WorldWideScience

Sample records for gedrag van regelmatige

 1. Analyse van gedrag en percepties : Kwalitatief onderzoek naar herstelbelemmerend gedrag

  NARCIS (Netherlands)

  A. Bruggeman; dr. A. Feleus; M. Maliepaard; N. Lajqi

  2017-01-01

  In diverse richtlijnen wordt aangegeven dat psychosociale factoren van invloed kunnen zijn op het herstel van klachten. Worden hestelbelemmerende factoren niet meegenomen in de therapie, dan bestaat de kans op chroniciteit of recidivering van de klachten. Uit literatuur blijkt niet hoe een

 2. Van rode interventies naar groene interventies Voorbeelden van leerlingen met ASS

  NARCIS (Netherlands)

  Harry Harleman; Drs. Marjan van de Goor; Drs. José Wichers-Bots

  2011-01-01

  Docententeams in het Voorgezet Onderwijs lopen regelmatig aan tegen gedrags- en leerproblemen van leerlingen. De afgelopen jaren zijn deze problemen aangepakt door het maken en uitvoeren van individuele handelingsplannen voor individuele leerlingen. In dit artikel wordt besproken hoe binnen het

 3. Kennis en gedrag van zwangere vrouwen over preventieve infectieziekten tijdens de zwangerschap.

  NARCIS (Netherlands)

  Pereboom, M.T.R.; Manniën, J.; Spelten, E.R.; Hutton, E.; Schellevis, F.G.

  2012-01-01

  Achtergrond. Toxoplasmose, listeriose en cytomegalie (CMV) kunnen leiden tot negatieve zwangerschapsuitkomsten, zoals congenitale afwijkingen of intra-uteriene vruchtdood. Deze infectieziekten kunnen voorkomen worden door relatief simpele veranderingen in gedrag en leefstijl van de zwangere vrouw.

 4. De behandeling van loodintoxicaties

  NARCIS (Netherlands)

  Spaans E; Vries I de; Dijk A van; Savelkoul TJF; VIC

  1996-01-01

  Regelmatig worden het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de polikliniek Medische Toxicologie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht geconfronteerd met vragen van artsen die te maken hebben met personen met een verhoogde

 5. LinkedIn communities als recruitment instrument : De rol van ‘community’ identificatie en betrokkenheid voor loyaal gedrag van kandidaten

  NARCIS (Netherlands)

  Kroon, B.; Klijs, D.

  2017-01-01

  Het internet en vooral de opkomst van sociale netwerksites hebben het speelveld van recruiters ingrijpend veranderd. Kandidaten zijn actieve spelers geworden die hun loopbaan in eigen hand nemen. Loyale kandidaten, die de voorkeur hebben om diensten van een organisatie opnieuw te gebruiken, kunnen

 6. Touchpoints! Persuasief ontwerpen voor duurzaam en gezond gedrag : Aanvraag RAAK MKB 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Marieke Zielhuis; Sander Hermsen; Reint-Jan Renes; Dr. Ir. Remko van der Lugt; Nathalie Waser

  2012-01-01

  Gedrag van grote groepen mensen speelt een belangrijke rol in zowel het ontstaan en in stand houden van de problemen op het gebied van gezondheid en energie en milieu, als ook in de oplossing er van. De overheid, bedrijven en organisaties willen burgers, consumenten en werknemers aanzetten tot het

 7. Prestatiekenmerken van de bepaling van formaldehyde en 8-hydroxychinolinesulfaat

  NARCIS (Netherlands)

  Cleven RFMJ; Graaf M de; LAC

  1996-01-01

  Een aantal prestatiekenmerken voor de bepaling van een tweetal componenten waarvan de gehaltes regelmatig worden bepaald in voornamelijk sera en vaccins, is nader vastgelegd. Het betreft juistheid, precisie en nauwkeurigheid, de lineariteit van de kalibratiecurven, aantoonbaarheidsgrens, en

 8. Het plaatsen van cookies ten behoeve van behavioural targeting vanuit privacyperspectief

  NARCIS (Netherlands)

  van der Sloot, B.

  2011-01-01

  Sinds een aantal jaren is behavioural targeting sterk in opkomst. Door het gedrag van internetgebruikers te volgen en te analyseren, kan reclame worden gegenereerd op basis van persoonlijke voorkeuren. Hiertoe worden cookies geplaatst op de computers van internetgebruikers, kleine tekstbestandjes

 9. Thoden van Velzen belicht ontwikkelingen in verpakkingen : Inspringen op één trend brengt geen succes

  NARCIS (Netherlands)

  Werff, van der N.; Thoden van Velzen, U.

  2005-01-01

  Het gedrag van consumenten verandert voortdurend en de verpakking van levensmiddelen verandert mee. Verpakkingstechnoloog Ulphard Thoden van Velzen over verpakkingsmaterialen, nieuwe technologieën, de gevolgen van de prijzenoorlog in de supermarkt en het geweten als 'vergeten voedingsmiddelentrend'

 10. Film coating van boomzaden met fungiciden tegen kiemplantenziekte

  NARCIS (Netherlands)

  Derkx, M.P.M.; Brouwer, J.

  2008-01-01

  Pasgekiemde zaden of jonge planten van bos- en haagplantsoengewassen en rozenonderstammen vallen regelmatig weg door kiemplantenziekte. Bodemschimmels zoals Botrytis, Fusarium Pythium en Rhizoctonia zijn de boosdoeners. Deze schimmels slaan vooral toe onder natte omstandigheden. Ook in andere

 11. Mondgezondheid van thuiswonende ouderen 1: gebitstoestand, verleende professionele tandheelkundige zorg en mondygiënisch gedrag [Oral health of home living elderly persons 1 Oral health status, professional dental care and and oral hygiene habits

  NARCIS (Netherlands)

  Kalsbeek, H.; Baat, C. de; Kivit, M.M.; Kleijn-de Vrankrijker, M.W. de

  2000-01-01

  Het hoofddoel van dit onderzoek was het verkrijgen van gegevens over de gebitstoestand van thuiswonende ouderen, de hun verleende professionele zorg en hun zelfzorg. Daarnaast werd beoogd veranderingen in de mondgezondheid van ouderen sinds 1986 vast te stellen. Hiertoe werden 1.000 personen van 60

 12. Vervangen van zeugen: ondersteuning door middel van een index

  NARCIS (Netherlands)

  Elst-Wahle, ter L.; Vos, F.; Vesseur, P.

  1995-01-01

  Het vervangingspercentage op vermeerderingsbedrijven in Nederland ligt tussen de 40 en 50% op jaarbasis. Het wel of niet vervangen van zeu-gen is dan ook een regelmatig terugkerende beslissing voor de varkenshouder. Ter ondersteuning van deze beslissing is op de Landbouwuniversiteit in Wageningen

 13. Van Risicomanagement naar Succes Governance

  NARCIS (Netherlands)

  Joosten, H.J.M.

  2013-01-01

  Alle IT incidenten die WebWereld in oktober 2011 [1] heeft gemeld, zijn veroorzaakt door één van de top 10 exploits, zoals die op het OWASP-afstreeplijstje van 2010 reeds zijn vermeld [2]. Het is merkwaardig dat regelmatig wordt gemeld dat servers zijn gecompromitteerd doordat, bijvoorbeeld,

 14. Van Varroa jacobsoni naar Varroa destructor

  NARCIS (Netherlands)

  Calis, Johan

  2002-01-01

  Resultaten van onderzoek naar de verschillende voortplantingsstrategieën van Varroa jacobsoni en Varroa destructor in respectievelijk de Oosterse honigbij (Apis cerana) en de Westerse honingbij (Apis mellifera). Het hygiënisch gedrag van de Oosterse honingbij (leegruimen van aangetaste

 15. Leve de emotionele leider! De invloed van emoties op teamprestaties

  NARCIS (Netherlands)

  van Kleef, G.

  2013-01-01

  Een regelmatig terugkerend geluid in managementtrainingen is dat het niet professioneel is om emoties te tonen. Toch zijn er volop voorbeelden van succesvolle leiders die hun emoties de vrije loop laten - denk aan de woedeaanvallen van voormalig Apple-baas Steve Jobs en voetbalcoach Louis van Gaal,

 16. Reductie van complexiteit binnen IFRS: wie is aan zet?

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer, A.; Tahtah, J.

  2012-01-01

  IFRS heeft bijgedragen aan de transparantie van financiële verslaggeving en efficiënte werking van kapitaalmarkten. IFRS wordt echter ook regelmatig bekritiseerd vanwege haar complexiteit. Deze complexiteit ondermijnt de begrijpelijkheid van financiële verslaggeving. In dit artikel gaan we in op een

 17. Tandheelkundige verzorging jeugdige ziekenfondsverzekerden. 3. Tandartsbezoek en mondhygiënisch gedrag tussen 1987 en 1999 [Oral health care in young people insured by a health insurance fund 3. Dental attendance and oral hygiene habits in the Netherlands between 1987 and 1999

  NARCIS (Netherlands)

  Kalsbeek, H.; Poorterman, J.H.; Eijkman, M.A.; Verrips, G.H.

  2002-01-01

  In 1987, 1993 en 1999 werden bij ziekenfondsverzekerden van 5, 11, 17 en 23 jaar aan de hand van vragenlijsten gegevens verzameld over tandartsbezoek en mondhyginisch gedrag. Tevens werd klinisch onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van tandplaque en tandsteen. Het percentage 5-jarigen dat

 18. De bruikbaarheid van de ‘shaken baby syndroom’-hypothese in het strafproces

  NARCIS (Netherlands)

  Hoving, R.A.

  In het Nederlandse strafproces wordt regelmatig gebruik gemaakt van deskundigenbewijs van deskundigen die uitgaan van de ‘shaken baby syndroom’-hypothese om aan te tonen dat een verdachte een baby heeft mishandeld of gedood. In onder meer de Verenigde Staten en Engeland woedt een felle discussie

 19. Een onzeker perspectief: vooruitzichten van tijdelijke werknemers

  NARCIS (Netherlands)

  Jan Dirk Vlasblom; Edith Josten

  2013-01-01

  Deze publicatie is alleen elektronisch verkrijgbaar Steeds meer werknemers hebben tegenwoordig een tijdelijk contract. Als dit in veel gevallen een opstapje is voor een vaste baan, komt het de werking van de arbeidsmarkt ten goede. Aan de andere kant wordt in het beleidsdebat regelmatig gesteld

 20. Schuldgevoel en subjectieve competentie : condities voor verandering van gedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Soomer, De K.L.P.

  1986-01-01

  In emotion theory, much attention has been given to guilt feelings as important emotions that play a significant role in interactions with the environment. Since Freud stressed the destructive influence of neurotic guilt feelings on the adaptive resources of the individual, ample attention has been

 1. Schuldgevoel en subjectieve competentie : condities voor verandering van gedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Soomer, De K.L.P.

  1986-01-01

  In emotion theory, much attention has been given to guilt feelings as important emotions that play a significant role in interactions with the environment. Since Freud stressed the destructive influence of neurotic guilt feelings on the adaptive resources of the individual, ample attention has

 2. Gedrag van glucose, fructose en verwante suikers in alkalisch milieu.

  NARCIS (Netherlands)

  De Wit, G.

  1979-01-01

  This thesis deals with the behaviour of sugars, particularly glucose and fructose, in alkaline media. The main aim of the investigation is to obtain a mechanistic insight into the reactions taking place in such media. Such insight is of importance with respect to (1) the various derivatization

 3. Die evaluering van selfgeldende gedrag by maatskaplike werkers / Taetske Calitz

  OpenAIRE

  Calitz, Taetske Monique

  2007-01-01

  The overall objective of this study is to assess the assertive behaviour of social workers. The dissertation consists of five sections. Section A refers to the problem statement, research objectives and procedures that were followed. Furthermore the limitations of the research report were discussed, definitions of key terms given and the framework of the research report given. The problem statement can be condensed as follows: Social workers are assertive in relation to their client m...

 4. Schoolverzuim als signaal van psychosociale problemen [School absenteeism as a signal for psychological problems

  NARCIS (Netherlands)

  Haagmans, M.L.M.; Kamphuis, M.

  2014-01-01

  Schoolverzuim komt bij jongeren op het voortgezet onderwijs regelmatig voor: gemiddeld verzuimt 6,7-7,9% van de leerlingen de les.1,2 Voor medewerkers van de school is het vaak moeilijk te bepalen of het verzuim geoorloofd is, vooral bij frequente ziekmeldingen met een ‘vage’ reden, zoals

 5. Het optreden van spruitvorming en kale uien tijdens de bewaring : literatuurstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.; Broek, van den R.C.F.M.

  2006-01-01

  In de praktijk valt de bewaring van uien regelmatig tegen. Een belangrijk probleem is dat de spruitrust onvoldoende blijkt te zijn. Dit ondanks het feit dat de uien behandeld zijn met een spruitremmer. Een ander probleem is het optreden van kale uien op het moment dat de uien uit de bewaring gehaald

 6. Bepaling van gechloreerde C-1/C-2 koolwaterstoffen en 1,4-dichloorbenzeen in water-, bodem- en luchtmonsters

  NARCIS (Netherlands)

  Luijten JA; Pool WG; Luijten WCMM; Slingerland P; Snell; MC

  1987-01-01

  Bij de deelprojecten van het project "Modellering van het gedrag van organische verontreiniging in de onverzadigde bodem (project 840220) is een groot aantal analyses uitgevoerd ter bestudering van elk der gedragsprocessen. De hierbij gevolgde werkwijzen betroffen zowel bij het LOC gangbare

 7. Leren van games? Educatieve online games met EMERGO

  NARCIS (Netherlands)

  Nadolski, Rob

  2015-01-01

  Veel kinderen en volwassenen spelen regelmatig spellen (games) ter ontspanning en in toenemende mate zijn dit digitale games. Hoewel de mensheid al heel lang zulke entertainment games speelt is het pas relatief recent (ongeveer sinds de eerste helft van de vorige eeuw ) dat er aandacht is gekomen

 8. Tijdstip van MH-bespuiting in uien en het effect van stikstof en oogsttijdstip op kale uien

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.; Broek, van den R.C.F.M.

  2011-01-01

  In de praktijk zijn er in de bewaring regelmatig problemen met spruitlustige en kale uien. In 2007 heeft PPO-agv in Lelystad twee proeven uitgevoerd: een proef waarin op verschillende tijdstippen MH is gespoten met als doel om na te gaan wat het optimale moment van MH-toediening is; een proef waarin

 9. De haalbaarheid van groepshuisvesting voor voedsters in de praktijk - gedragsaspecten -

  NARCIS (Netherlands)

  Rommers, J.M.; Gaag, van der M.A.; Ruis, M.A.W.

  2005-01-01

  Dit artikel gaat in op het gedrag van voedsters die in groepen zijn gehouden. De resultaten zijn verkregen aan de hand van twee opeenvolgende proeven die in 2003 en 2004 op drie commerciële konijnenbedrijven zijn uitgevoerd. In beide proeven werd het groepshuisvestingssysteem gedurende 6 maanden

 10. De droom van elke waterbehandelaar : QSAR's?

  NARCIS (Netherlands)

  Hofman, R.; Van der Hoek, J.P.

  2014-01-01

  Het is ondoenlijk om voor elk nieuw stofje in bronnen voor drinkwater testen uit te voeren om na te gaan hoe dit stofje het beste verwijderd zou kunnen worden. Mogelijk bieden nieuwe rekenkundige methoden, waarmee staCsCsch verbanden tussen bijvoorbeeld eigenschappen en gedrag van een stof worden

 11. Een onzeker perspectief: vooruitzichten van tijdelijke werknemers

  OpenAIRE

  Jan Dirk Vlasblom; Edith Josten

  2013-01-01

  Deze publicatie is alleen elektronisch verkrijgbaar Steeds meer werknemers hebben tegenwoordig een tijdelijk contract. Als dit in veel gevallen een opstapje is voor een vaste baan, komt het de werking van de arbeidsmarkt ten goede. Aan de andere kant wordt in het beleidsdebat regelmatig gesteld dat flexibel werk in Nederland is doorgeschoten. Dit rapport levert een bijdrage aan deze discussie, door in kaart te brengen hoe zeker het uitzicht op een vaste baan is voor tijdelijk personeel. De ui...

 12. Bladranden bij Calathea: op zoek naar aanwijzingen voor ontstaan van bladranden

  NARCIS (Netherlands)

  Telgen, van H.J.; Straver, N.A.; Leeuwen, van G.J.L.

  2004-01-01

  Op praktijkbedrijven treden regelmatig spontaan bladranden op. In de praktijk is de ervaring dat zich vooral in het voorjaar de problemen voordoen, na uitzetten van de planten, en komende vanuit een periode met lage lichtniveaus. Dit zou kunnen betekenen dat de planten onvoldoende voorbereid zijn op

 13. Duale identiteit in een multiculturele samenleving: een longitudinale kwalitatieve effectmeting van de weerbaarheidstraining Diamant

  NARCIS (Netherlands)

  Feddes, A.R.; Mann, L.; de Zwart, N.; Doosje, B.

  2013-01-01

  In dit artikel wordt een longitudinaal kwalitatief onderzoek naar het effect van de weerbaarheidstraining Diamant beschreven. De training richt zich op jongeren met een duale identiteit en kan worden gezien als een middel om het ontwikkelen van crimineel gedrag en radicalisering tegen te gaan. Er

 14. Recidivemeting LEMA en EMG 2009 : Achtergrondkenmerken en strafrechtelijke recidive van de eerste LEMA- en EMG-deelnemers - tussentijdse rapportage

  NARCIS (Netherlands)

  Blom, M.

  2013-01-01

  In oktober 2008 zijn in Nederland de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA) en de Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG) ingevoerd. De volgende onderzoeksvragen staan centraal: Wat zijn de achtergrondkenmerken van LEMA- en EMG-deelnemers uit 2009?Wat is het recidivebeeld van

 15. Tactisch Optreden van kleine eenheden (Small Unit Tactics)

  Science.gov (United States)

  2007-08-01

  Programmaleider Projectleider Rubricering rapport Lkol H.I. Oerlemans, drs. R.R. Barbier , Ongerubriceerd Mindef/DS/CLAS/OTCO/OTCManl/ TNO Defensie en...Projectteam Met de program ma/projectbegeleider drs. R.R. Barbier , werd regelmatig gesproken over de ir. C. Fiamingo, invulling en de voortgang van...40 5.8 Taak 8: Quick Reaction Force.............................................................. 40 5.9 Taak 9: Wapeninzamelacties

 16. Hulpremmen voor vrachtauto's : onderzoek naar het gedrag van een trekkeropleggercombinatie tijdens het uitvoeren van een noodremming.

  NARCIS (Netherlands)

  Werkgroep Noodremmen

  1978-01-01

  This report deals with an investigation concerning braking capacity of trucks if somewhere a failure occurs in the normal service brake. Purpose of the research was to get an insight in various secondary braking systems for trucks. Practical test were carried out with a tractor-semitrailer

 17. Effecten van CO2-labeling op houding en gedrag van consumenten in een kantine-setting

  NARCIS (Netherlands)

  Kolfschoten, C.J.; Janssen, A.M.; Koppen, van C.S.A.; Kole, A.P.W.; Spaargaren, G.

  2012-01-01

  By investigating the effect of CO2-labeling of foods on the attitude and (purchase) behavior of consumers in a canteen setting, the research described in this report aims to contribute to the current (policy) discussion in the Netherlands and Europe on the role of citizen-consumers in the

 18. Stedelijke mobiliteit op het fietspad : observaties van aantallen, kenmerken, gedrag en conflicten van fietspadgebruikers.

  NARCIS (Netherlands)

  Groot-Mesken, J. de Vissers, L. & Duivenvoorden, C.W.A.E.

  2016-01-01

  Urban mobility on the bicycle path; Observations of numbers, characteristics, behaviour and conflicts of users of bike paths. In recent years, bicycle mobility in the Netherlands has grown; especially in the major cities. The share of cyclists among the serious road injuries has also increased,

 19. Vervolgonderzoek naar de interpretatie van non-verbaal gedrag bij de beoordeling van asielaanvragen

  NARCIS (Netherlands)

  Korzilius, H.P.L.M.; Springorum, T.P.A.F.

  2000-01-01

  Part of the professional interaction strategy that immigration officers of the IND (the Dutch Immigration and Naturalization Service) use entails listening critically to the stories told by asylum seekers. If the truthfulness of their stories is doubtful, immigration officers base their judgements

 20. Geslachtshormonen en gedrag bij de Beermakaak (Macaca arctoides)

  NARCIS (Netherlands)

  C. Nieuwenhuijsen (Kees)

  1985-01-01

  textabstractBij lagere zoogdieren :is het optreden van copulaties beperkt tot een kort deel van de ovariumcyclus: rondom het moment van de ovulatie of in die periode, die enkele uren of dagen duurt de soort) initieert een vrouwtje sexuele interacties met eisprong. Alleen (afhankelijk van mannelijke

 1. Riglyne vir ‘n omvattende verrykingsprogram vir die bevordering van die geestesgesondheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antoinette Gmeiner

  1997-12-01

  Full Text Available In Suid-Afrika, met die snelle veranderinge in die politiek, ekonomie, lewenstyl en tegnologiese vooruitgang, gepaard met die geweld tans in die land, is die lewenskwaliteit van mense so bemvloed dat produktiwiteit en gedrag benadeel is. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 2. Towards a larger impact of energy saving projects by means of stakeholder analysis and management; Naar een grotere impact van energiebesparingsprojecten door middel van stakeholderanalyse en -management

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Kool, S.A.M. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2011-05-15

  The energy efficiency advice offered by advisors and suppliers with regard to storage of flower bulbs frequently deviates from advice based on independent research. This leads to much obscurity in practice and does not contribute to realizing the energy efficiency objectives of the sector. That is why a stakeholder analysis was conducted and interviews were held to map who the stakeholders are and what their interests and attitudes are. Moreover, opportunities and bottlenecks have been identified with regard to realizing further energy efficiency [Dutch] De energiebesparingsadviezen die adviseurs en toeleveranciers hanteren voor de bewaring van bloembollen wijken regelmatig af van de adviezen op basis van onafhankelijk onderzoek. Dit leidt tot veel onduidelijkheid in de praktijk en draagt niet bij aan het realiseren van de energiebesparingsdoelstellingen van de sector. Daarom is door middel van stakeholderanalyse en interviews in beeld gebracht wie de belanghebbenden zijn en wat hun houding en belangen zijn. Ook zijn kansen en knelpunten benoemd om tot meer energiebesparing te komen.

 3. Attitude en interventiegedrag bij begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking en agressief gedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Knotter, M.H.; Stams, G.J.J.M.; Jansen, G.J.; Moonen, X.M.H.

  2008-01-01

  The present study examined the relation between the attitude towards aggression and the behavioural interventions of direct support staff responding to challenging behaviour in people with intellectual disabilities. A total of 121 professionals (from 20 direct support teams) participated in this

 4. Het gedrag van lichtmasten bij aanrijdingen door personenauto's en de consequenties daarvan.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  1976-01-01

  Impact tests between cars and different kinds of lighting columns are studied. Lighting poles from steel, aluminium or polyester with varying heights, were tested. Some of them had frangible joints. Horizontal, vertical and lateral decelerations of the car were registered. These values are applied

 5. Voedingpraktyke en behoeftes van hulpbron-arm gemeenskappe deur die oë van laerskoolonderwysers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ronel Ferreira

  2013-02-01

  Full Text Available In hierdie artikel bespreek ons die persepsies van onderwysers (n = 45 wat betref die voedingpraktyke van ’n steekproef laerskoolleerders en hul gesinne in ’n hulpbron-arm gemeenskap. Ons fokus spesifiek op die behoeftes, praktyke en verwagtings ten opsigte van die gebruik van voedsel, wat die produksie, keuse en voorbereiding van voedsel impliseer. Ons studie vorm die eerste deel van ’n groter institusionele navorsingprojek. Vir die doel van ons studie het ons deelnemende refleksie en aksie-gebaseerde werkwinkels gehou om data te genereer en tydens die interpretasie van bevindinge op interpretivisme staatgemaak. Hierdie studie beklemtoon die behoeftes van hulpbron-arm en werklose gemeenskapslede wat dikwels genoodsaak is om teen verlaagde pryse voedsel te koop waarvan die kwaliteit nie optimaal is nie. ’n Verskraalde ontbyt, middagete of aandete waarvan die keuse algemeen beperk is tot swart tee, pap en een of twee snye ou brood, bevestig die manifestasies van armoede in hulpbron-arm gemeenskappe. Maaltye is dikwels beperk tot groot hoeveelhede koolhidrate, min groente, ingelegde vis, pap met inkomazi en marog. Hoenderpote en afval vul soms die spyskaart aan. Onderwysers beklemtoon die feit dat gemeenskapslede tipies op skenkings van werkgewers, kerke en kruidenierswinkels staatmaak om hul voedselbegroting aan te vul. Onderwysers fokus verder op die behoeftes aan opleiding vir gemeenskapslede. Na hulle mening moet gemeenskappe ingelig word oor voedselproduksie, groentetuine, die wyses waarop die kwaliteit van grond bepaal kan word, besproeiing en die toepassing van volhoubare wisselbou. Die artikel word afgesluit met uitvoerbare en leersame wenke vir die opleiding van landelike gemeenskappe. Op grond van dié navorsingsbevindinge word ’n intervensieprogram tans ontwikkel, met die doel om dit in die onderskeie deelnemende skole te implementeer ter bevordering van gesonde voedselverwante gedrag en welsyn.

 6. Gunstige invloed van een standaardeliminatiedieet op het gedrag van jonge kinderen met aandachtstekorthyperactiviteitsstoornis (ADHD), een verkennend onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Pelsser, L.M.J.

  2002-01-01

  OBJECTIVE: To determine whether a standard elimination diet can decrease the ADHD-symptoms in a heterogeneous group of young children with ADHD. DESIGN: Open, descriptive. METHOD: 40 children, 36 boys and 4 girls, aged 3-7 (average 4.8 years), who met the DSM-IV-criteria for ADHD, followed their

 7. ‘n Kontekstuele teorie van entrepreneurskap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Crous

  2004-10-01

  Full Text Available A contextual theory of entrepreneurship. Industrial psychologists studying the domain of entrepreneurship tend to focus on the independent variables that predispose entrepreneurial behaviour. The challenge, therefore, was to give expression to the nature of entrepreneurship (as dependant variable from an industrial psychological perspective. This was done by means of the development of a contextual theory of entrepreneurship. Firstly, the fundamental actions were identified that would give expression to the contextual process of entrepreneurship, after which form was given to its structure. This structure was utilised putting in place a typology of entrepreneurship. The geometric characteristics of the structure were explained. Possibilities for application as well as directions for entrepreneurship development, suggested by the theory were discussed. Opsomming Bedryfsielkundiges wat die domein van entrepreneurskap bestudeer, is geneig om te fokus op die onafhanklike veranderlikes wat entrepreneuriese gedrag predisponeer. Die uitdaging, derhalwe, was om uitdrukking te gee aan die aard van entrepreneurskap (as afhanklike veranderlike vanuit ’n bedryfsielkundige perspektief. Hieraan is uitdrukking gegee met die ontwikkeling van ’n kontekstuele teorie van entrepreneurskap. Eerstens is die fundamentele aksies geïdentifiseer waaraan uitvoering gegee moet word ten einde gestalte te gee aan die kontekstuele proses van entrepreneurskap, waarna vorm aan die struktuur daarvan gegee is. Daarna is die struktuur aangewend om verskillende soorte entrepreneurs te klassifiseer wat ’n tipologie van entrepreneurskap moontlik maak. Die geometriese eienskappe van die struktuur is uiteengesit. Toepassingsmoontlikhede asook aanwysers vir entrepreneurskapontwikkeling is bespreek.

 8. Politietoezicht en het gedrag van verkeersdeelnemers : een literatuurstudie naar mogelijkheden om ten behoeve van de verkeersveiligheid de naleving van verkeerswetten door middel van politietoezicht te bevorderen.

  NARCIS (Netherlands)

  Gundy, C.M.

  1983-01-01

  The control of risk in the prevention of traffic accidents is one of the main functions of traffic regulations. An important aspect is the influence of traffic regulations and its enforcement on the road user behaviour. In this review of the literature it is discussed how this possibility can be

 9. Activerende Gevels: Naar gedrag beïnvloedende gebouwen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ed Melet

  2017-12-01

  herein assembled AfaF consisted of four layers: a water and wind proof layer, two insulating layers, and a sun-shielding layer with a low emission coefficient. One hundred and eighty one students and employees of the Hogeschool van Amsterdam, University of Applied Sciences (HvA have participated in the tests; some of them were allowed to operate the AfaF, others were not. The test results show that the test subjects with control over the AfaF saw it as an effective device to control the indoor climate. Next to effectiveness, one of the starting points in designing the AfaF was that it could be controlled intuitively. The time it cost the test subjects to manoeuvre the façade into the right configuration was thereby taken as a criterion. In the test unit with control over the AfaF, at the start of the test, the AfaF was purposely suspended in the wrong away, considering the outside conditions. The test subjects were then asked to re-configure the AfaF. On average, it cost them less than 5 seconds, which is lower than the ‘norm’. Furthermore, they strongly perceived the indoor climate they created to be a personal achievement. Having control, however, seems to play out less strongly in experiencing comfort and satisfaction with the indoor climate. Only operating the AfaF a second time had a significant influence on the contentment with the indoor climate (F(1.85 = 8.168; p < .05; ƞ2 = .088. This contradicts other research that shows that control increases satisfaction. When prevailing temperatures are related to the perception of comfort and satisfaction with the indoor climate, however, both comfort and contentment turn out to score higher than was to be expected. Of the test subjects having control over the AfaF, 17% thought it was either too warm or too cold – which was lower than the test subjects without control scored (19.9%. The average perception of comfort in the test unit with control was slightly more positive than that in the test unit without control

 10. Veerkracht in Flora : Een onderzoek naar pro-sociaal gedrag van kwetsbare kinderen uit een Surinaamse volkswijk

  NARCIS (Netherlands)

  Waalring, R.N.

  2009-01-01

  This study regards the development of children growing up in a predominantly creole (black) disadvantaged neighborhood in Paramaribo, Suriname. Some of these children appear to harbor sufficient strength to become socially well-adjusted citizens. Apparently, they are resilient. This study presents

 11. Verkeersonveiligheid bij werk in uitvoering : een oriënterend onderzoek naar verkeersongevallen en gedrag van wegwerkers en verkeersdeelnemers.

  NARCIS (Netherlands)

  Hagenzieker, M.P.

  1998-01-01

  This report includes an inventory of the available literature about traffic behaviour exhibited during road works. A selection has also been constructed of injury accidents which, according to the 1990-1996 road accident registration, were classified as being associated with road works. The fatal

 12. Effective policy for sustainable behavior. An international comparison; Effectief beleid voor duurzaam gedrag. Een internationale vergelijking

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brunsting, S.; Uyterlinde, M.; Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Breukers, S.; Mourik, R.; Backhaus, J.; Mathijsen, T. [DuneWorks, Eindhoven (Netherlands)

  2013-07-15

  This international comparative case study (the Netherlands, Germany, Sweden, United Kingdom) compares policy themes (household energy, food, mobility, household waste) and cases of interventions aims at more sustainable behaviours. It investigates how national policy can contribute to sustainable behaviour in these four themes. The study focuses on policy contexts and concrete 'best practice examples' (both policy -initiated and society-driven initiatives), paying attention to the extent to which social scientific insights have been utilised to conduct and evaluate the interventions. The conceptual approach in this study regards individual behaviour not in isolation but as embedded in institutional, social and physical contexts. In line with this, the evaluation of best practice examples focuses on how the following dimensions have been addressed in order to enable, support and sustain behavioural changes: the policy environment and institutional environment, individual behaviour, social norms a nd the physical environment. In this discussion, the Netherlands is both the starting point and the point of return, enabling us to draw lessons for Dutch policy. We conclude that a more proactive, dynamic and supportive role would fit national policy if it aims at encouraging the spread of more sustainable behaviours in society. Dutch policy could learn from the experiences of other countries and attempt at (among others): showing explicit commitment, connecting initiatives at different levels, and facilitating platforms for exchange of knowledge, experience and expertise, across sectors and departments, in order to arrive at a more integrated approach towards encouraging sustainable behaviours [Dutch] Als achtergrondstudie voor het advies Duurzame gedragspatronen zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar effectief beleid voor duurzaam gedrag (1) in Nederland en (2) internationaal. De twee rapporten beschrijven een aantal beleidscases die vanuit gedragskundig

 13. Constructeurs kunnen gedrag aluminium bij brand voorspellen. Conclusie onderzoek Johan Maljaars

  NARCIS (Netherlands)

  Maljaars, J.

  2008-01-01

  Aluminiumlegeringen worden toegepast ín dragende constructies zoals helikopterdekken, personcelsverblijvcn op boorplatforms, gebouwen en schepen. Voor een aantal van deze constructies worden in de wetgeving eisen gesteld aan de tijd dat de dragende of scheidende functie behouden blijft bij

 14. Agressief gedrag in het verkeer : opvattingen, stand van zaken en aanbevelingen. In opdracht van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.

  NARCIS (Netherlands)

  Levelt, P.B.M.

  1997-01-01

  This report begins with a description of activities in the `road rage' field in The Netherlands. The report goes on to more precisely define the `road rage' term. For this purpose, use is made of the relevant Dutch research material, international research material, and the conclusions of an expert

 15. Agressief gedrag in het verkeer : opvattingen, stand van zaken en aanbevelingen. In opdracht van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.

  OpenAIRE

  Levelt, P.B.M.

  1997-01-01

  This report begins with a description of activities in the `road rage' field in The Netherlands. The report goes on to more precisely define the `road rage' term. For this purpose, use is made of the relevant Dutch research material, international research material, and the conclusions of an expert meeting on `road rage', held in The Netherlands on 12 August 1997. An attempt is made to estimate the relevance of the `road rage' phenomenon to road safety. Finally, possible approaches to prevent...

 16. An outline of the Dutch Waste sector and its market structure; Een verkenning van de Nederlandse afvalbranche en haar marktstructuur

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reezigt, M.J.A.

  2009-03-15

  The research question of this study is: is the current situation in the waste industry in the Netherlands reason to implement new regulations to improve the market in this sector? After the introduction and a view on the governmental policy follows a survey of the market and an overview of recent developments in the industry. Then follows an elaboration of the specific sub-sectors. These are separately analyzed on the basis of the SCP-model (Structure-Conduct-Performance framework) of Bain (1951), which provides information about the structural elements of the sector specific markets [Dutch] De onderzoeksvraag van deze studie luidt: geeft de huidige situatie in de afvalbranche aanleiding om tot nieuwe reguleringen over te gaan ter bevordering van de marktwerking in deze branche? Na de inleiding en een blik op het overheidsbeleid volgt een verkenning van de markt en een overzicht van recente ontwikkelingen binnen de branche. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de specifieke deelsectoren. Deze worden los van elkaar geanalyseerd aan de hand van het SGR-model (Structuur-Gedrag-Resultaatschema) van Bain (1951), wat informatie verschaft over de structuurelementen van de sectorspecifieke markten.

 17. Interventieteams: werken op het snijvlak van rechtstaat en maatschappelijke urgentie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacqueline de Savornin Lohman

  2009-06-01

  Full Text Available Today communities often cope with juvenile delinquency or misconduct by its citizens such as fraudulent claims for social security benefit. Multi-problem families require specialist intervention. The response of policy makers has been to develop intervention programmes whereby the intervention teams – following instructions laid down in a protocol – visit the homes. These teams consist of civil servants, professionals, and employees of public institutions and companies such as electricity companies. From a policy approach Intervention Teams are efficient. However, their action tends to conflict with the judicial approach. Citizens complained with success in Court and at the Ombudsman’s office, because their privacy was violated by the intrusive action of these teams. The response of the law has been to require each team-member to prove his identity and to disclose the precise reason for his visit. In practice this formal requirement impedes effective problem solving on the spot. The author proposes as third possibility the context-oriented approach. The concept of ‘dynamic legitimacy’ is useful to give this approach a normative base. It includes the perspective of the occupant, whose privacy is at stake. Research into ‘best practices’ confirms that teamwork as close as possible ‘at the front door’, if firmly rooted in judicial principles and standards of decency, is a condition for successful interventions. De hedendaagse samenleving wordt regelmatig geconfronteerd met jeugdcriminaliteit of wangedrag door burgers, zoals misbruik van sociale voorzieningen. Multi-probleemgezinnen vereisen specialistische interventies. Beleidsmakers hebben als reactie interventieprogramma’s ontwikkeld waarin huisbezoek door interventieteams een belangrijke plaats inneemt. Deze teams bestaan uit ambtenaren, professionals, en werknemers van publieke instellingen en organisaties zoals elektriciteitsbedrijven. Vanuit een beleidsperspectief zijn deze

 18. Bepaling van de kwaliteit van reinigingsprocessen.

  NARCIS (Netherlands)

  Terpstra, P.M.J.

  1993-01-01

  Ingegaan wordt op de operationalisering van het begrip schoon voor verschillende toepassingen. Daarna worden twee recent ontwikkelde onderzoekmethoden gepresenteerd voor de meting van respectievelijk het reinigingseffect van textiel reinigen en het reinigen van harde vloeroppervlakken en enkele met

 19. The background of the climate problem; De achtergrond van het klimaatprobleem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Strengers, B.; Meyer, L. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Dorland, R. [Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI, De Bilt (Netherlands)

  2013-01-15

  Climate change is a much discussed topic, both in science and in the public domain. A major difference is that in the public domain questions are frequently addressed which are barely an issue anymore in the scientific domain. These are usually issues of a more general nature such as the question whether the earth is truly warming up and if man is the main causer. The Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) and the Royal Netherlands Meteorological Institute jointly wrote this note, in which recent literature is used to outline what the current status quo of climate science is in a number of crucial areas. It is also indicated with which degree of certainty certain statements can be made [Dutch] Er is veel discussie over klimaatverandering, zowel in de wetenschap als in het publieke domein. Een belangrijk verschil is dat er in het publieke domein regelmatig vragen aan de orde komen die in het wetenschappelijke domein nauwelijks meer een issue zijn. Dit zijn veelal meer algemene issues zoals de vraag of de aarde echt wel opwarmt en of de mens de belangrijkste veroorzaker. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) hebben bovenstaande notitie geschreven, waarin op basis van recente literatuur wordt gepoogd om in hoofdlijnen aan te geven wat de huidige stand van de klimaatwetenschap is op een aantal cruciale terreinen. Daarbij wordt aangegeven met welke mate van zekerheid bepaalde uitspraken gedaan kunnen worden.

 20. Sexual risky behaviour among Slovak adolescents and young adults : social and psychological factors

  NARCIS (Netherlands)

  Kalina, Ondrej

  2012-01-01

  Het centrale doel van dit proefschrift was om de relatie tussen seksueel risicovol gedrag (SRB) van adolescenten en jong volwassenen en gedragsfactoren verkennen (bijvoorbeeld het gebruik van alcohol, vorige seksueel gedrag), psychologische factoren (bv. extraversie, welzijn) en sociale factoren

 1. Obstakels in wegbermen : een overzicht en beschrijving van in de literatuur beschreven onderzoek omtrent het gedrag bij botsingen vaste voorwerpen die voorkomen in zones langs de rijbaan.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  1973-01-01

  If the idea of an obstacle is broadly interpreted every object which is in the way of a vehicle can be regarded as an obstacle. According to this definition all road users are also obstacles. In this literature study only exclusive fixed objects along the highway, such as lighting poles and columns

 2. Analogies in the microscopic behavior of superfluid and classical helium studied by neturon scattering [Analogieen in het microscopische gedrag van superfluid en klassiek helium

  NARCIS (Netherlands)

  Crevecoeur, R.M.

  1996-01-01

  In this thesis we have presented the results of a neutron scattering study of the analogies in the microscopic behavior of superfluid and classical helium. Therefore we performed both neutron-diffraction experiments to study the structure and inelastic neutron scattering experiments to study the

 3. Pedoseksualiteit as manifestasie van afwykende seksualiteit: ’n Kerklike en pastorale uitdaging

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stella D. Potgieter

  2013-07-01

  Full Text Available Die fokus van hierdie artikel is om aan te toon dat pedoseksualiteit en pedofilie ’n uitdaging aan die pastoraat en die kerk stel. Nie net in Suid-Afrika nie, maar ook internasionaal is pedoseksuele gedrag ’n wydverspreide probleem. Navorsing op hierdie gebied is ’n pastorale uitdaging. Volgens baie mense is seksueel-afwykende gedrag nie iets wat in die Christengemeenskap voorkom nie. Dit is egter ver van die waarheid af. Pedoseksualiteit en pedofilie kom voor in alle beroepe, op alle sosio-ekonomiese vlakke, in alle ouderdomme, kulture en seksuele oriëntasies en in alle gelowe. Pedofilie word in twee hoofgroepe verdeel, naamlik die situasionele kindermolesteerder en die voorkeur-kindermolesteerder. Die wortels van pedofilie lê normaalweg in die kinderjare terwyl die seksuele wanorde gedurende adolessensie ontwikkel. Drie tipes lewenservaring op ’n vroeë ouderdom word aangedui as aanleidend tot pedoseksualiteit, naamlik seksuele kontak vóór die ouderdom van 16 jaar met ’n aansienlik ouer persoon; seksuele kontak voor die ouderdom van 13 jaar met lede van die eie portuurgroep; en nie-seksuele geweld wat hoofsaaklik deur ouers teenoor kinders gepleeg is. Aangesien daar geen rehabiliteringsprogramme in Suid-Afrika bestaan vir persone met seksueel-afwykende gedrag nie en seksuele waardes vinnig in die breë samelewing afgeneem het, behoort die kerk op die voorgrond te tree op hierdie gebied. The focus of this article is to show that paedosexuality and paedophilia poses a challenge to both the pastorate and the church. Not only in South Africa, but also internationally, has paedosexual behaviour become a widespread problem. Research in this field poses a pastoral challenge. According to the opinion of most people sexually deviant behaviour is not something that occurs in the Christian community. This assumption, however, is not the truth. Paedosexuality and paedophilia are present in all occupations, on every socio-economic level, in

 4. Effectieve bestrijding van varroa

  OpenAIRE

  Cornelissen, B.; Blacquiere, T.; Steen, van der, J.J.M.

  2010-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure van de WUR biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en de bestrijding van varroa.

 5. De veiligheid van de voetganger I : een literatuurstudie betreffende het effect van voorzieningen, wettelijke maatregelen en initiatieven, ondernomen om het onderlinge gedrag van voetgangers en overige deelnemers te beinvloeden.

  NARCIS (Netherlands)

  Kraay, J.H.

  1976-01-01

  In this literature review are considered some possible ways of influencing the behaviour of the road users in such a way that conflicts between motorised traffic and slow traffic are decreased. Emphasis will be laid on pedestrian safety. Successively a number of provisions for crossing pedestrians

 6. Determinanten van veiligheidsgedrag van bouwvakkers

  NARCIS (Netherlands)

  Urlings, I.J.M.; Nijhuis, F.J.N.

  1988-01-01

  In dit artikel wordt ingegaan op de vraagstelling in welke mate het veiligheidsgedrag van bouwvakkers beinvloed wordt door determinanten zoals eigen opvattingen, de sociale omgeving en faktoren in de werkomgeving, om op basis daarvan te komen tot aanbevelingen voor de veiligheidsvoorlichting in de

 7. De verkoop van vlees van eigen dieren

  NARCIS (Netherlands)

  Vijn, M.P.; Alebeek, van F.A.N.; Voort, van der M.P.J.; Boxtel, van M.; Schoutsen, M.A.

  2014-01-01

  De onderzoeksvraag is hoe bestaande bedrijven het concept ‘verkoop van vlees van eigen dieren’ toepassen, wat de financiële haalbaarheid ervan is, en wat de succes- en faalfactoren en randvoorwaarden zijn. Als afbakening is gekozen voor de verkoop van vlees van eigen runderen. Omdat dit onderzoek

 8. De afzetstructuur van pootaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Baris, D.B.; Graaff, de G.C.

  1982-01-01

  Een beknopt verslag van een onderzoek naar de afzetstructuur van pootaardappelen op grond van een enquete in 1979 onder groothandelaren en in 1980 onder telers. Van de afzet van de 4000 telers is 75% vastgelegd bij 800 groothandelaars, waardoor de prijsvorming in hoge mate is vastgelegd.

 9. De effectiviteit van tandenpoetsen

  NARCIS (Netherlands)

  van der Weijden, F.; Slot, D.E.

  2013-01-01

  Voor de preventie en behandeling van parodontitis en cariës staat de verwijdering van tandplaque centraal. Verwijderen van tandplaque en de natuurlijke reiniging van het gebit door fysiologische krachten - dat wil zeggen wrijving van de tong en de wangen - is uiterst gering (Lindhe & Wicén, 1969).

 10. Effectieve bestrijding van varroa

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Blacquiere, T.; Steen, van der J.J.M.

  2010-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure van de WUR biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en

 11. Produktie van pigmenten

  NARCIS (Netherlands)

  Etman EJ; Duesmann HB; Eijssen PHM; LAE

  1994-01-01

  Dit rapport over de produktie van pigmenten is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven of industriele processen ter ondersteuning van het overheidsbeleid op het

 12. die invloed van omgewingsfaktore op speeneienskappe van ...

  African Journals Online (AJOL)

  1967), Lombard (1971) en Mostert (1972). Gestandaardiseerde beramings van koneksiefaktore sal dus vanselfsprekend nie op venkil- lende streke en kuddes van toepassing wees nie. Omdat daar nog groot behoefte bestaan vir meer inligting ...

 13. Learning from the energetic rural area. Background report; Leren van het energieke platteland. Achtergrondrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arnouts, R.; Van den Born, G.J.; Daalhuizen, F.; Farjon, H.; Pols, L.; Tekelenburg, T.; Tisma, S.; Van Veen, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Gerritsen, A.; Verburg, R. [Wageningen UR, Wageningen (Netherlands); Wiering, M. [Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen (Netherlands); Roovers, G. [Oranjewoud, Heerenveen (Netherlands)

  2013-06-15

  Citizens and businesses start on a regular basis, and in cooperation with the Dutch government, initiatives to improve the living environment in rural areas. In this study, 32 examples are discussed to detect issues that can be improved. The examples concern more or less successful partnerships for sustainable rural development, in which the market, citizens and civil society play a prominent role. Four issues for improvement are identified: (1) Other accents are required in laws and regulations for the living environment; (2) The Dutch government must give smart directions by means of levies and incentives; (3) A vision of the governments is essential; and (4) Towards a proactive, facilitating government [Dutch] Burgers en bedrijven nemen regelmatig samen met overheden initiatieven om de leefomgeving op het platteland te verbeteren. In deze studie zijn 32 praktijkvoorbeelden onder de loep genomen om die verbeterpunten op te sporen. Het gaat om meer of minder succesvolle samenwerkingsverbanden voor duurzame plattelandsontwikkeling, waarin marktpartijen, burgers en het maatschappelijk middenveld een vooraanstaande rol spelen. Hierbij worden vier verbeterpunten gesignaleerd: (1) Andere accenten gewenst in wet- en regelgeving voor de leefomgeving; (2) Slimmer sturen met heffingen en vergoedingen door de overheid; (3) Visie van overheden is onontbeerlijk; en (4) Naar een proactieve, faciliterende overheid.

 14. Een revisie van de taxonomie van gifkikkers

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, E.H.

  2007-01-01

  Recent kwam het lang verwachte ruim tweehonderdvijftig pagina`s tellende manuscript uit met daarin een revisie van de taxonomie van gifkikkers. De auteurs onder leiding van Taran Grant stellen een nieuwe taxonomie voor, die de familie Dendrobatidae met haar tien algemener geaccepteerde genera

 15. Ethylene controlled ventilation. Energy conservation in the project 'Klep Dicht' (Close the Valve) and results of supplementary research; Ethyleengestuurde ventilatie. Energiebesparing in het project 'Klep Dicht' en resultaten van aanvullend onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands); Langner-Noort, L. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2007-11-15

  The project ‘Close the Valve’ has been initiated with the aim of demonstrating the energy conservation options through ethylene-controlled ventilation of tulip flower bulb. During previous meetings on the ethylene analyzer, there were some urgent questions about practical use: What happens with the ethylene content during an Actellic treatment?; What is the influence of the ethylene content in outdoor air?; How is the ethylene distribution in the storage room?; The supplementary research involved the effect of ethylene in outdoor air, the distribution of ethylene in the cold store, and the behavior of ethylene during the period of the Actellic treatment (Actellic is an insecticide) [Dutch] Het project 'Klep Dicht' is opgezet met als doel de energiebesparingsmogelijkheden door ethyleengestuurde ventilatie van tulpenbollen te demonstreren. Tijdens eerdere bijeenkomsten over de ethyleenanalyser, kwamen een aantal dringende vragen uit de praktijk naar voren: Wat gebeurt er met het ethyleengehalte tijdens een Actellic-behandeling?; Hoe zit het met de invloed van het ethyleengehalte in de buitenlucht?; Hoe zit het met de ethyleenverdeling in de bewaarruimte? Het aanvullende onderzoek betrof het effect van ethyleen in de buitenlucht, de verdeling van het ethyleen in de bewaarcel, en het gedrag van ethyleen tijdens de periode van de actellicbehandeling (actellic is een insecticide)

 16. Gevolgen van hydrocephalus

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, Cornelis Nicolaas

  1984-01-01

  Hydrocephalus is een aandoening van het centrale zenuwstelsel die de clinicus vrij lang voor grote problemen ten aanzien van de behandeling heeft qesteld. Door de toepassing van de ventriculo-atriale shunttechniek zijn de behandelingsmogelijkheden van hydrocephalus sterk verbeterd. Deze studie

 17. Ziekten van het ruggenmerg

  NARCIS (Netherlands)

  Groen, Robertus; Kuks, Joannes; Snoek, Jozef; Kuks, Jan B.M.; Snoek, Jos W.

  2016-01-01

  Er zijn vele oorzaken voor een myelopathie. Beschadiging van het myelum kan compleet zijn (zoals in het geval van een complete dwarslaesie), maar is vaker incompleet (zoals bij een incomplete traumatische dwarslaesie en de meeste vormen van myelopathie op basis van niet-traumatische oorzaken). Er

 18. Het raadsel van Utopia

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, F. van den; Poldervaart, S.; Voogd, P. de; Dun, F. van; Bierens, S.; Raak, R. van; Dettingmeijer, R.

  2003-01-01

  Utopieën zijn gedetailleerde ontwerpen voor een andere en betere samenleving. Door de eeuwen heen zijn er talloze utopieën verschenen zoals De Republiek van Plato en Utopia van Thomas More. Ook in de twintigste eeuw zijn er utopieën verschenen als Erewhon van Samuel Butler, Walden Two van

 19. Energy conservation. Concerted action between dwelling and occupant. Analysis of the module WoON 2012; Energiebesparing. Een samenspel van woning en bewoner. Analyse van de module Energie WoON 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tigchelaar, C. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Leidelmeijer, K. [RIGO research en Advies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-08-15

  Results are presented of the analysis on the WoON energy module, which they performed on behalf of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK). Since 1995, BZK has been performing an elaborate study on the energy performance of the Dutch housing stock. This energy module is part of the WoON survey, which collects data on a wide range of topics related to housing and living. In 2012, this survey was carried out again. The data of 4,800 audits and questionnaires have been collected in a dataset that is linked to external data. The combined datasets offer unique and detailed insight in the fundamentals of energy consumption in dwellings. Due to the survey's long history, trends are now becoming visible in technical characteristics of dwellings as well as in behaviour. Among other things, the report describes trends in energy labels, energy measures, energy behaviour, energy consumption, living expenses, investments and saving potentials. Based on this information, general conclusions and policy recommendations are drawn [Dutch] Sinds 1995 wordt door het ministerie van BZK elke 5 tot 6 jaar een uitgebreid onderzoek naar de energetische kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad uitgevoerd als onderdeel van de kwalitatieve Woning Registratie (KWR) en later het Woon Onderzoek Nederland (WoON). Het ministerie heeft in 2012 veldwerk laten uitvoeren voor de module Energie 2012. De gegevens van 4.800 woningopnames en daaraan gekoppelde enquêtes zijn vastgelegd in een analysebestand en gekoppeld aan andere gegevensbronnen. De opname en de enquête samen geven een unieke, gedetailleerde inkijk in de achtergronden van het energiegebruik in woningen. Door de lange historie zijn trends in zowel technische eigenschappen van de woning als ook in gedrag goed zichtbaar. In deze publicatie geven ECN en RIGO een weergave van de analyses die zij in opdracht van het ministerie van BZK hebben uitgevoerd op de energiemodule. Hierbij komen alle facetten van het Wo

 20. Development of performance, behavior and gut health in laying hens in relation to dietary protein source = Ontwikkeling van technische resultaten, gedrag en darmgezondheid van leghennen in relatie tot eiwitbron in het voer

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Veldkamp, T.; Binnendijk, G.P.; Veer, de R.

  2010-01-01

  From this study, it can be concluded that addition of protein of animal origin to a layer diet will not guarantee for a reduction in feather pecking behavior and an improvement of gut health. Despite this, feather pecking behavior and percentage of wet litter area were reduced in two (Daka-40 and

 1. Invloed van mengmoment, leefoppervlak en hokverrijking op gedrag, beenwerk en productie van opfokzeugen tot en met de eerste worp = Influence of mixing moment, space allowance and enrichment on behaviour, leg soundness and production of gilts till first weaning

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Soede, N.M.; Hoofs, A.I.J.; Verheijen, R.G.J.A.; Binnendijk, G.P.; Opschoor, C.

  2014-01-01

  At Swine Innovation Centre Sterksel the effects of mixing moment, space allowance (from day 14 after birth till day 232) and enrichment on behaviour, leg soundness and production of gilts from day 14 after birth till first weaning were investigated. The results are described in this report.

 2. De klinische betekenis van de serumconcentraties van isonicotinezuurhydrazide en streptomycine

  NARCIS (Netherlands)

  Graaff, J.L. de

  1965-01-01

  SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de invloed van de serumconcentraties van isonicotine- zuurhydrazide (INH) op de therapeutische resultaten bij patienten met longtuberculose. Ook de serumconcentraties van streptomycine (SM) zijn het

 3. B. J. van der Merwe . Pentateugtradisies in die prediking van ...

  African Journals Online (AJOL)

  B. J. van der Merwe . Pentateugtradisies in die prediking van Deuterojesaja. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijkuniversiteit te Groningen. Uitg. J. B. Wolters, Groningen, Djakarta. 1955. 280 bls.

 4. Monitoring and evaluation pilots Energy Box and Energy vouchers. Measuring the success rate of two instruments for energy saving in households; Monitoring en evaluatie pilots Energiebox en Energiebon. Succesmeting van twee instrumenten voor energiebesparing bij huishoudens

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Groot, M.I.; Koot, M.C.M.; Schepers, B.L.; Wielders, L.M.L. [CE, Delft (Netherlands); Jungblut, P. [Blauw Research, Rotterdam (Netherlands)

  2007-06-15

  The Dutch government wants to incite energy saving behavior in households and increase the use of energy saving products. By means of the pilot projects of the Energy Box and the Energy Voucher the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment wants to examine if these instruments can contribute to changing behavior and the corresponding CO2 reduction. This final report describes the results of the monitoring and evaluation study of the pilots with the aim of establishing how the actions are values in real life, which products are actually used and what the direct and indirect effects are of these actions on energy saving, CO2 reduction and changing behavior [mk]. [Dutch] De overheid wil Nederlandse huishoudens aanzetten tot energiebesparend gedrag en gebruik van energiebesparende producten. Met de uitgevoerde pilotprojecten van de Energiebox en de Energiebon wil het Ministerie van VROM onderzoeken of met deze instrumenten een bijdrage kan worden geleverd aan gedragsverandering en de daarmee samenhangende CO2-reductie. In deze eindrapportage worden de resultaten van de monitoring en evaluatiestudie van de pilots beschreven met als doel: Bepalen hoe de acties in de praktijk gewaardeerd worden, welke producten daadwerkelijk worden gebruikt en welk directe en indirecte effecten de acties hebben op energiebesparing, CO2-reductie en gedragsverandering.

 5. Extrusie van vlees en vleesdegen.

  NARCIS (Netherlands)

  Zuilichem, van D.J.; Jager, Th.

  1991-01-01

  Resultaten van een studie naar de mogelijkheden van verwerking van varkensvlees, runderhart en zwoerd met een cooking-extruder. De grondstoffen werden bij een watergehalte van 40-75 procent behandeld. Kenmerkende produktparameters als watersorptie-index, wateroplosbaarheid, eiwitdispersibiliteit,

 6. De teelt van hazelnoten

  NARCIS (Netherlands)

  Wertheim, S.J.; Goedegebure, J.

  1988-01-01

  Teelthandleiding van hazelnoten en lambertsnoten met de onderdelen: soorten; naamgeving; van bloem tot vrucht; klimaat en standplaats; grond; rassen; vermeerdering; planten; plantafstanden en -systemen; snoei en boomvormen; bemesting; gebreksziekten; bodembehandeling; ziekten en plagen; oogst en

 7. Weidegang van geiten

  NARCIS (Netherlands)

  Eekeren, van N.J.M.

  2011-01-01

  Weidegang is belangrijk voor het welzijn van geiten. Daarmee is het een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en bovendien onderscheidend voor de biologische geitenhouderij. Helaas levert weidegang bij geiten ook een aantal knelpunten op zoals: het risico op een maagdarmwormenbesmetting,

 8. Baanbrekende verpakkingsconcepten van karton

  NARCIS (Netherlands)

  Reuvers, M.; Wienk, I.

  2005-01-01

  Binnen 35 onderzoekspartners in 13 EU-lidstaten loopt het grootste onderzoek naar duurzame verpakkingen van hernieuwbare grondstoffen (Sustainpack) ooit. Het gaat hierbij voornamelijk om verpakkingen van papier, karton en biopolymeren uit hout- en plantenvezels. Uitleg over de deelprojecten met

 9. Die metodiek van kultuurhulpbronbestuur (KHB) | Van Vollenhoven ...

  African Journals Online (AJOL)

  In the article some principles for the execution of CRM are also looked at. These serve as ethical guidelines for CRM consultants in their aim to conserve the cultural heritage. 'n Kultuurhulpbronbestuursopname kan uit drie moontlike fases bestaan. 'n Fase 1-opname behels die bepaling van 'n oorsig van kultuurhulpbronne ...

 10. Neurobiologie van Depressie : van neurotransmitter tot breinnetwerken

  NARCIS (Netherlands)

  van Tol, M.-J; Tendolkar, Indira; van der Wee, Nic; Ruhé, Eric; Schene, Aart; Sabbe, Bernard; Spinhoven, Philip; Ruhé, Eric

  2016-01-01

  Dit is de tweede, geheel herziene druk van het Handboek depressieve stoornissen. Het geeft een up-to-date overzicht van zowel de wetenschappelijke als de behan­del­inhoudelijke kennis en ervaring rond deze veelvoorkomende, invaliderende en maatschappelijke relevante stoornis en sluit aan bij de

 11. Duurzaamheid van ethanolbieten

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, de C.L.M.; Ven, van de G.W.J.; Langeveld, H.; Vries, de S.C.; Brink, van den L.

  2008-01-01

  In deze studie is een poging gedaan om in een concrete bio-energieketen en aan de hand van concrete datasets, het toetsingskader toe te passen waar mogelijk. Gekozen is voor ethanolproductie op basis van suikerbieten waarbij het accent is gelegd op het agronomische deel van de keten.

 12. Teelt van hybride wintertarwerassen

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.

  2007-01-01

  Om de mogelijkheden van de teelt van hybride wintertarwerassen onder Nederlandse omstandigheden in beeld te brengen zijn er van 2000 t/m 2002 proeven uitgevoerd op het PPO-proefbedrijf te Lelystad. Hoewel de hybride rassen een hogere opbrengst gaven en iets minder zaaizaad nodig hadden, was dit niet

 13. Teelt van hybride wintertarwerassen

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.; Paauw, J.G.M.

  2003-01-01

  Om de mogelijkheden van de teelt van hybride wintertarwerassen onder Nederlandse omstandigheden in beeld te brengen zijn er van 2000-2002 proeven uitgevoerd op het PPO-proefbedrijf te Lelystad. In deze proeven zijn een 4-tal hybriderassen (Hybnos, Hyno-braba, Hyno-esta, Mercury) vergeleken met een

 14. Idola van de crossmedia

  NARCIS (Netherlands)

  Geeske Bakker; Hans Fröling; Job Twisk; Kees Winkel; Drs Erik Hekman; Dr. H.M.M. van Vliet

  2008-01-01

  De uitingen van de crossmedia dringen zich steeds nadrukkelijker aan ons op. Een toenemend aantal crossmedia diensten en producten doet een beroep op onze aandacht en financiën: van interactieve televisieprogramma’s op websites, tot themakanalen op mobiele apparaten, fysieke bijeenkomsten van

 15. Certificering van biologische restaurants

  NARCIS (Netherlands)

  Soethoudt, J.M.

  2006-01-01

  In Nederland zijn meer dan 100 restaurants, die zichzelf als biologisch restaurant presenteren. Echter, de betekenis van 'biologisch restaurant' is niet gedefinieerd, zodat de consument niet weet waar hij op kan rekenen. Het idee, ontstaan bij Eric van Veluwen van Kasteel Rhederoord, tot verkenning

 16. De geologie van Lissabon

  NARCIS (Netherlands)

  Nijland, T.G.

  2013-01-01

  Geologie en steden hebben een wat moeizame verhouding: in de stad is er vaak niet veel van te zien door een gebrek aan ontsluitingen, maar de invloed van dc geologie op de stad is groot. Die invloed uit zich in scheppende zin, bijvoorbeeld als bron van bouwmaterialen of water, maar ook in

 17. van Lodewyk Alberti

  African Journals Online (AJOL)

  27 jan 2006 ... [1981]), is het boek als zodanig nooit onderzocht. In dit artikel wil ik de opbouw van. De Kaffers aan de Zuidkust van Afrika analyseren en nagaan op welke wijze Alberti de vragenlijst en het etnografische paradigma in de Considérationsvan Degérando gevolgd heeft. Ik zal de Nederlandse versie van ...

 18. 'n Woord van AFRILEX

  African Journals Online (AJOL)

  Vir sy voortgesette betrokkenheid by AFRILEX en sy entoesiastiese hand- hawing van Lexikos se posisie as 'n toonaangewende vaktydskrif, spreek AFRI-. LEX sy hartlike dank uit teenoor die Buro van die WAT, en veral dr. J.C.MD. du Plessis wat as redakteur van hierdie sewende uitgawe opgetree het. Rufus Gouws.

 19. van der Waals

  Indian Academy of Sciences (India)

  University education was beyond reach for van der Waals as he had to work for earning his daily bread ... languages, which was a prerequisite for entering a University those days. van der Waals worked as a school ... take academic examinations at the University yet, van der Waals continued studying at Leiden. University ...

 20. Handelsstromen van pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Tacken, G.M.L.; Horne, van P.L.M.

  2006-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de goederenstromen van (rauw) pluimveevlees binnen envooral naar Nederland en de daarmee gepaard gaande zoönoserisico's. Het onderzoek biedtinput voor het nog op te zetten controlebeleid, waarmee handhaving van het beleidsvoornemenom het aanbieden van rauw

 1. Dagvlinders van Europa

  NARCIS (Netherlands)

  Halder, van I.; Wynhoff, I.; Swaay, van C.

  2000-01-01

  Dagvlinders is gebaseerd op de ETI CD-ROM Dagvlinders van Europa (Van Halder, Wynhoff en Van Swaay, 2000). Dit programma toont informatie over meer dan 400 Europese dagvlinders. Elke soort is geïllustreerd met gedetailleerde tekeningen en foto's. De tekst behandelt ecologie, verspreiding, habitat en

 2. Ecologische kenmerken van weidevogeljongen en de invloed van beheer op overleving. Kennisoverzicht en effectiviteit van maatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterveld, E.B.; Kleijn, D.; Schekkerman, H.

  2008-01-01

  Rapport over de effectiviteit van beheersmaatregelen voor overleving van primaire weidevogelkuikens in graslanden, op basis van wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke literatuur. Per sprake komen: Ecoprofielen weidevogeljongen van: Kievit (Vanellus vanellus); Grutto (Limosa limosa); Tureluur

 3. Versterking van de loopbaanladder van leraren : wat kunnen we leren van Singapore?

  NARCIS (Netherlands)

  Elffers, L.

  2015-01-01

  In de Lerarenagenda 2013-2020 is een aantal doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de bevordering van de loopbaan en professionele ontwikkeling van leraren. Enerzijds wordt ingezet op het stimuleren van professionalisering van leraren na hun initiële opleiding, anderzijds op het versterken van

 4. Leren uit levensverhalen: Het levensverhaal als bron van kennis en kracht in de opleiding ‘Ervaringsdekundige in armoede en sociale uitsluiting’

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marian van der Sypt

  2006-03-01

  Full Text Available Boeken waarin mensen hun persoonlijke ervaringen met ingrijpende gebeurtenissen of problemen beschrijven, zijn tegenwoordig bijzonder populair. Borstkanker, echtscheiding en autisme zijn slechts enkele voorbeelden van onderwerpen waarmee mensen hun strikt persoonlijk belevings- en verwerkingsproces aan een breed lezerspubliek openbaren. Blijkbaar hebben zowel de schrijvers als de lezers hier voordeel bij. Is het opschrijven van het verhaal een verwerkingsproces op zich? Geeft het delen van deze vaak traumatische ervaringen met een anoniem publiek méér zin aan de gebeurtenissen? Leidt herkenning tot méér inzicht of betere verwerking bij deze lezer? Niet zelden willen deze boeken een signaal geven niet alleen aan de publieke opinie maar ook aan de professionele wereld door het aanklagen van inadequaat gedrag van professionelen, van een nefaste omgeving of door het aan de kaak stellen van een falend beleid. De opleiding ‘Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’ in Vlaanderen lijkt in een aantal opzichten op deze hiervoor genoemde initiatieven. Persoonlijke probleemverwerking, inzichtverwerving, (herkenning en signalering zijn sleutelwoorden in deze opleiding. Het werken met levensverhalen van de cursisten staat centraal. De cursisten brengen om zo te zeggen hun eigen leven als centrale casus binnen in het leerproces. Hoe verloopt deze bijzondere vorm van sociale interventie? Wat beoogt deze unieke opleidingsvorm? Kan een dergelijke opleiding de positie van kansarmen in de samenleving beïnvloeden? Dit artikel besteedt eerst aandacht aan de centrale actor in deze opleiding, de ‘ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting’. Wie zijn ze en wat zet hen aan om deze opleiding te volgen? Vanwaar komt het idee om hun levensverhalen een centrale en onbetwistbare plaats te geven? Hoe ervaren cursisten en hun lesgevers het werken met deze specifieke vorm van casuïstiek? Welke effecten stellen ze vast? De opleiding

 5. Karakterisering van het "Etimologiewoordeboek van Afrikaans" (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  Als etymologisch woordenboek bezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaald door het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woorden die in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals ...

 6. Die ontwikkeling van 'n meetinstrument van werkstres

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. S. Van Zyl

  1994-06-01

  Full Text Available The development of an instrument for work stress. The aim of the investigation was to develop a valid and reliable job stress measuring instrument. As part of the technical analysis of the "Experience of Work and Life Circumstances Questionnaire" (WLQ, it is pointed out that reliability coefficients vary between 0,62 and 0,92, and that the questionnaire proves to have content as well as construct validity. Opsomming Die doelstelling van hierdie ondersoek was om 'n geldige en betroubare werkstresmeetinstrument te ontwikkel. As deel van die tegniese ontleding van die "Ervaring van Werk- en Lewensomstandighedevraelys" (WLV, is onder meer uitgewys dat die betroubaarheidskoeffisiente daarvan tussen 0,62 en 0,92 wissel en dat die vraelys oor inhouds en konstrukgeldigheid beskik.

 7. Het effect van substraat structuur op groei van schimmels

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.; Sonnenberg, A.S.M.

  2011-01-01

  Champignons worden geteeld op een complex van voedingsstoffen ontstaan na fermentatie van strorijke paarden mest, kuikenmest, stro, gips en water. Voor de productie van champignons breekt het mycelium slechts 25% van het organische materiaal in de compost af. Dat is weinig voor iets dat ca. 40% van

 8. Biologische effectiviteit van bespuitingen: effecten van druppelgrootte en waterkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Zande, van de J.C.; Schans, van der D.A.; Koster, A.T.J.

  2004-01-01

  Deze rapportage beschrijft de invloed van watervolume, druppelgrootte en kwaliteit van het tankmengsel op de biologische effectiviteit van bespuitingen. Onder kwaliteit van het tankmengsel wordt in dit verband verstaan: temperatuur, hardheid, pH en zoutgehalte (chloor en ijzerzouten) van de

 9. Die etiek van Luther

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. van Wyk

  1983-06-01

  Full Text Available Dink ons aan die etiek van Luther dan spring onmiddellik ’n paar boeiende uitsprake van hom na vore soos o.a. dat Christene vanuit die gemeenskap met Christus nuwe dekaloë moet maak wat helderder as die van Moses kan wees, of dat ons in bepaalde sin vir ons naaste ’n Christus moet word. Die bydrae van Luther 'tot die Christelike etiek is sonder twyfel van groot betekenis en die bestudering daarvan die moeite werd. Luther is geprys as rewolusionêr en verguis as konserwatis, hy is geëer as iemand wat weer die ware be­tekenis van godsdiens ontdek het toe die lewe vervloei het in etiek. Of dit egter korrek is om sy etiek as konserwatief te tipeer, soos White doen, moet betwyfel word.

 10. De auteursrechtelijke groeipijnen van Google

  NARCIS (Netherlands)

  Hugenholtz, P.B.

  2011-01-01

  Het succesverhaal van Google behoort tot de canon van de geschiedenis van onze informatiemaatschappij. In 1998 begonnen in een studentenkamer op de campus van Stanford University, groeide Google in enkele jaren uit tot het orakel van het internet. Zo werd ‘googelen’ de gebruikelijke term voor zoeken

 11. OM LYNING VAN DIEREPRODUKSIESTRATEGTEd

  African Journals Online (AJOL)

  gegee het. Ek wil ook hulde bring aan wyle prof Jan. Swart, aan prof J H R Bisschop, prof F N Bonsma, prof. J W Groenewald, wyle prof A M Gericke, wyle J A. (Koos) van der Merwe, mnr Danie van Wyk, wyle Koot. Kotze, dr W A Verbeek en baie ander. Die boere van. Suid-Afrika was gelukkig dat hulle sterk leiding kon kry.

 12. Effecten van temperatuur op de fotosynthese van Cymbidium

  NARCIS (Netherlands)

  Schapendonk, A.H.C.M.; Kromwijk, J.A.M.

  2005-01-01

  Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een onderzoeksvraag van de LTOcommissie Cymbidium naar optimale teeltomstandigheden in relatie tot de fotosynthese. Door metingen op een praktijkbedrijf is meer inzicht verkregen in optimale en limiterende omstandigheden van de groeifactoren licht,

 13. Screening van natuurlijke vijanden van orchideetrips in snij-anthurium

  NARCIS (Netherlands)

  Pijnakker, J.; Scholte-Wassink, G.M.; Kok, L.W.; Leeuwen, van G.; Ramakers, P.M.J.

  2007-01-01

  In de teelt van snij-anthurium wordt sinds enkele jaren Chaetanaphothrips orchidii (orchideetrips, ook wel anthuriumtrips genoemd) aangetroffen, die grote schade veroorzaakt. Op verzoek van de landelijke gewascommissie anthurium en met financiering van het Productschap Tuinbouw is PPO Glastuinbouw

 14. Ontwikkeling van een vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, W.M.J.; Keukens, H.J.

  1994-01-01

  In dit rapport wordt de ontwikkeling van een methode beschreven voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees met behulp van HPLC en UV-detectie. Er is onderzoek verricht naar de chromatografische scheiding van meticlorpindol op reversed phase kolommen, naar een geschikte

 15. De sociale staat van Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Theo Roes

  2001-01-01

  De sociale staat van Nederland (SSN) biedt een systematische beschrijving en analyse van de levensomstandigheden van de Nederlandse bevolking. Onderwerpen zijn: inkomen, arbeid, onderwijs, gezondheid, huisvesting, veiligheid en vrijetijdsbesteding. De SSN beschrijft de ontwikkelingen in de

 16. Die wese van die geloof.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J. S. De Klerk

  1957-03-01

  Full Text Available Waar ons op 31 Oktober weer dink aan die werk van die Hervorining, daar is dit nodig dat ons weer die aandag vestig op die geloofsworsteling van die manne van die Hervorming. Om daardie geloofsworsteling te verstaan is dit nodig om te let op die wese van die geloof.En om die wese van die geloof te verstaan is dit nodig om eers te let op die geloofsopvatting van Rome.

 17. Effective policy for sustainable behavior. A thematic comparison [in the Netherlands]; Effectief beleid voor duurzaam gedrag. Een thematische vergelijking [in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brunsting, S.; Uyterlinde, M.; Tigchelaar, C.; Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Breukers, S.; Mourik, R.; Backhaus, J.; Mathijsen, T. [DuneWorks, Eindhoven (Netherlands)

  2013-07-15

  behaviour; (e) allow for sufficient time to let behavioural change diffuse through society and support this process with consistent programmes and policies. In the wider context, programs and interventions would benefit from a more integrated policy approach to sustainable behaviours across domains. Furthermore, particularly at times when the government is withdrawing and investments in sustainable behavioural programmes are decreasing, it is vital to allow local governments, intermediary parties, stakeholders and end users as much freedom as possible to link and cooperate as they see fit. Finally, to foster the growth of such local initiatives, there is a need for platforms to facilitate the exchange of knowledge and expertise and to connect initiatives at different levels [Dutch] Als achtergrondstudie voor het advies Duurzame gedragspatronen zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar effectief beleid voor duurzaam gedrag (1) in Nederland en (2) internationaal. De twee rapporten beschrijven een aantal beleidscases die vanuit gedragskundig perspectief geanalyseerd zijn. De bestudeerde thema's en de te analyseren beleidscases: Huishoudelijk energiegebruik: Blok voor blok/ Meer met Minder en energielabels voor woningen en huishoudelijke apparaten; Voedselconsumptie: smaaklessen en stadslandbouw; Persoonlijke mobiliteit: het nieuwe rijden en mobiliteitsmanagement (spitsmijden Noord-Brabant); Huishoudelijk afval: Plastic Heros en Diftar (gedifferentieerde afvaltarieven). Dit rapport is de thematische vergelijking voor Nederland.

 18. Milieucondities van aquatische beheertypen

  NARCIS (Netherlands)

  Loeb, R.; Verdonschot, P.F.M.

  2010-01-01

  Voor de beheertypen van Index-NL is invulling gegeven aan de kwaliteitsaspecten van de aquatische typen. De kwaliteit in de Index-NL typen wordt afgemeten aan de (1) biotische natuur, (2) milieucondities, (3) ruimtelijke samenhang, (4) structuur en beheer, en (5) natuurlijke processen. In deze

 19. De teelt van walnoten

  NARCIS (Netherlands)

  Wertheim, S.J.

  1981-01-01

  De laatste jaren is er weer een toenemende belangstelling voor walnoten te constateren. Deze interesse komt in een enkel geval van een grondeigenaar die met noteteelt zijn grond rendabel wil maken. Meestal gaat het echter om de beplanting van erven, overhoeken, wegbermen en dijken. Vanwege deze

 20. DIE SLAG VAN DOORNKRAAL

  African Journals Online (AJOL)

  Die slag van Doornkraal moet gesien word teen die agtergrond van die ..... saddled and tied to a food wagon. Steyn galloped off, leaving ..... great habit of his. He was proceeding to inspect the position, when he was shot through the neck. "64). Met sy aankoms op Doornkraal, het It kol De Lisle hom gehaas na die "rooi huis" ...

 1. Kroniek van het mededingingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en

 2. 'De 'lijmwaarde' van merken

  NARCIS (Netherlands)

  Mossinkoff, Marco

  2013-01-01

  Marketingwetenschap en -praktijk lijken in een crisis te verkeren: de consument en haar koopgedrag lijken steeds minder voorspelbaar, met alle nadelige gevolgen van dien voor het aanzien van marketing als vakgebied. Bij nadere beschouwing blijkt die onvoorspelbaarheid echter vooral betrekking te

 3. 'n Woord van AFRILEX

  African Journals Online (AJOL)

  Afrikaanse Taal nogmaals hulle kundigheid en bystand tot die beskikking van ; die breer leksikografiese gemeenskap. Hiervoor bedank AFRILEX hulle en by name vir dr. rCM.D. du Plessis Wat weer eens bereid was om verantwoorde~ likheid te aanvaar vir die redakteurskap van Lexikos. Rufus Gouws. Voorsitter: AFRILEX.

 4. Teelt van Digitalis lanata

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.

  1993-01-01

  De teelt van kruiden in Nederland heeft een zeer geringe omvang en blijft beperkt tot een kleine groep telers. Grofweg zijn er twee teeltrichtingen te onderscheiden. De teelt van zogenaamde keukenkruiden op vollegrondsgroenteteelt- en glastuinbouwbedrijven en de min of meer grootschalige

 5. TIEN VAN DO

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Sadhana. TIEN VAN DO. Articles written in Sadhana. Volume 41 Issue 8 August 2016 pp 817-823. A closed-form solution for a two-server heterogeneous retrial queue with threshold policy · TIEN VAN DO DENES PAPP RAM CHAKKA JINTING WANG JANOS SZTRIK · More Details Abstract Fulltext PDF.

 6. Weerstand van honingbijenvolken

  NARCIS (Netherlands)

  Blacquiere, T.; Heemert, van K.

  2016-01-01

  14 maart jl. organiseerde Bijen@WUR
  het al weer vierde symposium over de
  gezondheid van bijen, onder het thema
  ‘Weerstand van bijenvolken’, want bijen
  kunnen veel zelf. Hoe bijen en imkers
  zouden moeten omgaan met de kleine
  bijenkastkever, als die zijn opmars
  vanuit

 7. Classificatie van biologische agentia

  NARCIS (Netherlands)

  Klein MR; LIS; cib

  2012-01-01

  Deze rapportage omvat een inventarisatie van de problematiek rond de classificatie van biologische agentia, die ziekte bij de mens kunnen veroorzaken.

  De constatering is dat de Europese lijst met classificaties verouderd is en geactualiseerd en uitgebreid zou moeten worden. De lijst bevat

 8. Het geheim van Alibaba

  NARCIS (Netherlands)

  den Butter, F.A.G.; Wu, X.

  2016-01-01

  Alibaba is in korte tijd uitgegroeid tot het grootste internet handelsplatform in de wereld. Volgens de Amsterdamse hoogleraar Frank den Butter en de Chinese studente Xiaoyi Wu weet Alibaba uitstekend in te spelen op de Chinese cultuur en instituties bij het omlaag brengen van de kosten van

 9. Moontlike oorsake van werkskuheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. v. d. M. Sieberhagen

  1992-06-01

  Full Text Available Possible causes of work-shyness. From a literature survey possible contributing factors to work-shyness are extracted. Hypotheses as to how the work-shy differs from the working person regarding these factors are then formulated and tested empirically. Results indicate that the work-shy differs significantly from the working individual in terms of childhood and work experiences. Opsomming Aan die hand van 'n literatuurstudie word 'n beeld opgebou van en hipoteses ontwikkel oor die moontlike oorsake van werkskuheid deur te verwys na ondervindings waaraan werkskuwes blootgestel word. Hierdie ondervindings word dan empirics vergelyk met die van die normaalwerkende persoon. Die resultate toon aan dat Suid-Afrikaanse werkskuwes beduidend van normaal-werkende persone verskil wat betref kinderjare- en werksondervindings.

 10. Cryptosporidium en Giardia in Nederlandse zwembaden

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; Engels GB; Leenen EJTM; MGB

  2003-01-01

  Zwembad gerelateerde explosies van cryptosporidiose zijn regelmatig gerapporteerd in Groot-Brittannie en de Verenigde Staten. De bron van de explosie kon soms achterhaald worden doordat Cryptosporidium oocysten in het zwembadwater of in het terugspoelwater van de zwembadfilters konden worden

 11. Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie : ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2015/2016

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiters, A.T.; Groot, de G.A.; Lammertsma, D.R.; Jansman, H.A.H.; Bovenschen. J., Jan

  2016-01-01

  Jaarlijks wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse otterpopulatiegenetisch gemonitord. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden voor de ontwikkeling van degenetische status van de populatie. Deze vorm van monitoring, waarbij gebruik wordt gemaakt van

 12. Bestrijding van hittestress door vernevelen van water

  NARCIS (Netherlands)

  Hoofs, A.; Wagenberg, van V.

  1998-01-01

  Hartje zomer, de temperatuur in de varkensstallen stijgt tot boven de 30 graden Celcius. Maatregelen om hittestress te voorkomen zijn gewenst. Koeling door het vernevelen van water zou perspectief kunnen bieden om extreme hittestress bij de varkens indeze situaties te voorkomen.

 13. Hogere verwachtingen van technologie dan van elkaar?

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Stijn Verhagen

  2012-01-01

  Boekbespeking van Sherrie Turkle, 2011, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books. Mails, sms’jes, instant messages, tweets, Skype, voicemails, Facebookberichten – via smartphones en andere apparaten zijn we vrijwel non-stop in contact met

 14. 'n Voordrag van Adrianus van Seims oor hermeneutiek

  African Journals Online (AJOL)

  digheden, en wat ineer zegt: met hiet oog op de omstandigheden van de bepaalde tijd. leder profeet - in de ruimste zin van het woord genomen - spreekt tot en ten bate van zijn tijdgenoten, zelfs de apokalypticus, zoals zowel uit Daniel als uit. Openbaring blijkt. Wie dat godswoord losmaakt van de omstandigheden, waar-.

 15. Invloed van doorstraling op de sensorische eigenschappen van zachtgekookte eieren

  NARCIS (Netherlands)

  Mazijk-Bokslag, van D.M.; Cramwinckel, A.B.; Langerak, D.I.; Wolters, D.; Herstel, H.

  1989-01-01

  Op verzoek van Gammaster, te Ede is het effect van drie niveau's van doorstraling bij zachtgekookte kippe-eieren onderzocht. Het sensorische onderzoek is met de methode van Free Choice Profiling uitgevoerd. Negentien panelleden kregen in de eerste sessie vier zachtgekookte, geschilde eieren

 16. Elektronische monitoring van kleinschalige staandwantvisserij

  NARCIS (Netherlands)

  Helmond, van A.T.M.; Couperus, A.S.

  2012-01-01

  In deze studie worden de mogelijkheden onderzocht van Electronic Monitoring (EM: het monitoren van de visserijactiviteit en vangst door middel van CCTV en GPS, rotatie- en hydrolieksensoren) aan boord van een staandwantkotter kleiner dan 10m in de visserij met spiegel-, tong- en zeebaarsnetten. Het

 17. Preventie van slaapgebrek en vermoeidheid

  NARCIS (Netherlands)

  Simons, R; Valk, P.

  2006-01-01

  Korte schets van de bijdrage aan het Europese Fit-to Fly project ( Early Warning Systems sensoren) van TNO Defensie en Veiligheid en hun eigen onderzoek naar fase-verschuiving van de slaap en strategisch gedoseerde slaapperioden. De eisen die een missie aan het personeel stelt, de verstoring van het

 18. EMPLOYABILITY van UM-afgestudeerden

  NARCIS (Netherlands)

  van Eldert, Peter; Künn, Annemarie; Mommers, Ardi

  2017-01-01

  De voor u liggende studie is een weerslag van het project ‘Employability onder UM afgestudeerden’. Het rapport geeft eerst een samenvatting van de uitgevoerde literatuurstudie op het gebied van ‘employability’ in het hoger onderwijs. Vervolgens wordt de ‘employability’ van UM afgestudeerden vijf

 19. Didactische ICT bekwaamheid van docenten

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt, Joke; Heitink, Maaike Christine; Fisser, Petra; van Braak, Johan; Verplanken, Liesbet; Walraven, Amber

  2013-01-01

  Met de snelle ontwikkeling in het gebruik van informatie en communicatie technologie (ICT) in onze samenleving kan het onderwijs het gebruik van ICT niet meer negeren. Leerlingen moeten worden voorbereid op een samenleving waarin het gebruik van ICT-toepassingen deel van het dagelijks leven zijn.

 20. Microbewerking met behulp van lasers

  NARCIS (Netherlands)

  Ezendam, M.M.M.

  1994-01-01

  Het bewerken van materialen met behulp van lasers staat momenteel enorm in de belangstelling, en terecht. De ontwikkeling van bestaande en nieuwe typen lasers staat alles behalve stil. Ontwikkelingen bevinden zich met name in het gebied van hogere vermogens, betere bundelkwaliteit en hogere

 1. Burnout : de stand van zaken

  NARCIS (Netherlands)

  Taris, T.; Houtman, I.L.D.; Schaufeli, W.

  2013-01-01

  Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar burnout. Burnout is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk (distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken voor deze aspecten

 2. Kringloop als basis van bedrijfsvoering

  NARCIS (Netherlands)

  Linde, van der A.

  2007-01-01

  Gerard Keurentjes bekijkt zijn bedrijf als kringloop waarin grond en koeien de spil zijn. Het gebruik van microbiotica in plaats van antibiotica past daarin perfect. Een microbioticum bestaat uit een mengsel van acht kruiden opgelost in alcohol. Onderzoek toont aan dat het de productie van witte

 3. Siektes van peroksisome - 'n oorsig

  African Journals Online (AJOL)

  'n oorsig. J. J. Theron, D. H. van Papendorp. Peroxisomes are ubiquitous cytoplasmic structures in mammalian tissues. The metabolic functions of these organelles include ... Slegs 'n kort opsomming van die belangrikste funksies van peroksisome ..... Van dell Branden C, Vamecq J, Wybo J, Aoels F. Phytol and pero>l:isome.

 4. Ingredienten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Grinsven JJM van; Haan BJ de; Braat LC; MNV; LBG; CIM

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die modellen

 5. Professor Adrianus van Seims

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. C. van Wyk

  1985-01-01

  Full Text Available Professor Adrianus van Seims An eulogy in honour of the late Professor A van Seims (1906-1984, who filled the chair of Semitic Languages at the University of Pretoria from 1948 to 1971. It is an introduction to Volume 41, 2 (1985 of the Hervormie Teologiese Studies?, journal of the Faculty of Theology (Section A at the University of Pretoria. The specific Number is entitled Dedicata Adrianus van Seims. The articles concerned are contributions of some of his postgraduated students who lecture Semitic Languages or Old and New Testament at South African universities. The eulogy contains a review of the life and work of Professor Van Seims as well as a complete list of his publications.

 6. Een karakterisering van bosbiotopen op basis van eigenschappen van geleedpotigen; resultaten van een enqulte

  NARCIS (Netherlands)

  Moraal, L.G.; Hees, van A.F.M.; Martakis, G.F.P.; Jorritsma, I.T.M.; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M.

  2003-01-01

  De vraagstellingen in dit onderzoek zijn: welke bostypen herbergen bijzondere geleedpotigen en welke biotoopkenmerken zijn hiervoor bepalend? Aan dit rapport is meegewerkt door 25 deskundigen van EIS, Stichting European Invertebrate Survey Nederland. Zij hebben de ecologische profielen

 7. Van Gogh in Arles.

  Science.gov (United States)

  Wasserman, Burton

  1985-01-01

  Recently an outstanding cross-section of works from Van Gogh's Arlesian period was on exhibition at the Metropolitan Museum of Art in New York City. His works are discussed; some samples are included. (RM)

 8. Effectief leren van multimedia

  NARCIS (Netherlands)

  Kester, Liesbeth

  2013-01-01

  Kester, L. (2012, March). Effectief leren van multimedia [Effective learning from multimedia]. Keynote presented at a miniconference Learning Sciences of the Open University of the Netherlands, Eindhoven, the Netherlands.

 9. De ontdekking van Antarctica

  NARCIS (Netherlands)

  Beintema, A.J.

  2004-01-01

  Aristoteles bedacht de naam Antarctica, maar wie ontdekte het zevende continent? Dit eerste artikel binnen het thema Antarctica beantwoordt die vraag. Ontdekkingsreizigers als Cook, Biscoe, Amundsen en Scott komen ter sprake, naast het kartografisch werk van Finnaeus

 10. Beheersing van Sclerotinia

  NARCIS (Netherlands)

  Janmaat, L.; Hamont, van J.; Lamers, J.G.

  2010-01-01

  Sclerotinia (rattenkeutelziekte) wordt veroorzaakt door de schimmel Sclerotinia sclerotiorum. Deze komt voor op zeer veel gewassen en overleeft lang in de bodem. Onder veelal vochtige omstandigheden na droogte ontstaan vruchtlichamen (paddestoelen) van waaruit sporen zich verspreiden. Ze infecteren

 11. Professor Adrianus van Seims

  African Journals Online (AJOL)

  -110). 34. Hoe lezen wij het Oude Testament? (Onder eigen vaandel, 1936, pp. 10-27). 35. De opgraving van Lachis (Nieuwe Theologische Studien, 1937, pp. 41-57). 36. Het Oude Testament in de verkondiging (Nieuwe Theologische Stu.

 12. van die WATt

  African Journals Online (AJOL)

  Verder word 'n rekenaarveldstruktuur voorgestel waarvolgens inligting op skerm in die woordeboek in-. Dit is 'n bygewerkte weergawe van 'n referaat wat op 4 Julie 1990 by 'n kongres van die LVSA op. Stellenbosch gelewer is. R ep rod u ced b y Sa b in et G a tew a. y u n d er licen ce gra n ted b y th e P u b lish er (d a ted.

 13. Die moedertaal van Jesus*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.J. du Plessis

  1963-03-01

  Full Text Available Anderhalf eeu lank het geleerdes aangeneem dat die enigste taal wat deur die bree volkslae in Palestina gepraat is in die tyd van Jesus, Aramees was. In 1817 het De Wette onder andere geskrywe: „Die benaming Hebreeus kom vir die eerste keer in die Apokriewe Boeke voor. Maar daar beteken dit die heersende volkstaal Aramees, wat teen daardie tyd (die tyd toe die Apokriewe ontstaan het reeds die plek van die ou Hebreeus ingeneem het”.

 14. Van implementering tot verwesentliking: Aanwending van resultate van internasionaal vergelykende studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Surette van Staden

  2016-02-01

  Full Text Available Die prestasies van Suid-Afrikaanse leerders in internasionaal vergelykende studies bly voortdurend swak, wat vrae laat ontstaan oor die kwaliteit van onderwys wat aan SuidAfrikaanse kinders gebied word in die verskillende grade en fases van formele skoolonderrig. Ernstige kommer oor leerders se swak prestasies oorheers navorsing en opvoedkundige debatte in Suid-Afrika. Ondanks goeie oogmerke, soos die hersiening van beleid en leerplanne, en die fokus op implementering, deur middel van kurrikulêre voorsiening en ondersteuning aan onderwysers, bly die verwesentliking in terme van leerders se prestasie teleurstellend swak. Hierdie studie ondersoek data verkry uit die preProgress in International Reading Literacy Study (prePIRLS van 2011. Die prestasie van Suid-Afrikaanse Graad 4-leerders is op ’n punt van 461 bereken, wat beduidend laer is as die internasionale gemiddeld van 500 (SE = 3.7. Resultate van die prePIRLS 2011-studie word gebruik as bewys van die bereiking van kurrikulêre doelwitte op die Graad 4-vlak, oor die spektrum van 11 Suid-Afrikaanse landstale. Norme of maatstawwe, soos afgelei uit die resultate, word verder ondersoek om moontlike verbeteringe aan te wys in die implementering van leerplanne in die klaskamer. Gevolgtrekkings sluit voorstelle in oor hoe onderwyspraktyk voordeel kan trek uit die bevindings van internasionaal vergelykende studies.

 15. Ecologische kenmerken van weidevogeljongen en de invloed van beheer op overleving. Kennisoverzicht en effectiviteit van maatregelen

  OpenAIRE

  Oosterveld, E.B.; Kleijn, D.; Schekkerman, H.

  2008-01-01

  Rapport over de effectiviteit van beheersmaatregelen voor overleving van primaire weidevogelkuikens in graslanden, op basis van wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke literatuur. Per sprake komen: Ecoprofielen weidevogeljongen van: Kievit (Vanellus vanellus); Grutto (Limosa limosa); Tureluur (Tringa totanus); Scholekster (Haematopus ostralegus); Watersnip (Gallinago gallinago); Kemphaan (Philomachus pugnax); Slobeend (Anas clypeata); Zomertaling (Anas querquedula); Kuifeend (Aythya fulig...

 16. De toekomst van flex : een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Verbiest, S.E.; Goudswaard, A.; Wijk, E.B. van

  2014-01-01

  In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties voor 30% uit flexkrachten bestaan. Op dit moment is dat 25%. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 900 ondernemingen in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Het blijkt dat met name organisaties die al gebruikmaken van

 17. Een vergelijking van de voorjaarstrek van drie populaties Brandganzen met behulp van GPS-satellietzenders

  NARCIS (Netherlands)

  De Boer, R.; Bauer, Silke; Van der Jeugd, Henk; Ens, B.J.; Griffin, L.; Cabot, D.; Exo, K-M.; Nolet, Bart A.; Kölzsch, Andrea

  2014-01-01

  Onderzoek naar trekvogels heeft een grote vlucht genomen sinds de introductie van draagbare apparatuur met ingebouwde GPS-ontvangers, omdat we hiermee de trek van individuele vogels in groot detail kunnen volgen. In dit artikel brengen we met behulp van GPS-satellietzenders de voorjaarstrek van drie

 18. De trek van kruiden van volgroeid wortelmateriaal : handleiding van A tot Z in beknopte vorm

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2005-01-01

  Deze teelthandleiding richt zich op de trek van vooral dragon, krulpeterselie, rucola en munt, uitgaande van wortelmateriaal dat in de vollegrond wordt geteeld. Deze forcering richt zich zowel op aanbod van kruiden in potjes als de meermalige oogst van het gesneden product in een kas of een

 19. Plaatsen van beschaafd vertier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James Kennedy

  2014-09-01

  Full Text Available Plaatsen van beschaafd vertier [Places of civilised amusement] by Jan Hein Furnée, which appeared as a PhD thesis in 2007 and was adapted and extended into a book in 2012, is regarded by historians of the Low Countries as an impressive tour de force. In a stimulating manner Furnée demonstrates with this profound urban history that for the elite of The Hague leisure activities played an important role in acquiring status and maintaining their position. His study is based on extensive and systematic research into a great variety of sources, from census registers, membership lists of clubs and societies to address books. This gives the reader an extraordinarily detailed picture of the changing social relations in the upper echelons of society in The Hague in the latter half of the nineteenth century. The sophisticated use of both qualitative and quantitative methods can serve as a model for other historians in the field of urban history. In a lively fashion Furnée shows that the inhabitants of The Hague grasped at all kinds of pastimes in order to distinguish themselves from others, and when possible to increase their own status through their participation in elegant societies, theatre visits or supporting the proposed zoo: but the book also makes statements about status and class, the history of gender and of politics at the end of the nineteenth century. Plaatsen van beschaafd vertier van Jan Hein Furnée dat in 2007 als proefschrift en in 2012 bewerkt en uitgebreid als boek verscheen, staat onder historici van de Lage Landen bekend als een imponerende tour de force. Op prikkelende wijze laat Furnée in deze diepgravende stadsgeschiedenis zien dat vrijetijdsbesteding voor Haagse elites een belangrijke rol speelde in standsvorming en handhaving van hun positie. Zijn studie is gebaseerd op uitgebreid en systematisch onderzoek van veelsoortige bronnen, van volkstellingsregisters, ledenlijsten van verenigingen en sociëteiten tot adresboeken

 20. Temperature in water and sediment in the pesticide model TOXSWA : implementation report

  NARCIS (Netherlands)

  Beltman, W.H.J.; Adriaanse, P.I.; Jacobs, C.M.J.; Mulder, H.M.

  2017-01-01

  TOXSWA simuleert het gedrag van stoffen in oppervlaktewater om blootstellingsconcentratie te berekenen voor organismen die in water of sediment leven, als onderdeel van de aquatische risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen (GBM). Het vernieuwde concept voor de beschrijving van de temperatuur

 1. Beskrywing van Afrika in 1641

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. J. du Plessis

  1961-03-01

  Full Text Available Die orde vereis dat ons sal praat oor Afrika, die moeder van wonderlike dinge, wat gelei het tot die spreekwoord: Afrika bring altyd iets nuuts te voorskyn. In die Arabiese taal word dit genoem Iphrichia, van die woord faraca, wat dieselfde beteken as verdeel in Latyn; sommige dink dat dit so genoem is omdat dit van Europa afgeskei is deur die Middellandse See en van Asië deur die Nylrivier. (N.B. teenswoordig word die naam Afrika afgelei van Afer, die naam van een van die seuns van Hercules, wat volgens die legende ook in Noord-Afrika avonture beleef het, en sy seun agtergelaat het om hom met sy laer effe Wes van die latere Carthago te vestig. Die gewone klassieke naam vir Noord-Afrika was egter Libië, sodat ons eie nasie eintlik die eerste Afrikaners of „Pan-Africans” was, vanaf die 18e eeu altans. L. J. du P..

 2. Psigologiese benadering van pastorale arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J. Strümpfer

  1969-03-01

  Full Text Available In die spreektaal van ons Afrikaanse kerke is ons lief om die bedienaar van die Woord aan te dui as „die predikant”, „die leraar” of „die dominee”. Miskien plaas ons met hierdie semantiese gebruik van terme wat lering en proklamering impliseer, ’n ongelukkige klem op die preekamp. Daarteenoor, het ons semanties miskien iets te leer van die Pinkstersektes wat die benaming „pastoor” verkies, of die Amerikaanse ge­ bruik van die term „the pastor”. Ons is wel lief om te praat van „ons herder en leraar”. Veelal word die herderlike, of pastorale, deel van die taak van die bedienaar van die Woord egter in sy eie gedagtes, asook in die gedagtes van sy gemeentelede, deur die leraarskap op die agtergrond gedwing. Al te dikwels word hy deur gemeentelede beskou as iemand wat op Sondag op die kansel gesien moet word en wat niks met die res van hul lewens te doen het nie. Herstel van die pastoraat sal deel moet wees van die proses om die ontkerstening van die hedendaagse lewe teen te gaan.

 3. Die instelling van die doop

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. L. Venter

  1989-05-01

  Full Text Available Die eerste plek in die evangeliebeskrywings waar daar van die doop as ’n opdrag van Jesus Christus gepraat word en waar die betekenis die duidelikste uitkristalliseer, staan in Matteus 28 : 16 - 20. Heilshistories gesien, is dit die begin van kerklike inlywing van die wat gehoor het hoedat Jesus sy koninkryk proklameer, die evangelie aanvaar en tot bekering kom. Vir die doel van hierdie artikel word hierdie gedeelte ondersoek om te sien hoe die instelling geskied het, wat die plek en betekenis van die Christelike doop is.

 4. Leren van huisontruimingen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gert Schout

  2011-11-01

  Full Text Available Preventing evictions Background. An eviction is a dramatic event. There is little knowledge on the process that precedes an eviction and how to prevent evictions. Method. An exploratory descriptive study based on seven case studies. Results. The process of a evictions is multifaceted and complex, but is determined by discontent over unfulfilled expectations, stereotyping, hardening, impotence, over-specialization, narrow-mindedness and lack of cooperation. Implications for practice that can be inferred from this study: institutionalize conflict capability. This means sensitivity to signals and signs of escalation, recognizing signs of hardening of positions, investing in skills and de-escalation skills like metacommunication and negotiation skills. Leren van huisontruimingen Achtergrond. Een huisontruiming is een ingrijpende gebeurtenis. Over hoe huisontruimingen verlopen en hoe ze zijn te voorkomen is weinig bekend. Methode. Een exploratief beschrijvend onderzoek gebaseerd op zeven casestudies. Resultaten. Het proces tot een huisontruiming is veelvormig en complex maar wordt bepaald door onvrede over niet ingeloste verwachtingen, stereotypering, verharding, onmacht, overspecialisatie, blikvernauwing en gebrekkige samenwerking. De volgende aanwijzing voor de praktijk kan worden afgeleid uit deze studie: institutionaliseer het vermogen om conflicten op constructieve wijze tegemoet te treden. Dit betekent het gevoelig worden voor signalen en voortekenen van escalatie, herkennen van tekenen van verharding van standpunten, het investeren in de-escaleren vaardigheden als metacommunicatie en onderhandelen.

 5. Competentie van huisartsen inzake het voorschrijven van geneesmiddelen: een onderzoek op basis van papieren patiënten.

  NARCIS (Netherlands)

  Foets, M.; Schellevis, F.G.; Dijk, L. van

  1994-01-01

  Het doel van deze studie is het verkrijgen van inzicht in de competentie van huisartsen inzake het voorschrijven van geneesmiddelen. Hierbij wordt de voorschrijfcompetentie bestudeerd in samanhang met huisarts- en praktijkkenmerken. Deze competentie reflecteert de farmacologische juistheid, de

 6. Het gedrag van lichtmasten bij aanrijdingen door personenauto's en de consequenties daarvan. Bijdrage SWOV-congres Toekomst in veiligheid, gehouden op 18 mei 1976 in het Internationaal Congrescentrum RAI te Amsterdam.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  1976-01-01

  Impact tests between cars and different kinds of lighting columns are studied. Lighting poles from steel, aluminium or polyester with varying heights, were tested. Some of them had frangible joints. Horizontal, vertical and lateral decelerations of the car were registered. These values are applied

 7. Kwantitatieve massaspectrometrie van Clenbuterol met behulp van isotoopverdunning

  NARCIS (Netherlands)

  Traag, W.A.; Bennekom, van E.O.; Weseman, J.M.; Kienhuis, P.G.M.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1989-01-01

  Om de toepassing van massaspectrometrie met behulp van isotoopverdunning in urine, vlees en lever te onderzoeken is een aantal experimenten uitgevoerd met de 'Hewlett-Packard Hass Selective Detector' (Electron Impact). Ook zijn met Finnigan 4500 aanvullende experimenten (Chemical Ionisation)

 8. Erythropoietine : enkele aspecten van de humorale regulatie van de erythropoiese

  NARCIS (Netherlands)

  G. Wagemaker (Gerard)

  1976-01-01

  textabstractDe regulatie van de erythropoiese verloopt in belangrijke mate via een humorale regulator. Deze wordt erythropoietine genoemd, en heeft een specifieke stimulerende werking op de erythropoiese, waarschiinliik in hoofdzaak door de inductie van erythroide differentiatie in een

 9. Richtlijnen voor selectie en weergave van residugehaltes van bestrijdingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  van den Velde-Koerts T; van Hoeven-Arentzen PH; Ossendorp BC; CSR

  2002-01-01

  Residubeoordelingen van bestrijdingsmiddelen worden uitgevoerd om wettelijke residulimieten (MRLs = maximum residue limits) vast te leggen. MRLs worden afgeleid uit de resultaten van die residuproeven met bestrijdingsmiddelen die volgens kritisch "Good Agricultural Practice" zijn

 10. Onderrig van Generasie Y

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elza Venter

  2016-02-01

  Full Text Available Generasie Y-leerders is jongmense wat ongeveer tussen 1977 en 2000 gebore is. Hierdie leerders het voor skerms grootgeword, ongeag of dit televisie-, rekenaar- of selfoonskerms was. Hulle is gebore in ’n samelewing waar inligting, opvoeding en vermaak net ’n klik ver was. Navorsers meen dat dié leerders se kritiese denke en ander kognitiewe vaardighede geaffekteer is omdat hulle ’n aansienlike hoeveelheid tyd daaraan bestee het om woorde en beelde passief te absorbeer, eerder as om met insig te lees. Leerders uit die generasie is dikwels ongemotiveerd en onbetrokke by hul eie leerervaring omdat hulle hul gelyktydig op ’n menigte digitale toestelle vermaak, terwyl die opvoeder hulle aandag probeer kry. Hulle verkies multitaakverrigting eerder as om op een taak of persoon op ’n slag te fokus en stel dikwels meer belang in wat op die skerm voor hulle aangaan as in wat die onderwyser hulle kan bied. Opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak moet kennis hiervan neem en opnuut dink oor hulle onderrig- en leerstrategieë. Die klem in hierdie navorsing val op leerders, studente en opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak. Die navorsing is deur die toepassing van ’n literatuuroorsig gedoen. Die hoofnavorsingsvraag van die studie is: ‘Hoe kan Generasie Y-leerders beter deur opvoeders by hulle eie leer in die klaskamer of lesinglokaal betrek word?’ Die twee subvrae is: (1 ‘Wat is sommige van die eienskappe van Generasie Y-leerders wat leer beïnvloed?’ en (2 ‘Watter onderrigstrategieë kan gebruik word om Generasie Y-leerders meer by hulle eie leer te betrek?’ Die outeur van hierdie artikel wil poog om opvoeders deur die literatuurstudie van riglyne in hierdie verband te voorsien.

 11. Sorptie van chloorfenolen in de bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Lagas; P.; Snell; M.C.; Wytzes; H.

  1986-01-01

  Het sorptieproces alsmede de kinetiek van sorptie van chloorfenolen in natuurlijke en synthetische grondsoorten werd bestudeerd met behulp van laboratoriumexperimenten. Uit de resultaten bleek dat sorptie van chloorfenolen kan worden beschouwd als tweestapsproces. De eerste stap verloopt snel.

 12. Big data en handschriften van Christiaan Huygens

  NARCIS (Netherlands)

  Damen, J.C.M.

  2013-01-01

  In de achtste aflevering van een serie combinatiebesprekingen (digitaalandspeciaal) schenkt Jos Damen aandacht aan een onderzoek naar big data van bibliotheekcatalogi en een catalogus van het werk van het Nederlandse genie Christiaan Huygens.

 13. Verduurzaming voedselproductie : transportbewegingen van het Nederlandse voedsel

  NARCIS (Netherlands)

  Scheer, F.P.; Groot, J.J.; Snels, J.C.M.A.; Simons, A.E.

  2011-01-01

  Beschreven is welke transportbewegingen het Nederlandse voedsel maakt, de plaatsen van bestemming, de manieren van transport, de omvang en wijze van het transport van levende dieren en de milieudruk die het transport oplevert.

 14. Voorspeense groei van Bonsmarakalwers onder verskillende agro ...

  African Journals Online (AJOL)

  Tabel 1) dui op die belang van rekordhouding ten opsigte van ... in die lig van die matig ho€ erfbaarheid van geboortemassa (Preston & Willis,. 1970). Lentekalwers was betekenisvol (P<0,05) swaarder by geboorte as winterkalwers (Tabel 1).

 15. DIE GEESTESSTRUKTUUR VAN DIE ONGELOOF In die studie van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  BACON (1561-1626), oor die algemeen erken as die vader van die empirisme, het met sy idole-leer 'n geweldige invloed uitgeoefen. Die idole-leer neem aan dat die werklikheid deur die mens se verstand geken kan word en wel op grond van die natuurlike vermoë van die verstand. Daar is egter allerlei hindernisse in ons ...

 16. "Die beiteltjie" van N.P. van Wyk Louw en

  African Journals Online (AJOL)

  Tom

  belangrike kenmerk van die postmodernisme is, wil ek dit nie tot abso- lute kenmerk verhef nie. Een van die .... oorgang vanaf 'n epistemologiese ingesteldheid tot 'n ontologiese ingesteldheid demonstreer en ..... the neglected and a whole range of phenomena which have been denied a history. Die formulering van die ...

 17. Die belangrikheid van sagteweefsel pedikels in beserings van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die belangrikheid van sagteweefsel pedikels in beserings van die gesig. C. S. F. Smit. Abstract. Twee gevalle wat demonstreer dat die sagteweefsel pedikel van gedeeltelik geamputeerde weefsel in gesigbeserings behou moet word, word beskryf. Eenvoudige, praktiese maatreels om optimale bloedvloei deur die pedikel ...

 18. Die ontwikkeling van menslike potensiaal in die Republiek van Suid ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  Dit het dus ook te doen met lewenstandaard, aangesien lewenstandaard `n bepalende faktor is met betrekking tot die optimale ontwikkeling van menslike potensiaal. Ander minder materiële aspekte van menslike potensiaal het te doen met menslike vryheid, waaronder vryheid van spraak, beweging en keuse ter sake is.

 19. Invioed van de zuurtegraad van varkensurine op de ammoniakemissie

  NARCIS (Netherlands)

  Eizing, A.; Aarnink, A.J.A.

  1996-01-01

  Dit rapport beschrijft het effect van een lagere urine-pH op de ammoniakemissie in een varkensstal. Het onderzoek is uitgevoerd in een modelopstelling met de zogenaamde stalsimulator, waarbij de invloed van de urine-pH op de ammoniakemissie werd onderzocht. Hiervoor werd de urine van vleesvarkens op

 20. Toepassing van de basisvrachtbenadering op fosfaat van compost; advies

  NARCIS (Netherlands)

  Ehlert, P.A.I.

  2005-01-01

  Bij het vormgeven van het stelsel van gebruiksnormen is een maatschappelijke discussie ontstaan over de aanvoer van fosfaat met grond in compost en zwarte grond. Deze deskstudie gaat in op vragen die hierbij gesteld zijn. Het aandeel grond in compost en zwarte grond en de hoeveelheid fosfaat daarin

 1. ʼn Kritiese evaluering van wetgewing wat die gesondheid van ...

  African Journals Online (AJOL)

  User

  gereguleer wat "basiese watervoorsiening" omskryf as "die voorgeskrewe minimum standaard van watervoorsieningsdienste wat nodig is vir die betroubare voorsiening van ʼn toereikende hoeveelheid en gehalte water aan huishoudings, met inbegrip van informele huishoudings, om lewe en persoonlike higiëne te steun".

 2. Prediking aan die hand van die metafoor van fiksieskryf

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  HTS 64(3) 2008 siening van die self en waarheid. In die pre-moderne paradigma kan die dominante metafoor verstaan word aan die hand van 'n spieël wat die lig uit 'n transendente oorsprong weerkaats, terwyl die moderne paradigma uitgedruk word met die metafoor van 'n lamp wat 'n eie, oorspronklike lig binne die self.

 3. DIE ROL VAN DIE TAALWETENSKAP IN DIE ONTWIKKELING VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  aanslag op die sogenaamde "Intentional Fallacy", heelwat verder. n. Mens sou hier eintlik ook op die invloed van Lacan se toepassing van. De Sacs sure op Freud moet wys, en op Macherey se Theory of Literary. Production. Barthes is naamlik besig om repressie teen te werk, en die teks as produksieproses in stede van ...

 4. Implementatie van de Surviving Sepsis Campaign bundels : Monitoring van ervaringen

  NARCIS (Netherlands)

  Lilian Vloet; J. Schouten; N. Stevens; A. Rensen; A. Willems; F. Zeegers

  2011-01-01

  Sepsis komt vaak voor in ziekenhuizen. Ernstige sepsis is verantwoordelijk voor 10 - 20% van alle Intensive Care (IC) opnames en is de belangrijkste doodsoorzaak op niet-cardiale IC?s. De gemiddelde mortaliteit van volwassenen met ernstige sepsis op de IC is 33% en van volwassenen met septische

 5. Karakterisering van het Etimologie- woordeboek van Afrikaans (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  rbr

  die aan bepaalde aspecten en werkwijzes ten grondslag lagen. Informatie daarover werkt verhelderend. Mijn karakterisering van EWA zal bestaan uit een algemene typering, een beschouwing van de macrostructuur, de selectie en de aard van de trefwoor- den, met daarbinnen speciale aandacht voor de leenvertalingen, ...

 6. Samenstelling van de vluchtige olie van Origanum vulgare L. ssp. vulgare gedurende de ontwikkeling van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  Maarse, Henk

  1971-01-01

  INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK Vele onderzoekers hebben de laatste jaren de vorming van de verbindingen in vluchtige olien van planten bestudeerd door het bepalen van de verandering in de samenstelling van de vluchtige olie tijdens de groei van de plant. Lemli (68) wees als eerste op de

 7. Gaschromatografisch onderzoek naar de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. gedurende de ontwikkeling van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  Malingré, Theodorus Maria

  1966-01-01

  SAMENVATTING Het doel van het beschreven onderzoek was door middel van gaschromatografie, gecombineerd met andere analysemethoden, de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. en de veranderingen hierin gedurende de ontwikkeling van de plant, te bepalen en uit de resultaten van het

 8. Analise van die Tswanaraaisel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. A. Swanepoel

  1984-05-01

  Full Text Available ’n Strukturele, stilistiese en funksionele bcskrywing van die Twanaraaisel bring mee dat daar aan die volgende aspekte aandag gegee moet word: •\tWat is ’n raaisel en lioe word dit in Tswana genoem. •\tTot watter studiegebied en literere genre hoort die raaisel en watter subvorme kan vir Tswana onderskei word. •\tHoe sien die struktuur van Tswanaraaisels daar uit. •\tDeur wie, waar, wanneer en hoe word Tswanaraaisels voorgedra. •\tWatter stilistiese kenmcrke kan in Tswanaraaisels onderskei word. •\tWatter funksies vervul raaisels in ’n Tswanagcmeenskap.

 9. Meer profijt van inheemse fruitbomen

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, van den J.

  2010-01-01

  Inheemse fruitbomen zijn in de Sahel belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid en om van te eten en producten van te verkopen. Alle sociale klassen zijn daarin betrokken. Maar er is meer mogelijk, laat onderzoek zien waar het LEI aan meewerkte

 10. Preventie van slaapgebrek en vermoeidheid

  OpenAIRE

  Simons, R; Valk, P.

  2006-01-01

  Korte schets van de bijdrage aan het Europese Fit-to Fly project ( Early Warning Systems sensoren) van TNO Defensie en Veiligheid en hun eigen onderzoek naar fase-verschuiving van de slaap en strategisch gedoseerde slaapperioden. De eisen die een missie aan het personeel stelt, de verstoring van het biologische lichaamsritme en matige slaapfaciliteiten kunnen leiden tot slaapgebrek, op zijn beurt leidend tot ernstige vermoeidheid met nadelige effecten op fitheid, prestaties en alertheid als r...

 11. Learning from the energetic rural area. Local and regional coalitions for sustainable development of rural areas; Leren van het energieke platteland. Lokale en regionale coalities voor duurzame plattelands ontwikkeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Farjon, H.; Arnouts, R.

  2013-07-15

  Citizens and businesses start on a regular basis, and in cooperation with the Dutch government, initiatives to improve the living environment in rural areas. In this study, 32 examples are discussed to detect issues that can be improved. The examples concern more or less successful partnerships for sustainable rural development, in which the market, citizens and civil society play a prominent role. Four issues for improvement are identified: (1) Other accents are required in laws and regulations for the living environment; (2) The Dutch government must give smart directions by means of levies and incentives; (3) A vision of the governments is essential; and (4) Towards a proactive, facilitating government [Dutch] Burgers en bedrijven nemen regelmatig samen met overheden initiatieven om de leefomgeving op het platteland te verbeteren. In deze studie zijn 32 praktijkvoorbeelden onder de loep genomen om die verbeterpunten op te sporen. Het gaat om meer of minder succesvolle samenwerkingsverbanden voor duurzame plattelandsontwikkeling, waarin marktpartijen, burgers en het maatschappelijk middenveld een vooraanstaande rol spelen. Hierbij worden vier verbeterpunten gesignaleerd: (1) Andere accenten gewenst in wet- en regelgeving voor de leefomgeving; (2) Slimmer sturen met heffingen en vergoedingen door de overheid; (3) Visie van overheden is onontbeerlijk; en (4) Naar een proactieve, faciliterende overheid.

 12. Van wie zijn zij? De ambtenaren

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, Jit

  2011-01-01

  Aan de hand van actuele voorbeelden gaat Jit Peters tijdens zijn afscheidscollege in op de toegenomen macht van ambtenaren. De loyaliteit van de ambtenaar is volgens hem nu te veel gericht op het ondersteunen van de eigen minister. Als tegenwichten van de macht van de ambtenaar staat Peters stil bij

 13. Star+ : monovergisting mest van vleesvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Kasper, G.J.; Verdoes, N.; Classens, P.J.A.M.

  2015-01-01

  De versgeproduceerde mest en de vermorste snijmais uit de innovatieve Star+- stal zijn onderzocht op samenstelling en gaspotentie. Daarbij lag de nadruk op de werking van de mestbanden, het optimale drogestofgehalte van de ingevoerde mest, de kwaliteit en kwantiteit van het biogas en de stabiliteit

 14. Pythagoras Meets Van Hiele.

  Science.gov (United States)

  Flores, Alfinio

  1993-01-01

  Develops the Pythagorean Theorem in the context of the Van Hiele levels by presenting activities appropriate for each level. Activities point to preparatory development (level 0), give 3 different versions of Euclid's proof (levels 1, 2, and 3), give some generalizations of the theorem (level 3), and explore the Pythagorean relationship in other…

 15. Cranberry houdt van zuur

  NARCIS (Netherlands)

  Jukema, N.J.

  2007-01-01

  Cranberries houden van zand- of veengrond met een pH lager dan 5,5 en vragen een hoog gehalte aan organische stof. PPO-onderzoekers hebben een handleiding gemaakt voor de teelt cranberry (Vaccinium macrocarpon). Een eisenprofiel toont waaraan rassen in Nederland moeten voldoen wat betreft kleur,

 16. Nuwe metodes van nitrogliserientoediening

  African Journals Online (AJOL)

  16 Apr 1983 ... Die vel word al sedert onheuglike tye as 'n medium vir die toediening van geneesmiddels gebruik, en ouer dokters sal hulle nog kan herinner aan die smeermiddels, mosterdpleisters, ens. wat deur ons voorvaders voorgeskryf is. Hierdie middels het waarskynlik nie veel meer gedoen as om net die vel rooi ...

 17. Lighting Van Leeuwenhoek's samples

  NARCIS (Netherlands)

  Robertson, L.A.

  2017-01-01

  Possible techniques for lighting opaque samples while using Van Leeuwenhoek microscopes have been tested, and the results are presented in relation to published material. The design of the microscope causes the sample to be in shadow with any form of top lighting. It is therefore suggested that

 18. Van Gogh's Sunflowers

  Science.gov (United States)

  Daddino, Michelle

  2010-01-01

  In this article, the author describes an art project wherein kindergarten students painted sunflowers. These beautiful and colorful sunflowers were inspired by the book "Camille and the Sunflowers" by Laurence Anholt, which does an amazing job of introducing young children to the art and life of Vincent van Gogh.

 19. Van Bahrein tot Bitcoin

  NARCIS (Netherlands)

  Lodder, A.R.

  2014-01-01

  Door het internet kan de burger rechtstreeks contact krijgen met zijn publiek zonder hulp van derden als omroepen, kranten, uitgevers, muziekindustrie, etc. Bij al deze communicaties is prominent (Youtube) of minder prominent (Wordpress) een derde partij betrokken die de communicatie faciliteert.

 20. Bacteriologisch Onderzoek van slachtdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Engel HWB; van Leusden FM; Erne EHW

  1986-01-01

  Door zes vleeskeuringsdiensten en het RIVM werd gezamenlijk onderzoek verricht naar het in de Vleeskeuringswet omschreven "Bacteriologisch Onderzoek" (BO) bij slachtdieren. Doel was na te gaan of er verschillen zouden zijn in de aantallen positieve resultaten van het BO tussen de diensten

 1. Kalibemesting van zetmeelaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnholds, K.H.

  2003-01-01

  Het is bekend dat kali een grote invloed kan hebben op het OWG en het uitbetalingsgewicht. Bij een stikstofgift die op het ras is afgestemd, is het effect van een hogere kaligift op het uitbetalingsgewicht bij de oogst echter vrij gering. Na bewaring is er een lichte trend aanwezig dat een hogere

 2. Najaarsteelt van leeuwebek (Antirrhinum)

  NARCIS (Netherlands)

  Krogt, van der T.M.

  1982-01-01

  Een sortiment handelsrassen dat ook in de voorjaarsteelt gebruikt wordt, is getoetst op de gebruiksmogelijkheden in het najaar. Met enkele kultivars is een temperatuurproef gedaan. In de twee daaropvolgende jaren is een gekombineerde zaaitijden-rassenproef genomen, waarbij gebruik werd gemaakt van

 3. DIE SLAG VAN BLOEDRIVIER~

  African Journals Online (AJOL)

  cast iron blown over with bronze stands today. ... deur 'n moerasagtige pan effens noord van die noordel ike drif. Ook hierdeur is die laer in 'n mate gedek. Meer na die suidweste het die bree. Gelato-kop, na die Slag 'Vechtkop' genoem, oor die laer getroon. HOGOsptl'nr. 'i'OSRASACT IGE: PAN. BLOEDRIVI3R. S'S.

 4. Voedselveiligheid van nieuwe eiwitten

  NARCIS (Netherlands)

  Spiegel, van der M.; Noordam, M.Y.; Fels-Klerx, van der H.J.

  2013-01-01

  De consumptie van dierlijke eiwitten is sterk toegenomen door een stijgende wereldbevolking en opgekomen economieën als China en India. Dit heeft grote gevolgen voor de voedselvoorziening en het milieu. Om land- en energieverbruik terug te dringen moet een eiwittransitie plaatsvinden waarbij minder

 5. Het importeren van honingbijen

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.

  2007-01-01

  Er wordt in de wereld volop gehandeld in bijen en bijenproducten. De globalisering is niet aan de bijenteelt voorbij gegaan. Producten als honing en propolis, maar ook raszuivere koninginnen worden over heel de wereld gemaakt en verspreid. Met deze wereldwijde verplaatsing van bijen kunnen ook

 6. Tussen uitspraak en detentie : Een verklaring voor het verschil tussen twee methoden om de behoefte aan sanctiecapaciteit te meten

  NARCIS (Netherlands)

  Moolenaar, D.E.G.

  2001-01-01

  Het WODC maakt regelmatig prognoses van de behoefte aan sanctiecapaciteit. Bij de strafrechtelijke sanctiecapaciteit van het gevangeniswezen voor meerderjarigen laten verschillende bronnen echter een uiteenlopend beeld zien. Het gaat hiet om verschillende modellen gehanteerd door het WODC en de

 7. Eindrapportage Parent-Teacher-Stress onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  A.A.J. van Peet; B.P.A. Prakke

  2008-01-01

  In 2001 zijn Kees van der Wolf en Huub Everaert vanuit de Hogeschool Utrecht gestart met een onderzoek naar stress bij leraren. In 2003 is besloten het onderzoek te splitsen in een onderzoek naar stress bij leraren door gedrag van leerlingen én een onderzoek naar stress bij leraren door gedrag van

 8. Sielkundige diepte-orientasie: 'n Koseptuele omskrywing en verfyning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. C. De Jager

  1980-11-01

  Die sielkundige diepte-dimensie as konstruk van menslike gedrag in die 4-dimensionele klassifikasieteorie van menslike gedrag (Raubenheimer, 1978 word konseptueel omskryf en afgebaken. Kognitiewe en nie kognitiewe gedragskorrelate van verskillende kognitiewe style word ook op 'n logiese wyse aan die konstruk sielkundige diepte-oriëntasie gekoppel.

 9. Driving feedback : psychological factors influencing the effectiveness of feedback

  NARCIS (Netherlands)

  Dogan, Ebru

  2013-01-01

  Automobilisten rijden niet altijd veilig en duurzaam. Het geven van feedback wordt over het algemeen beschouwd als een kansrijke strategie om automobilisten bewust te maken van de gevolgen van hun gedrag, en om hun gedrag te veranderen. Er is tot nu toe echter weinig bekend over welke factoren de

 10. Fit 4 Sustainable Employability : Sensortechnologie en duurzame inzetbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Hugo Velthuijsen

  2014-01-01

  Self-tracking devices (sensortechnologie) als middel om het zelfinzicht en zelfmanagement van medewerkers op het gebied van gezond gedrag te vergroten. Doel: een hogere mate van duurzame inzetbaarheid, omdat werknemers bewuster en beter toegerust worden als het gaat om gezond gedrag.

 11. Invloed van minerale olie op de bestrijding van Phytophthora infestans in pootaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Spits, H.G.; Bus, C.B.

  2003-01-01

  De invloed van toevoeging van olie aan een fungicide op de werking van het fungicide is afhankelijk van het gebruikte fungicide. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF, Curzate M en mogelijk ook Acrobat, verhoogt de curatieve werking van deze fungiciden. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF,

 12. Afbouw van het Wsw-bestand: actualisatie op basis van Wsw-gegevens ultimo 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Berden, C.; Tempelman, C.

  2014-01-01

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek onderzoek gedaan naar de verdeling van het Participatiebudget over gemeenten. Een onderdeel van dit onderzoek vormde het voorspellen van de afbouw van het huidige zittend bestand in de Wsw op basis van

 13. Vonken van Vernieuwing : een voorbeeld van vernieuwing van binnenuit in een lerarenopleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Jürg Thölke

  2010-01-01

  Het lectoraat innovatie van leren in organisaties aan de HAN bestaat uit een kerngroep van professionals met verschillende achtergronden. Wij richten ons in brede zin op de ontwikkeling van mens en organisatie. Hierin experimenteren wij met systemische werkvormen in het onderwijs, organisatieadvies,

 14. Regels en macht in geschillen over geluidshinder van buren: een verfijning van de theorie van geschilprocessen

  NARCIS (Netherlands)

  Oude Vrielink, Mirjan

  2003-01-01

  Wat is het verband tussen de manier waarop individuen een geschil trachten te beslechten en de sociale relatie die zij onderhouden? Mirjan van Heffen-Oude Vrielink neemt deze vraag als basis voor een verfijning van de theorie van geschilprocessen. Zij formuleert theoretisch gefundeerde verwachtingen

 15. Fluorescentievingerafdruk van Aardappel, Melganzenvoet en Mais : Eerste resultaten van plantonderscheid met behulp van fluorescentie

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, T.T.; Nieuwenhuizen, A.T.

  2012-01-01

  Als het spectrum van één “soort” (gewas) vergeleken wordt met de rest (onkruid) neemt het onderscheid van het “gewas” af tot 70%. Het lijkt dus nodig ook de spectra van alle soorten onkruid in het veld te kennen om een goed onderscheid mogelijk te maken. De doelstelling voor deze metingen is een

 16. Hoe praat ons oor/van God? Teologiese idiome van gister en van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dit beteken alleen werklik- heidsbetrokke teologie. Aan die einde van die artikel word 'n voorstel in hierdie verband gemaak. In die voorgestelde model wil ons die gansandersheid van God in ag neem, asook die eie-aard van die Christelike geloof in vergelyking met ander godsdienste, die postmoderne mondiale kultuur en ...

 17. De rode jonker : De eeuw van Marinus van der Goes van Naters (1900-2005)

  NARCIS (Netherlands)

  Mreijen, Anne-Marie Francine

  2018-01-01

  Marinus van der Goes van Naters (1900-2005). A Biography The history of the twentieth century is reflected in the life of the Dutch politician and lawyer Marinus (‘Dup’) van der Goes of Naters, also known as the ‘Red Squire’. He was a flamboyant and idiosyncratic politician, who during his lifetime

 18. Milieu- en gezondheidsonderzoek in de leefomgeving van Van Voorden gieterij te Zaltbommel: samenvatting van de deelonderzoeken

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Kwekkeboom JMI; Broekman MH; van Brederode N; IMD; LAC; LVM; SIR

  2004-01-01

  Naar aanleiding van onrust bij omwonenden van een metaalgieterij is een onderzoek uitgevoerd om vast te stellen welke stoffen door de metaalgieterij worden uitgestoten en in welke hoeveelheden. Ook is gemeten hoe hoog de concentraties en depositie van deze stoffen in de leefomgeving zijn en wat de

 19. Die nabyheid van die Koninkryk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W.J. Snyman

  1963-03-01

  Full Text Available Vanweë die belangrikheid daarvan volg hier ’n breër bespreking van die proefskrif van dr. Tjaart van der Walt oor die nabyheid van die Koninkryk as wat in ’n gewone resensie kan geskied. Die vraagstuk wat onder oë gesien word is so oud as die kerk en die teologie, soms minder en soms meer op die voorgrond. Tans kan gesê word, staan dit in die middelpunt. Daarby is dit nie maar ’n akademiese vraagstuk nie, maar ’n vraagstuk waarvoor elke nadenkende leser van die Skrif te staan kom.

 20. Die vrese van ons vaders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Cloete

  Full Text Available Die boek fokus op die plek en rol van godsdiensonderrig in skole in die konteks van godsdiensvryheid as deel van 'n demokratiese bestel in Suid-Afrika. Die skrywer betoog teen die behoefte van veral die wit Afrikaner om Christelike godsdiens te gebruik om hulle te onderskei en te isoleer van ander. Christelike godsdiens word dus gebruik om te diskrimineer teen ander wat anders glo of ongelowig is. In dié sin gaan dit dus nie soseer oor die Bybel nie, maar eerder oor die beskerming van godsdiens as magsbasis om die belange van die Afrikaner te beskerm as die sogenaamde uitverkore volk. Godsdiens in skole word dus as 'n politieke wapen gebruik in 'n demokratiese bestel, waar alle mense ongeag ras, klas en godsdiens, regte het wat erken en beskerm moet word. Hierdie poging word ten sterkte teengestaan aangesien dit veral onvanpas is binne 'n demokratiese regeringstelsel.

 1. Die gebruik van parallelplaatreologie vir die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. C. Vorster

  2005-09-01

  Full Text Available Die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat word bemoeilik deur die feit dat daar tans slegs twee metodes in gebruik is. In die eerste metode word die bepaling deur middel van oplossingsviskometrie gedoen, maar die toksisiteit van die oplosmiddel, asook die tydperk wat dit neem om die bepaling te doen, is ’n probleem. Die tweede metode word beperk deur die kompleksiteit en beskikbaarheid van die apparatuur in Suid-Afrika. In hierdie studie word ’n alternatiewe metode, gebaseer op parallelplaatreologie, voorgestel wat albei hierdie probleme oorkom en die resultate sodoende verkry, word vergelyk met dié wat met bestaande metodes verkry is.

 2. Ellis-van Creveld

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dhandabani Jayaraj

  2012-01-01

  Full Text Available Ellis-van Creveld (EVC syndrome is an autosomal recessive disorder that is also known as chondro-ectodermal dysplasia. The common manifestations of this syndrome are short ribs, postaxial polydactyly, growth retardation, and ectodermal and cardiac defects. The present case report is about an 8-year-old boy who had the features of bilateral hexadactyly, knocked knees, cardiac problems, congenital absence of incisors, fused upper and lower labial frenulum, and mulberry molars.

 3. [Van Helmont and gas].

  Science.gov (United States)

  van Gijn, Jan; Gijselhart, Joost P

  2012-01-01

  Johan Baptista van Helmont (1579-1644) was born in Brussels, around the time the Southern Netherlands ceased their resistance against the Spanish rule. He studied a variety of disciplines in Louvain and made a 'grand tour' in Europe, but remained dissatisfied with traditional knowledge, which he regarded as empty phrases and sophistry. His spouse being wealthy, he devoted himself to studying nature anew, unencumbered by prejudice, as Paracelsus (1493-1541) had done before him. Yet in his attempts to explain living and inanimate matter he could not avoid making basic assumptions. Among these was his view that there were only two elements: water and air. Water might carry elementary seeds from which a variety of substances could develop. When a substance was consumed by fire, an ethereal essence would remain, which he called 'Gas' (a term perhaps derived from Paracelsian 'chaos', perhaps from 'Geist'). Today 'gas' is defined as the volatile state of a given substance, but in Van Helmont's view it was mainly a metaphysical characteristic. Most of Van Helmont's work was published only after his death, through a verdict of the Spanish Inquisition.

 4. Rituele van plesier: Dolf van Coller se Die Bieliebalies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. van Wyk

  1998-04-01

  Full Text Available Rituals of pleasure: Dolf van Coller’s Die Bieliebalies This article is an analysis of Dolf van Coller's Die Bieliebalies (1993, read as a hedonist text. It has many points of similarity with what Bakhtin (1984 called grotesque realism, and with Nietzsche’s views as expounded in The birth of tragedy (1956. By comparing Van Caller's text to that of Bakhtin and Nietzsche, a counter-discourse to contemporary moral discourses such as feminism is explored. Van Coller’s use of laughter as a relativising mechanism is very liberating in the context where petty morality intervenes dogmatically in the field of literature and other spheres of life.

 5. If I like you, I wanna be like you! : the use of dynamic systems modeling in the understanding of friendship interactions and risk behaviors during adolescence

  NARCIS (Netherlands)

  Ballato, Laura

  2012-01-01

  Het doel van dit proefschrift is het ontwikkelen van een theoretisch en mathematisch model, gebaseerd op de Dynamische Systeem Theorie, dat sociale interacties en veranderingen in risicovol gedrag gedurende de adolescentie beschrijft. Gebruik makend van computersimulaties zijn de complexe processen

 6. De internationale politieke economie van transformatie : de totstandkoming van privatiseringsbeleid in postsocialistisch Polen

  NARCIS (Netherlands)

  van der Bijl, Niels

  2007-01-01

  Welke rol speelden belangengroepen in de totstandkoming van het privatiseringsbeleid in postsocialistisch Polen? In De internationale politieke economie van transformatie staat deze vraag centraal. Vanuit het perspectief van de Internationale Politieke Economie (IPE) worden de structuur van de

 7. De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Ramele-Pleegste; resultaten van een bodemgeografisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Vroon, H.R.J.

  1999-01-01

  Het landinrichtingsgebied Ramele-Pleegste bestaat grotendeels uit pleistocene afzettingen. Op de fluviatiele afzettingen van de Rijn (Formatie van Kreftenheye) liggen fluvioperiglaciale en eolische afzettingen (formatie van Twente). Op een groot aantal plaatsen komt in de laagste delen van het

 8. Die 'Proslogion C2-4' van Anselmus van Kantelberg (1033/34-1109 ...

  African Journals Online (AJOL)

  -80,. 88-95). Wat die Vetenskaplikheid van die teologie' betref^ word die standpunte van. Buri, Sauter, Thomas van Aquino, Schleiermacher, Tillich, Barth en Paukert weer- gegee met die aanduiding van verskillende eie oplossingsrigtings.

 9. Verwijdering van fenol uit waterige stromen : Nieuw type van solvent impregnated resins omtwikkeld door TNO

  NARCIS (Netherlands)

  Geerdink, P.; Berg, C. van den

  2014-01-01

  Binnen de procesindustrie kan het reinigen van grote, waterige stromen een belangrijk onderdeel van de proceskosten vormen. Voor het verwijderen en terugwinnen van hydrofobe koolwaterstoffen zoals benzeen, bestaan verschillende processen. Het winnen van wateroplosbare koolwaterstoffen is echter een

 10. Beoordeling van het volksgezondheidsrisico door blootstelling aan BSE-infectiviteit van het destructiebedrijf Rendac Bergum

  NARCIS (Netherlands)

  Huntly P; Comer P; Geertsma RE; Schreuder BEC; Koeijer AA de; Bruggen M van; Osterhaus ADME; Poel WHM van der; MGB

  2002-01-01

  Voor het vaststellen en kwantificeren van het volksgezondheidsrisico van BSE infectiviteit voortkomende uit de activiteiten van het destructiebedrijf Rendac Bergum, werd een "risk assessment" onderzoek uitgevoerd. De stroom van infectiviteit die de fabriek binnenkomt werd gemodelleerd

 11. Het Aquacultuurprogramma van Initiatief Duurzame Handel (IDH)

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der P.G.M.

  2016-01-01

  Na bijna 10 jaar bij Ahold als manager product integriteit te hebben gewerkt, is Aldin Hilbrands sinds een jaar directeur van het Aquacultuurprogramma van IDH. Deze organisatie is gericht op het verduurzamen van internationale handelsketens. IDH doet dit door middel van het bouwen van

 12. Die redaksionele geskiedenis van die boek Hosea

  African Journals Online (AJOL)

  tuur kom rá' gewoonlik voor as antoniem van sdq. Op grond van die voorafgaande kan die hipotese gestel word dat die redaktor uit die wysheidskringe wat die profesieë van Hosea van 'n inleiding en slot voorsien het, dit nie as los aanhangsels gedoen het nie, maar dat dit bedoel was as integrale deel van die boek.

 13. Belasting van de Afgedamde Maas door bestrijdingsmiddelen; een schatting van de relatieve bijdragen vanuit de uiterwaarden van de Afgedamde Maas en de polders van de Bommelerwaard

  NARCIS (Netherlands)

  Kruijne, R.

  2002-01-01

  Meetgegevens van nutriënten en bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt om een beeld te geven van de oppervlaktewaterkwaliteit van de Afgedamde Maas, de Bommelerwaard, en de Maas. Op basis van regionale gegevens over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de fruitteelt-, chrysantenteelt-,

 14. Effectiviteit van markting management support systemen

  OpenAIRE

  Bruggen, Gerrit; Smidts, Ale; Wierenga, Berend

  1994-01-01

  textabstractVerhoogt het gebruik van marketing management support systemen de kwaliteit van marketingbeslissingen? En zo ja, onder welke omstandigheden? Aan de hand van een experimenteel laboratoriumonderzoek met het simulatiespel MARKSTRATonder 80 marketing managers en 160 studenten, kan de eerste vraag positief worden beantwoord. Omstandigheden als tijdsdruk, ervaring in het nemen van marketingbeslissingen en de analytische capaciteiten van de gebruikers vormen een belangrijk aandachtspunt ...

 15. Tien eeue leksikografie: Van woordelys tot woordeboek

  African Journals Online (AJOL)

  In 1953 het die Lexicon in Veteris Testamenti Libros van Ludwig. Koehler en Walter Baumgartner verskyn, 'n gebeurtenis van deurslag- gewende betekenis op die gebied van die studie van die Ou Testament. Dit was die resultaat van ongeveer veertig jaar se werk, soos Koehler dit self in die inleiding tot sy woordeboek ...

 16. Bepaling van 14C in afvalwater

  NARCIS (Netherlands)

  Hiemstra YS; Kwakman PJM; Nissan LN; Aldenkamp FJ; LSO

  1998-01-01

  In opdracht van de Hoofdinspectie Milieuhygiene van het ministerie van VROM heeft LSO een methode ontwikkeld om 14C in afvalwater van nucleaire installaties te bepalen. De methode meet organisch gebonden-14C en anorganisch-14C in de vorm van carbonaat (14CO32-) in afvalwater. Het rapport

 17. Hoge resolutie typering van Coxiella burnetii

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, I.; Bossers, A.; Roest, H.I.J.; Rotterdam, van B.

  2011-01-01

  Dit rapport beschrijft het onderzoek wat uitgevoerd is in het kader van het project ‘Hoge Resolutie Typering Coxiella burnetii’’. Het doel van dit project was om de genoomsequenties van een aantal Nederlandse isolaten van de bacterie Coxiella burnetii, de veroorzaker van Q-koorts, in kaart te

 18. Staat van Infectieziekten in Nederland 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Bijkerk P; van der Plas SM; van Asten L; Fanoy EB; Kroneman A; Kretzschmar MEE; EPI; LIS; cib

  2012-01-01

  In 2011 en de eerste helft van 2012 waren de meest in het oog springende ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten in Nederland de uitbraken van bof en kinkhoest. Dit blijkt uit de Staat van Infectieziekten in Nederland, 2011, die inzicht geeft in ontwikkelingen van infectieziekten bij de

 19. Outsourcing van het ICT door overheidsinstellingen

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, L.; Theeuwes, J.J.M.; Janssens, L.

  2003-01-01

  Het IWI heeft onlangs gewezen op de risico’s van outsourcing van ICT door het UWV. Ook het uitbesteden van ICT door gemeenten is niet zonder risico. Om outsourcingsbeslissingen van gemeenten en UWV te kunnen beoordelen wil het ministerie meer inzicht in de effecten van outsourcing. De directie

 20. Studentopinie als onderdeel van Cursuskwaliteit : Quickscan

  NARCIS (Netherlands)

  Elzinga, Hanny; Groenewoud, Jan; Ike, Paul; Loth, Betram; Reitsma, Sieuwke; Schotanus, Janke; Schuurman, Mieke; Steur, Jessica

  2015-01-01

  In het kader van dit onderzoek is een quickscan (15 vragen) opgesteld met als doel die informatie te verzamelen die nodig is om een eerste indicatie te krijgen van de kwaliteit van een cursus (vak). De quickscan is gebaseerd op literatuuronderzoek en best practices van de faculteiten van de

 1. Ureumammonisering van koring-, hawer- en garsstrooi en ...

  African Journals Online (AJOL)

  S.-Afr.Tydskr. Veek.1989, 19(1). Tabel 2 Aantal vryheidsgrade. (Vg), gemiddelde som van kwadrate. (GSK) en peil van betekenisvolheid. (BV) van die statistiese ontleding van die RP-, ureum- en SW-inhoud en IVOMV. Bron. Vg. RP ..... Ulloa, Craig, Watkins & Nelson. (1986) het ook gerapporteer dat die IVOMV van ureum-.

 2. Kognitiewe en persoonlikheidskorrelate van aandaggewing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. J. Vos

  1993-06-01

  Full Text Available Cognitive and personality correlates of attention. The principal aim of the study was to determine the cognitive and personality correlates of attention. Two contrasting groups were formed on the basis of scores from a self report inventory of attention. These two groups were compared in terms of the NSAG, the SAT, the 16PF and the JPQ. With the aid of the Hotelling T2 it was found that the vectors of means scores of the two contrasting groups differed statistically significantly from one another in respect of both the cognitive and personality variables. Opsomming Die hoofdoel van die studie was om die persoonlikheids- en kognitiewe korrelate van aandaggewing vas te stel. Twee kontrasterende groepe is saamgestel aan die hand van tellings op 'n selfverslaggewende vraelys oor aandaggewing. Hierdie twee groepe is met mekaar vergelyk ten opsigte van die NSAG, die SAT, die 16PF, en die JPV. Met behulp van Hotelling se T'toets is vasgestel dat die vektore van gemiddeldes van die twee groepe statistics beduidend van mekaar verskil ten opsigte van sowel die kognitiewe as die persoonlikheidsmetings.

 3. Bepaling van cadmium in levers en nieren van humane herkomst met behulp van atomaire-absorptiespectrofotometrie met vlamatomisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Wubs KL; Mulder W; de Groot G

  1988-01-01

  In dit rapport wordt een methode beschreven voor de bepaling van cadmium in levers en nieren van humane herkomst met behulp van atomaire absorptiespectrofotometrie en vlamatomisatie. De weefselmonsters worden ontleed met een enzymatische methode onder fysiologische condities, gevolgd door

 4. Aanwezigheid van ascosporen van Sclerotinia sclerotiorum binnen en buiten besmette percelen

  NARCIS (Netherlands)

  Lamers, J.G.; Wander, J.; Russchen, H.J.

  2012-01-01

  De aantasting van een gewas door Sclerotinia sclerotiorum hangt af van de aanwezigheid van ascosporen van deze schimmel in de lucht. In dit onderzoek dat gefinancierd wordt door PT en PA werd nagegaan in hoeverre de ascosporen van het eigen perceel afkomstig zijn of ook van een naburig perceel

 5. Lewenskwaliteit te midde van 'n erge stressor: 'n studie van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Lewenskwaliteit word, teen die agtergrond van die onderskeiding tussen ๋n hedonistiese en eudaimoniese perspektief, gedefinieer as die subjektiewe ervaring van ๋n ... According to the study a supportive social network and a spiritual belief system also contributed significantly to maintenance of their quality of life.

 6. Voorzitter van de Joodse Raad. De herinneringen van David Cohen

  NARCIS (Netherlands)

  Somers, E.L.M.

  2010-01-01

  Geen instantie heeft na de oorlog zo onder vuur gelegen vanwege haar functioneren tijdens de Duitse bezetting als de Joodsche Raad. Hoofdrolspeler in deze bewogen jaren was prof. David Cohen, samen met Abraham Asscher voorzitter van de Joodse Raad. Op verzoek van prof. Jacques Presser en dr. Loe de

 7. Een gedragsgerichte benadering van armoede : van beleid naar uitvoering

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan, Jorien; van Doorn, Marjoka; Goede, Winke; van Geuns, Roeland

  2017-01-01

  In Nederland leeft bijna 10% van de bevolking in armoede (CBS, 2015). 3% van de Nederlanders heeft chronisch, dat wil zeggen minstens 4 jaar achter elkaar, niet voldoende geld om in het dagelijks levensonderhoud te voorzien (CBS, 2015). Armoede wil zeggen dat iemand onvoldoende geld heeft om

 8. Het dichtwerk van Jan van Foreest (1585-1651)

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, M. de

  2007-01-01

  The dissertation consists of an edition of Jan van Foreest's Greek poems and the greater part of those written in Latin, provided with translations and a succinct commentary in Dutch. A number of the Latin poems appears in print for the first time ever. Jan van Foreest (1586-1651) studied arts at

 9. Sonde van Lusinda | van Aardt | Tydskrif vir letterkunde

  African Journals Online (AJOL)

  Tydskrif vir letterkunde. Journal Home · ABOUT · Advanced Search · Current Issue · Archives · Journal Home > Vol 52, No 2 (2015) >. Log in or Register to get access to full text downloads. Username, Password, Remember me, or Register. Sonde van Lusinda. P van Aardt. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FREE FULL ...

 10. Communicatiekaart van Nederland : Overzicht van media en communicatie

  NARCIS (Netherlands)

  Otto Scholten; Dr. Piet Bakker

  2011-01-01

  De mogelijkheden om met de medemens te communiceren en/of op de hoogte te blijven van wat zich in de wereld afspeelt, zijn de afgelopen decennia sterk veranderd en toegenomen. Zo sterk dat ze nu vrijwel grenzeloos zijn. Er zijn tal van nieuwe media bijgekomen: gratis dagbladen, iPads, smart phones,

 11. Prestatiemeting ten tijde van economische crisis: de aanpak van DSM

  NARCIS (Netherlands)

  van Rinsum, M.; den Dekker, R.; Maas, V.

  2011-01-01

  Deze studie besteedt aandacht aan de gevolgen van de financiële crisis voor het prestatiemeetsysteem van een onderneming. Vanwege de financiële crisis hebben veel ondernemingen naast langetermijndoelstellingen ook een aantal kortetermijndoelstellingen geformuleerd die betrekking hebben op hun

 12. Nanotechnologie in dienst van veiligheid en justitie: Verkenning van toepassingsmogelijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Schulze Greiving, Verena C.; te Kulve, Haico; Konrad, Kornelia Elke; Kuhlmann, Stefan; Pinkse, Pepijn Willemszoon Harry

  2016-01-01

  In de afgelopen 15 jaar is nanotechnologie steeds meer onder de aandacht gekomen en heeft de financiering van nanotechnologisch onderzoek een grote vlucht genomen. Een aantal producten op basis van nanotechnologie is reeds op de markt verschenen. Over het algemeen is nanotechnologie nog steeds een

 13. De invloed van bodemreiniging op de biologische beschikbaarheid van metalen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM*; Boer JLM de; Gestel CAM van; Jong P de*

  1987-01-01

  Er werd onderzoek uitgevoerd met als doel het uitlooggedrag en de biologische beschikbaarheid van metalen in verontreinigde gronden voor en na reiniging te bepalen. Dit (deel)rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de biologische beschikbaarheid. Op zes locaties in Nederland

 14. Het klieven van de buigpees bij ulcera van de tenen

  NARCIS (Netherlands)

  T. Schepers (Tim); J. Koning (Jan)

  2011-01-01

  textabstractMeer dan 25% van alle diabetische voetproblemen wordt veroorzaakt door ulcera. De genezingskans met een conservatief beleid is laag, waarbij ruim tweederde van de ulcera na twintig weken nog niet genezen is. Ondanks dat de recidiefkans en de amputatiekans afnemen bij een

 15. Vergelyking van twee metodes vir die bepaling van vitamien A ...

  African Journals Online (AJOL)

  Vergelyking van twee metodes vir die bepaling van vitamien A. J.J. Erasmus. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT · AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers · for Librarians · for Authors · FAQ's ...

 16. Dutch Water Mining: Potentie van een zuiverend landschap van overvloed

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van E.; Kruijs, A.; Bomas, B.; Poelman, M.; Pater, de M.; Bokhoven, van D.

  2012-01-01

  De blauwalg in het Volkerak - Zoommeer zorgt jaarlijks voor veel overlast. In de zomerperiode zijn giftig water en stank een hinderlijk fenomeen voor iedereen. Met de techniek Dutch Water Mining verdwijnt de overlast van blauwalgen. Voor de omliggende landbouwbedrijven ontstaat de zekerheid van een

 17. Die konteks vir die keuse van geriefsvoedsel van bepaalde ...

  African Journals Online (AJOL)

  Seugnet

  70. Die konteks vir die keuse van geriefsvoedsel van bepaalde beroepsvroue *. Martha Kok en Priscilla Botha. ABSTRACT. The purpose of this research is to understand and describe the context in which career women choose, purchase and use convenience food (CF). A person is rarely isolated from or unaffected by.

 18. Die aktualisering van die gemeenskap van die gelowiges binne die ...

  African Journals Online (AJOL)

  The youth experiences the pubHc service in the Neder- duitsch Hervormde Church of Africa as cold and dead. ... the public service, and the actualising of the believers. 1. RELEVANSIE VAN DIE TEMA ..... die erediens lean inrig sodat die volledige implikasie en appél van die Goddelike, vertikale indikatief na die horisontale ...

 19. Planning en ontwerp van kantoorgebouwen : Typologie van gebouwen

  NARCIS (Netherlands)

  De Gunst, D.D.; De Jong, T.

  1989-01-01

  Het kantoorgebouw behoort tot de categorie bedrijfsgebouwen waarbij efficiency, econom ie en exploitatie veel aandacht vragen Dit boek is in de eerste plaats bedoeld als informatie bron over kantoorgebouwen voor studerenden, waarbij op een breed scala van aspekten die bij het ontwerpen van

 20. Die invloed van bytsodabehandelde ruvoer op die waterinname van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die invloed van bytsodabehandelde ruvoer op die waterinname van melkbokke. P.I. Wilke, A Smith, E Janovsky. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT · AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers ...

 1. WebM een alternatief voor H.264? : Onderzoek naar het gebruik van open source software en open standaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, M. van; Prins, M.J.

  2011-01-01

  WebM is een nieuw videoformaat en wordt gepositioneerd als een open en vrij te gebruiken alternatief voor de videostandaard H.264. Deze standaard wordt op dit moment het meest gebruikt onder andere voor Uitzending Gemist. Deze formaten zijn regelmatig met elkaar vergeleken, waar veelal wordt

 2. De Celtic Fields van Wekerom : kleinschalige opgravingen van wallen en velden van een laat-prehistorisch raatakkersysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Arnoldussen, Stijn; Scheele, Esther E.

  2014-01-01

  Het rapport beschrijft het gecombineerde archeologische, bodemkundige, geochemische en paleobotanische onderzoek van enkele wallen en velden binnen het raatakkercomplex van Lunteren / Wekerom De Vijfsprong / Hoge valksedijk

 3. Effectiviteit van markting management support systemen

  NARCIS (Netherlands)

  G.H. van Bruggen (Gerrit); A. Smidts (Ale); B. Wierenga (Berend)

  1994-01-01

  textabstractVerhoogt het gebruik van marketing management support systemen de kwaliteit van marketingbeslissingen? En zo ja, onder welke omstandigheden? Aan de hand van een experimenteel laboratoriumonderzoek met het simulatiespel MARKSTRATonder 80 marketing managers en 160 studenten, kan de eerste

 4. Genetiese parameters van speenkafrf^ eienskappe by ...

  African Journals Online (AJOL)

  Genetiese en. Omgewingsparameters van 'n VIeisraskudde. Ph.D.-tesis,. Univ. van die Oranje-Vrystaat. VAN MARLE, J., 1964. Untersuchungen tiber Einfltisse von. Umwelt und Erbanlage auf die Gewichtsentwicklung von. Fleischrinden unter extensiven Weidebedingungen der. Versuchstation Armoedsvlakte in Stidafrika.

 5. Staat van Infectieziekten in Nederland, 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Rahamat-Langendoen JC; van Vliet JA; van Lier EA; EPI

  2008-01-01

  De Staat van Infectieziekten geeft inzicht in epidemiologische ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland. Het beschrijft ook de ontwikkelingen in het buitenland die voor Nederland relevant zijn. Deze jaarlijkse uitgave informeert beleidsmakers bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

 6. Mikrobiologiese aktiwiteit tot voordeel van die mens

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. van Eeden

  1967-03-01

  Full Text Available Wanneer van mikroorganismes en hul aktiwiteite gepraat word, dink die meeste mense onwillekeurig in terme van siektes van mens en dier en ander skadelike invloede. Dit verbaas geensins, want dit is so dat van die mens se gevaarlikste vyande juis in die wêreld van die kleinste lewende organismes voorkom. Mikrobiologie as wetenskap het dan ook sy ontstaan gevind in die bestudering van hierdie organismes met die doel om hulle te kan beveg.

 7. De metafoor van het washandje. Column

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yolan Koster-Dreese

  2007-03-01

  Full Text Available In hun artikel ‘Kwaliteit en Zorg’ van ruim tien jaar geleden stellen Van Houten en Prins (1995 dat de thans vigerende zorgtaal in meer algemene zin kan worden aangeduid als ‘zorg-Taylorisme’: een scientific management-benadering van zorg. Met de introductie van de ‘zorgmarkt’ is een benadering ontstaan die grote overeenkomsten vertoont met die scientific management-benadering uit het begin van de vorige eeuw, zo menen Van Houten en Prins.

 8. Afscheid van de stapelmarkt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.W. Veluwenkamp

  2003-01-01

  Full Text Available C. Lesger, Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand. Kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca. 1550-ca. 1630 Farewell to the Staple Market, Jan Willem VeluwenkampLesger argues that Amsterdam's essential function in international trade in the seventeenth century was turnover promotion through price stabilisation. Claiming that the relevant mechanism involved information provision rather than stockpiling, he convincingly bids farewell to the historiographical tradition of the Amsterdam staple market and introduces Amsterdamas the centre of information provision. I contest two aspects of Lesger's argument. Unlike him, I do not think that information provision was decisive in Amsterdam's commercial expansion around 1600: Prior to 1585, information exchange and expansion were characteristic for Antwerp too. The Amsterdam acceleration essentially involved the penetration of Asia and the Atlantic area, which was mainly provoked by the war. In addition, I think that Lesger underestimates the Dutch intermediate trade. On the one hand, Dutch industry-related import and export were more significant than he indicates. On the other hand, he attaches too little meaning to the fact that Dutchmen dominated international commerce even when they did not steer all commodity flows via the Dutch Republic.

 9. Optimalisatieonderzoek van herbiciden in veldbeemd

  NARCIS (Netherlands)

  Zeeland, van M.G.

  2006-01-01

  Bestrijding van straatgras en ruwbeemdgras is een probleem in veldbeemd. Met het huidige middelenpakket worden deze onkruiden maar matig bestreden. In dit onderzoek wordt een mogelijke bestrijdingsstrategie ontwikkeld, waarbij zowel middelen worden toegepast in als na de oogst van de dekvrucht en

 10. C.H. van Niekerk

  African Journals Online (AJOL)

  Post-partum anestrum, wat gepaard gaan met 'n lang interkalfperiode, is een van die belangrikste repro- duksieprobleme wat aangetref word onder hoogprodu- serende melkkuddes. 'nBaie kort kalfmterval verminder die melkproduksie van die betrokke laktasie effens en dit is veral in stoetvee nie vir melkrekorddoeleindes.

 11. Mogelijkheden van een brede weersverzekering

  NARCIS (Netherlands)

  Meulen, van der H.A.B.; Asseldonk, van Marcel; Buurma, J.S.; Nienhuis, J.K.

  2006-01-01

  Dit onderzoek, een coproductie van het LEI en IRMA, beschrijft de mogelijkheden van een brede weersverzekering in de agrarische sector. In een brede weersverzekering dienen zoveel mogelijk weerrisico's te worden meegenomen, zoals storm, hagel, regen, sneeuw, vorst en droogte. Er is enerzijds

 12. Haiku : Van scherts tot experiment

  NARCIS (Netherlands)

  Walle, Vande Willy

  2002-01-01

  Over de Japanse haiku bestaan nog vele misvattingen of eenzijdige voorstellingen. Het is geen zen-gedicht, epigram of aforisme, en zelfs lang niet altijd een natuurgedicht. Aan het einde van de negentiende eeuw maakte Europa voor het eerst kennis met wat wel het kortste gedicht van de wereld wordt

 13. Eigen Zeeuwse teelt van soja

  NARCIS (Netherlands)

  Werf, van der Harmen; Timmer, R.D.

  2016-01-01

  Zeeuwse soja komt eraan. Vier akkerbouwers in Zeeuws-Vlaanderen telen dit jaar voor het eerst het van oorsprong zuidelijke gewas. Ze hebben samen zestien hectare ingezaaid.
  Het is nog zeer bescheiden, erkent initiatiefnemer Martijn Buijsse van Buijsse Consultancy uit het Brabantse Boekel, maar

 14. De structuur van Kierkegaards oeuvre

  NARCIS (Netherlands)

  Dokter, Taeke

  1936-01-01

  Kierkegaard is van meening, dat zijn tijd door het velewetenvergeten heeft wat existeeren is. Zljn werkzaamheid beoogt dan ook niet de mededeeling van rveten, maar is veeleer een oproep tot existeeren en zijn geschriften dragen naar \\-orm en inhoud een overeenkomstig karakter. Niet alsof een omlijnd

 15. Een ontologie van openbare vermakelijkheden.

  NARCIS (Netherlands)

  Rogier Brussee; Dr. H.M.M. van Vliet; Lector Harry van Vliet; C. Wartena

  2008-01-01

  In het eerste deel van een tweeluik over het project 'Cultuur in context' wordt de balans opgemaakt. In dit project werden databestanden van een aantal cultureel-erfgoed instellingen en wetenschappelijke instituten aan elkaar gekoppeld. Om die data te kunnen koppelen ontwikkelden de samenwerkende

 16. Portretten van EVC-praktijken

  NARCIS (Netherlands)

  Marcel Klink; Dr. Mart van Dinther; Marjo Stalmeier; Kathleen Schlusmans; Marjo van der Rutjens; Dr. Desiree Joosten-ten Brinke

  2006-01-01

  Met deze publicatie wordt beoogd gevarieerde en praktische informatie te bieden die behulpzaam kan zijn bij het ontwerpen en exploiteren van EVC-praktijken. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van een 9-tal EVC-praktijken in het Nederlands hoger onderwijs.

 17. Fractioneren van gras en luzerne

  NARCIS (Netherlands)

  Kasper, G.J.

  1998-01-01

  Gewasfractionering is de mechanische scheiding van gewassen in een aantal fracties voor een betere benutting van het oorspronkelijke materiaal. Het is een proces waarbij de bladrijke plant sterk gekneusd en samengeperst wordt. Hierdoor ontstaat een relatief eiwitrijke en een vezelarme sapfractie en

 18. Bioinformatica ten behoeve van genomics

  NARCIS (Netherlands)

  Pennings JLA; Hoebee B; TOX

  2007-01-01

  Sinds enkele jaren wordt op het RIVM genomicsonderzoek uitgevoerd. Genomics omvat grootschalig onderzoek naar het erfelijk materiaal (DNA) van organismen. Dit onderzoek levert inzicht op in de manier waarop erfelijke eigenschappen zich vertalen naar het functioneren van een cel, en uiteindelijk

 19. Andries van Aarde's Matthew Interpretation

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  2011-01-14

  Jan 14, 2011 ... To conclude the article, some critical statements with regard to the historical understanding ... important texts. In what follows, this answer is described by emphasising the many facets of Van Aarde's Matthew interpretation. Van Aarde is an .... has created the necessary distance between text and reader, it.

 20. Jacobus Henricus van 't Hoff

  Indian Academy of Sciences (India)

  Chemistry in 1901. van 't Hoff died of tuberculosis at a relatively early age ... chemistry (Retd),. Bangalore University. He continues to teach and do research. Jacobus Henricus van 't Hoff. A Short Biographical Sketch. G Nagendrappa. Keywords .... of this relationship with the gas law the very moment he heard about Pfeffer's ...

 1. De materiaaleigenschappen van houtachtige materialen

  NARCIS (Netherlands)

  Kuilen, J.W.G. van de

  2000-01-01

  Naast gezaagd hout en gelamineerd hout is een uitgebreid palet aan houtachtige (plaat)materialen ontwikkeld, waarvan triplex en Oriented Strand Board tot de meest gebruikte behoren. Een van de eerste typen plaatmateriaal ontwikkeld op basis van hout is triplex. Daarna zijn vele typen platen

 2. Swaziland die Geologie en Geografie van Swaziland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. J. Wessels

  1965-03-01

  Full Text Available In 1943 het die eerste werklike grootskaalse kartering van die gebied 'n aanvang geneem. En van 1949 af, met die koms van die eerste stel lugfoto’s, is hierdie tempo versnel. Die basiese opname van die gebied is dan ook in 1957 voltooi. In die eerste stadiums van kartering is die klassifikasie van die verskillende rotstopes gevolg soos wat dit deur Hall en later Van Eeden gedoen is. Soos die werk gevorder het, is veranderings ingevoer om die klassifikasie aan te pas by plaaslike omstandighede, maar nie almal hiervan het die toets van die tyd deurstaan nie.

 3. Broeigedrag en -sukses van tuinduiwe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pieter le Roux

  2013-02-01

  Full Text Available Broei-aktiwiteite van tuinduiwe (Columba livia in die Bloemfonteinse stadsgebied vind dwarsdeur die jaar plaas met ’n afname gedurende die laat somermaande wanneer seisoenale reënval in die streek ’n hoogtepunt bereik. Nesstrukture is relatief primitief en word gekenmerk deur ’n losse samestelling van nesmateriaal op opgehoopte, droë voëlmis. Broeisels van twee eiers is die mees algemene grootte en die eiers word gewoonlik binne twee dae ná mekaar gelê. Beide ouers is by die broeiproses van meer as twee weke betrokke, waartydens die eiers ’n progressiewe afname in massa ondergaan. Pas uitgebroeide neskuikens is met geel dons bedek en is grootliks hulpeloos. Egte vere begin eers ná die eerste week te voorskyn kom, en vanaf die derde week kan individue wankelrig rondbeweeg. Afgesien van die eerste paar dae na uitbroei, handhaaf neskuikens van seldsame enkeleier-broeisels deurgaans ’n laer liggaammassa as dié van normale broeisels. Die broeisukses van 247 broeipare vir hierdie studie is 34%. Eierverlies is hoër as die mortaliteitsyfer van neskuikens, en word veral deur klimaatsfaktore soos reënval geaffekteer. Predasie blyk die belangrikste faktor te wees wat die mortaliteitsyfer van neskuikens beïnvloed. Antagonistiese interaksie tussen krans- en tuinduiwe, asook moontlike intraspesie-aggressie, speel egter ook ’n beduidende rol.

 4. Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten : onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers

  NARCIS (Netherlands)

  Alst, S.

  2011-01-01

  De overheid voert een actief beleid om burgers op te roepen tot (zelf)redzaam gedrag in rampsituaties. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat burgers schade toebrengen aan zichzelf of anderen. Tevens kunnen zich situaties voordoen waarbij hulpverleningsdiensten schade toebrengen aan derden. Er zijn

 5. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde

 6. Simulaties van temperatuurvariaties in de bodem (proefveld Ruurlo 1982)

  NARCIS (Netherlands)

  Huet, van H.

  1982-01-01

  In het kader van de modellering van stikstofhuishouding in de bodem van het projectgebied Zuidelijke Peel is het gewenst dat temperaturen op verschillende diepten bekend zijn. Deze hebben invloed op de snelheid van biologische omzettingen van stikstof in de bodem.

 7. Bepaling van dapson, mono- en diacetyldapson in runderbloedplasma

  NARCIS (Netherlands)

  Reuver, de M.J.B.; Aerts, M.M.L.; Kuiper, H.A.

  1985-01-01

  Doel van dit onderzoek is: het testen van de bepalingsmetheden voor dapson, mono- en diacetyldapson in bloedplasma van melkgevende runderen en het vaststellen van het kinetisch profiel van genoemde stoffen na orale en intramusculaire toediening. Tevens wordt deglucuronidering en eiwitbinding

 8. Naar een indicator voor functionele diversiteit van microbiele gemeenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  Breure AM; Wind BS; Crum SJH; Rutgers M; ECO

  1997-01-01

  De voorlopige resultaten zijn beschreven van de ontwikkeling van een indicator voor de functionele diversiteit van microbiele populaties met behulp van microtiterplaten van Biolog. Voor dit doel werden zowel aquatische als terrestrische milieu monsters getoetst. Het rapport beschrijft de

 9. Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie : ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2015/2016

  OpenAIRE

  Kuiters, A.T.; Groot, de, G.A.; Lammertsma, D.R.; Jansman, H.A.H.; Bovenschen. J., Jan

  2016-01-01

  Jaarlijks wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse otterpopulatiegenetisch gemonitord. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden voor de ontwikkeling van degenetische status van de populatie. Deze vorm van monitoring, waarbij gebruik wordt gemaakt van DNAgeïsoleerd uit uitwerpselen en doodvondsten, maakt het tevens mogelijk veranderingen in de ruimtelijkeverspreiding en de populatieomvang te volgen. De monitoringsronde van 2015/2016 laat zien dat depopula...

 10. Die hermeneutiek van gereformeerde kerkreg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andries le Roux du Plooy

  2012-10-01

  Full Text Available Die artikel het op die belangrikheid en noodsaaklikheid van ‘n hermeneutiek vir die gereformeerde kerkreg gefokus. Die kerkregtelike dokument wat besonderlik ter sake was, is die kerkorde van die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika, met sy besondere band met die Dordtse kerkorde van 1618 en 1619. Agtereenvolgens is aandag gegee aan die volgende aspekte soos (1 die eiesoortige aard van ‘n kerkorde as ‘n teologiese dokument en teks, in onderskeiding van regsdokumente; (2 die aard van die hermeneutiek van kerkreg; (3 enkele teorieë oor die interpretasie of uitleg van tekste, veral regstekste en (4 normatiewe vooronderstellings en reëls vir die interpretasie en verstaan van die teks en artikels van die kerkorde asook besluite van kerklike vergaderinge. Die gevolgtrekking was dat weinig indringende navorsing gedoen is oor die saak van hermeneutiek vir kerkreg, hoewel dit noodsaaklik is. Duidelike hermeneutiese reëls is gesuggereer en verduidelik, wat sou kon meehelp dat kerke en kerklike vergaderinge die artikels van die kerkorde asook besluite en reglemente wat daarop berus het, kan interpreteer en toepas. The hermeneutics of reformed church polity. The article focused on the importance and urgency of a design for reformed hermeneutics on church polity. The Church Order referred to in the article is the Church Order of the Reformed Churches in South Africa, which are closely related to the Church Order of Dordt of 1618 and 1619. The following aspects received attention namely (1  the unique character of a Church Order, in comparison to and distinguished from legal documents and statutes; (2 the character and nature of hermeneutics of church polity; (3 theories of interpretation in the common law tradition and their relevance to church polity and (4 normative presuppositions and marks for the interpretation and understanding of the text and articles of the Church Order, as well as the resolutions of church assemblies. It was found that

 11. Onderzoek naar de mogelijkheden van controlemonsters bij vitamine - analyses : evaluatie van het gebruik van de Exponential Moving Average (EMA-) grafiek

  NARCIS (Netherlands)

  Slangen, J.H.; Hollman, P.C.H.; Struijs - van der Putte, van der H.M.; Kleijnen, H.C.H.

  1991-01-01

  Dit rapport beschrijft de mogelijkheden van het gebruik van een niet-gevitamineerde volle melk poeder als controlemonster bij de analyse van vitamine A, vitamine E, vitamine B1 en vitamine B2. Onderzocht werd of het niveau van de gebruikte analysemethoden in de tijd constant is door elke maand in

 12. Met lichaamsgewicht samenhangende kwaliteit van leven bij adolescenten. Psychometrische kwaliteit van de Nederlandse vertaling van de IWQOL-Kids.

  NARCIS (Netherlands)

  R Geenen; MD E.J.M. Wouters; RL Kolotkin; AJJM Vingerhoets

  2010-01-01

  Doel. Vaststellen van de psychometrische eigenschappen van de Impact of Weight on Quality of Life-Kids (IWQOL-Kids), een meetinstrument om met lichaamsgewicht samenhangende kwaliteit van leven te meten bij adolescenten van 11 tot 19 jaar. Methode. De IWQOL-Kids werd door 104 adolescenten ingevuld en

 13. De invloed van ervaring op de kwaliteit van het accountantsoordeel

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuw Amerongen, van C.M. (Niels)

  2007-01-01

  In de jaren negentig van de vorige eeuw hebben de grootste accountantskantoren hun algemene controlemethodologie herzien naar een op bedrijfsrisico’s gebaseerde controlemethodologie. Onderscheidend aan deze controlemethodologie is dat specifieke aandacht wordt besteed aan begrippen als

 14. Het effect van het calciumgehalte van pootgoed op de ziektegevoeligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Velema, R.; Griend, van de P.; Velvis, H.

  2001-01-01

  Het onderzoek dat in dit verslag is beschreven heeft betrekking op de relatie tussen het calciumgehalte in de knol en het optreden van de ziekten Fusarium spp, Helminthosporium solani, Phytophthora infestans en Erwinia spp.

 15. Verteerbaarheid van katoensaadbevattende diete en die effek van ...

  African Journals Online (AJOL)

  , 15 and 20% whole cottonseed respectively, was determined in sheep at a feeding level of ... Die skynbare verteerbaarheid van droe materie (DM), organiese materie (OM), totale ruproteien (TRP), ruvesel (RV), neutraalbestande vesel (NBV), ...

 16. Karakterisering van het Etimologie- woordeboek van Afrikaans (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  rbr

  Het zou mooi zijn als deze eerste uitgave van EWA de aanleiding tot een dergelijk onderzoek zou vormen. Sleutelwoorden: BENOEMINGSMOTIEF, ETYMOLOGIA PROXIMA, ETYMOLOGIA. REMOTA, ETYMOLOGIE, ETYMOLOGISCH WOORDENBOEK, LEXICOGRAFIE, LEENVER-. TALING, MACROSTRUCTUUR ...

 17. Marginaliseren van godsdienstvrijheid door abstraheren van de religieuze dimensie

  NARCIS (Netherlands)

  S. Wahedi (Sohail)

  2017-01-01

  markdownabstract**Dutch Abstract:** Binnen liberale democratieën wordt godsdienstvrijheid breed uitgedaagd, waarbij uitdaging synoniem staat voor marginalisering van godsdienst en de constitutionele bescherming ervan. Een bijzonder mechanisme dat in verband met het marginaliseringsproces consequent

 18. Information processing in complex networks

  OpenAIRE

  Quax, R.

  2013-01-01

  Eerste resultaten van onderzoek van Rick Quax suggereren dat een combinatie van informatietheorie, netwerktheorie en statistische mechanica kan leiden tot een veelbelovende theorie om het gedrag van complexe netwerken te voorspellen. Er bestaat nog weinig theorie over het gedrag van dynamische eenheden die verbonden zijn in een netwerk, zoals neuronen in een breinnetwerk of genen in een gen-regulatienetwerk. Quax combineert informatietheorie, netwerktheorie, en statistische onderzoeken en mec...

 19. invloed van fisiese vorm van mieliegraan en aanvullende ...

  African Journals Online (AJOL)

  nie. Die waag ontstaan of die bvkomende koste ver- bonde aan die maal van mieliegraan ekonomies verhaal- baar is in die vorm van hodr diereproduksie. ..... MIA. NB. NB. M assatoename (kglosidag). A. B x l,0g. I ,13 l,l l. I,01. I,08. I,05. 1,05 l,l I. NB. NB. Kg droevoer/kg massatoename. A. B x. 6,52. 7,lg. 6,80. 69r. 7,24.

 20. DIE HEDENDAAGSE SIENING VAN DIE NORMERING VAN DUITS ...

  African Journals Online (AJOL)

  taal) in Mannheim, in 1964 ges^tig en met takkantore in Bonn, Kiel en Inns-. b r u c k . D i e I n s t i t u t s t e l .... J 4. Ouitstalige (deel van) Switserland. In die Duitstalige deel van Switserland word die Duden-spelreels amptelik as bindend erken. Die enigste uitsondering is dat die simbool p vervang is deur die skryfwyse ss.

 1. De evaluatie van Corning "MAGIC TSH-RIA" en de mogelijke toepassing van deze kit voor de bepaling van TSH in hielprikbloed van pasgeborenen

  NARCIS (Netherlands)

  Elvers LH; Loeber JG

  1985-01-01

  Bij de evaluatie van de Corning "MAGIC TSH-RIA"-kit voor de RIA van hTSH in serum werd nagegaan of met deze kit, na modificatie, het TSH- gehalte in hielprikbloed van pasgeborenen kan worden gemeten. De ijkcurven van de bloedvlek- en serumcalibratoren kwamen goed met elkaar overeen. Het

 2. Trombolytische therapie van het acute hartinfarct

  NARCIS (Netherlands)

  A.E.R. Arnold (Alfred); M.L. Simoons (Maarten); J. Lubsen (Jacob)

  1989-01-01

  textabstractTrombolytische behandeling van het hartinfarct is één van de belangrijkste aanwinsten van de laatste jaren voor het therapeutisch arsenaal van de medicus practicus. Elders in dit tijdschrift worden de belangrijkste onderzoeksresultaten samengevat.1 De eerste onderzoekingen naar de baten

 3. Over de zin en onzin van ecolabels

  NARCIS (Netherlands)

  Duim, van der V.R.

  2004-01-01

  In dit forum een discussie over de zin en onzin van ecolabels en keurmerken in toerisme. Voorstanders van eco-labeling plaatsen het debat in de context van een brede visie op milieuverandering. Labels zijn voor duurzame ontwikkeling een essentieel instrument om de belangen van burger-consumenten in

 4. Fieldlab als aanjager van het innovatie ecosysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Stolwijk, C.; Seiffert, L.

  2016-01-01

  Recente ontwikkelingen op het gebied van innovatiebeleid tonen een hernieuwde aandacht voor de rol van fieldlabs in het aanjagen van het omliggende innovatie ecosysteem1. Voorbeelden van deze trend zijn o.a. de Europese ’Innovation Hubs’, de Duitse ‘Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren’, en de

 5. De diagnostiek van beginnend primair chronisch glaucoom

  NARCIS (Netherlands)

  Eggink, Engelbert Diederik

  1960-01-01

  SAMENVATTING Het eerste deel van dit proefschrift, het theoretische gedeelte, omvat een overzicht van de literatuur over de diagnostiek en de aetiologie van primair chronisch glaucoom. In het hoofdstuk Anatomie wordt de structuur van de kamerhoek behandeld, waarbij speciaal aandacht wordt besteed

 6. Consumentenonderzoek in het Restaurant van de Toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, de R.A.; Gorselink, M.; Steenbekkers, L.P.A.; Wabeke, M.; Thomasson, T.

  2010-01-01

  Miljoenen mensen lunchen dagelijks op hun werk. Over bijvoorbeeld motieven bij de keuze van maaltijdcomponenten, de invloed van de inrichting van het restaurant of variaties in het assortiment op dit keuzegedrag is weinig tot niets bekend. In het Restaurant van de Toekomst doet de Consumer Science

 7. HISTORIESE OORSIG VAN DIE ONTSTAAN EN ONTWIKKELING ...

  African Journals Online (AJOL)

  In 1933 belas Rykskanselier. Hitler vir. Goering, Minister van Lugvaart, in die geheim met die skepping van die Luftwaffe. Die basis in Rusland is gesluit en toekomstige vlieeniers is nou in die geheim na Italie waar hulle elke aspek van moderne oorlog- voering oefen en die Blitzkrieg-gedagte, deur op ondersteuning van 'n.

 8. Mechanische preventie van tarweopslag in graszaadteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Wever, A.C.; Borm, G.E.L.

  2003-01-01

  Voor de chemische bestrijding van tarwe in veldbeemdgras is, na het vervallen van de toelating van diuron in juni '99, alleen chloorprofam nog toegelaten. Van beide middelen is een vrij grote kans op schade en is de effectiviteit tegen tarwe matig en zeer wisselend. Omdat de kans op nieuwe

 9. Endopolygalacturonases van Botrytis cinerea: karakteristieken in vitro

  NARCIS (Netherlands)

  Krooshof, G.H.; Kester, H.C.M.; Burgers, K.; Benen, J.A.E.

  2003-01-01

  In dit artikel samenvattingen van lezingen van zeven presentaties van zestien onderzoekers van de KNPV-werkgroep Botrytis die op 18 september 2002 hun jaarlijkse bijeenkomst op het PPO Bomen in Boskoop hielden. De lezingen hadden de volgende onderwerpen: 1) Botrytis problems in hardy ornamentals; 2)

 10. De behandeling van myogene CMD-pijn

  NARCIS (Netherlands)

  van Selms, M.K.A.; Naeije, M.; Lobbezoo, F.

  2009-01-01

  Van diverse therapieën wordt beweerd dat zij effectief zijn in het verminderen van myogene pijn bij craniomandibulaire dysfunctie (CMD). Helaas bestaat er nog geen overzichtsartikel waarin de effectiviteit van al deze behandelvormen wordt gepresenteerd. Doel van dit artikel is om, door een

 11. Bronnen van molybdeen in AVI-reststoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Brandes LJ; Wesselink LG; Meijer PJ; LAE

  1998-01-01

  De nuttige toepassing van reststoffen van afvalverbrandingsinstallaties (AVI's ) als bouwstof wordt beperkt, doordat de uitloging van o.a. molybdeen de daarvoor gestelde norm overschrijdt. De kwaliteit van de reststoffen met betrekking tot molybdeen kan mogelijk worden verbeterd door de

 12. De kern van HRM. - 2e dr.

  NARCIS (Netherlands)

  Verburg, R.; den Hartog, D.

  2008-01-01

  In dit boek staat de kern van HRM centraal. Op basis van praktijkvoorbeelden, toonaangevende internationale publicaties en onderzoek in Nederland worden essentiële thema's van HRM belicht. Zo komen de volgende onderwerpen aan de orde: - De oorsprong van HRM - De veranderende relatie tussen werkgever

 13. Politie in Sofia. Van centralisatie naar decentralisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Devroe, E.; Petrov, M.

  2014-01-01

  Deze bijdrage werd als volgt opgebouwd. In punt 1geven we een algemene schets van de institutionele en historische achtergrond van Bulgarije en Sofia. Bulgarije kan een land in ‘transitie’ worden genoemd (Ciobanu, 2010). De val van de Berlijnse muur in 1989 symboliseerde de start van een tijdperk

 14. De Balanced Scorecard, van theorie naar praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Schotanus, Fredo

  2004-01-01

  Meten is weten en wat men meet is wat men krijgt. Ofwel, wat gemeten wordt, is waar aandacht aan geschonken wordt. Dit zijn veelgehoorde statements en zij geven het belang aan van het meten van prestaties en van het meten van de juiste factoren. Hoe moet dit meten in de praktijk worden gebracht? Aan

 15. Tegengaan van kwaliteitsverlies door stress bij weefselkweek

  NARCIS (Netherlands)

  Krens, F.A.; Klerk, de G.J.M.

  2013-01-01

  Het onderzoek in dit project betrof stress bij planten gerelateerd aan aspecten van weefselkweek. Door de invloed van deze stress op kwaliteit en kwantiteit van de geproduceerde planten leiden in vitro vermeerderingsbedrijven grote verliezen. In deze publicatie verslag van onderzoek bij de

 16. Locatie van ijs bepaalt vochtverlies Conference

  NARCIS (Netherlands)

  Geijn, van de F.G.

  2008-01-01

  In 2007/2008 werd voor het derde opeenvolgende seizoen een proef uitgevoerd met ijs in de bewaring van Conference peren. Gekeken werd naar de invloed van de locatie van het ijs in de cel op de mate en verdeling van het vochtverlies binnen de cel. In dit artikel de resultaten

 17. Verspreiding van bedreigde soorten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Rossenaar, Arnout-Jan

  2002-01-01

  Een belangrijk onderdeel van het Natuurbeleidsplan is het opstellen van Rode Lijsten. Ze geven het natuurbeleid en -beheer handvaten om beschermingsmaatregelen te nemen. Van de ca. 1450 soorten vaatplanten in Nederland staan er 499 op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare planten.¹ De acuut

 18. Stabiliteit van drijvende lichamen; anti-slingertanks

  NARCIS (Netherlands)

  Bourgingnon, G.P.

  1980-01-01

  Het dempen van de slingerbewegingen (roll) van een drijvend lichaam door middel van tanks met een vrije vloeistofoppervlakte. In de scheepsbouwkunde is vrij veel bekend over het toepassen van anti-slingertanks. De anti-slingertank, die ook dempt bij een stilliggend schip (in tegenstelling tot

 19. Profiteren broedende akkervogels ook van hamsterbeheer?

  NARCIS (Netherlands)

  Buij, R.; Kleijn, D.

  2016-01-01

  Akkervogels zijn de afgelopen decennia in West-Europa sterk in aantal afgenomen. Een van de belangrijkste oorzaken is de intensivering van de landbouw. Toegenomen gebruik van pesticiden en meststoffen, verandering van gewasrotaties, efficiëntere oogstmethoden en schaalvergroting leiden tot gebrek

 20. Cellulose, een eindeloze bron van mogelijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Keijsers, E.R.P.; Dam, van J.E.G.; Yilmaz, G.

  2011-01-01

  Vanwege de grote diversiteit van potentiële cellulose bronnen en de grote verschillen in kwalitatieve eigenschappen en samenstelling van deze cellulose types is het van belang in kaart te brengen voor welke toepassingen de verschillende grondstoffen het meest geschikt zijn. Voor het opstellen van

 1. Onderzoek naar de chemische samenstelling van lekkerbekjes

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Jong, de J.; Herstel, H.

  1990-01-01

  In oktober 1988 werden 40 monsters lekkerbekjes onderzocht op de gehalten aan vocht, vet, eiwit, zetmeel , fosfaat en chloride, vier van de monsters werden getest op de aanwezigheid van polyfosfaten. Daarnaast werden van alle lekkerbekjes de stuksgewichten bepaald, die bleken uiteen te lopen van L17

 2. 'n Evaluering van drie interkulturele gemeenskapsprojekte

  African Journals Online (AJOL)

  18 Feb 2013 ... Sodanige gasvryheid is volgens Keifert (1992:58) kenmerkend van God se selfopofferende, bevrydende teenwoordigheid en vra van ons om ook hierdie gesindheid te openbaar. Aan die hand van 'n ondersoek van Malcolm Gladwell, wys Elmer (2006:48) daarop dat die gemiddelde persoon tussen 2.4 en ...

 3. en kombinasiebehandeling van koringstrooi met ureum en

  African Journals Online (AJOL)

  Skaap- en Wolkunde, Universiteit van. Stellenbosch, Stellenbosch. 7600, Republiek van Suid-Afrika. Gedeelte van M.Sc.-tesis aangebied by die Universiteit van. Stellenbosch deur AAB. Laboratory investigation into optimal conditions for the treatment of wheat straw with urea and caustic soda, exclusively or in combination.

 4. Koper in levers van Nederlandse mestkalveren

  OpenAIRE

  Teeuwen, J.J.M.H.; Vos, G.

  1986-01-01

  Naar aanleiding van een in 1983/1984 door het RIKILT uitgevoerd onderzoek werd een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de kopergehalten in levers van mestkalveren. In verband met een mogelijke interactie werden tevens de ijzer - , zink- en mangaangehalten in kalfslevers bepaald. Daarnaast werden levers van pas geboren kalveren en kunstmelkpoeders van 26 verschillende fabrikanten onderzocht.

 5. Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen

  NARCIS (Netherlands)

  Leuw, Ed.; Brouwers, M.

  1992-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opzet, doelstellingen en uitkomsten van het evaluatie-onderzoek dat is verbonden aan de landelijke invoering van Alcohol Verkeer Cursussen (AVC's). Het verslag geeft een globaal en beschrijvend beeld van de belangrijkste kenmerken (deelname en

 6. Het microscopisch onderzoek van amandelspijs en banketspijs

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.

  1982-01-01

  Nagaan of het door middel van microscopisch onderzoek mogelijk is om de identiteit vast te stellen van de gebruikte grondstoffen bij de bereiding van amandelspijs en banketspijs. Van een aantal monsters (22) gevulde speculaas werd de spijs geïsoleerd. Voor het microscopisch onderzoek werden een

 7. Kosten en effecten van esomeprazol in de behandeling van reflux ziekte

  NARCIS (Netherlands)

  I. Buijt; M.J. Al (Maiwenn); F.F.H. Rutten (Frans)

  2002-01-01

  textabstractDoel. Het bepalen van de kosten-effectiviteit van esomeprazol (Nexium(r)) ten opzichte van alle andere in Nederland geregistreerde protonpomp remmers in de behandeling van reflux ziekte. Voor de effectiviteit vormt het hebben van voldoende controle over de symptomen het

 8. Spondylodiscitis bij de ziekte van Bechterew: ontsteking of trauma? Een beschrijving van 6 patienten

  NARCIS (Netherlands)

  Lanting, P.J.H.; Rasker, Johannes J.; Kruijsen, M.W.M.; Prevo, R.L.

  1994-01-01

  Doel. Inventariseren van omvang en aard van steriele spondylodiscitis bij patiënten met de ziekte van Bechterew. Opzet. Beschrijvend. Plaats. Afdeling Reumatologie, Medisch Spectrum Twente, Enschede. Methode. Van alle patiënten met de ziekte van Bechterew en met een gedocumenteerde steriele

 9. Analyse van vliegassen, slakken en sedimenten met behulp van rontgen-fluorescentie (XRF)

  NARCIS (Netherlands)

  Boogerd JP; Boer JLM de

  1989-01-01

  Dit rapport beschrijft de analyse van vliegassen, slakken en sedimenten. Twee voorbehandelingsmethoden zijn onderzocht, te weten het persen van een pil van een monster m.b.v. een bindmiddel en het maken van een glasparel van het monster m.b.v. lithiumtetraboraat. Drie procedures om het

 10. De meerwaarde van serious computergames en virtual reality bij de preventie en behandeling van psychische klachten

  NARCIS (Netherlands)

  Douma, S.H.

  2008-01-01

  Het onderwerp van deze masterthesis is een overzicht te geven van virtual reality en serious games bij de behandeling van psychische aandoeningen en wat deze voor meerwaarde kunnen bieden ten opzichte van reguliere behandelmethoden. Door middel van een literatuuronderzoek is er gezocht naar

 11. Het effect van creatief schrijven op het lezen van korte verhalen

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, T.; van den Bergh, H.

  2010-01-01

  Schrijven en lezen zijn complementaire vaardigheden, niet alleen bij referentiële teksten, maar ook bij fictionele. Janssen en Van den Bergh doen verslag van een onderzoek naar de invloed van creatief schrijven op het lezen van verhalen. Als leerlingen, voorafgaand aan het lezen van een verhaal, een

 12. Reclamewijsheid in ontwikkeling: een vergelijking van de cognitieve reclamevaardigheden van kinderen en volwassenen

  NARCIS (Netherlands)

  Rozendaal, E.; Buijzen, M.; Valkenburg, P.

  2008-01-01

  Deze studie vergelijkt de reclamewijsheid van kinderen en volwassenen. Door middel van een computergestuurde vragenlijst is nagegaan op welke leeftijd kinderen een volwassen niveau van reclameherkenning en begrip van de verkoop- en persuasieve intentie van reclame bereiken. This study examines the

 13. Lokus van beheer en transformasionele leierskap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. F. van Staden

  2000-06-01

  Opsomming Die doel van die studie was om die verband tussen lokus van beheer en transformasionele leierskap te bepaal. Hierdie konstrukte is gekies op grond van die gebrek aan empiriese navorsing rakende die veronderstelde verband tussen die genoemde konstrukte. Die Lokus van Beheer-vraelys van Schepers (1998 en die Multifaktor Leierskapsvraelys (MLV,Vorm 5Rvan Bass en Avolio (1993 is op 102 respondente toegepas. Die resultate toon statisties beduidende verbande aan tussen: interne lokus van beheer en transformasionele leierskap; eksteme lokus van beheer en transaksionele leierskap; en outonomie en transformasionele leierskap.

 14. Ontwikkeling en kwaliteit van potplanten

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkshoorn - Dekker, M.W.C.

  1995-01-01

  In Nederland vormen de potplanten een belangrijke produktgroep. In 1993 bedroeg de geschatte exportwaarde 1,7 miljard gulden. De laatste jaren zijn de produktiekosten sterk verlaagd door toenemende mechanisatie en procesautomatisering. Echter toenemende concurrentie van de omringende landen en

 15. Teelt van biomassa niet rendabel

  NARCIS (Netherlands)

  Darwinkel, A.; Borm, G.E.L.; Zeeland, van M.G.; Floot, H.W.G.

  2001-01-01

  Op verschillende locaties in Nederland werd gedurende de jaren 1993-1999 onderzoek gedaan naar de geschiktheid van miscanthus en hennep als akkerbouwmatig geteeld energiegewas. De resultaten wat betreft gewasproductiviteit (biomassa-opbrengst) bij verschillende stikstofbemestingsniveaus en

 16. EVALUERING VAN GEDIFFERENSIEERDE ENERGIE- EN ...

  African Journals Online (AJOL)

  EVALUERING. VAN GEDIFFERENSIEERDE. ENERGIE- EN STIKSTOFAANVULLING. TOT. MIELIEKUILVOER. VIR SLAGLAMMERS. P.J. Boshoff*, D. Oosthuysen en Loraine Koekemoer. LAndbounavorsingsinstituut, Potchefstroom, 2520. (Sleutelwoorde: Kuilvoer, mieliemeel, stikstofaanvulling, slaglammers). (Key words:.

 17. Tandem Van de Graaff facility

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Completed in 1970, the Tandem Van de Graaff facility was for many years the world's largest electrostatic accelerator facility. It can provide researchers with beams...

 18. Evaluatie van relatievorming in de laagdrempelige verslavingszorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esther Kuis

  2010-12-01

  deze vergelijking de vragenlijst die de meeste aspecten van de kwaliteit van de relatie meet, en bewerkten deze. Daarna is dit instrument getoetst in een onderzoek onder 80 bezoekers van laagdrempelige verslavingscentra in vier verschillende steden. De auteurs concluderen dat de bewerkte vragenlijst onderscheidend vermogen bezit voor verschillende werkers en instellingen. De lijst is behulpzaam bij het meten van de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en hulpverlener.

 19. Boekbespreking | van Aarde | HTS Teologiese Studies / Theological ...

  African Journals Online (AJOL)

  The Bible and stress. Van der Westhuizen, H.G. - Kirk, J.A. 1990. Liberation theology in brief. Van Wyk, D.J.C - Kritzinger, J.N.J & Saayman, W.A 1990. Mission in creative tension: A dialogue with David Bosch. Van Wyk, D.J.C - Pass, D.B 1990. Music and the church: A theology of church music. Van Wyk, D.J.C - Van Elderen, ...

 20. SLAM in a van

  Science.gov (United States)

  Binns, Lewis A.; Valachis, Dimitris; Anderson, Sean; Gough, David W.; Nicholson, David; Greenway, Phil

  2002-07-01

  We have developed techniques for Simultaneous Localization and Map Building based on the augmented state Kalman filter, and demonstrated this in real time using laboratory robots. Here we report the results of experiments conducted out doors in an unstructured, unknown, representative environment, using a van equipped with a laser range finder for sensing the external environment, and GPS to provide an estimate of ground truth. The goal is simultaneously to build a map of an unknown environment and to use that map to navigate a vehicle that otherwise would have no way of knowing its location. In this paper we describe the system architecture, the nature of the experimental set up, and the results obtained. These are compared with the estimated ground truth. We show that SLAM is both feasible and useful in real environments. In particular, we explore its repeatability and accuracy, and discuss some practical implementation issues. Finally, we look at the way forward for a real implementation on ground and air vehicles operating in very demanding, harsh environments.

 1. Gebruik van TaqMan PCR voor het kwantificeren van Fusarium spp. en Microdochium nivale in gewassen en gewasresten van tarwe.

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Haas, de B.H.; Kastelein, P.; Burgers, S.L.G.E.; Waalwijk, C.

  2005-01-01

  Infecties van tarwe door toxigene Fusarium spp. kunnen leiden tot contaminatie van graan met diverse mycotoxines. Voorkoming van mycotoxinebesmetting is uit oogpunt van voedselveiligheid, diergezondheid, maar ook bedrijfseconomisch, vereist. Voor vier Fusariumsoorten is een kwantitatieve detectie

 2. Inzicht in het presteren van de executieketen : Ontwikkeling van een monitor voor het meten van Kritieke Prestatie Indicatoren in de Executieketen

  NARCIS (Netherlands)

  Braak, S.W. van den; Netten, C.P.M.; Witzenburg, R. van

  2013-01-01

  Dit zijn de voorlopige resultaten van het ontwikkelprojcet Monitor Kritieke Prestatie Indicatoren Executieketen. Het structureel meten van de vastgestelde Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) behelst het periodiek verzamelen, bewerken en presenteren van grote hoeveelheden data van verschillende

 3. Resultaat van pleegzorgplaatsingen : een onderzoek naar breakdown en de ontwikkeling van adolescente pleegkinderen bij langdurige pleegzorgplaatsingen

  NARCIS (Netherlands)

  Oijen, Simon van

  2010-01-01

  Het doel van een pleegzorgplaatsing is doorgaans gericht op het zo snel mogelijk herstellen van de oorspronkelijke opvoedingssituatie of het op korte termijn verkrijgen van duidelijkheid omtrent de haalbaarheid hiervan (Hermanns & Horn, 2000). Indien mogelijk heeft de pleegzorgplaatsing een

 4. De invloed van het bewaren, wassen en bereiden op het vitamine C- en nitraatgehalte van spinazie

  NARCIS (Netherlands)

  Kamsteeg, J.; Butijn, C.A.A.

  1981-01-01

  Drie bereidingswijzen werden vergeleken (toegevoegd water en lange kooktijd, met aanhangend water en korte kooktijd en stamppot van rauwe spinazie met gekookte aardappelen). De gevolgen van het hoge nitraatgehalte van spinazie voor baby's worden besproken

 5. Vergelijkend kwaliteitsonderzoek van nieuwe lotnummers van Treponema Pallidum Hemagglutination Assay-reagentia in 1984

  NARCIS (Netherlands)

  Eijk; R.V.W.van; Aelbers; G.N.M.; Tideman; G.J.; Menke; H.E.

  1985-01-01

  Binnen het kader van de kwaliteitscontrole van het serologisch syfilisonderzoek bij de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid werd een kwaliteitsonderzoek aan nieuwe lotnummers van de eerder onderzochte Treponema Pallidum Hemagglutination Assay (TPHA)-reagentia uitgevoerd. Hierbij werden de

 6. St. Teresa van Avila: sentrale figuur in die werk van Cussons en Van Wyk Louw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. van Vuuren

  1989-05-01

  Full Text Available A central poem in Van Wyk Louw’s Tristia (1962, is “H. Teresa van Avila flap uit” (literally translated: “Saint Teresa of Avila talks too much/babbles uncontrollably”. This article illustrates how intertextual reading helped to clarify the poem. Teresa of Avila’s The way of perfection (a translation of the Spanish work El Camino de la Perfección, 1573 is the intertext of the Van Wyk Louw poem. In the last section of the article it is shown how the figure of St. Teresa of Avila is central not only to Van Wyk Louw’s Tristia (1962, but also to the oeuvre of Sheila Cussons, which underlines a strong intertextuality between these two Afrikaans oeuvres.

 7. Consumentenpanel Gezondheidszorg: basisrapport met informatie over het panel .

  NARCIS (Netherlands)

  Brabers, A.E.M.; Reitsma-van Rooijen, M.; Jong, J.D. de

  2011-01-01

  Het Consumentenpanel Gezondheidszorg bestaat inmiddels uit 6000 Nederlanders die regelmatig vragen beantwoorden over de gezondheidszorg, over verzekeraars, huisartsen en andere zorgverleners. Wat vinden ze ervan? Wat zijn hun verwachtingen en ervaringen? Door de forse uitbreiding van het panel is

 8. De Glorious Revolution van 1688 herdacht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Groenhuis

  1990-01-01

  Full Text Available A.G.H Bachrach, Willem III, de stadhouder-koning en zijn tijd R. Bastiaanse, H. Bots, Glorieuze Revolutie. De wereld van Willem & Mary. Glorious Revolution. The world of William & Mary M. van Doorn, Koning-stadhouder Willem III, triomfator. De triomfale intocht in Den Haag in 1691 D. Jacques, A.J. van der Horst, De tuinen van Willem en Mary A. van der Kuijl, Glorieuze overtocht. De expeditie van Willem III naar Engeland in 1688 J. Kuijpers, A.D. Renting, Boeken van Oranje. De Oranje-Nassaubibliotheek ten tijde van Willem III R. van Leeuwen, Paintings from England. William III and the Royal Collections R.P. Maccubbin, M. Hamilton-Philips, The age of William III & Mary II. Power, politics and patronage 1688-1702. A reference encyclopedia and exhibition catalogue K. Ottenheym, Daniel Marot. Vormgever van een deftig bestaan. Architectuur en interieurs van Haagse stadspaleizen S. van Raay, In het gevolg van Willem III & Mary. Huizen en tuinen uit hun tijd D. Swetschinski, L. Schönduve, De familie Lopes Suasso, financiers van Willem III H. van der Zee, B. van der Zee, 1688. Revolution in the family H. van der Zee, B. van der Zee, William and Mary J.D. Hunt, The Anglo-Dutch garden in the age of William and Mary. De gouden eeuw van de Hollandse tuinkunst R. Turner, G. de Bruin, A.H. Huussen jr., [Koning-stadhouder Willem III triomfator] R. Hatton, W. Troost, W.F. Leemans, Oranje-Nassau museum jaarboek 1988

 9. The influence of vegetation cover on the spectroscopic estimation of soil properties

  NARCIS (Netherlands)

  Bartholomeus, H.

  2009-01-01

  Voor het bepalen van de kwaliteit van de bodem als hulpbron is er behoefte aan een regelmatige bepaling van de chemische en fysische eigenschappen, zowel in ruimte als tijd. Kwantitatieve schatting van de exacte hoeveelheid, ruimtelijke verdeling en temporele verandering van bodemeigenschappen is

 10. Kosten en effecten van esomeprazol in de behandeling van reflux ziekte

  OpenAIRE

  Buijt, I.; Al, Maiwenn; Rutten, Frans

  2002-01-01

  textabstractDoel. Het bepalen van de kosten-effectiviteit van esomeprazol (Nexium(r)) ten opzichte van alle andere in Nederland geregistreerde protonpomp remmers in de behandeling van reflux ziekte. Voor de effectiviteit vormt het hebben van voldoende controle over de symptomen het uitgangspunt. Perspectief. De studie is uitgevoerd zowel vanuit het perspectief van de verzekeraars als vanuit het maatschappelijk perspectief. Methoden. Gegevens met betrekking tot effectiviteit zijn afgeleid uit ...

 11. Methoden ter bepaling van de lichaamssamenstelling van de mens. Deel I. Direkte methoden.

  NARCIS (Netherlands)

  Weststrate, J.; Deurenberg, P.

  1988-01-01

  In dit overzichtsartikel zijn 5-methoden besproken voor het bepalen van de lichaamssamenstelling van de mens. Deze betreffen: chemische karkasanalyse; neutronenactiveringsanalyse; gammastralingabsorptieanalyse; computertomografie en kernspinresonantie

 12. Die regsposisie van die gemolesteerde kind 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. Schabort

  1991-03-01

  Full Text Available Hoe reik die reg uit na die seksueel gemolesteerde kind? As na die reg in wye verband gekyk word, sou dit alie wetgewing en alle gemeneregsbeginsels en alle regsprosedures insluit waardeur die Staat poog om molestering te voorkom en die gemolesteerde kind in beskerming te neem. Dit le baie wyd en sou byvoorbeeld die maatreels insluit van die Kindenvet 33 van 1960; die Wet op Egskeiding 70 van 1979; die Wet op Kindersorg 74 van 1983; die Wet op die Status van Kinders 82 van 1987 en die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede 24 van 1987. Eersdaags sal dit moontlik ook ’n Manifes vir die Regte van Kinders insluit wat vermoedelik geskoei sal wees op die W O se Konvensie vir die Regte van die Kind (1989 w a arv an die RSA tan s nog nie ’n ondertekenaar is nie.

 13. "Krakende kaken"; psychiatrische beschouwingen over het syndroom van het pijnlijke, slecht functionerende kaakgewricht (Arthrosis deformans van het kaakgewricht of het syndroom van Costen)

  NARCIS (Netherlands)

  Schuler, Jacques

  1966-01-01

  Naar aanleiding van klinische indrukken en mede op grond van literatuurgegevens werd een psychiatrisch onderzoek verricht naar het aandeel van psychogene factoren bij het tot stand komen van kaakgewrichtsklachten. Het klachtencomplex dat van stoornissen in de functie van het kaakgewricht het gevolg

 14. Ellis-van Creveld Syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K Rajendra

  2010-01-01

  Full Text Available Ellis-van Creveld syndrome also known as chondroectodermal dysplasia is a rare genetic disorder of the skeletal dysplasia type, first described by Richard WS Ellis and Simon van Creveld in 1940. The syndrome manifests with several skeletal anomalies, oral mucosal and dental anomalies, congenital cardiac defects, nail dysplasia and polydactyly of one or both limbs. It is caused by mutation of EVC1 and EVC2 genes located in a head-to-head configuration on chromosome 4p16, which has been identified as the causative. The EVC phenotype is variable and affects multiple organs. The presence of oral mucosal and dental alterations, like the presence of numerous frenulum, oligodontia, bellshaped anterior teeth, hypoplastic erupted teeth with high-caries index, will confirm the diagnosis of Ellis-van Creveld syndrome and hence its importance to dentists.

 15. ’n Oorsig van die bepaling van die vroeë bakterisidiese aktiwiteit van verskeie antituberkulosemiddels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. R. Donald

  2003-06-01

  Full Text Available Die vroeë bakterisidiese aktiwiteit (VBA van ’n antituberkulosemiddel is die daaglikse afname van M tuberculosis in log10 kolonievormende eenhede per ml sputum, tydens die eerste twee dae van behandeling met die middel. Dit weerspieël die vermoë van ’n middel om aktief metaboliserende organismes in tuberkulose-longholtes te dood. Dit is ’n relatief goedkoop metode om in ’n klein groep pasiënte die antituberkulose-aktiwiteit van ’n middel, binne maande, in vivo te evalueer. Hierdie artikel som ons ondervinding op tydens sewe gepubliseerde VBA-studies, en die bronne van variasie in die prosedure word identifiseer. Die pasiënte in hierdie studies was gemiddeld 33 jaar oud, met ’n gemiddelde gewig van 50 kg en 55% het ekstensiewe of massiewe longaantasting gehad. Die hoogste VBA-waardes (0,50-0,66 is gevind in pasiënte wat isoniasied ontvang het, en die laagste waardes (0,05 en 0,09 respektiewelik was gevind in pasiënte wat die aminoglikosiede amikasien en paromomisien, albei in doserings van 15 mg/kg liggaamsgewig, ontvang het. Die algehele variasie in die VBA van 248 pasiënte was 0,0312, en die variasie toegeskryf aan die proses van sputumproduksie en -versameling was 0,0223. Dit blyk dat die verskillende aspekte van sputumproduksie en -versameling, betrokke by die lewering van ’n verteenwoordigende sputummonster, ’n groter bydrae maak tot variasie tydens die prosedure as die laboratoriumaspekte van die tegniek. Die keuring van pasiënte vir insluiting in VBA-studies, en hulle vermoë om saam te werk om ’n verteenwoordigende sputummonster te produseer, is van deurslaggewende belang in die suksesvolle voltooiing van VBA-studies.

 16. Leerteoretiese basis van die andragogie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. J. A. Simpson

  1991-06-01

  Full Text Available Learning theory basis of andragogy. A cursory glance at andragogy creates the impression that humanistic learning theory plays an all encompassing role in the learner centered approach andragogy espouses. A closer look, however, reveals that Knowles (1973, after having made an intensive study of learning theory, created an extensive framework within which human resource development can take place. The fact that Knowles attracted critique from different areas, led to a need to ascertain the role different learning theories, if any, played in the emergence of andragogy. Having looked at the assumptions displayed by the andragogical approach, as well as a comparison of different learning theories and their connection with andragogy, it became clear that andragogy contains elements of various learning theories in an adapted way. These adaptations resulted in an approach to adult education in which learners are given the opportunity to be part of the learning process in such a way that they themselves contribute to the development which takes place. Opsomming Met 'n eerste oogopslag wil dit voorkom asof humanistiese leerteorie 'n oorheersende rol in die leerdergesentreerde benadering van andragogie speel. By nadere ondersoek blyk dit egter dat Knowles (1973, na 'n deeglike studie van verskillende leerteoretiese beginsels, 'n omvangryke raamwerk geskep het waarbinne, aan die hand van verskeie aangepaste leerteoretiese beginsels, menslike hulpbronontwikkeling kan plaasvind. As gevolg van die feit dat Knowles vanuit verskillende oorde kritiek op die lyf geloop het, is besluit om die rol wat verskillende leerteorieë in andragogie speel, te bestudeer. Dit blyk dat andragogie nie net elemente van verskillende leerteorieë bevat nie, maar dat toepaslike aspekte van die teoriee wat ondersoek is, benut en aangepas is om 'n geintegreerde benadering te bewerkstellig waarin veral volwassene-leerders by leergeleenthede en hulle selfontwikkeling betrek word.

 17. Hoe verloopt identiteit-verificatie van online studenten?

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, José

  2018-01-01

  Presentatie over identiteit verificatie van online studenten tijdens een werkbezoek van NUFFIC (https://www.nuffic.nl/) aan de Open Universiteit. Topics: identiteit verificatie, vormen van authenticatie, online toetsen, toetsfraude, TeSLA instrumenten voor authenticatie en verificatie van

 18. Haalbaarheidsstudie naar de productie en afzet van Zeeuwse cider

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, S.A.M.M.; Ravesloot, M.B.M.

  2005-01-01

  Verslag van een onderzoek om inzicht te krijgen in de technische en economische mogelijkheden van de productie van cider in Zeeland. In dat kader is een bureaustudie uitgevoerd naar de kenmerken van de ciderconsumptie en productie in diverse Europese landen.

 19. Interlaboratorium vergelijking van het onderzoek naar Aeromonas spp. in drinkwater

  NARCIS (Netherlands)

  Havelaar AH; During M; Versteegh JFM

  1986-01-01

  Door middel van onderzoek van zes kunstmatig besmette gesimuleerde monsters drinkwater ( 4 Aeromonas spp., 1 Klebsiella oxytoca, 1 Pseudomonas aeruginosa) werd een vergelijking gemaakt van de resultaten van Aeromonas onderzoek in 14 laboratoria. De tellingen in de deelnemende laboratoria

 20. Hoe verloopt identiteit-verificatie van online studenten?

  OpenAIRE

  Janssen, José

  2018-01-01

  Presentatie over identiteit verificatie van online studenten tijdens een werkbezoek van NUFFIC (https://www.nuffic.nl/) aan de Open Universiteit. Topics: identiteit verificatie, vormen van authenticatie, online toetsen, toetsfraude, TeSLA instrumenten voor authenticatie en verificatie van auteurschap.

 1. Mediaplanning : Van marketingcommunicatieplan tot mediaplanning en –inkoop

  NARCIS (Netherlands)

  Babs van Teylingen-Geerlings

  2010-01-01

  Het boek Mediaplanning verschaft snel inzicht in het gehele mediaplanningsproces: van mediabriefing, het selecteren van de mediumtypen aan de hand van de mediumbeoordelingscriteria, media- en planningsschema, budgetverdeling tot media-inkoop. Kennis van het mediaplanningsproces alleen is echter niet

 2. Onderzoek naar de mogelijkheden van bepaling van beviste traject van de benthosschaaf uit trekkracht karakteristieken in de sleeplijn

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de D.

  2005-01-01

  Tijdens de schelpdierinventarisatie in mei 2003 werden er aan boord van de ISIS trekkrachtmetingen uitgevoerd in de sleeplijn van de benthosschaaf om te onderzoeken of deze data kenmerken bezitten over het eerste en laatste bodemcontact van de schaaf. Met deze kennis zou de beviste afstand

 3. De mislukte missie van mr. Maarten van Naarden als luitenant-stadhouder van Stad en Lande 1541-1557

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, F.

  2005-01-01

  Maarten van Naarden’s failed mission as lieutenant-stadholder of the province of Groningen, 1541-1557 In November 1557, Maarten van Naarden resigned from his post as lieutenant-stadholder of the province of Groningen and left the province after staying there for sixteen years. Van Naarden’s

 4. Autisme als gevolg van een dysfuncionele zintuigenhierarchie. De behandeling van autisme volgens de Van Soest-therapie

  NARCIS (Netherlands)

  Soest, Martinus Henricus Gerardus van

  1989-01-01

  In dit proefschrift wordt de behandeling beschreven van zeven autistische kinderen die v66r de behandeling op een ..zeer . laag ontwikkelingsniveau functioneren. Ruim 80% van de autischtische kinderen bereikt volgens onderzoekers niet eens het ontwikkelingsniveau van een anderhalf tot tweejarig

 5. Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 : gevolgen van de invoering van verplichte mestverwerking en het afschaffen van productierechten in de veehouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Schroder, J.J.; Baltussen, W.H.M.; Koeijer, de T.J.; Leenstra, F.R.; Velthof, G.L.; Verdoes, N.; Willems, J.; Grinsven, van H.

  2013-01-01

  Er is een risico dat de uitbreiding van de mestverwerking onvoldoende is voor de vanaf 2015 verwachte hoeveelheid jaarlijks te verwerken mest. Dit wordt vooral veroorzaakt door onzekerheid over de vergunningverlening en de financiering van nieuwe mestverwerkingsplannen. De toename van de hoeveelheid

 6. Biobank voor onderzoek naar chronische ziekten. Overzicht van de opbouw en het gebruik van de bloedverzamelingen van RIVM-cohorten

  NARCIS (Netherlands)

  den Hoedt EM; Hoebee B; Bueno de Mesquita HB; CVG; TOX

  2004-01-01

  Dit rapport beschrijft de opbouw en en het gebruik van de biobank van de RIVM-centra CVG en PZO. Deze biobank is voor het grootste deel opgebouwd tussen 1987 en 1998 in het kader van drie grootschalige epidemiologische projecten. De deelnemers (ca. 60 000) aan deze projecten hebben bloed

 7. Aantonen van virussen in water: een vergelijking van de detectiegevoeligheid van de immunoperoxidase methode met de plaque overlay methode

  NARCIS (Netherlands)

  Theunissen JJH; Krebbers AHW; Medema GJ; MGB

  1996-01-01

  In dit rapport wordt een mogelijkheid beschreven om de gevoeligheid van de huidige virus detectiemethode, de plaque overlay, te verbeteren, wat zou leiden tot een betere inschatting van het virusgehalte in oppervlaktewater. De immunoperoxidase methode bleek, voor het kwantitatief aantonen van

 8. De opmars van de academische entrepeneur

  NARCIS (Netherlands)

  Leloux, M.; Popescu, F.; Koops, A.J.

  2014-01-01

  Onze kenniseconomie vraagt in toenemende mate dat universiteiten, als nieuwe aanjagers van regionale innovatie, hun kennis valoriseren: de entrepreneurial university ontstaat (Etzkovitz, 2003). Valorisatieactiviteiten van ondernemende universiteiten omvatten de volgende activiteiten (Tijsen, 2006):

 9. Stikstofvoorziening van tulp : is fertigatie de oplossing?

  NARCIS (Netherlands)

  Wondergem, M.J.; Zuilichem, van J.A.A.; Snoek, A.J.; Jansma, J.E.

  2002-01-01

  In de teelt van voorjaarsbloeiende bloembollen is het onmogelijk om vroeg in het voorjaar dierlijke meststoffen onder te werken. Met fertigatie via ondergrondse slangen kan binnen alle regels stikstofrijk filtraat (effluent) van drijfmest worden toegediend, waardoor de stikstofbemesting aanzienlijk

 10. Van Goghi kirjavahetus näitusel

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  2010. aastal avatakse Londoni Royal Academys näitus Vincent van Goghi kirjadest. Näitusega kaasneb raamat "The Complete Correspondence of Van Gogh", mis sisaldab kirju originaalkeeles koos ingliskeelse tõlkega

 11. Overzicht van zuiveringsmethoden voor reststromen met bestrijdingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Vulto, V.C.; Beltman, W.H.J.

  2007-01-01

  In verschillende landbouwsectoren ontstaan reststromen water met bestrijdingsmiddelen die kunnen leiden tot puntbelasting van het oppervlaktewater. Er is behoefte aan een overzicht van methoden die er zijn om bestrijdingsmiddelen te verwijderen uit reststromen. Dit rapport geeft een korte

 12. Gidssoorten geven ecologische kwaliteit van groen aan

  NARCIS (Netherlands)

  Koster, A.

  2000-01-01

  Wat is ecologische kwaliteit van stedelijk groen? Planten kunnen hier als indicatorsoorten dienen. Als voorbeeld in een schema de gidssoorten voor verschillende typen vegetaties afhankelijk van het (bodem)milieu, met daarbij de gewenste beheermaatregelen

 13. Vrygossipolinholld van die saad van Sllid-Afrikaanse katoenkllitivars ...

  African Journals Online (AJOL)

  Volgens die 'Food & Drug Association' (FDA) in die VSA mag proteYenprodukte wat vir menslike gebruik van .... Nt ...•..- ......-. Bopr. . "'epr. LOkalltalta tlnl. BHpr. A tlnl a..pr. B. Figuur 3 Die gemiddelde persentasie vry gossipol in katoensaad wat gedurende 1986 in 10 verskillende lokaliteite in die RSA verbou is (DM-basis).

 14. Die konteks vir die keuse van geriefsvoedsel van bepaalde ...

  African Journals Online (AJOL)

  Seugnet

  also helps to give meaning to the behaviour of peo- ple. The choice of an ecological framework as an ... The spendable income of the household is a product of the economy. The more price sensitive 'Baby ... ISSN 0378-5254 Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, Vol 32, 2004. Die konteks vir die keuse van ...

 15. Ringonderzoek : bepaling van coccidiostaticagehalte in diervoeders, met behulp van turbidimetrie

  NARCIS (Netherlands)

  Broex, N.J.G.; Huf, F.

  1988-01-01

  Voor de gehalte bepaling van monensin, salinomycine en narasin in diervoeders is de zg. turbidimetrische methode geringtest door 12 laboratoria. Ieder laboratorium heeft 9 monsters ontvangen, resp. 3 voormengsels en 6 diervoeders met monensin, salinomycine of narasin. De monsters zijn onderzocht met

 16. Archaea: de ontdekking van een nieuwe vorm van leven

  NARCIS (Netherlands)

  Oost, van der J.

  2011-01-01

  In 1977 werd nieuwe levensvorm op aarde ontdekt. Deze wetenschappelijke doorbraak stond toen maar in een enkele krant, en maar weinig mensen, (behalve met name microbiologen), zijn hiervan op de hoogte. Bijna niemand realiseert zich wat de betekenis is van deze ontdekking

 17. Het sluiten van een huurovereenkomst door middel van nieuwe telecommunicatiemiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Deli, D.E.J.A.

  2001-01-01

  In 2000 werden twee nieuwe wettelijke regelingen in België ingevoerd om uitwerking te geven aan de Europese Richtlijn 1999/93/EG van 13 december 1999 'betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen' (Publ.L EG 19 januari 2000, afl. 13, 12-20). In dit artikel worden de

 18. Biologische bestrijding van varroa met behulp van schimmels

  NARCIS (Netherlands)

  Gerritsen, L.J.M.; Cornelissen, B.

  2006-01-01

  Sinds enkele jaren wordt er volop onderzoek gedaan naar de bestrijding van de varroamijt. Doordat de varroamijt steeds resistenter wordt tegen chemische middelen, wordt er steeds vaker gekeken naar biologische manieren om deze te bestrijden. PPO-Bijen deed een onderzoek naar bestrijding door middel

 19. - Implikasies vir die leksikografie van die klassifikasie van plante en ...

  African Journals Online (AJOL)

  Geredigeer deur William Labov en Beatrice S. Weinreich. Philadelphia: University of Pennsylvania P~. Wells, M.J., A.A. Balsinhas, H. Joffe, V.M. Engelbrecht, G. Harding en C.H. Stirton. 1986. A CIIt- alogue of Problem Plants in Southem Africa incorporating the National Weed Ust of South AfriCil. Pretoria: Departement van ...

 20. Monitoring van ziekten en plagen van tomaat, roos en potplanten

  NARCIS (Netherlands)

  Pekkeriet, E.J.; Pijnakker, J.; Meijer, R.J.M.

  2012-01-01

  Referaat Sensortechnologie neemt een grote vlucht. Beeld verwerkende technieken en technieken voor de detectie van vluchtige stoffen zijn steeds beter in staat om de kleinste details waar te nemen met een steeds hogere snelheid, nauwkeurigheid, intelligentie en datacapaciteit tegen steeds lagere

 1. Die funksies en toepassings van retoriese vrae | van der Merwe ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dit kan byvoorbeeld in ekspressiewe funksie aangewend word ter be- klemtoning, ter oorreding en ter uiting van emosies. Hierdie soort vrae kom voor in mondelinge kommunikasie (bv. toesprake, didaktiese redevoering en gemoedelike gesprekvoering) en geskrewe taal (bv. in die media en die letterkunde). Die retoriese ...

 2. Invloed van mielieaanvulling en weidruk op produksie van ooie en ...

  African Journals Online (AJOL)

  Massaveranderinge van ooie en lammers met verskillende tipe energieaanvullings op gespaarde wintersuurveld is vir drie opeenvolgende winterseisoene ondersoek in 'n 3 X 2 X 2-faktoriale proefontwerp. Veldkampe is vir 60 dae in Junie tot Augustus bewei teen 3 of 6 kg beskikbare DM/ooi/d. Mieliegraan teen 300 g en ...

 3. Melati van Java : dochter van Indië

  NARCIS (Netherlands)

  Loo, Vilan van de

  2014-01-01

  There was a time when Melati van Java (1853 – 1927) was a well-known and much-liked name in the Netherlands. Especially around the turn of the century the general public was familiar with her novels, which remained in circulation in various editions for at least a quarter of a century; people

 4. De halve STEP-barrier toegepast op gerenoveerde viaducten : een simulatie-onderzoek naar het gedrag van de halve STEP-barrier tijdens een aanrijding met een lichte personenauto (TB 11) en een bus (TB 51). In opdracht van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Bouwdienst.

  NARCIS (Netherlands)

  Pol, W.H.M. van de

  1997-01-01

  At the request of the Construction Department of the Dutch Ministry of Public Works (RWS), simulations were carried out to evaluate the functioning of the half steel STEP barrier. This barrier must satisfy the H2 level in the NEN-EN 1317-1 and NEN-EN 1317-2 standard. The tests required by this

 5. Redelijke sociale verhoudingen, redelijk sociaal gedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Prof. Dr. J.P. van Ewijk

  2003-01-01

  Debates about social theory and social policy are highly fragmented and unclear in subject and direction. A recognised paradigm is failing. Maybe we have to accept that social reality is not to reconstruct in social theory. But we certainly need social theorists and social theories to support

 6. Onderzoek naar de radioactiviteit van afvalwater van de kerncentrale Dodewaard. Resultaten over 1984

  NARCIS (Netherlands)

  Mattern; F.C.M.

  1985-01-01

  In dit rapport zijn de resultaten vermeld van het onderzoek van afvalwater van de kerncentrale te Dodewaard over het jaar 1984. De totale afgevoerde activiteit was in 1984 lager dan in 1983. Aan tritium werd 120 GBq/a geloosd. De lozing van de overige nucliden bedroeg maximaal 8,4 GBq/a.

 7. Evaluatie van bemesting en bekalking in bossen en de ontwikkeling van onbehandelde bossen

  NARCIS (Netherlands)

  Olsthoorn, A.F.M.; Berg, van den C.A.; Gruijter, de J.J.

  2006-01-01

  Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten van de maatregelen bemesting en bekalking in bossen als overbruggingsmaatregel in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). Na

 8. Bijdrage tot de kennis van de avifauna van Curaçao en Bonaire

  NARCIS (Netherlands)

  Oordt, van G.J.

  1949-01-01

  Hoewel ik in het voorjaar van 1948 slechts korte tijd op Curaçao en Bonaire verbleef, deed ik hier naast waarnemingen, die een bevestiging zijn van die van RUTTEN (1931), ook een aantal aanvullende observaties. Ik wil deze gaarne publiceren in de feestbundel ter ere van Prof. Dr. J. E. W. IHLE en

 9. Enkele aspecten van de diagnostiek van hypophysaire insufficiëntie bij kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Israëls, Albertus Leonard Maurits

  1960-01-01

  In dit proefschrift is een onderzoek beschreven, dat naar de functie van de hypophyse bij kinderen met tekenen van hypophysaire insufficiëntie werd ingesteld. Het onderzoek werd in de kinderkliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen verricht. In hoofdstuk I is een overzicht van de literatuur

 10. Opname van nicotine door kippen en overdracht naar eieren bij toepassing van nicotine tegen bloedluis

  NARCIS (Netherlands)

  Traag, W.A.; Rijk, de T.C.; Zomer, P.; Vos Van Avezathe, A.; Kan, C.A.; Zeilmaker, M.; Hoogenboom, L.A.P.

  2005-01-01

  Uit onderzoek van de AID blijkt nicotine gebruikt te worden voor de bestrijding van bloedluis bij kippen. Dit levert mogelijk gezondheidsrisico's op voor de consument van het kippenvlees of de eieren. Omdat niet duidelijk is of het nicotine na de bestrijding van bloedluis in het vlees of eieren

 11. De waarde van het dubbelcontrastonderzoek bij de diagnostiek van kleine colon-en rectumtumoren

  NARCIS (Netherlands)

  Thijn, Cornelis Jacob Pieter

  1964-01-01

  SAMENVATTING In de inleiding wordt aan de hand van enkele cijfers gewezen op het belang van een vroegtijdige diagnostiek van colon- en rectumtumoren. Met het conventionele colononderzoek is de diagnostiek van kleine tumoren zeer moeilijk. Uit het historisch overzicht blijkt dat reeds tientallen

 12. Produktie van een hemoglobinereferentie preparaat op verzoek van het International Committee for Standardization in Haematology

  NARCIS (Netherlands)

  Koedam; J.C.

  1985-01-01

  Op verzoek van het secretariaat van de International Committee for Standardization in Haematology (ICSH) zijn twee partijen Hemolysaat bereid een partij met een hemoglobineconcentratie van ongeveer 5 mmol/l en de tweede partij met een hemoglobineconcentratie van ongeveer 10 mmol/l. De partijen

 13. Verticillium : Status quo van een miljoenenverslindende bodemziekte : Kansen en oplossingen bij bestrijding en beheer van verwelkingsziekte

  NARCIS (Netherlands)

  Hiemstra, J.A.; Sluis, van der B.J.

  2013-01-01

  Verwelkingsziekte bedreigt al jaren de boomkwekerij, m.n. in de teelt van laanbomen en rozen. Onderzoek naar deze bodemziekte is daarom hard nodig. Jelle Hiemstra en Bart van der Sluis geven in dit artikel een overview van de stand van zaken met betrekking tot onderzoek naar dit probleem.

 14. De bepaling van aluminium in slib met behulp van een nieuwe smelttechniek en XRF

  NARCIS (Netherlands)

  Boer JLM de; Boogerd JP

  1987-01-01

  Dit rapport beschrijft de monstervoorbereiding met behulp van een nieuwe smelttechniek en de analytische aspecten van de bepaling met behulp van rontgenfluorescentiespectrometrie (XRF) van aluminium en slib. De aanleiding tot dit onderzoek was de noodzaak om analytisch-chemische bijstand te

 15. Reductie van het kiemgetal van bacteriën op champignons : literatuuroverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.

  2006-01-01

  Dit rapport bevat een literatuurstudie waarin een overzicht wordt gegeven van de beschikbare literatuur m.b.t. hoogte van het kiemgetal van bacteriën op champignons en de grondstoffen voor de champignonteelt, aanwezigheid van pathogene bacteriën op champignons die in de retail worden aangeboden en

 16. Van strafbaar tot huwbaar : homorecht wereldwijd (presentatie op Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag)

  NARCIS (Netherlands)

  Waaldijk, C.

  2015-01-01

  Met de door hem ontwikkelde Global Index on Legal Recognition of Homosexual Orientation (GILRHO) geeft Kees Waaldijk op een schaal van nul tot acht aan, hoe ver een land is met het uit het strafrecht halen van homoseksualiteit, met het verbieden van homodiscriminatie en met het erkennen van

 17. Esperanto: een taal van mij, een taal om van te houden = Esperanto: lingvo malfremda, lingvo amida

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, W.

  2010-01-01

  Onderstaande tekst vormt de artikelversie van mijn op 4 september 2009 gehouden oratie bij de aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap in de interlinguïstiek en het Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam (Jansen, 2009). Ten opzichte van de oorspronkelijke oratie is de nu volgende tekst op

 18. Ontwikkeling van een rekenschema voor het handmatig berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales

  NARCIS (Netherlands)

  Stoop P; Venema L; LSO

  1998-01-01

  Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en implementatie van een schema voor het berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales. Met de beschreven versie van het rekenschema kan de lengte en breedte van het gebied berekend worden waar binnen de effectieve dosis een bepaald

 19. De bepaling van putrescine en cadaverine in drainwater van begraaf- plaatsen

  NARCIS (Netherlands)

  Derks; H.J.G.M.; Hagen-Fast; A.K.

  1987-01-01

  In dit rapport wordt het onderzoek beschreven dat nodig was om een analytische methode voor de bepaling van polyamines in weefsels geschikt te maken voor de analyse van drainwatermonsters van begraafplaatsen. De voornaamste aanpassing die werd ingevoerd was concentratie van de monsters d.m.v.

 20. Vergelijking van drie Wistarrattestammen met betrekking tot de werkingsduur en het farmacokinetisch profiel van desmethyldiazepam

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW; de Groot G

  1988-01-01

  In het kader van het onderzoek naar de afhankelijkheid van benzodiazepinen is een vergelijking gemaakt tussen drie rattestammen, namelijk Cpb: WU, Riv:TOX en Crl:(WI)BR met betrekking tot de werkingsduur van desmethyldiazepam (DMD) na orale toediening in een model waarbij de onderdrukking van de

 1. Ouers se konstruering van hul rol by insluitende onderwys van hulle ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  Die kinders met Downsindroom se kronologiese ouderdom het van mekaar verskil. Die ouderdomsverspreiding van die kinders met. Downsindroom wat ter sprake is in hierdie studie, was tussen sewe en twaalf jaar oud ten tye van die studie. Een (12.5%) van die kinders was sewe jaar oud, drie (37.5%) was reeds agt, twee ...

 2. Betrouwbare spintbestrijding : Inzet van roofmijten in de boomkwekerij als onderdeel van de gewasbeschermingstrategie

  NARCIS (Netherlands)

  Kuik, van A.J.; Dalfsen, van P.

  2012-01-01

  Niet alle kwekers kiezen voor geïntegreerde bestrijding van spint, ondanks de voordelen van roofmijten. Hiervoor zijn verschillende redenen te noemen. Enerzijds zijn de mogelijkheden om spint geïntegreerd aan te pakken met behulp van roofmijten sterk afhankelijk van het gewas. Anderzijds spelen

 3. Het gebruik van antropometrische gegevens bij het opstellen van normen voor kantoorstoelen

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.D. de; Voorbij, A.I.M.; Molenbroek, J.F.M.

  2003-01-01

  De fysieke belasting van werknemers is bij het invoeren van de personal computer veranderd. De werkplekken zijn zitplekken geworden. Het aantal gebruikers van kantoorstoelen is daarmee enorm toegenomen. Achter een monitor zitten mensen vaak lang achter elkaar in dezelfde houding, wat in weerwil van

 4. Verwijdering van methaan uit ventilatielucht van een drijfmestopslag met een pilotscale biofilter

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.

  2003-01-01

  Methaan (CH4) is een zeer sterk broeikasgas (21 maal zo sterk als CO2). De veehouderij is verantwoordelijk voor een betrekkelijk hoge emissie van methaan. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een biologische luchtbehandelingsinstallatie om de emissie van methaan uit mestopslagen en

 5. Testen, Validatie en Toepassing van het Veris-sensorplatform Veldanalyse van twee percelen op veenkoloniale grond

  NARCIS (Netherlands)

  Schans, van der D.A.; Berg, van den W.

  2013-01-01

  Het doel van dit project is vast te stellen of op basis van de metingen met het Veris MSP3 sensor platform een betrouwbaar beeld van de ruimtelijke variatie van pH en organische stof binnen een perceel kan worden verkregen. Door de gemeten pH en organische stof met de streefwaarde voor pH te

 6. Van trias politica naar duas politica; Een verkenning van een nieuw evenwicht

  NARCIS (Netherlands)

  Happé, R.H.

  2001-01-01

  De positie van de regering, in de figuur van de staatssecretaris van Financien is steeds sterker geworden, zowel tegenover het parlement, als tegenvoer de inspecteur als het bestuursorgaan dat de aanslagen oplegt. Daarbij komt een steeds grotere nadruk te liggen op eenheid van beleid. Ook de

 7. Gedragscode onder de Flora- en faunawet : een versterking van de soortenbescherming of het zwaard van Damocles?

  NARCIS (Netherlands)

  Bastmeijer, C.J.; Aarts, G.; van Geilswijk, M.

  2006-01-01

  Van de verboden in de Flora- en faunawet zijn vrijstellingen verleend voor diverse categorieën van activiteiten. Ten aanzien van de minder algemene dier- en plantensoorten geldt daarbij de voorwaarde dat men handelt overeenkomstig een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Enkele

 8. Uitgaven- en kosteneffect van een koerswijziging in het natuurbeleid van LNV

  NARCIS (Netherlands)

  Boers, A.; Luijt, J.

  2005-01-01

  In 2004 is in het natuurbeleid van het Ministerie van LNV een koerswijziging opgetreden. Voor de realisatie van de (restant-)taakstelling van de Ecologische Hoofd Structuur wordt nu een zwaarder accent gelegd bij particulier en agrarisch natuurbeheer (PA-NB), zodat er minder landbouwgronden hoeven

 9. A. Selms DIE TEOLOGIE VAN DIE WOORD EN DIE FIGUUR VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  verhouding tussen God en mens van God af bepaal, maar die terminologie waarmee hy uitdrukking gee aan sy opvatting is die van die Axistoteliese metafisika, en met die terminologie dra hy die ontologiese grondgedagte van Aristoteles in die teologie in. Die sisteem van Aristoteles waarin die absolute en die relatiewe, ...

 10. Evaluatie van de voedingsstatus van Nederlandse patiënten met chronische inflammatoire darmziekten : een pilotonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, van den M.C.; Plas, M.; Mares, W.; Witteman, B.J.M.; Klein Gunnewiek, J.M.T.; Vries, de J.H.M.

  2014-01-01

  Introductie Het doel van deze pilotstudie was het verkrijgen van inzicht in de voedingsstatus van Nederlandse patiënten met chronische inflammatoire darmziekten (IBD). Methoden De voedingsstatus werd onderzocht op basis van MUST-score, handknijpkracht, micronutriëntstatus in het bloed en

 11. Onderzoek naar een mogelijke verbetering van het medium en de voermethode ten behoeve van langdurende toxiciteitsexperimenten met Daphnia magna

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen-Spiekman EAM; Canton JH

  1987-01-01

  Een aantal toetsomstandigheden van het langdurend toxiciteitsonderzoek met Daphnia magna werden nader onderzocht. Tevens werd nagegaan of een aantal van deze variabelen de toxiciteit van een drietal verbindingen voor Daphnia beinvloedt. Uit dit onderzoek blijkt dat demiwater van een

 12. Studenten op social media : Een onderzoek naar de betekenis van social media in het leven van de hedendaagse student

  NARCIS (Netherlands)

  L ten Brink; J Nicolai; E Hunze; Klaas Jan Huizing; L van den Bos

  2013-01-01

  Welke social media gebruiken studenten? Waarom gebruiken studenten deze media? Welke verwachtingen hebben ze van het onderwijs? In dit whitepaper delen we de resultaten van ons onderzoek naar de betekenis van social media in het leven van de hedendaagse student.

 13. Onderzoek naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de scintillatievloeistoffen minisolve en safe fluor, ten behoeve van B-radioaktiviteitsmetingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bruchem, van G.D.; Schilt, R.

  1987-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de testresultaten van het onderzoek naar toepasbaarheid en bruikbaarheid van twee scintillatievloeistoffen (commercieel verkrijgbaar), Minisolve en Safe Fluor. Van deze twee scintillatievloeistoffen wordt Minisolve al 3 jaar op het RIKILT toegeast bij B -

 14. Politie en burgers : van informatie delen naar volwaardige samenwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Kerstholt, J.H.; Vries, A. de; Mente, R.; Huis in 't Veld, M.A.A.

  2015-01-01

  De politieorganisatie maakt steeds meer gebruik van de capaciteit, kennis en kunde van burgers, vooral in de context van het Gebiedsgebonden Politiewerk (GGPW). Dit artikel geeft een overzicht van de huidige stand van zaken. Voor de verschillende vormen van participatie hebben we een indeling

 15. Schroeien of scheren? Ontharen van uier veroorzaakt amper stress

  OpenAIRE

  Ybema, A.S.; Sinnige, P.A.; Beerda, B.; Tol, van der, P.P.J.

  2005-01-01

  Om te voorkomen dat koeienuiers vervuilen met aanklevende mest verwijderen veel veehouders het haar van de uiers. De bekende werkwijze is scheren, vrij nieuw is het wegschroeien van uierhaar. Studenten van het Van Hall Instituut inventariseerden, in samenwerking met onderzoekers van ASG, de diervriendelijkheid van deze methoden

 16. Afbouw van het Wsw-bestand: update 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Berden, C.; Tempelman, C.

  2012-01-01

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek recent onderzoek gedaan naar bouwstenen voor verdeelsleutels van het ongebundelde participatiebudget (Tempelman et al., 2012). Een onderdeel van dit onderzoek vormde het voorspellen van de afbouw van

 17. Zuivering brouwerijprocesafvalwater met behulp van microalgen: Resultaten onderzoek 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van W.; Schipperus, R.; Grobben, S.A.; Weide, van der R.Y.

  2013-01-01

  In een samenwerkingsverband van Heineken Nederland BV, Algae Food & Fuel en WUR (Acrres) is in 2012 een onderzoeksproject gestart om de mogelijkheden van zuivering van procesafvalwater van de brouwerijen met behulp van algen te onderzoeken. In het kader van dit project is in 2012 een

 18. Vruchtzetting paprika spel van vraag en aanbod

  NARCIS (Netherlands)

  Marcelis, L.F.M.; Heuvelink, E.

  2005-01-01

  Voor een goede productie bij paprika is niet het aantal bloemen, maar het aantal gezette vruchten de beperkende factor. De zetting wordt vooral bepaald door de beschikbaarheid van assimilaten. Die beschikbaarheid wordt bepaald door de aanmaak van deze suikers en de vraag ernaar van al gezette

 19. Vogels kijken niet op van drone

  NARCIS (Netherlands)

  Kleis, R.; Baptist, M.J.

  2015-01-01

  Drones zijn in principe een mooi middel om de natuur van de Wadden in de gaten te houden. Maar is dat niet storend voor vogels? Het lijkt mee te vallen, blijkt uit een eerste proef van marien ecoloog Martin Baptist van Imares.

 20. 'n Kritiese beskouing van woordeboeke met geamalgameerde ...

  African Journals Online (AJOL)

  tha

  besparing en gebruikersvriendelikheid. Op die vlak van die mikrostruktuur word eweneens veronderstel dat die redusering van twee lemmalyste na een, noodwendig tot ruimtebesparing sal lei. Martin (2012b: 407) bied gepas die bewerkings van robot ter illustrasie in (7) en (8). (7). In the Dutch–Afrikaans part: robot.

 1. Prof dr FJ van Zyl se Skrifbeskouing

  African Journals Online (AJOL)

  daar deur die werking van die Gees geloof. Dis 'n baie veelsinnige woord hierdie wat ook vertroue, gehoorsaamheid, eerbied en diens in- sluit (Die Hervormer, April 1944). Met dit alles het Van Zyl gestaan in die tradisie van die Dialektiese teologie wat ook deur sommiges as die Neo-Ortodoksie beskrywe word (Barr, Hasel ...

 2. Boekbesprekings | van Aarde | HTS Teologiese Studies ...

  African Journals Online (AJOL)

  ., Bruwer, E., Munane, E. et al 1991. Poverty in Southern Africa. Pont, A.D. - Hofmeyr, J.W. 1988. Die Nederlandse Nadere Reformasie en sy invloed op twee kontinente: 'n Vergelyking van die invloed en deurwerking van enkele aspekte van ...

 3. MENSWAARDIGHEID NA TIEN JAAR VAN REGSTAATLIKHEID IN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  rasionele mens daarvoor moet hê. Outonomie is gevolglik die grondslag van die waardigheid van die menslike natuur en van iedere rasionele skepsel. 11. Bekende Angelsaksiese regsfilosowe onderskryf 'n soortgelyke benadering. Volgens Ronald. Dworkin, wat deels vir John Rawls aanhaal, is die gelyke respek wat aan ...

 4. Staat van Zoönosen 2016

  NARCIS (Netherlands)

  Uiterwijk M; Friesema I; Valkenburgh S; Holtslag M; van Pelt W; van den Kerkhof H; van der Giessen J; Kortbeek T; Nijsse R; Maassen K; D&V; Z&O

  2017-01-01

  Zoönosen zijn infecties die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen. De zoönosen die voor Nederland van belang zijn, worden elk jaar op een rij gezet in de Staat van Zoönosen. Hierin wordt onder andere bekeken in welke mate meldingsplichtige zoönosen voorkomen bij mensen en

 5. Pathogenen in de primaire productieketen van bladgroenten

  NARCIS (Netherlands)

  Franz, E.; Klerks, M.M.; Termorshuizen, A.J.; Bokhorst, J.G.

  2006-01-01

  Wereldwijd is voedselvergiftiging een volkgezondheidsprobleem, meestal toegeschreven aan consumptie van besmette eieren of vlees. Echter, een deel wordt veroorzaakt door besmette rauwe groenten. Promovendus E. Franz onderzocht welke factoren van invloed zijn op de overleving van bacteriën tijdens de

 6. De betekenis van haver in het bouwplan

  NARCIS (Netherlands)

  Lamers, Jan

  2015-01-01

  Haver is een zeer waardevol voedingsproduct voor mens en dier. De teelt van haver heeft een bodem verbeterend effect waardoor het opbrengst vermeerderend kan werken voor volggewassen in teeltrotaties. Haver past in duurzame en biologische teelten. Een van de onderdelen van het kennisbasisproject (

 7. Emissie van Cryptosporidium en Giardia door landbouwhuisdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Schrijven JF; Bruin HAM de; Engels GB; Leenen EJTM; MGB

  1999-01-01

  Het hier gepresenteerde deelonderzoek richt zich op de relatieve bijdrage van verschillende populaties landbouwhuisdieren via mest en afvalwater aan de totale emissie van Cryptosporidium en Giardia in Nederland. Vleeskalveren vormen per jaar in Nederland via hun mest een grote emissiebron van

 8. De genetica van grauwe schimmelresistentie in tomaat

  NARCIS (Netherlands)

  Finkers, H.J.

  2010-01-01

  Resistentie tegen Botrytis cinerea is gevonden in wilde verwanten van tomaat en deze resistentie was meestal kwantitatief. Het doel van dit promotieonderzoek was om kwantitatieve loci (QTLs) te identificeren die bijdragen aan resistentie tegen B. cinerea. Met behulp van DNA-merkertechnologie en een

 9. Bijdrage tot de kennis van het insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Wetsema, Jan

  1932-01-01

  Getracht is een einde te maken aan de bestaande meeningsverschillen, ten opzichte van het aantal eenheden in pancreas van verschillende diersoorten aanwezig. Om vergelijkbare cijfers te krijgen diende steeds dezelfde methode van bereiding en zuivering toegepast te worden. Daartoe werd de

 10. Voorspelling van oorlewing in 'n chirurgiese intensiewesorgeenheid ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die statistiese betekenisvolheid geassosieer met die onderskeie programme het gewissel van P < 0.01 tot P < 0.0001. 'n Reeks van opeenvolgende oorlewingsvoorspel1ingsmodelle, ontwikkel deur logistiese regressie-analise op die bes passende voorspellingsprogramme, het uiteindelik gelei tot die ontwikkeling van 'n ...

 11. Katholieken en de Vrede van Munster

  NARCIS (Netherlands)

  Spaans, J.W.

  1997-01-01

  De tweede helft van de zeventiende eeuw geldt als een periode waarin de katholieken het in de Republiek wat makkelijker kregen. Van vervolgingen was al langer geen sprake meer. De vergaand anti-katholieke wetgeving zoals die in de plakkaten was vervat, was en bleef formeel van kracht. Zij werd

 12. Modelle in die onderrig van fisika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. J. A. Smit

  1998-07-01

  Full Text Available Die rol van modelle in die onderrig van fisika is sedert die vroeë tagtigerjare erken. In die onderrig word die absent op die kwantitaiewe aspekte van die vak geplaas, terwyl die kwatitatiewe aspekte min aandag kry.

 13. KAAPSE PREDIKANTE VAN DIE SEWENTIENDE EN AGTIENDE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Nooit of te nimmer het dit in die gedagte van die sestiende eeuse ... Daardie magtige beweging van die sestiende eeu was vir die Kerk ..... die vreemdsoortige boek van WERNER ScHMiDT-. PRETORïA, „Z)er A^u/furanie!/ Jes Deui.sc/:tHfns am des Buren- voices" wat voor die Tweede Wereldoorlog deur die Duitse gesant-.

 14. Excursieverslagen van FLORON-kampen 1998

  NARCIS (Netherlands)

  NN,

  1999-01-01

  De opzet van de inventarisatiekampen in Zuid-Limburg is vergelijkbaar met die op Texel, waarbij gedurende drie inventarisatieweekenden in drie opeenvolgende jaren wordt geïnventariseerd. Gezien de oppervlakte van Zuid-Limburg (grofweg dat deel ten zuiden van de lijn Maastricht-Heerlen) is het

 15. Mart Stam. Dichter van staal en glas

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, S.M.

  2016-01-01

  De biografie 'Mart Stam. Dichter van staal en glas' schetst een breed beeld van de persoon en het werk van de Nederlandse architect Mart Stam (1899-1986) om daarmee begrip voor dit werk te kweken. Het boek richt zich vooral op de vraag, welke omstandigheden aan zijn loopbaan richting hebben gegeven.

 16. Productie en kwaliteit krulpeterselie: invloed van teeltmaatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.

  2001-01-01

  Bij akkerbouwmatige teelt van krulpeterselie voor industriële verwerking (drogerij of invriezen) wordt de kwaliteit van de grondstof steeds belangrijker. PPO onderzocht de afgelopen jaren de invloed van teeltmaatregelen (gebruikte peterselie-selectie; zaaidichtheid; vroeg, normaal of laat oogsten;

 17. A G van Aarde as teoloog (1979-)

  African Journals Online (AJOL)

  mens 'n metafisiese visie is, 'n verandering van paradigma beteken (Van Aarde. 1991b:9). As voorbeeld dien die wyse waarop 'n teks bestudeer word. Daar is tussen die wetensicapliice as subjeic en die objek (d w s die teks) 'n afstand, maar ook 'n bepaal- de verhouding. Die verhouding van die subjek (die wetenskaplike) ...

 18. Die funksie van ruimte in die narratologie

  African Journals Online (AJOL)

  Venter (1985: 20 vv) is van mening dat hierdie negatiewe beoorde- ling van ruimte as blote 'vulling' (Venter 1985: 20) die beginsel was waarvolgens Plato in die ouer literêre paradigma byvoorbeeld die Ilias van Homerus so beskryf het dat alle ruimtelike gegewens sover moont- lik weggelaat is. Hiervolgens kon ruimte te ...

 19. NUWE ONTWIKKELING OP DIE TERREIN VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  onderhoud (Holter, Heald & Colovos, 1970). maar dit kon tot dusver nie bevestig word in die geval van weefselsintese uit asynsuur nie (sien Thomas & Rook,. 1973). Daar bestaan egter min twyfel dat die verhou- ding van vlugtige vetsuurproduksie wel in sommige ge- valle die doeltreffende benutting van die vetsure deur.

 20. Die skeppingsmites as simbole van psigiese prosesse

  African Journals Online (AJOL)

  dig aangedui met 'n tekening van die Uroboros, die slang wat sy eie stert eet. Die antieke kaart word verder versier met tekeninge van diere, monsters en demoniese figure. Vier koppe met monde wat die wind uit die vier windrigtings blaas, word in die hoeke van die kaart geteken. Die Uroboros, diere, monsters en demone ...

 1. Adrianus van Selms as reformatoriese teoloog

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  dogmatici oorhoops met mekaar lê en die dogmatikus, Ben Engelbrecht ([1962] 1982:59), .... Al wat hom van sy volk onderskei, is dat hy God se regverdigheid aanvaar. Dit maak hom, volgens Van. Selms, die 'denkende riet' van Pascal. Dit kan egter nie ontken word dat die histories-kritiese metode uit 'n ondogmatiese.

 2. LED belichting tijdens het voortrekken van lelie

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, B.J.; Wildschut, J.

  2010-01-01

  De laatste jaren staat het gebruik van LED-lampen in de tuinbouw in de belangstelling. Uit vele onderzoeken is al gebleken dat LED-lampen op dit moment nog geen alternatief zijn voor de SON-T lampen. Het grote voordeel van LED-lampen is dat ze monochromatisch licht van alle mogelijke golflengtes

 3. De psychologische aspekten van reumatoide artritis

  OpenAIRE

  Ploeg, Francesco Antonius Everardus van der

  1980-01-01

  In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven naar de psygologische aspekten van reumatoïde artritis (ra). Er werden twee vraagstellingen onderzocht. Ten eerste, bestaan er bepaalde typerende persoonlijkheidskenmerken van patiënten lijdende aan reumatoïde artritis? Ten tweede, wat is het verband tussen het verloop van reumatoïde artritis en psychologische variabelen? ... Zie: Samenvatting

 4. Nieuw onderzoek naar de ziekte van Lyme

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, van A.J.H.; Wijngaard, van den K.; Bron, W.A.

  2015-01-01

  Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens van het RIVM. Hoewel het aantal mensen bij wie jaarlijks de ziekte van Lyme wordt vastgesteld lijkt te stabiliseren, blijft het aantal nieuwe patiënten groot. De meeste mensen genezen na een

 5. Aspekte van mikrostrukturele verskeidenheid en inkonsekwentheid

  African Journals Online (AJOL)

  Information Technology

  Rufus H. Gouws, Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit van. Stellenbosch, Stellenbosch, Republiek van Suid-Afrika (rhg@sun.ac.za). Opsomming: Dit is belangrik in enige woordeboek dat die mikrostrukturele aanbod sistema- ties en konsekwent moet wees. Gemotiveerde afwykings van die verstekstruktuur ...

 6. Reisverslag van de boomkorsurvey (BTS) in 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Boois, de I.J.; Bol, R.A.

  2012-01-01

  In 2012 is de beam trawl survey (BTS) uitgevoerd met de Tridens II en de Isis in opdracht van het ministerie van EL&I. De survey is onderdeel van het EU Data Collectie Programma (DCF) en valt daarmee onder de wettelijke taken die binnen IMARES worden uitgevoerd. In dit rapport staan de

 7. DIE EKSISTENSIEFILOSOFIE VAN KARL JASPERS. ENKELE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Kierkegaard en Nietzsche, Max Weber en Dilthey, om maar enkeles te noem, en 5.) Jaspers se persoonlike beskouing oor die roe ping en die taak van die Filosofie, sy aanvoeling van die filosofiese problematiek en sy grondhouding teenoor die eksistensiële verbonden- hede. Die woord van Fichte, naamlik dat die Filosofie ...

 8. De sociale staat van Nederland 2015

  NARCIS (Netherlands)

  Rob Bijl; Jeroen Boelhouwer; Evert Pommer; Iris Andriessen

  2015-01-01

  Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? Dat is de centrale vraag in De sociale staat van Nederland 2015. Deze vraag beantwoorden we aan de hand van een beschrijving van belangrijke levensgebieden en maatschappelijke terreinen: publieke opinie, onderwijs, inkomen en werk, gezondheid en zorg,

 9. HISTORIESE OORSIG VAN DIE ONTSTAAN EN ONTWIKKELING ...

  African Journals Online (AJOL)

  toe Orville op die 17de Desember 120 voet in 12 sekondes gevlieg het! Met :iil~ koms van die vliegtuig het die ... 2 Die ontwikkeling vall die militere lugvaart ell die ontstaan van selfstandiRe lugmagte met besondere venvysing na ..... as General der Flieger, sy tegnici e.a. te voorskyn. Goering was deur die Minister van ...

 10. Geskiedenis van die Geneeskunde in Pretoria*

  African Journals Online (AJOL)

  31 Jul 1971 ... Elandspoort het aan Andries van der WaIt behoort en. Daspoort aan Joggem Tweeduim Prinsloo. ... Van der Hoff en die Vierkleur, ook deur horn ontwerp, word vir die eerste keer gehys. Die eerste ... met net 'n ketting van 50 voet, en 'n verkyker tot sy beskikking. Al die strate was 80 voet breed behalwe ...

 11. uniform van die staatspresidentswag - herkoms en tradisie

  African Journals Online (AJOL)

  A blue uniform was inter alia proposed in 1980 but finally rejected by the Prime Minister in 1984. Instructions were issued to put forth new ideas. All the arguments in ..... In 1896 Is die rang van kommandant van die Staatsartlllerie verhoog tot die van lultenant-kolonel. Henning Pretorlus, father and first commandant of the.

 12. Enige aspecten van vrij en dwangmatig herhalen

  NARCIS (Netherlands)

  Kuijper, Siem

  1963-01-01

  Het doel van deze studie is geweest enige aspecten van het vrije en onvrije handelen te bestuderen door de veelheid van feiten in de eerste plaats descriptief te nemen. Langs deze weg werd getracht een nader inzicht te krijgen in het gemeenschappelijk wezen en in het onderscheid tussen deze twee

 13. Vergelijking van de kwaliteit van microsomen die door middel van een ultracentrifugatiemethode en een gelfiltratiemethode uit de levers van diverse proefdieren verkregen zijn

  NARCIS (Netherlands)

  Graber MH

  1988-01-01

  Microsomen, kleine blaasjes die membranen van het endoplasmatisch reticulum bevatten, worden bereid uit leverweefsel via een ultra-centrifugatiemethode en een gelfiltratiemethode. De kwaliteiten van deze microsomen, die verkregen zijn uit de levers van ratten, muizen, honden en een aap worden

 14. Inzet van mycorrhiza's in de bollenteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, de M.; Breeuwsma, S.J.; Baar, J.; Hiddink, G.A.

  2005-01-01

  In samenwerking met PPO-paddestoelen is door PPO-bloembollen in Lisse een proef met hyacinten opgezet waarin het effect van mycorrhiza-preparaten op gewasgroei en bestrijding van Pythium-wortelrot werd getest. Uit de eerste resultaten in het voorjaar bleek dat er nauwelijks kolonisatie van de

 15. Die impak van kritiek op die samestelling van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Willem Botha

  2011-10-01

  Full Text Available

  Opsomming: Die WAT se sensitiwiteit vir kritiek blyk duidelik uit die feit dat geeneen vandie hoofpunte van kritiek ten opsigte van die eerste ag dele in die kritiek op dele IX en X herhaalword nie. Ensiklopediese behandeling van leksikale items, die ingewikkeldheid of onverstaanbaarheidvan betekenisverklarings, die ondeurdagte aanwending van voorbeeldmateriaal, stadige alfabetiesevordering en die afwesigheid van volledige uitspraakleiding figureer derhalwe nie in diekritiek op dele IX en X nie. Die artikel gee 'n oorsig van die hoofpunte van kritek op dele IX en X enbespreek hoe die WAT in daaropvolgende dele op die kritiek gereageer het. In gevalle waar daarnie op geldige kritiek ag geslaan is nie, of waar die kritiek nie met praktiese voorstelle gepaardgegaanhet nie, word aanpassings aan die hand gedoen. Sodoende word die wisselwerking tussenleksikografiese teorie en praktyk 'n dinamiese proses.

  Sleutelwoorde: HOOFPUNTE VAN KRITIEK, OMGANGSTAAL, VOLGORDE VANSITATE, UITSPRAAKLEIDING, ONBEREIKBARE VERWYSINGS, MISLEIDENDE SINONIEMVERWYSINGS,WISSELWERKING TUSSEN LEKSIKOGRAFIESE TEORIE EN PRAKTYK

  Abstract: The Impact of Criticism on the Compilation of the Woordeboekvan die Afrikaanse Taal (WAT. The WAT's sensitivity to criticism is evident from the factthat none of the main points of criticism against the first eight volumes is repeated in the criticismof volumes IX and X. Encyclopedic treatment of lexical items, complexity or incomprehensibility ofmeaning descriptions, ill-judged use of citations, slow alphabetic progress and the absence of fullpronunciation guidance therefore do not feature in the criticism on volumes IX and X. The articlegives an overview of the main points of criticism against the ninth and tenth volumes and discussesthe way in which the WAT reacted to the criticism in subsequent volumes. In instanceswhere valid critique was disregarded, or where the critique was not accompanied by practicalsolutions

 16. Simon van der Meer retires

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1991-01-01

  CERN's big Auditorium was packed on Friday 23 November for a 'Simon van der Meer Feest' to mark the formal retirement of the gifted Dutch accelerator physicist who has made so many valuable contributions to his field and to CERN's success

 17. 14 Van Krevelen 02.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  23 juni 2009 ... teiten en experimenten benadrukt, maar de publieke en kritische perceptie van zijn werk lijkt de fundamentele samenhang daarvan te miskennen, en reduceert het tot gefragmenteerde, op zichzelf staande aspecten. Poëzie is levenskunst. Als Breyten Breytenbach alleen maar poëzie had geschreven was ...

 18. Beeldvorming van tandartsen in films

  NARCIS (Netherlands)

  Brand, H.S.

  2011-01-01

  Een eeuw geleden openden verschillende filmpioniers in Hollywood een filmstudio. In die beginjaren bestond een groot deel van de productie uit korte films met komieken als Charlie Chaplin, W.C. Fields en Laurel & Hardy. In deze korte films bezocht de komiek vaak een tandartspraktijk. De tandarts was

 19. Te hard van stapel gelopen.

  NARCIS (Netherlands)

  W-J. Verhoeven (Willem-Jan)

  2008-01-01

  textabstractHoe goed we ook trachten de samenleving te organiseren, fraude maakt er deel van uit. Dit blijkt uit spraakmakende grote schandalen zoals de Enron-zaak, de Bouwfraude-zaak en de Nigerian letter scams. Maar fraude komt ook op minder geruchtmakende schaal voor, zoals oplichting op

 20. De opbrengst van mislukt onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, H.L.

  2009-01-01

  Onderzoek naar een biobased economy lijkt nieuw, maar dat is het niet. Onder de noemer agrificatie gebeurde vroeger veel onderzoek dat we nu biobased zouden noemen. Investeringen in dat onderzoek, dat lang vruchteloos leek, blijken nu heel waardevol te zijn voor ontwikkeling van producten uit

 1. DIE LEWE VAN JOAO ALBASINI

  African Journals Online (AJOL)

  Dit het gou geblyk dat die jong Albasini nie 'n tekort aan avonture sou ondervind nie. In 1834, word Lourenco Marques deur die Zoeloe Impi's van koning Soshangane binnegeval en geplun- der. AI die blanke nedersetters is wreed vermoor behalwe Albasini, wat hom as kranksinnig voor- gedoen het en deur die Zoeloes na ...

 2. De kracht van aangepast sporten

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Remo Mombarg

  2016-01-01

  Leren sporten is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zo heeft sport voor kinderen met een beperking vaak een andere betekenis dan voor kinderen zonder een beperking en zijn er voor kinderen met een beperking meer drempels om lid te worden van een sportvereniging. Drie belangrijke aspecten; de

 3. Transfer van opleiding naar werkplek

  NARCIS (Netherlands)

  Veldhuis, G.J.

  2009-01-01

  Om meer inzicht te krijgen in de transfer van opleiding naar werkplek heeft TNO een methode opgesteld. Deze is samen met de KL uitgeprobeerd. De methode geeft inzicht in hoe men omgaat met transfer of training en de wijze waarop dit kan worden geoptimaliseerd

 4. Introductie van virusresistentie in lelie

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Door middel van transformatie via de paicle gun methode was in een voorgaand project resistentie tegen LSV geïntroduceerd in lelie (Lilium longiflorum ‘Snow Queen). In het huidige project werd de resistentie verder onderzocht. De resistentie bleek niet absoluut en niet altijd stabiel

 5. Jacobus Henricus van 't Hoff

  Indian Academy of Sciences (India)

  relatively early age of 59. Four Groups – Two Arrangements. Weeks before submitting his doctoral thesis, “Contribution to the knowledge of cyanoacetic acid and malonic acid” in 1874, Jacobus. Henricus van 't Hoff printed and distributed at his own cost, a pamphlet, “The Chemistry in Space”. It contained twelve pages.

 6. Kwaliteit van zaaizaad kool verbeteren

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, S.P.C.

  2008-01-01

  Kwalitatief goed biologisch zaaizaad voor koolsoorten is moeilijk te produceren. Oorzaken zijn de ongelijkmatige bloei en afrijping van het zaad. Daarnaast kunnen schimmels en bacteriën via het zaad de plant besmetten. In dit biokennis bericht informatie over onderzoek aan apparatuur die het

 7. Editorial/Van die Redaksie

  African Journals Online (AJOL)

  1989-07-01

  Jul 1, 1989 ... Editorial/Van die Redaksie. Is there a role for surgery of reflux oesophagitis? ... to medical treatment have been infinitely better. More recently, omeprazole therapy has given remarkable results. We now ... The remarkable results of issen fundoplication in children, and particularly in retarded children, have.

 8. Beheersing van Alternaria in aardappel

  NARCIS (Netherlands)

  Spits, H.G.

  2007-01-01

  De laatste jaren komt Alternaria in aardappel meer voor. In 2004 waren er vooral problemen in het Zuidwesten van Nederland. Ook werden hier verschillende partijen waargenomen met knolaantasting. Voor 2004 was knolaantasting door Alternaria in Nederland uiterst zeldzaam. Omdat Alternaria zelden

 9. 09 Van Coller 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  29 Jul 2010 ... binne die detractio-tipe bewerking val. Die musikale samevatting wat hier plaasvind kan binne die Van Coller-tipologie beskou word as deduksie. Newcater het in 1967 'n ballet-variasie geskryf waarin grootskaalse aanpassings aangebring is in 'n poging om die musikale adaptasie as prakties uitvoerbare.

 10. Cissy van Marxveldt : Een biografie

  NARCIS (Netherlands)

  Soeting, Monica

  2017-01-01

  Cissy van Marxveldt (pseudonym of Setske Beek-de Haan, 1889-1948) was one of the most popular writers of books for girls in The Netherlands. Mostly known for her amusing and popular books such as the Joop ter Heul-series and Een Zomerzotheid, published between 1919 and 1927, she also wrote novels

 11. Andries van Aarde se Matteusinterpretasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. le Roux

  1996-12-01

  Full Text Available Andries van Aarde's interpretation of Matthew. This article focuses on Andries van Aarde's interpretation of the Gospel of Matthew. His book, 'God-with-us: The domiliant perspective in Matthew's story, and other essays', consists of a number of articles covering different aspects oftNs Gospel. It is argued that Van Aarde changed his approach to Matthew in the course of time. At the beginning of his career, he focused on structural analysis and made an important contribution to the Gattung' problem. Then his attention shifted to narratology and Social-scientific criticism. Van Aarde's consistent narratological interpretation of Matthew enabled him to identify Matthew's ideology and to determine the way in which it took shape on the surface structure. This narratological investigation also shed new light among others, on the parables, the charaters and the problem of direct and indirect discourse. To conclude the article, some critical statements with regard to the historical understanding  the Gospel of Matthew are formulated.

 12. Michael van Gessel, landscape architect

  NARCIS (Netherlands)

  Bertram, C.; Jong, de E.

  2008-01-01

  This book is the result of a desire to convey, through a monograph of Michael van Gessel, the strength and significance of contemporary landscape architecture in the past 30 years of Dutch culture. Earlier ideas for such a book became timely around 2006, when the Nora H. Bos Foundation decided to

 13. Spiegels van de ziel en spiegels van het brein? De uitdrukking van emoties als onderwerp van kunst en wetenschap

  NARCIS (Netherlands)

  Keestra, M.; Schwartz, G.

  2014-01-01

  Is het niet verwonderlijk dat wij met zo veel plezier en ontroering kijken naar kunstwerken van wel duizenden jaren geleden? Kunstwerken waarop mensen afgebeeld staan die wij niet kennen, waarvan wij meestal de achtergrond niet kennen, die in een heel andere samenleving en tijd leefden en die

 14. Uitroeiing van schurft op varkensbedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Vesseur, P.C.; Bokma-Bakker, M.H.; Rambags, P.G.M.; Hunneman, W.A.; Heijden, van der H.M.J.F.; Smeding, T.; Pieke, E.; Binnendijk, G.P.

  1999-01-01

  De Projectgroep “Vrijwaring Schurft” heeft van het Programmateam “Diergezondheid in Beweging” de opdracht gekregen om, indien mogelijk, een haalbaar en controleerbaar schurftvrij-programma voor de Nederlandse varkenshouderij te ontwikkelen. De volgende onderzoeksvragen zijn hierbij beantwoord: 1 -

 15. Compost duurzaam ingezet. De Compost Scorekaarten: een instrument voor het afwegen van de waarde van compost

  OpenAIRE

  Schrik, Yannick; Koopmans, Chris

  2015-01-01

  Het duurzame gebruik van een reststof zoals compost hangt sterk samen met de waarde die de compost heeft bij toepassing. Deze publicatie geeft via heldere Compost Score Kaarten inzicht in het vinden van de juiste compostsoort voor het gewenste doel. Of het nu gaat om organischestofvoorziening, verbetering van de bodemstructuur of de nutriëntenvoorziening van gewassen: een bewuste keuze voor de compostsoort en –kwaliteit draagt bij aan een duurzame inzet en duurzaam hergebruik van reststoffen.

 16. Magnesium productie in de Eemsmond, De milieueffecten van magnesiumproductie in de Eemsmond en de milieuprestaties van magnesium in auto's

  NARCIS (Netherlands)

  Sambeek, E.J.W. van

  1999-01-01

  Naar aanleiding van de dreigende sluiting van de primiaire aluminiumindustrie in Delfzijl (Aldel) is het Aldel convenant gevormd. Het doel van het convenant is het versterken van de economische structuur en het vergroten van de werkgelegenheid in en rond Delfzijl, opdat het verlies van

 17. Contractiemechanisme en elektrolythuishouding van het geïsoleerde, overlevende rattehart, mede in verband met de werking van insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Offerijns, F.G.J.; Willebrands, A.F.; Groen, J.

  1959-01-01

  Het waarnemen van een effect van insuline op de contracties van het geïsoleerde, overlevende rattenhart was aanleiding om de fysische verrichtingen in samenhang van het gehalte aan water en elektrolyten van dit orgaan tot onderwerp van studie te maken. Daarbij werd een zo goed mogelijk aan de

 18. De consequenties van categorieën: een analyse van grensoverschrijdende genre-identiteit in de populaire muziek

  NARCIS (Netherlands)

  van Venrooij, A.; Schmutz, V.

  2013-01-01

  Op basis van een analyse van de genreclassificaties door recensenten van 2951 popmuziekalbums worden in dit paper de consequenties onderzocht van het bezitten van een fuzzy of grensoverschrijdende genre-identiteit op het vergaren van commercieel en kritisch succes. De resultaten bevestigen in grote

 19. De hand in eigen boezem: Vier hindernissen voor de forensische psychologie

  NARCIS (Netherlands)

  E.G.C. Rassin (Eric)

  2008-01-01

  textabstractRede, in verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar Rechtspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam vanwege het Trustfonds EUR op 14 maart 2008. Juristen maken regelmatig gebruik van psychologische inzichten. Zo vraagt de

 20. Effect van PCB's op de energiekosten van migratie en bloedparameters van Europese aal

  NARCIS (Netherlands)

  Ginneken, van V.J.T.; Palstra, A.P.; Nieveen, M.; Berg, van den J.H.J.; Murk, A.J.

  2005-01-01

  Er zijn nog steeds PCB's aanwezig in het ecosysteem (water en land). Als palingen 6000 km migreren, zullen ze hun vetreserves aanspreken en komen er giftige PCB's vrij in het lichaam. Daarnaast kan de embryonale ontwikkeling nadelig beïnvloed worden door ophoping van PCB's in dooiermateriaal.

 1. De zuivering en de eigenschappen van de replicatieve vorm van het RNA van cowpea-mozaiekvirus

  NARCIS (Netherlands)

  Griensven, van L.J.L.D.

  1970-01-01

  Purified infectious preparations of cowpea mosaic virus (CPMV) consist of three centrifugal components with sedimentation coefficients of 58, 95 and 115 S . These are referred to as top (T), middle (M) and bottom (B) component and contain 0, 24 and 33% RNA respectively (Van Kammen, 1967). All three

 2. Evaluatie van het gebruik van de iPad in het klaslokaal : Een onderzoek naar het iPadgebruik onder brugklasleerlingen van een Leeuwarder Lyceum

  NARCIS (Netherlands)

  Klaas Jan Huizing; Chantal Philipsen; Luka Linster

  2013-01-01

  In november 2012 kregen alle brugklasleerlingen van het Leeuwarder Lyceum een iPad uitgereikt. Dit nieuwe ‘device’ is de aanjager van onderwijsvernieuwingen op het gebied van digitalisering van lesmateriaal. Sowijs volgde de implementatie van de iPad en vroeg zich af: hoe is het iPadgebruik na een

 3. Discussie over de metamorfose van Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. de Haan

  2006-01-01

  Full Text Available N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 Ido de Haan, N.C.F. van Sas, De metamorphose van Nederland The collection of articles, which N.C.F. van Sas wrote over the course of two decades, reflect a shift in the periodization of Dutch history; away from the beginning of the Kingdom of the United Netherlands in 1813, to what Van Sas describes  as the birth of modern politics in the Netherlands in the Patriot Revolt in the 1780s. His version of the modernization of Dutch society, a the meal so discussed in the socio-economic history of Jan Luiten van Zanden and Arthur van Riel, and the cultural approach of Joost Kloek and Wijnand Mijnhardt, stresses the political aspects of the metamorphosis in the Dutch Sattelzeit. Van Sas convincingly shows how this politicization of cultural ideals, and the revolutionary zeal with which this was practised, was not just an import from France but part and parcel of tendencies that were already present within Dutch society around 1800. Disappointingly, however, Van Sas refrains from giving a more general evaluation of the political reconstruction and innovation that took shape in the early nineteenth century, there by missing the opportunity to link these episodes to the discussion about the constitutional transition after 1848 and the renewed nationalism at the end of the nineteenth century.

 4. N HERSIENING VAN DIE AFRIKAANSE VERTALING VAN DIE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  aksie aan die kant van die man, wat beter weer te gee is met „ver stoting"^). Maar apoÍM^in met die ... 'n nuwe afrikaanse woord, wat minstens trou is aan die oorspronklike en wat nie die misverstand voortsit nie, te vind. .... Mt. 28 : 1: Opse de sabbatön te epipha^onse, eis mian sabhatön . . . gee die Afr. Vert. die geleentheid ...

 5. Inventarisatie en prioritering van bronnen en emissies van microplastics

  OpenAIRE

  Verschoor AJ; de Poorter LRM; Roex E; Bellert B; MSP; M&V

  2014-01-01

  Deze verkennende inventarisatie beschrijft via welke bronnen op het land microplastics in zee terechtkomen. Microplastics zijn kleiner dan 5 millimeter en kunnen in de voedselketen terechtkomen. De bronnen kunnen producten zijn, productieprocessen of routes waarlangs ze via de rivieren de zee bereiken. Vervolgens is aan elk van die bronnen een prioriteit toegekend. Op basis daarvan kunnen beleidsmaatregelen worden genomen om de hoeveelheid microplastics in het milieu terug te dringen. Aanvull...

 6. Het handwerk van de theorie in de praktijk van het Sociaal Werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Oostrik

  2010-06-01

  Sociaal werk is een narratieve praktijk. Vanuit een sociaal-constructivistische invalshoek, reflecteert de auteur in dit artikel op de vraag hoe vanuit deze narratieve praktijk tot theoretische handelingsmodellen kan worden gekomen. Drie elementen spelen daarbij een rol, welke door de auteur worden behandeld. Ten eerste zijn dat de vaardigheden van de professional, die bijdragen aan conceptualisering, zoals daar zijn: het signaleren van kwesties, het analyseren en vormen van begrippen en het ontwerpen van conceptuele modellen. Ten tweede kunnen theoretische modellen in de praktijk van het sociaal werk gebruikt worden als instrumenten om die praktijk als het ware te theoretiseren of reflectief te maken. De praktijk wordt met behulp van modellen zoals scenario’s en stappenplannen, verbeterd en verder ontwikkeld. Ten derde bestaat het handwerk van de theorie in het innemen van een theoretische houding of praktische verstandigheid waardoor sociaal werkers beter om kunnen gaan met de complexiteit van hun praktijk.

 7. De gevolgen van stigma [The consequences of stigma

  OpenAIRE

  van Laar, Colette; Derks, Belle; Ellemers, Naomi

  2010-01-01

  In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van een onderzoeksprogramma naar de rol van sociale identiteit op het welzijn, de motivatie en de prestatie van leden van sociaal gedevalueerde groepen, zoals etnische minderheden.1 De resultaten laten zien dat het voor de motivatie en prestatie van leden van deze groepen van belang is dat hun identiteit – bijvoorbeeld als iemand met een bepaalde cultuur of geloofsovertuiging – gerespecteerd en ondersteund wordt door de omgeving (bijvoorbeeld do...

 8. Sosiaal-wetenskaplike kritiese eksegese van Nuwe-Testamentiese ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  kritiese eksegese van Nuwe-Testamentiese tekste (Van Aarde 2007a:49-79;. 1 Andries G van Aarde is .... 6 Kyk veral die werk van die Nederlandse praktiese teoloog Johannes A van der Ven (kyk o a Van der. Ven 1993:489; vgl ook ... As mens op 30,000 voet in 'n vliegtuig vlieg, kan mens slegs die groter kenmerke van die ...

 9. Van der Waals black hole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aruna Rajagopal

  2014-10-01

  Full Text Available In the context of extended phase space, where the negative cosmological constant is treated as a thermodynamic pressure in the first law of black hole thermodynamics, we find an asymptotically AdS metric whose thermodynamics matches exactly that of the Van der Waals fluid. We show that as a solution of Einstein's equations, the corresponding stress energy tensor obeys (at least for certain range of metric parameters all three weak, strong, and dominant energy conditions.

 10. Saturation of Van Allen's belts

  CERN Document Server

  Le Bel, E

  2002-01-01

  The maximum number of electrons that can be trapped in van Allen's belts has been evaluated at CEA-DAM more precisely than that commonly used in the space community. The modelization that we have developed allows to understand the disagreement (factor 50) observed between the measured and predicted electrons flux by US satellites and theory. This saturation level allows sizing-up of the protection on a satellite in case of energetic events. (authors)

 11. Gebruik van TaqMan PCR voor het kwantificeren van Fusarium spp. en Microdochium nivale in gewassen en gewasresten van tarwe

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Haas, de B.H.; Kastelein, P.; Burgers, S.L.G.E.; Waalwijk, C.

  2005-01-01

  Samenvattingen van 5 presentaties: 'Heterogenity of Dutch Fusarium oxysporum strains isolated as forma specialis radicis-lycopersici';'Een proteomics benadering om eiwitten te identificeren die door Fusarium oxysporum worden uitgescheiden in xyleemsap van tomaat'; 'Ontwikkeling en implementatie van

 12. Aernout van Buchel in Napels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan L. de Jong

  2012-05-01

  Full Text Available Aernout van Buchel a NapoliIl 18 ottobre 1587, dopo un viaggio in Germania, il giovane studioso olandese Aernout van Buchel (Buchellio/Arnoldus Buchellius da Utrecht arrivò in Italia. Il suo scopo fu visitare Roma ed esaminare, con i propri occhi, i monumenti e le iscrizioni dell’Antichità.Fin da giovane, Van Buchel raccolse notizie su ogni genere di cose che successero o che osservava. Il manoscritto con queste notizie, scritto in Latino ed intitolato Commentarius rerum quotidianarum, è oggi conservato nella biblioteca universitaria di Utrecht. Fa parte di questo manoscritto l’ Iter Italicum.Dopo un breve schizzo della vita e degli interessi del cittadino di Utrecht, gli autori in questo articolo presentano un’ edizione di una parte del suo ‘Grand Tour’. Si tratta della sua visita di Napoli (Iter Neapolitanum nel 1588. Gli autori hanno fatto una nuova collazione del testo del manoscritto e presentano qui nel quadro del loro progetto di un’edizione completa, il testo latino accompagnato da una traduzione neerlandese con commento storico-letterario.

 13. De effecten van student-activerende leeromgevingen op de percepties van studenten, de leerprestaties en het lesgeefgedrag van toekomstige leerkrachten.

  OpenAIRE

  Struyven, Katrien

  2005-01-01

  De effecten van student-activerende leeromgevingen op de percepties van studenten, de leerprestaties en het lesgeefgedrag van toekomstige leerkr achten Katrien Struyven o.l.v. Prof. Dr. Filip Dochy (promotor) en Prof. Dr. Steven Janssens (co -promotor) Centrum voor Opleidingsdidactiek, KULeuven Student-activerende didactische werkvormen worden sedert de doorbraak va n constructivistische theorieën in onderzoek en praktijk (Kinnucan-Welsc h & Jenlink, 1998; Oxford, 1997; Terwel, ...

 14. De miskenning van Theo van Doesburg; zijn bijdrage tot de ontwikkeling van de konkrete poëzie

  OpenAIRE

  J. van der Elst

  1987-01-01

  More literary critics outside Belgium and the Netherlands have written about Theo van Doesburg than from inside these countries. The first important monograph on him appeared in English - Theo van Doesburg - Propagandist and Practitioner of the Avant-Garde, 1909-1923, by Hannah Hedrick. Van Doesburg’s poetry developed in the direction of concrete poetry - the type of poetry in which the spatial, acoustic and visual characteristics of language are maximally utilized towards the creation of the...

 15. Die stoetmeester van Etienne van Heerden: gesigte van ’n gestorwe siener

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Hattingh

  1995-05-01

  Although the title indicates that Van Heerden's fourth novel tells the story of a stud-master, the narrative structure shows how one personal history implicates a variety of other stories. In this way the novel illustrates how subjectivity interacts with the narratives of history and of culture. The dominant focalizer in the novel is a deceased Afrikaner attorney, Siener (meaning prophet, who is reviewing the circumstances leading to his death. His exceptional narrative position entitles him to go back in time and enter the thoughts of all the characters involved. The result is a polyphonic display of voices and stories. In this article the question is posed whether the narrative position of the novel as a post-modern critique of truths and certainties can be reconciled with Siener’s explicit display of political preferences. Ultimately Van Heerden’s novel illustrates the Afrikaner author’s struggle for moral authority in the present transitional era.

 16. Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het Vluchtelingenwerk, regio Utrecht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgit Hoogenberk

  2014-06-01

  Full Text Available Loss of home and house. The importance of loss counseling as a part of refugee social supportIn this article it is advocated that it is important that the implementation of loss counseling is part of social support for refugees, also called integrative eclectic working. Social support from VluchtelingenWerk, also known as Refugee Council, is about supporting the client in an effective manner with their personal problems which can hinder their integration. Because the target group of VluchtelingenWerk is a group of people whom have suffered many losses, attention should be brought to this subject. Unfortunately in current work methods there is no room for loss counseling, partly due to the lack of methodological tools. The losses associated with this group have a lot of impact on their daily lives and often are the source of functional limitations. By offering loss counseling and multi-method grief counseling, volunteers and employees are offered tools to make loss more negotiable. In this article different examples will be discussed and the new loss model of Stroebe and Schut will be explained. What will be clarified is the importance of the implementation of loss counseling, for the well-being and the integration process of clients as well as achieving organizational goals.Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het VluchtelingenWerk, regio UtrechtIn dit artikel wordt gepleit voor het implementeren van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding, er is sprake van integratief eclectisch werken. De maatschappelijke begeleiding van het VluchtelingenWerk heeft als taak de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden bij persoonlijke problemen die de inburgering kunnen belemmeren. Aangezien de doelgroep van het VluchtelingenWerk bestaat uit mensen die ontzettend veel verliezen hebben geleden dient hier aandacht voor te zijn. Helaas is in de huidige

 17. Directe toegankelijkheid van de mondhygiënist 1. Standpunten van landelijke organisaties [Direct access to the dental hygienist 1. Opinions of relevant national organizations

  NARCIS (Netherlands)

  Schuller, A.A.; Overbeek, K. van; Ooijendijk, W.T.

  2005-01-01

  TNO Kwaliteit van Leven, voorheen TNO Preventie en Gezondheid, heeft in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een inventarisatie gedaan naar de standpunten van verschillende partijen ten aanzien van de directe toegankelijkheid van acht paramedische beroepsgroepen. In twee

 18. Identiteitskapitaal als werkkapitaal van sociale stijgers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mick Matthys

  2013-02-01

  Uit onderzoek blijkt dat arbeiderskinderen met een universitaire opleiding vaak langdurig kampen met beperkingen in “well-being”, met name vanwege ervaren uitsluiting door de nieuwe klasse en vanwege de inadequate verwachtingen waarmee zij de arbeidsmarkt betreden. Zij krijgen daardoor te maken met professionele identiteitsproblemen, maar de onderlinge verschillen zijn groot. In dit artikel staat de vraag centraal welke factoren verantwoordelijk zijn voor deze verschillen. Centraal in de exploratie staat de betekenis van identiteitskapitaal (Coté, 1996. Om dit begrip te concretiseren zijn data verkregen uit eerder onderzoek naar sociale stijgers (Matthys, 2010 geanalyseerd. Uit deze analyse zijn drie aspecten van identiteitskapitaal naar voren gekomen als mogelijke theoretische assumptie voor de verklaring van verschillen in de well-being van sociale stijgers: sociaal interactievermogen, cognitieve reflexiviteit en sterke gerichtheid op professioneel vakmanschap. Eén en ander impliceert een theoretisch model waarin de invloed van sociale stijging op well-being wordt gemodereerd door voornoemde drie aspecten van identiteitskapitaal.

 19. Een planningsmethode voor reductie van de fluctuaties in de belasting van verpleegafdelingen

  NARCIS (Netherlands)

  Vanberkel, P.T.; Boucherie, Richardus J.; Hans, Elias W.; Hurink, Johann L.; van Lent, W.A.M.; van Harten, Willem H.

  2012-01-01

  Zorgvuldige afstemming tussen het schema van de operatiekamers en de verpleegafdeling balanceert de belasting van de verpleegafdeling en vermindert het aantal afgezegde operaties. In samenwerking tussen het Center for Healthcare Operations Improvement & Research (CHOIR, kenniscentrum voor

 20. Het belang van krimp en krimpspanning: effecten tijdens de verharding van composieten

  NARCIS (Netherlands)

  Kleverlaan, C.J.; Jongsma, L.A.

  2015-01-01

  De basis van de meeste tandheelkundige composieten bestaat uit monomeren zoals bisfenol-A diglycidylether methacrylaat (Bis-GMA) en tri-ethyleenglycoldimethacrylaat (TEGDMA), gecombineerd met vuldeeltjes van verschillende grootte en samenstelling. Tijdens het verharden met de lamp worden de