WorldWideScience

Sample records for forbedret drift af

 1. Forbedret SCM gennem koordineret lagerstyring

  Larsen, Christian; Thorstenson, Anders

  2009-01-01

  Effektiv lagerstyring er en vigtig del af god supply chain management (SCM). At opnå en sådan lagerstyring er imidlertid ikke en triviel opgave. Det kræver indsigt i virkemåden af flertrins (engelsk: multi-echelon, multi-level eller multi-stage) lagersystemer med usikker fremtidig efterspørgsel...

 2. DNA sekventering af bakterier i renseanlæg

  Albertsen, Mads; Nierychlo, Marta; Nielsen, Per Halkjær

  nye muligheder, som vi ikke har turde drømme om indtil nu. Siden 2006 har vi i samarbejde med 54 danske renseanlæg, rådgivere (Krüger, Kemira) og Dansk Spildevandsteknisk Forening indsamlet prøver til MiDAS (Den Mikrobielle Database for Aktivt Slam) for at undersøge mikrobiologien og dens relation til...... drift og design af anlæggene. Vi kan nu f.eks. se hvilke bakteriearter, som findes i de danske anlæg, hvilke der er hyppige, hvilke anlægsparametre der er vigtige for artssammensætningen, og hvor lang tid det tager at få en stabil proces efter ændringer af drift eller procesdesign. Desuden giver de MiDAS...... karakterisering af mikrobiologien bliver brugt til, og hvordan den nye viden, der er indsamlet i MiDAS over de sidste 10 år, begynder at udmønte sig i konkrete værktøjer til trouble-shooting på de enkelte renseanlæg. Disse vil bl.a. omfatte forbedret identifikation og kontrol af visse trådformede bakterier samt...

 3. Waste incineration models for operation optimization. Phase 1: Advanced measurement equipment for improved operation of waste fired plants; Affaldsforbraendingsmodeller til driftsoptimering. Fase 1: Avanceret maeleudstyr til forbedret drift af affaldsfyrede anlaeg

  NONE

  2005-06-01

  This report describes results from the PSO projects ELTRA-5294 and ELTRA-5348: Waste incineration models for operation optimization. Phase 1, and Advanced measurement equipment for improved operation of waste fired plants. Phase 1. The two projects form the first step in a project course build on a long-term vision of a fully automatic system using a wide range of advanced measurement data, advanced dynamic models for prediction of operation and advanced regulation methods for optimization of the operation of waste incinerator plants. (BA)

 4. Forbedret natur? - om computerspil i naturen

  Kristiansen, Erik

  2006-01-01

  Location Based Computer Games er en ny genre indenfor computerspil. Spillerne anvender håndholdt computer (fx mobiltelefon) og positioneringsudstyr (fx GPS) samt trådløst net. Spillene foregår ofte i bymiljøer, men har også potentiale som en ny type oplevelse af naturen.......Location Based Computer Games er en ny genre indenfor computerspil. Spillerne anvender håndholdt computer (fx mobiltelefon) og positioneringsudstyr (fx GPS) samt trådløst net. Spillene foregår ofte i bymiljøer, men har også potentiale som en ny type oplevelse af naturen....

 5. Effektelektronik - teknologi med energibesparelser og forbedret performance

  Blaabjerg, Frede

  2004-01-01

  Lige siden transistoren blev opfundet, har det altid været ønskeligt at kunne anvende en sådan til at styre store strømme/spændinger i elektriske systemer. Det er teknologisk også sket, først med tyristorer til styring af store effekter, men siden hen også med den bipolare transistor MOSFET, samt...

 6. En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomi som ex ante og ex post information. Del 2

  Israelsen, Poul; Rohde, Carsten

  2009-01-01

   I en tidligere artikel (Israelsen & Rohde, 2008)har vi under ex ante analyseret forskellene mellem ABC og driftsøkonomi under forudsætning om ledig henholdsvis knap kapacitet. I den pågældende artikel forudsatte vi, at alle ressourcerne var særbestemte pr. aktivitet. Denne forudsætning ophæves h...

 7. Bidrager montering af gastrointestinale biopsier på milliporefilter til en forbedret snitkvalitet?

  Asmussen, Lisa; Bernstein, Inge; Matzen, Peter

  2009-01-01

  The quality of the histological sections of gastrointestinal biopsies (GIB) affects the diagnostic possibilities. One aspect is the orientation of GIB, whereby sectioning perpendicular to the mucosal surface can be performed more readily. With the purpose to achieve correct orientation, GIB is oc...

 8. Mulig forbedret behandling af kolorektal cancer med sentinel lymph node-diagnostik

  Burgdorf, Stefan Kobbelgaard; Eriksen, Jens Ravn; Gögenur, Ismail

  2014-01-01

  Possibly improved treatment of colorectal cancer by sentinel lymph node mapping Prognosis for colorectal cancer is dependent on radical surgical intervention. Chemotherapy in patients with advanced disease has improved the survival. A considerable proportion of the patients going through radical...... surgery will subsequently relapse. Adjuvant chemotherapy is reserved for patients with lymph node metastases, why undetected malignant lymph nodes will result in understaging and exclusion from the possible benefit of adjuvant chemotherapy. With sentinel lymph node mapping it may be possible to detect...... and resect more malignant lymph node and maybe even avoid extensive resections....

 9. Mulig forbedret behandling af kolorektal cancer med sentinel lymph node-diagnostik

  Burgdorf, Stefan Kobbelgaard; Eriksen, Jens Ravn; Gögenur, Ismail

  2014-01-01

  Possibly improved treatment of colorectal cancer by sentinel lymph node mapping Prognosis for colorectal cancer is dependent on radical surgical intervention. Chemotherapy in patients with advanced disease has improved the survival. A considerable proportion of the patients going through radical...... surgery will subsequently relapse. Adjuvant chemotherapy is reserved for patients with lymph node metastases, why undetected malignant lymph nodes will result in understaging and exclusion from the possible benefit of adjuvant chemotherapy. With sentinel lymph node mapping it may be possible to detect...

 10. Evaluering af en sygeplejestyret hjertesvigtsklinik

  Streym, Súsanna við

  2008-01-01

  den helbredsrelaterede livskvalitet målt ved hjælp af Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHF) ved baseline og efter der minimum var gået 10 uger. Genindlæggelseshyppigheden og gennemsnitsindlæggelsestiden, blev målt ved at sammenligne alle førstegangsindlæggelser fra 1. marts 2006 til...... tilbuddet om fysisk træning, ville have taget imod det (n=18). Konklusion: Den helbredsrelaterede livskvalitet var signifikant forbedret efter opfølgende undersøgelse. Dog kan dette studie ikke påvise, eksakt hvilke interventioner der har haft indflydelse på forbedringen. Der er ingen forskel på...

 11. Modellering af ATS forhold på Bjergmarken Renseanlæg

  Laursen, Jesper; Rasmussen, Michael R.

  Denne rapport indeholder resultaterne af numeriske beregninger af en procestank opereret under ATS-drift på Bjergmarken Renseanlæg.......Denne rapport indeholder resultaterne af numeriske beregninger af en procestank opereret under ATS-drift på Bjergmarken Renseanlæg....

 12. Værdioptimering af fiskefangsten i dansk blandet fiskeri (VærdiFisk) - forbedret kvalitet og selektion som følge af redskabsudvikling

  Karlsen, Junita Diana; Krag, Ludvig Ahm; Lund, Henrik S.

  as measured by the quality parameters included in this study. There are many factors other than quality that governs the price at the auction, e.g. the amount of fish at the action, the size of the lot where small quantities like the ones in the project typically obtain lower prices, the demand in the market......The FishValue-project (VærdiFisk) led to the development of a vertically divided codend with prospects of increasing the income in the Danish mixed fishery in several ways. Separation of fish and Nephrops (Nephrops norvegicus) in an upper and lower codend, respectively, led to a significant...... in the upper codend, there may be a potential of prolonging the shelf life of fish caught in trawls. Fish from the upper codend did not obtain higher prices at the fish auction despite the increased quality. This does not, however, exclude the possibility of obtaining better prices for higher quality...

 13. Beskrivelse og modellering af produktionssystemer, Tulip

  Jacobsen, Peter

  1997-01-01

  produktionssystemer til brug ved optimering af drift og planlægning/udvikling af nye produktionssystemer. For at opnå et nødvendigt informationsgrundlag udføres projektet i samarbejde med udvalgte virksomheder.Rapporten er udført i samarbejde med Tulip International A/S i Vejle, hvor den del, der omfatter...

 14. Dannelse som basis for udvikling af moderne matematikundervisning

  Julie Marie Isager

  2013-09-01

  Full Text Available I denne artikel omtales ambitionerne, opbygningen og resultaterne af et nyt pædagogisk projekt om forbedring af undervisningen i matematik for førsteårsstuderende på Økonomisk Institut ved Københavns Universitet. Initiativet er siden efteråret 2007 blevet udbygget og har hentet væsentlige elementer fra klassisk Kant-Humboldtsk dannelsesteori og moderne universitetspædagogik. Efter at initiativet er iværksat, har de studerende ændret studieadfærd: De er blevet mere aktive og engagerede, og eksamensresultaterne er væsentligt forbedret. Initiativet er ikke fagspecifikt, så andre fag vil kunne lade sig inspirere af vores tanker og metoder.   This article considers the ambitions, design, and results of a new education project intended to improve the teaching of mathematics to first-year students in the Department of Economics at the University of Copenhagen. The initiative, which has been in development since 2007, was inspired by the classical Kantian-Humboldtian theory of Bildung and by modern theories of tertiary teaching methodology. Observations made following the intervention reveal that the students have changed their behaviour; they have become increasingly active and engaged, and the examination results have improved considerably. The initiative is not subject specific and other fields of study may find inspiration in our thoughts and methods.

 15. Fremtidssikring af kloaknet

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2008-01-01

  Beskrivelse af hvordan man ved udbygning af eksisterende kloaknet og ved nytænkning af planlægning af nye bydele kan sikre sig langsigtet mod konsekvenserne af klimaændinger og kraftigere nedbør...

 16. AF Sites

  AF Bands Air Force Band Recordings Air National Guard Band of the Midwest Air National Guard Band of U.S. Air Force Bands U.S. Air Force Heartland of America Band U.S. Air Force Heritage of America Band U.S. Air Forces in Europe Band US Air Forces Central Command Band Medical 42d Medical Group 59th

 17. Energirenovering af parcelhuse

  Aggerholm, Søren

  af de tre huse består i efterisolering af lofter op til 300 mm, udskiftning af almindelige termoruder til energiruder, og installation af solvarmeanlæg til produktion af varmt brugsvand. I de tre huse er der ved energirenoveringen opnået en reduktion af energiforbruget på 16-22 procent. Rapporten...

 18. Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af By og Byg Anvisning 207 om anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut under udviklingsprogrammet "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume af By og Byg Anvisning 207 om anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut under udviklingsprogrammet "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 19. Stokes drift

  van den Bremer, T. S.; Breivik, Ø.

  2017-12-01

  During its periodic motion, a particle floating at the free surface of a water wave experiences a net drift velocity in the direction of wave propagation, known as the Stokes drift (Stokes 1847 Trans. Camb. Philos. Soc. 8, 441-455). More generally, the Stokes drift velocity is the difference between the average Lagrangian flow velocity of a fluid parcel and the average Eulerian flow velocity of the fluid. This paper reviews progress in fundamental and applied research on the induced mean flow associated with surface gravity waves since the first description of the Stokes drift, now 170 years ago. After briefly reviewing the fundamental physical processes, most of which have been established for decades, the review addresses progress in laboratory and field observations of the Stokes drift. Despite more than a century of experimental studies, laboratory studies of the mean circulation set up by waves in a laboratory flume remain somewhat contentious. In the field, rapid advances are expected due to increasingly small and cheap sensors and transmitters, making widespread use of small surface-following drifters possible. We also discuss remote sensing of the Stokes drift from high-frequency radar. Finally, the paper discusses the three main areas of application of the Stokes drift: in the coastal zone, in Eulerian models of the upper ocean layer and in the modelling of tracer transport, such as oil and plastic pollution. Future climate models will probably involve full coupling of ocean and atmosphere systems, in which the wave model provides consistent forcing on the ocean surface boundary layer. Together with the advent of new space-borne instruments that can measure surface Stokes drift, such models hold the promise of quantifying the impact of wave effects on the global atmosphere-ocean system and hopefully contribute to improved climate projections. This article is part of the theme issue 'Nonlinear water waves'.

 20. Optimering af byggeprocessen via bedre/forøget brug af digitale modeller

  Carlsen, Mads; Grøn, Dorte Marie Frilund; Alon, Nevo

  2013-01-01

  Projektet klarlægger nødvendigheden for, og muligheder i, en struktureret og konsekvent planlægning ved anvendelsen af BIM i relation til projektering, udførelse og drift af byggeri. Der er udarbejdet et planlægningsværktøj, der muliggør en sådan planlægning. Samtidig kortlægges de nødvendige data......, der kan udtrækkes af en BIM model ved gennemførelsen af en LCA simulering. Projektet afsluttes med en præsentation af en udviklet demonstratorapplikation til gennemførelse af LCA simuleringer koblet med BIM modellen....

 1. Reducing Pesticide Drift

  Provides information about pesticide spray drift, including problems associated with drift, managing risks from drift and the voluntary Drift Reduction Technology program that seeks to reduce spray drift through improved spray equipment design.

 2. Kaplan og Norton bør læses af hele ledelsen

  Bukh, Per Nikolaj

  2009-01-01

  Anmeldelse af "Eksekveringsgevinsten - Øget konkurrencekraft med fokuseret strategi og drift", Robert S. Kaplan & David P. Norton, 2009, Gyldendal Business. Udgivelsesdato: 8. april......Anmeldelse af "Eksekveringsgevinsten - Øget konkurrencekraft med fokuseret strategi og drift", Robert S. Kaplan & David P. Norton, 2009, Gyldendal Business. Udgivelsesdato: 8. april...

 3. Drift chamber

  Inagaki, Yosuke

  1977-01-01

  Drift chamber is becoming an important detector in high energy physics as a precision and fast position detector because of its high spatial resolution and count-rate. The basic principle is that it utilizes the drift at constant speed of electrons ionized along the tracks of charged particles towards the anode wire in the nearly uniform electric field. The method of measuring drift time includes the analog and digital ones. This report describes about the construction of and the application of electric field to the drift chamber, mathematical analysis on the electric field and equipotential curve, derivation of spatial resolution and the factor for its determination, and selection of gas to be used. The performance test of the chamber was carried out using a small test chamber, the collimated β source of Sr-90, and 500 MeV/C electron beam from the 1.3 GeV electron synchrotron in the Institute of Nuclear Study, University of Tokyo. Most chambers to date adopted one dimensional read-out, but it is very advantageous if the two dimensional read-out is feasible with one chamber when the resolution in that direction is low. The typical methods of delay line and charge division for two dimensional read-out are described. The development of digital read-out system is underway, which can process the signal of a large scale drift chamber at high speed. (Wakatsuki, Y.)

 4. Når vi går i drift

  Svejvig, Per

  2012-01-01

  Implementering af store forretningssystemer til CRM og ERP optager mange danske virksomheder. Denne artikel fokuserer på forandringsledelse som en meget vigtig og integreret del af den samlede implementering. Artiklen berører især tiden efter at man er gået i drift med forretningssystemet....

 5. Restaurering af Skjern Å

  Jessen, K.; Boysen Larsen, B.; Bundgaard, P.

  Denne rapport indeholder resultaterne af den natur- og miljøovervågning, der blev iværksat som en del af naturgenopretningen af Skjern Å 1999-2002. Ved projektet ophørte den kunstige afvanding af den vestlige del af Skjern Å dalen. Størstedelen af de dyrkede arealer ændredes til ekstensive græsni...

 6. 6 belysninger af vejledning

  Toft, Helle Mary; Jessing, Carla Tønder; Nymann, Anette

  Artiklerne belyser vejledning af unge og vejledning af voksne. I relation til unge drejer det sig om: 1. vejledning af unge med vanskeligheder i forhold til uddannelse - her unge med særlige vejledningsbehov, og mentorordninger for unge, og 2. vejledning af unge i ungdomsuddannelser og i erhvervs...

 7. Undervisning af tosprogede elever

  Horst, Christian

  2003-01-01

  Artiklen fremdrager hovedresultaterne fra Virginia P. Collier's og Wayne P. Thomas's længdeundersøgelser af tosprogede elever i USA, som formentlig er de mest omfattende undersøgelser af undervisningen af tosprogede elever overhovedet. Resultaterne diskuteres i relation til udviklingen af en...

 8. Lyden-af-Leg

  Toft, Herdis

  Præsentation af seniorforsker-projekt Lyden-af-Leg i et traderingsperspektiv og med indledende fokus på YouTube som traderings-platform.......Præsentation af seniorforsker-projekt Lyden-af-Leg i et traderingsperspektiv og med indledende fokus på YouTube som traderings-platform....

 9. Energirenovering af Sems Have

  Jensen, Søren Østergaard; Rose, Jørgen; Mørck, Ove

  Nærværende rapport udgør en del af afrapporteringen af PSO ELFORSK projektet Vejledning for energirenovering af boligblokke til lavenergiklasse 2015 og 2020. Arbejdet har været finansieret af PSO midler via ELFORSK, projekt: 347-023. Formålet med projektet er at udvikle en vejledning for dybtgående...

 10. Energirenovering af Traneparken

  Rose, Jørgen; Thomsen, Kirsten Engelund; Mørck, Ove

  Nærværende rapport udgør en del af afrapporteringen af PSO ELFORSK projektet Vejledning for energirenovering af boligblokke til lavenergiklasse 2015 og 2020. Arbejdet har været finansieret af PSO midler via ELFORSK, projekt: 347-023. Formålet med projektet er at udvikle en vejledning for dybtgående...

 11. Beregning af nitratudvaskning

  Petersen, Jens; Petersen, Bjørn Molt; Blicher-Mathiesen, Gitte

  2006-01-01

  I forbindelse med kommunalreformen ønskes en ensartet forvaltning af reglerne for vurdering af virkninger på miljøet (VVM) ved ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug, herunder beregning af nitratudvaskningen. Rapporten foreslår et beregningskoncept, der bygger på den ansøgende bedrifts samlede kv...

 12. Lyden af musik - er lyden af idealisme

  Eigtved, Michael

  2015-01-01

  Programartiklen til Det Ny Teaters opsætning af Rodgers & Hammersteins The Sound of Music, undersøger musicalgenrens - og især de konkrete ophavsmænds- affinitet til fremstillingen af såvel idealistiske som ideologiske universer.......Programartiklen til Det Ny Teaters opsætning af Rodgers & Hammersteins The Sound of Music, undersøger musicalgenrens - og især de konkrete ophavsmænds- affinitet til fremstillingen af såvel idealistiske som ideologiske universer....

 13. Styring af kommunal digitalisering

  Jæger, Birgit

  2017-01-01

  Digitalisering af både interne arbejdsprocesser og kommunikation med borgere og virksomheder har længe været en vigtig faktor i moderniseringen af den offentlige sektor. Derfor er der stort fokus på styring af digitaliseringen. Denne artikel undersøger, dels hvordan digitaliseringen i den kommunale...... sektor styres, og dels hvilke styringsparadigmer der kan identificeres. Med udgangspunkt i en konkret kommune analyseres styringen af digitalisering gennem et hierarki af offentlige digitaliseringsstrategier. Gennem udvikling af en helt ny form for organisering, en såkaldt Digitaliseringsforening...

 14. Skoling af lyst

  Bjerg, Helle

  2011-01-01

  På baggrund af interview med tre elevgenerationer fremanalyseres skolens virkningsfuldhed i skoling af lyst i et historisk perspektiv. I afhandlingen udvikles to teoretisk-analytiske optikker: Skolen som ideologisk rum - med inspiration fra Slavoj Zizeks ideologikritik, samt Skolen som affektivt...

 15. Om distributionen af hvidhed

  Frello, Birgitta

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres.......Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres....

 16. Udforskning af journalistiske moralnormer

  Mogensen, Kirsten

  2010-01-01

  Kirsten Mogensen beskriver professionelle journalistiske normer. Med udgangspunkt i amerikansk tv's dækning af begivenhederne 11. september kombinerer Kirsten Mogensen kvalitative interviews og tekstanalyse for på den måde at beskrive professionelle journalistiske normer. Metoden er en kombinatio...... af halvstrukturerede, udforskende interviews med både kvantitative og kvalitative analyser af den faktiske dækning, og er primært udledt af Alf Ross' essay om normer og direktiver....

 17. En verden af medier

  Tække, Jesper

  2009-01-01

  Bogen: 'En verden af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg' anmeldes. Anmeldelsen kan læses på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1370/1499 Udgivelsesdato: 2009......Bogen: 'En verden af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg' anmeldes. Anmeldelsen kan læses på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1370/1499 Udgivelsesdato: 2009...

 18. Ensretning af historieundervisningen

  Rønhede, Søren

  2008-01-01

  "Det er ikke kun i Putins Rusland, at statsmagten vil dirigere historieundervisningen." (Politiken havde fokuseret på "ensretning af historieundervisningen" i Rusland) "Kanonen fra 2006 er undfanget af Udvalget til Styrkelse af Historie i Folkeskolen. Dette udvalg havde regeringen nedsat; men bid...... bidrager kanonen til faglig styrkelse?" spørges der. Det vises, at flere kanonpunkter ikke er fagligt funderede, men af mytologisk art....

 19. Behandling af elmesyge

  Thomsen, Iben Margrete; Kristoffersen, Palle

  2004-01-01

  Ingen midler er p.t. godkendt og dermed lovlige til bekæmpelse af elmesyge i Danmark. Lovprisning af nye behandlinger ses f.eks. på internettet, men dokumentation mangler. Økonomien og nytten ved en kemisk bekæmpelse frem for sanering af syge træer skal afvejes nøje....

 20. Globalisering af uddannelse

  Jensen, Henning Høgh

  2005-01-01

  Det globale marked for uddannelse er i voldsom vækst og er ved at blive et af Danmarks vigtigste vareområder. Hvorledes kan KVL agere i globaliseringen af uddannelse for at sikre en høj kvalitet af egne kandidater med gode jobmuligheder?...

 1. Livscyklusvurdering af basiskemikalier

  Olsen, Stig Irving

  1998-01-01

  Dette resumé af metoder og væsentlige erfaringer fra erhvervsforskerprojektet Livscyklusvurdering af basiskemikalier er skrevet i erkendelse af, at hovedrapporten er for omfattende til en hurtig introduktion i problemstillingerne. Formålet med denne rapport er derfor at give et kort overblik over...

 2. Digital formidling af kulturarv

  En af tidens store kulturelle dagsordner drejer sig om digital tilgængeliggørelse af kulturarv. Fortidens spor dukker op i nye former på nettet - næsten alle kulturinstitutioner arbejder med, og befolkningen har fået helt nye muligheder for at se med og deltage. Digital formidling af kulturarv...

 3. Af Upraktiske Grunde

  Vaaben, Nana Katrine

  2001-01-01

  som både Claude Levi-Strauss lægger op til i sine klassiske studier af "den vilde tanke", og som Jean Baudrillard siden har lagt op til i sine analyser af samlere som en slags ekstreme forbrugere, der er i færd med at komplettere deres identitet gennem besiddelser af genstande. Imidlertid tillægger...

 4. Optimering af model for spredning af luftforurening

  Pedersen, Jens Christian

  2008-01-01

  De nuværende luftforureningsmodeller har problemer med at bevare massen af diverse kemiske stoffer og med at der ind i mellem optræder negative værdier. Derfor arbejder specialestuderende Ayoe Buus Hansen på om at forbedre den model DMU bruger til at beskrive transport og spredning af luftforuren...... luftforurening på alle skalaer på den nordlige halvkugle ved at sammenligne tre alternative beregningsmodeller. ...

 5. Overvågning af karplanter i Suserup Skov

  Wind, P.

  1999-01-01

  Vejler, i alt ca. 5.500 ha. Feltstationen blev oprettet i 1978, og siden har observatørerne registreret fuglelivet i Vejlerne og de omgivende arealer foruden vandstand, saltholdighed og drift af området. Tipperne ligger i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Fuglelivet blev fredet i 1898. Reservatet blev...... en samlet fredning af Vadehavet, omfatter øen Langli på 80 ha og vandarealer på i alt ca. 8.000 ha. Øen består af klitter og salte strandenge. Vandområdet er præget af tidevand, hvor vidtstrakte sand- og mudderflader og spredte muslingebanker er synlige ved lavvande. Vorsø ligger i Horsens Fjord...... saltholdighed i Ringkøbing Fjord bevirker, at vandplanter vokser dårligt eller forsvinder. Vandplanter udgør en væsentlig del af føden for visse andefugle og kan derfor have stor betydning for antallet af rastende fugle. Der blev registreret lave antal af knortegå, gråand, pibeand og krikand. Af blishøne blev...

 6. ARCgame - gamification af undervisning

  Jensen, Camilla Gyldendahl

  2014-01-01

  Gamification er et begreb, der anvendes til at beskrive brugen af spilelementer i andre miljøer for at forbedre brugernes oplevelse. Følgende tekst har til formål at behandle emnet i forhold til af opnå en forståelse for de elementer der indvirker på en ”gamification af et undervisningsforløb”, her...

 7. Hvad griner du af?

  Lorenzen, Tobias Hiort

  2012-01-01

  latterliggørelse indenfor en sådan teori. Sociologiens begreb om ”un-laughter” angives som en mulig udvej af dette problem. I forlængelse af dette kritiseres den moderne humor-psykologis lære om populationers humor-patologi og til slut argumenteres der for at en moderne dannelse af humor må have en moralsk...

 8. Ledelse af projektmyldret

  større arbejdsgrupper, og det kan være selvorganiserede store udviklingsprogrammer. Et projekt kører sjældent alene, og derfor er der ikke kun tale om projektledelse, men i lige så høj grad om ledelse af projekter. Ledelse af virksomhedens mylder af projekter er ikke let, og forfatterne gennemgår derfor...

 9. Strategisk ledelse af evalueringskulturen

  Gitte Orlowitz

  2016-02-01

  Full Text Available Hvis evaluering skal anvendes til at udvikle uddannelser, er en af ledelsen vigtigste opgaver at udvikle en strategi for udvikling af evalueringskulturen – herunder strategier for udvikling af kommunikation og evalueringskapacitet. Den strategiske ledelse kan i den sammenhæng anvendes til at håndtere de ofte modsatte krav, som eksterne og interne interessenter stiller til evaluering.

 10. Ledelse af Organisationens Kreativitet

  Hedemann, Lars

  2008-01-01

  forskel, så er man som leder nødt til at arbejde mere målrettet med de medarbejdere som forventes at præstere et kreativt udbytte. Inspireret af analyseværktøjet "KEYS, Assessing the Work Environment for Creativity" udviklet af den amerikanske psykolog og ledelsesforsker ved Harvard University, Teresa...... Amabile, blev en undersøgelse derfor gennemført i udviklingsafdelingerne, Idéland og Idélab hos Bang og Olufsen, for at få et indblik i anvendeligheden af KEYS som inspirationskilde for succesfuld ledelse af organisationens kreativitet....

 11. Coaching af dit studieliv

  Hansen, Rasmus Thorning

  2008-01-01

  En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus......En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus...

 12. Dialektisk billede af Benjamin

  Bøggild, Jacob

  2004-01-01

  Anmeldelse af Lars Brückner: "Løse blade. Læseren, kritikeren og fortælleren Walter Benjamin"......Anmeldelse af Lars Brückner: "Løse blade. Læseren, kritikeren og fortælleren Walter Benjamin"...

 13. Administration af informationsmodeller

  Hundebøl, Jesper

  2013-01-01

  En informationsmodel er i denne sammenhæng en digital repræsentation af et givent byggeri. Både offentlige og private bygherrer anvender informationsmodeller, når der 'bygges digitalt'. I denne artikel undersøges det, hvilke konkrete udfordringer der følger af digitaliseringen, hvor gennemgribend...

 14. Raman af hvide pigmenter

  Reeler, Nini Elisabeth Abildgaard; Nielsen, Ole Faurskov; Sauer, Stephan P. A.

  2013-01-01

  Et samspil mellem kunst og kemi. I et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst og Kemisk Institut på KU er Ramanspek-troskopi brugt til at definere sammensætningen af blandinger af blyhvidt og calcit i maleriers hvide pigmenter....

 15. Midtvejsevaluering af EGA handlingsplanen

  Møller, Niels; Hasle, Peter; Christiansen, Jørgen Møller

  Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) og Institut for Teknologi og Samfund ved Danmarks Tekniske Universitet har gennemført denne midtvejsevaluering af arbejdsmarkedets parters handlingsplan mod reduktion af ensidigt gentaget arbejde. Undersøgelsen viser, at der er sket en betydelig...

 16. Anvendelse af genmodificerede planter

  Møller, F.

  I rapporten vurderes mulighederne for at gennemføre velfærdsøkonomiske analyser af anvendelsen af genmodificerede planter. Der gøres rede for kravene til konse-kvensbeskrivelsen og for mulighederne for at prissætte såvel de markedsrelaterede som de ikke-markedsrelaterede konsekvenser. Mulighederne...

 17. Kvalitetsvurdering af sundhedsoplysende materiale

  Osler, Merete; Bech, Lars; Sybille, Bojlén

  1990-01-01

  Lægeforeningens Hygiejnekomités arbejdsgruppe vedrørende sundhedsoplysning har udarbejdet en "huskeliste" til brug for en kvalitetsvurdering af skriftligt sundhedsoplysende materiale......Lægeforeningens Hygiejnekomités arbejdsgruppe vedrørende sundhedsoplysning har udarbejdet en "huskeliste" til brug for en kvalitetsvurdering af skriftligt sundhedsoplysende materiale...

 18. Implementering af evidensbaseret praksis

  Scheel, Linda Schumann; Tewes, Marianne; Petersen, Preben Ulrich

  2015-01-01

  Projektet omhandler implementering af den kliniske retningslinje om identifikation, forebyggelse og behandling af delirium – i denne sammenhæng relateret til hjertepatienter. Projektet foregår på to hospitaler i Hjertecentret på Rigshospitalet, et intensivt afsnit og et sengeafsnit, i tæt...

 19. Implementering af evidensbaseret praksis

  Scheel, Linda Schumann; Hansen, Ida Rode

  2014-01-01

  Projektet omhandler implementering af den kliniske retningslinje om identifikation, forebyggelse og behandling af delirium – i denne sammenhæng relateret til hjertepatienter. Projektet foregår på to hospitaler i Hjertecentret på Rigshospitalet, et intensivt afsnit og et sengeafsnit, i tæt...

 20. Fundering af mindre bygninger

  Larsen, J.; Ballisager, C.C.

  Denne SBI-anvisning indeholder en gennemgang af de jordbunds- og grundvandsforhold, som er bestemmende for funderingen af en bygning. Specielt gennemgås de betingelser, der skal være opfyldt, for at man på forsvarlig måde kan fundere en mindre bygning i traditionel udformning. Publikationen...

 1. Evaluering af afdeling H

  Kjær Minke, Linda; Birkmose, Sofie Meldal

  2016-01-01

  Som led i Kriminalforsorgens flerårsaftale 2013-2016 blev det åbne statsfængsel Søbysøgård i januar 2015 udvidet med 42 lukkede pladser i den nybyggede afdeling H. Nærværende evaluering kortlægger de erfaringer personalet og indsatte har gjort sig i løbet af det første år. Etableringen af den...... lukkede fængselsafdeling H giver en unik mulighed for at følge henholdsvis hvilke faktorer, der bidrager til udvikling af fængselskultur, og hvordan de respektive faktorer influerer på udvikling af fængselskulturen. Evalueringens metoder består af kvalitative og kvantitative metoder såsom dokumentanalyse...

 2. Drift chamber detectors

  Duran, I.; Martinez Laso, L.

  1989-01-01

  A review of High Energy Physics detectors based on drift chambers is presented. The ionization, drift diffusion, multiplication and detection principles are described. Most common drift media are analysied, and a classification of the detectors according to its geometry is done. Finally the standard read-out methods are displayed and the limits of the spatial resolution are discussed. (Author)

 3. Drift Chambers detectors

  Duran, I.; Martinez laso, L.

  1989-01-01

  We present here a review of High Energy Physics detectors based on drift chambers. The ionization, drift diffusion, multiplication and detection principles are described. Most common drift media are analysed, and a classification of the detectors according to its geometry is done. Finally the standard read-out methods are displayed and the limits of the spatial resolution are discussed. (Author) 115 refs

 4. Sundhedseffekter af luftforurening-beregningspriser

  Andersen, M. S.; Frohn, L. M.; Jensen, S. S.

  Denne rapport afrapporterer det fortsatte arbejde med udvikling af miljøøkonomiske beregningspriser. På grundlag af EcoSense 4.0 fra ExternE-projektet, er der foretaget nye beregninger af eksternaliteter ved luftforurening med sundhedseffekter. Samtidig giver rapporten en vurdering af luftspredni......Denne rapport afrapporterer det fortsatte arbejde med udvikling af miljøøkonomiske beregningspriser. På grundlag af EcoSense 4.0 fra ExternE-projektet, er der foretaget nye beregninger af eksternaliteter ved luftforurening med sundhedseffekter. Samtidig giver rapporten en vurdering af...

 5. På sporet af innovation

  Strandgaard, Lone Bak

  organisationen blandt ledere og medarbejdere samt eksternt, uden for organisationen, hos dens kunder. Ph.d.-afhandlingen På sporet af innovation har som formål at bidrage til forståelse af, hvordan organisationers arbejde med digital selvbetjening kan fremmes, set i et innovationsteoretisk perspektiv. Foruden en...... indføring i innovationsteorien og dens udvikling belyser afhandlingens resultater hvordan at innovationspotentialet kan styrkes gennem organisatorisk åbenhed og samarbejde i alle dele af den innovative proces. Dette gælder ved både idéudvikling, realisering og spredning af nye digitale løsninger.......Flere og flere private og offentlige servicer digitaliseres, så kunder, borgere og virksomheder, i øget grad betjener sig selv. Digital selvbetjening kan potentielt effektivisere driften og skabe bedre kundeservice. Men processen har udfordringer, da den kan kræve omfattende omstilling internt i...

 6. Test af Software

  Dette dokument udgør slutrapporten for netværkssamarbejdet ”Testnet”, som er udført i perioden 1.4.2006 til 31.12.2008. Netværket beskæftiger sig navnlig med emner inden for test af indlejret og teknisk software, men et antal eksempler på problemstillinger og løsninger forbundet med test af...... administrativ software indgår også. Rapporten er opdelt i følgende 3 dele: Overblik. Her giver vi et resumé af netværkets formål, aktiviteter og resultater. State of the art af software test ridses op. Vi omtaler, at CISS og netværket tager nye tiltag. Netværket. Formål, deltagere og behandlede emner på ti...

 7. Supervision af psykoterapi

  SUPERVISION AF PSYKOTERAPI indtager en central position i uddannelsen og udviklingen af psykoterapeuter. Trods flere lighedspunkter med psykoterapi, undervisning og konsultation er psykoterapisupervision et selvstændigt virksomhedsområde. Supervisor må foruden at være en trænet psykoterapeut kende...... supervisionens rammer og indplacering i forhold til organisation og samfund. En række kapitler drejer sig om supervisors opgaver, roller og kontrolfunktion, supervision set fra supervisandens perspektiv samt betragtninger over relationer og processer i supervision. Der drøftes fordele og ulemper ved de...... forskellige måder, hvorpå en sag kan fremlægges. Bogens første del afsluttes med refleksioner over de etiske aspekter ved psykoterapisupervision. Bogens anden del handler om de særlige forhold, der gør sig gældende ved supervision af en række specialiserede behandlingsformer eller af psykoterapi med bestemte...

 8. Sammenligning af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling

  Rasmussen, Martin

  flere forskellige spørgsmål fra praksis¬undersøgelser i samme sammenligning. Vi foreslår også, at metoder til såkaldte ’multi¬ple sammenligninger’ bruges til dele af undersøgelserne. Det er en ældre og ikke særlig kendt metode, men den er særdeles relevant både i den konkrete anvendelse og i andre...

 9. Effekten af absolut kumulation

  Kyvsgaard, Britta; Klement, Christian

  2012-01-01

  Som led i finansloven for 2011 blev regeringen og forligspartierne enige om at undersøge reglerne om strafudmåling ved samtidig pådømmelse af flere kriminelle forhold og i forbindelse hermed vurdere konsekvenserne af at ændre de gældende regler i forhold til kapacitetsbehovet i Kriminalforsorgens...... samlet bødesum ved en absolut kumulation i forhold til en modereret kumulation, som nu er gældende....

 10. Genlyden af et nej

  Östman, Lars

  2011-01-01

  Europa og den vestlige verden er ramt af en økonomisk krise. Det er en krise, der er anderledes, end den vi har været vant til fx fra 1980'erne.......Europa og den vestlige verden er ramt af en økonomisk krise. Det er en krise, der er anderledes, end den vi har været vant til fx fra 1980'erne....

 11. Evaluering af kollegial supervision

  Petersen, Anne Line Bjerre Folsgaard; Bager, Lene Tortzen; Jørgensen, Mette Eg

  2015-01-01

  Videoen er en evaluering af arbejdet med en metodisk tilgang til kollegial supervision på VIA Ergoterapeutuddannelsen gennem et par år. Evalueringen sætter fokus på selve metoden, der er anvendt til kollegial supervision. Derudover er der fokus på erfaringer og udbytte af at arbejde systematisk med...... kollegial supervision blandt undervisere på VIA Ergoterapeutuddannelsen....

 12. Dike/Drift Interactions

  E. Gaffiney

  2004-11-23

  This report presents and documents the model components and analyses that represent potential processes associated with propagation of a magma-filled crack (dike) migrating upward toward the surface, intersection of the dike with repository drifts, flow of magma in the drifts, and post-magma emplacement effects on repository performance. The processes that describe upward migration of a dike and magma flow down the drift are referred to as the dike intrusion submodel. The post-magma emplacement processes are referred to as the post-intrusion submodel. Collectively, these submodels are referred to as a conceptual model for dike/drift interaction. The model components and analyses of the dike/drift interaction conceptual model provide the technical basis for assessing the potential impacts of an igneous intrusion on repository performance, including those features, events, and processes (FEPs) related to dike/drift interaction (Section 6.1).

 13. Dike/Drift Interactions

  Gaffiney, E.

  2004-01-01

  This report presents and documents the model components and analyses that represent potential processes associated with propagation of a magma-filled crack (dike) migrating upward toward the surface, intersection of the dike with repository drifts, flow of magma in the drifts, and post-magma emplacement effects on repository performance. The processes that describe upward migration of a dike and magma flow down the drift are referred to as the dike intrusion submodel. The post-magma emplacement processes are referred to as the post-intrusion submodel. Collectively, these submodels are referred to as a conceptual model for dike/drift interaction. The model components and analyses of the dike/drift interaction conceptual model provide the technical basis for assessing the potential impacts of an igneous intrusion on repository performance, including those features, events, and processes (FEPs) related to dike/drift interaction (Section 6.1)

 14. The Drift Burst Hypothesis

  Christensen, Kim; Oomen, Roel; Renò, Roberto

  2016-01-01

  The Drift Burst Hypothesis postulates the existence of short-lived locally explosive trends in the price paths of financial assets. The recent US equity and Treasury flash crashes can be viewed as two high profile manifestations of such dynamics, but we argue that drift bursts of varying magnitude are an expected and regular occurrence in financial markets that can arise through established mechanisms such as feedback trading. At a theoretical level, we show how to build drift bursts into the...

 15. Rectangular drift tube characteristics

  Denisov, D.S.; Musienko, Yu.V.

  1985-01-01

  Results on the study of the characteristics of a 50 x 100 mm aluminium drift tube are presented. The tube was filled with argon-methane and argon-isobutane mixtures. With 16 per cent methane concentration the largest deviation from a linear relation between the drift time and the drift path over 50 mm is less than 2 mm. The tube filled with argon-isobutane mixture is capable of operating in a limited streamer mode

 16. Dike/Drift Interactions

  E.S. Gaffney

  2003-10-08

  This report documents the model of events associated with a potential intrusion of magma from a volcanic dike into a drift or drifts in the Yucca Mountain Nuclear Waste Repository. The following topics are included in this report: (1) A discussion of dike propagation, which provides the basis for describing the path that a representative dike, or swarm of dikes, would follow during an event. (2) A discussion of magma flow, which evaluates the interaction at the junction of the propagating dike with the drift and the movement of magmatic products into and down drifts and, potentially, through a drift to the surface by way of access drift or a secondary dike opened up along the drift. (3) A discussion of gas flow and conductive cooling of a magma-filled drift, describing how an adjacent drift that has not been intersected by a dike could be affected by post-intrusion phenomena. Note that a gas flow analysis is also addressed in ''Igneous Intrusion Impacts on Waste Form and Waste Packages'' (BSC 2003 [DIRS 161810]), and those results are consistent with the results presented in this report.

 17. Dike/Drift Interactions

  E.S. Gaffney

  2003-01-01

  This report documents the model of events associated with a potential intrusion of magma from a volcanic dike into a drift or drifts in the Yucca Mountain Nuclear Waste Repository. The following topics are included in this report: (1) A discussion of dike propagation, which provides the basis for describing the path that a representative dike, or swarm of dikes, would follow during an event. (2) A discussion of magma flow, which evaluates the interaction at the junction of the propagating dike with the drift and the movement of magmatic products into and down drifts and, potentially, through a drift to the surface by way of access drift or a secondary dike opened up along the drift. (3) A discussion of gas flow and conductive cooling of a magma-filled drift, describing how an adjacent drift that has not been intersected by a dike could be affected by post-intrusion phenomena. Note that a gas flow analysis is also addressed in ''Igneous Intrusion Impacts on Waste Form and Waste Packages'' (BSC 2003 [DIRS 161810]), and those results are consistent with the results presented in this report

 18. Drift Degradation Analysis

  Dwayne C. Kicker

  2001-09-28

  A statistical description of the probable block sizes formed by fractures around the emplacement drifts has been developed for each of the lithologic units of the repository host horizon. A range of drift orientations with the drift azimuth varied in 15{sup o} increments has been considered in the static analysis. For the quasi-static seismic analysis, and the time-dependent and thermal effects analysis, two drift orientations have been considered: a drift azimuth of 105{sup o} and the current emplacement drift azimuth of 75{sup o}. The change in drift profile resulting from progressive deterioration of the emplacement drifts has been assessed both with and without backfill. Drift profiles have been determined for four different time increments, including static (i.e., upon excavation), 200 years, 2,000 years, and 10,000 years. The effect of seismic events on rock fall has been analyzed. Block size distributions and drift profiles have been determined for three seismic levels, including a 1,000-year event, a 5,000-year event, and a 10,000-year event. Data developed in this modeling and analysis activity have been entered into the TDMS (DTN: MO0109RDDAAMRR.003). The following conclusions have resulted from this drift degradation analysis: (1) The available fracture data are suitable for supporting a detailed key block analysis of the repository host horizon rock mass. The available data from the north-south Main Drift and the east-west Cross Drift provide a sufficient representative fracture sample of the repository emplacement drift horizon. However, the Tptpln fracture data are only available from a relatively small section of the Cross Drift, resulting in a smaller fracture sample size compared to the other lithologic units. This results in a lower degree of confidence that the key block data based on the Tptpln data set is actually representative of the overall Tptpln key block population. (2) The seismic effect on the rock fall size distribution for all events

 19. Anvendeligheden af GIS

  Winstrup, Mie; Levin, Gregor

  2011-01-01

  Fragmentering af naturen er en trussel mod biodiversiteten, og etablering af økologiske forbindelser/korridorer mellem naturområderne er én måde hvorved nedgangen i biodiversitet kan stoppes. Med Næstved Kommune som case-område har jeg undersøgt, hvordan analyser i GIS kan bruges til at udvælge...... omdannet til reelle korridorer, hvor bredden afhænger af arealdækket som forbindelserne krydser. I implementerings øjemed er det anvendeligt at vide om nogle forbindelser er særlig vigtige for at skabe mere sammenhængende natur. GIS er anvendeligt hertil, idet GIS kan bruges til at bestemme den enkelte...

 20. Videoanalyse af social interaktion

  Igennem de sidste 40 år er videooptagelser af praksis blevet anvendt som et redskab i forskning af social interaktion inden for f.eks. læring, design, mediering, kommunikationstræning og i sundhedsvæsenet. Videoanalyse af social interaktion giver et stærkt metodisk, teoretisk og praktisk blik ind i...... videoanalyse og viser, hvordan man som forsker og studerende kan bruge videoanalyse til at undersøge social interaktion. Bogens temaer og spørgsmål udgør således en grundsten i arbejdet med videoanalyse på professions-, universitets- og forskeruddannelser såvel som i forskning mere generelt og omfatter: - de...

 1. Realisering af Vision 2020

  Bertelsen, Niels Haldor; Hansen, Ernst Jan de Place

  Repræsentanter for byggesektoren har på 11 dialogmøder drøftet Erhvervs- og Byggestyrelsens "Vision 2020 - Byggeri med mening". Drøftelserne førte til formulering af en lang række initiativforslag til realisering af visionen. Den mest centrale udfordring bliver at reducere fejl og mangler i...... byggeriet. Branchen lægger også vægt på, at styringen af Vision 2020s reaisering sker i byggesektoren. Initiativforslagene er i rapporten samlet under 3 hovedområder. Det første hovedområde lægger vægt på bygningerne, brugerbehov og det globale samfund. Det andet omhandler processen og leverancesystemet...

 2. An electrodeless drift chamber

  Allison, J.; Barlow, R.J.; Bowdery, C.K.; Duerdoth, I.; Rowe, P.G.

  1982-01-01

  We describe a chamber in which the drift field is controlled by the deposition of electrostatic charge on an insulating surface. The chamber operates with good efficiency and precision for observed drift distances of up to 45 cm, promises to be extremely robust and adaptable and offers a very cheap way of making particle detectors. (orig.)

 3. Modeling concept drift

  Borchani, Hanen; Martinez, Ana Maria; Masegosa, Andrés R.

  2015-01-01

  An often used approach for detecting and adapting to concept drift when doing classification is to treat the data as i.i.d. and use changes in classification accuracy as an indication of concept drift. In this paper, we take a different perspective and propose a framework, based on probabilistic ...... data set from a Spanish bank....

 4. Time dependent drift Hamiltonian

  Boozer, A.H.

  1982-04-01

  The motion of individual charged particles in a given magnetic and an electric fields is discussed. An idea of a guiding center distribution function f is introduced. The guiding center distribution function is connected to the asymptotic Hamiltonian through the drift kinetic equation. The general non-stochastic magnetic field can be written in a contravariant and a covariant forms. The drift Hamiltonian is proposed, and the canonical gyroradius is presented. The proposed drift Hamiltonian agrees with Alfven's drift velocity to lowest non-vanishing order in the gyroradius. The relation between the exact, time dependent equations of motion and the guiding center equation is clarified by a Lagrangian analysis. The deduced Lagrangian represents the drift motion. (Kato, T.)

 5. Centralisering af FM organisationer

  Nielsen, Susanne Balslev

  2016-01-01

  Centralisering af FM organisationer kan let føre til mange frustrerende arbejds- dage for medarbejdere og deres ledere. Denne artikel giver et bud på hvad kom- muner og andre kan gøre for at komme bedre igennem en omorganisering.......Centralisering af FM organisationer kan let føre til mange frustrerende arbejds- dage for medarbejdere og deres ledere. Denne artikel giver et bud på hvad kom- muner og andre kan gøre for at komme bedre igennem en omorganisering....

 6. Kuratering af Samtidskunst

  Kuratering af Samtidskunst er den første bogudgivelse i Danmark, der fokuserer på kuratering som fag og praksis. Kuratering spiller en stadig større rolle i samtidskunsten. Bogen er en introduktion til skiftende forståelser af udstillings- og kuratorpraksisser og deres udfordringer, indkredset ge...... Kofod Olsen, Teresa Gleadowe, Helle Ryberg, Kirse Junge-Stevnsborg, Malene Natascha Ratcliffe, Pelin Uran, Jacob Fabricius, Lotte Juul Petersen, Jacob Lillemose, Solvej Helweg Ovesen, Frederikke Hansen & Tone Olaf Nielsen (kuratorisk aktion) og Temporary Services....

 7. Abstraction of Drift Seepage

  J.T. Birkholzer

  2004-01-01

  This model report documents the abstraction of drift seepage, conducted to provide seepage-relevant parameters and their probability distributions for use in Total System Performance Assessment for License Application (TSPA-LA). Drift seepage refers to the flow of liquid water into waste emplacement drifts. Water that seeps into drifts may contact waste packages and potentially mobilize radionuclides, and may result in advective transport of radionuclides through breached waste packages [''Risk Information to Support Prioritization of Performance Assessment Models'' (BSC 2003 [DIRS 168796], Section 3.3.2)]. The unsaturated rock layers overlying and hosting the repository form a natural barrier that reduces the amount of water entering emplacement drifts by natural subsurface processes. For example, drift seepage is limited by the capillary barrier forming at the drift crown, which decreases or even eliminates water flow from the unsaturated fractured rock into the drift. During the first few hundred years after waste emplacement, when above-boiling rock temperatures will develop as a result of heat generated by the decay of the radioactive waste, vaporization of percolation water is an additional factor limiting seepage. Estimating the effectiveness of these natural barrier capabilities and predicting the amount of seepage into drifts is an important aspect of assessing the performance of the repository. The TSPA-LA therefore includes a seepage component that calculates the amount of seepage into drifts [''Total System Performance Assessment (TSPA) Model/Analysis for the License Application'' (BSC 2004 [DIRS 168504], Section 6.3.3.1)]. The TSPA-LA calculation is performed with a probabilistic approach that accounts for the spatial and temporal variability and inherent uncertainty of seepage-relevant properties and processes. Results are used for subsequent TSPA-LA components that may handle, for example, waste package corrosion or radionuclide transport

 8. Evaluering af naturfaglige kompetencer

  Dolin, Jens; Nielsen, Jan Alexis; Tidemand, Sofie

  2017-01-01

  Artiklen skitserer kort de sidste 40-50 års udvikling i naturfagene op til det nuværende fokus på undersøgelsesbaseret undervisning og udvikling af kompetencer. Den påpeger hvorledes mange traditionelle evalueringsformer, især brugt ved eksamen, ikke er i stand til at indfange de ønskede kompeten...

 9. Opfindelsen af naturen

  Thomsen, Torsten Bøgh

  2016-01-01

  Kritisk omtale og kontekstualisering af Andrea Wulfs, "The Invention of Nature: Alexander von Humboldt’s New World". Der er en direkte forbindelse imellem oplysningstidens naturforståelse og den nuværende klimakrisevirkelighed. Alexander von Humboldt opfandt ikke bare naturen, han påpegede også det...

 10. Digitalisering af undervisning

  Christiansen, René B.; Hansen, Søren; Rossen, Svend

  2010-01-01

  Rapporten er et bestillingsarbejde fra FU (Forskning og Udvikling) og viser en række eksempler på hvorledes undervisningsforløb kan konstrueres online. Herunder ved brug af både LMS-systemer og web 2.0-værktøjer...

 11. Definition af et landdistrikt

  Søgaard, Villy

  2008-01-01

  Forskellige lande arbejder med meget forskellige definitioner af begrebet landdistrikt. Arbejdspapiret diskuterer først en række generelle krav til definitioner og anbefaler på den baggrund konkrete justeringer i forhold til den hidtidige danske praksis på området. Arbejdspapiret er blevet til i...

 12. En verden af medier

  Hjarvard, Stig

  selvstændig institution, der forvalter samfundets fælles kommunikation, sætter de spillereglerne for andre aktører, og de er samtidig en selvfølgelig del af hverdagslivets kommunikation mellem familie, venner og kolleger. I samspillet mellem de gamle massemedier og nye interaktive medier opstår forandringer...

 13. Anmeldelse af: Gruppepsykologi

  Christensen, Bodil

  2009-01-01

  , kreativitet og nytænkning. Det er her, videnskabens virkelige fremskridt sker.” Sådan lyder et citat af Albert Einstein, som Lars Svedberg bruger for at sætte sin faglige fremstilling om gruppepsykologi i perspektiv. Gruppeorganisationen er nemlig ofte rum for/ eller kan være rum for denne synergieffekt, der...

 14. Benchmarking af kommunernes sagsbehandling

  Amilon, Anna

  Fra 2007 skal Ankestyrelsen gennemføre benchmarking af kommuernes sagsbehandlingskvalitet. Formålet med benchmarkingen er at udvikle praksisundersøgelsernes design med henblik på en bedre opfølgning og at forbedre kommunernes sagsbehandling. Dette arbejdspapir diskuterer metoder for benchmarking...

 15. En skygge af modernitet

  Skov, Christian Egander

  2015-01-01

  Artiklen vil kort skitsere forskellige, samtidige konservative reaktioner på teknikken, hvis destruktive potentiale var blevet åbenbart i og med Første Verdenskrig, og derefter gennem en læsning af Drachmanns politiske og skønlitterære forfatterskab identificere nøgleelementer og begreber i Drach...

 16. Konsekvensanalyse af Kulturby 96

  Fridberg, Torben; Koch-Nielsen, Inger

  1997-01-01

  Rapporten om Kulturby 96 indeholder en beskrivelse af kulturbyårets aktiviteter og responsen herpå fra publikum, turister, presse og samarbejdspartnere i øvrigt. Der redegøres for projektets organisatoriske struktur, herunder Kulturbysekretariatets organisation og rolle. Rapporten indeholder...

 17. På kanten af ungdomslivet

  Sørensen, Niels Ulrik; Pless, Mette

  2015-01-01

  ). Parallelt hermed fortælles moderne ungdomsliv (i ungdomssociologien) frem gennem ”…theoretical frameworks based on urban experiences which capture neither the lives of rural young people nor the spatial dimensions of the structures and cultures that make up contemporary youth.” (Farrugia 2013......, at yderområder er hårdt ramt af ungdomsarbejdsløshed (Bjørnsted & Andersen 2013), at områderne er præget af høj koncentration af unge med arbejderklassebaggrund (Ottosen et a 2010), mens de uddannelsesorienterede og ressourcestærke unge er tilbøjelige til at flytte væk og ind til byerne (Helve 2003). Og ser man...... stedstilknytning og stedbundne ressourcer. Teoretiske perspektiver, der peger på vigtigheden af en mere ”..spatialised youth sociology that is sensitive to macro-level processes producing different spaces, as well as the local, emplaced ways in which young people are responding to social changest hat shape...

 18. Drift Degradation Analysis

  G.H. Nieder-Westermann

  2005-01-01

  The outputs from the drift degradation analysis support scientific analyses, models, and design calculations, including the following: (1) Abstraction of Drift Seepage; (2) Seismic Consequence Abstraction; (3) Structural Stability of a Drip Shield Under Quasi-Static Pressure; and (4) Drip Shield Structural Response to Rock Fall. This report has been developed in accordance with ''Technical Work Plan for: Regulatory Integration Modeling of Drift Degradation, Waste Package and Drip Shield Vibratory Motion and Seismic Consequences'' (BSC 2004 [DIRS 171520]). The drift degradation analysis includes the development and validation of rockfall models that approximate phenomenon associated with various components of rock mass behavior anticipated within the repository horizon. Two drift degradation rockfall models have been developed: the rockfall model for nonlithophysal rock and the rockfall model for lithophysal rock. These models reflect the two distinct types of tuffaceous rock at Yucca Mountain. The output of this modeling and analysis activity documents the expected drift deterioration for drifts constructed in accordance with the repository layout configuration (BSC 2004 [DIRS 172801])

 19. Boligboblen pustes op af bankerne

  Ravn, Ib

  2017-01-01

  Den aktuelle boligboble blæses i vejret af bankerne, der gennem opkøb af realkreditobligationer skaber nye penge og dermed presser boligpriserne i vejret - en kreditfinansieret bolig- eller finansboble....

 20. Forundersøgelser og teknologiafprøvning til forbedret vandkvalitet og indeklima for svømmebade og badelande

  Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper

  Lalandia er med sine 25.000 m2 Danmarks største feriecenter. Det er samtidig yderst moderne med 2 biografsale, en skøjtehal, stort legeland, et væld af restauranter og ikke mindst et stort, tropisk badeland. Denne rapport omhandler udelukkende målinger i badelandets 1. sal. Rapporten indeholder u...

 1. Dannelsen af den ansvarlige elev

  Larsen, Jesper

  2010-01-01

  Denne artikel handler om den del af lærergerningen, der har at gøre med udarbejdelse af elevplaner. Der tages udgangspunkt i en foucaultsk forståelse, hvor beskrivelsen af den enkelte elev udtrykker et særligt normativt ideal om, hvilke former for elevhed der er de ønskværdige i den danske...

 2. Udlejers godkendelse af ny erhvervslejer

  Munk-Hansen, Carsten

  2009-01-01

  I artiklen er taget udgangspunkt i den »klassiske« afståelsessituation, hvor en lejer vil afhænde den i de lejede lokaler drevne virksomhed, og lejeren har afståelsesret til en af udlejer godkendt lejer, uden at kravene til den ny lejer er specificeret. På baggrund af Vestre Landsrets dom af 9/2 ...

 3. Anmeldelse af Evolution, Literature and Film

  Grodal, Torben Kragh

  2011-01-01

  Diskussion af basisproblemer i evolutionær fiktionsteori med udgangspunkt i en anmeldelse af Evolution, Literature and Film......Diskussion af basisproblemer i evolutionær fiktionsteori med udgangspunkt i en anmeldelse af Evolution, Literature and Film...

 4. En genlæsning af John Rawls i lyset af hans diskussion af forholdet til fremtidige generationer

  Lübcke, Poul

  2009-01-01

  På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer......På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer...

 5. Collisional drift fluids and drift waves

  Pfirsch, D.; Correa-Restrepo, D.

  1995-05-01

  The usual theoretical description of drift-wave turbulence (considered to be one possible cause of anomalous transport in a plasma), e.g. the Hasegawa-Wakatani theory, makes use of various approximations, the effect of which is extremely difficult to assess. This concerns in particular the conservation laws for energy and momentum. The latter is important as concerns charge separation and resulting electric fields which are possibly related to the L-H transition. Energy conservation is crucial for the stability behaviour; it will be discussed via an example. New collisional multispecies drift-fluid equations were derived by a new method which yields in a transparent way conservation of energy and total angular momentum, and the law for energy dissipation. Both electrostatic and electromagnetic field variations are considered. The method is based primarily on a Lagrangian for dissipationless fluids in drift approximation with isotropic pressures. The dissipative terms are introduced by adding corresponding terms to the ideal equations of motion and of the pressures. The equations of motion, of course, no longer result from a Lagrangian via Hamilton's principle. Their relation to the ideal equations imply, however, also a relation to the ideal Lagrangian of which one can take advantage. Instead of introducing heat conduction one can also assume isothermal behaviour, e.g. T ν (x)=const. Assumptions of this kind are often made in the literature. The new method of introducing dissipation is not restricted to the present kind of theories; it can equally well be applied to theories such as multi-fluid theories without using the drift approximation of the present paper. Linear instability is investigated via energy considerations and the implications of taking ohmic resistivity into account are discussed. (orig./WL)

 6. På sporet af sprogpsykologi

  2005-01-01

  Sprogpsykologi beskæftiger sig med, hvordan sprog og mennesker hænger sammen, og hvilke følger sammenhængen får for vore forståelser af verden og os selv. Denne antologi henvender sig til den sproginteresserede, der ønsker at gå et lag dybere end sprogets grammatiske sider. Sprog er ikke kun et l...

 7. Tilbagebetaling af sociale ydelser

  Hielmcrone, Nina Elisabeth von

  konstateres, at der foreligger fejl og forsømmelser hos både modtager og myndighed. Dermed stilles der også spørgsmålstegn ved de såkaldt "objektive" tilbagebetalingsbestemmelser som f.x. i boligstøttelovens § 47 stk. 1 og 2.       Bogen behandler desuden de mange og vanskelige fortolkningsproblemer, der...... knytter sig til anvendelsen af tilbagebetalingsbestemmelserne i de sociale love....

 8. Hvordan integration af it?

  Toft, Herdis

  2008-01-01

  Fokus i artiklen er den måde, hvorpå børn positionerer sig på i skolerummet, og på, hvordan børn gennem brug af it opbygger og integrerer digital kompetence forstået som færdigheder, kundskaber og holdninger, der skal sætte dem i stand til at agere i det lærende samfund. Med udgangspunkt i et Bou...

 9. Drift Scale THM Model

  Rutqvist, J.

  2004-01-01

  This model report documents the drift scale coupled thermal-hydrological-mechanical (THM) processes model development and presents simulations of the THM behavior in fractured rock close to emplacement drifts. The modeling and analyses are used to evaluate the impact of THM processes on permeability and flow in the near-field of the emplacement drifts. The results from this report are used to assess the importance of THM processes on seepage and support in the model reports ''Seepage Model for PA Including Drift Collapse'' and ''Abstraction of Drift Seepage'', and to support arguments for exclusion of features, events, and processes (FEPs) in the analysis reports ''Features, Events, and Processes in Unsaturated Zone Flow and Transport and Features, Events, and Processes: Disruptive Events''. The total system performance assessment (TSPA) calculations do not use any output from this report. Specifically, the coupled THM process model is applied to simulate the impact of THM processes on hydrologic properties (permeability and capillary strength) and flow in the near-field rock around a heat-releasing emplacement drift. The heat generated by the decay of radioactive waste results in elevated rock temperatures for thousands of years after waste emplacement. Depending on the thermal load, these temperatures are high enough to cause boiling conditions in the rock, resulting in water redistribution and altered flow paths. These temperatures will also cause thermal expansion of the rock, with the potential of opening or closing fractures and thus changing fracture permeability in the near-field. Understanding the THM coupled processes is important for the performance of the repository because the thermally induced permeability changes potentially effect the magnitude and spatial distribution of percolation flux in the vicinity of the drift, and hence the seepage of water into the drift. This is important because a sufficient amount of water must be available within a

 10. Innovation af innovation

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  , at innovation af innovationen forsøges gennemført på en måde, hvor tiden kræves at forholde sig til sin egen tidslighed i form af fremtid, nutid, fortid og ikke mindst i form af samtidighed. I tiden skal vi iagttage, hvordan vi iagttager tiden. Vi dobbelt-koder tiden på samme måde, som forskning forsker i...... organisationssystemerne. De to typer systemer kan noget helt bestemt med fænomenet tid. De kan synkronisere. Analyseres organisationssystemer ser vi, imidlertid at innovation kræver ro. Stærkt innovative systemer er militærsystemet og kunstsystemet, der også inddrages, og hvor vi ser paradokset mellem innovation og...... involution. Tid er med et medium og ikke et lufttomt rum. Tid er end ikke en gasart, men udgør et solidt fluidum, som samfundet bader i og flyder i, konstant i bevægelse. Reformer forudsætter former, og innovation forudsætter involution. Kun sådan muliggøres evolution....

 11. Overvågning af fugle 1997-98, resultater fra feltstationerne

  Vejler, i alt ca. 5.500 ha. Feltstationen blev oprettet i 1978, og siden har observatørerne registreret fuglelivet i Vejlerne og de omgivende arealer foruden vandstand, saltholdighed og drift af området. Tipperne ligger i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Fuglelivet blev fredet i 1898. Reservatet blev...... en samlet fredning af Vadehavet, omfatter øen Langli på 80 ha og vandarealer på i alt ca. 8.000 ha. Øen består af klitter og salte strandenge. Vandområdet er præget af tidevand, hvor vidtstrakte sand- og mudderflader og spredte muslingebanker er synlige ved lavvande. Vorsø ligger i Horsens Fjord...... saltholdighed i Ringkøbing Fjord bevirker, at vandplanter vokser dårligt eller forsvinder. Vandplanter udgør en væsentlig del af føden for visse andefugle og kan derfor have stor betydning for antallet af rastende fugle. Der blev registreret lave antal af knortegå, gråand, pibeand og krikand. Af blishøne blev...

 12. Drift Degradation Analysis

  D. Kicker

  2004-01-01

  Degradation of underground openings as a function of time is a natural and expected occurrence for any subsurface excavation. Over time, changes occur to both the stress condition and the strength of the rock mass due to several interacting factors. Once the factors contributing to degradation are characterized, the effects of drift degradation can typically be mitigated through appropriate design and maintenance of the ground support system. However, for the emplacement drifts of the geologic repository at Yucca Mountain, it is necessary to characterize drift degradation over a 10,000-year period, which is well beyond the functional period of the ground support system. This document provides an analysis of the amount of drift degradation anticipated in repository emplacement drifts for discrete events and time increments extending throughout the 10,000-year regulatory period for postclosure performance. This revision of the drift degradation analysis was developed to support the license application and fulfill specific agreement items between the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) and the U.S. Department of Energy (DOE). The earlier versions of ''Drift Degradation Analysis'' (BSC 2001 [DIRS 156304]) relied primarily on the DRKBA numerical code, which provides for a probabilistic key-block assessment based on realistic fracture patterns determined from field mapping in the Exploratory Studies Facility (ESF) at Yucca Mountain. A key block is defined as a critical block in the surrounding rock mass of an excavation, which is removable and oriented in an unsafe manner such that it is likely to move into an opening unless support is provided. However, the use of the DRKBA code to determine potential rockfall data at the repository horizon during the postclosure period has several limitations: (1) The DRKBA code cannot explicitly apply dynamic loads due to seismic ground motion. (2) The DRKBA code cannot explicitly apply loads due to thermal stress. (3) The DRKBA

 13. Drift Degradation Analysis

  D. Kicker

  2004-09-16

  Degradation of underground openings as a function of time is a natural and expected occurrence for any subsurface excavation. Over time, changes occur to both the stress condition and the strength of the rock mass due to several interacting factors. Once the factors contributing to degradation are characterized, the effects of drift degradation can typically be mitigated through appropriate design and maintenance of the ground support system. However, for the emplacement drifts of the geologic repository at Yucca Mountain, it is necessary to characterize drift degradation over a 10,000-year period, which is well beyond the functional period of the ground support system. This document provides an analysis of the amount of drift degradation anticipated in repository emplacement drifts for discrete events and time increments extending throughout the 10,000-year regulatory period for postclosure performance. This revision of the drift degradation analysis was developed to support the license application and fulfill specific agreement items between the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) and the U.S. Department of Energy (DOE). The earlier versions of ''Drift Degradation Analysis'' (BSC 2001 [DIRS 156304]) relied primarily on the DRKBA numerical code, which provides for a probabilistic key-block assessment based on realistic fracture patterns determined from field mapping in the Exploratory Studies Facility (ESF) at Yucca Mountain. A key block is defined as a critical block in the surrounding rock mass of an excavation, which is removable and oriented in an unsafe manner such that it is likely to move into an opening unless support is provided. However, the use of the DRKBA code to determine potential rockfall data at the repository horizon during the postclosure period has several limitations: (1) The DRKBA code cannot explicitly apply dynamic loads due to seismic ground motion. (2) The DRKBA code cannot explicitly apply loads due to thermal

 14. Spiral silicon drift detectors

  Rehak, P.; Gatti, E.; Longoni, A.; Sampietro, M.; Holl, P.; Lutz, G.; Kemmer, J.; Prechtel, U.; Ziemann, T.

  1988-01-01

  An advanced large area silicon photodiode (and x-ray detector), called Spiral Drift Detector, was designed, produced and tested. The Spiral Detector belongs to the family of silicon drift detectors and is an improvement of the well known Cylindrical Drift Detector. In both detectors, signal electrons created in silicon by fast charged particles or photons are drifting toward a practically point-like collection anode. The capacitance of the anode is therefore kept at the minimum (0.1pF). The concentric rings of the cylindrical detector are replaced by a continuous spiral in the new detector. The spiral geometry detector design leads to a decrease of the detector leakage current. In the spiral detector all electrons generated at the silicon-silicon oxide interface are collected on a guard sink rather than contributing to the detector leakage current. The decrease of the leakage current reduces the parallel noise of the detector. This decrease of the leakage current and the very small capacities of the detector anode with a capacitively matched preamplifier may improve the energy resolution of Spiral Drift Detectors operating at room temperature down to about 50 electrons rms. This resolution is in the range attainable at present only by cooled semiconductor detectors. 5 refs., 10 figs

 15. Relevansen af Aristoteles' etik for konceptionen af eksistentiel terapi

  Dræby, Anders

  Siden sin undfangelse i begyndelsen af det 20. århundrede har den eksistentielle terapi repræsenteret et filosofisk funderet alternativ til de former for terapeutisk praksis, der er funderet i den funktionalistiske medicinske metafysik. Anvendelse af elementer fra Aristoteles' etik muliggør en...... fremhævelse af den eksistentielle terapi som en praktisk eksistensfænomenologisk livskunst, hvis anliggende er en frembringelse af det enkelte menneskes muligheder fra det skjulte og ind i det uskjulte, så mennesket viser sig som det er ved sig selv...

 16. Radial semiconductor drift chambers

  Rawlings, K.J.

  1987-01-01

  The conditions under which the energy resolution of a radial semiconductor drift chamber based detector system becomes dominated by the step noise from the detector dark current have been investigated. To minimise the drift chamber dark current attention should be paid to carrier generation at Si/SiO 2 interfaces. This consideration conflicts with the desire to reduce the signal risetime: a higher drift field for shorter signal pulses requires a larger area of SiO 2 . Calculations for the single shaping and pseudo Gaussian passive filters indicate that for the same degree of signal risetime sensitivity in a system dominated by the step noise from the detector dark current, the pseudo Gaussian filter gives only a 3% improvement in signal/noise and 12% improvement in rate capability compared with the single shaper performance. (orig.)

 17. Nonlinear drift tearing mode

  Zelenyj, L.M.; Kuznetsova, M.M.

  1989-01-01

  Nonlinear study of magnetic perturbation development under single-mode conditions in collision-free plasma in configurations with the magnetic field shear is investigated. Results are obtained with regard of transverse component of electrical field and its effect on ion dynamics within wide range of ion Larmor radius value and values of magnetic field shear. Increments of nonlinear drift tearing mode are obtained and it is shown that excitation drastic conditions of even linearly stable modes are possible. Mechanism of instability nonlinear stabilization is considered and the value of magnetic island at the saturation threshold is estimeted. Energy of nonlinear drift tearing mode is discussed

 18. The Drift Burst Hypothesis

  Christensen, Kim; Oomen, Roel; Renò, Roberto

  are an expected and regular occurrence in financial markets that can arise through established mechanisms such as feedback trading. At a theoretical level, we show how to build drift bursts into the continuous-time Itô semi-martingale model in such a way that the fundamental arbitrage-free property is preserved......, currencies and commodities. We find that the majority of identified drift bursts are accompanied by strong price reversals and these can therefore be regarded as “flash crashes” that span brief periods of severe market disruption without any material longer term price impacts....

 19. Anvendelse af MIP ved kildekarakterisering og vurdering af nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler

  Broholm, Mette Martina; Janniche, Gry Sander; Damgaard, Ida

  2014-01-01

  Membrane Interface Probing (MIP) er et 'direct push' screeningsværktøj, som kan anvendes ved karakterisering af forurenede grunde. Karakterisering af kildeområder med chlorerede opløsningsmidler (som DNAPL) udgør et vigtigt led i udviklingen af den konceptuelle forståelse, som er essentiel...... for risikovurdering og valg af afværgestrategi. Integreret karakterisering med en række metoder for direkte såvel som indirekte dokumentation af DNAPL i moræneler, herunder MIP, er beskrevet i Kerrn-Jespersen et al. (2013). Det samlede DNAPL-karakteriseringsprojekt er beskrevet i detaljer i Janniche et al. (2013). En...... vurdering af anvendte detektorer for MIP er foretaget af Olsson (2013). Ved karakterisering af forurening med bl.a. chlorerede opløsningsmidler er der behov for en vurdering af forureningssammensætning og nedbrydning. Tilsvarende vurdering er nødvendig, når udviklingen af stimuleret reduktiv dechlorering...

 20. Energiforbrug til opvarmning af bygninger

  Budde, J.; Pedersen, D.O.

  Rapporten giver oplysninger om enhedsforbrug til varme og varmt brugsvand i forskellige typer af bygninger baseret på en analyse af et omfattende datamateriale. Formålet med undersøgelsen har været at ajourføre denne del af grundlaget for både landsdækkende og lokal varmeplanlægning i Danmark....

 1. Coaching af sygedagpengemodtagere

  Coop Henriksen, Annemette

  SFI gennemførte i foråret 2008 til foråret 2009 en pilotundersøgelse om coaching. Undersøgelsen var designet som et lodtrækningsforsøg og omfattede 42 kvindelige sygedagpengemodtagere fra Rødovre Jobcenter, der var sygemeldt med psykiske lidelser i form af stress, depression eller udbrændthed eller...... med lidelser i bevægeapparatet. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Rødovre Jobcenter. I rapporten undersøges, om coaching kan bidrage til at bringe sygedagpengemodtagere i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet målt ved, om deltagerne får fx øget motivation, mere selvtillid, øget afklaring...... og færre symptomer på sygdom. Undersøgelsen viser, at gruppen, der har modtaget coaching, oplever en positiv udvikling i forhold til stress, depression og udbrændthed. Gruppen, der modtog coaching, har den tydeligste positive udvikling, men begge grupper har oplevet en helbredsmæssig fremgang i...

 2. Tapping with intentional drift

  Vardy, A.N.; Daffertshofer, A.; Beek, P.J.

  2009-01-01

  When tapping a desired frequency, subjects tend to drift away from this target frequency. This compromises the estimate of the correlation between inter-tap intervals (ITIs) as predicted by the two-level model of Wing and Kristofferson which consists of an internal timer ('clock') and motor delays.

 3. The KLOE drift chamber

  Ferrari, A.

  2002-01-01

  The design and construction of the large drift chamber of the KLOE experiment is presented. The track reconstruction is described, together with the calibration method and the monitoring systems. The stability of operation and the performance are studied with samples of e + e - , K S K L and K + K - events

 4. High resolution drift chambers

  Va'vra, J.

  1985-07-01

  High precision drift chambers capable of achieving less than or equal to 50 μm resolutions are discussed. In particular, we compare so called cool and hot gases, various charge collection geometries, several timing techniques and we also discuss some systematic problems. We also present what we would consider an ''ultimate'' design of the vertex chamber. 50 refs., 36 figs., 6 tabs

 5. Argus drift chamber

  Danilov, M; Nagovizin, V; Hasemann, H; Michel, E; Schmidt-Parzefall, W; Wurth, R; Kim, P

  1983-11-15

  The ARGUS detector came into operation at the DORIS-II e/sup +/s/sup -/ storage ring at the end of 1982. Its two meter long drift chamber contains 5940 sense and 24588 field wires organized in uniform 18x18.8 mm/sup 2/ drift cells filling the whole volume. These cells form 36 layers, 18 of which provide stereo views. Each sense wire is equipped with a single hit TDC and ADC for coordinate and dE/dx measurements. The chamber is operated with propane to improve momentum and dE/dx resolution. The drift chamber design and initial performance are presented. With a very crude space-time relation approximation and without all the necessary corrections applied a spatial resolution of about 200 ..mu..m was obtained for half of the drift cell volume. Further corrections should improve this result. An intrinsic dE/dx resolution of 4.2% and an actual resolution of 5% were obtained for cosmic muons and also for Bhabha scattered electrons. An actual dE/dx resolution of 5.6% was obtained for pions from e/sup +/e/sup -/ annihilation data with almost no track selection. A relativistic rise of 30% was observed in good agreement with theory. The long-term stability is still to be investigated.

 6. Inland drift sand landscapes

  Fanta, J.; Siepel, H.

  2010-01-01

  Man has had a complex relationship with inland drift sands through the ages. For some centuries these landscapes were seen as a threat to society, especially agriculture and housing. At present we conserve these landscapes as important Natura 2000 priority habitats. In this book you may find these

 7. Guiding center drift equations

  Boozer, A.H.

  1979-03-01

  The quations for particle guiding center drift orbits are given in a new magnetic coordinate system. This form of the equations not only separates the fast motion along the lines from the slow motion across, but also requires less information about the magnetic field than many other formulations of the problem

 8. IN DRIFT CORROSION PRODUCTS

  D.M. Jolley

  1999-12-02

  As directed by a written development plan (CRWMS M&O 1999a), a conceptual model for steel and corrosion products in the engineered barrier system (EBS) is to be developed. The purpose of this conceptual model is to assist Performance Assessment Operations (PAO) and its Engineered Barrier Performance Department in modeling the geochemical environment within a repository drift, thus allowing PAO to provide a more detailed and complete in-drift geochemical model abstraction and to answer the key technical issues (KTI) raised in the NRC Issue Resolution Status Report (IRSR) for the Evolution of the Near-Field Environment (NFE) Revision 2 (NRC 1999). This document provides the conceptual framework for the in-drift corrosion products sub-model to be used in subsequent PAO analyses including the EBS physical and chemical model abstraction effort. This model has been developed to serve as a basis for the in-drift geochemical analyses performed by PAO. However, the concepts discussed within this report may also apply to some near and far-field geochemical processes and may have conceptual application within the unsaturated zone (UZ) and saturated zone (SZ) transport modeling efforts.

 9. Overførsel af viden ved flytning af produktion

  Madsen, Erik Skov; Riis, Jens Ove; Wæhrens, Brian Vejrum

  2010-01-01

  Empiriske studier i tre industrielle virksomheder har afsløret, at selv virksomheder med mange års erfaring i at overføre produktion til andre lande hovedsagelig fokuserer på planlægning af den fysiske overflytning af produktionsudstyr og fokuserer på den eksplicitte viden, der er tilknyttet prod...

 10. Dike Propagation Near Drifts

  2002-01-01

  The purpose of this Analysis and Model Report (AMR) supporting the Site Recommendation/License Application (SR/LA) for the Yucca Mountain Project is the development of elementary analyses of the interactions of a hypothetical dike with a repository drift (i.e., tunnel) and with the drift contents at the potential Yucca Mountain repository. This effort is intended to support the analysis of disruptive events for Total System Performance Assessment (TSPA). This AMR supports the Process Model Report (PMR) on disruptive events (CRWMS M and O 2000a). This purpose is documented in the development plan (DP) ''Coordinate Modeling of Dike Propagation Near Drifts Consequences for TSPA-SR/LA'' (CRWMS M and O 2000b). Evaluation of that Development Plan and the work to be conducted to prepare Interim Change Notice (ICN) 1 of this report, which now includes the design option of ''Open'' drifts, indicated that no revision to that DP was needed. These analyses are intended to provide reasonable bounds for a number of expected effects: (1) Temperature changes to the waste package from exposure to magma; (2) The gas flow available to degrade waste containers during the intrusion; (3) Movement of the waste package as it is displaced by the gas, pyroclasts and magma from the intruding dike (the number of packages damaged); (4) Movement of the backfill (Backfill is treated here as a design option); (5) The nature of the mechanics of the dike/drift interaction. These analyses serve two objectives: to provide preliminary analyses needed to support evaluation of the consequences of an intrusive event and to provide a basis for addressing some of the concerns of the Nuclear Regulatory Commission (NRC) expressed in the Igneous Activity Issue Resolution Status Report

 11. Virkelighedsflugt og masser af sex

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2011-01-01

  I artiklen laves en læsning af ungdomsromanen "6" (2010) af Ronni Andersen. Dernæst udfoldes en række litteraturpædagogiske forslag tilen undervisning i romanen i skolens ældste klasser. Arbejdsforslagene er baseret på en kompetencetilgang til danskfaget og rummer fire værksteder hvor eleverne sk...

 12. I Frans af Assisis fodspor

  Bonde, Lisbeth

  2015-01-01

  En fodrejse fra Assisi til Rom i Frans af Assisis fodspor sætter gang i tankerne og giver anledning til nye ideer......En fodrejse fra Assisi til Rom i Frans af Assisis fodspor sætter gang i tankerne og giver anledning til nye ideer...

 13. Ledelse af forandringer i folkeskolen

  Kjer, Mikkel; Rosdahl, Anders

  2016-01-01

  Dette notat bygger på kvalitative interview på seks folkeskoler i efteråret 2015. Skolerne ligger i forskellige egne af landet og i landområder, mindre og store byer. Skolerne er af forskellig størrelse, og deres elevgrundlag, dvs. forældrenes sociale baggrund, varierer også. Notatet bygger primæ...

 14. Forhastet regulering af de store

  Thomsen, Steen

  2013-01-01

  Christiansborg gennemfører sandsynligvis en markant skærpet regulering af de store finansielle virksomheder. Det vil virke kontraktivt og medvirke til erhvervslivets kredittørke.......Christiansborg gennemfører sandsynligvis en markant skærpet regulering af de store finansielle virksomheder. Det vil virke kontraktivt og medvirke til erhvervslivets kredittørke....

 15. Masser af information uden betydning

  Brier, Søren

  en diskussion af informationsteorien i Tor Nørretranders "Mærk verden" og en skitse til et alternativ baseret på anden ordens kybernetik og semiotik......en diskussion af informationsteorien i Tor Nørretranders "Mærk verden" og en skitse til et alternativ baseret på anden ordens kybernetik og semiotik...

 16. Anbefalinger til organisering af uddannelserne

  Andersen, Lars; Andersen, Lars Døvling; Hornemann, Birte C.

  2009-01-01

  Notatet sammenfatter de diskussioner, som det af fakulteterne nedsatte udvalg vedrørende nye undervisnings- og eksamensformer har haft, og de anbefalinger til en omlægning af vores uddannelsessystem, som udvalget har valgt at give. Notatet er samtidig en begyndelse på en erfaringsudveksling om ny...

 17. Modeller af komplicerede systemer

  Mortensen, J.

  emphasizes their use in relation to technical systems. All the presented models, with the exception of the types presented in chapter 2, are non-theoretical non-formal conceptual network models. Two new model types are presented: 1) The System-Environment model, which describes the environments interaction...... with conceptual modeling in relation to process control. It´s purpose is to present classify and exemplify the use of a set of qualitative model types. Such model types are useful in the early phase of modeling, where no structured methods are at hand. Although the models are general in character, this thesis......This thesis, "Modeller af komplicerede systemer", represents part of the requirements for the Danish Ph.D.degree. Assisting professor John Nørgaard-Nielsen, M.Sc.E.E.Ph.D. has been principal supervisor and professor Morten Lind, M.Sc.E.E.Ph.D. has been assisting supervisor. The thesis is concerned...

 18. Style drift in private equity

  Cumming, D.; Fleming, G.; Schwienbacher, A.

  2009-01-01

  We introduce the concept of style drift to private equity investment. We present theory and evidence pertaining to style drifts in terms of a fund manager's stated focus on particular stages of entrepreneurial development. We develop a model that derives conditions under which style drifts are less

 19. Health Information in Somali (Af-Soomaali )

  ... and Wound Healing - Af-Soomaali (Somali) Bilingual PDF Health Information Translations Fasting Blood Sugar Test - Af-Soomaali (Somali) Bilingual PDF Health Information Translations GTT (Glucose Tolerance Test) - Af-Soomaali ( ...

 20. Anmeldelse af World Drug Report 2005

  Møller, Kim

  2005-01-01

  Internationale udfordringer i spændingsfeltet mellem organiseret kriminalitet og narkotika. Værdien af det illegale narkotikamarked. Skabelsen af et Illicit Drug Index. Ny organisationsstruktur bag udgivelsen af denne WDR. Udgivelsesdato: December......Internationale udfordringer i spændingsfeltet mellem organiseret kriminalitet og narkotika. Værdien af det illegale narkotikamarked. Skabelsen af et Illicit Drug Index. Ny organisationsstruktur bag udgivelsen af denne WDR. Udgivelsesdato: December...

 1. Diogene pictorial drift chamber

  Gosset, J.

  1984-01-01

  A pictorial drift chamber, called DIOGENE, has been installed at Saturne in order to study central collisions of high energy heavy ions. It has been adapted from the JADE internal detector, with two major differences to be taken into account. First, the center-of-mass of these collisions is not identical to the laboratory reference frame. Second, the energy loss and the momentum ranges of the particles to be detected are different from the ones in JADE. It was also tried to keep the cost as small as possible, hence the choice of minimum size and minimum number of sensitive wires. Moreover the wire planes are shifted from the beam axis: this trick helps very much to quickly reject the bad tracks caused by the ambiguity of measuring drift distances (positive or negative) through times (always positive)

 2. Drift-Diffusion Equation

  K. Banoo

  1998-01-01

  equation in the discrete momentum space. This is shown to be similar to the conventional drift-diffusion equation except that it is a more rigorous solution to the Boltzmann equation because the current and carrier densities are resolved into M×1 vectors, where M is the number of modes in the discrete momentum space. The mobility and diffusion coefficient become M×M matrices which connect the M momentum space modes. This approach is demonstrated by simulating electron transport in bulk silicon.

 3. Negative Drift in Populations

  Lehre, Per Kristian

  2011-01-01

  An important step in gaining a better understanding of the stochastic dynamics of evolving populations, is the development of appropriate analytical tools. We present a new drift theorem for populations that allows properties of their long-term behaviour, e.g. the runtime of evolutionary algorithms......, to be derived from simple conditions on the one-step behaviour of their variation operators and selection mechanisms....

 4. Intelligent styring af dynamisk LED belysning

  Thorseth, Anders; Corell, Dennis Dan; Hansen, Søren Stentoft

  Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten.......Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten....

 5. Nyttigt bidrag til professionalisering af revisionsudvalg

  Thomsen, Steen

  2009-01-01

  Anmeldelse af: KPMG. 2009, Audit Committee Institute. Revisionsudvalg i Praksis. 2. reviderede udgave.......Anmeldelse af: KPMG. 2009, Audit Committee Institute. Revisionsudvalg i Praksis. 2. reviderede udgave....

 6. Consistent guiding center drift theories

  Wimmel, H.K.

  1982-04-01

  Various guiding-center drift theories are presented that are optimized in respect of consistency. They satisfy exact energy conservation theorems (in time-independent fields), Liouville's theorems, and appropriate power balance equations. A theoretical framework is given that allows direct and exact derivation of associated drift-kinetic equations from the respective guiding-center drift-orbit theories. These drift-kinetic equations are listed. Northrop's non-optimized theory is discussed for reference, and internal consistency relations of G.C. drift theories are presented. (orig.)

 7. Laboratory Course on Drift Chambers

  Garcia-Ferreira, Ix-B.; Garcia-Herrera, J.; Villasenor, L.

  2006-01-01

  Drift chambers play an important role in particle physics experiments as tracking detectors. We started this laboratory course with a brief review of the theoretical background and then moved on to the the experimental setup which consisted of a single-sided, single-cell drift chamber. We also used a plastic scintillator paddle, standard P-10 gas mixture (90% Ar, 10% CH4) and a collimated 90Sr source. During the laboratory session the students performend measurements of the following quantities: a) drift velocities and their variations as function of the drift field; b) gas gains and c) diffusion of electrons as they drifted in the gas

 8. Modellering af elforbrug til netanalyse

  Østergaard, Jacob

  I denne rapport undersøges mulighederne for at etablere en model for elforbruget, der kan anvendes ved analyser af det østdanske transmissionsnet. Rapporten henvender sig til ingeniører og beslutningstagere, der ønsker viden om betydningen af en nøjagtig elforbrugsmodel og om mulighederne for i p...... simuleringsresultater med mindre usikkerhed, og der opnås en integration mellem eksisterende systemer, idet data fra en række systemer bl.a. Panda, elforbrugsprognoser, elforbrugspaneler og stationsprognoser kan udnyttes til etableringen af en model....

 9. Drifting black aurorae?

  Schoute-Vanneck, H.; Scourfield, M.W.J.; Nielsen, E.

  1990-01-01

  Characteristics of eastward drifting forms, previously described in the literature as black aurorae, have been identified in low-light level TV camera data. The TV field of view was within the field of view of STARE and that of an all-sky camera. On the basis of these observations the authors propose that these auroral forms are a manifestation of folds or waves on the borders of auroral bands propagating along the dark regions between neighboring auroral bands. Conditions under which the folds or waves occur are compatible with their formation by the Kelvin-Helmholtz electrostatic instability

 10. ABSTRACTION OF DRIFT SEEPAGE

  Wilson, Michael L.

  2001-01-01

  Drift seepage refers to flow of liquid water into repository emplacement drifts, where it can potentially contribute to degradation of the engineered systems and release and transport of radionuclides within the drifts. Because of these important effects, seepage into emplacement drifts is listed as a ''principal factor for the postclosure safety case'' in the screening criteria for grading of data in Attachment 1 of AP-3.15Q, Rev. 2, ''Managing Technical Product Inputs''. Abstraction refers to distillation of the essential components of a process model into a form suitable for use in total-system performance assessment (TSPA). Thus, the purpose of this analysis/model is to put the information generated by the seepage process modeling in a form appropriate for use in the TSPA for the Site Recommendation. This report also supports the Unsaturated-Zone Flow and Transport Process Model Report. The scope of the work is discussed below. This analysis/model is governed by the ''Technical Work Plan for Unsaturated Zone Flow and Transport Process Model Report'' (CRWMS MandO 2000a). Details of this activity are in Addendum A of the technical work plan. The original Work Direction and Planning Document is included as Attachment 7 of Addendum A. Note that the Work Direction and Planning Document contains tasks identified for both Performance Assessment Operations (PAO) and Natural Environment Program Operations (NEPO). Only the PAO tasks are documented here. The planning for the NEPO activities is now in Addendum D of the same technical work plan and the work is documented in a separate report (CRWMS MandO 2000b). The Project has been reorganized since the document was written. The responsible organizations in the new structure are the Performance Assessment Department and the Unsaturated Zone Department, respectively. The work plan for the seepage abstraction calls for determining an appropriate abstraction methodology, determining uncertainties in seepage, and providing

 11. Rating af banker og banksystemer

  Grosen, Anders

  2010-01-01

  Banksystemer over hele verdenen er med nød og næppe blevet reddet af diverse statslige hjælpepakker. Derfor er der i disse år øget fokus på banker og banksystemers rating. Denne interesse bliver ikke mindre af, at de statslige garantier til bankerne i mange lande udløber i de kommende år. Rating ...

 12. Analyse og design af produktionssystemer

  Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft

  lys, men til vores store glæde og overraskelse har vi erfaret, at dele af materialet stadigvæk er anvendt på en del ingeniør- og økonomiuddannelser i Danmark. Nogle af de tanker og metoder som blev udviklet i ViPSprogrammet har overlevet og opfattes fortsat som relevante og anvendelige også til...

 13. Drift velocity monitoring of the CMS muon drift chambers

  Sonnenschein, Lars

  2010-01-01

  The drift velocity in drift tubes of the CMS muon chambers is a key parameter for the muon track reconstruction and trigger. It needs to be monitored precisely in order to detect any deviation from its nominal value. A change in absolute pressure, a variation of the gas admixture or a contamination of the chamber gas by air affect the drift velocity. Furthermore the temperature and magnetic field influence its value. First data, taken with a dedicated Velocity Drift Chamber (VDC) built by RWTH Aachen IIIA are presented.

 14. Kants Kritik af dømmekraften

  Introduktion til Kants Kritik af dømmekraften bestående af otte artikler, der følger værkets egen tematiske opbygning......Introduktion til Kants Kritik af dømmekraften bestående af otte artikler, der følger værkets egen tematiske opbygning...

 15. Bilag til forskningsoversigt - Effekterne af Cooperative Learning

  Larsen, Lea Lund

  Ved en opsamling af de empiriske studier vedrørende effekten af CL inden for voksenundervisningsfeltet ses en overvægt af studier, som rapporterer en positiv effekt af CL i forhold til de voksne lærendes faglige udbytte. En meta-analyse over 168 amerikanske undersøgelser på universitetsniveau vis...

 16. Beregning af luftlydisolation mellem to rum

  Donovan, A.

  Meddelelsen bringer resultaterne af en forundersøgelse af to beregningsmetoder. Den ene metode belyses nærmere gennem nogle forenklede eksempler, der viser omfanget af regnearbejdet og peger på nogle af de vanskeligheder det vil indebære at opstille en praktisk anvendelig beregningsmetode....

 17. På sporet af de gyldne opskrifter?

  Poulfelt, Flemming

  2015-01-01

  Børsen Ledelse. Markedet for kogebøger er stort. For der produceres hvert år et hav nye af slagsen. Nogle udgives af kendte kokke, nogle af særlige eksperter inden for kost og motion, og andre af personer, der har en ægte interesse inden for gastronomi og mad. På ledelsesområdet findes en...

 18. Udvikling af systemleverancer, parametri og BIM

  Kortegaard, Per

  2016-01-01

  Seminaret rummede indlæg fra både nogle af projektets tidligere ph.d.-studerende og forskellige kompetente professionelle personer fra forskellige grene af praksis. Seminaret gav samlet et fint billede af status indenfor udviklingen af systemleverancer og deres anvendelse i relation til BIM...

 19. Test af spørgeskema

  Hermansen, Jonathan

  2017-01-01

  Denne bog gennemgår alle surveyarbejdets faser og giver en praktisk indføring i •design af undersøgelsen og udvælgelse af stikprøver, •formulering af spørgeskemaer samt indsamling og kodning af data, •metoder til at analysere resultaterne....

 20. Professor: Lær af Canada

  Greve, Carsten

  2013-01-01

  Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada.......Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada....

 1. Fremtidens biblioteksbetjening af børn

  Høyrup, Helene

  2008-01-01

  Rapporten er resultatet af et tværministerielt udvalgsarbejde nedsat af Kulturministeriet.  Kommissoriet har været at nytænke biblioteksbetjeningen af børn, så den passer til vidensamfundet.  Udvalgsarbejdet munder ud i ti bud for fremtidens biblioteksbetjening af børn....

 2. Regulering af det psykiske arbejdsmiljø

  Nielsen, Klaus T.

  nationale informationer om reguleringen af det psykiske arbejdsmiljø. Rapport er bygget op med ◊ et internationalt overblik over regulering af psykisk arbejdsmiljø ◊ en bredere diskussion af reguleringens dilemmaer ◊ en gennemgang af den aktuelle danske udvikling ◊ udfordringerne på området...

 3. Implementering af MultifunC

  Henze-Pedersen, Sofie; Kohl, Katrine Syppli; Oldrup, Helene

  (MultifunC), som allerede havde vist lovende resultater i Norge og Sverige. I 2011 og 2012 åbnede to danske MultifunC-institutioner derfor i henholdsvis København og Aarhus. Denne rapport undersøger, hvordan implementeringen af MultifunC-programmet er forløbet i Danmark. Undersøgelsen viser, at ingen af de...... to danske institutioner lykkedes med at implementere MultifunC tilfredsstillende i løbet af implementeringsperioden. Det har fx været vanskeligt at implementere det tætte tværfaglige samarbejde mellem medarbejdere med forskellige fagprofessionelle baggrunde, som behandlingsprogrammet indebærer. Det har...... desuden været særdeles vanskeligt for de danske MultifunC-institutioner at få etableret det eksterne samarbejde med de sociale myndigheder i kommunerne, politiet, skoler og praktiksteder samt fritidstilbud i nærområdet, som også er en væsentlig del af behandlingsprogrammet. Undersøgelsen af finansieret af...

 4. The CLEO III drift chamber

  Peterson, D; Briere, R A; Chen, G; Cronin-Hennessy, D; Csorna, S; Dickson, M; Dombrowski, S V; Ecklund, K M; Lyon, A; Marka, S; Meyer, T O; Patterson, J R; Sadoff, A; Thies, P; Thorndike, E H; Urner, D

  2002-01-01

  The CLEO group at the Cornell Electron Storage Ring has constructed and commissioned a new central drift chamber. With 9796 cells arranged in 47 layers ranging in radius from 13.2 to 79 cm, the new drift chamber has a smaller outer radius and fewer wires than the drift chamber it replaces, but allows the CLEO tracking system to have improved momentum resolution. Reduced scattering material in the chamber gas and in the inner skin separating the drift chamber from the silicon vertex detector provides a reduction of the multiple scattering component of the momentum resolution and an extension of the usable measurement length into the silicon. Momentum resolution is further improved through quality control in wire positioning and symmetry of the electric fields in the drift cells which have provided a reduction in the spatial resolution to 88 mu m (averaged over the full drift range).

 5. Electronics for proportional drift tubes

  Fremont, G.; Friend, B.; Mess, K.H.; Schmidt-Parzefall, W.; Tarle, J.C.; Verweij, H.; CERN-Hamburg-Amsterdam-Rome-Moscow Collaboration); Geske, K.; Riege, H.; Schuett, J.; CERN-Hamburg-Amsterdam-Rome-Moscow Collaboration); Semenov, Y.; CERN-Hamburg-Amsterdam-Rome-Moscow Collaboration)

  1980-01-01

  An electronic system for the read-out of a large number of proportional drift tubes (16,000) has been designed. This system measures deposited charge and drift-time of the charge of a particle traversing a proportional drift tube. A second event can be accepted during the read-out of the system. Up to 40 typical events can be collected and buffered before a data transfer to a computer is necessary. (orig.)

 6. Drift-Scale Radionuclide Transport

  Houseworth, J.

  2004-01-01

  The purpose of this model report is to document the drift scale radionuclide transport model, taking into account the effects of emplacement drifts on flow and transport in the vicinity of the drift, which are not captured in the mountain-scale unsaturated zone (UZ) flow and transport models ''UZ Flow Models and Submodels'' (BSC 2004 [DIRS 169861]), ''Radionuclide Transport Models Under Ambient Conditions'' (BSC 2004 [DIRS 164500]), and ''Particle Tracking Model and Abstraction of Transport Process'' (BSC 2004 [DIRS 170041]). The drift scale radionuclide transport model is intended to be used as an alternative model for comparison with the engineered barrier system (EBS) radionuclide transport model ''EBS Radionuclide Transport Abstraction'' (BSC 2004 [DIRS 169868]). For that purpose, two alternative models have been developed for drift-scale radionuclide transport. One of the alternative models is a dual continuum flow and transport model called the drift shadow model. The effects of variations in the flow field and fracture-matrix interaction in the vicinity of a waste emplacement drift are investigated through sensitivity studies using the drift shadow model (Houseworth et al. 2003 [DIRS 164394]). In this model, the flow is significantly perturbed (reduced) beneath the waste emplacement drifts. However, comparisons of transport in this perturbed flow field with transport in an unperturbed flow field show similar results if the transport is initiated in the rock matrix. This has led to a second alternative model, called the fracture-matrix partitioning model, that focuses on the partitioning of radionuclide transport between the fractures and matrix upon exiting the waste emplacement drift. The fracture-matrix partitioning model computes the partitioning, between fractures and matrix, of diffusive radionuclide transport from the invert (for drifts without seepage) into the rock water. The invert is the structure constructed in a drift to provide the floor of the

 7. Brug af alternativ isolering i forbindelse med renovering af ældre etageejendomme

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af rapport om praktiske erfaringer med brug af alternative isoleringsmaterialer i en renoveringsopgave, udarbejdet af Byfornyelse København m.fl. under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 8. Progress in semiconductor drift detectors

  Rehak, P.; Walton, J.; Gatti, E.

  1985-01-01

  Progress in testing semiconductor drift detectors is reported. Generally better position and energy resolutions were obtained than resolutions published previously. The improvement is mostly due to new electronics better matched to different detectors. It is shown that semiconductor drift detectors are becoming versatile and reliable detectors for position and energy measurements

 9. CTF Void Drift Validation Study

  Salko, Robert K. [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States); Gosdin, Chris [Pennsylvania State Univ., University Park, PA (United States); Avramova, Maria N. [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States); Gergar, Marcus [Pennsylvania State Univ., University Park, PA (United States)

  2015-10-26

  This milestone report is a summary of work performed in support of expansion of the validation and verification (V&V) matrix for the thermal-hydraulic subchannel code, CTF. The focus of this study is on validating the void drift modeling capabilities of CTF and verifying the supporting models that impact the void drift phenomenon. CTF uses a simple turbulent-diffusion approximation to model lateral cross-flow due to turbulent mixing and void drift. The void drift component of the model is based on the Lahey and Moody model. The models are a function of two-phase mass, momentum, and energy distribution in the system; therefore, it is necessary to correctly model the ow distribution in rod bundle geometry as a first step to correctly calculating the void distribution due to void drift.

 10. Børn af veteraner

  Frederiksen, Signe; Lausten, Mette

  Siden starten af 1990’erne har Danmark sendt over 30.000 soldater og andet personel på internationale missioner – langt de fleste til Eks-Jugoslavien, Afghanistan og Irak. Denne undersøgelse handler om de børn, hvis fædre har været udsendt på militære missioner i udlandet. For hvordan håndterer...... spørgsmål er fokus for undersøgelsen. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt børn af veteraner på henholdsvis 7, 11 og 15 år. Undersøgelsen er gennemført for og i samarbejde med Veterancentrets Videncenter, som er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse....

 11. Styring af international transfer pricing

  Reuther, Peter; Rossing, Christian Plesner

  2011-01-01

  Nærværende artikel introducerer international transfer pricing, dels som et skatteretligt fænomen og dels som et værktøj til planlægning og økonomisk styring af koncernforbundne selskaber i en multinational virksomhed (MNV). Med udgangspunkt i en case-analyse af MNV’en gives der et konkret eksempel...... på hvordan transfer pricing håndteres i praksis. Artiklens formål er at give et praktisk eksempel på at transfer pricing handler om at efterleve regler, ikke omgå dem. På baggrund af case-analysen argumenteres der for, at såvel akademikere som praktikere bør tage virksomhedens tilgang til...... international transfer pricing i betragtning, når økonomiske styringssystemer i en MNV skal anvendes til planlægning og opfølgning....

 12. Strategi til udbredelse og udvikling af aquaponik

  Bartholin, Aline; Nielsen, Per

  2014-01-01

  Denne rapport omhandler, hvorledes aquaponik i fremtiden skal udbredes med henblik på at produktionsmetoden bliver en del af den etablerede fødevaresektor. Ud fra et interview med PlanteLaboratoriet som er en del af foreningen Akvaponisk Selskab, samt observationer af en workshop afholdt af PlanteLaboratoriet forsøger vi at kortlægge den førte strategi til udbredelse og udvikling af aquaponik, samt undersøge hvorledes aquaponik som innovation bliver taget imod af mulige adoptere. Empirien sam...

 13. Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi

  Skovhus, Randi Boelskifte; thomsen, rie

  2013-01-01

  Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi 2004-2013. Et arbejdspapir......Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi 2004-2013. Et arbejdspapir...

 14. Logning af teledata i lyset af Tele2-dommen

  Lentz, Lene Wacher

  2017-01-01

  De danske teleudbydere har siden 2007 været underlagt en pligt efter logningsbekendtgørelsen til at registrere data om al telekommunikation for at sikre at data er tilgængelige ved en eventuel senere efterforskning. Logningspligten må nu revideres og i vidt omfang afvikles som følge af EU-domstol...

 15. Undersøgelse af kommunernes administration af bygningsreglementets elevatorkrav

  Grangaard, Sidse

  Denne rapport undersøger kommunernes praksis omkring administrationen af bygningsreglementets krav om elevator ved nybyggeri og ombygning. Blandt de 26 kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, var der generelt konsensus om at stille krav om elevator ved nybyggeri. Kommunerne modtager kun meget...

 16. Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier

  Bruus, Marianne; Dupont, Yoko Luise; Grant, Ruth

  Både i Danmark og andre steder er der observeret en nedgang i de insekter, der bestøver landmandens afgrøder og de vilde planter. Tilbagegangen falder sammen med, at landbrugsdriften er blevet mere intensiv, og anvendelsen af pesticider er øget. Vi ved imidlertid ikke, hvilken rolle pesticiderne ...

 17. Forekomst af resistente bakterier og forbrug af antibiotika til hunde

  Pedersen, Karl; Pedersen, Kristina; Jensen, Helene

  2007-01-01

  ), Pasteurella multocida (n=25), Bordetella bronchiseptica (n=14), Proteus spp. (n=29), og E. coli (n=449). I undersøgelsen anvendtes data fra VetStat databasen. Størstedelen af de antibiotika, der bruges til hunde er bredspektrede. Penicilliner med udvidet spektrum, cephalosporiner samt sulphonamider...

 18. Transkateterlukning af venstre atriums aurikel til forebyggelse af apoplexia cerebri

  Loupis, Anastasia M; De Backer, Ole; Ihlemann, Nikolaj

  2014-01-01

  In patients with atrial fibrillation (AF) and increased risk of stroke, oral anticoagulation (OAC) is the standard treatment for stroke prevention - however, this therapy also carries a high risk of bleeding. Percutaneous closure of the left atrial appendage (LAA) has been suggested to be an alte...

 19. Drifting oscillations in axion monodromy

  Flauger, Raphael [Department of Physics, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15213 (United States); McAllister, Liam [Department of Physics, Cornell University, Ithaca, NY 14853 (United States); Silverstein, Eva [Stanford Institute for Theoretical Physics, Stanford University, Stanford, CA 94305 (United States); Westphal, Alexander, E-mail: flauger@physics.ucsd.edu, E-mail: mcallister@cornell.edu, E-mail: evas@stanford.edu, E-mail: alexander.westphal@desy.de [Theory Group, Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, D-22603 Hamburg (Germany)

  2017-10-01

  We study the pattern of oscillations in the primordial power spectrum in axion monodromy inflation, accounting for drifts in the oscillation period that can be important for comparing to cosmological data. In these models the potential energy has a monomial form over a super-Planckian field range, with superimposed modulations whose size is model-dependent. The amplitude and frequency of the modulations are set by the expectation values of moduli fields. We show that during the course of inflation, the diminishing energy density can induce slow adjustments of the moduli, changing the modulations. We provide templates capturing the effects of drifting moduli, as well as drifts arising in effective field theory models based on softly broken discrete shift symmetries, and we estimate the precision required to detect a drifting period. A non-drifting template suffices over a wide range of parameters, but for the highest frequencies of interest, or for sufficiently strong drift, it is necessary to include parameters characterizing the change in frequency over the e-folds visible in the CMB. We use these templates to perform a preliminary search for drifting oscillations in a part of the parameter space in the Planck nominal mission data.

 20. Drifting oscillations in axion monodromy

  Flauger, Raphael; Westphal, Alexander

  2014-12-01

  We study the pattern of oscillations in the primordial power spectrum in axion monodromy inflation, accounting for drifts in the oscillation period that can be important for comparing to cosmological data. In these models the potential energy has a monomial form over a super-Planckian field range, with superimposed modulations whose size is model-dependent. The amplitude and frequency of the modulations are set by the expectation values of moduli fields. We show that during the course of inflation, the diminishing energy density can induce slow adjustments of the moduli, changing the modulations. We provide templates capturing the effects of drifting moduli, as well as drifts arising in effective field theory models based on softly broken discrete shift symmetries, and we estimate the precision required to detect a drifting period. A non-drifting template suffices over a wide range of parameters, but for the highest frequencies of interest, or for sufficiently strong drift, it is necessary to include parameters characterizing the change in frequency over the e-folds visible in the CMB. We use these templates to perform a preliminary search for drifting oscillations in a part of the parameter space in the Planck nominal mission data.

 1. Ledelse af ledelse i udviklingssamtaler

  Ryberg, Birgit

  2012-01-01

  Hvem sætter dagsorden for udvikling? Udviklingssamtaler er præget af forskellige ledende interessser, der ikke blot konkurrerer om at vinde indflydelse, men også skaber tvetydigheder og doublebind, som ledere og medarbejdere må forholde sig til....

 2. Kvalifikation af skattesubjekter og traktatbeskyttelse

  Bolander, Jane

  2014-01-01

  Artiklen er baseret på generalrapporten og den danske nationalrapport om emnet “Qualification of taxable entities and treaty protection”, der er udarbejdet til IFA-kongressen 2014 i Mumbai. Artiklen opsummerer konklusionerne fra generalrapportens komparative studier, og forhold af særlig dansk...

 3. Afgivelse af formue til trusts

  Feldthusen, Rasmus Kristian

  2009-01-01

  Kravet om at en stifter skal have foretaget en "uigenkaldelig og effektiv udskillelse" for at dansk skatteret vil anerkende at der foreligger en trust vurderes. Kravet er senest lagt til grund i SKM 2009.249 SR. Forfatteren opfordrer til, at SKAT i stedet foretager en konkret vurdering af selve...

 4. Digitalisering af det eksisterende byggeri

  Sørensen, Nils Lykke; Øien, Turid Borgestrand

  2010-01-01

  Digitalisering af det eksisterende byggeri er en vanskelig og uendelig opgave. Det giver kun mening at digitalisere eksisterende byggeri, når man har et konkret behov, og da kun at indhente og lagre de informationer, som man strategisk eller konkret har behov for. Erhvervs og Byggestyrelsen har i...

 5. Evaluering af Animationsbaseret Sketching Workshop

  Vistisen, Peter; Hautopp, Heidi

  2017-01-01

  Formålet med workshoppen var at styrke forskere fra Ild-Lab i at anvende animationsbaseret sketching og prototyping i deres undervisning således, at undervisningen understøtter designbaserede tilgange, der er mere produkt- og teknologiorienteret. På denne led kan vi styrke materialiseringen af hu...

 6. Udredning af xerostomi og hyposalivation

  Pedersen, Anne Marie Lynge; Dynesen, Anja Weirsøe; Jensen, Siri Beier

  2011-01-01

  Mundtørhed kræver grundig undersøgelse Xerostomi er ofte associeret til betydelig nedsat spytsekretion, men kan forekomme, uden at der objektivt kan påvises nedsat spytsekretion. Udredning af patienter, som klager over mundtørhed, bør således altid inkludere en omhyggelig anamnese, en detaljeret ...

 7. Danskernes brug af nyhedsmedier 2018

  Schrøder, Kim Christian; Ørsten, Mark; Eberholst, Mads Kæmsgaard

  Hvis der er ét begreb, der i 2018 er blevet slået fast med syvtommersøm i den offentlige debat verden over, så er det ’fake news’! Bekymringen over fænomenet er vokset eksplosivt, samtidig med at det er blevet mere og mere uklart, hvad ’fake news’ egentlig dækker over. I dette års analyse af...... brugen af nyhedsmedier sætter Reuters Institute Digital News Report, og også denne specialrapport om Danmark, analytisk fokus på ’fake news’ og kaster lys over borgernes opfattelse af fænomenet på en måde, så vi får nuancerne i det komplekse begreb med. Et andet emne, der er blevet diskuteret...... for fake news og egne oplevelser af fake news, og danskernes viden om, hvordan nyheder bliver lavet (nyheds-literacy)....

 8. Overholdelse af kravene i bygningsreglementet

  Christensen, Toke Haunstrup; Jensen, Jesper Ole; Gram-Hanssen, Kirsten

  Denne rapport undersøger, hvorvidt bestemmelserne i bygningsreglementet BR10 omkring energieffektivisering ved renoveringen af bygninger bliver overholdt. Der fokuseres især på parcelhuse, da problemet med manglende overholdelse menes at være størst her, ligesom potentialet for energibesparelser...

 9. Ledelsesroller i globalisering af cleantech

  Knudsen, Poul Frøjk; Tambo, Torben

  2011-01-01

  nyeste teknologier, globalisering af salg, installation og produktion, og at vækstdagsordenen er blevet fastholdt. Den globale satsning på cleantech sætter disse ledelsesmæssige kvaliteter under pres. Dette studie ser på en mellemstor komponentleverandør til vindindustrien, og dennes kamp...

 10. Virksomhedernes opfattelse af arbejdsmarkedets "restgrupper"

  Larsen, Christian Albrekt

  2010-01-01

  Artiklen beskriver, hvorledes danske arbejdsgivere opfatter ældre ledige, ledige indvandrere og ledige med lang forudgående ledighed. Det teoretiske udgangspunkt er, at arbejdsmarkedets fundamentale informationsproblemer fører til brug af statistisk diskrimination og frygt for «lemons». Analyserne...

 11. På sporet af fremtidens konkurrenceevne

  Boje Rasmussen, Martin Møller

  2013-01-01

  Michael Porter og Harvard Business School står bag nyt banebrydende initiativ, Social Progress Index, som måler et samfunds evne til at skabe livskvalitet for borgerne. Dette aktualiserer debatten om udviklingen af helt nye konkurrencemodeller. Der er tale om et valg mellem tre forskellige typer...

 12. Sygeplejestuderendes brug af portfolio i klinisk undervisning

  Hjorth, Anne Charlotte Overgaard; Bruhn, Helle

  2014-01-01

  Brugen af portfolio var mangelfuld, men et udviklingsprojekt i samarbejde med den kommunale sygepleje motiverede både sygeplejestuderende og kliniske vejledere til at anvende læringsdelen af portfolio aktivt.......Brugen af portfolio var mangelfuld, men et udviklingsprojekt i samarbejde med den kommunale sygepleje motiverede både sygeplejestuderende og kliniske vejledere til at anvende læringsdelen af portfolio aktivt....

 13. Udviklingen af rumopfattelsen 1600-2000

  Brock, Steen

  2010-01-01

  Hovedtræk af rumopfattelsens idehistorie fra Descartes til Wittgenstein med speciel vægt på Kant, værkbegrebet, modelbegrebet og den fænomenologiske opfattelse af rummet som handlingens sted......Hovedtræk af rumopfattelsens idehistorie fra Descartes til Wittgenstein med speciel vægt på Kant, værkbegrebet, modelbegrebet og den fænomenologiske opfattelse af rummet som handlingens sted...

 14. Identifikation af referencevandløb til implementering af vandrammedirektivet i Danmark

  Kristensen, Esben Astrup; Baattrup-Pedersen, Annette; Skriver, Jens

  Definition og beskrivelse af referencetilstanden er centralt for implementering af vandrammedirektivet, da bedømmelse af den økologiske tilstand sker som afvigelsen fra den upåvirkede referencetilstand. I denne rapport præsenteres analyser af danske, udenlandske og historiske data med det formål...

 15. Aspekter af integrationsindsatsen i 6 kommuner

  Rosdahl, Anders

  Dette arbejdspapir præsenterer resultaterne af en mindre kvalitativ undersøgelse af kommuners indsats for at bringe nyankomne flygtninge og indvandrere i beskæftigelse. Undersøgelsen er en opfølgning på en kvantitativ benchmarkanalyse, som er gennemført af Amternes og Kommunernes Forskningsinstit...

 16. Registrering af biometriske og biologiske personoplysninger

  Blume, Peter Erik; Herrmann, Janne Rothmar

  2009-01-01

  Med udgangspunkt i menneskeretsdomstolens Marper dom drøftes i artiklen indretningen af dansk rets regler om registrering af fingeraftryk og dna-profil med tilhørende biologisk materiale, og om dommen nødvendiggør ændringer af disse regler....

 17. Delegation af lovgivningsmagt: risiko for ringere regulering?

  Pedersen, Morten Jarlbæk; Christensen, Geert Laier; Ravn, Jacob

  2016-01-01

  kortsigtetede, politiske incitamenter. Samtidig underlægges delegation ikke samme grad af kvalitetskontrolmekanismer som almindelig lovgivning; dette kunne ellers kompensere for den mere politiserede delegation. En øget brug af bekendtgørelser kan derfor betyde en stigende risiko for regulering af lavere...

 18. Registrering og Benchmarking af Modus 2 Forskning

  Duus, Henrik Johannsen; Jørgensen, Jens E.

  2004-01-01

  Fremvæksten af modus 2 forskning stiller krav om en revurdering af højere læreanstalters evaluerings- og meriteringspraksis. Den endimensionale prioritering af modus 1 forskning såvel som dennes ligeså endimensionale evaluering via publikationer må afvises som utidssvarende. Som en konsekvens her...

 19. Energioptimering af bæredygtighedscertificeringsprocesserne

  Christensen, Dorthe Holmberg; Carlsen, Mads; Alon, Shlomo Nevo

  2014-01-01

  Større fokus på bæredygtighedscertificeringer som DGNB har yderligere øget kompleksiteten af designet af bygninger. Introduktionen af teknologier som building information modelling (BIM) og proces metoder som integreret design proces (IDP) kan hjælpe med at reducere kompleksiteten og bedre...

 20. Regulering af jødiske kroppe

  Schleicher, Marianne

  2014-01-01

  på teori dels af Michel Foucault om, hvordan kultur sikrer sin egen overlevelse ved at indsamle viden om bl.a. kroppe med henblik på at regulere brugen af dem, dels af Judith Butler, der bl.a. forklarer, hvordan kultur trods alt er åben for såkaldt subversion, idet det bidrager til at udvide og...

 1. Magtens repræsentation af danskhed

  Madsen, Carsten

  2016-01-01

  Med udgangspunkt i Maurice Charlands begreb om konstitutiv retorik og Jacques Derridas dekonstruktion af repræsentationslogik foretager artiklen en kritisk analyse og fortolkning af repræsentationen af dansk nationalidentitet, sådan som den kommer til udtryk i Dronning Margrethes nytårstaler...

 2. Prøvetagning af grundvand

  Sørensen, Inga

  Bogen fokuserer på prøveatgning af grundvand og drikkevand til forskellige formål såsom undersøgelse af forurenede grunde, grundvandsmonitering samt produktion af drikkevand. Da grundvand i sagens natur findes under jordoverfladen, beskriver bogen også væsentlige forhold om hydrogeologi og...

 3. Modelanalyser af mobilitet og miljø

  Christensen, Linda; Gudmundsson, Henrik

  Begrebet bæredygtig transport diskuteres og ved hjælp af persontrafikmodellen ALTRANS belyses mulighederne for at fremme bæredygtig udvikling gennem en række scenarier. Desuden præsenteres en mere detaljeret analyse af ændringer i CO2-belastningen ved forbedring af den kollektive trafiks servicen...

 4. Hærdeteknologi og Holdbarhed af Betonkonstruktioner

  Sørensen, Eigil V.

  Kurset Hærdeteknologi og Holdbarhed af Betonkonstruktioner afholdes i 1. og 2. periode af forårssemesteret 2006. Kurset sigter på at give de studerende en grundlæggende forståelse af, hvorledes man designer og udfører holdbare betonkonstruktioner....

 5. Påvisning af PCV2

  Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane

  2018-01-01

  Mængden af PCV2-virus i poolede serumprøver kan anvendes til at finde grise med meget PCV2-virus, hvorimod mængden af PCV2-virus i spyt og fæces er velegnede til at vurdere tilstedeværelsen af eller tidspunktet for en begyndende PCV2-infektion...

 6. Påvisning af PCV2

  Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane

  Mængden af PCV2-virus i poolede serumprøver kan anvendes til at finde grise med meget PCV2-virus, hvorimod mængden af PCV2-virus i spyt og fæces er velegnede til at vurdere tilstedeværelsen af eller tidspunktet for en begyndende PCV2-infektion...

 7. Drift chamber data readout system

  Basiladze, S.G.; Lokhonyai, L.

  1980-01-01

  An electronic system for processing drift chamber signals is described. The system consists of 4-channel fast amplifier-discriminators of low threshold, 16-channel time-expanders transforming 0.5 μs time intervals to 10 μs and a 9-bit time-to-digital converter (TDC) recording up to 16 expanded time intervals. If the average track multiplicity is small, TDC is capable to process signals from 4 time-expanders (i.e., 64 drift gaps). In order to record multiple tracks per drift gap discriminator outputs can be connected to a number of time-expander channels. The fast clear input enables the system to be cleared within 0.5 μs. Efficient readout from TDC is facilated by reading only those channels which contain non-zero data (9 bits - drift time; 6 bits - wire number)

 8. Drift tubes of Linac 2

  Photographic Service

  1977-01-01

  Being redied for installation, those at the right are for tank 1, those on the left for tank 2. Contrary to Linac 1, which had drift-tubes supported on stems, here the tubes are suspended, for better mechanical stability.

 9. On nonlinear periodic drift waves

  Kauschke, U.; Schlueter, H.

  1990-09-01

  Nonlinear periodic drift waves are investigated on the basis of a simple perturbation scheme for both the amplitude and inverse frequency. The coefficients for the generation of the forced harmonics are derived, a nonlinear dispersion relation is suggested and a criterion for the onset of the modulational instability is obtained. The results are compared with the ones obtained with the help of a standard KBM-treatment. Moreover cnoidal drift waves are suggested and compared to an experimental observation. (orig.)

 10. The OPAL vertex drift chamber

  Carter, J.R.; Elcombe, P.A.; Hill, J.C.; Roach, C.M.; Armitage, J.C.; Carnegie, R.K.; Estabrooks, P.; Hemingway, R.; Karlen, D.; McPherson, A.; Pinfold, J.; Roney, J.M.; Routenburg, P.; Waterhouse, J.; Hargrove, C.K.; Klem, D.; Oakham, F.G.; Carter, A.A.; Jones, R.W.L.; Lasota, M.M.B.; Lloyd, S.L.; Pritchard, T.W.; Wyatt, T.R.

  1990-01-01

  A high precision vertex drift chamber has been installed in the OPAL experiment at LEP. The design of the chamber and the associated readout electronics is described. The performance of the system has been studied using cosmic ray muons and the results of these studies are presented. A space resolution of 50 μm in the drift direction is obtained using the OPAL central detector gas mixture at 4 bar. (orig.)

 11. Generalized drift-flux correlation

  Takeuchi, K.; Young, M.Y.; Hochreiter, L.E.

  1991-01-01

  A one-dimensional drift-flux model with five conservation equations is frequently employed in major computer codes, such as TRAC-PD2, and in simulator codes. In this method, the relative velocity between liquid and vapor phases, or slip ratio, is given by correlations, rather than by direct solution of the phasic momentum equations, as in the case of the two-fluid model used in TRAC-PF1. The correlations for churn-turbulent bubbly flow and slug flow regimes were given in terms of drift velocities by Zuber and Findlay. For the annular flow regime, the drift velocity correlations were developed by Ishii et al., using interphasic force balances. Another approach is to define the drift velocity so that flooding and liquid hold-up conditions are properly simulated, as reported here. The generalized correlation is used to reanalyze the MB-2 test data for two-phase flow in a large-diameter pipe. The results are applied to the generalized drift flux velocity, whose relationship to the other correlations is discussed. Finally, the generalized drift flux correlation is implemented in TRAC-PD2. Flow reversal from countercurrent to cocurrent flow is computed in small-diameter U-shaped tubes and is compared with the flooding curve

 12. Produktion og afsætning af nicheprodukter

  Jensen, Jonas Baungaard; Hansen, Henning Otte

  2016-01-01

  . Egnsmærker opnår generelt en merpris på 20-30 pct. Det er dog bemærkelsesværdigt, at landmanden “kun” har omkring 13 pct. af forbrugerkronen på Lammefjords-kartofler. Her er der tale om unikke produkter, hvor det i praksis udelukkende er landmanden og landmandens placering og produktion, som skaber de unikke...

 13. A liquid-nitrogen monitor for lithium-drifted germanium detectors

  Andeweg, A.H.

  1977-11-01

  An instrument has been developed that makes use of a load cell to monitor the liquid nitrogen in the Dewar flask of a lithium-drifted germaniun detector. The contents are recorded on a chart recorder, and an alarm is sounded when the previously set content has been reached. A signal switches off the high-voltage power supply 30 minutes after the alarm is triggered. The calibration of the load-cell monitor is described in an appendix [af

 14. Barrierer for ibrugtagning af videooptaget universitetsundervisning

  Rattleff, Pernille

  2009-01-01

  tilgængelige for studerende og andre interesserede. Der kan således iagttages nogle barrierer i forhold til ibrugtagning af videooptaget undervisning på universitetsniveau, idet underviserne for en umiddelbar betragtning tilsyneladende for det første har nogle forbehold af psykologisk, for det andet af...... begrebsafklaring, præsenterer forfatterne i denne artikel erfaringerne med tilbud af videostreamet og podcastet universitetsundervisning til studerende på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole med henblik på en diskussion af de potentialer og især de barrierer, der kan iagttages i forhold til en mere systematisk...

 15. The Drifting Star

  2008-04-01

  By studying in great detail the 'ringing' of a planet-harbouring star, a team of astronomers using ESO's 3.6-m telescope have shown that it must have drifted away from the metal-rich Hyades cluster. This discovery has implications for theories of star and planet formation, and for the dynamics of our Milky Way. ESO PR Photo 09a/08 ESO PR Photo 09a/08 Iota Horologii The yellow-orange star Iota Horologii, located 56 light-years away towards the southern Horologium ("The Clock") constellation, belongs to the so-called "Hyades stream", a large number of stars that move in the same direction. Previously, astronomers using an ESO telescope had shown that the star harbours a planet, more than 2 times as large as Jupiter and orbiting in 320 days (ESO 12/99). But until now, all studies were unable to pinpoint the exact characteristics of the star, and hence to understand its origin. A team of astronomers, led by Sylvie Vauclair from the University of Toulouse, France, therefore decided to use the technique of 'asteroseismology' to unlock the star's secrets. "In the same way as geologists monitor how seismic waves generated by earthquakes propagate through the Earth and learn about the inner structure of our planet, it is possible to study sound waves running through a star, which forms a sort of large, spherical bell," says Vauclair. The 'ringing' from this giant musical instrument provides astronomers with plenty of information about the physical conditions in the star's interior. And to 'listen to the music', the astronomers used one of the best instruments available. The observations were conducted in November 2006 during 8 consecutive nights with the state-of-the-art HARPS spectrograph mounted on the ESO 3.6-m telescope at La Silla. Up to 25 'notes' could be identified in the unique dataset, most of them corresponding to waves having a period of about 6.5 minutes. These observations allowed the astronomers to obtain a very precise portrait of Iota Horologii: its

 16. Bidrag til automatisering af ortofotomosaikfremstilling

  Vestergaard, Jacob Schack; Andersen, Simon G.; Nielsen, Allan Aasbjerg

  Mosaikker af nabo-ortofotos, der udgør et vigtigt element i dagens automatiske kortfremstilling og -opdatering, laves i dag ved håndkraft. Her vil vi vise en vigtig byggeklods til automatisering af denne proces. Der findes metoder, der baserer sig på den såkaldte “bidirectional reflectance...... bestemt ortofoto typisk vil skulle kalibreres til flere nabo-ortofotos. Disse flere kalibreringer vil iblandt være i modstrid med hinanden. For eksempel kan en kalibrering til et ortofoto mod nord udsige, at pixels i ortofotoet skal have en højere værdi samtidigt med, at ortofotoet mod vest kræver en...

 17. Domesticeringen af Ford i Danmark

  Wagner, Michael

  2011-01-01

  Det amerikanske automobilfirma Ford Motor Company (1903) med hovedkvarter i Detroit begyndte at drive forretning i Danmark omkring 1906. Dermed havde Ford tidligt fået et stærkt fodfæste i Nordeuropa, som udviklingen i salget af Ford automobiler de næste årtier til fulde skulle demonstrere....... Artiklen har fokus på Ford Motor Companys aktiviteter som agent for fordismen i en dansk kulturel kontekst. Hvordan reagerede de danske forretningsforbindelser, politikere, arbejdere og deres fagforeninger, samt forbrugerne på fordismen og de amerikanske forretningsmetoder. På hvilken måde blev forbrugeren...... defineret og inklineret af Ford Motor Company og de danske forhandlere gennem annoncer og andre marketingstiltag, og hvordan blev Ford automobilet kulturelt iscenesat som en ’dansk’ bil....

 18. Vaccination af slagtekalve mod BRSV

  Graumann, Anne Mette; Larsen, Lars Erik

  2009-01-01

  Rspiratory Suncytial Virus) blev fundet til at være den typisk fundne virus, der forårsager lungebetændelse. Vacciner imod BRSV er tilgængelige på markedet, men de er aldrig blevt afprøvet systematisk under danske forhold. Formålet med dette forsøg er at undersøge effekten af to forskellige...

 19. Domesticeringen af Ford i Danmark

  Wagner, Michael

  forstand voksede sig stor og stærk i den selv samme periode som Ford Motor Company gennem udbredelse af bilismen. Det var især FDM's medlemsblad MOTOR, som løbende bragte en stor mængde artikler om Ford Motor Company og reklamer for firmaets produkter i hele perioden 1906-1940. De to store aktører...

 20. Characteristic parameters of drift chambers calculation

  Duran, I.; Martinez-Laso, L.

  1989-01-01

  We present here the methods we used to analyse the characteristic parameters of drift chambers. The algorithms to calculate the electric potential in any point for any drift chamber geometry are presented. We include the description of the programs used to calculate the electric field, the drift paths, the drift velocity and the drift time. The results and the errors are discussed. (Author) 7 refs

 1. Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer

  Pedersen, Anni Øyan; Jørgensen, Henry Johs. Høgh; Knudsen, Knud Erik Bach

  2010-01-01

  Et fordøjelighedsforsøg har vist, at energiværdien af byg og hvede steg ved fermentering. Effekten var størst ved fermentering af byg, hvor fordøjeligheden af organisk stof for enden af tyndtarmen steg statistisk sikkert med 9 %. Ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af organisk stof...... af vand og dels CO2-produktion og dermed tørstoftab. Anbefaling om beregning af energiværdi i fermenteret korn vil blive foretaget ud fra resultaterne af et produktionsforsøg med slagtesvin, som er under publicering. Fosforudnyttelse i fermenteret korn undersøges yderligere i et produktionsforsøg med...

 2. In-Drift Microbial Communities

  D. Jolley

  2000-11-09

  As directed by written work direction (CRWMS M and O 1999f), Performance Assessment (PA) developed a model for microbial communities in the engineered barrier system (EBS) as documented here. The purpose of this model is to assist Performance Assessment and its Engineered Barrier Performance Section in modeling the geochemical environment within a potential repository drift for TSPA-SR/LA, thus allowing PA to provide a more detailed and complete near-field geochemical model and to answer the key technical issues (KTI) raised in the NRC Issue Resolution Status Report (IRSR) for the Evolution of the Near Field Environment (NFE) Revision 2 (NRC 1999). This model and its predecessor (the in-drift microbial communities model as documented in Chapter 4 of the TSPA-VA Technical Basis Document, CRWMS M and O 1998a) was developed to respond to the applicable KTIs. Additionally, because of the previous development of the in-drift microbial communities model as documented in Chapter 4 of the TSPA-VA Technical Basis Document (CRWMS M and O 1998a), the M and O was effectively able to resolve a previous KTI concern regarding the effects of microbial processes on seepage and flow (NRC 1998). This document supercedes the in-drift microbial communities model as documented in Chapter 4 of the TSPA-VA Technical Basis Document (CRWMS M and O 1998a). This document provides the conceptual framework of the revised in-drift microbial communities model to be used in subsequent performance assessment (PA) analyses.

 3. In-Drift Microbial Communities

  Jolley, D.

  2000-01-01

  As directed by written work direction (CRWMS M and O 1999f), Performance Assessment (PA) developed a model for microbial communities in the engineered barrier system (EBS) as documented here. The purpose of this model is to assist Performance Assessment and its Engineered Barrier Performance Section in modeling the geochemical environment within a potential repository drift for TSPA-SR/LA, thus allowing PA to provide a more detailed and complete near-field geochemical model and to answer the key technical issues (KTI) raised in the NRC Issue Resolution Status Report (IRSR) for the Evolution of the Near Field Environment (NFE) Revision 2 (NRC 1999). This model and its predecessor (the in-drift microbial communities model as documented in Chapter 4 of the TSPA-VA Technical Basis Document, CRWMS M and O 1998a) was developed to respond to the applicable KTIs. Additionally, because of the previous development of the in-drift microbial communities model as documented in Chapter 4 of the TSPA-VA Technical Basis Document (CRWMS M and O 1998a), the M and O was effectively able to resolve a previous KTI concern regarding the effects of microbial processes on seepage and flow (NRC 1998). This document supercedes the in-drift microbial communities model as documented in Chapter 4 of the TSPA-VA Technical Basis Document (CRWMS M and O 1998a). This document provides the conceptual framework of the revised in-drift microbial communities model to be used in subsequent performance assessment (PA) analyses

 4. Drivsel - drift og trivsel i callcentre

  Møller, Niels; Wiegman, Inger-Marie; Pedersen, Jens Voxtrup

  Bogen fortæller om resultaterne af et treårigt projekt om arbejdet i callcentre som blev afsluttet i 2006. Projektet ”Callcentre – udvikling af arbejdet” gennemførte udvikling af arbejdet, arbejdsorganiseringen og kompetencerne i tre store danske virksomheder Nykredit, Danske Bank og TDC, som har...

 5. Drift tubes of Linac 2

  CERN PhotoLab

  1977-01-01

  With the advent of the 800 MeV PS Booster in 1972, the original injector of the PS, a 50 MeV Alvarez-type proton linac, had reached its limits, in terms of intensity and stability. In 1973 one therefore decided to build a new linac (Linac 2), also with a drift-tube Alvarez structure and an energy of 50 MeV. It had a new Cockcroft-Walton preinjector with 750 keV, instead of the previous one with 500 keV. Linac 2 was put into service in 1980. The old Linac 1 was then used for the study of, and later operation with, various types of ions. This picture shows Linac 2 drift-tubes, suspended on stems coming from the top, in contrast to Linac 1, where the drift-tubes stood on stems coming from the bottom.

 6. Predicting public sector accountability : From agency drift to forum drift

  Schillemans, Thomas|info:eu-repo/dai/nl/229913881; Busuioc, Madalina

  2015-01-01

  Principal-agent theory has been the dominant theory at the heart of public sector accountability research. The notion of the potentially drifting agent-such as independent public agencies, opaque transnational institutions, or recalcitrant street-level bureaucrats-has been the guiding paradigm in

 7. Collisional drift fluid equations and implications for drift waves

  Pfirsch, Dieter; Correa-Restrepo, Dario

  1996-01-01

  The usual theoretical description of drift-wave turbulence (considered to be one possible cause of anomalous transport in a plasma), e.g. the Hasegawa-Wakatani theory, makes use of various approximations, the effects of which are extremely difficult to assess. This concerns in particular the conservation laws for energy and momentum. The latter law is important in relation to charge separation and the resulting electric fields, which are possibly related to the L-H transition. Energy conservation is crucial to the stability behaviour, it will be discussed by means of an example. New collisional multi-species drift-fluid equations were derived by a new method which yields, in a transparent way, conservation of energy and total angular momentum and the law for energy dissipation. Both electrostatic and electromagnetic field variations are considered. The only restriction involved is the validity of the drift approximation; in particular, there are no assumptions restricting the geometry of the system. The method is based primarily on a Lagrangian for dissipationless fluids in the drift approximation with isotropic pressures. The dissipative terms are introduced by adding corresponding terms to the ideal equations of motion and of the pressures. The equations of motion, of course, no longer result from a Lagrangian via Hamilton's principle. However, their relation to the ideal equations also implies a relation to the ideal Lagrangian, which can be used to advantage. Instead of introducing heat conduction one can also assume isothermal behaviour, e.g. T v (x) = constant. Assumptions of this kind are often made in the literature. The new method of introducing dissipation is not restricted to the present kind of theory; it can equally well be applied to theories such as multi-fluid theories without using the drift approximation of the present paper. (author)

 8. Effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering. Et systematisk litteraturreview

  Glintborg, Chalotte; Hansen, Tia G. B.

  beskrevet. Der er ingen klar dansk definition af koordination. Begrebet bliver ofte brugt inkonsistent, og koordination er meget forskelligt tilrettelagt. Derfor kan man ikke generelt dokumentere, om koordinatorfunktioner er en sikker vej til forbedring af komplekse rehabiliteringsforløb. Sundhedsstyrelsen......Forskningsprojekt udvikler ny definition af begrebet koordination Som et led i forskningsprojektet ”Bio-psyko-sociale effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering” er der udviklet en ny definition af koordinationsbegrebet. Forskningsprojektet ”Bio-psyko-sociale effekter af koordineret...... senhjerneskadeområdet – initiativer, der skal fremme en sammenhængende og helhedsorienteret rehabiliteringsindsats. Men hvad dækker begrebet koordination egentlig over? Det har et nyt forskningsprojekt set på og kommer med et bud på en ny definition. Dansk definition mangler Indholdet i koordination har været upræcist...

 9. Depressive patienters oplevelse af at modtage ECT

  Jensen, Christine Damsbo

  Dette studie handler om, hvordan det opleves for den voksne depressive patient at gennemgå et ECT-behandlingsforløb (electroconvulsive therapy). Formålet med projektet er dels at undersøge, hvordan processen omkring ECT-behandlingen udspiller sig og dels at undersøge patienternes oplevelse......, reaktioner og tanker omkring ECT-behandlingen. Studiet bygger på den eksisterende viden om patienters oplevelse af ECT. Metoden er feltforskning med deltagende observation og etnografisk interview. Dette suppleres af to spørgeskemaer. Der blev inkluderet 8 patienter i undersøgelsen. Analysen udspringer af...... konstruktivistisk epistemiologisk vinkel. Ved en teoristyret analyse fremkom 2 overordnede temaer: Anspændthed og tryghed. Disse temaer blev behandlet i en procesorienteret forståelse af ECT-forløbet. Denne proces bestod af: Betingelser, interaktion og konsekvenser. Diskussionen er en kritisk diskussion af fund og...

 10. Gennemgang af den danske samfundsregulering

  Falch, Morten

  investeringer hos en bred række af markedsaktører’1. Midlet til at opnå dette mål har været at skabe et regelsæt der gør det lettere for nye virksomheder at komme ind på det nye telemarked, og konkurrere på lige fod med TDC. Herudover, har man hjulpet de nye operatører på vej gennem en såkaldt asymmetrisk...

 11. Rekruttering og fastholdelse af seniorer

  Luccat, Dorte

  Denne undersøgelse har til formål at afdække holdninger, praksis, barrierer og muligheder i forhold til rekruttering og fastholdelse af seniorer. Undersøgelsen er baseret på 19 kvalitative interviews med henholdsvis tillidsrepræsentanter og personaleledere på 13 forskellige arbejdspladser. De...... udvalgte arbejdspladser repræsenterer såvel den offentlige som den private sektor samt større (mindst 50 ansatte) og mindre (under 50 ansatte) arbejdspladser. Vi har endvidere besøgt virksomheder, der henholdsvis har og ikke har seniorer ansat, for at indsamle information om holdninger og praksis fra flere...

 12. Bekæmpelse af elmesyge

  Thomsen, Iben Margrete; Kristoffersen, Palle; Ravn, Hans Peter

  2004-01-01

  Elmesygen kom til Danmark i 1970’erne. Efter 1985 er udbredelsen gået stærkt, og elmesygen har været katastrofal for bestanden af bytræer og træer i landskabet. Bekæmpelse består fortrinsvis af sanering, dvs. fjernelse af syge og billeangrebne træer inden 1. maj....

 13. Offentliggørelse af kursrelevante oplysninger

  Werlauff, Erik; Schaumburg-Müller, Peer

  2013-01-01

  Artiklen analyserer, særligt på baggrund af EU-Domstolens dom af 28. juni 2012 i C-19/11, Daimler AG, hvilken betydning en række mellemliggende trin, der fører frem til en kursrelevant og offentliggørelsespligtig begivenhed, har for tidspunktet for indtrædelsen af pligten til offentliggørelse. De...

 14. Konceptuelt design og udvikling af Intergomus

  Ellebæk, P.; Pedersen, T.; Stendal, Karsten

  1999-01-01

  Denne rapport gennemgår udviklingsforløbet af et træningsapparat til genoptræning af læderede fingre. Rapporten omhandler kun den mekaniske del af udstyret. Opgaven er blevet løst i samarbejde med Ergoterapien på Køge Amtssygehus, Procare, Centret forAvanceret Teknologi og flere afdelinger på RIS...

 15. Forsegling af okklusal dentincaries i permanente molarer

  Qvist, Vibeke; Borum, Mette Kit; Dynes Møller, Kirsten

  2017-01-01

  Der findes ingen eksakte tal for forekomsten af fødevareallergi i den danske befolkning. Den kumulerede forekomst af fødevareallergi hos børn i de første tre leveår skønnes at være på 7-8 %, hvoraf hovedparten vokser sig fra det. Punktprævalensen af diagnosticeret fødevareallergi hos voksne er 3 ...

 16. Solar Drift-Pair Bursts

  Stanislavsky, A.; Volvach, Ya.; Konovalenko, A.; Koval, A.

  2017-08-01

  In this paper a new sight on the study of solar bursts historically called drift pairs (DPs) is presented. Having a simple morphology on dynamic spectra of radio records (two short components separated in time, and often they are very similar) and discovered at the dawn of radio astronomy, their features remain unexplained totally up to now. Generally, the DPs are observed during the solar storms of type III bursts, but not every storm of type III bursts is linked with DPs. Detected by ground-based instruments at decameter and meter wavelengths, the DP bursts are limited in frequency bandwidth. They can drift from high frequencies to low ones and vice versa. Their frequency drift rate may be both lower and higher than typical rates of type III bursts at the same frequency range. The development of low-frequency radio telescopes and data processing provide additional possibilities in the research. In this context the fresh analysis of DPs, made from recent observations in the summer campaign of 2015, are just considered. Their study was implemented by updated tools of the UTR-2 radio telescope at 9-33 MHz. During 10-12 July of 2015, DPs forming the longest patterns on dynamic spectra are about 7% of the total number of recorded DPs. Their marvelous resemblance in frequency drift rates with the solar S-bursts is discussed.

 17. Job satisfaction and preference drift.

  Maassen van den Brink, H.; Groot, W.J.N.

  1999-01-01

  Most empirical studies do not find that higher wages lead to more job satisfaction. In this paper we argue that the insignificant effect of wages on job satisfaction is due to preference drift. We adapt the standard ordered response model to allow for preference shifts. The empirical results support

 18. NIR: optimerer produktionen af gammeldags modnede sild

  Svensson, T.; Bro, Rasmus; Nielsen, Henrik Hauch

  2005-01-01

  Måling med nærinfrarødt (NIR) lys er et godt supplement til de nuværende metoder til at følge modningen af sild saltede i tønder. Det viser resultaterne af et forskningsprojekt udført i samarbejde mellem Lykkeberg A/S, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Den Kgl Veterinær- og Landbohøjskole. Ved hjælp...... af avanceret matematik er det nemt og hurtigt at bestemme modningsgraden af sild direkte fra en NIR måling....

 19. Evaluering af FIU`s akademiuddannelser

  Hansen, Agnete Meldgaard; Nielsen, Kurt Aagaard

  I rapporten præsenteres en empirisk evaluerinf af to nye uddannelser i FIUs regi. I forlængelse af evalueringen præsenteres en forskningsmæssig analyse a uddannelsernes rolle i fagbevægelsens modernisering......I rapporten præsenteres en empirisk evaluerinf af to nye uddannelser i FIUs regi. I forlængelse af evalueringen præsenteres en forskningsmæssig analyse a uddannelsernes rolle i fagbevægelsens modernisering...

 20. Didaktisk design af et pervasive learning game

  Oldenskov, Joakim; Westergren, Jens; Frank, Anders Bredahl

  2010-01-01

  Projektet er et studie i det teoretiske grundlag for, og en empirisk undersøgelse, af en prototype for et didaktisk design af et pervasive learning game. Der arbejdes overordnet med udviklingen af et didaktisk design af et læringsspil som kombinerer mobile teknologier, det fysiske rum og eleverne...... game med en analyse af legen og motivationen iboende spillet. I det læringsteoretiske felt inddrages og diskuteres forskellige tilgange til læring og pervasive games, som alle repræsenterer et socialkonstruktivistisk syn på læring. Det didaktiske design danner grundlag for et prototypedesign af et...... funktionalitet som en del af undervisningen. Det er afgørende at teknologien er pålidelig og er let at gå til, da det er kernefunktionen i denne type af spil. Legens rolle er vigtig for motivationen, men må ikke overtage de formelle krav til den undervisning, som spillet er del af. Det var entydigt omkring...

 1. Omsætning af fast ejendom

  Edlund, Hans Henrik

  Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar.......Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar....

 2. Snit af målinger: VK afhængig af DF og NA

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2007-01-01

  ANALYSE: Ekstra Risbjerg-snit af meningsmålinger grundet fortsat valgrummel - VK-regeringen vil blive afhængig af både DF og NA. Udgivelsesdato: 21. august 2007......ANALYSE: Ekstra Risbjerg-snit af meningsmålinger grundet fortsat valgrummel - VK-regeringen vil blive afhængig af både DF og NA. Udgivelsesdato: 21. august 2007...

 3. Forskningsoversigt - Effekterne af Cooperative Learning

  Larsen, Lea Lund

  Kan Cooperative Learning - en undervisningsform hvor lærerens tid ved tavlen mindskes og hvor de lærende samarbejder om stoffet - maksimere de lærendes indlæring og medvirke til en forbedring af deres interpersonelle og kommunikative kompetencer, samt øge deres motivation for læring? Den megen...... forskning fra USA viser, at Cooperative Learning øger lærerens bevidsthed om, hvilken adfærd, han er medvirkende til at skabe blandt de lærende. Og den øger lærerens bevidsthed omkring interaktioner i klasserummet, og giver god plads og taletid til hver enkelt lærende. Set i lyset heraf kan Cooperative......, at Cooperative Learning har lige så høj grad af positiv effekt, som den viser sig at have på grundskoleområdet. Det er sigtet med denne oversigt over den empiriske forskning. Til start præsenteres Cooperative Learning som metode, dens rødder og udvikling, dernæst skitseres den omfattende forskning omkring...

 4. Hvad er ledelse af brugerinddragelse?

  Holm-Petersen, Christina; Navne, Laura Emdal

  2015-01-01

  Brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen står højt på den politiske dagsorden, men det er stadig en udfordring at implementere visionen i klinisk praksis. Ledelse af brugerinddragelse bliver aktuelt udpeget som en central nøgle til at føre visionen ud i livet. Samtidig er der kun relativt lidt......, at brugerinddragelse skal implementeres i en verden, hvor der allerede er en række andre mål tilstede. En central ledelsesudfordring er derfor, at nogle af målene med brugerinddragelse forudsætter nye måder at organisere ikke bare arbejdet og kompetencer på, men også relationer til patienter og pårørende. En væsentlig...... that organize relations Patient involvement in the health services in Denmark is high on the political agenda, though continues to be a challenge to implement. It is increasingly said that leadership is crucial to the implementation process. However, research into the role of leaders in patient involvement...

 5. Pilotprojekt - In situ test af stimuleret aerob nedbrydning til oprensning af pesticidpunktkilder

  Tsitonaki, Katerina; Roost, Sandra; Larsen, Lars

  Denne rapport omhandler et pilotforsøg i felten, hvor det er undersøgt, hvorvidt aerob nedbrydning af phenoxysyre-pesticider kan stimuleres ved tilsætning af ilt suppleret med tilsætning af specifikke pesticidnedbrydende bakterier. Forsøget er udført på en forurenet lokalitet, Skelstofte, hvor der...

 6. Midler til lindring af mundtørhed og stimulation af spytsekretion

  Dynesen, Anja Weirsøe; Pedersen, Anne Marie Lynge; Jensen, Allan Bardow

  2013-01-01

  effekt. I relation til risikoen for at udvikle caries, der er forhøjet hos den mundtørre patient, er det dog væsentligt at anbefale produkter uden sukker. Ligesom produktets indhold af syre og dermed det erosive potentiale er af betydning i forhold til udviklingen af dentale erosioner. Systemisk...

 7. Fluorerede stoffer i mademballage af pap og papir

  Trier, Xenia; Cederberg, Tommy Licht; Jensen, Lisbeth Krüger

  andre typer af madbokse. Prøverne er blevet analyseret for flere forskellige typer af fluorerede stoffer, der anvendes til at imprægnere disse typer af emballager, så de ikke suger fedt eller vand. I ingen af prøverne er der fundet indhold af fluorerede stoffer, der overstiger analysemetodens...

 8. Drift Chambers detectors; Detectores de deriva

  Duran, I; Martinez laso, L

  1989-07-01

  We present here a review of High Energy Physics detectors based on drift chambers. The ionization, drift diffusion, multiplication and detection principles are described. Most common drift media are analysed, and a classification of the detectors according to its geometry is done. Finally the standard read-out methods are displayed and the limits of the spatial resolution are discussed. (Author) 115 refs.

 9. Opfattelser af integration blandt unge med migrantbaggrund

  Skytte, Marianne; Bryderup, Inge

  2014-01-01

  I artiklen formidles analyser af otte interview med unge med migrantbaggrund. Der er fokus på de unges oplevelser og opfattelser af integration. Der er tale om komplekse processer og vekselvirkninger i forholdet mellem de samfundsmæssige kategoriseringer og individernes selvopfattelser. De unge o...

 10. Optimalt design af fødevarer

  Bech, Anne C.; Engelund, Erling; Juhl, Hans Jørn

  1993-01-01

  Udformningen af fødevarer opfattes som et designproblem, det består i at omsætte markedskrav, belyst gennem markedsanalyser, til egenskaber ved de fremstillede produkter under hensyntagen til de dermed forbundne omkostninger. Denne oversættelse af forbrugerønsker antages at kunne ske effektivt ge...

 11. Prioriteringer af efterretninger i kampen mod terror

  Nielsen, Thomas Galasz

  2015-01-01

  Efterretningstjenesterne indsamler stadig flere informationer i forsøget på at opdage og imødegå terrorister. Men mængden af informationer gør det ikke nødvendigvis lettere at forudsige terrorhandlinger. Efterretningstjenesterne bør derfor prioritere bearbejdning af oplysningerne højere, end de g...

 12. En bid af ældres hverdagsliv

  Bundgaard, Karen Marie; Top Christensen, Boye

  2000-01-01

  Undersøgelsen har udforsket hjemmeboende ældres egen forståelse og oplevelse af måltiddsaktiviteters betydning, og hvilke behov aktiviteterne dækker hos de ældre. Aktiviteterne har betydninger der knytter sig til maden men aktiviteterne har også betydninger i sig selv. Undersøgelsen er en af fler...

 13. Lokal integration af førtidspensionister

  Jacobsen, Joannes; Lindstrøm, Maia

  Denne rapport kortlægger livsvilkårene for en bred gruppe af førtidspensionister med fokus på deres hverdag og de vilkår, som omgiver dem. Derudover identificerer rapporten en gruppe af førtidspensionister, der selv ønsker mere social interaktion og indhold i hverdagen. Undersøgelsen viser, at de...

 14. Udforskning af dialoger om et regnehul

  Lindenskov, Lena

  2007-01-01

  Med introduktionen af det danske begreb 'regnehuller' om matematikvanskeligheder bliver det muligt at udforske dialoger i klasserummet med brug af værktøjer fra Augusto Boals Forumteater. Principperne i Boals tre faser præsenteres som værktøjer for læreres refleksive praksis. Ud fra datamateriale...

 15. Udvikling af pille-doserings teknologi

  Brændgaard, Rikke; Churchill, Inge-Lise; Bolvig Poulsen, Søren

  2015-01-01

  Lab. X har i samarbejde med Brønderslev Kommune og Firmaet LT Automation i et idegenereringsforløb omhandlende viden om "pillens vej", indhentet viden om udfordringer og barrierer i forbindelse med udlevering af medicin fra apoteket til den afslutningsvis indtages af borgeren. Formålet med unders...

 16. Revisionsklienters anvendelse af serviceleverandører

  Kjersgaard, Lisbeth; Kiertzner, Lars

  2011-01-01

  Artiklen præsenterer det overordnede indhold af den ajourførte ISA 402 om revisionsmæssige overvejelser ved revision af regnskaber for virk somheder, der anvender service-leverandører. Artiklen er opbygget efter de tre grundlæggende elementer i revisionsprocessen - planlægning, udførelse og rappo...

 17. Fastholdelse af erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem

  Nielsen, Klaus; Jørgensen, Christian Helms; Koudahl, Peter

  2013-01-01

  Forskningsprojektet ”Retention of Vocational Students in the Danish VET System” undersøger de påvirkelige faktorer, der kan bidrage til at mindske frafaldet på de erhvervsfaglige uddannelser (EUD). For etablering af en sådan viden er dannet et konsortium bestående af såvel forskere med stor...

 18. Forført af hjernen?

  Lieberoth, Andreas

  2013-01-01

  Blandingen af offentlig interesse, gode mediehistorier og smarte sælgere har ført til sejlivede neuromyter, der ikke bare distraherer almindelige mennesker, men også fører til udbredte misforståelser blandt professionelle som lærere og plejepersonale. I bedste fald leder neuromyter til spild af t...

 19. Økonomisk vurdering af energibesparende foranstaltninger

  Johnsen, Kjeld; Andersen, Hans Skifter

  Anvisningen gennemgår detaljeret hvordan man gennemfører analyser af lønsomhed og likviditetsvirkninger som led i udarbejdelsen af det teknisk-økonomiske grundlag for beslutninger om energibesparende investeringer. Anvisningen indeholder blandt andet en række enkle skemaer, der kan lette og syste...

 20. Tema 1: Programmering af robotenheder i grundskolen

  Stine Ejsing-Duun

  2016-01-01

  Full Text Available I denne artikel undersøger vi potentialerne for at lære matematik gennem programmering af robotter. Vi foreslår en model med tre indbyrdes afhængige læringspotentialer, som programmering fordrer. Det omfatter elevens evne til at; (1 tænke i algoritmer, (2 producere viden og artefakter gennem brug af matematik og (3 foretage abstraktion og indkapsling. Programmering er blevet en del af grundskolens læringsmål i flere lande. I Danmark er programmering et læringsmål i forenklede fælles mål for Fysik/Kemi og desuden en del af den nationale undervisningsvejledning for matematik. En analyse af potentialerne i at anvende programmering i forbindelse med disse fag er derfor væsentlig. I denne artikel fokuserer vi på samspillet mellem matematik og programmering gennem litteraturstudier og analyse af empiriske situationer fra undervisning i programmering af LEGO Mindstorms. Teoretisk anvendes den instrumentelle tilgang til teknologi i matematikundervisning. Analysen viser en række måder, hvorpå didaktisk opmærksomhed på epistemisk forhandling kan understøtte læring af matematik gennem programmering.

 1. Professionel udvikling af naturfagslærere

  Krogh, Lars Brian

  2016-01-01

  & Hollingsworth, 2002) som model for tænkning omkring TPD, samt anvende en mange-lags evalueringsoptik i overensstemmelse med Guskey (2002). Den eksisterende viden om, hvad der skal til for at professionelle udviklingsaktiviteter får virkning opsummeres som afsæt for en drøftelse af TPD-design. Endelig...

 2. Sproget afhænger af stedet

  Monka, Malene

  2014-01-01

  I artiklen præsenteres resultaterne af et ph.d.-projekt ved Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns Universitetet, der undersøger sammenhænge mellem sted og sprogforandring. Projektet er en undersøgelse af sprogforandring i virkelig tid, hvor gamle og nye optagelser med 23 informanter fra tre j...

 3. Måling af virksomheders administrative byrder

  Langsted, Lars Bo

  2004-01-01

  Selskabsstyrelsen har offentliggjort rapporten: "Rapport om måling af virksomhedernes administrative byrder ved årsregnskabsloven og rapport om revisionshonorar for B-virksomheder."......Selskabsstyrelsen har offentliggjort rapporten: "Rapport om måling af virksomhedernes administrative byrder ved årsregnskabsloven og rapport om revisionshonorar for B-virksomheder."...

 4. Måling af stress hos mink

  Malmkvist, Jens

  2010-01-01

  Sammendrag Stress indgår som et element ved vurdering af dyrevelfærd. Endvidere kan stress mål anvendes i undersøgelser, hvor forskellige typer af avl, burmiljø og pasning af mink sammenlignes. Men hvad er stress egentlig og hvordan måles det? Er unormal adfærd koblet til stress hos mink? På...... temadagen præsenteres nye resultater og metoder til at vurdere stress hos mink. I en metode måles koncentrationen af nedbrydningsprodukter af hormonet cortisol i gødning fra mink. Der er en række fordele ved denne metode, frem for blodprøvetagning. Forsøg viste, at hovedparten af cortisol udskilles i fæces...... (83 %) frem for i urin (17 %), samt at omsætningen af radioaktivt mærket cortisol ikke er forskellig mellem mink med hhv. lav og høj forekomst af stereotypi. Denne viden kan bruges til bedre at forstå koblingen f.eks. unormal adfærd og stress hos mink....

 5. Digital visualisering i udbygning af Roskilde Universitetscenter

  Sørensen, Nils Lykke

  Rapporten beskriver tre forsøg med 3D-visualisering i forbindelse med konkurrencer vedrørende udbygning af Roskilde Universitetscenter. Første forsøg var en metode til hurtigt at skabe en række digitale modeller i højt abstraktionsniveau. Forsøget resulterede i 15 små animationer, der blev benyttet...... af dommerkomiteen til volumenstudier af bygningskonkurrencens indsendte forslag. Andet forsøg var afprøvning af et modelleringsarbejde i lavere abstraktionsniveau, som resulterede i en animation af vinderprojektet. I sidste forsøg blev de praktiske erfaringer fra de to første forsøg implementeret hos...

 6. ATLAS Muon Drift Tube Electronics

  Arai, Y [KEK, High Energy Accelerator Research Organisation, Tsukuba (Japan); Ball, B; Chapman, J W; Dai, T; Ferretti, C; Gregory, J [University of Michigan, Department of Physics, Ann Arbor, MI (United States); Beretta, M [INFN Laboratori Nazionali di Frascati, Frascati (Italy); Boterenbrood, H; Jansweijer, P P M [Nikhef National Institute for Subatomic Physics, Amsterdam (Netherlands); Brandenburg, G W; Fries, T; Costa, J Guimaraes da; Harder, S; Huth, J [Harvard University, Laboratory for Particle Physics and Cosmology, Cambridge, MA (United States); Ceradini, F [INFN Roma Tre and Universita Roma Tre, Dipartimento di Fisica, Roma (Italy); Hazen, E [Boston University, Physics Department, Boston, MA (United States); Kirsch, L E [Brandeis University, Department of Physics, Waltham, MA (United States); Koenig, A C [Radboud University Nijmegen/Nikhef, Dept. of Exp. High Energy Physics, Nijmegen (Netherlands); Lanza, A [INFN Pavia, Pavia (Italy); Mikenberg, G [Weizmann Institute of Science, Department of Particle Physics, Rehovot (Israel)], E-mail: brandenburg@physics.harvard.edu (and others)

  2008-09-15

  This paper describes the electronics used for the ATLAS monitored drift tube (MDT) chambers. These chambers are the main component of the precision tracking system in the ATLAS muon spectrometer. The MDT detector system consists of 1,150 chambers containing a total of 354,000 drift tubes. It is capable of measuring the sagitta of muon tracks to an accuracy of 60 {mu}m, which corresponds to a momentum accuracy of about 10% at p{sub T}= 1 TeV. The design and performance of the MDT readout electronics as well as the electronics for controlling, monitoring and powering the detector will be discussed. These electronics have been extensively tested under simulated running conditions and have undergone radiation testing certifying them for more than 10 years of LHC operation. They are now installed on the ATLAS detector and are operating during cosmic ray commissioning runs.

 7. ATLAS Muon Drift Tube Electronics

  Arai, Y; Beretta, M; Boterenbrood, H; Brandenburg, G W; Ceradini, F; Chapman, J W; Dai, T; Ferretti, C; Fries, T; Gregory, J; Guimarães da Costa, J; Harder, S; Hazen, E; Huth, J; Jansweijer, P P M; Kirsch, L E; König, A C; Lanza, A; Mikenberg, G; Oliver, J; Posch, C; Richter, R; Riegler, W; Spiriti, E; Taylor, F E; Vermeulen, J; Wadsworth, B; Wijnen, T A M

  2008-01-01

  This paper describes the electronics used for the ATLAS monitored drift tube (MDT) chambers. These chambers are the main component of the precision tracking system in the ATLAS muon spectrometer. The MDT detector system consists of 1,150 chambers containing a total of 354,000 drift tubes. It is capable of measuring the sagitta of muon tracks to an accuracy of 60 microns, which corresponds to a momentum accuracy of about 10% at pT = 1 TeV. The design and performance of the MDT readout electronics as well as the electronics for controlling, monitoring and powering the detector will be discussed. These electronics have been extensively tested under simulated running conditions and have undergone radiation testing certifying them for more than 10 years of LHC operation. They are now installed on the ATLAS detector and are operating during cosmic ray commissioning runs.

 8. A Pascalian lateral drift sensor

  Jansen, H.

  2016-01-01

  A novel concept of a layer-wise produced semiconductor sensor for precise particle tracking is proposed herein. In contrast to common semiconductor sensors, local regions with increased doping concentration deep in the bulk termed charge guides increase the lateral drift of free charges on their way to the read-out electrode. This lateral drift enables charge sharing independent of the incident position of the traversing particle. With a regular grid of charge guides the lateral charge distribution resembles a normalised Pascal's triangle for particles that are stopped in depths lower than the depth of the first layer of the charge guides. For minimum ionising particles a sum of binomial distributions describes the lateral charge distribution. This concept decouples the achievable sensor resolution from the pitch size as the characteristic length is replaced by the lateral distance of the charge guides.

 9. A Pascalian lateral drift sensor

  Jansen, H., E-mail: hendrik.jansen@desy.de

  2016-09-21

  A novel concept of a layer-wise produced semiconductor sensor for precise particle tracking is proposed herein. In contrast to common semiconductor sensors, local regions with increased doping concentration deep in the bulk termed charge guides increase the lateral drift of free charges on their way to the read-out electrode. This lateral drift enables charge sharing independent of the incident position of the traversing particle. With a regular grid of charge guides the lateral charge distribution resembles a normalised Pascal's triangle for particles that are stopped in depths lower than the depth of the first layer of the charge guides. For minimum ionising particles a sum of binomial distributions describes the lateral charge distribution. This concept decouples the achievable sensor resolution from the pitch size as the characteristic length is replaced by the lateral distance of the charge guides.

 10. Om Hegels opfattelse af Gorgias, set på baggrund af tidligere filosofihistorikeres fremstilling

  Huggler, Jørgen

  2010-01-01

  En undersøgelse af Hegels tolkning af sofisten Gorgias giver anledning til at se på receptionen af sofisterne hos notable filosofihistorikere i det 18. århundrede. En sådan undersøgelse viser, at Hegel har en original og velvillig tolkning af sofisterne koncentreret omkring begrebet Bildung og det...... at give grunde for noget. Hegels udlægning af Gorgias bygger på hans tolkning af eleaterne, især af Zenon. Når Hegel har en særlig tolkning af eleaterne, skyldes det hans egne mangeårige filosofiske bestræbelser, og en identificering af en særlig, immanent objektiv dialektik hos Zenon, som han finder......, at Gorgias fører videre. Hegels filosofiske forståelse er tilstrækkelig udviklet til at kunne knytte positive kommentarer til alle dele af diskussionen i Gorgias' ræsonnement Om det ikkeværende, eller Om naturen. Det lykkes dog bedst i forhold til de to første af Gorgias' tre underteser. I hegelsk perspektiv...

 11. MPS II drift chamber system

  Platner, E.D.

  1982-01-01

  The MPS II detectors are narrow drift space chambers designed for high position resolution in a magnetic field and in a very high particle flux environment. Central to this implementation was the development of 3 multi-channel custom IC's and one multi-channel hybrid. The system is deadtimeless and requires no corrections on an anode-to-anode basis. Operational experience and relevance to ISABELLE detectors is discussed

 12. Shear wall ultimate drift limits

  Duffey, T.A.; Goldman, A.; Farrar, C.R.

  1994-04-01

  Drift limits for reinforced-concrete shear walls are investigated by reviewing the open literature for appropriate experimental data. Drift values at ultimate are determined for walls with aspect ratios ranging up to a maximum of 3.53 and undergoing different types of lateral loading (cyclic static, monotonic static, and dynamic). Based on the geometry of actual nuclear power plant structures exclusive of containments and concerns regarding their response during seismic (i.e.,cyclic) loading, data are obtained from pertinent references for which the wall aspect ratio is less than or equal to approximately 1, and for which testing is cyclic in nature (typically displacement controlled). In particular, lateral deflections at ultimate load, and at points in the softening region beyond ultimate for which the load has dropped to 90, 80, 70, 60, and 50 percent of its ultimate value, are obtained and converted to drift information. The statistical nature of the data is also investigated. These data are shown to be lognormally distributed, and an analysis of variance is performed. The use of statistics to estimate Probability of Failure for a shear wall structure is illustrated

 13. Anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler

  Nielsen, Claus Suldrup; Ivarsson, Anders; Schramm, Jesper

  Denne rapport sammenfatter resultaterne af undersøgelserne omkring anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler. Undersøgelsen, som er udført af Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Mekanisk Teknologi, er en del af et større projekt, som er finansieret af Trafikstyrelsens (tidligere Fær...... Færdselsstyrelsen) tilskudsordning til forsøg med biodiesel. Projektet har været administreret af Odense Kommune....

 14. Optimization of drift gases for accuracy in pressurized drift tubes

  Kirchner, J J; Dinner, A R; Fidkowski, K J; Wyatt, J H

  2001-01-01

  Modern detectors such as ATLAS use pressurized drift tubes to minimize diffusion and achieve high coordinate accuracy. However, the coordinate accuracy depends on the exact knowledge of converting measured times into coordinates. Linear space-time relationships are best for reconstruction, but difficult to achieve in the $E \\propto \\frac{1}{r}$ field. Previous mixtures, which contained methane or other organic quenchers, are disfavored because of ageing problems. From our studies of nitrogen and carbon dioxide, two mixtures with only small deviations from linearity were determined and measured. Scaling laws for different pressures and magnetic fields are also given.

 15. Optimization of drift gases for accuracy in pressurized drift tubes

  Kirchner, J.J.; Becker, U.J.; Dinner, R.B.; Fidkowski, K.J.; Wyatt, J.H.

  2001-01-01

  Modern detectors such as ATLAS use pressurized drift tubes to minimize diffusion and achieve high coordinate accuracy. However, the coordinate accuracy depends on the exact knowledge of converting measured times into coordinates. Linear space-time relationships are best for reconstruction, but difficult to achieve in the E∝1/r field. Previous mixtures, which contained methane or other organic quenchers, are disfavored because of ageing problems. From our studies of nitrogen and carbon dioxide, two mixtures with only small deviations from linearity were determined and measured. Scaling laws for different pressures and magnetic fields are also given

 16. Typebestemmelse af de danske M. bovis stammer

  Kokotovic, Branko

  Mycoplasma bovis er en af de mest betydningsfulde mykoplasma i kvægbruget på verdensplan. Bakterien findes oftest i forbindelse med mastitis, lunge- og ledbetændelse, men andre kliniske manifestationer kan også forekomme. Der findes ikke præcise, nyere beregninger over konsekvenser af M. bovis...... relateret sygdomme, men det anses, at infektionen hvert år globalt set pålægger en økonomisk byrde til kvægbruget i en multimillion skala. M. bovis blev for første gang påvist i Danmark i 1981 og gennem 1980’erne har bakterien forårsaget store udbrud af mastitis. I de følgende årtier blev bakterien isoleret...... sporadisk fra mange forskellige kvægbesætninger, men på trods af en tilsyneladende stigende forekomst i 1990’erne, blev der ikke registret omfattende sundhedsmæssige problemer som følge af M. bovis smitte. Siden 2011 er M. bovis dog kommet i fokus igen på grund af alvorlige udbrud af især ledbetændelse, men...

 17. Distribution af video – lige meget hvordan?

  Diba Markus

  2009-04-01

  Full Text Available Artiklen omhandler løsninger til distribution af video og de faktorer, der kan være udslagsgivende, når man som underviser eller universitet skal vælge, hvilken man vil gøre brug af. De kommercielle løsninger såsom YouTube m.fl. er kendt af de fleste. Hvad færre måske ved er, at der eksisterer alternativer. På europæisk plan har en række institutioner og forskningsnet, herunder det danske, således valgt at lave deres egne løsninger. Der er afgørende forskelle i disse hhv. kommercielle og ikke-kommercielle videodistributionstjenesters tilgange til problemstillinger vedrørende adgangsbegrænsning, ophavsret, metadatering og bevaring samt kvalitetssikring af indhold - forskelle, der for en stor del udspringer af deres respektive opdrag og muligheder for brugerautentificering. Kun de færreste af alternativerne kan bruges af danske studerende og universitetsansatte. Som der argumenteres for i artiklen, er disse problemstillinger imidlertid vigtig baggrundsinformation, når der skal tages stilling til, hvordan man bedst distribuerer videoressourcer. I artiklen beskrives overordnede fællestræk ved hhv. de kommercielle og de ikke-kommercielle distributionsløsninger, og de helt grundliggende forskelle mellem dem diskuteres.

 18. Measurement of the positron-drift time relation of a high-pressure drift chamber

  Pruefert, W.

  1989-04-01

  As a test of its performance, the measurement of the drift time versus drift distance relation of a high pressure drift chamber using cosmic rays is described. Two multiwire proportional chambers, mounted above and below the detector, are used to define the track of the cosmic particle in the drift chamber. The drift chamber is read out by FADCs (Flash Analog to Digital Converter), and the drift time is determined from the FADC signals by the DOS- (Difference Of Samples) method. The measured drift time versus drift distance relation showed good agreement with the relation, which is expected from the spatial dependence of the electric field and the dependence of the drift velocity on this field. (orig.) [de

 19. Pulse shape simulation for drift chambers with long drift paths

  Mayer, H.J.

  1987-01-01

  A detailed Monte Carlo program for the simulation of drift chamber pulse shapes is described. It has been applied to the case of a jet chamber with drift paths up to 24 cm. Results on pulse shapes and corresponding spatial and double hit resolution are discussed and compared to recent measurements of the OPAL central detector jet chamber full size prototype and to measurements of a small 20-wire prototype, which was designed to study the pulse shapes generated by tracks in a magnetic field. Simulated pulse shapes and spatial resolutions agree well with the experimental data. Clustering, saturation and wire crosstalk are shown to be necessary ingredients in the simulation. A deterioration in resolution due to the influence of crosstalk signals is correctly reproduced, as well as the cancellation of this effect by a hardwired first and second neighbour crosstalk compensation. The simulation correctly describes the asymmetry in spatial resolution observed for tracks with positive or negative inclination against the wire plane when a magnetic field is present. The effect of saturation on double hit resolution is found to be small. The magnetic field is predicted to improve the double hit resolution. (orig.)

 20. Pulse shape simulation for drift chambers with long drift paths

  Mayer, H J

  1987-09-15

  A detailed Monte Carlo program for the simulation of drift chamber pulse shapes is described. It has been applied to the case of a jet chamber with drift paths up to 24 cm. Results on pulse shapes and corresponding spatial and double hit resolution are discussed and compared to recent measurements of the OPAL central detector jet chamber full size prototype and to measurements of a small 20-wire prototype, which was designed to study the pulse shapes generated by tracks in a magnetic field. Simulated pulse shapes and spatial resolutions agree well with the experimental data. Clustering, saturation and wire crosstalk are shown to be necessary ingredients in the simulation. A deterioration in resolution due to the influence of crosstalk signals is correctly reproduced, as well as the cancellation of this effect by a hardwired first and second neighbour crosstalk compensation. The simulation correctly describes the asymmetry in spatial resolution observed for tracks with positive or negative inclination against the wire plane when a magnetic field is present. The effect of saturation on double hit resolution is found to be small. The magnetic field is predicted to improve the double hit resolution.

 1. Vurdering af omfang og konsekvenser af sprøjtning og gødskning af § 3-beskyttede naturarealer

  Strandberg, Morten Tune; Bak, Jesper Leth; Bladt, Jesper Stentoft

  2012-01-01

  Det er overvejende de ferske enge, der gødskes og sprøjtes, hvorimod dette kun undtagelsesvist er konstateret på andre naturtyper som overdrev og heder m.m. De ferske enge er samtidig den mest udbredte § 3-naturtype. Behandling i form af gødskning og sprøjtning foregår anslået på op til 20 % af a...

 2. Drift waves in a stellarator

  Bhattacharjee, A.; Sedlak, J.E.; Similon, P.L.; Rosenbluth, M.N.; Ross, D.W.

  1982-11-01

  We investigate the eigenmode structure of drift waves in a straight stellarator using the ballooning mode formalism. The electrons are assumed to be adiabatic and the ions constitute a cold, magnetized fluid. The effective potential has an overall parabolic envelope but is modulated strongly by helical ripples along B. We have found two classes of solutions: those that are strongly localized in local helical wells, and those that are weakly localized and have broad spatial extent. The weakly localized modes decay spatially due to the existence of Mathieu resonances between the periods of the eigenfunction and the effective potential

 3. Kinetic theory of drift waves

  Vlad, G.

  1988-01-01

  The linear stability of the electrostatic drift waves in slab geometry has been studied analytically and numerically. The effects of magnetic field with shear, of the finite Larmor radius, of an electron streaming, of a temperature gradient and of collisions have been retained. The analytical solution has been obtained using the matched asymptotic expansion technique, and an expression for the critical streaming parameter has been derived. Finally, assuming that the transport in the Reversed Field Pinches is dominated by this instability, a scaling law for the temperature in such machine is derived

 4. Experimental work on drift chambers

  Alcaraz, J.; Duran, I.; Gonzalez, E.; Martinez-Laso, L.; Olmos, P.

  1989-01-01

  An experimental work made on drift chambers is described in two chapters. In the firt chapter we present the description of the experimental installation used, as well as some details on the data adquisition systems and the characteristics on three ways used for calibration proposes (cosmic muons, β radiation and test beam using SPS at CERN facilities). The second chapter describes the defferent prototypes studied. The experimental set up and the analysis are given. Some results are discussed. The magnetic field effect is also studied. (Author)

 5. Drift vortices in continuous media

  Chernousenko, V.M.; Chernenko, I.V.; Chernyshenko, S.V.

  1989-01-01

  The work is devoted to investigation into the problems of large-scale cortex drift and generation in continuous media based on the solution of notably non-linear differential equations. Using the capability of the modern computer technique it is possible to consider a series of cases with regard to medium viscosity and its inhomogeneity and with regard to three-dimensional vortex nature. Based on the solutions obtained the large-scale steady-state vortex generation processes are considered. The results can be used when studying non-linear phenomena in plasma and processes of substance and energy transfer in non-equilibrium media. 16 refs.; 5 figs

 6. Air Emissions/IGD: EF_AFS

  U.S. Environmental Protection Agency — EF_AFS is a subset of facilities from FRS_INTEREST and FRS_FACILITY_SITE which are updated on a monthly basis as part of the Locational Reference Tables (LRT)...

 7. Crowdings betydning for antallet af tvangsfikseringer

  Bak, Jesper; Nielsen, Lea Marie; Hæssum, Birte

  2017-01-01

  I denne artikel vil vi beskrive et par af resultaterne fra forskningsprojektet ”Mechanical restraint. Preventive Factors in Theory and Practice” samt et eksempel fra praksis om crowdings betydning for hvor meget der bliver tvangsfikseret....

 8. Kortlægning af Hadforbrydelser

  Drud Jensen, Mads Ted; Kromand, Rolf; Birgit, Lindsnæs

  Kortlægning af hadforbrydelser baserer sig på selvrapporteret udsathed for kriminalitet samt e-survey gennemført blandt minoritetsgrupper, der antages at være særlig udsat for hadforbrydelser....

 9. Danskernes brug af business case og gevinstrealisering

  Ernst, Martin

  2013-01-01

  Business case og gevinstrealisering har længe været faste begreber, når man taler effektivisering, implementering af strategi etc. Mange bruger det, flere brugere det delvist, og nogle bruger det slet ikke.......Business case og gevinstrealisering har længe været faste begreber, når man taler effektivisering, implementering af strategi etc. Mange bruger det, flere brugere det delvist, og nogle bruger det slet ikke....

 10. Selskaberne er en del af staten

  Hein Jessen, Mathias

  2016-01-01

  Lækket af Panama Papers fremhæver endnu engang den paradoksale rolle, ikke mindst multinationale selskaber spiller i politik og økonomi: De er både skabt af staten, og fremstår stadig som uden for og i opposition til staten. Hvis vi vil gøre noget ved problemet, må vi forstå, hvordan stat og...

 11. Arbejdsmiljø ved udbud af busdrift

  Wiegmann, Inger-Marie; Mathiesen, Karin; Hasle, Peter

  En undersøgelse af sammenhængen mellem arbejdsmiljø og udbud af busdrift i tre trafikselskabet. Resultaterne peger på at arbejdsmiljøet går fra udelukkende til at være et anliggende mellem arbejdsgiver og arbejdstager til et trepartsforhold hvor også udbyder (trafikselskabet) får et ansvar og har...

 12. Omrids af en trækultur

  Rauff Greisen, Johannes

  2007-01-01

  høje prioritering af de fysiske rammer kan aflæses i de store linjer såvel som i de redelige detaljer. Artiklens spørgsmål er, hvorledes håndværkstraditionens kvaliteter og kerne kan overleveres til det moderne byggeri, der også i Vorarlberg i stigende grad præges af industrialiseringen, samt i hvilke...

 13. Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte

  Flørnæs, Maria L. Topholm; Lund, Mette; Kortegaard, Hanne Ellen

  2007-01-01

  I dette studie er omfanget af tandrelaterede sygdomme heriblandt parodontitis og feline odontoklastiske resorptions læsioner (FORL) blandt 19 perserkatte (heraf 2 exotics) på 3 til 9 år undersøgt både klinisk og radiografisk. Ingen af kattene havde tidligere fået renset tænder i anæstesi. Alle ka...

 14. Drift-time measurement electronics

  Pernicka, M.

  1978-01-01

  The aim of the construction was to improve the time resolution without using the facility of time stretching, to have a fast read-out possibility, and to be still cheaper in price in comparison to other systems. A possibility was thus foreseen for using the firm Fairchild. These integrated circuits (IC) have, for example, a propagation delay of 0.75 ns for a gate. One can expect therefore less time jitter and less time difference between the different inputs. Furthermore this IC offers a greater flexibility and therefore the number of ICs decreases and distances become smaller. Working with clock frequencies up to 166.6 MHz is easily possible without running into timing problems. On the other hand, to make full use of the advantages of this IC, it was necessary to build the print as a multilayer. The only risk could be in the use of a completely new product. A further aim was to build for this system a second type of drift-time module with a short time range for measuring drift time and pulse length in rotated multiwire proportional chambers. A brief outline of the specifications of the different modules is given in table 1. (Auth.)

 15. Blended Learning Analytics Model for Evaluation (BLAME). Et case-studie af universitetsunderviseres brug af Blackboard

  Musaeus, Peter; Bennedsen, Andreas Brændstrup; Hansen, Janne Saltoft

  2015-01-01

  I denne artikel vil vi præsentere en strategi til inddragelse af læringsanalytik (learning analytics) ved evaluering af universitetsunderviseres brug af et nyt LMS på Aarhus Universitet: Blackboard. Vi diskuterer en model (BLAME: Blended Learning Analytics Model of Evaluation) for, hvordan...... kategorisering af kurser og data om læringsanalytik indsamlet på Blackboard kan integreres. Endvidere belyser vi, hvilke implikationer en sådan læringsanalytik kan have for blended learning ved at analysere to forskellige uddannelses-cases/illustrationer. Dernæst diskuterer vi pædagogisk udvikling i forbindelse...

 16. Kontrol af konventionelle våben i Europa

  Hoffmann, Rune; Kierulf, John; Pradhan-Blach, Flemming

  Rapporten indledes med en historisk gennemgang af tilblivelsen og udviklingen af Traktat om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa (CFE), som blev iværksat af NATO og det tidligere Warszawapagten i 1973. Traktaten fastsætter et loft for antallet af kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleripje...

 17. Tællinger af vandfugle i Danmark 1998-99

  Pihl, S.; Laubek, B.

  1999-01-01

  Denne rapport præsenterer Miljø- og Energiministeriets seks feltstationer med beskrivelse af deres historie, naturforhold og overvågningsprogram. Resultaterne af fugleobservationer i 1997 beskrives i sammenhæng med tidligere års udvikling. Desuden præsenteres resultater af tre undersøgelser af he...

 18. Erfaringer fra nedrivning af boligblok i Rødbyhavn

  Eriksen, Søren Skibstrup; Hansen, Klaus; Krogh, Hanne

  Denne meddelelse indeholder en beskrivelse af nedrivningen af et betonelementbyggeri. Der er foretaget en registrering af energiforbrug i forbindelse med nedrivningen og bortskaffelsen samt en registrering af de miljøbelastende stoffer i bygningsaffaldet. Inden bebyggelsen blev revet ned, blev de...

 19. Kommentarer til love og ændringer af love

  Møgelvang-Hansen, Peter

  2002-01-01

  folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og ophævelse af lov om daghøjskoler m.v. og lov om den fri ungdomduddannelse samt ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m. samt ændring af forskellige love (Reform for daghøjskolerne...

 20. DVD anmeldelse - En Verden af Lyd og Musik

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  Anmeldelse af DVD-udgivelse af Claus Bang (2005): En Verden af Lyd og Musik. Musikterapi for døve, hørehæmmede og multihandicappede børn og unge. Al tale med undertekst eller tegnsprogstolkning. DVD-boks med 3 stk. dobbeltlag DVD beregnet til afspilning på PC. Udgivet af Musikterapi-foreningen En...

 1. Læring som improviseret udvikling af praksis

  Brinck, Lars

  2010-01-01

  Med afsæt i forfatterens fænomenografiske studie af amerikanske musikeres oplevelse af det at jamme diskuterer artiklen, hvorvidt jam-bandets spontant improviserende praksis kan give ny forståelse af rytmiske musikeres læring som et overordnet socialt fænomen. Ved at betragte jam-bandets praksis i...

 2. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  Nørholm, Morten

  Ph.d.-afhandlingen handler om evalueringer, om evalueringer af uddannelse med et fokus og perspektiv som er begrænset til en afdækning af forhold om evalueringer, til en formulering af en teori om evalueringer. I afhandlingens analyser og diskussioner anvendes teorier af Émile Durkheim, Pierre...

 3. Miljørigtig ombygning af Mallinggård

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2002-01-01

  Resume af rapport om den byggetekniske anvendelse af alternativ isolering ved en ombygning af Mallinggårds lade til undervisningslokaler, udarbejdet af Bent Møller fra Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 4. En kvantitativ metode til analyse af radio

  Christine Lejre

  2014-06-01

  Full Text Available I den danske såvel som den internationale radiolitteratur er bud på metoder til analyse af radiomediet sparsomme. Det skyldes formentlig, at radiomediet er svært at analysere, fordi det er et medie, der ikke er visualiseret i form af billeder eller understøttet af printet tekst. Denne artikel har til formål at beskrive en ny kvantitativ metode til analyse af radio, der tager særligt hensyn til radiomediets modalitet – lyd struktureret som et lineært forløb i tid. Metoden understøtter dermed både radiomediet som et medie i tid og som et blindt medie. Metoden er udviklet i forbindelse med en komparativ analyse af kulturprogrammer på P1 og Radio24syv lavet for Danmarks Radio. Artiklen peger på, at metoden er velegnet til analyse af ikke kun radio, men også andre medieplatforme samt forskellige journalistiske stofområder.

 5. Selektiv avl af racehunde og -katte

  Sandøe, Peter; Meyer, Iben Helene Coakley; Fredholm, Merete

  2014-01-01

  Dette kapitel ser nærmere på de velfærdsmæssige problemstillinger, der opstår som følge af måden, hvorpå racehunde og -katte påvirkes gennem selektiv avl. Først beskrives, hvordan avlen af racehunde og -katte er organiseret. Dernæst gøres der rede for de dyrevelfærdsmæssige konsekvenser heraf....... Selektiv avl af hunde og katte tjener til at vedligeholde en stor racemæssig diversitet. De racemæssige forskelle gør det muligt for mennesker at vælge især hunde, der har nogle egenskaber, som passer til individuelle behov og ønsker. Desværre er der også en række bivirkninger for de pågældende dyrs...... problemer, som knytter sig til selektiv avl af racehunde og -katte, gennemgås og diskuteres mulige praktiske tiltag, som kan trække udviklingen i retning af at reducere forekomsten af disse problemer....

 6. Pædagogisk brug af test

  Nordenbo, Sven Erik; Allerup, Peter; Andersen, Hanne Leth

  Publikationen er resultatet af et systematisk review foretaget i regi af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Reviewets grundspørgsmål er: Hvordan kan grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af data fra test forbedre læreres didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag i klasser...... med almindelige elever? Spørgsmålet vedrører alene testtyper, som indgår i nationale test i de nordiske lande. Og hvordan indvirker indførelsen af testning på læreres didaktiske beslutninger og elevers læringsadfærd? Vi fandt frem til at grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af testdata...... i klasser med almindelige elever forbedres, når de didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag bygger på test, som lærerne oplever et medejerskab for. Vi fandt fremtil, at introduktion af test fra instanser over klasseniveau med det formål at indvirke på undervisning og elevers læringsadfærd har...

 7. Enzymatisk omestring til produktion af biodiesel

  Fjerbæk, Lene

  2007-01-01

    Biodiesel er i dag sammen med bioethanol et bud på, hvordan transportsektoren kan nedbringe sin netto CO2-emission til atmosfæren og lagrene af fossilt brændstof kan strækkes. På verdensplan forventes der en produktion af biodiesel på 7,9 mio. tons i 2007. Ved den industrielle fremstilling af...... biodiesel benyttes i dag kemiske katalysatorer såsom H2SO4, NaOH, MeONa eller KOH, der efterfølgende fjernes fra den producerede biodiesel med store mængder vand og derved produceres store mængder spildevand. Ved at benytte enzymer i processen kan man reducere mængden af spildevand, der skal renses. Enzymer...... benyttes ikke i de eksisterende processer, men det forventes, at udviklingen af processerne vil øge deres anvendelse i biodieselproduktion. I artiklen præsenteres fordele og ulemper ved anvendelse af enzymer til biodiesel produktion....

 8. The large cylindrical drift chamber of TASSO

  Boerner, H.; Fischer, H.M.; Hartmann, H.; Loehr, B.; Wollstadt, M.; Fohrmann, R.; Schmueser, P.; Cassel, D.G.; Koetz, U.; Kowalski, H.

  1980-03-01

  We have built and operated a large cylindrical drift chamber for the TASSO experiment at the DESY storage ring, PETRA. The chamber has a length of 3.5 m, a diameter of 2.5 m, and a total of 2340 drift cells. The cells are arranged in 15 concentric layers such that tracks can be reconstructed in three dimensions. A spatial resolution of 220 μm has been achieved for tracks of normal incidence on the drift cells. (orig.)

 9. Drift chamber tracking with neural networks

  Lindsey, C.S.; Denby, B.; Haggerty, H.

  1992-10-01

  We discuss drift chamber tracking with a commercial log VLSI neural network chip. Voltages proportional to the drift times in a 4-layer drift chamber were presented to the Intel ETANN chip. The network was trained to provide the intercept and slope of straight tracks traversing the chamber. The outputs were recorded and later compared off line to conventional track fits. Two types of network architectures were studied. Applications of neural network tracking to high energy physics detector triggers is discussed

 10. Electron injection in semiconductor drift detectors

  Rehak, P.; Gatti, E.; Longoni, A.; Sampietro, M.; Castoldi, A.; Vacchi, A.

  1990-01-01

  The paper reports the first successful results of a simple MOS structure to inject electrons at a given position in Silicon Drift Detectors. The structure allows on-line calibration of the drift velocity of electrons within the detector. The calibration is a practical method to trace the temperature dependence of the electron mobility. Several of these injection structures can be implemented in silicon drift detectors without additional steps in the fabrication process. 5 refs., 11 figs

 11. Cooling tower drift: comprehensive case study

  Laulainen, N.S.; Ulanski, S.L.

  1979-01-01

  A comprehensive experiment to study drift from mechanical drift cooling towers was conducted during June 1978 at the PG and E Pittsburg Power Plant. The data from this study will be used for validation of drift deposition models. Preliminary results show the effects of tower geometry and orientation with respect to the wind and to single- or two-tower operation. The effect of decreasing relative humidity during a test run can also be seen

 12. Biotransformering af pyren i havbørsteormen Nereis virens

  Jørgensen, Anne; Giessing, Anders; Juul Rasmussen, Lene

  føden og ved overførsel over epithelet. Graden af systemisk akkumulering af PAHer afhænger af optaget men ligeledes af effektiviteten af biotransformering i den pågældende organisme. N. virens er kendt for effektivt at biotransformere PAHer. I nærværende undersøgelse blev biotransformering undersøgt med......-glucuronid er den fase II metabolit der primært produceres ved biotransformering af pyren. Dette indikerer at de vigtigste enzymer i biotransformering af pyren i N. virens er CYP enzymer og glucuronosyl transferase enzymer....

 13. Digital innovation af folkeskolernes åbenhed og sammenlignelighed

  Andersen, Kim Normann; Henriksen, Helle Zinner; Agger Nielsen, Jeppe

  2013-01-01

  Denne artikel præsenterer en normativ model (Public Sector Process Rebuilding, PPR), som kan indfange, hvor innovativt offentlige organisationer anvender digitale løsninger. Optag af digital innovation anskues ofte i litteraturen binært – enten er innovationen anskaffet eller ikke anskaffet. Vores...... argument er imidlertid, at optag af digitale innovationer kan gradbøjes. Vores sigte er derfor at få fokus væk fra anskaffelse og mere i retning af udnyttelse af digitaliseringen med henblik på at skabe forbedring af kerneydelserne og gavne slutbrugerne. Med empirisk afsæt i danske folkeskolers tolkning af...

 14. Construction update and drift velocity calibration for the CLAS drift chamber system

  Mestayer, M.D.; Barbosa, F.J.; Bonneau, P.; Burtin, E.; Christo, S.; Doolittle, G.; Dytman, S.A.; Gilfoyle, G.P.; Hyde-Wright, C.E.; Klein, A.; Kossov, M.V.; Kuhn, S.E.; Magahiz, R.; Miskimen, R.A.; Murphy, L.Y.; O'Meara, J.E.; Pyron, T.D.; Qin, L.; Raue, B.A.; Schumacher, R.A.; Tuzel, W.; Weinstein, L.B.; Yegneswaran, A.

  1995-01-01

  We briefly describe the drift chamber system for the CLAS detector at CEBAF, concentrating on the method which will be used to calibrate the drift velocity function. We identify key features of the function which should apply to any small-cell drift chamber geometry in which the cathode and anode surfaces are wires. Using these ideas, we describe a simple method to compensate for variations in the drift velocity function due to environmental changes. (orig.)

 15. Construction update and drift velocity calibration for the CLAS drift chamber system

  Mestayer, M.D. [Continuous Electron Beam Accelerator Facility, Newport News, VA (United States); Barbosa, F.J. [Continuous Electron Beam Accelerator Facility, Newport News, VA (United States); Bonneau, P. [Continuous Electron Beam Accelerator Facility, Newport News, VA (United States); Burtin, E. [University of South Carolina, Columbia, SC (United States); Christo, S. [Continuous Electron Beam Accelerator Facility, Newport News, VA (United States); Doolittle, G. [Continuous Electron Beam Accelerator Facility, Newport News, VA (United States); Dytman, S.A. [University of Pittsburg, Pittsburg, PA (United States); Gilfoyle, G.P. [University of Richmond, Richmond, VA (United States); Hyde-Wright, C.E. [Old Dominion University, Norfolk, VA (United States); Klein, A. [Old Dominion University, Norfolk, VA (United States); Kossov, M.V. [Christopher Newport University, Newport News, VA (United States); Kuhn, S.E. [Old Dominion University, Norfolk, VA (United States); Magahiz, R. [Carnegie-Mellon Univ., Pittsburgh, PA (United States); Miskimen, R.A. [University of Massachussetts, Amherst, MA (United States); Murphy, L.Y. [CE Saclay, Gif sur Yvette (France); O`Meara, J.E. [Continuous Electron Beam Accelerator Facility, Newport News, VA (United States); Pyron, T.D. [Old Dominion University, Norfolk, VA (United States); Qin, L. [Old Dominion University, Norfolk, VA (United States); Raue, B.A. [Old Dominion University, Norfolk, VA (United States); Schumacher, R.A. [Carnegie-Mellon Univ., Pittsburgh, PA (United States); Tuzel, W. [Continuous Electron Beam Accelerator Facility, Newport News, VA (United States); Weinstein, L.B. [Continuous Electron Beam Accelerator Facility, Newport News, VA (United States); Yegneswaran, A. [Continuous Electron Beam Accelerator Facility, Newport News, VA (United States)

  1995-12-11

  We briefly describe the drift chamber system for the CLAS detector at CEBAF, concentrating on the method which will be used to calibrate the drift velocity function. We identify key features of the function which should apply to any small-cell drift chamber geometry in which the cathode and anode surfaces are wires. Using these ideas, we describe a simple method to compensate for variations in the drift velocity function due to environmental changes. (orig.).

 16. Electron drift time in silicon drift detectors: A technique for high precision measurement of electron drift mobility

  Castoldi, A.; Rehak, P.

  1995-01-01

  This paper presents a precise absolute measurement of the drift velocity and mobility of electrons in high resistivity silicon at room temperature. The electron velocity is obtained from the differential measurement of the drift time of an electron cloud in a silicon drift detector. The main features of the transport scheme of this class of detectors are: the high uniformity of the electron motion, the transport of the signal electrons entirely contained in the high-purity bulk, the low noise timing due to the very small anode capacitance (typical value 100 fF), and the possibility to measure different drift distances, up to the wafer diameter, in the same semiconductor sample. These features make the silicon drift detector an optimal device for high precision measurements of carrier drift properties. The electron drift velocity and mobility in a 10 kΩ cm NTD n-type silicon wafer have been measured as a function of the electric field in the range of possible operation of a typical drift detector (167--633 V/cm). The electron ohmic mobility is found to be 1394 cm 2 /V s. The measurement precision is better than 1%. copyright 1995 American Institute of Physics

 17. Seepage Model for PA Including Drift Collapse

  Li, G.; Tsang, C.

  2000-01-01

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to document the predictions and analysis performed using the Seepage Model for Performance Assessment (PA) and the Disturbed Drift Seepage Submodel for both the Topopah Spring middle nonlithophysal and lower lithophysal lithostratigraphic units at Yucca Mountain. These results will be used by PA to develop the probability distribution of water seepage into waste-emplacement drifts at Yucca Mountain, Nevada, as part of the evaluation of the long term performance of the potential repository. This AMR is in accordance with the ''Technical Work Plan for Unsaturated Zone (UZ) Flow and Transport Process Model Report'' (CRWMS M andO 2000 [153447]). This purpose is accomplished by performing numerical simulations with stochastic representations of hydrological properties, using the Seepage Model for PA, and evaluating the effects of an alternative drift geometry representing a partially collapsed drift using the Disturbed Drift Seepage Submodel. Seepage of water into waste-emplacement drifts is considered one of the principal factors having the greatest impact of long-term safety of the repository system (CRWMS M andO 2000 [153225], Table 4-1). This AMR supports the analysis and simulation that are used by PA to develop the probability distribution of water seepage into drift, and is therefore a model of primary (Level 1) importance (AP-3.15Q, ''Managing Technical Product Inputs''). The intended purpose of the Seepage Model for PA is to support: (1) PA; (2) Abstraction of Drift-Scale Seepage; and (3) Unsaturated Zone (UZ) Flow and Transport Process Model Report (PMR). Seepage into drifts is evaluated by applying numerical models with stochastic representations of hydrological properties and performing flow simulations with multiple realizations of the permeability field around the drift. The Seepage Model for PA uses the distribution of permeabilities derived from air injection testing in niches and in the cross drift to

 18. Autoresonant control of drift waves

  Shagalov, A.G.; Rasmussen, Jens Juul; Naulin, Volker

  2017-01-01

  The control of nonlinear drift waves in a magnetized plasmas column has been investigated. The studies are based on the Hasegawa–Mima model, which is solved on a disk domain with radial inhomogeneity of the plasma density. The system is forced by a rotating potential with varying frequency defined...... on the boundary. To excite and control the waves we apply the autoresonant effect, taking place when the amplitude of the forcing exceeds a threshold value and the waves are phase-locked with the forcing. We demonstrate that the autoresonant approach is applicable for excitation of a range of steady nonlinear...... waves of the lowest azimuthal mode numbers and for controlling their amplitudes and phases. We also demonstrate the excitation of zonal flows (m = 0 modes), which are controlled via the forced modes....

 19. Single wire drift chamber design

  Krider, J.

  1987-01-01

  This report summarizes the design and prototype tests of single wire drift chambers to be used in Fermilab test beam lines. The goal is to build simple, reliable detectors which require a minimum of electronics. Spatial resolution should match the 300 μm rms resolution of the 1 mm proportional chambers that they will replace. The detectors will be used in beams with particle rates up to 20 KHz. Single track efficiency should be at least 99%. The first application will be in the MT beamline, which has been designed for calibration of CDF detectors. A set of four x-y modules will be used to track and measure the momentum of beam particles

 20. Drift effects in CANDU reactors

  Koclas, J.; Roy, R.; Marleau, G.

  1993-01-01

  The diffusion equation is an approximation to the transport equation which relies on the validity of Fick's law. Since this law is not explicitly integrated in the transport equation it can only be derived approximately using homogenization theories. However, such homogenization theories state that when the cell is not symmetric Fick's law breaks down due to the presence of an additional term to the neutron current, called the drift term. In fact, this term can be interpreted as a transport correction to Fick's law which tends to increase the neutron current in a direction opposite to that specified by the flux gradient. In this paper, we investigate how the presence of asymmetric liquid zone controllers will modify the flux distribution inside a CANDU core. 5 refs., 2 figs., 1 tab

 1. International fragmentation af produktionen og vertikal disintegration af styringsformer i produktionskæderne

  Refslund, Bjarke

  Stigende international økonomisk integration har betydet en stigende fragmentering af produktionen, hvor store dele udføres i forskellige lande. Dertil kommer en stigende disintegration af vertikale styringsformer i produktions-værdikæder (Global Value Chains). Dette konferencepaper diskutere...

 2. For bestemmelse af drivhusgasudledning ved udtagning/Ekstensivering af landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder

  Gyldenkærne, Steen; Greve, Mogens Humlekrog

  Sammenfatning: Rapporten beskriver hvordan man kan beregne ændringen i drivhusgasemissionen ved omlægning af landbrugsjord til naturarealer. Rapporten er primært rettet mod tilskudsordningen vedr. udtagning af organiske lavbundsjorde, men kan også anvendes i andre sammenhænge. Rapporten anvender de...

 3. Identifikation af forkullet lig ved hjælp af ganeaftryk og koralnyresten

  Leth, Peter Mygind; Bindslev, Dorthe Arenholt; Kristensen, Ingrid Bayer

  1997-01-01

  En retstodontologisk undersøgelse af en dødfunden, uidentificeret person, bygger almindeligvis på en undersøgelse af tandsættet. Hvis personen er tandløs må andre identifikationsmetoder tages i anvendelse. Fingeraftryk er et almindelig kendt eksempel på en alternativ metode, som bygger på, at cri...

 4. Evaluering af ordning med psykologbehandling af personer med let til moderat depression

  Fjeldsted, Rita; Christensen, Kaj Sparle

  Herværende rapport evaluerer den pr. 1.4.2008 indførte ordning med mulighed for henvisning til psykologbehandling med 60 % tilskud for patienter med let til moderat depression. Evalueringen har betjent sig af flere gensidigt supplerende metoder: spørgeskemaundersøgelser overfor patienter, psykolo......Herværende rapport evaluerer den pr. 1.4.2008 indførte ordning med mulighed for henvisning til psykologbehandling med 60 % tilskud for patienter med let til moderat depression. Evalueringen har betjent sig af flere gensidigt supplerende metoder: spørgeskemaundersøgelser overfor patienter...... tidligere evaluering af forsøgsordning af psykologbehandling af depression i perioden 2005-06. 18.419 personer i alderen 18-37 år blev henvist til psykolog i den undersøgte ordning i perioden 1.2.2009 – 31.1.2010, svarende til en henvisningshyppighed på 1,6 % af baggrundsbefolkningen i samme aldersgruppe....... Ordningen giver mulighed for én rehenvisning, og 9 % blev rehenvist i perioden. Spørgeskemaresultater viser, at kun 33 % af de henviste falder ind under henvisningskriteriet ” let til moderat depression” på tidspunktet for opstart af psykologbehandling, 39 % har ingen tegn på depression, og 28 % har svær...

 5. Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer

  Pedersen, Anni Øyan; Jørgensen, Henry; Bach Knudsen, Knud Erik

  2010-01-01

  foderblandingerne med ikke-fermentet korn var dog lavere end normalt, hvilket kan have påvirket resultaterne, så effekten af fermentering er større i dette forsøg, end hvad der normalt kan forventes. Kornet var groft formalet (ca. 30 % under 1 mm), hvilket kan have påvirket resultaterne. Ved finere formaling af...

 6. Does an interdisciplinary outpatient atrial fibrillation (AF) clinic affect the number of acute AF admissions?

  Frydensberg, Vivi Skibdal; Brandes, Axel

  2018-01-01

  AIMS AND OBJECTIVES: To investigate the impact of a multidisciplinary outpatient clinic for patients with atrial fibrillation (AF-clinic) on the number of acute hospitalizations for atrial fibrillation compared with usual outpatient care for this condition before the establishment of the AF-clinic....... BACKGROUND: Guidelines recommend a structured outpatient clinic follow-up in multidisciplinary teams for patients with atrial fibrillation due to fewer hospitalizations and death. However the evidence base is weak. DESIGN: The study is a retrospective cohort study including a total of 129 patients from...... the cardiac outpatient clinic at a large Danish University Hospital. The study population consisted of two groups: a usual care group before a dedicated AF-clinic was established (n=73) and the AF-clinic group (n=56). The primary endpoint was acute hospitalization for AF. METHODS: Cox regression was used...

 7. Energy drift in reversible time integration

  McLachlan, R I; Perlmutter, M

  2004-01-01

  Energy drift is commonly observed in reversible integrations of systems of molecular dynamics. We show that this drift can be modelled as a diffusion and that the typical energy error after time T is O(√T). (letter to the editor)

 8. TBV 361 RESOLUTION ANALYSIS: EMPLACEMENT DRIFT ORIENTATION

  Lin, M.; Kicker, D.C.; Sellers, M.D.

  1999-01-01

  The purpose of this To Be Verified/To Be Determined (TBX) resolution analysis is to release ''To Be Verified'' (TBV)-361 related to the emplacement drift orientation. The system design criterion in ''Subsurface Facility System Description Document'' (CRWMS M andO 1998a, p.9) specifies that the emplacement drift orientation relative to the dominant joint orientations should be at least 30 degrees. The specific objectives for this analysis include the following: (1) Collect and evaluate key block data developed for the repository host horizon rock mass. (2) Assess the dominant joint orientations based on available fracture data. (3) Document the maximum block size as a function of drift orientation. (4) Assess the applicability of the drift orientation/joint orientation offset criterion in the ''Subsurface Facility System Description Document'' (CRWMS M andO 1998a, p.9). (5) Consider the effects of seepage on drift orientation. (6) Verify that the viability assessment (VA) drift orientation complies with the drift orientation/joint orientation offset criterion, or provide justifications and make recommendations for modifying the VA emplacement drift layout. In addition to providing direct support to the System Description Document (SDD), the release of TBV-361 will provide support to the Repository Subsurface Design Department. The results from this activity may also provide data and information needs to support the MGR Requirements Department, the MGR Safety Assurance Department, and the Performance Assessment Organization

 9. Silicon drift detectors, present and future prospects

  Takahashi, J.; Bellwied, R.; Beuttenmuller, R.; Caines, H.; Chen, W.; Dyke, H.; Hoffmann, G. W.; Humanic, T.; Kotov, I.; Kuczewski, P.; Leonhardt, W.; Li, Z.; Lynn, D.; Minor, R.; Munhoz, M.; Ott, G.; Pandey, S. U.; Schambach, J.; Soja, R.; Sugarbaker, E.; Willson, R. M.

  2001-04-01

  Silicon drift detectors provide unambiguous two-dimensional position information for charged particle detection with a single detector layer. A large area silicon drift detector was developed for the inner tracking detector of the STAR experiment at RHIC. In this paper, we discuss the lessons learned and the future prospects of this technology.

 10. FIELD INVESTIGATION OF THE DRIFT SHADOW

  G.W. Su; T.J. Kneafsey

  2006-01-01

  A drift shadow is an area immediately beneath an underground void that, in theory, will be relatively drier than the surrounding rock mass. Numerical and analytical models of water flow through unsaturated rock predict the existence of a drift shadow, but field tests confirming the existence of the drift shadow have yet to be performed. Proving the existence of drift shadows and understanding their hydrologic and transport characteristics could provide a better understanding of how contaminants move in the subsurface if released from waste emplacement drifts such as the proposed nuclear waste repository at Yucca Mountain, Nevada. We describe the field program that will be used to investigate the existence of a drift shadow--and the corresponding hydrological process at the Hazel-Atlas silica-sand mine located at the Black Diamond Mines Regional Preserve in Antioch, California. The location and configuration of this mine makes it an excellent site to observe and measure drift shadow characteristics. The mine is located in a porous sandstone unit of the Domengine formation, an approximately 230 meter thick series of interbedded Eocene-age shales, coals, and massive-bedded sandstones. The mining method used at the mine required the development of two parallel drifts, one above the other, driven along the strike of the mined sandstone stratum. This configuration provides the opportunity to introduce water into the rock mass in the upper drift and to observe and measure its flow around the underlying drift. The passive and active hydrologic tests to be performed are described. In the passive method, cores will be obtained in a radial pattern around a drift and will be sectioned and analyzed for in-situ water content using a gravimetric technique, as well as analyzed for chemistry. With the active hydrologic test, water will be introduced into the upper drift of the two parallel drifts and the flow of the water will be tracked as it passes near the bottom drift

 11. Optisk scanning af spørgeskemaer

  Paulsen, Aksel

  / 1000 felter= 0.370 (95% CI: 0.160-0.729), (p= 0.020)). Der var ingen statistisk forskel mellem optisk scanning (fejl/ 1000 felter= 0.046 (95% CI: 0.001-0.258)) og manuel dobbelt indtastning (p=1.000). Konklusioner: Optisk scanning er et godt alternativ til manuel dobbelt indtastning for spørgeskema med......Formål og baggrund: Patient rapporterede outcomes i form af spørgeskemaer bruges i øgende grad i sundhedssektoren både i klinisk praksis og forskning. Ofte bruges spørgeskemaer i papirformat. Manuel dobbelt indtastning er defineret som guld standard for overføring af data til et elektronisk format......, men processen er tidkrævende. Optisk scanning af spørgeskemaer med automatisk registrering af svar kan være et alternativ, men videre validering af metoden er nødvendig. Design: 200 patienter blev tilfældigt udvalgt fra en kohorte på 5777 patienter der tidligere havde svaret på to forskellige...

 12. Role of drifts in diffusive shock acceleration

  Decker, R.B.

  1988-01-01

  The role played by shock-associated drifts during the diffusive acceleration of charged particles at collisionless MHD shocks is evaluated. In the rest frame of the shock, the total energy gained by a particle is shown to result from two coupled acceleration mechanisms, the usual first-order Fermi mechanism and the drift mechanism. When averaged over a distribution of particles, the ratio of the drift-associated energy gain to the total energy is found to be independent of the total energy at a given theta1 (the angle between the shock normal and the unperturbed upstream magnetic field) in agreement with theoretical predictions. No evidence is found for drift-associated deceleration, suggesting that drifts always augment acceleration. 35 references

 13. Drift reversal capability in helical systems

  Yokoyama, M.; Itoh, K.; Okamura, S.

  2002-10-01

  The maximum-J (J is the second adiabatic invariant) capability, i.e., the drift reversal capability, is examined in quasi-axisymmetric (QAS) stellarators and quasi-poloidally symmetric (QPS) stellarators as a possible mechanism for turbulent transport suppression. Due to the existence of non-axisymmetry of the magnetic field strength in QAS configurations, a local maximum of J is created to cause the drift reversal. The increase of magnetic shear in finite beta equilibria also has favorable effect in realizing the drift reversal. The radial variation of the uniform magnetic field component plays a crucial role for the drift reversal in a QPS configuration. Thus, the drift reversal capability and its external controllability are demonstrated for QAS and QPS stellarators, by which the impact of magnetic configuration on turbulent transport can be studied in experiments. (author)

 14. Drift reversal capability in helical systems

  Yokoyama, M.; Itoh, K.; Okamura, S.; Matsuoka, K.; Nakajima, N.; Itoh, S.-I.; Neilson, G.H.; Zarnstorff, M.C.; Rewoldt, G.

  2003-01-01

  The maximum-J (J is the second adiabatic invariant) capability, i.e., the drift reversal capability, is examined in quasi-axisymmetric (QAS) stellarators and quasi-poloidally symmetric (QPS) stellarators as a possible mechanism for turbulent transport suppression. Due to the existence of non-axisymmetry of the magnetic field strength in QAS configurations, a local maximum of J is created to cause the drift reversal. The increase of magnetic shear in finite beta equilibria also has favorable effect in realizing the drift reversal. The radial variation of the uniform magnetic field component plays a crucial role for the drift reversal in a QPS configuration. Thus, the drift reversal capability and its external controllability are demonstrated for QAS and QPS stellarators, by which the impact of magnetic configuration on turbulent transport can be studied in experiments. (author)

 15. Ground Control for Emplacement Drifts for LA

  Y. Sun

  2004-01-01

  The purpose of this calculation is to analyze the stability of repository emplacement drifts during the preclosure period, and to provide a final ground support method for emplacement drifts for the License Application (LA). The scope of the work includes determination of input parameter values and loads, selection of appropriate process and methods for the calculation, application of selected methods, such as empirical or analytical, to the calculation, development and execution of numerical models, and evaluation of results. Results from this calculation are limited to use for design of the emplacement drifts and the final ground support system installed in these drifts. The design of non-emplacement openings and their ground support systems is covered in the ''Ground Control for Non-Emplacement Drifts for LA'' (BSC 2004c)

 16. Dissipative drift instability in dusty plasma

  Nilakshi Das

  2012-03-01

  Full Text Available An investigation has been done on the very low-frequency electrostatic drift waves in a collisional dusty plasma. The dust density gradient is taken perpendicular to the magnetic field B0⃗, which causes the drift wave. In this case, low-frequency drift instabilities can be driven by E1⃗×B0⃗ and diamagnetic drifts, where E1⃗ is the perturbed electric field. Dust charge fluctuation is also taken into consideration for our study. The dust- neutral and ion-neutral collision terms have been included in equations of motion. It is seen that the low-frequency drift instability gets damped in such a system. Both dust charging and collision of plasma particles with the neutrals may be responsible for the damping of the wave. Both analytical and numerical techniques have been used while developing the theory.

 17. Evaluering af metoder til risikovurdering af kombinationseffekter og etablering af PBTK/TD modeller for pesticider - et ph.d.-projekt

  Reffstrup, Trine Klein

  2012-01-01

  I dette ph.d.-projekt ved DTU Fødevareinstituttet er den nuværende viden om metoder til risikovurdering af kombinationseffekter af kemiske stoffer med fokus på pesticider gennemgået. Endvidere undersøgtes, hvordan man kan implementere matematiske computermodeller som et værktøj i vurderingen af...

 18. E1AF degradation by a ubiquitin-proteasome pathway

  Takahashi, Akiko; Higashino, Fumihiro; Aoyagi, Mariko; Yoshida, Koichi; Itoh, Miyuki; Kobayashi, Masanobu; Totsuka, Yasunori; Kohgo, Takao; Shindoh, Masanobu

  2005-01-01

  E1AF is a member of the ETS family of transcription factors. In mammary tumors, overexpression of E1AF is associated with tumorigenesis, but E1AF protein has hardly been detected and its degradation mechanism is not yet clear. Here we show that E1AF protein is stabilized by treatment with the 26S protease inhibitor MG132. We found that E1AF was modified by ubiquitin through the C-terminal region and ubiquitinated E1AF aggregated in nuclear dots, and that the inhibition of proteasome-activated transcription from E1AF target promoters. These results suggest that E1AF is degraded via the ubiquitin-proteasome pathway, which has some effect on E1AF function

 19. Lejere der bliver sat ud af deres bolig

  Christensen, Gunvor; Nielsen, Torben Heien

  Antallet af lejere, der bliver sat ud af deres bolig, er steget i perioden 2002-06. I 2006 blev 2600 husstande, svarende til 0,1 pct. af samtlige husstande i Danmark, sat ud af deres bolig. Stigningen er især sket i de fem største byer: København, Århus, Odense, Ålborg og Esbjerg. I dette...... skal give viden om, hvilke årsager der er til, at nogle lejere bliver sat ud af deres bolig, og hvorfor der er sket en stigning i antallet af udsættelser. Den endelige afrapportering af undersøgelsen af udsættelser i Danmark vil ske i foråret 2008. Undersøgelsen er finansieret af Socialministeriet....

 20. Produktudvikling af fødevarer med Quality Function Deployment

  Bech, Anne C.

  1998-01-01

  Produktudvikling af fødevarer stiller stadig større krav til virksomhedernes kompetencer. QFD filosofien kan bidrage til at skabe en fælles forståelse af grundlaget for udvikling af nye produkter. Udgangspunktet er en forståelse af forbrugernes behov i relation til virksomhedens muligheder...... konkurrentprodukter. Efterfølgende faser handler om at generere forskellige mulige løsninger, inden der træffes valg af løsningsalternativ. Anvendelse af QFD modellen for produktudvikling betyder, at forbrugernes behov er centrale i hele produktudviklingsforløbet, samt at det udviklede produkt sigter mod at opfylde...... væsentlige identificerede behov set fra forbrugernes synspunkt. At virksomheden ser implementering af QFD som en investering, medarbejdernes commitment og målrettet projekt, er væsentlig for en succesfuld implementering af QFD til produktudvikling. QFD tankegangen illustreres med et eksempel på udvikling af...

 1. Undersøgelsen af brugernes evaluering af kontorpakker på Århus Sygehus og i Psykiatrien i Århus

  Hørlück, Jens

  En analyse af brugernes opfattelse af kvaliteten af tre office pakker: MS Office 2003 / 2007 og OpenOffice.  ......En analyse af brugernes opfattelse af kvaliteten af tre office pakker: MS Office 2003 / 2007 og OpenOffice.  ...

 2. Drift velocity and pressure monitoring of the CMS muon drift chambers

  Sonnenschein, Lars

  2011-01-01

  The drift velocity in drift tubes of the CMS muon chambers is a key parameter for the muon track reconstruction and trigger. It needs to be monitored precisely in order to detect any deviation from its nominal value. A change in absolute pressure, a variation of the gas admixture or a contamination of the chamber gas by air affect the drift velocity. Furthermore, the temperature and magnetic field influence its value. First data, taken with a dedicated Velocity Drift Chamber (VDC) built by RWTH Aachen IIIA are presented. Another important parameter to be monitored is the pressure inside the muon drift tube chambers. The differential pressure must not exceed a certain value and the absolute pressure has to be kept slightly above ambient pressure to prevent air from entering into the muon drift tube chambers in case of a leak. Latest drift velocity monitoring results are discussed.

 3. Drift velocity and pressure monitoring of the CMS muon drift chambers

  Sonnenschein, Lars

  2010-01-01

  The drift velocity in drift tubes of the CMS muon chambers is a key parameter for the muon track reconstruction and trigger. It needs to be monitored precisely in order to detect any deviation from its nominal value. A change in absolute pressure, a variation of the gas admixture or a contamination of the chamber gas by air affect the drift velocity. Furthermore, the temperature and magnetic field influence its value. First data, taken with a dedicated Velocity Drift Chamber (VDC) built by RWTH Aachen IIIA are presented. Another important parameter to be monitored is the pressure inside the muon drift tube chambers because the drift velocity depends on it. Furthermore the differential pressure must not exceed a certain value and the absolute pressure has to be kept slightly above ambient pressure to prevent air from entering into the muon drift tube chambers in case of a leak. Latest pressure monitoring results are discussed.

 4. Svingningsundersøgelse af betonskorsten

  Dalgaard, Lars-Bo; Kristensen, Peter

  Dette projekt omhandler en teoretisk og en eksperimentel undersøgelse af svingningsforholdene for en 110 meter høj betonskorsten. Skorstenen tilhører I/S Nordjyllands elektricitetsforsyning(NEFO) og er opført i forbindelse med en udbygning af Vendsysselværket med en sektion II med en turbine effe...... på 300 MW. Vendsysselværkets sektion I og II er afbilledet i figur 1.1.1, hvor værket er set fra nordøst med den undersøgte skorsten til højre i billedet. Skorstenen er projekteret af firmaet Rambøll og Hannemann og taget i brug i foråret 1977....

 5. Bestemmelse af spormetaller i organisk materiale

  Tjell, Jens Christian; Palfeldt, Kirsten

  Behovet for pålidelige analysemetoder til bestemmelse af spormetalindhold i organiske materialer, f.eks. planter, slam og dyrevæv er stigende på grund af den stigende erkendelse af disse stoffers betydning for organismers fysiologi, både hvor disse stoffer optræder i uønskede koncentrationer som...... der over de sidste år udviklet en analyseprocedure hvorefter det er muligt at analysere for metallerne Mn, Cu, Ni, Co, Cr, Zn, Cd og Pb i planter, dyrevæv, jord, slam og andre materialer med standardafvigelser på mellem 5 og 10%. Der gøres rede for denne metode....

 6. Field investigation of the drift shadow

  Su, Grace W.; Kneafsey, Timothy J.; Ghezzehei, Teamrat A.; Marshall, Brian D.; Cook, Paul J.

  2005-01-01

  A drift shadow is an area immediately beneath an underground void that, in theory, will be relatively drier than the surrounding rockmass. Numerical and analytical models of water flow through unsaturated rock predict the existence of a drift shadow, but field tests confirming its existence have yet to be performed. Proving the existence of drift shadows and understanding their hydrologic and transport characteristics could provide a better understanding of how contaminants move in the subsurface if released from waste emplacement drifts such as the proposed nuclear waste repository at Yucca Mountain, Nevada. We describe the field program that will be used to investigate the existence of a drift shadow and the corresponding hydrological process at the Hazel-Atlas silica-sandmine located at the Black Diamond Mines Regional Preserve in Antioch, California. The location and configuration of this mine makes it an excellent site to observe and measure drift shadow characteristics. The mine is located in a porous sandstone unit of the Domengine Formation, an approximately 230 meter thick series of interbedded Eocene-age shales, coals, and massive-bedded sandstones. The mining method used at the mine required the development of two parallel drifts, one above the other, driven along the strike of the mined sandstone stratum. This configuration provides the opportunity to introduce water into the rockmass in the upper drift and to observe and measure its flow around the underlying drift. The passive and active hydrologic tests to be performed are described. In the passive method, cores will be obtained in a radial pattern around a drift and will be sectioned and analyzed for in-situ water content and chemical constituents. With the active hydrologic test, water will be introduced into the upper drift of the two parallel drifts and the flow of the water will be tracked as it passes near the bottom drift. Tensiometers, electrical resistance probes, neutron probes, and ground

 7. MR-AFS: a global hierarchical file-system

  Reuter, H.

  2000-01-01

  The next generation of fusion experiments will use object-oriented technology creating the need for world wide sharing of an underlying hierarchical file-system. The Andrew file system (AFS) is a well known and widely spread global distributed file-system. Multiple-resident-AFS (MR-AFS) combines the features of AFS with hierarchical storage management systems. Files in MR-AFS therefore may be migrated on secondary storage, such as roboted tape libraries. MR-AFS is in use at IPP for the current experiments and data originating from super-computer applications. Experiences and scalability issues are discussed

 8. Leagile Manufacturing - implementering af modulariserede produktplatforme

  Bjarnø, Ole-Christian

  2003-01-01

  Lean og Agile (Leagile) Manufacturing indebærer ikke blot den rette balance (dekobling) mellem lean producerede komponenter og agile konfigurerede færdigvarer, og dermed til levering af individualiserede produkter til konkurrencedygtige priser og høj kvalitet, men også til effektivitet og...... fleksibilitet i produktudvikling og produktion. For at opnå integrationen mellem agile og lean kan der arbejdes med en vifte af integrationsmekanismer inden for organisatoriske og teknologiske virkemidler. Projektet har til formål at identificere, strukturere og modellere de centrale analyse- og...

 9. Medicinsk teknologivurdering af akupunktur til gravide

  Feenstra, Maria Monberg; Johansen, Marianne; Sørensen, Lisbeth Falborg

  -, organisatorisk- og økonomisk perspektiv. Metode: Der blev udarbejdet en medicinsk teknologivurdering (MTV). En alsidig og systematisk litteraturgennemgang af akupunkturbehandling til gravide med emesis/hyperemesis gravidarum, bækkenrelaterede smerter eller depression/angst blev udført. Den udvalgte litteratur...... behandlingen udføres korrekt af TCM-uddannet sundhedspersonale. Undersøgelser har vist høj patienttilfredshed blandt gravide ved akupunkturbehandling. Økonomiske beregninger dokumenterer, at akupunktur er et billigt behandlingstilbud. Konsekvenser for praksis: Det anbefales, at tilbyde gravide med emesis...

 10. Supervision af psykologkandidater i privat praksis

  Petersen, Birgitte

  et litteratur review over relevante temaer i supervisionslitteraturen samt overvejelser om læring i supervision. Afhandlingens empiriske resultater vil blive belyst og diskuteret med udgangspunkt i tilsvarende fænomener i supervisionslitteraturen. Resultaterne af undersøgelsen viser, at der er en...... række vigtige elementer ved supervision, der skal være opfyldt, hvis den skal opleves som udviklende og lærerig af praksiskandidaterne. Det er elementer som kontraktetablering, rådgivning og teoretisk refleksion, en tydelig teoretisk referenceramme samt støtte og anerkendelse fra supervisor. Det...

 11. Design og analyse af eksperimenter i R

  Dahl, Malte Rokkjær

  2017-01-01

  eksperimentelle studier med afsæt i statistikprogrammet R. Det er håbet, at notatet vil være en hjælp til at reflektere over, designe, og analysere eksperimenter i forbindelse med bachelorprojekter eller specialer - og forhåbentligt også i arbejde med eksperimenter uden for instituttets mure. Notatet berører......, herunder balancetest, hypotesetest med og uden kovariatjustering, interaktioner samt udledning af konfidensintervaller. Det antages, at læseren har et grundlæggende kendskab til R samt til *potentiel outcomes*-frameworket. De indledende kapitler i Gerber & Green (2012) eller Imbens & Athey (2017) er gode...

 12. Epichlorhydrin og bisphenol A i mat-kontaktmaterialer af epoxylakeret metal og/eller af plast

  Petersen, Jens Højslev; Pedersen, Gitte Alsing; Foverskov, Annie

  Det er ikke længere tilladt af bruge bisphenol A baseret polycarbonatplast til fremstilling af tåteflasker. Mattilsynet udtog i vinteren 2012/2013 7 typer af sutteflasker som blev kontrolleret for om de indeholdt polycarbonatbaserede plastdele. I alt 28 enkeltdele blev kontrolleret ved infrarød...... spektrometri. Herudover blev 6 tutekopper, bestående af 38 enkeltdele, analyseret med samme teknik. Der blev ikke påvist bisphenol A baseret plast ved analyserne. Dåser, bægre, tuber og skruelåg kan være lakeret på matkontaktsiden med epoxylakker fremstillet af monomererne epichlorhydrin og bisphenol A. Alle...... 50 enkeltdele fra disse prøver blev undersøgt ved infrarød spektrometri og 9 af prøverne viste tegn på at indeholde epoxylak. Disse prøver blev undersøgt ved en ”worst case” ekstraktionstest hvor der kunne påvises små indhold af bisphenol A i ekstrakterne mens der ikke kunne påvises epichlorhydrin...

 13. Test af to versioner af Modflow-LGR til simulering af grundvandsstrømninger i områder med begravede dale – syntetisk studie

  Vilhelmsen, Troels Norvin; Christensen, Steen

  .eks. findes i begravede dale. Manglende opløsning af geologiske aflejringer på lokal skala kan potentielt resultere i fejlagtige prædiktioner af konsekvensen af grundvandsindvinding på kildeplads niveau. For i højere grad at kunne forvalte disse grundvandsressourcerne skal nye metoder undersøges. Dette er...... specielt gældende for komplekse begravede dalsystemer, som interagerer med omkringliggende regionale grundvandsystemer. I dette syntetiske studie er to versioner af MODFLOW - Local Grid Refinment (LGR) testet til simulering af grundvandsstrømninger i områder med begravede dale. Forsøgene er gennemført som...

 14. Drift-modeling and monitoring comparisons

  Chen, N.C.J.; Hanna, S.R.

  1977-01-01

  Congress is looking into the conglomeration of nuclear reactors into energy centers of limited area. Drift from cooling towers can corrode and damage structures in the immediate vicinity of the towers, cause a public nuisance if located near parking lots or high-density traffic areas, and endanger local vegetation. The estimation of salt deposition has relied primarily on predictions from a variety of models, with very few direct measurements. One of the major efforts in our program is to evaluate the assumptions, limitations, and applicabilities of various analytical models for drift deposition prediction. Several drift deposition models are compared using a set of standard input conditions. The predicted maximum drift deposition differs by two orders of magnitude, and the downwind locations of the maximum differ by one order of magnitude. The discrepancies are attributed mainly to different assumptions in the models regarding the initial effective height of the droplets. Current programs in which drift characteristics at the tower mouth and drift deposition downwind of the tower are being measured are summarized. At the present time, drift deposition measurements, sufficiently comprehensive for model verifications, are unavailable. Hopefully, the Chalk Point Program will satisfy this need

 15. Seepage into drifts with mechanical degradation

  Li, Guomin; Tsang, Chin-Fu

  2002-01-01

  Seepage into drifts in unsaturated tuff is an important issue for the long-term performance of the potential nuclear waste repository at Yucca Mountain, Nevada. Drifts in which waste packages will potentially be emplaced are subject to degradation in the form of rockfall from the drift ceiling induced by stress relief, seismic, or thermal effects. The objective of this study is to calculate seepage rates for various drift-degradation scenarios and for different values of percolation flux for the Topopah Spring middle nonlithophysal (Tptpmn) and the Topopah Spring lower lithophysal (Tptpll) units. Seepage calculations are conducted by (1) defining a heterogeneous permeability model on the drift scale that is consistent with field data, (2) selecting calibrated parameters associated with the Tptpmn and Tptpll units, and (3) simulating seepage on detailed degraded-drift profiles, which were obtained from a separate rock mechanics engineering analysis. The simulation results indicate (1) that the seepage threshold (i.e., the percolation flux at which seepage first occurs) is not significantly changed by drift degradation, and (2) the degradation-induced increase in seepage above the threshold is influenced more by the shape of the cavity created by rockfall than the rockfall volume

 16. Present State Examination

  Pedersen, Kamilla; Bertelsen, Aksel

  Present State Examination (PSE) 5. udgave er en revideret version af speciallæge i psykiatri Aksel Bertelsens oprindelige materiale. Aksel Bertelsen er ophavsmand til PSE og til den danske udgave af ICD-10. Revisionen omfatter et forbedret layout, en modernisering af sproget, tilføjelse af...

 17. Implementation of life cycle assessment models in solid waste management

  Damgaard, Anders

  Teknologier til behandling af affald bliver løbende forbedret, og antallet af forskellige måder at behandle affaldet på er stigende. Det er derfor nødvendigt at finde en metode til at vurdere, hvad der er den mest optimale kombination af teknologier til affaldsbehandling. En af de metoder, der er...

 18. Global opvarmning neutraliserer effekten af parasitisme på strandsnegles konsumption af makroalger

  Larsen, Martin H.; Mouritsen, Kim Nørgaard

  Det er veldokumenteret, at parasitter kan påvirke værternes adfærd, overlevelse, reproduktion, fysiologi og evolution. Disse parasit-vært interaktioner kan føre til radikale ændringer af naturlige samfunds struktur og diversitet. Eksperimenter har eksempelvis vist, at trematoder indirekte kan ændre...... strukturen af makroalgesamfund ved at reducere konsumptionsraten hos den herbivore strandsnegl Littorina littorea. Det er endvidere vist, at produktionen af trematode-larver (cercarier) i sneglens fordøjelseskanal og gonade kompleks øges kraftigt når vandtemperaturen stiger. Man kan derfor forvente...

 19. Domesticeringen af Ford i Danmark:Den kulturelle tilegnelse af Ford og fordismen, 1920-1940

  Wagner, Michael

  2009-01-01

  Det amerikanske automobilfirma Ford Motor Company med hovedkvarter i Detroit begyndte at drive forretning i Danmark omkring 1906. De første aktiviteter blev konsolideret samme år ved udnævnelsen af motorforhandleren F. Bülow & Co. til salgsagent i Danmark og importør af Ford automobiler til det skandinaviske marked. Dermed havde Ford tidligt fået et stærkt fodfæste i Nordeuropa, som udviklingen i salget af Ford autobiler de næste årtier til fulde skulle demonstrere. Ford Motor Company er ...

 20. Degradation of AF1Q by chaperone-mediated autophagy

  Li, Peng; Ji, Min; Lu, Fei; Zhang, Jingru; Li, Huanjie; Cui, Taixing; Li Wang, Xing; Tang, Dongqi; Ji, Chunyan

  2014-01-01

  AF1Q, a mixed lineage leukemia gene fusion partner, is identified as a poor prognostic biomarker for pediatric acute myeloid leukemia (AML), adult AML with normal cytogenetic and adult myelodysplastic syndrome. AF1Q is highly regulated during hematopoietic progenitor differentiation and development but its regulatory mechanism has not been defined clearly. In the present study, we used pharmacological and genetic approaches to influence chaperone-mediated autophagy (CMA) and explored the degradation mechanism of AF1Q. Pharmacological inhibitors of lysosomal degradation, such as chloroquine, increased AF1Q levels, whereas activators of CMA, including 6-aminonicotinamide and nutrient starvation, decreased AF1Q levels. AF1Q interacts with HSPA8 and LAMP-2A, which are core components of the CMA machinery. Knockdown of HSPA8 or LAMP-2A increased AF1Q protein levels, whereas overexpression showed the opposite effect. Using an amino acid deletion AF1Q mutation plasmid, we identified that AF1Q had a KFERQ-like motif which was recognized by HSPA8 for CMA-dependent proteolysis. In conclusion, we demonstrate for the first time that AF1Q can be degraded in lysosomes by CMA. - Highlights: • Chaperone-mediated autophagy (CMA) is involved in the degradation of AF1Q. • Macroautophagy does not contribute to the AF1Q degradation. • AF1Q has a KFERQ-like motif that is recognized by CMA core components

 1. Degradation of AF1Q by chaperone-mediated autophagy

  Li, Peng; Ji, Min; Lu, Fei; Zhang, Jingru [Department of Hematology, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China); Li, Huanjie; Cui, Taixing; Li Wang, Xing [Research Center for Cell Therapy, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China); Tang, Dongqi, E-mail: tangdq@sdu.edu.cn [Research Center for Cell Therapy, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China); Center for Stem Cell and Regenerative Medicine, The Second Hospital of Shandong University, Jinan 250033 (China); Ji, Chunyan, E-mail: jichunyan@sdu.edu.cn [Department of Hematology, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China)

  2014-09-10

  AF1Q, a mixed lineage leukemia gene fusion partner, is identified as a poor prognostic biomarker for pediatric acute myeloid leukemia (AML), adult AML with normal cytogenetic and adult myelodysplastic syndrome. AF1Q is highly regulated during hematopoietic progenitor differentiation and development but its regulatory mechanism has not been defined clearly. In the present study, we used pharmacological and genetic approaches to influence chaperone-mediated autophagy (CMA) and explored the degradation mechanism of AF1Q. Pharmacological inhibitors of lysosomal degradation, such as chloroquine, increased AF1Q levels, whereas activators of CMA, including 6-aminonicotinamide and nutrient starvation, decreased AF1Q levels. AF1Q interacts with HSPA8 and LAMP-2A, which are core components of the CMA machinery. Knockdown of HSPA8 or LAMP-2A increased AF1Q protein levels, whereas overexpression showed the opposite effect. Using an amino acid deletion AF1Q mutation plasmid, we identified that AF1Q had a KFERQ-like motif which was recognized by HSPA8 for CMA-dependent proteolysis. In conclusion, we demonstrate for the first time that AF1Q can be degraded in lysosomes by CMA. - Highlights: • Chaperone-mediated autophagy (CMA) is involved in the degradation of AF1Q. • Macroautophagy does not contribute to the AF1Q degradation. • AF1Q has a KFERQ-like motif that is recognized by CMA core components.

 2. Nonlinear Gyrokinetic Theory With Polarization Drift

  Wang, L.; Hahm, T.S.

  2010-01-01

  A set of the electrostatic toroidal gyrokinetic Vlasov equation and the Poisson equation, which explicitly includes the polarization drift, is derived systematically by using Lie-transform method. The polarization drift is introduced in the gyrocenter equations of motion, and the corresponding polarization density is derived. Contrary to the wide-spread expectation, the inclusion of the polarization drift in the gyrocenter equations of motion does not affect the expression for the polarization density significantly. This is due to modification of the gyrocenter phase-space volume caused by the electrostatic potential [T. S. Hahm, Phys. Plasmas 3, 4658 (1996)].

 3. Pixelated CdZnTe drift detectors

  Kuvvetli, Irfan; Budtz-Jørgensen, Carl

  2005-01-01

  A technique, the so-called Drift Strip Method (DSM), for improving the CdZnTe detector energy response to hard X-rays and gamma-rays was applied as a pixel geometry. First tests have confirmed that this detector type provides excellent energy resolution and imaging performance. We specifically...... report on the performance of 3 mm thick prototype CZT drift pixel detectors fabricated using material from eV-products. We discuss issues associated with detector module performance. Characterization results obtained from several prototype drift pixel detectors are presented. Results of position...

 4. Computer controlled drifting of Si(Li) detectors

  Landis, D.A.; Wong, Y.K.; Walton, J.T.; Goulding, F.S.

  1989-01-01

  A relatively inexpensive computer-controlled system for performing the drift process used in fabricating Si(Li) detectors is described. The system employs a small computer to monitor the leakage current, applied voltage and temperature on eight individual drift stations. The associated computer program initializes the drift process, monitors the drift progress and then terminates the drift when an operator set drift time has elapsed. The improved control of the drift with this system has been well demonstrated over the past three years in the fabrication of a variety of Si(Li) detectors. A few representative system responses to detector behavior during the drift process are described

 5. Gymnasie ikke absolut fravalg af EUD

  Juul, Tilde Mette; Pless, Mette

  2015-01-01

  Den faldende søgning til erhvervsuddannelserne har i medierne og den politiske debat ofte været begrundet med, at de unge ikke ser erhvervsuddannelserne som prestigefyldte. Nyt forskningsprojekt fra Center for Ungdomsforskning viser, at de unges opfattelser af erhvervsuddannelserne er mere nuance...

 6. Coaching af ph.d.-studerende

  Godskesen, Mirjam Irene

  Rapporten danner grundlag for at etablere et koncept for ph.d.-coaching. Erfaringerne fra et 2-årigt projekt om ph.d.-coaching i SCKK regi beskrives. De centrale temaer er tilrettelæggelse af den individuelle coaching, typiske temaer i coachingen og arbejdsdeling mellem coach og vejleder. Der er...

 7. Indeklimamærkning af byggevarer

  Nielsen, P.A.; Wolkoff, P.

  I denne rapport beskrives på prototypeniveau en frivillig indeklimamærkningsordning for byggevarer. Ordningen er baseret på bestemmelse af byggevarernes afgasningsprofil, fastlagt ud fra laboratoriemålinger. Ved modelberegning bestemmes dernæst koncentrationsprofilen i et standardrum, og der udfø...

 8. Retsplejelovens regulering af politiets adgang til teledata

  Lentz, Lene Wacher

  2017-01-01

  Politiet kan som led i en strafferetlig efterforskning få adgang til en række data om telekommunikation efter retsplejeloven, hvis regulering nu må revideres i lyset af ”Tele2-sagen”, hvor EU-domstolen fandt, at en generel logningspligt for teleudbyderne til at sikre teledata til brug for eventue...

 9. Brands som brikker i konstruktionen af identitet

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Forbrug spiller en vigtig rolle i produktionen af mening og værdier, som kan skabe og vedligeholde både forbrugerens personlige og sociale verden - og derfor er reklame også en vigtig kilde til disse symbolske betydninger. Udgivelsesdato: juni...

 10. Topological ferrimagnetic behaviours of coordination polymers containing manganese(II) chains with mixed azide and carboxylate bridges and alternating F/AF/AF'/AF'/AF interactions.

  Wang, Yan-Qin; Liu, Hou-Ting; Qi, Yan; Gao, En-Qing

  2014-08-21

  Two Mn(ii) complexes with azide and a new zwitterionic tetracarboxylate ligand 1,2,4,5-tetrakis(4-carboxylatopyridinium-1-methylene)benzene (L(1)), {[Mn5(L(1))2(N3)8(OH)2]·12H2O}n () and {[Mn5(L(1))2(N3)8(H2O)2](ClO4)2·6H2O}n (), have been synthesized and characterized crystallographically and magnetically. and contain similar alternating chains constructed by azide and carboxylate bridges. The independent sets of bridges alternate in an ABCCB sequence between adjacent Mn(ii) ions: (EO-N3)2 double bridges (EO = end-on) (denoted as A), [(EO-N3)(OCO)2] triple bridges (denoted as B) and [(EO-N3)(OCO)] double bridges (denoted as C). The alternating chains are interlinked into 2D coordination networks by the tetrapyridinium spacers. Magnetic studies demonstrate that the magnetic coupling through the double EO azide bridges is ferromagnetic and that through mixed azide/carboxylate bridges is antiferromagnetic. The unprecedented F/AF/AF'/AF'/AF coupling sequence along the chain dictates an uncompensated ground spin state (S = 5/2 per Mn5 unit) and leads to one-dimensional topological ferrimagnetism, which features a minimum in the χT versus T plot.

 11. Digitalisering af ældre menneskers hverdag

  Borchorst, Ditte Stilling; Sillesen, Agnete; Sommer, Finn M.

  2016-01-01

  Mange kommuner har inddraget frivillige som led i implementeringen af den offentlige digitaliseringsstrategi, der forpligter alle borgere til at kommunikere digitalt med offentlige myndigheder. Artiklen diskuterer erfaringer med at inddrage frivillige til at vejlede ældre mennesker i at anvende d...

 12. Karakterisering af Materialer fra atom til makro

  Brøndsted, Povl; Somers, Marcel A.J.

  2002-01-01

  Denne årbog er udgivet i forbindelse med Dansk Metallurgisk Selskabs Vintermøde, der fandt sted på Hotel Koldingfjord, Kolding i dagene 2. til 4. januar 2002. Bogen indeholder de foredrag, der blev præsenteret på Vintermødet. Emnet for mødet var " Karakterisering af Materialer - fra atom til makro...

 13. Den teoretiske udvikling af Supply Chain Strategimodeller

  Arvad Johansen, Jens

  2011-01-01

  segmentering via postponement-princippet, har givet mærkbare forbedringer. Det beskrives endvidere, hvordan produkternes livscyklus påvirker valget af supply chain design. Begrebet Demand Chain Management( DCM), hvormed strategimodeller bruger klassiske marketingelementer sammen med Supply Chain Management...... (SCM), bliver behandlet og der udvikles en DCM-strategimodel....

 14. Så lyt dog til kritikken af Sundhedsplatformen

  Bansler, Jørgen P.; Søgaard, Jes

  2017-01-01

  Det er på tide, at Region Hovedstaden tager klinikernes bekymringer og kritik af Sundhedsplatformen alvorligt. Tiden er ikke inde til 'gevinstrealisering', men til at løse de alvorlige problemer, man kæmper med ude på hospitalerne...

 15. Konsolidering af læring

  Kirkegaard, Preben Olund; Geisnæs, Dorthe

  2016-01-01

  . Opbyggelse af konsolideringsstrategier er en langvarig proces. Processen er lang, fordi vidensabstraktion tager tid. Vidensopbyggelsen skal være så velkendt for eleven, at det er muligt for eleverne at genkende og hermed anvende viden til at kunne analysere fremtidige opgaver. https://www.youtube...

 16. Social praksisteoretiske analyser af unge i partnerskaber

  Mørck, Line Lerche; Munkholm, Merete

  Denne bog analyserer lokale partnerskaber mellem produktionsskoler og virksomheder, institutioner og civilsamfund. Bogen illustrerer, hvordan vi med social praksis teori kan forstå partnerskaber som grænsefællesskaber, hvor partnerskaber arrangeres i og på tværs af forskellige fællesskaber og han...

 17. Livsvalg konceptualiseret som dynamisk realisering af livsbaner

  Schnieber, Anette

  2009-01-01

  De valgsituationer, man i daglig tale kender som ”tilværelsens store valg”, mangler definition i den psykologiske litteratur, og det er således ikke klart, hvorvidt og evt. hvorledes disse valg adskiller sig fra andre typer. I artiklen gives en definition af ”de store valg”, og de adskilles fra...

 18. Måling af radon i bygninger

  Rasmussen, Torben Valdbjørn

  endvidere til at vurdere radon­eksponeringen i forhold til det nationale referenceniveau. Anvisningen dækker radonmåling i boliger og andre bygninger, fx kontorer, skoler og institutioner. Den henvender sig til bygningsejere, bygherrer, projekterende og brugere af bygninger. Desuden henvender anvisningen...

 19. Udvikling af universitetsundervisning - rammer, barrierer og muligheder

  Horst, Sebastian; Jensen, Ane; Johannsen, Bjørn Friis

  2011-01-01

  Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) afholdt sin årlige konference i 2011 den 30.-31. maj med temaet “Udvikling af universitetsundervisning - rammer, barrierer og muligheder”. På konferencen arbejdede ca. 100 personer fra alle niveauer i universitetsverdenen på at beskrive hvordan vi kan...

 20. På sporet af magtspillet om dansk naturfagsundervisning

  Schmidt, Jette Reuss

  Den neoliberale diskurs med tilhørende konkurrencemoment har længe været under beskydning i internationale forskningssammenhænge. Men der savnes konkrete eksempler på, hvordan neoliberal styring kommer til udtryk i nationale uddannelser. I denne afhandling følges derfor nogle af neoliberalismens...

 1. En tegning af æstetik 2013

  Buhl, Mie; Ejsing-Duun, Stine

  2013-01-01

  Denne artikel fremstiller skredet fra det individuelle fokus til den sociale forhandling omkring en situation, som er det nye perspektiv indenfor æstetik. Derigennem identificeres tendenser som er med til at udgøre platformen for børn og unges kulturer, hvor det handler om, at et æstetisk system er...... selvproducerende og stiller sig til rådighed for erkendelse. Disse kulturer udfolder sig i formater, som skolen ikke er gearet til at imødekomme. Som eksempel ville DrawSomething vanskeligt kunne begrundes i forhold til billedkunstfagets af ministeriet fastsatte ”fælles mål” – eller kan det? En central udfordring...... er, hvordan der skal arbejdes med æstetiske praksisformer i en nutidig læringskontekst, når børn og unges kulturer udfolder og udvikler sig i formater, der er præget af foranderlighed og flygtighed; af en uendelig skaben for nogen og med nogen og af situationer, der bebos med attituder? Vi diskuterer...

 2. Hvorfor lejere bliver sat ud af deres bolig

  Nielsen, Torben Heien; Christensen, Gunvor

  Antallet af lejere, der bliver sat ud af deres bolig, er steget fra 1499 i 2002 til 2589 i 2006. Lejere kan blive sat ud af deres bolig, hvis de ikke betaler deres husleje til tiden, eller hvis de ikke overholder husordenen det sted de bor. Denne rapport beskriver årsager til, at lejere bliver sat...... ud af deres boliger og baggrunden for stigningen i antallet af udsættelser. desuden beskriver rapporten konsekvenser af en udsættelse og kommer med en række anbefalinger til indsatsområder. Af afgørende betydning for, at lejere bliver sat ud af deres bolig, er lav indkomst, lavt rådighedsbeløb, stor...

 3. Subregional innovation – indikatorer til optimering af den erhvervsrettede innovationspolitik

  Mortensen, Peter Stendahl; Graversen, Ebbe Krogh; Haase, Sanne Schioldann

  områder tilgodeses bedst muligt. Desuden kan en differentieret, subregional innovations-politik give erhvervslivet bedre udbytte end en samlet regional eller national innovationspolitik. Selvom Danmark er et lille land, er der store geografiske forskelle internt i landets erhvervsstruktur og i...... virksomhedernes innovationsaktiviteter. Som resultat af en udvidelse af den danske del af CIS 2006-undersøgelsen2 med ekstra virksomheder kan der gives en betydeligt mere nuanceret karak-teristik af virksomheder helt ned på subregionalt niveau. Analysen underbygger, at de innovations-politiske tiltag, der sættes......, lokal brug af resultaterne er nødvendig. Først gennemgås de valgte målepunkter. Det primære er en opdeling i praksis- og forsknings-orientering af virksomheders innovationstilgang, hvorved der identificeres fire grupper af innovationsaktive virksomheder. Det andet er korrektion af de anvendte...

 4. Vidensledelse og den sociale dimension i deling af viden

  Lauring, Jakob

  2004-01-01

  imidlertid et alternativt syn på viden som i højere grad inddrager den sociale dimension ved vidensdeling - den socialkonstruktivistiske opfattelse. I denne artikel vil jeg beskæftige mig med den socialkonstruktivistiske opfattelse af viden og beskrive, hvorledes denne synsvinkel kan rette fokus mod nogle...... meget væsentlige problemstillinger ved organisatorisk adfærd, som man ofte kommer til at ignorere, hvis man i for høj grad baserer ledelsen på en funktionalistisk opfattelse af viden. Delingen af viden er en aktuel udfordring for anvendelse af viden i forretningssammenhæng. Det er hovedsageligt det, som...... gør vidensbegrebet interessant i forhold til ledelse af virksomheder. - Fokus på de sociale barrierer for deling af viden Jeg vil i det kommende illustrere, hvilke betydninger den sociale dimension i deling af viden kan have for videnledelse. Det vil jeg gøre gennem beskrivelser af to forskellige...

 5. Unintended Positional Drift and Its Potential Solutions

  Nilsson, Niels Christian; Serafin, Stefania; Nordahl, Rolf

  2013-01-01

  many users unintentionally move forward while walking in place. We refer to this phenomenon accidental movement as Unintended Positional Drift. The poster presents evidence of the phenomenon's existence and subsequently discusses different design solutions which potentially could circumvent the problem....

 6. CROSS DRIFT ALCOVE/NICHE UTILITIES ANALYSIS

  S. Goodin

  1999-01-01

  The purpose of this analysis is to provide the design basis and general arrangement requirements of the non-potable water, waste water, compressed air and ventilation (post excavation) utilities required in support of the Cross Drift alcoves and niches

 7. Travelling fronts in stochastic Stokes’ drifts

  Blanchet, Adrien; Dolbeault, Jean; Kowalczyk, Michał

  2008-01-01

  By analytical methods we study the large time properties of the solution of a simple one-dimensional model of stochastic Stokes' drift. Semi-explicit formulae allow us to characterize the behaviour of the solutions and compute global quantities

 8. Self-shielding flex-circuit drift tube, drift tube assembly and method of making

  Jones, David Alexander

  2016-04-26

  The present disclosure is directed to an ion mobility drift tube fabricated using flex-circuit technology in which every other drift electrode is on a different layer of the flex-circuit and each drift electrode partially overlaps the adjacent electrodes on the other layer. This results in a self-shielding effect where the drift electrodes themselves shield the interior of the drift tube from unwanted electro-magnetic noise. In addition, this drift tube can be manufactured with an integral flex-heater for temperature control. This design will significantly improve the noise immunity, size, weight, and power requirements of hand-held ion mobility systems such as those used for explosive detection.

 9. Uddrag af Ph.d.-afhandlingen Den groteske modernisme

  Lübker, Henrik

  2011-01-01

  Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier.......Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier....

 10. Portræt af litteraturkritikeren som ungt menneske

  Schatz-Jakobsen, Claus

  2004-01-01

  Artiklen præsenterer den amerikanske litteraturkritiker Geoffrey Hartmans tidlige forfatterskab og fremdrager dets selvbiografiske undertekst som nødvendig effekt af den unge Hartmans fascination af den engelske romantiker William Wordsworths forfatterskab.......Artiklen præsenterer den amerikanske litteraturkritiker Geoffrey Hartmans tidlige forfatterskab og fremdrager dets selvbiografiske undertekst som nødvendig effekt af den unge Hartmans fascination af den engelske romantiker William Wordsworths forfatterskab....

 11. Anmeldelse af Eigil Lego Andersen: Dirigent og generalforsamling

  Werlauff, Erik

  2011-01-01

  Artiklen er en anmeldelse af advokat, adj. professor, dr. jur. Eigil Lego Andersens juridiske monografi om dirigenten og generalforsamlingen, herunder med lancering af en række nye afstemningsmetoder til brug for generalforsamlingen i (større) aktieselskaber.......Artiklen er en anmeldelse af advokat, adj. professor, dr. jur. Eigil Lego Andersens juridiske monografi om dirigenten og generalforsamlingen, herunder med lancering af en række nye afstemningsmetoder til brug for generalforsamlingen i (større) aktieselskaber....

 12. Udvikling af en internetsøgestrategi til identifikation af ny medicinsk teknologi inden for prostatacancer

  Thygesen, Marianne; Vondeling, Hindrik; Douw, Karla

  2007-01-01

  internetsider efter efficiens. Her er efficiens forstået som mindst antal minutter brugt pr. fund af information om en ny væsentlig medicinsk teknologi. Resultater: Strategien består af ti sider, som bør benyttes i følgende rækkefølge: YahooHealth, DoctorsGuide, The National Electronic Library for Medicines...

 13. Strange Attractors in Drift Wave Turbulence

  Lewandowski, J.L.V.

  2003-01-01

  A multi-grid part-in-cell algorithm for a shearless slab drift wave model with kinetic electrons is presented. The algorithm, which is based on an exact separation of adiabatic and nonadiabatic electron responses, is used to investigate the presence of strange attractors in drift wave turbulence. Although the simulation model has a large number of degrees of freedom, it is found that the strange attractor is low-dimensional and that it is strongly affected by dissipative (collisional) effects

 14. SEEPAGE MODEL FOR PA INCLUDING DRIFT COLLAPSE

  C. Tsang

  2004-01-01

  The purpose of this report is to document the predictions and analyses performed using the seepage model for performance assessment (SMPA) for both the Topopah Spring middle nonlithophysal (Tptpmn) and lower lithophysal (Tptpll) lithostratigraphic units at Yucca Mountain, Nevada. Look-up tables of seepage flow rates into a drift (and their uncertainty) are generated by performing numerical simulations with the seepage model for many combinations of the three most important seepage-relevant parameters: the fracture permeability, the capillary-strength parameter 1/a, and the percolation flux. The percolation flux values chosen take into account flow focusing effects, which are evaluated based on a flow-focusing model. Moreover, multiple realizations of the underlying stochastic permeability field are conducted. Selected sensitivity studies are performed, including the effects of an alternative drift geometry representing a partially collapsed drift from an independent drift-degradation analysis (BSC 2004 [DIRS 166107]). The intended purpose of the seepage model is to provide results of drift-scale seepage rates under a series of parameters and scenarios in support of the Total System Performance Assessment for License Application (TSPA-LA). The SMPA is intended for the evaluation of drift-scale seepage rates under the full range of parameter values for three parameters found to be key (fracture permeability, the van Genuchten 1/a parameter, and percolation flux) and drift degradation shape scenarios in support of the TSPA-LA during the period of compliance for postclosure performance [Technical Work Plan for: Performance Assessment Unsaturated Zone (BSC 2002 [DIRS 160819], Section I-4-2-1)]. The flow-focusing model in the Topopah Spring welded (TSw) unit is intended to provide an estimate of flow focusing factors (FFFs) that (1) bridge the gap between the mountain-scale and drift-scale models, and (2) account for variability in local percolation flux due to

 15. Ponderomotive modification of drift tearing modes

  Urquijo, G.; Singh, R.; Sen, A.

  1997-01-01

  The linear characteristics of drift tearing modes are investigated in the presence of a significant background of radio-frequency (RF) waves in the ion cyclotron range of frequencies. The ponderomotive force, arising from the radial gradients in the RF field energy, is found to significantly modify the inner layer solutions of the drift tearing modes. It can have a stabilizing influence, even at moderate RF powers, provided the field energy has a decreasing radial profile at the mode rational surface. (author)

 16. Unstable universal drift eigenmodes in toroidal plasmas

  Cheng, C.Z.; Chen, L.

  1980-01-01

  The eigenmode equation describing ballooning collisionless drift instabilities is analyzed both analytically and numerically. A new branch of eigenmodes, which corresponds to quasi-bound states due to toroidal coupling effects such as ion delB drifts, is shown to be destabilized by electron Landau damping for typical tokamak parameters. This branch cannot be understood by the strong coupling approximation. However, the slab-like (Pearlstein--Berk-type) branch is found to remain stable and experience enhanced shear damping

 17. Effects of Fault Displacement on Emplacement Drifts

  Duan, F.

  2000-01-01

  The purpose of this analysis is to evaluate potential effects of fault displacement on emplacement drifts, including drip shields and waste packages emplaced in emplacement drifts. The output from this analysis not only provides data for the evaluation of long-term drift stability but also supports the Engineered Barrier System (EBS) process model report (PMR) and Disruptive Events Report currently under development. The primary scope of this analysis includes (1) examining fault displacement effects in terms of induced stresses and displacements in the rock mass surrounding an emplacement drift and (2 ) predicting fault displacement effects on the drip shield and waste package. The magnitude of the fault displacement analyzed in this analysis bounds the mean fault displacement corresponding to an annual frequency of exceedance of 10 -5 adopted for the preclosure period of the repository and also supports the postclosure performance assessment. This analysis is performed following the development plan prepared for analyzing effects of fault displacement on emplacement drifts (CRWMS M and O 2000). The analysis will begin with the identification and preparation of requirements, criteria, and inputs. A literature survey on accommodating fault displacements encountered in underground structures such as buried oil and gas pipelines will be conducted. For a given fault displacement, the least favorable scenario in term of the spatial relation of a fault to an emplacement drift is chosen, and the analysis is then performed analytically. Based on the analysis results, conclusions are made regarding the effects and consequences of fault displacement on emplacement drifts. Specifically, the analysis will discuss loads which can be induced by fault displacement on emplacement drifts, drip shield and/or waste packages during the time period of postclosure

 18. Drift waves in a weakly ionized plasma

  Popovic, M.; Melchior, H.

  1968-01-01

  A dispersion relation for low frequency drift waves in a weakly ionized plasma has been derived, and through numerical calculations the effect of collisions between the charged and the neutral particles is estimated.......A dispersion relation for low frequency drift waves in a weakly ionized plasma has been derived, and through numerical calculations the effect of collisions between the charged and the neutral particles is estimated....

 19. Ekstraktion af æteriske olier fra oregano

  Ellitsgaard Jakobsen, Jens; Ankerfeldt, Dorte; Jensen, Morten Busch

  2010-01-01

  med keratin - Ammoniakforurening reduceres med ny teknologi - Genvinding og genanvendelse af ammoniak fra spildevand og husdyrgødning - Ginseng - en virkningsfuld medicinplante - Ekstraktion af æteriske olier fra oregano "Biotek" er udviklet med udgangspunkt i originalartikler udarbejdet af forskere...

 20. Eksperimentel bakteriofagterapi til behandling af kronisk Pseudomonas aeruginosaotitis hos hund

  Moodley, Arshnee; Mølgaard, Jesper

  2016-01-01

  Vi beskriver en case med anvendelsen af bakteriofager til behandling af kronisk otitis forårsaget af multiresistente Pseudomonas aeruginosa som en sidste behandlingsmulighed før aflivning. Trods gentagne behandlinger, både topikalt og systemisk, med op til seks forskellige antibiotika over en...

 1. Når ledelse af ledelse rettes mod selvet

  Krause-Jensen, Niels Henrik

  2012-01-01

  Der fokuseres på det nye selvledelsesforhold som ledelse af ledelse er med til at fremkalde. Ud fra et signalement af det nye arbejdsliv beskrives det hvordan ledelse af ledelse skal forvalte en indgriben i medarbejderens selvforhold, hvor både magt og afmagt vil gøre sig gældende....

 2. Arbejdsmiljøet ved udbud af renovationsarbejde

  Busck, Ole Gunni

  Forfatteren gennemførte 2003-2005 en undersøgelse for Branchearbejdsmiljådet for transport af danske kommuners praksis i forbindelse med udbud og udlicitering af renovationsopgaver. Formålet var at kortlægge og analysere erfaringerne med varetagelse af arbejdsmiljøhensyn i kommunernes udbud og dr...

 3. Måling af lydisolation og efterklangstid i praksis

  Kristensen, J.

  Meddelelsen omhandler undersøgelser af mulighederne for at forbedre reproducerbarheden ved måling af luftlydisolation, trinlydniveau og efterklangstid under betingelser, der svarer til måling i den indflytningsfærdige bygning. Der omtales resultater fra måling med to forskellige udformninger af h...

 4. Benchmarking af udsættelser i kommunerne

  Christensen, Gunvor; Jeppesen, Anders Gade; Markwardt, Kristoffer

  2015-01-01

  nuværende tidspunkt stadig mangler relevante forhold i benchmarking-modellen. Eksempelvis antallet af stofmisbrugere, antallet af borgere med psykiatriske indlæggelser samt forekomsten af projekter med henblik på at forebygge udsættelser (fx gældsrådgivning). Disse data er først tilgængelige i 2015....

 5. Anmeldelse af: Afghantsy. The Russians in Afghanistan 1979-89

  Vestenskov, David

  2012-01-01

  Baseret på nyligt afklassificeret materiale fra arkiverne i Moskva samt fremstillinger af russiske historikere, tegnes et anderledes og mere nuanceret billede af de sovjetiske erfaringer fra Afghanistan. De første spadestik til opgøret med den amerikanske stempling af den sovjetiske ageren i...

 6. Antitrombotisk behanding af patienter med valvulær atrieflimren

  Bovin, Ann; Christensen, Thomas Decker; Grove, Erik Lerkevang

  2017-01-01

  with valvular AF. Although the definition of valvular AF is disputed, the lack of evidence regarding the use of NOACs for these patients is not. We discuss the definition of valvular AF, the risk of thromboembolism, and the antithrombotic treatment for stroke prevention in these patients....

 7. Effektivitet af naturligt drevne radontiltag året rundt

  Haker Høegh, Britt; Rasmussen, Torben Valdbjørn

  Denne rapport omhandler projektet Effektivitet af naturligt drevne radontiltag året rundt. Projektet er et spireprojekt finansieret af Innovationsnetværket InnoBYG og Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Projektet er gennemført af Teknologisk Institut i samarbejde med Statens Byggeforskningsinsti...

 8. Barriere for Studerendes Læring af Holistisk Systemudvikling

  Levinsen, Karin; Madsen, Sabine

  Ud fra aktionsforskning af faget Informationsbehandling på bachelorprogrammet HA/DØK ved Copenhagen Business School undersøger vi i denne artikel hvilke barriere de studerende oplever i forbindelse med læring af holistisk systemudvikling og hvorfor. Siden 1980'erne har man i (dele af) litteraturen...

 9. Afståelsesbeskatning ved flytning af DEMPE-funktioner

  Kjærsgaard, Louise Fjord; Bundgaard, Jakob

  2017-01-01

  OECD har i den senest opdaterede version af Transfer Pricing Guidelines fastsat en definition af immaterielle aktiver og har samtidig indført konceptet DEMPE-funktioner, der omfatter visse vigtige funktioner relateret til immaterielle aktiver. SKAT synes at være af den opfattelse, at DEMPE...

 10. Calibration of the CMS Drift Tube Chambers and Measurement of the Drift Velocity with Cosmic Rays

  Chatrchyan, S; Sirunyan, A M; Adam, W; Arnold, B; Bergauer, H; Bergauer, T; Dragicevic, M; Eichberger, M; Erö, J; Friedl, M; Frühwirth, R; Ghete, V M; Hammer, J; Hänsel, S; Hoch, M; Hörmann, N; Hrubec, J; Jeitler, M; Kasieczka, G; Kastner, K; Krammer, M; Liko, D; Magrans de Abril, I; Mikulec, I; Mittermayr, F; Neuherz, B; Oberegger, M; Padrta, M; Pernicka, M; Rohringer, H; Schmid, S; Schöfbeck, R; Schreiner, T; Stark, R; Steininger, H; Strauss, J; Taurok, A; Teischinger, F; Themel, T; Uhl, D; Wagner, P; Waltenberger, W; Walzel, G; Widl, E; Wulz, C E; Chekhovsky, V; Dvornikov, O; Emeliantchik, I; Litomin, A; Makarenko, V; Marfin, I; Mossolov, V; Shumeiko, N; Solin, A; Stefanovitch, R; Suarez Gonzalez, J; Tikhonov, A; Fedorov, A; Karneyeu, A; Korzhik, M; Panov, V; Zuyeuski, R; Kuchinsky, P; Beaumont, W; Benucci, L; Cardaci, M; De Wolf, E A; Delmeire, E; Druzhkin, D; Hashemi, M; Janssen, X; Maes, T; Mucibello, L; Ochesanu, S; Rougny, R; Selvaggi, M; Van Haevermaet, H; Van Mechelen, P; Van Remortel, N; Adler, V; Beauceron, S; Blyweert, S; D'Hondt, J; De Weirdt, S; Devroede, O; Heyninck, J; Kalogeropoulos, A; Maes, J; Maes, M; Mozer, M U; Tavernier, S; Van Doninck, W; Van Mulders, P; Villella, I; Bouhali, O; Chabert, E C; Charaf, O; Clerbaux, B; De Lentdecker, G; Dero, V; Elgammal, S; Gay, A P R; Hammad, G H; Marage, P E; Rugovac, S; Vander Velde, C; Vanlaer, P; Wickens, J; Grunewald, M; Klein, B; Marinov, A; Ryckbosch, D; Thyssen, F; Tytgat, M; Vanelderen, L; Verwilligen, P; Basegmez, S; Bruno, G; Caudron, J; Delaere, C; Demin, P; Favart, D; Giammanco, A; Grégoire, G; Lemaitre, V; Militaru, O; Ovyn, S; Piotrzkowski, K; Quertenmont, L; Schul, N; Beliy, N; Daubie, E; Alves, G A; Pol, M E; Souza, M H G; Carvalho, W; De Jesus Damiao, D; De Oliveira Martins, C; Fonseca De Souza, S; Mundim, L; Oguri, V; Santoro, A; Silva Do Amaral, S M; Sznajder, A; Fernandez Perez Tomei, T R; Ferreira Dias, M A; Gregores, E M; Novaes, S F; Abadjiev, K; Anguelov, T; Damgov, J; Darmenov, N; Dimitrov, L; Genchev, V; Iaydjiev, P; Piperov, S; Stoykova, S; Sultanov, G; Trayanov, R; Vankov, I; Dimitrov, A; Dyulendarova, M; Kozhuharov, V; Litov, L; Marinova, E; Mateev, M; Pavlov, B; Petkov, P; Toteva, Z; Chen, G M; Chen, H S; Guan, W; Jiang, C H; Liang, D; Liu, B; Meng, X; Tao, J; Wang, J; Wang, Z; Xue, Z; Zhang, Z; Ban, Y; Cai, J; Ge, Y; Guo, S; Hu, Z; Mao, Y; Qian, S J; Teng, H; Zhu, B; Avila, C; Baquero Ruiz, M; Carrillo Montoya, C A; Gomez, A; Gomez Moreno, B; Ocampo Rios, A A; Osorio Oliveros, A F; Reyes Romero, D; Sanabria, J C; Godinovic, N; Lelas, K; Plestina, R; Polic, D; Puljak, I; Antunovic, Z; Dzelalija, M; Brigljevic, V; Duric, S; Kadija, K; Morovic, S; Fereos, R; Galanti, M; Mousa, J; Papadakis, A; Ptochos, F; Razis, P A; Tsiakkouri, D; Zinonos, Z; Hektor, A; Kadastik, M; Kannike, K; Müntel, M; Raidal, M; Rebane, L; Anttila, E; Czellar, S; Härkönen, J; Heikkinen, A; Karimäki, V; Kinnunen, R; Klem, J; Kortelainen, M J; Lampén, T; Lassila-Perini, K; Lehti, S; Lindén, T; Luukka, P; Mäenpää, T; Nysten, J; Tuominen, E; Tuominiemi, J; Ungaro, D; Wendland, L; Banzuzi, K; Korpela, A; Tuuva, T; Nedelec, P; Sillou, D; Besancon, M; Chipaux, R; Dejardin, M; Denegri, D; Descamps, J; Fabbro, B; Faure, J L; Ferri, F; Ganjour, S; Gentit, F X; Givernaud, A; Gras, P; Hamel de Monchenault, G; Jarry, P; Lemaire, M C; Locci, E; Malcles, J; Marionneau, M; Millischer, L; Rander, J; Rosowsky, A; Rousseau, D; Titov, M; Verrecchia, P; Baffioni, S; Bianchini, L; Bluj, M; Busson, P; Charlot, C; Dobrzynski, L; Granier de Cassagnac, R; Haguenauer, M; Miné, P; Paganini, P; Sirois, Y; Thiebaux, C; Zabi, A; Agram, J L; Besson, A; Bloch, D; Bodin, D; Brom, J M; Conte, E; Drouhin, F; Fontaine, J C; Gelé, D; Goerlach, U; Gross, L; Juillot, P; Le Bihan, A C; Patois, Y; Speck, J; Van Hove, P; Baty, C; Bedjidian, M; Blaha, J; Boudoul, G; Brun, H; Chanon, N; Chierici, R; Contardo, D; Depasse, P; Dupasquier, T; El Mamouni, H; Fassi, F; Fay, J; Gascon, S; Ille, B; Kurca, T; Le Grand, T; Lethuillier, M; Lumb, N; Mirabito, L; Perries, S; Vander Donckt, M; Verdier, P; Djaoshvili, N; Roinishvili, N; Roinishvili, V; Amaglobeli, N; Adolphi, R; Anagnostou, G; Brauer, R; Braunschweig, W; Edelhoff, M; Esser, H; Feld, L; Karpinski, W; Khomich, A; Klein, K; Mohr, N; Ostaptchouk, A; Pandoulas, D; Pierschel, G; Raupach, F; Schael, S; Schultz von Dratzig, A; Schwering, G; Sprenger, D; Thomas, M; Weber, M; Wittmer, B; Wlochal, M; Actis, O; Altenhöfer, G; Bender, W; Biallass, P; Erdmann, M; Fetchenhauer, G; Frangenheim, J; Hebbeker, T; Hilgers, G; Hinzmann, A; Hoepfner, K; Hof, C; Kirsch, M; Klimkovich, T; Kreuzer, P; Lanske, D; Merschmeyer, M; Meyer, A; Philipps, B; Pieta, H; Reithler, H; Schmitz, S A; Sonnenschein, L; Sowa, M; Steggemann, J; Szczesny, H; Teyssier, D; Zeidler, C; Bontenackels, M; Davids, M; Duda, M; Flügge, G; Geenen, H; Giffels, M; Haj Ahmad, W; Hermanns, T; Heydhausen, D; Kalinin, S; Kress, T; Linn, A; Nowack, A; Perchalla, L; Poettgens, M; Pooth, O; Sauerland, P; Stahl, A; Tornier, D; Zoeller, M H; Aldaya Martin, M; Behrens, U; Borras, K; Campbell, A; Castro, E; Dammann, D; Eckerlin, G; Flossdorf, A; Flucke, G; Geiser, A; Hatton, D; Hauk, J; Jung, H; Kasemann, M; Katkov, I; Kleinwort, C; Kluge, H; Knutsson, A; Kuznetsova, E; Lange, W; Lohmann, W; Mankel, R; Marienfeld, M; Meyer, A B; Miglioranzi, S; Mnich, J; Ohlerich, M; Olzem, J; Parenti, A; Rosemann, C; Schmidt, R; Schoerner-Sadenius, T; Volyanskyy, D; Wissing, C; Zeuner, W D; Autermann, C; Bechtel, F; Draeger, J; Eckstein, D; Gebbert, U; Kaschube, K; Kaussen, G; Klanner, R; Mura, B; Naumann-Emme, S; Nowak, F; Pein, U; Sander, C; Schleper, P; Schum, T; Stadie, H; Steinbrück, G; Thomsen, J; Wolf, R; Bauer, J; Blüm, P; Buege, V; Cakir, A; Chwalek, T; De Boer, W; Dierlamm, A; Dirkes, G; Feindt, M; Felzmann, U; Frey, M; Furgeri, A; Gruschke, J; Hackstein, C; Hartmann, F; Heier, S; Heinrich, M; Held, H; Hirschbuehl, D; Hoffmann, K H; Honc, S; Jung, C; Kuhr, T; Liamsuwan, T; Martschei, D; Mueller, S; Müller, Th; Neuland, M B; Niegel, M; Oberst, O; Oehler, A; Ott, J; Peiffer, T; Piparo, D; Quast, G; Rabbertz, K; Ratnikov, F; Ratnikova, N; Renz, M; Saout, C; Sartisohn, G; Scheurer, A; Schieferdecker, P; Schilling, F P; Schott, G; Simonis, H J; Stober, F M; Sturm, P; Troendle, D; Trunov, A; Wagner, W; Wagner-Kuhr, J; Zeise, M; Zhukov, V; Ziebarth, E B; Daskalakis, G; Geralis, T; Karafasoulis, K; Kyriakis, A; Loukas, D; Markou, A; Markou, C; Mavrommatis, C; Petrakou, E; Zachariadou, A; Gouskos, L; Katsas, P; Panagiotou, A; Evangelou, I; Kokkas, P; Manthos, N; Papadopoulos, I; Patras, V; Triantis, F A; Bencze, G; Boldizsar, L; Debreczeni, G; Hajdu, C; Hernath, S; Hidas, P; Horvath, D; Krajczar, K; Laszlo, A; Patay, G; Sikler, F; Toth, N; Vesztergombi, G; Beni, N; Christian, G; Imrek, J; Molnar, J; Novak, D; Palinkas, J; Szekely, G; Szillasi, Z; Tokesi, K; Veszpremi, V; Kapusi, A; Marian, G; Raics, P; Szabo, Z; Trocsanyi, Z L; Ujvari, B; Zilizi, G; Bansal, S; Bawa, H S; Beri, S B; Bhatnagar, V; Jindal, M; Kaur, M; Kaur, R; Kohli, J M; Mehta, M Z; Nishu, N; Saini, L K; Sharma, A; Singh, A; Singh, J B; Singh, S P; Ahuja, S; Arora, S; Bhattacharya, S; Chauhan, S; Choudhary, B C; Gupta, P; Jain, S; Jha, M; Kumar, A; Ranjan, K; Shivpuri, R K; Srivastava, A K; Choudhury, R K; Dutta, D; Kailas, S; Kataria, S K; Mohanty, A K; Pant, L M; Shukla, P; Topkar, A; Aziz, T; Guchait, M; Gurtu, A; Maity, M; Majumder, D; Majumder, G; Mazumdar, K; Nayak, A; Saha, A; Sudhakar, K; Banerjee, S; Dugad, S; Mondal, N K; Arfaei, H; Bakhshiansohi, H; Fahim, A; Jafari, A; Mohammadi Najafabadi, M; Moshaii, A; Paktinat Mehdiabadi, S; Rouhani, S; Safarzadeh, B; Zeinali, M; Felcini, M; Abbrescia, M; Barbone, L; Chiumarulo, F; Clemente, A; Colaleo, A; Creanza, D; Cuscela, G; De Filippis, N; De Palma, M; De Robertis, G; Donvito, G; Fedele, F; Fiore, L; Franco, M; Iaselli, G; Lacalamita, N; Loddo, F; Lusito, L; Maggi, G; Maggi, M; Manna, N; Marangelli, B; My, S; Natali, S; Nuzzo, S; Papagni, G; Piccolomo, S; Pierro, G A; Pinto, C; Pompili, A; Pugliese, G; Rajan, R; Ranieri, A; Romano, F; Roselli, G; Selvaggi, G; Shinde, Y; Silvestris, L; Tupputi, S; Zito, G; Abbiendi, G; Bacchi, W; Benvenuti, A C; Boldini, M; Bonacorsi, D; Braibant-Giacomelli, S; Cafaro, V D; Caiazza, S S; Capiluppi, P; Castro, A; Cavallo, F R; Codispoti, G; Cuffiani, M; D'Antone, I; Dallavalle, G M; Fabbri, F; Fanfani, A; Fasanella, D; Giacomelli, P; Giordano, V; Giunta, M; Grandi, C; Guerzoni, M; Marcellini, S; Masetti, G; Montanari, A; Navarria, F L; Odorici, F; Pellegrini, G; Perrotta, A; Rossi, A M; Rovelli, T; Siroli, G; Torromeo, G; Travaglini, R; Albergo, S; Costa, S; Potenza, R; Tricomi, A; Tuve, C; Barbagli, G; Broccolo, G; Ciulli, V; Civinini, C; D'Alessandro, R; Focardi, E; Frosali, S; Gallo, E; Genta, C; Landi, G; Lenzi, P; Meschini, M; Paoletti, S; Sguazzoni, G; Tropiano, A; Benussi, L; Bertani, M; Bianco, S; Colafranceschi, S; Colonna, D; Fabbri, F; Giardoni, M; Passamonti, L; Piccolo, D; Pierluigi, D; Ponzio, B; Russo, A; Fabbricatore, P; Musenich, R; Benaglia, A; Calloni, M; Cerati, G B; D'Angelo, P; De Guio, F; Farina, F M; Ghezzi, A; Govoni, P; Malberti, M; Malvezzi, S; Martelli, A; Menasce, D; Miccio, V; Moroni, L; Negri, P; Paganoni, M; Pedrini, D; Pullia, A; Ragazzi, S; Redaelli, N; Sala, S; Salerno, R; Tabarelli de Fatis, T; Tancini, V; Taroni, S; Buontempo, S; Cavallo, N; Cimmino, A; De Gruttola, M; Fabozzi, F; Iorio, A O M; Lista, L; Lomidze, D; Noli, P; Paolucci, P; Sciacca, C; Azzi, P; Bacchetta, N; Barcellan, L; Bellan, P; Bellato, M; Benettoni, M; Biasotto, M; Bisello, D; Borsato, E; Branca, A; Carlin, R; Castellani, L; Checchia, P; Conti, E; Dal Corso, F; De Mattia, M; Dorigo, T; Dosselli, U; Fanzago, F; Gasparini, F; Gasparini, U; Giubilato, P; Gonella, F; Gresele, A; Gulmini, M; Kaminskiy, A; Lacaprara, S; Lazzizzera, I; Margoni, M; Maron, G; Mattiazzo, S; Mazzucato, M; Meneghelli, M; Meneguzzo, A T; Michelotto, M; Montecassiano, F; Nespolo, M; Passaseo, M; Pegoraro, M; Perrozzi, L; Pozzobon, N; Ronchese, P; Simonetto, F; Toniolo, N; Torassa, E; Tosi, M; Triossi, A; Vanini, S; Ventura, S; Zotto, P; Zumerle, G; Baesso, P; Berzano, U; Bricola, S; Necchi, M M; Pagano, D; Ratti, S P; Riccardi, C; Torre, P; Vicini, A; Vitulo, P; Viviani, C; Aisa, D; Aisa, S; Babucci, E; Biasini, M; Bilei, G M; Caponeri, B; Checcucci, B; Dinu, N; Fanò, L; Farnesini, L; Lariccia, P; Lucaroni, A; Mantovani, G; Nappi, A; Piluso, A; Postolache, V; Santocchia, A; Servoli, L; Tonoiu, D; Vedaee, A; Volpe, R; Azzurri, P; Bagliesi, G; Bernardini, J; Berretta, L; Boccali, T; Bocci, A; Borrello, L; Bosi, F; Calzolari, F; Castaldi, R; Dell'Orso, R; Fiori, F; Foà, L; Gennai, S; Giassi, A; Kraan, A; Ligabue, F; Lomtadze, T; Mariani, F; Martini, L; Massa, M; Messineo, A; Moggi, A; Palla, F; Palmonari, F; Petragnani, G; Petrucciani, G; Raffaelli, F; Sarkar, S; Segneri, G; Serban, A T; Spagnolo, P; Tenchini, R; Tolaini, S; Tonelli, G; Venturi, A; Verdini, P G; Baccaro, S; Barone, L; Bartoloni, A; Cavallari, F; Dafinei, I; Del Re, D; Di Marco, E; Diemoz, M; Franci, D; Longo, E; Organtini, G; Palma, A; Pandolfi, F; Paramatti, R; Pellegrino, F; Rahatlou, S; Rovelli, C; Alampi, G; Amapane, N; Arcidiacono, R; Argiro, S; Arneodo, M; Biino, C; Borgia, M A; Botta, C; Cartiglia, N; Castello, R; Cerminara, G; Costa, M; Dattola, D; Dellacasa, G; Demaria, N; Dughera, G; Dumitrache, F; Graziano, A; Mariotti, C; Marone, M; Maselli, S; Migliore, E; Mila, G; Monaco, V; Musich, M; Nervo, M; Obertino, M M; Oggero, S; Panero, R; Pastrone, N; Pelliccioni, M; Romero, A; Ruspa, M; Sacchi, R; Solano, A; Staiano, A; Trapani, P P; Trocino, D; Vilela Pereira, A; Visca, L; Zampieri, A; Ambroglini, F; Belforte, S; Cossutti, F; Della Ricca, G; Gobbo, B; Penzo, A; Chang, S; Chung, J; Kim, D H; Kim, G N; Kong, D J; Park, H; Son, D C; Bahk, S Y; Song, S; Jung, S Y; Hong, B; Kim, H; Kim, J H; Lee, K S; Moon, D H; Park, S K; Rhee, H B; Sim, K S; Kim, J; Choi, M; Hahn, G; Park, I C; Choi, S; Choi, Y; Goh, J; Jeong, H; Kim, T J; Lee, J; Lee, S; Janulis, M; Martisiute, D; Petrov, P; Sabonis, T; Castilla Valdez, H; Sánchez Hernández, A; Carrillo Moreno, S; Morelos Pineda, A; Allfrey, P; Gray, R N C; Krofcheck, D; Bernardino Rodrigues, N; Butler, P H; Signal, T; Williams, J C; Ahmad, M; Ahmed, I; Ahmed, W; Asghar, M I; Awan, M I M; Hoorani, H R; Hussain, I; Khan, W A; Khurshid, T; Muhammad, S; Qazi, S; Shahzad, H; Cwiok, M; Dabrowski, R; Dominik, W; Doroba, K; Konecki, M; Krolikowski, J; Pozniak, K; Romaniuk, Ryszard; Zabolotny, W; Zych, P; Frueboes, T; Gokieli, R; Goscilo, L; Górski, M; Kazana, M; Nawrocki, K; Szleper, M; Wrochna, G; Zalewski, P; Almeida, N; Antunes Pedro, L; Bargassa, P; David, A; Faccioli, P; Ferreira Parracho, P G; Freitas Ferreira, M; Gallinaro, M; Guerra Jordao, M; Martins, P; Mini, G; Musella, P; Pela, J; Raposo, L; Ribeiro, P Q; Sampaio, S; Seixas, J; Silva, J; Silva, P; Soares, D; Sousa, M; Varela, J; Wöhri, H K; Altsybeev, I; Belotelov, I; Bunin, P; Ershov, Y; Filozova, I; Finger, M; Finger, M., Jr.; Golunov, A; Golutvin, I; Gorbounov, N; Kalagin, V; Kamenev, A; Karjavin, V; Konoplyanikov, V; Korenkov, V; Kozlov, G; Kurenkov, A; Lanev, A; Makankin, A; Mitsyn, V V; Moisenz, P; Nikonov, E; Oleynik, D; Palichik, V; Perelygin, V; Petrosyan, A; Semenov, R; Shmatov, S; Smirnov, V; Smolin, D; Tikhonenko, E; Vasil'ev, S; Vishnevskiy, A; Volodko, A; Zarubin, A; Zhiltsov, V; Bondar, N; Chtchipounov, L; Denisov, A; Gavrikov, Y; Gavrilov, G; Golovtsov, V; Ivanov, Y; Kim, V; Kozlov, V; Levchenko, P; Obrant, G; Orishchin, E; Petrunin, A; Shcheglov, Y; Shchetkovskiy, A; Sknar, V; Smirnov, I; Sulimov, V; Tarakanov, V; Uvarov, L; Vavilov, S; Velichko, G; Volkov, S; Vorobyev, A; Andreev, Yu; Anisimov, A; Antipov, P; Dermenev, A; Gninenko, S; Golubev, N; Kirsanov, M; Krasnikov, N; Matveev, V; Pashenkov, A; Postoev, V E; Solovey, A; Toropin, A; Troitsky, S; Baud, A; Epshteyn, V; Gavrilov, V; Ilina, N; Kaftanov, V; Kolosov, V; Kossov, M; Krokhotin, A; Kuleshov, S; Oulianov, A; Safronov, G; Semenov, S; Shreyber, I; Stolin, V; Vlasov, E; Zhokin, A; Boos, E; Dubinin, M; Dudko, L; Ershov, A; Gribushin, A; Klyukhin, V; Kodolova, O; Lokhtin, I; Petrushanko, S; Sarycheva, L; Savrin, V; Snigirev, A; Vardanyan, I; Dremin, I; Kirakosyan, M; Konovalova, N; Rusakov, S V; Vinogradov, A; Akimenko, S; Artamonov, A; Azhgirey, I; Bitioukov, S; Burtovoy, V; Grishin, V; Kachanov, V; Konstantinov, D; Krychkine, V; Levine, A; Lobov, I; Lukanin, V; Mel'nik, Y; Petrov, V; Ryutin, R; Slabospitsky, S; Sobol, A; Sytine, A; Tourtchanovitch, L; Troshin, S; Tyurin, N; Uzunian, A; Volkov, A; Adzic, P; Djordjevic, M; Jovanovic, D; Krpic, D; Maletic, D; Puzovic, J; Smiljkovic, N; Aguilar-Benitez, M; Alberdi, J; Alcaraz Maestre, J; Arce, P; Barcala, J M; Battilana, C; Burgos Lazaro, C; Caballero Bejar, J; Calvo, E; Cardenas Montes, M; Cepeda, M; Cerrada, M; Chamizo Llatas, M; Clemente, F; Colino, N; Daniel, M; De La Cruz, B; Delgado Peris, A; Diez Pardos, C; Fernandez Bedoya, C; Fernández Ramos, J P; Ferrando, A; Flix, J; Fouz, M C; Garcia-Abia, P; Garcia-Bonilla, A C; Gonzalez Lopez, O; Goy Lopez, S; Hernandez, J M; Josa, M I; Marin, J; Merino, G; Molina, J; Molinero, A; Navarrete, J J; Oller, J C; Puerta Pelayo, J; Romero, L; Santaolalla, J; Villanueva Munoz, C; Willmott, C; Yuste, C; Albajar, C; Blanco Otano, M; de Trocóniz, J F; Garcia Raboso, A; Lopez Berengueres, J O; Cuevas, J; Fernandez Menendez, J; Gonzalez Caballero, I; Lloret Iglesias, L; Naves Sordo, H; Vizan Garcia, J M; Cabrillo, I J; Calderon, A; Chuang, S H; Diaz Merino, I; Diez Gonzalez, C; Duarte Campderros, J; Fernandez, M; Gomez, G; Gonzalez Sanchez, J; Gonzalez Suarez, R; Jorda, C; Lobelle Pardo, P; Lopez Virto, A; Marco, J; Marco, R; Martinez Rivero, C; Martinez Ruiz del Arbol, P; Matorras, F; Rodrigo, T; Ruiz Jimeno, A; Scodellaro, L; Sobron Sanudo, M; Vila, I; Vilar Cortabitarte, R; Abbaneo, D; Albert, E; Alidra, M; Ashby, S; Auffray, E; Baechler, J; Baillon, P; Ball, A H; Bally, S L; Barney, D; Beaudette, F; Bellan, R; Benedetti, D; Benelli, G; Bernet, C; Bloch, P; Bolognesi, S; Bona, M; Bos, J; Bourgeois, N; Bourrel, T; Breuker, H; Bunkowski, K; Campi, D; Camporesi, T; Cano, E; Cattai, A; Chatelain, J P; Chauvey, M; Christiansen, T; Coarasa Perez, J A; Conde Garcia, A; Covarelli, R; Curé, B; De Roeck, A; Delachenal, V; Deyrail, D; Di Vincenzo, S; Dos Santos, S; Dupont, T; Edera, L M; Elliott-Peisert, A; Eppard, M; Favre, M; Frank, N; Funk, W; Gaddi, A; Gastal, M; Gateau, M; Gerwig, H; Gigi, D; Gill, K; Giordano, D; Girod, J P; Glege, F; Gomez-Reino Garrido, R; Goudard, R; Gowdy, S; Guida, R; Guiducci, L; Gutleber, J; Hansen, M; Hartl, C; Harvey, J; Hegner, B; Hoffmann, H F; Holzner, A; Honma, A; Huhtinen, M; Innocente, V; Janot, P; Le Godec, G; Lecoq, P; Leonidopoulos, C; Loos, R; Lourenço, C; Lyonnet, A; Macpherson, A; Magini, N; Maillefaud, J D; Maire, G; Mäki, T; Malgeri, L; Mannelli, M; Masetti, L; Meijers, F; Meridiani, P; Mersi, S; Meschi, E; Meynet Cordonnier, A; Moser, R; Mulders, M; Mulon, J; Noy, M; Oh, A; Olesen, G; Onnela, A; Orimoto, T; Orsini, L; Perez, E; Perinic, G; Pernot, J F; Petagna, P; Petiot, P; Petrilli, A; Pfeiffer, A; Pierini, M; Pimiä, M; Pintus, R; Pirollet, B; Postema, H; Racz, A; Ravat, S; Rew, S B; Rodrigues Antunes, J; Rolandi, G; Rovere, M; Ryjov, V; Sakulin, H; Samyn, D; Sauce, H; Schäfer, C; Schlatter, W D; Schröder, M; Schwick, C; Sciaba, A; Segoni, I; Sharma, A; Siegrist, N; Siegrist, P; Sinanis, N; Sobrier, T; Sphicas, P; Spiga, D; Spiropulu, M; Stöckli, F; Traczyk, P; Tropea, P; Troska, J; Tsirou, A; Veillet, L; Veres, G I; Voutilainen, M; Wertelaers, P; Zanetti, M; Bertl, W; Deiters, K; Erdmann, W; Gabathuler, K; Horisberger, R; Ingram, Q; Kaestli, H C; König, S; Kotlinski, D; Langenegger, U; Meier, F; Renker, D; Rohe, T; Sibille, J; Starodumov, A; Betev, B; Caminada, L; Chen, Z; Cittolin, S; Da Silva Di Calafiori, D R; Dambach, S; Dissertori, G; Dittmar, M; Eggel, C; Eugster, J; Faber, G; Freudenreich, K; Grab, C; Hervé, A; Hintz, W; Lecomte, P; Luckey, P D; Lustermann, W; Marchica, C; Milenovic, P; Moortgat, F; Nardulli, A; Nessi-Tedaldi, F; Pape, L; Pauss, F; Punz, T; Rizzi, A; Ronga, F J; Sala, L; Sanchez, A K; Sawley, M C; Sordini, V; Stieger, B; Tauscher, L; Thea, A; Theofilatos, K; Treille, D; Trüb, P; Weber, M; Wehrli, L; Weng, J; Zelepoukine, S; Amsler, C; Chiochia, V; De Visscher, S; Regenfus, C; Robmann, P; Rommerskirchen, T; Schmidt, A; Tsirigkas, D; Wilke, L; Chang, Y H; Chen, E A; Chen, W T; Go, A; Kuo, C M; Li, S W; Lin, W; Bartalini, P; Chang, P; Chao, Y; Chen, K F; Hou, W S; Hsiung, Y; Lei, Y J; Lin, S W; Lu, R S; Schümann, J; Shiu, J G; Tzeng, Y M; Ueno, K; Velikzhanin, Y; Wang, C C; Wang, M; Adiguzel, A; Ayhan, A; Azman Gokce, A; Bakirci, M N; Cerci, S; Dumanoglu, I; Eskut, E; Girgis, S; Gurpinar, E; Hos, I; Karaman, T; Kayis Topaksu, A; Kurt, P; Önengüt, G; Önengüt Gökbulut, G; Ozdemir, K; Ozturk, S; Polatöz, A; Sogut, K; Tali, B; Topakli, H; Uzun, D; Vergili, L N; Vergili, M; Akin, I V; Aliev, T; Bilmis, S; Deniz, M; Gamsizkan, H; Guler, A M; Öcalan, K; Serin, M; Sever, R; Surat, U E; Zeyrek, M; Deliomeroglu, M; Demir, D; Gülmez, E; Halu, A; Isildak, B; Kaya, M; Kaya, O; Ozkorucuklu, S; Sonmez, N; Levchuk, L; Lukyanenko, S; Soroka, D; Zub, S; Bostock, F; Brooke, J J; Cheng, T L; Cussans, D; Frazier, R; Goldstein, J; Grant, N; Hansen, M; Heath, G P; Heath, H F; Hill, C; Huckvale, B; Jackson, J; Mackay, C K; Metson, S; Newbold, D M; Nirunpong, K; Smith, V J; Velthuis, J; Walton, R; Bell, K W; Brew, C; Brown, R M; Camanzi, B; Cockerill, D J A; Coughlan, J A; Geddes, N I; Harder, K; Harper, S; Kennedy, B W; Murray, P; Shepherd-Themistocleous, C H; Tomalin, I R; Williams, J H; Womersley, W J; Worm, S D; Bainbridge, R; Ball, G; Ballin, J; Beuselinck, R; Buchmuller, O; Colling, D; Cripps, N; Davies, G; Della Negra, M; Foudas, C; Fulcher, J; Futyan, D; Hall, G; Hays, J; Iles, G; Karapostoli, G; MacEvoy, B C; Magnan, A M; Marrouche, J; Nash, J; Nikitenko, A; Papageorgiou, A; Pesaresi, M; Petridis, K; Pioppi, M; Raymond, D M; Rompotis, N; Rose, A; Ryan, M J; Seez, C; Sharp, P; Sidiropoulos, G; Stettler, M; Stoye, M; Takahashi, M; Tapper, A; Timlin, C; Tourneur, S; Vazquez Acosta, M; Virdee, T; Wakefield, S; Wardrope, D; Whyntie, T; Wingham, M; Cole, J E; Goitom, I; Hobson, P R; Khan, A; Kyberd, P; Leslie, D; Munro, C; Reid, I D; Siamitros, C; Taylor, R; Teodorescu, L; Yaselli, I; Bose, T; Carleton, M; Hazen, E; Heering, A H; Heister, A; John, J St; Lawson, P; Lazic, D; Osborne, D; Rohlf, J; Sulak, L; Wu, S; Andrea, J; Avetisyan, A; Bhattacharya, S; Chou, J P; Cutts, D; Esen, S; Kukartsev, G; Landsberg, G; Narain, M; Nguyen, D; Speer, T; Tsang, K V; Breedon, R; Calderon De La Barca Sanchez, M; Case, M; Cebra, D; Chertok, M; Conway, J; Cox, P T; Dolen, J; Erbacher, R; Friis, E; Ko, W; Kopecky, A; Lander, R; Lister, A; Liu, H; Maruyama, S; Miceli, T; Nikolic, M; Pellett, D; Robles, J; Searle, M; Smith, J; Squires, M; Stilley, J; Tripathi, M; Vasquez Sierra, R; Veelken, C; Andreev, V; Arisaka, K; Cline, D; Cousins, R; Erhan, S; Hauser, J; Ignatenko, M; Jarvis, C; Mumford, J; Plager, C; Rakness, G; Schlein, P; Tucker, J; Valuev, V; Wallny, R; Yang, X; Babb, J; Bose, M; Chandra, A; Clare, R; Ellison, J A; Gary, J W; Hanson, G; Jeng, G Y; Kao, S C; Liu, F; Liu, H; Luthra, A; Nguyen, H; Pasztor, G; Satpathy, A; Shen, B C; Stringer, R; Sturdy, J; Sytnik, V; Wilken, R; Wimpenny, S; Branson, J G; Dusinberre, E; Evans, D; Golf, F; Kelley, R; Lebourgeois, M; Letts, J; Lipeles, E; Mangano, B; Muelmenstaedt, J; Norman, M; Padhi, S; Petrucci, A; Pi, H; Pieri, M; Ranieri, R; Sani, M; Sharma, V; Simon, S; Würthwein, F; Yagil, A; Campagnari, C; D'Alfonso, M; Danielson, T; Garberson, J; Incandela, J; Justus, C; Kalavase, P; Koay, S A; Kovalskyi, D; Krutelyov, V; Lamb, J; Lowette, S; Pavlunin, V; Rebassoo, F; Ribnik, J; Richman, J; Rossin, R; Stuart, D; To, W; Vlimant, J R; Witherell, M; Apresyan, A; Bornheim, A; Bunn, J; Chiorboli, M; Gataullin, M; Kcira, D; Litvine, V; Ma, Y; Newman, H B; Rogan, C; Timciuc, V; Veverka, J; Wilkinson, R; Yang, Y; Zhang, L; Zhu, K; Zhu, R Y; Akgun, B; Carroll, R; Ferguson, T; Jang, D W; Jun, S Y; Paulini, M; Russ, J; Terentyev, N; Vogel, H; Vorobiev, I; Cumalat, J P; Dinardo, M E; Drell, B R; Ford, W T; Heyburn, B; Luiggi Lopez, E; Nauenberg, U; Stenson, K; Ulmer, K; Wagner, S R; Zang, S L; Agostino, L; Alexander, J; Blekman, F; Cassel, D; Chatterjee, A; Das, S; Gibbons, L K; Heltsley, B; Hopkins, W; Khukhunaishvili, A; Kreis, B; Kuznetsov, V; Patterson, J R; Puigh, D; Ryd, A; Shi, X; Stroiney, S; Sun, W; Teo, W D; Thom, J; Vaughan, J; Weng, Y; Wittich, P; Beetz, C P; Cirino, G; Sanzeni, C; Winn, D; Abdullin, S; Afaq, M A; Albrow, M; Ananthan, B; Apollinari, G; Atac, M; Badgett, W; Bagby, L; Bakken, J A; Baldin, B; Banerjee, S; Banicz, K; Bauerdick, L A T; Beretvas, A; Berryhill, J; Bhat, P C; Biery, K; Binkley, M; Bloch, I; Borcherding, F; Brett, A M; Burkett, K; Butler, J N; Chetluru, V; Cheung, H W K; Chlebana, F; Churin, I; Cihangir, S; Crawford, M; Dagenhart, W; Demarteau, M; Derylo, G; Dykstra, D; Eartly, D P; Elias, J E; Elvira, V D; Evans, D; Feng, L; Fischler, M; Fisk, I; Foulkes, S; Freeman, J; Gartung, P; Gottschalk, E; Grassi, T; Green, D; Guo, Y; Gutsche, O; Hahn, A; Hanlon, J; Harris, R M; Holzman, B; Howell, J; Hufnagel, D; James, E; Jensen, H; Johnson, M; Jones, C D; Joshi, U; Juska, E; Kaiser, J; Klima, B; Kossiakov, S; Kousouris, K; Kwan, S; Lei, C M; Limon, P; Lopez Perez, J A; Los, S; Lueking, L; Lukhanin, G; Lusin, S; Lykken, J; Maeshima, K; Marraffino, J M; Mason, D; McBride, P; Miao, T; Mishra, K; Moccia, S; Mommsen, R; Mrenna, S; Muhammad, A S; Newman-Holmes, C; Noeding, C; O'Dell, V; Prokofyev, O; Rivera, R; Rivetta, C H; Ronzhin, A; Rossman, P; Ryu, S; Sekhri, V; Sexton-Kennedy, E; Sfiligoi, I; Sharma, S; Shaw, T M; Shpakov, D; Skup, E; Smith, R P; Soha, A; Spalding, W J; Spiegel, L; Suzuki, I; Tan, P; Tanenbaum, W; Tkaczyk, S; Trentadue, R; Uplegger, L; Vaandering, E W; Vidal, R; Whitmore, J; Wicklund, E; Wu, W; Yarba, J; Yumiceva, F; Yun, J C; Acosta, D; Avery, P; Barashko, V; Bourilkov, D; Chen, M; Di Giovanni, G P; Dobur, D; Drozdetskiy, A; Field, R D; Fu, Y; Furic, I K; Gartner, J; Holmes, D; Kim, B; Klimenko, S; Konigsberg, J; Korytov, A; Kotov, K; Kropivnitskaya, A; Kypreos, T; Madorsky, A; Matchev, K; Mitselmakher, G; Pakhotin, Y; Piedra Gomez, J; Prescott, C; Rapsevicius, V; Remington, R; Schmitt, M; Scurlock, B; Wang, D; Yelton, J; Ceron, C; Gaultney, V; Kramer, L; Lebolo, L M; Linn, S; Markowitz, P; Martinez, G; Rodriguez, J L; Adams, T; Askew, A; Baer, H; Bertoldi, M; Chen, J; Dharmaratna, W G D; Gleyzer, S V; Haas, J; Hagopian, S; Hagopian, V; Jenkins, M; Johnson, K F; Prettner, E; Prosper, H; Sekmen, S; Baarmand, M M; Guragain, S; Hohlmann, M; Kalakhety, H; Mermerkaya, H; Ralich, R; Vodopiyanov, I; Abelev, B; Adams, M R; Anghel, I M; Apanasevich, L; Bazterra, V E; Betts, R R; Callner, J; Castro, M A; Cavanaugh, R; Dragoiu, C; Garcia-Solis, E J; Gerber, C E; Hofman, D J; Khalatian, S; Mironov, C; Shabalina, E; Smoron, A; Varelas, N; Akgun, U; Albayrak, E A; Ayan, A S; Bilki, B; Briggs, R; Cankocak, K; Chung, K; Clarida, W; Debbins, P; Duru, F; Ingram, F D; Lae, C K; McCliment, E; Merlo, J P; Mestvirishvili, A; Miller, M J; Moeller, A; Nachtman, J; Newsom, C R; Norbeck, E; Olson, J; Onel, Y; Ozok, F; Parsons, J; Schmidt, I; Sen, S; Wetzel, J; Yetkin, T; Yi, K; Barnett, B A; Blumenfeld, B; Bonato, A; Chien, C Y; Fehling, D; Giurgiu, G; Gritsan, A V; Guo, Z J; Maksimovic, P; Rappoccio, S; Swartz, M; Tran, N V; Zhang, Y; Baringer, P; Bean, A; Grachov, O; Murray, M; Radicci, V; Sanders, S; Wood, J S; Zhukova, V; Bandurin, D; Bolton, T; Kaadze, K; Liu, A; Maravin, Y; Onoprienko, D; Svintradze, I; Wan, Z; Gronberg, J; Hollar, J; Lange, D; Wright, D; Baden, D; Bard, R; Boutemeur, M; Eno, S C; Ferencek, D; Hadley, N J; Kellogg, R G; Kirn, M; Kunori, S; Rossato, K; Rumerio, P; Santanastasio, F; Skuja, A; Temple, J; Tonjes, M B; Tonwar, S C; Toole, T; Twedt, E; Alver, B; Bauer, G; Bendavid, J; Busza, W; Butz, E; Cali, I A; Chan, M; D'Enterria, D; Everaerts, P; Gomez Ceballos, G; Hahn, K A; Harris, P; Jaditz, S; Kim, Y; Klute, M; Lee, Y J; Li, W; Loizides, C; Ma, T; Miller, M; Nahn, S; Paus, C; Roland, C; Roland, G; Rudolph, M; Stephans, G; Sumorok, K; Sung, K; Vaurynovich, S; Wenger, E A; Wyslouch, B; Xie, S; Yilmaz, Y; Yoon, A S; Bailleux, D; Cooper, S I; Cushman, P; Dahmes, B; De Benedetti, A; Dolgopolov, A; Dudero, P R; Egeland, R; Franzoni, G; Haupt, J; Inyakin, A; Klapoetke, K; Kubota, Y; Mans, J; Mirman, N; Petyt, D; Rekovic, V; Rusack, R; Schroeder, M; Singovsky, A; Zhang, J; Cremaldi, L M; Godang, R; Kroeger, R; Perera, L; Rahmat, R; Sanders, D A; Sonnek, P; Summers, D; Bloom, K; Bockelman, B; Bose, S; Butt, J; Claes, D R; Dominguez, A; Eads, M; Keller, J; Kelly, T; Kravchenko, I; Lazo-Flores, J; Lundstedt, C; Malbouisson, H; Malik, S; Snow, G R; Baur, U; Iashvili, I; Kharchilava, A; Kumar, A; Smith, K; Strang, M; Alverson, G; Barberis, E; Boeriu, O; Eulisse, G; Govi, G; McCauley, T; Musienko, Y; Muzaffar, S; Osborne, I; Paul, T; Reucroft, S; Swain, J; Taylor, L; Tuura, L; Anastassov, A; Gobbi, B; Kubik, A; Ofierzynski, R A; Pozdnyakov, A; Schmitt, M; Stoynev, S; Velasco, M; Won, S; Antonelli, L; Berry, D; Hildreth, M; Jessop, C; Karmgard, D J; Kolberg, T; Lannon, K; Lynch, S; Marinelli, N; Morse, D M; Ruchti, R; Slaunwhite, J; Warchol, J; Wayne, M; Bylsma, B; Durkin, L S; Gilmore, J; Gu, J; Killewald, P; Ling, T Y; Williams, G; Adam, N; Berry, E; Elmer, P; Garmash, A; Gerbaudo, D; Halyo, V; Hunt, A; Jones, J; Laird, E; Marlow, D; Medvedeva, T; Mooney, M; Olsen, J; Piroué, P; Stickland, D; Tully, C; Werner, J S; Wildish, T; Xie, Z; Zuranski, A; Acosta, J G; Bonnett Del Alamo, M; Huang, X T; Lopez, A; Mendez, H; Oliveros, S; Ramirez Vargas, J E; Santacruz, N; Zatzerklyany, A; Alagoz, E; Antillon, E; Barnes, V E; Bolla, G; Bortoletto, D; Everett, A; Garfinkel, A F; Gecse, Z; Gutay, L; Ippolito, N; Jones, M; Koybasi, O; Laasanen, A T; Leonardo, N; Liu, C; Maroussov, V; Merkel, P; Miller, D H; Neumeister, N; Sedov, A; Shipsey, I; Yoo, H D; Zheng, Y; Jindal, P; Parashar, N; Cuplov, V; Ecklund, K M; Geurts, F J M; Liu, J H; Maronde, D; Matveev, M; Padley, B P; Redjimi, R; Roberts, J; Sabbatini, L; Tumanov, A; Betchart, B; Bodek, A; Budd, H; Chung, Y S; de Barbaro, P; Demina, R; Flacher, H; Gotra, Y; Harel, A; Korjenevski, S; Miner, D C; Orbaker, D; Petrillo, G; Vishnevskiy, D; Zielinski, M; Bhatti, A; Demortier, L; Goulianos, K; Hatakeyama, K; Lungu, G; Mesropian, C; Yan, M; Atramentov, O; Bartz, E; Gershtein, Y; Halkiadakis, E; Hits, D; Lath, A; Rose, K; Schnetzer, S; Somalwar, S; Stone, R; Thomas, S; Watts, T L; Cerizza, G; Hollingsworth, M; Spanier, S; Yang, Z C; York, A; Asaadi, J; Aurisano, A; Eusebi, R; Golyash, A; Gurrola, A; Kamon, T; Nguyen, C N; Pivarski, J; Safonov, A; Sengupta, S; Toback, D; Weinberger, M; Akchurin, N; Berntzon, L; Gumus, K; Jeong, C; Kim, H; Lee, S W; Popescu, S; Roh, Y; Sill, A; Volobouev, I; Washington, E; Wigmans, R; Yazgan, E; Engh, D; Florez, C; Johns, W; Pathak, S; Sheldon, P; Andelin, D; Arenton, M W; Balazs, M; Boutle, S; Buehler, M; Conetti, S; Cox, B; Hirosky, R; Ledovskoy, A; Neu, C; Phillips II, D; Ronquest, M; Yohay, R; Gollapinni, S; Gunthoti, K; Harr, R; Karchin, P E; Mattson, M; Sakharov, A; Anderson, M; Bachtis, M; Bellinger, J N; Carlsmith, D; Crotty, I; Dasu, S; Dutta, S; Efron, J; Feyzi, F; Flood, K; Gray, L; Grogg, K S; Grothe, M; Hall-Wilton, R; Jaworski, M; Klabbers, P; Klukas, J; Lanaro, A; Lazaridis, C; Leonard, J; Loveless, R; Magrans de Abril, M; Mohapatra, A; Ott, G; Polese, G; Reeder, D; Savin, A; Smith, W H; Sourkov, A; Swanson, J; Weinberg, M; Wenman, D; Wensveen, M; White, A

  2010-01-01

  This paper describes the calibration procedure for the drift tubes of the CMS barrel muon system and reports the main results obtained with data collected during a high statistics cosmic ray data-taking period. The main goal of the calibration is to determine, for each drift cell, the minimum time delay for signals relative to the trigger, accounting for the drift velocity within the cell. The accuracy of the calibration procedure is influenced by the random arrival time of cosmic muons. A more refined analysis of the drift velocity was performed during the offline reconstruction phase, which takes into account this feature of cosmic ray events.

 11. Studerende og underviseres brug af digitale medier - En kvantitativ undersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet anno 2008

  Maria Hvid Stenalt

  2009-06-01

  • Hvilke medier anvender universitetsstuderende generelt? • Ligner undervisernes medievalg/forbrug de studerendes? • Hvilke medier inddrager underviserne i undervisningen? Nærværende artikel vil forsøge at besvare disse spørgsmål på baggrund af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet. Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2008 af E-læringsenheden ved Aarhus Universitet som led i en almen kvalitetssikring på media- og e-læringsområdet, samt som led i en behovsafklaring vedrørende etablering af et medie- og podcastarkiv. E-læringsenheden er en administrativ enhed, der teknisk og pædagogisk understøtter underviseres inddragelse af digitale medier i undervisningen.

 12. Delevalueringer af teknologi og velfærd i 4skit

  Miller, Tanja; Haslam, Trine Lolk; Abildgaard, Katrine Copmann

  Som et led i evaluering af satspuljeprojekt i regi af AMU - Aalborg har CEPRA udført en række delevaluering af udvalgte projekter......Som et led i evaluering af satspuljeprojekt i regi af AMU - Aalborg har CEPRA udført en række delevaluering af udvalgte projekter...

 13. An Interface Transformation Strategy for AF-IPPS

  2012-12-01

  Oracle, or SAP . Like other AF and Department of Defense (DoD) ERP programs, AF-IPPS is expected to have 100+ interfaces with 90+ external trading partners...platform such as PeopleSoft, Oracle, or SAP . Like other AF and Department of Defense (DoD) ERP programs, AF-IPPS is expected to have 100...currently perform these functions. The core of AF-IPPS will be implemented using an Enterprise Resource Planning ( ERP ) platform such as PeopleSoft

 14. Strong drifts effects on neoclassical transport

  Tessarotto, M.; Gregoratto, D.; White, R.B.

  1996-01-01

  It is well known that strong drifts play an important role in plasma equilibrium, stability and confinement A significant example concerns, in particular for tokamak plasmas, the case of strong toroidal differential rotation produced by E x B drift which is currently regarded as potentially important for its influence in equilibrium, stability and transport. In fact, theoretically, it has been found that shear flow can substantially affect the stability of microinstabilities as well modify substantially transport. Recent experimental observations of enhanced confinement and transport regimes in Tokamaks, show, however, evidence of the existence of strong drifts in the plasma core. These are produced not only by the radial electric field [which gives rise to the E x B drift], but also by density [N s ], temperature [T s ] and mass flow [V = ωRe var-phi , with e var-phi the toroidal unit vector, R the distance for the symmetry axis of the torus and ω being the toroidal angular rotation velocity] profiles which are suitably steep. This implies that, in a significant part of the plasma core, the relevant scale lengths of the gradients [of N s , T s , ω], i.e., respectively L N , L T and L ω can be as large as the radial scale length characterizing the banana orbits, L b . Interestingly enough, the transport estimates obtained appear close or even lower than the predictions based on the simplest neoclassical model. However, as is well known, the latter applies, in a strict sense only in the case of weak drifts and also ignoring even the contribution of shear flow related to strong E x B drift. Thus a fundamental problem appears the extension of neoclassical transport theory to include the effect of strong drifts in Tokamak confinement systems. The goal of this investigation is to develop a general formulation of neoclassical transport embodying such important feature

 15. Udvikling af medicinsk behandling mod bipolar lidelse

  Ellegaard, Pernille Kempel

  2015-01-01

  Selvom Esbjerg ligger i vandkants Danmark, er det den Psykiatriske Forskningsenhed i denne by, der er primus motor for et stort forsøg blandt mennesker, der lider af bipolar lidelse. Forsøget hedder ”NACOS”, og er et medicinsk forsøg til mennesker, der befinder sig i den depressive fase.......Selvom Esbjerg ligger i vandkants Danmark, er det den Psykiatriske Forskningsenhed i denne by, der er primus motor for et stort forsøg blandt mennesker, der lider af bipolar lidelse. Forsøget hedder ”NACOS”, og er et medicinsk forsøg til mennesker, der befinder sig i den depressive fase....

 16. Obama skal ikke nyde noget af Syrien

  Ulrich, Philip Christian

  2013-01-01

  Mange har i lang tid undret sig over at konflikten i Syrien har kunnet få lov at stå på i så lang tid, uden at USA har vist lederskab og grebet ind. Det er jo den rolle vi er vant til at se USA i. Men Obama skal ikke nyde noget af at engagere sig i Syrien. Det har USA ikke råd til......Mange har i lang tid undret sig over at konflikten i Syrien har kunnet få lov at stå på i så lang tid, uden at USA har vist lederskab og grebet ind. Det er jo den rolle vi er vant til at se USA i. Men Obama skal ikke nyde noget af at engagere sig i Syrien. Det har USA ikke råd til...

 17. Microfluidic Pumps Containing Teflon [Trademark] AF Diaphragms

  Willis, Peter; White, Victor; Grunthaner, Frank; Ikeda, Mike; Mathies, Richard A.

  2009-01-01

  Microfluidic pumps and valves based on pneumatically actuated diaphragms made of Teflon AF polymers are being developed for incorporation into laboratory-on-a-chip devices that must perform well over temperature ranges wider than those of prior diaphragm-based microfluidic pumps and valves. Other potential applications include implanted biomedical microfluidic devices, wherein the biocompatability of Teflon AF polymers would be highly advantageous. These pumps and valves have been demonstrated to function stably after cycling through temperatures from -125 to 120 C. These pumps and valves are intended to be successors to similar prior pumps and valves containing diaphragms made of polydimethylsiloxane (PDMS) [commonly known as silicone rubber]. The PDMS-containing valves ae designed to function stably only within the temperature range from 5 to 80 C. Undesirably, PDMS membranes are somwehat porous and retain water. PDMS is especially unsuitable for use at temperatures below 0 C because the formation of ice crystals increases porosity and introduces microshear.

 18. At afsøge mulige selv

  Kruse, Tove Elisabeth

  2015-01-01

  Artiklen undersøger, hvad der karakteriserer den fortid, der gøres levende ifm. en pilgrimsvandring i Frans af Assisis fodspor, og hvilken brugsværdi denne fortid har i nutiden. Undersøgelsen viser, at den fortid, der har brugsværdi i nutiden er en autentisk fortid. Frans er en historisk person, og...... nærværende og bringes i spil ift. deltagernes nutid og fremtid. Fortiden bliver levendegjort på mangfoldige måder: gennem den konkrete både åndelige og kropslige imitation af fortidig praksis, gennem de flerstemmige narrativer om Frans, gennem deltagernes fransinspirerede narrativer om sig selv. Den...

 19. CERN’s AFS replacement project

  Iven, J.; Lamanna, M.; Pace, A.

  2017-10-01

  OpenAFS is the legacy solution for a variety of use cases at CERN, most notably home-directory services. OpenAFS has been used as the primary shared file-system for Linux (and other) clients for more than 20 years, but despite an excellent track record, the project’s age and architectural limitations are becoming more evident. We are now working to offer an alternative solution based on existing CERN storage services. The new solution will offer evolved functionality, and is expected to eventually benefit from operational synergies. In this paper we will present CERN’s usage and an analysis of our technical choices: we will focus on the alternatives chosen for the various use cases (among them EOS, CERNBox and CASTOR); on implementing the migration process over the coming years; and the challenges and opportunities of the migration.

 20. Den kulturelle dimension af virksomhedens internationalisering

  Langhoff, Tine

  1994-01-01

  Artiklen omhandler den kulturelle dimensions indvirkning på virksomhedens internationalisering og diskuterer mulige internationalisieringsstrategier for virksomheder, der konfronteres med kulturforskelle. Med udgangspunkt i en kritik af den hidtidige forskning på området, hvor det såkaldte psykiske...... distancebegreb har haft en central placering, foreslås det, at man som alternativ til dette begreb skal fokusere på virksomhedens markedsbaserede innovationsevne. Denne betegnes som dens interkultu kompetence og vedrører dens evne til at identificere og udnytte muligheder i fremmede kulturelle sammenhænge. Det...... er herved, at den kulturelle dimension påvirker virksomheden og dens fortsatte udvikling. En empirisk analyse i den danske fødevarebranche afdækker virksomheders interkulturelle kompetence ved hjælp af to spørgsmål: (1) Hvorledes formår virksomheder med begrænsede ressourcer til deres disposition...

 1. Survey of controllability in decentralized CHP plants. Optimal operation of priority production units; Kortlaegning af decentrale kraftvarmevaerkers regulerbarhed. Optimal drift af prioriterede anlaeg - Teknologisk grundlag

  NONE

  2005-03-15

  The present report presents results from two closely related projects, carried out in parallel, under the PSO-F and U 2002. The one project is 'Survey of controllability in de-centralized combined heat and power plants' project number PSO 4724 and is fully reported here. The other project: 'Optimal operation of priority production units, project number PSO 4712, only the part project 'Technological foundations is reported here. In project 4724 the technical conditions that matter regarding controllability of electricity production in de-centralized heat and power stations are surveyed. In this context the term controllability means how fast and to which extent the load factors of the plants can be changed. Also, is has been investigated which options are available for improving the controllability, their potentials and estimates on required investments associated. The investigation covers CHP plants having a production capacity of up to 30 MW of electricity. The main part of the de-centralized CHP plants are based on spark ignited internal combustion engines (Otto engines). Most of these engines are fuelled by natural gas and a smaller part by biogas. A minor number are gas turbines fuelled by natural gas and steam turbines in industrial applications, waste incineration plants or in combined cycle power plants. The mapping has among others consisted of a number of visits on selected different types of plants including interview with people responsible for the daily operation. From these interviews data on the actual operating strategy and technical data have been provided. In addition suppliers of engines and other equipment involved have been contacted for technical information or recommendations regarding possible changes in operation strategy. Searching the Internet has been widely used for identification of technical investigations concerning e.g. operation and maintenance of relevant equipment. Finally, substantial statistical data from 'Danske Fjernvarmevaerkers Forening' (DFF) and 'Energistyrelsens energiproducenttaelling' (EEPT) are used. In the part project 'Teknologisk grundlag', project 4712, the technical information on decentralized CHP plants has been arranged in such a way that it is suitable for being used in a bid model, developed in project 4712, for selling electricity production on the Nordic spot market, NORDPOOL. A number of typical technical and operational parameters have been mapped and their distributions in subgroups of plant types. It concerns primarily, capacity on electricity and heat production, the connected heat storage capacity, the demand of heat in the connected district heating system, efficiencies at full and part load, start and stop times and maximum load gradients. Options and restrictions regarding the SCR system concerning the possibility of remote operation, likelihood of error, manning, wear, costs associated with start/stop and cost of operation and maintenance are investigated. Investment costs are estimated on possible modifications of plant equipment either for more flexible production and thereby improved economics or for improved controllability. It includes cost estimation of additional equipment for removing surplus of heat in order to eliminate the locked-up electricity production to the heat demand in the district heating system. Thereby making it possible to generate electricity when electricity price is very high no matter the demand of heat. Opposite, in case electricity price is very low, the possibility of using electricity for heat generation (electric cartridge or heat pump) is considered. Finally, the environmental impact of a new operational strategy of the CHP plants possibly with more start/stop and part load operation is discussed.

 2. Nye ledelsesudfordringer i forebyggelse af stress i videnarbejdet

  Andersen, Vibeke; Ipsen, Christine; Mogensen, Mette

  arbejdssituation og muligheder for forebyggelse af arbejdsrelateret stress i vidensarbejdet. – Et kvalitaivt studie af arbejdsrelateret stress i vidensarbejdet. Lyngby, The Technical University of Denmark. Kärreman, Dan, Stefan Svenningson and Mats Alvesson (2003): The Return of the Machine Bureaucracy? Management......Afsættet for projektet ”Forebyggelse af stress i videnarbejdet – mellem begejstring og belastning” er, at der er behov for en ny forståelse af stress i det moderne arbejdsliv, for at kunne arbejde med stressforebyggelse blandt videnarbejdere. I dette paper tager vi udgangspunkt i begrebet...... mangetydighed/ambiguity som en karakteristik af videnarbejdet, da det stiller nogle helt nye udfordringer til hvordan ledelse af videnarbejdet skal foregå, når målet er at forebygge arbejdsrelateret stress. Vi karakteriserer videnarbejdet som mangetydigt og som Alvesson (2004) påpeger, udgør dilemmaerne i...

 3. Single nozzle spray drift measurements of drift reducing nozzles at two forward speeds

  Stallinga, H.; Zande, van de J.C.; Michielsen, J.G.P.; Velde, van P.

  2016-01-01

  In 2011‒2012 single nozzle field experiments were carried out to determine the effect of different flat fan spray nozzles of the spray drift reduction classes 50, 75, 90 and 95% on spray drift at two different forward speeds (7.2 km h-1 and 14.4 km h-1). Experiments were performed with a single

 4. Organisering af basal uddannelse i laparoskopisk kirurgi

  Lund, Lars; Høj, Lars; Poulsen, Johan

  2010-01-01

  evalueringsmetode er anvendt objective structured clinical examination (OSCE-test) og objective structured assessment of technical skills (OSATS-test). Resultater: Af de 106 læger er der færdigtrænet 80 læger på modul 1 og 2. Deltagernes fordeling på specialer var ved modul 1: kirurgi 47 læger, urologi 14 læger og...

 5. Vindafstivende vægge af letbetonelementer

  Buhelt, M.

  Rapporten beskriver en forsøgsserie med 18 afstivende vægge opbygget af etagehøje, sammenlimede letbetonelementer. Der redegøres for de nødvendige kraftoverførende samlinger og der angives bæreevner for samlingerne og for væggen som helhed. Det konkluderes at sådanne vægge er velegnede som afstiv...

 6. En kvantitativ analyse af danskernes huskesedler

  Schmidt, Marcus

  2005-01-01

  .Samlet rummede de 871 sedler 8047 vareemner. Skønsvist drejer det sig om mellem 600 og 800 forskellige produkter. Det præcise tal lader sig ikke helt fastlægge, idet visse vareemner ("grønt", "pålæg" og "tøj" osv. i modsætning til agurker, hamburgerryg og Adidas T-shirt XL) ikke tillader identifikation af et...

 7. Evaluering af Familiehuset i Rebild Kommune

  Hansen, Helle; Arendt, Kasper Skou; Mehlsen, Line

  Evalueringen af Familiehuset i Rebild Kommuner viser, at børnenes trivsel forbedres, og de får færre følelsesmæssige problemer og adfærdsvanskeligheder. Samtidig falder forældrenes stressniveau i rollen som forældre. Baggrund: Rebild kommune har henvendt sig til VIVE for at få evalueret deres fam...

 8. Pressetørring af parketstave - Simulationsmodel

  Poulsen, Niels Kjølstad; Sørensen, Mads Peter; Pinholt, Peter

  2004-01-01

  Nærværende rapport indgår som en del af det arbejde der er udført under BIPS centeret. Rapporten vedrører modelleringsarbejdet med Junckers pressetørringsproces. Det er målet at opstille en termodynamisk og mekanisk model for parketstavene under pressetørring med henblik på at forklare og om muligt...

 9. Forankring af kvarterløft

  Mazanti, B.

  Kvarterløft er et offentligt initiativ, der har til formål at forbedre sociale, bygningsmæssige og andre forhold i en afgrænset bydel. Kvarterløft er per definition tidsbegrænset til fem eller syv år. Mens et kvarterløft står på, er der ofte en mængde og mangfoldighed af aktiviteter og projekter....

 10. Evaluering af Relationskompetenceprojektet 2012-16

  Nielsen, Birgitte Lund

  kollegafællesskab, at have fået øget bevidsthed om relationers betydning og om at være fuldt til stede i en undervisningssituation, og ikke mindst at have mødt og afprøvet konkrete værktøjer i arbejdet med elever i skolen for lærerne eller for de lærerstuderende i praktik. Nogle udfordringer der fremhæves har...... handlet om de såkaldte indre øvelser. Det ser således ud til, at det systematiske arbejde med disse øvelser, der fremstår som særdeles udbytterigt for nogle aktører, er op-levet mindre positivt af andre. Det har også været en udfordring når udefrakommende har været kritiske over for projektet. Projektets...... karakter med samarbejde på tværs af aktørgrupper ser ud til at have været et afgørende perspektiv for det store oplevede udbytte. For de lærerstuderende ser indsatsen over tid ud til at have været vigtig. Den fortsatte deltagelse på 4. år af studiet var frivillig, og de lærerstuderende der valgte dette til...

 11. Optical drift effects in general relativity

  Korzyński, Mikołaj; Kopiński, Jarosław

  2018-03-01

  We consider the question of determining the optical drift effects in general relativity, i.e. the rate of change of the apparent position, redshift, Jacobi matrix, angular distance and luminosity distance of a distant object as registered by an observer in an arbitrary spacetime. We present a fully relativistic and covariant approach, in which the problem is reduced to a hierarchy of ODE's solved along the line of sight. The 4-velocities and 4-accelerations of the observer and the emitter and the geometry of the spacetime along the line of sight constitute the input data. We build on the standard relativistic geometric optics formalism and extend it to include the time derivatives of the observables. In the process we obtain two general, non-perturbative relations: the first one between the gravitational lensing, represented by the Jacobi matrix, and the apparent position drift, also called the cosmic parallax, and the second one between the apparent position drift and the redshift drift. The applications of the results include the theoretical study of the drift effects of cosmological origin (so-called real-time cosmology) in numerical or exact Universe models.

 12. Drift chamber performance in the field of a superconducting magnet: measurement of the drift angle

  Sanders, G.H.; Sherman, S.; McDonald, K.T.; Smith, A.J.S.; Thaler, J.J.

  1977-01-01

  Results are presented of the first measurements in a study of drift chamber performance in magnetic fields up to 6 tesla. The angle of the electron drift was measured as a function of electric and magnetic field intensity. It appears that even at the high fields of superconducting magnets (3 to 6 tesla) the drift angle induced by the Lorentz force can be corrected for with tilted electric drift fields and/or the use of Xenon gas. At 3 tesla a drift field tilted at 45 0 with a magnitude of 3.5 kV/cm should restore normal operating conditions. At 4 tesla, a 45 0 tilt field would have a magnitude 5 kV/cm

 13. Spray particle drift mitigation using field corn (Zea mays L.) as a drift barrier.

  Vieira, Bruno C; Butts, Thomas R; Rodrigues, Andre O; Golus, Jeffrey A; Schroeder, Kasey; Kruger, Greg R

  2018-04-24

  Herbicide particle drift reduces application efficacy and can cause severe impacts on nearby vegetation depending on the herbicide mode-of-action, exposure level, and tolerance to the herbicide. A particle drift mitigation effort placing windbreaks or barriers on the field boundaries to reduce off-target movement of spray particles has been utilized in the past. The objective of this research was to evaluate the effectiveness of field corn (Zea mays L.) at different heights as a particle drift barrier. Applications with a non-air inclusion flat fan nozzle (ER11004) resulted in greater particle drift when compared to an air inclusion nozzle (TTI11004). Eight rows of corn were used as barriers (0.91, 1.22, and 1.98 m height) which reduced the particle drift for both nozzles, especially at shorter downwind distances. Applications with the ER11004 nozzle without corn barriers had 1% of the applied rate (D 99 ) predicted to deposit at 14.8 m downwind, whereas this distance was reduced (up to 7-fold) when applications were performed with corn barriers. The combination of corn drift barriers and nozzle selection (TTI11004) provided satisfactory particle drift reduction when the D 99 estimates were compared to applications with the ER11004 nozzle without corn barriers (up to 10-fold difference). The corn drift barriers were effective in reducing particle drift from applications with the ER11004 and the TTI11004 nozzles (Fine and Ultra Coarse spray classifications, respectively). The corn drift barrier had appropriate porosity and width as the airborne spray was captured within its canopy instead of deflecting up and over it. This article is protected by copyright. All rights reserved.

 14. Approximate Stokes Drift Profiles in Deep Water

  Breivik, Øyvind; Janssen, Peter A. E. M.; Bidlot, Jean-Raymond

  2014-09-01

  A deep-water approximation to the Stokes drift velocity profile is explored as an alternative to the monochromatic profile. The alternative profile investigated relies on the same two quantities required for the monochromatic profile, viz the Stokes transport and the surface Stokes drift velocity. Comparisons with parametric spectra and profiles under wave spectra from the ERA-Interim reanalysis and buoy observations reveal much better agreement than the monochromatic profile even for complex sea states. That the profile gives a closer match and a more correct shear has implications for ocean circulation models since the Coriolis-Stokes force depends on the magnitude and direction of the Stokes drift profile and Langmuir turbulence parameterizations depend sensitively on the shear of the profile. The alternative profile comes at no added numerical cost compared to the monochromatic profile.

 15. P-type silicon drift detectors

  Walton, J.T.; Krieger, B.; Krofcheck, D.; O'Donnell, R.; Odyniec, G.; Partlan, M.D.; Wang, N.W.

  1995-06-01

  Preliminary results on 16 CM 2 , position-sensitive silicon drift detectors, fabricated for the first time on p-type silicon substrates, are presented. The detectors were designed, fabricated, and tested recently at LBL and show interesting properties which make them attractive for use in future physics experiments. A pulse count rate of approximately 8 x l0 6 s -1 is demonstrated by the p-type silicon drift detectors. This count rate estimate is derived by measuring simultaneous tracks produced by a laser and photolithographic mask collimator that generates double tracks separated by 50 μm to 1200 μm. A new method of using ion-implanted polysilicon to produce precise valued bias resistors on the silicon drift detectors is also discussed

 16. Correcting sample drift using Fourier harmonics.

  Bárcena-González, G; Guerrero-Lebrero, M P; Guerrero, E; Reyes, D F; Braza, V; Yañez, A; Nuñez-Moraleda, B; González, D; Galindo, P L

  2018-07-01

  During image acquisition of crystalline materials by high-resolution scanning transmission electron microscopy, the sample drift could lead to distortions and shears that hinder their quantitative analysis and characterization. In order to measure and correct this effect, several authors have proposed different methodologies making use of series of images. In this work, we introduce a methodology to determine the drift angle via Fourier analysis by using a single image based on the measurements between the angles of the second Fourier harmonics in different quadrants. Two different approaches, that are independent of the angle of acquisition of the image, are evaluated. In addition, our results demonstrate that the determination of the drift angle is more accurate by using the measurements of non-consecutive quadrants when the angle of acquisition is an odd multiple of 45°. Copyright © 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 17. Mean Lagrangian drift in continental shelf waves

  Drivdal, M.; Weber, J. E. H.

  2012-04-01

  The time- and depth-averaged mean drift induced by barotropic continental shelf waves (CSW's) is studied theoretically for idealized shelf topography by calculating the mean volume fluxes to second order in wave amplitude. The waves suffer weak spatial damping due to bottom friction, which leads to radiation stress forcing of the mean fluxes. In terms of the total wave energy density E¯ over the shelf region, the radiation stress tensor component S¯11 for CSW's is found to be different from that of shallow water surface waves in a non-rotating ocean. For CSW's, the ratio ¯S11/¯E depends strongly on the wave number. The mean Lagrangian flow forced by the radiation stress can be subdivided into a Stokes drift and a mean Eulerian drift current. The magnitude of the latter depends on the ratio between the radiation stress and the bottom stress acting on the mean flow. When the effect of bottom friction acts equally strong on the waves and the mean current, calculations for short CSW's show that the Stokes drift and the friction-dependent wave-induced mean Eulerian current varies approximately in anti-phase over the shelf, and that the latter is numerically the largest. For long CSW's they are approximately in phase. In both cases the mean Lagrangian current, which is responsible for the net particle drift, has its largest numerical value at the coast on the shallow part of the shelf. Enhancing the effect of bottom friction on the Eulerian mean flow, results in a general current speed reduction, as well as a change in spatial structure for long waves. Applying realistic physical parameters for the continental shelf west of Norway, calculations yield along-shelf mean drift velocities for short CSW's that may be important for the transport of biological material, neutral tracers, and underwater plumes of dissolved oil from deep water drilling accidents.

 18. Accurate computer simulation of a drift chamber

  Killian, T.J.

  1980-01-01

  A general purpose program for drift chamber studies is described. First the capacitance matrix is calculated using a Green's function technique. The matrix is used in a linear-least-squares fit to choose optimal operating voltages. Next the electric field is computed, and given knowledge of gas parameters and magnetic field environment, a family of electron trajectories is determined. These are finally used to make drift distance vs time curves which may be used directly by a track reconstruction program. Results are compared with data obtained from the cylindrical chamber in the Axial Field Magnet experiment at the CERN ISR

 19. Drift estimation from a simple field theory

  Mendes, F. M.; Figueiredo, A.

  2008-01-01

  Given the outcome of a Wiener process, what can be said about the drift and diffusion coefficients? If the process is stationary, these coefficients are related to the mean and variance of the position displacements distribution. However, if either drift or diffusion are time-dependent, very little can be said unless some assumption about that dependency is made. In Bayesian statistics, this should be translated into some specific prior probability. We use Bayes rule to estimate these coefficients from a single trajectory. This defines a simple, and analytically tractable, field theory.

 20. Ultra-low mass drift chambers

  Assiro, R.; Cappelli, L.; Cascella, M.; De Lorenzis, L.; Grancagnolo, F.; Ignatov, F.; L'Erario, A.; Maffezzoli, A.; Miccoli, A.; Onorato, G.; Perillo, M.; Piacentino, G.; Rella, S.; Rossetti, F.; Spedicato, M.; Tassielli, G.

  2013-01-01

  We present a novel low mass drift chamber concept, developed in order to fulfill the stringent requirements imposed by the experiments for extremely rare processes, which require high resolutions (order of 100–200 keV/c) for particle momenta in a range (50–100 MeV/c) totally dominated by the multiple scattering contribution. We describe a geometry optimization procedure and a new wiring strategy with a feed-through-less wire anchoring system developed and tested on a drift chamber prototype under completion at INFN-Lecce

 1. Ultra-low mass drift chambers

  Assiro, R.; Cappelli, L.; Cascella, M.; De Lorenzis, L.; Grancagnolo, F.; Ignatov, F.; L'Erario, A.; Maffezzoli, A.; Miccoli, A.; Onorato, G.; Perillo, M.; Piacentino, G.; Rella, S.; Rossetti, F.; Spedicato, M.; Tassielli, G.; Zavarise, G.

  2013-08-01

  We present a novel low mass drift chamber concept, developed in order to fulfill the stringent requirements imposed by the experiments for extremely rare processes, which require high resolutions (order of 100-200 keV/c) for particle momenta in a range (50-100 MeV/c) totally dominated by the multiple scattering contribution. We describe a geometry optimization procedure and a new wiring strategy with a feed-through-less wire anchoring system developed and tested on a drift chamber prototype under completion at INFN-Lecce .

 2. Properties of low-pressure drift chambers

  Breskin, A.; Trautner, N.

  1976-01-01

  Drift chambers operated with methylal vapour or ethylene at pressures in the range of 10-110 torr are described. A systematic study of position resolution, pulse height and rise time shows that especially for ethylene they are strongly influenced by electron diffusion. Intrinsic position resolution was found to be at least as good as found at atmospheric pressure. A relative pulse height resolution of 10% was obtained with 5.5 MeV alpha-particles. A simple mathematical model which can describe the processes in the drift chamber is presented. (Auth.)

 3. Silicon Drift Detectors development for position sensing

  Castoldi, A.; Guazzoni, C.; Hartmann, R.; Strueder, L.

  2007-01-01

  Novel Silicon Drift Detectors (SDDs) with multi-linear architecture specifically intended for 2D position sensing and imaging applications are presented and their achievable spatial, energy and time resolution are discussed. The capability of providing a fast timing of the interaction with nanosecond time resolution is a new available feature that allows operating the drift detector in continuous readout mode for coincidence imaging applications either with an external trigger or in self-timing. The application of SDDs with multi-linear architecture to Compton electrons' tracking within a single silicon layer and the achieved experimental results will be discussed

 4. Nonlinear dynamics of resistive electrostatic drift waves

  Korsholm, Søren Bang; Michelsen, Poul; Pécseli, H.L.

  1999-01-01

  The evolution of weakly nonlinear electrostatic drift waves in an externally imposed strong homogeneous magnetic field is investigated numerically in three spatial dimensions. The analysis is based on a set of coupled, nonlinear equations, which are solved for an initial condition which is pertur......The evolution of weakly nonlinear electrostatic drift waves in an externally imposed strong homogeneous magnetic field is investigated numerically in three spatial dimensions. The analysis is based on a set of coupled, nonlinear equations, which are solved for an initial condition which...... polarity, i.e. a pair of electrostatic convective cells....

 5. Accurate computer simulation of a drift chamber

  Killian, T J

  1980-01-01

  The author describes a general purpose program for drift chamber studies. First the capacitance matrix is calculated using a Green's function technique. The matrix is used in a linear-least-squares fit to choose optimal operating voltages. Next the electric field is computed, and given knowledge of gas parameters and magnetic field environment, a family of electron trajectories is determined. These are finally used to make drift distance vs time curves which may be used directly by a track reconstruction program. The results are compared with data obtained from the cylindrical chamber in the Axial Field Magnet experiment at the CERN ISR. (1 refs).

 6. Overvågning af orkidéer 2000

  Wind, P.

  resultaterne af orkidéovervågningen (Wind 2001). Hertil kommer præsentationen af projektet og dets resultater efter forløbet af de første tre år (Løjtnant 1991a) og en bearbejdning af projektets resultater for årene 1987-1995 (Wind 1997). I nærværende rapport undersøges skov-hullæbe for en eventuel sammenhæng...... mellem skudanlæggelsen udtrykt ved antallet af blomstrende og vegetative skud i et givet år og nedbørsmængder i august og september året før. Det er en udbredt antagelse at der er en sammenhæng mellem skudanlæggelse og mængden af nedbør det foregående år. Undersøgelser af skov-hullæbe populationer i...... truet og sårbar samt de to arter der er omfattet af Habitatdirektivets bilag 2. I 2000 kan det i forhold til 1999 konstateres at der i 15 bestande er optalt et øget antal skud. I 11 bestande er der noteret en nedgang i antallet af skud sammenlignet med optællingerne i 1999. Af disse er der 2 be...

 7. Small-scale lacustrine drifts in Lake Champlain, Vermont

  Manley, Patricia L.; Manley, T.O.; Hayo, Kathryn; Cronin, Thomas

  2012-01-01

  High resolution CHIRP (Compressed High Intensity Radar Pulse) seismic profiles reveal the presence of two lacustrine sediment drifts located in Lake Champlain's Juniper Deep. Both drifts are positive features composed of highly laminated sediments. Drift B sits on a basement high while Drift A is built on a trough-filling acoustically-transparent sediment unit inferred to be a mass-transport event. These drifts are oriented approximately north–south and are parallel to a steep ridge along the eastern shore of the basin. Drift A, located at the bottom of a structural trough, is classified as a confined, elongate drift that transitions northward to become a system of upslope asymmetric mudwaves. Drift B is perched atop a structural high to the west of Drift A and is classified as a detached elongate drift. Bottom current depositional control was investigated using Acoustic Doppler Current Profilers (ADCPs) located across Drift A. Sediment cores were taken at the crest and at the edges of the Drift A and were dated. Drift source, deposition, and evolution show that these drifts are formed by a water column shear with the highest deposition occurring along its crest and western flank and began developing circa 8700–8800 year BP.

 8. Evaluering af den ernæringsmæssige kvalitet af madordninger i daginstitutioner

  Nielsen, Marie Heyn; Lassen, Anne Dahl; Christensen, Lene Møller

  Fokus på madordninger i daginstitutioner og kvaliteten heraf har været stigende de seneste år. Mange nye madordninger er etableret i løbet af 2009 og 2010 især i børnehaver og i børnehavegrupper i de integrerede daginstitutioner. I 2009 opstillede Fødevarestyrelsen anbefalinger for den ernæringsm...... fedt samt at servere fisk, grøntsager, kartofler, samt fuldkornsvarianter af ris, pasta og brød mere hyppigt....

 9. En litteraturbaseret gennemgang af mulige velfærdsmæssig betydning af brugen af længerevarende smertelindring til kalve efter afhorning

  Herskin, Mette S.; Nielsen, Bodil Højlund

  2018-01-01

  Dette er et udvidet sammendrag af vidensyntesen. Store dele af vidensyntesen er under review til et videnskabeligt tidsskrift, og kan derfor ikke offentliggøres elektronisk før denne proces er afsluttet. Den fulde rapport kan fremsendes pr. mail. Hvis du gerne vil have den tilsendt, så send en mail...

 10. Vurdering af effekten af en vindmøllepark ved Overgaard på forekomsten af fugle i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 15

  Clausen, P.; Larsen, J. K.

  forekomsten af en række arter der enten yngler eller raster inden for EF-fuglebeskyttelsesområdet, og er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Det drejer sig om arterne skarv Phalacrocorax carbo sinensis, blå kærhøg Circus cyaneus, hjejle Pluvialis apricaria, brushane Philomachus pugnax, klyde...

 11. Gensidig livskvalitet

  Warming, Hanne

  2012-01-01

  har medvirket til forbedret livskvalitet for både beboere og medarbejdere gennem udvikling af - styrkelse af eksisterende - positive dynamikker i samspillet mellem medarbejder og beboere, såvel som kollegaer imellem. Derfor projektets titel: Gensidig livskvalitet. Erfaringen af, hvor stor en forskel...

 12. A new variable transformation technique for the nonlinear drift vortex

  Orito, Kohtaro

  1996-02-01

  The dipole vortex solution of the Hasegawa-Mima equation describing the nonlinear drift wave is a stable solitary wave which is called the modon. The profile of the modon depends on the nonlinearity of the ExB drift. In order to investigate the nonlinear drift wave more accurately, the effect of the polarization drift needs to be considered. In case of containing the effect of the polarization drift the profile of the electrostatic potential is distorted in the direction perpendicular to the ExB drift. (author)

 13. Psychometric Consequences of Subpopulation Item Parameter Drift

  Huggins-Manley, Anne Corinne

  2017-01-01

  This study defines subpopulation item parameter drift (SIPD) as a change in item parameters over time that is dependent on subpopulations of examinees, and hypothesizes that the presence of SIPD in anchor items is associated with bias and/or lack of invariance in three psychometric outcomes. Results show that SIPD in anchor items is associated…

 14. Resistive drift wave turbulence and transport

  Wakatani, M.

  1986-01-01

  Our efforts for studying the properties of resistive drift wave turbulence by using model mode-coupling equations are shown. It may be related to the edge turbulence and the associated anomalous transport in tokamaks or in stellarator/heliotron. (author)

 15. Effects of Drifting Macroalgae in Eelgrass Ecosystems

  Canal Vergés, Paula; Valdemarsen, Thomas Bruun; Kristensen, Erik

  2010-01-01

  and physical damage on eelgrass can occur when macroalgae are drifting as bedload. The ballistic effect of moving macroalgae on surface sediment was tested in the field as well as in a series of annular flume experiments, where simultaneous measurements of macroalgae transport and turbidity were measured...

 16. EU law revisions and legislative drift

  Borghetto, Enrico; Mäder, Lars Kai

  2014-01-01

  in force in their original form for several years while others are revised soon after their enactment. What factors account for this variation? We empirically analyze the proposition that in the presence of ‘legislative drift,’ i.e. the intertemporal variation of decision-makers’ preferences, major...

 17. Nonlinear radial propagation of drift wave turbulence

  Prakash, M.

  1985-01-01

  We study the linear and the nonlinear radial propagation of drift wave energy in an inhomogeneous plasma. The drift mode excited in such a plasma is dispersive in nature. The drift wave energy spreads out symmetrically along the direction of inhomogeneity with a finite group velocity. To study the effect of the nonlinear coupling on the propagation of energy in a collision free plasma, we solve the Hasegawa-Mima equation as a mixed initial boundary-value problem. The solutions of the linearized equation are used to check the reliability of our numerical calculations. Additional checks are also performed on the invariants of the system. Our results reveal that a pulse gets distorted as it propagates through the medium. The peak of the pulse propagates with a finite velocity that depends on the amplitude of the initial pulse. The polarity of propagation depends on the initial parameters of the pulse. We have also studied drift wave propagation in a resistive plasma. The Hasegawa-Wakatani equations are used to investigate this problem

 18. Study and analysis of drift chamber parameters

  Martinez Laso, L.

  1988-01-01

  The present work deals mainly with drift chambers. In the first chapter a summary of drift chamber properties is presented. The information has been collected from the extensive bibliography available in this field. A very simple calculation procedure of drift chamber parameters has been developed and is presented in detail in the second chapter. Some prototypes have been made following two geometries (multidrift chamber and Z-chambers). Several installations have been used for test and calibration of these prototypes. A complete description of these installations is given in the third chapter. Cosmic rays, beta particles from a Ru106 radiactive source and a test beam in the WA (West Area) of SPS at CERN have been used for experimental purposes. The analysis and the results are described for the different setups. The experimental measurements have been used to produce a complete cell parametrization (position as function of drift time) and to obtain spatial resolution values (in the range of 200-250 um). Experimental results are in good agreement with numerical calculations. (Author)

 19. Drift wave in pair-ion plasma

  ion plasma are discussed. It is shown that the temperature and/or mass difference of both species could produce drift wave in a pair-ion plasma. The results are discussed in the context of the fullerene pair-ion plasma experiment.

 20. Learning in the context of distribution drift

  2017-05-09

  Figure 3 shows a heatmap of the pairwise drift in the joint distribution on the Landsat-8 French land usage satellite data. This data represents 10 meter...listed under the List of Publications. 1. White, C., Using Big Data for Smarter Decision Making. 2011, BI Research: Ashland, Or. 2. Cook , S., et al

 1. Comment on the drift mirror instability

  Hellinger, Petr

  2008-01-01

  Roč. 15, č. 5 (2008), 054502/1-054502/2 ISSN 1070-664X R&D Projects: GA AV ČR IAA300420702 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30420517 Keywords : drift mirror instability * linear theory Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 2.427, year: 2008

 2. Sealed drift tube cosmic ray veto counters

  Rios, R.; Tatar, E.; Bacon, J.D.; Bowles, T.J.; Hill, R.; Green, J.A.; Hogan, G.E.; Ito, T.M.; Makela, M.; Morris, C.L.; Mortenson, R.; Pasukanics, F.E.; Ramsey, J.; Saunders, A.; Seestrom, S.J.; Sondheim, W.E.; Teasdale, W.; Saltus, M.; Back, H.O.; Cottrell, C.R.

  2011-01-01

  We describe a simple drift tube counter that has been used as a cosmic ray veto for the UCNA experiment, a first-ever measurement of the neutron beta-asymmetry using ultra-cold neutrons. These detectors provide an inexpensive alternative to more conventional scintillation detectors for large area cosmic ray anticoincidence detectors.

 3. Learning drifting concepts with neural networks

  Biehl, Michael; Schwarze, Holm

  1993-01-01

  The learning of time-dependent concepts with a neural network is studied analytically and numerically. The linearly separable target rule is represented by an N-vector, whose time dependence is modelled by a random or deterministic drift process. A single-layer network is trained online using

 4. Fine structure in fast drift storm bursts

  McConnell, D.; Ellis, G.R.A.

  1981-01-01

  Recent observations with high time resolution of fast drift storm (FDS) solar bursts are described. A new variety of FDS bursts characterised by intensity maxima regularly placed in the frequency domain is reported. Possible interpretations of this are mentioned and the implications of the short duration of FDS bursts are discussed. (orig.)

 5. Sorter af afgræsningslucerne

  Søegaard, Karen

  2011-01-01

  – to nye sorter Verbena og Camboregio og en ældre sort Luzelle. Sorterne blev dyrket i renbestand og to forskellige blandinger med alm. rajgræs. Parcellerne blev afgræsset af kvier, med en forholdsvis hård afgræsning, i to forskellige slæt/afgræsnings systemer. Generelt klarede Verbena sig bedst og...... afgørende forskelle mellem denne ældre og de to nye sorter. Resultaterne for Luzelle lå generelt mellem Verbena og Camporegio....

 6. Innovation af “social kapital”

  Jønsson, Thomas

  2008-01-01

  I de fleste organisationer anerkendes det positive potentiale ved sociale relationer og organisering i grupper, hvilket fx søges opnået gennem teamorganisering. I nogle sammenhænge omtales det socialpsykologiske potentiale i en organisation som “social kapital”. Forskning fra socialpsykologien...... interesser. Det vil også stille krav til medarbejderne i retningen af øget engagement og involvering. Omvendt vil der være udsigt til at medarbejdernes deltagelse i beslutninger forbedrer muligheder for succes i kombination med kompetenceudvikling og (andre) såkaldte Human Resource Management praktikker....

 7. Energirenovering af større bygninger

  Mortensen, Lone Hedegaard; Birck Laustsen, Jacob; Vorre, Mette Havgaard

  involverede parter i et renoveringsprojekt om, hvordan energirenoveringsprojekter gennemføres i alle faser. SBi-anvisning 269 kan bruges som styringsredskab for bygherrer og kravgrundlag for rådgivere, entreprenører og andre parter, der leverer ydelser til bygherren. For institutioner, der stiller kapital til......​SBi-anvisning 269 omhandler metode og proces for gennemførelse af energirenoveringsprojekter for større bygninger fra idefase til driftsfase. Større bygninger omfatter etageboliger, bygninger til privat handel- og service samt offentlige institutioner. Anvisningen giver vejledning for de...

 8. Bohr vs. Einstein: Fortolkning af kvantemekanikken

  Andersen, Christian Kraglund; Wade, Andrew Christopher James

  2013-01-01

  Siden 1913, da Bohr fremlagde sin kvantemekaniske model for atomet, har fysikere diskuteret, hvordan kvan- temekanikken skal fortolkes. Specielt aktive i denne diskussion var Bohr og Einstein, som havde modstridende opfattelser af, hvordan kvantemekanikken skulle forstås. Kan katte være både...... levende og døde på samme tid? Kan vi teleportere partikler mellem Månen og Jorden? Disse spørgsmål, og mange flere, forsøgte Bohr og Einstein at besvare, og det vil vi ligeledes i denne artikel....

 9. Er genomisk selektion en revolution af avlsarbejdet med mink?

  Berg, Peer

  2011-01-01

  Genomisk selektion udnytter, at den enkelte mink kan genotypes for tusindvis af genetiske markører. Et dyrs avlsværdi kan skønnes med ret stor sikkerhed på basis af en blod- eller hårprøve, hvor dyrets sæt af genetiske markører bestemmes. Det er altså ikke nødvendigt at registrere minkens egne eg...

 10. Udvikling af informationskompetence i problemorienteret arbejde med brug af digitale værktøjer

  Nielsen, Jørgen Lerche; Birch Andreasen, Lars; Jørgensen, Lars

  2006-01-01

  vejledningsformer. Visionen for projektet er, at arbejdet med at støtte de studerendes udvikling af informationskompetence ikke alene ses som en opgave for biblioteker biblioteker, men som en opgave der skal løses i et tættere integreret samarbejde mellem biblioteker og faglige uddannelsesmiljøer. Pilotprojektet...

 11. Udvikling af vejledningspraksis i kurser for undervisere i brugen af blended learning-aktiviteter

  Stenalt, Maria Hvid; Wichmann-Hansen, Gitte; Rossen, Dorte Sidelmann

  Hvert semester tilbyder Center for Undervisning og Læring (CUL) ved School of Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet et 1-årig langt kompetenceudviklingsforløb i brugen af blended learning for lektorer og professorer. I løbet af denne periode skal deltagerne gennemføre et indledende...... blended learning-kursusforløb på 5 uger efterfulgt af en udviklings- og afprøvningsfase. Som afslutning skal deltagerne skrive en refleksionsrapport. Forløbet indebærer to vejledningsmøder med en eller flere af de undervisningsudviklere fra CUL, der er ansvarlige for forløbet: 1) Et individuelt...... vejledningsmøde, hvor deltagerne skal finde frem til, hvordan de vil eller kan omlægge deres undervisning til blended learning og 2) et kollektivt vejledningsmøde efter første udviklingsfase, hvor deltagerne modtager feedback på deres igangværende udviklingstiltag fra gruppemedlemmer og undervisningsudviklere. Et...

 12. Rensning af et skulpturportræt af maleren C.W. Eckersberg

  Cone, Louise

  2016-01-01

  Rensning af gips er et kompliceret emne. Gips er et hygroskopisk (vand elskende) materiale som let optager vand. Rensning med almindelig vand er derfor helt umuligt, da snavs på overfladen vil blive transporteret ind i porestrukturen sammen med vandet. Når man støber i gips, frigiver den en masse...

 13. Om zeppelinere, forsvaret af København, blokaden af Tyskland og spionanklagen mod ritmester Frederik Moltke

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2015-01-01

  Artiklen følger Hærens indkøbschef, ritmester Frederik Moltkes, virksomhed i England fra eftersommeren 1915. Han endte på grund af sin energiske indsats også som fungerende militærattaché samt gennem halvbrorens profil som dansk gesandt i Berlin med at blive spionmistænkt og fanget i den britiske...

 14. En kvalitativ undersøgelse af gravides valg af nakkefoldscanning

  Sørensen, Stina Lou; Dahl, Katja; Beck risør, Mette

  2007-01-01

  valg. Vi ønskede at undersøge informationens rolle i den gravides forståelse og valg af nakkefoldskanning. Materiale og metoder: Seksogtyve gravide blev interviewet efter første svangrekonsultation og igen efter misdannelseskanningen. Undersøgelsesresultaterne i denne artikel stammer primært fra første...

 15. Forekomst af alkohol, narkotika og medicin hos bilister

  Bernhoft, Inger Marie

  2011-01-01

  Inden for rammerne af det fælles-europæiske forskningsprojekt DRUID (DRiving Under the Influence of Drugs, alcohol and medicines) er forekomsten af alkohol og/eller andre stoffer blevet undersøgt i et stort antal europæiske lande, bl.a. i Danmark.......Inden for rammerne af det fælles-europæiske forskningsprojekt DRUID (DRiving Under the Influence of Drugs, alcohol and medicines) er forekomsten af alkohol og/eller andre stoffer blevet undersøgt i et stort antal europæiske lande, bl.a. i Danmark....

 16. Frisættelse af fødderne

  Kirkeby, Ole Fogh

  2013-01-01

  Kropskultur. Amerikansk journalist og forfatter hævder, at løb - og fødder - giver adgang til livets mening. Anmeldelse af: Christoffer McDougall: Født til løb. Oversat af Jacob Giese efter Born to Run. Forlaget Turbulenz, 400 sider.......Kropskultur. Amerikansk journalist og forfatter hævder, at løb - og fødder - giver adgang til livets mening. Anmeldelse af: Christoffer McDougall: Født til løb. Oversat af Jacob Giese efter Born to Run. Forlaget Turbulenz, 400 sider....

 17. Dilemmaer i musikterapeutisk behandling af en traumatiseret flygtning med musikerbaggrund

  Bolette Daniels Beck

  2016-12-01

  Full Text Available Denne artikel præsenterer et single case-studie af et receptivt musikterapiforløb med en 55-årig syrisk flygtning, som har været udsat for fængsling og tortur på grund af sine aktiviteter som protestsanger og musiker. Der beskrives problemstillinger og dilemmaer relateret til at anvende musik, der både kan trigge traumer, men også vække indre ressourcer. Kortlægning af patientens forskellige personlighedsdele og musikkens evne til integration af dem vil blive belyst gennem teorien om strukturel dissociation.

 18. Gruppebaseret behandling af BED - et faseopdelt behandlingstilbud

  Laust, Jakob; Lau, Marianne Engelbrecht; Waaddegaard, Mette

  2015-01-01

  konsekvenser. BED blev i 2013 optaget i DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) som en selvstændig diagnose og BED forventes medtaget i den forestående revision af det internationale diagnose system, ICD-11. Sundhedsstyrelsen gav på denne baggrund satspuljemidler til erfaringsopsamling...... EDE-Q: 1,7 og ved EDI: 1,5), ligesom de generelle psykiske symptomer blev mindsket i høj grad (effectsize ved WHO-5: 1,0 og ved GSI meanscore: 0,8). I alt 82 % opfyldte før behandlingens start DSM-4’s diagnostiske kriterier for BED mod 11,5 % efter behandling. 52 % fik fuld remission (ingen...... accept af og tilfredshed med behandlingen. Der var stor effekt på antal overspisninger. Før behandling havde patienterne gennemsnitligt 23,7 overspisninger pr. mdr. mod 2,3 efter behandling (effect size: 5,4). Udbyttet i forhold til den samlede spiseforstyrrelsessymptomatologi var høj (effect size ved...

 19. Drift mechanism for energetic charged particles at shocks

  Webb, G.M.; Axford, W.I.; Terasawa, T.

  1983-01-01

  The energy changes of energetic charged particles at a plane shock due to the so-called drift mechanism are analyzed by using the ''adiabatic treatment.'' The analysis shows that for a fast MHD shock, particles lose energy owing to acceleration (curvature) drift in the magnetic field at the shock with the drift velocity being antiparallel to the electric field, and they gain energy owing to gradient drift parallel to the electric field. It is shown that particles with pitch angles aligned along the magnetic field which pass through the shock tend to lose energy owing to acceleration drift, whereas particles with pitch angles nonaligned to the magnetic field gain energy owing to gradient drift. Particles that are reflected by the shock always gain energy. Slow-mode shocks may be similarly analyzed, but in this case curvature drifts give rise to particle energy gains, and gradient drifts result in particle energy losses

 20. Barber's Point, Oahu, Hawaii Drift Card Study 2002-2004

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Drift cards were be released from Barber's Point, Oahu, approximately once a month during the two year span to get an idea of the distribution of card drift under...

 1. Electromagnetic drift modes in an inhomogeneous electron gas

  Shukla, P. K.; Pecseli, H. L.; Juul Rasmussen, Jens

  1986-01-01

  A pair of nonlinear equations is derived which describes the dynamics of the electromagnetic drift oscillations in a nonuniform magnetized electron gas. It is shown that the nonlinear electromagnetic drift modes can propagate in the form of dipole vortices...

 2. A drift chamber constructed of aluminized mylar tubes

  Baringer, P.; Jung, C.; Ogren, H.O.; Rust, D.R.

  1987-01-01

  A thin reliable drift chamber has been constructed to be used near the interaction point of the PEP storage ring in the HRS detector. It is composed of individual drift tubes with aluminized mylar walls. (orig.)

 3. A drift chamber constructed of aluminized mylar tubes

  Baringer, P.; Jung, C.; Ogren, H. O.; Rust, D. R.

  1987-03-01

  A thin reliable drift chamber has been constructed to be used near the interaction point of the PEP storage ring in the HRS detector. It is composed of individual drift tubes with aluminized mylar walls.

 4. Drift-Scale THC Seepage Model

  C.R. Bryan

  2005-02-17

  The purpose of this report (REV04) is to document the thermal-hydrologic-chemical (THC) seepage model, which simulates the composition of waters that could potentially seep into emplacement drifts, and the composition of the gas phase. The THC seepage model is processed and abstracted for use in the total system performance assessment (TSPA) for the license application (LA). This report has been developed in accordance with ''Technical Work Plan for: Near-Field Environment and Transport: Coupled Processes (Mountain-Scale TH/THC/THM, Drift-Scale THC Seepage, and Post-Processing Analysis for THC Seepage) Report Integration'' (BSC 2005 [DIRS 172761]). The technical work plan (TWP) describes planning information pertaining to the technical scope, content, and management of this report. The plan for validation of the models documented in this report is given in Section 2.2.2, ''Model Validation for the DS THC Seepage Model,'' of the TWP. The TWP (Section 3.2.2) identifies Acceptance Criteria 1 to 4 for ''Quantity and Chemistry of Water Contacting Engineered Barriers and Waste Forms'' (NRC 2003 [DIRS 163274]) as being applicable to this report; however, in variance to the TWP, Acceptance Criterion 5 has also been determined to be applicable, and is addressed, along with the other Acceptance Criteria, in Section 4.2 of this report. Also, three FEPS not listed in the TWP (2.2.10.01.0A, 2.2.10.06.0A, and 2.2.11.02.0A) are partially addressed in this report, and have been added to the list of excluded FEPS in Table 6.1-2. This report has been developed in accordance with LP-SIII.10Q-BSC, ''Models''. This report documents the THC seepage model and a derivative used for validation, the Drift Scale Test (DST) THC submodel. The THC seepage model is a drift-scale process model for predicting the composition of gas and water that could enter waste emplacement drifts and the effects of mineral

 5. Drift-Scale THC Seepage Model

  C.R. Bryan

  2005-01-01

  The purpose of this report (REV04) is to document the thermal-hydrologic-chemical (THC) seepage model, which simulates the composition of waters that could potentially seep into emplacement drifts, and the composition of the gas phase. The THC seepage model is processed and abstracted for use in the total system performance assessment (TSPA) for the license application (LA). This report has been developed in accordance with ''Technical Work Plan for: Near-Field Environment and Transport: Coupled Processes (Mountain-Scale TH/THC/THM, Drift-Scale THC Seepage, and Post-Processing Analysis for THC Seepage) Report Integration'' (BSC 2005 [DIRS 172761]). The technical work plan (TWP) describes planning information pertaining to the technical scope, content, and management of this report. The plan for validation of the models documented in this report is given in Section 2.2.2, ''Model Validation for the DS THC Seepage Model,'' of the TWP. The TWP (Section 3.2.2) identifies Acceptance Criteria 1 to 4 for ''Quantity and Chemistry of Water Contacting Engineered Barriers and Waste Forms'' (NRC 2003 [DIRS 163274]) as being applicable to this report; however, in variance to the TWP, Acceptance Criterion 5 has also been determined to be applicable, and is addressed, along with the other Acceptance Criteria, in Section 4.2 of this report. Also, three FEPS not listed in the TWP (2.2.10.01.0A, 2.2.10.06.0A, and 2.2.11.02.0A) are partially addressed in this report, and have been added to the list of excluded FEPS in Table 6.1-2. This report has been developed in accordance with LP-SIII.10Q-BSC, ''Models''. This report documents the THC seepage model and a derivative used for validation, the Drift Scale Test (DST) THC submodel. The THC seepage model is a drift-scale process model for predicting the composition of gas and water that could enter waste emplacement drifts and the effects of mineral alteration on flow in rocks surrounding drifts. The DST THC submodel uses a drift

 6. Tilsætning af uorganisk og organisk kobber til smågrisefoder

  Maribo, Hanne; Poulsen, Hanne Damgaard

  2011-01-01

  Et højt indhold af kobber i foderet udgør en risiko for belastning af miljøet, og en begrænsning i udledningen af kobber er derfor ønskelig. Brug af organisk bundet kobber (kobberlysin) som alternativ til uorganisk kobber (kobbersulfat) i foderblandinger kan muligvis begrænse det totale forbrug af...

 7. Bakteriesensor til on-line identifikation/bestemmelse af mikrobiel drikkevandskvalitet

  Bentien, Anders; Tilsted Mogensen, Claus; Østergaard, Else-Marie

  Over det meste af verden defineres den mikrobielle drikkevandskvalitet primært på baggrund af grænseværdier for E. coli, coliforme bakterier og kimtal. Anvendelsen af den totale bakteriekoncentration til bestemmelse af mikrobiel drikkevandskvalitet er (af historiske årsager) ikke udbredt og primært...

 8. Miljøoptimering af afvaskning ved tryk med vandfortyndbar flexotrykfarve

  Larsen, Henrik Fred; Helweg, Christian; Pedersen, Anne Rathmann

  Rapporten beskriver praksis ved afvaskning af vandfortyndbare flexotrykfarver i emballageindustrien og anviser muligheder for indførelse af renere teknologi til reduktion af spildevandsbelastningen. Anbefalingerne omfatter a) udformning af farveværker med henblik på effektiv tømning af farve og e...

 9. Dansk oversættelse af MiDAS, et redskab til assessment af musikterapi for personer med demens

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Lykkegaard, Chris; McDermott, Orii

  2018-01-01

  Music in Dementia Assessment Scales, MiDAS, er udviklet til at vurdere ændringer i trivsel hos borgere med demens som har deltaget i musikterapi. Målingen udføres af 1) personale før og efter musikterapien for at vurdere om der er en indflydelse i hverdagssituationer efterfølgende, eller af 2......) musikterapeuten umiddelbart efter sessionen for at vurdere forandringer i selve sessionen. Der har været stor interesse for at anvende MiDAS i flere Europæiske lande, herunder Danmark. Derfor undersøgte udviklerne af MiDAS hvilke procedurer der anvendes til oversættelse og kulturel tilpasning af...... assessmentredskaber, og anbefalede på den baggrund en ti-trins procedure. Vi anvendte denne procedure til oversættelsen af MiDAS og således udviklingen af den danske MiDAS-DK. Den danske version af MiDAS er afprøvet af mere end 20 fagpersoner på baggrund af 296 udfyldte MiDAS-skemaer. Målet med artiklen er...

 10. Drifts- og miljømæssig optimering af recirkulerede opdrætsanlæg

  Pedersen, Lars-Flemming; Suhr, Karin Isabel; Skov, Peter Vilhelm

  This report includes results from a number of experiments with the common purpose to identify options and solutions to promote the ongoing development of recirculating aquaculture systems. Rearing conditions and water quality issues have been the central issues in the project comprising four...... were measured. The studies showed a marked variation in TAN levels between systems ranging from less than 1 g TAN/l to more than 15 g TAN/l. The studies documented that corresponding actions in terms of increased aeration and alkalinity adjustment increased nitrification rates allowing rapid TAN...

 11. Biogas production in Denmark - Assessments of the operational and societal economy; Biogasproduktion i Danmark - Vurderinger af drifts- og samfundsoekonomi

  Jacobsen, Brian H.; Laugesen, F.M.; Dubgaard, A.; Bojesen, M.

  2013-06-15

  In the mid 1990's, the increase in the biogas production came from 20 centralised biogas plants. Since then the increase in biogas production has come mainly from farm biogas plants and it is estimated that around 8% of all slurry today is used to produce biogas. With the energy agreement from 2012 and a new political ambition of using up to 50% of all slurry and manure in the production of biogas, new targets, as well as a new framework have been set up for the future biogas production in Denmark. The aim of this report is to assess the business and socio-economics of biogas in Denmark under the new conditions given by the 2012 energy agreement. It is the aim to highlight many of the different parameters which, in effect, decides the economic outcome. Furthermore, it is the aim to look at the socio-economic gains and costs related to biogas production, including the positive side effects which come from biogas. The analysis of farm biogas indicates that the business profit is positive of around 0.4 million DKK per year, while the result for the organic plant is a deficit of around 4 million DKK per year despite the assumption that the farms are located relatively near the biogas plant. In the socio-economic analysis, the value of replaced natural gas is included as well as the value of increased fertiliser value and reduced nitrogen leaching. In the calculations, a net tax factor of 35% has been used to change the factor prices to consumer prices. A tax distortion factor (dead weight loss factor) of 20% has been used to account for the subsidies given and the change in taxation required. This is done even though the Danish PSO levy ensures that the subsidies given do actually affect the price of the energy bought by the consumer. The interest is set at 4.25% following the recommendation by the Ministry of Finance and The Environment Agency. The analyses show that the direct socio-economic costs are 39.5 million DKK and that the tax distortion effect costs 5.0 million DKK per year. The direct income is 21.4 million DKK and the values of the side effects are 2.3 million DKK per year. The net cost is 20.8 million DKK or 2.8 DKK per m{sup 3} methane. The net socio-economic costs are larger as the subsidy is not included in the income and because the costs are higher. Sensitivity analyses show that increased use of animal manure can reduce the societal costs to 632 DKK per tonne CO{sub 2}. The cheapest option is increased use of deep bedding which can reduce the costs to 414 DKK per tonne CO{sub 2}. Using more maize increases the socio economic costs considerable. The socio-economic costs related to upgraded biogas are higher than selling it to combined power and heat plants, as the upgraded biogas does not replace much more CO{sub 2}, but the costs are higher. Even when the reduced loss of heat is included, the socio-economic costs are still lower using CHP than when upgrading biogas to bio natural gas. The societal costs are slightly higher from a farm plant than the Case 2012, but the difference is not large. The socio-economic costs based on an organic plant are, on the other hand, much higher as the costs are close to 3,000 DKK per tonne CO{sub 2}. The socio-economic costs have increased due to the changed calculation methods and increased costs for the purchase of the solid fraction. On the other hand, it is expected that society might have to pay a higher price towards the Danish goal of independence from fossil fuels in 2050. In the short term, the low EU CO{sub 2}-quota price does mean that biogas has become more expensive and less competitive. In the long run, binding CO{sub 2} quotas should increase the CO{sub 2} quota price and increase the need for green energy like biogas. It is not likely that the goal of using 50% of all slurry will be achieved by 2020, but the energy agreement from 2012 has created a foundation which will ensure an increase in the future Danish biogas production. (LN)

 12. Ocean modelling aspects for drift applications

  Stephane, L.; Pierre, D.

  2010-12-01

  Nowadays, many authorities in charge of rescue-at-sea operations lean on operational oceanography products to outline research perimeters. Moreover, current fields estimated with sophisticated ocean forecasting systems can be used as input data for oil spill/ adrift object fate models. This emphasises the necessity of an accurate sea state forecast, with a mastered level of reliability. This work focuses on several problems inherent to drift modeling, dealing in the first place with the efficiency of the oceanic current field representation. As we want to discriminate the relevance of a particular physical process or modeling option, the idea is to generate series of current fields of different characteristics and then qualify them in term of drift prediction efficiency. Benchmarked drift scenarios were set up from real surface drifters data, collected in the Mediterranean sea and off the coasts of Angola. The time and space scales that we are interested in are about 72 hr forecasts (typical timescale communicated in case of crisis), for distance errors that we hope about a few dozen of km around the forecast (acceptable for reconnaissance by aircrafts) For the ocean prediction, we used some regional oceanic configurations based on the NEMO 2.3 code, nested into Mercator 1/12° operational system. Drift forecasts were computed offline with Mothy (Météo France oil spill modeling system) and Ariane (B. Blanke, 1997), a Lagrangian diagnostic tool. We were particularly interested in the importance of the horizontal resolution, vertical mixing schemes, and any processes that may impact the surface layer. The aim of the study is to ultimately point at the most suitable set of parameters for drift forecast use inside operational oceanic systems. We are also motivated in assessing the relevancy of ensemble forecasts regarding determinist predictions. Several tests showed that mis-described observed trajectories can finally be modelled statistically by using uncertainties

 13. Longevity of Emplacement Drift Ground Support Materials

  D.H.Tang

  2001-01-01

  The purpose of this analysis is to evaluate the factors affecting the longevity of emplacement drift ground support materials and to develop a basis for the selection of materials for ground support that will function throughout the preclosure period of a potential repository at Yucca Mountain. REV 01 ICN 01 of this analysis is developed in accordance with AP-3.10Q, Analyses and Models, Revision 2, ICN 4, and prepared in accordance with the Technical Work Plan for Subsurface Design Section FY 01 Work Activities (CRWMS M and O 2001a). The objective of this analysis is to update the previous analysis (CRWMS M and O 2000a) to account for related changes in the Ground Control System Description Document (CRWMS M and O 2000b), the Monitored Geologic Repository Project Description Document, which is included in the Requirements and Criteria for Implementing a Repository Design that can be Operated Over a Range of Thermal Modes (BSC 2001), input information, and in environmental conditions, and to provide updated information on candidate ground support materials. Candidate materials for ground support are carbon steel and cement grout. Steel is mainly used for steel sets, lagging, channel, rock bolts, and wire mesh. Cement grout is only considered in the case of grouted rock bolts. Candidate materials for the emplacement drift invert are carbon steel and granular natural material. Materials are evaluated for the repository emplacement drift environment based on the updated thermal loading condition and waste package design. The analysis consists of the following tasks: (1) Identify factors affecting the longevity of ground support materials for use in emplacement drifts. (2) Review existing documents concerning the behavior of candidate ground support materials during the preclosure period. (3) Evaluate impacts of temperature and radiation effects on mechanical and thermal properties of steel. Assess corrosion potential of steel at emplacement drift environment. (4

 14. Parametric decay of lower hybrid wave into drift waves

  Sanuki, Heiji.

  1976-12-01

  A dispersion relation describing the parametric decay of a lower hybrid wave into an electrostatic drift wave and a drift Alfven wave is derived for an inhomogeneous magnetized plasma. Particularly the stimulated scattering of a drift Alfven wave in such a plasma was investigated in detail. The resonance backscattering instability is found to yield the minimum threshold. (auth.)

 15. Passive appendages generate drift through symmetry breaking

  Lācis, U.; Brosse, N.; Ingremeau, F.; Mazzino, A.; Lundell, F.; Kellay, H.; Bagheri, S.

  2014-10-01

  Plants and animals use plumes, barbs, tails, feathers, hairs and fins to aid locomotion. Many of these appendages are not actively controlled, instead they have to interact passively with the surrounding fluid to generate motion. Here, we use theory, experiments and numerical simulations to show that an object with a protrusion in a separated flow drifts sideways by exploiting a symmetry-breaking instability similar to the instability of an inverted pendulum. Our model explains why the straight position of an appendage in a fluid flow is unstable and how it stabilizes either to the left or right of the incoming flow direction. It is plausible that organisms with appendages in a separated flow use this newly discovered mechanism for locomotion; examples include the drift of plumed seeds without wind and the passive reorientation of motile animals.

 16. Hole drift mobility in poly(hexylphenylsilane)

  Kunimi, Y.; Seki, S.; Tagawa, S.

  2000-01-01

  Poly(n-alkylphenylsilane)s in which n-alkyl were changed from methyl to octyl were polymerized. Hole transport properties of poly(alkyllphenylsilane)s were systematically studied by the DC time-of-flight (TOF) technique. While the hole drift mobility of poly(methylphenylsilane) increased monotonously in entire field, those of poly(hexylphenylsilane) and poly(octylphenylsilane) decreased with increase in the field strength. Temperature dependence of hole drift mobility in those polymers was small. On the basis of Baessler's disorder formalism the mobility was analyzed quantitatively to disserve complex contributions of charge transport. The analyzed results indicated that with increase in the length of n-alkyl side-groups, the energetic disorder of hopping sites became smaller and the disorder of distance between hopping sites became larger. These results were supported by the results obtained by UV absorption measurement and positron annihilation life-time spectroscopy measurement. (author)

 17. Electromagnetic nonlinear gyrokinetics with polarization drift

  Duthoit, F.-X.; Hahm, T. S.; Wang, Lu

  2014-01-01

  A set of new nonlinear electromagnetic gyrokinetic Vlasov equation with polarization drift and gyrokinetic Maxwell equations is systematically derived by using the Lie-transform perturbation method in toroidal geometry. For the first time, we recover the drift-kinetic expression for parallel acceleration [R. M. Kulsrud, in Basic Plasma Physics, edited by A. A. Galeev and R. N. Sudan (North-Holland, Amsterdam, 1983)] from the nonlinear gyrokinetic equations, thereby bridging a gap between the two formulations. This formalism should be useful in addressing nonlinear ion Compton scattering of intermediate-mode-number toroidal Alfvén eigenmodes for which the polarization current nonlinearity [T. S. Hahm and L. Chen, Phys. Rev. Lett. 74, 266 (1995)] and the usual finite Larmor radius effects should compete

 18. Clean industrial room for drift tube assembling

  Glonti, G.L.; Gongadze, A.L.; Evtukhovich, P.G.

  2001-01-01

  Description of a clean industrial room for assembly of drift tubes for the muon spectrometer of the ATLAS experiment is presented. High quality specifications on the detectors to be produced demanded creation of a workplace with stable temperature and humidity, as well as minimum quantity of dust in the room. Checking of parameters of intra-room air during long period of continuous work has confirmed correctness of the designed characteristics of the climatic system installed in the clean room. The room large volume (∼ 190 m 3 ), the powerful and flexible climatic system, and simplicity of service allow assembling of detectors with length up to 5 m. Subsequent checking of functionality of the assembled detectors has shown high quality of assembling (the amount of rejected tubes does not exceed 2%). It demonstrates conformity to the assembling quality requirements for mass production of drift chambers for the muon spectrometer. (author)

 19. Clean Industrial Room for Drift Tube Assembling

  Glonti, GL; Evtoukhovitch, P G; Kroa, G; Manz, A; Potrap, I N; Rihter, P; Stoletov, G D; Tskhadadze, E G; Chepurnov, V F; Chirkov, A V; Shelkov, G A

  2001-01-01

  Description of a clean industrial room for assembly of drift tubes for the muon spectrometer of the ATLAS experiment is presented. High quality specifications on the detectors to be produced demanded creation of a workplace with stable temperature and humidity, as well as minimum quantity of dust in the room. Checking of parameters of intra-room air during long period of continuous work has been confirmed correctness of the designed characteristics of the climatic system installed in the clean room. The room large volum (\\sim 190 m^3), the powerful and flexible climatic system, and simplicity of service allow assembling of detectors with length up to 5 m. Subsequent checking of functionality of the assembled detectors has shown high quality of assembling (the amount of rejected tubes does not exceed 2 %). It demonstrates conformity to the assembling quality requirements for mass production of drift chambers for the muon spectrometer.

 20. Toroidal effects on drift wave turbulence

  LeBrun, M.J.; Tajima, T.; Gray, M.G.; Furnish, G.; Horton, W.

  1992-09-23

  The universal drift instability and other drift instabilities driven by density and temperature gradients in a toroidal system are investigated in both linear and nonlinear regimes via particle simulation. Runs in toroidal and cylindrical geometry show dramatic differences in plasma behavior, primarily due to the toroidicity-induced coupling of rational surfaces through the poloidal mode number m. In the toroidal system studied, the eigenmodes are seen to possess (i) an elongated, nearly global radial extent (ii) a higher growth rate than in the corresponding cylindrical system, (iii) an eigenfrequency nearly constant with radius, (iv) a global temperature relaxation and enhancement of thermal heat conduction. Most importantly, the measured Xi shows an increase with radius and an absolute value on the order of that observed in experiment. On the basis of our observations, we argue that the increase in Xi with radius observed in experiment is caused by the global nature of heat convection in the presence of toroidicity-induced mode coupling.