WorldWideScience

Sample records for frcl analiticheskoe opisanie

 1. Transliteration und Analyse zweier Textpassagen aus dem Chamail von Aleksander Aleksandrowicz: „Opisanie dni miesięcznych“ und „Jakiego dnia znajduje się dusza w człowieku“

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Insa J. Klemme

  2013-09-01

  Full Text Available This paper investigates the language of the so-called Aleksander Aleksandrowicz Chamail, a 19th-century manuscript by Polish-Lithuanian Tatars kept by the Departmental Library of Arabic and Islamic Studies at Warsaw University (without signatory. The manuscript’s main language has been identified as Polish written in Arabic script, although it contains traces of dialect, East Slavic interference and archaisms, as shown by the transliteration of two textual passages into Latin characters as well as by an accurate graphemic and phonemic analysis.

 2. Transliteration und Analyse zweier Textpassagen aus dem Chamail von Aleksander Aleksandrowicz: „Opisanie dni miesięcznych“ und „Jakiego dnia znajduje się dusza w człowieku“ (= Транслитерация и анализ двух текстов из хамаила Александра Александрόвича: “Opisanie dni miesięcznych” и “Jakiego dnia znajduje się dusza w człowieku”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Insa J. Klemme

  2013-09-01

  Full Text Available This paper investigates the language of the so-called Aleksander Aleksandrowicz Chamail, a 19th-century manuscript by Polish-Lithuanian Tatars kept by the Departmental Library of Arabic and Islamic Studies at Warsaw University (without signatory. The manuscript’s main language has been identified as Polish written in Arabic script, although it contains traces of dialect, East Slavic interference and archaisms, as shown by the transliteration of two textual passages into Latin characters as well as by an accurate graphemic and phonemic analysis. ____________________ В статье исследуется так называемый хамаил Александра Александрόвича, рукопись XIX века, возникшая в среде польско-литовских татар и хранящаяся ныне (без шифра в библиотеке факультета арабистики и исламоведения Варшавского университета. Установлено, что рукопись написана арабицей на одном из польских диалектов и отражает восточнославянское языковое влияние, а также содержит некоторые архаизмы, в чём можно убедиться на основе публикации двух фрагментов рукописи, выполненной латиницей, и орфографического и фонематического анализа.

 3. Validations and Typifications of Some South Europe an Syntaxa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Čarni Andraž

  2015-12-01

  Full Text Available V okviru priprave seznama seznama sintaksonov visokega ranga v Evropi, se je pokazalo, da nekateri sintaksoni iz južne Evrope niso bili veljavno opisani. V tem prispevku so veljavno opisani naslednji sintaksoni: Potentillo montenegrinae-Festucion paniculatae (Festucetalia spadiceae, Juncetea trifidi, Aquilegio nigricantis-Rhododendrion hirsuti (Rhododendro hirsuti-Ericetalia carneae, Rhododendro hirsuti-Ericetea carneae, Hyperico grisebachii-Pinion mugo (Junipero-Pinetalia mugo, Roso pendulinae-Pinetea mugo, Lathyro veneti-Taxion baccatae in Quercion petraeo-cerridis (oba Quercetalia pubescentis, Quercetea pubescentis in Buxo-Syringion vulgaris (Paliuretalia, Rhamno-Prunetea.

 4. Vedska matematika

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Ovim člankom, koji je gradivom i pristupom prilagođen prvim razredima srednjih škola prikazuju se drugačiji načini množenja i kvadriranja brojeva pomoću formula vedske matematike. Ti načini su opisani riječima i dani su njihovi algebarski dokazi.

 5. PRIMER MODELIRANJA CNC OBDELOVALNIH STROJEV V VIRTUALNIH OBDELOVALNIH SISTEMIH

  OpenAIRE

  Matjaž, Mitja

  2014-01-01

  Magistrsko delo zajema kratek pregled stanja na področju virtualizacije obdelovalnih strojev, predstavitev frezalnega stroja, digitaliziranje le-tega, izdelavo kinematičnega modela, izgradnjo poprocesorjev ter izvedbo simulacij. V teoretičnem delu so opisani virtualni obdelovalni sistemi in stroji, simulacije, frezalni stroj LAKOS 150 G in poprocesiranje. V okviru praktičnega dela smo izvedli virtualizacijo namiznega rezkalnega stroja LAKOS 150 G. V tem delu smo opravili meritve stroja, digi...

 6. TEHNOLOGIJE 3D TISKALNIKOV

  OpenAIRE

  Kolar, Nataša

  2016-01-01

  Diplomsko delo predstavi razvoj tiskanja skozi čas. Podrobneje so opisani 3D tiskalniki, ki uporabljajo različne tehnologije 3D tiskanja. Predstavljene so različne tehnologije 3D tiskanja, njihova uporaba in narejeni prototipi oz. končni izdelki. Diplomsko delo opiše celoten postopek, od zamisli, priprave podatkov in tiskalnika do izdelave prototipa oz. končnega izdelka.

 7. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych podczas rozmieszczania towar?w w magazynie sztukowym

  OpenAIRE

  Kudelska, ?.

  2016-01-01

  Efektywno?? procesu magazynowania wp?ywa na przep?yw materia?owy w przedsi?biorstwie jak r?wnie? na funkcjonowanie ca?ego ?a?cucha dostaw. Jednym z czynnik?w utrudniaj?cych podejmowanie decyzji w sferze magazynowania jest alokacja towar?w w strefie sk?adowania. Dlatego te? celem niniejszego badania jest opisanie zastosowania sztucznej sieci neuronowej w podejmowaniu decyzji rozmieszczenia towar?w w magazynie. Przedmiotem niniejszego badania jest rozmieszczenie towaru w magazynie. Zastosowano ...

 8. STANDARDI TRAJNOSTNE ARHITEKTURE : ZELENA STREHA

  OpenAIRE

  Kerin, Helenca

  2010-01-01

  Zelene strehe predstavljajo neizkoriščen potencial, s katerim lahko naravi povrnemo odvzete zelene površine zaradi gradnje in s tem dvignemo nivo kvalitete bivanja. Diplomsko delo obravnava zeleno streho kot arhitekturni element, ki s svojimi lastnostmi predstavlja standard trajnostne arhitekture. Podan je splošen opis razvoja zelene strehe skozi zgodovino ter vloga zelene strehe v urbanem okolju. Predstavljene so osnovne značilnosti zelene strehe ter opisani posamezni sestavi. V nadalje...

 9. Nordijski hodočasnici u hrvatskim primorskim krajevima (14. – 17. stoljeće)

  OpenAIRE

  Kužić, Krešimir

  2015-01-01

  U radu su prikazani hodočasnici iz nordijskih zemalja koji su prošli hrvatskom obalom Jadrana na putu za Svetu Zemlju. Opisani su motivi njihova odlaska, staleška pripadnost te doživljaji tijekom putovanja. Osim nekih specifičnosti u tome pogledu nema većih odstupanja od svjedočanstava ostalih europskih, posebice njemačkih hodočasnika kasnoga srednjeg i ranoga novog vijeka.

 10. Požarna varnost lesenih konstrukcij

  OpenAIRE

  Štupnik, Igor

  2016-01-01

  Namen diplomske naloge je prikaz postopkov izračuna požarne varnosti lesenih konstrukcij. Predstavljeni so predlogi izboljšave izračunov po standardu SIST EN 1995-1-2, ki temeljijo na požarnih testih in so opisani v Evropskih tehničnih smernicah. Praktični izračuni so prikazani na primerih lesenih elementov Vrtca Preddvor.

 11. Uvajanje metodologije Scrum v majhno podjetje za razvoj spletnih aplikacij

  OpenAIRE

  Simčič, Uroš

  2016-01-01

  Diplomsko delo opisuje uvajanje metodologije Scrum v manjše podjetje, ki se ukvarja z razvojem spletnih strani in aplikacij, ter analizira, do katere stopnje je podjetje usvojilo predpisane prakse in kateri faktorji so imeli na to največji vpliv. V uvodnih poglavjih je teoretično predstavljeno splošno vodenje projektov in vodenje projektov z agilno metodologijo Scrum. Sledi praktični primer uvajanja metodologije Scrum, kjer so na projektu dodelave spletne aplikacije opisani uporabljen...

 12. Engineering and Ecological Constraction and Mechanization, National Research University Moscow State University of Civil Engineering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Владимир Александрович Величкин

  2016-11-01

  Full Text Available The noise in the construction of an important factor. It can interfere with the transmission of information through communication channels, especially if the signals of low power and information to be transmitted over a long distance. Thus, the noise would be a great hindrance in the field of automation facilities, where no transmission of information on large and small distance not oboytis.Analiticheskoe study durations of noise emissions rather difficult. Rice was an approximate distribution of the duration of the intervals between the moments of crossing the zero level noise. Later, it has been proposed as solutions to approximate sufficiently high urovney.Pervye experimental data on the distribution of time intervals between zeros in normal noise were obtained by Campbell [1] .Nedavno published his research Bletekier [2], we obtain the distribution of noise emission duration, passed through a filter with a band transmittance 440 -10 250 MCPA levels from 0 to 1.69 .In this article made a complete study and results are provided.

 13. Tehnološka priprava za izdelavo gredi električne motorne žage.

  OpenAIRE

  Thaler, Janez

  2013-01-01

  V diplomskem delu je predstavljen postopek izdelave gredi motorne žage. Opisani so vsi proizvodni postopki s poudarkom na uporabi sodobnih CNC-tehnologij. Podrobno so predstavljene napredne numerično krmiljene stružnice in tehnološka priprava za struženje gredi. Na podlagi poznanih obdelovalnih procesov je v zaključku predlagana izboljšava proizvodnega procesa s ciljem izboljšati zanesljivost procesa in znižati stroške izdelave.

 14. Priprava robotiziranega sistema ACMA XR701 in obračalne mize za postopke 3D frezanja

  OpenAIRE

  Sekirnik, Matija

  2015-01-01

  Namen diplomske naloge je razviti sistem pretvorbe CNC programa v format, ki ga razume robot ACMA XR 701 do mere, da ga bo mogoče uporabljati s povprečnim znanjem operaterja CNC tehnologij. Na začetku diplomske naloge so na splošno opisani industrijski roboti, ki se uporabljajo v praksi. Opisan je tudi robot ACMA XR 701. Drugi del diplomske naloge je posvečen postopku modeliranja ter pridobitev CNC programa iz programa Siemens NX 8.5 ter njegova pretvorba v programu Microsoft Excel, ki je ...

 15. Brezžično upravljanje mikrokrmilniškega sistema za enosmerne električne pogonske sklope

  OpenAIRE

  OKORN, UROŠ

  2016-01-01

  V diplomskem delu je predstavljen sistem za brezžično komunikacijo pogonskih sklopov, upravljan z mikrokrmilnikom. Opisani sta celotna zgodovina razvoja sistema in razširitev opravil, ki jih sistem upravlja. Razlog za razvoj takega sistema je bila nefleksibilna izbira med že narejenimi enostavnimi sistemi PLC ter cena za namenske, prilagojene sisteme po meri. V delu je opisana izdelava tiskanega vezja in programa za pripadajoči mikrokrmilnik ter brezžična povezava oddajnega daljinskega upravl...

 16. Uvod u ZigBee protokol za bežične mreže upravljanja i nadzora

  OpenAIRE

  Taradi, T.; Kukec, Mihael

  2010-01-01

  Ovaj rad uvodi nas u osnove bežične komunikacije putem ZigBee protokola, uz primjer ZigBee protokolnog stoga tvrtke Microchip. U njemu su opisani osnovni pojmovi vezani uz ZigBee protokol, slojevi protokolnog stoga, te je objašnjeno na koji se način šalju i primaju poruke. Na kraju je opisan hardver potreban za izradu Microchipovog ZigBee uređaja, čime je stvorena podloga za konkretnu primjenu ovog protokola, što je ujedno i cilj ovog rada.

 17. Sindromi prenaprezanja na potkoljenici i stopalu

  OpenAIRE

  Smerdelj, Miroslav; Madjarević, Mladen; OREMUŠ, KREŠIMIR

  2002-01-01

  U radu autori opisuju i objašnjavaju nastanak bolnih sindroma u području potkoljenice i stopala, vezanih uz profesiju odnosno sportsku aktivnost. Iznose se zapažanja i iskustva iz svakodnevne liječničke prakse, a i podaci iz novije medicinske literature. Značenje se daje liječenju koje je obično konzervativno, a od kirurških metoda naglasak se daje na nove manje invazivne metode. U radu su opisani najčešći sindromi prenaprezanja u području potkoljenice kao što su trkačka potkoljenica, sindrom...

 18. RAZVOJ TRANSPORTNE PRIKOLICE ZA KOLO

  OpenAIRE

  Zupanc, Tomaž

  2010-01-01

  Diplomsko delo opisuje razvoj transportne prikolice za kolo, namenjene veliki množici kolesarjev, tistim, ki jo bodo uporabljali v vsakodnevne namene, pa tudi kolesarjem z avanturistično žilico za potovanja po širnem svetu. V uvodnih delih diplomskega dela so opisani načini transporta, nato prihodnost transporta z ekološkega pogleda in pa pregled obstoječih izdelkov na trgu. Cilji diplomskega dela so: razviti všečno, ergonomsko sprejemljivo prikolico za kolo, ki bi poleg funkcije transport...

 19. Preslikavanje parametara kvaliteta usluga na protokole ATM mreža

  OpenAIRE

  Milojko Jevtović

  2005-01-01

  Preslikavanje parametara kvaliteta usluga (Quality of Service - QoS) jedan je od bitnih elemenata u koncepciji ATM (Asynchronous Transfer Mode) širokopojasnih mreža. U radu su opisani parametri QoS-a (verovatnoće pogrešnih ramova i ćelija, propusni opseg, kašnjenje ćelija, varijacija kašnjenja) koji se preslikavaju na protokole ATM mreža. Preslikavanje se izvodi između korisničkog i aplikacionog QoS-a, a aplikacioni QoS se preslikava na QoS prenosa i komutacije, odnosno na ATM protokole, tzv....

 20. VLOGA IN POMEN ROBOTIKE V OŠ

  OpenAIRE

  Ozmec, Uroš

  2012-01-01

  Diplomsko delo opisuje robotiko, katere področje je zelo obsežno zato sem se osredotočil na vlogo in pomen robotike v osnovni šoli. Opisana je zgodovina robotike, delitev, delovanje in sestavni deli robotov. Predstavljena sta učna načrta dveh izbirnih predmetov robotike v osnovni šoli: Robotika v tehniki in Elektronika z robotiko. Opisani so roboti, ki jih uporabljamo v izobraževalne namene ter tekmovanja iz robotike, ki so trenutno najbolj aktualna. Poleg vsega omenjenega so v diplomskem del...

 1. TRAVERTIN - ARHITEKTONSKI KAMEN ZA OBNOVU ZAGREBAČKE KATEDRALE

  OpenAIRE

  Crnković, Branko; Poggi, Francesco

  1995-01-01

  Za obnovu zagrebačke katedrale umjesto dosada ugrađenog litotamnijskog vapnenca ugrađuje se rimski travertin San Pietro classico iz ležišta u bazenu Acque Albule nedaleko Rima. Opisani su geneza i svojstva travertina. Izložene su razlike u genezi i svojstvima travertina i sedre. Travertin i sedra su tvorevine različitih genetskih procesa i ne mogu se međusobno poistovjećivati. Travertin je arhitektonski kamen od svjetskog značenja, a sedra od lokalnog, eventualno regionalnog.

 2. Sanacija korita i vodopada na rijeci Plivi u Jajcu

  OpenAIRE

  Milašinović, Zoran; Zovko, Danijela; Lukić, Ivana

  2010-01-01

  Prikazuje se stradanje korita i vodopada rijeke Plive te zahvati kojima su se kroz povijest pokušale sanirati nastale štete. Pri izradi idejnog rješenja prikazanog u ovom radu, pošlo se od ideje da se osigura globalna i lokalna stabilnost vodopada, a i njegova trajnost u dužem razdoblju. Opisani su i sanacijski zahvati duž korita i na vodopadu kojima se pokušalo zadovoljiti osnovni kriterij koji se odnosi na to da treba osigurati ponovno taloženje sedre u vodotoku rijeke Plive.

 3. Analiza in izboljšava vzmetenja gorskega kolesa

  OpenAIRE

  Šantl, Jure

  2012-01-01

  V diplomski nalogi so predstavljena gorska kolesa, ki imajo nameščeno sprednje in zadnje vzmetenje ter opisne prednosti, ki jih omogoča zadnje vzmetenje. Opisani so problemi, ki jih povzroča zadnje vzmetenje. Prav tako so predstavljeni različni tipi koles s sprednjim in zadnjim vzmetenjem ter opisane njihove prednosti, pomanjkljivosti ter področje uporabe. Povzete so tudi študije, ki so jih opravili različni strokovnjaki. Med te spadajo računalniške simulacije in izračuni ter eksperimenti v l...

 4. MIKROKRMILNIŠKI SISTEM ZA MERJENJE TEMPERATURE IN RELATIVNE VLAŽNOSTI

  OpenAIRE

  Obojnik, Žiga

  2016-01-01

  V prvem delu diplomskega dela je na kratko predstavljena zgodovina merjenja temperature in temperaturne lestvice. Podrobneje so opisani ključni elektronski elementi, ki smo jih uporabil in sicer senzor za merjenje temperature in relativne vlažnosti SHT75, mikrokrmilnik PIC16f648a, štirivrstični zaslon LCD, napajalnik Traco Power ter programska oprema MikroC, Altium Designer in PICkit2. V zadnjem delu diplomskega dela je prikazana električna shema, 3D model vezja, izdelava tiskanine , opis de...

 5. VODNI POTENCIAL ČRNE GORE IN MOŽNOSTI IZGRADNJE MHE NA POTOKU OĐZAČKO VRELO

  OpenAIRE

  Softić, Edis

  2012-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljen hidrometeorološki potencial Črne gore, izkoriščanje vodnih virov črnogorskih rek za proizvodnjo električne energije. Podrobneje je obravnavan severni del Črne gore, majhni vodotoki na področju občine Pljevlja. Poseben poudarek je na potoku Ođzačko vrelo. Na podlagi meritev pretoka na vodotoku Ođzačko vrelo je načrtovana mala hidroelektrarna. Poleg samega načrtovanja majhne hidroelektrarne so opisani tudi pogoji za izgradnjo tovrstnih hidroelektrarn v Črni go...

 6. DETEKCIJA SPREMEMB V RADARSKIH SLIKAH SAR

  OpenAIRE

  Izak, Rok

  2016-01-01

  V magistrskem delu je opisan princip detekcije sprememb površja Zemlje s pomočjo radarskih slik SAR, ki so bile zajete s satelitom TanDEM-X. Opisani so tudi principi delovanja radarja z umetno odprtino, načini zajema podatkov ter osnove interferometrije V prvem sklopu magistrskega dela, je bil cilj predlagati metodo za zaznavo gozdne površine v slikah SAR. V drugem delu so bile s pomočjo SAR interferometrije zaznane spremembe na kroni gozdov v okolici Postojne. Slike SAR, so bile zajete v raz...

 7. Vpliv varnostnih opozoril na varnost uporabnika informacijsko-komunikacijske tehnologije

  OpenAIRE

  Fajdiga, Sebastjan

  2016-01-01

  V teoretičnem delu diplomskega dela je opisano ozaveščanje o informacijski varnosti, njegovo stanje v Sloveniji in varnostna opozorila kot njegov del. Opisana so različna varnostna opozorila, njihov namen, učinkovitost oziroma neučinkovitost skozi zadnjih nekaj let in lažna varnostna opozorila oziroma oglasi. Predstavljena so osnovna načela, kako razviti bolj razumljiva in upoštevana varnostna opozorila. Opisani so tudi programi ozaveščanja v Sloveniji. S povečanjem kibernetske kriminalite...

 8. Prikupljanje i obrada prostornih podataka u GIS-u za potrebe uspostave i održavanja jedinstvene evidencije i registra prostornih jedinica : Collection and processing of spatial data in GIS for the purpose of establishing and maintaining an unique record and register of spatial units

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elma Kurt

  2012-06-01

  Full Text Available Ovim radom dat je osvrt na značaj i ulogu GIS-a za potrebe uspostave i održavanja jedinstvene evidencije i registra prostornih jedinica (JERPJ-a. U radu su opisani osnovni GIS alati neophodni za realizaciju zadataka prilikom prikupljanja i obrade prostornih podataka. U radu se također nastojala prikazati uloga geodete (kartografa u procesu uvođenja i vođenja JERPJ-a. : This work gives an overview on importance and the role of the GIS for the needs of setting up and maintenance of the Single Register of Sapital Units. The article describes the main GIS tools needed for implementation of the tasks during collection and processing of spatial data. Also, the article demonstrates the role and importance of geodesisit (cartographer in the process of introduction and management of the Single Register of Spatial Units.

 9. Rozwój diagnostyki poalkoholowego spektrum zaburzeń rozwojowych – przegląd narzędzi diagnostycznych

  OpenAIRE

  Małgorzata Klecka; Małgorzata Janas - Kozik; Irena Krupka-Matuszczyk

  2010-01-01

  Płodowy zespół alkoholowy (fetal alcohol syndrome, FAS), najpoważniejsza konsekwencja działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym, został opisany we francuskiej literaturze medycznej przez Lemoine’a w 1968 roku. Pięć lat później Jones i wsp. jako pierwsi wykazali związek pomiędzy nadużywaniem alkoholu przez ciężarne kobiety a specyficznymi cechami wad wrodzonych. Praca ta stanowiła podstawę do dalszych badań nad określaniem kryteriów diagnostycznych. Od tego czasu rozwinięto kil...

 10. The Vegetation of the Buna River Protected Landscape (Albania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fanelli Giuliano

  2015-12-01

  Full Text Available V članku je opisana vegetacija v zavarovanega območja ob reki Buna. Območje obsega aluvialno ravnino ob spodnjem teku reke Buna, ki predstavlja mejo med Črno goro in Albanijo in karbonatnim hribovjem. Za vegetacijo je značilna visoka β diverziteta (27 zvez in 46 asociacij, še posebej pa mokrišča in suha travišča. V območju smo izločili 1 sekvenco na sipinah, 4 higro sekvence na aluvialni ravnici in 3 ksero serije na karbonatnem masivu. Asociaciji Clematido viticellae-Punicetum granati in Periploco graecae-Alnetum glutinosae sta novo opisani.

 11. Toksičnost dentalnog amalgama I

  OpenAIRE

  Galić, Nada; Prskalo, Katica; Prpić-Mehičić, Goranka; Šutalo, Jozo; Anić, Ivica; Prester, Ljerka

  1997-01-01

  Tijekom svoje 150-godišnje uporabe dentalni je amalgam stalno napadan zbog nekih svojih svojstava, a ponajviše zbog moguće toksičnosti. Toksičnost se uglavnom pripisivala živi koja čini 50% amalgamske slitine. U ovome radu opisana je kratka povijest toksičnosti dentalnog amalgama, navedeni su osnovni sastojci amalgama, njihova pojedinačna toksičnost i moguća toksičnost amalgamske slitine. Opisani su i mogući načini otpuštanja pojedinih sastojaka dentalnog amalgama u obliku živinih para, čest...

 12. Apoptosis-Related Factors in the Luteal Phase of the Domestic Cat and Their Involvement in the Persistence of Corpora Lutea in Lynx.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga Amelkina

  Full Text Available The corpus luteum (CL is a transient gland formed in the ovary after ovulation and is the major source of progesterone. In the Iberian and Eurasian lynx, CL physiologically persist after parturition and retain their capacity to produce progesterone, thus suppressing the ovarian activity. This unique reproductive characteristic has a big impact on the success of assisted reproduction techniques in the endangered Iberian lynx. The mechanisms behind CL persistence are not yet understood and require extensive studies on potential luteotropic and luteolytic factors in felids. Because the apoptosis system has been shown to be involved in structural regression of CL in many species, we aimed to investigate the capacity of perCL to undergo apoptosis. In addition, we performed initial studies on the apoptosis system in the luteal phase of the domestic cat. No previous research on this system has been made in this species. Our factors of interest included agents of the intrinsic apoptosis pathway, i.e., pro-survival B-cell CLL/lymphoma 2 (BCL2 and pro-apoptotic BCL2-associated X protein (BAX, the executioner caspase-3 (CASP3, as well as of the extrinsic pathway, i.e., pro-apoptotic receptor FAS, and tumor necrosis factor (TNF and its receptors (pro-apoptotic TNFRSF1A and pro-survival TNFRSF1B. We analyzed the relative mRNA levels of these factors, as well as protein localization of CASP3 and TNF during stages of pregnancy and the non-pregnant luteal phase in CL of domestic cats. The same factors were investigated in freshly ovulated CL (frCL and perCL of Iberian and Eurasian lynx, which were histologically analyzed. All factors were present in the CL tissue of both domestic cat and lynx throughout all analyzed stages. The presence of pro-apoptotic factors BAX, CASP3, FAS and TNFRSF1A in perCL of the Eurasian and Iberian lynx might indicate the potential sensitivity of perCL to apoptotic signals. The expression of pro-survival factors BCL2 and TNFRSF1B was

 13. Sovremennaja serbskaja jazykovaja situacija (s točki zrenija vzaimootnošenija meždu standartnym i razgovornym jazykami

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Likomanova Iskra

  2012-01-01

  Full Text Available V stat'e s točki zrenija tradicionoj PLŠ s nekotoroj sovremennoj modifikacii ee postulatov otnositel'no slavjanskih literaturnyh jazykov rassmatrivaetsja sovremennaja jazykovaja situacija v serbskom jazykovom prostranstve (JaP, tipologičeski sravnivaja ee s drugimi slavjanskimi jazykami. Osnovnaja ideja raboty v sosuščestvovanii vseh raznovidnostej nacional'nogo jazyka na protjaženii danogo JaP, na kotoroe skladyvaetsja kak standartnyj literaturnyj jazyk, tak i vse drugie, v t.č. ustnye idiomy: dialektnaja reč', povsednevnaja reč', razgovornaja reč', idiolekty nositelej jazyka. Vvedeno i ëksplicirovano ponjatie „otstojanija“ meždu dvumja osnovnymi normami nacional'nogo jazyka - literaturnoj i kollokvial'noj, kotorye dlja serbskogo (vpročem i dlja bolgarskogo otličaetsja bol'šoj blizost'ju A+ i A-, t.e. fokusov norm. Ëto utverždenie provoditsja s učetom genezisa norm, s učetom ih vysokoj stepen'ju variancii i segodnja i s učetom aktual'nogo vzaimodejstvija meždu nimi. Na sociolingvističeskie ponjatija bifokal'nosti norm skladyvaetsja i rjad političeskih ponjatij kak oficial'nye i regional'nye men'šinstvennye jazyki, kotorye tože vhodjat v kartinu JaP, nahodjas' v kommunikativnom prostranstve nacii. Vvidu dinamičeskih ekstra- i intralingvističeskih processov, novyh sposobov sovremennoj komunikacii v sovremennom serbskom jazyke-angloamerikanizacii, perenosa terminologičeskoj, razgovornoj leksiki iz ustnuju reč' v pis'mennuju, standartnuju - ešče bol'še sužaetsja rasstojanie meždu dvumja osnovnymi raznovidnostjami serbskogo jazyka. V etom plane zasluživaet osoboe vnimanie teoretičeskoe i praktičeskoe opisanie ne tol'ko norm standartnogo jazyka, no i opisanie živoj kollokvial'noj normy, kotoraja dlja serbskogo jazyka predstavljaet osobuju slavjanskuju specifiku - v tipologičeskom plane.

 14. Dry Grassland Vegetation in the Transition Zone Between two Biogeographic Regions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sopotlieva Desislava

  2014-06-01

  Full Text Available Različni klimatski in biogeografski vplivi na vegetacijo so pogojeni z geografskim položajem Bolgarije. V članku opisujemo vrstno raznolikost suhih travišč, ki se pojavljajo v prehodnem pasu med jugovzhodno Evropsko in Mediteransko biogeorafsko regijo in razkrivamo, ali obstajajo očitne razlike med sintaksoni v lastnostih tal, življenskih oblikah in horotipih. Podatkovni niz vsebuje 349 vegetacijskih popisov cevnic in mahov, vzorčenih v različnih polnaravnih zeliščnih vegetacijskih tipih. Z uporabo TWINSPAN metode smo klasificirali 176 popisov suhih travišč v osem asociacij in eno nerangirano združbo. V članku sta prvič opisani ena asociacija in dve subasociaciji. Statistično smo analizirali podatke o globini, vlažnosti in pH tal, vsebnosti humusa in skupnega dušika ter število različnih življenskih oblik in horotipov. Suha travišča v JV Bolgariji smo uvrstili v različne vegetacijske razrede na tem območju: združbe so podobne po vrstni sestavi in imajo podobno razmerje hemikriptofiti/terofiti ter Evroazijske/Mediteranske vrste. Suha travišča uspevajo na pretežno plitvih in suhih tleh, ki se med asociacijami malo razlikujejo v pH, vsebnosti humusa in vlažnosti tal.

 15. Projektovanje geoinformacionog sistema za potrebe elektrodistributivnog preduzeća ''Elektro-Bijeljina'' u Bijeljini : Projecting of geoinformation system in service of electro-distributive firm ''Elektro-Bijeljina'' in Bijeljina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoran Perić

  2011-03-01

  Full Text Available U radu je opisani relevantni aspekti za razvoj i primjenu geoinformacionog sistema (GIS u elektrodistributivnom preduzeću ''Elektro-Bijeljina'' u Bijeljini. U kontekstu izrade projekta GIS-a izvršeno je poređenje pojedinih segmenata poslovanja interesantnih za njegovu primjenu. Razrađen je pristup projektovanja geoinformacionog sistema kroz sagledavanje konkretnih problema vezanih za nedostatak međusobne interakcije uposlenika u smislu kvalitetne međusobne komunikacije, pravovremenog informisanja i izvršavanja kancelarijskih i terenskih zadataka. Obzirom da nepravovremena i/ili netačna informacija može dovesti do usporavanja ili potpunog zaustavljanja određene poslovne procedure, za realizaciju projekta GIS-a su ovi problemi prepoznati kao glavni izazov i slabost koju ovakav sistem treba reducirati. : In this paper possibility of development and use of geo/information system (GIS was described in the service of electro distributive firm “Elektro-Bijeljina” in Bijeljina. In the context of creating the project, from an economic aspect, certain segments of business were compared, especially those in which space information system can be utilized. Problems related to mutual interaction of employees were analyzed, such as a lack of qualitative mutual communication, timely informing and accomplishing office and field assignments. Considering the fact that wrong or ill-timed information can cause a slowdown or a complete block of a certain procedure, project GIS finds these problems as the main challenge, and disadvantage that needs to be reduced.

 16. Preslikavanje parametara kvaliteta usluga na protokole ATM mreža / Quality of service mapping to ATM network protocols

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milojko Jevtović

  2005-11-01

  Full Text Available Preslikavanje parametara kvaliteta usluga (Quality of Service - QoS jedan je od bitnih elemenata u koncepciji ATM (Asynchronous Transfer Mode širokopojasnih mreža. U radu su opisani parametri QoS-a (verovatnoće pogrešnih ramova i ćelija, propusni opseg, kašnjenje ćelija, varijacija kašnjenja koji se preslikavaju na protokole ATM mreža. Preslikavanje se izvodi između korisničkog i aplikacionog QoS-a, a aplikacioni QoS se preslikava na QoS prenosa i komutacije, odnosno na ATM protokole, tzv. protokole ATM adaptacionog sloja i, konačno, preslikava se (mapira na ATM mrežne performanse (ATM sloj. Analiza procesa preslikavanja parametara kvaliteta usluga značajna je sa stanovišta korisnika usluga ATM mreža pri izboru klasa usluga koje će koristiti u komunikaciji preko date ATM mreže. / Quality of service mapping is one of the crucial elements in ATM concept of wide networks. In this paper QoS parameters mapping to ATM network protocols are described. Mapping is made between QoS user and QoS application, and application QoS is mapped to QoS transfer and commutation i.e. to ATM protocols - ATM adaptation layer protocols and finally it is mapped to ATM network performances. Analysis of this QoS mapping parameters process is very important for ATM users when they are choosing classes of service that can be used in communication process through ATM network.

 17. Rozwój diagnostyki poalkoholowego spektrum zaburzeń rozwojowych – przegląd narzędzi diagnostycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Klecka

  2010-12-01

  Full Text Available Płodowy zespół alkoholowy (fetal alcohol syndrome, FAS, najpoważniejsza konsekwencja działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym, został opisany we francuskiej literaturze medycznej przez Lemoine’a w 1968 roku. Pięć lat później Jones i wsp. jako pierwsi wykazali związek pomiędzy nadużywaniem alkoholu przez ciężarne kobiety a specyficznymi cechami wad wrodzonych. Praca ta stanowiła podstawę do dalszych badań nad określaniem kryteriów diagnostycznych. Od tego czasu rozwinięto kilka propozycji diagnostycznych, których celem jest dokładny ogląd szerokiego spektrum fizykalnych i behawioralnych anomalii będących skutkiem prenatalnej ekspozycji na alkohol. Diagnostyka poalkoholowego spektrum zaburzeń rozwojowych (fetal alcohol spectrum disorder, FASD jest wyzwaniem trudnym. Osoby po prenatalnej ekspozycji na alkohol wykazują szeroką gamę objawów, z których większość nie jest specyficzna wyłącznie dla intoksykacji prenatalnej i często manifestuje się w różnorodny sposób w ciągu życia. W Polsce FAS i inne zaburzenia rozwojowe wywołane alkoholem są diagnozowane sporadycznie, a brak dostępu do obiektywnych narzędzi diagnostycznych oraz fachowej literatury w języku polskim sprawia, że diagnoza oparta jest na subiektywnej ocenie badającego – rozpoznania ustalane w różnych ośrodkach mogą się różnić. W efekcie osoby z FASD często pozostają bez prawidłowej diagnozy lub na skutek błędnej diagnozy (np. autyzm, ADHD, zaburzenia zachowania itp. poddawane są nieprawidłowej terapii. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie rozwoju metod diagnostycznych na świecie i w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem 4-stopniowej skali diagnostycznej.

 18. Historia największych odkryć anatomicznych lu dzkiego ciała

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz Kubicki

  2015-04-01

  Full Text Available Medycyna XXI wieku jest nauką empiryczną, jedną z najprężniej rozwijających się w każdej swojej dziedzinie. Oparta na doświadczeniach i odkryciach, jakie prowadzili uczeni na poszczególnych etapach jej bogatej historii, współczesna medycyna bazuje na faktach. Wielkim twórcą podstaw medycyny i anatomii człowieka był Hipokrates, który opisał płyny ustrojowe, serce i inne narządy wewnętrzne. Jeden z najwybitniejszych badaczy anatomii człowieka, rzymski lekarz Galen, opisał dokładnie budowę serca i układu krążenia. Najważniejszą rolę w badaniu serca i układu krążenia odegrał londyński lekarz William Harvey, który wykazał, że serce jako narząd pełni funkcję tłoczącą, a nie – jak wcześniej uznawano – ssącą krew. Równocześnie do podstaw współczesnej kardiologii rozwijały się – już w papirusach egipskich z Kahun i Papirusie Ebersa – badania nad anatomią i fizjologią narządów rodnych, którymi zajmował się również Hipokrates oraz najwybitniejszy położnik starożytnego świata – Soranos z Efezu. Dalsze odkrycia anatomiczne to opisanie roli jajowodów przez Fallopiusa, pęcherzyków Graafa i budowy miednicy kostnej, którą uznano za najważniejszą podczas porodu (William Smellie, Gustaw Michaelis, Theodor Litzmann.

 19. Iskustva u razvoju pronalaska sa aspekta naučne verifikacije i stvaranja tržišta / Еxperience in the development of the invention from the aspect of scientific verification and market creation / Опыт в развитии изобретательства с аспекта научнойверификации и создания рынка

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikola P. Žegarac

  2016-01-01

  Full Text Available U radu su prikazana iskustva u razvoju pronalaska, patenata i naučnih dela sa aspekta naučne verifikacije i plasmana na tržištu. Opisani su problemi koji se uobičajeno javljaju u procesu razvoja pronalaska, kao i druga vrsta problema, koji prate pronalaske za vreme plasmana na tržište. / The paper presents experiences in the development o finventions, patents and scientific work in terms of scientific verification and marketing. It also describes common problems in the invention development process as well as those regarding invention marketing and introduction to market. / В данный работе описывается личный опыт в развитии изобретательства, патентов и научных работ с аспекта научной верификации и размещения на рынке изобретений. В работе рассматриваются частые проблемы, возникающие в процессе развития изобретательства и размещения изобретений на рынок.

 20. Zawroty głowy – wybrane zagadnienia praktyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek Juszczak

  2012-12-01

  Full Text Available Zawroty głowy należą do najczęstszych problemów w praktyce lekarskiej i stanowią bardzo niejednorodną grupą objawów o interdyscyplinarnym charakterze. Główne przyczyny zawrotów mogą mieć podłoże laryngologiczne, neurologiczne, internistyczne, okulistyczne czy psychiatryczne. Bardzo ważne w ich różnicowaniu jest dokładne opisanie przez chorego charakteru dolegliwości. Zasadniczo zawroty głowy można podzielić na zawroty układowe (vertigo i nieukładowe (lightheadedness, disequilibrium. Jedną z najczęstszych przyczyn zawrotów głowy są łagodne położeniowe zawroty głowy (ŁPZG. Wśród innych głównych przyczyn wymienia się: zawroty psychogenne, migrenę (wtym migrenę podstawną i migrenę przedsionkową, chorobę Ménière’a, zapalenie nerwu przedsionkowego, wieloprzyczynowe zawroty wieku podeszłego (prezbiastazja oraz zawroty naczyniopochodne. Te ostatnie są w Polsce nadrozpoznawane, natomiast zbyt rzadko stwierdza się pozostałe przyczyny zawrotów, a zwłaszcza ŁPZG, które łatwo zdiagnozować za pomocą niemal patognomonicznej próby Dix-Hallpike’a i w których można wdrożyć wysoce skuteczne leczenie manewrem repozycyjnym (Epleya lub uwalniającym (Semonta. Kluczowe znaczenie w rozpoznawaniu przyczyny zawrotów głowy mają badania neuroobrazujące, a w szczególności badanie głowy rezonansem magnetycznym (MRI. Ponadto bardzo przydatne są badania laryngologiczne, głównie badanie elektronystagmograficzne (ENG, umożliwiające różnicowanie zawrotów ośrodkowych i obwodowych. Poza wymienionymi zabiegami w leczeniu zawrotów głowy przydatna jest farmakoterapia, w któ- rej wiodącą rolę odgrywa obecnie betahistyna. W niniejszej pracy omówiono najczęściej spotykane przyczyny zawrotów głowy, ze szczególnym uwzględnieniem ich diagnostyki różnicowej przy łóżku chorego.

 1. Wpływ języka polskiego na leksykę medyczną w gwarze staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Katarzyna Grupa

  2016-12-01

  ł opisany wpływ polszczyzny na leksykę z zakresu medycyny i ochrony zdrowia.

 2. The Relationship Between Workers’ Financial Participation in Companies and Economic Results

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kozłowski Maciej

  2014-03-01

  Full Text Available Partycypacja finansowa pracowników, znana głównie pod postacią szeroko rozumianego udziału pracowników w zyskach oraz własności przedsiębiorstw, jest jak wiadomo, stosowana w przedsiębiorstwach od bardzo wielu lat, jednak koncentrując uwagę na czasach współczesnych, okres wdrażania rozwiązań z zakresu partycypacji finansowej to zaledwie 4 ostatnie dekady. Udział pracowników w podejmowaniu decyzji ma dłuższą tradycję, dzięki czemu został dosyć szczegółowo opisany w literaturze, a jego wpływ na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwa nie podlega w zasadzie dyskusji i jest znany dzięki wielu badaniom prowadzonym przez naukowców na całym świecie i szczegółowym raportom. Partycypacja finansowa nie doczekała się tylu opracowań, toteż wiedza i informacja z tego zakresu są niepełne. Przyczyną tego stanu rzeczy jest m.in. brak kompleksowych badań na temat poszczególnych form partycypacji finansowej, ich nieregularność, brak współpracy pomiędzy państwami w zakresie wymiany informacji dotyczącej ilości wdrażanych rozwiązań partycypacyjnych itp. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę, że objęcie badaniami wszystkich przedsiębiorstw nie jest możliwe, a uogólnianie wyników na wszystkie przedsiębiorstwa i wszystkie kraje nie wydaje się wskazane z racji odmiennych uwarunkowań i kryteriów doboru.

 3. Geodezija od Mesopotamije do Globalnog geodetskog opažačkog sistema : Geodesy from Mesopotamie to Global Geodetic Observing System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Medžida Mulić

  2015-12-01

  Full Text Available Tokom šest milenijuma postojanja civilizacije na Zemlji, geodetske tehnike su doživjele teško sagledive promjene. Definicija i uloga geodezije su se mijenjale u skladu s tim promijenila. Geodezija (viša je evoluirala od svoje originalne klasične definicije da „proučava kretanja nebeskih tijela, oblik i dimenzije Zemlje“ u „znanost koja osim naprijed rečenog, proučava njene promjene i kompleksne dinamičke procese, koji djeluju unutar Zemlje, na njenoj površini i iznad njene površine, kao i u svemiru koji je okružuje. Rad predstavlja detaljan pregled geodetskih tehnika, instrumenata, katastra i kartografije kod starih civilizacija: Mesopotamije, starog Egipta, antičke Grčke, starog Rima, pa sve do Evropljana, između 17. stoljeća do modernog doba. Posebno su opisani geodetski radovi u Bosni i Hercegovini, od doba osmanlija, austro-ugarskog premjera, do savremenih dostignuća u polju premjera i primjene satelitskih modernih tehnika. Globalni geodetski opažački sistem-GGOS, glavna komponenta Internacionalne asocijacije za geodeziju, kao projekat za buduće generacije geodeta, opisan je na kraju. : During the six millennia of the existence of the civilization on the Earth, surveying techniques have been experienced difficult foreseeable changes. The definition and role of geodesy have been changing accordingly. Geodesy has evolved from its original classic definition that "studying the movements of celestial bodies, the shape and dimensions of the Earth" in the "science which, beside it noted above, studies its changes and complex dynamic processes that ongoing inside the Earth, on the surface, above its surfaces, and evironment. The paper is overview of the geodetic techniques and the surveying instruments, cadastre and cartography in the ancien civilizations: Mesopotamia, ancient Egypt, antic Greece, ancient Rome, to the Europeans, from the 17th century to modern times. A detailed description devoted to surveying and geodetic

 4. Różnicowanie infekcyjnego zapalenia krążka międzykręgowego i seronegatywnej spondyloartropatii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Maślińska

  2011-06-01

  Full Text Available Objawy infekcyjnego zapalenia krążka międzykręgowego mogąimitować objawy spondyloartropatii seronegatywnych i wymagaćróżnicowania wśród tych jednostek chorobowych (tab. I. Spondyloartropatieseronegatywne to grupa zapalnych chorób przebiegającychz zajęciem stawów kręgosłupa i stawów obwodowych.Wśród zapaleń kości i szpiku infekcyjne zapalenie krążka międzykręgowegostanowi ok. 2–4% wszystkich przypadków. Poniżejprzedstawiono opis przypadku 18-letniego mężczyzny diagnozowanegoz powodu podejrzenia spondyloartropatii. U pacjentawystępowały: ból kręgosłupa o charakterze zapalnym, bóle stawówobwodowych oraz epizody stanów gorączkowych. Po wykluczeniuspondyloartropatii ostatecznie rozpoznano u pacjentainfekcyjne zapalenie krążka międzykręgowego. Dzięki diagnostycemetodą rezonansu magnetycznego możliwe było postawienie diag -nozy (ryc. 1, 2 oraz ocena skuteczności leczenia (ryc. 3, 4. Niew każdym przypadku infekcyjnego zapalenia krążka międzykręgowegomożliwe jest ustalenie czynnika etiologicznego, wówczasw leczeniu należy uwzględnić potencjalne czynniki ryzyka zakażeniaoraz najczęstsze patogeny, będące przyczyną spondylodiscitis,takie jak Staphylococcus aureus (w 50% przypadków i Escherichiacoli (23%. Brak klinicznej poprawy po 2 tygodniach optymalniecelowanej antybiotykoterapii drogą dożylną byłby wskazaniem doleczenia chirurgicznego.Womawianym przypadku rozpoznanie kliniczne potwierdził dobryefekt terapeutyczny prowadzonej antybiotykoterapii, wobec czegonie było wskazań do leczenia operacyjnego. Opisany przypadekwskazuje również na konieczność szybkiej oceny kręgosłupa pierwmetodąrezonansu magnetycznego u pacjentów z bólem zapalnymkręgosłupa i objawami ogólnymi wobec wątpliwości co do ich etiologiii braku wyjaśnienia ich przyczyny klasycznym zdjęciem radiologicznym.Ponieważ bardziej narażeni na infekcyjne zapaleniekrążka międzykręgowego są chorzy z obni

 5. Fetysz „obiektywności”. „Nasza klasa” Tadeusza Słobodzianka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Żukowski

  2016-01-01

  completely ignored by the reviewers, however. They were also unable to break through the narration structures of the first type, which are more recognisable. Fetysz „obiektywności”. Nasza klasa Tadeusza Słobodzianka Nasza klasa przyjęta została w Polsce z entuzjazmem. Autora chwalono za odwagę, a jego głos uznano za wyważony i rozsądny w toczącej się od 2000 roku debacie nad zbrodnią w Jedwabnem. Skąd ten entuzjazm, którego brakowało przecież po publikacji Sąsiadów? Jakie zmiany wprowadzone przez Słobodzianka do narracji o Jedwabnem zapewniły mu sukces? Artykuł opisuje recepcję dramatu, która okazuje się wybiórcza. Sięga także do tekstu sztuki, wydobywając dwa porządki prezentowania i objaśniania zdarzeń. W pierwszej warstwie Nasza klasa tworzy obraz stosunków międzyludzkich, w którym znikają społeczne mechanizmy dyskryminacji. Wątek ten podchwytują i rozwijają polscy recenzenci. Wymordowanie Żydów okazuje się następstwem konfliktu równorzędnych grup z podobnymi możliwościami działania i sprawstwa, a więc nieuwikłanych w stosunki dominacji większości nad mniejszością. Stąd wynika symetria krzywd, a w konsekwencji nierozstrzygalność pytania o winę i domniemany tragizm aktorów zdarzeń. Do tego dochodzi psychologiczne wyjaśnianie zachowań i motywacji wzorowane na relacjach rodzinnych. Punkt widzenia uczestników wydarzeń (będący symptomem dyskryminacji zostaje potraktowany jako obiektywizujący opis. Widziane z bliska i psychologizowane perypetie bohaterów zasłaniają tło, jakim jest przemoc grupy dominującej. A tę można wyjaśnić jedynie w kategoriach socjologicznych. Słobodzianek sięga jednak także po opis na poziomie społecznym. Tak konstruuje scenę ślubu Rachelki, rozgrywanie sprawy jej ocalenia po wojnie – niezwykle opisany fenomen społecznego funkcjonowania motywu Sprawiedliwych – dostrzega i opisuje rytuały podporządkowania organizowane dla ocalałych oraz to, jak

 6. Morfologija čestica praha proizvedenih sa sprej atomizacijom i drugim procesima / Morphology of powder particles produced by spray atomization and other processes / Tехнология изготовления порошковых изделий и морфология частиц порошка

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2015-10-01

  čke osobine i mehanička svojstva prevlaka su pod velikim uticajem tehnologije izrade prahova i parametara plazma sprej procesa. Jedan od veoma bitnih parametara koji utiče na fizička i mehanička svojstva prevlaka su morfologije čestica praha, homogenost, granulacija praha i raspon granulacije, koji su u direktnoj vezi sa tehnologijama izrade prahova. U ovoj studiji opisani su tehnološki procesi proizvodnje prahova koji se najviše koriste i prikazane su morfologija čestica prahova renomiranih proizvođača praha, koje su ispitane skening elektronskom mikroskopijom – SEM. Postoji mnogo studija koje su objavile korelaciju izme- đu morfologije i tehnologije izrade prahova sa parametrima depozicije prevlaka. U zavisnosti od procesa proizvodnje praha, čestice poseduju različite karakteristike koje se tiču oblika, veličine, specifične gustine, čistoće, itd. Pošto ove karakteristike imaju značajan uticaj na kvalitet i svojstva deponovanih prevlaka, potrebno je posedovati znanje o karakteristikama praha radi bolje kontrole ponašanja čestica u mlaz plazme, kako bi se proizvele prevlake očekivanih karakteristika. Prahovi imaju raznovrsne karakteristike za koje treba podesiti operativne parametre depozicije kako bi se dobile prevlake željenih osobina.

 7. Pregled metrika rutiranja za višekanalne višeinterfejsne bežične mesh mreže / Survey of routing metrics for multi channel multi interface wireless mesh networks / Обзор показателей маршрутизации для многоканальных мульти-интерфейсных ячеистых сетей

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marija Z. Malnar

  2015-07-01

  Full Text Available Bežične mesh mreže – WMNs (Wireless Mesh Networks predstavljaju noviji trend u bežičnim komunikacijama kojim se obezbeđuju veća fleksibilnost, pouzdanost i bolje performanse nego standardnim bežičnim lokalnim mrežama. Imajući u vidu sve veće potrebe korisnika za brzim i efikasnim prenosom podataka, povećanje protoka, ostvareno uvođenjem višekanalnih višeinterfejsnih – MCMI (Multi-Channel Multi-Interface WMNs, predstavlja glavni izazov u projektovanju WMNs. Kako bi se ostvarile što bolje mrežne performanse neophodno je definisati protokole i metrike rutiranja kojima se određuje optimalna putanja između izvorišnog i odredišnog čvora. S obzirom na to da WMN karakteriše velika dinamika signala, posebno kada se realizuju u kompleksnim okruženjima kakva su zatvoreni objekti, neophodno je definisati metrike rutiranja koje mogu da isprate brze promene uslova propagacije koje se dešavaju na svakom pojedinačnom linku u mreži. U ovom radu predstavljen je kritički osvrt na najpoznatije metrike rutiranja za MCMI bežične mesh mreže. Navedeni su osnovni kriterijumi za formiranje metrika rutiranja, kao što su: interferencija, količina informacija, opterećenje linka, agilnost, stabilnost i sposobnost praćenja brzih promena na svakom linku. Opisani su i novi trendovi u razvoju metrika rutiranja za bežične mesh mreže, kao i poređenje opisanih metrika u skladu sa prethodno pomenutim kriterijumima. Na kraju rada predstavljena su zaključna razmatranja. / WMNs (Wireless Mesh Networks represent a new trend in wireless communications, providing greater flexibility, reliability and better network performances than standard WLANs (Wireless Local Area Networks. Having in mind a need for more efficient and faster data transmission, one of the greatest challenges in designing WMNs is to provide greater throughput. This is done by introducing networks the nodes of which have multiple interfaces that can work on one of multiple