WorldWideScience

Sample records for gamma-obluchennykh borosilikatov metodami

 1. Razporejanje proizvodnje z metodami strojnega učenja

  OpenAIRE

  Rupnik, Robert

  2016-01-01

  Procesi v kompleksnih proizvodnih okoljih postajajo vse bolj nepredvidljivi in se zaradi nenehnih spreminjajočih se zahtev odjemalcev v globalnem okolju čedalje hitreje spreminjajo. Podjetja so se tako že v preteklosti pričela podrobneje organizirati in so v procese vključevala pomagala za terminiranje proizvodnje posameznega izdelka. Danes so na trgu že zelo dodelani računalniško podprti programi, ki pa žal ne predstavljajo ustrezne rešitve v kompleksnih okoljih, kjer imamo opravka z masovni...

 2. Analýza sportovního areálu vybranými metodami

  OpenAIRE

  Jelínek, Vojtěch

  2014-01-01

  Bakalářská práce se zabývá analýzou sportovního areálu U Hrocha, který má být dokončen v roce 2014. Obsahuje teoretická východiska, která jsou následně implementována do skutečné reality podniku, a to prostřednictvím PESTLE analýzy, Porterovy analýzy a SWOT analýzy. Závěrem je vyhodnocena situace a jsou navržena řešení pro optimalizaci chodu sportovního areálu. This bachelor´s thesis deals with analysis of the sports complex U Hrocha, which will be completed in 2014. It contains theoretica...

 3. Upper gastrointestinal bleeding treatment by methods of interventional radiology; Leczenie krwotokow z gornego odcinka przewodu pokarmowego metodami radiologii zabiegowej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jargiello, T.; Szajner, M.; Janczarek, M.; Szczerbo-Trojanowska, M. [Akademia Medyczna, Lublin (Poland)

  1994-12-31

  The results of arterial vasopressin infusion and transcatheter embolization in 26 patients with upper gastrointestinal bleeding were presented and evaluated. In all 26 patients vasopressin infusion was performed. The procedure was successful in 21 patients. In 5 who did not respond to the therapy hemorrhage was successfully controlled by transcatheter embolization. No complications were observed. (author). 14 refs, 2 figs.

 4. Detekce, identifikace a typizace dermatofytů molekulárně genetickými metodami

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Čmoková, A.; Hamal, P.; Svobodová, L.; Hubka, Vít

  2014-01-01

  Roč. 89, č. 4 (2014), s. 175-186 ISSN 1803-6597 Grant - others:Universita Karlova(CZ) 1344214; 1. LF UK(CZ) LF_2014/021 Institutional support: RVO:61388971 Keywords : detection * mycosis * dermatophytes Subject RIV: EE - Microbiology, Virology

 5. Extraction of minerals by underground leaching and other techniques. Dobycha poleznykh iskopaemykh podzemnym vyshchelachivaniyem i drugimi geotekhnologicheskimi metodami

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kalabin, A.I.

  1981-01-01

  Scientific and practical principles, criteria and classification of hydrogeologic methods of extraction of metals and other minerals from the lithosphere and hydrosphere are systematically outlined in this text, dealing with physical, physicochemical and bacterial-chemical techniques. Mechanism, kinetics, thermodynamics and hydrodynamics of the discussed methods are covered; scientific basis as well as techniques of physicogeologic and technological calculations, hydrodynamic and technological calculations. Role of underground atomic explosions in ore leaching is discussed. Experimental and industrial operations regarding uranium mining, copper, nickel, sulphur, rock and potassium salts, etc. is covered. Feasibility and potential of extracting minerals with new techniques is discussed, and it is demonstrated that this may bring about significant social consequences.

 6. Kvantitativní analýza léčiv v biologických materiálech separačními metodami

  OpenAIRE

  Maláková, Jana

  2012-01-01

  Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control Candidate: PharmDr. Jana Maláková Supervisor: Doc. PharmDr. Milan Nobilis, PhD., Associate Professor of Bioorganic Chemistry. Title of Doctoral Thesis: Quantitative measurement of drugs in biological samples using chromatography methods. The thesis deals with the application of instrumental analytical methods to the quantitative measurement of drugs and their metabolites...

 7. Analýza a charakterizace biomolekul a biočástic kapilárními elektromigračními metodami

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tůmová, Tereza; Kašička, Václav

  2016-01-01

  Roč. 26, č. 2 (2016), s. 25-28 ISSN 1210-1737 Institutional support: RVO:61388963 Keywords : capillary electrophoresis * bioanalysis * biomolecules Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation

 8. Ověření kvality gradientních magnetických polí metodami magnetické rezonance

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mareš, M.; Gescheidtová, E.; Bartušek, Karel

  -, č. 49 (2005), s. 1-12 ISSN 1213-1539 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA2065201 Keywords : nuclear magnetic resonance * diffusion coefficients * gradient pulse * spin echo * gradient pulses symmetry Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering

 9. Study on complexed lead and cadmium ions removal from aqueous solutions by means of ion exchange method; Studia nad usuwaniem skompleksowanych jonow olowiu i kadmu z roztworow wodnych metodami jonowymiennymi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dudzinska, M. [Politechnika Lubelska, Lublin (Poland)

  1992-12-31

  The possibility of simultaneous removal of heavy metal ions and organic chelates from waste water has been studied. The experimental work has been preceded by extensive theoretical considerations and calculations of physico-chemical parameters of the process for model and real waste water systems. The negative influence of the presence of sulfate anions on cadmium and lead complexes removal in ion exchange process has been experimentally proved. In the systems free of sulfate anions or when their concentrations were low, the purification process conducted on Amberlite IRA-68 was very effective for cadmium and lead complexes removal. 112 refs, 78 figs, 15 tabs.

 10. Porovnávání záznamu stavu chrupu třemi metodami – elektronická zdravotní dokumentace versus ruční zápis do WHO karty

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Chleborád, K.; Zvára Jr., Karel; Dostálová, T.; Seydlová, M.; Ivančáková, R.; Zvára, Karel; Zvárová, Jana

  2011-01-01

  Roč. 59, č. 3 (2011), s. 57-64 ISSN 1213-0613 R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06014 Grant - others:GA MZd(CZ) NS9991 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : stomatologie * sběr dat * elektronický zdravotní záznam * ovládání pomocí hlasu Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science

 11. Crystal Dynamics from Neutron Spectrometry; Etude de la dynamique des cristaux par la spectrometrie neutronique; Izuchenie voprosov dinamiki kristallov metodami nejtronnoj spektrometrii; Estudio de la dinamica de redes cristalinas por espectrometria neutronica

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Woods, A. D.B. [Atomic Energy of Canada Ltd., Chalk River, ON (Canada)

  1963-01-15

  This paper reviews investigations carried out at Chalk River on the lattice dynamics of various crystals including lead, sodium, alkali halides, semi-conductors, and other more complex compounds. Analysis of the low temperature results (-{approx}100{sup o}K) gives considerable insight into the nature of the interatomic forces. In sodium, a simple metal, the interatomic forces are very nearly derivable from a potential. Lead, a more complicated metal, has extremely long range forces accompanied by strong electronic effects. At higher temperatures anharmonic effects are very pronounced in both metals, especially in lead. The alkali halide results can be interpreted on a ''shell'' model, with polarizable ions. Even at low temperature neutron groups corresponding to the longitudinal optical modes. (author) [French] Dans ce memoire, l'auteur decrit les recherches faites a Chalk River sur la dynamique des reseaux de certains cristaux, y compris le plomb, le sodium, les halogenures alcalins, les semi-conducteurs et d'autres composes complexes. L'analyse des resultats obtenus a basse temperature (environ 100{sup o}K) fournit de nombreux renseignements sur la nature des forces interatomiques. Dans le sodium (metal simple), les forces interatomiques peuvent presque etre derivees d'un potentiel. Dans un metal plus complique, tel que le plomb, on trouve des forces ayant une portee extremement grande et comportant des effets electroniques marques. A des temperatures plus elevees, il se produit des effets anharmoniques tres prononces dans les deux metaux et particulierement dans le plomb. On peut interpreter les resultats obtenus pour les halogenures alcalins en se fondant sur le modele en couche comportant des ions polarisables. Meme aux basses temperatures, les groupes de neutrons correspondant aux modes optiques longitudinaux possedent des largeurs dependant de la temperature, que l'on ne comprend pas encore parfaitement. (author) [Spanish] Los autores pasan revista a las investigaciones realizadas en Chalk River sobre la dinamica reticular de varios cristales, entre ellos plomo, sodio, haluros alcalinos, semiconductores-y otros compuestos mas complejos. El analisis de los resultados obtenidos a baja temperatura ({approx}100{sup o}K) permite formarse una idea mas cabal de la naturaleza de las fuezas interatomicas. En el sodio, metal simple, dichas fuerzas pueden deducirse con considerable precision a partir de un potencial. En el plomo, metal mas complejo, existen fuerzas de largo alcance acompanadas de fuertes efectos electronicos. A temperaturas mas elevadas, los efectos anarmonicos son muy pronunciados en ambos metales, sobre todo en el plomo. Los resultados obtenidos con los haluros alcalinos pueden interpretarse segun el modelo de capas con iones polarizables. Incluso a bajas temperaturas, los grupos de neutrones correspondientes a los modos opticos longitudinales presentan amplitudes dependientes de la temperatura que aun no se han podido interpretar en detalle. (author)

 12. Napovedovanje prodaje izolacijskega stekla v podjetju Reflex Gornja Radgona d.o.o.

  OpenAIRE

  Kebler, Andreja

  2015-01-01

  V projektni nalogi je predstavljeno napovedovanje prodaje v podjetjih, kvantitativne metode za napovedovanje ter kazalci za preveritev točnosti napovedi. Glavni cilj te projektne naloge je bil napovedati prihodke od prodaje ter količino izdelanega izolacijskega stekla v podjetju Reflex Gornja Radgona d.o.o. z naslednjimi kvantitativnimi metodami napovedovanja: metoda drsečih aritmetičnih sredin, tehtana aritmetična sredina, metoda eksponentnega izravnavanja, metoda izboljšanega eksponentne...

 13. METODE NEVROEVOLUCIJE

  OpenAIRE

  Mađarić, Sašo

  2013-01-01

  Pri klasičnem razvoju nevronskih mrež za uporabo na različnih področjih umetne inteligence se pogosto srečujemo s problemom določanja optimalne topologije nevronske mreže, ki ima velik vpliv na njeno kvaliteto. V tem magistrskem delu smo se ukvarjali s problemom avtomatiziranega razvoja topologije nevronske mreže in njenega učenja z nevroevolucijskimi metodami. Področje, ki se ukvarja z razvojem nevronskih mrež s pomočjo evolucijskega algoritma, je nevroevolucija. Preučili in implementir...

 14. Računalniška izdelava ocenjevalne razdelitve na mednarodnih razstavah mačk

  OpenAIRE

  LAMPER, DEAN

  2018-01-01

  Na mednarodni razstavi mačk je potrebno prijavljene mačke razdeliti med sodnike, da jih ocenijo. Pri pripravi te razdelitve je potrebno upoštevati mnogo kriterijev, prijavljenih mačk pa je lahko nekaj sto. Zahtevnost priprave dobre razdelitve tako presega človeške zmožnosti, zato smo želeli razdelitev mačk med sodnike optimizirati z metodami umetne inteligence. V nalogi je predstavljeno nekaj algoritmov, ki jih je mogoče uporabiti za izdelavo ocenjevalne razdelitve na mednarodni razstavi m...

 15. Stanowisko badawcze do oceny efektów utwardzania mas ze szkłem wodnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Stachowicz

  2012-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania nowego stanowiska badawczego do oceny, na podstawie końcowejzawartości wody, finalnego efektu utwardzania wybranymi metodami mas ze szkłem wodnym. Badania wykonano na innowacyjnym,mobilnym stanowisku mikrofalowej linii szczelinowej wykorzystującej zjawisko występowania fali stojącej w falowodzie. Badaniompoddano pięć mas sporządzonych z dostępnymi w handlu gatunkami szkła wodnego, które utwardzano trzema, wybranymi metodami:mikrofalową, klasyczną oraz w procesie CO2. Wykazano, na przykładzie mas ze szkłem wodnym, że prezentowane, mobilne stanowiskopomiarowe może, na podstawie określenia końcowej zawartości wody, służyć z powodzeniem do oceny ostatecznego efektu utwardzaniamas formierskich i rdzeniowych.

 16.  Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Remlein

  2015-06-01

  Full Text Available Przedmiotem niniejszego opracowania jest zjawisko finansyzacji oraz jego skutki prezentowane w sprawozdaniu finansowym. W pierwszej części przedstawiono istotę i cechy charakterystyczne finansyzacji w ujęciu makro- i mikroekonomicznym. W dalszej kolejności omówiono skutki finansyzacji, tj. aktywa finansowe ujęte w sprawozdaniu finansowym. Ostatnia część opracowania została poświęcona badaniu empirycznemu, którego celem było zidentyfikowanie skutków finansyzacji w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw. Analizie poddano aktywa finansowe zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej badanych spółek. Osiągnięcie celu opracowania wymagało zastosowania adekwatnych metod badawczych. Posłużono się metodą analizy literatury i regulacji prawnych oraz metodami z zakresu analizy finansowej.

 17. Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Remlein

  2015-06-01

  Full Text Available Przedmiotem niniejszego opracowania jest zjawisko finansyzacji oraz jego skutki prezentowane w sprawozdaniu finansowym. W pierwszej części przedstawiono istotę i cechy charakterystyczne finansyzacji w ujęciu makro- i mikroekonomicznym. W dalszej kolejności omówiono skutki finansyzacji, tj. aktywa finansowe ujęte w sprawozdaniu finansowym. Ostatnia część opracowania została poświęcona badaniu empirycznemu, którego celem było zidentyfikowanie skutków finansyzacji w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw. Analizie poddano aktywa finansowe zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej badanych spółek. Osiągnięcie celu opracowania wymagało zastosowania adekwatnych metod badawczych. Posłużono się metodą analizy literatury i regulacji prawnych oraz metodami z zakresu analizy finansowej.

 18. Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce ve společnosti Ikea Brno s.r.o

  OpenAIRE

  Logara, Vanja

  2010-01-01

  Diplomová práce se zaměřuje na identifikaci kulturních hodnot společnosti IKEA Brno ve srovnání s malou firmou Lino s.r.o. Výzkum probíhal na základě podrobné analýzy stavu společnosti a firemní kultury a následnými metodami dotazování, a to metodou VSM94, myšlenkovými mapami a osobním interview. Výstupem by měl být seznam konkrétních kroků, které je možno implementovat ve společnosti IKEA Brno. This diploma thesis is focused on the identification of cultural values in IKEA Brno, compared ...

 19. Analiza metod scalania arkuszy Numerycznego Modelu Terenu na przykładzie zlewni rzeki Kamiennej i Iłżanki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Gilewski

  2016-07-01

  Full Text Available Numeryczny Model Terenu znajduje coraz częstsze zastosowanie w inżynierii środowiska. Zaprezentowano aplikację pozwalającą na zamianę arkusza NMT w formacie TIN na rastrowy, a następnie połączenie wielu rastrów w jeden (mozaikowanie. Analizie poddano dokładność uzyskiwanych modeli w miejscach nakładania się arkuszy NMT. Łącznie analizie poddano 48 modeli rastrowych uzyskanych 2 metodami interpolacji, o 4 różnych rozdzielczościach i połączonymi za pomocą 6 metod mozaikowania.

 20. Analyzátor kvality hovorů VoIP

  OpenAIRE

  Basel, Martin

  2014-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá metodami pro hodnocení kvality hovorů VoIP. Je zde vysvětlen rozbor protokolu RTP/RTCP a následné počítání statistik potřebných pro určení kvality hovorů. V této práci je také popsána metoda, která byla implementována do pluginů pro sondu FlowMon. Budete zde seznámeni s výsledky a s porovnáním s ostatními programy. This bachelor's thesis focuses on methods for evaluating quality of VoIP calls. You can read about analysis of RTP/RTCP packets and use this know...

 1. Porównanie stężeń tlenku azotu w powietrzu wydychanym i pH kondensatu powietrza wydychanego u dzieci chorych na astmę i zdrowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolesław Kalicki

  2009-12-01

  Full Text Available Istotą astmy jest proces zapalny toczący się w śluzówce drzewa oskrzelowego. Parametry oceniające nasilenie tego procesu stosowane do tej pory są mało obiektywne i trudne do uzyskania, zwłaszcza u dzieci. Możliwość rzetelnej oceny intensywności tego procesu wpłynęłaby na dokładniejszą diagnozę pacjenta i zobiektywizowałaby postępowanie lecznicze. W ostatnim okresie ukazało się wiele prac poświęconych poszukiwaniu takich narzędzi, które w łatwy, nieinwazyjny i tani sposób odzwierciedlą stan zapalny w układzie oddechowym. Za jeden z takich wykładników uznawany jest pomiar stężenia tlenku azotu (NO w wydychanym powietrzu. Jego stężenie zależy od aktywności iNOS – enzymu aktywowanego między innymi przez czynniki zapalne. Oznacza się go metodami chemiluminescencyjnymi. Wzrost stężenia sugeruje nasilenie zapalenia oskrzeli. Innym markerem stanu zapalnego branym pod uwagę w wielu badaniach jest pH kondensatu powietrza wydychanego (KPW, który jest pochodną płynu pokrywającego powierzchnię pęcherzyków płucnych. Spośród wielu substancji w nim rozpuszczonych oznaczanie jego pH jest najłatwiejszą metodą analizy KPW. Zauważono, że pH tego płynu spada w chorobach przebiegających z nasileniem stanu zapalnego w płucach. Obie wymienione metody są stosunkowo tanie i proste do zastosowania (również w populacji dziecięcej. Celem niniejszego badania była ocena stężeń NO w powietrzu wydychanym i pH KPW u dzieci z rozpoznaną astmą w okresie zaostrzenia choroby i porównanie tych wyników z wartościami uzyskanymi w grupie dzieci zdrowych. Do badań włączono 26 dzieci w wieku od 8 do 17 lat. Pomiędzy obiema grupami dzieci – zdrowych i chorych, uzyskano statystycznie znamienną różnicę wyników zarówno stężenia NO w powietrzu wydychanym, jak i pH KPW. W przypadku zaostrzenia astmy stężenie NO rosło, a pH KPW malało, oba parametry korelowały ze sobą. Wyniki te pozostają w zgodzie

 2. Pokročilé možnosti tvarování datového toku v OS Linux pro sítě 802.3 a 802.11

  OpenAIRE

  Pánek, Michal

  2013-01-01

  Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami tvarovania a kontroly dátového toku, v operačnom systéme Linux. Prvá časť práce sa zaoberá preskúmaním jednotlivých ná- strojov potrebných pre prácu s dátovým tokom. Druhá časť práce sa zaoberá metodamy určenými na tvarovanie dátového toku. Z tých boli vybrané a popísané metody, určené pre použitie v štandartoch 802.3 a 802.11. Práca sa v druhej časti zamerala na me- tody Hierarchical Token Bucket a Class-based queueing. Tretia časť práce je praktic...

 3. Měření hmotnostních parametrů vozidel

  OpenAIRE

  Rücker, Jan

  2012-01-01

  Tato diplomová práce se v první části zabývá metodami zjišťování hmotnostních parametrů vozidel, polohou těžiště a měřením momentu setrvačnosti. Ve druhé části se zaměřuje na měření polohy těžiště u vybrané skupiny vozidel Škoda a jejich porovnání mezi jednotlivými vozidly a srovnáním polohy těžiště, které jsou zadané v simulačních programech PC Crash a Virtual Crash. This thesis is the first part deals with methods of determining weight parameters of vehicles. By measuring the position of...

 4. Chemicko-tepelné zpracování ocelí

  OpenAIRE

  Pišek, David

  2015-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá metodami chemicko-tepelného zpracování ocelí. Obsahuje základní poznatky a způsoby provedení chemicko-tepelného zpracování s detailním zaměřením na cementaci a nitridaci ocelí. Zaměřuje se také na vlastnosti povrchových vrstev a jejich využití. Cílem práce je vypracování přehledu nejčastěji používaných metod chemicko-tepelného zpracování ocelí a následném zhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých metod pro praktické aplikace v průmyslu. This bachelor thesis de...

 5. Rootkit pro MS Windows

  OpenAIRE

  Trutman, Michal

  2012-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá metodami útoků na operační systém MS Windows a přibližuje techniky skrývání výpočetních prostředků používané existujícími rootkity. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část pojednává o klasifikaci rootkitů, představuje strukturu jádra systému a následně popisuje jednotlivé techniky napadení operačního systému. V praktické části je prezentována implementace a testování vlastního rootkitu. This bachelor's thesis deals with methods of att...

 6. Ekonomické systémy MMORPG, jejich výhody a nevýhody

  OpenAIRE

  Havel, Vojtěch

  2008-01-01

  Cílem mé práce je popsat vnitřní ekonomiky MMORPG a diskutovat jejich potenciál jakožto vhodných virtuálních simulací reálného světa pro potřeby výzkumu ekonomických teorií a vztahů. První kapitola je zaměřena na postupný historický vznik žánru RPG a MMORPG a jejich základní pravidla. Druhá se zabývá metodami a postupy ekonomického výzkumu v dnešní době. Třetí navrhuje, proč by použití MMORPG bylo v tomto kontextu výhodné. Ve čtvrté se zabývám nedostatky, neduhy a limity těchto virtuálních sv...

 7. Wodoprzepuszczalność gruntów skarpy abrazyjnej zbiornika Czorsztyn-Niedzica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eugeniusz Zawisza

  2016-12-01

  Full Text Available Artykuł zawiera wyniki badań wodoprzepuszczalności gruntów budujących skarpy abrazyjne fragmentu północnych obrzeży zbiornika czorsztyńskiego od strony Pienińskiego Parku Narodowego. Charakterystykę podstawowych właściwości geotechnicznych badanych gruntów opracowano na podstawie wyników badań wykonanych według procedur standardowych. Badania wodoprzepuszczalności gruntów wykonano metodami: polową według Giryńskiego w wykopach badawczych, laboratoryjną w aparacie średniowymiarowym oraz analityczną z zastosowaniem wzorów empirycznych opartych głównie na znajomości uziarnienia i porowatości gruntów. Analizę wyników badań przeprowadzono w aspekcie określenia optymalnej metody oznaczania wodoprzepuszczalności gruntów skarp abrazyjnych przedmiotowego obiektu oraz maksymalnej bezpiecznej prędkości obniżania poziomu wody w zbiorniku. Stwierdzono, że najbardziej właściwą metodą oznaczania wodoprzepuszczalności przedmiotowych gruntów była metoda Giryńskiego. Maksymalna dopuszczalna prędkość obniżania wody w zbiorniku powinna wynosić 0,103 m/h.

 8. Treatment of Radioactive Waste at Japan's Atomic Energy Research Institute; Traitement des Dechets Radioactifs a l'Institut Japonais de Recherches sur l'Energie Atomique; 041e 0411 0420 0410 0411 041e 0422 041a 0410 0420 0410 0414 ; Tratamiento de los Desechos Radiactivos en el Instituto de Investigaciones sobre Energia Atomica del Japon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yamamoto, Yutaka [University of Toyko (Japan); Japan Atomic Energy Research Institute (Japan); Ito, Masukuni F.; Ishihara, Takehiko; Mitsuishi, Nobuo [Sadahiro Sakata, Japan Atomic Energy Research Institute (Japan)

  1960-07-01

  The paper describes the origin, nature and treatment of the radioactive wastes. The very low-level liquid waste is diluted and released to the sea, while the low- and medium-level liquid waste is treated by flocculation, evaporation and ion-exchange methods. The solid waste is collected and the combustible waste incinerated. (author) [French] Le present memoire decrit l'origine, la nature et le traitement des dechets radioactifs. Les dechets liquides de tres faible activite sont dilues et evacues dans la mer, tandis que les dechets liquides d'activite faible et moyenne sont traites par des methodes de floculation, d'evaporation et d'echange d'ions. Les dechets solides sont rassembles et les dechets combustibles sont incineres. (author) [Spanish] Los aiutores describen el origen y la naturaleza de los desechos radiactivos, asi como los metodos seguidos para su tratamiento. Los desechos liquidos de muy bajo nivel de actividad se diluyen primero y luego se descargan en el mar, en tanto que los desechos liquidos de bajo y mediano nivel se tratan mediante procedimientos de floculacion, evaporacion e intercambio ionico. Los residuos solidos se acopian y los residuos combustibles se incineran. (author) [Russian] V dokumente opisyvajutsja priroda i harakter radioaktivnyh othodov i metody ih obrabotki. Zhidkie othody ochen' nizkoj aktivnosti razbavljajutsja i otvodjatsja v morja, a zhidkie othody nizkoj i srednej aktivnosti obrabatyvajutsja metodami flokkuljacii, vyparivanija i ionnogo obmena. Tverdye othody sobirajutsja i po vozmozhnosti szhigajutsja. (author)

 9. Použití erozní potenciální metody v České republice

  OpenAIRE

  Hloušek, Jakub

  2016-01-01

  V rámci bakalářské práce bylo provedeno vyhodnocení ztráty půdy pro zájmové území nacházející se v severozápadní části povodí Němčického potoka, v okresu Blansko. Výpočet byl stanoven dvěma metodami, a to erozně potenciální metodou EPM, využívanou v Srbsku a metodou universální rovnice Wischmeiera a Smithe - USLE, využívanou pro podmínky v ČR. Nakonec byly obě tyto metody vzájemně porovnány. Obě metody využívají jiný způsob výpočtu. Metoda USLE využívá univerzální rovnici pro výpočet průměrné...

 10. Metoda nabycia a metoda łączenia udziałóww procesie łączenia jednostek gospodarczych– rozwiązania krajowe i międzynarodowe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Remlein

  2009-03-01

  Full Text Available Celem artykułu jest prezentacja metod i sposobów bilansowego rozliczania procesu łączenia się jednostek gospodarczych przewidzianych przepisami polskiego prawa bilansowego i rozwiązaniami MSSF, oraz ukazanie różnic między tymi regulacjami w zakresie rozliczania procesu połączeń. W poszczególnych częściach opracowania przedstawiono istotę i procedury postępowania zgodnie z polski prawem bilansowym w przypadku zastosowania metody nabycia i metody łączenia udziałów. Dokonano porównania obowiązujących metod oraz zaprezentowano istotne różnice między obowiązującymi w Polsce metodami. Zaprezentowano również rozwiązania przewidziane w MSSF 3. Omówiono etapy postępowania w metodzie nabycia oraz zwrócono uwagę na rozbieżności między rozwiązaniami krajowymi a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 11. Rizikovost online marketingové komunikace značky Engine Tables

  OpenAIRE

  Pokorný, Marek

  2017-01-01

  Cílem diplomové práce je zjistit, analyzovat a zhodnotit všechny možná rizika online marketingové komunikace značky Engine Table. V teoretické části se zabývám základními pojmy marketingu a metodami práce. Analytická část se zaměřuje na seznámení se značkou, marketingovou problematikou, PEST analýzou, analýzou trhu a konkurencí. Dále se v této části budu snažit analyzovat všechny možná rizika, která mohou vzniknou v prostředí online marketingové komunikace. V poslední části jsou následně hodn...

 12. Degradacja budynków zabytkowych wskutek nadmiernego zawilgocenia – wybrane problemy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerzy Hoła

  2018-04-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wybrane, ale zdaniem autora, istotne problemy dotyczące postępującej degradacji budynków zabytkowych wskutek nadmiernego zawilgocenia. Naświetlono najważniejsze przyczyny i skutki nadmiernego zawilgocenia i zasolenia. Mówiąc o skutkach wskazano między innymi na obniżenie bezpieczeństwa konstrukcji, zmniejszenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych oraz na pogorszenie warunków eksploatacyj-nych w pomieszczeniach. Omówiono uwarunkowania badania wilgotności metodami nieniszczącymi wraz ze wskazaniem użytecznych metod w budynkach zabytkowych, zasygnalizowano możliwości wykorzystania do wiarygodnej oceny wilgotności sztucznych sieci neuronowych. Sygnalnie sprecyzowano w ujęciu chronologicznym działania, które należy podejmować w celu zapobieżenia postępującej degradacji budynków zabytkowych powodowanej nadmiernym zawilgoceniem i zasoleniem.

 13. O povezljivosti elementov različnih načinov učenja, metod in znanja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2013-12-01

  Full Text Available Avtorica uvodoma predstavi, kako različni teoretiki izobraževanja odraslih obravnavajo metode, nato pa proučuje vrednost in povezljivost posameznih elementov »učenja s poskusi in napakami« in »nedirektivnega učenja«. Tako kot so metode eklektične, razmišlja avtorica, so lahko eklektični tudi načini učenja. Avtorica ilustrira svojo hipotetično trditev z analizo »antimetode« francoskega režiserja Mauricea Pialata in jo kontrastira z metodo/metodami, kjer je zakoličen cilj in je zakoličena pot, kjer gre za vnaprej postavljen, v zaporedne sekvence urejen proces, kakršnega najpogosteje srečujemo pri snemanju filma po scenariju, režiranju gledališke predstave, v izobraževanju odraslih. Avtorica opozori na to, da je tudi učenje veščin (kako nekaj naredimo povezano z učenjem o tem, »kako biti«, in nazadnje tudi, da metoda ne more služiti vsiljevanju znanja in resnice, saj se tako rušijo okoliščine, ki omogočajo pridobivanje ali ustvarjanje znanja.

 14. Op-Ug TD Optimizer Tool Based on Matlab Code to Find Transition Depth From Open Pit to Block Caving / Narzędzie Optymalizacyjne Oparte O Kod Matlab Wykorzystane Do Określania Głębokości Przejściowej Od Wydobycia Odkrywkowego Do Wybierania Komorami

  Science.gov (United States)

  Bakhtavar, E.

  2015-09-01

  In this study, transition from open pit to block caving has been considered as a challenging problem. For this purpose, the linear integer programing code of Matlab was initially developed on the basis of the binary integer model proposed by Bakhtavar et al (2012). Then a program based on graphical user interface (GUI) was set up and named "Op-Ug TD Optimizer". It is a beneficial tool for simple application of the model in all situations where open pit is considered together with block caving method for mining an ore deposit. Finally, Op-Ug TD Optimizer has been explained step by step through solving the transition from open pit to block caving problem of a case ore deposit. W pracy tej rozważano skomplikowane zagadnienie przejścia od wybierania odkrywkowego do komorowego. W tym celu opracowano kod programowania liniowego w środowisku MATLAB w oparciu o model liczb binarnych zaproponowany przez Bakhtavara (2012). Następnie opracowano program z wykorzystujący graficzny interfejs użytkownika o nazwie Optymalizator Op-Ug TD. Jest to niezwykle cenne narzędzie umożliwiające stosowanie modelu dla wszystkich warunków w sytuacjach gdy rozważamy prowadzenie wydobycia metodą odkrywkową oraz wydobycie komorowe przy eksploatacji złóż rud żelaza. W końcowej części pracy podano szczegółową instrukcję stosowanie programu Optymalizator na przedstawionym przykładzie przejścia od wydobycia rud żelaza metodami odkrywkowymi poprzez wydobycie komorami.

 15. Wyznaczenie przepływu brzegowegona wybranym odcinku rzeki Powy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Wicher-Dysarz

  2016-12-01

  Full Text Available Znajomość przepływu brzegowego jest istotna dla przeprowadziania prac inżynierskich na wybranych odcinkach rzek. Celem niniejszego artykułu jest wyznaczenie przepływu brzegowego na rzece Powie przy wykorzystaniu wzorów empirycznych. Wybrana rzeka ma charakter nizinny. W badaniach porównywano wartości przepływu brzegowego uzyskiwane dla warunków przed odmuleniem i po odmuleniu rzeki. Wykorzystano w tym celu pomiary przekrojów poprzecznych wykonane w latach 2007 oraz 2014 na odcinku powyżej zbiornika Stare Miasto. Wybrany odcinek rzeki jest niekontrolowany, ponieważ najbliższy wodowskaz zlokalizowano poniżej zbiornika. Obliczenia wykonano w trzech etapach. W pierwszym kroku obliczenia przeprowadzono dla wybranych przekroi za pomocą dwóch wzorów empirycznych – Wolmana oraz Williamsa. W drugim wykonano obliczenia za pomocą programu HEC-RAS i zweryfikowano wcześniej uzyskane wartości poprzez porównanie z wynikami symulacji. Trzeci etap obejmował połączenie modelowania z wynikami uzyskanymi na podstawie wzorów empirycznych. Wyniki porównano ze sobą w pięciu wybranych przekrojach. Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdzono dość znaczne rozbieżności pomiędzy zastosowanymi metodami. Wyniki przedstawione w artykule nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która z tych metod jest właściwa.

 16. Zmiany czynności kory ruchowej mózgu po leczeniu botuliną u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i spazmem kończyn dolnych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavel Hok

  2011-12-01

  Full Text Available Miejscowe skurcze toniczne to powszechnie spotykany objaw stwardnienia rozsianego (łac. sclerosis multiplex, SM. Do ich zwalczania coraz częściej stosowany jest zastrzyk domięśniowy botuliny typu A. Do analizy statystycznej zaakceptowaliśmy 4 z 10 badanych pacjentów z SM i spastycznością kończyn dolnych oraz 5 zdrowych wolontariuszy. Pacjenci zostali poddani badaniu fMRI trzykrotnie: w tygodniu przed zastrzykiem botuliny A, a następnie w 4. i 12. tygodniu po iniekcji. Podczas badań fMRI probanci wykonywali zginanie i prostowanie stawu kolanowego według planu blokowego, przy czym faza czynna zamieniała się z fazą spoczynku w 15-sekundowych odstępach. Obraz przeciętnej aktywacji pacjentów podczas pierwszej sesji wskazywał, w porównaniu z grupą kontrolną, na istotny wzrost aktywacji obustronnej kory czuciowo-ruchowej płatu czołowego i ciemieniowego. Podczas drugiej sesji w 4. tygodniu aktywacja zmalała do tego stopnia, że statystycznie nie różniła się od zdrowej kontroli. Z kolei w obrazach trzeciej sesji po 12 tygodniach odnotowano w związku z wygaśnięciem efektu botuliny A ponowny wzrost aktywacji niemal do objętości pierwotnej. Wnioski: Stwierdzamy, że aktywacja kory ruchowej odzwierciedla zmiany w obwodowym układzie nerwowym zachodzące podczas leczenia za pomocą botuliny A, w czym prawdopodobnie pośredniczą zmiany w aferentacji. Jest to nowe odkrycie, aczkolwiek nie wykracza poza stwierdzenia podobnych badań przeprowadzonych innymi metodami.

 17. Wykorzystanie metod GIS do wyznaczania działów wodnych zlewni zurbanizowanych na przykładzie miasta Kielce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Wałek

  2017-09-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono analizę powierzchni i zasięgu zlewni rzeki Silnicy oraz jej sześciu zlewni cząstkowych wyznaczonych metodami GIS w trzech wariantach z użyciem NMT z projektu ISOK o rozdzielczości 1 m, bazy danych obiektów topografi cznych (BDOT w skali 1 : 10 000 oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT. Przeanalizowano także różnice zasięgu zlewni Silnicy wyznaczonego na podstawie mapy topografi cznej w skali 1 : 10 000, a także pozyskanego z mapy podziału hydrografi cznego Polski (MPHP 1 : 10 000. W każdym z wariantów przeprowadzonego modelowania zmianom ulegał przebieg granic badanych zlewni, co spowodowało zarówno zmiany ich areału, jak i zasięgu przestrzennego. Najlepsze rezultaty dało wykorzystanie procedur wyznaczania granic zlewni w GIS z użyciem NMT oraz skorygowanych baz BDOT i GESUT. W tym przypadku zasięgi zlewni pokrywały się z rzeczywistymi zasięgami odwodnienia. Tradycyjne metody wyznaczania działów wodnych z wykorzystaniem mapy topograficznej oraz istniejące źródła danych w postaci MPHP w skali 1 : 10 000 były mało dokładne w stosunku do całej zlewni Silnicy i nieprzydatne do wyznaczenia małych zlewni cząstkowych w centrum Kielc.

 18. Wytrzymałość pływacka i biegowa studentów kierunku wychowanie fizyczne na podstawie testu Coopera = Endurance swimming and gear students of physical education based on the basis of the Cooper's test

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Banach

  2015-05-01

  IKF, WKFZIT, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy                           Streszczenie          Wytrzymałość i wydolność można badać różnymi metodami. Na kierunku wychowania fizycznego Uniwersytety Kazimierza Wielkiego podjęto badania metodą  biegowego i pływackiego testu Coopera. Do badań na sali gimnastycznej i na pływalni przystąpiło i ukończyło 59 studentów. Dokonano analizy wyników z podziałem na wyniki kobiet i mężczyzn z wyróżnieniem studentów uprawiających czynnie wybrane dyscypliny sportu. Wynikiem pracy jest stwierdzenie że przebadani  studenci posiadają w znakomitej większość bardzo dobrą i dobrą wytrzymałość. Nie stwierdzono aby studenci czynnie uprawiający wybrane dyscypliny sportowe wyróżniali się wyższą wytrzymałością.   Słowa kluczowe: pływanie, Test pływacki, Test Coopera, wytrzymałość.   Abstract Endurance performance can be investigated by different methods. At the direction of physical education Universities Casimir the Great been investigated by cross-country skiing and swimming Cooper test. To study the gym and the swimming pool has acceded and graduated 59 students. The analysis of the results from the division of the results for men and women with honors students engaged actively chosen sport. The result of work is the finding that students have screened the vast majority of very good and good strength. There were no students to actively cultivating selected sports disciplines distinguished by a higher resistance.   Keywords: swimming, pool Test, Test Cooper endurance.

 19. Geochemical Methods of Inference the Thermoregulatory Strategies in Middle Triassic Marine Reptiles - A Pilot Study

  Science.gov (United States)

  Surmik, Dawid; Pelc, Andrzej

  2012-01-01

  The oxygen stable isotopes investigation to elucidate thermoregulatory strategies in Middle Triassic basal sauropterygians is currently ongoing at University of Silesia and University of Maria Curie-Skłodowska. The results of similar studies on Late Mesozoic marine reptiles indicate that some of fully aquatic reptiles like plesiosaurs or ichthyosaurs could be warm-blooded animals. Our investigation is an important part of the aim of the research project "The Marine and Terrestrial reptiles in the Middle Triassic environmental background of Southern Poland" to solve the thermoregulation issue in basal marine reptiles and show how, and when did homoiothermy evolve in Sauropterygia.. Homeothermy and gigantothermy were important physiological adaptations which allowed sauropterygian ancestors to leave the shores and conquer the open seas and oceans. Badania nad paleofizjologią kopalnych kręgowców ostatnimi laty stały się niezwykle modne. Polegają one na kompilacji danych uzyskanych wieloma komplementarnymi metodami z zakresu fizjologii (badania współczesnych form, zgodnie z zasadą aktualizmu) i geochemii izotopowej. Szczególnie interesujące stały się kwestie gospodarki termicznej u gadów kopalnych, które silnie dyskutowane są w kręgach badaczy dinozaurów (Reid, 1997; Ruben i in., 1996). Badania na izotopach stabilnych tlenu szkliwa zębowego przeprowadzone na obligatoryjnie morskich gadach okresu jurajskiego i kredowego (Bernard i in., 2010; zob. także Motani, 2010) wskazują, że ichtiozaury i plezjozaury późniejszego mezozoiku mogły być zwierzętami stałocieplnymi. Brak obecnie jednoznacznych danych dotyczących gospodarki termicznej bazalnych przedstawicieli gadów morskich z triasu, choć przyjmuje się, że te zamieszkujące nadbrzeżne i marginalne strefy mórz zwierzęta były gadami zmiennocieplnymi (pojkilotermicznymi), podobnie jak współczesny legwan morski, czy też smok z Komodo. Czy przejście z pojkilo- do homojotermii by

 20. Innovation on physical education lessons as a generator of physical activity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamil Nowak

  2016-12-01

  Full Text Available Aktywność fizyczna jest nieodłącznym elementem życia człowieka Bez ruchu niemożliwe byłoby zarówno funkcjonowanie, jak i rozwój ludzkości. Ruch gwarantuje również prawdziwy i najbardziej korzystny wypoczynek. W czasach, w których tak popularne stały się gry komputerowe i najróżniejsze portale społecznościowe, coraz trudniej zachęcić dzieci i młodzież do uprawiania aktywności fizycznej. Dlatego tak ważne jest, aby lekcje wychowania fizycznego były atrakcyjne. Zajęcia ruchowe mogą stać się interesujące między innymi dzięki wprowadzaniu innowacyjności i to w postaci nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, jak i nowych dyscyplin sportowych. Celem pracy było wykazanie w jakim zakresie i jak często nauczyciele wychowania fizycznego stosują  metody innowacyjne podczas zajęć, skąd czerpią pomysły na nie, jakie napotykają problemy podczas pracy tymi metodami, a także jakie korzyści one przynoszą. Badaniami zostało objętych 97 nauczycieli wychowania fizycznego. Badania prowadzone były na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na przełomie roku szkolnego 2015/2016. Dla lepszego poznania problemu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Arkusze składały się z pytań zamkniętych oraz półotwartych. Badanie było całkowicie anonimowe co pozwoliło respondentom na swobodę odpowiedzi. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż ciekawe, innowacyjne prowadzenie zajęć wpływa na większą obecność na lekcjach uczniów oraz na zaangażowanie ucznia w lekcje wychowania fizycznego.

 1. OPTYMALIZACJA SKŁADU BETONÓW Z DODATKIEM METAKAOLINITU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz KONKOL

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki optymalizacji składu betonu modyfikowanego dodatkiem prażonego kaolinitu (metakaolinitu, użytego jako częściowy substytut cementu. Optymalizację przeprowadzono przy użyciu programu STATISTICA w oparciu o wyniki badań betonów o zróżnicowanym składzie, zdeterminowanym udziałem dodatku metakaolinitu do 15% masy spoiwa oraz stosunkiem woda/spoiwo od 0,35 do 0,54. Badania wykonano według centralnego kompozycyjnego planu doświadczenia, przewidującego wykonanie badań dziewięciu mieszanek betonowych o zróżnicowanym składzie. Jako kryteria optymalizacji przyjęto: maksimum wytrzymałości na ściskanie fc po 28, 90 i 180 dniach dojrzewania betonu, maksimum krytycznego współczynnika intensywności naprężeń KIcS i maksimum współczynnika sprężystości podłużnej E po 28 i 180 dniach dojrzewania betonu, minimum objętości porów powietrznych w betonie A oraz minimalny wymiar fraktalny określony metodą cięciwy DC i metodą pudełkową DBC. Objętość porów powietrznych określono na podstawie analizy płaskich przekrojów betonu metodami stereologicznymi. Analizie fraktalnej poddano uzyskane w badaniu odporności na pękanie powierzchnie przełomów betonów. Optymalizację przeprowadzono dla trzech wariantów I, II i III. Uzyskane wyniki potwierdziły występowanie ścisłej zależności między właściwościami a strukturą betonów, w tym betonów z dodatkiem metakaolinitu. Wykazano także, że ze względu na przyjęte kryteria optymalizacji celowe jest projektowanie betonów przy założeniu względnie niskiego stosunku woda/spoiwo oraz względnie dużego udziału dodatku metakaolinitu.

 2. The Treatment of Cancer by a Radioactive Drug: Tritium-Labelled Tetra-Sodium 2-Methyl-1:4-Naphthaquinol Diphosphate; Traitement du Cancer par un Remede Radioactif: Le Diphosphate Tetrasodique de Methyl-2 Naphtoquinone-1,4 Tritie; 041b 0435 0447 0435 043d 0414 ; Tratamiento del Cancer con la Sal Tetrasodica del Acido 2-Metil-1,4-Naftoquinon Difosforico Marcada con Tritio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marrian, D. H.; Marshall, Barbara; Mitchell, J. S.; Simon-Reuss, I. [Department of Radiotherapeutics, University of Cambridge, Cambridge (United Kingdom)

  1962-02-15

  tetrasodica del acido 2-metil-l,4-naftoquinon-difosforico (''Synkavit'' Roche), asi como algunos de los metodos que se han empleado para marcar este y otros compuestos analogos. Sintetizaron el compuesto tritiado en forma de obtener una substancia radioquimicamente pura de 28 c/mmol (1 atomo de tritio por molecula) de actividad especifica. Demuestran que este producto penetra muy rapidamente en las celulas vivas, tanto in vivo como in vitro y que, en igualdad de condiciones los cultivos de celulas malignas incorporan en grado mucho mayor el compuesto marcado que los cultivos de celulas normales. Describen las investigaciones preliminares del empleo clinico de ese producto en casos avanzados de tumores malignos que suelen ser refractarios a otros tratamientos, observandose que la medula osea absorbe menor cantidad del compuesto que el tumor (en algunas ocasiones, hasta cinco veces menos). (author) [Russian] Dejstvie tetrasoda - 2-metil-1: 4- naftagidrohinondifosfata (Sinkavit - proizvodstvo Roshe) v kachestve radio- senitajzera obsuzhdaetsja narjadu s bolee rannimi metodami mechenija jetih i podob- nyh molekul. Sintez jetogo soedinenija, mechennogo tritiem, byl sdelan dlja togo, chtoby polu- chit' radiohimicheskoe chistoe lekarstvo s udel'noj aktivnost'ju v 28 kjuri/mil- limol' (odin atom tritija na molekulu). Budet pokazano, chto jeto soedinenie bystro vhodit v zhivuju kletku kak v este- stvennyh, tak i i laboratornyh uslovijah i chto kul'tury zlokachestvennyh kletok pogloshhajut mechenye atomy v gorazdo bol'shem ob{sup e}me, chem kul'tury normal'nyh kletok pri teh zhe uslovijah. Budut opisany predvaritel'nye issledovanija primenenija jetogo lekarstva na pacientah, imejushhih zlokachestvennye opuholi i nahodjashhihsja v tjazhelom ili neizlechimom sostojanii; usvoenie kostnym na kojefficient 5 mozgom nizhe, chem usvoenie opuhol'ju. (author)

 3. Theory of isotope scanning; Theorie de l'Exploration par les Radioisotopes; Teoriya meditsinskikh issledovanij s primeneniem izotopov; Teoria de la exploracion mediante radioisotopos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brownell, G L [Physics Research Laboratory, Massachusetts General Hospital, Boston, MA (United States)

  1959-07-01

  aspecto del empleo de los radioisotopos en la medicina. El autor compara los esquemas de sensibilidad de diversos sistemas de colimacion y calcula su eficacia y su poder de resolucion. Los sistemas de coliminacion de que se trata se componen de orificios cilindricos y cenicos, de colimadores de enfoque y de dispositivos que permitan detectar por coincidencia las radiaciones de aniquilacion. Formula una teoria general con miras a establecer la concentracion optima de isotopos para cada uno de los sistemas. El autor enuncia una teoria analoga con respecto a la camara de centelleo, y compara la concentracion optima de isotopos para este dispositivo en relacion con los resultados logrados con ayuda de los distintos metodos de exploracion. Estudia tambien la posibilidad de modificar el principio de la camara a fin de utilizarla en la deteccion de las radiaciones de aniquilacion. Para terminar, compara diversos sistemas de registre desde el punto de vista de su eficacia y de la presentacion de los datos. (author) [Russian] Vozmozhnost' tochno ustanovit' raspredelenie izotopov yavlyaetsya vazhnym aspektom ispol'zovaniya ikh v meditsine. Sravnivaetsya stepen' chuvstvitel'nosti razlichnykh sistem kollimirovaniya, ustanavlivaetsya ikh ehffektivnost' i razreshayushchaya sposobnost'. Rassmatrivaemye kollimiruyushchie sistemy sostoyat iz tsilindricheskikh i konusnykh otverstij, fokusiruyushchikh kollimatorov i prispo-soblenij dlya obnaruzheniya annigilyatsionnogo izlucheniya metodom sovpadenij. Vyrabatyvaetsya obshchaya teoriya s tsel'yu ustanovit' optimal'nuyu kontsentratsiyu izotopov dlya kazhdoj iz ehtikh sistem. Podobnaya zhe teoriya razrabatyvaetsya i dlya stsintillyatsionnoj kamery; pro voditsya sravnenie optimal'noj kontsentratsii izotopov ehtogo pribora v svyazi s primenyaemymi metodami issledovaniya. Obsuzhdaetsya vopros ob izmenenii printsipa dejstviya kamery v tselyakh ispol'zovaniya ee pri nalichii annigilya-tsionnogo izlucheniya. Sravnivayutsya razlichnye sistemy

 4. a New Generation Mining Head with Disc Tool of Complex Trajectory / GŁOWICA URABIAJĄCA Nowej Generacji Z NARZĘDZIAMI Dyskowymi O ZŁOŻONEJ Trajektorii

  Science.gov (United States)

  Gospodarczyk, Piotr; Kotwica, Krzysztof; Stopka, Grzegorz

  2013-12-01

  In Polish underground mining plenty of dog headings are drilled with mechanical methods with the use of arm roadheaders equipped with milling units. Cutting tools applied on the units - rotary tangent bits in unfavourable mining and geological conditions or improper work conditions are affected by an accelerated wear process. It influences the speed and costs of drilling such excavations. The article presents a new and innovative solution of a mining head with asymmetric disc tools of complex trajectory elaborated at the Department of Mining, Dressing and Transport Machines, AGH University of Science and Technology, Krakow as an alternative for standard milling units. Advantages of the applied mining method using so called back incision were described as well as principles of construction and work of the suggested solution of the head. In order to work out a construction of the head prototype it was necessary to determine principles and guidelines based on laboratory tests. A construction of a specially prepared laboratory stand for examination of disc tools of complex trajectory, planned research methodology, course of tests and obtained results were presented. An analysis of the results allowed determining the above listed principles and guidelines for a construction of a prototype head. They were the base to work out, with cooperation of the REMAG Ltd Company in Katowice, a technical project of a new head solution, adapted for mounting on the arm of a medium arm roadheader KR 150. A constructed head underwent tests on a research stand on the REMAG testing area and received positive preliminary tests results. W polskim górnictwie podziemnym bardzo duża liczba wyrobisk korytarzowych drążona jest metodami mechanicznymi z wykorzystaniem ramionowych kombajnów chodnikowych, wyposażonych w organy frezujące. Stosowane na tych organach narzędzia skrawające - noże styczno-obrotowe, w niekorzystnych warunkach górniczo-geologicznych lub przy nieprawid

 5. The Possibility of Making a Quantitative Study of the Precipitin Reaction by Gamma-Radioactive Tracers; Possibilite d'une Etude Quantitative de la Reaction de Precipitation par Marquage a l'Aide d'Emetteurs Gamma; Vozmozhnost' kolichestvennogo opredeleniya reaktsii osazhdeniya s pomoshch'yu gamma-radioaktivnykh indikatorov; Estudio Cuantitativo de la Reaccion de Precipitacion con Ayuda de Indicadores Gamma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bonev, L.; Todorov, S.; Robev, S. [Nauchno-Issledovatel' skij Institut Radiologii i Radiacionnoj Bezopasnosti, Sofija (Bulgaria)

  1965-10-15

  indicadores gamma que no reaccionan quimicamente con las moleculas de albumina. Como indicadores pueden utilizarse ciertos compuestos de cromo, manganeso y hierro que, por su teridencia a hidrolizarse, permiten fijar el indicador radiactivo en el antigeno y en el anticuerpo, respectivamente. La radiactividad de los componentes se determino con ayuda de un analizador multicanal de amplitud de impulsos. Los resultados obtenidos demuestran que la curva de precipitacion, trazada sobre la base de los datos radiometricos, concuerda con la que se obtiene por los metodos cuantitativos corrientemente empleados en la valoracion de la albumiRa. Los autores examinan las posibilidades de aplicacion del metodo descrito. (author) [Russian] Soobshhajutsja pervye rezul'taty kolichestvennogo opredelenija reakcii osazhdenija (obrazovanija kompleksa antigen-antitelo) posredstvom mechenija precipitacionnyh komponentov gamma-radioaktivnymi indikatorami, ne vstupajushhimi v himicheskoe vzaimodejstvie s belkovymi molekulami. V kachestve indikatorov mogut byt' ispol'zovany hromomargancevye soedinenija i soedinenija zheleza, sklonnost' kotoryh k gidrolizu obespechivaet fiksaciju radioaktivnogo indikatora na antigene sootvetstvenno i na antitelo. Opredelenie radioaktivnosti komponentov proizvoditsja posredstvom mnogokanal'nogo amplitudnogo analizatora. Poluchennye rezul'taty pokazyvajut, chto precipitacionnaja krivaja, postroennaja na osnovanii radiometrichnyh dannyh, nahoditsja v blizkom sootvetstvii s krivoj, postroennoj izvestnymi kolichestvennymi metodami, sluzhashhimi dlja opredelenija belka. Rassmatrivajutsja vozmozhnosti primenenija jetogo metoda na praktike. (author)

 6. Psychoterapia ADHD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Artur Kołakowski

  2010-09-01

  Full Text Available Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest jedną z najczęstszych pediatrycznych, neurologicznych i psychiatrycznych przypadłości u dzieci. Większość wytycznych dotyczących postępowania w ADHD sugeruje zastosowanie metod niefarmakologicznych, a dopiero gdy te okażą się nieskuteczne, rozważenie dołączenia leczenia farmakologicznego. Jednak badania pokazują, że w przypadku zarówno skrajnie nasilonego obrazu klinicznego ADHD, jak i towarzyszących zaburzeń zachowania (zaburzenie opozycyjno-buntownicze i poważne zaburzenia zachowania według DSM-IV-TR leczenie farmakologiczne powinno być włączane równocześnie z innymi metodami terapeutycznymi. W ostatnich dwudziestu latach w leczeniu ADHD stosowano wiele metod niefarmakologicznych: terapię indywidualną, grupową, diety restrykcyjne lub suplementacyjne, EEG biofeedback, treningi uwagi, jednak tylko jedna z nich – samodzielnie lub w połączeniu z farmakoterapią – ma potwierdzoną krótkoterminową skuteczność w leczeniu ADHD: behawioralna modyfikacja zachowań. Podobne interwencje powinny być również przeprowadzane w środowisku szkolnym. W chwili obecnej w Polsce – tak jak i w europejskich wytycznych – zaleca się kompleksowe leczenie ADHD, w którym jednym z elementów może być leczenie farmakologiczne. W artykule omówiono kolejne metody, które powinny znaleźć się w takim programie terapeutycznym, poczynając od psychoedukacji pacjenta i rodziny (pacjent oraz rodzice powinni usłyszeć, jaka jest specyfika ADHD, w szczególności uzyskać informacje o trzech osiowych grupach objawów, etiologii, przebiegu, rokowaniu i planowanym leczeniu; wiedza rodziców, opiekunów, członków rodzin i nauczycieli na temat zaburzenia pozwala wdrażać odpowiednie elementy pomocy nadpobudliwemu dziecku, ale także bardzo często zdejmuje z niego „winę za objawy”, edukacji i motywowaniu nastolatka do leczenia, a kończąc na dołączaniu specyficznych rodzaj

 7. Extensions of the techniques for the accelerated unspecific isotopic labelling of organic compounds; Applications nouvelles des techniques accelererees du marquage non specifique de composes organiques; Rasprostranenie metodov uskoreniya mecheniya nespetsifichnymi izotopami organicheskikh slozhnykh soedinenij; Nuevas aplicaciones de las tecnicas de marcacion inespecifica acelerada de compuestos organicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ghanem, N A [National Research Centre, El-Dokki, Cairo (Egypt); Westermark, T [Division of Physical Chemistry, Royal Institute of Technology, Stockholm 70 (Sweden)

  1962-03-15

  marcar, y citar ejemplos en los que este procedimiento se ha empleado con exito. Las diversas tecnicas se basan en el uso de descargas de microondas y de ondas hertzianas, descargas luminiscentes producidas por corriente continua, o alterna, o sencillamente rayos ultravioleta. Se han obtenido cantidades considerables de productos purificados con actividades superiores a 100 mcuries/g. Los tiempos de exposicion a las descargas son del orden de un minuto, y en la mayoria de los casos se observo poca descomposicion. Los autores calcularon el rendimiento energetico alcanzado en estos metodos de marcacion y lo comparan con el correspondiente a las radiaciones ionizantes empleadas por Wilzbach y otros investigadores; tambien dan los valores de G para la sustitucion isotopica. Existen pruebas de que la marcacion del poliestireno se produce en virtud de una reaccion atomo-molecula. (author) [Russian] Tsel'yu nastoyashchego doklada yavlyaetsya rassmotrenie novykh sposobov uskoreniya reaktsii mezhdu radioaktivnym gazom i materialom misheni, podlezhashchim mecheniyu, a takzhe privedenie primerov uspeshnykh sluchaev. Ehti metody vklyuchayut ispol'zovanie razryadov mikrovoln i radiovoln, tleyushchikh razryadov pod vozdejstviem istochnikov postoyannogo ili peremennogo tokov, ili prosto radiatsii ul'trafioletovykh luchej. Byla dostignuta udel'naya aktivnost', dokhodyashchaya do 100 mikrokyuri na gramm, v znachitel'nykh kolichestvakh ochishchennogo produkta. Vremya vozdejstviya razryada bylo poryadka odnoj minuty, i vo mnogikh sluchayakh razlozhenie bylo chrezvychajno ogranichennym. Dayutsya podschety ehffektivnosti ispol'zovaniya ehnergii dlya proizvodstva mecheniya ehtimi metodami po sravneniyu s zatratoj dlya toj zhe tseli ehnergii ioniziruyushchego izlucheniya, ispol'zuemoj Vil'tsbakhom i dr. ; krome togo, ukazyvayutsya znacheniya radiatsionnokhimicheskogo vykhoda G dlya zameny izotopov. Est' ukazaniya na to, chto pri mechenii polistirola mekhanizm opredelyaetsya reaktsiej atom

 8. Możliwości leczenia kamicy moczowodowej u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Straż-Żebrowska

  2010-09-01

  Full Text Available Kamicą układu moczowego nazywamy schorzenie, w którym wytwarzane są złogi w obrębie nerek lub dróg moczowych. Obecnie obserwuje się wzrost częstości występowania kamicy. Szacuje się, iż częstość występowania kamicy układu moczowego wynosi 0,5-5% w grupie dorosłych i 0,1-5% u dzieci. Istotnym problemem jest wykrywanie złogów u małych dzieci, również u niemowląt. Biorąc pod uwagę coraz częstsze wykrywanie kamicy układu moczowego, jej nawrotowość i powikłania, ważne jest wypracowanie schematów leczniczych skutecznych i jednocześnie bezpiecznych, nawet przy konieczności ich kilkukrotnego powtarzania. Postępowanie zachowawcze jest skuteczne w 80%, w przypadkach złogów o wielkości do 4 mm. Powszechnie stosowane do lat 80. XX wieku leczenie operacyjne związane z nacięciem miąższu nerki obecnie w większości przypadków zastępowane jest metodami mniej inwazyjnymi, takimi jak ESWL, PCNL, URSL, a wskazania do leczenia chirurgicznego kamicy zostały znacznie ograniczone. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek pacjentki z kamicą układu moczowego leczonej kilkakrotnie metodą ESWL bez efektu, a następnie z uwagi na obecność złogów w moczowodzie za pomocą URSL. Jednym z powikłań po zabiegu ESWL może być „droga kamieni”. Po wykonaniu zabiegu ESWL pacjent wymaga monitorowania poprzez wykonywanie badań USG, co pozwala na szybkie uwidocznienie powikłania w postaci „drogi kamieni” i wdrożenie dodatkowego postępowania ułatwiającego wydalenie złogów. „Droga kamieni” może spowodować utrudnienie odpływu moczu, co może być przyczyną dolegliwości bólowych oraz różnego stopnia poszerzeń moczowodów i układów kielichowo-miedniczkowych. Często wymaga interwencji zabiegowej w trybie pilnym. W ciągu ostatnich dwudziestu lat nastą- piły w Polsce znaczne zmiany w sposobach leczenia kamicy moczowodowej. Rutynowo stosuje się URSL i ESWL, do rzadkości natomiast należy zak

 9. Empiryczna weryfikacja hipotezy o przenośności modelu Altmana na warunki polskiej gospodarki oraz uniwersalności sektorowej modeli

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Iwanowicz

  2018-03-01

  Full Text Available Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy istnieje uzasadnienie dla mechanicznego przenoszenia modelu Altmana na warunki polskiej gospodarki oraz sprawdzenie, czy wśród testowanych modeli istnieje model wykazujący dla każdego typu przedsiębiorstwa (przemysłowe, handlowe, usługo- we najwyższą skuteczność i najlepsze wartości zastosowanych metod porównawczych. W artykule porównano trzynaście testowanych modeli używając macierzy klasyfikacji, ilorazu szans, krzywej kon- centracji CAP i wskaźnika dokładności Giniego, będących metodami oceny sprawności, oraz wskaźnika Briera będącego metodą oceny modeli z punktu widzenia kryterium kalibracji. Badania zostały przepro- wadzone na bazie 439 sprawozdań finansowych opublikowanych przez 139 spółek kapitałowych zarejestrowanych w warszawskich sądach okręgowych i rejonowych (w tym 79 spółek, które w rzeczywistości ogłosiły upadłość. Przeprowadzone badania obaliły mit o przenośności modelu Altmana na warunki polskiej gospodarki oraz uniwersalności sektorowej modeli. Wykazano, że sprawność modeli różni się dla spółek produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz określono te sprawności. Ponadto udowodniono, że istnieją modele dyskryminacyjne różniące się zestawem zmiennych oraz współczynnikami wagowymi, które wykazują zbliżone skuteczności predykcyjne. The purpose of this paper is to answer the question about the validity of mechanical transfer of the Alt- man model to Polish economy and to check if among the tested models there is a model with the highest efficiency and best outcomes for the used comparative methods for each type of enterprise (manufactur- ing, trading, service. Thirteen tested models were compared using the classification matrix, odds ratio, CAP concentration curve and Gini accuracy index, which are efficiency evaluation methods, as well as using the Brier index, which is a method of evaluating models

 10. Assessment of the influence of examination postures on postural stability by means of the DTP-3 diagnostic system [Hodnocení vlivu vyšetřovacích poloh na posturální stabilitu pomocí diagnostického systému DTP-3

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter D. C. Phiri

  2009-06-01

  postural sway reduction, expressed by means of standard deviations in the mediolateral direction: 3.63–1.12–0.86 [mm], in the posterioanterior direction: 5.25–2.94–1.33 [mm] and in the caudocranial direction: 1.30–1.33–1.00 [mm]. It further results from the assessment that postures D and F significantly reduce postural sway towards posture A and posture F further reduces postural sway towards posture D. [VÝCHODISKA: Při vyšetřování tvaru páteře jak rentgenologickými, tak neradiačními neinvazivními metodami je důležitá standardizace polohy vyšetřované osoby. CÍLE: Standardizace vyšetřovací polohy umožní vzájemné porovnání výsledků vyšetření různými metodami. Navíc vhodná vyšetřovací poloha by měla snížit titubaci a tím zvýšit reliabilitu vyšetření. METODIKA: Pro hodnocení vlivu fixace na snížení titubace vyšetřované osoby byly navrženy dvě vyšetřovací polohy s různým stupněm fixace: poloha D – stoj s oporou ramen o fixační rám a poloha F – leh na břiše na fixačním lůžku. Uvedené polohy byly porovnány s polohou A – volný návykový stoj. Pro vyšetření tvaru páteře a titubace byl využit mikropočítačový diagnostický systém DTP-3, který umožňuje měřit třírozměrnou polohu bodů neinvazivní dotykovou metodou. Metodika vyšetření spočívá v palpaci a označení projekcí akromionů, zadních horních spin a trnových výběžků na kožním povrchu vyšetřované osoby. Označené body jsou snímány dotykem hrotu polohového snímače a přenášeny do osobního počítače, kde jsou zobrazeny do výstupních protokolů ve formě tabulek a grafů. Byl změřen soubor 80 vyšetřených osob (40 mužů a 40 žen, věk 23,1 ± 2,5 roku. Každá osoba byla v každé vyšetřovací poloze změřena pětkrát a byla vypočítána průměrná křivka páteře a standardní odchylka kvantifi kující titubaci vyšetřované osoby. VÝSLEDKY: Z hodnocení vlivu fixace na

 11. Diagnosis of Intracranial Lesions by Gamma-Encephalography using Human Serum Albumin Labelled with Iodine-131; Diagnostic des lesions intracraniennes par la gamma-encephalographie a l'aide de la serumalbumine humaine marquee a l'iode 131; Diagnoz vnutricherepnykh povrezhdenij putem gamma-ehntsefalografii pri pomoshchi mechenoj iodom-131 albuminovoj syvorotki cheloveka; Diagnostico de las lesiones intracraneanas por gammaencefalografia mediante sero- albumina humana marcada con yodo-131

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Planiol, Therese [Institut National d' Hygiene, Paris (France)

  1959-07-01

  sto pyat'desyat sopovozhdalis' ochagom dlitel'noj povyshennoj gamma-aktivnosti. Opukholi, kotorye ne poddalis' obsledovaniyu, yavlyayutsya napolovinu opukholyami polushariya mozga, a napolovinu - opukholyami zadnej polosti i shishkovidnoj zhelezy. Byli obnaruzheny gnojniki, krovyanye opukholi, mestnye vetvistye anevrizmy. Povrezhdenie mozgovoj tkani i krovenosnykh sosudov vyzvalo v odnoj treti sluchaev anomalii: polovina ehtikh anormal'nykh grafikov imeet formu, kharakternuyu dlya razmyagcheniya godovnogo mozga (ili tromboz), nalichie kotorogo mozhet byt' takim obrazom ustanovleno; drugie zhe napominayut grafiki opukholej s toj edinstvennoj raznitsej, chto anomalii ischezayut cherez neskol'ko nedel' v sluchayakh povrezhdeniya krovenosnykh sosudov; dve treti ehtikh povrezhdenij dayut otritsatel'nuyu gamma- ehntsefalogrammu. Rasshirenie arterij, bezopukhol'ny e ochagi, vyzyvayushchie pripadki ehpillepsii i razlichnye zabolevaniya chisto nevrologicheskog o kharaktera dali v 96% sluchaev normal'nye rezul'taty. Obsledovanie mozga pri pomoshchi radioaktivnog o albumina mozhet dat' tsennye svedeniya ne tol'ko o nalichii i tochnom mestonakhozhdeni i nevrokhirurgicheskikh povreyasdenij, no i v otnoshenii ikh kharaktera. V chastnosti, ono daet bol'shie vozmozhnosti dlya opredeleniya opukholej mozgovykh obolochek, gliom i metastazov. Ehti vozmozhnosti, sovmestno so svedeniyami, kasayushchimisya polozhitel'nogo i topograficheskogo diagnoza, pridayut dannomu vidu obsledovaniya osobyj interes po sravneniyu s drugimi metodami nevrologicheskog o diagnoza. Krome togo gamma-ehntsefalografi ya obeshchaet stat' odnim iz naibolee tochnykh sredstv dlya obnaruzheniya retsidivov i dlya nablyudeniya za khodom lecheniya obychnymi metodami ili radioterapii. (author)

 12. Postoje studentů sportovní výchovy ke sportovní aktivitě nevidomých v Maďarsku a jejich možné příčiny Attitudes of students in sport education to the sport activity of blind people in Hungary and possible reasons for them

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gábor Ramocsa

  2007-02-01

  Full Text Available Velmi nízká účast nevidomých na sportovních aktivitách je způsobena především nedostatečnými znalostmi odborníků v oblasti sportu pro postižené osoby. Sportovní trenéři a 582 budoucí učitelé tělesné výchovy byli dotazováni na znalosti a představy o sportovních aktivitách osob s postižením, především nevidomých. Průzkum prokázal, že učitelům tělesné výchovy a trenérům, kteří se účastní sportovních aktivit určených pro postižené, dobré úmysly v zásadě neschází a že hlavní překážkou je nedostatek témat týkajících se sportu pro postižené v osnovách studijních oborů. Janečka, Kudláček a Válková (2003 zdůraznili zásadní potřebu speciálně připravených učitelů tělesné výchovy, a to především na základních školách. Osobní zkušenosti a přímý kontakt s nevidomými sportovci nemohou být nahrazeny audiovizuálními vzdělávacími metodami. Nevidomí se nemohou v důsledku svého postižení stát trenéry, takže sport pro nevidomé musí být rozvíjen s aktivní podporou a spoluprací se sportovními odborníky bez zrakového postižení. Sport pro postižené musí být vyučován jako samostatný předmět nebo alespoň jako samostatný a zdůrazňovaný úsek již stávajícího běžného předmětu, jako je teorie tréninku. Z metodického hlediska je zásadní a nenahraditelný osobní kontakt s nevidomými a také praktická setkání v průběhu výchovy (Asjborn & Tonjum, 1986. Studenti by neměli školu opouštět bez specifických znalostí o sportu pro postižené a o možných způsobech zapojení nevidomých do sportovních aktivit. Takový mnohostranný přístup ke vzdělávání je budoucí a moderní metodou výuky. The very low participation of blind people in sport is fundamentally caused by the inappropriate knowledge of experts on disabled – specific areas of sport. Sport coaches and 582 students learning to be PE teachers

 13. Nijmegen breakage syndrome (NBS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chrzanowska Krystyna H

  2012-02-01

  -causing mutations in both alleles of the NBN gene are known. No specific therapy is available for NBS, however, hematopoietic stem cell transplantation may be one option for some patients. Prognosis is generally poor due to the extremely high rate of malignancies. Zespół Nijmegen (Nijmegen breakage syndrome; NBS jest rzadkim schorzeniem z wrodzoną niestabilnością chromosomową dziedziczącym się w sposób autosomalny recesywny, charakteryzującym się przede wszystkim wrodzonym małogłowiem, złożonymi niedoborami odporności i predyspozycją do rozwoju nowotworów. Choroba występuje najczęściej w populacjach słowiańskich, w których uwarunkowana jest mutacją założycielską w genie NBN (c.657_661del5. Do najważniejszych objawów zespołu zalicza się: małogłowie obecne od urodzenia i postępujące z wiekiem, charakterystyczne cechy dysmorfii twarzy, opóźnienie wzrastania, niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim do umiarkowanego oraz hipogonadyzm hipogonadotropowy u dziewcząt. Na obraz choroby składają się także: niedobór odporności komórkowej i humoralnej, który jest przyczyną nawracających infekcji, znaczna predyspozycja do rozwoju nowotworów złośliwych (zwłaszcza układu chłonnego, a także zwiększona wrażliwość na promieniowanie jonizujące. Wyniki badań laboratoryjnych wykazują: (1 spontaniczną łamliwość chromosomów w limfocytach T krwi obwodowej, z preferencją do rearanżacji chromosomów 7 i 14, (2 nadwrażliwość na promieniowanie jonizujące lub radiomimetyki, co można wykazać metodami in vitro, (3 radiooporność syntezy DNA, (4 hipomorficzne mutacje na obu allelach genu NBN, oraz (5 brak w komórkach pełnej cząsteczki białka, nibryny. Małogłowie i niedobór odporności występują także w zespole niedoboru ligazy IV (LIG4 oraz w zespole niedoboru NHEJ1. Rodzice powinni otrzymać poradę genetyczną ze względu na wysokie ryzyko (25% powtórzenia się choroby u kolejnego potomstwa. Możliwe jest

 14. Management of Waste from the Use of Radioisotopes; Divers Aspects Resultant de l'Utilisation des Isotopes Radioactifs; 0423 0414 0410 041b 0415 041d 0418 0415 041e 0422 0425 041e 0414 ; Diversos Aspectos Relacionados con los Desechos Procedentes del Empleo de Radioisotopos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rogers, Lester R. [Radiation Safety Branch, Division of Licensing and Regulation, United States Atomic Energy Commission (United States)

  1960-07-01

  de desechos solubles o facilmente dispersables ; 3. La inhumacion en el suelo, en condiciones controladas, de pequenas cantidades de desechos; 4. El envio de los desechos radiactivos a las instalaciones de la Atomic Energy Commission para su almacenamiento o inhumacion; 5. El tratamiento por incineracion; 6. La evacuacion en el mar de desechos envasados. El autor examina los criterios y requisitos reglamentarios aplicables a cada metodo de evacuacion con el proposito de impedir que los desechos entren en la cadena alimentaria humana en cantidades peligrosas o afecten desfavorablemente la utilizacion del medio por el hombre. Estudia asimismo las limitaciones que se han de imponer a los tipos y metodos de evacuacion aplicados por las empresas privadas que, por su larga experiencia en Inverted-Exclamation-Mark el mantenimiento de terrenos de inhumacion o instalaciones de almacenamiento, pueden recibir autorizacion oficial para efectuar esta clase de operaciones. (author) [Russian] Budut obsuzhdeny voprosy proishozhdenija i haraktera radioaktivnyh othodov, obrazuemyh pri ispol'zovanii radioizotopov v promyshlennosti, medicine, sel'skom hozjajstve i nauchnyh issledovanijah. Budet rassmotrena svjaz' mezhdu tipami, kolichestvami i metodami ispol'zovanija radioizotopov i othodami, kotorye pri jetom obrazujutsja. Budut obsuzhdeny metody, primenjaemye dlja udalenija radioaktivnyh othodov, obrazuemyh pri ispol'zovanii radioizotopov v promyshlennosti, medicine, nauchnyh issledovanijah i sel'skom hozjajstve, na kotorye rasprostranjaetsja kontrol' Komissii po atomnoj jenergii. Jeti metody vkljuchajut: 1. Kontroliruemoe udalenie zhidkostej nizkoj koncentracii v reki i v atmosferu ; 2. Kontroliruemoe udalenie nebol'shih kolichestv rastvorjaemyh ili nahodjashhihsja v dispersionnom sostojanii produktov othoda v kanalizacionnye sistemy ; 3. Zahoronenie nebol'shih kolichestv othodov v zemlju pri kontroliruemyh uslovijah; 4. Vozvrashhenie radioaktivnyh othodov na ustanovki Komissii po

 15. Copolymerization of Ethylene Induced by Cobalt-60 Gamma Radiation; Copolymerisation de l'ethylene induite par des rayons gamma du cobalt-60; Sopolimerizatsiya ehtilena pod dejstviem gamma-izlucheniya ot istochnika ks'yali-60; Copolimerizacion del etileno inducida por las radiaciones gamma del cobalto-60

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steinberg, M.; Colombo, P. [Brookhaven National Laboratory, Long Island, NY (United States)

  1963-11-15

  fraccionada. La identificacion se efectuo por espectroscopia infrarroja y la composicion se determino por analisis elemental. Para algunos de los productos de reaccion, los autores indican los puntos de fusion cristalinos, las densidades, las caracteristicas de solubilidad y los pesos moleculares. Obtuvieron pruebas de la copolimerizacion del etileno con cada uno de los siguientes monomeros: estireno, metacrilato de metilo, acetato de vinilo, acrilonitrilo, acetato de alilo, isobuteno, clorotrifluoretileno, trans 2-buteno, acrilato de metilo, isopreno, propeno, cloruro de vinilo, 1-buteno, cis 2-buteno, oxido de carbono, vinilpirrolidona, metilvinilcetona y divinilbenceno. Comprobaron que los datos experimentales obtenidos en el estudio del sistema etileno-oxido de carbono responden a una forma lineal de la ecuacion de composicion del copolimero. Encontraron el valor 22,0 para la razon ({alpha}) de las constantes de velocidad especificas correspondientes al oxido de carbono y al etileno, respectivamente, lo que indica que en calidad de monomero el oxido de carbono se activa en tal medida que se fija al extremo de una cadena de radical etilenico libre con una velocidad 22 veces mayor que un monomero etilenico. (author) [Russian] Byla izuchen vyzvannaya gamma-izlucheniem sopolimerizatsiya ehtilena s ryadom razlichnykh monomerov pri temperature 20{sup o}C i pri nachal'nykh davleniyakh do 680 atm. Ehksperimenty provodilis' staticheski v dvukhfaznykh sistemakh, za isklyucheniem sistemy ehtilen-okis' ugleroda. Razdelenie sopolimerov proizvodilos' metodami ehkstraktsii rastvoritelem i fraktsionirovannogo osazhdeniya. Dlya identifikatsii ispol'zovali infrakrasnuyu spektroskopiyu, a dlya opredeleniya sostava - ehlementarnyj analiz. Privedeny kharakte- ristiki nekotorykh produktov reaktsii, vklyuchayushchie ikh temperaturu plavleniya, plotnost', rastvorimost' i molekulyarnyj ves. Ustanovlena sopolimerizatsiya ehtilena s kazhdym iz sleduyushchikh monomerov: stirolom, metilmetakrilatom

 16. The use of radioactive inserts in the study of metal deformation during tube-making processes; Emploi de fils metalliques radioactifs pour l'etude des deformations des metaux pendant la fabrication de tubes; Ispol'zovanie radioaktivnykh vtulok dlya izucheniya deformatsii metallov pri protsesse izgotovleniya trub; Empleo de insertos radiactivos en el estudio de la deformacion de los metales durante la fabricacion de tubos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Davison, W H.T. [Tube Investments Research Laboratories, Cambridge (United Kingdom)

  1962-01-15

  experimental, que es aplicable a los estudios sobre deformacion de los metales en general. En este metodo es preciso localizar el inserto radiactivo con un error no mayor de un milimetro, lo que exige un poder de resolucion superior al que requieren normalmente las tecnicas de exploracion medica. Se examinan los problemas correspondientes en terminos de energia gamma, diseno del colimador y discriminacion de energias. (author) [Russian] V nastoyashchej rabote rassmatrivaetsya vopros ob ispol'zovanii radio- aktivnykh vtulok pri izuchenii deformatsii stali v pirsing-protsesse s pomoshch'yu goryachego rotatsionnogo metoda. ZHeleznaya ili stal'naya provoloka aktiviruetsya v reaktore, pomeshchaetsya v truby, pro- sverlennye v zheleznykh ili stal'nykh zagotovkakh, kotorye zatem podvergayutsya obrabotke v normal'nykh proizvodstvennykh usloviyakh. Tshchatel'noe nablyudenie pokazyvaet, chto radiatsionnoe obluchenie i zagryazneniya ustanovki sovershenno neznachitel'ny. Posle okhlazhdeniya zagotovki podvergayutsya analizu v laboratorii putem primeneniya kollimirovannogo stsintillyatsionnogo schetchika, raspolozhennogo perpendikulyarno k poverkhnosti prosverlennoj zagotovki; krivye izodoz pokazyvayut formu deformiro- vannoj radioaktivnoj vtulki, raspolozhennoj pod pryamym uglom k poverkhnosti truby. Drugoj grafik poluchaetsya ot podobnogo roda razvertki uchastka, nakhodyashchegosya pod pryamym uglom k osi truby; pri pomoshchi dvukh poluchennykh grafikov poluchaetsya kartina v trekh izmereniyakh. V dokumente privodyatsya nekotorye rezul'taty, no osnovnoe vnimanie v nem udelyaetsya metodam provedeniya ehksperimentov, kotorye shiroko ispol'zuyutsya pri izuchenii defor- matsii metallov. Vtulki dolzhny byt' raspolozheny na rasstoyanii millimetra ili okolo ehtogo, dlya chego trebuetsya bolee vysokaya razreshayushchaya sposobnost' po sravneniyu s normal'nymi metodami issledovaniya, primenyaemymi v meditsine. Problemy dostizheniya ehtogo ras- smatrivayutsya v nastoyashchem doklade v zavisimosti

 17. Os{sup 187}-isotope abundances in terrestrial and meteoritic osmium and an attempt to determine Re/Os-ages of iron meteorites; Anomalies dans l'abondance isotopique de l'osmium-187 dans l'osmium terrestre et meteoritique - Essai de determination de l'age des meteorites de fer au moyen du rapport Re/Os; Anomalii v rasprostranennosti izotopa osmiya-187 v zemnom i meteoritnom osmie i popytka opredeleniya vozrastov reniya/osmiya v zheleznykh meteoritakh; Anomalias en la abundancia isotopica del {sup 187}Os en el osmio terrestre y meteoritico. Ensayo para determinar la edad de los meteoritos de hierro por medio de la razon Re Os

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Herr, W; Hoffmeister, W; Langhoff, J [Max-Planck-Institut fuer Chemie (Otto-Hahn-Institut) Mainz, Federal Republic of Germany (Germany); Geiss, J; Hirt, B; Houtermans, F G [Physikalisches Institut der Universitaet Bern (Switzerland)

  1962-01-15

  kolichestvakh. Tak kak opredelenie vozrasta ehtikh tel obychnymi metodami predstavlyaet ochen' bol'shie zatrudneniya, byl izuchen metod ispol'zovaniya reniya/osmiya. Iz nashikh issledovanij bylo vyvedeno preobladayushchee sootnoshenie mezhdu osmiem-187 i osmiem-186; obsuzhdaetsya ikh ''minimal'nyj vozrast''. EHtot vozrast izmenyaetsya v znachitel'nykh predelakh i veroyatno zaklyuchaetsya v intervale ot 3,7-109 do 5,6-109 let. (author)

 18. A Contribution to the Study of the Oxidation of Uranium Monocarbide in Carbonic Anhydride at High Temperatures; Contribution a l'etude de l'oxydation du monocarbure d'uranium dans l'anhydride carbonique aux temperatures elevees; Vklad v izuchenie voprosa okisleniya monokarbida urana v ugol'nom angidride pri povyshennykh temperaturakh; Contribucion al estudio de la oxidacion del monocarburo de uranio en anhidrido carbonico a temperaturas elevadas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Desrues, R; Paidassi, J.; Darras, R. [Centre d' Etudes Nucleaires, Saclay (France)

  1963-11-15

  monocarburo, sea que provengan del uranio o bien del dicarburo, disminuye la resistencia de este compuesto a la oxidacion; ello puede atribuirse sobre todo al hecho de que aquellas sufren una oxidacion muy seria, especialmente a raiz de las tensiones mecanicas que causa. 3. En todos los casos, el proceso de oxidacion puede caracterizarse por una energia de activacion igual a 29 000 cal/M, valor muy proximo al correspondiente a la oxidacion del uranio metalico en el mismo gas y a la difusion del oxigeno en el oxido de uranio (UO{sub 2}) que se forma. (author) [Russian] Obraztsy monokarbida urana, poluchennogo dvumya razlichnymi metodami, i obraztsy ker- meta sostava 96,7 ves% U-3,3 ves% S podvergalis' dejstviyu ugol'nogo angidrida, tshchatel'no ochishchennogo ot kisloroda i vodyanykh parov, v intervalakh 350 - 600 deg. C, i nablyudalos' ikh okislenie odnovremenno mikrograficheskim i gravimetricheskim sposobami pri pomoshchi termovesov Ehjro. Bylo otmecheno sleduyushchee: 1) Krivye vyrazhayut uvelichenie vesa kak funktsiyu vremeni i vnachale nosyat yarko vyrazhennyj linejnyj kharakter, zatem bystro vozrastayut, chto ob{sup y}asnyaetsya, v osnovnom,progressivnym razlozheniem obraztsov. Vprochem, poluchennye dannye uvelicheniya vesa yavlyayutsya bolee nizkimi chem te, kotorye byli opublikovany do nastoyashchego vremeni, chto sleduet, ochevidno, pripisat' bolee vysokoj chistote upotreblennogo ugol'nogo angitrida i ochen' neznachitel'noj poristosti ispol'zovannogo monokarbida urana. 2) Nalichie vklyuchenij v monokarbid, kotorye sootvetstvuyut uranu ili dikarbidu, umen'shaet stojkost' ehtogo materiala k okisleniyu, chto sleduet pripisat', glavnym obrazom,katastroficheskomu okisleniyu samikh vklyuchenij iz-za mekhanicheskikh svyazej. 3) Vo vsekh sluchayakh protsess okisleniya mozhet byt' okharakterizovan ehnergiej aktivatsii, ravnoj 29 000 kal/mol', velichinoj, ochen' blizkoj k toj, kotoraya sootvetstvuet okisleniyu metallicheskogo urana v tom zhe gaze i diffuzii kisloroda v okisi

 19. Preliminary experiments on the use of radioactive indicators in macromolecular chemistry; Experiences preliminaires sur l'utilisation des indicateurs radioactifs en chimie macromoleculaire; Predvaritel'nye opyty ispol'zovaniya radioaktivnykh indikatorov v makromolekulyarnoj khimii; Ensayos preliminares sobre el empleo de indicadores radiactivos en quimica macromolecular

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Brouckere, L; Van Leemput, R; Stein, R [Laboratoire de Chimie Generale II, Universite Libre de Bruxelles (Belgium)

  1962-03-15

  concentracion; c) la cantidad de polimero que se difunde depende de la permeabilidad de la membrana; d) se observa una adsorcion practicamente irreversible del polimero en la membrana (30 a 40 {mu}g cm{sup 2}). (author) [Russian] Pri izuchenii osmoticheskikh yavlenij s ispol'zovaniem vysokikh polimerov osoboe znachenie predstavlyayut dve prichiny oshibok: a) diffuziya nizkomolekulyarnykh polimerov cherez membranu; b) adsorbtsiya polimera na membrane. Dlya issledovaniya oboikh ehtikh yavlenij metod radioaktivnykh indikatorov predstavlyaet nesomnennye preimushchestva nad obychnymi i gorazdo menee chuvstvitel'nymi vesovymi metodami. V provedennykh avtorami doklada opytakh byl ispol'zovan geterodispersnyj obrazets polimera (poli)-khlorobutilakrilata, kotoryj byl khlorirovan s pomoshch'yu Cl{sup 36} posredstvom ionizatsii, iskhodya iz obraztsa (poli)-butilakrilata. Ehtot polimer rastvo- ryaetsya v atsetone. Byli postroeny diffuzionnye kamery, analogichnye dvuyacheechnym osmometram. Rastvor otdelyalsya ot rastvoritelya tselofanovymi membranami, obrabotannymi tak, chtoby davat' pronitsaemost' ot 6,7 x 10{sup -5} ch{sup -1} do 30,6 x 10{sup -5} ch{sup -1} Bylo najdeno, chto: a) s nashim oborudovaniem ponadobilos' okolo 200 chasov dlya togo, chtoby v opytakh diffuzii dostich' ravnovesiya ili ustojchivogo sostoyaniya; b) dolya polimera, diffundiruyushchaya cherez membranu v opredelennyj promezhutok vremeni, ne zavisit ot kontsentratsii; c) kolichestvo diffundiruyushchego polimera zavisit ot pronitsaemosti membrany; d) nablyudalas' pochti neobratimaya adsorbtsiya polimera na membrane (30-40 {mu}g/cm{sup 2}). (author)

 20. Measurement of Small Values of Hydrostatic Pressure with the Compensation of Atmospheric Pressure Influence / Pomiar Małych Wartości Ciśnienia Hydrostatycznego Z Kompensacją Wpływu Ciśnienia Atmosferycznego

  Science.gov (United States)

  Broda, Krzysztof; Filipek, Wiktor

  2013-09-01

  structure has been simplified and the measurement accuracy has increased. Znajomość rozkładu ciśnienia (lub różnicy ciśnień) determinuje opis przepływu płynu przez ośrodek porowaty. W przypadku dużych liczb Reynoldsa nie nastręcza to większych trudności, lecz dla przepływów laminarnych (tj. dla liczb Re (Bear, 1988; Duckworth, 1983; Troskolański, 1957) z zakresu 0.01 do 3) jest to praktycznie niemożliwe w oparciu o dostępne na rynku przyrządy. Przyczyny powodujące taką sytuację zostały omówione w poprzednim opracowaniu (Broda i Filipek, 2012), w którym zwrócono uwagę na trudności pomiarów związane z napięciem powierzchniowym czy włoskowatością (Adamson, 1997). Zaproponowano (Broda i Filipek, 2012) nową, autorską metodę pomiaru bardzo małych różnic ciśnień oraz skonstruowano odpowiednie stanowisko składające się z dwóch oddzielnych zbiorników pomiarowych oraz przeprowadzono pomiary. Z przeprowadzonych badań (Broda i Filipek, 2012) wynikała konieczność zastosowania stabilizacji temperatury urządzenia oraz kompensacji wpływu ciśnienia atmosferycznego na proces pomiarowy. Niniejsza publikacja przedstawia wyniki kontynuacji badań nad metodami i aparaturą do pomiaru bardzo małych różnic ciśnień z uwzględnieniem zdobytych doświadczeń, w oparciu o nowe stanowisko pomiarowe, którego zasadę działania i budowę przedstawiono na rys. 1-5, kolejno przedstawiając koncepcję wykonania pomiaru małych wartości ciśnienia hydrodynamicznego z kompensacją wpływu ciśnienia atmosferycznego rys. 1; ilustrację obrazującą stan odpowiadający przypadkowi braku przepływu płynu przez badany obiekt rys. 2; omawiając stan odpowiadający przypadkowi przepływu płynu przez badany obiekt rys. 3. Kolejno omówiono stan odpowiadający pomiarowi spadku ciśnienia na badanym obiekcie rys. 4 oraz przedstawiono metodykę pomiaru (zależności (1) - (20)). Zdjęcie stanowiska badawczego oraz jego elementów ilustruje rys. 5. W

 1. Difficulties and Successes in the Mass Rearing of Insects in the Laboratory, and the Possibility of Autocidal Control of some Harmful Species; Trudnosti i uspekhi massovogo razvedeniya nasekomykh v laboratorii i vozmozhnosti samoistrebleniya nekotorykh vrednykh vidov

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shumakov, E. M. [Rastenij, Vsesojuznyj Nauchno-Issledovatel' skij Institut Zashhity Leningrad, SSSR (Russian Federation)

  1968-06-15

  ' vitaminov, svobodnyh aminokislot i sterinov. Vazhnejshee znachenie imeet pravil'noe kolichestvennoe sootnoshenie v pishhevoj srede kak ukazannyh veshhestv, tak i osnovnyh komponentov korma - belkov, zhirov i uglevodov. Trudoemkost' processov razmnozhenija nasekomyh opredeljaetsja sposobami sterilizacii posudy i osadkov, a takzhe metodami predohranenija pishhevyh sred ot zagnivanija. Primerom preodolenija jetih trudnostej javljaetsja sozdanie suhoj, poroshkoobraznoj sredy dlja pereletnoj saranchi, na kotoroj v SSSR jetot vid uspeshno vospityvaetsja. Dlja rjada vrednyh vidov Lepidoptera {sup p}okazana vozmozhnost' vyrashhivanija osobej v zakrytoj, germetizirovannoj posude. Pri jetom daetsja zapas pishhevoj sredy, obespechivajushhij razvitie osobej s momenta podsadki na srodu jaic ili gusenic do vyhoda imago novogo pokolenija. Takoj priem ves'ma uproshhaet ves' tehnologicheskij process poluchenija massovoj produkcii. Mnogie vidy nasekomyh mozhno vospityvat' na zerne i semenah rastenij , menee podverzhennyh zagnivaniju npvi dlitel'nom hrapenii. Vazhnejshim voprosom massovogo razvedenija javljaetsja razrabotka putej preodolenija diapauzy u laboratornoj populjacii, chto obespechivaet nepreryvnost' razvedenija. Ustranenie diapauzy dostigaetsja kak reaktivaciej temperaturnymi vozdejstvijami, tak i sozdaniem fotoperioda, predotvrashhajushhego vozniknovenie diapauzy . Vozmozhen eshhe odin put': podbor i skreshhivanie geneticheski razlichnyh ras dannogo vida, imejushhih diapauzu i lishennyh ee. Na primere rjada vidov Orthoptcra, imejushhih dostatochno bol'shie arealy, pokazana vozmozhnost' samoistreblenija vrednyh vidov putem podmeshivanija k prirodnoj populjacii, normal'no imejushhej diapauzu - osobej bezdiapauznoj populjacii iz drugih chastej areala togo zhe vida. Takie vozmozhnosti vyjavleny dlja sverchka Teleogryllus com- moclus Walk v Avstralii, i dlja podvidov Locusta migratoria L. na territorii Starogo Sveta. Razrabotka takogo puti samoistreblenija nasekomyh zasluzhivaet bol

 2. Metabolism of fission products in man: Marshallese experience; Metabolisme des produits de fission radioactifs chez l'homme: donnees recueillies aux iles Marshall; Metabolizm radioaktivnykh produktov deleniya v organizme cheloveka. (dannye obsledovaniya zhite- lej marshal'skikh ostrovov); Metabolismo de productos de fision radiactivos en el hombre: datos obtenidos en los habitantes de las islas Marshall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cohn, S. H. [Brookhaven National Laboratory, Upton, Long Island, NY (United States)

  1963-02-15

  gracias a estos estudios. Presenta los resultados de un tratamiento con la sal calcico-disodica del EDTA, que se efectuo poco despues de la contaminacion con el proposito de modificar la velocidad de eliminacion de las mezclas de productos de fision en los habitantes de las islas Marshall. Tambien discute el metabolismo de los radionuclidos y su relacion con la radiactividad ambiente en aquella zona. (author) [Russian] Meditsinskoe'obsledovanie zhitelej Marshal'skikh ostrovov, sluchajno podvergshikhsya dejstviyu mestnykh radioaktivnykh osadkov v 1954 godu, yavlyaetsya unikal'nym v tom smysle, chto ono, naryadu s obsledovaniem yaponskikh rybakov, daet vozmozhnost' poluchit' edinstvennye v ehtoj oblasti dannye po metabolizmu smeshannykh produktov deleniya v organizmakh lyudej. Rannyaya diagnostika vnutrennego radioaktivnogo zarazheniya osushchestvlyalas' s pomoshch'yu radiokhimicheskogo analiza vydelenij obluchennykh lyudej i metodami radiokhimicheskogo analiza tkanej zhivotnykh obluchennykh odno-vremenno. Na nachal'noj stadii bol'shuyu chast' vnutrennej dozy radiatsii sostavlyali strontsij-89, barij-140, jod-131, ikh bolee korotkozhivushchie dochernie produkty i ryad redkozemel'nykh ehlementov. Cherez god osnovnymi radioizotopami byli strontsij-90, tsezij-137 i tsink-65. Pozdnee periodi- cheski izmeryalas' aktivnost' ehtikh radioizotopov, a eshche pozdnee i kobal'ta-60. Nachinaya s 1958 goda gamma-spektry u zhitelej Marshal'skikh ostrovov poluchayut s pomoshch'yu portativnogo schetchika dlya izmereniya aktivnosti vsego tela. V doklade obsuzhdayutsya dannye ehtikh issledovanij za prshedshie vosem' let. Privodyatsya rezul'taty rannikh popytok izmenit' skorost' udaleniya smeshannykh produktov deleniya iz organizma s pomoshch'yu dvunatrievogo kal'tsiya EDTA. Obsuzhdaetsya takzhe metabolizm radioizotopov i svyaz'ikh s urovnyami v okruzhayushchej srede. (author)

 3. Recent Radiochemical Procedures for Bio-Assay Studies at Trombay; Methodes Radiochimiques d'Analyse Biologique Employees a Trombay; Nedavno razrabotannye v trombee radiokhimicheskie metody dlya biologicheskikh issledovanij; Regientes Metodos Radioquimicos Aplicados al Analisis Biologico en Trombay

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kamath, P. R.; Bhat, I. S.; Rudran, Kamala; Iyengar, M. A.R.; Koshy, Elizabeth; Waingankar, Urmila S.; Khanolkar, Vasanti S. [Health Physics Division, Atomic Energy Establishment Trombay, Bombay (India)

  1964-10-15

  . Izuchajutsja razlichnye metody vosstanovlenija Cs{sup 137} iz AMR. R{sup 32} osazhdaetsja v vide MgNH{sub 4}PO{sub 4} v prisutstvii EDTA v kachestve dejstvujushhego agenta. So{sup 60} vosstanavlivaetsja v vide hlorokompleksa metodami ionoobmena. J{sup 131} vydeljaetsja iz mochi hloristym serebrom metodami jekstrakcii v vanne. V doklade soobshhaetsja ob uspehah raboty laboratorii v oblasti bioanaliza v period s 1958 goda i do nastojashhego vremeni. (author)

 4. Recent Advances in Low-Level Scintillation Counting of Tritium; Progres recents dans le comptage a scintillations de faibles teneurs en tritium; Poslednie dostizheniya v oblasti stsintillyatsionnogo scheta tritiya nizkogo urovnya; Progresos recientes en el recuento por centelleo de bajas concentraciones de tritio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaufman, W J; Nir, A; Parks, G; Hours, R M [University of California, Berkeley, CA (United States)

  1962-01-15

  obnaruzheno, chto vnutrennij istochnik kobal'ta-57 dostatochno khorosho kontroliruet ehffektivnost' scheta tritiya v predelakh ot 2 do 7% so standartnym otkloneniem v 0,1%. Po sravneniyu s predydushchimi metodami ehtot sposob imeet to preimushchestvo, chto pozvolyaet bystro opredelit' ehffektivnost' bez izmeneniya obraztsa. Dlya otsenki znacheniya lyuministsentnogo vzaimodejstviya i kosmicheskoj radiatsii bylo issledovano umen'shenie fona. Pri ehtom byl ispol'zovan s plastikovoj obolochkoj ehkran antisovpadeniya. Bylo takzhe izucheno dolgosrochnoe vliyanie iznosa obraztsa i drejfa schetnogo oborudovaniya na stabil'nost' sistemy. (author)

 5. The Self-Correlation Function of Real Gases; Fonction d'Autocorrelation des Gaz Reels; 0424 0423 041d 041a 0426 0418 042f 0421 0410 041c 041e 041a 041e 0420 0420 0415 041b 042f 0426 0418 0418 0420 0415 0410 041b 042c 041d 042b 0425 0413 0410 0417 041e 0412 ; La Funcion de Autocorrelacion de los Gases Reales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sigmar, D. J. [Institute for Theoretical Physics, Technical University of Vienna Vienna (Austria)

  1965-06-15

  autocorrelacion {gamma}{sub s}(K, t) para tiempos breves, incluido el primer termino no gaussiano. El desarrollo en racimo cesa despues del primer termino de interaccion, de forma que los resultados solo son validos para densidades bajas. Pero aun asi aparecen en cada coeficiente muchos tipos diferentes de racimos que contienen hasta siete puntos. En cuanto al potencial, se admite la hipotesis de un nucleo rigido formado por dos particulas. Como han demostrado Singwi y sus col., el comportamiento a largo plazo de {gamma}{sub s} viene determinado por la integral, respecto del tiempo, de la autocorrelacion de la velocidad; {integral}{sup {infinity}}{sub 0} {sub T}dt. Con el fin de determinar el integrando correspondiente a cualquier tiempo, se puede recurrir al desarrollo en racimo cuando t es pequefio, y aceptar la teoria de la difusion de Langevin en los casos en que t es grande. Se estan realizando calculos numericos. (author) [Russian] V formal'noj teorii neuprugogo rassejanija nejtronov funkcija samokorreljacii vyvedena v sredne-statisticheskih proizvodnyh vzaimodejstvie-potencial N-tela rasseivatelja. V dannom doklade jeti srednie znachenija opredeljajutsja dlja real'nyh gazov razlozheniem na gruppy, svjazannym s metodom Majera-Ursellja. Jeto privodit k polucheniju nekotoryh nelinejnyh tipov grupp, kotorye izuchajutsja v otnoshenii topologii graf, ih mnogokratnosti (metodami kombinatornogo analiza) i ih kvadratury. Kak predpolagaetsja v svjazi s problemoj mnogih tel, nekotorye iz grupp nerazdelimy, i ih neobhodimo integrirovat' s pomosh'ju schetno-reshajushhih mashin. Takim putem rasschityvaetsja funkcija samokorreljacii {gamma}{sub s}(K, t) dlja korotkih promezhutkov vremeni, v tom chisle i pervyj negaussovskij chlen. Razlozhenie na gruppy preryvaetsja posle pervogo chlena, vyrazhajushhego vzaimodejstvie, tak chto rezul'taty spravedlivy tol'ko dlja nizkoj plotnosti. Jeto tem ne menee privodit k samym razlichnym tipam grupp, v kotoryh soderzhitsja do

 6. A novel time-to-pulse height converter for fast-neutron time-of-flight techniques; Nouveau convertisseur temps-amplitude d'impulsions pour les mesures du temps de vol des neutrons rapides; Novyj vremya-amplitudnyj preobrazovatel' impul'sov dlya izmereniya vremeni proleta bystrykh nejtronov; Nuevo convertidor tiempo-altura de impulsos para tecnicas de tiempo de vuelo de neutrones rapidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Christiansen, J [Physikalisches Staatsinstitut, Hamburg, Federal Republic of Germany (Germany)

  1962-04-15

  s metodami pul'siruyushchego puchka. V ehtom sluchae iz pul'siruyushchej radiochastoty RF my poluchili potok impul'sov s ostrymi pikami v 8 Mc, kotoryj napravlyalsya na plastiny lampy E80T. My p o l u ch i li razreshayushchuyu sposobnost' po vremeni, ravnuyu {tau} = 1,1 x 10{sup -9} sekundy s nejtronami ehnergiej v 4 mehv pri ispol'zovanii plasticheskikh kristallov dlinoyu v 0,7 dyujma. Obychno zona linejnoj kharakteristiki poluchalas' na protyazhenii 30 nanosekund, no udavalos' dokhodit' i do 120 nanosekund. (author)

 7. Theoretical Aspects of Phonon Dispersion Curves for Metals; Aspects Theoriques des Courbes de Dispersion des Phonons pour les Metaux; Teoreticheskie aspekty fononnykh dispersionnykh krivykh dlya metallov; Aspectos Teoricos de las Curvas de Dispersion Fononica en Metales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cochran, W. [Department of Natural Philosophy, University of Edinburgh, Scotland (United Kingdom)

  1965-04-15

  predstavljajut rezul'taty po svincu: okazalos' nevozmozhnym podognat' ih na osnove modeli konstanty sily, odnako dispersionnye krivye dlja volnovyh vektorov v simmetrichnyh napravlenijah, esli analizirovat' ih s tochki zrenija konstant sily mezhdu ploskostjami atomov, pokazyvajut nalichie kolebatel'nogo mezhatomnogo potenciala, prostirajushhegosja na rasstojanija, prevyshavshie 20A. Nastojashhij obzor posvjashhen poslednim teoreticheskim rabotam, imejushhim otnoshenie k raschetu fononnyh dispersionnyh krivyh dlja metallov i ob'jasneniju dal'nego dejstvija mezhatomnogo potenciala. V nastojashhee vremja naibolee obnadezhivajushhim metodom obshhej traktovki vzaimodejstvija atomov v metallah predstavljaetsja ''metod nejtral'nyh psevdoatomov'', kotoryj byl nedavno opisan Zimanom. Kratko izlozhena jeta priblizhennaja teorija i rassmotren vopros o ee spravedlivosti dlja anomalij Kona v fononnyh dispersionnyh krivyh. Jeksperimental'nye dannye po natriju soglasujutsja s teoriej, i mezhatomnyj potencial v natrii periodicheski menjaetsja na rasstojanii {pi}/k{sub F}(gde hk{sub F} - moment Fermi), kak bylo uzhe dokazano inym putem Kenigom. Bolee tochnye raschety po natriju proizveli Tojja i Sham. Rassmatrivaetsja svjaz' mezhdu razlichnymi metodami i drugimi rabotami bolee obshhego haraktera, naprimer, rabotoj Harrisona. (author)

 8. Theory of Scanning and Imaging of Radioisotope Distributions; Theorie de la Scintigraphoe a Balayage ou Fixe; Teoriya skennirovaniya i izobrazhenie raspredeleniya radioizotopov; Teoria de la Exploracion y de la Obtencion de Imagenes de Distribuciones Radioisotopicas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cassen, B. [Department of Biophysics and Nuclear Medicine, University of California, Los Angeles, CA (United States)

  1964-10-15

  articulo que se meenciona al principio de este resumen y que, desde entonces, ha sido objeto de nuevos ensayos y perfeccionamientos. (author) [Russian] Daetsja uproshennaja osnovnaja teorija kolichestvennogo opredelenija harakteristik radioizotopnyh sistem izobrazhenija i skennirovanija. Vyvoditsja {sup c}ifrovoj pokazatel'{sup ,} chastichno zavisjashhij ot harakteristik pribora i chastichno ot ispol'zuemoj metodologii. Faktorami, vlijajushhimi na cifrovoj pokazatel', javljajutsja: chuvstvitel'nost' detektora k skorosti scheta na edinicu prostranstvennogo ugla, protivolezhashhego razreshajushhemu jele- mentu, prostranstvennyj ugol, protivolezhashhij razreshajushhemu jelementu, kolichestvo razreshajushhih jelementov, nabljudaemyh odnovremenno, kolichestvo jelementov razlozhenija vo vsem pole skennirovanija ili nabljudenija, koncentracija dozy, obshhee vremja, zatrachennoe na poluchenie izobrazhenija ili skennogrammy i skorost' scheta fona. V nastojashhem predstavlenii osnovnaja teorija sovershenstvuetsja i obsuzhdaetsja s tem, chtoby uchityvat' takie faktory, kak ''glubina fokusa'' razlozhenija, peremennaja skorost' ili peremennoe skennirovanie.vozmozhnosti peremennogo ili avtomaticheski izmenjajushhe- gosja razreshenija, sravnitel'naja razreshajushhaja sposobnost', ''holodnyh'' i ''gorjachih'' uzlov, razmer polja i ispol'zovanie special'nyh radioizotopov i vidov detektorov. Daetsja takzhe obsuzhdenie voprosov obrabotki dannyh, poluchaemyh metodami skenni- rovanija i proekcii. Analiziruetsja otnositel'naja osobennost' jeliminatorov fona i procedur kontrastnogo usilenija takih kak fotoskennirovanie i cvetnoe skennirovanie. Obsuzhdajutsja preimushhestva i vozmozhnye nedostatki zapisi na plenku original'nyh dannyh i povtornoe vosproizvedenie s pomoshh'ju kontrastnyh i fonovyh obrabatyvajushhih konturov. Dajutsja nekotorye jeksperimental'nye cifrovye dannye dlja shiroko ispol'zuemogo kom- mercheskogo skennera, a takzhe nekotorye novye dannye kasajushhiesja novogo skennera

 9. Research Applications of Beta-Particle Techniques: Back-Scattering and X-Ray Excitation; Applications de l'irradiation beta dans la recherche: retrodiffusion et excitation de rayons X; Primenenie metodov beta-chastits v issledovatel'skoj rabote: obratnoe rasseyanie i vozbuzhdenie rentgenovskikh luchej; Aplicacion de la irradiacion beta en la investigacion: retrodispersion y excitacion de rayos X

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, R H [Los Alamos Scientific Laboratory, University of California, Los Alamos, NM (United States)

  1962-01-15

  tecnicas confirman la opinion de que los radioisotopos encierran enormes promesas en el terreno cientifico y tecnico. Por lo que se refiere a las fuentes de rayos X, puede decirse que todo cuanto se realiza en el terreno de la tecnologia de los rayos X, salvo la determinacion de la estructura de los cristales, puede hacerse con mayor sencillez recurriendo a los medios citados. Es mas, si se emplearan fuentes de muchos curies, puede que incluso llegue a ser posible efectuar esas determinaciones. (author) [Russian] Prozvedennye v ehtoj laboratorii za poslednie sem', let issledovaniya ustanovili tochnye usloviya obratnogo rasseyaniya beta-chastits, i ehti metody byli dopolneny metodami ispol'zovaniya vozbuzhdennykh izotopami rentgenovskikh luchej. Vozbuzhdennye takim sposobom rentgenovskie luchi privlekli .shirokoe vnimanie vo vsem svete i vo mnogikh sluchayakh oni revolyutsionizirovali metody promyshlennoj kalibrovki. V nastoyashchem doklade razbirayutsya primeneniya k tochnoj abzorbtsiometrii, izmereniyu tolshchiny plenok, opoznovaniyu i kolichestvennomu opredeleniyu veshchestv putem izmereniya absorbtsii po krayam, a takzhe k bumazhnoj khromatografii. V poslednem sluchae, khromato grammy mogut izuchat'sya posredstvom beta-absorbtsii, absorbtsii rentgenovskimi luchami ili vozbuzhdeniem rentgenovskikh luchej v razlichnykh zonakh bombardirovkoj beta-luchami. Sravnivayutsya i otsenivayutsya ehti razlichnye podkhody. Byl izuchen tselyj ryad mikrokhimicheskikh metodov i libo posredstvom beta-absorbtsii, libo posredstvom vozbuzhdeniya rentgenovskikh luchej beta-chastitsami mogut byt' opoznany i opredeleny nebol'shie kolichestva veshchestv. Nizshie predely detektsii ne tak:maly, kak ehto dostizhimo metodom radioaktivnykh indikatorov, no imeetsya ryad drugikh preimushchestv, glavnoe iz kotorykh zaklyuchaetsya v tom, chto operatsii proizvodyatsya s zadelannymi istochnikami, chto pochti sovershenno isklyuchaet vozmozhnost' radioaktivnogo zarazheniya. Na osnovanii ehtikh dannykh byli

 10. Industrial Ultrasonic Inspection of Stainless-Steel Claddings for the EL4 Reactor; Controle Industriel par Ultrasons des Gaines en Acier Inoxydable du Reacteur EL4; Promyshlennyj kontrol' obolochechnykh trub iz nerzhaveyushchej stali reaktora dlya EL4 s pomoshch'yu ul'trazvukovogo metoda; Metodos Ultrasonicos para Control Industrial de las Vainas de Acero Inoxidable del Reactor EL4

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Prot, A. C.; Foulquoer, H. E.; Peyrot, J. P. [Centre d' Etudes Nucleaires de Saclay (France)

  1965-09-15

  'nosti reaktorov. Podtverzhdaetsja, chto vybor metoda, kotoryj sleduet primenjat' i razrabatyvat', javljaetsja trudnym. Privodjatsja osnovnye momenty. Posle togo, kak v rezul'tate laboratornyh rabot sdelan vybor, voznikajut dve novye problemy: D) vnedrenie v promyshlennost' neobhodimost' ucheta dopustimogo kachestva v opredelennyj moment metodami izgotovlenija v svjazi s ustanovlennymi bolee ili menee proizvol'nym obrazom normami dlja priema. Jeto, v dejstvitel'nosti, obuslavlivaetsja neobhodimost'ju v statisticheskom issledovanii komplektov trub razlichnogo izgotovlenija i ih klassifikacii po otnosheniju k bolee ili menee strogim normam. Vidno, chto kolichestvo podlezhashhih kontrolju trub znachitel'no prevyshaet pervonachal'no namechennoe. Jeto vedet k izucheniju avtomaticheskogo kontrol'nogo mehanizma, sposobnogo udovletvorit' odnovremenno i trebovanijam tempa, i trebovanijam, vytekajushhim iz vybrannogo tipa kontrolja: poslednie obychno svodjatsja k mehanicheskomu kontrolju i nuzhdajutsja v osobenno tshhatel'no razrabotannoj konstrukcii. Sovokupnost' jetih soobrazhenij privela k razrabotke ustrojstva, temp raboty kotorogo uzhe sejchas mozhet bez truda pokryt' potrebnosti vsego cikla proizvodstva toplivnyh jelementov. Vozmozhnosti jetogo ustrojstva tesno svjazany s harakteristikami podobrannogo oborudovanija navedenija i kontrolja, v osobennosti so svojstvami jelektroniki priborov kontrolja po ul'trazvuku i so svojstvami ispol'zuemyh preobrazovatelej. K tomu zhe iz jetogo issledovanija javstvuet, chto standartnoe oborudovanie daleko ne sootvetstvuet probleme i chto uzhe sejchas sleduet predusmotret' osoboe ustrojstvo dlja dannogo tipa kontrolja. (author)

 11. Results of Positron Scanning in 1200 Cases for Diagnosis of Intracranial Lesions; Diagnostic de 1200 Cas de Lesions Intracraniennes par Scintigraphy au Moyen de Positons; Rezul'taty 1200 sluchaev pozitronnogo skennirovaniya llya ustanovleniya diagnoza vnutricherepnykh zabolevanij; Exploracion Positronica para el Diagnostico de Lesiones Intracraneanas: Resultados de 1200 Casos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilcke, O. [Neurochirurgische Universitaetsklinik, Cologne, Federal Republic of Germany (Germany)

  1964-10-15

  , especialmente cuando se recurre al {sup 64}Cu (periodo: 12,8 h), que puede emplearse en enfermos ambulantes. El grado de concentracion de la sustancia radiactiva en el tumor permite determinar el tipo de este ultimo. Si se combina ese metodo con la angiografla del cerebro se puede diagnosticar aun mejor el tipo del tumor, lo que tiene suma importancia para determinar si una intervencion quirurgica esta indicada. En el estudio que se describe en la memoria los diagnosticos fueron correctos en el 75-80% de todos los casos de tumores cerebrales. Las lesiones que con mayor facilidad se reconocen debido a su gran tendencia a concentrar los isotopos son los meningiomas, los abscesos y los glioblastomas, mientras que los oligodendrogliomas y los astrocitomas, que son menos capaces de concentrar la sustancia radiactiva, resultan mas dificiles de reconocer. Un grupo de astrocitomas y casi ninguno de los tumores epidermoideos son capaces de concentrar la sustancia radiactiva asi que, en este grupo, es importante confirmar el diagnostico por angiografia del cerebro. El metodo de la exploracion positronica ha demostrado su gran utilidad para descartar la presencia de tumores en casos en que se sospecha epilepsia sintomatica; el diagnostico ha resultado correcto en el 90% de dichos casos. La combinacion de la electroencefalografia y la exploracion ha sido tan eficaz para diagnosticar como para descartar la presencia de tumores, gracias a lo cual se ha podido renunciar a la arteriografia y a la hospitalizacion del enfermo cuando los resultados han sido negativos y no se han observado sintomas clinicos. El valor de ese metodo para examinar pacientes ambulantes ha quedado, por lo tanto, claramente demostrado. (author) [Russian] Metod pozitronnogo skenniro- vanija s ispol'zovaniem medi-64 i mysh'jaka-74 dlja ustanovlenija diagnoza opuholej mozga imeet preimushhestvo pered metodami {gamma}-skennirovanija, tak kak trebuet men'she vremeni i kjeome togo svjazan s men'shej opasnost'ju obluchenija

 12. The Nature of the Phonon Spectrum and the Analysis of Lattice Thermal Conductivity; Nature du Spectre des Phonons et Analyse de la Conductibilite Thermique du Reseau; Kharakter fononnogo spektra i analiz teploprovodnosti reshetki; Naturaleza del Espectro Fononico y Analisis de la Conductividad Termica Reticular

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joshi, S. K.; Sharma, K. C. [Physics Department, Allahabad University, Allahabad (India)

  1965-04-15

  neobhodimym ispol'zovat' ochen' horosho otrabotannuju model' obolochki dlja dinamiki reshetki germanija, predlozhennuju Kohranom. Pri sootvetstvujushhem podbore parametrov, vhodjashhih v nashe vyrazhenie dlja rascheta teploprovodnosti reshetki, my vnov' poluchaem horoshee sootvetstvie s jeksperimental'nymi dannymi. My prishli k vyvodu, chto harakter fononnogo spektra ne vlijaet sil'no na analiz dannyh teploprovodnosti reshetki sushhestvujushhimi metodami, i tochnost' fononnogo spektra terjaetsja v rezul'tate podgonki razlichnyh vhodjashhih sjuda parametrov. Est' mnenie, chto vmesto togo, chtoby tratit' slishkom mnogo vremeni na raschet trudoemkih integralov dlja bolee realistichnyh dinamicheskih modelej reshetki, luchshe izuchit' spravedlivost' razlichnyh predpolozhenij o vremeni relaksacii, vhodjashhih v jeti integraly. (author)

 13. Direct measurement of the half-life of Rb{sup 87}; Mesure directe de la periode du rubidium-87; Pryamoe izmerenie poluraspada rubidiya-87; Medicion directa del periodo del {sup 87}Rb

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McNair, A; Wilson, H W [United Kingdom Atomic Energy Authority, Aldermaston, Berks. (United Kingdom)

  1962-01-15

  'zovaniya: i) 4-{pi} proportsional'nogo schetchika dlya istochnika s bol'shoj poverkhnost'yu ploshchadi ({pi}o 100 cm{sup 2}), ii) operatsii antisovpadeniya dlya umen'sheniya fona i iii) obogashchennogo rubidiya-87, kotoryj umen'shaet tolshchinu istochnika dlya dannoj aktivnosti. EHtimi metodami izmeryalis' istochniki do 5 mikrogramm/cm{sup 2}. Issledovalas' takzhe svyaz' mezhdu periodom poluraspada i tolshchinoj istochnika s tem, chtoby mozhno bylo vnesti popravku dlya ochen' neznachitel'nogo ostavshegosya pogloshcheniya. EHffekt podkladki tolshchiny istochnika ne tak uzh bol'shoj i mozhet byt' vychislen iz: i) raznosti v skorostyakh scheta na lyuboj storone ispol'zuemykh tonkikh opor i ii) issledovaniya zavisimosti perioda poluraspada ot tolshchiny opor istochnika. EHti ehksperimenty dayut velichinu okolo 5,25 x 10{sup 10} let dlya perioda poluraspada. (author)

 14. Radiation Resistance of Enzymes in Foods Irradiated Against Microbial Damage; Radioresistance des Enzymes dans les Denrees Alimentaires Irradiees pour les Proteger Contre les Alterations Dues a des Bacteries; Radiatsionnaya ustojchivost' ehnzimov v pishchevykh produktakh,obluchennykh protiv vrednogo vozdejstviya mikrobov; Radiorresistencia de las Enzimas en los Alimentos Irradiados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vas, K. [Joint FAO/IAEA Division of Atomic Energy in Agriculture, International Atomic Energy Agency, Vienna (Austria)

  1966-11-15

  putem so vremenem, vozmozhno, udastsja razrabotat' novyj 'kombinirovannyj metod' v dopolnenie k kombinirovannym metodam, kotorye uzhe byli predlozheny dlja kontrolja za dejstviem jenzimov, t.e. sochetanie obluchenija 1) s nagrevom, 2) s zamorazhivaniem i 3) s fiziologicheskimi metodami (naprimer, kontrol' v otnoshenii glikogenoliza), raboty s kotorymi kratko obsuzhdeny v doklade. (author)

 15. The Use of Short-Lived Radioactive Isotopes in an Activation Analysis Service Programme; Emploi des Radioisotopes a Courte Periode dans un Service d'Analyses par Activation; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРОТКОЖИВУПИХ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ В ПРОГРАММЕ АКТИВАЦИОННОГО АНАЛИЗА; Empleo de Radioisotopos de Periodo Corto en los Servicios de Analisis por Activacion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gibbons, D.; Simpson, H. [Wantage Research Laboratory, Wantage (United Kingdom)

  1963-03-15

  'shaja prodolzhitel'nost' obrabotki, chto privodit k jekonomii vremeni i sredstv; vozmozhnost' povtornoj aktivacii dlja provedenija vtorichnogo opredelenija v sluchae nedestruktivnogo metoda analiza. Postepenno ustranjajutsja nedostatki, svjazannye s korotkim periodom poluraspada. Razrabotany metody bystrogo radiohimicheskogo razdelenija, v rezul'tate obrabotka mozhet byt' zavershena bez sushhestvennogo radioaktivnogo raspada. Nalichie sovershennyh gamma-spektrometrov vmeste s metodami obrabotki sovremennyh dannyh rasshirilo chislo nedestruktivnyh analiticheskih metodov, tem samym umen'shilas' neobhodimost' provedenija radiohimicheskoj ochistki. Ispol'zovanie korotkozhivushhih izotopov v aktivacionnom analize illjustriruetsja ssylkoj na nasushhnye problemy analiza, razreshenie kotoryh predusmotreno v osushhestvlenii programmy aktivacionnogo analiza. Tak, pri opredelenii rubidija v soljah cezija primenenie Rbseu s desjatiminutnym periodom poluraspada znachitel'no umen'shaet rost obshhej aktivnosti pri nebol'shoj potere chuvstvitel'nosti. Pri opredelenii kal'cija v tkanjah primenenie Sa s periodom poluraspada v,v minuty znachitel'no sokrashhaet prodolzhitel'nost' analiza, poskol'ku znachitel'no sokrashhaetsja vremja obluchenija i v techenie menee poluchasa mozhno prosledit' za krivoj raspada, ohvativ pri jetom dostatochnoe chislo periodov poluraspada. Mozhno provesti opredelenie selena v nekotoryh biologicheskih materialah bez razrushenija pri uvelichenii chuvstvitel'nosti za schet ispol'zovanija Se{sup 77} s periodom poluraspada 17,5sek. V sluchae slozhnyh materialov, dlja kotoryh neobhodimo himicheskoe razdelenie, ispol'zovanie See daet bolee vysokuju chuvstvitel'nost', chem Se{sup 79}. Pri opredelenii kobal'ta v soljah nikelja dlitel'noe obluchenie dlja poluchenija Sovo privodit k obrazovaniju meshajushhih kolichestv Co{sup 56} v rezul'tate reakcii (p, r). Kratkovremennoe obluchenie s posledujushhim izmereniem Sovom s periodom poluraspada 10,5 min privodit k znachitel'nomu umen

 16. Studies on the Utilization, Metabolism and Function of Sterols in the House-Fly, Musca Domestica; Utilisation. Metabolisme et fonctions des sterols chez la mouche domestique (Musca Domestica); Izuchenie usvoeniya, metabolizma i funktsii sterinov v organizme domashnej mukhi Musca Domestica; Estudios sobre la asimilacion, el metabolismo y la funcion de los esteroles in la mosca comun (Musca Domestica)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Robbins, W. E. [United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Entomology Research Division, Beltsville, MD (United States)

  1963-09-15

  ambos casos el proceso de asimilacion y metabolismo de estos esteroles. Sin embargo, no hubo transformacion apreciable de {beta}-sitosterol en colesterol. En las dietas de las larvas se utilizaron tambien cantidades de colesterol inferiores al minimo necesario, combinadas con ''esteroles de ahorro''', como el colestanol, que pueden suministrar solo una parte del esterol que necesita el insecto. La asimilacion y el destino final del ''esterol de ahorro'' se han estudiado empleando colestanol-{sup 14}C; tambien se esta estudiando el metabolismo de la-minuscula cantidad de colesterol esencial, empleando para ello colesterol-{sup 14}C de elevada actividad especifica. Se han utilizado tambienotrasespeciesdeinsectos, entre ellos la cucaracha alemana (Blattella germanica), para completar el estudio de los modos de asimilacion y los esquemas metabolicos de los esteroles en la mosca comun. (author) [Russian] Bydo obnaruzheno, chto bol'shinstvu nasekomykh nuzhen dieticheskij istochnik sterinov dlya normal'nogo rosta i metamorfozy lichinki. Rabota posvyashchena dvum dopolnitel'nym fiziologicheskim funktsiyam sterinov v organizme domashnej mukhi Musca domestica L . : 1) Istochnik sterinovogo pitaniya sovershenno neobkhodim dlya obrazovaniya vynoslivykh zhiznesposobnykh yaits u zhenskikh osobej mukhi; pri nedostatochnom sterinovom pitanii yajtsa obrazuyutsya, no ikh vynoslivost' i zhiznesposobnost' yavlyayutsya nizkimi. 2) KHolesterin takzhe igraet rol' v mobilizatsii i ispol'zovanii rezervov pitaniya pri sozrevanii yaichnikov u samok domashnikh mukh. Izuchalas' kolichestvennaya potrebnost' v sterine pri vysheukazannykh fiziologicheskikh protsessakh i metabolicheskikh prevrashcheniyakh, proiskhodyashchikh vo vremya rosta, metamorfozy i razmnozheniya u ehtikh nasekomykh. Issledovaniya provodilis' s pomoshch'yu mechennykh uglerodom-14 i tritiem sterinov v sochetanii s razlichnymi analiticheskimi metodami, vklyuchaya obratnoe izotopnoe razbavlenie, gazovo-zhidkostnuyu khromatografiyu

 17. Plant Measurement, Sampling and Analysis for Accountancy Purposes with Particular Reference to Separation Plants at Windscale; Mesures, Echantillonnages et Analyses en Usine a des Fins Comptables, Notamment dans les Installations de Separation de Windscale; Izmereniya, vzyatie obraztsov i analizy v tselyakh ucheta na opyte ustanovki razdeleniya radioizotopov v uindskejle; Medicion, Muestreo y Analisis para Fines Contables, Especialmente en las Plantas de Separacion de Windscale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Davidson, A. S.; Elliott, F.; Powell, R.; Swinburn, K. A. [United Kingdom Atomic Energy Authority, Windscale and Calder Works, Cumberland (United Kingdom)

  1966-02-15

  . Vzjatie obrazcov rastvorov v processe dozirovki proizvoditsja s pomoshh'ju trub po otkachke posle polnoj gomogenizacii rastvora. Dlja ''padajushhih'' potokov tam, gde trebuetsja bol'shaja tochnost', byl skonstruirovan probootbornik, berushhij proby nepreryvno, kotoryj ispol'zuetsja na novoj ustanovke pri zagruzke. Sverlenie metallicheskih bolvanok v Und- skejle schitaetsja normal'nym sposobom vzjatija obrazcov, togda kak dlja drugih tverdyh sostojanij metod zakljuchaetsja v gomogenizacii do teh por, poka jeto vozmozhno (naprimer, konusnyj smesitel' V ispol'zuetsja dlja okisi plutonija) i zatem beretsja proba. Chto kasaetsja himicheskih analizov, to trebuemaja ot metoda tochnost' zavisit ot celogo rjada opredelenij v kazhdom otdel'nom periode vychislenija. Tak, bol'shoe kolichestvo analizov trebuetsja dlja chetkogo, no netochnogo metoda. Bolee jekonomichnym mozhet okazat'sja ispol'zovanie gorazdo men'shego kolichestva opredelenij s pomoshh'ju bolee tochnogo metoda. Podrobno obsuzhdajutsja metody opredelenija plutonija, naprimer: a) radiohimija, b) kolorimetricheski ispol'zuemyj toronol, v) otdelenie plutonija v sovokupnosti s EDTA i obratnym titrovaniem izlishnego EDTA, g) titrometrija, d) izotopnoe rastvorenie soprovozhdaemoe mass-spektrometriej i e) differencial'naja spektrometrija. Podrobno obsuzhdajutsja metody opredelenija urana, naprimer: a) gravimetrija kak U308, b) jefirnaja jekstrakcija, soprovozhdaemaja gavimetriej ili kolorimetriej, v) titrometrija, g) izotopnoe rastvorenie, soprovozhdaemoe mass-spektrometriej i d) opredelenie obogashhenija s pomoshh'ju mass-spektrometrii ili spektrografii linejnogo smeshhenija izluchenija. Vmeste so vsemi metodami vychislenij ispol'zujutsja standarty dlja togo, chtoby vesti kachestvennyj kontrol' i pokazat' ljubuju netochnost', kotoraja trebuet ispravlenija. Dajutsja tochnye vykladki vseh metodov i ukazyvajutsja metody, fakticheski ispol'zovavshiesja dlja novoj ustanovki po razdeleniju. (author)

 18. The Determination of Components of Radioactive Decay Mixtures by Computer Analysis of Count-Rate Data; Determination des Composants de Melanges Radioactifs en Decroissance par Analyse a l'Ordinateur des Resultats du Comptage; Opredelenie komponentov smesej radioaktivnogo raspada posredstvom analiza dannykh skorostej scheta s pomoshch'yu schetno-reshayushchego ustrojstva; Determinacion de los Componentes de Mezclas Radiactivas por Analisis de los Datos de Recuento Mediante Calculadoras

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Airman, W. D.F.; Tyler, S. A.; Dipertand, M. H.; Sedlet, J. [Argonne National Laboratory, Argonne, IL (United States)

  1965-10-15

  byla zatem special'no prisposoblena k analizu dannyh skorostej al'fa- i beta-scheta, poluchennyh nespektroskopicheskimi metodami. Odnako jetu programmu mozhno prisposobit' dlja obrabotki obshhih gamma- i spektroskopicheskih dannyh pri uslovii, chto diapazony jenergij, v predelah kotoryh delajutsja jeti izmerenija, dajut vozmozhnost' ustanovit' korreljaciju mezhdu jetimi dannymi i skorostjami polnogo raspada i narastanija. Obsuzhdajutsja podrobnosti vyrabotki jetoj programmy, a takzhe rezul'taty, poluchennye na osnovanii teoreticheskih i jeksperimental'nyh dannyh i posluzhivshie dlja proverki jetoj programmy. (author)

 19. Study of Fluidized-Bed Control Rods; Etude de Barres de Controle Fluidisees; Izuchenie reguliruyushchej sistemy, ispol'zuyushchej suspenziyu pogloshchayushchikh chastits; Estudio Sobre Barras de Control de Lecho Fluidificado

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blair, D. J. [General Nuclear Engineering Corporation, Dunedin, FL (United States); Driscoll, M. J.; Dalton, G. R.; Parkinson, T. F. [Department of Nuclear Engineering, University of Florida, Gainesville, FL (United States)

  1964-06-15

  sistemu trub podobno sistemam upravlenija, razrabatyvaemym dlja reaktorov s suspenziej topliva. Nekotorye iz vozmozhnyh preimushhestv koncepcii SPCh: 1) ustranjaetsja bol'shinstvo vvodov v verhnjuju chast' korpusa i uproshhaetsja process peregruzki topliva; 2) pri vozniknovenij avarii v rezul'tate poteri potoka proishodit avtomaticheskaja bystraja ostanovka reaktora; 3) osevoe raspredelenie moshhnosti mozhet izmenjat'sja v rezul'tate primenenija special'nyh kanalov ili chastic peremennoj velichiny; 4) rezkoe vozrastanie potoka v vodjanom zazore mozhet byt' umen'sheno dlja chastichno izvlechennogo upravljajushhego sterzhnja; 5) mozhno umen'shit' temperaturnyj ''zapas'' reaktivnosti,esli sistema imeet otricatel'nyj temperaturnyj kojefficient; 6) rashody po izgotovleniju znachitel'no nizhe, chem dlja jelektromehanicheskih sistem. Provedena ocenka koncepcii SMCh, v tom chisle bylo osushhestvleno stroitel'stvo pro- totipnyh modelej i proverka gidravlicheskih i jadernyh harakteristik. Izuchalis' dva tipa: propuskajushhie ''sterzhni'' (tolshhina 2 srednih svbbodnyh probega) i otrazhajushhie ''sterzhni'' (tolshhina 4 srednih svobodnyh probega). Dlja oboih tipov mozhno poluchit' priemlimye gidravlicheskie i jadernye harakteristiki. Obosnovana vozmozhnost' upravlenija reaktorami nizkoj moshhnosti s pomoshh'ju propuskajushhih ili otrazhajushhih upravljajushhih ' sterzhnej''. Dalee bylo pokazano, chto SPCh obladajut horoshimi regulirujushhimi svojstvami, kotorye mozhno rasschitat' standartnymi metodami. V sluchae bol'shoj moshhnosti i vysokoj temperatury neobhodima dopolnitel'naja informacija otnositel'no harakteristik materiala chastic. Bol'shoe preimushhestvo SPCh zakljuchaetsja v vozmozhnosti formirovanija osevogo potoka libo putem ispol'zovanija chastic razlichnoj velichiny i pogloshhenija, libo zhe putem.sootvetstvujushhego formirovanija oblasti poperechnogo sechenija SPCh. (author)

 20. Investigations on the structure of complex compounds by radioisotope exchange. The structure of cyanonitrosyl complexes; Recherches sur la structure des complexes par echange de radioisotopes - Structure des complexes cyanonitrosyliques; Issledovanie struktury slozhnykh soedinenij pri pomoshchi radioizotopnogo obmena - struktura slozhnykh tsianonitrozilovykh soedinenij; Estudio de la estructura de complejos por intercambio radioisotopico - Estructura de los complejos cianonitrosilicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jezowska-Trzeblatowska, B; Ziolkowski, J [University of Wroclaw (Poland)

  1962-03-15

  central y la capa p del atomo de nitrogeno. (author) [Russian] V kachestve slozhnogo svyazuyushchego zvena nitrozilovaya gruppa predstavlyaet osobyj interes kak po svoej strukture, tak i blagodarya svoemu svojstvu obrazovyvat' gruppy NO{sup -} i NO{sup +}. Dlya issledovaniya ehlektronnoj struktury K{sub 3}Mn(CN){sub 6} i K{sub 3}Mn(CN){sub 6}NO, valentnosti metalla i kharaktera soedinenij byli proizvedeny issledovaniya pri pomoshchi metoda radioizotopnogo obmena, a takzhe i drugikh fiziko-khimicheskikh metodov. Bylo obnaruzheno, chto dobavlenie nitrozilovoj gruppy k ionam geksatsionata znachitel'no uvelichivaet ustojchivost' soedineniya kak v tverdom sostoyanii, tak i v rastvore. EHto nablyudenie bylo podtverzhdeno issledovaniem kinetiki obmena v sistemakh: (I) K{sub 3}Mn(CN){sub 6} + KC{sup 14}N; (II) K{sub 3}Mn(CN){sub 5}NO + KC{sup 14}N. V oboikh sluchayakh reaktsii obmena v funktsii vremeni yavlyayutsya reaktsiyami pervogo poryadka, no oni znachitel'no otlichayutsya drug ot druga po skorosti. EHnergii aktivatsii ehtikh reaktsij ravny E{sub 1}=8,5 kilokalorij na molekulu i E{sub 11}=22,8 kilokalorij na molekulu. Anion Mn(CN){sub 5}NO{sub 3} svetochuvstvitelen, tak chto reaktsiya obmena nosit fotokhimicheskij kharakter. Sootnoshenie postoyannykh skorostej obmena v temnote i pri standartizirovannom osveshchenii ravno 1:100. Pervaya reaktsiya obmena (I) proiskhodit po tipu assotsiatsii, togda kak vtoraya reaktsiya (II) sleduet slozhnomu mekhanizmu assotsiatsii i dissotsiatsii. Analiz raspredeleniya aktivnosti mezhdu tsianistymi gruppami, podvergayushchimisya obmenu v sostoyanii izotopnogo ravnovesiya, obnaruzhil identichnost' po men'shej mere chetyrekh tsianistykh grupp. Bol'shaya ustojchivost' nitrozilovykh soedinenij po sravneniyu s geksatsianatami, a takzhe otsutstvie vtorichnykh dissotsiatsij byli podtverzhdeny razlichnymi metodami. Vse ehto ukazyvaet na strukturu NO{sup -} kompleksa. Predydushchie issledovaniya pokazali, chto nitrozilovaya gruppa koordiniruetsya v

 1. Economic Aspects of the Food Irradiation Programme in Israel; Aspects Economiques du Programme d'Irradiation des Produits Alimentaires en Israel; Ehkonomicheskie aspekty izrail'skoj programmy po oblucheniyu pishchevykh produktov; Aspectos Economicos del Programa de Irradiacion de Alimentos de Israel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lapidot, M.; Foa, E.; Sivan, Y.; Kahan, R. S. [Soreq Nuclear Research Centre, Yavne (Israel)

  1966-11-15

  programmy s cel'ju izuchenija tehnologicheskoj celesoobraznosti, jekonomicheskie voprosy po oblucheniju pishhevyh produktov dolzhny rassmatrivat'sja v nacional'nom masshtabe. Po mere vypolnenija programmy sleduet detal'no izuchat' ee jekonomicheskuju celesoobraznost'. Takoe tehniko-jekonomicheskoe izuchenie voprosa sohranenija sel'skohozjajstvennyh produktov s pomoshh'ju obluchenija bylo provedeno v ijule 1965 goda v Izraile. Byli izucheny vse pishhevye produkty, obluchenie kotoryh mozhet byt' jekonomicheski vygodnym (frukty, ovoshhi, furazh, zernovye i produkty iz nih, ryba, mjaso, ptica). Vo vnimanie prinimalsja obshhij urozhaj i ego stoimost' za 1962 - 63 gg. i 1968 - 69 gg. (po dannym Ministerstva sel'skogo hozjajstva). Stoimost' obluchenija ocenivalas' na osnovanii imejushhihsja i jekstrapolirovannyh dannyh, poluchennyh kak na malen'kih obluchateljah, ispol'zujushhihsja v polevyh uslovijah, tak i na bol'shih ustanovkah v portah i vdol' shossejnyh dorog. Provodilos' izuchenie obrabotki poverhnosti jelektronnymi uskoriteljami i obrabotki vsej massy s pomoshh'ju kobal'ta-60, cezija-137 ili rentgenovskih luchej. Jeto obsledovanie bylo polezno dlja razrabotki programmy detal'nogo tehnologicheskogo i jekonomicheskogo izuchenija celesoobraznosti obluchenija pishhevyh produktov, a takzhe dlja vybora napravlenija issledovatel'skoj dejatel'nosti i kommercheskogo primenenija na period do 1971 g. Predvaritel'nye rezul'taty opytov po predotvrashheniju prorastanija obluchennogo kartofelja prodimonstrirovali celesoobraznost' provedenija detal'nyh jekonomicheskih jssledo- vanij sushhestvujushhih metodov hranenija kartofelja i luka po sravneniju s novymi uluchshennymi metodami, zakljuchajushhimisja v sovmestnom primenenii ustanovok po oblucheniju i hraneniju pri zadannoj temperature. Primenenie predlagaemogo metoda snizilo by zatraty vo vremja hranenija i transportirovki s 15% primerno do 8% ot obshhej stoimosti urozhaja, prichem sjekonomlennye sredstva sostavili by okolo 24% ot novyh

 2. The Measurement of Reactivity In Multiregion Subcritical Systems by the Pulsed Neutron Technique; Mesure de la Reactivite dans les Systemes Sous-Critiques a Plusieurs Regions par la Methode des Neutrons Pulses; Izmerenie reaktivnosti v mnogozonnykh podkriticheskikh sistemakh metodom impul'snykh nejtronov; Mediciones de la Reactividad en Sistemas Subcriticos de Varias Regiones Mediante la Tecnica de los Neutrones Pulsados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sherwin, J.; Leng, J. H. [United Kingdom Atomic Energy Authority, Windscale Works, Cumberland (United Kingdom)

  1965-10-15

  pokazy- vaetsja, chto jeti dva parametra ne opredeljajutsja odnoznachno razmerom reaktivnosti sistemy, a zavisjat ot izbrannogo metoda dovedenija sistemy do sostojanija podkritichnosti. Oba vida izmerenij rassmatrivajutsja v teorii. V odnom sluchae usovershenstvovannyj reaktor s gazovym ohlazhdeniem v Uindskejle byl ostanovlen v rezul'tate ravnomernogo otravlenija. V drugom sluchae reaktivnost' aktivnoj zony v reaktore nulevoj moshhnosti NERO izmenjalas' putem izmenenija radiusa zagruzki. Rezul'taty izmerenij impul'sov nejtronov horosho soglasujutsja s rezul'tatami opredelenija reaktivnosti bolee obychnymi metodami. Provoditsja nekotoroe obsuzhdenie jeksperimental'nyh metodov i trudnostej, voznikajushhih pri ispol'zovanii sistem s grafitovym zamedlitelem. (author)

 3. Pulsed and Static Neutron Measurements in Light-Water and Heavy-Water Exponentials; Mesures par les Methodes Pulsee et Statique dans les Ensembles Exponentiels a Eau Legere et a Eau Lourde; Izmerenie impul'snykh i staticheskikh nejtronov v ehksponentsial'nykh ustanovkakh s obychnoj i tyazheloj vodoj; Mediciones por los Metodos Pulsados y Estaticos en Conjuntos Exponenciales de Agua Ligera y Agua Pesada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Parkinson, T. F.; Perez, R. B.; Fry, D. N.; Hartley, R. H.; Smith, S. P.D.; Diaz, N. J. [University of Florida, Gainesville, FL (United States)

  1964-04-15

  kotorogo mozhno vyvesti k' , primenjalsja metod impul'snyh nejtronov. Odnako dlja ustanovlenija pravomernosti impul'snogo metoda neobhodimo proizvesti sravnenie mezhdu impul'snym i staticheskim metodami. My vypolnili takie izmerenija s zamedliteljami iz H{sub 2}O i D{sub 2}O v sistemah s otrazhatelem i bez takovogo. Dlja jeksperimentov ispol'zovalsja bak diametrom 1 m. Dlja korreljacii izmerennyh postojannyh raspada s sootvetstvujushhimi-parametrami sistemy, ispol'zovalas' modificirovannaja odnogruppovaja teoreticheskaja model' (imenuemaja v dal'nejshem model'ju A). Tak, {lambda} vyrazhaetsja prostym otnosheniem {lambda}{sub 0}, k{sub {infinity}} {tau}, L{sup 2} i B{sup 2}, gde B{sup 2} udovletvorjaet kriticheskomu ravneniju dvuh zon. Vychislitel'naja shema vkljuchaet opredelenie snachala znachenija postojannoj raspada {lambda} s posledujushhej interaciej do teh por, poka ne budet najdeno znachenie V', sootvetstvujushhee kriticheskomu uravneniju i granichnym uslovijam . Byli oprobovany takzhe dve drugie modeli: Model' V-dvuhzonnaja odnogruppovaja sistema, v kotoroj B{sup 2}{sub g} v funkcii vlijanija Fermi prinimaetsja kak geometricheskij laplasian jekvivalentnoj sistemy bez otrazhatelja s otrazhatel'noj dobavkoj. Model' C -dvuhgruppovaja sistema bez otrazhatelja s otrazhatel'noj dobavkoj. Sravnenie raschetnyh i jeksperimental'nyh postojannyh raspada pokazyvaet, chto tol'ko model' A daet udovletvoritel'noe sovpadenie. Mozhno sdelat' sledujushhie vyvody: 1. Prisutstvie otrazhatelja sil'no vlijaet na fiziku impul'snoj sistemy Metod predpolozhenija otrazhatel'noj dobavki ne vsegda cenen. 2. Znachenie postojannoj raspada {lambda} ochen' chuvstvitel'no k predpolagaemomu znacheniju verojatnosti izoezhanija utechki oystryh nejtronov. Jeksperimenty pokazali, chto dlja nebol'shih geterogennyh sborok k mozhno opredelit' metodom impul'snyh nejtronov. V nastojashhee vremja provodjatsja raboty po pustotelym uranovym sterzhnjam, kotorye pozvoljajut imitirovat' organicheskie

 4. Rapid Estimation of Fast-Neutron Doses following Radiation Exposure in Criticality Accidents: The S{sup 32}(n, p)P{sup 32} Reaction in Body Hair; Prompte Evaluation des Doses de Neutrons Rapides apres une Exposition au Rayonnement a la Suite d'Accidents de Criticite: Reaction {sup 32}S(n, p){sup 32}P dans le Systeme Pileux; 0411 042b 0421 0414 ; Evaluacion Acelerada de Dosis de Neutrones Rapidos Despues de una Irradiacion Consecutiva a un Accidente de Criticidad: La Reaccion {sup 32}S(n, p){sup 32}P en el Pelo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Petersen, D. F. [Los Alamos Scientific Laboratory, University of California, Los Alamos, NM (United States)

  1965-06-15

  dlja celej predvaritel'noj ocenki trebuetsja priblizitel'no shest' chasov. V rezul'tate provedenija jeksperimentov s ispol'zovaniem chetko opredelennyh spektrov delenija na nejekranirovannoj kriticheskoj sborke postojanno imelas' vozmozhnost' dat' ocenku nejtronnoj dozy v predelah {+-}10% v ramkah jetalonnoj dozimetrii. Bolee togo, opredelennoe anatomicheskoe stroenie obrazcov volos daet vozmozhnost' umen'shit' orientaciju i asimmetriju obluchenija v rezul'tate sravnenija otnositel'nyh udel'nyh aktivnostej obrazcov v razlichnyh chastjah organizma. Opyt raboty vo vremja treh jadernyh avarij v sostojanii kritichnosti, privedshih k zhertvam, pokazal, chto v kazhdom sluchae obluchenie bylo'zametno asimmetrichnym. Tak, v rezul'tate izmenenij soderzhanija R{sup 32} v volosah priobretaetsja cennaja dopolnitel'naja informacija dlja sravnenija so srednimi ocenkami nejtronnogo obluchenija vsego organizma, osnovannymi na izmerenijah soderzhanija Na{sup 24} v krovi. Ocenki vyhoda produktov delenija, osnovannye na metodah deduktivnoj geometrii, v kazhdom sluchae nahodilis' v horoshem soglasii s provedennymi nezavisimo opredelenijami obshhego vyhoda produktov delenija bolee obychnymi analiticheskimi metodami. Dlja bystrogo priblizitel'nogo opredelenija dozy bystryh nejtronov velichina aktivnosti R{sup 32} v rasp/min/g v volosah pri T = 0 pri ljuboj sisteme scheta izvestnoj jeffektivnosti prosto umnozhaetsja na kojefficient 0,49 dlja poluchenija velichiny nejtronnoj dozy v radah, vyrazhennoj v vide ''urovnja sery''. (author)

 5. Radioautography in the Study of Radioisotopically-Tagged Substances in Insect Control; L'autoradiographie dans l'etude de substances marquees au moy en de radioisotopes utilisees dans la lutte contre les insectes; Primenenie radioavtografii pri izuchenii substantsij, mechennykh radioizotopami, v bor'be s nasekomymi; La autorradiografia en el estudio de las sustancias marcadas con radioisotopos utilizadas en la lucha contra los insectos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joftes, D. L. [New England Deaconess Hospital, Boston, MA (United States)

  1963-09-15

  ''4 (kotorye zhelatel'ny, poskol'ku pochti kazhdyj insektitsid budet soderzhat' uglerod i vodorod) imeyut to preimushchestvo, chto dayut radioavtogrammy s vysokoj razreshayushchej sposobnost'yu i imeyut bol'shoj period poluraspada i poehtomu ne voznikaet trudnostej v tekh sluchayakh, kogda neobkhodim ochen' dlitel'nyj srok ehkspozitsii. Prodolzhitel'naya ehkspozitsiya mozhet potrebovat'sya, kogda predpolagaetsya nalichie ochen' nebol'shikh kolichestv radioaktivnykh veshchestv dazhe pri vysokoj udel'noj aktivnosti insektitsida. Neobkhodimo byt' uverennym v tom, chto insektitsid popadaet v tu chast' molekuly, gde radioaktivnyj indikator ostaetsya svyazannym s toj polovinoj, kotoruyu zhelatel'no izuchit'. Posle togo kak insektitsid pogloshchen ili vveden, podgotovka preparata osushchestvlyaetsya obychnymi gistologicheskimi metodami fiksatsii, zalivki, prigotovleniya srezov i nalozheniya na predmetnoe steklo. Zatem tkani mogut byt' deparafinirovany i gidratirovany, posle chego oni gotovy dlya pokrytiya yadernoj fotoehmul'siej. Esli radioaktivnye,sostavlyayushchie v tkanyakh nakhodyatsya v rastvorimom sostoyanii, to dlya izbezhaniya poteri ili mobilizatsii radioizotopa mogut byt' primeneny metody sushki zamorazhivaniem. Dlya takikh preparatov mozhno primenyat' sukhie ehmul'sionnye plenki. Okraska mozhet proizvodit'sya kak do, tak i posle primeneniya yadernoj fotoehmul'sii, v zavisimosti ot kharaktera trebuyushchejsya okraski. V obshchem, predpochtitel'nee okrashivat' posle togo, kak fotoehmul'siya nanesena i proyavlena. Pri primenenii izotopov s dostatochnoj ehnergiej izlucheniya radioaatografirovaniyu mogut podvergnut'sya rasteniya ili ikh chasti tselikom, i v ehtom sluchae gistologicheskaya obrabotka mozhet byt' isklyuchena; ta chast', kotoraya dolzhna podvergnut'sya radioavtografii, prizhimaetsya k plenke v presse dlya rastitel'nykh obraztsov ili v drugom, prigodnom dlya ehtogo ustrojstve. Naibolee udobnym metodom primeneniya yadernykh fotoehmul'sij dlya gistolicheskikh

 6. Accumulation of a Hot Ion Plasma in PR-5; Accumulation d'un Plasma a Ions Chauds dans l'Installation PR-5; Nakoplenie plazmy s goryachimi ionami na ustanovke PR-5; Acumulacion de un Plasma con Iones Calientes en la Instalacion PR-5

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gott, Ju. V.; Ioffe, M. S.; Jushmanov, E. E. [Institut Atomnoj Ehnergii Im. I.V. Kurchatova, Moskva, SSSR (Russian Federation)

  1966-04-15

  holodnoj plazmy osushhestvljaetsja peremennym radial'nym jelektricheskim polem s chastotoj v diapazone 3 - 6 mgc. Uderzhanie plazmy registriruetsja po vremeni ee svobodnogo raspada tremja metodami: radiointerferometrom ({lambda} = 8 mm), po potoku bystryh atomov perezarjadki i po pogloshheniju puchka teplovyh atomov kalija. (author)

 7. Nuclear geophysics in prospecting for ore and coal deposits; Geophysique nucleaire et prospection des gisements de charbon et autres mineraux; Yadernaya geofizika pri razvedke rudnykh i ugol'nykh mestorozhdenij; Geofisica nuclear u prospeccion de yacimientos de carbon y otros minerales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bulashevich, Yu P; Voskobojnikov, G M; Muzyukin, L V

  1962-01-15

  , intensivnost' kotoroj rezko oslablyaetsya s uvelicheniem srednego atomnogo nomera ehlementov sredy. EHtim metodom uspeshno vydelyayutsya rudnye zony s tyazhelymi ehlementami (svinets, vol'fram, rtut' i dr.). CHuvstvitel'nost' metoda poryadka 0,01 % SGGK uspeshno primenyaetsya na zhelezorudnykh (sideritovykh) mestorozhde- niyakh. Anomal'no bol'shoe sechenie zakhvata teplovykh nejtronov borom pozvolyaet vydelyat' v razreze skvazhin boronosnye zony metodami NGK i NNK. Meshayushchee vliyanie vody isklyuchaetsya inversionnymi zondami. EHti nejtronnye metody, a takzhe nejtronno-aktivatsionnyj karotazh nashli primenenie takzhe na mestorozhdeniyakh medi, margantsa, alyuminiya i nekotorykh drugikh. Nepreryvnyj aktivatsionnyj karotazh tselesoobrazen pri podkhodyashchem periode poluraspada voznikayushchego radioaktivnogo izotopa. Pri ehtom teoriya pozvolyaet ustanovit' optimal'nye usloviya karotazha (skorost', dlina zonda i t.d.). Registratsiya nejtronov pri foto-nejtronnom karotazhe pozvolyaet vydelyat' zony, obogashchennye berilliem, i otsenivat' soderzhaniya ehtogo ehlementa, nachinaya s 0,001%. Opyt podtverzhdaet ehffektivnost' i ehkonomicheskuyu tselesoobraznost' primeneniya metodov yadernoj geofiziki pri razvedke rudnykh i ugol'nykh mestorozhdenij. (author)

 8. Theoretical and Experimental Aspects of Quenching Variables from Biomedical Samples in Liquid Scintillator Systems; Aspects Theoriques et Experimentaux des Parametres d'Extinction Etudies sur des Echantillons Biomedicaux dans des Systemes a Scintillateur Liquide; Teoreticheskie i ehksperimental'nye aspekty peremennykh gasheniya iz biomeditsinskikh prob v zhidkikh stsintillyatsionnykh sistemakh; Estudio Teorico y Experimental de las Variables de Extincion en el Recuento de Sustancias Biological por Centelleo Liquido

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ross, H. H. [Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN (United States)

  1965-10-15

  popravki na gashenie dajut vozmozhnost' opredeljat' obshhuju velichinu gashenija v dannoj probe, ne predstavljaetsja vozmozhnym opredeljat' absoljutnuju dolju uchastija v gashenii okraski i fluorescencii. Jeti svedenija predstavljajut bol'shoe znachenie dlja konstrukcii novyh i bolee jeffektivnyh scintilljacionnyh sistem, a takzhe dlja kriticheskoj ocenki bolee staryh sistem s cel'ju vnesenija vozmozhnyh uluchshenij. Nedavno avtoru doklada udalos' vyrabotat' dva nezavisimyh metoda dlja opredelenija, otdel'nyh vyzyvajushhih gashenie peremennyh v zhidkih sistemah. Pervyj metod pokazyvaet, chto na osnovanii spektrofotometricheskih dannyh predstavljaetsja vozmozhnym ispol'zovat' obshhuju matematicheskuju model' dlja tochnogo predskazanija stepeni obescvechivanija v ljuboj probe. Jetot podhod analogichen metodu opredelenija obshhego pogloshhenija sveta v mnogokomponentnoj sisteme, i on privodit v konechnom schete k integral'nomu uravneniju tipa: Q = {integral}{sup {lambda}{sub n{sub {lambda}{sub {sub l}}}}} (K)(A)d{lambda}, kotoroe dlja prakticheskih nadobnostej mozhno legko uprostit'. Jetot metod mozhet davat' tochnye svedenija dlja ocenki kombinirovannogo vozdejstvija gashenija okraski i fluorescencii i vmeste s tem sposobstvovat' luchshemu ponimaniju faktorov, vyzyvajushhih obescvechivanie. Odnako pri neobhodimosti analizirovat' povsednevno bol'shoe kolichestvo prob jeksperimental'naja procedura stanovitsja dovol'no trudoemkoj. Vtoroj metod - novyj jeksperimental'nyj metod vnesenija popravki na gashenie okraski putem ispol'zovanija {sup i}zolirovannogo vnutrennego standarta{sup .} Primenjaja jetot metod s ljubymi drugimi metodami opredelenija obshhej popravki na gashenie, mozhno legko otdelit' vozdejstvie gashenija okraski ot himicheskogo gashenija. Metod izolirovannogo vnutrennego standarta osnovan na pogloshhenii svetovyh fotonov v probe zhidkogo scintilljatora s gashenoj okraskoj. Odnako v protivopolozhnost' opisannomu vyshe spektrofotometricheskomu metodu istochnik sveta