring special equipment and software and making class management difficult. Besides, it was revealed that the pre-service teachers demonstrated positive attitudes towards the use of games in courses while that they did not feel themselves competent in terms of application. [Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının ilköğretim matematik öğretiminde eğitsel bilgisayar oyunlarının kullanımına yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmaya üçüncü sınıfta öğrenim görmekte olan 10 sınıf öğretmeni adayı katılmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiş ve bu veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının eğitsel bilgisayar oyunlarının öğrencilere matematik dersini sevdirme, öğrencilerin

 6. Akademik Yazma Açısından Tez Yazım Kılavuzları

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kemalettin DENİZ

  2017-04-01

  Full Text Available Akademik yazmanın tez, makale, bildiri, proje ve poster gibi türleri vardır. Bu türler genellikle bir araştırma sürecinin kompozisyon hâlinde raporlaştırılmasıyla oluşur. Kendi içinde bir sistematiği olan akademik yazmanın yazma süreci açısından en uzun olanı tezlerdir. Tez yazımında tez bölümlerinin nasıl şekillenmesi gerektiğine enstitülerin yayımladığı tez yazım kılavuzlarında yer verilmektedir. Bu çalışmanın amacı, tez yazım kılavuzlarını akademik yazma açısından değerlendirmektir. Araştırma nitel araştırma olarak planlanmış ve araştırmada doküman analizi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni eğitim bilimleri alanındaki tez yazım kılavuzlarıdır. Örneklemi tesadüfi olarak belirlenmiş 15 üniversitenin eğitim bilimleri enstitüsü tez yazım kılavuzları oluşturmaktadır. Bulgulara ulaşmak için 15 tez yazım kılavuzuna yönelik içerik analizi yapılmıştır. Çalışmada öncelikle tez yazım kılavuzlarından elde edilen veriler kodlanmıştır. Daha sonra kodlanan veriler bir araya getirilerek gruplandırılmıştır. Bu gruplamadan yola çıkarak temalara ulaşılmıştır. Ortaya çıkan kodlar ve temalar düzenlenmiş, frekans ve yüzde dağılımları eklenmiştir. Araştırma sonucunda, eğitim bilimleri enstitüleri alanında yayımlanan tez yazım kılavuzlarında tezin bölümlerine yönelik verilen bilgilerde farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Araştırmada ulaşılan kategorilerin tez yazım kılavuzlarında yer alma aralığının %6,6’dan %100’e kadar geniş bir çizgide seyrettiği belirlenmiştir. Ayrıca tezlerdeki giriş, yöntem, gelişme ve sonuç bölümlerine yönelik yapılar ile tezlerin dil ve anlatım özelliklerinin nasıl olacağı konusunda kılavuzların yeterli olmadığı görülmüştür. Araştırmada ulaşılan sonuçların tez yazım kılavuzlarındaki birliğin sağlanması açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.

 7. Determining the Reasons of Technostress Experienced by Teachers: A Qualitative Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmet Çoklar

  2016-04-01

  Full Text Available In recent years, especially means of information and communication technologies are intensively tried to be integrated into education period in educational fields. In this period, leadership and teachers who shape the ways to use this technology play an important role. Therefore, teachers are expected to use an intensive amount of technology following the technological investments in education fields required by the ministry in recent years. However, this expectation also brings some negative issues into the agenda. One of them is the stress caused by technology, namely; technostress. Technostress is defined as the price of technology use. The purpose of this study is to determine the reasons leading to technostress experienced by teachers, who are the addressee of an intensive use of technology as a result of an integration process to which they are subjected in this study. For this purpose, qualitative data were collected from 64 teachers, who benefit from technology intensively and themes were prepared using 117 different opinions after the content analysis. According to this, there are five main reasons indicating technostress experienced by teachers: individual problems, technical problems, education oriented problems, health problems and time problem. It was also seen in the study that the distribution of reasons leading to technostress experienced by teachers also differs in terms of gender.Keywords: Technostress, ICT, technology integration.Öğretmenlerin Teknostres Nedenlerinin Belirlenmesi: Nitel Bir AraştırmaÖz Son yıllarda eğitime, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yoğun bir şekilde entegrasyonu söz konusudur. Bu süreçte liderlik ve kullanım şekline yön veren öğretmenler önemli rol oynamaktadır. Bakanlık tarafından yapılan teknolojik yatırımlar ve eğitim sistemin işleyişinde yoğun teknoloji kullanımı gerekliliği nedeni ile öğretmenlerden yoğun bir teknoloji kullanımı beklenilmektedir. Ancak bu

 8. Examining Middle School Mathematics Teachers’ Use of Information and Communication Technologies and Psychomotor Skills [Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alattin Ural

  2015-04-01

  , hangi sınıfta, ne şekilde kullanıldığını ve bunların kullanımına yönelik öğretmen görüşlerini araştırmaktır. Yazışma tekniği kullanılarak, Burdur merkezde bulunan 7 ortaokuldaki 25 matematik öğretmeninin 22’ sine açık uçlu sorulardan oluşan bir soru formu elden dağıtılmış ve aynı yolla yanıtlar yazılı olarak alınmıştır. Araştırma tarama modelinde olup nitel bir çalışmadır. Öğretmenlerin yanıtları betimsel analiz yöntemiyle incelenmiş, doğrudan alıntılara yer verilerek kategorik olarak sunulmuştur. Psikomotor beceriler açısından sırasıyla; geometride pergel-cetvel-iletki, noktalı–izometrik-milimetrik kâğıt, kâğıt kesme-katlama; cebirde ise kesir şeritleri ve cebir karoları kullanıldığı belirlenmiştir. Kullanılan sınıflar ise sırasıyla 5, 6, 7 ve 8 şeklindedir. BİT kullanımı açısından sırasıyla; Morpa ve MEB Vitamin (geometride görsellik gerektiren konularda, PowerPoint sunusu (katı cisimler, fraktallarda ve internetteki animasyon ve videolar (katı cisimler, üçgenler, fraktalar, örüntü ve süslemeler, denklemler, simetri konularında kullanıldığı görülmüştür. Kullanılan sınıflar ise sırasıyla 8, 7, 6 ve 5’ dir. Öğretmenler, BİT ve psikomotor kapsamındaki faaliyetlerin yapılamamasının gerekçesi olarak, yeterince zaman olmamasını, bilgisayarların yetersizliğini, sınıf mevcutlarının çok olmasını ve beklentilerin sınavlara hazırlık olmasını başlıca neden olarak ifade etmiştir.

 9. "The Foreign Language Classroom is Like an Airplane" Metaphorical Conceptualizations of Teachers’ Beliefs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Volkan İnceçay

  2015-04-01

  üzerinde bir etkisinin olup olmadığı da ayrıca incelenmiştir. Bu yapılırken, katılımcılardan çalışma boyunca belirttikleri metaforlar üzerinde yansıtıcı bir şekilde düşünmeleri istenmiştir. Araştırmada veriler metafor tamamlama, yarı-yapılandırılmış görüşme ve takip amaçlı gönderilen elektronik postalarla toplanmıştır. Elde edilen verilerin nitel analizinin sonucunda hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin mesleğe başlamadan önce tabula rasa olmadıkları ve metafor kullanımının örtülü bilgilerin gün yüzüne çıkarılmasında etkili bir yöntem olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra gerçek sınıf ortamında elde edilen öğretim tecrübesinin çalışmada yer alan hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin okul deneyimi başlamadan önce ifade ettikleri metaforlar üzerinde bir derece etkili olduğu belirtilebilir. Anahtar Sözcükler: Hizmet öncesi öğretmen eğitimi, pedagojik formasyon programları, okul deneyimi, metafor analizi, var olan inançlar, örtülü bilgi

 10. Ekonomik Büyüme ve Çevresel Vergilerin Emisyon Miktarına Etkileri / The Effect of Economic Growth and Environmental Taxes On Quantity of Emissions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hakan Akar

  2012-12-01

  Full Text Available Bu çalışmada, daha müreffeh bir hayat yaşama gayesiyle gerçekleştirilen sınırsız üretim ve tüketim faaliyetlerinin, çevre tahribatı yoluyla tam aksi yönde etki yapıp yapmadığı incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın temel amacı, üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevreye zarar vermesi durumunda, çevresel vergilerin bu tahribatı azaltmada etkili bir çözüm olup olamayacağı hakkında çıkarımda bulunmaktır. Çalışmanın problemi genelde çevresel bozulma, özelde de emisyondur. Öncelikle çevre ekonomisi başlığı altında çevre ile ekonomi arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmış, sonrasında analizimize hazırlık olması mahiyetinde emisyon, çevresel vergiler, GSYİH, kişi başına düşen milli gelir hakkında bilgi verilmiştir. İktisadi büyüme süreciyle çevresel bozulma arasındaki etkileşimi açıklarken Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE ve Kirlilik Sığınağı Hipotezi veya Kirlilik Cenneti’nden faydalanılmıştır. Türkiye’nin de ÇKE ile uyumlu olduğu ve milli geliri reel olarak 4090 dolardan sonra çevreye verilen zararların azalacağı tespit edilmiştir. Ayrıca milli gelir hesaplamalarında da çevresel maliyetlerin hesaba katılması zaruretine değinilmiştir. Çevresel bozulmayla çevre vergileri arasındaki ilişki de çevresel vergi gelirlerinin toplam vergi gelirlerine oranlanarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Nitel analizlerimize temel teşkil edecek veriler Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankası’nın internet sitelerinden elde edilmiş, AB ve OECD ülkelerinin iktisadi büyüme, çevresel vergi ve emisyon hacimlerine ilişkin veriler arasındaki ilişki gözlemlenmeye çalışılmıştır. Buna göre; iktisadi büyüme, farklı gelişmişlik düzeylerine göre ülkeden ülkeye farklı çevre tahribatı sonuçları vermektedir. Çevresel vergilerin etkin bir şekilde vergi sistemlerinde bulunan ülkelerde ise, emisyon

 11. 60-66 Ay Aralığında İlkokula Başlayan Öğrencilerin Kişisel Öz Bakım Ve İlkokuma-Yazma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi The Evaluation Of The 60-66 Months Old Primary School Students’ Personal Self-Care And Initial Reading And Writing Skills According To Teachers’ Views

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murat BAŞAR

  2013-09-01

  ğişikle 2012-2013 öğretim yılında 60-66 ay arasındaki öğrenciler velilerin rızasıyla ilkokula başladılar. Bu başlangıçla birlikte temel becerilerle ilgili yetersizlik, öğrenme güçlüğü gibi tartışmalar yapıldı. Raporlar yayınlandı. Bu eleştirilerin tamamı süreç başlamadan ve uygulama görülmeden sendika, vakıf ve dernekler tarafından yapılan eleştirilerdi. Nitel olarak yapılan bu çalışmada ilkokula 60-66 ay döneminde başlayan öğrencilerin ilk okuma yazma sürecinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İlkokula başladıkları dönem ile birinci sınıfı bitirdikleri dönem arasındaki süreç öğrencilerdeki gelişim ve gerçekleştirilen etkinliklere göre değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 öğretim yılında Uşak’ta görev yapan 26 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. 60-66 ay aralığında bulunan öğrencilerin dönemin başında okula uyum, tuvaleti kullanma, tuvaletten sonra ellerini yıkayabilme ve elbisesini giyme, kendi başına yiyip içebilme gibi kişisel öz bakım becerilerinde yetersiz oldukları görülmüştür. Ancak 2012-2013 öğretim yılı sonu itibari ile bu becerileri kazanmada sorunların pek görülmediği tespit edilmiştir. Benzer şekilde öğrencilerin ilkokula başladıkları dönemde kalem tutma, satır aralığına yazma, sesleri yazım yönüne göre doğru yazma, tahtayı kullanma becerilerinde sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. 2012-2013 öğretim yılı sonunda okuma ve yazma sorununun aşıldığı belirlenmiştir.

 12. İlkokul 2, 3 ve 4. Sınıf Türkçe Ders Kitapları Bütüncesinin Kelime Hazinesini Geliştirme Eğitimi Açısından İncelenmesi Examining Corpus Of 2. 3. and 4. Grades’ Turkish Language Texbooks In Terms Of Vocabulary Teaching

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tahir GÜR

  2013-03-01

  çlamaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması şeklinde desenlenmiştir. Durum çalışmaları var olan durumun derinlemesine analizini gerektirmektedir. Araştırmada ilkokullarda okutulan özel yayınevlerince basılan kitaplardaki metinler Microsoft Office Word dosyaları haline getirilip Text Master programında ön analizi yapılmıştır. Bu analizde elde edilen kelime listeleri Microsoft Office Excel dosyası haline getirilip içindeki özel isimler ve sayılar ayıklanmıştır. Sonra kelimelerin yapım ve çekim ekleri incelenmiştir. Bu şekilde elde edilen bütüncenin Text Master programında son analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda sınıflara göre farklı kelime sayılarının belirli bir oranda arttığı görülse de farklı sınıflarda tekrar edilen kelimeler yüzünden toplamın düştüğü; incelenen kitapların öğrencileri yeni kelimelerle karşılaştırmada, yapım ekleri ile farklı anlamlar oluşturma imkanı olan kök kelime vermede yetersiz oldukları bulunmuş; kelime hazinesinin geliştirilmesi ve yeni kelime öğretimi konusunda önerilerde bulunulmuştur.

 13. İlkokuma Yazma Öğretimi Sürecinde Bitişik Eğik Yazı Ve Dik Temel Harflerle Yapılan Eğitimin Öğretmen Görüşlerine Göre Karşılaştırılması A Comparison Of Cursive Italic Writing And Basic Vertical Letters While Teaching Basal Reading And Writing Based On Teachers’ Views

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatma SUSAR KIRMIZI

  2013-09-01

  Full Text Available This study aimed to identify teachers’ views with regard toteaching basal reading and writing with cursive italic writing and basicvertical letters. Action research that is one of the qualitative researchmethods was employed. The population of the study was consisted ofelementary 1st and 2nd graders’ teachers working in Denizli and itsdistricts. Using criterion sampling, 68 elementary teachers were askedfor their opinions. As for the data gathering instrument a survey ofopen-ended six questions developed by the researchers were used in thestudy. Open-coding method was used for data analysis. As a result ofthe analysis, it was seen that the teachers found teaching with basicvertical letters easier both in preparing students for reading and writingand in teaching writing. Furthermore, they argued that with basicvertical letters, students write more beautiful and legible. Most of theteachers participated in the study preferred basic vertical letters justbecause they found cursive italic writing more difficult in teaching basalreading and writing. A comprehensive training related to cursive italicwriting should be provided to teachers. Wider scale studies focusing onwhether teachers prefer cursive italic writing or basic vertical letters inteaching basal reading and writing. Bu araştırma ile öğretmenlerin ilkokuma yazma öğretimi sürecinde bitişik eğik yazı ve dik temel harflerle yapılan eğitim hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sürecinde nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması deseni benimsenmiştir. Çalışmanın evreni Denizli il ve ilçelerindeki ilkokullarda görev yapan 1. ve 2. sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır. Araştırmada ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen 63 kişiden oluşan 1. ve 2. sınıf öğretmeninin görüşüne başvurulmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgiler formu ve 6 açık u

 14. İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimlerinde Bilgisayar Destekli Kelime Öğretim Materyali Kullanımının İncelenmesi(Examination of the Use of Computer Aided Word Teaching Material for the Education of Students with Hearing Impairment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hacer Keser

  2018-03-01

  Full Text Available Bu çalışmada, işitme yetersizliği olan öğrenciler için Mayer’in (2001 Türetimci Çoklu Ortam Öğrenme Kuramı’na dayalı bilgisayar destekli bir kelime öğretim materyalinin geliştirilmesi, uygulanması ve materyalin öğrencilere katkısının öğretmen görüşleriyle incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında öğretmenlerden alınan görüşlerle işitme engelli okullarında yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. Çalışma, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir İşitme Engelliler Ortaokulu’nda öğrenim gören 27 öğrenci ve okulda görev yapan 14 öğretmen ile yürütülmüştür. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji yöntemi kullanılmıştır. Geliştirilen kelime öğretim materyali sınıflarda akıllı tahta aracılığıyla ve öğretmen gözetiminde sekiz hafta boyunca haftada bir ders saati olarak öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, geliştirilen kelime öğretim materyalinin öğrencilerin kelime bilgisini ve derse katılımını arttırdığı, okuduğunu anlamasını ve bilgiye ulaşmasını kolaylaştırdığı gibi olumlu sonuçlar ortaya çıkmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda, öğrencilerin kelime öğrenmede yaşadıkları güçlüklerin çözümüne yönelik olarak bilişim teknolojilerinden yararlanılarak hazırlanacak görsel yönden zengin ve etkileşimli materyallerin kullanımı önerilmektedir. In this study, it was aimed to develop and apply a vocabulary teaching material based on Mayer's Cognitive Theory of Multimedia Learning for the students with hearing impairment and to examine the effect of the material on the students via the observations of the teachers. In addition to this, considering the opinions of the teachers, the problems experienced in the schools for the students with hearing impairment and the solutions for these problems are presented. The study was

 15. YEREL TARİH SOSYAL BİLGİLER/TARİH ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YER ALMALI MIDIR?: "MALATYALI OLMAK" İLE "MALATYA’YI BİLMEK" AYNI ŞEY MİDİR?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yücel KABAPINAR

  2016-10-01

  Full Text Available Sosyal Bilgiler/Tarih dersleri kapsamında yerel tarih çalışmaları, yeni bir kavram olarak 2005 yılı sonrası öğretim programıyla gündeme gelmiştir. Ancak yerel tarih çalışmalarının okul boyutunda işlevsel olduğunu söylemek çok da olanaklı değildir. Peki, yerel tarih gerçekten gerekli midir, ihtiyaç mıdır? Bu araştırmada “yerel tarih, Sosyal Bilgiler ve Tarih öğretim programlarında yer almalı mıdır” sorusuna öğrenci ve öğretmen görüşleri çerçevesinde cevap aranmıştır. Nitel araştırma tasarımı kullanılan bu çalışmada, katılımcıların seçiminde amaçlı örneklem seçiminden yararlanılmıştır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme ile anket formu kullanılmıştır. Bu kapsamda Malatya ilinde görev yapan 5 Sosyal Bilgiler ve 5 Tarih öğretmeniyle görüşme yapılmıştır. Malatya’da öğrenim görmekte olan 10 ortaokul ve 10 lise son sınıf öğrencisine de anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.  Öğrencilerin yaşadıkları şehrin tarihi, kültürel özelliklerine ilişkin yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadıkları ulaşılan genel sonuçlardan biridir. Çalışmaya katılan öğretmenler de yerel tarihin öğretim programlarında yer alması gerektiğinin altını çizmişlerdir.Anahtar Kelimeler: Yerel tarih, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Tarih ÖğretimiSHOULD LOCAL HISTORY HAVE A PLACE in SOCIAL STUDIES/HISTORY PROGRAMME? IS IT SAME “TO BE FROM MALATYA” and “TO KNOW ABOUT MALATYA”?Abstract: Local history studies within the framework of Social Studies/History courses have emerged as a new concept after the new teaching programme launched in 2005. To date it appears that local history has not been widely used in school settings. The question whether the local history studies are of importance and necessity in learning and teaching Social Studies/History needs to be

 16. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Riskli Oyunlara Yönelik Görüş ve Algıları

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. İpek Güler

  2016-08-01

  Full Text Available Çocukların oyunlarında heyecan aramak için yaptıkları ve fiziksel olarak yaralanma riski olan oyunlar riskli oyun kavramı altında tartışılmaktadır. Bu çalışmada, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin çocukların riskli oyunlarına yönelik görüş ve algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma nitel araştırma yaklaşımıyla açımlayıcı bir araştırma olarak yürütülmüştür. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Ankara ilindeki altı farklı okul öncesi eğitim kurumunda görev yapan toplam 25 öğretmen çalışma grubunu oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen bir görüşme formu kullanılarak ve birebir görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmelerin dökümü ile elde edilen dokümanlar üzerinde belge tarama yapılmış ve öğretmen görüşlerinin sıklık dağılımları üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, çalışma grubunda bulunan öğretmenlerin riskli oyunlara karşı temkinli yaklaştıkları belirlenmiştir. Çocukların fiziksel sağlıklarına verilen önem onların risk almalarının önünde bir engel olarak görülmektedir. Bunun, risk kavramının tehlikeli ve zarar verici olarak algılanmasından kaynaklanabileceği gözlemlenmiştir. Diğer taraftan velilerin ve idarecilerin öğretmenler ve oyunlara yönelik tutumlarının, ayrıca fiziksel altyapı sorunlarının da riskli oyunları engelleyen diğer etkenler arasında olabileceği görülmüştür. The concept of risky play is discussed under the name of play, which seeks excitement and involves a risk of physical injury. In this study, it was aimed to examine the pre-school teachers’ opinions and perceptions toward risky play. This study was conducted as a basic and exploratory research according to the qualitative approach Totally 25 pre-school teachers working at six different schools at 2015-2016 term dates in Ankara

 17. MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustafa Halid Karaarslan

  2017-01-01

  Full Text Available Öz Eğitimli gençlerin mesleki kariyerlerini ne şekilde devam ettirecekleri ülkelerin geleceklerini şekillendirmede önemli bir veridir. Gençlerin kendi işlerini kurmaları, maaşlı işleri seçmelerine göre ülkenin gelişimini hızlandırmaya ve istihdamı artırmaya daha çok katkı sağlar. Bu çalışma ile mühendislik fakültesinde okuyan öğrencilerin kariyer tercihlerini etkileyen kriterler ve ağırlıkları tespit edilmiştir. Üç farklı nitel çalışma ile öğrencilerin kariyer tercihleri ile ilgili 130 farklı ifadeye ulaşılmıştır. Bu ifadeler 6 kritere ve 20 alt kritere dönüştürülmüştür. Analitik Hiyerarşi Süreci (Analytic hierarchy process, AHP kullanılarak öğrencilerin her bir kritere ve kariyer seçeneğine verdikleri ağırlıklar hesaplanmış ve duyarlılık analizleri yapılmıştır. Öğrencilerin kariyer seçiminde en çok dikkate aldıkları kriterler iş güvencesi ve istikrar, çalışma koşulları ve kariyer imkânları olmuştur. Kariyer seçeneklerinden kendi işini kurmak en yüksek ağırlığa sahipken onu kamu kurumlarında çalışmak ve özel sektörde çalışmak takip etmiştir. Ayrıca, cinsiyet, bölüm, anne veya babanın girişimci olup olmaması, kişinin girişimcilik yetenek ve becerilerine güvenip güvenmemesi ve kişinin girişimci olma ihtimalini yüksek görüp görmemesine göre kariyer seçiminin nasıl ağırlıklandırıldığına bakılmıştır. Kariyer tercihlerine yönelik çıkarımlarda bulunulmuş ve öneriler sunulmuştur. Abstract How to keep professional career of trained young people, is important data in shaping the future of their country. Establishing their own business instead of preferring a salaried job, contribute more to increase employment and development of countries. In this study, the criterion affecting career preferences and their weights are identified. 130 different expressions related to students’ career preferences are determined

 18. Saateks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tiina Ann Kirss

  2012-04-01

  kultuuriteaduslikku õppematerjali ning jätkab eestikeelse humanitaarteoreetilise sõna- ja mõistevara arendamist tõlkeloome nõudlikul viisil; 2 koondretsensioon vähemalt kahest eriala jaoks olulisest teosest; 3 allikapublikatsioon tekstikriitiliste kommentaaridega. Methis avatakse kaaluka kaksiknumbriga, mis on eriline ja kordumatu. Noor-Eesti erinumbri koostajatena on dr Sirje Olesk ja dr Marin Laak asetanud ajakirja väärikale kirjandusloolisele alusele, milles on hiljutiste kirjandusmuuseumi Noor-Eesti juubelikonverentside sõnajõudu, põnevaid mõttevahetusi ning elavaid väitlusi. Rahvusvahelisemat teemat eesti kirjandus- ja kultuuriloost oleks peaaegu võimatu valida. Peatoimetajana soovin tunnustada ja tänada erinumbri toimetajat dr Marin Laaki ning tema kaastöölisi, keeletoimetajaid Maarja Hollot ja Katrin Raidi nende vaeva, kannatlikkuse ja sihikindla nõudlikkuse eest, millele nad on lisanud vürtsiks head tuju ja naudingut

 19. Maailmakirjanduse mõõtmisest meil ja mujal / Conceptualizations of World Literature in Estonia and Elsewhere

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liina Lukas

  2016-12-01

  Full Text Available Teesid: Artikkel käsitleb maailmakirjanduse mõiste mahu ja sisu muutumist alates selle esilekerkimisest 19. sajandi algupoolel kuni tänapäeva käsitlusviisideni ja dilemmadeni, mille ees seisab võrdlev kirjandusteadus – distsipliin, mis peab maailmakirjandust oma uurimisobjektiks. Juttu tuleb ka väikese kirjanduse spetsiifilisest suhestumisest maailmakirjandusega ning maailmakirjanduse uurimisest ja õpetamisest Tartu ülikoolis alates selle rajamisest 1632 kuni eriala institutsionaliseerumiseni taasiseseisvunud Eestis – maailmakirjanduse õppetoolina.   In the current era of globalization when the borders of national literature have become exceedingly vulnerable, cultural identities more and more hybrid and the term world literature is applied to global translations into English, a comparative literary scholar might ask a question: would it be possible to perceive of a literary world analogously to the world of music? Would it be possible that as Bach does not need to be interpreted within the context of German music or Pärt within the context of Estonian music, works of literature relate to each other within the global field of literature and are no longer related to their linguistic and cultural contexts? In order to come to a „bigger picture“, to achieve a more extensive level of generalization, might it be possible to give up the linguistic, historical and cultural contextualization of works of literature? What would a small literature win or lose in such situation? In the present article the concept of world literature and its’ historical conditions – as an object of comparative literary studies – will be explained using the example of Estonian literature. In order to do so, an overview of the history of comparative literary studies at the University of Tartu will be provided. At the University of Tartu, the study of comparative literature was initiated much earlier than systematic study of Estonian literature or its

 20. Qualities of Ideal Teacher Educators

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nihal Tunca

  2015-04-01

  principles and social responsibilities’. Keywords: Ideal teacher educator, teacher candidates, qualities of teacherÖz Dünyada öğretmen eğitimcilerinin niteliği ile öğretmen yetiştirmenin kalitesi arasındaki ilişki yeterli düzeyde tartışılmamaktadır. Bununla birlikte, Batı alan yazınında eğitim fakültelerindeki öğretim üyelerinin özelliklerini inceleyen çeşitli araştırmalara rastlanmaktadır. Öğretmen eğitimcilerinin öğretmen adayları üzerindeki etkilerinin bilinmediği Türkiye’de ise eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarıyla ilgili sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Çoğu nicel araştırma yaklaşımıyla desenlenen bu çalışmalarda, öğretmen eğitimcilerinin bazı özellikleri açısından değerlendirildikleri dikkat çekmektedir. Öğretmen eğitimcilerinin, bir bütün olarak hangi özelliklere sahip olmaları gerektiği ise araştırma konusu olmamıştır. Oysa sahip olması gereken özellikler açısından sürekli tartışma konusu olan öğretmenler kadar öğretmen eğitimcileri de araştırma konusu olmalıdır. Bu gerekçeden hareketle araştırmada, geleceğin öğretmenleri olan eğitim fakültesi öğrencilerinin bakış açısıyla ideal bir öğretim üyesinin sahip olması gereken niteliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, olgu bilim (fenomonoloji deseninde nitel bir araştırmadır. Araştırmanın katılımcılarını,  Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği programlarında, üçüncü ve dördüncü sınıflarda öğrenim gören toplam 214 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri, yapılandırılmış görüşme tekniklerinden açık uçlu anket ile (29 Nisan-18 Mayıs 2013 toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, NVivo8.0. Paket Programı kullanılarak içerik analizi yaklaşımına göre analiz edilmiştir. Araştırmada

 1. Mesleki Yeterliklerin Kazanılma Sürecinde Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi The Evaluation Of Prospect Teachers’ Views In The Process Of Acquiring The Professional Competence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yakup KESKİN

  2013-03-01

  özünü açtığı andan itibaren yaşamınısürdürebileceği bilgi beceri ve tutumları sonradan edinmiştir. Buyüzden öğrenme ve öğretme sürecinin başlangıç tarihi insanlık tarihikadar eskidir. Eğitim sisteminin kilit adamı olan öğretmen, sisteminbaşarılı olmasında en etkin rolü üstlenmektedir. Bundan dolayıöğretmenlik mesleği kutsal olarak görülmüş ve öğretmenliğe toplumdapozitif bir değer atfedilmiştir.Meslek olarak öğretmenliğe nitelik kazandırmak için genel ve özelalan yeterliklerin bilinmesi, bu yeterliklerin hizmet öncesi ve hizmet içieğitim programlarıyla, öğretmen adaylarına ve öğretmenlerekazandırılması ile mümkündür. Türkiye’de öğretmen yetiştirenyükseköğretim kurumlarında uygulanan programları denetlemek,değerlendirmek, geliştirmek üzere YÖK'e danışma organı olarak"Öğretmen Yetiştirme Milli Komitesi" kurulmuştur.Bu araştırmada 2011-2012 eğitim-öğretim yılında OMÜ EğitimFakültesi bünyesinde olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü (DKABile İlköğretim Bölümü 3 ve 4. sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlikmesleğine ilişkin bilgi, beceri ve tutumları kazanmaları sürecindeokumakta oldukları bölümler üzerindeki görüşleri, öğretmenlikmesleğine ilişkin yaklaşımları ve hazırbulunuşluk algıları karşılaştırmalıolarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda nicel olarak (606 3ve 4. sınıf öğretmen adayından ve nitel olarak ise (91 son sınıföğretmen adayından elde edilen bulgulara yönelik değerlendirmelerortak olarak yapılmıştır.DKAB Bölümü ile İlköğretim Bölümü öğretmen adaylarınınmesleki gelişimlerine yönelik ulaşılan sonuçlar değerlendirildiğinde;bölümler, cinsiyet ve öğrenim türleri değişkeni bakımından öğretmenadaylarının mesleki gelişimleri arasında farklılık medyana gelmediği,mesleki gelişimler bakımından benzer algılar taşıdıkları s

 2. Akademisyenlerin Meslek Ahlakına Aykırı Olan Davranışlara İlişkin Algıları (Çomü Eğitim Fakültesi Örneği Academicians’ Perceptions Of Behaviours Against Occupational Ethics (A Case In Comu, Faculty Of Education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İlknur MAYA

  2013-07-01

  aninstitutional infrastructure, ethic values of an institution, questioningone’s conscience, values education and character education, andregular supervision. It was found that academicians experienced ethicaldilemmas between educational activities and research activities,between their work at university and willingness to work in privatesector, and between administrators’ pressures and their personal valuesin fulfilling their duties; respectively. Araştırmada, akademisyenlerin gerçekleştirdikleri eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet gibi etkinliklerde meslek ahlakına aykırı olarak algıladıkları davranışların neler olduğunun, nedenlerinin ve nasıl önlenebileceğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca çalışmada, akademisyenlerin yaşadıkları etik ikilemlerin neler olduğunun saptanmasına çalışılmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan yüz akademisyenden kartopu örnekleme yoluyla seçilmiş elli kişi oluşturmaktadır. Verilerin analizinde, içerik analizi türlerinden tümevarımcı analiz kullanılmıştır. Akademisyenlerin meslek ahlakına aykırı olarak algıladıkları davranışlar, en çok eğitim-öğretim işleri daha sonra araştırma işlerinde görülmektedir. Akademisyenler, eğitim-öğretim işleri bakımından en çok mazeretsiz ders yapmamak, mazeretsiz derse geç girmek / dersten erken çıkmak, dersi etkili ve nitelikli olarak yürütmemek, üniversite dışında çalışma nedeniyle üniversitedeki sorumluluklarını yerine getirmemek ve öğrencilere eşit / adil davranmamak davranışlarını meslek ahlakına aykırı bulmaktadır. Akademisyenler, araştırma işleri bakımından en çok araştırmada alıntı ve kaynakları doğru vermemek, nitelikli ve özgün araştırmalar yapmamak ve araştırma verileri üzerinde oynamak

 3. Öğretmen Adaylarının Tarihi Görselleri Analiz Düzeyleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İbrahim TURAN

  2015-10-01

  Full Text Available Görsel kaynaklar tarih araştırmalarında ve öğretiminde büyük bir öneme sahiptir. Tarih eğitiminde görsel kaynaklar doğası gereği soyut olan tarihi bilgiyi somutlaştırarak onu yeni kuşaklar için daha anlaşılır bir hale getirmekte aynı zamanda öğrencilerin yaratıcı düşünce ve hayal gücünün gelişmesinde yardımcı olmaktadır (Smirnova ve Romanov, 2007:  1. Öğrencilerin görsel analiz becerilerini geliştirmek sadece tarih derslerindeki kavrama ve başarı düzeyleri açısından değil aynı zamanda yaşam boyu öğrenme becerilerinin gelişimi açısından da önemlidir. Çünkü bu alanda iyi olan bir kişi, çevresinde gördüğü eylemlerin, objelerin ve sembollerin farklılığını anlayabilmekte ve onları daha doğru yorumlayabilmektedir (Alpan, 2008: 76-77. Öğrencilerin görsel analiz becerilerinin gelişiminde en önemli unsur tabi öğretmenlerdir. Görsellerin öğretmenler tarafından tarih derslerinde doğru kullanımı öğrencilerin görsel analiz ve görsel okuryazarlık becerilerini olumlu yönde etkileyecektir. Bu araştırmanın amacı tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görsel analiz düzeylerini tespit etmektir. Çalışmada nitel durum araştırması yöntemi ve iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır. Çalışma grubuna Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi son sınıf öğrencileri dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Görsel Analiz Düzeyi” çalışma kâğıdı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun tarihsel görselleri analiz ederken tanımlama düzeyindeki görevlerde dahi zorlandıkları, görseller hakkında derinlemesine ve detaylı analizler yapamadıkları, genellikle kısa ifadeler ve açıklamalar kullandıkları, akademik bir tavır sergileyemeyerek kaynağa duygusal bir

 4. Annan Planı Referandumu Sürecinde Rauf Denktaş’ın Ötekileştirilmesi: Yeni Düzen Gazetesi Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ümmü Bayraktar

  2016-10-01

  tarihini de içine alan Nisan 2004 sayısında, Kıbrıs Türk toplumunda medya-siyasi güç ilişkileri çerçevesinde haber metinlerinde Annan Planı’nın nasıl temsil edildiği, bu plana ‘evet’ ve ‘hayır’ın nasıl anlamlandırıldığı ve meşrulaştırma dayanaklarıyla hakim toplumsal anlamların nasıl kurulduğu, kimlik kurguları üzerinden Rauf Denktaş’ın ‘ötekileştirilmesi’yle yaratılan algı değişiklikleri ve kamuoyunu yönlendirme biçimleri nitel ve nicel içerik analizi yöntemleri uygulanarak ortaya konulmuştur.Anahtar Kelimeler: Annan Planı ve Referandumu, Rauf Denktaş, Ötekileştirme, Kıbrıslılık, Türk Milliyetçiliği, Yeni Düzen GazetesiMarginalization of Rauf Denktaş In Annan Plan Referandum Period: Yeni Duzen Newspaper ExampleAbstractThe Annan Plan Referandum on 24 April 2004, created important projections on the political structure of Cyprus and steps towards the solution with still on-going impact. Within that period, different political understandings had acceded in the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC, Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus, Turkey and Greece with an impact on the developments of Cyprus issue and an internal political conflict had legitimized in Cyprus and Turkey. AK Party government in Turkey, and the coalition of Republican Turkish Party (CTP and Democrat Party were the determinant factor in shaping the Cyprus policy of the Turkish side. The relations between Rauf Denktaş and Ankara changing on the basis of the dynamics of power in Turkey and international conjuncture had proceed with the full support of Ankara until the AK Party term; the Cyprus issue has been considered as ‘national cause’ in the Turkish foreign policies. During the claims of deviation from the national cause axis, Rauf Denktaş, represented the status quo in North Cyprus as the spokesperson of Turkish nationalism with his own words ‘no solution is solution’ was ‘marginalized’ by the opponent

 5. Tarih Öğretmen Adaylarının Bölümü Tercih Etme Nedenleri İle Bölümden Beklentilerine İlişkin Görüşleri (Atatürk Üniversitesi Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramazan Kaya

  2013-07-01

  Full Text Available Bu çalışmanın amacı Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı 1. sınıf öğretmen adaylarının Tarih Öğretmenliği bölümünü seçme nedenleri ile bölümden beklentilerine yönelik görüşlerini araştırmaktır. Çalışmada ayrıca öğretmen adaylarının tarihe ilgi durumları ile tarih öğretiminin amaçları hakkındaki görüşleri de tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun nedeni çalışmanın boylamsal bir araştırmanın ilk aşaması olup aynı çalışma grubu ile 5 yıllık öğrenim süreçlerinde yürütülecek olmasıdır. Böylelikle bu boylamsal araştırmanın sonunda tarih öğretmen adaylarının tarihe ilgi durumlarının, tarih öğretiminin amaçları hakkındaki görüşlerinin ve bölümden memnuniyet durumları ile ileriye yönelik bölümden beklentilerinin ne yönde ve nasıl bir değişim izlediği ortaya konulmaya çalışılacaktır. Araştırmanın çalışma grubu Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı 1. sınıf öğretmen adaylarının tamamıdır. Bu öğretmen adaylarının 20’si erkek, 19’u ise kızdır. Araştırmanın ilk aşamasında nitel bir yaklaşım benimsenmiş olup veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiş ve elde edilen bulgular frekans, yüzde ve doğrudan alıntılarla birlikte tablo haline getirilip yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre tarih öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu tarih öğretiminin amacını geçmişten tecrübe edinerek bugüne ve geleceğe yön verme olarak görmüşlerdir. Öğretmen adaylarının çok büyük bir bölümü tarihe ilgi duymakta ve bu ilginin en önemli kaynağını da ilköğretim ve ortaöğretimdeki öğretmenleri oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının tarih öğretmenliği bölümünü seçme nedenleri arasında ise tarihe duydukları ilgi ve iş kayg

 6. İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Yeryüzünde Yaşam” Ünitesinde Yer Alan Tarih Kavramlarının Öğretiminde Karşılaşılan Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Eylem Araştırması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaya Yılmaz

  2012-10-01

  Full Text Available Özet: Kavramlar, düşünmenin ve öğrenmenin gerçekleştiği yer olan bilişin temel yapı taşlarını oluşturdukları için etkili ve anlamlı bir öğrenmenin gerçekleşmesinde önemli bir role sahiptirler. Ülkemizde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak 2004 yılında oluşturulan ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programında kavram öğretim ve öğrenimine önemli bir yer verilmiştir. Öğretim programında kavramların giriş, gelişme ve pekiştirme seviyelerinin hangi sınıf düzeyinde verileceği özel olarak belirtilmiştir. Sosyal bilgiler dersinde kavram öğretim ve öğreniminde karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi kavram yanılgılarıdır. İlköğretim sosyal bilgiler dersi tarih konularının öğretiminde önemli bir engel olarak karşımıza çıkan tarih kavram yanılgıları üzerine yapılmış yeterli çalışma bulunmamaktadır. Literatürdeki bu eksikliği gidermeyi hedefleyen bu çalışmada, sosyal bilgiler eğitimi çerçevesinde tarih konularının öğretiminde karşılaşılan kavram yanılgılarının tespit edilmesi, ortadan kaldırılması ve azaltılması hedeflenmiştir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması kullanılmıştır. 6. Sınıf sosyal bilgiler dersi “Yeryüzünde Yaşam” Ünitesinde geçen ‘milat’, ‘yüzyıl’, ‘çağ’, ‘kronoloji’, ‘fetih’ ve ‘uygarlık’ kavramlarına ilişkin öğrencilerin yanılgılarını tespit etmek ve gidermek amacıyla kavram haritaları, kavram çarkı diyagramı, çalışma yaprağı, tarih şeridi, görüşme ve öğrenci günlükleri gibi çeşitli uygulamalar yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin araştırılan kavramlara ilişkin birçok yanılgıya sahip oldukları, günümüz bakış açısıyla geçmişe baktıkları ve anakronizim sorunu yaşadıkları belirlenmiştir. Bu yan

 7. 2011 Yılı Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeği’nin İçeriğine ve Puanlama Ölçütlerine İlişkin Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi Investigation of Manager Opinions on the Content and Scoring Criteria of the 2011 Manager Appointment and Rotation Regulations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selçuk Beşir DEMİR

  2013-07-01

  ğiştirme Yönetmeliği’ne, yönetmelikte yer alan puanlama ölçütlerine ve yönetmeliğin uygulanışı sürecinde yaşanan aksaklıklara ilişkin kurum yöneticilerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemleriyle, olgubilim desenine uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmada, katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi ile belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu; (rumuz ilinde görev yapan 8 yöneticiden oluşmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak; yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sürecinde tüm görüşmeler ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Araştırma kapsamında 240 dakikalık görüşme yapılmış, ses kayıtları herhangi bir elemeye tabi tutulmadan, ham veri olarak Microsoft Word programına aktarılmıştır. Araştırmada her bir transkrip, satır-satır analiz (line by line analysis yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Görüşme verilerinin yorumlanması sürecinde endüktif (inductive betimsel analiz, içerik analizi ve sürekli karşılaştırma tekniği (constant comparison kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucu; 1. Yönetici atama ve yer değiştirme sürecine ilişkin değerlendirmeler, 2. Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin içeriğine ve puanlama esaslarına ilişkin değerlendirmeler, 3. Zorunlu yer değiştirme (rotasyon uygulamasına ilişkin değerlendirmeler olmak üzere üç ana tema ortaya çıkmıştır.

 8. An Evaluation of the Difficulties Classroom Teachers Experience While Giving Primary Reading and Writing Education Within the 4+4+4 Education System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Okay Demir

  2016-01-01

  , disadvantages of audio-based teaching, and problems arising from italic inscription; School-oriented problems such as the lack of educational materials, playgrounds, etc., inapt structure of the desks, boards, toilets, and sinks for younger students (due to teaching primary and secondary school students in the same building, overcrowded classrooms, lack of classrooms, and the injustices in administrative issues and student distributions; Teacher-oriented problems such as the inability of teachers to adapt to the new system, the tendency to follow the previous curriculum, the lack of an understanding of class distributions in the same school, the differences between the levels of perception among students, the needless haste in teaching reading and writing, and the inability of teachers to use italic inscriptions. At the end of the research, several suggestions have been provided related to these issues.Keywords: Elementary school programmes, classroom teachers, teachers' opinions4+4+4 Eğitim Sistemi Kapsamında Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma ve Yazma Eğitiminde Yaşadıkları Güçlüklerin DeğerlendirilmesiÖzBu çalışmada, 4+4+4 eğitim yasası değişikliği kapsamında ilkokuma ve yazma eğitiminde, uygulama sahasında yer alan birinci sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları sorunların tespit edilerek öğretmen görüşlerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden “fenomenoloji” deseninden yararlanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden, “ölçüt örnekleme” yöntemiyle belirlenen 29 sınıf öğretmeni, araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 2013-2014 eğitim-öğretim yılında yarı yapılandırılmış görüşme formu ile, 2015-2016 eğitim öğretim yılının güz döneminde ise, ilkokuma ve yazmaya ilişkin öğrenci dokümanları ve yapılandırılmamış gözlemler ile toplanmış, verilerin analizinde betimsel analiz ile birlikte içerik analizi

 9. 2005 ve 2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Öğrenme Alanı, Kazanım, Kavram, Değer ve Beceri Boyutları Açısından Karşılaştırılması / Comparison of 2005 and 2017 Social Studies Curriculum in Terms of Learning Area, Acquisition, Concept, Value and Skill

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Okan Çoban

  2018-03-01

  şkin bilgileri de yine öğretim programı sayesinde tamamlayabilir. Ülkemizde öğretim programları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB tarafından hazırlanır ve öğretmenlere ulaştırılır. Sosyal bilgiler, ilkokul ve ortaokul düzeyinde okutulan bir derstir. İlki 1965 yılında hazırlanan sosyal bilgiler öğretim programına atfedilen içerik, dar kapsamda, hem öncesinde hem sonrasında farklı ders adları adı altında okutulmuştur. 1998 yılında hazırlanan sosyal bilgiler öğretim programından günümüze kadar dersin adı değişmemiştir. Fakat bireysel, toplumsal, siyasi ve teknolojik vb. ihtiyaç ve gelişmeler zaman içinde değiştiğinden Millî Eğitim Bakanlığı 1998 yılından sonra 2005 ve 2017 yıllarında sosyal bilgiler öğretim programında değişikliğe gitmiştir. Ayrıca bakanlık 2005 yılında hazırlanan programdan itibaren sosyal bilgiler ders içeriğini oluşturan sosyal bilim dallarını artırmış ve disiplinler arası bir yaklaşım benimsemiştir. Bu araştırmanın amacı ülkemizde 2005 ile 2017 yıllarında hazırlanan sosyal bilgiler öğretim programlarının öğrenme alanı/tema, kazanım, kavram, değer ve beceri boyutları açısından karşılaştırılmasıdır. Nitel olarak yapılandırılan araştırmada doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Amaçlı örneklemin kullanıldığı bu çalışmada, araştırmanın amacı doğrultusunda bakanlığın hazırladığı son iki sosyal bilgiler öğretim programı incelenen dokümanları oluşturur. Ayrıca araştırma verilerinin desteklenmesi için farklı yayınevleri tarafından hazırlanan sosyal bilgiler dersi öğretmen kılavuz kitaplarında da faydalanılmıştır. Betimsel analiz tekniğinin kullanıldığı araştırmada her bir boyut ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda 2005 sosyal bilgiler öğretim programından iki öğrenme alanının çıkartıldığı ve 2017 sosyal bilgiler öğretim programına, çıkartılan bu

 10. Biyoloji Öğretmen Adaylarının “Bakteri” Konusundaki Bilişsel Yapılarının Ve Alternatif Kavramlarının Belirlenmesi Determining Biology Student Teachers’ Cognitive Structure And Alternative Concepts On The Concept Of “Bacteria”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hakan KURT

  2013-09-01

  ; Mills, Shaw, Van Horne, Zhang ve Boughman, 2008. Bu yaklaşıma göre önceki deneyimlerle yapılan ilişkilendirmeler nedeniyle zihindeki mevcut bilişsel yapılar bireylerin yeni olayları algılamalarını ve yeni oluşturacakları bilişsel yapıları etkilemektedir. Zayıf bir bilişsel yapının, yeni bilgilerin zihinde yapılandırılma sürecini olumsuz etkilemesi ve böylece yeni bilginin anlamlı olarak yapılanamamasını olumsuz etkilemesi söz konusu olabilmektedir (Tsai ve Huang 2002; Vosniadou, Ioannides, Dimitrakopoulou ve Papademetriou, 2001.Bu kapsamda araştırmacılar öğrencilerin sadece sahip oldukları bilgileri değil; öğrencilerin sahip oldukları farklı bilgi ve kavramlar arasındaki ilişkilerini ve bilişsel yapılarını ölçen tekniklere yönelmişlerdir (Vance, Miller ve Hand, 1995. Bahar (2003, bu stratejiler, kelime ilişkilendirme, yapılandırılmış grid, dallanmış ağaç, kavram haritaları, kavramsal değişim metinleri, analoji, tahmin-gözlem-açıklama şeklinde sıralanabilir. Öğrencilerin bilişsel yapısını inceleyen bu tekniklerden en genel ve en eski olanı, aynı zamanda bu araştırmada da kullanılmış olan teknik kelime ilişkilendirme tekniğidir (Bahar, Johnstone ve Sutcliffe, 1999; Hovardas ve Korfiatis, 2006; Özatlı ve Bahar, 2010; White ve Gunstone, 2000. Bu çalışmanın amacı biyoloji öğretmen adaylarının “bakteri” kavramı konusundaki bilişsel yapılarını incelemektir. Konuyla ilgili literatür taramasında bağımsız kelime ilişkilendirme testi ve çizme-yazma tekniğinin birlikte kullanılarak biyoloji öğretmen adaylarının bakteriyle ilgili kavramsal yapılarını araştıran herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2006. Veriler toplam 44 öğretmen adayının katılımıyla toplanmıştır. Verilerin toplanmasında bağımsız kelime ilişkilendirmetesti ve çizme-yazma tekni

 11. Dergilerden Özetler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mete Korkut Gülmen

  1997-10-01

  olmuştur. Ebeveynden yaşayan asemptomatik iyileşen kız kardeşin alınması için adli makamları ikna eden bu çalışmalar sonuçlandığında teşhis kuvvetlenmiştir. AİLE İÇİ ŞİDDET: ADLİ HEKİMLERİN ROLÜ VAR MI? Domestic violence: Do forensic physicians have a role? MM Stark, DJ Jones, J Howitt J Clinical Forensic Med 1997;4:59-63. Güney Londra’da altı ayı aşkın bir sürede aile içi şiddete uğrayan olgularda adli hekimin rolü incelenmiştir. Çalışmanın amacı aile içi şiddetin karakteristik özelliklerini belirlemek, kişilerin öncelikli olarak koruyucu hekimlik birimleri veya diğer benzer organizasyonlarla bağlantılarını sağlamanın ve adli hekim ile kişinin rutin takibini yapan pratisyen hekim arasında doğrudan iletişim kurmanın önemini vurgulamaktır. Çalışmanın sonuç kısmında adli hekimin kişinin iznini alarak kurban ve saldırgandaki (her nekadar pek çoğunda minör yaralanmalar olsa da yaralanmaları belgelemesinin vazgeçilmez rolü, tıbbi tedavide gerekli bilgileri vererek ve koruyucu hekimlik görevini de üstlenerek destek üniteler konusunda gerekli yönlendirmeyi sağlamadaki önemi belirtilmiştir. İŞKENCE MAĞDURLARINDA KRONİK AĞRI Chronic Pain in Torture Survivors AB Thomsen, JB Madsen, KS Nielsen, EJ Eriksen Torture 1997;7(4:118-21. İşkence, yaşamı pek çok farklı şekilde zorlayan ağır sekeller ile ilişkili olabilir. Ağrı işkence kurbanlarında çoğunlukla işkenceden pek çok yıl sonra etkinlik kazanan ve sıkça görülen bir şikayettir. Seçilmiş işkence kurbanlarından oluşan bir grupta titiz bir ağrı analizi hastalarda çeşitli lokalizasyonlarda ağrı şikayetleri olduğunu göstermiştir. Ağrı nosiseptif, vis- eral veya nöropatik olarak tanımlanmıştır. Çalışmadaki bütün hastalar işkence kurbanlarında görülene çok benzer teşhis edilemeyen nöropatik ağrılardan yakınmaktadır. Bu ağrılar ile fiziksel şiddetin dört tipinde ortak olarak