WorldWideScience

Sample records for gennem politisk teori

 1. Kants politiske teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  Immanuel Kants politiske teori har gennem de sidste årtier været lagt til grund for en lang række afgørende diskussioner og videreudviklinger hos eksempelvis Rawls og Habermas. Den er afgørende for udlægningen af menneskerettigheder, folkeret, magtdeling, forståelse af suverænitet, føderalisme og...... fredsbestræbelser. Derudvolver er den forbundet med Kants berømte erkendelsesteori og moralfilosofi. Teorien regnes normalt for målestok for koherænt opbygning af teoridannelse, såvel videnskabsteoretisk set, etisk set og i konstruktionen af samfundsteori. På mange måder kan man anse den for kulminationen af...... oplysningstidens filosofi og begyndelsen til moderne samfundsteori og politisk teori. Artiklen gentolker Kants politiske teori i lyset af dels den sene Kants teoriudvikling, dels nyere debatter om Kants politiske teori....

 2. Kendsgerninger i normative politisk teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2011-01-01

  Normativ politisk teori søger at formulere og begrunde politiske principper. Principper er generelle bud på, hvilke grunde der er for at indrette samfundet på bestemte måder, eller hvilke betingelser samfundsindretningen bør leve op til, fx. for at sikre retfærdighed eller legitimitet. Spørgsmåle...

 3. Politisk teori og god statskundskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rostbøll, Christian F.

  2011-01-01

  deres undersøgelser og de politiske strategier, som de anser som praktisk mulige. God statskundskab er ikke blot defineret ved metoden men er tillige et spørgsmål om at bidrage til identifikation og løsning af vigtige politiske problemer. Normativ teori bør på sin side udvikles i dialog både med den......Politisk teori anses oftest ikke som en nødvendig del af definitionen på god statskundskab. Det er en fejl, da der er behov for klargørelse og begrundelse af de normer og værdier, som politologisk forskning uafværgeligt bygger på. Politologer bør kunne forklare og forsvare de normer, som ligger bag...

 4. Politisk marketing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Disciplinen politisk marketing er udbredt i mange vestlige lande. Imidlertid er kendskabet til politisk marketing i Danmark bemærkelsesværdigt lavt. I det lys er denne bog Politisk Marketing: Personer, Partier & Praksis den første bog i Danmark, som -ud fra marketing- indkredser de sidste mange års...... brudflader i dansk politik. Gennem ti bidrag fra forskere og praktikere udskraber forfatterne et DNA for feltet politisk marketing. Kort sagt kan du i denne bog finde svarene på: Hvad er politisk marketing? Hvordan har det udviklet sig? Og hvilke konsekvenser har dette fænomen for vælgere, partier og...

 5. Magtdelingens politiske teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2007-01-01

   beskrives som magtdeling. Magtdelingens logik og realiteter beskrives herefter. Dette gøres her ud fra Niklas Luhmanns og Jürgens Habermas' tilgange. Artiklen sætter de tre positioner ind i den tyske historiske og teoretiske kontekst. bl.a. under inddragelse af Ingeborg Maus' kantianske redegørelse for Schmitt...

 6. Demokratiseringen af den politiske diskurs i Polen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnfast, Juni Søderberg

  1999-01-01

  Gennem en analyse af brugen af personlige pronominer i politiske tekster fra udvalgte, polske medier diskuteres forandringerne i den polske, politiske diskurs gennem 1980'erne. Det påvises at det kommunistiske styres anvendelse af pronominet 'vi' skifter konnotationer i retning af en mindre ideol...

 7. Feministiske bidrag til politisk teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siim, Birte

  The article gives an overview of selected feminist contributions to political theory from the critique of classical and modern liberalism over feminist contributions to a maternalist communitarian theory to the critique of Habermas’ theory of discourse democracy. One of the main points is that all...

 8. Politisk systemteori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  Talcott Parsons' Karl Deutsch's , David Eastons og Niklas Luhmanns teorier om politiske systemer. Det politiske system er ifølge Luhmann et blandt godt en snes funktionssystemer. Det politiske system præges af paradokset i at det fordres at kunne styre de andre systemer (ret, økonomi, videnskab...

 9. Politisk systemteori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  Talcott Parsons' Karl Deutsch's , David Eastons og Niklas Luhmanns teorier om politiske systemer. Det politiske system er ifølge Luhmann et blandt godt en snes funktionssystemer. Det politiske system præges af paradokset i at det fordres at kunne styre de andre systemer (ret, økonomi, videnskab...

 10. Politisk Psykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karnøe, Jonatan Kolding

  Politisk psykologi er feltet mellem psykologi og samfundsfag. Hovedspørgsmålet i min bog er: Hvor kommer holdninger fra? Holdninger er dog mere end blot et individuelt anliggende. Der er mange aktører som påvirker – politiske ledere, store grupper eller medierne. Bogen vil her give hver part sit...

 11. Politisk Psykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  -Qaedas selvmordsterrorister den 11. september 1001 tvang to fly ind i Twin Towers og drøbte 2.993 mennesker. Disciplinen politisk psykologi skubber rationaliteten af tronen og formulerer en mere præcis forståelse af, hvordan vi faktisk tænker og handler politisk i verden. Irrationaliteten følger sit helt eget mønster, som...... engelsksprogede. Dens danske indledning præsenterer disciplinen overordnet og beskriver forskningshistorien, mens den ligeledes danske afslutning tegner et detaljeret billede af forskningsfeltets samlende principper. Med denne antologiforeligger nu for første gang i dansk sammenhæng en indgang til politisk...

 12. Politisk disruption

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2017-01-01

  Dette blogindlæg giver en kort analyse af hvordan de sociale medier ved at give en ny tid har åbnet for den disruption af de politiske processer som især Trump stå som et eksempel på.......Dette blogindlæg giver en kort analyse af hvordan de sociale medier ved at give en ny tid har åbnet for den disruption af de politiske processer som især Trump stå som et eksempel på....

 13. Politiske buddhister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borup, Jørn

  2007-01-01

  Munkene i Myanmar (Burma) er på gaden i politiske protester mod et undertrykkende regime. Den fredelige asiatiske religion er kommet i politikernes bevidsthed, og for en gangs skyld er det ikke islam, der skaber overskrifter i mediernes religionsdækning. Men politik og buddhisme har aldrig været...

 14. Politiske blogs

  OpenAIRE

  Madsen, Niels Aasberg Husted; Andresen, Rasmus Bach; Find-Andersen, Morten; Dahl, Lasse

  2007-01-01

  Projektet handler om den stigende tendens til, at politikere har deres egne weblogs (blogs), hvor de kan kommunikere direkte med borgere og/eller andre politiske aktører om emner, der er fastsat af bloggeren selv. Igennem en række interviews med politikere afdækker rapporten, hvorledes deliberative demokratiske normer kan siges at have en betydning for udarbejdelsen og institutionaliseringen af blogs. Ydermere omfatter rapporten en brugerundersøgelse, der tager fat omkring brugernes forventni...

 15. Politisk smag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fugl, Marie; Laursen, Bent

  om klasse. Dette påvises i bogen ved hjælp af Bourdieus begreber om kapital, det sociale rum, felt, klasse, habitus og smag.  I kapitel 3 og 4 præsenteres en række resultater fra den empiriske forskning - i kapitel 3 er kvantitativ analyse i fokus, mens den kvalitative analyse står centralt i kapitel......Pierre Bourdieu anses normalt for at være ret vanskelig tilgængelig for vores elever og kursister. I Politisk smag kommer Bourdieu ned i øjenhøjde dels ved at teorien præsenteres på en overkommelig og letforståelig måde, dels ved at en række centrale undersøgelsesmetoder fra den kommercielle...... markedsføring anvendes på politisk kommunikation. "Klassesamfundet er opløst - klassekampen er slut" sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen i åbningstalen 2003! Passer det nu? Ifølge Bourdieu disponeres en række af vore dispositioner fortsat af vores klassemæssige placering. Vælgeradfærd er også et spørgsmål...

 16. Émile Durkheims politiske teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  Émile Durkheim skabte en af de mest koherænte teorier om moderne samfunds udvikling og ikke mindst om udviklinger i stat og demokrati. Demokrati defineres som deliberativt demokrati, dvs. at demokrati ikke skal forstås blot som flertalsstyre, men som kommunikationen i forhandlingerne om samfundets...

 17. Émile Durkheims politiske teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  Émile Durkheim skabte en af de mest koherænte teorier om moderne samfunds udvikling og ikke mindst om udviklinger i stat og demokrati. Demokrati defineres som deliberativt demokrati, dvs. at demokrati ikke skal forstås blot som flertalsstyre, men som kommunikationen i forhandlingerne om samfundets...

 18. Gennem stilhed i det tomme rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grünbaum, Liselotte

  2006-01-01

  Dette bidrag handler om den erfaring, at i psykoterapi med børn præget af tilbagevendende, menneskeskabt traumatisering og tab, kan vejen til udvikling gå gennem en stillestående, død atmosfære præget af tilsyneladende endeløs tavshed og inaktivitet. Mit udgangspunkt for det følgende er dels psyk...... psykoanalytisk teori og dels egne erfaringer fra børneterapeutisk praksis. Jeg vil belyse min pointe med et eksempel fra psykoterapien med en 6-årig pige....

 19. Unges politiske engagement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lieberkind, Jonas; Hansen, Niels-Henrik Møller

  2015-01-01

  I denne artikel undersøges danske unges politiske engagement. Vi vil se på, hvilke tilgange og forudsætninger danske unge har til politik, om deres politiske engagement kommer til udtryk på nye og anderledes måder, og hvorvidt deres politiske deltagelse er i konflikt med andre aktiviteter, der også...... kræver opmærksomhed og engagement. Vi vil argumentere for, at de unges syn på politik i disse år ændrer karakter, og at deres politiske deltagelse er viklet ind i og udfordret af et generelt og stigende krav fra de unge selv og omverdenen om at kunne navigere mellem stadigt flere interessesfærer: ’sig...... selv’, det sociale liv, jobs, uddannelse, karriere og fællesskabets generelle interesser (Illeris et al. 2009). Politisk deltagelse og engagement er i dette lys ikke et konkret og forudsigeligt anliggende, sådan som vi har for vane at diskutere det. For de unge fremstår det snarere som en diffus og...

 20. Administration i politisk styrede organisationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Steen Juul

  2017-01-01

  At redegøre for hvad administration i politisk styrede organisationer er og forklare relevante teorier og begreber, der kan bruges til at analysere og forstå administrativt arbejde i politisk styrede organisationer.......At redegøre for hvad administration i politisk styrede organisationer er og forklare relevante teorier og begreber, der kan bruges til at analysere og forstå administrativt arbejde i politisk styrede organisationer....

 1. Politisk ekstremisme i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Chris Holmsted

  , rekrutteringsmetoder og brugen af sociale medier bl.a. Facebook og blogs. Rapporterne viser, at der er grupperinger i Danmark, der er parate til at gøre brug af politisk vold for at opnå deres mål. Rapporterne giver på baggrund af eksisterende viden et overordnet vue over det ekstremistiske landskab i Danmark, mens...

 2. Politisk ekstremisme i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Chris Holmsted

  , rekrutteringsmetoder og brugen af sociale medier bl.a. Facebook og blogs. Rapporterne viser, at der er grupperinger i Danmark, der er parate til at gøre brug af politisk vold for at opnå deres mål. Rapporterne giver på baggrund af eksisterende viden et overordnet vue over det ekstremistiske landskab i Danmark, mens...

 3. Teori T

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Karen; Eg, Birgit; Krøll, Vibeke

  2014-01-01

  Teori T er udviklet som en nytænkning af vigtige kompetencer i sygeplejen. Baggrunden er de mange omstillinger i sundhedsvæsenet, der kræver et blik på patienten som ”vores” og dermed en sygeplejetænkning, der krydser grænser.......Teori T er udviklet som en nytænkning af vigtige kompetencer i sygeplejen. Baggrunden er de mange omstillinger i sundhedsvæsenet, der kræver et blik på patienten som ”vores” og dermed en sygeplejetænkning, der krydser grænser....

 4. Veje gennem fysikstudiet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasse, Cathrine

  2003-01-01

  En rapport af en studieforløbsundersøgelse. Forfatteren har fulgt en gruppe fysikstuderende gennem 6 år fra studiestart i 1996 til 2002. Rapporten konkluderer, at det især er socialt utilpassede studerende, der forlader studiet uden en afsluttet eksamensgrad. De dygtigste studerende er såvel soci...

 5. Vejhastighedens politiske historie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siren, Anu Kristiina; Sørensen, Claus Hedegaard; Vinsteen, Iben

  2012-01-01

  omvæltninger, betragter vi den hastighedspolitiske diskurs som relativt stabil, hvor de samme temaer gentager sig gennem denne godt 100-årige periode. I betragtning af, hvor store ændringer der er sket i den faktiske trafik – og den faktiske hastighed – kan det undre, at stabili-tet er så stor. Det er først i...

 6. Speciale: Aristotelisk dydsetik og dennes anvendelighed i Politisk Teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lasse

  2009-01-01

  and equally relevant normative alternative to utilitarianism and deontology. The second part of the paper discusses the applicability of Aristotelian virtue ethics to political theory. The question, initially raised by Amartya Sen, “Equlity og What?” is taken to be the starting point of this discussion...

 7. Forskning i politisk kommunikation: et overblik

  NARCIS (Netherlands)

  E. Albæk; C. de Vreese

  2010-01-01

  Politisk kommunikation har været genstand for refleksion lige så længe, der har eksisteret politik. Systematisk forskning i politisk kommunikation er imidlertid af nyere dato. Artiklen fastlægger, hvad der skal forstås ved politisk kommunikation, gennemgår forskningen in politisk kommunikation og de

 8. Geografisk information gennem tiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Esben Munk

  2004-01-01

  At lave kort hænger sammen med et behov for at kommunikere geografisk information. Der har gennem historien altid været en tidstypisk sammenhæng mellem dette behov, den tilgængelige teknologi til formålet og så den pågældende datamodel. Helt tilbage fra den yngste kartografi og til fremtidens brug...... af stedbestemmelse med allestedsnærværende computerkraft - pervasive computing. En udvikling, der understreger, at geografisk information altid tjener samfundet eller et eksplicit behov. Udgivelsesdato: Februar...

 9. Politisk afmagt og udhuling af frihed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2015-01-01

  Vi oplever lige nu en politisk handlingslammelse som forudset af den liberale økonom von Hayek.......Vi oplever lige nu en politisk handlingslammelse som forudset af den liberale økonom von Hayek....

 10. Teori og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian; Schmidt, Maria Christina Secher

  2014-01-01

  Den pædagogiske diskussion om relationen mellem teori og praksis med fokus på anvendelse af teori eller brobygning mellem skoleviden og praksisviden udfordres aktuelt via transformationer af en række felter fx indenfor forskning dvs. at praksiskrav på en ny radikal måde er blevet styrende for teo...

 11. Hannah Arendt og det totalitære samfunn : en analyse av 'totalitarisme' som politisk konsept med utgangspunkt i Hanah Arendts tenkning

  OpenAIRE

  Hansen, Kari Edvardsdal

  2003-01-01

  Sammendrag: Oppgaven er en teoretisk analyse av ’totalitarisme’ som politisk konsept. Utgangspunktet er Hannah Arendts teori om totalitære samfunn slik hun gjør rede for i Origins of Totalitarianism (1951). Hun tar utgangspunkt i Hitlers Tyskland og Sovjetunionen under Stalin, og ved å trekke paralleller mellom disse regimene identifiserer hun kjennetegn som hun mener samlet utgjør fenomenet ’totalitarisme’/ ’totalitær stat’. De kjennetegnene Arendt identifiserer som definitoriske kjennet...

 12. Bæredygtig inklusion gennem community dannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  From, Ditte-Marie; Holm, Jesper; Olesen, Birgitte Ravn;

  Bæredygtig inklusion gennem community dannelse er et forsknings- og udviklingsprojekt finansieret under Region Sjællands Socialafdeling. Det har som mål at undersøge, om og i givet fald hvordan det er muligt gennem orkestrering af forskellige former for fællesskaber på, mellem og udenfor sociale...

 13. Kritisk teori, æstetik og receptionsforskning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ib Bondebjerg

  1988-01-01

  Full Text Available Det er receptionsforskningens uomtvistelige fortjeneste, at den har sat focus på modtagernes oplevelser og vurderinger. Brugerne tages tilsyne- ladende alvorligt, i modsætning til den kritiske teori (Frankfurterskolen m.v., der i debatten om receptionsforskningen er blevet beskyldt for at være formynderisk: Den tager stilling til æstetisk og indholdsmæssig kvalitet på brugernes vegne. I denne artikel forsøger Ib Bondebjerg at fastholde en del næsten glemte, men fundamentale nuancer (ikke mindst mht. tekstens status i forhold til oplevelsen i både den kritiske teori, semiotikken og dele af receptions- forskningen. Hermed bidrages til den diskussion om hvem der skal fast- lægge den kulturelle og æstetiske værdi i et medieprodukt som tages op af både Jensen, Schrøder og Skovmand i dette nummer. Indirekte viser Bondebjerg, at der sker en afpolitisering af medierne, hvis de alene eksisterer i en uproblematiseret relation mellem afsender og modtager. Populært TV konstrueres jo netop så det fremtræder lyst- og spændings- fyldt og kommer herved til at virke som et passivt spejl for modtagerne. Hvis kunsten forråder det smertefulde og tabuiserede, bliver den ufarlig. Mediernes eneste formål bliver da at igangsætte et på forhånd kalkuleret ping-pong-spil mellem den enkeltes erfaringer, oplevelser og fantasier. Heroverfor stiller Bondebjerg den demokratiske radikalisme hvor æstetik- ken udgør et kampområde. Kunsten er med andre ord en politisk agent, hvor både afsenderen, modtageren og samfundet selv aktivt er med i forandringsprocessen. - "Perspektivet er at gøre modtagerne til kvalifi- cerede producenter i videste forstand".

 14. Mellem teori og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oettingen, Alexander von; Wiedemann, Finn

  Den moderne uddannelsespolitik, der på én gang kræver øgede kvalifikationer, en stærkere kompetenceudvikling og på det seneste også udvikling af kreative eller innovative evner, har aktualiseret det klassiske spørgsmål om forholdet mellem teori og praksis...

 15. Projektarbejdets teori og metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aunsborg, Christian

  Kompendiet indgår som en del af kursuslitteraturen til kurset Projektarbejdets teori og metode på MTM-uddannelsen i GeoInformatik på Aalborg Universitet. Det er forfatterens erfaring, at kursuslitteraturen kan forekomme vanskeligt tilgængelig for de studerende, og kompendiet er derfor udarbejdet...

 16. Storicizzare le teorie psicocritiche

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberto Talamo

  2015-07-01

  Full Text Available Le teorie psicoanalitiche della letteratura, dopo una fase di alterne fortune, sono oggi praticate da una cerchia di adepti sempre più ristretta. Le nuove koinè critico-teoriche tendono infatti a relegare la dottrina freudiana all’interno di un sapere letterario (e non interpretativo o a sostituire ad essa strumenti ritenuti più efficaci nella descrizione della sfera del mentale in letteratura (neuroestetica e neuronarratologia. La proposta storiografica che qui si avanza non vuole prendere parte in questo dibattito pro o contro la psicocritica, ma vuole leggere le proposte di teoria psicoanalitica della letteratura alla luce di una riflessione sul concetto di ibridazione, concetto sul quale queste teorie hanno costruito il loro confronto con i paradigmi teorici di volta in volta egemoni.

 17. Storicizzare le teorie psicocritiche

  OpenAIRE

  Roberto Talamo

  2015-01-01

  Le teorie psicoanalitiche della letteratura, dopo una fase di alterne fortune, sono oggi praticate da una cerchia di adepti sempre più ristretta. Le nuove koinè critico-teoriche tendono infatti a relegare la dottrina freudiana all’interno di un sapere letterario (e non interpretativo) o a sostituire ad essa strumenti ritenuti più efficaci nella descrizione della sfera del mentale in letteratura (neuroestetica e neuronarratologia). La proposta storiografica che qui si avanza non vuole prendere...

 18. Bæredygtig inklusion gennem community dannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  From, Ditte-Marie; Holm, Jesper; Olesen, Birgitte Ravn;

  Bæredygtig inklusion gennem community dannelse er et forsknings- og udviklingsprojekt finansieret under Region Sjællands Socialafdeling. Det har som mål at undersøge, om og i givet fald hvordan det er muligt gennem orkestrering af forskellige former for fællesskaber på, mellem og udenfor sociale...... andre community lignende tilbud, og endelig reviews af skandinaviske bestræbelser i samme retning...

 19. Udvorteshedens triumf - fransk og dansk politisk kultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damsholt, Tine

  2007-01-01

  Med afsæt i N.F.S. Grundtvigs skrift fra 1815 'Europa, Frankrig og Napoleon, en dansk historisk Betragtning' diskuteres Grundtvigs syn på Napoleon, fransk kultur og sidstnævntes indflydelse på dansk kultur. Som baggrund for dette diskuteres den franske inspiration i 1790'ernes danske politiske...

 20. Askese som social/politisk mobilisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aktor, Mikael

  2016-01-01

  Der flere historiske eksempler på askese som middel til social og politisk mobilisering. Gandhis brug af faste og seksuel afholdenhed i sin kamp for national selvstændighed er et kendt eksempel fra nyere tid. Joseph Alters bog Gandhi’s Body: Sex, Diet, and the Politics of Nationalism fra 2000 er en...

 1. Massemedier som forum for politisk debat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Bo; Trapp, Leila

  2015-01-01

  Ifølge normative teorier om politisk offentlighed og demokrati bør der i deliberative demokratier som det danske foregå en bred offentlig debat, inden politikere træffer beslutninger. Debatten, der i dagens Danmark hovedsagelig foregår i massemedierne, skal blandt andet sikre, at alle synspunkter...

 2. Politisk motiveret tænkning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Slothuus, Rune

  2017-01-01

  Teorien om politisk motiveret tænkning vender gængse sandheder om vælgeradfærd på hovedet: Frem for at stemme ud fra en vurdering af, om partierne i den forgangne valgperiode har løst landets problemer, fortolker mange vælgere virkeligheden, så det parti, de i forvejen støttede, stilles i det bedst...

 3. Politiske dueller og Tv-mediets indbyggede retorik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel, Henrik

  2017-01-01

  Analyse af politiske Tv-dueller mellem præsidentkandidater i USA, Nixon-Kennedy, Bush-Clinton mm.......Analyse af politiske Tv-dueller mellem præsidentkandidater i USA, Nixon-Kennedy, Bush-Clinton mm....

 4. Introduzione alle teorie di gauge

  CERN Document Server

  Cabibbo, Nicola; Benhar, Omar

  2016-01-01

  "Introduzione alle Teorie di Gauge" completa la serie di tre volumi basati sulle lezioni dei corsi di Meccanica Quantistica Relativistica, Interazioni Elettrodeboli e Teorie di Gauge, impartite dagli autori agli studenti delle Lauree Magistrali in Fisica e Astronomia & Astrofisica dell'Universita "La Sapienza" di Roma, nell'arco di qualche decennio. L'obiettivo principale del volume è di introdurre i concetti di base della rinormalizzazione nella teoria quantistica dei campi e i fondamenti delle moderne teorie di Gauge. Anche se collegato ai volumi precedenti, il libro si presta ad una lettura indipendente, che presume solo conoscenze generali di relativita speciale, della seconda quantizzazione e della fenomenologia delle interazioni elettrodeboli. Lo strumento di base è l'integrale sui cammini di Feynman, introdotto nei capitoli iniziali e sistematicamente impiegato nel seguito. L'esposizione segue un percorso pedagogico, che parte dal caso semplice dell'ampiezza di transizione in meccanica quantistic...

 5. Teori-praksis i sygeplejerskeuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Tina Bering

  2008-01-01

  . Enten hvad angår uddannelse/fremtidigt job eller mellem uddannelsers skoledel og praktikdel. God sammenhæng antyder, at iagttageren oplever en 'passende' afstand, mens manglende sammenhæng antyder, at der iagttages større afstand mellem to systemer end der 'burde' være. Endvidere kendes teori...

 6. LANDASAN KONSEPTUAL TEORITIK PSIKOLOGIK DARI BERBAGAI TEORI INTELIGENSI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Herlina Siwi Widiana

  2012-11-01

  Full Text Available AbstrakPerkembangan teori inteligensi tidak terlepas dari peranan para filsufyang menyatakan pendapat berkaitan dengan inteligensi sertaepistemologi rasionalisme yang dimotori oleh Rene Descrates,empirisme oleh John Locke serta kritisisme oleh Immanuel Kant.Teori inteligensi berdasar perspektif neurobiologis di antaranya teoriHalstead dan teori Donald Holding Hebb memiliki landasan filosofirasionalisme. Teori inteligensi berdasar perspektif psikologi kognitif yaitutriarchic theory memiliki landasan filosofi empirisme. Teori inteligensiberdasar perspektif psikologi perkembangan diantaranya adalah teoriPiaget dan teori Vygotsky memiliki landasan filosofi kritisisme. Teoriinteligensi berdasar perspektif psikometri memiliki landasan filosofipositivisme kuantitatif.

 7. Teori-praksis i sygeplejerskeuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bering Keiding, Tina

  2008-01-01

   Artiklen diskuterer med afsæt i Erling Lars Dale og Niklas Luhmann samspillet mellem skole- og klinisk undervisning, og tilbyder gennem Luhmann et alternativ til Dales begreb om didaktisk rationalitet. Mens Dale tiilbyder en blik der orienterer sig mod enshed, tilbyder Luhmann en...... differensteoretisk optik, som nok virker kompleks, emn som også tilbyder en betydelige kompleksitetsfølsomhed. Den kompleksitetsfølsomhed som Luhmann tilbyder, peger for det første på, at der må forventes forskelle mellem såvel intention og interaktion, som mellem forskellige interaktionssystemer. Og at denne...

 8. Teori U understøtter det diakonale menneskesyn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zeitler, Ullrich Martin Rudenko

  2014-01-01

  Artiklen sammenligner diakoni og socialpædagogik og diskuterer Teori U's anvendelse indenfor diakonal praksis......Artiklen sammenligner diakoni og socialpædagogik og diskuterer Teori U's anvendelse indenfor diakonal praksis...

 9. PENERAPAN TEORI ATRIBUSI WEINER UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN ANALISIS PENDAPATAN NASIONAL

  OpenAIRE

  Joko Suwandi

  2012-01-01

  Tujuan penelitian adalah untuk; (1) meningkatkan pemahaman tentang analisis pendapatan nasional dengan menerapkan Teori Atribusi Weiner, (2) sejauh mana peningkatan hasil belajar mahasiswa dari penerapan Teori Atribusi Weiner, dan (3) bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap penerapan Teori Atribusi Weiner. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model alir dari Kemmis dan Taggart yang terdiri dari kegiatan perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian Mahasiswa semester...

 10. Medansvar og fagligt engagement gennem digitale skriveøvelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roued-Cunliffe, Henriette; Engerer, Volkmar Paul

  2016-01-01

  Vi rapporterer om vores forsøg på at promovere medansvar og fagligt engagement blandt vores studerende gennem digitale skriveøvelser. Disse kombinerer skriftlighed i læring (som en refleksionsfremmende og forpligtende øvelse) med de kollaborative muligheder, der ligger i at benytte digitale platf...

 11. Continuous Innovation – ledelse af dualiteter gennem koordinering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boer, Harry; Gertsen, Frank

  2006-01-01

  anden side må der genereres nye forretningsmuligheder gennem intrapreneurer, forsknings/udviklingsaktiviteter, opkøb eller alliancer mm. At balancere “udviklingsporteføljen” over tid er en stor udfordring og indeholder mange dilemmaer, især for ledelsen. For veletablerede virksomheder er problemet ofte...

 12. Resensi Buku: TEORI ETIKA TENTANG HUKUM ILEGAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dwi Tatak Subagiyo

  1999-07-01

  Full Text Available Buku ini banyak diisi oleh istilah-istilah filsafat umum, tetapi penekanannya pada kajian yang mengarah pada filsafat hukum. Dalam buku tersebut berisikan retributivisme atau teori proporsionalitas dengan mengandalkan teori yang dikemukakan oleh Emanuel Kant dan Hegel. Di samping itu juga disoroti teori utilitarisme atau teori konsekuensialisme yang dibahas secara mendalam dan terstruktur oleh Jeramy Bentham. Dalam masa dan era globalisasi ini negara kita telah dilanda berbagai gejolak, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum. Oleh karena itu untuk membantu masyarakat dalam memecahkan sebagian dari kekecewaannya dibutuhkan rujukan-rujukan yang nantinya akan dapat diangkat sebagai pedoman jika perlu dan dapat berfaedah untuk mengatasi kebuntuan tersebut. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa untuk membaca buku ini diperlukan beberapa penafsiran dan interprestasi yang sangat mendalam, karena tanpa adanya alat-alat tcrsebut tidak akan dapat mendapatkan solusi bagi pcnggunaan hukuman yang nantinya dapat sedikit banyak meningkatkan supremasi hukum yang hingga kini kian merosot di mata masyarakat kita. Kajian etika memang tidak dapat dilepaskan dari adanya moral seseorang untuk mengikuti segala bidang. Sekarang ini hanyalah yang diperlukan adalah moral dan etika supaya kita tidak terpuruk dalam pola-pola anarkisme, sehingga sulit untuk mengadakan kontrol. Kontrol dan pengawasan dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menegakkan normalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sulit untuk memisahkan antara etik dan moral karena keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, berarti kedua aspek tersebut saling berketergantungan. Buku yang berjumlah halaman 110 ini mencerminkan bahwa teori-teori yang dikemukakan oleh para filsufini tidak lain adalah untuk memberikan kontribusi pada negara, khususnya dalam cara untuk penegakan hukum suatu negara. Tetapi perlu diketahui kepada para pembaca untuk berhati-hati dalam membaca

 13. Gulliver's Travels av Jonathan Swift : fra politisk satire til barnebok

  OpenAIRE

  Krog, Kira Katarina

  2004-01-01

  Denne oppgaven tar for seg Jonathan Swifts bok Gulliver’s Travels’ (1727) utvikling fra politisk satire til barnebok. Med utgangspunkt i opplysningstidens tro på menneskets suverene fornuft og tradisjonen fra antikkens greske satire har oppgaven en historisk problemstilling. Den følger satirens og barnebokens utvikling gjennom tidene og ender i en lesning av en norsk barnebokversjon, utgitt nærmere 300 år etter førsteutgaven. Oppgaven har tre hoveddeler. Den første tar for seg hvordan bok...

 14. Elever kommunikerer gennem digital video i idræt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbæk, Lars; Rødbro, Lise Langagergaard

  2012-01-01

  , der foregår, ved brug af platformen. Senere diskuteres resultaterne ud fra kommunikationstrekanten, og der skitseres en model for videostøttet undervisning i idræt ud fra Batesons kommunikations- og læringsniveauer. Gennem analyser af platformens brug kan vi dokumentere, at eleverne bliver inspireret...... til imitation og kreativ udvikling af idrætslige bevægelser. Vi ser, at eleverne kommunikerer refleksivt om deres øvelser, og lærerne indgår i direkte kommunikation med de enkelte elever. Observationerne viser, at ved en løsere didaktisk struktur er der mindre brug af platformens potentialer...

 15. Elever kommunikerer gennem digital video i idræt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbæk, Lars; Rødbro, Lise Langagergaard

  2012-01-01

  , der foregår, ved brug af platformen. Senere diskuteres resultaterne ud fra kommunikationstrekanten, og der skitseres en model for videostøttet undervisning i idræt ud fra Batesons kommunikations- og læringsniveauer. Gennem analyser af platformens brug kan vi dokumentere, at eleverne bliver inspireret...... til imitation og kreativ udvikling af idrætslige bevægelser. Vi ser, at eleverne kommunikerer refleksivt om deres øvelser, og lærerne indgår i direkte kommunikation med de enkelte elever. Observationerne viser, at ved en løsere didaktisk struktur er der mindre brug af platformens potentialer...

 16. En ansats til en teori om Situationel Dialektisk Ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dakwar, Julia Rytter; Lorentzen, Anne-Christine Rosfeldt; Smedegaard, Flemming

  2015-01-01

  I denne artikel argumenteres der for, at der er behov for et nyt ledelsesparadigme, som døbes Situa-tionel Dialektisk Ledelse. Hovedudgangspunktet for tankerne bag den nye teori er dialektisk teori, som suppleres med inspira-tion fra vidt forskellige teorier, der ikke før har været tænkt sammen, ...

 17. Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eirik S. Jenssen

  2009-11-01

  Full Text Available Tilpasset opplæring er et populært politisk virkemiddel når skolen skal reformeres og gjøres i stand til å møte endrede betingelser. Det er et begrep som hentes frem når politikerne skal nå mål som inkludering, sosial utjevning eller økt læringsutbytte. Evalueringer viser at skoler opplever tilpasset opplæring som et uklart og problematisk begrep. Vi viser i denne artikkelen at lærerne har god grunn til å synes at tilpasset opplæring er vanskelig å praktisere. Dette gjør vi ved å vise hvordan tilpasset opplæring har skiftet meningsinnhold med skiftende regjeringer i perioden 1975 og frem til i dag. Vi har identifisere fire ulike epoker i tilpasset opplæring som hver fremhever ulike sider ved opplæringen og forfekter ulike løsninger.

 18. KONSTRUKSI TEORI PARADIGMA THOMAS S. KUHN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurkhalis Nurkhalis

  2012-02-01

  Full Text Available Thomas Kuhn memberikan gambaran bahwa kebenaran sains akan ditemukan berkali-kali ataupun berganti-ganti bentuk ilmiahnya walaupun dari satu objek yang sama. Formulasi teori paradigma yang mencetuskan bahwa sebuah kebenaran sains (legatimed truth identik dalam target teleologis yang didasari pada detection dikenal sebagai final cause (end. Kebenaran sains bukan continuous (lanjutan, improvisasi, evolusi atau kumulatif, melainkan terjadi paradigm shift (pergeseran paradigma atau disebut juga dengan revolusi. Paradigma melalui shift moving (pergerakan pergeseran dipahami sama dengan gestalt switch (perpindahan secara keseluruhan atau tidak sama sekali. Di dalam gestalt switch yang diungkapkan adalah verifikasi terjadi sekaligus atau tidak sama sekali (all at once or not at all. Konsep paradigm shifts membuka kesadaran bersama bahwa para pengkaji sains tidak akan mungkin bekerja dalam suatu suasana objektivitas yang mapan. Paradigma men-design kerangka world view (pandangan dunia atau perspective (cara pandang untuk lebih important, legitimate, and reasonable. Hal ini membuat sebuah detection (target teleologis tidak akan terevolusi atau tereleminir karena kemampuan eksperimentalnya mengakomodir counterinstances (ketahanan berkompetisi teori. Paradigma yang bertahan merupakan winnowing (keunggulan baru dari sebuah discovery, supertitian (temuan besar atau novelty (terbaharukan. Paradigma bertahan akan tumbuh menguasai normal science selama belum eksisnya anomaly (ketimpangan. Paradigma baru memiliki kriteria neater (rapi, more suitable (lebih cocok, simpler (sederhana, or more elegant (lebih elegan. Paradigma akan terusbertransformatif dengan paradigma baru karena sistem bekerja paradigma mengalihkan padigma menuju revolusi ilmiah di mana revolusi ilmiah dengan perubahan fundamental akan meresap dalam metode dan pemahaman.

 19. PERBANDINGAN TEORI PERILAKU PENCARIAN INFORMASI MENURUT ELLIS, WILSON DAN KUHLTHAU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Widiyastuti Widiyastuti

  2016-10-01

  Full Text Available AbstrakSetiap pemustaka memiliki perilaku pencarian informasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Perilaku pencarian informasi mengacu kepada bagaimana seseorang mencari dan meramu suatu informasi yang diperolehnya. Setidaknya terdapat tiga teori perilaku pencarian informasi, yaitu teori-teori yang dikemukakan oleh Ellis, Wilson dan Kuhlthau. Ketiga tokoh tersebut mencetuskan teori yang dapat digunakan untuk mengkaji perilaku pencarian informasi pemustaka. Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan ketia teori tersebut. Hasil analisa menunjukkan bahwa terdapat enam perbedaan dari teori Ellis, Wilson dan Kuhlthau dan satu kesamaan antara teori Ellis dan Wilson, tetapi masih terbuka kemungkinan ditemukan perbedaan lainnya.Kata Kunci: Pencarian Informasi, Ellis, Wilson, Kuhlthau.AbstractEllis, Wilson and Kuhlthau are figures in information study who propose their theories about information seeking behavior. Their theories are applied as a guide in doing study regards users in library. Users studies is needed to know users’ characteristics so that library management would arrange suitable collection and provide suitable facility for the users. Information seeking theory according to Ellis, Wilson and Kuhlthau are different but connected. There are six differences between those theories but one similarity nonetheles there is possibility of other differences among their theories. Keywords: Information Seeking, Ellis, Wilson, Kuhlthau

 20. Takt og Tale og TV-Avis gennem 40 År

  DEFF Research Database (Denmark)

  le Fevre Jakobsen, Bjarne; Ejstrup, Michael

  2011-01-01

  Sproget i DR's tv-aviser har i perioden 1965 til 2011 udviklet sig fra at være oplæst skriftsprog til at indeholde flere af talesprogets kendetegn. Sprognormeringen har gennem alle årene været voldsom. Bogbidraget analyserer sproget i DR's tv-aviser gennem 40 år med nedslag på omtrent samme dato...

 1. It-didaktik i teori og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  argumenterer for, hvilke digitale kompetencer eleverne må udvikle i forhold til digital dannelse, mens det næste henter eksempler fra en amerikansk kontekst på, hvordan integration af it ikke i sig selv fører til omfattende ændringer i undervisningspraksis. Herefter følger fire kapitler, der retter sig direkte......I de forenklede Fælles Mål fra 2014 har fire tværgående temaer fået særlig opmærksomhed med en selvstændig vejledning samt ved at være integreret i målene og omtalt i læseplanen for de enkelte fag. Omdrejningspunktet for bogen It-didaktik i teori og praksis elevpositioner og digitale kompetencer i......, Aarhus Universitet, som professor i fagdidaktik og it med særligt henblik på dansk. Jeppe har deltaget i en lang række forskningsprojekter om it i undervisningen, og han rådgiver jævnligt ministerier og kommuner om it i undervisningen, ligesom han har bidraget til udviklingen af flere digitale læremidler...

 2. ‘n Kontekstuele teorie van entrepreneurskap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Crous

  2004-10-01

  Full Text Available A contextual theory of entrepreneurship. Industrial psychologists studying the domain of entrepreneurship tend to focus on the independent variables that predispose entrepreneurial behaviour. The challenge, therefore, was to give expression to the nature of entrepreneurship (as dependant variable from an industrial psychological perspective. This was done by means of the development of a contextual theory of entrepreneurship. Firstly, the fundamental actions were identified that would give expression to the contextual process of entrepreneurship, after which form was given to its structure. This structure was utilised putting in place a typology of entrepreneurship. The geometric characteristics of the structure were explained. Possibilities for application as well as directions for entrepreneurship development, suggested by the theory were discussed. Opsomming Bedryfsielkundiges wat die domein van entrepreneurskap bestudeer, is geneig om te fokus op die onafhanklike veranderlikes wat entrepreneuriese gedrag predisponeer. Die uitdaging, derhalwe, was om uitdrukking te gee aan die aard van entrepreneurskap (as afhanklike veranderlike vanuit ’n bedryfsielkundige perspektief. Hieraan is uitdrukking gegee met die ontwikkeling van ’n kontekstuele teorie van entrepreneurskap. Eerstens is die fundamentele aksies geïdentifiseer waaraan uitvoering gegee moet word ten einde gestalte te gee aan die kontekstuele proses van entrepreneurskap, waarna vorm aan die struktuur daarvan gegee is. Daarna is die struktuur aangewend om verskillende soorte entrepreneurs te klassifiseer wat ’n tipologie van entrepreneurskap moontlik maak. Die geometriese eienskappe van die struktuur is uiteengesit. Toepassingsmoontlikhede asook aanwysers vir entrepreneurskapontwikkeling is bespreek.

 3. Medansvar og fagligt engagement gennem digitale skriveøvelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette Roued-Cunliffe

  2016-10-01

  Full Text Available Vi rapporterer om vores forsøg på at promovere medansvar og fagligt engagement blandt vores studerende gennem digitale skriveøvelser. Disse kombinerer skriftlighed i læring (som en refleksionsfremmende og forpligtende øvelse med de kollaborative muligheder, der ligger i at benytte digitale platforme. Dybde i læring og reflekteret/reflekterende feedback er aspekter, som bliver centrale, når fagligt indhold på skrift indlejres i en digital læringskontekst. I artiklen tages udgangspunkt i TEACHs universitetspædagogiske initiativer inden for skriftlig læring og erfaringerne fra universitetspædagogikum. Forfatterne afprøvede nogle af disse idéer i form af kollaborative skriveøvelser på et bachelorkursus på Det Informationsvidenskabelige Akademi (Københavns Universitet. Forfatternes praktiske fremgangsmåde dokumenteres, og der gøres rede for de erfaringer, de har gjort sig. I den forbindelse diskuteres aspekter som tekstnære vs. åbne spørgsmål, de studerendes motivation for skrivning, deres vurdering af egen arbejdsindsats, en vurdering af de studerendes tidsforbrug og de studerendes holdning over for den foretrukne feedback - underviserens eller peer-to-peer. Der afsluttes med anbefalinger, som baserer sig på dette forsøg. This article reports on our attempts to promote accountability and commitment among our students through digital writing exercises. These combine writing as a reflective and required learning process with the collaborative possibilities that exist in using a digital platform. When using this kind of platform the depth of understanding and the quality of the feedback are important aspects of the learning experience. The study is based on the university’s TEACH programme, which focuses on writing in higher education, and it also draws on our experience from the university’s pedagogy course. Some of the ideas were tested on students from the Bachelor programme at the Royal School of Library and

 4. Institutionel økonomi og social kapital teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schjødt, E.B.; Svendsen, G.T.

  2004-01-01

  Med udgangspunkt i institutionel økonomi og social kapital teori argumenterer vi for, at social kapital vil kunne nedbringe transaktionsomkostningerne og dermed øge den økonomiske vækst i et samfund. Fire centrale tillidsmål, som samlet benævnes social kapital, viser således, at der i Danmark er ...

 5. Menyoal Elaboration Likelihood Model (ELM dan Teori Retorika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yudi Perbawaningsih

  2012-06-01

  Full Text Available Abstract: Persuasion is a communication process to establish or change attitudes, which can be understood through theory of Rhetoric and theory of Elaboration Likelihood Model (ELM. This study elaborates these theories in a Public Lecture series which to persuade the students in choosing their concentration of study. The result shows that in term of persuasion effectiveness it is not quite relevant to separate the message and its source. The quality of source is determined by the quality of the message, and vice versa. Separating the two routes of the persuasion process as described in the ELM theory would not be relevant. Abstrak: Persuasi adalah proses komunikasi untuk membentuk atau mengubah sikap, yang dapat dipahami dengan teori Retorika dan teori Elaboration Likelihood Model (ELM. Penelitian ini mengelaborasi teori tersebut dalam Kuliah Umum sebagai sarana mempersuasi mahasiswa untuk memilih konsentrasi studi studi yang didasarkan pada proses pengolahan informasi. Menggunakan metode survey, didapatkan hasil yaitu tidaklah cukup relevan memisahkan pesan dan narasumber dalam melihat efektivitas persuasi. Keduanya menyatu yang berarti bahwa kualitas narasumber ditentukan oleh kualitas pesan yang disampaikannya, dan sebaliknya. Memisahkan proses persuasi dalam dua lajur seperti yang dijelaskan dalam ELM teori menjadi tidak relevan.

 6. Styrkelsen af Center for Innovation i Produktudvikling (CIPU) gennem mærkesag og partnerskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  McAloone, Timothy Charles; Andreasen, Mogens Myrup; Hein, Lars

  Baggrunden for denne hvidbog er en kæde af bestræbelser på at styrke produktudviklingsområdet i Danmark, gennem styrket samspil mellem in-dustri og universiteter. Senest har disse bestræbelser ført til dannelsen af et initiativ til samarbejde mellem universitetsinstitutter indenfor produkt-udvikl...

 7. Keynes-inspireret makroøkonomisk teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Jesper

  Keynesian økonomisk teori er ikke et entydigt begreb. Efter udgivelsen af Keynes' hovedværk the General Theory i 1936 har makroøkonomiske teoretikere været travlt optaget af at fortolke indholdet. I dag næsten 70 år efter udgivelsen er der to stærkt afvigende forskningsprogrammer: 1. ny-keynesian......Keynesian økonomisk teori er ikke et entydigt begreb. Efter udgivelsen af Keynes' hovedværk the General Theory i 1936 har makroøkonomiske teoretikere været travlt optaget af at fortolke indholdet. I dag næsten 70 år efter udgivelsen er der to stærkt afvigende forskningsprogrammer: 1. ny...

 8. SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DAN TUJUAN PERUSAHAAN (SEBUAH TINJAUAN TEORI KONTINJENSI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ifah Lathifah

  2014-12-01

  Full Text Available Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara teori kontinjensi dengan sistem pengendalian manajemen. Berdasarkan pengembangan dan isi teori ini memiliki argumen bahwa teori kontingensi mengandalkan materi dicey dan dengan sedikit model menafsirkan. Sistem akuntansi manajemen tergantung pada faktor situasional yang ada di masing-masing situasi. Dalam penelitian akuntansi manajemen, pendekatan kontingensi diperlukan untuk mengevaluasi faktor-faktor kondisional yang menyebabkan sistem pengendalian manajemen lebih efektif. Hubungan yang lebih baik antara sistem pengendalian dengan antisipasi variabel kontinjensi akan meningkatkan kinerja organisasi. Pendekatan kontinjensi menjadi tema utama dalam penelitian tentang sistem pengendalian manajemen dimasa mendatang. Para peneliti telah memberikan kontribusi positif terhadap popularitas dan penerapan sistem pengendalian manajemen. The paper aims to explain relationship between theory of contingency with management control system. Based on the theories, it is argued that theory of contingency relied on dicey matter and offered interpretation model. Management accounting system depends on existing situational factors. In the researche of accounting management, approach of contingency is needed to evaluate conditional factors causing management control system more effective. Better relationship between control system with variable of anticipated contingency will improve organizational performance. Approaches of contingency become prior theme in researches related to system of control management. The researches have provided positive contribution to the application of management control system and its popularity.

 9. Strategisk fleksibilitet og lean thinking gennem modularitet i produktudvikling og produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjarnø, Ole-Christian

  2004-01-01

  agile delen i produktionsprocesserne, optimerer lean del og agile del hver for sig ud fra deres forskellige rammebetingelser og principielle strukturer og skaber en integration mellem de to dele af produktionsprocessen gennem modulariserede produktplatforme. Vedrørende produktudvikling indledes med de...... strategisk fleksibilitet i lean del og agile del samt i produktudvikling og må derfor opfattes som særlig potente indsatsmidler....

 10. Politisk urbanitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jan Lilliendahl

  rekonstruktion præsenteres i form af en narrativ, der udfolder væsentlige begivenheder i nyere bypolitisk historie i København: På den ene side udviklingen af et midlertidigt café- og kreativt iværksættermiljø i ‘brakzonen’ på Krøyers Plads og på den anden side debatten om et forslag til spektakulært nybyggeri...

 11. PROBLEM PENDIDIKAN VIDEO GAMES DALAM PERSPEKTIF TEORI SIMULACRA JEAN BAUDRILLARD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siti Murtiningsih, Joko Siswanto, M. Mukhtasar Syamsudin

  2013-05-01

  Full Text Available Abstract: Education Problems of Video Games in the Perspective of Jean Baudrillard’s Theory of Simulacra. In the era of digital age, we are witnessing how video games penetrate children’s daily life and it is believed to have some impacts on their cognitive and affective processes. Referring to hermeneutical approach, the present library research seeks to answer the question whether video games create a real identity or simply forge false consciousness in children. In the first step, the data were collected from bibliographi­cal sources that related to data. In the second step, the data were analyzed to examine the pedagogical-philosophical properties of the video games. The results indicate that video games change the way children view the world. Video games present the world as hiper-reality. Bu putting aside the negative values and maximizing the positive ones, the understanding of hiper-reality allows for the inculcation of children. Abstrak: Problem Pendidikan Video Games dalam Perspectif Teori Simulacra Jean Baudrillard. Permainan video games diyakini berdampak positif sekaligus negatif pada proses kognitif dan afektif anak.-anak. Terutama, video games berpengaruh pada proses internalisasi nilai-nilai dan pembentukan identitas mereka. Teknologi virtual yang disajikan oleh video games, seperti didekati oleh teori simulacra Jean Baudrillard, menyuguhkan jebakan akan realitas palsu. Melalui riset pustaka dengan metode "filsafat her­meneutis", dianalisis data untuk membangun refleksi filsafat pendidikan atas permainan video games itu. Hasil penelitian ini menyatakan video games menyuguhkan sebuah hiper-realitas dari simulasi realitas, atau simulacra dalam teori Jean Baudrillard. Simulacra adalah dunia yang terbentuk dari salinan realitas, yang menjadi acuan melebihi realitas asli. Disimpulkan bahwa video games menjadi semacam “ruang konseptual”, yang dibentuk oleh simulacra. Dengan mengenali hakikat hiper-realitas, video games dapat

 12. PENERAPAN TEORI HANS KELSEN DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhtadi Muhtadi

  2014-03-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan susunan dan tertib hukum Indonesia dalam hirarki norma berdasarkan Stufenbautheorie Hans Kelsen. Metode penelitian yang digunakan adalah doctrinal research dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan hukum susunan norma hukum Indonesia berdasarkan teori Hans Kelsen adalah berjenjang dan berlapis-lapis, dari norma hukum lapisan terendah yang operatif-konkret-individual berjenjang dan bersumber pada norma hukum general-abstract berpuncak dalam pandangan dan cita hukum yang menjadi staatsnorm atau staatsfundamentalnorm, yaitu berpuncak pada Pancasila sebagai cita hukum.

 13. Ilaria Tani (ed., Paesaggi metropolitani. Teorie, modelli, percorsi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Mondino

  2016-11-01

  Full Text Available Le città sono state a lungo descritte, studiate, raccontate, analizzate e le scienze umane e sociali hanno da sempre svolto un ruolo importante in questo processo. La diversità di sguardi e metodologie adottate hanno fatto della città non solo un oggetto da analizzare ma anche un’occasione per le discipline tradizionali di confrontare e ridefinire i propri strumenti concettuali. Il volume Paesaggi metropolitani, curato da Ilaria Tani e uscito nella collana Quodlibet Studio, si propone a questo proposito di raccogliere esperienze di ricerca legate allo studio dei processi urbani offrendo traiettorie e attraversamenti tra le teorie, i metodi e i modelli.

 14. Keselamatan Penerbangan: Teori dan Problematika (Aviation Safety: Theory and Problematic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adhy Riadhy

  2012-09-01

  Full Text Available “Keselamatan Penerbangan: Teori dan Problematika (Aviation Safety: Theory and Problematic” is written by aviation practioner in Indonesia. The writer explores the aviation problematic based on his experience in more than three decades. Many issues out of box in aviation arise in this book, such as “Kebenaran Dalam Penerbangan (The Truth in Aviation” which is focus on international aviation policy and regulations made by ICAO through research and development (scientific truth and written on 18 Annexes and relevant documents, as living guidances of standards and recommended practices that must be implemented by states.

 15. Medier, offentlighed og marked. Kommunikation og politisk myndiggørelse i kapitalistiske demokratier.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Graham Murdock

  1990-08-01

  Full Text Available Der var engang, hvor enhver dansk medieanalyse indledtes med en oblikatorisk indgangsbøn, der lige indplacerede analyseobjektet i den Habermas´ske offentlighedsteori og -model. I de sidste ti år har offent- lighedsteorien så for nogle stadig udgjort en nødvendig, men implicit forståelsesramme for medieanalysen, mens den for andre har været et irrelevant levn fra en politiserende, marxistisk fortid. Med denne artikel forsøger Graham Murdock at sætte offentligheds- teorien på medieforskningens dagsorden igen,uden sværttilgænge- lige teoretiske udredninger, men i en insisteren på at massemedierne først og fremmest - også i deres underholdende funktioner - må vur- deres på deres rolle i den demokratiske proces. I sin behandling af kommunikation op politisk myndiggørelse i kapita- listiske demokratier interesserer Murdock sig naturligt nok særligt for public service-mediernes muligheder fremover. Men hans diskussion heraf er hverken blind for disse medieinstitutioners mangfoldige histo- riske synder, eller for de kommercielle mediers dynamik og kreativitet. Desuden diskuterer artiklen mediernes rolle i de moderne samfund i lyset af de senere års kulturelle og politiske opbrud, såvel i Vest som i Øst, hvor subnationale bevægelser stiller spørgsmålstegn ved nati- onalstaternes enhedskultur, samtidig med at de transnationale medier nedbryder de kulturelle landegrænser. Artiklen er en revideret udgave af foredraget "Citizens and consumers: Communication and empowerment in capitalist democracies", som Graham Murdock holdt ved SMIDs årsmøde i november 1989. Den er oversat af Karen Bredegaard.

 16. Regeringserklæringen og PET's registreringer på det politiske område 1968-1989

  DEFF Research Database (Denmark)

  Den 30. september 1968 udsendte VKR-regeringen en erklæring, hvis hovedsynspunkt var "...at registrering af danske statsborgere ikke længere må finde sted alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed." Det fremgik ydermere af erklæringen, at såfremt tjenesten lå inde med sådanne registreringer......, ville de blive slettet og de underliggende oplysninger tilintetgjort. Der er i den offentlige debat forud for Kommissionens nedsættelse rejst en mistanke om, at PET's registreringspraksis efter den 30. september 1968 er foregået i strid med regeringserklæringen. Et centralt spørgsmål i denne debat har...... danske ambassade i Washington. Dette bind er en tilbundsgående undersøgelse af PET's registreringer på det politiske område i perioden 1968-1989....

 17. DETERMINAN KEBIJAKAN DIVIDEN PERUSAHAAN : PENGUJIAN TERHADAP TEORI SIKLUS HIDUP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dwi Ratmono

  2015-10-01

  Full Text Available Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah teori siklus hidup dapat menjelaskan faktor-faktor penentu kebijakan dividen. Siklus hidup perusahaan diukur dengan laba ditahan terhadap total aset (RETA. Penelitian ini mengusulkan hipotesis bahwa RETA memiliki pengaruh positif pada kebijakan dividen sedangkan leverage tidak berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar nonfinansial di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2012. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Regresi logistik digunakan untuk teknik analisis. Sampel akhir terdiri dari 520 perusahaan-tahun pengamatan. Hasil menunjukkan bahwa saldo laba untuk total aset positif mempengaruhi probabilitas distribusi dividen. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen keseluruhan, bukti empiris yang disediakan oleh penelitian ini mendukung teori siklus hidup.The objective of this study is to test empirically whether life cycle theory can explain the determinants of dividend policy. Company’s life cycle is measured by retained earnings to total asset (RETA. This study proposes hypothesis that RETA has positive influence on dividen policy whereas leverage has negative influence on dividend policy. The population of this research is all of listed nonfinancial firms in Indonesia Stock Exchange in year 2009-2012. Sampling method used is purposive sampling. Logistic regression used as a technique to analyze the data. The final sample consists of 520 firms. The results show that retained earnings to total asset positively affects probability of dividend distribution. Meanwhile, leverage has no significant effect on dividend policy. Overall, the empirical evidence provided by this study supports life cycle theory.

 18. Den økonomiske teoris rødder - fra Aristoteles til Lucas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Finn; Pedersen, Kurt

  I denne bog, "Den økonomiske teoris rødder - fra Aristoteles til Lucas", belyses den økonomiske teoris udvikling fra de første spæde græske forsøg godt 400 år f. Kr. helt op til vores egen samtid med en præsentation af moderne makroteori. Samtidig forsøger fremstillingen at sætte den økonomiske...

 19. Meningsfuld telemedicinsk hjemmemonitorering for både klinikere og patienter skabes gennem forhandling og involvering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Olav Bjørn; Rasch, Sarah Maria; Bach, Katrine

  Baggrund og motivation Behandling og monitorering af patienter og borgere gennem telemedicin struktureres som udgangspunkt efter klinisk viden, organisatoriske arbejdsgange, vagtplaner, eksisterende ambulant praksis samt tekniske muligheder. I tillæg overføres størstedelen af patienters målinger...... patienter på. Og vi peger på betydningen af samarbejde/forhandling i udvikling og implementering af telemedicin. Beskrivelse I tilknytning til projektet Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) er der gennemført en kvalitativ evaluering, hvor delprojektet om komplicerede graviditeter omfattede 100......, meningsfulde systemer for klinikere og patienter bør baseres på såvel borgernes dagligdag som klinisk viden og organisatorisk optimering. Baseret på evaluering af vores case argumenterer vi for, at den sikreste løsning på nuværende tidspunkt er, at tilpasse løsninger til patienternes dagsrytme, så de gravide...

 20. Kultur og kommunikation: den nødvendige teori

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anamaria Fadul

  1994-09-01

  Full Text Available De kommunikationsteorier, som de fleste latinamerikanske medieforsk- ere arbejder med, er ikke tidssvarende. Mange forskere arbejder stadig med manipulationsteorier og hænger fast i en romantisk idé om "det fol- kelige". Derfor beskæftiger de sig kun lidt med de mest populære medie- genrer, som virkelig har en kulturel betydning, f.eks. telenovelaen. Det er på tide, argumenterer Anamaria Fadul i dette teoretiske manifest, at skabe Den Nødvendige Teori - en medieteori, som har rødder i den latinameri- kanske medievirkelighed og som indser telenovelaens centrale betydning for en fælles latinamerikansk kulturel identitet. Artiklen gennemgår i hoved- træk udviklingen indenfor den latinamerikanske medieteori siden 70´erne og kommer med forslag til udvikling af en ny teoretisk vinkel med vægt på massekultur og genrer. Artiklen er oprindeligt udgivet (1989 i Margarida M. Kunsch og Francisco Assis Fernandes (red., Communicacao, Demo- cracia e Cultura. São Paolo: Loyola/Intercom.

 1. Film som pedagogiskt verktyg - en brygga mellan teori och klinik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Hovstadius

  2013-01-01

  Full Text Available På sjuksköterskeprogrammet, Uppsala universitet, har kliniska avdelningar filmats i syfte att underlätta för studenterna att ta steget från teori till klinik. Förutom film har presentationstext om respektive avdelning lagts ut i studenternas lärplattform så att de innan VFU kunnat ta del av en visuell rundvandring och fakta om den avdelning de skulle praktisera på. Syftet med studien som presenteras här var att undersöka om studenter inför sin VFU hade nytta av film och presentationstext. Enkät besvarades via webben av 52 (73 %. Studenterna uppgav att de i varierande grad hade nytta av presentationstext och film. De kände sig välkomnade, fick en inblick i verksamheten och kunde förbereda sig genom att läsa på i förväg.

 2. Revitalisering af PBL i videregående uddannelser gennem Learning Design

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacob Davidsen

  2016-06-01

  Full Text Available Gennem de sidste 10 år har større studenteroptag og begrænsede ressourcer på Aalborg Universitet (AAU ledt til flere klassiske forelæsninger, hvilket har resulteret i en udvanding og af de grundlæggende PBL principper. Vi argumenterer for, at en revitalisering af PBL gennem brugen af Learning Designs er en mulighed til at kvalificere den tilgang til læring og uddannelse, som i mere end 40 år har været kendetegn for AAU. Med afsæt i en case fra Kommunikation og Digitale Medier (KDM afdækker vi, hvordan Learning Design kan fungere som et deskriptivt sprog og en form, der kan danne grundlag for udvikling og kvalificering af kurser, undervisnings- og læringsaktiviteter. Indenfor feltet Learning Design spores to retninger: 1 en retning med fokus effektivisering og standardisering af uddannelse og 2 en retning med fokus på udvikling, formgivning og kvalificering af uddannelse. I denne artikel diskuterer vi potentialer og udfordringer ved at konceptualisere PBL forløb som et Learning Design. Abstract Through the last 10 years, increasing numbers of students and a lack of resources at Aalborg University (AAU have resulted in more classical lectures, which have occasioned a watering down and ritualization of the founding principles of PBL. In this paper, we argue that a revitalization of the PBL at AAU could be facilitated through the application of Learning Design. By using a case from Communication and Digital Media (CDM we explore how Learning Design can act as a descriptive language and form, which can support the development of courses, teaching, and learning activities. Within the field of Learning Design two positions can be identified: 1 a position focusing on finding more effect and standard ways of running education, and 2 a position focusing on development and design of education. In this paper we discuss potentials and challenges of conceptualizing PBL as a Learning Design.

 3. "Det man hører, er man selv" - musik og identitet set gennem musikforskningens briller

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Ole Bonde

  2015-11-01

  Full Text Available ”Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (2000’erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal, men går bag om det populære slogan og undersøger hvordan musik og identitet spiller sammen. Hvilke (musikpsykologiske teorier belyser musikkens rolle i identitetsdannelsen? Hvordan forskes der i emnet, og hvilke resultater kan der peges på? Forskningen dokumenterer bl.a., at musik bruges aktivt af mange mennesker som en ressource til at konstruere selv-identitet og gruppe-identitet, og til at skabe, opretholde og regulere en mangfoldighed af følelser. Denne oversigtsartikel giver via præsentation af udvalgte teorier og konkrete undersøgelser en bred introduktion til emnet og viser, hvordan musikforskere gennem arbejde med interviews, dagbøger og (musikalske selvbiografier samt feltarbejde kan beskrive musik som en ofte meget vigtig brik i identitetsdannelsen.

 4. Forebyggelse af dyb venetrombose (DVT) i underekstremiteter hos voksne hospitalsindlagte patienter gennem mobilisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jonna Gintberg

  2011-01-01

  Titel: Forebyggelse af dyb ventrombose (DVT) i underekstremiteterne hos voksne hospitalsindlagte patienter gennem mobilisering. Konklusion eller hovedbudskabet: Der foreligger ikke evidens for hvor meget, hvor længe og hvordan indlagte patienter skal mobiliseres for at forebygge dyb venetrombose(DVT......) Sideløbende med kursus i udvikling af kliniske retningslinjer har kursus deltagere og baggrundsgruppe - haft det mål, at undersøge hvilken evidens der foreligger i forhold til mobilisering af indlagte voksne patienter. Vores udgangspunkt tog afsæt i daglig klinisk praksis og en viden om, at DVT rammer en stor...... del af de indlagte patienter. Venøs trombose (VT) er den tredje største kardiovaskulære sygdom efter akut myokardieinfarkt og apopleksi (1). I et større norsk studie fandt man en incidensrate af VT på 1.43 per 1.000 personår, hvoraf dyb venetrombose (DVT) udgjorde 0.93 per 1.000 personår af de...

 5. "Det man hører, er man selv" - musik og identitet set gennem musikforskningens briller

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Ole Bonde

  2015-11-01

  Full Text Available ”Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (2000’erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal, men går bag om det populære slogan og undersøger hvordan musik og identitet spiller sammen. Hvilke (musikpsykologiske teorier belyser musikkens rolle i identitetsdannelsen? Hvordan forskes der i emnet, og hvilke resultater kan der peges på? Forskningen dokumenterer bl.a., at musik bruges aktivt af mange mennesker som en ressource til at konstruere selv-identitet og gruppe-identitet, og til at skabe, opretholde og regulere en mangfoldighed af følelser. Denne oversigtsartikel giver via præsentation af udvalgte teorier og konkrete undersøgelser en bred introduktion til emnet og viser, hvordan musikforskere gennem arbejde med interviews, dagbøger og (musikalske selvbiografier samt feltarbejde kan beskrive musik som en ofte meget vigtig brik i identitetsdannelsen.

 6. Tradurre Camilleri: dall’artifizio linguistico alle teorie traduttologiche

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giovanni Brandimonte

  2015-07-01

  sproporzione tra gli studi teorici e quelli descrittivi: l’esiguità dei secondi, dunque, non permette ai primi di elaborare dei principi, teorie e modelli che possano spiegare tali fenomeni in modo esaustivo. Una volta esaminate le pur rispettabilissime teorie traduttologiche formulate al riguardo, si ha una chiara percezione di quanto siano distanti dalla realtà della pratica giornaliera nel momento in cui il traduttore si ritrova da solo di fronte ad un testo dialettale particolarmente complesso. Da cui il titolo dell’articolo, che inverte la direzionalità dell’impostazione metodologica puntando sull’individuazione del dato oggettivo dal quale risalire sino all’elaborazione di un’eventuale teoria condivisa. Tuttavia, è anche lecito chiedersi se le molteplici peculiarità dell’enunciazione mistilingue di Camilleri possano fornire elementi di rappresentatività tali da permettere di generalizzarne i procedimenti traduttivi e di trarne delle conclusioni rilevanti. Nel presente lavoro, partendo da un breve excursus sull’evoluzione degli studi traduttologici sui dialettalismi si cercherà di esplorare nuove ipotesi traduttive in lingua spagnola del linguaggio di Camilleri, alla luce dei classici livelli di analisi linguistica, ovvero fonetico-fonologico, morfosintattico e lessico-semantico, puntando, da una parte, sulla dimensione diastratica e diafasica per trasferire, attraverso analoghi artifizi linguistici, gli effetti comici e stranianti che un tale linguaggio provoca nel lettore italiano, e dall’altra, sullo sfruttamento della variazione diatopica per mezzo dell’espediente linguistico del code-mixing intrafrasale.  Parole chiave: Camilleri; spagnolo; traduzione; dialettalismi; code-mixing.

 7. Det problembaserede undervisningsdesign. Fra ProPrak, til teori, til gruppearbejde

  OpenAIRE

  Mads Hovgaard

  2011-01-01

  Artiklen beskriver, begrunder og eksemplificerer det problembaserede undervisningsdesign ‘Fra ProPrak, til teori til gruppearbejde’, som gennemgående blev anvendt i et problembaseret og metodisk funderet undervisningsforløb på Syddansk Universitets idrætsuddannelse. Indholdet, opbygningen og undervisningsformerne i forløbet tog direkte afsæt i det problembaseredefagområdes teori og metoder, således at undervisningsdesignet direkte havde integreret, hvad de studerende skulle stimuleres til at ...

 8. Når e-portfolio bygger bro mellem teori og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten; Kjeldsen, Lars Peter

  2009-01-01

  Gennem det seneste par år har CELM forvaltet statslige støttemidler på ca. 3 mio. kroner. Indsatsen har fokuseret på projekter omkring kvalificering af pratikforløb, omlægning til fjernundervisnig, digitale læringsresurser, undervisningsdifferentiering, digitale eksamensformer og fastholdelse af ...

 9. Fra teori til praksis - om evaluering af arbejdsmiljøindsatser i en ustyrlig virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasle, Peter; Nielsen, Klaus T.; Limborg, Hans Jørgen;

  tilgængelige ressourcer og den politiske virkelighed, desuden vil valget være meget afhængig af hvilken type arbejdsmiljøindsats, der er tale om – en begrænset indsats med et relativt lille budget, en omfattende indsats, en tværgående indsats eller et større program med flere koordinerede aktiviteter. I...

 10. ALTERNATIF METODA PENJADWALAN PROYEK KONSTRUKSI MENGGUNAKAN TEORI SET SAMAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreas Wibowo

  2001-01-01

  Full Text Available Program Evaluation Review Technique %28PERT%29 is a scheduling method that consider the uncertainty of the duration of an activity. It assumes a probability density function with a beta distribution. PERT simplifies the analysis using specific values of parameters of beta distribution. The analysis of critical paths consider the mean of the duration only and the probability of the expected total duration are based on critical paths only. Some cases showed that these simplifications cause errors and contradictions. This paper proposes an alternative scheduling method that also allows uncertainties of duration. The method%2C named Fuzzy Logic Application for Scheduling %28FLASH%29%2C applies a fuzzy set theory which is a perfect means for modeling uncertainties arising from mental phenomena which are neither random nor stochastic. It does not require statistical data but needs qualitative observations. Unlike PERT%2C FLASH considers all paths%2C not only critical path%28s%29%2C to analyze the possibility of an expected total duration. Abstract in Bahasa Indonesia : Program Evaluation Review Technique %28PERT%29 merupakan suatu metoda penjadwalan dengan menimbang durasi aktivitas yang bersifat tidak pasti. PERT mengasumsikan fungsi kerapatan probabilitas durasi aktivitas mengikuti distribusi beta. Analisis dalam PERT disederhanakan dengan menggunakan nilai-nilai tertentu parameter distribusi beta. Penentuan jalur kritis hanya menimbang mean durasi untuk menentukan jalur kritis%2C dan probabilitas total durasi didapatkan berdasarkan jalur kritis saja. Beberapa kasus menunjukkan penyederhanaan ini menimbulkan galat dan kontradiksi. Tulisan ini mengusulkan metoda penjadwalan alternatif yang juga menimbang durasi yang bersifat tidak pasti. Metoda ini%2C yang dinamakan Fuzzy Logic Application for Scheduling %28FLASH%29%2C menerapkan teori set samar sebagai satu cara untuk memodelkan ketidakpastian yang muncul dari fenomena mental yang bukan bersifat

 11. Analisa Karakteristik Teori Antrian pada Jaringan IP Multimedia Subsystem (IMS Menggunakan OPNET Modeler 14.5

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eko Fajar Cahyadi

  2015-05-01

  Full Text Available Perkembangan teknologi telekomunikasi yang semakin pesat, membuat para operator dan vendor telekomunikasi harus dapat menyediakan layanan telekomunikasi yang aman, cepat, dan multi guna, untuk mendorong terciptanya ekosistem layanan telekomunikasi yang beragam bagi para penggunanya. Next Generation Network (NGN merupakan sebuah teknologi masa depan yang mendukung beberapa layanan terintegrasi seperti voice, data, dan multimedia. Hal utama dari konsep NGN adalah konvergensi dan layanan yang berbasis IP sehingga diperlukan sebuah teknologi yang dikenal dengan IP Multimedia Subsystem (IMS. Agar pengiriman data dalam layanan IMS menjadi lebih efektif dan efisien maka diperlukan sebuah teori antrian yang tepat untuk digunakan sebagai pengatur aliran paket data. Penelitian ini melakukan pengamatan terhadap beberapa layanan pada jaringan IMS dengan menggunakan tiga teori antrian yang berbeda yaitu First In First Out (FIFO, Priority Queuing (PQ, dan Weighted-Fair Queuing (WFQ. Pengamatan dilakukan terhadap layanan Video Conference dan VoIP. Dari hasil simulasi dapat diketahui bahwa teori antrian WFQ pada layanan video conference menghasilkan rata-rata delay sebesar 9.22 ms , delay variation sebesar 0.036 ms dan packet loss sebesar 0.88%. Sedangkan untuk layanan VoIP menghasilkan rata-rata delay sebesar 144 ms, delay variation sebesar 0.021 ms, dan packet loss sebesar 0.05% serta menghasilkan rata-rata throughput sebesar 7.052 Mbps, sehingga teori antrian yang tepat digunakan dalam jaringan IMS dalam penelitian ini adalah WFQ.

 12. Prediksi Peluang Kelulusan Mahasiswa PTIK dalam Uji Kompetensi Microsoft Office 2010 menggunakan Teori Rough Set

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karmila Suryani

  2016-04-01

  Full Text Available Abstrak Kerjasama PTIK dan Microsoft partner telah melakukan uji kompetensi penguasaan Microsoft office 2010, diantaranya Excell, Power Point dan Word. Microsoft partner telah menyusun materi kurikulum berstandar internasional berdasarkan kebutuhan dunia usaha untuk uji kompetensi. Dengan uji kompetensi tersebut masih terdapat mahasiswa yang tidak lulus disetiap angkatan.Tulisan ini bertujuan untuk melihat aturan pengambilan keputusan dalam penentuan peluang lulus mahasiswa PTIK dalam uji kompetensi Microsoft 2010. Melalui teori Rough Set maka dapat diprediksi tingkat kelulusan mahasiswa PTIK  dalam menguasai ketiga materi, yaitu 4 orang yang pasti lulus 100%, 8 orang dengan peluang 67% serta 6 orang dengan peluang 33%(cek lagi ya. Kata kunci. Tingkat kelulusan Microsoft Office 2010, Teori Rough Set, Rule Keputusan

 13. Det problembaserede undervisningsdesign. Fra ProPrak, til teori, til gruppearbejde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mads Hovgaard

  2011-03-01

  Full Text Available Artiklen beskriver, begrunder og eksemplificerer det problembaserede undervisningsdesign ‘Fra ProPrak, til teori til gruppearbejde’, som gennemgående blev anvendt i et problembaseret og metodisk funderet undervisningsforløb på Syddansk Universitets idrætsuddannelse. Indholdet, opbygningen og undervisningsformerne i forløbet tog direkte afsæt i det problembaseredefagområdes teori og metoder, således at undervisningsdesignet direkte havde integreret, hvad de studerende skulle stimuleres til at lære i henhold til studieordningens kompetencemål. Artiklen har til hensigt at inspirere universitetsundervisere til, hvordan god undervisning kan udvikles,tilrettelægges og realiseres i praksis.

 14. Studi Kritis Terhadap Teori Identitas Pikiran-Otak Mario Bunge: Perspektif Neo-Sadrian

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cipta Bakti Gama

  2014-12-01

  Full Text Available Abstract : The aim of this research is to conduct a critical analysis of Mario Bunge’s view that mental reality is identical with the reality of brain function known as mind-brain identity theory. The analysis is performed using Neosadrian perspective, i.e. a new form of Mulla Sadra’s philosophy which is developed by Tabataba‘i and his disciples. The author tries to elucidate the main claims held by Bunge and to launch some critiques upon those claims. The main conclusions achieved through this research include the following. Firstly, mind-brain identity theory cannot be accepted. Secondly, current development of scientific studies corroborating certain relations between brain and mental states does not justify the validity of the identity theory, also does not falsify its opposition. Thirdly, a religious-sufistical philosophy, such the Neosadrian, can be consistent with current development of scientific research.Keywords : Mind-brain  identity  theory,  Mario  Bunge, Neo-Sadrian,  science,  religious-sufistical philosophy. Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis atas pandangan Mario Bunge bahwa realitas pikiran identik dengan realitas fungsi otak, yang dikenal dengan teori identitas pikiran- otak. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan sudut pandang Neosadrian, yaitu bentuk baru filsafat Mulla Sadra yang dikembangkan oleh Tabataba‘i dan murid-muridnya. Penulis mencoba menguraikan sejumlah klaim utama yang dipegang oleh Bunge tentang teori identitas tersebut dan melancarkan kritik terhadapnya. Sejumlah kesimpulan utama yang bisa dicapai melalui penelitian ini mencakup hal-hal berikut. Pertama, teori identitas pikiran-otak tidak bisa diterima. Kedua, perkembangan studi saintifik yang menguatkan adanya relasi antara status otak dan status mental tidak menjustifikasi validitas teori identitas pikiran-otak, juga tidak memfalsifikasi dualitas esensi keduanya. Ketiga, filsafat yang bercorak religius

 15. Teori Pecking Order dan Trade-Off dalam Analisis Struktur Modal di Bursa Efek Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D Agus Harjito

  2014-06-01

  Full Text Available AbstractThis study aims to test the pecking order theory and trade-off theory of capital structure in the analysis of the Indonesia Stock Exchange. Pecking order theory is represented by the variable profitability and growth, while the variables volatility of earnings, tangibility of assets and the size represents a trade-off theory. The company's goal is prosperity of shareholder value. To achieve these objectives the company needs funds from internal sources and external sources. Internal sources in the form of retained earnings, while the external sources of debt and shareholders' approval in the pecking order theory. This study uses the data of financial ratios of the firms during the period 2000-2010. To analyze the data, this study uses a multiple regression with the dependent variable is the debt ratio, while profitability, growth, volatility of earnings, tangibility of assets and size as independent variables. The results show that asset structure and company size has a positive and significant impact on capital structure, while profitability has a negative effect on debt ratios. But company's growth rate has not relationship with the debt ratio or capital structure. Simultaneously, the all independent variables affect capital structure significantly.Keywords: pecking order, trade-off, capital structure, debt rasioAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menguji teori pecking order dan teori trade-off dalam analisis struktur modal di Bursa Efek Indonesia. Teori pecking order diwakili oleh variabel profitability dan growth, sementara variabel-variabel volatility of earnings, tangibility of assets dan size mewakili teori trade-off. Tujuan perusahaan adalah memakmurkan nilai pemegang saham. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan membutuhkan dana yang diperoleh dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal berupa laba ditahan, sedangkan sumber eksternal berupa hutang dan saham sebagaimana dijelaskan dalam teori pecking order

 16. Somatisasi Dalam Budaya Kolektivis Ditinjau dari Teori Pemaknaan Nelson: Kritik terhadap Psikoanalisa Klasik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tjipto Susana

  2015-09-01

  Full Text Available Somatisasi adalah gangguan somatoform yang ditandai oleh gejala yang berulang tanpa somatik diketemukan dasar organik yang jelas, yang menyebabkan seseorang sering berkonsultasi ke dokter (American Psychiatric Association, 2000. Menurut teori Psikoanalisa klasik 1 (van der Kolk dkk., 1996 gangguan somatisasi ini merupakan manifestasi dari kecemasan yang bersifat neurotik. Kecemasan ini bersumber dari konflik internal di dalam diri seseorang, yaitu antara id dan superego (norma masyarakat yang sudah diinternalisasikan. Ketika ego seseorang tidak mampu mengatasi konflik tersebut, maka dorongan‐dorongan tersebut akan ditekan ke dalam ketidaksadaran. Kecemasan akan ditransformasikan (dikonversikan dalam bentuk gejala somatik supaya tidak muncul ke kesadaran. Oleh karena itu gangguan ini disebut juga konversi.

 17. Raamwerk vir die ontwikkeling van 'n 4-dimensionele teorie van menslike gedrag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. Van W Raubenheimer

  1978-11-01

  Full Text Available Directives for the development of a 4-dimensional theory of human behaviour are formulated and discussed. The 3 spatial dimensions length, height and depth, and time are used as points of departure from which psychic analogues are defined as fundamental constructs of human behaviour. The psychological sphere described by these 3 psychic dimensions together with orientation towards time are then used as a basis of typifying and classifying human behaviour. Possibilities for the further development and validation of the theory as well as some of its practical applications are discussed. Opsomming Riglyne vir die ontwikkeling van 'n 4-dimensionele teorie van menslike gedrag word geformuleer en bespreek. Die 3 ruimtelike dimensies naamlik hoogte, breedte en diepte en tyd word as vertrekpunt geneem en die psigiese analoë daarvan word as fundamentele konstrukte van menslike gedrag geformuleer en logies uitgebou. Die psigologiese ruimte (sfeer wat deur die 3 psigiese dimensies (asse beskryf word en die mens se tydoriëntasie word as basis gebruik vir die tipering en klassifisering van menslike gedrag. Enkele praktiese aanwendingsmoontlikhede en riglyne vir die verdere ontwikkeling en validering van die teorie word aan die hand gedoen.

 18. STRUKTUR META TEORI AKUNTANSI KEUANGAN (Sebuah Telaah dan Perbandingan antara FASB dan IASC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Made Narsa

  2007-01-01

  Full Text Available The objectives of this paper is to analyses the structure of meta-theoretical of financial accounting that was used by FASB and IASC to develop the conceptual framework for financial accounting reporting. The discussion of conceptual framework conducted by comparison of the basic different between the FASB and IASC framework, then analyses the constraints to implement IFRS and identify the way out of the constraints faced by the body. Abstract in Bahasa Indonesia : Penelitian ini bertujuan untuk membahas struktur meta teori yang dipergunakan oleh FASB dan IASC dalam mengembangkan rerangka konseptual, menelaah perbedaan-perbedaan mendasar, menganalisis hambatan-hambatan yang dialami serta mengidentifikasi upaya-upaya yang harus dilakukan agar IFRS diterapkan oleh negara-negara anggota. Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan rerangka dasar yang diatur dalam FASB dan IASC dan kemudian menganalisa hambatan yang timbul dengan adanya penerapan IFRS dan mengidentifikasi bagaimana hambatan tersebut dapat diselesaikan. Kata kunci: globalisasi, harmonisasi, meta teori, FASB dan IASC, kerangka dasar, akuntansi keuangan

 19. Ændringer i det perifere autonome nervesystem hos rotter udsat for kronisk mild stress gennem flere uger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøgger, Torbjørn Halle

  Indledning Hvis mennesker udsættes for stress gennem en længere periode, vil nogle bukke under og måske udvikle en depression. Depression er en risikomarkør for udvikling af hjerte-kar sygdomme, selv efter depressionen er velbehandlet/overstået. Vi mener, at en depressiv tilstand påvirker det...... perifere autonome nervesystem. Vores mål er at undersøge hvordan. Metode Vi stressede en gruppe rotter og monitorerede deres sukkerindtag før og under stress. Nogle rotter bukkede under for stressen og gik væsentligt ned i sukkerindtag. Dette tolkes som et udtryk for anhedoni. Andre rotter var upåvirket af...... stressen og deres sukkerindtag var konstant, disse kaldes resilient. Endeligt havde vi en gruppe rotter, der ikke blev stresset, disse kaldes kontrol. Arterier fra rotterne blev undersøgt i myograf i forhold til kontraktilitet og følsomhed for relevante fysiologiske agonister. Resultater Arterier fra...

 20. Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Teori Konstruktivisme Berbasis Media Wondershare Quizcreator

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Setyo Adi Nugroho

  2016-11-01

  Full Text Available Tujuan penelitian pada artikel ini adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa dan hasil belajar siswa pada matapelajaran matematika dengan menerapkan teori belajar konstruktivisme dan memanfaatkan media Wondershare Quiz Creator. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data peneliti diuji dengan metode triangulasi data dan display data. Hasil penelitian menunjukan keaktifan siswa meningkat setelah diterapkan metode belajar konstruktivisme. Hal tersebut berpengaruh pada hasil belajar siswa yang meningkat dari siklus I rata-ratanya adalah 74.86 dan pada siklus II adalah 80.55. Kesimpulan penelitian pada artikel ini adalah penerapan metode belajar konstruktivisme dengan memanfaatkan media belajar Wondershare Quiz Creator telah berhasil meningkatkan keaktifan dan meningkatkan hasil belajar siswa kelas II SD Negeri 2 Pacarmulyo Wonosobo.

 1. PENGAJARAN BAHASA DENGAN PENDEKATAN KOMUNIKATIF: Analisis atas Teori Transformatif-Generatif Noam Chomsky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alif Cahya Setiadi

  2016-08-01

  Full Text Available Sebagai alat interaksi verbal, bahasa dapat dikaji secarainternal maupun secara eksternal. Secara internal kajian dilakukanterhadap struktur internal bahasa itu mulai dari strukturfonologi, morfologi, sintaksis, sampai struktur wacana. Kajiansecara eksternal berkaitan dengan hubungan bahasa denganfaktor-faktor atau hal-hal yang ada di luar bahasa, seperti faktirsosial, psikologi, seni dan sebagainya.Pembelajaran bahasa sebagai salah satu masalah komplekmanusia karena hal ini termasuk kajian bahasa internal maupuneksternal yang berkenaan dengan masalah bahasa dan kegiatanberbahasa. Sedangkan kegiatan berbahasa itu bukan hanyaberlangsung secara mekanistik tetapi juga secara mentalistik.Artikel ini mencoba menguraikan suatu bentuk pendekatankomunikatif yang diusung dalam teori transformativegeneratifmenurut Noam Chomsky, seorang linguis Amerika.Hal ini diharapan agar pembelajaran bahasa mampu memperkayapendekatan yang digunakan dalam pembelajaran bahasadan tidak terpaku pada satu jenis pendekatan yang selama inidigunakan. Sehingga mampu menghadirkan suasana belajarbahasa yang komunikatif dan mencapai sasaran.

 2. Farlige forbindelser? En refleksjon over forholdet mellom teori, praksis og moralsk ansvarlighet i økonomifaget

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dagfinn Døhl Dybvig

  2009-11-01

  Full Text Available Finanskrisen har satt fornyet fokus på den praktiske betydningen av samfunnsøkonomifaget. I det følgende vil jeg diskutere fagets problematiske posisjon i overgangen mellom teori og praksis. Dette danner utgangspunkt for min påstand om at økonomene bærer et moralsk ansvar for hvordan faget direkte og indirekte legger premisser for økonomisk politikk og dermed også for den økonomiske utviklingen i samfunnet, finanskrisen inkludert. Jeg vil argumentere for at dette påkaller en etisk og epistemologisk bevisstgjøring av samfunnsøkonomiprofesjonen, og jeg antyder noen forslag til hvordan dette kan angripes.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v3i2.1717

 3. Penelitian Persepsi Kemasan Produk Skin Care Wanita dengan Pendekatan Teori Semantik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Devanny Gumulya

  2016-12-01

  Full Text Available Di Indonesia, penelitian mengenai desain kemasan masih sangat minim, akibatnya pada saat mengembangkan desain kemasan, desainer menggunakan insting pribadinya untuk mendesain. Di sisi lain, industri produk perawatan kulit bertumbuh pesat, seringkali ditemukan perusahaan mengganti kemasannya secara berkala, maka penelitian internasional banyak dilakukan di desain kemasan. Oleh karena itu, penelitian skala lokal perlu dilakukan untuk meneliti persepsi konsumen pada kemasan produk dengan menggunakan pendekatan teori semantik, apakah kemasan yang ada sudah menyampaikan manfaat produk secara efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penyebaran kuisoner semi terstruktur menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Brand yang dipilih adalah Martha Tilaar, Sariayu, Viva, dan Citra. Hasil akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah rekomendasi desain kemasan yang menarik konsumen.Kata Kunci: desain kemasan; desain produk; persepsi; teori semantik.Research in Packaging Perception of Woman Skin Care Products with Semantic Theory ApproachIn Indonesia, little research has been done in view of packaging design recommendations. As a result, when developing packagings, designers use their own personal judgment. Meanwhile, skin care products are a fast growing industry in which we often find brands changing their packagings very frequently. Internationally, a great deal of research has been done on this subject. However, local research is needed for evaluating consumer perception of Indonesian skin-care packagings using a semantic theory approach, to find out whether existing packagings convey the products’ benefits effectively. A combination of qualitative and quantitative data from semi-structured questionnaires provided experiential data reflecting the research subjects’ engagement in perceiving a range of packaging samples from selected Indonesian skin-care brands. Based on this research, recommendations for future packaging design can

 4. Demokrati og politiske styreformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Tore Vincent; Pedersen, Søren Hviid; Lausten, Carsten Bagge;

  Nietzsche and his philosophy is perhaps the hidden hand behind Carl Schmitts famous understanding of the political. His understanding of the political has two dimensions: a conceptual and an aesthetic. Schmitts understanding of concepts reveals that the contexts in which the concept is used...... and the conflicts which motivates the use of concepts are pivotal notably in relation to his concept of the political. This understanding of concepts reveals a deeper commitment. This deeper commitment is revealed in Schmitts use of aesthetic categories in his description of the political and why Schmitt so...... strongly emphasize the importance of politics. In regard to both the conceptual and aesthetic dimensions of Schmitts notion of the political, there are clear parallels to Nietzsche and his philosophy. This paper will explicate the Nietzschian influence on Schmitt. Much has been written on Nietzsche...

 5. Kriges politiske etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2007-01-01

    I denne artikel vil jeg først forsøge at kontrastere Kants centrale klassisk analytik for militær intervention med nylige udviklinger, i hvad der måske kan vise sig at blive til den seneste revolution i militære strategier. Afslutningsvist vil jeg så forsøge at demonstrere nogle modeller for, h...

 6. Det politiske menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Karen-Margrethe

  2010-01-01

  En anmeldelse af Christian Dahl, "Tragedie og bystat. Om fællesskab og konflikt i Athens dramatiske kultur", Museum Tusculanum 2010. Anmeldelsen diskuterer især polisbegrebet......En anmeldelse af Christian Dahl, "Tragedie og bystat. Om fællesskab og konflikt i Athens dramatiske kultur", Museum Tusculanum 2010. Anmeldelsen diskuterer især polisbegrebet...

 7. La teoría espacial del voto: una propuesta de aplicación en Latinoamérica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Eduardo León Ganatios

  2013-11-01

  Full Text Available A partir de una revisión teórica sobre los modelos de proximidad y de direccionalidad, correspondientes a la teoría espacial de voto, se establece la aplicabilidad de los mismos en Latinoamérica y qué modelo debe aplicarse en cada país estudiado con base en criterios establecidos por la misma teoría, tales como el índice de fragmentación, número efectivo de partidos, índice de volatilidad e índice de polarización, para establecer un criterio alternativo que ayude a entender la intención de voto de los electores dentro de los procesos electorales de la región.

 8. Ford og fordismen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael

  2010-01-01

  Stort set alle politiske retninger, fra kommunisme til fascisme, såvel som demokratiske samfund, var tiltrukket af fordismen i teori og praksis.s......Stort set alle politiske retninger, fra kommunisme til fascisme, såvel som demokratiske samfund, var tiltrukket af fordismen i teori og praksis.s...

 9. I flow gennem byen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Maja

  2010-01-01

  in its subversive qualities and recontextualising potential, which alternates the way we think of and use the city. Parkour is also analysed through neovitalistic theories represented by Deleuze and Guattari, and Amin and Thrift’s “new urbanism” paradigm. Referring to the concept of new urbanism...

 10. Aggersborg gennem historien

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  The history of Aggersborg from the abandonment of the circular fortress in the late tenth century until the present day, with a focus on the late Viking Age and the Middle Ages......The history of Aggersborg from the abandonment of the circular fortress in the late tenth century until the present day, with a focus on the late Viking Age and the Middle Ages...

 11. Origini e sviluppi delle analisi e delle teorie sul linguaggio politico: (1920-1960

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paola Desideri

  2009-12-01

  Full Text Available Scopo di questo contributo è di ricostruire le origini e gli sviluppi degli studi, sia teorici che applicati, sul linguaggio politico dal 1920 al 1960, a cominciare dagli articoli di alcuni autorevoli formalisti russi pubblicati nel 1924 sulla rivista sovietica Lef. Vengono ripercorse le tappe fondamentali di questo interessante e complesso settore di studi, che vede, soprattutto negli anni Trenta, le prime analisi applicate indirizzate all'esame delle peculiarità stilistiche degli idioletti di tre capi carismatici che hanno fatto la storia del primo Novecento: Lenin, Hitler e Mussolini. Di tali linguaggi sono particolarmente messi in luce quei tratti semantici e retorici che, lessicalizzati da parole d'ordine e slogan ad effetto, hanno reso possibile quel passivo e irrazionale rapporto popolo-capo che ha caratterizzato inquietanti regimi nel secolo scorso. Inoltre sono prese in considerazione le prime teorie novecentesche sulla specificità del discorso politico, del quale si tenta di identificare modi e usi, tenendo conto del comportamento segnico di questa particolare produzione linguistica. A tale riguardo, la teoria predominante è certamente quella della Content analysis, che, a partire dagli anni 1930-1940 in avanti, sarà il punto di riferimento metodologico per intraprendere ricerche, anche quantitative, sulla persuasione politica e sulle strategie comunicative di massa.

 12. La teoría marxista y los dilemas de la acción colectiva

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edwin Cruz Rodríguez

  2015-01-01

  Full Text Available Este trabajo reconstruye los principales problemas a los que se enfrentó la teoría marxista en su intento por explicar la acción colectiva: La tensión agencia/estructura, el problema del sujeto, y el dilema vanguardismo/ espontaneísmo. Aunque el marxismo ha dejado de ser un paradigma para explicar completamente la acción colectiva, los problemas y preguntas que se desprenden de esos tres dilemas, aún reclaman respuestas. Por consiguiente, su estudio puede ser una vía para la formulación de hipótesis o, cuando menos, para la comprensión de las limitaciones del conocimiento en este campo de investigación. Abstract Main problems faced by Marx theory aiming to ex- plain Agency structure, subject problem and vanguard/ spontaneity dilemma is addressed in this paper. Although Marxism has ceased to be a paradigm to explain the col- lective action, problems and questions arose from this three dilemmas fully, answers are still demanded. There- fore, its study might be a way to suggest an hypothesis or at least to understand knowledge limitations in this research field. 

 13. Om pædagogisk teori og praksis -introduktion til faget pædagogik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Søren Gytz; Pedersen, Lars Wahlun

  læseren til at fordybe sig i videre studier. I behandlingen af emner som pædagogikkens historie, barndom, moderne familieliv, sprogudvikling, didaktik, dannelse, uddannelse, videnskabsteori m.m. indgår fyldige uddrag af tekster, der på forskellig vis har status af klassikere indenfor feltet. Det gælder fx...... Rousseau, Kant, Fröbel, Marx, Giddens, Habermas, Bourdieu, Gadamer og andre. Bogen inviterer på den måde læseren til en dialog omkring fortolkningen af disse, ligesom den forhåbentlig inspirerer til videre studier af fagets primære tekster. Bogen henvender sig til studerende og lærere på især......Om pædagogisk teori og praksis – introduktion til faget pædagogik giver en grundig indføring i centrale problemstillinger indenfor det pædagogiske felt. Med afsæt i en gennemgang af børnehavens historie, tegnes der et billede af pædagogikken både som fag og profession. Bogens formål er således...

 14. Studi Komparasi Perilaku Dinamis Tension Leg Platform Kolom Tunggal Bertelapak Kaki Bintang Tiga dan Bintang Empat dengan Pendekatan Pembebanan Berdasarkan Teori Morison dan Difraksi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cendrawani Cendrawani

  2012-09-01

  Full Text Available Tension leg platform (TLP adalah salah satu compliant offshore structures yang efektif untuk perairan dalam, dengan ciri khasnya tendon yang bertegangan tarik. Salah satu penilaian kelayakan struktur TLP adalah perilaku dinamisnya terhadap beban lingkungan, terutama beban gelombang. Tugas Akhir ini membandingkan antara dua TLP dengan konfigurasi telapak kaki yang berbeda, telapak kaki bintang tiga (TLP Seastar dan yang lainnya adalah bertelapak kaki bintang empat (TLP Fourstar dengan displacement dan kapasitas geladak yang sama. Karena berada pada aliran transisi, antara gaya drag dan gaya inersia, maka digunakan dengan dua pendekatan teori gelombang yang berbeda, yakni teori gelombang morison dan teori gelombang difraksi. Teori gelombang morison digunakan untuk perhitungan analitikal sedangkan teori gelombang difraksi digunakan untuk pemodelan numerik. Hasil perbandingan respon dan beban gelombang dengan menggunakan dua metode tersebut memiliki hasil yang mendekati, yakni dibawah 5%, sehingga bisa digunakan pada tugas akhir ini. Selain itu juga dilakukan pemodelan struktur TLP bertelapak kaki bintang empat dengan displacement dan sarat desain yang mengacu kepada TLP bertelapak kaki bintang tiga. Hasil perbandingan respon pada kedua TLP  pada kondisi free floating menimbulkan perbedaan yang signifikan pada gerakan sway, roll, pitch dan yaw.

 15. ANALISIS LABELLING PEREMPUAN DENGAN TEORI FEMINISME PSIKOANALISIS: STUDI KASUS MAJALAH REMAJA OLGA!

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  - Muashomah

  2013-04-01

  Full Text Available Labelling perempuan dalam majalah remaja merupakan salah satu tindakan media yang merugikan perempuan. Dalam tulisan ini, penulis mengkaji label-label perempuan, bentuk labelling, analisis teori feminisme psikoanalisis terhadap labelling untuk perempuan dalam majalah remaja. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode semiotik dan penelitian dilakukan terhadap majalah Olga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pelabelan terhadap perempuan yang dilakukan oleh majalah remaja ditujukan untuk remaja perempuan dilakukan dengan empat kode yaitu tubuh seksi dan wajah cantik, pentingnya penampilan bagi perempuan, kondisi psikologis perempuan yang labil, dan peran domestik perempuan. Label-label ini dapat membentuk persepsi masyarakat tentang perempuan dan mengandung konsekuensi pengharapan kepada perempuan. Penelitian ini menguatkan lagi tesis bahwa perempuan sering menjadi objek pelabelan. Label-label ini berasal dari kehidupan sosial perempuan dan diinternalisasi oleh perempuan.Labelling in woman in teenagers magazine is one of the mass media strategy that can harm woman. Even though women normally do not recognize it. The purpose of this research is to describe the labelling practices in media analysed with the psychoanalysis feminism theory. The research method used is semiotics and the research is conducted on Olga! maganize. Result from the research shows that  the labelling targets teenagers through four labelling codes: sexy body and beautiful face; the importance physical performance for women; unconsistent psycological condition; and domestic role of women. This label constructs society perception on  woman. The study strengthen a thesis that woman tends to be a labelling object. These labels are developped from women’s social life and are internalized by women

 16. PELANGGARAN CP UNTUK BAURAN PARTIKEL Bs;d DENGAN MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA TEORI PELANGGARAN FLAVOR MINIMAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moch Bayu

  2014-10-01

  Full Text Available Meson merupakan partikel yang disusun oleh satu quark (materi dan satu anti-quark (anti-materi yang terikat gaya nuklir kuat. Ada tiga partikel meson yang istimewa: meson B, meson D, dan meson K. Terpisah dari pembahasan meson D dan meson K. Meson B merupakan salah satu bagian dari keluarga partikel hadron yang sampai saat ini masih menjadi teka-teki oleh para fisikawan partikel. Salah satu masalah pada meson B adalah partikel ini mengalami pelanggaran CP pada saat meluruh. Hal ini mengidentifikasikan bahwa massanya mengalami bauran atau lebih tepatnya terdapat nilai asimetri antara keadaan materi dan keadaan antimaterinya. Suatu model atau pendekatan telah dikembangkan oleh para fisikawan untuk menyelidiki sacara teoritis terkait karakteristik partikel elementer, termasuk meson B. Model ini tidak lain dinamakan pelanggaran flavor minimal (MFV, yang mana ide dasarnya mengkaji keadaan suatu materi pada skala energi TeV (Tera electron Volt. Dengan menggunakan metode ini, bentuk operator, bentuk Lagrangian, kehadiran pelanggaran CP, dan bauran untuk partikel Bs;d dalam kerangka kerja teori pelanggaran flavor minimal dapat diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bentuk operator bauran dapat dikontruksi dari kombinasi kopling Yukawa MFV, sedangkan bentuk Lagrangiannya dapat diperoleh dari bentuk operator bauran yang merupakan kombinasi linier dari konstanta ci. Jika enam koefisien c1, c2, c3, c4, c5 dan c6 didapat, maka harga M12 akan bisa ditentukan. Dari enam koefisien operator ini akan menyebabkan efek dalam partikel mixing Bs,d, jika .Untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran CP pada kasus ini bisa dilihat pada nilai fase, . Bila terdapat suatu pelanggaran CP, maka nilai fase haruslah . Sebaliknya jika, , maka tidak akan terjadi pelanggaran CP.

 17. IMPLEMENTASI TEORI APOS DENGAN PENDEKATAN SIKLUS ACE UNTUK PENINGKATAN PENALARAN MATEMATIS SISWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabardi Sabardi

  2014-06-01

  Full Text Available AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pembelajaranmatematika dengan menggunakan implementasi teori APOS dengan pendekatansiklus ACE. Jenis penelitian adalah penelitian pengembangan dengan subjek uji cobaadalah siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jepara. Hasil penelitian menunjukkan:( dengan nilai  80,7%, persamaan regresi sikap siswa diperolehŶ= -2,708+19,220X1, dengan   nilai 66,7%. Hasil kemampuan penalaran matematissiswa kelas eksperimen melebihi KKM = 71 dengan rata-rata 77,54 dan lebih dari80% siswa mencapai KKM yaitu 95,83%, secara stastitik uji-t lebih baik daripadarata-rata penalaran matematis kelas kontrol.AbstractThe purpose of  this research is to develop a mathematical model of  learning by using animplementation of  APOS theory with ACE cycle approach.The type of  this research is adevelopment research withthe trials subjects were the eighth grade studentsof  SMP Negeri2 Jepara. The results showed: with a value of  80,7%, the regression equation of  the students’attitude is obtained Y = -2,708 +19,220 X1, with a value of  66,7 %. The result of  the students’mathematical reasoning abilities of  the experimental class exceed the KKM = 71 with anaverage of  77,54 and more than 80% of  students achieved  the KKM that are 95,83%,statistically, the t-test is better than the average of  mathematical reasoning of  control class.2

 18. Fokus på fremme af livskvalitet og trivsel hos personer med demens gennem læringsmodel med musikterapi og Dementia Care Mapping som det fælles omdrejningspunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ottesen, Aase Marie

  . Beskrivelse af den metode som er anvendt Metodisk er projektet tilrettelagt som et casestudie af et musikterapiforløb. I læringsmodellen tages afsæt i Tom Kitwoods teori og værdigrundlag om en personorienteret omsorg. Dementia Care Mapping (DCM) anvendes i læringsforløbet til at belyse de relationelle møder...

 19. APLIKASI TEORI WEBER DALAM PEMBANGUNAN AGROINDUSTRI PT. WINA POHAN DI BANYUASIN SUMATERA SELATA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enny Sri Martini

  2014-03-01

  Selatan, salah satunya adalah penentuan lokasi pembangunan agroindustri PT. Wina Pohan di Banyuasin Sumatera Selatan. Dalam analisa dapat dibuktikan secara signifikan bahwa pembangunan dan pengembangan agroindustri PT. Wina Pohan mengaplikasi teori Weber, yang dilakukan melalui faktor penentuan lokasi antara lain, biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan kekuatan aglomerasi atau deaglomerasi. Kesimpulan secara menyeluruh bahwa keberadaan PT. Wina Pohan mengaplikasi segitiga lokasi (Locational Triangle Weber, namun model District Locatioan Area (DLA menunjukan prestasi yang kurang dikarenakan faktor geografi, sarana dan prasarana. Agroindustri yang mempunyai bahan baku jagung ditentukan pembangunannya di lokasi kabupaten Banyuasin, dan Musi Banyuasin. Tercatat dalam sejarah kedua kabupaten tersebut sebelum pemekaran tergabung dalam satu Kabupaten yaitu kabupaten Musi Banyuasin. Perencanaan pembangunan penentuan lokasi agroindustri didasarkan asumsi terhadap lokasi sumber bahan baku, penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana, upah tenaga kerja, kekuatan aglomerasi atau deaglomerasi. Keberhasilan pembangunan harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan umumnya masyarakat Sumatera Selatan.

 20. Perspektif Allamah Tabataba’i Tentang Teori Persatuan Dalam Filsafat Agama

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Habibullah Babai

  2013-06-01

  Full Text Available Abstrak :Tulisan ini membahas teori persatuan dalam agama, menurut seorang filsuf dan ahli tafsir Allamah Tabataba’i. Kendati persatuan yang menjadi pembahasan pada tulisan ini adalah persatuan sosial, namun ia berbeda dengan pembahasan tentang keadilan sosial. Persatuan yang dijelaskan dan dipaparkan pada bagian ini mencakup setiap bentuk persatuan dalam berbagai dimensi masyarakat yang tentunya punya peran dan dampak dalam membentuk persatuan sosial. Persatuan ini juga dilihat dari dimensi keyakinan-keyakinan universal dan kosmologis individu-individu masyarakat sebagaimana hakikat agama yakni memberikan kestabilan kepada masyarakat sosial dalam menjalani kehidupannya yang juga akan memberikan kestabilan kepada kehidupan individual. Yang paling penting di antaranya adalah pada dimensi tujuan dimana ia mengarahkan seluruh bidang dan dimensi sosial pada satu arah, menempatkan semua itu pada jalur yang satu sehingga individu-individu dari diri mereka sendiri tergiring kepada sebuah komponen dan masyarakat dan kepada sebuah tujuan sosial. Tujuan ini dalam pandangan Islam tidak lain adalah tauhid dan pengetahuan Ilahi atau makrifat.Kata-kata Kunci: Risalah agama, persatuan, tauhid, keadilan, ihktilaf Abstract :This paper discusses the theory of unity in religion, according to a philosopher and mufassir, Allamah Tabataba’i. Though the discussion in this paper is about a social union, it is different from the social justice. Unity described and presented in this section is included every form of unity within the various dimensions of society and certainly had a role and impact in shaping the social unity. Unity is also seen from the dimensions of the universal beliefs of individuals and the cosmological nature of society, as what the purpose and the meaning of religion itself that is to give stability to the social community in which to live their lives will also provide stability to the lives of individuals. The most important of which is the

 1. LEGISLASI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 46/PUU-VIII/2010 DITINJAU DARI TEORI HUKUM HANS KELSEN TENTANG KONSTITUSI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Subroto Subroto

  2014-12-01

  Full Text Available ABSTRAK: Legeslasi kewenangan Mahkamah Konstitusi (disingkat MK adalah sebagai berikut : (1 menguji undang-undang terhadap UUD NRI Th.1945; (2 memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Th.1945; (3 memutus pembubaran partai politik; dan (4 memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dari legislasi MK tersebut, penulis tertarik untuk melihat sejauh mana legislasi MK dalam membuat suatu putusan berdasarkan teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, mengenai konstitusi. Pemikiran Kelsen, mendorong dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama Verfassungsgerichtshoft atau MK (Constitutional Court yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung, sering disebut The Kelsenian Model. Adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dari putusan tersebut, akan dianalisis berkaitan dengan dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan MK dalam memutus perkara telah sesuai dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori konstitusinya atau belum dan tentang legislasi MK dalam membuat putusan tersebut berdasarkan teori hukum Hans Kelsan. Kata kunci : konstitusi, Hans Kelsen,

 2. 2=1: Konsekvenser for pædagogik, undervisning og læring set i lyset af den tyske sociolog Niklas Luhmanns teori om autopietiske systemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  christiansen, rene b

  2004-01-01

  Pædagogikken i det moderne samfund må søge at formulere og udvikle analytisk teori, der formår at indfange modernitetens dynamikker, hvorfor sociologien i ’det moderne projekt’ må anskues som pædagogikkens nærmeste samarbejdspartner. Pædagogik er historisk som udgangspunkt et normativt projekt; d...

 3. Om gamle idéers sejlivethed - en kritik af den neoklassiske teoris dominans i moderne økonomilærebøger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Jesper

  2009-01-01

  De fleste makroøkonomiske lærebøger er baseret på det neoklassiske paradigme og benytter generel ligevægt som analyserammen. Det udelukker, at den makroøkonomiske teori, hvor usikkerhed inddrages som en væsentlig faktor ikke er indeholdt i disse standard lærebøger. Det indebærer også, at Keynes...

 4. Biopolitik, civilsamfund og "politisk eskatologi"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villadsen, Kaspar

  2013-01-01

  in light of Foucault's acute sensitivity to the deep-seated, conflict-rid-den nature of the population in terms of its inherent potential for cultural clashes, violent struggles, suspicions, hatred, or, in short, the perpetual conflicts of civil society. Foucault's work led him to a position of ambiguous...

 5. Totalitarisme - videnskabeligt eller politisk begreb?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Peter

  2007-01-01

  Bogens abstract Er du ven eller fjende? Efter terrorangrebet i New York d. 11.9. blev det klart, ingen kan undslå sig det spørgsmål. Totalitarisme beskriver, hvordan et knivskarpt skel mellem civilisation og barbari, venskab og fjendskab går igen i de tre klassiske totalitarismer: fascisme, nazisme...

 6. Politisk liberalism och skolans religionsundervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joachim Rosenquist

  2007-01-01

  Full Text Available POLITICAL LIBERALISM AND RELIGIOUS EDUCATION. Based on John Rawls’ latertheory of political liberalism, this article critically analyses what religiouseducation could mean in times of increasing societal pluralism and a world-wide revival of religion. Important elements of political liberalism – such asthe notions of reasonable persons and public reason – are elaborated onand related to religious individuals and perspectives. It is argued that polit-ical liberalism supports mandatory religious education, but of a certainkind. Schools have an obligation to provide students with knowledge aboutreligions, and to foster a spirit of tolerance and respect for the demands ofpublic reason. But they cannot legitimately give students the impression thatall religions are equally true or false. This makes for a problematic situation:how is it possible to teach students about religion without crossing the lineand teaching religious relativism? If it is not possible, then political liberalismseems to be more controversial than Rawls would admit.

 7. Politisk danning etter 22. juli

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Løvlie

  2011-01-01

  Full Text Available Political education after july 22. This article makes the case fordeliberation as a major end-in-view for a political education in the general sense. The immediate backdrop is the neofascist ideology of Anders Behring Breivik and his ilk, an ideology that may partly explain the motive behind the devastation of government buildings in Oslo and the following mass shooting at Utøya on July 22. My intention here will, however, be limited to the question: what is basic to the idea of deliberation? My answer is twofold: deliberation is a reasonable method for arriving at a possible and temporary agreement on questions of truth and morality; and it is based on some – usually tacit – mutual presuppositions. These two aspects together make deliberation educative and part of an education for deliberative democracy. Without deliberation as a method we are unable to get at what John Dewey used to call “warranted assertibility”. Without deliberation as embedded in joint assumptions we would be unable to distinguish between method as wayward gibberish and as reasonable conversation. On pain of being presumptuous I invite the reader to this short educative stroll!

 8. Uten lovlig opphold = uten rettigheter? Tilværelsen til migranter uten oppholdstillatelse i lys av normativ teori om rettferdighet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katrine Fangen

  2012-11-01

  Full Text Available Migranter som fortsetter å oppholde seg i et land etter avslag på søknad om opphold, eller som unnlater å søke om oppholdstillatelse, utfordrer det juridiske rammeverket for nasjonalstater og statsborgerskap. I denne artikkelen diskuteres livssituasjonen til migranter uten lovlig opphold opp mot normativ kosmopolitisk teori om universelle rettigheter. Dette er belyst i internasjonal litteratur, men i mindre grad innenfor en norsk kontekst. Vi tar i denne artikkelen for oss tre empiriske eksempler: tilværelsen i såkalte ventemottak, tilværelsen utenfor ventemottakene og tilværelsen for barn uten lovlig opphold. Gjennom eksemplene diskuterer vi rettighetsspørsmål i migrantenes liv. Vi viser hvordan menneskerettighetene ikke er tilstrekkelige for å ivareta migrantenes velvære, og hvordan rettigheter migrantene faktisk har, ikke fremstår som reelle fordi det oppleves som risikabelt å benytte seg av dem. Artikkelen setter normativ kosmopolitisk teori i perspektiv ved å diskutere den konkrete situasjonen til migrantene, og spør til slutt hva som kan være konsekvensene av at rettigheter blir ulikt fordelt?Nøkkelord: rettferdighet, rettigheter, migrasjon, ulovlig opphold, kosmopolitismeEnglish summary: Without legal residency = no rights? A discussion of the situation of migrants who have settled without official authorisation, in light of the normative theory of justiceMigrants who continue to reside in a country after having received a negative answer to their residence application, or who stay without registering themselves in the first place, challenge the legal framework of national states and citizenship. In this article, we illustrate the situation of migrants without legal residence in light of normative cosmopolitan theory focusing on the universality of rights. We discuss three empirical contexts: life in the so-called waiting reception centers, life outside the waiting reception centers, and the situation of children

 9. EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Mogens Rostgaard

  2008-01-01

  politiske sigte er, at det tværnationale samarbejde skal øge den politiske og kulturelle samhørighed landene imellem. I det dansk-tyske grænseområde har EU gennem mange år forsøgt at medvirke til øge samarbejdet over grænsen. Der er ydet økonomisk og politisk støtte til forskellige projekter, der kan styrke...

 10. Styrket feedback gennem studerendes selvevaluering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars Bo

  2016-01-01

  Studerende er ofte utilfredse med såvel kvaliteten som kvantiteten af feedback på skriftligt arbejde. Ligeledes kan det som underviser være svært at afgive feedback, der tager udgangspunkt i de studerendes respektive læringssituationer, hvis man ikke har andet afsæt end opgavetekster. Denne artikel...... beskriver derfor to eksperimenter med brug af selvevaluering som kvalificerende mellemled i ekstern feedback på skriveøvelser. Eksperimenternes formål er at styrke den formative læring ved skriftligt arbejde. I det første eksperiment bestod feedbacken af underviser-feedback, mens det andet eksperiment...... indebar peer-feedback og fælles feedback. I begge tilfælde blev selvevalueringen foretaget med udgangspunkt i en kriteriebaseret retteguide. Eksperimenterne medførte, at den eksterne feedback blev målrettet og kvalificeret i forhold til den enkelte studerende, mens selve skriveprocessen mod forventning...

 11. Forbedret SCM gennem koordineret lagerstyring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Christian; Thorstenson, Anders

  2009-01-01

  Effektiv lagerstyring er en vigtig del af god supply chain management (SCM). At opnå en sådan lagerstyring er imidlertid ikke en triviel opgave. Det kræver indsigt i virkemåden af flertrins (engelsk: multi-echelon, multi-level eller multi-stage) lagersystemer med usikker fremtidig efterspørgsel...

 12. Integration gennem voksen- og efteruddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgren, Bjarne; Lund, Karen; Geiger, Tinne

  I de nordiske lande står en relativt stor andel af indvandrere og efterkommere uden for arbejdsmarkedet. Højkonjunkturen, der varede frem til omkring 2008, gav indvandrere bedre muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet. Voksen- og efteruddannelse kunne være et godt redskab til at støtte den...

 13. Integration gennem voksen- og efteruddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geiger, Tinne; Lund, Karen

  I de nordiske lande står en relativt stor andel af indvandrere og efterkommere uden for arbejdsmarkedet. Højkonjunkturen, der varede frem til omkring 2008, gav indvandrere bedre muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet. Voksen- og efteruddannelse kan være et redskab til at støtte den proces...

 14. At sige farvel gennem ritualer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sangild Stølen, Karen Marie

  2006-01-01

  Dette projekt undersøger ritualers betydning for pårørende i forlængelse af en nærtsståendes død. Ritualer forstås som en del af den åndelige omsorg i sygeplejen. Fokus er rituelle handlinger i forlængelse af dødsfald på hospice, f.eks. at se afdøde, istandgørelse af afdøde og udsyngning. Metoden...

 15. Teori-Teori Transorientasional dalam Psikologi Sosial

  OpenAIRE

  Juneman

  2011-01-01

  The author discusses the recognition of social judgment theory, descriptive model of social response, and role theory as transorientational social psychological theories, criticism in this field as well as their application in everydays life.

 16. TEORI - TEORI DALAM DUNIA PENDIDIKAN MODERN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Nyoman Temon Astawa

  2016-02-01

  Full Text Available The theories in education are reflections of both the Renaissance and modern era. In the history of science the discrepancy between the epistemology of the Rationalism, Empiricism, Positivism, and Saintism have become the major interest. The first theory of modern education is the Humanismand the post classical ones which include Behaviorism, Cognitivism, Humanismand Cybernetics.

 17. Jean-Jacques Rousseau

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Mihail

  2009-01-01

    "Klassisk og modernepolitisk teori" er en bred indføring i politiske teorier, traditioner og forskningsfelter fra Platon og Aristoteles til vor tids stadig mere omfattende og specialiserede politiske tænkning. "Rousseau" rummer en systematisk gennemgang af Rousseaus forfatterskab med vægt på hans...

 18. Jean-Jacques Rousseau

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Mihail

  2009-01-01

    "Klassisk og modernepolitisk teori" er en bred indføring i politiske teorier, traditioner og forskningsfelter fra Platon og Aristoteles til vor tids stadig mere omfattende og specialiserede politiske tænkning. "Rousseau" rummer en systematisk gennemgang af Rousseaus forfatterskab med vægt på ha...

 19. Citizenship Law and the Challenge of Multiculturalism

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adamo, Silvia

  hermed. Denne side af sagen påvirker reglerne for erhvervelse af statsborgerskab gennem naturalisation, det vil sige den administrative og politiske proces, gennem hvilken udlændinge bliver danske statsborgere. Retningslinjerne for naturalisation er blevet indskærpet i så høj grad de seneste år, at den...

 20. Politik og organisation, organisation og politik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jørgen Grønnegård

  2006-01-01

  Artiklen beskæftiger isg med samspillet mellem politiske og organisatoriske variable i analysen af administrativ adfærd. Gennem tre casestudier beslyses situationer, hvor skift i politiske præferencer og politisk dagsorden sklår umiddelbart igennem i administrativ praksis (Udlændingestyrelsen......), hvor skift i præferencer ikke slår igennem, fordi intraorgnaisatoriske faktorer blokerer (Banedanmark), og endelig en situation, hvor der sker en tilpasning af organisationen gennem en strategisk interaktion i forhold til omgivelserne (Udenrigsministeriet)....

 1. Sygeplejerskeuddannelsens akademiseringsbetingelser og -bestræbelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laugesen, Janne Bryde

  2014-01-01

  i vejledningssamtalen betydning for sygeplejerskeuddannelsens akademiseringsbestræbelser?" Et uddannelsessociologisk perspektiv er den teoretiske tilgang baseret på teori af Pierre Bourdieu og Basil Bernstein. Problemformuleringen belyses gennem et feltanalytisk inspireret perspektiv, der fungerer...... pædagogiske koder i vejledningssamtaler. Det teoretiske udgangspunkt er her Basil Bernsteins teori om den pædagogiske anordning, klassifikation, rammesætning og pædagogiske koder. Empirien er produceret gennem digitale lydoptagelser og observation af vejledningssamtaler mellem klinisk vejleder og...

 2. Teori-Strategi-Konjunktur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Uffe

  Based on a study of the literature on Kautsky and Kautsky's own writings from the 1880s to 1919, i.e. the period in which Kautsky took actively part in the politics of the German and international socialist movement as the authoritative Marxist theoretician, the thesis analyses the relationship...

 3. Arkitektur historie teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marcussen, Lars

  2003-01-01

  En diskussion af historiebegrebet, Introduktion til seks arkitekturhistoriske oversigtsværker, som repræsenterer forskellige opfattelser af historien og Introduktion til fem arkitekturteoretiske oversigtsværker samt referat af en aktuel arkitekturteoretisk debat...

 4. Neuromarketing: teorie a praxe

  OpenAIRE

  Janoušek, Tomáš

  2014-01-01

  Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences Institute of Communication Studies and Journalism Neuromarketing: Theory and Practice (bachelor's thesis), Tomáš Janoušek Abstract This thesis seeks to provide a comprehensive insight into neuromarketing. Neuromarketing is a discipline that uses neuroscientific methods to analyse and understand human behaviour in relation to markets and marketing exchanges. After definitions of related terms of marketing, neuroscience and neuroeconomy, ...

 5. Teori Negara Marxis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eric Hiariej

  2003-11-01

  Full Text Available By offering a contradictory perspective, the article aims to review thoughts by Marx and Engels on state. The key contradictory is on the notion of state as either being a dominant social class instrument (instrumentalist view or a relatively-autonomous institution (structuralist view. As argued by the author, the contradiction is originated from the shifting perspectives adopted by Marx and Engels. The article underlines further the background of which Marx and Engels produced their theories on state, i.e. as a response to the dominating liberal theory on state. Finally, concepts such as 'class' and 'capitalism' are also discussed in light of the need to comprehend their theory on state based on historical materialism framework.

 6. Den farlige negative teologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steenbuch, Johannes Aakjær

  2013-01-01

  Teologi er læren om Gud. Men kristendommen lærer, at Gud kender vi kun gennem hans åbenbaring. Gud kender vi kun gennem Ordet, Kristus, som han viser sig for os. Historisk og konkret. Ingen positiv, abstrakt teori om Guds væsen er derfor mulig...

 7. Aplikasi teori belajar sosial dalam penatalaksanaan rasa takut dan cemasan anak pada perawatan gigi (Application of social learning theory in the management of children dental fear and anxiety

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arlette Suzy Setiawan

  2014-06-01

  Full Text Available Background: Dental anxiety is a prevalent problem faced by dentists till nowadays, especially in treating child patients. Several methods in managing anxiety are available, but there is no single method can be applied extensively. Purpose: This article was aimed to describe the application of social learning theory in preventing or reducing dental anxiety in children. Literature review: Anxiety and fear are psych feelings that is experienced by a person. A child developed these feelings by learning from their own past experienced or by information obtained from their environment. If fear and anxiety can be learned by a child, thus the opposite term which is preventing the feelings is assumed can be also offered to learned. This application actually being applied in the field of dentistry as modeling, but the exploration of how this process is due is often being ignored. Conclusion: Social learning theory provides an easy preventive approach and effective intervention that can be applied to children in 4-9 years old to reduce dental anxiety.Latar belakang: Kecemasan pada perawatan gigi merupakan hal yang paling sering dijumpai dan merupakan masalah yang dihadapi oleh dokter gigi sampai saat ini, terutama pada pasien anak. Berbagai metode penatalaksanaan kecemasan banyak tersedia, namun tidak satu pun metode yang dapat diterapkan secara luas. Tujuan: Makalah ini disusun untuk membahas mengenai aplikasi teori belajar sosial dalam mencegah kecemasan pada anak saat perawatan gigi. Tinjauan pustaka: Rasa cemas dan takut merupakan perasaan psikis yang dialami seorang individu. Perasaan ini pada seorang anak lebih banyak didapat dari proses belajar dalam menyerap informasi berdasarkan pengalaman pribadi ataupun informasi dari lingkungan sekitar. Bila rasa cemas dan takut dapat dipelajari oleh seorang anak, maka diasumsikan bahwa menghindari timbulnya perasaan ini dapat pula diajarkan pada anak. Aplikasi hal tersebut sebenarnya telah diterapkan di bidang

 8. Panik i rummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Peter Ole

  2017-01-01

  Artikel om overvågning og film med fokus på den særlige Home invasion-genre, der er udbredt både i Hollywood-blockbusters, horrorfilm og moderne klassikere. Det psykologiske, statusmæssige og politiske aspekt hos husejeren diskuteres gennem David Finchers 2002-thriller Panic Room.......Artikel om overvågning og film med fokus på den særlige Home invasion-genre, der er udbredt både i Hollywood-blockbusters, horrorfilm og moderne klassikere. Det psykologiske, statusmæssige og politiske aspekt hos husejeren diskuteres gennem David Finchers 2002-thriller Panic Room....

 9. Guy Debord og terrorens politiske skuespil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breitenbauch, Henrik Ø.

  2011-01-01

  Kom med på en tur, hvor vi med den franske tressertænker Debords briller ser på terrortiårets betydning for politikken. Vi leger med tanken om, at det snarere er politikken som skuespil, der har instrumentaliseret terroren, end det er terrordagsordenen, som har forvrænget politikken....

 10. En politisk forfatning for det pluralistiske verdenssamfunnet

  OpenAIRE

  Habermas, Jürgen

  2006-01-01

  This article is a translation of Eine politische Verfassung für die pluralistische Weltgesellschaf which is published in Zwischen Naturalismus und Religion: philosophische Aufsäze (2005). The article deals with the project of forming a cosmopolitan order and a harmonization of national policies by agreeing upon and implementing shared global politics which require an intergovernmental coordination. This project has its origin from Hobbes and Kant, and Habermas discuss Kant"s co...

 11. Det indskrevne publikum i politiske kommentarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Mette

  2016-01-01

  I denne artikel fremsættes en kritik af kommentargenren i en dansk kontekst. Med udgangspunkt i 90 kommentarartikler fra landsdækkende aviser under folketingsvalget i 2011 laves en analyse af genrens indskrevne publikum efter Edwin Blacks analyseforskrifter i tre trin: Først analyseres materialet...

 12. SeniorInteraktion – Innovation gennem dialog

  DEFF Research Database (Denmark)

  SeniorInteraktion er et bud på en ny strategisk tilgang til design for det gode ’ældreliv’. Kernen i dagordenen er et fokus på at designe for social interaktion, dvs. at designe for at bevare og styrke sociale relationer, at bevare eller genskabe følelsen af at blive set og høre til samt følelsen...

 13. Leverresektioner gennem ti år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wettergren, André; Larsen, Peter N; Rasmussen, Allan

  2008-01-01

  stay was 9 days (3-38). The most frequent complication was biliary leakage (7.8%), haemorrhage (2.8%) and hepatic insufficiency (2.8%). 30-days mortality was 1.4%. The actuarial 5-survival after hepatic resection for colorectal liver metastases and hepatocellular carcinoma was 39% and 42%, respectively...

 14. Undervisning gennem plenumdiskussioner på nettet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annelise Agertoft

  2003-03-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518. Undervisning som plenumdiskussioner på nettet behøver ikke at resultere i total virtuel tavs-hed, men kan udvikle sig til en engageret dialog på et højt fagligt niveau. Med udgangspunkt i et eksempel på ’best practice’ beskriver forfatterne, hvordan det via bevidst tilrettelæggelse af forumstruktur, pensum og evalueringskrav kan lykkes at skabe en høj grad af interaktion, der giver deltagerne mulighed for både rum for refleksion og fleksibilitet. Ved at lade deltagerne føre ordet og selv indtage en meget synlig meta-reflekterende rolle kan underviseren lade de studerende bruge hinandens indlæg som ’tænkeredskaber’.

 15. Rif og Roth lever gennem deres skrivning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen-Nielsen, Niels

  2014-01-01

  Eftertanken. Danske Klaus Rifbjerg og amerikanske Philip Roth deler mange træk - til inspiration og eftertanke for os andre......Eftertanken. Danske Klaus Rifbjerg og amerikanske Philip Roth deler mange træk - til inspiration og eftertanke for os andre...

 16. Interessudvikling i naturfagene gennem faglig progression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Morten Rask

  således mit læringsbegreb, som tager udgangspunkt i Illeris’ (2009) læringstrekant. Jeg præsenterer denne læringstrekant således, at jeg afgrænser mit felt imellem en konstruktivistisk tilgang baseret på Piaget (1973) en affektiv tilgang baseret på Fiedler (2000) samt en socialkonstruktivistisk tilgang...

 17. Innovation skal styrkes gennem DEFFs strategiske satsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gylstorff, Niels-Henrik; Öhrström, Bo

  2012-01-01

  I DEFF har man taget konsekvensen af, at små og mellemstore virksomheder og det offentlige udviser mangler i forhold til deres arbejde med forskningsbaseret viden. Det går ud over innovationsevnen, og derfor arbejder DEFF på at give dem bedre adgang til forskningsbaseret viden. Det afspejles i ef...

 18. Uji Model Keseimbangan Teori Keagenan: Pengaruh Kebijakan Utang dan Kebijakan Dividen Terhadap Kepemilikan Manajerial [Testing a Model of Balance Agency Theory: The Influence of Policy Liabilities and Dividend Policy towards Managerial Ownership

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shiela Liviani

  2016-06-01

  Full Text Available This study aims to analyze the balancing model of agency theory in the effect of debt policy and dividend policy to managerial ownership in manufacture sector companies, which are listed in Indonesia Stock Exchange. Companies in Indonesia tend to have concentrated ownership structure. This condition is contradictory to the previous studies which mostly done in the widely ownership-dispersed countries. Balancing model argues that there is a trade-off between each monitoring and controlling mechanism, i.e. the effect of debt policy to managerial ownership and dividend policy to managerial ownership. This study uses a quantitative approach with fixed effect logistic regression model to analyze the data. Total sample of this study is 1,060 observations of 106 listed Indonesian manufacture firms during the period of 2004-2014. This study found debt policy to be a significant and negative determinant of the level of managerial ownership, as predicted by balancing model of agency theory. This study also found dividend policy has an insignificant positive effect to the level of managerial ownership, which rejected the balancing model of agency theory in the effect of dividend policy to managerial ownership. Penelitian ini bertujuan untuk menguji model keseimbangan teori keagenan pada pengaruh kebijakan utang dan kebijakan dividen terhadap kepemilikan manajerial dalam perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Struktur kepemilikan dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia cenderung terkonsentrasi. Kondisi ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang banyak dilakukan di negara yang struktur kepemilikannya cenderung tersebar. Model keseimbangan menyatakan bahwa terdapat trade-off antar suatu mekanisme pengawasan dan pengendalian dengan mekanisme lainnya, yaitu pengaruh kebijakan utang terhadap kepemilikan manajerial dan kebijakan dividen terhadap kepemilikan manajerial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fixed

 19. Model Pendidikan TasawufWalisanga Perspektif Teori-Teori Pendidikan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sokhi Huda

  2010-04-01

  Full Text Available Kidung Walisanga is a collection of Indonesian cultural heritage famous with Dhandang Gendis/Dhandang Gula. Dhandang ghendis Kidung Artati was authored by Walisanga as a medium of education and Islamic call that emphasizes the cultural basis of people as the objects. This is a kind of tasawuf education that consists of three elements: (1 concept of human being life journey, (2 journey to a perfect life, and (3 achieved result. The first two elements are got by mediation medium to utilize a pure energy in reaching a psychological effect, i.e. a purified sole and peaceful heart. While the third, emphasizes on pragmatic uses such as self protection from dangers and possessing supernatural heirloom. From linguistic perspective, kidung emphasizes on sanepan (metaphor style. While from art perspective, it has a creative, individualization, and harmonization elements. From philosophical perspective, it has axiological values emphasizing pragmatic uses in the world. Beside all of that, there is an important element of tasawuf which is not included in kidung, i.e. guide role. Kidung, finally, is walisanga’s cultural approach model in education and Islamic call which is primarily based on community cultural basis, thus, kidung nuance shows a style fcultural Islam.

 20. En skygge af modernitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  Artiklen vil kort skitsere forskellige, samtidige konservative reaktioner på teknikken, hvis destruktive potentiale var blevet åbenbart i og med Første Verdenskrig, og derefter gennem en læsning af Drachmanns politiske og skønlitterære forfatterskab identificere nøgleelementer og begreber i Drach...

 1. Når landbruget idylliserer sig selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borkfelt, Sune; Kondrup, Sara Vincentzen; Gjerris, Mickey

  2013-01-01

  Den politiske forbruger bliver ganske enkelt efterladt uden magt, hvis virksomheder gennem reklamekampagner markedsfører produkter som tættere på naturen, når det ved nærmere eftersyn viser sig, at disse produkter i langt højere grad er tættere på fabrikken....

 2. Sport i oplevelsesøkonomien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  2008-01-01

  Spørgsmålet om hvad Danmark skal lee af i fremtiden er gennem de senere år blevet bevaret med mere eller mindre vidtløftig politisk retorik om sporten som vækstgenerator. Artiklen drøfter, hvorvidt sporten er dansk økonomis nye redningsplanke? Udgivelsesdato: November...

 3. Hvad forklarer forskellige typer af frivilligt engagement?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Lars Skov; Rosdahl, David

  2008-01-01

  Artiklen undersøger empirisk gennem multivariate analyser betydningen af forskellige former for personlige og sociale ressourcer for tre forskellige typer af formelt frivilligt arbejde: aktivitetsorienteret frivilligt arbejde, velfærdsorienteret frivilligt arbejde samt politisk og (lokal)samfunds......)samfundsorienteret frivilligt engagement....

 4. Narrative Normativity in Diasporic Jeremiah-and Today

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt, Else Kragelund

  2011-01-01

  Jeremias' bog kan betragtes som et redskab til at give normative svar i den kaotiske politisk/national/religiøse situation, som eksiltiden udgjorde. Artiklen undersøger, hvordan denne normativitet formidles gennem såvel prosa som poetiske dele af bogen og rejser afsluttende spørgsmålet, om den ko...

 5. Sociologisk teori om social integration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zeuner, Lilli; Bunnage, David; Ottosen, Mai Heide

  forstå ved social integration, og hvad der påvirker den sociale integration. I denne antologi undersøger vi, hvorledes centrale sociologer som Talcott Parsons, David Lock-wood, Jürgen Habermas og Anthony Giddens har tænkt omkring disse spørgsmål. Enige er de ikke, og måske udtrykker denne uenighed nogle...

 6. Landbrugsøkonomisk teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingemann, Jan Holm

  Som afsæt hævdes, at en stor del af den klassiske, landbrugsøkonomiske litteratur bidrager med indsigter og konceptioner, som det er hensigtsmæssigt at overveje i relation til en nutidig kontekst. Det drejer sig primært i relation til helt overordnede og essentielle spørgsmål om, hvorvidt man kan...

 7. TEORI STRUKTUR MODAL : SEBUAH SURVEI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sujoko Sujoko

  2007-01-01

  Full Text Available This paper explored capital structure theory since 1952 to 1996. The Capital Structure theory firstly introduced by David Duran (1952 to estimate value of the firm. Modigliani and Miller introduced MM-theory and become landmark the capital structure theory because the many paper always referred to the paper. Pecking order theory, Agency Theory and Signaling  theory and Dynamic capital structure explained in this paper.

 8. KONTRIBUSI TEORI ILMIAH TERHADAP PENAFSIRAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Akbar

  2015-09-01

  Full Text Available Penafsiran terhadap ayat al-Qur’an tidak akan pernah berakhir, sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Munculnya tafsir ‘ilmy dalam khazanah inteleklual Islam merupakan respons supaya ajaran yang terdapat dalam al-Qur’an tetap relevan dengan realitas atau fenomena-fenomena yang terjadi dan perkembangan zaman. Selain itu, tafsir ‘ilmy juga berupaya memperbaiki pengetahuan seseorang yang telah ada dan membuka tabir makna ayat-ayat al-Qur’an tertentu yang belum mampu dipahami oleh umat sebelumnya secara ilmiah. Adanya tiori-tiori ilmiah ini akan menghasilkan penemuan-penemuan baru sesuai dengan pesan-pesan Allah SWT dalam al-Qur’an. Di samping juga akan menunjukkan sifat fleksibilitasnya al-Qur’an yang dipandang pantas, cocok dan sesuai untuk dipedomani umat manusia dalam segala waktu dan tempat

 9. Teori-metode-empiri-teknik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Christian Sandbjerg; Larsen, Kristian

  2015-01-01

  På trods af at videnskabelige artikler, bøger og rapporter ofte redegør for den eller de i forskningsarbejdet anvendte metoder, som om det var et suverænt og uafhængigt forskersubjekt, der trin for trin gik lineært frem i en irreversibel proces, så vil de fleste nok erfare, at forskningsprocesser...

 10. Turismepolitik i teori og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter

  2007-01-01

  Turismepolicy handler om, hvem der øver indflydelse på hvad, hvornår og hvordan i forhold til turisme. Formålet med kapitlet er overordnet at give et indblik i nogle af de processer, der gør turismepolicy til et meget interessant og studierelevant og meget kompliceret policyområde. Her vil der især...... blive fokuseret på tre central forhold: Beslutningsprocesser, indholdet i policyen og relationerne mellem aktører....

 11. Teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Trine Kløveager

  , kollaborativ læring, portfolio og dagbog, vejledning, samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted, organisering af praktik, casebaseret læring, udforskning af praksis, narrativer, demonstrationslaboratorium og undervisning i refleksiv tænkning. Mange af strategierne fungerer i samspil med hinanden, og på...

 12. Governance, management og teori U

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vindeløv, Vibeke

  2015-01-01

  Tilsyneladende er det erkendt, hvilke tiltag, der er behov for at løse de store samfundsmæssige problemer, som verden står overfor. Ikke desto mindre sker der meget lidt. Man må derfor spørge om, hvor nøglen til løsning af det paradoks, der består i, at vi kender problemerne har løsningsmulighede...

 13. Teori Individuasi Carl Gustav Jung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan Th.J Weismann

  2009-10-01

  Full Text Available Masyarakat pada masa kini adalah masyarakat yang telah beralih dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Masyarakat modern punya ciri khas tersendiri begitu pula dengan masyarakat pasca modern. C. G. Jung membahas tentang masyarakat yang berindividuasi. Apakah masyarakat yang berindividuasi itu adalah termasuk dalam salah satu ciri dari masyarakat modern.Individu yang mampu mengatasi persoalan masyarakat moderen ialah individu yang mencapai tahap-tahap proses individuasi ini atau yang disebut pula sebagai individu yang berindividuasi.

 14. Turismepolitik i teori og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter

  2007-01-01

  Turismepolicy handler om, hvem der øver indflydelse på hvad, hvornår og hvordan i forhold til turisme. Formålet med kapitlet er overordnet at give et indblik i nogle af de processer, der gør turismepolicy til et meget interessant og studierelevant og meget kompliceret policyområde. Her vil der især...... blive fokuseret på tre central forhold: Beslutningsprocesser, indholdet i policyen og relationerne mellem aktører....

 15. Sociologisk teori om social integration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zeuner, Lilli; Bunnage, David; Ottosen, Mai Heide

  forstå ved social integration, og hvad der påvirker den sociale integration. I denne antologi undersøger vi, hvorledes centrale sociologer som Talcott Parsons, David Lock-wood, Jürgen Habermas og Anthony Giddens har tænkt omkring disse spørgsmål. Enige er de ikke, og måske udtrykker denne uenighed nogle...

 16. Ressourcer i teori og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ressourceorientering som udgangspunkt for pædagogisk praksis. I bogen møder læseren en række metoder og konkrete tilgange, der på forskellig vis tager udgangspunkt i et ressourcesyn som princip og afsæt for praksis. Ud fra forskellige teoretiske tilgange giver bogen en række bud på, hvordan man s...

 17. Relationer i teori og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Der er en talemåde hvor man siger, at fisken er den sidste, der opdager vandet. Mens vandet er fiskens element, kan relationer siges at være menneskets element, idet relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling. Alligevel har vi ofte svært ved at få øje på den relationel...

 18. Perspektif Antropologi dan Teori Komunikasi: Penelusuran Teori-teori Komunikasi dari Disiplin Antropologi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MC Ninik Sri Rejeki

  2013-12-01

  Full Text Available Abstract : It is important to learn the perspectives derived in communication theories in order to well understand the focuses and characteristic of those theories. There are several perspectives and one of them is derived form Anthroplogy. In this sense, communication is considered as having holistic character and concern in interpretive activities. In this regards, communication is contextualized by culture. Therefore as well culture is unique, communication is also unique. There are several kinds of contribution of Anthropology in the development of communication theories which can be traced. First, structural linguistic as the branch study of linguistic anthropology contributes in semiotics studies. As well, sociolinguistic contributes to understand the relationsip between social reality and culture. Second, in the area of historical archeology, the contrubition of Anthropology is represented in the frame of knowledge on unwritten communication activities. Third, the contribution of ethnology in innovation and diffussion theory as well as ethnography in the emergence of experience and interpretation theories also represent the contribution of Anhtropology. Similary, it can be traced the contribution of Anthropology through the contribution of ethnohistory in explaining the modes of communication of certain community.

 19. Tyngdekraft, naturhistorie, revolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Christoffer Basse

  2015-01-01

  Hvad har Newtons teori om tyngdekraften med politisk revolution at gøre? Samfundskritikken og idéen om oplysningstænkeren opstod ud af en naturfilosofisk tradition, der anså hele verden som levende og følsom. Christoffer Basse Eriksen rekapitulerer i dagens essay opkomsten af Oplysningstiden....

 20. The Democratic Future of Museums

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Henrik

  2013-01-01

  kritisk analyse af brugerinddragende praksis på museer (med eksempel i projektet "gipSMK" og en generel diskussion af demokratiske samfund og deres institutioner som oligarkiske, ikke demokratiske, med referencer til politisk teori og især Jacques Ranciere: Hatred of Democracy....

 1. Industrial PhD report: Sustainable Innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Gitte Gylling Hammershøj

  2011-01-01

  Erhvervs PhD rapport udarbejdet i tilknytning til Erhvervs PhD kurset der er obligatorisk for Erhvervs PhD studerende. Rapporten omhandler relationer melllem den akademiske verden og industrien i sammenhæng med PhD projektet, betragtet og analyseret gennem teori om bæredygtig innovation....

 2. A voice and nothing more

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mebus, Andreas Nozic Lindgren

  2012-01-01

  Andreas Mebus fokuserer herefter på et helt konkret aspekt af talen, nemlig ”stemmen” i sin artikel ”A voice and nothing more – en filosofisk udredning af stemmen”. Gennem Mladen Dolars teori om stemmen, redegør Mebus for de forskellige aspekter ved stemmen; som bærer af mening, som æstetisk...

 3. The Sacrificial Crisis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Östman, Lars

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i Jesus´ lidelseshistorie forsøger artiklen via den franske religionsfilosof René Girards tanker om den hellige krise at knytte an til en generel teori om en tilstand, hvor lov og ret er suspenderede. Gennem en kritisk og perspektiverende læsning af Carl Schmitt forståes denne kr...

 4. Industrial PhD report: Sustainable Innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Gitte Gylling Hammershøj

  2011-01-01

  Erhvervs PhD rapport udarbejdet i tilknytning til Erhvervs PhD kurset der er obligatorisk for Erhvervs PhD studerende. Rapporten omhandler relationer melllem den akademiske verden og industrien i sammenhæng med PhD projektet, betragtet og analyseret gennem teori om bæredygtig innovation....

 5. Litterær æstetisk oplevelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balling, Gitte

  -Georg Gadamer, John Dewey og Richard Shusterman. Begrebet æstetisk oplevelse udvides til at omfatte litteratur gennem inddragelse af Jan Mukařovskýs begrebsapparat, der kan placeres inden for æstetisk teori og receptionsteori, og defineres som en litterær æstetisk oplevelse. Den litterære æstetiske oplevelse er...

 6. Jødiske indvandrere på den politiske dagsorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Brian Arly

  2007-01-01

  . In other words, how have politicians attempted to construct “Danishness” and “otherness” during this period in debates on foreigners and Jews. How did the politicians in this period work out the (so-called) problems of the immigrants? The primary sources are debates, bills etc. found in the parliamentary...... archives which express the political elite’s views on Jews and Judaism. The paper will also include a theoretical discussion on how to analyse articulations on “otherness” as well as a description of the Jewish community during this period.    Debates on Jews and Jewish immigrants in the Danish Parliaments...... is important debates which reflects a general articulation and construction of otherness in a particular society, but at the same time is these articulations condensed in sources such as written oral debates, Bills, Proposal for Parliamentary Resolution, Accounts, Committees work etc. found...

 7. Det politiske livs løsgående missiler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen-Nielsen, Niels

  2017-01-01

  Eftertanken. Hvem ville De helst drikke et glas øl med, Donald Trump eller Mogens Glistrup? Selv ville jeg vælge Glistrup, selvom jeg næppe ville få indført et ord.......Eftertanken. Hvem ville De helst drikke et glas øl med, Donald Trump eller Mogens Glistrup? Selv ville jeg vælge Glistrup, selvom jeg næppe ville få indført et ord....

 8. Strategisk udnyttelse af makroøkonomiske og politiske spilleregler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerding, Allan Næs

  2008-01-01

  Bidraget beskriver, hvordan den strategiske situation for en virksomhed påvirkes af de spilleregler, som regulerer markedet socialt og lovgivningsmæssigt. Hovedpointen er, at det ideale frie marked ikke kan fungere, men at markedet kun fungerer, når det er underlagt regulering, og at meget af det...

 9. Byrådet - en motor for politisk aktivitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjelmar, Ulf; Houlberg, Kurt; Holm Pedersen, Lene

  2013-01-01

  Hver femte lokalpolitiker ville sige ja tak, hvis de blev opfordret til at lade sig opstille til Folketinget. Fødekæden fra lokal til national politik er blevet styrket, og det er godt for demokratiet....

 10. Medborgerskabets udfordringer - etniske minoritetskvinders politiske myndiggørelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siim, Birte

  The voices of ethnic minority women have on the whole been absent from the public Danish debate. What kind of values and visions do political active women have about equality on the private and public arena? Waht are their ideas about equality and recognition? What kind of discourses and strategies...... empowerment of ethnic minority women and the tension between ethnic identity, political biography and the development of gender political identities. The book tells about the life of minority women and the tension between the individual woman and cultural identity, between family norms and visibility...... for political empowerment do minority organisations have? These are some of the main questions in this investigation of citizenship and power based on qualitative interviews with women active in voluntary organisations. On the basis of the narratives, the book analyses the potential and barriers for political...

 11. Nye horisonter for det politiske panorama i Latinamerika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agustin, Lise Rolandsen; Agustin, Oscar Garcia

  2004-01-01

  Det latinamerikanske kontinent befinder sig mellem de nyliberale politikkers pres og de nye sociale bevægelsers opståen, mellem ønsket om statslig suverænitet og markedets styrke, mellem en søgen efter egen identitet og vægten fra USA's udenrigspolitik. Denne række tvedelinger gør situationen int...

 12. Er moskeer religiøse eller politiske?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2015-01-01

  Selv om der foregår ting i moskeer, der ikke har med religion at gøre, så betyder det jo ikke, at der ikke også foregår noget religiøst, skriver lektor og ph.d. Sune Lægaard i forbindelse med debatten om lukningen af Grimhøjmoskeen i Aarhus......Selv om der foregår ting i moskeer, der ikke har med religion at gøre, så betyder det jo ikke, at der ikke også foregår noget religiøst, skriver lektor og ph.d. Sune Lægaard i forbindelse med debatten om lukningen af Grimhøjmoskeen i Aarhus...

 13. Konspirationer er blevet et politisk redskab i USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella

  2016-01-01

  remained consistent concerns across the various market-based and/or network-based alternatives to bureaucracy found in New Public Management (NPM) and post-NPM reforms. In contrast to the image of a flexible compromise between bureaucracy, markets, and networks prevailing in current debate, the article......The article argues that recent decades of administrative policy and reform have led to the emergence of a late modern technocracy, defined by the intersecting ideas and principles of connective governance, risk management, and performance management. Connectivity, risk, and performance have...... suggests that the long-standing tension between technocracy and bureaucracy are of vital importance to the administrations of advanced liberal democracies. Indeed, the partial compromise between technocracy and bureaucracy reached in the earlier creation of a “techno-bureaucracy” designed for planning...

 14. Personale-politiske strategier for it-anvendelsen i undervisningssektoren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kim Viborg

  2006-01-01

  it-strategier og der er mere end begrundet forventning om at digitaliseringsbølgen vil tage yderligere fart i uddannelsessektoren. Under-søgelsen omfatter ledere, rektorer og inspektører i samtlige folkeskoler, erhvervs-skoler, og de videregående uddannelsesinstitutioner. Da skoleledelsen samtidigt...

 15. Medborgerskabets udfordringer - etniske minoritetskvinders politiske myndiggørelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siim, Birte

  empowerment of ethnic minority women and the tension between ethnic identity, political biography and the development of gender political identities. The book tells about the life of minority women and the tension between the individual woman and cultural identity, between family norms and visibility...

 16. Politisk brug af historien og legitimering af nutiden i Jugoslavien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Humlebæk, Carsten

  2014-01-01

  Anmeldelse af: Tea Sindbæk: Usable History? Representations of Yugoslavia’s difϔicult past from 1945 to 2002, Aarhus University Press 2013.......Anmeldelse af: Tea Sindbæk: Usable History? Representations of Yugoslavia’s difϔicult past from 1945 to 2002, Aarhus University Press 2013....

 17. Byrådet - en motor for politisk aktivitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjelmar, Ulf; Houlberg, Kurt; Holm Pedersen, Lene

  2013-01-01

  Hver femte lokalpolitiker ville sige ja tak, hvis de blev opfordret til at lade sig opstille til Folketinget. Fødekæden fra lokal til national politik er blevet styrket, og det er godt for demokratiet....

 18. Nye horisonter for det politiske panorama i Latinamerika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agustin, Lise Rolandsen; Agustin, Oscar Garcia

  2004-01-01

  Det latinamerikanske kontinent befinder sig mellem de nyliberale politikkers pres og de nye sociale bevægelsers opståen, mellem ønsket om statslig suverænitet og markedets styrke, mellem en søgen efter egen identitet og vægten fra USA's udenrigspolitik. Denne række tvedelinger gør situationen...

 19. Indre motivation eller ydre tvang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koudahl, Peter

  2013-01-01

  I denne artikel vil jeg diskutere, hvordan det kan være, at til trods for politisk bevågenhed og en mængde forskellige indsatser, er det stadig op imod en femtedel af en ungdomsårgang, der ender med folkeskolen som højest gennemførte uddannelse. Til trods for at der gennem årene er igangsat en mæ...

 20. En kritisk analyse af Leviathan & Samfundspagten

  OpenAIRE

  Bjelobrk, Aleksandar

  2006-01-01

  I denne rapport undersøges de politiske filosoffer Thomas Hobbes’ (1588-1679) og Jean-Jacques Rousseaus (1712-1778) udgaver af kontraktteorien. Med udgangspunkt i Leviathan del 1, Of Man og del 2, Of Common-Wealth af Thomas Hobbes (Hobbes 1991, oprindelig udgivet 1651) og Samfundspagten af Jean-Jacques Rousseau (Rousseau 1987, oprindelig udgivet 1762) klarlægges inkonsisten i deres teorier gennem to separate analyser. Med udgangspunkt i den fundne inkonsistens foretages en komparativ analyse,...

 1. Immanuel Kant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rostbøll, Christian F.

  Immanuel Kant (1724-1804) hører ubestridt til blandt vestens vigtigste filosoffer. Allerede i sin samtid blev han anerkendt for sit bidrag til erkendelsesteori og moralfilosofi. Kants bidrag til statskundskab og politisk teori er mindre kendt. Men faktisk har Kants moralfilosofi haft betydelig...... senere år har der også været en eksplosiv stigning i interessen for Kants Retslære og hans politiske essays. Her er særligt hans frihedsbegreb, frihed som uafhængighed, og hans republikanske statsopfattelse centrale. Dette er den første bog på dansk, der fokuserer på Kants bidrag til statskundskaben, og...... som indeholder en introduktion til hans republikanske teori om lov og ret. Udover introduktionen til Kants moralfilosofi og retslære, indeholder bogen uddrag fra Kants egne tekster om oplysning, etik, politik og ret....

 2. Immanuel Kant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rostbøll, Christian F.

  Immanuel Kant (1724-1804) hører ubestridt til blandt vestens vigtigste filosoffer. Allerede i sin samtid blev han anerkendt for sit bidrag til erkendelsesteori og moralfilosofi. Kants bidrag til statskundskab og politisk teori er mindre kendt. Men faktisk har Kants moralfilosofi haft betydelig...... senere år har der også været en eksplosiv stigning i interessen for Kants Retslære og hans politiske essays. Her er særligt hans frihedsbegreb, frihed som uafhængighed, og hans republikanske statsopfattelse centrale. Dette er den første bog på dansk, der fokuserer på Kants bidrag til statskundskaben, og...... som indeholder en introduktion til hans republikanske teori om lov og ret. Udover introduktionen til Kants moralfilosofi og retslære, indeholder bogen uddrag fra Kants egne tekster om oplysning, etik, politik og ret....

 3. Selvfremstilling - nu også gennem andre og andet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haarder, Jon Helt

  2013-01-01

  ARNE MELBERG Självskrivet. Om selvframställning i litteraturen Stockholm, 2008, (Atlantis), 248 sider......ARNE MELBERG Självskrivet. Om selvframställning i litteraturen Stockholm, 2008, (Atlantis), 248 sider...

 4. To nye S-banespor gennem København

  DEFF Research Database (Denmark)

  Landex, Alex

  2003-01-01

  The most important nets of public transport in the area of Copenhagen are the suburban trains (S-trains) and the metro. Due to the construction of the suburban train system, all lines to Copenhagen employ the Boulevard Railway. Because of the intensive utilization of the Boulevard Railway, delays...... on one rail line are easily spread to other parts of the suburban train system. The local tracks of the Boulevard Railway were of insufficient capacity as early as the 1920ies. Over the years, attempts to solve these capacity problems have been the introduction of suburban trains and new safety systems...

 5. Læreprocesser gennem livsforløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breumlund, Anne; Hansen, Inger Bruun

  2002-01-01

  A short presentation of how life story interview which focus on learning processes can be used in the work with people with mental illness to gain new prospectives.......A short presentation of how life story interview which focus on learning processes can be used in the work with people with mental illness to gain new prospectives....

 6. Avislæsning gennem 20 år

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sigurd Bennike

  1991-09-01

  Full Text Available Hvis man vil forstå udviklingen på dagbladsområdet, er det nødvendigt, men langtfra tilstrækkeligt at kende til avisernes oplagstal; man må des- uden have oplysninger om læserne, blandt andet deres demografiske karakteristika: disse oplysninger findes i et "media indeks". Sigurd Ben- nike, mangeårog drivkraft i Dansk Media Komite, præsenterer her i over- sigtsform 20 års talmateriale med tilhørende forklaringer fra Dansk Media Indeks. Tallene indeholder oplysninger om den andel af befolkningen der læser hverdagsavis, læserprofilen for forskellige dagbladstyper samt en række forskellige kontaktparametre, bl.a. dagbladenes stærke og svage sider i forhold til andre medier, læsested og -tidspunkt.

 7. Vold i Arhus gennem to årtier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brink, Ole; Bitch, Oluf; Petersen, Klaus Kjaer;

  2002-01-01

  dropped to 4.6 victims/1000. This decrease in violence was particularly seen among 15-24-year-old males. The extent of violence against women remained unchanged in the years 1999-2000. Foreigners were significantly higher represented among the victims. The character and severity of the violence were......INTRODUCTION: Data collected from hospitals and the police have on several occasions proved to be useful in gaining knowledge about violence. The casualty departments, the Institute of Forensic Medicine, and the police in Aarhus have co-operated in three earlier studies of inter-person violence......, the latest in 1993-1994. The aim of this study was to update knowledge about the incidence and character of violence in Aarhus. MATERIAL AND METHODS: A dynamic cohort study was carried out in the period 1 April 1999 to 31 March 2000. Persons who arrived at the casualty wards or Institute of Forensic Medicine...

 8. Avislæsning gennem 20 år

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sigurd Bennike

  1991-09-01

  Full Text Available Hvis man vil forstå udviklingen på dagbladsområdet, er det nødvendigt, men langtfra tilstrækkeligt at kende til avisernes oplagstal; man må des- uden have oplysninger om læserne, blandt andet deres demografiske karakteristika: disse oplysninger findes i et "media indeks". Sigurd Ben- nike, mangeårog drivkraft i Dansk Media Komite, præsenterer her i over- sigtsform 20 års talmateriale med tilhørende forklaringer fra Dansk Media Indeks. Tallene indeholder oplysninger om den andel af befolkningen der læser hverdagsavis, læserprofilen for forskellige dagbladstyper samt en række forskellige kontaktparametre, bl.a. dagbladenes stærke og svage sider i forhold til andre medier, læsested og -tidspunkt.

 9. Usurering af osteosyntesemateriale gennem øsofagus efter anterior cervikalkirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wiis, Julie Therese; Nittby, Henrietta Carolina; Lauritsen, Anne Oberg

  2014-01-01

  The rare, potentially life-threatening complication to anterior cervical surgery, oesophageal perforation, occurs after surgical trauma or due to erosion by migrating hardware. Symptoms are hoarseness, dysphagia, neck/throat pain, subcutaneous emphysema and fever. Imaging and endoscopic diagnosis...... can give false negative results. We present a case of a 74-year-old male, who was readmitted with sepsis and abscess in the operation area three weeks after anterior cervical surgery. Veillonella parvula was found in the abscess material and computed tomography confirmed the diagnosis of oesophageal...

 10. Kreative ledere - store ideer gennem 30 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2010-01-01

  Kreativitet påvirkes ligesom alt andet af den samfundsmæssige udvikling, men præcis hvordan ved vi ikke så meget om. Det er dog en udbredt opfattelse blandt kreative ledere selv, at reklamekreativiteten er faldet. Denne undersøgelse bygger på interview med kreative ledere fra store og mellemstore...

 11. Optimering af lokalt skole/virksomhedssamarbejde gennem partnerskabsaftaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mols, Lars

  I udgangspunktet var det projektets formål, at IBCs tre HG-afdelinger i Kolding, Aabenraa og Fredericia skulle knytte tættere bånd og styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv i de tre lokalområder ved at udvikle nye partnerskaber. Partnerskaberne skulle medvirke til at etablere en forpligten...

 12. Kognitiv empowerment gennem virtuelle fællesskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Dorte; Konnerup, Ulla

  2009-01-01

  samfundet. Med afsæt i den nyeste hjerneforskning diskuteres, hvordan kognitiv fitness i virtuelle fællesskaber kan føre til kognitiv empowerment, således at hjerneskadede mennesker fortsat kan fungere som selvstændige og myndige personer, der er i stand til selv at modvirke afmagt og afhængighed samt...

 13. Gødskning gennem 120 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Bent Tolstrup; Thomsen, Ingrid Kaag

  De langvarige gødningsforsøg ved Askov forsøgsstation blev anlagt i 1894 og er i dag blandt de ganske få forsøg i verden, som er blevet videreført i mere en 120 år. De løbende registreringer og resultater fra forsøgene, resultater fra en lang række specifikke projekter og arkivet med historiske j...

 14. Forsknings- og udviklingsbaseret praksis gennem uddannelse og samarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Annemarie; Thomsen, Lene Iskov; Christiansen, Connie Biehl

  2010-01-01

  Will cooperation between students, clinical supervisors and lectureres about the employment of research and deveolpment-based literature in relation to a given professional nursing problem stregthen and develop the informationseeking skills of the participants? The involved participants of this d....... The pedagogical inspiration for intervension was taken from Etienne Wenger´s theory about communication of practice....

 15. Furesø Erhvervsforenings historie gennem 125 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moos, Henriette

  2015-01-01

  Dette tilbageblik over Furesø Erhvervsforenings historie tilbage til 1890 er udarbejdet i forbindelse med foreningens 125 års jubilæum i 2015 på baggrund af research i lokalarkiver og samtaler med nuværende og tidligere medlemmer. Beretningen er en fascinerede rejse tilbage i dansk erhvervshistorie...... i 1982 med stor økonomisk gevinst. Disse historier - og mange flere - gør det til noget helt særligt at være medlem af Furesø Erhvervsforening – et fællesskab af iværksættere, ildsjæle, erhvervsfolk og handelsdrivende, der igennem fire generationer har udvist stort engagement i at drive virksomhed...

 16. Laparoskopisk rectumresektion med salpingo-ooforektomi gennem en enkelt incision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bulut, Orhan; Nielsen, Claus B.

  2011-01-01

  Single-Incision Laparoscopic Surgery (SILS) is an evolving alternative to conventional laparoscopic surgery. We present the case of a low anterior resection combined with left salpingo-oophorectomy performed as a SILS procedure. The patient was a 83-year-old woman, who had a T3N1 rectal cancer 10...

 17. Ekspressiv Kulturformidling - i teori og praksis?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Studerendes bidrag til forskningsprojektet Ekspressiv kulturformidling. Indledning og redaktion af Gitte Balling og Beth Juncker.......Studerendes bidrag til forskningsprojektet Ekspressiv kulturformidling. Indledning og redaktion af Gitte Balling og Beth Juncker....

 18. Bedah Logo Autocillin Menggunakan Teori Semiotika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sari Wulandari

  2010-10-01

  Full Text Available When a brand will communicate with people through visual media, then a visual communication designer will act as the sender in meaningful visual. A vehicle product assurance, Autocillin, will launch its brand; therefore it needs to presence visual identity of Autocillin, which is able to change people’s perception about assurance and also to represent brand image according to its ideals and hopes with its philosophy. Research method uses theory approach of semiotic theory from Peirce with its developing on icon, index and symbol. It also uses semiotic theory from Charles Morris of its semiotic processes: syntax, semantic, and pragmatic; and Roland Barthes approach of semiotic analysis towards design. It will be concluded that through visual identity, Autocillin could answer needs in communicating unprecedented experience of its consumers and change people’s perception of vehicle assurance. Through sign approach, Autocillin is ready to interact and compete with other brands. 

 19. ’n Christelike teorie van menseregte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.M. Vorster

  2001-08-01

  Full Text Available A Christian theory of human rights The protection of human rights is a core issue in modern-day ethics. This issue can be regarded as one of the most important challenges to international politics and in the analysis of social phenomena. In this article a Christian theory of human rights is presented. With a terminological distinction between fundamental rights and human rights this Christian theory is built upon biblical themes such as the imago dei, the Ten Commandments, the lex naturalis and the relation between authority and subject. In conclusion, the Universal Declaration of Human Rights is evaluated in accordance with this theory.

 20. Teori Semiotika Komunikasi Hadis ala Umberto Eco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Benny Afwadzi

  2015-09-01

  Full Text Available This article tries to outline the semiotic theory of communication traditions (hadith. This theory is found when doing integration-author of the study interconnect traditions of the Prophet with the theory of communication semiotics Umberto Eco. Semiotic theory of communication traditions include the nine components in the communication process hadith, that source (the Prophet, message I (editorial authentic Prophet, the transmitter (the narrators of hadith, signal I (various editorial traditions verbally, channel (various books of hadith, signal II (various editorial traditions in writing, receiver (reason riwâyah hadith, message II (single editorial hadith, and destination (reason semiotic. Methods of understanding hadith contained in destination components that implement the method of unlimited semiotics to find the final logical interpreting. One more thing that is important here, that the stored channel noise (interference communication in the form of transformation from spoken language into written language, which can result in distortion of meaning. 

 1. Teori Komunikasi:Kisah Pengalaman Amerika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Hardjana

  2013-11-01

  Full Text Available Being an interdisciplinary science, communication ows its key concepts and theoreties to other scientific fields. The body of communication knowledge grew out of research works undertaken by those scholars who were actively involved in the various activities related to the war information management, some of whom were then pronounced ‘founding fathers’ of communication research. This article briefly reviews the intensive interactions among those founding fathers during the war whose ideas were then drown together to constitute the communication field of study. Schramm was the institutionalizer of this new field of communication study. The development of communication theory now is largely depending on the various research works undertaken by those researchers  ffiliated with either the departments of communication or the schools of journalism mass communication in the US and Canada.

 2. PENGEMBANGAN TEORI KEYNESS DALAM JUMLAH KONSUMSI MUSLIM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Reza Hermanto

  2016-01-01

  Full Text Available The objective of this research is to implement the tought of John Maynard Keynes about consumer behavior and also its antithesis. This study takes muslim as a research subject because Islam as a religion own an institution in order to regulate every muslim in doing consume. This research was expected to find out whether  the  development  of  Keynes’s  theory  (thesis  and  antithesis  could  be implemented in muslim community or not. The variables which used in the model are ammount of consumption (Y, income rate (X1, age (X2, religiosity (X3, and distinguishing community (faculty as a dummy. Through multiple regression with dummy variable method, from 60 muslim respondents in two different community, was  found  that  income  rate  (X1  and  age  (X2  was  effected  positively  and significant to ammount of consumption (Y, religiosity (X3 was effected negatively and significant to ammount of consumption (Y, while dummy variable which  is distinguishing community (faculty was not effected significantly to ammount of consumption  (Y.  Therefore  the  dummy  variable  has  dropped  out  from  the research model.DOI: 10.15408/sjie.v4i2.2304

 3. Teori Atom menurut Asy’ariyyah

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan Syadzili

  2015-09-01

  Full Text Available Al-Asy’ariyyah is one of school of thought in Islam came from the hand of Abu Hasan al-Asy’ari. Asy’ari’s pattern of thought tried to harmonize of both ratio and text implicating the concept of universe as thing constituted from number of atom and accident. This concept had been criticized by several figures. However, al-Asy’ariyyah assert that Allah created something in the way of atom to show His power. In addition, they consistently contend by their ontological view that God’s will is the foundation of the regularity and harmony of this universe. This opinion is important to be known came in the middle of three large school of thought: school of Salafiyah initiated by Imam Ahmad bin Hanbal known by their highly textual method in the making of text as source and instrument to understand Islam; second, school of Islamic philosophy that comprehend aqidah based on ratio as the only source of knowledge; and third, school of Mu’tazilite combine between ratio and text while making ratio as a determinant if the text founded contradict with the rational truth. So al-Asy’ariyyah give a form to their thought dynamically with several features mentioned. According to al-As’ariyyah, the reality of body or thing consists of atom known as al-juz’u alladzi la yatajazza’. This theory is improved later by al-Asy’ariyyah in order to reduce the universe to regular subjectivities which led to God’s will that qadim thus encouraging human to put a faith God as only cause of everything exists. This paper will examine carefully the theory of atom in the view of al-Asy’ariyyah, also present a discussion about the divinity that happen between the mutakallims.

 4. ASTRONOMI ISLAM DAN TEORI HELIOCENTRIS NICOLAUS COPERNICUS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slamet Hambali

  2013-10-01

  Full Text Available In the 13th century BC Heliocentric concept presented by the Greek philosopher: Aristarchus. But the theory is still a hypothesis, and contrary to the opinion of Aristoteles. Heliocentric theory has not been able to replace Geocentric one, especially with the emergence of Ptolemy (140 AD, known as a pioneer of the Geocentric theory, who wrote a big book titled Almagest which astronomers have refered for centuries. But after Nicolaus Copernicus wrote a book with the title De Revolutionibus Orbium Coelestium, his published heliocentric theory, and finally It was able to undermine Geocentric theory that has long been established. Qur'an which was revealed long ago before this theory has been presented, has explained the astronomical concept such us motion of earth, that aligned with the Heliocentric theory. In the Qur'an there are some verses of earth, moon and sun, among others: Surat Yūnus: 5, al-Naml: 88, Yāsīn: 38, dan 40, al-Anbiyā’: 33, Āli ‘Imrān: 190. According to the exegete such Aḥmad Musṭafā al-Marāghī in his book Tafsir al-Marāghī, that the Heliocentric theory was the one that inline with the Qur'an, and that the Heliocentric theory is a part of the miracle of the Qur'an.

 5. Niklas Luhmanns teori om samfundets kommunikationssystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  Artiklen gennemgår Luhmanns kommunikationsteori og rekonstruerer den ud fra Dirk Baeckers reformulering af teorien om distinktioner, koder og mening. Artiklen hæfter sig i særlig grad ved organisationssystemerne og deres betydning i den historiske udfoldelse af kommunikation som semantik. Artikle...

 6. Dialogisk lesing i teori og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broström, Stig; Jensen de López, Kristine; Løntoft, Jette

  legger grunnlaget for fremtidig leseglede. Med denne boken får leseren: Kunnskap om teorien og forskningen bak dialogisk lesing. I denne delen besvares spørsmålene: Hvorfor skal vi bruke metoden og hvordan ble dialogisk lesing til? Konkrete eksempler og gjennomgang av hvordan man kan komme i gang med...

 7. Die ondraaglike groenheid van teorie1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hein Viljoen

  1993-03-01

  Full Text Available This article is a demonstration of the unbearable greenness of theory. The first part explores the meaning of green (in Afrikaans as a demonstration of what intertextuality means. The second part outlines the resistance to theory. Against this resistance it is argued that theory is engaged (inter alia in reading and interpreting difficult texts and contributing to solving the universal problem of interpretation. As an example the controversial singing of "Die Stem" at a rugby test is analyzed. The third part argues for the fecundity of theory by outlining the value of narrative theory for other disciplines and by a literary analysis of the science policy and the motto of the PU for CHE and a love poem by B. Breytenbach. A short programmatic view of the future of literary theory at the PU for CHE concludes the article.

 8. Pædagogisk teori & arkitektonisk form

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berg Nielsen, Kristian

  2000-01-01

  "Om Hertzbergers skoler kan det sammenfattende siges, at de både er i overensstemmelse med dette overordnede formål og med de intentioner, som ligger i Montessori-tænkningen. I forhold til dette pædagogiske program er arkitektens rolle den samme som ved andre typer af byggerier: making space...

 9. Teori Pemerolehan Bahasa dan Implikasinya dalam Pembelajaran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shafa Shafa

  2012-12-01

  Full Text Available There are two types of language acquisition, Natural and formal. In natural type children usually got their second language through their interaction with their friends when they are playing. For adults, they got their second language through their interaction with their community. The community “force” them to learn or understand the laguage used by the most speaker at the place. So, the person can speak the language without learning from formal school. Indonesia formal type, a learner has to follow the lesson inside of classroom under guidance of teacher. It is not true the statemant said that formal type will have a better result Indonesia language learning. Behavioritic theory told us that language or second language can reach through practicing the language Indonesia speaking. Because of that, someone who wants to master a language has to receive stimulus and answer the stimulus given. But mentalistic theory told us that language is innate owned by human being as a gift inside of their mind. The theory tols us that language is not a habit. Because of that human doesn’t need learn their language. They will master language or second language through interacting with other people. There are 4 factors that influence the language acquisition. First is motivation from inside of the learner. Second is age of the learner. Third is taching and learning process and the last is first language which was masterd by the learner.

 10. PENGANTAR MENGENAI TEORI MARXIS TENTANG HUKUM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Endra Wijaya

  2008-09-01

  Full Text Available The opinion of Karl Marx becomes the inspiration for the appearance of the critical philosophy in the field of economics, social, politic and law. The spirit is to criticize the capitalism system that assumed of negative effect for the human life. When those opinion is came into the law, it bring the criticism to attendance of law in capitalist society. In capitalist society, law is not a free value, it’s not neutral character and always related with the economic factor and also existing politics.

 11. PENERAPAN TEORI AKAD PADA PERBANKAN SYARIAH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdur Rauf

  2016-02-01

  Full Text Available This article discuss about theory concept of transactions in Islamic banking products. In collecting and distributing funds, Islamic banking used variety of transactions, such as deposit transactions (wadî’ah yad amânah, wadî’ah yad dhamânah, transactions for results (mudhârabah, musyârakah, buying and selling  (murâbahah, salâm, istishnâ’, lease transactions (ijârah, ijârah wa iqtinâ’, atau ijârah muntahiyah bi al-tamlîk, loan transactions (qardh, and transactions with other patterns (wakâlah, kafâlah, hiwâlah, rahn. Murâbahah and salâm transactions are used for collecting the funds and mudhârabah muthlaqah and wadî’ah are used for funding. Meanwhile, ijârah and wakâlah are used in loan transactions that implemented in a bank guarantee.DOI: 10.15408/aiq.v4i1.2536

 12. Penerapan Teori Akad pada Perbankan Syariah

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdur Rauf

  2015-10-01

  Full Text Available This article discuss about theory concept of transaction in Islamic banking products. In collecting and distributing funds, Islamic banking used variaety of transactions, such as deposit transactions, (wadi'ah yad amanah, wadi'ah yad dhamanah, transactionn for results (mudharabah, musyarakah, buying and selling (murabahah, salam, istishna, lease transaction (ijarah, ijarah wa iqtina, or ijarah muntahiya bi al-tamlik, loan transactions (qardh, and transaction with other patterns (wakalah, kafalah, hiwalah, rahn. Murabahah and salam transactions are used for funding. Meanwhile, ijarah and wakalah are used in loan transactions that implemented in a bank guaranteeDOI: 10.15408/aiq.v4i1.2081

 13. ASTRONOMI ISLAM DAN TEORI HELIOCENTRIS NICOLAUS COPERNICUS

  OpenAIRE

  Slamet Hambali

  2013-01-01

  In the 13th century BC Heliocentric concept presented by the Greek philosopher: Aristarchus. But the theory is still a hypothesis, and contrary to the opinion of Aristoteles. Heliocentric theory has not been able to replace Geocentric one, especially with the emergence of Ptolemy (140 AD), known as a pioneer of the Geocentric theory, who wrote a big book titled Almagest which astronomers have refered for centuries. But after Nicolaus Copernicus wrote a book with the title De Revolutionibus Or...

 14. KONSEP, TEORI, DAN PRAKTIK OBLIGASI SYARIAH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Fadlilah Fauzulhaq

  2015-11-01

  Full Text Available One of the growing sharia finance instruments is sharia bond, sharia bonds are securities or certificate that contains the contract between funders (investors with a given fund (the issuer, sharia bond is supported by the Sharia Securities Act (SBSN on 9 April 2008, so it can grow a new optimism for national Islamic banking and finance industry. SBSN Act paved the way for the issuance of shria goverment and private bonds, in practice of Islamic bondsmay use multiple inclusion models in the form of mudhârabah, ijârah, and musyârakah.DOI: 10.15408/aiq.v5i2.2571

 15. Televisi dan Fenomena Kekerasan Perspektif Teori Kultivasi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nova Yuliati

  2005-06-01

  Full Text Available TV violence becomes one of the main polemics nowadays. Communication experts, media activists, and parents are strongly opposed and debated bad TV content due to its effect on children’s aggressive behavior. As stated by George Gerbner, communication expert who theorized Cultivation Theory, TV power comes from the symbolic content of the real-life drama shown hour per hour, week after week. Furthermore, television is easy to access and relatively cheap. More than 90 percent residents watch TV everyday. Cultivation theory theorized by Gerbner recently has developed and gave birth many other theories such as mainstreaming, resonance, desensitization, and priming.

 16. BEDAH LOGO AUTOCILLIN MENGGUNAKAN TEORI SEMIOTIKA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sari Wulandari

  2010-09-01

  Full Text Available When a brand will communicate with people through visual media, then a visual communication designer will act as the sender in meaningful visual. A vehicle product assurance, Autocillin, will launch its brand; therefore it needs to presence visual identity of Autocillin, which is able to change peoples perception about assurance and also to represent brand image according to its ideals and hopes with its philosophy. Research method uses theory approach of semiotic theory from Peirce with its developing on icon, index and symbol. It also uses semiotic theory from Charles Morris of its semiotic processes: syntax, semantic, and pragmatic; and Roland Barthes approach of semiotic analysis towards design. It will be concluded that through visual identity, Autocillin could answer needs in communicating unprecedented experience of its consumers and change peoples perception of vehicle assurance. Through sign approach, Autocillin is ready to interact and compete with other brands.

 17. Wassily Kandinsky: Seni Modern dan Teori

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanny Wijaya

  2013-03-01

  Full Text Available Modern art development, especially in abstract art had been started since Expressionism period in Germany. Wassily Kandinsky was one of the pioneers of pure abstract art, he created his masterpieces not only as an artist, but also as an art theorist. Although at first he did not have the education background in art field, since Kandinskywas an academic faculty in art and economic, however he gained his success because of his high interest and spirit in art field.Besides, Kandinsky had created many art theories and perspectives of colors, compositions, forms, and had succeeded to apply it in his paintings. His style was inspired by Claude Monets painting Haystack and the opera performance Lohengrin by Richard Wagner. Kandinsky began to study new theories of art by learning art elements and principles more profound, he learned about colors deeply and tried to develop Goethes color theory, he also tried to elaborate the meaning of forms and applied the compositions in his artworks as well.

 18. Teori Komunikasi dalam Perspektif Mazhab Frankfurt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Surahman Surahman

  2005-06-01

  Full Text Available Frankfurt School of Thought, which rooted in Marxism and Critical paradigm, provided many ways to interpret the meaning of communication. This school of thought is primarily based on the main tenets of Critical Theory, i.e. totality, consciousness, anomie, and critic. Some questions arise concerning the ontology, epistemology, and axiology dimensions of Frankfurt School of Thought. Ontology discussion concerning the nature of communication involved an intensive outlook of Giddens’s Structuration Theory. Epistemology involved a discussion with Gramscian concepts of hegemony. Meanwhile, the problem of axiology is best addressed in Habermas fashion of agent-structur-dialectics.

 19. Teori Komunikasi dalam Perspektif Mazhab Frankfurt

  OpenAIRE

  Surahman Surahman

  2005-01-01

  Frankfurt School of Thought, which rooted in Marxism and Critical paradigm, provided many ways to interpret the meaning of communication. This school of thought is primarily based on the main tenets of Critical Theory, i.e. totality, consciousness, anomie, and critic. Some questions arise concerning the ontology, epistemology, and axiology dimensions of Frankfurt School of Thought. Ontology discussion concerning the nature of communication involved an intensive outlook of Giddens’s Structurat...

 20. Fra teori til praksis og tilbage igen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mulvad, Ruth; Kabel, Kristine

  2009-01-01

  Faglig læsning er ok, men læsning i fagene?! Tilbage i 2006 ved centrets start var det for nogle stadig et kors for tanken at læsning i fagene kan være en genvej til at styrke fagligheden. Læsning blev især set som dansklærerens opgave, og når læsning en gang for alle var tilegnet som færdighed, ...

 1. Die verhouding tussen integrasie- teorie en konflikteorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. D. Louw

  1983-03-01

  Full Text Available The author bases his article on a comparison and evaluation of the contributions of conflict theoreticians and consensus theoreticians in dealing with the phenomenon of social conflict. He looks in some detail at the development of conflict theory, and analysis the views of especially Parsons in this regard. The author is of the opinion, however, that pure conflict theory in sociology, in so far as it manifests itself as an alternative orientation with regard to structural functionalism, should be rejected. He posits the view that there is nothing within the conceptual apparatus of conflict theory which clashes with integration theory, and he accepts the view of Dahrendorf who sees integration theory and conflict theory as applicable in certain situations and their particular demands. He feels that the opposition between the integration model and the conflict model is unfounded.

 2. Aplikasi Teori Semiotika Dalam Seni Pertunjukan

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Semiotic is a theory of symbol. This theory communicated the verbal and nonverbal communication in human interellation. In the performing arts studies, this theory always applied in the context of commmunication about representatum, interpretant, and object. The first decade semiotic theoriests in cultural performance studies are Patrice Pavis and Kowzan. The semiotic theory in cultural performance studies always integrated the communication and symbols in human social activities. etn-mei2...

 3. Penerapan Teori Struktur Cerita pada Pembuatan Film

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela Oscario

  2011-09-01

  delve deeper in story structure theories and their implementations, starts from 3 acts structure, 8 sequences structures, and heros journey. Based on observation, these theories have been used in many box office films. Those theories are flexible, not strict formulas more likely the guidance maps to compose story. Structure story theories are the frameworks. But the content in the framework depends on each individuals creativity. Therefore, using those theories wont make our story generic. Story structure theories are tools to provoke, encourage, boost, and develop creativity. By implementing various structure story theories, film industries are expected to produce films with high-quality story that can be better in conveying any particular, messages.

 4. KRITIK TEORI BELAJAR MENURUT PANDANGAN ISLAM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sadiran Sadiran

  2011-04-01

  Full Text Available Islamic Education requires that a teacher in addition to having a deep and broad knowledge of science to be taught, but also must be able to convey that knowledge effectively and efficiently and have a noble character. About the need for a noble character of a teacher has long been a concern and a review of the scholars of Islam in the century classic. For example, Ibn Muqaffa say that good teachers are teachers who want to try to start by educating themselves, improve their behavior, straightening his thoughts, and keep the words he said before delivering it to others. While the Imam Al-Ghazali said that: a teacher who deliver science should be clean, do and act as guidance as, being affectionate towards his pupils and students should treat them like his own son, the teacher must always control, advise, give a message - a message of moral about science and the future of their students and do not let them proceed to a higher learning before they have mastered the previous lesson and have a noble character. Balance the development of science (reason and morality (the heart of behavior is something that should always be controlled by the teacher. That is the teacher who in addition to foster reasonable intelligence can grow his thoughts also a noble character. So the theory of education according to Islamic education is to be as guidance as, being affectionate towards his pupils and students should treat them like his own son, the teacher must always control, advise, give a message - a moral message about science and the future of their students and do not let them continue learning to a higher before they have mastered the previous lesson and have a noble character. Islamic education in various aspects based on the values of noble and godlike universal, then the strategic step for us Muslims should realize the theory of learning by implementing Islamic education in accordance with the nature and character. In contrast to the theory of learning that emerged from the thinkers of the western experts educators. Key Words: Theory of learning, Islamic perspective, Islamic learning.

 5. SOSIOLOGI SASTRA ALAN SWINGEWOOD SEBUAH TEORI

  OpenAIRE

  Wahyudi, Tri

  2013-01-01

  AbstractThis writing is a reading of the book The Sociology of Literature, written by Alan Swingewood and a briefhistory of influenced ideas. The view that literature is a sociocultural document formulated by Swingewood into anunderstood and detailed framework.Keywords: Swingewood, literature, sociology of literature.

 6. Forord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiberg, Steffen

  2009-01-01

  John Rawls' bog En teori om retfærdighed er blandt de absolut vigtigste værker i det 20. århundredes politiske filosofi. Det udkom første gang i 1971 og markerede et brud med en udbredt skepsis over for normative politiske teorier, det vil sige teorier, om hvorledes samfundet bør være indrettet....... Med en sofistikeret version af klassisk kontraktteori argumenterer Rawls for en socialliberal vision om retfærdighed, hvor enhver sikres en frihed, der er forenelig med alles tilsvarende frihed, hvor de økonomisk dårligst stillede skal stilles bedst muligt. I nærværende antologi diskuterer en række...... forskere vigtige temaer i såvel det nævnte hovedværk, som hans øvrige forfatterskab. Bidragene introducerer derved ikke blot til Rawls' politiske filosofi, men også til diskussioner, der står helt centralt i nyere politisk teori såsom vores forhold til fremtidige generationer, civil ulydighed og global...

 7. Hellere lille og innoverende, end stor og standardiserende - en analyse af GourmetBryggeriet A/S´ nutidige og fremtidige markedsposition i mikrobryggeribranchen

  OpenAIRE

  Boysen, Christian; Munch-Petersen, Mette Marie

  2008-01-01

  Resumé Denne rapport omhandler den danske mikrobryggeribranche med særlig vægt på GourmetBryggeriet A/S i Roskilde. Gennem en PEST-analyse og Michael E. Porters teori om markedsanalyse og konkurrencestrategi, undersøges GourmetBryggeriets nuværende og potentielle, fremtidige markedsposition. Mikrobryggeribranchen undersøges hovedsagligt gennem Porters Five Forces med særlig vægt på de tre kræfter; intern konkurrence, potentielle indtrædere og kunder. Det har vist sig, at mikrobryggeribranc...

 8. Integration i ’mixed methods’ forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Morten

  2013-01-01

  Udviklingen af mixed methods forskning som en selvstændig forskningstradition er primært sket gennem udviklingen af mixed methods design. Denne artikel argumenterer for, at design-tilgangen bør suppleres med et mere overordnet fokus på hvordan de adskilte dele af mixed methods projekter integreres...... til et hele. Med udgangspunkt i en analyse af integrationsbegrebet i mixed methods litteraturen foreslås en klassifikation af seks integrationsformer: teori-, design-, metode-, data-, analyse- og fortolkningsintegration. Hver af disse beskriver en måde at skabe meningsfulde, håndgribelige relationer...... mellem undersøgelsens dele. Med udgangspunkt i denne klassifikation undersøges anvendeligheden af integrationsbegrebet gennem en analyse af tre meget forskellige traditioner for mixed methods forskning: metodetriangulering, pragmatistisk designoptimering og teori/metode-integration. På baggrund af denne...

 9. Frans Blom og B. Traven - en litteraturteoretisk undersøgelse af identitet, myte og tekst

  OpenAIRE

  Sigsgaard, Asbjørn

  2012-01-01

  Projektet omhandler den mulige relation mellem den danske arkæolog og mayaforsker Frans Blom, og den mystiske forfatter B. Traven. Gennem biografisk læsning og værksanalyser vurderes sandsynligheden af en teori, der påstår, at de skulle have været samme person. På denne baggrund afsluttes projektet derefter af en metateoretisk diskussion om identitet, myte og tekst.

 10. TEORI-TEORI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN KRANIOFASIAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Indah Titien

  2015-07-01

  Full Text Available There are many theories about the growth of craniofacial that proposed by any scientist with different understanding background. The genetic theory described that genes determine all. Dominance Sutural theory according to Sicher, said that primary event in sutural growth is the proliferation of the connective tissue between two bones. The nasal septum theory from Scot showed that cartilage is a more pressure-tolerant tissue than the vascular -sensitive sutures. It presumably has the developmental capacity to expansively push the whole nasomaxillary complex downward and forward. Moss hypotheses suggest that bone and cartilage lack growth determination and grow in response to intrinsic growth of associated tissues. The associated tissues call "functional matrices". Each a component of a functional matrices perform a necessary service - such as resporation, mastication, speech, while the skeletal tissue support and protect the associated functional matrices. Functional matrices consist of periosteal and capsuler. Besides that, there are many factors to control craniofacial growth, such as natural and disruptive. The natural factors include function, general body growth, neurotrophism. While disruptive is orthodontic forces, surgery,malnutrition, malfunction, gross craniofacial anomalies.

 11. Kampen om mindesmærkerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Kristine; Nielsen, Henrik

  2007-01-01

  politiske kultur hvor de spiller en vigtig rolle som omdrejningspunkt for henholdsvis kollektiv politisk deltagelse eller modstand. Dette gælder ikke mindst i den Kosovo-albanske konflikt, hvor myter, nationale symboler, historiefortællinger måske i ganske særlig voldsom grad har haft betydning og ind...... imellem fatal effekt på konfliktens udvikling og udfald. Artiklen forsøger at afdække baggrunden for den omfattende og systematiske destruktion af monumenter der har fundet sted i Kosovo og i andre dele af det tidligere Jugoslavien op gennem 90'erne. Dernæst undersøges de aktuelle forsøg på en 'national...

 12. In Your Face!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Katzeff, Ask

  2010-01-01

  Magtens ansigt har gennem tiden udgjort et yndet objekt for demonstrationer af dissens og socialt oprør. Kongens, kejserens, præsidentens, sultanens ansigt som mål for hån og latterliggørelse. Denne artikel undersøger netop denne form for fysiognomisk ydmygelse som aktivistisk strategi, som en mo...... modifikation af magtens billede, der søger at etablere et brud med den herskende sociale orden og herigennem åbne et nyt politisk mulighedsfelt....

 13. Specialoperationer - myter og fakta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Lars Henrik Ehrensvärd

  Briefet analyserer nogle af de myter som gennem tiden har skabt en institutionel modstand på de politiske militære beslutningsniveauer mod at forstå og overveje specialoperationer som et strategisk værdifuldt værktøj i nutidig og fremtidig konfliktforebyggelse, krisestyring og konflikthåndtering........ Briefet giver et summarisk overblik over hvad specialoperationer egentlig er og fokuserer derfor på at udvikle en bredere forståelse for nyttigheden af specialoperationer i en småstats strategi....

 14. Danmark og EUropa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2015-01-01

  selvmodsigende betegnelse forklarer mange, om end ikke alle, sider af det samarbejde, der har udviklet sig gennem de sidste tres år. Med udgangspunkt i en analyse af arven fra nederlaget i 1864 og Danmarks forvandling fra en flersproget stat, det Oldenborgske monarki, til nutidens homogene nationalstat – dog......I kraft af sin geografiske placering midt i Europa og særlige politiske kultur, der skyldes den dobbelte arv fra historien, passer Danmark på en paradoksal måde til det europæiske samarbejde, der af mange grunde har udviklet sig til en uplanlagt og uforudset ’føderation af nationalstater’. Denne...

 15. Udviklingen i cykelandelen i kommunerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Thomas Alexander Sick; Christiansen, Hjalmar; Jensen, Carsten;

  2014-01-01

  Cyklen er med knap 15 procent af alle ture en vigtig del af det danske transportsystem. Den politiske målsætning er at øge cykelandelen, men nye analyser af Transportvaneundersøgelsen viser, at cykelandelen er faldet i gennem en årrække. Udviklingen fordeler sig forskelligt på kommunerne. Nogle af...... de største fald i cyklingen sker i kanten af de store byregioner på Sjælland og i Østjylland....

 16. De uorganiserede og ‘de gule' - outsidere med stadig større betydning for samarbejdet på arbejdspladserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Navrbjerg, Steen Erik; Larsen, Trine Pernille

  2011-01-01

  højt kontingent. Men hver tredje angiver politiske årsager for fravalget, og hver fjerde har oplevet ikke at få den ønskede service fra fagforeningen. Selv om de gule og uorganiserede således skaber sprækker og åbninger i den danske model, så tegner der sig dog et overordnet billede af en relativt......Høje organisationsprocenter og en høj overenskomstdækning er afgørende forudsætninger for den danske model, hvor arbejdsmarkedet reguleres gennem kollektive overenskomster forhandlet, indgået og håndhævet af fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. Udviklingen gennem de seneste 10 år har dog...

 17. (H)vide verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Lise Dam

  2013-01-01

  Nationale Indikatorprojekt’ (NIP) for sygdomsområdet apopleksi. Undersøgelsen er baseret på syv fokusgruppeinterviews, feltobservationer samt administrative og politiske dokumenter. Afhandlingens teoretiske orientering henter inspiration hos den poststrukturalistiske tradition med afsæt i idéhistorikeren...... mellem de sundhedsprofessionelle og styringen, lyder som følger: Hvordan etableres, vedligeholdes og forandres relationen mellem de sundhedsprofessionelle og NIP i hospitalsvæsenet? Afhandlingen er baseret på fire analysekapitler, som belyser, hvordan styringen virker gennem forskellige...... styringsteknologier. Analyserne demonstrerer, hvordan det ikke er de samme rationaliteter i NIP, der tillægges betydning for professionerne. Desuden viser analyserne også, hvordan styringen foregår gennem teknologierne: Straf og belønning, overvågning og selvovervågning samt bekendelse. Analyserne demonstrerer...

 18. (H)vide verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Lise Dam

  2013-01-01

  Nationale Indikatorprojekt? (NIP) for sygdomsområdet apopleksi. Undersøgelsen er baseret på syv fokusgruppeinterviews, feltobservationer samt administrative og politiske dokumenter.Afhandlingens teoretiske orientering henter inspiration hos den poststrukturalistiske tradition med afsæt i idéhistorikeren...... mellem de sundhedsprofessionelle og styringen, lyder som følger: Hvordan etableres, vedligeholdes og forandres relationen mellem de sundhedsprofessionelle og NIP i hospitalsvæsenet?Afhandlingen er baseret på fire analysekapitler, som belyser, hvordan styringen virker gennem forskellige...... styringsteknologier. Analyserne demonstrerer, hvordan det ikke er de samme rationaliteter i NIP, der tillægges betydning for professionerne. Desuden viser analyserne også, hvordan styringen foregår gennem teknologierne: Straf og belønning, overvågning og selvovervågning samt bekendelse. Analyserne demonstrerer...

 19. Den sunde ledelse - Italesættelse og implementering

  OpenAIRE

  Jensen, Charlotte Holmbjerg; Rørbæk Madsen, Tine Charlotte; Andersen, Line Beck

  2014-01-01

  Resume Dette projekt har fokus på Københavns Kommunes implementering af sundhedfremme på arbejdspladsen. På baggrund af Kommunens iværksættelse af Projekt Sundhedsledelse vil vi undersøge, hvordan sundhedsfremme i Københavns Kommune bliver italesat og implementeret igennem en normaliseringproces. Med afsæt i Mitchell Deans fortolkning af Foucaults biopolitiske magtforståelse, Carol Bacchis og Christel Stormhøjs teori om politiske diskurser og problemrepræsentation vil vi belyse, hvilk...

 20. En italiensk ridder, hans våpen hans styrke, hans seier og hans fall : Il Cavaliere - Silvio Berlusconi

  OpenAIRE

  Stokke, Alfhild

  2013-01-01

  Denne prosjektoppgavens hovedperson er Silvio Berlusconi. Min hoved-problemstilling er hvordan en av Europas største økonomier har kunnet la seg lede av en så omstridt leder i så mange år. Gjennom underproblemstillingene har jeg diskutert Berlusconi i lys av teori rundt karismatisk og narsissistisk lederskap. Jeg har også sett på hvordan han har taklet det politiske spiller og hvordan han tilegnet seg og utøvet makt. Jeg har anvendt hermeneutikk som metode og foretatt intervjuer med noen utva...

 1. E. H. Carr: En kompleks realist

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyn, Carina Ann

  2008-01-01

  Edward Hallett Carr er blevet kaldt alt fra realist til utopist til slet og ret ,,farlig". Denne artikel giver en bedre forstaelse af, hvorfor et centralt pejlemærke i disci­plinen international politik bliver beskrevet på så mange - tilsyneladende - modsætningsfyldte måder. I stedet for at tage...... udgangspunkt i en realistisk eller en utopisk læsning af Carrs værker bidrager denne artikel med en tredje læsning af Carrs teori, der samtænker ,,den realistiske Carr" og ,,den utopiske Carr". Det overordnede argument i artiklen er, at for at kunne finde mening og sammen­hæng i Carrs politiske teori, ma man...... nødvendigvis samtænke Carrs realisme og utopisme med hans underliggende radikalisme....

 2. Teori-praksis-distinktionen og pædagogisk filosofi

  OpenAIRE

  Sune Frølund

  2014-01-01

  Educational philosopher Wilfred Carr claims that the formation of philosophy of education in accordance with the theory-centered paradigm of modernist philosophy is responsible for the miserable fact that educational practitioners take no interest in philosophy of education. A real contemporary philosophy of education, Carr suggests, would give up theory and the “foundationalist” idea of seeking a firm ground for practice outside of practice.   The paper, firstly, takes up Carr’s debate with ...

 3. Teori-praksis-distinktionen og pædagogisk filosofi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frølund, Sune

  2013-01-01

  Educational philosopher Wilfred Carr claims that the formation of philosophy of education in accordance with the theory-centered paradigm of modernist philosophy is responsible for the miserable fact that educational practitioners take no interest in philosophy of education. A real contemporary p...... of Aristotle’s practical philosophy by Hans-Georg Gadamer, whom Carr refers to. Finally, the paper outlines some merits of Gadamer’s hermeneutics that philosophy of education should adapt....... philosophy of education, Carr suggests, would give up theory and the “foundationalist” idea of seeking a fi rm ground for practice outside of practice. The paper, firstly, takes up Carr’s debate with Paul Hirst on Carr’s notion of philosophy of education, and, secondly, moves on to inquire the interpretation...

 4. Teori-praksis-distinktionen og pædagogisk filosofi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sune Frølund

  2013-07-01

  Full Text Available Educational philosopher Wilfred Carr claims that the formation of philosophy of education in accordance with the theory-centered paradigm of modernist philosophy is responsible for the miserable fact that educational practitioners take no interest in philosophy of education. A real contemporary philosophy of education, Carr suggests, would give up theory and the “foundationalist” idea of seeking a firm ground for practice outside of practice.   The paper, firstly, takes up Carr’s debate with Paul Hirst on Carr’s notion of philosophy of education, and, secondly, moves on to inquire the interpretation of Aristotle’s practical philosophy by Hans-Georg Gadamer, whom Carr refers to. Finally, the paper outlines some merits of Gadamer’s hermeneutics that philosophy of education should adapt

 5. Importance of kinestetic intelligence and multiple intelligence teory

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kürşat Osman Ergül

  2007-09-01

  Full Text Available Education is a concept that day by day develops and open to innovations. With this meaning some new teaching theories come forward as a educaiton’s theoretical base and also its validity proves. One of these theories that comes the first rank is Professor Doctor Howard Gardner’s theory about multiple intelligence.The study  prepared with the help of the information in literature. For the improving the kinestetic intelligence, samples of  studies devoted to the physical education lessons presented in this research. With these apllications students that have the kinestetic intelligence and determined and physiological fundamentals of kinestetic awareness had exposed.

 6. Francis Bacon: teory, method and contributions to the education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberto Carlos Simões Galvão

  2008-02-01

  Full Text Available In the present article, we propose a brief analysis of Francis Bacon’s thought (1561-1626 and his contributions to the Education. With Bacon, the old religious or metaphysical character of knowledge was substituted by the objectivity of the experimental science, something unknown until then. The science started to represent a means in search of an end, i.e., man’s control over nature. The desire of Bacon to promote a reorganization of the power of the human knowledge, not based on the old scholastic knowledge, but in the new scientific knowledge, was shared by educators, philosophers and statesmen of his time. The role of the school would be to assure the dissemination of this new knowledge which, properly unified, would be within reach of all the children

 7. Teori-praksis-distinktionen og pædagogisk filosofi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sune Frølund

  2014-01-01

  Full Text Available Educational philosopher Wilfred Carr claims that the formation of philosophy of education in accordance with the theory-centered paradigm of modernist philosophy is responsible for the miserable fact that educational practitioners take no interest in philosophy of education. A real contemporary philosophy of education, Carr suggests, would give up theory and the “foundationalist” idea of seeking a firm ground for practice outside of practice.   The paper, firstly, takes up Carr’s debate with Paul Hirst on Carr’s notion of philosophy of education, and, secondly, moves on to inquire the interpretation of Aristotle’s practical philosophy by Hans-Georg Gadamer, whom Carr refers to. Finally, the paper outlines some merits of Gadamer’s hermeneutics that philosophy of education should adapt

 8. Bedah Karya Poster Desain untuk Difabel Menggunakan Teori Semiotika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sari Wulandari

  2013-04-01

  Full Text Available Year of 2011 was a special year for the people of Indonesia with ASEAN ParaGames held in Solo on December 12th to December 20th. Solo held ASEAN Paralympic Games in 2011 in the month of December. These special moments were used by Aikon Media, ADGI (Asosisasi Graphic Designers Indonesia, and DKV BINUS to organize a poster exhibition with works by students and lecturers of DKV BINUS University, DKV UNS Solo and Solo ADGI chapter called "Design for the disabled". The messages on the poster were addressed to the public, particularly people with disabilities who are called by "the difable" with the objective of improving people's appreciation of the difable. So that, the resulting confidence higher to those who can then deliver them to better performance. The study was conducted to see the visual signs contained in the poster work of students DKV BINUS semester 3 done by using the theory of semiotics. It can be concluded that  the communication with empathy for the disabled is the main one, and then conveyed through visual signs that have meaning and can be accepted and understood by the audience.   

 9. STRES KERJA DAN KINERJA DALAM PERSPEKTIF TEORI DAN BUKTI EMPIRIK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhdar HM

  2012-07-01

  Full Text Available Stress can cause both positive and negative impacts. The negative impact in terms of the effects of stress on health, decrease stability and endurance will decrease the performance of individuals and hinder of career. The positive effects of stress will lead to the development of a career because a stressor can be used as a motivator to spur increased employee performance. Some researchers have suggested that the conflict between individu, excessive workload, and time wasters is the strongest cause of stress on the false kind of job. Some of the behavior and actions of employees such as the lack of a good performance from employees, high absenteeism, and high turnover rate, caused by the stress of the organization and the organization committee should intervene to reduce stress, one of which is to redesign work.

 10. PROSES OPERASIONALISASI KEBIJAKAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN: PERSPEKTIF TEORI DIFUSI INOVASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julijanti Julijanti

  2016-06-01

  Full Text Available Dalam operasionalisasi KPH terdapat keraguan stakeholders terhadap legitimasi kebijakan KPH. Keraguan ini diperoleh dari interaksi stakeholders dalam operasionalisasi KPH. Hasil interaksi ini dapat mendukung atau menghambat adopsi kebijakan KPH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses operasionalisasi KPH dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Proses operasionalisasi dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan tahap implementasi dan konfirmasi. Interaksi stakeholders dianalisis dengan metode IDS yaitu interaksi antara discourse/narrative, actors/networks dan politics/interest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan KPH belum sepenuhnya diakui oleh stakeholders sehingga berimplikasi terhadap operasionalisasi di lapangan. Faktor-faktor yang memengaruhi operasionalisasi kebijakan KPH adalah kejelasan dan ketercukupan kewenangan KPH, legitimasi kebijakan KPH dan hak kelolanya, dukungan stakeholders terkait legalitas (kebijakan daerah dan tindakan (aksi serta hambatan psikologis dan trust. Strategi indikatif untuk mengatasi hambatan operasionalisasi KPH adalah membangun dan memelihara kepercayaan stakeholders guna mendukung operasionalisasi KPH (komitmen pada tujuan bersama dalam membangun KPH, alokasi kegiatan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan adopter serta perencanaan partisipatif.

 11. TEORI INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM EKONOMI PANCASILA

  OpenAIRE

  Mubyarto, Mubyarto

  2015-01-01

  If economics is to become less of a religion and more of a science, then the foundationsof economics should be torn down and replaced. (Steve Keen, 2001, Debunking Economics:The Naked Emperor of the Social Sciences, Pluto Press, Sydney).Keywords: Religions Economics, Economic Sin.

 12. KREATIVITAS DALAM PERSPEKTIF TEORI HUMANISTIK ROGERS DAN RELEVANSINYA DALAM PENDIDIKAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Parjuangan Parjuangan

  2016-08-01

  Full Text Available Rogers is one of humanism figure who views human as a tough and creative individual to develop himself. His educational background really influence the way he thought and his theory. His most famous theory was client centered. In the theory, a client is considered as a honored and possessed super power within his body. Therapist in this theory is seen like a real friendwho is tryingto position him and his client without distance nor boundaries. This is intended so that the client is willing to communicate his main problems freely. The goal is to discover his client potential talent owned. This theory will be effectively applied in educational field recently. Within this, students are expected to grow and develop according to their interest and talents, without any outside force. The expected outcome is that the students will become golden individual who have more humanity and creative as well

 13. Lean på sygehuset - del II: Teori og metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Martin Lindgaard; Gertsen, Frank

  Denne forskningsrapport er anden del afrapporteringen fra et forskningsprojekt baseret på case studier af Lean principper anvendt på Skejby Sygehus. Rapporten indeholder projektets teoretiske grundlag og detaljering af forskningsspørgsmål. Endvidere diskuteres de metodiske udfordringer i case...

 14. Pengenalan Teori Servicescape dan Penerapannya dalam Desain Interior

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulli Aulia Ruki

  2011-05-01

  Full Text Available The reason of constructing the building facility is to facilitate users’ activity and service. The article purpose is to introduce servicescape concept as a part of route that could be used to measure users’ satisfaction level towards interior facility by giving additional value in selling goods and services in the building. Servicescape theory is one physical prove that could influence somebody’s point of view about physical environment in a commercial facility. Some points discussed in servicescape are style, design, sign, space layout, function, and ambient condition. Method used is literature study from some books along with illustration analysis related to commercial facility interior. The expected result is to give point of view from servicescape theory that could be applied by an interior design in defining design concept especially related to commercial facility. The conclusion showed some points in servicescape theory that could be used to direct and deliver the designer to design concept decision that would satisfy facility interior users. 

 15. Vakanser på bostadsmarknaden : i praktik och teori

  OpenAIRE

  Klingborg, Kerstin

  2001-01-01

  Denna licentiatavhandling handlar om lediga hyreslägenheter. I avhandlingens första del beskrivs och analyseras dels hur problemet med lediga lägenheter ser ut på den svenska bostadshyresmarknaden under åren 1990-1994 och dels hur problemet hanteras av svenska kommunala bostadsföretag. Dataunderlaget har insamlats via enkäter och hämtats från offentlig statistik. I avhandlingens andra del görs en litteraturundersökning som leder vidare till en bestämning av begrepp, relevanta att använda vid ...

 16. Etika Lingkungan dalam Perspektif Teori Kesatuan Wujud Teosofi Transenden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Yasser

  2014-06-01

  Full Text Available Abstract : The study of environmental ethics based on the theory of oneness of being of Transcendent Theosophy has frontally criticizes modern scientific paradigm which is anthropocentric in character. This particular perspective believes that only man who posses value in itself (intrinsic value, while other being posses only instrumental value in relation to man interests. On the other hand, it also criticizes the ecocentric perspective which considers nature to posses her own value independently from man. The principle of oneness of being (wahdat al-wujūd is the main (ontological argumentation used by muslim philosophers, including Mulla Sadra as the founder of Transcendent Theosophy, in answering all cosmological questions and concerns throughout the ages. The Transcendent Theosophy itself is a (relatively new perspective in the tradition of Islamic philosophy, which is based on a creative synthesis and harmonization of nearly all the earlier schools.Keywords : oneness of being, transcendent theosophy, anthropocentrism, ecocentrism, theocentrism, ontocentrismAbstrak : Etika lingkungan berdasarkan pada kesatuan wujud Teosofi Transenden merupakan kritik terhadap paradigma modern yang bercorak antroposentris. Perspektif ini memiliki keyakinan bahwa hanya manusia yang memiliki nilai di dalam dirinya (nilai intrinsik sedang nilai yang terdapat pada alam semata instrumental dalam kaitannya dengan kepentingan manusia. Di sisi lain ia juga mengkritik pandangan ekosentrisme yang memandang alam memiliki nilainya sendiri terlepas dari kepentingan manusia. Prinsip kesatuan wujud (oneness of being, waḥdat al-wujūd merupakan argumentasi ontologis para filsuf Muslim, termasuk di dalamnya Mulla Sadra sebagai pendiri aliran Teosofi Transenden. Teosofi Transenden sendiri merupakan perspektif yang relatif baru dalam tradisi filsafat Islam yang mendasarkan dirinya pada sintesis-kreatif dan harmonisasi semua aliran filsafat.Kata-kata  Kunci : kesatuan wujud, teosofi transenden,  antroposentrisme, ekosentrisme, teosentrisme, ontosentrisme.

 17. PENSKALAAN TEORI KLASIK INSTRUMEN MULTIPLE INTELLIGENCES TIPE THURSTONE DAN LIKERT

  OpenAIRE

  Farida Agus Setiawati; Djemari Mardapi; Saifuddin Azwar

  2013-01-01

  Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui hasil penskalaan instrumen multiple intelligences (MI) pada tipe Thurstone dan Likert dengan pendekatan klasik, 2) mengetahui karakteristik instrument MI pada tipe Thurstone dan Likert pada data asli dan data yang diskalakan, 3) membandingkan karakteristik psikometrik pada kedua tipe data yang sudah diskalakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif  yang pelaksanaannya terdiri dari empat bagian yang saling terkait, yaitu penelitian pen...

 18. Teori og praksis i læreruddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lars Emmerik Damgaard

  Som en Professionsbacheloruddannelse er Læreruddannelsen på én gang en uddannelse til en profession og til en kandidatuddannelse. Dette forhold konstituerer ’læreruddannelsens problematik’ og danner baggrund for at afhandlingen undersøger, hvilke kundskabsformer der intenderes og praktiseres på l...

 19. Teorie lidského kapitálu

  OpenAIRE

  Kadlecová, Lucie

  2008-01-01

  This work is concerned with Human Capital Theory. Part of the work is concentrate on evolution of Theory in economic throught, than author explains what the term Human Capital means. Critique of Human Capital, investments in Human Capital and also Human Capital at labor market are described. The work is finished by Human Capital and economic growth.

 20. Aristofane tra antiche e moderne teorie del comico

  OpenAIRE

  Imperio, Olimpia

  2014-01-01

  La commedia attica antica è realistica e politica, ma, al contempo, fantastica e surreale. La difficoltà di conciliare queste due dimensioni può contribuire a spiegare la sua minore rappresentabilità, sulle scene moderne, rispetto alla coeva tragedia. Non meno problematica la tensione tra ‘alto’ e ‘basso’, ‘serio’ e ‘carnevalesco’, ‘prosaico’ e ‘poetico’, che è alla base di molte delle discussioni antiche e moderne sull’archaia, come pure di condanne, rivalutazioni e fraintendimenti di cui...

 1. PENERAPAN TEORI PERKEMBANGAN MENTAL PIAGET PADA KONSEP KEKEKALAN PANJANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Idrus Alhaddad

  2012-02-01

  Full Text Available According to the mental development of Piaget's theory, there are four stages of cognitive development in children, namely: 1 sensory phase motors, from birth until the age of about 2 years; 2 Phase pre operations, from the age of about 2 years to about 7 years; 3 stage of concrete operations, from the age of about 7 years to about 11-12 years; and 4 the stage of formal operations, from the age of about 11 years to mature. Each stage of mental development have a nature or characteristic of each. One of the characteristics that appear in the stage of concrete operations among which at this stage that children are beginning to understand the concept of eternity. Among the concept of eternity long (7-8 years. Of course it is aimed at children abroad where Jean Piaget did research, namely in the State Switzerland. The question is whether the stages of child development applies also to the children in our country. The results of our study showed that, there are children according to age are at the stage of concrete operations is not yet understand the concept of eternity long.

 2. Book Review Teori dan Teologi Bertemu dalam Metodologi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Muslih

  2009-03-01

  Full Text Available Judul : Science and Religion, a Critical SurveyPenulis : Holmes Roslton, IIIPenerbit : Random House New York, 1987Tebal : 357 hlm.Edisi terj. : Sains & Agama, Sebuah Survai KritisPenterjemah : Tim UIN SukaPenerbit : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

 3. Model Motivasi Trisula: Sintesis Baru Teori Motivasi Berprestasi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edy Purwanto

  2014-12-01

  Full Text Available The purpose of this study was to find out a comprehensive model of achievement motivation appropriate for Indonesian students. Specifically, this study examined the contribution of task-value, self-efficacy and goal orientation in influencing students’ achievement motivation. The subjects of this research were 393 high school students, 219 of them are female and 174 are male. 46% of them were senior high school and 54% junior, high school students. 45% were from public schools and 55% from religion-based private schools. The task-value, self-efficacy, goal orientation and achievement motivation as scaling instruments used in this study were developed from Motivated Strategies for Learning Questionnaire Manual. The instruments had been tested and proved valid and reliable. Analysis of model testing data was done using technique of confirmatory factor analysis. The results showed that the trisula model of achievement motivation was reliable. The task-value, self-efficacy and goal orientation are significant loading factors for achievement motivation. The self-efficacy also is a significant loading factor for the task-value and goal orientation. Keywords: achievement motivation, goal orientation, self-efficacy, task-value

 4. Karl Raimund Popper: Problem Neopositivistik dan Teori Kritis Falsifikasi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Syamsul Huda

  2014-01-01

  Full Text Available Karl Popper once criticizes the positivistic paradigm by means of what he calls the theory of falsification. To him, the positivistic paradigm constitutes a failure simply because it cannot distinguish between science and prude science, that is, between empirical method and non-empirical method. In the scientific knowledge, empirical science, mathematics and logic must be differentiated, something that the positivistic paradigm has failed to do. This paradigm furthermore, did not have a clear picture what logic-based science is, empirical knowledge and psychology of knowledge. It also fails to properly understand knowledge that springs from tradition, emotion, authority and so forth. All positivistic paradigms such as that of Karl Max’s Historicism, Freud’s theory of Psycho Analysis, Adler’s theory of Individual Analysis and Newton’s theory of Gravitation fall into this trap of failure.

 5. Bygningsarkæologien i arkitektfagets teori og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bock, Lars Nicolai

  2012-01-01

  Artiklen er en del af en antologi udgivet af forlaget HIKUIN som et resultat af et 2 dages symposium afholdt på Arkitektskolen Aarhus i september 2010. Symposiet ”Bygningsstudier – tværfaglighed/flerfaglighed”, var et samarbejde mellem Arkitektskolen Aarhus, Nationalmuseet og Afdeling for Middela...

 6. Positioning theory som pædagogisk teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Morten Timmermann; Skov Mortensen, Stig

  2014-01-01

  will use the educational theories of Knud Grue-Sørensen and Gert Biesta to emphasise how we instead should recognise what is here defined as the ‘weakness’ of educational theory, and how we have to consider both the adaptive element of education as well as the emancipatory element of it....

 7. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Aktivitas dan Dilema Sosial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juneman Juneman

  2011-04-01

  Full Text Available Nowadays, there are developing theories in social psychology. Two of them are activity and social dilemma theory. Unfortunately, Indonesia has less expertise in specific theoretical social psychology. The article is purposed to give analysis for the two theories including its history, its development today, and also its research critical and prospect in the future. This description could help academics and practitioners to build and develop best theories (as well as practice in their own environment. Based on the critical analysis, it could be concluded that along with their advantages and limits, both activity and social dilemma theory are prospective in triggering researches especially in Indonesia, where there are not much research using those theories. 

 8. Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdil Mughis Mudhoffir

  2013-01-01

  Full Text Available Power is often discussed in political discourse or in political sociology. In this context, power is understood as the attribution, capacity, or capital to achieve certain goals of the owners. Foucault does not reject this argument, but this perspective would not be able to expose the invisible subjugation. The more critical view of power appears in cultural studies. Gramsci’s concept of hegemony is often used to dismantle the cultural establishment in the process of domination that was veiled. The more sophisticated findings, power has surpassed even the hegemonic ways, which is factually or coined by Foucault as governmentality. This paper discusses the core concepts in the Foucault’s theory of power. In addition, I also presented a debate between relation of dominance and relation of power that often overlap understood in political studies or political sociology.

 9. History of pain theories (Storie delle teorie del dolore

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirko Silvestrini

  2013-09-01

  Full Text Available The history of pain is as long as that of the human race. Several theories have been developed but none of them are yet exhaustive. Historically, the clinical approach has reflected the vision that society had about pain. This review analyzes the historyof pain theories through searching the literature up to the year 2013.The main source were Google Scholar and PubMed, using a numberof keywords, e.g. history of pain theories, pain, chronic pain and neuromatrix. Relevant issues were then reviewed and quoted. The authors conclude that today the notion of specific central pain region is rejected in favour of multiple neuronal networks integrated in a neuromatrix, genetically and experientially shaped. It generates the body-selfsense, which includes both pain and suffering.

 10. Bedah Karya Poster Desain untuk Difabel Menggunakan Teori Semiotika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sari Wulandari

  2013-03-01

  Full Text Available Year of 2011 was a special year for the people of Indonesia with ASEAN ParaGames held in Solo on December 12th to December 20th. Solo held ASEAN Paralympic Games in 2011 in the month of December. These special moments were used by Aikon Media, ADGI (Asosisasi Graphic Designers Indonesia, and DKV BINUS to organize a poster exhibition with works by students and lecturers of DKV BINUS University, DKV UNS Solo and Solo ADGI chapter called "Design for the disabled". The messages on the poster were addressed to the public, particularly people with disabilities who are called by "the difable" with the objective of improving people's appreciation of the difable. So that, the resulting confidence higher to those who can then deliver them to better performance. The study was conducted to see the visual signs contained in the poster work of students DKV BINUS semester 3 done by using the theory of semiotics. It can be concluded that the communication with empathy for the disabled is the main one, and then conveyed through visual signs that have meaning and can be accepted and understood by the audience.

 11. Keynes-inspireret makroøkonomisk teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Jesper

  2005-01-01

  En metodeorienteret analyse af forskelle i fortolkninger af Keynes' General Theory of Employment, Interest and Money Udgivelsesdato: juni......En metodeorienteret analyse af forskelle i fortolkninger af Keynes' General Theory of Employment, Interest and Money Udgivelsesdato: juni...

 12. TEORI KONFLIK DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM: INTERKONEKSI ISLAM DAN SOSIAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hayat

  2013-12-01

  Full Text Available Religion as an ideology in society is believed to allow it to become a paradigm as a solution to conflicts. Islam is a rahmat li al-ālamīn religion in the life of mankind with conflicts settlement construction in the community as connectivity with customary law (ethics, moral values, character, and culture and state laws that in fact emerged from the discourse of Islamic law. Religion becomes a balancing of social conflicts that arise from a variety of indicators, because Islam is a legal consensus that includes a variety of conditions and situations of society. Therefore, Islam as a principle regulator of human order become a theory of conflict resolution in the minds of some scientists that suggests an existence of Islam in it

 13. Pengenalan Teori Servicescape dan Penerapannya dalam Desain Interior

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulli Aulia Ruki

  2011-09-01

  Full Text Available The reason of constructing the building facility is to facilitate users activity and service. The article purpose is to introduce servicescape concept as a part of route that could be used to measure users satisfaction level towards interior facility by giving additional value in selling goods and services in the building. Servicescape theory is one physical prove that could influence somebodys point of view about physical environment in a commercial facility. Some points discussed in servicescape are style, design, sign, space layout, function, and ambient condition. Method used is literature study from some books along with illustration analysis related to commercial facility interior. The expected result is to give point of view from servicescape theory that could be applied by an interior design in defining design concept especially related to commercial facility. The conclusion showed some points in servicescape theory that could be used to direct and deliver the designer to design concept decision that would satisfy facility interior users.

 14. Teorie del tutto la ricerca della spiegazione ultima

  CERN Document Server

  Barrow, John D

  1992-01-01

  «Come, quando e perché l’universo ha avuto origine? Questi interrogativi di carattere fondamentale sono stati fuori moda per secoli: gli scienziati ne diffidavano, teologi e filosofi se ne erano stancati. Poi, d’improvviso, gli scienziati hanno cominciato a porseli con la massima serietà, e i teologi si sono trovati, scavalcati, a dover tenere dietro alle teorizzazioni matematiche della nuova generazione di scienziati... Oggi i fisici credono di essersi imbattuti in una chiave capace di guidarci al segreto matematico che sta al cuore dell’universo: una scoperta che punta verso una “teoria del tutto”, una sorta di quadro onnicomprensivo di tutte le leggi di natura dal quale deve derivare, in modo logicamente ineccepibile, l’inevitabilità di tutto ciò che ci circonda. Una volta in possesso di questa stele di Rosetta cosmica, potremmo leggere il libro della natura in tutta la sua estensione temporale, e intendere ogni cosa che sia stata, che è e che sarà. Di questa possibilità si è sempre fa...

 15. PROBLEM PENDIDIKAN VIDEO GAMES DALAM PERSPEKTIF TEORI SIMULACRA JEAN BAUDRILLARD

  OpenAIRE

  Siti Murtiningsih, Joko Siswanto, M. Mukhtasar Syamsudin

  2013-01-01

  Abstract: Education Problems of Video Games in the Perspective of Jean Baudrillard’s Theory of Simulacra. In the era of digital age, we are witnessing how video games penetrate children’s daily life and it is believed to have some impacts on their cognitive and affective processes. Referring to hermeneutical approach, the present library research seeks to answer the question whether video games create a real identity or simply forge false consciousness in children. In the first step, the data...

 16. MODEL NATIVIS LANGUAGE ACQUISITION DEVICE (SEBUAH TEORI PEMEROLEHAN BAHASA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mamluatul Hasanah

  2011-10-01

  Full Text Available The ability of using mother tongue has been possessed by every child. They can master the language without getting specific education. In a short time a child has mastered the language to communicate with others. There are many theories of language acquisition. One of them that still exists is The Native Model of Language Acquisition (LAD. This theory was pioneered by Noam Chomsky. In this language naturally. This ability develops automatically when the language is used is Language Acquisition Device (LAD. LAD constitutes a hypothesis of feature of grammatical rules used progressively by a child in accordance with his psychological development.

 17. Perang Enam Hari Arab Israel 1967 Menerusi Perspektif Teori Realisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MOHD IRWAN SYAZLI SAIDIN

  2016-06-01

  Full Text Available Realism approach has dominated the studies of world politics and international relations since the last of the World War II and until the start of the Cold War era. The focus of this study is to look into the factors that ignited the war other than identifying the policies or actions taken by the countries involved in the war. The question that arises lies in the extent to which the approach is able to explain the factors and actions taken by the leaders, to the point that it led to the 1967 war, and how this war can serve as guidance for our understanding of the Realism Theory. The objective of this study is to unravel the chains of events that had become the background of the 1967 Arab-Israeli War by concentrating on the root causes of the war and the policies of the countries involved, other than offering justification for the Realism Theory by looking closely into the characteristics, assumptions, and concepts under this approach. The methodology of this work employs document analysis and historical studies to obtain complete data. The analysis was carried out by applying the Arab-Israeli war events to the Realism Theory to prove that there is an association between the causes of the war and the theory through the analysis unit, key assumptions and substantial concepts contained in the Realism approach. The unit of analysis, which places the countries as the main actor in the international system, can be seen through the main role of Egypt, Jordan, Syria and Israel throughout the period of war. Concepts such as power, power balance, national interests, national sovereignty and self-help are also associated with the causes behind this war through a series of facts that have manifested themselves in the event

 18. TEORI H SEBAGAI ILMU WAHYU DAN TURATS DALAM ISLAM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roikhan Roikhan

  2016-05-01

  Full Text Available The concept of conventional found the form of M theory that almost able to unite the dimensions of time and space, but it still leaves unclear structure and systematics of the concept itself. Islam in the Qur’an Surah al-Hijr [15]: 87 was able to interpret the dimensions of time and space by tiered meaning of significance 7 and Qur’an. H’ Theory as a formula could be more better and more precisely, because it can synchronize with the symbols of root word of Islam. The Hahslm equation H=Ah (SLM can be obtained by a single theory that is also based on values of Islam and derived from al-Qur’an the word of Allah. This God equation would be the answer for the conventional scientific development that based on empirical values together with science of Islam that based on the value of worship or intangible value. In the end, the human civilization is able to break through the impasse of united science that stagnates in order of different dimensions. And Islam will be recognized as a single formula in human thought

 19. Teori Konflik dan Perubahan Sosial: Sebuah Analisis Kritis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asep Saefudin

  2005-06-01

  Full Text Available Conflict theory is born as reaction toward structural functional approach for social change analysis. This theory gained its popularity in 1960s, rooted in Max Weber concept of power conflict and Karl Marx’ theses focused on economy conflict. This article emphasized Marx concept concerning social change which is frequently used in conflict argumentation. Although widely used for social analysis, Marx theory has weaknesses, too. Ritzer and Goodman described some critics toward Marxian approach: (1 failed to prove social revolution; (2 unable to comprehend capitalist system flexibilities; (3 too radical; (4 ideological-biased; and (5 unable to prove the success of Marxist-Communist states.

 20. Implementasi Teori Konstruksi Sosial dalam Penelitian Public Relations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ani Yuningsih

  2006-06-01

  Full Text Available How far has PR research been conducting in order to simultaneously update the rapid development in the field? The answer for this question will indicate whether or onot PR performance has succeeded in fulfilling its functions among public. Adopting Berger and Luckmann perspective over the construction of social reality, a PR corporate will achieve a new level of existence by the process of habitualization involving an effective pattern of communication. PR role is no more than bridging, managing, and maintaining traditions based on members of community’s experiences, and then transforming through the organization.

 1. Una rivisitazione delle teorie di Modigliani sulla finanza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Terenzio Cozzi

  2005-06-01

  Full Text Available L’articolo esamina l’influenza dei contributi di Modigliani su questioni di finanza. La teoria dell’habitat preferito, proposta per spiegare la struttura a termine dei tassi di interesse, è stata utilizzata dagli operatori finanziari fino agli anni '80. Poi è statamessa da parte come obsoleta, ma sembra che oggi possa di nuovo riprendere validità. Il teorema di Modigliani-Miller, oggetto di innumerevoli critiche, rimane comunque un pilastro nella teoria della finanza. Per contro, la tesi sulla sottovalutazione irrazionale della quotazioni azionarie nei periodi di inflazione halasciato del tutto indifferenti gli operatori finanziari. Ma molti economisti concordano con la conclusione che i mercati possono per lungo tempo svolgere male il compito di indirizzare le risorse verso gli impieghi più produttivi.

 2. Paesaggio e complessità tra teorie e pratiche

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Pizzo

  2015-11-01

  Full Text Available Landscape as a complex system is an inadequatly explored topic. A reflection on the plurality of practices and results (not all predictable of the landscape construction, helps us to find interesting links with recent developments in Complexity Theory. 

 3. Teori-praksis-distinktionen og pædagogisk filosofi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frølund, Sune

  2013-01-01

  Educational philosopher Wilfred Carr claims that the formation of philosophy of education in accordance with the theory-centered paradigm of modernist philosophy is responsible for the miserable fact that educational practitioners take no interest in philosophy of education. A real contemporary p...... of Aristotle’s practical philosophy by Hans-Georg Gadamer, whom Carr refers to. Finally, the paper outlines some merits of Gadamer’s hermeneutics that philosophy of education should adapt....

 4. MEMAHAMI KESETARAAN GENDER DALAM FIQH: Analisis Teori Evolusi Kontinuitas Fiqh

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hulwati Hulwati

  2015-06-01

  Full Text Available Gender equality in Islam has orientation on righteous that is part of liberal thought meanwhile there is an opposition from some Muslim that the concept of gender equality is unacceptable one. The presence of Islam which was brought by Muhammad the messenger was to elevate woman position in society. While observing some fiqh books, it is found that the books have masculine nuance and have more alignments on man side. In particular, it is not found any chapters that discuss about woman. That is an interesting commentary on gender bias in fiqh discourse. In order to avoid an historical dichotomy that leads suspicion on fiqh that deals with gender bias, this article tries to discuss how to understand gender equality according to Islamic law (Analysis of Fiqh Continuity Evolution Theory.

 5. TEORI INVISIBLE HAND ADAM SMITH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rustam Dahar KAP

  2016-05-01

  what is called “material plus”. Islam has always stressed that every person should lives in a lawful manner. Islam does not prohibit people to do economic activity, but it provides guidances in the form of Islamic values.

 6. TEORI KEHENDAK MANUSIA PERSPEKTIF PSIKOSUFISTIK AL-GHAZALI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ubaidillah Achmad

  2016-01-01

  Full Text Available Dalam bidang konseling  Islam, hal yang tetap  masih perlu diperhitungkan adalah memahami kehendak manusia. Meskipun istilah memahami kehendak manusia mudah diucapkan, namun secara implementatif tidak semudah yang dikatakan kebanyakan para konselor.  Karenanya, dalam mengkaji kehendak manusia masih  relevan  untuk menggunakan cara  konseling   Islam. Sebaliknya, proses pelaksanaan  konseling  Islam tidak hanya didasarkan pada  materi-materi yang bersumber dari  ajaran agama Islam dan ajaran psikosufistik, namun juga memerlukan pemahaman tentang psikologi modern.  Hal yang sama,  Al- Ghazali mencontohkan menggunakan pengalaman psikologisnya untuk menguatkan teks suci kewahyuannya.  Cara kerja atau pola pendampingan  konseling Islam yang seperti ini merupakan bentuk pola pendampingan multi disiplin dalam bidang konseling. Tidak hanya dalam konseling  Islam, konseling  umum  juga memerlukan materi dan nilai-nilai agama yang bisa dijadikan salah satu pendekatan konseling yang disesuaikan dengan nilai dan kultur pembentuk psikologis individu. Selain model  konseling tersebut, penulis akan memaparkan konseling model psikosufistik Al-Ghazali  untuk memahami kehendak manusia.  Karenanya, kegunaan penelitian ini untuk memberikan penguatan konseling Islam di tengah masyarakat yang membutuhkannya.  Tulisan ini penting untuk menjawab problem nestapa manusia modern. THE THEORY OF THE WILL OF MAN FROM THE PERSPECTIVE   OF   PSIKOSUFISTIK   AL-GHAZALI  In the field of Islamic counseling , things still need to be taken into account is  to understand  the human will. Although  the term  human will understand  easily said, but it is not as easy as saying implementable most counselors. Therefore, in assessing the human will is still relevant to the use of Islamic counseling. Instead, the process of implementation of Islamic counseling is not only based on materials derived from the teachings of Islam and the teachings of psikosufistik, but also requires an understanding of modern psychology. The same thing , Al-Ghazali exemplifies the use of psychological experience to strengthen the sacred text revelation. How it works or accompaniment  patterns counseling Islam as a form of pattern of multi-disciplinary  assistance in the field of counseling. Not only in Islam counseling , general counseling  also require material and religious values which could be one approach to counseling tailored to the values and culture of individual  psychological formation. In addition to the counseling model, the author will explain counseling psikosufistik  Al-Ghazali   models  for understanding  the human  will. Therefore, the usefulness of this study to provide counseling strengthening Islam among the people who need them. This paper is important to address problems of modern human predicament.

 7. Per una sociologia del documentario. Teorie e pratiche cognitive

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Maria Paola Toti

  2016-12-01

  Full Text Available The attention of sociology for visual practices, for the paradigmatic character of iconic material and for the function the latter has in building our knowledge, is of great importance for the analysis and interpretation of the complexity of the social world. The sociology of documentaries wishes to cross disciplinary divisions in order to produce forms of visual experience and develop critical and interpretative tools capable of giving a more acute insight and of adopting a methodical approach necessary to objectify one’s experiences; it proposes to define the rules that govern the interaction between social representations and the forms of everyday life.

 8. Facebook - en falsk utopi? : En studie av politisk polarisering på Facebook

  OpenAIRE

  Furuland, Anton; Chennaya, Dominic

  2015-01-01

  Title: Facebook – a false utopia? Authors: Anton Furuland & Dominic Chennaya Principal research question: Is the political polarization increasing on and through Facebook? Theoretical frame: Identification theory, selective exposure theory, spiral of silence Method/Material: Semi-structured interviews which provided our material Main Results: Our research has shown a tendency for increased political polarization on Facebook. Number of pages: 58 Course: Media and communication studies C De...

 9. Markedsliberalistiske forskyvninger i det psykiske helsefeltet – om forholdet mellom politisk styring og faglig disiplinering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bengt Karlsson

  2015-12-01

  Full Text Available Since 1998, there has been several extensive reforms in the mental health field in Norway. The reforms have changed the basic politics and conditions for the development of the field and set out a new framework for the different actors' participation. There are tensions in the development of the field with different strategies focusing on demands for change and better quality in the services. The reforms highlights different aspects of leadership and management through control, power and knowledge, discipline and self-discipline. The change of services also require ways to change the professionals and the citizens' different identities. The ways they collaborate and relate to one another are being standardized and often experienced as depersonalized. Meanwhile, both the service users and the professionals are involved in the governance and thus have a decisive influence on the success of the changes. This is a disciplinarian of the professionals into practices based in neoliberal thinking rather than based in professionals' knowledge from experience and practice. Many professionals experience their autonomy as reduced and threatened. They are being forced into a certain ways of organizing and practicing their work.

 10. Pendlingens sociale geografi – transportmiddelvalg i lyset af pendlerens politiske holdninger, sociale normer og kultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Anne Vingaard; Jensen, Ole B.; Kjems, Erik;

  2016-01-01

  , 60 % i bil og 5 % i bus/tog. Beregningerne er baseret på data fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 2235 pendlere. Vi estimerede elasticitet i transportmiddelvalget med hensyn til rejsetid i bil. Rejsetiderne blev beregnet ved brug af Google Maps Distance Matrix. Pendlerne var alle i beskæftigelse...

 11. Fra troldmandens værksted: Historien om forskerne, der skrev den politiske instruktionsbog til atombomben

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Mikkel Vedby

  2011-01-01

  Fred Kaplans The Wizards of Armageddon handler om denne gruppe forskere og hvordan de lærte de amerikanske beslutningstagere om ikke ‘at elske bomben og glemme deres bekymringer', som Dr. Strangelove's filmplakat i sin tid lovede, men så dog at forstå bomben og vide hvordan man skulle bekymre sig...

 12. Litterær æstetisk oplevelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balling, Gitte

  undersøgelser fremtræder både fragmentarisk og mangelfuld, og kalder på en grundigere afsøgning af læseoplevelsen som fænomen.     Den teoretiske undersøgelse af læseoplevelsen tager afsæt i filosofisk æstetik og en afsøgning af begrebet æstetisk oplevelse gennem teoretikere som Alexander Baumgarten, Hans-Georg...... Gadamer, John Dewey og Richard Shusterman. Begrebet æstetisk oplevelse udvides til at omfatte litteratur gennem inddragelse af Jan Mukařovskýs begrebsapparat, der kan placeres inden for æstetisk teori og receptionsteori, og defineres som en litterær æstetisk oplevelse. Den litterære æstetiske oplevelse er...

 13. Begreber og indfaldsvinkler i forskningsprogrammet om social arv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ploug, Niels

  opvækstvilkår og livschancer. Tværtimod ser denne sammenhæng ud til at være relativt stabil jf Erikson & Goldthorpe (1992), Hansen (1995). Den hidtidige forskning har således bidraget til at slå fast, at udbygningen af velfærdsstaten – mod forventning - ikke har elimineret den negative sociale arv. Den......Forskningsprogrammet om social arv er igangsat ud fra en politisk målsætning om at opnå ny forskningsbaseret viden som et input til politiske bestræbelser på at bekæmpe ’den negative sociale arv’. Politisk er det således en klar målsætning med programmet at opnå viden om forhold, der bidrager til...... forskningsmæssige udfordring bliver derfor at finde forhold, der kan forklare hvorfor en bevidst satsning på lighed gennem afskaffelse af fattigdom og satsning på uddannelse, ikke har ført til et samfund med lige chancer for alle. I den forbindelse er det relevant at overveje på, hvad begrebet ’social arv’ kan...

 14. Begreber og indfaldsvinkler i forskningsprogrammet. Forskningsprogrammet om social arv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ploug, Niels

  opvækstvilkår og livschancer. Tværtimod ser denne sammenhæng ud til at være relativt stabil jf Erikson & Goldthorpe (1992), Hansen (1995). Den hidtidige forskning har således bidraget til at slå fast, at udbygningen af velfærdsstaten – mod forventning - ikke har elimineret den negative sociale arv. Den......Forskningsprogrammet om social arv er igangsat ud fra en politisk målsætning om at opnå ny forskningsbaseret viden som et input til politiske bestræbelser på at bekæmpe ’den negative sociale arv’. Politisk er det således en klar målsætning med programmet at opnå viden om forhold, der bidrager til...... forskningsmæssige udfordring bliver derfor at finde forhold, der kan forklare hvorfor en bevidst satsning på lighed gennem afskaffelse af fattigdom og satsning på uddannelse, ikke har ført til et samfund med lige chancer for alle. I den forbindelse er det relevant at overveje på, hvad begrebet ’social arv’ kan...

 15. Hvordan kan undervisere modvirke eksamensangst gennem deres måde at undervise på?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassesen, Berit

  2015-01-01

  Mange studerende bliver angste, når de skal til eksamen, og angsten forhindrer dem i at præstere optimalt. Angsten er et stort problem for disse studerende, og deres undervisere, vejledere, rådgivere, mentorer, eksaminatorer m.fl. spørger sig selv, hvad de kan gøre for at forstå og hjælpe de...... kan hjælpe studerende, som har udviklet et angstpræget forhold til eksamen. Budene kommer fra forfattere, som har forskellige faglige vinkler på eksamensangst. Vinklerne er fra ungdomsforskning, universitetspædagogik, psykiatri, psykologi, retorik og coaching....

 16. Elevers læring gennem undersøgelse og faglig læsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Negendahl, Kim; Daugbjerg, Peer

  2014-01-01

  Med afsæt i Prof. Jens Rasmussens (2013) argumenter for undervisningsdifferentiering vha. præstationsstandarder behandles differentiering af naturfagsundervisnings målsætning for alle skolens elever. Fokus vil være på læreres arbejde med undervisningsplaner og opstillede mål i forhold til undervi...

 17. Kreativitet og innovation gennem værkstedsarbejde i en sfo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech Lillelund, Luise ( Felicia)

  2011-01-01

  significance. When the more creative theories talk about that creative products must have a value for others, you can also glimpse a utility. It is the thesis discussed is whether to comply with external demands for a target rationales or whether more attention should also weights value rationale. The answer...... able to relate to the particular and the universal. Thesis method is based on both theory and empirical data. Data are gathered in an after-school center as a deviant case. The method chosen is both interviews and observations. It is aimed for a movement between understanding children's development...... of creativity and innovation skills and an understanding of the context and the context of the children are in. The answer is found in the empirical composition continuously with applied theory and identifies two main tracks in response to the thesis problem statement. The first track is the child's immersion...

 18. Fagre nye arbejdsliv? – set gennem fire fremtrædende kritisk-sociologiske samtidsdiagnoser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Michael Hviid; Petersen, Anders

  2017-01-01

  it exclusively through a critical and pessimistic lens. There may be good reasons for this, but we also need to consider if these diagnoses are in fact correct and reflect social reality. In this article, the authors first present four distinct yet interrelated critical sociological diagnoses dealing...... of Arlie R. Hochschild. Finally, we have the ‘Precarization Diagnosis’ promoted by, amongst others, Guy Standing. Each of these diagnoses provides important conceptual and analytical ammunition for a scathing critique of contemporary work life. Finally, we discuss the pros and cons of these diagnoses...

 19. Feminismens vej ind i prostitutionsdebatten går gennem polemikken om menneskehandel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spanger, Marlene

  2009-01-01

  Policyfeltet menneskehandel er i løbet af de sidste seks år vokset frem i Danmark. Artiklen diskuterer, hvorvidt dette policyfelt har været en løftestang for feministiske argumenter i den offentlige danske debat om prostitutionslovgivningen....

 20. Feminismens vej ind i prostitutionsdebatten går gennem polemikken om menneskehandel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spanger, Marlene

  2009-01-01

  Policyfeltet menneskehandel er i løbet af de sidste seks år vokset frem i Danmark. Artiklen diskuterer, hvorvidt dette policyfelt har været en løftestang for feministiske argumenter i den offentlige danske debat om prostitutionslovgivningen....

 1. Omsorg, styring og køn gennem tavshed og italesættelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Hanne Marlene

  2012-01-01

  The governance of care consists of both things said and not said. Whereas care has increasingly entered the political agenda, there is a simultaneous process of silencing parts of care in political discourses both nationally and within the EU. This constitutes a paradox – and a condition of possi...... of possibility. Through bricolage various new elements in the governance of care such as New Public Management and Europeanization are discussed inspired by theoretical perspectives such as gendered governance, feminist theorizing on care and Foucault....

 2. Akut myokardieinfarkt i Danmark. Udvikling i incidens og prognose gennem 20 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mette; Rasmussen, S; Juel, K

  2000-01-01

  INTRODUCTION: The paper describes the epidemiology of acute myocardial infarction in Denmark. The study provides statistics on mortality, incidence and case-fatality for 1996 and the time trend since 1978. The results are compared to the results from the international MONICA study. METHOD...... fatality. In the period 1985-1996 the incidence decreased by 3.5% per year for men and 2.5% for women. Mortality rates within 28 days after admission to hospital with MI was almost constant until 1988 following which there was a significant drop. Despite the improved prognosis for MI patients, one quarter...

 3. Vurdering af roebiomassefraktioner som husdyrfoder belyst gennem analyser og forsøg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Jan Værum; Hvelplund, Torben

  2011-01-01

  Der var ikke væsentlige forskelle på pulpen mellem de to roesorter Angus (sukkerroe) og Colosse (foderroe). Derimod var der store forskelle mellem pulp fra rod og top fraktionerne. Rod fraktionerne var karakteriseret af et stort sukkerindhold og høje in vitro og in vivo fordøjeligheder for både...

 4. Pierre Bourdieus praktikteori udlagt gennem eksempler fra forskning i professionalisering af undervisningspraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højbjerg, Karin

  2012-01-01

  I kapitlet vises det, hvordan en Bourdieu-inspireret tilgang kan anvendes til at forstå og forklare en undervisningspraksis. Idéen er at tydeliggøre Bourdieus begreber ved løbende at relatere dem til konkrete eksempler fra forskning om kliniske vejlederes undervisningspraksis i den praktiske del af...

 5. At ændre nutiden gennem fortiden – mundtlig historiefortælling i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lene Andersen

  2010-12-01

  Full Text Available Mange i dag tænker umiddelbart, at mundtlig fortælling af traditionelle sagn og eventyr mest hører fortiden til. Men inden for de sidste årtier er der opstået en ny interesse for mundtlig historiefortælling i Danmark. De nye fortællere beretter traditionelle sagn og eventyr, men også historier de selv har oplevet eller fundet på, eller historier fra skønlitterære værker. Man får indtryk af, at historiefortælling stadig har en forbindelse til fortiden. De største fortællefestivaler finder sted i historiske omgivelser på museer, og nutidens historiefortællere henviser ofte til fortælletraditionens lange historie, når de taler og skriver om historiefortælling.Hidtil har den nye interesse for historiefortælling ikke været genstand for forskning, men artiklen fremlægger et studie af historiefortælleres syn på fortælling og fortid. Fokus er, hvilke betydninger begreberne nostalgi og autenticitet har for fortællerne. Artiklen bygger primært på interviews med historiefortællere. Fortællerne blev blandt andet bedt om at beskrive, hvordan de umiddelbart forestillede sig, at historiefortælling fandt sted i fortiden. Det er et positivt billede af fortiden, der toner frem, og fortællerne bruger billederne af fortiden som afsæt til at kritisere træk af den moderne levemåde. De kritiserer medierne og de elektriske apparater for at gøre mennesker passive og ødelægge deres nærvær med andre levende mennesker. Ved at genoptage - hvad fortællerne opfatter som - en ældgammel og uddød tradition, ønsker de at skabe nogle oplevelser, som det moderne menneske savner i vore dages samfund. For fortællerne danner fortiden et idealiseret modbillede til nutiden og rummer dermed mulighed for, at fortællerne kan tale om deres idealer og håb for historiefortælling.Changing the Present through the Past - Oral Story-Telling in DenmarkToday, many people spontaneously think that oral transmission of traditional legends and fairy tales are a thing of the past. But in the last few decades a new interest has arisen in Denmark in oral story-telling. The new story-tellers relatetraditional legends and fairy tales, but also adventures that they themselves have experienced or invented, or stories from works of fiction. One has the impressionthat story-telling still has a link to the past. The major story-telling festivalstake place in historical surroundings in museums, and present-day story-tellers frequently point to the long history of the story-telling tradition when they speakor write about story-telling.So far, the new interest in story-telling has not been a subject for research, but the present article presents a study of the view of the story-tellers on story-telling and the past. Focus is on which meanings the concepts of nostalgia and authenticityhave for the story-tellers.The article is primarily based on interviews with story-tellers. They were interalia asked to describe how they would spontaneously imagine that story-telling took place in the past. It is a positive picture of the past that emerges, and the story-tellers use images of the past as a platform from which to criticize modernways of life. They criticize the media and electronic gadgets for making people passive and spoiling their being together with other living human beings. By reviving - what the storytellers see as - an ancient and extinct tradition, they wish to create experiences that modern man misses in present-day society. For the story-tellers, the past presents an idealized contrast to the present and thus contains a possibility for the story-tellers to expand about their ideals and hopes for story-telling. 

 6. Effektregnskab for projektet ”Rubjerg Knude – formidling af naturen gennem edutainment og sansning”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Stine

  Effektregnskabet for projektet Rubjerg Knude – formidling af naturen med edutainment og sansning er udarbejdet af forskningscenteret INCEVIDA, Aalborg Universitet 2012. Rapporten er gennemført i et samarbejde mellem INCEVIDA, KulturarvNord og Vendsyssel Historiske Museum & Historisk Arkiv. Effekt....... Effektregnskabet tager udgangspunkt i en model for oplevelsesøkonomisk effektvurdering, som er udviklet af ApEx (Aalborg Universitet) i samarbejde med Manto A/S og InViO ....

 7. Energy efficiency through model based control and online optimisation; Energieffektivisering gennem modelbaseret regulering og online optimering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sandvig, J.

  2009-11-15

  The project's overall objective has been to use methods in model-based control and online optimization to increase industrial energy efficiency. Model-based regulation is a relatively new technology that combines knowledge of processes and systems, theoretical methods and computer processing power in intelligent, advanced control solutions and methods. The methods have so far been successfully applied in some of the largest process industries, but virtually not in small and medium-sized industries. A major reason for this is that no standard solutions have existed, and therefore it has required significant resources to develop and implement. The goal of this project is to contribute to model-based control being disseminated among the SMEs. This can be done by finding out whether it is possible to adjust and standardize the methods so that they are suitable for deployment in these segments. (ln)

 8. Gode spisevaner læres gennem smag, sprog og sanser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mikkelsen, Bent Egberg; Mikkelsen, Mette Vang

  2013-01-01

  Frokostordninger i dagtilbuddene er kommet for at blive. Men det er vigtigt, at ordningerne udvikles og fastholdes omkring dagtilbuddenes centrale kerneopgaver, så de ikke ender som passive bespisningstilbud. Det skriver Bent Egberg Mikkelsen og Mette Vang Mikkelsen, forskere ved Aalborg Universi......Frokostordninger i dagtilbuddene er kommet for at blive. Men det er vigtigt, at ordningerne udvikles og fastholdes omkring dagtilbuddenes centrale kerneopgaver, så de ikke ender som passive bespisningstilbud. Det skriver Bent Egberg Mikkelsen og Mette Vang Mikkelsen, forskere ved Aalborg...

 9. Kultur-retur: Historien om et tatoveret hoveds rejse gennem museumsverdenen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Helle

  2006-01-01

  I 1998 overdrog Nationalmuseet et tatoveret hoved af en mand fra New Zealands indfødte befolkning, maorierne, til New Zealands nationalmuseum, Te Papa Tongarewa. En sådan hjemsendelse rummer sin egen historie om kulturel udvikling, som nok er værd at se på....

 10. Som i et spejl - Hans Egede-receptionen gennem tre hundrede år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Kathrine

  2008-01-01

  fyldigt omtalt i Ove Mallings meget læste: Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere fra 1777, og der kom flere kobberstik med hans portræt. Hans Egede plejer de kobbesyge - en scene fra koppeepidemien i Godthåb 1733 af den bekendte kobberstikker Johann Friedrich Clemens efter tegning af...

 11. Netværk og aktivt brug af paradokser gennem organisering af innovation - del 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brink, Tove

  2009-01-01

  Formålet med artiklerne er at vise, hvordan organisering kan fremme innovation. I nærværende del 1 redegøres for det teoretiske og metodiske udgangspunkt for forskningsprojektet. Med udgangspunkt i begrebet om 'organizing' efterprøves effekten af kreativitetsteorier sammen med organisatoriske...

 12. Sundhedsfremme af pårørende til psykisk syge gennem deltagelse i samtalegrupper

  OpenAIRE

  Jensen, Charlotte Lea; Vestergaard, Maja-Cheri; Henriksen, Line Gøttsche; Nissen, Sofie Nordentoft

  2015-01-01

  This paper aims to examine the experience of relatives of mentally ill people's participation in conversation groups provided by the organization Bedre Psykiatri. Furthermore the paper examines whether it is possible to promote mental as well as physical health through these conversation groups. The preconceptions are that it is stressful to be a relative of a mentally ill person and that relatives are considered a resource by the psychiatry in the course of disease. In order to obtain a ...

 13. Gruppen som container og potentielt læringsrum gennem refleksion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søbirk, Helle Henni

  2012-01-01

  Al psykomotorisk intervention foregår i en relation mellem den psykomotoriske terapeut og individ eller gruppe. Derfor anses relations- og refleksionskompetencer som fagpersonlige kernekompetencer i den psykomotoriske praksis og er et centralt formål med "anvendte grupper" som hhv. udviklings-, t...

 14. Om direktørers fuldmagt på baggrund af UfR 2012.2533 H

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lennart Lynge; Schaumburg-Muller, Peer

  2012-01-01

  Den bemyndigelse, en adm. direktør - og den øvrige direktion - har til (bl.a.) at fastsætte løn- og ansættelsesvilkår for selskabets medarbejdere har hverken i den arbejdsretlige, selskabsretlige eller den aftaleretlige teori og praksis påkaldt sig megen opmærksomhed gennem årene. Højesterets dom...... af 2. maj 2012 (UfR 2012.2533 H) omhandler netop dette forhold, og afgørelsen må af flere grunde anses for principiel....

 15. Mikrolån 2

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Dette projekt omhandler konceptet i Grameen Banks mikrolånsprogram. Som social virksomhed søger Grameen Bank gennem De 16 Beslutninger at fremme rationelt økonomiske såvel som sociale værdier. Stifteren af Grameen Bank, Muhammad Yunus, mener at disse værdier i samspil med hinanden vil forbedre til fattigdomsbekæmpelsen i Bangladesh. Vi har i projektet valgt, at undersøge forholdet mellem de rationelt økonomiske og sociale værdier, ved at stille Jürgen Habermas og Max Webers sociologiske teori...

 16. Sansebevidsthed og gestisk viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Birger Steen

  2010-01-01

  I klassisk kritisk teori (Adorno, Marcuse) spillede det æstetiske en central rolle i samfundskritikken. I det æstetiske kunne egensindighed og modstand mod ufriheden i samfundet komme til udtryk. Selv om de kritiske teoretikere mest diskuterede dette i forhold til bestemte moderne kunstværker......, gjaldt deres interesse en æstetisk praksis og muligheden for dannelse af en æstetisk holdning i en bredere forstand. Det er dette spor artiklen følger gennem en præsentation og diskussion af ideen om sansebevidsthed som er udviklet af en af Adornos nærmeste elever, Rudolf zur Lippe. Det diskuteres...

 17. The quality of kindergarten care as an important element of the subjective theories [Kvalita předškolní péče jako důležitý prvek subjektivních teorií

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maja Meško

  2012-03-01

  assistants do. We also established that more motor/sports active the pre-school teachers are during the week, the more often they participate in motor/sports activities in kindergartens, as well. CONCLUSIONS: The results of our research direct us towards providing a wider range of seminars within in-service teacher training also for the assistants and to contemplate offering recreational activities for the kindergarten staff, which shall contribute to a comprehensive bio-psycho-social status of an individual and to reshaping his lifestyle from the sedentary to the active one.[VÝCHODISKA: Na vzdělávacím procesu předškolních dětí v mateřských školách se společně podílí učitelé mateřských škol a asistenti. Výběr témat a zaměření výuky se odvíjí od jejich profesionality, které je také reflektována v subjektivních teoriích ovlivňujících volbu jejich životního stylu. CÍLE: Autoři se pokouší vymezit rozdíly v názorech předškolních učitelů a asistentů na kvalitu a množství času, které děti tráví ve školkách a vymezit rozdíly v jejich názorech na materiální podmínky k realizaci motorických/sportovních aktivit. Cílem bylo zjistit, zda předškolní učitelé uplatňují vyšší standardy, co se týče hodnocení kvality volného času, který děti tráví, a přísnější kritéria týkající se materiálních podmínek k provádění motorických/sportovních aktivit v mateřských školách než jejich asistenti. METODIKA: Výzkumný vzorek se skládal z 810 předškolních učitelů a asistentů na celém území Slovinska. Vzorek nebyl nadbytečný. Data byla sbírána v září 2009 v rámci širšího výzkumu s názvem "Profesní trénink odborníků ve vzdělávání k zavádění prvků principů speciální pedagogiky dle konceptu Reggio Emilia v oblasti předškolní výchovy v letech 2008-2013" a byla analyzována pomocí základních statistických parametrů. Data byla zpracována u

 18. E-læringsparadigmer og disses implikationer for valg og brug af e-læringsplatforme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henrik Johannsen Duus

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 2: E-læringsplatforme - muligheder og potentialer, januar - marts 2004, red. Tom Nyvand og Michael Pedersen. ISSN 1603-5518.

  Mange af de hidtidige forsøg på at bringe orden i kaos gennem inddelinger og analyser er ikke tilfredsstillende. Hvis der ikke er tale om praksisfjern teori er der på det empiriske felt ofte tale om opremsninger af pædagogiske læringsstile (en unuanceret pædagogisk optik, teknologiske beskrivelser af forskellige læringssystemer (en unuanceret teknologisk optik eller såkaldte branche- og markedsanalyser (en unuanceret konsulentoptik, som ved nøjere eftersyn (som regel viser sig at være dårligt funderet i økonomisk teori og i marketing teori. Forskning og analyser burde ydermere gå i ”dybden” med praktiske betragtninger af arbejdet på forfronten. Jeg har valgt en anden måde at inddele e-læringsområdet, hvorefter e-læring bliver set som noget, der foregår på mange markeder (afhængigt af kunde/bruger behov, i to brancher (afhængigt af udbudsgrundlaget og følgende fire paradigmer (afhængigt af verdensbilledet hos udbyderen.

 19. Stormen på København 1659

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  Et erindringssted er et sted, i konkret eller overført betydning, hvor den kollektive erindring materialiserer sig og fortættes. Det er også et sted, hvor historien bruges politisk, og hvor følelser og identitet kommer i spil. Svenskernes mislykkede storm på København den 11. februar 1659 er et...... faktisk gjorde stormen i 2009 et vist comeback på både højre- og venstrefløjen. Det er denne 350 år lange historie om stormen på København som nationalt og københavnsk erindringssted, som her fortælles med fokus på de store jubilæumsfejringer. I bogen lægger forfatteren et snit ned gennem 350 års dansk...

 20. 0-3 års pædagogik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broström professor m.so., Stig

  2013-01-01

  Institutioner og pasningstilbud til de 0-3 årige har eksisteret gennem en lang årrække. Danmark en relativ høj dækningsgrad sammenlignet med andre lande. Tilbuddene er primært vuggestuer, integrerede institutioner og dagpleje. Der er de senere år kommet mere politisk og forskningsmæssigt fokus på...... områdets betydning i takt med, at forskningen har understreget den enorme betydning 0-3 års alderen har for børn og unges senere succes i livet. Men hvad pædagogikken rent faktisk består af i disse institutionelle rammer er desværre forskningsmæssigt underbelyst. I denne kvalitative analyse beskrives kort...

 1. Tænketankes brug af dagbladene som et marked for politiske idéer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kelstrup, Jesper Dahl

  2016-01-01

  interest organisations. It is argued that think tanks are using the media as a means of supplying independent ideas which are in demand among decision-makers and other target audiences. In addition, the article suggests that think tanks with idea political stances are more visible in Danish newspapers than...

 2. Den fejlslagne kampagne for økonomisk demokrati som faktor i Arbejderbevægelsens politiske udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toubøl, Jonas; Gielfeldt, Jonas Kylov

  2013-01-01

  . The campaign was relative successful in targeting the wage earners by framing ED as both a realisation of these two major goals of the labour movement as well as being a practical and efficient answer to unemployment, low wages, lack of influence on workplace policies etc. Despite the relative success......THE FAILED CAMPAIGN FOR ECONOMIC DEMOCRACY AS A FACTOR IN THE POLITICAL DEVELOPMENT OF THE LABOUR MOVEMENT The campaign for Economic Democracy (ED) running from 1973 to 1986 was the Danish labour movement’s most extensive campaign after World War II. It was also relatively radical as it called....... In this perspective, it seems reasonable to hypothesize that as a consequence of the failure of the ED program the ideas of democracy and socialism suffered a defeat as well: on the one hand a loss of centrality in the ideology of the labour movement, and on the other hand a loss of credibility in the general public...

 3. To the last drop. About oil's political economy; Til siste draape. Om oljens politiske oekonomi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ryggvik, Helge

  2009-07-01

  This book sets the last few years dramatic oil news into a context which until now has been missing in the Norwegian debate. The starting point is an analysis of what the classical economists - from Smith and Ricardo to Marx and George - would have called the oil companies special political economy. The book shows that which is good for the new Statoil, nearly never will be good for Norway and the rest of the world. It shows how a small elite has secured a good grip on straws into the great oil wealth, how the foundation, in international context presented as a successful Norwegian oil policy, is about to break down and how the great internationalization project which lay behind, will change Norway's relationship to the world - forever. (AG)

 4. Den fejlslagne kampagne for økonomisk demokrati som faktor i Arbejderbevægelsens politiske udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toubøl, Jonas; Gielfeldt, Jonas Kylov

  2013-01-01

  THE FAILED CAMPAIGN FOR ECONOMIC DEMOCRACY AS A FACTOR IN THE POLITICAL DEVELOPMENT OF THE LABOUR MOVEMENT The campaign for Economic Democracy (ED) running from 1973 to 1986 was the Danish labour movement’s most extensive campaign after World War II. It was also relatively radical as it called....... The campaign was relative successful in targeting the wage earners by framing ED as both a realisation of these two major goals of the labour movement as well as being a practical and efficient answer to unemployment, low wages, lack of influence on workplace policies etc. Despite the relative success....... In this perspective, it seems reasonable to hypothesize that as a consequence of the failure of the ED program the ideas of democracy and socialism suffered a defeat as well: on the one hand a loss of centrality in the ideology of the labour movement, and on the other hand a loss of credibility in the general public...

 5. Kroppen politiske økonomi. Om grænsedragningen mellem person, krop og vare i medicinske udvekslingssystemet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klaus Høyer

  2011-12-01

  Full Text Available Today, the medico industry is considered the largest export sector of Denmark, and the medical knowledge, on which it is based, requires access to bodies and human biological material. This material and these bodies are thus in a certain sense economic resources. At the same time, they are typically regarded as parts of individuals – of subjects. In certain situations, this duality becomes problematic. You cannot buy and sell “body parts”; individuals may own, but cannot be owned. It is, however, no easy task to keep the-body-as-subject separate from the-body-as-object, and the medical routine work is full of hybrids. In the present article, we discuss historically specific ways in which to create distinctions in the tension between being a patient who is the target for intervention, and supplying material for the treatment of others. We focus on the hip as a bone and as a metal prosthesis, where it becomes the subject of exchange. With the article, we specifically wish to underline the necessity of recognizing the basic ambiguity sourrounding the body, and the meaning of this ambiguity for how we organize the exchange of everything which is neither subject nor an unambiguous object.

 6. Aarhus Kommune og etableringen af en politisk rammestruktur for Østjylland - baggrunden for udviklingen af Business Region Aaarhus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Henrik Mølgaard

  2017-01-01

  functional urban region that has developed in Eastern Jutland since the early 1990s. It will focus on the establishment of an industrial business framework in the region between 1993 and 20011. Based on research literature, comparative studies and an empirical review of two relevant case stories, the article...... of a major functional city region in eastern Jutland, which included both the Aarhus area and the Triangle area, was already fully developed in the regional political context in the late 1990s - several years before the Danish National Planning Act officially announced and used this concept in 2006....

 7. The Dynamics of Stability

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard, Troels Fage

  politiske aktører der greb disse muligheder. Disse historiske faktorer, der hjalp med at skabe opbakning til velfærdsstaten, er dog blevet svækket med tiden, mens støtten til modellen forbliver stabil. Denne umiddelbare modsætning er denne afhandlings omdrejningspunkt. Derfor vender jeg I denne afhandling...... trække på policy feedback teori, som den primære teoretiske ramme, og ud fra dette beskrive og teste sociale mekanismer der kan forklare den vedvarende opbakning til velfærdsmodellen. Disse social mekanismer eksisterer ikke kun i de nordiske lande, men skulle være mere udbredt her, og kan dermed hjælpe...

 8. Statsminister Anker Jørgensen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thurah, Thomas

  Fra omslaget: En nuanceret biografi om en af Danmarks mest populære statsministre. Bogen tegner et tæt og levende portræt af Anker Jørgensen gennem alle de dramatiske perioder i hans tid som statsminister og formand for Socialdemokratiet. Fra den overraskende udnævnelse i 1972 over Jordskredsvalget...... Anker Jørgensen, i reaktionerne på de politiske rutsjeture og i hans forhold til familien, herunder kampene, han måtte tage med sin ældste søn, der var aktiv på den yderste venstrefløj. Den store biografi er baseret på interview med de fleste nulevende ministre i Anker Jørgensens regeringer, medlemmer...... af folketingsgruppen, politiske modstandere, fagforeningsfolk, embedsmænd og Anker Jørgensens egen familie. Herudover trækker bogen på omfattende skriftlige kilder i form af ikke tidligere udgivne dagbogsoptegnelser, gruppemødereferater og Anker Jørgensens eget arkiv....

 9. Problemorienteret læring gennem udfordringer på jobbet - praksis på HDO Organisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerding, Allan Næs

  2014-01-01

  Kapitlet belyser det taksonomiske grundlag for HDO på AAU og beskriver det som en kombination af Blooms taksonomi og Kolbs læringsteori. I den forbindelse introducerer kapitlet begrebet "cirkulær progression"......Kapitlet belyser det taksonomiske grundlag for HDO på AAU og beskriver det som en kombination af Blooms taksonomi og Kolbs læringsteori. I den forbindelse introducerer kapitlet begrebet "cirkulær progression"...

 10. Byens grønne områder opleves også gennem næsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lygum, Victoria Linn

  2010-01-01

  Dufte betyder mere for os end vi umiddelbart tror. På trods af deres flygtighed ligger der et stort potentiale i at udvikle anvendelsen af plantedufte i byens grønne områder. Det er på mange måder udfordrende at arbejde målrettet med dufte. Ved at have fokus på gode vækstbetingelser, tage højde...... for hvordan planten frigiver sin duft samt tænke på tilgængeligheden, kan man dog optimere duftoplevelsen....

 11. En analyse af potentialet for salg af fødevarer gennem Internettet i Danmark og England

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramus, Kim Bjarne

  2001-01-01

  I Kim Ramus ph.d.-projekt gennemføres en undersøgelse af danske og britiske forbrugeres holdninger og præferencer til handel med fødevarer på Internettet, hvor formålet er at finde potentialet for salg af fødevarer online. Internettet er ganske udbredt i begge lande, men England er dog et godt st...

 12. Videnskabelige artikler i Ugeskrift for Laeger gennem 25 år. Artikeltype og forsøgsdesign

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, P E; Forrest, M; Hermann, G G

  1989-01-01

  of subjects and the use of control group, randomization and blinding were registered. The number of articles and the number of authors per article increased during the period. Contrary to similar studies of some widely circulated English-language journals, we could not demonstrate any increase...

 13. Tema 2: På rejse med Virtual Reality i billedkunst - Erfaringslæring gennem kombineret fysisk og virtuel modelbygning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunver Majgaard

  2016-01-01

  Konklusion. Eleverne fik en større forståelse af teknologi og kreative designprocesser ved at fungere som informanter og designpartnere i designforløbet. Eleverne fik igennem design af de fysiske modeller og besøget i Virtual Reality formidlet to oplevelser af deres modeller, som styrkede grundlaget for erfaringsbaseret læring. Erfaringsbaseret læring kombinerer oplevelse, refleksion, abstraktion og aktiv eksperimenteren i en proces, som transformerer oplevelse til viden.

 14. Teorie prospektu a teorie očekávaného užitku: Aplikace na podmínky České republiky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanislav Škapa

  2013-10-01

  Full Text Available Purpose of the article: Classical and neo-classical economic theories consider a human as a rational individual making logical decisions and maximizing his profit. But what if it is not the case? People making decisions in the real world will never be perfectly informed about product or service they want to purchase. The economic theories propose that people make their decisions rationally, practically avoiding the risk. Nevertheless, where could be then ranked gamblers, bookmakers and similar people? They are not just a negligible statistical deviation. On the contrary, there are many of them among us. This paper presents some of demonstrations that are different view on making decisions. Methodology/methods: In this paper was applied primary and secondary research. The secondary research was based on analysis of papers and literature published about prospect theory and expected utility theory. This research was used to support a critical analyse of how individuals choose among risky alternatives. The primary research was conducted using the questionnaire. Scientific aim: The aim of this paper is critically describe differences between expected utility theory and prospect theory a differences between decision making in original research applied by Kahneman and Tversky and research applied in this paper. Findings: This survey discovered, that decisions of people making decision under risk, don’t respond expected utility theory but prospect theory is valid. There are no differences when we compared original Kahmenam and Tversky survey with this paper Conclusions: In situations where people making decision under risk, it is better to apply prospect theory then expected utility theory.

 15. Luhmanns sociologiske systemteori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Tina Bering

  2012-01-01

  Denne artikel får sit særlige blik på ledelse på to måder. For det første gennem dens systemteoretiske ansats, som baserer sig på Niklas Luhmanns teori om sociale systemer. For det andet ved, at den i tråd med Wilke (1999) beskriver ledelse som interventionskommunikation, forstået som kommunikation...... for at begribe et komplekst fænomen. For som Luhmann (2000a, s.64) siger "Kun kompleksitet kan reducere kompleksitet". Modydelsen for den kompleksitet, som dette kombinerede blik fremanalyserer, er en overraskende og kompleksitetsfølsom beskrivelse af interventionskommunikationens indbyggede paradokser...

 16. Åbne læringsressourcer - mod en sociokulturel teori om læringsressourcer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Christian

  2007-01-01

  Afhandlingen behandler spørgsmålet om, hvordan it-baserede læringsressourcer udvikles med udgangspunkt i et læringsteoretisk grundlag. Læringsressourcer forstås som alle typer af ressourcer eller materialer, der anvendes til at understøtte læreprocesser. Formålet med afhandlingen at opstille et t...

 17. Komunikasi Politik Dalam Proses Integrasi Bangsa : Sebuah Tinjauan Dari Teori Elite

  OpenAIRE

  Bahar, saafroedin

  2016-01-01

  Seperti ditengarai oleh para teoretisi elite, seperti Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Robert Michels, C. Wright Mills, atau Robert Michels, ada suatu kenyataan politik yang terdapat di manapun dan dalam kelompok manapun, bahwa secara struktural masyarakat akan terdiri dari kelompok elite yang memimpin dengan massa yang dipimpin.

 18. Teorie inteligence a jejich význam pro pedagogickou teorii a praxi

  OpenAIRE

  KOTLÍN, Roman

  2013-01-01

  The thesis deals with theories of intelligence and their significance for pedagogical theory and practice. The first part of the thesis describes theories of intelligence, specific theories of intelligence, mental retardation, causes of mental retardation, and focus on the relationship between theories of intelligence and pedagogical theory and practice. The second section presents an overview of current educational theories and practices, the education of gifted children and education of men...

 19. Kajian Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Mesin Listrik dan Relevansinya dengan Kurikulum 2009

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmad Sujadi

  2016-04-01

  Full Text Available The objectives of this study were: (1 to examine the relevance of the teaching materials applied in the subject of Electrical Machines Theories related to the 2009 curriculum syllabus; (2 to reorganize thematerials delivered to the students based on the time management. The approach utilized in this study was content analysis. In this study, the explicit description of the study process was crucial. To assess the teaching materials that had been arranged and would be rearranged based on the time management the data resulted from documentation, observation, and interviews was required. It was carried out to complete the data for the handbook of Electrical Engineering Theories. The results revealed that the materials in the handbook are mostly relevant to the 2009 curriculum, but the time management needs to be reviewed. Theeliminated materials will be included in independent assignments or other relevant subjects.

 20. Relevansen af nyere psykodynamisk teori for det klinisk musikterapeutiske arbejde med psykiatriske patienter med personlighedsforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver et rationale for anvendelse af musik i en psykoterapeutisk kontekst. Det eksplicitte og implicitte forandringsniveau i psykoterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) diskuteres herpå med henvisning til to forskellige syn på terapeutisk forandring...

 1. Perilaku Auditor atas Penerapan Sistem Review Bertingkat dalam Manajemen KAP (dalam Perspektif Teori Kelas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Akie Rusaktiva Rustam

  2010-08-01

  Full Text Available This research is a case study of Public Accounting Firm management behavior assessment in operational practices and management behavior analysis especially for audit practices implementation of hierarchical review system. The failure of the auditor in implementing audit process is called reduced audit quality (RAQ. The research object is one of the local Public Accounting Firm in Malang which has not applied fair and appropriate organization structure and reward system yet. Public Accountant Firm is a full professional organization, but in fact, based on Public Accountant Firm practice and existence, especially in Malang, the organization structure, system and procedure as professionalism guarantee is informal organized, thus in developing and practicing, the element of management is organized based on board interest. Along with Hierarchical Review System implementation, auditor staff as an audit field worker would think this implementation as some form of suppression for them, mentally and financially. On Marx’s Class Theory perspective, hierarchical review system implementation showed different level of classes, higher and lower level. This different level of classes showed many problems and conflict of interest caused by unfair payment and job distribution. This problem can also cause Reduced Audit Quality (RAQ.

 2. Teori og profession: Visioner for dansk børnelitteraturforskning i videns- og mediesamfundet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyrup, Helene

  2008-01-01

  Artiklen tegner et kanon- og teorihistorisk billede af børnelitteraturens status i det 19. og 20. århundrede.  På baggrund heraf og med udgangspunkt i en række aktuelle tendenser beskrives en ny type børnelitteraturforskning, som reflekterer videns- og mediesamfundet....

 3. Medisinsk kunnskap før og nå:Fra teori til systematiske oversikter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atle Fretheim

  2013-11-01

  Full Text Available Teorien om balansen mellom de fire kroppsvæskene – humoralpatologien – dominerte sykdomsforståelse og dermed også medisinsk behandling i 2000 år. Brekkmidler, årelating og avføringsmidler var hyppig brukte virkemidler for å rette opp i ”ubalanse” mellom kroppsvæskene, som var regnet som årsak til sykdom.Det var ikke før på 1700-tallet at faktisk empirisk kunnskap ble etterspurt som begrunnelse for valg av behandlingsmetoder. Det å telle opp hvordan det gikk med pasienter som fikk en behandling, og sammenlikne med pasienter som ikke fikk behandlingen, var en ny måte å presentere behandlingseffekter på. Fra 1800-tallet av er det mange eksempler på at behandlingsmetoder ble prøvet ut ved å la annenhver pasient motta behandlingen.Streptomycinstudien til UK Medical Research Council (1946 regnes for å være det første randomiserte kontrollerte forsøket innen medisinsk forskning, og for å ha satt standarden for hvordan kliniske utprøvninger bør utføres.I boka ”Effectiveness and Efficiency. Random Reflections on Health Services” (1972 kritiserte Archie Cochrane mangelen på dokumentasjon for mange av tiltakene som utføres i helsetjenesten. Han ønsket seg langt flere randomiserte studier. Dessuten tok han til orde for at alle randomiserte studier burde samles, og at resultatene burde oppsummeres jevnlig. Iain Chalmers tok utfordringen og påbegynte et omfattende arbeid med å utarbeide en database over randomiserte kontrollerte forsøk. Med utgangspunkt i denne databasen ble det så utarbeidet systematiske oversikter over gjeldende kunnskap om effekt av tiltak i helsetjenesten. Dette ble starten på Cochrane-samarbeidet.Fretheim A. Medical knowledge then and now: From theory to systematic reviews. Nor J Epidemiol 2013; 23 (2: 113-118.ENGLISH SUMMARYThe humoral medicine-theory dominated the understanding of diseases and thus also medical treatments over 2,000 years. Purgatives, bloodletting and laxatives were frequently used to correct ”imbalances” between body fluids, which were seen as the cause of disease.It was not until the 18th century that actual empirical knowledge was seen as important as a basis for making decisions about choice of treatment. At this time, the idea of counting the outcomes among patients receiving a treatment and compare with patients who did not, was a new approach for presenting treatment effects. As of the 19th century there are many examples of treatments being tested by the use of alternation, i.e. allocating every other patient to the treatment under evaluation.The UK Medical Research Council’s streptomycin-trial (1946 is regarded as the first randomised controlled trial in medicine, and for having set the standard for clinical trials.In his book, ”Effectiveness and Efficiency. Random Reflections on Health Services” (1972, Archie Cochrane criticised the lack of evidence for many of the interventions being performed in the health services. He called for far more randomised trials. He also proposed that findings from randomised trials should be collated, and that the results should be summarised on a regular basis. Iain Chalmers took the challenge and engaged in the huge task of developing a database of randomised controlled trials. With the database as a starting point, several systematic reviews of current evidence on the effects of interventions in the health services were produced. This was the start of the Cochrane Collaboration.

 4. Sostenibilità e mercati nelle teorie del benessere e del comportamento dei consumatori

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvio Menghini

  2011-09-01

  Full Text Available The relationship between the market and sustainable development is strictly linked with the comparison between the private interests, direct towards the economic growth, and the public interests, orientated instead towards the maximization of the public welfare, according to a vision of development which considers not only the economic growth, but also the environmental and social preservation. As part of this comparison, it has to be taken into account the failure of the market, because of information asymmetries and the presence of certain elements, such as public goods and externalities, that are fundamental for the achievement of sustainability but not allocated by markets. In the paper the evolution of food demand is examined, highlighting the significant changes in the consumer behavior, linked with the post-modern tendencies and the modern vision of well being. In the face of this new demand characterized by more responsible consumers, on the other side, the supply has the opportunity to improve its competitiveness by adopting strategies of diversification, with the ideal extension of the boundaries of the farms from a conventional towards a multifunctional agriculture. Through the description of these dynamics of supply and demand, it is highlighted that such an extension of the ideal boundaries of farms can provide an opportunity to create synergies between the objectives of competitiveness of the primary sector with the public expectations of sustainability: this is possible thanks to the reduction of the market failure due to the expansion of farm boundaries, through which certain public goods and externalities, that agriculture produces, become productive resources for the same farms, contributing to expand the assortment of goods and/or increase their quality and, consequently, increase the revenues of farms.

 5. Kan ett inbördeskrig försonas i ett historieklassrum? Teori och praktik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sirkka Ahonen

  2015-12-01

  Full Text Available Pursuing Post-Conflict Reconciliation in a History Classroom. Theoretical and Practical Considerations In a post-conflict society, history education may prolong the conflict on a symbolical level by fostering biased narratives of guilt and victimhood. To avoid this it is necessary to open and maintain a reconciling dialogue in history classrooms. The theory of deliberative communication, launched by Jürgen Habermas, has been applied to pedagogy by Tomas Englund. Deliberative pedagogical discourse implies an equal distribution of power in classroom interaction. Predetermined standpoints are avoided and majority decisions not pursued. Participants are expected to listen to each other instead of rushing to express their individual opinion. Deliberative discussion is founded on the ethos of social inclusion. Three concrete cases illustrate the chances of dialogical history education in post-conflict societies: Finland after the civil war of 1918, South Africa after the end of apartheid, and Bosnia-Hercegovina after the war of 1992–1995. South Africa provides the only example of a prompt post-conflict introduction of dialogical history education. The Afrikaner narrative of heroism and victimhood was after 1994 reserved a place in the new post-colonial history curriculum at the side of the narratives of apartheid and the Black resistance. The viability of dialogical history education has been monitored by attitude surveys. South African surveys reveal that dialogue does not inevitably rule out an identification with the traditional identity narratives. In Bosnia-Herzegovina only little has been achieved in introducing a dialogue in history education but there are signs of students, parents and teachers aspiring to inclusive lessons. The reconciliatory potential imbedded in the multiperspectival nature of the historical knowledge is available in history education

 6. Penerapan Teori Permainan dalam Menentukan Strategi Bauran Pemasaran Optimum pada Perusahaan Perbankan

  OpenAIRE

  Panjaitan, Arsita

  2016-01-01

  Game theory is a mathematical model that is used in situations of conflict or competition between the various interest that face each other as competitors. The purpose is to obtain the optimal strategy for each player. One strategy is a strategy of mix marketing (mix marketing strategy). Mix marketing strategy consists of product, price, promotion, place/distribution channels, processes and service, and customer service. Banking company selected as case studies in this research...

 7. Sosiale rekeningkunde en die teorie van finansiële rekeningkunde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D.S. Lubbe

  1991-03-01

  Full Text Available In Ihis article one of the approaches to social accounting, namely that of Ralph Estes (1976, is discussed briefly and elucidated by means of an example, and its most important advantages and disadvantages are pointed out. The theoretical concepts which have already crystallised with regard to social accounting are dealt with and contrasted with the theoretical concepts emerging from the framework of financial accounting. An attempt has been made to determine whether Estes’ approach is reconcilable with the theory of financial accounting, but this does not appear to be the case. This conclusion would probably apply to other approaches to social accounting as well. It is concluded that this shortcoming should receive attention before the theoretical framework of accounting would be able to lay claim to genera! acceptance. Furthermore, the quest for meaningful methods for the disclosure of the social responsibility of undertakings offers the accounting profession the opportunity to consider fully some of the social problems of the world as a whole in co-operation with other experts.

 8. Lev Semjonovič Vygotskij: kulturněhistorická teorie

  OpenAIRE

  Soukupová, Naděžda

  2011-01-01

  Goal of the thesis is to present main topics of L. S. Vygotsky's cultural-historical theory, especially with respect to the question of nature and character of human being. It's focused on philosophical and scientifical sources of the cultural-historical theory and the development of Vygotsky's thinking during his professional career. It attempts to picture his concept in the context of his life, as well as in the context of ideas and historic events of his era.

 9. Book Review: Islam Politik, Teori Gerakan Sosial, dan Pencarian Model Pengkajian Islam Baru Lintas-Disiplin

  OpenAIRE

  Noorhaidi Hasan

  2006-01-01

  Quintan Wiktorowicz (ed.), Islamic Activism, A Social Movement Theory, Bloomington dan Indianapolis, Indiana University Press, 2004 Sejak revolusi Iran meletus tahun 1979, perhatian para sarjana terhadap gejolak Islam politik yang terjadi di berbagai belahan dunia Islam terus meningkat. Revolusi ini tak hanya mengirimkan sinyal kekuatan nyata Islam politik, tapi sekaligus mentransformasikan mimpi dan menyediakan blueprint bagi pendirian negara Islam. Memang, dunia Islam pasca-revolusi Iran me...

 10. Book Review: Islam Politik, Teori Gerakan Sosial, dan Pencarian Model Pengkajian Islam Baru Lintas-Disiplin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Noorhaidi Hasan

  2006-01-01

  Full Text Available Quintan Wiktorowicz (ed., Islamic Activism, A Social Movement Theory, Bloomington dan Indianapolis, Indiana University Press, 2004 Sejak revolusi Iran meletus tahun 1979, perhatian para sarjana terhadap gejolak Islam politik yang terjadi di berbagai belahan dunia Islam terus meningkat. Revolusi ini tak hanya mengirimkan sinyal kekuatan nyata Islam politik, tapi sekaligus mentransformasikan mimpi dan menyediakan blueprint bagi pendirian negara Islam. Memang, dunia Islam pasca-revolusi Iran menyaksikan letupan-letupan demonstrasi dan gairah menggebu-gebu menuntut reposisi peran Islam di dalam lanskap politik kenegaraan. Islam ditegaskan bukan sekadar agama, tapi juga ideologi politik. Dengan dasar ideologi tersebut negara Islam, atau setidaknya masyarakat Muslim yang taat syariah, dapat dibangun. Dibingkai dalam slogan kembali kepada apa yang dipahami sebagai model Islam yang murni–Quran, sunnah Nabi, dan praktik-praktik generasi awal Muslim—tuntutan itu mengejawantah ke dalam berbagai dimensi, dari penegasan identitas parokhial sampai usaha merekonstruksi masyarakat atas dasar prinsip-prinsip keislaman. Di dasar tuntutan itu terdapat isu penerapan syariah Islam, yang kadang  kala mengambil bentuk aksi-aksi politik dan mobilisasi melibatkan penggunaan kekerasan.

 11. O scurtă teorie generală a recursului administrativ din perspectiva dreptului comparat

  OpenAIRE

  Dacian Cosmin DRAGOŞ

  2000-01-01

  The various administrative law systems usually provide for citizens the right to appeal to the primary authority or to a superior administrative body against an administrative act or decision. This study presents the way that the main European legal systems solve this matter.

 12. IMPLEMENTASI PERFORMANCE ASSESSMENT DALAM EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH TEORI PRAKTEK BOLA VOLI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  - Nasuka

  2010-04-01

  Full Text Available Volleyball subject is both theory and practice subject. In accordance with the standards of competence and basic competence to be achieved, this course, beside providing the theory of playing volleyball game, also consist of playing the game in the field. Based on the characteristics of the course it is necessary to assess both theory and practice aspect. Performance assessment is an alternative assessment that covers all aspects of student ability. Research was carried out by implementing evaluation tools to asses learning outcomes through early field trials and the second field trials. In addition, students‟ perceptions are collected through the questionnaire and teacher‟s perception through interview. Learning outcomes in both early and later field trials showed good results. There are 98% of students agreed with the application of the evaluation system. Lecturer stated that it‟s a practical system. Keywords: Performance assessment; evaluation tools; volleyball

 13. KETERKAITAN TEORI SIKLUS HIDUP KEUANGAN DALAM KEBIJAKAN DIVIDEN: STUDI PADA SEKTOR EKONOMI YANG LISTING DI BEI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Meuthia Hapsari Imayanti

  2015-09-01

  Full Text Available The purpose of this study is to analyze the linkage of financial life cycle theory to dividend policy. This study is using control variables consisting of Leverage, Return on Asset, Size and Asset Growth Rate. The data used in this study are the data in the sectors of primary and secondary market at Indonesia Capital Market (BEI. This study uses Binary Logistic Method. The factors that affect Dividend Policy in developed stock market seem to apply for this emerging market. Factor such as changes Size and ROA have positive effects on the probability of changes dividend. But, only Size has negative effects on the probability of omitting dividends. This research found that Financial Life Cycle difficult to seen in Indonesia, especially when the crisis is going onDOI: 10.15408/etk.v12i1.1902

 14. IDENTIFIKASI UNSUR-UNSUR KEPOPULERAN SERIAL TV DRAMA KINPACHI SENSEI DAN TRANSFORMASINYA BERDASARKAN TEORI FORMULA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Santi Andayani

  2014-02-01

  Full Text Available ABSTRACT The paper describes theidentification ofthe elements of popularity TV drama seriesKinpachi Senseiand its transformationbased on thetheoryformulawithapproachesthat examinecontinuity, repetition, duplicationandimitationofa formand elements ofpopularfiction. In addition, thesyntacticsemanticapproaches and qualitativeapproachto collect datain the form ofwrittendocuments such as quotationsandstatistics will use too. The result of this study concludes that history of a work to be popular can not be separated from the influence of society culture in the coloring of a genre. Key words: popular culture, formula, convention, school life, TV drama. Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

 15. REFLEKSI EKSISTENSIALISME DALAM ILMU HUKUM (SUATU UPAYA HUMANISASI TERHADAP TEORI ILMU HUKUM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hermansyah

  2008-09-01

  Full Text Available The existentialism of philosophy has concern and admits the uniqueness of the human being. The effort of the theorititation of law should be back to the good of human being aspect as individual and also the community. Uniforming to the individual thinking in universal term as well as in positivism theory (law will have given a fence for the human being freedom like represent of the denial in the existing individual variety, so that the existence becoming limited by human meaning. Theory compilation for social fact that perceived have peep out the regular nature, it is representing just a few of the human being side that have the richness of value.

 16. Skandal na kampusie. Dietrich Schwanitz czyta teorię systemów Niklasa Luhmanna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Denka

  2015-12-01

  Full Text Available Niklas Luhmann (1927–1998 is one of the most distinguished sociologists of the twentieth cen-tury and the author of systems theory, which to a great extent has been accommodated into lin-guistics. Dietrich Schwanitz (1940–2004, an anglicist, is one of the most interesting interpreters of Luhmann on the basis of literary studies. Schwanitz is also known as a writer and author of the novel Campus (Der Campus, 1995. The main character, a sociologist, Hanno Hackmann, is wrongly accused of the sexual harassment and rape of a student. His reckless romance is exploited by various people in the university milieu to achieve their own goals. In fact, these people are, however, only the representatives of various social systems, especially politics and the media. Striving for re-election, the university rector needs this matter for his campaign, and the media are only interested in a scandalous story to be exploited for some time. Social communication does not reflect reality, and, at the same time, can be described as based on the “reduction of complexi-ty” (“Komplexitätsreduktion”. This is one of the most important concepts in Niklas Luhmann’s work. It turns out that systems theory provides the specific key to interpret the novel.

 17. DIVIDEN, HUTANG, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DI PASAR MODAL INDONESIA: PENGUJIAN TEORI KEAGENAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teguh Prasetyo

  2013-03-01

  Full Text Available This study aims to test theagency theory in Indonesian capital market wasproxiedbythe theagency conflicts controlling mechanism which are dividends, debtand institution alownership.The data is pooled data with the observation period from the year 2004-2010. The method of analysis used in this study is multiple regression analysis, and Two-Stages Least Square (2SLS. The results showthe dividend has a positive effect on performance an debt has negative effect. More over, institution alownership has a positive effect on performance. Meanwhile, Simultaneously relationship between the three models are not significant. However, the relationship between dividends and debt significant. It means that dividends can replace debt andvice versato control the agency conflict.

 18. Aplikasi Teori Fungsi Interpretasi Jorge J.E. Gracia Tentang Hadîth Kebiri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bahruddin Zamawi

  2016-09-01

  Full Text Available The paper highlights the contradiction of two hadîths on castration. The context of the issue has appeared within the contemporary Indonesia right after the Government stated the “additional punishment” for those who commit sexual harassment. The spirit of the punishment is to give a sort of “daunting effect” for the committers and “possible predators”. Such additional punishment has, however, invited various different responses from the Indonesian people. Some have rejected it, while some other have intensely called for its implementation. Regardless of this debate, article will shed light on the historical narration of Islamic view on castration in Muhammad’s life. The research finds that there are two hadîths which are regarded as contradictory. The first hadîth has narrated that Muhammad banned his companions to geld themselves. This happened when Muhammad and his companions went to battle field. Another hadîth has, however, reported that Muhammad allowed one of his companions to geld himself. These two seemingly conflicting hadîths need further care-ful explanations in order to reach the best and proper under-standing. In doing so, the author employs Gracia’s theory on the Function of Interpretation.

 19. PENDETEKSIAN KEBERFUNGSIAN BUTIR PEMBEDA DENGAN INDEKS VOLUME SEDERHANA BERDASARKAN TEORI RESPONS BUTIR MULTIDIMENSI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heri Retnawati

  2013-12-01

  Abstract The aim of the studi is to identify differential item fungtioning (DIF based on item response theory using bidimensional model. This study uses explorative quantitative approach. Data used in this study is a mathematics test of national exam 2003 data which has been proved to contain 2-dimensions (Badrun Kartowagiran & Heri Retnawati, 2007. The simple volume indices are used to detect DIF which is the development of the simple area indices. The testee are grouped based on their gender, groups of male students and female students. The item parameter estimation was performed with BILOG and TESTFACT, and then to estimate volume and draw the surface characteristics curve was conduct with MAPLE. The results showed that of the 28 items analyzed, 2 items potentially contained uniform DIF and 26 items potentially contained a non-uniform DIF.Keywords: unidimensional IRT, multidimensional IRT, DIF, UPD, SPD

 20. Ilusi Virtual: Kejayaan Media atas Audien? Telaah Kritis atas Teori Resepsi Media Jean Baudrillard

  OpenAIRE

  Budi Irawanto

  2002-01-01

  This article aims to scruntinize more closely Jean Baudrillard work on media reception. This work is important because Jean Baudrillard is one of the most stimulating and provocative contemporary thinker. In his views, similar in some respects to John Fiske's , consumers (audiences) do resist the media. Far from claiming that media reception is passive and alienated, Baudrillard sees in some reception a resistive response to the media. When understood in the light of media reception perspecti...

 1. Obliczeniowe teorie świadomości (Computational theories of consciousness

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Miłkowski

  2010-06-01

  Full Text Available In this paper, I review the motivations for having a computational theory of consciousness to see if they turn out to be no longer plausible in the light of recent criticisms. These criticisms focus on the alleged inability of computational theories to deal with qualia, or qualities of experience (or objects of experience in some accounts, and with so-called symbol grounding on the other hand. Yet it seems that computationalism remains the best game in town when one wants to explain and predict the dynamics of information processing of cognitive systems. Conscious information processing does not seem to be explainable better within any other framework; computationalism regarding consciousness can only be discarded by supposing that consciousness is epiphenomenal in information processing.I will argue that recent theories of consciousness that are to deal with the so-called hard problem of consciousness remain in their core computational if they do not subscribe to epiphenomenalism. For example, the quantum theory as proposed by Stuart Hameroff remains openly computational; the same goes for pan(protopsychist speculation of David Chalmers. The qualitative character of information processing that Chalmers takes to explain the existence of subjective experience piggy-backs, so to say, on the very fact that there is information processing that is best explained in a computationalist framework. I also briefly show that other alternative accounts of consciousness (such as direct theories of consciousness that were supposed to oppose computational and functionalist conceptions are not only compatible with them but require them to begin with.In short, to discard credentials of computationalism in consciousness research one would have to show that it`s possible to explain conscious information-processing mechanisms sufficiently in a non-computational way. And this has not been done by any of the critics of computational accounts. This all doesn`t suggest, though, that computational explanation is sufficient for building a complete theory of consciousness; it might however be necessary.

 2. "Naturfolk" i teori og praksis: skildringen av samene og den nordlige naturen i Knud Rasmussens Lapland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fredrik Christian Brøgger

  2014-07-01

  Full Text Available This article focuses on the portrayal of reindeer Sami in the Danish explorer Knud Rasmussen's early book Lapland from 1907, a work that has received relatively little attention in Rasmussen scholarship. His characterizations of the Sami reflect conventional, paternalistic ideas of race and culture at the turn of the century as well as romantic-sentimental conceptions of indigenous peoples as noble savages. Rasmussen is a lively storyteller, however, and the immediacy and vividness of his depictions simultaneously open up for perspectives that, at least partly, serve to undermine traditional stereotypes. If read closely, Rasmussen's narrative evinces clear tensions between its conventional generalizations about the reindeer Sami as an indigenous people and the direct, phenomenological descriptions that are the products of Rasmussen's actual encounter with them. At the same time his instinctive sympathy for the Sami is enlarged by his own, deeply personal yearning for a life style and culture grounded in Northern cold and winter, which he encountered growing up in Greenland and which runs like a leitmotif through all his writing.

 3. Kunstpædagogisk teori og praksis i et didaktisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illeris, Helene

  2010-01-01

  of Curriculum (1974) the article individuates four conceptions within contemporary gallery education, which are presented within two models: 1. Gallery education based on theories of aesthetic experience, 2. gallery education based on theories of learning and cognition, 3. gallery education based on theories......This article presents a critical study of the relationship between theory and practice in the field of gallery education within a conceptual framework borrowed from American curriculum theory from the 1970's. Inspired by Elliot Eisner and Elisabeth Vallance's book Conflicting Conceptions...... of curriculum and ‘Bildung', and 4. gallery education based on theories of social critique and change. In the second part of the article, each of the four conceptions are exemplified through a systematic analysis of two contemporary Nordic or British texts on gallery education. Studies and discussions...

 4. Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Ken Wilber se AQAL-teorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ignatius (Naas W. Ferreira

  2010-02-01

  Full Text Available The development of the human consciousness: Ken Wilber’s AQAL theoryKenneth Earl Wilber III, an integral philosopher, psychologist and mystic with an intelligence quotient of 160, was born on 31 January 1949 in Oklahoma City, Oklahoma, in the United States of America, and is considered by some as one of the most important philosophers of the 21st century. He developed his integral philosophy over 30 years, which can be divided into five phases. The most important aspects of his philosophy for the purposes of this article are the AQAL integral map of reality, and the evolution of consciousness. AQAL stands for ‘all quadrants, all levels, lines and stages’. Wilber divides reality into singular and plural interiors and exteriors; or art, morals and science. Also deriving ideas from Developmental Psychology, he sees the evolution of consciousness unfolding in seven stages: archaic, magic, mythic, rational, pluralistic, holistic and transpersonal. This theory could add value to pastoral care by enabling pastors to support believers’ own spiritual growth in pursuit of the kingdom of heaven.

 5. Optimalisasi Teori Vygotsky Melalui Media Kartu Frase untuk Menanamkan Bagian Sederhana Kalimat Bahasa Inggris

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diah Gusrayani

  2016-12-01

  Full Text Available Mengajar bahasa banyak dipahami sebagai mengajar tentang bahasa itu sendiri, bukan tentang fungsinya atau dalam konteks apa bahasa digunakan. Guru banyak yang gagal mengkontekstualkan bahasa, atau lebih khususnya dalam konteks pelajaran bahasa Inggris di SD kelas rendah, kata-kata yang diperkenalkan pada siswa. Perkara mengajar bahasa di usia tersebut yang berkisar pada cara menulis, mengucapkan dan memahami artinya, menjadi abstrak dirasakan siswa karena guru jarang menggunakan media dan atau strategi mengajar yang baik dan efektif. Bahasa Inggris yang memiliki pola terbalik dalam penyusunan kata menjadi frase, ini pun menjadi masalah tersendiri. Konsep yang abstrak harus bisa dipahami secara konkret, apalagi ketika konsep ini dirasa sangat baru oleh siswa. Makalah ini memaparkan satu jenis media yang bisa menjembatani verbalisme guru dalam menjelaskan frase dalam bahasa Inggris pada siswa kelas rendah (1, 2, 3 yang baru mengenal bentuk dan struktur bahasa ini. Media kartu frase (phrase card ini memiliki ukuran yang bebas dan bisa beragam, berisikan tulisan yang jelas dibaca dari jarak jauh, dan warna serta tata letak yang eye-catching. Pembuatan media ini telah dilakukan oleh 30 guru SD di Kabupaten Sumedang serta diujicobakan di kelaskelasnya. Hasilnya, pemahaman siswa terhadap makna dan tertib susunan frase tersebut melesat signifikan. Bantuan orang dewasa dalam memperkuat pemahaman siswa dengan melibatkan siswa itu sendiri dalam mengkonstruksi pemahamannya inilah yang direkomendasikan Vygotsky dalam teorinya

 6. PEMAHAMAN TEORI DATA WAREHOUSE BAGI MAHASISWA TAHUN AWAL JENJANG STRATA SATU BIDANG ILMU KOMPUTER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harco Leslie Hendric Spits Warnars

  2015-01-01

  Full Text Available As a Computer scientist, a computer science students should have understanding about database theory as a concept of data maintenance. Database will be needed in every single human real life computer implementation such as information systems, information technology, internet, games, artificial intelligence, robot and so on. Inevitably, the right data handling and managament will produce excellent technology implementation. Data warehouse as one of the specialization subject which is offered in computer science study program final semester, provide challenge for computer science students.A survey was conducted on 18 students of early year of computer science study program at Surya university and giving hypothesis that for those students who ever heard of a data warehouse would be interested to learn data warehouse and on other hand, students who had never heard of the data warehouse will not be interested to learn data warehouse. Therefore, it is important that delivery of the Data warehouse subject material should be understood by lecturers, so that students can well understoodwith the data warehouse.

 7. La polisemia comunicativa delle opere linguistiche di Bruce Nauman come adesione alle teorie del secondo Wittgenstein

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena Magini

  2012-05-01

  Full Text Available Bruce Nauman, artista americano postminimalista, ha indagato l’elemento linguistico in tutte le sue possibilità espressive attraverso l’impiego di media disparati quali neon, audioinstallazioni, videoinstallazioni, stampe e testi. Tale pluralità metodologica risponde ad una profonda rielaborazione del Wittgenstein delle Ricerche Filosofiche. This paper aims to analyze l’influenza del pensiero wittgensteiniano sulla produzione artistica di Nauman.

 8. MODEL INFORMASI PUBLIK DI ERA MEDIA SOSIAL: KAJIAN GROUNDED TEORI DI PEMDA SUKOHARJO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dian Purworini

  2017-01-01

  Full Text Available Model komunikasi yang diterapkan di instansi pemerintah daerah menarik untuk diteliti dari kajian public relations. Model komunikasi yang tampak dilakukan satu arah diyakini oleh banyak kalangan akan bergeser ke komunikasi dua arah seiring dengan maraknya perkembangan media sosial. Penelitian di bidang ini tentu sangat relevan mengingat humas secara ideal memiliki peran signifikan dalam mengelola komunikasi di instansi. Penelitian ini dilakukan di pemerintah daerah Sukoharjo. Penelitian dilakukan dengan yang teknik kualitatif dengan analisis data menggunakan grounded theory. Dari analisis yang dilakukan, dapat dijelaskan bahwa humas pemda Sukoharjo menganut model komunikasi satu arah, dimana model ini bertumpu pada diseminasi informasi kepada publik. Ini menjelaskan nilai utama yang melekat dalam komunikasi di humas pemda. Nilai utama termasuk pola komunikasi, tipe informasi dan media yang digunakan. Komunikasi satu arah terbentuk karena pengaruh SDM yang ada dan peraturan yang berlaku di instansi tersebut.

 9. Pojetí úzkostnosti z pohledu teorie Karen Horneyové

  OpenAIRE

  STRŽÍNKOVÁ, Kateřina

  2013-01-01

  This thesis focuses on the verification of relationship between anxiety and early attachment patterns in a population of young adults. Additionally, it serves as a pilot research for a set of unfinished sentences, which was created by the thesis author, and is based on theoretical constructs Karen Horney and is used to detect neurotic attitudes. In the theoretical part of the thesis, there are several topics specified, such as anguish, anxiety neurosis and views of psychological theories on t...

 10. TEORI DASAR SIMULASI PROSES PEMBAKARAN LIMBAH VINASSE DARI INDUSTRI ALKOHOL BERBASIS CFD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bayu Triwibowo

  2014-03-01

  Full Text Available In the midst of restrictions issue on the use of fossil fuels, the world began to move towards the use of renewable fuels. One such fuel is bio-ethanol. Production of bio-ethanol itself leaves vinasse wastetreatment problems with large discharge. There have been many ways to treat vinasse one of which is the burning of concentrated vinasse. Combustion process is a complex process in terms physical and chemical. Complex phenomenon will be difficult to be analyzed simultaneously and comprehensively when using conventional techniques. Simulation of combustion process based on CFD can be one such solution. In the case of vinasse as fuel and air as oxydizer the selected combustion model is a non-premixed combustion models with probability density function.

 11. Teorie per rappresentare e comunicare i siti archeologici attraverso modelli critici

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Gaiani

  2011-12-01

  Full Text Available ItLo sviluppo delle tecniche di modellazione ha scardinato lo schema concettuale che ha sempre considerato la figurazione come un semplice attributo e/o parte del sistema conoscitivo. Tali progressi permettono ora di focalizzare l'attenzione sull’impiego di modelli digitali 3D come matrice e nucleo aggregativo dei sistemi informativi, in grado di permette, da un lato, un facile accesso a strutture di dati estremamente complesse e, dall'altro, una costante guida dell’utente attraverso informazioni tipologicamente eterogenee.Questo articolo descrive un sistema informativo su web messo a punto con l'obiettivo di rendere disponibile su una piattaforma 3D GIS modelli tridimensionali di reperti archeologici ottenuti dal reale e con un dettaglio tipico della scala architettonica. All'interno dei siti di complessi archeologici vasti e complessi, i diversi tipi di artefatti devono essere modellati da differenti operatori, usando differenti metodologie e tecnologie ed elaborati in tempi e luoghi differenti; da tutto ciò scaturisce la necessità che i metodi per costruire i modelli 3D devono essere definiti a-priori, condivisi in maniera ampia e verificati a-posteriori.Il caso di studio riguarda il sito di Pompei, all'interno di un progetto di cooperazione con la Sovrintendenza di Pompei, finalizzato alla realizzazione di un archivio in grado di rendere disponibile la lunga storia di quell'area archeologica, la cui stratificazione storica porta indietro fino al 1738.I punti principali del progetto sono: (a l'intero sistema informativo è accessibile via web e collegato ad GIS che permette la mappatura completa delle informazioni; (b sono stati sviluppati differenti approcci conoscitivi e percettivi all'interno della matrice complessiva al fine di consentire l'accesso al patrimonio di informazioni che risale fino alla scoperta di Pompei; (c sono stati definiti standard metodologici e tecnici con l'obiettivo di proporre linee guida comuni per la realizzazione di modelli 3D di un'area archeologica; (d è stato reso possibile un impiego scientifico della modellazione tridimensionale quale strumento di supporto alle attività di scavo e per la conservazione dei dati per il progetto di un "sistema conoscitivo"; (e i modelli digitali dei reperti archeologici sono collegati al loro insieme di informazioni eterogenee attraverso un sistema semantico di suddivisione e organizzazione degli elementi che li compongono e dei dati ad essi collegati.EnThe development of digital modeling techniques has undermined the conceptual scheme that has always regarded the representation as a simple attribute and/or part of the cognitive system. These advances allow us to focus on the use of 3D digital models as a matrix of aggregation, and core of information systems, able to allow an easy access to extremely complex data structures and a constant guide for the user through typologically heterogeneous information.This paper describes a web-based information system designed with the aim to make available on a 3D GIS platform reality-based 3D models representing archaeological finds at an architectural scale. In wide and complex archaeological sites, different artifacts need to be modeled by different operators, using different methodologies and technologies, working in different places and times, so that the methods to build them need to be defined a-priori, widely shared and verified a-posteriori.Our case study is the site of Pompeii, within a project of cooperation with the Soprintendenza of Pompeii, aimed at a restructured global archive of Pompeii to make the long history of the site accessible, crossed by the knowledge on the archaeological Vesuvian areas (since 1738 that has caused a stratified corpus of data.Main points of the project are: (a the whole information system is WEB based and referred to an on line GIS for totally mapped information; (b different perspectives of knowledge and perception have been developed within the global information system in order to also access the knowledge of the representations of Pompeii since its discovery; (c definition of methodological and technical standards in order to propose common guidelines to design 3D models within an archaeological setting; (d a scientific usage of 3D modeling to support excavation and conservation data designed as “systems of knowledge”; (e the digital models of the finds are then linked to their related heterogeneous information using a semantic fragmentation and organization of elements and data.

 12. Pengukuran Risiko Operasional Dengan Pendekatan Internal Generalized Extreme Value-Teori Nilai Ekstrem

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Operational risks as one of the element of risk proved to be an essential element of daily operational job. Research shows that 83% of respondent use Operational Risk Management (ORM) as a tool to improve their companys performance level. Operational Risk Management (ORM) develop three important phase started from risk identification, risk assessment and risk mitigation. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) is a committee of 13 countries established to promote consiste...

 13. Integration teori/praksis på læreruddannelsen - hvordan er det muligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Palmvang, Kirsten Østerby

  2013-01-01

  of the teachers – who consequently expel pupils of the school. Part three investigates HOW the teaching at the college of education can apply scientific work in qualifying the future teachers in a meaningful way. An evaluation shows that the base must be the individual as well as the perspective of structure......This paper studies which considerations should be done during the teacher training regarding the student’s education in the beginning of the 21st century. The matter is, if – and in case the matter exists, how – we by using scientific fields of work can integrate theory/practice and with it qualify...... of education through the time has been placed on the school and the ed-ucation of teachers. It is analysed what sort of knowledge is mentioned when theo-ry/practice is to be integrated – how do we define knowledge. WHAT are qualfications the students are supposed to obtain? Bourdies’s concepts of theory about...

 14. die ontwikkeling van die menslike bewussyn ken wilber se aqal-teorie

  African Journals Online (AJOL)

  19 Feb 2010 ... integral vision for business, politics, science and spirituality (2000). Ná Grace and Grit ... new role for religion in the modern and postmodern world (2006), The ..... cultural practices, ethics and so on, I simply refer to as culture,.

 15. EVALUASI PELATIHAN (TRAINING LEVEL II BERDASARKAN TEORI THE FOUR LEVELS KIRKPATRICK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Umi Widiyastuti

  2015-10-01

  Full Text Available Training is an important aspect in human resources development (HRD in the organization, as an effort to improve knowledge, skills, and expertise. It should be organize effectively in accordance with the needs of the organization’s member.This research was conducted to evaluate the training for students organized by Pusat Sumber Belajar Universitas Negeri Jakarta (PSB UNJ; and it aimed to find out the effectiveness of training at level II, based on the theory of Four Levels Kirkpatrick. The training that we observed in this study includingtraining of scientific approach learning, training of project-based learning, training of internet based learning, training of simple medium and training of authentic assessment. Population in this study is all students who participate in these programs that came from the entire faculty in UNJ. Using purposive sampling, the sample is randomly selected proportionately based on the type of training provided by PSB UNJ. The number of samples obtained is 110 students.By comparing pre and post-testdata using paired samples t-test, the resultsshown that there are significant difference in knowledge and skills before and after attending the training.

 16. PENERAPAN TEORI GRAF UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH MINIMUM SPANNING TREE (MST MENGGUNAKAN ALGORITMA KRUSKAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Swaditya Rizki

  2012-10-01

  Full Text Available One of useful graph theory to solve the real problems is Minimum Spanning Tree (MST. MST is network optimization problems that can be applied in many fields such as transportations problems and communication network design (Gruber and Raidl, 2005. MST begins from tree namely a connected graph has no circuits. From the graph, there is a sub-graph that has all the vertex or spanning tree. If that graph has the weight/cost, then the spanning tree that has the smallest weight/cost is called Minimum Spanning Tree. Basic algorithm used to determine the MST is Kruskal’s algorithm. This algorithm is known as one of the best algorithms for the optimization problems, especially for MST. In this paper is developed a source code program to determine MST using Kruskal’s algorithm and then implemented on several data representing a complete graph.

 17. IMPLIKASI PEMBATALAN PERDA TERHADAP KETEPATAN PROPORSI TEORI PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatkhurohman Fatkhurohman

  2013-01-01

  Full Text Available After the abrogation of a local regulation made by the central government, the local government may make a legal effort called an ‘objection” mechanism. In the on hand, the objection made by the local government shows that a law enforcement may be well made. On the other hand, an unclear concept of law enforcement arises. It is due to the fact that the substance of the 2004 Law no. 4 article 10 on the Justice Power merely regulates 4 (four matetrs namely: General Justice, Religion Justice, Military Justice and State Administrative Jutsice. Therefore, any dispute on any decision on local regulation abrogration actually is not included in the fourth category in the concerned justice environment. Efforts that may be made is to add authorities to the Supreme Court by arranging justice institution that handle any local regulation dispute, optimizing executive reviews and applying judicial reviews.  From streamlining improper theories of the solution on the dispute of Local Regulation abbrogation through the Supreme Court, to find out a way out is a necessity in order to avoid any legal uncertainty. Key words:  Local regulation, local regulation abbrogation, objection mechanism

 18. Programproduktion som Kritisk Teori – eller tv-teksten som industriel iscenesættelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Caldwell

  2003-09-01

  Full Text Available Denne artikel peger på nødvendigheden af en revurdering af den tre-delte model, som Fiske og Gripsrud har fremført, ved at vise, hvorledes ‘sekundære’ og ‘tertiære’ tv-tekster uafladeligt bevæger sig eller rejser hen imod en ‘primær’ tekstuel status i det amerikan- ske multikanals-»flow«. En detaljeret gennemgang af industriens tekstuelle praksis – programbegivenheder, network-branding, ka- nallogoer, filmene bag filmen, pressemateriale på video, salgsma- teriale og tilgrænsende digitale medier – viser hvorledes industrien teoretiserer sine egne vilkår direkte på skærmen, og dermed også hvordan publikum vejledes igennem en sådan offentlig cirkulation af »inside«-viden om tv-systemet. Artiklen er oversat af Henrik Bødker.

 19. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Biologi Berbasis Konstruktivisme Berdasar Teori Sosial Vygotsky di Sekolah Menengah Atas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Astuti Muh. Amin

  2012-12-01

  Full Text Available DOWNLOAD PDFThe aims of study to determine the validity, practicality, and effectiveness of biology-based learning device based on the theory of social constructivism Vygotsky in Senior High School. This study included the type of research development. The development of learning device apply learning development procedure 4-D model which consists of define, design, develop, disseminate step. Results of analysis of research data suggests that the biology of learning  devices  based on the theory of social constructivism Vygotsky in Senior High School achieved the criteria of quailty, they are (1 validity where the validity of the lesson plan reach average 3.77 (very valid category, the validity score of the students book 3.75 (very valid category, and the validity average score of the students worksheet is 3.78 (very valid category. (2 the practicality, where rationally the theory is stated that sitable to be used by experts and practitioners based on the score of validity which very valid category and in real terms in the field has been applied with an overal average of implementation 3.81 (very god implemented category. (3 effectiveness, in which the ability of teachers to manage learning with a value of 3.65 (very high category, the activity levels of students with an ideal time activity, the responses of students with positive responses, and learning test results reached with the level of mastery classically achieve 88.89% mastery. Key word: Constructivism, 4-D model, Vygotsky.

 20. TEORI DASAR SIMULASI PROSES PEMBAKARAN LIMBAH VINASSE DARI INDUSTRI ALKOHOL BERBASIS CFD

  OpenAIRE

  Bayu Triwibowo

  2014-01-01

  In the midst of restrictions issue on the use of fossil fuels, the world began to move towards the use of renewable fuels. One such fuel is bio-ethanol. Production of bio-ethanol itself leaves vinasse wastetreatment problems with large discharge. There have been many ways to treat vinasse one of which is the burning of concentrated vinasse. Combustion process is a complex process in terms physical and chemical. Complex phenomenon will be difficult to be analyzed simultaneously and comprehensi...

 1. Die teksversorger as spookskrywer: Die teorie en professie onder die loep

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Kotze

  2001-08-01

  Full Text Available The text editor as invisible writer: Scrutinising the theory and the profession The aim of this article is to determine how the growing demand for properly trained language practitioners in South Africa can be met. In spite of the fact that research has established that language editing in South Africa is done in a “haphazard” manner, this article proposes that text editing should be regarded as an inseparable part of language and text practice. The autors of this article attempt to establish a uniform theoretical assumption that will be valid for all aspects of language practice. The preliminary finding is that the classical communication model as refined by Jakobson (1971 is valid for all facets of language and text practice – in other words, for translation studies, the science of texts, and text editing. Furthermore, the autors of this article aim to provide an indication of the degree to which text editors remain “invisible” in spite of the fact that they bear the final responsibility for the quality, clarity of expression and final appearance of completed texts. Although it is therefore accepted that text editing is a profession in its own right, very little has been done to date to professionalise this career in the true sense of the word.

 2. Kunskapande som ett sätt att handla - John Deweys transaktionella teori om kunskapande

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gert Biesta

  2004-01-01

  Full Text Available This article provides a reconstruction of Dewey’s transactional theory ofknowing. Dewey’s theory is rooted in a philosophy of action. This allowshim to overcome the dualistic framework of modern philosophy and theskepticism of modern epistemology. For Dewey, the central question is nothow an inner mind can get hold of a world ‘outside.’ Instead, he focuses onthe activity of knowing as being concerned with the relationship betweenactions and consequences. Knowing concerns the intelligent transformationof the multifarious ways in which we are in transaction with the world,natural and social. In Dewey’s view knowledge is seen as both constructedand real. Dewey’s transactional constructivism implies that knowledge canonly provide us with possibilities, but never with certainty. This is why know-ledge will never give us rules for action. It can only help us to make ourdealings with present problems more thoughtful and intelligent. Dewey notonly provides an account of knowledge and action that is of crucial impor-tance for a practical field like education. His approach also makes it possibleto overcome the stalemate between objectivism and relativism.

 3. PENGGUNAAN TEORI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP CONFLICT OF LAW DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ria Tri Vinata

  2010-01-01

  Full Text Available Civil activity can pass transaction of electronic in the form of existence of electronic contract and deed fights against law. Transaction of The electronic haves the character of without bound of state (borderless, hence can generate conflik of law. Conflik of law happened if law subject to differ in domicile or civic, deed of law is done in foreign state, and legal consequences happened in foreign state. Toward conflict of law, Information and electronic transaction Act 2008 arranges about conflict of law. Firstly the statuta gives freedom of the parties to do choice of law either and also its the forum. Second, if choice of law is not done by the parties hences, rule applied and forum in charge delivered at the International Private Law Theory.

 4. Una rivisitazione delle teorie di Modigliani sulla finanza (A Reappraisal of Modgliani's Finance Theories

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Terenzio Cozzi

  2012-04-01

  Full Text Available L’articolo esamina l’influenza dei contributi di Modigliani su questioni di finanza. La teoria dell’habitat preferito, proposta per spiegare la struttura a termine dei tassi di interesse, è stata utilizzata dagli operatori finanziari fino agli anni '80. Poi è stata messa da parte come obsoleta, ma sembra che oggi possa di nuovo riprendere validità. Il teorema di Modigliani-Miller, oggetto di innumerevoli critiche, rimane comunque un pilastro nella teoria della finanza. Per contro, la tesi sulla sottovalutazione irrazionale della quotazioni azionarie nei periodi di inflazione ha lasciato del tutto indifferenti gli operatori finanziari. Ma molti economisti concordano con la conclusione che i mercati possono per lungo tempo svolgere male il compito di indirizzare le risorse verso gli impieghi più produttivi.    The article examines the influence of the contributions of Modigliani on issues of finance. The preferred habitat theory, proposed to explain the term structure of interest rates, has been used by financial operators until the 80s. Then it was put aside as obsolete, but it seems that can again resume validity. The Modigliani-Miller theorem, the subject of many criticisms, it remains a pillar in the theory of finance. On the other hand, the thesis on the irrational underestimation of stock prices during periods of inflation has left quite indifferent financial operators. But many economists agree with the conclusion that markets can play hurt for a long time the task of directing resources towards more productive uses.  JEL Codes: B22, E43, E44, G10, G30Keywords: Modigliani, finanza, habitat preferito, Modigliani, Miller

 5. KEBERADAAN KONSEP RULE BY LAW (NEGARA BERDASARKAN HUKUM DIDALAM TEORI NEGARA HUKUM THE RULE OF LAW

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Made Hendra Wijaya

  2013-11-01

  Full Text Available This research titled, the existence of the concept of rule by law (state law within thestate theories of law the rule of law, which is where the first problem: How can theadvantages of Rule by Law in the theory of law Rule of Law?, How is the dis advantages of aconcept of Rule by law in the theory of law Rule of Law.This research method using the method of normative, legal research that examines thewritten laws of the various aspects, ie aspects of the theory, history, philosophy, comparative,structure and composition, scope, and content, consistent, overview, and chapter by chapter,formality, and the binding force of a law, and the legal language used, but did not examine orimlementasi applied aspects. By using this approach of Historical analysis and approach oflegal conceptual analysis.In this research have found that the advantages of the concept of Rule by Law lies in theproviding of certainty, can also be social control for the community, thus ensuring all citizensin good order at all reciprocal relationships within the community. And Disadvantages of theconcept of Rule by Law if the Law which legalized state action is not supported by democracyand human rights, and the principles of justice, there will be a denial of human rights,widespread poverty, and racial segregation, and if the law is only utilized out by theauthorities as a means to legalize all forms of actions that violate human can inflicttotalitarian nature of the ruling

 6. RESEPSI UMAT ATAS ALQURAN: MEMBACA PEMIKIRAN NAVID KERMANI TENTANG TEORI RESEPSI ALQURAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fahmi Riyadi

  2014-12-01

  Full Text Available The Arab society has a great cultural memory, especially in language. This cultural identity has become a very accommodating identity over the revelation of the Koran. Therefore, it is not strange whenever in many stories, when recepting the Koran, the early Muslim community had a tremendous fascination. This is very different from non-Arab people. There is a kind of unity that spawned an amazing and entrancing experience. Nevertheless, the reception of the later muslims over the Koran have been evolving. The shift of culture and of paradigm, and how the Qur'an is presented is the main reason. The estestis reception of Muslims over the Koran especially those living in the time of the Prophet-, attracted the attention of Navid Kermani. It is the issue which will be reviewed in this article.

 7. Pengembangan tes kreativitas pada pembelajaran fisika dengan pendekatan inkuiri pada materi teori kinetik gas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aprilia Santofani

  2016-10-01

  Abstract This study aims to: (1 get an assessment of creativity with an inquiry approach in the physics learning and, (2 investigate the capability of test for measure student`s creative thinking in the physics learning with an inquiry approach. This study was research and development with a procedural model, which applied some steps for getting an assessment that is used for Senior High School students. The steps of study consisted of: (1 research and collecting information, (2 planning, (3 developing preliminary form of product, (4 preliminary field testing, (5 product revision, (6 main field testing, and (7 product revision. The assessment that was developed had been validated by experts of theory and evaluation, and then evaluated by a physics teacher, experts of theory and evaluation. The try out subjects of this reseacrh were the students of class XI MIA Sewon Senior High School. The data were collected by using validation sheets, observation sheets, and creativity tests. The techniques of data analysis used descriptive statistics and inferential statistics. The result of the research and development is as follows: (1 Creativity tests with an inquiry approach in gas kinetic theory topic in the form of an essay has been appropriate consisting of validity, reliability, and difficulty levels. The evaluation of creativity consisted of matter, construct and techniques aspect which are in the best category. (2 The learning process with an inquiry approach had an effect on student`s creativity which is interpreted by the value of effect size 0.202 which are in medium efffect. The main testing instruments points out the gain of student`s creativity who learned with an inquiry approach is higher. Keywords: assessment instrument, creativity tests, essay, inquiry approach

 8. Telisik Perlakuan Teori Entitas dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dian Purnama Sari

  2013-08-01

  Full Text Available Various challenges and obstacles still occur in SMEs development in Indonesia. One of them is the behavior of SMEs owners who often do not separate personal finance and business capital. Habit of paying for any personal needs is one form of the use of enterprise wealth for personal use. This social reality of SMEs shows the incomprehension of the Economic Entity Concept, the tendency to use the enterprise wealth for personal reason, and business profit/income is treated as “owner’s wallet”. Internalization process can be carried out by “transplantation” of the economic entity concept to eliminate the culture of “sami mawon” exhibited by many actors of SMEs.

 9. Mendapatkan Young’s Modulus Fasa Cu6Sn5 dengan Teknik Ultrasonik dan Teori Komposit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ellyza Herda

  2015-09-01

  Full Text Available The purpose of this study is to obtain the Young’s Modulus (elastic property of Cu6Sn5 phase by using ultrasonic technique and composite theory. Alloy with the following composition (weight percent = wt%: 15.00 % Cu and 85 % Sn was fabricated by casting method. Phases identification were determined by using X-ray Diffraction (XRD, Differential Scanning Calorimeter (DSC, and Scanning Electron Microscope (SEM + EDAX (Energy Dispersive X-ray Analysis. A non destructive technique is preferable evaluation method for evaluation the elastic property of material, that is by utilizing longitudinal and transversal waves velocity employed by ultrasonic pulse-echo method. X-ray diffraction, DSC, and SEM+EDAX analysis indicate that the fabricated Cu-85%Sn alloy produce a composite in situ material which consist of Sn as a matrix (0.67 volume fraction and Cu6Sn5 phase as a reinforcing material (0.33 volume fraction. The Young’s Modulus value of Cu-85%Sn is 67.7 GPa. This value is base on the calculating result on the longitudinal and transversal waves velocity. In order to obtain the Young’s Modulus of reinforcement (Cu6Sn5 phase the composite theory was applied to this material (Cu-85%Sn, and the resulted value is 103.8 GPa.

 10. Germáni: Dějiny a zrod rasové teorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Linda Ambrožová

  2008-12-01

  Full Text Available The main aim of this paper was to catch the most important events of one thousand years lasting time period of German history and to provide a  summary of German evolution since the end of the wandering of nations for a purpose of understanding the circumstances under which the German racist ideology was established. On the bases of the selected sources could be assumed that the expansion of polygenetism, next the progressive secularization of Western thought and the progress of natural sciences played the significant role. It was a Darwin’s theory as well that contributed significantly to enforcement of racist concept based on biological features. The German racist ideology originated on the bases of those sources: so called ideology of “two races” that was retrieved during the French revolution; fascination by India and Indo-European concept (that connected together Aryans and Germans in eighteen century; German nationalism and Romanism and the ideology about superiority of Germans. Also the work of Arthur Gobineau played the important role for transformation of the philological-historical concept of Aryan race into the ideology of Aryans as the members of biological superior race.

 11. Die invloed van enkele strominge en lewensbeskouinge op die ontwikkeling van teorie oor Onderwysbestuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. Mentz

  1998-03-01

  Full Text Available The role of certain directions and life perspectives in the development of theory in Educational ManagementIn Educational Management, as in all scientific disciplines, a number of directions and life perspectives contribute to the formulation of theory in the field In this article the influence that some of these directions and life perspectives have had on Educational Management is analysed. The role and place of a Christian perspective is then described. The directions and life perspectives which will be discussed include positivism, post-positivism and post-modernism. Vedantic and Chinese perspectives on management are then discussed, as these two perspectives represent strong underlying religious beliefs. The article closes with a Christian perspective on Educational Management and leadership - a perspective which includes guidelines for educational leaders on the way in which a Christian approach can be developed and sustained.

 12. Tjekkoslovakisk presse år 2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rudolf Prevratil

  1991-09-01

  Full Text Available Danske teleselskaber overvejer at etablere sig som kabeloperatører i Polen, mens et amerikansk selskab allerede er igang i Warszawa og Krakow. Franske lokalradionetworks opretter filialer i Polen og Tjekko- slovakiet. Den tjekkiske statsradio stiller sendenet til rådighed for Radio Free Europe. Springer-koncernen opretter en "østtysk" pendant til Bild, hvis redaktionelle hovedlinje lægger sig op ad de dybe sociale frustrati- oner, der fulgte med DDR's indlemmelse i BDR. Maxwell, Hersant og Berlusconi m.fl. etablerer sig alene eller med lokale konstellationer inden for trykt presse i flere øst- og mellemeuropæiske stater. Samtidig for- søger den tidligere undergrundspresse at vinde økonomisk og politisk fodfæste inden for markedets og "det legale samfunds" rammer, i kon- kurrence med fortidens mediemutanter og vestlige mediekoncerner. Rudolf Prevratils artikel er en refleksion over en del af de problemer, primært af økonomisk og politisk art, som har tårnet sig op for den tjek- koslovakiske presse efter fløjlsrevolutionen i november 1989. Den giver et billede af dagens situation og får gennem sine analyser påvist, at etab- lingen af en demokratisk presse i Tjekkoslovakiet ikke alene er afhængig af "hjælp udefra", men i nok så høj grad forudsætter et net af sociale og kulturelle udviklingsprocesser, som både anerkender opgøret med for- tiden og vedkender sig den historiske arv. Artiklen er oversat fra engelsk af Per Jauert.

 13. Etableringen af Ilisimatusarfik (Inuit Instituttet): Politiske diskussioner forud for dannelsen af Grønlands Universitet/Ilisimatusarfiup (Inuit Instituttip) pilersinneqarnera: Kalaallit Nunaanni Ilisimatusarfiup pilersinneqarnissaa sioqqullugu politikkikkut oqallinnerit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Uffe

  2014-01-01

  Education in general and universities in particular are important preconditions for nation building. Before the introduction of Home Rule in Greenland, a proposal from the Greenland Provincial Council to move the “Institute of Eskimology” at the University of Copenhagen to Greenland was turned down....... Following the implementation of Home Rule in 1979, the government of Greenland soon proposed the first Act on Ilisimatusarfik/University of Greenland. In the introduction of the law in the parliament in the autumn of 1981, the minister for culture and education made a clear distinction between Danish...... and Greenlandic institutions of research and underlined the timely need of national institutions for Greenland, and after the three readings in parliament the act on Ilisimatusarfik was unanimously adopted.The debate in the parliament of Greenland clearly shows the affinity with core values of nation building...

 14. Hur styrs försvarsmakten? : Politisk och militär syn på försvarsdoktrin under 1990-talet

  OpenAIRE

  Edström, Håkan

  2003-01-01

  Is there a common notion amongst the political and military leadership in Sweden on how to defend the country? Several events in the arena of international politics during the 20th century argue for the importance of coherence between political and military thinking. Different focus during peacetime has subsequently caused fatal consequences in times of war. This thesis studies a less obvious case: Sweden, a small-state, during the 1990’s in the aftermath of the Cold War. In the effort of ide...

 15. Mekanisk kredsløbsstøtte ved hjælp af cirkulationspumpe anlagt gennem vena subclavia hos en patient med akut hjertesvigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Nikolaj; Fabrin, Anja; Jensen, Marianne Kjær;

  2014-01-01

  A 65-year-old female patient suffered biventricular failure due to severe lymphoid myocarditis. Mechanical circulatory support was established with peripheral arterial-venous extracorporeal membrane oxygenation (AV-ECMO). The left ventricle was relieved by subclavian Impella 5.0. AV-ECMO was weaned...... with the use of only Impella 5.0 until the 17th day of use, whereupon Impella was phased out. This case report illustrates the use-fulness of combined peripheral VA-ECMO with subclavian Impella 5.0 with the prospect of single use of the subclavian Impella 5.0 until cardiac recovery thereby avoiding central...

 16. Optimization of cooling and heat pump systems through interaction between PackCalc and BSim; Optimering af koele- og varmepumpeanlaeg gennem samspil mellem PackCalc og BSim

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johnsen, K. [Aalborg Univ., Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Hoersholm (Denmark); Olsen, Lars [Teknologisk Institut, Taastrup (Denmark); Barky, T. [Ramboell, Copenhagen (Denmark); Juel Skovrup, M. [IPU, Kgs. Lyngby (Denmark)

  2012-08-15

  The purpose of the project was: To develop a PC-tool, which can help show the economic consequences of different design of systems and choices of components and control strategy in relations to heat pump and air-conditioning systems in buildings. The tool should also assist in relating the economic consequences to the achieved indoor climate in the building. The resulting tool is a combination (and extension) of two previous existing tools: 1) Pack Calculation II for simulating refrigeration and heat pump systems. 2) BSim for detailed simulation of buildings. By combining the two tools it has been possible to: 3) Enable BSim users to get an insight in the economic and indoor climate consequences of their choice of technical system (heat pump and air-conditioning). 4) Enable PackCalc users to get a much more detailed overview - through BSim simulations - of the load situation when dimensioning refrigeration systems and heat pumps. (Author)

 17. Naturudnyttelse i det Færøske ø-samfund gennem tusind år - set i humanøkologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Jesper

  1988-01-01

  -geografiske og økonomisk-socialgeografiske betingelser, der gentager sig i en række forskellige varianter indenfor dette trods alt ganske lille område, giver overordentlig gode muligheder for sammenlignende geografiske studier, der kan bidrage til at belyse sammenhængen mellem natur og menneske. Min beretning om...

 18. Professionel identitetsudvikling gennem uddannelse til erhvervsskolelærer i en empirisk undersøgelse på en diplomuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duch, Henriette

  2016-01-01

  ” and “identity of the profession” are de-fined. The main finding is that vocational teachers develop new ways to act and think. They develop the professional identity in interaction with colleagues and students from other vocational colleges, but the development is individual. The research project takes......New vocational teachers in Denmark already have an education when they become teach-ers. They also have several years of work experience. Regardless of educational background and employing college, they have to attend the same course when they are employed at a vocational college. It is mandatory...... to complete the Diploma of Education in four years. During that course, the teacher is in transition to become a professional vocational teacher. Drawing on theories of identity the aim is to analyse the development of a professional identity. The terms “professional identity”, “personal identity...

 19. Anvendelse af frisk frosset plasma til patientbehandling. Indikationer belyst gennem et litteraturstudie og en undersøgelse af praksis på et universitetshospital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lahrmann, C; Højlund, K; Kristensen, T;

  1996-01-01

  of FFP. The intervention consisted of introducing a new policy: Clinicians had to justify their prescription of FFP to the physician on duty in the blood bank. During phase one, the usage of FFP was 403 units, which decreased to 229 units during phase two (43% reduction). In both phases an unchanged...

 20. Energy savings by optimization of drying processes through use of models and effective control; Energibesparelser ved optimering af toerreprocesser gennem anvendelse af modeller og effektiv regulering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Didriksen, H.; Sandvig Nielsen, J.; Weel Hansen, M.

  2001-06-01

  The aim of the project is to present a procedure to optimize existing drying processes. The optimization deals with energy consumption, capacity utilization and product quality. Other factors can also be included in the optimization, e.g. minimization of volume of discharged air. The optimization of existing drying processes will use calculation tool based on a mathematical simulation model for the process to calculate the most optimum operation situation on the basis of given conditions. In the project mathematical models have been developed precisely with this aim. The calculation tools have been developed with a user interface so that the tools can be used by technical staff in industrial companies and by consultants. The project also illustrates control of drying processes. Based on the developed models, the effect of using different types of control strategies by means of model simulations is illustrated. Three types of drying processes are treated: drum dryers, disc dryers and drying chambers. The work with the development of the simulation models has been very central in the project, as these have to be the basis for the optimization of the processes. The work is based on a large amount of information from academical literature and knowledge and experience about modelling thermal processes at dk-TEKNIK. The models constitute the core in the simulation programmes. The models describe the most important physical effects in connection with mass and energy transfer and transport under the drying for the three treated drying technologies. (EHS)

 1. Professionel identitetsudvikling gennem uddannelse til erhvervsskolelærer i en empirisk undersøgelse på en diplomuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duch, Henriette

  2016-01-01

  New vocational teachers in Denmark already have an education when they become teach-ers. They also have several years of work experience. Regardless of educational background and employing college, they have to attend the same course when they are employed at a vocational college. It is mandatory......” and “identity of the profession” are de-fined. The main finding is that vocational teachers develop new ways to act and think. They develop the professional identity in interaction with colleagues and students from other vocational colleges, but the development is individual. The research project takes...... a qualitative approach. Four vocational colleges are selected as cases of maximum variations, and focus group interviews are conducted at each college....

 2. Udviklingen af en innovativ og grænseoverskridende didaktik i faget samfundsfag gennem brugen af synkront koblede kontekster understøttet af digitale teknologier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René Boyer

  2016-01-01

  Dette rapportbidrag omhandler faget samfundsfag og er en samling af erfaringer gjort i forbindelse med projektet “IT-FAGDIDAKTIK og lærerkompetencer”, hvor lærere fra to skolekulturer arbejdede sammen om at få koblet to grupper elever og dem selv via digitale, synkron-online teknologier og på den...... måde planlægge, afvikle og evaluere undervisning. Bidraget beskriver en række centrale begreber i arbejdet med innovativ it-didaktik i skolen og indeholder også afsnit forfattet på baggrund af observationer af og interviews med projektets deltagende lærere og elever....

 3. Æslets skryden og sang gennem tårer. Billeder i musik i 1400-tallets populære og kunstfulde traditioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Peter Woetmann

  2001-01-01

  chanson, chansonniers, monofone chansons, Bayeux håndskriftet, Copenhagen Chansonnier, Bourbon, Thott, 1470, 1500, polytone chansons, hexachord, rondeau, bergerette, poetiske tekster, populærmusik. kunstmusik...

 4. Digital Imperfektion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peder Pedersen, Claus

  2009-01-01

  Diskussion af potentialer og problemstillinger knyttet til udviklingen af arkitekturtegninger gennem digitale medier......Diskussion af potentialer og problemstillinger knyttet til udviklingen af arkitekturtegninger gennem digitale medier...

 5. Institutul de teorie și critică literară G. Călinescu, Bucureşti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aluniţa Cofan

  2014-01-01

  Full Text Available We are trying in the following phenomenological approach to go on with our description concerning the grotesque in Romanian literature. In the first part of our work, we will make a short and diachronic review of the most important writings belonging to Romanian authors from the XIX-th century till the first decade of the XX-th century. It is then when a mysterious and shy Romanian writer, called URMUZ, gave birth to a few but influential literary pages of the absurd and the grotesque. In the second part of our work we will analyze the distinguishing traits of his ten works of prose through the mirror of the grotesque. This ignored Romanian writer was baptized “a new Alfred Jarry”, although he never had heard about this French author and never read about Ubu. The hidden influence of Urmuz unknowingly modernized the concept of literarity.

 6. Teorie prospektů – alternativa k teorii očekávaného užitku?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanislav Škapa

  2013-10-01

  Full Text Available Purpose of the article: Economic theory has long relied on a descriptively sparse model of individuals behavior based on the premise that people are rational and held in accordance with the expected utility theory, but in the reality there are many situations when people behave irrationally (e.g. buying stocks when the prices are too hight and selling stocks when prices sharply drop, underwrite the event with an extremely low probability, playing a lottery. We present a number of empirical demonstrations that are inconsistent with the classical theory, expected utility. Scientific aim of this article: The aim of the article is a critically describe the problems related with anomalies of expected utility theory and introduce descriptive theory, a prospect theory, of how individuals choose among risky alternatives. Methodology/methods: The primary and secondary research was applied. Selected scientific articles and other literature published with the theme of expected utility theory and prospect theory are mainly used to support a critical analyse of how individuals choose among risky alternatives. Regarding the primary research the questionaires method was used. Findings: Based on our research, we discovered several situations in the process of individuals decision making among risky alternatives, which are not consistent with some axioms of the theory of expected utility. Therefore, we propose to build on the prospect theory for individuals decision making among risky alternatives. Conclusions: The prospect theory is a descriptive model of decision making under uncertainty. According to this theory, individuals can assess risk through asymmetric valuation function that is defined on gains and losses, is concave to convex on the gains and losses. Prospect theory uses a transformed probability rather than an objective function using weighting. The prospect theory is more representative of human behavior than the expected utility theory.

 7. BASIS EPISTEMOLOGIS PARADIGMA RASIONAL DALAM ILMU HUKUM: Sebuah Deskripsi Tentang Asumsi-asumsi Dasar Teori Hukum Murni-Hans Kelsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kelik Wardiono

  2014-09-01

  Full Text Available Based on the philosophical approach, it is known basic assumptions of rational paradigm as seen in Hans Kelsen's pure theory of law that consists of: human assumptions based on the quasi-transcendental along with its characters and aurea aetas; ontological assumptions based on empirical reality and equating sein reality with sollen, and normativity created as logico transcendental conditions; epistemological assumption that underlying the science of law as cognitive science, creating the rule of law as a whole object, and reconstructing legal norm as the relation between non-causal and non-metaphysical facts; axiological assumption that reconstructs norm as the object of legal science and equating the basic norms with natural laws.

 8. Identita, komunita a teorie symbolické interakce v digitálním věku

  OpenAIRE

  BARTOŇ, Petr

  2008-01-01

  The thesis presents a compilation about social relations and identity formation via digital technology and new media, internet in the first place. The author, with the regard to contemporary processes as globalization and rapid digital technology development, mainly relates to two topics, following the view of complexity, mutual implications, cohesion and conditionality of individual identity, interpersonal relationships and social relations, from the perspective of symbolic interaction theor...

 9. Teorie krajního voluntarismu se zřetelem na pozdější autory

  OpenAIRE

  LASTOMIRSKÁ, Jana

  2016-01-01

  The work deals with the extreme voluntarism and his influence on later authors. First, is the work of Schopenhauer explained the concept of the metaphysical will. Here is insights will primarily as a form of objectification and the closest is served objectification of the body, understood as object.In next section, this will monitored in philosophy of Ladislav Klíma and his idea of egodeism. For Klíma however, metaphysical will lose its transcendent ability and insight from a purely subjectiv...

 10. Att bygga ett starkt varumärke i teori och praktik : En fallstudie av iPod

  OpenAIRE

  Van Ly, David; Hamza, Pako

  2009-01-01

  Denna uppsats är en fallstudie med fokus på huruvida iPod uppfyller det teoretiska krav som föreligger för ett starkt varumärke. Apple är ett företag med ett varumärke som anses vara ett av de starkaste i världen och därför finner vi det intressant att studera hur de har gått tillväga när det gäller mp3- spelaren iPod. Det är av intresse att studera just iPod då det är en produkt som har lyckats när man ser till försäljningssiffror och produktens ställning på marknaden....

 11. Motivace učitelky MŠ z hlediska motivačních teorií

  OpenAIRE

  DUTKOVÁ, Pavlína

  2009-01-01

  The thesis deals with analysis of reflection and self reflection of motivation of kindergarten teachers. Motivation from the point of view of selected motivation techniques is evaluated by kindergarten teachers, managers and headteachers. To compare motivation techniques, the author set up and used her own questionnaire, focusing on Maslow´s Hierarchy of Needs, McGregor´s Theory X-Y and Herzberg´s Dual Factor Theory, which helps us determine if human needs are satisfied. The thesis gives a co...

 12. Motivace pracovníků DDM z hlediska motivačních teorií

  OpenAIRE

  DUTKOVÁ, Pavlína

  2013-01-01

  The thesis deals with the motivation of teaching and external DDM personnel from the perspective of motivational theories. The theoretical part contains the definition of motivation and concepts related to it. It mainly deals with theories of motivation with an emphasis on Maslow's hierarchy of needs. The practical part deals with the motivation of workers and DDM search needs that motivate workers to work DDM. Motivation in terms of motivating teachers rated the theory of free time and outsi...

 13. Rancang Bangun Instrumen Tes Kemampuan Keruangan Pengembangan Tes Kemampuan Keruangan Hubert Maier dan Identifikasi Penskoran Berdasar Teori Van Hielle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ardhi Prabowo

  2011-12-01

  Full Text Available Tulisan ini berisi mengenai rancang bangun instrumen uji kemampuan keruangan. Sesuai dengan definisi dari Maier, kemampuan keruangan merupakan salah satu kemampuan dasar dari manusia. Maier juga menyebutkan bahwa kemampuan keruangan memiliki hubungan yang kuat dengan kemampuan analitis dan sintesis serta kemampuan aritmatika. Dalam rangka pengembangan uji kemampuan keruangan maka disusunlah instrumen uji kemampuan keruangan yang dalam penskorannya mengadopsi model penskoran dari tes kemampuan keruangan Van Hielle.

 14. Vztah teorie a praxe v současném vysokém školství

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiří Vacek

  2016-03-01

  Full Text Available The paper summarizes the discussion at the panel session „Relation between theory and practice in contemporary higher education” at the Business Trends conference organized by the Faculty of Economics of the University of West Bohemia in Plzeň, 2014. After brief introduction emphasizing the importance of universities and businesses leading to better preparation of students to their professional careers, Section 1 introduces to the methodology of panel discussion as a research tool and brings references to some examples of panel discussions and their recordings. Section 2 summarizes discussion that took place at the conference panel. It focused on the discrepancies between requirements of companies and competencies of universities graduates, identification of some barriers of cooperation between those two players and recommendations how to improve it. Section 3 presents two case studies describing practices and approaches used to overcome the barriers described in preceding text at two universities – University of West Bohemia in Plteň and Faculty of environmental and manufacturing technology in Zvolen.

 15. ANALISIS PEMAHAMAN INTEGRAL TAKTENTU BERDASARKAN TEORI APOS (ACTION, PROCESS, OBJECT, SCHEME PADA MAHASISWA TADRIS MATEMATIKA (TMT IAIN TULUNGAGUNG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ummu Sholihah

  2016-06-01

  Full Text Available This research aims to describe the understanding ofmathematics Tadris students of  IAIN Tulungagungabout  indefinite integral understanding of APOS theory. The subjects of research are six students. Each two have  high, average, and low abilities. The result of the research indicated that the understanding ofmathematics Tadris (TMT students of  IAIN Tulungagung about indefinite integral understanding on actionaspect of APOS theory, high students achieve all of understanding indicators, for average students also achieve  all of understanding indicators, meanwhile for low students achieve one indicator of two indicators. On process aspect, high students achieve all of understanding indicators and average students achieve all of understanding indicators too. Meanwhile low students achieve one indicator of three indicators. On objectaspect,high students achieve all of understanding indicators and average students achieve one indicator of three understanding indicators. Meanwhile for low students do not achieve all of understanding indicators. On schemeaspect, high students achieve all of understanding indicators and for average students achieve two understanding indicators. Meanwhile for low students achieve only one  indicators حاولت هذه المقالة عرض فهم طلاب قسم تعليم الرياضيات في الجامعة الإسلامية الحكومية تولونج أغونج، عن التكاملات إلى أجل غير مسمّى على أساس نظرية  APOS. وللوصول إلى الأهداف، اتّبع هذا البحث المنهج الكيفي، بعرض نتائج استيعاب الفهم على أساس نظرية APOS. ومصادر البيانات لهذا البحث هي ستتة طلاب: طالبان ذكيّان، وطالبان متوسطان في الذكاء وطالبان ضعيفان. دلت نتائج البحث على أن فهم طلاب تدريس الرياضيات في الجامعة الإسلامية الحكومية تولونج أغونج عن  التكاملات إلى أجل غير مسمّى في مرحلة التطبيق كان الطالبان الذكيان توفّرت فيهما جميع مؤشرات الفهم، وتوفّر جميع مؤشّرات الفهم كذلك في الطالبين المتوسطين في الذكاء، أما في الطالبين الضعيفين فتوفّرت فيهما مؤشّرة واحدة فقط. وأما في مرحلة العملية فإن الطالبين الذكيّين توفّرت فيهما جميع مؤشرات الفهم، وفي الطالبين المتوسطين ذكاء فتوفّر فيهما جميع مؤشرات الفهم كذلك، أما في الطالبين الضعيفين فتوفّرت فيهما مؤشرة واحدة فقط من ثلاث مؤشرات. وفي مرحلة الموضوع، فإن الطالبين الذكيين توفّر فيهما جميع مؤشرات الفهم، والطالبان المتوسطان فتوفّر فيهما مؤشرة واحدة فقط من ثلاث مؤشرات الفهم، وأما الطالبان الضعيفان فلا تتوفّر فيهما أية مؤشرة من ثلاث مؤشرات الفهم. وأما في مرحلة التخطيط فإن الطالبين الذكيين توفّرت فيهما جميع مؤشرات الفهم، وفي الطالبين المتوسطين توفرت فيهما مؤشرتان فقط، وأما في الطالبين الضعيفين فتوفّرت فيهما مؤشرة واحدة فقط

 16. Narcismus: Teorie, výzkumy a možnosti jeho měření

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  František Bartoš

  2009-04-01

  Full Text Available The article focuses on psychological and sociological theories of narcissism. We draw on traditional authors like Freud, Kohut, Kernberg, Fromm and Horney, but we also focus on contemporary psychologists like J. Beck and Rhodewalt. Our main intention is to show narcissism not only as a psychological disorder, but primarily as a social phenomenon. Therefore, we mention authors of sociological theories of narcissism, such as Lash, Sennett, Lipovetsky and Giddens. Our text is also oriented to measuring narcissism as a cultural phenomenon. We analyse scores, results, limits and hypothesis of existing tests trying to summarize the most important findings in empirical research of social consequences of narcissism.

 17. Narcismus: Teorie, výzkumy a možnosti jeho měření

  OpenAIRE

  František Bartoš

  2009-01-01

  The article focuses on psychological and sociological theories of narcissism. We draw on traditional authors like Freud, Kohut, Kernberg, Fromm and Horney, but we also focus on contemporary psychologists like J. Beck and Rhodewalt. Our main intention is to show narcissism not only as a psychological disorder, but primarily as a social phenomenon. Therefore, we mention authors of sociological theories of narcissism, such as Lash, Sennett, Lipovetsky and Giddens. Our text is also oriented to me...

 18. Nicchie ecologiche e nicchia ontologica. Una riflessione tra le teorie della niche construction e la Lichtung di Peter Sloterdijk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Massimiliano Latina

  2013-06-01

  Full Text Available This paper aims to examine in depth and to compare some latest developments in the field of Biological Sciences and Philosophy about the concept of “Space”. In particular it reports the theories of niche construction by F. J. Odling-Smee, K. N. Laland and M. W. Feldman compared with the thought of contemporary German philosopher Peter Sloterdijk.

 19. Praktik Demokrasi Pasca-Pemilu di Tingkat Lokal: Preferensi para Aktor Elite dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yustinus Suhardi Ruman

  2015-04-01

  Full Text Available Electoral democracy generates the political elites. Because these political elites are born through a democratic process, they are expected to practice their power in accordance to the basic principles of democracy. One of them is to open the opportunity and acces of people to participatie in decision making proceses. Nevertheless, the problem is that the political elites who were elected through electoral democracy tend to close the participation of citizen in policy making process. To analyze how the political elites formulated the policy and what the rationality of the policy was, this article used rational choice theory. Article used secondary data to analyze the problem. Results of the analysis showed that democracy in local level after elections was determined by rationality, preferences, and interests of the political elites. The practices of power of the elites in local level in the context of rational choice theory made opportunity and access for the people obstructed. It then affects the existing development policies reflect only rationality, preferences, and interests of some elites. 

 20. Positioning Theory som pædagogisk teori – Til et forsvar for en svag pædagogik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morten Timmermann Korsgaard

  2015-01-01

  Full Text Available The article addresses the emerging framework of ‘positioning theory’, which has become influential in educational theory. We will present the central concepts and ideas of ‘positioning theory’ and subsequently how they are being used to contribute to educational theory. We will focus on an article by Svend Brinkmann where he uses ‘positioning theory’ as the foundation for moral education. Seemingly, Brinkmann uses ‘positioning theory’ rather uncritically in an attempt to ‘strengthen’ the educational process by introducing fixed categorisations and concepts to it. Contrary to this approach, we will use the educational theories of Knud Grue-Sørensen and Gert Biesta to emphasise how we instead should recognise what is here defi ned as the ‘weakness’ of educational theory, and how we have to consider both the adaptive element of education as well as the emancipatory element of it.

 1. Praktik Demokrasi Pasca-Pemilu di Tingkat Lokal: Preferensi para Aktor Elite dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yustinus Suhardi Ruman

  2015-07-01

  Full Text Available Electoral democracy generates the political elites. Because these political elites are born through a democratic process, they are expected to practice their power in accordance to the basic principles of democracy. One of them is to open the opportunity and acces of people to participatie in decision making proceses. Nevertheless, the problem is that the political elites who were elected through electoral democracy tend to close the participation of citizen in policy making process. To analyze how the political elites formulated the policy and what the rationality of the policy was, this article used rational choice theory. Article used secondary data to analyze the problem. Results of the analysis showed that democracy in local level after elections was determined by rationality, preferences, and interests of the political elites. The practices of power of the elites in local level in the context of rational choice theory made opportunity and access for the people obstructed. It then affects the existing development policies reflect only rationality, preferences, and interests of some elites.

 2. Pojetí románu u Maria Vargase Llosy: teorie a praxe (La casa verde)

  OpenAIRE

  Dvořák, Lubor

  2007-01-01

  This study is focused on the fi rst creat ive period of the novel ist Mario Vargas Llosa, which is bordered approximately by the era of the "Boom" of the new hispanoamerican novel . The aim of this study is to out l ine Vargas Llosa's view on l i terature and i ts funct ion, wri ter and his mission, relat ionship between the fict ion and the real i ty and the piece creat ion process. The study examines these opi - nions from the point of view of thei r general val idi ty and observes the exte...

 3. Hubungan Tingkat Pengungkapan dan Kinerja Corporate Social Responsibility Serta Manajemen Laba: Pengujian Teori Ekonomi dan Sosio-Politis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dwi Ratmono

  2014-01-01

  Full Text Available The objective of this research is to examine the relationship among corporate social responsibility (CSR performance, CSR disclosure, and earnings management. Using purposive sampling technique, this research obtain 143 observation as research sample which are PROPER participants for 2009-2013 observations period. Hypotheses testing was conducted using SEM Partial Least Squares (PLS. The results of this research show consistent findings that CSR performance affects positively CSR disclosure. This finding indicate a support for economic-based theory especially signalling theory. The result also shows that companies that have higher level of CSR disclosure tend to have lower practice of earnings management. There is no an empirical evidence for relationship between CSR performance and earnings management.

 4. The Unifying Theory of Motivation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bagus Riyono

  2016-09-01

  Full Text Available Upaya untuk mengintegrasikan teori-teori motivasi telah diusahakan sejak 1988 oleh Ilgen dan Klein, namun sampai saat ini belum ada teori integrasi yang memuaskan (Pinder, 1998. Menurut Pinder (1998 usaha yang paling dianggap komprehensif adalah konsep integrasi dari Locke tentang “Integrated Empirical Model of Work Motivation”. Namun, model tersebut lebih tepat merupakan gabungan dari teori-teori motivasi yang sudah ada dan diteliti, bukan merupakan konsep baru yang mendasari semua teori motivasi.

 5. Sprog og matematik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel Henrichsen, Peter; Prebensen, Henrik

  Emneord lingvistik, logik, situationsteori, epsilon-teori, typeteori, diskursteori, unifikationsteori......Emneord lingvistik, logik, situationsteori, epsilon-teori, typeteori, diskursteori, unifikationsteori...

 6. Political Leadership - Future Challenges

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  Bidraget analyserer behovet for studiet af politisk lederskab, gennemgår forskningslitteraturen og diskuterer fremtidens politiske lederskab med reference til egne undersøgelser af lokalt lederskab international og i Danmark...

 7. Københavns Kommunes indsats mod social dumping - målopfyldelsesevaluering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baadsgaard, Kelvin; Jørgensen, Henning

  2016-01-01

  Evaluering af, om de politiske intentioner med indsats mod social dumping i Københavns Kommune er blevet indfriet......Evaluering af, om de politiske intentioner med indsats mod social dumping i Københavns Kommune er blevet indfriet...

 8. RE in Denmark - Political and Professional Discourses and Debates, Past and Present

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Tim; Kjeldsen, Karna

  2013-01-01

  Artiklen analyserer politiske processer og politiske, faglige og offentlige debatter om religionsundervisningen i Danmark og hvordan disse har influeret de normative bestemmelser for religionsfagene og religionslæreruddannelserne i historisk og nutidig lys....

 9. Er islam en trussel?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Jørgen Bæk

  2007-01-01

  Et bidrag til belysning af forholdet mellem islam, muslimer og politisk/religiøs terror i samtiden......Et bidrag til belysning af forholdet mellem islam, muslimer og politisk/religiøs terror i samtiden...

 10. M-commerce

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulhøi, John Parm; Jørgensen, Frances

  2009-01-01

  Når små og mellemstore virksomheder (SMVer [F1] ) vover sig ud i nye forretningsmuligheder, som baserer sig på mobile devices via trådløs kommunikation med et forretningsmæssigt formål for øje eller 'Mobile Commerce' (M-commerce), skal de være meget dygtige til både at udnytte forkantsteknologier...... af disse netværk som en central del af nye M-commerce forretningsmodeller for SMVer og at redegøre for de foreløbige resultater fra projektets indledende fase. Projektets formål er at udforske, beskrive og facilitere udviklingen af nye forretningsmodeller for M-commerce i danske SMVer. Data er blevet...... indsamlet gennem dybdeinterview. Artiklen bidrager til teori om M-commerce forretningsmodeller, og i særdeleshed, modeller der karakteriseres af intenst netværkssamarbejde.   [F1] Jeg er ikke overbevist, at vi ikke skulle bruge SMEs, da det er meget mere kendt, også herhjemme....

 11. TV-mediet, populærfiktionen og det postmoderne kulturmønster

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ib Bondebjerg

  1988-08-01

  Full Text Available Der er ikke nogen dansk tradition for bredere anlagte overvejelser over TV-mediets kulturelle betydning. I konkrete analyser af indhold og reception og ikke mindst i metodiske diskussioner er forskellige opfattelser blevet synlige, men sjældent systematisk udfoldet. Det sker i denne artikel. Ib Bondebjerg griber tilbage til Fiske & Hartleys 10 år gamle klassiker "Fjernsynets sprog" og fastholder gennem hele artiklen deres overordnede forståelse af TV som det moderne samfunds skjald. Derved får han etableret en position, hvorfra på en nuanceret måde kan diskutere TV-mediets muligheder i forhold til på den ene side modernismens og den kritiske teoris nega- tive skepsis og på den anden side postmodernismens og populær- kulturens positive omfavnelse. Artiklen introducerer en række synspunkter fra den amerikanske, engelske, franske og tyske debat, tager stilling til dem og bringer dem i spil i forhold til artiklens overordnede forsvar for TV som for- tællende medium.

 12. M-commerce

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulhøi, John Parm; Jørgensen, Frances

  2009-01-01

  Når små og mellemstore virksomheder (SMVer [F1] ) vover sig ud i nye forretningsmuligheder, som baserer sig på mobile devices via trådløs kommunikation med et forretningsmæssigt formål for øje eller 'Mobile Commerce' (M-commerce), skal de være meget dygtige til både at udnytte forkantsteknologier...... af disse netværk som en central del af nye M-commerce forretningsmodeller for SMVer og at redegøre for de foreløbige resultater fra projektets indledende fase. Projektets formål er at udforske, beskrive og facilitere udviklingen af nye forretningsmodeller for M-commerce i danske SMVer. Data er blevet...... indsamlet gennem dybdeinterview. Artiklen bidrager til teori om M-commerce forretningsmodeller, og i særdeleshed, modeller der karakteriseres af intenst netværkssamarbejde.   [F1] Jeg er ikke overbevist, at vi ikke skulle bruge SMEs, da det er meget mere kendt, også herhjemme....

 13. Elementer af en fælles designfaglig videnskabsteori

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Galle

  2010-12-01

  Full Text Available I tilknytning til designfagenes uddannelser (til arkitekt, ingeniør eller designer kombineres forskning og design på nye måder til, hvad man under ét kan kalde designforskning. Designforskningen er endnu ganske ung, og designfagene savner derfor en videnskabsteori, der tager hensyn til deres egenart og bidrager til deres selvforståelse, men som samtidig sikrer en fast forbindelse til forskning i almindelighed. I artiklen udvikles gennem en filosofisk orienteret begrebsanalyse et system af grundbegreber som elementer til en sådan designfaglig videnskabsteori. Begreberne design, forskning og designforskning analyseres, afklares og samordnes i relation til begreber som viden, teori og praksis. Det er samtidig hensigten at foreslå en præcis, men intuitiv fælles terminologi, der kan fremme forståelse og kommunikation på tværs af designfagene, og som de hver især kan bygge videre på til egne formål.

 14. Fiktiobiografisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Louise Brix

  2012-01-01

  Fiktiobiografisme Fiktionalisering som performativ strategi i dansk film og tv fra 2005 og frem Afhandlingen undersøger fiktiobiografisme som en specifik fortællemodus i og omkring nyere danske film- og tv-produktioner. Fiktiobiografisme som værkkategori dækker over en bestemt type film og tv...... kontinuerligt feedbackkredsløb mellem instanserne kan fiktiobiografismen påvirke det medielandskab, den samtidig skabes ud af. Det betyder, at den fiktiobiografiske fortællemodus også kan iagttages i medietekster uden for det fiktiobiogra-fiske værk. I interviews, reklamer, på blogs, i live-performance, i......: 1) Lokalisering og beskrivelse af fiktiobiografisme som en bestemt afgrænselig type empiri, der ikke er beskrevet samlet før. 2) Et teoribidrag der kan adressere den særlige fiktiobiografiske fortællemodus. Bidraget skabes gennem en fusion af Richard Walshs teori om fiktionalitet som universel re...

 15. Plads til barndommen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gammelby, Marie Louise

  Afhandlingen undersøger gennem en Bourdieu-inspireret analyseramme suppleret med et Foucaultsk analytisk greb sammenhænge mellem plads, rum og pædagogisk praksis i børnehaven. Afhandlingens empiriske grundlag består primært af observationer og interview, sekundært af plantegninger. Den primære...... for det pædagogiske arbejde og for børnehavebørn i den institutionelle dagligdag. På baggrund af en grundlæggende relationel betragtningsmåde er genstandsfeltet i afhandlingen konstrueret som relationen mellem agenten (barnet og pædagogen) og det fysiske rum. Ud fra Bourdieus teori indlejres rummets....... I den anden analysedimension er hensigten at se på børns muligheder og begrænsninger for børneliv. Dette gøres ved at foretage en børnestrategisk analyse af, hvordan børn, med forskellig habitus, har mulighed for strategisk at gøre sig gældende inden for rammerne af børnehaven set som et relativt...

 16. Indespærring eller frigørelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Morten Timmermann

  2015-01-01

  I denne artikel præsenteres inklusionsprojektet som en politisk invasion af barndommen og skolen. Artiklen tager sit udgangspunkt i Hannah Arendts pædagogiske og politiske tænkning. Arendt adskiller det pædagogiske og det politiske og argumenterer for, at skolen som institution skal holdes skarpt...

 17. Territorium, stat og nation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engelstoft, Sten; Larsen, Henrik Gutzon

  mange måder om middelalderens komplicerede politiske geografi. Territorium, stat og nation giver et grundlag for at forstå og diskutere politisk-geografiske spørgsmål. Bogen retter sig især mod studerende med interesse for politisk geografi, men kan også bruges inden for beslægtede fag som historie og...

 18. Kina

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Camilla T. N.

  2014-01-01

  Dette kapitel fokuserer først på Kinas politiske historie, det politiske system og den politiske kultur. Det inkluderer en diskussion af udviklinger i relationen mellem Kommunistpartiet og det kinesiske samfund samt et portræt af den øverste leder, Xi Jinping. Dernæst tages der fat på Kinas...

 19. Masalah Psikososial Dan Lingkungan Dalam Psikosomatis

  OpenAIRE

  2016-01-01

  Teori yang disampaikan oleh Erik Erikson yang membahas tentang perkembangan manusia dikenal dengan teori perkembangan psiko-sosial. Teori perkembangan psikososial ini adalah salah teori perkembangan psikososial terbaik dalam psikologi. Seperti halnya Sigmund Freud, Erickson percaya bahwa kepribadian berkembang dalam beberapa tingkatan. Menurut Erikson, perkembangan psikologi manusia dihasilkan dari interaksi antara proses-proses maturasional atau kebutuhan biologis dengan tuntutan masyarakat ...

 20. Politik som fiktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter

  2017-01-01

  Hvor politisk kommunikation tidligere var domineret af tre M’er – Marketing, Meningsmåling og Massemedier - så er vi i dag trådt ind i en ny epoke domineret af tre F’er: Følelser, Fiktioner og Facebook. Med udgangspunkt i et casestudie af Trumps kampagne i 2016. og de tre begreber - politisk...... marketing, politiske informationscyklusser og policy professionelle søger artiklen at forklare spillereglerne for vor tids politiske kommunikation, de demokratiske konsekvenser heraf, samt anvise nye behov i forskningen indenfor politisk kommunikation....

 1. Człowiek jako aktor na scenie życia. Teorie G.H. Meada i E. Goffmana a narracyjne gry fabularne

  OpenAIRE

  Ćwiklińska-Surdyk, Dorota; Surdyk, Augustyn

  2012-01-01

  Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, iż teoria interakcjonizmu symbolicznego George’a Herberta Meada oraz teoria perspektywy dramaturgicznej Ervinga Goffmana mogą znaleźć zastosowanie w analizie narracyjnych gier fabularnych (ang. role-playing games) poprzez wspólne dla tych teorii koncepcje przyjmowania ról społecznych w interakcjach międzyludzkich. Po zestawieniu zrębów obu teorii ze zjawiskiem narracyjnych gier fabularnych autorzy wskazują na takie cechy tych ostatnich, które mogłyby...

 2. Sistematies verwronge kommunikasie in Lukas 14:1-6: Die dialekties-kritiese teorie van Jürgen Habermas krities bespreek

  OpenAIRE

  1994-01-01

  Systematically distorted communication in Luke 14:1-6: A critical assessment of the dialectical-critical theory of Jürgen Habermas In this article the epistemology and essence of the practical interest of Jürgen Habermas’s dialectical-critical theory is discussed, focusing on his concept of systematically distorted communication. The article aims at describing the theory of communicative competence or universal pragmatics by means of an exegetical study of Luke 14:1-6. The appropriation of Ha...

 3. Administraţia sistemului public de pensii din România între teorie şi practică

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina CIURARU-ANDRICA

  2012-12-01

  Full Text Available The problem of insufficient financial resources of the State Social Insurance Budget, reflected in its growing deficit, is quite current. In this context, the institution responsible for the administration of the public pension system, namely the National House of Public Pensions, should operate in a more efficient manner with the available resources that are smaller than the demand. Reality, however, shows a different situation: irregularities, errors and deficiencies in the administration of the public pension system, resulting in a substantial damage. This diminishes the rights of today’s and tomorrow’s pensioners.

 4. Aplikasi Teori Self-Care Deficit Orem dalam Konteks Tuna Wisma (Studi Literatur (The Application of Orem’s Self Care Deficit in Homeless Setting

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Megah Andriyani

  2007-07-01

  Full Text Available Homeless health is government and NGO’s responsibilities for creating optimal citizen health status. Homeless is one of community health nursing clients. The Self Care Theory is used in nursing science for giving conceptual framework as a practical guidance and building self care knowledge through research. Orem described self care as a continuing intervention. It was needed and done by adult to be survived, healthy, and wellness. This theory is also used in homeless setting by many experts. This article aims to describe Orem’s Self Care Theory, describe homeless’ self care, and apply Orem’s Self Care Theory in homeless setting.

 5. Case-studier af og om mennesker i organisationer : forberedelse, feltarbejde, generering, tolkning og sammendrag af data for eksplorativ integration, test og udvikling af teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Maaløe, Erik

  for tilrettelæggelse og gennemførelse af feltarbejde såvel som den efterfølgende analyse af de herigennem genererede data. Ud fra denne hovedstruktur bliver en lang række enkeltemner såsom 'beskrivelse 'forklaring', 'forståelse', 'tydning', 'fordomme/bias' etc. vendt, drejet, sat op imod hinanden og uddybet trin...... for trin i udviklingen af case-studier....

 6. Analisis Cost Volume Profit sebagai Alat Bantu Manajemen dalam Rangka Perencanaan Laba dengan Penerapan Teori Kendala pada PT Skylite Surya Internusa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Holly Deviarti

  2011-05-01

  Full Text Available PT Skylite Solar Internusa is an industrial company that produces the houses lights and panel box. The purpose of this study is to help companies classify costs according to the behavior of costs, determine the calculation of the break event point of multiproduct, profit planning, and to overcome the constraints that occured in the company. The authors obtained data directly to the company's research and interviews with relevant parties, such as the production and the accounting department. The increase in profit in the fiscal year period 2009 due to demand for homes increased light and panel box. It can be concluded that the application of Cost-Volume-Profit analysis by using the break event point multiproduct can help management to determine how much sales volume may decline from the volume of sales is budgeted by the company and the company can make profit plan in 2010.

 7. THE DIALOGUE WITH STAKEHOLDERS IN TEORY AND IN PRACTICE: ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN AN INDUSTRIAL SECTOR PUBLIC COMPANY AND ITS STAKEHOLDERS TO CREATE A SOCIAL REPONSIBILITY POLICY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Gracinda Carvalho Teixeira

  2013-05-01

  Full Text Available The aim of this article is to study the relationship between a public company of the industrial sector and its stakeholders showing the place they occupy in the construction of the company social responsibility policy (CSR. The meaning of the term stakeholder in theory and in the organization’s practice is a challenge in the delineation of interest groups formed along the historical trajectory of the organization. The premises of the corporate social responsibility policy, assume the company's attendance at economic and legal requirements related to their productive activities, in addition to the social and environmental impacts, in order to prevent, mitigate or compensate for the damages resulting from their activities. To adapt to this new reality organizations should incorporate new corporate values that promote the restructuring of their productive activities and the dialogue with stakeholders. The research results suggest that the environmental issues involving the company have spurred the intention to create of CSR and that the notion of stakeholder incorporated by the organization guides in delimitation of the participants in the company’s dialogue with their stakeholders to build a social responsibility policy.

 8. Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Teorieë oor die ontwikkeling van menslike bewussyn – die ontdekking van die ‘misterie van die siel’

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ignatius (Naas W. Ferreira

  2009-09-01

  Full Text Available The development of the human consciousness: Theories of the development of human consciousness – discovering the ‘mystery of the soul’A number of theories on the development of human consciousness have tried to incorporate all views on the subject into one integral theory. However, Ken Wilber is the first philosopher who managed to combine the external with the internal fields of study. Using Wilber’s integral theory, a number of researchers developed their own theories in their field of speciality. Jim Marion used Wilber’s development theory to show the evolution of consciousness from a Christian perspective. Steve McIntosh, an integral philosopher, takes Wilber’s ideas further, and even criticises him on a few points. Another important researcher following Wilber is Andre Marquis, who developed an integral questionnaire to help pastors gauge clients’ problems. James Fowler, Clare Graves and Bill Plotkin also researched the evolution of human consciousness. This article examines each of these researchers, and concludes with a glance at several viewpoints on the soul and the mystical union with God.

 9. Kontrollmestringsteori og Becks kognitve teori. En sammenlignende undersøkelse av teoriene med henblikk på forståelse og behandling av depresjon

  OpenAIRE

  Brabrand, Kristin; Søvik, Ellen; Blomdal, Ane Jostedt

  2012-01-01

  Psychotherapy theories differ in how they understand and approach depression (Nordahl et al., 2012). In this paper we compare the control-mastery theory and Beck`s cognitive theory, with the aim to identify similarities and differences between the theories. In this comparison, similarities in conceptualization appeared. Both the control- mastery theory and Beck`s cognitive theory describe depression as developed on the basis of maladaptive cognitions (Beck, 1970; Weiss, 1993). At the same tim...

 10. 马克思主义就业理论在我国的应用与发展%Marxist Teory of Eployment Aplication and Dvelopmentin Our Country

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  安书江; 王建

  2012-01-01

  马克思主义就业理论在我国的应用发展是中国共产党三代中央领导集体和以胡锦涛为总书记的新一届党中央在马克思主义就业思想指导下,牢固立足于马克思主义就业思想的理论立场,植根于马克思主义世界观,将马克思主义就业思想的基本原理与我国实际相结合的过程,是对我国就业问题的系统反映和总结。毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛对就业问题的论述,继承和发展了马克思主义就业思想,开辟了马克思主义就业思想的新境界,概括和提升了我国建设、改革的具体实践经验,并自觉地不断地推动着马克思主义就业思想在我国不断发展。%The marxist theory of employment application in China development is communist party of China three generations of central collective leadership with comrade Hu jintao as general secretary and the new session of the party central committee in marxist employ- ment guidance ,firm, based on the marxism theory of employment ideological position, rooted in marxist world outlook, marxism employ- ment ideological the basic principles and combined with the actual process in China,is to China's employment system reflect and sum- marized. Mao zedong, Deng xiaoping,Jiang ze min and Hu jintao discussed on employment, an inheritance and development of marxist employment ideological, opened a marxist thought a new state of employment, summarizes and promotes the construction of our country, the concrete practice of the reform experience, and consciously constantly promote marxism in China's employment ideological develop- ment.

 11. Teorie e pratiche d’avanguardia. Il "Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization" e le espansioni modali nell’universo sonoro di Charles Mingus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandro Cossu

  2016-11-01

  Full Text Available Charles Mingus (1922-1979 è una di quelle figure affascinanti del panorama jazzistico che sembrano offrire sempre nuovi spunti a seconda di come le si guardi. L’interesse che molti hanno manifestato nei confronti del suo lavoro si lega in particolare alla sua attività di compositore e ai numerosi elementi della sua musica che fanno apparire la dicitura “jazz” come un vestito un po’ stretto. Costantemente in bilico tra blues, swing, bebop e le numerose esplorazioni nell’ambito del modernismo o dell'avanguardia, in Mingus l’innovazione stilistica si fonde perfettamente con la volontà di rendere omaggio alla tradizione afroamericana. In questo senso il suo lavoro più ambizioso e rappresentativo è costituito da Epitaph, summa del percorso artistico ed esistenziale del suo autore. Il discorso sarà incentrato sull’analisi del linguaggio armonico e melodico utilizzato da Mingus, per la quale si cercherà un appoggio nei principi esposti da George Russell nel suo Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization sviluppato a partire dagli anni Cinquanta, un testo che diede un impulso fondamentale alla nascita di quel jazz modale celebrato, soprattutto attraverso i lavori di Miles Davis quali Milestones e Kind of Blue, come una delle maggiori conquiste della musica afro-americana. Si tratta del primo vero sistema teorico originale del jazz, fino a quel momento esclusivamente riferito ai principi tonali europei. Il merito del LCC è soprattutto quello di spostare l’attenzione dal “generale” (ciò che è l’interesse della tonalità verso una visione “particolare” dei singoli oggetti sonori, concepiti come entità autonome all’interno del “tutto” musicale. Questo si riflette soprattutto nell’approccio all’improvvisazione, dove la linea melodica del solista e gli accordi della sezione ritmica sono differenti sviluppi sulla linea del tempo di una stesso oggetto musicale (quello che Russell chiama Chordmode. La scelta delle note avviene sulla base del loro particolare colore modale, in riferimento a una precisa scala.

 12. Analýza mediální kampaně z pohledu teorie řečových aktů

  OpenAIRE

  Šestáková, Ilona

  2010-01-01

  This diploma thesis "Media campaign analysis according to the speech acts theory" presents an analysis of media campaign "Evropě to osladíme!" launched to support the Czech presidency of European Union lasting from January 1s t 2009 till June 30t h 2009 according to the speech acts theory. The analysis is based on J. L. Austin's, J. R. Searle's, P. H. Grice's a P. F. Strawson's theoretical works. The speech acts theory is considered to be relevant for analys ing media campaigns in general. It...

 13. Aplikasi Teori Self-Care Deficit Orem dalam Konteks Tuna Wisma (Studi Literatur) (The Application of Orem’s Self Care Deficit in Homeless Setting)

  OpenAIRE

  Megah Andriyani

  2007-01-01

  Homeless health is government and NGO’s responsibilities for creating optimal citizen health status. Homeless is one of community health nursing clients. The Self Care Theory is used in nursing science for giving conceptual framework as a practical guidance and building self care knowledge through research. Orem described self care as a continuing intervention. It was needed and done by adult to be survived, healthy, and wellness. This theory is also used in homeless setting by many exp...

 14. KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DAN KENAKALAN SISWA SMA : SUATU KAJIAN TENTANG PENERAPAN TEORI KONTROL SOSIAL DAN KEARIFAN LOKAL DI BALI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gde Made Swardhana

  2015-04-01

  Full Text Available Juvenile delinquency is a symptom of social and has raised concerns among parents in particular and society in general. These forms of behavior such as child delinquency abuse of narcotic and psychotropic drugs, free sex, fights among teenagers of the village, street racing, began to adorn the Balinese order changes gradually. These symptoms seem to always just show itself as an actual problem that is typical in each period of time and therefore be interesting to be examined. Community structure that changes caused by pressure or offered options that ultimately became plural and multicultural Bali. Resolution of the problem certainly must be associated with a Balinese local wisdom itself. The problem is formulated: (1 why the theory of social control is the most appropriate theory used to cope with children's Misbehavior in Bali?; (2 How the pattern of juvenile delinquency prevention in Bali with the use of local wisdom? The approach used in this study is the non doctrinal approach (socio-legal approach. In principle the socio-legal study is the study of the law, based on social sciences methodology in the broad sense. This research included in aggregate research tradition between qualitative research and quantitative research is often known for its mix of research, with the perspective approach to Criminology. (1 the theory of social control, as compared to the theory of social disorganization theories of deviant behavior in criminology, social control theory most appropriate use in tackling child because, while a strong social bonds between the children with peers, peer group, parents, school teachers, community leaders, religious figures, children undoubtedly will not do deviate behavior. Although his theory of social control in the West but its implementation against children in Bali is more focused than the other theories are, of course, the addition of the elements contained in the theory of social control, such as Attachment, Commitment, Involvement, and Belief, is associated with the local wisdom Balinese people strongly support the strengthening of social control theory; (2 the pattern of juvenile delinquency prevention in General to use the model of non-penal and penal. The pattern of non penal in tackling child delinquency through local wisdom like tri hita karana, tri kaya parisudha, tri tat twam asi, and others, the Balinese social control can prevent or cope with a minimum of child delinquency in Bali.

 15. Vliv oligopolní struktury na výkon bankovního systému z pohledu teorie her

  OpenAIRE

  Tisoň, David

  2013-01-01

  The paper tries to grasp the phenomenon of procyclical behavior of oligopolistic banking sector using game theory models. The simulation is based on a Bayesian game that models the environment of a conflict situation with imperfect information. The result implies that the dominant bank strategy, regardless of the actions of other players, is very aggressive strategy with low risk aversion and therefore the choice of riskier and potentially more profitable portfolio in times of economic prospe...

 16. SŪRYA DALAM PRATIṢṬHĀ DAN RASAVYAÑJAKA: HERMENEUTIK BHĪṢMA DALAM KAKAVIN AMBŚRAYA MENURUT TEORI DHVANI ĀNANDVARDHANA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manu J. Widyaseputra

  2009-02-01

  Full Text Available This article explores the existence of Bhīṣma in the Ambâśraya Kakavin with applying the Dhvani theory of Ānandavardhana in his book Dhvanyāloka. Dhvani is basically a hint, a silent suggestion, and works mere through evocation than through implication. Whatever is implied can be arrived at merely from an analysis of the implying statement or gesture. Not so with dhvani. No amount of analysis can be lay bare the dhvani-effect, if the hearer/reader does not have a special qaulity that attunes him to it. Whereas an implication can be pin- pointed, and even expressed, dhvani can never be pin- pointed, much less can it be expressed in words. It can at best be merely pointed at through figures speech of Old Javanese kakavin but its precise content evades formulation.

 17. Teorie ukazování s přihlédnutím k výskytu v praxi

  OpenAIRE

  TAMPÍROVÁ, Pavlína

  2013-01-01

  The aim of the thesis is a comprehensive definition of the relationship verbal and non-verbal components of communication in specific events that occurred among high school students and their teachers on the 13th December 2012 at the Střední průmyslová škola automobilní a technická in České Budějovice. Assessment is not only text, or more precisely transcription of the recording, but also communication event is analyzed with regard to its semantic and pragmatic components. Emphasis is placed ...

 18. Negativ opdragelse og negation af opdragelse. Émiles aktualitet i forhold til en kritisk teori om pædagogik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreas Gruschka

  2013-07-01

  Full Text Available Rousseau's exposition of negative education in Émile is explored through its relation to the concept of a negative theory of education developed by the author as a continuation of some crucial insights of early critical theory. Thus, the essay elaborates different aspects of negation and negativity in relation to educational theory and practice. The author defends thereby the actuality of Rousseau's philosophy of education for a critical understanding of the modern phenomenon of educationalization. 

 19. Negativ opdragelse og negation af opdragelse. Émiles aktualitet i forhold til en kritisk teori om pædagogik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreas Gruschka

  2013-07-01

  Full Text Available Rousseau's exposition of negative education in Émile is explored through its relation to the concept of a negative theory of education developed by the author as a continuation of some crucial insights of early critical theory. Thus, the essay elaborates different aspects of negation and negativity in relation to educational theory and practice. The author defends thereby the actuality of Rousseau's philosophy of education for a critical understanding of the modern phenomenon of educationalization.

 20. Sociogeneze přemyslovského knížectví: Teorie Norberta Eliase a raný český stát

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Kalenda

  2012-12-01

  Full Text Available This study deals with application of the Norbert Elias's theory of sociogenesis to the case of early Czech state formation. For this purpose we focus on the mechanisms of emergence and establishing of the state monopoly, as well as on the aspects of decentralization and privatization of state power during reign of first Premyslid dukes - from 860 to 1230 AD. In the second place, the article tries to compare the process of sociogenesis in the Western Europe with the dynamics of state formation that was typical for the contemporary Czech lands. In this context we claim that Elias made several mistakes, because he supposed that features and mechanisms of state formation were fairly unitary everywhere Europe. We try to challenge this notion show that the history of state making in the Central European region has many autonomous and unique aspects that differentiate it from social dynamics in other parts of the continent. From this critical pointof view, the article attempts a reformulation of Elias's theory for the Central European area.

 1. ‘Har du en skrift og en farve, har du et brand’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkvig, Henrik

  2016-01-01

  74 studerende deltog i quiz om genkendelse af brand gennem udvalgte bogstaver fra virksomheders identitetsskrifter.......74 studerende deltog i quiz om genkendelse af brand gennem udvalgte bogstaver fra virksomheders identitetsskrifter....

 2. Britiske søfolk splitter Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Claus Valling

  2007-01-01

  Om Iran, indenrigspolitiske forhold som udtrykt gennem landets forhold til Vesten/USA Udgivelsesdato: 30. marts......Om Iran, indenrigspolitiske forhold som udtrykt gennem landets forhold til Vesten/USA Udgivelsesdato: 30. marts...

 3. Ross og demokratiet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svensson, Palle

  2006-01-01

  En kritisk analyse af Alf Ross' teori om demokrati på grundlag af Roberty A. Dahl's begrebsapparat.......En kritisk analyse af Alf Ross' teori om demokrati på grundlag af Roberty A. Dahl's begrebsapparat....

 4. Ansatser til en videnskabsteoretisk og pædagogisk diskussion af den 9. intelligens i folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gerd

  2009-01-01

  Howard Gardners MI-teori, kognitiv psykologi og pædagogik, eksistentiel og spirituel intelligens i folkeskolen......Howard Gardners MI-teori, kognitiv psykologi og pædagogik, eksistentiel og spirituel intelligens i folkeskolen...

 5. Community psykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter

  2016-01-01

  Kapitlet giver en intriduktion til community psykologien ud fra teori og ud fra forfatterens egen forskning......Kapitlet giver en intriduktion til community psykologien ud fra teori og ud fra forfatterens egen forskning...

 6. Din ven til det sidste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bode, Marianne; Bonde, Lars Ole

  2011-01-01

  Introduktion til musikterapi på hospice og i palliativ pleje - teori, klinisk praksis og forskning.......Introduktion til musikterapi på hospice og i palliativ pleje - teori, klinisk praksis og forskning....

 7. Nogle argumentationsgange hos Habermas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dupont, Søren

  1985-01-01

  Artiklen forholder sig til væsentlige begreber fra Habermas' teori om den kommunikative handlen.......Artiklen forholder sig til væsentlige begreber fra Habermas' teori om den kommunikative handlen....

 8. PENGARUH TINGKAT ATTRACTIVENESS CELEBRITY ENDORSER TERHADAP BRAND IMAGE (Studi Eksplanatif Perbandingan Pengaruh Tingkat Daya Tarik Agnes Monica, Nidji dan Sherina, Big Bang terhadap Brand Image Line dan Kakao Talk)

  OpenAIRE

  BRAHMANA, REGINA YATASIA

  2014-01-01

  Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ditandai dengan munculnya berbagai aplikasi instant messenger, seperti Whatsapp, Line, WeChat, dan Kakao Talk. Penelitian ini memilih instant messenger Line dan Kakao Talk yang bertujuan untuk melihat pengaruh attractiveness celebrtity endorser terhadap brand image. Teori yang digunakan adalah teori SMCR dari David K. Berlo, the bullet theory, teori tentang daya tarik endorser dan teori tentang brand image. Penelitian ini mengg...

 9. Forbudet med insider handel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rose, Caspar

  2003-01-01

  på tesen om effektive markeder. Det er i modsætninghertil blevet gjort gældende i den nyeste børsretlige teori, at denøkonomiske teori om effektive markeder ikke er et adækvat grundlag forinsider reglerne, og at denne teori bør erstattes af den såkaldte Lemon-teori,formuleret af Akerlof. Artiklen gør...

 10. Opvoeders se persepsies van hulle werkmotivering: 'n kwalitatiewe ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  Educator motivation is influenced by two sets of factors, namely intrinsic factors that is a direct result of the work itself, .... tweefaktor teorie van Herzberg en Teorie X en Teorie Y van McGre- gor fokus ...... theory and methods, 3rd edn. Needham ...

 11. At vi maa frycte dig af idel kjærlighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  1997-01-01

  Med udgangspunkt i Max Webers bregeber "Macht" og "Herrschaft" analyseres den danske enevældes konsolideringsperiode 1660-700 i et politisk og kulturhistorisk perspektiv.......Med udgangspunkt i Max Webers bregeber "Macht" og "Herrschaft" analyseres den danske enevældes konsolideringsperiode 1660-700 i et politisk og kulturhistorisk perspektiv....

 12. Medicinsk Optimering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkholm, Klavs

  2010-01-01

  En undersøgelse af anvendelsen af medicin til optimering af koncentration, hukommelse og følelsestonus. Efterfulgt af etiske overvejelser og anbefalinger til det politiske system......En undersøgelse af anvendelsen af medicin til optimering af koncentration, hukommelse og følelsestonus. Efterfulgt af etiske overvejelser og anbefalinger til det politiske system...

 13. Kirken som profetisk kritisk stemme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lodberg, Peter

  2006-01-01

  Artiklen beskriver med udgangspunkt i erfaringerne fra den sydafrikanske kirkekamp mod apartheid, hvor kirker reflekterer over deres rolle i det offentlige politiske rum.......Artiklen beskriver med udgangspunkt i erfaringerne fra den sydafrikanske kirkekamp mod apartheid, hvor kirker reflekterer over deres rolle i det offentlige politiske rum....

 14. En genlæsning af John Rawls i lyset af hans diskussion af forholdet til fremtidige generationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübcke, Poul

  2009-01-01

  På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer......På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer...

 15. Social Work in the context of political conflict

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2010-01-01

  Anmeldelsen præsenterer og diskuterer Shulamit Ramons antologi om politisk konflikt og socialt og pædagogisk arbejde. Basalt set handler atologien om menneskerettigheder for mennesker på flugt fra krig og katastrofer. Ejendommeligt nok har temaet politisk konflikt ikke fået den opmærksomhed, det...

 16. Hæren og magten i Danmark, 1614-1662

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lind, Gunner

  Udviklingen i det danske militær fra hærens oprettelse til ind i enevælden, og dens betydning for den politiske og sociale magtstruktur.......Udviklingen i det danske militær fra hærens oprettelse til ind i enevælden, og dens betydning for den politiske og sociale magtstruktur....

 17. Media Securitization and Public Opinion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roslyng-Jensen, Palle

  2015-01-01

  Pressedebatten om placering af og godkendelse af nye NATO-mellemdistanceraketter i Vesteuropa set ud fra den politiske debat og den offentlige opinion.......Pressedebatten om placering af og godkendelse af nye NATO-mellemdistanceraketter i Vesteuropa set ud fra den politiske debat og den offentlige opinion....

 18. Historien forstås baglæns

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Niels Wium

  2007-01-01

  Om München-forliget 1938, Chamberlains rolle, historiefortolkning og det politiske skyldsspørgsmål i fortolkningen af krige, såvel Anden Verdenskrig som Irak-krigen......Om München-forliget 1938, Chamberlains rolle, historiefortolkning og det politiske skyldsspørgsmål i fortolkningen af krige, såvel Anden Verdenskrig som Irak-krigen...

 19. PET's indsats under lup

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Peer Henrik

  2006-01-01

  En undersøgelseskommission nedsat i 1999. Fem medlemmer skal undersøge PET's efterretningsvirksomhed i forhold til politiske partier, faglige konflikter og politisk ideologiske bevægelser i Danmark under den kolde krig. Kommissionens rapport forventes færdig næste år. Udgivelsesdato: 2. juli 2006...

 20. Lannister som statsminister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2014-01-01

  Der er fuld skrue på intriger, sex og død i Game of Thrones. Det er stærkt underholdende og kan også ses som et billede på de moderne politiske spil. Hvem er seriens Putin? Og hvilken politisk leder ligner Prins Joffrey?...