WorldWideScience

Sample records for fr chemisches apparatewesen

 1. Chemisch en sensorisch onderzoek van monsters paardevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Jong, de J.; Herstel, H.

  1990-01-01

  In januari 1988 werden acht monsters paardebiefstuk en zes monsters paardestooflap, afkomstig uit verschillende landen, chemisch onderzocht. Vier monsters biefstuk en vier monsters stooflap werden onderzocht op de gehalten aan vocht, vet en eiwit.

 2. Onderzoek naar de chemische en microbiologische kwaliteit van zachte kaas

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond, van H.J.; Bakker, R.; Boeyen, P.; Coors, R.; Hakemulder, W.; Labrijn, J.; Herstel, H.

  1993-01-01

  Voor Konsumenten Kontakt zijn in augustus en september 1992 zevenenveertig monsters zachte kaas (Brie en Camembert) chemisch en microbiologisch onderzocht. Het chemisch onderzoek bestond uit het bepalen van de gehaltes aan vocht en vet. Het microbiologische gedeelte bestond uit een onderzoek naar de

 3. Dimensionering van de Uniqfill chemischer wasser met lamellen

  NARCIS (Netherlands)

  Starmans, D.A.J.

  2006-01-01

  In dit rapport wordt een eerste aanzet gegeven tot de modellering van een kruisstroom chemische wasser met lamellen. Met behulp van bestaande metingen is de stofoverdrachtscoëfficiënt afgeschat, waarna scenario's voor nieuwe wassers doorgerekend konden worden.

 4. Vervolgonderzoek ecologische risico's Noorderbos : chemische en biologische beschikbaarheid van chroom : rapportage fase 2

  NARCIS (Netherlands)

  Groenenberg, J.E.; Bloem, J.; Faber, J.H.; Dijcker, R.

  2009-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van het vervolgonderzoek van de chemische en biologische monitoring van de ernstig met chroom vervuilde bodem van het Noorderbos in Tilburg. Er is specifiek aandacht besteed aan de chemische en biologische beschikbaarheid van metalen met name van chroom waarvan

 5. Behandeling van lucht uit een traditionele stal voor vleeskuikens met een chemische wasser

  NARCIS (Netherlands)

  Hol, J.M.G.; Wever, A.C.; Groot Koerkamp, P.W.G.

  1999-01-01

  In dit onderzoek werd de reductie van de ammoniakemissie gemeten door toepassing van een chemische wasser. Deze wasser behandelde de lucht die afkomstig was uit een traditionele stal voor vleeskuikens.

 6. Geïntegreerde gewasbescherming is meer dan efficiënter gebruik van chemische middelen

  NARCIS (Netherlands)

  Vereijken, P.H.

  1989-01-01

  Om de langdurige schadelijke gevolgen voor het milieu een halt toe te roepen is integratie van economische en ecologische doelen vereist. Dit betekent dat biologische en fysische methoden van gewasbescherming de voorkeur verdienen boven de chemische bestrijding

 7. Ruimtelijke variaties in fysisch-chemische bodemkarakteristieken in de Nuenen-groep nabij Best

  NARCIS (Netherlands)

  Gerringa; L.; Obdam; A.

  1985-01-01

  Ten noorden van Best is een onderzoek uitgevoerd naar de ruimtelijke variatie in fysisch-chemische bodemkarakteristieken in de Nuenen-groep. Doel van dit onderzoek was een methode te ontwikkelen om een beter inzicht te krijgen in de laterale existentie van lagen, die door hun eigenschappen, een

 8. Chemical alternative to the energetic use of biodiesel; Chemische Alternativen zur energetischen Nutzung von Biodiesel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Warwel, S; Ruesch genannt Klaas, M.; Harperscheid, M. [Bundesanstalt fuer Getreide-, Kartoffel- und Fettforschung, Muenster (Germany). Inst. fuer Biochemie und Technologie der Fette - H.P. Kaufmann-Inst.

  1996-12-31

  Biodiesel is environment-friendly, but much more costly to produce than `normal` diesel fuel. Higher economic efficiency can be achieved by using biodiesel as a chemical feedstock instead. Tenside and polymers offer a wide range of applications. (orig) [Deutsch] Biodiesel ist ein umweltfreundlicher Kraftstoff, jedoch in der Herstellung deutlich teurer als Mineraloel-Dieselkraftstoff. Eine signifikant hoehere Wertschoepfung koennte errreicht werden, wenn Biodiesel nicht im Kraftstoffsektor, sondern als chemischer Rohstoff verwendet wird. Tenside und Polymere sind hierbei grossvolumige Einsatzbereiche. (orig)

 9. Chemical alternative to the energetic use of biodiesel; Chemische Alternativen zur energetischen Nutzung von Biodiesel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Warwel, S; Ruesch genannt Klaas, M; Harperscheid, M [Bundesanstalt fuer Getreide-, Kartoffel- und Fettforschung, Muenster (Germany). Inst. fuer Biochemie und Technologie der Fette - H.P. Kaufmann-Inst.

  1997-12-31

  Biodiesel is environment-friendly, but much more costly to produce than `normal` diesel fuel. Higher economic efficiency can be achieved by using biodiesel as a chemical feedstock instead. Tenside and polymers offer a wide range of applications. (orig) [Deutsch] Biodiesel ist ein umweltfreundlicher Kraftstoff, jedoch in der Herstellung deutlich teurer als Mineraloel-Dieselkraftstoff. Eine signifikant hoehere Wertschoepfung koennte errreicht werden, wenn Biodiesel nicht im Kraftstoffsektor, sondern als chemischer Rohstoff verwendet wird. Tenside und Polymere sind hierbei grossvolumige Einsatzbereiche. (orig)

 10. Bereiding van gevriesdroogd cholesterolcalibratie en -controleserum ten behoeve van de Stichting Kwaliteitsbewaking Chemische Analyse ten behoeve van Epidemiologisch Onderzoek (KCA)

  NARCIS (Netherlands)

  Dreumel; H.J.van; Wikkeling; R.H.; Steentjes; G.M.; Buitenhuis; S.G.; Koedam; J.C.

  1986-01-01

  In het kader van de samenwerking tussen het RIVM en de Stichting KCA (Kwaliteitsbewaking Chemische Analyse t.b.v. Epidemiologisch Onderzoek) werden drie partijen cholesterolserum bereid. Uitgegaan werd van menselijk serum (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst). Door uit een deel

 11. Ontwikkeling van een toets ter bepaling van sublethale effecten van chemische stoffen op regenwormen. II. Reproduktie door de regenwormen Eisenia fetida en Eisenia andrei in een kunstgrond

  NARCIS (Netherlands)

  Gestel CAM van; Dis WA van; Breemen EM van

  1988-01-01

  Nagegaan werd of coconproduktie-experimenten uitgevoerd kunnen worden met de voor acuut toxiciteitsonderzoek met regenwormen aanbevolen kunstgrond en regenwormsoorten. Uiteindelijke doel van het onderzoek is te komen tot een toets waarmee het effect van chemische stoffen op de reproduktie van

 12. Präparation spezieller Biokatalysatoren für die chemisch-technische Nutzung zur Bereitstellung von Aromaten und chiralen α-Hydroxyketonen

  OpenAIRE

  Bieler, Nora Christiane

  2011-01-01

  Teil 1 Bereitstellung der Biokatalysatoren LAC, LiP und MnP für deren chemisch-technische Nutzung Die drei Oxidoreduktasen Laccase (LAC), Lignin- und Manganperoxidase (Li- und MnP) aus Weißfäulepilzen sind technisch sehr interessant, da sie unter Anderem Lignin abbauen können. Vor allem deren zeitaufwändige Produktion in den ligninolytischen Organismen limitiert jedoch industrielle Anwendungen. Daher wurden Möglichkeiten zur Bereitstellung dieser Biokatalysatoren überprüft. So war es Ziel, di...

 13. Vertical exchange and chemical conversion of trace elements over topographically complex terrain; Vertikaler Austausch und chemische Umwandlung von Spurenstoffen ueber topographisch gegliedertem Gelaende

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuntze, K.

  2001-10-01

  The influence of topography on the vertical exchange of trace elements was investigated with the aid of a numeric simulation model. It is a couopled 3D model consisting of the mesoscale model KAMM and the dispersion model DRAIS, extended by the gaseous phase mechanism of the RADM model. This way, both meteorological and chemical processes can be analyzed in a preselected time and spatial resolution. The simulations were validated by a comparison with measurements made during the TRACT campaign. Satisfactory agreement between the two was established. [German] In der vorliegenden Arbeit wurde der Einfluss der Topographie auf den vertikalen Austausch von Spurenstoffen mit Hilfe eines numerischen Simulationsmodells untersucht. Bei dem Simulationsmodell handelt es sich um ein dreidimensionales gekoppeltes Modell, welches aus dem mesoskaligen Modell KAMM und dem um den Gasphasenmechanismus des RADM-Modells erweiterten Ausbreitungsmodell DRAIS besteht. Mit diesem Modellsystem war es moeglich, sowohl meterologische als auch chemische Prozesse in einer vorher gewaehlten zeitlichen und raeumlichen Aufloesung zu betrachten. Um die Qualitaet der Simulation und damit deren Verwendbarkeit fuer die Untersuchungen festzustellen, wurde ein Vergleich mit Messungen durchgefuehrt. Dazu wurden berechnete meterologische und chemische Groessen mit den waehrend der Feldmesskampagne TRACT gemessenen Groessen verglichen. Der Vergleich der simulierten Groessen sowohl mit Radiosondenaufstiegen als auch mit Zeitreihen und Flugzeugmessungen lieferte eine gute Uebereinstimmung. (orig.)

 14. Analytical characterization of technical animal fat from a rendering plant; Chemisch-analytische Charakterisierung technischen tierischen Fettes aus einer Tierkoerperbeseitigungsanstalt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bahadir, M.; Jopke, P.; Matthies, B.; Schmidt-Naedler, C.; Wichmann, H. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Oekologische Chemie und Abfallanalytik; Bock, R.; Dettmer, T.; Hesselbach, J. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik; Falk, O.; Meyer-Pittroff, R. [Technische Univ. Muenchen, Freising-Weihenstephan (Germany). Lehrstuhl fuer Energie- und Umwelttechnik der Lebensmittelindustrie

  2004-07-01

  Aims and Scope. German rendering plants produce 300,000 tons of animal fat per year. Until recently, these raw products have been in wide use as nutritional additive for cattle and other animals fodder but now they have been banned due to their assumed role in BSE infection. Therefore, alternative fields of usage are required. In this context the Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) is sponsoring a joint research project which deals with the production and testing of cooling lubricants based on animal fat esters. Methods. In a first step, characteristics and quality of the animal fat were analyzed and monitored for a whole year in order to identify e.g. seasonal variations. The investigations covered the following fat specific and trace analytical parameters: total contamination, sulfates ash, water content, peroxide number, iodine value, kinematical viscosity, neutralisation number (free fatty acids), fatty acid spectra, elements / heavy metals (Al, B, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mo, Mn, Na, Ni, P, Pb, S, Sn, V, W and Zn), polycyclic aromatic hydrocarbons, polychlorinated biphenyls, polychlorinated dibenzo-dioxins and polychlorinated dibenzofurans. Results. Valuable hints on the design of the technical process of fatty acid methylesters production were gained by regarding the fat specific parameters. (orig.) [German] Hintergrund und Ziel. Von den deutschen Tierkoerperbeseitigungsanstalten werden z.Z. rund 300.000 t/a technisches tierisches Fett produziert. Ausgeloest durch die BSE-Krise wird dieser Rohstoff nicht mehr als Tierfutterergaenzungsmittel eingesetzt. Nun wird nach neuen Verwertungswegen fuer diese Fette gesucht. In diesem Zusammenhang wird von der DBU ein Verbundprojekt finanziert, in dessen Rahmen durch Umesterung der Fette Grundoele fuer Kuehlschmierstoffe (KSS) hergestellt und die KSS-Produkte in der spanenden Bearbeitung von Metallen in der industriellen Praxis getestet werden sollen. Methoden. Als erster Schritt sollten durch chemisch

 15. Chemisch modifizierte Peptidanaloga

  OpenAIRE

  Kapurniotu, A.; Bernhagen, J.

  2006-01-01

  DE1004051014 A UPAB: 20060809 NOVELTY - The islet amyloid polypeptide (IAPP) analog, with the ability to bond with natural IAPP receptors, has a maximum of 38 amino acids of which 37 residues follow the sequence of a natural IAPP and at least 19-37 have amino acids in a natural sequence. DETAILED DESCRIPTION - The islet amyloid polypeptide (IAPP) analog, with the ability to bond with natural IAPP receptors, has a maximum of 38 amino acids of which 37 residues follow the sequence of a natural ...

 16. PET in patients with clear-cut multiple chemical sensitivity (MCS); PET bei Patienten mit klar definierter multipler chemischer Sensibilitaet (MCS)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bornschein, S. [Toxikologische Abt. der II. Medizinischen Klinik und Poliklinik der Technischen Univ. Muenchen, Klinikum rechts der Isar, Muenchen (Germany); Klinik und Poliklinik fuer Psychiatrie und Psychotherapie der Technischen Univ. Muenchen, Klinikum rechts der Isar, Muenchen (Germany); Hausteiner, C.; Foerstl, H. [Klinik und Poliklinik fuer Psychiatrie und Psychotherapie der Technischen Univ. Muenchen, Klinikum rechts der Isar, Muenchen (Germany); Drzezga, A.; Schwaiger, M. [Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik der Technischen Univ. Muenchen, Klinikum rechts der Isar, Muenchen (Germany); Bartenstein, P. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin, Universitaetsklinikum Mainz (Germany); Zilker, Th. [Toxikologische Abt. der II. Medizinischen Klinik und Poliklinik der Technischen Univ. Muenchen, Klinikum rechts der Isar, Muenchen (Germany)

  2002-12-01

  Aim: Multiple chemical sensitivity (MCS) is a controversially discussed symptom complex. Patients afflicted by MCS react to very low and generally non-toxic concentrations of environmental chemicals. It has been suggested that MCS leads to neurotoxic damage or neuroimmunological alteration in the brain detectable by positron emission tomography (PET) and single photon emission computer tomography (SPECT). These methods are often applied to MCS patients for diagnosis, although they never proved appropriate. Method: We scanned 12 MCS patients with PET, hypothesizing that it would reveal abnormal findings. Results: Mild glucose hypometabolism was present in one patient. In comparison with normal controls, the patient group showed no significant functional brain changes. Conclusion: This first systematic PET study in MCS patients revealed no hint of neurotoxic or neuroimmunological brain changes of functional significance. (orig.) [German] Ziel: Multiple chemische sensibilitaet (MCS) ist ein umstrittenes Krankheitsbild, das durch Reaktionen auf geringe, fueer Normalpersonen unschaedliche Mengen an Umweltchemikalien gekennzeichnet ist. Es wurde postuliert, dass MCS zu neurotoxischer Schaedigung bzw. neuroimmunologischer Veraenderung im Gehirn fuehrt, die mittels funktioneller bildgebender Verfahren, z. B. positronenemissionstomographie (PET), single-photon-emissions-computer-tomographie (SPECT) dargestellt werden koennte. Obwohl hierfuer kein wissenschaftlicher Beleg erbracht wurde, werden diese Methoden vielfach diagnostisch bei MCS-Patienten eingesetzt. Methode: Wir untersuchten 12 MCS-Patienten mit PET, um etwaige funktionelle Hirnveraenderungen nachzuweisen. Ergebnisse: Im Einzelvergleich war bei einem Patienten ein diskreter Glukose-Hypometabolismus in einzelnen Hirnregionen vorhanden. Im Gruppenvergleich konnte keine signifikante Abweichung von der Norm gefunden werden. Schlussfolgerung: Diese erste systematische PET-Studie bei MCS-Patienten erbrachte keinen

 17. Emission factors and chemical characterisation of fine particulate emissions from modern and old residential biomass heating systems determined for typical load cycles; Emissionsfaktoren und chemische Charakterisierung von Feinstaubemissionen moderner und alter Biomasse-Kleinfeuerungen ueber typische Tageslastverlaeufe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kelz, Joachim [BIOENERGY 2020+ GmbH, Graz (Austria); Brunner, Thomas; Obernberger, Ingwald [BIOENERGY 2020+ GmbH, Graz (Austria); Technische Universitaet Graz, Institut fuer Prozess- und Partikeltechnik, Graz (Austria); BIOS BIOENERGIESYSTEME GmbH, Graz (Austria)

  2012-12-15

  concerning gaseous and PM emissions of different old and modern biomass combustion systems over whole day operation cycles are now available. Derived from these data, correlations between burnout quality, particulate emissions as well as particle composition of the PM emissions can be deduced. (orig.) [German] Es ist allgemein bekannt, dass es signifikante Unterschiede bezueglich partikelfoermiger Emissionen von modernen und alten sowie automatisch und nicht automatisch geregelten Biomasse-Kleinfeuerungsanlagen gibt. Die Unterschiede beziehen sich einerseits auf die Hoehe der Partikelemission und andererseits auf deren chemische Zusammensetzung. Um Emissionsfaktoren fuer partikelfoermige Emissionen ueber typische realitaetsnahe Tageslastverlaeufe zu bestimmen und die Feinstaubemissionen chemisch zu charakterisieren, wurde ein Projekt an der BIOENERGY 2020+ GmbH, Graz, Oesterreich, in Kooperation mit dem Institut fuer Prozess- und Partikeltechnik, Technische Universitaet Graz, Oesterreich, initiiert. Fuenf moderne, dem aktuellen Stand der Technik entsprechende, Biomasse-Kleinfeuerungen sowie zwei Altanlagen, die den aktuellen Anlagenbestand widerspiegeln, wurden im Zuge von Testlaeufen an einem Teststand untersucht. Dabei wurden alle relevanten Betriebsparameter der Biomasse-Kleinfeuerungen sowie die im Zuge des Verbrennungsprozesses entstehenden gas- und partikelfoermigen Emissionen kontinuierlich gemessen und aufgezeichnet. Des Weiteren wurden Partikelemissionsproben gezogen und anschliessend chemisch analysiert. Fuer die Testlaeufe wurden typische Tageslastverlaeufe, die den Betrieb dieser Feuerungen in der Praxis abbilden, beruecksichtigt. Dabei wurde zwischen automatisch beschickten und automatisch geregelten Kesseln, manuell beschickten und automatisch geregelten Kesseln sowie manuell beschickten Naturzugoefen unterschieden. Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Zusammenhang zwischen den gasfoermigen Emissionen, die durch unvollstaendigen Gasphasenausbrand (CO- und org

 18. High-grade use of waste propane streams in the Dutch chemical industry. An exploratory study in the context of the Chemical Industry Roadmap; Hoogwaardig gebruik van reststromen propaan in de Nederlandse chemische industrie. Een verkenning binnen de Routekaart Chemie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Buck, A.; Afman, M.R.; Croezen, H.J.; Van Lieshout, M.

  2012-09-15

  In the context of the Dutch chemical industry's Roadmap the industry is actively seeking concrete ways of improving the efficiency of its products and processes. One option is to make higher-grade use of current waste streams, as feedstocks for other products, for example. This study focuses on propane waste streams from the oil and gas processing industry. Today these are used partly as fuel (fuel gas) but there are no technical barriers to converting propane to propylene, which can then be used as a feedstock. Higher-grade use of this particular waste stream leads to CO2 emission reductions in the production chain. Given the high market price of propylene, such a move may also be economically attractive. The study focuses on the Rotterdam region, because propane suppliers and companies seeking propylene are in closest proximity there [Dutch] In het kader van de Routekaart Chemie is de chemische industrie actief op zoek naar concrete opties om in haar processen en producten de efficiency te verhogen. Een route is daarbij om reststromen hoogwaardiger te benutten en in te zetten als grondstof voor andere producten. Dit onderzoek richt zich op reststromen propaan uit de olie- en gasverwerkende industrie. Deze worden nu deels als brandstof (stookgas) ingezet maar technisch is het mogelijk propaan om te zetten in propeen, dat als grondstof voor de chemische industrie kan worden gebruikt. Door het hoogwaardiger benutten van deze reststroom wordt in de keten een reductie van CO2 gerealiseerd. Tegelijk kan het economisch interessant zijn, vanwege de hoge marktprijzen van propeen. De studie focust op de regio Rotterdam, omdat leveranciers van propaan en afnemers van propeen daar het meest dichtbij elkaar gevestigd zijn.

 19. Feasibility study to combine the evaluation of radiological and chemical-toxicological effects of old contaminated sites; Machbarkeitsstudie zur Verknuepfung der Bewertung radiologischer und chemisch-toxischer Wirkungen von Altlasten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jacob, P; Proehl, G [Gesellschaft fuer Strahlen- und Umweltforschung mbH Muenchen, Neuherberg (Germany). Inst. fuer Strahlenschutz; Schneider, K; Voss, J U [FoBiG Forschungs- und Beratungsinstitut Gefahrstoffe GmbH, Freiburg im Breisgau (Germany)

  1997-08-01

  The uranium mining regions of the German Federal States Saxony, Thuringia and Saxony-Anhalt are contaminated by radionuclides and by chemical substances. For both, ionizing radiations and chemicals, concepts and models exists to assess possible health effects for the population living in such areas. However, these assessment models were developed independently for both kinds of contaminants. Therefore, the 9{sup th} Conference of the State Ministers for Environmental Protection have claimed that for the evaluation of contaminated sites the radiological and chemical contaminants should be integrated into a joint assessment. This feasibility study describes the state of the art of the concepts and models used for the evaluation of radiological and chemical contaminants. The similarities and differences of these evaluation methods are identified and discussed. Suggestions are made for an integrated assessment to standardize the evaluation of sites contaminated by radionuclides or chemicals. (orig.) [Deutsch] In den Gebieten des ehemaligen Uranbergbaus der Bundeslaender Sachsen, Thueringen und Sachsen-Anhalt treten neben den radioaktiven Kontaminationen auch andere Schadstoffe, insbesondere Schwermetalle, auf. Fuer ionisierende Strahlung und fuer chemische Noxen existieren unabhaengig voneinander entwickelte Bewertungssysteme zum Schutz vor Gesundheitsgefahren und Empfehlungen zum Umgang mit kontaminierten Standorten. Vor diesem Hintergrund forderte die 9. Umweltministerkonferenz - Ost am 17./18. Juni 1993 eine `Verknuepfung der radiologischen und konventionellen Altlastenbewertung`. Ob diese Verknuepfung moeglich ist und in welcher Weise diese vorgenommen werden kann, ist bisher nicht untersucht worden. Diese Machbarkeitsstudie unternimmt eine Bestandsaufnahme von Uebereinstimmungen und Unterschieden der beiden bestehenden Bewertungssysteme fuer Kontaminationen mit Radionukliden und mit chemisch-toxischen Stoffen und zeigt einen Weg auf zur Verinheitlichung der

 20. Hydrogen `96: From vision to reality. 11. world hydrogen enery conference in Stuttagrt; Hydrogen `96: Von der Vision zur Realitaet. 11. Welt-Wasserstoffenergie-Konferenz in Stuttgart

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1996-08-01

  More than 700 attendants from 45 countries, 140 technical lectures, 6 plenary lectures, 220 poster presentations, 18 exhibitors from sectors such as high-performance electrolysis for hydrogen generation, fuel cells, hydrogen-powered motor cars and hydrogen filling stations - such is, in a few numbers, the statistics of the Hydrogen `96 Conference. The 11th world conference on energy from hydrogen took place in Stuttgart from 23 to 28 June 1996. The event was opened by Dr. Angela Merkel, the federal German minister for environmental affairs, nature conservancy and reactor safety. The organization of the conference was taken care of by DECHEMA (Deutsche Gesellschaft fuer Chemisches Apparatewesen, Chemische Technik und Biotechnologie), Frankfurt, who were assisted by experienced partners. To mention only a few: Deutsche Forschungsgesellschaft fuer Luft- und Raumfahrt, the VDI Energietechnik Society, the Center for Solar Energy and Hydrogen Research, and the European Federation of Chemical Engineering. (orig.) [Deutsch] Mehr als 700 Teilnehmer aus 45 Laendern, 140 Fachvortraege, 6 Plenarvortraege, 220 Posterpraesentationen, dazu 18 Aussteller aus Bereichen, wie Hochleistungselektrolysen zur Wasserstofferzeugung, Brennstoffzellen, wasserstoffgetriebene Autos und Tankstellen fuer Wasserstoff, das ist, in wenigen Zahlen aufgelistet, die Tagungsstatistik der Hydrogen `96. Die 11. Welt-Wasserstoffenergie-Konferenz fand vom 23. bis 28. Juni 1996 in Stuttgart statt. Eroeffnet wurde die Veranstaltung von der Bundesministerin fuer Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Dr. Angela Merkel. Die organisatorische Kompetenz lag bei der DECHEMA, der Deutschen Gesellschaft fuer Chemisches Apparatewesen, Chemische Technik und Biotechnologie in Frankfurt, die bei der Vorbereitung der Konferenz auf bewaehrte Partner zurueckgreifen konnte. Genannt seien nur die Deutsche Forschungsgesellschaft fuer Luft- und Raumfahrt, die VDI-Gesellschaft Energietechnik, das Zentrum fuer Sonnenenergie

 1. Biological and chemical development of mining lakes. Status report 1998/1999. Data acquisition, methods, trends; Biologische und chemische Entwicklung von Bergbaurestseen. Statusbericht 1998/1999. Bestandsaufnahme, Methoden und Entwicklungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Friese, K; Tuempling, W von [eds.

  2000-07-01

  Acidification of mining lakes in central Germany and the Lausitz was investigated for three aspects: 1.) biological dynamics and material effects on plancton abundance and variety; 2.) Chemical and microbiological interactions between sediments influenced by mining (authochthone, allochthone) and water phase 3. 3.) Limnological and hydrochemical development of water systems in abandoned mining areas with a view to environmental quality and/or utilisation. The following objects were investigated. a) Goitsche open-cast mine (Bitterfeld district); b) Lake 111 (Koyne/Pllessa district), - Lakes 107, 117 (Koyne/Plessa district), Lake b (Schlabendorf-Nord district). [German] Kernproblem in den Braunkohlengebieten der neuen Bundeslaender ist die Versauerung von Bergbauseen. Die Bearbeitung des Verbundprojektes konzentriert sich in den Bergbaufolgelandschaften der Regionen Mitteldeutschland und Lausitz auf bergbaulich gestoerte und in Veraenderung befindliche Oberflaechenwasser-Systeme. Arbeitziele sind 1.) die Vertiefung der Kenntnisse zur biologischen Dynamik und zum stofflichen Einfluss auf die Diversitaet und Abundanz von Plankton in sauren Bergbauseen 2) Untersuchungen zu spezifischen Wechselwirkungen (chemisch, mikrobiologisch) zwischen bergbaulich beeinflussten Sedimenten (autochthon, allochthon) und der Wasserphase 3. Betrachtungen der limnologischen und hydrochemischen Entwicklung der Wassersysteme in Bergbaufolgelandschaften hinsichtlich Umweltqualitaetszielen und/oder Nutzungszielen. Im Rahmen des Verbundprojektes werden von den Sektionen Gewaesserforschung, Hydrogeologie, Analytik, Bodenforschung und Umweltmikrobiologie in Mitteldeutschland und der Lausitz folgende Objekte bearbeitet: a) Tagebaukomplex Goitsche (Bitterfelder Revier) und b) Restloch 111 (Revier Koyne/Plessa), - Restloch 107, 117 (Revier Koyne/Plessa), - Restloch B (Revier Schlabendorf-Nord). (orig.)

 2. Niedermolekulare Verbindungen aus Spinnen als chemische Sensoren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Christian Adam; Kristensen, Anders S.; Strømgaard, Kristian

  2011-01-01

  sie als Leitstrukturen für die Entwicklung, Synthese und biologische Untersuchung synthetischer Analoga verwendet. Weit weniger erforscht sind hingegen Verbindungen, die der Kommunikation von Spinnen dienen. Vor kurzem wurden jedoch auf dem Gebiet der Pheromone und Allomone aus Spinnen neue...

 3. Chemische analysestrategie van ongewenste bijmengingen in scheepsbrandstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Broekman MH; Boshuis M; Ramlal R; IMG; mev

  2012-01-01

  Het RIVM heeft in beeld gebracht welke stoffen normaal in scheepsbrandstoffen voorkomen en in welke range dit gebeurt. Dit overzicht helpt in het verkrijgen van aanwijzingen over ongewenste bijmengingen in deze brandstoffen. Ook beschrijft het RIVM in dit rapport een analysestrategie om efficiënt en

 4. Chemical behaviour of trivalent and pentavalent americium in saline NaCl-solutions. Studies of transferability of laboratory data to natural conditions. Interim report. Reported period: 1.2.1993-31.12.1993; Chemisches Verhalten von drei- und fuenfwertigem Americium in Salinen NaCl-Loesungen. Untersuchung der Uebertragbarkeit von Labordaten auf natuerliche Verhaeltnisse. Zwischenbericht. Berichtszeitraum 1.2.1993-31.12.1993

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Runde, W; Kim, J I

  1994-09-15

  In order to clarify the chemical behaviour of Americium in saline aqueous systems relevant for final storage this study deals with the chemical reactions of trivalent and pentavalent Americium in NaCl-solutions under the influence of radiolysis from its own alpha radiation. The focus of the study was on investigating the geologically relevant reactions, such as hydrolysis or carbonate- and chloride complexing in solid-liquid equilibriums. Comprehensive measurements on solubility and spectroscopic studies in NaCl-solutions were carried out in a CO{sub 2}-free atmosphere and 10{sup -2} atm CO{sub 2} partial pressure. Identification and characterisation of the AM (III) and AM(V) solid phases were supplemented by structural research with the chemically analogue EU (III) and Np(V) compounds. The alpha-radiation induced radiolysis in saline NaCl solutions and the redox behaviour of Americium which was influenced thereby were spectroscopically quantified. (orig.) [Deutsch] Zur Klaerung des chemischen Verhaltens von Americium in endlagerrelevanten salinen aquatischen Systemen befasst sich die vorliegende Arbeit mit den chemischen Reaktionen des drei- und fuenfwertigen Americiums in NaCl-Loesungen unter dem Einfluss der Radiolyse durch die eigene {alpha}-Strahlung. Der Schwerpunkt dieser Arbeit lag auf der Untersuchung der geologisch relevanten Reaktionen, wie Hydrolyse sowie Carbonat- und Chloridkomplexierung in fest-fluessig Gleichgewichtssystemen. Hierzu wurden umfassende Loeslichkeitsmessungen und spektroskopische Untersuchungen in NaCl-Loesungen, sowohl unter CO{sub 2}-freier Atmosphaere als auch unter 10{sup -2} atm CO{sub 2}-Partialdruck, durchgefuehrt. Die Identifizierung und Charakterisierung der Am(III)- und Am(V)-Festphasen wurde ergaenzt durch strukturelle Untersuchungen mit den chemisch analogen Eu(III)- und Np(V)-Verbindungen. Die von der {alpha}-Strahlung induzierte Radiolyse in salinen NaCl-Loesungen und das dadurch beeinflusste Redoxverhalten von Americium

 5. Chemische en structurele eigenschappen van het bronsvlekkenvirus van de tomaat

  NARCIS (Netherlands)

  Tas, P.W.L.

  1975-01-01

  The distribution and rate of accumulation of TSWV in N. rustica was compared at two different times of the year, February and September (Table 3.1 and 3.2). In February the overall rate of accumulation was slower than in September. From this observation it was concluded that the optimal

 6. Deeltjesemissie door wegverkeer: emissiefactoren, deeltjesgrootteverdeling en chemische samenstelling

  NARCIS (Netherlands)

  Brink RMM van den; LAE

  1996-01-01

  This report represents an inventory derived from a desk study on particulate emissions from road traffic. These emissions concern exhaust-gas particulate emissions, as well as particulate emissions caused by tyre wear, wear of brake linings and wear of road surface. Another particulate emission

 7. Deeltjesemissie door wegverkeer: emissiefactoren, deeltjesgrootteverdeling en chemische samenstelling

  NARCIS (Netherlands)

  Brink RMM van den; LAE

  1996-01-01

  In deze literatuurstudie werden zowel gegevens over uitlaatgas-deeltjesemissie alsook over deeltjesemissie als gevolg van slijtage van banden, remvoering en wegdek ge-inventariseerd. Daarnaast werd aandacht besteed aan deeltjesemissie als gevolg van, door rijdend verkeer, opgewerveld stof. Naast

 8. Fysische, chemische en biologische bestrijding van pectinolytische Erwinia's

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, van der J.M.; Doorn, van J.

  2006-01-01

  Rotveroorzakende bacteriën, met name pectinolytische Erwinia spp., zijn verantwoordelijk voor veel schade in de diverse gewassen, vooral in de teelt van aardappelen en de bloembolgewassen hyacint, zantedeschia en iris. In deze literatuurstudie worden de beschikbare gegevens nog eens nader bekeken

 9. Chemische Reaktionen auf Oberflächen - eine SFG Studie

  OpenAIRE

  Kirsch, Harald

  2014-01-01

  This thesis focused on the investigation of chemical reactions on surfaces by usage of Sum Frequency Generation (SFG) spectroscopy and Thermal Desorption Spectroscopy (TDS). Understanding of chemical reactions on surfaces is of critical importance for modification and optimization of a variety of environmental and industrial processes, but the complexity of the ongoing reactions under "realistic" conditions often hinders an understanding on a molecular level. The aim of this work was to get i...

 10. Physikalische, chemische und mechanische Untersuchungen an zementierten radioaktiven Abfallprodukten

  OpenAIRE

  Aßmann, D.

  1987-01-01

  Radioactive wastes in liquid, gas or solid forms are produced by the recycling of fuel rods. Liquid middle active waste (MAW) will be fixed in 200 or 400 1 barrels. This work examins the influence of middle active waste on the hydration of cement. The change of the mechanical and physical capacities of the MAW contained products is also analysed. Experiments were performed to determine if cesium and strontium are bounded in the hydration products of cement. The hydration of cement changes wit...

 11. 75 FR 5320 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2010-02-02

  ..., identified by FR 4004, FR MSD-4, FR MSD-5, FR G-FIN, or FR G-FINW, by any of the following methods: Agency... form number: FR MSD-4 and FR MSD-5. OMB control number: 7100-0100 and 7100-0101. Frequency: On occasion... dealers. Estimated annual reporting hours: FR MSD-4, 48 hours; and FR MSD-5, 36 hours. Estimated average...

 12. 76 FR 25534 - Airworthiness Directives; Hamilton Sundstrand Propellers Model 247F Propellers

  Science.gov (United States)

  2011-05-05

  ... 5 p.m., Monday through Friday, except Federal holidays. The AD docket contains this AD, the... through FR2279 inclusive, FR 2398, FR2449 to FR2958 inclusive, FR20010710 to FR20010722 inclusive, and FR20010723RT to FR20020127RT inclusive, installed. Propeller blades reworked to Hamilton Sundstrand Service...

 13. Temperaturmessanordnung fuer den Einsatz in chemisch aggressiven Medien und bei Temperaturen von groesser 1000 Grad C

  OpenAIRE

  Molchanov, A.; Hilburger, U.; Friedrich, J.

  2002-01-01

  DE 10106476 C UPAB: 20021113 NOVELTY - A temperature measuring arrangement comprises a temperature sensor (1) in an electrically insulating material; and a protective coating (5) made from glassy carbon covering the sensor. An intermediate layer of oxygen-free material is provided between the protective coating and the sensor. DETAILED DESCRIPTION - Preferred Features: The electrically insulating material is made from aluminum oxide or quartz glass and is in the form of a capillary (2) in whi...

 14. Sorptie van kleurstoffen aan slibdeeltjes: invloed van fysisch-chemische eigenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  Verbruggen EMJ; Struijs J

  1993-01-01

  The Dutch government has to judge new announced chemicals on certain criterions like sorption within according to the Law on Environmentally dangerous Compounds. For surfactants, to which the dyes belong, existing methodologies turned out to be insufficient for assessing of Kp. In this report the

 15. Het effect van een chemische luchtwasser op de ammoniakemissie uit een vleesvarkensstal

  NARCIS (Netherlands)

  Verdoes, N.; Zonderland, J.J.

  1999-01-01

  Commissioned by Bovema Inc. in Milsbeek (NL), the Research Institute for Pig Husbandry investigated the chemical scrubber as a means of reducing ammonia emission from growing-finishing pig houses. The scrubber is supposed to absorb ammonia from ventilation air into a acid solution. The acid fluid is

 16. Mesostrukturierung und chemische Modifikation von Kathodenmaterialien zur Anwendung in Lithium-Schwefel Batterien

  OpenAIRE

  Schneider, Artur

  2016-01-01

  Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit der Strukturierung und Charakterisierung von Kohlenstoffmaterialien, ihrer chemischen Modifikation, sowie deren Einsatz als Kathodenmaterialien in Lithium-Schwefel Batterien.

 17. Een chemische bijdrage tot de kennis van het roken van vis

  NARCIS (Netherlands)

  Ruiter, A.

  1969-01-01

  This thesis deals with the formation of colour of protein-containing foods, such as fish, as caused by the interaction with wood smoke, more particularly a closer examination of some chemical aspects of the formation of smoke colour. As such, it can be considered an extension of previous work done

 18. Locational evaluation of chemical soil pollution. Lectures; Standortgerechte Bewertung chemischer Bodenbelastungen. Beitraege

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Doerfler, U; Schulte-Hostede, S [eds.

  1998-12-31

  This lecture event dealt with the following subjects: Deposition, transport and interactions of organic pollutants in soil, such as pesticides and polycyclic aromatic hydrocarbons. Biological availability of pollutants, influence of other substances on the biological availability of pollutants, quantitative and qualitative analyses of pollutants in soil, toxicity. (SR) [Deutsch] Themen dieser Vortragsveranstaltung waren: Deposition, Transport und Wechselwirkungen organischer Schadstoffe im Boden, wie Pestizide und polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe. Bioverfuegbarkeit der Schadstoffe, Einfluss anderer Substanzen auf die Bioverfuegbarkeit der Schadstoffe, quantitative und qualitative Analyse von Schadstoffen im Boden, Toxizitaet. (SR)

 19. Chemical and physical properties of gas hydrates; Chemische und physikalische Eigenschaften von Gashydraten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meyn, V. [Inst. fuer Erdoel- und Erdgasforschung, Clausthal-Zellerfeld (Germany)

  1997-12-31

  Numerous properties of gas hydrates can be inferred directly from their phase behaviour. The present contribution gives a short overview of the properties of gas hydrates using pressure-temperature curves to depict their phase behaviour. It also describes the growth kinetics and inhibition of gas hydrates. (MSK) [Deutsch] Eine Vielzahl der Eigenschaften von Gashydraten lassen sich direkt aus ihrem Phasenverhalten herleiten. In kurzer Form wird ein Ueberblick ueber die Eigenschaften der Gashydrate gegeben. Druck-Temperatur-Diagramme erlaeutern des Phasenverhalten. Ebenso wird die Wachstumskinetik und die Inhibierung der Gashydrate beschrieben.

 20. Anordnung fuer die optische Ueberwachung und/oder Bestimmung physikalischer und/oder chemischer Messgroessen

  OpenAIRE

  Wilhelmi, B.; Schreiber, J.; Nebel, D.

  2007-01-01

  WO 2009068023 A2 UPAB: 20090629 NOVELTY - The assembly giving an optical monitoring and/or measurement of physical and/or chemical has an optic fiber (1) to carry electromagnetic radiation to an optical detector. The fiber has a sensitive zone, where the fiber material is replaced by a material or mixture, which is optically transparent in the radiation wavelength. The replacement material has the same refractive index as the fiber or the refractive index deviation is less than difference bet...

 1. Locational evaluation of chemical soil pollution. Lectures; Standortgerechte Bewertung chemischer Bodenbelastungen. Beitraege

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Doerfler, U.; Schulte-Hostede, S. [eds.

  1997-12-31

  This lecture event dealt with the following subjects: Deposition, transport and interactions of organic pollutants in soil, such as pesticides and polycyclic aromatic hydrocarbons. Biological availability of pollutants, influence of other substances on the biological availability of pollutants, quantitative and qualitative analyses of pollutants in soil, toxicity. (SR) [Deutsch] Themen dieser Vortragsveranstaltung waren: Deposition, Transport und Wechselwirkungen organischer Schadstoffe im Boden, wie Pestizide und polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe. Bioverfuegbarkeit der Schadstoffe, Einfluss anderer Substanzen auf die Bioverfuegbarkeit der Schadstoffe, quantitative und qualitative Analyse von Schadstoffen im Boden, Toxizitaet. (SR)

 2. Alternatieve groeiremming kuipplanten : alternatieven voor chemische groeiremming bij Solanum en Heliotropium

  NARCIS (Netherlands)

  Krijger, D.; Schüttler, H.

  2002-01-01

  Solanum rantonnettii en Heliotropium peruvianum opgepot in week 41 2001 zijn in 4 kasafdelingen geplaatst waarbij, naast de als standaard ingestelde temperatuur van 15oC, DIF+kouval, natte kouval door middel van dagelijkse besproeiing met gekoeld water en belichting met SL-lampen is toegepast. Deze

 3. Control of chemical reactions with electron beams; Kontrolle chemischer Reaktionen mit Elektronenstrahlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boehler, Esther

  2014-03-18

  Interaction between low-energy electrons and molecules can lead to dissociative electron attachment (DEA) or dissociative ionization (DI). In condensed matter, the resulting reactive fragments can attack adjacent molecules to yield larger products. In this thesis, reactions initiated by DEA to acetonitrile in condensed phase have been compared to the known gas phase fragmentation channels. Also, gas phase DEA experiments have been performed on chlorosilanes to study the effect of a variation of the organic ligands on the energy of their molecular orbitals and reactivity in DEA processes. Furthermore, hydroamination reactions induced by DI for different alkenes and amines have been investigated. A similar reaction of ammonia and carbon monoxide was shown to produce formamide (HCONH2), which is the smallest molecule to contain a peptide bond and thus represents an important building block of biologically relevant substances.

 4. Chemical hot gas purification for biomass gasification processes; Chemische Heissgasreinigung bei Biomassevergasungsprozessen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stemmler, Michael

  2010-07-01

  The German government decided to increase the percentage of renewable energy up to 20 % of all energy consumed in 2020. The development of biomass gasification technology is advanced compared to most of the other technologies for producing renewable energy. So the overall efficiency of biomass gasification processes (IGCC) already increased to values above 50 %. Therefore, the production of renewable energy attaches great importance to the thermochemical biomass conversion. The feedstock for biomass gasification covers biomasses such as wood, straw and further energy plants. The detrimental trace elements released during gasification of these biomasses, e.g. KCl, H{sub 2}S and HCl, cause corrosion and harm downstream devices. Therefore, gas cleaning poses an especial challenge. In order to improve the overall efficiency this thesis aims at the development of gas cleaning concepts for the allothermic, water blown gasification at 800 C and 1 bar (Guessing-Process) as well as for the autothermic, water and oxygen blown gasification at 950 C and 18 bar (Vaernamo-Process). Although several mechanisms for KCl- and H{sub 2}S-sorption are already well known, the achievable reduction of the contamination concentration is still unknown. Therefore, calculations on the produced syngas and the chemical hot gas cleaning were done with a thermodynamic process model using SimuSage. The syngas production was included in the calculations because the knowledge of the biomass syngas composition is very limited. The results of these calculations prove the dependence of syngas composition on H{sub 2}/C-ratio and ROC (Relative Oxygen Content). Following the achievable sorption limits were detected via experiments. The KCl containing syngases were analysed by molecular beam mass spectrometry (MBMS). Furthermore, an optimised H{sub 2}S-sorbent was developed because the examined sorbents exceeded the sorption limit of 1 ppmv. The calculated sorption limits were compared to the limits achievable in experiments. Finally, the hot gas cleaning concepts for both processes were developed on the basis of these results. (orig.)

 5. 75 FR 62333 - Airworthiness Directives; Hamilton Sundstrand Propellers Model 247F Propellers

  Science.gov (United States)

  2010-10-08

  ...., Monday through Friday, except Federal holidays. The AD docket contains this proposed AD, the regulatory... that the 247F propeller blades, P/N 817370-1, S/Ns FR2449 to FR2958 inclusive, FR20010710 to FR20010722 inclusive, and FR20010723RT to FR20020127RT inclusive, manufactured since January 1999, might also have...

 6. 76 FR 7101 - Airworthiness Directives; Hamilton Sundstrand Propellers Model 247F Propellers

  Science.gov (United States)

  2011-02-09

  ..., except Federal holidays. The AD docket contains this AD, the regulatory evaluation, any comments received... blades part number (P/N) 817370-1, S/Ns FR2449 to FR2958 inclusive, FR20010710 to FR20010722 inclusive, and FR20010723RT to FR20020127RT inclusive, before December 31, 2010. We determined that those S/N...

 7. 75 FR 19973 - Agency Information Collection Activities: Announcement of Board Approval Under Delegated...

  Science.gov (United States)

  2010-04-16

  ... Municipal Securities Dealer. Agency form number: FR MSD-4 and FR MSD-5. OMB control number: 7100-0100 and... activities as municipal securities dealers. Estimated annual reporting hours: FR MSD-4, 48 hours; and FR MSD-5, 36 hours. Estimated average hours per response: FR MSD-4, 1 hour; and FR MSD- 5, 0.25 hours...

 8. 75 FR 14131 - Broadband Technology Opportunities Program

  Science.gov (United States)

  2010-03-24

  ... electronically through an online application system at http://www.broadbandusa.gov . (75 FR at 3805). NTIA... March 26, 2010. (75 FR 10464, Mar. 8, 2010). NTIA announces this extension in the Application Closing...

 9. 77 FR 7968 - Semiannual Regulatory Agenda

  Science.gov (United States)

  2012-02-13

  ... Regulation Sequence No. Title Identifier No. 392 Non-Federal Oil and Gas 1024-AD78 Rights. National Park.... Timetable: Action Date FR Cite NPRM 07/00/12 Regulatory Flexibility Analysis Required: Yes. Agency Contact... anaconda, and Beni anaconda. Timetable: Action Date FR Cite ANPRM 01/31/08 73 FR 5784 ANPRM Comment Period...

 10. 76 FR 40052 - Regulatory Agenda

  Science.gov (United States)

  2011-07-07

  ... for Infusion Pumps. 165 Food Labeling: Nutrition 0910-AG56 Labeling for Food Sold in Vending Machines. 166 Food Labeling: Nutrition 0910-AG57 Labeling of Standard Menu Items in Restaurants and Similar... American Recovery and Reinvestment Act of 2009). Timetable: Action Date FR Cite NPRM 07/14/10 75 FR 40867...

 11. 75 FR 10692 - Maritime Communications

  Science.gov (United States)

  2010-03-09

  ...] Maritime Communications ACTION: Final rule; correction. SUMMARY: The Federal Communications Commission published in the Federal Register of February 2, 2010 (75 FR 5241), a document in the Maritime Radio..., 2010 (75 FR 5241) to ensure that its rules governing the Maritime Radio Services continue to promote...

 12. 7 CFR 29.1044 - Orange Red (FR).

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 2 2010-01-01 2010-01-01 false Orange Red (FR). 29.1044 Section 29.1044 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture AGRICULTURAL MARKETING SERVICE (Standards, Inspections, Marketing... Type 92) § 29.1044 Orange Red (FR). A yellowish red. [42 FR 21092, Apr. 25, 1977. Redesignated at 47 FR...

 13. Knowledge Preservation and Data Collection on FR in China

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang Donghui

  2013-01-01

  China has established the knowledge preservation and data collection system on FR preliminary and some data has been used to design new fast reactor, such as CFR600. • The best way to preserve FR knowledge is to construct a real fast reactor. All of the FR member countries should push FR commercialization forward together. • The agency could push the FR data collaboration based on some necessary roles

 14. Hydraulic and physicochemical processes in direct gas injection; Hydraulische und physiko-chemische Prozesse bei der Direktgasinjektion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geistlinger, H.; Lazik, D.; Beckmann, A.; Krauss, G. [UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Dept. Hydrogeologie, Lepzig (Germany)

  2004-07-01

  The direct injection of gases into the subsoil is a promising and cost-effective technology for the remediation of groundwater aquifers. In view of the fact that oxygen is the commonest limiting factor in numerous types of contamination and a large number of organic groundwater pollutants are aerobically degradable this technology is suitable as a relatively broad-band, i.e. relatively nonselective remediation method for the treatment of complex pollutant mixtures consisting of aliphatics and aromatics such as are found in many cases of groundwater contamination at former sites of the chemical industry in Saxony Anhalt. The goal of the present research project was to gain an understanding, at a bench-scale, of the more important processes that determine the efficiency of direct gas injection in porous media (groundwater aquifers), to validate process models and develop prognostic models for existing sites. [German] Das Einbringen von reaktiven Gasen in den Untergrund mittels Direktgasinjektion stellt eine vielversprechende und kostenguenstige in-situ Technologie zur Sanierung kontaminierter Grundwasserleiter dar. Da Sauerstoff der am haeufigsten limitierende Faktor fuer eine Vielzahl von Schadensfaellen ist und eine Vielzahl von organischen Schadstoffen im Grundwasser aerob abbaubar ist, kann dieser Verfahrensansatz als eine ''breitbandige'', d.h. relativ unselektive Sanierungsmassnahme fuer komplexe Schadstoffgemische aus Aliphaten und Aromaten, wie sie bei vielen Grundwasser-Schadensfaellen ehemaliger Chemiestandorte des Landes Sachsen-Anhalt anzutreffen sind, angewendet werden. Ziel des Forschungsprojektes war es, wichtige Prozesse, die die Effizienz von Direktgasinjektionen in poroese Medien (Grundwasserleiter) bestimmen, im Bench-Scale zu verstehen, Prozessmodelle zu validieren und Prognosemodelle fuer reale Standorte zu entwickeln. (orig.)

 15. Use of Fe(III) oxalate for oxidativewastewater treatment; Einsatz von Fe(III)-Oxalat zur chemisch-oxidativen Abwasserbehandlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, S.M.; Vogelpohl, A. [Clausthal Univ., Clausthal-Zellerfeld (Germany). Inst. fuer Thermische Verfahrenstechnik

  1998-08-01

  Iron(III)-oxalate was used as an iron catalyst for the Photo Fenton reaction. Iron(III) oxalations ([Fe(C{sub 2}O{sub 4}){sub 3}]{sup 3-}) are reduced to Fe(II) by irradiation using near UV-light ({lambda} = 300 - 400 nm) or visible light ({lambda} > 400 nm). At the same time, CO{sub 2}{sup -} or C{sub 2}O{sub 4}{sup -}-radicals originate, which cause the secondary reduction of Fe(III) to Fe(II). By means of the photolytically regenerated Fe(II) ions, hydroxyl radicals are increasingly formed, so that the degradation of organic substances is accelerated. The work aimed to assess the catalytic effect of Fe(III) oxalate for photochemical oxidation processes and to establish the parameters influencing further treatment of leachate from a municipal waste sanitary landfill by means of technical-scale experiments. (orig.) [Deutsch] In der vorliegenden Arbeit wurde Eisen(III)-Oxalat als Eisenkatalysator fuer die Photo-Fenton-Reaktion eingesetzt. Eisen(III)-Oxalationen ([Fe(C{sub 2}O{sub 4}){sub 3}]{sup 3-}) werden durch Strahlung mit nahem UV-Licht ({lambda}=300 bis 400 nm) oder mit sichtbarem Licht ({lambda}>400 nm) zu Fe(II) reduziert. Gleichzeitig entstehen CO{sub 2}{sup .-} oder C{sub 2}O{sub 4}{sup .-}-Radikale, die eine sekundaere Reduktion von Fe(III) zu Fe(II) bewirken. Mit Hilfe der photolytiisch regenerierten Fe(II)-Ionen werden vermehrt Hydroxylradikale gebildet und damit die Abbaugeschwindigkeit der organischen Substanzen beschleunigt. Ziel der hier vorgestellten Arbeit war es, die katalytische Wirkung von Fe(III)-Oxalat fuer photochemische Oxidationsverfahren abzuschaetzen und die Einflussparameter zur weitergehenden Behandlung eines Deponiesickerwassers aus Hausmuelldeponie anhand von Technikumsversuchen zu ermitteln. (orig.)

 16. Monitoring chemische en ecologische kwaliteit oppervlaktewater op melkveebedrijven = Monitoring chemical and ecological quality surface water on dairy farms

  NARCIS (Netherlands)

  Hoving, I.E.; Boekhoff, M.; Knotters, M.; Schilder, H.; Wisse, J.S.P.

  2007-01-01

  In het project ‘Boeren met Kaderrichtlijn Water’ is gekeken welke methoden bestaan om de oppervlaktewaterkwaliteit op boerenbedrijven te beoordelen in het licht van de Europese Kaderrichtlijn Water. Twee methoden zijn nader getoetst, namelijk compliance monitoring waarbij het accent ligt op

 17. 75 FR 5545 - Explosives

  Science.gov (United States)

  2010-02-03

  ... the Storage of Ammonium Nitrate. OSHA subsequently made several minor revisions to the standard (37 FR... explosives; storing ammonium nitrate; and storing small arms ammunition, small arms primers, and small arms..., which is extremely widespread, causes lung disease, silicosis and lung cancer. Terminating the...

 18. SN 2012fr

  DEFF Research Database (Denmark)

  Contreras, Carlos; Phillips, M. M.; Burns, Christopher R.

  2018-01-01

  We present detailed ultraviolet, optical, and near-infrared light curves of the Type Ia supernova (SN) 2012fr, which exploded in the Fornax cluster member NGC 1365. These precise high-cadence light curves provide a dense coverage of the flux evolution from -12 to +140 days with respect to the epo...

 19. Fast Reactor Knowledge Organization System (FR-KOS)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Costantini, Livio

  2013-01-01

  FR-KOS Web-portal general concepts: FR-KOS web-portal is an integrated and unique solution for knowledge preservation, retrieval and management in fast reactor (FR) knowledge domain; The exploitation of the FR-KOS provides an effective and flexible tool to access FR knowledge repositories. The dynamic and interactive process of searching information is guided by structures that are based on the FR Taxonomy; FR-KOS can be extended to other types of reactor and technologies, such as PWR, WWER, BWR, CANDU, etc. In addition can also be utilized in other information management process such as the preservation of nuclear accidents knowledg;. FR-KOS addresses needs in non-structured knowledge preservation for both embarking countries and countries with established nuclear power; FR-KOS repositories contain more that 50.000 samples of technical and scientific publications, including full text documents in different languages (English, German, French and eventually in Russian)

 20. 78 FR 47024 - Excepted Service

  Science.gov (United States)

  2013-08-02

  ... Readiness). Department of Education......... Office of the Under Executive Director, DB130022 4/3/2013... Kaplan, Acting Director. [FR Doc. 2013-18607 Filed 8-1-13; 8:45 am] BILLING CODE 6325-39-P ...

 1. 78 FR 24785 - Public Hearing

  Science.gov (United States)

  2013-04-26

  ... Spring, Logan Branch Watershed), Spring Township, Centre County, Pa. Application for surface water...: April 19, 2013. Paul O. Swartz, Executive Director. [FR Doc. 2013-09887 Filed 4-25-13; 8:45 am] BILLING...

 2. 78 FR 40778 - Notice of Meeting

  Science.gov (United States)

  2013-07-08

  ... information. ADDRESSES: Mayflower Renaissance Hotel Washington, 1127 Connecticut Ave. NW., Washington DC 20036..., 2013. Diane Janosek, Chief Legal Officer, Privacy and Civil Liberties Oversight Board. [FR Doc. 2013...

 3. 75 FR 4408 - Notice of Public Meeting

  Science.gov (United States)

  2010-01-27

  ..., pharmaceutical companies, health care delivery organizations, agricultural producers, consumer groups, and other...: January 20, 2010. Tanja Popovic, Chief Science Officer, Centers for Disease Control and Prevention. [FR...

 4. 75 FR 30003 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2010-05-28

  ... and title, by any of the following methods: * Federal Rulemaking Portal: http://www.regulations.gov..., 2006; 71 FR 35342) and OPM/GOVT-5, Recruiting, Examining, and Placement Records (June 19, 2006; 71 FR...

 5. 78 FR 37565 - Endangered Species; Issuance of Permits

  Science.gov (United States)

  2013-06-21

  ... Living Treasures Wild 77 FR 68809; November January 22, 2013. Animal Park. 16, 2012. 88777A Wild Wonders... 70457; November January 11, 2013. 26, 2012. 713600 Kingdom Of The Mammals. 77 FR 70457; November January... International Center 78 FR 12777; February April 11, 2013. For The Preservation 25, 2013. Of Wild Animals...

 6. 7 CFR 29.3068 - Tannish-red color (FR).

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 2 2010-01-01 2010-01-01 false Tannish-red color (FR). 29.3068 Section 29.3068 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture AGRICULTURAL MARKETING SERVICE (Standards... Type 93) § 29.3068 Tannish-red color (FR). A light red shaded toward tan. [24 FR 8771, Oct. 29, 1959...

 7. 76 FR 54717 - Supervised Securities Holding Companies Registration

  Science.gov (United States)

  2011-09-02

  ... other financial statements submitted to the securities holding company's current consolidated supervisor... Y-9ES), The Supplement to the Consolidated Financial Statements for Bank Holding Companies (FR Y-9CS... Companies (FR Y-6), The Report of Foreign Banking Organizations (FR Y-7), The Consolidated Financial...

 8. 75 FR 50763 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2010-08-17

  ... competitors of the Federal Reserve Board. The data from the surveys primarily are used to determine the... and Salary Surveys. Agency form number: FR 29a,b. OMB control number: 7100-0290. Frequency: FR 29a, annually; FR 29b, on occasion. Reporters: Employers considered competitors for Federal Reserve employees...

 9. 78 FR 30327 - Endangered Species; Marine Mammals; Issuance of Permits

  Science.gov (United States)

  2013-05-22

  .... Applicant Federal Register notice Permit issuance date Endangered Species 65816A Lewis Henderson........ 77... FR 24510; April 24, June 1, 2012. 2012. 69106A Lewis Henderson........ 77 FR 24510; April 24, June 1... 11, 2012. 2012. 213382 Virginia Safari Park & 77 FR 26779; May 7, July 21, 2012. Preservation Center...

 10. 75 FR 81349 - Change to the Reporting Date for Certain Data Elements Required Under the Mandatory Reporting of...

  Science.gov (United States)

  2010-12-27

  ... facilities. Ammonia Manufacturing 325311 Anhydrous and aqueous ammonia manufacturing facilities. Cement Production 327310 Portland Cement manufacturing plants. Electronics Manufacturing 334111 Microcomputers.... Ammonia Manufacturing......... G 74 FR 56260, Revised 11-24- 2010. Cement Production H 74 FR 56260, 75 FR...

 11. 75 FR 57690 - Acquisition Regulation: Sustainable Acquisition

  Science.gov (United States)

  2010-09-22

  ... general guidelines issued by OMB. OMB's guidelines were published at 67 FR 8452 (February 22, 2002), and DOE's guidelines were published at 67 FR 62446 (October 7, 2002). DOE has reviewed today's rule under... products. (5) Environmentally preferable and energy efficient electronics including desktop computers...

 12. 78 FR 44275 - Semiannual Regulatory Agenda

  Science.gov (United States)

  2013-07-23

  ... Rights. National Park Service--Completed Actions Regulation Sequence No. Title Identifier No. 200 Winter.... Timetable: Action Date FR Cite NPRM 07/00/13 Final Action 05/00/14 Regulatory Flexibility Analysis Required...: Action Date FR Cite NPRM 10/00/14 Final Action 10/00/14 Regulatory Flexibility Analysis Required: Yes...

 13. 76 FR 50881 - Required Scale Tests

  Science.gov (United States)

  2011-08-17

  ... RIN 0580-AB10 Required Scale Tests AGENCY: Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration... required scale tests. Those documents defined ``limited seasonal basis'' incorrectly. This document... 20, 2011 (76 FR 3485) and on April 4, 2011 (76 FR 18348), concerning required scale tests. Those...

 14. 78 FR 1570 - Semiannual Regulatory Agenda

  Science.gov (United States)

  2013-01-08

  ... Deregulatory Priorities. Gregory H. Woods, General Counsel. Energy Efficiency and Renewable Energy--Proposed... Action 10/01/12 77 FR 59719 Regulatory Flexibility Analysis Required: Yes. Agency Contact: Stephen Witkowski, Phone: 202 586-7463, Email: stephen[email protected] . RIN: 1904-AB90 [FR Doc. 2012-31497...

 15. ionFR: Ionospheric Faraday rotation [Dataset

  NARCIS (Netherlands)

  Sotomayor-Beltran, C.; et al., [Unknown; Hessels, J.W.T.; van Leeuwen, J.; Markoff, S.; Wijers, R.A.M.J.

  2013-01-01

  IonFR calculates the amount of ionospheric Faraday rotation for a specific epoch, geographic location, and line-of-sight. The code uses a number of publicly available, GPS-derived total electron content maps and the most recent release of the International Geomagnetic Reference Field. ionFR can be

 16. 76 FR 58300 - Affirmative Decisions on Petitions for Modification Granted in Whole or in Part

  Science.gov (United States)

  2011-09-20

  ... govern the application, processing, and disposition of petitions for modification. This Federal Register... Affected: 30 CFR 75.1700 (Oil and gas wells). Docket Number: M-2009-005-C. FR Notice: 74 FR 23747 (May 20... CFR 75.1700 (Oil and gas wells). Docket Number: M-2009-006-C. FR Notice: 74 FR 23748 (May 20, 2009...

 17. 75 FR 66762 - Agency Information Collection Activities: Announcement of Board Approval Under Delegated...

  Science.gov (United States)

  2010-10-29

  ... and Salary Surveys. Agency form number: FR 29a,b. OMB control number: 7100-0290. Frequency: FR 29a, annually; FR 29b, on occasion. Reporters: Employers considered competitors for Federal Reserve employees... Institutions Reforms, Recovery and Enforcement Act of 1989 (FIRREA) agencies \\1\\ conduct the FR 29a survey...

 18. Future dynamics in f(R) theories

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mueller, D.; Andrade, V.C. de; Maia, C.; Reboucas, M.J.; Teixeira, A.F.F.

  2015-01-01

  The f(R) gravity theories provide an alternative way to explain the current cosmic acceleration without invoking a dark energy matter component used in the cosmological modeling in the framework of general relativity. However, the freedom in the choice of the functional forms of f(R) gives rise to the problem of the degeneracy among these gravity theories on theoretical and (or) observational grounds. In this paper we examine the question as to whether the future dynamics can be used to break the degeneracy between f(R) gravity theories by investigating the dynamics of spatially homogeneous and isotropic dust flat models in two f(R) gravity theories, namely the well known f(R) = R+αR n gravity and another byAviles et al., whose motivation comes from the cosmographic approach to f(R) gravity. We perform a detailed numerical study of the dynamics of these theories taking into account the recent constraints on the cosmological parameters made by the Planck Collaboration. We demonstrate that besides being useful for discriminating between these two f(R) gravity theories, the future dynamics technique can also be used to determine the finite-time behavior as well as the fate of the Universe in the framework of these f(R) gravity theories. There also emerges from our analysis the result that one still can have a dust flat FLRWsolution with a big rip, if gravity is governed by f(R) = R+αR n . We also show that FLRW dust solutions with f'' < 0 do not necessarily lead to singularities. (orig.)

 19. Comparative design study of FR plants with various coolants. 1. Studies on Na coolant FR, Pb-Bi coolant FR, gas coolant FR

  International Nuclear Information System (INIS)

  Konomura, Mamoru; Shimakawa, Yoshio; Hori, Toru; Kawasaki, Nobuchika; Enuma, Yasuhiro; Kida, Masanori; Kasai, Shigeo; Ichimiya, Masakazu

  2001-01-01

  In Phase I of the Feasibility Studies on the Commercialized Fast Reactor (FR) Cycle System, plant designs on FR were performed with various coolants. This report describes the plant designs on FR with sodium, lead-bismuth, CO 2 gas and He gas coolants. A construction cost of 0.2 million yen/kWe was set up as a design goal. The result is as follows: The sodium reactor has a capability to obtain the goal, and lead-bismuth and gas reactors may satisfy the goal with further improvements. (author)

 20. 75 FR 22689 - Fiscal Service

  Science.gov (United States)

  2010-04-29

  ... the U.S. Department of the Treasury, Financial Management Service, Financial Accounting and Services..., 2010. Sandra Paylor-Sanders, Acting Director, Financial Accounting and Services Division. [FR Doc. 2010... Bonding Company AGENCY: Financial Management Service, Fiscal Service, Department of the Treasury. ACTION...

 1. 77 FR 32178 - Fiscal Service

  Science.gov (United States)

  2012-05-31

  ... of the Treasury, Financial Management Service, Financial Accounting and Services Division, Surety... Carrico, Director, Financial Accounting and Services Division. [FR Doc. 2012-13044 Filed 5-30-12; 8:45 am...: Alterra Reinsurance USA, Inc. AGENCY: Financial Management Service, Fiscal Service, Department of the...

 2. 76 FR 74631 - Capital Plans

  Science.gov (United States)

  2011-12-01

  ... Financial Statements for Bank Holding Companies (FR Y-9C). This calculation will be effective as of the due... to rely on tentative fourth quarter financial statements in developing its capital plan and suggested... rule applies only to bank holding companies with $50 billion or more of total consolidated assets...

 3. 76 FR 35351 - Capital Plans

  Science.gov (United States)

  2011-06-17

  ... reflected on the bank holding company's consolidated financial statement for bank holding companies (FR Y-9C... distribution (the proposal or proposed rule).\\1\\ During the years leading up to the recent financial crisis... times of economic and financial stress. The proposal is intended to address such practices, building...

 4. 78 FR 46256 - Privacy Act

  Science.gov (United States)

  2013-07-31

  ... FEDERAL ELECTION COMMISSION 11 CFR Part 1 Privacy Act CFR Correction In Title 11 of the Code of Federal Regulations, revised as of January 1, 2012, on page 5, in Sec. 1.2, the words ``95 and 96 of the Internal Revenue Code of 1954.'' are added at the end of the definition of Act. [FR Doc. 2013-18535 Filed 7...

 5. 75 FR 7150 - Sunshine Act Meetings

  Science.gov (United States)

  2010-02-17

  ....3, 515.21, and 520.3--Request for Extension of Time. Contact Person for More Information: Rachel Dickon, Assistant Secretary, (202) 523-5725. Rachel Dickon, Assistant Secretary. [FR Doc. 2010-3063 Filed...

 6. Geschichtswissenschaftliche Perspektiven der Frühneuzeitforschung

  OpenAIRE

  Burkhardt, Johannes

  2010-01-01

  Geschichtswissenschaftliche Perspektiven der Frühneuzeitforschung. - In: Macht und Recht / Ulrich Lappenküper ... (Hrsg.). - Paderborn u.a. : Schöningh, 2010. - S. 33-51. - (Otto-von-Bismarck-Stiftung: Wissenschaftliche Reihe ; 13)

 7. 75 FR 9725 - Free Annual File Disclosures

  Science.gov (United States)

  2010-03-03

  ... activities of companies that attempt to trick people into buying something that they are entitled by Federal... maintain the file disclosure for future reference. 74 FR at 52917- 918. Cf. Franchise Rule, 16 CFR 436.6(b...

 8. 78 FR 62311 - Leif Erikson Day, 2013

  Science.gov (United States)

  2013-10-16

  ... our Nordic-American heritage, the Congress, by joint resolution (Public Law 88-566) approved on... thirty- eighth. (Presidential Sig.) [FR Doc. 2013-24501 Filed 10-15-13; 8:45 am] Billing code 3295-F4 ...

 9. 76 FR 17459 - Sunshine Act Meeting

  Science.gov (United States)

  2011-03-29

  ... available in alternate formats to accommodate visual and hearing impairments. Individuals who have a disability and need an accommodation to attend the meeting may notify Katherine Ward, at (202) 295-1500 or FR...

 10. Servants of Peitho: Pindar fr.122

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Pippin Burnett

  2011-03-01

  Full Text Available Pindar's skolion fr.122 need not concern temple prostitutes of Aphrodite, but is rather a sympotic celebration of a private person's donation of prostitutes for the enjoyment of a party of men of Corinth.

 11. 75 FR 33355 - Sunshine Act Meeting

  Science.gov (United States)

  2010-06-11

  .... 2. Consider and act on revisions to the LSC Accounting Guide for LSC Recipients. 3. Public comment.... Batie, Corporate Secretary. [FR Doc. 2010-14171 Filed 6-9-10; 4:15 pm] BILLING CODE 7050-01-P ...

 12. 76 FR 48874 - Notice of Meetings; Correction

  Science.gov (United States)

  2011-08-09

  ... Advisory Committees (Advisory Committee for Women's Services, and the Tribal Technical Advisory Committee... Workplace Programs, Substance Abuse and Mental Health Services Administration. [FR Doc. 2011-20026 Filed 8-8...

 13. 78 FR 1832 - Sunshine Act Meeting

  Science.gov (United States)

  2013-01-09

  ... be free and open to the public. If you require a translator or interpreter, please notify the... the agency Web site at: www.csb.gov . Dated: January 7, 2013. Rafael Moure-Eraso, Chairperson. [FR Doc...

 14. 75 FR 72815 - Procurement List Proposed Additions

  Science.gov (United States)

  2010-11-26

  ... Executive Office for Simulation, Training and Instrumentation (PEO STRI), 12350 Research Parkway, Orlando... Orlando, Orlando, FL. Patricia Briscoe, Deputy Director, Business Operations. [FR Doc. 2010-29753 Filed 11...

 15. 78 FR 44247 - Semiannual Regulatory Agenda

  Science.gov (United States)

  2013-07-23

  ... published previously a final rule establishing energy conservation standards for ice-cream freezers, self... and to add a test for measuring ice maker energy use. Timetable: Action Date FR Cite NPRM 07/00/13...

 16. 78 FR 69097 - Performance Review Board Members

  Science.gov (United States)

  2013-11-18

  ... Michael Etzinger, Executive Officer and Director, Office of Management, Technology and Operations. Janine... Abuse and Mental Health Services Administration. [FR Doc. 2013-27423 Filed 11-15-13; 8:45 am] BILLING...

 17. 76 FR 56724 - Proposed Flood Elevation Determinations

  Science.gov (United States)

  2011-09-14

  ... Town of Clarkstown. Hackensack River confluence. At the upstream side of +248 +247 Little Tor Road... Emergency Management Agency. [FR Doc. 2011-23413 Filed 9-13-11; 8:45 am] BILLING CODE 9110-12-P ...

 18. 77 FR 34218 - Clothing Allowance; Correction

  Science.gov (United States)

  2012-06-11

  ..., Radioactive materials, Veterans, Vietnam. Approved: June 6, 2012. Robert C. McFetridge, Direc tor, Regulation... distinct type''. [FR Doc. 2012-14108 Filed 6-8-12; 8:45 am] BILLING CODE 8320-01-P ...

 19. 78 FR 71724 - Rail Depreciation Studies

  Science.gov (United States)

  2013-11-29

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Surface Transportation Board Rail Depreciation Studies AGENCY: Surface Transportation Board, DOT. ACTION: Notice of OMB Approval of Information Collection. SUMMARY... collection, Rail Depreciation Studies. See 78 FR 18676 (Mar. 27, 2013). This collection, codified at 49 CFR...

 20. 75 FR 12564 - Issuance of Permits

  Science.gov (United States)

  2010-03-16

  ... Privacy Act and Freedom of Information Act, by any party who submits a written request for a copy of such.... University. 225854 Tom S. Smith, Brigham 74 FR 57702; November February 18, 2010 Young University. 9, 2009...

 1. 75 FR 42470 - Nebraska Disaster #NE-00038

  Science.gov (United States)

  2010-07-21

  ..., Greeley, Harlan, Hayes, Holt, Howard, Keya Paha, Knox, Lincoln, Logan, Loup, Madison, Mcpherson, Morrill... and 59008) James E. Rivera, Associate Administrator for Disaster Assistance. [FR Doc. 2010-17778 Filed...

 2. 75 FR 4383 - Pesticide Products: Registration Applications

  Science.gov (United States)

  2010-01-27

  ..., Biopesticides and Pollution Prevention Division (7511P), Office of Pesticide Programs, Environmental Protection..., Biopesticides and Pollution Prevention Division, Office of Pesticide Programs. [FR Doc. 2010-1582 Filed 1-26-10...

 3. 76 FR 4266 - New Mexico Regulatory Program

  Science.gov (United States)

  2011-01-25

  ... Requirements, Permit Eligibility, definitions of Ownership and Control, the AVS, Alternative Enforcement (65 FR 79582); and October 28, 1994, Use of the AVS in Surface Coal Mining Reclamation Permit Approval...

 4. Geodesic congruences in the Palatini f(R) theory

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shojai, Fatimah; Shojai, Ali

  2008-01-01

  We shall investigate the properties of a congruence of geodesics in the framework of Palatini f(R) theories. We shall evaluate the modified geodesic deviation equation and the Raychaudhuri's equation and show that f(R) Palatini theories do not necessarily lead to attractive forces. Also, we shall study energy condition for f(R) Palatini gravity via a perturbative analysis of the Raychaudhuri's equation.

 5. 76 FR 12271 - Human Reliability Program: Identification of Reviewing Official

  Science.gov (United States)

  2011-03-07

  ... federalism implications. Agencies are required to examine the constitutional and statutory authority...) of Executive Order 12988, ``Civil Justice Reform'' (61 FR 4729, February 7, 1996), imposes on Federal...

 6. Exploring plane-symmetric solutions in f(R) gravity

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shamir, M. F., E-mail: farasat.shamir@nu.edu.pk [National University of Computer and Emerging Sciences, Department of Sciences and Humanities (Pakistan)

  2016-02-15

  The modified theories of gravity, especially the f(R) gravity, have attracted much attention in the last decade. This paper is devoted to exploring plane-symmetric solutions in the context of metric f(R) gravity. We extend the work on static plane-symmetric vacuum solutions in f(R) gravity already available in the literature [1, 2]. The modified field equations are solved using the assumptions of both constant and nonconstant scalar curvature. Some well-known solutions are recovered with power-law and logarithmic forms of f(R) models.

 7. f(R) gravity solutions for evolving wormholes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bhattacharya, Subhra [Presidency University, Department of Mathematics, Kolkata (India); Chakraborty, Subenoy [Jadavpur University, Department of Mathematics, Kolkata (India)

  2017-08-15

  The scalar-tensor f(R) theory of gravity is considered in the framework of a simple inhomogeneous space-time model. In this research we use the reconstruction technique to look for possible evolving wormhole solutions within viable f(R) gravity formalism. These f(R) models are then constrained so that they are consistent with existing experimental data. Energy conditions related to the matter threading the wormhole are analyzed graphically and are in general found to obey the null energy conditions (NEC) in regions around the throat, while in the limit f(R) = R, NEC can be violated at large in regions around the throat. (orig.)

 8. 76 FR 33806 - Tennessee Disaster Number TN-00053

  Science.gov (United States)

  2011-06-09

  ... Only): Alabama: Limestone, Madison. Tennessee: Bedford, Franklin, Giles, Marshall, Moore. All other... 59002 and 59008) James E. Rivera, Associate Administrator for Disaster Assistance. [FR Doc. 2011-14274...

 9. 75 FR 51119 - Kentucky Disaster Number KY-00035

  Science.gov (United States)

  2010-08-18

  ... Loans): Madison, Mason, Rowan. Contiguous Counties: (Economic Injury Loans Only): Kentucky: Bath... Assistance Numbers 59002 and 59008) James E. Rivera, Associate Administrator for Disaster Assistance. [FR Doc...

 10. 76 FR 35937 - New York Disaster #NY-00105

  Science.gov (United States)

  2011-06-20

  ..., Hamilton, Herkimer, Lewis, Madison, Niagara, Oneida, Onondaga, Ontario, Steuben, Tioga, Ulster, Warren... Assistance Numbers 59002 and 59008) James E. Rivera, Associate Administrator for Disaster Assistance. [FR Doc...

 11. 77 FR 68076 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; West Virginia; Redesignation of...

  Science.gov (United States)

  2012-11-15

  ... preserve the environmental benefits provided by CAIR, North Carolina v. EPA, 550 F.3d 1176, 1178 (DC Cir... CSR 19. See 71 FR 64468 (November 2, 2006) (approving NSR program into the SIP) and 77 FR 63736...

 12. 76 FR 36879 - Minnesota: Final Authorization of State Hazardous Waste Management Program Revision

  Science.gov (United States)

  2011-06-23

  ... Treatment Subcategories for Radioactively Contaminated Cadmium-, Mercury-, and Silver- Containing Batteries..., 1998 (63 FR 28556) Land Disposal Restrictions Phase IV; Hazardous Soils Treatment Standards and..., October 22, 1998 (63 FR 56710) Hazardous Remediation Waste Management Requirements (HWIR-Media), Checklist...

 13. 78 FR 11858 - Applications for New Awards; Arts in Education Model Development and Dissemination Program

  Science.gov (United States)

  2013-02-20

  ... on December 15, 2010 (75 FR 78486), and corrected on May 12, 2011 (76 FR 27637). Arts includes music... baseline outcome measurement is compared with a post treatment measure, the treatment would then be stopped...

 14. 75 FR 6151 - Chartering and Field of Membership for Federal Credit Unions

  Science.gov (United States)

  2010-02-08

  ... the terms ``rural district'' and ``in danger of insolvency'' for emergency merger purposes. 74 FR... the term ``in danger of insolvency'' for emergency merger purposes. 74 FR 68722 (December 29, 2009...

 15. 78 FR 27058 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; Louisiana; Approval of Section 110...

  Science.gov (United States)

  2013-05-09

  ... and Fuels (69 FR 38958); and (4) EPA's Locomotive and Marine Compression-Ignition Engines rule (73 FR... Products Group IV (Miscellaneous Metal Products Coatings, Plastic Parts Coatings, Auto and Light-Duty Truck...

 16. 77 FR 62150 - Approval and Promulgation of Implementation Plans; Kentucky; Approval of Revisions to the...

  Science.gov (United States)

  2012-10-12

  ....34 Standard of 10/23/01 66 FR 53661 05/15/91 Performance for Existing Pneumatic Rubber Tire... Abbreviations and 11/19/02 67 FR 69688 05/15/02 Acronyms. 1.04 Performance Tests... 10/23/01 66 FR 53660 11/19... 10/23/01 66 FR 53660 06/13/79 Requirements. Reg 6--Standards of Performance for Existing Affected...

 17. THE LIFETIME AND POWERS OF FR IIs IN GALAXY CLUSTERS

  International Nuclear Information System (INIS)

  Antognini, Joe; Bird, Jonathan; Martini, Paul

  2012-01-01

  We have identified and studied a sample of 151 FR IIs found in brightest cluster galaxies (BCGs) in the MaxBCG cluster catalog with data from FIRST and NVSS. We have compared the radio luminosities and projected lengths of these FR IIs to the projected length distribution of a range of mock catalogs generated by an FR II model and estimate the FR II lifetime to be 1.9 × 10 8 yr. The uncertainty in the lifetime calculation is a factor of two, primarily due to uncertainties in the intracluster medium (ICM) density and the FR II axial ratio. We furthermore measure the jet power distribution of FR IIs in BCGs and find that it is well described by a log-normal distribution with a median power of 1.1 × 10 37 W and a coefficient of variation of 2.2. These jet powers are nearly linearly related to the observed luminosities, and this relation is steeper than many other estimates, although it is dependent on the jet model. We investigate correlations between FR II and cluster properties and find that galaxy luminosity is correlated with jet power. This implies that jet power is also correlated with black hole mass, as the stellar luminosity of a BCG should be a good proxy for its spheroid mass and therefore the black hole mass. Jet power, however, is not correlated with cluster richness, nor is FR II lifetime strongly correlated with any cluster properties. We calculate the enthalpy of the lobes to examine the impact of the FR IIs on the ICM and find that heating due to adiabatic expansion is too small to offset radiative cooling by a factor of at least six. In contrast, the jet power is approximately an order of magnitude larger than required to counteract cooling. We conclude that if feedback from FR IIs offsets cooling of the ICM, then heating must be primarily due to another mechanism associated with FR II expansion.

 18. 78 FR 6107 - Agency Information Collection Activities: Announcement of Board Approval Under Delegated...

  Science.gov (United States)

  2013-01-29

  ... Derivatives Market Activity (FR 3036; OMB No. 7100-0285). The FR 2436 collects similar data on the outstanding... of Foreign Exchange and Derivative Market Activity. Agency form number: FR 3036. OMB control number... and derivatives market and dealers. Estimated annual reporting hours: Turnover Survey, 2,275 hours...

 19. 78 FR 47412 - Tyson D. Quy, M.D.; Decision and Order

  Science.gov (United States)

  2013-08-05

  ... Green, Jr., M.D., 59 FR 51,453 (DEA 1994); David E. Trawick, D.D.S., 53 FR 5,326 (DEA 1988). Here, the...) (ten years); Norman Alpert, M.D., 58 FR 67,420, 67,421 (DEA 1993) (seven years). Here, the conditions...

 20. 75 FR 58305 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; Indiana; Revised Format for...

  Science.gov (United States)

  2010-09-24

  ... monoxide, Hydrocarbons, Incorporation by reference, Intergovernmental relations, Lead, Nitrogen dioxide... 60735 Sec. 6. 7/31/2009 11/20/2009, 74 FR 60197 Sec. 3. 1-2 Definitions 9/26/1980 11/5/1981, 46 FR 54943.../2009, 74 FR 52891.... Paragraph (c). and Marion Cos. 2009 Chicago Hydrocarbon Control Strategy..... 8...

 1. 77 FR 59244 - Agency Information Collection Activities; Extension of Currently-Approved Information Collection...

  Science.gov (United States)

  2012-09-26

  ... September 30, 1998 (63 FR 52192). Pursuant to this authority, the BTS, now part of the Research and... transferred the responsibility for the F&OS program from BTS to FMCSA (69 FR 51009). On August 10, 2006 (71 FR... financial and statistical reporting regulations of BTS formerly located in chapter XI of title 49 CFR to...

 2. 77 FR 24762 - Mitsubishi Motors North America, Inc., Grant of Petition for Decision of Inconsequential...

  Science.gov (United States)

  2012-04-25

  ... instruction standards. Refer to Hyundai Motor Company (74 FR 9125, March 2, 209); Ford Motor Company (73 FR 11462, March 3, 2008); Mazda North America Operations (73 FR 11464, March 3, 2008); Ford Motor Company...-0176; Notice 2] Mitsubishi Motors North America, Inc., Grant of Petition for Decision of...

 3. Chemical strategies for modifications of the solar cell process, from wafering to emitter diffusion; Chemische Ansaetze zur Neuordnung des Solarzellenprozesses ausgehend vom Wafering bis hin zur Emitterdiffusion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mayer, Kuno

  2009-11-06

  The paper describes the classic standard industrial solar cell based on monocrystalline silicon and describes new methods of fabrication. The first is an alternative wafering concept using laser microjet cutting instead of multiwire cutting. This method originally uses pure, deionized water; it was modified so that the liquid jet will not only be a liquid light conductor but also a transport medium for etching fluids supporting thermal abrasion of silicon by the laser jet. Two etching fluids were tested experimentally; it was found that water-free fluids based on perfluorinated solvents with very slight additions of gaseous chlorine are superior to all other options. In the second section, the wet chemical process steps between wafering and emitter diffusion (i.e. the first high-temperature step) was to be modified. Alternatives to 2-propanol were to be found in the experimental part. Purification after texturing was to be rationalized in order to reduce the process cost, either by using less chemical substances or by achieving shorter process times. 1-pentanol and p-toluolsulfonic acid were identified as two potential alternatives to 2-propanol as texture additives. Finally, it could be shown that wire-cut substrates processed with the new texturing agents have higher mechanical stabilities than substrates used with the classic texturing agent 2-propanol. [German] Im ersten Kapitel wird die klassische Standard-Industrie-Solarzelle auf der Basis monokristallinen Siliziums vorgestellt. Der bisherige Herstellungsprozess der Standard-Industrie-Solarzelle, der in wesentlichen Teilen darauf abzielt, diese Verluste zu minimieren, dient als Referenz fuer die Entwicklung neuer Fertigungsverfahren, wie sie in dieser Arbeit vorgestellt werden. Den ersten thematischen Schwerpunkt bildet die Entwicklung eines alternativen Wafering-Konzeptes zum Multi-Drahtsaegen. Die Basis des neuen, hier vorgestellten Wafering-Prozesses bildet das Laser-Micro-Jet-Verfahren. Dieses System besitzt eine Reihe von Vorteilen gegenueber klassischen ''trockenen'' Laserverfahren. Das urspruenglich auf reinem, deionisiertem Wasser als Strahlmedium aufbauende System wurde im Rahmen dieser Arbeit so modifiziert, dass der Fluessigkeitsstrahl nunmehr nicht nur als fluessiger Lichtleiter dient, sondern gleichzeitig auch als Transportmedium fuer Aetzmittel, welche den thermischen Abtrag des Siliziums durch den Laserstrahl unterstuetzen. Den praktischen Teil dieses Arbeitspaketes bildete der Test zweier Aetzmedien im Experiment. Dabei konnte gezeigt werden, dass wasserfreie Strahlmedien basierend auf perfluorierten Loesemitteln mit bereits sehr geringen Zusaetzen gasfoermigen Chlors als Aetzmittel fuer Silizium waessrigen alkalischen Aetzsystemen jeder Konzentration prinzipiell ueberlegen sind. Den zweiten thematischen Schwerpunkt der Arbeit bildet die Modifizierung der nasschemischen Schritte zwischen dem Wafering und dem ersten Hochtemperatur-Fertigungsschritt in der Solarzellen-Produktion, der Emitterdiffusion. Kernanliegen des praktischen Teils dieses Arbeitspaketes ist zum einen die Suche nach alternativen Texturmitteln zum 2-Propanol. Zum anderen sollte der auf die Textur folgende Reinigungsprozess rationalisiert werden, um Prozesskosten zu minimieren, entweder durch eine Straffung des Prozesses durch Verringerung des Chemikalienverbrauchs und einer Reduzierung der Prozesszeit oder durch eine Verringerung der Chemikalienkosten. Mit 1-Pentanol und p-Toluolsulfonsaeure wurden zwei Substanzen ermittelt, welche in der Zukunft als praktikable Alternativen zu 2-Propanol als Texturadditive dienen koennten. Abschliessend konnte noch gezeigt werden, dass drahtgesaegte Substrate, die bei gleicher Prozesszeit mit den neuen Texturmitteln prozessiert wurden, ueber erheblich hoehere mechanische Stabilitaeten verfuegen, als jene, bei denen das klassische Texturmittel 2-Propanol eingesetzt wurde.

 4. Neues Verfahren zur Methanol- und Ammoniak-Synthese. Der Gas/Feststoff/Feststoff-Rieselströmungsreaktor - ein neuer Reaktortyp zur Führung chemischer Gleichgewichtsprozesse

  NARCIS (Netherlands)

  Westerterp, K.R.; Kuczynski, Michal

  1986-01-01

  New process for the production of methanol and ammonia. The gas/solids/solids thrickle flow reactor - a new kind of reactor for chemical equilibrium processes. A new process for the production of ammonia or methanol has been developed in the high pressure laboratory of Twente Technical University.

 5. Chemical, procedural and economical evaluation of carbon dioxide as feedstock in the chemical industry; Chemische, verfahrenstechnische und oekonomische Bewertung von Kohlendioxid als Rohstoff in der chemischen Industrie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Otto, Alexander

  2015-07-01

  The utilisation of CO{sub 2} as feedstock in the chemical industry represents an alternative to the geological storage, which is legally limited and socially debated. Generally, scientific publications about the utilisation of CO{sub 2} in chemical reactions typically address the feasibility of the syntheses without paying attention to the CO{sub 2} reduction potential or the economy in contrast to the conventional process of production. The aim of this doctoral thesis is to identify chemical reactions with CO{sub 2} as feedstock, which have the potential to reduce CO{sub 2} emissions. These reactions are evaluated concerning the industrial realization, CO{sub 2} balance and economy compared to the conventional processes. To achieve this, 123 reactions from the literature were collected and evaluated with the help of selection criteria developed specifically for this application. The criteria consider both, the quantitative potential to reduce CO{sub 2} and possible economical interests in these reactions. Additional to the process of the evaluation of the reactions, a CO{sub 2} reduction potential of 1.33 % of the greenhouse gas emissions within the European Union could be calculated. For the chemicals formic acid, oxalic acid, formaldehyde, methanol, urea and dimethyl ether, which most fully satisfy the selection criteria, a direct comparison of the CO{sub 2} based process with the conventional process is performed. By literature data, process designs, and simulations, it has been shown that the highest reductions of CO{sub 2} emissions can be achieved for methanol with 1.43 kg{sub CO2}/kg{sub MeOH} and dimethyl ether with 2.17 kg{sub CO2}/kg{sub DME}, but only with the assumption that the necessary hydrogen for the CO{sub 2} based reaction is produced by electrolysis operated with renewable energy. Overall, the CO{sub 2} based production processes of methanol and dimethyl ether could reduce 0.059 % of the greenhouse gas emissions of the European Union (EU) if all conventional processes are substituted in the EU. Finally, for the CO{sub 2} based processes of methanol and dimethyl ether it could be shown that the manufacturing costs are 3.3 or 2.9 times higher than for the corresponding conventional processes. The result of this are CO{sub 2} abatement costs of 540 Euro/t{sub CO2} for the CO{sub 2} based production of methanol and 440 Euro/t{sub CO2} for dimethyl ether. These abatement costs are respectively 90 and 73 times higher than for the geological storage of CO{sub 2}. For the case, that the production costs for the necessary hydrogen decrease from 5.22 to 1.22 or 1.76 Euro/kg{sub H2} no abatement costs are necessary.

 6. Treatment of spices with ionizing radiation - chemical, organoleptical, microbiological and toxicological analyses. Pt. 1. Behandlung von Gewuerzen mit ionisierenden Strahlen - chemische, organoleptische, mikrobiologische und toxikologische Aspekte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schuettler, C; Boegl, W

  1984-01-01

  In a study of the relevant literature the results of tests on 30 radiation treated spices were evaluated. The tests contain chemical, organoleptical, microbiological and toxicological analyses. Most of the spices were treated with gamma radiation from cobalt-60 sources with doses up to 60 kGy.

 7. Treatment of spices with ionizing radiation - chemical, organoleptical, microbiological and toxicological analyses. Pt. 2. Behandlung von Gewuerzen mit ionisierenden Strahlen - chemische, sensorische, mikrobiologische und toxikologische Aspekte. T. 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schuettler, C; Boegl, W

  1984-09-01

  In the present second part of a study of the relevant literature the results of tests on 14 radiation treated spices and 2 radiation treated spice-mixtures were evaluated. The tests in this part contain mainly toxicological but also chemical and sensorial analyses. Most of the spices were treated with gamma radiation from cobalt-60 sources with doses between 80 Gy and 60 kGy. This part contains a cumulated subject index for part 1 and part 2.

 8. Analytisch-chemische aspecten van de bepaling van As, Ca, Cd, Sb, Sn, Pb, Zn in MVS-filterdestruaten met ICP-MS

  NARCIS (Netherlands)

  Velde-Koerts T van der; Lesquillier AI; Ritsema R; LAC

  1995-01-01

  In dit onderzoek werd een ICP-MS-methode ontwikkeld voor de bepaling van Ca, Zn, As, Cd, Sb, Sn en Pb in filterdestruaten. De onderste analysegrens is 30 ng/l Sb, 60 ng/l Cd, 200 ng/l As, 300 ng/l Sn, 400 ng/l Pb, 4 mug/l Zn en 20 mug/l Ca ; de precisie is beter dan 7% RSD voor Ca, 4% RSD voor

 9. Ontwikkeling van een Nieuwe Methode voor de Analyse van Phenolische Bestrijdingsmiddelen in Water met behulp van Pentafluorobenzoyl- derivatisering en Gaschromatografie-Negatieve Chemische Ionisatie massaspectrometrie

  NARCIS (Netherlands)

  Meiring HD; den Engelsman G; de Jong APJM

  1990-01-01

  This report describes the development of a new method for the analysis of polar, phenolic pesticides in water, like polychlorophenols, bromofenoxym, ioxynil and ethirimol. By this method, phenolic pesticedes are simultaneously extracted and derivatized with pentafluorobenzoylchloride (PFBOCl) and

 10. f(R) gravity and chameleon theories

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brax, Philippe; Bruck, Carsten van de; Davis, Anne-Christine; Shaw, Douglas J.

  2008-01-01

  We analyze f(R) modifications of Einstein's gravity as dark energy models in the light of their connection with chameleon theories. Formulated as scalar-tensor theories, the f(R) theories imply the existence of a strong coupling of the scalar field to matter. This would violate all experimental gravitational tests on deviations from Newton's law. Fortunately, the existence of a matter dependent mass and a thin-shell effect allows one to alleviate these constraints. The thin-shell condition also implies strong restrictions on the cosmological dynamics of the f(R) theories. As a consequence, we find that the equation of state of dark energy is constrained to be extremely close to -1 in the recent past. We also examine the potential effects of f(R) theories in the context of the Eoet-wash experiments. We show that the requirement of a thin shell for the test bodies is not enough to guarantee a null result on deviations from Newton's law. As long as dark energy accounts for a sizeable fraction of the total energy density of the Universe, the constraints that we deduce also forbid any measurable deviation of the dark energy equation of state from -1. All in all, we find that both cosmological and laboratory tests imply that f(R) models are almost coincident with a ΛCDM model at the background level.

 11. 77 FR 67816 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2012-11-14

  ... complements the triennial Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity (FR 3036; OMB No. 7100... Derivative Market Activity. Agency form number: FR 3036. OMB control number: 7100-0285. Frequency: One-time... derivatives market and dealers. Estimated annual reporting hours: Turnover Survey, 2,275 hours; Outstandings...

 12. 78 FR 71565 - Secretarial Infrastructure Business Development Mission to Mexico

  Science.gov (United States)

  2013-11-29

  ... DEPARTMENT OF COMMERCE Office of Business Liaison Secretarial Infrastructure Business Development... amending the Notice published at 78 FR 48855, August 12, 2013, regarding the Secretarial Infrastructure..., Trade Program Assistant. [FR Doc. 2013-28579 Filed 11-27-13; 8:45 am] BILLING CODE 3510-FP-P ...

 13. Le developpement de Limacella glioderma (Fr.) R. Maire

  NARCIS (Netherlands)

  Reijnders, A.F.M.

  1979-01-01

  A comparison of the development of Limacella guttata (Fr.) Konrad & Maublanc with that of L. glioderma (Fr.) R. Maire shows clearly that the latter is of a more primitive type. This conclusion is based on the following observations: a. Limacella guttata has a pileocarpic development: the first

 14. 78 FR 38976 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2013-06-28

  ...)). Abstract: The Federal Reserve proposes to implement the mandatory Report of Selected Money Market Rates (FR... used in the analysis of current money market conditions. The FR 2420 would collect data for three.... Excluded from Eurodollar transactions are: Demand deposits (as defined on the Schedule E of the Call Report...

 15. 76 FR 73604 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2011-11-29

  ... Defense. Deletion: K890.12 Identity Management (IDM) (March 18, 2010, 75 FR 13090). Reason: Due to policy... (SAAM) project (formerly known as Identity Management). [FR Doc. 2011-30698 Filed 11-28-11; 8:45 am... Docket Management System Office, 4800 Mark Center Drive, East Tower, 2nd floor, Suite 02G09, Alexandria...

 16. 76 FR 65653 - New Source Performance Standards (NSPS) Review

  Science.gov (United States)

  2011-10-24

  ... current within their review cycle, there are also multiple standards in different phases of the review... Rock Plants NN 04/16/1982 (47FR16589) 10/17/2000 3 4 (65FR61760) Polymeric Coating of Supporting VVV 09... whether review of a particular NSPS is necessary during the review cycle. A listing of any NSPS for which...

 17. 75 FR 63181 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2010-10-14

  ... recordkeeping requirement for brokers and dealers to document the purpose of their loans secured by margin stock.... The purpose statements, FR U-1 and FR G-3, are recordkeeping requirements for brokers and dealers... FEDERAL RESERVE SYSTEM Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request AGENCY...

 18. 78 FR 48932 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2013-08-12

  ... make corresponding revisions to the Consolidated Financial Statements for Holding Companies (FR Y-9C... Parent Company Only Financial Statements for Holding Companies (FR Y-9SP). DATES: Comments must be... the Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC), have approved the publication for...

 19. 77 FR 32881 - Supervised Securities Holding Company Registration

  Science.gov (United States)

  2012-06-04

  ...), The Report of Foreign Banking Organizations (FR Y-7), The Consolidated Financial Statements for Bank... Y-9ES), The Supplement to the Consolidated Financial Statements for Bank Holding Companies (FR Y-9CS... comprehensive consolidated supervision by a foreign regulator, a nonbank financial company supervised by the...

 20. Computing the Fréchet distance between folded polygons

  NARCIS (Netherlands)

  Cook IV, A.F.; Driemel, A.; Sherette, J.; Wenk, C.

  2015-01-01

  Computing the Fréchet distance for surfaces is a surprisingly hard problem and the only known polynomial-time algorithm is limited to computing it between flat surfaces. We study the problem of computing the Fréchet distance for a class of non-flat surfaces called folded polygons. We present a

 1. 77 FR 26777 - Endangered Species; Marine Mammals; Issuance of Permits

  Science.gov (United States)

  2012-05-07

  ... not operate to the disadvantage of the endangered species, and (3) The granted permit would be..., 2012. 64654A Double Springs 77 FR 6816; March 14, 2012. Partnership Ltd. February 9, 2012. 64656A Double Springs 77 FR 6816; March 14, 2012. Partnership Ltd. February 9, 2012. 64723A Larry Friesenhahn...

 2. 75 FR 47797 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2010-08-09

  ... Officer, Department of Defense. Deletion: S330.40 CAHS System name: Employee Assistance Program Records (August 27, 1999; 64 FR 46889). Reason: This collection is covered under the existing DHHS/FOH EAP Privacy notice 09-90-0010, entitled ``Employee Assistance Program (EAP) Records, HHS/OS/ASAM/OHR.'' [FR Doc. 2010...

 3. 78 FR 34120 - Endangered Species; Marine Mammals; Issuance of Permits

  Science.gov (United States)

  2013-06-06

  ..., 2012 October 22, 2012. 73893A A.C. Ranch 77 FR 46514; August 3, September 27, 2012. 2012. 75535A Dub...; August 3, September 27, 2012. 2012. 75592A Dub Wallace Ranch LLC..... 77 FR 46514; August 3, September 27...

 4. Dynamics of anisotropic power-law f(R) cosmology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shamir, M. F.

  2016-01-01

  Modified theories of gravity have attracted much attention of the researchers in the recent years. In particular, the f(R) theory has been investigated extensively due to important f(R) gravity models in cosmological contexts. This paper is devoted to exploring an anisotropic universe in metric f(R) gravity. A locally rotationally symmetric Bianchi type I cosmological model is considered for this purpose. Exact solutions of modified field equations are obtained for a well-known f(R) gravity model. The energy conditions are also discussed for the model under consideration. The viability of the model is investigated via graphical analysis using the present-day values of cosmological parameters. The model satisfies null energy, weak energy, and dominant energy conditions for a particular range of the anisotropy parameter while the strong energy condition is violated, which shows that the anisotropic universe in f(R) gravity supports the crucial issue of accelerated expansion of the universe.

 5. Dynamics of anisotropic power-law f(R) cosmology

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shamir, M. F., E-mail: farasat.shamir@nu.edu.pk [National University of Computer and Emerging Sciences, Lahore Campus, Department of Sciences and Humanities (Pakistan)

  2016-12-15

  Modified theories of gravity have attracted much attention of the researchers in the recent years. In particular, the f(R) theory has been investigated extensively due to important f(R) gravity models in cosmological contexts. This paper is devoted to exploring an anisotropic universe in metric f(R) gravity. A locally rotationally symmetric Bianchi type I cosmological model is considered for this purpose. Exact solutions of modified field equations are obtained for a well-known f(R) gravity model. The energy conditions are also discussed for the model under consideration. The viability of the model is investigated via graphical analysis using the present-day values of cosmological parameters. The model satisfies null energy, weak energy, and dominant energy conditions for a particular range of the anisotropy parameter while the strong energy condition is violated, which shows that the anisotropic universe in f(R) gravity supports the crucial issue of accelerated expansion of the universe.

 6. Spectroscopy of high spin states in sup(211,212,213)Fr

  International Nuclear Information System (INIS)

  Byrne, A.P.; Dracoulis, G.D.; Fahlander, C.; Hubel, H.; Poletti, A.R.; Stuchbery, A.E.; Gerl, J.; Davie, R.F.; Poletti, S.J.

  1985-08-01

  The level structures of 211 Fr, 212 Fr and 213 Fr have been observed to high spins, approx. 28(h/2π) (and excitation energies approx. 8 MeV) using a variety of gamma-ray spectroscopic techniques. The structure of these nuclides is discussed in terms of couplings of single particle states through empirical shell model calculations. Good agreement with experiment is obtained. In 212 Fr and 213 Fr core-excited configurations are required to explain the properties of the highest states. A number of long lived states were observed in each nucleus some of which decay by by enhanced E3 transitions. The E3 transition strengths are discussed

 7. Multidimensional evaluation on FR cycle systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nakai, Ryodai; Fujii, Sumio; Takakuma, Katsuyuki; Katoh, Atsushi; Ono, Kiyoshi; Ohtaki, Akira; Shiotani, Hiroki

  2004-01-01

  This report explains some results of the multidimensional evaluation on various fast reactor cycle system concepts from an interim report of the 2nd phase of ''Feasibility Study on Commercialized FR Cycle System''. This method is designed to give more objective and more quantitative evaluations to clarify commercialized system candidate concepts. Here we brief current evaluation method from the five viewpoints of safety, economy, environment, resource and non-proliferation, with some trial evaluation results for some cycles consist of promising technologies in reactor, core and fuel, reprocessing and fuel manufacture. Moreover, we describe FR cycle deployment scenarios which describe advantages and disadvantages of the cycles from the viewpoints of uranium resource and radioactive waste based on long-term nuclear material mass flow analyses and advantages of the deployment of FR cycle itself from the viewpoints of the comparison with alternative power supplies as well as cost and benefit. (author)

 8. Alpha decay 225 Ac → 221Fr

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gromov, K. Ya.; Gorozhankin, V.M.; Malov, L.A.; Fominykh, V.I.; Tsupko-Sitnikov, V.V.; Chumin, V.G.; Jakushev, E.A.; Kudrya, S.A.; Sergienko, V.A.; Malikov, Sh.R.

  2004-01-01

  Full text: Considerable attention has been given to nuclei with A = 220 - 230 recently. In this region there occurs transition from the spherical to the deformed nuclear shape, which gives rise to some specific features in the nuclear structure. In particular, negative parity levels with low excitation energies have been found in even-even nuclei from this region [1, 2]. One of the nuclei allowing experimental investigation of the above properties is 221 Fr. The nuclide 221 Fr is from the region of isotopes which does not include stable nuclei and thus it cannot be studied in several-nucleon transfer reactions. In addition, the neutron excess in this nucleus makes it impossible to study the nucleus in reactions with heavy ions. Experimental information on the 221 Fr level structure can only be gained from investigation of the 225 Ac (T 1/2 = 10 days) alpha decay or the 221 Rn (T 1/2 = 25 min) beta decay. In the latter case the possibilities of the investigation are restricted by difficulties in making of 221 Rn sources. Therefore, most information on the structure and properties of 221 Fr is derived from investigation of the 225 Ac α -decay [3]. In-depth investigation of ( α - γ )- coincidences at the 225 Ac decay is carried out. Twenty-one new weak γ - rays are found; 18 γ-rays earlier ascribed to the 225 Ac decay are not confirmed. The quantitative analysis of the ( α - γ )- coincidences makes it possible to find the intensity of 221 Fr levels by the decay and multipolarities of five weak γ -transitions. The conversion electron spectrum is investigated in the range of 5 † 24 keV with a high (some 20 eV) energy resolution. A new M1 type 10.6-keV γ-transition is found. The proposed 225 Ac decay scheme includes 31 excited 221 Fr states. Parities are established for 16 of them. Possible spin values are proposed for 221 Fr levels. Properties of excited 221 Fr states are satisfactorily described by the quasiparticle-phonon nuclear model without the

 9. Robust approach to f(R) gravity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jaime, Luisa G.; Patino, Leonardo; Salgado, Marcelo

  2011-01-01

  We consider metric f(R) theories of gravity without mapping them to their scalar-tensor counterpart, but using the Ricci scalar itself as an ''extra'' degree of freedom. This approach avoids then the introduction of a scalar-field potential that might be ill defined (not single valued). In order to explicitly show the usefulness of this method, we focus on static and spherically symmetric spacetimes and deal with the recent controversy about the existence of extended relativistic objects in certain class of f(R) models.

 10. 78 FR 8185 - Endangered and Threatened Wildlife and Plants; Initiation of 5-Year Status Reviews of 44 Species...

  Science.gov (United States)

  2013-02-05

  .... 04/1994. Haha Cyanea Endangered U.S.A (HI)....... 59 FR 10305; 03/ hamatiflora ssp. 04/1994. carlsonii. Haha Cyanea shipmanii. Endangered U.S.A (HI)....... 59 FR 10305; 03/ 04/1994. Asplenium-leaved...

 11. 75 FR 30915 - Computer Matching Program Between the Department of Veterans Affairs (VA) and the Department of...

  Science.gov (United States)

  2010-06-02

  ... FR 29275 (June 19, 2009), and last amended at 75 FR (April 27, 2010). e. Inclusive dates of the...:30 p.m., Monday through Friday (except holidays). Please call (202) 461-4902 for an appointment...

 12. 78 FR 21183 - Persons on Whom Sanctions Have Been Imposed Under the Iran Sanctions Act of 1996 and the Iran...

  Science.gov (United States)

  2013-04-09

  ...: On general issues: Office of Sanctions Policy and Implementation, Department of State, Telephone... FR 56866, September 14, 2011) --Petro[acute]leos de Venezuela S.A. (see Public Notice 7585, 76 FR...

 13. f(R) gravity cosmology in scalar degree of freedom

  International Nuclear Information System (INIS)

  Goswami, Umananda Dev; Deka, Kabita

  2014-01-01

  The models of f(R) gravity belong to an important class of modified gravity models where the late time cosmic accelerated expansion is considered as the manifestation of the large scale modification of the force of gravity. f(R) gravity models can be expressed in terms of a scalar degree of freedom by explicit redefinition of model's variable. Here we report about the study of the features of cosmological parameters and hence the cosmological evolution using the scalar degree of freedom of the f(R) = ξR n gravity model in the Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW) background

 14. 75 FR 21685 - Proposed Collection; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2010-04-26

  ... public comment on new or revised data collections, the Railroad Retirement Board (RRB) will publish...-mail request to Charles[email protected] . Comments regarding the information collection should be... days of this notice. Charles Mierzwa, Clearance Officer. [FR Doc. 2010-9531 Filed 4-23-10; 8:45 am...

 15. 75 FR 36451 - Proposed Collection; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2010-06-25

  ... public comment on new or revised data collections, the Railroad Retirement Board (RRB) will publish... send an e-mail request to Charles[email protected] . Comments regarding the information collection... within 60 days of this notice. Charles Mierzwa, Clearance Officer. [FR Doc. 2010-15449 Filed 6-24-10; 8...

 16. 75 FR 21370 - Proposed Collection; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2010-04-23

  ... public comment on new or revised data collections, the Railroad Retirement Board (RRB) will publish... Charles[email protected] . Comments regarding the information collection should be addressed to Patricia A.... Charles Mierzwa, Clearance Officer. [FR Doc. 2010-9435 Filed 4-22-10; 8:45 am] BILLING CODE 7905-01-P ...

 17. 75 FR 41557 - Proposed Collection; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2010-07-16

  ... public comment on new or revised data collections, the Railroad Retirement Board (RRB) will publish...) 751-3363 or send an e-mail request to Charles[email protected] . Comments regarding the information... received within 60 days of this notice. Charles Mierzwa, RRB Clearance Officer. [FR Doc. 2010-17368 Filed 7...

 18. 78 FR 63970 - Proposed Collection; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2013-10-25

  ... DEPARTMENT OF DEFENSE Department of the Army [Docket ID: USA-2013-0035] Proposed Collection..., 2013. Aaron Siegel, Alternate OSD Federal Register Liaison Officer, Department of Defense. [FR Doc... obtain a copy of the proposal and associated collection instruments, please write to the US Army Public...

 19. 77 FR 54903 - Proposed collection; comment request

  Science.gov (United States)

  2012-09-06

  ... (619) 553-7335. Title; Associated Form; and OMB Number: Prospective Department of Defense Studies of US... DEPARTMENT OF DEFENSE Office of the Secretary [Docket ID: DoD-2012-HA-0100] Proposed collection... 31, 2012. Aaron Siegel, Alternate OSD Federal Register Liaison Officer, Department of Defense. [FR...

 20. 77 FR 30542 - Air Cargo Screening Fees

  Science.gov (United States)

  2012-05-23

  ... Security Identification Display Area (SIDA) IDs. Another commenter requested that if TSA intends to limit... obtain SIDA IDs were not included in the fee models for this rulemaking because STAs for holders of SIDA... FR 51854. Comment: One commenter appreciated TSA's recognition that the STAs performed under the SIDA...

 1. 77 FR 17034 - Procurement List; Addition

  Science.gov (United States)

  2012-03-23

  ...: Base Supply Center, National Maritime Intelligence Center/Office of Naval Intelligence, 4251 Suitland... Activity: Dept. of the Navy, Office Of Naval Intelligence, Washington, DC. Barry S. Lineback, Director, Business Operations. [FR Doc. 2012-7006 Filed 3-22-12; 8:45 am] BILLING CODE 6353-01-P ...

 2. 76 FR 38143 - Proposed Agency Information Collection

  Science.gov (United States)

  2011-06-29

  ..., Solar Energy Technologies Program, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. [FR Doc. 2011-16307... DEPARTMENT OF ENERGY Office of Energy Efficiency and Renewable Energy Proposed Agency Information Collection AGENCY: U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. ACTION...

 3. 77 FR 27055 - Proposed Settlement Agreement

  Science.gov (United States)

  2012-05-08

  ...: Submit your comments, identified by Docket ID number EPA-HQ- OAR-2011-0344, online at www.regulations.gov... Nonhazardous Secondary Materials (NHSM) rule on the standards, 76 FR 15456 (Mar. 21, 2011), which rule had the..., whether submitted electronically or in paper, will be made available for public viewing online at www...

 4. 76 FR 16277 - System Restoration Reliability Standards

  Science.gov (United States)

  2011-03-23

  ... electric system. Blackstart units are essential to restart generation and restore power to the grid in the... Standard EOP-007-0. \\2\\ Mandatory Reliability Standards for the Bulk-Power System, Order No. 693, 72 FR... = $5,894,624. Title: Mandatory Reliability Standards for the Bulk-Power System. Action: FERC 725A...

 5. 76 FR 76815 - Business Opportunity Rule

  Science.gov (United States)

  2011-12-08

  ... Used Throughout This Statement of Basis and Purpose ``Amended Franchise Rule'' refers to the amended Franchise Rule published at 72 FR 15444 (Mar. 30, 2007) and codified at 16 CFR 436. ``ANPR'' refers to the.../bcp/workshops/bizopps/disclosure-form-report.pdf . ``Original Franchise Rule'' refers to the original...

 6. 77 FR 32496 - Notice of Meeting

  Science.gov (United States)

  2012-06-01

  ... . For additional information please contact Paloma Adams-Allen at (202) 712-4378 or [email protected] . Dated: May 29, 2012. Paloma Adams-Allen, ACVFA Executive Director (A). [FR Doc. 2012-13351 Filed 5-31-12...

 7. 78 FR 62305 - Fire Prevention Week, 2013

  Science.gov (United States)

  2013-10-16

  ..., by virtue of the authority vested in me by the Constitution and the laws of the United States do..., in accordance with Public Law 107-51, the flag of the United States will be flown at half- staff at.... (Presidential Sig.) [FR Doc. 2013-24498 Filed 10-15-13; 8:45 am] Billing code 3295-F4 ...

 8. 78 FR 69133 - Drug Enforcement Administration

  Science.gov (United States)

  2013-11-18

  ... DEPARTMENT OF JUSTICE Drug Enforcement Administration Manufacturer of Controlled Substances..., California 94085, made application by renewal to the Drug Enforcement Administration (DEA) to be registered... Diversion Control, Drug Enforcement Administration. [FR Doc. 2013-27486 Filed 11-15-13; 8:45 am] BILLING...

 9. 77 FR 64837 - Federal Aviation Administration

  Science.gov (United States)

  2012-10-23

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Aviation Administration Fourth Meeting: RTCA Special Committee 227, Standards of Navigation Performance AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), U.S... Operations Group, Federal Aviation Administration. [FR Doc. 2012-26034 Filed 10-22-12; 8:45 am] BILLING CODE...

 10. 78 FR 41183 - Federal Aviation Administration

  Science.gov (United States)

  2013-07-09

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Aviation Administration Meeting: RTCA Program Management Committee AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), U.S. Department of Transportation (DOT). ACTION... Operations Group, Federal Aviation Administration. [FR Doc. 2013-16464 Filed 7-8-13; 8:45 am] BILLING CODE...

 11. 78 FR 52414 - Airworthiness Directives; Airbus Airplanes

  Science.gov (United States)

  2013-08-23

  ... Airworthiness Directives; Airbus Airplanes AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), Department of... Airbus Model A320-214, -232 and -233 airplanes; and Model A321-211, - 213, and -231 airplanes. This AD... Service Information Airbus requested that we revise the NPRM (77 FR 63270, October 16, 2012) to reflect...

 12. 75 FR 22240 - Cyprodinil; Pesticide Tolerances

  Science.gov (United States)

  2010-04-28

  ... commodities. In addition, a high performance liquid chromatography with mass spectrometry (HPLC/MS) method... Executive Order Reviews This final rule establishes tolerances under section 408(d) of FFDCA in response to... types of actions from review under Executive Order 12866, entitled Regulatory Planning and Review (58 FR...

 13. 75 FR 17571 - Pendimethalin; Pesticide Tolerances

  Science.gov (United States)

  2010-04-07

  ... Enforcement Methodology Adequate enforcement methodology, using liquid chromatography/mass spectrometry... Order Reviews This final rule establishes tolerances under section 408(d) of FFDCA in response to a... actions from review under Executive Order 12866, entitled Regulatory Planning and Review (58 FR 51735...

 14. 75 FR 3171 - Final Flood Elevation Determinations

  Science.gov (United States)

  2010-01-20

  ... Executive Order 12866 of September 30, 1993, Regulatory Planning and Review, 58 FR 51735. Executive Order... Street, Baldwyn, MS 38824. City of Tupelo Maps are available for inspection at the Planning Department... Maps are available for inspection at City Hall, 120 Miner Avenue West, Ladysmith, WI 54848...

 15. 76 FR 53903 - Delegation of Authorities

  Science.gov (United States)

  2011-08-30

  ... DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Delegation of Authorities Notice is hereby given that I... Delegations of Authority, last published at 55 FR 9363 (March 13, 1990). Title I--Quality, Affordable Health... the Public Health Service Act. The delegation includes, but does not limit the authority to, directing...

 16. 78 FR 18594 - Delegation of Authorities

  Science.gov (United States)

  2013-03-27

  ... DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Delegation of Authorities Notice is hereby given that I... Delegations of Authority, last published at 55 FR 9363 (March 13, 1990). Affordable Care Act Title I--Quality... Programs. This delegation of authorities excludes the authority to issue regulations and to submit reports...

 17. 78 FR 1708 - Regulatory Flexibility Agenda

  Science.gov (United States)

  2013-01-08

  ... and Sale of Securities Through Crowdfunding Under Section 4(6) of the Securities Act of 1933. 534... Rule Stage 533. Rules Governing the Offer and Sale of Securities Through Crowdfunding Under Section 4(6... securities through crowdfunding under new section 4(6) of the Securities Act. Timetable: Action Date FR Cite...

 18. 77 FR 71833 - Tribal Consultation Policy

  Science.gov (United States)

  2012-12-04

  ... Relationship and Tribal Self- Determination B. Open Communications and Respect for Cultural Values and... viewed online in their entirety at: http://www.regulations.gov/#!docketDetail ;dct=FR%252BPR%252BN%252BO...-Government Relationship and Tribal Self-Determination One commenter recommended editing this section to...

 19. 76 FR 47055 - Emergency Restoration Plan (ERP)

  Science.gov (United States)

  2011-08-04

  ... (ERP) AGENCY: Rural Utilities Service, USDA. ACTION: Final rule. SUMMARY: The Rural Utilities Service... 12, 2004, at 69 FR 60541 requiring all borrowers to maintain an Emergency Response Plan (ERP) that... major natural or manmade disaster or other causes. This ERP requirement was not entirely new to the...

 20. 76 FR 79226 - Notice of Information Collection

  Science.gov (United States)

  2011-12-21

  ... Fran Teel, Office of the Chief Information Officer, Mail Suite 2U74, National Aeronautics and Space... or copies of the information collection instrument(s) and instructions should be directed to Fran... techniques or the use of other forms of information technology. Fran Teel, NASA PRA Clearance Officer. [FR...

 1. 75 FR 9589 - Agency Information Collection Extension

  Science.gov (United States)

  2010-03-03

  .... Respondents to this information collection request are typically the general public to include private... Energy homepage. DOE Directives, Regulations, and Standards Portal, http://www.directives.doe.gov/forms..., Director, Office of Procurement and Assistance Management, Department of Energy. [FR Doc. 2010-4371 Filed 3...

 2. 78 FR 663 - Decommissioning Planning During Operations

  Science.gov (United States)

  2013-01-04

  ...] Decommissioning Planning During Operations AGENCY: Nuclear Regulatory Commission. ACTION: Regulatory guide..., ``Decommissioning Planning During Operations.'' The guide describes a method that the NRC staff considers acceptable for use by holders of licenses in complying with the NRC's Decommissioning Planning Rule (DPR) (76 FR...

 3. 77 FR 31486 - Virginia Regulatory Program

  Science.gov (United States)

  2012-05-29

  ... United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit in Nat'l Mining Ass'n v. Kempthorne... Federal VER regulations promulgated by OSM on December 17, 1999 (64 FR 70766-70838). Nat'l Mining Ass'n v...

 4. 75 FR 43491 - Sunshine Act Meetings

  Science.gov (United States)

  2010-07-26

  ....-10:30 a.m., Wednesday July 21, 2010. Changes to Meeting: Meeting postponed. For a recorded message containing the latest agenda information, call (301) 504-7948. FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Contact..., Bethesda, MD 20814 (301) 504-7923. Dated: July 21, 2010. . Todd A. Stevenson, Secretary. [FR Doc. 2010...

 5. 77 FR 27007 - Inland Waterways Navigation Regulations

  Science.gov (United States)

  2012-05-08

  ... inches, suitable for copying and electronic filing. If you submit them by mail and would like to know... to limit wake damage to vessels and shore structures (see 60 FR 35701-01). Because the Detroit River... that limiting speed south of the D33 stationary light is not necessary to prevent wake damage or to...

 6. 78 FR 15876 - Activation of Ice Protection

  Science.gov (United States)

  2013-03-13

  ...-0675; Amendment No. 121-363] RIN 2120-AJ43 Activation of Ice Protection AGENCY: Federal Aviation... On August 22, 2011, the FAA published a final rule entitled, ``Activation of Ice Protection,'' (76 FR... protection system. The FAA inadvertently wrote the amendatory language incorrectly to say that we were...

 7. Alpha decay 225Ac→221Fr

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kudrya, S.A.; Sergienko, V.A.; Gorozhankin, V.M.; Gromov, K.Ya.; Malikov, Sh.R.; Malov, L.A.; Fominykh, V.I.; Tsupko-Sitnikov, V.V.; Chumin, V.G.; Yakushev, E.A.

  2002-01-01

  In-depth investigation of (α-γ)-coincidences at the 225 Ac decay is carried out. Twenty-one new weak γ-rays are found; 18 γ-rays earlier ascribed to the 225 Ac decay are not confirmed. The quantitative analysis of the (α-γ)-coincidences makes it possible to find the intensity of population of 221 Fr levels by the α decay and multipolarities of five weak γ-transitions. The conversion electron spectrum is investigated in the range of 5-24 keV with a high (some 20 eV) energy resolution. A new M1 type 10.6-keV γ-transition is found. The proposed 225 Ac decay scheme includes 31 excited 221 Fr states. Parities are established for 16 of them. Possible spin values are proposed for 221 Fr levels. Properties of excited 221 Fr states are satisfactorily described by the quasiparticle-phonon nuclear model without the assumption of static octupole deformation

 8. 75 FR 81832 - Technical Service Provider Assistance

  Science.gov (United States)

  2010-12-29

  ... DEPARTMENT OF AGRICULTURE Natural Resources Conservation Service 7 CFR Part 652 Technical Service... as of Jan. 1, 2010, on page 565, in Sec. 652.2, the first definition for ``Technical service'' is removed. [FR Doc. 2010-32945 Filed 12-28-10; 8:45 am] BILLING CODE 1505-01-D ...

 9. 78 FR 22545 - Performance Review Board

  Science.gov (United States)

  2013-04-16

  ... FURTHER INFORMATION CONTACT: Harriette H. Charbonneau, Director of Human Resources, Federal Maritime... prescribed by the Office of Personnel Management, one or more performance review boards. The board shall..., Managing Director 15. Austin L. Schmitt, Director, Strategic Planning and Regulatory Review [FR Doc. 2013...

 10. 78 FR 32991 - Connect America Fund

  Science.gov (United States)

  2013-06-03

  ..., 2013. The full text of this document is available for public inspection during regular business hours.... Introduction 1. In the USF/ICC Transformation Order, 76 FR 73830, November 29, 2011, the Commission... the USF/ICC Transformation Order, an unsubsidized competitor in areas where the price cap carrier will...

 11. 78 FR 70881 - Connect America Fund

  Science.gov (United States)

  2013-11-27

  ... this document is available for inspection and copying during normal business hours in the FCC Reference.../Daily_Releases/Daily_Business/2013/db1031/DA-13-2115A1.pdf . I. Introduction 1. In the USF/ICC Transformation Order, 78 FR 38227, June 26, 2013, the Federal Communications Commission (Commission...

 12. 77 FR 15933 - Conservation Loan Program

  Science.gov (United States)

  2012-03-19

  ... to these regulations based on the comments. FSA is making a minor amendment to the definition of... key decision making for the entity and could be the ones making the important decisions regarding... interim rule (75 FR 54005-54016) on September 3, 2010, to add CL loan making and servicing provisions to...

 13. 77 FR 3772 - Economic Impact Policy

  Science.gov (United States)

  2012-01-25

  ... new petrochemical facility in Mexico. The financed amount associated with the U.S. export contract... its products primarily within Mexico, and also to the U.S., Central America, and South America... in the Federal Register. Angela Mariana Freyre, Senior Vice President and General Counsel. [FR Doc...

 14. 78 FR 72451 - Net Investment Income Tax

  Science.gov (United States)

  2013-12-02

  ... Net Investment Income Tax AGENCY: Internal Revenue Service (IRS), Treasury. ACTION: Withdrawal of... computation of net investment income. The regulations affect individuals, estates, and trusts whose incomes meet certain income thresholds. DATES: The proposed rule published December 5, 2012 (77 FR 72612), is...

 15. 76 FR 53376 - Definition of Solid Waste

  Science.gov (United States)

  2011-08-26

  ... regulated under subtitle C of the Resource Conservation and Recovery Act. The purpose of these proposed revisions is to ensure that the recycling regulations, as implemented, encourage reclamation in a way that... Resource Conservation and Recovery Act (76 FR 44094). The purpose of these proposed revisions is to ensure...

 16. 76 FR 23502 - Fee-Generating Cases

  Science.gov (United States)

  2011-04-27

  ... LEGAL SERVICES CORPORATION 45 CFR Part 1609 Fee-Generating Cases AGENCY: Legal Services... on fee-generating cases to clarify that it applies only to LSC and private non-LSC funds. DATES: This... fee-generating cases to clarify that it applies only to LSC and private non-LSC funds. 76 FR 6381. On...

 17. 75 FR 75187 - Sunshine Act Meeting

  Science.gov (United States)

  2010-12-02

  ... SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Sunshine Act Meeting Notice is hereby given, pursuant to the provisions of the Government in the Sunshine Act, Public Law 94-409, that the Securities and Exchange.... Elizabeth M. Murphy, Secretary. [FR Doc. 2010-30407 Filed 11-30-10; 4:15 pm] BILLING CODE 8011-01-P ...

 18. 75 FR 9246 - Cooperative Share Loan Insurance

  Science.gov (United States)

  2010-03-01

  ... DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT [Docket No. FR-5376-N-14] Cooperative Share Loan... comments on the subject proposal. New guidance for cooperative housing loan insurance will be published to update existing policies, and better enable mortgagees to submit cooperative share loans for FHA...

 19. 76 FR 18348 - Required Scale Tests

  Science.gov (United States)

  2011-04-04

  ... RIN 0580-AB10 Required Scale Tests AGENCY: Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration... published a document in the Federal Register on January 20, 2011 (76 FR 3485), defining required scale tests... the last sentence of paragraph (a) to read as follows: Sec. 201.72 Scales; testing of. (a...

 20. 76 FR 51847 - Air Cargo Screening

  Science.gov (United States)

  2011-08-18

  ... apply to international inbound cargo. \\2\\ 74 FR 47672. The IFR provides detailed information on TSA's... Chain Management Professionals, Express Delivery and Logistics Association, International Air Transport... use in other countries for international inbound cargo. TSA Response: TSA is working closely with its...

 1. 76 FR 1402 - Sunshine Act Notice

  Science.gov (United States)

  2011-01-10

  ..., Washington, DC 20425. Briefing Agenda This briefing is open to the public. Topic: Gender and the Wage Gap I... COMMISSION ON CIVIL RIGHTS Sunshine Act Notice AGENCY: United States Commission on Civil Rights. ACTION: Notice of cancelled meeting. SUMMARY: On December 8, 2010 (75 FR 76395), the U.S. Commission on...

 2. 75 FR 49510 - Credit Watch Termination Initiative

  Science.gov (United States)

  2010-08-13

  ... DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT [Docket No. FR-5411-N-02] Credit Watch Termination Initiative AGENCY: Office of the Assistant Secretary for Housing--Federal Housing Commissioner, HUD. ACTION... FHA Credit Watch Termination Initiative. This notice includes a list of mortgagees which have had...

 3. 75 FR 17944 - Credit Watch Termination Initiative

  Science.gov (United States)

  2010-04-08

  ... DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT [Docket No. FR-5411-N-01] Credit Watch Termination Initiative AGENCY: Office of the Assistant Secretary for Housing--Federal Housing Commissioner, HUD. ACTION... FHA Credit Watch Termination Initiative. This notice includes a list of mortgagees which have had...

 4. 77 FR 71400 - Procurement List, Additions

  Science.gov (United States)

  2012-11-30

  .... Contracting Activity: DEFENSE LOGISTICS AGENCY TROOP SUPPORT, PHILADELPHIA, PA. Coverage: C-List for 100% of the requirement of the Department of Defense, as aggregated by the Defense Logistics Agency Troop... ARMY, W071 ENDIST KANSAS CITY, KANSAS CITY, MO. Barry S. Lineback, Director, Business Operations. [FR...

 5. 77 FR 6619 - Community Advantage Pilot Program

  Science.gov (United States)

  2012-02-08

  ... access to capital for small businesses and entrepreneurs in underserved markets, SBA is issuing this... (``CA Pilot Program'') (76 FR 9626). The CA Pilot Program was introduced to increase SBA-guaranteed... small businesses and entrepreneurs in underserved markets, SBA is issuing this Notice to revise several...

 6. 77 FR 34783 - Highly Pathogenic Avian Influenza

  Science.gov (United States)

  2012-06-12

  ... [Docket No. APHIS-2006-0074] RIN 0579-AC36 Highly Pathogenic Avian Influenza AGENCY: Animal and Plant... regions where any subtype of highly pathogenic avian influenza (HPAI) is considered to exist. The interim... avian influenza (HPAI). On January 24, 2011, we published in the Federal Register (76 FR 4046-4056...

 7. 78 FR 3041 - Proposed Collection; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2013-01-15

  ... marital relationships. The circumstances requiring an applicant to submit documentary evidence of marriage are prescribed in 20 CFR 219.30. In the absence of documentary evidence, the RRB needs to determine if..., Chief of Information Resources Management. [FR Doc. 2013-00613 Filed 1-14-13; 8:45 am] BILLING CODE 7905...

 8. 78 FR 73504 - Procurement List; Proposed Additions

  Science.gov (United States)

  2013-12-06

  ... Logistics Support Detachment, Undisclosed Location*, Ft. Belvoir, VA. NPA: MVLE, Inc., Springfield, VA. Contracting Activity: Directorate of Contracting Procurement Logistics Support Detachment, Fort Belvoir, VA.... Lineback, Director, Business Operations. [FR Doc. 2013-29139 Filed 12-5-13; 8:45 am] BILLING CODE 6353-01-P ...

 9. 76 FR 18894 - Oil Pollution Prevention

  Science.gov (United States)

  2011-04-06

  ... ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 40 CFR Part 112 Oil Pollution Prevention CFR Correction In Title 40 of the Code of Federal Regulations, Parts 100 to 135, revised as of July 1, 2010, on page 71, in Appendix E to Part 112, the second section 5.1 is removed. [FR Doc. 2011-8328 Filed 4-5-11; 8:45 am...

 10. 76 FR 58716 - Telemarketing Sales Rule

  Science.gov (United States)

  2011-09-22

  ... FEDERAL TRADE COMMISSION 16 CFR Part 310 Telemarketing Sales Rule AGENCY: Federal Trade Commission... Telemarketing Sales Rule in the Federal Register on August 10, 2010 (75 FR 48458), with new provisions to..., Division of Marketing Practices, Bureau of Consumer Protection, Federal Trade Commission, Washington, DC...

 11. 77 FR 18767 - Boating Infrastructure Grant Program

  Science.gov (United States)

  2012-03-28

  ... the availability of the grants themselves as well as the jobs created to construct facilities... satisfaction. The Service published the BIG final rule in the Federal Register [66 FR 5282] on January 18, 2001... also state the consequences of unauthorized use. Section 86.78 How must I treat program income? This...

 12. 78 FR 72537 - Credit Union Service Organizations

  Science.gov (United States)

  2013-12-03

  ... record retention timeframes for audit and tax purposes. Parallel amendments are made in the final rule to... of its financial statements by a licensed certified public accountant. \\12\\ 73 FR 79312 (Dec. 29... information, including the CUSO's legal name; tax identification number (e.g., EIN); address; telephone number...

 13. 78 FR 68480 - National Science Board

  Science.gov (United States)

  2013-11-14

  ... business, as follows: Date and Time: Monday, November 18, 2013 at 11:00 a.m. EST. Subject Matter: Consideration of nominations for honorary awards. Status: Closed. This meeting will be held by teleconference... 22230. Telephone: (703) 292-7000. Ann Bushmiller, NSB Senior Legal Counsel. [FR Doc. 2013-27199 Filed 11...

 14. 76 FR 22625 - Reporting of Security Issues

  Science.gov (United States)

  2011-04-22

  ...) Accessing the Government Printing Office's Web page at http://www.gpoaccess.gov/fr/index.html ; or (3... violations, threat information or criminal activities, vulnerabilities and intelligence was put in place...://data.bls.gov/cgi-bin/print.pl/oes/2009/may/naics2_48-49.htm and http://www.bls.gov/cpi/cpid1012.pdf...

 15. 78 FR 45168 - Acquisition Regulations: Export Control

  Science.gov (United States)

  2013-07-26

  ... DEPARTMENT OF ENERGY 48 CFR Parts 925, 952 and 970 RIN 1991-AB99 Acquisition Regulations: Export... (78 FR 35195) to amend the Department of Energy Acquisition Regulation (DEAR) to add export control... ``DEAR: Export Control and RIN 1991-AB99,'' by any of the following methods: Federal eRulemaking Portal...

 16. 77 FR 4999 - Decision and Order Granting a Waiver to LG From the Department of Energy Clothes Washer Test...

  Science.gov (United States)

  2012-02-01

  ..., 2011)); (76 FR 79666 (Dec. 22, 2011)) and Samsung (76 FR 13169 (Mar. 10, 2011)); 76 FR 50207 (Aug. 12... consideration of all the material that was submitted by LG, the waivers granted to Whirlpool, GE, Samsung and... clothes washer products for compliance, marketing, or other purposes only to the extent that such products...

 17. 78 FR 55225 - Determination of Attainment for the Chico Nonattainment Area for the 2006 Fine Particle Standard...

  Science.gov (United States)

  2013-09-10

  ...); and 75 FR 27944 (May 19, 2010) (Coso Junction, California area). Thus EPA has established that, under... Office of Management and Budget under Executive Order 12866 (58 FR 51735, October 4, 1993); Does not... based on health or safety risks subject to Executive Order 13045 (62 FR 19885, April 23, 1997); Is not a...

 18. Levulinic acid as a renewable source for novel polymers

  NARCIS (Netherlands)

  Chalid, Mochamad

  2012-01-01

  Nieuwe chemische route naar groene polymeren Houtafval of landbouwgewassen zoals bijvoorbeeld mais, kunnen via chemische weg worden omgezet in biobrandstof. Maar de chemische tussenproducten kunnen in principe ook worden gebruikt als grondstof voor plastics en kunststoffen. Het probleem is dat ze

 19. 75 FR 60281 - National Public Lands Day, 2010

  Science.gov (United States)

  2010-09-29

  .... Every September, thousands of Americans volunteer their time and talents to protect our parks, national... hundred and thirty-fifth. (Presidential Sig.) [FR Doc. 2010-24646 Filed 9-28-10; 11:15 am] Billing code...

 20. 78 FR 73683 - International Day of Persons With Disabilities, 2013

  Science.gov (United States)

  2013-12-06

  ... injustice to stand denies itself the full talents and contributions of individuals with disabilities. I was.... (Presidential Sig.) [FR Doc. 2013-29397 Filed 12-5-13; 11:15 am] Billing code 3295-F4 ...

 1. 75 FR 29988 - Civil Nuclear Trade Advisory Committee Public Meeting

  Science.gov (United States)

  2010-05-28

  ..., treaties and regulations, advocacy, and talent and education. Public Participation: The meeting will be... Secretary for Manufacturing, Acting. [FR Doc. 2010-12814 Filed 5-27-10; 8:45 am] BILLING CODE 3510-DR-P ...

 2. 77 FR 13571 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2012-03-07

  ... be deleted. A0210-130 DALO Laundry Accounting Files (April 12, 1999, 64 FR 17641). Reason: The... schedule; therefore, the system of records notice can be deleted. A0600-8-104g AHRC Career Management...

 3. 78 FR 7852 - Qualification of Drivers; Exemption Applications; Diabetes Mellitus

  Science.gov (United States)

  2013-02-04

  ... license from New York. Isaias Gomez Mr. Gomez, 54, has had ITDM since 2009. His endocrinologist examined..., Associate Administrator for Policy. [FR Doc. 2013-02268 Filed 2-1-13; 8:45 am] BILLING CODE P ...

 4. 77 FR 9632 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2012-02-17

  .... Mail: Federal Docket Management System Office, 4800 Mark Center Drive, East Tower, 2nd Floor, Suite..., payroll office and payroll records, including automated payroll systems.'' * * * * * [FR Doc. 2012-3720...

 5. 76 FR 23568 - Civil Nuclear Trade Advisory Committee Public Meeting

  Science.gov (United States)

  2011-04-27

  ... registrants requesting to make statements is greater than can be reasonably accommodated during the meeting... meeting. Man K. Cho, Acting Director, Office of Energy and Environmental Industries. [FR Doc. 2011-10149...

 6. 76 FR 24538 - Draft Regulatory Guide: Issuance, Availability

  Science.gov (United States)

  2011-05-02

  ... with the motor starter for electric motors on motor-operated valves. This method would ensure that the..., Division of Engineering, Office of Nuclear Regulatory Research. [FR Doc. 2011-10561 Filed 4-29-11; 8:45 am...

 7. 75 FR 42453 - National Cancer Institute; Notice of Meeting

  Science.gov (United States)

  2010-07-21

  ... to the public, with attendance limited to space available. Individuals who plan to attend and need..., Director, Office of Federal Advisory Committee Policy. [FR Doc. 2010-17813 Filed 7-20-10; 8:45 am] BILLING...

 8. 77 FR 22332 - Center for Scientific Review; Notice of Meeting

  Science.gov (United States)

  2012-04-13

  ... meeting will be open to the public with attendance limited to space available. Individuals who plan to... Advisory Committee Policy. [FR Doc. 2012-8919 Filed 4-12-12; 8:45 am] BILLING CODE 4140-01-P ...

 9. 78 FR 19497 - Center for Scientific Review; Notice of Meeting

  Science.gov (United States)

  2013-04-01

  ... meeting will be open to the public, with attendance limited to space available. Individuals who plan to..., Program Analyst, Office of Federal Advisory Committee Policy. [FR Doc. 2013-07419 Filed 3-29-13; 8:45 am...

 10. 77 FR 59202 - Center for Scientific Review; Notice of Meeting

  Science.gov (United States)

  2012-09-26

  ... meeting will be open to the public, with attendance limited to space available. Individuals who plan to... Advisory Committee Policy. [FR Doc. 2012-23624 Filed 9-25-12; 8:45 am] BILLING CODE 4140-01-P ...

 11. 78 FR 15932 - Submission for OMB Review; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2013-03-13

  ... implemented new requirements under Amendment 16 for establishing acceptable biological catch (ABC), annual..., Management Analyst, Office of the Chief Information Officer. [FR Doc. 2013-05720 Filed 3-12-13; 8:45 am...

 12. 76 FR 25692 - Ocean Transportation Intermediary License; Revocation

  Science.gov (United States)

  2011-05-05

  ...: 169094N. Name : Trans Port Agencies, Inc. Address: 1790 Yardley-Langhorne Road, Suite 202, Yardley, PA... Certification and Licensing. [FR Doc. 2011-10932 Filed 5-4-11; 8:45 am] BILLING CODE 6730-01-P ...

 13. 78 FR 62313 - General Pulaski Memorial Day, 2013

  Science.gov (United States)

  2013-10-16

  ... the laws of the United States, do hereby proclaim October 11, 2013, as General Pulaski Memorial Day. I...- eighth. (Presidential Sig.) [FR Doc. 2013-24502 Filed 10-15-13; 8:45 am] Billing code 3295-F4 ...

 14. 78 FR 66611 - National Alzheimer's Disease Awareness Month, 2013

  Science.gov (United States)

  2013-11-05

  ... Constitution and the laws of the United States, do hereby proclaim November 2013 as National Alzheimer's...- eighth. (Presidential Sig.) [FR Doc. 2013-26670 Filed 11-4-13; 11:15 am] Billing code 3295-F4 ...

 15. 77 FR 31327 - Pacific Fishery Management Council; Public Meeting

  Science.gov (United States)

  2012-05-25

  ... Fishery Management Council; Public Meeting AGENCY: National Marine Fisheries Service (NMFS), National... fisheries, including Columbia River fisheries issues, the NOAA Habitat Blueprint, and the Council's.... Thompson, Acting Director, Office of Sustainable Fisheries, National Marine Fisheries Service. [FR Doc...

 16. Redundancy proves its worth in FR Germany [emergency power supplies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Simon, M.

  1987-01-01

  An analysis of loss of power events at nuclear power stations in FR Germany has confirmed the data used in the German risk study and underlined the advantages of providing a high degree of redundancy in emergency power supplies. (author)

 17. 75 FR 29211 - Changes in Flood Elevation Determinations

  Science.gov (United States)

  2010-05-25

  ..., Regulatory Planning and Review, 58 FR 51735. Executive Order 13132, Federalism. This final rule involves no...-0320P). 21, 2009; Rock Kaumo, Mayor, City of Springs Daily Rock Springs, 212 D Rocket[dash]Miner. Street...

 18. 75 FR 7956 - Changes in Flood Elevation Determinations

  Science.gov (United States)

  2010-02-23

  ... Executive Order 12866 of September 30, 1993, Regulatory Planning and Review, 58 FR 51735. Executive Order... Springs, 212 D Rocket Miner. Street, Rock Springs, WY 82901. (Catalog of Federal Domestic Assistance No...

 19. 78 FR 76190 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2013-12-16

  ... Pennington, Chief Financial Officer. [FR Doc. 2013-29769 Filed 12-13-13; 8:45 am] BILLING CODE 4910-06-P ... transportation pathways and the important role these sectors of transportation play in the overall national...

 20. 78 FR 77553 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2013-12-23

  ...-3520. Issued in Washington, DC, on December 3, 2013. Rebecca Pennington, Chief Financial Officer. [FR... role these sectors of transportation play in the overall national economy, FRA is requesting OMB to...

 1. Effective Dark Matter Halo Catalog in f(R) Gravity.

  Science.gov (United States)

  He, Jian-Hua; Hawken, Adam J; Li, Baojiu; Guzzo, Luigi

  2015-08-14

  We introduce the idea of an effective dark matter halo catalog in f(R) gravity, which is built using the effective density field. Using a suite of high resolution N-body simulations, we find that the dynamical properties of halos, such as the distribution of density, velocity dispersion, specific angular momentum and spin, in the effective catalog of f(R) gravity closely mimic those in the cold dark matter model with a cosmological constant (ΛCDM). Thus, when using effective halos, an f(R) model can be viewed as a ΛCDM model. This effective catalog therefore provides a convenient way for studying the baryonic physics, the galaxy halo occupation distribution and even semianalytical galaxy formation in f(R) cosmologies.

 2. 78 FR 56899 - Blood Products Advisory Committee; Notice of Meeting

  Science.gov (United States)

  2013-09-16

  ... Laboratory of Biochemistry and Vascular Biology, Division of Hematology, Office of Blood Research and Review... Associate Commissioner for Special Medical Programs. [FR Doc. 2013-22423 Filed 9-13-13; 8:45 am] BILLING...

 3. 77 FR 19052 - Actions Taken at March 15, 2012, Meeting

  Science.gov (United States)

  2012-03-29

  ....900 mgd (peak day). 2. Project Sponsor and Facility: Empire Kosher Poultry, Inc., Walker Township.... Dated: March 23, 2012. Thomas W. Beauduy, Deputy Executive Director. [FR Doc. 2012-7528 Filed 3-28-12; 8...

 4. 75 FR 67145 - Sunshine Notice: Board of Directors Meeting

  Science.gov (United States)

  2010-11-01

  ... public 10:15 a.m.) 1. Reports 2. Finance Project--Democratic Republic of Congo 3. Approval of September.... Connie M. Downs, Corporate Secretary, Overseas Private Investment Corporation. [FR Doc. 2010-27632 Filed...

 5. 77 FR 70875 - Department of State Performance Review Board Members

  Science.gov (United States)

  2012-11-27

  ..., Department of State; Kevin P. O'Keefe, Director, Office of Plans, Policy, and Analysis, Bureau of Political...-Greenfield, Director General of the Foreign Service and Director of Human Resources, Department of State. [FR...

 6. 77 FR 5873 - Qualification of Drivers; Exemption Applications; Diabetes Mellitus

  Science.gov (United States)

  2012-02-06

  ...-2011-0326] Qualification of Drivers; Exemption Applications; Diabetes Mellitus AGENCY: Federal Motor... diabetes mellitus (ITDM) from operating commercial motor vehicles (CMVs) in interstate commerce. The... diabetes exemption applications from fifteen individuals and requested comments from the public (76 FR...

 7. 77 FR 34125 - Indexing the Annual Operating Revenues of Railroads

  Science.gov (United States)

  2012-06-08

  ... (1992), raised the revenue classification level for Class I railroads from $50 million (1978 dollars) to..., William F. Huneke, Director, Office of Economics. Jeffrey Herzig, Clearance Clerk. [FR Doc. 2012-13938...

 8. 75 FR 57553 - Indexing the Annual Operating Revenues of Railroads

  Science.gov (United States)

  2010-09-21

  ... (1992) raised the revenue classification level for Class I railroads from $50 million (1978 dollars) to... the Board, William F. Huneke, Director, Office of Economics. Jeffrey Herzig, Clearance Clerk. [FR Doc...

 9. 76 FR 52384 - Indexing the Annual Operating Revenues of Railroads

  Science.gov (United States)

  2011-08-22

  ... level for Class I railroads from $50 million (1978 dollars) to $250 million (1991 dollars), effective... Board, William F. Huneke, Director, Office of Economics. Jeffrey Herzig, Clearance Clerk. [FR Doc. 2011...

 10. 78 FR 56837 - 2012 Liquid Chemical Categorization Updates

  Science.gov (United States)

  2013-09-16

  ..., liquefied gases, and compressed gases that have been approved for maritime transportation in bulk, and that... Commercial Regulations and Standards, U.S. Coast Guard. [FR Doc. 2013-22412 Filed 9-13-13; 8:45 am] BILLING...

 11. 76 FR 54740 - New England Fishery Management Council; Public Meeting

  Science.gov (United States)

  2011-09-02

  ... Meeting; 2. Review and provide feedback regarding the Draft Terms of Reference (TOR) for the upcoming... Fisheries, National Marine Fisheries Service. [FR Doc. 2011-22453 Filed 9-1-11; 8:45 am] BILLING CODE 3510...

 12. 77 FR 2342 - Fifth Meeting: RTCA, Next Gen Advisory Committee

  Science.gov (United States)

  2012-01-17

  ... approval of September 29, 2011 meeting summary/ NACSC TORs Revisions Chairman's Report--Chairman Barger..., Federal Aviation Administration. [FR Doc. 2012-540 Filed 1-13-12; 8:45 am] BILLING CODE 4910-13-P ...

 13. 78 FR 54669 - Exxon Valdez Oil Spill Public Advisory Committee

  Science.gov (United States)

  2013-09-05

  .... ADDRESSES: First floor conference room, Glenn Olds Hall, 4210 University Drive, Anchorage, Alaska. FOR... public. Willie R. Taylor, Director, Office of Environmental Policy and Compliance. [FR Doc. 2013-21569...

 14. 75 FR 61998 - Programs for Specific Positions and Examinations (Miscellaneous)

  Science.gov (United States)

  2010-10-07

  ... professional responsibility. However, on July 18, 2008, OPM published an interim rule, at 73 FR 41235... require as to lawyers serving as ALJs.'' OPM is considering whether the licensure requirement for...

 15. 78 FR 14287 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2013-03-05

  ... by Defense Finance and Accounting Service (DFAS) and is covered by DFAS Systems of Records Notice T5500b, Integrated Garnishment System (IGS) (September 19, 2012, 77 FR 58106). Paper records previously...

 16. 78 FR 23252 - Ocean Transportation Intermediary License Revocations

  Science.gov (United States)

  2013-04-18

  .... Address: Giralda Farms, Madison Avenue, Madison, NJ 07940. Date Revoked: March 29, 2013. Reason: Failed to... maintain a valid bond. James A. Nussbaumer, Deputy Director, Bureau of Certification and Licensing. [FR Doc...

 17. 76 FR 56857 - New York Disaster Number NY-00108

  Science.gov (United States)

  2011-09-14

  ... Counties: (Economic Injury Loans Only): New York: Herkimer, Madison, Oneida All other information in the...) James E. Rivera, Associate Administrator for Disaster Assistance. [FR Doc. 2011-23428 Filed 9-13-11; 8...

 18. 76 FR 54521 - Montana Disaster Number MT-00062

  Science.gov (United States)

  2011-09-01

  ..., Broadwater, Carter, Chouteau, Fallon, Flathead, Golden Valley, Madison, Park, Phillips, Pondera, Powell... 59008) James E. Rivera, Associate Administrator for Disaster Assistance. [FR Doc. 2011-22419 Filed 8-31...

 19. 76 FR 33395 - Tennessee; Disaster Number TN-00052

  Science.gov (United States)

  2011-06-08

  ..., Johnson, Lake, Madison, Mcminn, Mcnairy, Monroe, Rhea, Shelby, Weakley. All other information in the...) James E. Rivera, Associate Administrator for Disaster Assistance. [FR Doc. 2011-14163 Filed 6-7-11; 8:45...

 20. 75 FR 34960 - Import Administration IA ACCESS Pilot Program

  Science.gov (United States)

  2010-06-21

  ... the Federal Register at 75 FR 32341. The reference to the Docket No. ITA- 2010-XXXX, which is provided... ``Docket No. ITA-2010-XXXX'' to read ``Docket No. ITA-2010-0002.'' Furthermore, in the same paragraph, that...

 1. 75 FR 81247 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2010-12-27

  ... Control Records system of records is also covered by the Defense Finance and Accounting System T7330a... Defense Finance and Accounting System T7332, Defense Debt Management System (February 17, 2009, 74 FR 7665...

 2. 76 FR 67246 - Petition for Exemption; Summary of Petition Received

  Science.gov (United States)

  2011-10-31

  ... the legal status of the petition or its final disposition. DATES: Comments on this petition must... developing oil fields located in the Kurdistan region of Iraq. [FR Doc. 2011-28145 Filed 10-28-11; 8:45 am...

 3. 76 FR 45648 - Petition for Exemption; Summary of Petition Received

  Science.gov (United States)

  2011-07-29

  ... petitioner requests relief from the single-failure requirement for uncontrolled high-thrust failures as they may affect a limited flight envelope of the Gulfstream Model G280 airplane. [FR Doc. 2011-19221 Filed...

 4. 75 FR 79049 - Final Regulatory Guide: Issuance, Availability

  Science.gov (United States)

  2010-12-17

  ... opened in transit. This guide also incorporates suggestions for ensuring that TIDs are properly applied..., Division of Engineering, Office of Nuclear Regulatory Research. [FR Doc. 2010-31729 Filed 12-16-10; 8:45 am...

 5. 76 FR 39812 - Modoc County Resource Advisory Committee

  Science.gov (United States)

  2011-07-07

  ... Coordinator, Stephen Riley at (530) 233-8705. SUPPLEMENTARY INFORMATION: The business meeting on July 11, 2011... meeting. Dated: June 23, 2011. Kimberly H. Anderson, Forest Supervisor. [FR Doc. 2011-17022 Filed 7-6-11...

 6. 78 FR 53732 - Marine Mammals; File No. 14325

  Science.gov (United States)

  2013-08-30

  ... the identity of the Principal Investigator from Dr. Lorrie Rea to Michael Rehberg. The permit was amended on July 12, 2012 (77 FR 38587), to include: manual restraint of pups in the eastern Distinct...

 7. 75 FR 43494 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2010-07-26

  ... number and title, by any of the following methods: Federal Rulemaking Portal: http://www.regulations.gov... Personnel Records (June 19, 2006; 71 FR 35356) and OPM Gov-5, Recruiting, Examining, and Placement Records...

 8. 76 FR 52322 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2011-08-22

  ... number and title, by any of the following methods: * Federal Rulemaking Portal: http://www.regulations... duplicative of OPM/GOVT-5 Recruiting, Examining, and Placement Records (June 19, 2006, 71 FR 35351), and can...

 9. Clustering of galaxies with f(R) gravity

  Science.gov (United States)

  Capozziello, Salvatore; Faizal, Mir; Hameeda, Mir; Pourhassan, Behnam; Salzano, Vincenzo; Upadhyay, Sudhaker

  2018-02-01

  Based on thermodynamics, we discuss the galactic clustering of expanding Universe by assuming the gravitational interaction through the modified Newton's potential given by f(R) gravity. We compute the corrected N-particle partition function analytically. The corrected partition function leads to more exact equations of state of the system. By assuming that the system follows quasi-equilibrium, we derive the exact distribution function that exhibits the f(R) correction. Moreover, we evaluate the critical temperature and discuss the stability of the system. We observe the effects of correction of f(R) gravity on the power-law behaviour of particle-particle correlation function also. In order to check the feasibility of an f(R) gravity approach to the clustering of galaxies, we compare our results with an observational galaxy cluster catalogue.

 10. 75 FR 72719 - Approval and Promulgation of Implementation Plans; Idaho

  Science.gov (United States)

  2010-11-26

  ... result of implementing Idaho's PSD/NSR rules will be consistent with EPA's position on the Federal 2002... its NSR rules (Boise-Ada County CO, 67 FR 65713 (October 28, 2002; eff. December 27, 2002); Ada County...

 11. 78 FR 63158 - United States Standards for Grades of Okra

  Science.gov (United States)

  2013-10-23

  ...: Agricultural Marketing Service, USDA. ACTION: Final notice. SUMMARY: The Agricultural Marketing Service (AMS... 17, 2013. Rex A. Barnes, Associate Administrator, Agricultural Marketing Service. [FR Doc. 2013-24818... / Wednesday, October 23, 2013 / Notices#0;#0; [[Page 63158

 12. 75 FR 69459 - Importer of Controlled Substances; Notice of Application

  Science.gov (United States)

  2010-11-12

  ... Technologies LLC., 11400 Burnet Road, Suite 4010, Austin, Texas 78758, made application by renewal to the Drug...). As noted in a previous notice published in the Federal Register on September 23, 1975, (40 FR 43745...

 13. THE LIFETIME AND POWERS OF FR IIs IN GALAXY CLUSTERS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Antognini, Joe; Bird, Jonathan; Martini, Paul, E-mail: antognini@astronomy.ohio-state.edu, E-mail: bird@astronomy.ohio-state.edu, E-mail: martini@astronomy.ohio-state.edu [Department of Astronomy, Ohio State University, 140 W 18th Avenue, Columbus, OH 43210 (United States)

  2012-09-10

  We have identified and studied a sample of 151 FR IIs found in brightest cluster galaxies (BCGs) in the MaxBCG cluster catalog with data from FIRST and NVSS. We have compared the radio luminosities and projected lengths of these FR IIs to the projected length distribution of a range of mock catalogs generated by an FR II model and estimate the FR II lifetime to be 1.9 Multiplication-Sign 10{sup 8} yr. The uncertainty in the lifetime calculation is a factor of two, primarily due to uncertainties in the intracluster medium (ICM) density and the FR II axial ratio. We furthermore measure the jet power distribution of FR IIs in BCGs and find that it is well described by a log-normal distribution with a median power of 1.1 Multiplication-Sign 10{sup 37} W and a coefficient of variation of 2.2. These jet powers are nearly linearly related to the observed luminosities, and this relation is steeper than many other estimates, although it is dependent on the jet model. We investigate correlations between FR II and cluster properties and find that galaxy luminosity is correlated with jet power. This implies that jet power is also correlated with black hole mass, as the stellar luminosity of a BCG should be a good proxy for its spheroid mass and therefore the black hole mass. Jet power, however, is not correlated with cluster richness, nor is FR II lifetime strongly correlated with any cluster properties. We calculate the enthalpy of the lobes to examine the impact of the FR IIs on the ICM and find that heating due to adiabatic expansion is too small to offset radiative cooling by a factor of at least six. In contrast, the jet power is approximately an order of magnitude larger than required to counteract cooling. We conclude that if feedback from FR IIs offsets cooling of the ICM, then heating must be primarily due to another mechanism associated with FR II expansion.

 14. On the 221 Rn → 221 Fr decay scheme

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gromov, K.Ya.; Norseev, Yu.V.; Samatov, Zh.K.; Fominykh, V.I.; Chumin, V.G.; Kudrya, S.A.; Sergienko, V.A.

  2002-01-01

  The results of investigating the 221 Rnβ - - decay and the 225 Ac α-decay are compared. It is shown that 221 Fr levels at 145.9 and 393.2 keV are excited at the 221 Rn decay. Intensities and reduced probabilities of the β - - decay to the 221 Fr levels are determined. A conclusion is drawn that the parity of the 221 Rn ground state is positive

 15. Possible antigravity regions in F(R) theory?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bamba, Kazuharu, E-mail: bamba@kmi.nagoya-u.ac.jp [Kobayashi-Maskawa Institute for the Origin of Particles and the Universe, Nagoya University, Nagoya 464-8602 (Japan); Nojiri, Shin' ichi, E-mail: nojiri@phys.nagoya-u.ac.jp [Kobayashi-Maskawa Institute for the Origin of Particles and the Universe, Nagoya University, Nagoya 464-8602 (Japan); Department of Physics, Nagoya University, Nagoya 464-8602 (Japan); Odintsov, Sergei D., E-mail: odintsov@ieec.uab.es [Department of Physics, Nagoya University, Nagoya 464-8602 (Japan); Instituciò Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), Barcelona (Spain); Institut de Ciencies de l' Espai (CSIC-IEEC), Campus UAB, Facultat de Ciencies, Torre C5-Par-2a pl, E-08193 Bellaterra (Barcelona) (Spain); Tomsk State Pedagogical University, Kievskaya Avenue, 60, 634061, Tomsk (Russian Federation); Sáez-Gómez, Diego, E-mail: diego.saezgomez@uct.ac.za [Astrophysics, Cosmology and Gravity Centre (ACGC) and Department of Mathematics and Applied Mathematics, University of Cape Town, Rondebosch 7701, Cape Town (South Africa); Fisika Teorikoaren eta Zientziaren Historia Saila, Zientzia eta Teknologia Fakultatea, Euskal Herriko Unibertsitatea, 644 Posta Kutxatila, 48080 Bilbao (Spain)

  2014-03-07

  We construct an F(R) gravity theory corresponding to the Weyl invariant two scalar field theory. We investigate whether such F(R) gravity can have the antigravity regions where the Weyl curvature invariant does not diverge at the Big Bang and Big Crunch singularities. It is revealed that the divergence cannot be evaded completely but can be much milder than that in the original Weyl invariant two scalar field theory.

 16. Holographic dark energy and f(R) gravity

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aghamohammadi, A [Faculty of Science, Islamic Azad University of Sanandaj, Sanandaj (Iran, Islamic Republic of); Saaidi, Kh, E-mail: ksaaidi@uok.ac.ir, E-mail: agha35484@yahoo.com [Department of Physics, Faculty of Science, University of Kurdistan, Sanandaj (Iran, Islamic Republic of)

  2011-02-15

  We investigate the corresponding relation between f(R) gravity and holographic dark energy. We introduce a type of energy density from f(R) that has the same role as holographic dark energy. We obtain the differential equation that specifies the evolution of the introduced energy density parameter based on a varying gravitational constant. We discover the relation for the equation of state parameter for low redshifts that contains varying G correction.

 17. Extension of loop quantum gravity to f(R) theories.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Xiangdong; Ma, Yongge

  2011-04-29

  The four-dimensional metric f(R) theories of gravity are cast into connection-dynamical formalism with real su(2) connections as configuration variables. Through this formalism, the classical metric f(R) theories are quantized by extending the loop quantization scheme of general relativity. Our results imply that the nonperturbative quantization procedure of loop quantum gravity is valid not only for general relativity but also for a rather general class of four-dimensional metric theories of gravity.

 18. Possible antigravity regions in F(R) theory?

  Science.gov (United States)

  Bamba, Kazuharu; Nojiri, Shin'ichi; Odintsov, Sergei D.; Sáez-Gómez, Diego

  2014-03-01

  We construct an F(R) gravity theory corresponding to the Weyl invariant two scalar field theory. We investigate whether such F(R) gravity can have the antigravity regions where the Weyl curvature invariant does not diverge at the Big Bang and Big Crunch singularities. It is revealed that the divergence cannot be evaded completely but can be much milder than that in the original Weyl invariant two scalar field theory.

 19. Possible antigravity regions in F(R) theory?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bamba, Kazuharu; Nojiri, Shin'ichi; Odintsov, Sergei D.; Sáez-Gómez, Diego

  2014-01-01

  We construct an F(R) gravity theory corresponding to the Weyl invariant two scalar field theory. We investigate whether such F(R) gravity can have the antigravity regions where the Weyl curvature invariant does not diverge at the Big Bang and Big Crunch singularities. It is revealed that the divergence cannot be evaded completely but can be much milder than that in the original Weyl invariant two scalar field theory.

 20. Japanese FR Deployment Scenario Study after the Fukushima Accident

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ono, Kiyoshi; Shiotani, Hiroki; Ohtaki, Akira; Mukaida, Kyoko; Abe, Tomoyuki

  2013-01-01

  Conclusion: • The results revealed a need for the implementation of reprocessing and development of FR from the view point of reducing waste, etc. in the medium to long term. • JAEA’s contribution to international cooperation and standardization focusing on the enhancement of safety and reduction of the radioactive waste burden will be increasingly important in current situation. • JAEA intend to continue to build and propose FR deployment scenarios and identify their characteristics

 1. Nonlinear evolution of f(R) cosmologies. I. Methodology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oyaizu, Hiroaki

  2008-01-01

  We introduce the method and the implementation of a cosmological simulation of a class of metric-variation f(R) models that accelerate the cosmological expansion without a cosmological constant and evade solar-system bounds of small-field deviations to general relativity. Such simulations are shown to reduce to solving a nonlinear Poisson equation for the scalar degree of freedom introduced by the f(R) modifications. We detail the method to efficiently solve the nonlinear Poisson equation by using a Newton-Gauss-Seidel relaxation scheme coupled with the multigrid method to accelerate the convergence. The simulations are shown to satisfy tests comparing the simulated outcome to analytical solutions for simple situations, and the dynamics of the simulations are tested with orbital and Zeldovich collapse tests. Finally, we present several static and dynamical simulations using realistic cosmological parameters to highlight the differences between standard physics and f(R) physics. In general, we find that the f(R) modifications result in stronger gravitational attraction that enhances the dark matter power spectrum by ∼20% for large but observationally allowed f(R) modifications. A more detailed study of the nonlinear f(R) effects on the power spectrum are presented in a companion paper.

 2. 78 FR 17108 - Approval and Promulgation of Implementation Plans; State of Washington; Revised Format for...

  Science.gov (United States)

  2013-03-20

  ...), EPA revised the procedures for IBR'ing Federally-approved SIPs, as a result of consultations between... Violations--Notices 9/8/93 2/22/95, 60 FR 9778 132 Criminal Penalty 11/13/94 10/24/95, 60 FR 54439 133 Civil............ Regulatory Actions & Civil 9/21/95 2/26/97, 62 FR 8624......... Penalties. 400-240......... Criminal...

 3. 76 FR 27904 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; Indiana

  Science.gov (United States)

  2011-05-13

  ... Web site is an ``anonymous access'' system, which means EPA will not know your identity or contact... ``Qualified observer'' defined 9/26/1980 11/5/1981, 46 FR 54943. 1-2-62.1 ``Quench car'' defined 6/11/1993 6/15/1995, 60 FR 31412. 1-2-63 Quenching 9/26/1980 11/5/1981, 46 FR 54943. 1-2-63.1 ``Quench reservoir...

 4. Validation and Verification (V and V) Testing on Midscale Flame Resistant (FR) Test Method

  Science.gov (United States)

  2016-12-16

  materials . The results demonstrated that the Midscale test is a quick and cost-effective method for evaluation of FR performance of design features...standard and novel FR materials and design configurations during fire engulfment. Details of the test method and its development can be found in the...employed in the FRACU is a ripstop fabric blend of 65% FR rayon, 25% para- aramid and 10% nylon. The iCVC material is Nylon/Cotton/Nomex. All three

 5. 77 FR 17463 - Notice of Submission for OMB Review; Institute of Education Sciences; National Assessment of...

  Science.gov (United States)

  2012-03-26

  ... Records Management Services, Office of Management, publishes this notice containing proposed information... Clearance Division, Privacy, Information and Records Management Services, Office of Management. [FR Doc...

 6. 77 FR 59597 - Notice of Proposed Information Collection Requests; Office of Elementary and Secondary Education...

  Science.gov (United States)

  2012-09-28

  ... Records Management Services, Office of Management, publishes this notice containing proposed information... Division, Privacy, Information and Records Management Services, Office of Management. [FR Doc. 2012-23849...

 7. 77 FR 32612 - Notice of Proposed Information Collection Requests; Office of Postsecondary Education; Assessing...

  Science.gov (United States)

  2012-06-01

  ... Records Management Services, Office of Management, publishes this notice containing proposed information... Clearance Division, Privacy, Information and Records Management Services, Office of Management. [FR Doc...

 8. 75 FR 23797 - Proposed Information Collection; Assessment of the Business Requirements and Benefits of Enhanced...

  Science.gov (United States)

  2010-05-04

  ...-9445. Dated: April 27, 2010. Bruce K. Quirk, Land Remote Sensing Program Coordinator. [FR Doc. 2010..., bridges, coastlines, rivers, forests and other landscape characteristics. These data provide an...

 9. 75 FR 34201 - Meeting Notice-Federal Interagency Committee on Emergency Medical Services

  Science.gov (United States)

  2010-06-16

  ... House Conference Center, 726 Jackson Place, Washington, DC. FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Drew Dawson... 11, 2010. Jeffrey P. Michael, Associate Administrator for Research and Program Development. [FR Doc...

 10. 75 FR 6112 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; Georgia: Update to Materials...

  Science.gov (United States)

  2010-02-08

  ...) Incinerators........ 6/15/98 12/2/99, 64 FR 67491 391-3-1-.02(2)(d) Fuel-burning 1/17/79 9/18/79, 44 FR 54047...-.02(2)(aa) VOC Emissions from 1/9/91 10/13/92, 57 FR 46780 Wire Coating. 391-3-1-.02(2)(bb) Petroleum...)(lll) NOX Emissions from 2/16/00 7/10/01, 66 FR 35906 Fuel-burning Equipment. 391-3-1-.02(2)(mmm) NOX...

 11. 78 FR 956 - Statement of Organization, Functions and Delegations of Authority

  Science.gov (United States)

  2013-01-07

  ... Information Officer including: (1) Provides organizational development, investment control, budget formulation... 77 FR 65694-65698 dated October 30, 2012). This notice reflects organizational changes to the Health...

 12. 78 FR 69703 - 10-Day Notice of Proposed Information Collection: Generic Customer Satisfaction Surveys; Physical...

  Science.gov (United States)

  2013-11-20

  ... DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT [Docket No. FR-5683-N-102] 10-Day Notice of Proposed Information Collection: Generic Customer Satisfaction Surveys; Physical Inspection Pilot Program...

 13. 75 FR 12792 - National Register of Historic Places; Notification of Pending Nominations and Related Actions

  Science.gov (United States)

  2010-03-17

  ...., 209 & 301 W. Pierce, & 524 & 600 Huntington, Council Bluffs, 10000160 MASSACHUSETTS Franklin County... following resources: WEST VIRGINIA Jefferson County Beverley, 1 Burns Farm Rd., Charles Town, 87000486 [FR...

 14. Vanhan Suomen arkistot : arkiven från Gamla Finland / Kari Takiainen

  Index Scriptorium Estoniae

  Tarkiainen, Kari, 1938-

  2013-01-01

  Arvustus: Vanhan Suomen arkistot: arkiven från Gamla Finland, toimittaneet Eljas Orman, Jyrki Paaskoski, Arkistolaitoksen yleiluettelo VI, Suomalaisen Kirjallisuuden seuran toimituksia, 1385 (Porvoo 2012), 400 lk.

 15. Investigation of octupole deformations in the Fr217 nucleus by yrast spectroscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hulne, S.

  1988-01-01

  The spectroscopic characteristics of the yrast levels of Fr217 are determined. The level scheme up to a value of J = (39/2 + ) for angular momentum and parity is established. The production of the Fr217 nucleus in a heavy ion collision reaction was only possible by using a radioactive Pb210 target. The method for preparing the target is described. The Fr217 nucleus belongs to the category of nuclei showing octupole effects. Mass A = 217 seems to be the lower limit of the region where these effects occur [fr

 16. Watermelon germplasm lines USVL246-FR2 and USVL252-FR2 tolerant to fusarium oxysporum f. sp. niveum race 2

  Science.gov (United States)

  Two improved germplasm lines of wild watermelon (Citrullus lanatus var. citroides) designated USVL246-FR2 and USVL252-FR2 were released in 2012 by the Agricultural Research Service of the U.S. Department of Agriculture (Wechter et al. 2012). These lines are each highly uniform for growth characteri...

 17. Chronische Polyarthritis (Früharthritis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Machold K

  2005-01-01

  Full Text Available Die Akkumulation von Knorpel- und Knochenschäden, wie sie für chronisch-destruktive Arthritisformen typisch ist, kann durch frühzeitige Intervention mit wirksamen Medikamenten verzögert oder verhindert werden. Voraussetzung ist die rechtzeitige Übernahme der Betreuung gefährdeter Patienten durch einen in der speziellen rheumatologischen Diagnostik und Therapie bewanderten Arzt. Dieser muß das gesamte Repertoire der Arthritistherapie (Medikamente, ergotherapeutische und physiotherapeutische Maßnahmen, Patientenaufklärung etc. entsprechend dem „State of the Art“ beherrschen. In den letzten Jahren erfolgte in vielen Ländern die Etablierung von Spezialeinrichtungen für Patienten mit früher Arthritis. Die an diesen Patienten gewonnenen Erkenntnisse deuten darauf hin, daß die „kritische Periode“, innerhalb derer eine chronische Arthritis möglicherweise reversibel ist, bei 6 bis 12 Wochen liegt.

 18. f(R) constant-roll inflation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Motohashi, Hayato [Universidad de Valencia-CSIC, Instituto de Fisica Corpuscular (IFIC), Valencia (Spain); Starobinsky, Alexei A. [L.D. Landau Institute for Theoretical Physics, RAS, Moscow (Russian Federation); National Research University Higher School of Economics, Moscow (Russian Federation)

  2017-08-15

  The previously introduced class of two-parametric phenomenological inflationary models in general relativity in which the slow-roll assumption is replaced by the more general, constant-roll condition is generalized to the case of f(R) gravity. A simple constant-roll condition is defined in the original Jordan frame, and exact expressions for a scalaron potential in the Einstein frame, for a function f(R) (in the parametric form) and for inflationary dynamics are obtained. The region of the model parameters permitted by the latest observational constraints on the scalar spectral index and the tensor-to-scalar ratio of primordial metric perturbations generated during inflation is determined. (orig.)

 19. 78 FR 30861 - Sunshine Act Meeting

  Science.gov (United States)

  2013-05-23

  .... Briefing Agenda--9:30 a.m.-3:00 p.m. This briefing is open to the public. Topic: Protecting the Civil... Commissioners VI. Adjourn Briefing Meeting Agenda--3:00 p.m. I. Approval of Agenda II. Results of Notational... Chief, Regional Programs Coordination Unit. [FR Doc. 2013-12389 Filed 5-21-13; 11:15 am] BILLING CODE...

 20. 75 FR 24880 - Sunshine Act Notice

  Science.gov (United States)

  2010-05-06

  .... ACTION: Notice of meeting. Date and Time: Friday, May 14, 2010; 11 a.m. EDT. Place: 624 9th St., NW... Status of Title IX Project--Some of the discussion of this agenda item may be held in closed session. IV.... Dated: May 4, 2010. David Blackwood, General Counsel. [FR Doc. 2010-10891 Filed 5-4-10; 4:15 pm] BILLING...

 1. Disentangling the f(R). Duality

  International Nuclear Information System (INIS)

  Broy, Benedict J.; Westphal, Alexander; Pedro, Francisco G.; Univ. Autonoma de Madrid

  2014-11-01

  Motivated by UV realisations of Starobinsky-like inflation models, we study generic exponential plateau-like potentials to understand whether an exact f(R)-formulation may still be obtained when the asymptotic shift-symmetry of the potential is broken for larger field values. Potentials which break the shift symmetry with rising exponentials at large field values only allow for corresponding f(R)-descriptions with a leading order term R n with 1 2 -term survives as part of a series expansion of the function f(R) and thus cannot maintain a plateau for all field values. We further find a lean and instructive way to obtain a function f(R) describing m 2 φ 2 -inflation which breaks the shift symmetry with a monomial, and corresponds to effectively logarithmic corrections to an R+R 2 model. These examples emphasise that higher order terms in f(R)-theory may not be neglected if they are present at all. Additionally, we relate the function f(R) corresponding to chaotic inflation to a more general Jordan frame set-up. In addition, we consider f(R)-duals of two given UV examples, both from supergravity and string theory. Finally, we outline the CMB phenomenology of these models which show effects of power suppression at low-l.

 2. Keys to evaluating and comparing FR fabric

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Enright, M. [Westex Inc., Chicago, IL (United States)

  2008-07-15

  Exposure to electric arc flashes can result in the ignition of clothing, and can kill people at distances of 10 feet. This article discussed recent standards and regulations passed to ensure that employees working on or near energized electrical equipment use protective clothing made of flame resistant (FR) fabrics. The codes will require companies to comply with CSA Standard Z462 and determine which protective garments and FR fabrics are available. Employers will also be required to perform flash hazard analyses in order to determine the potential energy of hazards. Flash hazard analyses are typically performed by calculating the potential incident energy of equipment. Protective clothing is required to meet corresponding hazard risk categories. The ASTM F1506 Standard was developed to provide minimum specifications for protective clothing. The standard requires that the fabric used in protective garments must be resistant to arc flashes of varying energy levels. Many companies are simplifying compliance to the standards by implementing uniform programs that meet the highest requirements of the Standards. Arc flash suits are then made available for tasks involving higher energy level equipment. It was concluded that it is important to identify potential hazards and obtain industry consensus standards before investing in FR protective clothing. 2 figs.

 3. Development of Streptomyces sp. FR-008 as an emerging chassis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qian Liu

  2016-09-01

  Full Text Available Microbial-derived natural products are important in both the pharmaceutical industry and academic research. As the metabolic potential of original producer especially Streptomyces is often limited by slow growth rate, complicated cultivation profile, and unfeasible genetic manipulation, so exploring a Streptomyces as a super industrial chassis is valuable and urgent. Streptomyces sp. FR-008 is a fast-growing microorganism and can also produce a considerable amount of macrolide candicidin via modular polyketide synthase. In this study, we evaluated Streptomyces sp. FR-008 as a potential industrial-production chassis. First, PacBio sequencing and transcriptome analyses indicated that the Streptomyces sp. FR-008 genome size is 7.26 Mb, which represents one of the smallest of currently sequenced Streptomyces genomes. In addition, we simplified the conjugation procedure without heat-shock and pre-germination treatments but with high conjugation efficiency, suggesting it is inherently capable of accepting heterologous DNA. In addition, a series of promoters selected from literatures was assessed based on GusA activity in Streptomyces sp. FR-008. Compared with the common used promoter ermE*-p, the strength of these promoters comprise a library with a constitutive range of 60–860%, thus providing the useful regulatory elements for future genetic engineering purpose. In order to minimum the genome, we also target deleted three endogenous polyketide synthase (PKS gene clusters to generate a mutant LQ3. LQ3 is thus an “updated” version of Streptomyces sp. FR-008, producing fewer secondary metabolites profiles than Streptomyces sp. FR-008. We believe this work could facilitate further development of Streptomyces sp. FR-008 for use in biotechnological applications.

 4. Solar System constraints to general f(R) gravity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chiba, Takeshi; Smith, Tristan L.; Erickcek, Adrienne L.

  2007-01-01

  It has been proposed that cosmic acceleration or inflation can be driven by replacing the Einstein-Hilbert action of general relativity with a function f(R) of the Ricci scalar R. Such f(R) gravity theories have been shown to be equivalent to scalar-tensor theories of gravity that are incompatible with Solar System tests of general relativity, as long as the scalar field propagates over Solar System scales. Specifically, the parameterized post-Newtonian (PPN) parameter in the equivalent scalar-tensor theory is γ=1/2, which is far outside the range allowed by observations. In response to a flurry of papers that questioned the equivalence of f(R) theory to scalar-tensor theories, it was recently shown explicitly, without resorting to the scalar-tensor equivalence, that the vacuum field equations for 1/R gravity around a spherically symmetric mass also yield γ=1/2. Here we generalize this analysis to f(R) gravity and enumerate the conditions that, when satisfied by the function f(R), lead to the prediction that γ=1/2

 5. Evaluation methodology and prospective introduction scenarios of FR cycle systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fujii, Sumio; Katoh, Atsushi; Sato, Kazujiro

  2003-01-01

  The 21st century society will be facing growing demand of energy, global environmental issues and concerns about fossil fuel exhaustion. In this society, it is essential to seek for a sustainable energy system to solve these energy-related concerns. In order to find ways for solving these problems, 'Feasibility Study on Commercialized FR Cycle System' was launched in 1999 as a joint research project of JNC, electric utilities, JAERI, CRIEPI etc. This project aims to build promising FR cycle technologies for the 21st century. Now, we are in the second phase (JFY 2001-2005) of this project. At the end of the second phase, we will propose promising concepts through applying innovative technologies. We started this Feasibility Study with defining the development target, which ended in five items; safety, economy, environmental burden, resource utilization and nuclear non-proliferation. These items should also serve as basic viewpoints to evaluate achievements of the study. This paper describes how we evaluate FR cycle options to come up with the final promising candidates. This paper also describes a prospective scenario to introduce FR cycle system, which shows how the FR cycle will be replacing existing LWRs by using limited natural uranium resource and spent fuels. (author)

 6. 75 FR 47540 - Extension of the Award Period for Certain Minority Business Enterprise Centers

  Science.gov (United States)

  2010-08-06

  ... DEPARTMENT OF COMMERCE Minority Business Development Agency [Docket No.: 100730316-0318-02... Development Agency, Commerce. ACTION: Notice. SUMMARY: The Minority Business Development Agency (MBDA... Alabama MBEC Mobile Area Chamber of State of Alabama........ 71 FR 42351, as amended by 71 FR 45773 and by...

 7. 77 FR 9655 - Mobility Fund Phase I Auction Updated List of Potentially Eligible Census Blocks

  Science.gov (United States)

  2012-02-17

  ... FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION [AU Docket No. 12-25; DA 12-187] Mobility Fund Phase I Auction.... DATES: Pursuant to the Auction 901 (Mobility Fund Phase I) Comment Public Notice, 77 FR 7152, February... 9, 2012. ADDRESSES: Pursuant to the Auction 901 (Mobility Fund Phase I) Comment Public Notice, 77 FR...

 8. 77 FR 15966 - Ohio: Final Authorization of State Hazardous Waste Management Program Revision

  Science.gov (United States)

  2012-03-19

  ... Hazardous Waste Management Program Revision AGENCY: Environmental Protection Agency (EPA). ACTION: Final..., 1989 (54 FR 27170) to implement the RCRA hazardous waste management program. We granted authorization... Combustors; Final Rule, Checklist 198, February 14, 2002 (67 FR 6968); Hazardous Waste Management System...

 9. 78 FR 73884 - Notice Pursuant to the National Cooperative Research and Production Act of 1993; National...

  Science.gov (United States)

  2013-12-09

  ..., Norman, OK; Helicon Chemical Company LLC, Orlando, FL; Lewis Machine & Tool Company, Milan, IL; Lund..., Blackhawk Management, Houston, TX; Blue Juice, Inc., San Rafael, CA; Engineering and Management Executives... FR 52787). Patricia A. Brink, Director of Civil Enforcement, Antitrust Division. [FR Doc. 2013-29272...

 10. Constraint propagation equations of the 3+1 decomposition of f(R) gravity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Paschalidis, Vasileios; Shapiro, Stuart L; Halataei, Seyyed M H; Sawicki, Ignacy

  2011-01-01

  Theories of gravity other than general relativity (GR) can explain the observed cosmic acceleration without a cosmological constant. One such class of theories of gravity is f(R). Metric f(R) theories have been proven to be equivalent to Brans-Dicke (BD) scalar-tensor gravity without a kinetic term (ω = 0). Using this equivalence and a 3+1 decomposition of the theory, it has been shown that metric f(R) gravity admits a well-posed initial value problem. However, it has not been proven that the 3+1 evolution equations of metric f(R) gravity preserve the (Hamiltonian and momentum) constraints. In this paper, we show that this is indeed the case. In addition, we show that the mathematical form of the constraint propagation equations in BD-equilavent f(R) gravity and in f(R) gravity in both the Jordan and Einstein frames is exactly the same as in the standard ADM 3+1 decomposition of GR. Finally, we point out that current numerical relativity codes can incorporate the 3+1 evolution equations of metric f(R) gravity by modifying the stress-energy tensor and adding an additional scalar field evolution equation. We hope that this work will serve as a starting point for relativists to develop fully dynamical codes for valid f(R) models.

 11. 76 FR 56242 - Energy Northwest; Establishment of Atomic Safety and Licensing Board

  Science.gov (United States)

  2011-09-12

  ... Northwest's Columbia Generating Station,'' was received via E-Filing on August 22, 2011.\\1\\ \\1\\ On August 22... with the NRC E-Filing rule, which the NRC promulgated in August 2007 (72 FR 49,139). Issued at..., 1972, published in the Federal Register, 37 FR 28,710 (1972), and the Commission's regulations, see, e...

 12. 78 FR 17140 - Upholstered Furniture Fire Safety Technology; Meeting and Request for Comments

  Science.gov (United States)

  2013-03-20

  ... retardant (FR) chemicals, specialty fibers/fabrics without FR chemicals, inherently fire resistant materials... Furniture Fire Safety Technology; Meeting and Request for Comments AGENCY: Consumer Product Safety... Commission (CPSC, Commission, or we) is announcing its intent to hold a meeting on upholstered furniture fire...

 13. 76 FR 13128 - Magnesium Metal From the Russian Federation: Revocation of Antidumping Duty Order Pursuant to...

  Science.gov (United States)

  2011-03-10

  ... reasonably foreseeable time. See Magnesium From China and Russia, 76 FR 11813 (March 3, 2011), and USITC... States within a reasonably foreseeable time. Therefore, the Department is revoking the antidumping duty...); Magnesium From China and Russia, 75 FR 9252 (March 1, 2010). As a result of its sunset review, the...

 14. 75 FR 7244 - Narrow Woven Ribbons with Woven Selvedge from the People's Republic of China: Preliminary...

  Science.gov (United States)

  2010-02-18

  ... the United States at less than fair value (``LTFV''), as provided in section 733 of the Tariff Act of... Determination of Sales at Less Than Fair Value: Certain Softwood Lumber Products From Canada, 67 FR 15539 (April...: Preliminary Determination of Sales at Less Than Fair Value and Postponement of Final Determination, 73 FR...

 15. 77 FR 68149 - Karen Paul Holley, M.D.; Decision and Order

  Science.gov (United States)

  2012-11-15

  ... DEPARTMENT OF JUSTICE Drug Enforcement Administration [Docket No. 12-51] Karen Paul Holley, M.D... revoke the DEA Certificate of Registration (COR), Number BH8988339, of Karen Paul Holley, M.D....D., 74 FR 17528, 174529 (2009); John B. Freitas, D.O., 74 FR 17524, 17525 (2009); Roger A. Rodriguez...

 16. TWG-FR Activity Report for the Period May 2011 – May 2012

  International Nuclear Information System (INIS)

  Monti, Stefano

  2012-01-01

  Recent Recommendations of the TWG-FR & implementation: ⇨ Increase the efforts to make more countries participating in its activities → Sweden became full member of TWG-FR this year. ⇨ Concentrate all research and technical activities related to FR under the TWG-FR umbrella. An efficient and effective interface between INPRO and TWG-FR should be established to avoid duplication/overlapping of activities → done. ⇨ Closer cooperation links should be established with FR-related activities implemented within the framework of other international programmes (e.g. GIF, INPRO, OECD/NEA, ESNII) → systematic collaboration with INPRO, interface with GIF, participation to NEA-TF on SFR, member of External Advisory Committee of some Euratom projects. ⇨ Continue to secure training and education in the field of Fast Neutron System Physics, Technology and Applications, and respective Schools/Seminars should be held on a regular basis → 4 events: 2 in 2011 and 2 in 2012 (Trieste, Bariloche). ⇨ Launch new CRPs in the field of safety of FR with special emphasis on severe accidents → launch of EBR-II CRP + 4 related Workshops/TMs. ⇨ The IAEA, with technical inputs from the TWG-FR, should produce international safety standards relevant to fast reactors → Initiated discussion with Department of Nuclear Safety and Security + INPRO/GIF for SFR Safety Design Criteria

 17. 76 FR 27898 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; Virginia; Prevention of...

  Science.gov (United States)

  2011-05-13

  ... material, such as copyrighted material, is not placed on the Internet and will be publicly available only...] applicable to a previously unregulated pollutant.'' Id. at 67 FR 80240 and 67 FR 80264. Among other things... the assessment process; (3) that demonstrate a clear, imminent and substantial danger to the public...

 18. 76 FR 57845 - Approval of Air Quality Implementation Plans; California; San Joaquin Valley; Attainment Plan for...

  Science.gov (United States)

  2011-09-16

  ... Stationary Gas Turbines....... 4703 3rd Q--2007 September 2007 74 FR 53888 (October 21, 2009). S-IND-24 Soil Decontamination......... 4651 3rd Q--2007 September 2007 74 FR 52894 (October 15, 2009). S-IND-6 Polystyrene Foam...

 19. 76 FR 63549 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; Indiana; Miscellaneous Metal and...

  Science.gov (United States)

  2011-10-13

  .... manufacturing operations. 8-2-11 Fabric and vinyl coating. 10/23/1988 3/6/1992, 57 FR 8082. 8-2-12 Wood... transports and 11/5/1999 5/31/2002, 67 FR 38006. vapor collection systems; records. Rule 5. Miscellaneous...

 20. 76 FR 40648 - Safety Enhancements Part 139, Certification of Airports; Reopening of Comment Period

  Science.gov (United States)

  2011-07-11

  ... that was published on February 1, 2011. In that document, the FAA proposed several safety enhancements...-0247; Notice No. 11-01] RIN 2120-AJ70 Safety Enhancements Part 139, Certification of Airports... comment period for the NPRM published on February 1, 2011 (76 FR 5510) and reopened (76 FR 20570) April 13...

 1. 76 FR 31946 - Energy Conservation Program for Certain Industrial Equipment: Publication of the Petition for...

  Science.gov (United States)

  2011-06-02

  ... operational characteristics similar to the commercial multi-split products manufactured by Mitsubishi, Samsung... reducing its operating capacity to as little as 10% of its rated capacity. Zone diversity enables AIRSTAGE... 17528, April 9,2007); Samsung (72 FR 71387, Dec. 17, 2007); FUJITSU (72 FR 71383, Dec. 17, 2007); Daikin...

 2. 78 FR 64204 - Science and Technology Reinvention Laboratory Personnel Management Demonstration Project...

  Science.gov (United States)

  2013-10-28

  ... Personnel Management Demonstration Project, Department of Navy, Office of Naval Research (ONR); Amendment... ONR Personnel Management Demonstration Project (75 FR 77380-77447, December 10, 2010). SUMMARY: On December 10, 2010 (75 FR 77380-77447), DoD published a notice of approval of a personnel management...

 3. 77 FR 12801 - Certain Frozen Warmwater Shrimp From the People's Republic of China: Preliminary Results, Partial...

  Science.gov (United States)

  2012-03-02

  ..., the Department preliminarily determines that the respondents in this review did not make sales in the... Administrative Review, 76 FR 51940 (August 19, 2011). Based on our examination of the sales data submitted by... Administrative Review, 66 FR 27063 (May 16, 2001); Notice of Final Determination of Sales at Less Than Fair Value...

 4. 78 FR 46499 - Change in Terminology: “Mental Retardation” to “Intellectual Disability”

  Science.gov (United States)

  2013-08-01

  ... Change in Terminology: ``Mental Retardation'' to ``Intellectual Disability'' AGENCY: Social Security... INFORMATION CONTACT: Cheryl Williams, Office of Medical Listings Improvement, Social Security Administration... terminology.\\3\\ \\2\\ Public Law 111-256. \\3\\ See 77 FR 29002 and 77 FR 6022-01. Public Comments In the NPRM, we...

 5. 78 FR 9915 - Agency Information Collection Activities: Submission for OMB Review; Comment Request; Basel II...

  Science.gov (United States)

  2013-02-12

  ...: Standardized Approach for Risk- Weighted Assets; Market Discipline and Disclosure Requirements (77 FR 52888...; Market Discipline and Disclosure Requirements (77 FR 52888); Regulatory Capital Rules: Advanced... certain approaches for determining risk-weighted assets, and (4) make certain public disclosures regarding...

 6. 76 FR 67229 - Governors' Designees Receiving Advance Notification of Transportation of Certain Shipments of...

  Science.gov (United States)

  2011-10-31

  ... of Transportation of Certain Shipments of Nuclear Waste and Spent Fuel On January 6, 1982 (47 FR 596 and 47 FR 600), the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) published in the Federal Register final... Avenue, Fairbanks, AK 99709, (907) 451-2172, 24 hours: (907) 457- 1421, Cell: (907) 347-7779, (907) 451...

 7. 77 FR 38859 - Governors' Designees Receiving Advance Notification of Transportation of Certain Shipments of...

  Science.gov (United States)

  2012-06-29

  ... of Transportation of Certain Shipments of Nuclear Waste and Spent Fuel On January 6, 1982 (47 FR 596 and 47 FR 600), the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) published in the Federal Register final... Conservation, State of Alaska, 555 Cordova Street, Anchorage, AK 99501, (907) 269- 1099, 24 hours: (907) 457...

 8. 78 FR 61348 - Environmental Management Site-Specific Advisory Board, Portsmouth

  Science.gov (United States)

  2013-10-03

  ...On September 16, 2013, in FR Doc. 2013-22453, on page 56871, the Department of Energy (DOE) published a notice of open meeting announcing a meeting on October 2, 2013 of the Environmental Management Site-Specific Advisory Board, Portsmouth (78 FR 56871). This notice announces the cancellation of this meeting.

 9. 76 FR 22817 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; South Carolina; Update to...

  Science.gov (United States)

  2011-04-25

  ... Manufacturing'' 3. ``Section III--Kraft Pulp and Paper Manufacturing Plants'' 4. ``Section IV--Portland Cement Manufacturing'' 5. ``Section VI--Hot Mix Asphalt Manufacturing'' 6. ``Section VII--Metal Refining;'' [[Page... 54 FR 40659 Manufacturing Plants. Section IV Portland Cement 2/28/1986 2/17/1987 52 FR 4772...

 10. 78 FR 27153 - Duty Periods for Establishing Eligibility for Health Care

  Science.gov (United States)

  2013-05-09

  .... Quartermaster Corps Female Recognized 46 FR 11857. Clerical Employees serving with effective January the.... civilian female employees Recognized 59 FR 298. of the U.S. Army Nurse Corps effective while serving in the.... civilian female employees of the U.S. Army Nurse Corps while serving in the Defense of Bataan and...

 11. 76 FR 69333 - Derivatives Clearing Organization General Provisions and Core Principles

  Science.gov (United States)

  2011-11-08

  ... Management)); 75 FR 78185 (Dec. 15, 2010) (Core Principles J, K, L, and M (Information Management)); 75 FR... Parts 1, 21, 39 et al. Derivatives Clearing Organization General Provisions and Core Principles; Final... Derivatives Clearing Organization General Provisions and Core Principles AGENCY: Commodity Futures Trading...

 12. 75 FR 58328 - Nebraska: Final Authorization of State Hazardous Waste Management Program Revisions

  Science.gov (United States)

  2010-09-24

  ... (67 FR 48393). Specifically, the commenter argued that the Phase IV Land Disposal Restriction (LDR... Significantly Affect Energy Supply, Distribution, or Use'' (66 FR 28355, May 22, 2001), because it is not a... inconsistent with applicable law for EPA, when it reviews a State authorization application, to require the use...

 13. 77 FR 8002 - Unified Agenda of Federal Regulatory and Deregulatory Actions

  Science.gov (United States)

  2012-02-13

  ... include requirements for public rights-of-way. Timetable: Action Date FR Cite Notice of Intent to Form...) Accessibility Guidelines for Buildings and Facilities: Public Rights- of-Way. ARCHITECTURAL AND TRANSPORTATION... ferries, excursion boats, and other passenger vessels. Timetable: Action Date FR Cite Notice of Intent to...

 14. 78 FR 62988 - Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for Certain Consumer Products and...

  Science.gov (United States)

  2013-10-23

  ....gov/cases/ee/tee0010.pdf ) (last accessed September 2010); 76 FR 37408, 37514, 37541-42 (June 27, 2011... rulemaking process. 68 FR 7990. DOE has made its procedures and policies available on the Office of the... requires agencies to examine the constitutional and statutory authority supporting any action that would...

 15. 76 FR 33786 - Affirmative Decisions on Petitions for Modification Granted in Whole or in Part

  Science.gov (United States)

  2011-06-09

  ... application, processing, and disposition of petitions for modification. This Federal Register Notice notifies.... No. 36-05018, located in Greene County, Pennsylvania. Regulation Affected: 30 CFR 75.1700 (Oil and... Affected: 30 CFR 75.1700 (Oil and gas wells). Docket Number: M-2009-023-C. FR Notice: 74 FR 67915 (December...

 16. 78 FR 49773 - Affirmative Decisions on Petitions for Modification Granted in Whole or in Part

  Science.gov (United States)

  2013-08-15

  ... govern the application, processing, and disposition of petitions for modification. This Federal Register..., located in Taylor County, West Virginia. Regulation Affected: 30 CFR 75.1700 (Oil and gas wells). Docket.... Regulation Affected: 30 CFR 75.1700 (Oil and gas wells). Docket Number: M-2012-008-M. FR Notice: 77 FR 59674...

 17. 78 FR 23162 - Supervision and Regulation Assessments for Bank Holding Companies and Savings and Loan Holding...

  Science.gov (United States)

  2013-04-18

  ... bank holding company's Consolidated Financial Statements for Bank Holding Companies (FR Y-9C) forms; \\3... Balance Sheet of the BHC's Consolidated Financial Statements for Bank Holding Companies (FR Y-9C) (OMB No... holding companies with $50 billion or more in total consolidated assets, and nonbank financial companies...

 18. 77 FR 15755 - Agency Information Collection Activities: Announcement of Board Approval Under Delegated...

  Science.gov (United States)

  2012-03-16

  ... Reports Report title: Consolidated Financial Statements for Bank Holding Companies. Agency form number: FR... operations. The FR Y-9C consists of standardized financial statements similar to the Federal Financial..., supporting statements and approved collection of information instruments are placed into OMB's public docket...

 19. 77 FR 32970 - Agency Information Collection Activities: Announcement of Board Approval Under Delegated...

  Science.gov (United States)

  2012-06-04

  ... more granular data reported in the FR Y-14Q and the FR Y-14M schedules for their Consolidated Financial... collections of information. Copies of the Paperwork Reduction Act Submission, supporting statements and... nonbank financial companies supervised by the Federal Reserve are subject to enhanced risk-based and...

 20. 75 FR 43409 - Rhode Island: Final Authorization of State Hazardous Waste Management Program Revisions

  Science.gov (United States)

  2010-07-26

  ...--Statistical Methods for Evaluating Ground-Water Monitoring Data from Hazardous Waste Facilities, 53 FR 39720... Refining Primary and Secondary Oil/Water/Solids Separation Sludge Listings, 56 FR 21955, May 13, 1991: Rule... handle hazardous sludges as hazardous wastes when they leave the zero discharge unit. Whether this...

 1. 77 FR 23793 - Agency Information Collection Activities; Extension of a Currently-Approved Information...

  Science.gov (United States)

  2012-04-20

  ... Statistics on September 30, 1998 (63 FR 52192). Pursuant to this authority, the BTS, now part of the Research... transferred the responsibility for the F&OS program from BTS, to FMCSA (69 FR 51009). On August 10, 2006 (71... financial and statistical reporting regulations of BTS that were formerly located at chapter XI of title 49...

 2. 76 FR 36989 - Medical Devices; Exception From General Requirements for Informed Consent

  Science.gov (United States)

  2011-06-24

  ...: I. Background A. Overview of Final Rule In the Federal Register of June 7, 2006 (71 FR 32827), FDA... contended that the rule will allow the use of experimental tests, which have an unknown rate of inaccurate... be entitled to withdraw previously collected data from the research database * * *'' (71 FR 32827 at...

 3. 77 FR 13547 - Certain Frozen Warmwater Shrimp From the Socialist Republic of Vietnam: Preliminary Results of...

  Science.gov (United States)

  2012-03-07

  ... Critical Circumstances, In Part: Certain Lined Paper Products From the People's Republic of China, 71 FR... Administrative Review: Petroleum Wax Candles from the People's Republic of China, 72 FR 52355, 52356 (September... invoice date. \\42\\ See, e.g., Notice of Final Determination of Sales at Less Than Fair Value and Negative...

 4. 76 FR 12054 - Certain Frozen Warmwater Shrimp From the Socialist Republic of Vietnam: Preliminary Results...

  Science.gov (United States)

  2011-03-04

  ... Paper Products From the People's Republic of China, 71 FR 53079, 53082 (September 8, 2006); Final...: Petroleum Wax Candles from the People's Republic of China, 72 FR 52355, 52356 (September 13, 2007). In... Value and Negative Final Determination of Critical Circumstances: Certain Frozen and Canned Warmwater...

 5. 75 FR 19613 - First Administrative Review of Sodium Hexametaphosphate from the People's Republic of China...

  Science.gov (United States)

  2010-04-15

  ... Critical Circumstances, In Part: Certain Lined Paper Products from the People's Republic of China, 71 FR... Administrative Review: Petroleum Wax Candles from the People's Republic of China, 72 FR 52355, 52356 (September... Preliminary Determination of Sales at Less Than Fair Value, Negative Preliminary Determination of Critical...

 6. 77 FR 34229 - Idaho: Final Authorization of State Hazardous Waste Management Program; Revision

  Science.gov (United States)

  2012-06-11

  ... waste regulated under RCRA. In 2003, EPA proposed the sector as an enforcement priority for fiscal years...) Amendments (73 FR 18970, April 8, 2008); F019 Exemption for Wastewater Treatment Sludges from Auto... Comparable Fuel Exclusion (75 FR 33712, June 15, 2010). The federal regulation for the Export of Shipments of...

 7. 77 FR 56842 - Agency Information Collection Activities: Announcement of Board Approval Under Delegated...

  Science.gov (United States)

  2012-09-14

  ... Organizational Structure, Annual Report of Bank Holding Companies, and Annual Report of Foreign Banking... supplement to the FR Y-10) a one-time verification of each SLHC's organizational structure. After considering... the Report of Changes in Organizational Structure. Agency form number: FR Y-10E. OMB control number...

 8. 77 FR 65314 - Missouri: Final Authorization of State Hazardous Waste Management Program Revisions

  Science.gov (United States)

  2012-10-26

  ... application, subject to the limitations of the Hazardous and Solid Waste Amendments of 1984 (HSWA). New... RCRA Cluster XI NESHAPS: Final Standards for 65 FR 42292, 07/10/ 10 CSR 25- Hazardous Air Pollutants 00... 66 FR 35087, 7/ *10 CSR 25- Checklist 188. 03/01. 7.7270(2)(D)6 is excluded from the authorization...

 9. 75 FR 82277 - Health Insurance Issuers Implementing Medical Loss Ratio (MLR) Requirements Under the Patient...

  Science.gov (United States)

  2010-12-30

  ...-AA06 Health Insurance Issuers Implementing Medical Loss Ratio (MLR) Requirements Under the Patient... Register (FR Doc 2010-29596 (75 FR 74864)) entitled ``Health Insurance Issuers Implementing Medical Loss... request for comments entitled ``Health Insurance Issuers Implementing Medical Loss Ratio (MLR...

 10. Dependence of the half-life of 221Fr on the implantation environment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olaizola, B.; Fraile, L.M.; Riisager, Karsten

  2010-01-01

  The possible dependence of the half-life of 221Fr on the solid-state environment has been investigated by the simultaneous measurement of implanted 221Fr ions in an insulator (Si) and a metallic substrate (Au) at the ISOLDE facility at CERN. Our results indicate that, if existing, the difference ...

 11. 77 FR 35021 - Kwan Bo Jin, M.D.; Decision and Order

  Science.gov (United States)

  2012-06-12

  ...] DEA registration is not appropriate.'' Anibal P. Herrera, M.D., 61 FR 65,075, 65,078 (DEA 1996); see... ``there were serious questions as to the integrity of the registrant.'' Anibal P. Herrera, M.D., 61 FR 65...

 12. 76 FR 19524 - Privacy Act of 1974; Deletion of System of Records

  Science.gov (United States)

  2011-04-07

  ...), which was first published FR Vol. 52, No 155 dated August 12, 1987. The system of records known as... means to grant individuals access permissions to the resources of the Austin Data Processing Center. The... replaced by 87VA045, ``Automated Customer Registration System (ACRS)-VA'', which was published in FR Vol...

 13. 78 FR 15664 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; New Mexico; Interstate Transport...

  Science.gov (United States)

  2013-03-12

  ... Promulgation of Air Quality Implementation Plans; New Mexico; Interstate Transport of Fine Particulate Matter... (August 8, 2011, 76 FR 48208). The Transport Rule was intended to replace the earlier Clean Air Interstate..., 2005); and Transport Rule or Cross-State Air Pollution Rule, 76 FR 48208 (August 8, 2011). \\4\\ CAIR...

 14. Experimental and theoretical investigations of the decays of 206Fr and 208Fr

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ritchie, B.G.

  1979-01-01

  206 Fr and 208 Fr were mass separated and observed with large-volume semiconductor detectors in calibrated geometries. Alpha, gamma, and electron singles and gamma-gamma and gamma-electron coincidence data were taken. The alpha decay experiments permitted the determination of the alpha branching ratios for 206 208 Fr as well as 205 207 Fr. The method used includes the information obtained from the electron capture decay studies of those nuclei. The alpha branching ratios obtained are generally higher than those reported previously. Energies and half-lives are in general agreement with previous measurements. The alpha measurements also revealed the presence of a heretofore unobserved alpha-emitting isomer in 206 Fr. The isomer has a half-life of 0.7 +- 0.1 seconds, and the energy of the associated alpha decay is 6.930 +- 0.005 MeV. Gamma data taken with the alpha measurements suggest that the isomeric level is 531 keV above the 206 Fr ground state, with the associated alpha decay populating a level at 391 keV in the 202 At nucleus. Measured alpha branching ratios were analyzed with the Rasmussen reduced width formalism. All observed francium decays were deduced to be unhindered. This study produced detailed level schemes for 206 Rn and 208 Rn. The gamma and electron data permitted the determination of internal conversion coefficients, multipolarities, spins, and parities. It appears from systematics that two different bands of states above J/sup π/ = 4+ are populated by in-beam studies. The deduced level scheme of 208 Rn was studied in the interacting boson approximation (IBA) with the computer code PHINT. The level scheme is readily explained with this model up to around 2 MeV. Good agreement between theory and experiment was also obtained for 204 Rn and 206 Rn, but the limited detail in these decay schemes does not provide conclusive evidence for the applicability of the IBA. 28 figures, 10 tables

 15. General proof of the entropy principle for self-gravitating fluid in f(R) gravity

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fang, Xiongjun [Department of Physics and Key Laboratory of Low Dimensional Quantum Structures andQuantum Control of Ministry of Education, Hunan Normal University,Changsha, Hunan 410081 (China); Guo, Minyong [Department of Physics, Beijing Normal University,Beijing 100875 (China); Jing, Jiliang [Department of Physics and Key Laboratory of Low Dimensional Quantum Structures andQuantum Control of Ministry of Education, Hunan Normal University,Changsha, Hunan 410081 (China)

  2016-08-29

  The discussions on the connection between gravity and thermodynamics attract much attention recently. We consider a static self-gravitating perfect fluid system in f(R) gravity, which is an important theory could explain the accelerated expansion of the universe. We first show that the Tolman-Oppenheimer-Volkoff equation of f(R) theories can be obtained by thermodynamical method in spherical symmetric spacetime. Then we prove that the maximum entropy principle is also valid for f(R) gravity in general static spacetimes beyond spherical symmetry. The result shows that if the constraint equation is satisfied and the temperature of fluid obeys Tolmans law, the extrema of total entropy implies other components of gravitational equations. Conversely, if f(R) gravitational equation hold, the total entropy of the fluid should be extremum. Our work suggests a general and solid connection between f(R) gravity and thermodynamics.

 16. Existence of relativistic stars in f(R) gravity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Upadhye, Amol; Hu, Wayne

  2009-01-01

  We refute recent claims in the literature that stars with relativistically deep potentials cannot exist in f(R) gravity. Numerical examples of stable stars, including relativistic (GM * /r * ∼0.1), constant density stars, are studied. As a star is made larger, nonlinear 'chameleon' effects screen much of the star's mass, stabilizing gravity at the stellar center. Furthermore, we show that the onset of this chameleon screening is unrelated to strong gravity. At large central pressures P>ρ/3, f(R) gravity, like general relativity, does have a maximum gravitational potential, but at a slightly smaller value: GM * /r * | max =0.345<4/9 for constant density and one choice of parameters. This difference is associated with negative central curvature R under general relativity not being accessed in the f(R) model, but does not apply to any known astrophysical object.

 17. Cosmological reconstruction of realistic modified F(R) gravities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nojiri, Shin'ichi; Odintsov, Sergei D.; Saez-Gomez, Diego

  2009-01-01

  The cosmological reconstruction scheme for modified F(R) gravity is developed in terms of e-folding (or, redshift). It is demonstrated how any FRW cosmology may emerge from specific F(R) theory. The specific examples of well-known cosmological evolution are reconstructed, including ΛCDM cosmology, deceleration with transition to phantom superacceleration era which may develop singularity or be transient. The application of this scheme to viable F(R) gravities unifying inflation with dark energy era is proposed. The additional reconstruction of such models leads to non-leading gravitational correction mainly relevant at the early/late universe and helping to pass the cosmological bounds (if necessary). It is also shown how cosmological reconstruction scheme may be generalized in the presence of scalar field.

 18. Probing the f(R) formalism through gravitational wave polarizations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alves, M.E.S.; Miranda, O.D.; Araujo, J.C.N. de

  2009-01-01

  The direct observation of gravitational waves (GW) in the near future, and the corresponding determination of the number of independent polarizations, is a powerful tool to test general relativity and alternative theories of gravity. In the present work we use the Newman-Penrose formalism to characterize GWs in quadratic gravity and in a particular class of f(R) Lagrangians. We find that both quadratic gravity and the f(R) theory belong to the most general invariant class of GWs, i.e., they can present up to six independent polarizations of GWs. For a particular combination of the parameters, we find that quadratic gravity can present up to five polarizations states. On the other hand, if we use the Palatini approach for f(R) theories, GWs present only the usual two transverse-traceless polarizations such as in general relativity. Thus, we conclude that the observation of GWs can strongly constrain the suitable formalism for these theories.

 19. A viable logarithmic f(R) model for inflation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Amin, M.; Khalil, S. [Center for Fundamental Physics, Zewail City of Science and Technology,6 October City, Giza (Egypt); Salah, M. [Center for Fundamental Physics, Zewail City of Science and Technology,6 October City, Giza (Egypt); Department of Mathematics, Faculty of Science, Cairo University,Giza (Egypt)

  2016-08-18

  Inflation in the framework of f(R) modified gravity is revisited. We study the conditions that f(R) should satisfy in order to lead to a viable inflationary model in the original form and in the Einstein frame. Based on these criteria we propose a new logarithmic model as a potential candidate for f(R) theories aiming to describe inflation consistent with observations from Planck satellite (2015). The model predicts scalar spectral index 0.9615

 20. Cosmology of Horava-Lifshitz f(R) gravity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chakrabarti, Sayan K.; Sen, Anjan A.

  2011-08-01

  We discuss the cosmology of recently proposed Horava-Lifshitz f(R) gravity. In particular, we derive the modified Hubble equation that reduces to the standard HL gravity case in appropriate limit. We show how the bounce solutions in this theory are modified due to nonlinear effect of f(R) gravity. In addition we find that the solutions exist when the Universe can make turn around for large scale-factor. Therefore, in principle, the Universe in this set-up can show cyclic behavior. (orig.)

 1. The coincidence problem in holographic f(R) gravity

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bisabr, Yousef, E-mail: y-bisabr@srttu.edu [Department of Physics, Shahid Rajaee Teacher Training University, Lavizan, Tehran 16788 (Iran, Islamic Republic of)

  2011-09-15

  It is well known that f(R) gravity models formulated in the Einstein conformal frame are equivalent to Einstein gravity together with a minimally coupled scalar field. In this case, the scalar field couples with the matter sector and the coupling term is given by the conformal factor. We apply the holographic principle to such interacting models. In a spatially flat universe, we show that the Einstein frame representation of f(R) models leads to a constant ratio of energy densities of dark matter to dark energy.

 2. Propagating Degrees of Freedom in f(R Gravity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yun Soo Myung

  2016-01-01

  Full Text Available We have computed the number of polarization modes of gravitational waves propagating in the Minkowski background in f(R gravity. These are three of two from transverse-traceless tensor modes and one from a massive trace mode, which confirms the results found in the literature. There is no massless breathing mode and the massive trace mode corresponds to the Ricci scalar. A newly defined metric tensor in f(R gravity satisfies the transverse-traceless (TT condition as well as the TT wave equation.

 3. Cosmology of Horava-Lifshitz f(R) gravity

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chakrabarti, Sayan K. [Univ. Tecnica de Lisboa (Portugal). Inst. Superior Tecnico; Dutta, Koushik [Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Hamburg (Germany); Sen, Anjan A. [Centre of Theoretical Physics, Jamia Millia Islamia, New Dehli (India)

  2011-08-15

  We discuss the cosmology of recently proposed Horava-Lifshitz f(R) gravity. In particular, we derive the modified Hubble equation that reduces to the standard HL gravity case in appropriate limit. We show how the bounce solutions in this theory are modified due to nonlinear effect of f(R) gravity. In addition we find that the solutions exist when the Universe can make turn around for large scale-factor. Therefore, in principle, the Universe in this set-up can show cyclic behavior. (orig.)

 4. Search for permanent EDM using laser cooled Fr atoms

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kawamura, Hirokazu, E-mail: kawamura@cyric.tohoku.ac.jp [Tohoku University, Cyclotron and Radioisotope Center (Japan); Aoki, T. [University of Tokyo, Graduate School of Arts and Sciences (Japan); Arikawa, H.; Ezure, S. [Tohoku University, Cyclotron and Radioisotope Center (Japan); Furukawa, T. [Tokyo Metropolitan University, Department of Physics (Japan); Harada, K. [Tohoku University, Cyclotron and Radioisotope Center (Japan); Hatakeyama, A. [Tokyo University of Agriculture and Technology, Department of Applied Physics (Japan); Hatanaka, K. [Osaka University, Research Center for Nuclear Physics (Japan); Hayamizu, T. [Tohoku University, Cyclotron and Radioisotope Center (Japan); Imai, K. [Japan Atomic Energy Agency, Advanced Science Research Center (Japan); Inoue, T.; Ishikawa, T.; Itoh, M.; Kato, T. [Tohoku University, Cyclotron and Radioisotope Center (Japan); Murakami, T. [Kyoto University, Department of Physics (Japan); Nataraj, H. S.; Sato, T. [Tohoku University, Cyclotron and Radioisotope Center (Japan); Shimizu, Y. [Tohoku University, Department of Physics (Japan); Wakasa, T. [Kyushu University, Department of Physics (Japan); Yoshida, H. P. [Osaka University, Research Center for Nuclear Physics (Japan); and others

  2013-03-15

  The existence of a non-zero electric dipole moment (EDM) implies the violation of time reversal symmetry. As the time-reversal symmetry violation predicted by the Standard Model (SM) for the electron EDM is too small to be observed with current experimental techniques and any a non-zero EDM would indicate new physics beyond the SM. The tiny signal from the electron EDM is enhanced in the heavy atoms such as francium (Fr). We are constructing the laser-cooled Fr factory to search for the electron EDM.

 5. 78 FR 25446 - Notice of Intent To Prepare a Supplemental Environmental Impact Statement for the San Ysidro Land...

  Science.gov (United States)

  2013-05-01

  ... Jear, Director, Portfolio Management Division, Pacific Rim Region, Public Buildings Service. [FR Doc.... Kadri, NEPA Project Manager, General Services Administration, Pacific Rim Region, at (415) 522-3617...

 6. The holographic bound in the scalar-tensor and f(R) gravities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Firouzjaee, J.T.

  2013-01-01

  The holographic bound has been extended to the different theory of gravities such as scalar-tensor gravity and f(R) gravity according to the Noether charge definition of the entropy for a black hole surface. We have introduced some popular examples of the flat FRW cosmology in order to investigate holographic bound in scalar-tensor and f(R) gravity. Using the holographic bound, we put an additional constraint on scalar-tensor gravity and the f(R) gravity parameters. We also discuss the transformation from Jordan frame to Einstein frame. (orig.)

 7. Reconstructing an f(R) model from holographic dark energy: using the observational evidence

  International Nuclear Information System (INIS)

  Saaidi, Kh; Aghamohammadi, A

  2012-01-01

  We investigate the correspondence relation between f(R) gravity and an interacting holographic dark energy (HDE). By obtaining the conditions needed for some observational evidence such as positive acceleration expansion of the Universe, crossing the phantom divide line and validity of the thermodynamics second law in an interacting HDE model and corresponding it with the f(R) model of gravity, we find a viable f(R) model that can explain the present Universe. We also obtain the explicit evolutionary forms of the corresponding scalar field, potential and scale factor of the Universe. (paper)

 8. [Fortieth Annual] Meeting of the Technical Working Group on Fast Reactors (TWG-FR). Working Material

  International Nuclear Information System (INIS)

  2008-01-01

  The objectives of the meeting were to: - Exchange information on the national programmes on Fast Reactors (FR) and Accelerator Driven Systems (ADS); - Review the progress since the 39th TWG-FR Annual Meeting, including the status of the actions; - Consider meeting arrangements for 2007, 2008 and 2009; - Review the Agency’s ongoing information exchange and co-ordinated research activities in the technical fields relevant to the TWG-FR (FRs and ADS), as well as coordination of the TWG-FR’s activities with other organizations; - Discuss future joint activities in view of the Agency’s Programme and Budget Cycle 2008–2009 (and beyond)

 9. 77 FR 5849 - Manufacturer of Controlled Substances; Notice of Registration

  Science.gov (United States)

  2012-02-06

  ... October 7, 2011, 76 FR 62449, Cambrex Charles City, Inc., 1205 11th Street, Charles City, Iowa 50616, made... Sufentanil (9740) II Fentanyl (9801) II The company will manufacture the listed controlled substances in bulk... factors in 21 U.S.C. 823(a) and determined that the registration of Cambrex Charles City, Inc. to...

 10. 78 FR 25521 - Revised Medical Criteria for Evaluating Visual Disorders

  Science.gov (United States)

  2013-05-01

  ... SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION [Docket No. SSA-2010-0078] Revised Medical Criteria for Evaluating Visual Disorders AGENCY: Social Security Administration. ACTION: Final rules; Correction. SUMMARY: The Social Security Administration published a document in the Federal Register of March 28, 2013, in FR Doc...

 11. 75 FR 60493 - Notice of Extension for the Comment Period

  Science.gov (United States)

  2010-09-30

  ... Highway Administration, California Division, 650 Capitol Mall, Rm. 4-100, Sacramento, CA 95747, (916) 498...., San Diego, CA 92110, (619) 688-0190, [email protected]ca.gov . Issued on: September 23, 2010. Cindy Vigue, Director, State Programs, Federal Highway Administration, Sacramento, California. [FR Doc...

 12. 75 FR 63708 - Establishment of Class E Airspace; Kalaupapa, HI

  Science.gov (United States)

  2010-10-18

  ...-0650; Airspace Docket No. 10-AWP-9] Establishment of Class E Airspace; Kalaupapa, HI AGENCY: Federal... airspace at Kalaupapa, HI, to accommodate aircraft using a new Area Navigation (RNAV) Global Positioning... Register a notice of proposed rulemaking to establish controlled airspace at Kalaupapa, HI (75 FR 49868...

 13. 76 FR 18041 - Establishment of Class E Airspace; Kahului, HI

  Science.gov (United States)

  2011-04-01

  ...-1233; Airspace Docket No. 10-AWP-21] Establishment of Class E Airspace; Kahului, HI AGENCY: Federal... airspace at Kahului Airport, Kahului, HI, to accommodate aircraft using Area Navigation (RNAV) standard... establish controlled airspace at Kahului, HI (76 FR 3571). Interested parties were invited to participate in...

 14. 76 FR 67348 - Olympic Coast National Marine Sanctuary Regulations Revisions

  Science.gov (United States)

  2011-11-01

  ... ships; clarify the language referring to consideration of the objectives of the governing bodies of.... The final rule language further clarifies that the governing body of the tribe must certify the tribal... language prohibiting ``drilling into, dredging or otherwise altering the seabed of the sanctuary'' (59 FR...

 15. 76 FR 78330 - Petition for Exemption; Summary of Petition Received

  Science.gov (United States)

  2011-12-16

  ... powered parachute (PPC), experimental light-sport aircraft (ELSA), intended for flight operations and...'' PPC ELSA ``kit'' for operation at the same weight prescribed for LSA intended for operation on water... be converted to ELSA for operation in accordance with Sec. 21.191(i)(3). [FR Doc. 2011-32259 Filed 12...

 16. 78 FR 18671 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2013-03-27

  ... days of publication to best ensure having their full effect. 5 CFR 1320.12(c); see also 60 FR 44983... employees, railroad passengers, or to the general public; and to mitigate the consequences of any such... safety by ensuring requirements are met for railroad equipment design and performance; fire safety...

 17. 78 FR 27010 - Airworthiness Directives; The Boeing Company Airplanes

  Science.gov (United States)

  2013-05-09

  ... flap, and corrective actions if necessary; and eventual rework of the flap track assembly and rear spar... rework of the flap track assembly and rear spar attachments. The NPRM published in the Federal Register... data to support the rework requirements of paragraphs (s) and (t) of the NPRM (77 FR 61542, October 10...

 18. 76 FR 63527 - National Energy Action Month, 2011

  Science.gov (United States)

  2011-10-12

  ... from the lab to the marketplace. If America can do what it does best--tap into the talents, skills, and.... (Presidential Sig.) [FR Doc. 2011-26560 Filed 10-11-11; 11:15 am] Billing code 3295-F2-P ...

 19. 76 FR 24862 - Meeting of a Federal Advisory Committee

  Science.gov (United States)

  2011-05-03

  ... minutes. 9:15 a.m. Defense Acquisition Workforce Talent Management Initiative. 10:45 a.m. Army Senior... Liaison Officer, Department of Defense. [FR Doc. 2011-10679 Filed 5-2-11; 8:45 am] BILLING CODE 5001-06-P ...

 20. 75 FR 47282 - Notice of Proposed Information Collection Requests

  Science.gov (United States)

  2010-08-05

  .... Office of Postsecondary Education Type of Review: New. Title: Application for Grants under the Talent... under the Talent Search (TS) Program. The Department is requesting a new application because of the... Service (FIRS) at 1-800-877-8339. [FR Doc. 2010-19301 Filed 8-4-10; 8:45 am] BILLING CODE 4000-01-P ...

 1. 77 FR 60609 - National Disability Employment Awareness Month, 2012

  Science.gov (United States)

  2012-10-04

  ... talents, expertise, and passion to bear in the marketplace. But a stronger economy is not enough; we must... embrace the talents and skills that individuals with disabilities bring to our workplaces and communities.... (Presidential Sig.) [FR Doc. 2012-24678 Filed 10-3-12; 8:45 am] Billing code 3295-F3 ...

 2. 78 FR 75912 - Procurement List; Addition and Deletion

  Science.gov (United States)

  2013-12-13

  ... and Deletion AGENCY: Committee for Purchase From People Who Are Blind or Severely Disabled. ACTION: Addition to and deletion from the Procurement List. SUMMARY: This action adds a service to the Procurement...: General Services Administration, Fort Worth, TX Deletion On 11/1/2013 (78 FR 65618), the Committee for...

 3. 78 FR 27369 - Procurement List; Additions and Deletion

  Science.gov (United States)

  2013-05-10

  ... and Deletion AGENCY: Committee for Purchase From People Who Are Blind or Severely Disabled. ACTION: Additions to and Deletion from the Procurement List. SUMMARY: This action adds products to the Procurement..., Philadelphia, PA. Deletion On 4/5/2013 (78 FR 20622-20623), the Committee for Purchase From People Who Are...

 4. 75 FR 69638 - Procurement List; Additions and Deletion

  Science.gov (United States)

  2010-11-15

  ... and Deletion AGENCY: Committee for Purchase From People Who Are Blind or Severely Disabled. ACTION: Additions to and deletion from the Procurement List. SUMMARY: This action adds products and a service to the...), DENVER, CO. Deletion On 9/17/2010 (75 FR 56995-56996), the Committee for Purchase From People Who Are...

 5. 75 FR 22681 - Supplemental Guidance on Overdraft Protection Programs

  Science.gov (United States)

  2010-04-29

  ... or inappropriate for public disclosure. Viewing Comments Electronically: OTS will post comments on...), which implements the Truth in Savings Act (12 U.S.C. 4301 et seq.), and Regulation E (12 CFR part 205... Truth in Savings; Final rule, 70 FR 29582 (May 24, 2005); Truth in Savings; Final rule, official staff...

 6. 76 FR 10069 - Manufacturer of Controlled Substances; Notice of Registration

  Science.gov (United States)

  2011-02-23

  ... time. DEA has investigated Johnson Matthey Inc. to ensure that the company's registration is consistent... 26, 2010, 75 FR 65659, Johnson Matthey Inc., Custom Pharmaceuticals Department, 2003 Nolte Drive... Sufentanil (9740) II Fentanyl (9801) II The company plans to manufacture the listed controlled substances in...

 7. 76 FR 39128 - Manufacturer of Controlled Substances; Notice of Registration

  Science.gov (United States)

  2011-07-05

  ... February 23, 2011, 76 FR 10068, Johnson Matthey Pharmaceutical Materials Inc., Pharmaceutical Service, 25...) II Sufentanil (9740) II Hydrocodone (9193) II The company plans to utilize this facility to... support of the company's primary manufacturing facility in West Deptford, New Jersey. The controlled...

 8. 76 FR 25376 - Manufacturer of Controlled Substances; Notice of Registration

  Science.gov (United States)

  2011-05-04

  ... the public interest at this time. DEA has investigated Johnson Matthey Inc. to ensure that the company... February 3, 2011, 76 FR 6159, Johnson Matthey Inc., Pharmaceuticals Materials, 900 River Road, Conshohocken...) II Hydrocodone (9193) II Morphine (9300) II Thebaine (9333) II The company plans to manufacture the...

 9. 77 FR 5848 - Manufacturer of Controlled Substances; Notice of Registration

  Science.gov (United States)

  2012-02-06

  ... October 7, 2011, 76 FR 62449, Johnson Matthey Inc., Custom Pharmaceuticals Department, 2003 Nolte Drive... substance listed in schedule II. The company plans to manufacture the listed controlled substance for sale... registration of Johnson Matthey Inc. to manufacture the listed basic class of controlled substance is...

 10. 75 FR 9615 - Manufacturer of Controlled Substances Notice of Registration

  Science.gov (United States)

  2010-03-03

  .... DEA has investigated Johnson Matthey Inc. to ensure that the company's registration is consistent with..., 2009, (74 FR 55588), Johnson Matthey Inc., Custom Pharmaceuticals Department, 2003 Nolte Drive, West... Sufentanil (9740) II Fentanyl (9801) II The company plans to manufacture the listed controlled substances in...

 11. 75 FR 76756 - Manufacturer of Controlled Substances; Notice of Registration

  Science.gov (United States)

  2010-12-09

  ... Johnson Matthey Pharmaceutical Materials, Inc. to ensure that the company's registration is consistent..., 2010, (75 FR 44285), Johnson Matthey Pharmaceutical Materials, Inc., Pharmaceuticals Service, 25 Patton... (9740) II Remifentanil (9739) II Hydrocodone (9193) II The company plans to utilize this facility to...

 12. 76 FR 35966 - Amendment of Class E Airspace; Cocoa, FL

  Science.gov (United States)

  2011-06-21

  ...-0070; Airspace Docket No. 10-ASO-43] Amendment of Class E Airspace; Cocoa, FL AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), DOT. ACTION: Final rule. SUMMARY: This action amends Class E Airspace at Cocoa, FL, as the... Island Airport, Cocoa, FL (75 FR 21266) Docket No. FAA-2011-0070. Interested parties were invited to...

 13. 78 FR 16779 - Type Certification Procedures for Changed Products

  Science.gov (United States)

  2013-03-19

  ...-8994; Amdt. No. 21-96] RIN 2120-AK19 Type Certification Procedures for Changed Products AGENCY: Federal... requirements for the certification of changes to type-certificated products. The revision required the... entitled, ``Type Certification Procedures for Changed Products'' (December 4, 2012, 77 FR 71691). The 2000...

 14. 76 FR 29645 - Safety Zone, Newport River; Morehead City, NC

  Science.gov (United States)

  2011-05-23

  ...-AA00 Safety Zone, Newport River; Morehead City, NC AGENCY: Coast Guard, DHS. ACTION: Temporary final... the main span US 70/Morehead City--Newport River high rise bridge in Carteret County, NC. This safety... Zone, Newport River; Morehead City, North Carolina in the Federal Register (33 FR 165). We received no...

 15. 76 FR 38018 - Safety Zone, Newport River; Morehead City, NC

  Science.gov (United States)

  2011-06-29

  ...-AA00 Safety Zone, Newport River; Morehead City, NC AGENCY: Coast Guard, DHS. ACTION: Temporary final... the main span US 70/Morehead City-Newport River high rise bridge in Carteret County, NC. This safety...) entitled Safety Zone, Newport River; Morehead City, North Carolina in the Federal Register (33 FR 165). We...

 16. 78 FR 22526 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2013-04-16

  ... submitted claims for compensation under Public Law 104-201, Sections 657, as amended by Public Law 105- 261...://www.regulations.gov as they are received without change, including any personal identifiers or contact... Compensation Files (November 30, 1998, 63 FR 65760). Changes: System Identifier: Delete entry and replace with...

 17. 75 FR 14424 - Marine Mammals; File No. 15128

  Science.gov (United States)

  2010-03-25

  ... conduct commercial/educational photography. ADDRESSES: The permit and related documents are available for..., notice was published in the Federal Register (74 FR 59524) that a request for a commercial/ educational... filming platforms: a static remotely operated camera placed on the mudflats, a radio-controlled camera...

 18. 76 FR 9219 - Amendment of Class E Airspace; Muncie, IN

  Science.gov (United States)

  2011-02-17

  ... Hospital Heliport, Muncie, IN. The FAA is taking this action to enhance the safety and management of... Hospital Heliport, Muncie, IN. This action is necessary for the safety and management of IFR operations at... Hospital Heliport (75 FR 68552) Docket No. FAA-2010-1032. Interested parties were invited to participate in...

 19. 77 FR 44654 - Rental Assistance Demonstration (RAD) Application Form

  Science.gov (United States)

  2012-07-30

  ... sustainability of properties and enable owners to leverage private financing to address immediate and long-term... DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT [Docket No. FR-5603-N-52] Rental Assistance... Public Housing and Moderate Rehabilitation (Mod Rehab) properties to convert to long-term Section 8...

 20. 77 FR 64112 - Office of Energy Efficiency and Renewable Energy

  Science.gov (United States)

  2012-10-18

  ... DEPARTMENT OF ENERGY Office of Energy Efficiency and Renewable Energy Nationwide Categorical Waivers of the American Recovery and Reinvestment Act AGENCY: Office of Energy Efficiency and Renewable... Efficiency and Renewable Energy, U.S. Department of Energy. [FR Doc. 2012-25636 Filed 10-17-12; 8:45 am...

 1. 75 FR 76756 - Manufacturer of Controlled Substances; Notice of Registration

  Science.gov (United States)

  2010-12-09

  ..., 2010, (75 FR 47029), Johnson Matthey Pharma Services, 70 Flagship Drive, North Andover, Massachusetts... that the registration of Johnson Matthey Pharma Services to manufacture the listed basic classes of... Matthey Pharma Services to ensure that the company's registration is consistent with the public interest...

 2. 76 FR 17968 - Manufacturer of Controlled Substances; Notice of Registration

  Science.gov (United States)

  2011-03-31

  ... 1, 2010, (75 FR 53720), Austin Pharma LLC., 811 Paloma Drive, Suite A, Round Rock, Texas 78665-2402...) and determined that the registration of Austin Pharma LLC. to manufacture the listed basic classes of controlled substances is consistent with the public interest at this time. DEA has investigated Austin Pharma...

 3. 76 FR 51402 - Manufacturer of Controlled Substances; Notice of Registration

  Science.gov (United States)

  2011-08-18

  ..., 2011, 76 FR 25376, Johnson Matthey Pharma Services, 70 Flagship Drive, North Andover, Massachusetts... that the registration of Johnson Matthey Pharma Services to manufacture the listed basic classes of... Matthey Pharma Services to ensure that the company's registration is consistent with the public interest...

 4. 77 FR 2324 - Manufacturer of Controlled Substances; Notice of Registration

  Science.gov (United States)

  2012-01-17

  ..., 2011, 76 FR 51401, Austin Pharma LLC., 811 Paloma Drive, Suite C, Round Rock, Texas 78665-2402, made...) and determined that the registration of Austin Pharma LLC. to manufacture the listed basic classes of controlled substances is consistent with the public interest at this time. DEA has investigated Austin Pharma...

 5. 75 FR 4819 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2010-01-29

  ... confidential treatment (5 U.S.C. 552(b)(4)). Abstract: This voluntary report collects derivatives market... ongoing triennial Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity (FR 3036; OMB No. 7100-0285... large size of the credit derivatives market and the important role that credit derivatives play for...

 6. 77 FR 63725 - Drawbridge Operation Regulations; Old River, Orwood, CA

  Science.gov (United States)

  2012-10-17

  ... BNSF Middle River drawbridge as an alternative path for navigation. DATES: The temporary deviation... Operation Regulation; Old River, Orwood CA'' in the Federal Register (77 FR 58491). The temporary deviation... Operation Regulations; Old River, Orwood, CA AGENCY: Coast Guard, DHS. ACTION: Notice of cancellation of a...

 7. 76 FR 8352 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2011-02-14

  ... from members of the public is to make these submissions available for public viewing on the Internet at... particular assigned to the individual such as SSN, date of birth, symbol, etc.). K240.07 Vehicle and Parking Registration Card (February 22, 1993, 58 FR 10562). Reason: The vehicle and parking registration card function...

 8. 75 FR 6174 - Submission for OMB Review; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2010-02-08

  ... submit to the Office of Management and Budget (OMB) for clearance the following proposal for collection... public employment program for the 2010 and 2011 Annual Survey of Public Employment & Payroll. The... Mickelson, Management Analyst, Office of the Chief Information Officer. [FR Doc. 2010-2658 Filed 2-5-10; 8...

 9. 76 FR 3111 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2011-01-19

  ... Responsibilities for Maintaining Records About Individuals,' dated February 8, 1996, (February 20, 1996, 61 FR 6427... Judge Advocates and paralegals; Air Force Judge Advocate Corp civilian attorneys and paralegals... records, notification of personnel actions, civilian employment records to include nomination packages...

 10. 78 FR 45513 - Privacy Act of 1974; Computer Matching Program

  Science.gov (United States)

  2013-07-29

  ... Responsibilities for Maintaining Records about Individuals'', dated February 8, 1996 (February 20, 1996, 61 FR 6427... purpose of this matching program is to provide the SPAAs with data from DoD military and civilian pay files, the military retired pay files, survivor pay files and the OPM civilian retired and survivor pay...

 11. 77 FR 74507 - Endangered Species; Marine Mammals; Issuance of Permits

  Science.gov (United States)

  2012-12-14

  ... not operate to the disadvantage of the endangered species, and (3) the granted permit would be.... Zoological Park. 2012. 82880A Big Game Studio 77 FR 54604; September 5, October 17, 2012. 2012. 83520A Donald...; fax (703) 358-2280. Brenda Tapia, Program Analyst/Data Administrator, Branch of Permits, Division of...

 12. 78 FR 47016 - Submission for Review: Request for External Review

  Science.gov (United States)

  2013-08-02

  ... OFFICE OF PERSONNEL MANAGEMENT Submission for Review: Request for External Review AGENCY: U.S... External Review. As required by the Paperwork Reduction Act of 1995, (Pub. L. 104-13, 44 U.S.C. chapter 35... the Multi-State Plan Program (MSPP) on March 11, 2013, 78 FR 15560, which outlined an external review...

 13. 77 FR 21426 - Airworthiness Directives; The Boeing Company Airplanes

  Science.gov (United States)

  2012-04-10

  ... each comment. Request to Withdraw the NPRM (76 FR 54405, September 1, 2011) United Parcel Service (UPS... Company Model 747 airplanes. This AD was prompted by reports of fractured latch pins found in service... incorporation by reference of certain publications listed in the AD as of May 15, 2012. ADDRESSES: For service...

 14. 76 FR 20524 - Anchorage Regulations; Port of New York

  Science.gov (United States)

  2011-04-13

  ...-AA01 Anchorage Regulations; Port of New York AGENCY: Coast Guard, DHS. ACTION: Final rule. SUMMARY: The... Yunker, Coast Guard Sector New York, Waterways Management Division; telephone 718-354-4195, e-mail Jeff.M... New York in the Federal Register (74 FR 47906). We received one comment on the NPRM. No public meeting...

 15. 76 FR 40943 - Notice of Issuance of Regulatory Guide

  Science.gov (United States)

  2011-07-12

  ... Criterion III, ``Design Control,'' of Appendix B, ``Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and... high functional reliability, design quality, and a secure development and operational environment for... Development Branch, Division of Engineering, Office of Nuclear Regulatory Research. [FR Doc. 2011-17441 Filed...

 16. 76 FR 2799 - Amendment of Jet Route J-93; CA

  Science.gov (United States)

  2011-01-18

  ...; Airspace Docket No. 10-AWP-4] RIN 2120-AA66 Amendment of Jet Route J-93; CA AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), DOT. ACTION: Final rule. SUMMARY: This action amends Jet Route J-93 in California between...) to amend J-93, (75 FR 66344). Interested parties were invited to participate in this rulemaking...

 17. 76 FR 67650 - Migratory Bird Permits; Abatement Regulations

  Science.gov (United States)

  2011-11-02

  ... and suggestions on migratory bird permit regulations for a permit to use raptors (birds of prey) in abatement activities. Abatement means the use of trained raptors to flush, scare (haze), or take birds or... for a specific permit authorizing the use of raptors in abatement activities (76 FR 39368). The...

 18. 77 FR 10649 - Modification of Class E Airspace; Douglas, AZ

  Science.gov (United States)

  2012-02-23

  ...-1313; Airspace Docket No. 11-AWP-17] Modification of Class E Airspace; Douglas, AZ AGENCY: Federal... Bisbee Douglas International Airport, Douglas, AZ. Decommissioning of the Cochise VHF Omni-Directional... Federal Register a notice of proposed rulemaking to amend controlled airspace at Douglas, AZ (76 FR 78180...

 19. 76 FR 79663 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2011-12-22

  ... Advertising, Market Research & Studies Recruiting Database (January 9, 2007, 72 FR 952). Changes... following: Opt-Out information: Individuals, who are 15\\1/2\\ years old or older, or parents or legal guardians acting on behalf of individuals who are between the ages of 15\\1/2\\ and 18 years old, seeking to...

 20. 76 FR 11432 - Coding of Design Marks in Registrations

  Science.gov (United States)

  2011-03-02

  ...] Coding of Design Marks in Registrations AGENCY: United States Patent and Trademark Office, Commerce... practice of coding newly registered trademarks that include a design element with design mark codes based... notice and request for comments at 75 FR 81587, proposing to discontinue a secondary system of coding...

 1. 75 FR 72664 - System Personnel Training Reliability Standards

  Science.gov (United States)

  2010-11-26

  ...--Staffing). \\2\\ Mandatory Reliability Standards for the Bulk-Power System, Order No. 693, 72 FR 16416 (Apr... on the North American bulk electric system are competent to perform those reliability-related tasks... PER-004-2 will achieve a significant improvement in the reliability of the Bulk- Power System and...

 2. 77 FR 6675 - Premium Penalty Relief for Certain Delinquent Plans

  Science.gov (United States)

  2012-02-09

  ... Regulation and Regulatory Review (76 FR 3821, Jan. 21, 2011). Executive Order 13563 calls, among other things... years for which electronic filing was not available. PBGC will use its Web site ( www.pbgc.gov ) and... compliant plan sponsors and to protect participants, after the end of the period for taking advantage of...

 3. 77 FR 26991 - Low-Level Radioactive Waste Management Issues

  Science.gov (United States)

  2012-05-08

  ... parts. In the first part, the NRC staff will seek public feedback on the pros and cons of the four... (47 FR 57446). The rule applies to any near-surface LLW disposal technology. The regulations emphasize... site characteristics (waste package, waste form, disposal technology, cover technology and geo...

 4. 75 FR 2445 - Chemical Facility Anti-Terrorism Standards

  Science.gov (United States)

  2010-01-15

  ... include trade secrets, confidential commercial information, Chemical-terrorism Vulnerability Information... and submit an online data collection (the Top-Screen) to DHS. The Department uses the facility's Top... required to submit Top-Screens. See 72 FR 65397-65398. \\2\\ Among other things, the November 2007 rule...

 5. 76 FR 31261 - Relay Services for Deaf-Blind Individuals

  Science.gov (United States)

  2011-05-31

  ... for Deaf-Blind Individuals AGENCY: Federal Communications Commission. ACTION: Final rule; correction... Federal Register of May 9, 2011, 76 FR 26641. The document adopts rules to establish the National Deaf... Communications and Video Accessibility Act (CVAA). DATES: Effective June 8, 2011. FOR FURTHER INFORMATION CONTACT...

 6. 76 FR 17969 - Manufacturer of Controlled Substances; Notice of Registration

  Science.gov (United States)

  2011-03-31

  ... DEPARTMENT OF JUSTICE Drug Enforcement Administration Manufacturer of Controlled Substances; Notice of Registration By Notice dated November 1, 2010, and published in the Federal Register on November 12, 2010, 75 FR 69464, Cerilliant Corporation, 811 Paloma Drive, Suite A, Round Rock, Texas 78665...

 7. 75 FR 69461 - Importer of Controlled Substances; Notice of Registration

  Science.gov (United States)

  2010-11-12

  ... DEPARTMENT OF JUSTICE Drug Enforcement Administration Importer of Controlled Substances; Notice of Registration By Notice dated June 17, 2010, and published in the Federal Register on June 28, 2010 (75 FR 36684), Cerilliant Corporation, 811 Paloma Drive, Suite A, Round Rock, Texas 78665-2402, made application by letter...

 8. 75 FR 10313 - Importer of Controlled Substances Notice of Registration

  Science.gov (United States)

  2010-03-05

  ... DEPARTMENT OF JUSTICE Drug Enforcement Administration Importer of Controlled Substances Notice of Registration By Notice dated October 21, 2009, and published in the Federal Register on October 28, 2009 (74 FR 55584), Cerilliant Corporation, 811 Paloma Drive, Suite A, Round Rock, Texas 78665-2402, made...

 9. 75 FR 10314 - Manufacturer of Controlled Substances; Notice of Registration

  Science.gov (United States)

  2010-03-05

  ... DEPARTMENT OF JUSTICE Drug Enforcement Administration Manufacturer of Controlled Substances; Notice of Registration By Notice dated September 17, 2009, and published in the Federal Register on September 25, 2009, (74 FR 49020), Cerilliant Corporation, 811 Paloma Drive, Suite A, Round Rock, Texas...

 10. 76 FR 8776 - Importer of Controlled Substances; Notice of Registration

  Science.gov (United States)

  2011-02-15

  ... DEPARTMENT OF JUSTICE Drug Enforcement Administration Importer of Controlled Substances; Notice of Registration By Notice dated November 1, 2010, and published in the Federal Register on November 12, 2010, 75 FR 69459, Cerilliant Corporation, 811 Paloma Drive, Suite A, Round Rock, Texas 78665-2402, made...

 11. 75 FR 61101 - Closed Captioning of Video Programming

  Science.gov (United States)

  2010-10-04

  ... Captioning of Video Programming AGENCY: Federal Communications Commission. ACTION: Final rule; waiver of... (Bureau), waives in part the requirement that video programming distributors (VPDs) place contact... (2), published at 74 FR 1594, January 13, 2009, requiring video programming distributors to place...

 12. 77 FR 16590 - Notice of Open Public Hearing; Correction

  Science.gov (United States)

  2012-03-21

  ... U.S.-CHINA ECONOMIC AND SECURITY REVIEW COMMISSION Notice of Open Public Hearing; Correction AGENCY: U.S.-China Economic and Security Review Commission. ACTION: Notice of open public hearing--March..., Executive Director, U.S.-China Economic and Security Review Commission. [FR Doc. 2012-6740 Filed 3-20-12; 8...

 13. 75 FR 16120 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2010-03-31

  ... Management and Budget (OMB) delegated to the Board of Governors of the Federal Reserve System (Board) its... of Management and Budget, New Executive Office Building, Room 10235, 725 17th Street, NW., Washington... of Transaction Accounts, Other Deposits and Vault Cash (FR 2900; OMB No. 7100-0087) need not provide...

 14. 75 FR 18873 - Notice of Proposed Information Collection: Youthbuild Program

  Science.gov (United States)

  2010-04-13

  .... The Youthbuild grant life cycle is approximately 30 months with approximately 86 currently active... DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT [Docket No. FR-5377-N-01] Notice of Proposed... be sent to: Robert Duncan, Department of Housing Urban and Development, 451 7th Street, SW., Room...

 15. 78 FR 14293 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2013-03-05

  ... Management System Office, 4800 Mark Center Drive East Tower, 2nd Floor, Suite 02G09, Alexandria, VA 22350... Security and Governmental Affairs, and the Office of Management and Budget (OMB) pursuant to paragraph 4c... Name: Deliberate and Crisis Action Planning and Execution Segment (DCAPES) Records (July 2, 2009, 74 FR...

 16. 78 FR 16611 - Freedom of Information Act; Correction

  Science.gov (United States)

  2013-03-18

  ... FEDERAL TRADE COMMISSION 16 CFR Part 4 Freedom of Information Act; Correction AGENCY: Federal Trade Commission. ACTION: Final rule; correction. SUMMARY: The Federal Trade Commission published a... instruction in our final rule entitled ``Freedom of Information Act'' published February 28, 2013 (78 FR 13472...

 17. 78 FR 42583 - Data Collection Available for Public Comments

  Science.gov (United States)

  2013-07-16

  ... participate or seek to participate in the program and is used for portfolio risk management loan monitoring... Curtis B. Rich, Management Analyst, 202-205-7030 [email protected] . Title: ''Gulf Opportunity Pilot..., Management Analyst. [FR Doc. 2013-17003 Filed 7-15-13; 8:45 am] BILLING CODE 8025-01-P ...

 18. 78 FR 35610 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2013-06-13

  ... Defense. NM05720-1 System name: FOIA Request/Appeal Files and Tracking System (April 2, 2008, 73 FR 17961...: Delete entry and replace with ``Records are accessed by custodian of the record system and by persons... cabinets or rooms, which are not viewable by individuals who do not have a need to know. Computerized...

 19. 78 FR 62957 - National Forest Products Week, 2013

  Science.gov (United States)

  2013-10-23

  ... Public Law 86-753 (36 U.S.C. 123), as amended, has designated the week beginning on the third Sunday in...- eighth. (Presidential Sig.) [FR Doc. 2013-24990 Filed 10-22-13; 8:45 am] Billing code 3295-F4 ...

 20. 76 FR 65183 - National Oceanic and Atmospheric Administration

  Science.gov (United States)

  2011-10-20

  ... DEPARTMENT OF COMMERCE National Oceanic and Atmospheric Administration National Climate Assessment... Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Department of Commerce (DOC). ACTION: Notice of open..., National Oceanic and Atmospheric Administration. [FR Doc. 2011-27113 Filed 10-19-11; 8:45 am] BILLING CODE...

 1. 76 FR 72976 - Manufacturer of Controlled Substances; Notice of Registration

  Science.gov (United States)

  2011-11-28

  ..., 2011, 76 FR 36577, Boehringer Ingelheim Chemicals, Inc., 2820 N. Normandy Drive, Petersburg, Virginia... Boehringer Ingelheim Chemicals, Inc., to manufacture the listed basic classes of controlled substances is consistent with the public interest at this time. DEA has investigated Boehringer Ingelheim Chemicals, Inc...

 2. 75 FR 75498 - Manufacturer of Controlled Substances; Notice of Registration

  Science.gov (United States)

  2010-12-03

  ..., (75 FR 32506), Boehringer Ingelheim Chemicals, Inc., 2820 N. Normandy Drive, Petersburg, Virginia... has considered the factors in 21 U.S.C. 823(a) and determined that the registration of Boehringer... with the public interest at this time. DEA has investigated Boehringer Ingelheim Chemicals, Inc. to...

 3. 75 FR 51335 - Revised Medical Criteria for Evaluating Mental Disorders

  Science.gov (United States)

  2010-08-19

  .../interpersonal skills, use of community resources, self-direction, functional academic skills, work, leisure... in 2000\\25\\ to codify guidance that we had given to our adjudicators during training.\\26\\ We believe.... \\25\\ 65 FR 54747, 54757. \\26\\ Childhood Disability Training, SSA Office of Disability, Pub. No. 64-075...

 4. 77 FR 11385 - Security Considerations for Lavatory Oxygen Systems

  Science.gov (United States)

  2012-02-27

  ... considerations for lavatory oxygen systems (77 FR 12550). The interim final rule addresses a security... and taken to restore the oxygen system with a design that would consider the security risk. Boeing... [Docket No. FAA-2011-0186; Amdt. Nos. 21-94, 25-133, 121-354, 129-50; SFAR 111] RIN 2120-AJ92 Security...

 5. 75 FR 5844 - Agency Information Collection Activity Seeking OMB Approval

  Science.gov (United States)

  2010-02-04

  ... rulemaking established requirements for crew qualifications, training and notification, and training and... of information on respondents, including the use of automated collection techniques or other forms of... Collection Clearance Officer, IT Enterprises Business Services Division, AES-200. [FR Doc. 2010-2474 Filed 2...

 6. 76 FR 61379 - Final Recovery Plan, Bexar County Karst Invertebrates

  Science.gov (United States)

  2011-10-04

  ...] Final Recovery Plan, Bexar County Karst Invertebrates AGENCY: Fish and Wildlife Service, Interior... availability of our final recovery plan, for the nine Bexar County Karst Invertebrates under the Endangered... County karst invertebrates were listed as endangered species on December 26, 2000 (65 FR 81419): Rhadine...

 7. 76 FR 62377 - Marine Fisheries Advisory Committee Meeting

  Science.gov (United States)

  2011-10-07

  ... Fisheries Advisory Committee Meeting AGENCY: National Marine Fisheries Service (NMFS), National Oceanic and... hear presentations and discuss policies and guidance on the following topics: NMFS habitat blueprint... Service. [FR Doc. 2011-26020 Filed 10-6-11; 8:45 am] BILLING CODE 3510-22-P ...

 8. 75 FR 16758 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2010-04-02

  ... Defense. HDTRA 017 Voluntary Leave Sharing Program Records (August 3, 2005; 70 FR 44573). Changes: System... Agency (DTRA) Voluntary Leave Sharing Program. The recipient's name, and a brief description of the... Labor in connection with a claim filed by an employee for compensation due to a job-related injury or...

 9. 77 FR 11518 - Commission Information Collection Activities; Comment Request; Extension

  Science.gov (United States)

  2012-02-27

  ... grants the Commission authority to issue licenses for the development and improvement of navigation and... nonfederal hydroelectric plants.\\2\\ \\1\\ 16 U.S.C. Section 797d (2010). \\2\\ Public Law 99-495, 100 Stat. 1243... of information technology. Dated: February 17, 2012. Kimberly D. Bose, Secretary. [FR Doc. 2012-4418...

 10. 77 FR 59203 - Critical Infrastructure Partnership Advisory Council (CIPAC)

  Science.gov (United States)

  2012-09-26

  ... Infrastructure Partnership Advisory Council. [FR Doc. 2012-23666 Filed 9-25-12; 8:45 am] BILLING CODE 9910-9P-P ... DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY [Docket No. DHS-2012-0051] Critical Infrastructure Partnership... meeting. SUMMARY: The Critical Infrastructure Partnership Advisory Council (CIPAC) Plenary Meeting will be...

 11. 78 FR 37648 - Space Transportation Infrastructure Matching (STIM) Grants Program

  Science.gov (United States)

  2013-06-21

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Aviation Administration Space Transportation Infrastructure...-availability of Space Transportation Infrastructure Matching Grants in FY 2013. SUMMARY: The Office of... Administrator for Commercial Space Transportation. [FR Doc. 2013-14859 Filed 6-20-13; 8:45 am] BILLING CODE 4910...

 12. 77 FR 34384 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2012-06-11

  ... of Changes in Organizational Structure. Agency form number: FR Y-10E. OMB control number: 7100-0297... assign OMB control numbers to collection of information requests and requirements conducted or sponsored... control number. DATES: Comments must be submitted on or before August 10, 2012. ADDRESSES: You may submit...

 13. 76 FR 49769 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2011-08-11

  ... in Organizational Structure. Agency form number: FR Y-10E. OMB control number: 7100-0297. Frequency... OMB control numbers to collection of information requests and requirements conducted or sponsored by... control number. Request for Comment on Information Collection Proposal The following information...

 14. 77 FR 51819 - Endangered Species; Receipt of Applications for Permit

  Science.gov (United States)

  2012-08-27

  ... Departments and Agencies of January 21, 2009--Transparency and Open Government (74 FR 4685; January 26, 2009...) Radiated tortoise (Astrochelys radiata) Indian python (Python molurus molurus) Aruba island rattlesnake... loggerhead sea turtles (Caretta caretta) in Mexico. These are from a wild source for the purpose of...

 15. 77 FR 4541 - Submission for OMB Review; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2012-01-30

  ... submit to the Office of Management and Budget (OMB) for clearance the following proposal for collection... reports, 60 minutes each; other notifications and reports, 10 minutes, and documentary evidence requests.... Gwellnar Banks, Management Analyst, Office of the Chief Information Officer. [FR Doc. 2012-1865 Filed 1-27...

 16. 77 FR 50472 - New England Fishery Management Council; Public Meeting

  Science.gov (United States)

  2012-08-21

  ... Region Logbook Family of Forms Federal Register (77 FR 153, 8/8/12). Other business may be discussed. The... Fishery Management Council; Public Meeting AGENCY: National Marine Fisheries Service (NMFS), National... England Fishery Management Council's (Council) VMS/ Enforcement Committee and Advisory Panel will meet to...

 17. 75 FR 80011 - Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies

  Science.gov (United States)

  2010-12-21

  .... FDA-2010-N-0548] Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies AGENCY: Food and Drug... (FDA) is seeking comment on whether to amend the regulations governing good laboratory practices (GLPs..., 1978 (43 FR 60013). As stated in its scope (Sec. 58.1), this regulation prescribes good laboratory...

 18. 78 FR 1193 - Retrospective Analysis of Existing Rules; Notification

  Science.gov (United States)

  2013-01-08

  ... the Federal Register (FR), are available for inspection and copying in the NTSB's public reading room... the NTSB recently concluded. Offices are aware of the importance of ensuring regulations are not... Board). ACTION: Notification. SUMMARY: On June 25, 2012, the NTSB published a request for information...

 19. 75 FR 52721 - Marine Mammals; File No. 15471

  Science.gov (United States)

  2010-08-27

  ...(s): Permits, Conservation and Education Division, Office of Protected Resources, NMFS, 1315 East... health assessment studies in Punta San Juan, Peru. There will be no non-target species taken incidentally... Education Division, Office of Protected Resources, National Marine Fisheries Service. [FR Doc. 2010-21407...

 20. 75 FR 6079 - Culturally Significant Objects Imported for Exhibition

  Science.gov (United States)

  2010-02-05

  ... cultural significance. The objects are imported pursuant to loan agreements with the foreign owners or custodians. I also determine that the exhibition or display of the exhibit objects at the Yale Center for... Professional and Cultural Exchanges, Bureau of Educational and Cultural Affairs, Department of State. [FR Doc...

 1. 76 FR 68808 - Culturally Significant Objects Imported for Exhibition

  Science.gov (United States)

  2011-11-07

  ... also determine that the exhibition or display of the exhibit objects at the Onassis Cultural Center... Century AD,'' imported from abroad for temporary exhibition within the United States, are of cultural... Cultural Affairs, Department of State. [FR Doc. 2011-28805 Filed 11-4-11; 8:45 am] BILLING CODE 4710-05-P ...

 2. 78 FR 7849 - Culturally Significant Objects Imported for Exhibition

  Science.gov (United States)

  2013-02-04

  ... Century,'' imported from abroad for temporary exhibition within the United States, are of cultural... also determine that the exhibition or display of the exhibit objects at The Yale Center for British Art..., Bureau of Educational and Cultural Affairs, Department of State. [FR Doc. 2013-02401 Filed 2-1-13; 8:45...

 3. 75 FR 16763 - Ready-to-Learn Television Program

  Science.gov (United States)

  2010-04-02

  ... DEPARTMENT OF EDUCATION [CFDA Number 84.295A] Ready-to-Learn Television Program AGENCY: Office of Innovation and Improvement, Department of Education. ACTION: Notice inviting applications for new awards for... FR 13515) a notice inviting applications for new awards for FY 2010 for the Ready-to-Learn Television...

 4. 75 FR 18170 - Ready-to-Learn Television Program

  Science.gov (United States)

  2010-04-09

  ... DEPARTMENT OF EDUCATION [CFDA Number 84.295A] Ready-to-Learn Television Program AGENCY: Office of Innovation and Improvement, Department of Education. ACTION: Notice inviting applications for new awards for... FR 13515) a notice inviting applications for new awards for FY 2010 for the Ready-to-Learn Television...

 5. f(R) gravity, torsion and non-metricity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sotiriou, Thomas P

  2009-01-01

  For both f(R) theories of gravity with an independent symmetric connection (no torsion), usually referred to as Palatini f(R) gravity theories, and for f(R) theories of gravity with torsion but no non-metricity, called U4 theories, it has been shown that the independent connection can actually be eliminated algebraically, as long as this connection does not couple to matter. Remarkably, the outcome in both cases is the same theory, which is dynamically equivalent with an ω 0 = -3/2 Brans-Dicke theory. It is shown here that even for the most general case of an independent connection with both non-metricity and torsion, one arrives at exactly the same theory as in the more restricted cases. This generalizes the previous results and explains why assuming that either the torsion or the non-metricity vanishing ultimately leads to the same theory. It also demonstrates that f(R) actions cannot support an independent connection which carries dynamical degrees of freedom, irrespective of how general this connection is, at least as long as there is no connection-matter coupling. (fast track communication)

 6. 77 FR 45357 - Delegation of Authority; International Cooperation

  Science.gov (United States)

  2012-07-31

  ... DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Centers for Disease Control and Prevention Delegation of... (42 U.S.C. 242(1)). This delegation became effective upon date of signature. I hereby affirm and... effective date of this delegation. Dated: July 3, 2012. Thomas R. Frieden, Director, CDC. [FR Doc. 2012...

 7. 76 FR 42536 - Real-Time System Management Information Program

  Science.gov (United States)

  2011-07-19

  ...-Time System Management Information Program AGENCY: Federal Highway Administration (FHWA), DOT. ACTION... Real-Time System Management Information Program and general information about current and planned... establishing requirements for the Real-Time System Management Information Program on November 8, 2010, at 75 FR...

 8. 78 FR 44878 - Turtles Intrastate and Interstate Requirements

  Science.gov (United States)

  2013-07-25

  .... FDA-2013-N-0639] Turtles Intrastate and Interstate Requirements AGENCY: Food and Drug Administration... turtle eggs and live turtles with a carapace length of less than 4 inches to remove procedures for... 21 CFR 1240.62 on May 23, 1975 (40 FR 22543), that ban the sale and distribution of viable turtle...

 9. 77 FR 271 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2012-01-04

  ... Liaison Officer, Department of Defense. HDTRA 007 System name: Security Services (December 4, 2009, 74 FR... manager.'' * * * * * HDTRA 007 System name: Security Services. System location(s): Primary location... date; badge number; vehicle ID and decal number; special intelligence access; expiration date, agency...

 10. 77 FR 53801 - Nexira; Filing of Food Additive Petition; Amendment

  Science.gov (United States)

  2012-09-04

  .... FDA-2011-F-0765] Nexira; Filing of Food Additive Petition; Amendment AGENCY: Food and Drug... filing notice for a food additive petition filed by Nexira proposing that the food additive regulations... Register on December 20, 2011 (76 FR 78866), FDA announced that a food additive petition (FAP 1A4784) had...

 11. 77 FR 38581 - Submission for OMB Review; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2012-06-28

  ...: Minority Business Development Agency. Title: Online Customer Relationship Management (CRM)/Performance... submit to the Office of Management and Budget (OMB) for clearance the following proposal for collection.... Gwellnar Banks, Management Analyst, Office of the Chief Information Officer. [FR Doc. 2012-15797 Filed 6-27...

 12. 78 FR 73568 - Senior Executive Service-Performance Review Board

  Science.gov (United States)

  2013-12-06

  ... Coleman, Chief Financial Officer Joseph Kennedy, Associate Director for Human Resources Solutions Mark Reinhold, Chief Human Capital Officer and Acting Associate Director for Employee Services [FR Doc. 2013... Management: Ann Marie Habershaw, Chief of Staff Angela Bailey, Chief Operating Officer Elizabeth Montoya...

 13. 78 FR 79460 - Notification of GSA Strategic Plan

  Science.gov (United States)

  2013-12-30

  ...] Notification of GSA Strategic Plan AGENCY: Office of the Chief Financial Officer, U.S. General Services..., Office of the Chief Financial Officer, 1800 F Street NW., Washington, DC 20405. FOR FURTHER INFORMATION... Officer, Office of the Chief Financial Officer. [FR Doc. 2013-31168 Filed 12-27-13; 8:45 am] BILLING CODE...

 14. 77 FR 27756 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2012-05-11

  ...) deletes one system of records from its existing inventory of systems of records subject to the Privacy Act... inventory of record systems subject to the Privacy Act of 1974 (5 U.S.C. 552a), as amended. The deletion is... following system of records is deleted: 1. (18-04-03) ED Web Personalization Pilot Data Collection, 66 FR...

 15. Fr Luigi Giussani’s Concept of Education - an Outline

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alina Rynio

  2011-09-01

  Full Text Available This outline focuses on the multifarious academic, pedagogical and social activities of Fr Luigi Giussani, Professor of Theology, Italian thinker and scholar renowned for his numerous accomplishments. Due to his exceptional attentiveness, inquisitiveness and courage he has been certainly well-known and highly-regarded not only in university and ecclesiastical but also in the cultural and political spheres of life. The author of this study describes Fr Giussani as an exceptional scholar and educator emphasising the pedagogical aspect of his activities. The study explains his understanding of pedagogy and education. Selected achievements from his biography con fi rm Fr Giussani to be an exceptional human being, educator and scholar. As an educator, Fr Giussani holds a sober and realistic view of man and his formation: the true value of man, he claims, lies in being rational and free. Complete trust in God and great love for a human person de fi ne the most fundamental elements of his approach. The outline also includes a short biographical note and describes popular ways of education, formative events, the educators and educatee’s personality constituents, and the relationship between freedom, conscience, tradition and education.

 16. 76 FR 52563 - Special Local Regulations; Sabine River, Orange, TX

  Science.gov (United States)

  2011-08-23

  ...-AA08 Special Local Regulations; Sabine River, Orange, TX AGENCY: Coast Guard, DHS. ACTION: Temporary... Regulations; Sabine River, Orange, TX in the Federal Register (76 FR 103). We received no comments on the... Regulations for Marine Events; Sabine River, Orange, TX. (a) Definitions. As used in this section...

 17. 75 FR 55968 - Special Local Regulations, Sabine River; Orange, TX

  Science.gov (United States)

  2010-09-15

  ...-AA08 Special Local Regulations, Sabine River; Orange, TX AGENCY: Coast Guard, DHS. ACTION: Temporary... Arthur Captain of the Port Zone on the Sabine River, Orange, Texas. This Special Local Regulation is... River, Orange, TX in the Federal Register (75 FR 41119). We received no comments on the proposed rule...

 18. 77 FR 9965 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2012-02-21

  ... (63 FR 8659, Feb. 20, 1998); 3. Civil Rights Division, ``Central Civil Rights Division Index File and... Division, the Civil Division, the Civil Rights Division, the Criminal Division, the Justice Management... regarding debtors' employment, assets, ability to pay, property liens, etc.; data regarding debtors' loans...

 19. 78 FR 19400 - Registry for Attorneys and Representatives

  Science.gov (United States)

  2013-04-01

  ... digits of his or her Social Security number. See 68 FR 75162. EOIR notes that online security standards... are only accredited to appear before the Department of Homeland Security. See id. \\3\\ As part of the... accredited representative registers, he or she will create a unique UserID and password for online access to...

 20. 78 FR 76035 - Airworthiness Directives; Maule Aerospace Technology, Inc. Airplanes

  Science.gov (United States)

  2013-12-16

  ..., 2013) or on the determination of the cost to the public. Conclusion We reviewed the relevant data and... 39-10669 (63 FR 39018, July 21, 1998), was issued, the AD format has been revised, and certain... back and forth and experiment with the angle of contact to produce the lowest thickness reading...

 1. 78 FR 58556 - Silicomanganese From India, Kazakhstan, and Venezuela

  Science.gov (United States)

  2013-09-24

  ... From India, Kazakhstan, and Venezuela Determination On the basis of the record \\1\\ developed in the... antidumping duty orders on imports of silicomanganese from India, Kazakhstan, and Venezuela would be likely to... Venezuela. Background The Commission instituted these reviews on October 1, 2012 (77 FR 59970) and...

 2. 76 FR 32238 - Detroit Edison Company, Fermi 2; Exemption

  Science.gov (United States)

  2011-06-03

  ..., to M. S. Fertel, Nuclear Energy Institute (ADAMS Accession No. ML091410309)). The licensee's request... Programmatic Environmental Assessment and Finding of No Significant Impact (76 FR 187) for the treatment of..., the Commission) now or hereafter in effect. The facility consists of one boiling-water reactor located...

 3. 77 FR 48110 - Airworthiness Directives; General Electric Company Turbofan Engines

  Science.gov (United States)

  2012-08-13

  ... Company Turbofan Engines AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), DOT. ACTION: Notice of proposed... certain General Electric Company (GE) CF6-80C2 series turbofan engines. The existing AD requires... 2000-04-14, Amendment 39-11597 (65 FR 10698, February 29, 2000), for all GE CF6-80C2 series turbofan...

 4. 78 FR 58322 - National Cancer Institute; Amended Notice of Meeting

  Science.gov (United States)

  2013-09-23

  ... Institute Special Emphasis Panel, November 06, 2013, 06:30 p.m. to November 07, 2013, 04:00 p.m., Hilton... August 16, 2013, 78 FR 50065. The meeting notice is amended to change the location from the Hilton...

 5. 78 FR 22172 - Airworthiness Directives; The Boeing Company Airplanes

  Science.gov (United States)

  2013-04-15

  ... British Airways PLc requested that we revise the NPRM (76 FR 66200, October 26, 2011) to provide credit..., Revision 1, dated April 10, 2003. British Airways PLc indicated that not providing credit for previous............ 7 work-hours x $85 per $0 $595 hour = $595 per secondary fuel barrier application. According to the...

 6. 77 FR 8959 - The Family and Medical Leave Act

  Science.gov (United States)

  2012-02-15

  ...; and extends FMLA military caregiver leave to family members of certain veterans with serious injuries... Medical Leave Act of 1993, Final Rule on November 17, 2008 (2008 final rule). 73 FR 67934. A. What the... covered servicemember (referred to as ``military caregiver leave''). These two leave entitlements are...

 7. 77 FR 33554 - Qualification of Drivers; Exemption Applications; Diabetes Mellitus

  Science.gov (United States)

  2012-06-06

  .... Docket: For access to the docket to read background documents or comments, go to http://www.regulations... Federal Register on January 17, 2008 (73 FR 3316), or you may visit http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf... loss of consciousness, requiring the assistance of another person, or resulting in impaired cognitive...

 8. 77 FR 27842 - Qualification of Drivers; Exemption Applications; Diabetes Mellitus

  Science.gov (United States)

  2012-05-11

  .... Docket: For access to the docket to read background documents or comments, go to http://www.regulations... Federal Register on January 17, 2008 (73 FR 3316), or you may visit http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf... reactions resulting in loss of consciousness, requiring the assistance of another person, or resulting in...

 9. 76 FR 17478 - Qualification of Drivers; Exemption Applications; Diabetes Mellitus

  Science.gov (United States)

  2011-03-29

  ... Act heading below for further information. Docket: For access to the docket to read background..., 2008 (73 FR 3316), or you may visit http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/E8-785.pdf . FOR FURTHER... 2010 and certified that he has had no severe hypoglycemic reactions resulting in loss of consciousness...

 10. 77 FR 33551 - Qualification of Drivers; Exemption Applications; Diabetes Mellitus

  Science.gov (United States)

  2012-06-06

  ... provided. Please see the Privacy Act heading below for further information. Docket: For access to the... on January 17, 2008 (73 FR 3316), or you may visit http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/E8-785.pdf... consciousness, requiring the assistance of another person, or resulting in impaired cognitive function that...

 11. 78 FR 31989 - Government In the Sunshine Meeting Notice

  Science.gov (United States)

  2013-05-28

  ... Be Considered (Closed to the Public 10:15 a.m.) 1. Finance Project--Chile 2. Finance Project--Chile 3. Finance Project--Malaysia 4. Finance Project--Uruguay 5. Minutes of the Closed Session of the March 21..., 2013. Connie M. Downs, Corporate Secretary, Overseas Private Investment Corporation. [FR Doc. 2013...

 12. 75 FR 67450 - Pipeline Safety: Control Room Management Implementation Workshop

  Science.gov (United States)

  2010-11-02

  ... regulations to address human factors and other aspects of control room management for certain pipelines where controllers use supervisory control and data acquisition (SCADA) systems. Under the final rule, pipeline... Washington, DC on October 22, 2010. Jeffrey D. Wiese, Associate Administrator for Pipeline Safety. [FR Doc...

 13. 76 FR 54179 - Appeals of Post Office Closings

  Science.gov (United States)

  2011-08-31

  ... speedier decisions. Although by law the Commission has up to 120 days to issue its decision in these cases... invitation to comment must also be posted at those facilities. 39 CFR 241.3(d)(1); 76 FR 41423. Customers... that petitioner is served by the post office will be treated as a Petition for Review. The latter is a...

 14. 78 FR 37801 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2013-06-24

  ... Responsibilities for Maintaining Records About Individuals,'' dated February 8, 1996 (February 20, 1996, 61 FR 6427..., morale, personal affairs, benefits, entitlements, and administration to include name, address, Social... birth, citizenship, race/ethnicity, marital status, education information (level, college name, major...

 15. 77 FR 12335 - Information Collection Requests Under OMB Review

  Science.gov (United States)

  2012-02-29

  ..., news articles and events about Peace Corps; assist in documenting the history of the Peace Corps as... collection request to the Office of Management and Budget (OMB) for approval. In compliance with the... W. Stanberry, Acting Associate Director, Management. [FR Doc. 2012-4859 Filed 2-28-12; 8:45 am...

 16. 76 FR 64127 - Information Collection Requests Under OMB Review

  Science.gov (United States)

  2011-10-17

  ... Peace Corps Web site; provide stories and photos for use in exhibits, news articles and events about... collection request to the Office of Management and Budget (OMB) for approval. In compliance with the..., Management. [FR Doc. 2011-26723 Filed 10-14-11; 8:45 am] BILLING CODE 6051-01-P ...

 17. 77 FR 40386 - Information Collection Requests Under OMB Review

  Science.gov (United States)

  2012-07-09

  ... exhibits, news articles and events about Peace Corps; assist in documenting the history of the Peace Corps... collection request to the Office of Management and Budget (OMB) for approval. In compliance with the.... Garry W. Stanberry, Acting Associate Director, Management. [FR Doc. 2012-16649 Filed 7-6-12; 8:45 am...

 18. 78 FR 70320 - Government in the Sunshine Act Meeting Notice

  Science.gov (United States)

  2013-11-25

  ... carried over to the agenda of the following meeting. By order of the Commission: Issued: November 21, 2013. William R. Bishop, Supervisory Hearings and Information Officer. [FR Doc. 2013-28299 Filed 11-21-13; 11:15.... STATUS: Open to the public. MATTERS TO BE CONSIDERED: 1. Agendas for future meetings: None 2. Minutes...

 19. 77 FR 52031 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2012-08-28

  ... reviewing the internal controls and risk management systems of those financial institutions engaged in... Interagency Statement on Complex Structured Finance Activities. Agency form number: FR 4022. OMB control...: Board of Governors of the Federal Reserve System. SUMMARY: On June 15, 1984, the Office of Management...

 20. 78 FR 39533 - Power Sector Carbon Pollution Standards

  Science.gov (United States)

  2013-07-01

  ... Sector Carbon Pollution Standards Executive Order 13647--Establishing the White House Council on Native... speeding the transition to more sustainable sources of energy. The Environmental Protection Agency (EPA.... (Presidential Sig.) THE WHITE HOUSE, Washington, June 25, 2013. [FR Doc. 2013-15941 Filed 6-28-13; 11:15 am...